MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/01/21 15:20:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
262 /2013.
Homor György (1932-)
   Klubtörténet : a pápai Honvéd Nyugdíjas Klub negyven éves története, 1972-2012 / Homor György. - Pápa : Honvéd Bajtársi Klub, 2012. - 103, [2] p., [13] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-08-3138-3 fűzött
Honvéd Bajtársi Klub (Pápa)
Pápa - idősek klubja
061.2-057.75(439-2Pápa)
[AN 3440590]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

263 /2013.
   Könyvtárak és könyvtári órák : óratervek, óraleírások / [kiad. a] Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet. - Miskolc : Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Ped. Int., 2012. - 42 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-963-08-5335-4 fűzött
könyvtárpedagógia - alapfokú oktatás - tanári segédkönyv
028(072)
[AN 3441514]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

264 /2013.
Lendvai, Paul (1929-)
   Három élet : beszélgetés Mihancsik Zsófiával / Paul Lendvai. - Budapest : Kossuth, cop. 2012. - 222 p. : ill. részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7184-3 kötött : 2990,- Ft
Lendvai, Paul (1929-)
Ausztria - újságíró - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
070(=945.11)(436)Lendvai,_P.(047.53)
[AN 3441930]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

265 /2013.
Blaskó Ágnes
   Írás 1.0 : az ötlettől a jól strukturált szövegig / Blaskó Ágnes, Hamp Gábor. - Utánny. - Budapest : Typotex, [2012]. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-279-694-9 fűzött : 2400,- Ft
írás - fogalmazástechnika
001.81 *** 82.081
[AN 3442368]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

266 /2013.
Giacobbo, Roberto (1961-)
Aldilà (magyar)
   Mi van odaát? : megdöbbentő tanúbizonyságok: az élet folytatódik! / Roberto Giacobbo ; [ford. Faragó Rita]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 175 p. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
ISBN 978-963-09-7182-9 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - túlvilági élet - lélekvándorlás
133.25 *** 291.23 *** 129.4
[AN 3439604]
MARC

ANSEL
UTF-8267 /2013.
Kiss Zoltán
   Legyen meg a te akaratod : a Mi Atyánk ima a zodiákusban / Kiss Zoltán. - [Budapest] : Nap Trigon Kft., 2012. - 161 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4848-0 fűzött : 3400,- Ft
ezoterika - asztrológia
133.52 *** 133.25
[AN 3439794]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2013.
Melocco János (1961-)
   Út és sors : jegyek, holdházak és reinkarnáció az indiai alapú asztrológiában / Kartikeya - Melocco János. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2012. - 424 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 424.
ISBN 978-615-5166-31-0 fűzött : 3500,- Ft
India - asztrológia
133.52(540)
[AN 3441041]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2013.
Powell, Robert (1947-)
The astrological revolution (magyar)
   Az asztrológiai forradalom : a csillagok tudománya mint a reinkarnáció és karma tudománya / Robert Powell és Kevin Dann ; [ford. Cseri Krisztina]. - [Budapest] : Regulus Art, 2012. - 245 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 239-244.
ISBN 978-963-89437-3-6 fűzött
asztrológia - lélekvándorlás
133.52 *** 129
[AN 3441322]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2013.
Strohm, Franz Eberhard Eckard (1950-)
Die Engel von Atlantis (magyar)
   Atlantisz angyalai / F. E. Eckard Strohm ; [ford. Gulyás Irén] ; [ill. Ingrid Riedel Karp]. - 16. kiad. - [Orosháza] : Fény K., 2012. - 210 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88290-3-0 kötött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3445184]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2013.
Willing, Darsho Marlies (1954-)
Farben der Engel (magyar)
   Az angyalok színei : [az Aura Soma Egyensúly üvegek színkombinációival] / Darsho M. Willing ; [ford. Hegedüs Julianna Ruth]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 258 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-162-5 kötött : 3700,- Ft
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3440852]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

272 /2013.
   60 kérdés és válasz a természetről / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-83-7 fűzött : 1095,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3439748]
MARC

ANSEL
UTF-8273 /2013.
   A fenntarthatóság pillérei : energia- és pénzgazdálkodás / [szerk. Kun András és Rév Szilvia]. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2012. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (Öko-völgy füzetek, ISSN 2063-8221 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89636-1-1 fűzött
fenntartható fejlődés - ökológia - energiagazdálkodás
504.03 *** 620.9
[AN 3441547]
MARC

ANSEL
UTF-8274 /2013.
Kurucz Dénes (1977-)
   Útmutató a civilizációhoz / Kurucz Dénes. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2012. - 243 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 242-243.
ISBN 978-615-5056-28-4 fűzött : 2490,- Ft
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - globalizáció - civilizáció
504.03 *** 008 *** 339.9
[AN 3440212]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2013.
   Ökológiai lábnyomunk és a fenntarthatóság / [szerk. Kun András és Rév Szilvia]. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2012. - 48 p. ; 24 cm. - (Öko-völgy füzetek, ISSN 2063-8221 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89636-0-4 fűzött
társadalmi ökológia - ökológiai egyensúly - fenntartható fejlődés
504.03
[AN 3441537]
MARC

ANSEL
UTF-8276 /2013.
Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért (3.) (2012) (Gödöllő)
   III. SzaKKKör Konferencia [elektronikus dok.] : Szakkollégiumok Konferenciája a Környezet- és Természetvédelemért : ... előadásainak összefoglalói / fel. szerk. Takács Márton ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium. - Szöveg. - [Gödöllő] : SZIE Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Gödöllőn, 2012. nov. 26-án tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-321-7
környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3441480]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2013.
Workshop on Energy and Environment (18.) (2012) (Gödöllő)
   18th Workshop on Energy and Environment : book of abstracts : November 22-23, 2012, Gödöllő ... / [org., publ. by the] Szent István University ... Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, 2012. - 23 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-313-2 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3441601]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

278 /2013.
Tar József (1957-)
   System and control theory : with especial emphasis on nonlinear systems / József K. Tar, László Nádai, Imre J. Rudas. - Budapest : Typotex, cop. 2012. - 333 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 323-329.
ISBN 978-963-279-676-5 fűzött : 6000,- Ft
irányítástechnika - rendszerelmélet - nemlineáris rendszer
519.876 *** 681.5 *** 519.2
[AN 3441987]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

279 /2013.
Fogarassy Csaba (1971-)
   Karbongazdaság : [low-carbon economy] / Fogarassy Csaba. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 262 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-236-541-1 fűzött : 2800,- Ft
levegőszennyezés - emisszió - szén-dioxid - környezetgazdaságtan - ezredforduló
546.264-31 *** 504.3.03(100)"200"
[AN 3440540]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2013.
Kémiai Előadói Napok (35.) (2012) (Szeged)
   XXXV. Kémiai Előadói Napok : ... Szeged, 2012. október 29-31. : program és előadás-összefoglalók / [szerk. Endrődi Balázs] ; Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye. - Szeged : JATEPress, [2012]. - 289 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-099-3 fűzött
kémia - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3440507]
MARC

ANSEL
UTF-8281 /2013.
Kémikus Diákszimpózium (4.) (2005) (Pécs)
   4. Kémikus Diákszimpózium : Pécs, 2005. április 1-3. : előadáskötet / szerk. Csóka Balázs, Kilár Ferenc, Kiss Ibolya ; [szervező intézmények Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola]. - [Pécs] : PTE TTK Analitikai és Környezeti Kémia Tansz., [2012]. - 228 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-466-4 fűzött
kémia - középiskolás - konferencia-kiadvány
54 *** 061.3(439-2Pécs) *** 371.844
[AN 3440473]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2013.
Kémikus Diákszimpózium (5.) (2007) (Pécs)
   5. Kémikus Diákszimpózium : 2007. április 13-15., Pécs : előadáskötet / szerk. Csóka Balázs, Kilár Ferenc, Kiss Ibolya ; [szervező intézmények Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Magyar Kémikusok Egyesülete]. - [Pécs] : PTE TTK Analitikai és Környezeti Kémia Tansz., [2012]. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-467-1 fűzött
kémia - középiskolás - konferencia-kiadvány
54 *** 371.844 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3440477]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2013.
Kémikus Diákszimpózium (7.) (2011) (Pécs)
   7. Kémikus Diákszimpózium : Pécs, 2011. április 1-3. : előadáskötet / szerk. Csóka Balázs, Kilár Ferenc, Kiss Ibolya ; [szervező intézmények Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Magyar Kémikusok Egyesülete]. - [Pécs] : PTE TTK Analitikai és Környezeti Kémia Tansz., [2012]. - 193 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-468-8 fűzött
kémia - középiskolás - konferencia-kiadvány
54 *** 371.844 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3440480]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

284 /2013.
Fagan, Brian M. (1936-)
The great warming (magyar)
   A nagy felmelegedés : klímaváltozás és a civilizációk felemelkedése és hanyatlása / Brian Fagan ; [ford. Horváth Zita]. - Budapest : Európa, 2012. - 439 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9134-2 kötött : 3000,- Ft
éghajlatváltozás - társadalmi ökológia - művelődéstörténet - civilizáció
551.583 *** 504.03 *** 930.85(100) *** 008
[AN 3440037]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2013.
   Környezettudatosság a mindennapokban : éghajlatváltozás és gazdálkodás / [szerk. Kun András és Rév Szilvia]. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Öko-völgy füzetek, ISSN 2063-8221 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89636-2-8 fűzött
éghajlatváltozás - mezőgazdaság - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés
551.583 *** 338.43 *** 631.147
[AN 3441550]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

286 /2013.
Gausz János (1943-)
   A genetika története / Gausz János. - Szeged : JATEPress, 2012. - 117 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-085-6 fűzött
genetika - tudománytörténet
575(100)(091)
[AN 3440506]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2013.
Hecker, Frank (1963-)
Kosmos Naturführer für unterwegs (magyar)
   Képes természetkalauz / Frank és Katrin Hecker ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 281 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-20-7 fűzött : 3950,- Ft
növényhatározó - állathatározó
582(083.71) *** 592/599(083.71)
[AN 3439371]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2013.
   A Lajta project : egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve / szerk. Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2012. - 636 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-059-2 kötött
Lajta-völgy - ökoszisztéma - fauna
574 *** 502(439Lajta-völgy)
[AN 3441424]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

289 /2013.
Andreas, Steve
Transforming your self (magyar)
   Énkép : válj azzá, aki lenni szeretnél / Steve Andreas ; [ford. Monáth Gábor]. - 3. kiad. - Budapest : libri, 2012. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 422-[423].
ISBN 978-963-310-176-6 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3442100]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2013.
Brizendine, Louann (1952-)
The male brain (magyar)
   A férfi agy / Louann Brizendine ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Libri, 2012. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-173-5 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - férfi - agykutatás - nemek szerinti különbség
159.922.1-055.1 *** 613.865-055.1 *** 612.82-055.1
[AN 3442094]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2013.
Chos-kyi-rgya-mtsho (drun-pa) (1939-1987)
Work, sex, money (magyar)
   Munka, szex, pénz : életünk az éber figyelem ösvényén / Csögyam Trungpa Dordzse Dradül Mukpó ; szerk. Carolyn Rose Gimian, Sherab Chödzin Kohn ; [ford. Erdődy Péter]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-52-4 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - siker - tibeti buddhizmus
613.865 *** 294.321(515)
[AN 3441950]
MARC

ANSEL
UTF-8292 /2013.
Cordain, Loren (1950-)
The Paleo answer (magyar)
   Paleo válasz : hogyan fogyjunk le, töltődjünk fel és fiatalodjunk meg hét nap alatt? / Loren Cordain ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2012. - 303 p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Paleolit válasz
ISBN 978-615-5235-12-2 fűzött : 3150,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - étrend
613.2 *** 616
[AN 3439758]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2013.
Dyer, Wayne W.
The shift (magyar)
   A váltás : az ambíciótól az értelemig = The shift / Wayne W. Dyer ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 105 p. ; 20 cm + DVD
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-291-157-1 fűzött : 2900,- Ft
önismeret - audiovizuális dokumentum
613.865
[AN 3441640]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2013.
Forgács Katalin
   Híres ember írta.. : grafoéletrajzok / Forgács Katalin. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 239, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-02-2 fűzött : 2490,- Ft
grafológia - híres ember
159.925.6 *** 929(100)
[AN 3440544]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2013.
Galli, Carla
   Ki fizeti a révészt? : utazás, megoldás, változás / Carla Galli. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 321 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-04-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - önismeret - mentálhigiénia
613.865
[AN 3440192]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2013.
Goleman, Daniel (1946-)
Social intelligence (magyar)
   Társas intelligencia : az emberi kapcsolatok új tudománya / Daniel Goleman ; [ford. Buda Júlia]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2012. - 506 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-172-8 fűzött
érzelem - társadalmi kapcsolat - intelligencia
159.942 *** 316.472.4 *** 159.928.22
[AN 3442088]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2013.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Cukorbetegek diétája : tanácsok és receptek / Gyurcsáné Kondrát Ilona, Fövényi József. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2013. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-37-2 fűzött : 980,- Ft
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3441057]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2013.
Havasi János
   Kele, a léleklátó / Havasi János ; [... ford. Havasi Dezsőné, Dücső Csilla] ; [Király József és Havasi Bertalan utószavával]. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Szerző, 2012. - 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kele János (1900-1957)
Magyarország - telepátia - 20. század - életrajz
159.961(439)(092)Kele_J.
[AN 3444273]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2013.
   Józan élet : [néhány módszer, amit A.A.-tagok használnak az ivás elkerülésére] / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., [2012]. - 140 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89020-4-7 fűzött
alkoholizmus
613.81
[AN 3441929]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2013.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Drognapló / Kubiszyn Viktor. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5009-29-7 fűzött : 2790,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5009-28-0)
kábítószer-fogyasztás - memoár
613.83(0:82-94)
[AN 3442278]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2013.
Massaggio (magyar)
   Masszázs mindenkinek / [ford. Patkós Judit]. - [Budapest] : Sziget, cop. 2012. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-615-5178-15-3 fűzött : 2250,- Ft
masszázs
615.82
[AN 3439687]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2013.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Budapest : Libri, 2012. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3442092]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2013.
Mészáros Katalin, B.
   Álmaim gyermekei, gyermekeim álmai / B. Mészáros Katalin. - Budapest : Medicina, 2008 [!2012]. - 99 p. ; 24 cm
Fűzött : 1700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-204-008)
iskolapszichológia - gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3442294]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2013.
Müller Péter (1936-)
   Örömről, játékról, önfeledtségről / Müller Péter. - Pécs : Alexandra, 2012. - 135 p. ; 19 cm. - (Útravaló)
ISBN 978-963-357-066-1 kötött
életvezetés - magyar irodalom - aforizma
613.865 *** 894.511-84
[AN 3441986]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2013.
NLP: the new technology of achievement (magyar)
   NLP: a változás te magad légy! / szerk. Steve Andreas, Charles Faulkner ; [ford. Rozsnyik László]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2012. - 420 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 416-417.
ISBN 978-963-310-177-3 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3442087]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2013.
Ördög Nóra (1981-)
   Angyalműhely : valódi nők, valódi érzések / Ördög Nóra, Törköly Erika. - [Budapest] : Libri, 2012. - 371 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-144-5 fűzött : 4990,- Ft
- életvezetés
613.865-055.2
[AN 3439709]
MARC

ANSEL
UTF-8307 /2013.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2012) (Pécs)
   Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia : Pécs, 2012. április 17-18. = University of Pécs Medical School Student's Research Conference : Pécs, 17-18 April, 2012. - Pécs : PTE ÁOK, [2012]. - 132 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3440482]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2013.
Sheridan, Sam
A fighter's heart (magyar)
   A harcos szíve : utazás az erőszak, az agresszió és a küzdelem világába / Sam Sheridan ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-297-975-5 kötött
ázsiai küzdő- és védősport - férfiasság - amerikai angol irodalom - memoár
613.865-055.1 *** 820-94(73)=945.11 *** 796.85(0:82-94)
[AN 3439931]
MARC

ANSEL
UTF-8309 /2013.
   Tanulmányok a kora gyermekkor pedagógiája, pszichológiája köréből / [szerk. Brezsnyánszky László, Györgyiné Harsányi Judit, Jenei Teréz]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2012. - 161 p. ; 24 cm. - (Tudásbázis és pedagógusképzés, ISSN 2060-2847)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-54-6 fűzött
családi nevelés - óvodai nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1 *** 372.3
[AN 3442025]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2013.
Textbook of neonatal resuscitation (magyar)
   Az újszülöttek újraélesztése : tankönyv / szerk. John Kattwinkel ; [ford. Szűcs Regina] ; [... kiadója a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért ...]. - 6. kiad. - [Budapest] : Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért, [2012]. - XIV, 328 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-1-58110-498-1
Fűzött
újraélesztés - csecsemő - tankönyv
616-08-039.74(078) *** 616-053.2
[AN 3425581]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2013.
   További hétköznapi csodák agykontroll(lal) / [szerk. Domján László és Sólyom Ildikó]. - Budapest : Agykontroll, [2012]. - 235 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7491-30-6 fűzött : 1995,- Ft
agykontroll
613.865
[AN 3441938]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2013.
   "Változó világ, változó ápolás: innováció és tradíció" : Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók X. Országos Találkozója : 2012. október 5-6., Szeged : konferenciakötet / [szerk. Helembai Kornélia] ; [... kiad. ... Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar]. - [Szeged] : SZTE, [2012]. - 219 p. : ill. ; 24 cm
Borítócím: Főiskolát és Egyetemet Végzett Ápolók X. Országos Találkozója : konferenciakötet. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-169-5 fűzött
ápolás - betegápoló - ápolástan - szakképzés - konferencia-kiadvány
616-083 *** 614.253.5 *** 378.661.425.3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3440653]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2013.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2012. - 272 p.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9775-32-9)
[AN 3440402] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

314 /2013.
   "Smart home" : VII. Energetikai Konferencia : 2012. november 13. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2012. - 94 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-49-7 fűzött
energetika - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3441409]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

315 /2013.
Gyurkó György
   Objektumorientált tervezés : szoftvertechnológia esettanulmányok / [szerző Gyurkó György]. - Budapest : Saldo, 2012. - 206 p. : ill. ; 29 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103). (Informatikai témák a gazdaságban ; 2.)
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-638-434-0 fűzött : 3000,- Ft
objektumorientált programozás - egyetemi tankönyv
519.688(075.8)
[AN 3438581]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2013.
International Conference on Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises (14.) (2012) (Budapest)
   14th International Conference on Modern Information Technology in the Innovation Processes of the Industrial Enterprises [elektronikus dok.] : Budapest ..., October 24-26, 2012 : proceedings volume / ed. Elisabeth Ilie-Zudor, Zsolt Kemény, László Monostori ; [org., publ. by the] Hungarian Academy of Sciences Computer and Automation Research Institute. - Szöveg. - [Budapest] : HAS Computer and Automation Research Inst., [2012]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-311-373-8
információtechnika - ipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 62 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3441496]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2013.
Rathbone, Andy
Windows 8 for dummies (magyar)
   Windows 8 / Andy Rathbone ; [ford. Fülöp András és Gonda László]. - Budapest : Panem Kv., 2012. - 448 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-11-0 fűzött : 4500,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_8
[AN 3440302]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2013.
   Steve Jobs, 1955-2011 : business, élet, forma / [szerk. Balogh Csaba, Csinálos János]. - Budapest : HVG, 2012. - 98 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Hvg extra, ISSN 2062-7173 ; 2012/5 ksz.)
Fűzött : 1100,- Ft
Jobs, Steven (1955-2011)
Apple Incorporation (Cupertino, Calif)
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - innováció - vállalat - 20. század - ezredforduló
681.3(73)(092)Jobs,_S. *** 330.341.1 *** 061.5(73)Apple
[AN 3441783]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2013.
Tenenev, Valentin A.
   Practice of genetic algorithms : monograph / Valentin A. Tenenev, Boris A. Yakimovich. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-279.
ISBN 978-963-9819-97-9 fűzött
algoritmus - evolúciós programozás - életlen halmaz
519.688 *** 510.51
[AN 3440602]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

320 /2013.
Hohol Ancsa
   Juhhé, szemüveges lettem! / Hohol Ancsa ; Kárpáti Tibor rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - [31] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-615-5234-21-7 kötött : 1490,- Ft
szemüveg - képeskönyv - gyermekkönyv
681.73(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3439892]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2013.
   Képeket írni, szavakat rajzolni = Writing pictures, drawing words / [... kurátorai ... Agathe Bischoff-Morales et al.] ; [szerk. ... Áfra János, Süli-Zakar Szabolcs, Szoboszlai Lilla] ; [... kiad. ... Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2012. - 182 p. : ill., színes ; 23x26 cm
A kiállítást Debrecenben, 2012. júl. 25 - szept. 9. között tartották
ISBN 978-963-7218-81-1 kötött
Magyarország - betűgrafika - díszírás - képzőművészet - magyar irodalom - 21. század - kiállítási katalógus - antológia
655.24 *** 003.077 *** 73/76(100) *** 73/76(439)"200/201" *** 894.511-822 *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3441341]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

322 /2013.
Bruce, Julia
Castle sea voyage (magyar)
   Tengeri küldetés : irányítsd a király flottáját! / [szöveg Julia Bruce] ; [ill. Peter Dennis] ; [ford. Sz. Bukucs Barbara]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5065-37-8 fűzött
hajózás - művelődéstörténet - felfedezések kora - gyermekkönyv
656.6"14/16"(02.053.2) *** 930.85(100)"14/16"(02.053.2)
[AN 3441207]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2013.
   A roncsautó program makrogazdasági hatásai / [kész. Barta Judit et al.]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2012. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 27.)
Fűzött
Magyarország - személygépkocsi - környezetvédelem - statisztikai adatközlés
629.114.6(439)(083.41) *** 504.06
[AN 3441733]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

324 /2013.
Apáti Ferenc (1979-)
   Gyümölcsültetvények fagy- és jégvédelmének technológiai lehetőségei és gazdasági megfontolásai / Apáti Ferenc ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC MÉK Kertészettudományi Intézet]. - [Debrecen] : DE AGTC MÉK Kertészettud. Int., 2012. - 227 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 224-227.
ISBN 978-615-5183-28-7 fűzött
gyümölcstermesztés - fagyvédelem
634.1 *** 632.111.1
[AN 3441945]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2013.
Boomgaarden, Heike (1962-)
Natur sucht Garten (magyar)
   A természetes kert : 35 ötlet a természetbarát kertészkedéshez / Heike Boomgaarden, Bärbel Oftring és Werner Ollig ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 137 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5178-23-8 kötött
biokert - amatőr kertészkedés - kertépítés
631.147 *** 634 *** 712.3/.7
[AN 3441190]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2013.
Csányi Vilmos (1935-)
Bukfenc és Jeromos (új kiadása)
   A kutyák szőrös gyerekek : Bukfenc és Jeromos / Csányi Vilmos. - Átd. kiad. - Budapest : Libri, 2012. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-963-310-151-3 kötött : 3990,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3439429]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2013.
Fehér György (1950-)
   Darányi Ignác pályája, 1849-1899 / Fehér György. - Budapest : Gondolat, cop. 2012. - 244, [20] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-241.
ISBN 978-963-693-418-7 kötött : 3500,- Ft
Darányi Ignác (1849-1927)
Magyarország - politikus - politikatörténet - mezőgazdasági politika - századforduló - 19. század
338.43(439)"188/189" *** 32(439)(092)Darányi_I. *** 323(439)"188/189"
[AN 3440701]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2013.
Gahm, Bernhard
Fleisch pökeln und räuchern (magyar)
   Húsfélék pácolása és füstölése otthon : a sonkától az oldalasig / Bernhard Gahm ; [ford. Fata Ildikó]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 124 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5178-21-4 kötött : 2800,- Ft
húsfeldolgozás - füstölés - pácolás
664.92 *** 637.525
[AN 3440309]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2013.
Gál Zsuzsanna
   Amit ma megihatsz.. : ifjúsági borkalauz / Gál Zsuzsanna, Tompa Imre. - Budapest : Jaffa, 2012. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-615-5235-28-3 fűzött : 2940,- Ft
bor - borászat - francia nyelv - magyar nyelv - szakszótár
663.2 *** 801.323=40=945.11
[AN 3439704]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2013.
   Körtefajták vizsgálata génbankokban / szerk. Nyéki József, Soltész Miklós, Szabó Zoltán ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC Kertészettudományi Intézet]. - [Debrecen] : DE AGTC MÉK Kertészettud. Int., 2012. - 428 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-25-6 kötött
Magyarország - körte - gyümölcstermesztés - növénynemesítés
634.13(439) *** 631.52
[AN 3441954]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2013.
   Minőségi szilvatermesztés : fajtahasználat, művelési rendszer, integrált termesztéstechnológia / [szerk. Nyéki József, Soltész Miklós, Szabó Zoltán] ; [kiad. a Debreceni Egyetem AGTC Kertészettudományi Intézet]. - [Debrecen] : DE AGTC Kertészettud. Int., 2012. - 200 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-592-2 fűzött
gyümölcstermesztés - szilva
634.22
[AN 3441949]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

332 /2013.
   '60-as, '80-as évek népszerű ételspecialitásai. - Pápa : [Jókai Vár. Kvt.], 2012. - 108 p. : ill. ; 13 cm
Közread. a Jókai Mór Városi Könyvtár
ISBN 978-963-9818-24-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3440468]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2013.
   Családi ízutazás a hagyományoktól az újdonságokig : [válogatás olvasóink 2012. évi receptjeiből] / [szerk. Nyemcsok László]. - Tatabánya : [Axel Springer-Mo. Kft. Komárom-Esztergom M. Irodája], [2012]. - 206 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-28-1 kötött : 4990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3442009]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2013.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Daganatos betegek diétája : tanácsok és receptek / Gyurcsáné Kondrát Ilona. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2012. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed betegtájékoztató füzetek. Onkológia, ISSN 1588-5143)
ISBN 978-615-5166-38-9 fűzött : 980,- Ft
rákbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616-006
[AN 3440345]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2013.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Húgysavcsökkentés diétával / Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Budapest : SpringMed, cop. 2012. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-17-4 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - köszvény - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.72-002.78 *** 613.24
[AN 3444384]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2013.
Sura, Teresa-Maria
Rohköstliche Gourmet-Rezepte für Geniesser (magyar)
   Nyersreceptek ínyenceknek / Teresa-Maria Sura ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 265 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-291-159-5 fűzött : 3600,- Ft
vegetáriánus étrend - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 641.56(083.12)
[AN 3440894]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

337 /2013.
   Emergens evolúció / [szerk. Paksi Dániel és Kertész Gergely]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 274 p. : ill. ; 23 cm. - (Tudománytörténet és tudományfilozófia, ISSN 1786-3201 ; 9/1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-509-1 fűzött : 2800,- Ft
evolucionizmus - törzsfejlődés
141.155 *** 575.8
[AN 3440252]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2013.
Hofstadter, Douglas R.
Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid (magyar)
   Gödel, Escher, Bach : egybefont gondolatok birodalma : metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carroll szellemében / Douglas R. Hofstadter ; ford. Lipovszki Gábor. - 3. utánny. - Budapest : Typotex, 2005 [!2012]. - XXI, 777 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 746-756.
ISBN 978-963-279-693-2 fűzött : 6900,- Ft
 (hibás ISBN 963-7546-99-5)
mesterséges intelligencia - matematikai logika
165.0.001.572 *** 510
[AN 3444244]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Geistige Hierarchien und ihre Wiederspiegelung in der physischen Welt (magyar)
   Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban : állatöv, planéták és kozmosz : 10 előadás : Düsseldorf, 1909. április 12-18. és két válaszadás, 1909. április 21-22. : GA 110 / Rudolf Steiner ; [ford. Balassa Árpád és Svéd Piroska]. - Budapest : Regulus Art, 2012. - 146 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89437-2-9 kötött
antropozófia
141.333
[AN 3441163]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt (magyar)
   A csillagok világa és az ember : az emberiség szellemi kommuniója : tizenkét előadás, amelyet Rudolf Steiner 1922. november 26. és december 31. között Dornbach tartott / [ford. Kellner Ágnes]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Genius, cop. 2012. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9772-17-5 fűzött : 2600,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3444934]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Das Verhältnis der verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebiete zur Astronomie (magyar)
   Az egyes természettudományos területek viszonya a csillagászathoz : kozmológia és embertan GA 323 : 18 előadás : Stuttgart, 1921. január 1. és 18. között / Rudolf Steiner ; [ford. Szabó Attila]. - Budapest : Regulus Art, 2012. - 262 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89437-1-2 kötött
antropozófia
141.333
[AN 3441157]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2013.
Zhuang zi (Kr. e. 369-286)
   Csuang Ce bölcsessége / [összeáll., kommentárral ell. és a bev. tanulmányt írta Brelich Angelo]. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-99-0 fűzött : 2300,- Ft
Kína - filozófia - taoizmus
1(510)Zhuang_zi *** 299.513.84
[AN 3444811]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

343 /2013.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2012. - 909, 302 p., VIII t. : ill., színes térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-300-956-7 kötött : 2500,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3444451]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2013.
Biblia. Újszövetség (angol, magyar)
   Good News for modern man : the New Testament in today's English version = Újszövetség / magyar nyelvre ford. a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2012. - 751 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-300-997-0 kötött : 3400,- Ft
Biblia. Újszövetség
225.04=20=945.11
[AN 3444761]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2013.
Bosworth, F. F.
Christ the healer (magyar)
   Krisztus, a gyógyító / F. F. Bosworth ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, [2012]. - 262 p. ; 23 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-60-5 fűzött : 1800,- Ft
vallásos irodalom - csoda - gyógyítás
244 *** 289 *** 248.214.5
[AN 3444796]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2013.
Brierley, John (1948-)
A pilgrim's guide to the Camino de Santiago (magyar)
   Camino de Santiago : St. Jean, Roncesvalles, Santiago, zarándok útmutató : Szent Jakab útja, a francia útként is ismert zarándokút : gyakorlati és lelki útmutató a modern kor zarándokainak / John Brierley ; [ford. Dvornik Zsuzsanna]. - [Tamási] : Portus Vitalis, [2012]. - 364 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 355-357.
ISBN 978-963-08-3957-0 fűzött : 4990,- Ft
Santiago de Compostela - Spanyolország - zarándoklat - gyalogtúra - útikönyv
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 914.60(036) *** 796.52(460)(036)
[AN 3440292]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2013.
Capps, Charles
The tongue, a creative force (magyar)
   A szó teremtő ereje / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 205, [2] p. ; 18 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-963-9617-62-9 fűzött : 1190,- Ft
vallásos irodalom - mentálhigiénia
244 *** 613.865
[AN 3444802]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2013.
Csiky Gergely (1842-1891)
   Görög - római mythologia [elektronikus dok.] / összeáll. Csiky Gergely. - Szöveg (pdf : 824 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106798. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-12-4
görög-római mitológia - elektronikus dokumentum
292
[AN 3443139]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2013.
   Dicséretek : dalszövegek ABC sorrendben / [közread. a] Krisztus Szeretete Egyesület. - 3. kiad. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyes., 2012. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7303-46-3 fűzött
egyházi énekeskönyv
245
[AN 3444788]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2013.
   Én vagyok a világ világossága : Jézus Krisztus füveskönyve / [... vál., szerk., a jegyzeteket és az utószót írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, 2012. - 147 p. ; 21 cm
Gerinccím: Jézus Krisztus: én vagyok a világ világossága
ISBN 978-963-267-180-2 kötött : 1990,- Ft
Biblia
idézetgyűjtemény
22.046
[AN 3440190]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2013.
Fáy Zoltán (1966-)
   A gyöngyösi ferences könyvtár / Fáy Zoltán ; [közread. a] Ferences Plébánia és Rendház. - Gyöngyös : Ferences Plébánia és Rendház, 2012. - 101 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 978-963-08-4156-6 fűzött
Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár (Budapest). Gyöngyösi Műemlékkönyvtár
Gyöngyös - egyházi könyvtár - könyvtártörténet - franciskánusok
271.3(439-2Gyöngyös) *** 027.6(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 3440497]
MARC

ANSEL
UTF-8352 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a családi problémákban : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3735-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
házasság - család
265.5
[AN 3441519]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2013.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeretet mindenekfelett / Gyökössy Endre. - Budapest : Szt. Gellért K., 2012. - 156, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-526-6 kötött : 2800,- Ft
szeretet - vallási erkölcs
241.513 *** 177.61
[AN 3439367]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2013.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Franz von Assisi (magyar)
   Assisi Ferenc / Hermann Hesse ; Giotto di Bondone freskóival ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 93, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-266-262-6 kötött : 1800,- Ft
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 12. század - 13. század
235.3(092)Francesco_d'Assisi
[AN 3442074]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2013.
   Hit, élet, tapasztalat : válogatás az Új Ember interjúiból / [szerk. Körössy László, Szigeti László] ; [a ... grafikákat Simon András kész.]. - Budapest : Új Ember, 2012. - 309 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-27-0 fűzött : 1980,- Ft
vallásos irodalom - interjú
244(047.53)
[AN 3441468]
MARC

ANSEL
UTF-8356 /2013.
   "A hitet megtartottam..." : Soos Géza, 1912-2012 : jubileumi kötet / [szerk. Horváth Erzsébet] ; [kiad. a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára]. - [Budapest] : Mo. Ref. Egyh. Zsinati Lvt., [2012]. - 136, [3] p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: Soos Géza, 1912-2012. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89472-1-5 kötött
Soos Géza (1912-1953)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - ifjúsági mozgalom - történelmi forrás
284.2(439)(092)Soos_G.(093) *** 267.6(439)SDG"19"(093)
[AN 3441224]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2013.
Jakab Miklós (1912-2002)
   Alkalmazkodó szeretet : Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései / leírta Jakab Miklósné ; szerk. Mucsi Zsófia. - Budapest : Kálvin, 2012. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-204-4 fűzött : 1200,- Ft
Jakab Miklós (1912-2002)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - diakónia - 20. század - memoár
284.2(439)(092)Jakab_M.(0:82-94) *** 266.3
[AN 3440859]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2013.
Käfer István (1935-)
   Cantus catholici : Szöllősi Benedek magyar és szlovák katolikus énekeskönyve = Cantus catholici : maďarský a slovenský katolícky spevník Benedikta Szöllősiho. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 27, 27 p. ; 20 cm. - (Szomszédok, barátok, testvérek, ISSN 2063-5605 ; 1.)
Írták Käfer István, Konečný, Anton. - A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-03-5 fűzött
Szöllősi Benedek (1609-1656). Cantus catholici
Magyarország - szlovákok - 17. század - egyházi énekeskönyv
264-17(=854)(439)"16"
[AN 3440862]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2013.
   Keresztény szellemben a tudomány útján : a III. Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia válogatott tanulmányai / [szerk. Kozma Gábor]. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 177 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Szegeden, 2011. nov. 17-18-án rendezték. - Váltakozva magyar, horvát, szlovák és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-06-6 fűzött
vallástudomány - tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
2 *** 082 *** 378.184
[AN 3440833]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2013.
   "A késő idők emlékezetében éljenek..." : a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei, 1823-1952 : [jubileumi kötetek 1.] / [szerk. és a bev. tanulmányt írta Kránitz Zsolt]. - Pápa : Pápai Ref. Gyűjt., 2012. - 380 p. : ill. ; 25 cm. - (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések, ISSN 1416-891X)
Bibliogr.: p. 29-32.
ISBN 978-963-89597-1-3 kötött
Dunántúli Református Egyházkerület
protestáns lelkész - református egyház - egyháztörténet - 19. század - 20. század - anyakönyv - történelmi forrás
284.2(439-03Dunántúli_egyházkerület)"182/195"(093) *** 929.532(439-03Dunántúli_egyházkerület)"182/195"(093)
[AN 3440784]
MARC

ANSEL
UTF-8361 /2013.
Kovács I. Gábor (1945-)
   "Népegyház" - "hitvalló egyház", misszió és hitvallásos iskola : előadások, cikkek, 1986-2011 / Kovács I. Gábor. - Budapest : MPKE, 2012. - 176 p. : ill. ; 24 cm. - (Societas et ecclesia, ISSN 1217-2413 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5106-0 fűzött
Magyarország - református egyház - 20. század - ezredforduló - egyházi iskola - egyháztörténet
284.2(439)"19/200" *** 37.014.521(439)"19"
[AN 3440731]
MARC

ANSEL
UTF-8362 /2013.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [11.], November. - 2012. - 71 p.
ISBN 978-963-9674-45-5 fűzött : 380,- Ft
[AN 3441502] MARC

ANSEL
UTF-8363 /2013.
Lexicon : termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni ethice (magyar)
   Családlexikon : a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakról és etikai kérdésekről / [ford. Diós István és ... Kisdi Ágnes] ; [közread.] a Család Pápai Tanácsa. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 791 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-356-8 kötött : 5800,- Ft
család - házasság
265.5
[AN 3439616]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2013.
Mérten Nikolett (1983-)
   A Sajókazai Református Egyházközség története / Mérten Nikolett. - Sajókaza : Sajókazai Ref. Egyházközség, 2012. - 121, [10] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 116-121.
ISBN 978-963-08-4667-7 fűzött
Sajókazai Református Egyházközség
Sajókaza - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Sajókaza)(091)
[AN 3441426]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2013.
Molnár Róbert (1971-)
   Ébresztő, Magyarország! : [egy politikus gondolatai a megjárt mélységekről, az ébredésről és hazánk áhított felemelkedéséről...] / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - 2. kiad. - [Kübekháza] : Szerző, 2012. - 290, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3596-1 kötött : 2480,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3441398]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2013.
Molnár Róbert (1971-)
   Ébresztő, Magyarország! : [egy politikus gondolatai a megjárt mélységekről, az ébredésről és hazánk áhított felemelkedéséről...] / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - [Kübekháza] : Szerző, 2012. - 290, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3596-1 kötött : 2480,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3441389]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2013.
Molnár Róbert (1971-)
   Egy politikus, akit rabul ejtett Isten / Molnár Róbert ; [közread. az] Érted Magyarország Misszió. - 4. kiad. - [Kübekháza] : Szerző, 2012, cop. 2011. - 359 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1490-4 kötött : 2480,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3441406]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2013.
Nyeste Ferenc (1950-)
   Az álomfejtő / Nyeste Ferenc ; [kiad. a Magyar Pünkösdi Egyház Keceli Gyülekezete]. - Kecel : M. Pünkösdi Egyh. Keceli Gyülekezete, 2012. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4873-2 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3441396]
MARC

ANSEL
UTF-8369 /2013.
Stefaniak, Piotr (1970-)
   A titkos szentség : Veszprémi Boldog Ilona OP élete, 1200-1240/70 = Ukryta świętość : opowieść o błogosławionej Helenie z Veszprém OP, 1200-1240/70 / Stefaniak Piotr. - Veszprém : [Szaléziánum Érseki Turisztikai Közp.], 2012. - 130 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szaléziánum Érseki Turisztikai Központ. - Bibliogr.: p. 73-77.
ISBN 978-963-08-3966-2 fűzött
Ilona, Boldog, Veszprémi (13. sz)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(092)Ilona,_Veszprémi
[AN 3441448]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2013.
Szabó András (1954-)
   A rejtőzködő bibliafordító, Károlyi Gáspár : Nagykároly, 1535 körül - Gönc, 1591. december vége / Szabó András. - Budapest : Kálvin, 2012. - 162 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 153-155.
ISBN 978-963-558-205-1 kötött : 1400,- Ft
Károli Gáspár (1529-1591)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 16. század
284.2(439)(092)Károli_G.
[AN 3439532]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2013.
Száraz Orsolya (1981-)
   Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója / Száraz Orsolya. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 361 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 49.)
Bibliogr.: p. 304-349.
ISBN 978-963-318-198-0 fűzött
Segneri, Paolo (1624-1694)
Itália - Magyarország - szerzetes - misszió - vallásos irodalom - irodalmi kapcsolat - 17. század - prédikáció
271.5(45)(092)Segneri,_P. *** 850(091)-97"16" *** 894.511.091 *** 266.2(45)Segneri,_P.
[AN 3441156]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2013.
   Széchényi Pál érsek emlékezete : adalékok az életúthoz és a nagycenki múmia vizsgálatának eredményei / szerk. Kristóf Lilla Alida és Tóth Vilmos. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. - 195 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 172-183.
ISBN 978-963-9819-95-5 kötött
Széchényi Pál (1645-1710)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 17. század - 18. század - múmia
282(439)(092)Széchényi_P. *** 614.64 *** 393.3
[AN 3440633]
MARC

ANSEL
UTF-8373 /2013.
   Szent Cirill, Szent Metód - Szent István = Svätý Cyril (Konštantín), Svätý Metod - Svätý Štefan / szerk. Sztakovics Erika. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 32, 32 p. ; 20 cm. - (Szomszédok, barátok, testvérek, ISSN 2063-5605 ; 2.)
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-05-9 fűzött
Kurillos (827-869)
Methodios (815-885)
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - keresztény egyház - egyháztörténet - szent - uralkodó - 9. század - 10. század - 11. század
282 *** 235.3(092)Kurillos *** 235.3(092)Methodios *** 943.9(092)István,_I.
[AN 3440872]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2013.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 9. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-375-9 fűzött
hittankönyv
23/28(078)
[AN 3444445]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2013.
Varga László
   Isten asztaláról : áhítatok az év minden napjára / Varga László. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - [6], 370 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9564-34-3 kötött
imakönyv - bibliamagyarázat
243 *** 22.07
[AN 3445197]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

376 /2013.
Bangó Jenő (1934-)
Soziologie für soziale Berufe (magyar)
   Szociológiai alapfogalmak pedagógus hallgatók számára / Bangó Jenő. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 182 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-175.
ISBN 978-963-9573-83-3 fűzött
szociológia - egyetemi tankönyv
316(075.8)
[AN 3441947]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2013.
Csermely Péter (1958-)
   Bloghálózatos életfilozófiám / Csermely Péter ; szerk. Kapitány Katalin ; Szűcs Édua ill. - [Budapest] : Typotex, 2012. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
ISBN 978-963-279-664-2 fűzött : 2900,- Ft
társadalmi kapcsolat - siker - tehetséggondozás - blog
316.47 *** 681.3.004.14 *** 613.865 *** 376.545
[AN 3442015]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2013.
Zasępa, Tadeusz (1946-)
Televízia u nás doma (magyar)
   A televízió otthonunkban / Tadeusz Zasępa, Pavel Izrael ; [ford. Tóth Sándor János]. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 91 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 82-85.
ISBN 978-615-5256-02-8 fűzött
televíziónézés - családi nevelés
316.774 *** 791.9.097 *** 37.018.1
[AN 3440970]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

379 /2013.
Gönczi Gábor (1975-)
   Bazi nagy esküvőkönyv azaz Hogyan (ne) rontsd el életed legszebb napját... / Gönczi Gábor, Csikós Balázs. - Pécs : Alexandra, 2012. - 192, [13] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-357-070-8 fűzött
Magyarország - sztár - esküvő - ezredforduló
392.5(439) *** 929(439)
[AN 3439791]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2013.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Illemtan gyerekeknek / írta Aliz néni ; [Louis-Maurice Boutet de Monvel rajz.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 22x25 cm
Kész. a "La civilité puérile et honnête" (Paris : Plon-Nourrit et Cie., ca. 1902) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-14-2536-9 kötött : 1990,- Ft
illemtan - gyermekkönyv
395(02.053.2)
[AN 3445044]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2013.
Nagy Szilvia
   Hölgy alkalmi kísérőt keres / Nagy Szilvia, Szabó Anna Eszter. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-06-4 fűzött : 2990,- Ft
prostitúció - magyar irodalom - dokumentumregény
392.65(439)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3440896]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2013.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2012 / Rátkai Tímea. - 6. aktualizált kiad. - [Budapest] : Perfect Wedding, cop. 2012. - 179 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89376-0-5 kötött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3441470]
MARC

ANSEL
UTF-8383 /2013.
   A szerelem lexikona / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 228 p. ; 19 cm. - (Magyar írók novellái, ISSN 2063-8043)
ISBN 978-963-88576-6-8 kötött
magyar irodalom - szerelem - elbeszélés - antológia
392.6(0:82-32) *** 894.511-32(082)
[AN 3439576]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

384 /2013.
Eötvös József (1813-1871)
   A nemzetiségi kérdés [elektronikus dok.] / írta Eötvös József. - Szöveg (pdf : 574 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106795. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-68-1
nemzetiségi kérdés - elektronikus dokumentum
323.1
[AN 3443133]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2013.
Huszár Tibor (1930-)
   Erdei Ferenc, 1910-1971 : politikai életrajz / Huszár Tibor. - Budapest : Corvina, 2012. - 501 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-488.
ISBN 978-963-13-6101-8 fűzött : 3990,- Ft
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - politikus - 20. század
32(439)(092)Erdei_F.
[AN 3439440]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2013.
Huszár Tibor (1930-)
   Kádár : a hatalom évei, 1956-1989 / Huszár Tibor ; [... az annotált névmutatót, a rövidítések jegyzékét és a kutatott levéltárak jegyzékét összeáll. Némethné Vágyi Karola] ; [a bibliográfiát összeáll. Győri László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2012. - 358 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-352.
ISBN 978-963-13-6083-7 fűzött : 3500,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"1956/1989"
[AN 3442281]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2013.
   Koncepciós perek Magyarországon 1945 után [elektronikus dok.] / szerk. ... Majtényi György, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba ; [közread. a] Magyar Országos Levéltár. - Interaktív multimédia. - Budapest : MOL, [2012]. - 1 DVD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 1.6 GHz vagy gyorsabb proc.; DVD olvasó; 1 GB memória; 1012x768 pixeles képernyőfelbontás; Windows XP vagy újabb
ISBN 978-963-631-216-9 műanyag tokban : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - koncepciós per - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
323.282(439)"194/196"(093) *** 343.301.096(439)"194/196"(093)
[AN 3441471]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2013.
Papp István (1979-)
   A magyar népi mozgalom története, 1920-1990 / Papp István. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2012. - 282 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 275-282.
ISBN 978-615-5235-11-5 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - eszmetörténet - népi mozgalom - politikatörténet - magyar irodalom története - 20. század
323(439)"19" *** 329.73(439)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3439564]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2013.
   Szabadság és hit : közéleti kalauz keresztényeknek / szerk. Gudrun Kugler, Pásztor Péter ; [közread. a] Polgári Magyarországért Alapítvány. - Budapest : Polgári Magyarországért Alapítvány, 2012. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87937-0-6 fűzött
szabadság - politológia - politikai filozófia - kereszténydemokrácia
32.001 *** 123 *** 329.3:28
[AN 3441642]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2013.
Szabó Tibor (1945-)
   Olaszország politikatörténete, 1861-2011 / Szabó Tibor. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-196.
ISBN 978-963-9573-82-6 fűzött
Olaszország - politikatörténet - történelem - 19. század - 20. század - ezredforduló
32(45)"186/201" *** 945"186/201"
[AN 3441959]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

391 /2013.
   60 kérdés és válasz a lovakról és a kutyákról / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-82-0 fűzött : 1095,- Ft
- kutya - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 636.1(02.053.2) *** 636.7(02.053.2)
[AN 3439745]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2013.
Balla Vilmos (1862-1934)
   A kávéforrás [elektronikus dok.] / Balla Vilmos. - 2. kiad. - Szöveg (prc : 662 KB). - Pécs : Kindle-varázs K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106861. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-5313-2
Budapest - kávéház - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 640.44(439-2Bp.)
[AN 3445271]
MARC

ANSEL
UTF-8393 /2013.
Bokor Miklós (1927-)
Peut-on en finir avec Hitler? (magyar)
   Leszámolhatunk-e Hitlerrel? : pszichoanalitikus szemléletű tanulmány / Bokor Miklós, Wiener Pál ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 230 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 219-230.
ISBN 978-963-236-619-7 fűzött : 2600,- Ft
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - pszichofiziológia - pszichoanalízis - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 159.91 *** 612.821 *** 159.964.2
[AN 3440545]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2013.
   Brněnská hungaroslavistika a česko - slovensko - maďarské vztahy / [eds. István Käfer, Ivo Pospíšil]. - Segedín : Gerhardus, 2012. - 155 p. : ill. ; 20 cm
A Brnoban, 2012. febr. 27-29. között azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és magyar nyelven
ISBN 978-615-5256-01-1 fűzött
kulturális kapcsolat - Visegrádi államok - konferencia-kiadvány
930.85(4-191) *** 061.3(437.1-2Brno)
[AN 3440977]
MARC

ANSEL
UTF-8395 /2013.
Bruce, Julia
Roman challenge (magyar)
   Római küldetés : hódíts meg egy provinciát! / [szöveg Julia Bruce] ; [ill. Peter Dennis] ; [ford. Sz. Bukucs Barbara]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5065-35-4 fűzött
Római Birodalom - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2) *** 937(02.053.2)
[AN 3441221]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2013.
Bruce, Julia
Stone age challenge (magyar)
   Kőkorszaki küldetés : vezesd a törzsedet mamutvadászatra! / [szöveg Julia Bruce] ; [ill. Peter Dennis] ; [ford. Sz. Bukucs Barbara]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5065-36-1 fűzött
művelődéstörténet - kőkorszak - gyermekkönyv
930.85(100)"63"(02.053.2)
[AN 3441211]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2013.
Dobos Gyula (1944-)
   Tengőd évszázadai : a kezdetektől 1950-ig / Dobos Gyula ; [... kiad. ... Tengődért Közalapítvány ...]. - Szekszárd : Tengődért Közalapítvány, 2012. - 624 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-4439-0 kötött
Tengőd - helytörténet
943.9-2Tengőd
[AN 3440346]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2013.
   Falak és választóvonalak a történelemben : társadalomtudományi konferencia, 2012. november 29-30. / [szerk. Óbis Hajnalka]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2012. - 80 p. ; 20 cm
A konferenciát Nyíregyházán rendezték
ISBN 978-615-5097-52-2 fűzött
történelem - magyar történelem - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
930.9 *** 943.9 *** 930.85 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3441965]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2013.
   Falu a városban: az angyalföldi OTI-telep : dokumentumok és néprajzi tanulmányok / szerk. Juhász Katalin. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK Néprajztud. Int., 2012. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 28.)
Bibliogr.: p. 258-265.
ISBN 978-963-236-495-7 fűzött : 2700,- Ft
Budapest. 13. kerület - helytörténet - városantropológia
943.9-2Bp.XIII. *** 316.334.56(439-2Bp.XIII.)
[AN 3440534]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2013.
Gerő András (1952-)
   Individualista történet : Gerő András beszélgetései Mihancsik Zsófiával. - Budapest : ÚMK, 2012. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 182-195.
ISBN 978-963-287-055-7 fűzött : 2490,- Ft
Gerő András (1952-)
Magyarország - történész - 20. század - 21. század - életútinterjú
930.1(439)(092)Gerő_A.(047.53)
[AN 3440247]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2013.
Hahner Péter (1954-)
   Az USA elnökei : 43 elnök, 43 izgalmas portré / Hahner Péter. - Budapest : Animus, 2012. - 365 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-078-6 kötött : 3980,- Ft
Egyesült Államok - történelem - államfő - életrajz
973 *** 973(092)
[AN 3441836]
MARC

ANSEL
UTF-8402 /2013.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Provokáció? : az 1956-os forradalom kezdetéről és a Kossuth téri tömeggyilkosságról / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Kairosz, 2012. - 81, [2] p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-567-2 fűzött : 1500,- Ft
Budapest - magyar történelem - 1956-os forradalom - állami terror - tömeggyilkosság
943.9"1956" *** 943.9-2Bp."1956" *** 323.282(439-2Bp.)"1956"
[AN 3439802]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2013.
Kész Barnabás
   Harcosok : [illusztrált atlasz] : [3D melléklettel] / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 67, [13] p. : ill., színes ; 33 cm
3D-s szemüveggel
ISBN 978-615-5168-43-7 kötött
művelődéstörténet - haditechnika - katona - ókor - középkor - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 355(100)(02.053.2)
[AN 3441286]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2013.
   A kettős kereszt a magyar és a szlovák címerben = Dvojkríž v slovenskom a maďarskom štátnom znaku / [szerk. Tóth Sándor János]. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 84, 81 p. : ill. ; 20 cm. - (Szomszédok, barátok, testvérek, ISSN 2063-5605 ; 3.)
A magyar és a szlovák nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-07-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5256-05-9)
Magyarország - Szlovákia - címertan - kereszt
929.6(439) *** 929.6(437.6) *** 246.5
[AN 3440887]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2013.
Kónya István (1919-1999)
   A hegedűk bűvkörében : Kónya István cremonai aranydiplomás hangszerkészítő mester életútja és munkássága / feldolg. és szerk. Vékes József. - Tatabánya : Kónya L. & S. Conia, 2012. - 243 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-3186-4)
Kónya István (1919-1999)
Magyarország - hangszerkészítő - hegedű - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)"19" *** 681.817.1(439)(092)Kónya_I.(0:82-94)
[AN 3440772]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2013.
Langeveld, L. A.
Comte de Saint-Germain (magyar)
   Az utolsó Rákóczi : a titokzatos Saint-Germain gróf / L. A. Langeveld ; [ford. Nagy Nóra]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 253, [2] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-615-5261-31-2 fűzött : 2990,- Ft
Saint Germain (1696?-1784)
Európa - művelődéstörténet - történelmi személy - 18. század
930.85(4)"17" *** 930.85(4)(092)Saint-Germain
[AN 3440354]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2013.
Man, John (1941-)
Samurai (magyar)
   Az utolsó szamuráj igaz története / John Man ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : General Press, [2012]. - 355 p., [16] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
Bibliogr.: p. 345-348.
ISBN 978-963-643-430-4 kötött : 3500,- Ft
Saigō Takamori (1828-1877)
Japán - szamuráj - 19. század - művelődéstörténet
930.85(520) *** 355.318.1(520)(092)Saigō_T.
[AN 3440058]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2013.
Mester Katalin, M. (1954-)
   Eltaszítva a hazától / M. Mester Katalin. - [Devecser] : [M. Mester K.], 2012. - 272 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4314-0 fűzött
Magyarország - életútinterjú - 20. század
929(439)"19"(047.53)
[AN 3440791]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2013.
Pahlavi, Christian (1941-)
Les grains du sablier (magyar)
   A homokóra szemcséi : az iráni sah unokaöccsének megdöbbentő sorsa / Christian Pahlavi ; [ford. Kazanlár Szilvia]. - Győr : Tarandus, cop. 2012. - 247 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-00-8 fűzött : 3490,- Ft
Pahlavi, Christian (1941-)
Irán - uralkodócsalád - francia nyelvű irodalom - 20. század - memoár
929(55)(0:82-94) *** 840-94=945.11
[AN 3440370]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2013.
Récsei Viktor (1858-1908)
   Az esztergomi Sz. Lőrincz-templom maradványai / Récsei Viktor. - 2. kiad. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2012. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89406-2-9 fűzött
Esztergom - templom - régészet
904(439-2Esztergom) *** 726.54(439-2Esztergom)(091)
[AN 3440696]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2013.
Selmeczi László (1942-)
   Az atyák emlékezeti a Kaukázustól a Zagyva-Tarna völgyéig : a magyarországi jászok régészeti leletei és középkori műemlékei / Selmeczi László. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2012. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 49.)
Bibliogr.: p. 171-181. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-7113-36-9 kötött
nemzettörténelem - régészet - jászok
943.9(=915.6) *** 930.8(=915.6) *** 904(439)(=915.6)
[AN 3441563]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2013.
Szalai Béla
   A Feiglerek : egy esztergomi polgárcsalád története / Szalai Béla, Szalay Katalin. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2012. - 440 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 427-434.
ISBN 978-963-89406-3-6 kötött
Feigler család
Esztergom - családtörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
930.85(439-2Esztergom)"18/19" *** 929.52Feigler(093)
[AN 3440757]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2013.
Zámbó László (1944-)
   Tokmány : valóságos történetek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Szerző, 2012. - 220 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89325-9-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3441980]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

414 /2013.
   Észak- és Közép-Amerika / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 80 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x22 cm
Gerinccím: Amerika I.
ISBN 978-963-9786-72-1 fűzött : 1595,- Ft
Észak-Amerika - Közép-Amerika - helyismeret - gyermekkönyv
908.73(02.053.2) *** 908.72(02.053.2)
[AN 3439732]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2013.
Kreutzkamp, Dieter
Husky-Trail (magyar)
   Huskykkal Alaszkán át / Dieter Kreutzkamp ; [ford. Orbán Bernadett]. - Budapest : Geographia, 2012. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5105-08-1 fűzött
Alaszka - szánközlekedés - kutya - helyismeret - útleírás
908.798(0:82-992) *** 798.6 *** 656.19 *** 636.7
[AN 3441852]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2013.
   Lovászpatonának szeretettel.. / [szerk. Bartháné Borsó Katalin] ; [kiad. a Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesület]. - Lovászpatona : Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyes., 2012-. - 24 cm
Lovászpatona - helyismeret
908.439-2Lovászpatona
[AN 3440599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 313 p. : ill., részben színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4474-1 kötött : 3000,- Ft
[AN 3440606] MARC

ANSEL
UTF-8417 /2013.
   Magyarország / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9786-69-1 fűzött : 1195,- Ft
Magyarország - helyismeret - gyermekkönyv
908.439(02.053.2)
[AN 3439743]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2013.
Mészáros T. László (1960-)
   Zalavíz : ...a megbízható forrás = Zalavíz : ...die zuverlässige Quelle = Zalavíz : ...a reliable resource / [a fotókat kész. ... Mészáros T. László]. - 3. bőv. kiad. - [Zalaegerszeg] : Foto-Video Europa Kft., cop. 2012. - 80 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
Kötött
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Zalaegerszeg)
Zala megye - helyismeret - vízmű - fényképalbum
908.439.121-2(084.12) *** 628.1(439-2Zalaegerszeg) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3442159]
MARC

ANSEL
UTF-8419 /2013.
Zámbó László (1944-)
   Tarisznyamorzsák V : útiélmény-töredékek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó Hirsch L., 2012. - 204 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89626-1-4 fűzött : 2800,- Ft
Zákinthosz (sziget) - Venezuela - Kanada - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.87(0:82-992) *** 908.71(0:82-992) *** 894.511-992 *** 908.495.46(0:82-992)
[AN 3440249]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

420 /2013.
Auer Ádám (1986-)
   Atipikus szerződések : döntvénytár és példatár / Auer Ádám. - Szeged : Lectum, 2012. - 210 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. júl. 1.
ISBN 978-963-9640-42-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - szerződés - egyetemi tankönyv - példatár - döntvénytár
347.4(439)(094.92) *** 347.4(439)(075.8)(076)
[AN 3441045]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2013.
Bató Szilvia (1974-)
   Mert az Ördög velem volt : élet elleni bűncselekmények a 19. század első felében / Bató Szilvia. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 322 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 234-253.
ISBN 978-963-236-607-4 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - jogtörténet - gyilkosság - kriminológia - 19. század - jogforrás
343.611(439)"18"(093)
[AN 3440559]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2013.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2012. szeptember 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 132 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. okt. 1.
ISBN 978-615-5175-54-1 fűzött : 790,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3442344]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2013.
Boros Anita (1980-)
   Közérthető közigazgatási hatósági eljárás : a Ket. szabályai egyszerűen : jogesetek, példák, közel 650 darab ellenőrző kérdés, feladat / Boros Anita. - 3. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2012. - 362 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. aug. 1.
ISBN 978-963-295-092-1 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.9(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3444394]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2013.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2012. szeptember 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 171 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 3.
ISBN 978-615-5175-47-3 fűzött : 1090,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3442359]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2013.
   Cégtörvény : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 2012. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 143 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 12.
ISBN 978-615-5175-50-3 fűzött : 890,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
Magyarország - vállalati jog - társasági jog - iratminta - törvény
347.72(439)(094) *** 347.72(439)(083.76)
[AN 3442358]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2013.
   Csődtörvény : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : 2012. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 77 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 17.
ISBN 978-615-5175-51-0 fűzött : 690,- Ft
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény
347.736(439)(094)
[AN 3442357]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2013.
   Az Európai Unió joga / Karoliny Eszter [et al.] ; szerk. Mohay Ágoston, Szalayné Sándor Erzsébet. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 311 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Lezárva: 2011. okt. 1. - Bibliogr.: p. 302.
ISBN 978-963-9950-53-5 fűzött : 4980,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 3444365]
MARC

ANSEL
UTF-8428 /2013.
Herke Csongor (1971-)
   Büntető eljárásjog / Herke Csongor. - 4. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 381 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2012. jún. 30.
ISBN 978-963-9950-84-9 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3444357]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2013.
   Kommentár a munka törvénykönyvéhez : kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez / [szerzők Bankó Zoltán et al.]. - Budapest : Complex, 2012. - 701 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. júl. 27.
ISBN 978-963-224-778-6 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3440779]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2013.
Kovács M. Mária (1953-)
   Törvénytől sújtva : a numerus clausus Magyarországon, 1920-1945 / Kovács M. Mária. - Budapest : Napvilág, 2012. - 267 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 241-258.
ISBN 978-963-338-088-8 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - antiszemitizmus - zsidótörvények - Horthy-korszak
342.72/.73(439)(=924)"192/194" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3440738]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2013.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : 2012. szeptember 20. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 97 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 20.
ISBN 978-615-5175-52-7 fűzött : 790,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3442352]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2013.
Lábady Tamás (1944-)
   A magyar magánjog (polgári jog) általános része / Lábady Tamás. - 3. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 352 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 321-326.
ISBN 978-963-85756-5-4 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.1(439)(075.8)
[AN 3444373]
MARC

ANSEL
UTF-8433 /2013.
Nagy Csongor István (1979-)
   Nemzetközi magánjog / Nagy Csongor István. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 304 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. szept. 1. - Bibliogr.: p. 292-297.
ISBN 978-963-258-178-1 fűzött : 3990,- Ft
nemzetközi magánjog
341.9
[AN 3445039]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2013.
Nótári Tamás (1976-)
   Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban / Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2012. - 409 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371-405.
ISBN 978-963-9640-40-5 fűzött : 5000,- Ft
Lex Baiuvariorum
Bajorország - jogtörténet - történelem - 8. század
34(433)"07" *** 943.3"07"
[AN 3441009]
MARC

ANSEL
UTF-8435 /2013.
Nótári Tamás (1976-)
   Studia iuridico-philologica II : studies in classical and medieval philology and legal history / Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2012. - 209 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9640-41-2 fűzött
Európa - jogtörténet - római jog - történelem - középkor
34(091)(37) *** 34(091)(4) *** 940.1
[AN 3440846]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2013.
Owen, Mark
No easy day (magyar)
   A Bin Laden-akció : így végeztük ki a terroristavezért - a kommandós beszámolója / Mark Owen és Kevin Maurer ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : 21. Század K., 2012. - 286 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 282-283.
ISBN 978-963-89262-1-0 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - Szaúd-Arábia - terrorszervezet - hadtörténet - tengerészgyalogság - ezredforduló - memoár
359.31(73)(092)(0:82-94) *** 323.285(100)(092)Bin_Laden(093) *** 355.48(73)"200/201"(0:82-94)
[AN 3440530]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2013.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2012. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 159 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 7.
ISBN 978-615-5175-49-7 fűzött : 1090,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3442365]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2013.
   Polgári perrendtartás : kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal : pótfüzet a 2012. február 1-es kiadáshoz : 2012. szeptember 30-as állapot / [összeáll. Udvary Sándor]. - Budapest : Novissima, 2012. - 48 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. szept. 30.
ISBN 978-615-5175-55-8 fűzött : 300,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3442367]
MARC

ANSEL
UTF-8439 /2013.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2012. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2012. - 194 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. szept. 4.
ISBN 978-615-5175-48-0 fűzött : 1090,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3442347]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2013.
Tremmel Flórián (1941-)
   Kriminalisztika : forensic science / Tremmel Flórián, Fenyvesi Csaba, Herke Csongor. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 480 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-9950-10-8 fűzött : 6980,- Ft
kriminalisztika - egyetemi tankönyv
343.98(075.8)
[AN 3444378]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2013.
   Új Büntető törvénykönyv : 2013. július 1. - Budapest : Árboc, [2012]. - 96 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-33-2 fűzött : 1700,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3439692]
MARC

ANSEL
UTF-8442 /2013.
   Új munka törvénykönyve : a hatályba léptető törvénnyel és a régi Munka Törvénykönyvéből hatályban maradó rendelkezésekkel : 2012. július. 2. - Budapest : Árboc, [2012]. - 64 p. ; 29 cm
Fűzött : 1000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9997-23-3)
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3439690]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

443 /2013.
Antal Zoltán (1900-1988)
   A balassagyarmati csehkiverés története / ... írta Antal Zoltán ; [kiad. Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány]. - Utánny. - [Balassagyarmat] : Polgárok Balassagyarmatért Alapítvány, [2012]. - 122, [18] p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Balassagyarmat : Hollósy G. Könyvny., 1933
ISBN 978-963-08-4682-0 fűzött
Balassagyarmat - Magyarország - Csehszlovákia - hadtörténet - csata - két világháború közötti időszak - hasonmás kiadás
355.48(439-2Balassagyarmat)"1919" *** 094/099.07
[AN 3440628]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2013.
   Végveszélyben I-II / [... szerk.Czeidli József] ; [kiad. a Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény]. - Devecser : Gárdonyi G. Közös Fenntartású Ált. Isk. és Óvoda, Alapfokú Művészetokt. Intézmény, 2012. - 59, 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3801-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-1363-1)
Devecser - vörösiszap - katasztrófa - környezetszennyezés
355.58(439-2Devecser) *** 504.05(439-2Devecser)
[AN 3440587]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

445 /2013.
   A minőségmenedzsment alapjai / szerk. Kövesi János és Topár József ; írta Erdei János [et al.]. - Utánny. - Budapest : BMGE GTK : Typotex, 2012. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-963-279-700-7 fűzött : 2800,- Ft
minőségbiztosítás - egyetemi tankönyv
65.018(075.8) *** 658.562(075.8)
[AN 3444242]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2013.
Odegov, Ûrij Gennadʹevič
   Personnel management / Y. G. Odegov, G. G. Rudenko, R. A. Galiakhmetov. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. - 251 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-251.
ISBN 978-963-9819-99-3 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3440624]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

447 /2013.
Ahamed, Liaquat
Lords of finance (magyar)
   A pénzvilág urai : központi bankárok, akik csődbe vitték a világot / Liaquat Ahamed ; [ford. és az előszót írta Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, 2012. - 623 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 595-613.
ISBN 978-963-13-6104-9 fűzött : 3990,- Ft
bankügy - bankár - 20. század - gazdaságtörténet - gazdasági válság
336.711(100)(092) *** 338.124.4(100)"1929/1933"
[AN 3439446]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2013.
Borbély Katalin (1960-)
   Fejezetek a számvitel történetéből / Borbély Katalin ; [... kiad. a Gazdasági Tudásközpont Alapítvány]. - Sopron : Gazd. Tudásközp. Alapítvány, 2012. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-127.
ISBN 978-963-89173-6-2 fűzött
számvitel - történeti feldolgozás
657(100)(091)
[AN 3441536]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2013.
Deliné Pálinkó Éva (1957-)
   A társadalmi diszkontráta meghatározásának elmélete, és az Európai Unióban alkalmazott gyakorlata / Pálinkó Éva, Szabó Márta. - Budapest : Typotex, 2012. - 191 p. ; 20 cm. - (Fejezetek a pénzügyekből, ISSN 2060-7210)
Bibliogr.: p. 177-186.
ISBN 978-963-279-702-1 fűzött : 2500,- Ft
Európai Unió - beruházás - finanszírozás - értékelés
658.152(4-62) *** 658.14(4-62) *** 65.012.2(4-62)
[AN 3442012]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2013.
Drábik János (1938-)
   Kié a magyar állam? : a magyar nemzeté vagy a szervezett magánhatalomé? / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2012. - 411 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-243-5 kötött : 2999,- Ft
nemzetközi pénzügy - globalizáció - magyarság - ezredforduló
339.7 *** 316.356.4(=945.11)
[AN 3440028]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2013.
   A gazdasági fejlődés fő hajtóerői : munkahelyteremtés, hatékonyság, innováció : programfüzet és előadáskivonatok : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Sopron ..., 2012. november 12. = Driving forces of the economic development : job creation, efficiency, innovation : program booklet and abstracts : international scientific conference on the occasion of Hungarian Science Festival, Sopron ..., 12th November 2012 / [rend., közread. a] Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Sopron : NYME KTK, 2012. - 158 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9883-99-4 fűzött
gazdaságtan - gazdasági fejlődés - konferencia-kiadvány
330.34 *** 061.3(439-2Sopron) *** 330
[AN 3441503]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2013.
   Globalizáció és lokalizáció : környezettudatosság a mindennapokban Alsómocsoládon : módszertani kiadvány / [kiad. Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgátató Nonprofit Kft.]. - [Alsómocsolád] : Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft., 2012. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5336-1 fűzött
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - globalizáció
339.9 *** 504.03
[AN 3441508]
MARC

ANSEL
UTF-8453 /2013.
Illés Iván (1942-)
   Regionális gazdaságtan : területfejlesztés / írta Illés Iván. - Utánny. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2012. - 262 p. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-697-0 fűzött : 2900,- Ft
területfejlesztés - regionális gazdaság - egyetemi tankönyv
332.1(075.8) *** 711.1(075.8) *** 911.37(075.8)
[AN 3444239]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2013.
   Környezetgazdaságtan / szerk. Szlávik János. - Utánny. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2012. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.: p. 251-257.
ISBN 978-963-279-698-7 fűzött : 2900,- Ft
környezet-gazdaságtan - egyetemi tankönyv
332.1(075.8) *** 504.03(075.8)
[AN 3444223]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2013.
Krugman, Paul R. (1953-)
End this depression now! (magyar)
   Elég legyen a válságból! Most! / Paul Krugman ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9287-1 fűzött
Egyesült Államok - gazdaság - ezredforduló - gazdasági válság
338(73)"200" *** 338.124(100)"200"
[AN 3439579]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2013.
   Partnerség határok nélkül : [a Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek] / [szerk.] Farkas Tibor, Kenderfi Miklós ; [közread. a] Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. - Budapest : M. Ökmenikus Segélyszervezet, 2012. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-08-5159-6 fűzött
Észak-Magyarország - Kárpátalja - munkaerőpiac - hátrányos helyzetű - ezredforduló - álláskeresés - módszertan
331.5(439.13)"200" *** 331.5(477.87)"200" *** 364.65(439.13) *** 364.65(477.87) *** 331.535
[AN 3441723]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2013.
Pitlik László (1966-)
   Helyi gazdaság, helyi termék : stratégiaalkotás : Bánk, Borsosberény, Rétság, Tereske, Tolmács / [szerző Pitlik László, Márta Attila] ; [közread. az Innoland Közép-Pannon Területpolitikai Közhasznú Egyesület]. - [Gödöllő] : Innoland Közép-Pannon Területpolitikai Közhasznú Egyes., cop. 2012. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Rétsági kistérség - kistérség - regionális fejlesztés - stratégiai menedzsment
658.1.011.1 *** 911.3(439) *** 332.1(439Rétsági_kistérség)
[AN 3441513]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2013.
Simándi Szilvia (1978-)
   Ifjúság, turizmus, tanulás : az ifjú korosztály turisztikai magatartása / Simándi Szilvia. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175-196. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9573-81-9 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - turizmus - középiskolás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
338.48 *** 316.37-053.6(439)"200"(083.41)
[AN 3441944]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2013.
   Termékmenedzsment / szerk. Antalovits Miklós és Süle Margit. - Budapest : Typotex, 2012. - 359 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-740-3 fűzött : 3900,- Ft
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3441997]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2013.
   Az üzleti élet hangadója : [a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara cikluszáró kiadványa, 2008-2012] / [szerk. Krizsán-Kalmár Erika]. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Keresk. és Iparkamara, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Hajdú-Bihar megye - kamara - gazdasági élet
334.788(439.165) *** 316.334.2(439.165)
[AN 3441738]
MARC

ANSEL
UTF-8461 /2013.
   Vállalkozásfejlesztés a XXI. században : II. tanulmánykötet / [szerk. Nagy Imre Zoltán] ; [közread. az] Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar. - Budapest : Óbudai Egy. Keleti K. Gazd. Kar, 2012. - 360 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-33-6 fűzött
vállalkozásfejlesztés - versenyképesség
658.1.012.4 *** 339.137.2
[AN 3442238]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2013.
   A városi és városközi közlekedés új útjain : X. Európai Közlekedési Kongresszus : X. European Transport Congress in Budapest : [Budapest, 2012. november 8-9.] / [rend. a] European Platform of Transport Sciences, Közlekedéstudományi Egyesület. - [Győr] : Universitas-Győr, cop. 2012. - 175 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-00-4 fűzött
Európa - Magyarország - közlekedésügy - városfejlesztés - konferencia-kiadvány
338.47(4) *** 656(4) *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 711.1
[AN 3440316]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

463 /2013.
Lévai Márta
   "Hátrányos és fokozottan hátrányos helyzetű személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése komplex több irányba ható képzési programmal a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében" : zárótanulmány / [... összeáll. Lévai Márta, Tóth Gyöngyvér] ; [közread. a] Balassagyarmati Fegyház és Börtön. - Balassagyarmat : Balassagyarmati Fegyház és Börtön, 2012. - 40 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - Balassagyarmat - szociális rehabilitáció - hátrányos helyzetű - börtön - munkaerő-rehabilitáció - elítélt - ezredforduló
364.65-058.57(439)"200" *** 343.812(439-2Balassagyarmat)
[AN 3440661]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2013.
Máté Gábor (1944-)
In the realm of hungry ghosts (magyar)
   A sóvárgás démona : ismerd meg a függőségeidet / Máté Gábor ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2012. - 631 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-127-8 fűzött : 2990,- Ft
szenvedélybetegség - függőség - káros szenvedély
364.272 *** 613.8
[AN 3439711]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

465 /2013.
   Iosephinum Kollégium és Szakkollégium, 2002-2012 : jubileumi évkönyv / [... szerk. Bíró Szilveszter, Márton Kinga, Simon Anita]. - Piliscsaba : Iosephinum Kollégium és Szakkollégium, 2012. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3912-9 fűzött
Iosephinum Kollégium és Szakkollégium (Piliscsaba)
Piliscsaba - kollégium - szakkollégium - történeti feldolgozás
37.018.3(439-2Piliscsaba)(091) *** 378.187.5(439-2Piliscsaba)(091)
[AN 3441328]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2013.
   A kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai / szerk. Demeter József. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2012. - 196 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 26.)
Bibliogr.
Fűzött
Kárpát-medence - tehetséggondozás - oktatás - határon túli magyarság
376.545(=945.11)(4-11)
[AN 3440298]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2013.
   A Népfőiskolai Collegium Csángóföldön II : Lábnyik, Magyarfalu, Pusztina / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2012. - 157 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 24.)
ISBN 978-963-87012-8-2 fűzött
Csángóföld - szabadegyetem - tanulmánygyűjtemény
374.72(498.3Csángóföld) *** 082
[AN 3440748]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2013.
Sebő József (1957-)
   A katedra túloldalán : fiatal pedagógusok füveskönyve / Sebő József ; [... grafikáit Szűcs Édua kész.]. - Budapest : Új Ember, 2012. - 285 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-35-6 fűzött : 1590,- Ft
pedagógus - pedagógiai munka - módszertan
371.321 *** 371.3
[AN 3441489]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2013.
Skenazy, Lenore
Free-range kids (magyar)
   Gyerekek póráz nélkül : adjuk meg gyermekeinknek azt a szabadságot, amelyet mi megkaptunk, anélkül, hogy beleőrülnénk az aggodalomba! / Lenore Skenazy ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Jaffa, cop. 2012. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-245.
ISBN 978-615-5235-09-2 fűzött : 3150,- Ft
családi nevelés - balesetvédelem - biztonságvédelem
37.018.1 *** 614.8 *** 614.87
[AN 3439777]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2013.
Szalai Gabriella
   Angol nyelvtanulási ötlettár / Szalai Gabriella. - [Budapest] : Webtréner Kft., cop. 2012. - 140 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4488-8 fűzött : 3980,- Ft
nyelvoktatás - módszertan - angol nyelv
372.880.20 *** 371.3
[AN 3441525]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

471 /2013.
Faccio, Leonardo (1971-)
Messi (magyar)
   Messi : a fiú, aki mindig utolsóként érkezett (de ma már ő az első) / Leonardo Faccio ; [ford. Tolvaj Zoltán]. - Budapest : Libri, 2012. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-156-8 fűzött : 2990,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - sportoló - labdarúgás - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3440882]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2013.
Földes András (1971-)
   Erőss Zsolt : a Himalájánál magasabbra / Földes András. - Budapest : Libri, 2012. - 421 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-142-1 kötött : 3990,- Ft
Erőss Zsolt (1968-)
Magyarország - alpinizmus - sportoló - 20. század - 21. század
796.52(439)(092)Erőss_Zs.
[AN 3441231]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2013.
Grätzer György (1936-)
   Elmesport egy esztendőre : [Grätzer trilógia 2] / Grätzer György ; [a rajzokat kész. Réber László]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2012, cop. 2008. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-174-2 kötött : 2880,- Ft
logikai fejtörő
793.7 *** 51
[AN 3439621]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2013.
Grätzer József (1897-1945)
Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok (új kiadása)
   Új Sicc : szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok : [Grätzer trilógia 1] / Grätzer József ; [szerk. Fried Katalin]. - Budapest : Libri, 2012, cop. 2007. - 195 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-175-9 kötött : 2580,- Ft
játék
793/794
[AN 3439614]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2013.
Das grosse Ravensburger Buch der Kinder-Beschäftigung (magyar)
   Nagy játékgyűjtemény : [fejlesztő és szórakoztató játékötletek 0-10 éves korig] / [összeáll. Bertrun Jeitner-Hartman[!] ; [ill. Doris Rübel] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2012]. - 319 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-963-9991-59-0 kötött : 3800,- Ft
gyermekjáték
793/794(02.053.2)
[AN 3439858]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2013.
Hetyei László
   Az újpesti labdarúgás bajnokcsapatai : húsz aranyérem története / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2012. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209.
ISBN 978-615-5056-32-1 fűzött : 2690,- Ft
Újpest Football Club
Budapest - labdarúgás - sportegyesület - sportesemény - 20. század
796.332(439-2Bp.)UTE"19"
[AN 3440336]
MARC

ANSEL
UTF-8477 /2013.
Kinyó Zsolt (1971-)
   Kósza / Kinyó Zsolt. - [Orosháza] : Kinyó Zs., [2012]. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-4111-1 fűzött
gyalogtúra - memoár
796.51(100)(0:82-94)
[AN 3441063]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2013.
Koch, Sabine
Perlentiere (magyar)
   Gyöngyállatok / Sabine Koch ; [a m. változatot kész. Szedmák Ágnes]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9624-26-9 fűzött : 590,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3445001]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2013.
Szekrényes Gábor
   The great puzzle book, avagy Szókeresés mesterfokon / Szekrényes Gábor (Gulácsy Apolló). - Miskolc : [Szekrényes G.], 2012. - 117, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89361-2-7 fűzött
rejtvény
793.7
[AN 3439689]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2013.
Várhegyi Ferenc
   50 éves a pilisvörösvári kézilabda, 1962-2012 / [szöveg Várhegyi Ferenc] ; [kiad. a Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör]. - [Pilisvörösvár] : Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör, [2012]. - 23 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Pilisvörösvári Terranova Kézilabda Sportkör
Pilisvörösvár - sporttörténet - kézilabda - sportegyesület
796.322(439-2Pilisvörösvár) *** 061.2(439-2Pilisvörösvár)
[AN 3441385]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

481 /2013.
Benkó Péter
   A rimóci templom bővítése 1912-ben / Benkó Péter ; [közread. a] "Rimóc Községért" Alapítvány. - Rimóc : "Rimóc Községért" Alapítvány, 2012. - 72 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-963-08-5006-3 fűzött
Rimóc - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Rimóc)(091)
[AN 3440366]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2013.
Borsa Antal (1902-1974)
   Borsa Antal, 1902-1974 / [írta, összegyűjt. és szerk. Biczó Zalán, Grászli Bernadett]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. - 140 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 134-139.
ISBN 978-963-9819-98-6 kötött
Borsa Antal (1902-1974)
Magyarország - képzőművész - 20. század
73/76(439)(092)Borsa_A.
[AN 3440640]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2013.
Bruce, Julia
Castle challenge (magyar)
   Középkori küldetés : ostromolj meg egy várat! / [szöveg Julia Bruce] ; [ill. Peter Dennis] ; [ford. Sz. Bukucs Barbara]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5065-38-5 fűzött
művelődéstörténet - ostrom - vár - középkor - gyermekkönyv
728.81"10/15"(02.053.2) *** 930.85"10/15"(02.053.2) *** 355.44"10/15"(02.053.2)
[AN 3441200]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2013.
Enczi Zoltán
   A digitális fényképezés kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 7. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2013. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek. - Gerinccím: Digitális fotózás kezdőknek
ISBN 978-963-89539-1-9 fűzött : 3490,- Ft
fototechnika - digitális technika
77(078) *** 681.3.019(078)
[AN 3444265]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2013.
Hausel Sándor (1954-)
   A csesztvei Szent Márton római katolikus templom, 1212-2012 / [írta és szerk. Hausel Sándor] ; [kiad. Balassagyarmati Római Katolikus Plébániahivatal]. - [Balassagyarmat] : Balassagyarmati Római Katolikus Plébániahivatal, [2012]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-08-4499-4 fűzött
Csesztve - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Csesztve)(091) *** 282(439-2Csesztve)(091)
[AN 3440634]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2013.
Hideg Ágnes
   Miskolci templomok, imaházak, kápolnák : címtár képpel és irodalomjegyzékkel / Hideg Ágnes. - Miskolc : Szerző, 2012. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89141-2-5 fűzött
Miskolc - templom - szakbibliográfia
726.54(439-2Miskolc):016
[AN 3441419]
MARC

ANSEL
UTF-8487 /2013.
Kovács Dániel
   Szecessziós Budapest / Kovács Dániel, Batár Zsolt. - Budapest : Adron Kv., 2012. - 232 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-89640-0-7 fűzött : 4000,- Ft
Budapest - építészet - szecesszió
72.035.93(439-2Bp.)
[AN 3441397]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2013.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Cézanne (magyar)
   Cézanne élete / Henri Perruchot ; [ford. Wessely László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 398 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7162-1 fűzött : 1590,- Ft
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - francia irodalom - 19. század - életrajzi regény
75(44)(092)Cézanne,_P.(0:82-31) *** 840-312.6=945.11
[AN 3439771]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2013.
Rosch Gábor
   A Hegyvidék épített öröksége / Rosch Gábor ; [kiad. a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria]. - Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Galéria, 2012-. - 28 cm
Budapest. 12. kerület - építészet - helyismeret
72(439-2Bp.XII.) *** 908.439-2Bp.XII.
[AN 3440308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Villák, bérházak, telepszerű lakóépületek, szállodák. - 2012. - 126 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-08-4895-4 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3440315] MARC

ANSEL
UTF-8490 /2013.
Számord Ignác (1857-1934)
   Az esztergomi Szent-Anna templom és a vele kapcsolatos intézetek / Számord Ignácz. - 2. kiad. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2012. - 87 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89406-1-2 fűzött
Esztergom - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Esztergom)(091)
[AN 3440689]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2013.
   Egy szobor születése : Wekerle Sándor emlékév, 2011, Mór / [szerk. Mosberger Róbert és Nagy Benedek] ; [... kiad. a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány]. - Mór : Képző- és Iparműv. Szabadisk. Alapítvány, 2012. - 55 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-4619-6 fűzött
Wekerle Sándor (1848-1921)
Mór - Magyarország - emlékmű - politikus - 19. század - 20. század - fényképalbum
725.945(439-2Mór)(084.12) *** 32(439)(092)Wekerle_S.
[AN 3441179]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

492 /2013.
Andersen, Christopher (1949-)
Mick (magyar)
   Mick Jagger : egy féktelen zseni extrém élete / Christopher Andersen ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 431 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 429-431.
ISBN 978-615-5247-05-7 fűzött : 3990,- Ft
Jagger, Mick (1943-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - rockzene - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Jagger,_M.
[AN 3441829]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2013.
Fodor Géza (1943-2008)
   Mi szól a lemezen? / Fodor Géza. - Budapest : Typotex, 2012-. - 24 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
A leírás a 2. köt. alapján kész.
opera - magyar irodalom - zenekritika
782 *** 894.511-95
[AN 3441867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Operafelvételek : Verdi és Wagner. - 2012. - 559 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-666-6 fűzött : 5600,- Ft
Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Wagner, Richard (1813-1883)
Olaszország - Németország - opera - zeneszerző - 19. század - zenekritika
782 *** 78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 894.511-95
[AN 3441876] MARC

ANSEL
UTF-8494 /2013.
Kovács Anna (1953-)
   Ľudovít Izák : emblematická postava peštianskej slovenskej spoločnosti / Anna Kováčová ; [vyd.] Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. - Budapešť ; Békěsská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2012. - 176 p. : ill. ; 23 cm
Az előszó magyar és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 125.
ISBN 978-963-88583-8-2 fűzött
Izák Lajos (1862-1927)
Magyarország - szlovákok - zeneszerző - pedagógus - századforduló
78.071.1(=854)(439)(092)Izák_L. *** 37(=854)(439)(092)Izák_L.
[AN 3441335]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2013.
Sziklavári Károly
   Egressy Béni / Sziklavári Károly ; szerk. Berlász Melinda. - Budapest : Mágus, 2012. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar zeneszerzők, ISSN 1418-0952 ; 37.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-9433-47-2 fűzött
Egressy Béni (1814-1851)
Magyarország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(439)(092)Egressy_B.
[AN 3441466]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2013.
Tyler, Steven (1948-)
Does the noise in my head bother you? (magyar)
   Nem zavar a zaj a fejemben? : rock 'n' roll memoár / Steven Tyler és David Dalton ; [ford. Bajtai Barangó Zoltán és Pritz Péter]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 413 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Legendák élve vagy halva, ISSN 1788-9618)
ISBN 978-963-266-274-9 kötött : 3990,- Ft
Tyler, Steven (1948-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - rockzene - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Tyler,_S.(0:82-94)
[AN 3442078]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

497 /2013.
Brown, Jeffrey (1975-)
Darth Vader and son (magyar)
   Darth Vader és fia / Jeffrey Brown ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, 2012. - [58] p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-497-263-1 kötött : 2490,- Ft
játékfilm - paródia - képeskönyv
791.43(73)(0:82-7) *** 087.5(084.1)
[AN 3439754]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2013.
Jávor Zoltán (1939-)
   Hit és magyarság : Szeleczky Zita élete és művészete / Jávor Zoltán. - Szeged : Délvidék Ház, 2012. - 368 p. : ill., részben színes ; 27 cm + CD
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-963-08-4996-8 fűzött
Szeleczky Zita (1915-1999)
Egyesült Államok - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - auditív dokumentum
792.028(73)(=945.11)(092)Szeleczky_Z.
[AN 3440764]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2013.
Kalmár Tibor (1932-)
   Legendás komédiások / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 255 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 255.
ISBN 978-963-09-7181-2 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)
[AN 3439522]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2013.
Kern András (1948-)
   Kern András : Ezt nem lehet leírni! / Bárdos András. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 255 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-03-3 fűzött : 3490,- Ft
Kern András (1948-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század
792.028(439)(092)Kern_A.
[AN 3440901]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2013.
Mérő Vera (1984-)
   Pornográcia : pornó és női szexualitás / Mérő Vera. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 217 p. ; 21 cm
Fűzött : 2600,- Ft
ISBN 978-80-8101-637-0
nemi szerep - nő - pornográfia
791.43-993 *** 159.922.1-055.2 *** 392.6
[AN 3440669]
MARC

ANSEL
UTF-8502 /2013.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
Total recall (magyar)
   Emlékmás : életem hihetetlenül igaz története / Arnold Schwarzenegger ; Peter Petre közrem. ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2012. - 490 p., [65] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-131-5 kötött : 4990,- Ft
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
Egyesült Államok - színész - sportoló - body building - politikus - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(73)(092)Schwarzenegger,_A.(0:82-94) *** 796.894(73)(092)Schwarzenegger,_A.(0:82-94) *** 32(73)(092)Schwarzenegger,_A.(0:82-94)
[AN 3439452]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2013.
Szalai Vivien (1982-)
   Magyar börtönpokol : 150 nap a rács mögött : a rideg valóság, amit Stohl András látott... / Szalai Vivien. - Pécs : Alexandra, 2012. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-995-3 fűzött
Magyarország - börtön - színész - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Stohl_A.(0:82-94) *** 343.8(439)(0:82-94)
[AN 3439842]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

504 /2013.
Bagmut, Ìrina
   Lépcsőfok II : ukrán nyelvkönyv : alapkurzus szlavisztikai hallgatóknak = Shodinka II. : ukraïnsʹka mova : bazovij kurs : pìdručnik dlâ studentìv-slavìstìv / Bahmut Irina, Stefuca Viktória ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem]. - Szeged : JATEPress, 2012. - 245 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-166-4 fűzött
ukrán nyelv - egyetemi tankönyv
808.3(075.8)=945.11
[AN 3440676]
MARC

ANSEL
UTF-8505 /2013.
   Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások : írások Novák György tiszteletére = Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations : essays in honor of György Novák / [szerk. ... Vajda Zoltán]. - Szeged : JATEPress, 2012. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-084-9 fűzött
anglisztika - amerikanisztika - emlékkönyv
802.0 *** 802.0(73)
[AN 3440502]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2013.
Sebestyén Zsolt (1977-)
   Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára / Sebestyén Zsolt. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2012. - 179 p. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-167.
ISBN 978-615-5097-53-9 fűzött
Máramaros megye - magyar nyelv - földrajzi név - etimológiai szótár
809.451.1-311(439.21-35Máramaros) *** 809.451.1-321.2
[AN 3442023]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2013.
   A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió / szerk. Dobi Edit. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 181 p. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 17.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-269-7 fűzött
szövegtan
801.73
[AN 3441071]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2013.
   Térvesztés és határtalanítás : a magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai / [szerk. Eplényi Kata és Kántor Zoltán]. - Budapest : Nemzetpolitikai Kutint. : Lucidus, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Nemzetpolitikai könyvek, ISSN 2063-7322 ; 1.)
A Budapesten, 2012. jún. 8-án "Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvhasználat a Kárpát-medencében" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-75-6 fűzött
Kárpát-medence - magyar nyelv - nyelvpolitika - szociolingvisztika - nyelvhasználati jog
809.451.1 *** 800.1 *** 342.725(=945.11)(4-11)
[AN 3440411]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2013.
Tóth, Alexander Ján (1978-)
   Német - szlovák - magyar nyelvi összefüggések / Tóth Sándor János ; [közread. a] Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Rózsahegyi Katolikus Egyetem, Masaryk Egyetem. - Szeged : Gerhardus : GFHF ; Kassa : Rózsahegyi Kat. Egy. ; Brno : Masaryk Egy., 2012. - 135 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-133.
ISBN 978-615-5256-08-0 fűzött
nyelvtörténet - szlovák nyelv - magyar nyelv - germanizmus
803.0-318 *** 808.54-54 *** 809.451.1-54
[AN 3440966]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2013.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English / Viczena Andrea. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 275 p. ; 24 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-615-5200-09-0 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 3445138]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

511 /2013.
Györke Ágnes
   Rushdie posztmodern nemzetei: Az éjfél gyermekei, a Szégyen és a Sátáni versek / Györke Ágnes. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 158 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 22.)
Bibliogr.: p. 149-158.
ISBN 978-963-318-243-7 fűzött
Rushdie, Salman (1947-). Midnight's children
Rushdie, Salman (1947-). Shame
Rushdie, Salman (1947-). The satanic verses
Nagy-Britannia - író - 20. század - műelemzés
820(092)Rushdie,_S.
[AN 3441099]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2013.
Popoff, Alexandra
Sophia Tolstoy (magyar)
   Szofja Tolsztaja élete / Alexandra Popoff ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 433 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 387-430.
ISBN 978-963-07-9474-9 kötött
Tolstaâ, Sofâ Andreevna (1844-1919)
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Oroszország - író - 19. század - századforduló - életrajz
882(092)Tolstoj,_L._N. *** 882(092)Tolstaâ,_S._A.
[AN 3433190]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2013.
Tóth Orsolya
   Macrobius és a sarkalatos erények / Tóth Orsolya. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 150 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 142-150.
ISBN 978-963-318-258-1 fűzött
Macrobius, Ambrosius Theodosius (5. sz)
Római Birodalom - író - etika - 5. század
871(092)Macrobius,_A._T. *** 17(37)
[AN 3441125]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

514 /2013.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   A költészet teológiája / Barlay Ö. Szabolcs ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2012-. - 21 cm
magyar irodalom története - keresztény teológia
894.511(091) *** 23
[AN 3387192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Babits Mihály, József Attila, Reményik Sándor, Mécs László. - 2012. - 345 p.
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88578-9-7)
magyar irodalom története - író - magyar irodalom - műfajtörténet - vallásos irodalom - 20. század - műelemzés - antológia
894.511(091)"19"(092) *** 894.511(091)-97"19" *** 894.511-97(082)
[AN 3441976] MARC

ANSEL
UTF-8515 /2013.
   Énekelt, és táncolt, mint egy szatír : nem szűnő párbeszédben : országos Hajnóczy-konferencia : Szeged, ... 2011. október 27-28. / [szerk. Cserjés Katalin, Nagy Tamás]. - Szeged : Lectum, 2012. - 230 p. ; 20 cm. - (Hajnóczy-tanulmányok ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9640-39-9 fűzött : 2400,- Ft
Hajnóczy Péter (1942-1981)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Hajnóczy_P.
[AN 3441015]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2013.
Molnár Lajos (1945-)
   Ők tizenegyen a magyar irodalomból / Molnár Lajos. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2012. - 125 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 71.)
A szerző festményeivel
Fűzött
Magyarország - író - festőművész - 20. század - 21. század
894.511(092) *** 75(439)(092)Molnár_L.
[AN 3440671]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2013.
Nemeskürty István (1925-)
Diák, írj magyar éneket! (új kiadása)
   A magyar irodalom története : a kezdetektől 1946-ig / Nemeskürty István. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 2 db (1350 p.) ; 19 cm
ISBN 978-963-277-329-2 kötött : 6800,- Ft
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3439356]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 679 p.
ISBN 978-963-277-330-8
[AN 3439359] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 687-1350.
ISBN 978-963-277-331-5
[AN 3439364] MARC

ANSEL
UTF-8518 /2013.
Nyáry Krisztián
   Így szerettek ők : magyar irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2012. - 129 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 127-[130].
ISBN 978-963-13-6098-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - szerelem - 19. század - 20. század - életrajz - album
894.511(092) *** 392.6
[AN 3442013]
MARC

ANSEL
UTF-8519 /2013.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Egész lényeddel / Polcz Alaine. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 176, [5] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 3.)
ISBN 978-963-676-520-0 fűzött : 2500,- Ft
Mészöly Miklós (1921-2001)
Magyarország - író - 20. század - memoár
894.511(092)Mészöly_M.(0:82-94)
[AN 3444304]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2013.
Váczy János (1859-1918)
   Kazinczy Ferenc és kora I-II / Váczy János ; [sajtó alá rend. Kováts Dániel]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 740 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-215-4 kötött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - irodalmi élet - művelődéstörténet - 18. század - felvilágosodás - életrajz
894.511(092)Kazinczy_F. *** 930.85(439)"17/18" *** 894.511(091)"17/18"
[AN 3441164]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

521 /2013.
Abnett, Dan (1965-)
Hereticus (magyar)
   Hereticus : [az Eisenhorn trilógia 3. kötete] / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 356 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-265-5 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3439913]
MARC

ANSEL
UTF-8522 /2013.
Abnett, Dan (1965-)
Warpsword (magyar)
   Torzkard : [a 4. Sötétpenge Malus regény] / Dan Abnett & Mike Lee ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 364 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-255-6 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3439923]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2013.
Aleksejev, Tiit (1968-)
Palveränd (magyar)
   A zarándokút : történet az első keresztes hadjáratról / Tiit Aleksejev ; ford. Lengyel Tóth Krisztina. - Budapest : Gondolat, 2012. - 306 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-392-0 fűzött : 2950,- Ft
észt irodalom - történelmi regény
894.545-311.6=945.11
[AN 3440713]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2013.
Alf laila wa laila (magyar) (átd. kiad.)
   Az Ezeregyéjszaka meséi / az eredeti klasszikus mesék alapján átd. Martin Woodside ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-793-5 kötött
arab irodalom - átdolgozás - mese - ifjúsági könyv
892.7-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3439524]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2013.
Amis, Martin (1949-)
Time's arrow, or The nature ot the offense (magyar)
   Időnyíl avagy A sérelem természete / Martin Amis ; [ford. Elekes Dóra]. - Budapest : Európa, 2012. - 216, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9473-2 kötött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3440077]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2013.
Ashley, Jennifer
The madness of Lord Ian Mackenzie (magyar)
   Lord Mackenzie tébolya / Jennifer Ashley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 372 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7421-9 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3439580]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2013.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
   Charles Baudelaire és Paul Verlaine versei [elektronikus dok.] / ford. Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 421 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106807. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-06-3
francia irodalom - vers - elektronikus dokumentum
840-14=945.11
[AN 3443178]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2013.
Beaglehole, Ann
Replacement girl (magyar)
   A múlt partjai / Ann Beaglehole. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 239 p. ; 20 cm
Ford. Ács Eleonóra
ISBN 978-963-9887-92-3 fűzött : 2500,- Ft
új-zélandi irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3439719]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Csudalámpa [elektronikus dok.] : a világ legszebb meséi / meséli Benedek Elek. - Szöveg (pdf : 836 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106806. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-08-9
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - elektronikus dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.21(100)(02.053.2)
[AN 3443173]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2013.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Una notte da orsi (magyar)
   Medvebocs az éjszakában / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 137 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 4.)
ISBN 978-963-245-670-6 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3441243]
MARC

ANSEL
UTF-8531 /2013.
Bonetti, Mathilde (1971-)
Un puledro inavvicinabile (magyar)
   A vad csikó / Mathilde Bonetti ; Linda Cavallini illusztrációival ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 143 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Martina naplója ; 3.)
ISBN 978-963-245-600-3 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3441240]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2013.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Angel (magyar)
   Angyal / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 463, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9458-9 fűzött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3442091]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2013.
Büchner, Georg (1813-1837)
Dantons Tod (magyar)
   Danton halála [elektronikus dok.] : színmű négy felvonásban / írta Georg Büchner ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 447 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106800. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-08-7
német irodalom - elektronikus dokumentum - dráma
830-2=945.11
[AN 3443163]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2013.
Cador, Jean-Marie (1954-)
   Jeux de mots, jeux de vélos / Jean-Marie Cador. - Budapest : Garbo K., 2012. - 46 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5007-32-3 fűzött
francia irodalom - humor - kerékpár - vers
840-7 *** 840-14 *** 629.118.3(0:82-7)
[AN 3441377]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2013.
Cameron, Christian (1962-)
Tyrant (magyar)
   Türannosz / Christian Cameron ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]-. - 24 cm
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Halotti játékok. - [2012]. - 485 p.
ISBN 978-963-426-226-8 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3441239] MARC

ANSEL
UTF-8536 /2013.
Card, Orson Scott (1951-)
Shadow of the Hegemon (magyar)
   A Hegemón árnyékában / Orson Scott Card ; [ford. Darnyik Judit]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 406, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-014-2 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3439957]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2013.
Cast, Phyllis Christine (1960-)
Destined (magyar)
   Elrendelve : Az éjszaka háza 9. kötet / P. C. Cast és Kristin Cast ; [ford. Szujer Orsolya]. - Budapest : Kelly, 2012. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-037-9 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3440523]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the terrible tourist (magyar)
   Agatha Raisin és a tenyérbe mászó turista / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-650-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3442243]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hercule Poirot's Christmas (magyar)
   Hercule Poirot karácsonya / Agatha Christie ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 275 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9501-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3444777]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder in Mesopotamia (magyar)
   Gyilkosság Mezopotámiában / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Európa, 2012. - 303, [4] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9524-1 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3444774]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
The murder of Roger Ackroyd (magyar)
   Az Ackroyd-gyilkosság / Agatha Christie ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Európa, 2012. - 347 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9525-8 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3444783]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
Partners in crime (magyar)
   Bűnszövetkezetben / Agatha Christie ; [ford. Katona Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 315 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "No. 16." címmel is
ISBN 978-963-07-9460-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3439630]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
Star over Bethlehem (magyar)
   Csillag Betlehem felett / Agatha Christie ; [ford. Rostoványiné Kóczán Mária] ; [a verseket ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-058-1 kötött : 1200,- Ft
angol irodalom - vallásos irodalom
820-821=945.11 *** 244
[AN 3444391]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
Why didn't they ask Evans? (magyar)
   Miért nem szóltak Evansnak? / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1994. - 316 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9487-9 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3444768]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2013.
Coben, Harlan (1962-)
Live wire (magyar)
   Végakarat / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, cop. 2012. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-22-1 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3439741]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2013.
Collins, Jackie
Goddess of vengeance (magyar)
   A bosszú istennője / Jackie Collins ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : JLX, cop. 2012. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-305-322-5 fűzött : 3250,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3441216]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2013.
Collins, Mark (1972-)
Stateless (magyar)
   Hazátlanok / Mark Collins ; [ford. Virágh Szabolcs]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2012. - 286 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 64.)
ISBN 978-963-236-512-1 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3440517]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2013.
Cornick, Nicola
Confessions of a duchess (magyar)
   Titkok és vallomások / Nicola Cornick ; [... ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 398 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-477-8 fűzött : 1695,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3440870]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2013.
   Csodálatos meseország / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 111 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-36-3 kötött : 2995,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3440087]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2013.
D'Andrea, G. L.
Wunderkind : una lucida moneta d'argento (magyar)
   Wunderkind : a csodagyermek : a ragyogó ezüstpénz története / D'Andrea G. L. ; [ford. Megyeri Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 379, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-442-9 fűzött : 2299,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3441777]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2013.
De Amicis, Edmondo (1846-1908)
   A szív [elektronikus dok.] : egy iskolásfiú naplója / Edmondo de Amicis ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Books Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106859. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-00-7
olasz irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3445234]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2013.
Donoghue, Emma (1969-)
Slammerkin (magyar)
   A cafka / Emma Donoghue ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 479 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-036-4 kötött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3439632]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2013.
Ebershoff, David (1969-)
The Danish girl (magyar)
   A dán lány / David Ebershoff ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 457 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-417-6 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439825]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2013.
Ebert, Sabine (1958-)
Das Geheimnis der Hebamme (magyar)
   A bába titka / Sabine Ebert ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2012]. - 605 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-433-5 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3440047]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2013.
Elkeles, Simone (1970-)
Rules of attraction (magyar)
   Rules of attraction : a vonzás szabályai / Simone Elkeles ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 363 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-643-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-642-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3439998]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2013.
Enquist, Anna (1945-)
Contrapunt (magyar)
   Ellenpont / Anna Enquist ; [ford. Varga Orsolya]. - Budapest : Libri, 2012. - 240, [3] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-153-7 fűzött : 2490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3439727]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2013.
Esposito, Sergio
Passion on the vine (magyar)
   Bor, szenvedély, Itália : emlékeim ételekről, borokról és családról Olaszország szívében : [egy olasz család borok és ételek iránti szenvedélyének története] / Justine van der Leun közreműködésével írta Sergio Esposito ; [ford. Bárány Borbála]. - Budapest : Kelly, 2012. - 349 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-335-031-7 fűzött : 3480,- Ft
Esposito, Sergio
Olaszország - Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - borászat - memoár
820-94(73)=945.11 *** 663.2(73)(0:82-94) *** 663.2(45)(0:82-94)
[AN 3440969]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2013.
Falco, Ed
The family Corleone (magyar)
   A Corleone család / Ed Falco ; ... Mario Puzo forgatókönyve alapján ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 448 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9973-73-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3441261]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2013.
Fiorato, Marina
The Venetian contract (magyar)
   A velencei szerződés / Marina Fiorato ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 382 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-439-8 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3439841]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2013.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Silence (magyar)
   Silence : vihar előtt / Becca Fitzpatrick ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 390 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-667-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-666-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439996]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2013.
Forster, Edward Morgan (1879-1970)
A room with a view (magyar)
   Szoba kilátással / Edward Morgan Forster ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 293, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-251-0 kötött : 2800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3442156]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2013.
Foxley, Janet
Muncle Trogg and the flying donkey (magyar)
   Fikarc és a csodaszamár / Janet Foxley ; Steve Wells rajz. ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 201, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-079-3 fűzött : 2290,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3441844]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2013.
French, Tana (1973-)
Broken harbour (magyar)
   Szellemház / Tana French ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2012]. - 478 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-432-8 kötött : 2800,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3441989]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2013.
Gary, Romain (1914-1980)
La promesse de l'aube (magyar)
   A virradat ígérete / Romain Gary ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2012. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-977-1 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3439555]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2013.
Grisham, John (1955-)
Theodore Boone: the accused (magyar)
   Theodore Boone : a vádlott / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 206 p. ; 22 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-9973-75-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3441285]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2013.
Haghenbeck, Francisco G. (1965-)
Hierba santa (magyar)
   Frida füveskönyve : rejtélyek, vágyak, receptek / Francisco G. Haghenbeck ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Libri, 2012. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-124-7 kötött : 3490,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
mexikói irodalom - életrajzi regény
860-312.6(72)=945.11
[AN 3439722]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2013.
Hale, Benjamin
The evolution of Bruno Littlemore (magyar)
   Bruno Littlemore fejlődéstörténete / Benjamin Hale ; [ford. Gálla Nóra]. - Budapest : Magvető, 2012. - 535 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3048-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439680]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2013.
Harmel, Kristin (1979-)
The sweetness of forgetting (magyar)
   A felejtés édes íze / Kristin Harmel ; [ford. Deres Anita]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 382 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89648-1-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439864]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2013.
Hayden, Torey (1951-)
The sunflower forest (magyar)
   Napraforgóerdő / Torey Hayden ; [ford. Abody Rita]. - Budapest : Göncöl, cop. 2012. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-73-5 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3440744]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2013.
Heidl György (1967-)
   A jelenlét vonzásában : Szent Ambrus Izsákról és a lélekről : bevezető, fordítás és kommentár / Heidl György. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2012. - 137 p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-612-8 fűzött : 1900,- Ft
Ambrosius Aurelius (339-397). De Isaac vel anima
patrológia - ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
871-97=945.11 *** 276(092)Augustinus_Aurelius
[AN 3440429]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2013.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Das Glasperlenspiel (magyar)
   Az üveggyöngyjáték : Josef Knecht Magister Ludi életrajzának kísérlete, valamint Knecht hátrahagyott írásai / Hermann Hesse ; [ford. Szabó Ede] ; [a verseket Vajda Endre ford.]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 754, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-261-9 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3442153]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2013.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Klingsors letzter Sommer (magyar)
   Klingsor utolsó nyara / Hermann Hesse ; Gunter Böhmer akvarelljeivel ; [ford. és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 116 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-266-264-0 kötött : 2000,- Ft
német irodalom - kisregény
830-31=945.11
[AN 3442077]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2013.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Siddhartha : eine indische Dichtung (magyar)
   Sziddhárta : hindu rege / Hermann Hesse ; [ford. Kászonyi Ágota] ; [... a jegyzeteket és az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 213, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-263-3 kötött : 2300,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3442302]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2013.
Hillenbrand, Laura (1967-)
Unbroken (magyar)
   Rendíthetetlen : az emberi akarat és méltóság diadalának igaz története a második világháború poklában / Laura Hillenbrand ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-273-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - második világháború - dokumentumregény
820-94(73)=945.11 *** 355.48(100)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3440515]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2013.
Holl Béla (1922-1997)
   Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae : initia hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque / Holl Béla ; recensuit ... Körmendy Kinga ; [előszó Madas Edit]. - Budapest : OSZK, 2012. - 288 p. ; 25 cm. - (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae. Subsidia, ISSN 2063-6814 ; 1.)
A bev. német nyelven is. - Bibliogr.: p. 18-26.
ISBN 978-963-200-603-1 kötött
Magyarország - középkori latin irodalom - vallásos irodalom - egyházi himnusz - repertórium
871-97(439)"11/15":014.3 *** 245(439)"11/15":014.3
[AN 3439171]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2013.
Holt, Victoria (1906-1993)
The battle of the queens (magyar)
   Királynék háborúja / Victoria Holt Jean Plaidy ; [ford. Csillag Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 465 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-429-9 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3439820]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2013.
Hotakainen, Kari (1957-)
Ihmisen osa (magyar)
   Az életkereskedő / Kari Hotakainen ; [ford. Kovács Ottilia]. - Budapest : Libri, 2012. - 301, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-089-9 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3439714]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2013.
James, P. D. (1920-)
Death comes to Pemberley (magyar)
   A halál jár Pemberley-ben / P. D. James ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 361, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-02-6 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3440876]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2013.
Kagawa, Julie
The iron daughter (magyar)
   The iron daughter : vashercegnő : Vastündérek 2. / Julie Kagawa ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 388, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-645-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-644-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3440117]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2013.
Kate, Lauren (1981-)
Passion (magyar)
   Passion : végzet : a Torment folytatása / Lauren Kate ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 349, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-660-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-659-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3439999]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2013.
Katsu, Alma
The taker (magyar)
   Halhatatlan / Alma Katsu ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 465 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5049-99-6 kötött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3440289]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2013.
Leiber, Svenja (1975-)
Schipino (magyar)
   Sipino / Svenja Leiber ; ford. Nádori Lídia. - Budapest : Gondolat, 2012. - 190 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-436-1 fűzött : 2450,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3440733]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2013.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le fantôme de l'opéra (magyar) (átd. kiad.)
   Az operaház fantomja / Gaston Leroux eredeti regényét átd. Diane Namm ; Troy Howell illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 156, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-824-6 kötött
francia irodalom - átdolgozás - regény
840-31.04=945.11
[AN 3439484]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2013.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le mystère de la chambre jaune (magyar)
   A sárga szoba titka [elektronikus dok.] / Gaston Leroux ; ford. Tóth Árpád. - Szöveg (prc : 905 KB). - Pécs : Kindle-varázs K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106842. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-5290-6
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3444977]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2013.
Locke, John
Lethal people (magyar)
   A halál mestere : [Donovan Creed-sorozat] / John Locke ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 295 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7420-2 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3439591]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2013.
Lofting, Hugh (1886-1947)
The voyages of Doctor Dolittle (magyar) (átd. kiad.)
   Doktor Dolittle és az állatok / Hugh Lofting eredeti regényét átd. Kathleen Olmstead ; Lucy Corvino illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 164, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-823-9 kötött
angol irodalom - átdolgozás - gyermekirodalom - mese
820-34.04=945.11
[AN 3439475]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2013.
Makłowicz, Robert (1963-)
Café Museum (magyar)
   Café Museum / Robert Makłowicz ; [ford. Kertész Noémi]. - Budapest : Európa, 2012. - 164, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9488-6 fűzött : 2600,- Ft
Közép-Európa - Balkán - lengyel irodalom - helyismeret - gasztronómia - útleírás
884-992=945.11 *** 641.5 *** 908.497(0:82-992) *** 908.4-191(0:82-992)
[AN 3440023]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2013.
Marías, Javier (1951-)
Corazón tan blanco (magyar)
   A szívem fehér / Javier Marías ; [ford. Mester Yvonne]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, 2012. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-141-4 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3444307]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2013.
Martin, Charles (1969-)
Chasing fireflies (magyar)
   A szentjánosbogarak fénye / Charles Martin ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-442-7 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3440111]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2013.
Melville, Herman (1819-1891)
Moby Dick (magyar) (átd. kiad.)
   Moby Dick / Herman Melville eredeti regényét átd. Kathleen Olmstead ; Eric Freeberg illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-357-012-8 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(73).04(02.053.2)=945.11
[AN 3439498]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2013.
Moore, Christopher (1957-)
Island of the sequined love nun (magyar)
   A neccharisnyás papnő pajzán szigete / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-527-202-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3440889]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2013.
Moran, Michelle (1980-)
Cleopatra's daughter (magyar)
   Kleopátra lánya / Michelle Moran ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 446 p. : ill. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-434-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3439845]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2013.
Moyes, Jojo (1969-)
Me before you (magyar)
   Mielőtt megismertelek / Jojo Moyes ; [ford. Lányi Judit]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 483 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-278-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3440512]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2013.
Müller, Herta (1953-)
Der Mensch ist ein grosser Fasan auf der Welt (magyar)
   Fácán az ember, semmi több : elbeszélés / Herta Müller ; [Karácsonyi Noémi ford.]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 140, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-246-6 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3440185]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2013.
Musso, Guillaume (1974-)
Que serais-je sans toi? (magyar)
   Mi lesz velem nélküled? / Guillaume Musso ; [ford. Domonkos Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-645-2 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3440863]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2013.
Nagy Alexandra
   Minden napunk a szeretet ünnepe / [... összeáll. Nagy Alexandra]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., 2012. - 143 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-042-1 kötött : 1850,- Ft
világirodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 177.61
[AN 3444440]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2013.
   Nagy mesegyűjteményem / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2012]. - 144 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-35-6 kötött : 3495,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3440094]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors tidsbadekar (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : idővihar a kádban / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-615-5234-12-5 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3442336]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2013.
Ness, Patrick (1971-)
Monsters of men (magyar)
   Háború a békéért : [Chaos walking trilógia III.] / Patrick Ness ; m. szöveg Nagy Boldizsár. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2012. - 607 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88839-8-8 fűzött : 3750,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3439881]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2013.
O'Brien, Michael D. (1948-)
Father Elijah (magyar)
   Az apokalipszis árnyékában : regény / Michael D. O'Brien ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 603 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-348-3 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439645]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2013.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Askungar (magyar)
   Mostohák / Kristina Ohlsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2012. - 351 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-081-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3441828]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2013.
Oldfield, Jenny (1949-)
Horses of Half Moon Ranch (magyar)
   Félhold farm / Jenny Oldfield. - Pécs : Alexandra, 2007-. - ill. ; 20 cm
Ill. Hunt, Paul. - Ford. Merényi Adrienn
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2693795]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Hajnalpír. - 2012. - 135 p.
ISBN 978-963-357-009-8 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3439869] MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Ezüstsarkantyú. - 2012. - 144 p.
ISBN 978-963-357-010-4 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3439874] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Holdfény. - 2012. - 150 p.
ISBN 978-963-357-011-1 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3439880] MARC

ANSEL
UTF-8603 /2013.
Orczy Emma (1865-1947)
The emperor's candlesticks (magyar)
   Ferenc József gyertyatartói : regény / Orczy Emma. - Budapest : Kairosz, 2012. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-561-0 fűzött : 2600,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3439796]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2013.
Palmer, Adam (1957-)
The Moses legacy (magyar)
   Mózes hagyatéka / Adam Palmer ; [ford. Vörös Adél]. - Budapest : Jaffa, cop. 2012. - 303 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5009-43-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3439840]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2013.
Park, Tony (1964-)
African sky (magyar)
   Afrikai égbolt / Tony Park ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 342 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-235-0 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3440036]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2013.
Patrick, Cat
Forgotten (magyar)
   Forgotten : úgyis elfelejtem / Cat Patrick ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 277 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-677-5 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-676-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3439993]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2013.
Polâkov, Ûrij Mihajlovič (1954-)
Zamyslil â pobeg (magyar)
   Szökni szeretnék / Jurij Poljakov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 633 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-352-5 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3439759]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2013.
Putney, Mary Jo
Twist of fate (magyar)
   Megtalált boldogság / Mary Jo Putney ; [ford. Varga-Körtvélyes Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2012]. - 365 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-434-2 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3441996]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2013.
Reece, Gordon
Mice (magyar)
   Megtorlás / Gordon Reece ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-970-0 fűzött
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3439803]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2013.
Rendell, Ruth (1930-)
A dark-adapted eye (magyar)
   Sötéthez szokott szem / Ruth Rendell ; [ford. Holbok Zoltán]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 453 p. ; 20 cm. - (Partvonal pszichokrimi, ISSN 2063-2096)
ISBN 978-615-5283-01-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3439751]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2013.
Robinson, Marilynne (1943-)
Gilead (magyar)
   Gilead / Marilynne Robinson ; [ford. Pásztor Péter]. - Budapest : Magvető, 2012. - 357 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3049-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439658]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2013.
Ruge, Eugen (1954-)
In Zeiten des abnehmenden Lichts (magyar)
   A fogyatkozó fény idején : egy család regénye / Eugen Ruge ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2012. - 459, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9491-6 kötött : 3400,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3441317]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2013.
Russinovich, Mark (1966-)
Trojan horse (magyar)
   Trójai faló ; A Pusztulás hadművelet / Mark Russinovich ; [ford. Ábrányi Henrietta és Kis Balázs]. - Bicske : Szak K., 2012. - 413, [2] p. ; 20 cm
Egys. cím: Trojan horse ; Operation desolation
ISBN 978-963-9863-28-6 fűzött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény - elbeszélés
820-31(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3440419]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2013.
Shadow show (magyar)
   Árnyak és rémek : Sam Weller és Mort Castle antológiája : Ray Bradbury emlékére. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 363, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-17-9 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelvű irodalom - fantasztikus elbeszélés - elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11 *** 820-32(082)=945.11
[AN 3439420]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2013.
Sheehan, Jason
Cooking dirty (magyar)
   Az őrült szakács : szerelem, szex, élet és halál a konyhában / Jason Sheehan ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Kelly, 2012. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-335-038-6 fűzött : 2980,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - szakács - ezredforduló - memoár
820-94(73)=945.11 *** 641.5(73)(092)Sheehan,_J.(0.82-94)
[AN 3440259]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry and the abominable snowman (magyar)
   Rosszcsont Peti és a vérfagyasztó hóember / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-26-7 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3444353]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2013.
Smith, L. J. (1965-)
Spellbinder (magyar)
   Bájolók : Night world No 3. / L. J. Smith ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 212 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-734-5 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-9492-82-0 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3439995]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2013.
Sparkes, Ali (1966-)
Beetle blast (magyar)
   Bogárbanzáj / Ali Sparkes ; ill. Ross Collins ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 138 p. : ill. ; 20 cm. - (C.s.a.t.t. ; 6.)
ISBN 978-615-5065-34-7 fűzött
 (hibás ISBN 615-5065-34-7)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3439833]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2013.
Sparkes, Ali (1966-)
Crane fly crash (magyar)
   Jó szúnyog a lószúnyog / Ali Sparkes ; ill. Ross Collins ; [ford. Kelenhegyi Andor]. - [Budapest] : Officina Junior, 2012. - 131 p. : ill. ; 20 cm. - (C.s.a.t.t. ; 5.)
ISBN 978-615-5065-33-0 fűzött
 (hibás ISBN 615-5065-33-0)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3439808]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2013.
Stachura, Edward (1937-1979)
Siekierezada albo zima leśnych ludzi (magyar)
   Szekercelárma avagy Emberek a téli erdőn : és más írások / Edward Stachura ; ford. és az utószót írta Kovács István. - Budapest : M. Napló, 2012. - 313, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-64-7 fűzött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - válogatott művek
884-821=945.11
[AN 3445034]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Betrayal (magyar)
   Árulás / Danielle Steel ; [ford. Szántó Veronika]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-255-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3439712]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2013.
Stilton, Geronimo
Ritorno a Rocca Taccagna (magyar)
   Visszatérés a Fukar erődbe / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 117, [2] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-966-3 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3439947]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2013.
Stoker, Bram (1847-1912)
Dracula (magyar) (átd. kiad.)
   Drakula / Bram Stoker eredeti regényét átd. Tania Zamorsky ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-297-792-8 kötött
angol irodalom - átdolgozás - horror - regény
820-312.9.04=945.11
[AN 3439466]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2013.
Strandberg, Mats (1976-)
Cirkeln (magyar)
   A kör : [az Engelsfors trilógia első kötete] / Mats Strandberg, Sara B. Elfgren ; [ford. Péteri Vanda]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 548 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9973-70-1 kötött : 3490,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3441272]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2013.
Sullivan, Michael J. (1961-)
The crown conspiracy (magyar)
   Trónbitorlók : a Riyria-krónikák első kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Makai Péter Kristóf]. - Budapest : Fumax, 2012. - 342 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-45-9 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3439419]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2013.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 311 p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9549-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3444347]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2013.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Tales from the perilous realm (magyar)
   J. R. R. Tolkien meséi / [ill. Alan Lee]. - [Budapest] : Partvonal, 2012. - 228 p. ; 23 cm
Tart.: Kóborló és a varázslóÞ; A sonkádi Egyed gazdaÞ; A levélÞ; A woottoni kovácsmester ; Leaf by Niggle ; Roverandom ; Farmer Giles of Ham ; Smith of Wootton Major
ISBN 978-963-9910-96-6 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3439742]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2013.
Trollope, Joanna (1943-)
Daughters-in-law (magyar)
   Sógornők / Joanna Trollope ; [ford. Hotya Hajni]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7185-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3439790]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar) (átd. kiad.)
   Koldus és királyfi / Mark Twain eredeti regényét átd. Kathleen Olmstead ; Jamel Akib illusztrációival ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 157 p. : ill. ; 20 cm. - (Klasszikusok könnyedén, ISSN 2061-8433)
ISBN 978-963-357-013-5 kötött
amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági regény
820-31(73).04(02.053.2)=945.11
[AN 3439536]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2013.
Vincent, Rachel (1978-)
Rogue (magyar)
   Rogue : latrok / Rachel Vincent ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 394 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-045-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-473-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-31(73)=945.11
[AN 3440141]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2013.
Vişniec, Matei (1956-)
   A kommunizmus története elmebetegeknek : drámák / Matei Vişniec ; vál. Scarlat Anna. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 648 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-494-0 fűzött : 4900,- Ft
román irodalom - dráma
859.0-2=945.11
[AN 3440508]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2013.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The Flying squad (magyar)
   Az alvilág kísértete / Edgar Wallace ; [ford. Wiesner Juliska]. - [Onga] : Detektív K., [2012]. - 172 p. ; 21 cm
Megj. "A repülő gárda" címmel is
ISBN 978-615-5268-04-5 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3444923]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2013.
White, Karen
Falling home (magyar)
   Hazatérés / Karen White ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-031-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439615]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2013.
Whyte, Jack (1940-)
The eagles' brood (magyar)
   Sasok vére : Camelot-krónikák 3. könyv / Jack Whyte ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 456 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-225-1 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3441237]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2013.
Wilson, Robert Charles (1953-)
The chronoliths (magyar)
   Kronolitok / Robert Charles Wilson ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 257 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-86936-9-3 fűzött
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3439421]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2013.
Wilson, Susan
The dog who danced (magyar)
   A táncoló kutya / Susan Wilson ; [ford. Balázs Laura]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89423-9-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3439857]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2013.
Wood, Tom (1978-)
The hunter (magyar)
   A bérgyilkos / Tom Wood ; [ford. Bajnóczy Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 591 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9492-3 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3440012]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2013.
Zane, Carolyn
Unwilling wife (magyar)
   Ismeretlen ismerős / Carolyn Zane ; [... ford. Szalontai Éva]. Ha mégis akarod / Elda Minger ; [... ford. Mohi Zsolt]. Csak a testemen keresztül / Nikki Rivers ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 33.)
Egys. cím: Unwilling wife. Seducing Spencer. Daddy's little dividend
ISBN 978-963-538-478-5 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3441492]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

639 /2013.
   Apák és fiúk / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 221 p. ; 19 cm. - (Magyar írók novellái, ISSN 2063-8043)
ISBN 978-963-9996-88-5 kötött
magyar irodalom - szülő-gyermek kapcsolat - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 316.356.2(0:82-32)
[AN 3439605]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2013.
Arany László (1844-1898)
   Magyar népmesék [elektronikus dok.] / Arany László. - Szöveg (pdf : 666 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106834. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-00-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3444797]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2013.
Asaf, Uri (1942-)
   A jeruzsálemi erdő / Uri Asaf. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 94, [5] p. ; 16 cm
Fűzött : 1900,- Ft : 6,50 EUR
ISBN 978-80-8101-633-2
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440662]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Aludni is tilos [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106832. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-02-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444792]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Az Északi-park felfedezése [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 432 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106831. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-02-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444789]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Haybodyt nem lehet agyonütni [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 615 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106830. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-04-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444786]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Hét pofon [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 608 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106829. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-04-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444781]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Kalandos vakáció [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 507 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106833. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-02-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444794]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Özöngáz [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 841 KB) (epub : 247 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106828. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-50-8 (pdf)
ISBN 978-615-5295-51-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444775]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Sok hűhó Emmiért [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (pdf : 839 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106827. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-06-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3444769]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Az írástudók árulása [elektronikus dok.] / írta Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 405 KB) (epub : 83 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106808. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-52-2 (pdf)
ISBN 978-615-5295-53-9 (epub)
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3443181]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2013.
Bakos Kiss Károly (1977-)
   Része még : versek / Bakos Kiss Károly ; [ill. Kárpáti P. Zoltán]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 79, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 220.)
ISBN 978-963-9814-47-9 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3441802]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2013.
Bátky András (1966-)
   Mirka avagy Hogyan kell szeretni? / Bátky András, Takács Mari. - Budapest : General Press, 2012. - 60, [3] p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-643-448-9 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3440893]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2013.
Bencs Alexandra
   Az ismeretlen küldetés / Bencs Alexandra. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2012. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-89-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439903]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Toldi Miklós [elektronikus dok.] : Arany János műve nyomán / írta Benedek Elek. - Szöveg (pdf : 675 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106805. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-10-2
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3443171]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2013.
Benedek István Gábor (1937-)
   Miskolc, Zsidó utca 46 / Benedek István Gábor ; [Pelle János utószavával]. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9887-93-0 fűzött : 2200,- Ft
Miskolc - magyar irodalom - pogrom - 1945 utáni időszak - regény
894.511-31 *** 323.12(=924)(439-2Miskolc)"1946"
[AN 3440167]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2013.
Benkő László (1952-)
   A végső tenger : tatárjárás trilógia : történelmi regény Dzsingisz kán és a tatárjárás korából, 1200-1270 / Benkő László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Családi Kvklub, 2012. - 3 db ; 21 cm
Fűzött : 6990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3440002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1.
ISBN 978-963-89619-1-4
[AN 3440005] MARC

ANSEL
UTF-8


   2.
ISBN 978-963-89619-2-1
[AN 3440007] MARC

ANSEL
UTF-8


   3.
ISBN 978-963-89619-3-8
[AN 3440008] MARC

ANSEL
UTF-8656 /2013.
Bornai Tibor (1912-1972)
   Az Ecseri úti oroszlán : rövid történetek apámról és rólam / írta Bornai Tibor és Bornai Tibor. - Budapest : Jaffa, 2012. - 211, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-18-4 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3439708]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2013.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [ill. Falcione Sarolta]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 84, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Bendegúz könyvtára)
ISBN 978-963-245-520-4 kötött : 1799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3445146]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Az asszonyi szépség [elektronikus dok.] : [többféle apróságok, melyek a czimre vonatkoznak] / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 436 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106802. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-76-6
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3443166]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   A nap lovagja [elektronikus dok.] / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 584 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106804. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-72-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3443169]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Egy rossz asszony természetrajza [elektronikus dok.] : erkölcsrajz / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 397 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106801. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-78-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3443164]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   A tanítónő [elektronikus dok.] : falusi életkép három felvonásban / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 329 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106803. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-74-2
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3443167]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2013.
Burányi Tamás
   Útravaló : ifjúsági regény talán felnőtteknek is / Burányi Tamás. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : [Burányi T.], cop. 2012. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3030-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3444257]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2013.
Csapó Tamás (1981-)
   Lángoló Budapest : háború és szerelem / Csapó Tamás. - Budapest : MFM Kv., cop. 2012. - 341, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4819-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442298]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2013.
Csapó Tamás (1981-)
   Numen : a IV. birodalom / Csapó Tamás. - Budapest : MFM Kv., 2012. - 544 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3485-8 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3441521]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2013.
Csiky Gergely (1842-1891)
   Sisyphus munkája [elektronikus dok.] : regény / írta Csiky Gergely. - Szöveg (pdf : 587 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106797. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-82-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3443137]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2013.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Magányos Szamovár / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 28, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-728-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3441485]
MARC

ANSEL
UTF-8667 /2013.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Órarugógerincű Felpattanó / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 30 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-025-4 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3441481]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2013.
Darvasi László (1962-)
   A zord apa, avagy A Werner-lány hiteles története / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 1995. - 141 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3050-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439675]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2013.
d'Elhougne László
   Állatmesék felnőtteknek / d'Elhougne László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2012. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-33-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3440272]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2013.
   Dimenziók 3 : 57 mai magyar novella. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-34-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3440253]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2013.
Elek Ottó (1973-)
   Tanúság / Elek Ottó. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3440018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Miles adolescens. - cop. 2012. - 319 p.
ISBN 978-963-426-219-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3440024] MARC

ANSEL
UTF-8672 /2013.
   Érintések : antológia / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 281 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-55-6 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3441638]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2013.
Farkas Anikó
   Karácsonyanyó adventi meséi [elektronikus dok.] / ... elmondja a szerző, Farkas Anikó. - Hangzó anyag. - [Szada] : [Farkas A.], [2012], cop. 2011. - 1 CD (60 min) ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Körtvélyessy Csilla meséjével. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-3550-3
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3441507]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   Aranypáva : filmforgatókönyv / Fekete István ; [közread. a Fekete István Irodalmi Társaság]. - Ajka : Fekete I. Irod. Társ., 2012. - 112 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87377-5-5)
magyar irodalom - forgatókönyv
894.511-293.7
[AN 3440760]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   Téli berek / Fekete István. - 8. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 339 p. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9331-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3444351]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2013.
Felsőrákosi T. Mihály (1956-)
   Lombhullató évek : versek / Felsőrákosi T. Mihály. - [Ajka] : [Felsőrákosi T. M.], [2012]. - 161 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3593-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440543]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2013.
   Fenyőfa : [a karácsony csodája] / [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 121 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-267-179-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3440201]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2013.
Fidicen Sabas
   Azért, hogy legyen jövőnk! : sorstanulmány III. / Fidicen Sabas. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2012. - 184, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4738-4 kötött
magyar irodalom - metafizika - memoár
894.511-94 *** 11
[AN 3441491]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2013.
Fidicen Sabas
   A halál árnyékától a kettősség elvéig : sorstanulmány I. / Fidicen Sabas. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2012. - 173, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4736-0 kötött
magyar irodalom - metafizika - memoár
894.511-94 *** 11
[AN 3441476]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2013.
Fidicen Sabas
   A kettősség elve és a tudomány útja : sorstanulmány II. / Fidicen Sabas. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2012. - 178, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4737-7 kötött
magyar irodalom - metafizika - memoár
894.511-94 *** 11
[AN 3441488]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2013.
Gaál József (1811-1866)
   Szirmay Ilona [elektronikus dok.] : történelmi regény / Gaál József. - Szöveg (pdf : 823 KB). - Gyula : Digi-Books Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106858. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-04-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3445230]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2013.
Gaál József (1811-1866)
   Szirmay Ilona [elektronikus dok.] : történeti regény / Gaal József. - Szöveg (prc : 260 KB). - Pécs : Kindle-varázs K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106841. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-5291-3
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3444966]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2013.
Géczi János (1954-)
   Sétáló árnyék : öt esszé / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2012. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-435-4 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3440707]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2013.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Arkhai és más esszék / Hamvas Béla. - 2. kiad. - Budapest : Medio, cop. 2012. - 428 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 7.)
ISBN 978-963-9240-21-6 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3444387]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2013.
Horvát Gábor (1987-)
   Kulákkönnyek / Horvát Gábor. - Budapest : Garbo, 2012. - 136, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-30-9 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - kulák - 20. század - elbeszélés
894.511-32 *** 323.325(439)"19"(0:82-32)
[AN 3440244]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2013.
Horváth Viktor (1962-)
   Török tükör : regény / Horváth Viktor ; [ill. Horváth Csenge]. - 3. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 550, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-523-1 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3444268]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2013.
Hudák Rudolf (1930-)
   Az élet boldog és göröngyös útjain.. / Hudák Rudolf. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2012. - 202 p. : ill. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Az élet boldog és rögös útjain...
ISBN 978-963-89131-5-9 fűzött
Kárpátalja - hétköznapi élet - határon túli magyar irodalom - válogatott művek - memoár
894.511-821(477.87) *** 929(477.87)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3441506]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2013.
Juhász Bence
   Bűn! Bocsánat? / Juhász Bence. - Budapest : Konkrét Kv., 2012. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4907-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440860]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2013.
Kácsor Zsolt (1972-)
   Rettenetes Vlagyimir : a Pál utcai vörösingesek regénye / Kácsor Zsolt. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 190 p. ; 20 cm
Kötött : 2600,- Ft : 9,20 EUR
ISBN 978-80-8101-649-3
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440665]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2013.
   Karácsony ideje : magyar írók novellái adventtől vízkeresztig / szerk. Bölcsföldi András. - Budapest : Kálvin, 2012. - 184, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-558-199-3 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3440892]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2013.
Kellár János Immánuel (1984-)
   Üzenet a távolból / Kellár F. János Immánuel ; [ill. Kellár János]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2012. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5056-31-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440267]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2013.
Kemenes Géfin László (1937-)
   Fehérlófia nyomában : kalandozások, szerelmek / Kemenes Géfin László. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 355, [2] p. ; 22 cm
Kötött : 3000,- Ft
ISBN 978-80-8101-647-9
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440675]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2013.
Keresztury Tibor (1962-)
   A készlet erejéig : válogatott és új tárcanovellák / Keresztury Tibor. - Budapest : Magvető, 2012. - 395, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3044-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32
[AN 3439667]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2013.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - 3. kiad. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 1975. - 390 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3055-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3444764]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2013.
Kiripolszky Károly (1937-1984)
   Rímantika : egy romantikus rímei / Kiripolszky Károly ; [szerk. Kiripolszky Tamás]. - Debrecen : Pepita-Rébusz, 2012. - 105, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4130-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440629]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2013.
Kniznerné B. Szilvia
   Végzetem története I-III [elektronikus dok.] / Sylvia B. K. (T. B. Horváth). - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106033. - Működési követelmények: Adobe Redaer
ISBN 978-963-89489-9-1
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3422473]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2013.
Kovács József Hontalan (1950-)
   Mohács, tripódiák, hattyúfagy / Kovács József Hontalan ; [... illusztrációk Szigeti Szabó János munkái] ; [közread. a] Szentandrássy István Klubház. - [Mohács] : Szentandrássy I. Klubház, 2012. - 58, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5149-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440224]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2013.
   Lakoma / [összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 213 p. ; 19 cm. - (Magyar írók novellái, ISSN 2063-8043)
ISBN 978-963-9996-02-1 kötött
magyar irodalom - gasztronómia - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 641.5
[AN 3439585]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2013.
Lázár Zsófia (1969-)
   Bogármese / Lázár Zsófia, Lázár Ervin ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86877-2-X kötött : 2290,- Ft
 (hibás ISBN 963-86877-2)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3444447]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2013.
Legeza József (1954-)
   Könyvespolc mellett : [két évtized munkássága egybefűzve] / Legeza József ; [kiad. a Hajdúdorogi Egyházmegye]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2012. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88535-4-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - könyvismertetés - napló
894.511-95 *** 244(0:82-94)
[AN 3442021]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2013.
Lévai Katalin (1954-)
   Anyám évszázada : halhatatlan szerelem a történelem forgatagában / Lévai Katalin. - Pécs : Alexandra, 2012. - 351 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-357-084-5 kötött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3439782]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2013.
Liptai Claudia (1973-)
   Az álomnő / Liptai Claudia. - Budapest : Libri, 2012. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-143-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-312.5
[AN 3439629]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   A játék rabszolgái : hajsza Robert McKinley után / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2012. - 2 db ; 20 cm
A főcím "rabszolgái" szavában az a betű @-jellel
ISBN 978-615-5054-57-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3440278]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 234 p.
ISBN 978-615-5054-58-7
[AN 3440282] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 376 p.
ISBN 978-615-5054-59-4
[AN 3440283] MARC

ANSEL
UTF-8704 /2013.
Lőrincz P. Gabriella (1982-)
   Fény-hiány : versek / Lőrincz P. Gabriella ; [... ill. Ordó Sándor]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2012. - 100 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 219.)
ISBN 978-963-9814-53-0 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3441813]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2013.
Mail Karolin
   A medál titka : 1-2. rész / Mail Karolin. - Veszprém : Kalliopé, 2012. - 477 p. ; 21 cm. - (Romantikus történetek)
ISBN 978-963-89087-3-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3440753]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1961-63 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 486 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-356-3 kötött : 4990,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3439767]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1961-63 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 486 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-357-0 kötött : 7490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3439764]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2013.
Maretics Erika
   Százszorszép [elektronikus dok.] : verseskötet / Maretics Erika. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106032. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89489-0-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3422462]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2013.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Szegény ember királysága : kalandozások a középkorban / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : Szerző, 2012. - 153 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5192-3 fűzött
magyar irodalom - történelem - középkor - verses epika
894.511-13 *** 94"10/14"(0:82-13)
[AN 3441188]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2013.
Nemere István (1944-)
   Aludj csak, kedves : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-738-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3440015]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2013.
Nemere István (1944-)
   Tűz a szélben : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 195, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-737-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3440014]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2013.
Németh Kriszta
   Csücsök [elektronikus dok.] / Németh Kriszta. - Szöveg (prc : 212 KB) (epub : 707 KB). - [Budapest] : [Németh K.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106843. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-5295-1 (prc)
 (hibás ISBN 978-963-08-5295-2*) (epub)
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445012]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2013.
Osváth Imre (1928-)
   A szív zenéje : versek / Osváth Imre. - [Ajka] : [Osváth I.], 2012. - 150 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440533]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2013.
Papp Diána (1976-)
   Bodza Bisztró / Papp Diána ; [... ill. Keszeg Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2012. - 268 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-04-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3441277]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2013.
Poós Zoltán (1970-)
   Az alkony fokozatai : regény / Poós Zoltán. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 201 p. ; 20 cm
ISBN 978-80-8101-634-9
Kötött : 2500,- Ft : 8,60 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440723]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2013.
Rados Virág
   Bántalmazó házasság / Rados Virág. - Budapest : Jaffa, 2012. - 242 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-29-0 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3439642]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2013.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Reményik Sándor összes verse / [sajtó alá rend. Dávid Gyula]. - Budapest : Kálvin : Luther, 2012. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-558-207-5 kötött : 4600,- Ft
ISBN 978-963-9979-56-7
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3445004]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 678 p.
ISBN 978-963-558-208-2
ISBN 978-963-9979-57-4
[AN 3445025] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 512 p.
ISBN 978-963-558-209-9
ISBN 978-963-9979-58-1
[AN 3445032] MARC

ANSEL
UTF-8718 /2013.
Salyaz, Darena
   Sötét vihar : árnyék / Darena Salyaz. - [Veszprém] : Kalliopé, cop. 2012. - 320 p. ; 21 cm. - (Rejtélyes történetek)
ISBN 978-963-89087-4-2 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3440745]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2013.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Párban magányban / Sárközi Mátyás. - [Budapest] : Noran Könyvesház, 2012. - 158 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-283-067-4 kötött
Babits Mihály (1883-1941)
Török Sophie (1895-1955)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-31
[AN 3439425]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2013.
Simon Erika
   Kaleidoszkóp / Simon Erika. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2012. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-29-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3440193]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2013.
   A sötétség szíve : antológia / [szerk. Kornya Zsolt]. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 400, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
ISBN 978-615-5161-75-9 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3441229]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2013.
Steiner Ádám (1990-)
   Halálos rokonság : láthatatlan nyomon / Steiner Ádám ; [... grafikák Vargha Ibolya munkái]. - [Budapest] : Garbo, [2012]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-29-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3440288]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2013.
Sziebig Tímea (1973-)
   Az élet édes illata : amit még nem mondtam el senkinek / Sziebig Tímea. - Budapest : Sziebig T., 2012. - 183 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5068-1 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3440868]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2013.
Takács Dezső (1948-)
   Nefelejcs klub / Takács Dezső ; [... illusztráló graf. Takács Gergely]. - [Battonya] : Takács D., 2012. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4878-7 kötött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3441042]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2013.
Tarnóczy Vilmos
   Szökés az elme börtönéből : abbCENTER.com sztori : egy történet, ami megváltoztatja a világot / Tarnóczy Vilmos. - [Halásztelek] : Vilko Infotainment, cop. 2012. - 361, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4565-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440391]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2013.
Telegdi Ágnes
   A karácsonyi varázsgömb / írta és fényképezte Telegdi Ágnes. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., 2012. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Barnabás meséi)
ISBN 978-963-06-3495-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsony - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 398.332.416(02.053.2)
[AN 3445048]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2013.
Turi Tímea (1984-)
   Jönnek az összes férfiak / Turi Tímea. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 114, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-80-8101-636-3
Fűzött : 1900,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3440656]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2013.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoli történetek : a királynő beszéde / Vujity Tvrtko. - [Budapest] : Pokoli-Angyali K., cop. 2012. - 381 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4883-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3439854]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2013.
Weaver, Andrea
   A jövő krónikája / Andrea Weaver. - [Keszthely] : Enzír, 2012. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88831-1-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3440535]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

730 /2013.
   Bambi. - Pécs : Alexandra, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kedvenc meséim)
Ford. Timáné Novacsek Adrienn
ISBN 978-963-297-867-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3437390]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : kirándulás Pécs városába / írta és rajz. Bartos Erika. - 3. bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 247, [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-357-098-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3444441]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2013.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királylány születik / Boldizsár Ildikó, Szegedi Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Naphegy K., 2012. - [36] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-25-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3445053]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2013.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Katalinka : dalok és játékok gyerekeknek / összeáll. Forrai Katalin ; Pásztohy Panka ill. - Budapest : Móra, 2012. - [47] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9347-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv - gyermekdal
087.5 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3445049]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2013.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a sněhulák (magyar)
   A vakond és a hóember / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 34 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9335-0 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3441487]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

735 /2013.
   Szakkollégiumok és a felsőoktatási intézmények együttműködésének új dimenziói / szerk. Kozma Gábor. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 115 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-04-2 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3441178]
MARC

ANSEL
UTF-8