MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/02/04 10:56:35
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
736 /2013.
Daumier, Honoré (1808-1879)
   Így éltek ti : Honoré Daumier (1808-1879) a francia karikatúra mestere : Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2012. október 11 - 2013. márc. 3. / [a kiállítást rend. és a katalógust írta Gonda Zsuzsa]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2012. - 123 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-7063-94-7 fűzött
Daumier, Honoré (1808-1879)
Franciaország - grafikus - 19. század - karikatúra - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012/2013" *** 741.5(44)(092)Daumier,_H.
[AN 3444284]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2013.
   Fradi 20, 1992-2012 : a legendás '92-es bajnoki cím : a nagy menetelés meccsről meccsre az aranyéremig / [szerk. Fűrész Attila] ; [kiad. a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Nagy Béla Hagyományőrző Egyes., [2012]. - 50 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
labdarúgás - sportegyesület
061.2(439-2Bp.) *** 796.332(439-2Bp.)FTC
[AN 3445219]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2013.
   Katonák, hősök : hagyomány és megújulás : a Honvédelmi Minisztérium és az Indafotó által közösen meghirdetett fotópályázat legjobb képei : the best pictures of the photo competition announced by the Ministry of Defence and Indafotó / [szerk. Szecsey István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2012. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-545-0 fűzött
Magyarország - honvédség - katonaélet - pályázat - fényképalbum
06.063(439) *** 355.1(439)(084.12)
[AN 3445414]
MARC

ANSEL
UTF-8739 /2013.
   Magyarország múltja, jelene és jövője : a Magyarország alaptörvénye díszkiadásához 2011-ben kiírt országos gyermekrajzpályázat nyertes alkotásai. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - [64] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9722-97-2 fűzött
Magyarország - pályázat - ezredforduló - gyermekrajz
06.063(439) *** 741.071-053.2
[AN 3443648]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2013.
   Tudományos ismeretterjesztés Magyarországon : a társulat 170 éve : a "Jedlik Ányos" Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 10 éve / [összeáll. Macsugáné H. Marianna]. - Miskolc : "Jedlik Ányos" Tud. Ismeretterjesztő Társ., 2012. - 61 p. : ill. ; 21 cm
A Miskolcon, 2011. okt. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 60.
ISBN 978-963-08-5314-9 fűzött
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság
Magyarország - tudomány - ismeretterjesztés - egyesület - testülettörténet
061.2(439)(091) *** 001.92
[AN 3443398]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

741 /2013.
Balogh Mihály (1943-)
   A magyar könyvtárostanárok egyesületi élete 1986-tól 2012-ig / Balogh Mihály. - Budapest : KTE, 2012. - 113 p. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 6.)
Bibliogr.: p. 98-113.
ISBN 978-963-88046-3-1 fűzött
Könyvtárostanárok Egyesülete
Magyarország - iskolai könyvtár - könyvtárpedagógia - testülettörténet - egyesület
027.8(439) *** 061.2(439)KTE
[AN 3444981]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Krisztus-legendák / írta Benedek Elek ; Széchy Gyula rajz. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2012]. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1898, Az Athenaeum mese-könyvtára c. sorozat 8. tagjaként
ISBN 978-963-7377-55-6 fűzött
magyar néprajz - magyar irodalom - bibliai történet - monda - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 398.222(=945.11) *** 894.511-343
[AN 3446119]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

743 /2013.
Róbert Péter (1942-)
   Herzl követőinek lapjai : a cionista sajtó története Magyarországon, 1904-1919 / Róbert Péter. - [Budapest] : Mo. Cionista Szövetség, [2012]. - 218 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-963-08-5383-5 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - cionizmus - századforduló
070(439)"1904/1919" *** 323.1(=924)(439)"1904/1919"
[AN 3445130]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

744 /2013.
Kutatóközponti Tudományos Napok (2012) (Budapest)
   Kutatóközponti Tudományos Napok, 2012 / [szerk. Tóth Ágnes] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont. - Budapest : MTA TTK, 2012. - 121 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Az előadásösszefoglalók magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-22-8 fűzött
természettudomány - konferencia-kiadvány
5 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3444737]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2013.
Stevenson, Mar (1971-)
An optimist's tour of the future (magyar)
   Mit hoz a jövő? : egy optimista utazásai / Mark Stevenson ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 405-410.
prognosztika
008.2
[AN 3445483]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

746 /2013.
Balázs Károly (1947-)
   üZENet : mondólatok, kóanok és tanulságos történetek / ford. és összeáll. Balázs Károly ; ill. Fazekas Attila. - [Budapest] : Szerző, cop. 2012. - 126 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-08-5505-1 fűzött : 1400,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3448214]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2013.
Balázs Valéria
   Csakra program : az AKP módszer működésének titka / Balázs Valéria. - [Budapest] : [Balázs V.], 2012. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5283-8 fűzött
csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3442196]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2013.
Balázs Valéria
   Karma killer / Balázs Valéria. - [Budapest] : [Balázs V.], [2012]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3048-5 fűzött
ezoterika - magyar irodalom - kisregény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3442192]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2013.
Eschwigné Varga Zsuzsanna
   Atlantisz mágikus négyzete / Eschwigné Varga Zsuzsanna. - [Budapest] : Dorothy White Kft., 2012. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-6705-0)
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3447688]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2013.
Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus (1493-1541)
   Elementális lények : könyv a nimfákról, szilfidekről, pigmeusokról, szalamandrákról és egyéb eleven teremtményekről Theophrastos Bombastus von Hohenheimtől / Paracelsus ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9654-95-2 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3444640]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2013.
Takács Tibor (1959-)
   A fejlődés iskolája : [asztrológiai kézikönyv] / Takács Tibor ; [ill. Berta Aranka]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012, cop. 2005. - 378 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9569-82-9)
asztrológia
133.52
[AN 3446687]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2013.
Takács Tibor (1959-)
   A jövő kulcsa / Takács Tibor. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 202 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9652-31-6)
asztrológia
133.52
[AN 3446674]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

753 /2013.
Crummenerl, Rainer (1942-)
Naturkatastrophen (magyar)
   Természeti katasztrófák / írta Rainer Crummenerl ; ill. Frank Kliemt és Hauke Kock ; [ford. Varga Csaba]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 5.)
ISBN 978-963-294-148-6 kötött : 2790,- Ft
természeti katasztrófa
502.58(100)
[AN 3447730]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

754 /2013.
Hraskó Péter (1933-)
   Relativitáselmélet / Hraskó Péter. - 2. kiad. - Budapest : Typotex, [2012]. - 435 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-701-4 fűzött : 5200,- Ft
relativitáselmélet - egyetemi tankönyv
530.12(075.8)
[AN 3445927]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2013.
Symposium of AER (22.) (2012) (Průhonice)
   Proceedings of the twenty-second Symposium of AER : Průhonice, Czech Republic, 1-5 October, 2012 / [kiad. az MTA Energiatudományi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Energiatudományi Kutatóközp., [2012]. - 2 db (821 p.) : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-627-6 fűzött
atomenergia - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(437.1-2Průhonice)
[AN 3443931]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 412 p.
ISBN 978-963-508-625-2
[AN 3443932] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 413-821.
ISBN 978-963-508-626-9
[AN 3443933] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

756 /2013.
Pettkó János (1812-1890)
   Physiographie : az ásványok fiziográfiája / Pettkó János előadásai nyomán lejegyezte és rajz. Andaházy Szilárd ; [a névmagyarázót összeáll. és az utószót írta Szakáll Sándor] ; ... kiad. a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara. - Miskolc : ME MFK, 2012. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata
ISBN 978-963-661-996-1 fűzött
ásványtan - fakszimile kézirat
549 *** 094/099.07
[AN 3442512]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

757 /2013.
Juhász Árpád (1935-)
   Gleccserek a Föld hőmérői / Juhász Árpád. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 115 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-19-7237-5 kötött : 5000,- Ft
gleccser
551.324(100)
[AN 3445286]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2013.
Köthe, Rainer (1948-)
Vulkane (magyar)
   Vulkánok / írta Rainer Köthe ; ill. Gerd Ohnesorge ; [ford. Francz Magdolna]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - 47 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 76.)
ISBN 978-963-294-150-9 kötött : 2790,- Ft
vulkán
551.21
[AN 3447737]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

759 /2013.
Burnham, Robert
The Reader's Digest children's atlas of the Universe (magyar)
   A világegyetem képes atlasza gyermekeknek / írta Robert Burnham ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Reader's Digest K., 2012, cop. 2008. - 128 p. : ill., színes, főként térk. ; 35 cm
ISBN 978-963-289-177-4 kötött
világegyetem - csillagászat - gyermekkönyv
524.8(02.053.2) *** 52(02.053.2)
[AN 3446144]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2013.
Hunyady János
   Istennel és Isten nélkül [elektronikus dok.] / Hunyady János. - Szöveg (pdf : 19 MB). - [Budapest] : Radnai ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107014. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5238-84-0
kozmológia - törzsfejlődés - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
524.8 *** 930.85(100) *** 575.8
[AN 3448622]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

761 /2013.
Brixner, Saskia
Handbuch Pferde (magyar)
   Lovak kézikönyve : [fajták, felszerelés, gondozás] / [írta Saskia Brixner]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Mihók Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-962-5 kötött
- állattartás
599.723 *** 636.1
[AN 3443558]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2013.
Dröscher, Vitus B.
Tiere, wie sie sehen, hören und fühlen (magyar)
   Ahogy az állatok látnak, hallanak és éreznek / írta Vitus B. Dröscher ; [ford. Rónaszegi Éva Szebenyi Georgina szövegének felhasználásával] ; ill. Manfred Tophoven ..., Reiner Zieger ... - 2. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 2.)
ISBN 978-963-294-147-9 kötött : 2790,- Ft
állattan - érzékelés
591.185
[AN 3447726]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2013.
Fábián László (1940-)
   Örök virulás / Fábián László, Sipos Endre. - Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2012. - 130 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 129-130. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88647-9-6 fűzött
Ambrózy-Migazzi István (1869-1933)
Jeli arborétum - Magyarország - botanikus - századforduló - 20. század
58(439)(092)Ambrózy-Migazzi_I. *** 58.006(439-2Jeli)(091)
[AN 3447875]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2013.
Galló Béla, F. (1954-)
   A bennünk kódolt jövő : sorsunk a pszichogenetika tükrében / F. Galló Béla ; [kiad. Galló Intézet]. - [Budapest] : Galló Int., cop. 2012. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5209-8 fűzött : 2940,- Ft
személyiség-lélektan - genetika
575 *** 159.923
[AN 3442127]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2013.
Hartmann, Gerhard
Wilde Tiere (magyar)
   Vadállatok / írta Gerhard Hartmann ; ill. Reiner Zieger ; [ford. Rónaszegi Éva és Németh Mária]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 49.)
ISBN 978-963-294-149-3 kötött : 2790,- Ft
vadon élő állat
599
[AN 3447733]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2013.
Herman Ottó (1835-1914)
   A madarak hasznáról és káráról / Herman Ottó ; Csörgey Titusz képeivel. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 302 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 6.)
keretcím: Magyar ritkaságok
ISBN 978-615-5269-05-9 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - madár - fauna - művelődéstörténet
598.2(439) *** 591.9(439) *** 930.85(439)
[AN 3443687]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2013.
Kothe, Hans W.
Handbuch Pilze (magyar)
   Gombák kézikönyve. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Schmalczné Marék Györgyi. - Szerző Kothe, Hans W.
ISBN 978-963-297-916-8 kötött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3443565]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2013.
Mi primera enciclopedia de los animales (magyar)
   Az állatok képes enciklopédiája / [ford. Forgács Attila]. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 133 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-330-7 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3446720]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2013.
   Novel biophysical approaches in the investigation of the cytoskeleton : the 27th European Cytoskeletal Forum Meeting : 3-7 November 2012, Pécs ... - [Pécs] : [s.n.], [2012]. - 124 p. : ill. ; 23 cm
Program és előadásösszefoglalók
Fűzött
biokémia - sejttan - konferencia-kiadvány
576.3 *** 577.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3442971]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

770 /2013.
Balogh Barna (1903-?)
   India hipnózisa / Balogh Barna. - [Onga] : Hermit, [2012]. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9654-98-3 fűzött : 2300,- Ft
jóga - hipnózis
615.851.86 *** 615.851.2
[AN 3444661]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2013.
   A bátorságpróba : könyv a daganatos és leukémiás gyermekek számára / [ill., szerk. ... Bartos Erika] ; [kiad. Őrzők Alapítvány]. - [Budapest] : Őrzők Alapítvány, [2012]. - 126, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4795-7 kötött
rákbetegség - leukémia - gyermekkönyv
616-006(02.053.2) *** 616-006.4(02.053.2)
[AN 3445569]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2013.
Bereczkei Tamás (1956-)
   Rejtett indítékok a párkapcsolatokban : vonzalom, párválasztás, szexualitás / Bereczkei Tamás. - Budapest : Kulcslyuk K., cop. 2012. - 250 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-250.
ISBN 978-615-5281-01-3 fűzött : 2940,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - törzsfejlődés
159.922.1 *** 316.472.4 *** 575.8
[AN 3442250]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2013.
Bíró Sára
   Testünk világa : amit az emberi testről érdemes tudni / Krajnik Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 79 p. : ill., színes ; 31 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-963-9581-47-0 kötött : 2450,- Ft
test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3442373]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2013.
Canfield, Jack (1944-)
The golden motorcycle gang (magyar)
   Az aranymotorosok klubja : változtassuk meg együtt a világot! / Jack Canfield, William Gladstone ; [ford. Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 255 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 237-247.
ISBN 978-963-293-227-9 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - amerikai angol irodalom - életrajzi regény
613.865(0:82-31) *** 820-312.6(73)=945.11
[AN 3442150]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2013.
Canfield, Jack (1944-)
The power of focus (magyar)
   Az összpontosítás hatalma : amit a világ legelismertebb emberei tudnak a pénzügyi függetlenségről és a sikerről / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 310 p. : ill. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
Bibliogr.: p. 308-310.
ISBN 978-963-529-136-6 fűzött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3443348]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2013.
Csáth Géza (1887-1919)
   Egy elmebeteg nő naplója [elektronikus dok.] : orvosi tanulmány / írta Csáth Géza. - Szöveg (pdf : 739 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106930. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-62-5
ideggyógyászat - pszichoanalízis - elektronikus dokumentum
159.964.2 *** 616.89
[AN 3446626]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2013.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Being adolescent (magyar)
   Kamasznak lenni : a felnőtté válás útja / Csíkszentmihályi Mihály, Reed Larson ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : Libri, 2012. - 419 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 399-414.
ISBN 978-963-310-104-9 fűzött : 2990,- Ft
gyermeklélektan - fejlődéslélektan - ifjúságszociológia - serdülőkor
159.922.8 *** 316.37-053.6
[AN 3446007]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2013.
Csókay András (1956-)
   Alagút az agyban [elektronikus dok.] : beszélgetés Dr. Csókay András idegsebésszel / [riporter] Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 9.4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2002
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107013. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-85-7
Csókay András (1956-)
Magyarország - idegsebész - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Csókay_A.(047.53) *** 616.8
[AN 3448594]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2013.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Peace food (magyar)
   Peace food : békés táplálkozás hús és tejtermékek nélkül / Ruediger Dahlke ; [Dorothea Neumayr 30 ... receptjével] ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-291-165-6 kötött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - vegetáriánus étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.564(083.12)
[AN 3445609]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2013.
De Bono, Edward (1933-)
The six value medals (magyar)
   A hat értékmedál : változtassunk gondolkodásmódunkon! / Edward de Bono ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-103-1 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3445452]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2013.
Dispenza, Joe (1962-)
Breaking the habit of being yourself (magyar)
   Engedd el önmagad : ...és válj új emberré! / Joe Dispenza ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 340 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-529-143-4 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - agy
613.865 *** 612.82
[AN 3445750]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2013.
Dooley, Mike (1961-)
Leveraging the universe (magyar)
   Az univerzum befolyásolása : hogyan foghatod munkára 7 lépésben az élet csodáját? / Mike Dooley ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2012. - 237 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-141-0 kötött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3446016]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2013.
Espinosa, Albert (1974-)
El mundo amarillo (magyar)
   Sárga világ : ha hiszel az álmaidban, valóra válnak / Albert Espinosa ; [ford. F. Joannovics Mária]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-94-5 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - rákbetegség - memoár
613.865 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3444342]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2013.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   A pszichoanalízis rövid ismertetése [elektronikus dok.] / írta Ferenczi Sándor. - Szöveg (epub : 143 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-59-1
pszichoanalízis - elektronikus dokumentum
159.964.2
[AN 3447025]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2013.
Jekkel Gabriella (1979-)
   Várandósság kismamaszemmel / Jekkel Gabriella. - [Budapest] : Dekameron, [2012]. - 302 p., 8 t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5072-12-3 fűzött : 4890,- Ft
terhesség - memoár
618.2(0:82-94)
[AN 3445380]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2013.
Kőszegfalvi Edit
   Új munkajogi szabályok az egészségügyben : ügyelet, készenlét, munkaidő-beosztás / Kőszegfalvi Edit. - Budapest : Complex, 2012. - 230 p. ; 19 cm. - (Egészségügyi kiskönyvtár, ISSN 2063-2282 ; 3.)
Lezárva: 2012. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-012-9 fűzött
Magyarország - egészségügy - munkajog - útmutató
614(439)(094) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3443755]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2013.
Kothe, Hans W.
Lexikon der Kräuter (magyar)
   Gyógyfüvek kézikönyve : [előfordulás, gyógyhatás, alkalmazás] / [Hans W. Kothe]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Mátics Róbert
ISBN 978-963-297-958-8 kötött
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3443598]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2013.
Kunze, Petra
Wickel, Tees & Mutterliebe (magyar)
   Borogatás, forró tea, anyai szeretet : [a legjobb házi praktikák beteg gyerekek gyógyításához] / Petra Kunze, Vivian Weigert ; [ford. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 127, [12] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-963-341-039-4 fűzött : 2590,- Ft
gyermekgyógyászat - természetgyógyászat - betegápolás
616-053.2 *** 615.89 *** 649.8
[AN 3445754]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2013.
Léder László
   A gyógyító kommunikáció : praktikus tanácsok háziorvosoknak / Léder László ; [a grafikákat kész. Szántói Krisztián]. - [Budapest] : Betűvirág, 2012. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4483-3 fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - háziorvosi ellátás
614.253 *** 614.23
[AN 3444698]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2013.
Malhotra, Deepak (1975-)
I moved your cheese (magyar)
   Én vittem el a sajtodat! : meg se állj a személyes és üzleti sikerig! : azoknak, akik nem akarnak egérként élni mások labirintusában / Deepak Malhotra ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-95-2 fűzött : 2690,- Ft
életvezetés - mese
613.865(0:82-34)
[AN 3444370]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2013.
Meskó Norbert (1968-)
   A szépség eredete : szexuális vonzerő és párválasztás / Meskó Norbert. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2012]. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 249-300.
ISBN 978-963-9893-67-2 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - szépség
159.922.1 *** 111.852
[AN 3442896]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2013.
Meyer, Joyce (1943-)
Living beyond your feelings (magyar)
   Ne engedd, hogy az érzéseid irányítsanak! : urald az érzéseidet, hogy ne ők uraljanak téged! / Joyce Meyer ; [ford. Révész Krisztina] ; [kiad. az MPE Szigetszentmiklósi Szabadkeresztény Gyülekezet]. - [Szigetszentmiklós] : MPE Szigetszentmiklósi Szabadkeresztény Gyülekezet, [2012]. - 194 p. ; 24 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3444581]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2013.
Mezei Elmira
   Paleolit receptek hétköznapokra / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2012. - 223 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-20-7 fűzött : 3990,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3442140]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2013.
Mohr, Bärbel (1964-)
Übungsbuch zu den Bestellungen beim Universum (magyar)
   Hogyan rendeljünk jól az Univerzumtól? : gyakorlati tanácsadó csak profiknak! / Bärbel Mohr ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 165 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-53-8 kötött : 1900,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3446474]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2013.
Moreno, Mike (1968-)
The 17 day diet (magyar)
   17 napos diéta : orvosi tanácsok gyors fogyókúrához / Mike Moreno ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2012. - 260 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 255-260.
ISBN 978-963-244-374-4 fűzött : 3450,- Ft
fogyókúra - táplálkozástudomány
613.24
[AN 3442950]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2013.
Navarro, Joe (1953-)
What every body is saying (magyar)
   Beszédes testek : egy FBI-ügynök emberismereti kézikönyve / Joe Navarro, Marvin Karlins közrem. ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Libri, 2012. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 370-373.
ISBN 978-963-310-184-1 fűzött : 2990,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
159.925.8 *** 316.776.4
[AN 3446244]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2013.
Padma, Ananda
   Csakrajóga, csakra pszichológia : egészség, vitalitás, kisugárzás / Ananda Padma ; [ford. Nagy András Pál]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2012]. - 115 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "The Chakra-yoga" c. mű alapján kész.
ISBN 978-615-5144-26-4 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika - csakra - jóga
615.89 *** 615.851.86 *** 133.25
[AN 3444611]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2013.
Piczil Márta
   Az ápolás mint hivatás : magatartástudományi elemzés / Piczil Márta, Pikó Bettina. - Szeged : JATE Press, 2012. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-187.
ISBN 978-963-315-092-4 fűzött
Csongrád megye - Vajdaság - betegápoló - társadalmi helyzet - munkafeltétel - mentálhigiénia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
614.253.5(439.181)"199/200"(083.41) *** 614.253.5(497.11Vajdaság)"199/200"(083.41) *** 316.37 *** 331.4 *** 613.865
[AN 3444623]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2013.
Popper Péter (1933-2010)
   Párkapcsolat körkép / Popper Péter ; [... lejegyezte és szerk. Zolnay-Laczkó Katalin] ; [... ill. Köves Tamás]. - [Budapest] : Saxum, [2012]. - 277 p. : ill. ; 18 cm + CD
ISBN 978-963-248-195-1 kötött : 3200,- Ft
szexuálpszichológia - párkapcsolat - auditív dokumentum
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3446003]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2013.
Popper Péter (1933-2010)
   A rejtőzködő lélek keresése : pszichológiai írások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2012]. - 379 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 377-379.
ISBN 978-963-248-194-4 kötött : 3950,- Ft
lélektan
159.9
[AN 3442958]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2013.
Radnai Gáborné
   Cerny mentő, hogy a kis szív doboghasson! [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2004
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107011. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-87-1
Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat (Budapest)
Magyarország - mentőszolgálat - koraszülés - alapítvány - elektronikus dokumentum
618.396 *** 364.444(439) *** 614.88 *** 061.27(439)Peter_Cerny
[AN 3448574]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2013.
Schmidt, Iris
Lexikon der Heilpflanzen (magyar)
   Gyógynövények kézikönyve : előfordulás, gyógyhatás, alkalmazás / [Iris Schmidt]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Kocsor Ferenc
ISBN 978-963-297-946-5 kötött
gyógynövény - határozó
615.89(036) *** 615.322(036)
[AN 3443588]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2013.
Seligman, Martin E. P. (1942-)
The optimistic child (magyar)
   Az optimista gyermek : védd meg a depressziótól, legyen boldog élete / Martin Seligman ; Karen Reivich, Lisa Jaycox és Jane Gillham közreműködésével ; [ford. Erdélyi András István]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 327 p. ; 20 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 327.
ISBN 978-963-05-9269-7 fűzött
gyermeklélektan - optimizmus - pesszimizmus - családi nevelés
159.922.7 *** 141.21 *** 141.22 *** 37.018.1
[AN 3443335]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2013.
Sharma, Robin S. (1964-)
Discover your destiny with the monk who sold his Ferrari (magyar)
   Teljesítsd be küldetésed! : a szerzetessel, aki eladta a Ferrariját : 7 lépés a megvilágosodáshoz / Robin Sharma ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-91-4 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - regény
613.865(0:82-31)
[AN 3444390]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2013.
Shirer, Priscilla
The resolution for women (magyar)
   Eltökélt szívű nők / Priscilla Shirer ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2012. - 267 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-02-9 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - nő - vallásos irodalom
613.865-055.2 *** 244
[AN 3445972]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2013.
Takács Erika
   Diétás szakácskönyv / Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-27-1 fűzött
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
613.24
[AN 3445382]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2013.
Takács Erika
   Gyógyító ételek és italok / Császár Éva. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2012. - 170 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-43-1 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3445426]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2013.
Takács Erika
   Gyógyszer nélkül egészségesen / Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2012. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-22-6 fűzött
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3445417]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2013.
Takács Erika
   Paleolit ételek / Kiss Enikő. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2012. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-42-4 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3445384]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2013.
Trapani, Gianfranco
Il pediatra nel cassetto (magyar)
   Gyermekorvos a családban : a születéstől a kamaszkorig / Gianfranco Trapani ; [ill. Roberto Trinchieri] ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Saxum, [2012]. - 437 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-248-198-2 kötött : 4800,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3444237]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

811 /2013.
   Árvizektől a zöldülő gazdaságig : útmutató önkormányzatoknak az éghajlatváltozási stratégiához / [közread. az] Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ. - Budapest : Energiaklub, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5052-09-5 fűzött
Magyarország - energiagazdálkodás - önkormányzati igazgatás - helyi önkormányzat - éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
620.9 *** 352(439) *** 551.583
[AN 3443367]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2013.
Kis Pál István (1951-)
   Rekviem : szembesítő képek és emlékképzetek a Csepel Vas- és Fémművekről / Kis Pál István versek, novellák ; Tamási Gábor képek. - Szekszárd : Vitolla Marketing és Tanácsadó Bt., [2012]. - 92 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-08-4647-9 kötött
Budapest. 21. kerület - kohászati üzem - magyar irodalom - riport - vers - fényképalbum
669(439-2Bp.)(084.12) *** 061.5(439-2Bp.XXI.) *** 894.511-821 *** 77.04(439)(092)Tamási_G.
[AN 3443523]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

813 /2013.
Coughter, Peter
The art of the pitch (magyar)
   Pitch : add el az ötleted egy jó prezentációval! / Peter Coughter ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-102-4 fűzött : 3900,- Ft
prezentációs grafika
519.688PowerPoint
[AN 3445471]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2013.
Lashinsky, Adam
Inside Apple (magyar)
   Az Apple kulisszatitkai / Adam Lashinsky ; [ford. Takács Zoltán]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-096-6 fűzött : 3500,- Ft
Apple Incorporation (Cupertino, Calif)
Egyesült Államok - információs technika - vállalat - vezetéstudomány - 20. század - 21. század
681.3 *** 061.5(73)Apple *** 65.012.4
[AN 3442207]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2013.
Pázmándi Kinga
   E-jog / Pázmándi Kinga, Verebics János ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Jog Tanszék. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 300 p. : ill. ; 20 cm
Lezárva: 2012. márc. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-165-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - internet - szerzői jog - elektronikus ügyintézés - jogi szabályozás
681.324Internet *** 347.77/.78(439) *** 35(439) *** 681.3.004.14
[AN 3445386]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

816 /2013.
Williams, Robin (1953-)
The non-designers design book (magyar)
   Tervezz bátran! : oldaltervezés és tipográfia egyszerűen és azon túl / Robin Williams ; [ford. Soós Emil]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2012, cop. 2006. - 189 p. : ill. ; 26 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-244-395-9 fűzött : 3995,- Ft
nyomdatechnika - kiadványszerkesztés
655.26 *** 655.53
[AN 3446717]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

817 /2013.
Fernezelyi Sándor (1942-)
   Alumíniumszerkezetek tervezése az Eurocode 9 alapján / Fernezelyi Sándor, Kövesdi Balázs, Vigh L. Gergely. - Budapest : Terc, 2012. - 218 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-9968-50-9 fűzött : 4900,- Ft
könnyűszerkezet - szerkezettervezés
624.014.7
[AN 3445266]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2013.
Jámbrik Csaba
   Üvegszerkezetek tervezése : műszaki szabályzat és mintapéldatár / Jámbrik Csaba, Massányi Tibor. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 99, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-44-8 * fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9938-44-8)
tartószerkezet - üveg
624.012.6 *** 624.042
[AN 3445249]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

819 /2013.
Malam, John (1957-)
The great big book of pirates (magyar)
   Kalózok nagykönyve / John Malam ; [ford. Fekete Virág]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5029-72-1 kötött
kalóz - művelődéstörténet - gyermekkönyv
656.61.086.26(02.053.2) *** 930.85(26)(02.053.2)
[AN 3445368]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2013.
Scientific Workshop on Transport, Vehicles and Logistics (1.) (2012) (Budapest)
   First Scientific Workshop on Transport, Vehicles and Logistics [elektronikus dok.] / [ed. J. Rohács] ; [org., publ. by the PhD Schools of the Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering BME]. - Budapest : PhD Schools of the Fac. of the Transportation Engineering and Vehicle Engineering BME, 2012
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2012. ápr. 9-én tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-062-9
szállítmányozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.1/.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3443905]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2013.
Supák Tibor
   Száguldás földön, vízen, levegőben / [írta Supák Tibor] ; [graf. Sipos Norbert]. - [Budapest] : Gulliver, [2012]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5230-19-6 kötött : 1990,- Ft
jármű - technikatörténet - közlekedéstörténet - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
629(100)(091)(02.053.2) *** 656(100)(091)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3445779]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

822 /2013.
   Állatorvosi ultrahang-diagnosztika : a kutya és a macska szonográfiás atlasza / [szerk.] Hetyey Csaba, Vörös Károly ; [az illusztrációkat rajz. Péter Zsolt]. - [Veresegyház] : [Hetyey Cs.], cop. 2012. - 336 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 333-336.
ISBN 978-963-08-4168-9 kötött
állatorvostan - orvosi diagnosztika - ultrahang
619:616-073.432.19
[AN 3445381]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2013.
Breuer, Antje
Handbuch Katzen (magyar)
   Macskák kézikönyve : [fajták, viselkedés, gondozás] / [Antje Breuer]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Szegedi Eszter
ISBN 978-963-297-945-8 kötött
macska - állattartás
636.8
[AN 3443557]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2013.
Handbuch Käse (magyar)
   Sajtok kézikönyve. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-915-1 kötött
sajt
637.3
[AN 3443561]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2013.
Haraszthy László (1954-)
   A Janus Pannonius Múzeum madártojás- és fészekgyűjteményeinek katalógusa / Haraszthy László ; [kiad. a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Pécs] : BMMI, 2012. - 100 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9873-29-2 fűzött
Pécs - Magyarország - tojás - fészek - magángyűjtemény - múzeumi katalógus
637.4 *** 598.2 *** 069(439-2Pécs)(036) *** 069.017(439)
[AN 3442760]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2013.
   Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban, XXIX : Budapest, 2012. november 27. / [szerk. Ripka Géza és Dancza István] ; [... szerv. Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény,- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Magyar Növényvédelmi Társaság]. - Budapest : MNT, 2012. - 102 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89690-0-2 fűzött
kertészet - szántóföldi növénytermesztés - konferencia-kiadvány
633 *** 635 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3442522]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2013.
Kis Anna
   Nyújts segítő mancsot! : elsősegélynyújtó kalauz kutyagazdiknak / Kis Anna, Mező Tibor. - [Kecskemét] : Magánkiad., cop. 2012. - 224 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 224.
ISBN 978-963-08-5127-5 kötött : 2990,- Ft
kutyatartás - elsősegélynyújtás
636.7 *** 614.88
[AN 3443572]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2013.
Mayer, Joachim
Soforthelfer Küchenkräter (magyar)
   Fűszernövény mindentudó / Joachim Mayer ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2012. - 123 p. : ill., színes ; 19x22 cm
ISBN 978-615-5178-22-1 kötött : 2980,- Ft
fűszernövény
635.7
[AN 3444096]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2013.
   A szikesek javításáról Tessedik születésének 270. évfordulóján. - Szarvas : SZIE : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2012. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 34.)
Tart.: A tiszavidéki szikes talajok műveléséről és hasznosításáról / Tessedik Sámuel ; ... ford. Palov József. Adatok a Tessedik kert talajáról és javításának eredményeiről / Ferencz Kálmán. Tessedik meszes talajjal végzett szikjavítási technológiájának fejlseztése a XX. században / Köhler Mihály. - Egys. cím: Über die Kultur and Benutzung der sogenannten Székes-Felder. - Bibliogr.
Fűzött
szikes talaj - talajjavítás
631.445.52/.54 *** 631.6
[AN 3443324]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2013.
Takács Erika
   Válogatott bioételek / Császár Éva. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-41-7 fűzött
biogazdálkodás - szakácskönyv
631.147 *** 641.55(083.12)
[AN 3445379]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2013.
Zilliken, Monika
Lexikon der Gewürze (magyar)
   Fűszerek kézikönyve. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Kovács Tímea, N. - Szerző Zilliken, Monika
ISBN 978-963-297-917-5 kötött
fűszernövény - fűszer - határozó
635.7(036) *** 641.885
[AN 3443575]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

832 /2013.
Dr. Oetker: Schicht Plätzchen (magyar)
   Csábító sütemények - Dr. Oetker / [ford. Somos Lilla]. - [Budapest] : Grafo, cop. 2012. - 94 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-69-3 kötött : 2990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3444104]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2013.
   Dressz Feszt / [szerk. Koncz Kinga] ; [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - Budapest : Iparműv. Múz., cop. 2012. - 94 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9738-17-1 fűzött
viselettörténet - öltözködés - divat - múzeumpedagógia
646 *** 391(100) *** 069.12(439)
[AN 3442089]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2013.
Feng shui (magyar)
   A feng shui kézikönyve. - Pécs : Alexandra, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-914-4 kötött
feng shui - lakáskultúra - kertépítés
643/645 *** 747 *** 712.3/.7 *** 133.25
[AN 3443554]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2013.
Gundel Károly (1883-1956)
   A vendéglátás művészete : beszélgetések a fehér asztal örömeiről és múltjáról / írta Gundel Károly. Gasztronómiáról és Gundelekről : részletek az 1987-ben Budapesten megjelent kötetből / Gundel Imre. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 331 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 5.)
keretcím: Magyar ízek. - Gerinccím: Gundel. - Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-615-5269-04-2 kötött : 2500,- Ft
Gundel család
Magyarország - gasztronómia - vendéglátás
641.5 *** 641.5(439) *** 929.52(439)Gundel
[AN 3443682]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2013.
Hargitai György (1963-)
   Az én alapszakácskönyvem : sütés-főzés lépésről lépésre / Hargitai György. - 3. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2012. - 704 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-072-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3443319]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2013.
   A kozmetikai tudományok aktuális kérdései : Kozmetikai Szimpózium 2012 : Budapest, 2012. november 22. : program és előadás-összefoglalók = Actual questions in cosmetic sciences : Cosmetic Symposium 2012 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - [Budapest] : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2012]. - 17, [9] p. : ill. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-29-8 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
646.7 *** 687.55 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3442778]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2013.
Lajos Mari (1943-)
   99 új egytálétel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-037-0 kötött : 2900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3445616]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2013.
   Nagyi titkos praktikái : hasznos ötletek a háztartás vezetéséhez / [összeáll. Marián Lívia és Manxhuka Afrodita]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 239 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5029-48-6 kötött
háztartás
64
[AN 3444417]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2013.
   A Nők Lapja Konyha 100 villámgyors receptje / [szerk. Kajári Zsófia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 225 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-341-044-8 kötött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3445391]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2013.
Ramsay, Gordon (1967-)
Ramsay's best menus (magyar)
   Ramsay legjobb menüi / ételfotók Con Poulos ; portrék Chris Terry. - Pécs : Alexandra, 2012. - [142] p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Szkokán Boglárka. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-996-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3443543]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2013.
Sipos Barbara
   Chefparade főzőiskola : a szakácskönyv / [szöveg Sipos Barbara, Kócsa László]. - Budapest : Chefparade Kft., cop. 2012. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-4681-3 kötött : 5990,- Ft
ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3445469]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2013.
Takács Erika
   Fitnesz szakácskönyv / Kiss Ilona. - Budapest : Könyvmíves Kvk., cop. 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9898-40-0 fűzött
fitnesz - diéta - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.24
[AN 3445389]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

844 /2013.
   Filozófia, tudás, szociológia : előadások Berlinben és Budapesten = Philosophie, Wissen, Soziologie : Berliner und Budapester Vorträge / [... szerk. Boros Gábor, Olay Csaba, Tilmann Reitz]. - [Budapest] : NMFT, 2012. - 252 p. ; 20 cm. - (A Német - Magyar Filozófiai Társaság közleményei, ISSN 2060-3622 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88139-3-0 fűzött
filozófia - filozófiatörténet
1(100) *** 1(091)
[AN 3445155]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier grossen Festeszeiten (magyar)
   Az év körforgása, mint a Föld lélegzésének folyamata és a négy nagy ünnepi időszak : öt előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1923. március 31. és április 8. között Dornbachban tartott ; Az antropozófia és az ember lelkülete : négy előadás, amelyeket Rudolf Steiner 1923. szeptember 27. és október 1. között Bécsben tartott / [ford. Kellner Ágnes]. - Budapest : Genius, cop. 2012. - 155 p. : ill. ; 20 cm
Egys. cím: Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier grossen Festeszeiten ; Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt
ISBN 978-963-9772-12-0 fűzött : 2500,- Ft
antropozófia
141.333
[AN 3445846]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

846 /2013.
Barsi Balázs (1946-)
   Názáret iskolája : elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről / Barsi Balázs. - 3. kiad. - Kecskemét : Telek P. P., 2012. - 126 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89211-0-9 fűzött
krisztológia - elmélkedés
242 *** 232.9
[AN 3445801]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2013.
Borza Tünde
   Képes bibliai történetek : az Ó- és az Újszövetség legfontosabb történetei / [szöveg Borza Tünde] ; [ill. Krajnik Bíró Sára és Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2012]. - 72 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9581-40-1 kötött : 2450,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3442362]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2013.
Calvin, Jean (1509-1564)
   A Pásztori levelek és a Filemonhoz írt levél magyarázata / Kálvin János ; [Szabó András fordítását átd. ... Fehér Bence és Bogárdi Szabó István]. - Budapest : Kálvin, 2012. - 266 p. ; 24 cm. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 5.)
ISBN 978-963-558-206-8 kötött : 1700,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.83/.85.07 *** 227.86.07
[AN 3444539]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2013.
Carheil, Yvan de
   A lelki élet művészetének eszköztára : a franciaországi Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire bencés apátság perjelének lelkigyakorlata : Magyarszék, 2011. október 21-28. / Yvan de Carheil ; [ford. Kaposiné Eckhardt Ilona] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2012. - 112 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-03-9 fűzött
lelkigyakorlat - bencések
242 *** 271.1
[AN 3445047]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2013.
Cariello, Sergio (1964-)
Action Bible (magyar)
   Action Bible : képregény Biblia / ill. Sergio Cariello. - [Budapest] : Patmos Records, [2011-2012]. - 12 db : ill., színes ; 26 cm
képregény - bibliai történet - ifjúsági könyv
22.046(02.053.2) *** 087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3379049]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. r., Keresztelő Jánostól Jézusig. - cop. 2012. - 55 p.
Ford. Morvay Szilárd
ISBN 978-963-9617-54-4 fűzött
[AN 3444534] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. r., Jézus szolgálatától az utolsó vacsoráig. - cop. 2012. - 52 p.
Ford. Morvay Szilárd
ISBN 978-963-9617-55-1 fűzött
[AN 3444537] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. r., Az utolsó vacsorától az egyház születéséig. - cop. 2012. - 67 p.
Ford. Surjányi Dávid
ISBN 978-963-9617-56-8 fűzött
[AN 3444538] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. r., Az Apostolok cselekedeteitől a Jelenések könyvéig. - cop. 2012. - 62 p.
Ford. Surjányi Dávid
ISBN 978-963-9617-57-5 fűzött
ifjúsági könyv
[AN 3444545] MARC

ANSEL
UTF-8851 /2013.
Collins, Regina
   Túláradó élet : Regina nővér angliai beszédeiből / Regina M. Collins ; [közread. az Isteni Szeretet Közösség]. - Törökbálint : Isteni Szeretet Közösség, [2012]. - 40 p. ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3445031]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2013.
Didymus (31?-39?)
De spiritu sancto (magyar)
   A Szentlélekről / Vak Didümosz ; [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Csizmár Oszkár]. - Budapest : Jel, 2012. - 235 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 17.)
Bibliogr.: p. 83-101.
ISBN 978-615-5147-17-3 kötött : 2100,- Ft
Szentlélek Isten - ókeresztény irodalom - vallásos irodalom
231.3
[AN 3445090]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2013.
   Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában : a nagyenyedi és magyarigeni "Bod Péter háromszáz éve" konferencia (2012. május 2-3.) tanulmánykötete / szerk. Gudor Botond, Kurucz György, Sepsi Enikő. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 317 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-621-0 fűzött : 3300,- Ft
Bod Péter (1712-1769)
Magyarország - Erdély - művelődéstörténet - egyháztörténet - református egyház - protestáns lelkész - tudós - író - 18. század
284.2(439)"17" *** 930.85(439.21)"17" *** 284.2(439)(092)Bod_P. *** 001(439)(092)Bod_P.
[AN 3444916]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2013.
Emonet, Pierre-Marie (1917-2000)
Dieu contemplé dans le miroir des choses (magyar)
   Isten a dolgok tükrében : teológiai filozófia egyszerű szavakkal / Pierre-Marie Emonet ; [ford. Dabóci Mihók Mária és Kuklay Antal ; [közread. a] Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény. - [Sárospatak] : Sárospataki Római Katolikus Egyh. Gyűjt. ; Budapest : Kairosz, 2012. - 169 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-571-9 fűzött : 2500,- Ft
vallásfilozófia - teológia
23 *** 21
[AN 3444722]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2013.
Ernst, Josef (1926-)
Matthäus (magyar)
   Máté : egy teológus portréja / Josef Ernst ; [ford. ... Kocsi György, ... Friesz Enikő, ... Imre Szabina] ; [a mutatókat és az irodalomjegyzéket összeáll. Kmety Andrea]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 204 p. ; 19 cm. - (Kairosz bibliai tanulmányok, ISSN 2061-8794 ; 4.)
Bibliogr.: p. 193-198.
ISBN 978-963-662-358-6 fűzött : 2600,- Ft
Máté (apostol)
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
apostol - bibliamagyarázat
281.2(092)Máté *** 226.2.07
[AN 3444747]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2013.
Fölsch, Harald
Pniel und die Zeit der Bedrängnis Jakobs (magyar)
   Penuél és Jákob szorongattatásának ideje / Harald Fölsch ; [ford. Tóth Gergely]. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 56 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-22-7 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3444343]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2013.
Franklin, Jentezen (1962-)
The fasting edge (magyar)
   Böjt 2.0 : újraélesítve / Jentezen Franklin ; [ford. Mézes Áron]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2012. - 243 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5246-03-6 fűzött : 2450,- Ft
böjt - mentálhigiénia
248.153.4 *** 613.865
[AN 3445947]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2013.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeress mindig! : Gyökössy Endre meglátásai, bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 162, [2] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-528-0 kötött : 1950,- Ft
lelkigyakorlat
244
[AN 3444321]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2013.
Horváth István Sándor (1969-)
   Szívem első gondolata, 2013 / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, cop. 2012. - 480 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89628-1-2 fűzött : 1200,- Ft
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 226.07
[AN 3443365]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2013.
Horváth Orsolya (1976-)
   Páli levelek : részletek írásmagyarázata : revideált Károlyi-fordítással / [Horváth Orsolya]. - Budapest : Sola Scriptura Teológiai Főisk. Újszövetségi Tansz. ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2012. - 173 p. : ill., főként térk. ; 21 cm. - (Sola Scriptura jegyzetek)
Bibliogr.: p. 171-173.
ISBN 978-963-89424-3-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.1.07
[AN 3444920]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2013.
   "Íme, kiment a magvető vetni" : kateketikai tanulmányok a nyolcvan esztendős Dobos László tiszteletére / [... szerk. Vértesi Lázár] ; [kiad. a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2012. - 104 p. ; 24 cm
A Pécsett, 2012. ápr. 26-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89536-1-2 fűzött
vallásoktatás - emlékkönyv
268
[AN 3442962]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2013.
Kőpataki Rózsa
   Székely zarándoklat [elektronikus dok.] : képes élménybeszámoló Erdélyországban tett zarándoklatunkról ... : Marsovásárhely - Csíksomlyó, 2012. augusztus 8-15. / Kőpataki Rózsa, Kaszta Szabolcs. - Szöveg és képek. - Budapest : Tájműhely Kft., 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Műlödési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5321-7
Csíksomlyó - Székelyföld - zarándoklat - helyismeret - fényképalbum - elektronikus dokumentum
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)(084.12) *** 908.498.4Székelyföld(084.12)
[AN 3443899]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2013.
   Korunk iránytűje: a Caritas in veritate kezdetű enciklika jelentőségéről : a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszéke 2010. november 19-i konferenciáján elhangzott előadásokból / szerk. Bakos Gergely. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2012. - 64 p. : ill. ; 23 cm. - (Scintillae sapientiae, ISSN 2063-2053 ; 2.)
ISBN 978-963-236-576-3 fűzött : 1200,- Ft
Benedek (pápa), XVI. (1927-). Caritas in veritate
szeretet - enciklika
241.513 *** 262.131.22Benedek,_XVI.
[AN 3445198]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2013.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-45-5
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Január. - 2012. - 102 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3448204] MARC

ANSEL
UTF-8


   [12.], December. - 2012. - 101 p.
Fűzött : 380,- Ft
[AN 3448207] MARC

ANSEL
UTF-8865 /2013.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   Szent Miklós legendája / Méhes Mária Viktória ; a szerző rajz. - 4. kiad. - Szeged : Agapé, 2012. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-458-138-2 fűzött
Nicola di Mira (3-4. sz)
szent - életrajz - gyermekkönyv
235.3(092)Nicola_di_Mira(02.053.2)
[AN 3447831]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2013.
Meuser, Bernhard (1953-)
Beten (magyar)
   Imádkozni: szomjas vágyakozás / Bernhard Meuser ; [ford. Csontos Attila]. - [Budapest] : Kairosz, 2012. - 250 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-542-9 fűzött : 3200,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3444906]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2013.
   Népének szöveggyűjtemény : A magyar népének népzenei felvételeken c. hangzó kiadvány (szerk. Dobszay László és Némeh István) melléklete / szerk. Kocsis Csaba. - Gödöllő : Premontrei Szt. Norbert Gimn., Egyházzenei Szakközépisk. és Diákotthon, 2012. - 184 p. : ill. ; 23 cm. - (Scholaria Praemonstratensia, ISSN 2062-3844 ; 3.)
ISBN 978-963-08-5193-0 fűzött
Magyarország - egyházi népének - egyházi énekeskönyv - tankönyv - szöveggyűjtemény
245 *** 398.88(=945.11)
[AN 3444992]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2013.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2013 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2013 / Vincenzo Paglia. - [Budapest] : Új Ember, 2012. - 483 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9674-66-0 fűzött : 3490,- Ft
imakönyv - bibliamagyarázat
22.07 *** 243
[AN 3448196]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2013.
Péterfai János István
   Bevezetés a magyar mitológiába / Péterfai János István. - [Budapest] : Tejút Palota, [2012]-. - 23 cm
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3448115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2012. - 253 p. : ill.
ISBN 978-963-08-4581-6 fűzött
[AN 3442766] MARC

ANSEL
UTF-8870 /2013.
Pongrácz Róbert (1971-)
   Az Úr Tízparancsolatáról / Pongrácz Róbert. - Pécsvárad : Szerző, 2012. - 129, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5232-6 fűzött
tízparancsolat - bibliamagyarázat
241.6 *** 22.07
[AN 3444566]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2013.
Pósa Pál András
   Szakrális terek radiesztéziai felmérése / Pósa Pál András. - Budapest : Két Hollós, cop. 2012. - 2 db (661 p.) : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89400-2-5 kötött
radiesztézia - kultikus hely - templom
264-03 *** 726.54 *** 550.87 *** 133
[AN 3444398]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 295 p.
ISBN 978-963-89400-3-2
[AN 3444409] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 301-661.
ISBN 978-963-89400-4-9
[AN 3444411] MARC

ANSEL
UTF-8872 /2013.
Prophet, Elizabeth Clare (1939-2009)
The lost years of Jesus (magyar)
   Jézus elveszett évei : Jézus 17 évig tartó keleti útjának dokumentált bizonyítéka / Elizabeth Clare Prophet ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-079-6 fűzött : 2950,- Ft
Jézus
krisztológia
232.9
[AN 3446664]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2013.
Salyámosy Éva
   Ugyan, ki szerethetne engem...?! : Peti és Petra története / Salyámosy Éva ; [... graf. Ármay-Szabó Bernadett]. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 150 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-28-9 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3444115]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2013.
Schipper, Mineke
In het begin was er niemand (magyar)
   Kezdetben nem volt senki : az ember születése / Mineke Schipper ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Libri, 2012. - 355 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 335-355.
ISBN 978-963-310-164-3 fűzött : 2990,- Ft
teremtés - vallástudomány - mitológia
291 *** 213 *** 113 *** 398.221(100)
[AN 3446087]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2013.
Százvai László
   Hogy senki ne dicsekedjék : Százvai László igehirdetései. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 30 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5141-28-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3445396]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2013.
Tanz am Abgrund (magyar)
   Haláltánc a mélység szélén / szerk. Wolfgang Bühne. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 72 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-08-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3444179]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2013.
Teresa de Jesus (1515-1582)
El libro de la vida (magyar)
   Önéletrajz / Avilai Szent Teréz ; [ford., a jegyzeteket és az előszót írta Sajó Tamás és Templom Kata] ; [a fordításban közrem. Antonio Bernat Vistarini] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel K., 2012. - 526 p. ; 20 cm. - (Avilai Szent Teréz összes művei ; 2.)
ISBN 978-615-5147-24-1 fűzött : 3400,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - memoár
235.3(092)Teresa_de_Jesus(0:82-94)
[AN 3445107]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2013.
   Vallás a keresztény társadalom után : tanulmányok Tomka Miklós emlékére / szerk. Földvári Mónika, Nagy Gábor Dániel. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-89-5 fűzött
Magyarország - kereszténység - vallástudomány - szociológus - vallásszociológia - 20. század - emlékkönyv
261 *** 291 *** 316(439)(092)Tomka_M.
[AN 3443411]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2013.
   Vallásfogalmak sokfélesége : a Károli Gáspár Református Egyetem Szabadbölcsészet Tanszékének és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékének közös szervezésében megrendezett konferencia (2011. november 11-13.) előadásai / kötetszerk. Kendeffy Gábor, Kopeczky Rita. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 216 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Összefoglalás váltakozva angol, német, olasz és francia nyelven
ISBN 978-963-236-623-4 fűzött : 2300,- Ft
vallás - vallásfilozófia
21
[AN 3445465]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2013.
White, Ellen Gould (1827-1915)
The great controversy between Christ and Satan during the Christian disperation (magyar)
   Korszakok nyomában / Ellen G. White. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 651 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5260-04-9 fűzött
kereszténység - vallástörténet - bibliamagyarázat
27 *** 22.07
[AN 3444658]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2013.
Wommack, Andrew
You've already got it! (magyar)
   Már a tiéd! : szóval ne erőlködj! / Andrew Wommack ; [ford. Beregszászi Csaba]. - [Győrladamér] : [Andrew Wommack Ministries Mo.], cop. 2012. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5450-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3444620]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

882 /2013.
Brunn János
   Györköny : egy falu a történelem sodrában = Jerking : ein Dorf im Wandel der Geschichte / Brunn János ; [kiad. Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Györköny Község Önkormányzata, Györkönyi Evangélikus Egyházközség]. - Györköny : Német Nemzetiségi Önkormányzat : Önkormányzat : Györkönyi Evangélikus Egyházközség, 2012. - 437 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-411.
ISBN 978-963-08-4796-4 fűzött
Györköny - helytörténet - magyarországi németek
316.347(=30)(439-2Györköny) *** 943.9-2Györköny
[AN 3442445]
MARC

ANSEL
UTF-8883 /2013.
Dobos Ferenc
   Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében, 1999-2011 / Dobos Ferenc ; szerk. Apró István. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2012. - 217 p. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 2.)
ISBN 978-963-085-021-6 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - tömegkommunikációs fogyasztás - nemzettudat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.63(=945.11)(4-11) *** 316.774(4-11)(=945.11)"199/200"(083.41)
[AN 3442288]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2013.
   Hoppá! : csak fiúknak / [összeáll. Manxhuka Afrodita] ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 28, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5029-76-9 fűzött
életmód - szabadidő-felhasználás - önismeret - fiú
316.728-055.1 *** 379.8-055.1 *** 159.923
[AN 3443309]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2013.
   Hoppá! : csak lányoknak / [összeáll. Manxhuka Afrodita] ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 28, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5029-78-3 fűzött
életmód - szabadidő-felhasználás - önismeret - lány
316.728-055.2 *** 379.8-055.2 *** 159.923
[AN 3443310]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2013.
Némedi Mária Margareta
   A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata / Némedi Mária Margareta. - Budapest : Szerző, 2012. - 31 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4652-3 fűzött : 0,- Ft
szociológia - béke - zsidóság
316 *** 327.36(100) *** 316.347(=924)
[AN 3445214]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2013.
   A nyilvánosság elemzésétől a választáskutatásig : tanulmányok Angelusz Róbert emlékére / [közread. az] ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium. - Budapest : ELTE Angelusz R. Társadalomtudományi Szakkollégium, 2012. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-294-3 fűzött
Magyarország - társadalomtudomány - tudásszociológia - politikai szociológia - rendszerváltás - ezredforduló - emlékkönyv
316 *** 316.344.3 *** 316.334.3(439)"198/200"
[AN 3442431]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2013.
   A statisztika szürke eminenciása : jubileumi tanulmánykötet Herman Sándor 60. születésnapja alkalmából / [szerk. Kehl Dániel, Rappai Gábor] ; [a szerkesztésben közrem. Abaligeti Gallusz] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2012. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-491-6 fűzött
statisztika - emlékkönyv
311
[AN 3443601]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2013.
Szabóné Kármán Judit
   Őszintén a cigányokról : Szabóné Kármán Judit romológussal beszélget Naszádi Kriszta. - Budapest : Harmat, 2012. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-288-116-4 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - romológia - 20. század - 21. század - interjú
316.347(=914.99)(439) *** 316(439)(092)Szabóné_Kármán_J.(047.53) *** 39(=914.99)
[AN 3446082]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2013.
   A szociológia szemüvegén keresztül : tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-90-1 fűzött
szociológia - emlékkönyv
316
[AN 3443379]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2013.
   Új néző : társadalmi színházi kísérlet Magyarországon / [szerk. ... Horváth Kata]. - Budapest : L'Harmattan : Káva Kult. Műhely : AnBlokk Egyes., 2012. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Színház és pedagógia, ISSN 2061-0491 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-620-3 fűzött : 1400,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Ároktő - Szomolya - Magyarország - társadalomtudományi kutatás - magyarországi cigányok - helyi társadalom - társadalmi helyzet - kísérleti színház - drámapedagógia
316.347(=914.99)(439.134) *** 792.054(439) *** 371.383.3 *** 316.6
[AN 3445421]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2013.
Varga József (1930-)
   Múltban érett írások / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-83-1 fűzött : 2600,- Ft : 9 EUR
Szlovénia - határon túli magyarság - magyar nyelv - nyelvhasználat
316.347(=945.11)(497.12) *** 809.451.1-06(497.12)
[AN 3442440]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2013.
Zimbardo, Philip (1933-)
The Lucifer effect (magyar)
   A Lucifer-hatás : hogyan és miért válnak jó emberek gonosszá? / Philip Zimbardo ; [ford. Varga Katalin]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 537 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9378-90-2 fűzött : 3950,- Ft
szociálpszichológia - jó és rossz
316.6 *** 177.8
[AN 3442506]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

894 /2013.
Budainé Balatoni Katalin
   Családi játszókönyv / Budainé Balatoni Katalin, Zsótér Boglárka. - Budapest : Kesphoto Szolgáltató Kft., 2012-. - 22 cm
játék - mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 371.382
[AN 3443980]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Húzz-húzz engemet! / [ill. Morvay Vica]. - 2012. - 52 p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-3303-5 kötött
[AN 3443984] MARC

ANSEL
UTF-8895 /2013.
Busquets, Carlos
Mon beau livre de Noël (magyar)
   Közeleg a karácsony.. : [mesék, játékok, receptek decemberre] / ill. Carlos Busquets ; írta Marie Duval és Alain Jost. - Pécs : Alexandra, 2012. - 92, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Pacskovszky Zsolt
ISBN 978-963-357-080-7 kötött
advent - karácsony - francia irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv - képeskönyv - mese
398.332.41(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3443374]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2013.
Görög Ibolya (1947-)
   Tanácsoskönyv : új kalamajkák : cikkek, újabb élmények, szösszenetek a viselkedéskultúra területéről / Görög Ibolya. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 211 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-232-3 kötött : 2990,- Ft
illemtan
395
[AN 3444079]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2013.
Jakabosné Kovács Judit
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 3. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Móra, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-11-9342-8 kötött : 2190,- Ft
mondóka - képeskönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3445767]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2013.
   Kum sever i kum jug = Balval amala = Kumătri dă vînt = A stormy friendship : Roma folk tales and legends from Croatia, Bosnia-Herzegovina and South-West Transdanubia = Szélkomák : horvátországi, bosznia-hercegovinai és Dráva menti roma népmesék és legendák / [... vál. és szerk. Frankovics György] ; [közread. a] Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2012. - 149 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0756-2)
Közép-Európa - folklór - cigányság - népmese
398.21(=914.99)(4-11)
[AN 3445427]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2013.
Pap Gábor (1939-)
   Emberséget járunk tanulni : mesék tanulságokkal / Pap Gábor. - 2. jav. kiad. - Budapest : Két Hollós, 2012. - 446 p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88476-4-9)
magyarságkutatás - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3444435]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2013.
   A szorgos és a rest : csattanós magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9232-78-5 kötött : 1490,- Ft
magyar néprajz - gyermekirodalom - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3445757]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

901 /2013.
Bogár László (1951-)
   Háború a nemzet ellen / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2012. - 329 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 13.)
ISBN 978-963-662-593-1 fűzött : 3100,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - világgazdaság - gazdaságpolitika
327(439)"200/201" *** 323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201" *** 327(100)"200/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3444725]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2013.
Kocsisné Magulya Zsuzsanna (1966-)
   Teremtészet / Kalemandra. - [Székesfehérvár] : [Kocsisné Magulya Zs.], 2012. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4985-2 fűzött
ezoterika - magyarságtudat
323.1(=945.11) *** 133.25
[AN 3444571]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2013.
Majtényi György (1974-)
   Vezércsel : Kádár János mindennapjai / Majtényi György ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Levéltár. - Budapest : Libri : M. Nemz. Lvt., 2012. - 212 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 978-963-310-160-5 kötött : 3990,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - politikatörténet - 1945 utáni időszak - Kádár-korszak - életrajz
32(439)(092)Kádár_J. *** 323(439)"194/198"
[AN 3444189]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2013.
   A nemzetépítő Teleki Pál élete és utóélete / vál. és szerk. Bakos István. - Budapest : Kairosz, 2012. - 127 p. ; 19 cm. - (Magyar örökség - Kairosz, ISSN 2063-8353 ; 1.)
Gerinccím: Teleki Pál
ISBN 978-963-662-573-3 fűzött : 2200,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - tudós - politikus - magyar történelem - második világháború - 20. század - idézetgyűjtemény
32(439)(092)Teleki_P.(0:82-84) *** 943.9"194"
[AN 3444705]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2013.
Petrik Béla (1965-)
   A magyar népi-nemzeti mozgalom történeteiből / Petrik Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2012. - 282 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-94-2 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - 20. század - politikatörténet - rendszerváltás
323(439)"198/199" *** 894.511(091)"19"
[AN 3442464]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2013.
Silák Mária (1932-)
   Emlékeim : szép és szomorú Szabadkám / Silák Mária ; [kiad. a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, [2012]. - 51 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-4610-3 fűzött
Vajdaság - Szabadka - határon túli magyarság - népirtás - helyismeret
323.12(=945.11)(439.2-13)"194" *** 908.439.2-13-2Szabadka
[AN 3445254]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2013.
Zetényi-Csukás Ferenc
   Az utolsó bevetés : vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagy hősi halála / Zétényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2012. - 199 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [200].
ISBN 978-963-88959-5-0 kötött
Horthy István (1904-1942)
Magyarország - pilóta - vadászrepülőgép - politikus - 20. század
32(439)(092)Horthy_I. *** 358.4(439)(092)Horthy_I.
[AN 3444530]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

908 /2013.
   Anekdoták aranykönyve : mosoly mindenkinek / [vál. és gyűjt. Köves József] ; [ill. Téjlor]. - [Budapest] : K.u.K. K., [2012]. - 178 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9887-90-9 kötött : 3300,- Ft
világirodalom - híres ember - anekdota
929(100)(0:82-36) *** 82-36=945.11
[AN 3444034]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2013.
Bercsek Péter
   Mesélnek a margitszigeti fák / Bercsek Péter. - [Budapest] : Szerző, cop. 2012. - 71 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-08-5199-2 fűzött : 2200,- Ft
Margitsziget - helytörténet - flóra - fa - album
943.9-2Bp.Margitsziget(084.1) *** 581.412(439-2Bp.Margitsziget)
[AN 3442327]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2013.
Bernáth Zoltán (1916-)
   Horthy Miklós : egy lovaguralkodó és népe / Bernáth Zoltán. - Kaposvár : Kaposvári Ny., 2012. - 181, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-8193-22-3 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"192/194"
[AN 3447663]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2013.
Csánki Dezső (1857-1933)
   Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről / írta Csánki Dezső. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 29 p., 6 fol. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Történelmi Társulat, 1916
ISBN 978-615-5242-32-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - címertan - hasonmás kiadás
929.6(436/439) *** 094/099.07 *** 929.6(439)
[AN 3444798]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2013.
Cserna-Szabó András (1974-)
Jaj a legyőzötteknek avagy Süssünk-főzzünk másnaposan (új kiadása)
   Nagy macskajajkönyv avagy Süssünk-főzzünk másnaposan / Cserna-Szabó András, Darida Benedek. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Magvető, cop. 2012. - 320 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3038-7 fűzött : 3490,- Ft
művelődéstörténet - gasztronómia - alkoholfogyasztás - szakácskönyv
930.85(100) *** 641.5 *** 613.81 *** 641.55(083.12)
[AN 3442161]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2013.
Czére Béla (1942-)
   A kétpólusú világrend szélhámossága / Czére Béla ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-87-9 fűzött : 2600,- Ft
világtörténelem - 19. század - 20. század - ezredforduló
930.9"18/200"(089.3)
[AN 3442425]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2013.
Dombrády Lóránd (1931-)
   A legfelsőbb hadúr és hadserege / Dombrády Lóránd. - Budapest : Kairosz, 2012. - 333, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-557-3 fűzött : 3200,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - államfő - Horthy-korszak
943.9"192/194"(092) *** 355(439)"192/194"(092) *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 3446698]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2013.
Evans, Richard J. (1947-)
The coming of the Third Reich (magyar)
   A Harmadik Birodalom születése : hogyan verték szét a nácik a demokráciát és kerültek hatalomra Németországban / Richard J. Evans ; [ford. Sóskuthy György, Zsuppán András, Varga Benjámin]. - [Budapest] : Park Kvk., cop. 2012. - 597, [2] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 524-570.
ISBN 978-963-355-000-7 kötött : 5500,- Ft
Németország - történelem - két világháború közötti időszak
943.0"191/193"
[AN 3444456]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2013.
Friedrich Klára (1948-)
   Grál kehely - király kehely / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2012. - 100 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 90-91.
ISBN 978-963-88764-1-6 fűzött
magyarságkutatás - okkultizmus
930.8(=945.11)(089.3) *** 930.85(100)Grál *** 133
[AN 3445284]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2013.
Geréb József (1861-1933)
   A római kultúra legjelentősebb vonásai [elektronikus dok.] / összeáll. Geréb József. - Szöveg (epub : 217 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: A római kultúra vonásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-63-8
Római Birodalom - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(37)(035)
[AN 3446761]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2013.
   Geresdlak : a község története az őskortól 1945-ig : fotók a XX. századból Geresdlak lakóinak magángyűjteményéből, képek a XXI. század első évtizedének életéből / [tanulmány] Erdődy Gyula. - [Geresdlak] : [Önkormányzat], 2012. - 112 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 34 cm
Közread. Geresdlak Önkormányzata. - Bibliogr. - Összefoglalás német és finn nyelven
Kötött
Geresdlak - helytörténet
943.9-2Geresdlak
[AN 3443014]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2013.
Harris, Nicholas
Egyptian quest (magyar)
   Egy sírrablás naplója / [írta Nicholas Harris] ; [ill. Peter Dennis] ; [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 46 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kulcs a múlthoz)
ISBN 978-615-5230-08-0 kötött : 1850,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3445521]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2013.
Harris, Nicholas
Roman challenge (magyar)
   Egy gladiátorviadal naplója / [írta Nicholas Harris] ; [ill. Peter Dennis] ; [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 45 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Kulcs a múlthoz)
ISBN 978-615-5230-07-3 kötött : 1850,- Ft
Római Birodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2)
[AN 3445529]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Őstörténet és a korai civilizációk / [ford. Balogh Orsolya]. - cop. 2012. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7254-3 kötött : 595,- Ft
történelem - művelődéstörténet - őskor - ókor
903 *** 93 *** 930.85(3)
[AN 3443361] MARC

ANSEL
UTF-8922 /2013.
   Horst Haselsteiner emlékkönyve / [szerk. Glatz Ferenc] ; [közread. az] Europa Institut Budapest. - Budapest : Europa Institut Budapest, 2012. - 211 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87275-4-1 fűzött
Haselsteiner, Horst (1942-)
Ausztria - történész - 20. század - 21. század - emlékkönyv
930.1(436)(092)Haselsteiner,_H.
[AN 3443413]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2013.
Illés György (1950-)
   Hősök és árulók : a magyar történelem nagy pillanatainak kézikönyve / Illés György. - [Budapest] : Dekameron, [2012]. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5072-14-7 fűzött : 3950,- Ft
magyar történelem - legenda - anekdota
943.9".../18"(0:82-36) *** 398.223(439)
[AN 3445383]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2013.
Irving, David (1938-)
Hitler's war and the war path, 1933-1945 (magyar)
   Hitler háborúja és a hadiösvény / David Irving ; [ford. Molnár Ferenc]. - Budapest : Gede, 2012. - 971 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9298-82-8 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - 20. század - második világháború
943.0(092)Hitler,_A. *** 943.0"193/194" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3444704]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2013.
Jéga Szabó Ibolya (1947-)
   Mezítláb a forró homokon / Jéga Szabó Ibolya. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-60-0 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3442498]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2013.
Kiss Róbert Richard (1971-)
A világtörténelem legszebb női (angol)
   The most beautiful women in history [elektronikus dok.] / Richard Robert Kiss. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : MediaCom, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106964. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-87473-1-0)
- művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
929-055.2(100) *** 930.85(100)
[AN 3447209]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2013.
Komáromy András (1861-1931)
   A borosjenei Tisza család ősei / írta Komáromy András. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 162 p. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Franklin-Társ., 1895. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-38-0 fűzött : 2800,- Ft
Tisza család
Magyarország - családtörténet - hasonmás kiadás
929.52(439)Tisza *** 094/099.07
[AN 3444899]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2013.
Leforge, Thomas H. (1850-1931)
Memoirs of a white Crow Indian (Thomas H. Leforge) as told by Thomas B. Marquis (magyar)
   Leforge, a fehér indián : Thomas H. Leforge élete T. B. Marquis elbeszélése alapján / ford. Hegedűs János. - Budapest : Kairosz, 2012. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-583-2 fűzött : 2500,- Ft
Leforge, Thomas H. (1850-1931)
Egyesült Államok - indiánok - kalandor - híres ember - 19. század - 20. század - amerikai angol irodalom - memoár
930.8(=97)(73)"18" *** 929(73)Leforge,_Th._H. *** 820-94(73)=945.11
[AN 3444740]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2013.
Lévai Anita
   Katolikus pápák : eltitkolt bűnök és botrányok : [szeretők, szajhák, orgyilkosok és méregkeverők a Vatikánban] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-16-1 fűzött
pápa - középkor - művelődéstörténet
930.85(456.31) *** 262.13(092)
[AN 3447716]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2013.
Molnár László, V. (1952-)
   Tükörképek egymásról : magyar - orosz kulturális kapcsolattörténet, 1711-1848 : tanulmánykötet / V. Molnár László ; [közread. a] Jászárokszállási Népfőiskolai Társaság. - Jászárokszállás : Jászárokszállási Népfőiskolai Társ., 2012. - 136 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4743-8 fűzött
Magyarország - Oroszország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - 18. század - 19. század
930.85(439)(47)"17/18" *** 930.85(47)"17/18"
[AN 3442433]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2013.
   Október 23 / a szöveget vál., ... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 411 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 7.)
keretcím: Magyar ünnepek
ISBN 978-615-5269-06-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 1956-os forradalom - antológia
943.9"1956"(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3443690]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2013.
Piukovics Lajos
   Matheovics-tól Mátételké-ig / Piukovics Lajos. - [Budaörs] : [Piukovics L.], 2012. - 218, 90 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-R
borító- és gerinccím: Matheovics - Mátételke. - Bibliogr.: p. 210-212.
ISBN 978-963-08-4518-2 fűzött
Piukovics család
Mátételke - helytörténet - családtörténet
943.9-2Mátételke *** 929.52(439-2Mátételke)Piukovics
[AN 3444674]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2013.
Schäffer Erzsébet (1936-)
   Káprázat az élet! : utak és ösvények / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2012. - 260, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-043-1 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3444202]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2013.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
Young Stalin (magyar)
   Az ifjú Sztálin / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Király Róbert]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 446 p., [20] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 404-413.
ISBN 978-963-297-817-8 kötött
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Oroszország - Szovjetunió - politikus - kommunista párt - történelem - századforduló - életrajz
947(092)Stalin,_I._V. *** 329.15(47)"190/191"
[AN 3443916]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2013.
Takács Imre (1959-)
   Az Árpád-házi királyok pecsétjei = Royal seals of the Árpád dinasty / Takács Imre. - Budapest : MOL, 2012. - 192 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Corpus sigillorum Hungariae mediaevalis, ISSN 2063-7780 ; 1.)
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-963-631-218-3 fűzött
Magyarország - pecséttan - Árpád-kor - uralkodó - állami jelkép - régészet
930.223.64(439)"10/12" *** 904(439)"10/12" *** 736.311(439)"10/12"
[AN 3443911]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2013.
Valuch Tibor (1963-)
   Hétköznapi élet Kádár János korában / Valuch Tibor. - 4. kiad. - Budapest : Corvina, 2012. - 191 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mindennapi történelem, ISSN 1787-4076)
ISBN 978-963-13-6109-4 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198"
[AN 3446713]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2013.
Varga-Balázs Gábor
   Árulások és háborúk a középkori Magyarországon : II. Lajos magyar király halálának titkai / Varga-Balázs Gábor. - [Győr] : Hazánk, cop. 2012. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-9829-25-1 fűzött
Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
magyar történelem - uralkodó - középkor - 16. század
943.9"12/15" *** 943.9(092)Lajos,_II.
[AN 3444915]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2013.
Vay Sarolta (1859-1918)
   Az Andrássyak / Vay Sándor. - [Onga] : [Nemz. Örökség K.], [2012]. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-37-3 fűzött : 2100,- Ft
Andrássy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Andrássy
[AN 3444728]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

939 /2013.
   Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései : három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben / szerk. Somlyódyné Pfeil Edit. - Pécs : Publikon, 2012. - 243, [48] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 223-243.
ISBN 978-615-5001-63-5 fűzött : 2790,- Ft
Miskolc - Győr - Pécs - agglomeráció - területpolitika - területfejlesztés - 21. század
911.375.453(439-2Miskolc)"201" *** 911.375.453(439-2Győr)"201" *** 911.375.453(439-2Pécs)"201" *** 711.1(439-2Miskolc) *** 711.1(439-2Győr) *** 711.1(439-2Pécs)
[AN 3442544]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2013.
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842)
   Utazás Nyugat-Európában [elektronikus dok.] : útirajz, 1830-1831 / írta Bölöni Farkas Sándor. - Szöveg (pdf : 769 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106938. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-04-4
Nyugat-Európa - magyar irodalom - helyismeret - elektronikus dokumentum - útleírás
908.4-15"183"(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3446704]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2013.
Császár Levente
   Máré-vár : Magyaregregy : képzelet és valóság, múlt és jelen / Császár Levente, Szabó Dávid, Müller Nándor ; [kiad. a Magyaregregyi Faluszépítők és Vendégfogadók Egyesülete]. - Magyaregregy : Magyaregregyi Faluszépítők és Vendégfogadók Egyes., 2012. - 73 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-4620-2 fűzött
Magyaregregy - helyismeret - vár - fényképalbum
908.439-2Magyaregregy(084.12) *** 728.81(439-2Magyaregregy)
[AN 3443332]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2013.
Darnay-Dornyay Béla (1887-1965)
   Balaton és környéke részletes kalauza, 1934 / Dornyay Béla, Vigyázó János. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 519 p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 3.)
keretcím: Magyar tájak. - Gerinccím: A Balaton kalauza
ISBN 978-615-5269-02-8 kötött : 2500,- Ft
Balaton - helyismeret - művelődéstörténet - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 908.439(285.2Balaton) *** 930.85(439)(285.2Balaton)
[AN 3443671]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2013.
Galamb Gábor
   Varázslatos Ázsia : Malajzia, Indonézia, Vietnam és India csodái / Galamb Gábor. - Budapest : Dekameron, [2012]. - 255 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kalandok a nagyvilágban, ISSN 2062-6509)
ISBN 978-615-5072-13-0 fűzött : 4950,- Ft
Ázsia - helyismeret - útleírás
908.5(0:82-992)
[AN 3445270]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2013.
   Geográfia a kultúra fővárosában. - Pécs : Publikon, 2012-. - 24 cm
A Pécsett, 2010. nov. 4-6. között megrendezett konferencia szerkesztett anyaga
Magyarország - földrajz
914.39
[AN 3442902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az V. Magyar Földrajzi Konferencia természetföldrajzi közleményei / szerk. Lóczy Dénes. - 2012. - 303 p. : ill., részben térk. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-67-3 kötött
Magyarország - természeti földrajz
911.2(439)
[AN 3442903] MARC

ANSEL
UTF-8945 /2013.
Lendvai Béla (1969-)
   Adriakék, tengerzöld : Horvátországról, szeretettel / Lendvai Béla. - Budapest : Atlantic Press, 2012. - 139, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-73-5 kötött : 2790,- Ft
Horvátország - helyismeret
908.497.13
[AN 3442740]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2013.
Lovas Dániel (1954-)
   Élet a régi Kecskeméten : hétköznapok és ünnepek a 20. század első felében, magángyűjteményekben található régi fotókon és képeslapokon / Lovas Dániel. - 2. bőv. kiad. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2012]. - 99 p. : ill. ; 29 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-7813-96-2 kötött
Kecskemét - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 769.5(439)
[AN 3446188]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2013.
Soltész Béla (1981-)
   Clandestino : egy év Latin-Amerikában / Soltész Béla. - [Pécs] : Publikon, cop. 2012. - 313 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5001-69-7 fűzött : 2990,- Ft
Latin-Amerika - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
908.8(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3442881]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2013.
Szilágyi Mihály (1930-)
   Mórágy / Szilágyi Mihály ; [... Garami Péter et al. ... közreműködésével kész.]. - Mórágy : [Önkormányzat], 2012. - 104, [56] p. : ill. ; 20 cm
Közread. Mórágy község Önkormányzata. - A címoldalon a megjelenés éve: 1992. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
Fűzött
Mórágy - helyismeret
908.439-2Mórágy
[AN 3446708]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2013.
   Tordas képeskönyv : Hangya gyökerek. - [Tordas] : aToman Grafika Bt., [2012]. - 35, [11] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-4655-4 fűzött
Hangya Termelő- Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezet
Tordas - helyismeret - helytörténet - értékesítési szövetkezet - 20. század - ezredforduló
908.439-2Tordas *** 943.9-2Tordas *** 334(439-2Tordas)"19"
[AN 3444713]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

950 /2013.
   Alkotmányos alapok / szerk. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán és Somody Bernadette. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 263 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. okt. 31.
ISBN 978-963-258-181-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - alkotmányjog
342(439)
[AN 3445196]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2013.
   Állambiztonsági játszmák, 1988-1989 / [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2012. - 191 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-87708-6-8 fűzött
Magyarország - titkosszolgálat - megfigyelés - 1980-as évek - történelmi forrás
351.746.1(439)"198"(093)
[AN 3443369]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2013.
Asbóth-Hermányi Lőrinc
   Módszertani útmutató a fizetési meghagyásos eljáráshoz / Asbóth-Hermányi Lőrinc. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 217 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. szept. 15. - Bibliogr.: p. [219].
ISBN 978-963-258-175-0 fűzött : 4000,- Ft
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
Magyarország - polgári eljárás - meghagyás - törvény - útmutató
347.919(439)(094)(036)
[AN 3445134]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2013.
Bascomb, Neal (1971-)
Hunting Eichmann (magyar)
   Vadászat Eichmannra / Neal Bascomb ; [ford. Varga Benjámin]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 446 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 433-446.
ISBN 978-963-530-961-0 kötött : 3900,- Ft
Eichmann, Adolf (1906-1962)
Németország - Izrael - háborús bűnös - holokauszt - második világháború - titkosszolgálat - dokumentumregény
34.096(569.4)"196" *** 323.12(=924)(430)(092)Eichmann,_A. *** 341.485(430)(092)Eichmann,_A.
[AN 3444528]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2013.
Besenyei Lajos (1937-)
   Kötelmi jog : különös rész / Besenyei Lajos. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 262 p. ; 20 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány tansegédletei, ISSN 1786-3554)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9650-94-7 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3444592]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2013.
   Büntetőjog : a 2012. évi C. törvény alapján. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 2 db ; 24 cm
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3445233]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános rész / Belovics Ervin [et al.]. - 568 p.
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-258-170-5 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3445239] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál. - 863 p.
Lezárva: 2012. nov. 1.
ISBN 978-963-258-180-4 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3445246] MARC

ANSEL
UTF-8956 /2013.
   Család, gyermek, vagyon : a joggyakorlat kihívásai : családjogi tanulmánykötet / szerk. Szeibert Orsolya. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 522 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. aug. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-169-9 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - családjog - jogalkalmazás
347.6(439) *** 340.132(439)
[AN 3445782]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2013.
Farkas Ákos (1954-)
   A büntetőeljárás / Farkas Ákos, Róth Erika. - [3. jav. kiad.]. - Budapest : Complex, 2012. - 502 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. okt. 1. - Bibliogr.: p. 491-502.
ISBN 978-963-295-062-4 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3447657]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2013.
Gál István László (1978-)
   A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata / Gál István László. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 518 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 513-518.
ISBN 978-963-258-171-2 fűzött : 7990,- Ft
Magyarország - pénzmosás - terrorizmus - számvitel - ellenőrzés - jogi szabályozás - útmutató
343.53(100) *** 323.285(100) *** 657(439)(036)
[AN 3445175]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2013.
Gellén Klára (1971-)
   A kereskedelmi kommunikáció szabályozása a médiajogban / Gellén Klára. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 131 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2012. júl. 15. - Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 978-963-258-162-0 fűzött : 2490,- Ft
Európai Unió - Magyarország - infokommunikációs jog - tömegkommunikáció - reklám - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(439) *** 316.774(439)(094) *** 347.777(4-62)
[AN 3445274]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2013.
Görög Márta (1975-)
   A know-how jogi védelmének alapvető kérdései / Görög Márta. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 191 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2012. jún. 30. - Bibliogr.: p. 183-191.
ISBN 978-963-258-164-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - know-how - szellemi tulajdon
347.778(439)
[AN 3445265]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2013.
Herke Csongor (1971-)
   A büntető eljárásjog elmélete / Herke Csongor, Fenyvesi Csaba, Tremmel Flórián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 382 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-83-2 fűzött : 5980,- Ft
büntetőeljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3442945]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2013.
   Humán értelmiség és a rendszerváltás : állambiztonsági jelentések a Magyar Népköztársaság washingtoni nagykövetségéről / [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2012. - 210 p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87708-9-9 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - titkosszolgálat - megfigyelés - értelmiség - külpolitika - 1980-as évek - történelmi forrás
351.746.1(439)"198"(093) *** 327(73)"198"(093) *** 316.343.652(439)"198"
[AN 3443380]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2013.
Jakab Éva (1957-)
   Forum Romanum : jogesetek római jogból / Jakab Éva. - 7. jav. kiad. - Szeged : [Leges Bt.], 2012. - 236, [5] p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-00-9347-2)
római jog - jogeset - egyetemi tankönyv
34.096(37)(075.8)
[AN 3445894]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2013.
Karády Viktor (1936-)
   The numerus clausus in Hungary : studies on the first anti-Jewish law and academic anti-semitism in modern Central Europe / ed. by Victor Karady and Peter Tibor Nagy. - Budapest : Pasts Inc. Centre for Historical Research, History Dep. of the CEU, 2012. - 276 p. ; 27 cm. - (Research report on Central European history, ISSN 2305-5189 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88538-6-8 fűzött
Magyarország - Kelet-Európa - antiszemitizmus - zsidótörvények - magyar történelem - Horthy-korszak - oktatásügy
342.72/.73(439)(=924)"191/194" *** 323.12(=924)(4-11)"191/194" *** 323.12(=924)(439)"191/194" *** 37.014(4-11)"191/194"
[AN 3444980]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2013.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 11. átd. kiad. - Budapest : Osiris, 2012. - 659 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-224-1 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3446714]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2013.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában / Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal. - Budapest : Complex, 2012. - 203 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. okt. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-224-6 fűzött
jogrendszer - jogszociológia - jogtörténet
340.12(100) *** 340.114 *** 34(091)(100)
[AN 3443737]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2013.
   Kontroll és jogkövetés : a Magyar Kriminológiai Társaság és az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszéke 2012. május 11-i közös konferenciájának előadásai / [... szerk. Kiss Valéria]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2012. - 390 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 71.)
Bibliogr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-23-2 fűzött
Magyarország - kriminológia - ezredforduló - konferencia-kiadvány
343.9(439)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3445192]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2013.
   Közigazgatási hatósági eljárás / [szerk. Kalas Tibor] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 2. átd. kiad. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2012. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 173-175.
ISBN 978-963-661-983-1 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - egyetemi tankönyv
352.077(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8)
[AN 3446196]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2013.
   Közigazgatási jog : különös rész / Bencsik András szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 232 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 230-232.
ISBN 978-963-9950-82-5 fűzött : 3680,- Ft
közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3442906]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2013.
Krasznai Zoltán
   Földrajztudomány, oktatás és propaganda : a nemzeti terület reprezentációja a két világháború közötti Magyarországon / Krasznai Zoltán. - Pécs : Publikon, 2012. - 262 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 201-219.
ISBN 978-615-5001-68-0 fűzött : 3890,- Ft
Magyarország - magyar történelem - trianoni békeszerződés - geopolitika - földrajztanítás - tömegkommunikáció - két világháború közötti időszak
341.382"1920" *** 943.9"192/194" *** 911.3(439)"192/194" *** 327(439)"192/194" *** 372.891(439)"192/194" *** 316.77(439)"192/194"
[AN 3442800]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2013.
Lőrincz József (1944-)
   Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak / Lőrincz József, Nagy Anita ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 2. utánny. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2012. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-661-977-0 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3446157]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2013.
   Magyarország alaptörvénye : 2012. január 1. / [szerkbiz. Feledy Balázs ..., Kerényi Imre ..., Tőkéczki László ...] ; [... az idézeteket vál. és A magyar alkotmány előképei c. fej. szócikkeit írta Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 215 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 213-215.
ISBN 978-963-9722-99-6 kötött
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3443638]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2013.
Mohay Ágoston
   Az Európai Parlament a Bíróság előtt : az Európai Unió Bírósága gyakorlatának hatása az Európai Parlament intézményi pozíciójára / Mohay Ágoston. - Pécs : Publikon, 2012. - 198 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 2062-5049 ; 3.)
Bibliogr.: p. 183-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5001-64-2 fűzött : 2990,- Ft
Európai Unió - nemzetközi bíróság - jogalkalmazás
340.132(4-62) *** 341.176(4-62)
[AN 3442823]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2013.
Molnár Imre (1934-)
   Római jog / Molnár Imre, Jakab Éva. - 6. átd. kiad. - Szeged : Leges : Diligens, 2012. - 411, [16] p. ; 24 cm
ISBN 963-00-8225-X fűzött
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3445899]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2013.
Orosz Árpád
   Végrendelet / Orosz Árpád. - Budapest : Opten Kft., [2012]. - 185 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 1.)
ISBN 978-615-5122-02-6 fűzött
Magyarország - öröklési jog - jogalkalmazás - bírósági határozat
347.65/.68(439) *** 347.95(439)
[AN 3444579]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2013.
Pálinkás István (1966-)
   Attila és a beszélők / [Pálinkás István] ; [kiad. a Pannon Írók Társasága]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2012]. - 176 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5022-08-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - bűnöző - híres bűneset - 20. század - 21. század - interjú
343.919(439)(092)Ambrus_A.(047.53) *** 343.98(439)(047.53)
[AN 3443317]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2013.
Patyi András (1969-)
   Általános közigazgatási jog : az Alaptörvény rendszerében / Patyi András, Varga Zs. András. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 351 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 342-351.
ISBN 978-963-9950-86-3 fűzött : 4680,- Ft
közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3442921]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2013.
Pribula László (1974-)
   A sajtó-helyreigazítás bírósági gyakorlata / Pribula László. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 166 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. márc. 31.
ISBN 978-963-258-161-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - sajtórendészet - sajtóügy - per - útmutató
343.349(439)(036) *** 070.1(439)(036) *** 351.751(439)(036)
[AN 3445157]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2013.
Sallai János (1960-)
   Egy idejét múlt korszak lenyomata : a vasfüggöny története = Abdruck einer versunkenen Epoche : Geschichte des Eisernen Vorhangs = An impression of a bygone era : the history of the iron curtain / Sallai János ; [kiad. a Hanns Seidel Alapítvány]. - [Budapest] : Hanns Seidel Alapítvány, 2012. - 326, [42] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88484-3-7 fűzött
Magyarország - vasfüggöny - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
341.222(439) *** 323.282(439)"194/198"
[AN 3445921]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2013.
Szabó Krisztián (1978-)
   Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban / Szabó Krisztián. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 316 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. márc. 31. - Bibliogr.: p. 301-314. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-166-8 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - tanúvédelem - büntetőeljárás
343.143(439) *** 343.852(439)
[AN 3445143]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2013.
   Szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából : ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a "malenkij robot" táboraiban / összeáll. és szerk. Zsiros Sándor ; [kiad. a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány]. - [Miskolc] : Gulágkutatók Nk. Társ. ; [Pécs] : Mo. Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre ; [Felsőzsolca] : Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, 2012. - 208 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-08-4294-5 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94)
[AN 3445416]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2013.
Tóth J. Zoltán (1978-)
   Halálbüntetés pró és kontra / Tóth J. Zoltán. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 291 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-291.
ISBN 978-963-258-177-4 fűzött : 3900,- Ft
halálbüntetés - jogelmélet - jogtörténet
343.25 *** 340.12 *** 34(091)
[AN 3445260]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2013.
   Válogatott európai önkormányzati modellek / Fábián Adrián szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2012. - 191 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-81-8 fűzött : 3280,- Ft
Európa - Magyarország - önkormányzat - közigazgatási rendszer - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
352/353(439) *** 352/353(4) *** 342.9(075.8)
[AN 3442911]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2013.
Varga Csaba (1941-)
   "Csak múlásunk törvény..." : Varga Csaba jogfilozófussal beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2012. - 142 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 103.)
ISBN 978-963-662-582-5 kötött : 1500,- Ft
Varga Csaba (1941-)
Magyarország - jogász - jogfilozófia - egyetemi tanár - életútinterjú - 20. század - 21. század
34(439)(092)Varga_Cs.(047.53)
[AN 3444715]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2013.
Wopera Zsuzsa (1968-)
   Az európai családjog kézikönyve : házassággal, szülői felelősséggel és tartással kapcsolatos ügyek szabályozása az európai uniós jogban és hágai egyezményekben / Wopera Zsuzsa. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 341 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. máj. 31. - Bibliogr.: p. 328-334.
ISBN 978-963-258-160-6 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - családjog
347.6(4-62)
[AN 3445200]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

986 /2013.
Kovács Tibor
   Jutastól Szentendréig : altiszt- és tiszthelyettesképzés a magyar haderőben / Kovács Tibor, Földesi Ferenc. - Budapest : Zrínyi, cop. 2012. - 208 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-327-544-3 kötött
Magyarország - oktatástörténet - katonai oktatási intézmény - tiszthelyettes
355.23(439)(091) *** 373.6:355.336(439)(091)
[AN 3445408]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2013.
Murrell, Deborah (1963-)
A hero's guide to warriors (magyar)
   Harcosok : hősök könyve / Deborah Murrell ; [ill. Peter Dennis] ; [ford. Gellér Tibor]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2012. - 120 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5029-73-8 kötött
katona - gladiátor - lovag - szamuráj - művelődéstörténet - ókor - középkor - ifjúsági könyv
355(100)(02.053.2) *** 394.23(37)(02.053.2) *** 394.7(4)(02.053.2) *** 355.318.1(520)(02.053.2)
[AN 3445364]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2013.
   Szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából : ártatlan magyar és német áldozatok sorsa a Gulágokon és a "malenkij robot" táboraiban / összeáll. és szerk. Zsiros Sándor ; [kiad. a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága etc.]. - Jav. kiad. - [Miskolc] : Gulágkutatók Nk. Társ. [etc.], 2012. - 204 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-08-4294-5 fűzött
Szovjetunió - Magyarország - Gulag - kényszermunka - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194/195"(0:82-94) *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94)
[AN 3445432]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

989 /2013.
   Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban / szerk. Péterfalvi Attila ; Baka Péter [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 480 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. aug. 31. - Bibliogr.: p. 476-478.
ISBN 978-963-258-163-7 fűzött : 7990,- Ft
Magyarország - adatvédelem - személyes szabadság - útmutató
659.2.012.8(439)(036) *** 342.721(439)(036)
[AN 3445406]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2013.
International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (10.) (2012) (Budapest)
   MEB 2012 : 10th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking : Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia : 2012 June 1-2, Budapest : proceedings / [org. ... by Keleti Faculty of Economics Óbuda University ...]. - [Budapest] : Óbuda Univ., [2012]. - 297 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Váltakozva angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-32-9 fűzött
Magyarország - Európa - vállalatirányítás - gazdasági verseny - gazdaságtörténet - ezredforduló - konferencia-kiadvány
65.012.4 *** 339.137.2 *** 338(091)(4)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3442086]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

991 /2013.
Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia (1.) (2012) (Sopron)
   I. Alternatív Finanszírozási Stratégiák Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] : Sopron, 2012. október 3. / [rend. a] Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg és képek. - [Sopron] : [Gazd. Tudásközp. Alapítvány], [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Gazdasági Tudásközpont Alapítvány. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-89173-5-5
finanszírozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
658.14 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3443930]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2013.
   Átalakuló emberi erőforrás menedzsment / [főszerk.] Poór József [et al.]. - Budapest : Complex, 2012. - 534 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2012. máj. 30. - Bibliogr.: p. 503-527.
ISBN 978-963-295-083-9 fűzött
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 3443746]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2013.
Bower, Tom (1946-)
No angel (magyar)
   Bernie Ecclestone titkos élete / Tom Bower ; [ford. M. Babulák Sándor]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 455 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-100-0 fűzött : 3900,- Ft
Ecclestone, Bernie (1930-)
Nagy-Britannia - vállalkozó - autósport - 20. század - 21. század
658.1(410)(092)Ecclestone,_B. *** 796.71(100)
[AN 3442240]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2013.
Branson, Richard (1950-)
Losing my virginity (magyar)
   A Virgin-sztori : önéletrajz / Richard Branson ; [ford. Sárossy Beck Anita]. - Budapest : TranzPress Kv., 2012. - 526 p., [64] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3860-3 fűzött : 4490,- Ft
Branson, Richard (1950-)
Nagy-Britannia - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(410)(092)Branson,_R.(0:82-94)
[AN 3442271]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2013.
Crawford, Steve (1960-)
Strange but true (magyar)
   Furcsa, mégis igaz : meghökkentő tények a hadviselés történetéből / Steve Crawford ; [ford. Hegedűs Ildikó]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 192 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-293-228-6 fűzött : 3490,- Ft
hadtörténet - haditechnika - művelődéstörténet - kuriózum
335.48(100)(089.3) *** 623(100)(091)(089.3) *** 930.85(100)
[AN 3442248]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2013.
Dányi László
   Az Áchim L. András utcai fiúk : hogyan ment végbe a magyar történelem legnagyobb földosztása? : egy kunágotai kisgazda országgyűlési képviselő Békéscsabán, Dr. Zsiros Géza : a termőföld reprivatizációjától az előprivatizáción át a kárpótlásig, 1989-2012 / Dányi László. - Békéscsaba : [Dányi L.], 2012. - 650 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 637-646.
ISBN 978-963-08-3901-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - Békés megye - földosztás - mezőgazdasági politika - ezredforduló
332.021.8(439)"198/201" *** 332.021.8(439.175)"198/201" *** 338.43(439)"198/201"
[AN 3444196]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2013.
   Finanszírozás, kockázatkezelés, csaláskutatás [elektronikus dok.] : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia : [Sopron, 2012. október 4-5.] / [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg és képek. - [Sopron] : [Gazd. Tudásközp. Alapítvány], [2012]
Főcím a cíimképernyőről. - Közread. a Gazdasági Tudásközpont Alapítvány. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-89173-4-8
pénzügy - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2 *** 336.7 *** 657 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3443925]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2013.
   Gazdasági-társadalmi fejlődés és fenntarthatóság / szerk. Juhász Péter, Wimmer Ágnes. - Budapest : BCE TDK : Alinea, cop. 2012. - 155 p. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-93-3 fűzött : 2000,- Ft
gazdaságtan - társadalom - tudományos diákkör
338 *** 316.32 *** 378.184
[AN 3445222]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2013.
Győri Enikő (1968-)
   Ezt főztük (ki) Európának / [Győri Enikő, Bakos Piroska, Gál Helga]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2012. - 207 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-9461-37-6 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - diplomáciai etikett - rendezvényszervezés - ezredforduló
658.1.012.63 *** 395 *** 327(439)"201"
[AN 3443625]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2013.
Mong Attila (1968-)
   Kádár hitele : a magyar államadósság története, 1956-1990 / Mong Attila. - Budapest : Libri, 2012. - 339 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 312-314.
ISBN 978-963-310-128-5 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - szocialista gazdaság - államadósság - eladósodás - Kádár-korszak
338(091)(439)"195/198" *** 336.3(439)"195/198" *** 330.342.15(439)
[AN 3444192]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2013.
Pölöskei Pálné
   Civiltörvény és a kedvezmények : adózási, számviteli szabályok : egyesület, alapítvány, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, egyház / [szerző Pölöskei Pálné]. - [Budapest] : Noviring, 2012. - 348 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. szept. 30.
ISBN 978-963-08-5208-1 fűzött
Magyarország - közhasznú társaság - nonprofit szervezet - adóügy - számvitel - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 657(036)
[AN 3444582]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2013.
Róna Péter (1942-)
   Róna Péter - Miskolctól Oxfordig / [riporter] Andrassew Iván. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-94-6 fűzött : 2990,- Ft
Róna Péter (1942-)
Magyarország - bankár - 20. század - 21. század - életútinterjú
336.7(439)(092)Róna_P.(047.53)
[AN 3444186]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2013.
Rózsás József
   A kézműipar története Bólyban és vidékén / írta Rózsás József ; kiad. Bólyi Ipartestület. - Bóly : Bólyi Ipartestület, 2012. - 303 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 209-300.
ISBN 978-963-08-4516-8 kötött
Bóly - kézműipar - ipartörténet
334.712(439-2Bóly)(091)
[AN 3442763]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2013.
Schäffer Beáta
   Ifjú titánok : az ezredforduló fiatal vezetői egy coach szemével / Schäffer Beáta. - Budapest : Schäffer B., cop. 2012. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 125-132.
ISBN 978-963-08-5147-3 fűzött : 2987,- Ft
vezetéstudomány - tanácsadás
658.1.012.4 *** 659.2
[AN 3442488]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2013.
Senor, Dan
Start-up nation (magyar)
   Startra kész nemzet : Izrael gazdasági csodájának története / Dan Senor és Saul Singer ; [ford. Szikora Márton ..., Morvay Péter ...]. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 398 p. : ill., térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 359-384.
ISBN 978-963-9617-65-0 fűzött : 3490,- Ft
Izrael - gazdaság - gazdaságpolitika - innováció
338(569.4) *** 330.341.1(569.4)
[AN 3444678]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2013.
Simon József (1983-)
   Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer / Simon József. - Budapest : Complex, 2012. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2012. szept. 30. - Bibliogr.: p. 243-251.
ISBN 978-963-295-221-5 fűzött
államháztartás - számvitel - információs rendszer - egyetemi tankönyv
336.12(075.8) *** 657(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3443752]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2013.
Torma Attila
   Vásárterek, piachelyek Győrben a 19. század közepétől a rendszerváltozásig / Torma Attila. - Győr : Hazánk, 2012. - 173 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9829-26-8 fűzött
Győr - vásár - piaci létesítmény - kereskedelem - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
339.15(439-2Győr)"188/198"
[AN 3444667]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2013.
   Változó civil világ : kézikönyv civil szervezetek számára / [szerk. Lakrovits Elvíra] ; [szerzők] Bódi György [et al.]. - Budapest : Complex, 2012. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2012. júl. 1. - Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 978-963-295-219-2 fűzött
Magyarország - civil szervezet - jogi szabályozás - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 323.21(439)(094)(036)
[AN 3443740]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2013.
   Versenyképesség és felelősség / szerk. Juhász Péter, Wimmer Ágnes. - Budapest : BCE TDK : Alinea, cop. 2012. - 181 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-94-0 fűzött : 2000,- Ft
versenyképesség - tudományos diákkör
339.137 *** 378.184
[AN 3445235]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2013.
Vida Ágnes
   Gazdagmami tanfolyam 3.0 [elektronikus dok.] : a tanfolyam teljes anyaga. - Multimédia. - [Gyál] : [Wi-Fi Bt.], [2012]. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Szerző Vida Ágnes. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző; MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó
ISBN 978-963-89478-2-6
vállalkozás - weblapszerkesztés - internet - elektronikus dokumentum
658.1 *** 681.324Internet
[AN 3443896]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1011 /2013.
Botos Katalin (1941-)
   Matuzsálemek kora : nyugdíj, gazdaság, társadalom / Botos Katalin. - [Budapest] : Kairosz, 2012. - 181 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-555-9 fűzött : 2200,- Ft
nyugdíjügy - gazdaságszociológia - társadalompolitika - gazdaságpolitika
369.5 *** 316.334.2 *** 316.62 *** 338.2
[AN 3444712]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2013.
Rab Henriett (1979-)
   A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái / Rab Henriett. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 342 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. máj. 31. - Bibliogr.: p. 307-342.
ISBN 978-963-258-176-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - nyugdíjbiztosítás - szociális jog - társadalombiztosítási jog - 21. század
369.5(439)"201" *** 349.3(439)
[AN 3445226]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2013.
Radnai Gáborné
   Drogfüggők [elektronikus dok.] : esély a gyógyulásra / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 8.9 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2003
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107012. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-86-4
kábítószerfüggés
364.272 *** 613.83 *** 616.89-008.441.33
[AN 3448579]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2013.
Szappanos József
   Mindenki jónak indul / Szappanos József. - Szolnok : HSZK, cop. 2012. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-963-87100-7-9 fűzött
Magyarország - kábítószerfüggés - esettanulmány
364.272(439) *** 613.83
[AN 3444912]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2013.
Zsembery Dezső (1928-)
   A kórház, a szakorvosi rendelőintézet és a gyógyszertárak története Dorogon, 1922-2012 / Zsembery Dezső. - Dorog : [Önkormányzat], 2012. - 106 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. Dorog Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-963-88680-1-5 kötött
Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő (Dorog)
Dorog - rendelőintézet - kórház - orvostörténet
364.444.046.6(439-2Dorog)(091) *** 614(439-2Dorog)(091)
[AN 3443991]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1016 /2013.
   30 éves a "Broda" : jubileumi évkönyv, 1981-2011 / [szerk. Szökőcs Béla] ; [kiad. a] Mohács Térségi Általános Művelődési Központ. - Mohács : Mohács Térségi Ált. Művel. Közp., 2012. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4621-9 fűzött
Mohács Térségi Általános Művelődési Központ (Mohács). Brodarics István Iskola
Mohács - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Mohács)(091)
[AN 3442891]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2013.
Biddulph, Steve
Raising boys (magyar)
   Hogyan neveljük a fiúkat? / Steve Biddulph ; [ford. Bárkányi István]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 197 p. : ill. ; 20 cm. - (Gombos könyvek, ISSN 2063-2061)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9910-98-0 kötött : 2990,- Ft
családi nevelés - nemek lélektana - fiú
37.018.1-055.1 *** 159.922.1-055.1
[AN 3443384]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2013.
Fisher, Robert (1943-)
Brain games for your child (magyar)
   Gondolkodásfejlesztő játékok 0-9 éves korig / Robert Fisher ; [ford. Dippold Ádám]. - Budapest : Műszaki Kvk., [2012]. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-16-4608-5 fűzött
fejlesztő játék - tanári segédkönyv
371.382(072) *** 371.322.6(072)
[AN 3446017]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2013.
Glaser, Ute
Die Eltern-Trickkiste (magyar)
   Trükkláda szülőknek : [tippek és ötletek, amelyek könnyebbé és boldogabbá teszik a család mindennapjait] / Ute Glaser ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 191 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 188-189.
ISBN 978-963-341-046-2 kötött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3445502]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2013.
Hornyák Mária
   Brunszvik Teréz "szellemi gyermeke": Teleki Blanka (1806-1862) / Hornyák Mária. - 2. bőv., jav. kiad. - Martonvásár : Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány : Teleki Blanka Hölgyklub, 2012. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Őrláng füzetek ; 13.)
ISBN 978-963-88721-1-1 fűzött
Teleki Blanka (1806-1862)
Magyarország - pedagógus - 19. század
37(439)(092)Teleki_B.
[AN 3446194]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2013.
Illyés Benjamin (1935-)
   Emlékalbum Krippel Móricnak / Illyés Benjamin. Selmeci Újság / Mendly Lajos. - Sopron : Akad. Örökség Program, 2012. - 64 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4880-0 fűzött
Selmeci újság
Selmecbánya - főiskola - erdészet - diákélet - századforduló - egyetemi lap
378.663.0(439.22-2Selmecbánya)"190/191" *** 378.18(439.22-2Selmecbánya) *** 050(439)Selmeci_újság
[AN 3444952]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2013.
Karácsony Sándor (1891-1952)
   Modern nevelés - magyar nevelés : Karácsony Sándor pedagógiája / vál. és szerk. Heltai Miklós. - Budapest : Kairosz, 2012. - 141 p. ; 19 cm. - (Magyar örökség - Kairosz, ISSN 2063-8353 ; 2.)
Gerinccím: Karácsony Sándor
ISBN 978-963-662-574-0 fűzött : 2200,- Ft
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - pedagógia - nemzeti karakter - magyarság - pedagógus - 20. század
37 *** 37(439)(092)Karácsony_S. *** 159.922.4(=945.11)
[AN 3444681]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2013.
   A köznevelési törvény, 1993-2011/2012 / [... összeáll. Madarász Hedvig]. - Budapest : Complex, 2012. - 303 p. ; 24 cm. - (Az oktatási jogszabályok változásai, ISSN 2063-3432 ; 2.)
Lezárva: 2012. szept. 1.
ISBN 978-963-295-090-7 fűzött
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Magyarország - oktatásügy - törvény
37.014(439)(094)
[AN 3443749]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2013.
Montágh Imre (1931-1986)
   Mondd ki szépen / Montágh Imre ; [Kass János ill.]. - 10. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 57 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-346-326-0 fűzött : 1900,- Ft
logopédia - gyermekkönyv
376.36 *** 087.5
[AN 3446435]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2013.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története, 1990-1996 / M. Szabó Miklós, Oroszi Antal. - Budapest : Zrínyi, 2012. - 290 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-550-4 kötött
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest)
Budapest - katonai akadémia - ezredforduló
378.635.5(439-2Bp.)"199"
[AN 3445398]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2013.
   Száztizenöt tanév, 1896-2011 : a szegedi MÁV diákotthon képes krónikája / [gyűjt., szerk. ... Zoltánfi László] ; [kiad. ... "A Vasút a gyermekekért Alapítvány ..."]. - Szeged : "A Vasút a Gyermekekért" Alapítvány, 2012. - 383 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5105-3 kötött
"A Vasút a Gyermekekért" Alapítvány Diákotthona (Szeged)
Szeged - kollégium - történeti feldolgozás
37.018.3(439-2Szeged)(091)
[AN 3446275]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2013.
Székely Tibor
   Magyar egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről, 1948-1961 [elektronikus dok.] : BM és ÉEH dokumentumok tükrében / Székely Tibor. - Szöveg. - Budapest : [Székely T.], 2012. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Pillanatképek ; 10/5.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader, MS Word
ISBN 978-963-88589-3-1 műanyag tokban
Magyarország - egyházpolitika - Kádár-korszak - papképzés - katolikus egyház - megfigyelés - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
378.628.2(439)"195/196" *** 322(439)"195/196"(093) *** 351.746.1(439)"195/196"(093)
[AN 3443900]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2013.
   A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda jubileumi évkönyve, 2012. - Komárom : Szt. Imre Római Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, 2012. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-06-3263-8 fűzött
Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Komárom)
Komárom - egyházi iskola - óvoda - általános iskola
373.24(439-2Komárom) *** 373.3(439-2Komárom)
[AN 3445958]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2013.
Tóth Péter
   Egyéni különbségek szerepe a tanulásban : a tanulási stratégiák / Tóth Péter. - [Székesfehérvár] : DSGI Ergonómiai Mérnöki Iroda, 2012. - 143 p. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 7.)
ISBN 978-963-88946-7-0 fűzött
tanulás - személyiségtipológia
371.322 *** 159.923
[AN 3447866]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1030 /2013.
   Biciklivel a szabadban : zöldőrzők / [közread. a] Fiatalok a Környezetért Egyesület. - [Tápiószentmárton] : FKE, [2012]. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3151-2 fűzött
Tápió-Hajta vidéke tájvédelmi körzet - kerékpártúra - természeti környezet - útikönyv
796.57(439) *** 502.4(439)Tápió-Hajta_Vidéke_tájvédelmi_körzet *** 914.39Tápió-Hajta_Vidéke_tájvédelmi_körzet(036)
[AN 3443328]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2013.
Bozóki László (1946-)
   Vándorvadász / Bozóki László ; [kiad. az Eujäger Közhasznú Egyesület]. - 3. bőv. kiad. - Balatonföldvár : Eujäger, 2012. - 398 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5271-5 kötött
vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3447694]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2013.
Dénes Tamás (1963-)
   Válogatott gyűjtemény : száztíz év legemlékezetesebb futballmérkőzései címeres mezben / Dénes Tamás, Hegyi Iván, Lakat T. Károly ; [kiad. Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, [2012]. - 335 p. : részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89675-0-3 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - labdarúgás - nemzetközi verseny - sporttörténet
796.332.093(439) *** 796.332(439)(091)
[AN 3445771]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2013.
Faludi Ilona (1951-)
   Újrakezdés : [egy cirkuszhercegnő élete] / Faludi Ilona. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2012. - 198 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-69-6 kötött : 2790,- Ft
Faludi Ilona (1951-)
Magyarország - artista - 20. század - 21. század - memoár
796.413.2(439)(092)Faludi_I.(0:82-94)
[AN 3442727]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2013.
Győr Béla (1963-)
   Katonaolimpikonok : magyar hivatásos katona sportolók a modernkori olimpiai játékokon / Győr Béla, Klész László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2012. - 204 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-327-538-2 kötött
Magyarország - sportoló - olimpikon - sporttörténet - katonatiszt - 20. század - ezredforduló
796.032(439)(092) *** 355(439)(092) *** 796(439)(092)
[AN 3442258]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2013.
Kiss Csaba, M.
   Kása : egy magyar pólós világsztár életének első harminchat éve / M. Kiss Csaba, Kásás Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 268, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-699-5 fűzött : 3999,- Ft
Kásás Tamás (1976-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - 21. század
797.253(439)(092)Kásás_T.
[AN 3443079]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2013.
Koch, Sabine
Perlen-Power (magyar)
   Gyöngyékszerek : állatkák, nyakláncok és karkötők gyöngyökből / Sabine Koch ; [a magyar változatot kész. Talpainé Kremser Anna]. - Szeged : Maxim, [2012]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Top barkácsötletek, ISSN 1785-461X)
ISBN 978-963-9489-39-4 fűzött : 590,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3445923]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2013.
Margitay Richárd
   Az idegenlégió : magyar játékosok és edzők a futballvilágban / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-91-9 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - sportoló - labdarúgás - külföldi munkavállalás
796.332(100)(=945.11)(092)
[AN 3442475]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2013.
Rózsaligeti László
   Magyar olimpiai lexikon, 1896-2012 : ötkarikás érmeseink / Rózsaligeti László. - 4. bőv., jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2012. - 460 p. : ill. ; 25 cm + CD-R
ISBN 978-963-13-6093-6 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - olimpikon - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
796.032(439)(092)(031)
[AN 3444463]
MARC

ANSEL
UTF-81039 /2013.
   Tápiómenti kis túra : zöldőrzők / [közread. a] Fiatalok a Környezetért Egyesület. - [Tápiószentmárton] : FKE, [2012]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3150-5 fűzött
Tápió-Hajta vidéke tájvédelmi körzet - természetjárás - természeti környezet - útikönyv
796.5(439) *** 502.4(439)Tápió-Hajta_Vidéke_tájvédelmi_körzet *** 914.39Tápió-Hajta_Vidéke_tájvédelmi_körzet(036)
[AN 3443329]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1040 /2013.
Ars Sacra (magyar)
   Ars sacra : nyugati keresztény művészet és építészet a kezdetektől napjainkig / szerk. Rolf Toman ; írta Rainer Warland [et al.] ; fotók Achim Bednorz ; [ford. Béresi Csilla ..., Papp Zoltán ..., Bartha Judit ...]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 800 p. : ill., színes ; 45 cm
ISBN 978-963-297-899-4 kötött
művészettörténet - keresztény művészet - templom
7(100)(091) *** 246 *** 7.046.3 *** 726.54(100)
[AN 3442868]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2013.
Bakó Gábor (1984-)
   Természet- és tájportrék / Bakó Gábor, Zsoldos Csaba. - [Szigetszentmiklós] : Interspect Kft., 2012. - [36] p. : ill., színes ; 21 cm
A Halásztelken, 2012. nov. 23 - dec. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-4898-5 fűzött
természetkép - kiállítási katalógus - fényképalbum
77.047 *** 77.04(439)(092)Bakó_G. *** 77.04(439)(092)Zsoldos_Cs. *** 061.4(439-2Halásztelek)
[AN 3443955]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2013.
Bánki Ákos (1982-)
   Bánki 30. - Budapest : Szerző, 2012. - 158 p. : ill., színes ; 21x22 cm
A képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-08-4356-0 kötött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Bánki_Á.
[AN 3442322]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2013.
Ber, Janos (1937-)
   Kiscelli vigasztaló / Janos Ber ; [kurátor ... Simon Magdolna] ; [... a ... Francia Intézet kiadásában ...]. - Budapest : Francia Int., 2012. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2012. okt. 12 - nov. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4933-3 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Ber,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3443517]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2013.
Birkás Ákos (1941-)
   Fotómunkák, 1975-78 / Birkás Ákos ; [közread. a] Knoll Galéria. - Budapest ; Bécs : Knoll Galéria, 2012. - 98 p. : ill. ; 28 cm
Megj. a Budapesten, 2012. nov. 15 - 2013. jan. 31. között "Fotómunkák a '70-es évekből" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-08-4970-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Birkás_Á.
[AN 3443509]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2013.
Birkás Ákos (1941-)
Fotómunkák, 1975-78 (angol)
   Photo works, 1975-78 / Ákos Birkás ; [transl. by Katalin Orbán] ; [publ. by the] Knoll Gallery. - Budapest ; Vienna : Knoll Galllery, 2012. - 98 p. : ill. ; 28 cm
Megj. a Budapesten, 2012. nov. 15 - 2013. jan. 31. között "Fotómunkák a '70-es évekből" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-08-5131-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Birkás_Á.
[AN 3443512]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2013.
Budáné Juhász Katalin
   Utak, utcák, terek és épületek Erzsébetvárosban : folytatás / Budáné Juhász Katalin. - [Budapest] : [s.n.], cop. 2012. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
Fűzött
Budapest. 7. kerület - helyismeret - építészet
72(439-2Bp.VII.) *** 908.439-2Bp.VII.
[AN 3442083]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2013.
   Bútorművészet Magyarországon, 1800-1850 : [a Budapesti Történeti Múzeum "Empire és biedermeier bútorművészet Magyarországon" című kiállításának (2011. december 16 - 2012 május 2.) katalógusa] / szerk. Rostás Péter. - Budapest : BTM, 2012. - 188 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9340-98-5 kötött
Magyarország - iparművészet - lakásművészet - bútor - biedermeier - 19. század - kiállítási katalógus
747(439)"180/185" *** 749.1(439)"180/185" *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3442095]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2013.
Bútorművészet Magyarországon, 1800-1850
   Möbelkunst in Ungarn, 1800-1850 : [Katalog der Ausstellung "Möbelkunst des Empire und Biedermeier in Ungarn" (16. December 2011 - 2. Mai 2012) des Historischen Museums Budapest] / hrsg. von Péter Rostás. - Budapest : Historisches Museum Budapest, 2012. - 188 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9340-99-2 kötött
Magyarország - iparművészet - lakásművészet - bútor - biedermeier - 19. század - kiállítási katalógus
749.1(439)"180/185" *** 747(439)"180/185" *** 7.035.37(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3442098]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2013.
Cézanne, Paul (1839-1906)
Cézanne és a múlt (angol)
   Cézanne and the past : tradition and creativity : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 25 October 2012 - 17 February 2013] / [... curator ... Judit Geskó] ; [cat. ed. Judit Geskó] ; [copy ed. ... Péter Ujvári, ... Judit Borus]. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2012. - 527 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-99-2 kötött
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(44)(092)Cézanne,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3444274]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2013.
Cézanne, Paul (1839-1906)
   Cézanne és a múlt : hagyomány és alkotóerő : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2012. október 25 - 2013. február 17.] / [... a kiállítást rend. Geskó Judit] ; [kat. szerk. Geskó Judit] ; [fel. szerk. ... Ujvári Péter, ... Borus Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2012. - 527 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7063-98-5 kötött
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
75(44)(092)Cézanne,_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3444243]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2013.
Csányi Viktor (1984-)
   A hódmezővásárhelyi ortodox közösség és templom rövid története = The brief history of the orthodox community and church in Hódmezővásárhely = Syntomī istoria tīs orthodoxīs koinotītas kai toy naoy sto Hódmezővásárhely = Kratka istoriǰa pravoslavnog hrama i crkvene opštine u Hodmezevašarhel̂u / Csányi Viktor, Sévity Lázárné, Vukoszávlyev Zorán ; [... kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2012. - 104 p. : ill., főként színes ; 24x29 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-89550-1-2 kötött
Hódmezővásárhely - templom - ortodox egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
726.54(439-2Hódmezővásárhely) *** 281.9(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3445264]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2013.
Daumier, Honoré (1808-1879)
Így éltek ti (angol)
   A satirist, a scoffer : Honoré Daumier (1808-1879) the master of French caricature : Museum of Fine Arts, Budapest, 11 October 2012 - 3 March 2013 / [curator ... and auth. of the cat. Zsuzsa Gonda] ; [... transl. Miklós Bodóczky]. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2012. - 123 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-7063-95-4 fűzött
Daumier, Honoré (1808-1879)
Franciaország - grafikus - 19. század - karikatúra - kiállítási katalógus
741.5(44)(092)Daumier,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3444292]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2013.
Győrffy László (1976-)
   Az ördög a DNS-ben : [Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2012. május 19 - augusztus 26.] = The devil in the DNA : [Székesfehérvár, King St. Stephen Museum, 19 May - 26 August 2012] / Győrffy László ; [a kiállítást rend. ... Izinger Katalin] ; [szöveg ... Nemes Z. Márió]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2012. - 93 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 330.)
Bibliogr.: p. 90.
Fűzött
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Győrffy_L. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3445978]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2013.
Gyürki László (1932-)
   "Menjünk a templomkertbe!" / Gyürki László. - Szombathely : Martinus K., [2012]. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5091-21-6 fűzött
Körmend - templom - emlékmű
726.051(439-2Körmend) *** 728.825(439-2Körmend)
[AN 3445336]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2013.
Hamarits Zsolt
   Parallel portrék / [fotó ...] Hamarits Zsolt ; [az életrajzokat kész. ... Halász Tamás] ; [... ford. ... Grósz Katalin]. - [Budapest] : Hamarits Fotóstúdió, [2012]. - 127 p. : ill. ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-4031-6 kötött
Magyarország - művész - 20. század - 21. század - fényképalbum
7(439)(092)(084.12)
[AN 3445775]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2013.
Koncz Kinga
   Art deco és modernizmus : lakásművészet Magyarországon, 1920-1940 : kiállításvezető gyerekeknek / Koncz Kinga, Sziray Zsófia ; [... kurátora Horányi Éva] ; [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - Budapest : Iparműv. Múz., [2012]. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm + 4 mell.
A kiállítást Budapesten, 2012. márc. 16 - szept. 30. között tartották
ISBN 978-615-5217-03-6 fűzött
Magyarország - lakásművészet - art deco - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
747(439)"192/194"(02.053.2) *** 7.035.93 *** 069(439-2Bp.) *** 087.5
[AN 3445294]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2013.
Kovács József
   Vízimalmok a Kárpát-medencében : a Kárpát-medence lisztelő vízimalmainak virágkoráról, majd hanyatlásuk időszakáról, illetve néhányuk jelen állapotáról összegyűjtött ismeretek / szöveg, fotók és vázlat-rajzok Kovács József ; közrem. Kovácsné Németh Ilona. - Budapest : Romanika, 2012. - 311 p. : ill. ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637)
Bibliogr.: p. 309-311.
ISBN 978-615-5037-04-7 kötött : 3990,- Ft
Kárpát-medence - vízimalom
725.42(4-191)
[AN 3444585]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2013.
Kovács Mónika Erika (1968-)
   A szupervályog-építés alapjai : tervezzünk és építsünk a természettel! / Kovács Mónika Erika. - Budapest : Permakultúra Kft., 2012. - 147 p. : ill., részben színes ; 19x25 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-08-2820-8 fűzött : 8900,- Ft
házépítés - vályog
728.3 *** 624.012.81 *** 691.41
[AN 3443926]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2013.
Kunst (magyar)
   A művészet képes enciklopédiája : építészet, festészet, szobrászat, fotográfia, grafika, iparművészet / [szerk. Ludwig Könemann]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 704 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Nagy Edina
ISBN 978-963-297-963-2 kötött
művészettörténet - művelődéstörténet
7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3443904]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2013.
   The role of the cultural economy and tourism in the renewal of cities / ed. András Trócsányi, Gábor Pirisi ; [publ. by Institute of Geography Faculty of Sciences University of Pécs]. - Pécs : Publikon, 2012. - 220 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5001-66-6 kötött
Magyarország - városfejlesztés - kultúragazdaságtan - turizmus
711.1(439) *** 330(439) *** 008(439) *** 338.48(439)
[AN 3442774]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2013.
Rutkai Bori (1973-)
   Festménymesék és dalversek / Rutkai Bori. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 117, [10] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-244-399-7 kötött : 5950,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
75(439)(092)Rutkai_B. *** 894.511-14
[AN 3445768]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2013.
   A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteménye / szerk. Kóthay Katalin Anna és Liptay Éva. - Budapest : Szépműv. Múz., [2012]. - 182 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 168-182.
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7063-75-6)
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Egyiptomi Gyűjtemény
ókori Egyiptom - Budapest - művészet - múzeumi gyűjtemény
069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 7.032.2
[AN 3444012]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2013.
Tettamanti Zsófia
   Tükröt tartani : Honoré Daumier karikatúrái / [szerző Tettamanti Zsófia] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - [Budapest] : Szépműv. Múz., cop. 2012. - 18 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Megj. a Budapesten, 2012. okt. 12 - 2013. márc. 3. között tartott kiállítás alkalmából
Fűzött
Daumier, Honoré (1808-1879)
Franciaország - grafikus - 19. század - múzeumi kiadvány - karikatúra - foglalkoztatókönyv
741.5(44)(092)Daumier,_H. *** 087.5 *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3443966]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2013.
   Tizenhat kép a Magyarország alaptörvénye díszkiadásához : 2011-ben készült tizenöt új historikus festmény és egy gyermekrajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - [36] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9722-98-9 fűzött
Magyarország - festészet - ezredforduló
75(439)"201"
[AN 3443646]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1065 /2013.
Pardi Anna (1945-)
   Ludwig / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2012. - 252, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-580-1 fűzött : 2700,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van
[AN 3444771]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2013.
Szabó Endre (1934-)
   A Regös együttes története : negyven esztendő a sárvári kultúra szolgálatában / Szabó Endre ; [közread. a Regös Kulturális Egyesület]. - Sárvár : Regös Kult. Egyes., 2012. - 137 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4446-8 kötött
Regös együttes
Magyarország - Sárvár - népzenei együttes - 20. század - 21. század
78.031.4.071(439)Regös
[AN 3442333]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2013.
   Szombathelyi szimfónia : 50 éves a Savaria Szimfonikus Zenekar / [szerk. Rózsa Judit és Mérei Tamás]. - Szombathely : Savaria Szimfonikus Zenekar : B.K.L. K., 2012. - 175 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7334-72-6 kötött
Savaria Szimfonikus Zenekar
Szombathely - szimfonikus zenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Szombathely)(091)
[AN 3444532]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2013.
   Zenetörténet gyerekeknek : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [írta és szerk. Csukásné Bernáth Krisztina, Csukás Csaba]. - Debrecen : Cahs Kvk., cop. 2012. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-60-4 kötött
zenetörténet - gyermekkönyv
78(02.053.2)
[AN 3443345]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1069 /2013.
   Dva jezika, dvije kulture - jedno kazalište : dvadeset godina Hrvatskog kazališta Pečuh = Két nyelv, két kultúra - egy színház : húszéves a Pécsi Horvát Színház / [ured. László Juhász] ; [izd. Hrvatsko kazalište Pečuh]. - Pečuh : Hrvatsko kazalište Pečuh, 2012. - 192 p. : ill. ; 23x23 cm
Kötött
Pécsi Horvát Színház
Pécs - színháztörténet - magyarországi horvátok
792(=862)(439-2Pécs)(091)
[AN 3442967]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2013.
Koncz Éva
   Latinovits / Koncz Éva. - [Budapest] : Szerző, 2012. - 31 fol. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: fol. 31.
ISBN 978-963-08-5164-0 kötött
Latinovits Zoltán (1931-1976)
Magyarország - színész - 20. század - megfigyelés - titkosszolgálat - Kádár-korszak
792.028(439)(092)Latinovits_Z. *** 351.746.1(439)"196/197"
[AN 3443417]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2013.
Tari János (1957-)
   A néprajzi és az antropológiai filmkészítés : történeti, elméleti és gyakorlati példák / Tari János. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 236 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 978-963-236-622-7 fűzött : 2700,- Ft
filmgyártás - filmtörténet - filmművészet - kulturális antropológia
791.43(100)(091) *** 316.7(498)(075.3) *** 316.7 *** 39
[AN 3444943]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1072 /2013.
   Angol - magyar, magyar - angol gyerekszótár / [szerk. Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin] ; [ill. Balogh Sándor, Nagy Ildikó]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - 461 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9954-63-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.323=20=945.11(02.053.2) *** 801.323=945.11=20(02.053.2)
[AN 3445904]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2013.
   Angol - magyar, magyar - angol zsebszótár / [szerk. mtárs P. Márkus Katalin]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - XIV, 507 p. ; 11 cm
ISBN 978-963-9954-58-8 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3445803]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2013.
Becze Eva
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés németül : [B1, B2] / Becze Eva. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-963-9357-99-0 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3445778]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2013.
Borbein, Volker
   Der Mond war Zeuge = Tanú csak a Hold : [német - magyar szószedettel, feldolgozást és megértést segítő, változatos feladatokkal] / Volker Borbein, Marie-Claire Lohéac-Wieders ; [... átd. Kiss Tímea]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2012]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Csak német nyelven
ISBN 978-963-261-115-0 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - német irodalom - nyelvkönyv - bűnügyi regény - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 830-312.4
[AN 3446444]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2013.
Borbein, Volker
   Tödlicher Cocktail = Halálos koktél / Volker Borbein, Marie-Claire Lohéac-Wieders ; [... átd. Kiss Tímea]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm + CD
Csak német nyelven
ISBN 978-963-261-114-3 fűzött : 1880,- Ft
német nyelv - német irodalom - nyelvkönyv - auditív dokumentum - bűnügyi regény
803.0(078)=945.11 *** 830-312.4
[AN 3446452]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2013.
Chapman, Rebecca
   Üzleti e-mail angol nyelven = English for emails / [szerző Rebecca Chapman]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 84 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-261-096-2 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - elektronikus posta - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 681.324Internet *** 651.7
[AN 3446442]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2013.
Csáki Éva (1953-)
   Török - magyar szótár / Csáki Éva. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-506-886-9 fűzött : 6800,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=943.5=945.11
[AN 3447652]
MARC

ANSEL
UTF-81079 /2013.
Czifra Éva (1966-)
   Hogyan fejezzem ki az érzelmeimet angolul? / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2012. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89657-0-7 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - társalgás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3444224]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2013.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : második lépés - magyar nyelvkönyv középhaladóknak = Hungarian: step by step = L'Ungherese: passo dopo passo = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta / Durst Péter ; [a rajzokat kész. Burg Balázs]. - [Szeged] : [Durst P.], [2012]. - 229 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-08-3699-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3447741]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2013.
Engi Katalin
   Learntraining - angol nyelvtan / [szerző Engi Katalin]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9624-30-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3446460]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2013.
Gyáfrás Edit
   Német - magyar, magyar - német kisszótár / [szerk. ... Gyáfrás Edit, Kriston Renáta]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - XII, 569 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9954-59-5 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3445843]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2013.
Hessky Regina (1943-)
   Német - magyar, magyar - német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan ; [... mtárs Kriston Renáta] ; [ill. Tóth Péter]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - XIX, 1368 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-53-3 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3445932]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2013.
Kroó Katalin (1961-)
   Irodalmi szövegfolytonosság : a közvetítő alakzatok poétikája Dosztojevszkij alkotásaiban / Kroó Katalin. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 373 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 345-373.
ISBN 978-963-236-611-1 fűzött : 3700,- Ft
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - író - 19. század - narratológia - alakzat
801.541.2 *** 882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 82.01-3
[AN 3444951]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2013.
Kulcsár Péter
   Sprich einfach B2! : német szóbeli érettségire és nyelvvizsgára (Goethe, telc, ECL) : vita és érvelés, képleírás és témakifejtés / [Kulcsár Péter]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 224 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-261-128-0 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3446463]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2013.
Mozsárné Magay Eszter
   Angol - magyar, magyar - angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin ; [ill. Tóth Péter]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - XVII, 1086 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-54-0 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3445937]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2013.
   Német - magyar, magyar - német gyerekszótár / [szerk. Hessky Regina] ; [ill. Balogh Sándor, Nagy Ildikó]. - 3. jav. kiad. - [Szeged] : Grimm, 2012. - 503, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9954-62-5 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.323=30=945.11(02.053.2) *** 801.323=945.11=30(02.053.2)
[AN 3445915]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2013.
   Nyelv és kommunikáció a 21. század digitalizált világában : [a Dunaújvárosi Főiskola Nyelvi Tanszéke által a Déri János Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke közreműködésével ... megrendezett XIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia, Dunaújváros, 2011. március 31. : 13th International Conference of Applied Linguistics and Communication, 31 March 2011, Dunaújváros] / szerk. Tóth Andrea. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Főisk., 2012. - 161 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-47-3 fűzött
alkalmazott nyelvészet - kommunikáció - konferencia-kiadvány
80.004.14 *** 316.77 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3443508]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2013.
Pálfy Gyula
   Utónévkönyv : milyen nevet válasszunk? / Pálfy Gyula ; [mtársak Dávid Emese, Máté Gyula, Takács Zoltán]. - [Budapest] : Sprinter, 2012. - 315 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-963-9469-28-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - utónévkönyv
809.451.1-313.1
[AN 3447667]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2013.
Pálfy Mihály
   Francia - magyar, magyar - francia kisszótár / [szerk. ... Pálfy Mihály]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2012. - IX, 485 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9954-61-8 fűzött
magyar nyelv - francia nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=40 *** 801.323=40=945.11
[AN 3445838]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2013.
   Studio d B1 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch mit Zertifikatstraining / von Hermann Funk [et al.] ; Phonetik Friderike Jin. - Utánny. - Szeged : Maxim ; Berlin : Cornelsen, 2012. - 272 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-261-048-1 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3446449]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2013.
Tschirner, Erwin
Deutsch als Fremdsprache nach Themen (magyar)
   Német szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd. Sóti Ildikó]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-117-4 fűzött : 2480,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=30=945.11
[AN 3446456]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2013.
Verseginé Hillay Erika
   Magyar helyesírás / Verseginé Hillay Erika. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 144 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-261-020-7 fűzött : 980,- Ft
magyar nyelv - helyesírás - útmutató
809.451.1-1(036)
[AN 3446472]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2013.
Vida Enikő
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés franciául : [B1, B2] / Vida Enikő. - Székesfehérvár : Lexika, 2012. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm + CD. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-615-5200-07-6 fűzött
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3445781]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1095 /2013.
Bíró Ferenc (1937-)
   A nemzethalál árnya a XVIII. századvég és a XIX. századelő magyar irodalmában / Bíró Ferenc. - Pécs : Pro Pannonia, 2012. - 309 p. ; 23 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Thienemann-előadások, ISSN 1788-0556 ; 7.)
Bibliogr.: p. 302-309.
ISBN 978-963-9893-70-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - irodalomelmélet - 18. század - 19. század
82.01 *** 894.511(091)"17/18"
[AN 3442946]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2013.
Gállos Orsolya (1946-)
   Szlovéniai változatok : esszék, tanulmányok, interjúk / Gállos Orsolya. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2012. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-9893-65-8 fűzött : 2690,- Ft
Szlovénia - történelem - szlovén irodalom története
886.3(091) *** 949.712
[AN 3442738]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2013.
Horváth Ildikó
   Interpreter behaviour : a psychological approach / Ildikó Horváth ; [... ill. by Gabor Pesthy]. - Budapest : Hang Nyelvisk. Bt., 2012. - 261 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-261.
ISBN 978-963-08-4976-0 fűzött
fordító - lélektan - kommunikáció
82.03 *** 159.9 *** 800.1 *** 316.77
[AN 3444210]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2013.
   Inspirationen : Künste im Wechselspiel / hrsg. von Anita Czeglédy, József Fülöp, Szilvia Ritz. - Budapest : Gáspár-Károli-Univ. der Reformierten Kirche : L'Harmattan, 2012. - 223 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Sammelband, ISSN 2062-9850)
ISBN 978-963-236-590-9 fűzött : 15 EUR
német irodalom története
830(091)
[AN 3445450]
MARC

ANSEL
UTF-81099 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Mosaics : essays on literature in English : [in memory of Prof. Dr. István Géher] / Balázs Kántás ; [publ. by NAP Foundation]. - Dunaharaszti : NAP Found., 2012. - 50 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7050-88-6 fűzött : 800,- Ft
Poe, Edgar Allan (1809-1849). The raven
Yeats, William Butler (1865-1939)
Celan, Paul (1920-1970)
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - Franciaország - író - 19. század - 20. század - emlékkönyv - műelemzés
820(092)Yeats,_W._B. *** 820(73)(092)Poe,_E._A. *** 830(44)(092)Celan,_P. *** 82.01
[AN 3442480]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   A nyelvrács áttörése : tanulmányok Paul Celan költészetéről / Kántás Balázs. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 50 p. ; 21 cm. - (Irodalomtudományi füzetek, ISSN 2061-7712 ; 4.)
Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 978-963-7050-85-5 fűzött : 750,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P. *** 82.01
[AN 3442471]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2013.
Montágh Imre (1931-1986)
   Tiszta beszéd / Montágh Imre. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 195 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-346-988-0 fűzött : 2300,- Ft
beszédművelés - példatár
82.085(076) *** 809.451.1-06(076)
[AN 3446431]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2013.
   Róka koma : in memoriam Hornyik Miklós / [szerk. Domonkos László és Kemény András]. - [Budapest] : Unicus Műhely, 2013. - 183 p. ; 19 cm
Számozott példány: 30
ISBN 978-615-5084-09-6 fűzött : 1890,- Ft
Hornyik Miklós (1944-2012)
Vajdaság - irodalomtörténész - szerkesztő - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
82.01(497.13)(092)Hornyik_M.
[AN 3444779]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2013.
Tomalin, Claire (1933-)
Charles Dickens (magyar)
   Charles Dickens élete / Claire Tomalin ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2012. - 625 p., XV t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 595-[599].
ISBN 978-963-07-9483-1 kötött : 4300,- Ft
Dickens, Charles (1812-1870)
Nagy-Britannia - író - 19. század - életrajz
820(092)Dickens,_Ch.
[AN 3444438]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1104 /2013.
Bertha Zoltán (1955-)
   "Székely Homérosz" : tanulmányok Tamási Áronról / Bertha Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2012. - 229 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-568-9 fűzött : 2500,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század
894.511(498)(092)Tamási_Á.
[AN 3444731]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2013.
   Kétszáz éve született Garay János a reformkor ünnepelt költője / [szerk. Lovas Csilla]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., cop. 2012. - 19 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Szekszárdi füzetek, ISSN 1789-8927 ; 5.)
ISBN 978-963-7209-36-9 fűzött
Garay János (1812-1853)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Garay_J.
[AN 3442543]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2013.
Laczkó András (1943-)
   A feledékenység ellen / Laczkó András ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 107 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-7050-86-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 3442429]
MARC

ANSEL
UTF-81107 /2013.
Pap Gábor (1939-)
   János vitéz és a nagy titok / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2012. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
Bibliogr.: p. 263-268.
ISBN 978-963-89400-1-8 kötött
Petőfi Sándor (1823-1849). János vitéz
Magyarország - író - ezoterika - magyar irodalom - 19. század - verses epika
894.511(092)Petőfi_S. *** 133.25 *** 894.511-13
[AN 3444619]
MARC

ANSEL
UTF-81108 /2013.
Rónay György (1913-1978)
   Triptichon : Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László / Rónay György. - [Budapest] : Kairosz, 2012. - 252 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-552-8 fűzött : 3000,- Ft
Harsányi Lajos (1883-1959)
Sík Sándor (1889-1963)
Mécs László (1895-1978)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Sík_S. *** 894.511(092)Mécs_L. *** 894.511(092)Harsányi_L.
[AN 3444568]
MARC

ANSEL
UTF-81109 /2013.
Szász László (1950-)
   Az identitás elvesztése : tanulmányok, esszék / Szász László. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2012. - 208 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-95-9 fűzött : 3500,- Ft
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(498)(091)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3442483]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2013.
Vasy Géza (1942-)
   Töredék és egész : tanulmányok, esszék / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2012. - 246 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9530-91-1 * fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9593-91-1)
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200"
[AN 3442472]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1111 /2013.
Ahern, Cecelia (1981-)
The time of my life (magyar)
   Nyomomban az életem / Cecelia Ahern ; [ford. Szili Orsolya]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 470 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-226-2 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3442184]
MARC

ANSEL
UTF-81112 /2013.
Alward, Donna
Hired: the Italian's bride (magyar)
   Piknik a hegyen / Donna Alward ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 512.)
ISBN 978-963-538-483-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(71)=945.11
[AN 3442348]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2013.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 231, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-445-101-3 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3447092]
MARC

ANSEL
UTF-81114 /2013.
Anderson, Caroline
The rebel of Penhally Bay (magyar)
   Örök hűség / Caroline Anderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 452.)
ISBN 978-963-538-473-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3442255]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2013.
Anderson, Catherine (1947-)
Here to stay (magyar)
   Út a boldogsághoz / Catherine Anderson ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, [2012]. - 387 p. ; 20 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-441-0 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3443157]
MARC

ANSEL
UTF-81116 /2013.
Babendererde, Antje (1963-)
Indigosommer (magyar)
   Indigó nyár / Antje Babendererde ; [... ford. Tátrai Zsuzsa]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - 399 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-22-6 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3442312]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2013.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Century 2 : la stella di pietra (magyar)
   Century : a kőcsillag / Pierdomenico Baccalario ; Iacopo Bruno illusztrációival ; [... ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - 343, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-33-2 kötött : 3600,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3442280]
MARC

ANSEL
UTF-81118 /2013.
Bester, Alfred (1913-1987)
The stars my destination (magyar)
   Tigris! Tigris! / Alfred Bester. - 2. jav. kiad. - Budapest : Delta Vision, 2012. - 295, [2] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2063-7284 ; 3.)
Ford. Nemes István
ISBN 978-615-5161-83-4 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3447705]
MARC

ANSEL
UTF-81119 /2013.
Blake, Kendare
Girl of nightmares (magyar)
   A rémálmok lánya / Kendare Blake ; [ford. Bíró Júlia]. - [Budapest] : Két Hold Kv., 2012. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-80-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3442960]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2013.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Villette (magyar)
   Villette / Charlotte Brontë ; [ford. Róna Ilona]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 491 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-145-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3445832]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2013.
Brown, Pam
I [love] Mum (magyar)
   Szeretlek, anya! : Helen Exley ajándékkönyv / [szöveg Pam Brown]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [240] p. : ill., színes ; 6 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn. - Az eredeti címben a "love" kifejezés szimbólummal jelölve. - keretcím: Forever friends. - Tokban
ISBN 978-963-357-008-1 kötött
ausztrál irodalom - anya - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény - miniatűr dokumentum
820-84(94)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84) *** 099.1
[AN 3442810]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2013.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
Mazeppa (magyar)
   Mazeppa [elektronikus dok.] / Lord Byron ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 246 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106934. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-54-9
angol irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
820-13=945.11
[AN 3446680]
MARC

ANSEL
UTF-81123 /2013.
Cherbuliez, Victor (1829-1899)
Holdenis Meta (magyar)
   Holdenis Meta [elektronikus dok.] : regény / írta Victor Cherbuliez ; ford. Ambrus Zoltán. - Szöveg (pdf : 802 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106923. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-08-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3446556]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2013.
Cline, Ernest
Ready player one (magyar)
   Ready player one / Ernest Cline ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 504 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5272-01-1 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3442112]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2013.
Colin, Fabrice (1972-)
Les vampires de Londres (magyar)
   London vámpírjai / Fabrice Colin ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 264, [3] p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X). (A különös Wilcox lányok ; 1.)
ISBN 978-963-245-392-7 fűzött : 2499,- Ft
francia irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3443152]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2013.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The Deerslayer (magyar)
   Vadölő [elektronikus dok.] / írta James Fenimore Cooper ; ford. és átd. Mikes Lajos. - Szöveg (pdf : 602 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106932. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-56-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3446651]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2013.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The pioneers (magyar)
   Bőrharisnya [elektronikus dok.] / írta James Fenimore Cooper ; átd. Gaál Mózes. - Szöveg (pdf : 646 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106931. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-58-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3446635]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2013.
Cordy, Michael (1962-)
The colour of death (magyar)
   A halál árnyalatai / Michael Cordy ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-230-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3442143]
MARC

ANSEL
UTF-81129 /2013.
Di Fulvio, Luca (1957-)
La gang dei sogni (magyar)
   Álmok bandája / Luca Di Fulvio ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, 2012. - 591 p. ; 22 cm. - (History válogatás, ISSN 2063-7314)
ISBN 978-963-261-208-9 kötött : 3999,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3445974]
MARC

ANSEL
UTF-81130 /2013.
Drakulić, Slavenka (1949-)
Frida ili O boli (magyar)
   Frida, avagy A fájdalomról / Slavenka Dakulić ; ford. Gállos Orsolya. - Budapest : Libri, 2012. - 151 p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-310-137-7 fűzött : 1990,- Ft
Kahlo, Frida (1907-1954)
horvát irodalom - életrajzi regény
886.2-312.6=945.11
[AN 3446084]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2013.
Dumas, Alexandre (1824-1895)
La dame aux camélias (magyar)
   A kaméliás hölgy [elektronikus dok.] : regény / írta Alexandre Dumas ; ford. Csergő Hugó. - Szöveg (pdf : 862 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106921. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-12-9
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3446545]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2013.
Dumas, Alexandre (1824-1895)
La tulipe noire (magyar)
   A fekete tulipán [elektronikus dok.] : regény / írta Alexandre Dumas ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (pdf : 972 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106922. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-14-3
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3446552]
MARC

ANSEL
UTF-81133 /2013.
Fielding, Joy
Now you see her (magyar)
   Örökölt végzet / Joy Fielding ; [ford. Résch Éva]. Az őrző / Robert Crais ; [ford. Kovács Attila]. Versenyfutás az idővel / Stella Rimington ; [ford. Szabó Olimpia]. Próba szerencse / Jill Mansell ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Now you see her. The sentry. Rip tide. Take a chance on me
ISBN 978-963-289-222-1 kötött
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény - kalandregény
820-31(71)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-311.3=945.11
[AN 3444937]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2013.
Flanagan, John
The burning bridge (magyar)
   A lángoló híd / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 278 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 2.)
ISBN 978-963-245-487-0 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(94)(02.053.2)=945.11
[AN 3443149]
MARC

ANSEL
UTF-81135 /2013.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Bouvard et Pécuchet (magyar)
   Bouvard és Pécuchet [elektronikus dok.] : regény / írta Gustave Flaubert ; ford. Tóth Árpád. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106920. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-72-4
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3446540]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2013.
Gordon, Howard (1961-)
Gideon's war (magyar)
   A halál 48 órája / Howard Gordon ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-005-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3443315]
MARC

ANSEL
UTF-81137 /2013.
Grant, Mira
Feed (magyar)
   Feed : etetés / Mira Grant ; [ford. Antoni Rita]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-172-7 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3445988]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2013.
Green, Abby
Mistress to the merciless millionaire (magyar)
   Kegyetlen szerető / Abby Green ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 522.)
ISBN 978-963-538-481-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3442287]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2013.
Green, Crystal
Mummy and the millionaire (magyar)
   Szappanopera / Crystal Green ; [... ford. Kiss Gábor]. Csók a hóban / Marie Ferrarella ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 261-262.)
Egys. cím: Mummy and the millionaire ; Falling for the MD
ISBN 978-963-538-472-3 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3442256]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2013.
Grylls, Bear (1974-)
Mud, sweat and tears (magyar)
   Tűzön-vízen át! : életem története / Bear Grylls ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2012. - 367 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-24-5 fűzött : 3490,- Ft
Grylls, Bear (1974-)
természetjárás - kalandor - angol irodalom - 20. század - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 796.5(100)(0:82-94) *** 910.4(100)(0:82-94)
[AN 3443320]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2013.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Swallowing darkness (magyar)
   Elnyel a sötétség / Laurell K. Hamilton ; [ford. Hodász Eszter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-96-5 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3442108]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2013.
Hand, Cynthia (1978-)
Hallowed (magyar)
   Angyalfény / Cynthia Hand ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, 2012. - 431 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-203-4 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3445965]
MARC

ANSEL
UTF-81143 /2013.
Haynes, Elizabeth
Into the darkest corner (magyar)
   A lélek legsötétje / Elizabeth Haynes ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 407 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-043-2 fűzött
angol irodalom - partnerbántalmazás - regény
820-31=945.11 *** 343.54(0:82-31)
[AN 3443316]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2013.
Hoffman, Alice (1952-)
The dovekeepers (magyar)
   Galambok őrizői / Alice Hoffman ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, 2012. - 535 p. ; 22 cm. - (History válogatás, ISSN 2063-7314)
ISBN 978-963-261-206-5 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3445979]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2013.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Vita nuova (magyar)
   Vita nuova [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; előadja Bánsági Ildikó. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2012. - 1 CD (12 h 2 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Körtvélyessy Klára. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-13-4 : 4990,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3443898]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2013.
Hunter, Kelly
Red-hot renegade (magyar)
   Védj meg és ölelj! / Kelly Hunter ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 521.)
ISBN 978-963-538-480-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3442274]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2013.
Jacobsen, Roy (1954-)
Vidunderbarn (magyar)
   Szoba kiadó / Roy Jacobsen ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2012. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-394-2 kötött : 3250,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3446005]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2013.
Jakobsen, Mette (1964-)
The vanishing act (magyar)
   Minou szigete / Mette Jakobsen ; [ford. Upor László]. - Budapest : Libri, 2012. - 251 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-157-5 kötött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3444358]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2013.
   Egy kis lelkierő, minden napra / [összeáll. Nagy Alexandra]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 156, [2] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-527-3 kötött : 1850,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3444317]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2013.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Drake kapitány, a királynő kalóza : [krimi a merész tengerészek korából]. - 2. kiad. - 2012. - 157 p.
ISBN 978-963-244-214-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3446296] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A jósda rejtélye : [krimi az ókori Görögországból]. - 2. kiad. - 2012. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3446780] MARC

ANSEL
UTF-81151 /2013.
Livingston, Armstrong
Magic for murder (magyar)
   A fekete üveggömb / Armstrong Livingston ; [ford. György András]. - [Onga] : Detektív K., [2012]. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5268-01-4 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3444836]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2013.
Makine, Andreï (1957-)
Le livre des brèves amours éternelles (magyar)
   Örök szerelmek könyve / Andreï Makine ; [ford. Szoboszlai Margit]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 153, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-91-9 fűzött : 2950,- Ft
francia irodalom - elbeszélés
840-32=945.11
[AN 3442493]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2013.
Marías, Javier (1951-)
Los enamoramientos (magyar)
   Beleszerelmesedések / Javier Marías ; [ford. Mester Yvonne]. - Budapest : Libri, 2012. - 406, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-146-9 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3443159]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2013.
Mazetti, Katarina (1944-)
Familjegraven (magyar)
   Családi sírbolt / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2012. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-993-1 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3445963]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2013.
McCarthy, Cormac (1933-)
The crossing (magyar)
   Átkelés : Határvidék-trilógia második rész / Cormac McCarthy ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Magvető, 2012. - 533 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3004-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3445953]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2013.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012, cop. 2008. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-27-4 kötött : 3480,- Ft : 13,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3447669]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2013.
Ness, Patrick (1971-)
A monster calls (magyar)
   Szólít a szörny / írta Patrick Ness ; Siobhan Dowd ... nyomán ; ill. Jim Kay ; m. szöveg Szabó T. Anna. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2012. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88839-9-5 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3445585]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2013.
Paretsky, Sara (1947-)
Indemnity only (magyar)
   Kártalanítás / Sara Paretsky ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2012. - 327 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9498-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3443090]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2013.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
The masque of the red death (magyar)
   A vörös halál álarca [elektronikus dok.] : novellák / írta Edgar Allan Poe. - Szöveg (pdf : 891 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106912. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-38-0
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3446504]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2013.
Potter, Beatrix (1866-1943)
The tale of two bad mice (magyar)
   A két rossz kisegér kalandjai / írta és ill. Beatrix Potter ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, [2012]. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-643-451-9 kötött : 1500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3444208]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2013.
Proust, Marcel (1871-1922)
À la recherche du temps perdu (magyar)
   Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust. - Budapest : Atlantisz, 2001-. - 21 cm. - (Veszedelmes viszonyok, ISSN 0866-0360)
Regényciklus. - A leírás a 4. köt. alapján kész.
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 950294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], A fogoly lány / [ford. Jancsó Júlia] ; [a jegyzeteket összeáll. és az utószót írta Karafiáth Judit]. - 2. jav. kiad. - 2012. - 505 p.
ISBN 978-963-9777-21-7 kötött : 3995,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3446289] MARC

ANSEL
UTF-81162 /2013.
Raymer, Beth (1976-)
Lay the favorite (magyar)
   Lady Vegas : egy dögös csaj a szerencsejáték férfias világában / Beth Raymer ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Athenaeum, 2012. - 325 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-204-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3444047]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2013.
Roberts, Alison (1956-)
Hot-shot surgeon, Cinderella bride (magyar)
   Mesés szerelem / Alison Roberts ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 453.)
ISBN 978-963-538-474-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3442249]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2013.
Ryan, Amy Kathleen
Glow (magyar)
   Ragyogás / Amy Kathleen Ryan ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, 2012. - 349 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-209-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3445959]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2013.
Šarotar, Dušan (1968-)
Biljard v Dobrayu (magyar)
   Biliárd a Dobray szállóban : regény / Dušan Šarotar ; [ford. Gállos Orsolya]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2012. - 165, [2] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-64-1 kötött : 2000,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3442749]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2013.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Pluk van de Petteflet (magyar)
   Titi a toronyház tetején / Annie M. G. Schmidt ; ill. Fiep Westendorp ; [ford. Czibere Mária ...]. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5023-99-6 kötött : 2790,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - meseregény
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3445759]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Három dráma / Shakespeare ; Nádasdy Ádám fordításai. - Budapest : Magvető, 2012. - 471 p. ; 19 cm
Tart.: HamletÞ; Szentivánéji álomÞ; Lear király. - Egys. cím: King Lear ; Hamlet ; A midsummer night's dream
ISBN 978-963-14-3054-7 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3444478]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
A midsummer night's dream (magyar)
   Szentivánéji álom [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Arany János. - Szöveg (pdf : 314 KB) (epub : 109 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106910. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-36-2 (pdf)
ISBN 978-615-5295-37-9 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3446493]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Öt dráma / William Shakespeare ; [ford. Arany János et al.]. - Budapest : Európa, 2012. - 515, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Romeo és JúliaÞ; Julius CaesarÞ; Hamlet, dán királyfiÞ; Szentivánéji álomÞ; Vízkereszt vagy Amit akartok. - Egys. cím: Romeo and Juliet ; Hamlet, prince of Denmark ; A midsummer night's dream ; Twelfth-night, or What you will ; Julius Caesar
ISBN 978-963-07-9541-8 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3447704]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Sonnets (magyar)
   Szonettek [elektronikus dok.] / William Shakespeare ; ford. Szász Károly és Győry Vilmos. - Szöveg (pdf : 477 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106911. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-30-8
angol irodalom - szonett - elektronikus dokumentum
820-193.3=945.11
[AN 3446500]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The winter's tale (magyar)
   Téli rege [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 405 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106909. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-32-2
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3446488]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2013.
Shan, Darren (1972-)
The thin executioner (magyar)
   A vézna hóhér / Darren Shan ; [ford. Rippel Károly]. - Budapest : Móra, 2012. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9340-4 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3442961]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2013.
Simmons, Dan (1948-)
Hyperion (magyar)
   Hyperion / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 537 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-91-5 fűzött : 3280,- Ft : 12,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3447673]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2013.
Simon, Neil (1927-)
The sunshine boys (magyar)
   A napsugár fiúk / Neil Simon ; ford. Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2012. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Ungvári Tamás színműfordításai)
ISBN 978-963-244-397-3 kötött : 1950,- Ft
amerikai angol irodalom - dráma
820-2(73)=945.11
[AN 3445992]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2013.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Oidipoys epi Kolōnō (magyar)
   Oedipus Kolonosban [elektronikus dok.] : tragédia / írta Szophoklész ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 283 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106904. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-32-7
ókori görög irodalom - tragédia - elektronikus dokumentum
875-21=945.11
[AN 3446430]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2013.
Sofoklīs (Kr. e. 496?-Kr. e. 406?)
Oidipoys tyrannos (magyar)
   Oedipus király [elektronikus dok.] : tragédia / írta Szophoklész ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 350 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106906. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-38-4
ókori görög irodalom - tragédia - elektronikus dokumentum
875-21=945.11
[AN 3446478]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2013.
Stilton, Tea
Principessa del deserto (magyar)
   A sivatag hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 270, [9] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 3.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-025-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3444057]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2013.
Strachey, Giles Lytton (1880-1932)
   Elizabeth and Essex [elektronikus dok.] : a tragic history / Giles Lytton Strachey. - Szöveg (prc : 249 KB). - Pécs : Kindle-varázs, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106863. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-5187-9
Erzsébet (Anglia: királynő), I. (1533-1603)
Essex, Robert Devereux (1565-1601), Lord of
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-312.6
[AN 3445323]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2013.
Sulzer, Alain Claude (1953-)
Zur falschen Zeit (magyar)
   Rosszkor születni : rossz időben rosszat szeretni / Alain Claude Sulzer ; [ford. Farkas Tünde]. - Budapest : Mérték K., 2012. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5113-57-4 kötött
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3443314]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2013.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Guliver utazása Lilliputban [elektronikus dok.] : regény / írta Jonathan Swift ; ford. Karinthy Frigyes. - Szöveg (pdf : 375 KB) (epub : 143 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106907. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-40-9 (pdf)
ISBN 978-615-5295-41-6 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3446480]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2013.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver kalandos utazásai [elektronikus dok.] : regény / írta Jonathan Swift ; ford. Vajdafy Ernő. - Szöveg (pdf : 679 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106908. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-38-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3446485]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2013.
Szczygieł, Mariusz (1966-)
Zrób sobie raj (magyar)
   Teremts magadnak édenkertet! / Mariusz Szczygieł ; [ford. Mihályi Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2012. - 316, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9478-7 fűzött : 2900,- Ft
lengyel irodalom - riport - esszé
884-4=945.11 *** 882-92=945.11
[AN 3440032]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2013.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
History of Samuel Titmarsh and the great Hoggarty diamond (magyar)
   Titmarsh Sámuel históriája [elektronikus dok.] : regény / írta William Makepeace Thackeray ; ford. ifj. Szinnyei József. - Szöveg (pdf : 611 KB) (epub : 195 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106902. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-46-1 (pdf)
ISBN 978-615-5295-47-8 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3446409]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2013.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Járjatok világosságban : elbeszélések / Lev Tolsztoj ; [vál. és a szöveget gond. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-399-5 kötött : 1800,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11 *** 882-31=945.11
[AN 3444195]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2013.
   Tranzit : kortárs horvát drámák antológiája / [vál. és a bevezető tanulmányt írta Ivan Trojan] ; [közread. a] Jelenkor Alapítvány. - Pécs : Jelenkor Alapítvány, 2012. - 323 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88527-2-4 fűzött
horvát irodalom - dráma - antológia
886.2-2(082)=945.11
[AN 3442963]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2013.
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883)
Petuškov (magyar)
   Pjetuskov [elektronikus dok.] : elbeszélés / írta Ivan Turgenyev ; ford. Ambrozovics Dezső. - Szöveg (pdf : 246 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106872. - Működési követelmények: Adobe Reader
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3445397]
MARC

ANSEL
UTF-81187 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor] ; Kass János rajz. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-131-0 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3446437]
MARC

ANSEL
UTF-81188 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The mysterious stranger (magyar)
   A titokzatos idegen [elektronikus dok.] / írta Mark Twain ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (pdf : 539 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106871. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-84-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3445395]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Jékely Zoltán]. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 192, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-726-8 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3446273]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2013.
Ugrešić, Dubravka (1949-)
Baba Jaga je snijela jaje (magyar)
   Banya tanya / Dubravka Ugrešić ; ford. Radics Viktória. - Budapest : Libri, 2012. - 324 p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-310-119-3 fűzött : 2990,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3445991]
MARC

ANSEL
UTF-81191 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Bourses de voyage (magyar)
   Az Antillák világa [elektronikus dok.] / írta Verne Gyula ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 722 KB) (epub : 210 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106867. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-48-3 (pdf)
ISBN 978-615-5301-49-0 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445349]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Claudius Bombarnac (magyar)
   Bombarnac Klaudius [elektronikus dok.] : egy hírlaptudósító jegyzetkönyve : kalandregény / írta Verne Gyula ; ... ford. Huszár Imre. - Szöveg (pdf : 979 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107004. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-044-9
francia irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
840-311.3=945.11
[AN 3448540]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció [elektronikus dok.] : regény / írta Verne Gyula ; ford. Huszár Imre. - Szöveg (epub : 372 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107002. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-71-6
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3448532]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Un drame en Livonie (magyar)
   Véres dráma Livóniában [elektronikus dok.] : regény / írta Verne Gyula ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 252 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-96-9
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3448425]
MARC

ANSEL
UTF-81195 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Les frères Kip (magyar)
   A két Kip testvér [elektronikus dok.] : regény / írta Verne Gyula ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 671 KB) (epub : 197 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106868. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-98-0 (pdf)
ISBN 978-615-5295-99-7 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445353]
MARC

ANSEL
UTF-81196 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin (magyar)
   A czetvadászok [elektronikus dok.] / írta Verne Gyula ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 508 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106869. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-92-8
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445357]
MARC

ANSEL
UTF-81197 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
   Kamp Ole sorsjegye [elektronikus dok.] : regény / írta Verne Gyula ; ford. Kövér Ilma. - Szöveg (pdf : 566 KB) (epub : 221 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106895. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-49-6 (epub)
ISBN 978-615-5312-48-9 (pdf)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445629]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
La maison à vapeur (magyar)
   A gőzház [elektronikus dok.] : ifjúsági regény / írta Verne Gyula ; ford. Szász Károly. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Az acél elefánt" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107020. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-040-1
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3448781]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Le rayon vert (magyar)
   A zöld sugár [elektronikus dok.] : regény / írta Verne Gyula ; ford. Zempléni P. Gyula. - Szöveg (epub : 256 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107003. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-94-5
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3448535]
MARC

ANSEL
UTF-81200 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Second patrie (magyar)
   Az új hazában [elektronikus dok.] : regény / írta Jules Verne ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 731 KB) (epub : 257 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106866. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-36-5 (pdf)
ISBN 978-615-5306-37-2 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445346]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Le superbe Orénoque (magyar)
   Az Orinocon fölfelé [elektronikus dok.] : regény / írta Verne Gyula ; ford. Gaál Mózes. - Szöveg (pdf : 813 KB) (epub : 233 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106896. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-46-5 (pdf)
ISBN 978-615-5312-47-2 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445638]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Le village aérien (magyar)
   Város a levegőben [elektronikus dok.] / írta Verne Gyula ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 221 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Falu a levegőben" és "A majmok birodalma" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107001. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-97-3
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3448430]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Une ville flottante (magyar)
   Az úszó város [elektronikus dok.] / írta Verne Gyula ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (pdf : 525 KB) (epub : 218 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106865. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-95-9 (epub)
ISBN 978-615-5295-94-2 (pdf)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3445341]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2013.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
A man without a country (magyar)
   A hazátlan ember / Kurt Vonnegut ; [ford. Békési József]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2012. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-171-1 kötött : 2480,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3446249]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2013.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - 285, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-17-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3443160]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2013.
Ward, J. R.
Lover eternal (magyar)
   Síron túli szerető : Fekete Tőr Testvériség 2. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009 [!2012]. - 567 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-151-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3447686]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2013.
Ward, J. R.
Lover unbound (magyar)
   Feloldozott szerető : Fekete Tőr Testvériség 5. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009 [!2012]. - 782 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-258-4 fűzött : 3999, - Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3447674]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2013.
West, Annie
Forgotten mistress, secret love-child (magyar)
   A csókod íze / Annie West ; [... ford. Szabó Júlia]. Görög sors, görög szerelem / Lucy Gordon ; [... ford. Scheer Emília]. Keserű ébredés / Sara Craven ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 53.)
Egys. cím: Forgotten mistress, secret love-child. Ruthless awakening. The Greek tycoon's Achilles heel
ISBN 978-963-538-475-4 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,5 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3442325]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The ballad of Reading gaol (magyar)
   A readingi fegyház balladája [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Tóth Árpád. - Szöveg (epub : 69 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-92-1
angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14=945.11
[AN 3447384]
MARC

ANSEL
UTF-81210 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The duchess of Padua (magyar)
   A páduai hercegnő [elektronikus dok.] : XVI. századbeli tragédia / írta Oscar Wilde ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 122 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-45-7
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3448412]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
A Florentine tragedy (magyar)
   Firenzei tragédia [elektronikus dok.] ; A szent parázna : színdarabok / írta Oscar Wilde ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 81 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Egys. cím: A Florentine tragedy ; La sainte cuortisane. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-42-6
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3447370]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The importance of being Earnest (magyar)
   Bunbury [elektronikus dok.] : köznapi komédia három felvonásban komoly emberek számára / írta Oscar Wilde ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 106 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-90-7
angol irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3447378]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe [elektronikus dok.] : regény / írta Oscar Wilde ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 275 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-40-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3447374]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   Salome [elektronikus dok.] : színmű egy részben / írta Oscar Wilde ; ford. Szini Gyula. - Szöveg (epub : 79 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-48-8
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3447365]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   Versek [elektronikus dok.] / szerezte Oscar Wilde ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (epub : 87 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-46-4
angol irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14=945.11
[AN 3447356]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2013.
Wolff, Isabel
A vintage affair (magyar)
   Mesés ruhák kalandjai : egy vintage bolt körül / Isabel Wolff. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 432 p. ; 20 cm
Ford. Sánta Orsolya
ISBN 978-963-341-030-1 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3444219]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2013.
Wood, Sara
Amber's wedding (magyar)
   Örökösnő kerestetik / Sara Wood ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 511.)
ISBN 978-963-538-482-2 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3442341]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2013.
Yalom, Irvin D. (1931-)
I'm calling the police (magyar)
   Szólok a rendőrnek / Irvin D. Yalom, Robert L. Brent ; [ford. Széky János]. - Budapest : Park Kvk., cop. 2012. - 54 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-008-3 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3444414]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1219 /2013.
Ábrahám Ernő, P. (1882-1945)
   A csudaszarvas / P. Ábrahám Ernő ; Jaschik Álmos képeivel és könyvdíszeivel. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 273 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 4.)
keretcím: Magyar mesék
ISBN 978-615-5269-03-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 3443675]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2013.
Ágh István (1938-)
   Kidöntött fáink suttogása ; Egymás mellett ; Virágárok : életrajzi regény / Ágh István. - 2. kiad. - Budapest : Nap K., 2012. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9658-40-0 kötött : 2800,- Ft
Ágh István (1938-)
Iszkáz - Magyarország - magyar irodalom - irodalmi élet - szociográfia - 20. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(091)"19"(0:82-94) *** 308(439-2Iszkáz)
[AN 3446462]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2013.
AgiVega, Lilian H.
   A Bermudák királynője : Második Atlantisz III. / Lilian H. AgiVega. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 568, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-85-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3442465]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2013.
Almásy István (1939-)
   Az emberi szél : és egyéb társadalmi büdösségek / írta Almásy István. - Szeged : [Almásy I.], 2012. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5249-4 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3445322]
MARC

ANSEL
UTF-81223 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   Solus eris és más elbeszélések [elektronikus dok.] / írta Ambrus Zoltán. - Szöveg (pdf : 891 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106942. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-52-6
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3446746]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   A tóparti gyilkosság [elektronikus dok.] : regény / írta Ambrus Zoltán. - Szöveg (pdf : 482 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106943. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-00-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446751]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2013.
Átányi László (1938-)
   Farágó gorillák az esőerdőben / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2012. - 111 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3444562]
MARC

ANSEL
UTF-81226 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa [elektronikus dok.] : regény / írta Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 656 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106941. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-54-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446742]
MARC

ANSEL
UTF-81227 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Timár Virgil fia [elektronikus dok.] : kisregény / írta Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 548 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106940. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-56-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446735]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2013.
Bächer Iván (1957-)
   Kurgast / Bächer Iván. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 130, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-96-4 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442491]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2013.
Bakos Pál (1956-)
   A kitagadó megye : versek és írások / Bakos Pál ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 76 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-90-9 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442432]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   A szitakötők szigetén / Bálint Ágnes ; Pásztohy Panka graf. - Budapest : Holnap, 2012. - 49, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-057-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3446302]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2013.
Bálint Ákos
   Édes álmom az igazság / Bálint Ákos ; [közread. a] Magyar Ügyvédi Kamara. - [Budapest] : M. Ügyvédi Kamara, 2012. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4070-5 űzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3444595]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2013.
Balogh Sándor (1993-)
   Élet butik : versek / Balogh Sándor ; [... ill. Gafouroglou Denisz Zsanett] ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2012. - 52, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88083-6-3 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3443618]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2013.
Bartha András
   E-mail versek : teljes élet / Bartha András. - [Budapest] : Nyolcvannyolc Kft., cop. 2012. - 528 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5034-6 fűzött : 2288,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3444625]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2013.
Bencsik Orsolya (1985-)
   Akció van! : kisprózák / Bencsik Orsolya ; [ill. Emil Kadirić]. - Újvidék : Forum ; Budapest : JAK, 2012. - 98 p. : ill., színes ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 172.)
ISBN 978-86-323-0836-7
ISBN 978-615-5070-17-4 fűzött : 2000,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(497.11)
[AN 3416971]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Édes anyaföldem! [elektronikus dok.] : egy nép s egy ember története / írta Benedek Elek. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106939. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-58-8
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3446733]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2013.
Bernát János
   Lesotho aranya / Bernát János, Balogh Sándor. - [Pécs] : Publikon, cop. 2012. - 120 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5001-37-6 fűzött : 1850,- Ft
Lesotho - magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6 *** 968.61(0:82-31)
[AN 3442739]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2013.
Bernáth Józsefné
   Verses ABC / írta Bernáth Józsefné. - Debrecen : Cahs Kvk., cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-63-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3443344]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2013.
Bertalan S. Tibor
   Sándor a fergetegben / Bertalan S. Tibor. - [Budapest] : [Bertalan S. T.], cop. 2012. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5143-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442430]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2013.
Bertók László (1935-)
   A hetedik boríték : versek / Bertók László. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2012. - 85, [2] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277). (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9893-71-9 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442531]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2013.
Biró József
   Régen-volt jelen : egy bányász életút versekben / Biró József. - Pécs : Biró J., 2012. - 84, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5157-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442743]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2013.
Bódi Péter
   Szétírt falak / Bódi Péter. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2012. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9378-95-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442487]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2013.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Budapest : Holnap, 2012. - 126, [4] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-015-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3446418]
MARC

ANSEL
UTF-81243 /2013.
Bognár Péter (1982-)
   Bulvár / Bognár Péter. - Budapest : Magvető, 2012. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2855-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3444329]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Két szőke asszony [elektronikus dok.] / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 435 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106937. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-60-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446696]
MARC

ANSEL
UTF-81245 /2013.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Rembrandt [elektronikus dok.] : egy arckép fényben és árnyban / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 686 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106936. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-52-5
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446688]
MARC

ANSEL
UTF-81246 /2013.
Csáth Géza (1887-1919)
   Napló, 1912-1913 [elektronikus dok.] / írta Csáth Géza. - Szöveg (pdf : 515 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106929. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-10-5
magyar irodalom - napló - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3446622]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2013.
Csiky Gergely (1842-1891)
   Buborékok [elektronikus dok.] : vígjáték három felvonásban / írta Csiky Gergely. - Szöveg (pdf : 375 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106927. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-10-0
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3446611]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2013.
Czilczer Olga (1940-)
   Mehetünk, kedves / Czilczer Olga. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2012. - 250 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-66-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442745]
MARC

ANSEL
UTF-81249 /2013.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Aki örökké bújdosott [elektronikus dok.] : regény / írta Eötvös Károly. - Szöveg (pdf : 735 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106864. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-84-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445338]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2013.
Fáy András (1786-1864)
   Lúd és orr [elektronikus dok.] : állatmesék / írta Fáy András. - Szöveg (pdf : 500 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106926. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-64-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3446605]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2013.
Fazekas Mihály (1766-1828)
   Lúdas Matyi [elektronikus dok.] : egy eredeti magyar rege négy levonásban / írta Fazekas Mihály. - Szöveg (epub : 60 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-57-7
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3447029]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2013.
Fekete István (1900-1970)
   Almárium : füveskönyv / Fekete István ; [... vál., szerk. és az utószót írta Bányász István] ; [Vida Győző illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2012. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9355-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3445938]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2013.
Ferenczik Adrienne
   Napfényes Riviéra / Ferenczik Adrienne. - Budapest : Atlantic Press, 2012. - 474 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-89-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442452]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2013.
Gabányi János (1871-1934)
   Magyar várak legendái / irta Olysói Gabányi János. - Repr. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., [2012]. - 339 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1925
ISBN 978-963-277-390-2 kötött : 1800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - vár - hasonmás kiadás
894.511-343 *** 728.81(439)(0:82-34) *** 094/099.07
[AN 3444070]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Átkozott józanság [elektronikus dok.] : összegyűjtött kisregények / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 885 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Tart.: Átkozott józanságÞ; Zöld szfinkszÞ; Ki-ki a párjávalÞ; Az öreg tekintetesÞ; A kapitány. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106953. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-264-3 (mobi)
ISBN 978-963-362-263-6 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447037]
MARC

ANSEL
UTF-81256 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az a hatalmas harmadik [elektronikus dok.] : regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 518 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106919. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-68-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446537]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 555, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-677-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3446293]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Hallatlan kiváncsiság [elektronikus dok.] : novellák / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 483 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106963. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-020-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3447200]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye [elektronikus dok.] : regény / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 850 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106960. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-249-0 (mobi)
ISBN 978-963-362-248-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447186]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai [elektronikus dok.] : regény / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 1 MB) (epub : 773 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106959. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-252-0 (mobi)
ISBN 978-963-362-251-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447172]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A kürt ; A kapitány ; Vallomás / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 350 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 7.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7209-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3444272]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A kürt [elektronikus dok.] ; Szunyoghy miatyánkja : két kisregény / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 835 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106955. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-261-2 (mobi)
ISBN 978-963-362-260-5 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447165]
MARC

ANSEL
UTF-81263 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A kürt [elektronikus dok.] : regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 579 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106961. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-014-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447197]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A lámpás [elektronikus dok.] : összegyűjtött kisregények / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 1.1 MB) (epub : 831 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Tart.: Te, Berkenye!Þ; A lámpásÞ; Aggyisten, Biri!Þ; Ábel és Eszter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106957. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-255-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-254-4 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447170]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Leánynézőben [elektronikus dok.] : összegyűjtött kisregények / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 992 KB) (epub : 747 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Tart.: LeánynézőbenÞ; DávidkánéÞ; Julcsa kútjaÞ; Az a hatalmas harmadik. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106956. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-257-5 (epub)
ISBN 978-963-362-258-2 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447168]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A Pöhöly család / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 286 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 8.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7210-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3444294]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Te, Berkenye! [elektronikus dok.] : regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 576 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106918. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-70-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446535]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A zöld szfinx / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 319 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 6.)
ISBN 978-963-09-7208-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3444246]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2013.
Gere István (1949-)
   Nem beszélünk csúnyán / Gere István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2012. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-93-5 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3442467]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2013.
Gyulai Pál (1826-1909)
   Egy régi udvarház utolsó gazdája [elektronikus dok.] : regény / írta Gyulai Pál. - Szöveg (epub : 163 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-65-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446760]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2013.
Hegedűs Péter
   A Nagy Hadronütköztető : novellák / Hegedűs Péter. - Budapest : Atlantic Press, 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-77-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3442756]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2013.
Hegyi Balázs
   Kitakar a pillanat : versek 1981-től 2012-ig / Hegyi Balázs. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2012. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5070-19-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3443008]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2013.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Ponciánus császár históriája [elektronikus dok.] / írta Heltai Gáspár. - Szöveg (pdf : 590 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106917. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-74-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3446532]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2013.
Horváth László (1946-)
   Álmaimban mindig.. / Horváth László. - [Nyíregyháza] : [Horváth L.], 2012. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4629-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442459]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2013.
Jagos István Róbert (1974-)
   Félresértett szavak / Jagos István Róbert ; [az illusztrációkat kész. Nagy Erzsébet]. - [Szeged] : [Jagos I. R.], 2012. - 78 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-4946-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442449]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2013.
Jakabfi Zsolt (1981-)
   Sorscsapás : regény / Jakabfi Zsolt. - Miskolc : Z-Press, 2012. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-63-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3442502]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2013.
Jánosi Olga (1930-)
   Hullámverte emlékezet / Jánosi Olga. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2012. - 239, [2] p., [24] t. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-68-9 fűzött
Jánosi Olga (1930-)
Magyarország - magyar irodalom - színész - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 792.028(439)(092)Jánosi_O.(0:82-94)
[AN 3442735]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Gróf Benyovszky Móric életrajza / Jókai Mór. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 552 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 2.)
keretcím: Magyar hősök. - Borítócím: Benyovszky Móric életrajza
ISBN 978-615-5269-01-1 kötött : 2500,- Ft
Benyovszky Móric (1741-1786)
Magyarország - magyar irodalom - felfedező utazás - felfedező - 18. század - életrajzi regény
894.511-312.6 *** 910.4(691)(092)Benyovszky_M.(0:82-31)
[AN 3443660]
MARC

ANSEL
UTF-81279 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A janicsárok végnapjai [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 907 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106916. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-76-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446531]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kétszarvú ember [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 593 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106915. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-78-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3446529]
MARC

ANSEL
UTF-81281 /2013.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Kaffka Margit összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 726 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106914. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-80-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3446528]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2013.
Kányádi Sándor (1929-)
   Világlátott egérke / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 90 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-979-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3446428]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2013.
Kemény István (1961-)
   A királynál : versek / Kemény István. - Budapest : Magvető, 2012. - 67, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3063-9 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3444334]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2013.
Keneth, Eva
   A szél dala / Eva Keneth. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2012]. - 437, [2] p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 435-437.
ISBN 978-963-696-530-3 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3444182]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2013.
Kis Erzsébet (1977-)
   Mimi és a tündérek / írta és rajz. Kis Erzsébet. - [Cegléd] : Kis E., cop. 2012. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5097-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3442490]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2013.
Kőpataki Katalin
   Adnia és a delfinek : mese a tengerek angyalaival / [írta Kőpataki Katalin] ; [ill. Baran György]. - [Budapest] : IAT K., 2012. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4902-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3443921]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2013.
Kormos István (1923-1977)
   Ejhaj, csibekas! : verses mesék / Kormos István ; [Réber László rajz.]. - Budapest : Osiris, 2012. - 87, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-276-234-0 kötött : 2180,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3446682]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2013.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Egy leány a sok közül és más novellák / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2012. - 259, [2] p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 7.)
ISBN 978-963-298-090-4 fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-298-070-6)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3442082]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2013.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Ulrik inas : regény : és más történelmi témájú elbeszélések / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2012. - 345, [3] p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 8.)
ISBN 978-963-298-089-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3442081]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2013.
Kovács Ágnes
   Enteriőr : versek / Kovács Ágnes. - Szeged : [Jagos I. R.], 2012. - 64 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-4669-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442501]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2013.
Kovács Gabriella
   Leányom, életem / Kovács Gabriella. - [Budapest] : Kovács G., cop. 2012. - 141 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4995-1 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3442469]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Bukfenc [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (prc : 670 KB). - Pécs : Kindle-varázs K., 2012. - (Klasszikusok a fedélzeten)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106862. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-5074-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445310]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Gasztrohangulatok / Krúdy Gyula. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 186, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-77-3 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gasztronómia - válogatott művek
894.511-821 *** 641.5(0:82-821)
[AN 3442200]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2013.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-354-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3444593]
MARC

ANSEL
UTF-81295 /2013.
Lakatos Ingrid
   Végtelen utazás / Lakatos Ingrid. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 208 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-62-4 fűzött
magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.100(0:82-94)
[AN 3442507]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2013.
Machovich Raymund (1936-)
   A halál és az élet dalai : [négy kisregény] / Machovich Raymund. - Budapest : Accordia, 2012. - 220 p. ; 18 cm
Tart.: Évezredes bolyongásÞ; VándorévekÞ; Az ikrekÞ; A fikusz
ISBN 978-615-5069-44-4 űzött : 1490.- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3444596]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2013.
Maczó János (1950-)
   Válságteli évek / Maczó János ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 198 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-84-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3442427]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2013.
Makk Attila
   Kóbor újabb kalandjai / Makk Attila. - Budapest : Kairosz, 2010-. - 19 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3204085]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2012. - 298 p.
ISBN 978-963-662-579-5 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3444910] MARC

ANSEL
UTF-81299 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Boros könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-351-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3444522]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Füves könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 254 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-350-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3444519]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   A négy évszak / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 367 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-349-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3444521]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2013.
Markó Béla (1951-)
   Festékfoltok az éjszakán : szonettek / Markó Béla. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 100, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-519-4 kötött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - szonett
894.511-193.3(498)
[AN 3442730]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2013.
Mikola Péter (1959-)
   Viszontlátás Szegszárdon : dalok Garay János verseire / Mikola Péter dallamaival. - Szekszárd : Mikola Stúdió, 2012. - 24 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4612-7 fűzött
magyar irodalom - megzenésített költemény
894.511-192
[AN 3442463]
MARC

ANSEL
UTF-81304 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Akli Miklós [elektronikus dok.] : cs. kir. udvari mulattató története : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 787 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106891. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-30-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445527]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [Reich Károly rajz.]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 213, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-898-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3446271]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Új Zrínyiász [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 771 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106890. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-28-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445512]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 647 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106977. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-72-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447275]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Betyár [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 931 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106975. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-76-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447265]
MARC

ANSEL
UTF-81309 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Hét krajcár [elektronikus dok.] ; Szegény emberek : novellák / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 386 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106973. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-78-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3447235]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az isten háta mögött [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 776 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106976. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-74-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447269]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106979. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-80-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447283]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pipacsok a tengeren [elektronikus dok.] : kisregény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 445 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106972. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-82-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447233]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rab oroszlán [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106969. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-84-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447228]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106978. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-86-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447280]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106971. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-87-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447232]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2013.
Muhi János
   Sebkönyv : egy élet keresztmetszete / Muhi János. - [Budapest] : [Muhi J.], 2012. - 121, [3] p. : ill. ; 18 cm + CD
ISBN 978-963-08-5237-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers - auditív dokumentum
894.511-14
[AN 3442204]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2013.
Nagy Károly (1909-1942)
   Angyalka rendet csinál [elektronikus dok.] / Kockás Pierre (Nagy Károly). - Szöveg (mobi : 664 KB) (epub : 547 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107024. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-519-4 (mobi)
ISBN 978-963-362-518-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3448805]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2013.
Nagy Károly (1909-1942)
   Lorre meg én [elektronikus dok.] / Kockás Pierre (Nagy Károly). - Szöveg (mobi : 661 KB) (epub : 538 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107022. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-534-7 (mobi)
ISBN 978-963-362-533-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3448794]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2013.
Nagy Károly (1909-1942)
   Az ördög cimborája [elektronikus dok.] / Kockás Pierre (Nagy Károly). - Szöveg (mobi : 679 KB) (epub : 552 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107023. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-522-4 (mobi)
ISBN 978-963-362-521-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3448801]
MARC

ANSEL
UTF-81320 /2013.
Nagypál István (1987-)
   A fiúkról / Nagypál István. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2012. - 58 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 175.)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3445113]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A gonosz hét napja / Nógrádi Gábor. - Budapest : Móra, 2012. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9336-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3442959]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2013.
Oláh Zoltán (1959-)
   Virágom, virágom : válogatott és új szerelmes versek, 1978-2010 / Oláh Zoltán ; [ill. Mészáros Apolka és Tóth Gábor]. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-305-3 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3442732]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2013.
Paget Jánosné Wesselényi Polixéna (1801-1878)
   Olaszhoni és schweizi utazás [elektronikus dok.] : útirajz / írta Wesselényi Polixénia. - Szöveg (epub : 296 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5306-39-6
Svájc - Itália - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.494 *** 908.45
[AN 3448417]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2013.
Paládi József (1942-)
   Határövezet : regény / Paládi József. - Budapest : Dunapress, 2012. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89413-2-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3444691]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2013.
Paládi József (1942-)
   Holdfogyatkozás : regény / Paládi József. - Budapest : Dunapress, 2012. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89413-1-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3444676]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2013.
Páldeák Iván József (1927-)
   Lázadás a valós valóságért! : Az ember tragédiája magyarán szólva : posztmodern misztériumjáték a valós valóságról / ... Páldeák I. József ... könyve alapján ... összeáll. Semminek Látszó. - [Budapest] : Kairosz, 2012. - 100 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-581-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3444600]
MARC

ANSEL
UTF-81327 /2013.
Papp Dániel (1868-1900)
   Utolsó szerelem és egyéb elbeszélések [elektronikus dok.] / írta Papp Dániel. - Szöveg (pdf : 350 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106913. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-36-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3446526]
MARC

ANSEL
UTF-81328 /2013.
Parker, Cynthia
   Sziklaszív / Cynthia Parker. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2008. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-95-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3447713]
MARC

ANSEL
UTF-81329 /2013.
Pataki Tamás
   Függőleges mosoly / Pataki Tamás. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2012. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5036-0 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3442509]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2013.
Paulovkin Boglárka (1973-)
   A nagy utazás / Paulovkin Boglárka. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-01-2 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3445762]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2013.
Pilizota Szandra (1976-)
   Szaké : haikuk = Nihonshu / Pilizota Szandra. - Budapest : Littera Nova, 2012. - 63 p. ; 18 cm. - (Prima verba, ISSN 1218-0904 ; 20.)
A versek címei japán nyelven is
ISBN 978-963-9643-80-2 fűzött : 1490,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3444578]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2013.
Pogány Zsuzsanna
   Mézillatú karácsony / írta és ill. Pogány Zsuzsanna ; fényképezte Kováts Lajos. - [Miskolc] : [Z-Press], cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 19x23 cm
ISBN 978-963-08-4997-5 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - karácsony - mese
894.511-34(02.053.2) *** 398.332.416(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3442441]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2013.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Álomnapló, 1961-2007 / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2012. - 164, [3] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 15.)
ISBN 978-963-676-518-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - álom - napló
894.511-94 *** 159.963.3
[AN 3442729]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2013.
Puzsér Róbert (1974-)
   Szélsőközép : a könyv a. D. 2005-2012 / szöveg Puzsér Róbert & Eötvös Gábor ; ill. & design Eötvös Gábor & Trencsényi András. - [Budapest] : Konkrét Kv. : The Sign Stúdió Kft., cop. 2012. - 155, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89662-0-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - politikai kultúra - magyarság - ezredforduló - publicisztika - gúnyirat - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096(439) *** 316.334.3(439)"200" *** 76(439)(092)Eötvös_G.
[AN 3443334]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2013.
Radnai Gáborné
   Dr. Gyilkos [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2003
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107009. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-89-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3448564]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2013.
Radnai Gáborné
   Éhség [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107005. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-93-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3448549]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2013.
Radnai Gáborné
   Életben maradni [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 11.4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107010. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-88-8
rákbetegség - gyógyvíz - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 616-006(0:82-94) *** 615.838 *** 663.64
[AN 3448568]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2013.
Radnai Gáborné
   Embólia [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2003
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107007. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-91-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3448557]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2013.
Radnai Gáborné
   Gyilkos tűk [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107006. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-92-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3448553]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2013.
Radnai Gáborné
   Az őrangyal / Mary King. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-51-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3444559]
MARC

ANSEL
UTF-81341 /2013.
Radnai Gáborné
   Téboly [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107008. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-90-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3448560]
MARC

ANSEL
UTF-81342 /2013.
Sheridan, Scarlett
   Sandy Bells : egy álomőrző legendája : az elrabolt gyermekálmok / Scarlett Sheridan. - Budapest : DS Budapest, 2012. - 622 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5112-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3445438]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2013.
Sigmond István (1936-)
   Isten is gyónni szeretne valakinek / Sigmond István. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2012. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-92-8 * fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9593-92-8)
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3442479]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2013.
Sinclair, Andrew
   A halál tánca / Andrew Sinclair. - [Budapest] : Publio, 2012. - 122 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5275-15-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3443387]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2013.
Somlay Károly (1863-1930)
   Jó szerencsét! : regény / írta Somlay Károly ; [a szöveget gond. Petró Dávid]. - Sopron : [s.n.], 2012. - 91 p. ; 15 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Sopron : Tóth A. Könyvny., 1930 körül
ISBN 978-963-08-4925-8 : fűzött
magyar irodalom - kisregény - hasonmás kiadás
894.511-31 *** 094/099.07
[AN 3444565]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2013.
Szabó Klári, H. (1973-)
   Te teremted ünneped : verses karácsonyváró öröknaptár / H. Szabó Klári. - [Eger] : [H. Szabó K.], cop. 2012. - 72 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5098-8 fűzött
magyar irodalom - karácsony - vers
894.511-14 *** 398.332.416(0:82-14)
[AN 3442436]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2013.
Szabó Tibor (1976-)
   Kamufelhő : hűtlen apák könyve / Szabó Tibor Benjámin. - Budapest : Scolar, 2012. - 146, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-401-7 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3445957]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2013.
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
   Varázskert : tanulmányok, esszék, előadások / Szentkuthy Miklós ; [... vál. Tompa Mária] ; [a szöveget gond. Sörös Erzsébet]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2012. - 273 p. : ill. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-87708-8-2 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - angol irodalom története - 20. század - esszé
894.511-4 *** 820(091) *** 894.511(091)"19"
[AN 3442984]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2013.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   Liliomfi [elektronikus dok.] : vígjáték három felvonásban / írta Szigligeti Ede. - Szöveg (pdf : 365 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106888. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-34-6
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3445498]
MARC

ANSEL
UTF-81350 /2013.
Szilágyi Borka
   Kékszem Jázmin irkája / Szilágyi Borka ; [Sárosi Eleonóra rajz.]. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5033-93-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3442733]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Stúdiumok [elektronikus dok.] : irodalmi és művészeti tanulmányok / írta Szini Gyula. - Szöveg (pdf : 528 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106887. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-36-0
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3445470]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Trilibi és egyéb történetek [elektronikus dok.] / írta Szini Gyula. - Szöveg (pdf : 318 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106886. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-94-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445466]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Vándortáska [elektronikus dok.] : útirajzok / írta Szini Gyula. - Szöveg (pdf : 407 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106885. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-44-7
magyar irodalom - útirajz - elektronikus dokumentum
894.511-992
[AN 3445461]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2013.
Szomaházy István (1864-1927)
   A csipkeverő lány [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Szomaházy István. - Szöveg (pdf : 593 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106884. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-96-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445449]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2013.
Szomaházy István (1864-1927)
   A férjhezmenés művészete és egyéb problémák [elektronikus dok.] / írta Szomaházy István. - Szöveg (pdf : 414 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106883. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5295-90-4
magyar irodalom - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3445447]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2013.
Tamási Áron (1897-1966)
   Jégtörő Mátyás / Tamási Áron ; [közread. a] Tamási Áron Alapítvány. - [Budapest] : Tamási Áron Alapítvány, 2012. - 192, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89625-0-8 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3446703]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2013.
   Táncol a téllel a nyár / Farkas Gábor ; [... graf. F. Lajter Enikő]. - Budapest : Napkút K., 2012. - 68, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-303-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3442753]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2013.
Tandori Dezső (1938-)
   Medveálom madárszárnyon / Tandori Dezső ; Agócs Írisz rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2012. - 83, [4] p. : ill., színes ; 20x22 cm
ISBN 978-615-5291-02-9 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3445453]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2013.
   Tejút Palota fantasztikus antológia : első korok : tudományos-fantasztikus, fantázia, határvidék elbeszélések / [összeáll. Péterfai János István]. - [Budapest] : Tejút Palota, [2012]. - 140 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5125-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3443352]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2013.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Kacor Dani : két történet : Makk Marci hőstette és Kacor Dani csínyjei / Tersánszky Józsi Jenő ; [Pásztohy Panka graf.]. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 84, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-017-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - verses mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3445760]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2013.
Tolnai Lajos (1837-1902)
   Az urak [elektronikus dok.] : regény / írta Tolnai Lajos. - Szöveg (pdf : 658 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106882. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-34-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445444]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2013.
Tömörkény István (1866-1917)
   Egyszerű emberek [elektronikus dok.] : novellák / írta Tömörkény István. - Szöveg (pdf : 817 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106881. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-98-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445442]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2013.
Tömörkény István (1866-1917)
   Különféle magyarok meg egyéb népek [elektronikus dok.] : novellák / írta Tömörkény István. - Szöveg (pdf : 695 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106880. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5306-98-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445441]
MARC

ANSEL
UTF-81364 /2013.
Tormay Cécile (1876-1937)
   A régi ház / Tormay Cécile ; Batthyány Gyula rajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2012. - 183 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 1.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-00-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3443645]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2013.
Tormay Cécile (1876-1937)
   A régi ház [elektronikus dok.] : regény / írta Tormay Cécile. - Szöveg (pdf : 709 KB) (epub : 247 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106877. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-48-5 (pdf)
ISBN 978-615-5295-49-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445437]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2013.
Török Gyula (1888-1918)
   A porban [elektronikus dok.] : regény / írta Török Gyula. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106893. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-42-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445608]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2013.
Török Gyula (1888-1918)
   A zöldköves gyűrű [elektronikus dok.] : regény / írta Török Gyula. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106874. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-46-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3445404]
MARC

ANSEL
UTF-81368 /2013.
Tóth Béla (1857-1907)
   Boldogasszony dervise és egyéb elbeszélések [elektronikus dok.] / írta Tóth Béla. - Szöveg (pdf : 898 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106873. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-58-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445401]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2013.
Trux Béla
   Akkon ostroma : Akkon II. / Trux Béla. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 813 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-83-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3442728]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2013.
Vágó Csaba (1973-)
   Fájdalom / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2008. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-006-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3447721]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2013.
Vágó Csaba (1973-)
   Műtéti hiba / Sally Hunter. - [Kecskemét] : Vagabund, 2012, cop. 2006. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-91-0 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3447718]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2013.
Van Dyke, Kate
   Tűzmadár / Kate Van Dyke. - [Budapest] : Álomgyár, cop. 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-04-4
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3443770]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vérzivatar. - 310 p.
ISBN 978-615-5252-05-1 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3444191] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Valóra vált rémálom. - 301 p.
ISBN 978-615-5252-06-8 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3444193] MARC

ANSEL
UTF-81373 /2013.
Váradi Nagy Pál (1985-)
   Urbia / Váradi Nagy Pál. - Budapest : JAK : Prae.hu ; Kolozsvár : Korunk, cop. 2012. - 97 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 173.)
Fűzött : 1490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3443059]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2013.
Varga József (1930-)
   Keresd az égi harmóniát! : versek / Varga József ; [közread. a] NAP Alapítvány. - Dunaharaszti : NAP Alapítvány, 2012. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-89-3 fűzött : 2250,- Ft : 8 EUR
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.12)
[AN 3442434]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2013.
Várszegi Adél
   Kismadár és Kóró / Várszegi Adél ; ill. Máray Mariann. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - [28] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-244-398-0 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3445457]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2013.
Vasas Judit
   Amerre a szél sodor / Vasas Judit. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-58-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3442290]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2013.
Vay Sarolta (1859-1918)
   A régi világból [elektronikus dok.] / írta Vay Sándor. - Szöveg (pdf : 516 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106892. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-44-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3445604]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2013.
Végh József László
   Kocsin, lovon, villamoson : elbeszélések / Végh József László. - [S.l.] : Berze G., [2012]. - 153 p. : ill., kotta ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3319-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3442519]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2013.
Veszprémi Gábor
   Tasmán versek [elektronikus dok.] : átgondolatok / Veszprémi Gábor. - Szöveg (pdf : 8.8 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107018. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-39-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3448769]
MARC

ANSEL
UTF-81380 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese a kék hegyekről / Wass Albert ; Csilléry Orsolya illusztrációival. - Pomáz : Kráter, cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 31 cm. - (Erdők könyve mesesorozat ; 10.)
ISBN 978-963-298-088-1 kötött : 1800,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3445394]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2013.
White, Aurora
   A sötétség gyermeke / Aurora White. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 117 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-61-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3442428]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2013.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese az emberről, aki félte a halált : 22+2 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 145 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 5.)
ISBN 978-615-5083-59-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3442297]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1383 /2013.
   Babusgató : mondókák, dalok gyermekeknek / [szerk. Csukásné Bernáth Krisztina] ; Eszes Hajnal rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2012]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-64-2 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3443349]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2013.
The beast and the little bird (magyar)
   A Szörnyeteg és a kismadár / Disney ; [ford. Gellért Péter]. - Budapest : Disney Kvklub, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-262-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446262]
MARC

ANSEL
UTF-81385 /2013.
Benyovszky Anita
   Péterke hallani fog / Benyovszky Anita. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2012. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 17x18 cm
ISBN 978-615-5070-18-1 kötött : 1500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3443052]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2013.
Bernier, Jean-Pierre
Stormy birthday (magyar)
   Szülinapi förgeteg / [szöveg Jean Pierre Berniei [!Bernier]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell [!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-573-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446149]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2013.
A birthday present for Lucifer (magyar)
   Hamupipőke : Lucifer születésnapi ajándéka / Disney ; [ford. Hegyesi Gabriella]. - Budapest : Disney Kvklub, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-193-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446140]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2013.
Brave (magyar)
   Merida, a bátor / Disney, Pixar ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-224-2 kötött
képeskönyv - hangoskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446080]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2013.
Brière-Haquet, Alice (1979-)
Pierre la lune (magyar)
   Lehoznám neked a Holdat / Alice Brière-Haquet ; Célia Chauffrey illusztrációival ; [ford. Baranyi Ferenc]. - Budapest : General Press, [2012]. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-643-431-1 kötött : 2600,- Ft
gyermekirodalom - francia irodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 840-13(02.053.2)=945.11
[AN 3443998]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2013.
Disney, Walt (1901-1966)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2012. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-627-619-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446266]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2013.
Gállné Gróh Ilona
   Kacagtató / Gróh Ilona vál. ; Maros Krisztina rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2012. - [25] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5234-09-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3445773]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2013.
Gentili, Maria Rita
   Télapó karácsonya : csodálatos történet / Maria Rita Gentili illusztrációival ; [ford. Horony Bernadett]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2012. - [36] p. : ill., színes ; 26 cm + DVD
ISBN 978-615-5029-54-7 kötött
képeskönyv - audiovizuális dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3444762]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2013.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napraforgó, [2012]. - 231, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-445-102-0 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3447534]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2013.
Máté Angi (1971-)
   Az emlékfoltozók / Máté Angi ; Rofusz Kinga rajz. - Budapest : Magvető, 2012. - 70 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-14-3046-2 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3445297]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Donkey day, happy day! (magyar)
   Csacsi napi buli / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-393-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446153]
MARC

ANSEL
UTF-81396 /2013.
Maxtone Graham, Ysenda
Golden treasure (magyar)
   Kincsvadászat / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-704-8)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446155]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2013.
Michalec, Bogusław
Mały jeż (magyar)
   Süni / [írta Bogusław Michalec] ; [ill. Kállai Nagy Krisztina] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Álomhozó állatmesék)
ISBN 978-615-5176-85-2 kötött : 490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3443180]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2013.
Michalec, Bogusław
Mały Miś (magyar)
   Mackó / [írta Bogusław Michalec] ; [ill. Kállai Nagy Krisztina] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Álomhozó állatmesék)
ISBN 978-615-5176-86-9 kötött : 490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3443172]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2013.
Michalec, Bogusław
Zajączek (magyar)
   Nyuszi / [írta Bogusław Michalec] ; [ill. Kállai Nagy Krisztina] ; [ford. Bárczi László]. - Miskolc : Aksjomat, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x16 cm. - (Álomhozó állatmesék)
ISBN 978-615-5176-84-5 kötött : 490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3443179]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2013.
Oliver and co (magyar)
   Oliver és barátai / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-244-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446038]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2013.
The Rescuers down under (magyar)
   Az egérmentők Ausztráliában / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2012. - [42] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-160-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446029]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   A kis hercegkisasszony és más mesék : olvasásra és felolvasásra : [Sebők Zsigmond meséi] / [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2012]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-62-8 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3443347]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2013.
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Disney Kvklub, 2012. - [41] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-629-728-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446299]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2013.
Yamaguchi, Kristi
Dream big, little pig! (magyar)
   A kis malac nagy álma / Kristi Yamaguchi ; ill. Tim Bowers ; [ford. Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2012. - 31 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5230-17-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3445510]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2013.
Zimmermann, Natalie
The magic shout (magyar)
   A mézrém-űző varázsige / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-419-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446148]
MARC

ANSEL
UTF-81406 /2013.
Zimmermann, Natalie
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-386-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3446146]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1407 /2013.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3., 4., 5. és 6. kötetet ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt. - 2012. - [192] p.
ISBN 978-963-9794-72-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3442133] MARC

ANSEL
UTF-81408 /2013.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16., 17. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Itacsi ereje!. - [2012]. - 185 p.
ISBN 978-963-9794-77-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3442121] MARC

ANSEL
UTF-81409 /2013.
   Régi dilemmák - új megoldások / [szerkbiz. Daubner Katalin, Miklósné Zakar Andrea, Balázs Judit]. - Kalocsa : TPF, 2012. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 9.)
A Kalocsán, 2012. november 26-án a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A tanulmányok és összefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88162-9-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3443610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 213 p.
ISBN 978-963-89679-0-9
[AN 3443629] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 209 p.
ISBN 978-963-89679-1-6 *
 (hibás ISBN 978-963-88162-1-6)
[AN 3443636] MARC

ANSEL
UTF-81410 /2013.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8., 9., 10., 11. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2012. - [247] p.
ISBN 978-963-9794-65-8 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3442114] MARC

ANSEL
UTF-8