MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/03/01 14:21:31
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
1796 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Géppuska - gyógynövény. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6804-1 kötött : 3490,- Ft
[AN 3451462] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

1797 /2013.
Rózsa Mária (1960-)
   "Közfényt gyarapítni" : Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának története és nyomtatványai, 1830-1864 / Rózsa Mária. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2012. - 414 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-200-605-5 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 978-963-693-457-6
 (hibás ISBN 978-963-693-456-7)
Pest - nyomda - 19. század - nyomtatvány - katalógus
019.91 *** 655.1(439-2Pest)"183/186"
[AN 3451685]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

1798 /2013.
Balogh István (1924-)
   Hommage à Balogh István : kiállítás a Mester és az őt ünneplők munkáiból nyolcvannyolcadik születésnapja alkalmából a soproni AMI kiállítótermében, 2012 őszén / [Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézetének kiadványa]. - Sopron : NYME FMK Alkalmazott Műv. Int., 2012. - 71 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Borítócím: Balogh István : egy plakátművész életműve
ISBN 978-963-359-001-0 fűzött
Magyarország - grafikus - plakátművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Sopron) *** 769.91(439)(092)Balogh_I.
[AN 3450793]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2013.
International Transport Conference for Engineers and PhD Students (2012) (Budapest)
   International Transport Conference for Engineers and PhD Students : 19th of June, 2012 Budapest : conference book / [the eds. Zsuzsanna Kovács Igazvölgyi and Ibolya Szentpéteri] ; [org., publ. by the Budapest University of Technology and Economics Faculty of Civil Engineering Department of Highway and Railway Engineering]. - Budapest : BUTE Fac. of Civil Engineering Dep. of Highway and Railway Engineering, 2012. - 107 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-068-1 fűzött
Magyarország - szállítmányozás - közúti szállítás - közúti közlekedés - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 656.1/.5(439)
[AN 3450455]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1800 /2013.
   A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a megyei könyvtári ellátás története, 1950-2010 / [szerk. Kiss Gábor, Sebestyénné Horváth Margit]. - Zalaegerszeg : Deák F. M. Kvt., 2012. - 183 p. ; 24 cm
Gerinccím: A DFMK és a megyei könyvtári ellátás története, 1950-2010. - Bibliogr.: p. 149-176.
ISBN 978-963-7267-31-4 fűzött : 3400,- Ft
Deák Ferenc Megyei Könyvtár (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - megyei könyvtár - könyvtártörténet
027.53(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3450732]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1801 /2013.
   Magyar és európai médiajog / szerk. Koltay András, Nyakas Levente. - Budapest : Complex, 2012. - 929 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-222-2 kötött
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
659.3(439)(094) *** 316.774(439)(094) *** 316.774(4-62)(094) *** 659.3(4-62)(094) *** 34:791.9.096/.097(439)(094) *** 34:791.9.096/.097(4-62)(094)
[AN 3451511]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1802 /2013.
Goldacre, Ben
Bad science (magyar)
   Rossz tudomány : hatástalan szerek, gátlástalan kampányok / Ben Goldacre ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 369 p. : ill. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 357-369.
megtévesztés - gyógyszeripar - marketing
001.98 *** 661.12 *** 658.5
[AN 3451075]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2013.
Gribbin, John (1946-)
The reason why (magyar)
   Egyedül vagyunk! / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 278 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 268-272.
ISBN 978-963-252-071-1 kötött : 3990,- Ft
Föld - kozmológia - civilizáció
008 *** 524.8 *** 55
[AN 3450429]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1804 /2013.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó és Szarvas Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3439036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tengeri állatok. - 2012. - 48 p.
ISBN 978-963-343-333-1 kötött : 1190,- Ft
tengeri állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 3450418] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Hüllők és kétéltűek. - 2012. - 48 p.
ISBN 978-963-343-334-8 kötött : 1190,- Ft
hüllő - kétéltű - gyermekkönyv
597.6(02.053.2) *** 598.1(02.053.2)
[AN 3450420] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Rovarok és pókok. - 2012. - 48 p.
ISBN 978-963-343-335-5 kötött : 1190,- Ft
rovar - pók - gyermekkönyv
595.7(02.053.2) *** 595.44(02.053.2)
[AN 3450421] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Erdők. - 2012. - 48 p.
ISBN 978-963-343-336-2 kötött : 1190,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3450422] MARC

ANSEL
UTF-81805 /2013.
   Protecţia naturii fără frontiere = Határtalan természetvédelem = Nature conservation without boundaries / [red. ... Gyarmathy István] ; [ed. ... Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ]. - Debrecen : Hadú-Bihar M. Intézményfenntartó Közp., 2012. - 35, [3] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-7194-24-5 fűzött
Bihar megye - Hajdú-Bihar megye - védett természeti terület - természeti környezet
502.4(498.4-35Bihar) *** 502.4(439.165)
[AN 3450120]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

1806 /2013.
   Analízis : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012, cop. 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5895-9 fűzött : 2900,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3454622]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2013.
Kovács József
   Analízis : matematika a műszaki főiskolák számára / Kovács József, Takács Gábor, Takács Miklós. - 16. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 471 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5491-3 fűzött : 3900,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3453865]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2013.
Scharnitzky Viktor (1930-)
   Vektorgeometria és lineáris algebra : matematika a műszaki főiskolák számára / Scharnitzky Viktor. - 14. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5484-5 fűzött : 2900,- Ft
vektoranalízis - lineáris algebra - egyetemi tankönyv
514.742(075.8) *** 512.64(075.8)
[AN 3453872]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2013.
   Vocal 2012 : program and abstracts : Veszprém Optimization Conference: Advanced Algorithms / [org., publ. by the Faculty of Information Technology University of Pannonia, Hungarian Operations Research Society]. - [Veszprém] : Fac. of Information Technology Univ. of Pannonia : Hung. Operations Research Soc., [2012]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2012. dec. 11-14. között rendezték
Fűzött
optimumszámítás - programozás - algoritmus - konferencia-kiadvány
510.51 *** 519.688 *** 519.863 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3453055]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1810 /2013.
   50 éves a Bakony természeti képe kutatóprogram : [a Bakonyi Természettudományi Múzeum jubileumi kiadványa a XIV. Bakony-kutató Ankét (2012.10.13-14.) előadásaiból] / [szerk. Katona Lajos Tamás és Tóth Sándor]. - Zirc : Bakonyi Termtud. Múz., 2012. - 34 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86984-6-9 fűzött
Bakony - természeti földrajz - tájökológia - kutatás
911.2(439)(234.373.1) *** 504.54(439)(234.373.1) *** 001.89(439)
[AN 3449848]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2013.
   A klímaváltozás hatása ökológiai folyamatokra és közösségekre / [szerk.] Hufnagel Levente, Sipkay Csaba ; [kiad. Budapesti Corvinus Egyetem]. - [Budapest] : BCE, [2012]. - 530 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 497-530.
ISBN 978-963-503-511-3 fűzött
éghajlatváltozás - társadalmi ökológia - ökológiai elemzés
551.583 *** 504.03
[AN 3451275]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2013.
Prakfalvi Péter (1957-)
   A nógrádszakáli fatörzslenyomat barlangok kutatástörténete, földtana és genetikája / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2012. - 22 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 18-20.
ISBN 978-963-88059-4-2 fűzött
Nógrádszakál - barlang
551.44(439-2Nógrádszakál)
[AN 3449789]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2013.
   Település a tájban [elektronikus dok.] : Település a tájban című hallgatói műhelykonferencia előadásai / szerk. Tamás László ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék. - Szöveg (pdf : 4.5 MB). - Budapest : ELTE TTK, 2012
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2011. dec. 2-án tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106395. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-252-3
Magyarország - geológia - környezettudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
55 *** 061.3(439-2Szeged) *** 504(439) *** 378.184
[AN 3429345]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2013.
   Természetföldrajzi kutatások Magyarországon a XXI. század elején [elektronikus dok.] : tiszteletkötet Gábris Gyula professzor úr 70. születésnapjára / szerk. Horváth Erzsébet, Mari László ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi Tanszék. - Szöveg (pdf : 30.6 MB). - Budapest : ELTE TTK Földrajz- és Földtud. Int. Természetföldrajzi Tansz., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106075. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-257-8
természeti földrajz - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
911.2
[AN 3423450]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1815 /2013.
Barrow, John D. (1952-)
The book of universes (magyar)
   Univerzumok könyve / John D. Barrow ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 397 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.
ISBN 978-963-252-070-4 kötött : 4990,- Ft
kozmológia - tudománytörténet
524.8(091)
[AN 3450440]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2013.
Grandpierre Attila (1951-)
   Az élő világegyetem könyve / Grandpierre Attila. - Újragondolt, átd. kiad. - Budapest : Titokfejtő, 2012. - 301 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-294.
ISBN 978-963-7707-02-5 kötött
kozmológia - élet eredete
524.8 *** 573.5
[AN 3453311]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2013.
Kereszturi Ákos (1972-)
   Mars : fehér könyv a vörös bolygóról / Kereszturi Ákos ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2012. - 189 p., IV t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169-184.
ISBN 978-963-87597-5-7 fűzött
Mars
523.43
[AN 3449602]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2013.
   Térképészet és geoinformatika / szerk. Klinghammer István ; [közread. az ELTE Természettudományi Kar, ELTE Informatikai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010-. - 25 cm
kartográfia - térinformatika - egyetemi tankönyv
528.9(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3306119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Térképvetületek / Györffy János. - 2012. - 318 p. : ill.
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-312-138-2 kötött
kartográfia - egyetemi tankönyv
528.9(075.8)
[AN 3450260] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1819 /2013.
Boruzs János (1964-)
   Érdekes állatvilág : [az ízeltlábúaktól az emlősökig] / [írta Boruzs János, Jacsmenik Erika] ; [a rajzokat Börcsök Attila kész.]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A mi világunk)
ISBN 978-963-9901-15-5 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3454597]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2013.
   Nyugat-Magyarország fészkelő madarainak elterjedési atlasza / szerk. Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2012. - 278 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 233-243.
ISBN 978-963-334-060-8 kötött
Nyugat-Magyarország - fauna - madár - állatföldrajzi térkép
598.2(439-15)(084.4) *** 591.9(439-15)(084.4)
[AN 3450022]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2013.
Rosta István (1946-)
   Szent-Györgyi Albert, 1893-1986 : a Nobel-díjas tudós születésének 120. évfordulója emlékére / Rosta István. - Budapest : Medicina, 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-110.
ISBN 978-963-226-414-1 kötött : 1700,- Ft
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - tudós - orvos - biokémia - életrajz
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.
[AN 3451638]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2013.
Szathmáry Eörs (1959-)
The origins of life (magyar)
   A földi élet regénye : az élet születésétől a nyelv kialakulásáig / Szathmáry Eörs és John Maynard Smith ; [ford. Müller Viktor]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2012. - 313 p. : ill. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 311-312.
ISBN 978-963-05-9288-8 fűzött
törzsfejlődés
575.85 *** 573.7
[AN 3453256]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1823 /2013.
   125 éves a Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó Egyesület / [fel. szerk. Erdős Imre]. - Dunakiliti : Dunakiliti Közs. Önkéntes Tűzoltó Egyes., [2012]. - 66 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Dunakiliti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Dunakiliti - tűzoltóság - történelmi forrás
614.842.83(439-2Dunakiliti)(091)(093)
[AN 3450864]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2013.
Almási Kitti
   Hűtlenség ...és ami mögötte van / Almási Kitti. - Budapest : Kulcslyuk K., 2012. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5281-00-6 fűzött : 2940,- Ft
hűtlenség - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3449407]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2013.
Bagdy Emőke (1941-)
   Utak önmagunkhoz / Bagdy Emőke. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2012. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-03-7 fűzött : 3150,- Ft
személyiség-lélektan - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3449349]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2013.
Buda Béla (1939-)
   Empátia : a beleélés lélektana : folyamatok, alkalmazások, új szempontok / Buda Béla. - 6. átd., bőv. kiad. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 404 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 379-400.
ISBN 978-963-236-635-7 fűzött : 3800,- Ft
empátia
159.9 *** 316.647.2
[AN 3452708]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2013.
Buday Andrea
   Környezetünk gyógyító növényei / [Buday Andrea]. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro Team, cop. 2012. - 127 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban az egészség
ISBN 978-963-87691-0-7 kötött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3454605]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2013.
Céline, Louis-Ferdinand (1894-1961)
Semmelweis (magyar)
   Semmelweis / Louis-Ferdinand Céline ; [... előszót írta Didier Houssin] ; [ford. Szabolcs Katalin]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 125, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
Kötött : 2400,- Ft : 8 EUR
ISBN 978-80-8101-648-6
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I.
[AN 3449540]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2013.
Cooke, Kaz (1962-)
Girl stuff (magyar)
   Csajok könyve : a legteljesebb útmutató tini éveidhez / Kaz Cooke ; [ford. Lami Juli]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 504, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-038-7 fűzött : 4900,- Ft
mentálhigiénia - serdülőkor - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3451345]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2013.
Coué, Émile (1857-1926)
   A gyógyítás legnagyobb titka / Emil Coué ; [ford. Simonfalvy Ferenc]. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., 2012. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89061-1-3 kötött
öngyógyítás
615.89 *** 615.851.11
[AN 3453305]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2013.
Gábor Fruzsina
   Homeopátia a természet- és társadalomtudományok tükrében [elektronikus dok.] / Gábor Fruzsina. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Homeo Tanácsadó Bt., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106675. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4787-2
homeopátia - orvostörténet - elektronikus dokumentum
615.015.32(100)(091)
[AN 3437533]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2013.
Garzuly Ferenc (1937-)
   A diagnosztika labirintusában : tanulmány orvosoknak, orvostanhallgatóknak / Garzuly Gergely. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., cop. 2013. - 103 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5145-12-4 kötött
orvosi diagnosztika
616-07
[AN 3450611]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2013.
Grandpierre Judit
   Egyedülálló történetek / Grandpierre Judit ; [ill. Zay Eszter]. - Budapest : Grande-Parade Kft., 2012. - 95, [8] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-5381-1 fűzött
szülő - családi nevelés - memoár
613.865-055.52(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3450077]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2013.
   Gyakorlati dietetika / [szerk. Veresné Bálint Márta] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2012. - 297, [2] p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-297.
ISBN 963-7152-44-X fűzött
táplálkozástudomány - egyetemi tankönyv
615.874.2(075.8)
[AN 3453715]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2013.
Győri Jutka
   A "Boldogságleckék" EFT-vel [elektronikus dok.] : eljárás / Győri Judit. - Szöveg (pdf : 617 KB). - [Tiszakécske] : [Tóthné Győri J.], [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106393. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4541-0
természetgyógyászat - masszázs - elektronikus dokumentum
615.89 *** 615.82
[AN 3429343]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2013.
Haddou, Marie
Savoir dire non (magyar)
   Merj nemet mondani! : a visszautasítás művészete / Marie Haddou ; [ford. Morvay Zsuzsa] ; [ill. Barka Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 233, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-002-1 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés
613.865
[AN 3452860]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2013.
Hauck, Paul
How to love and be loved (magyar)
   Így szeress, hogy szeressenek! : a boldog párkapcsolat titka / Paul Hauck ; [ford. Fejér Hédi] ; [ill. Barka Ferenc]. - 6. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 128, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-985-6 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia
613.865 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3452870]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2013.
Hendrix, Harville
Getting the love you want (magyar)
   Pár-bajok és békés megoldások : az érett párkapcsolat / Harville Hendrix ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 347, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-550-015-1)
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 613.89
[AN 3453788]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2013.
Kádár Tibor (1911-1992)
   Magyar állategészségügyi igazgatás, 1938-1972 / Kádár Tibor ; [szerk. Hollós László, Károsi Réka] ; [kiad. az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.]. - [Székesfehérvár] : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2012. - 576 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89686-0-9 kötött
Magyarország - állategészségügy - közigazgatás - 20. század
614.9(439)"193/197" *** 351.779(439)"193/197"
[AN 3449800]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2013.
Keudel, Helmut
Kinder-Krankheiten (magyar)
   Gyermekbetegségek / Helmut Keudel, Barbara Capelle ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 302 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-341-036-3 fűzött : 4900,- Ft
gyermekgyógyászat
613.95 *** 616-053.2
[AN 3453794]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2013.
Kiss László, B. (1962-)
   Márton visszatér / B. Kiss László. - [Iszkaszentgyörgy] : [B. Kiss L.], 2012. - 108 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-5417-7 fűzött
szülő - családi nevelés - memoár
613.865-055.52(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94)
[AN 3449958]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2013.
Nagylaki Kata
   Anyuka, velem jössz vagy csak utánam? / Nagylaki Kata. - [Budapest] : Szerző, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5218-0 fűzött
rákbetegség - gyermek - szülő-gyermek kapcsolat - memoár
616-006-053.2(0:82-94) *** 159.922.1-055.26(0:82-94)
[AN 3449582]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2013.
Németh Adrienn
   Mamazizi : tabuk nélkül a szülés utáni első időszakról / Németh Adrienn ; [ill. Fülöp Melinda]. - [Budapest] : Szerző, cop. 2012. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Anyalélekcentrum könyvek, ISSN 2063-8779)
ISBN 978-963-08-5527-3 fűzött
anyaság - csecsemőgondozás - depresszió
613.865-055.2-055.52 *** 649.1 *** 616.895.4
[AN 3449526]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2013.
Ongaro, Filippo
Mangia che dimagrisci (magyar)
   Úgy egyél, hogy lefogyjál! : egészséges evőkúra egy olasz orvostól / Filippo Ongaro ; [ford. Sediánszky Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-104-8 fűzött : 2900,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - fogyókúra
613.24
[AN 3449442]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2013.
Pál Ferenc (1966-)
   A szorongástól az önbecsülésig / Pál Ferenc. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2012. - 477 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 475-477.
ISBN 978-963-89419-9-2 fűzött : 3360,- Ft
önérzet - személyiség-lélektan - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3449317]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2013.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? : a nemek harca / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 356 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-986-3 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3452867]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2013.
Pease, Allan
Why men want sex & women need love (magyar)
   A férfinak szex kell, a nőnek szerelem : az örök ellentét / Allan és Barbara Pease ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 293 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 276-283.
ISBN 978-963-530-984-9 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana
159.922.1
[AN 3452886]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2013.
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers (magyar)
   A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése / Semmelweis Ignác Fülöp ; [ford. Rákóczi Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 387 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9276-5 kötött
gyermekágyi kórtan
618.7
[AN 3451048]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2013.
Szenkovits Péter (1957-)
   Fényemberke [elektronikus dok.] : napló gyermekünknek / Szenkovits Péter. - Szöveg (pdf : 460 KB) (mobi : 171 KB) (epub : 136 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106052. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89581-8-1 (pdf)
ISBN 978-963-89581-7-4 (mobi)
ISBN 978-963-89581-6-7 (epub)
terhesség - napló - elektronikus dokumentum
618.2(0:82-94)
[AN 3426515]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2013.
   Teljesebbé válni : önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás / [Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2012. - 168 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5281-02-0 fűzött : 1990,- Ft
személyiségfejlesztés - önismeret - életvezetés
159.9 *** 613.865
[AN 3449424]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2013.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak : a kisgyerekkor / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - 8. kiad. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 148, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-530-925-2 fűzött : 1500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3453078]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1852 /2013.
   Lignitkönyv : lignitbányászat a Mátraalján : [a Mátravidéki Szénbányák Rt.-től a Mátrai Erőmű Zrt.-ig] : [Rózsaszentmárton, Ecsed, Petőfibánya, Szűcsi lignitbányászatának monográfiája] / [szerk. Kolláth Zoltán] ; [kiad. Rózsaszentmárton Község Önkormányzata]. - Rózsaszentmárton : Önkormányzat, 2012. - 331 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + 2 térk.
Bibliogr.: p. 317-331.
ISBN 978-963-06-8974-8 kötött
Mátraalja - bányászat - lignit - helytörténet
622.332(439Mátraalja) *** 943.9Mátraalja
[AN 3450132]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2013.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A zöldenergia-hasznosítás rendszere / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : Cser K., 2012. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 200-205. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-278-290-4 kötött
energiagazdálkodás - biológiai energia
620.95
[AN 3451412]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1854 /2013.
Adobe InDesign CS6 (magyar)
   Adobe InDesign CS6 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2012. - XI, 404 p. : ill. ; 26 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-9929-33-3 fűzött : 5880,- Ft
kiadványszerkesztő program
519.688:655.2InDesign
[AN 3449469]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2013.
Adobe Photoshop CS6 (magyar)
   Adobe Photoshop CS6 : tanfolyam a könyvben / [ford. Lénárt Szabolcs]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2012. - IX, 357 p., XVI t. : ill., részben színes ; 26 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-9929-30-2 fűzött : 5880,- Ft
számítógépes grafika
519.688Photoshop *** 681.3.019
[AN 3449468]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2013.
Berend Fruzsina
   Az iPad könyv : a tabletkorszak-alkotó / [szerző Berend Fruzsina]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2012. - [4], 236 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-31-9 fűzött : 3990,- Ft
számítógép - mobil számítástechnika
681.3
[AN 3449480]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2013.
Digitális Pedagógus Konferencia (2012) (Budapest)
   Digitális Pedagógus Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmánykötet : 2012. máj. 26., ... Budapest ... / szerk. ... Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Szekszárdi Júlia ; szervezők ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Iskolapedagógiai Központ Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. - Szöveg (pdf : 740 KB). - Budapest : ELTE PPK, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106287. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-253-0
számítógépes oktatás - audiovizuális oktatás - internet - infokommunikáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 371.333 *** 372.868.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3427417]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2013.
Ferenczy Gábor (1964-)
   OS X Mountain Lion : kézikönyv / Ferenczy Gábor. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2012. - IX, 358 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9929-32-6 fűzött : 4200,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Mac_OS
[AN 3449492]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2013.
   Netszótár : @-tól a zukbergnetig / [szerk. Veszelszki Ágnes] ; [... mtársai Balogh Andrea, Németh Luca Anna] ; [... illusztrációit ... Czikkely Anna kész.]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012. - 396 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 389-396.
ISBN 978-963-312-143-6 fűzött : 3500,- Ft
internet - kommunikáció - értelmező szótár
681.324Internet:030
[AN 3449851]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2013.
Ollé János (1975-)
   Virtuális környezet, virtuális oktatás / Ollé János ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 108 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-963-284-283-7 fűzött
virtuális valóság - oktatás
681.3.004.14 *** 371.3
[AN 3450011]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2013.
   Proceedings of the 19th PhD Mini-Symposium [elektronikus dok.] : January 30, 2012, Budapest University of Technology and Economics ... - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Budapest : BUTE, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106040. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-046-9
informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3422500]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2013.
Tanenbaum, Andrew S.
Computer networks (magyar)
   Számítógép-hálózatok / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. - 3. bőv., átd. kiad. - Budapest : Panem, 2013. - 968 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 916-931.
ISBN 978-963-545-529-4 kötött : 7900,- Ft
számítógép-hálózat - egyetemi tankönyv
681.324(075.8)
[AN 3454672]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1863 /2013.
   A települési hulladékgazdálkodás válsága : "A válság vesztesei - a paragrafusok fogságában" projekt : az alapvető jogok biztosának kiadványa a 2012. június 1-jén az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett konferenciáról / [szerk. Litkey-Juhász Orsolya, Trombitás Gábor]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., 2012. - 181 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-0-3 fűzött
Magyarország - hulladékgazdálkodás - környezetvédelmi jog - jogi szabályozás
628.477(439) *** 349.6(439)
[AN 3448996]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1864 /2013.
The beekeeper's handbook (magyar)
   Gazdaságos méztermelés / a m. kiadást szerk. Mucsi Imre ; [ford. Tóth Nándor, Várhelyi Flórián] ; [közread. a] Tudás Alapítvány. - Hódmezővásárhely : Tudás Alapítvány, 2012. - 300 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-300.
ISBN 978-963-89188-3-3 fűzött
méhészet
638.1
[AN 3449737]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2013.
Bozsik Péter (1963-)
   A pálinka dícsérete [elektronikus dok.] / Bozsik Péter. - Szöveg (mobi : 172 KB) (pdf : 442 KB) (epub : 144 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106266. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89554-5-6 (mobi)
ISBN 978-963-89554-6-3 (pdf)
ISBN 978-963-89554-4-9 (epub)
égetett szeszes ital - magyar irodalom - elektronikus dokumentum - publicisztika
663.5 *** 894.511-92
[AN 3426531]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2013.
Dohos László (1968-)
   Az üzemi méhészet technológiája és technikája : Dadant-Blatt kaptárral / Dohos László, Tóth György. - 3. átd. kiad. - Makó : Tóth Gy., cop. 2012. - 123 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
ISBN 978-963-08-5533-4 fűzött
méhészet
638.142
[AN 3453613]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2013.
   Egy élet Bikazugban : Sztancsik Gyuri bácsi / az interjúkat kész., a szöveget szerk., gond., a bevezetőket írta Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtudományi Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2012. - 42, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 35.)
Bibliogr.
Fűzött
Sztancsik György (1929-)
Bikazug - agrártörténet - mezőgazdasági szakértő - kutatóintézet - növénynemesítés - gyep - memoár
631.52(439) *** 635.928 *** 061.6(439-2Szarvas)(0:82-94) *** 63(439)(092)Sztancsik_Gy.(0:82-94)
[AN 3450477]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2013.
   Gazdálkodói kézikönyv, 2013 : kölcsönös megfeleltetés, egységes szakmai követelményrendszer : hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? / [kiad. a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, [2013]. - 82 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-309-031-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - állategészségügy - környezetvédelem - mezőgazdasági jog
63(439) *** 614.9(439) *** 349.42(4-62) *** 349.42(439) *** 504.06(439)
[AN 3452656]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2013.
   Gyakorlati málnatermesztés / Porpáczy Aladár szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2012. - 161 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 155-161.
ISBN 978-963-286-658-1 kötött
gyümölcstermesztés - málna
634.711
[AN 3450691]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2013.
   Kalászat : kerttörténeti tanulmányok Baloghné Ormos Ilona 70. születésnapjára / [szerk. Fatsar Kristóf]. - Budapest : BCE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Isk., 2012. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (4D könyvek, ISSN 2061-5051)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-524-3 fűzött
Magyarország - kertépítés - kertészet - tájalakítás - művelődéstörténet - emlékkönyv
712(100) *** 635(439)(091)
[AN 3450840]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2013.
Kemény Gábor (1973-)
   A hazai mezőgazdaság időjárási kockázatainak hatása a kistérségi biztosítási költségekre és hozamszintekre / [szerzők Kemény Gábor, Felkai Beáta Olga, Varga Tibor]. - Budapest : AKI, 2012. - 87 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 85-87. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-578-2 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - biztosítás időjárás okozta károk esetére - kockázatbecslés
338.43(439) *** 368.172.02(439)
[AN 3449940]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2013.
Kőnig Gábor
   Élelmezésbiztonság Kelet-Közép-Európában / Kőnig Gábor. - Budapest : MTA VKI, 2012. - 40 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 95.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-301-580-3 fűzött
Közép-Európa - mezőgazdaság - élelmezésbiztonság - élelmiszer-fogyasztás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.439(4-11)"200"(083.41) *** 338.439.63(4-11)"200"(083.41)
[AN 3450508]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2013.
   Magyar borutak / [fotók Dékány Tibor]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 313, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-97-1 fűzött : 2950,- Ft
magyarországi borvidék - útmutató
663.2(439)(036) *** 634.8(439)(036)
[AN 3449268]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2013.
   Múlt és jövő IV : tartamosság, természetszerűség, társadalmi kontroll / szerk. Gyöngyössy Péter. - Sopron : NYME K., 2012. - 243 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
A Kőszegen, 2010. dec. 2-3-án rendezett IV. Országos Erdőfórum válogatott előadásaiból kész. tanulmányok. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-081-3 fűzött
Magyarország - erdészet
630(439)
[AN 3450273]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2013.
Novotni Péter (1964-)
   Magyar lovak : fókuszban a magyar lófajták / [szöveg Novotni Péter] ; [fényképek Novotni Péter, Labancz László]. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2012. - 125, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a természet. - Bibliogr.: p. [126].
ISBN 978-963-9875-64-7 kötött
Magyarország - ló - lótenyésztés
636.1(439)
[AN 3454601]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2013.
Radóczné Kocsis Teréz
   Egyes perspektivikus gyümölcsfajok piaci helyzete : dió, kajszi, körte, cseresznye / [szerző Radóczné Kocsis Terézia]. - Budapest : AKI, 2012. - 77 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 75-77. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-577-5 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés - kereskedelem
634(439) *** 339.082
[AN 3449944]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2013.
Szakács László
   A zalaegerszegi erdők és az erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig / Szakács László. - Zalaegerszeg : Millecentenáriumi Közalapítvány, 2012. - 384 p. : ill. ; 24 cm. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 87.)
Bibliogr.: p. 346-360.
ISBN 978-963-89151-3-9 fűzött : 3200,- Ft
Zalaegerszeg - erdészet - történeti feldolgozás
630(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3450632]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2013.
Végh József László
   A barátok is emberek! : [a Bor és Barátság Egyesület története, 2008-2010] / Végh József László. - [Héhalom] : Bor és Barátság Egyes., 2012. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3191-8 fűzött
Bor és Barátság Egyesület
Magyarország - borászat - egyesület - ezredforduló
663.2 *** 061.2(439)"200/201"
[AN 3449620]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1879 /2013.
Bogos Zsuzsanna
   Fejedelmi lakomák : régi magyar étkek / Bogos Zsuzsanna. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 228 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-9659-96-4 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - gasztronómia - étkezési szokás - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
641.5(439)"15/16" *** 392.8(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3449363]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2013.
   Csábító házi sütemények 6. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, cop. 2012. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-89670-0-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3453554]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2013.
Gerecz Gergely
   Csábító házi sütemények 3 / [Gerecz Gergely]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, [2012]. - 107, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9901-46-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3454390]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2013.
   Ínyenc szakácskönyv / [ford. Makayné Forgács Melinda és Makay László]. - Budapest : Egmont, 2012. - 55 p. : ill., színes ; 24x24 cm
keretcím: Hello Kitty. - Bibliogr.: p. [56].
ISBN 978-963-343-289-1 kötött : 2999,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3450444]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2013.
Karakó Judit
   Kétbalkezes kamaszlányok kézikönyve 2.0 / Karakó Judit, Sz. Kuncze Magdolna ; Szűcs Édua rajz. - Budapest : Krónika Nova, 2012. - 199, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5205-02-6 kötött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - háztartás - serdülőkor - lány
64(02.053.2) *** 613.96-055.2 *** 395(02.053.2)
[AN 3454678]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2013.
Pasch Julianna
   Csábító házi sütemények / [Pasch Julianna, Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, [2012]. - 124, [3] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9875-67-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3454388]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2013.
Pasch Julianna
   Csábító házi sütemények 2 / [Pasch Julianna, Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, [2012]. - 115, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-9875-47-0 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3454356]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2013.
   Piré és sok más, az jóféle gesztenyéből : receptgyűjtemény / [közread.] Vas Megye Önkormányzata. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzata, 2012. - 77 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7183-19-5 fűzött
sütemény - szelídgesztenye - szakácskönyv
641.55(083.12):634.53 *** 641.852(083.12):634.53
[AN 3450820]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2013.
Soma (1966-)
   Afrodiziákumok : az érzékletektől az érzékiségig : vágykeltő receptjeim gyűjteménye / Soma Mamagésa ; [fotók Miklóska Zoltán]. - Budapest : Jaffa, cop. 2012. - 317 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-32-0 fűzött : 3990,- Ft
izgatószer - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 615.256.22
[AN 3449199]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2013.
Stahl Judit (1968-)
   Stahl konyhája : 10 éve a képernyőn : [a tévéműsor legjobb receptjei] / fotó Körmendi Imre, Tombor Zoltán. - Budapest : Kulinária, cop. 2012. - 186 p. : ill., színes ; 28 cm
Fűzött : 1890,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv - televíziós műsorszám
641.55(083.12) *** 641.568(100)(083.12) *** 791.9.097(439)
[AN 3451119]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2013.
Tornyos Balázs (1977-)
   A rántott húson túl 2 / Tornyos Balázs ; [fotók Melczer Zsolt, Tornyos Balázs]. - Veszprém : Oliva 2004 Kft., 2012. - 353 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5083-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3449829]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1890 /2013.
Noszlopi László (1901-1990)
   A világnézetek lélektana / Noszlopi László ; [az előszót, a kísérő tanulmányt írta és sajtó alá rend. Kuminetz Géza]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 377 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-271-4 fűzött : 2600,- Ft
világnézet - lélektan - filozófia
140.8 *** 159.9 *** 1
[AN 3451401]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2013.
   Tudósok a megismerés színterein : a romantikus tudományok és a 18-19. századi tudóssztereotípiák / szerk. Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2012. - 289, [30] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-693-411-8 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-411-7)
Magyarország - tudománytörténet - filozófiatörténet - művelődéstörténet - romantika - pozitivizmus - 18. század - 19. század
165.731 *** 1(100)(091)"17/18" *** 930.85(100)"17/18" *** 008(100)"17/18" *** 008(439)"17/18"
[AN 3451928]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1892 /2013.
Bencze Imre (1920-2002)
   Zarándokok, küzdők, tétovák : a Magyarországi Evangélikus Egyház története a 20. században / Bencze Imre ; [szerk. Ecsedi Klára]. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 83 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-08-2553-5 fűzött
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarország - evangélikus egyház - egyháztörténet
284.1(439)(091)
[AN 3449896]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2013.
Beran Ferenc (1951-)
Az egyház társadalmi tanítása (új kiadása)
   Az ember útja : az egyház társadalmi tanítása / Beran Ferenc, Lenhardt Vilmos. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 327 p. ; 20 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
Bibliogr.: p. 321-327.
ISBN 978-963-277-389-6 fűzött : 2800,- Ft
szociálteológia - katolikus egyház
261.6 *** 282
[AN 3451415]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Hiszek a szeretet végső győzelmében! / Böjte Csaba. - 8. kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2012]. - 92, [12] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-294-4 fűzött : 1200,- Ft
vallásos irodalom - karitász - szeretet
244 *** 266.3 *** 248.145.13
[AN 3453681]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2013.
Catechismo della Chiesa cattolica : compendio (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusának kompendiuma / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 245 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-361-817-2 fűzött : 500,- Ft
katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 3453178]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2013.
Chergé, Christian de (1937-1996)
L'invincible espérance (magyar)
   Legyőzhetetlen remény : a párbeszéd embere / Christian de Chergé ; ... Bruno Chenu válogatásában ; [ford. Muraközy Nóra]. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 167 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-032-1 fűzött
vallásos irodalom - vallásközi kapcsolat - kereszténység - iszlám
244 *** 291.16 *** 23/28 *** 297
[AN 3448988]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2013.
Csepregi Imre (1876-1954)
   Napló / Csepregi Imre ; [szerk. Tóth Ferenc] ; [kiad. Makó Város Önkormányzata]. - Makó : Önkormányzat, 2011-. - 24 cm
ISBN 978-963-86933-5-8
Csepregi Imre (1876-1954)
Magyarország - magyar irodalom - katolikus pap - 19. század - 20. század - napló
282(439)(092)Csepregi_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3306117]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1947-1948. - 2012. - 429 p. : ill.
ISBN 978-963-86933-7-2 fűzött
[AN 3449824] MARC

ANSEL
UTF-81898 /2013.
Dini, Averardo
Con Maria nelle strade del mondo (magyar)
   Máriával a világ útjain : a firenzei Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregációjának története / Averardo Dini ; [ford. Holy M. Eszter]. - [Eger] : [Szervita Nővérek Egri Rendház], [2012]. - 196 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. a Szervita Nővérek Egri Rendháza
ISBN 978-963-08-4372-0 fűzött
Ordo Servorum Mariae
apácarend - szerviták - történeti feldolgozás
271.45-055.2(091)
[AN 3451407]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2013.
   Dogmafejlődés, dogmaértelmezés / szerk. és ford. Tőzsér Endre és Várnai Jakab. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L'Harmattan, 2012. - 191 p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.: p. 147.
ISBN 978-963-236-605-0 fűzött : 2400,- Ft
teológia - dogmatika
21 *** 23
[AN 3451235]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2013.
Dolhai Lajos (1952-)
   Bevezetés az ökumenizmusba : katolikus nézőpontból / Dolhai Lajos. - 3. átd. kiad. - Budapest : Jel, 2012. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 222-231.
ISBN 978-963-9318-30-4 fűzött : 1800,- Ft
ökumené
261.8
[AN 3453724]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2013.
Ernecz Ignác (1817-1882)
   Ernecz Ignác emlékkönyv / [... szerk. Katafai-Németh József] ; [kiad. a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Műv. Közp. és Kvt., 2012. - 295 p. : ill. ; 30 cm
Az eredeti kéziratok fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88944-1-0 velúr
Ernecz Ignác (1817-1882)
Sárvár - Magyarország - helytörténet - katolikus pap - 19. század - fakszimile kézirat
282(439)(092)Ernecz_I. *** 943.9-2Sárvár *** 094/099.07
[AN 3450396]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2013.
Gedeon Beatrix
   Camino Budapest avagy Santirenu, aki körül nyugalom van [elektronikus dok.] / Gedeon Beatrix. - Szöveg (pdf : 357 KB) (prc : 197 KB) (epub : 174 KB). - [Szentendre] : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106038. - Működési követelmények: Adobe Redaer / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89537-1-1 (pdf)
ISBN 978-963-89537-0-4 (prc)
ISBN 978-963-89519-9-1 (epub)
buddhizmus - meditáció - jóga - memoár - elektronikus dokumentum
294.3(0:82-94) *** 294.527(0:82-94)
[AN 3422494]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2013.
Hajdó István (1942-2011)
   Breviárium / Hajdó István ; vál. és rendszerezte Varga Gabriella, Vencser László. - Budapest : [Varga G.], 2012. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5397-2 fűzött
prédikáció - idézetgyűjtemény
252(0:82-84)
[AN 3449611]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2013.
Hetényi Varga Károly (1932-2002)
   Pásztor volt vagy béres? : a Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában : dokumentumok, 1938-1941 / Hetényi Varga Károly ; [... sajtó alá rend. Soós Viktor Attila]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 395 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-277-205-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - katolikus egyház - Horthy-korszak - történelmi forrás
282(439)"1938/1941"(093)
[AN 3451527]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2013.
   "His Eminence files" : american embassy, Budapest : from embassy archives, 15 (1971) = Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségen : követségi levéltár, 15 (1971) / [ed. by Ádám Somorjai] ; [kiad. a] METEM. - 2. rev. ed. - Budapest : METEM, 2012. - 358 p. ; 25 cm
Az előszó magyar nyelven. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9662-25-4)
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Egyesült Államok - érsek - külképviselet - belpolitika - 20. század - történelmi forrás
282(439)(092)Mindszenty_J.(093) *** 323(439)"197" *** 327(73)"197"(093)
[AN 3452762]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2013.
Holböck, Ferdinand (1913-2002)
Das Allerheiligste und die Heiligen (magyar)
   A legszentebb Oltáriszentség és a szentek : az Eucharisztia szentjei az egyháztörténelem elmúlt századai során / Ferdinand Holböck ; [ford. Kolonits Klári]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 502 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 182.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-02-9 fűzött : 2000,- Ft
oltáriszentség - szent - egyháztörténet - katolikus egyház
265.3 *** 235.3(092) *** 282(100)(091)
[AN 3449225]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2013.
   Initio non erat nisi gratia : ünnepi kötet dr. Erdő Péter tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 332 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 978-963-277-358-2 kötött
katolikus egyház - keresztény teológia - emlékkönyv
282 *** 23/24
[AN 3451495]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2013.
   Jean-Luc Marion - kartezianizmus, fenomenológia, teológia / szerk. Sylvain Camilleri, Takács Ádám. - Budapest : Gondolat, 2012. - 224 p. ; 19 cm. - (A Francia Intézet filozófiai füzetei, ISSN 2063-2452)
A Budapesten, 2010. márc. 19-20-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-355-5 fűzött : 1800,- Ft
Marion, Jean-Luc (1946-)
Franciaország - filozófus - vallásfilozófia - fenomenológia - 20. század - 21. század
21 *** 165.62 *** 1(44)(092)Marion,_J.-L.
[AN 3451993]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2013.
   Jób megpróbáltatásai - egy evangélikus gyülekezet sorsfordulói : a pesti szlovák evangélikus gyülekezet emlékkönyve = Utrpenia Jóba - peripetie jedného evanjelického zboru : pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru / [szerk.] Kovács Anna, Matus László ; [közread. a] Budapesti Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség. - [Budapest] : Budapesti Szlovákajkú Evangélikus Egyházközs., 2012. - 236 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5579-2 fűzött
Budapesti Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség
Budapest - evangélikus egyház - szlovákok - 19. század - 20. század - történelmi forrás
284.1(=854)(439-2Bp.)"18/19"(093)
[AN 3449247]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2013.
   Konfirmációi káté / [a rajzokat kész. Mezősiné Tóth Ágota] ; [közread. a] Sárvári Evangélikus Egyházközség. - 2. kiad. - [Sárvár] : Sárvári Evangélikus Egyházközs., 2009[!2012]. - 111 p. : ill. ; 14 cm
Borítócím: Evangélikus konfirmációi káté
ISBN 978-963-08-4858-9 fűzött
konfirmáció - evangélikus egyház - katekizmus
265.2 *** 284.1 *** 238.1
[AN 3450386]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2013.
Korán (magyar)
   A Kegyes Korán értelmezése magyar nyelven / [ford. Kis Zsuzsanna Halima]. - [Leányfalu] : Netkalmár Kft., 2012. - 378 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-5346-0 fűzött : 600,- Ft
Korán
szövegmagyarázat
297.18
[AN 3449321]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2013.
Kránitz Mihály (1959-)
   Hirdessük újra az evangéliumot! : XVI. Benedek pápa missziós programja: az új evangelizáció / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-377-3 fűzött
misszió
266
[AN 3451482]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2013.
Kránitz Mihály (1959-)
   Hittel Krisztushoz! : adventi útikönyv a Hit évében : 2012. december 2 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 51 p. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-401-5 fűzött : 580,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3451388]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2013.
Kuminetz Géza (1959-)
   Klerikusok kézikönyve / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 2 db ; 25 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II., Manualia, ISSN 1589-1615 ; 4.)
Kötött : 9900,- Ft
katolikus egyház - papság - lelkipásztorkodás - katolikus papképzés - foglalkozási erkölcs - egyházjog
282 *** 254 *** 253 *** 378.628.2 *** 174 *** 348.1/.7
[AN 3451699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szent szolgálattevők, vagyis Klerikusok a katolikus egyházban. - 797 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-357-5
[AN 3451711] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A papnevelés és egy klerikusi etikai és illemkódex vázlata. - 587 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-378-0
[AN 3451734] MARC

ANSEL
UTF-81915 /2013.
Léonard, André (1940-)
Les raisons de croire (magyar)
   Miért hiszünk? : a hit érvei / André Léonard ; [ford. Németh Helga]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-391-9 fűzött : 1900,- Ft
hit
211
[AN 3451516]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2013.
Literáty Zoltán (1976-)
   Az erőszakosaké a mennyek országa? : válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011-2012-ben elhangzott prédikációkból / Literáty Zoltán ; [közread. az] Érdligeti Református Templom Alapítvány. - Érd : Érdligeti Ref. Templom Alapítvány, 2012. - 170 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5195-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3451484]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2013.
   Magyarország és a római Szentszék : források és távlatok : tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére = Hungary and the Holy See of Rome : sources and perspectives : studies in honour of cardinal Erdő / szerk. Tusor Péter. - Budapest ; Róma : MTA -PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2012. - 464 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-063-4 fűzött
Vatikán - Magyarország - katolikus egyház - nemzetközi kapcsolat - emlékkönyv
282(439) *** 322(456.31)
[AN 3451664]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2013.
Menkó Erzsébet Ágnes
   A Szeretetláng : korunknak adott új kegyelmi ajándék / Menkó Erzsébet Ágnes. - Budapest : Szeretetláng K., 2012. - 111 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-08-4921-0 fűzött
Szeretetláng Mozgalom
lelkiségi mozgalom - katolikus egyház
267Szeretetláng *** 282
[AN 3449306]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2013.
   Mindszenty József és kortársai : vértanú és hitvalló püspökeink : a Mindszenty József születésének 120. évfordulója alkalmából a Központi Papnevelő Intézetben rendezett 2012. március 28-i teológiai konferencián elhangzott előadások / [közread. a] Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 145 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-396-4 fűzött
Magyarország - püspök - katolikus egyház - egyháztörténet - 20. század
282(439)(092)"19"
[AN 3451425]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2013.
Neunheuser, Burkhard
Storia della liturgia attraverso le epoche culturali (magyar)
   Liturgiatörténet : egyház- és kultúrtörténeti megközelítésben / Burkhard Neunheuser ; [ford. Dolhai Lajos]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-341-4 fűzött : 2700,- Ft
egyházi szertartás - katolikus egyház - történeti feldolgozás
264(091) *** 282
[AN 3450203]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2013.
Pásztor József
   Hungarian Apostolic Church : [1946-2012] / [written ... by József Pásztor & Nikolett Gyaraki] ; [... transl. Krisztián Ömböli]. - Budapest : Hung. Apostolic Church, 2012. - 64 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2012. szept. 17-21. között rendezett European Apostolic Conference alkalmából
ISBN 978-963-08-4673-8 fűzött
Magyar Apostoli Gyülekezet
Magyarország - pünkösdista egyház
284.57(439)
[AN 3450211]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2013.
Perlaky Lajos
Vigasztalások könyve (új kiadása)
   Az életöröm filozófiája : vigasztalások könyve / Perlaky Lajos. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 241 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-400-8 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3451375]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2013.
Puskás Attila (1965-)
   Megismertük és hittük a szeretetet : metszetek Hans Urs von Balthasar szeretetteológiájából / Puskás Attila. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 285 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-279.
ISBN 978-963-277-395-7 fűzött : 3200,- Ft
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988)
Svájc - keresztény teológia - teológus - 20. század
282(494)(092)Balthasar,_H._U._von *** 23
[AN 3449919]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
   Imádsággal az életen át / M. Basilea Schlink. - 8. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 135 p. ; 14 cm
Tart.: Imádsággal az életen átÞ; Az imádság fegyvereÞ; Reggeli és esti könyörgések. - Egys. cím: Mein Beten ; Gebetswaffe ; Morgen- und Abendgebete
ISBN 978-615-5202-04-9 fűzött
imádkozás - imakönyv
248.143 *** 243
[AN 3453738]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Krankentrost-Büchlein (magyar)
   Rejtett áldásutak betegeknek / M. Basilea Schlink. - 8. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 104 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5202-06-3 fűzött
imádkozás - beteg - vallásos irodalom
248.143-056.24 *** 244
[AN 3453734]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2013.
Simon T. László (1963-)
   A kezdetek varázsa és lendülete : közelítések a Lukács-evangéliumhoz és az Apostolok cselekedeteihez / Simon T. László. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2012. - 365 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 10.)
Bibliogr.: p. 353-365.
ISBN 978-963-236-598-5 fűzött : 3500,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
Biblia. Újszövetség. Apostolok cselekedetei
bibliamagyarázat
226.4.07 *** 226.6.07
[AN 3451467]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2013.
Simor István
   Túlélés / Simor István. - Budapest : Safe in Hungary Kft., 2012-. - 21 cm
vallásos irodalom
244
[AN 3451355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az alapok. - 2012. - 394 p. : ill.
ISBN 978-963-08-5517-4 kötött : 3950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3451356] MARC

ANSEL
UTF-81928 /2013.
Sirio (1952-)
   Egy szó, egy dallam, egy pillantás : szöveggyűjtemény / Sirio mester ; [összeáll. Fáry Dorottya, Bereczky Valéria, Kainráth Roland]. - [Budapest] : [Fáry D.], [2012]. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Sirio satsang ; 1.)
ISBN 978-963-08-5518-1 fűzött
hinduizmus
294.5
[AN 3449577]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2013.
Somorjai Ádám (1952-)
   The cardinal Mindszenty documents in American archives : a repertory of the six Budapest Mindszenty boxes = Mindszenty bíboros budapesti amerikai követségi tartózkodásának dokumentumai : repertórium / ed. by Ádám Somorjai. - Pannonhalma : Főapátsági Lvt., 2012. - 288 p. ; 24 cm. - (The cardinal Joseph Mindszenty documents. Subsidia ; 1.)
Bibliogr.: p. 286-288.
ISBN 978-963-9053-89-2 fűzött : 1500,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - egyházügy - állami terror - érsek - Kádár-korszak - levéltári repertórium
282(439)(092)Mindszenty_J.(093):014.3 *** 323.282(439)"195/197"(093):014.3 *** 322(439)"195/197"(093):014.3
[AN 3451528]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2013.
   Szentlélek, jöjj! : 269 újabb ének a katolikus karizmatikus megújulás által énekelt dalokból / [... összegyűjt. és kiadásra előkész. Wildner Dénes]. - 3. mód. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 295 p. ; 16 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 127.)
Fűzött : 600,- Ft
 (hibás ISBN 963-7878-50-6)
katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
282 *** 245
[AN 3449222]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2013.
   "Szenvedjétek el egymást szeretetben" : 68 dunántúli esketési igehirdetés / szerk. Köntös László, Steinbach József ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Ref. Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2012. - 249 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-89597-3-7 kötött
házasságkötés - egyházi szertartás - prédikáció
252 *** 265.5
[AN 3449910]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2013.
   Szociáletika és keresztény társadalmi tanítás. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 2 db ; 21 cm. - (Pázmány szociális tudományok sorozat, ISSN 2063-8701 ; 1.)
Bibliogr.
szociáletika - kereszténység - szociális érzékenység - katolikus egyház - szociálteológia - egyetemi tankönyv
261.6(075.8) *** 172(075.8) *** 282
[AN 3451439]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Egyház és társadalom : a tanítás forradalma / Lakner Zoltán. - 200 p. : ill.
ISBN 978-963-277-360-5 fűzött
[AN 3451445] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Etika : a jó életről szóló tanítás / Papp Tibor. - 199 p.
ISBN 978-963-277-361-2 fűzött
[AN 3451450] MARC

ANSEL
UTF-81933 /2013.
Verbényi István (1938-)
   Adventtől adventig : betekintés a katolikus egyház ünnepléseibe : a katolikus család képeskönyve / [írta Verbényi István] ; [... fényképezte Takách Ágnes]. - 2. bőv. kiad. - Százhalombatta : EFO K., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-8243-47-8 kötött : 2640,- Ft
keresztény ünnep - katolikus egyház
264-04
[AN 3452745]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2013.
Wright, Sally Ann
Goodnight (magyar)
   Jó éjszakát : bibliai történetek és imádságok / [szöveg] Sally Ann Wright ; [ill.] Kállai Nagy Krisztina ; [ford. Miklya Anna]. - Budapest : Harmat, cop. 2012. - 61 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-288-104-1 kötött : 2500,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
226.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3449876]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2013.
Wright, Sally Ann
My mini Bible sticker book (magyar)
   Bibliai matricás füzet / Sally Ann Wright és Moira Maclean ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, [2012]-. - 15 cm
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3449884]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2012. - 15 p., [2] t.fol.
ISBN 978-963-288-038-9 fűzött : 499,- Ft
[AN 3449891] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2012. - 15 p., [2] t.fol.
ISBN 978-963-288-094-5 fűzött : 499,- Ft
[AN 3449893] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2012. - 15 p., [2] t.fol.
ISBN 978-963-288-095-2 fűzött : 499,- Ft
[AN 3449897] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2012. - 15 p., [2] t.fol.
ISBN 978-963-288-096-9 fűzött : 499,- Ft
[AN 3449900] MARC

ANSEL
UTF-81936 /2013.
Zászkaliczky Pál (1935-)
   Vetés közben : áhítatok és imádságok az év minden napjára / Zászkaliczky Pál ; [ill. Gergely-Kosza Attila]. - Budapest : Luther, 2012. - 413 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9979-69-7 kötött : 3600,- Ft
bibliamagyarázat - imakönyv
22.07 *** 243
[AN 3450177]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1937 /2013.
   Általános statisztika / szerk. Korpás Attiláné. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012-. - ill. ; 24 cm
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3453598]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 8. kiad., utánny. - 2012, cop. 1996. - 231 p.
ISBN 978-963-19-5507-1 fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-19-3943-9)
[AN 3453601] MARC

ANSEL
UTF-81938 /2013.
Bagdikian, Ben Haig (1920-)
The new media monopoly (magyar)
   Az új médiamonopólium / Ben H. Bagdikian ; [ford. Müller Ákos]. - Budapest : Complex, 2012. - 260 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-252-9 kötött
Egyesült Államok - tömegtájékoztatási eszköz - médiakutatás - 20. század - 21. század
316.774(73)"19/20" *** 070(73)"19/20" *** 791.9.096/.097(73)"19/20"
[AN 3451349]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2013.
Brinszkyné Hidas Zsuzsanna
   Magyarország társadalmi atlasza / [szerzők Hidas Zsuzsanna, Kezán András, Némethné Csehi Tünde] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012. - 61 p. : ill., térk. ; 21x29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-391-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - társadalomföldrajz - demográfia - statisztikai adatközlés - ezredforduló - 21. század
312(439)"200/201" *** 911.3(439)"200/201"(083.41)
[AN 3450476]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2013.
Dávid Mária (1955-)
   A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata / Dávid Mária. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Pázmány szociális tudományok sorozat, ISSN 2063-8701 ; 5.)
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-963-277-365-0 fűzött
konfliktuskezelés - szociálpedagógia - egyetemi tankönyv - példatár
316.48(075.8)(076) *** 364.62(075.8)(076)
[AN 3451497]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2013.
Digitális Nemzedék Konferencia (2012) (Budapest)
   Digitális Nemzedék Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmánykötet : 2012. febr. 11., ... Budapest ... / szerk. ... Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia ; szervezők ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Iskolapedagógiai Központ Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Magyartanárok Egyesülete, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : ELTE PPK, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106286. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-234-9
információs társadalom - pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.77 *** 37 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 681.3.004.14
[AN 3427403]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2013.
Fábiánné Andrónyi Katalin
   Romológiai ismeretek / Fábiánné Andrónyi Katalin, Balogh Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 206 p. : ill. ; 30 cm. - (Pázmány szociális tudományok sorozat, ISSN 2063-8701 ; 2.)
Bibliogr.: p. 204-206.
ISBN 978-963-277-362-9 fűzött
Magyarország - romológia - egyetemi tankönyv
308(=914.99)(439)(075.8) *** 316.347(=914.99)(439)(075.8) *** 930.8(=914.99)(075.8)
[AN 3451463]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2013.
Kirshenbaum, Mira
Too good to leave too bad to stay (magyar)
   Menjek vagy maradjak? : az ingatag kapcsolatokról / Mira Kirshenbaum ; [ford. Komló Zoltán] ; [ill. Barka Ferenc]. - Budapest : Park, [2012], cop. 2011. - 304, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-982-5 fűzött : 1900,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3453067]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2013.
László János (1948-)
   Történelemtörténetek : bevezetés a narratív szociálpszichológiába / László János. - Budapest : Akad. K., 2012. - 315 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 279-306.
ISBN 978-963-05-9307-6 fűzött
szociálpszichológia - narratológia - magyarságtudat
316.6 *** 82.01 *** 323.1(=945.11)
[AN 3449902]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2013.
Mazsu János (1952-)
   Tanulmányok a magyar értelmiség társadalomtörténetéhez, 1825-1914 / Mazsu János. - Budapest : Gondolat, 2012. - 229 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 2060-1107 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-417-0 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - értelmiség - 19. század - századforduló
316.343.652(439)"18/191" *** 316.343.652
[AN 3451721]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2013.
   Multikulturalnost u obrazovanju = Multikulturalitás az oktatásban = Multiculturality in education / [izd.] Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2012. - 154 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89314-3-6 fűzött
Közép-Európa - cigányság - közoktatás - multikultúra - integrált oktatás - ezredforduló
316.347(=914.99)(4-11)"200" *** 37.014.5(4-11)"200"
[AN 3451347]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2013.
Németh Kálmán
   Százezer szív sikolt : hazatért és hazavágyó magyarok verőfényes Golgotája / Németh Kálmán ; [Márton Lajos rajz.]. - [Budapest] : Underground, [2012]. - 520 p. : ill. ; 20 cm
Reprint kiad. - Eredeti kiadása: Bácsjózseffalva : Zenélő Kút, 1943
ISBN 978-963-89716-0-9 fűzött
bukovinai csángók - hasonmás kiadás
316.347(=945.11)(498.6) *** 094/099.07
[AN 3454712]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2013.
Novák Alexandra
   A befogadó design [elektronikus dok.] : a vizuális kommunikáció filozófiája / Novák Alexandra ; [közread. a] Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet. - Szöveg (pdf : 3.1 MB). - [Budapest] : Fogyatékosügyi Kommunikációs Int., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106256. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89600-0-9
társadalmi integráció - testi fogyatékos - vizuális kommunikáció - formatervezés - elektronikus dokumentum
316.772.2 *** 364.65-056.26 *** 658.512.2
[AN 3426355]
MARC

ANSEL
UTF-81949 /2013.
Olteanu, Florea
   Comunităţile româneşti din judeţul Bichiş de azi în secolul al XIX-lea / Florea Olteanu. - Giula : Presă şi Carte Cronica, 2012. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
Békés megye - románok - helytörténet - 19. század
316.347(=590)(439.175)"18" *** 943.917.5"18"
[AN 3450436]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2013.
Oszlánczi Adrienn
   Nóóóóó pááánik! : gyakorlati kézikönyv ifjúsági munkásoknak / [szerzője Oszlánczi Adrienn]. - [Pécs] : NCSSZI Mobilitás Orsz. Ifj. Ig. Dél-dunántúli RISZI, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Mobilitás könyvek, ISSN 2060-8136 ; 14.)
Bibliogr.: p. 146-148.
ISBN 978-615-5159-03-9 fűzött
ifjúságvédelem - ifjúsági kultúra - útmutató
316.7-053.6(036) *** 364.65-053.6(036)
[AN 3450505]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2013.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 21. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-530-989-4 fűzött : 3000,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3454325]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2013.
Schulz von Thun, Friedemann (1944-)
Miteinander reden. Störungen und Klärungen (magyar)
   A kommunikáció zavarai és feloldásuk : általános kommunikációpszichológia / Friedemann Schulz von Thun ; [ford. Almássy Ágnes] ; [... az utószót írta Buda Béla]. - Budapest : Háttér, cop. 2012. - 319 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-615-5124-06-8 fűzött : 2990,- Ft
interperszonális kapcsolat - kommunikáció
316.472.4 *** 316.77
[AN 3449031]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2013.
Simándi Irén (1965-)
   Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban, 1945-1948 / Simándi Irén. - Budapest : Gondolat, 2012. - 392 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-456-9 fűzött : 3800,- Ft
Magyar Rádió (Budapest)
Magyarország - médiatörténet - politikatörténet - médiapolitika - 1945 utáni időszak - koalíciós időszak
316.774(439)"1945/1948" *** 323(439)"1945/1948" *** 791.9.096(439)"1945/1948"
[AN 3451741]
MARC

ANSEL
UTF-81954 /2013.
   A Trianon-seb gyógyulása felé / [szerk. Tóth Károly]. - Budapest : Ökumenikus Tanulm. Közp., 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Ökumenikus tanulmányi füzetek, ISSN 1215-377X ; 23.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7624-56-8 fűzött : 600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7624-55-1)
magyar történelem - 20. század - nemzettudat - nemzeti trauma
316.63(=945.11) *** 943.9"19"
[AN 3449460]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2013.
   Zenei szubkultúrák médiareprezentációja : stílusok, színterek, identitáspolitikák / szerk. Guld Ádám, Havasréti József. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz. : PTE Zenélő Egy., 2012. - 266 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-431-6 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - szubkultúra - zenei élet - médiaismeret - tömegkommunikáció - ezredforduló
316.723(439)"200" *** 78.05(439)"200" *** 791.9.096/.097 *** 681.3.004.14
[AN 3451709]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1956 /2013.
   Nyakkendőtől borravalóig : üzleti etikett a világ 41 országában / [szerk. Horváth Ágnes, Németh Andrea]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Turizmus Kft., cop. 2012. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5588-4 fűzött : 3900,- Ft
üzleti etikett
395(100)
[AN 3449329]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2013.
Ruttkay-Miklián Eszter (1971-)
   Testi-lelki rokonság : a szinjai hantik rokonsági csoportjai / Ruttkay-Miklián Eszter. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE BTK Néprajz-Kulturális Antropológia Tansz., 2012. - 320 p. : ill. ; 23 cm + mell. (54 p., [17] fol.). - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 17.)
Bibliogr.: p. 303-316.
ISBN 978-963-236-585-5 fűzött
ISBN 978-963-236-586-2 (mell.)
Nyugat-Szibéria - kulturális antropológia - hantik - rokonság
39(=945.13)(571.1) *** 392.3(=945.13)(571.1)
[AN 3451055]
MARC

ANSEL
UTF-81958 /2013.
Sófalviné Tamás Márta (1956-)
   A szentgáli tanyavilág kialakulása és pusztulása / Sófalviné Tamás Márta. - Szentgál ; Veszprém : Horváth Ny., 2012. - 220 p. : ill. ; 24 cm + térk.
ISBN 978-963-08-4943-2 fűzött
Szentgál - magyar néprajz - tanya - faluszociológia - paraszti gazdálkodás
39(439-2Szentgál) *** 711.438(439-2Szentgál) *** 316.334.55(439-2Szentgál)
[AN 3449953]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2013.
Szász Éva
   Xántus János írásai a humánetika és a természetvédelem megközelítéséből : kultúresszé / Szász Éva. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 179 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-236-593-0 fűzött : 2200,- Ft
Xantus János (1825-1894)
Magyarország - etnográfus - 19. század - társadalmi ökológia - természetvédelem
39.001(439)(092)Xantus_J. *** 504.03 *** 502
[AN 3451096]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2013.
   Születő hagyomány, élő kultúra / szerk. Szabó Attila. - Nagycenk : Simon P., 2012. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 9.)
ISBN 978-963-08-5181-7 fűzött
Nagycenk - kulturális élet - hagyománytisztelet - helyismeret
39(=945.11) *** 908.439-2Nagycenk *** 316.7(439-2Nagycenk)
[AN 3450146]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2013.
   Vallás, közösség, identitás / Povedák Kinga közreműködésével szerk. Barna Gábor. - Szeged : [SZTE BTK] Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2012. - 336 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 31.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-164-0 fűzött
vallástudomány - népi vallásosság - magyar néprajz
398.3(=945.11) *** 291(100)
[AN 3451545]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2013.
Vargha Katalin
   Találós kérdések : 1295 hagyományos magyar szóbeli rejtvény / Vargha Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 191 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 12.)
ISBN 978-963-9902-38-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - találós kérdés
398.6(=945.11)
[AN 3453279]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2013.
   Világügyelő : tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára / szerk. Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt ; [közread. a] Magyar Vallástudományi Társaság. - Budapest : M. Vallástud. Társ., 2012. - 619 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 581-615.
ISBN 978-963-87696-3-3 fűzött
néprajz - folklór - személyi bibliográfia - emlékkönyv
39 *** 398 *** 012Hoppál_M.
[AN 3451255]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1964 /2013.
Bank Barbara (1975-)
   "Állami titok" : internáló- és kényszermunkatáborok Magyarországon, 1945-1953 / Bank Barbara, Gyarmati György, Palasik Mária ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, cop. 2012. - 118 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-963-236-588-6 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - állami terror - internálótábor - munkatábor - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
323.282(439)"1945/195" *** 343.819.5(439)"1945/195"(093)
[AN 3451208]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2013.
Böröcz Enikő (1948-)
   Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata, 1945-1958 / Böröcz Enikő. - Budapest : Luther, 2012-. - ill. ; 24 cm
Fűzött
Ordass Lajos (1901-1978)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 20. század - állam és egyház viszonya
322(439)"194/195" *** 284.1(439)(092)Ordass_L.
[AN 3449322]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 566 p. - (Evangélikus gyűjteményi kiadványok, ISSN 1786-1543 ; 6.). (Egyház a szocializmusban, ISSN 2063-7721 ; 2.)
Bibliogr.: p. 541-554.
ISBN 978-963-9979-66-6
[AN 3449326] MARC

ANSEL
UTF-81966 /2013.
   Civil szervezetek kézikönyve : jogszabályok magyarázata nem csak civil szervezeteknek / szerk. Latorcai Csaba, Szablics Bálint ; szerzők Agócs Gergely [et al.] ; [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma. - [Budapest] : EMMI, [2012]. - 294 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5243-2 fűzött : 2625,- Ft
Magyarország - civil szervezet - jogi szabályozás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
323.21(439)(094)(036) *** 334.012.46(439)(094)(036)
[AN 3450615]
MARC

ANSEL
UTF-81967 /2013.
   Európa szerencséje : George H. W. Bush, az USA 41. elnöke / [szerk. Schmidt Mária] ; [közread. a] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2012. - 134 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-08-1 fűzött
Bush, George W. (1946-)
Egyesült Államok - Európa - államfő - 1980-as évek - ezredforduló - külpolitika - politikatörténet
32(73)(092)Bush,_G._H._W. *** 327(73)"198/199" *** 32(4)"198/199"
[AN 3449368]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2013.
Fletcher, Catherine (1975-)
Our man in Rome (magyar)
   Római emberünk : VIII. Henrik itáliai követe / Catherine Fletcher ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 332 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 305-319.
ISBN 978-963-689-621-8 kötött : 3990,- Ft
Casali, Gregorio (1500-1536)
Anglia - Itália - diplomata - külkapcsolat - történelem - 16. század
327(45)(092)Casali_G. *** 327(410.1)"15" *** 327(45)"15" *** 942.0"15"
[AN 3450617]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2013.
Hárs Gábor (1942-)
   Történelem közelnézetből [elektronikus dok.] : a képviselő naplója : mandátum a Tisztelt Házban és a Józsefvárosban / Hárs Gábor. - Szöveg (epub : 895 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106310. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - politikus - ezredforduló - belpolitika - baloldali irányzat - elektronikus dokumentum - memoár
32(439)(092)Hárs_G.(0:82-94) *** 329.14(439)"200"(0:28-94)
[AN 3428115]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2013.
Heller Ágnes (1929-)
   Igazság a politikában [elektronikus dok.] / Heller Ágnes. - Szöveg (epub : 100 KB) (mobi : 115 KB) (pdf : 414 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-89519-6-0 (epub)
ISBN 978-963-89519-7-7 (mobi)
ISBN 978-963-89519-8-4 (pdf)
politikai filozófia - igazság - őszinteség - elektronikus dokumentum
32.001 *** 177.3
[AN 3426491]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2013.
Jilly Viktor (1955-)
   "We shall overcome!" : civil rights movement in the United States : for advanced students of English, level C1 / Viktor Jilly. - [Budapest] : [Jilly-Tan Bt.], cop. 2012. - 64 p. : ill. ; 29 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-5235-7 fűzött
Egyesült Államok - angol nyelv - polgárjogi mozgalom - rasszizmus - afroamerikaiak - nyelvkönyv
323.118(=96)(73) *** 802.0(078)=00
[AN 3450487]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2013.
Kaiser Tamás
   Gördülő devolúció az Egyesült Királyságban : megválaszolatlan kérdések, új kihívások / Kaiser Tamás. - Budapest : Gondolat, 2012. - 105 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 20.)
Bibliogr.: p. 101-105.
ISBN 978-963-693-412-5 fűzött : 1200,- Ft
Nagy-Britannia - politikatörténet - belpolitika - ezredforduló
323(410)"200"
[AN 3452069]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2013.
Moldova György (1934-)
   Per Kádár sírjáért : riport / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2012. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5289-01-9 kötött
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - 20. század - utóélet - riport
32(439)(092)Kádár_J.(0:82-94)
[AN 3452130]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2013.
Nagy Erzsébet (1927-2008)
   Vezérlő csillagom : Nagy Erzsébet közéleti emlékkönyve / [... szerk. Jánosi Katalin és Csoma Gyula] ; [... névmutató ... Fodor Fanni] ; [közread. a] Nagy Imre Alapítvány. - Budapest : Nagy I. Alapítvány, 2012. - 265, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88382-4-7 fűzött
Nagy Erzsébet (1927-2008)
Nagy Imre (1896-1958)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - rendszerváltás - híres ember - interjú - memoár - történelmi forrás
32(439)(092)Nagy_I.(0:82-94) *** 943.9"189/199"(093) *** 929(439)Nagy_E.(0:82-94)
[AN 3449471]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2013.
Speidl Zoltán (1942-)
   Végállomás: Madeira : királykérdés Magyarországon, 1919-1921 / Speidl Zoltán. - Budapest : Kairosz, 2012. - 288 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 283-288.
ISBN 978-963-662-559-7 fűzött : 3000,- Ft
Károly (Magyarország: király), IV. (1887-1922)
Magyarország - magyar történelem - belpolitika - uralkodó - királyság - két világháború közötti időszak
323(439)"1919/1920" *** 943.9(092)Károly,_IV. *** 342.36(439)"191"
[AN 3451659]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2013.
   Strategic issues for the EU10 countries : main positions and implications for EU policy-making / ed. by Krisztina Vida ; [publ. by the Institute of World Economics Research Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciensces, Foundation for European Progressive Studies]. - Budapest : Inst. of World Economics HAS RCERS ; [Bruxelles] : FEPS, 2012. - 322 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-585-8 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - európai integráció - gazdaságpolitika - 21. század
327.39(4-62) *** 32(4-11)"200" *** 338.2(4-11)"200/201"
[AN 3450461]
MARC

ANSEL
UTF-81977 /2013.
Szente-Varga Mónika (1975-)
   A 2012-es mexikói választások / Szente-Varga Mónika. - Budapest : Gondolat, 2012. - 90 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 21.)
Bibliogr.: p. 83-90.
ISBN 978-963-693-461-3 fűzött : 1200,- Ft
Mexikó - politikatörténet - belpolitika - országgyűlési választás - elnökválasztás - ezredforduló - 21. század
323(72)"199/201" *** 324(72)"199/201"
[AN 3452062]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2013.
   Szerb állampolgárok Magyarországon / [... szerk. Kincses Áron]. - [Budapest] : [Kincses-Kovács Kft.], 2012. - 203 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-203.
ISBN 978-963-08-5072-8 fűzött
Magyarország - Vajdaság - bevándorlás - szerbek - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés - határon túli magyarság
325.14(=861)(439)"200/201"(083.41) *** 314.742(=945.11)(497.11)"200/201"(083.41)
[AN 3450108]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2013.
Varga László
   Uzsorások világa / Varga László. - [Hajdúhadház] : Magánkiad., cop. 2012. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5350-7 kötött
világpolitika - nemzetközi pénzügy - ezredforduló
327(100)"199/201" *** 338(100)"199/201"
[AN 3449651]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2013.
   Well-being reconsidered : empowering grassroots organizations : cross-country experiences from the grassroots Europe for local wellbeing initiative / ed. by Roxana Radu and Jelena Radišić ; [publ. by the Open Society Foundations]. - Budapest : OSF, cop. 2012. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-193.
ISBN 978-963-9719-28-6 fűzött
Európa - civil társadalom
323.21(4)
[AN 3449796]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1981 /2013.
Addis, Ferdie (1983-)
I have a dream (magyar)
   Van egy álmom : történelemformáló beszédek / Ferdie Addis ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 191 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-963-689-637-9 kötött : 2990,- Ft
világtörténelem - szónoklat
930.9 *** 82-5=945.11
[AN 3450664]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2013.
Bryson, Bill (1951-)
At home (magyar)
   Otthon : a magánélet rövid története / Bill Bryson ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 520 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 457-484.
ISBN 978-963-05-9255-0 fűzött
művelődéstörténet - hétköznapi élet
930.85(100)
[AN 3451359]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2013.
   Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2012-. - 29 cm
Esterházy család
családtörténet
929.52(439)Esterházy
[AN 3449782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Esterházy család cseszneki ága / ... szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - 2012. - 264 p. : ill., részben térk. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványa, ISSN 0134-112X ; 28.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-7229-29-9 kötött : 4000,- Ft
[AN 3449771] MARC

ANSEL
UTF-81984 /2013.
Gát László
   Adatok Csongrád Máma határrészének történetéhez : kézirat / Gát László. - [Csongrád] : Raszter, 2012. - 94 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 83-90.
ISBN 978-963-8013-70-5 fűzött
Csongrád - helytörténet - fakszimile kézirat
943.9-2Csongrád *** 094/099.07
[AN 3450054]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2013.
Gerő András (1952-)
   Szétszakított múlt / Gerő András ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet ; [kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2012. - 302, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4449-9 fűzött : 3990,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - társadalomtörténet - politikatörténet - polgárosodás - 19. század - 20. század
943.6/.9"18/19" *** 316.3(436/439)"18/19" *** 32(436/439)"18/19"
[AN 3451481]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2013.
Hastings, Max (1945-)
All hell let loose (magyar)
   Fegyverben a világ : elszabadult a pokol, 1939-1945 / Max Hastings ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 960 p., [48] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 921-930.
ISBN 978-963-689-620-1 kötött : 5990,- Ft
történelem - második világháború
94"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3452112]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   , Róma virágkora és bukása / [ford. Kapcsos Éva]. - 2. átd. kiad. - cop. 2012. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7257-4 kötött : 1690,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet
937 *** 930.85(37)
[AN 3453083] MARC

ANSEL
UTF-81988 /2013.
Józsa Márta (1962-)
   Ilonka néni [elektronikus dok.] / Józsa Márta. - Szöveg (pdf : 437 KB) (epub : 433 KB) (mobi : 472 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106264. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89581-5-0 (pdf)
ISBN 978-963-89581-3-6 (epub)
ISBN 978-963-89581-4-3 (mobi)
Erdély - hétköznapi élet - határon túli magyarság - oral history - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
929(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 3426519]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2013.
Kovács István (1945-)
   Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél : Piłsudski... Katyń... Szolidaritás : a XX. századi lengyel történelem sorsfordulói / Kovács István. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Napló, 2012. - 390 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-9603-97-4 fűzött : 3900,- Ft
Lengyelország - történelem - 20. század
943.8"19"
[AN 3453801]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2013.
Makkai Béla (1961-)
   Híja-haza : cikkek, esszék, tanulmányok / Makkai Béla. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2012. - 223 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-11-7 kötött : 2600,- Ft
magyar történelem - nemzettudat - határon túli magyarság - publicisztika
943.9(0:82-92) *** 316.63(=945.11)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3450052]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2013.
Maurer Teodóra (1957-)
   Koppány, Somogy hercege / Maurer Teodóra, Onody Gyula. - [Szántód] : Magánkiad., 2012. - 180 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4792-6 kötött
Koppány
Magyarország - Somogy megye - magyar irodalom - történelmi személy - helytörténet - antológia
943.9(092)Koppány(0:82-822) *** 943.912.3"09"
[AN 3451422]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2013.
Mohácsi Lászlóné (1920-)
   Fejezetek Tiszasas történetéből / Mohácsi Lászlóné. - Tiszasas : [Önkormányzat], 2012. - 188 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 20 cm
Közread. Tiszasas Önkormányzata
ISBN 978-963-08-4413-0 fűzött
Tiszasas - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Tiszasas *** 39(439-2Tiszasas)
[AN 3451427]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2013.
Móricz Béla (1905-1979)
   Marcali múltja az első világháborúig : helytörténet és adattár / Móricz Béla ; [ill. Csomós László, Móricz Béla] ; [szerk. H. Rádics Márta] ; [... megjelenteti a Múzeum Alapítvány és a Polgári Marcaliért Egyesület]. - Marcali : Múz. Alapítvány : Polgári Marcaliért Egyes., 2012. - 519 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88561-1-1 kötött
Marcali - helytörténet
943.9-2Marcali
[AN 3450243]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2013.
Nagy János
   Vönöck : egy nemesi község története / [írta és szerk. Nagy János]. - [Vönöck] : [Vönöckért Alapítvány], 2012. - [8], 339 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Közread. a Vönöckért Alapítvány. - Bibliogr.: p. 317-321.
ISBN 978-963-08-5274-6 fűzött
Vönöck - helytörténet
943.9-2Vönöck
[AN 3450024]
MARC

ANSEL
UTF-81995 /2013.
Póczos Sándor
   A salgótarjáni országzászló(k) története / Póczos Sándor ; [kiad. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Salgótarján : Önkormányzat, 2012. - 76 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-08-4087-3 fűzött
Salgótarján - országzászló - helytörténet - két világháború közötti időszak
943.9-2Salgótarján"193/194" *** 929.921(439)(091)
[AN 3449767]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2013.
Service, Robert
Lenin (magyar)
   Lenin : egy forradalmár életrajza / Robert Service ; [ford. és ... jegyzetekkel ell. Soproni András] ; [a kislexikont írta Szalai Miklós]. - [Budapest] : Park, [2012], cop. 2007. - 666, [2] p., [24] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 619-627.
ISBN 978-963-355-028-1 kötött : 3500,- Ft
Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924)
Oroszország - Szovjetunió - politikus - történelem - szocialista rendszer - kommunista párt - századforduló - 20. század - életrajz
947"190/192" *** 947(092)Lenin,_V._I. *** 329.15
[AN 3453108]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2013.
Száraz György (1930-1987)
   Egy előítélet nyomában : [a kortársak véleményével, leveleivel] / Száraz György. - Budapest : Kelet K., cop. 2012. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-504-106-8 kötött : 2950,- Ft
antiszemitizmus - zsidóság - magyar történelem
943.9(=924) *** 323.12(=924)(439)
[AN 3451266]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2013.
Szászi Júlia
   Hétköznapi Habsburgok [elektronikus dok.] / Szászi Júlia. - Szöveg (pdf : 2.4 MB) (emobi : 377 KB) (epub : 133 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106174. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-3395-0 (epub)
ISBN 978-963-08-3396-7 (mobi)
ISBN 978-963-08-3397-4 (pdf)
Habsburg-ház
Ausztria - uralkodócsalád - családtörténet - belpolitika - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
929.52(436)Habsburg *** 323(436)
[AN 3424662]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2013.
   Vallomások a második világháborúról Jászapátin és Jásziványon (Hevesiványon) / [szerk. Suba Györgyné Kocsis Julianna] ; [kiad. a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2012. - 440 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89495-0-9 fűzött
Jászivány - Jászapáti - magyar történelem - második világháború - oral history - memoár
943.9-2Jászapáti"194"(0:82-94) *** 943.9-2Jászivány"194"(0:82-94)
[AN 3449236]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2013.
   A velünk élő örökség : kulturális gazdagságunk a Vasi Hegyháton / [... összeáll. ... Kámán István] ; [kiad. Hegypásztor Kör]. - [Oszkó] : Hegypásztor Kör, 2012. - 50 p. : ill., főként színes ; 16x24 cm
Bibliogr.: p. [51].
ISBN 978-963-08-5188-6 fűzött
Vasi-Hegyhát - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz - hagyománytisztelet
943.9Vasi-Hegyhát *** 908.439Vasi-Hegyhát *** 398(439Vasi-Hegyhát)
[AN 3451248]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2001 /2013.
Baranyi Péter (1967-)
   Tetőn : jegyzetek egy városról = On the roof : notes about a city / Baranyi Péter. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 128 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5079-76-4 kötött : 4400,- Ft
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Baranyi_P.
[AN 3449250]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2013.
Csonka Zoltánné Szakál Gabriella
   Hajdúdorog története évszámok tükrében / Csonka Zoltánné Szakál Gabriella ; [közread. a Mészáros Károly Városi Könyvtár és a Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyesület]. - Hajdúdorog : Mészáros K. Vár. Kvt. : Hajdúdorogi Honismereti és Városvédő Egyes., 2012. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
Fűzött
Hajdúdorog - helytörténet - helyismeret - album - történeti kronológia
908.439-2Hajdúdorog(084.1) *** 943.9-2Hajdúdorog(0:930.24)
[AN 3451212]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2013.
   Fonyódi útikalauz : emlékhelyek, látnivalók Fonyódon / [... szövegét összeáll. ... Varga István] ; [... ford. Farkas Ildikó] ; [fotók Óh Zsolt] ; [kiad. Fonyódi Turisztikai Egyesület]. - Fonyód : Fonyódi Turisztikai Egyes., [2012]. - 100 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fonyód - helyismeret
908.439-2Fonyód
[AN 3451431]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2013.
Kabódi Viktor
   Tornyai János Kulturális Városnegyed, Hódmezővásárhely / [fotó Kabódi Viktor, Varsányi András] ; [kiad. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Hódmezővásárhely : Önkormányzat, 2012. - 79 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89550-3-6 fűzött
Hódmezővásárhely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hódmezővásárhely(084.12) *** 77.04(439)(092)Kabódi_V. *** 77.04(439)(092)Varsányi_A.
[AN 3449907]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2013.
   A Kárpát-medence földrajza / főszerk. Dövényi Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2012. - 1351 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9281-9 kötött
Kárpát-medence - földrajz - kézikönyv
91(4-191)(035)
[AN 3451493]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2013.
Lexer, Andreas
Tirol (magyar)
   Tirol / Andreas Lexer ; [ford. Babos Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2012. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6079-0 fűzött : 2490,- Ft
Tirol - útikönyv
914.366(036)
[AN 3449478]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2013.
Lovas Dániel (1954-)
   Kecskemét : régen és ma : früher und heute : in the past and today / [... szerk. és írta Lovas Dániel]. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2012]. - 143 p. : ill., színes ; 32 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-22-1 fűzött : 3990,- Ft
Kecskemét - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 943.9-2Kecskemét(084.12)
[AN 3449608]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2013.
Márkus Gábor
   Haonghae rǔl nemese / Marǔkusǔ Gaborǔ paksa. - Budapeŝto : [Márkus G.], 2012. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4853-4 fűzött
Délkelet-Ázsia - helyismeret - memoár
908.59(0:82-94)
[AN 3451371]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2013.
Márkus Gábor
   Trans la Flava Maro / Márkus Gábor. - Budapeŝto : [Márkus G.], 2012. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3761-3 fűzött
Délkelet-Ázsia - helyismeret - memoár
908.59(0:82-94)
[AN 3451269]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2013.
   Matyóföld kultúrájáról V : a MAME tagjainak és meghívott szerzőknek az írásai szülőföldünk kultúrájáról / [szerk. Pap Pál] ; [kiad. a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete]. - Mezőkövesd : Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyes., 2012. - 151 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87159-1-3 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - helyismeret - matyók
908.439-2Mezőkövesd *** 39(=945.11matyók)
[AN 3450037]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2013.
Tarnai Katalin (1952-)
   Ízes Arács : édesanyáink konyhájának finomságaiból / Tarnai Katalin. - Balatonfüred : Arácsért Közhasznú Alapítvány, 2012. - 119 p. ; 24 cm. - (Az Arácsért Közhasznú Alapítvány kiadványai, ISSN 2063-8108 ; 1.)
ISBN 978-963-08-5201-2 fűzött
Balatonarács - ételspecialitás - helyismeret - szakácskönyv
908.439-2Balatonarács *** 641.568(439-2Balatonarács)(083.12)
[AN 3449943]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2013.
Tetézi Lajos
   Izsák város története / Tetézi Lajos. - Izsák : Önkormányzat, 2012. - 296 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Izsáki hírek kiskönyvtára, ISSN 1588-628X ; 4.)
Bibliogr.: p. 292.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88056-1-4)
Izsák - helyismeret
908.439-2Izsák
[AN 3452086]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2013.
Wagner Mária
   Törökországi emlékeim / Wagner Mária. - Budapest : [Juhász M.-né], 2012. - 180 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5276-0 fűzött
Törökország - helyismeret - útleírás
908.560(0:82-992)
[AN 3449775]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2014 /2013.
Barna Ildikó (1973-)
   A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten / Barna Ildikó, Pető Andrea. - Budapest : Gondolat, 2012. - 140 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-963-693-449-1 fűzött : 2950,- Ft
Magyarország - jogtörténet - népbíróság - jogeset - 1945 utáni időszak - politikai per
343.197(439)"1945/1949" *** 34.096(439)"1945/1949" *** 343.301.096(439)"1945/1949"
[AN 3451952]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2013.
Carlo, Philip (1949-2010)
The Ice man (magyar)
   A Jeges : a maffia bérgyilkosának vallomásai / Philip Carlo ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 562, [5] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-697-3 fűzött : 2999,- Ft
Kuklinski,jRichard (1935-2006)
Egyesült Államok - bűnöző - maffia - 20. század
343.341(73)"19" *** 343.91(73)(092)Kuklinski,_R.
[AN 3451542]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2013.
Dupka György (1952-)
   "Hova tűnt a sok virág..." : időutazás az Uralba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában : történelmi szociográfia / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : KMMI : Intermix, 2012. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 221.)
Bibliogr.: p. 217-222.
ISBN 978-963-9814-58-5 fűzött
Szovjetunió - internálótábor - hadifogoly - temető - emlékmű - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)"194/195" *** 355.257.7(47)(=945.11)"194/195" *** 718(47) *** 725.945(47)
[AN 3451228]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2013.
   Egyetemes jogtörténet I / Gönczi [et al.] ; [szerk. Horváth Pál]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 620 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-4572-0 fűzött : 4990,- Ft
jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8)
[AN 3454563]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2013.
Erdő Péter (1952-)
   A bűn és a bűncselekmény : a két alapvető fogalom viszonya az egyházi jog tükrében / Erdő Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 151 p. ; 19 cm. - (Pázmány könyvek sorozat, ISSN 1586-5746 ; 8.)
Bibliogr.: p. 137-151.
ISBN 978-963-361-561-4 fűzött : 1600,- Ft
bűn - bűncselekmény - keresztény teológia - egyházjog
343.23 *** 233 *** 348
[AN 3451369]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2013.
Fekete Gy. Attila
   A panziós és a maffia [elektronikus dok.] / Fekete Gy. Attila. - Szöveg (pdf : 457 KB) (mobi : 233 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106267. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89554-3-2 (pdf)
ISBN 978-963-89554-2-5 (mobi)
Magyarország - szervezett bűnözés - riport - ezredforduló - elektronikus dokumentum
343.341(439)(0:82-92)
[AN 3426539]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2013.
Horváth Sándor (1884-1956)
   A természetjogról / Horváth Sándor ; [szerk. Varga Csaba]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 331 p. ; 24 cm. - (Jogfilozófiák, ISSN 0865-0349)
Bibliogr. p. 315-320.
ISBN 978-963-277-369-8 fűzött
természetjog - tomizmus
340.122 *** 141.30
[AN 3449863]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2013.
   Hungarian media law / ed. András Koltay. - Budapest : Complex, 2012. - 509 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-251-2 kötött
Magyarország - infokommunikációs jog - tömegkommunikáció - jogi szabályozás
34:791.9.096/.097(439) *** 316.774(439)
[AN 3451350]
MARC

ANSEL
UTF-82022 /2013.
Jakab Éva (1957-)
   Szerzők, kiadók, kalózok : a szellemi alkotások védelmének kialakulása Európában / Jakab Éva. - Budapest : Akad. K., 2012. - 204 p. : ill. ; 25 cm. - (Értekezések a jogtudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-963-05-9272-7 kötött
Európa - szerzői jog - jogtörténet - kultúratörténet - szellemi tulajdon
347.77/.78(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 3449882]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2013.
Jámbor Gyula
   Volt egyszer egy Malév [elektronikus dok.] : a csődhöz vezető út és ami a hírekből kimaradt / by Jámbor Gyula. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106371. - Működési követelmények: Adobe Reader
Malév (Budapest)
Magyarország - légitársaság - testülettörténet - csőd - 21. század - elektronikus dokumentum
347.736 *** 656.7(439)(091) *** 061.5(439)Malév
[AN 3428980]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2013.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog / Jobbágyi Gábor, Fazekas Judit. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 395 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 10.)
Bibliogr.: p. 393-394.
Fűzött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-361-968-1)
Magyarország - kötelmi jog - egyetemi tankönyv
347.4(439)(075.8)
[AN 3452732]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2013.
Kelemen László
   Social psychological researches in Hungary in 2010-2011 [elektronikus dok.] / László Kelemen. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - [Budapest] : Kelemen K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106416. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - szociálpszichológia - szociológiai vizsgálat - közvélemény-kutatás - jogbiztonság - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
340.114(439) *** 316.65(439)"200/201"(083.41)
[AN 3429729]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2013.
Kereszty András (1942-)
   Öt perc múlva meghalsz, mondj valamit! [elektronikus dok.] / Kereszty András. - Szöveg (epub : 133 KB) (pdf : 293 KB) (mobi : 160 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89537-2-8 (epub)
ISBN 978-963-89537-4-2 (pdf)
ISBN 978-963-89537-3-5 (mobi)
Egyesült Államok - börtön - kivégzés - ezredforduló - riport - elektronikus dokumentum
343.25(0:82-92) *** 343.8(73)(0:82-92)
[AN 3426508]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2013.
Kovács András György (1973-)
   Piacszabályozás és jogorvoslat : a piacszabályozói döntések bírói gyakorlata, különös tekintettel az elektronikus hírközlésre / Kovács András György. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 325 p. : ill. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2012. márc. 1. - Bibliogr.: p. 307-319.
ISBN 978-963-258-167-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - gazdaságirányítás a piacgazdaságban - tömegtájékoztatási eszköz - jogalkalmazás - jogorvoslat - bírósági határozat
34:791.9.096/.097(439) *** 347.95(439) *** 316.774(439)
[AN 3450669]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2013.
Kuminetz Géza (1959-)
   A boldoggá- és szenttéavatási eljárás kézikönyve / Kuminetz Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 406 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II., Manualia, ISSN 1589-1615 ; 6.)
Bibliogr.: p. 385-406.
ISBN 978-963-361-967-4 fűzött : 3900,- Ft
szentté avatás - egyházjog
348.585
[AN 3450117]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2013.
Mezőfi Józsefné
   A tanügyigazgatási szakértő / [Mezőfi Józsefné] ; [kiad. "Studium Rationalitas" Közoktatási Szakértői Kft.]. - Garabonc : Studium Rationalitas, [2012]. - 408 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 398-399.
ISBN 978-963-08-5122-0 kötött
Magyarország - oktatási intézmény - felügyelet - jogi szabályozás
351.851.078.3(439)(036) *** 37.014(439)(036)
[AN 3452756]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2013.
Nez, Chester
Code talker (magyar)
   Kódbeszélők : az első és egyetlen emlékirat a második világháborús navaho kódbeszélők egyikétől / Chester Nez, Judith Shiess Avila ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 307 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 301-305.
ISBN 978-963-689-635-5 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - katona - tengerészgyalogság - navahok - kriptográfia - második világháború - memoár
359.31(=97)(73)"1939/1945"(0:82-94) *** 003.26(=97)(73)"1939/1945"(0:82-94) *** 355.405.2(0:82-94)
[AN 3450716]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2013.
Parádi József (1950-)
   A Magyar Királyi Csendőrség : az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület, 1881-1945 / Parádi József. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2012. - 281 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A magyar rendvédelem-történet öröksége, ISSN 2062-8447 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4794-0 fűzött
Magyarország. Csendőrség
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás
351.742(439)(091)
[AN 3449588]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2013.
Schanda Balázs (1968-)
   Állami egyházjog : vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban / Schanda Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 150 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. II., Manualia, ISSN 1589-1615 ; 5.). (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-886-8 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - lelkiismereti szabadság - állam és egyház viszonya - egyházjog - ezredforduló
342.731(439)"199/201" *** 322(439)"199/201" *** 348(439)"199/201"
[AN 3449930]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2013.
Szécsényi-Nagy Kristóf (1980-)
   Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez / Szécsényi-Nagy Kristóf. - Budapest : Complex, 2012. - 527 p. ; 25 cm
Lezárva: 2012. jún. 15. - Bibliogr.: p. 481-483.
ISBN 978-963-295-223-9 kötött
2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
Magyarország - polgári eljárás - meghagyás - törvény - útmutató
347.919(439)(094)(036)
[AN 3451282]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2013.
   Települési értékvédelem monográfia fejezetei mint a gyakorlati útmutató alapja : konferencia tanulmányok / szerk. Vukov Konstantin ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Budapest : BCE, 2012. - 83 p. : ill., főként színes ; 23 cm
A Budapesten, 2012. jún. 8-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-500-7 fűzött
településügy - településfejlesztés - kulturális örökség - műemlékvédelem
352 *** 711 *** 332.1 *** 72.025.3/.4
[AN 3450853]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2013.
Varga Csaba (1941-)
   Theory of law : norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law / Csaba Varga. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 371 p. : ill. ; 25 cm. - (Philosophiae iuris, ISSN 1218-0610)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-392-6 kötött
jogtudomány
34
[AN 3450012]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2013.
Varga Norbert (1978-)
   A magyar állampolgársági jog a 19. században / Varga Norbert. - Budapest : Akad. K., 2012. - 427 p. ; 25 cm. - (Értekezések a jogtudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Bibliogr.: p. 343-384. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9270-3 kötött
Magyarország - állampolgárság - 19. század
342.71(439)"18"
[AN 3449888]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2013.
   Višekratno složena diskriminacija roma u Europi = Romák többszörös összetett diszkriminációja Európában = Multiple complex discrimination of the Roma in Europe / [izd.] Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. - Pécs : Cigány Kult. és Közműv. Egyes., 2012. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89314-2-9 fűzött
Közép-Európa - cigányság - hátrányos megkülönböztetés - esélyegyenlőség - ezredforduló
342.722(4-11)"201" *** 316.647.82 *** 316.347(=914.99)(4-11)"201"
[AN 3451354]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2038 /2013.
Berkes Géza (1904-1970)
   "A Zrínyi Hadapródiskola végnapjai" : Berkes Géza főtörzsőrmester naplója, 1945 / [főszerk. Kiss Kálmán] ; [közread. a] Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2012. - 198 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kéziratos napló fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 195-196. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-5572-3 fűzött
Magyar Királyi Zrínyi Miklós Honvéd Gyalogsági Hadapródiskola (Pécs)
Magyarország - Pécs - Németország - hadtörténet - hadifogoly - katonai iskola - Horthy-korszak - második világháború - memoár - történelmi forrás
355.48(439)"1945"(093) *** 355.257.7(430)(=945.11)"1945"(0:82-94) *** 355.231(439-2Pécs)(091)
[AN 3450659]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2013.
Dinyés László (1948-)
   Virágh Gedeon nádor - huszártiszt élete / Dinyés László. - 2. bőv. kiad. - Kunszentmiklós : Virágh G. Emlékbiz., 2012. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Virágh Gedeon Emlékbizottság dokumentum füzetei sorozat, ISSN 2063-4390 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5222-7 fűzött
Virágh Gedeon (1825-1872)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - életrajz
355(439)(092)Virágh_G. *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3452659]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2013.
   A Magyar Honvédség közreműködése Koszovó válságkezelésében, 1999-2011 / összeáll. Kovács József, Rózsa Tibor. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2012. - 229 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr. - Bibliogr.: p. 205.
ISBN 978-963-327-542-9 kötött
Magyarország - Koszovó - békefenntartó erő - ezredforduló - 21. század
355(439)"200" *** 355.357(497.11-32Kosovo)
[AN 3450653]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2013.
Sarkady Sándor (ifj.) (1964-)
   Nekik térkép e táj.. : amerikai légitámadások Sopron ellen, 1944-1945 / ifj. Sarkady Sándor. - Sopron : NYME K., 2012. - 142 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-082-0 kötött
Sopron - hadtörténet - helytörténet - bombázás - második világháború - album - történelmi forrás
355.469.2(439-2Sopron)"1944/1945"(084.1) *** 355.48(439-2Sopron)"1944/1945"(093)
[AN 3450627]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2013.
Wasdin, Howard E.
SEAL team six (magyar)
   A 6. számú SEAL-csoport : egy elit haditengerészeti SEAL-mesterlövész emlékirata / Howard E. Wasdin, Stephen Templin ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 335 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 333-335.
ISBN 978-963-689-622-5 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok. Navy. SEALs
Egyesült Államok - elit alakulat - haditengerészet - memoár
355.318(73)(0:82-94) *** 359(73)(0:82-94)
[AN 3450449]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2043 /2013.
Alkér Orsolya
   Te is lehetsz milliomos : pénzügyi sikeralapozó 14 éven felülieknek / Alkér Orsolya. - Budapest : Csodasuli, 2012. - 120 p. : ill. ; 19 cm + CD
ISBN 978-615-5162-05-3 fűzött : 3990,- Ft
pénzügy - ifjúsági könyv - auditív dokumentum
336.7(02.053.2)
[AN 3449783]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2013.
Artner Annamária (1961-)
   Válság és válságkezelés Írországban / Artner Annamária. - Budapest : MTA VKI, 2012. - 21 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 96.)
Bibliogr.: p. 20-21.
ISBN 978-963-301-581-0 fűzött
Írország - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - statisztikai adatközlés - gazdasági válság - ezredforduló - 21. század
338(417)"199/200"(083.41) *** 338.124.4(417)"199/201"
[AN 3450510]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2013.
   Disztribúciós logisztika : stratégiai és irányítási témakörök a vállalati menedzsment és az ellátási lánc kontextusában / szerk. Gelei Andrea ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet. - Budapest : BCE VGI, [2012]. - 253 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-494-9 fűzött
logisztika - vállalatirányítás
658.78 *** 658.286 *** 65.012.4
[AN 3450828]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2013.
Dobos Imre
   Készletgazdálkodás és visszutas logisztika [elektronikus dok.] / Dobos Imre ; kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : BCE GK, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106394. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-512-0
logisztika - készletgazdálkodás - egyetemi jegyzet - elektronikus dokumentum
658.78(075.8)
[AN 3429344]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2013.
Drábik János (1938-)
   Uzsoracivilizáció : a kamatkapitalizmus új világrendje / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, 2012. - 3 db ; 22 cm
A 3. köt. alcíme: A világkormányzat menetrendje
nemzetközi pénzügy - világpolitika
339.7 *** 327(100)
[AN 3453470]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 477 p.
ISBN 978-963-426-244-2 kötött : 2999,- Ft
[AN 3453473] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 478 p.
ISBN 978-963-426-245-9 kötött : 2999,- Ft
[AN 3453475] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 480 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-426-246-6 kötött : 2999,- Ft
[AN 3453477] MARC

ANSEL
UTF-82048 /2013.
Dunder Krisztián (1976-)
   Digitális sikertörténetek 2 : [inspiráció sikeres internetes cégvezetőktől] / Dunder Krisztián. - Miskolc : Dunder.hu, 2012. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5236-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - portáloldal - vállalkozás - vezető alkalmazott - siker - interjú
658.1(439)(092)(047.53) *** 681.324Internet(439)(047.53)
[AN 3450473]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2013.
Éltető Andrea (1969-)
   Spanyolország mélyülő válsága / Éltető Andrea. - Budapest : MTA VKI, 2012. - 18 p. : ill. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok / Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, ISSN 1417-2720 ; 97.)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-301-586-5 fűzött
Spanyolország - gazdasági válság - ezredforduló - 21. század
338.124.4(460)"200/201"
[AN 3450607]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2013.
Georgikon Napok (54.) (2012) (Keszthely)
   LIV. Georgikon Napok : kivonat-kötet : programfüzet, valamint az elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye : [a mezőgazdaságtól a vidékgazda(g)ságig] : [Keszthely, 2012. október 11-12.] = 54rd Georgikon Scientific Conference. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar, cop. 2012. - 128 p. ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9639-47-8 fűzött
mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - versenyképesség - konferencia-kiadvány
338.48(439) *** 504.03 *** 339.137.2(4-62) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3453620]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2013.
Hargita Árpádné (1941-)
   Vissza Európába - rögös úton : egy közreműködő szemével / Hargita Árpádné. - Budapest : Gondolat, 2012. - 765 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 645-650.
ISBN 978-963-693-448-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Európai Unió - közgazdász - 20. század - 21. század - európai integráció - külpolitika - memoár
33(439)(092)Hargita_Á.-né(0:82-94) *** 327.39(4-62)(0:82-94) *** 327(439)"20"(0:82-94)
[AN 3451551]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2013.
Jónás Sándor (1950-)
   Jónás könyve : egy életút, interjúkban elbeszélve / Hajdu Imre. - Miskolc : Hajdu-Vinpress, [2012]. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5172-02-1 fűzött
Jónás Sándor (1950-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - életútinterjú
658.1(439)(092)Jónás_S.(047.53)
[AN 3450265]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2013.
   Kérdések és válaszok az Európai Unióról / [fel. szerk. Boros László]. - Budapest : Napvilág, 2012. - 113 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-338-079-6 kötött : 2900,- Ft
Európai Unió
339.923(4-62) *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3449754]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2013.
Kerekes Péter
   6 vagy 72 vásárló?! : 100 lehetőségből / [szerző Kerekes Péter]. - Budapest : Kerek-S Kft., 2012. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4777-3 fűzött : 2970,- Ft
eladás - marketing
658.85
[AN 3450047]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2013.
Kotler, Philip (1931-)
Marketing management (magyar)
   Marketingmenedzsment / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 893 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 777-841.
ISBN 978-963-05-9251-2 kötött
marketing - tankönyv
339.138(078) *** 658.8(078)
[AN 3454338]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2013.
   Kreatív városok és fenntarthatóság : javaslatok a Duna-stratégia megvalósítására Nyugat-Pannónia példáján / Miszlivetz Ferenc és az ISES kutatócsoportja. - Kőszeg ; Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 208 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (ISES könyvek, ISSN 1588-7995)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-10-8 fűzött : 1980,- Ft
Szombathely - Kőszeg - városfejlesztés - innováció - fenntartható fejlődés
330.341.1 *** 504.03 *** 711.1(439-2Kőszeg) *** 711.1(439-2Szombathely)
[AN 3450642]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2013.
Magyarország fizetésimérleg- és külfölddel szembeni befektetésipozíció-statisztikái, 2012 (angol)
   Hungary's balance of payments and international investment position statistics, 2012 [elektronikus dok.] : international methodology and national practice / publ. by the Magyar Nemzeti Bank. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : MNB, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106368. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9383-98-2
Magyarország - államháztartás - fizetési mérleg - statisztikai elemzés - elektronikus dokumentum
336.12 *** 311.17 *** 336.12(439)
[AN 3428974]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2013.
   Magyarország fizetésimérleg- és külfölddel szembeni befektetésipozíció-statisztikái, 2012 [elektronikus dok.] : nemzetközi módszertan és hazai gyakorlat / kiad. Magyar Nemzeti Bank. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : MNB, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106367. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9383-97-5
Magyarország - államháztartás - fizetési mérleg - statisztikai elemzés - elektronikus dokumentum
336.12 *** 311.17 *** 336.12(439)
[AN 3428970]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2013.
Pölöskei Pálné
   Példatár : alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, egyház, közhasznú nonprofit gazdasági társaság : adott, kapott támogatások, társasági adó, szja, tbj, áfa : áttérés egyszeres kettős könyvvitelre, 2012 / [szerző Pölöskei Pálné]. - [Budapest] : Noviring, [2012]. - 167 p. ; 24 cm. - (Non-profit könyvek, ISSN 1417-197X)
Lezárva: 2012. szept. 30. - Borítócím: Civiltörvény és a kedvezmények
ISBN 978-963-08-5210-4 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - nonprofit szervezet - adóügy - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3449312]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2013.
Powell, Guy R.
ROI of social media (magyar)
   ROI a közösségi médiában : hogyan növelhető a befektetés megtérülése? / Guy R. Powell, Steven W. Groves, Jerry Dimos ; [ford. Német Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 367 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [353].
ISBN 978-963-304-097-3 fűzött : 3900,- Ft
marketing - infokommunikáció - társadalmi kapcsolat
658.8 *** 681.3.004.14 *** 316.47
[AN 3449437]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2013.
Ridley, Matt (1958-)
The rational optimist (magyar)
   A józan optimista : a jólét evolúciója / Matt Ridley ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 462 p. ; 21 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 413-462.
ISBN 978-963-05-9217-8 fűzött
civilizáció - társadalmi fejlődés - gazdasági fejlődés - művelődéstörténet
330.34 *** 008 *** 316.42 *** 930.85
[AN 3451059]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2013.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2012]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-487-5 * kötött : 2750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-394-487-2)
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1(078)
[AN 3453873]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2013.
Szaniszló László
   30 nap : hogyan lehetsz sikeres egy hálózatos vállalkozásban? : a lendület 7 aranyszabálya / Szaniszló László. - [Dunaújváros] : [Szaniszló L.], cop. 2012. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5562-4 fűzött : 1950,- Ft
hálózati értékesítés - siker
658.846
[AN 3449197]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2013.
Szombati Orsolya (1975-)
   Értékesítés nyomulás nélkül / Szombati Orsolya. - [Budapest] : Pro Fonte Okt. és Szolgáltató Kft., cop. 2012. - 199 p. : ill. ; 19 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-08-4719-3 fűzött : 3990,- Ft
eladás - marketing
658.85
[AN 3451386]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2013.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, 2012, cop. 2006. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-364.
ISBN 978-963-394-675-6 kötött : 3650,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3454582]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2013.
Tóth András
   Túlélőkészlet vállalkozóknak : [hogyan éljük túl a válságot?] / Tóth András. - Budapest : Efficenter, 2012. - 156 p. ; 17 cm. - (Jómódúak könyvtára ; 2.)
ISBN 978-963-08-3424-7 fűzött : 3500,- Ft
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3451376]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2013.
Tóth Mihály
   Online marketing : útmutató az internetes vevőszerzéshez / Tóth Mihály. - [Százhalombatta] : Netkreativ.hu, cop. 2012. - 288 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5066-7 fűzött : 3990,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3451381]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2013.
   A válság második hulláma : elemzések az Orbán-kormány második évéről / [szerk. Kiss Ambrus, Krausz Péter] ; [közread. a] ... Policy Agenda. - Budapest : L'Harmattan : Policy Agenda, 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-491-9 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - kormány - gazdaságpolitika - 21. század
338.2(439)"201" *** 328.13(439)"2011" *** 323(439)"201"
[AN 3451418]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2013.
Vida Ágnes
   Üzletanyu születik : minden, amit egy nőnek tudnia kell arról, hogyan indítsa el és vigye sikerre a saját üzletét / Vida Ágnes. - [Gyál] : Gazdagmami K., cop. 2012. - 280 p. ; 24 cm
Fűzött : 4500,- Ft
vállalkozásismeret - elektronikus kereskedelem
658.1 *** 681.324Internet *** 658.8
[AN 3449301]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2070 /2013.
   "Életreval(l)ó" : hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése : zárótanulmány és módszertani kézikönyv / [fel. szerk. Huri Beáta] ; [kiad. a Lépéselőny Egyesület]. - Debrecen : Lépéselőny Egyes., 2012. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5576-1 fűzött
Hajdúsámson - munkaerő-rehabilitáció - hátrányos helyzetű - nő - 21. század
364.22-055.2(439-2Hajdúsámson)"201" *** 331.582.2-055.2(439-2Hajdúsámson)"201"
[AN 3450357]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2013.
   Harmadik országbeli állampolgárok hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez : kézikönyv / [szerk. Gellér Balázs József]. - Budapest : Tullius, 2012. - 474, [10] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5071-12-6 fűzött
Magyarország - egészségügyi ellátás - külföldiek - 21. század - statisztikai adatközlés
364.444(439)"200/201"(083.41) *** 316.37-054.68(=00)(439)
[AN 3450091]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2013.
Kozári Monika (1960-)
   A nyugdíjrendszer Magyarországon Mária Teréziától a második világháborúig / Kozári Monika. - Budapest : Gondolat, 2012. - 366 p. : ill. ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.: p. 337-342. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-459-0 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy - 19. század - 20. század
369.5(439)"186/193"
[AN 3449571]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2013.
Lakner Zoltán (1952-)
   Szociálpolitika / Lakner Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 199 p. : ill. ; 30 cm. - (Pázmány szociális tudományok sorozat, ISSN 2063-8701 ; 7.)
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-277-008-6 fűzött
szociálpolitika - egyetemi tankönyv
364(075.8)
[AN 3451502]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2013.
   Nyugdíj és gyermekvállalás : tanulmánykötet, 2012 / szerk. Kovács Erzsébet. - Budapest : Gondolat, 2012. - 180 p. : ill. ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-458-3 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - nyugdíjügy - családpolitika - gyermekvállalás
369.5(439) *** 369.013.6 *** 314.3
[AN 3449580]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2075 /2013.
Aszalós Tünde (1937-)
   Gondolatok a zongorapedagógia kérdéseiről / Aszalós Tünde ; [... kiad. Tóth Aladár Alapítvány]. - Budapest : Tóth A. Alapítvány, 2012. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5602-7 fűzött
hangszeroktatás - zongora - módszertan
371.3(072) *** 372.878(072) *** 786.2(072)
[AN 3451229]
MARC

ANSEL
UTF-82076 /2013.
   Az irodalomtanítás innovációja : a Németh László Szakkollégium által a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskolában és Gimnáziumban 2012. február 10-11-én rendezett konferencia szerkesztett és bővített anyaga / szerk. Finta Gábor, Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Irom-könyvek, ISSN 2063-7764 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-09-2 fűzött : 2012,- Ft
irodalomtanítás - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - didaktika
372.882 *** 373.3 *** 373.5 *** 37.02
[AN 3450997]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2013.
   Iskolánk története : 100 éves a Szalántai Általános Iskola / ... szerkesztésében, összeállításában közrem. Balogh Györgyné [et al.]. - Szalánta : Pécsi Kistérségi Óvoda és Ált. Isk., 2012. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5472-6 fűzött
Pécsi Kistérségi Óvoda és Általános Iskola (Szalánta)
Szalánta - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Szalánta)(091)
[AN 3450500]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2013.
   Környezetvédelmi játékok [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Győr] : CG & Partners, [2012]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 10.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106455. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
környezetvédelem - környezeti nevelés - játék - játékprogram - elektronikus dokumentum
371.382 *** 37.033 *** 681.3.004.14
[AN 3430033]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2013.
   Közreműködés a köznevelés megújításában : XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : [Hajdúszoboszló, 2012. október 9-11.] : előadások, korreferátumok, fotók / [szerk. Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba] ; [rend., közread. a] Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda. - Debrecen : Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda, 2012. - 521, [5] p., [28] t. : ill., részben színes ; 23 cm
Gerinccím: XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia, Hajdúszoboszló 2012. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89144-3-9 fűzött
Magyarország - közoktatás - konferencia-kiadvány
37.014(439) *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3451036]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2013.
Novits László
   A kapuvári (III. sz.) Széchenyi István Általános Iskolában folyó pedagógiai munka az 1980-as években : [nevelésközpontú iskola] / Novits László ; [kiad. ... a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ]. - Szombathely : NYME SEK, 2012. - 60, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0563-6)
Széchenyi István Általános Iskola (Kapuvár)
Kapuvár - általános iskola - iskolai nevelés - 1980-as évek
37.018.2(439-2Kapuvár)"198" *** 373.3(439-2Kapuvár)
[AN 3450020]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2013.
   A pedagógusképzés történeti forrásai, 1945-1990 : szöveggyűjtemény / szerk. Kardos József. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 269 p. ; 24 cm. - (Dokumentumok a pedagógusképzés történetéből)
ISBN 978-963-312-114-6 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
371.13(439)"1945/1990"(093)
[AN 3450015]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2013.
   A pedagógusképzés törvényi szabályozása, 1917-1945 : szöveggyűjtemény / szerk. Mikonya György. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 263 p. ; 24 cm. - (Dokumentumok a pedagógusképzés történetéből)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-312-124-5 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - jogi szabályozás - századforduló - 20. század - jogszabálygyűjtemény
371.13(439)"188/194"(094)
[AN 3450016]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2013.
Rádli Katalin
   A pedagógusképzés jogi szabályozása, 1990-2010 / Rádli Katalin. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 462 p. ; 24 cm. - (Dokumentumok a pedagógusképzés történetéből)
Bibliogr.: p. 459-462.
ISBN 978-963-312-125-2 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - ezredforduló - jogi szabályozás
371.13(439)"199/200"(094)
[AN 3450018]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2013.
   Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája / Bodrogai Tibor [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 199 p. : ill. ; 21 cm. - (Pázmány szociális tudományok sorozat, ISSN 2063-8701 ; 3.)
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-963-277-363-6 fűzött
gyógypedagógia - társadalmi integráció - egyetemi tankönyv
376.2./.5(075.8) *** 364(075.8)
[AN 3451474]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2013.
   A terepmunka gyakorlata / Jankó Judit [et al.]. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 216 p. : ill. ; 21 cm. - (Pázmány szociális tudományok sorozat, ISSN 2063-8701 ; 4.)
Bibliogr.: p. 171-177.
ISBN 978-963-277-364-3 fűzött
szociális munka - szociálpedagógia - egyetemi tankönyv
37.013.42(075.8) *** 364.62(075.8)(076)
[AN 3451488]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2013.
Twemlow, Stuart W.
Why school antibullying programs don't work (magyar)
   Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok? : pozitív rezgések / Stuart W. Twemlow, Frank C. Sacco ; [ford. Horgász Csaba, Mailáth Nóra]. - Budapest : Flaccus, 2012. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9412-91-0 fűzött : 3280,- Ft
pedagógiai lélektan - pedagógiai szociológia - agresszív magatartás - megelőzés
37.015.3 *** 37.015.4 *** 316.647.3
[AN 3451475]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2087 /2013.
Caioli, Luca
Messi (magyar)
   Messi : a fiú, aki legenda lett / Luca Caioli ; [ford. Koronczay Dávid]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 290 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-593-8 kötött : 3990,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - ezredforduló
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3450705]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2013.
Caioli, Luca
Messi (magyar)
   Messi : a fiú, aki legenda lett : [képmelléklettel] / Luca Caioli ; [ford. Koronczay Dávid]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 290 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-593-8 kötött : 3990,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - ezredforduló
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3450242]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2013.
Dávid Sándor (1937-)
   Forma-1 sztorik, 2010-2011 [elektronikus dok.] : dupla vagy semmi / Dávid Sándor. - Szöveg (mobi : 17.1 MB) (epub : 10.2 MB). - Budapest : Duna International, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106408. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 977-1416-486-10-8)
sporttörténet - autósport - 21. század - elektronikus dokumentum
796.71(100)"201"
[AN 3429604]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2013.
Domanits András
   Forma-1 futamról futamra, 2000-2009 [elektronikus dok.] / Domanits András. - Szöveg (epub : 284 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
sporttörténet - autósport - ezredforduló - elektronikus dokumentum
796.71(100)"200"
[AN 3428285]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2013.
Erdélyi Gábor (1975-)
   Kendo kata / Erdélyi Gábor. - [Győr] : Szerző, cop. 2012. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 106.
ISBN 978-963-08-5457-3 fűzött
kendo
796.853.42
[AN 3449614]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2013.
Erőss Zsolt (1968-)
   Magaslataink : Erőss Zsolt fotóalbuma. - [Budapest] : Libri, 2012. - 236 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-310-155-1 kötött : 5990,- Ft
alpinizmus - magashegység - helyismeret - fényképalbum
796.52(084.12) *** 908.100(23.03)(084.12)
[AN 3451253]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2013.
Forgács Róbert
   Anya - nyelv - csavar : nyelvi fejtörők / Forgács Róbert ; Ferenci Fruzsina ill. - 3. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - 142 p. : ill. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 8.)
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-9902-08-4 fűzött : 1490,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 3453261]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Utak hazáig [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg és képek (pdf : 7.1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106176. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-16-1
Budakeszi-erdő - gyalogtúra - elektronikus dokumentum
796.51(439-2Budakeszi)
[AN 3424754]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2095 /2013.
   75 éves a Debrecen-csapókerti Református Gyülekezet temploma, 1937-2012 / [... összeáll. Szabadi István] ; [kiad. a Debrecen-csapókerti Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-csapókerti Ref. Egyházközs., 2012. - 21 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Debrecen - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Debrecen)(091)
[AN 3451094]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2013.
Ambrus Éva (1941-)
   Ambrus Éva keramikusművész = Eva Ambrus ceramicartist / [közread. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2012. - 8, [56] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-615-5280-01-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Ambrus_É.
[AN 3451570]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2013.
   Boldogasszony / [a kiállítás kurátora ... Tóth Norbert] ; [szerk. ... Sárba Katalin, Antall István] ; [közread. a Forrás Művészeti Intézet Nonprofit Kft.]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Forrás Műv. Int., 2012. - 78, [14] p. : ill., színes ; 27 cm
Kész. a 2010. márc. 4 - 2012. jún. 21. között rendezett kiállítás sorozat katalógusaként. - Magyar, román, ukrán, szlovák, német, szlovén, horvát és szerb nyelven
ISBN 978-963-89329-1-4 kötött : 2600,- Ft
Magyarország - képzőművészet - mariológia - keresztény művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"200" *** 232.931 *** 7.046.3 *** 061.4(4-191)
[AN 3453676]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2013.
Buczkó József (1955-)
   "A hősök vére szenteli hazává a földet" : a hajdúnánási Hősi Temető-, Hősi Emlékmű- és a Hősök Ligetének története / [Buczkó József]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, 2012. - 244 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 20.)
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-89351-1-3 fűzött
Hajdúnánás - temető - szobor - emlékhely - helytörténet - első világháború - 20. század
718(439-2Hajdúnánás) *** 726.82(439-2Hajdúnánás) *** 725.945(439-2Hajdúnánás) *** 943.9-2Hajdúnánás"19" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3450088]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2013.
Csenkey Éva (1944-)
Zsolnay a nagyvilágból (új kiadása)
   Zsolnay aranykora : Gyugyi László gyűjteménye a nagyvilágból visszatér Pécsre / írta Csenkey Éva, Gyugyi László, Hárs Éva ; [közread. a] Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. - 2. bőv., átd. kiad. - [Pécs] : Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft., 2012, cop. 2010. - 365, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 364-365.
ISBN 978-963-89319-6-2 kötött : 8000,- Ft
Magyarország - kerámiaművészet - porcelán - magángyűjtemény
738(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 069.017(439)Gyugyi_L.
[AN 3452676]
MARC

ANSEL
UTF-82100 /2013.
Erdei T. Lilla (1979-)
   Cérnába szőtt évszázad : a halasi csipke 110 éve / Erdei T. Lilla ; [kiad. a Halasi Csipke Közalapítvány]. - [Kiskunhalas] : Halasi Csipke Közalapítvány, cop. 2012. - 40 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 33-34. - Összefoglalás angol, német és japán nyelven
ISBN 978-963-88795-1-6 fűzött
Kiskunhalas - iparművészet - népművészet - csipke
746.2.031.4(439-2Kiskunhalas)
[AN 3451070]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2013.
Kelemen István
   A csánigi Mindenszentek-templom története / [szerzők Kelemen István, Nemes András]. - [Szombathely] : Martinus K., 2012. - 24 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 23-24.
ISBN 978-615-5091-22-3 fűzött
Csánig - templom - útmutató
726.54(439-2Csánig)(036)
[AN 3451002]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2013.
Kelemen István
   A nicki Szent Anna-templom története / [szerzők Kelemen István, Nemes András]. - [Szombathely] : Martinus K., 2012. - 23 p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. [24].
ISBN 978-615-5091-23-0 fűzött
Nick - templom - útmutató
726.54(439-2Nick)(036)
[AN 3451009]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2013.
Kiss Gábor (1958-)
   A szombathelyi Szent Márton-templom a domonkosok idején, 1638-1950 / Kiss Gábor, Zsámbéky Monika ; [kiad. a Szent Márton-plébánia]. - Szombathely : Szt. Márton-plébánia, 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Összefoglalás szlovén, német és angol nyelven
Fűzött
Szombathely - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Szombathely)(091)
[AN 3450764]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2013.
Orient Enikő (1953-)
   Orient Enikő textilművész. - Budapest : [Orient E.], 2012. - 79 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-08-5013-1 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Orient_E.
[AN 3450129]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2013.
   Panorame istorice : situri archeologice şi monumente din Transilvania în fotografii aeriene = Történelmi látképek : erdélyi régészeti lelőhelyek és műemlékek légi felvételei = Historical landscapes : aerial photographs of Transylvanian archaeological sites and monuments / [ed. Sándor Berecki ..., Zoltán Czajlik, Zoltán Soós]. - Budapest : L'Harmattan ; Târgu Mureş ; [Cluj Napoca] : Mega, 2012. - 117 p. : ill. ; 22x24 cm. - (Catalogi Musei Marisiensis. Seria archaeologica, ISSN 2063-8787 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-520-6 kötött
ISBN 978-606-543-219-2
Erdély - régészet - műemlék - légi felvétel
72.025.3(439.21)(498) *** 77.058.1 *** 903/904(498.4)
[AN 3451187]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2013.
Pap János (1936-)
   A Szent Imre szobor története, 1935-1978-2001 / Pap János. - Mezőkövesd : Pap J., 2012. - 79 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4272-3 kötött
Mezőkövesd - szobor - történeti feldolgozás
73.027.1(439-2Mezőkövesd)(091)
[AN 3450274]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2013.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Seurat (magyar)
   Seurat élete / Henri Perruchot ; [ford. Görög Lívia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 269 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7160-7 fűzött : 1590,- Ft
Seurat, Georges (1859-1891)
Franciaország - festőművész - 19. század - francia irodalom - életrajzi regény
75(44)(092)Seurat,_G.(0:82-31) *** 840-312.6=945.11
[AN 3453523]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2013.
Perruchot, Henri (1917-1967)
La vie de Toulouse-Lautrec (magyar)
   Toulouse-Lautrec élete / Henri Perruchot ; [ford. Bajomi Lázár Endre] ; [a verseket ford. Vajda Endre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 325 p. ; 21 cm. - (Regényes életek)
ISBN 978-963-09-7161-4 fűzött : 1590,- Ft
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901)
Franciaország - festőművész - 19. század - francia irodalom - életrajzi regény
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H.(0:82-31) *** 840-312.6=945.11
[AN 3453518]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2013.
Ruzsa György (1947-)
   Képes ikonlexikon / Ruzsa György. - Gödöllő : [Sztárstúdió Bt.], 2012. - 444 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 231-238.
ISBN 978-963-89448-1-8 kötött
festészet - ikon - lexikon
75.046.3:030
[AN 3449844]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2013.
   A Sándor-palota írásban és képben / [főszerk. Sinkó Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2012, cop. 2003. - 137, [2] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Tokban. - Bibliogr.: p. 135.
ISBN 963-05-8066-7 v.
72(439-2Bp.)
[AN 3454588]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2013.
Simon Károly
   Barangolás a temetőben : síremlékek a jászalsószentgyörgyi r. k. temetőben / Simon Károly, Marton Rita, Lukácsi László. - [Jászalsószentgyörgy] : [Jászalsószentgyörgyi Helytört. Kör], 2012. - 113 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Közread. a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti Kör
ISBN 978-963-08-4959-3 fűzött
ISBN 978-963-08-4975-3 kötött
Jászalsószentgyörgy - temető - síremlék - fényképalbum
726.82(439-2Jászalsószentgyörgy)(084.12) *** 718(439-2Jászalsószentgyörgy)(084.12)
[AN 3451632]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2013.
Székhelyi Edith (1953-)
   Székhelyi Edith / [közread. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Múz. Ig., 2012. - 133 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7220-88-3 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Székhelyi_E.
[AN 3449803]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2013.
   A Teremtő anyagai : Gombos Hajnal alkotásai / [szerk. és a képeket vál. Simon Nóra]. - Zsámbék : Jelli J., 2012. - 87 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-5217-3 fűzött
Gombos Hajnal (1969-2011)
Magyarország - keramikus - 20. század - ezredforduló
738(439)(092)Gombos_H.
[AN 3451400]
MARC

ANSEL
UTF-82114 /2013.
   University of Pécs, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, Marcel Breuer Doctoral School = Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Breuer Marcell Doktori Iskola / [főszerk. ... Bachmann Bálint] ; [ford. ... Märcz Róbert]. - Budapest : Vince K., cop. 2012. - 279 p. : ill., színes ; 28x28 cm
Gerinccím: Marcel Breuer Doctoral School '06-'11 = Breuer Marcell Doktori Iskola '06-'11
ISBN 978-963-303-052-3 * kötött
 (hibás ISBN 978-863-303-052-3)
Pécsi Tudományegyetem. Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar. Breuer Marcell Doktori Iskola
Pécs - Magyarország - építész - doktori képzés - építőművészet - ezredforduló - 21. század - album
72(439)(092) *** 378.672(439-2Pécs) *** 72(439)"20"
[AN 3451674]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2115 /2013.
   30+4 éve zene a Nádasdy-várban / [szerk. Markó Péter] ; [kiad. a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Műv. Közp. és Kvt., 2012. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88944-2-7 fűzött
Sárvár - zenei élet - ezredforduló
78(439-2Sárvár)"199/201"
[AN 3450719]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2013.
Assmann, Jan (1938-)
Die Zauberflöte (magyar)
   A varázsfuvola : opera és misztérium / Jan Assmann ; [ford. Tatár Sándor] ; [... függ. Miklós Tamás]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2012. - 454 p. ; 21 cm. - (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 415-434.
ISBN 978-963-9777-20-0 kötött
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Die Zauberflöte
Ausztria - opera - zeneszerző - 18. század - műelemzés
782.1(436)"17" *** 78.071.1(436)(092)Mozart,_W._A.
[AN 3450698]
MARC

ANSEL
UTF-82117 /2013.
Baricz Gergely (1990-)
   Rés a fejben : Szálinger Balázs beszélget Baricz Gergővel / [fotók Höltzl Gergely ... és Glódi Balázs ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 130 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-254-700-8 fűzött : 3499,- Ft
Baricz Gergely (1990-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Baricz_G.(047.53)
[AN 3452272]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2013.
Géczi László
   Nyitott blues [elektronikus dok.] : rhythm & blues feketén-fehéren / Géczi László. - Szöveg (epub : 12.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
könnyűzenei előadó - életrajz - rhytm and blues - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(100)(092)
[AN 3428422]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2013.
Gregori Erzsébet
   Patai Anna : álmok útján / Gregori Erzsébet. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 115 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5412-2 kötött : 2990,- Ft
Patai Anna (1999-)
Magyarország - dalénekes - ezredforduló
78.067.26(439)(092)Patai_A.
[AN 3449544]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2013.
Hegedűs Endre (1954-)
Hegedűs a zongoránál (új kiadása)
   Transzcendens etűdök : Hegedűs Endre zongoraművésszel Ferenczi Andrea beszélget. - Átd. bőv. kiad. - Budapest : Harmat, 2012. - 150 p. : ill. ; 22 cm + CD
melléklet címe: Hegedűs Endre zongorázik
ISBN 978-963-288-114-0 kötött : 3700,- Ft
Hegedűs Endre (1954-)
Magyarország - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - interjú - auditív dokumentum
786.2.071.2(439)(092)Hegedűs_E.(047.53)
[AN 3449809]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2013.
Hince, Peter (1955-)
Queen unseen (magyar)
   Queen : a színfalak mögött : élet a 20. század egyik legnagyobb rockzenekarával / Peter Hince ; [ford. Dobosi Bea]. - Budapest : Real Egmont, 2012. - 280 p., [24] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-318-8 kötött : 4499,- Ft
Queen (együttes)
Nagy-Britannia - zenekar - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(420)Queen(0:82-94)
[AN 3450456]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2122 /2013.
Góg Laura
   Tolnay Klári szerepei színpadon és filmen / Góg Laura. - [Csongrád] : Raszter, cop. 2012. - 430 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 386. - Filmogr.: p. 305-382.
ISBN 978-963-8013-65-1 fűzött
Tolnay Klári (1914-1998)
Magyarország - színész - filmszínész - színészi szerep - 20. század
791.43.071.2(439)(092)Tolnay_K. *** 792.028(439)(092)Tolnay_K.
[AN 3450076]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2013.
Kárpáti Péter, R. (1963-)
   Péter könyve avagy Ahogy én láttam... / R. Kárpáti. - Budapest : Jaffa, 2012. - 255 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-33-7 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Kárpáti_P.,_R.(0:82-94)
[AN 3449498]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2124 /2013.
Baranyay Márta
   Angol beszédfordulatok / összeáll. Baranyay Márta. - [Budapest] : Animus, 2012, cop. 1994. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-36-6 fűzött : 390,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 3454696]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2013.
   Beszéd, adatbázis, kutatások / szerk. Gósy Mária. - Budapest : Akad. K., 2012. - 276 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9295-6 kötött
magyar nyelv - beszéd
809.451.1-4
[AN 3449877]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2013.
Bodó Csanád (1971-)
   A látszólagos idő valósága : esettanulmány a folyamatban lévő nyelvhasználati változások vizsgálatához / írta Bodó Csanád. - Budapest : Akad. K., 2012. - 98 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 162.)
Bibliogr.: p. 87-93.
ISBN 978-963-05-9309-0 fűzött
Ausztria - Felsőőr - nyelvhasználat - német nyelv - magyar nyelv - határon túli magyarság - 20. század - statisztikai adatközlés
809.451.1-06(436-2Felsőőr)"197/199"(083.41) *** 803.0-06(436-2Felsőőr)"197/199"(083.41) *** 316.347(=945.11)(436)
[AN 3449759]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2013.
Budai László (1934-)
   Angol - magyar igeosztályok, igevonzatok [elektronikus dok.] / Budai László. - Szöveg (epub : 199 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106340. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol nyelv - ige - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0-552(078)=945.11
[AN 3428467]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2013.
Budai László (1934-)
   Angol igék és igenevek sok táblázattal és kétnyelvű példával [elektronikus dok.] / Budai László. - Szöveg (epub : 459 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106337. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol nyelv - ige - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
802.0-552(078)=945.11
[AN 3428444]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2013.
Czobor Zsuzsa
   Lopva angolul = English by stealth / Czobor Zsuzsa, Horlai György. - Budapest : Corvina, 2011-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3289101]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Angol nyelvkönyv : alapszint : elementary / [ill. Farkas Zsuzsa]. - 2. kiad. - 2012. - 220 p. : ill.
ISBN 978-963-13-5756-1 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3453806] MARC

ANSEL
UTF-82130 /2013.
Dudeney, Gavin
Learning English as a foreign language for dummies (magyar)
   Tanuljunk angolul / Gavin Dudeney, Nicky Hockly ; [ford. Vitéz Ágnes]. - Budapest : Panem Kv., 2012. - XVI, 416 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-07-3 fűzött : 4200,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3446791]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2013.
Fülöp György
   A kiskanizsai ragadványnevek / Fülöp György. - 2. kiad. - [Nagykanizsa] : Együtt Nagykanizsáért Egyes., 2012. - 41, [2] p. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 1.)
ISBN 978-963-08-5558-7 fűzött
Nagykanizsa - családnév - csúfnév
809.451.1-313.1(439-2Nagykanizsa) *** 392.91(=945.11)(439-2Nagykanizsa)
[AN 3453732]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2013.
   Hungarian lexicography / ed. by Zsuzsanna Fábián. - Budapest : Akad. K., [2011-2012]. - 2 db ; 21 cm
lexikográfia - magyar nyelv
809.451.1-3 *** 801.3
[AN 3370591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Monolingual and special dictionaries. - cop. 2012. - 332 p. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 6.)
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9286-4 fűzött
[AN 3449892] MARC

ANSEL
UTF-82133 /2013.
   New Eurocity student's book : level C1 / [... ed. Peter Bowing]. - Budapest : Euro Examination Centre, 2012. - 144 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-07-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3453852]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2013.
Novák Tibor (1962-)
   The inscription of Sdok Kak Thom = A Sdok Kak Thom felirata / Tibor Novák ; with an introductory essay by Claude Jacques. - [Budapest] : Hung. Southeast Asian Research Inst., 2012. - 220 p. : ill. ; 30 cm. - (Publications of the Hungarian Southeast Asian Research Institute, ISSN 2063-1820 ; 2.)
Bibliogr.: p. 218-220.
Fűzött
Khmer Birodalom - történelem - szanszkrit - nyelvemlék - történelmi forrás
809.12-82 *** 959.6"08/10"(093)
[AN 3450415]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2013.
Rouse, Andrew C.
   My Christmases : B1 : 1700 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 98 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9268-0 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - nyelvkönyv - memoár
802.0(078)=945.11 *** 820-94=945.11
[AN 3451117]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2013.
Rouse, Andrew C.
   Small ads : B1 : 1100 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9233-8 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - elbeszélés - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 820-32
[AN 3451107]
MARC

ANSEL
UTF-82137 /2013.
Rouse, Andrew C.
   Tales from Watchet : B1 : 1300 headwords / Andrew C. Rouse ; [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 90 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9267-3 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - elbeszélés - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 820-32
[AN 3451121]
MARC

ANSEL
UTF-82138 /2013.
   Studio d A2 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; [Phonetik Beate Lex und Beate Redecker]. - 2. kiad., 2. utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 288 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-9624-82-5 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3453815]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2013.
Termelné Györke Judit
   Olasz nyelvtani összefoglaló / összeáll. Termelné Györke Judit és Somlai Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2012, cop. 1993. - 80 p. ; 14 cm. - (Kisokos, ISSN 1219-5421)
ISBN 978-963-9884-46-5 fűzött : 390,- Ft
olasz nyelv - nyelvtan
805.0-5(078)=945.11
[AN 3453853]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2140 /2013.
Bollobás Enikő (1952-)
   Egy képlet nyomában : karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból / Bollobás Enikő. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-226.
ISBN 978-963-506-655-1 fűzött : 3800,- Ft
irodalomelmélet - irodalmi alak - magyar irodalom története - amerikai angol irodalom története
82.01 *** 894.511(091) *** 820(73)(091)
[AN 3449076]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2013.
Hermann Zoltán (1967-)
   Varázs/szer/tár : varázsmesei kánonok a régiségben és a romantikában / Hermann Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 238 p. ; 23 cm. - (Szóhagyomány, ISSN 1586-8303)
Bibliogr.: p. 219-238.
ISBN 978-963-236-555-8 fűzött : 2300,- Ft
mesekutatás - világirodalom története - műfajelmélet - mese - népmese
82.01-34 *** 398.21.001 *** 82(091)-34
[AN 3451138]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2013.
Kállay Géza (1959-)
   És most: beszélj! : nyelvfilozófia, dráma, elbeszélés / Kállay Géza. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2013. - 325 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9363-90-8 fűzött : 3200,- Ft
irodalomelmélet - világirodalom története - nyelvfilozófia - műelemzés
82.01 *** 82(091) *** 800.1
[AN 3450281]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2013.
Pico della Mirandola, Giovanni (1463-1494)
Commento sopra una canzone d'amore di Girolamo Benivieni (magyar)
   Benivieni neoplatonista versének kommentárja / Giovanni Pico della Mirandola ; ford. Imregh Monika. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 125 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-627-2 fűzött : 2000,- Ft
Benivieni, Girolamo (1453-1542). Canzona d'amore
Itália - író - 15. század - 16. század - műelemzés
850(092)Beniveni,_G. *** 82.01-14
[AN 3451114]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2013.
Rushdie, Salman (1947-)
Joseph Anton (magyar)
   Joseph Anton : memoár / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 732 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-625-4 fűzött : 4999,- Ft
Rushdie, Salman (1947-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század - memoár
820(092)Rushdie,_S.(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3449203]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2013.
   Világirodalom / főszerk. Pál József ; [a főszerk. mtársai Fried István, Ritoók Zsigmond]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2012. - 1017 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 947-960.
ISBN 978-963-05-8596-5 kötött
világirodalom története
82(091)
[AN 3451238]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2146 /2013.
Bagi Zsolt (1975-)
   Helyi arcok, egyetemes tekintetek : facies localis universi / Bagi Zsolt. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2012. - 197 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89104-6-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - kultúratörténet - filozófiatörténet - 20. század - ezredforduló
894.511(091)"19/200" *** 1(100)(091) *** 316.7
[AN 3449417]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2013.
Halmai Tamás (1975-)
   Gergely Ágnes / Halmai Tamás. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 126, [2] p. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-890-6 fűzött : 2000,- Ft
Gergely Ágnes (1933-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Gergely_Á.
[AN 3449218]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2013.
Rónay László (1937-)
   Az írás erkölcse és erkölcstelensége : esszék, tanulmányok / Rónay László. - Budapest : Nap K., 2012. - 237 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-9658-93-6 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(091)"19"(0:82-4)
[AN 3450782]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2149 /2013.
   365 nap boldogság : 12 hónap - 12 dolog, ami boldoggá tesz, ha van, de mi van, ha nincsen? / [összeáll. Zalotay Melinda] ; [Schall Eszter ill.]. - Budapest : Libri, 2012. - 101, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-310-181-0 fűzött : 1690,- Ft
világirodalom - életvezetés - humor - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 613.865(0:82-84)
[AN 3451647]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2013.
   365 nap inspiráció : 12 hónap - 12 dolog, ami inspirál, ha van, de mi van, ha nincsen? / [összeáll. Gajdó Delinke és Vereckei Andrea] ; [Schall Eszter ill.]. - Budapest : Libri, 2012. - 105, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-310-180-3 fűzött : 1690,- Ft
világirodalom - humor - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 82-7=945.11
[AN 3451654]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2013.
Abedi, Isabel (1967-)
Hier kommt Lola! (magyar)
   Lola a színpadon / Isabel Abedi ; [ill. Dagmar Henze] ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 132, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-443-6 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452053]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2013.
Abedi, Isabel (1967-)
Lola macht Schlagzeilen (magyar)
   Lola a címlapon / Isabel Abedi ; [ill. Dagmar Henze] ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 122, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-245-483-2 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452061]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2013.
Armstrong, Kelley (1968-)
The reckoning (magyar)
   The reckoning : a leszámolás : Sötét erő trilógia 3 / Kelley Armstrong ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 364 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-657-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-658-4 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3451801]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2013.
Bat, Prunella
La principessa Luna Blu (magyar)
   Kék Hold hercegnő / Prunella Bat ; [ill. Federico Nardo, Marco Albiero]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 132, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-090-6 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3451477]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2013.
Beatrijs (magyar)
   Beatrijs : egy apáca története / [ford. Rakovszky Zsuzsa és Daróczi Anikó] ; [a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Daróczi Anikó és Réthelyi Orsolya]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 113 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Olla vogala, ISSN 2063-7187 ; 1.)
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-236-609-8 kötött : 2500,- Ft
holland irodalom - középkor - széphistória
839.31-022-39=945.11
[AN 3451392]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2013.
Benn, Gottfried (1886-1956)
   Kígyóból a kanyar : válogatott versek / Gottfried Benn ; [ford. Mohácsi Árpád]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 185, [6] p. ; 21 cm
Kötött : 2700,- Ft : 9,30 EUR
ISBN 978-80-8101-650-9
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3449562]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2013.
Berry, Steve (1955-)
The emperor's tomb (magyar)
   A császár sírja / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 607 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-696-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3451779]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2013.
Blue Jeans
Canciones para Paula (magyar)
   Dalok Paulának : [a Paula trilógia első kötete] / Blue Jeans ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 571 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-791-4 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3450255]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2013.
Boehme, Julia (1966-)
Zum Glück hat man Freunde (magyar)
   Marci, a mosómedve : mesekönyv az igaz barátságról / [írta] Julia Boehme ; [ill.] Stefanie Dahle ; [ford. Baán Györgyné]. - Budapest : Egmont, 2012. - [25] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-219-8 kötött : 2499,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3450618]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2013.
Brezina, Thomas (1963-)
Handy, Handy in der Hand... (magyar)
   Telóm, telóm, mondd meg nékem.. / Thomas C. Brezina ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 174, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Fiúk kizárva! ; 22.)
ISBN 978-963-343-372-0 fűzött : 1999,- Ft
osztrák irodalom - ifjúsági regény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3450050]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2013.
Cabot, Meg (1967-)
Underworld (magyar)
   Alvilág : [a trilógia második kötete] / Meg Cabot ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-786-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3450519]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2013.
Capellanus, Andreas (12. sz)
De amore (magyar)
   A szerelemről / Andreas Capellanus ; [ford. Rajnavölgyi Géza] ; [utószó Kőszeghy Péter]. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 329 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-887-6 fűzött : 2900,- Ft
középkori latin irodalom - szerelem
873.3-4=945.11 *** 392.6
[AN 3448968]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2013.
Chen Headley, Justina (1968-)
North of beautiful (magyar)
   North of beautiful : iránytű önmagamhoz / Justina Chen Headley ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 397 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-671-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3451785]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the wellspring of death (magyar)
   Agatha Raisin és a vizes viszály / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-713-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3451917]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2013.
Cole, Kresley
Kiss of a demon king (magyar)
   A Démonkirály csókja / Kresley Cole ; [ford. Mezei Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 429 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-254-402-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - horror
820-312.9(73)=945.11
[AN 3449178]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2013.
Collins, Tim (1975-)
Prince of dorkness (magyar)
   A sötétség hercege : egy vagány vámpír újabb naplója / Tim Collins ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 221 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-623-2 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3450687]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2013.
Constantine, Barbara (1955-)
Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom (magyar)
   Tom, kicsi Tom / Barbara Constantine ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 197, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-568-6 fűzött : 2499,- Ft
ISBN 978-963-245-993-6 kötött : 3299,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3452051]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2013.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Was ist mit Rosemarie? (magyar)
   Titkos kézfogó / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Kohajda Gizella]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2012]. - 189 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler regényei, ISBN 963-8248-52-)
ISBN 978-963-325-135-5 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3453302]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2013.
Cypkin, Leonid Borisovič (1926-1982)
   Nyár Badenben / Leonyid Cipkin ; ford. Gábor Sámuel. - Budapest : Gondolat, 2012. - 243 p. ; 22 cm
A ford. a "Leto v Badene" i drugie sočineniâ (Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2005) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-693-452-1 fűzött : 2950,- Ft
orosz irodalom - regény - elbeszélés
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 3449652]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2013.
Day, Sylvia
Reflected in you (magyar)
   Melléd láncolva : [Crossfire sorozat] / Sylvia Day ; [ford. Kis Ibolya]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 409 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-698-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3451921]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2013.
Delinsky, Barbara
Escape (magyar)
   Menekülés / Barbara Delinsky ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 397, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-539-6 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3450414]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2013.
Delinsky, Barbara
Lake news (magyar)
   Tavi hírek / Barbara Delinsky ; [ford. Bori Erzsébet]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-559-4 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3450497]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2013.
Desplechin, Marie (1959-)
Verte (magyar)
   Szegény kisboszi! / Marie Desplechin ; [ford. Veresné Farkas Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 110 p. ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-245-731-4 kötött : 1490,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452065]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2013.
Dessen, Sarah (1970-)
The truth about forever (magyar)
   Tökéletes / Sarah Dessen ; [ford. Bosnyák Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 381 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-97-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453244]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2013.
Dicks, Matthew
Memoirs of an imaginary friend (magyar)
   Egy képzeletbeli barát naplója / Matthew Dicks ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Kolibri, 2012. - 333 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5234-16-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452082]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2013.
Downham, Jenny
Before I die (magyar)
   Amíg élek / Jenny Downham ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 331 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-539-784-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3450749]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2013.
Dueñas, María (1964-)
El tiempo entre costuras (magyar)
   Öltések közt az idő / María Dueñas ; [ford. Cserháti Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 582 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-569-3 kötött : 3990,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3450419]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2013.
Elkeles, Simone (1970-)
Perfect chemistry (magyar)
   Perfect chemistry : tökéletes kémia / Simone Elkeles ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 411, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-423-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3454698]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2013.
Euagrios o Pontikos (345?-399)
Eulogios (magyar)
   Eulogioshoz / Euagrios Pontikos ; [ford., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ell. Bara Péter]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor ; Budapest : L'Harmattan, 2012. - 79, [2] p. ; 20 cm. - (Lectio divina, ISSN 1586-0108 ; 13.)
Bibliogr.: p. 73-[80].
ISBN 978-963-236-430-8 fűzött : 1300,- Ft
görög irodalom - ókeresztény irodalom - szerzetesség
875-97=945.11 *** 271
[AN 3451092]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2013.
Evans, Richard Paul
The Christmas box (magyar)
   A karácsonyi doboz / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 120, [5] p. ; 19 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-480-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452075]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2013.
Falconer, Colin
The sultan's harem (magyar)
   Hárem / Colin Falconer ; [ford. Czuczor Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 508 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-635-443-5 fűzött : 3290,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 3453295]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2013.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terri Farley. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3425031]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Musztángszív / [ford. Ludman Anita]. - 2012. - 213 p.
ISBN 978-963-245-120-6 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3454685] MARC

ANSEL
UTF-82183 /2013.
Faye, Éric (1963-)
Nagasaki (magyar)
   Nagaszaki : regény / Éric Faye ; [ford. Boros Krisztina]. - Budapest : Göncöl, cop. 2012. - 105 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9183-76-6 fűzött : 1890,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3449641]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2013.
Gardner, Lisa
Hide (magyar)
   Nem bújhatsz el / Lisa Gardner ; [ford. Marczali Ferenc]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-612-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3448954]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2013.
Garwood, Julie (1946-)
Mercy (magyar)
   Kegyes halál / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 438 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-689-552-5 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452657]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2013.
Gier, Kerstin (1966-)
Saphirblau (magyar)
   Zafírkék : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 357 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-395-8 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3453238]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2013.
Glattauer, Daniel (1960-)
Alle sieben Wellen (magyar)
   A hetedik hullám / Daniel Glattauer ; [ford. Kajtár Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2012. - 245, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-530-921-4 kötött : 3500,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3453117]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2013.
Gnone, Elisabetta (1965-)
L'incanto del buio (magyar)
   Fairy Oak : a sötétség bűvölete / Elisabetta Gnone ; [ford. Lénárd Csilla] ; [az illusztrációkat Alessia Martusciello kész.]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 339, [4] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A regénytrilógia 2. kötete
ISBN 978-963-245-091-9 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3453133]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2013.
Golden, Arthur (1956-)
Memoirs of a geisha (magyar)
   Egy gésa emlékiratai / Arthur Golden ; [ford. Nagy Imre]. - 17. kiad. - [Budapest] : Trivium, cop. 2012. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9711-92-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3453692]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2013.
Gordon, Noah (1926-)
The physician (magyar)
   Az orvosdoktor / Noah Gordon ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 811, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9495-4 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3453283]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2013.
Gordon, Noah (1926-)
Shaman (magyar)
   Sámán / Noah Gordon ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1994. - 756 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9493-0 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3453285]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2013.
Gounelle, Laurent (1966-)
L'homme qui volait être heureux (magyar)
   A férfi, aki boldog akart lenni : [amiben hiszünk, valósággá válhat] / Laurent Gounelle ; [ford. Morvay Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-649-0 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3449067]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2013.
Hamilton, Kiki
The faerie ring (magyar)
   Tündérgyűrű / Kiki Hamilton ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 309 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-539-792-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3450389]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2013.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Micah (magyar)
   Micah / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 188 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-615-5272-03-5 fűzött : 2780,- Ft : 11 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3449516]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2013.
Harris, Joanne (1964-)
Peaches for Monsieur le Curé (magyar)
   Csokoládés barack : [a Csokoládé-trilógia III. része] / Joanne Harris ; [ford. Szűr-Szabó Katalin ..., Sillár Emőke ..., Tomori Gábor ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 539 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-651-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3451739]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2013.
Hartman, Bob
The Lion storyteller book of animal tales (magyar)
   Harmat állatos mesélő könyv / írta Bob Hartman ; rajz. Kállai Nagy Krisztina ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2012. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-288-105-8 kötött : 3900,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3449849]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2013.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu supersankareina (magyar)
   Tatu és Patu, a szuperhősök / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tatu és Patu hihetetlen kalandjai
ISBN 978-963-9820-34-0 kötött : 2200,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3451181]
MARC

ANSEL
UTF-82198 /2013.
Hoţopan, Ana
   Tata povesteşte / Ana Hoţopan. - Giula : Presă şi Carte Cronica, 2012. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Hoţopan, Iauane visszaemlékezéseivel
ISBN 978-963-08-1294-8 fűzött
magyarországi román irodalom - memoár
859.0-94(439)
[AN 3450428]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2013.
Houck, Colleen (1969-)
Tiger's curse (magyar)
   A tigris átka / Colleen Houck ; [ford. Pásztor Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 533, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-662-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-661-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3451791]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2013.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata / E. L. James ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 634 p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-254-638-4 fűzött : 3999-, Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452266]
MARC

ANSEL
UTF-82201 /2013.
Kalevipoeg (magyar)
   Kalevipoeg : észt nemzeti eposz / [közread.] Friedrich Reinhold Kreutzwald ; [... Bereczki Gábor és Kiisk Mai nyersfordításának felhasználásával ... ford., a bevezetőt és az utószót írta, valamint a jegyzeteket gond. Árpás Károly] ; [az illusztrációkat kész. Bakacsi Lajos]. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 562 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5079-84-9 * fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5079-84-9)
észt irodalom - eposz
894.545-131=945.11
[AN 3449308]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2013.
   Karácsony fényei : vallomások, elbeszélések, versek / vál. és szerk. a Vigilia munkatársai. - Budapest : Vigilia, 2012. - 227 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9920-21-7 kötött : 2900,- Ft
világirodalom - karácsony - antológia
82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3453909]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2013.
Korman, Gordon
The emperor's code (magyar)
   A császár hagyatéka / Gordon Korman ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 205 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 8.)
ISBN 978-963-245-597-6 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3451918]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2013.
Larsson, Åsa (1966-)
Det blod som spillts (magyar)
   Véráldozat / Åsa Larsson ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-086-1 fűzött : 3290,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3452208]
MARC

ANSEL
UTF-82205 /2013.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-)
Ourania (magyar)
   Uránia / J. M. G. Le Clézio ; [ford. Vajda Lőrinc]. - Budapest : Európa, 2012. - 283, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-607-0 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3448956]
MARC

ANSEL
UTF-82206 /2013.
Leigh, Lora (1965-)
Nauti nights (magyar)
   Buja éjszakák / Lora Leigh ; [ford. Binder Natália]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-642-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3449056]
MARC

ANSEL
UTF-82207 /2013.
Lerangis, Peter (1955-)
The viper's nest (magyar)
   Viperafészek / Peter Lerangis ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 213 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 7.)
ISBN 978-963-245-576-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3451911]
MARC

ANSEL
UTF-82208 /2013.
Lewis, Gill
Sky hawk (magyar)
   Égi vándor / Gill Lewis ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 210, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-681-2 fűzött : 2299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3451885]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2013.
Michaux, Henri (1899-1984)
   Ábécék ; Trópusi fák ; Mozgások / Henri Michaux ; [ford. Juhász Katalin]. - Budapest : Bozóthegyi K., 2012. - 128 p. : ill. ; 22 cm. - (Jelek útján)
ISBN 978-963-89055-4-3 fűzött : 2520,- Ft
Franciaország - festőművész - 20. század - francia irodalom - szabadvers
840-14=945.11 *** 75(44)(092)Michaux,_H.
[AN 3449272]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2013.
Michelet, Claude (1938-)
La grande muraille (magyar)
   A nagy kőfal / Claude Michelet ; ford. Kertész János. - Budapest : Göncöl, cop. 2012. - 185 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9183-75-9 fűzött : 1995,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3449636]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2013.
Minier, Bernard (1960-)
Glacé (magyar)
   A fagy / Bernard Minier ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 552 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-600-3 kötött : 3990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3450411]
MARC

ANSEL
UTF-82212 /2013.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Look at the harlequins! (magyar)
   Nézd a harlekint! / Vladimir Nabokov ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2012. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9497-8 kötött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452154]
MARC

ANSEL
UTF-82213 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Ghost town at sundown (magyar)
   Vadnyugati kalandok / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2012. - 77, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 10.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-053-3 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3454694]
MARC

ANSEL
UTF-82214 /2013.
   Ott minden sokkal jobb, mint itt, cukor is van, méz is : Magyarországon élő bevándorlók meséi / [... szerk. ... Komjáthy Zsuzsanna, Pataki Teréz] ; [... ford. Majoros Kata, Pödör Sára, Kazanlár Szilvia] ; [ill. ... Rajka Mária] ; [közread. az Artemisszió Alapítvány]. - Budapest : Artemisszió Alapítvány, [2012]. - 48 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-88744-3-6 kötött
világirodalom - mese - népmese - auditív dokumentum
82-34(02.053.2)=945.11 *** 398.2(=00)
[AN 3451357]
MARC

ANSEL
UTF-82215 /2013.
Patterson, James (1947-)
Maximum Ride (magyar)
   Maximum Ride : az angyal-próba / James Patterson ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 435 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-696-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3451903]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2013.
Pearse, Lesley
Stolen (magyar)
   Árnyak / Lesley Pearse ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-710-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3451752]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2013.
Perkins, Stephanie
Anna and the French kiss (magyar)
   Anna és a francia csók / Stephanie Perkins ; [ford. Pásztor Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 383 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-714-7 kötött : 3990,- Ft
ISBN 978-963-245-713-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3451766]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2013.
Ransome, Arthur (1884-1967)
Winter holiday (magyar)
   Fecskék és Fruskák : téli szünidő / Arthur Ransome ; [ford. Borbás Mária] ; a szerző illusztrációival. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 350 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-797-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3450724]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2013.
Riordan, Rick (1964-)
The maze of bones (magyar)
   A csontlabirintus / Rick Riordan ; [ford. Farkas Orsolya]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 1.)
ISBN 978-963-245-279-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3452729]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2013.
Rivers, Francine (1947-)
Unafraid (magyar)
   Félelem nélkül : Mária / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2012. - 196 p. ; 21 cm. - (A kegyelem vonala ; 5.)
ISBN 978-963-288-126-3 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3451018]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2013.
Rivers, Francine (1947-)
Unspoken (magyar)
   Kimondhatatlanul : Betsabé / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2012. - 198 p. ; 21 cm. - (A kegyelem vonala ; 4.)
ISBN 978-963-288-119-5 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3451014]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2013.
Rowling, J. K. (1965-)
The casual vacancy (magyar)
   Átmeneti üresedés / J. K. Rowling ; [ford. Bihari György és Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 573 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-631-7 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3450518]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2013.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the order of the phoenix (magyar)
   Harry Potter és a főnix rendje / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - 4. kiad. - Budapest : Animus, 2012. - 751 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 5. kötete
ISBN 978-963-324-005-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3454343]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2013.
Rubenfeld, Jed (1959-)
The death instinct (magyar)
   Halálösztön / Jed Rubenfeld ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 457 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-573-0 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3450426]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2013.
Sattler, Daniel Tom (1994-)
   Intoxicated [elektronikus dok.] / Daniel Tom Sattler. - Szöveg (epub : 96 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - angol nyelvű irodalom - vers - elektronikus dokumentum
820-14(439)
[AN 3422368]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2013.
Saylor, Steven (1956-)
The seven wonders (magyar)
   A hét csoda / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-04-2 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3449497]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2013.
Silva, Daniel (1960-)
The fallen angel (magyar)
   A Moszad ügynöke és a Caravaggio / Daniel Silva ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-738-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3451716]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry (magyar)
   Rosszcsont Peti / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-007-6 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3454691]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry rocks (magyar)
   Rosszcsont Peti, a rocksztár / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 97, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-041-0 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3454693]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's nits (magyar)
   Rosszcsont Peti vakarja a fejét / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-003-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3454689]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2013.
Spyri, Johanna (1827-1901)
Heidi (magyar)
   Heidi / Johanna Spyri ; ford. Fazekas László. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 250, [2] p. ; 21 cm. - (Lányszoba, ISSN 1789-3526)
ISBN 978-963-9708-65-5 kötött : 2299,- Ft
svájci német irodalom - ifjúsági regény
830-31(494)(02.053.2)=945.11
[AN 3453255]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2013.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
   Jekyll és Hyde / Robert L. Stevenson ; [ford. Weisz Böbe]. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 189 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 8.)
Tart.: Éjjeli szállás - François Villon történeteÞ; A titokzatos ajtóÞ; A gondviselés és a gitárÞ; Dr. Jekyll és mr. Hyde különös története. - Egys. cím: A lodging for the night ; The Sire de Malétroits door ; Providence and the guitar ; Dr Jekyll and Mr Hyde
ISBN 978-615-5303-00-5 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény - elbeszélés
820-32=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3449474]
MARC

ANSEL
UTF-82233 /2013.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Unfinished tales of Númenor and Middle-Earth (magyar)
   Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről / J. R. R. Tolkien ; [ford. Szántó Judit ..., Koltai M. Gábor ...]. - Budapest : Európa, 2012. - 787 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9502-9 kötött : 4900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3452105]
MARC

ANSEL
UTF-82234 /2013.
Toro, Guillermo del (1964-)
The night eternal (magyar)
   The night eternal : örök sötétség : a Kór-trilógia III. könyv / Guillermo del Toro és Chuck Hogan ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 509 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-711-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-710-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3451855]
MARC

ANSEL
UTF-82235 /2013.
Troisi, Licia (1980-)
Le guerre del mondo emerso (magyar)
   Égvilág / Licia Troisi. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2009-. - 21 cm
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 2893311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., Az új birodalom ; [ford. Megyeri Zsuzsanna]. - 2012. - 463 p.
ISBN 978-963-245-248-7 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3451796] MARC

ANSEL
UTF-82236 /2013.
Voorhees, Coert
The brothers Torres (magyar)
   A Torres fivérek / Coert Voorhees ; [ford. Papolczy Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 254 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-712-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3451537]
MARC

ANSEL
UTF-82237 /2013.
Ward, J. R. (1969-)
Envy (magyar)
   Irigység : Bukott angyalok III. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-606-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3451708]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2013.
Ward, J. R. (1969-)
Lover reborn (magyar)
   Újjászületett szerető : Fekete Tőr Testvériség 10. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 652 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-613-1 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3451683]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2013.
Webb, Holly
Ellie the homesick puppy (magyar)
   Elli hazavágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-536-5 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452722]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2013.
Weil, Simone (1909-1943)
L'enracinement (magyar)
   Begyökerezettség : előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához / Simone Weil ; [ford., a jegyzeteket írta Gutbrod Gizella]. - Budapest : Gondolat, 2012. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-409-5 fűzött : 2990,- Ft
filozófia - francia irodalom
840-96=945.11
[AN 3451889]
MARC

ANSEL
UTF-82241 /2013.
Weir, Alison (1951-)
The captive queen (magyar)
   A fogoly királyné : [Aquitániai Eleonóra életregénye] / Alison Weir ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 728 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-711-4 fűzött : 3999,- Ft
Eleonóra (Anglia: királyné) (1122?-1204)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3451760]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2013.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Eggs, beans and crumpets (magyar)
   Ürgék, szivarok és pasasok / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Cicero, cop. 2012. - 212, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-799-0 fáűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - elbeszélés
820-321.5=945.11
[AN 3450443]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2243 /2013.
   10 éves az Irodalmi Rádió : válogatás szerzőink alkotásaiból / [szerk. Zsoldos Árpád]. - Miskolc : Irod. Rádió, 2012. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88083-8-7 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3449659]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2013.
Bacsné Puch Júlia
   Rögös az út : Százhalombatta születése / Bacsné Puch Júlia. - [Százhalombatta] : [Editio Librorum], cop. 2012. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5503-7 fűzött
Százhalombatta - magyar irodalom - helytörténet - vers
894.511-14 *** 943.9-2Százhalombatta(0:82-14)
[AN 3449360]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2013.
Bakonyi Anna (1954-)
   A kis mentőautó története : [a Magyar Gyermekmentő Alapítvány első mesekönyve] / [szerző Bakonyi Anna] ; [ill. ... László Zsuzsi]. - [Budapest] : M. Gyermekmentő Alapítvány, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-5556-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3451382]
MARC

ANSEL
UTF-82246 /2013.
Bán János (1968-)
   Az ezeréves háború : a Nomádkirály-ciklus első könyve / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2012. - 351 p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Kárpáthia
ISBN 978-963-426-215-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3453287]
MARC

ANSEL
UTF-82247 /2013.
Bán János (1968-)
   A vérszemű csillag : a Nomádkirály-ciklus második regénye / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2012. - 348 p. : ill. ; 24 cm
keretcím: Kárpáthia
ISBN 978-963-426-233-6 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3453294]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2013.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Köszönet Ceglédnek : szépírói emlékek, vallomások / Baranyi Ferenc, Lengyel Géza, Reményi Ferenc ; [... Jójárt György fotói]. - [Dunaharaszti] : Jordán Print Bt., 2012. - 93, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4671-4 fűzött
Cegléd - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Cegléd(0:82-822)
[AN 3451219]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2013.
Berkovits György (1940-)
   V. és Ú [elektronikus dok.] : részlet egy regényből / Berkovits György. - Szöveg (pdf : 518 KB) (prc : 266 KB) (epub : 184 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106448. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89601-4-6 (pdf)
ISBN 978-963-89601-3-9 (prc)
ISBN 978-963-89601-2-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3429991]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2013.
Bertók László (1935-)
   Három az ötödiken [elektronikus dok.] : 243 szonett / Bertók László. - Szöveg (epub : 707 KB). - [Pécs] : [Webstar Csop. Kft.], [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106420. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3429737]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2013.
Bíró Gyula (1966-)
   A jövő vándora / Bíró Gyula ; [ill. ... Rácz Kitti]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7446-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3452118]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2013.
Bóna László (1960-)
   Mit képzelsz? : szövegek a képzeletről : esszé és irodalom / Bóna László. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 221, [2] p. ; 21 cm
Kötött : 2500,- Ft : 9 EUR
ISBN 978-80-8101-659-2
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3449533]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2013.
Böszörményi Gyula (1964-)
   9... 8... 7.. / Böszörményi Gyula. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 306 p. ; 21 cm. - (Rémálom könyvek)
ISBN 978-963-9708-77-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3453240]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2013.
Botár Attila (1944-)
   A helyzet izotópjai / Botár Attila. - Veszprém : Művészetek Háza, 2012. - 143 p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 25.)
ISBN 978-963-9105-71-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449528]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2013.
Botz Domonkos (1952-)
   Elengedett kézzel / Botz Domonkos ; [... ill. Lázár Zsuzsanna] ; [az előszót Gyimesi László írta]. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5079-88-7 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449012]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2013.
Brátán Erzsébet
   Bolyhos történetei [elektronikus dok.] : állatmesék felnőtteknek / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 453 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - állatirodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3428279]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2013.
Brátán Erzsébet
   Az élet tortája [elektronikus dok.] : novellagyűjtemény / by Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 217 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106291. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3427458]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2013.
Brátán Erzsébet
   Mircike és Morcika [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 332 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106335. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - elektronikus dokumentum - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3428430]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2013.
Brátán Erzsébet
   Várj, amíg apa meghal.. [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 494 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3428381]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2013.
Brátán Erzsébet
   Vidám percek [elektronikus dok.] / by Brátán Erzsébet. - Szöveg (pdf : 244 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106289. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3427452]
MARC

ANSEL
UTF-82261 /2013.
Brun, Charlotte
   Marrakes titkai / Charlotte Brun. - [Kistarcsa] : STB K., 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-2590-40-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3449216]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2013.
Csabai Márk (1985-)
   Nem tündérmese / Csabai Márk. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-647-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3451723]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2013.
Császár Levente
   Az Időmester / Császár Levente ; Borbás Zoltán rajz. ; [kiad. a Szászvári Várbaráti Kör Egyesület]. - Szászvár : Szászvári Várbaráti Kör Egyes., 2012. - 59 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-4467-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3449732]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2013.
Cseh Károly (1952-)
   Nagypénteki nyár : versek, műfordítások / Cseh Károly ; [ill. Urbán Tibor]. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-85-6 fűzött : 1700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5079-85-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449025]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2013.
Czakó Gábor (1942-)
   Világvége 1962-ben? : Pécsregény / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Bt., 2012. - 153, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88408-9-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3450193]
MARC

ANSEL
UTF-82266 /2013.
Czike Gáborné N. Lovich Ilona (1897-1973)
   Czike Gáborné Lovich Ilona összegyűjtött versei. - [Zirc] : Czike I. J., [2012]. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3909-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3451470]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2013.
Degenfeld-Schonburg Sándor (1922-)
   Gondolatok / Degenfeld-Schonburg Sándor. - Pomáz : Kráter Műhely Egyes., 2012. - 79 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-298-078-2 kötött
magyar irodalom - vadászat - esszé
894.511-4 *** 799.2
[AN 3449873]
MARC

ANSEL
UTF-82268 /2013.
Dezső Ilona Anna (1961-)
   Bolda : az utolsó igazi sámán / Dezső IIona Anna. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2012. - 143 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-5102-2 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3450034]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2013.
Dinók Zoltán (1981-)
   Lázadó mondatok / Dinók Zoltán. - Kecskemét : Dinók Z., 2012. - 71, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4448-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3451548]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2013.
Döbrentey Ildikó (1946-)
   Beszélgetek az Úrral : 21. századi imák / Döbrentey Ildikó. - 4. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért : Luther : Ekhó, 2012. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-18-5 kötött : 980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3454335]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2013.
Egressy Zoltán (1967-)
   Kék, kék, kék : drámák / Egressy Zoltán. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2012. - 338 p. ; 24 cm
Kötött : 3000,- Ft : 10,30 EUR
ISBN 978-80-8101-656-1
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3449762]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2013.
Egry Artúr (1953-)
   Portugál gálya : válogatott versek / Egry Artúr ; [közread. az] Irodalmi Rádió. - Miskolc : Irod. Rádió, 2012. - 93, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88083-9-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449745]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2013.
Eliza Beth
   Röpke találkozások / Eliza Beth. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2012. - 162 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-0-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3450163]
MARC

ANSEL
UTF-82274 /2013.
   Emberremény: Bogács a neved : harmadik antológia a dél-borsodi településről / [fotók Pető György, Verhóczki Sándor]. - Bogács ; [Miskolc] : Hajdu-Vinpress, 2012. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5172-03-8 fűzött
Bogács - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822(439-2Bogács) *** 908.439-2Bogács(0:82-822)
[AN 3450030]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2013.
Emesz Margit
   Megadom a szót magamnak : versek, prózák / Emesz Margit. - Baja : Szádeczkyné Horváth A., 2012. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4769-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3451390]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2013.
Eyn
   Fénysugár az éjből [elektronikus dok.] : fantasy kalandregény / Eyn. - Szöveg (pdf : 846 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106259. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-21-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3426367]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2013.
Fekete Ágnes
   Az én kis világom : versek, gondolatok, levelek, 1998-2012 / Fekete Ágnes. - [Tatabánya] : Szerző, cop. 2012. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5476-4 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3449609]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2013.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   50 történet a nőkről / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2012. - 244, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9364-0 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - nő - memoár
894.511-94(73) *** 316.37-055.2(0:82-94)
[AN 3452183]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2013.
Ficsku Pál (1967-)
   Házibuli az anyalyukban [elektronikus dok.] / Ficsku Pál. - Szöveg (mobi : 226 KB) (epub : 171 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106265. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89581-1-2 (mobi)
ISBN 978-963-89581-0-5 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3426526]
MARC

ANSEL
UTF-82280 /2013.
Fitó Ica
   Csendhangok : lírai válogatás / Fitó Ica. - [Kecel] : [Tóth L.-né], cop. 2012. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5502-0 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3449753]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2013.
Forrai István (1942-)
   Ördögi kör [elektronikus dok.] : Istegan világnézetei / by Forrai István. - Szöveg (pdf : 149 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106370. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - vallásos irodalom - vitairat - elmélkedés - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 244(0:82-92)
[AN 3428979]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2013.
Galambos Levente (1938-2009)
   Menekülésem naplója 1956-57-ből / Galambos Levente ; [szerk. Böröndi Lajos és Deák Ernő]. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2012. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89254-8-0 fűzött
Ausztria - magyar irodalom - emigráció - 1956-os forradalom - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 325.25(=945.11)(436)"1956"(093)
[AN 3451011]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2013.
Gallai József (1988-)
   Sleeptown / Gallai József. - [Veszprém] : Magánkiad., cop. 2012. - 77 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5455-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény - kisregény
894.511-312.4
[AN 3449337]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2013.
Góg János (1951-)
   Pitypangoló / Góg János ; [Kádár Kata rajz.]. - [Csongrád] : Raszter, [2012]. - 34 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-8013-71-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3450063]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Angyal a vásznon [elektronikus dok.] : vígjáték három felvonásban / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106177. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-15-4
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3424755]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Búcsú a holtak kövétől [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106304. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-25-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3428092]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   La estrella solitaria [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 849 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]. - (Mesék a verandáról sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106303. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-33-8
magyar irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3428088]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Láthatatlan utazás [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 2.97 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106186. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-07-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3424975]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Petrik álma [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]. - (Mesék a verandáról sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106179. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-10-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3424763]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Révület [elektronikus dok.] : versek / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106187. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-06-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3424977]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Sötétség után alkonyat [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106175. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-17-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3424682]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Tatarinka dala [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 2.7 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]. - (Mesék a verandáról sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106185. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-09-3
magyar irodalom - mesejáték - elektronikus dokumentum
894.511-252(02.053.2)
[AN 3424939]
MARC

ANSEL
UTF-82293 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Tizenhét strófa [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106178. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-14-7
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3424758]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Tüskék a falban [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106184. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-11-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3424899]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2013.
Hidasi Judit
   Kilenc / Hidasi Judit. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-629-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3450878]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2013.
Horváth Tibor
   A köd [elektronikus dok.] / T. B. Horváth. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106305. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-27-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3428095]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2013.
   Hósapkás hajnalok : versek, novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit] ; [grafika Ivanics-Deák Mercédes]. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2012. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-63-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3449345]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2013.
Hubai Gruber Miklós (1949-)
   Nyaklánc / Hubai Gruber Miklós ; [... rajz. Hubai Mária] ; [közread. a] Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda. - Törökszentmiklós : Bercsényi M. Kat. Gimn. és Koll., Ált. Isk. és Óvoda, 2012. - 172, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88591-1-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3451633]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2013.
Hunor
   Teremtés utazói [elektronikus dok.] / Hunor. - Szöveg (epub : 217 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106326. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3428290]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2013.
Kalas Zsuzsa
   A szeretettolvajok : történet a novemberi esőről, Andrisról (a kisfiúról), Sándorról (a pizzafutárról) és Kláriról (a konyhalányról), a repülő fekete motorosokról, de főként és elsősorban a macskáról és Giliszta Kázmérról / [szöveg és ill.] Kalas Zsuzsa. - Budapest : Kolibri, 2012. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-04-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3451487]
MARC

ANSEL
UTF-82301 /2013.
Kálmánchey Laura
   Hullámtaréj herceg úrfi / Kálmánchey Laura. - [Veresegyház] : Szerző, cop. 2012. - 30, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5437-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3449975]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2013.
Kamarás István (1941-)
   Karácsonyi angyal : karácsonyi mesék kisebbeknek és nagyobbaknak / Kamarás István ; Kamarás Milán rajz. - Budapest : Luther, 2012. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9979-68-0 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - mese
894.511-32 *** 894.511-34
[AN 3450040]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2013.
   A káoszfattyú : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2012. - 444 p. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 80.)
keretcím: Worluk - a Káosz világa
ISBN 978-615-5228-03-2 kötött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 3452137]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2013.
Kapusi Krisztián (1975-)
   Muslicák a demizsonban / Kapusi Krisztián, Tokár Zsolt. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2012. - 19 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 1.)
Fűzött
Miskolc - magyar irodalom - helyismeret - memoár - anekdota
894.511-94(439-2Miskolc) *** 908.439-2Miskolc(0:82-36)
[AN 3451013]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2013.
Katona André
   Mennyi időnk van? / Katona André. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 484 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-639-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3451884]
MARC

ANSEL
UTF-82306 /2013.
Kellner József (1908-1942)
   Ferenc József szerelmei / Szőgyén-Wittenbach Hubert. - Budapest : K.u.K. K., 2013. - 671 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9887-87-9 kötött : 4800,- Ft
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3453247]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2013.
Kemese Fanni (1990-)
   A napszemű Pippa Kenn / Kemese Fanni. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-987-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3451749]
MARC

ANSEL
UTF-82308 /2013.
Kenéz Heka Etelka
   Ének az éghez / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., [2012]. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88480-8-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449598]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2013.
Kiss Péter
   A szélhárfa : novellák, versek / Kiss Péter. - [Bőcs] : Szerző, cop. 2012. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5438-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3449640]
MARC

ANSEL
UTF-82310 /2013.
Kniznerné B. Szilvia
   Angyalszárnyon [elektronikus dok.] : miután a sátán legyőzettetett / Sylvia B. K. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106260. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-18-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3426449]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2013.
Kniznerné B. Szilvia
   Karácsonyi történet [elektronikus dok.] / Sylvia B. Knizner, Tara Virginia M., Carlos Roberto ; [közread. az] Amatőr Írók Klubja. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106208. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-03-1
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3425229]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2013.
Kniznerné B. Szilvia
   Pajkos Dávid, a bolygótudós [elektronikus dok.] ; Pajkos Dávid a dinoszauruszok között / Knizner B. Sylvia. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106312. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-02-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3428124]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2013.
Kőhalmi Ildikó
   Narancs galaxis : go beyond / Kőhalmi Ildikó. - [Miskolc] : Szerző, cop. 2012. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5196-1 fűzött
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3449656]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2013.
Kőhídi Imre
   Túlélőkönyv vezetőknek [elektronikus dok.] / Kőhídi Imre. - Szöveg (pdf : 708 KB) (prc : 209 KB) (epub : 170 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106353. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89601-7-7 (pdf)
ISBN 978-963-89601-6-0 (prc)
ISBN 978-963-89601-5-3 (epub)
Magyarország - magyar irodalom - munkahelyi légkör - munkakultúra - humor - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 331.104(439)(0:82-94)
[AN 3428529]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2013.
Kondor Vilmos (1954-)
   Magda, a bestiális Népszínház utcai mindenes / Kondor Vilmos. - [Budapest] : Agave Kv., 2012. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-47-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,30 EUR
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
894.511-322.4 *** 894.511-312.4
[AN 3449298]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2013.
Ladik Katalin (1942-)
   Milyen ízű vagyok? [elektronikus dok.] : erotikus versek / Ladik Katalin. - Szöveg (pdf : 347 KB) (prc : 140 KB) (epub : 117 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106352. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89601-8-4 (epub)
ISBN 978-963-89601-9-1 (prc)
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-14
[AN 3428520]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2013.
Lengyel Géza (1941-)
   Egy tanár regöséneke : válogatott, új és megújított versek / Lengyel Géza. - Budapest : Jordán Print Bt., 2012. - 146 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5088-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3451529]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2013.
Lengyel Imre Zsolt (1986-)
   Beszélgetés fákról : irodalomkritikák, 2009-2012 / Lengyel Imre Zsolt. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2012. - 179 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89104-7-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - ezredforduló - könyvkritika
894.511-95 *** 894.511(091)"200"
[AN 3449423]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2013.
Lovas Bea
   Bábika-mesék / [írta] Lovas Bea ; [rajz.] Heit Zsófi. - [Budapest] : VIP Berill Kft., cop. 2012. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-5393-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3449623]
MARC

ANSEL
UTF-82320 /2013.
Maelstorm, Henry
   Megkínzott lelkek [elektronikus dok.] / Herny Maelstorm. - Szöveg (epub : 631 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106330. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3428384]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2013.
Maglóczky Tímea (1988-)
   Mikor az álom a valóság [elektronikus dok.] / Tara Virginia M. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106307. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-26-0
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3428099]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2013.
Makay József
   Egy vírusíró naplójából [elektronikus dok.] / Makay József. - Szöveg (pdf : 41 KB). - [Sonkád] : [Makay J.], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106290. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-3853-5
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3427455]
MARC

ANSEL
UTF-82323 /2013.
Malter György
   Újabb rosszcsont mesék / Malter György ; ill. Neuburger-Kohánszky Kinga. - Budapest : Ciceró, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-539-794-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3450382]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2013.
Márton Lászlóné
   Mezei virág [elektronikus dok.] / özv. Márton Lászlóné. - Szöveg (pdf : 108 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106336. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3428434]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2013.
Miklós Anna
   Gyerekek és egyéb szörnyűségek / Miklós Anna. - [Szeged] : [Miklós A.], cop. 2012. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5456-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3449993]
MARC

ANSEL
UTF-82326 /2013.
Mohai V. Lajos (1956-)
   Szeptember végén áhítat / Mohai V. Lajos. - Budapest : Prae.hu : Palimpszeszt, 2012. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-26-6 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3451525]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2013.
Molnár Attila
   Út Hamptonba / Molnár Attila. - [Mosonmagyaróvár] : Szerző, cop. 2012. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5511-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3449538]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2013.
Molnár Edit, L.
   Mese a kisfiúról, aki mindig mindent félbehagyott és más történetek / L. Molnár Edit ; [Faltisz Alexandra rajz.]. - Budapest : Ciceró, 2012. - 40, [3] p. : ill., színes ; 16x20 cm
ISBN 978-963-539-795-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3450442]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2013.
Monti, Luigi
   Furcsa mustra : regény / Luigi Monti. - Budapest : [Ujhegyi L.], 2012. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5510-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3450061]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2013.
Monti, Luigi
   Igen vagy nem? : credo, quia non absurdum (est) : regény / Luigi Monti. - [Budapest] : Szerző, 2012. - [2], 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5251-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3450056]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2013.
Moon, Agatha Ravenna (1986-)
   Macska II [elektronikus dok.] : védelem / Agatha Ravenna Moon. - Szöveg (epub : 598 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106333. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3428425]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2013.
Moor, Arthur C.
   Nyújorki : ásatás az út / Arthur C. Moor. - [Veresegyház] : Klippel M. Sz., 2012. - 228 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5177-0 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3450197]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2013.
Morgenthaler, William (1980-)
   Ezüst égbolt [elektronikus dok.] : regény / William Morgenthaler. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106031. - Működési követelmények: Adobe Redaer
ISBN 978-615-5238-01-7
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3422404]
MARC

ANSEL
UTF-82334 /2013.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Boltosmesék / Mosonyi Aliz ; Pintér József rajz. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2012, cop. 1997. - [84] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2098-2 kötött : 1490,-Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3453929]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2013.
Münz András (1941-)
   Dublőr nélkül / Münz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 292, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-745-9 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3451773]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2013.
Nagy J. Pál
   Bizalom és csalódás : szunnyadó cseppek / Nagy J. Pál. - [Levél] : [Nagy P.], cop. 2012. - 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5411-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449750]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2013.
Nagy Zopán (1973-)
   Próza, vers, esszé, montázs : válogatott írások / Nagy Zopán. - Budapest : M. Műhely K., 2012. - 169, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7596-76-6 fűzött : 1875,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3449010]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2013.
Nagykutasi, Tibor
   Ébredés / Nagykutasi Tibor. - [Szárföld] : [Nagykutasi T.], cop. 2012. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5477-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3449397]
MARC

ANSEL
UTF-82339 /2013.
Naszádi Anikó
   Nyiss ki! = Open me! / Naszádi Anikó. - [Bánréve] : Magánkiad., cop. 2012. - 179, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5583-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02=20
[AN 3450066]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2013.
Nemere István (1944-)
   Vérvörös szépség a Sopron Plázában ; Gyilkos átok a Balaton Plázában : [két krimi] / Nemere István. - [Debrecen] : Világóceán K., 2012. - 46 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-08-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény - kisregény
894.511-312.4
[AN 3451051]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2013.
Németh Ervin (1961-)
   Tűzzel kiáltó képzelet : válogatott versek / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2012. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88330-9-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449999]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2013.
Nyári László
   Fehér négyszögek [elektronikus dok.] / by Nyári László. - Szöveg (pdf : 470 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106288. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3427436]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2013.
Nyirő József (1889-1953)
   Havasok könyve / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2012. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-186-4 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3453280]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2013.
Oláh Sándor (1934-)
   Csillagok alatt / Oláh Sándor. - [Berekfürdő] : [Oláh S.], cop. 2012. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5215-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3449752]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2013.
Oleksza László (1972-)
   Egyszervolt világ [elektronikus dok.] / Oleksza László. - Szöveg (epub : 213 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106030. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3422382]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2013.
Orbán Andrea
   Hamar Hanna és a varázslatos adventi kalendárium / Orbán Andrea ; [ill. Kardos Marianna]. - [Szolnok] : Magánkiad., cop. 2012. - 58, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5432-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3449980]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2013.
Pearl, Viktor
   Cenzúrázva [elektronikus dok.] : biztos, hogy azt látod, amit nézel? / Viktor Pearl. - Szöveg (epub : 291 KB) (pdf : 673 KB). - [Budapest] : Ábrahám V., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4513-7 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3429342]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2013.
Pearl, Viktor
   Cenzúrázva [elektronikus dok.] : biztos, hogy azt látod, amit nézel? / írta Viktor Pearl. - 2. jav. kiad. - Szöveg (pdf : 673 KB). - [Budapest] : Ábrahám V., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106453. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4658-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3430015]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa : hősköltemény négy énekben / Petőfi Sándor ; ill. Rigler György Rígó. - Budapest : Ciceró, 2012. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-539-800-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - verses epika - képeskönyv
894.511-13 *** 087.5(084.1)
[AN 3450336]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2013.
Prander Éva (1949-)
   A tükör : versek / Prander Éva. - Tatabánya : [Prander É.], 2012. - 97 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4486-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449361]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2013.
Rép Attiláné Vörös Erika
   Répácska meséi I / Rép Atilláné[!Attiláné] Vörös Erika ; [ill. Pap Gabriella, Vörös Júlia]. - [Boncodfölde] : Magánkiad., cop. 2012. - 37 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5473-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3449983]
MARC

ANSEL
UTF-82352 /2013.
Romhányi József (1921-1983)
   Szamárfül / Romhányi József ; [Buzay István graf.]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 96, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9345-9 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - vers
894.511-17
[AN 3453234]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2013.
   A sárkány éve [elektronikus dok.] : antológia : válogatott prózák, novellák. - Szöveg (pdf : 6 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106302. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-36-9
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3428080]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2013.
Sasvári Balázs (1977-)
   Utolsó idők hírnöke : egy ember, aki átélte az apokalipszist / Sasvári Balázs ; [ill. Farkas Csilla]. - Sárvár : [Magánkiad.], 2012. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3450039]
MARC

ANSEL
UTF-82355 /2013.
Sélei János (1968-)
   Családi kötelék [elektronikus dok.] / Sélei János. - Szöveg (pdf : 873 KB). - Szentendre : Mercator Stúdió, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106215. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-607-885-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3425306]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2013.
Simon Aranka, J. (1955-)
   Életek, játszmák [elektronikus dok.] : novellák / J. Simon Aranka. - Szöveg (pdf : 596 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106279. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3426857]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2013.
Simon Aranka, J. (1955-)
   Érinthetetlenek [elektronikus dok.] : sci-fi novellák + 1 fantasy / J. Simon Aranka. - Szöveg (pdf : 320 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106369. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3428978]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2013.
Simon Katalin, M.
   Világfa / M. Simon Katalin ; [ill. ... Balogh Györgyi]. - [Miskolc] : Irod. Rádió, 2012. - [58] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89678-0-0 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - vers
894.511-14(498)(02.053.2)
[AN 3450072]
MARC

ANSEL
UTF-82359 /2013.
Somorjai Lajos
   Megjártam a Don-kanyart : harctéri napló : Oroszország, 1942-1943 / Somorjai Lajos ; [... szerk. Rácz Árpád] ; [sajtó alá rend. Varga J. János]. - 2. kiad. - [Budapest] : Rubicon, 2012. - 176 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9839-10-6 kötött : 3480,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-94)
[AN 3452670]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2013.
Spirit Bliss (1984-)
   A jövő árnyai : Démoni érintés II. / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 343 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-705-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3451774]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2013.
Stekovics Baráth Irén (1931-)
   Agora lett a világ.. / Stekovics Baráth Irén. - Szombathely : Stekovics Baráth I., 2012. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88668-1-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3450043]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2013.
Surján László (1941-)
   Az éneklő kakadu : Surján László meséi unokáinak és másoknak. - Budapest : Kultúrtéka, 2012. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89698-0-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3451043]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2013.
Swanson, Adrian P.
   Az abortusz dráma [elektronikus dok.] / Adrian P. Swanson. - Szöveg (epub : 286 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106341. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3428470]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2013.
Sweet, Ariadne
   Érzés [elektronikus dok.] / Ariadne Sweet. - Szöveg (pdf : 789 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106308. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-20-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3428105]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2013.
Sweet, Ariadne
   Púder [elektronikus dok.] : ...a férfiak nőznek, a nők hímeznek... / Ariadne Sweet. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106036. - Működési követelmények: Adobe Redaer
ISBN 978-963-89489-7-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3422487]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2013.
Szabó László Tibor (1938-)
   Klímamenekültek : novellák / Szabó László Tibor ; [ill. Stramszky Márta] ; [... az előszót írta Gyimesi László]. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-86-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3449021]
MARC

ANSEL
UTF-82367 /2013.
Szőke Kata (1952-)
   Vallomások tükörképe / Szőke Kata. - Csongrád : Raszter, 2012. - 196 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8013-61-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3450068]
MARC

ANSEL
UTF-82368 /2013.
Sztanko, Gabriella
   Vágyak ára : Máriától Maryig / Gabriella Sztanko. - [Budapest] : [Balogh Gy.-né], cop. 2012. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5582-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3449553]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2013.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Fényemberek / Szurovecz Kitti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3365599]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fény árnyéka. - 2012. - 444, [3] p.
ISBN 978-963-245-702-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3451754] MARC

ANSEL
UTF-82370 /2013.
Takácsné Sághy Zsuzsanna
   Arte Mízia titokzatos eltűnése : a két termésmanó kalandos utazása / Sághy Zsuzsanna. - Budapest : Human Training Kft., 2012. - 464 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5557-0 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3449531]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2013.
Ta-mia Sansa
   Forradások [elektronikus dok.] / Ta-mia Sansa. - Szöveg (epub : 559 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3428429]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2013.
Taylor, Catherine
   Maffiacsavar [elektronikus dok.] / Catherine Taylor. - Szöveg (epub : 451 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106324. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3428280]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2013.
Tiszai Nóra
   Kaland az ágy alatt / Tiszai Nóra. - [Budapest] : [Tiszai N.], cop. 2012. - 114, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5416-0 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3449590]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2013.
Tiszperger József
   Örökkévaló [elektronikus dok.] : 3. rész: a sárkány ébredése / Tiszperger József. - Szöveg (epub : 115 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106351. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3428511]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2013.
Tóth Krisztina (1979-)
   Generációk találkozása / Silver Bell. - [Debrecen] : Szerző, cop. 2012. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5442-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3449508]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2013.
Vass Géza (1926-)
   Kései találkozás : kisregény / Vass Géza. - 2. kiad. - Hévíz : [Vass G.], 2012. - 233 p. ; 17 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-88985-2-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3453685]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2013.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a puskát vivő nyulakról : 22+2 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 150 p. ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 6.)
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3449505]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2013.
Wittmann Dezsőné (1932-)
   És így éltünk mi / Wittmann Dezsőné. - Budapest : Karolina Egyes., 2012. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Megélt történelem, ISSN 1588-7294)
ISBN 978-963-87537-8-6 fűzött
Wittmann Dezsőné (1932-)
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3450172]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2013.
Wood, Anne
   Félhomály [elektronikus dok.] : betekintés egy titokzatos világba / Anne Wood. - Szöveg (epub : 155 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3422348]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2013.
Zámbó László (1944-)
   Tüskehúzó : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Szerző, 2012. - 110 p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89626-2-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3449342]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2381 /2013.
Agostini, Sara
Mirtillo non aver paura (magyar)
   Gömbi nem fél / [szöveg] Sara Agostini ; [ill.] Marta Tonin ; [ford. Schvéger Ágnes]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gömbi meséi ; 2.)
ISBN 978-963-343-352-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450438]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2013.
Agostini, Sara
Mirtillo non vuole fare la nanna (magyar)
   Gömbi nem akar lefeküdni / [szöveg] Sara Agostini ; [ill.] Marta Tonin ; [ford. Schvéger Ágnes]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Gömbi meséi ; 1.)
ISBN 978-963-343-351-5 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450433]
MARC

ANSEL
UTF-82383 /2013.
Berényi Nagy Péter
   Mondókáskönyv / Berényi Nagy Péter rajz. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2012. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9875-33-3 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3454613]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2013.
Blaser Zsuzsanna
   Kinderreime zur Winterzeit / Blaser Zsuzsanna. - [Győr] : Magánkiad., cop. 2012. - [32] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5396-5 fűzött
német nyelv - mondóka - kifestőkönyv
087.5 *** 398.831(=30)(02.053.2)
[AN 3449965]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2013.
Brückner Judit
   Lili és Berci : én és a kistestvérem / írta Brückner Judit ; rajz. Kyrú. - 2. átd. kiad. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 98.)
ISBN 978-963-9989-69-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3451622]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2013.
Cars : bind up storybook (magyar)
   Kipufogófürdő hősei / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Hamvas Dániel, Bottka Sándor Mátyás. - keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-272-3 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450483]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2013.
Cars and Cars 2 bind up storybook (magyar)
   Verdák, Verdák 2 : 2 mese 1 könyvben! / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 96 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-369-0 kötött : 3699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450491]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2013.
Connel, Mary
Little polar bear (magyar)
   Joci, a jegesmaci / Ariane Chottin meséjéből Mary Connel és Susanne G. Beason adaptációja alapján a m. verses változatot írta Falcsik Mari ; [rajz. Catherine Nouvelle]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm + mell. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Kisállatok kalandjai)
ISBN 978-963-289-200-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450784]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2013.
Devecsery László (1949-)
   Állat-tárlat 2 : a sivatagok és a szavannák élővilága / írta Devecsery László ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 97.)
ISBN 978-963-9989-70-2 fűzött : 199,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3451582]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2013.
Devecsery László (1949-)
   A csodabolygó : egérapó meséi / Devecsery László ; rajz Őszi Zoltán. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., főként színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 96.)
ISBN 978-963-9989-71-9 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3451576]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2013.
Enchanted stables storybook collection (magyar)
   Varázslatos paripák. - Budapest : Egmont, 2013. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-349-2 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450616]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2013.
Fairy fables (magyar)
   Tündérek meséi / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - 57 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-343-242-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450612]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2013.
Jensen, Patricia
The curious little dolphin (magyar)
   Dolli, a dacoló kisdelfin / Ariane Chottin meséjéből Patricia Jensen adaptációja alapján a m. verses változatot írta Falcsik Mari ; [rajz. Olivier Raquois]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Kisállatok kalandjai)
ISBN 978-963-289-202-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450760]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2013.
Jensen, Patricia
Little mouse's rescue (magyar)
   Micike megmenekül / Ariane Chottin meséjéből Patricia Jensen adaptációja alapján a m. verses változatot írta Falcsik Mari ; [rajz. Małgorzata Dzierżawska]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Kisállatok kalandjai)
ISBN 978-963-289-198-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450755]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2013.
Kovacs, Deborah
Beaver gets lost (magyar)
   Hédi, a hód hazatalál / Ariane Chottin meséjéből Deborah Kovacs adaptációja alapján a m. verses változatot írta Falcsik Mari ; [rajz. Marcelle Geneste]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm + mell. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Kisállatok kalandjai)
ISBN 978-963-289-199-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450720]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2013.
Kovacs, Deborah
The hungry duckling (magyar)
   Kacsa Karcsi vacsorája / Claude Clément meséjéből Deborah Kovacs adaptációja alapján a m. verses változatot írta Falcsik Mari ; [rajz. Marcelle Geneste]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Kisállatok kalandjai)
ISBN 978-963-289-201-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450774]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2013.
Kovacs, Deborah
Little bear's new friend (magyar)
   Berci mackó barátkozik / Muriel Pépin meséjéből Deborah Kovacs adaptációja alapján a m. verses változatot írta Falcsik Mari ; [rajz. Marcelle Geneste]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Reader's Digest kisgyermekek könyvtára). (Kisállatok kalandjai)
ISBN 978-963-289-203-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450730]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2013.
Kun Orsolya (1978-)
   Irány a nagyvilág : [Kamilla és Dominó kalandjai] / Kun Orsolya ; rajz. Szőke Annamária. - [Nádasdladány] : Szerző, [2012]. - [24] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5242-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3449458]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2013.
Pawagi, Manjusha
The girl who hated books (magyar)
   A lány, aki utálta a könyveket / írta Manjusha Pawagi ; ill. Leanne Franson ; [ford. Leléné Nagy Márta]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9492-16-5 kötött : 1499,- Ft
kanadai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3454700]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2013.
Peppa pig : the offical annual 2009 (magyar)
   Peppa malac nagykönyve : mesék, kalandok, fejtörők, színezők ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai
ISBN 978-963-343-308-9 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3450466]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2013.
Princess annual 2013 (magyar)
   Hercegnők nagykönyv 6. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-307-2 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv - képeskönyv
087.5 *** 087.5(084.1)
[AN 3450614]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2013.
The story of Peppa pig (magyar)
   Peppa malac kedvenc kalandjai ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai
ISBN 978-963-343-310-2 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450472]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2013.
Tóth Eszter
   Manómesék : a Manócsalád egy napja / rajz és történet Tóth Eszter. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 95.)
ISBN 978-963-9989-72-6 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3451566]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2013.
Ungvári Bélyácz Betti
   A Málna utca hangjai / Ungvári Bélyácz Betti ; Pál Rita rajz. - Pécs : Ungvári Bélyácz B., 2012. - [34] p. : ill., színes ; 22x22 cm + 4 mell.
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3450082]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2405 /2013.
Pennac, Daniel (1944-)
Cavalier seul (magyar)
   Magányos lovasok / írta Daniel Pennac és Tonino Benacquista ; rajz. Achdé Morris nyomán ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2012. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 17.)
ISBN 978-963-88539-6-7 fűzött : 1799,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3449667]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2013.
Szent Vince Kollégium és Szakkollégium. Tudományos diákkonferencia (2012) (Piliscsaba)
   Studia Vincentiana : Szent Vince Szakkollégium Tudományos Diákkonferencia, 2012. május 15. / [szerk. Balázs József, Balogh Gábor, Lipinski Michal]. - Piliscsaba : SZVK, 2012. - 117 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5033-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - szakkollégium
082 *** 378.187.5(439-2Piliscsaba)
[AN 3450320]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2013.
Watterson, Bill
The Calvin and Hobbes tenth anniversary book (magyar)
   Kázmér és Huba : jubileumi válogatás / Bill Watterson ; [ford. Nikowitz Nóra]. - [Budapest] : Vad Virágok Kvműhely, 2012. - 167 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9998-25-4 fűzött : 2790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3449255]
MARC

ANSEL
UTF-8