MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/03/14 12:05:14
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2408 /2013.
   Jász Alkotók Köre 1995 : JAK / [összeáll. Szalkári Rózsa] ; [az anyagot összegyűjt. Deli Julianna]. - Jászapáti : [JAK], 2012. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Jász Alkotók Köre
Jászság - Magyarország - kulturális egyesület - festőművész - 20. század - 21. század
061.2(439Jászság) *** 75(439)(092)
[AN 3452822]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2013.
   Nemzetközi Gastroblues Fesztivál : blues, jazz, rock, gasztronómia, borbarát találkozó, 1993-2012 : húsz fesztivál története : history of twenty festivals. - Paks : Lézer Kft., [2012]. - 410 p. : ill. ; 19 cm
Gerinccím: Gastroblues, 1993-2012 : húsz fesztivál története. - A bevezető angol nyelven is
Fűzött
Nemzetközi Gastroblues Fesztivál (Paks)
Paks - fesztivál - gasztronómia - ezredforduló - blues - dzsessz - rockzene - interjú
061.7(439-2Paks)"199/201"(047.53) *** 78.067.26.036.5(100) *** 78.067.26.036.7(100) *** 641.5
[AN 3454231]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2013.
Növényorvos Nap (7.) (2012) (Budapest)
   VII. Növényorvos Nap / [fel. szerk. Bakonyi István] ; [közread. a] Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. - [Budapest] : M. Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, 2012. - 104 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
növényvédelem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 632
[AN 3453495]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2411 /2013.
Ben Byön Delou
   Az Eviv szimbólumai / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2012. - 256 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-87412-7-1 kötött
jelkép - okkultizmus
003.62 *** 133.25
[AN 3456634]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2013.
Varga Géza (1947-)
   Mandics György róvott múltja / Varga Géza. - Budapest : Írástört. Kutint., cop. 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
Bibliogr.
ISBN 978-963-218-552-1 fűzött
Mandics György (1943-). Róvott múltunk
rovásírás - vitairat
003.335.9(=945.11)
[AN 3453061]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2413 /2013.
Vörös Tamás
   Mr. Frizbi : Hajdú Péter igazi arca / Vörös Tamás. - Pécs : Alexandra, 2012. - 317, [3] p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-357-102-6 fűzött
Hajdú Péter (1975-)
Magyarország - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - interjú
791.9.097(439)(092)Hajdú_P.(047.53)
[AN 3452064]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2414 /2013.
Ball, Johnny
Mathmagicians (magyar)
   Matekmágusok : [mi mindenre jó a matek?] / Johnny Ball ; [ford. Pásti-Kovács Nóra, Zölei Anikó]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 89 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Okos könyvek)
ISBN 978-963-304-093-5 kötött : 2990,- Ft
természettudomány - matematika - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 51(02.053.2)
[AN 3451916]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2013.
Barcsi Tamás (1978-)
   A kivonulás mint lázadás : a kultúrától az ellenkultúráig, avagy a megtalált szabadság / Barcsi Tamás. - Pécs : Publikon, 2012. - 239, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 230-[240].
ISBN 978-615-5001-65-9 fűzött
kultúrafilozófia - kultúratörténet - 20. század - 21. század
008(100)"19/20" *** 130.2(100)"19/20"
[AN 3454537]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2416 /2013.
   Fenntarthatóságról röviden [elektronikus dok.] : eddigi Fenntarthatósági Füzeteink összefoglalója / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Győr] : CG & Partners, [2012]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; ksz.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106456. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03
[AN 3430108]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2013.
Futó János (1959-)
Földtani értékmentés (angol)
   Conservation of geological assets : conservation of abiotic natural assets within the operational area of the Balaton Uplands National Park Directorate : [caves, sinkholes, "seas of stones" / János Futó. - [Csopak] : Balaton Uplands Nat. Park Directorate, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Balaton-felvidéki nemzeti park - természeti környezet - természetvédelem
504.03(439) *** 502.4(439Balaton-felvidéki_nemzeti_park)
[AN 3453797]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2013.
Futó János (1959-)
   Földtani értékmentés : élettelen természeti értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén : [barlangok, víznyelők, kőtengerek] / Futó János. - [Csopak] : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., cop. 2012. - [32] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Balaton-felvidéki nemzeti park - természeti környezet - természetvédelem
502.4(439Balaton-felvidéki_nemzeti_park) *** 504.03(439)
[AN 3453790]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2013.
   The impact of urbanization, industrial, agricultural and forest technologies on the natural environment / ed. by Miklós Neményi and Bálint Heil ; [publ. by the] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME ; Budapest : Nemz. Tankvk., 2012. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7352-5 fűzött
társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés
504.3
[AN 3453639]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2013.
   Kínai ökológiai lábnyom [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 789 KB). - [Győr] : CG & Partners, [2012]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 8.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106458. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Kína - társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - gazdaságföldrajz - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
504.03(510) *** 911.3(510)(083.41)
[AN 3430111]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2013.
   Vállalati méret és felelősség [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 760 KB). - [Győr] : CG & Partners, [2012]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106459. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
környezeti tudatosság - nagyvállalat - társadalmi felelősség - elektronikus dokumentum
504.03 *** 334.726 *** 65.012.412
[AN 3430112]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2422 /2013.
   Bevezetés a matematikába : informatikai alkalmazásokkal / szerk. Járai Antal. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 444 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 412-416.
ISBN 978-963-284-077-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-463-729-5)
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3455281]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2423 /2013.
Cox, Brian (1968-)
Why does E=mc²? (magyar)
   E=mc² : de miért olyan nagy ügy ez? / Brian Cox, Jeff Forshaw ; [ford. Pataki János]. - Budapest : Európa, 2012. - 255 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9476-3 kötött : 2990,- Ft
relativitáselmélet
530.12
[AN 3452365]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2013.
   Szilárdtestfizikai alapismeretek : fejezetek a szilárdtestfizikából / szerk. Hevesi Imre ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport. - Szeged : JATEPress, 2012. - [6], 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-096-2 fűzött
szilárdtestfizika - egyetemi tankönyv
539.4(075.8)
[AN 3452699]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2425 /2013.
   Európa regionális földrajza / [ill. Jesus Reyes Nuñez]. - Utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2012. - 2 db : ill. ; 24 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-463-319-8)
Európa - regionális földrajz - egyetemi tankönyv
911.2/.3(4)(075.8) *** 914(075.8)
[AN 3455253]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Természetföldrajz / Gábris Gyula szerk. - 241 p.
Európa - regionális földrajz - természeti földrajz - egyetemi tankönyv
914(075.8) *** 911.2(4)(075.8)
[AN 3455258] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Társadalomföldrajz / Probáld Ferenc, Szabó Pál szerk. - 539 p.
Bibliogr.: p. 523-533.
Európa - társadalomföldrajz - regionális földrajz - egyetemi tankönyv
911.3(4)(075.8) *** 914(075.8)
[AN 3455261] MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2426 /2013.
Bernáth Józsefné
   A világűrben : képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [írta Bernáth Józsefné]. - Debrecen : Cahs Kvk., cop. 2012. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-61-1 kötött
világűr - gyermekkönyv
524(02.053.2)
[AN 3453940]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2427 /2013.
Bálint György (1919-)
   Legendás növényeink / Bálint György ; Szántai-Kis Gergő rajz. - [Galgahévíz] : HNA 2002, cop. 2012. - 247 p. : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-08-5141-1 kötött : 3390,- Ft
Magyarország - növény - művelődéstörténet
581.9(439) *** 930.85(100)
[AN 3452782]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2013.
Fráter Erzsébet
   Erzsébet királyné esete a rozmaringgal és más növényes mesék / Fráter Erzsébet ; [ill.] Csíkszentmihályi Berta. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-244-400-0 kötött : 2975,- Ft
növény - népmese - gyermekkönyv
58(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3453565]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2013.
   Gének, gondolkodás, személyiség : bevezetés a humán viselkedésgenetikába / szerk. Bereczkei Tamás, Hoffmann Gyula. - Budapest : Akad. K., 2012. - 400 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 361-397.
ISBN 978-963-05-9253-6 kötött
genetika - viselkedés
577.21 *** 316.62
[AN 3454285]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2013.
Lane, Nick
Life ascending (magyar)
   Hajrá, élet! : az evolúció tíz legnagyobb találmánya / Nick Lane ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 399 p. : ill. ; 20 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.: p. 387-399.
ISBN 978-963-05-9220-8 fűzött
törzsfejlődés - élet eredete - ember
575.85 *** 573.7 *** 573.5
[AN 3454186]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2013.
Szoboszlai Lajos
   A vaddisznóvadászat titkai / Szoboszlai Lajos. - Debrecen : Szerző, 2012. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
vadászat - vaddisznó
599.731.1 *** 639.1
[AN 3452358]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2013.
Winston, Robert
The evolution revolution (magyar)
   Evolúció : [Darwintól a DNS-ig] / Robert Winston ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Okos könyvek)
ISBN 978-963-304-095-9 kötött : 2990,- Ft
törzsfejlődés - gyermekkönyv
575.8(02.053.2)
[AN 3451972]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2433 /2013.
Andor Ákos
   Paleolit (evolúciós) étrendről röviden : a paleolit étrend és a nők, a gyerekek, a rák... stb. : összeállítás Dr. Andor Ákos cikkeiből, előadásaiból. - Budapest : Lloyd Media, 2012. - 85 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5535-8 fűzött : 1600,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - étrend
613.2 *** 616
[AN 3452730]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2013.
Belső Nóra
   Utak egymástól : [egy pszichiáter gondolatai a szeretői kapcsolatokról] / Belső Nóra. - Budapest : Jaffa, 2012. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-19-1 fűzött : 2940,- Ft
párkapcsolat - hűtlenség - nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3452370]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2013.
Böde István
   A lelkünk jógája / Böde István. - [Budapest] : Böde I., 2012. - 99 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-08-5555-6 fűzött
mentálhigiénia - jóga
613.865 *** 294.527
[AN 3453304]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2013.
Büky Dorottya (1961-)
   Útmutató tévelygőknek / Büky Dorottya, Feldmár András. - Budapest : Jaffa, 2012. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-255.
ISBN 978-615-5235-31-3 kötött : 2940,- Ft
önismeret - mentálhigiénia - lélektan
613.865(047.53) *** 159.9(047.53)
[AN 3454564]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2013.
Buzás György Miklós (1948-)
   A peptikus fekélybetegség története / Buzás György Miklós. - Budapest : Akad. K., 2012. - 598 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9273-4 kötött
gyomorfekély
616.33-002.44
[AN 3453972]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2013.
Cave, Simone
Your baby week by week (magyar)
   Babakrónika : csecsemőgondozás hétről hétre / Simone Cave és Caroline Fertleman ; [... ford. Boros Anna]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 270 p. : ill. ; 23 cm. - (Gombos könyvek, ISSN 2063-2061)
ISBN 978-615-5283-02-4 fűzött : 3290,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3452285]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2013.
Cheung, Theresa
The element encyclopedia of 20000 dreams (magyar)
   Álmok enciklopédiája : 20000 álom értelmezése A-tól Z-ig / Theresa Cheung. - Pécs : Alexandra, 2012. - 685 p. ; 25 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-357-087-6 kötött
álom - álmoskönyv
159.963.3 *** 398.7
[AN 3452120]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2013.
Chia, Mantak (1944-)
Bone marrow nei kung (magyar)
   Csontvelő Nei Kung : a vér és a csontok visszafiatalításának taoista technikái / Mantak Chia ; [ford. Horváth Gábor]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2012. - 242 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9219-86-1 fűzött : 3600,- Ft
testkultúra - torna - taoizmus
613.71 *** 299.513
[AN 3452567]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2013.
Darida Veronika (1978-)
   Hisztériák / Darida Veronika. - Budapest : Kijárat, 2012. - 229, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-[230].
ISBN 978-615-5160-19-6 fűzött : 2600,- Ft
hisztéria
616.891.2
[AN 3452799]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2013.
Demecs István (1968-)
   Diabétesz [elektronikus dok.] : 25nap.hu / Demecs István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Veszprém] : [Demecs I.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-4395-9
cukorbetegség - diéta - elektronikus dokumentum
613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3430174]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2013.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (8.) (2012) (Gödöllő)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma VIII : Gödöllő, 2012. május 10-11. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [MHT Ifj. Tag.], [2012]. - 48 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozata
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3452904]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2013.
Fogarasi Katalin
   Medizinische Terminologie : die Fachsprache der Medizin in Theorie und Praxis / geschrieben und zsgest. von Katalin Fogarasi. - 3. überarb., erw. Aufl. - [Pécs] : Univ. Pécs, 2012. - 191 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum. - Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-7178-62-7 fűzött
német nyelv - szaknyelv - orvostudomány - tankönyv
61 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3456120]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2013.
Fraser, Liz (1974-)
The yummy mummy's survival guide (magyar)
   Hoppá, jön a baba! : túlélőkalauz modern anyukáknak : egy mai mami kézikönyve / Liz Fraser ; [... ford. Molnár Edit]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 412, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-042-4 fűzött : 3500,- Ft
anyaság - gyermekgondozás - gyermeknevelés
613.865-055.2-055.52 *** 613.95 *** 37.018.1
[AN 3453317]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2013.
Gáspár Tamás (1968-)
   Strategia sapiens : egy stratégiai fejlesztési modell gondolati váza / Gáspár Tamás. - Budapest : Akad. K., cop. 2012. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 337-354.
ISBN 978-963-05-9260-4 fűzött
gondolkodás - gazdasági fejlődés - társadalmi fejlődés - fejlődéslélektan - szociálpszichológia
159.955 *** 316.42 *** 330.34 *** 159.922 *** 316.6
[AN 3454012]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2013.
Hadfield, Sue
How to be assertive in any situation (magyar)
   Asszertivitás : hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? / Sue Hadfield, Gill Hasson ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2012. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-393-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - társadalmi viselkedés - önérvényesítés
613.865 *** 316.62
[AN 3454157]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2013.
Hajduska Marianna
   Krízislélektan / Hajduska Marianna. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2012. - 228 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-463-982-4 kötött : 3500,- Ft
lelkiállapot - pszichoterápia
159.942 *** 615.851
[AN 3455243]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2013.
Hárdi István (1922-)
   Képek a lélek mélyéről : a szentgotthárdi gyűjtemény / Hárdi István ; [közread. a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona ...]. - Szentgotthárd : Főv. Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona ; Budapest : Literatura Medica, cop. 2012. - 143 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-9948-22-8 kötött : 4725,- Ft
Magyarország - Szentgotthárd - elmegyógyászat - képzőművészet - amatőr művészet - múzeumi gyűjtemény
616.89 *** 379.826 *** 73/76(439) *** 069(439-2Szentgotthárd)
[AN 3453628]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2013.
Hätscher-Rosenbauer, Wolfgang (1951-)
Besser sehen in täglich 5 Minuten (magyar)
   Láss jobban! / Wolfgang Hätscher-Rosenbauer ; [ford. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 76.
ISBN 978-963-341-041-7 fűzött : 2200,- Ft
gyógytorna - szem
617.7 *** 615.825
[AN 3453151]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   Szeretők : hálószobatitkok férfi és női szemmel / Havas Henrik, Almási Kitti. - Budapest : Libri, 2012. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-158-2 fűzött : 3490,- Ft
szerelem - párkapcsolat - szexuálpszichológia - nő - hűtlenség - interjú
613.865-055.2-058.836(047.53) *** 316.472.4-055.2(047.53) *** 613.89-055.2(047.53) *** 159.922.1-055.2(047.53)
[AN 3454165]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2013.
Hollósi Szonja (1974-)
   Tervezz magadnak angol tanfolyamot! : félsikerkönyv az angoltudáshoz / Hollósi Szonja, Moka Tünde, Boros Katalin ; [rajz. Szecsődy Kata]. - Szeged : JATEPress, 2012. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - siker - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2) *** 372.880.20
[AN 3452662]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2013.
Horváth Gabriella
   Élelmezés-egészségtan I / [írta Horváth Gabriella, Zajkás Gábor, Frieszné Gyalmos Ildikó] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SOTE ETK, 2012. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
táplálkozástudomány - élelmezés-egészségügy - egyetemi tankönyv
616-022.7(075.8) *** 614.31(075.8) *** 663/664.017(075.8) *** 612.39(075.8)
[AN 3453056]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2013.
Hrubiák Anett
   Engedd el a múltat! : gyakorlati kézikönyv családunk megértéséhez és múltunk elengedéséhez / Hrubiák Anett. - [Balassagyarmat] : [Hrubiák A.], cop. 2012. - 116 p. : ill. ; 15 cm. - (Női teljesség sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-5433-7 fűzött
- mentálhigiénia - önismeret - szülő-gyermek kapcsolat
613.865-055.2 *** 316.356.2
[AN 3454288]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2013.
   Kombinatorika a hypertoniában : az Egis Gyógyszergyár Nyrt. szimpóziuma : a Magyar Hypertonia Társaság XX. kongresszusa : Budapest, 2012. december 11. - [Budapest] : [Egis], [2012]. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magas vérnyomás - gyógyszerhatás - konferencia-kiadvány
616.12-008.331.1 *** 615.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3453527]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2013.
Kovács Jolán (1959-)
   Gerinctorna : kicsiknek és nagyoknak - testtartást javító gyakorlatokkal / Kovács Jolán, Bucsi Bernadett ; [fotó Darvai Attila]. - Budapest : SpringMed, cop. 2013. - 27 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Csináld velem!, ISSN 1217-8675)
ISBN 978-615-5166-33-4 fűzött : 850,- Ft
gerinc - torna - gyermekkönyv
616.711 *** 613.71(02.053.2)
[AN 3452775]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2013.
Kovács Jolán (1959-)
   Lábtorna : kicsiknek és nagyoknak - nem csak lúdtalpasoknak / Kovács Jolán, Bucsi Bernadett ; [fotó Darvai Attila]. - Budapest : SpringMed, cop. 2013. - 28 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Csináld velem!, ISSN 1217-8675)
ISBN 978-615-5166-32-7 fűzött : 850,- Ft
torna - láb - gyermekkönyv
613.71(02.053.2) *** 617.586.58
[AN 3452785]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2013.
Leone, Melissa
My secret (magyar)
   My secret : az én titkom / Melissa Leone ; [ford. Károlyi Eszter]. - Budapest : Mérték K., 2012. - 178 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5113-58-1 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3452459]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2013.
Lepény Éva
   Zsírégetés harcosai : ZSH méregtelenítő programok, benne a te kúranaplód / [írta és szerk. Lepény Éva]. - [Szolnok] : [Argona Bt.], [2012]. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5172-5 fűzött
méregtelenítés - egészséges táplálkozás - diéta
613.24 *** 615.89
[AN 3452658]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2013.
Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (32.) (2012) (Szeged)
   Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXII. kongresszusa : 2012. október 11-13., Szeged : előadás kivonatok. - [Budapest] : MÜTT, [2012]. - 36 p. ; 21 cm
Fűzött
munkaegészségügy - konferencia-kiadvány
613.6 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3452696]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2013.
Málovics Éva (1955-)
   Szervezeti viselkedés / Málovics Éva, Farkas Gergely. - Szeged : JATEPress, 2012. - [6], 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-101-3 fűzött
személyiség-lélektan - viselkedés - konfliktuskezelés - szervezeti kultúra - csoportdinamika
159.923 *** 316.62 *** 65.01 *** 316.45
[AN 3452689]
MARC

ANSEL
UTF-82462 /2013.
Márton Melinda
   Csajok könyve / [írta és szerk. Márton Melinda]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5168-51-2 fűzött
életvezetés - serdülőkor - lány - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3453861]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2013.
   Nemzetközi egészségügyi rendszabályok : 2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi rendszabályainak kihirdetéséről = International health regulations / [közread. az] ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal. - [Budapest] : ÁNTSZ OTH, 2012. - 44 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
Fűzött
2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi rendszabályainak kihirdetéséről
Magyarország - közegészségügy - járványügy - nemzetközi egyezmény - törvény
614(439)(094) *** 616.9(439)(094) *** 341.24(100)
[AN 3452912]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2013.
Nyerges Tamás
   Lélekörvény / Nyerges Tamás. - Budapest : Garbo K., 2012. - 116 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5007-35-4 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3452803]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2013.
   Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet története 1949-től napjainkig / [szerk. Martos Éva, Lugasi Andrea] ; [összekötő szövegek, interjúk ... Szűcs Rita]. - [Budapest] : OÉTI, cop. 2012. - 200 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-7137-10-5 kötött
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (Budapest)
Magyarország - táplálkozástudomány - kutatóintézet - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
613.2 *** 061.6(439)OÉTI
[AN 3453718]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2013.
Papp Zoltán (1965-)
   Miokardiális szarkomerdinamika élettani és kóros körülmények között / Papp Zoltán. - Budapest : Semmelweis, cop. 2012. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791 ; 19.)
Bibliogr.: p. 64-72. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-331-266-7 fűzött
szívgyógyászat - szívizom
616.127
[AN 3453791]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2013.
Regöly-Mérei Andrea
   Szerető apátok, Gyula / Regöly-Mérei Andrea. - Budapest : Kairosz, 2012. - 381, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 371-381.
ISBN 978-963-662-585-6 fűzött : 3000,- Ft
Regöly-Mérei Gyula (1908-1974)
Magyarország - orvos - paleopatológia - orvostörténet - 20. század - memoár
616(091) *** 61(439)(092)Regöly-Mérei_Gy.(0:82-94)
[AN 3452448]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2013.
Sándor Anikó
   Az ajándék : élet az El Camino után / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2012. - 217 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-21-4 fűzött : 2940,- Ft
Santiago de Compostela - önismeret - zarándoklat - memoár
613.865(0:82-94) *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3454620]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2013.
Smith, Noble Mason (1968-)
The wisdom of the Shire (magyar)
   A Megye bölcsessége : útmutató a hosszú és boldog élethez / Noble Smith ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : Studium Plusz, [2012]. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-61-7 kötött
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Nagy-Britannia - mentálhigiénia - író - 20. század
613.865 *** 820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 3452388]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2013.
   Stresszmentes karácsony : [harmóniában önmagunkkal] / [főszerk. Dibás Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Healthy digest - egészségére! ; 2.)
ISBN 978-963-289-227-6 fűzött : 990,- Ft
stresszkezelés - mentálhigiénia
613.865 *** 612.06
[AN 3453429]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2013.
Szendi Gábor (1954-)
   A nő élete : mit hoz a hövő? / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2012. - 368 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 350-368.
ISBN 978-615-5235-25-2 fűzött : 3490,- Ft
nemek lélektana - nő
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3452262]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2013.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / Varró Aladár Béla. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 238 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-24-7 fűzött
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 3456533]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2013.
Vokó Zoltán (1968-)
   A betegágy melletti döntéselemzés kiskátéja avagy, Hogyan hasznosítsuk a klinikai kutatási eredményeket az egyéni döntéshozatalban / Vokó Zoltán ; [Roskó Gábor illusztrációival]. - Budapest : Literatura Medica, cop. 2012. - 129 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9948-21-1 * fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9948)
orvosi diagnosztika - gyógyítás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat
616-07 *** 614.253
[AN 3454205]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2013.
Vujicic, Nick (1982-)
Life without limits (magyar)
   Élet korlátok nélkül : ötletek egy teljes élethez / Nick Vujicic ; [ford. Popovics Ferenc és Aranyi Gábor]. - Budapest : Studium Plusz, 2012. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-60-0 kötött : 3499,- Ft
életvezetés - testi fogyatékos
613.865 *** 364.65-056.26
[AN 3452371]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2013.
Wéber Péter
   A másik ember : út egymáshoz / Wéber Péter, Bán László ; [az ... illusztrációk Bán Sarolta munkái]. - Budapest : Mérték, 2013. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 483-485.
ISBN 978-615-5113-61-1 kötött
életvezetés
613.865
[AN 3451745]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2013.
Weinhold, Barry K.
Breaking free of the co-dependency trap (magyar)
   Törj ki a társfüggőségből! : a szabad emberi kapcsolatok kézikönyve / Barry K. Weinhold, Janae B. Weinhold ; John Bradshaw előszavával ; [ford. Bratina Steve és Lazányi Krisztina]. - 2. kiad. - [Budapest] : Casparus, cop. 2012. - XXIV, 276 p. ; 22 cm + DVD
A mell. szerzője Váradi Tibor. - melléklet címe: Függőség és önállóság emberi kapcsolatainkban : 2. rész
ISBN 978-963-89405-4-4 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés - párkapcsolat - önérvényesítés - audiovizuális dokumentum
159.922.1 *** 613.865
[AN 3455869]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2013.
Winston, Robert
What makes me me? (magyar)
   Miért vagyok olyan, amilyen? / Robert Winston ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Okos könyvek)
ISBN 978-963-304-094-2 kötött : 2990,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3451939]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2013.
Wiseman, Richard (1966-)
Paranormality (magyar)
   Paranormalitás : miért látjuk azt, ami nincs is ott? / Richard Wiseman ; [ford. Kult Katalin]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 245 p. : ill. ; 20 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9223-9 fűzött
parapszichológia
159.961
[AN 3454203]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2013.
Yalom, Irvin D. (1931-)
The gift of therapy (magyar)
   A terápia ajándéka : műhelytitkok / Irvin D. Yalom ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 310 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-530-969-6 kötött : 3500,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3453468]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2480 /2013.
   Műszaki tudomány az észak-kelet magyarországi régióban, 2012 [elektronikus dok.] : konferencia előadásai : Szolnok, 2012. május 10. / szerk. ... Pokorádi László ; kiad. a Debreceni Akadémia Bizottság Műszaki Szakbizottsága. - Szöveg (pdf : 27 MB). - Debrecen : DAB Műsz. Szakbiz., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106469. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7064-28-9
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3430281]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2481 /2013.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (9.) (2013) (Szeged)
   IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2013 : 2013. január 7-8., Szeged / szerk. Tanács Attila, Vincze Veronika ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport]. - Szeged : SZTE Informatikai Tanszcsop.,, 2012. - VIII, 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-189-3 fűzött
számítógépes nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3452710]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2013.
Mayer István
   Fel a netre, öregem! : [frissített gyakorlati tudnivalók az internetről és a számítógépről az "ezüstgeneráció" részére] / Mayer István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Panem, 2013, cop. 2011. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-963-545-533-1 fűzött : 2200,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 3456693]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2013.
Schönberger, Christian
   Guide to Windows 8 - not 4 geeks [elektronikus dok.] / Christian Schönberger. - Szöveg (epub : 39 MB) (pdf : 32 MB). - Budapest : Sönberger K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5085-8 (pdf)
ISBN 978-963-08-5107-7 (epub)
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Windows_8
[AN 3434538]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

2484 /2013.
   Visszaszámlálás / szerk. Beregnyei Miklós ; [közread. a] MVM Paksi Atomerőmű. - [Paks] : MVM Paksi Atomerőmű Zrt., [2012]. - 312 p. : ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 978-963-08-5590-7 fűzött
Paksi Atomerőmű
Paks - atomerőmű - helytörténet - fényképalbum
621.311.25(439-2Paks)(091)(084.12) *** 943.9-2Paks(084.12)
[AN 3452833]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2485 /2013.
Hampel Katalin (1954-)
   Divatban az érték : Hampel Katalinnal beszélget Fazekas Valéria. - Budapest : Kairosz, 2012. - 79, [10] p. : ill. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 104.)
ISBN 978-963-662-591-7 fűzött : 1500,- Ft
Hampel Katalin (1954-)
Magyarország - iparművész - divattervezés - 20. század - 21. század - életútinterjú
687.01:745(439)(092)Hampel_K.(047.053)
[AN 3452431]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2486 /2013.
Kapu László (1959-)
   Monolit vasbeton szerkezetek : fortélyok és praktikák a tervezéstől a megvalósításig / Kapu László. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 136 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9968-47-9 fűzött : 3900,- Ft
vasbetonszerkezet
624.012.45
[AN 3454640]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2487 /2013.
Wittmann, Monika (1962-)
Autos (magyar)
   Autók / írta Monika Wittmann ; rajz. Sebastian Coenen ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 24.)
ISBN 978-963-89498-4-4 fűzött : 450,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3453419]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2488 /2013.
   Agrártámogatási kérelmek adminisztrációja, pályázatírás / Szűcs István, Maácz Miklós szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 283 p. ; 25 cm. - (Érthető és világos sorozat, ISSN 2063-8876)
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 978-615-5224-25-6 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás - pályázat - 21. század
338.43(4-62)"20" *** 338.246.027(439)"20" *** 338.43(439)"20" *** 338.246.027(4-62)"20" *** 06.063
[AN 3453995]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2013.
   Agrártermékek közvetlen értékesítése, marketingje / Szakály Zoltán és Szente Viktória szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 251 p. : ill. ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 238-249.
ISBN 978-615-5224-24-9 kötött
mezőgazdasági termék - eladás - marketing
63 *** 339.138 *** 658.8
[AN 3453557]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2013.
   A hazai agrászabályozás felépítése, intézményrendszere / Szűcs István, Maácz Miklós szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 236 p. ; 25 cm. - (Érthető és világos sorozat, ISSN 2063-8876)
Bibliogr.: p. 230.
ISBN 978-615-5224-26-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági politika - gazdasági integráció - 21. század
338.43(439)"200/201" *** 339.923(4-62)"200/201"
[AN 3453969]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2013.
Kádár Imre (1943-)
   A gyepek műtrágyázásáról / Kádár Imre ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet. - Budapest : MTA ATK TAKI, 2012. - 289 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-287. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89041-8-8 fűzött
agrokémia - műtrágya - gyep - kísérleti kutatás - statisztikai adatközlés
635.928 *** 631.8(083.41)
[AN 3453147]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2013.
Kay, Ronald D.
Farm management (magyar)
   Korszerű farmmenedzsment / Ronald D. Kay, William M. Edwards, Patricia A. Duffy. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, [2012]. - XII, 476 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-21-8 kötött
mezőgazdaság - vállalkozásismeret
338.43 *** 63 *** 658.1
[AN 3453537]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2013.
Kelemen Zsolt
   Szállítási és rakodási technológiák az agrárgazdaságban / Kelemen Zsolt. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 203 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 978-615-5224-18-8 kötött
mezőgazdaság - szállítástechnika
63 *** 621.86/.87
[AN 3453645]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2013.
Lakatos Ferenc (1966-)
   Növényvédelem az erdőgazdálkodásban / Lakatos Ferenc, Szabó Ilona ; [rajz. Endrődi Katalin]. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 180 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Schiberna Endre, Lett Béla és Varga Szabolcs tanulmányával. - Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-615-5224-20-1 kötött
erdészet - növénybetegség - rovarkár - határozó
630 *** 632
[AN 3453579]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2013.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Energiaerdők létesítése és gondozása / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 212 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 978-615-5224-17-1 kötött
erdősítés - energiaültetvény - fenntartható fejlődés
630*23 *** 630*8 *** 504.03
[AN 3453580]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2013.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Termelői és értékesítési csoportok létrehozása, irányítása / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 294 p. : ill. ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 289-293.
ISBN 978-615-5224-27-0 kötött
Magyarország - mezőgazdasági termelés - értékesítési szövetkezet - eladás
63(439) *** 338.43(439) *** 334(439) *** 339.138
[AN 3453552]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2013.
Márton István
   Versenyképes húsmarhatartás : a jövedelmezőség kulcstényezői a telepi gyakorlatban / [írták Márton István, Márton Dávid, Márton Judit]. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás K., cop. 2012. - 256 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Profmax sorozat, ISSN 2063-8515)
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 978-615-5224-19-5 kötött
szarvasmarha-tenyésztés
636.2
[AN 3453822]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2013.
   A mezőföldi műtrágyázási tartamkísérlet tanulságai, 1984-2000 / [összeáll.] Kádár Imre ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet. - Budapest : MTA ATK TAKI, 2013. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 340-356. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89041-7-1 fűzött
agrokémia - talajtan - műtrágya - kísérleti kutatás - statisztikai adatközlés
631.8(083.41)
[AN 3453508]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2013.
   A mezőgazdaság területi jellemzői, 2010 / [fel. szerk. Vida Judit] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-235-387-6 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - 21. század - statisztikai adatközlés
338.43(439)"2010"(083.41)
[AN 3453510]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2013.
Nasser, Dave
Giant George (magyar)
   A világ legnagyobb kutyája / Dave Nasser, Lynne Barrett-Lee. - Budapest : Totem Plusz, cop. 2012. - 267 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
Ford. Fazekas Eszter
ISBN 978-963-590-474-7 kötött
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3452184]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2013.
Sörensen, Hanna
Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / írta Hanna Sörensen ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 26.)
ISBN 978-963-89429-7-5 fűzött : 450,- Ft
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3453371]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2013.
Szabó Réka
   Kedvencek / [írta és szerk. Szabó Réka, Horváthné Czentye Ibolya, Dönsz Judit]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-963-7818-74-5 kötött
hobbiállat - állattartás - gyermekkönyv
636.045(02.053.2)
[AN 3451859]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2013.
Szepsy Sámuel (1790-1846)
   Tapasztalások szöllőkrül és borokrúl : a Szepsy-kódex Szepsy Sámuel (1790-1846) kézirata alapján. - [Szentendre] : [Tóth B.-né Szepsy K.], cop. 2012. - 56, [107] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kézirat fotómásolatával
ISBN 978-963-08-5265-4 kötött
Szepsy család
Magyarország - borászat - családtörténet - 19. század
634.8(439)"18" *** 663.2(439)"18" *** 929.52(439)Szepsy
[AN 3452876]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2013.
   Szerződéskötés, szerződéses kötelmek az agrárpiacokon / Orlovits Zsolt szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 166 p. : ill. ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-615-5224-23-2 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - szerződés - útmutató
63 *** 347.4(439)(036)
[AN 3453547]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2013.
Szilágyi Bay Péter
   Dr. Németh János, egy magyar "pioneer" / Szilágyi Bay Péter. - [Szeged] : Correct, 2012. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5528-0 fűzött
Németh János (1931-)
Magyarország - mezőgazdasági szakértő - növénynemesítés - kukorica - 20. század - memoár
63(439)(092)Németh_J.(0:82-94) *** 633.15 *** 631.52
[AN 3453267]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2013.
Tóth László (1939-)
   Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban / Tóth László. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 312 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 310-312.
ISBN 978-615-5224-22-5 kötött
mezőgazdaság - energiagazdálkodás - megújuló energiaforrás
63 *** 620.9
[AN 3453564]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2507 /2013.
Bedő J. István
   Sogni italiani : passeggiata culturale attorno la gastronomia = Olasz álmok : kulturális séta a gasztronómia körül = Italian dreams : a cultural walk around gastronomy / [auth. & transl. István Bedő J., András Kapus, Eszter Rónay]. - Budapest : Budapest Week Publ., [2012]. - 126, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Konyhaművészet sorozat, ISSN 2063-9317 ; 1.)
ISBN 978-963-08-5443-6 kötött
Olaszország - gasztronómia - művelődéstörténet - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(45) *** 641.568(45)(083.12) *** 930.85(45)
[AN 3453599]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2013.
Elliot, Rose
Rose Elliot's new complete vegetarian (magyar)
   Nagy vegetáriánus szakácskönyv / Rose Elliot ; [fotók Kate Whitaker] ; [... ford. Megyeri Luca és Krivánszky Márk]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 391 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9910-13-3 kötött : 5890,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3452380]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2013.
Fearnley-Whittingstall, Hugh
River Cottage every day (magyar)
   River Cottage minden napra / Hugh Fearnley-Whittingstall ; Simon Wheeler fotóival ; Mariko Jesse rajz. - Pécs : Alexandra, 2012. - 415 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Szkokán Boglárka
ISBN 978-963-297-943-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3452269]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb káposztás ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 22.)
ISBN 978-963-13-6026-4 fűzött : 199,- Ft
káposzta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33
[AN 3456552]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb saláták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 5.)
ISBN 978-963-13-5998-5 fűzött : 199,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3456537]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb zöldséges ételek : nem vegásoknak : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 21.)
ISBN 978-963-13-6025-7 fűzött : 199,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3456549]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2013.
Gombos Edina (1976-)
   A mi Kubánk, a mi konyhánk : 59 karibi recept és egy életre szóló szenvedély / Gombos Edina, Alberto Costafreda. - Budapest : Partvonal, 2012. - 142 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9910-95-9 kötött : 3990,- Ft
Kuba - nemzeti étel - ételspecialitás - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.568(729.1)(083.12) *** 930.85(729.1)
[AN 3452222]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2013.
Lawson, Nigella (1960-)
Nigella express (magyar) (röv. kiad.)
   Nigella expressz 2 : jó ételek gyorsan / Nigella Lawson ; Lis Parsons fotográfiáival ; [ford. Szalai Judit]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 208 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-497-190-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3452503]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2013.
Mandal, Manidipa
1001 Haushaltstipps (magyar)
   1001 háztartási tipp : [hasznos tanácsadó a család bármely tagjának] / [írta Manidipa Mandal]. - Pécs : Alexandra, 2012
Ford. N. Kovács Tímea
ISBN 978-963-357-076-0 fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3454195]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2013.
Sipos Gabriella
   Mindenki szakácskönyve / Sipos Gabriella, Liptai Zoltán. - Budapest : Soleil Bt., 2012. - 129 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5659-1 fűzött : 1600,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3454243]
MARC

ANSEL
UTF-82517 /2013.
Szentesi Zöldi László (1970-)
   Székelyföldi vendégség : gasztronómiai kalandozás Szentesi Zöldi Lászlóval / [fotó Csudai Sándor] ; [ételek Benedek Árpád]. - [Budapest] : Valera, 2012. - 121, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-86218-1-8 kötött
Székelyföld - gasztronómia - ételspecialitás - helyismeret - szakácskönyv - fényképalbum
641.568(498.4)(083.12) *** 908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Csudai_S. *** 641.5(498.4Székelyföld)(0:82-84)
[AN 3452554]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2013.
Szepesi Dóra
   Főzz évszakok szerint! : makrobiotikus családi konyha természetesen, állati fehérje nélkül / Szepesi Dóra ; [Aschenbrenner Sándor fotóival]. - Budapest : Mérték, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5113-59-8 kötött
makrobiotika - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.261
[AN 3452707]
MARC

ANSEL
UTF-82519 /2013.
Verhóczki István (1971-)
   Salátáskönyv / Verhóczki István. - [Halmajugra] : Fénysugár K., [2012]. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89646-0-1 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3452202]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2520 /2013.
Sólyom Anna (1981-)
   Párnafilozófia / Sólyom Anna. - Pécs : Alexandra, 2012. - 253 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-085-2 kötött
személyiség-lélektan - filozófia - önismeret
11 *** 159.923
[AN 3451941]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2013.
Turgonyi Zoltán (1957-)
   Etika / Turgonyi Zoltán. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kairosz, 2012. - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-271.
ISBN 978-963-662-566-5 fűzött : 2800,- Ft
etika
17
[AN 3452501]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2522 /2013.
   "Ajánlom pedig nektek Fébét..." : mozaikok a Fébé-család történetéből / összegyűjt. és szerk. Szántóné Alföldi Júlia. - [Budapest] : Fébé, 2012. - 135 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Magyarország - diakónia - egyesület - egyházi személy - evangélikus egyház
266.3(439)(092) *** 267Fébé *** 284.1
[AN 3452671]
MARC

ANSEL
UTF-82523 /2013.
   Akikre nem volt méltó e világ : hitvallók üldözése egykor és ma / [... szerk. Morvay Péter]. - Budapest : Hetek Kv., 2012. - 446 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-446.
ISBN 978-963-89282-7-6 kötött : 2950,- Ft
mártír - kereszténység - egyháztörténet - történelem - állam és egyház viszonya - állami terror
272(100) *** 23/28 *** 261.7(100)(091) *** 323.282(100) *** 93/99
[AN 3454426]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2013.
Baráth Béla Levente (1971-)
   Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke : egy 19. századi református egyházkormányzó életútjának ismertetése : önéletrajzi visszaemlékezései, válogatott művei és a pályafutásához kapcsolódó dokumentumok alapján / Baráth Béla Levente ; a függelékben Szabó András tanulmányával. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 407 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (A csengerújfalusi O'sváth és vele rokon családok története, dokumentumai és írásai, ISSN 2061-9065)
Bibliogr.: p. 145-151.
ISBN 978-963-227-364-8 kötött : 4990,- Ft
Kiss Áron (1815-1908)
Magyarország - püspök - 19. század - századforduló
284.2(439)(092)Kiss_Á.
[AN 3453882]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2013.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen : iránytű lelkivezetőknek és vezetetteknek / Barlay Ö. Szabolcs ; [a Prohászka Baráti Kör kiadványa]. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2012. - 49 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89658-1-3 fűzött
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3454412]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2013.
Barsi Balázs (1946-)
   Szombat esti elmélkedések / Barsi Balázs, Keppel Márton ; [kiad. a] Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium. - 2. jav. kiad. - Esztergom : Temesvári P. Ferences Gimn. és Kollégium, 2012. - 144 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89491-0-3 kötött
elmélkedés
242
[AN 3456126]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2013.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Gott ist bei uns jeden Tag (magyar)
   Isten velünk van minden nap : gondolatok az év minden napjára / XVI. Benedek ; Christoph Schönborn előszavával ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Vigilia, 2012. - 394 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9920-27-9 kötött : 2900,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3453721]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2013.
Beőthy Tamás (1927-)
   A szeretet szeretetet szül : Beöthy Tamás jezsuita atyával beszélget Csernóczky Judit. - Budapest : Kairosz, 2012. - 109 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 85.)
ISBN 978-963-662-586-3 fűzött : 1500,- Ft
Beöthy Tamás (1927-)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.5(439)(092)Beöthy_T.(047.053)
[AN 3452545]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2013.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 1919 p., XIV. t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-361-664-2 kötött
Biblia
22.04=945.11
[AN 3458023]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2013.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Biblia : válogatás a Vizsolyi Bibliából / [ford. Károlyi Gáspár] ; [vál. és a tanulmányt írta Vas István] ; [sajtó alá rend. Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 2012. - 583 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9511-1 kötött : 3400,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3453484]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2013.
Biblia (magyar)
   Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közread. a] Magyar Bibliatársulat. - Budapest : M. Bibliatársulat, 2013. - 889, 305 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-300-965-9 kötött : 4500,- Ft
Biblia
22.04=945.11
[AN 3458017]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2013.
Bosmans, Phil (1922-2012)
Mensch, ich hab dich gern (magyar)
   Szeretlek téged, ember / Phil Bosmans ; [ford. Szabó Katalin]. - Szeged : Agapé, 2012. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-458-377-6 fűzött
vallásos irodalom - válogatott művek
244(0:82-821)
[AN 3454245]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2013.
Boulad, Henri (1931-)
   Kereszténynek lenni a mai városban : gondolatok városról és az új evangelizációról / Henri Boulad ; [... vál. és ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2012. - 32 p. ; 20 cm. - (Ϡ-füzetek ; 23.)
ISBN 978-615-5045-33-2 fűzött : 350,- Ft
kereszténység - szociálteológia - társadalmi felelősség
261.6
[AN 3453116]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2013.
Catechismus catholicae ecclesiae (magyar)
   A katolikus egyház katekizmusa : a latin mintakiadás fordítása / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 863 p. ; 24 cm. - (Szent István kézikönyvek, ISSN 1586-0302 ; 6.)
ISBN 978-963-361-403-7 kötött : 3900,- Ft
dogmatika - katolikus egyház - katekizmus
238.1 *** 282
[AN 3458024]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2013.
Dobson, James (1936-)
When God doesn't make sense (magyar)
   Amikor nem értjük Istent : hitben maradni / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Jav. kiad. - Budapest : KIA, 2012. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-17-1 fűzött
vallásos irodalom - isten
231 *** 244
[AN 3455872]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2013.
Doherty, Sam
How to teach Bible doctrines to children (magyar)
   Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek? : kézikönyv gyermekmunkásoknak, amely a bibliai tantételek jobb megértésében és a gyermekek tanításában nyújt segítséget / Sam Doherty. - 2. jav. kiad. - Pécel : Vasárnapi Isk. Szövets. Gyermekevangélizációs Közösség, 2012. - 235 p. ; 20 cm. - (Gyermekmunkás kézikönyv-sorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-08-3688-3 fűzött
vallásoktatás
268 *** 372.82 *** 371.3
[AN 3456505]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2013.
   Az én történetem : 12 élet, amit Jézus Krisztus megváltoztatott : 1. kötet / [szerk. Fóris Tamás] ; [közread. a] Veszprémi Keresztény Közösség. - Veszprém : Veszprémi Keresztény Közösség, 2012. - 96 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
hit - vallomások
211
[AN 3452697]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2013.
Fábry Kornél (1972-)
   "Legyetek tehát irgalmasok!" : Fábry Kornél plébánossal beszélget Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2012. - 138 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 87.)
ISBN 978-963-662-595-5 fűzött : 1500,- Ft
Fábry Kornél (1972-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Fábry_K.(047.053)
[AN 3452529]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2013.
Gillham, Preston H.
Things only men know (magyar)
   Amit csak a férfiak tudnak / Preston Gillham ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, [Grace Ministries Hungary]. - 2. újraford. kiad. - Budapest : KIA : Grace Ministries Hungary, 2012. - 238 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-89-8 fűzött
vallásos irodalom - férfi - mentálhigiénia
244 *** 613.865-055.1
[AN 3457928]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2013.
   "Halandó, ezeket megmondjad!" : magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból / vál. és a szöveget gond. Dömötör Adrienne, Haader Lea. - [Budapest] : Tinta Kvk., [2012]. - 207 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9902-91-6 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - 15. század - 16. század - ima
243(439)"14/15"
[AN 3454153]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2013.
   Az imádkozás ábécéje / szerk. Szabó Lajos ; [ill. Gyarmathy Ildikó] ; [fotók Bérces Flóra]. - Budapest : Luther, 2012. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9979-67-3 kötött : 990,- Ft
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3453730]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2013.
   Képes Biblia : szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak / [... összeáll. Joseph E. Kraus és Samuel Terrin[!Terrien]]. - Szeged : Agapé, 2012. - 520 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-458-378-3 kötött
Biblia
bibliai történet
22.046(084.1)
[AN 3455301]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2013.
Kocsis István (1940-)
   A szakrális szerelem / Kocsis István. - Budapest : Püski, 2012. - 160 p. ; 17 cm. - (Kocsis István világa ; 1.)
Bibliogr.: p. 157-159.
ISBN 978-963-302-087-6 kötött
magyar ősvallás
299.4(=945.11)(089.3)
[AN 3453659]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2013.
MacDonald, William (1917-2007)
Believer's Bible commentary : New Testament (magyar)
   Újszövetségi kommentár / William MacDonald. - 3. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2012]. - 2 db ; 25 cm
Bibliogr.
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3457902]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Máté - Róma. - 719 p. : ill., térk.
ISBN 978-615-5189-24-1 kötött
[AN 3457904] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1Korintus - Jelenések. - 799 p.
ISBN 978-615-5189-27-2 kötött
[AN 3457911] MARC

ANSEL
UTF-82545 /2013.
MacDonald, William (1917-2007)
One day at a time (magyar)
   Ösvényem világossága : áhitatok minden napra / William MacDonald. - Jav. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2012], cop. 1997. - 370, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-23-4 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3457898]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2013.
Madocsai Miklós (1930-)
   Szólj hozzám, Uram és hallgasd meg imádságomat! / Madocsai Miklós. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 66 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
Fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3452680]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2013.
Marinoff, Lou (1951-)
The power of Tao (magyar)
   A Tao ereje : a derű útja / Lou Marinoff. - Budapest : Mérték, 2012. - 339, [2] p. ; 24 cm
Ford. Kovács Lajos. - Bibliogr.: p. 337-[340].
ISBN 978-615-5113-60-4 kötött
taoizmus
299.513
[AN 3451705]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2013.
Nagy Péter (1949-)
   Hatvan párperces : vasárnapi tanítások (nem csak) gyerekeknek / Nagy Péter ; [ill. Vida Mária Magdolna]. - Budapest : Harmat, 2012, cop. 2009. - 116, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-024-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - prédikáció
244(02.053.2) *** 252(02.053.2)
[AN 3457956]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2013.
   Pálos rend a történelemben / Bakk István [et al.]. - Budaörs : Bakk E. Kanonok Alapítvány, [2012]. - 284 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Traditió, ISSN 1215-9158 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3471-1 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - pálosok - magyar történelem
271.791(439) *** 943.9
[AN 3453795]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2013.
Swinburne, Richard (1934-)
Was Jesus God? (magyar)
   Isten volt Jézus? / Richard Swinburne ; [ford. Paár Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 200 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-366-2 fűzött : 2990,- Ft
Jézus
vallásfilozófia - krisztológia
21 *** 232
[AN 3452300]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2013.
   Szerzetesek misszióban. - Budapest : Vigilia, 2012. - 161 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 21.)
A Budapesten, 2012. márc. 24-én tartott tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-29-3 fűzött : 1500,- Ft
szerzetesség - misszió
271 *** 266
[AN 3454217]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2013.
What do you believe? (magyar)
   Miben hiszel? : [hit és vallás napjainkban] / [ford. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Okos könyvek)
ISBN 978-963-304-092-8 kötött : 2990,- Ft
vallástudomány - gyermekkönyv
291(02.053.2)
[AN 3451870]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2553 /2013.
Boulad, Henri (1931-)
   A túlnépesedés mítosza / Henri Boulad ; [... vál. és ford. Szabóné Révész M. Magda]. - Kecskemét : Korda, 2012. - 32 p. ; 20 cm. - (Ϡ-füzetek ; 24.)
ISBN 978-615-5045-32-5 fűzött : 350,- Ft
túlnépesedés - szociálteológia
314.86 *** 261.6
[AN 3453123]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2013.
Csink Lóránt (1980-)
   Variációk a szabályozásra : önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóság a médiajogban / Csink Lóránt, Mayer Annamária. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2012. - 120 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 3.)
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-963-085-022-3 fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
316.774(439)(094) *** 659.3(439)(094) *** 34:791.9.096/.097(439)(094)
[AN 3452596]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2013.
   Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban [elektronikus dok.] / szerk. Kőrössy Judit, Kőváry Zoltán. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Szeged : Primaware : [SZTE], 2012
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106500. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-153-4
Magyarország - ifjúságszociológia - információs társadalom - serdülőkor - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.77 *** 316.37-053.6(439)"200"(083.41)
[AN 3430954]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2013.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Symbolic elements of everyday culture [elektronikus dok.] / Ágnes Kapitány and Gábor Kapitány. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Budapest : MTA TTK Szociológiai Int., 2012. - (Szociológiai tanulmányok, ISSN 2063-2258 ; 2012/2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106700. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8302-43-4
Magyarország - Közép-Európa - kultúraszociológia - Kádár-korszak - rendszerváltás - elektronikus dokumentum
316.7(439)"195/199" *** 316.7(4-11) *** 316.7
[AN 3439062]
MARC

ANSEL
UTF-82557 /2013.
Kinczler Irén
   Képek az irgalmasság történetéből / írta és szerk. Kinczler Irén. - Budapest : [s.n.], 2012. - 50 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött
altruizmus - művelődéstörténet
316.647.2 *** 930.85(100)
[AN 3452677]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2013.
Kovai Melinda
   AnBlokk pszihó [elektronikus dok.] : tanulmányok / Kovai Melinda, Berkovits Balázs, Oblath Márton. - Szöveg (pdf : 570 KB) (mobi : 618 KB) (epub : 559 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106467. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89602-8-3 (pdf)
ISBN 978-963-89602-7-6 (mobi)
ISBN 978-963-89602-6-9 (epub)
Magyarország - orvostörténet - elmegyógyászat - politikai szociológia - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum - esettanulmány
316.334.3(439)"196" *** 616.89(439)"196"
[AN 3430194]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2013.
Lukács Józsefné Varga Eszter
   A letűnt paraszti világ nyomában, Pilismaróton : életmódtörténeti, néprajzi tanulmányok / Lukácsné Varga Eszter ; [a Hagyományok Háza és a Fonó Budai Zeneház közös kiadványa]. - [Budapest] : Hagyományok Háza : Fonó Budai Zeneház, cop. 2012. - 424 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 397.
ISBN 978-963-7363-68-9 kötött
Pilismarót - magyar néprajz - társadalomtörténet - helytörténet - parasztság - életmód
316.343.64(439-2Pilismarót) *** 943.9-2Pilismarót *** 39(=945.11)(439-2Pilismarót)
[AN 3453709]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2013.
   Statisztika gazdaságelemzők részére [elektronikus dok.] : Excel és R alkalmazások / [szerk.] Huzsvai László. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Debrecen : Seneca Books, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106639. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5016-2
statisztikai elemzés - elektronikus dokumentum
311
[AN 3435813]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2561 /2013.
   Angol dalok és mondókák kicsiknek = Nursery songs and rhymes / [szerk. Szászné Beke Gabriella] ; [ill. Papp Anikó Mira]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-047-9 kötött : 1900,- Ft
angol nyelv - mondóka - gyermekdal - gyermekkönyv
398.831(=20)(02.053.2) *** 784.67(=20)(02.053.2)
[AN 3453187]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv [elektronikus dok.] : álmok, álomnovellák, babonák könyve / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107152. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-614-6 (epub)
ISBN 978-963-362-615-3 (mobi)
magyar irodalom - álmoskönyv - elektronikus dokumentum
398.7 *** 894.511-43
[AN 3456963]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2013.
Loewenberg, Lauri Quinn
Dream on it (magyar)
   Álmodj rá egyet! / Lauri Quinn Loewenberg ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 358, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9499-2 fűzött : 2900,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 3454251]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2013.
Magyar Zoltán (1967-)
   Mezőségi népmondák / Magyar Zoltán ; a foklórszövegek gyűjtésében közrem. Orbán Dániel. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 666 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 13.)
Bibliogr.: p. 589-596.
ISBN 978-963-506-642-1 kötött : 5500,- Ft
Erdélyi-Mezőség - magyar néprajz - monda
398.223(=945.11)(498.4Mezőség)
[AN 3453960]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2565 /2013.
Allen, Thomas B.
Declassified (magyar)
   50 szupertitkos dokumentum a történelem irattárából / írta Thomas B. Allen ; előszó Peter Earnest ; [... ford. Kovács Lajos]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Geographia, 2012, cop. 2009. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320-321.
ISBN 978-963-9810-89-1 kötött
hírszerzés - katonai hírszerzés - 19. század - 20. század
327.84(100) *** 355.40(100)
[AN 3457997]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2013.
Fricz Tamás (1959-)
   "Veszélyes" Magyarország / Fricz Tamás. - Budapest : Kairosz, 2012. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-584-9 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - belpolitika - magyar irodalom - ezredforduló - 21. század - publicisztika
323(439)"200/201"(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3452434]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2013.
   Habsburg Ottó Nógrádban : dokumentumválogatás / [szerk., a dokumentumokat vál. és a bevezetőt írta Szirácsik Éva]. - Salgótarján : Nógrád M. Múz. Szerv., 2012. - 97 p. : ill. ; 29 cm. - (Nógrádi tudománytár, ISSN 2061-5434 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7224-99-7 fűzött
Habsburg, Otto von (1912-2011)
Európa - Nógrád megye - politikus - 20. század - ezredforduló - látogatás - helytörténet - történelmi forrás
32(4)(092)Habsburg,_O._von *** 943.913.1(093)
[AN 3452071]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2013.
Kácsor Zsolt (1972-)
   Nem leszek áldozat [elektronikus dok.] : riportkönyv a debreceni romagyilkosokról / Kácsor Zsolt. - Szöveg (pdf : 290 KB) (mobi : 177 KB) (epub : 136 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89614-2-6 (pdf)
ISBN 978-963-89614-1-9 (mobi)
ISBN 978-963-89614-0-2 (epub)
Magyarország - Debrecen - cigányság - rasszizmus - gyilkosság - 21. század - riport - elektronikus dokumentum
323.12(=914.99)(439)"200" *** 343.611(439-2Debrecen)"200"
[AN 3430182]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2013.
Kiss Róbert Károly (1977-)
   Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között / Kiss Róbert Károly, Vajda Tamás. - Szeged : Universitas Szeged K., 2012. - 676 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5106-06-4 fűzött
Magyarország - Szeged - ifjúsági mozgalom - ifjúsági szervezet - felsőoktatás - diákélet - Horthy-korszak - történelmi forrás
329.78(439-2Szeged)"1919/1944"(093) *** 378.18(439-2Szeged)"192/194"(093) *** 329.78(439)"192/194"
[AN 3454303]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2570 /2013.
   Átmenet és különbözőség : magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban : a VII. Hungarológiai Kongresszus Doktorjelölt Szimpóziuma : Kolozsvár, 2011 = Transition a difference : Hungarian studies in East-Central-European context : Symposium for PhD Students, 7th International Congress of Hungarian Studies : Cluj-Napoca, 2011 / szerk. ... Fenyvesi Kristóf ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - [Budapest] : Nk. Magyarságtud. Társ., 2012. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5309-00-7 fűzött
magyarságkutatás - magyar történelem - magyar irodalom története - konferencia-kiadvány
930.85(=945.11) *** 061.3(498-2Kolozsvár) *** 943.9 *** 894.511(091)
[AN 3453450]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2013.
Cséka György (1972-)
   Kárpátalja / Cséka György, Gazda Albert. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2012. - 98, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
keretcím: Magyar lakok
ISBN 978-615-5009-44-0 fűzött : 2990,- Ft
Kárpátalja - helyismeret - művelődéstörténet - határon túli magyarság - album
930.85(=945.11)(477.87) *** 77.04(439)(092)Cséka_Gy. *** 908.477.87(084.1)
[AN 3454163]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2013.
Erdődy Gyula (1956-)
   Ibafa község története / Erdődy Gyula ; [közread. Ibafa Község Önkormányzati Képviselőtestülete]. - Ibafa : Önkormányzat, 2012. - 188 p. : ill., részben színes, részben térk., részben kotta ; 24 cm + mell. (74 p.)
melléklet címe: Ibafa, Gyűrűfű valamint Korpád községek első és második világháborús hősi halottai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4977-7 kötött
Ibafa - helytörténet
943.9-2Ibafa
[AN 3453341]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2013.
Fitó Ica
   Ilonca [elektronikus dok.] / Fitó Ica. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106591. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-73-4
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
929(439)(0:82-94)
[AN 3434394]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2013.
Helméczy Mátyás (1925-)
   Hiánypótló és helyreigazító piros-zöld olvasmányok Ferenc József, Trianon és Horthy időszakából / Helméczy Mátyás. - Dunaharaszti : Helméczy M., cop. 2012. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Országtörténet valósághűen ; 1.)
borító- és gerinccím: Hazugság és valóság
ISBN 978-963-08-4854-1 fűzött
magyar történelem - 19. század - 20. század
943.9"184/192"
[AN 3453700]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az ókor nagy birodalmai / [ford. Balogh Orsolya]. - cop. 2012. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7255-0 kötött : 1690,- Ft
történelem - művelődéstörténet - ókor
931 *** 930.85(3)
[AN 3457984] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az antik görög civilizáció / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - 2. átd. kiad. - cop. 2012. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7256-7 kötött : 1690,- Ft
ókori Görögország - történelem - művelődéstörténet
938 *** 930.85(38)
[AN 3457990] MARC

ANSEL
UTF-82576 /2013.
Kocsis István (1940-)
   A Szentkorona-eszme időszerűsége : a Szent Korona misztériuma és tana kérdéskörei : rövid áttekintés / Kocsis István. - Budapest : Püski, 2012. - 168 p. ; 17 cm. - (Kocsis István világa ; 2.)
Bibliogr.: p. 164-167.
ISBN 978-963-302-088-3 kötött
magyarságkutatás - szentkoronatan
930.8(=945.11)(089.3) *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3453675]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2013.
Magocsa László (1952-)
   An exciting early history of Hungary [elektronikus dok.] : earliest times from ancient society and the settlement of Hungarians to the creation of the Christian Hungary by Stephen / László Magocsa. - Szöveg (pdf : 1.4 MB) (epub : 2.3 MB). - Pécs : Virágmandula, 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106649. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5181-74-0 (epub)
ISBN 978-615-5181-73-3 (pdf)
magyar őstörténet - magyar történelem - államalapítás - elektronikus dokumentum
943.9".../10" *** 930.8(=945.11)
[AN 3436026]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2013.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-2012. - 13 db ; 24 cm
ISBN 963-506-540-X
ISBN 978-963-506-540-0
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Vizkeleti-kódex - Zsombori : pótlás. - 2012. - 424 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 978-963-506-881-4 kötött : 6900,- Ft
[AN 3454151] MARC

ANSEL
UTF-82579 /2013.
   "Más vót az ílet..." : a régi Kisújszállás képekben / [szerk. Ducza Lajos, Kocsisné Monoki Julianna, Szepesi Jenő] ; [közread.] Kisújszállás Város Önkormányzata. - Kisújszállás : Önkormányzat, 2012. - 257, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 978-963-08-5394-1 kötött : 3500,- Ft
Kisújszállás - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Kisújszállás(084.12)
[AN 3451811]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2013.
Miklós Pál (1927-2002)
   Tus és ecset [elektronikus dok.] : kínai művelődéstörténeti tanulmányok / Miklós Pál. - Szöveg (mobi : 2.2 MB) (epub : 1.6 MB) (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Liget, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106622. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-9363-82-3 (pdf)
Kína - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(510)
[AN 3434598]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2013.
Netye Zoltán Pál
   Visonta története, jelene / Netye Zoltán Pál. - Gyöngyös : Radír Reklám Kft., 2012. - 301 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 296-300.
ISBN 978-963-08-4676-9 kötött
Visonta - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Visonta *** 908.439-2Visonta(084.12)
[AN 3452357]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2013.
Perlasca, Giorgio (1910-1992)
   A "szélhámos" : egy olasz embermentő és társai a vészkorszak idején : Giorgio Perlasca emlékiratai : dokumentumok és írások = L'"impostore" : un italiano salvatore di uomini e i suoi compagni ai tempi dell'olocausto : le memorie di Giorgio Perlasca : documenti e scritti / szerk. Bangó Jenő és Biernaczky Szilárd. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2012. - 304 p. : ill. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 90.). (Olasz irodalom, kultúra és művészetek, ISSN 1789-9273 ; 9.)
Gerinccím: Giorgio Perlasca emlékiratai. - Az emlékiratok csak magyar nyelven. - Bibliogr. - Filmogr.
ISBN 978-963-9713-34-5 fűzött
Perlasca, Giorgio (1910-1992)
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború - memoár
943.9"1944/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Perlasca,_G. *** 32(45)(092)Perlasca,_G.(0:82-94)
[AN 3453671]
MARC

ANSEL
UTF-82583 /2013.
Ritoókné Szalay Ágnes (1931-)
   Kutak : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi művelődés köréből / Ritoókné Szalay Ágnes. - Budapest : Balassi : MTA ITI, cop. 2012. - 398 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 33.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-888-3 fűzött : 3200,- Ft
művelődéstörténet - újkori latin irodalom története - humanizmus - 15. század - 16. század
930.85(439)"14/15" *** 871(439)(091)"14/15"
[AN 3453251]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2013.
Singer Magdolna (1952-)
   Veszteségek ajándéka / Singer Magdolna. - Budapest : Jaffa, 2012. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-35-1 fűzött : 2790,- Ft
életvezetés - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94) *** 613.865(0:82-94)
[AN 3451728]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2013.
Ungváry Krisztián (1969-)
   A Horthy-rendszer mérlege : diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919-1944 / Ungváry Krisztián ; [közread. az] ... OSZK. - Pécs : Jelenkor ; Budapest : OSZK, 2012. - 649, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 615-639.
ISBN 978-963-676-522-4 kötött
Magyarország - magyar történelem - antiszemitizmus - Horthy-korszak
943.9"192/194" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3451722]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2013.
Veiszer Alinda (1980-)
   Ráadás : ami a Zárórából kimaradt : 18 új beszélgetés / Veiszer Alinda. - Pécs : Alexandra, 2012. - 519 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-101-9 kötött
Magyarország - híres ember - ezredforduló - életútinterjú
929(439)"200"(047.53)
[AN 3454275]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2587 /2013.
Balázs D. Attila
   Erdély anno 1895-1944 : régi képeslapok Erdélyországból : Transylvania on vintage postcards : Ardealul pe cărţi poştale vechi / Balázs D. Attila. - Budapest : Százszorkép ; Pécs : Alexandra, 2012. - 111 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x23 cm. - (Százszorkép anno albumok, ISSN 2063-8795)
A képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89681-1-1 kötött
Erdély - helyismeret - századforduló - 20. század - képes levelezőlap - album
908.439.21"189/194"(084.1) *** 769.5(439.21)
[AN 3452121]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2013.
Bárczi Lajos (1928-)
   Rendhagyó útijelentések / Bárczi Lajos. - Budapest : Bárczi L., 2012. - 355 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5184-8 fűzött
helyismeret - útleírás
908.100(0:82-992)
[AN 3452888]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2013.
Bíró György (1957-)
   Beszélő házak, épített értékeink, 1711-2011 / Bíró György. Egy nyelvet beszélünk / Szilágyiné Szabó Ágnes ; [kiad. a Családért Alapítvány]. - Békés : Családért Alapítvány, 2012. - 232 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 232.
Fűzött
Békés - helyismeret - építészet - magyar nyelv - nyelvművelés - nyelvhasználat
908.439-2Békés *** 721(439-2Békés) *** 809.451.1-06
[AN 3453612]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2013.
Croatia (magyar)
   Horvátország / [főmtársak Leonardo Zoppé, Gian Enrico Venturini]. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2012. - 296 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-85-7 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3454322]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2013.
Czupryn, Adriana
Switzerland (magyar)
   Svájc / Adriana Czupryn, Małgorzata Omilanowska, Ulrich Schwendimann ; [... Bódis Krisztina fordításának felhasználásával ...]. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2012. - 328 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-70-3 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3455512]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2013.
Ferber Katalin (1952-)
   A másság szigetein / Ferber Katalin. - Budapest : Oriold, 2012. - 261 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9771-72-7 fűzött : 2900,- Ft
Japán - helyismeret - hétköznapi élet - ezredforduló - memoár
908.520(0:82-94)
[AN 3453227]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2013.
Karsai Ildikó (1954-)
   "Makó, a Maros-menti Konstantinápoly" / [graf. ...] Karsai Ildikó ; [szöveg] Novák István. - [Makó] : [Karsai I.], 2012. - 129 p. : ill., színes, részben térk. ; 10 cm. - (Makói minikönyvek, ISSN 2063-9074)
ISBN 978-963-08-3907-5 fűzött
Makó - építészet - helyismeret - grafika
908.439-2Makó *** 72(439-2Makó) *** 76(439)(092)Karsai_I.
[AN 3454374]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2013.
Kubassek János (1957-)
   Magyarok, üljetek mellém! : Kubassek János földrajztudóssal beszélget Járai Judit. - Budapest : Kairosz, 2012. - 124 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 102.)
ISBN 978-963-662-587-0 fűzött : 1500,- Ft
Kubassek János (1957-)
Magyarország - geográfus - 20. század - 21. század - életútinterjú
91(439)(092)Kubassek_J.(047.053)
[AN 3452483]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2013.
Rice, Christopher
Madrid (magyar)
   Madrid / Christopher és Melanie Rice ; [... Bánk Judit és Schalk Gyula fordításának felhasználásával ...]. - Budapest : Panemex, 2013. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Útitárs top 10, ISSN 1589-0325)
ISBN 978-963-9825-75-8 fűzött
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 3455879]
MARC

ANSEL
UTF-82596 /2013.
Rome (magyar)
   Róma / [főmtársak Olivia Ercoli, Ros Belford, Roberta Mitchell]. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2012. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-71-0 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3455510]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2013.
Terdikné Takács Szilvia (1972-)
   Ős-szabari lankán : a régi Zalaszabar / Terdikné Takács Szilvia. - Budapest : [Terdikné Takács Sz.], 2012. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5459-7 fűzött
Zalaszabar - helyismeret - helytörténet - hétköznapi élet - magyar néprajz
908.439-2Zalaszabar *** 943.9-2Zalaszabar *** 39(=945.11)(439-2Zalaszabar)
[AN 3452776]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2013.
Toperczer István (1963-)
   Afganisztán más-képp = Afghanistan another-view / [összeáll. és fényképezte] Toperczer István ; [... ford. ... Hortobágyi Ildikó]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2012. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-327-572-6 kötött : 3500,- Ft
Afganisztán - helyismeret - fényképalbum
908.581(084.12)
[AN 3453336]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2599 /2013.
Báger Gusztáv (1938-)
   Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia / Báger Gusztáv. - Budapest : Akad. K., cop. 2012. - XIV, 343 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 275-281.
ISBN 978-963-05-9252-9 fűzött
korrupció
343.352
[AN 3454003]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2013.
Bikki Gábor
   Bírósági csalások!? Csalás-sokk!? : hol az igazság? : csorog a szenny, zúdul ki ránk, sompolyog, sumákol, bíránk I. / Bikki Gábor. - [Budapest] : [Bikki G.], [2012]. - 142 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-3457-5 fűzött
Magyarország - polgári eljárás - gázszolgáltatás - ezredforduló - perirat
347.931(439)"200" *** 347.91/95(439)"200" *** 662.76
[AN 3453104]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2013.
Demszky Gábor (1952-)
   Elveszett szabadság : láthatatlan történeteim / Demszky Gábor. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 613, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5274-06-0 kötött
Demszky Gábor (1952-)
Budapest - Magyarország - polgármester - 20. század - ezredforduló - rendszerváltás - memoár
352.075.31(439-2Bp.)(092)Demszky_G.(0.82-94) *** 323(439)"198/199"
[AN 3453965]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2013.
Gyenge Anikó (1978-)
   Szerzői jog és iparjogvédelem a magyar magánjogban : vázlat / írta Grad-Gyenge Anikó. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 31 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-615-5107-85-6 fűzött : 400,- Ft
Magyarország - szerzői jog - iparjog
347.77/.78(439)
[AN 3454257]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2013.
   Helyi önkormányzatok : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - 2. átd. kiad. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 315 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. okt. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-273-4 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - önkormányzat - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8) *** 35.077(439)(075.8) *** 343.791(439)(075.8)
[AN 3456155]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2013.
   Közigazgatás-elmélet : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [szerk. Balázs István] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - 2. átd. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-274-1 fűzött
igazgatástan - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3456162]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2013.
Mádl Ferenc (1931-2011)
Magyar nemzetközi magánjog a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának főbb elemeivel (új kiadása)
   Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Mádl Ferenc, Vékás Lajos. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 555 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 8.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-312-131-3 kötött : 6900,- Ft
nemzetközi jog - polgári jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3455266]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2013.
   Magyar büntetőjog : általános rész / Görgényi Ilona [et al.]. - Budapest : Complex, 2012. - 558 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. szept. 30. - Bibliogr.: p. 553-558.
ISBN 978-963-295-239-0 fűzött
Magyarország - büntetőjog - útmutató
343(439)(036)
[AN 3453430]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2013.
Magyarok Világkongresszusa (8.) (2012) (Ópusztaszer ; Budapest)
   Jövő a Szent Korona jegyében : Magyarok VIII. Világkongresszusa : 2012. augusztus 15-20. / [közread. a Magyarok Világszövetsége]. - Budapest : Magyarok Világszövetsége, 2012-. - 22 cm
A kongresszust Ópusztaszeren és Budapesten tartották
szentkoronatan - nemzet - magyarság - konferencia-kiadvány
342.519.8(439) *** 323.1(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 061.3(439-2Ópusztaszer)
[AN 3453058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A magyar nemzet : a nemzet új meghatározása, avagy a nemzet új, magyar meghatározása. - 2012. - 510 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-963-88010-8-1 fűzött
magyarság - nemzet - stratégia - nemzettudat - konferencia-kiadvány
316.356.4(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 061.3(439-2Ópusztaszer)
[AN 3453125] MARC

ANSEL
UTF-82608 /2013.
   Magyarország és a védelmi igazgatás rendszere : hagyomány és megújulás! / [főszerk. Zsalakó István] ; [szerk. Kiss Zoltán]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2012. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-540-5 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - állambiztonság - katasztrófavédelem - 21. század
351.86(439)"20" *** 351.78(439)"20" *** 355.58(439)"20"
[AN 3453293]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2013.
Mendez, Antonio J. (1940-)
Argo (magyar)
   Az Argo-akció avagy Hogyan hajtotta végre a CIA és Hollywood a történelem legelképesztőbb mentőakcióját / Antonio J. Mendez és Matt Baglio ; [ford. Krusovszky Dénes]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 302 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-615-5283-03-1 fűzött : 3290,- Ft
Irán - Egyesült Államok - túsz - mentés - amerikaiak - titkosszolgálat - memoár
341.34(55)"197/198"(0:82-94) *** 327.84(73)"197/198"(0:82-94)
[AN 3452372]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2013.
   Országos településrendezési és építési követelmények, 2012 / [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - [6. kiad.]. - Budapest : ÉTK, 2013. - 140 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-513-228-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - építésügy - jogszabálygyűjtemény
351.785(439)(094) *** 349.442(439)(094)
[AN 3457914]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2013.
Snyder, Timothy (1969-)
Bloodlands (magyar)
   Véres övezet : Európa Hitler és Sztálin szorításában / Timothy Snyder ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Park, cop. 2012. - 574 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-530-980-1 kötött : 4900,- Ft
Európa - népirtás - történelem - 20. század
341.485(4)"193/194" *** 94"193/194"
[AN 3453458]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2612 /2013.
Atkinson, Rick (1952-)
The day of battle (magyar)
   A csata napja : a háború Szicília szigetén és az Itáliai-félszigeten, 1943-1944 : [a Liberation-trilógia 2. kötete] / Rick Atkinson ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Gabo, cop. 2012. - 1005 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 945-977.
ISBN 978-963-689-619-5 kötött : 5990,- Ft
Olaszország - csata - hadtörténet - második világháború
355.48(45)"1943/1944" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3453949]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2013.
Hermann Attila (1977-)
   "Csak előre, édes fiam..." : a magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban / Hermann Attila, Szanyi Miklós ; [fotó Horváth László] ; [kiad. a] Méliusz Központ. - Debrecen : Méliusz Közp., 2012. - 247 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 246-247.
ISBN 978-963-9946-02-6 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - katonai egység - jelvény - első világháború
355.146.1(439)"1914/1918" *** 356/359(439)"1914/1918"
[AN 3451744]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2013.
   Illustrated military history of Hungary / [ed. by Róbert Hermann]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2012. - 272 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-327-558-0 kötött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355(439) *** 943.9
[AN 3453459]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2013.
Pujol García, Joan (1912-1988)
Operation Garbo (magyar)
   A kém neve Garbo : aki az orránál fogva vezette a Harmadik Birodalmat / Juan Pujol García, Nigel West ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 285 p. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
ISBN 978-963-09-7178-2 fűzött : 2600,- Ft
Pujol García, Joan (1912-1988)
Nagy-Britannia - Németország - Spanyolország - hírszerzés - második világháború - 20. század - memoár
355.40(430)"193/194" *** 355.40(460)(092)Pujol_García,_J.(0:82-94) *** 355.40(410)"193/194"
[AN 3452470]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2013.
   A siker kulcsa - az együttműködés : MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ = Cooperation - the key to success : HDF Civil-military Cooperation and Psychological Operations Center / [a fotókat kész. Szabóné Varga Erika] ; [ford. Apagyiné Gáspár Jolán]. - Budapest : Zrínyi Média, 2012. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-535-1 kötött : 2000,- Ft
Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (Budapest)
Magyarország - haderőszervezet - katonaság-civilek kapcsolat - 21. század
355.244(439)"20" *** 355.1(439)"20"
[AN 3453230]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2013.
Szabó Péter (1959-)
   Don-kanyar, 1942-1943 : a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg képes krónikája = Don bend, 1942-1943 : an illustrated chronicle of the Royal Hungarian 2nd Honvéd Army / [szerző Szabó Péter] ; [az utolsó fejezetet írta Maruzs Roland] ; [közread. a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Zrínyi : HM Hadtört. Int. és Múz., [2012]. - 255 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-3275-75-7 kötött : 5000,- Ft
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - fényképalbum
355.48(439)"1942/1943"(084.12) *** 355.48(47)"1942/1943"
[AN 3453440]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2618 /2013.
Juhász Csaba (1962-)
   Minőségbiztosítás az agrárgazdaságban / Juhász Csaba, Balogh Miklós, Győri Zoltán. - Budapest : M. Agrárkamara : Szaktudás, cop. 2012. - 181 p. : ill. ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 181-[182].
ISBN 978-615-5224-16-4 kötött
mezőgazdaság - minőségbiztosítás
65.018 *** 63
[AN 3453574]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2013.
Károlyi László
   Üzleti évszakok / Károlyi László. - Budapest : Alinea, cop. 2012. - 359 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 349-351.
ISBN 978-963-9659-98-8 kötött : 3950,- Ft
vezetéstudomány - vezetéslélektan - vállalatirányítás
65.012.4 *** 65.013 *** 65.011.1
[AN 3453942]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2013.
Kosztolányi János
   Értékfolyamat-térképezés / Kosztolányi János, Schwahofer Gábor. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-4-1 fűzött : 490,- Ft
termelékenység - értékelemzés - hatékonyság - termelésszervezés
65.011.46 *** 65.011.47 *** 658.5
[AN 3454189]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2013.
Schwahofer Gábor
   Minőségi körök, 7 minőségeszköz / Schwahofer Gábor, Kosztolányi János. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-89620-9-6 fűzött : 490,- Ft
minőségbiztosítás - problémamegoldás - termelésszervezés
65.018 *** 167.7 *** 658.5
[AN 3454215]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2622 /2013.
   Bankismeretek : egyetemi tankönyv / [szerk. Baka Istvánné, Kürthy Gábor] ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Pénzügy Tanszék. - Budapest : Tanszék Kft., 2012. - 105 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88777-4-1 fűzött
bankügy - egyetemi tankönyv
336.71(075.8)
[AN 3452881]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2013.
   "Breakthrough points of world economy in the 21st century" : 7th International Conference for Young Researchers : 12-14 November, 2012, Gödöllő ... : abstracts / [... org. Szent István University Gödöllő Faculty of Economics- and Social Sciences Ph.D. School of Management and Business Administration]. - Gödöllő : SZIE Egy. K., [2012]. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-319-4 fűzött
társadalomtudomány - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 3 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3454415]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2013.
   From pensions to public works [elektronikus dok.] : Hungarian employment policy from 1990 to 2010 / ed. Károly Fazekas and Ágota Scharle ; publ. Budapest Institute for Policy Analysis and Institut of Economics Hungarian Academy of Sciences. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Budapest : Budapest Inst. of Policy Analysis : Inst. of Economics HAS, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106741. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5243-16-5
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - rendszerváltás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
331.5(439)"199/200" *** 331.5.024.5(439)"199/200"
[AN 3440597]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2013.
Hardi Tamás (1968-)
   Duna-stratégia és területi fejlődés : a folyó lehetséges szerepe a régió területi fejlődésében / Hardi Tamás. - Budapest : Akad. K., 2012. - 293 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Modern regionális tudomány szakkönyvtár, ISSN 2060-5536)
Bibliogr.: p. 283-293.
ISBN 978-963-05-9243-7 fűzött
Duna-medence - Európai Unió - regionális fejlesztés - regionális együttműködés - stratégia
332.1(4-11) *** 332.1(4-62)
[AN 3454191]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2013.
Horváth János (1921-)
   Élő történelem : Horváth Jánossal, a parlamenti képviselők doyenével beszélget Spangel Péter. - Budapest : Kairosz, 2012. - 144 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 56.)
ISBN 978-963-662-588-7 fűzött : 1500,- Ft
Horváth János (1921-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - 21. század - életútinterjú
330(439)(092)Horváth_J.(047.053)
[AN 3452573]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2013.
Kosztolányi János
   5S / Kosztolányi János, Schwahofer Gábor. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-1-0 fűzött : 490,- Ft
termelésszervezés
658.5
[AN 3454235]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2013.
Kosztolányi János
   Jidoka, andon, poka-yoke / Kosztolányi János, Schwahofer Gábor. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-8-9 fűzött : 490,- Ft
Japán - termelésszervezés - szervezeti kultúra
658.5(520) *** 65.01(520)
[AN 3454220]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2013.
Kosztolányi János
   Kanban / Kosztolányi János, Schwahofer Gábor. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-6-5 fűzött : 490,- Ft
termelésszervezés
658.5
[AN 3454225]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2013.
Kosztolányi János
   Standard munka / Kosztolányi János, Schwahofer Gábor. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-5-8 fűzött : 490,- Ft
munkaszervezés - munkafolyamat - szabályozás - termelésszervezés
658.5 *** 331.103.2
[AN 3454229]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2013.
Kövér György (1949-)
   A pesti City öröksége : banktörténeti tanulmányok / Kövér György. - Budapest : BFL, 2012. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (Várostörténeti tanulmányok, ISSN 1416-4949)
Bibliogr.: p. 399-422.
ISBN 978-963-7323-84-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - pénzintézet - bankár - 19. század - 20. század
336.71(439)"18/19" *** 338(091)(439)"18/19" *** 336.7(439)(092)
[AN 3454587]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2013.
   Nemzeti szintű ökológiai lábnyom számítás adatbázisának összemérhetősége és megbízhatósága [elektronikus dok.] / szerk. Szigeti Cecília. - Szöveg (pdf : 909 KB). - [Győr] : CG & Partners, [2012]. - (Fenntarthatósági füzetek, ISSN 2061-6007 ; 9.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106457. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - ökológiai elemzés - statisztikai adatközlés - nemzetgazdaság - elektronikus dokumentum
330.53(100) *** 504.03(100)(083.41)
[AN 3430109]
MARC

ANSEL
UTF-82633 /2013.
   Nyugdíj, segély, közmunka [elektronikus dok.] : a magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 / szerk. Fazekas Károly és Scharle Ágota ; kiad. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 3.3 MB). - Budapest : Budapest Szakpolitikai Elemző Int. : MTA KRTK Kögzad.-tud. Int., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106740. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5243-15-8
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - rendszerváltás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
331.5.024.5(439)"199/200" *** 331.5(439)"199/200"
[AN 3440475]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2013.
Schwahofer Gábor
   Gyors átállás / Schwahofer Gábor, Kosztolányi János. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-7-2 fűzött : 490,- Ft
termelésszervezés
658.5
[AN 3454223]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2013.
Schwahofer Gábor
   Kaizen, javaslati rendszer / Schwahofer Gábor, Kosztolányi János. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-2-7 fűzött : 490,- Ft
termelésszervezés
658.5
[AN 3454232]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2013.
Schwahofer Gábor
   Lean alapok / Schwahofer Gábor, Kosztolányi János. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-0-3 fűzött : 490,- Ft
termelésszervezés
658.5
[AN 3454241]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2013.
Schwahofer Gábor
   Problémamegoldó módszerek / Schwahofer Gábor, Kosztolányi János. - Budapest : Kaizen Pro Okt. és Tanácsadó Kft., 2012. - 40 p. : ill. ; 15 cm. - (Zsebedben a lean)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89620-3-4 fűzött : 490,- Ft
problémamegoldás - termelésszervezés - munkavégzés
658.5 *** 331.103.2 *** 167.7
[AN 3454238]
MARC

ANSEL
UTF-82638 /2013.
Sedláček, Tomáš (1977-)
Ekonomie dobra a zla (magyar)
   A jó és a rossz közgazdaságtana : a Gilgames-eposztól a Wall Streetig / Tomáš Sedláček ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 463 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 431-449.
ISBN 978-963-304-099-7 kötött : 4200,- Ft
gazdaságelmélet - művelődéstörténet
330.8 *** 930.85
[AN 3453981]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2013.
Sikos T. Tamás (1953-)
   A kiskereskedelem új kihívói : bevásárlóközpontok Budapesttől Prágáig / Sikos T. Tamás, Hoffmann Istvánné. - Budapest : Akad. K., 2012. - 279 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9271-0 fűzött
Közép-Európa - bevásárlóközpont - ezredforduló
339.378(4-11)"199/201"
[AN 3454175]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2013.
Tóth Tímea Ágota
   Enabling the disabled [elektronius dok.] : the employment of persons with disabilities in Hungary / Tímea Ágota Tóth ; [publ. by the] Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - [Budapest] : Fogyatékosügyi Kommunikációs Int., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106750. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89600-1-6
Magyarország - hátrányos helyzetű - foglalkoztatáspolitika - munkaerő-rehabilitáció - elektronikus dokumentum
331.582.2(439) *** 364.65-056.2/.3(439)
[AN 3441571]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2013.
   Változások előkészítése és kezelése : Network ProMCR / [közread. a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége]. - Budapest : MGYOSZ, 2012. - 32 p. ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - Csehország - Szlovénia - változásmenedzsment - 21. század - esettanulmány
658.1.016.7(439)"201" *** 658.1.016.7(437.1)"201" *** 658.1.016.7(497.12)"201"
[AN 3452723]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2013.
Weisz Boglárka (1975-)
   Vásárok és lerakatok a középkori Magyar Királyságban / Weisz Bolgárka. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2012. - 222 p. ; 24 cm + térk. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 177-201. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9627-45-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gazdaságtörténet - kereskedelem - vámügy - vásár - középkor
339(439)"10/14" *** 338(091)(439)"10/14"
[AN 3453482]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2643 /2013.
   Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei [elektronikus dok.] / szerk. Rácz Andrea. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Rubeus Egyes., 2012. - (Gyermek- és ifjúságvédelmi tanulmányok)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106473. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4730-8
Magyarország - gyermekvédelem - társadalmi integráció - állami gondozott - elektronikus dokumentum
364.142 *** 364.65-053.2/.6(439) *** 364.65-053.2/.6(100)
[AN 3430395]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2013.
   A kortárs segítés kultúrája : kreatív és előremutató példák a hazai felsőoktatási intézményekben 2012-ben / szerk. Puskás-Vajda Zsuzsa, Melles Virág Írisz és Lisznyai Sándor. - Budapest : Feta, 2012. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Feta könyvek, ISSN 1788-9863 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88170-4-4 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - felsőoktatás - egyetemi hallgató - lelki segély - 21. század
364.65-053.81(439)"201" *** 364.442.8-057.87 *** 316.37-057.87(439)"201"
[AN 3453172]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2013.
Turcsán Anna (1980-)
   Gyógyításra esküdtünk! : az MH Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának elmúlt 60 éve / Turcsán Anna. - Budapest : Zrínyi, cop. 2012. - 176 p. : ill., főként színes ; 21x29 cm
ISBN 978-963-327-569-6 kötött
Magyar Honvédség Honvédkórház (Budapest). Baleseti Sebészeti Osztály
Budapest - kórház - traumatológia - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091) *** 617
[AN 3453306]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2646 /2013.
   40 éves a könnyűipari mérnökképzés, 1972-2012 : a Könnyűipari Műszaki Főiskolától az Óbudai Egyetemig / [szerk. Pásztor Ildikó] ; [kiad. az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara]. - Budapest : Óbudai Egy. Rejtő S. Könnyűipari és Környezetmérnöki K., 2012. - 135, [5] p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5018-42-8 kötött
Óbudai Egyetem (Budapest). Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Budapest - mérnök - felsőoktatás - könnyűipar - történeti feldolgozás
378.662(439-2Bp.)(091) *** 67/68
[AN 3451781]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2013.
Bona Gábor (1948-)
   Selmeci diákok az 1848/49-es honvédsereg tisztikarában / Bona Gábor. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2012. - 76 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 74-76.
ISBN 978-615-5216-38-1 fűzött
Selmecbánya - katonatiszt - magyar történelem - egyetemi hallgató - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
378.18(439.22-2Selmecbánya) *** 355.332(439)(092)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3453243]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2013.
Bucsay Mihály (1912-1988)
   Szemian Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, úti emlékkönyve alapján [elektronikus dok.] / Bucsay Mihály. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szeged : Primaware, 2012. - (Művelődéstörténeti könyvtár. Lelőhely sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106719. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-306-174-9
Németország - Magyarország - egyetem - tanulmányút - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század - 18. század - elektronikus dokumentum
378.18(430)(=945.11)"177" *** 284.1(439)(092)Szemian_M. *** 378.4(430)"17"
[AN 3439202]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2013.
   Csertszak 20 : Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft., 1992-2012. - [Budapest] : Csertszak, [2012]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csepeli Erőmű Szak- és Átképző Kft. (Budapest)
Budapest - vállalat - szakképzés - történeti feldolgozás
377(439-2Bp.)"199/201"
[AN 3452683]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2013.
Druckerman, Pamela
French children don't throw food (magyar)
   Nem harap a spenót : gyereknevelés francia módra / Pamela Druckerman ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Libri, 2012. - 351 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-166-7 kötött : 3490,- Ft
Franciaország - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1(44) *** 316.356.2(44)
[AN 3453891]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2013.
   Iskola a társadalmi térben és időben III [elektronikus dok.] : HuCER 2012 - Hungarian Conference on Educational Research : nemzetközi tudományos konferencia : Pécs, 2012. május 22-23. : absztraktkötet / ... szerk. Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola. - Szöveg (pdf : 661 KB). - Pécs : PTE "Oktatás és Társadalom" Nevesléstud. Doktori Isk., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106651. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-464-0
pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
37 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3436032]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2013.
   Játék a matematika? : matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak / [szerk.] Villányi Györgyné ; [a rajzokat Imecs Anna kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Tárogató, [2012], cop. 1993. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-125.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-8491-12-4)
képességfejlesztés - matematikai játék
372.361 *** 373.213.82
[AN 3457921]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2013.
   Karácsony Sándor, a példakép. - Földes : Karácsony S. Művel. Társ., 2012. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (A Karácsony Sándor Művelődési Társaság füzetei, ISSN 1216-7665 ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött
Karácsony Sándor (1891-1952)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Karácsony_S.
[AN 3453216]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2013.
Kokas Klára (1929-2010)
   Megfésültem a felhőket : gyerekeim zenébe bújó történetei / Kokas Klára ; [... kiad. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány]. - [Budapest] : Kokas K. Agape Zene-Életöröm Alapítvány, 2012. - 158 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5353-8 kötött
Magyarország - zenepedagógia
37.036:78(439) *** 371.3:78 *** 781 *** 78.071.4Kokas_K.
[AN 3452668]
MARC

ANSEL
UTF-82655 /2013.
Kontráné Hegybíró Edit
   Diszlexiával angolul : gyakorlati útmutató nyelvtanároknak / Kontráné Hegybíró Edit, Dóczi-Vámos Gabriella, Kálmos Borbála ; [az illusztrációkat kész. Navratil Zsuzsa]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-963-05-9262-8 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - diszlexia - tanári segédkönyv
372.880.20 *** 376.36(072)
[AN 3454177]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2013.
Köszörűsné Csige Ildikó
   Suliba jár a család : családi nap az iskolában / Köszörűsné Csige Ildikó, Torda Kitti ; [ill. Ács Róbert]. - Debrecen : Pedellus, [2012]. - 96 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5154-32-4 fűzött
oktatójáték
371.694
[AN 3454405]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2013.
   Minden gyermek kincs : tanulmányok az alapozó terápia tapasztalataiból / [szerk. Horváth Ilona és Szerdahelyi Márton] ; [közread. az Alapozó Terápiák Alapítvány]. - Budapest : Alapozó Terápiák Alapítvány, 2012. - 159 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-4381-2 fűzött
képességfejlesztés - tanulási nehézség - mozgásjavító iskola
37.025 *** 615.82 *** 371.322.6
[AN 3453163]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2013.
   Pannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézetének története, 1972-2012 / [szerk. Takács András Péter, Várnagy László]. - Keszthely : Georgikon Alapítvány : PE Georgikon Kar, 2012. - 147 p. : ill. ; 25 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 26.)
ISBN 978-963-9639-49-2 kötött
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Kar (Keszthely). Növényvédelmi Intézet
Keszthely - agrártudomány - növényvédelem - egyetem - tanszék - 20. század - ezredforduló
378.663(439-2Keszthely)"197/201" *** 632
[AN 3453431]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2013.
Szögi László (1948-)
   Budai, pesti és óbudai diákok külföldi egyetemjárása / Szögi László. - Budapest : BFL, 2004-2012. - 2 db ; 22 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
Magyarország - Európa - egyetemi hallgató - tanulmányút - hallgatói névjegyzék
378.18(4)(=945.11)(035.5)
[AN 2503880]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1256-1525 és 1867-1919. - 2012. - 437 p.
ISBN 978-963-7323-85-0 fűzött
[AN 3454298] MARC

ANSEL
UTF-82660 /2013.
Tomcsányi Teodóra (1943-)
   Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen : egy sokoldalú, tudományközi program elmélete, gyakorlata és eredményessége / Tomcsányi Teodóra. - 2. kiad. - Budapest : Animula, [2013], cop. 2002. - 186 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 963-9410-24-1)
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségügyi Közszolgálati Kar. Mentálhigiéné Intézet
Budapest - egyetem - tanszék - mentálhigiénia - történeti feldolgozás
378.661(439-2Bp.).096(091) *** 613.86
[AN 3456138]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2013.
Zsámboki László (1935-2012)
   Selmecről indultunk, 1735-1949 : az akadémiai szintű műszaki felsőoktatás magyarországi megindításának 250. évfordulójára / Zsámboki László ; [közread. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2012. - 144 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
Fűzött
Selmecbánya - Sopron - felsőoktatás - műszaki tudomány - történeti feldolgozás - történelmi forrás
378.662(439.22-2Selmecbánya)(091)(093) *** 378.662(439-2Sopron)(091)(093)
[AN 3453232]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2662 /2013.
100 fantastic things to make, do & play (magyar)
   Játékos barkácskönyv : 100 ötletes barkácsrecept : főzz, kertészkedj, kísérletezz, zenélj, fess, barkácsolj, varázsolj és játssz hétköznapi anyagok felhasználásával! / [alkotószerk.] Lucy Painter ; [ford. Fekete Virág]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5029-81-3 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3453934]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2013.
Adóba László
   Diorámaépítés : kiegészítők / Adóba László. - Budapest : Costa Keresk., Szolgáltató és Fejleszt. Bt., 2012. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5385-9 fűzött
modelltárgy - foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3457661]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2013.
Baló Júlia (1952-)
   Tigrismester : Wang Deqing - Shi Xing Hong : a kínai randevú / Baló Júlia. - Budapest : Jaffa K., 2012. - 278 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5235-16-0 kötött : 2940,- Ft
Shi Xi Hong (1974-)
Kína - Magyarország - kungfu - sportoló - 20. század - 21. század
796.855(439) *** 796.855(510)(092)Shi_X._H.
[AN 3454162]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2013.
Csurka Gergely (1971-)
   Az edzőfejedelem : Kiss László aranypályája - hat olimpiai, három világ- és tizennyolc Európa-bajnoki cím mestere / Csurka Gergely. - [Budapest] : Ringier, [2012]. - 248 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7714-42-9 kötött : 2890,- Ft
Kiss László (1940-)
Magyarország - edző - úszás - 20. század - 21. század
797.21(439)(092)Kiss_L.
[AN 3453171]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2013.
Fekete Kálmán (1951-)
   Korda Erik : riportkönyv / Fekete Kálmán. - Pécs : Alexandra, 2012. - 303 p., [24] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Autóversenyzők mesélték ; 16.)
ISBN 978-963-297-959-5 fűzött
Korda Erik (1974-)
Magyarország - autósport - sportoló - ezredforduló - interjú
796.71(439)(092)Korda_E.(047.53) *** 796.71(439)(092)(047.53)
[AN 3453536]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2013.
Gombkötő Roland
   A magyar judo aranykönyve / Gombkötő Roland. - [Kerepes] : Gombkötő, 2012. - 208 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89651-0-3 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - sporttörténet - cselgáncs - sportoló
796.853.23(439)(092)
[AN 3453624]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2013.
Grétsy László (1932-)
   Nyelvi játékaink nagykönyve / Grétsy László. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 519 p. : ill. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 26.)
Bibliogr.: p. 511-519.
ISBN 978-615-5219-26-9 kötött : 5990,- Ft
nyelvi játék
793.73
[AN 3452274]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2013.
Jones, Jeremy V.
Toward the goal (magyar)
   A Kaká-sztori / Jeremy V. Jones ; [ford. Szőczi János]. - 2. utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - 133 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1585-7905)
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-072-3 fűzött : 1500,- Ft
Kaká (1982-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Kaká
[AN 3457950]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2013.
Lajos (1948-)
   Kűkeményen : Kű Lajossal beszélget Ballai Attila. - Budapest : Kairosz, 2012. - 116 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 55.)
ISBN 978-963-662-592-4 fűzött : 1500,- Ft
Kű Lajos (1948-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - 21. század - életútinterjú
796.332(439)(092)Kű_L.(047.053)
[AN 3452591]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2013.
Mess Béla (1927-)
   Egy öreg vadász elmélkedései : tanulmányok a vadászat tárgyköréből / Mess Béla. - Pécs : Alexandra, 2012. - 224 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-028-9 kötött
vadászat - esszé
799.2 *** 894.511-4
[AN 3451871]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2013.
Moldova György (1934-)
   A szent labda : vallomás a magyar fociról / Moldova György. - Budapest : Urbis, 2012. - 193 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9706-99-6 kötött
Magyarország - labdarúgás - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(439)(0:82-94)
[AN 3453874]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2013.
Nadal, Rafael (1986-)
Rafa (magyar)
   Rafa : [az én történetem] / Rafael Nadal és John Carlin ; [ford. Farkas Ildikó]. - Budapest : Invicta Books, 2012. - 286 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3755-2 fűzött : 3270,- Ft
Nadal, Rafael (1986-)
Spanyolország - sportoló - tenisz - 20. század - 21. század - memoár
796.342(460)(092)Nadal,_R.(0:82-94)
[AN 3454240]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2013.
Nagy Bandó András (1947-)
   Murphy törvénykönyve amatőr teniszezőknek avagy Miért lesz out az, ami bent volt? / Nagy Bandó András. A páros peremén : az out csak látszólag van kint : az out belül van / Székhelyi József. - Orfű : Szamárfül, cop. 2012. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9880-24-5 kötött : 2000,- Ft
tenisz - humoreszk
796.342(0:82-7)
[AN 3452406]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2013.
Nagy Ferenc Gábor
   Vágyaim rabságában / Nagy Ferenc Gábor. - [Szombathely] : Lévai B., cop. 2012. - 146, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5475-7 kötött
Magyarország - sportoló - body building - ezredforduló - memoár
796.894(439)(092)Nagy_F._G.(0:82-94)
[AN 3453435]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2013.
Pintér József (1953-)
   The great book of chess combinations = Grosses Buch der Kombinationen = Grand livre des combinations = Kombinációk nagykönyve / József Pintér. - Kecskemét : Caissa Kft., 2012. - 432 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87928-7-7 fűzött
sakk
794.1
[AN 3453467]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2013.
The really big book of amazing things to make & do (magyar)
   Kreatív barkácskönyv : hatalmas ötletek gyűjteménye : mintázás, nyomott mintás pólók, maszkok és álarcok, gyöngyfűzés, egyedi frizurák, arc- és testfestés, lufiállatok, barátságkarkötők, zsonglőrködés, bűvésztrükkök és mutatványok! / [alkotószerk.] Lucy Painter ; [ford. Fekete Virág]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2012. - 256 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5029-82-0 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3454152]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2678 /2013.
   50 éves a Bakony Fotóklub / [szerk. Láng Tibor]. - Veszprém : Bakony Fotóklub, 2012. - 96 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-08-5447-4 kötött
Bakony Fotóklub (Veszprém)
Veszprém megye - fotóművészet - 20. század - ezredforduló
77.04(439.117)"196/201"
[AN 3452885]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2013.
Alföldi Fotószalon (18.) (2012) (Szentes)
   XVIII. Alföldi Fotószalon : XXXII. Dél-Alföldi Fotószalon, 2012. Szentes. - [Szentes] : [Szentesi Művel. Közp.], 2012. - [28] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Rend. a Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fotókör
Fűzött
Alföld - fotóművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439.14)"200/201" *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 3454497]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2013.
Asztalos István (1934-)
   Templomtól a kápolnáig : az Aszódi Javítóintézet "Jézus legszentebb szíve" temploma és a "Jézus szent szíve" kápolna története / Asztalos István ; [fényképfelv. Klamár Zoltán]. - Aszód : [Budapest] : Co-Print Kft., 2012. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4845-9 fűzött
Aszód - templom
726.54(439-2Aszód)
[AN 3452809]
MARC

ANSEL
UTF-82681 /2013.
Barabás Zsófi (1980-)
   Mindenki tud rajzolni / Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa. - Budapest : Scolar, 2012. - [176] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-373-7 fűzött : 1995,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3454321]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2013.
Csikány Tamás (1958-)
   Komárom, a szűz vár : 1809 / Csikány Tamás. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 150 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 146-148. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-09-7347-2 fűzött
Komárom - vár - helytörténet - hadtörténet - 19. század
728.81(439-2Komárom)"18" *** 943.9-2Komárom"18" *** 355.48(439-2Komárom)"18"
[AN 3452719]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2013.
Deák- Varga Dénes
   Nagykanizsa középkori rotundái : a rotunda építészet gyökerei / Deák-Varga Dénes. - Nagykanizsa : Nagykanizsai Városvédő Egyes., 2012. - 72 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Nagykanizsai honismereti füzetek, ISSN 1216-3724 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89018-7-3 fűzött
Nagykanizsa - Európa - körtemplom - építészettörténet - középkor
726.54(439-2Nagykanizsa)"10/12" *** 726.54(4)"10/13"
[AN 3452754]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2013.
   Eck Imre / [szerk. P. Szűcs Julianna, Bachmann Erzsébet]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 123, [5] p. : ill., részben színes ; 26x26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-297-997-7 kötött
Eck Imre (1930-1999)
Magyarország - képzőművész - koreográfus - 20. század
73/76(439)(092)Eck_I. *** 793.3.02(439)(092)Eck_I.
[AN 3451841]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2013.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain : workbook (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : munkafüzet : gyakorlati útmutató a rajzolás öt alapelemének elsajátításához / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - XII, 146 p., [1] t. : ill. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Az új jobb agyféltekés rajzolás. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-291-015-4 fűzött : 3995,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3455819]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2013.
El Kazovszkij (1948-2008)
   Látáscsapda : beszélgetések El Kazovszkijjal / [szerk. Cserjés Katalin és Uhl Gabriella] ; [a jegyzeteket kész. Siklós Péter]. - Budapest : Magvető, 2012. - 340, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3053-0 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - festőművész - képzőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)El_Kazovszkij(047.53) *** 73/76(439)(092)El_Kazovszkij(047.53)
[AN 3453739]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2013.
Fekete László (1949-)
   Agyagszobrok = Clay sculptures / Fekete László. - [Budapest] : Fekete L., [2013]. - 23 p. : ill., színes ; 30x30 cm
A Budapest Galériában, 2013. jan. 10 - febr. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-5587-7 fűzött
Magyarország - szobrász - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Fekete_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3452869]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2013.
Hajdú Zoltán (1952-)
   The Romanian settlement policy during the period of state socialism [elektronikus dok.] / by Zoltán Hajdú. - Szöveg (pdf : 1 MB). - Pécs : Inst. of Regional Studies Res. Centr. of Economic and Regional Studies HAS, 2012. - (Discussion papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008 ; 88.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106472. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-54-4
Románia - regionális fejlesztés - regionális politika - 20. század - elektronikus dokumentum
711.1(498)"194/198" *** 332.1(498)"194/198"
[AN 3430378]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2013.
   Kapocs ég és föld között: szakrális-, keresztény-, vallásos és egyházi művészet, illetve keresztény ikonográfia a kortárs magyar képző- és iparművészetben, Tüzet viszek...: alkotások a magyar zománcművészet elmúlt évtizedeiből kiállítások katalógusa / [kurátorok ... ifj. Gyergyádesz László és Bulla Márta] ; [kiad. a ... Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.]. - Eger : Műv. Háza, [2012]. - [40] p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
A kiállításokat Egerben, 2012. szept. 7 - dec. 21 között tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-86260-9-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - zománcművészet - keresztény művészet - ikonográfia - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"197/200" *** 738.4(439)"198/200" *** 7.046.3 *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3453066]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2013.
Kévés György (1935-)
   Építészet, művészet, társadalom : Balogh Balázs, Filippinyi Éva, Kovács Anita, Kondor Katalin, Kovács Dániel, Medveczky Attila, Pintér Edina beszélgetései Kévés György építésszel / [szöveg ... vál., szerk. Kévés György]. - [Budapest] : Építészet és Művészet K., 2012. - 171 p. : ill. ; 23 cm. - (Hungarikumok)
ISBN 978-963-89672-0-6 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - interjú
72(439)(092)Kévés_Gy.(047.53)
[AN 3452669]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2013.
Kiss Tibor (1971-)
   Neonradír képeskönyv / Kiss Tibor. - [Budapest] : Kultúrkombinát Kft., 2012. - [144] p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-5301-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Kiss_T.
[AN 3453491]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2013.
   Kontextus : adalékok - hogyan közelítsünk kortárs vizuális művészethez / szerk. Oltai Kata ; [közread.] kArton. - Budapest : kArton, 2012. - 201 p. : ill., színes ; 23x23 cm
Kész. Budapesten, 2012. dec. 15 - 2013. febr. 19. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-08-5495-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - művészetesztétika - ezredforduló
73/76(439)"199/201" *** 7.01
[AN 3453220]
MARC

ANSEL
UTF-82693 /2013.
Murádin Jenő (1937-)
   Magyarörmény paletta / Murádin Jenő. - Budapest : Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes., 2012. - 96, [2] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Erdélyi örmény múzeum, ISSN 1419-1350 ; 18.)
ISBN 978-963-87832-7-1 fűzött
Erdély - képzőművész - örmények - nemzetiségtörténet
73/76(=919.81)(498.4) *** 949.84(=919.81)
[AN 3452814]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2013.
Országos Tervezőgrafikai Biennále (18.) (2012) (Békéscsaba)
   XVIII. Országos Tervezőgrafikai Biennále : [Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, 2012] ; [a kiállítást rend. Szepes Hédi] ; [kiad. a ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2012. - [123] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2012. nov. 16 - dec. 14. között tartották. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-5280-02-3 fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - kiállítási katalógus
766(439)"201" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 3452802]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2013.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
Az Operaház (angol)
   The Budapest Opera : an architectural tour / [text Gabriella Szvoboda Dománszky] ; [photographs Lóránt Bérczi, Gábor Bérczi] ; [... transl. Godfrey Offord]. - [Budapest] : Corvina, 2012. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5855-1 fűzött : 1480,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - útmutató
725.821(439-2Bp.)(036)
[AN 3457923]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2013.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The art of the hobbit (magyar)
   A hobbit művészete / J. R. R. Tolkien ; [szerk., kommentárok] Wayne G. Hammond és Christina Scull ; [ford. Bonácz Ágnes]. - Budapest : Európa, 2012. - 142 p. : ill., színes ; 25x25 cm
Tokban
ISBN 978-963-07-9503-6 kötött : 4990,- Ft
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973). The hobbit
Nagy-Britannia - grafikus - 20. század - illusztráció
76(410)(092)Tolkien,_J._R._R. *** 76.056
[AN 3454034]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2013.
Törley Mária, R. (1950-)
   Hit és zene bronzban : R. Törley Mária szobrászművésszel beszélget Dutka Judit. - Budapest : Kairosz, 2012. - 95 p. : ill. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 86.)
ISBN 978-963-662-594-8 fűzött : 1500,- Ft
Törley Mária, R. (1950-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - életútinterjú
73(439)(092)Törley_M.,_R.(047.053)
[AN 3452540]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2013.
   Üveg az építészetben / Reith András szerk. - Budapest : Terc, 2012. - 143, [64] p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9535-12-1 kötött : 9900,- Ft
üveg - épületszerkezet - építészet
72 *** 624.012.6
[AN 3453701]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2013.
   Városépítészeti ötletpályázat Rákospalota, 2012 : a vasúttól a sportcélú városközpontig / [szerk. László Tamás, Musztafa Tímea] ; [kiad. a Budapest XV. Ker. Önkormányzat]. - Budapest : XV. Ker. Önkormányzat, 2012. - 92, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 22x23 cm + térk.
ISBN 978-963-08-4917-3 fűzött
Budapest. 15. kerület - városfejlesztés - városépítés - pályázat
711.1(439-2Bp.XV.) *** 72(439-2Bp.XV.) *** 06.063(439-2Bp.XV.)
[AN 3453803]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2700 /2013.
Clément, Jean-Yves (1959-)
Franz Liszt ou La dispersion magnifique (magyar)
   Liszt Ferenc, avagy A szétforgácsolódás csodája / Jean-Yves Clément ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Kairosz, 2012. - 215 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-577-1 fűzött : 2600,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F.
[AN 3452449]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2013.
Gárdonyi Zsolt (1946-)
Harmonik (magyar)
   Összhang és tonalitás : a harmóniatörténet stílusjegyei / Gárdonyi Zsolt, Hubert Nordhoff ; [ford. Terray Boglárka]. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2012. - 260 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5062-09-4 fűzött : 4990,- Ft
összhangzattan - zeneelmélet
781.4 *** 78.01
[AN 3454269]
MARC

ANSEL
UTF-82702 /2013.
Maczkó Mária (1961-)
   "Szeretni küldött, aki megteremtett..." : Maczkó Mária énekművésszel beszélget Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2012. - 114 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 88.)
ISBN 978-963-662-590-0 fűzött : 1500,- Ft
Maczkó Mária (1961-)
Magyarország - népdalénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
784.4.071.2(439)(092)Maczkó_M.(047.053)
[AN 3452525]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2013.
   Mozivarázs / [szerk. Jagicza Réka]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 68 p. : ill., színes ; 13x15 cm + 3 CD. - (A világ legszebb dallamai, ISSN 2063-9015)
ISBN 978-963-289-077-7 kötött
zenetörténet - műfajtörténet - filmzene - auditív dokumentum
78.04 *** 791.43(100)(091)
[AN 3454469]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2013.
   Örökzöld musicalslágerek / [szerk. Jagicza Réka]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 68 p. : ill., színes ; 13x15 cm + 3 CD. - (A világ legszebb dallamai, ISSN 2063-9015)
ISBN 978-963-289-215-3 kötött
musical - zenetörténet - műfajtörténet - auditív dokumentum
782.9(100)(091) *** 792.57(100)(091)
[AN 3454482]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2705 /2013.
Fischer, Lucia
Zaubertricks (magyar)
   Bűvésztrükkök / írta Lucia Fischer ; rajz. Sebastian Coenen ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 25.)
ISBN 978-963-89498-5-1 fűzött : 450,- Ft
bűvészkedés - gyermekkönyv
792.735(02.053.2)
[AN 3453403]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2013.
Gál Róbert
   Latyi : valóság és legenda / Gál Róbert. - [Budapest] : Rózsavölgyi, 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Latyi : legenda és valóság. - Bibliogr.: p. 191. - Filmogr.: p. 190.
ISBN 978-615-5062-08-7 kötött : 2990,- Ft
Latabár Kálmán (1902-1970)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Latabár_K. *** 791.43.071.2(439)(092)Latabár_K.
[AN 3453810]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2013.
   JLG/JLG : Jean-Luc Godard dicsérete, avagy a filmművészet önfelszámolása / [... szerk. Pentelényi László és Zentay Nóra Fanni]. - [Budapest] : Francia Új Hullám K., cop. 2012. - [2], 540 p. : ill. ; 20 cm. - (Szerzőifilmes könyvtár, ISSN 2062-2589 ; 3.)
Bibliogr. - Filmogr.: p. 397-472.
ISBN 978-963-89122-3-7 fűzött : 3682,- Ft
Godard, Jean-Luc (1930-)
Franciaország - filmrendező - 20. század - 21. század - filmográfia
791.43.071.1(44)(092)Godard,_J.-L.
[AN 3452761]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2013.
Vajda Miklós (1931-)
   "Mert szeretet nélkül én meghalok" : Bajor Gizi és Vajda Ödön szerelme és házassága leveleikben / Vajda Miklós. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-70-0 kötött : 2800,- Ft
Bajor Gizi (1893-1951)
Vajda Ödön (1884-1946)
Hatvany Lajos (1880-1961)
Magyarország - színész - ügyvéd - író - 20. század - levelezés
792.028(439)(092)Bajor_G.(044) *** 34(439)(092)Vajda_Ö.(044) *** 894.511(092)Hatvany_L.(044)
[AN 3452170]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2709 /2013.
Cserháthalápy Halápy Gábor
   Első magyar sznobszótár : nélkülözhetetlen segédkönyv mindazok számára, akik magyar szavaink helyett beszédjükben, írásukban idegen szókat kívánnak használni / Cserháthalápy Halápy Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5219-24-5 fűzött : 1990,- Ft
idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3452453]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2013.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező kisszótár / Csordás Norbert. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2012. - [2], 446 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 445.
ISBN 978-963-89663-3-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - értelmező szótár
801.323=20=945.11
[AN 3456571]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2013.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező szótár / Csordás Norbert. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2012. - 626 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 625.
ISBN 978-963-89663-1-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3456602]
MARC

ANSEL
UTF-82712 /2013.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2012. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-89663-0-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3456410]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2013.
Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája (1.) (2012)
   Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája I [elektronikus dok.] = 1st Conference for Young Slavists in Budapest / főszerk. ... Aleksander Urkom ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106636. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva mari, orosz, szlovák, lengyel, szlovén, szerb, bosnyák, ukrán nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-239-4
szlavisztika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
808.1 *** 88 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3435781]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2013.
Kakuk Zsuzsa (1925-)
   Krimtatarisches Wörterverzeichnis / Aufgrund der Samml. von Ignác Kúnos zgest. von Zsuzsa Kakuk. - Szeged : [SZTE Altajisztikai Tansz.], 2012. - 172 p. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 50.)
Bibliogr.: p. 7-9.
ISBN 978-963-306-178-7 fűzött
tatár nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323(=512.145)(=30)
[AN 3453248]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2013.
Széna Béla (1948-)
   Őshaza keresés másképpen / Széna Béla. - Jav., bőv. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2012. - 556 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 553.
ISBN 963-229-402-5 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3)
[AN 3456576]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2013.
   Vonzásban és változásban / szerk. Alberti Gábor, Kleiber Judit és Farkas Judit ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola]. - Pécs : PTE Nyelvtud. Doktori Isk., 2012. - 450 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Nyelvészeti doktorandusz füzetek, ISSN 1589-8237)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-504-3 fűzött
nyelvészet
80
[AN 3454336]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2717 /2013.
Gyenge István
   Kreatív írás [elektronikus dok.] / Gyenge István. - Pécs : Virágmandula, 2012-
Főcím a címképernyőről
fogalmazástechnika - szellemi munka - elektronikus dokumentum
82.081 *** 372.882
[AN 3436013]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (pdf : 1.4 MB) (epub : 1.3 MB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106647. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5181-51-1 (mobi)
ISBN 978-615-5181-19-1 (pdf)
ISBN 978-615-5181-09-2 (epub)
[AN 3436016] MARC

ANSEL
UTF-82718 /2013.
   J. R. R. Tolkien: fantázia és erkölcs : a Magyar Tolkien Társaság jubileumi tanulmánykötete / [a szerk.biz. tagjai Pődör Dóra, Nagy Andrea, Füzessy Tamás]. - Budapest : Magyar Tolkien Társ., 2012. - 254 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2012. jún. 14-16. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5667-6 fűzött
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Nagy-Britannia - író - 20. század - műelemzés
820(092)Tolkien,_J._R._R.
[AN 3452789]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2013.
Shields, Charles J. (1951-)
And so it goes (magyar)
   Így megy ez : Kurt Vonnegut élete / Charles J. Shields ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Maecenas, cop. 2012. - 561 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 550-561.
ISBN 978-963-203-257-3 kötött
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Egyesült Államok - író - 20. század
820(73)(092)Vonnegut,_K.
[AN 3452419]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2720 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ady Endre éjszakái [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 600 KB) (mobi : 744 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-611-5 (epub)
ISBN 978-963-362-612-2 (mobi)
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ady_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3456972]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2013.
   Szívből jövő emlékezet : tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról / szerk. Fórizs Gergely. - Budapest : Reciti, 2012. - 156 p. ; 20 cm. - (Hagyományfrissítés, ISSN 2063-8361 ; 1.)
Bibliogr.: p. 145-[157].
ISBN 978-963-7341-94-6 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838). Nemzeti hagyományok
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Kölcsey_F. *** 82.01
[AN 3452832]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2722 /2013.
Adornetto, Alexandra (1992-)
Hades (magyar)
   A pokol jegyese : Hades : [a Halo-trilógia második kötete] / Alexandra Adornetto ; [ford. Popovics Ferenc]. - Budapest : I.P.C. Kv., cop. 2012. - 397 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-437-4 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3452493]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2013.
Aguirre, Ann
Enclave (magyar)
   Menedék / Ann Aguirre ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Fumax, 2012. - [6], 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-47-3 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452666]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2013.
Alexandra, Belinda
Wild lavender (magyar)
   Vadlevendula / Belinda Alexandra ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 571 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-438-1 fűzött : 3190,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3452488]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2013.
Allen, Sarah Addison (1971-)
The sugar queen (magyar)
   Sugar queen : édes élet / Sarah Addison Allen ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 294, [2] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-549-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-548-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452054]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2013.
Asimov, Isaac (1920-1992)
   Asimov teljes science fiction univerzuma : encyclopedia galactica alternativa. - [Szeged] : Szukits, 2005-. - 25 cm
Az 1-5. köt. az "Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot-univerzuma" címmel jelent meg
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 2567958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - cop. 2012. - 596, [6] p.
ISBN 978-963-497-250-1 kötött
[AN 3452467] MARC

ANSEL
UTF-82727 /2013.
Auel, Jean M.
The mammoth hunters (magyar)
   A mamutvadászok : a Föld gyermekei sorozat 3. / Auel Jean M. ; [ford. Lévai Márta, Lévai Magdolna közrem.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-254-463-2 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3453913]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 487 p.
ISBN 978-963-254-653-7
[AN 3453926] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 524 p.
ISBN 978-963-254-654-4
[AN 3453932] MARC

ANSEL
UTF-82728 /2013.
Bagshawe, Tilly (1973-)
Sidney Sheldon's Angel of the dark (magyar)
   A sötétség angyala / Sidney Sheldon [alapján] Tilly Bagshawe ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2012. - 437 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-436-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452398]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2013.
Ballantyne, Lisa
The guilty one (magyar)
   A bűnös / Lisa Ballantyne ; [ford. Spiegl Máté]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89648-2-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3452230]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2013.
Barbusse, Henri (1873-1935)
L'enfer (magyar)
   A pokol [elektronikus dok.] / Henri Barbusse ; ford. Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 844 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106624. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Kultúra Kvk., 1918, a Kultúra regénytár 16. tagjaként
ISBN 978-615-5292-00-2
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3434607]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2013.
Baricco, Alessandro (1958-)
Mr Gwyn (magyar)
   Mr. Gwyn / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-359-4 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3452260]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2013.
Bianchin, Helen
The Italian's ruthless marriage command (magyar)
   Nyered, ha mered / Helen Bianchin ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 516.)
ISBN 978-963-538-558-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3452926]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2013.
Blake, Jennifer (1942-)
By his majesty's grace (magyar)
   Őfelsége kegyelméből : [A három grácia-trilógia I.] / Jennifer Blake ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 380 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-442-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3452396]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2013.
Boyle, Susan (1961-)
The woman I was born to be (magyar)
   Akinek születtem / Susan Boyle ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 322, [5] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-991-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-647-8 fűzött : 2999,- Ft
Boyle, Susan (1961-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - dalénekes - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 78.067.26.036.7(410)(092)Boyle,_S.(0:82-94)
[AN 3452056]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2013.
Braun, Jackie
Sheikh in the city (magyar)
   Sejk a konyhámban / Jackie Brown[!Braun] ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Sivatagi nászéjszaka / Sabrina Philips ; [... ford. Juhász Zsanett]. A hercegnő dublőre / Liz Fielding ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 54.)
Egys. cím: Sheikh in the city. The desert king's bejewelled bride. Her desert dream
ISBN 978-963-538-486-0 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,50 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3453239]
MARC

ANSEL
UTF-82736 /2013.
Brooks, Helen (1950-)
The millionaire's Christmas wife (magyar)
   Boldog karácsonyt, Mrs. Carter! / Helen Brooks ; [... ford. Kis Z. Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 523.)
ISBN 978-963-538-490-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3452910]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2013.
Brooks, Pamela (1966-)
Falling for the playboy millionaire (magyar)
   A gyengédség ideje / Kate Hardy ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 93 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 456.)
ISBN 978-963-538-496-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3453107]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2013.
Brooks, Pamela (1966-)
Their Christmas dream come true (magyar)
   Mikulás doktor / Kate Hardy ; [... ford. Simon András]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 457.)
ISBN 978-963-538-497-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3452866]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2013.
Bujold, Lois McMaster (1949-)
Paladin of souls (magyar)
   Lelkek lovagja : [a Chalion-sorozat második kötete] / Lois McMaster Bujold. - Pécs : Alexandra, 2012. - 479 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Hoppán Eszter
ISBN 978-963-357-099-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3451905]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2013.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's purpose (magyar)
   Egy kutya négy élete / W. Bruce Cameron ; [ford. Varga Csaba]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 351 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-724-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-723-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3451863]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2013.
Carriger, Gail
Changeless (magyar)
   Changeless : változatlan / Gail Carriger ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 388, [3] p. ; 22 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-518-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-517-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - humor - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3451874]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2013.
Castle, Richard
Naked heat (magyar)
   Naked heat : meztelen hőség / Richard Castle ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 357 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-669-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-668-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3451887]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2013.
Chabon, Michael (1963-)
The Yiddish policemen's union (magyar)
   Jiddis rendőrök szövetsége / Michael Chabon ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-289-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452436]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2013.
Child, Lee (1954-)
One shot (magyar)
   Csak egy lövés / Lee Child ; [ford. Erdélyi András]. - 2. jav. kiad. - Budapest : General Press, [2012]. - 340 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Jack Reacher : Csak egy lövés
ISBN 978-963-643-492-2 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3457880]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2013.
Clancy, Tom (1947-)
Against all enemies (magyar)
   Egy mindenki ellen / Tom Clancy, Peter Telep ; [ford. Kállai Tibor, Dudás Éva, Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2012. - 734 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-05-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452141]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2013.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork prince (magyar)
   A herceg : Pokoli szerkezetek második könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 490, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-692-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-691-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3451996]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2013.
Clarke, Cat
Entangled (magyar)
   Entangled : összekuszálva / Cat Clarke ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 315, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-652-2 kötött : 3299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452077]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2013.
Collins, Rebecca Ann
Netherfield Park revisited (magyar)
   Visszatérés Netherfield Parkba : [Pemberley-krónikák 3. könyv] / Rebecca Ann Collins ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 458 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-435-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-312.5=945.11
[AN 3452508]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2013.
Conrad, Lauren (1986-)
Sweet little lies (magyar)
   Sweet little lies : édes kis hazugságok / Lauren Conrad ; [ford. Fazekas Sándor és Fazekasné Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 280 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-679-9 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-678-2 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3451926]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2013.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The Deerslayer (magyar)
   Vadölő [elektronikus dok.] / Cooper Fenimore ; ... az ifjúság számára átd. Mikes Lajos. - Szöveg (pdf : 492 KB). - Budapest : M. Elektronikus Könyvtárért Egyes., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106626. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Lampel, 1903
ISBN 978-615-5292-48-4
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3434620]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2013.
Cornwell, Bernard (1944-)
Death of kings (magyar)
   Királyok alkonya : [angolszász históriák] / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2012. - 335 p. : ill. ; 22 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-357-093-7 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3452106]
MARC

ANSEL
UTF-82752 /2013.
David-Weill, Natalie
Les mères juives ne meurent jamais (magyar)
   A zsidó anyák soha nem halnak meg / [Natalie David-Weill] ; [ford. Karetka Zsófia]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 236, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [237].
ISBN 978-963-9996-92-2 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3452158]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2013.
Despain, Bree (1979-)
The savage Grace (magyar)
   The savage Grace : farkashalál / Bree Despain ; [ford. Görgey Etelka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 407 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-688-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-687-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3453964]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2013.
Despentes, Virginie (1969-)
Apocalypse bébé (magyar)
   Apokalipszis bébi / Virginie Despentes ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Libri, 2012. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-135-3 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3454169]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2013.
Desplechin, Marie (1959-)
Le journal d'Aurore : jamais contente (magyar)
   Totál titkos naplóm : sehogy se jó! / Marie Desplechin ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 149 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-391-0 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452044]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2013.
Dickens, Charles (1812-1870)
Barnaby Rudge (magyar)
   Barnaby Rudge / Charles Dickens ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 700 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9457-2 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3452295]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2013.
Etherington, Wendy (1967-)
If the stiletto fits (magyar)
   A tűsarkú öltöztet / Wendy Etherington ; [... ford. Kemény Kata]. Nálad vagy nálam? / Kathleen O'Reilly ; [... ford. Hámori Iván]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 277-278.)
Egys. cím: If the stiletto fits. Breakfast at Bethany's
ISBN 978-963-538-487-7 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453219]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2013.
Fawkes, Sara
Anything he wants (magyar)
   Amit csak ő akar / Sara Fawkes. - [Budapest] : Hangos Könyv K., 2012. - 276, [2] p. ; 20 cm
Ford. Farkas Krisztina
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9973-92-3)
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3451691]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2013.
Fforde, Katie (1952-)
Recipe for love (magyar)
   Recept a szerelemhez / Katie Fforde ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-697-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3453878]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2013.
Fleming, Leah
The captain's daughter (magyar)
   A kapitány lánya / Leah Fleming ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-032-6 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3454159]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2013.
   Fohászok és vallomások : a világ legszebb imái. - Utánny. - Budapest : MMSZ, 2012. - 565 p. ; 19 cm. - (Máltai könyvek, ISSN 1788-5981)
ISBN 978-963-89445-3-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
világirodalom - vallásos irodalom - ima
82-141=945.11 *** 82-97=945.11 *** 243
[AN 3453465]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2013.
Ford, Michael Curtis
The fall of Rome (magyar)
   Róma bukása : egy letűnt kor regénye / Michael Curtis Ford ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 393 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-432-9 kötött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3452394]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2013.
Fraser, Anne
Spanish doctor, pregnant midwife (magyar)
   Spanyol baba / Anne Fraser ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 454.)
ISBN 978-963-538-484-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3453095]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2013.
Frey, James (1969-)
The rise of nine (magyar)
   Kilencedik titka : a Lorieni krónikák harmadik könyve / Pittacus Lore ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 288 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-279-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452413]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2013.
Gaarder, Jostein (1952-)
Julemysteriet (magyar)
   Karácsonyi rejtély / Jostein Gaarder ; [ill. Stella East] ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 308 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-95-3 kötött : 3990,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452180]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2013.
Garlando, Luigi (1962-)
In trasferta a Parigi (magyar)
   Bajnokság Párizsban / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2012. - 153, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 6.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-964-9 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452107]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2013.
Genet, Jean (1910-1986)
Fragments... et autres textes (magyar)
   Töredékek... és más írások / Jean Genet ; [vál. és szerk., az utószót írta Darida Veronika] ; [ford. Bereczki Péter Levente]. - Budapest : Kijárat, 2012. - 93 p. ; 20 cm. - (Spectaculum, ISSN 1587-3722 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-20-2 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - válogatott művek
840-821=945.11
[AN 3452862]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2013.
Genova, Lisa (1970-)
Still Alice (magyar)
   Megmaradt Alice-nek / Lisa Genova ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 325 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-719-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-718-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbutulás - regény
820-31(73)=945.11 *** 616.892-053.9(0:82-31)
[AN 3451934]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2013.
Gier, Kerstin (1966-)
Smaragdgrün (magyar)
   Smaragdzöld : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 444, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-683-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-682-9 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3452039]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2013.
Gray, Claudia
Balthazar (magyar)
   Balthazar / Claudia Gray ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 340 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-686-7 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3452070]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2013.
Greenhalgh, Chris (1963-)
Seducing Ingrid Bergman (magyar)
   Ingrid Bergman megkísértése / Chris Greenhalgh ; [ford. Fehér Fatime]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2012. - 280, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89648-0-9 fűzött : 2990,- Ft
Bergman, Ingrid (1915-1982)
Capa, Robert (1913-1954)
angol irodalom - életrajzi regény
840-312.6=945.11
[AN 3452251]
MARC

ANSEL
UTF-82772 /2013.
Griffin, Laura (1973-)
Untraceable (magyar)
   Nyom nélkül / Laura Griffin ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 351 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7423-3 kötött : 1990,- Ft
Fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452664]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2013.
Grisham, John (1955-)
Calico Joe (magyar)
   Calico Joe / John Grisham ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 213 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9973-77-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3453870]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2013.
Grossman, Vasilij Semënovič (1905-1964)
Žiznʹ i sudʹba (magyar)
   Élet és sors / Vaszilij Grosszman ; [ford. Soproni András] ; [az utószót Hetényi Zsuzsa írta]. - Budapest : Európa, 2012. - 1109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9508-1 kötött
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3452151]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2013.
Guðbergur Bergsson (1932-)
Missir (magyar)
   Hiány / Guðbergur Bergsson ; ford. Papp Kornélia. - Budapest : Gondolat, 2012. - 121 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-393-7 fűzött : 2400,- Ft
izlandi irodalom - kisregény
839.59-31=945.11
[AN 3453138]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2013.
Hart, Jessica
Under the boss's mistletoe (magyar)
   Esküvő a kastélyban / Jessica Hart ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 513.)
ISBN 978-963-538-492-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3452907]
MARC

ANSEL
UTF-82777 /2013.
Henderson, Charles (1948-)
Silent warrior (magyar)
   A csendes harcos : a tengerészgyalogos mesterlövész vietnami története folytatódik / Charles Henderson ; [... Bally István fordításának felhasználásával ...]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 338 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-239-8 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3452536]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2013.
Herbert, Brian (1947-)
The winds of Dune (magyar)
   A Dűne szelei / Brian Herbert, Kevin J. Anderson ; [ford. Galamb Zoltán]. - [Szeged] : Szukits, 2012. - 346 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-497-267-9 kötött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452477]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2013.
Jacobs, Kate (1973-)
The friday night knitting club (magyar)
   Péntek esti kötőklub / Kate Jacobs ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 390, [5] p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-440-4 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3452513]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2013.
James, Eloisa (1962-)
Your wicked ways (magyar)
   Csábító ajánlat / Eloisa James ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2012]. - 311 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-447-2 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453854]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2013.
Jasieński, Bruno (1901-1938)
   Futurotikusan : Bruno Jasieński versei / ford. Benczes S. Gábor. - [Budapest] : Publio, 2013. - 104 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5275-47-0 fűzött
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3454292]
MARC

ANSEL
UTF-82782 /2013.
Karpyshyn, Drew (1971-)
Revan (magyar)
   Revan / Drew Karpyshyn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 338 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : the old republic
ISBN 978-963-497-257-0 fűzött : 3400,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3452445]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2013.
Kellerman, Jonathan
Victims (magyar)
   Áldozatok / Jonathan Kellerman ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, [2012]. - 333 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-455-7 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3453839]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2013.
King, Stephen (1947-)
11/22/63 (magyar)
   11/22/63 / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9514-2 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452474]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 760, [3] p.
[AN 3452480] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 362, [3] p.
[AN 3452487] MARC

ANSEL
UTF-82785 /2013.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the ugly truth (magyar)
   Egy ropi naplója : a rideg való / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-21-1 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3453948]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2013.
Kozar, Lojze (1910-1999)
Materina ruta (magyar)
   Az édesanya kendője / Lojze Kozar ; [a rajzokat kész. Lojze Perko] ; ford. Kühár Ede. - [Budapest] : Garbo K., [2012]. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-38-5 fűzött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 615-5007-38-1)
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3452705]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2013.
Larson, Erik
The devil in the white city (magyar)
   Az ördög a fehér városban : gyilkosság, mágia és őrület a világkiállításon, amely megváltoztatta Amerikát / Erik Larson ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 437, [3] p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
Bibliogr.: p. 431-436.
ISBN 978-963-245-654-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-653-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - dokumentumregény
820-31(73)=945.11
[AN 3452055]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2013.
Lénárt Emese Ildikó
   Roadbuilders [elektronikus dok.] : a novel / by E. I. Lenart. - Szöveg (html : 829 KB). - [Miskolc] : [Lénárt E. I.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106623. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-08-4798-8
Magyarország - angol nyelvű irodalom - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
820-312.5(439)
[AN 3434601]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2013.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The lion, the witch and the wardrobe (magyar)
   Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény : [Narnia 2.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításnak felhasználásával átd. Háy János]. - Budapest : Harmat, 2012. - 183, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-124-9 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3455853]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2013.
Lieberman, Paul (1949-)
Gangster squad (magyar)
   Gengszterosztag : fedett zsaruk, a maffia és a Los Angelesért folytatott harc / Paul Lieberman ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2012. - 598 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-441-1 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452405]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2013.
Locke, John
Lethal experiment (magyar)
   A halálos kísérlet : [Donovan Creed-sorozat] / John Locke ; [ford. Rákócza Richárd]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 292 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7422-6 kötött : 1990,- Ft
Fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452673]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2013.
Lorentz, Iny
Töchter der Sünde (magyar)
   A bűn lányai / Iny Lorentz ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2012]. - 697 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3452703]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2013.
Low, Robert
The white raven (magyar)
   A fehér holló : a Felesküdöttek saga harmadik könyve / Robert Low ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 367 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-242-8 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3452363]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2013.
Lu, Marie (1984-)
Legend (magyar)
   Legend : legenda / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 302 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-704-8 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-703-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3451967]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2013.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Novyj dozor (magyar)
   Új őrség / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 358 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-99-5 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3452417]
MARC

ANSEL
UTF-82796 /2013.
Mack, Tracy
Sherlock Holmes and the Baker Street irregulars (magyar)
   Sherlock Holmes és a Baker streeti vagányok / írta Tracy Mack és Michael Citrin ; ill. Greg Ruth. - Szeged : Könyvmolyképző K., [2007]-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2706580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r., A végső találkozás : 4. számú esetnapló / [ford. Marczali Ferenc]. - 2012. - 217, [2] p.
ISBN 978-963-245-680-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3454945] MARC

ANSEL
UTF-82797 /2013.
Mallery, Susan
The sheikh and the bought bride (magyar)
   Az eladott menyasszony / Susan Mallery ; [... ford. E. Fejes Júlia]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 515.)
ISBN 978-963-538-557-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453089]
MARC

ANSEL
UTF-82798 /2013.
Mantel, Hilary (1952-)
Bring up the bodies (magyar)
   Holtaknak menete / Hilary Mantel ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 415, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-287-9 kötött : 3490,- Ft
Cromwell, Thomas (1485?-1540)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3452366]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2013.
Marinelli, Carol
Blackmailed into the Greek tycoon's bed (magyar)
   Rózsa tövis nélkül / Carol Marinelli ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 525.)
ISBN 978-963-538-555-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3452987]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2013.
Marinelli, Carol
Hired: the Italian's convenient mistress (magyar)
   Karácsonyi bébiszitter / Carol Marinelli ; [... ford. Végvári Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 524.)
ISBN 978-963-538-491-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3452916]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2013.
Marlantes, Karl (1944-)
Matterhorn (magyar)
   Matterhorn / Karl Marlantes ; [ford. Gy. Horváth László ... és Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2012. - 678 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9510-4 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3454262]
MARC

ANSEL
UTF-82802 /2013.
Martel, Yann (1963-)
Beatrice & Virgil (magyar)
   Beatrice és Vergilius / Yann Martel ; [ford. Hordós Marianna]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 207, [15] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-288-6 kötött : 2900,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3452373]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2013.
Mazzantini, Margaret (1961-)
Venuto al mondo (magyar)
   Újjászületés / Margaret Mazzantini ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 551, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-283-1 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3452377]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2013.
Meyer, Marissa (1984-)
Cinder (magyar)
   Cinder : [Holdbéli krónikák első könyv] / Marissa Meyer. - Pécs : Alexandra, 2012. - 431 p. ; 22 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-357-075-3 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3452116]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2013.
Mitchell, David (1969-)
Cloud atlas (magyar)
   Felhőatlasz / David Mitchell. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 569, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-220-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3452391]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2013.
Montella, Christian de (1957-)
Graal : La neige et le sang (magyar)
   Grál : hó és vér / Christian de Montella ; [ford. Valovics Dániel]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2012. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5136-03-0 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3452267]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2013.
Mortimer, Carole (1960-)
Jordan St Claire (magyar)
   Bottal vagy bot nélkül / Carole Mortimer ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 526.)
ISBN 978-963-538-556-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3452843]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2013.
Moser, Erwin (1954-)
Der Mäusezirkus (magyar)
   Az egércirkusz : mesék őszi és téli estékre / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 142 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5220-32-6 kötött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3453840]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2013.
Neil, Joanna
The secret doctor (magyar)
   Floridai naplemente / Joanna Neil ; [... ford. Mészáros Éva]. Gyógyító gyengédség / Melanie Milburne ; [... ford. Somló Katalin]. Szerelem a felhők fölött / Kate Hardy ; [... ford. Járdán Eszter]. A főfogás / Wendy Etherington ; [... ford. Madarász Levente]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 37.)
Egys. cím: The secret doctor. The doctor's rebel knight. The Greek doctor's New-Year baby. Spicing it up
ISBN 978-963-538-488-4 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,70 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3453272]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Kakerlakkene (magyar)
   Csótányok / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 414, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-083-0 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3454048]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2013.
Norfolk, Lawrence (1963-)
John Saturnall's feast (magyar)
   John Saturnall lakomája / Lawrence Norfolk ; [ill. Andrew Davidson] ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Libri, 2012. - 414 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-168-1 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3452451]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2013.
Ófeigur Sigurðsson (1975-)
Skáldsaga um Jón & hans rituðu bréf til barnshafandi konu sinnar þá hann dvaldi í helli yfir vetur & undirbjó komu hennar & nýrra tíma (magyar)
   Jón története & levelei, melyeket várandós feleségének írt, mikor egy barlangban vészelte át a telet felesége érkezésére & az új időkre készülődve / Ófeigur Sigurđsson ; [ford., a magyarázatokat és az utószót írta Egyed Veronika]. - Budapest : Libri, 2012. - 255 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-161-2 fűzött : 2990,- Ft
izlandi irodalom - regény
839.59-31=945.11
[AN 3452531]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Dinosaurs before dark (magyar)
   Dinoszauruszok földjén / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2012, cop. 2009. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 1.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-56-4 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3458004]
MARC

ANSEL
UTF-82814 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
The knight at dawn (magyar)
   Lovagok között / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2012, cop. 2009. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 2.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-57-1 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3458008]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Mummies in the morning (magyar)
   Múmiák nyomában / Mary Pope Osborne ; [ford. Tényi Zsuzsanna]. - Budapest : Animus, 2012, cop. 2010. - 70 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 3.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-9884-84-7 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3458012]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2013.
Palov, C. M.
The templar's code (magyar)
   A templomosok kódja / C. M. Palov ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2012. - 521 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-433-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3452481]
MARC

ANSEL
UTF-82817 /2013.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2005-2012. - 4 db ; 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2581382]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Örökség avagy A lelkek sírboltja ; [ford. Urbán Erika]. - 2012. - 937 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9516-6 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3455204] MARC

ANSEL
UTF-82818 /2013.
Park, Tony (1964-)
Safari (magyar)
   Szafari / Tony Park ; [ford. Kis[!Kiss] Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 380 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-236-7 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3452511]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2013.
Parker, Lara (1937-)
Dark shadows : The Salem branch (magyar)
   Éjsötét árnyék : Salem kísértete / Lara Parker ; [ford. Bartók Imre]. - Budapest : Libri, 2012. - 410 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-147-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3451777]
MARC

ANSEL
UTF-82820 /2013.
Patterson, James (1947-)
Cross (magyar)
   Alex Cross : halálos keresztutak / James Patterson ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-068-5 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452072]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2013.
Plichota, Anne (1968-)
Oksa Pollock (magyar)
   Oksa Pollock / Anne Plichota, Cendrine Wolf ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3457662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az utolsó remény. - 2012. - 598, [8] p.
ISBN 978-963-245-499-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-384-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3451908] MARC

ANSEL
UTF-82822 /2013.
Preston, Douglas (1956-)
Gideon's corpse (magyar)
   Bűnjel / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Vörös Beáta]. - Budapest : General Press, [2012]. - 338 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-445-8 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3453824]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2013.
Reaves, Michael
Star wars : Death Star (magyar)
   Halálcsillag / Michael Reaves és Steve Perry ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2012. - 426 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-266-2 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452438]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2013.
Reich, Christopher (1961-)
Rules of deception (magyar)
   A megtévesztés szabályai / Christopher Reich ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2012. - 660 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9515-9 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452360]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2013.
Reynolds, Alastair (1966-)
Revelation space (magyar)
   Jelenések tere / Alastair Reynolds ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 672 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-081-4 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3452094]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2013.
Riches, Anthony
Arrows of fury (magyar)
   A harag nyilai / Anthony Riches. - Pécs : Alexandra, 2012. - 320 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Birodalom ; 2.)
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-357-086-9 kötött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3452099]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2013.
Rimmer, Christine
Christmas at Bravo Ridge (magyar)
   Barátság extrákkal / Christine Rimmer ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Ne engedj el! / Kim Lawrence ; [... ford. Szabó Júlia]. Egy férfi a múltból / Kate Walker ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 54.)
Egys. cím: Christmas at Bravo Ridge. The sheikh's impatient virgin. The Konstantos marriage demand
ISBN 978-963-538-494-5 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,5 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453069]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
Celebrity in death (magyar)
   Halálos híresség / J. D. Robb ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-241-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3452361]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2013.
Russell, Rachel Renée
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3453911]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2013.
Sabbat worlds (magyar)
   Sabbat világok : [Gaunt szellemei] / Dan Abnett ... és mások ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2012]. - 403 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer 40000
ISBN 978-963-497-259-4 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3452275]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2013.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Zabhegyező / J. D. Salinger ; [ford. Gyepes Judit]. - Budapest : Európa, 2012, cop. 1964. - 254 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9332-2 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3457895]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2013.
Sawyer, Robert J. (1960-)
WWW : wake (magyar)
   WWW : világtalan / Robert J. Sawyer ; [ford. Hidy Mátyás]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 272 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-615-5158-13-1 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3452410]
MARC

ANSEL
UTF-82833 /2013.
Shan, Darren (1972-)
Lady of the shades (magyar)
   Árnyak asszonya / Darren Shan ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2012. - 417 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-148-3 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3453889]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2013.
Sheldon, Charles Monroe (1857-1946)
In his steps (magyar)
   Az Ő nyomdokain avagy Mit tenne Jézus? / Charles M. Sheldon ; [ford. Csizmadia Sándor] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Jav. kiad. - Budapest : KIA, 2012. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-02-7 fűzött
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3457933]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2013.
Sin Kyong-suk (1963-)
Omma rul put'ak hae (magyar)
   Vigyázzatok anyára! / Kyung-sook Shin ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 243, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-656-0 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-245-655-3 fűzött : 2499,- Ft
koreai irodalom - regény
895.7-31=945.11
[AN 3451945]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2013.
Slonczewski, Joan (1956-)
Brain plague (magyar)
   Agypestis / Joan Slonczewski ; [ford. Galambos Dalma]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 426 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-8693-65-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452423]
MARC

ANSEL
UTF-82837 /2013.
Smith, Alex T.
Claude in the country (magyar)
   Claude vidéken / Alex T. Smith ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5220-33-3 fűzött : 1290,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - humor
820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3453828]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2013.
Smith, Karen Rose
The super mom (magyar)
   Karácsonyi készülődés / Karen Rose Smith ; [... ford. Járdán Eszter]. Kedves Mikulás! / Karen Templeton ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 263-264.)
Egys. cím: The super mom. Dear Santa
ISBN 978-963-538-495-2 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453177]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2013.
Springer, Kathryn
Jingle bell babies (magyar)
   Hármas ikrek karácsonyra / Kathryn Springer ; [... ford. Baló Péter]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 514.)
ISBN 978-963-538-493-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3453002]
MARC

ANSEL
UTF-82840 /2013.
Steinhöfel, Andreas (1962-)
Rico, Oskar und die Tieferschatten (magyar)
   Rico, Oskar és a nagy nyomozás / Andreas Steinhöfel ; [Peter Schössow rajz.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2012. - 206 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-088-5 fűzött : 2390,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3453903]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2013.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The raven boys (magyar)
   The raven boys : a hollófiúk / Maggie Stiefvater ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 413 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-978-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-977-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3452022]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2013.
Stilton, Geronimo
La mummia senza nome (magyar)
   A névtelen múmia rejtélye / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 106, [13] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-094-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3452092]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2013.
Stilton, Tea
Il progetto super segreto (magyar)
   A szupertitkos találmány / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2012. - 118, [3] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Cinnfordi kalandok). (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-969-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3452074]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2013.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Strana bagrovyh tuč (magyar)
   A bíborszínű felhők bolygója / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Földeák Iván, Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 343, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-963-9828-67-4 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3452424]
MARC

ANSEL
UTF-82845 /2013.
   A tábornok nyugdíjba megy : viêtnămi n?ovellăk / szerk. Falusi Márton és Giap Van Chung. - Budapest : M. Napló, 2012. - 227, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-65-4 fűzött : 2000,- Ft
vietnami irodalom - elbeszélés - antológia
895.2-32=945.11
[AN 3452838]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2013.
Thomason, Dustin
12.21 (magyar)
   12.21 / Dustin Thomason ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-733-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3451765]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2013.
Tuomainen, Antti (1972-)
Parantaja (magyar)
   A gyógyító / Antti Tuomainen ; [ford. Márk Sarolta]. - Budapest : Libri, 2012. - 277 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-154-4 fűzött : 2990,- Ft
finn irodalom - fantasztikus regény
894.541-312.9=945.11
[AN 3453883]
MARC

ANSEL
UTF-82848 /2013.
The unquiet (magyar)
   Megszállott : [öt új, félelmetes történet] / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]. - 392 p. ; 20 cm
Tart.: Halálos káosz / J. D. Robb. A legdrágább kincs / Mary Blayney. Kedvesem / Patricia Gaffney. Az engesztelhetetlen / Ruth Ryan Langan. Szellemtestvér / Mary Kay McComas. - Egys. cím: Chaos in death ; Her greatest treasure ; Dear one ; The unforgiven ; His brother's keeper
ISBN 978-963-426-231-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény - antológia
820-312.5(73)(082)=945.11
[AN 3452516]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2013.
Vandenberg, Philipp (1941-)
Die Hetäre (magyar)
   A hetéra / Philipp Vanderberg ; [ford. Boda András]. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9887-86-2 kötött : 3300,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3452315]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2013.
Wells, Dan (1977-)
Partials (magyar)
   Partials : részben ember / Dan Wells ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2012. - 456, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-46-6 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452400]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2013.
Welsh, Irvine (1958-)
Skagboys (magyar)
   Skagboys / Irvine Welsh ; [ford. Bus András]. - Budapest : Cartaphilus, 2012. - 755, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-277-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3452527]
MARC

ANSEL
UTF-82852 /2013.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött műfordítások / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2011-2012. - 4 db ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
világirodalom - vers
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3372889]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Déli költők. - 2012. - 775 p.
ISBN 978-963-227-358-7 kötött : 4990,- Ft
[AN 3454149] MARC

ANSEL
UTF-82853 /2013.
Westerfeld, Scott
Leviathan (magyar)
   Leviatán / Scott Westerfeld ; [ill. Keith Thompson] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ad Astra, 2012. - 539 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5229-15-2 kötött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3453862]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2013.
Wiggs, Susan
The St. James affair (magyar)
   Az ünnep varázsa / Susan Wiggs ; [... ford. Ebert Emese]. Karácsonyi titok / Gail Ranstrom ; [... ford. Brodszky Ildikó]. A hetedik kívánság / Leandra Logan ; [... ford. Kemény Kata]. - Budapest : Harlequin, cop. 2012. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 27.)
Egys. cím: The St. James affair. Santa and son. A Christmas secret
ISBN 978-963-538-489-1 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3452927]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2013.
Willis, Connie (1945-)
Doomsday book (magyar)
   Ítélet könyve / Connie Willis ; [ford. Sohár Anikó]. - Budapest : Metropolis Media, 2012. - 539 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-18-6 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3452430]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2856 /2013.
   293 mondóka óvodásoknak. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 127 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-25-4 kötött
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3456520]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2013.
A. O. Esther
   Összetört glóriák / A. O. Esther ; [társszerző Aszódi Ádám]. - Biatorbágy : Decens Magazin Média Kft., 2012-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3452210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Elveszett lelkek. - 2012. - 443 p.
ISBN 978-963-08-4744-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3452211] MARC

ANSEL
UTF-82858 /2013.
   Álomba ringató mesék. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 132, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-26-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3456524]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2013.
Ambrus József
   Férfi ének : Ambrus József versei / [ill. Olasz Attila]. - [Budapest] : Magánkiad., 2012. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5145-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3452792]
MARC

ANSEL
UTF-82860 /2013.
Balogh József (1951-2011)
   Vers-zengő : gyermekversek / Balogh József, Devecsery László ; [ill. Szkladányi Annamária]. - Celldömölk : Apáczai, [2012]. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-328-070-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3454299]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2013.
Baráth Katalin (1978-)
   Szinkron [elektronikus dok.] : történeteskönyv / Baráth Katalin. - Szöveg (prc : 323 KB). - [Budapest] : [Baráth K.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106620. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-4910-4
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3434555]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2013.
Bárczi Lajos (1928-)
   Vetélytársak : a názáreti ács fogadott fia és egy senki fia viszontagságos élete / Bárczi Lajos. - Budapest : Bárczi L., 2012. - 179 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4041-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3452896]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2013.
Bátky András (1966-)
   Bazsó és Borka : Borka nélkül a világ / írta Bátky András ; rajz. Lakatos István. - Budapest : Manó Kv., 2012. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5220-08-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3453823]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2013.
Bayer Zsolt (1963-)
   Magyarok karácsonya / Bayer Zsolt. - [Budapest] : Kairosz, 2012. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-572-6 fűzött : 3800,- Ft
magyar irodalom - magyarság - publicisztika
894.511-92 *** 323.1(=945.11)(0:82-92)
[AN 3452744]
MARC

ANSEL
UTF-82865 /2013.
Beck Péter
   A vér szava [elektronikus dok.] / Beck Péter. - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3439198]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Felemelkedés. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - cop. 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106717. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-13-1
[AN 3439199] MARC

ANSEL
UTF-82866 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyfeszület : három székely diák története / Benedek Elek. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2012]. - 62 p. ; 19 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Lampel R., 1930 k.
Fűzött
magyar irodalom - kisregény - hasonmás kiadás
894.511-31 *** 094/099.07
[AN 3454249]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2013.
Benina (1982-)
   Bíborhajú / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-2012. - 3 db ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3283127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A boszorka városa. - 2012. - 326, [8] p. : ill.
ISBN 978-963-245-700-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3452091] MARC

ANSEL
UTF-82868 /2013.
Bíró Szabolcs (1988-)
   Non nobis, Domine / Bíró Szabolcs. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 2 db ; 20 cm
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3406017]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az utolsó vörös barát. - 396 p.
ISBN 978-963-254-707-7 fűzött : 3499,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(437.6)
[AN 3453887] MARC

ANSEL
UTF-82869 /2013.
Boér Péter Pál (1959-)
   Nagyító alatt [elektronikus dok.] / id. Boér Péter Pál. - Szöveg (pdf : 940 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106493. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-45-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3430903]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2013.
Böröczki Mihály (1946-)
   Szélevilág [elektronikus dok.] / Böröczki Mihály. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106588. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-77-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3434343]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2013.
Böszörményi Gyula (1964-)
   A csudafurula avagy Az ökokirályfi és az instant-királylány furmányos esete a békacuppantó táborlakóval [elektronikus dok.] / Böszörményi Gyula. - Szöveg (pdf : 466 KB) (mobi : 128 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106677. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89537-7-3 (pdf)
ISBN 978-963-89537-6-6 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3437542]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2013.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Atilla : a hun üzenet / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2012. - 554, [5] p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-094-4 kötött : 4800,- Ft
Attila (Hun Birodalom: király) (406?-453)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3453546]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2013.
Deák Katalin
   Kalimpálok [elektronikus dok.] / H. Deák Kati. - Szöveg (mobi : 492 KB) (epub : 447 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106465. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89614-5-7 (mobi)
ISBN 978-963-89614-4-0 (epub)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3430178]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2013.
   Az Éden foglyai : science fiction antológia / [szerk. Nemes István]. - [Debrecen] : Cherubion, 2012. - 409 p. ; 21 cm. - (Cherubion science fiction, ISSN 1416-4078 ; 41.)
ISBN 978-615-5228-02-5 kötött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-312.9 *** 894.511-322.9(082)
[AN 3454164]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2013.
Elek Ottó (1973-)
   Tanúság / Elek Ottó. - [Debrecen] : Gold Book, [2012]-. - 24 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3440018]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Bethleniada. - cop. 2012. - 313 p.
ISBN 978-963-426-230-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3452461] MARC

ANSEL
UTF-82876 /2013.
   Ferikuink : 2012. évi válogatás : 212 feriku : második ferikukötet / szerk. és a bevezetőt írta SzeFe. - [Szolnok] : Szekeres F., 2012. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3851-1 fűzött
magyar irodalom - haiku - antológia
894.511-14(082)
[AN 3452948]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2013.
Fésüs Éva (1926-)
   Mesebeszéd : a harangvirág csengettyűje és más történetek / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajz. - Verőce : Arcus, 2012. - [48] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88861-6-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3453728]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A lámpás ; Bibi / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 239 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 9.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7211-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3453687]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Szunyoghy miatyánkja / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 10.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7212-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3453555]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2013.
Gerő István (1928-)
   Versek, elbeszélések / Gerő István. - [Derecske] : Gerő I., [2012]. - 76 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Versek és elbeszélések
Fűzött
magyar irodalom - memoár - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3453454]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2013.
Gönczi Erika
   Botcsinálta boszorkány [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Kaposvár ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106587. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-71-0
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3434342]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2013.
Gönczi Erika
   Les Chocolats [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 464 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106616. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4993-7
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434549]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2013.
Gönczi Erika
   A kék cinegemadár és társai [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Kaposvár ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106586. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-75-8
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3434338]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2013.
Gönczi Erika
   A kék cinegemadár és társai [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106619. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5008-7
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3434554]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2013.
Gönczi Erika
   Mesekert [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 4 MB). - Kaposvár ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106436. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-44-4
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3429976]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2013.
Gönczi Erika
   Mesekert [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - 2. kiad. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106615. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5007-0
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3434547]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2013.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : a világhírű szabó / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 588 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106581. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-83-3
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3434320]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2013.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : a világhírű szabó / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 532 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106617. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5011-7
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3434550]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2013.
Gönczi Erika
   Sámson egér kalandjai [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 769 KB). - Kaposvár ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106585. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-76-5
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3434335]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2013.
Gönczi Erika
   Sámson egér kalandjai [elektronikus dok.] / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 548 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106618. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5010-0
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3434551]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Fejvadászok [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 5 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106582. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-82-6
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3434325]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Kepesz [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106716. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-12-4
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3439197]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Nem erre terveztük [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106583. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-81-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3434331]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2013.
Horváth Péter (1951-)
   Dzsorden : filmregény / Horváth Péter. - Budapest : Noran Libro, 2012. - 268, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9996-93-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3453786]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2013.
Igó Norbert Krisztián
   A kolónia [elektronikus dok.] : az árnyékban élő fény / Igó Norbert Krisztián. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106718. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-14-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3439200]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2013.
Jókai Anna (1932-)
   Napok / Jókai Anna. - 4. kiad. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 615 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-63-0 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3457963]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2013.
Kabai Györgyné (1932-)
   Szél zörgeti a nádat / Kabai Györgyné ; [graf. Martinkovicsné Sarok Erzsébet]. - Budapest : [s.n.], 2012. - 215 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3452562]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2013.
Kádas László
   Abi Madison [elektronikus dok.] : Delano-krónikák / Kádas László. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106589. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-72-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3434347]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2013.
Kiss Ádám (1985-)
   Kiss Kiss Benk Benk / Kiss Ádám, Benk Dénes ; [ill. Jakus Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 43, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Dumakönyvtár, ISSN 2062-2724)
ISBN 978-963-254-709-1 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3453893]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2013.
Kniznerné B. Szilvia
   Rosszcsont Robi és a húsvét [elektronikus dok.] / Knizner B. Sylvia. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106430. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-37-6
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3429949]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2013.
Kojnok István Péter
   Afrikai kaland : [mókás versek kicsiknek és nagyoknak] / Kojnok István Péter ; Czigler Zsófia rajz. - Budapest : HaNSa Kft., 2012. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5238-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3452826]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2013.
Kovács Benjámin
   Bakelit [elektronikus dok.] : versek / Kovács Benjámin. - Szöveg (pdf : 602 KB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106431. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-40-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3429962]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álomképek [elektronikus dok.] : mit mutatnak álmaink írásban és képben / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 592 KB) (mobi : 759 KB). - [Budapest] : Quattrocento : Fapadoskönyv.hu, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107151. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-617-7 (epub)
ISBN 978-963-362-618-4 (mobi)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - álmoskönyv
894.511-43
[AN 3456953]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Bródy Sándor vagy A nap lovagja [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula ; Alexander Brody utószavával. - Szöveg (epub : 658 KB) (mobi : 831 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-623-8 (epub)
ISBN 978-963-362-624-5 (mobi)
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - 20. század - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511(092)Bródy_S.
[AN 3456897]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Elbeszélések [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3457042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1926-1929. - Szöveg (epub : 828 KB) (mobi : 1.1 MB). - [2013]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-596-5 (epub)
ISBN 978-963-362-597-2 (mobi)
[AN 3457044] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., 1929-1930. - Szöveg (epub : 739 KB) (mobi : 998 KB). - [2013]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-599-6 (epub)
ISBN 978-963-362-600-9 (mobi)
[AN 3457047] MARC

ANSEL
UTF-82906 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Francia kastély [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 547 KB) (mobi : 674 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-626-9 (epub)
ISBN 978-963-362-627-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3456891]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A kandúr [elektronikus dok.] : elbeszélések / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 735 KB) (mobi : 990 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-602-3 (epub)
ISBN 978-963-362-603-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3457041]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Magyar királyok [elektronikus dok.] : elbeszélések és regényrészletek / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 773 KB) (mobi : 989 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-605-4 (epub)
ISBN 978-963-362-606-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3457039]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Rákóczi harangja [elektronikus dok.] : történelmi elbeszélések / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 879 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-641-2 (epub)
ISBN 978-963-362-642-9 (mobi)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3457048]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Az útitárs [elektronikus dok.] : válogatott elbeszélések / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-620-7 (epub)
ISBN 978-963-362-621-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3456901]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2013.
Lakatos Levente (1986-)
   Loveclub / Lakatos Levente. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 510 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-765-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3456604]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2013.
Lányi András (1948-)
   A kettészakított üstökös [elektronikus dok.] : Széchenyi, Arany, Jókai, Görgey : négy történelmi esszé / Lányi András. - Szöveg (mobi : 287 KB) (epub : 251 KB) (pdf : 1.5 MB). - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2012
Tart.: "Egy Karamazov a fogalmak világában"Þ; Késő vanÞ; A kettészakított üstökösÞ; Az athéni szín. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106621. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-9363-80-9)
Széchenyi István (1791-1860)
Arany János (1817-1882)
Jókai Mór (1825-1904)
Görgey Artúr (1818-1916)
Magyarország - magyar irodalom - író - hadvezér - történelmi személy - művelődéstörténet - 19. század - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511(092)Arany_J. *** 355(439)(092)Görgey_A. *** 894.511(092)Jókai_M. *** 943.9(092)Széchenyi_I. *** 930.85(439)"18"(092)
[AN 3434591]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2013.
   A lélek gyöngyhalászai : válogatás szentgotthárdi pszichiátriai betegek írásaiból / [... vál. Takács Marianna] ; [sajtó alá rend. Nagy Zsuzsanna] ; [közread. a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona ...]. - Szentgotthárd : Főv. Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona ; Budapest : Literatura Medica, 2012. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9948-20-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elmegyógyászat - vers - memoár - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-94(082) *** 616.89
[AN 3453710]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   A játék rabszolgái : hajsza Robert McKinley után / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2013, cop. 2012. - 2 db ; 20 cm
A főcím "rabszolgái" szavában az a betű @-jellel
ISBN 978-615-5054-57-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3456557]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 234 p.
ISBN 978-615-5054-58-7
[AN 3456561] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 376 p.
ISBN 978-615-5054-59-4
[AN 3456564] MARC

ANSEL
UTF-82915 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Sok a nő? : publicisztika, 1940-1942 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2012. - 427 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 416-417.
ISBN 978-963-227-353-2 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3452369]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2013.
Márki István
   A remete hagyatéka / Márki István. - [Budapest] : Graal Kv., cop. 2012. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87334-6-7 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3452277]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2013.
   Mesék Mátyás királyról / [a rajzokat Kozma Mihály kész.]. - Utánny. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2012. - 93, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9875-91-3 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - gyermekirodalom - mese - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3453787]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2013.
   A Mikulás könyve : 54 csodálatos mese olvasóink tollából / [az illusztrációkat kész. Eszes Hajnal]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2012. - 219 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5101-09-0 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - karácsonyi szokás - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 3453907]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2013.
Monti, Tara
   Innuendo : ellenszélben / Tara Monti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 439 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-981-3 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-245-982-0 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3453954]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2013.
Nagy Bandó András (1947-)
   A hangyabanda nagy kalandja : Nagy Bandó András verses meséje / rajz. Antal Tamás. - Orfű : Szamárfül, [2012]. - [63] p. : ill., színes ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-9880-23-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - auditív dokumentum
894.511-13(02.053.2)
[AN 3452439]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2013.
Nagy György (1953-)
   A kör bezárul / Nagy György. - Budapest : Duna International, [2012]. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-354-147-0 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3452686]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2013.
Nemere István (1944-)
   Ha kedves az életed : kalandregény / Nemere István. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2012. - 113, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-07-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3452610]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2013.
Nemes Kálmán (1929-1994)
   Nemes Kálmán református lelkész ifjúkori versei : munkaszolgálatról, börtönről, hitről, szerelemről / [az előszót írta Nemes Áron]. - [Pápa] : Magánkiad., 2012. - 58 p. ; 21 cm
Borítócím: Menekülés... az emberektől az emberekhez!
ISBN 978-963-08-4364-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3452687]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2013.
   Az oligarcha vérvonala : Mysterious Universe antológia. - [Budapest] : Tuan, cop. 2012. - 331 p. : ill. ; 21 cm. - (Mysterious universe, ISSN 1785-1963)
ISBN 978-963-9940-34-5 kötött : 3490,- Ft : 11 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fantasztikus regény - antológia
894.511-322.9(082) *** 894.511-312.9
[AN 3452383]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2013.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Gyógyító versek / Pálfalvi Nándor. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2012. - 103, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88364-8-9 kötött
magyar irodalom - betegség - vers
894.511-14 *** 616(0:82-14)
[AN 3453444]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2013.
Parker, Cynthia
   Két hét luxusálom / Cynthia Parker. - Átd. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2013. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-034-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3456412]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2013.
Radnai Gáborné
   Beavatkozás [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 930 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 2000
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106475. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-52-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3430423]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2013.
Radnai Gáborné
   Donor [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106489. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-49-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3430884]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2013.
Radnai Gáborné
   Gyűlölet [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106491. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-47-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3430889]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2013.
Radnai Gáborné
   A halál orvosa [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 937 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106492. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-46-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3430890]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2013.
Radnai Gáborné
   Hipnózis [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 950 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1996
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106488. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-50-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3430881]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2013.
Radnai Gáborné
   Az őrangyal [elektronikus dok.] / Mary King. - Szöveg (pdf : 3 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106604. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-63-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3434486]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2013.
Radnai Gáborné
   Pokoli kísérlet [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 910 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106490. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-48-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3430886]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2013.
Radnai Gáborné
   Vér [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 870 KB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2012], cop. 1997
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106487. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-51-2
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3430879]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2013.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Malom a tóparton / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2012. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-81-0 fűzött : 1150,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3453446]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2013.
Schönbrunn, Leslie
   Sába titka / Leslie Schönbrunn. - Budapest : Arión, 2012. - 468 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9699-45-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3452201]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2013.
Scott, Tara
   Arcmás [elektronikus dok.] / Tara Scott. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106434. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-43-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3429974]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2013.
Silence, Helena
   Enigma / Helena Silence. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 356 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-463-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3452095]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2013.
Somogyi Zoltán (1973-)
   Ránc az alsónadrágon, avagy Sylvia Oath és a 4/7/12/1-es strukturális alap / Somogyi Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2012. - 143 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-357-106-4 kötött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3451862]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2013.
Sümegi Attila (1978-)
   Bezár a fény / Sümegi Attila. - Pécs : Alexandra, 2012. - 405 p. ; 20 cm. - (Zenit, az örökség, ISSN 2063-3955)
ISBN 978-963-357-041-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3454154]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2013.
Sweet, Ariadne
   Öt perccel múlt szerelem [elektronikus dok.] : novelláskötet / Ariadne Sweet. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106432. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-41-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3429965]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2013.
Tamási Anna
   Óh az a 8:3 : nem parallel történetek Ratkó Anna után alig szabadon / Tamási Anna. - [Budapest] : Garbo, [2012]. - 183, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-34-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3452847]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2013.
Tandori Dezső (1938-)
   Aforiz dió, aforiz mák, 1961-2012 / Tandori Dezső. - Budapest : Scolar, 2012. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-396-6 fűzött : 2475,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3453179]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2013.
Tarjányi Péter (1969-)
   A pápa emberei / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Libri, 2012. - 459 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-170-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3453895]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2013.
Tátos Gyöngyi
   Sisi [elektronikus dok.] / Tátos Gyöngyi. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106584. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-79-6
magyar irodalom - állatirodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3434333]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2013.
   Téli álmok : antológia. - [Miskolc] : Könyvműhely, 2012. - 366 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9493-64-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3453627]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2013.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   Túrmezei Erzsébet válogatott versei a költőnő születésének századik évfordulójára rendezett gyermekrajzpályázat képeivel illusztrálva / a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület kiadása. - [Budapest] : Fébé Evangélikus Diakonissza Egyes., 2012. - 45 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Borítócím: Gyermekversek
Kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3452518]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2013.
Vallyon Aladár (1928-2011)
   Életutam / Vallyon Aladár ; [szerk. Szenczi Ibolya]. - Budapest ; Csongrád : Távlat, 2012. - 175 p. : ill. ; 23 cm. - (Pedagógiai értékeink, ISSN 2063-8981 ; 1.)
ISBN 978-963-89643-0-4 fűzött
Vallyon Aladár (1928-2011)
Magyarország - pedagógus - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - publicisztika - memoár
894.511-92 *** 37(439)(092)Vallyon_A.(0:82-94)
[AN 3454355]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2013.
Varga Beáta (1975-)
   Calderon avagy Hullajelölt kerestetik / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 285 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-992-9 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-985-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3453918]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2013.
Vas Gereben (1823-1868)
   Adomák [elektronikus dok.] / írta Vas Gereben. - Szöveg (pdf : 576 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106870. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-54-4
magyar irodalom - adoma - anekdota - elektronikus dokumentum
894.511-36
[AN 3445392]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2013.
Vörös István (1964-)
   Fénylovasok : utazás a Panda csillagképből a Földre és vissza / Vörös István ; [Bódi Kati illusztrációival]. - [Budapest] : Noran Könyvesház, 2012. - 91, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-283-068-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3452576]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2013.
Winczheim Tibor (1951-)
   Mese a rég nem látott osztálytársról : 22+4 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2012. - 118 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mese felnőtteknek sorozat ; 7.)
ISBN 978-615-5083-67-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3454438]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2013.
Zakály Viktória
   Szívritmuszavar / Zakály Viktória. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 207 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-467-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3452081]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2954 /2013.
Bartók Brigitta
   Képes szókincs : élőlények / Bartók Brigitta ; Vass Richárd és Lichtenstein Tímea Merlin rajz. - Budapest : Abrakadabra, cop. 2012. - [29] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89615-3-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453975]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2013.
Bartók Brigitta
   Képes szókincs : tárgyak / Bartók Brigitta ; Vass Richárd és Lichtenstein Tímea Merlin rajz. - Budapest : Abrakadabra, cop. 2012. - [29] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89615-2-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453966]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2013.
Goodings, Christina
My little Easter story (magyar)
   Első húsvéti könyvecském / írta Christina Goodings ; rajz. Claudine Gévry ; [ford. Harmath Károly]. - Szeged : Agapé, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-458-375-2 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3454268]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2013.
Hédelin, Pascale
Les chevaliers (magyar)
   Lovagok / írta Pascale Hédelin ; ill. Didier Balicevic [et al.] ; [ford. Hotya Hajni]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 93 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kalandos enciklopédia)
ISBN 978-615-5240-12-6 kötött : 2990,- Ft
udvari élet - lovag - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2)
[AN 3453850]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2013.
Ma journée (magyar)
   Fedezd fel a világot! / ill. Benjamin Bécue [et al.] ; [ford. Progl Helga]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 94 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kalandos enciklopédia)
ISBN 978-615-5240-11-9 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453877]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2013.
Mundy, Michaelene
Keeping school cool! (magyar)
   Legyen tuti a suli! : útmutató a gyermekek iskolai problémáinak kezeléséhez / írta Michaelene Mundy ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bobók Anna]. - Szeged : Agapé, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-371-4 fűzött
iskolakezdés - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 372.4(02.053.2)
[AN 3454286]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2013.
Mundy, Michaelene
One caring kid (magyar)
   A gondoskodó gyerkőc : kedvességeddel sokat nyújthatsz / írta Michaelene Mundy ; rajz. R. W. Alley ; [ford. Bobók Anna]. - Szeged : Agapé, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Útmutató Janó Manó, ISSN 1789-7688)
ISBN 978-963-458-372-1 fűzött
vallási erkölcs - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 241(02.053.2)
[AN 3454272]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2013.
Oldland, Nicholas (1972-)
Big bear hug (magyar)
   A melegszívű medve / [szöveg és ill.] Nicholas Oldland ; [m. szöveg Rozgonyi Sarolta]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-209-4 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453737]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2013.
Oldland, Nicholas (1972-)
The busy beaver (magyar)
   A hebrencs hód / [szöveg és ill.] Nicholas Oldland ; [m. szöveg Rozgonyi Sarolta]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-210-0 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453759]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2013.
Oldland, Nicholas (1972-)
Making the moose out of life (magyar)
   A jámbor jávorszarvas / [szöveg és ill.] Nicholas Oldland ; [m. szöveg Rozgonyi Sarolta]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-211-7 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453751]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2013.
Schärer, Kathrin (1969-)
Johanna im Zug (magyar)
   Johanna a vonaton / Kathrin Schärer ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2012. - [41] p. : ill., színes ; 25x27 cm
ISBN 978-963-244-389-8 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3453814]
MARC

ANSEL
UTF-82965 /2013.
Szenczi Gábor
   Bogaras könyv / [kész. Szenczi Gábor]. - [Budapest] : Hadnagyok, [2012]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-89375-1-3 kötött : 1500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455760]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2966 /2013.
   Docere et movere : bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára / főszerk. Illésné Kovács Mária. - Miskolc : ME BTK, 2012. - 289 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-004-2 fűzött
bölcsészettudomány - társadalomtudomány - tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3453237]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2013.
Hegedűs Márton (1973-)
   Slusszkulcs klán / Hegedűs Márton. - [Budapest] : Libri, 2012. - 179, [3] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-310-182-7 fűzött : 2790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3451675]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2013.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags am Mississippi (magyar)
   Digedagék a Mississippin / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Dani Tivadar, Nagy János, Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2012. - 100 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 24.)
ISBN 978-963-9791-35-0 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3452858]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2013.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   A láthatatlan légió / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - [Budapest] : Képes K., cop. 2012. - 76 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-47-0 kötött : 3990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3453605]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2013.
Pilcz Roland (1984-)
   Kalyber Joe / írta és rajz. Pilcz Roland. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : Kingpin, 2012-. - ill., színes ; 26 cm
A leírás a 2. kv. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3419103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Árnyak és fények. - 2012. - 75 p.
ISBN 978-615-5090-08-0 fűzött : 2250,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3458014] MARC

ANSEL
UTF-82971 /2013.
Stilton, Geronimo
Chi ha rubato la Gioconda? (magyar)
   Mentsük meg Leonardo da Vincit! / Geronimo Stilton ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2012. - 50 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-266-291-6 fűzött : 1490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3452404]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2013.
Stilton, Tea
Il segreto dell'isola delle balene (magyar)
   A Bálna-sziget titka / Tea Stilton ; [ford. Kotsis Orsolya]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2012. - 49 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-266-270-1 fűzött : 1490,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3452401]
MARC

ANSEL
UTF-8