MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/11/19 11:50:24
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10413 /2012.
Bathó Anna
   Szókincstár : szövegértési készséget fejlesztő gyermekszótár / [összeáll. Bathó Anna] ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, 2012. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5029-66-0 fűzött
lexikon - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3430377]
MARC

ANSEL
UTF-8
03   Sorozatok. Folyóiratok

10414 /2012.
   Az ország tükre : a képes sajtó Magyarországon, 1780-1880 / [főkurátora] Révész Emese ; [társkurátorok B. Nagy Anikó, Molnárné Aczél Eszter] ; [... kiad. a ... Budapesti Történeti Múzeum és a Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : BTM : OSZK, [2012]. - 95 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2012. szeptember 19 - 2013. január 20. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-9340-96-1 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - képes magazin - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus - album
050(439)"17/18" *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013" *** 930.85(439)"17/18"
[AN 3430854]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10415 /2012.
Gáspár Ferenc (1943-)
   A kaposvári "Berzsenyi" Szabadkőműves-páholy / Gáspár Ferenc. - Kaposvár : Gáspár F., 2012. - 364 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4697-4 fűzött
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. "Berzsenyi" Páholy (Kaposvár)
Kaposvár - szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3429997]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2012.
International Conference on Fundamental Properties of Dislocations (4.) (2012) (Budapest)
   Dislocations 2012 : 4th International Conference on Fundamental Properties of Dislocations : 27-31 August, 2012, Budapest ... : scientific program & abstracts / [ed.-in chief István Groma]. - [Budapest] : [Diamond Congress], 2012. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-00-0 fűzött
anyagtudomány - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 62
[AN 3429387]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10417 /2012.
Kerekes Pál
   E-book jegyzetek [elektronikus dok.] : írások az e-könyvről, e-könyvtárról, független publikálásról : benyomások, álmélkodások egy születű[!] új olvasás-kultúráról / Kerekes Pál. - Szöveg (epub : 11.6 MB). - [Budapest] : Publio, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
könyv - könyvkiadás - digitális technika - elektronikus dokumentum
655.4/.5 *** 09 *** 681.3.004.14
[AN 3420814]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10418 /2012.
Kálmán Erika Doktori Konferencia (Mátraháza) (2012)
   Kálmán Erika Doktori Konferencia, 2012 : Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont : Mátraháza, 2012 / [szerk. Tóth Ágnes]. - Budapest : MTA TTK, [2012]. - 199 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előadásösszefoglalók magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-624-5 fűzött
természettudomány - alkalmazott tudomány - konferencia-kiadvány
5 *** 6 *** 061.3(439-2Mátraháza)
[AN 3429955]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2012.
   A Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási katalógusa / szerk. Neményi Miklós, Tenk Antal, Németh István. - [Sopron] : NYME K., [2011]. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-024-0 fűzött
Sopron - kutatás - egyetem
001.891 *** 378.4(439-2Sopron)
[AN 3430007]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2012.
Tankó Gyula
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2012. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3430967]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2012.
Wilhelmi, Friederike (1961-)
Wo kommt die Schokolade her? (magyar)
   Miért jön vissza a bumeráng? : izgalmas kérdések és válaszok a kultúra és tudomány világából / Friederike Wilhelmi ; [ford. és átd. Majorosi Anna és Tatár Sándor] ; [Kalmár István ill.]. - Budapest : Móra, 2012. - 135, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9289-6 fűzött : 2890,- Ft
tudomány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
001(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3429674]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10422 /2012.
Bô Yin Râ (1876-1943)
Mehr Licht (magyar)
   Több fényt / Bô Yin Râ ; [... transl. Zsók Ottó]. - Budapest : Tarsoly, 2012. - 171 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-42-9 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3428077]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2012.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2013 / Nemere István. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2012]. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88557-7-0 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3433168]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2012.
Takács Tibor (1959-)
   Sorsunk a nevünkben : 1300 női utónév elemzése ; Sorsunk a nevünkben : 1400 férfi utónév elemzése / Takács Tibor. - Budapest : Sanoma Budapest, 2012. - 272, 256 p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9710-64-1 fűzött : 3600,- Ft
magyar nyelv - tulajdonnév - jövendőmondás - sors
133.52 *** 809.451.1-313.1
[AN 3433175]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2012.
Verőczei Ernő
   Magyarok között éltem / Verőczei W. Ernő. - Budapest : Robottechnika Kft., 2012. - 30 fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 963-86440-5-2 fűzött
ufó - találmány
001.94 *** 001.891
[AN 3428433]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10426 /2012.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems, with Special Emphasis on Heavy Metal Ions as Contaminants (18.) (2012) (Szeged)
   Proceedings of the International Symposium on Analytical and Environmental Problems, with Special Emphasis on Heavy Metal Ions as Contaminants : 18. : 24 September 2012, ... Szeged / ed. by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : [SZTE], [2012]. - 264 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-165-7 fűzött
környezetvédelem - analitikai kémia - konferencia-kiadvány
504.06 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3431011]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2012.
Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája (2012) (Budapest)
   Környezettudományi Doktori Iskolák Konferenciája : 2012. augusztus 30-31. / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem. - Budapest : ELTE, [2012]. - 253 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-242-4 fűzött
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3428153]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2012.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Az energiahatékonyság növelése az Észak-magyarországi régió közintézményeiben / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Szaktudás, 2012. - 199 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-615-5224-15-7 fűzött
Észak-magyarországi régió - energiaellátás - energiagazdálkodás - energiapolitika - fenntartható fejlődés - közintézmény - statisztikai adatközlés - ezredforduló
504.03(439Észak-Magyarország) *** 35.07(439Észak-Magyarország) *** 620.9(439Észak-Magyarország)"200"(083.41)
[AN 3431038]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2012.
   Természetvédelmi élőhelykezelés / szerk. Kozák Lajos. - [Budapest] : Mezőgazda, cop. 2012. - 272 p., XXIV t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261-272.
ISBN 978-963-286-653-6 kötött : 5200,- Ft
Magyarország - élőhely - tájökológia - természetvédelem
504.06(439) *** 504.54(439)
[AN 3429204]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2012.
   Vizek és vadludak / [sajtó alá rend. Márkusné Sinkó Ildikó, Márkus Gábor]. - Tata : MZSVK, 2012. - 72 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Tatai patrióta, ISSN 2062-7408 ; 3.). (Tata kincsei, ISSN 2063-7217 ; 1.)
A Tatán, 2012. ápr. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-89551-1-1 fűzött
Tata - természeti környezet - madárvédelem - madárvonulás
502.4(439-2Tata) *** 598.2 *** 591.615 *** 591.543.43
[AN 3429433]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10431 /2012.
Prancz Zoltán (1971-)
   A valószínűségtől a bizonyosságig : megfejthetők-e Pascal Gondolatai? / Prancz Zoltán ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2012. - 286 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-[287]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88007-9-4 fűzött
Pascal, Blaise (1623-1662). Pensées
Franciaország - filozófus - 17. század - matematikai filozófia - vallásfilozófia
510.21 *** 21 *** 1(44)(092)Pascal,_B.
[AN 3429563]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10432 /2012.
   Proceedings of the PhD Conference organised by the Doctoral School of Physics of the Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics, in the framework of TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 : June 22, 2012. - Budapest : Budapest Univ. of Techn. and Economics Fac. of Natural Sciences Doctoral School of Physics, [2012]. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-065-0 fűzött
fizika - konferencia-kiadvány
53 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3429766]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10433 /2012.
Entz Béla (1919-)
   A Balaton jégviszonyairól : székfoglaló, 2006. március 17. / Entz Béla. - Budapest : Szt. István Akad., 2011. - 35 p. : ill. ; 21 cm. - (A Szent István Tudományos Akadémia székfoglaló előadásai, ISSN 1788-0378 ; 19.)
Bibliogr.: p. [36].
ISBN 978-963-277-318-6 fűzött
Balaton - fagyás
556.535.5(285.2Balaton)
[AN 3428248]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2012.
Fleming, Garry
Sticker atlas: the world (magyar)
   A Föld : matricás album / rajz. Garry Fleming ; [írta Katie Hewat] ; [ford. ... Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2012. - [12] p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + mell.
ISBN 978-963-88835-8-2 fűzött : 995,- Ft
Föld - természeti környezet - gyermekkönyv
55(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3428317]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2012.
My first look at nature : sky (magyar)
   Első könyvem : az ég : Micimackóval és barátaival / [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-263-1 kötött
égbolt - természeti környezet - természeti jelenség - gyermekkönyv
551.5(02.053.2) *** 52(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3430609]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2012.
My first look at nature : water (magyar)
   Első könyvem : a víz : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-343-264-8)
víz - természeti környezet - gyermekkönyv
556.5(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3430628]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10437 /2012.
Morvan, Yves (1956-)
Incroyable univers (magyar)
   Káprázatos világegyetem / szöveg Yves és Aude Morvan ; ill. Alain Boyer ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 37 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Elképesztő Larousse enciklopédia, ISSN 2061-9383)
Kihajtható ábrákkal, térbeli képpel
ISBN 978-615-5065-23-1 kötött
világűr - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
524(02.053.2) *** 087.5
[AN 3431002]
MARC

ANSEL
UTF-810438 /2012.
Stefanovic, Sofija
Sticker atlas: space (magyar)
   Világűr : matricás album / [írta Sofija Stefanovic] ; [rajz. Sonia Dixon] ; [ford. ... Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2012. - [12] p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + mell.
ISBN 978-963-88835-7-5 fűzött : 995,- Ft
világűr - égitest - gyermekkönyv
524.8(02.053.2) *** 524.3(02.053.2)
[AN 3428328]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10439 /2012.
Bancsi Péter (1976-)
   A hüllők és kétéltűek világa / Bancsi Péter. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 71 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-97-5 kötött : 2450,- Ft
hüllő - kétéltű
597.6 *** 598.1
[AN 3428788]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2012.
Fleming, Garry
Sticker atlas: animals (magyar)
   Állatok : matricás album / rajz. Garry Fleming ; [írta Katie Hewat] ; [ford. Naszádos Anna és Nagy Loránd István]. - [Budapest] : Ventus Commerce, cop. 2012. - [12] p., [2] t. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm + mell.
ISBN 978-963-88835-5-1 fűzött : 995,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3428321]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2012.
Hornyánszky Balázs
   A természet IQ-ja / Hornyánszky Balázs, Tasi István. - 3. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2012. - 157 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 154-155.
ISBN 978-963-9353-09-1 kötött
etológia - törzsfejlődés - teremtés
591.5 *** 575.8 *** 213
[AN 3431747]
MARC

ANSEL
UTF-810442 /2012.
Menyhért Ádám
   Ragadozó növények : hangtalan gyilkosok / Menyhért Ádám. - Miskolc : Z-Press, 2012. - 122 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 122.
Fűzött
ragadozó növény
581.137
[AN 3429738]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2012.
Mészáros Zoltán (1936-)
   A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma / szöveg Mészáros Zoltán ; rajz Szabóky Csaba ; [kiad. a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület]. - [Budapest] : Szalkay J. M. Lepkészeti Egyes., 2012. - 185 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3118-5 fűzött
Magyarország - fauna - lepke
595.783 *** 591.9(439)
[AN 3428421]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2012.
My first look at nature : plants (magyar)
   Első könyvem : a növények : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 40 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-343-264-8 kötött
növény - gyermekkönyv
58(02.053.2)
[AN 3430625]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2012.
Popják György (1914-1998)
   The autobiography of George Joseph Popják [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 271 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4478-8884-0
Popják György (1914-1998)
Egyesült Államok - biológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
57(73)(=945.11)Popják_Gy.(0:82-94)
[AN 3409726]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2012.
Tóth Sándor (1932-)
   A Mecsek és környéke fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae) = Tachinid fauna of the Mecsek mountains and its surroundings (Diptera: Tachinidae) / Tóth Sándor. - [Kaposvár] : Somogy M. Múz. Ig., 2011. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Natura Somogyiensis, ISSN 1587-1908 ; 20.)
Bibliogr.: p. 128.
ISBN 978-963-7212-77-2 fűzött
Mecsek - fürkészlégy - fauna
595.772 *** 591.9(439)(234.373.6)
[AN 3428277]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10447 /2012.
   50 éves a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság / összeáll. Kecskeméti Valéria, Sperlágh Beáta. - Budapest : Medicina, 2012. - 100 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-395-3 kötött
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
Magyarország - orvostörténet - gyógyszerészet - tudományos egyesület
615 *** 061.2(439)MFT(091)
[AN 3429448]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2012.
Aron, Elaine N.
The highly sensitive child (magyar)
   Szuperérzékeny gyerekek : harmóniát hozó megoldások harsány világunkban / Elaine N. Aron ; [ford. Karczag Judit, Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Sensum Donum, 2012. - 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-963-08-4568-7 fűzött : 3690,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3429678]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2012.
Barnai Roberto
   Biologika szerv atlasz / Barnai Roberto. - Békéscsaba : Biologi-Team Kft., 2012. - [155] p. : ill., főként színes ; 23x30 cm
Bibliogr.: p. [155].
ISBN 978-963-08-4535-9 kötött
öngyógyítás - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 615.89
[AN 3429463]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2012.
   A belgyógyászat alapjai / szerk. Tulassay Zsolt. - 3. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2011. - 2 db : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-298-7 kötött : 26000,- Ft
belgyógyászat - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3430969]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1161, 39 p.
ISBN 978-963-226-299-4
[AN 3430971] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1168-2063, 39 p.
ISBN 978-963-226-300-7
[AN 3430972] MARC

ANSEL
UTF-810451 /2012.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Választások / Bereczkei Tamás, Rozsnyai Margit, Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 221 p. ; 18 cm. - (Szimpozion, ISSN 2060-7512). (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-190-6 fűzött : 1480,- Ft
lélektan - mentálhigiénia - döntés
159.947.2 *** 613.865
[AN 3429901]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2012.
Bethlen Kata (1700-1759)
   Bethlen Kata orvosló könyve : anno 1737 / [sajtó alá rend. S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 129 p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 4.)
ISBN 978-615-5257-03-2 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - népi gyógymód - művelődéstörténet - 18. század - történelmi forrás
615.89(439.21)"17" *** 930.85(439.21)"17"(093)
[AN 3430783]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2012.
Bucay, Jorge (1949-)
El camino de la autodependencia (magyar)
   Az autodependencia útja : légy ura életednek! / Jorge Bucay ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9461-9 kötött
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3427826]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2012.
Csonka Mónika
   A komplementer gyógyászat helye a mindennapokban [elektronikus dok.] : szakdolgozat / Csonka Mónika. - Szöveg (epub : 602 KB). - [Budapest] : Publio, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105927. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-1-4478-9101-7
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3420863]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2012.
Csurgó Sándor
   Családi gyógynövénytár : a gyógynövények felhasználása, alkalmazása / Csurgó Sándor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 220 p. : ill. ; 21 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Bibliogr.: p. 216-220.
ISBN 978-963-286-656-7 kötött : 2900,- Ft
gyógynövény - fitoterápia - biogazdálkodás
615.89:615.322 *** 631.147
[AN 3429572]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2012.
Dyer, Wayne W.
Wishes fulfilled (magyar)
   Beteljesült kívánságok : a teremtés művészetének magasiskolája / Wayne W. Dyer ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 158 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-291-147-2 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - ezoterika - auditív dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3430717]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2012.
Ficsor Károly
   Lángoló gyertya : bepillantás Ferencz Menyhértné Ficsór Hermina szenvedéssel teljes győztes életébe / Ficsor Károly ; [... kiad. az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2011. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87025-9-3 fűzött
vallásos irodalom - idegbetegség - gerincvelő - memoár
616.832-004.2(0:82-94)
[AN 3428307]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2012.
Fonyó Attila (1927-)
   Élettan gyógyszerészhallgatók részére / Fonyó Attila. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - 538 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-393-9 kötött : 10800,- Ft
élettan - egyetemi tankönyv
612(075.8)
[AN 3433213]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2012.
Gézsi Andrásné
   Süteményreceptek : nem csak cukorbetegeknek / Gézsi Andrásné Márta, Máger József. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2012. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-26-6 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3428130]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2012.
Gray, Charlotte (1928-)
Be happy! (magyar)
   Légy boldog! / [szöveg Charlotte Gray]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-951-9 kötött
boldogság - ajándékkönyv - aforizma
159.942(0:82-84)
[AN 3431257]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2012.
Green, Wendy (1958-)
50 things you can do today to manage anxiety (magyar)
   50 tanács, amivel napjainkban a szorongás elkerülhető / Wendy Green ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-191-3 fűzött : 1780,- Ft
stressz - egészséges életmód
612.06 *** 613
[AN 3429979]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2012.
Green, Wendy (1958-)
50 things you can do today to manage migraines (magyar)
   50 tanács a migrén ellen / Wendy Green ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-193-7 fűzött : 1780,- Ft
fejfájás - egészséges életmód
616.857 *** 613
[AN 3429980]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2012.
Heizler Zoltán
   A Tabi Önkéntes Tűzoltóság 125 éve / Heizler Zoltán. - Tab : Tab Város Önkéntes Tűzoltó Egyes., 2012. - 199 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4287-7 kötött
Tab Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Tab - tűzoltóság
614.842.83(439-2Tab)
[AN 3430477]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2012.
Kaminoff, Leslie (1958-)
Yoga anatomy (magyar)
   Jógaanatómia / Leslie Kaminoff ; [ford. Szegedi Márk]. - [Budapest] : Saxum, 2012, cop. 2011. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-248-081-7 kötött : 4500,- Ft
jóga - anatómia
615.851.86 *** 611
[AN 3430857]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2012.
Katz, Mabel
   The easiest way to grow : messages you will be glad to know : for children ages 3 to 100 : based on Ho'oponopono = Felnőni a legkönnyebb úton : üzenetek, melyek nagyon boldoggá tesznek téged : gyermekeknek 3-tól 100 éves korig : a Ho'oponopono alapján / written by ... Mabel Katz ; ill. by ... Erika Aguilar ; [... ford. Móra Klára]. - Budapest : [Suerte Szolgáltató Bt.], cop. 2012. - 36 p. : ill., színes ; 21x26 cm + CD
ISBN 978-963-08-4589-2 fűzött : 4200,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom - gyermekkönyv - auditív dokumentum
613.865(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3431023]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2012.
Kékes Ede (1932-)
   EKG enciklopédia a gyakorló orvos számára / Kékes Ede. - [Budapest] : VoxMedica, [2012]. - 360 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2012. júl. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9740-28-0 fűzött
elektrokardiográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 3429639]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2012.
Komlóssy Vera
   Kristálygyógyászat- és terápia / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-130-5 fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3430696]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2012.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna / Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
Fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-864-281-5)
női torna
613.71-055.2 *** 615.825-055.2 *** 613.99
[AN 3432164]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2012.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna férfiaknak : a férfierő megtartása / Kriston Andrea. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012, cop. 2009. - 325 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-46-7 kötött : 4900,- Ft
urológia - torna - férfi
616.6 *** 613.71-055.1
[AN 3432159]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2012.
Lenkei Gábor (1961-)
   Betegségnek tűnő állapotok / Lenkei Gábor. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2012. - 148 p. ; 20 cm. - (A tudás szabaddá tesz sorozat)
ISBN 978-963-89364-3-1 fűzött : 1980,- Ft
vitamin
612.015.6 *** 615.356
[AN 3428341]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2012.
Lewis, Sally
50 things you can do today to increase your fertility (magyar)
   50 tanács, amit megfogadhatsz... ha babát akarsz / Sally Lewis ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-192-0 fűzött : 1780,- Ft
termékenység - mentálhigiénia
613.865 *** 612.663
[AN 3429963]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2012.
Magyar Gyermeksebész Társaság. Tudományos ülés (2012) (Miskolc)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság tudományos ülése : Miskolctapolca, 2012. május 4-5. / [... szervezői a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztály, ... Miskolci Akadémiai Bizottság Sebészeti Munkabizottsága]. - [Pécs] : M. Gyermeksebész Társ., [2012]. - 42 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermeksebészet - konferencia-kiadvány
616-089-053.2 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3430199]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2012.
Magyar László András (1956-)
   A jó életnek módja : a görög diététika / Magyar László András. - Budapest : Medicina, 2012. - 132 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 129-132.
ISBN 978-963-226-382-3 fűzött : 1980,- Ft
táplálkozástudomány - ókor - orvostudomány
613.2 *** 61(37/38)
[AN 3429444]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2012.
McNeilus, Mary Ann
God's healing way (magyar)
   Isten gyógymódja / Mary Ann McNeilus ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK K., [2012]. - 93 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5260-00-1 fűzött
természetgyógyászat - egészséges életmód - vallásos irodalom
615.89 *** 613.865 *** 244
[AN 3429985]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2012.
   Megelőző orvostan és népegészségtan / szerk. Ádány Róza. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - 726 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-226-385-4 kötött : 7200,- Ft
megelőzés - közegészségügy - egyetemi tankönyv
616-084(075.8) *** 614(075.8)
[AN 3433243]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2012.
Moynihan, Ray
Sex, lies and pharmaceuticals (magyar)
   Szex, hazugság, gyógyszerek avagy Hogyan gazdagodnak meg a gyógyszergyárak a nőkön egy kitalált betegség segítségével / Ray Moynihan ; [5. fej. ... Barbara Mintzes] ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2012. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-00-4 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
gyógyszeripar - nemi élet - izgatószer - nő
615.256.22 *** 661.12 *** 392.6-055.2
[AN 3429952]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2012.
Nánássy Szabolcs
   Kérdések könyve avagy Miért (nem mindenkinek) működik a vonzás törvénye? [elektronikus dok.] / Nánássy Szabolcs. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Tatabánya] : Szerző, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105949. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-2813-0
életvezetés - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
613.865 *** 244
[AN 3421073]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2012.
   Női problémák homeopátiás megoldásai [elektronikus dok.] / szerk. Pucsok Bernadette. - Szöveg (pdf : 576 KB). - [Budapest] : SpringMed, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105637. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5166-06-8
nőgyógyászat - homeopátia - elektronikus dokumentum
618.1 *** 615.015.32
[AN 3409659]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2012.
   A Nutrikid gyerekek és az evés titkai : [munkafüzet] / [ford. Till Attila] ; [közread. a] Nestlé [Hungária Kft.], Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. - 10. kiad. - [Budapest] : Nestlé Hungária Kft. : MDOSZ, [2012]. - 43 p. : ill., színes ; 21x25 cm
Fűzött
táplálkozástudomány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
613.2(02.053.2) *** 087.5
[AN 3431749]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2012.
Nyárs Levente
   Az állati eredetű melléktermékek kezelésének nemzetközi összehasonlító elemzése / [szerző Nyárs Levente]. - Budapest : AKI, 2011. - 106 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Agrárgazdasági információk, ISSN 1418-2130 ; 2011/2.)
Bibliogr.: 105-106.
ISBN 978-963-491-569-0 fűzött
Európai Unió - állati termék - melléktermék - feldolgozás - közegészségügy - jogi szabályozás
614(4-62) *** 637
[AN 3430883]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2012.
Papp Lajos (1948-)
   Úton.. / Papp Lajos. - Budapest : Kairosz, 2012. - 210 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-565-8 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - szívgyógyász - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - memoár - interjú
61(439)(092)Papp_L.(0:82-94) *** 61(439)(092)Papp_L.(047.53) *** 616.12 *** 244
[AN 3429566]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2012.
   A párkapcsolatok pszichológiája / [szerk.] Joseph P. Forgas (Forgács József) ; [ford. Berkics Mihály, ... Kenessey Tamara, ... Takács Ármin ...]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 445 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-505-4 fűzött : 4200,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3429175]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2012.
Perczel Róbert
   Pszichologika : (f)ékeveszett (l)asszók...! / Blacky P. Anther. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4739-1 kötött
nyelvi játék - képzettársítás
159.953.32 *** 809.451.1-06 *** 793.72
[AN 3429050]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2012.
Schäfer, Thomas (1960-)
Wie der Tod dem Leben dient (magyar)
   Hogyan szolgálja a halál az életet? : búcsú és halál a családfelállításban / Thomas Schäfer ; [ford. Szász Andrea]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2012. - 186 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-963-291-152-6 fűzött : 1950,- Ft
halál - gyászolás - meseterápia
615.851 *** 82-34=945.11 *** 236.1 *** 393
[AN 3430708]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2012.
   Sebészet / szerk. Gaál Csaba. - 8. aktualizált, bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2012. - XXII, 1325 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-387-8 kötött : 16700,- Ft
sebészet
617
[AN 3430985]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2012.
Slate, Joe H.
Doors to past lives & future lives (magyar)
   Ajtók előző és jövőbeli életeinkbe : az önhipnózis gyakorlati alkalmazásai : személyiségfejlesztő könyv / Joe H. Slate, Carl Llewellyn Weschcke ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170.
ISBN 978-963-291-154-0 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - hipnózis - ezoterika
615.851.2 *** 133.25 *** 613.865
[AN 3430739]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2012.
Souter, Keith (1952-)
50 things you can do today to manage back pain (magyar)
   50 tanács, amit már ma megtehetsz a hátfájás ellen / Wendy Green[!Keith Souter] ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-200-2 fűzött : 1780,- Ft
hát - gerinc - mentálhigiénia
616.711 *** 613.865
[AN 3429967]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2012.
Tánczos Zoltán
   A fitnesz és személyi edzés alapjai / [Tánczos Zoltán]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2012. - 242 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241.
ISBN 978-963-89322-7-3 fűzött
fitnesz
613.71
[AN 3433317]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2012.
Tatay, Simone
Das Speck-weg-Buch (magyar)
   A formásabb alakért / Simone Tatay ; [ford. Barthó Ágnes]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 77 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-12-2 fűzött : 2500,- Ft
torna
613.71
[AN 3430303]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10490 /2012.
   A biomassza energetikai célú termelése Magyarországon / [szerk. Popp József, Potori Norbert]. - Budapest : AKI, 2011. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: 131-138. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-570-6 fűzött
Magyarország - biomassza - nyersanyag-hasznosítás - bioüzemanyag - szántóföldi növénytermesztés
620.95(439) *** 631.57(439) *** 633
[AN 3430873]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2012.
   Céhládától az adatbázisig : új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában / ... szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2012. - 352 p. : ill. ; 25 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 26.)
A Veszprémben, 2010. máj. 7-én "Kézműves örökség: a mának szóló múlt" címmel rendezett konferencia előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-27-5 kötött
Magyarország - ipartörténet - céh - kézműipar - gazdaságtörténet - történelmi forrás
62(439)(091)(093) *** 334.782(439)(093) *** 334.712(439)(091)(093) *** 338(091)(439)(093)
[AN 3429723]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2012.
   Életpályák : kohászat / szerk. Horn János ; [kiad. a Vasas Szakszervezeti Szövetség]. - Budapest : Vasas Szakszerv. Szövets., 2012. - 452 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3422-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - kohászat - mérnök - 20. század - 21. század - memoár
669 *** 62(439)(092)(0:82-94)
[AN 3430464]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2012.
Handbook on renewable energy sources (magyar)
   A megújuló energiaforrások kézikönyve / [... ford. és szerk. Laczó Dániel]. - Budapest : [Környezettud. Közp.], 2012. - 150 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Közread. a Környezettudományi Központ
ISBN 978-963-08-3749-1 fűzött
megújuló energiaforrás
620.9
[AN 3428441]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10494 /2012.
   Tudástár a Nyugat-magyarországi Egyetemen / [szerzők Alpár Erzsébet et al.]. - [Sopron] : NYME K., [2011]. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-021-9 fűzött
Debrecen - információs rendszer - egyetem
681.3.004.14 *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 3429996]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10495 /2012.
   A fotovillamos energia ismertetése és alkalmazása kompetens partnerrel : alapismeretek. - [Budapest] : Greentechnic Hungary Kft., 2012. - 136 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4551-9 fűzött
napenergia-hasznosítás
621.383.5 *** 620.91
[AN 3429583]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10496 /2012.
Füzes Zsuzsanna
   Fonás rokkán és kéziorsón / Füzes Zsuzsanna. - Budapest : Cser K., 2012. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-265-2 fűzött : 2495,- Ft
fonás - foglalkoztatókönyv
677.022 *** 379.826
[AN 3429837]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2012.
Molnár János
   A napórákról / Molnár János. - Budapest : Kairosz, cop. 2012. - 444 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 435-442.
ISBN 978-963-662-564-1 kötött : 4500,- Ft
napóra
681.111.1
[AN 3428419]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2012.
Szemere István
   Söröskorsók könyve II : Gambrinus király és más történetek / Szemere István, Szemere Zsuzsa. - [Budapest] : Over-Team Kft., 2012. - 205 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 205. - Számozott példány: 120
ISBN 978-963-08-4712-4 kötött
korsó - magángyűjtemény
683.51 *** 069.017(439)Szemere
[AN 3431209]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10499 /2012.
   Alapozások és földmegtámasztó szerkezetek tervezése az MSZ EN 1997 szerint / [szerzők ... Bak Edina et al.] ; [közread. a Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata és a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata]. - Budapest : [PI Innovációs Kft.], 2012. - 648 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5093-04-3 fűzött
mélyépítés - épületalapozás - szerkezettervezés
624.1.04 *** 624.15.04
[AN 3429705]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10500 /2012.
Jánosi Imre (1970-)
   BMW Alpina, 1965-1989 / Jánosi Imre. - [Fót] : Klassik Press, 2012. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4605-9 fűzött
Németország - személygépkocsi - autógyártás - történeti feldolgozás
629.114.6(430)(091) *** 061.5(430)BMW(091)
[AN 3429557]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10501 /2012.
   Az Ercsi Cukorgyár története : 1912-1997-2012 / szerzők Hangyál Károly [et al.]. - Ercsi : Szabó T., 2012. - 236 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4507-6 kötött
Ercsi Cukorgyár
Ercsi - vállalat - cukoripar - történeti feldolgozás
664.1(439-2Ercsi)(091) *** 061.5(439-2Ercsi)(091)
[AN 3429940]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2012.
Gesunde Tauben (román)
   Sănătatea porumbeilor : recunoaşterea, prevenţia şi tratamentul celor mai importante boli la porumbei / ... Ludwig Schrag [et al.] ; [trad. ... Marinescu Diana-Elena]. - Biatorbágy : Medicus Partner Kft., cop. 2012. - 100 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-08-4104-7 kötött
galamb - állatbetegség
636.596 *** 619
[AN 3429216]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2012.
   Közös agrárpolitika 2014-2020: a reformtervezetek alapján várható hatások és kihívások Magyarországon / [szerk. Potori Norbert]. - Budapest : AKI, 2012. - 78 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: 75-78. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-574-4 fűzött
Európai Unió - Magyarország - mezőgazdasági politika - mezőgazdasági reform - 21. század
338.43(4-62)"201" *** 338.43(439)"201"
[AN 3427918]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2012.
   A mezőgazdasági foglalkoztatás bővítésének lehetőségei vidéki térségeinkben / [szerk. Biró Szabolcs, Székely Erika]. - Budapest : AKI, 2012. - 121 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: 113-121. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-575-1 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - munkaerő - munkaerőpiac - 21. század - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200/201"(083.41) *** 331.5(439)"200/201"(083.41) *** 331.101.262(439)"200/201"(083.41)
[AN 3430177]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2012.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Balatoni borozó : történetek, visszaemlékezések a Balatonboglári Borgazdaság felejthetetlen múltjáról / Podmaniczky Szilárd ; [a portréfotókat Podmaniczky Zsolt és a szerző kész.] ; [a szakmai fotók Sós Árpád ...] ; [közread. a] Podmaniczky Művészeti Alapítvány. - [Balatonboglár] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2012. - 158 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88092-9-2 fűzött : 2500,- Ft
Balatonboglári Állami Gazdaság
Balatonboglár - borászat - állami gazdaság
663.2(439-2Balatonfüred) *** 634.8(439-2Balatonboglár) *** 631.115.71(439-2Balatonboglár)
[AN 3429637]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2012.
Sly, Debby
Encyclopedia of horses (magyar)
   Lovak képes enciklopédiája / Debby Sly. - Pécs : Alexandra, 2012. - 384 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Vitális Szabolcs
ISBN 978-963-297-705-8 kötött : 2990,- Ft

636.1 *** 599.723
[AN 3430982]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2012.
Szerdahelyi Katalin
   A magyar cukoripar versenyképességének alakulása a történelem folyamán ; Az elöregedő világ : globalizáció és fenntartható idősödés : két tanulmány / Szerdahelyi Katalin. - [Budapest] : Szerdahelyi K., 2012. - 87, [3] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.: p. 54-59.
ISBN 978-963-08-3172-7 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - cukoripar - versenyképesség - idős - globalizáció - fenntartható fejlődés - történeti feldolgozás
664.1(439)(091) *** 339.137.2(439)(091) *** 316.37-053.9
[AN 3430800]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10508 /2012.
Csizmadia András (1952-)
   Gabonakonyha / Csizmadia András, Kútvölgyi Mihály, Nyers Csaba. - 2. kiad. - [Budapest] : Pillangó K., 2012. - 87 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Megőrzött ízek, ISSN 1786-2612 ; 2.)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 963-9614-96-3 kötött : 4000,- Ft
gabona - szakácskönyv
641.55(083.12):633.1
[AN 3430861]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2012.
Horgos István (1946-)
   Tamási ízek : vadételek I. / Horgos István, Örményi János. - [Tamási] : [Örményi J.], 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4645-5 fűzött
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3430891]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2012.
Kalla Kálmán (1946-)
Gundel (angol)
   Gundel : new Hungarian cookbook / Kálmán Kalla ; with Zoltán Halász ; introd. by George Lang ; [photos by László Csigó]. - [Budapest] : Pallas Stúdió : Lángasztronómia, [2012]. - 194 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Ford. Goodbody, Mary
Kötött
 (hibás ISBN 963-9207-83-7)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3432064]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 bundás étel lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2012]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-475-4 fűzött : 1399,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3429538]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 cupcake lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2012]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-476-1 fűzött : 1399,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3429541]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2012.
Misurák Dénesné Fényi Irén
   Otthonunk ízei [elektronikus dok.] / Misurák Dénesné Fényi Irén. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 1.5 MB). - Pécs : Virágmandula, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105950. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5181-33-7 (pdf)
ISBN 978-615-5181-34-4 (epub)
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3421081]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2012.
   Sütemények. - [Nyíregyháza] : Pro-Team ; [Debrecen] : Lupuj Book, [2012]. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Kóstoló, ISSN 2060-8756 ; 5.)
ISBN 978-963-9901-43-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3427893]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2012.
Zilahy Ágnes (1848-1908)
   Valódi magyar szakácskönyv [elektronikus dok.] / Zilahy Ágnes. - Bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 803 KB). - [Budapest] : Publio, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105936. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-1-4709-3999-1
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3420941]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10516 /2012.
   Érzéki tapasztalat és kritikai gondolkodás : Nietzsche-symposion A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából / [szerk. Fenyvesi Kristóf, Orbán Jolán]. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 272, [4] p. ; 21 cm
A Jyväskylä-ben, 2010. márc. 17-18-án, valamint Pécsett, 2010. nov. 4-6-án és 2012. máj. 7-én rendezett konferenciák előadásainak válogatott és szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött : 2500,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3430789]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2012.
   Esettanulmányok [elektronikus dok.] : esetek, tanulmányok a nevelés, az orvoslás és a művelődés területéről / szerk. Bertók Rózsa ; kiad. ... Ethosz Tudományos Egyesület. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Pécs : Virágmandula : Ethosz Tud. Egyes., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105954. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-25-2
foglalkozási erkölcs - pedagógia - orvosi etika - elektronikus dokumentum
174 *** 37 *** 614.253
[AN 3421113]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2012.
   Etikatörténeti tanulmányok [elektronikus dok.] : tanulmányok az erkölcs és jog, gazdaság, nevelés, politika, vallás összefüggéseinek köréből / szerk. Bertók Rózsa. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Pécs : Virágmandula, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105955. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89213-5-2
etika - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
17(100)(091)
[AN 3421122]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2012.
Gray, Charlotte (1928-)
Thank you! (magyar)
   Köszönöm! / [szöveg Charlotte Gray]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-956-4 kötött
barátság - ajándékkönyv - aforizma
177.63(0:82-84)
[AN 3431241]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2012.
MacIntyre, Alasdair (1929-)
A short history of ethics (magyar)
   Az etika rövid története : az erkölcsfilozófia története a homéroszi kortól a huszadik századig / Alasdair MacIntyre ; ford. Szabó P. Imre. - Budapest : Typotex, cop. 2012. - 384 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
ISBN 978-963-279-674-1 fűzött : 3900,- Ft
etika - történeti feldolgozás
17(100)(091)
[AN 3429520]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2012.
   Professziók, etikák, relációk [elektronikus dok.] : a szaketikák és a tudás a mai társadalomban : válogatás a 2006-ban és 2007-ben megrendezett Szaketikák konferenciák anyagából / szerk. Bertók Rózsa [et al.] ; kiad. ... Ethosz Tudományos Egyesület. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Pécs : Virágmandula : Ethosz Tud. Egyes., 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105951. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-31-3
foglalkozási erkölcs - pedagógia - orvosi etika - elektronikus dokumentum
174 *** 37 *** 614.253
[AN 3421088]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2012.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Nationalökonomischer Kurs (magyar)
   Nemzetgazdasági kurzus : 14 előadás nemzetgazdaságtant hallgatóknak Dornbachban, 1922. július 24 - 1922. aug. 6. ; Nemzetgazdasági szemináriumok : 6 beszélgetés az előadás résztvevőivel Dornbachban, 1922. július 31 - 1922. augusztus 5. / Rudolf Steiner ; [ford. Strassenreiter József]. - [Tamási] : Silmenor K., 2012. - 291 p. ; 21 cm
Egys. cím: Nationalökonomischer Kurs ; Nationalökonomisches Seminar
ISBN 978-963-08-4170-2 kötött : 4500,- Ft
nemzetgazdaság - gazdaságtan - antropozófia
141.333 *** 33
[AN 3429758]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10523 /2012.
   Ancilla Domini : Túrmezei Erzsébet-emlékkönyv / szerk. Kőháti Dorottya Éva ; [közread. a] Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület. - Budapest : Luther : Fébé, 2012. - 447 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9979-64-2 kötött : 4990,- Ft
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
Magyarország - evangélikus egyház - egyházi személy - író - 20. század
284.1(439)(092) *** 894.511(092)Túrmezei_E.
[AN 3430965]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2012.
Badiou, Alain (1937-)
Saint Paul (magyar)
   Szent Pál : az egyetemesség apostola / Alain Badiou ; ford. Csordás Gábor. - Budapest : Typotex, cop. 2012. - 211 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
ISBN 978-963-279-675-8 fűzött : 2500,- Ft
Pál (apostol) (8?-67)
szent - 1. század - filozófia
235.3(092)Pál *** 1(44)Badiou,_A.
[AN 3428181]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2012.
   Beszélgetések az önellátásról : a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai / [szerk. Kun András] ; [közread. az] Öko-völgy Alapítvány. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2012. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-08-3542-8 fűzött
Somogyvámos - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete
294.55(439) *** 504.03 *** 631.147(439-2Somogyvámos)
[AN 3427901]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2012.
Diósi Dávid (1976-)
   Egyház és posztmodern : korunk vallásossága és esztétizáló hajlama / Diósi Dávid ; [... graf. Szőcs Zsolt] ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum Keresztény Kult. Egyes., 2012. - 176 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-606-8059-70-9
vallásfilozófia - katolikus egyház
21 *** 282
[AN 3428239]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2012.
   Emlékképek, gondolatok : főhajtás Pálfi Géza előtt : a Pálfi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából megjelent trilógia első kötete / [szerk.] Varga Gabriella, Vencser László. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2011. - 301, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-463-7 kötött
Pálfi Géza (1941-1984)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyar irodalom - határon túli magyarság - 20. század - napló
282(498)(=945.11)(092)Pálfi_G. *** 894.511-94(498)
[AN 3431001]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2012.
   Épüljetek! : evangélikus gyülekezet a gyakorlatban / [szerk. Szeverényi János] ; [közread. az] Evangélikus Missziói Központ. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp., 2012. - 301, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87825-4-0 fűzött
evangélikus egyház - egyházközség - vallásgyakorlás
284.1 *** 262.2 *** 312.99(100)
[AN 3429416]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2012.
Ficsor Károly
   Elrejtett kincs V / Ficsor Károly ; [... kiad. az Örömhír Alapítvány]. - Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2011. - 252 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-252.
ISBN 978-963-87025-8-6 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3428302]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2012.
   A halálbiztos halál : tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról / szerk. Diósi Dávid. - Budapest : Szt. István Társ. ; Cluj-Napoca : Verbum, 2011. - 205 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-606-8059-57-0
Fűzött
halál - művelődéstörténet
236.1 *** 393 *** 128 *** 930.85(100)
[AN 3402313]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2012.
Halász Ágnes
   A szépség geometriája, a geometria szépsége : a rózsaablakok titkai / Halász Ágnes. - Budapest : Littera Nova, 2012. - 177, [2] p., [3] t.fol. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-9643-72-7 kötött : 6800,- Ft
alkalmazott matematika - geometria - keresztény művészet - templom - üvegművészet
246 *** 748 *** 514-7 *** 726.54
[AN 3430841]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2012.
   Háttér : állambiztonsági dokumentumok a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből / [szerk. Holló Péter] ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2012. - 286, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89424-2-5 fűzött
Hetedik Napos Adventista Egyház
Magyarország - adventista egyház - állam és egyház viszonya - titkosszolgálat - megfigyelés - Kádár-korszak - történelmi forrás
286.3(439)"195/198" *** 322(439)"195/198"(093) *** 351.746.1(439)"195/198"(093)
[AN 3431073]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2012.
Horváth István Sándor (1969-)
   A hit ajándéka / Horváth István Sándor ; [ill. Magyar Krisztina]. - [Zalalövő] : Szerző, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89628-0-5 fűzött : 900,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3430712]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2012.
Hunt, June
How to forgive... when you don't feel like it (magyar)
   Hogyan bocsássunk meg, amikor az érzéseink mást diktálnak? / June Hunt ; [ford. Váncsa Judit] ; [közread. a] "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány. - Budapest : "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, 2011. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87703-5-6 fűzött
bűnbocsánat
248.145.23
[AN 3428453]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2012.
   Imakönyv : római katolikusok részére. - 5. kiad. - Kecskemét : Korda, 2012. - 526 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9554-21-4 * kötött
 (hibás ISBN 963-9554-21-4)
katolikus egyház - imakönyv
243 *** 282
[AN 3432063]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2012.
Johnson, Paul (1928-)
A history of christianity (magyar)
   A kereszténység története / Paul Johnson ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2001. - 711 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 683-695.
ISBN 978-963-07-9500-5 kötött : 4200,- Ft
kereszténység - vallástörténet
27(100)
[AN 3432136]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2012.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Nyugati világnézetünk felemás igában / Karácsony Sándor ; [szerk. Heltai Miklós] ; [utószó Kontra György]. - 3. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 173 p. ; 20 cm. - (Rejtett kulturális forrásaink, ISSN 1589-9268 ; 15.)
ISBN 978-963-9903-21-0 fűzött : 2200,- Ft
kereszténység - kultúrafilozófia
23/28 *** 130.2
[AN 3430684]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2012.
   A közös asztal körül : a Champagnat világi maristák hivatása / [... szerk. A. M. Estaún testvér] ; [ford. Muraközi Nóra] ; [kiad. Mária Iskolatesvérek ...]. - Karcag : Mária Iskolatestvérek, 2012. - 115 p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-87963-2-5 fűzött
világi hívő - maristák
282 *** 267
[AN 3431275]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2012.
Mátyás Lajos (1934-)
   Bibliai történetek képekben / Mátyás Lajos ; [közread. a] Pápai Református Egyházmegye. - [Győr] : Pápai Református Egyházmegye, 2012. - [118] p. : ill., színes ; 10 cm
ISBN 978-963-08-4060-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - bibliai történet
22.046(084.1) *** 75(439)(092)Mátyás_L.
[AN 3431164]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2012.
Pálfi Géza (1941-1984)
   Alkalmi szentbeszédek : a Pálfi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából megjelent trilógia harmadik kötete / Pálfi Géza ; szerk. Varga Gabriella, Vencser László. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2011. - 415 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-662-503-0 kötött
prédikáció
252
[AN 3431006]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2012.
Reisinger János (1954-)
   Ószövetségi bölcsességi könyvek / Reisinger János, Prancz Zoltán. - Budapest : Sola Scriptura Teológiai Főisk. Ószövetségi Tansz. ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2012. - 183 p. ; 21 cm. - (Sola Scriptura jegyzetek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89424-1-8 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
223.07
[AN 3430991]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2012.
Salyámosy Éva
   Az ítélet: felmentés! : kelj fel és járj! az igazi úton... / Salyámosy Éva. - Budapest : Szerző, 2012. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4593-9 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3431137]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2012.
Scheffczyk, Leo (1920-2005)
Katholische Glaubenswelt (magyar)
   A katolikus hit világa : igazság és alak / Leo Scheffczyk ; XVI. Benedek Pápa visszaemlékezéseivel ; [ford. Hegyi Márton]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - XXXV, 308 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 292-308.
ISBN 978-963-277-373-5 kötött : 2980,- Ft
keresztény teológia - katolikus egyház - krisztológia
21 *** 282 *** 232
[AN 3428150]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2012.
Török Ferenc (1936-)
   Úton / Török Ferenc. - [Budapest] : Török F., cop. 2012. - [30] p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-1453-9 fűzött
Magyarország - templom - építészet - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 726.54(439)
[AN 3429843]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2012.
   A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig : a Szombathelyi Egyházmegye története / [összeáll.] Kiss Gábor, Zágorhidi Czigány Balázs, Pál Ferenc. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegye : Martinus, 2012. - 35 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-615-5091-17-9 fűzött
Szombathelyi Egyházmegye
egyháztörténet - egyházmegye
282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)
[AN 3430489]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2012.
   A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig : munkafüzet / [összeáll. Pál Ferenc] ; [kiad. a Szombathelyi Egyházmegye ...]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegye : Martinus, [2012]. - 32 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5091-18-6 fűzött
Szombathelyi Egyházmegye
egyháztörténet - egyházmegye - példatár
282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)(076)
[AN 3430501]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2012.
   A vasvári káptalantól a szombathelyi püspökségig : segédtudományi munkafüzet / [összeáll. Pál Ferenc, Rétfalvi Balázs] ; [kiad. a Szombathelyi Egyházmegye ...]. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegye : Martinus, [2012]. - 31 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5091-19-3 fűzött
Szombathelyi Egyházmegye
egyháztörténet - egyházmegye - példatár
282(439-03Szombathelyi_egyházmegye)(076)
[AN 3430506]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10548 /2012.
   Férfikutatások [elektronikus dok.] : TÁMOP online-szöveggyűjtemény / szerk. és a bev. tanulmányokat írta Hadas Miklós. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105948. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
társadalmi nem kutatás - férfi - elektronikus dokumentum
316.37-055.1
[AN 3421072]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2012.
   Gegenwartsaspekte der Zwei- und Mehrsprachigkeit / Agnes Klein & Norbert Mesko Hrsg. ; [Hrsg.:] PTE IGYK. - Szekszárd : PTE IGYK, 2012. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-52-8 fűzött
magyarországi németek - német nyelv - kétnyelvűség
316.7(=30)(439) *** 803.0 *** 800.732
[AN 3431092]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2012.
Gray, Charlotte (1928-)
Forever my grandma (magyar)
   A nagymamám mindörökké / [szöveg Charlotte Gray]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-954-0 kötött
nagyszülő - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.52(084-84)
[AN 3431256]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2012.
Gray, Charlotte (1928-)
Forever my mum & dad (magyar)
   A szüleim mindörökké / [szöveg Charlotte Gray]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-953-3 kötött
szülő - ajándékkönyv - aforizma
316.37-055.52(084-84)
[AN 3431263]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2012.
Gray, Charlotte (1928-)
Forever my wife (magyar)
   A feleségem mindörökké / [szöveg Charlotte Gray]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-955-7 kötött
feleség - ajándékkönyv - aforizma
316.37-058.833-055.2(0:82-84)
[AN 3431265]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2012.
   Gyermekvállalás és gyermeknevelés [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 445 KB). - [Budapest] : KSH, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105633. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-318-0
Magyarország - gyermekvállalás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
314.3(439)"190/200"(083.41)
[AN 3409628]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2012.
   Identitás a kultúrák kereszttüzében : Magyarországon élő fiatalok identitás-konstrukcióinak vizsgálata : kutatási beszámoló tanulmánykötet / szerk. Nguyen Luu Lan Anh, Szabó Mónika ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-125.
ISBN 978-963-312-132-0 fűzött
Magyarország - kultúraszociológia - ifjúságszociológia - identitás - kisebbség - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
316.37-053.6(439) *** 316.347(=00)(439)"201" *** 316.64(498.4)"201"
[AN 3430968]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2012.
Letenyei László (1970-)
   Kulturális antropológia : elmélettörténet / Letenyei László ; [keretes írások szerzői Hoffer Ádám, Selmeczi Iván, Winkler Zsuzsa] ; [az illusztrációkat kész. Anka János]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 198 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-727-4 fűzött : 2900,- Ft
kulturális antropológia - egyetemi tankönyv
316.7(075.8) *** 39(075.8)
[AN 3429187]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2012.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Zsidók Siófokon [elektronikus dok.] / Matyikó Sebestyén József. - Szöveg (epub : 417 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4478-8678-5
Siófok - zsidóság - holokauszt - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439-2Siófok) *** 323.12(=924)(439-2Siófok)"1939/1945"
[AN 3420831]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2012.
Nagy Ádám (1972-)
   Szocializációs közegek a változó társadalomban : a nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média / Nagy Ádám, Trencsényi László ; [kiad. Iszt Alapítvány]. - [Budapest] : Iszt Alapítvány, [2012]. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4141-2 fűzött : 2499,- Ft
szocializáció - társadalmi beilleszkedés - nevelés - családi nevelés
316.736 *** 37.018.1 *** 37.035
[AN 3428519]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2012.
Oravecz Nóra
   Tejszínhab nélkül [elektronikus dok.] : nem csak szingliknek / Oravecz Nóra. - Szöveg (epub : 161 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4478-9356-1
szingli - elektronikus dokumentum
316.37-058.832
[AN 3409733]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10559 /2012.
Barsi Ernő (1920-)
   Távoli szekerek : népi ismeretanyag a magyar költők verseiben / Barsi Ernő. - 2. jav. kiad. - Győr : M. Kultúra K., 2011. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88075-1-9 fűzött
magyar néprajz - magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - népiesség
39(=945.11) *** 894.511(091)-14 *** 82.015.12
[AN 3431753]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2012.
Gray, Charlotte (1928-)
Happy birthday (magyar)
   Boldog szülinapot! / [szöveg Charlotte Gray]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - keretcím: Forever friends
ISBN 978-963-297-952-6 kötött
születésnap - ajándékkönyv - aforizma
394.268.2(0:82-84)
[AN 3431261]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2012.
Móser Zoltán (1946-)
   Álmodik a múlt : kicsiknek és nagyoknak, a Dunán innen és a Dunán túl / Móser Zoltán ; [kotta graf. Gergelits Márta]. - 2. bőv. kiad. - Győr : M. Kultúra K., 2011. - 166 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-164.
ISBN 978-963-89304-2-2 kötött
magyar néprajz - néphagyomány
398.1 *** 398(=945.11)
[AN 3431759]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2012.
Móser Zoltán (1946-)
   Mély kútba tekinték : a régmúltról, az ősi időkről, az íratlan történelmünkről kicsiknek és nagyoknak sok képpel és kottával / Móser Zoltán ; [a kottagraf. Gergelits Márta ; [rajz. Hornyák László, László Gyula]. - 2. jav. kiad. - Győr : M. Kultúra K., 2011. - 112 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 963-04-5120-4 kötött
magyar néprajz - néphagyomány - népdal
398.8.001(=945.11) *** 39(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 398.1
[AN 3431755]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2012.
Müller János
   Deutsche Volsklieder aus Kakasd = Kakasdi német népdalok / [zsgest.] Müller János ; [Hrsg.:] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2012. - 73 p. : ill., kotta ; 25 cm
ISBN 978-963-7305-53-5 fűzött
Kakasd - magyarországi németek - népdal - kotta
398.8(=30)(439-2Kakasd) *** 784.4(=30)(439-2Kakasd)
[AN 3431086]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2012.
Szabó István Attila (1964-)
   Jöttem karikán, kicsi taligán : [vidám mondókák kicsiknek] / [ill. Szabó István Attila] ; [szerk. Bíró Imre]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9581-99-9 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3428579]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2012.
Vogel, Lothar (1917-1997)
Die Verwirklichung des Menschen im sozialen Organismus (magyar)
   Az ember megvalósulása a szociális organizmusban : szociál-antropológiai tanulmányok a kultúr-, jog- és gazdasági élet területén / Lothar Vogel ; [ford. Kádas Katalin] ; [kiad. az] ... Ita Wegman Alapítvány. - [Budapest] : Natura-Budapest Kft. : Ita Wegman Alapítvány, [2012]. - 407 : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-405.
ISBN 978-963-88134-5-9 kötött
szociálantropológia - gazdaságszociológia - kultúraszociológia
39 *** 316.32 *** 316.334.2 *** 316.7(498)(075.3) *** 316.7
[AN 3429147]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10566 /2012.
Bank Barbara (1975-)
Recsk (angol)
   Recsk : the Hungarian Gulag, 1950-1953 / Barbara Bank, György Gyarmati, Mária Palasik ; [transl. by Mario Fenyo] ; [publ. by the] Historical Archives of the Hungarian State Security. - Budapest : Historical Arch. of the Hung. State Security, 2012. - 23 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-87554-4-5 fűzött
Recsk - Magyarország - internálótábor - állami terror - Rákosi-korszak
323.282(439)"195" *** 343.819.5(439-2Recsk)"195"
[AN 3427706]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2012.
Gulyás László (1965-)
   A Horthy-korszak külpolitikája / Gulyás László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012-. - 22 cm
magyar történelem - külpolitika - Horthy-korszak
327(439)"1919/194" *** 943.9"191/194"
[AN 3430840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az első évek, 1919-1924. - 2012. - 179, [4] p. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 1.)
Bibliogr.: p. 167-179.
ISBN 978-615-5257-08-7 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3430848] MARC

ANSEL
UTF-810568 /2012.
Lánczi András (1956-)
   A politikai tudásról / Lánczi András. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 309, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 295-309.
ISBN 978-615-5257-05-6 fűzött : 3600,- Ft
politikai filozófia
321.01
[AN 3430773]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2012.
Mester Miklós (1906-1989)
   Arcképek két tragikus kor árnyékában : visszapillantás a katasztrofális magyarországi 1944. esztendőre, részint annak előzményeire és közvetlen következményeire is, 27 év távlatából / írta Mester Miklós ... ; [szerk. Kollega Tarsoly István] ; ["A Megjegyzések Mester Miklós emlékiratához" c. fejezetet és a végjegyzeteket írta Kovács Tamás]. - Budapest : Tarsoly K., 2012. - 815 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 793. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9570-40-5 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - memoár
32(439)(092)Mester_M.(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3428304]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2012.
Stern Rózsi (1901-1953)
   Budapesttől Bergen-Belsenig : egy füzet 1944-ből = From Budapest to Bergen-Belsen : a notebook from 1944 / szerk. Zágoni Zsolt ; ... tanulm. Ungváry Krisztián. - [Budapest] : Zágoni Zs., cop. 2012. - 137 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Szerző Stern Rózsi. - Az eredeti kézirat fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3175-8 fűzött : 2400,- Ft : 10 EUR : 13 USD
Magyarország - holokauszt - magyar történelem - második világháború - memoár - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1944"(093) *** 943.9"1944"(093)
[AN 3430830]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2012.
   Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban / ... összeáll., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Baráth Magdolna ; [közread. a] ... Politikatörténeti Intézet. - Budapest : Napvilág : Politikatört. Int., 2012. - 494 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-075-8 kötött : 4400,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - politikatörténet - belpolitika - külpolitika - Kádár-korszak - történelmi forrás
323(439)"195/196"(093) *** 327(439)"195/196"(093) *** 327(47)"195/196"(093)
[AN 3429101]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2012.
   Világbéke vs. világháború : atomot soha! : életünk és vagyonunk mentésének lehetőségei / Drábik János [et al.]. - [Budapest] : Intermix Budapest, [2012]. - 367 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87697-2-5 kötött : 2990,- Ft
világpolitika - globalizáció - háború - politikai válság - gazdasági válság - 20. század - 21. század
327(100)"19/201" *** 339.9 *** 338.124.4(100)"200/201"
[AN 3430404]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2012.
Vitári Zsolt (1975-)
   A Hitlerjugend és Délkelet-Európa / Vitári Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2012. - 459 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 399-426.
ISBN 978-963-693-408-8 kötött : 4500,- Ft
Hitlerjugend
Németország - Délkelet-Európa - Közép-Európa - Magyarország - fasizmus - ifjúsági szervezet - két világháború közötti időszak - második világháború
329.78(430)Hitlerjugend *** 329.78(4-11)"193/1945" *** 329.18(4-11)"193/1945"
[AN 3430745]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10574 /2012.
   150 szekszárdi arcképvázlat / [szerk. Szepesi László, Wessely Gábor]. - [Tolna] : Geográf, [2012]. - 93, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Polgármustra, ISSN 1785-6833)
Fűzött : 2700,- Ft
Szekszárd - helyi társadalom - 20. század - 21. század - életrajzi lexikon
929(439-2Szekszárd):030
[AN 3429352]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2012.
   Akik a közösséget szolgálták Jánossomorján 1900-2012 között / [szerk. Bella Sándor] ; [kiad. a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Társaskör Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - Jánossomorja : Jánossomorjai Független Közéleti Társ. Társaskör Egyes., [2012]. - 168 p. : ill. ; 23 cm
Fűzött
Jánossomorja - híres ember - helyi társadalom
929(439-2Jánossomorja)
[AN 3433319]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2012.
Angela
   Mese habbal : regény / Angela. - Budapest : Alterra, 2011. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-51-9 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3430728]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2012.
Berend Nóra
At the gate of Christendom (magyar)
   A kereszténység kapujában : zsidók, muszlimok és "pogányok" a középkori magyar királyságban, 1000 k - 1300 k / Berend Nóra ; [ford. F. Romhányi Beatrix]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 372, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 309-372.
ISBN 978-615-5257-04-9 fűzött : 3900,- Ft
magyar történelem - vallási kisebbség - asszimiláció - migráció - Árpád-kor
943.9(=00)"10/12" *** 316.347(=00)(439)"10/12" *** 325(439)"10/12"
[AN 3430761]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2012.
Chrenóczy-Nagy László (1930-)
   Egy élet, és ami mögötte van / Chrenóczy-Nagy László. - Pomáz : Szerző, 2012. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4710-0 fűzött
Chrenóczy-Nagy László (1930-)
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3429668]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2012.
   Csodaszarvas : őstörténet, vallás és néphagyomány / szerk. Molnár Ádám ; [a szerkesztésben közrem. Csonka-Takács Eszter]. - Budapest : Molnár K., 2005-. - 24 cm
urál-altaji népek - magyar őstörténet - magyar ősvallás - eredetmonda
930.8(=941/=945) *** 299.4(=941/=945) *** 398.221(=941/=945)
[AN 2570500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2012. - 223 p., XI t. : ill., részben színes
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-88238-3-0 fűzött : 3200,- Ft
magyar őstörténet - magyar ősvallás - néptánc - táncház - magyar néprajz
930.8(=945.11) *** 299.4(=945.11) *** 793.31(=945.11) *** 394.3(=945.11)
[AN 3429641] MARC

ANSEL
UTF-810580 /2012.
Csonka Mónika
   Megszólalnak a harangok [elektronikus dok.] / Csonka Mónika. - Szöveg (pdf : 89 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105930. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-1-4709-3425-5
Rábacsécsény - hétköznapi élet - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
929(439-2Rábacsécsény)(0:82-94)
[AN 3420875]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2012.
D'Amato, Raffaele
Bronze Age Greek warrior 1600-1100 BC (magyar)
   Bronzkori görög harcosok, i.e. 1600-1100 / írta Raffaele D'Amato, Andrea Salimbeti ; ill. Giuseppe Rava ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Delta Vision, cop. 2012. - 70 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Harcosok, ISSN 2063-1030 ; 6.)
Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-615-5161-48-3 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
Görögország - művelődéstörténet - hadtörténet - bronzkorszak
930.85(495)"637" *** 355.48(495)"637"
[AN 3430414]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2012.
Encyclopedia of world history (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia : a kőkorszaktól a 21. századig. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
Ford. Gűth Ervin
ISBN 978-963-297-703-4 kötött : 2990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3430993]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2012.
Ferenczy Klára (1944-)
   Közöttünk élnek : [a Bécsi Napló interjúsorozata] / Ferenczy Klára. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2012. - 306 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89254-5-9 kötött
Ausztria - híres ember - emigráns - magyarság - interjú
929(=945.11)(436)(047.53)
[AN 3429672]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2012.
Gubicza Ilona (1941-)
   Gubicza családok évszázadai : [1748-2012] / Gubicza Ilona. - Veszprém : [Gubicza I.], 2012. - 444 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 439-440.
ISBN 978-963-08-4755-1 kötött
Gubicza család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Gubicza
[AN 3429504]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2012.
   Háborúk, békék, terroristák : Székely Gábor 70 éves / főszerk. Majoros István ; szerk. Faragó Gábor [et al.] ; [közread. az] ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2012. - 662 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-277-6 fűzött
történelem - magyar történelem - történetírás - 19. század - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
943.9"18/19" *** 930.9"18/20" *** 930.1(100)
[AN 3429693]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2012.
   Időutazás az ikervárosban : Alberti-Irsa kultúrtörténeti emlékeiből / [gyűjt., vál. és írta Major János] ; [az Alberti-Irsa című hetilap kivonatát szerk., az összekötő szöveget írta Mné Daru Mária]. - [Albertirsa] : Magánkiad., cop. 2012. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-08-4292-1 fűzött
Albertirsa - helytörténet
943.9-2Albertirsa
[AN 3428141]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2012.
   Így éltünk, 1945-48 : képes riport egy időutazásról / [főszerk. Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 22.)
ISBN 978-963-9860-64-3 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - világtörténelem - magyar történelem - 1945 utáni időszak - album - történeti kronológia
930.85(100)"1945/1948"(084.1) *** 930.9"1945/1948"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"1945/1948"(084.1)(0:930.24)
[AN 3429694]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2012.
   Így éltünk, 1949-52 : képes riport egy időutazásról / [főszerk. Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 23.)
ISBN 978-963-9860-65-0 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - világtörténelem - magyar történelem - Rákosi-korszak - 1945 utáni időszak - 1950-es évek - album - történeti kronológia
930.85(100)"1949/1952"(084.1) *** 930.9"1949/1952"(084.1)(0:930.24) *** 943.9"1949/1952"(084.1)(0:930.24)
[AN 3429704]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2012.
   Így éltünk, 1953-55 : képes riport egy időutazásról / [főszerk. Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 24.)
ISBN 978-963-9860-66-7 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
művelődéstörténet - világtörténelem - magyar történelem - 1950-es évek - Rákosi-korszak - történeti kronológia - album
943.9"1953/1955"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"1953/1955"(084.1) *** 930.9"1953/1955"(084.1)(0:930.24)
[AN 3429710]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2012.
   Így éltünk, 1989 : képes riport egy időutazásról / [szöveg Széky János]. - Budapest : PressCon : Media Service Zawada, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Retro évek ; 21.)
ISBN 978-963-9860-63-6 kötött : 1690,- Ft : 21,9 RON : 7,96 EUR
magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - rendszerváltás - album - történeti kronológia
943.9"1989"(084.1)(0:930.24) *** 930.85(100)"198"(084.1)(0:930.24) *** 930.9"198"(084.1)(0:930.24)
[AN 3429687]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2012.
Kiss Sándor
   Az Arthur király mondakör / Kiss Sándor. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 130, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 129-130.
ISBN 978-615-5257-01-8 fűzött : 2800,- Ft
Britannia - Nyugat-Európa - folklór - kelták - művelődéstörténet - irodalomtörténet - kora középkor - középkor
930.85(366) *** 398.22(=916) *** 82(4-15)(091)"04/14"
[AN 3430853]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2012.
   "Köztes-Európa" vonzásában : ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére / szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. - Pécs : Kronosz, 2012. - 604 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia, német és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-69-6 fűzött
Európa - történelem - magyar történelem - középkor - emlékkönyv
94"10/15 *** 943.9"10/15"
[AN 3430763]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2012.
Kun Miklós (1946-)
   Sztálin alkonya : történelmi-lélektani kollázs / Kun Miklós. - Budapest : Unicus, 2012. - 535 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-07-2 kötött : 4998,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - politikus - 1945 utáni időszak - 20. század - történelem
947(092)Stalin,_I._V. *** 947"195"
[AN 3431297]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2012.
Le Goff, Jacques (1924-)
Héros et merveilles du Moyen âge (magyar)
   Középkori hősök és csodák / Jacques Le Goff ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2012. - 316, [4] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 275-[317].
ISBN 978-963-07-9353-7 kötött
Európa - művelődéstörténet - képzeletvilág - legenda - kultusz - középkor
930.85(4)".../14" *** 394.944(4)".../14"
[AN 3427832]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2012.
Lőrincz Gézáné
   Az iglói Szontagh és a mádi Papp-Szász nemesi családok élete és kora Lapujtőn / Lőrincz Gézáné. - Salgótarján ; [Karancslapujtő] : Önkormányzat, 2012. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Lapujtői krónika, ISSN 2063-5419 ; 3.)
Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-963-08-4066-8 fűzött
Szontagh család
Papp-Szász család
Karancslapujtő - családtörténet - helyismeret
929.52(439)Szontagh *** 929.52(439)Papp-Szász *** 908.439-2Karancslapujtő
[AN 3428528]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2012.
Lőrinczy Béla (1899-1969)
   Életem regénye / Lőrinczy Béla ... - Miskolc : Bíbor K., 2011. - 219, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9988-32-3 fűzött
Lőrinczy Béla (1899-1969)
hétköznapi élet - magyar történelem - 20. század - memoár - történelmi forrás
929(439)(0:82-94) *** 943.9"19"(093)
[AN 3430776]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2012.
Maalouf, Amin (1949-)
Les croisades vues par les arabes (magyar)
   A keresztes háborúk arab szemmel / Amin Maalouf ; [ford. V. Tóth László]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1997. - 458, [4] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9477-0 fűzött : 2900,- Ft
Közel-Kelet - történelem - hadtörténet - középkor - keresztes háborúk
956.94"10/12" *** 355.48(569.4)"10/12" *** 930.85(100)(=927)
[AN 3433082]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2012.
   Magyar az űzött magyarságban : szépirodalmi művek és történelmi dokumentumok az 1916-os erdélyi román betörésről és visszaveréséről / vál. és szerk. Pomogáts Béla. - Pomáz : Kráter, cop. 2012. - 343 p. ; 24 cm. - (Metamorphosis Transsylvaniae)
ISBN 978-963-298-066-9 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - Románia - magyar történelem - hadtörténet - első világháború - magyar irodalom - antológia - történelmi forrás
943.9"1914/1918"(093) *** 943.921"1916"(093) *** 949.8"191"(093) *** 894.511-822 *** 355.48(439.21)"1916"(093)
[AN 3430186]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2012.
   Mint nemzet a nemzettel.. : tudományos tanácskozás a magyar - horvát kiegyezés 140. évfordulója emlékére : Budapest, 2008 : tanulmánykötet = Kao narod s narodom... : konferencija u spomen 140. obljetnici hrvatsko - ugarske nagodbe : Budimpešta, 2008. : zbornik radova / [szerk. Sokcsevits Dénes]. - Budapest : Croatica, 2011. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5239-07-6 fűzött
Horvát-Szlavónország - történelem - magyar történelem - 19. század
943.924"18" *** 943.9"18"
[AN 3427824]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2012.
Overy, Richard (1947-)
The Third Reich (magyar)
   A Harmadik Birodalom krónikája / Richard Overy. - Pécs : Alexandra, 2012. - 408 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 398-400.
ISBN 978-963-297-942-7 kötött
Németország - történelem - fasizmus - két világháború közötti időszak - második világháború - történelmi forrás
943.0"192/194"(093)
[AN 3430987]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2012.
Petrák Katalin (1927-)
   Emberi sorsok a 20. században : magyar hadifoglyok és emigránsok a Szovjetúnióban a két világháború között / Petrák Katalin ; [közread. a] ... Politikatörténeti Intézet. - Budapest : Napvilág : Politikatört. Int., 2012. - 301 p., [16] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261-275.
ISBN 978-963-338-054-3 kötött : 4200,- Ft
Szovjetunió - magyar történelem - hadifogoly - első világháború - két világháború közötti időszak
943.9"191/192" *** 355.257.7(47)(=945.11)"191/192"
[AN 3429349]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2012.
   Principium : pályánk kezdetén / szerk. Lukács Anna. - Debrecen : DE Történelmi és Néprajzi Doktori Isk., 2012. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia historica Debreceniensis, ISSN 2063-7225 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-578-6 kötött
Magyarország - magyar történelem - történelem - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
943.9"19" *** 316.32(439)"18/19" *** 930.9 *** 930.85(439)
[AN 3430161]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2012.
Szörényi László (1945-)
Harmóniára teremtve (angol)
   Created for harmony : studies and essays on King Matthias / László Szörényi ; [... transl. Judith Pethő-Szirmai, Veronika Kniezsa]. - Budapest : Lucidus, 2012. - 151 p. ; 21 cm. - (Books on minority studies, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-76-3 fűzött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - művelődéstörténet - 15. század
943.9(092)Mátyás,_I. *** 930.85(439)"14"
[AN 3429741]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2012.
Vécsey Aurél
   A II. világháború Magyarországon / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9685-19-4)
magyar történelem - második világháború
943.9"193/1945"
[AN 3430705]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10605 /2012.
   40 éves a jászjákóhalmi Jákó Kertbarát Kör / [szerk. Nagy Dezsőné]. - Jászjákóhalma : Fodor I. F., 2012. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89107-3-8 fűzött
Jákó Kertbarát Kör
Jászjákóhalma - helyismeret - egyesület
908.439-2Jászjákóhalma *** 061.2(439-2Jászjákóhalma)
[AN 3431229]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2012.
Athens (magyar)
   Athén : útikalauz / [ford. Mandl Krisztina]. - Budapest : Panemex, 2012. - 80, [3] p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-95-6 fűzött
Athén - útikönyv
914.95-2Athīnai(036)
[AN 3431306]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2012.
Austria (magyar)
   Ausztria / főmtársak Teresa Czerniewicz-Umer, Joanna Egert-Romanowska és Janina Kumaniecka. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2012. - 392 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-82-6 fűzött
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 3430846]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2012.
Bél Mátyás (1684-1749)
   Notitia Hungariae novae historico geographica, .. : comitatuum ineditorum / ... elaboravit Matthias Bel ; [operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth] ; [textum recensuerunt notisque instruxerunt Ladislaus Glück, Zoltán Gőzsy, Gregorius Tóth] ; [publ.] ... Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae, ... Archivi Hungariae Regnicolaris. - Budapestini : Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae : Archivi Hungariae Regnicolaris, 2011-. - 29 cm
Magyarország - helyismeret - magyar történelem
908.439 *** 943.9
[AN 3307882]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 2., Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et Vesprimiensis. - 2012. - 695 p.
A bev. magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 609-619.
ISBN 978-963-631-217-6 kötött
[AN 3430716] MARC

ANSEL
UTF-810609 /2012.
Berman, Eleanor
New York (magyar)
   New York / Eleanor Berman ; [... Bánk Judit ford. ...]. - Budapest : Panemex, 2012. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-88-8 fűzött
New York (város) - útikönyv
917.3-2New_York(036)
[AN 3430596]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2012.
Besenyő János (1972-)
   Líbia : országismertető / Besenyő János, Marsai Viktor ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2012. - 115 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-113.
ISBN 978-963-89037-5-4 fűzött
Líbia - országismeret
908.612
[AN 3429512]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2012.
Bramblett, Reid
Rome (magyar)
   Róma / Reid Bramblett és Jeffrey Kennedy ; [... Nagy Valéria ford. ...]. - Budapest : Panemex, 2012. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-90-1 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3430598]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2012.
Bulgaria (magyar)
   Bulgária / főmunkatársak Jonathan Bousfield, Matt Willis ; [ford. Magyarics Péter és Bende Zsuzsanna]. - Budapest : Panemex, 2011. - 288 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-62-8 kötött
Bulgária - útikönyv
914.972(036)
[AN 3431072]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2012.
Catling, Christopher
Madeira (magyar)
   Madeira / Christopher Catling ; [ford. Bódis Krisztina ... és Vitéz Ágnes]. - Budapest : Panemex, 2011. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-63-5 fűzött
Madeira-szigetek - útikönyv
914.698(036)
[AN 3431060]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2012.
Copenhagen (magyar)
   Koppenhága : útikalauz. - Budapest : Panemex, 2012. - 80, [3] p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-78-9 fűzött
Koppenhága - útikönyv
914.89-2København(036)
[AN 3431295]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2012.
Deák Attila
Egy falat Tündérmező (angol)
   A mouthful of Fairy-fields : wandering from Szabolcs to Szatmár / [written by Attila Deák, István Jankó Szép, Márta Kinál] ; [photos by Csaba Csutkai ...] ; [publ. by Regional Development and Environmental Management Non-profit Ltd. Agency of Szabolcs-Szatmár-Bereg County]. - Nyíregyháza : Reg. Development and Environmental Management Non-profit Ltd. Agency of Szabolcs-Szatmár-Bereg County, 2012. - 145 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p.144-145.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-4361-4)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv - fényképalbum
908.439.161(084.12) *** 641.568(439.161)(083.12)
[AN 3428289]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2012.
Deák Attila
Egy falat Tündérmező (román)
   Meleag de leac : un hoinar culinar între Szabolcs şi Sătmar / [aut. Attila Deák, István Jankó Szép, Márta Kinál] ; [fotografii Csaba Csutkai ...] ; [publ. de Agenţia Judeţeană de Dezvoltare Teritorială şi Gestionarea Mediului Szabolcs-Szatmár-Bereg SRL Nonprofit]. - Nyíregyháza : Agenţia Judeţeană de Dezvoltare Teritorială şi Gestionarea Mediului Szabolcs-Szatmár-Bereg SRL Nonprofit, 2012. - 145 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p.144-145.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-4361-4)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv - fényképalbum
908.439.161(084.12) *** 641.568(439.161)(083.12)
[AN 3428299]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2012.
Deák Attila
   Egy falat Tündérmező : vándorúton Szabolcstól Szatmárig / [írta Deák Attila, Jankó Szép István, Kinál Márta] ; [fotók Csutkai Csaba ...] ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Területfejleszt. és Környezetgazd. Ügynökség Nonprofit Kft., 2012. - 145 p. : ill., színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p. 144-145.
ISBN 978-963-08-4361-4 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv - fényképalbum
908.439.161(084.12) *** 641.568(439.161)(083.12)
[AN 3428229]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2012.
Dienes Tibor
   Albánia : útikönyv / Dienes Tibor. - 3. kiad. - Budapest : Hibernia, [2012]. - 239 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X)
Lezárva: 2012. jún.
ISBN 978-963-7617-41-6 fűzött
Albánia - útikönyv
914.965(036)
[AN 3432146]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2012.
Dunston, Lara
Dubai (magyar)
   Dubai és Abu Dhabi / Lara Dunston és Sarah Monaghan ; [ford. Kallai Nóra és Sipos Ágnes]. - Budapest : Panemex, 2011. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-64-2 fűzött
Dubai - útikönyv
915.362(036)
[AN 3431041]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2012.
Emmons, Ron
Bangkok (magyar)
   Bangkok / Ron Emmons ; [ford. Hidasi Györgyi]. - Budapest : Panemex, 2011. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-65-9 fűzött
Bangkok - útikönyv
915.93-2Bangkok(036)
[AN 3431065]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2012.
Florence & Tuscany (magyar)
   Firenze és Toscana / főmunkatárs Christopher Catling. - Budapest : Panemex, 2012. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-81-9 kötött
Toszkána - Firenze - útikönyv
914.505.2(036) *** 914.5-2Firenze(036)
[AN 3431079]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2012.
France (magyar)
   Franciaország / [projektszerk. Rosemary Bailey]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2011. - 720 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-68-0 fűzött
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 3430785]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2012.
France (magyar)
   Franciaország : [24 autós túra] / mtársak Rosemary Bailey [et al.] ; [ford. Molnár-Edőcs Eszter ... és Orbán Bernadett]. - Budapest : Panemex, 2011. - 264 p. : ill., színes ; 23 cm + térk. - (Úton-útfélen, ISSN 2062-1493). (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-60-4 kötött
Franciaország - útikönyv
914.4(036)
[AN 3431203]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2012.
Gallagher, Mary-Ann
Malta & Gozo (magyar)
   Málta és Gozo / Mary-Ann Gallagher ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Panemex, 2011. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-55-0 fűzött
Málta - Gozo - útikönyv
914.582(036)
[AN 3431058]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2012.
Germany (magyar)
   Németország : [24 autós túra] / mtársak Jürgen Scheunemann [et al.] ; [ford. Bódis Krisztina]. - Budapest : Panemex, 2011. - 264 p. : ill., színes ; 23 cm + térk. - (Úton-útfélen, ISSN 2062-1493). (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-79-6 kötött
Németország - útikönyv
914.30(036)
[AN 3431210]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2012.
Gerrard, Mike (1949-)
Paris (magyar)
   Párizs / Mike Gerrard és Donna Daily ; [...Dávid Viktória ford. ...]. - Budapest : Panemex, 2012. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-89-5 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3430762]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2012.
Italy (magyar)
   Olaszország : [24 autós túra] / mtársak Ros Belford [et al.] ; [ford. Bódis Krisztina]. - Budapest : Panemex, 2011. - 264 p. : ill., színes ; 23 cm + térk. - (Úton-útfélen, ISSN 2062-1493). (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-59-8 kötött
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3431207]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2012.
Kondor Attila Csaba (1981-)
   Téralkotó normák és a területi szabályozás : a szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon / Kondor Attila Csaba. - Budapest : MTA CSFK FKI, 2012. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 68.)
Bibliogr.: p. 144-158. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9545-37-3 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - területfejlesztés
911.3(439) *** 711.1(439)
[AN 3430899]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2012.
Kopacz Zsuzsa
   Sepsiszentgyörgy gyerekeknek / [szerzők Kopacz Zsuzsa, Sebestyén Ágnes, Tóth Eszter] ; [közread. a] Kultúraktív. - [Pécs] : Kultúraktív ; [Sfântu Gheorghe] : Sepsiszentgyörgy Kvk., cop. 2011. - 79 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-606-92936-2-1
Fűzött : 1500,- Ft
Sepsiszentgyörgy - helyismeret - gyermekkönyv
908.498.4-2Sepsiszentgyörgy(02.053.2)
[AN 3427636]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2012.
   Közel Afrikához : sikeres felfedező vagy furfangos kalandor? : Magyar László expedíciói és eredményei Afrikában a XIX. században / [a kiállítást rend. Buttinger Dániel, Lendvai Timár Edit, Puskás Katalin] ; [... szerk. Lendvai Timár Edit] ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - [Érd] : M. Földr. Múz., 2012. - 59 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Kész. az Érden, 2012. szept. 6-án megnyitott, azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88012-7-2 fűzött
Magyar László (1818-1864)
Magyarország - Angola - felfedező - 19. század - felfedező utazás - kiállítási katalógus
910.4(439)(092)Magyar_L. *** 910.4(673) *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3428736]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2012.
Leffman, David
Iceland (magyar)
   Izland / David Leffman ; [ford. Hidasi Györgyi]. - Budapest : Panemex, 2011. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-76-5 fűzött
Izland - útikönyv
914.911(036)
[AN 3431068]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2012.
London (magyar)
   London / [ford. Aczél Ferenc, ... Nagy Ágnes, ... Varga Emese ...]. - Budapest : Corvina, 2012. - 190 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Corvina kulturális útikönyvek, ISSN 2063-711X)
ISBN 978-963-13-6091-2 fűzött : 3990,- Ft
London - művelődéstörténet - útikönyv
914.10-2London(036) *** 930.85(410)
[AN 3428532]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2012.
   Magyarország történelmi emlékhelyei / szerk. Liska András és Németh Csaba. - Gyula : Gyulai Kult. és Rendezvényszervező Nonprofit Kft., cop. 2012. - 116 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4847-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-4847-3)
Magyarország - helyismeret
908.439
[AN 3429857]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2012.
Martin Gábor (1953-)
   Csabai séták 1968-tól / Martin Gábor. - Békéscsaba : Progresszív Ny., 2012. - 141, [3] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-4778-0 kötött
Békéscsaba - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Békéscsaba(084.12) *** 77.04(439)(092)Martin_G.
[AN 3431031]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2012.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Keszthely = Willkommen in Keszthely = Welcome to Keszthely = Benvenuti a Keszthely = Dobro požalovatʹ v Kesthej = Keszthely serdecznie wita = Bienvenue à Keszthely = Dobro došli u Kesthelju = Keszthely sizi bekliyor / Mészáros T. László. - [Budapest] : Fotó-Video Európa Kvk., 2012. - 96 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-60-8 kötött
Keszthely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Keszthely(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3433141]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2012.
Milan (magyar)
   Milánó : útikalauz / [ford. Sipos Ágnes]. - Budapest : Panemex, 2012. - 80, [3] p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-58-1 fűzött
Milánó - útikönyv
914.5-2Milano(036)
[AN 3431312]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2012.
   Őrség : kulturális értékek az Őrállók földjén. - [Őriszentpéter] : [Őrségi Nemz. Park Ig.], [2012]. - 51 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4573-1)
Őrség - útikönyv
914.39Őrség(036)
[AN 3430983]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2012.
Őrség (német)
   Őrség : die kulturellen Werte auf dem Lande der Wärter. - [Őriszentpéter] : [Őrségi Nemz. Park Ig.], [2012]. - 51 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
ISBN 978-963-08-4574-8 fűzött
Őrség - útikönyv
914.39Őrség(036)
[AN 3430994]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2012.
Őrség (szlovén)
   Őrség : kulturne vrednote na Stražarski zemlji. - [Őriszentpéter] : [Őrségi Nemz. Park Ig.], [2012]. - 51 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Közread. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
ISBN 978-963-08-4575-5 fűzött
Őrség - útikönyv
914.39Őrség(036)
[AN 3431015]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2012.
Paris (magyar)
   Párizs / [ford. Havas Lujza, Horányi Krisztina, Nagy Ágnes]. - Budapest : Corvina, 2012. - 256 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Corvina kulturális útikönyvek, ISSN 2063-711X)
ISBN 978-963-13-6090-5 fűzött : 3990,- Ft
Párizs - művelődéstörténet - útikönyv
914.4-2Paris(036) *** 930.85(44)
[AN 3428708]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2012.
Paris (magyar)
   Párizs : útikalauz / [szerk. Derek Hall, Marion Dent, Sue Juby] ; [kép Mirco De Cet] ; [térk. John Plumer]. - Budapest : Panemex, 2012. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-94-9 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3430767]
MARC

ANSEL
UTF-810642 /2012.
Phillimore, Polly
Dublin (magyar)
   Dublin / Polly Phillimore & Andrew Sanger ; [ford. Orbán Bernadett]. - Budapest : Panemex, 2011. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-51-2 fűzött
Írország - Dublin - útikönyv
914.17(036)
[AN 3431050]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2012.
Radnai Tamás (1949-)
   Megtalálni Japánt / Radnai Tamás. - [Budapest] : Typotex, 2012. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-279-703-8 kötött : 3200,- Ft
Japán - helyismeret - kultúra - memoár
908.520(0:82-94) *** 008(520)(0:82-94)
[AN 3429524]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2012.
Rome (magyar)
   Róma : útikalauz / [szerk. Alka Thakur] ; [képek Taiyaba Khatoon] ; [térk. Kunal Singh]. - [Budapest] : Panemex, 2012. - 96 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-93-2 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3430775]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2012.
Scotland (magyar)
   Skócia / főmunkatársak Juliet Clough [et al.] ; [átd. Sipos Ágnes, Szabó Ildikó] ; [ford. Dóczy Balázs]. - Budapest : Panemex, 2011. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-47-5 kötött
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3431091]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2012.
Sorensen, Annelise
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Annalise Sorensen, Ryan Chandler ; [... Csikszentmihályi Melissa ford. ...]. - [Budapest] : Panemex, 2012. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-87-1 fűzött
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3430591]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2012.
Spain (magyar)
   Spanyolország : [25 autós túra] / mtársak Mary-Ann Gallagher [et al.] ; [ford. Czagányi Anikó]. - Budapest : Panemex, 2012. - 264 p. : ill., színes ; 23 cm + térk. - (Útitárs, ISSN 1219-249X). (Úton-útfélen, ISSN 2062-1493)
ISBN 978-963-9825-67-3 kötött
Spanyolország - útikönyv
914.60(036)
[AN 3431132]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2012.
   Tamási mozaik : egy fürdőváros a Gyulaji erdő ölelésében ; [... szerk. Örményi János]. - Tamási : Örményi J., 2012. - 85, [3] p. : ill., színes ; 16x16 cm
A képaláírások magyar, német, angol, francia, olasz, holland és lengyel nyelven
ISBN 978-963-08-4636-3 kötött
Tamási (Tolna megye) - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tamási(084.12)
[AN 3429306]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2012.
Toronto (magyar)
   Toronto : útikalauz / [ford. Szabó Ildikó]. - Budapest : Panemex, 2011. - 64 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-66-6 fűzött
Toronto (Kanada) - útikönyv
917.1-2Toronto(036)
[AN 3431322]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2012.
   Tótkomlós záridőben : fotókiállítás : Tótkomlós, 2012. május 25. / [... rend. Kancsó János]. - [Hódmezővásárhely] : [Hódmezővásárhely-Szegedi Kép-Szöveg Testvérület] ; [Tótkomlós] : [Tótkomlósi Városvédő Egyes.], 2012. - [36] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Hódmezővásárhely-Szegedi Kép-Szöveg Testvérület és a Tótkomlósi Városvédő Egyesület
Fűzött
Magyarország - Tótkomlós - fotóművészet - helyismeret - ezredforduló - kiállítási katalógus
908.439-2Tótkomlós(084.12) *** 77.04(439)"200" *** 061.4(439-2Tótkomlós)
[AN 3430614]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2012.
Vaja Felicián
   EMKÉ-ből Blaha [elektronikus dok.] : feljegyzések egy bulvár romlásáról, 2007-2009 : lesz valaha a Nagykörút újra élhető? / Vaja Felicián. - Szöveg (epub : 350 KB). - [Budapest] : Publio, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Budapest - helyismeret - blog - elektronikus dokumentum
908.439-2Bp.
[AN 3420821]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2012.
Vámbéry Ármin (1832-1913)
   Küzdelmeim [elektronikus dok.] / Vámbéry Ármin. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4709-3566-5
Vámbéry Ármin (1832-1913)
Magyarország - tudós - keletkutatás - 19. század - memoár - elektronikus dokumentum
910.4(5)(092)Vámbéry_Á.(0:82-94)
[AN 3420939]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2012.
Williams, Roger
London (magyar)
   London / Roger Williams. - Budapest : Panemex, 2012. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3430600]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2012.
Witkowska, Monika
Denmark (magyar)
   Dánia / Monika Witkowska, Joanna Hald ; [ford. Király Róbert]. - Budapest : Panemex, 2011. - 328 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-48-2 kötött
Dánia - útikönyv
914.89(036)
[AN 3431114]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10655 /2012.
Horváth István (1962-)
   Munkajogi navigátor : az új Munka törvénykönyve a gyakorlatban / [szerzők Horváth István, ... Szabó Tibor]. - Budapest : Adónet.hu, 2012. - 531 p. ; 24 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-963-88309-9-9 fűzött : 9900,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3430856]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2012.
Irk Ferenc (1942-)
   Kétkedő kriminológia : a rizikótársadalom kriminálszociológiája / Irk Ferenc. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 438 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 355-412. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9988-37-8 fűzött
kriminológia - bűnügyi szociológia - globalizáció - társadalmi változás - társadalmi viselkedés
343.915(100) *** 343.9 *** 316.4 *** 316.62
[AN 3430710]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2012.
Kártyás Gábor (1982-)
   Az új munka törvénykönyve munkáltatóknak / Kártyás Gábor, Takács Gábor. - Budapest : Complex, 2012. - 271 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 2.)
Lezárva: 2012. júl. 15.
ISBN 978-963-295-218-5 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3429892]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2012.
   Munkavállaló kézikönyve : amit az új munka törvénykönyvéről tudnod kell... / [szerk. Pataky Péter et al.] ; [közread. a] Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. - [Budapest] : MSZOSZ, [2012]. - 77 p. : ill., színes ; 15 cm
Lezárva: 2012. máj. 30. - Spirál fűzéssel
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3430836]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2012.
   Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 21. században Magyarországon és Európában / [szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté] ; [kiad. az Országgyűlés Hivatala és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala]. - Budapest : Országgyűlés Hiv. : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., 2012. - 302 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-56-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - állampolgári jogok biztosa - alkotmányjog - összehasonlító jog - jogi szabályozás - 21. század
342.57.08(4-62) *** 342.57.08(439) *** 340.5
[AN 3427815]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2012.
   Public finances - administrative autonomies / [ed. by Gábor Hulkó, András Patyi] ; [publ. by the Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr, 2012. - 817 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, orosz és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9819-87-0 kötött
Európai Unió - közigazgatás - ügyvitel
35(4-62) *** 35.077(4-62)
[AN 3427669]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2012.
   Richten oder Schlichten : Formen strafrechtlichen Konfliktbewältigung / [hrsg. von Barna Mezey] ; [Red. Judit Beke-Martos, Judit Lenkovics]. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ., 2011. - 87 p. ; 20 cm. - (Junge ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1789-1086 ; 3.)
A Rothenburg ob der Tauberben, 2007. júl. 7-8. között azonos címmel rendezett nemzetközi doktorandusz konferencián részt vevő magyar előadók előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtörténet
34(439)(091)
[AN 3430919]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2012.
   Szakszervezeti tisztségviselők kézikönyve / [szerk. Buday Pálné, Deli Zsuzsanna] ; [közread. a] Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. - [Budapest] : KASZ, [2012]. - 208 p. : ill., színes ; 15 cm
Lezárva: 2012. júl. 1. - Spirál fűzéssel
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3430816]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2012.
Szmodis Jenő (1966-)
   Multidiszciplináris jogi tanulmányok : jogról az evolúciótól a kultúráig / Szmodis Jenő. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2012. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 205-228.
ISBN 978-963-9988-44-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9634-44-6)
jogtudomány
34
[AN 3430721]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2012.
   Tanulmányok Dr.Dr.h.c. Horváth Tibor professor emeritus 85. születésnapja tiszteletére / [szerk. Róth Erika]. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 211 p. ; 21 cm. - (Bűnügyi tudományi közlemények, ISSN 1586-5304 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-41-5 fűzött
büntetőjog - kriminalisztika - emlékkönyv
343 *** 343.9
[AN 3430737]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2012.
Vesztergám Miklós (1964-)
   Az első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz / Vesztergám Miklós. - [Kalocsa] : Veszt-Ablak Bt., [2012]. - 125 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4219-0)
szentkoronatan
342.519.8(439)(089.3)
[AN 3430825]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10666 /2012.
Hangodi László
   Diszel, Nyezsin, Brjanszk és vissza : Bakos Gyula rohamutász szakaszvezető a második világháborúban / Hangodi László. - Tapolca : Bakos Gy., 2011. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2608-2 fűzött
Bakos Gyula (1920-2003)
Magyarország - katona - utász - 20. század - ezredforduló - második világháború - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 358.231(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(439)(092)Bakos_Gy.(0:82-94)
[AN 3427857]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2012.
Kerekes Béla
   Az "Ikrek" Szibériában [elektronikus dok.] / Kerekes Béla. - Szöveg (epub : 904 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4478-8883-3
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - első világháború - memoár - elektronikus dokumentum
355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94)
[AN 3420872]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2012.
Nárai Tamás
   Görgei Artúr a nyári hadjáratban ; Görgei Artúr téli felvidéki hadjárata / Nárai Tamás. - Budapest : [s.n.], 2012. - 42, 33 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Fűzött
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katonatiszt
355(439)(092)Görgey_A. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3431202]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2012.
Széchenyi Ferenc
   Időutazás nagyapámmal / [közzéteszi és kieg.] Sinkó Mária. - [Győr] : Hazánk, cop. 2012. - 159 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Széchenyi Ferenc. - Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-9829-23-7 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - katonatiszt - első világháború - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94) *** 355(439)(092)Széchenyi_F.(0:82-94)
[AN 3431040]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2012.
Turcsány Pál
   Szibériai kis napló / Turcsány Pál. - Pomáz : Kráter, 2012. - 86 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-298-095-9 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - katonatiszt - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
355(439)(092)Turcsányi_P.(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3430048]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10671 /2012.
Beranek József (1950-)
   Cukkoló : a tudatnyitás kulcsa : használati utasítás a tudat működéséhez / Beranek József. - [Ózd] : Magánkiad., [2012]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4703-2 fűzött
globalizáció - civilizáció - ezoterika
339.9 *** 133.25 *** 008
[AN 3430956]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2012.
Bodnár Lilla
   Az új munka törvénykönyve munkavállalóknak / Bodnár Lilla. - Budapest : Complex, 2012. - 271 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 1.)
Lezárva: 2012. júl. 15.
ISBN 978-963-295-217-8 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - munkavállaló - törvény
331.105.24(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3429884]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2012.
Bogár László (1951-)
   Globalobüntiben / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2012. - 380 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 12.)
ISBN 978-963-662-532-0 fűzött : 3300,- Ft
globalizáció - nemzetközi pénz- és tőkepiac - 21. század - pamflet
339.9(100)"200/201" *** 336.76(100)"20"
[AN 3430870]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2012.
   Az EU iskolatej- és iskolagyümölcs-programjának magyarországi tapasztalatai / [szerk. Stummer Ildikó]. - Budapest : AKI, 2012. - 85 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: 83-85. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-573-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - gyermekétkeztetés - általános iskola - pénzügyi támogatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.246.027(4-62) *** 371.217.2(439)"200"(083.41)
[AN 3427909]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2012.
   A háztartások fogyasztásának regionális különbségei, 2009 [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 431 KB). - [Budapest] : KSH, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105634. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-307-4
Magyarország - fogyasztás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
330.567.22(439)"200"(083.41)
[AN 3409634]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2012.
International Symposium on Inventories (17.) (2012) (Budapest)
   17th International Symposium on Inventories : August 20-24, 2012, Budapest ... : book of abstracts / ed.-in-chief Attila Chikán ; [org. by the International Society for Inventory Research]. - [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], 2012. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4592-2 fűzött
leltározás - logisztika - konferencia-kiadvány
657.371 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 658.78
[AN 3429422]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2012.
   Járműipar és regionális versenyképesség : Nyugat- és Közép-Dunántúl a kelet-közép-európai térségben / szerk. Rechnitzer János, Smahó Melinda ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - [Győr] : Universitas-Győr, [2012]. - 386 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9819-91-7 kötött
Dunántúl - járműipar - versenyképesség - regionális gazdaság - területfejlesztés - ezredforduló
332.1(439.11) *** 629(439) *** 339.137(439)"200"
[AN 3427662]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2012.
   Környezetipar, újraiparosítás és regionalitás Magyarországon / szerk. Baranyi Béla, Fodor István ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Debrecen : Pécs : MTA KRTK Regionális Kutatások Int., 2012. - 365, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9899-48-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - gazdasági fejlődés - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - biológiai energia - ezredforduló
330.34(439)"200" *** 330.34(4-62)"200" *** 504.06(439) *** 504.03
[AN 3428054]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2012.
   Living in Europe : the annual report of the Hungarian European Business Council, 2012 = Európában élünk : a Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. - [Budapest] : HEBC, [2012]. - 93 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-4267-9 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - 21. század
338(439)"201"
[AN 3431122]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2012.
Lordon, Frédéric (1962-)
   A pénz markában : válogatott cikkek / Frédéric Lordon ; [... vál. és ... összeáll. Morva Judit] ; [kiad. Közép-Európai Fejlesztési Egyesület]. - Budapest : Közép-Európai Fejlesztési Egyes., 2012. - 108 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4119-1 fűzött : 500,- Ft
Franciaország - Európai Unió - pénzpiac - gazdasági válság - gazdaságszociológia - publicisztika
336.76(44)(0:82-94) *** 336.76(4-62)(0:82-92) *** 338.124.4(44)"200/201"(0:82-94) *** 338.124.4(4-62)"200/201"(0:82-94) *** 316.334.2
[AN 3430618]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2012.
Nagy Sándor, B. (1944-)
   Hol a pénz? : forex alapok / B. Nagy Sándor. - [Budapest] : B. Nagy S., cop. 2011. - 134 p. : 24 cm
ISBN 978-963-08-1274-0 fűzött
pénzpiac - tőzsde
339.722 *** 336.76
[AN 3428193]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2012.
Rozsnyai Ervin (1926-2012)
   Miért kell nevén nevezni? : gondolatok a bukás elméleti tanulságairól / Rozsnyai Ervin. - 2. kiad. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 219 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Bibliogr.
Fűzött : 500,- Ft
gazdasági rendszer - szocializmus
330.342.15 *** 321.74
[AN 3432173]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2012.
   Tanulmánykötet a banktörvény elfogadásának 20. évfordulója alkalmából / szerk. Kovács Levente ; [a Magyar Bankszövetség kiadványa]. - Budapest : M. Bankszövets., 2012. - 201 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. dec. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4549-6 fűzött
Magyarország - bankügy - hitelügy - rendszerváltás - ezredforduló
336.7(439)"199/20"
[AN 3429762]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2012.
Tímár Mátyás (1923-)
   Jegyzetek az oldalvonalról, 2000-2010 / Tímár Mátyás. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 125 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-2401-9 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - gazdaság - belpolitika - ezredforduló
338(439)"200" *** 323(439)"200"
[AN 3430089]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2012.
   Vállalati erőforrás-gazdálkodás / szerk. Juhász Lajos ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet. - Sopron : NYME K., 2012. - 400 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-057-8 fűzött
üzemgazdaságtan
658.1
[AN 3428207]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10686 /2012.
   A HVDSZ 60 éve. - [Budapest] : HVDSZ, 2012. - 12 p. ; 21 cm
Fűzött
Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete
Magyarország - szakszervezet - történeti feldolgozás
331.105.44(439)(091)
[AN 3430468]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10687 /2012.
   100 éves a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet : ünnepi kiadvány a Magyar Pedagógiai Társaság rendezésében megtartott évfordulós emlékülés tiszteletére / [szerk. Csillag Ferenc] ; [kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2012. - 70 p. ; 21 cm
Az emlékülést 2012. szept. 20-án rendezték Budapesten. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-27-6 fűzött
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest)
Budapest - pedagógia - pályaválasztás - testülettörténet - konferencia-kiadvány
37.048(439-2Bp.)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3431244]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2012.
   125 éves a vasúti tisztképzés, 1887-2012. - Budapest : MÁV Zrt. Baross G. Okt. Közp., 2012. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vasúti szakoktatás története, ISSN 2062-3976 ; 2.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9852-13-6)
Magyarország - szakképzés - vasutas - oktatástörténet
377(439)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 3430720]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2012.
   Andragógiai kutatások és fejlesztések : tisztelgő tanulmánykötet Koltai Dénes egyetemi tanár tudományszervezői és kutatói munkássága előtt / [szerk. Németh Balázs] ; [megj. a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar gondozásában]. - Pécs : PTE FEEK, 2012. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-461-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - felnőttnevelés - élethosszig tartó tanulás - humánerőforrás-menedzsment - emlékkönyv
374.7(439) *** 658.3 *** 37.013.83(4-62)
[AN 3430749]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2012.
Ballnik, Peter
Das Papa-Handbuch (magyar)
   Apák kézikönyve : útmutató a három évnél idősebb gyerekek neveléséhez / Peter Ballnik ; [ford. Schleicher Dóra]. - Budapest : Móra, 2012. - 205, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-11-9294-0 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - apaság - családi szerep - életvezetés
37.018.1-055.1 *** 613.865-055.1-055.52
[AN 3429666]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2012.
   Centenáriumi emlékalbum : az egyetemváros orvoskari telepének százéves története képekben : [Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 1912-2012] / szerk. Batár István és Tóth Csaba. - Debrecen : DE OEC, 2012. - 232 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-9070-91-2 kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Debrecen - egyetem - kórház - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.661(439-2Debrecen)(091)(084.12) *** 364.444.046.6(439-2Debrecen)(091)(084.12)
[AN 3428398]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2012.
Debreczeni Tibor (1928-)
   Történt pedig : egy Corvin téri népművelő a puha diktatúrában, 1966-1989 : Játszó Kuckó Társaság, Vári Színpadosok Köre / Debreczeni Tibor ; [kiad. a Játszó Ember Alapítvány]. - Budapest : Játszó Ember Alapítvány, cop. 2012. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4640-0 fűzött
Magyarország - népművelés - kulturális élet - Kádár-korszak - memoár
374.7(439)"196/198" *** 316.7(439)"196/198" *** 894.511-94
[AN 3428440]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2012.
Doman, Glenn
How to multiply your baby's intelligence (magyar)
   Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját? : [a gyengéd forradalom] / Glenn Doman, Janet Doman ; [ford. Németh Beatrix]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - 273 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-44-6 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés - képességfejlesztés
37.018.1 *** 37.025
[AN 3429661]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2012.
   A dunaföldvári Magyar László Gimnázium évkönyve : 60 éves jubileum, 2002-2012. - [Dunaföldvár] : Magyar L. Gimn., [2012]. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4653-0 fűzött
Magyar László Gimnázium (Dunaföldvár)
Dunaföldvár - gimnázium
373.54(439-2Dunaföldvár)
[AN 3429260]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2012.
   Az első iskolaévek : a kéttanítós modell : módszertani füzet pedagógusoknak / szerk. Fetzer Györgyi ; [közread. a] Baka István Általános Iskola. - Szekszárd : Baka I. Ált. Isk., 2011-. - 21 cm
Fűzött
alapfokú oktatás - módszertan
371.3
[AN 3307270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 85 p. : ill.
ISBN 978-963-08-4346-1
[AN 3430050] MARC

ANSEL
UTF-810696 /2012.
Eötvös Konferencia (13.) (2012) (Budapest)
   XIII. Eötvös Konferencia : 2012. május 4-6. - [Budapest] : [Eötvös J. Koll.], [2012]. - 51 p. ; 25 cm
Rend., közread. az Eötvös József Kollégium
Fűzött
tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3430586]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2012.
   Az Erasmus program keretében külföldön szerzett kreditek beszámítása itthon : helyzetképelemzés és jó gyakorlatok feltérképezése / kész. Nagy Zsuzsanna [et al.] ; [szerk. Kurucz Katalin]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 67 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna füzetek, ISSN 2062-1388 ; 9.)
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-89302-5-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - felsőoktatás - ösztöndíj - honosítás - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
371.217.42(4-62)"200" *** 378(439)"200" *** 378.2(439)
[AN 3428003]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2012.
   Erkölcsi nevelés : óravázlatok és szöveggyűjtemény. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5168-30-7 fűzött
erkölcs - nevelés - tanári segédkönyv
37.034(072)
[AN 3428749]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2012.
Gedeon Veronika
   Nyolcadikon : 256 előkészítő feladat matematikából középiskolába készülőknek / Gedeon Veronika, Számadó László. - Budapest : Unicus, 2012. - 157, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5084-05-8 fűzött
matematika - tantárgy - példatár
372.851(076)
[AN 3431293]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2012.
Gyarmathy Éva (1958-)
   Diszlexia a digitális korszakban / Gyarmathy Éva ; [ill. Bódi Kati]. - Budapest : Műszaki K., 2012. - 197 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-197.
ISBN 978-963-16-4612-2 fűzött
diszlexia - tanulási nehézség - digitális technika
376.36 *** 371.322.9 *** 681.327 *** 316.7(498)(075.3) *** 316.7
[AN 3428067]
MARC

ANSEL
UTF-810701 /2012.
   Gyerekközpontú módszerek : módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból / [szerk. Kereszty Zsuzsa]. - Budapest : Educatio, 2012. - 431 p. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD. - (Pedagógiai alternatívák, ISSN 1785-9433 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-49-5 fűzött
Magyarország - alternatív nevelés - alternatív iskola - módszertan - elektronikus dokumentum
371.4(439) *** 371.3(439)
[AN 3428294]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2012.
   Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium, 1981/82, 2011/12 : [az iskola 30 éves évfordulójára kiadott áttekintő évkönyv] / [főszerk. Bombicz Barbara]. - [Győr] : Győri Tánc- és Képzőműv. Ált. Isk., Szakközépisk. és Kollégium, [2012]. - 160 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Összefoglalás angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-08-4085-9 kötött
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
Győr - általános iskola - szakközépiskola - művészeti iskola - kollégium
373.3:73/76(439-2Győr) *** 373.6:73/76(439-2Győr) *** 373.3:793.3(439-2Győr) *** 373.6:793.3(439-2Győr) *** 37.018.3(439-2Győr)
[AN 3429948]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2012.
   "Humántudományi kutatások a pedagógusképzés szolgálatában : generációk találkozása : VI. Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Konferencia : Sopron, 2012. április 12. : absztrakt kötet = "Humanities in service of teacher training : meeting of generations : 6th Training and Practice Educational Conference : abstract book / [szerk. Varga László] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. - Sopron : NYME BEPK, 2012. - 142 p. ; 24 cm. - (Képzés és gyakorlat konferenciák, ISSN 1789-8587)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-051-6 fűzött
pedagógia - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány
37 *** 371.13 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3428284]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2012.
   Intézményi menedzsment a felsőoktatásban 2 : szemelvények kiemelt témakörökben / szerk. Hrubos Ildikó, Török Imre ; [közread. az] FGSZE. - [Budapest] : FGSZE, 2012. - [2], 551 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-420-993-5)
Magyarország - felsőoktatás - fejlesztés - minőségbiztosítás - teljesítménymenedzsment
378(439) *** 65.018(439) *** 658.1.011.4(439)
[AN 3429645]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2012.
   Képes vagy rá! Segíthetünk? : második esély gimnáziumi program a Dankóban / [főszerk. Arnóczkiné Szilágyi Andrea] ; [közread. a] Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. - Biri : Dankó P. Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ált. Isk., Szakképző Isk., Gimn. és Kollégium, 2012. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4470-3 fűzött
Biri - Magyarország - gimnázium - esélyegyenlőség - cigányság
373.54(439-2Biri) *** 376.7(=914.99)
[AN 3427950]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2012.
   A kora gyermekkori intervenció problématerületei : regionális helyzetértékelés a kora gyermekkori intervenciós intézményrendszer hálózatos fejlesztésének megalapozásához : kutatási zárójelentés / [... írta és szerk. Kereki Judit] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, 2012. - 479 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 443-479.
ISBN 978-963-9795-41-9 kötött
Magyarország - különleges csoportok nevelése - iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés - szociális ellátás - intézményrendszer - statisztikai adatközlés - 21. század
373.2(439)"20"(083.41) *** 364(439)"20"(083.41) *** 371.322.6 *** 376.2(439)"20"(083.41)
[AN 3428282]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2012.
   Köszönjük! / ... írásokból összefűzte Andrássy Péter. - [Sopron] : Andrássy P., 2012. - 48 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4801-5 fűzött
Andrássy Péter (1932-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Andrássy_P.
[AN 3429816]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2012.
   Középpontban a pedagógus : régi értékek, új kihívások / szerk. Karikó Sándor. - Budapest : Áron K., 2012. - 186 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9210-82-0 fűzött : 2440,- Ft
pedagógus - pedagógiai munka
371.321
[AN 3428129]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2012.
   Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére / [szerk. Nagy Tamás] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Budapest] : MKIK, 2011. - 114 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szakképzés - iskolán kívüli oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
377(439)(072) *** 371.388(072)
[AN 3431826]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2012.
   Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére / [szerk. Nagy Tamás] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Budapest] : MKIK, 2012. - 114 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD-ROM
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - szakképzés - iskolán kívüli oktatás - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
377(439)(072) *** 371.388(072)
[AN 3431829]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2012.
Pataky Gabriella
   Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban a tárgykultúra tanításának területén / Pataky Gabriella ; [közread. az] ELTE TÓK. - [Budapest] : ELTE TÓK, 2012. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 156-161.
Fűzött
Magyarország - formatervezés - vizuális nevelés - képességvizsgálat - alapfokú oktatás - statisztikai adatközlés
37.036(439)(083.41) *** 7.017 *** 371.212(439)(083.41) *** 373.32
[AN 3428131]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2012.
   Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar - az első húsz év : [1992-2012] / [szerk. Trócsányi András, Szabó Gabriella]. - Pécs : PTE TTK, [2012]. - 149 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar
Pécs - egyetem - természettudomány
378.65(439-2Pécs).096
[AN 3429411]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2012.
   Pedagógusportrék : variációk a digitális kompetencia fejlesztésére / [a riportokat kész. Zsigovits Gabriella] ; [szerk. Nagy Regina, Zsigovits Gabriella] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, 2012. - 54 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - pedagógus - 21. század - számítógépes oktatás
372.868.13(439)"20"(047.53) *** 37(439)(092)(047.53) *** 681.3.004.14(439)"20"(047.53)
[AN 3428218]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2012.
   Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben : foglalkozástervek / [szerk. Czike Bernadett] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, 2012. - 407, [8] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
pedagógusképzés - módszertan - óravázlat - iskolai értékelés - pedagógiai munka
371.13 *** 371.3 *** 371.214 *** 371.26
[AN 3428271]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2012.
Végh István
   Harminc év.. : a balmazújvárosi Kalmár Zoltán Általános Iskola testnevelés történetének harminc éves jubileumi kiadványa, 1976/77-2005/2006 / [... írta Végh István]. - Balmazújváros ; [Celldömölk] : [Apáczai K.], 2012. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-328-045-4 fűzött
Kalmár Zoltán Általános Iskola (Balmazújváros)
Balmazújváros - általános iskola - testnevelés - tantárgy
372.879.6 *** 373.3(439-2Balmazújváros)
[AN 3428490]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2012.
Winkler Márta (1934-)
   Örömmel az iskolában / Winkler Márta ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Budapest : Educatio, 2012. - 161 p. : ill. ; 19 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 157-161.
Fűzött
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - alapfokú oktatás - fejlesztő játék - didaktika - elektronikus dokumentum
37.015.3 *** 159.922.7 *** 373.3 *** 371.382
[AN 3428213]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10717 /2012.
Avarffy Elek (1880-19??)
   Vadászutakon / Avarffy Elek. - Szeged : Lazi, 2012. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-176-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3430027]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2012.
Bán Jenő (1919-1979)
   A végjátékok taktikája / Bán Jenő. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Kossuth, cop. 2012. - 280, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7191-1 kötött : 3400,- Ft
sakk
794.127
[AN 3432061]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2012.
Boniberger, Petra
Kochlöffel-Geschenkideen (magyar)
   Fakanálfigurák / Petra Boniberger ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 34.)
ISBN 978-963-278-268-3 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3429739]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2012.
Dénes Tamás (1963-)
   Markos, a Bocskai büszkesége : Imi Markos visszaemlékezéseivel / Dénes Tamás, Sándor Mihály. - Budapest : Viktória K., 2012. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87840-4-9 fűzött : 3300,- Ft
Markos Imre (1908-1960)
Magyarország - labdarúgó - 20. század
796.332(439)(092)Markos_I.
[AN 3427720]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2012.
Erős Zoltán (1948-)
   Új rejtvényböngészde / Erős Zoltán ; [... a rejtvényeket kész. Schmidt János]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 696 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-014-1 fűzött : 3900,- Ft
adattár - rejtvény
793.7 *** 030
[AN 3433315]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2012.
Garmasch-Hatam, Polina
Blumen aus Krepp-Papier (magyar)
   Krepp-papír virágok / Polina Garmasch-Hatam ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 29.)
ISBN 978-963-278-248-5 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3429700]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2012.
Gönczöl László (1938-)
   Mesél a birkózószőnyeg : fejezetek Győr-Moson-Sopron megye birkózósportjának történetéből, 1900-2010 / Gönczöl László, Gönczöl Lászlóné ; [közread. a Győri Sportfejlesztési és Segélyezési Alapítvány]. - Győr : Győri Sportfejlesztési és Segélyezési Alapítvány, 2012. - 192 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-08-3177-2 kötött
Győr-Sopron megye - sporttörténet - birkózás
796.81/.82(439.114)"19/200"
[AN 3429953]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2012.
Hajlik Gábor
   Ellenjáték egyszerűen / Hajlik Gábor ; [közread. a] Bridzs-barátok Klubja Egyesület. - Budapest : Bridzs-barátok Klubja Egyes., cop. 2012. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88607-1-2 fűzött
bridzs
794.41
[AN 3427713]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2012.
Haris Márta
   Kössünk zoknit! / Haris Márta. - Budapest : Cser K., 2012. - 75 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-263-8 fűzött : 2495,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.26
[AN 3429847]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2012.
Hartje, Wipke C.
Therapieren mit Pferden (magyar)
   Lovasterápia : gyógypedagógiai lovaglás, lovas pszichoterápia / Wipke C. Hartje ; [ford. Zsilinszky Fanni]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 116 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Lovasakadémia, ISSN 1416-5422 ; 18.)
ISBN 978-963-286-654-3 kötött : 3900,- Ft
lovaglás - pszichoterápia - gyógypedagógia
798.2 *** 615.851 *** 376.2/.4
[AN 3427610]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2012.
Hecker Walter (1937-)
   Híres versenylovaink / Hecker Walter ; szerk. Brenyó József. - [Budapest] : I.A.T. K., 2011. - 304 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 304.
ISBN 978-963-9885-09-7 kötött : 7490,- Ft
Magyarország - versenyló - lóverseny - sporttörténet - lótenyésztés
798.4(439)(091) *** 636.12(439)
[AN 3428423]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2012.
Hunter, Graham
Barça (magyar)
   Barça : a világ legjobb csapatának története / Graham Hunter ; [ford. Hegedűs Henrik, ... Mártha Bence, ... Nagy Ádám ...]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 501, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9258-1 fűzött
Barcelona Football Club
Barcelona (Spanyolország) - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091)
[AN 3430328]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2012.
Kahler Frigyes (1942-)
   Hangokból szőtt csend II : egy öreg vadász emlékei / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2012. - 103, [20] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-549-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3430885]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2012.
Katona János
   100 éves a Pestújhelyi Sport Club, 1912-2012 / Katona János. - Pestújhely : PSC, 2012. - 96 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Az előszó angol nyelven is
Fűzött
Pestújhelyi Sport Club
Budapest. 15. kerület - sportegyesület - sporttörténet
796(439-2Bp.)(091) *** 061.2(439-2Bp.XV.)
[AN 3431204]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2012.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Páreng-Retyezát : vadászataim a Déli-Kárpátokban / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, 2012. - 203, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-182-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3430986]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2012.
Mesterházy József
   Az Enese SC története, 1937-2012 / [írta és összeáll. Mesterházy József]. - [Enese] : Enese SC, 2012. - 151 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4335-5 fűzött
Enese Sport Club
Enese - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Enese)(091) *** 061.2(439-2Enese)(091)
[AN 3429800]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2012.
   Origami / [... összeáll. Barkó Magdolna]. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 32.)
ISBN 978-963-278-267-6 fűzött : 1195,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3429725]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2012.
Osztafin Attila
   Aikido / Osztafin Attila. - Budapest : Cser K., 2012. - 123 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-278-262-1 fűzött : 2995,- Ft
aikido
796.853.24
[AN 3429853]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2012.
Tószegi Judit
   Batikolás / Tószegi Judit. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 26.)
ISBN 978-963-278-245-4 fűzött : 1195,- Ft
batikolás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.522.2
[AN 3429676]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2012.
Virág Éva
   Papírvarázs / Virág Éva. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 36.)
ISBN 978-963-278-272-0 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3429756]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10737 /2012.
Altmeyer, Maria-Regina
Lustige Tiere falten & kleben (magyar)
   Vidám papírállatkák / Maria-Regina és Michael Altmeyer ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 27.)
ISBN 978-963-278-246-1 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3429683]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2012.
Bráda Tibor (1941-)
   Tájképfestés akvarellel / Bráda Tibor. - Budapest : Cser K., cop. 2012. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-266-9 fűzött : 2995,- Ft
festészet - művészet technikája - akvarell - tájkép
75.021.322 *** 75.047
[AN 3429943]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2012.
   Burka : [Gradwanderung zwischen Abgrenzung und Identität] : [Ausstellung und Symposium] : [6. Juni - 26. September 2012, Österreichisches Kulturforum Budapest] = Burka : [ingatag egyensúly kirekesztés és identitás között] : [2012. június 6 - szeptember 26., Osztrák Kulturális Fórum] / [Kuratorinnen der Ausstellung ... Sass Valéria, Csécsei Dorottya]. - [Budapest] : Österreichisches Kulturforum Budapest, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4690-5 fűzött
Magyarország - Ausztria - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 73/76(436)"200" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3431146]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2012.
Fátyol Viola (1983-)
   Az Úrnak félelme az ismeret kezdete : Fátyol Viola kiállítása : Demo Galéria, 2012. február 07 - 29. = The fear of the Lord is the beginning of knowledge : exhibition of Viola Fátyol : 07 - 29. February, 2012. Demo Gallery. - Budapest : Demo, [2012]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3743-9 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Fátyol_V. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3430542]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2012.
   "Fűben, fában ..." : művészi növényábrázolások a Somogyi-könyvtár régi és ritka könyveiben : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2012. július 17 - október 22. / [... rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., 2012. - 28 p., [28] t. : ill., főként színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-659-023-9 fűzött
könyvművészet - könyvtörténet - újkor - növénykép - illusztráció - kiállítási katalógus
77.047 *** 655.1:745(100)"14/18" *** 09(100)"14/18" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3426676]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2012.
Hangodi László
   A tapolcai protestáns templom története, 1936-2011 / Hangodi László. - Tapolca : [Tapolcai Városszépítő Egyes.], 2011. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tapolcai füzetek, ISSN 0237-4218 ; 43.)
Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 978-963-87066-8-3 fűzött
Tapolca - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Tapolca)(091)
[AN 3428201]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2012.
   A Hiemer-Font-Caraffa-ház újjászületése = The rebirth of the Hiemer-Font-Caraffa house / [szerk. ... Guti Péter, Posch Ede, Turi Krisztina]. - [Székesfehérvár] : Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., 2012. - 99 p. : ill., főként színes ; 25x30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88802-2-2)
Székesfehérvár - épület - felújítás - helytörténet
72.025.4(439-2Székesfehérvár) *** 943.9-2Székesfehérvár
[AN 3429494]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2012.
Kalmár János (1952-)
   Szobor a térben / Kalmár János. - Budapest : Kijárat, 2012. - 78 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-615-5160-11-0 kötött : 1800,- Ft
szobrászat - művészetelmélet
73.01
[AN 3430689]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2012.
King, Ross (1962-)
Brunelleschi's dome (magyar)
   Brunelleschi kupolája : a firenzei dóm építésének története / Ross King ; [ford. Makovecz Benjámin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 225, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 214.
Brunelleschi, Filippo (1377-1446)
Itália - Firenze - építész - reneszánsz - székesegyház - 15. század
72(45)(092)Brunelleschi,_F. *** 726.54(45-2Firenze)
[AN 3432141]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2012.
Kormos Szilvia
   A lovasberényi zsidó temető / Kormos Szilvia ; ... közrem. ... Bányai Viktória. - Budapest : MTA TK Kisebbségkut. Int. Judaisztikai Kutatócsop., 2012. - 304 p. : ill. ; 26 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 29.)
Bibliogr.: p. 32. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-616-0 kötött
Lovasberény - temető - zsidóság - sírfelirat - névtár
726.825(439-2Lovasberény) *** 718(=924)(439-2Lovasberény) *** 050.8
[AN 3427841]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2012.
Kőrösi Blanka
   Textilzöldségek és textilgyümölcsök / Kőrösi Blanka. - Budapest : Cser K., 2012. - 30 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 33.)
ISBN 978-963-278-264-5 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 3429735]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2012.
   Madár- és virágfüzérek. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 35.)
ISBN 978-963-278-277-5 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3429743]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2012.
   Rejtett kincsek az Esterházy gyűjteményből : a Szépművészeti Múzeum kiállítása a Vaszary Képtárban, Kaposvár ... 2012. augusztus 16-tól október 27-ig / [a kiállítást rend. Ember Ildikó] ; [... szerk. Ember Ildikó, Balogh Ilona...] ; [a bev. tanulmányt írta Radványi Orsolya] ; [kiad. az Együd Árpád Kulturális Központ - Vaszary Képtár]. - Kaposvár : Együd Á. Kult. Közp. Vaszary Képtár, 2012. - 70 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-88933-6-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 7.074(439)(092)Esterházy *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3430436]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2012.
   Rippl-Rónai József emlékezete, 1861-1927 : Régi Vármegyeháza, Szekszárd, 2012. szeptember 22 - október 27. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [rend., közread. a] Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, Magyar Festők Társasága. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2012]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5074-02-8 fűzött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3430849]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2012.
Salvucci, Barbara (1970-)
   KM 1234 Róma - Budapest : due memorie : két emlékezet : 12 settembre - 14 ottobre 2012 : Accademia d'Ungheria in Roma ... - Budapest : Pasqualetti E., [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 22x24 cm
Szerzők Salvucci, Barbara és Pasqualetti Eleonóra. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4696-7 fűzött
Olaszország - Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Pasqualetti_E. *** 73/76(45)(092)Salvucci,_B. *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3319739]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2012.
Szabó György (1947-|)
   Szabó György / [... tanulm. ... Borsos Mihály]. - [Budapest] : [Kossuth], cop. 2012. - 78 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7272-7 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Szabó_Gy.
[AN 3429522]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2012.
Szelepcsényi Sándor
   Templomunk : a pozsonypüspöki Szent Miklós anyaegyház / Szelepcsényi Sándor ; [kiad. a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete]. - Rákoskert : Szelepcsényi S. ; [Bratislava] : Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezete, 2012. - 175 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2957-1 kötött
Pozsonypüspöki - templom - keresztény művészet - templomi berendezés
726.54(437.6-2Pozsonypüspöki) *** 246 *** 247
[AN 3428167]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2012.
Szunyoghy András (1946-)
   Nagy rajziskola / Szunyoghy András. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 415 p. : ill. ; 31 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-09-6743-3 kötött : 7990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3429655]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2012.
Tót Endre (1937-)
   Nagyon speciális örömök : retrospektív, 1971-2011 : [Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ ... Debrecen ..., 2012. június 2 - szeptember 16.] = Very special joys : retrospective, 1971-2011 : [Modem Centre for Modern and Contemporary Arts ... Debrecen ..., 2 June - 16 September 2012] / Tót Endre ; [szerk. ... Tót Endre, Lukács Nóra]. - Debrecen : Modem, 2012. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89271-6-3 kötött : 9800,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Tót_E. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3429648]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2012.
Vince Pál (1909-1994)
   Vince Pál (1909-1994) emlékkiállítása : HAP Galéria, 2011. 10. 11 - 2011. 11. 11. - Budapest : HAP Galéria, [2011]. - 11, [5] p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
Magyarország - építész - 20. század - kiállítási katalógus
72(439)(092)Vince_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3430532]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2012.
Vogelbacher, Margarete
Modern Quilling neu entdeckt (magyar)
   Quilling : papírcsíktechnika / Margarete Vogelbacher ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 30.)
ISBN 978-963-278-247-8 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3429712]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2012.
Winkler Gábor (1941-)
   Atrium - Architecture of totalitarian regimes of the XXo[!th] century in urban management : [a 20. század totalitárius rezsimek építészete a városvezetésben] : nemzetközi építészeti szemle / [írta Winkler Gábor]. - [Győr] : [Széchenyi I. Egy.], 2012
Közread. a Széchenyi István Egyetem. - Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 978-963-7175-72-5 fűzött
Magyarország - Európa - építészet - 20. század
72(439)"19" *** 72(4)"19"
[AN 3429795]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2012.
Zielinski Tibor (1968-)
   Szobrászati technikák : portrék: mintázás, terrakotta és gipsz / Zielinski Tibor. - Budapest : Cser K., cop. 2012. - 91 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-278-242-3 fűzött : 3995,- Ft
szobrászat - művészet technikája - portré
73.02 *** 73.041.5
[AN 3429946]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10760 /2012.
Ábrányi Kornél (1822-1903)
   Erkel Ferenc élete és működése [elektronikus dok.] : kulturtörténelmi[!] korrajz / id. Ábrányi Kornél. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105929. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4478-9538-1
Erkel Ferenc (1810-1893)
Magyarország - zeneszerző - 19. század - elektronikus dokumentum
78.071.1(439)(092)Erkel_F.
[AN 3420874]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2012.
Goldman, Albert
Elvis (magyar)
   Elvis / Albert Goldman ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1985. - 693, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9459-6 kötött
Presley, Elvis (1935-1977)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - rockzene
78.067.26.036.7(73)(092)Presley,_E.
[AN 3432190]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2012.
   Hangszerek Magyarországon a 18. század második felétől a 20. század második évtizedéig : kiállítási katalógus = Musical instruments in Hungary from the mid-18th century to the second decade of the 20th century : an exhibition catalogue / [... rend., ...szöveg és szerk. ... Baranyi Anna] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma. - Budapest : Timp, 2012. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9614-97-0 fűzött
Magyarország - hangszer - múzeumi gyűjtemény - 18. század - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
681.8(100)"17/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 069(439-2Bp.)Zeneművészeti_Múzeum
[AN 3431128]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2012.
Jávorszky Béla (1965-)
   Sziget 20 / [Béla Szilárd Jávorszky] ; [transl. Vince Pongor]. - [Budapest] : BPRNR Ltd., cop. 2012. - 303 p. : .ill., főként színes ; 17x17 cm
Angol nyelven
ISBN 978-963-08-4429-1 kötött : 20 EUR
Magyarország - Budapest - zenei fesztivál - zenei élet - könnyűzene
78.067.26(439)"199/201" *** 061.7(439-2Bp.)"199/201"
[AN 3429397]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2012.
Strong, Jeff
Drums for dummies (magyar)
   Dobolás / Jeff Strong ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Panem Kv., 2012. - XVIII, 366 p. : ill., részben kotta ; 24 cm + CD. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-06-6 fűzött : 3800,- Ft
dob - hangszeriskola - auditív dokumentum
78.071.5 *** 681.819
[AN 3430463]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10765 /2012.
   Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden : a 2011. május 6-án megtartott balatonfüredi színháztörténeti konferencia előadásai / [szerk. Pintér Márta Zsuzsanna]. - Balatonfüred : Polgármesteri Hiv., 2012. - 134 p. : ill. ; 23 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 7.)
ISBN 978-963-9990-13-5 fűzött
Magyarország - Balatonfüred - színházművészet - színháztörténet - 19. század
792(439)"18" *** 792(439-2Balatonfüred)"18" *** 725.822(439-2Balatonfüred)
[AN 3427992]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2012.
   Theatre after the change : and what was there before the after? / [resp. ed. Mária Mayer-Szilágyi]. - Budapest : Creativ Média, 2011. - 2 db ; 23 cm
A Budapesten 2008-ban "Mi volt az után előtt?" és 2009-ben "Twenty years later" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2005-9
Kelet-Európa - Közép-Európa - színháztörténet - színházművészet - 1945 utáni időszak - ezredforduló
792(4-11)"195/200"
[AN 3422157]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 170 p. : ill.
ISBN 978-963-08-2004-2 fűzött
[AN 3428132] MARC

ANSEL
UTF-810767 /2012.
   A Vitéz László Színháztól a Nemzeti Bábszínjátékig : magyar bábművészeti antológia / vál., szerk., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Galántai Csaba. - [Budapest] : OSZMI, cop. 2012. - 302 p. ; 24 cm. - (Bábtár, ISSN 2063-7136 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9000-32-2 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - bábszínház - színháztörténet - bábjáték
792.97(439)(091)
[AN 3431111]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10768 /2012.
   Express English. - Székesfehérvár : Lexika, 2012-. - 29 cm
ISBN 978-963-9357-62-4
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3431743]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Angol nyelvkönyv kezdőknek / Némethné Hock Ildikó ; [graf., fotók Makk László]. - 3. kiad. - 2012. - 190, [2] p. : ill.
ISBN 978-963-9357-28-0 fűzött : 2100,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3431746] MARC

ANSEL
UTF-810769 /2012.
Horváthné Lovas Márta
   Német nyelvtan : elmélet és gyakorlat / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2012. - 174 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-85779-6-2 fűzött : 1500,- Ft
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3430714]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2012.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : társalgási témák közép- és felsőfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9357-90-7 fűzött : 2300,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3432148]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2012.
Laczkó Zsuzsa
   Tudáspróba : magyar nyelvi szókincsfejlesztő tesztek : középhaladó szint, haladó szint, felsőfokú szint : 300 teszt 10 téma x 10 feladat / Laczkó Zsuzsa. - Debrecen : Debreceni Nyári Egy., 2011. - 79 p. ; 21 cm. - (Hungarolingua)
Az előszó magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86592-8-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3428733]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2012.
Mándoky Kongur István (1944-1992)
   Kunok és magyarok / Mándoky Kongur István ; közzéteszi Molnár Ádám. - Budapest : Molnár K., 2012. - 348 p., VII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Török - magyar könyvtár, ISSN 2062-6665 ; 1.)
Bibliogr.: p. 300-319.
ISBN 978-963-88238-1-6 fűzött : 3800,- Ft
turkológia - keletkutatás - kunok
809.434.6 *** 39(=943.42) *** 943.9(=943.46)
[AN 3429646]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2012.
Pantóné Naszályi Dóra
   Kekse 3 : Lehrbuch : [B1] / Pantóné Naszályi Dóra, Szántóné Brettner Éva ; [a rajzokat Tóth István kész.]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2011. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5677-1 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3428472]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2012.
Stevens, John
   Fit for English : villámkurzus : 2x10 perc naponta : [A1/A2] / John Stevens ; [m. átd. T. Balla Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-261-044-3 fűzött : 2680,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3430228]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2012.
Szabó Károly
   Vocabulary and speaking development : teacher's book : plain, understandable, practical and successfully useable with any teaching process / Károly Szabó ; [ill. ... Péter Nagy]. - [S.l.] : Szabó K., cop. 2012. - [2], 183 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-08-4219-8 fűzött
angol nyelv - tanári segédkönyv
802.0(072)=945.11
[AN 3430593]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2012.
Vida Enikő
   Francia alaptársalgás : amire mindenkinek szüksége van / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2008 [!2012]. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-82-2 fűzött : 1288,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3432153]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10777 /2012.
   Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban / Gesztelyi Tamás szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 170 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 26.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-248-2 fűzött
Római Birodalom - ókori latin irodalom története - képzőművészet - művészeti kölcsönhatás - művészetelmélet - római császárkor
875(091)"00/04" *** 7.01(37) *** 73/76(37)
[AN 3429911]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10778 /2012.
Apró Ferenc (1941-)
   Írások Mikszáthról / Apró Ferenc. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2012. - 45, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9184-25-1 fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Mikszáth_K.
[AN 3431205]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2012.
Borbély Szilárd (1964-)
   Hungarikum-e a líra? : esszék, kritikák / Borbély Szilárd. - Budapest : Tipp Cult, 2012. - 223 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 9.)
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-9781-32-0 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - ezredforduló - kritika
894.511(091)-14"19/200"
[AN 3430984]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2012.
Borza Tünde
   Magyar irodalmi arcképcsarnok / Borza Tünde. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 80 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-9581-16-6 kötött : 2450,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - ifjúsági könyv
894.511(092)(02.053.2) *** 894.511(091)(02.053.2)
[AN 3428784]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2012.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   Centrum és redivivus / Kabdebó Lóránt. - Budapest : Tipp Cult, [2012]. - 151 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Magasles, ISSN 1589-2727 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9781-30-6 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 3430895]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2012.
Kántás Balázs (1987-)
   Merítés : kritikák a kortárs magyar líra tárgyköréből / Kántás Balázs. - [Budapest] : Kántás B., cop. 2011. - 93 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 139.)
ISBN 978-963-08-2252-7 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - kritika
894.511(091)"200"
[AN 3429653]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2012.
   "A magyar irodalom élete és állapota" : [Tokaji Írótábor tanácskozásai, 2011] / [szerk. Serfőző Simon]. - Miskolc : Bíbor K. : Tokaji Írótábor Egyes., 2012. - 252 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (A Tokaji Írótábor évkönyve, ISSN 1217-4866 ; 21.)
ISBN 978-963-9988-43-9 fűzött : 1600,- Ft
Kárpát-medence - magyar irodalom története - konferencia-kiadvány
894.511(4-11)(091)"200/201" *** 061.3(439-2Tokaj)
[AN 3430730]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2012.
Miska János (1932-)
   Magyar irodalom Kanadában, 1900-2010 / Miska János. - Pomáz : Kráter, 2012. - 202 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-298-071-3 kötött : 3200,- Ft
Kanada - magyar irodalom története - író
894.511(71)(092) *** 820(71)(=945.11)(092) *** 894.511(71)(091)
[AN 3429968]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2012.
Miskolczy Ambrus (1947-)
Eposz és történelem (angol)
   On the path to romanticism : the Gypsies of the enlightenment : the Ţiganiada (Gypsiada) or the reflection of the Gypsy image and self image in Hungarian and Romanian literature / Ambrus Miskolczy ; pref. by Joseph Held ; [trandsl. ... by Veronika Kniezsa]. - Budapest : Lucidus, 2012. - 160 p. ; 21 cm. - (Books on minority studies, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-77-0 fűzött
Budai-Deleanu, Ion (1760-1820). Ţiganiada
magyar irodalom története - román irodalom története - cigányság - nemzetkép - író - 18. század - 19. század
894.511(091) *** 859.0(091) *** 316.347(=914.99) *** 859.0(092)Budai-Deleanu,_I.
[AN 3429717]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2012.
Rónay László (1937-)
   Szavak szárnyán az ég felé : a modern katolikus irodalomszemlélet kezdetei : Kállay Miklós, Sík Sándor, Rónay György és Pilinszky János / Rónay László. - Budapest : Kairosz, 2012. - 211 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-662-528-3 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - vallásos irodalom - irodalomtudomány - katolikus egyház - 20. század
894.511(091)-97 *** 282 *** 894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3430976]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2012.
   Újítás és emlékezet : Kazinczy és Tata / [sajtó alá rend. Józsi Lajos]. - Tata : MZSVK, 2012. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tatai patrióta, ISSN 2062-7408 ; 2.)
A Tatán, 2009. dec. 2-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89551-0-4 fűzött
Magyarország - Tata - helyismeret - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F. *** 908.439-2Tata
[AN 3429420]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10788 /2012.
Andrews, Ilona
Bayou moon (magyar)
   Áradó hold : Világok peremén II. / Ilona Andrews ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 494 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-232-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3430637]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2012.
Andrews, Ilona
On the edge (magyar)
   Mágikus találkozás : Világok peremén I. / Ilona Andrews ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 390 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-231-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3430632]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2012.
Atwood, Margaret (1939-)
Oryx and Crake (magyar)
   Guvat és Gazella / Margaret Atwood ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2012. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9445-9 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3428076]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2012.
Bazo, Javier Pérez (1955-)
   Proceso al olvido = Ítélkező út a feledéshez / Javier Pérez Bazo ; [versiones de András Simor ...]. - Budapest : Simor A., 2012. - 97, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-89346-4-2 fűzött : 500,- Ft
spanyol irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
860-14.02=945.11
[AN 3430616]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2012.
Brezina, Thomas (1963-)
Hexenspuk und Schlafsackparty! (magyar)
   Rumlis pizsamaparti / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 117 p. : ill. ; 18 cm. - (Vigyorboszi klub ; 5.)
ISBN 978-963-343-248-8 fűzött
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3430595]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2012.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Master i Margarita (magyar)
   A Mester és Margarita : regény / Mihail Bulgakov ; [ford. Szőllősy Klára] ; [szerk. és a jegyzeteket és az utószót írta Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2012. - 564 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9528-9 fűzött : 1300,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3433151]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2012.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1990. - 172 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9057-4 fűzött : 950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3433147]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2012.
Card, Orson Scott (1951-)
Hart's hope (magyar)
   A kegyelem ára / Orson Scott Card. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 363, [2] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2063-7284 ; 1.)
Ford. Farkas Veronika
ISBN 978-615-5161-49-0 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3430037]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2012.
Charles, Nathalie (1964-)
Ma première soirée pyjama (magyar)
   Első pizsamapartim / Nathalie Charles ; [ford. Balla Katalin] ; [Rubik Anna rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 107, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9275-9 kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3429679]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2012.
Corman, Avery
Kramer versus Kramer (magyar)
   Kramer kontra Kramer / Avery Corman ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1981. - 269 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9548-7 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3433091]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2012.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Aus erster Ehe (magyar)
   A színésznő lánya / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Falvay Dóra]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2012]. - 222 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 176.)
ISBN 978-963-325-133-1 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3433311]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2012.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
Robinson Crusoe (magyar)
   Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1996. - 337 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9529-6 fűzött : 1100,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3433138]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2012.
Eco, Umberto (1932-)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1988. - 746 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9546-3 kötött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3432170]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2012.
Ellis, Bret Easton (1964-)
Imperial bedrooms (magyar)
   Királyi hálószobák / Bret Easton Ellis ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2012. - 221 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9494-7 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3432139]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2012.
Fernández de Moratín, Leandro (1760-1828)
El sí de las niñas (magyar)
   Amikor igent mond a kislány / Leandro Fernández de Moratín ; ford. Szőnyi Ferenc. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 77 p. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 107.)
ISBN 978-963-9955-33-2 fűzött
spanyol irodalom - dráma
860-2=945.11
[AN 3427805]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2012.
Frost, Jeaniene (1974-)
First drop of crimson (magyar)
   Az első vércsepp / Jeaniene Frost ; [ford. Győri Dávid]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 395 p. ; 20 cm. - (Cat és Bones vámpírvadász sorozat)
ISBN 978-963-254-628-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3430340]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2012.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Faust (magyar)
   Faust / Goethe ; [ford. Jékely Zoltán, Kálnoky László] ; [a jegyzeteket Bódi László kész.]. - Budapest : Európa, 2012. - 534 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9532-6 fűzött : 1300,- Ft
német irodalom - drámai költemény
830-121=945.11
[AN 3433153]
MARC

ANSEL
UTF-810805 /2012.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Die Leiden des jungen Werthers (magyar)
   Az ifjú Werther szenvedései / Goethe ; [ford. ... Bor Ambrus]. - Budapest : Európa, 2012. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9531-9 fűzött : 900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3432192]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2012.
Grangé, Jean-Christophe (1961-)
Le vol des cigognes (magyar)
   Költöző gólyák / Jean-Christophe Grangé ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Myzt Egmont, 2012. - 423 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-343-213-6 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3430650]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2012.
Hernández, Miguel (1910-1942)
Cancionero y romancero de ausencias (magyar)
   Hiánydalok és hiányrománcok : versciklus / Miguel Hernández ; [ford. és előszóval ell. Simor András]. - Budapest : Simor A., 2012. - 64, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 142.)
ISBN 978-963-89346-3-5 fűzött : 250,- Ft
spanyol irodalom - vers
860-14=945.11
[AN 3430458]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2012.
Howard, Robert Ervin (1906-1936)
   Cormac Mac Art és a vikingek : Conan testvérei III. / Robert E. Howard. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 275, [4] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 7.)
ISBN 978-615-5161-50-6 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3430016]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2012.
Hyde, Catherine Ryan (1955-)
Pay it forward (magyar)
   A jövő kezdete : add tovább... / Catherine Ryan Hyde ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Lazi, 2012. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-171-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3430014]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2012.
Ione, Larissa
Desire unchained (magyar)
   Elszabadult vágyak : Daemonica 2. / Larissa Ione ; [ford. Balogh Imre]. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-207-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3430658]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2012.
James, Montague Rhodes (1862-1936)
   Sötét örökség / M. R. James. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 327, [2] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5161-35-3 : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3429999]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2012.
Jordan, Robert (1948-2007)
The gathering storm (magyar)
   Gyülekező fellegek / Robert Jordan, Brandon Sanderson. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 2 db : ill. ; 18 cm. - (Az idő kereke sorozat ; 12.)
Ford. Körmendi Ágnes
ISBN 978-615-5161-45-2
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3430052]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 522, [5] p.
ISBN 978-615-5161-46-9 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3430081] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 594, [5] p.
ISBN 978-615-5161-47-6 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3430085] MARC

ANSEL
UTF-810813 /2012.
Joyce, Brenda
The masquerade (magyar)
   Az álarcosbál / Brenda Joyce ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 430 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-455-6 fűzött : 1595,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3430166]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Drei Männer im Schnee (magyar)
   Három ember a hóban / Erich Kästner ; [ford. Horváth Zoltán] ; [a fordítást átd. Sárközy Elga] ; [az ill. Kaján Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 280, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9910-93-5 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3432196]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2012.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der kleine Grenzverkehr (magyar)
   A salzburgi szobalány avagy Kishatárforgalom / Erich Kästner ; [ford. Lendvay Katalin] ; [ill.Walter Trier]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 125 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9910-92-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3432198]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2012.
King, Stephen (1947-)
Different seasons (magyar)
   A remény rabjai : kisregények / Stephen King. - Budapest : Európa, 2012. - 758, [3] p. ; 20 cm
Tart.: A remény rabjaiÞ; A jó tanulóÞ; Állj ki mellettem!Þ; A légzőgyakorlat ; Rita Hayworth and the Shawshank redemption ; Apt pupil ; The body ; The breathing method
ISBN 978-963-07-9468-8 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3432182]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2012.
King, Stephen (1947-)
Duma Key (magyar)
   Duma Key / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 2008. - 719, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9526-5 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3432188]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2012.
Klinau, Artur (1965-)
Putevoditel' po gorodu solnca (magyar)
   Minszk : az álmok Napvárosa / Artur Klinau ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-475-0 kötött : 2800,- Ft
Minszk - belorusz irodalom - helytörténet - kultúraszociológia - memoár
882.6-94=945.11 *** 947.6-2Minsk(0:82-94) *** 316.7(476-2Minsk)(0:82-94)
[AN 3429531]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2012.
Knaak, Richard A.
The black talon (magyar)
   A fekete karom : Ogre titánok első kötete / Richard A. Knaak. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 340, [3] p. ; 18 cm
Ford. Vitális Szabolcs. - keretcím: Dragonlance
ISBN 978-615-5161-51-3 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3430280]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2012.
Le Carré, John (1931-)
A perfect spy (magyar)
   Egy tökéletes kém / John le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 641 p. ; 21 cm
ISBN 978-61-5504-946-0 fűzött : 3680,- Ft : 14,40 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3430383]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2012.
Lee, Harper
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Máthé Elek]. - 3. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-48-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3432058]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2012.
Levinova, L. A.
Priklûčeniâ Kubarika i Tomatika, ili Vesëlaâ matematika (magyar)
   Vidám matematika / L. A. Levinova, G. V. Szapgir ; ford. Láng Rózsa ; [a verseket ford. Rozsnyai Ervin]. - [Budapest] : Typotex, [2012]-. - ill., színes ; 22 cm
orosz irodalom - gyermekirodalom - matematika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
882-34(02.053.2)=945.11 *** 51(02.053.2) *** 087.5
[AN 3429359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pipacska és Kockapaci kalandjai. - cop. 2012. - 217, [12] p.
ISBN 978-963-279-667-3 kötött : 2900,- Ft
[AN 3429366] MARC

ANSEL
UTF-810823 /2012.
Lide, Mary
Ann of Cambray (magyar)
   Cambray úrnője / Mary Lide ; [ford. Vágó Tímea]. - Debrecen : Hajja, [2012]. - 346 p. ; 21 cm
ISBN 963-9037-03-6 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3432059]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2012.
   Mesés Kelet : válogatás a legszebb keleti mesékből / [ill. Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9581-08-1 kötött : 1990,- Ft
arab irodalom - török irodalom - gyermekirodalom - mese
892.7-34(02.053.2)=945.11 *** 894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3428388]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2012.
Miska János (1932-)
   From kerosene lamps to space travels : an autobiography / John Miska. - Pomáz : Kráter, 2012. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-074-4 kötött
Miska János (1932-)
Kanada - angol nyelvű irodalom - külföldön élő magyar személyiség - könyvtáros - 20. század - memoár
820-94(71) *** 02(71)(=945.11)(092)Miska_J.(0:82-94)
[AN 3430191]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2012.
'Omīros (Kr. e. 8. sz.?)
Ilias (magyar)
   Iliász / Homérosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor]. - Budapest : Európa, 2012. - 479, [4] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9534-0 fűzött : 1300,- Ft
ókori görög irodalom - eposz
875-131=945.11
[AN 3432194]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2012.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2012. - 131 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-07-9540-1 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3433102]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2012.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Manet (magyar)
   Manet élete / Henri Perruchot ; [ford. Réz Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 317 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7158-4 fűzött : 1590,- Ft
Manet, Edouard (1832-1883)
Franciaország - festőművész - 19. század - életrajzi regény
840-312.6=945.11 *** 75(44)(092)Manet(0:82-31)
[AN 3433205]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2012.
Rott, Vladimir (1935-)
Stanciâ Mysovaâ (angol)
   Mysovaya station / Vladimir Rott ; [publ. by the Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Publ., cop. 2012. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Joung, Cathy és Rott, Edwin
ISBN 978-963-9903-51-7 fűzött : 10,- USD
Kanada - orosz irodalom - Gulag - memoár
882-94(71) *** 343.819.5(47)(0:82-94)
[AN 3430966]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2012.
Rott, Vladimir (1935-)
Stanciâ Mysovaâ (magyar)
   Miszovaja állomás / Vladimir Rott ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Ford. Király Zsuzsa
ISBN 978-963-9903-50-0 fűzött : 1200,- Ft
Kanada - orosz irodalom - Gulag - memoár
882-94(71)=945.11 *** 343.819.5(47)(0:82-94)
[AN 3430963]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2012.
Savage, Michael (1942-)
Abuse of power (magyar)
   Sötét játszma / Michael Savage ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Myzt Egmont, 2012. - 411 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-343-203-7 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3430647]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2012.
Simenon, Georges (1903-1989)
Maigret au Picratt's (magyar)
   Maigret és az éjszaka örömei / Georges Simenon ; [ford. Sóvári Judit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 153 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-89-7 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3429920]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2012.
Simenon, Georges (1903-1989)
La veuve Couderc (magyar)
   Az özvegy / Georges Simenon ; [ford. Sóvári Judit]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-90-3 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3429954]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2012.
Simmons, Dan (1948-)
Endymion (magyar)
   Endymion / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 615 p. ; 21 cm
ISBN 978-61-5504-993-4 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3429971]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2012.
Singh, Nalini (1977-)
Mine to possess (magyar)
   Feloldozás : egy világ, két faj, állandó küzdelem 4. / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-128-3 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11 *** 820-993(931)=945.11
[AN 3430644]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2012.
Tidhar, Lavie (1976-)
Osama (magyar)
   Oszama / Lavie Tidhar ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ad Astra, 2012. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-11-4 fűzött : 2790,- Ft : 10 EUR
angol nyelvű irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3430422]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2012.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső] ; [... előszókat ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 3 db (1774 p.) ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9331-5 kötött : 6800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3431800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p.
[AN 3431803] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - IX, 611-1097. p.
[AN 3431805] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [1] t.fol. : ill.
[AN 3431809] MARC

ANSEL
UTF-810838 /2012.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Anna Karenina (magyar)
   Anna Karenina / Lev Tolsztoj ; [ford. Németh László] ; [a jegyzeteket Osztovits Szabolcs kész.]. - Budapest : Európa, 2012. - 2 db ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9543-2 fűzött : 1800,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3433159]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 561 p.
[AN 3433162] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 493 p.
[AN 3433163] MARC

ANSEL
UTF-810839 /2012.
Tranströmer, Tomas (1931-)
Minnena ser mig (magyar)
   Az emlékek látnak / Tomas Tranströmer ; ford. Mervel Ferenc. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 43 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-46-3 kötött : 1400,- Ft
svéd irodalom - elbeszélés - önéletrajz
839.7-322.6=945.11
[AN 3431007]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2012.
Vega, Lope de (1562-1635)
   Románcok / Lope de Vega ; ford. Simor András. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 106.)
A ford. a "Poesía selecta" (Madrid : Cátedra, 1995) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9955-32-5 fűzött
spanyol irodalom - vers
860-14=945.11
[AN 3427801]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2012.
Volo, Fabio (1972-)
Il giorno in più (magyar)
   Ráadásnap / Fabio Volo ; [ford. Barna Mária]. - Budapest : Európa, 2012. - 303, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9456-5 kötött : 3200,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3428133]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2012.
Wiggs, Susan
The ocean between us (magyar)
   Közöttünk az óceán / [Susan Wiggs] ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 448 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-466-2 fűzött : 1795,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3430004]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2012.
Wood, Barbara (1947-)
Green city in the sun (magyar)
   Árnyak a napfényben / Barbara Wood ; [ford. László Zsófia]. - Budapest : Móra, 2012. - 653 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9306-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3432060]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2012.
Words on a simple life (magyar)
   Az egyszerűség szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2012. - [73] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-987-8 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3431149]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2012.
Words on calm (magyar)
   A nyugalom szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2012. - [73] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-985-4 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3431158]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2012.
Words on kindness (magyar)
   A kedvesség szavai : Helen Exley ajándékkönyv. - Pécs : Alexandra, 2012. - [73] p. : ill., színes ; 12 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-986-1 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3431161]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10847 /2012.
   20 év, 20 vers : Salvatore Quasimodo versünnep Balatonfüreden, 1993-2012 : nagydíjas versek / [szerk. Cserép László és Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2012. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 9.)
ISBN 978-963-9990-16-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - művészeti díj - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.068(439)Quasimodo
[AN 3429532]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2012.
Abonyi Árpád (1865-1918)
   A vörös Regina [elektronikus dok.] : regény / írta Abonyi Árpád. - Szöveg (pdf : 884 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4709-4481-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3420965]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2012.
Ady Endre (1877-1919)
   A világosság lobogója alatt / Ady Endre ; [vál., szerk., ... a jegyzeteket ... összeáll. Ferencz Győző]. - Budapest : Nap K., 2012. - 380 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-007-5 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3429515]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2012.
   Ady Endre: Ember az embertelenségben. - Budapest : Nap K., cop. 2012. - 192 p. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
ISBN 978-963-9658-58-5 kötött : 2500,- Ft
Ady Endre (1877-1919). Ember az embertelenségben
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - műelemzés - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Ady_E. *** 82.01
[AN 3429454]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2012.
Ágai Ágnes (1932-)
   Na, ne mondd! : párbeszélgetések / Ágai Ágnes ; [ill. Rák Béla]. - [Budapest] : Ágai Á., 2011. - 56, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 140.)
ISBN 978-963-08-2541-2 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3429656]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2012.
Altrichter György (1894-1952)
   I. Endre : színmű / Altrichter György. - [Miskolc] : [Altrichter J.], cop. 2011. - 139, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-1922-0 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3429364]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2012.
Altrichter György (1894-1952)
   Újszövetség : színművek / Altrichter György. - [Miskolc] : [Altrichter J.], cop. 2011. - 399 p. : ill., színes ; 25 cm
Tart.: Az első karácsony éjszakájaÞ; PassióÞ; Rabszolgák
ISBN 978-963-08-1923-7 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3429308]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2012.
Amason, Korina
   Kis libabőrök, nagy borzongások [elektronikus dok.] / Korina Amason. - Szöveg (pdf : 410 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105946. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-1-4709-5042-2
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.4
[AN 3421062]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2012.
Anlamamla lynazs
   M-woman / Anlamamla lynazs. - Budapest : Graphoda Kvk., 2012. - 283 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3164-2 fűzött : 4420,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3429755]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2012.
   Antológia : 15. év jubileumi kiadás / [fel. szerk. Batári Gábor]. - Budapest : Alterra, 2011. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-57-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3430686]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2012.
Apor Elemér (1907-2000)
   Feje fölött a pallos árnyéka [elektronikus dok.] : Dobó István regényes életrajza / Apor Elemér. - Szöveg (epub : 322 KB). - [Budapest] : Publio, [2011]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-1-4709-3555-9
Dobó István (1500?-1572)
magyar irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.6
[AN 3420877]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2012.
Balázs Ágnes (1967-)
   Mesélő ABC / Balázs Ágnes ; Kállai Nagy Krisztina rajz. - Budapest : Móra, 2012. - 46 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-9288-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3429581]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2012.
Békés Pál (1956-2010)
   Összegyűjtött bélyegek / Békés Pál. - Budapest : Palatinus, 2012. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-120-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3429246]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2012.
Bokodi Balázs
   Szuicidrománc / Bokodi Balázs. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5009-39-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3429228]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2012.
Brátán Erzsébet
   Felhőapa karjai [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (pdf : 149 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105945. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-1-4709-4822-1
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3421057]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2012.
Brátán Erzsébet
   Mézeske kalandjai a sárkányokkal [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (pdf : 264 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105941. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-1-4709-4598-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3420970]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2012.
Chaton, Rosalie N.
   Pierre : álommesék hölgyeknek / Rosalie N. Chaton. - [Szentes] : Szerző, cop. 2012. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4482-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - szerelmi irodalom
894.511-322.5
[AN 3429534]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2012.
Csáky Anna (1938-)
   Mágikus hold : versek, képek / Csáky Anna ; [a fotókat kész. Molnár György]. - Győr : Palatia, [2012]. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7692-39-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429822]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2012.
Csontos Márta (1951-)
   Egográfia / Csontos Márta. - Budapest : Littera Nova, 2008-. - 16 cm
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 2762812]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2012. - 97 p. - (365 aforizma könyvsorozat, ISSN 1789-8943 ; 5.)
ISBN 978-963-9643-75-8 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3429035] MARC

ANSEL
UTF-810866 /2012.
Döme Zsuzsa (1951-)
   Ünnepen és emléknapon : versek és forgatókönyvek nemzeti évfordulók, iskolai ünnepek, emléknapok megrendezéséhez / Döme Zsuzsa. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 375 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 373-375.
ISBN 978-963-9955-34-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3427834]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2012.
Drégely István (1935-)
   Létjelentés : versek / Drégely István. - Budapest : Szerző, cop. 2011. - 64, [3] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-2662-4 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430091]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2012.
Dubayné Bozsó Éva (1934-)
   Lepecsételt otthonok, megpecsételt sorsok : egy család krónikája : dokumentumregény / [Dubayné Bozsó Éva]. - Budapest : Alterra, 2011. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-47-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3430604]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2012.
Ékes László (1950-)
   Gyalogúton / Ékes László ; [... graf. Cseh Gábor]. - Szekszárd : Babits, 2012. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9556-72-0 kötött
magyar irodalom - próza - elbeszélés
894.511-3 *** 894.511-32
[AN 3428135]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2012.
   Emlékek : amatőr költők antológiája / [szerk. Baranyai Attila]. - Badacsonytördemic : [Vizuális Ped. Műhely], 2012. - 206 p. ; 21 cm
Közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely
ISBN 978-963-08-4341-6 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3429788]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2012.
Erdélyi Csaba (1934-)
   Egy szikrányi fényt! : versek / Erdélyi Csaba. - Budapest : Szerző, 2012. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4332-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429037]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2012.
Fallow, Martina
   Egyszerűen kivándorolt : regény / [Martina Fallow]. - Budapest : Alterra, 2011. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-50-2 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3430611]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2012.
   A falusi bíró : kilenc battai történet / [szerk.] Jankovits Márta. - [Százhalombatta] : Hírhalom Kv., cop. 2011. - 78 p. ; 19 cm. - (Itt, ahol élünk, ISSN 2063-7357)
ISBN 978-963-08-2853-6 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3431037]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2012.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Tele van a memória : versek és átköltések / Fenyvesi Ottó. - Veszprém : Művészetek Háza, 2012. - 207, [5] p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 24.)
ISBN 978-963-9105-69-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429605]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2012.
Fésüs Éva (1926-)
   A békakirály inge : versek gyerekeknek / Fésűs Éva ; Szekeres Erzsébet rajz. - Budapest : Kairosz, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-526-9 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3429240]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2012.
Ficsor Donátné Kardos Barbara
   Soha ne add fel! : ifjúsági regény / Ficsor Donátné Kardos Barbara ; [ill. Ficsor Donátné Kardos Barbara, Ficsor Donát] ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány]. - [Bristol] : '4H' Magyar Misszió ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2011. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5140-02-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3428312]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2012.
Fóti Lola
   Pacsiták / Lola, Mia, Nyanyi ; [ill. Fóti Lola] ; [a történeteket sorrendbe szerk. Fóti Péter]. - Budapest : Jószöveg Műhely, [2012]. - 83 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Tokban
ISBN 978-615-5009-42-6 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3429061]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2012.
Fülöp Béla (1939-)
   Orosházi csudafa : mesék gyerekeknek és felnőtteknek / Károlyi Fülöp Béla, Tóth Nóri. - Orosháza : Helios K., 2012. - 230 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4293-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3427654]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2012.
Gábor Andor (1884-1953)
   Régi meg új : színmű 3 felvonásban / Gábor Andor. - [Budapest] : Simor A., 2012. - 77 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89356-2-8)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3430613]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2012.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Megszülethettél volna / Galgóczi Dóra. - Budapest : Corvina, 2012. - 187 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6094-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3429950]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2012.
Gergely István
   Táltosmalac / Gergely István ; [ill. Várhelyi Csilla]. - Budapest : Littera Nova, 2011. - 78 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Sophie könyvek, ISSN 1416-6178 ; 45.)
ISBN 978-963-9643-68-0 kötött : 2690,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3430867]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2012.
Görgey Etelka (1974-)
   Időcsodák / Raana Raas. - Budapest : Shremeya, 2012-. - 21 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3428136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Elágazó utak. - 2012. - 433, [2] p.
ISBN 978-963-89255-1-0 fűzött
[AN 3428139] MARC

ANSEL
UTF-810883 /2012.
Görömbei András (1945-)
   Irodalom, nemzet, harmadik út : esszék, tanulmányok / Görömbei András. - Budapest : Nap K., 2012. - 290 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-014-3 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3429501]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2012.
Györgyei Géza (1949-)
   Lélek a mélyben : kisregény / Györgyei Géza ; [graf. Máger Ágnes]. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2012. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-40-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3430707]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2012.
Győri Ilona Mária
   Hónapsoroló / Győri Ilona Mária. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-42-2 fűzött
magyar irodalom - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3430704]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2012.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Túlvilági extázis : 107 kép, 107 vers / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2012. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-298-063-8 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - festészet - vers
894.511-14 *** 75(100)
[AN 3429877]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2012.
Haranghy Géza (1948-)
   Mesés történetek, különös kalandok avagy Ki volt Hüm Brek? / Haranghy Géza ; [ill. Haranghy Laura, Haranghy Szabolcs]. - [Hódmezővásárhely] : Haranghy G., cop. 2012. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4590-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3429565]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2012.
Hering Attila
   Az éhes kiscica kalandjai / Hering Attila ; [Gábor Enikő rajz.]. - Budapest : Accordia, 2012. - 60 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5069-33-8 fűzött : 1790,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3430874]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2012.
Hoppál Kál Bulcsú (1974-)
   Az igazság dialógusa : közéleti írások / Hoppál K. Bulcsú. - Pomáz : Kráter, 2012. - 182 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-079-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyarság - vallásfilozófia - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 21 *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 3430074]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2012.
Horváth Gyöngyi, D.
   Szeretünk Harlekin / D. Horváth Gyöngyi. - [Győr] : Hazánk, cop. 2012. - 232 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-24-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3430878]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2012.
Horváth József (1948-)
   Köd az öböl fölött / Horváth József. - [Tapolca] : Horváth J., 2012. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3261-8 fűzött
magyar irodalom - helytörténet - memoár
894.511-94 *** 943.9-2Tapolca(0:82-94)
[AN 3427998]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2012.
Iancu Laura (1978-)
   Kinek a semmi a mindene : versek / Iancu Laura ; [közread. a] Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2012. - 122, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88467-4-7 fűzött : 1575,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3428235]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2012.
Jankovits Márta (1951-)
   Forgószél : Sármelléktől Százhalombattáig / Jankovits Márta. - [Százhalombatta] : Hírhalom Kv., cop. 2012. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (Itt, ahol élünk, ISSN 2063-7357)
ISBN 978-963-08-3391-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3431046]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2012.
Jankovits Márta (1951-)
   Vándorévek : [Dalmáciától Százhalomig] / Jankovits Márta. - [Százhalombatta] : Hírhalom Kv., cop. 2012. - 2 db ; 19 cm. - (Itt, ahol élünk, ISSN 2063-7357)
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3431063]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], 1690-1795. - 94 p.
[AN 3431069] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], 1790-1951. - 89 p. : ill.
[AN 3431070] MARC

ANSEL
UTF-810895 /2012.
Jókai Anna (1932-)
   Éhes élet : regény / Jókai Anna ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 341 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-52-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3430693]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2012.
Jókai Anna (1932-)
   Éhes élet : regény / Jókai Anna ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - 2. kiad. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 341 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-57-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3430695]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2012.
Kaposvári Bertalan (1939-)
   Történetek hegedűre / Kaposvári Bertalan. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2012. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9988-38-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3430691]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes. - [Budapest] : Anno, 2009 [!2012]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-732-1 fűzött
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3433170]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2012.
Katona Pál (1959-)
   A fekete cilinderes / Katona Pál. - [Pomáz] : Kráter, cop. 2012. - 74, [5] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-298-075-1 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3429939]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2012.
Katona Szabó István (1922-)
   A nagy hazugságok kora : életem Erdélyben, 1948-1968 / Katona Szabó István. - Pomáz : Kráter, 2012. - 362, [5] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [364-365].
ISBN 978-963-298-065-2 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - történelem - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
894.511-94(498) *** 323.15(=945.11)(498)"194/196"(0:82-94) *** 949.84"194/196"
[AN 3429872]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2012.
Kertész Márton (1960-)
   Négy fal közt a lélek : versek, prózák / Kertész Márton. - Budapest : Alterra, 2011. - 102, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9785-55-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3430701]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2012.
Kis András
   Tűzben, vérben nem születnek angyalok! / Kis András. - [Csengőd] : [Kis A.], cop. 2012. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4705-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3429702]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2012.
Kiskállói Eliza
   Abigél segíts, kérlek : prózák, versek / [V. Kiskállói Eliza]. - Budapest : Alterra, 2011. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-52-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3430608]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2012.
Komlóssy Viktor (1956-)
   Anjou királyok Magyarországon / Komlóssy Viktor. - Budapest : Alterra, 2011. - 177, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9785-54-0 fűzött
Károly (Magyarország: király), I. (1288-1342)
Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3430850]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2012.
Korányi Kinga
   Lizzie Blue : regény / Korányi Kinga. - Budapest : Nap K., 2012. - 220 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-3320-17-4 fűzött : 2835,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3428173]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2012.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   A föld ködében / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2012. - 199 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 6.)
ISBN 978-963-298-069-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3430056]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2012.
Kovács Anikó (1962-)
   Úton vagyunk mindannyian / Kovács Anikó ... ; [... ill. Héjjas Sándor]. - [Pusztamonostor] : [Kovács A.], cop. 2012. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4450-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429496]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2012.
Kozma Tamás (1951-)
   Ami engem illet : versek / Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 53, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-55-8 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429272]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2012.
Kurucz Gyula (1944-)
   Mire vársz? : regény / Kurucz Gyula. - Budapest : Kairosz, 2012. - 219 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-548-1 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3430962]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2012.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Hernádi Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7199-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3431334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (54 min)
[AN 3431338] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (51 min)
[AN 3431341] MARC

ANSEL
UTF-810911 /2012.
Malter György
   Rosszcsont mesék 2 / Malter György ; rajz. Kohánszky Kinga. - [Budapest] : [Anlima Kft.], [2012]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-2760-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3429046]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2012.
Markó Béla (1951-)
   A vörös kaptár avagy A hiány mitikus régiója : esszék / Markó Béla. - Budapest : Pont ; Sepsiszentgyörgy : Pontfix, cop. 2012. - 123, [3] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-963-9957-50-3 fűzött : 2100,- Ft
ISBN 978-606-92043-7-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(498)
[AN 3429275]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2012.
Marno János (1949-)
   Kairos : versek / Marno János. - Budapest : Palatinus, 2012. - 168 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-122-2 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3428176]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2012.
Marton Lajos (1931-)
   Életem a hazáé! : hírszerzés a NATO-nak, Budapest 1956 : OAS-ben De Gaulle ellen : csádi "villámháború" / Marton Lajos ; [kiad. a Hatvannégy Vármegye Alapítvány a Magyarság Önrendelkezéséért]. - [Szeged] : Hatvannégy Vármegye Alapítvány, 2011. - 332, [52] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-1925-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3431032]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2012.
Matusik F. Tamás
   Fény és árnyék / Matusik F. Tamás. - [Kiskőrös] : Matusik F. T., cop. 2012. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4456-7 fűzött
magyar irodalom - kábítószer-fogyasztás - kisregény
894.511-31 *** 613.83(0:82-31)
[AN 3429718]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2012.
Nagy Cili (1977-)
   Álarcodon átüt : új versek / Nagy Cili. - [Budapest] : Stádium, 2012. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-08-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429390]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2012.
Novák Valentin (1969-)
   Páternoszter : vallomásregény, anno Domini MMVII / Novák Valentin. - Budapest : Ikerhold : Pont, cop. 2012. - 122, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87952-9-8 fűzött
ISBN 978-963-9957-49-7
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3428197]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2012.
Nyári Zsolt (1980-)
   Életek, tükörképek : egyperces novellák az életről, érzelmekről, élethelyzetekről : összegyűjtött írások / Nyári Zsolt. - Gyöngyös : Mátra Netshop Kft., cop. 2011. - 154, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-3059-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3429832]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2012.
Nyári Zsolt (1980-)
   Lélekdarabok : egy szerelem szilánkjai : összegyűjtött versek / Nyári Zsolt. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2012. - 108 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430462]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2012.
Nyerges Gábor Ádám (1989-)
   Számvetésforgó / Nyerges Gábor Ádám. - Budapest : Tipp Cult, [2012]. - 183 p. ; 21 cm. - (Parnasszus könyvek. Új vizeken, ISSN 1589-2735)
ISBN 978-963-9781-31-3 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430978]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2012.
Nyirő József (1889-1953)
   Jézusfaragó ember / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - [Szeged] : Lazi, cop. 2012. - 213 p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-184-0 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3433199]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2012.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Iskola a határon / Ottlik Géza. - 13. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 1959. - 497, [7] p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2461-4)
 (hibás ISBN 963-14-2461-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3432062]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2012.
Pápai T. Simon
   Bolygóépítők / Pápai T. Simon. - [Székesfehérvár] : Szerző, 2012. - 663 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4602-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3429426]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2012.
Prohászka László Máté
   Keserű örökség : versek / Prohászka László Máté ; [... Nolipa István Pál grafikáival ...]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2012. - 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5198-05-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3428169]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2012.
Rajnai Rotter Csaba
   Múltbéli történetek : elbeszélések / Rajnai Rotter Csaba. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-54-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3429527]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2012.
Rózsa Imre (1901-1952)
   Rózsa Imre kardoskúti dalköltő összegyűjtött magyar nótái és versei / [közread. Paulovits Józsefné, Juhász Nagy Katalin Ida és Fülöp Béla]. - Orosháza : Helios Alapítvány, 2011. - 297 p. : ill. ; 20 cm. - (Orosházi hagyományok, értékek ; 4.)
ISBN 978-963-88515-3-6 fűzött
magyar irodalom - vers - dal
894.511-14 *** 784.3
[AN 3427644]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2012.
Rózsássy Barbara (1978-)
   Termékeny függőség : esszék, tanulmányok / Rózsássy Barbara. - [Budapest] : Stádium, 2012. - 267 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5198-07-6 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"200"
[AN 3429381]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2012.
Rozsnyai Ervin (1926-2012)
   A bárka : elbeszélések és más prózai írások / Rozsnyai Ervin. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 89, [2] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-88582-5-2 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3430087]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2012.
Schäffer Erzsébet (1936-)
   A temesvári lány : anyuval az élet / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-615-5008-73-3 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3432168]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2012.
Shelley, Duncan (1969-)
   A félelem íze : Paktum-trilógia I. rész / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2012. - 417 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89067-7-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3430774]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2012.
Simor András (1938-)
   Egy másik haza : versek, 2011-2012 / Simor András. - Budapest : Simor A., 2012. - 50 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 144.)
ISBN 978-963-89346-5-9 * fűzött : 250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-893446-5-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430629]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2012.
Simor András (1938-)
   Tűzimádó ének : válogatott és új versek, 2006-2012 / Simor András. - Budapest : Simor A., [2012]. - 151, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89346-1-1 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429576]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2012.
Somos Zsuzsa (1941-)
   Mesélő házak / rajz. Somos Zsuzsa ; írta Kovács Zoltán Vilmos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 44, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7172-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3427657]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2012.
Suhai Szabolcs (ifj.)
   Vers van nálam és nem félek használni! / ifj. Suhai Szabolcs. - [Budapest] : [Suhai Sz.], cop. 2012. - 59 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-4706-3 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3429386]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2012.
Szabó Kázmér (1960-)
Megszépülés (horvát)
   Proljepšavanje : ulomci imaginarnog puta kroz život / Kázmér Szabó ; [... prijevod Maria Skrapits]. - [Budapest] : Platonium K., cop. 2012. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4410-9 fűzött : 18 EUR
magyar irodalom - memoár - fordítás
894.511-94=862
[AN 3429827]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2012.
Szabó László Tibor (1938-)
   A lázadás : kisregény és novellák / Szabó László Tibor. - [Budapest] : Szerző, cop. 2011. - 71 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
ISBN 978-963-08-2493-4 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3430077]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2012.
Szakonyi Károly (1931-)
   Vénusz lánya : regény / Szakonyi Károly ; [... Emilio Greco rajz. ...]. - [Budapest] : Stádium, 2012. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-06-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3428165]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2012.
Szávai Géza (1950-)
   Burgum Bélus és a repülőszőnyeg rejtélye avagy A nagy detektív kalandjai az Ezeregyéjben / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 29, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Burgumburg ; 2011/2.)
ISBN 978-963-9957-36-7 fűzött : 525,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3431035]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2012.
Szávai Géza (1950-)
   Most a gyerek megmutatja! / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2011. - 24 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Burgumburg ; 2011/3.)
ISBN 978-963-9957-38-1 fűzött : 580,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - gyermekrajz
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 741.071-053.2
[AN 3431033]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2012.
Székely Ambrus
   Átkelés a Vörös tengeren / Székely Ambrus. - Budapest : Tipp Cult, cop. 2011. - 112, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9781-26-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430992]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2012.
Szilágyi Ákos (1950-)
   Szokatlan ügy / Szilágyi Ákos. - Budapest : Palatinus, 2012. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-121-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429141]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2012.
Szil-vay Ingrid (1963-)
   Újjászületés / Szil-vay Ingrid. - Pomáz : Kráter, 2012. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-298-087-4 kötött
magyar irodalom - örmény irodalom - vers
894.511-14 *** 891.981-14=945.11
[AN 3430092]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2012.
Szitek, Elisabeth
   Hány nap van még a csodára? / Elisabeth Szitek. - Budapest : Accordia, 2012. - 200, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5069-27-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430703]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2012.
Szuhár Csilla (1963-)
   Jövőjátszma : titkos kutatások a Grand Canyonban : a siker útjai kifürkészhetőek! / Szuhár Csilla. - Budapest : 2day K., 2012. - 119 p. : ill. ; 18 cm. - (2day könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-08-4414-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - hálózati értékesítés - kisregény
894.511-31 *** 658.846(0:82-31)
[AN 3430051]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2012.
Tánczos Katalin
   Az én Miatyánkom / Tánczos Katalin. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2012. - 159 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-415-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3430852]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2012.
Tatár István (1920-)
   Száz évig tűzön-vízen át : egy magyar túlélő huszadik százada / Tatár István. - [Budapest] : Tatár I., 2011. - 124 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2379-1 fűzött
Tatár István (1920-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3429591]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2012.
Teleki Sándor (1821-1892)
   Macska a nagy dobban : derűs emlékezések / Teleki Sándor ; vál. és az előszót írta Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 107, [2] p. ; 20 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 978-963-9957-51-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3429252]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2012.
Tiszperger József
   Caroline [elektronikus dok.] / Tiszperger József. - Szöveg (pdf : 170 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105942. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-1-4709-4713-2
magyar irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3420976]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2012.
Tiszperger József
   Örökkévaló [elektronikus dok.] / Tiszperger József. - Szöveg (pdf : 151 KB). - [Budapest] : Publio, 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-105947. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-1-4709-4666-1
magyar irodalom - horror - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3421067]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2012.
Török Sándor (1904-1985)
   Kököjszi és Bobojsza újabb kalandozásai [elektronikus dok.] / Török Sándor ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (4 h 2 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7142-3 : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény - hangoskönyv
894.511-31(02.053.2)
[AN 3431343]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2012.
Tóth Erzsébet (1951-)
   Kőrózsa / Tóth Erzsébet. - Budapest : Nap K., 2012. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-332-019-8 fűzött : 2625,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3429443]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2012.
Tóth László (1910-1982)
   Emlékszőttes : egy egyszerű ember emlékiratai : regény / Tóth László. - 3. bőv. kiad. - Győr : Hazánk, 2012. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-21-3 fűzött
Tóth László (1910-1982)
Olaszország - magyar irodalom - memoár
894.511-94(45)
[AN 3430988]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2012.
Vig Balázs (1984-)
   A rettegő fogorvos / Vig Balázs ; [Kalmár István illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2012. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 10.)
ISBN 978-963-11-9279-7 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3429528]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2012.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Versek ; Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály ; [vál. és a szómagyarázatokat összeáll. Ferencz Győző] ; [a szöveggond. Martinkó András munkája]. - Budapest : Európa, 2012. - 282 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9545-6 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - vers - drámai költemény
894.511-14 *** 894.511-121
[AN 3432193]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2012.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a legkedvesebb szomszédról : 22+2 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 154 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 3.)
ISBN 978-615-5083-53-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3429054]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2012.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese az ezermester szeretőről : 22+2 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 155 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 4.)
ISBN 978-615-5083-56-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3429058]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2012.
Zámbó László (1944-)
   Szövedék : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó H. L., 2012. - 136 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89626-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3428450]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2012.
Závada Pál (1954-)
   A fényképész utókora / Závada Pál. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 2004. - 413 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2410-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3432143]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2012.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Égi Rozi ideje : novellahármasság az időről / Zsávolya Zoltán ; [ill. ... Borsódy Eszter]. - Pomáz : Kráter, 2012. - 156, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-298-073-7 kötött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-298-069-0)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3429835]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10960 /2012.
Beinstein, Phoebe
Say "ahhhh"! (magyar)
   Mondd: ááá! : Dóra a doktor néninél / írta Phoebe Beinstein ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra vidám meséi ; 8.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-343-246-4 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430514]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2012.
Bernier, Jean-Pierre
The weather (magyar)
   Időjárás / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-573-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430855]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2012.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Heinzel Triller, Musiklehrer (magyar)
   Trilla törpe zenetanár / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, [2012]. - [20] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-3290-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430724]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2012.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Die lieben Sonnenstrahlen (magyar)
   Napsugárkák / Ida Bohatta ; ford. Csillag Éva. - Budapest : Simon, [2012]. - [18] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-3291-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430727]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2012.
Hood, Susan
A birthday for Boots! (magyar)
   Boldog születésnapot, Csizi! / írta Susan Hood ; rajz. Susan Hall ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - [35] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Dóra ünnepei ; 5.)
keretcím: Dóra, a felfedező
ISBN 978-963-343-245-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430509]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2012.
Márta Gizella
   Everyday words for toddlers / by Gizella Márta ; [publ. by Napsugár Játszóház és Családi Napközi]. - Kiskunhalas : Napsugár Játszóház és Családi Napközi, 2012. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3941-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3430211]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2012.
   Old MacDonald had a farm = Vén MacDonald tanyája / [ill. Marie Allen]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Éneklő könyvek)
Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-445-329-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3428568]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2012.
Quesada, Miguel
   Történelmi kalandok a magyarság múltjában : az államalapítástól a török hódoltsáig : 96 darabos kirakóval / [ill. Miguel Quesada] ; Gyárfás Endre elbeszélései nyomán. - Budapest : Napraforgó, [2011]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27x39 cm
ISBN 978-963-445-303-1 kötött
magyar történelem - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 943.9(02.053.2)
[AN 3429369]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2012.
Schneider, Liane
Conni fährt ski (magyar)
   Bori síel / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 20.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430183]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2012.
Schneider, Liane
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 6.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430859]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2012.
Schneider, Liane
Conni macht musik (magyar)
   Bori zenél / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 21.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430250]
MARC

ANSEL
UTF-810971 /2012.
Świȩcicka, Justyna
Kotek (magyar)
   Az unatkozó kiscica / [ill. Monika Stolarczyk]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (A tanyán)
Szerző Święcicka, Justyna. - Ford. Kovácsné Csíki Annamária
ISBN 978-963-357-023-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3431277]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2012.
Świȩcicka, Justyna
Krówka (magyar)
   A dicsekvő boci / [ill. Grazina Motylewska]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (A tanyán)
Szerző Święcicka, Justyna. - Ford. Kovácsné Csíki Annamária
ISBN 978-963-357-024-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3431271]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2012.
Świȩcicka, Justyna
Piesek (magyar)
   A kíváncsi kiskutya / [ill. Grazina Motylewska]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (A tanyán)
Szerző Święcicka, Justyna. - Ford. Kovácsné Csíki Annamária
ISBN 978-963-357-021-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3431280]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2012.
Świȩcicka, Justyna
Zrebak (magyar)
   A viháncoló kiscsikó / [ill. Monika Stolarczyk]. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (A tanyán)
Szerző Święcicka, Justyna. - Ford. Kovácsné Csíki Annamária
ISBN 978-963-357-022-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3431282]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2012.
Thomas and friends (magyar)
   Thomas, a gőzmozdony nagykönyve / [a történetek alapjául Abi Grant et al. forgatókönyvei szolgáltak]. - Budapest : Egmont, 2007-. - ill., színes ; 29 cm
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 2780381]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2012. - 56 p.
ISBN 978-963-343-212-9 kötött : 2999,- Ft
[AN 3430525] MARC

ANSEL
UTF-810976 /2012.
Through the seasons (magyar)
   Négy évszak meséi. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3404894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Téli kalandok. - 2012. - 24 p.
ISBN 978-963-628-550-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430584] MARC

ANSEL
UTF-810977 /2012.
Tinkerbell : the secret of the wings (magyar)
   Csingiling : a szárnyak titka : [mesekönyv a rajzfilm alapján]. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-343-227-3 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3430581]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2012.
   The wheels on the bus = A busz kerekei / [ill. Marie Allen]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm. - (Éneklő könyvek)
Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-445-328-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3428573]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2012.
Wolf, Tony (1930-)
Il bosco (magyar)
   Az erdő meséi / [ill.] Tony Wolf ; [írta Peter Holeinone] ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - 37 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-218-1 kötött : 2499,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3430587]
MARC

ANSEL
UTF-8