MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2012 - 16. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/12/14 12:16:00
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
11583 /2012.
Hegedűs Ferencné
   Szóbúvár / Hegedűs Ferencné ; [ill. Pállay Szilvia]. - 8. jav. kiad. - Celldömölk : Apáczai, 2012. - 240 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-464-661-7 kötött
lexikon - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3439255]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

11584 /2012.
Madarász Imre (1962-)
   Madarász Imre (1962-) bibliográfia, 1984-2009 : 25 év adatai : publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke. - Budapest : [s.n.], 2012. - 146 p. ; 29 cm
borító- és gerinccím: Madarász Imre bibliográfia
Fűzött
olasz irodalom története - magyar irodalom története - személyi bibliográfia
012Madarász_I. *** 850(091) *** 894.511(091)
[AN 3438448]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2012.
   Páldy Róbert, 1912-1998 / [szerk. Varga Béla] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet]. - Veszprém : EKMKKI, 2012. - 168 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-138.
ISBN 978-963-9510-16-6 fűzött : 3000,- Ft
Páldy Róbert (1912-1998)
Magyarország - könyvtáros - 20. század - személyi bibliográfia
012Páldy_R. *** 02(439)(092)Páldy_R.
[AN 3436354]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

11586 /2012.
   100 éves a szervezett magyar barlangkutatás : konferencia előadások = 100 years of the[!] organized Hungarian speleology : conference papers / [szerk. ... Hazslinszky Tamás] ; [rend., kiad. ... Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat]. - Budapest : M. Karszt- és Barlangkutató Társ., 2011. - 202 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2010. május 7-9. között tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8411-37-2 fűzött
Magyarország - barlangászat - konferencia-kiadvány - történeti feldolgozás
061.3(439-2Bp.)"2010" *** 551.44(439)(091)
[AN 3435047]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2012.
   Európa a polgárokért program kézikönyv : segédeszköz pályázat készítéséhez, 2012-2013 / [szerk. Horváth Katalin] ; [kiad. a] Tempus Közalapítvány. - Budapest : Tempus Közalapítvány, [2012]. - 29 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89302-7-9 fűzött
Európai Unió - civil társadalom - pályázat - útmutató
06.063(4-62)(036) *** 323.21(4-62)
[AN 3436133]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2012.
   "Harminc éve fordítunk" : bepillantás a Multi-Lingua fordítóiroda életébe. - Budapest : Multi-Lingua, 2012. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3960-0 fűzött
Multi-Lingua Kft. (Budapest)
Magyarország - szakfordítás - vállalat
061.2(439-2Bp.) *** 82.03
[AN 3434664]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2012.
Mekas, Jonas (1922-)
   Budapesti anzix Jonas Mekas-szal : Jonas Mekas személyes kiállítás : 2B Galéria, Budapest, 2012. június 8 - július 6. = Postcard from Budapest with Jonas Mekas : 365 day project : solo show : 2B Gallery, Budapest, June 8 - July 6, 2012 / [kurátor Kerekes Anna] ; [kiad. a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány]. - Budapest : 2B Kult. és Műv. Alapítvány, [2012]. - 33 p. : ill. ; 14x18 cm + DVD
Filmogr.
ISBN 978-963-86977-9-0 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus - audiovizuális dokumentum
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 73/76(73)(092)Mekas,_J.
[AN 3435217]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

11590 /2012.
   Az egységes rovás : a 2012. Szelek hava 21-22. napjain megtartott "Egységes rovás" szakmai értekezlet és utóéletének szerkesztett anyaga / [szerk. ... Szondi Miklós]. - Solt : Szondi M., 2012. - 236 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88322-8-3 fűzött : 2200,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3436861]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2012.
   A halasi rováspálcák : "Szabad Kis Kun Halas Várossából 1802-ből" : a 2010. Ígéret hava 27. napján, a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban tartott halasi rováspálcákról szóló szakmai értekezlet teljes anyaga / [szerk. ... Szondi Miklós]. - Solt : Szondi M., 2011. - 140 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88322-4-5 fűzött : 1500,- Ft
Kiskunhalas - rovásírás - magyar néprajz
003.335.9(=945.11) *** 39(=945.11)(439-2Kiskunhalas)
[AN 3436852]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2012.
Szondi Miklós
   Róni tanulok : tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a leckék feladatait Garainé Szondi Katalin állította össze]. - 2. jav., bőv. kiad. - Solt : Szondi M., 2011. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-88322-3-8 fűzött : 800,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3438421]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2012.
Szondi Miklós
   Róni tanulok : tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a leckék feladatait Garainé Szondi Katalin állította össze]. - 3. jav. kiad. - Solt : Szondi M., 2012. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-88322-7-6 fűzött : 800,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3438442]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2012.
Szondi Miklós
   Róni tanulok : tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a leckék feladatait Garainé Szondi Katalin állította össze]. - 4. jav. kiad. - Solt : Szondi M., 2012. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-88322-9-0 fűzött : 800,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3438445]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

11595 /2012.
World of science (magyar)
   A tudomány világa. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-852-9 kötött
tudomány - gyermekkönyv - album
5(02.053.2) *** 6(02.053.2)
[AN 3437410]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11596 /2012.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 147 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-163-2 kötött : 2980,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3437426]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2012.
Demetry, Nicholas C. (1950-)
Divine partnership (magyar)
   Isteni párkapcsolat : egység a kétség mögött : a szeretet, a hűség és az energetikai egység 2012 után / Nicholas C. Demetry ; [ford. Kovács Éva]. - Budapest : Lux Humana Kft., 2012. - X, 153 p. : ill. ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-08-4202-0 fűzött : 2950,- Ft
ezoterika - auditív dokumentum
133.25
[AN 3434984]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2012.
Knoll Gyula (1930-)
   Ufo : az elhallgatott valóság : űrhajósok, pilóták hihetetlen vallomása a közeli találkozás nagy pillanatairól / Knoll Gyula. - [Budapest] : Sprinter K., 2012. - 239 p. ; 20 cm
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 599-988-3131-56-5)
ufó
001.94
[AN 3435753]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2012.
Petrie, Alistair P. (1950-)
Releasing heaven on Earth (magyar)
   A menny kiáradása a Földre : Isten alapelvei a Föld helyreállítására / Alistair P. Petrie ; [ford. Gulyás Csilla] ; [közread. az Ellel Ministries Magyarország]. - Őrbottyán : Ellel Ministries Mo., 2012. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88684-2-8 fűzött
ezoterika - kereszténység - társadalmi hatás
133.25 *** 261.6
[AN 3435812]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2012.
Rijckenborgh, Jan van (1896-1968)
De Gnosis in actuele openbaring (magyar)
   A gnózis jelenlegi megnyilatkozása / J. van Rijckenborgh. - 2. kiad. - Úny : Mo. Lectorium Rosicrucianum Vallásközösség, cop. 2012. - 256 p. ; 21 cm. - (Renova sorozat, ISSN 0865-3003 ; 2.)
ISBN 978-963-7420-59-7 fűzött
gnoszticizmus
133.25
[AN 3439804]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2012.
Stelzl, Diethard (1942-)
Ho'oponopono - Heilung mit Liebe (magyar)
   Ho'oponopono : gyógyítás szeretettel : a zavarlehetőségek megszüntetésének hatékony hawaii módszere / Diethard Stelzl ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 248 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-291-148-9 fűzött : 3740,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3437486]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11602 /2012.
Juhász Péter
   Az Öregtavak / kész. Juhász Péter. - Hortobágy : Hortobágyi Halgazd. Zrt., 2012. - 70, [6] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Halászati füzetek, ISSN 2063-773X ; 1.)
Bibliogr.: p. [76].
ISBN 978-963-08-4721-6 kötött
Hortobágyi nemzeti park - halászat - természetvédelem - természeti környezet
504.06(439Hortobágy) *** 639.3(439Hortobágy) *** 502.4(439)Hortobágyi_nemzeti_park
[AN 3435961]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2012.
Öllős Géza (1928-)
   Környezetvédelem / Öllős Géza. - Budapest ; Gödöllő : Új Levédia, 2012. - 733 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 707-729.
ISBN 978-963-89604-0-5 kötött
környezettudomány - környezetvédelem
504
[AN 3434890]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11604 /2012.
Lenkei Gábor (1961-)
A szépség és a kollagén (új kiadása)
   Szépség, egészség, kollagén / Lenkei Gábor. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (A tudás szabaddá tesz sorozat)
ISBN 978-963-89364-5-5 fűzött : 980,- Ft
kollagén
547.962.9
[AN 3437687]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2012.
   Szerves kémiai praktikum / szerk. Orosz György, Szabó Dénes ; [közread. az ELTE Természettudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - XII, 422 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 397.
ISBN 978-963-312-129-0 kötött
szerves kémia - preparatív kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)(076) *** 542(075.8)
[AN 3436930]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11606 /2012.
Arredondo, Francisco
Enciclopedia de dinosaurios (magyar)
   Dinoszauruszok enciklopédiája / [írta Francisco Arredondo] ; [ill. Lidia di Basi[!Blasi]]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 168, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Bobory Gergely
ISBN 978-963-297-968-7 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3437521]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2012.
Inaraja, Javier
Dinosaurios (magyar)
   Dinoszauruszok : térbeli mesekönyv / [ill. J. Inaraja, F. Valiente]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-799-7 kötött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3434107]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2012.
Szlukovényi Beáta
   Föld / [írta Szlukovényi Beáta és Hertelendy Csaba]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9619-51-7 kötött : 1990,- Ft
Föld - természeti földrajz - gyermekkönyv
551(02.053.2) *** 911.2(02.053.2)
[AN 3437723]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11609 /2012.
Alderton, David
Encyclopedia of European birds (magyar)
   Madarak : Európa madarainak enciklopédiája / David Alderton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 384 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kovács Gergely Károly. - Bibliogr.: p. 370.
ISBN 978-963-297-706-5 kötött
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 3434865]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2012.
   Állatkertek lakói. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9581-39-5 fűzött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3436461]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2012.
Central and Eastern European Proteomics Conference (2012) (Budapest)
   6th Central and Eastern European Proteomics Conference : 14th - 17th October, 2012 Budapest ... : book of abstracts and program / [org. by Mass Spectrometry Laboratory of the Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences ...]. - [Budapest] : [M. Kémikusok Egyes.], 2012. - 132 p. ; 23 cm
Közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete. - Gerinccím: 6th CEEPC, Budapest 2012. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-28-1 fűzött
fehérje - biokémia - molekuláris biológia - konferencia-kiadvány
577.322 *** 577.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3434995]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2012.
Kay, Ann
100 things you should know about reptiles and amphibians (magyar)
   Hüllők és kétéltűek / [a m. szöveget Csapó Henriette fordításának felhasználásával írta Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Kay, Ann
ISBN 978-963-9166-48-6 kötött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9166-48-0)
hüllő - kétéltű - gyermekkönyv
597.6(02.053.2) *** 598.1(02.053.2)
[AN 3439174]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2012.
Langley, Andrew
100 things you should know about mammals (magyar)
   Emlősök / [ford. Csorba Gábor]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2004. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Langley, Andrew
ISBN 978-963-9166-92-9 kötött : 1990,- Ft
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 3439170]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2012.
   Magyarország nagylepkéi = Macrolepidoptera of Hungary / szerk. ... Varga Zoltán ; szerzők ... Gyulai Péter [et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Heterocera Press, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 211-216.
ISBN 978-615-5279-00-3 kötött
Magyarország - lepke
595.78(439)
[AN 3439871]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2012.
   Nappali lepke atlasz : Őrség, Goričko = Atlas dnevnih metuljev = Butterfly atlas / szerk. ... Ábrahám Levente ; [kiad. ... Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ...]. - Őriszentpéter : Őrségi Nemz. Park Ig., 2012. - 248 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 246-247.
ISBN 978-963-89490-3-5 fűzött
Őrség - Vendvidék - állatföldrajz - lepke
591.9(439Őrség) *** 595.78 *** 591.9(497.12Vendvidék)
[AN 3436051]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2012.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / [írta és fényképezte] Rimóczi Imre. - Budapest : Szépia, 1993-. - ill., színes ; 20 cm
Kiad.: 3. köt. Tudomány Kiadó, 4. köt. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 5. kötettől a Szaktudás Kiadó Ház. - Az első köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 28508
ISBN 963-7849-10-6 *
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 51896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2012. - 167 p.
ISBN 978-615-5224-13-3 fűzött
[AN 3434904] MARC

ANSEL
UTF-811617 /2012.
Walters, Martin
The world of animals (magyar)
   Állatok : a csodálatos állatvilág felfedezése / [szerzők Martin Walters és Jinny Johnson]. - Pécs : Alexandra, 2011. - 256 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-686-0 kötött
vadon élő állat
59
[AN 3434903]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11618 /2012.
Aamodt, Sandra
Welcome to your child's brain (magyar)
   Üdvözöllek a gyereked agyában : mi jár a fejében a fogantatástól a diplomáig? / [Sandra Aamodt és Sam Wang] ; [ford. Buda Júlia]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 399 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-399.
ISBN 978-963-893-795-7 kötött : 3990,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3435826]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2012.
Anderson, Neil T. (1942-)
The bondage breaker (magyar)
   A Szabadító : [gyötrő gondolatok, megmagyarázhatatlan érzések és visszatérő bűnök legyőzése] / Neil T. Anderson ; [ford. Tóth Júlia] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2012. - 255 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-03-5917-7)
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3437261]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2012.
Babulka Péter (1953-)
   Erény és bizalom : képes, szelektív gyógynövény és -gomba ismertető = De xin / Babulka Péter, Szabó László Gyula, Fődi Attila. - Budapest : DXN Europe Kft., 2012. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 172-194.
ISBN 978-963-08-1641-0 fűzött
természetgyógyászat - gomba - gyógynövény - határozó
615.89 *** 582.28(036) *** 633.88(036)
[AN 3437625]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2012.
Bárdos György (1949-)
   Viselkedés kívül-belül / Bárdos György ; a rajzok Petrika Anna, a kisplasztikák Rigler András munkái ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 193 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 191-193.
ISBN 978-963-284-271-4 fűzött
viselkedés - pszichofiziológia
159.91 *** 612.821
[AN 3436094]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2012.
Berkő Péter (1944-)
   Történetek és vallomások : egy szülész főorvos visszaemlékezései / Berkő Péter. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., 2012. - 382 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87738-6-9 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Berkő_P.(0:82-94)
[AN 3436409]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2012.
Boiron, Michèle (1944-)
Homéopathie et prescription officinale (magyar)
   Bevált homeopátiás ajánlások gyakori problémákra : 43 homeopátiás protokoll / Michèle Boiron, François Roux. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2011. - [105] p. : ill., színes ; 24 cm + CD-ROM. - (SpringMed homeopátiás könyvek, ISSN 2061-4748)
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [104-105].
ISBN 978-963-9914-96-4 fűzött : 2980,- Ft
homeopátia - elektronikus dokumentum
615.015.32
[AN 3436040]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2012.
Bourbeau, Lise (1941-)
Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même (magyar)
   Az öt sérülés, mely megakadályozza, hogy önmagad légy / Lise Bourbeau ; [ford. Simor Máté]. - Budapest : Scolar, 2012. - 190, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-380-5 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés - önismeret - mentálhigiénia
613.865 *** 159.923.2
[AN 3437778]
MARC

ANSEL
UTF-811625 /2012.
Chopra, Deepak (1946-)
The ultimate happiness prescription (magyar)
   A boldogság receptje / Deepak Chopra ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 157 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-139-7 kötött : 2590,- Ft
mentálhigiénia - boldogság
613.865 *** 17.023.34
[AN 3437556]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2012.
   Diabetológia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Winkler Gábor. - Budapest : SpringMed, cop. 2012. - 392 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-12-9 fűzött
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3436018]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2012.
   Európai lakossági egészségfelmérés, Magyarország, 2009 / [fel. szerk. Tokaji Károlyné] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Népesedési és Szociális Védelmi Statisztikai Főosztály]. - Budapest : KSH Népesedési és Szociális Stat. Főoszt., 2011-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-340-1
Európa - közegészségügy - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
614(4)(083.41) *** 312.6(4)(083.41)
[AN 3395311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tanulmányok II : az egészség társadalmi, gazdasági összefüggései. - 2012. - 106 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-386-9 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - közegészségügy - egészség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.6(439)"200"(083.41) *** 614(439)"200"(083.41)
[AN 3436924] MARC

ANSEL
UTF-811628 /2012.
Foer, Jonathan Safran (1977-)
Eating animals (magyar)
   Állatok a tányéromon / Jonathan Safran Foer ; [ford. Deák Márta]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-153-3 fűzött : 2300,- Ft
táplálkozás - étkezési szokás - húsipar
613.2 *** 392.81 *** 637.513
[AN 3437506]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2012.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (magyar)
   Bevezetés a pszichoanalízisbe / Sigmund Freud ; [ford. Hermann Imre]. - [Budapest] : Gabo, [2012], cop. 2006. - 377 p. ; 21 cm
Kötött : 2990,- Ft
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3438080]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2012.
Gézsi Andrásné
   Hogyan fogyjunk cukorbetegen? : receptek és tanácsok / Gézsi Andrásné Márta, Fövényi József. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2012. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-28-0 fűzött
cukorbetegség - diéta - fogyókúra - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3436358]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2012.
Gienger, Michael
Die Steinheilkunde (magyar)
   A kristálygyógyászat tankönyve / Michael Gienger ; Ines Blersch fotóival ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 404 p. : ill., színes ; 25 cm + mell.
ISBN 978-963-291-150-2 kötött : 4980,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ásvány
615.89 *** 548 *** 549
[AN 3437548]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2012.
   Gyermekgyógyászat : egyetemi tankönyv / szerk. Maródi László. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - XXXVI, 1019 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-384-7 kötött : 16000,- Ft
gyermekgyógyászat - egyetemi tankönyv
616-053.2(075.8)
[AN 3439635]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2012.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 154, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-394-1 fűzött : 1850,- Ft
önismeret - depresszió - kóros lelkiállapot
613.865 *** 616.895.4 *** 616.89
[AN 3435626]
MARC

ANSEL
UTF-811634 /2012.
   Gyulladásos bélbetegségek / szerk. Kovács Ágota, Lakatos László. - 2. jav. kiad. - Budapest : Medicina, cop. 2011. - 423 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-337-3 kötött : 7200,- Ft
bélbetegség - gyulladás
616.34-002
[AN 3439625]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2012.
Halassy Andrea
   Egy swinger nőci naplója / Halassy Andrea. - [Budapest] : Konkrét Kv., cop. 2012. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4906-7 fűzött : 2990,- Ft
nemi élet - memoár
613.88(0:82-94)
[AN 3435581]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2012.
Hay, Louise L. (1926-)
You can create an exceptional life (magyar)
   Kiemelkedő életet teremthetsz! / Louise L. Hay, Cheryl Richardson ; [ford. Görbe Angéla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-134-2 fűzött : 2490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3437425]
MARC

ANSEL
UTF-811637 /2012.
Hofmekler, Ori (1952-)
The warrior diet (magyar)
   Harcosok étrendje 24/4 / Ori Hofmekler ; [ford. Jilly Dávid]. - 2. kiad. - [Budapest] : Warrior Hungary K., cop. 2012. - 276 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 256-263.
ISBN 978-963-08-0460-8 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.563(083.12)
[AN 3437663]
MARC

ANSEL
UTF-811638 /2012.
Jeoffroy, Anna
Dr. Bach's flower remedies (angol)
   Dr. Bach virágeszenciái : az eszenciák és a csakrák kapcsolata / Anna Jeoffroy és Philip Salmon ; [ford. Csendes Dóra]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 131 p. : ill., főként színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-291-158-8 fűzött : 2950,- Ft
természetgyógyászat - gyógynövény - mentálhigiénia - ezoterika
615.89:615.322 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3437523]
MARC

ANSEL
UTF-811639 /2012.
Juhász Márk
   Lisztérzékenyek kézikönyve : gluténmentes receptekkel / Juhász Márk, Kovács Ildikó. - Budapest : SpringMed, 2012. - 238 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 237.
ISBN 978-615-5166-09-9 fűzött : 2980,- Ft
lisztallergia - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3436006]
MARC

ANSEL
UTF-811640 /2012.
   Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában / szerk. Perczel Forintos Dóra ; társszerk. Ajtay Gyöngyi [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 314 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-022-9 fűzött
lélektan - elmegyógyászat - kérdőíves felmérés
616.89 *** 159.9
[AN 3434879]
MARC

ANSEL
UTF-811641 /2012.
Kiss Árpád (1940-)
Szövettan (angol)
   Histology : a colour atlas / Árpád Kiss, Miklós Réthelyi. - 2. ed. - Budapest : General Press, [2012], cop. 2005. - 216 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9598-60-7 fűzött : 6200,- Ft
szövettan - anatómiai atlasz - egyetemi tankönyv
611.018(084.12)(075.8)
[AN 3439284]
MARC

ANSEL
UTF-811642 /2012.
Kövesdi Natália
   Miért beteg az ember? : megdöbbentő válaszok nem csak betegeknek / Kövesdi Natália és Pozsa Gábor. - 2. kiad. - [Páty] : Press and Computer, 2012. - 152 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 978-963-08-2776-8 fűzött : 2490,- Ft
egészséges életmód
613
[AN 3435453]
MARC

ANSEL
UTF-811643 /2012.
Michels, Barry
The tools (magyar)
   Énerő : hogyan változtathatjuk meg életünket belső erőnkkel? / Barry Michels, Phil Stutz ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-577-8 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3436377]
MARC

ANSEL
UTF-811644 /2012.
   Mosaics on memory development and cultural learning / [ed. by Ildikó Király] ; [publ. by the Eötvös Loránd University] Social Minds Research Group. - [Budapest] : Eötvös L. Univ., 2012. - 58 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-266-0 fűzött
emlékezés - befolyásolás - gyermeklélektan
159.953-053.4 *** 316.475-053.4 *** 159.922.736.2
[AN 3436137]
MARC

ANSEL
UTF-811645 /2012.
   Népegészségügyi genomika / szerk. Ádány Róza, Sándor Judit, Angela Brand. - Budapest : Medicina, 2013. - 292 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-388-5 fűzött : 5400,- Ft
közegészségügy - genom - betegségmegelőzés - egészségpolitika
614 *** 575.113 *** 616-084 *** 364.444
[AN 3435229]
MARC

ANSEL
UTF-811646 /2012.
O'Brien, Dominic (1957-)
How to pass exam (magyar)
   A sikeres vizsgázás titkai / Dominic O'Brien ; [ford. Ambrus Orsolya]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-87-7 fűzött : 2990,- Ft
tanulás
159.953.5 *** 371.322
[AN 3435256]
MARC

ANSEL
UTF-811647 /2012.
Ongaro, Filippo
Mangia che ti passa (magyar)
   Úgy egyél, hogy jól legyél! : korszakalkotó szemléletváltás a táplálkozásban / Filippo Ongaro ; [ford. Megyeri Zsuzsanna]. - Budapest : HVG Kv., 2011. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-071-3 fűzött : 2900,- Ft
táplálkozástudomány - genetika
613.2 *** 575
[AN 3435022]
MARC

ANSEL
UTF-811648 /2012.
Pethő Edina
   Istenhez közel / Pethő Edina. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-5429-6 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3437809]
MARC

ANSEL
UTF-811649 /2012.
Rajk Lajos András
   Fogszabályozás / Rajk Lajos András. - Budapest : Medicina, 2012. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-963-226-405-9 fűzött : 2600,- Ft
fogszabályozás - tankönyv
616.314-089.23(078)
[AN 3435240]
MARC

ANSEL
UTF-811650 /2012.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Óvodások / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 371 p. : ill. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
Bibliogr.: p. 359-367.
ISBN 978-963-248-196-8 : kötött
gyermeklélektan - iskoláskor előtti nevelés
159.922.7-053.4 *** 372.3
[AN 3435808]
MARC

ANSEL
UTF-811651 /2012.
Rodrigues, Dinah
Hormon-Yoga (magyar)
   Hormonjóga : természetes egyensúly a változókorban / Dinah Rodrigues ; [ford. Sebők Magdolna]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 226 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-160-1 fűzött : 3490,- Ft
jóga - menopauza - nők egészsége
615.851.86 *** 618.173 *** 613.99
[AN 3437526]
MARC

ANSEL
UTF-811652 /2012.
Rózsa Sándor (1966-)
   Pszichodiagnosztikai vademecum : módszerek és gyakorlati alkalmazások / [írták és szerk. Rózsa Sándor, Nagybányai Nagy Olivér, Kő Natasa] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 230 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 207-230.
ISBN 978-963-284-265-3 fűzött
pszichodiagnosztika - személyiség-lélektan - egyetemi tankönyv
159.9.072(075.8) *** 159.923(075.8)
[AN 3436067]
MARC

ANSEL
UTF-811653 /2012.
Schawbel, Dan
Me 2.0 (magyar)
   Én 2.0 : építsd online a személyes márkád! / Dan Schawbel ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 309 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 296-301.
ISBN 978-963-304-087-4 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - siker - karrier - internet
613.865 *** 681.3.004.14
[AN 3437703]
MARC

ANSEL
UTF-811654 /2012.
Székely Ferenc
   50 év leghosszabb 5x5 perce és más érdekesebb történések / Székely Ferenc. - Budapest : NDP K., 2012. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-38-1 fűzött
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Székely_F.(0:82-94)
[AN 3436892]
MARC

ANSEL
UTF-811655 /2012.
Szekszárdi Miklós (1953-)
   Mi is emberek vagyunk : amikről a hírek nem beszélnek : interjú húsz szegedi orvossal / Szekszárdi Miklós. - Budapest : Medicina, 2012. - 335 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-226-404-2 kötött : 4300,- Ft
Szeged - orvos - egészségügy - ezredforduló - memoár
61(439-2Szeged)(092)(047.53) *** 614(439)(047.53)
[AN 3435232]
MARC

ANSEL
UTF-811656 /2012.
Széll Kálmán (1926-)
   Erőméz : gondolatok és emlékek a gyógyításról / Széll Kálmán. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2011. - 358 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-04-9 kötött : 2680,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Széll_K.(0:82-94)
[AN 3435290]
MARC

ANSEL
UTF-811657 /2012.
Széll Kálmán (1926-)
   Erőméz : gondolatok és emlékek a gyógyításról / Széll Kálmán. - 2. kiad. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2012. - 358 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-06-3 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Széll_K.(0:82-94)
[AN 3435471]
MARC

ANSEL
UTF-811658 /2012.
   Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témakörben / szerk. Darvay Sarolta ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 201 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-268-4 fűzött
gyermekegészségügy - egészségnevelés - óvodai nevelés - alapfokú oktatás - pedagógusképzés
613.95 *** 372.861.4 *** 371.13
[AN 3436090]
MARC

ANSEL
UTF-811659 /2012.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of wealth (magyar)
   A meggazdagodás 100 szabálya : + 7 bónuszszabály / Richard Templar ; [ford. Laskay Ildikó és Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 247 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-290-7 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - gazdagság
613.865 *** 336.74
[AN 3437803]
MARC

ANSEL
UTF-811660 /2012.
Török Péter (1959-)
   Ki vagyok én? : mentálhigiénés oktatási segédlet Anthony de Mello rövid történetei alapján / Török Péter. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 140 p. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-696-503-7 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3435510]
MARC

ANSEL
UTF-811661 /2012.
What you need to know about kidney cancer (magyar)
   Amit a vesedaganatokról tudni kell / [ford. Darnyik Dóra]. - Budapest : SpringMed, cop. 2012. - 40 p. : ill. ; 22 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
Bibliogr.: p. 29.
ISBN 978-615-5166-30-3 fűzött
vesebetegség - rákbetegség
616.61-006
[AN 3436008]
MARC

ANSEL
UTF-811662 /2012.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: sport, fitnesz / Zelina György. - [Pomáz] : Andalúz, [2012]. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89545-3-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - fitnesz - edző - sportoló - interjú
613.71 *** 796(439)(092)(047.53) *** 796.071.4(439)(092)
[AN 3437435]
MARC

ANSEL
UTF-811663 /2012.
Zoller Rezső
   Horkolás, légzéskimaradás - alvási apnoe? / Zoller Rezső. - Budapest : SpringMed, 2012. - 127 p. : ill. ; 20 cm. - (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek, ISSN 1787-1786)
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-615-5166-22-8 fűzött : 1980,- Ft
alvászavar
616.8-009.836
[AN 3436010]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11664 /2012.
International Conference on Competitive Materials and Technology Processes (2.) (2012) (Miskolc-Lillafüred)
   2nd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : ic-cmtp2 : Miskolc-Lillafüred ..., October 8-12, 2012 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., 2012. - 214 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4874-9 fűzött
anyagtudomány - technológia - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 620.2 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3436386]
MARC

ANSEL
UTF-811665 /2012.
Jasper Gábor
   A polírozás buktatói / [írta Jasper Gábor]. - [Veresegyház] : Kucsa-Ker Kft., 2012. - 59 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Polírsuli könyvtár ; 1.)
ISBN 978-963-08-3494-0 fűzött : 2290,- Ft
fényesítés - útmutató
621.923(036)
[AN 3436654]
MARC

ANSEL
UTF-811666 /2012.
Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience (5.) (2012)
   SIWAN5 : 5th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience : 24-27 October 2012, Szeged ... : programme, book of abstracts. - Budapest : Akad. K., [2012]. - 209 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9305-2 fűzött
nanotechnológia - konferencia-kiadvány
62-181.48 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3436503]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11667 /2012.
Fóti Marcell (1969-)
   Adatkezelés otthon és a felhőben : a Microsoft SQL Server 2012 és a Microsoft SQL Azure alkalmazása / Fóti Marcell, Turóczy Attila ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2012. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-18-1 fűzött : 1680,- Ft
programnyelv - adatbázis-kezelő rendszer
519.682SQL *** 681.3.016
[AN 3434971]
MARC

ANSEL
UTF-811668 /2012.
Tan, Pang-Ning
Introduction to data mining (magyar)
   Adatbányászat : alapvetés / Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar. - Budapest : Panem Kv., 2012. - XXII, 808 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5186-09-7 fűzött : 7400,- Ft
adatbányászat - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8)
[AN 3436493]
MARC

ANSEL
UTF-811669 /2012.
   Új utakon a netgeneráció oktatásában : a tanárok szerepe a kommunikációs szakadék áthidalásában, infokommunikációs eszközök az órán, digitális készségek fejlesztése, közösségi média, a tanulás új formái és helyszínei / [szerk. Kardos Anita és Karnuts-Takács Zsuzsanna]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 34.)
ISBN 978-963-89302-6-2 fűzött
számítógépes oktatás - infokommunikáció - információs társadalom
681.3.004.14 *** 316.77 *** 372.868.13
[AN 3436084]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11670 /2012.
Puskás Attila (1931-)
   Puskás Tivadar, a nagy magyar feltaláló / írták Puskás Attila, Csáky Ernő, Rajnai Zoltán ; szerk. Fregan Beatrix ; kész. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Szakcsoportjának gondozásában ... - Budapest : NKE Híradó Szakcsop., 2012. - 216 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 204-206.
ISBN 978-963-89546-3-3 kötött
Puskás Tivadar (1844-1893)
Magyarország - technikatörténet - feltaláló - távbeszélő-technika - távbeszélő-készülék - 19. század - életrajz
621.395(439)(092)Puskás_T. *** 621.395.97(439)(091) *** 654.195(439)(091)
[AN 3435981]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11671 /2012.
   Geotechnika 2012 : Ráckeve, Savoyai Kastély, 2012. október 16-17. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2012. - 52 p. ; 21 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-89016-4-4 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
624.13 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3436788]
MARC

ANSEL
UTF-811672 /2012.
   Kutatások, kísérletek, eredmények : szekciók előadásai : Értékteremtő Épületgépészet : konferencia és kiállítás, Gödöllő 2012. május 24-25. : Létesítmény Mérnöki Napok, 2012 / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék. - [Gödöllő] : SZIE GK, [2012]. - 122 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-287-6 fűzött
épületgépészet - konferencia-kiadvány
696 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3437604]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11673 /2012.
   125 éves a budapesti villamos és HÉV közlekedés / [közread. a] Budapesti Közlekedési Központ, BKV. - Budapest : BKK : BKV, [2012]. - 15, [2], 15 p. : ill., részben színe ; 29 cm
A villamos, illetve a HÉV történetét bemutató rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - közúti villamosvasút - helyközi vasút
656.346(439-2Bp.) *** 629.434(439-2Bp.)
[AN 3435258]
MARC

ANSEL
UTF-811674 /2012.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Taxisvilág, Hungary : [ha a hátsó ülés mesélni tudna...] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-01-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - személyszállítás - taxi - ezredforduló - riport
656.131(439)"200"(0:82-92)
[AN 3435857]
MARC

ANSEL
UTF-811675 /2012.
Langley, Andrew
100 things you should know about pirates (magyar)
   Kalózok / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Langley, Andrew
ISBN 978-963-9166-62-2 kötött : 1990,- Ft
kalóz - gyermekkönyv
656.61.086.26(100)(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 3439178]
MARC

ANSEL
UTF-811676 /2012.
Nagy Ferenc
   Die Ungarische Post in den Donaufürstentümern, 1867-1869 = The Hungarian Post in the Danube Principalities, 1867-1869 / Ferenc Nagy. - [Budapest] : [Gamax Kft.], [2012]. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5126-8 kötött
ISBN 963-08-5126-1
Magyar Posta
Magyarország - Románia - Moldova - postatörténet - kiegyezés kora - 19. század - postabélyeg
656.8(439)"186" *** 656.835(498)"186" *** 656.8(498)"186"
[AN 3436790]
MARC

ANSEL
UTF-811677 /2012.
Stewart, David (1954-)
You wouldn't want to sail on the Titanic! (magyar)
   Rázós kalandok a Titanic fedélzetén / írta David Stewart ; rajz. David Antram ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9292-6 kötött : 1990,- Ft
tengerhajózás - baleset - ifjúsági könyv
656.61.08(261)"1912"(02.053.2)
[AN 3437629]
MARC

ANSEL
UTF-811678 /2012.
   Tehergépjármű balesetkutatási projekt : zárókonferencia 2012 / [kiad. a] Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. - Budapest : MKFE, 2012. - 30 p. : ill. ; 29 cm
A konferenciát Gödöllőn tartották
ISBN 978-963-08-4579-3 fűzött
tehergépkocsi - járművezetés - közlekedésbiztonság - közlekedési baleset - konferencia-kiadvány
656.135.052 *** 656.1.08 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3434906]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11679 /2012.
   A mangalica : a világhírű magyar fajta története a legjobb magyar séfek receptjeivel / [szerk. és szöveg Osvárt Judit] ; [fotó Glódi Balázs]. - [Budapest] : Boook K., 2012. - 214 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88942-3-6 kötött : 5490,- Ft
sertéstenyésztés - sertés - szakácskönyv
636.4 *** 641.55(083.12):637.5
[AN 3434958]
MARC

ANSEL
UTF-811680 /2012.
Varga Adrienn (1978-)
   Jogosítvány kutyákhoz / Varga Adrienn. - [Budapest] : [Varga A.], cop. 2012. - 201 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4707-0 fűzött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3435140]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11681 /2012.
   234 olcsó étel takarékos háziasszonyoknak : [receptek, tippek] / [szerk. Osvárt Judit] ; [ill. Dobesch Máté]. - [Budapest] : Boook K., 2012. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89382-4-4 fűzött : 2490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3434949]
MARC

ANSEL
UTF-811682 /2012.
   500 tipp takarékos háziasszonyoknak / [szerk. Osvárt Judit] ; [ill. Dobesch Máté]. - [Budapest] : Boook K., 2012. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89382-5-1 fűzött : 2490,- Ft
háztartás
64
[AN 3434951]
MARC

ANSEL
UTF-811683 /2012.
1001 coctails (magyar)
   1001 koktél : 1001 recept a tökéletes ital elkészítéséhez / [... a szöveget Alex Barker áll. össze]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 384 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Darida Benedek
ISBN 978-963-297-851-2 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 3434830]
MARC

ANSEL
UTF-811684 /2012.
The Asian cookbook (magyar)
   Ázsia ízei : Kína, India és Thaiföld remekei : több mint 100 lenyűgöző recept. - Pécs : Art Nouveau, [2012]. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Keresnyei Klára
ISBN 978-615-5104-39-8 kötött
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 3434836]
MARC

ANSEL
UTF-811685 /2012.
Bleier, Bianka
Besser einfach, einfach besser (magyar)
   Háztartási túlélőkönyv / Bianka Bleier, Birgit Schilling ; Jan-Philipp Buchmeister illusztrációival ; [ford. Herbert Dóra, Sáli Erika, Sebők Viola]. - Budapest : Harmat, 2012. - 134 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-128-7 fűzött : 2500,- Ft
háztartás
64
[AN 3437712]
MARC

ANSEL
UTF-811686 /2012.
Gézsi Andrásné
   Testsúlycsökkentő program : fogyni vágyóknak és túlsúlyos cukorbetegeknek / Gézsi Andrásné Márta, Fövényi József. - [Budapest] : SpringMed, 2012. - 280 p., [28] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
Bibliogr.: p. 267-268.
ISBN 978-615-5166-27-3 fűzött : 2980,- Ft
cukorbetegség - diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3436023]
MARC

ANSEL
UTF-811687 /2012.
Halmos Mónika
   Levendula szívvel, lélekkel : Halmos Monika levendulás könyve / [fotó Vass András]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2012]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-4881-7 kötött
levendula - szakácskönyv
641.55(083.12):633.88
[AN 3436894]
MARC

ANSEL
UTF-811688 /2012.
Hornok Ernő (1951-)
   Körös menti ízek : gasztronómiai kalandozások a Hármas-Körös vidékén / Hornok Ernő. - Gyomaendrőd : Rekline Stúdió, 2012. - 131 p. : ill., színes ; 20x21 cm
Bibliogr.: p. [132].
ISBN 978-963-08-4338-6 fűzött
Körösök vidéke - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Körösök_vidéke)(083.12)
[AN 3437457]
MARC

ANSEL
UTF-811689 /2012.
Horváth Eszter
   Desszertőrült / Horváth Eszter. - [Budapest] : Boook K., 2012. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89382-6-8 kötött : 5490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3434954]
MARC

ANSEL
UTF-811690 /2012.
Lévai Anita
   A nagymama régi süteményes receptjei, avagy Remek receptek egy régi kredencből / Lévai Anita. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-112-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3435754]
MARC

ANSEL
UTF-811691 /2012.
Liptai Zoltán (1976-)
   Fenséges karácsonyi menük / [fotók, ... receptek, képaláírások Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 95 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-457-4 kötött : 3000,- Ft
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3435332]
MARC

ANSEL
UTF-811692 /2012.
Moreno, Mike (1968-)
The 17 day diet cookbook (magyar)
   Szakácskönyv a 17 napos diétához : 80 vadonatúj recept az egészséges fogyókúrához / Mike Moreno ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2012. - 215 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-375-1 fűzött : 3950,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3437659]
MARC

ANSEL
UTF-811693 /2012.
Nagy, Juraj
   A csallóközi szakácsművészet mesterei. - Budapest : Scolar, 2012. - 78 p. : ill., színes ; 22 cm
Szerző Nagy, Juraj
ISBN 978-963-244-376-8 fűzött : 1950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3437665]
MARC

ANSEL
UTF-811694 /2012.
Nagy, Juraj
A csallóközi szakácsművészet mesterei (szlovák)
   Majstri žitnoostrovného kuchárskeho umenia. - Budapest : Scolar, 2012. - 78 p. : ill., színes ; 22 cm
Szerző Nagy, Juraj
ISBN 978-963-244-377-5 fűzött : 6,95 EUR
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3437670]
MARC

ANSEL
UTF-811695 /2012.
Omas schönste Backrezepte (magyar)
   Édes finomságok a nagyi konyhájából : [ínycsiklandó sütemények, torták és kalácsok régi idők legjobb receptjei szerint]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Markwarth Zsófia
ISBN 978-963-297-878-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3435978]
MARC

ANSEL
UTF-811696 /2012.
Péter Jánosné
   Válogatott ünnepi receptjeim / Péter Jánosné. - Budapest : Fix-Therm, cop. 2012. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-29-1 fűzött
ünnep - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3437768]
MARC

ANSEL
UTF-811697 /2012.
Szabó Csilla
   Joshi Bharat világkonyhája / Szabó Csilla ; Érsek-Obádovics Mercédesz fotóival. - Budapest : Scolar, 2012. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-384-3 kötött : 5450,- Ft
India - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(540)(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3437651]
MARC

ANSEL
UTF-811698 /2012.
   Tartalmas egytálételek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 8.)
ISBN 978-963-251-310-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3439603]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11699 /2012.
Brown, Pam
To my great friend (magyar)
   A legjobb barátomnak : idézetek Pam Brown tollából : Helen Exley ajándékkönyv / ill. Caroline Gardner. - Pécs : Alexandra, 2012. - [56] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-992-2 kötött
ausztrál irodalom - barátság - ajándékkönyv - aforizma
177.63(0:82-84) *** 820-84(94)=945
[AN 3437196]
MARC

ANSEL
UTF-811700 /2012.
Caraco, Albert (1919-1971)
Bréviaire du chaos (magyar)
   A káosz breváriuma / Albert Caraco ; [ford. Ádám Péter]. - Budapest : Qadmon K., 2012. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88490-2-1 kötött
filozófia
1(44)Caraco
[AN 3437527]
MARC

ANSEL
UTF-811701 /2012.
Michelstaedter, Carlo (1887-1910)
La persuasione e la rettorica (magyar)
   A meggyőződés és a retorika / Carlo Michelstaedter ; ford. Ördögh Éva. - Budapest : Medicina, 2013. - 222 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-410-3 fűzött : 2200,- Ft
filozófia
1(45)Michelstaedter,_C.
[AN 3435482]
MARC

ANSEL
UTF-811702 /2012.
Mogyoródi Emese (1964-)
   Akhilleusz és Szókratész : morálpszichológia és politikafilozófia a görög archaikus és klasszikus korban / Mogyoródi Emese. - Budapest : Gondolat, 2012. - 191 p. ; 24 cm. - (Electa, ISSN 1788-9553)
Bibliogr.: p. 187-191.
ISBN 978-963-693-402-6 fűzött : 2800,- Ft
Sōkratīs (Kr. e. 469?-Kr. e. 399?)
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
ókori Görögország - filozófus - erkölcs - politikai filozófia
17 *** 321.01 *** 1(38)(092)Platōn *** 1(38)(092)Sōkratīs
[AN 3437357]
MARC

ANSEL
UTF-811703 /2012.
Piper, Don (1950-)
90 minutes in heaven (magyar)
   90 perc a mennyországban : [igaz történet halálról és életről] / [Don Piper, Cecil Murphey] ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-893-797-1 fűzött : 2990,- Ft
halál - túlvilág - vallásos irodalom - memoár
128 *** 244(0:82-94) *** 236.6
[AN 3435846]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11704 /2012.
Bakos Attila
   Kőtörő fű / Bakos Attila. - [Budapest] : Danvantara, 2012. - 261 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9858-17-6 kötött : 3490,- Ft
magyar ősvallás - magyar őstörténet
299.4(=945.11) *** 930.8(=945.11)
[AN 3437917]
MARC

ANSEL
UTF-811705 /2012.
Bibel-Panorama (magyar)
   Bibliai panoráma : a bibliai üdvtörténet hét korszakának képes ábrázolása tizenkét színes táblán, magyarázatokkal, bibliatanulmányozás céljából. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2012. - [12] p., XII t. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5189-18-0 fűzött
Biblia
megváltás - bibliamagyarázat
234 *** 22.07
[AN 3439627]
MARC

ANSEL
UTF-811706 /2012.
   A bibliarevízió műhelyéből : a Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekciójának előadásai az új fordítású Biblia (1975, 1990) revíziójához kapcsolódva : Debrecen, 2011. augusztus 23-24. / [szerk. Pecsuk Ottó] ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : Kálvin, 2012. - 181 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-201-3 fűzött : 1500,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás
225.01
[AN 3434969]
MARC

ANSEL
UTF-811707 /2012.
Bor Ferenc
   Békevár : családi fészek, mentsvár / Bor Ferenc ; ... a Békevár Egyesület ... kiadványa. - [Ságvár] : Békevár Egyes., [2012]-. - 21 cm
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 3435094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Párválasztás, házasság. - cop. 2012. - [199] p.
Bibliogr.: p. [199].
ISBN 978-963-08-4893-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
házasság
265.5 *** 613.89
[AN 3435098] MARC

ANSEL
UTF-811708 /2012.
Burpo, Todd
Heaven is for real for kids (magyar)
   Igazából mennyország gyerekeknek : [egy kisfiú megdöbbentő története a mennyországba tett utazásáról és csodálatos visszatéréséről] / ahogyan azt Colton Burpo elmesélte ... Todd és Sonja Burpónak ; ill. Wilson Ong. - [Budapest] : XXI. Század K., cop. 2012. - [33] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Ford. Rényi Ádám
ISBN 978-963-89379-6-4 kötött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3435680]
MARC

ANSEL
UTF-811709 /2012.
Chaves, Rony
Con la autoridad del León de Judá : manual del apóstol (magyar)
   Apostoli kézikönyv : Júda Oroszlánjának tekintélyével / Rony Chaves ; [... ford. Demkó Andrea és Martini Zsolt] ; [... kiad. az Újszövetség Gyülekezet]. - Miskolc : Újszövetség Gyülekezet, [2012]-. - 23 cm
vallásos irodalom
244
[AN 3439477]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2012]. - 304 p.
ISBN 978-963-08-4173-3 fűzött
[AN 3435801] MARC

ANSEL
UTF-811710 /2012.
Dobner Győző
   A Bárka Baptista Gyülekezet története / Dobner Győző ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - Budapest : Bridge Mission Soc., 2012. - 32 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-87685-2-0 fűzött
Bárka Baptista Gyülekezet (Budapest)
Budapest. 15. kerület - baptista egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
286.15(439-2Bp.XV.)(091)
[AN 3435558]
MARC

ANSEL
UTF-811711 /2012.
Jung, Carl Gustav (1875-1961)
Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion (magyar)
   A nyugati és a keleti vallások lélektanáról / C. G. Jung ; [ford. Pressing Lajos]. - Budapest : Scolar, 2012. - 672 p. ; 23 cm. - (C. G. Jung összegyűjtött munkái ; 11.)
Bibliogr.: p. 603-616.
ISBN 978-963-9534-25-4 kötött
pszichoanalízis - valláslélektan - vallástudomány - összehasonlító módszer
291 *** 159.964.26Jung,_C._G.
[AN 3434926]
MARC

ANSEL
UTF-811712 /2012.
Korányi András (1974-)
   Hanem szeretni is : Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön / Korányi András. - Budapest : Luther, 2012. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyház a szocializmusban, ISSN 2063-7721 ; 1.)
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-9979-61-1 fűzött : 1800,- Ft
Káldy Zoltán (1919-1987)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - Kádár-korszak - történelmi forrás
284.1(439)(092)Káldy_Z. *** 284.1(439)"195/198"(093)
[AN 3437081]
MARC

ANSEL
UTF-811713 /2012.
   Krisztussal a határokig : a Magyar Jezsuita Rendtartomány apostoli terve, 2012-2020 = With Christ on the frontiers : pastoral plan of the Hungarian jesuits, 2012-2020. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2012. - 71, 45 p. : ill. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Küldetésünk, ISSN 2063-7977)
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-40-5 fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - jezsuiták
271.5(439)
[AN 3435347]
MARC

ANSEL
UTF-811714 /2012.
Lőrincz Sándor (1965-)
   Örömhírnökök / Lőrincz Sándor ; [kiad. a Szent Imre Plébánia]. - Kaposvár : Szt. Imre Plébánia, 2011. - 181 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-2784-3 fűzött
Magyarország - híres ember - hit - ezredforduló - interjú
211(047.53) *** 929(439)"200"(047.53)
[AN 3436360]
MARC

ANSEL
UTF-811715 /2012.
Pálfi Géza (1941-1984)
   Exhortációk diákoknak : a Pálfi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából megjelent trilógia második kötete / Pálfi Géza ; szerk. Varga Gabriella, Vencser László. - [2. kiad.]. - Budapest : Kairosz, 2011. - 655 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-662-502-3 kötött
prédikáció
252
[AN 3439457]
MARC

ANSEL
UTF-811716 /2012.
Péter Miklós (1939-2008)
   Genfi gyülekezeti rendtartás : fordítás és magyarázat / Péter Miklós. - Budapest : Kálvin, 2012. - 71 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-558-173-3 fűzött : 1100,- Ft
Calvin, Jean (1509-1564). Les ordonnances ecclésaistiques de l'église de Genève
Svájc - református egyház - egyháztörténet - egyházjog - 16. század - szertartáskönyv
264-18 *** 348.8"15" *** 284.2(494)"15"
[AN 3434976]
MARC

ANSEL
UTF-811717 /2012.
Prince, Derek (1915-2003)
Thanksgiving, praise and worship (magyar)
   Hálaadás, dicsőítés, imádás : ima és megvallások melléklettel / Derek Prince. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2012. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-01-2 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3437735]
MARC

ANSEL
UTF-811718 /2012.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Élő vizek forrása / Prohászka Ottokár ; [közread. a] Szociális Missziótársulat. - Budapest : Szt. Gellért K., 2012. - 205, [7] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-504-4 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3435537]
MARC

ANSEL
UTF-811719 /2012.
Remmers, Arend
Das Alte Testament im Überblick (magyar)
   Az Ószövetség áttekintése / Arend Remmers. - Budapest : Evangéliumi K., [2012]. - 168 p. : ill., térkép ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-17-3 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.07
[AN 3435942]
MARC

ANSEL
UTF-811720 /2012.
Rock, Lois (1953-)
The Lion Bible in its time (magyar)
   Időutazás a Biblia világában / írta Lois Rock ; ill. Steve Noon ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2012. - 63 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9332-9 kötött : 3490,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3437603]
MARC

ANSEL
UTF-811721 /2012.
Rózsa Huba (1939-)
   Ószövetségi bevezető / Rózsa Huba. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-393-3 fűzött : 2300,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat - egyetemi tankönyv
221.07(075.8)
[AN 3438452]
MARC

ANSEL
UTF-811722 /2012.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Reiche der Engel und Dämonen (magyar)
   Az angyalok és démonok láthatatlan világa / M. Basilea Schlink. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 136 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5202-07-0 fűzött
angyal - gonosz szellem
235
[AN 3437387]
MARC

ANSEL
UTF-811723 /2012.
Seregély István (1931-)
   Tanúságtétel : válogatás az egri Szent István Rádióban 2002-2010 között elhangzott jegyzetekből / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 213 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-367-4 fűzött : 2400,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3436774]
MARC

ANSEL
UTF-811724 /2012.
Stinissen, Wilfrid (1927-)
Cachés dans l'amour (magyar)
   Istenbe rejtve : a kármelita élet kézikönyve / Wilfrid Stinissen ; [ford. Puskely Mária]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2012. - 240 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5147-21-0 fűzött : 1950,- Ft
karmeliták - szabályzat
271.73 *** 271.73-4
[AN 3435089]
MARC

ANSEL
UTF-811725 /2012.
Szarka Miklós (1940-)
   Házasságra felkészítő beszélgetések : útmutató lelkipásztoroknak és segítőknek / Szarka Miklós. - Budapest : Kálvin, 2012. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-558-202-0 fűzött : 2500,- Ft
házasság
265.5
[AN 3434973]
MARC

ANSEL
UTF-811726 /2012.
   Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. Heidl György és Kendeffy Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 246, [2] p. ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-387-2 fűzött : 2600,- Ft
patrológia - teremtés
276 *** 213
[AN 3436856]
MARC

ANSEL
UTF-811727 /2012.
   "Vízió és valóság" : a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én "A dialógus sodrában..." címmel tartott zsidó - keresztény konferencia előadásai / szerk. Dobos Károly Dániel és Fodor György. - Budapest : Új Ember : Márton Á. K., cop. 2011. - 448 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia theologica Budapestinensia, ISSN 0866-2398 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9674-65-3 fűzött
vallástudomány - keresztény egyház - zsidó vallás - zsidóság - teológia
261.1 *** 291 *** 296
[AN 3436800]
MARC

ANSEL
UTF-811728 /2012.
Waldhier, Monika
Novene zu Ehren des Himmlischen Vaters (magyar)
   Kilenced a mennyei Atyához / Monika Waldhier, Peter Matuška ; [ford. Gujber Zsuzsa]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2012. - 53, [2] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-696-517-4 fűzött : 780,- Ft
imakönyv
243
[AN 3435759]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11729 /2012.
   25 éves a Nagycsaládosok Országos Egyesülete / [szerk. Egyed Éva és Rónai Viktória]. - Budapest : NOE, 2012. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88143-1-9 fűzött
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Magyarország - család - egyesület
314.372.43 *** 061.2(439)NOE
[AN 3435512]
MARC

ANSEL
UTF-811730 /2012.
Csete Örs (1966-)
   Az utolsó magyar / Csete Örs ; Kallós Zoltán népdalaival. - [Budapest] : Praesens Bt., cop. 2012. - [84] p. : ill. ; 26x28 cm
ISBN 978-963-08-4105-4 kötött
Erdély - határon túli magyarság - szórványmagyarság - fényképalbum
316.347(=945.11)(498.4)(084.12) *** 77.04(439)(092)Csete_Ö.
[AN 3434965]
MARC

ANSEL
UTF-811731 /2012.
Kapás Zsolt
   Szakmai kommunikáció és módszertan a munkavédelemben / Kapás Zsolt ; [közread. az] OMKT Kft. - Budapest : OMKT Kft., 2012. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-89058-6-4 fűzött
munkavédelem - kommunikáció
316.77 *** 331.45
[AN 3434874]
MARC

ANSEL
UTF-811732 /2012.
   Kiválóság a felsőoktatásban : tanulási eredmény, hallgatói bevonódás és a tanítás minőségfejlesztése / szerk. Kiss Paszkál ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 285 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-276-9 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - információs társadalom - minőségbiztosítás
316.77 *** 65.018 *** 378(439) *** 378(100)
[AN 3436135]
MARC

ANSEL
UTF-811733 /2012.
   Középpontban a család = Focus on the family / szerk. Örsi Julianna. - Túrkeve ; Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2012-. - 24 cm
Magyarország - család - családszociológia - családtörténet
316.356.2(439)"200" *** 929.52(439)
[AN 3436866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 271 p. : ill. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87536-1-8 fűzött
[AN 3436876] MARC

ANSEL
UTF-811734 /2012.
Kupa László (1953-)
   A polícia alkonyától a szociológia hajnaláig : a magyar szociológiai gondolkodás kialakulása a reformkortól a századfordulóig : egyetemi tankönyv / Kupa László. - Pécs : Kronosz, 2012. - 556 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 533-556.
ISBN 978-615-5181-85-6 fűzött
Magyarország - szociológia - tudománytörténet - szociológus - 19. század - egyetemi tankönyv
316(439)(092) *** 316(439)"19"(075.8)
[AN 3437405]
MARC

ANSEL
UTF-811735 /2012.
Mohás Lívia (1928-)
   Az agresszióról és a sikerkereső emberről / Mohás Lívia. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 225 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-[226].
ISBN 978-963-248-199-9 kötött : 2800,- Ft
individuálpszichológia - agresszív magatartás - életvezetés
316.647.3 *** 159.923 *** 613.865
[AN 3435815]
MARC

ANSEL
UTF-811736 /2012.
Pease, Allan
Body language in the workplace (magyar)
   Testbeszéd a munkahelyen / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 166 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
testbeszéd - munkahely
316.77 *** 159.925.8 *** 800.951 *** 65.013
[AN 3437614]
MARC

ANSEL
UTF-811737 /2012.
   Social-political context for intergroup relations and public thought / ed. by Paszkál Kiss ; [publ. by Eötvös Loránd University]. - [Budapest] : Eötvös L. Univ., 2012. - 171 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-275-2 fűzött
Magyarország - szociálpszichológia - politológia - genderkutatás
316.37-055 *** 32.001 *** 316.6 *** 159.9 *** 316.6(439)
[AN 3436122]
MARC

ANSEL
UTF-811738 /2012.
Szabóné Kármán Judit
   A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota / Szabóné Kármán Judit. - Budapest : Gondolat, 2012. - 244 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 229-238.
ISBN 978-963-693-441-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - cigányság - oktatásügy - értelmiség - szociológia
316.347(=914.99)(439) *** 316.343.652 *** 376.7(439) *** 308(=914.99)(439)
[AN 3437223]
MARC

ANSEL
UTF-811739 /2012.
   Szegénység és szolidaritás : Keresztény Civil Szervezetek 6. Országos Fóruma : a 2012. május 3-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség]. - Budapest : MKDSZ, [2012]. - 88 : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4994-4 fűzött
Magyarország - szegénység - szeretetszolgálat - egészségügyi és jóléti tevékenység
316.344.233(439) *** 258
[AN 3434979]
MARC

ANSEL
UTF-811740 /2012.
Székely András Bertalan (1952-)
   A híd, amely összeköt : Székely András Bertalan hat évtizede / [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2012. - 59 p. : ill. ; 24 cm
Székely András Bertalan műveinek bibliográfiája: p. 19-54.
ISBN 978-615-5026-17-1 fűzött
Székely András Bertalan (1952-)
Közép-Európa - Magyarország - kisebbségkutatás - szociológus - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
316.347(=00)(4-11):016 *** 012Székely_A._B. *** 316(439)(092)Székely_A._B.
[AN 3435227]
MARC

ANSEL
UTF-811741 /2012.
   Társadalmi felelősségvállalás : mit tehet a közszféra? / [szerk. Jánosik Orsolya és Vörös Andrea]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89302-9-3 fűzött
Magyarország - társadalmi felelősség - közszolgálat
316.6 *** 65.012.412 *** 35.08(439)
[AN 3436107]
MARC

ANSEL
UTF-811742 /2012.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of love (magyar)
   A szerelem 100 szabálya : [a szeretet is tanulható] / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 237 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-391-1 fűzött : 2950,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3437790]
MARC

ANSEL
UTF-811743 /2012.
   Tevékeny időskor : szemelvények a 2012. március 28-án megrendezett Aktív öregedés című konferencia előadásaiból / [szerk. Kasza Jánosné] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012. - 90 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-382-1 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - idős - gerontológia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-053.9(439)"200"(083.41) *** 613.98
[AN 3435515]
MARC

ANSEL
UTF-811744 /2012.
   Végvár és társadalma a korszakváltás idején / [szerk. Berecz Mátyás, Rémiás Tibor]. - Eger : Heves M. Múz. Szerv. Dobó I. Vármúz., 2012. - 182 p. : ill. ; 20 cm. - (Studia Agriensia, ISSN 0231-0244 ; 30.)
Az Egerben, 2010. okt. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - magyar történelem - társadalomtörténet - végvári katonaság - katonaélet - 17. század - 18. század
316.32(439)"16/17" *** 943.9"16/17" *** 355.1(439)"16/17"
[AN 3435503]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11745 /2012.
   Én elmentem a vásárba fél pénzzel : daloskönyv : vidám dalok és mondókák gyerekeknek / [kész. Feyér Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2012]. - 80 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-290-128-2 fűzött
mondóka - gyermekdal
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3435767]
MARC

ANSEL
UTF-811746 /2012.
   Értelmes mondókák 0-1 éves gyermekeknek / [összeáll. Deákné B. Katalin ]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - [48] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Anya, taníts engem!)
ISBN 978-963-9991-55-2 fűzött : 1200,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3435547]
MARC

ANSEL
UTF-811747 /2012.
   Értelmes mondókák 1-2 éves gyermekeknek / [összeáll. Deákné B. Katalin]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - [48] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Anya, taníts engem!)
ISBN 978-963-9991-56-9 fűzött : 1200,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3435569]
MARC

ANSEL
UTF-811748 /2012.
   Értelmes mondókák 2-3 éves gyermekeknek / [összeáll. Deákné B. Katalin]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - [48] p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Anya, taníts engem!)
ISBN 978-963-9991-57-6 fűzött : 1200,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3435574]
MARC

ANSEL
UTF-811749 /2012.
Szűcs Sándor (1903-1982)
   A puszta utolsó krónikása / Szűcs Sándor ; [a kiadást gond. ... Örsi Julianna ...]. - 2. kiad. - Túrkeve : Túrkevei Kultúráért Egyes., 2012. - 324 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 7.)
Az utószó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88022-5-5 fűzött
Alföld - magyar néprajz
39(=945.11)(439.14)
[AN 3438415]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11750 /2012.
Kormányos Gábor (1953-)
   Az élet értelme : pogány kis-káté / Kormányos Gábor ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2012. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7706-27-1)
magyarság - magyar irodalom - válogatott művek
323.1(=945.11)(042) *** 894.511-821
[AN 3435788]
MARC

ANSEL
UTF-811751 /2012.
   Magyar külpolitika-történeti dokumentumok [elektronikus dok.] : a Külügyminisztérium kiadványai. - Szöveg. - [Budapest] : Külügymin., 2012. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows Vista/XP/7; Adobe Reader X; Mozilla / Chrome / Internet Explorer 9
ISBN 978-963-7038-38-9 műanyag tokban
Magyarország - külpolitika - két világháború közötti időszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
327(439)"192/194"(093)
[AN 3436921]
MARC

ANSEL
UTF-811752 /2012.
Nagy Boldizsár (1953-)
   A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig : erkölcsi, politikai-filozófiai és jogi vizsgálódások / Nagy Boldizsár. - Budapest : Gondolat, 2012. - 330 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 295-312. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-424-8 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - menekültügy - bevándorlás - menedékjog - rendszerváltás - ezredforduló
325.14(439) *** 341.43(439) *** 351.756(439)
[AN 3437341]
MARC

ANSEL
UTF-811753 /2012.
Őze Sándor (1963-)
   Sárréti Sasok : nemzeti ellenállási mozgalom Kelet-Magyarországon, 1948-1953 / Őze Sándor, Őze Sándorné. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2012. - 383 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-370.
ISBN 978-963-89291-6-7 fűzött : 2990,- Ft
Sárrét - állami terror - ellenállási mozgalom - antikommunizmus - Rákosi-korszak - történelmi forrás
323.282(439)"194/195" *** 323.26(439Sárrét)"1948/1953"(093)
[AN 3435650]
MARC

ANSEL
UTF-811754 /2012.
Rajki Zoltán (1971-)
   Az Egervári-mozgalom : a Keresztény Advent Közösség kialakulása és vallásszabadsági küzdelmei a Kádár-korszak második felében, 1975-1990 / Rajki Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2012. - 161 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 978-963-693-231-2 fűzött : 2000,- Ft
Keresztény Advent Közösség
Magyarország - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - adventista egyház - Kádár-korszak - rendszerváltás
322(439)"197/198" *** 286.3(439)"197/198"
[AN 3437113]
MARC

ANSEL
UTF-811755 /2012.
Stoffán György (1958-)
   Kórisme / Stoffán György. - Sepsiszentgyörgy ; Besnyő : Európa Idő, 2012. - 144 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3820-7 fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika - vitairat
32(439)"200"(0:82-92)
[AN 3435104]
MARC

ANSEL
UTF-811756 /2012.
Sujánszky Jenő (1929-)
   Küzdelem a kommunizmus ellen, 1949-1990 / Sujánszky Jenő ; [közread. az] 1945-56 Közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége. - Budapest : PEK, 2012. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88698-7-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Franciaország - magyar történelem - ellenállási mozgalom - emigráció - Rákosi-korszak - 1956-os forradalom - 20. század - memoár - történelmi forrás
323.26(439)"1949/1955" *** 325.25(=945.11)(44)"195/198"(0:82-94) *** 943.9"1956"(093)
[AN 3435749]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11757 /2012.
   Aquincumi csonttárgyak = Bone objects in Aquincum / T. Bíró Mária [et al.]. - Budapest : BTM, 2012. - 135 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Az Aquincumi Múzeum gyűjteménye ; 2.)
Bibliogr.: p. 133-[136].
ISBN 978-963-9340-95-4 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum
Budapest - Aquincum - régészet - római birodalom kora - csontmunka - múzeumi gyűjtemény
904(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.) *** 745.55(398.6-2Aquincum) *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 3435755]
MARC

ANSEL
UTF-811758 /2012.
Bálint József
   A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve, 1941-1944 / Bálint József. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 462 p. : ill. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 34.)
Bibliogr.: p. 457-462.
ISBN 978-963-7730-72-6 kötött
Szovjetunió - Németország - Közép-Európa - történelem - gazdaságtörténet - gazdaságpolitika - megszállás - második világháború
947"1941/1944" *** 338(091)(47)"194" *** 341.324(47)"194" *** 338.2(430-62)"193/194"
[AN 3436042]
MARC

ANSEL
UTF-811759 /2012.
Czajlik Zoltán (1965-)
   A Kárpát-medence fémnyersanyag-forgalma a későbronzkorban és a vaskorban / Czajlik Zoltán. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 172 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Talentum könyvek, ISSN 2063-7837)
Bibliogr.: p. 109-134.
ISBN 978-963-284-278-3 fűzött
Kárpát-medence - ősrégészet - fémmegmunkálás - ásványlelőhely - bronzkorszak - vaskorszak
903(4-191)"637" *** 549(4-191) *** 903(4-191)"638" *** 739(4-191)"637"
[AN 3436078]
MARC

ANSEL
UTF-811760 /2012.
   Egyszer volt.. : képek a régi Nádudvar életéből / [... összegyűjt. Barna Sándorné] ; [kiad. a "Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője" Alapítvány]. - Nádudvar : Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány, 2011. - 159 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-2531-3 fűzött
Nádudvar - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Nádudvar(084.12)
[AN 3437389]
MARC

ANSEL
UTF-811761 /2012.
   Emlékirat és történelem : a VII. Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár ..., 2011. augusztus 22-27.) azonos című paneljének anyaga / szerk. Horváth Jenő és Pritz Pál ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : MTT : Nk. Magyarságtud. Társ., 2012. - 397 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9223-16-5 fűzött
Közép-Európa - magyar történelem - történelem - 20. század - forráskritika
940-11"19" *** 943.9"19" *** 930.23
[AN 3435021]
MARC

ANSEL
UTF-811762 /2012.
Ferguson, Niall (1964-)
The war of the world (magyar)
   A világ háborúja : a gyűlölet évszázadának története / Niall Ferguson ; [ford. Gebula Judit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 759 p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 659-710.
ISBN 978-963-244-386-7 fűzött : 4995,- Ft
világtörténelem - hadtörténet - népirtás - 20. század
930.9(100)"19" *** 341.485(100)"19" *** 355.48(100)"19"
[AN 3439179]
MARC

ANSEL
UTF-811763 /2012.
Gáspár Borbála (1937-)
   A múzeumőr emlékére, 1920-1968 / Gáspár Borbála ; szerk. Rémiás Tibor. - Miskolc : Dominium Kvk., 2012. - 36 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5185-02-1 fűzött
Gáspár Mihály (1890-1970)
Miskolc - múzeum - életrajz - memoár
929(439)Gáspár_M. *** 069(439-2Miskolc)
[AN 3435509]
MARC

ANSEL
UTF-811764 /2012.
Hegedűs Péter
   Vaskakas is talál szelet : Győr históriája = The weathered vane : history of Győr / Hegedűs Péter, Szabó Zoltán ; [ford. Böröczky Éva]. - [Győr] : Győr-Szol Győri Közszolg. és Vagyongazd. Zrt., [2011], cop. 2008. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-08-2942-7 fűzött
Győr - helytörténet - anekdota
943.9-2Győr(0:82-36)
[AN 3438059]
MARC

ANSEL
UTF-811765 /2012.
Hibbert, Adam
100 things you should know about world wonders (magyar)
   A világ csodái / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2004. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Hibbert, Adam
ISBN 978-963-9166-79-0 kötött : 1990,- Ft
művelődéstörténet - építészet - természeti táj
930.85(100) *** 72(100) *** 502.4(100)
[AN 3439160]
MARC

ANSEL
UTF-811766 /2012.
   Identità italiana e civiltà globale all'inizio del ventunesimo secolo : meticciati, relazioni, attraversamenti rapporti con la modernità : [Budapest, 29-30 settembre 2011] / a cura di Ilona Fried ; [publ.] Ponte Alapítvány, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék. - Budapest : Ponte Alapítvány : ELTE BTK Olasz Nyelv és Irod. Tansz., 2012. - 360 p. ; 22 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3061-4 fűzött
Olaszország - művelődéstörténet - történelem - italika
930.85(45) *** 805.0 *** 850 *** 945
[AN 3436784]
MARC

ANSEL
UTF-811767 /2012.
Kiss Viktória (1972-)
   Middle bronze age encrusted pottery in Western Hungary / Viktória Kiss. - Budapest : Archaeolingua, 2012. - 447 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 27.)
Bibliogr.: p. 321-376.
ISBN 978-963-9911-37-6 kötött
Dunántúl - ősrégészet - bronzkorszak - fazekasság
903(439.11)"637" *** 738
[AN 3436870]
MARC

ANSEL
UTF-811768 /2012.
   Középkortörténeti tanulmányok : a VII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2011. június 1-3.) előadásai / [szerk. Kiss P. Attila, Piti Ferenc, Szabados György] ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2012. - 570 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-306-160-2 fűzött
Európa - magyar történelem - történelem - régészet - középkor
904(4)"04/15" *** 943.9"10/15" *** 940"04/15"
[AN 3437382]
MARC

ANSEL
UTF-811769 /2012.
Krausz Tamás (1948-)
   Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében : előadások, esszék és tanulmányok / Krausz Tamás. - Budapest : Russica Pannonicana, cop. 2011. - 290 p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-70-2 kötött
Szovjetunió - Kelet-Európa - történelem - kommunizmus - történettudomány - 20. század
947"19" *** 940-11"19" *** 321.74 *** 930.1
[AN 3436547]
MARC

ANSEL
UTF-811770 /2012.
Lezsák Gabriella, M. (1974-)
   Avarok a Herke-tónál : a kunszállás-fülöpjakabi avar temető története / M. Lezsák Gabriella. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 66 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-9354-88-3 fűzött
Fülöpjakab - avarok - régészet - avar-kor
904(369.2) *** 904(439-2Fülöpjakab)"06/08"
[AN 3439547]
MARC

ANSEL
UTF-811771 /2012.
Mattenheim Gréta
   Kuruc kor / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2004. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9166-87-5 kötött : 1990,- Ft
magyar történelem - 17. század - 18. század - gyermekkönyv
943.9"16/17"(02.053.2)
[AN 3439165]
MARC

ANSEL
UTF-811772 /2012.
Mattenheim Gréta
   Magyarország / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László és Sipos Norbert]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2006. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9619-33-3 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(439)(02.053.2)
[AN 3439167]
MARC

ANSEL
UTF-811773 /2012.
Mattenheim Gréta
   Mátyás és a Hunyadiak / [írta Mattenheim Gréta] ; [ill. Veres László]. - [Budapest] : Lilliput, [2012], cop. 2005. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9619-05-0 kötött : 1990,- Ft
magyar történelem - 15. század - gyermekkönyv
943.9"14"(02.053.2)
[AN 3439175]
MARC

ANSEL
UTF-811774 /2012.
   Milyen nemzetet, kinek és hogyan? : tanulmányok Magyarország történelméről, 1780-1948 / szerk. Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 294 p. : ill., térk. ; 23 cm. - (Talentum könyvek, ISSN 2063-7837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-261-5 fűzött
magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
943.9"17/19"
[AN 3436065]
MARC

ANSEL
UTF-811775 /2012.
Polgár Ernő (1954-)
   Száműzetés Babilonba : fejezetek a zsidó nép történetéből és szokásaiból : regény / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT K., 2012. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-20-7 fűzött : 2800,- Ft
művelődéstörténet - zsidóság - zsidó vallás - nemzettörténelem
930.85(=924) *** 296 *** 930.8(=924) *** 956.94 *** 933
[AN 3436869]
MARC

ANSEL
UTF-811776 /2012.
Pozsonyi József (1937-)
   Családom és életem története / Pozsonyi József. - Szombathely : Pozsonyi J., 2011. - 179 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-08-2321-0 kötött
Pozsonyi József (1937-)
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3435483]
MARC

ANSEL
UTF-811777 /2012.
Radics Géza (1932-)
   56: a forradalom és szabadságharc, valamint történelmi előzményei : Trianon: a versaillesi merénylet / Radics Géza ; [kiad. Szabad Magyar Református Egyház]. - [Budapest] : [Magyarságtud. Int.] ; Chicago, [Ill.] : Szabad M. Ref. Egyház, 2012. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Társközreadó a Magyarságtudományi Intézet. - Borítócím: A forradalom és szabadságharc, valamint történelmi előzményei. - Bibliogr.
ISBN 978-963-06-7767-7 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3434992]
MARC

ANSEL
UTF-811778 /2012.
Radics Géza (1932-)
   Eredetünk és őshazánk / Radics Géza. - Budapest : Bihary L., 2012. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Magyar múltban magyar jövő)
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-963-06-9951-8 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3434999]
MARC

ANSEL
UTF-811779 /2012.
Soós Ferenc (1935-)
   1956, 1957, 1958 / Soós Ferenc. - Miskolc : Z-Press : Magánkiad. : Soós F., 2012. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4887-9 fűzött
magyar történelem - 1956-os forradalom - megtorlás - memoár - történelmi forrás
943.9-2Bp."1956"(0:82-94) *** 943.9"1956"(093) *** 323.282(439)"1956"(093)
[AN 3435277]
MARC

ANSEL
UTF-811780 /2012.
   Történelmünkhöz bővebben, magyarul : ismeretterjesztő könyv / [szerk. ... Szondi Miklós]. - Solt : Szondi M., 2011, cop. 2008. - 164 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 159-163.
ISBN 978-963-88322-5-2 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3436842]
MARC

ANSEL
UTF-811781 /2012.
   Történelmünkhöz bővebben, magyarul : ismeretterjesztő könyv / [szerk. ... Szondi Miklós]. - 2. bőv. kiad. - Solt : Szondi M., 2012, cop. 2008. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 163-166.
ISBN 978-963-88322-6-9 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3436849]
MARC

ANSEL
UTF-811782 /2012.
Tóth Sándor (1957-)
   Királysírok a Tarna mentén / Tóth Sándor. - Eger ; [Felsőtárkány] : [Tóth S.], 2012. - 126 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-08-4494-9 fűzött
Tarna-völgy - temető - régészet - hunok
904(439Tarna-völgy) *** 718(439Tarna-völgy) *** 936.91 *** 904(369.1)
[AN 3437392]
MARC

ANSEL
UTF-811783 /2012.
Virágvölgyi András
   Magyar történelem : sequens / Virágvölgyi András. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2012. - 158 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-244-392-8 fűzött : 3375,- Ft
magyar történelem - kronológia
943.9(0:930.24)
[AN 3439613]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11784 /2012.
Gellért Lajos
   A XIII. kerület : kezdetektől napjainkig / [szerzők Gellért Lajos, Juhász Katalin, Pappné Vőneki Erzsébet]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Sprint K., cop. 2012. - 191 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 190-191. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88273-2-6 kötött
Budapest. 13. kerület - helyismeret - album
908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 3439247]
MARC

ANSEL
UTF-811785 /2012.
Germany (magyar)
   Németország / főmtársak Joanna Egert-Romanowska és Małgorzata Omilanowska. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2012. - 608 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-84-0 fűzött
Németország - útikönyv
914.30(036)
[AN 3439340]
MARC

ANSEL
UTF-811786 /2012.
   "Gördülő kövön nem nő moha..." : sorsok, életek, családok a pusztaszabolcsi kereskedelem és vendéglátás történetéből / [szerk. és az interjúkat kész. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2012. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 11.)
ISBN 978-963-89430-4-0 fűzött
Pusztaszabolcs - helyismeret - memoár
908.439-2Pusztaszabolcs(0:82-94)
[AN 3436291]
MARC

ANSEL
UTF-811787 /2012.
Hámori Gábor (1954-)
   Égből kapott Pécs = Pécs from above / Hámori Gábor. - Budapest : Panoráma, 2013. - 175 p. : ill., színes ; 24x25 cm
ISBN 978-963-243-954-9 kötött : 5700,- Ft
Pécs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pécs(084.12) *** 77.04(439)(092)Hámori_G.
[AN 3435237]
MARC

ANSEL
UTF-811788 /2012.
The illustrated atlas of the sea (magyar)
   Az óceánok atlasza / [ford. ... Orczy Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 240 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-172-6 kötött : 5000,- Ft
helyismeret - természeti környezet - tenger - partvidék - album
908(26) *** 502(26)
[AN 3435348]
MARC

ANSEL
UTF-811789 /2012.
Juhász Ágnes
   Erdőkürt, Nógrád megye / [Juhász Ágnes]. - [Budapest] : Szerző, [2012]. - 34 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4401-7 fűzött
Erdőkürt - helyismeret
908.439-2Erdőkürt
[AN 3436867]
MARC

ANSEL
UTF-811790 /2012.
Juhász József
   Pécel város kis monográfiája / Juhász József. - [Pécel] : [Juhász J.], 2012. - 106 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 92.
ISBN 978-963-88970-2-2 kötött
Pécel - helyismeret - helytörténet
908.439-2Pécel *** 943.9-2Pécel
[AN 3436837]
MARC

ANSEL
UTF-811791 /2012.
Körmendi Géza (1929-)
   Kaszinók, kávéházak, vendéglők, kocsmák Tata-Tóvároson, 1766-1950 / Körmendi Géza. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 201 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-446-672-7 fűzött : 2500,- Ft
Tata - helyismeret - kávéház - vendéglő - étterem
908.439-2Tata *** 640.4(439-2Tata)
[AN 3435413]
MARC

ANSEL
UTF-811792 /2012.
Lerner János (1952-)
   A világ legszebb vidékei / Lerner János. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 95 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-450-5 kötött : 3000,- Ft
helyismeret - természeti környezet - album
908.100(084.12) *** 502(100)(084.12)
[AN 3435326]
MARC

ANSEL
UTF-811793 /2012.
Padányi Ágnes
   Rejtett kincsek Pest kapujában : barangolás a Gödöllői Kistérségben / [szöveg Padányi Ágnes] ; [kiad. a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása]. - Gödöllő : Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása, [2012]. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Gödöllői kistérség - útikönyv
914.39Gödöllői_kistérség(036)
[AN 3437780]
MARC

ANSEL
UTF-811794 /2012.
Padányi Ágnes
Rejtett kincsek Pest kapujában : barangolás a Gödöllői Kistérségben
   Hidden treasures at the gateway to Pest : excursions in the Gödöllő region / [text Ágnes Padányi] ; [publ. ... by the Multi-purpose Regional Association of Municipalities of the Gödöllő Region]. - Gödöllő : Multi-purpose Regional Assoc. of Municipalities of the Gödöllő Region, [2012]. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Gödöllői kistérség - útikönyv
914.39Gödöllői_kistérség(036)
[AN 3437788]
MARC

ANSEL
UTF-811795 /2012.
   Palóc ízek : 75 válogatott recept / [közread. a] 36 Jó Palóc Egyesület. - Kazár : 36 Jó Palóc Egyes., 2012. - 81 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Palócföld - helyismeret - ételspecialitás - album - szakácskönyv
908.439Palócföld(084.1) *** 641.568(439Palócföld)(083.12)
[AN 3436771]
MARC

ANSEL
UTF-811796 /2012.
Price, Gillian
Venice (magyar)
   Velence / Gillian Price. - Budapest : Panemex, 2012. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-92-5 fűzött
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3439643]
MARC

ANSEL
UTF-811797 /2012.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Karmel (magyar)
   A Kármel hegye és Illés próféta / Basilea Schlink. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 23 p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-615-5202-05-6 fűzött
Biblia. Ószövetség
Palesztina - helyismeret - bibliamagyarázat
908.569.4 *** 221.07
[AN 3437815]
MARC

ANSEL
UTF-811798 /2012.
Szemadám György (1947-)
   Leopárd a teraszon : afrikai útiképek / Szemadám György. - Budapest : EX-BB, 2012. - 188, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 187-[189].
ISBN 978-963-325-137-9 kötött : 3950,- Ft
Kenya - fauna - útleírás
908.676.2(0:82-992) *** 591.9(676.2)
[AN 3437756]
MARC

ANSEL
UTF-811799 /2012.
   Térfolyamatok, térkategóriák, térelemzés. - [Budapest] : ELTE Regionális Tud. Tansz., 2012. - 272 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Regionális tudományi tanulmányok, ISSN 1585-1419 ; 16.)
Fűzött
Magyarország - regionális földrajz - társadalomföldrajz
911.3(439) *** 911.6(439) *** 332.1(439)
[AN 3436537]
MARC

ANSEL
UTF-811800 /2012.
USA (magyar)
   USA / [főszerk. Aruna Ghose] ; [fényképészek Andy Holligan, Jon Spaull, Peter Wilson]. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2012. - 798 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-83-3 fűzött
Egyesült Államok - útikönyv
917.3(036)
[AN 3438085]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11801 /2012.
   Az állam és jog alapvető értékei a változó világban : Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola konferenciája / [szerk. Verebélyi Imre]. - Győr : Széchenyi I. Egy. Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2012. - 430 p. ; 24 cm
A Győrött, 2012. márc. 30-án rendezett konferencia válogatott előadásai. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7175-73-2 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3436402]
MARC

ANSEL
UTF-811802 /2012.
Aszódi Ilona
   A gazdasági jog alapjai / [írta Aszódi Ilona, Pőcze Tamás]. - [Budapest] : Perfekt, 2012. - 327 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-638-438-8 fűzött : 3000,- Ft
gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8)
[AN 3437991]
MARC

ANSEL
UTF-811803 /2012.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2012]. - 84 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-18-9 fűzött : 1200,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3439847]
MARC

ANSEL
UTF-811804 /2012.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 136 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-19-6 fűzött : 1600,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3439850]
MARC

ANSEL
UTF-811805 /2012.
   Cégeljárás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 56 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-31-8 fűzött : 850,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági társaság - cégbíróság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3439851]
MARC

ANSEL
UTF-811806 /2012.
   Családjogi törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 20 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-22-6 fűzött : 500,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 3439856]
MARC

ANSEL
UTF-811807 /2012.
Fekete Orsolya
   A közigazgatási jog alapjai / Fekete Orsolya. - 2. átd., bőv. kiad. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 269, [3] p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Lezárva: 2012. ápr. 1. - Bibliogr.: p. 267.
ISBN 978-963-9650-93-0 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3435434]
MARC

ANSEL
UTF-811808 /2012.
   IRIS 2012 : die Situation von ungarischen Strassenprostituierten in ungarischen Städten und in Zürich : Status quo und Handlungsbedarf / ... hrsg. durch die Stiftung Sex Educatio. - Budapest : Stiftung Sex Educatio, 2012. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4865-7 fűzött
Magyarország - Svájc - prostitúció - hátrányos helyzet - társadalmi integráció - szociális gondozás
343.544 *** 392.65 *** 364.65-055.2-058.5(439) *** 364.65-055.2-058.5(494)
[AN 3436835]
MARC

ANSEL
UTF-811809 /2012.
   IRIS 2012 : szociális szolgáltatások fejlesztése prostitúcióban élő magyar nők részére Magyarországon és Svájcban : helyzetkép és teendő / ... kiad. Sex Educatio Alapítvány. - Budapest : Sex Educatio Alapítvány, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4864-0 fűzött
Magyarország - Svájc - hátrányos helyzet - prostitúció - szociális gondozás - társadalmi integráció
343.544 *** 364.65-055.2-058.5(439) *** 364.65-055.2-058.5(494) *** 392.65
[AN 3436820]
MARC

ANSEL
UTF-811810 /2012.
   A jog és pszichológia: egy interdiszciplináris mező / szerk. Berkics Mihály és Hunyady György ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 267 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-267-7 fűzött
jogtudomány - lélektan - szociálpszichológia
34 *** 159.9 *** 316.6
[AN 3436143]
MARC

ANSEL
UTF-811811 /2012.
Köpeczi Bócz Edit (1948-)
   A titkosszolgálatok hálójában : [Mindszenty József a lélekmentő bíboros, hercegprímás] / Köpeczi Bócz Edit. - [Budapest] : L'Harmattan, [2012]. - 262 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-236-601-2 fűzött : 2700,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - katolikus egyház - politikai üldözés - titkosszolgálat - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"194/198" *** 282(439)(092)Mindszenty_J.(093)
[AN 3435484]
MARC

ANSEL
UTF-811812 /2012.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2012]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-20-2 fűzött : 800,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3439852]
MARC

ANSEL
UTF-811813 /2012.
   Magyarország alaptörvénye és átmeneti rendelkezések. - Budapest : Árboc, [2012]. - 31 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-25-7 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3439868]
MARC

ANSEL
UTF-811814 /2012.
Misur György (1933-)
   Az utolsó esély a hivatásrendi országgyűlés, a "hozzáértő, dolgozó nép okos gyülekezete" / [Misur György]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2012. - 38 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89598-3-6 fűzött
Magyarország - országgyűlés - javaslat
342.53(439)
[AN 3437460]
MARC

ANSEL
UTF-811815 /2012.
   Öröklés, hagyatéki eljárás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 55 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-27-1 fűzött : 1000,- Ft
Magyarország - öröklés - eljárásjog - hagyaték - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 3439870]
MARC

ANSEL
UTF-811816 /2012.
Pápai-Tarr Ágnes
   A büntetőeljárás gyorsításáról / Pápai-Tarr Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2012. - 324 p. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087)
Bibliogr.: p. 303-317.
ISBN 978-963-693-416-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Franciaország - büntetőeljárás - összehasonlító jog
343.1(439) *** 343.1(44) *** 340.5
[AN 3437349]
MARC

ANSEL
UTF-811817 /2012.
   A pedagógusokra vonatkozó munkajogi szabályozás : 2012. II. félév : 2012. szeptember 1-től december 31-ig irányadó jogi szabályok / [szerk. Bíró Endre] ; [közread. a Jogismeret Alapítvány]. - Budapest : Jogismeret Alapítvány, [2012]. - 218 p. ; 29 cm
Fűzött : 3150,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88965-3-7)
Magyarország - pedagógus - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094) *** 371.321(439)(094)
[AN 3436030]
MARC

ANSEL
UTF-811818 /2012.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2012]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-17-2 fűzött : 1200,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3439807]
MARC

ANSEL
UTF-811819 /2012.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2012]. - 100 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-16-5 fűzött : 1400,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3439848]
MARC

ANSEL
UTF-811820 /2012.
Roberts, Jon (1948-)
American desperado (magyar)
   Amerikai desperado : hogyan lettem maffiakatonából kokain cowboy és végül a kormány titkos fegyvere / Jon Roberts, Evan Wright ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 586 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-088-1 fűzött : 3900,- Ft
Roberts, Jon (1948-)
Egyesült Államok - szervezett bűnözés - bűnöző - 20. század - életútinterjú
343.341.2(73)"19" *** 343.974(73)"19" *** 343.919(73)(092)Roberts,_J.(047.53)
[AN 3434901]
MARC

ANSEL
UTF-811821 /2012.
Susskind, Richard (1961-)
The end of lawyers? (magyar)
   Az ügyvédség vége? : a jogi szolgáltatások természetének újragondolásáról / Richard Susskind ; [ford. Csapó András ..., Ződi Zsolt]. - Budapest : Complex, 2012. - 277 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 259-264.
ISBN 978-963-295-003-7 fűzött
ügyvéd - jogalkalmazás
340.132 *** 347.965
[AN 3434843]
MARC

ANSEL
UTF-811822 /2012.
Szabados Tibor (1963-)
   A közúti fuvarozás és szállítás szociális jogszabályainak kérdései az utakon / írták Szabados Tibor és Kuzma Ferenc. - Budapest : Kuzma & Kuzma AETR Tanácsadó Bt., 2012. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 10.
ISBN 978-963-08-4732-2 fűzött
Magyarország - szállítmányozás - közúti szállítás - munkajog - jogi szabályozás - útmutató
347.463(439) *** 349.2(439)(036)
[AN 3435666]
MARC

ANSEL
UTF-811823 /2012.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2012]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-9997-21-9 fűzött : 850,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 3439865]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11824 /2012.
Great battles (magyar)
   Sorsfordító ütközetek : a világtörténelem legnagyobb ütközetei / szerk. Christer Jorgensen. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-297-784-3 kötött
hadtörténet - csata
355.48(100)
[AN 3437455]
MARC

ANSEL
UTF-811825 /2012.
Horváth Sándor (1968-)
   Túlélés : fókuszban a biztonság : kézikönyv békefenntartóknak, segélyszervezeteknek, utazóknak / Horváth Sándor. - Budapest : Humanitárius Kft., 2012. - 206 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-08-5045-2 fűzött
békefenntartó erő - kiképzés
355.357 *** 355.233
[AN 3436183]
MARC

ANSEL
UTF-811826 /2012.
Kerrigan, Michael
World War II plans that never happened, 1939-45 (magyar)
   II. világháború : tervek, melyek sosem váltak valóra, 1939-1945 / Michael Kerrigan ; [ford. ... Havasi Máté]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-251-197-9 kötött : 4000,- Ft
hadtörténet - történelem - második világháború
355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 3437497]
MARC

ANSEL
UTF-811827 /2012.
Sebő Ödön (1920-2005)
   A halálra ítélt zászlóalj : Gyimesi-szoros, 1944 / Sebő Ödön ; [közread. a] Budakeszi Kultúra Alapítvány. - 5. bőv. kiad. - Budakeszi : Budakeszi Kultúra Alapítvány, 2012. - 352 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89416-1-9 kötött
Magyarország - második világháború - hadtörténet - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3438405]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11828 /2012.
Bardóczy Irén
   A Gara : in memoriam tanár úr / aki segít emlékezni Garáné Bardóczy Irén ; [kiad. a Magyar Nyomdász Társaság]. - [Budapest] : M. Nyomdász Társ., 2012. - 127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4255-6 kötött
Gara Miklós (1928-2000)
Magyarország - egyetemi tanár - mérnök - nyomdaipar - 20. század
655(439)(092)Gara_M. *** 37(439)(092)Gara_M. *** 655(439)"19"
[AN 3437713]
MARC

ANSEL
UTF-811829 /2012.
   Sylvae typographicae : tanulmányok a régi magyarországi nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából / [szerk. P. Vásárhelyi Judit]. - [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2012. - 148 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 5.)
A Budapesten, 2012. ápr. 16-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-664-2 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - régi magyar irodalom - nyomdászattörténet - könyvtörténet - 17. század
655.1(439)"16" *** 894.511(091)"16" *** 09(439)"16"
[AN 3435398]
MARC

ANSEL
UTF-811830 /2012.
Trump, Donald J. (1946-)
Think big and kick ass in business and life (magyar)
   Gondolkodj nagyban és csapj oda keményen az üzleti és magánéletedben is / Donald J. Trump és Bill Zanker ; [ford. Bayer Antal]. - 2. kiad. - Budapest : Pongor, 2012. - 244 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 2.)
ISBN 978-963-88996-0-6 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - üzleti élet
65.013 *** 613.865
[AN 3438536]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11831 /2012.
Camillo, Chris
Laughing at Wall Street (magyar)
   Keress te is milliókat a tőzsdén / Chris Camillo ; [ford. Kovács Kristóf és H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Magnólia, 2012. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-97-2 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
tőzsde - tőkebefektetés
336.76 *** 658.152
[AN 3435608]
MARC

ANSEL
UTF-811832 /2012.
Forgács Imre (1949-)
   Európa elrablása 2.0 : adalékok a pénzügyi válságok politikai gazdaságtanához / Forgács Imre. - Budapest : Gondolat, 2012. - 207 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-429-3 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - gazdasági válság - gazdaság - globalizáció - ezredforduló
339.9 *** 338.124.4(4-62)"200" *** 338(4-62)"200"
[AN 3437241]
MARC

ANSEL
UTF-811833 /2012.
Gulyás László (1965-)
   Küzdelem a Kárpát-medencéért : regionalizáció és etnoregionalizmus, avagy a nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusai Magyarországon, 1690-1914 / Gulyás László. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2012. - 283 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 260-283.
ISBN 978-963-89291-7-4 fűzött : 2800,- Ft
Kárpát-medence - nemzetiségi kérdés - nemzetiség - regionalizmus - 18. század - 19. század
332.14(4-191)"1690/1914" *** 323.15(=00)(439)"1690/1914"
[AN 3435646]
MARC

ANSEL
UTF-811834 /2012.
Horváth Viktória
   Munkaügyi ellenőrzés a gyakorlatban : törvényi előírások, jogok, kötelezettségek, felkészülési segédletek munkáltatóknak / [szerzők Horváth Viktória, Torgyik Varga Edina]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Menedzser Praxis, 2012. - Cserelapos mappa ; 23 cm + CD-ROM
ISBN 963-229-855-1 fűzetlen
Magyarország - munkajog - munkavédelem - balesetvédelem - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
331.94(439)(094) *** 614.8(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3423292]
MARC

ANSEL
UTF-811835 /2012.
Kennedy, Dan S. (1954-)
No B.S. price strategy (magyar)
   Óriási profittartalmú árazási stratégiák vállalkozóknak / Dan S. Kennedy & Jason Marrs ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2012. - 202 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5263-02-6 fűzött : 4990,- Ft
nyereség - ár - marketing - vállalkozás
339.138 *** 338.5 *** 613.865 *** 658.1
[AN 3437674]
MARC

ANSEL
UTF-811836 /2012.
   "Merészen beilleszkedni..." : a ZSKF "párbeszéd-modelljéről", amely összeköti a felsőoktatást a munka világával / Kabai Imre [et al.]. - Budapest : ZSKF TTK : L'Harmattan, 2012. - 113 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (ZSKF TKK füzetek, ISSN 2062-7424 ; 15.)
Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 978-963-236-610-4 fűzött
Magyarország - pályakezdés - egyetemi hallgató - diplomás - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41) *** 378.18(439)"201"
[AN 3435498]
MARC

ANSEL
UTF-811837 /2012.
   A nagy túlélő : időutazás a marketingben / szerk. Fojtik János, Veres Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2012. - 402 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703 ; 50.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9250-5 fűzött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3434966]
MARC

ANSEL
UTF-811838 /2012.
   "Nálunk törvény a hűség, a jóság..." : mozaikok a pusztaszabolcsi kereskedelem történetéből / [szerk. és az interjúkat kész. Czöndör Mihályné]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2012. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 10.)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-89430-3-3 fűzött
Pusztaszabolcs - kereskedelem - helytörténet - 20. század
339.3(439-2Pusztaszabolcs)"19" *** 943.9-2Pusztaszabolcs
[AN 3436279]
MARC

ANSEL
UTF-811839 /2012.
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Kar (Keszthely). Ifjúsági tudományos fórum (18.) (2012) (Keszthely)
   XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2012. április 19. - Szöveg. - Keszthely : PE GK, cop. 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-45-4
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338 *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3436929]
MARC

ANSEL
UTF-811840 /2012.
   Pénzügyi számvitel : eredmény megállapítása, beszámoló összeállítása / Csomós Tamás [et al.] ; [szerk. Kurcsinka Tamásné]. - Budapest : Saldo ; [Gyöngyös] : KRF, 2012. - 263 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 262-263.
ISBN 978-963-638-426-5 fűzött : 3200,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3436197]
MARC

ANSEL
UTF-811841 /2012.
Quinn, Feargal
Crowning the customer (magyar)
   A bumeráng értékesítés avagy Az örömmel visszatérő vásárlók megszerzésének kézikönyve / Feargal Quinn ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2012. - 160 p. ; 20 cm. - (Értékesítési észjárás sorozat, ISSN 2062-8234 ; 5.)
ISBN 978-615-5263-00-2 fűzött : 3490,- Ft
eladás - lélektan
658.8 *** 65.013
[AN 3437645]
MARC

ANSEL
UTF-811842 /2012.
   Reforma pensiilor în Europa Centrală şi de Răsărit : perioada crizei, efectele austerităţii şi perspective de viitor : sinteză / [ed. de Kenichi Hirose] ; [publ.] Echipa de asistenţă tehnică privind munca decentă şi oficiul de ţară pentru Europa Centrală şi de est al OIM. - Budapesta : Echipa de asistenţă tehnică privind munca decentă şi oficiul de ţară pentru Europa Centrală şi de est al OIM, 2012. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 25-26.
Fűzött
ISBN 978-92-2-825639-0
Közép-Európa - Kelet-Európa - nyugdíjügy - gazdasági reform - statisztikai adatközlés - ezredforduló
332.021.8(4-11)"199/200"(083.41) *** 369.5(4-11)"199/200"(083.41)
[AN 3437620]
MARC

ANSEL
UTF-811843 /2012.
Rekettye Gábor (1944-)
Kisvállalati marketing (új kiadása)
   Marketing a magyar kisvállalatoknak / Rekettye Gábor. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - 290 p. : ill. ; 24 m. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9246-8 fűzött
Magyarország - marketing - kisvállalkozás - 21. század - esettanulmány
658.8 *** 334.722(439)"200"
[AN 3434924]
MARC

ANSEL
UTF-811844 /2012.
Soós Edit (1962-)
   Kohéziós politika / Soós Edit. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 178 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-9650-84-8 fűzött
Európai Unió - európai integráció - kohéziós alap
339.96(4-62) *** 339.923(4-62) *** 327.39(4-62)
[AN 3435336]
MARC

ANSEL
UTF-811845 /2012.
   A számvitel alapjai : feladatgyűjtemény / [szerzők Baricz Rezső et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Saldo, 2012. - 195 p. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
ISBN 978-963-638-439-5 fűzött : 2800,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv - példatár
657(075.8)(076)
[AN 3438037]
MARC

ANSEL
UTF-811846 /2012.
Thompson, Mark
Now, build a great business! (magyar)
   Most építs nagy üzletet! : 7 tökéletes módszer az alapoktól a maximális profitig / Mark Thompson és Brian Tracy ; [ford. Béresi Ákos]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-88-4 fűzött : 2990,- Ft
siker - üzleti élet
658.1 *** 613.865
[AN 3435245]
MARC

ANSEL
UTF-811847 /2012.
   Változó szakmai igények a munkaerőpiacon : készségek és képzések korszerűsítése / [szerk. Jakabné Baján Ilona és Balla Ágnes]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 41 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 35.)
ISBN 978-963-89302-8-6 fűzött
munkaerőpiac - élethosszig tartó tanulás - szakképzés
331.5 *** 374.7 *** 377
[AN 3436097]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11848 /2012.
Banyár József
   A kötelező öregségi életjáradékok lehetséges modelljei / Banyár József. - Budapest : Gondolat, 2012. - 272 p. : ill. ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.: p. 263-272.
ISBN 978-963-693-422-4 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - életjáradék
369.542(439)
[AN 3437247]
MARC

ANSEL
UTF-811849 /2012.
Harmati Andrea
   Családtámogatás Magyarországon / Harmati Andrea. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2011. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-9650-82-4 fűzött
Magyarország - családpolitika - szociális támogatás - család - útmutató
369.7(439)(036) *** 369.013.6(439)(036) *** 331.226(439)(036)
[AN 3435328]
MARC

ANSEL
UTF-811850 /2012.
Hatos Gyula (1932-)
Értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése (új kiadása)
   Életkilátás-életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében / Hatos Gyula ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYK, 2012. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-314. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7155-56-7 fűzött
értelmi fogyatékos - társadalmi integráció - felnőttgondozás - idősgondozás - egyetemi tankönyv
364.65-056.37(075.8)
[AN 3436594]
MARC

ANSEL
UTF-811851 /2012.
Hocken, Sheila
Emma and I (magyar)
   Emma meg én / Sheila Hocken ; [ford. Rácz Lívia]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 231 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Emma + én
ISBN 978-963-9910-97-3 fűzött : 2490,- Ft
vak - angol irodalom - memoár
364.262.4-056.262 *** 820-94=945.11
[AN 3439877]
MARC

ANSEL
UTF-811852 /2012.
Tóth Katalin
   Módszertani ajánlás az életminőségcélok feltárására fogyatékos emberek poszt-akut rehabilitációja során / Tóth Katalin és Kullmann Lajos ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 43 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 39-41.
ISBN 978-963-284-263-9 fűzött
Magyarország - testi fogyatékos - orvosi rehabilitáció - szociális rehabilitáció - életminőség - ezredforduló
364.65-056.26(439)"201" *** 364.048.6 *** 316.728(439)"201"
[AN 3436076]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11853 /2012.
60 éves a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (angol)
   The Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering is 60 years old / [ed. in chief ..., transl. István Zobory]. - Budapest : [Fac. of Transportation Engineering and Vehicle Engineering Budapest Univ. of Technology and Economics], 2012. - 139 p. : ill., színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-313-064-3 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Budapest - egyetem - közlekedésmérnöki ismeretek - történeti feldolgozás
378.662(439-2Bp.).096(091) *** 629
[AN 3436301]
MARC

ANSEL
UTF-811854 /2012.
   130 éves a Bornemissza, 1883-2013 / [közread. a] Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium. - Eger : Bornemissza G. Szakközép-, Szakisk. és Kollégium, 2012. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4922-7 fűzött
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium (Eger)
Eger - szakközépiskola - szakiskola - iskolatörténet
373.6(439-2Eger)(091) *** 377(439-2Eger)(091)
[AN 3435530]
MARC

ANSEL
UTF-811855 /2012.
Bánfalvy Csaba (1954-)
   Gyógypedagógiai szociológia / Bánfalvy Csaba ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar]. - 4. bőv., frissített kiad. - Budapest : ELTE Bárczi Gyógyped. Főisk. Kar, 2012. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-176. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7155-55-0 fűzött
gyógypedagógia - pedagógiai szociológia - egyetemi tankönyv
376.2/.4.015.4(075.8)
[AN 3438051]
MARC

ANSEL
UTF-811856 /2012.
   Befejezetlen forradalom : a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány által főiskolai és egyetemi hallgatók részére kiírt 1956-os pályázat munkáinak gyűjteménye / [... szerk. Tarics Péter] ; [közread. a] Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány. - Budapest : Múz. 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány, 2012. - 306 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88321-3-9 fűzött
Magyarország - 1956-os forradalom - egyetem - memoár
378(439)"1956" *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3435442]
MARC

ANSEL
UTF-811857 /2012.
   A budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium jubileumi évkönyve a Congregatio Jesu szerzetesrend alapításának 400. évfordulójára / [szerk. Szentgyörgyváry Szilveszter]. - Budapest : Budapesti Ward M. Ált. Isk. : Budapesti Ward M. Gimn., 2012. - 210 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4242-6 fűzött
Budapesti Ward Mária Általános Iskola
Budapesti Ward Mária Gimnázium
Budapest. 5. kerület - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola
373.3(439-2Bp.) *** 373.54(439-2Bp.)
[AN 3434993]
MARC

ANSEL
UTF-811858 /2012.
Csíkos Csaba (1972-)
   Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana / Csíkos Csaba. - Budapest : Gondolat, 2012. - 131 p. ; 20 cm. - (Kutatás-módszertani kiskönyvtár, ISSN 1587-4494)
Bibliogr.: p. 121-131.
ISBN 978-963-693-410-1 fűzött : 1800,- Ft
pedagógia - kísérlet - módszertan
37.012
[AN 3437137]
MARC

ANSEL
UTF-811859 /2012.
Csoma Mózes (1978-)
   Koreaiak Magyarországon az 1950-es években / Csoma Mózes. - Budapest : Könyvpont K. : L'Harmattan, 2012. - 133 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-236-600-5 fűzött : 2500,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - Magyarország - diákélet - egyetem - 1956-os forradalom - kulturális kapcsolat - Rákosi-korszak
378.18(=957)(439)"195" *** 943.9"1956" *** 930.85(519.3)(439)"195"
[AN 3435378]
MARC

ANSEL
UTF-811860 /2012.
Dombi Alice (1952-)
   Primus inter pares : pedagógiai professzió és programadó nevelők a 19. században / Dombi Alice. - Szeged : Universitas Szeged K., 2012. - 189 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 179-189.
ISBN 978-615-5106-05-7 fűzött
Magyarország - pedagógus - neveléstörténet - 19. század
37(439)"18" *** 37(439)(092)"18"
[AN 3436896]
MARC

ANSEL
UTF-811861 /2012.
Érsek Rózsa
   Az elkószált kismadár : vidám meseolvasó 2. : a szövegértés fejlesztése kisiskolásoknak / Érsek Rózsa ; Paulovkin Boglárka rajz. - Budapest : Scolar, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-244-372-0 kötött : 2950,- Ft
írás- és olvasástanítás - foglalkoztatókönyv
372.416.2 *** 087.5
[AN 3437637]
MARC

ANSEL
UTF-811862 /2012.
Hartmann, Ulrike (1966-)
Mutterschuldgefühl (magyar)
   Anyának lenni és nem görcsölni / Ulrike Hartmann ; [ford. Kiss Noémi]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-225-5 fűzött : 2990,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3437514]
MARC

ANSEL
UTF-811863 /2012.
   Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben : korszerű tanulásirányítási módszerek : képzők továbbképzése program / [szerk. Podráczky Judit] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 132 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-270-7 fűzött
pedagógusképzés - módszertan
371.13 *** 371.3
[AN 3436027]
MARC

ANSEL
UTF-811864 /2012.
   Hét aranyalma : módszertani gyűjtemény óvodapedagógusoknak / [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2012. - 240 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89595-0-8 fűzött
óvodapedagógia
372.3
[AN 3435481]
MARC

ANSEL
UTF-811865 /2012.
   Jogi szabályozás a köznevelésben [elektronikus dok.] : [2012/2013. tanév] / ... összeáll. Kozák András ; kiad. Független Pedagógiai Intézet. - Szöveg. - Budapest : Füpi, cop. 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-87552-4-7
Magyarország - közoktatás - jogszabálygyűjtemény - elektronikus dokumentum
37.014(439)(094)
[AN 3436900]
MARC

ANSEL
UTF-811866 /2012.
Körmöci Katalin (1948-)
   Kézikönyv a projektszemléletű óvodai életről / [Körmöci Katalin]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2012]. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 1.)
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-89557-0-8 fűzött : 1450,- Ft
óvodapedagógia - projekt módszer
373.24 *** 371.314
[AN 3437694]
MARC

ANSEL
UTF-811867 /2012.
Kraiciné Szokoly Mária (1945-)
   Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába / Kraiciné Szokoly Mária, Csoma Gyula ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 294 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 290-294.
ISBN 978-963-284-269-1 fűzött
felnőttnevelés - egyetemi tankönyv
374.7(075.8)
[AN 3436052]
MARC

ANSEL
UTF-811868 /2012.
Nagy Zoltán
   Az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium jubileumi évkönyve, 1962-2012 / [írta és szerk. Nagy Zoltán]. - Kaposvár : Eötvös L. Műszaki Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium, 2012. - 455 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4914-2 fűzött
Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Kaposvár)
Kaposvár - szakközépiskola - szakiskola - kollégium - iskolatörténet
373.6:62(439-2Kaposvár)(091) *** 377(439-2Kaposvár)(091) *** 37.018.3(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3435645]
MARC

ANSEL
UTF-811869 /2012.
   Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium : jubileumi emlékkönyv, 1992-2012 / [fel. szerk. Tar Jánosné]. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Evangélikus Kossuth L. Gimn., [2012]. - 192, [32] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5061-2 fűzött
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Nyíregyháza - gimnázium - egyházi iskola - iskolatörténet
373.54(439-2Nyíregyháza)(091)
[AN 3436481]
MARC

ANSEL
UTF-811870 /2012.
Ötvös László (1930-)
   Egyetemmé ifjodott kollégium : [rektori pályaképek, székfoglalók, 1538-1912] / Ötvös László. - Debrecen : [Szathmáry S.], 2012. - 383 p. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 78.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-4835-0 fűzött
Debrecen - egyházi iskola - felsőoktatás - rektor - egyetemi tanár - református egyház - protestáns lelkész - teológus - 20. század
37(439-2Debrecen)(092) *** 284.2(439)(092) *** 373.552(439-2Debrecen)(092)
[AN 3436882]
MARC

ANSEL
UTF-811871 /2012.
Samu Ágnes
   Kreatív írás : az ötlettől a kész írásműig : a fogalmazás tanítása másképp / Samu Ágnes. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Holnap, 2012. - 153, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [155].
ISBN 978-963-349-032-7 fűzött : 2300,- Ft
fogalmazástechnika - retorika - tanári segédkönyv
372.882(072) *** 82.08(072)
[AN 3439584]
MARC

ANSEL
UTF-811872 /2012.
   A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai / szerk. Zászkaliczky Péter ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem]. - [Budapest] : ELTE, 2012. - 420 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-264-6 fűzött
Magyarország - értelmi fogyatékos - gyógypedagógia - társadalmi integráció - oktatáspolitika
376.2/.4 *** 364.65-056.37 *** 364.26
[AN 3436011]
MARC

ANSEL
UTF-811873 /2012.
Tóth Zoltán (1955-)
   Alkalmazott tudástérelmélet / Tóth Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2012. - 190 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-161.
ISBN 978-963-693-443-9 fűzött : 2200,- Ft
neveléselmélet - ismeret - ismeretelmélet - módszertan
37.025 *** 165 *** 37.01
[AN 3437108]
MARC

ANSEL
UTF-811874 /2012.
   Új távlatok : TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések / [közread. a] Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás. - Tatabánya : Komárom-Esztergom M. Szakképzés-szervezési Társ., [2012]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Komárom-Esztergom megye - szakközépiskola - szakiskola
373.6(439.115)
[AN 3435751]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11875 /2012.
Dusek László (1940-)
   Tesztek könyve 2 / Dusek László. - Tápiószentmárton : Dusek L., 2012. - 224 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-08-4891-6 fűzött : 1500,- Ft
fejtörő játék
793.7
[AN 3436152]
MARC

ANSEL
UTF-811876 /2012.
Felvidéki Miklós (1989-)
   Papp Laci, a londoni olimpia bajnoka / Felvidéki Miklós, Pertics Róbert. - Budapest : Norien-Clamatel Film Kft., cop. 2012. - 30 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4151-1 fűzött : 890,- Ft
Papp László (1926-2003)
Magyarország - sportoló - ökölvívás - 20. század - képregény
796.83(439)(092)Papp_L. *** 087.6:084.11
[AN 3435286]
MARC

ANSEL
UTF-811877 /2012.
Ford, Michael (1980-)
Avoid entering the ancient Greek Olympics! (magyar)
   Rázós kalandok az ókori olimpián / írta Michael Ford ; rajz. David Antram ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9293-3 kötött : 1990,- Ft
ókori Görögország - olimpia - gyermekkönyv
796.032(38)(02.053.2)
[AN 3437616]
MARC

ANSEL
UTF-811878 /2012.
Fűrész Attila
   A Fradi mestere voltam : [a "legforróbb" kispad titkai] / Fűrész Attila ; [fotók Burger Barna]. - [Budapest] : Inverz Media Kft., cop. 2012. - 248 p., [7] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4648-6 fűzött : 3690,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
Budapest - labdarúgás - edző - sportegyesület - ezredforduló
796.332(439-2Bp.)FTC"199/201" *** 796.071.4(439)(092) *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3437048]
MARC

ANSEL
UTF-811879 /2012.
Gelei József
   Sportsikereink : a magyar sport nagy pillanatai, 1951-1992 / Gelei József. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 96 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-460-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - sportoló - sporttörténet - 20. század
796(439)(092)"195/199"
[AN 3437507]
MARC

ANSEL
UTF-811880 /2012.
Kopár István (1953-)
   Kihívás I-II : a Szilas-pataktól a Connecticut-folyóig : [nem csak vitorlázóknak] / Kopár István. - [Tordas] : Kopár I., cop. 2012. - 336 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm + DVD
ISBN 978-963-08-3659-3 fűzött
vitorlázás - óceán - ezredforduló - útleírás - memoár - audiovizuális dokumentum
797.14(100)(26)(0:82-992)
[AN 3435487]
MARC

ANSEL
UTF-811881 /2012.
Schlegel Oszkár (1938-2009)
   Volt egyszer egy csatár : Kocsis Sándor emlékkönyv / [írta ... Schlegel Oszkár] ; [közread. az] Aranycsapat Öröksége Alapítvány. - 2. kiad. - Gyula : Aranycsapat Öröksége Alapítvány, 2012. - 102 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 963-06-7717-2 fűzött : 1929,- Ft
Kocsis Sándor (1929-1979)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - memoár
796.332(439)(092)Kocsis_S.(0:82-94)
[AN 3437265]
MARC

ANSEL
UTF-811882 /2012.
Szabó László (1938-2007)
   Az életem volt a futball : tények, adatok a jászfényszarui labdarúgás történetéhez / Szabó László ; [... szerk. ifj. Szabó László, Szabó Szilárd] ; [... kiad. Jászfényszaru Város Önkormányzata]. - Jászfényszaru : Önkormányzat, 2012. - 60 p. : ill. ; 24 cm
A függelékben "Adalék a jászfényszarui színjátszás történetéhez" c. képválogatás
ISBN 978-963-08-4419-2 fűzött
Jászfényszaru - sporttörténet - művelődéstörténet
796.332(439-2Jászfényszaru)(091) *** 930.85(439-2Jászfényszaru)
[AN 3437799]
MARC

ANSEL
UTF-811883 /2012.
Zsebe József
   Fold line = Hajtásvonal / József Zsebe. - Kölesd : Zsebe J., 2012. - 28 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4896-1 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3437235]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11884 /2012.
Arató András (1953-|)
   A múlt elkezdődött / [Arató András]. - [Budapest] : Dunaholding, cop. 2012. - 92 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4768-1 kötött : 3500,- Ft
Budapest. 5. kerület - Magyarország - szobor - emlékmű - politikai kultúra - magyar irodalom - antológia - paródia - esszé - album
725.945(439-2Bp.V.) *** 894.511-822 *** 316.334.3(439)
[AN 3437096]
MARC

ANSEL
UTF-811885 /2012.
Beszeda Róbert
   Pénzverés Erdélyben és Magyarországon, 1613-1662 / Beszeda Róbert. - Budapest : Beszeda R., 2012. - 336 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4514-4 kötött
Erdély - pénzverés - régészet - numizmatika - 17. század
737.1(439.21)"16" *** 336.746(439.21)"16" *** 904(439.21)"16"
[AN 3435263]
MARC

ANSEL
UTF-811886 /2012.
Csernyánszky Katalin, B. (1960-)
   Ráhangolva / B. Csernyánszky Katalin. - [Budapest] : B. Csernyánszky K., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 22x22 cm
A Budapesten, 2012. jan. 18 - febr. 18. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-3120-8 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745.52(439)(092)Csernyánszky_K.,_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3436797]
MARC

ANSEL
UTF-811887 /2012.
Hitchcock, Susan Tyler
Visions of Earth (magyar)
   Evilági csodák : természet, ember, kultúra / Susan Tyler Hitchcock ; [... ford. ifj. Vitray Tamás]. - Budapest : Geographia, 2012. - 512 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5105-23-4 kötött
fotóművészet - helyismeret - természetkép - portré - fényképalbum
77.04(100) *** 908.100(084.12)
[AN 3436598]
MARC

ANSEL
UTF-811888 /2012.
International PhD & DLA Symposium (8.) (2012) (Pécs)
   Eight International PhD & DLA Symposium : October 29-30, 2012 : architectural, engineering and information sciences : abstracts book / ed. by Peter Iványi ; [org., publ. by the] University of Pécs Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology. - Pécs : Univ. of Pécs Pollack M. Fac. of Engineering and Inform. Technology, 2012. - 154 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-48-6 fűzött
építészet - kultúrmérnöki ismeretek - informatika - konferencia-kiadvány
72 *** 624 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3437449]
MARC

ANSEL
UTF-811889 /2012.
   Kunst der Pools : [Schwimmbecken und Poolüberdachungen] = A medencék művészete : [medencék és medencefedések] / [Red. Róbert Kovács ..., Viktor Fülöp ...] ; [Hrsg.:] Aquacomet. - [Győr] : Aquacomet, cop. 2012. - 251 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-08-4859-6 kötött
úszómedence - uszodatechnika
725.743 *** 696.144
[AN 3436241]
MARC

ANSEL
UTF-811890 /2012.
Lonsták Nóra (1981-)
   Hagyományos, tájjellegű építészeti megoldások energetikai vizsgálata Vas és Zala megyében, valamint a Muravidéken = Energetska analiza tradicionalnih, krajinskih in gradbenih rešitev v Železni županiji in županiji Zala ter v Pomurju / [kész. Lonsták Nóra, Szabó Péter] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Építéstani Intézete]. - Sopron : NYME K., 2011. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-334-037-0 fűzött
Vas megye - Zala megye - Muravidék - építészet - lakóépület - fenntartható fejlődés - ezredforduló
728.6(439.121)"200/201" *** 728.6(439.111)"200/201" *** 728.6(497.12Muravidék)"200/201" *** 620.9 *** 504.03
[AN 3435219]
MARC

ANSEL
UTF-811891 /2012.
Pintér Zoltán Árpád
   100 éve épült a Városháza, 1912-2012 : a Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület centenáriumi emléklapja / [az építési történetet Pintér Zoltán Árpád írta]. - [Karcag] : Karcagi Nagykun Városvédő Egyes., 2012. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 23-25.
Fűzött
Karcag - városháza
725.13(439-2Karcag)
[AN 3435051]
MARC

ANSEL
UTF-811892 /2012.
Vojnich Erzsébet (1953-)
   Vojnich : Vojnich Erzsébet : Csók István Képtár, Székesfehérvár, 2012. 09. 22 - 2012. 12. 01. / [a katalógus szerkesztője, a kiállítás kurátora ... Gärtner Petra]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., [2012]. - 19 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 331.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9279-93-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vojnich_E. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3434990]
MARC

ANSEL
UTF-811893 /2012.
   Zoo-Topia : Zoo architecture as taxonomies of national representation ... / ed. by Eszter Steierhoffer ; [publ. by the] Balassi Institute. - London ; [Budapest] : Balassi Inst., [2012]. - [86] p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Megj. a Londonban, 2012. szept. 21-én azonos címmel rendezett szimpózium alkalmából. - Főcím a kolofonból. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89583-3-4 fűzött
állatkert - építészet
727.62(100)
[AN 3436400]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11894 /2012.
Balázs Árpád (1937-)
   Válogatott életeim : egy zeneszerző emlékeiből : család, művek, utazások, pályatársak / Balázs Árpád ; [közread. a] ... Szentes Városi Könyvtár. - [Budapest] : Argumentum ; Szentes : Vár. Kvt., cop. 2012. - 479 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 385-392.
ISBN 978-963-446-670-3 kötött : 3500,- Ft
Balázs Árpád (1937-)
Magyarország - zeneszerző - 20. század - ezredforduló - memoár
78.071.1(439)(092)Balázs_Á.(0:82-94)
[AN 3435372]
MARC

ANSEL
UTF-811895 /2012.
Bódi Zoltán (1949-)
   A nótafa : Bódi Zoltán tangóharmónikás különleges élete Erdélyben és Magyarországon. - [Bicske] : Bódi Z., [2012]. - 120 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4543-4 fűzött
Bódi Zoltán (1949-)
Magyarország - zenész - harmonika - 20. század - ezredforduló - népdal - magyar nóta
681.816.8 *** 78.071.2(439)(092)Bódi_Z. *** 784.4(=945.11)
[AN 3436541]
MARC

ANSEL
UTF-811896 /2012.
Borza Tünde
   Komolyzenei arcképcsarnok / Borza Tünde. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 72 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-5277-01-6 kötött : 2450,- Ft
zeneszerző - életrajz - ifjúsági könyv
78.071.1(100)(092)(02.053.2)
[AN 3436440]
MARC

ANSEL
UTF-811897 /2012.
   "Címerünk a magyar szürke" / a Pergő Hagyományőrző Műhely bemutatja ... - Debrecen : Hajdúsági Rendezvényház Kft., 2011. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Bürkös Zenekar. - Magyar, angol és német nyelven
Kötött
Magyarország - állattenyésztés - szarvasmarha - népzenei együttes - auditív dokumentum
78.031.4.071(439)Bürkös *** 636.273(439)
[AN 3437427]
MARC

ANSEL
UTF-811898 /2012.
Dinnyés József (1948-)
   Dalaim negyvenöt éve [elektronikus dok.] : [Dinnyés József versválogatása] : [295 költő, 1414 énekelt vers]. - Szöveg és hangzó anyag. - Budapest : Dinnyés J., [2012]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; hanglejátszó
Műanyag tokban
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Dinnyés_J.
[AN 3436911]
MARC

ANSEL
UTF-811899 /2012.
   Liszt és a társművészetek : emlékkiállítás Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján : az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása a Zenetörténeti Múzeumban : 2011. október 1 - 2012. augusztus 26. = Liszt and the arts : memorial exhibition on the 200th anniversary of Ferenc Liszt's birth : organised by the Museum of Music History of the Institute for Musicology of the HAS, the Liszt Academy of Music, the National Széchényi Library and the Hungarian National Gallery in the Museum of Music History : 1 October 2011 - 26 August 2012 / [rend. ... Eckhardt Mária] ; [társrend. ... Baranyi Anna, Kaczmarczyk Adrienne] ; [szöveg ... Eckhardt Mária, Kaczmarczyk Adrienne] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA BTK, 2012. - 115 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-508-628-3 fűzött : 2300,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - művészeti élet - 19. század - kiállítási katalógus
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3437035]
MARC

ANSEL
UTF-811900 /2012.
Maróthy György (1965-)
   Közeli helyeken : Bikini 30 / Maróthy György. - [Budapest] : [FMS Bt.], cop. 2012. - 155 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-4980-7 fűzött
Bikini (együttes)
Magyarország - rockzenekar
78.067.26.036.7(439)Bikini
[AN 3436439]
MARC

ANSEL
UTF-811901 /2012.
Mózner Miklós
   Rím egyszerű zenei morzsák / Mózner Miklós ; Szepesi Katalin rajz. - 2. bőv. kiad. - Tapolca ; [Budapest] : [Visual.hu Kft.], 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88705-4-4 fűzött
zeneelmélet - magyar irodalom - vers
78.01(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3438063]
MARC

ANSEL
UTF-811902 /2012.
Paksa Katalin (1944-)
   Magyar népzenetörténet / Paksa Katalin. - 4. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 287 p. : ill., főként kotta ; 23 cm
Bibliogr.: p. 225-236. - Diszkogr.: p. 237-241. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-506-885-2 fűzött : 3000,- Ft
népzene - magyar néprajz - zenetörténet
78.031.4(=945.11)(035) *** 398.8.001(=945.11)
[AN 3439586]
MARC

ANSEL
UTF-811903 /2012.
Réfi Zsuzsanna
   Erkel Ferenc: Bánk bán / [írta Réfi Zsuzsanna] ; [mtárs és Az újjászületett Bánk bán c. fej. szerzője Karczag Márton]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár ; 2060-2979). (Világhíres operák ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-6915-4 kötött : 1590,- Ft
Erkel Ferenc (1810-1893). Bánk Bán
Magyarország - opera - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - auditív dokumentum
782.1 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(439)(092)Erkel_F.
[AN 3435226]
MARC

ANSEL
UTF-811904 /2012.
Smith, Patti (1946-)
Just kids (magyar)
   Kölykök / Patti Smith ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Magvető, 2012. - 365, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3036-3 kötött
Mapplethorpe, Robert (1946-1989)
Smith, Patti (1946-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - fényképész - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Smith,_P.(0:82-94) *** 77.04(73)(092)Mapplethorpe,_R.(0:82-94)
[AN 3434920]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11905 /2012.
Békés Itala (1927-)
   Égi játszótársak / Békés Itala. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 108 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-446-671-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - memoár
792.028(439)(092)(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Békés_I.(0:82-94)
[AN 3435392]
MARC

ANSEL
UTF-811906 /2012.
Bodnár Dániel (1957-)
   Kereszténység és filmművészet / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 400 p. ; 20 cm
Filmogr.
ISBN 978-963-277-388-9 fűzött : 2000,- Ft
filmművészet - keresztény művészet - műelemzés
791.43(100) *** 246 *** 28
[AN 3436760]
MARC

ANSEL
UTF-811907 /2012.
Erdélyi Hajnal (1935-)
   Emlékkönyv az Operaház óvóhelyéről / Erdélyi Hajnal. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2012. - 136 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6100-1 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - Budapest - hétköznapi élet - zenei élet - második világháború - 1945 utáni időszak
792.54(439-2Bp.)"194"(093) *** 78.05(439-2Bp.)"194"(093) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(093)
[AN 3439631]
MARC

ANSEL
UTF-811908 /2012.
Laczó Henriette (1949-)
   Tervek = Designs / [Laczó Henriette]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz. Színháztört. és Színészmúz., 2011. - [40] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Színpad-kép, ISSN 2060-6176 ; 4.)
ISBN 978-615-5027-14-7 fűzött
Magyarország - iparművész - 20. század - 21. század - jelmezterv
792.024(439)(092)Laczó_H.
[AN 3434922]
MARC

ANSEL
UTF-811909 /2012.
   A magyar színháztudomány kortárs irányai / [szerk. Balassa Zsófia, P. Müller Péter, Rosner Krisztina] ; [közread. a] PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék. - Pécs : PTE BTK Modern Irodalomtört. és Irodalomelm. Tansz. : Kronosz, 2012. - 157 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett, 2012. márc. 23-24-én rendezett konferencia előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-80-1 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - színháztörténet - színházesztétika - ezredforduló
792(439)"200" *** 792.01
[AN 3437384]
MARC

ANSEL
UTF-811910 /2012.
Rosner Krisztina (1977-)
   A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai / Rosner Krisztina. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 195 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 183-195.
ISBN 978-963-236-602-9 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - színháztörténet - színházesztétika - 20. század - ezredforduló
792(439)"19/200" *** 792.01
[AN 3435488]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11911 /2012.
András József
   Lövéte a megtartó székely falu : nevek, szólások, metaforák a közösség nyelvében / András József. - Lövéte ; Mogyoród : Romi-Suli Kvk., 2012. - 144 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 130-132.
ISBN 978-963-488-256-5 kötött
 (hibás ISBN 963-488-256-5)
Lövéte - Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - folklór - helyismeret - magyar nyelv - tulajdonnév
809.451.1-313(498.4-2Lövéte) *** 398(=945.11)(498.4-2Lövéte) *** 908.498.4-2Lövéte
[AN 3437760]
MARC

ANSEL
UTF-811912 /2012.
Babári Ernő (1951-)
   1000 Fragen 1000 Antworten : társalgási gyakorlatok a német "A" típusú nyelvvizsgákra / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Székesfehérvár : Lexika, [2012], cop. 2010. - 192 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9357-09-9 fűzött : 2112,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3439249]
MARC

ANSEL
UTF-811913 /2012.
Boda István Károly (1958-)
   A hipertext paradigma a szövegtanban és a stilisztikában / Boda István Károly, Porkoláb Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 233 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-233.
ISBN 978-963-318-263-5 fűzött
szövegtan - szövegnyelvészet - stilisztika - hipertext
801.73 *** 82.08 *** 681.3.004.14
[AN 3434747]
MARC

ANSEL
UTF-811914 /2012.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol szóbeli nyelvvizsgákhoz : angol : [B1, B2] : [Origo, BME, ECL, IELTS, TELC, Zöld út, érettségi] / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2012. - 320 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-320.
ISBN 978-963-89044-9-2 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3435936]
MARC

ANSEL
UTF-811915 /2012.
Iker Bertalan
   Dizionario figurato tematico metodologico italo - ungherese = Olasz - magyar módszertani tematikus képes szótár / Iker Bertalan, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 8. kiad. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2012. - 253, [28] p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Io [amo] le parole, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes olasz - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-39-7 fűzött : 2499,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3439322]
MARC

ANSEL
UTF-811916 /2012.
Kertész Lóránt
   Diccionario ilustrado para los estudiantes español - húngaro = Spanyol - magyar képes tanuló-szótár / Kertész Lóránt, Soós Tamás, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 6. kiad. - Budapest : Szultán, 2012, cop. 1996. - 289 p. : ill. ; 24 cm. - (Én [szeretem] a szavakat = Yo [amo] las palabras, ISSN 0865-7947)
Borítócím: Képes spanyol - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-40-3 fűzött : 2499,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3439294]
MARC

ANSEL
UTF-811917 /2012.
Kiss Petra
   Társalgási angol zsebkönyv : [számtalan nyelvi helyzet és fordulat] / Kiss Petra. - Budapest : Fix-Therm, 2011. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-28-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3437539]
MARC

ANSEL
UTF-811918 /2012.
   A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában / Szépfalusi István [et al.] ; szerk. Kontra Miklós. - Budapest : Gondolat ; Alsóőr : Imre S. Nyelvi Int. ; Lendva : M. Nemzetiségi Művel. Int., 2012. - 350 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, ISSN 1419-323X ; 4.)
Bibliogr.: p. 317-341. - Összefoglalás német, szlovén, és angol nyelven
ISBN 978-963-693-221-3 fűzött : 3500,- Ft
Burgenland - Szlovénia - magyar nyelv - nyelvhasználat - szociolingvisztika - határon túli magyarság
809.451.1-06(436) *** 809.451.1-06(497.12) *** 800.1 *** 316.347(=945.11)(436) *** 316.347(=945.11)(497.12)
[AN 3437148]
MARC

ANSEL
UTF-811919 /2012.
Ódor László (1945-)
   Deutsch - ungarisches methodologisches thematisches Bildwörterbuch = Német - magyar módszertani tematikus képes szótár / Ódor László, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2012. - 261, [28] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Én [szeretem] a szavakat = Ich [liebe] Wörter, ISSN 0865-7947)
melléklet címe: PICDIC für Windows : deutsch - ungarisches Multimedia Bildwörterbuch : német - magyar multimédia képes szótár. - Borítócím: Képes német - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-36-6 fűzött : 2999,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=30=945.11
[AN 3439288]
MARC

ANSEL
UTF-811920 /2012.
Oláh Tibor (1940-2003)
   Dictionnaire visuel thématique français - hongrois = Francia - magyar tematikus képes tanuló-szótár / Oláh Tibor, Szendrő Borbála ; [ill. Szabóné Nagy Mária]. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Szultán Nyelvkv., 2012. - 261, [26] p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM. - (Én [szeretem] a szavakat = J'[aime] les mots, ISSN 0865-7947)
melléklet címe: PICDIC pour Windows : multimedia dictionnaire visuel français - hongrois : francia - magyar multimédia képes szótár. - Borítócím: Képes francia - magyar szótár
ISBN 978-963-8373-37-3 fűzött : 2999,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár - elektronikus dokumentum
801.321.19=40=945.11
[AN 3439326]
MARC

ANSEL
UTF-811921 /2012.
Papp Gyula
   Beás - magyar és magyar - beás szótár / Papp Gyula. - Pécs : [Papp Gy.], 2012. - 196 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4784-1 kötött
magyar nyelv - beás nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=590-088 *** 801.323=590-088=945.11
[AN 3436161]
MARC

ANSEL
UTF-811922 /2012.
Papp Gyula
   A beások (teknővájó cigányok) nyelve : nyelvtörténet, nyelvtan, szöveggyűjtemény, beás - lovári nyelvhasonlítás / Papp Gyula. - Pécs : [Papp Gy.], 2012. - 181 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-08-4785-8 kötött
beás nyelv - nyelvtan
805.90-088-5
[AN 3436156]
MARC

ANSEL
UTF-811923 /2012.
   Szavak, frazémák, szótárak : írások Bárdosi Vilmos 60. születésnapjára = Mots, phrasèmes, dicitionnaires : mélanges offerts à Vilmos Bárdosi pour ses 60 ans / szerk. ... Szabó Dávid ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszék, Egyetemközi Francia Központ. - Budapest : ELTE BTK Francia Tansz. : Egyetemközi Francia Közp., 2012. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-282-0 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
800.1 *** 012Bárdosi_V.
[AN 3436259]
MARC

ANSEL
UTF-811924 /2012.
   "A szívnek van két rekesze" : tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából / szerk. Koltai Kornélia. - Budapest : L'Harmattan : M. Hebraisztikai Társ., 2012. - 526 p. : ill. ; 23 cm. - (Értesítő / MTA Judaisztikai Kutatócsoport, ISSN 0239-1007 ; 19.). (Studia Hebraica Hungarica, ISSN 2061-1781 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-608-1 fűzött : 4600,- Ft
hebraisztika - emlékkönyv
809.24
[AN 3435494]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11925 /2012.
   Képek, szavak, változatok. - Miskolc : Z-Press, 2012. - 93 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Pro scientia füzetek, ISSN 2063-7691 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4882-4 fűzött
bölcsészettudomány - irodalomtudomány - irodalomtörténet - tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
82.01 *** 082 *** 378.184
[AN 3435052]
MARC

ANSEL
UTF-811926 /2012.
Ladányi István (1963-)
   Hősök, terek : identitáskérdések és térproblémák közép-európai regényekben / Ladányi István. - Budapest : Gondolat, 2012. - 91 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 19.)
Bibliogr.: p. 87-90.
ISBN 978-963-693-426-2 fűzött : 1200,- Ft
Közép-Európa - irodalomtörténet - műfajtörténet - összehasonlító irodalomtudomány - 20. század - regény - műelemzés
82(4-11)(091)-3 *** 82.091(4-11)
[AN 3437089]
MARC

ANSEL
UTF-811927 /2012.
Séllei Nóra (1961-)
   A másik Woolf : kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben / Séllei Nóra. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 375 p. ; 20 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 21.)
Bibliogr.: p. 353-373.
ISBN 978-963-318-220-8 fűzött
Woolf, Virginia (1882-1941)
Nagy-Britannia - író - 20. század - műelemzés
820(092)Woolf,_V. *** 82.01
[AN 3434782]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11928 /2012.
Bálint Ágnes (1969-)
   Télemakhosz bolyongásai : Németh László pszichobiográfiája, 1901-1939 / Bálint Ágnes. - Pécs : Kronosz, 2012. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-228.
ISBN 978-615-5181-76-4 fűzött : 2800,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Németh_L.
[AN 3437394]
MARC

ANSEL
UTF-811929 /2012.
Domonkos László (1951-)
   Csurka / Domonkos László. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2012. - 235 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89291-5-0 fűzött : 3490,- Ft
Csurka István (1934-2012)
Magyarország - író - politikus - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Csurka_I. *** 32(439)(092)Csurka_I.
[AN 3435644]
MARC

ANSEL
UTF-811930 /2012.
Fried István (1934-)
   Kazinczy Ferenc és a vitatott hagyomány / Fried István ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat : Kazinczy F. Társ., 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88003-7-4 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3435085]
MARC

ANSEL
UTF-811931 /2012.
   A Jóisten látta : emlékkötet Tímár Máté születésének 90. évfordulójára / [szerk. Szonda István] ; [kiad. az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Gyomaendrőd : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt., 2012. - 116 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88249-3-6 kötött
Tímár Máté (1922-1999)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek
894.511(092)Tímár_M. *** 894.511-821
[AN 3434977]
MARC

ANSEL
UTF-811932 /2012.
   Mikes Kelemen, Rodostó magyar krónikása = Tekirdağ tarihinin macar yazarı Kelemen Mikes / Hóvári János [et al.] ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság ..., Rodostói Magyar Baráti Társaság ... - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2012. - 127 p., [26] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88547-2-8 kötött
Mikes Kelemen (1690-1761)
Magyarország - író - 18. század
894.511(092)Mikes_K.
[AN 3434860]
MARC

ANSEL
UTF-811933 /2012.
Pécsi Györgyi (1958-)
   Írások és olvasások / Pécsi Györgyi. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2011. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 208-210.
ISBN 978-615-5145-03-2 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82.01
[AN 3435466]
MARC

ANSEL
UTF-811934 /2012.
Rudaš Jutka (1969-)
   Kulturális intarziák : válogatott írások = Kulturne intarzije : izbrani spisi / Rudaš Jutka ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2012. - 265 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-16-4 fűzött
Muravidék - magyar irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - szlovéniai magyar irodalom - szlovén irodalom - műelemzés
894.511.091 *** 886.3.091 *** 894.511(497.12)(091)
[AN 3435146]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11935 /2012.
Astley, Jan
Magical Christmas tales (magyar)
   Varázslatos karácsonyi mesék : [karácsonyi történetek és dalok] / [írta Jan Astley, Gaby Godsack[!] és Kath Jewitt]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Farkas Krisztina, Csonka Ágnes
ISBN 978-963-297-875-8 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
820-34(02.053.2)=945.11 *** 398.332.416
[AN 3434877]
MARC

ANSEL
UTF-811936 /2012.
Auster, Paul (1947-)
The New York trilogy (magyar)
   New York trilógia / Paul Auster ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1991. - 393 p. ; 19 cm
Tart.: ÜvegvárosÞ; KísértetekÞ; A bezárt szoba ; City of glass ; Ghosts ; The locked room
ISBN 978-963-07-9496-1 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439872]
MARC

ANSEL
UTF-811937 /2012.
Bard, Elizabeth
Lunch in Paris (magyar)
   Ebéd Párizsban : szerelmi történet receptekkel / Elizabeth Bard ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-029-5 fűzött : 2900,- Ft
Franciaország - amerikai angol irodalom - ételspecialitás - memoár - ételrecept
820-94(73)=945.11 *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3437519]
MARC

ANSEL
UTF-811938 /2012.
Barr, Nevada
The rope (magyar)
   Ördögkatlan / Nevada Barr ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cor Leonis, [2012]. - 477 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89572-3-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3435507]
MARC

ANSEL
UTF-811939 /2012.
Bergman, Ingmar (1918-2007)
Søndagsbarn (magyar)
   Vasárnapi gyerekek / Ingmar Bergman ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Európa, 2012. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9485-5 kötött : 2800,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3439544]
MARC

ANSEL
UTF-811940 /2012.
Bondurant, Matt (1971-)
The wettest county in the world (magyar)
   Fékezhetetlen : a világ legszittyósabb megyéje : regény igaz történet alapján / Matt Bondurant ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-224-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3434868]
MARC

ANSEL
UTF-811941 /2012.
Brontë, Anne (1820-1849)
Agnes Grey (magyar)
   Agnes Grey / Anne Brontë ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 181, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-029-7 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3438524]
MARC

ANSEL
UTF-811942 /2012.
Brown, Pam
To my kind mother (magyar)
   Drága édesanyámnak : idézetek Pam Brown tollából : Helen Exley ajándékkönyv / ill. Caroline Gardner. - Pécs : Alexandra, 2012. - [56] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-993-9 kötött
anya - ausztrál irodalom - ajándékkönyv - aforizma
820-84(94)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3437495]
MARC

ANSEL
UTF-811943 /2012.
Brown, Pam
Wishing you so much happiness (magyar)
   Sok boldogságot! : idézetek Pam Brown tollából : Helen Exley ajándékkönyv / ill. Caroline Gardner. - Pécs : Alexandra, 2012. - [56] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-994-6 kötött
ausztrál irodalom - ajándékkönyv - aforizma
820-84(94)=945.11
[AN 3437502]
MARC

ANSEL
UTF-811944 /2012.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Tri sestry (magyar)
   Három nővér : dráma négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; ford. Kosztolányi Dezső ; [szöveggond., a mű ... elemzését segítő anyag elkészítése Molnár Krisztina Rita]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 150 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6495-0 fűzött
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3434925]
MARC

ANSEL
UTF-811945 /2012.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Višnëvyj sad (magyar)
   Cseresznyéskert : komédia négy felvonásban / Anton Pavlovics Csehov ; ford. Tóth Árpád ; [szöveggond., a mű ... elemzését segítő anyag elkészítése Hódy Gyuláné]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 143 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6694-7 fűzött
orosz irodalom - dráma
882-2=945.11
[AN 3434929]
MARC

ANSEL
UTF-811946 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Curtain (magyar)
   Függöny : Poirot utolsó esete / Agatha Christie ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2012. - 243 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9521-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3439882]
MARC

ANSEL
UTF-811947 /2012.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hickory dickory dock (magyar)
   Gyilkosság a diákszállóban / Agatha Christie ; [ford. Sarlós Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 244 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9522-7 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3439879]
MARC

ANSEL
UTF-811948 /2012.
Colfer, Eoin (1965-)
Artemis Fowl and the Opal deception (magyar)
   Artemis Fowl és Opália végzete / Eoin Colfer ; [ford. Falvay Dóra]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-608-9 fűzött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(417)(02.053.2)=945.11
[AN 3436255]
MARC

ANSEL
UTF-811949 /2012.
Donaldson, Julia (1948-)
Princess Mirror-Belle (magyar)
   Tüköry Léda hercegkisasszony / Julia Donaldson ; Lydia Monks rajz. ; ford. Moldova Júlia. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5023-91-0 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3437654]
MARC

ANSEL
UTF-811950 /2012.
   Érkezés : szlovák drámaantológia = Príchod : slovenská dramatická antológia / [szerk. Gergely László]. - Szarvas : Regionális Színház Nonprofit Kft., 2011. - 197, 181, [6] p. : ill. ; 21 cm
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-2226-8 fűzött
szlovák irodalom - dráma - antológia - kétnyelvű dokumentum
885.4-2.02(082)=945.11
[AN 3436383]
MARC

ANSEL
UTF-811951 /2012.
Follett, Ken (1949-)
Winter of the world (magyar)
   A megfagyott világ : Évszázad-trilógia 2. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 930 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-612-6 kötött : 4790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3436381]
MARC

ANSEL
UTF-811952 /2012.
Garwood, Julie (1946-)
Heartbreaker (magyar)
   Szívtipró / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 446 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-551-8 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3438389]
MARC

ANSEL
UTF-811953 /2012.
Goldsack, Gaby
Treasury of classic stories (magyar)
   Mesék csodálatos képeskönyve : [17 klasszikus történet] / [Gaby Goldsack és Kath Jewitt átd.] ; [ill. Daniel Howarth és Steve Lavis]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Csordás Kata
ISBN 978-963-297-866-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3434888]
MARC

ANSEL
UTF-811954 /2012.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Slavný výprask (magyar)
   Svejk [elektronikus dok.] : a dicsőséges csihi-puhi / Jaroslav Hašek ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2012. - 1 CD (4 h 54 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Réz Ádám. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-12-7 : 3990,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3436893]
MARC

ANSEL
UTF-811955 /2012.
Hauff, Wilhelm (1802-1827)
Der kleine Muck (magyar)
   A kis Mukk története / Wilhelm Hauff ; [Szegedi Katalin illusztrációival] ; [ford. Rónay György és Szinnai Tivadar]. - Budapest : General Press, [2012]. - 81, [2] p. : ill., színes ; 28 cm. - (A gyermekirodalom klasszikusai)
ISBN 978-963-643-363-5 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3439264]
MARC

ANSEL
UTF-811956 /2012.
Horlock, Mary
The book of lies (magyar)
   A hazugságok könyve / Mary Horlock ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Scolar, 2012. - 302 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-388-1 fűzött : 3250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3437817]
MARC

ANSEL
UTF-811957 /2012.
Inspiration for today's working woman (magyar)
   A nők ereje : Helen Exley ajándékkönyv / [ill. Juliette Clarke]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [240] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - Tokban
ISBN 978-963-297-988-5 kötött
világirodalom - nő - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
82-84=945.11 *** 099.1
[AN 3437434]
MARC

ANSEL
UTF-811958 /2012.
Itō Keikaku (1974-2009)
Hāmonī (magyar)
   Harmónia / Itó Projekt ; [ford. Mayer Ingrid és Oroszlány Balázs]. - Budapest : Ad Astra, 2012. - 306, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-13-8 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
japán irodalom - fantasztikus regény
895.6-312.9=945.11
[AN 3435748]
MARC

ANSEL
UTF-811959 /2012.
Janosch (1931-)
Komm, wir finden einen Schatz (magyar)
   Kincsvadászat : történet arról, hogyan indult Kistigris és Kismackó a nagy kincs keresésére / Janosch ; [ford. Dornbach Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 45 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9297-1 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3437468]
MARC

ANSEL
UTF-811960 /2012.
Janosch (1931-)
Oh, wie schön ist Panama (magyar)
   Irány Panama! : történet arról, hogyan utazott Kistigris és Kismackó álmai országába / Janosch ; [ford. Dornbach Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9296-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3437461]
MARC

ANSEL
UTF-811961 /2012.
   Karácsonyra, szeretettel. - Budapest : Harlequin, 2012. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Megpuhítva, megfőzve / Day Leclaire ; [... ford. Szalontai Éva]. Jégvirág / Nora Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. - Egys. cím: Gabriel's angel ; A man for all seasonings
ISBN 978-963-538-498-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3435628]
MARC

ANSEL
UTF-811962 /2012.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2012. - 143 p.
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3437679] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., A keresztes lovagok ezüstje : [krimi a középkorból]. - 2012. - 154 p.
ISBN 978-963-244-364-5 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3437692] MARC

ANSEL
UTF-811963 /2012.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The magician's nephew (magyar)
   A varázsló unokaöccse : [Narnia 1.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításának felhasználásával átd. Háy János]. - Budapest : Harmat, 2012. - 204 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-130-0 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3438699]
MARC

ANSEL
UTF-811964 /2012.
Martel, Yann
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2012. - 393, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9551-7 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3439876]
MARC

ANSEL
UTF-811965 /2012.
Masannek, Joachim (1960-)
Honky Tonk Pirates (magyar)
   Honky Tonk kalózok / Joachim Masannek ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2012-. - 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3438914]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az ígéret földje. - 2012. - 223 p.
ISBN 978-963-244-326-3 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3434893] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az elfelejtett nép. - 2012. - 223 p.
ISBN 978-963-244-356-0 kötött : 2690,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3434898] MARC

ANSEL
UTF-811966 /2012.
Mattern, Jean (1965-)
De lait et de miel (magyar)
   Tejjel-mézzel / Jean Mattern ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2012. - 131 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2990-9 kötött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3434876]
MARC

ANSEL
UTF-811967 /2012.
Meltzer, Brad (1970-)
The tenth justice (magyar)
   A tizedik bíró / Brad Meltzer ; [ford. Szabados Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 532 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-405-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3436368]
MARC

ANSEL
UTF-811968 /2012.
Moning, Karen Marie
Dreamfever (magyar)
   Rossz hold kelt fel / Karen Marie Moning ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Cor Leonis, [2012]. - 398 p. ; 21 cm. - (Tündérkrónikák ; 4.)
ISBN 978-963-89572-0-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3435500]
MARC

ANSEL
UTF-811969 /2012.
Moning, Karen Marie
Shadowfever (magyar)
   Új nap virrad / Karen Marie Moning ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Cor Leonis, [2012]. - 596 p. ; 21 cm. - (Tündérkrónikák ; 5.)
ISBN 978-963-89572-2-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3435660]
MARC

ANSEL
UTF-811970 /2012.
Nöstlinger, Christine (1936-)
Pferdegeschichten vom Franz (magyar)
   Frici a nyeregben / Christine Nöstlinger ; [ford. Nádori Lídia] ; [Baranyai András illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2012. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 11.)
ISBN 978-963-11-9304-6 kötött : 1890,- Ft
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3437599]
MARC

ANSEL
UTF-811971 /2012.
Oliver, Lauren (1982-)
Pandemonium (magyar)
   Káosz : [a trilógia második kötete] / Lauren Oliver ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 342 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-780-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3436373]
MARC

ANSEL
UTF-811972 /2012.
Parris, S. J. (1974-)
Heresy (magyar)
   Eretnek / S. J. Parris ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 489 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5049-95-8 kötött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
angol irodalom - történelmi regény - bűnügyi regény
820-311.6=945.11
[AN 3435747]
MARC

ANSEL
UTF-811973 /2012.
Paterson, Cynthia
The Foxwood surprise (magyar)
   Karácsonyi meglepetés / írta és ill. Cynthia Paterson és Brian Paterson ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Foxwoodi mesék)
ISBN 978-963-643-438-0 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3435652]
MARC

ANSEL
UTF-811974 /2012.
Poznanski, Ursula (1968-)
Erebos (magyar)
   Erebos : thriller / Ursula Poznanski ; [... ford. Gémes Szilvia]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - 545 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-20-2 kötött : 4900,- Ft
osztrák irodalom - horror - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3435355]
MARC

ANSEL
UTF-811975 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Key of knowledge (magyar)
   A tudás kulcsa / Nora Roberts ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 397 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-549-5 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3438387]
MARC

ANSEL
UTF-811976 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
Key of light (magyar)
   A fény kulcsa / Nora Roberts ; [ford. Erős László]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 410 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-548-8 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3438380]
MARC

ANSEL
UTF-811977 /2012.
Roberts, Nora (1950-)
   A smaragd nyakék legendája / [Nora Roberts] ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 413 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: CatherineÞ; Amanda. - Egys. cím: Courting Cathrine ; A man for Amanda. - keretcím: A Calhoun család
ISBN 978-963-538-476-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3435622]
MARC

ANSEL
UTF-811978 /2012.
Roncaglia, Silvia
Alla ricerca del tappeto prezioso (magyar)
   Egy különleges szőnyeg nyomában / Silvia Roncaglia, Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Budapest : Móra, 2012. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 1.)
ISBN 978-963-11-9311-4 kötött : 2190,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3437476]
MARC

ANSEL
UTF-811979 /2012.
Roncaglia, Silvia
Tutta colpa dei lamponi blu (magyar)
   Mindennek a kék málna az oka / Silvia Roncaglia, Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Budapest : Móra, 2012. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 2.)
ISBN 978-963-11-9312-1 kötött : 2190,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3437496]
MARC

ANSEL
UTF-811980 /2012.
Salvatore, R. A. (1959-)
Neverwinter (magyar)
   Neverwinter : Neverwinter II. / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 435, [2] p. ; 18 cm
Ford. Antoni Rita. - keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-615-5161-52-0 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3435640]
MARC

ANSEL
UTF-811981 /2012.
To my fabulous man (magyar)
   Csodás férjemnek : Helen Exley ajándékkönyv / ill. Caroline Gardner. - Pécs : Alexandra, 2012. - [58] p. : ill., színes ; 16 cm
Ford. Végh-Tajti Krisztina
ISBN 978-963-297-991-5 kötött
ausztrál irodalom - férj - ajándékkönyv - aforizma
820-84(94)=945.11 *** 394.268.2(0:82-84)
[AN 3437484]
MARC

ANSEL
UTF-811982 /2012.
Tomlinson, Jill
The owl who was afraid of the dark (magyar)
   A bagoly, aki félt a sötétben / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5023-92-7 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3437643]
MARC

ANSEL
UTF-811983 /2012.
   A vágy 12 árnyalata. - Budapest : Harlequin, 2012. - 336 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Tart.: Viharos szilveszteréj / Carly Phillips ; [... ford. Erős László]. Kulcskérdés / Darlene Gardner ; [... ford. Kovács Eszter]. A farkas és Piroska / Kristin Gabriel ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Egys. cím: Propositioned? ; Winter heat ; Simply sexy
ISBN 978-963-538-549-2 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3435561]
MARC

ANSEL
UTF-811984 /2012.
Verne, Jules (1828-1905)
Robur le conquérant (magyar)
   Hódító Robur / Jules Verne ; [illusztrációit Lévay Tamara kész.] ; [ford. Bartócz Ilona]. - Budapest : Holnap, 2012. - 187, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-048-8 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3438526]
MARC

ANSEL
UTF-811985 /2012.
Verne, Jules (1828-1905)
Hector Servadac (magyar)
   Hector Servadac / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona] ; Lévay Tamara illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 339, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-037-2 kötött : 2500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3438479]
MARC

ANSEL
UTF-811986 /2012.
Yaşar Kemal (1923-)
Ağrıdağı efsanesi (magyar)
   Az Ararát legendája / Yaşar Kemal ; [ford. Sipos Áron]. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2012. - 131 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5009-38-9 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3435757]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11987 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Iskola a faliszekrényben / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9287-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437600]
MARC

ANSEL
UTF-811988 /2012.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Kukori és Kotkoda : a nyikorgó daráló és más történetek / írta Bálint Ágnes és Németh Ágnes ; rajz. Mata János. - Budapest : Móra, 2012. - 45, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9270-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437613]
MARC

ANSEL
UTF-811989 /2012.
Bencs Tünde
   Kockacukor : mese a póniról, aki nem akart póni lenni / Bencs Tünde ; Vékony Andrea rajz. - Budapest : Abrakadabra, cop. 2012. - [44] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89615-0-1 kötött : 2100,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437683]
MARC

ANSEL
UTF-811990 /2012.
Benedek Elek (1859-1929)
   Vége jó, minden jó és más mesék / Benedek Elek ; [Szecskó Tamás illusztrációival] ; [vál. ... Kormos István]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 295, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9301-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3438525]
MARC

ANSEL
UTF-811991 /2012.
Berg Judit (1974-)
   Maszat és a csőtörés / [írta] Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-615-5023-96-5 kötött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437601]
MARC

ANSEL
UTF-811992 /2012.
Boros Lajos (1947-)
   Csók-bál / Boros Lajos, Köves Tamás. - Budapest : SDC Kft., 2012. - 206, [9] p. ; 18 cm
borító- és gerinccím: Csókbál
ISBN 978-963-08-3925-9 fűzött
magyar irodalom - filmregény
894.511-31
[AN 3435057]
MARC

ANSEL
UTF-811993 /2012.
Csató László (1930-)
   Hiány / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2012. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-17-7 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3437063]
MARC

ANSEL
UTF-811994 /2012.
Csendes Istvánné
   Karácsonyi padlásmesék / [írta Csendes Istvánné] ; [ill. G. Tot Tóth Gábor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9770-00-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3439515]
MARC

ANSEL
UTF-811995 /2012.
Dániel András (1966-)
   Matild és Margaréta avagy Boszorkányok a Bármi utcából / Dániel András ; a szerző rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 68, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-97-2 kötött : 2490,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437633]
MARC

ANSEL
UTF-811996 /2012.
Dávid Rózsa
   A kagylóban ott zúg a tenger / Dávid Rózsa. - Budapest : Dávid R., 2012-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3437076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2012. - 201 p.
ISBN 978-963-08-2453-8 fűzött
[AN 3437082] MARC

ANSEL
UTF-811997 /2012.
Demse Márton (1943-)
   Értem ne sírj, anyám / Demse Márton. - Budapest : Rím, 2012. - 64 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-00-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435050]
MARC

ANSEL
UTF-811998 /2012.
Devecseri Zoltán (1948-)
   Zsindelyszárnyakon : válogatott és új versek, 1971-2011 / Devecseri Zoltán ; [graf. Szabó Vilmos]. - [Győr] : Hazánk, 2012. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-22-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3436353]
MARC

ANSEL
UTF-811999 /2012.
Ditrói Ákos (1926-)
   A nemek háborúja : hadijelentés a férfi-női frontról : színjáték három felvonásban, kilenc színtéren / Ditrói Ákos. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2012. - 103 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3799-6 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3434887]
MARC

ANSEL
UTF-812000 /2012.
Dorogi Ferenc Miklós (1942-)
   Válogatott versek / Dorogi Ferenc Miklós. - Budapest-Árpádföld : Szerző, 2012. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4886-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435043]
MARC

ANSEL
UTF-812001 /2012.
   Elfelejtett lények boltja / szerk. Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2012. - 114, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-24-1 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(082)(02.053.2)
[AN 3439256]
MARC

ANSEL
UTF-812002 /2012.
Fésűs Alexandra
   Szellemmese / Fésűs Alexandra ; [ill. ... Németh Alina]. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-4911-1 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3435102]
MARC

ANSEL
UTF-812003 /2012.
Filip Tamás (1960-)
   Kő, papír, olló : versek / Filip Tamás ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2012. - 188, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-04-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435124]
MARC

ANSEL
UTF-812004 /2012.
   Friss tinta! : mai gyerekversek / [szerk. Banyó Péter et al.] ; Takács Mari ill. - 4. kiad. - Budapest : Pagony : Csimota, 2012. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
Analitikus leírása: AN 2585802
ISBN 978-615-5023-70-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(082)(02.053.2)
[AN 3439238]
MARC

ANSEL
UTF-812005 /2012.
Gálik Margit
   Mesélj nekem Nagymami! / [... írta, vál. Gálik Margit]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-00-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3436462]
MARC

ANSEL
UTF-812006 /2012.
Gantner Ádám (1972-)
   A siksze / Gantner Ádám. - Budapest : Konkrét Kv., 2012. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4905-0 fűzött : 2990,- Ft
Izrael - helyismeret - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 908.569.4(0:82-94)
[AN 3435635]
MARC

ANSEL
UTF-812007 /2012.
Gárdon Ágnes (1958-)
   Francia park : novellák / Gárdon Ágnes. - Szolnok : Szerző, 2011. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1309-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3436933]
MARC

ANSEL
UTF-812008 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Állatmesék : olvasásra és felolvasásra / Gárdonyi Géza ; [ill. Kecskés Anna]. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2012]. - 20, [12] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-68-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3439523]
MARC

ANSEL
UTF-812009 /2012.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Láthatatlan ember / Gárdonyi Géza ; [átd. Grand Edit]. - [Balatonszentgyörgy] : Magánkiad., 2012. - 57 p. ; 20 cm. - (Könnyen magyarul sorozat, ISSN 2063-7926)
ISBN 978-963-08-3262-5 fűzött
magyar irodalom - regény - tartalmi tömörítvény
894.511-31.05
[AN 3436895]
MARC

ANSEL
UTF-812010 /2012.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Ferenczi György és a Rackajam - Gérecz Attila / [... Szemadám György fotógrafikái Haris László fényképeinek felhasználásával ...]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 36 p. : ill. ; 16x18 cm + CD. - (Hangzó Helikon, ISSN 1786-447X)
ISBN 978-963-227-344-0 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers - rockzene - auditív dokumentum
894.511-14 *** 78.067.26.036.7(439)Rackajam
[AN 3435239]
MARC

ANSEL
UTF-812011 /2012.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Check-in / Gerlóczy Márton. - Budapest : Scolar, 2012. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-378-2 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3437810]
MARC

ANSEL
UTF-812012 /2012.
Grey, Anthony
   Amok avagy A fejvadász éjszakája / Anthony Grey. - Budapest : Sebestyén & Tsa, 2012. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3847-4 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3435638]
MARC

ANSEL
UTF-812013 /2012.
Gulácsy Irén (1894-1945)
   Hamueső : regény / Gulácsy Irén. - Pomáz : Kráter, 2012. - 200 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 29.)
ISBN 978-963-298-094-2 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439610]
MARC

ANSEL
UTF-812014 /2012.
Gyalogh Jusztina
   Rózsák és szalagok / Gyalogh Jusztina. - [Sümeg] : Szerző, cop. 2012. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4885-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3435083]
MARC

ANSEL
UTF-812015 /2012.
Holbay László (1923-)
   Egy nőről álmodom : válogatott versek / Holbay László ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2012. - 285, [13] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88083-7-0 kötött : 2190,- Ft : 7 EUR
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(437.6)
[AN 3435142]
MARC

ANSEL
UTF-812016 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Jó nekem! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9199-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3438528]
MARC

ANSEL
UTF-812017 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! (angol)
   Great! / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [... transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2012. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9200-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3437447]
MARC

ANSEL
UTF-812018 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! (francia)
   J'ai de la chance! / Éva Janikovszky ; ill. de László Réber ; [trad. ... Thierry Loisel]. - Budapest : Móra, 2012. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9252-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=40
[AN 3437443]
MARC

ANSEL
UTF-812019 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Jó nekem! (német)
   Ich hab's gut! / Éva Janikovszky ; Illustrationen von László Réber ; [aus dem Ungarischen von Henriette Schade-Engl]. - Budapest : Móra, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9253-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93
[AN 3438530]
MARC

ANSEL
UTF-812020 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9308-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3438534]
MARC

ANSEL
UTF-812021 /2012.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Velem mindig történik valami (német)
   Mir passiert immer etwas / Éva Janikovszky ; [Ill. von László Réber] ; [aus dem Ungarischen von Irene Kolbe]. - Budapest : Móra, 2012. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9309-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3438393]
MARC

ANSEL
UTF-812022 /2012.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Pannon énekek / Káliz Sajtos József ; [kiad. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2011. - 78, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9830-21-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3437088]
MARC

ANSEL
UTF-812023 /2012.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Kicsi Lili / Karafiáth Orsolya ; Filó Vera illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2012. - 266, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-381-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3437840]
MARC

ANSEL
UTF-812024 /2012.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   A humor, a teljes igazság : [válogatott novellák] / Karinthy Frigyes ; [szöveggond., a mű ... elemzését segítő anyag elkészítése Simándi Klára]. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 235 p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-7092-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3435032]
MARC

ANSEL
UTF-812025 /2012.
Károly Imre
   A láthatatlanná vált királyfi / Károly Imre meséje ; Nagy Zita illusztrációival. - [Budapest] : Pongrác, 2011. - 57, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5131-17-2 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3435118]
MARC

ANSEL
UTF-812026 /2012.
Kelemen Lajos (1954-)
   Égni másért se : válogatott esszék / Kelemen Lajos. - Budapest : Rím, 2012. - 203 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-7868-98-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - ezredforduló - esszé - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3435054]
MARC

ANSEL
UTF-812027 /2012.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Bumburi és a papagáj / [írta és rajz.] Kőszeghy Csilla. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5023-98-9 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437646]
MARC

ANSEL
UTF-812028 /2012.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 2945988]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 2012. - 537 p.
ISBN 978-963-539-790-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3436463] MARC

ANSEL
UTF-812029 /2012.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
   Luca így látja / Lőrincz Judit Lívia ; [rajz. Paller Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, 2012. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5054-56-3 kötött : 2899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3435496]
MARC

ANSEL
UTF-812030 /2012.
Makkai Sándor (1890-1951)
   Holttenger / Makkai Sándor. - Pomáz : Kráter, 2012. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 25.)
ISBN 978-963-298-046-1 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439608]
MARC

ANSEL
UTF-812031 /2012.
Maros Edit
   Hűvösvölgyi suli / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, 2012. - 378, [3] p. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-88735-6-9 fűzött : 2899,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3435600]
MARC

ANSEL
UTF-812032 /2012.
Méray Tibor (1924-)
   Egy és más : történetek, történelem, tört értelem / Méray Tibor. - Budapest : Jószöveg Műhely, 2012. - 272 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5009-00-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3435745]
MARC

ANSEL
UTF-812033 /2012.
   Mesélj nekem Nagypapi!. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9581-30-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3436469]
MARC

ANSEL
UTF-812034 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Pótkötet a Hóman-Szekfűhöz / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2012. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3387-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - vers
894.511-14 *** 943.9(092)(0:82-14)
[AN 3437066]
MARC

ANSEL
UTF-812035 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Schmitt Páltól Gyurcsány Ferencig / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2012. - 96 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9864-19-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3436913]
MARC

ANSEL
UTF-812036 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Zsuzsika elmenőben / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2012. - 64 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4627-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3436931]
MARC

ANSEL
UTF-812037 /2012.
Molnár László Gábor (1946-)
   Zsuzsika elmenőben / Molnár László Gábor. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Szerző, 2012. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4941-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3436927]
MARC

ANSEL
UTF-812038 /2012.
Molnár Rezső (1944-)
   Kegyetlen, boldog idők : elbeszélések / Molnár Rezső. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2011. - 327, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-05-6 kötött : 2580,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3435469]
MARC

ANSEL
UTF-812039 /2012.
Nagy Ákos
   Bennem lakik / Nagy Ákos. - [Szekszárd] : Szerző, cop. 2012. - 55 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4952-4 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435108]
MARC

ANSEL
UTF-812040 /2012.
Nagy Ilona (1944-|)
   Érzések és gondolatok útvesztőiben : versek / Nagy Ilona. - Debrecen : Magánkiad., 2012. - 305 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4421-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434918]
MARC

ANSEL
UTF-812041 /2012.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   A királyok is emberek voltak : Árpád-házi és Anjou királyok / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : Szerző, 2012. - 151 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4988-3 fűzött
Árpád-ház
Anjou-ház
magyar irodalom - uralkodó - magyar történelem - verses epika
894.511-13 *** 943.9(092)(0:82-13)
[AN 3434912]
MARC

ANSEL
UTF-812042 /2012.
Nala, B. B.
   A szívvirág és a Hold / B. B. Nala. - Budapest : Révai Digitális K., 2012. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-239-082-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3436810]
MARC

ANSEL
UTF-812043 /2012.
   Negyedszázad szolgálatában : in memoriam Nyugati Magyarság & Miklóssi István / [szerk. Domonkos László]. - Budapest : Pannon-Kultúra, 2012. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89252-3-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3435456]
MARC

ANSEL
UTF-812044 /2012.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Bors néni könyve / Nemes Nagy Ágnes ; [Keresztes Dóra rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 45, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9329-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3438318]
MARC

ANSEL
UTF-812045 /2012.
Ötvös László (1930-)
   Válogatott versek / Ötvös László. - Budapest : Rím, 2012. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 2.)
ISBN 978-963-7868-99-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3434956]
MARC

ANSEL
UTF-812046 /2012.
Pintér Bence
   A szivarhajó utolsó útja : [fejezetek a Duna-menti Köztársaság történetéből] / Pintér Bence, Pintér Máté. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-94-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3435746]
MARC

ANSEL
UTF-812047 /2012.
Pozsár Edit
   Pepi kalóz és az elrabolt királylány / Pozsár Edit ; [Faltisz Alexandra illusztrációival]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 1.)
ISBN 978-963-11-9271-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3438537]
MARC

ANSEL
UTF-812048 /2012.
Punk Mária (1971-)
   Új álmok : versek / Punk Mária ; [kiad. a Paraliturgikus Kutatások Műhelye]. - Röszke ; [Szeged] : Paraliturgikus Kut. Műhelye, 2011. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-1749-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435343]
MARC

ANSEL
UTF-812049 /2012.
Radnai Gáborné
   Őrjítő kór [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106715. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-97-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3439196]
MARC

ANSEL
UTF-812050 /2012.
Radnai Gáborné
   Rontás virága [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106713. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-99-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3439163]
MARC

ANSEL
UTF-812051 /2012.
Radnai Gáborné
   Téves diagnózis [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106714. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-98-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3439173]
MARC

ANSEL
UTF-812052 /2012.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Nászajándék Salzburgból / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-79-7 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3436475]
MARC

ANSEL
UTF-812053 /2012.
Sajó Sándor (1868-1933)
   Szép szülőföldem Felvidék : Sajó Sándor versei. - [Budapest] : SikerX Bt., 2012. - 454 p. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 5.)
ISBN 978-963-7082-39-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3437383]
MARC

ANSEL
UTF-812054 /2012.
Sepsi Sándor
   Az álmok útján : Sepsi Sándor versei. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 137, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-57-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435115]
MARC

ANSEL
UTF-812055 /2012.
Serfőző Simon (1942-)
   Világfa / Serfőző Simon. - Miskolc : Z-Press, 2012. - 174, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9493-62-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435093]
MARC

ANSEL
UTF-812056 /2012.
Sinka Erzsébet (1929-)
   Múló nyárban : válogatott versek / Sinka Erzsébet. - [Budapest] : Nagy Kft., 2012. - 167 p. ; 21 cm
Kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435933]
MARC

ANSEL
UTF-812057 /2012.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   33 rövid történet és néhány hosszabb : [szépirodalom] / Sípos (S) Gyula. - [Törökbálint] : [Sipos Gy.], 2012. - 120 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-4969-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3434961]
MARC

ANSEL
UTF-812058 /2012.
Sohonyai Attila (1988-)
   Fiatalkori szennyeződések / Sohonyai Attila ; [ill. Halász Béla, Gilicze Nikolett, Szabó Antal]. - [Gyönk] : Magánkiad., 2012. - 105 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-4789-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435112]
MARC

ANSEL
UTF-812059 /2012.
Szabó Krisztina
   Egyszer volt egy vízimalom / Szabó Krisztina ; ill. Egri Mónika. - [Érd] : [Szabó K.], cop. 2012. - 17 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4761-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3435243]
MARC

ANSEL
UTF-812060 /2012.
Szabó Zsolt (1978-)
   Lili és Lala : kalandos Karácsony / [írta Szabó Zsolt] ; [ill. Eszes Hajnal]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 71 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-284-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437445]
MARC

ANSEL
UTF-812061 /2012.
Szegedi Márton
   Hiány és tökély / Szegedi Márton. - [Jászberény] : Magánkiad., cop. 2012. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4760-5 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3435069]
MARC

ANSEL
UTF-812062 /2012.
Szekeres Kató
   Faragott szív : romantikus versek / Szekeres Kató. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Bakai B., 2011. - 123 p. : ill. ; 22 cm. - (Maruska sorozat)
ISBN 978-963-89250-2-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3439589]
MARC

ANSEL
UTF-812063 /2012.
Szekeres Mária (1948-)
   Zarándok napló : versek, naplóvallomások / Szekeres Mária. - Budapest ; Újrónafő : 3BT, 2012. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-21-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3436889]
MARC

ANSEL
UTF-812064 /2012.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-018-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3439258]
MARC

ANSEL
UTF-812065 /2012.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 45. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9266-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3438569]
MARC

ANSEL
UTF-812066 /2012.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 34. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9268-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3438314]
MARC

ANSEL
UTF-812067 /2012.
Wernke Bernát (1954-)
   Egy tékozló ifjú levelei / Wernke Bernát ; Bugyács Sándor rajz. ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2012. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-18-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3435154]
MARC

ANSEL
UTF-812068 /2012.
Zaymus Gyula (1893-1967)
   János mester [elektronikus dok.] : regényes korrajz a Buda felszabadulását követő időkből / Zaymus Gyula ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - 2. kiad. - Szöveg (prc : 1.1 MB) (epub : 716 KB). - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106676. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5149-26-9 (prc)
ISBN 978-615-5149-25-2 (epub)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3437536]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

12069 /2012.
   Az állatkert : több mint 40 matricával!. - Pécs : Alexandra, 2012. - [12] p., [2] fol. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-297-889-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3436062]
MARC

ANSEL
UTF-812070 /2012.
Bálint Mariann (1981-)
   Daloskönyv gyerekeknek / Bálint Mariann rajz. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2012]. - [32] p. : ill., színes, részben kotta ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-66-6 kötött
képeskönyv - gyermekdal
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3439526]
MARC

ANSEL
UTF-812071 /2012.
Bálint Mariann (1981-)
   Mondókáskönyv kicsiknek / Bálint Mariann rajz. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-67-3 kötött
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3439535]
MARC

ANSEL
UTF-812072 /2012.
Bálint Mariann (1981-)
   Tipegő : mondókák, dalok, játékok gyermekekkel / Bálint Mariann rajz. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2012]. - 31 p. : ill., színes, részben kotta ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-65-9 kötött
mondóka - gyermekdal - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67
[AN 3439528]
MARC

ANSEL
UTF-812073 /2012.
Balogh P. Hédi
   Szeder, a tanya őre / Balogh P. Hédi ; rajz Kecskés Anna. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 88.)
ISBN 978-963-9989-61-0 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435497]
MARC

ANSEL
UTF-812074 /2012.
Beyers, Annick
Mirakelland (magyar)
   Álomország / Annick Beyers, Lucy Elliott ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : General Press, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-437-3 kötött : 2500,- Ft
gyermekirodalom - flamand irodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 839.32-34(02.053.2)=945.11
[AN 3436061]
MARC

ANSEL
UTF-812075 /2012.
Brückner Judit
   Ajándékozni jó / Brückner Judit ; rajz Fucskó Ferenc. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 93.)
ISBN 978-963-9989-66-5 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435526]
MARC

ANSEL
UTF-812076 /2012.
Cars (magyar)
   Verdák / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-356-0 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439594]
MARC

ANSEL
UTF-812077 /2012.
Chaudun, Elsa
Si j'étais... docteur (magyar)
   Ha én orvos lennék.. / szöveg Elsa Chaudun ; [rajzok ... Bernard Le Gall] ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 23 p., [4] t., [6] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
Kihajtható, kivehető ábrákkal. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5065-24-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3436219]
MARC

ANSEL
UTF-812078 /2012.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Disney. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-353-9 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439599]
MARC

ANSEL
UTF-812079 /2012.
Devecsery László (1949-)
   Dalol az esztendő : verses kifestő / Devecsery László ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 92.)
ISBN 978-963-9989-67-2 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435522]
MARC

ANSEL
UTF-812080 /2012.
   Élet a tanyán : több mint 40 matricával!. - Pécs : Alexandra, 2012. - [12] p., [2] fol. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-297-887-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3436046]
MARC

ANSEL
UTF-812081 /2012.
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Walt Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-358-4 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439593]
MARC

ANSEL
UTF-812082 /2012.
   Hamupipőke. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenc meséim)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-297-870-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437412]
MARC

ANSEL
UTF-812083 /2012.
   Hófehérke és a hét törpe. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenc meséim)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-868-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437418]
MARC

ANSEL
UTF-812084 /2012.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák / ... vál. és a játékleírásokat kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Naphegy K., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9869-23-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3439260]
MARC

ANSEL
UTF-812085 /2012.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák / ... vál. és a játékleírásokat kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Naphegy K., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-9869-24-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3439261]
MARC

ANSEL
UTF-812086 /2012.
   Jancsi és Juliska. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenc meséim)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-872-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437399]
MARC

ANSEL
UTF-812087 /2012.
   Kicsi vagyok én.. : mondókák gyerekeknek / rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 90.)
ISBN 978-963-9989-63-4 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435506]
MARC

ANSEL
UTF-812088 /2012.
   A kis hableány. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenc meséim)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-873-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437408]
MARC

ANSEL
UTF-812089 /2012.
Lévay Erzsébet
   Micike költözik : [egy kiscica kalandjai] / Lévay Erzsébet ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 89.)
ISBN 978-963-9989-62-7 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435502]
MARC

ANSEL
UTF-812090 /2012.
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-354-6 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439597]
MARC

ANSEL
UTF-812091 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-94-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439154]
MARC

ANSEL
UTF-812092 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-88-0 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3439147]
MARC

ANSEL
UTF-812093 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-95-8 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439151]
MARC

ANSEL
UTF-812094 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-86-6 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439120]
MARC

ANSEL
UTF-812095 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-87-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3439121]
MARC

ANSEL
UTF-812096 /2012.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-89-7 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439155]
MARC

ANSEL
UTF-812097 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Pufi malac oviba megy / Miklya Luzsányi Mónika ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 87.)
ISBN 978-963-9989-64-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435495]
MARC

ANSEL
UTF-812098 /2012.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Zenevári vidám muzsikusok / Miklya Luzsányi Mónika ; rajz Vágó-Nagy Lili. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 91.)
ISBN 978-963-9989-65-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435517]
MARC

ANSEL
UTF-812099 /2012.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Jak štěňátko dostalo chuť na med (magyar)
   A kíváncsi kutyus és a lépes méz / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Iva Hercíková ; [ford. Balázs Andrea]. - Budapest : Móra, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-11-9290-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437638]
MARC

ANSEL
UTF-812100 /2012.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A kesztyű / Móra Ferenc ; rajz Kelemen Czakó Rita. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 94.)
ISBN 978-963-9989-68-9 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435531]
MARC

ANSEL
UTF-812101 /2012.
One hundred and one Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya / Disney. - Budapest : Egmont, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-355-3 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439592]
MARC

ANSEL
UTF-812102 /2012.
   Piroska és a farkas. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenc meséim)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-869-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437401]
MARC

ANSEL
UTF-812103 /2012.
Ray, Jane (1960-)
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke : térbeli meseszínház / Jane Ray ; [ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22x28 cm
ISBN 978-963-89013-9-2 kötött : 3400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435363]
MARC

ANSEL
UTF-812104 /2012.
Scarry, Richard (1919-1994)
Great big air book (magyar)
   Légi parádé Tesz-vesz Városban / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2012. - 69 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9203-2 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438539]
MARC

ANSEL
UTF-812105 /2012.
Schneider, Liane
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 2.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437920]
MARC

ANSEL
UTF-812106 /2012.
Schneider, Liane
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 4.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437923]
MARC

ANSEL
UTF-812107 /2012.
Schneider, Liane
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 1.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437919]
MARC

ANSEL
UTF-812108 /2012.
Schneider, Liane
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 5.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437925]
MARC

ANSEL
UTF-812109 /2012.
Schneider, Liane
Conni lernt reiten (magyar)
   Bori lovagolni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 11.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437929]
MARC

ANSEL
UTF-812110 /2012.
Schneider, Liane
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 9.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437926]
MARC

ANSEL
UTF-812111 /2012.
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / Disney. - Budapest : Egmont, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-357-7 fűzött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439598]
MARC

ANSEL
UTF-812112 /2012.
Stamm, Peter (1963-)
Heidi (magyar)
   Heidi / írta Peter Stamm ; ill. Hannes Binder ; Johanna Spyri nyomán ; ford. Bán Zoltán András. - Budapest : Scolar, 2012. - 41, [5] p. : ill., színes ; 23x30 cm
ISBN 978-963-244-390-4 kötött : 2950,- Ft
svájci német irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)(494)=945.11 *** 830-31(02.053.2).04(494)=945.11
[AN 3437644]
MARC

ANSEL
UTF-812113 /2012.
   A Szépség és a Szörnyeteg. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-871-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437414]
MARC

ANSEL
UTF-812114 /2012.
   Tűzoltók : több mint 40 matricával!. - Pécs : Alexandra, 2012. - [12] p., [1] fol. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Béresi Ákos
ISBN 978-963-297-890-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3436055]
MARC

ANSEL
UTF-812115 /2012.
Walsh, Barbara (1948-)
Sammy in the sky (magyar)
   Sammy az égen / Barbara Walsh ; ill. Jamie Wyeth ; [ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - [31] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5131-19-6 kötött : 2700,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3435127]
MARC

ANSEL
UTF-812116 /2012.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese az erdőről : mesekönyv és foglalkoztató óvodásoknak és kisiskolásoknak / Wass Albert ; [ill. Gábor Emese]. - [Pomáz] : Kráter, cop. 2012. - [32], [8] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-298-105-5 fűzött : 680,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3439884]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

12117 /2012.
Gonick, Larry (1946-)
Cartoon history of the universe (magyar)
   Képregényes világtörténet / Larry Gonick ; [ford. Kepes János]. - [Budapest] : Nyitott Kvműhely, 2012-. - ill. ; 27 cm. - (Artcomix, ISSN 1787-4831)
világtörténelem - képregény
087.6:084.11 *** 930.9
[AN 3439551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nagy bummtól Nagy Sándorig. - 2012. - 350 p.
ISBN 978-963-310-178-0 fűzött : 3980,- Ft
[AN 3439556] MARC

ANSEL
UTF-812118 /2012.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (10.) (2012) (Pécs)
   10. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Szamonek Vera ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2012. - 432 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: X. Grastyán Konferencia. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-470-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3437049]
MARC

ANSEL
UTF-8