MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2012

Created at 2012/12/21 13:05:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Euphróniosz - Fokin. - cop. 2012. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6802-7 kötött : 3490,- Ft
[AN 3439185] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2 /2013.
   A 46. Magyar Nyelv Hete előadásai Vas megyében / [rend., kiad. a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., cop. 2012. - 55 p. : ill. ; 21 cm
A megnyitót Szombathelyen, 2012. ápr. 23-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5288-00-5 fűzött
magyar nyelv - anyanyelv - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szombathely) *** 809.451.1 *** 800.71
[AN 3438543]
MARC

ANSEL
UTF-83 /2013.
   "Beteg vagy egészségügy" : a betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? : az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa / [szerk. Borza Beáta] ; [kiad. az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., 2012. - 202 p. ; 20 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. április 28-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89170-9-6 fűzött
Magyarország - betegjog - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 614.253.83(439)
[AN 3439232]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2013.
Pécsi Sürgősségi Napok (7.) (2012)
   VII. Pécsi Sürgősségi Napok : 2012. szeptember 28-29. : előadáskivonatok = VII. Critical Care Days in Pécs : 28-29th September, 2012 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend. a Magyar Ápolástudományi Társaság, PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - Pécs : PTE ETK, 2012. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7178-66-5 fűzött
sürgősségi ellátás - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 616-039.74 *** 614.8
[AN 3437968]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2013.
Sucsan, Charles (1932-)
   Charles Sucsan, Budapest : Melange Galéria, Budapest, 2012. szeptember 5 - szeptember 28. - [Budapest] : [Melange Galéria], [2012]. - 22 p. : ill., színes ; 15x21 cm
A "Vonalak szimfóniája" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar,francia és angol nyelven
Fűzött
Kanada - külföldön élő magyar személyiség - festőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 75(=945.11)(71)(092)Sucsan,_C.
[AN 3438074]
MARC

ANSEL
UTF-86 /2013.
   A Szigetköz színei : Moson Megyei Tárlat, 2012 / [... rend. Borbély Károly, Székely Zoltán, Varga György] ; [rend. a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás, Flesch Károly Kulturális Központ]. - [Mosonmagyaróvár] : [Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás], [2012]. - 12 p. : ill., színes ; 30 cm
A Mosonmagyaróváron, 2012. aug. 16 - szept. 7. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Győr-Moson-Sopron megye - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Mosonmagyaróvár) *** 73/76(439.114)"200"
[AN 3438099]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7 /2013.
Nagy Géza (1855-1915)
   A magyar viseletek története / szövegét írta Nagy Géza ; rajz. és festette Nemes Mihály ; [közread. az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : Kossuth : OSZK, cop. 2012. - [468] pag.var. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
A mellékletben Dózsa Katalin, F. tanulmányával. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1900. - Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7194-2 kötött : 9990,- Ft
Magyarország - viselettörténet - tárgyi néprajz - album - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 39(=945.11) *** 391(439)".../18"(084.1)
[AN 3439330]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8 /2013.
Gupta, Gauri Shankar
Unraveling mysteries of life (magyar)
   Az élet rejtélyeinek feltárása : modern tudomány és ősi bölcsesség / Gauri Shankar Gupta ; [ford. Dienes István és Dienes-Nagy Erika]. - [Budapest] : Vaszistha Kft., 2012. - 403 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 401-403.
ISBN 978-963-08-4081-1 fűzött
tudományfilozófia - védizmus - hinduizmus - élet
001 *** 294.5 *** 294.11 *** 128
[AN 3438172]
MARC

ANSEL
UTF-89 /2013.
Gupta, Gauri Shankar
   Unraveling mysteries of life : modern science and ancient wisdom / Gauri Shankar Gupta. - [Budapest] : Vaszistha Kft., cop. 2012. - 399 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 397-399.
ISBN 978-963-08-4080-4 fűzött
tudományfilozófia - élet - védizmus - hinduizmus
001 *** 128 *** 294.5 *** 294.11
[AN 3438168]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10 /2013.
Miller, Larry
Exploring the "zone" (magyar)
   A zóna élménye : [a tizenegy felismerés összefoglalásával] / Larry Miller, James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012, cop. 2002. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-977-9 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3440121]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2013.
Schache, Ruediger
Der Herzberater (magyar)
   Szívtanácsadó / Ruediger Schache ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-528-743-7 kötött : 3990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3437783]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

12 /2013.
Dennis, Kingsley L.
New consciousness for a new world (magyar)
   Új tudatosság egy új világért / Kingsley L. Dennis ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 260 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 249-260.
ISBN 978-963-529-146-5 kötött : 3290,- Ft
világvége - ezoterika
502.58 *** 133
[AN 3437924]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2013.
My first look at nature : land (magyar)
   Első könyvem : a föld : Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-343-315-7 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3439013]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2013.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival / Disney. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3439036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Madarak / [ford. Zölei Anikó és Szarvas Ildikó]. - 2012. - 48 p.
ISBN 978-963-343-331-7 kötött : 1190,- Ft
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3439023] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Emlősök / [ford. Zölei Anikó és Szarvas Ildikó]. - 2012. - 48 p.
ISBN 978-963-343-332-4 kötött : 1190,- Ft
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 3439030] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

15 /2013.
Harris, Nicholas
Dinosaur trek (magyar)
   Egy dinó-szafari naplója / [írta Nicholas Harris] ; [ill. Peter Dennis] ; [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 46 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kulcs a múlthoz)
ISBN 978-615-5230-05-9 kötött : 1850,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3437974]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2013.
Nemecz Ernő (1920-)
   Nyomelemek szerepe a geológiában / Nemecz Ernő ; [kiad. a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet ...]. - Budapest : MFGI, 2012. - 234 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 209-227.
ISBN 978-963-671-290-7 fűzött
geológia - földtani kutatás - analitikai kémia - nyomelem - ásvány
55 *** 549 *** 543
[AN 3438846]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

17 /2013.
Heereman-Unterberg, Sylvia von
Kleine Reiter ganz gross (magyar)
   Kis lovasok nagy könyve / Sylvia von Heereman-Unterberg & Thea Ross ; [ill. Susanne Tommes]. - Budapest : Papp-Ker, [2012]. - 39 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9418-16-1 kötött
- lovaglás - gyermekkönyv - képeskönyv
599.723(02.053.2) *** 798.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437938]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2013.
Viering, Kerstin (1971-)
Die letzten Tierparadiese (magyar)
   Az állatvilág képekben : a világ veszélyeztetett fajai / Kerstin Viering, Roland Knauer. - Pécs : Alexandra, 2012. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Ford. Kocsor Ferenc
ISBN 978-963-297-983-0 kötött
vadon élő állat - védett állat
59 *** 504.74.06
[AN 3439355]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

19 /2013.
   Affektív pszichológia : az emberi késztetések és érzelmek világa : egyetemi tankönyv / szerk. Bányai Éva és Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2013. - 640 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-390-8 fűzött : 8800,- Ft
lélektan - érzelem - egyetemi tankönyv
159.942(075.8)
[AN 3439164]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2013.
Bajusz Judit
   Fejlődés, gondozás, táplálás gyermekkorban / Bajusz Judit, Fiedler Orsolya, Tobak Orsolya. - Budapest : Medicina, 2013. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-409-7 fűzött : 2600,- Ft
csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3439177]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2013.
Bays, Jan Chozen
How to train a wild elephant and other adventures in mindfulness (magyar)
   Hogyan szelidítsünk meg egy vad elefántot? : pofonegyszerű éberségi gyakorlatok a tartalmasabb és vidámabb életért / Jan Chozen Bays ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 226 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-144-1 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3437946]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2013.
Berend Róbert 1941-
   Önfejlesztő meditációk / Berend Róbert ; [rajzokat kész. Berend Dóra]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Lunarimpex, 2012. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 342-343.
ISBN 978-963-9219-84-7 fűzött : 3500,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3440794]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2013.
Brown, Brené
The gifts of imperfection (magyar)
   Élj szívvel-lélekkel! : [10 útjelző az önbecsüléshez] / Brené Brown ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-196.
ISBN 978-963-529-140-3 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3437857]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2013.
Chabut, LaReine
Core strength for dummies (magyar)
   Alakformálás / LaReine Chabut ; [ford. Tarr Zsófia]. - Budapest : Panem Kv., 2012. - VII, 155 p. : ill. ; 17 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-08-0 fűzött : 1450,- Ft
torna
613.71
[AN 3439101]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2013.
Dukan, Pierre (1941-)
Les recettes Dukan (magyar)
   Dukan-receptek : a tartós fogyás titka / Pierre Dukan ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-693-3 fűzött : 3499,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3439269]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2013.
   Emlő- és nőgyógyászati onkológia / szerk. Bodoky György, Kopper László. - Budapest : Medicina, 2012. - 426 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-408-0 kötött
onkológia - nőgyógyászat
618-006
[AN 3439172]
MARC

ANSEL
UTF-827 /2013.
Gray, John (1951-)
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek : [az igazi párkapcsolat kézikönyve] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 274 p. ; 20 cm
Megj. "A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról" címmel is
ISBN 978-963-9711-27-3 fűzött : 2990,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1
[AN 3440832]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Was will ich? (magyar)
   Mit akarok? : a döntés bátorsága / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 171 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-963-314-031-4 fűzött
döntés - mentálhigiénia - akaratszabadság
159.947.2 *** 613.865 *** 234.9
[AN 3439301]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2013.
Holick, Michael F.
The vitamin D solution (magyar)
   A nélkülözhetetlen D-vitamin : a leggyakoribb egészségi probléma gyógyítása három lépésben / Michael F. Holick ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 355, [4] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 317-339.
ISBN 978-963-530-983-2 kötött : 3500,- Ft
vitamin - vitaminhiány
612.015.6
[AN 3438135]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2013.
   Orvosi antrolpológia / [szerk.] Lázár Imre, Pikó Bettina. - [Budapest] : Medicina, 2012. - 582 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-406-6 kötött : 8400,- Ft
orvostudomány - embertan - kulturális antropológia
61 *** 572 *** 39
[AN 3440614]
MARC

ANSEL
UTF-831 /2013.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 272 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 263-272.
ISBN 978-963-248-197-5 fűzött : 1780,- Ft
gyermekpszichiátria - gyermeklélektan
159.922.7 *** 616.89-053.2
[AN 3441038]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2013.
Redfield, James
God and the evolving universe (magyar)
   Isten és a fejlődő világyegyetem / James Redfield, Michael Murphy, Sylvia Timbers ; [ford. Révbíró Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2012, cop. 2002. - 349 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-297-971-7 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3440126]
MARC

ANSEL
UTF-833 /2013.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les enfants de 6 à 9 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 6-9 éves korig / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Libri, 2012. - 257, [6] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők)
Bibliogr.: p. [259-260].
ISBN 978-963-310-138-4 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - iskoláskor
159.922.7 *** 37.018.1-053.5
[AN 3438858]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2013.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les préados de 9 à 12 ans (magyar)
   Pszichotrükkök 9-12 éves korig : a prepubertás / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Libri, 2012. - 239, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők)
Bibliogr.: p. [237-239].
ISBN 978-963-310-139-1 fűzött : 2490,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés - serdülőkor
159.922.8 *** 37.018.1-053.6
[AN 3438862]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

35 /2013.
Allen, Paul (1953-)
Idea man (magyar)
   Az ötletember : a Microsoft társalapítójának visszaemlékezései / Paul Allen ; [ford. Somogyi Ágnes]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 376 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-090-4 kötött
Allen, Paul (1953-)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - innováció - 20. század - 21. század
681.3(73)(092)Allen,_P. *** 330.341.1
[AN 3438555]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2013.
Bakonyi Géza (1950-2007)
   Bevezetés a könyvtári informatika alapjaiba : tankönyv / Bakonyi Géza, Kokas Károly. - Jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2012. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Habent sua fata libelli, ISSN 1788-2869 ; 2.)
ISBN 978-963-482-764-1 fűzött
könyvtári informatika - egyetemi tankönyv
681.3.004.14(075.8) *** 022.9
[AN 3440845]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

37 /2013.
Rendek László
   Jó lenne egy kemence! : udvari és belső kemencék építése, használata : fűtés, sütés, főzés, aszalás, füstölés / Rendek László. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2012. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 15.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött : 800,- Ft
kemence - sütés
683.95 *** 664.65
[AN 3438629]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

38 /2013.
Castor, Harriet
The Usborne book of big machines (magyar)
   Nagygépek könyve / [Harriet Castor, Clive Gifford és Caroline Young] ; [ford. ... Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-150-4 fűzött : 3000,- Ft
jármű - munkagép - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3439045]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2013.
Dörflinger, Michael (1966-)
Bildatlas Oldtimer (magyar)
   Oldtimerek képekben / Michael Dörflinger. - Pécs : Alexander, 2012. - 304 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Palágyi Zsolt
ISBN 978-963-297-984-7 kötött
személygépkocsi - autógyártás - fényképalbum
629.114.6(100)(091)(084.12)
[AN 3439370]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2013.
Fennel, Stephan
Bildatlas Motorräder (magyar)
   Motorkerékpárok képekben / Stephan Fennel. - Budapest : Alexandra, 2012. - 304 p. : ill., színes ; 31 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-297-982-3 kötött
motorkerékpár - album
629.118.6(084.12)
[AN 3439385]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2013.
Szőke Csaba
   250 fölött : a leggyorsabb motorkerékpárok / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 30, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5168-11-6 kötött
motorkerékpár - album
629.118.6(084.12)
[AN 3438622]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

42 /2013.
Farkas Márta
   Golden retriever / [írta Farkas Márta]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Házi kedvenceink, ISSN 2063-8000 ; 2.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-9677-30-2 fűzött
kutyatartás
636.7.088
[AN 3439090]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2013.
Füzesiné Szegvári Zsuzsa
   Magyar vizsla / [írta Füzesiné Szegvári Zsuzsa]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Házi kedvenceink, ISSN 2063-8000 ; 4.)
ISBN 978-963-9677-28-9 fűzött
kutyatartás - vizsla
636.7.088
[AN 3439093]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2013.
Horváth Szilvia
   Yorkshire terrier / [írta Horváth Szilvia]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Házi kedvenceink, ISSN 2063-8000 ; 1.)
ISBN 978-963-9555-40-2 fűzött
kutyatartás
636.7.088
[AN 3439003]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2013.
   Inváziós növényfajok Magyarországon / szerk. Csiszár Ágnes ; [közread. a Nyugat-Magyarországi Egyetem]. - Sopron : NYME, 2012. - 364 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-050-9 fűzött
Magyarország - gyomnövény - inváziós faj
632.51(439) *** 581.524.2(439)
[AN 3438377]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2013.
Kiss Attila (1971-)
   Az Egerfood Regionális Tudásközpontban végrehajtott kutatási, illetve termék- és technológiafejlesztési tevékenységek eredményei, 2011. július 1 - 2012. augusztus 31 / kész. Kiss Attila, Naár Zoltán. - Eger : EKF Egerfood Regionális Tudásközp., 2012. - 57 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
élelmiszeripar - élelmiszer-technológia - innováció - konferencia-kiadvány
663/664 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3437951]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2013.
Ross, Thea
Mein grosses Hundebuch (magyar)
   Kis gazdik nagy kutyakönyve / Thea Ross. - Budapest : Papp-Ker, [2012]. - 45 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 963-9418-52-8 kötött
kutya - kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2) *** 636.7.088(02.053.2)
[AN 3437933]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2013.
Simon József
   Német juhász / [írta Simon József]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Házi kedvenceink, ISSN 2063-8000 ; 3.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-9677-29-6 fűzött
kutyatartás
636.7.088
[AN 3439092]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

49 /2013.
   Desszertek, sütik kezdőknek / [szerk. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 20.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-354-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3438943]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   Ínyenckonyha cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak : 555 recept / Frank Júlia, Zanker Zsuzsa, Csallos Margit. - Budapest : Corvina, 2012. - 258 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5958-9 kötött : 2990,- Ft
diéta - cukorbetegség - fogyókúra - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3440063]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2013.
Halmos Mónika
   Sütemények karácsonyra / [receptek Halmos Monika]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 33.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-053-8 fűzött
karácsony - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3438987]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2013.
Hess, Reinhardt
Pilze & Waldbeeren (magyar)
   Gombás és erdei gyümölcsös szakácskönyv : az erdő kincsei / Reinhardt Hess ; Alexander Walter fotóival ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 139 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5178-13-9 kötött : 3900,- Ft
gomba - bogyós gyümölcs - vadon termő gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8 *** 641.55(083.12):631.963.2
[AN 3438599]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2013.
Horváth Ilona
   Töltött húsos ételek / [... írták Horváth Ilona, Liptai Zoltán, Máté Pálné Terenyei Katalin]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 30.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-9677-58-6 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3438965]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2013.
Kulka János (1958-)
   Önételrajz / Kulka János. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 176 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7175-1 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 791.43.071.2(439)(092)Kulka_J.
[AN 3439190]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2013.
Liscsinszky Béla (1949-)
   Magyar ízek varázsa / Liscsinszky Béla. - Budapest : Mérték, 2012. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5113-53-6 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3438436]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2013.
   Népszerű palacsinták / [szerk. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 17.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-353-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3438938]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2013.
   Pörköltek és paprikások / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 32.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-048-4 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3438984]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2013.
Smith, Gilly
The Jamie Oliver effect (magyar)
   Jamie Oliver : a pasi, az ízek, a forradalom / Gilly Smith ; [ford. Dobosi Bea]. - Budapest : Real Egmont, 2012. - 304 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-343-225-9 fűzött : 3499,- Ft
Oliver, Jamie (1975-)
gasztronómia - szakács - 20. század - 21. század - életrajz
641.5(410)(092)Oliver,_J.
[AN 3439027]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

59 /2013.
Csejtei Dezső (1951-)
   Filozófiai elmélkedések a tájról / Csejtei Dezső, Juhász Anikó. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 383, [3] p. ; 22 cm. - (Monumenta Hispanica, ISSN 1785-4040 ; 6.)
Bibliogr.: p. 353-383.
ISBN 978-615-5257-17-9 fűzött : 3900,- Ft
filozófiatörténet - táj - esztétika - művészetesztétika
1(091) *** 114 *** 7.01
[AN 3438820]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2013.
Gausz András (1956-)
   Filozófusok esélyei szépségkirálynő-választásokon : könyv Kant kopernikuszi fordulatáról, és a tudományos konferenciák természetéről / Gausz András. - Budapest ; Szeged : Közélet K., 2012. - 266 p. ; 21 cm. - (Bölcseleti tanulmányok ; 3.)
Bibliogr.: p. 264-266.
ISBN 978-963-89501-0-9 kötött : 3200,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófia - filozófus - 18. század
1 *** 1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3438709]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2013.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 96 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 69-75.
ISBN 978-615-5257-13-1 fűzött : 2400,- Ft
Németország - filozófus - 19. század
1(430)(092)Nietzsche,_F.
[AN 3438825]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2013.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-1854)
Philosophie und Religion (magyar)
   Filozófia és vallás / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; [ford. Weiss János] ; [... szerk. Gyenge Zoltán]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 104 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-06-3 fűzött : 2400,- Ft
Németország - vallásfilozófia - filozófus - 18. század - 19. század
1(430)(092)Schelling,_F._W._J. *** 21
[AN 3438856]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

63 /2013.
Bindes Ferenc (1934-)
   Bindes atya válogatott írásai. - [Sopron] : Módos A., 2012. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4672-1 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - válogatott művek
244(0:82-821) *** 894.511-821
[AN 3438320]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Párbeszéd a végtelennel : Csaba testvér gondolatai az Istennel való mély és bensőséges kapcsolatról : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2012. - 277 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-227-360-0 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3440071]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2013.
Joó Sándor (1910-1970)
   Számadás : Joó Sándor igehirdetései, 1937-1943. - Budapest : Ajtony A., 2012. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88771-4-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3439181]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2013.
Sipos Emese
   Képes családi Biblia : kicsiknek és nagyoknak / [írta Sipos Emese]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 222, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-251-172-6)
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3439114]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2013.
Soós Sándor (1955-)
   Kismáriacell : Celldömölk búcsújáró helye / Soós Sándor, Soósné Veres Rózsa ; [közread. a] Nagyboldogasszony Plébánia. - Celldömölk : Nagyboldogasszony Plébánia, 2012. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-189.
ISBN 978-963-328-056-0 kötött
Celldömölk - kegyhely - mariológia
248.153.8(439-2Celldömölk) *** 232.931
[AN 3438152]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2013.
Wolterstorff, Nicholas (1932-)
Lament for a son (magyar)
   Korai sirató : fiam emlékére / Nicholas Wolterstorff ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Harmat, 2012. - 150 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-132-4 fűzött
gyászolás
236.1 *** 128
[AN 3439298]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

69 /2013.
Dúlósy Ede István
   Miért haldoklik Magyarország? / Dúlósy Ede István. - Győr : [Dúlósy E. I.], 2012. - 496 p. ; 21 cm
Kötött
Magyarország - társadalom - gazdaság - ezredforduló
316.32(439)"199/200" *** 338(439)"199/200"
[AN 3438837]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2013.
   Isten háta mögött : történetek teremtő emberekről / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2012. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-38-3 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - életmód - falusi környezet - ezredforduló - interjú
316.728(439)"200"(047.53) *** 314.727.3(439)"200"
[AN 3439188]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2013.
Tassoni, Luigi (1957-)
   Comunicazione e mediazione / Luigi Tassoni. - Pécs : PTE Olasz Tansz., 2012. - 110, [2] p. ; 20 cm. - (I seminari di Pécs, ISSN 1789-1051)
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-08-4892-3 fűzött : 12 EUR
kommunikáció
316.77
[AN 3438306]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

72 /2013.
   Ekete-pekete.. : gyermekjátékok minden évszakra / [összeáll. Andó-Tóth Beáta] ; [szerk. Pásztor Csörgei Andrea] ; [ill. Eszes Hajnal]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5220-23-4 kötött : 1990,- Ft
gyermekjáték - mozgásos játék - játék szabadban - gyermekdal
394.3(=945.11) *** 796.1 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3437931]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2013.
   Karácsonyra szeretettel / [összeáll. Ramos Boglárka] ; [szerk. Zimány Bettina, Nagy Emese, Szántó "Cápa" Gábor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - [48] p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-451-2 kötött
ajándékkönyv - karácsony - idézetgyűjtemény
398.332.416(0:82-82)
[AN 3438912]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2013.
   Szeretlek = Love / [összeáll. Ramos Boglárka] ; [szerk. Duzs Mária, Zimány Bettina, Szántó "Cápa" Gábor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - [48] p. : ill., főként színes ; 16 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-251-452-9 kötött
szerelem - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
392.6(0:82-84)
[AN 3438908]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

75 /2013.
Gyurgyák János (1956-)
   Magyar fajvédők : eszmetörténeti tanulmány / Gyurgyák János. - Budapest : Osiris, 2012. - 272 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 229-260.
ISBN 978-963-276-231-9 kötött : 2980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - eszmetörténet - politikatörténet - nacionalizmus - antiszemitizmus - politikus - 20. század - Horthy-korszak
329.17(439)(091)(092) *** 329.18(439)(091)(092) *** 323(439)"192/194" *** 323.14(=945.11)"192/194"
[AN 3439020]
MARC

ANSEL
UTF-876 /2013.
Rocky, Frank
   Az újplutokrácia Magyarországa : az 1986 és 2011 között létrejött 3 új osztály: az újplutokrácia, az újrabszolgaság, a potyautas osztály és kapcsolatuk : publicisztikai analízis / Frank Rocky. - [Miskolc] : [Sziklai F.], 2012. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4842-8 fűzött
Magyarország - politika - társadalom - ezredforduló - esszé
32(439)"199/200"(0:82-4) *** 316.32(439)"199/200"(0:82-4)
[AN 3438397]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2013.
Sakmyster, Thomas (1943-)
   A communist odyssey : the life of József Pogány/John Pepper / by Thomas Sakmyster. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2012. - IX, 249 p., [4] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 978-615-5225-08-6 kötött
Pogány József (1886-1938)
Magyarország - politikus - kommunista párt - magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság - 20. század
32(439)(092)Pogány_J. *** 329.15(439)"191" *** 943.9"1918/1919"
[AN 3438661]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

78 /2013.
   20 év határok nélkül : Vágkirályfa és Gyulafirátót települések közös kiadványa a hagyományőrző csoportjaik közötti 20 éves kapcsolat emlékére, 1992-2012 / [kiad. Gyulafirátót és Vágkirályfa Önkormányzata]. - Gyulafirátót : Önkormányzat ; Vágkirályfa : Önkormányzat, 2012. - 78 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4964-7 kötött
Gyulafirátót - Vágkirályfa - kulturális kapcsolat - hagyománytisztelet - ezredforduló
930.85(439-2Gyulafirátót))"199/200" *** 930.85(437.6-2Vágkirályfa)"199/200" *** 398
[AN 3438838]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2013.
Bakó Krisztián (1974-)
   Okos emberek kolosszális tévedései / [írta Bakó Krisztián]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-459-8 kötött
művelődéstörténet - tudományos tévedés
930.85(100) *** 001.98
[AN 3438952]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2013.
Grandpierre Attila (1951-)
   Atilla és a hunok : a szkíta-hun-magyar folytonosság / Grandpierre K. Endre munkáinak és jegyzeteinek alapján írta Grandpierre Attila. - 2. kiad. - [Zebegény] : Titokfejtő, 2012. - 258, [4] p., [4] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 235-248. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-7707-01-8 kötött : 3490,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
Hun Birodalom - történelem - magyar őstörténet - hunok
936.91 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3440800]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2013.
Harris, Nicholas
Castle adventure (magyar)
   Egy várostrom naplója / [írta Nicholas Harris] ; [ill. Peter Dennis] ; [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 46 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kulcs a múlthoz)
ISBN 978-615-5230-06-6 kötött : 1850,- Ft
művelődéstörténet - középkor - udvari élet - hétköznapi élet - vár - gyermekkönyv
930.85(4)"10/15"(02.053.2) *** 394.012(02.053.2) *** 728.81(02.053.2)
[AN 3437977]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2013.
   Az identitás forrásai : hangok, szövegek, gyűjtemények / [szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2012. - 263 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279)
Az Országos Széchényi Könyvtárban, 2012. jan. 30-án rendezett tudományos ülésszak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-450-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - közgyűjtemény - művészeti élet - könyvkultúra
930.85(439) *** 069(439)
[AN 3439210]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2013.
Kovács András
   Ókori birodalmak / [írta és szerk. Kovács András]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
3D-s szemüveggel
ISBN 978-615-5168-36-9 kötött
művelődéstörténet - ókor - ifjúsági könyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3438609]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2013.
Minc, Alain (1949-)
Le nouveau Moyen âge (magyar)
   A káosz kontinense? : új középkor / Alain Minc ; [ford. Beke Mihály András]. - Budapest : Holnap, 2012. - 187, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-039-6 fűzött : 2100,- Ft
Európa - történelem - politika - társadalmi fejlődés - ezredforduló
940"199/200" *** 32(4)"199/200" *** 316.42(4)
[AN 3438740]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2013.
Nagy Erzsi
   Levelek Párizsba, 1923-24 : Nagy Erzsi Böszörményből, Böszörményről / [... összeáll. Pál Nagy Balázs és Vörösmarty Rita]. - Kecskemét : Magánkiad., [2012]. - 107 p. ; 20 cm. - (Édenkert könyvek, ISSN 2063-8116)
ISBN 978-963-08-4555-7 fűzött
Hajdúböszörmény - hétköznapi élet - helyismeret - Horthy-korszak - levelezés - történelmi forrás
929(439-2Hajdúböszörmény)(042) *** 908.439-2Hajdúböszörmény"192"(093)
[AN 3438373]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2013.
   Orvos és hazafi : Hamary Dániel halálának 120. évfordulójára / [sajtó alá rend. Márkusné Sinkó Ildikó]. - Tata : MZSVK, 2012. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Tatai patrióta, ISSN 2062-7408 ; 4.)
A Tatán, 2012. márc. 23-án tartott emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89551-2-8 fűzött
Hamary Dániel (1826-1892)
Tata - művelődéstörténet - helytörténet - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
930.85(439-2Tata)Hamary_D. *** 943.9-2Tata"1848"
[AN 3438016]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2013.
   Szendrey Júlia emlékkönyv / [szerk. Tóth Éva, Lukács Gábor]. - Keszthely : Georgikon Alapítvány : Pannon Egy. Georgikon Kar, 2012. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-46-1 fűzött
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - Keszthely - híres ember - nő - magyar irodalom története - 19. század - emlékszoba
929(439)Szendrey_J. *** 894.511(091)"18" *** 069(439-2Keszthely)
[AN 3439162]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2013.
Theofylaktos Simokattīs (570?-640?)
Ōikymīnike istōria (magyar)
   Világtörténelem / Theophülaktosz Szimokattész ; ford., a bevezetést és a jegyzeteket írta Olajos Teréz. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 367 p. : ill., főként térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 26.)
Bibliogr.: p. 303-325.
ISBN 978-963-506-874-6 fűzött : 3600,- Ft
Bizánci Birodalom - görög irodalom - történelem - 6. század - történelmi forrás
949.502"05"(093) *** 875-96=945.11
[AN 3438997]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

89 /2013.
Fucskár Ágnes
   Itália : körutazás Olaszországban / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2012. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-297-790-4 kötött
Olaszország - helyismeret - fényképalbum
908.45(084.12)
[AN 3439119]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2013.
Pesty Frigyes (1823-1889)
   Pesty Frigyes helynévgyűjteménye, 1864-1865 : Székelyföld és térsége / [közzéteszi Csáki Árpád] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár, Székely Nemzeti Múzeum. - Budapest : OSZK ; Sepsiszentgyörgy : Székely Nemz. Múz., 2012-. - 29 cm
Székelyföld - magyar nyelv - földrajzi név - történeti földrajz - adattár
914.392.1-35Székelyföld-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35Székelyföld-2)(035.5) *** 943.921-35Székelyföld-2(035.5)
[AN 3438603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kovászna megye. - 2012. - 234 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-598-0 kötött
Kovászna megye - magyar nyelv - történeti földrajz - földrajzi név - adattár
943.921-35Kovászna-2(035.5) *** 914.392.1-35Kovászna-2(035.5) *** 809.451.1-311(439.21-35Kovászna-2)(035.5)
[AN 3438615] MARC

ANSEL
UTF-891 /2013.
Secret journeys of a lifetime (magyar)
   Életre szóló kalandok : 500 titkos úti cél a világ körül / a bevezetőt írta Keith Bellows ... ; [... ford. Győrfi-Kovács Éva]. - Budapest : Geographia, 2012. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5105-33-3 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3438640]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2013.
Zima Szabolcs
   Száz legenda, száz szép hely / [írta és szerk. Zima Szabolcs]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 95, [17] p. : ill., színes ; 33 cm
3D-s szemüveggel
ISBN 978-615-5168-42-0 kötött
helyismeret - fényképalbum
908.100(084.12)
[AN 3438633]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

93 /2013.
Kovács Bálint
   Gyakorlati útmutató az egyes szerződéstípusokhoz / [szerzők Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2012. - 256 p. ; 29 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-440-1 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - szerződés
347.74(439)
[AN 3438970]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2013.
Müller Rolf (1974-)
   Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban / Müller Rolf. - [Budapest] : Jaffa K., cop. 2012. - 240 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-239.
ISBN 978-615-5235-15-3 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
351.746.1(439)"1945/195" *** 323.282(439)"1945/195"
[AN 3438468]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2013.
   A munka törvénykönyve, 1992-2012 / [szerk. Domány Katalin]. - Budapest : Complex, 2012. - 474 p. ; 24 cm. - (A munkaügyi jogszabályok változásai, ISSN 2063-7632 ; 1.)
Lezárva: 2012. júl. 4.
ISBN 978-963-295-084-6 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3437800]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2013.
   Munkajogi kézikönyv, 2012 / [alkotószerk. Bankó Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2012. - 395 p. ; 29 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-433-3 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3438598]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2013.
Samu Mihály (1929-)
   Jogpolitika : a jog depolitizálása és humanizálása / Samu Mihály. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2012. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7255-83-0 fűzött
jogpolitika - egyetemi tankönyv
340.134(075.8)
[AN 3440175]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2013.
   Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Barabás A. Tünde] ; [kiad. az Országos Kriminológiai Intézet]. - Budapest : Okri, 2012. - 284 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7373-18-3 fűzött
büntetőjog - kriminológia - emlékkönyv
343 *** 343.9
[AN 3438358]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

99 /2013.
Farkas Alexandra
   Áfa és számlázás a gyakorlatban / Farkas Alexandra. - Budapest : Hessyn, [2012]. - 424 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-7-8 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3439220]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2013.
Fisher, Philip Arthur (1907-2004)
Common stoks and uncommon profits (magyar)
   Közönséges részvények, rendkívüli profitok és egyéb írások / Philip A. Fisher ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Törökbálint : T.bálint K., 2012. - 268 p. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
ISBN 978-963-89024-9-8 kötött : 5490,- Ft
tőkebefektetés - tőzsde - részvény
336.76 *** 658.152
[AN 3439233]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2013.
Gubán Ákos (1956-)
   Információ, adat, intelligencia / [szerzők Gubán Ákos ..., Gubán Miklós ..., Hua Nam Son]. - Budapest : Saldo, 2012. - 474 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103). (Informatikai témák a gazdaságban ; 1.)
Bibliogr.: p. 474.
ISBN 978-963-638-437-1 fűzött : 4100,- Ft
gazdasági informatika - egyetemi tankönyv
330.47(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3438565]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2013.
   A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2012 / [szerk. Esküdt Gábor]. - Budapest : Saldo, 2012. - 429 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
2003. évi CXXVII. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
Magyarország - adó - vámügy - törvény - útmutató
336.126.3(439)(094)(036)
[AN 3438606]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2013.
   A környezetvédelmi termékdíjról, a népegészségügyi termékadóról, az energiaadóról és a regisztrációs adóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal, 2012 / [szerk. Tánczos Zoltán]. - Budapest : Saldo, 2012. - 229 p. ; 29 cm. - (Jogalkalmazások, ISSN 2060-8373)
Fűzött
Magyarország - adó - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)
[AN 3438608]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2013.
   Telephelyek, fióktelepek adózási, számviteli kérdései : az Adózás Európában - VI. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / [szerk. Herich György] ; [közread. a] Moklasz, Penta Unió. - [Budapest] : Moklasz ; Pécs : Penta Unió, 2012. - 119 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. jún. 7-8-án rendezték
ISBN 978-615-5249-03-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - adóügy - számvitel - telephely
336.2(439) *** 336.2(4-62) *** 657 *** 658.2
[AN 3438383]
MARC

ANSEL
UTF-8105 /2013.
Wolf Gábor
   Kisvállalati marketing biblia / Wolf Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Navigátor, 2012, cop. 2010. - 308 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-85410-4-8 fűzött : 3990,- Ft
marketing - kisvállalkozás
658.8 *** 339.138
[AN 3439103]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

106 /2013.
   Kiváltás : a fogyatékos személyek ellátásának jövője. - Budapest : Nemz. Rehabilitációs és Szociális Hiv., 2012. - 88 p. : ill. ; 30 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 2061-5159)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - fogyatékos - szociális gondozás - 21. század
364.65-056.26(439)"20" *** 364.442(439)"20"
[AN 3438034]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2013.
   Korszerű addiktológiai mérőmódszerek / szerk. Gerevich József és Bácskai Erika. - Budapest : Semmelweis, cop. 2012. - 319 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-250-6 fűzött : 3920,- Ft
szenvedélybetegség - teszt - pszichodiagnosztika
364.272 *** 159.9.072
[AN 3438851]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

108 /2013.
Gray, John (1951-)
Children are from heaven (magyar)
   A gyermekek az égből jönnek / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, 2012. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-90-7 fűzött : 3290,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3440813]
MARC

ANSEL
UTF-8109 /2013.
Offner, Robert (1960-)
   A bécsi orvos-sebészeti József-Akadémia (Josephinum) magyarországi növendékei, 1775-1874 = Ungarländische Zöglinge der Wiener medizinisch-chirurgischen Josephs-Akademie (Josephinum), 1775-1874 / Robert Offner, Hansgeorg von Killyen. - Budapest : ELTE Lvt., 2012. - 138 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 18.)
Bibliogr.
Fűzött
Bécs - egyetemi hallgató - tanulmányút - magyarság - 18. század - 19. század - névjegyzék
378.18(436)(=945.11)"1775/1874"(083.86) *** 378.4(436-2Wien)"17/18"
[AN 3439144]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

110 /2013.
Fazekas József
   Kiútvesztő / Fazekas József. - [Budapest] : [Fazekas J]., 2012. - 250, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4728-5 fűzött : 2600,- Ft
mentálhigiénia - ázsiai küzdő- és védősport
796.855 *** 613.865
[AN 3438713]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2013.
Kozma Ottó (1934-)
   A győzelem a fontos : Kozma Endre (1909-1942) / Kozma Ottó, Temesváry György, Valentyik Ferenc. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 309 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 305-307.
ISBN 978-963-9354-87-6 kötött
Kozma Endre (1909-1942)
Magyarország - sportoló - autósport - motorkerékpársport - két világháború közötti időszak
796.71(439)(092)Kozma_E. *** 796.72(439)(092)Kozma_E.
[AN 3438698]
MARC

ANSEL
UTF-8112 /2013.
Messner, Reinhold (1944-)
Mein Weg (magyar)
   Az én utam : egy határhódító számvetése / Reinhold Messner ; [ford. Kántor Tamás]. - Budapest : Geographia, 2012. - 335 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 333-335.
ISBN 978-615-5105-32-6 fűzött
Messner, Reinhold (1944-)
Olaszország - alpinizmus - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
796.52(45)(092)Messner,_R.(0:82-94)
[AN 3438527]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

113 /2013.
   Leopold Bloom : planetoida / szerk. Abajkovics Péter, Székely Ákos ; [közread. az] Artpool ... - Budapest : Artpool : M. Műhely, 2012. - 238 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7596-75-9 fűzött : 4990,- Ft
Joyce, James (1882-1941). Ulysses
Európa - Írország - képzőművészet - író - kultusz - fesztivál - album
73/76(100) *** 061.7(4) *** 820(092)Joyce,_J. *** 394.944
[AN 3439216]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2013.
Ludwigsen-Kaiser, Ute
Meine erste Zeichenschule (magyar)
   Első rajzolókönyvem / Ute Ludwigsen-Kaiser ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-19-1 kötött
művészet technikája - rajz - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3438441]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2013.
   Perzsa kincsek, magyar gyűjtemények : [Bonyhád, 2012. október 18 - 2013. március 31.] = Persian treasures, Hungarian collections / [a tárgyakat vál., a kiállítást rend. ... Szőts Zoltán] ; [írta, szerk. és ford. ... Szántó Iván] ; [közread. a Völgységi Múzeum, ELTE BTK Iranisztikai Tanszék]. - [Bonyhád] : Völgységi Múz. ; Budapest : ELTE BTK Iranisztikai Tansz., 2012. - 61 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 978-963-284-284-4 fűzött
Perzsia - művészet - tárgyi néprajz - kiállítási katalógus
73/76(55) *** 061.4(439-2Bonyhád)
[AN 3439312]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2013.
Ternyák Jenő
   Kökörcsin, nőszőfű, gólyatöcs : Kiskunhalas és környéke természeti értékei / Ternyák Jenő. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2012. - 112 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 11.)
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-963-88057-3-7 kötött
Kiskunhalas - Kiskunság - természeti táj - természetkép - fényképalbum
77.047 *** 77.04(439)(092)Ternyák_J. *** 502(439Kiskunság)(084.12)
[AN 3438006]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

117 /2013.
Konyecskiné Haász Beáta
   Canterina : 20 éves jubileumi kiadvány / írta Konyecskiné Haász Beáta ; [kiad. Canterina Nőikar Egyesület]. - [Zalaegerszeg] : Canterina Nőikar Egyes., [2012]. - 147 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4577-9 fűzött
Canterina Kamarakórus
Zalaegerszeg - énekkar
784.087.68.071(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3438529]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

118 /2013.
Keaton, Diane (1946-)
Then again (magyar)
   Játszd újra, Diane / Diane Keaton ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 331 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7186-7 fűzött : 2990,- Ft
Keaton, Diane (1946-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Keaton,_D.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3438427]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2013.
   A magyar színháztudomány kortárs irányai [elektronikus dok.] / szerk. Balassa Zsófia, P. Müller Péter, Rosner Krisztina ; [közread. a] PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék. - Szöveg (mobi : 5.3 MB) (pdf : 1.5 MB) (epub : 4.1 MB). - Pécs : PTE BTK Modern Irodalomtört. és Irodalomelm. Tansz. : Kronosz : Virágmandula, 2012
A Pécsett, 2012. márc. 23-24-én rendezett konferencia előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106737. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-83-2 (mobi)
ISBN 978-615-5181-81-8 (pdf)
ISBN 978-615-5181-82-5 (epub)
Magyarország - színháztörténet - színházesztétika - ezredforduló - elektronikus dokumentum
792(439)"200" *** 792.01
[AN 3440395]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

120 /2013.
Bosquet, Michèle
   Quartier libre 3 : livre de l'élève et cahier d'exercices / [aut. Michèle Bosquet, Yolanda Rennes, Marie-Françoise Vignaud] ; [átd. Baranyi Beatrix, Juhász Anikó]. - Budapest : Klett, cop. 2012. - 183 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 CD, DVD, füzet
ISBN 978-963-9641-86-0 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum - elektronikus dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3439209]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2013.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : magyar nyelvtani feladatok haladóknak = L'Ungherese: passo dopo passo = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta / Durst Péter ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ. - Szeged : JATEPress : SZTE Hungarológia Közp., 2012. - 111 p. ; 24 cm
ISBN 963-482-556-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(078)=00
[AN 3440842]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2013.
Gerencsér Ferenc
   Angol - magyar kisszótár ; Magyar - angol kisszótár / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2012]. - 151, 136 p. ; 16 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-249-141-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3440139]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2013.
Gerencsér Ferenc
   Német - magyar kisszótár ; Magyar - német kisszótár / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2012]. - 143, 144 p. ; 16 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-249-142-4 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3440143]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2013.
Goldstein Katalin
   Prompt by prompt : felsőfokú szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [felsőfok - közös európai referenciakeret szerint C1] / Goldstein Katalin. - [Budapest] : Aula, 2012. - 190 p. : ill. ; 28 cm + CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-963-339-002-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3440809]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2013.
Kuthy Erika
   Hispaniola : szövegértési feladatok spanyol nyelvből / Kuthy Erika. - Budapest : Holnap, 2012. - 85 p. ; 24 cm. - (Nyelvvizsga-könyvek, ISSN 0865-9508)
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-963-349-033-4 fűzött : 2700,- Ft
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(079.1)=945.11
[AN 3439048]
MARC

ANSEL
UTF-8126 /2013.
   Magyar értelmező szótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2012]. - 536 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-145-5 fűzött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3440162]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2013.
   A magyar helyesírás szabályai diákoknak. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2012]. - 238 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-249-143-1 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3440153]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2013.
   Magyar szinonimaszótár diákoknak / [szerk. Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2012]. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-144-8 fűzött
magyar nyelv - szinonimaszótár
809.451.1-314.1
[AN 3440155]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

129 /2013.
Bálint Ágnes (1969-)
   Télemakhosz bolyongásai [elektronikus dok.] : Németh László pszichobiográfiája, 1901-1939 / Bálint Ágnes. - Szöveg (mobi : 5.5 MB) (epub : 4.1 MB) (pdf : 2.2 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106736. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-79-5 (mobi)
ISBN 978-615-5181-77-1 (pdf)
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Németh_L.
[AN 3440348]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2013.
Farkas Gábor (1977-)
   Vallását kereső hit : tanulmányok / Farkas Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 109 p. ; 20 cm
Fűzött : 1400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5079-80-1)
Magyarország - Erdély - Moldva - író - 20. század - 21. század - határon túli magyarság
894.511(092)"19/20" *** 894.511(498)(092)"19/20"
[AN 3439245]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2013.
Keresztesi József (1970-)
   Rubin Szilárd : pályarajz / Keresztesi József. - Budapest : Magvető, 2012. - 284, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-284.
ISBN 978-963-14-3051-6 fűzött : 2990,- Ft
Rubin Szilárd (1927-2010)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Rubin_Sz.
[AN 3437985]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

132 /2013.
Adams, Richard (1920-)
Watership down (magyar)
   Gesztenye, a honalapító / Richard Adams ; Aldo Galli illusztrációival ; [ford. Székely Kata]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 415 p., [18] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9910-99-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3440134]
MARC

ANSEL
UTF-8133 /2013.
Archer, Jeffrey (1940-)
The sins of the father (magyar)
   Apám bűne : Clifton-krónika 2. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2012]. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-436-6 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3438201]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2013.
Barclay, Linwood
The accident (magyar)
   A baleset / Linwood Barclay ; [ford. Kolláth Nóra]. - Budapest : General Press, [2012]. - 373 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-440-3 kötött
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3438286]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2013.
Baricco, Alessandro (1958-)
Questa storia (magyar)
   Történet / Alessandro Baricco ; [ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-347-1 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3440161]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2013.
Baricco, Alessandro (1958-)
Seta (magyar)
   Selyem / Alessandro Baricco ; [ford. Székely Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-362-4 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3440159]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2013.
Birck, Jan (1963-)
Geheimagent Morris in...: Expedition Nord-Pool (magyar)
   Morris, a titkos ügynök : expedíció az Északi-sarkra : krimi-képeskönyv / Jan Birck ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : General Press, [2012]. - [40] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-435-9 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3437965]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2013.
   Bűnügyi regények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Megszállottak / William G. Tapply ; [ford. Résch Éva]. Zsaruk paradicsoma / C. J. Box ; [ford. Uram Tamás]. Hol vagy? / Mary Higgins Clark ; [ford. Téli Márta]. - Egys. cím: Blue heaven ; Where are you now? ; Hell bent
ISBN 978-963-289-219-1 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3438721]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2013.
Cantieni, Monica (1965-)
Grünschnabel (magyar)
   Zöldfülű / Monica Cantieni ; ford. Horváth Géza. - Budapest : Gondolat, 2012. - 197 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-451-4 fűzött : 2450,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3438674]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2013.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Die ungleichen Schwestern (magyar)
   Magamért szeress! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2012]. - 222 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-134-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3440786]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2013.
Day, Sylvia
Bared to you (magyar)
   Hozzád kötve : [Crossfire sorozat] / Sylvia Day ; [ford. Kis Ibolya]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-694-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3438568]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2013.
Disney 365 bedtime stories (magyar)
   365 csodás Disney-mese / ford. ... Markwarth Zsófia. - Budapest : Egmont, 2012. - 12 db : ill., színes ; 29 cm
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3438759]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 48 p.
ISBN 978-963-343-319-5 kötött
[AN 3438770] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 48 p.
ISBN 978-963-343-320-1 kötött
[AN 3438773] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 48 p.
ISBN 978-963-343-321-8 kötött
[AN 3438775] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 48 p.
ISBN 978-963-343-322-5 kötött
[AN 3438778] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 48 p.
ISBN 978-963-343-323-2 kötött
[AN 3438781] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 48 p.
ISBN 978-963-343-324-9 kötött
[AN 3438783] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 48 p.
ISBN 978-963-343-325-6 kötött
[AN 3438785] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 48 p.
ISBN 978-963-343-326-3 kötött
[AN 3438787] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 48 p.
ISBN 978-963-343-327-0 kötött
[AN 3438788] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 48 p.
ISBN 978-963-343-328-7 kötött
[AN 3438789] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 48 p.
ISBN 978-963-343-329-4 kötött
[AN 3438790] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 48 p.
ISBN 978-963-343-330-0 kötött
[AN 3438791] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2013.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Igrok (magyar)
   A játékos naplója [elektronikus dok.] / írta Dosztojevszkij ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (pdf : 686 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106757. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-16-2
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3441688]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2013.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Krotkaâ (magyar)
   A szelíd asszony [elektronikus dok.] : fantasztikus elbeszélés / írta Dosztojevszkij ; ford. Kiss Dezső. - Szöveg (pdf : 437 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106756. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-18-6
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3441678]
MARC

ANSEL
UTF-8145 /2013.
Essex, Karen
Dracula in love (magyar)
   A szerelmes Drakula / Karen Essex ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2012]. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-429-8 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3437797]
MARC

ANSEL
UTF-8146 /2013.
Fabry, Chris (1961-)
A marriage carol (magyar)
   Parázs a hó alatt / Chris Fabry & Gary D. Chapman ; [ford. Győri Katalin]. - Budapest : Harmat, 2012. - 121 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-288-123-2 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - család - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 265.5(0:82-31) *** 244(0:82-31)
[AN 3439282]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2013.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terri Farley. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2890872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., Renegát / [ford. Acsai Roland]. - 2012. - 228 p.
ISBN 978-963-245-447-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3438304] MARC

ANSEL
UTF-8148 /2013.
Fforde, Katie (1952-)
Going Dutch (magyar)
   Hív Amszterdam / Katie Fforde ; [ford. Endreffy Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2008 [!2012]. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-166-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3440975]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2013.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea rettet die Elfenkönigin (magyar)
   Rozália királykisasszony megmenti a tündérkirálynőt / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5220-05-0)
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3437922]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2013.
Gilstrap, John
Scott free (magyar)
   Túlélés / John Gilstrap ; [ford. Palkóné Tabi Katalin]. - Budapest : General Press, [2012]. - 349 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-425-0 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3438545]
MARC

ANSEL
UTF-8151 /2013.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Flox sorride in autunno (magyar)
   Fairy Oak : Flox őszi bolondságai / [Elisabetta Gnone] ; [ford. Lénárd Csilla] ; [illusztrációkat kész. Alessia Martusciello és Roberta Tedeschi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 279, [2] p., [32] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-245-664-5 kötött
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3438547]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2013.
Harper, Tom (1977-)
The book of secrets (magyar)
   Titkok könyve / Tom Harper ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 533 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9926-96-7 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3438522]
MARC

ANSEL
UTF-8153 /2013.
Harris, Charlaine (1951-)
Definitely dead (magyar)
   Halottnak a csók / Charlaine Harris ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010 [!2012]. - 461 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-254-266-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3440971]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2013.
Harris, Charlaine (1951-)
Living dead in Dallas (magyar)
   Élőhalottak Dallasban / Charlaine Harris ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009 [!2012]. - 398 p. ; 20 cm. - (True blood sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-254-220-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3440973]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2013.
Herzhoff, Sarah (1976-)
Drafunkel Held der Drachenstadt (magyar)
   Dudu, a Sárkányváros hőse / Sarah Herzhoff ; ill. Sabine Kraushaar ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 89 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-31-9 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3437827]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2013.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
To desire a devil (magyar)
   Vágyakozás / Elizabeth Hoyt ; [ford. Nagy Nikoletta]. - Budapest : General Press, [2012]. - 309 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-439-7 kötött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3438520]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2013.
   Kalandregények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: Kettős mérce / Jeffrey Archer ; [ford. Kovács Attila]. Csapdában / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. Kékvérű kémnő / Rhys Bowen ; [ford. Résch Éva]. - Egys. cím: A prisoner of birth ; The associate ; Her royal spyness
ISBN 978-963-289-217-7 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3438714]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2013.
   A kapzsi hóhérné : történetek nőkről a 16-17. századból / vál., ford. és a magyarázatokat írta Magyar László András. - Budapest : Gondolat, 2012. - 202 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-437-8 fűzött : 2490,- Ft
világirodalom - nő - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 316.37-055.2(0:82-32)
[AN 3438684]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2013.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Mass effect : ascension (magyar)
   Mass effect : felemelkedés / Drew Karpyshyn ; [ford. Tuza Veronika és Molnár Máté]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Tuan, 2012. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9940-33-8 fűzött : 3390,- Ft : 12 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3440131]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2013.
Kleypas, Lisa (1964-)
Seduce me at sunrise (magyar)
   Csábíts el pirkadatkor! / Lisa Kleypas ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-591-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3439272]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2013.
Leonard, Elmore (1925-)
Raylan (magyar)
   Raylan : a törvény embere / Elmore Leonard ; [ford. Nemes Krisztián]. - [Budapest] : Jaffa K., cop. 2012. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-13-9 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3438476]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2013.
Mannel, Beatrix (1961-)
Eisbärengeschichten (magyar)
   Jegesmaci történetek : [kis történetek, nagy kalandok] / Beatrix Mannel ; Rooobert[!] Bayer rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 60 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Olvasó kalóz, ISSN 1785-1890)
ISBN 978-963-7461-34-7 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3438955]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2013.
Martins, Rui Cardoso (1967-)
Deixem passar o homem invisível (magyar)
   Engedjétek át a láthatatlan embert / Rui Cardoso Martins ; [ford. Bense Mónika]. - Budapest : Európa, 2012. - 309, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9393-3 kötött : 2900,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3439215]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2013.
Morgenstern, Susie (1945-)
Lettres d'amour de 0 à 10 (magyar)
   Titkos levelek 0-tól 10-ig / Susie Morgenstern. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 110 p. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
Ford. Burján Monika
ISBN 978-963-245-390-3 kötött : 1599,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3438871]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2013.
Parsons, Tony (1953-)
My favourite wife (magyar)
   A kedvenc feleségem / Tony Parsons ; [ford. Bencsik Júlia]. - Budapest : Európa, 2012. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9550-0 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3440804]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2013.
Petrosân, Mariam (1969-)
Dom, v kotorom... (magyar)
   Abban a házban / Mariam Petroszjan ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Magvető, 2012. - 805, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3000-4 kötött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3438220]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2013.
   Romantikus regények. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 415 p. ; 23 cm. - (Reader's Digest sikerkönyvek, ISSN 1786-9161)
Tart.: A kávé sokféle aromája / Anthony Capella ; [ford. M. Nagy Miklós]. Szentjánosbogár út / Kristin Hannah ; [ford. Komáromy Rudolf]. A karácsony ígérete / Donna VanLiere ; [ford. Koncz Éva]. - Egys. cím: The Christmas promise ; Firefly lane ; The various flavours of coffee
ISBN 978-963-289-218-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3438732]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2013.
Ruiz Zafón, Carlos (1964-)
El prisionero del cielo (magyar)
   A mennyország fogságában / Carlos Ruiz Zafón ; [ford. Latorre Ágnes]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-596-7 fűzött : 3999,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3439265]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2013.
Sade, Donatien Alphonse François de (1740-1814)
Les cent-vingt journées de Sodome (magyar)
   Szodoma százhúsz napja / Marquis de Sade ; [ford. Vargyas Zoltán]. - Szeged : Lazi, 2012. - 449 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-190-1 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - erotikus irodalom
840-993=945.11
[AN 3441035]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2013.
Saramago, José (1922-2010)
Levantado do Chão (magyar)
   Alentejo : egy évszázad regénye / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2012. - 489 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9489-3 kötött : 3200,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3439169]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2013.
Siegner, Ingo (1965-)
Der kleine Drache Kokosnuss besucht den Weihnachtsmann (magyar)
   Kókusz Kokó és a Mikulás / Ingo Siegner ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 68 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Sárkányok szigete
ISBN 978-615-5240-10-2 kötött : 1690,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3438913]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2013.
Tagore, Rabindranath (1861-1941)
The wreck (magyar)
   Hajótöröttek / Rabindranath Tagore ; [ford. Gebula Judit]. - Szeged : Lazi, 2012. - 314 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-188-8 fűzött : 2699,- Ft
bengáli irodalom - vers
891.44-31=945.11
[AN 3440982]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2013.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
I svet vo tʹme svetit (magyar)
   És a fény világít a sötétségben [elektronikus dok.] : színmű / írta Tolsztoj Leo ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (pdf : 400 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106759. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-44-5
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3441694]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2013.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Járjatok a világosságban [elektronikus dok.] / írta Tolsztoj Leo ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (pdf : 553 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106758. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-42-1
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3441691]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lûdi našego carâ (magyar)
   A mi Urunk népe / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Magvető, 2012. - 372, [6] p. ; 22 cm
A tartalomjegyzék orosz nyelven is
ISBN 978-963-14-3039-4 kötött
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3437954]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2013.
Ullmann, Linn (1966-)
Det dyrebare (magyar)
   Szemem fénye / Linn Ullmann ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Scolar, 2012. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-383-6 kötött : 3250,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3438956]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

177 /2013.
Agócs Máténé Csernók Margit (1928-)
   Minden ideköt : életrajz / Agócs Máténé Csernók Margit. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9354-86-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3438706]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2013.
Asztalos Miklós (1899-1986)
   Alibi / Asztalos Miklós. - Pomáz : Kráter, 2012. - 288 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 26.)
ISBN 978-963-298-092-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439042]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2013.
Bátky András (1966-)
   A világ összes kincse : jazz-mesejáték / Bátky András, Rofusz Kinga. - Budapest : Csimota, 2012. - 62 p. : ill., színes ; 26 cm + CD
ISBN 978-963-9768-54-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437942]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2013.
Beet, Jonathan
   A halott ember tava / Jonathan Beet és a kallódó lelkek. - Budapest : Dark Egmont, 2012. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-223-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3438879]
MARC

ANSEL
UTF-8181 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Székelyföldi mondák és mesék / Benedek Elek ; [... illusztrációk Sárkics György munkái]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 108, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-267-177-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3440806]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2013.
Berde Mária (1889-1949)
   Tüzes kemence / Berde Mária. - Pomáz : Kráter, 2012. - 189 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 27.)
ISBN 978-963-298-045-4 kötött : 3400,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3439094]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2013.
Csepregi Zoltán
   Helló, Brub vagyok! : [történetek a barátságról] / írta Csepregi Zoltán ; rajz. Sipos Zsuzsanna. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 67 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5220-24-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437927]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2013.
   Egyperces évszázad : in memoriam Örkény István novellapályázat ; Abszurd flikk-flakk : grafikai illusztrációk Örkény István szellemében / [szerk. Zelei Miklós] ; [kiad. az Újbudai Kulturális Intézet]. - [Budapest] : Újbudai Kult. Int., [2012]. - 105, 31 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Kortárs kórtünetek. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-89641-0-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pályázat - grafika - ezredforduló - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 06.063(439) *** 76(439)"200"
[AN 3439251]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Dávidkáné ; Az a hatalmas harmadik ; Az öreg tekintetes / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 269 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 5.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7207-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439207]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum ; Gyermekkori emlékeim ; A névtelen zseni / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 366 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 4.)
ISBN 978-963-09-7206-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3439205]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2013.
Gömöry Katalin
   Negyvennégy balladája, 1944 ; Ötvenhat eposza, 1956 / írta Gömöry Katalin. - Kecskemét : Gömöry K., 2012. - 229 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 943.9"19"(0:82-14)
[AN 3439319]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2013.
Hattinger Gábor (1958-)
   Ősgyűlölet : új versek és prózai írások = Pranenavìstʹ : novi vyrši ì kurta proza / Hattinger-Klebasko Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-79-5 fűzött : 1500,- Ft
magyarországi ruszin irodalom - magyar irodalom - vers
894.511-14 *** 887.5-14(439)
[AN 3439250]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2013.
Kányádi Sándor (1929-)
   Kecskemesék / Kányádi Sándor ; Szegedi Katalin rajz. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 45 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-266-284-8 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3440798]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2013.
   A két bors ökröcske : vidám magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-77-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437982]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2013.
Kulcsár Szabolcs (1968-)
   Márton és Micike az autószerelő műhelyben / Winkler Róbert ; Baranyi (b) András rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5234-24-8 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv
894.511-93 *** 087.5(084.1)
[AN 3439009]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2013.
Lieber Tamás (1972-)
   Csavargás a Kárpátok szívében : úti beszámolók földrajzos szemmel / Lieber Tamás, Varga László ; [közread. a] BEBTE Házi Könyvtár. - [Dorog] : BEBTE, 2012. - 233, [2] p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88503-2-4 kötött : 3500,- Ft
Kárpát-medence - barlang - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 551.44(4-191) *** 908.4-191(0:82-992)
[AN 3438985]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-363-1 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440176]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2013.
May Szilvia
   A Fásli Utcai Állatkórház / May Szilvia ; rajz. Petrók Ildikó. - [Szentendre] : Cerkabella, 2012. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-33-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3439161]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2013.
   Micsoda csoda! : versek kisiskolásoknak / Benedek Virág rajz. ; [összeáll. Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 44, [4] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-81-5 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia - képeskönyv
894.511-14(082)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3437979]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2013.
Nyirő József (1889-1953)
   Halhatatlan élet / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-185-7 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3440793]
MARC

ANSEL
UTF-8197 /2013.
Oláh Gabriella
   Rezzen a lét [elektronikus dok.] : Oláh Gabriella versei. - Szöveg (epub : 231 KB). - [Budapest] : [Oláh G.], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106752. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-5047-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3441587]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2013.
Palya Bea (1976-)
   Altatok : dalok, versek Álomország kapujában és azon túl / Palya Bea ; Szottfried Zsófia illusztrációival. - Budapest : Kolibri, 2012. - [60] p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-25-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - bölcsődal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3439001]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2013.
Rab Gusztáv (1901-1963)
   Belvedere / Rab Gusztáv. - Pomáz : Kráter, 2012. - 651 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 28.)
ISBN 978-963-298-091-1 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439107]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2013.
Regőczi László (1975-)
   Az égig érő erdő / Regőczi Lalus. - [Budapest] : Music & More Hungary Kft., 2009-. - 20 cm
A 2. kötetet kiad. a M&M Vital Kft.
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3438087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ezüst tollpihe : önismereti tükörregény. - 2012. - 477, [2] p.
ISBN 978-963-08-4539-7 kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3438094] MARC

ANSEL
UTF-8201 /2013.
Rubin Szilárd (1927-2010)
   Aprószentek : moritat / Rubin Szilárd ; [szerk. és az utószót írta Keresztesi József]. - Budapest : Magvető, 2012. - 278 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3001-1 kötött
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3437996]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2013.
Szabó Attila
   Pocakmese / Szabó Attila ; Maros Krisztina rajz. - Budapest : Kolibri, 2012. - 52 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5234-22-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437944]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2013.
Szabó Magda (1917-2007)
   Bárány Boldizsár / Szabó Magda ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Európa, 2012. - 129, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9547-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3440128]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2013.
Szécsi Noémi (1976-)
   Mandragóra utca 7 / Szécsi Noémi ; P. Szathmáry István rajz. - Budapest : Európa, 2012. - 288, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9505-0 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3438275]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2013.
Szepes Mária (1908-2007)
   Raguel hét tanítványa / Szepes Mária ; [szerk. Kovács Julianna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 687 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-128-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3438457]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2013.
Takács Tibor (1927-)
   Aranykereszt a félhold fölött : történelmi regény 1456-ról / Takács Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-71-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3439241]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2013.
Telegdi Ágnes
   Állatkölykök / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., [2012]. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-2-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 636(0:82-34)
[AN 3437947]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2013.
Ungvári Tamás (1930-)
   Az életem enciklopédiája / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2012. - 343 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-385-0 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - kulturális élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 930.85(439)"19"(0:82-94) *** 316.7(439)"19"(0:82-94)
[AN 3439112]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2013.
Vadász Bence (1964-)
   Ilyen kis szerelmeses / [versek] Vadász Bence ; [graf.] M. Miltényi Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 55 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-09-7237-6 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3439226]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2013.
Vámos Miklós (1950-)
   Szitakötő : nemzedékünk regénye / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2012. - 432, [2] p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9486-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439211]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2013.
Vass Virág (1969-)
   Ringass, Amadeus! / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-587-5 fűzött : 3499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-254-587)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3438258]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

212 /2013.
   Az állatok : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-903-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440044]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2013.
   Állatok : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Picik képeskönyve)
ISBN 978-963-297-938-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439257]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2013.
   Az állatok : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-904-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440049]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2013.
   Az állatok : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-905-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440051]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2013.
   Aranyhaj : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos mesék
ISBN 978-963-297-859-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437993]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2013.
Awdry, Wilbert (1911-1997)
   Négy évszak mesekönyve : [régi és új történetek] / W. Awdry meséje nyomán ; ill. Robin Davies ; [ford. Kövesdiné Lám Zsuzsánna, ... Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Thomas, a gőzmozdony)
ISBN 978-963-343-312-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438894]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2013.
   Csipkerózsika : matricás mesék. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-855-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437911]
MARC

ANSEL
UTF-8219 /2013.
Delye, Pierre (1968-)
La grosse faim de P'tit Bonhomme (magyar)
   Az éhes Kismanó / írta Pierre Delye ; ill. Cécile Hudrisier ; [ford. Rokaly Sarolta]. - Budapest : General Press, [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-643-415-1 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437955]
MARC

ANSEL
UTF-8220 /2013.
Depken, Kristen L.
The princess and the popstar (magyar)
   A hercegnő és a popsztár : mesekönyv a rajzfilm alapján / átd. Kristen L. Depken. - Budapest : Egmont, 2012. - [27] p. : ill., színes ; 25 cm
keretcím: Barbie
ISBN 978-963-343-290-7 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438906]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2013.
   Életszépítők apróságoknak. - Budapest : Green Press, 2012. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4649-3 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3438849]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2013.
   Első szótáram : az óra : 2-5 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Első szótáram
ISBN 978-963-297-891-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439239]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2013.
   Első szótáram : számok : 2-3 éveseknek. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-297-892-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439244]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2013.
   Hamupipőke : matricás mesék. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-856-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437912]
MARC

ANSEL
UTF-8225 /2013.
Hapka, Cathy
Sweet dreams, Roo (magyar)
   Szép álmokat, Zsebibaba! : [kedvenc esti meséim] / [írta Catherine Hapka]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-305-8 kötött : 1799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438725]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2013.
   Hercegnők kézikönyve / [szerk. Szilágyi Zita] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 61, [2] p. : ill., színes ; 25x31 cm
ISBN 978-615-5168-17-8 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3438588]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2013.
   Hófehérke és a hét törpe : matricás mesék. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-854-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437845]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2013.
Horváth Mónika (1973-)
   Manka utazásai / írta és rajz. Horváth Mónika. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2012. - [40] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9820-31-9 kötött : 1900,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438909]
MARC

ANSEL
UTF-8229 /2013.
   Kaland a kastélyban : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos történetek
ISBN 978-963-297-860-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438008]
MARC

ANSEL
UTF-8230 /2013.
   Mesés esküvő : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos történetek
ISBN 978-963-297-861-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437987]
MARC

ANSEL
UTF-8231 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A cinege cipője : [kifestő] = The titmouse's shoes / Móra Ferenc ; RyDa illusztrációival ; [ford. Andrew C. Rouse]. - [Budapest] : Papirusz Book, 2012. - [31] p. : ill., részben színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-9263-72-7 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - kifestőkönyv - kétnyelvű dokumentum
087.5(084.1) *** 087.5 *** 894.511-14.02(02.053.2)=20
[AN 3439276]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2013.
Pádár Éva
   A bajkeverő béka és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 9.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-392-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3439109]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2013.
Pádár Éva
   A csacska lovacska és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 8.)
ISBN 978-963-251-393-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3439106]
MARC

ANSEL
UTF-8234 /2013.
   Piroska és a farkas : matricás mesék. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - [16] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Réti Blanka
ISBN 978-963-297-857-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437841]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2013.
   A pizsamaparti : [mesekönyv] / ford. ... Markwarth Zsófia. - Budapest : Egmont, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: My little Pony
ISBN 978-963-343-288-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438888]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2013.
Princess tales (magyar)
   Hercegnőmesék / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 60, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-241-9 kötött : 2999,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3438960]
MARC

ANSEL
UTF-8237 /2013.
Ricci, Christine
I love my abuela! (magyar)
   Szeretem a nagymamámat! / írta Christine Ricci ; rajz. Victoria Miller ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Dóra vidám meséi ; 9.)
ISBN 978-963-343-247-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438898]
MARC

ANSEL
UTF-8238 /2013.
Schmal Róza (1979-)
   Budapesti böngésző / Schmal Róza. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5234-18-7 kötött : 2990,- Ft
Budapest - helyismeret - képeskönyv
087.5(084.1) *** 908.439-2Bp.(02.053.2)
[AN 3439021]
MARC

ANSEL
UTF-8239 /2013.
Scur Katalin
   Mesterségek a Bibliában / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - [Budapest] : Advent K., [2012]. - [26] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5143-12-0 fűzött
Biblia
kifestőkönyv
087.5
[AN 3439087]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2013.
Smith, Lane (1959-)
It's a book (magyar)
   Ez egy könyv / Lane Smith ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2012. - [30] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9768-55-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437943]
MARC

ANSEL
UTF-8241 /2013.
Suess, Anne
Weihnachts-Wimmelbuch (magyar)
   Karácsonyi böngésző / Anne Suess rajz. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 30 cm
Ford. Sütő Gyöngyi. - Közös tokban a "Készülj a Karácsonyra!" és a "Karácsonyi történetek" c. művekkel
ISBN 978-963-297-893-2 (közös tokon)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439283]
MARC

ANSEL
UTF-8242 /2013.
Suess, Anne
Weihnachts-Wimmelgeschichten (magyar)
   Karácsonyi történetek : [válaszolj a kérdésekre!] / Anne Suess rajz. ; [szöveg Bettina Menzel]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 24 p. : ill., színes ; 18x18 cm
Ford. Sütő Gyöngyi. - Közös tokban a "Készülj a Karácsonyra!" és a "Karácsonyi böngésző" c. művekkel
ISBN 978-963-297-893-2 (közös tokon)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439267]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2013.
   Számok : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Picik képeskönyve)
ISBN 978-963-297-939-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439271]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2013.
   A szavak : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-906-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440052]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2013.
   Szavak : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Picik képeskönyve)
ISBN 978-963-297-941-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439280]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2013.
   A szavak : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-907-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440053]
MARC

ANSEL
UTF-8247 /2013.
   A szavak : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-908-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440056]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2013.
   A Szépség és a Szörnyeteg : csillogó matricákkal. - Pécs : Alexandra, 2012. - [8] p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Réti Franciska. - keretcím: Varázslatos mesék
ISBN 978-963-297-858-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437997]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2013.
   Színek és formák : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 17x17 cm. - (Picik képeskönyve)
ISBN 978-963-297-940-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3439275]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2013.
   A tanya : 12-18 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről-lépésre)
ISBN 978-963-297-900-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440060]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2013.
   A tanya : 18-24 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről lépésre)
ISBN 978-963-297-901-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440061]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2013.
   A tanya : 24-36 hónapos korig. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 19 cm. - (Lépésről lépésre)
ISBN 978-963-297-902-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3440062]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2013.
Thilo
Kleine Katze, grosses Abenteuer (magyar)
   Kiscica, nagy kaland / Thilo ; Dorothea Ackroyd rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2012]. - 36 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-02-6 fűzött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3438972]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2013.
Vida Katalin
   Gólya, gólya, gilice / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-380-5 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3439100]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2013.
Vida Katalin
   Hinta-palinta / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-379-9 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3439104]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2013.
Vida Katalin
   Kicsi vagyok én / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-377-5 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3439099]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2013.
Vida Katalin
   Süss fel nap / [rajz. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-378-2 fűzött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3439097]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

258 /2013.
Huh Gook Hwa
Tân giai nhân (magyar)
   A titokzatos menyasszony / Ho Kook-Hva, Kim Szu-Dzsin ; [ford. Kálovics Dalma]. - Budapest : Vad Virágok Kvműhely, [2011]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 3302020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2012. - [181] p., [1] t.fol.
ISBN 978-963-9998-23-0 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3439225] MARC

ANSEL
UTF-8259 /2013.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2012) (Veszprém ; Keszthely)
   2012. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : [Veszprém, Keszthely, 2012. november 14.] : konferencia kötet / ... szerk. Hangos Katalin, Dulai Tibor ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy., 2012. - 188 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Pannon Egyetem : Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia. - Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3438843]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2013.
Kirkman, Robert
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Farkastörvények. - cop. 2012. - 134 p.
ISBN 978-963-89365-3-0 fűzött : 2290,- Ft
[AN 3438688] MARC

ANSEL
UTF-8261 /2013.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - cop. 2012. - [181] p.
ISBN 978-963-9998-24-7 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3439227] MARC

ANSEL
UTF-8