MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 7. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/03/29 11:03:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2973 /2013.
Magyar Tájökológiai Konferencia (5.) (2012) (Sopron)
   V. Magyar Tájökológiai Konferencia [elektronikus dok.] : absztrakt kötet / szerk. Balázs Pál és Konkoly-Gyúró Éva ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Sopron : NYME K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Sopronban, 2012. aug. 30-31-én tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106851. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-075-2
Magyarország - tájökológia - vidékfejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Sopron) *** 504.54(439) *** 711.1(439)
[AN 3445132]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2013.
   A marketing új tendenciái [elektronikus dok.] : a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola szervezésében megrendezésre kerülő konferencia kiadványa / főszerk. Józsa László. - Szöveg. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
A konferenciát Győrött, 2012. dec. 11-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7175-75-6
marketing - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Győr) *** 658.8
[AN 3455358]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2013.
   Rákóczi krónika : az Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványának 2012. évi krónikája. - Oroszlány : Oroszlányi Rákóczi Szövets. Millenniumi Alapítvány, [2012]. - 17 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5699-7 fűzött
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítvány
Oroszlány - alapítvány - civil szervezet
061.27(439-2Oroszlány)
[AN 3455935]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2013.
   A Salgótarjáni Öblösüveggyár 120 éve [elektronikus dok.] / szerk. Szirácsik Éva ; írta Sarló Béla Andor. - Képek és szöveg. - [Salgótarján] : Nógrád. M. Múz. Szerv., 2012. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Nógrádi digitális múzeum, ISSN 2061-6104 ; 5.)
Főcím a nyitóképernyőről. - Működési követelmények: MS PowerPoint
Műanyag tokban
Üvegipari Művek (Budapest). Salgótarjáni Öblösüveggyár
Salgótarján - üvegipar - öblösüveg - iparvállalat - történeti feldolgozás - fényképalbum - elektronikus dokumentum
061.5(439-2Salgótarján) *** 666.17(439-2Salgótarján)(091)(084.12)
[AN 3455290]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2013.
   Történeti terek és térkapcsolatok [elektronikus dok.] : Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (41. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem) : Eger, 2011. június 30 - július 6. = Historical interiors and exteriors : Román András Summer University on Monument Protection (41. Eger Summer University on Monument Protection) : Eger, June 30 - July 6, 2011 / fel. szerk. Kovács Erzsébet ; kiad. ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság. - Szöveg és hangzó anyag. - [Budapest] : ICOMOS M. Nemz. Biz., [2012]. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző vagy Adobe Flash Player
ISBN 978-963-08-4441-3
műemlékvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Eger) *** 72.025.3/.4
[AN 3455346]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2013.
   Urbánus folklór : pályázat és kiállítás / [kiad. a Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága]. - [Budapest] : MATT, [2012]. - 63 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten, 2012. nov. 14-25. között tartották
ISBN 978-963-89080-2-5 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012" *** 766(439)"201"
[AN 3454837]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2979 /2013.
Haugh Béla (1871-1920)
   Vitéz Háry János hőstettei / Haugh Béla ; Garay Ákos rajz. ; [... tanulm. ... Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza]. - Hasonmás kiad. - [Szekszárd] : PTE IGYK : Tolna M. Tud. Ismterj. Egyes., cop. 2012. - [6], 109, XX p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Franklin Társ., 1914. - Az előszó német és angol nyelven is
ISBN 978-963-7305-55-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 894.511-31
[AN 3455499]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2013.
Kerekes Pál
   Könyvsokk [elektronikus dok.] : feljegyzések a print és az elektronikus kiadványok közös történetének konfliktusairól / Kerekes Pál. - Szöveg (pdf : 841 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106967. - Működési követelmények: Adobe Reader
könyvkultúra - digitális technika - internet - 21. század - elektronikus dokumentum
02 *** 655.1 *** 681.3.004.14
[AN 3447215]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2981 /2013.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-163-2 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3461146]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2013.
Ben Byön Delou
   A pecsét / Ben Byön Delou. - [Budapest] : Kalkuter, 2012. - 100 p. ; 23 cm + 2 CD. - (Képbeszéd sorozat ; 9.)
ISBN 978-963-87412-6-4 kötött
ezoterika - hangoskönyv
133.25
[AN 3456946]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2013.
Berente Ági (1968-)
   A tenyérelemzés rejtett titkai / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-002-5 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 3456862]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2013.
Coelho, Paulo (1947-)
Manual do guerreiro da luz (magyar)
   A fény harcosának kézikönyve / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 4. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 149, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9471-39-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3458890]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2985 /2013.
   Béda-Karapancsa pilot project (PiP2) [elektronikus dok.] : Datourway project : the development of sustainable tourism in the Béda-Karapancsa area / [publ. by Scientific Association for Spatial Development]. - Szöveg. - Budapest : Sci. Ass. for Spatial Development, [2012]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-3248-9 műanyag tokban
Magyarország - Horvátország - Szerbia - környezetvédelem - fenntartható fejlődés - turizmus - határ menti kapcsolat - elektronikus dokumentum
504.03(439) *** 504.03(497.11) *** 504.03(497.13) *** 338.48 *** 502.4(439)Béda-Karapancsa_tájvédelmi_körzet
[AN 3455485]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2013.
   Datourway strategy [elektronikus dok.] : transnational strategy for the sustainable territorial development of the Danube area with special regard to tourism / [publ. by Scientific Association for Spatial Development]. - Szöveg. - Budapest : Sci. Ass. for Spatial Development, 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-3249-6 műanyag tokban
Duna-vidék - fenntartható fejlődés - turizmus - nemzetközi együttműködés - elektronikus dokumentum
504.03(4-11) *** 338.48(4)(282.243.7)
[AN 3455471]
MARC

ANSEL
UTF-82987 /2013.
Módszertani segédlet (szlovén)
   Metodološko gradivo : oblikovanje zelenega gospodarstva na primerih metodoloških nalog / avtorji Hardicsay Gizella [et al.] ; ured. Lükő István ; [zal. Univerza Pécs]. - Pécs : PTE, 2012. - 125 p. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-642-489-3)
Európai Unió - környezetmenedzsment - környezeti politika - fenntartható fejlődés - oktatási segédlet
504.03(4-62)(072)
[AN 3456518]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2013.
   Módszertani segédlet : zöld gazdaság kialakítása módszertani gyakorlatok példáin / írták Hardicsay Gizella [et al.] ; szerk. Lükő István ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2012. - 125 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-642-489-3 fűzött
Európai Unió - környezetmenedzsment - környezeti politika - fenntartható fejlődés - oktatási segédlet
504.03(4-62)(072)
[AN 3456506]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2013.
   Oktatási anyag : oktatási anyag a zöld gazdaság kialakításához / írták Hardicsay Gizella [et al.] ; szerk. Lükő István ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - Pécs : PTE, 2012. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-488-6 fűzött
Európai Unió - környezetmenedzsment - környezeti politika - fenntartható fejlődés - tankönyv
504.03(4-62)(078)
[AN 3456488]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2990 /2013.
Smullyan, Raymond M. (1919-)
To mock a mocking bird and other logic puzzles (magyar)
   A csúfolórigó nyomában : egy lebilincselő kaland a kombinatorikus logika világában / Raymond M. Smullyan ; ford. Csaba Ferenc ; Mallár Gabriella rajz. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 310 p. : ill. ; 19 cm. - (A logika világa, ISSN 1787-3037)
ISBN 978-963-279-668-0 fűzött : 2500,- Ft
matematikai logika - kombinatorika - humor - fejtörő játék - ifjúsági könyv
519.1(02.053.2) *** 510.6(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3454742]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

2991 /2013.
Lilly, Sue
The crystal healing bible (magyar)
   Mágikus és gyógyító kövek : tanácsok a kövekbe rejtett évmilliós energiák felhasználásához, életünk, érzelmeink és sorsunk titkainak megfejtéséhez / Sue Lilly ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7140-9 kötött : 3990,- Ft
kristály - természetgyógyászat
548 *** 615.89
[AN 3455235]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2992 /2013.
Dungworth, Richard
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : keltsd életre az őshüllőket! / [írta Richard Dungworth] ; [rajz. Kim Thompson, Steve Kingston] ; [ford. Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - [14] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tények három dimenzióban)
Plasztikus képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9926-95-0 kötött : 3990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3455187]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2013.
Kessler Jenő (1939-)
   A Kárpát-medence madárvilágának őslénytani kézikönyve / Kessler Jenő. - Miskolc : Könyvműhely ; [Szigetszentmiklós] : Szerző, 2013. - 458 p., 48 t. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 414-449.
ISBN 978-963-08-5742-0 kötött
Magyarország - madár - paleontológia
568.2(439)
[AN 3456907]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2013.
Vitális György (1929-)
   Magyarország vízföldtana / Vitális György ; [graf. Széles Gyula László]. - Budapest ; [Dozmat] : Oskar K., 2012. - 153, [4] p. : ill., főként térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-963-8122-72-8 kötött
Magyarország - hidrogeológia
556.3(439)
[AN 3454300]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2013.
Volcanoes (magyar)
   Tűzhányók / [szerk. Pallabi B. Tomar, Hitesh Iplani, ... Tapasi De] ; [ill. Suman S. Roy, Tanoy Choudhury]. - Celldömölk : Apáczai, [2012]. - (Pegasus enciklopédia : természeti katasztrófák, ISSN 2063-9090)
ISBN 978-963-328-054-6 fűzött
vulkán - gyermekkönyv
551.21(02.053.2)
[AN 3454480]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2996 /2013.
Amphibians (magyar)
   Kétéltűek / [szerk. Pallabi B. Tomar, Hitesh Iplani, ... Tapasi De] ; [ill. Suman S. Roy, Tanoy Choudhury]. - Celldömölk : Apáczai, [2012]. - (Pegasus enciklopédia : állatvilág, ISSN 2063-9090)
ISBN 978-963-328-053-9 fűzött
kétéltű - gyermekkönyv
597.6(02.053.2)
[AN 3454492]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2013.
Bodolai Mária
   Gesztenye és makk : múzeumpedagógiai foglalkoztató / [Bodolai Mária]. - Szolnok : [Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig.], 2012. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
ISBN 978-963-9273-72-6 fűzött
szelídgesztenye - vadgesztenye - makk - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
582.632.2(02.053.2) *** 634.53(02.053.2) *** 069(439-2Szolnok)(02.053.2)
[AN 3457203]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2013.
Borowski, Bianca
Greifvögel (magyar)
   Ragadozó madarak / írta Bianca Borowski ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 28 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 23.)
ISBN 978-963-89498-1-3 fűzött : 450,- Ft
ragadozó madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3455481]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2013.
Fishes (magyar)
   Halak / [szerk. Pallabi B. Tomar, Hitesh Iplani, ... Tapasi De] ; [ill. Suman S. Roy, Anil Kumar]. - Celldömölk : Apáczai, [2012]. - (Pegasus enciklopédia : a tenger világa, ISSN 2063-9090)
ISBN 978-963-328-052-2 fűzött
hal - gyermekkönyv
597(02.053.2)
[AN 3454470]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2013.
Fritsch Ottó
   Az erdei méhlegelő: akác : kézikönyv gyakorló méhészek számára / Fritsch Ottó. - 2. kiad. - [Budapest] : Fritsch O., 2012, cop. 2009. - 432 p. : ill., színes, főként térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5297-5 kötött
akác - méhészet - méhészeti térkép
582.738 *** 638.14.03
[AN 3461163]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2013.
Magyar Biológiai Társaság. Vándorgyűlés (29.) (2012) (Budapest)
   XXIX. Vándorgyűlését[!Vándorgyűlés] : előadások összefoglalói : 2012. október 19. / [rend. a] Magyar Biológiai Társaság, Fővárosi Állat- és Növénykert. - Budapest : MBT, [2012]. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87343-6-5 fűzött
növénytan - állattan - konferencia-kiadvány
58 *** 59 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3456159]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3002 /2013.
Balázs István (1964-)
   Táplálkozás a Biblia tükrében / Balázs István ; [közread. az Ekklesia Gyülekezet Egyesület]. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet Egyes., 2012. - 162, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5100-8 fűzött
mentálhigiénia - egészséges táplálkozás - vallásos irodalom
613.865 *** 613.2 *** 244
[AN 3455820]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2013.
Bálint Mihály (1896-1970)
The basic fault (magyar)
   Az őstörés : a regresszió terápiás vonatkozásai / Bálint Mihály. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 160 p. ; 20 cm
Ford. Boros Ottilia. - Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 963-9751-70-7 fűzött
pszichoanalízis
159.964.26Bálint_M.
[AN 3459114]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2013.
Belényesi Béla (1974-)
   Elég volt! / Belényesi Béla. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2012. - 79 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-89067-8-6 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3454364]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2013.
   Biztonságtechnika 2012 : továbbképző szeminárium : 2012. május 23-25., Siófok ... : program és előadáskivonatok / [rend., közread. a] Magyar Kémikusok Egyesülete. - [Budapest] : MKE, [2012]. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9970-31-1 fűzött
vegyipar - biztonságtechnika - konferencia-kiadvány
613.6 *** 66 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3455391]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2013.
Clark, Hulda Regehr (1928-2009)
The cure for all diseases (magyar)
   Meggyógyulhatsz : a betegségek valódi okai és gyógymódjai / Hulda Regehr Clark ; [ford. Fuferenda Márta, Kőrösi István, ... Papp Huba]. - 5. kiad. - [Budapest] : Leviter, 2013. - 2 db : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88459-7-9 fűzött
természetgyógyászat - betegség - egészséges táplálkozás
613.2 *** 615.89 *** 616
[AN 3459166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 334 p.
[AN 3459168] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 286 p.
[AN 3459172] MARC

ANSEL
UTF-83007 /2013.
Czeizel Endre (1935-)
   Medicinák (gyógyszerek és védőszerek) várandósság alatti alkalmazásának haszna és veszélye / Czeizel Endre. - Budapest : Dictum, 2012. - 238 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3403-2 fűzött
gyógyszeralkalmazás - terhesség - embrió
615.03 *** 618.2 *** 612.64
[AN 3457265]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2013.
DeMarco, MJ
The millionaire fastlane (magyar)
   Gyorsítósáv a milliókhoz : ismerd meg a meggazdagodás titkát, és légy gazdag életed végéig! / MJ DeMarco ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : SuccessLab, cop. 2012. - 376 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5339-2 fűzött : 3990,- Ft
üzleti élet - siker
613.865 *** 658.1
[AN 3455066]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2013.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   A hisztéria és a pathoneurózisok [elektronikus dok.] : pszichoanalitikai értekezések / írta Ferenczi Sándor. - Szöveg (pdf : 610 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106925. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-66-3
pszichoneurózis - esettanulmány - elektronikus dokumentum
616.891
[AN 3446599]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2013.
Gömör Béla (1938-)
   Újabb válogatás megjelent írásokból / Gömör Béla. - [Budapest] : GMR Reklámügynökség Bt., 2012. - 87 p. : ill. ; 21 cm. - (GMR füzetek, ISSN 1589-9683)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89701-0-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - orvostörténet - művelődéstörténet - publicisztika
61(0:82-821) *** 894.511-92 *** 930.85(439)
[AN 3454396]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2013.
Guba Georgina
   Térkép és iránytű a sikerhez : túlélési kézikönyv a mindennapokra / írta Guba Georgina. - Budapest ; [Litér] : Magánkiad., 2012. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4595-3 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3454852]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2013.
Jones, Stanton L.
How & when to tell your kids about sex (magyar)
   Mikor és hogyan beszéljünk gyermekeinknek a szexről : gyermekünk szexuális jellemének formálása egy életen át / Stan and Brenna Jones ; [ford. Bedőné Kriszt Éva] ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, cop. 2012. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88895-5-3 fűzött : 2900,- Ft
nemi felvilágosítás
613.88
[AN 3456381]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2013.
Karakasevic, Nadja (1974-)
   Nyugatról fúj a szél / Nadja Karakasevic. - [Székesfehérvár] : [Karakasevic, N.], cop. 2012. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5585-3 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3456909]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2013.
Kushi, Michio
The cancer prevention diet Michio Kushi's (magyar)
   Rákmegelőző és gyógyító diéta : makrobiotikus egészségvédelem / Michio Kushi ; Alex Jack közrem. ; [ford. Németh Ferenc, Recski Ágnes]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 413, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 408-410.
ISBN 978-963-09-7506-3 fűzött : 3400,- Ft
rákbetegség - táplálkozástudomány - természetgyógyászat
616-006 *** 613.2 *** 615.89
[AN 3459199]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2013.
Lombroso, Cesare (1836-1909)
Genio e follia (magyar)
   Lángész és őrültség [elektronikus dok.] / Cesare Lombroso. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107190. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-707-5 (epub)
ISBN 978-963-362-708-2 (mobi)
zsenialitás - elmebetegség - elektronikus dokumentum
159.924.62
[AN 3458689]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2013.
   A máj daganatai / szerk. Tulassay Zsolt. - Budapest : Medicina, 2013. - 218 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-226-413-4 kötött : 6200,- Ft
májbetegség - daganat - rákbetegség
616.36-006
[AN 3455309]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2013.
Mencser András
   A tanítómester nyomdokain : anekdotakincsek, történetek gyűjteménye Dr. Bugyi István sebészprofesszorról / gyűjt., írta és szerk. Mencser András. - [Pomáz] : Mencser A., 2013. - 193 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5487-0 fűzött
Bugyi István (1898-1981)
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Bugyi_I(0:82-94)
[AN 3456158]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2013.
Pető Ildikó
   A szenzoros feldolgozás zavara : az érzékelés szerepe a tanulásban és a viselkedésben / Pető Ildikó. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 137 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 129-134.
ISBN 978-963-9573-92-5 fűzött
érzékelés - érzékelési zavar - képességfejlesztés
159.93 *** 616.8-009.6-053.2 *** 37.025
[AN 3457038]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2013.
   Röszke "füvészkertje" : gyógyító növények közvetlen környezetünkben / [szerk. Ladányi Zsuzsanna] ; [közread. a] Beretzk Péter Természetvédelmi Klub. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2012. - 52 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-08-5617-1 fűzött
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3456993]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2013.
San José, Carmen
Herbario natural (magyar)
   Herbárium : gyógyító növények / Carmen San José ; [ford. és átd. Basa Brigitta]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 180, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7039-6 kötött : 2800,- Ft
gyógynövény - növényhatározó
615.322(036) *** 615.89(036)
[AN 3455220]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2013.
   Segítő találkozások mentálhigiénés szemléletben : esetgyűjtemény / szerk. Semsey Gábor, Tésenyi Tímea, Pilinszki Attila. - Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int. : Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2012. - 190 p. ; 21 cm. - (Mentálhigiénés kultúra, ISSN 1586-8281 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-92-4 kötött
mentálhigiénia - pszichoterápia - esettanulmány
613.865 *** 615.851
[AN 3456018]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2013.
Stiller Ibolya
   A gyógyító fény : a polarizált fényterápia használata a gyógyászatban / Stiller Ibolya. - Budakalász : Oxford Medical Instruments Hungary Kft., 2013. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-08-4836-7 fűzött
alternatív gyógyászat - ezoterika - színterápia
615.831.6 *** 133
[AN 3455311]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2013.
   Syncope / szerk. Tomcsányi János. - [Budapest] : Tordas, cop. 2012. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87495-2-9 fűzött
eszméletvesztés
616.8-009.832
[AN 3454607]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2013.
Tóth Icó (1981-)
   Minden anyuka meggyógyul! / Tóth Icó ; Bartha Tünde és Kriston Andrea együttműködésével. - Budapest ; [Dunaharaszti] : Moovia Hungary Kft., 2013. - 239 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-5058-2 fűzött
rákbetegség - méhnyak - gyógyulás - memoár
618.146-006.6 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3455145]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2013.
Weinhold, Janae B.
The flight from intimacy (magyar)
   Intimitáskerülés : kiút az elköteleződési válságból : a társfüggőség másik oldala / Janae B. Weinhold és Barry K. Weinhold ; John Bradshaw előszavával ; [ford. Lazányi Krisztina]. - Budapest : Casparus, cop. 2012. - 359 p. ; 22 cm + DVD
Bibliogr.: p. 341-344.
ISBN 978-963-89405-3-7 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat - nemek lélektana - meghittség - audiovizuális dokumentum
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.865
[AN 3455293]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2013.
Willing, Darsho Marlies (1954-)
Das Schokoladen Orakel (magyar)
   Csokoládé orákulum : 44 kártyalap kézikönyvvel / Darsho M. Willing ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 137 p. ; 17 cm + mell.
Dobozban
ISBN 978-963-291-161-8 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - csokoládé
613.865 *** 663.91
[AN 3456002]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: a gyermek / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, [2013]. - 127 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89545-6-5 fűzött : 3900,- Ft
gyermekgondozás - gyermekfoglalkozás - interjú
613.95(047.53) *** 649.8(047.53) *** 371.382(04.53)
[AN 3455265]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2013.
Zelina György (1983-)
   Önbizalom bomba / Zelina V. György. - [Pomáz] : Andalúz, [2012]. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89545-9-6 fűzött : 1999,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3455105]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3029 /2013.
   Frisbee : minikonferencia és workshop : előadások : 2012. október 17. : miniconference and workshop : presentations : 17th of October, 2012 / szerk. ... Várszegi Tibor ; [rend. a] Szent István Egyetem ... - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2012. - 123 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-316-3 fűzött
hűtés - hűtőberendezés - fagyasztás - konferencia-kiadvány
621.56/.59 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 628.82 *** 664.8.037
[AN 3456140]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2013.
Gillemot László Tudományos Emlékkonferencia (2012) (Budapest)
   Gillemot-100 [elektronikus dok.] : a Gillemot László Tudományos Emlékkonferencia előadásai : Budapest, 2012. május 14. / ... rend. BME Anyagtudományi és Technológia Tanszék, Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség, MTA Műszaki Tudományok Osztálya Anyagtudományi és Technológiai Bizottság. - Multimédia. - Budapest : BME, 2012. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MS PowerPoint; videolejátszó program
ISBN 978-963-313-063-6 műanyag tokban
anyagvizsgálat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
620.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3455249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 DVD
[AN 3455268] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 DVD
[AN 3455272] MARC

ANSEL
UTF-83031 /2013.
Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás (25.) (2012) (Balatonfüred)
   XXV. Hőkezelő és Anyagtudomány a Gépgyártásban Országos Konferencia és Szakkiállítás külföldi résztvevőkkel : Balatonfüred, ... 2012. október 03-04-05. : előadások = 25nd Heat Treatment and Materials Science for Mechanical Engineering National Conference and Exhibition with foreign participants : Balatonfüred, ... 03-04-05 October 2012 : proceedings / [szerk. Tóth Tamás] ; [rend. a Gépipari Tudományos Egyesület Hőkezelő Szakosztály]. - [Budapest] : GTE Hőkezelő Szakoszt., [2012]. - 216 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9915-48-0 fűzött
hőkezelés - anyagtudomány - gépgyártás - konferencia-kiadvány
621.78 *** 539.5 *** 620.2 *** 621 *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3454864]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2013.
Turzó Zoltán (1965-)
   Csavarszivattyúk fluidum termeléshez / Turzó Zoltán ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - [Miskolc] : ME, 2012. - 107 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 978-963-661-993-0 fűzött
csavarszivattyú
621.665
[AN 3455971]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2013.
   Tüzeléstechnika 2010 - "Hulladék energiák és energatikai hulladékok hasznosítása" [elektronikus dok.] : 43. Ipari Szeminárium : Dunaújváros ..., 2010. november 3. / [rend., közread. az] Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, Tüki Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt. - Szöveg. - [Miskolc] : Tüki, [2012]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; MS PowerPoint; internet böngésző
tüzelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
662.9 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3454922]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2013.
   Tüzeléstechnika 2012 - "Megújuló energiahordozók termikus hasznosítása" [elektronikus dok.] : 44. Ipari Szeminárium : Dunaújváros ..., 2012. november 7. / [rend., közread. a] Tüki Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt., Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Miskolci Szervezete. - Szöveg. - [Miskolc] : Tüki, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-963-89147-1-2
tüzelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
662.9 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3454927]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3035 /2013.
Csörnyei Zoltán (1946-)
   Bevezetés a típusrendszerek elméletébe / Csörnyei Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 323 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-310.
ISBN 978-963-312-134-4 fűzött
programozás
519.68
[AN 3454760]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2013.
Fehér B. István
   Hogyan írjunk blogot [elektronikus dok.] : hasznos tippek, tanácsok blogíráshoz / Fehér B. István. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : [Szarvas] : [Adamo Books], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106857. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5210-59-4
portáloldal - műfajelmélet - weblapszerkesztés - webdizájn - blog - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 82.08
[AN 3445220]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2013.
Juhász Tibor
   Programozási ismeretek haladóknak / Juhász Tibor, Kiss Zsolt. - Budapest : Műszaki K., cop. 2012. - 312 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-16-4578-1 fűzött
programozás
519.68
[AN 3454795]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3038 /2013.
Antal Mária Réka (1969-)
   FMEA alkalmazása a bútorok esztétikai tervezésében / Antal Mária Réka. - [Sopron] : NYME K., 2012. - 65 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-9883-98-7 fűzött
bútortervezés - minőségbiztosítás
684.4 *** 65.018
[AN 3457277]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

3039 /2013.
Bihari-Horváth László (1985-)
   A keménycserép tányér : tárgytipológia és katalógus a Kurucz Albert Falumúzeum Pallás-gyűjteményéből / Bihari-Horváth László. - Konyár : Észak-bihari Muzeológiai Szakszolg. : Önkormányzat, 2012. - 108 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Észak-bihari tárgykatalógusok ; 1.)
Bibliogr.: p. 27-29.
ISBN 978-963-89603-2-0 fűzött
Kurucz Albert Falumúzeum (Konyár)
Magyarország - iparművészet - kőedény - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
666.643 *** 738.3(439)"18/19" *** 069(439-2Konyár)
[AN 3445480]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3040 /2013.
   Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt : "50 éve minden cseppben jelen vagyunk" : 1962-2012. - Kazincbarcika : ÉRV, [2012]. - [4], 97 p., [3] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
Kötött
Északmagyarországi Regionális Vízművek (Kazincbarcika)
Észak-Magyarország - vízmű - történeti feldolgozás
628.1/.3(439.13)(091) *** 061.5(439.13)(091)
[AN 3455933]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2013.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 6 : tetőcserepek és téglák / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2012. - 108 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-2-8 fűzött
Magyarország - ipartörténet - tégla- és cserépipar - cserép - tégla
624.012.82 *** 691.42(100)(091) *** 666.71(439)"17/19"
[AN 3454522]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3042 /2013.
   20 éve sínen vagyunk : 20 éves a MÁV Nosztalgia Kft. / [szerk. ... Kovács Katalin]. - [Budapest] : MÁV Nosztalgia Kft., 2012. - 34 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-5354-5 fűzött
MÁV Nosztalgia Kft. (Budapest)
Magyarország - vasúti közlekedés - vasúti személykocsi - turizmus - 20. század - ezredforduló
656.2(439) *** 629.45(439)"19" *** 338.48(439)"199/200"
[AN 3454783]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2013.
   A járműipari beszállítói hálózat Kelet-Közép-Európában és Magyarországon / szerk. Rechnitzer János, Smahó Melinda ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Universitas-Győr, 2012. - 307 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9819-93-1 kötött
Magyarország - Közép-Európa - járműipar - vállalat - félkész termék - alkatrész - stratégiai menedzsment - gazdasági együttműködés
629.113(439) *** 334.72(439) *** 658.523(439) *** 658.1.011.1(439) *** 629.113(4-11)
[AN 3454458]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2013.
Wittmann, Monika (1962-)
Titanic (magyar)
   Titanic / írta Monika Wittmann ; rajz. Jochen Windecker ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 20.)
ISBN 978-963-89429-9-9 fűzött : 450,- Ft
tengerhajózás - baleset - gyermekkönyv
656.61.08(261)"1912"(02.053.2)
[AN 3455454]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: az autó / Zelina György, Serényi Péter. - [Budapest] : Andalúz, [2012]. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89261-7-3 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - autókereskedelem - kisvállalkozás - autósiskola - ezredforduló - interjú
629.114.6 *** 339.166(439)(047.53) *** 656.052.8(439)(047.53)
[AN 3455251]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3046 /2013.
Kurdi Tibor
   Tamási szőlőhegyi pillanatok : tamási szőlőhegyek, építmények, életképek régi és mai fotókon / Kurdi Tibor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2012. - 162 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 161-162.
ISBN 978-963-9846-56-2 fűzött
Tamási (Tolna megye) - szőlészet - borászat - helytörténet
663.2(439-2Tamási) *** 634.8(439-2Tamási) *** 943.9-2Tamási
[AN 3455172]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2013.
Laczkovszki Csaba
   Gyümölcstermesztés / Laczkovszki Csaba. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 238 p., [10] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-615-5307-06-5 kötött
gyümölcstermesztés
634
[AN 3456668]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2013.
Marjai Gyula (1930-)
   A tudást meg kell szerezni és tovább kell adni / Marjai Gyula. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtudományi Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2013. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 36.)
Bibliogr.: p. 28-30.
Fűzött
Marjai Gyula (1930-)
Magyarország - agrármérnök - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
63(439)(092)Marjai_Gy.(0:82-94) *** 37(439)(092)Marjai_Gy.(0:82-94)
[AN 3455094]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2013.
   A mezőgazdaság szolgálatában : emlékkönyv Dimény Imre tiszteletére 90. születésnapja alkalmából / [szerk. Dimény Judit, Szendrő Péter]. - Budapest ; Gödöllő : SZIE K., 2012. - 150 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-301-9 kötött
Dimény Imre (1922-)
Magyarország - mezőgazdaság - agrármérnök - miniszter - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
63 *** 63(439)(092)Dimény_I. *** 37(439)(092)Dimény_I.
[AN 3456151]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2013.
   Nagy magyar boratlasz / Bányai Gábor Botond [et al.]. - Budapest : Mounter & Pitman Kft., cop. 2012. - 358 p. : ill., színes, részben térk. ; 32 cm + mell.
ISBN 978-963-08-5118-3 kötött
Magyarország - magyarországi borvidék - szőlészet - borászat
634.8(439) *** 663.2(439)
[AN 3454844]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2013.
Sundance, Kyra
10-minute dog training games (magyar)
   10 perces kutyaiskola : kreatív gyakorlatok elfoglalt gazdiknak / Kyra Sundance ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - 174 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-91-2 fűzött : 3490,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés
636.7.088
[AN 3455355]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2013.
Szabadfalvi László
   A tanulószerződésesek tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében / Szabadfalvi László. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 64 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 61.)
ISBN 978-615-5307-01-0 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - tanuló - munkaszerződés
63 *** 377(439) *** 331.36(439.134) *** 331.106.26(439.134)
[AN 3457238]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2013.
   A talaj-növény rendszer szénforgalmának vizsgálata : mezőgazdasági eredetű CO₂-kibocsátás csökkentésének lehetőségei = Study of the carbon cycle of the soil-plant system : possibilities for decreasing the CO₂ emission of the agriculture / szerk. Romhány László [et al.] ; [közread. ... a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézete, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Livada]. - Nyíregyháza : DE AGTC Kutint. és Tangazd. Nyíregyházi Kutint. ; Livada : Sţaiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Livada, 2012. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-431-4 kötött
talajtan - trágya - szén-dioxid - levegőtisztaság-védelem - emisszió
631.4 *** 546.264-31 *** 504.3.03 *** 631.8
[AN 3456190]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2013.
A talaj-növény rendszer szénforgalmának vizsgálata (román)
   Cercetări privind circuitul carbonului în sistemul sol-plantă : posibilităţi de reducere a emisiei de CO₂ in agricultură = Study of the carbon cycle of the soil-plant system : possibilities for decreasing the CO₂ emission of the agriculture / [ed. Romhány László et al.] ; [tradus de Vágvölgyi Sándor] ; [publ. Universitatea din Debrecen Centrul pentru Ştiinţe Agricole şi Economice Institutul de Cercetări şi Ferma Didactică Institutul de Cercetări din Nyíregyháza, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada]. - Livada : Sţaiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Livada ; Nyíregyháza : Univ. din Debrecen Centrul pentru Ştiinţe Agricole şi Economice Inst. de Cercetări şi Ferma Didactică Inst. de Cercetări din Nyíregyháza, 2012. - 399 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-595-3 kötött
talajtan - talajművelés - szén-dioxid - levegőtisztaság-védelem - emisszió
631.4 *** 546.264-31 *** 504.3.03
[AN 3456222]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2013.
Varga Monika (1969-)
   A yorkshire terrier / Varga Mónika. - Budapest : Elektra Kvk., cop. 2012. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (1x1 kalauz, ISSN 2062-6355)
ISBN 978-963-8258-82-3 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 3454918]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2013.
   Versenyképes tejtermelés : a jövedelmezőség kulcstényezői a telepi gyakorlatban / Munkácsi László szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2012. - 304 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Profmax sorozat, ISSN 2063-8515)
Bibliogr.: p. 301-304.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-286-667-3)
tejipar - szarvasmarha-tenyésztés
637.1 *** 636.2
[AN 3454749]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere: pék, cukrász / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, [2012]. - 118 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89545-4-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - pékség - cukrászda - kisvállalkozás - ezredforduló - interjú
664.61(493)(092)(047.53) *** 640.44(439)(092)(047.53)
[AN 3455232]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2013.
   "Zöld gazdaság és versenyképesség?" : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : a tudományos napok előadásai és poszterei : Gyöngyös, 2012. március 29-30. = "Grüne Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit?" : XIII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Vorträge und Poster der wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 29-30. März 2012 = "Green economy and competitiveness?" : 13th International Scientific Days : presentations and posters of scientific days : Gyöngyös, March 29-30, 2012 / [szerk. ... Magda Sándor, Dinya László] ; szerv. ... Károly Róbert Főiskola, Magyar Közgazdasági Társaság. - Gyöngyös : KRF, 2012. - 3 db : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
agroökonómia - konferencia-kiadvány
338.43 *** 631.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3454461]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 487, [3] p.
ISBN 978-963-9941-64-9
[AN 3454473] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [4], 488-965., [3] p.
ISBN 978-963-9941-65-6
[AN 3454481] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [4], 966-1544. p.
ISBN 978-963-9941-66-3
[AN 3454485] MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3059 /2013.
Andor Csaba (1950-)
   Ízes étkek / Andor Csaba ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - 2. bőv. kiad. - Csesztve ; Budapest : Madách Irod. Társ., 2013. - 131, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9386-91-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3459112]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2013.
Atkinson, Catherine (1961-)
400 sauces (magyar)
   Szószok nagykönyve : mártások, öntetek, salsák, pácok, dzsemek és zselék / Catherine Atkinson, Christine France & Maagie Mayhew ; [ford. Vági Balázs]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 512 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7044-0 kötött : 7990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3455203]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2013.
   Csirkehúsos ételek / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-482-6 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3456893]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2013.
Csorba Jánosné Csípő Katalin (1962-)
   .56 : [süteményes könyv] / Csorba Jánosné Csípő Katalin. - [Kecskemét] : DS Bt., 2012. - 54 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5611-9 kötött
sütemény - gasztronómia - szakácskönyv - memoár
641.852(083.12) *** 641.5(0:82-94)
[AN 3455062]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb fogyókúrás ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 4.)
ISBN 978-963-13-5997-8 fűzött : 199,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3461068]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb sütik : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 3.)
ISBN 978-963-13-5996-1 fűzött : 199,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3460772]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb tepsis ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 29.)
ISBN 978-963-13-6060-8 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3461145]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2013.
Hajdu Imre
   Sárospataki ételek, zempléni konyhák / [szerzők Hajdu Imre, Csörnök Mariann, Viga Gyula] ; [fotók ... Gombos Levente, ... Á. Tóth József] ; [közread. Sárospatak Város Önkormányzata]. - [Sárospatak] : Önkormányzat, [2012]. - 150 p. : ill., színes ; 24 cm
A bevezetés angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-08-4043-9 kötött
Észak-Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439.13)(083.12)
[AN 3455868]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2013.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9677-34-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3461140]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2013.
Lénárt Gitta
   Élő italok könyve : lúgosító smoothie receptekkel / Lénárt Gitta. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 121 p. : ill., színes ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-291-149-6 fűzött : 2600,- Ft
ital - egészséges életmód - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.3
[AN 3455980]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2013.
   Torták / [szerk. Nagy Emese, Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-483-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3456895]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3070 /2013.
Laozi (Kr. e. 6. sz)
Dao de jing (magyar)
   Az út és erény könyve [elektronikus dok.] = Dao de jing / Laozi ; Ágner Lajos bevezetőjével, fordításában és kommentárjaival. - Szöveg (epub : 842 KB) (mobi : 852 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Lao-ce életbölcselete" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107206. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-680-1 (epub)
ISBN 978-963-362-681-8 (mobi)
kínai irodalom - filozófia - taoizmus - elektronikus dokumentum
1(510)Lao_zi *** 895.1-96=945.11 *** 299.513.82
[AN 3459916]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2013.
Mesterházi Miklós (1952-)
   Az álomittas bőregér : Kant a fej betegségeiről / Mesterházi Miklós. - Budapest : Brozsek K., 2012. - 281 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89684-0-1 fűzött : 2980,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófia - filozófus - 18. század
1 *** 1(430)(092)Kant,_I.
[AN 3454820]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2013.
Simon József (1974-)
   Létre nyílt lehetőség : ismeretelmélet és metafizika Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus filozófiájában / Simon József. - Budapest : Könyvpont K. : L'Harmattan, 2012. - 202 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 197-202.
ISBN 978-963-236-640-1 fűzött : 2200,- Ft
Tommaso d'Aquino (1223-1274)
Duns Scotus, Johannes (1265?-1308)
Itália - Anglia - filozófus - szent - 13. század
1(45)(092)Tommaso_d'Aquino *** 235.3(092)Tommaso_d'Aquino *** 1(410)(092)Duns_Scotus,_J.
[AN 3454399]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2013.
   A stílus szociokulturális tényezői : kognitív stilisztikai tanulmányok / szerk. Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor] ; [... kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Stílusalkotó Csoport]. - Budapest : ELTE, 2012. - 382 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-304-9 fűzött
kognitív nyelvészet - stilisztika - nyelvhasználat
165.194 *** 800.1 *** 800.6
[AN 3456998]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3074 /2013.
Babicz István
   Egy őszinte napló : ima az életért / Babicz István ; [graf. ... Simon András] ; [kiad. a Váci Egyházmegye]. - Vác : Váci Egyházm., 2012. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88957-8-3 kötött
vallásos irodalom - rákbetegség - memoár
244 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3457023]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2013.
Badál Ede (1924-)
   Endrédy Vendel : a ciszterci pedagógus és mártírsorsú zirci apát / írta Badál Ede Álmos ; [kiad. a Zirci Ciszterci Apátság ... és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium]. - Zirc : Zirci Ciszterci Apátság ; Budapest : Budai Ciszterci Szt. Imre Gimn., 2012. - [3], 478 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5090-2 kötött
Endrédy Vendel (1895-1981)
Magyarország - szerzetes - ciszterciták - rendfőnök - állami terror - állam és egyház viszonya - Rákosi-korszak - 20. század - életrajz
271.12(439)(092)Endrédy_V.(0:82-94) *** 282(439)(092)Endrédy_V. *** 322(439)"195" *** 323.282(439)"195" *** 271.12(439-2Zirc)
[AN 3455163]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2013.
Balla Árpád (1910-1980)
   "Szorultságomban - tág tért adtál" : Balla Árpád református lelkipásztor hagyatéka / [szerk. Szabadi István]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyhker. és Kollégiumi Lvt., 2012. - 535 p. ; 24 cm. - (Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani, ISSN 1417-4928 ; 16.)
ISBN 978-963-8209-16-0 fűzött
Balla Árpád (1910-1980)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - levelezés - prédikáció
252 *** 284.2(439)(092)Balla_Á.(044)
[AN 3456279]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Álomlátók után kiált a világ! [elektronikus dok.] : válogatás Böjte Csaba írásaiból / vál. és szerk. Fehér Péter. - Szöveg (prc : 158 KB). - Pécs : Kindle-varázs K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106860. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-4661-5
vallásos irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
244(0:82-821)
[AN 3445258]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2013.
Budzik, Mary Frances (1955-)
An illustrated encyclopedia of catholicism (magyar)
   Katolicizmus : képes enciklopédia / Mary Frances Budzik, Michael Kerrigan, Charles Phillips ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 256 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-09-7043-3 kötött : 7990,- Ft
katolicizmus - katolikus egyház - egyháztörténet
282 *** 282(100)(091)
[AN 3455211]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2013.
Capps, Charles
Faith and confession (magyar)
   Hit és megvallás / Charles Capps ; [ford. Surjányi Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 272 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9617-63-6 fűzött : 1990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3459231]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2013.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 13. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Santiago de Compostela - brazil irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 3458886]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2013.
Coffey, Tony
Once a catholic (magyar)
   Katolikus voltam / Tony Coffey ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 221 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-9617-66-7 fűzött : 1490,- Ft
katolikus egyház - hitvita
282 *** 239
[AN 3459334]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2013.
   Compendium doctrinae Christianae, quam omnes pastores et ministri ecclesiarum Dei in tota Ungaria et Transylvania ... docent ac profitentur = Az keresztyéni tudománnak, mellyet minden tanitók, és az Isten ecclésiajinak szolgai egészsz Magyar országban és Erdélyben ... tanitanak és vallanak rövid summája / [közread. a Tiszáninneni Református Egyházkerület]. - Sárospatak : Tiszáninneni Ref. Egyházkerület : Hernád, 2012. - 513, [30] p. ; 15 cm + mell.
A mellékletben Dienes Dénes tanulmányával. - Kész. a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtárban RMK 546 jelzeten őrzött példány alapján. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Sárospatakon : Renius Gy., 1655
ISBN 978-963-88905-5-9 kötött
Magyarország - református egyház - hitvallás - 16. század - hasonmás kiadás
284.2(439)"15" *** 238.2 *** 094/099.07
[AN 3455583]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2013.
Cserháti Sándor (1930-)
   Az Újszövetség teológiája / Cserháti Sándor. - Budapest : Luther, 2012. - 339 p. ; 20 cm + CD-R
melléklet címe: Lélek által gazdag élet. - Bibliogr.: p. 297-312.
ISBN 978-963-9979-65-9 kötött : 3600,- Ft
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - elektronikus dokumentum
225.01
[AN 3455270]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2013.
Darvasi László
   Dícsértessék a butaság / Darvasi László. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2012. - 253 p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 5.)
Fűzött : 2100,- Ft
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.07
[AN 3456890]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2013.
Doherty, Sam
100 questions and answers concerning a ministry to children (magyar)
   100 kérdés és válasz a gyermekek közötti szolgálattal kapcsolatban : válaszok gyermekmunkások leggyakrabban feltett kérdéseire / Sam Doherty. - Pécel : VISZ Gyermek-evangélizációs Közösség, [2012]. - 253 p. ; 22 cm. - (Gyermekmunkás kézikönyv-sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-08-3689-0 fűzött
misszió - gyermek - vallásoktatás
266.4-053.2 *** 268
[AN 3456128]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2013.
Doherty, Sam
The principles of teaching (magyar)
   A tanítás alapelvei : kézikönyv azoknak, akik gyermekeket tanítanak, és jobb tanítók szeretnének lenni / Sam Doherty. - Pécel : VISZ Gyermek-evangélizációs Közösség, [2012]. - 235 p. : 22 cm. - (Gyermekmunkás kézikönyv-sorozat ; 6.)
ISBN 978-963-08-3691-3 fűzött
vallásoktatás - módszertan
268 *** 372.82 *** 371.3
[AN 3456062]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2013.
Doherty, Sam
Smooth sailing in personal relationships and leadership (magyar)
   Csendes hajózás a személyes kapcsolatok és a vezetés hullámzó vizein : kézikönyv, amely gyermekmunkásoknak nyújt segítséget kapcsolataik építéséhez, ápolásához, valamint vezetőknek segít abban, hogy felelősségeiket tudatosíthassák, és vezetői megbízatásukat örömmel tölthessék be / Sam Doherty. - Pécel : VISZ Gyermek-evangélizációs Közösség, [2012]. - 212 p. ; 22 cm. - (Gyermekmunkás kézikönyv-sorozat ; 8.)
ISBN 978-963-08-3690-6 fűzött
vallásos irodalom - interperszonális kapcsolat - vezetéslélektan
244 *** 316.47 *** 65.013
[AN 3456044]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2013.
   Égi kegyelmek zápora / [... vál., ... az előszót írta Bocsa József] ; [közead. a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány]. - [Törökbálint] : Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány, 2010[!2012]-. - 21 cm
vallásos irodalom
244
[AN 3460308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2010[!2012]. - 403 p.
ISBN 978-963-08-3685-2 fűzött : 1500,- Ft
[AN 3454784] MARC

ANSEL
UTF-83089 /2013.
   Éneklő egyház : római katolikus népénektár liturgikus énekekkel és imádságokkal / [szerk. Népénektár-bizottság]. - 10. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 1487 p. : ill., kotta ; 15 cm
ISBN 978-963-361-676-5 kötött : 2600,- Ft
katolikus egyház - egyházi népének - egyházi énekeskönyv
245 *** 282
[AN 3458902]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2013.
   Ervin Gábor emlékezete : Ervin Gábor bölcseleti munkái : fejezet a magyar neotomizmus történetéből / szerk. Frenyó Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 367 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2012. jan. 27-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 363-[368].
ISBN 978-963-236-628-9 fűzött : 3500,- Ft
Ervin Gábor (1912-1944)
Magyarország - katolikus pap - neotomizmus - vallási erkölcs - 20. század
282(439)(092)Ervin_G. *** 141.30 *** 241 *** 17
[AN 3454344]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2013.
Fekete Csaba (1940-)
   Örvendezzünk körösztyénök : délvidéki graduáljaink hagyománya a 17. század első felében / Fekete Csaba. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2012. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok, ISSN 1587-6276 ; 15.)
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 978-963-473-588-5 fűzött
Délvidék - egyházi szertartás - protestáns egyház - 17. század - graduale
284 *** 264-17(439.2-13)"16"
[AN 3456289]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2013.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
The spirit within & the spirit upon (magyar)
   A kútfő és a folyamok : a Szent Szellem kettős munkája a hívőben / Kenneth E. Hagin ; [ford. Surjányi Csaba]. - Budapest : Patmos Records, 2012. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-64-3 fűzött : 1290,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3459389]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2013.
Hetényi Varga Károly (1932-2002)
   Beszélgetés a Mesterrel : imák és elmélkedések az ifjúság számára / [Fernand Lelotte Rabboni c. könyve alapján írta] Hetényi Varga Károly. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 591 p., [17] t.fol. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-361-881-3 kötött : 2100,- Ft
meditáció - ima
242 *** 243
[AN 3458898]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2013.
   "Isten akarata a ti szentté lételetek" : a thessalonikabeliekhez írt I. és II. levél / [... összeáll. Stramszki István]. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 146 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2012/3.)
ISBN 978-963-7493-98-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.81/.82.07
[AN 3455250]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2013.
Joyner, Rick
The final quest (magyar)
   Krisztus ítélőszéke előtt / Rick Joyner ; [ford. Szőcs Borbála] ; [közread. az] Imádság Háza Alapítvány. - 4. kiad. - Budapest : Imádság Háza Alapítvány, 2013, cop. 2007. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-04-9344-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3461144]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2013.
Kentenich, Joseph (1885-1968)
Himmelwärts (magyar)
   Égfelé : imádságok a Schönstatt család használatára / Kentenich József ; [ford. Gódány Róbert és Rita] ; [a keresztút képei Gregorich Ferenc munkájáról kész.] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2012. - 170 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-88469-6-9 kötött
katolikus egyház - imakönyv
243 *** 282
[AN 3454553]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2013.
Komiszár Dénes (1981-)
   "... Egernek ősz galambja" : [a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház építtetője, Samassa József bíboros, egri érsek] / [írta és szerk. Komiszár Dénes] ; [kiad. a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánia]. - Nyíregyháza : Magyarok Nagyasszonya Főplébánia, [2012]. - 120 p., [1] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 112.
ISBN 978-963-08-4746-9 kötött
Samassa József (1828-1912)
Magyarország - Nyíregyháza - érsek - 19. század - századforduló - templom
282(439)(092)Samassa_J. *** 726.54(439-2Nyíregyháza)
[AN 3455825]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2013.
Kovács Eleonóra
   Evangélikusok Lajoskomáromban / Kovács Eleonóra, Kollega Tarsoly István. - Budapest : Tarsoly K., 2012. - 240 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-50-4 kötött
Lajoskomáromi Evangélikus Egyházközség
Lajoskomárom - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - helytörténet
284.1(439-2Lajoskomárom)(091) *** 943.9-2Lajoskomárom
[AN 3454801]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2013.
   Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében : tanulmánykötet / [szerk. Páli-Nagy Veronika, Pafkó Tamás, Nagy Márton Károly]. - Budapest : ELTE BTK Régi M. Irod. Tansz., 2012. - 192 p. ; 21 cm. - (Arianna könyvek, ISSN 2061-2184 ; 5.)
A Budapesten, 2012. nov. 9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-292-9 fűzött
Biblia
irodalomtudomány - bibliamagyarázat
22.07 *** 82.01
[AN 3454570]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2013.
Lubich, Chiara (1920-2008)
La carità come ideale (magyar)
   Hivatásunk a szeretet / Chiara Lubich ; [ford. Tóth Pál]. - Budapest : Új Város, 2012. - 61 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89102-2-6 fűzött : 1000,- Ft
Fokoláre Mozgalom
vallási szervezet - szeretet
267Fokoláre *** 241.513
[AN 3455776]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2013.
Lucado, Max (1955-)
Fearless (magyar)
   Félelem nélkül : képzeld el az életedet félelem nélkül! / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2012. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-86-7 fűzött
vallásos irodalom - félelem
244 *** 159.942
[AN 3455519]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2013.
Luif Otmár (1930-2008)
   Luif Otmár OSB füveskönyve / szerk. Kőrösi Tamás, Péter Tamás. - Győr-Jaurinum : [Péter T.], 2012. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3828-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-3828-389)
elmélkedés
242
[AN 3454941]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2013.
Milad
Ce que croyait Charles de Foucauld (magyar)
   Charles de Foucauld hite / írta Milad ; [ford. Takács Károlyné Sarbó Sári] ; [közread. a] Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség. - [Budapest] : Jézus Kistestvérei Női Szerzetes Közösség, cop. 2012. - 116 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
ISBN 978-963-08-4951-7 fűzött
Foucauld, Charles de (1859-1916)
Franciaország - katolikus pap - hit - 19. század - 20. század
282(44)(092)Foucauld,_Ch. *** 234
[AN 3457291]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2013.
   "Mint hamvából éledő Phoenix" : a Váci Egyházmegye történetének, a török megszállást követő negyedszázada, a Szatmári békéig (1711. ápr. 30.). - [Vác] : Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházm. Gyűjt., 2012. - 120, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Vácegyházmegye múltjából, ISSN 1788-6465)
A Vácott, 2011. okt. 4-5-én rendezett tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88957-6-9)
Váci Egyházmegye
egyháztörténet - 17. század - 18. század
282(439-03Váci_egyházmegye)"168/171"
[AN 3457146]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2013.
Minuta, Tanino
L'emigrante e i suoi amici (magyar)
   Az emigráns és a barátai : emlékezés négy szlovák fokolarinóra / Tanino Minuta ; [ford. Viszoly László] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2012. - 108 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89102-4-0 fűzött : 1200,- Ft
Fokoláre Mozgalom
vallási szervezet - vallásos irodalom
267Fokoláre *** 244
[AN 3455816]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2013.
Molnár Ferenc, A. (1942-)
   Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról : a zsoltárok eredeti és a mai magyar református énekeskönyvben lévő szövegeinek összehasonlítása kommentárokkal / A. Molnár Ferenc, Oszlánszki Éva. - 2. bőv., jav. kiad. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2012. - 440 p. ; 24 cm. - (Nyelvi és művelődéstörténeti adattár. Kiadványok, ISSN 1587-6276 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-661-990-9)
magyar nyelv - összehasonlító nyelvészet - zsoltár
223.2 *** 82.03 *** 894.511-52
[AN 3456182]
MARC

ANSEL
UTF-83107 /2013.
Muraközy Gyula (1892-1961)
   A Sionnak hegyén.. : imádságok és elmélkedések / írta Muraközy Gyula. - Budapest : Kálvin, 2013. - 211 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-951-2 fűzött : 390,- Ft
lelkigyakorlat
243
[AN 3460996]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2013.
Németh Dávid (1957-)
   Pasztorálantropológia / Németh Dávid. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012-. - 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
pasztorális teológia - lelkipásztorkodás
253
[AN 3454324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 508, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 485-[509].
ISBN 978-963-236-636-4 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3454328] MARC

ANSEL
UTF-83109 /2013.
Nirmala Devi (1923-2011)
Meta modern era (magyar)
   Meta modern korszak / Her Holiness Mataji shri Nirmala Devi. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
jóga - ezoterika
294.527 *** 133.25
[AN 3454517]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2013.
   Növekedés Krisztusban : alapvető hitelveink / [... összeáll. Egerváriné Árvai Márta et al.]. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 167 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2012/4.)
ISBN 978-615-5260-03-2 fűzött
hitvallás - adventista egyház - bibliamagyarázat
238.2 *** 286.3 *** 22.07
[AN 3455276]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2013.
Nyáry Pál (1879-1955)
   "Nincs már szívem félelmére..." : drága szeretteiket gyászolók és siratók vigasztalására és lelki építésére ; Az Úr az én vigasztalóm : elmélkedések és imák, szenvedő és szomorkodó keresztyének számára / Nyáry Pál. - Budapest : Kálvin, 2013. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-957-4 fűzött : 590,- Ft
gyászolás - lelkigyakorlat
244 *** 236.1
[AN 3461142]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2013.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Keresztyén házasság / Pálhegyi Ferenc ; [Gaál Éva rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Kálvin, 2013. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-558-006-4 fűzött : 640,- Ft
házasság - erkölcs
265.5 *** 173.1
[AN 3461141]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2013.
Prince, Derek (1915-2003)
Extravagant love (magyar)
   Extravagáns szeretet : Isten akarata az életedre / Derek Prince ; [ford. Ferenczi Zsolt] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a DPM Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2012. - 123 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-5103-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3455810]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2013.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Napló / Prohászka Ottokár ; a Prohászka Baráti Kör kiadványa. - Székesfehérvár : Prohászka Baráti Kör, 2011-. - 21 cm
Fűzött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század - napló
282(439)(092)Prohászka_O.(0:82-94)
[AN 3340444]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1907-1919 / [szerk. Felsővályi Ákos]. - 2012. - 411 p. - (Prohászka Ottokár jubileumi sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-89658-0-6 fűzött
[AN 3454427] MARC

ANSEL
UTF-83115 /2013.
Radcliffe, Timothy (1945-)
What is the point of being a Christian? (magyar)
   Miért vagyok keresztény? / Timothy Radcliffe ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2012. - 287 p. : ill. ; 20 cm. - (Mai keresztény gondolkodók, ISSN 2060-1816 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-28-6 fűzött : 2700,- Ft
kereszténység - hit - vallásos irodalom
23/28 *** 211 *** 244
[AN 3457351]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2013.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a nyugalomnapról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., [2012]. - 27 p. ; 15 cm
Fűzött
pihenőnap - bibliamagyarázat
263 *** 241.61 *** 22.07
[AN 3455219]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2013.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia a zsidó nép kiválasztásáról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., [2012]. - 22 p. ; 15 cm
Fűzött
zsidóság - bibliamagyarázat
22.07 *** 296
[AN 3455225]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2013.
Stefaniak, Piotr (1970-)
Bł. Ilona (magyar)
   Boldog Ilona / Piotr Stefaniak ; [graf. Wacław Piszczek] ; [... ford. Rostetter Szilveszter] ; [kiad. a Szaléziánum]. - Veszprém : Szaléziánum, [2012]. - 16 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-4244-0 fűzött
Ilona, Boldog, Veszprémi (13. sz)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(092)Ilona,_Veszprémi
[AN 3457226]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2013.
Szőke János (1927-2012)
Sándor István SDB vértanú, 1914-1953 (olasz)
   Stefano Sándor salesiano coadiutore, 1914-1953 / János Szőke ; [trad. da Giovanni Barroero]. - Budapest : Don Bosco, 2012. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-25-4 fűzött
Sándor István (1914-1953)
Magyarország - szerzetes - Don Bosco rend - koncepciós per - 1945 utáni időszak
271.789.1(439)(092)Sándor_I. *** 343.301.096(439)"195"
[AN 3456871]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2013.
   A szolgáló élet Krisztus oldalán / [... összeáll. Cserbik János]. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 167 p. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2012/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7493-92-8 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.07
[AN 3455241]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2013.
Tímár Ágnes (1928-)
Hivatás és küldetés (német)
   Berufung und Sendung : Erinnerungen der Gründungsäbtissin von Kismaros, Ágnes Tímár, bis zum Jahr 2003. - Vác : [Tímár Á.], 2012. - 351 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4033-0 fűzött
Tímár Ágnes (1928-)
Magyarország - apáca - ciszterciták - 20. század - memoár
271.12-055.2(439)"195/200"(0:82-94)
[AN 3457211]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2013.
Voce, Maria (1937-)
La scommessa di Emmaus (magyar)
   Bizalom és párbeszéd : Maria Voce Chiara Lubich örökségéről és korunk kihívásairól : Michele Zanzucchi és Paolo Lòriga interjúkötete a Fokoláre Mozgalom elnökével / [ford. Bernáth Mária, Zólyomi-Katona Theodóra, Paksy Eszter] ; [közread. az] Új Város. - Budapest : Új Város, 2012. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89102-3-3 fűzött : 2500,- Ft
Fokoláre Mozgalom
Olaszország - vallási szervezet - egyházi személy - 20. század - 21. század - interjú
267Fokoláre(092)Voce,_M.(047.53) *** 267Fokoláre
[AN 3455555]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2013.
Wangyal, Tenzin
Awakening the luminous mind (magyar)
   A fényességes tudat felébresztése : tibeti meditáció a belső béke és öröm eléréséhez / Tenzin Wangyal Rinpócse. - Budapest : Bionergetic, 2013. - 152 p. : ill. ; 20 cm + CD
Ford. Jakab Katalin
ISBN 978-963-291-169-4 fűzött : 2700,- Ft
tibeti buddhizmus - meditáció - auditív dokumentum
294.321(515)
[AN 3455953]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3124 /2013.
Barabás Györgyi
   Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok éves beszámolói, 1629-2008 [elektronikus dok.] / Barabás Györgyi ; [közread. a] Zsidó Tudományok Szabadegyeteme. - Jav. kiad. - Szöveg. - Budapest : Zsidó Tudományok Szabadegyeteme, 2009 [!2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
Magyarország - zsidóság - egyesület - adattár - elektronikus dokumentum
316.347(=924)(439)"1629/2008" *** 061.2(439)"1629/2008"(035.5)
[AN 3455316]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2013.
How to win friends and influence people in the digital age (magyar)
   Hogyan szerezzünk barátokat és legyünk hatással másokra a digitális korban? / Dale Carnegie & Associates, Inc. ; Brent Cole együttműködésével ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 307 p. ; 22 cm + mell. ([12] p.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-091-1 kötött : 3900,- Ft
interperszonális kommunikáció - interperszonális kapcsolat - személyiségfejlesztés
316.77 *** 316.472.4 *** 159.923.2
[AN 3452155]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2013.
   Az iskolai erőszak személyiségtényezői / [szerk. Figula Erika és Margitics Ferenc]. - Nyíregyháza ; [Hajdúhadház] : Élmény '94, 2012. - 202 p. : ill. ; 24 cm. - (Iskolai erőszak könyvek, ISSN 2062-1965 ; 5.)
Bibliogr.: p. 197-202.
ISBN 978-615-5077-07-4 fűzött
erőszak - agresszív magatartás - személyiség-lélektan - gyermeklélektan
316.647.3 *** 159.923 *** 159.922.7
[AN 3454373]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2013.
Kacsinkó Adrián Gábor (1976-)
   A hazai ruszinság története : különös tekintettel a csereháti ruszinokra / Kacsinkó Adrián Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 149 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-149. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5113-8 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - magyarországi ruszinok
316.347(=875)(439.134) *** 316.347(=875)(439)
[AN 3454895]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2013.
Pongó Marianna
   Remélem, érthető vagyok : élet a telepen, belülről nézve / Pongó Marianna. - [Nyíregyháza] : Szerző, 2012. - 93, [32] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4596-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - hátrányos helyzetű - mélyszegénység - cigányság - memoár
316.37-058.38(439)(0:82-94) *** 894.511-94 *** 316.347(=914.99)(439)(0:82-94)
[AN 3454775]
MARC

ANSEL
UTF-83129 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Hitel / írta Széchenyi István. - Hasonmás kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2012. - 270 p. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Pesten : Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. Könyvny. Int., 1830. - Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9872-18-9 b.
Magyarország - társadalmi probléma - gazdaságpolitika - 19. század - hasonmás kiadás
304(439)"181/183" *** 338(439)"181/183" *** 323.3(439)"181/183" *** 094/099.07
[AN 3458881]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3130 /2013.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Ezeréves múltunkból [elektronikus dok.] : történetek, jellemképek és rajzok a magyar ifjúságnak / írta Gaál Mózes. - Szöveg (epub : 179 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-61-4
magyar irodalom - magyar történelem - ifjúsági irodalom - monda - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
398.223(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-322.6(02.053.2) *** 943.9(02.053.2)
[AN 3447021]
MARC

ANSEL
UTF-83131 /2013.
   Gyermek mondókák / összeáll. Pittlikné Kurucz Csilla ; F. Tóth Zsuzsa rajz. ; szerk. L.imi. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 103 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-8193-27-8 kötött
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3461152]
MARC

ANSEL
UTF-83132 /2013.
   Kisiskolások mesekönyve / összeáll. Hunyadiné Körtvélyesi Anikó ; szerk. L.imi. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 135 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-8193-30-8 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3461147]
MARC

ANSEL
UTF-83133 /2013.
   Múzsák kertje Gödöllőn, 2012 / [a kiállítás és a rendezvény kurátora Katona Szabó Erzsébet] ; [kiad. a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, 2012. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88060-3-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - görög mitológia - kiállítási katalógus
398.221(38) *** 292.11 *** 061.4(439-2Gödöllő) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3455458]
MARC

ANSEL
UTF-83134 /2013.
   Régi idők emlékei Palotáson / [... kiad. a Palotás Ifjúságáért Alapítvány ...]. - Palotás : Palotás Ifjúságáért Alapítvány, [2012]. - 58, [10] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5684-3 fűzött
Palotás (Nógrád megye) - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Palotás)
[AN 3456918]
MARC

ANSEL
UTF-83135 /2013.
   Sárkányos mesék [elektronikus dok.] / Szikszai Rémusz előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6869-0 : 1990,- Ft
Európa - népmese - hangoskönyv
398.2(4)
[AN 3454904]
MARC

ANSEL
UTF-83136 /2013.
Thörner, Cordula
Ritter (magyar)
   Lovagok / írta Cordula Thörner ; rajz. Sigrid Leberer ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 21.)
ISBN 978-963-89498-2-0 fűzött : 450,- Ft
lovag - udvari élet - gyermekkönyv
394.012(02.053.2) *** 394.7(02.053.2)
[AN 3455461]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3137 /2013.
Debreczeni József (1955-)
   A 2006-os ősz / Debreczeni József. - [Miskolc] : De.hukönyv Kft., 2012. - 279 p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4433-8 kötött : 3999,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló
323(439)"2006"
[AN 3455851]
MARC

ANSEL
UTF-83138 /2013.
   Európa a polgárokért : hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? : mozaik magyar koordinálású projektekről / [szerk. Horváth Katalin]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 37.)
Fűzött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi részvétel - ezredforduló
323.21(439)"200" *** 327.33
[AN 3460757]
MARC

ANSEL
UTF-83139 /2013.
Evola, Julius (1898-1974)
   Jobboldali fiatalok kézikönyve / Julius Evola ; [az előszót írta Vona Gábor]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2012. - 151, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87422-9-2 fűzött : 1900,- Ft
jobboldali irányzat - politikai filozófia
329.11 *** 321.01
[AN 3455829]
MARC

ANSEL
UTF-83140 /2013.
Homonnay Ottó János (1928-1977)
   Istennel a hazáért! / Homonnay Ottó János. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2012. - 117 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 6.)
Fűzött : 1100,- Ft
magyarság - ősvallás - kereszténység
323.1(=945.11) *** 291.612 *** 23/28
[AN 3456898]
MARC

ANSEL
UTF-83141 /2013.
   József Kardinal Mindszenty in Wien, 1971-1975 = Mindszenty József bíboros Bécsben, 1971-1975 / hrsg. von Csaba Szabó. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2012. - 196 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 4.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89583-5-8 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - Ausztria - bíboros - emigráns - állam és egyház viszonya - 1970-es évek - Kádár-korszak
322(439)"197" *** 282(439)(092)Mindszenty_J.
[AN 3454782]
MARC

ANSEL
UTF-83142 /2013.
Kovács Géza (1969-)
   Esztergom szétlopása / Kovács Géza. - [Esztergom] : Kovács G., 2012. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3548-0 fűzött
Esztergom - helyi politika - 21. század
323(439-2Esztergom)"201"
[AN 3456966]
MARC

ANSEL
UTF-83143 /2013.
Maruzsa Zoltán (1977-)
   A német újrafegyverkezés és a hidegháború, 1945-1969 : összegzés és dokumentumok / Maruzsa Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-236-613-5 fűzött : 2700,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - fegyverkezés - hidegháború - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
327.54(430.2)"1945/1969"(093) *** 355.014.1(430.2)"1945/1969"(093)
[AN 3454312]
MARC

ANSEL
UTF-83144 /2013.
Szabó Ferenc (1931-)
   A Vatikán keleti politikája közelről : az Ostpolitik színe és visszája / Szabó Ferenc. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L'Harmattan, 2012. - 353 p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.: p. 321-339.
ISBN 978-963-236-508-4 fűzött : 3600,- Ft
Kelet-Európa - Vatikán - egyházpolitika - egyháztörténet - szocialista rendszer - katolikus egyház - 20. század
322(456.31)"19" *** 329.15(4-11)
[AN 3454397]
MARC

ANSEL
UTF-83145 /2013.
Szendrei Ákos (1975-)
   Justh Gyula politikai pályája : a függetlenségi politizálás lehetőségei a 19-20. század fordulóján / Szendrei Ákos. - Debrecen : DE Tört. Int., 2012. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 8.)
Bibliogr.: p. 217-242.
ISBN 978-963-473-575-5 fűzött
Justh Gyula (1850-1917)
Magyarország - politikus - politikatörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - századforduló
32(439)(092)Justh_Gy. *** 323(439)"188/191
[AN 3455896]
MARC

ANSEL
UTF-83146 /2013.
Tamás Csaba Gergely (1979-)
   20 years of the Committee on European Affairs / [written and ed. by Csaba Gergely Tamás, Judit Járadi, Zsuzsánna Dóczy] ; [transl. ... Győrfi Beáta, Csaba Gergely Tamás] ; [publ. by Commitee on European Affairs of the Hungarian National Assembly]. - Budapest : Hung. Nat. Assembly, 2012. - 107 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 89.
Magyarország. Országgyűlés. Európai Ügyek Bizottsága
Magyarország - európai integráció - külpolitika - országgyűlési bizottság - album
327(439)"199/201"(084.1) *** 342.536.7(439)
[AN 3454530]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3147 /2013.
   Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke = Regesta palatinorum et vices gerentium tempore regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica / szerk. Szőcs Tibor. - Budapest : MOL, 2012. - 324 p. ; 25 cm. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 51.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-631-219-0 kötött
magyar történelem - Árpád-kor - oklevél
943.9"10/130"(093)
[AN 3454754]
MARC

ANSEL
UTF-83148 /2013.
Barta János (ifj.) (1940-)
   A kalapos király emlékezete : II. József és Magyarország / ifj. Barta János. - Debrecen : Didakt : Debreceni Egy. K., 2012. - 158 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Series commentariorum de arte humana et geographia, ISSN 2061-7763)
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-615-5212-04-8 kötött
József (Magyarország: király), II. (1741-1790)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - magyar történelem - történelem - 18. század
943.9(092)József,_II. *** 943.6(092)József,_II.
[AN 3456028]
MARC

ANSEL
UTF-83149 /2013.
Benedek Gábor
   Irán történelme : a kezdetektől napjainkig / Benedek Gábor. - Budapest : Alternatív K., 2012. - 494 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 415-417.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9189-23-2)
 (hibás ISBN 978-963-9189-23-5)
Perzsia - Irán - történelem
955 *** 935
[AN 3454714]
MARC

ANSEL
UTF-83150 /2013.
Chaline, Eric
History's worst predictions and the people who made them (magyar)
   A történelem hírhedt jóslatai / Eric Chaline ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 252-256.
ISBN 978-963-09-6939-0 fűzött : 3990,- Ft
történelem - prognosztika - művelődéstörténet
930.9(089.3) *** 008.2(100) *** 930.85(100)
[AN 3455349]
MARC

ANSEL
UTF-83151 /2013.
   A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Építőművészek Szövetségének Csütörtöki iskola faluszemináriumán elhangzott beszélgetések válogatott gyűjteménye, 2006-2011 / szerkesztő-beszélgetőtárs Krizsán András. - Budapest : Terc, cop. 2012. - 269 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Csütörtöki iskola
ISBN 978-963-9968-56-1 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - híres ember - művész - tudós - fenntartható fejlődés - társadalmi ökológia - ezredforduló - interjú
929(439)(047.53) *** 504.03(047.53)
[AN 3454721]
MARC

ANSEL
UTF-83152 /2013.
Fancsali János (1940-)
   Gr. Karátsonyi Guidó, Liszt Ferenc magyarörmény barátja / Fancsali János. - Budaörs : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2012. - 142 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 22.)
Bibliogr.: p. 99-103. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-86951-9-2 fűzött
Karátsonyi Guidó (1817-1885)
Magyarország - arisztokrácia - 19. század
929(439)(092)Karátsonyi_G.
[AN 3456894]
MARC

ANSEL
UTF-83153 /2013.
Fedeles Tamás (1974-)
   A király és a lázadó herceg : az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat, 1494-1495 / Fedeles Tamás. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2012. - 256 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Szegedi középkortörténeti könyvtár, ISSN 1216-3120 ; 27.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-179-4 fűzött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 15. század
943.9"149" *** 355.48(439)"149"
[AN 3454711]
MARC

ANSEL
UTF-83154 /2013.
Györe Zoltán (1961-)
   Cinkota lakosságának genealógiája [elektronikus dok.] / Györe Zoltán ; [közread. a] Corvin Művelődési Ház. - Szöveg. - Budapest : Corvin Művel. Ház, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: MS Word; Excell
ISBN 978-963-89027-7-1
Cinkota - családtörténet - elektronikus dokumentum
929.52(439-2Cinkota)
[AN 3455333]
MARC

ANSEL
UTF-83155 /2013.
Hermann Róbert (1963-)
   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon II : arcképek és zsánerképek : a Hadtörténeti Múzeum Képzőművészeti Gyűjtményének műtárgykatalógusa = Die Revolution und der Freiheitskampf 1848/49 auf zeitgenössischen Darstellungen II. : Porträts und Genrebilder : Kunstobjektkatalog der Kunsthistorischen Sammlung des Krieghistorischen Museums / Hermann Róbert, Kincses Katalin Mária ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum ... - Budapest : Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, 2012. - 303 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 302-[304].
ISBN 978-963-7097-53-9 kötött
1848/49-es forradalom és szabadságharc - múzeumi gyűjtemény - litográfia - album
943.9"1848/1849"(084.1) *** 069(439-2Bp.)Hadtörténeti_Múzeum *** 763(439)"18"
[AN 3455835]
MARC

ANSEL
UTF-83156 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A keleti kultúrák virágzása / [ford. Babos Krisztina]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7259-8 kötött : 1690,- Ft
Ázsia - művelődéstörténet - ókor - történelem - középkor
930.85(3) *** 930.85(5) *** 93 *** 95
[AN 3459003] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., A korai középkor és az iszlám / [ford. Nagy Loránd István]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7260-4 kötött : 1690,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - kora középkor - iszlám
940"04/12" *** 930.85(4)"04/14" *** 930.85(=927)"06/12" *** 297"06/12"
[AN 3459040] MARC

ANSEL
UTF-83157 /2013.
   In memoriam Barnabás Lőrincz / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence. - Budapest : TITE : [MTA], 2012. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 2.). (Studia epigraphica Pannonica ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-0-5 fűzött
Pannonia - régészet - hadtörténet - római birodalom kora - személyi bibliográfia
904(398.6)"00/04" *** 355.48(398.6)"00/04" *** 012Lőrincz_B.
[AN 3456930]
MARC

ANSEL
UTF-83158 /2013.
   Isten háza : zsidó és baptista egyház Nyíracsádon / [szerk. Vereb Csabáné] ; [kiad. Nyíracsád Község Önkormányzata]. - Nyíracsád : Önkormányzat, 2012. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-963-08-4754-4 fűzött
Nyíracsád - helytörténet - zsidóság - templom - baptista egyház
943.9-2Nyíracsád(=924) *** 726.54(439-2Nyíracsád) *** 286.15(439-2Nyíracsád)
[AN 3455907]
MARC

ANSEL
UTF-83159 /2013.
   A Károlyi- és a Windischgrätz-család vidékünk történetében : időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában 2012. július 27-től 2013. október 31-ig / szerk. Tamás Edit. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2012. - 39 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 59.)
ISBN 978-615-5209-05-5 fűzött
Károlyi család
Windischgrätz család
Magyarország - családtörténet - kiállítási katalógus
929.52(439)Károlyi *** 061.4(439-2Sárospatak) *** 929.52(439)Windischgrätz
[AN 3456361]
MARC

ANSEL
UTF-83160 /2013.
   Kiállításvezető a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum Szoboszló öröksége, föld, kard, víz című állandó helytörténeti kiállításához = Guide to the permanent exhibition on The legacy of Szoboszló, earth, sword, water in Bocskai István Museum, Hajdúszoboszló / [szerző ... Dani János et al.]. - Hajdúszoboszló : Bocskai I. Múz., [2012]. - 93, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Gerinccím: The legacy of Szoboszló: earth, sword, water = Szoboszló öröksége: föld, kard, víz
ISBN 978-963-7218-84-2 fűzött
Bocskai István Múzeum (Hajdúszoboszló). Szoboszló öröksége, föld, kard, víz
Hajdúszoboszló - helytörténet - múzeumi katalógus
943.9-2Hajdúszoboszló *** 069(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3456269]
MARC

ANSEL
UTF-83161 /2013.
Kiss András János
   A Salgótarjáni Acélgyár története 1956-ban / Kiss András János. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt. : Nógrád M. Levéltárért Alapítvány, 2012. - 139, [38] p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 63.)
Bibliogr.: p. 136-138.
ISBN 978-963-7243-79-0 fűzött
Salgótarjáni Acélárugyár
Salgótarján - 1956-os forradalom - helytörténet - iparvállalat
943.9-2Salgótarján"1956" *** 061.5(439-2Salgótarján)"1956"
[AN 3457160]
MARC

ANSEL
UTF-83162 /2013.
Kovács Imre (1907-199?)
   Az apci parasztkrónika : egy Heves megyei lokális közösség korrajza Kovács Imre önéletírásában / [szerk. Bihari-Horváth László]. - Hatvan : Heves M. Múz. Szerv. Hatvany L. Közérdekű Múzeális Gyűjt., 2012. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hatvany Lajos Múzeum füzetei, ISSN 0133-0586 ; 19.)
Az önéletírás szemelvényeinek fotómásolatával
ISBN 978-963-88924-2-3 fűzött
Kovács Imre (1907-199?)
Apc - helytörténet - parasztság - hétköznapi élet - Horthy-korszak - memoár - történelmi forrás
943.9-2Apc"192/194"(093) *** 316.343.64(439-2Apc)"192/194"(0:28-94)
[AN 3455873]
MARC

ANSEL
UTF-83163 /2013.
   Kultusz és propaganda / szerk. Ballabás Dániel. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 53 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-16-3 fűzött
Finnország - magyar történelem - történelem - 20. század - politikai propaganda - kultusz - Horthy-korszak - Tanácsköztársaság
943.9"191/194" *** 948.0"194" *** 32.019.5(439)"1919" *** 394.944(439)"192/194" *** 394.944(480)"194"
[AN 3456337]
MARC

ANSEL
UTF-83164 /2013.
Le Calloc'h, Bernard (1925-)
   Arcképek és idézetek / Bernard Le Calloc'h ; kiad. a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete. - [Vác] : Váci Városvédők és Városszépítők Egyes., 2012. - 312 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88387-3-5 fűzött
művelődéstörténet - híres ember - életrajzgyűjtemény
929(100) *** 930.85(100)
[AN 3457197]
MARC

ANSEL
UTF-83165 /2013.
Living history (magyar)
   Nagy civilizációk mindennapjai / [szerk.] John Haywood ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Ventus Libro, cop. 2012. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9926-92-9 kötött : 7990,- Ft
művelődéstörténet - őskor - ókor - ifjúsági könyv
930.85(3)(02.053.2)
[AN 3455223]
MARC

ANSEL
UTF-83166 /2013.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Magyar "óriásokról" gyerekeknek / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2012. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 82-83.
ISBN 978-963-08-4972-2 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - híres ember - ifjúsági könyv
930.85(439)(02.053.2) *** 929(439)(02.053.2)
[AN 3455897]
MARC

ANSEL
UTF-83167 /2013.
   Múltunk fényképeken / [közread. a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2012-. - 20 cm
Pusztaszabolcs - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Pusztaszabolcs(084.12) *** 908.439-2Pusztaszabolcs(084.12)
[AN 3395249]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Ásó, kapa, nagyharang..." : pusztaszabolcsi katolikusok esküvői fotóalbuma / [szerk. Czöndör Mihályné Joó Katalin, Csányi Kálmán]. - 2012. - 152 p. : ill. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 12.)
ISBN 978-963-89430-5-7 fűzött
Pusztaszabolcs - katolikus egyház - helyi társadalom - házasságkötés - fényképalbum
929(439-2Pusztaszabolcs)(084.12) *** 282(439-2Pusztaszabolcs)(084.12) *** 265.5
[AN 3455341] MARC

ANSEL
UTF-83168 /2013.
Murányi Sándor
   A hazatérés napja / Murányi Sándor. - Salgótarján : Nógrád M. Önkormányzata, [2012]. - 29 p. : ill. ; 15 cm. - (Nógrád, a varázslatos világ, ISSN 2060-2014 ; 25.)
Bibliogr.: p. [30].
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7399-34-3)
Somoskő - Somoskőújfalu - helytörténet - területi visszacsatolás - megemlékezés
943.9-2Somoskő"1924" *** 943.9-2Somoskőújfalu"1924" *** 061.75(439-2Somoskő) *** 061.75(439-2Somoskőújfalu)
[AN 3457147]
MARC

ANSEL
UTF-83169 /2013.
   Rendszervált(oz)ás Pécsett, 1989-1990 / szerk. Csefkó Ferenc és Horváth Csaba. - Pécs : PTE ÁJK : Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyes. : Pólusok Társtud. Egyes., 2012. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Ék sorozat, ISSN 1215-9875)
A Pécsett, 2011. nov. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-487-9 fűzött
Magyarország - Pécs - helytörténet - rendszerváltás - belpolitika
943.9-2Pécs"1989/1990" *** 323(439)"1989/1990"
[AN 3454716]
MARC

ANSEL
UTF-83170 /2013.
   A Seuso-kincs és Pannonia : magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsről = The Seuso treasure and Pannonia : scientific contributions to the Seuso treasure from Hungary / [közread. a] PTE Régészet Tanszék. - Pécs : PTE Régészet Tansz. : GeniaNet, 2012-. - 24 cm
Pannonia - régészet - ötvösség - római birodalom kora - 4. század - lelet
904(398.6)"03" *** 739.1(398.6) *** 902
[AN 3454758]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Régészet = Archaeology / szerk. Visy Zsolt ; Mráv Zsolt közrem. - 2012. - 138 p. : ill., főként színes, részben térk.
ISBN 978-963-89394-4-9 kötött : 4900,- Ft
Pannonia - régészet - ötvösség - 4. század - lelet
739.1(398.6) *** 904(398.6)"03"
[AN 3454765] MARC

ANSEL
UTF-83171 /2013.
   "Taníts minket úgy számlálni napjainkat..." : tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére / [szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 572 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-151-1 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - emlékkönyv
930.85(439)
[AN 3454447]
MARC

ANSEL
UTF-83172 /2013.
   Tanulmányok Erdély fejedelemség-kori történetéből / szerk. Ballabás Dániel, Borbély Zoltán. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 85 p. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-18-7 fűzött
Erdély - magyar történelem - 16. század - 17. század
943.921"15/16"
[AN 3456347]
MARC

ANSEL
UTF-83173 /2013.
   Tanulmányok Pest megye múltjából / [szerk. Halász Csilla, Tóth Judit]. - Budapest : Pest M. Lvt., 2006-. - 25 cm
Pest megye - magyar történelem - helytörténet
943.915.3
[AN 2714990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2012. - 206 p. : ill. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7235-48-1 fűzött
[AN 3454538] MARC

ANSEL
UTF-83174 /2013.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
The four Georges (magyar)
   A négy György [elektronikus dok.] : kor-rajzi képek az angol udvari és városi életből / írta William M. Thackeray ; ford. Szász Béla. - Szöveg (pdf : 674 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106903. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-40-7
Nagy-Britannia - angol irodalom - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - uralkodó - esszé - elektronikus dokumentum
930.85(410)"17/18" *** 941.0(092)"17/18" *** 820-4=945.11
[AN 3446422]
MARC

ANSEL
UTF-83175 /2013.
   Az újrakezdés esélye : tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából / szerk. Czigány István, Kincses Katalin Mária. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2012. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
A Budapesten, 2011. nov. 3-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-55-3 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - Rákóczi-szabadságharc - 18. század
943.9"170/171" *** 355.48(439)"170/171"
[AN 3455910]
MARC

ANSEL
UTF-83176 /2013.
Urosevics Daniló (1933-)
   Sava Tekelija i srpsko - mađarske veze : Sava Tekelija u Aradu, Budimu, Debrecinu, Pešti, Požunu, Temišvaru, Šarošpataku... / Danilo Urosević ; [izd. Samouprava Belváros-Lipótváros V kvart etc.]. - Budimpešta : Samouprava Belváros-Lipótváros V kvart [etc.], 2012. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 978-963-08-3704-0 fűzött
Tököly-Popović, Sava (1761-1842)
Magyarország - történelmi személy - magyarországi szerbek - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
943.9(=861)(092)Tököly-Popović,_S. *** 930.85(439)(=861)"17/18"
[AN 3455945]
MARC

ANSEL
UTF-83177 /2013.
Zelenák István
   Szepsi Laczkó Máté és a tokaji aszú = Máté Laczkó Szepsi a tokajské aszú (výber) = Máté Laczkó of Szepsi and the history of Tokay aszú / Zelenák István ; [közread. Erdőbénye Község Önkormányzata]. - Erdőbénye : Önkormányzat, [2012]. - 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4054-5 kötött
Szepsi Laczkó Máté (1576-1633)
Magyarország - Erdőbénye - művelődéstörténet - protestáns lelkész - református egyház - tokaji bor - 17. század
930.85(439-2Erdőbénye) *** 284.2(439)(092)Szepsi_Laczkó_M. *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3455947]
MARC

ANSEL
UTF-83178 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: a nő / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, [2013]. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89545-7-2 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - nő - siker - nők egészsége - divat - ezredforduló - interjú
929-055.2(439)(047.53) *** 396(047.53) *** 613.865-055.2(047.53) *** 613.99(047.53)
[AN 3455283]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3179 /2013.
Altman, Jack
Vienna (magyar)
   Bécs / .. írta Jack Altman ; az adatokat frissítette Beryl Dhahjal ; fotók Glyn Genin ; fel. szerk. Jane Hutchings ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-7505-6 fűzött : 1690,- Ft
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3459197]
MARC

ANSEL
UTF-83180 /2013.
Balázs Attila
   Hegyvidéki városrészek / Balázs Attila. - Budapest : Tarsoly, 2012. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
ISBN 978-963-9570-49-8 fűzött
Budapest. 12. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XII.
[AN 3454731]
MARC

ANSEL
UTF-83181 /2013.
   Emberemlékezet : nyíradonyi képeskönyv, 1920-1980 / [a képeket összegyűjtötte ... Pócsi Zsolt] ; [a képeket vál., ... szerk. és az előszót írta Szabó Anna Viola] ; [kiad. Nyíradony Város Önkormányzata]. - Nyíradony : Önkormányzat, 2012. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4675-2 kötött
Nyíradony - helyismeret - fényképalbum - emberábrázolás
908.439-2Nyíradony(092)(084.12)
[AN 3455850]
MARC

ANSEL
UTF-83182 /2013.
Frisnyák Sándor (1934-)
   Tájhasználat és térszervezés : történeti földrajzi tanulmányok / Frisnyák Sándor ; a tanulmányokat vál. és sajtó alá rend. Gál András ; [kiad. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2012. - 201, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-50-8 kötött
Magyarország - történeti földrajz - tájökológia - 18. század - 19. század - 20. század
911.3(439)"17/19" *** 504.54(439)
[AN 3456000]
MARC

ANSEL
UTF-83183 /2013.
   Horvátország képekben = Hrvatska u slikama = Croatia in pictures / [szerk. ... Győri Lajos] ; [közread. a] Lipótvárosi Horvát Önkormányzat. - Budapest : Lipótvárosi Horvát Önkormányzat, 2012. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2012. nov. 7 - 20. között azonos címmel rendezett fotókiállítás anyaga
ISBN 978-963-08-5037-7 kötött
Horvátország - helyismeret - fényképalbum
908.497.13(084.12)
[AN 3454446]
MARC

ANSEL
UTF-83184 /2013.
London (magyar)
   London / főmunkatárs Michael Leapman ; [ford. Hidasi Györgyi]. - Budapest : Panemex, 2013. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-73-4 fűzött
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3459399]
MARC

ANSEL
UTF-83185 /2013.
Munkácsi Zsolt
   Az Alsó-Ipoly mente tájértékeinek képes kalauza : fogadj örökbe egy tájértéket! / [írta, szerk. Munkácsi Zsolt] ; [kiad. a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány]. - Vác : Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2012. - 76 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-87989-5-4 fűzött
Alsó-Ipoly mente - Magyarország - Szlovákia - helyismeret
908.439Ipoly-mente *** 908.437.6Ipoly-mente
[AN 3454578]
MARC

ANSEL
UTF-83186 /2013.
Munkácsi Zsolt
Az Alsó-Ipoly mente tájértékeinek képes kalauza (szlovák)
   Obrázkový sprievodca krajinných hodnôt Dolného Poiplia : adoptuj si pamiatku! / [zost. Zsolt Munkácsi] ; [vyd. Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány]. - Vác : Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, 2012. - 76 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-963-87989-6-1 fűzött
Alsó-Ipoly mente - Szlovákia - Magyarország - helyismeret
908.437.6Ipoly-mente *** 908.439Ipoly-mente
[AN 3454586]
MARC

ANSEL
UTF-83187 /2013.
   Nyírgyulaj község történeti leírása és néprajza : a kezdetektől a harmadik millenniumig. - [Gödöllő] : Aquarex '96 Kft., [2012]. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5670-6 fűzött
Nyírgyulaj - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Nyírgyulaj *** 39(=945.11)(439-2Nyírgyulaj)
[AN 3456929]
MARC

ANSEL
UTF-83188 /2013.
   Perception of landscape changes in three trans-boundary focus areas [elektronikus dok.] : based on oral history surveys with local inhabitants, stakeholder and experts : TransEcoNet WP6: Identities and strategies - action 6.1 / ed. by Éva Konkoly-Gyúró, Valéria Bacsárdi, Ágnes Tirászi ; authors Anke Hahn [et al.] ; [publ. by the] University of West Hungary Institute of Forest Resource Management and Rural Development Department of Landscape Science and Rural Development. - Szöveg (pdf : 20.9 MB). - Sopron : Univ. of West Hungary, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106845. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-074-5
Közép-Európa - tájegység - tájökológia - határ menti terület - elektronikus dokumentum
911.3(4-11-04) *** 504.54(4-11)
[AN 3445043]
MARC

ANSEL
UTF-83189 /2013.
Pinke József (1938-)
   Váci utcák, váci emberek 2 / Pinke József. - Vác : [Pinke J.], 2012. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
Kötött
Vác - helyismeret - művelődéstörténet - híres ember
908.439-2Vác(092) *** 930.85(439-2Vác)(092) *** 929(439-2Vác)
[AN 3456997]
MARC

ANSEL
UTF-83190 /2013.
Stanczik Edina
   Közelstávol : észak-indiai útinapló / Stanczik Edina. - Budapest : Médiamix, 2012. - 345 p., [8] t. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89699-0-3 fűzött
India - helyismeret - útleírás
908.540(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3455823]
MARC

ANSEL
UTF-83191 /2013.
Szolga Zsófia
   A pesti zsidónegyed gyerekeknek / Szolga Zsófia ; [ill. Nosek Mimma, valamint Szolga Zsófia]. - [Pécs] : KultúrAktív Egyes., 2012. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiéd a város, ISSN 2063-5427)
ISBN 978-963-08-5700-0 fűzött : 2600,- Ft
Budapest. 7. kerület - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Bp.VII.(02.053.2)
[AN 3456911]
MARC

ANSEL
UTF-83192 /2013.
   A táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken [elektronikus dok.] : TransEcoNet projekt - Határon átnyúló ökológiai hálózatok Közép-Európában : projektjelentés ... / szerk. Konkoly-Gyúró Éva ; szerzők Balázs Pál [et al.] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejleszetési Intézet Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék. - Szöveg (pdf : 50.3 MB). - Sopron : NYME K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106844. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-073-8
Őrség - Vendvidék - Szlovénia - tájökológia - tájegység - helytörténet - határ menti terület - elektronikus dokumentum
911.3(439Őrség) *** 911.3(439Vendvidék) *** 504.54(497.12-04)
[AN 3445027]
MARC

ANSEL
UTF-83193 /2013.
   Tiszatér-környezet stratégiai fejlesztése / [szerk. Sinóros-Szabó Botond] ; [kiad. a Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató Fejlesztő Központ Közhasznú Egyesület]. - Mátészalka : Keleti Háromhatár-Szeglet Kut. Fejleszt. Közp. Közhasznú Egyes., 2012. - 101 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5598-3 fűzött
Tisza (folyó) - Magyarország - Kárpát-medence - területfejlesztés - határ menti kapcsolat
911.3(439)(282.243.742) *** 911.3(4-191)(282.243.742)
[AN 3457175]
MARC

ANSEL
UTF-83194 /2013.
Vienna (magyar)
   Bécs : útikalauz / [főszerk. Sylvia Goulding] ; [térképek John Plumer] ; [... Bánk Judit fordításának felhasználásával ...]. - [Átd. kiad.]. - Budapest : Panemex, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 16 cm + térk. (37x30 cm). - (Zsebútitárs, ISSN 1789-3003)
ISBN 978-963-9825-97-0 fűzött
Bécs - útikönyv
914.36-2Wien(036)
[AN 3460770]
MARC

ANSEL
UTF-83195 /2013.
Volentics Gyula
   Mesélő gödi képes levelezőlapok : válogatás Volentics Gyula gyűjteményéből. - Sződ : Sződi Helytört. Alapítvány, 2012. - 118 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 5.)
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-08-4463-5 kötött
Göd - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Göd(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3454437]
MARC

ANSEL
UTF-83196 /2013.
   A Zempléni-hegység tudományos feltárói és gazdaságfejlesztői : tanulmánygyűjtemény / szerk. Gál András. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2012. - 558, [5] p. : ill. ; 25 cm. - (Oktatás és tudománytörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3944 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-49-2 kötött
Zempléni-hegység - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - természeti földrajz - gazdaságföldrajz - művelődéstörténet - híres ember - helyismeret
911.3(439)(234.373.5) *** 911.2(439)(234.373.5) *** 930.85(439.134) *** 929(439.134) *** 908.439.134
[AN 3456118]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3197 /2013.
Arató Balázs
   Értelmezések a hatályos Kbt. alkalmazása körében / ... kész. Arató Balázs ; szerk. Gulyás Andrea. - Budapest : OVI, [2013]. - 28 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 55.)
Lezárva: 2013. jan. 4.
Fűzött : 3800,- Ft
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - jogalkalmazás - törvény
351.712.2(439)(094) *** 340.132
[AN 3455474]
MARC

ANSEL
UTF-83198 /2013.
   Bevezetés a jog- és államtudományokba / szerk. Szabó Miklós. - 5. átd. kiad. - Miskolc : Bíbor K., 2012. - 343 p. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9988-46-0 fűzött
jogtudomány - egyetemi tankönyv
34(075.8)
[AN 3459136]
MARC

ANSEL
UTF-83199 /2013.
Chaline, Eric
History's greatest deceptions and the people who made them (magyar)
   A történelem legnagyobb átverései / Eric Chaline ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2012. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 252-256.
ISBN 978-963-09-6940-6 fűzött : 3990,- Ft
művelődéstörténet - csalás
343.721 *** 001.95(100) *** 930.85(100)
[AN 3455352]
MARC

ANSEL
UTF-83200 /2013.
   Contemporary legal challenges [elektronikus dok.] : EU, Hungary, Croatia / Tímea Drinóczi [et al.] eds. ; publ. by Faculty of Law University of Pécs ... and Faculty of Law J. J. Strossmayer University of Osijek ... - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Pécs : Fac. of Law Univ. of Pécs ; Osijek : Fac. of Law J. J. Strossmayer Univ. of Osijek, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106838. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-472-5
ISBN 978-953-6072-69-9
Magyarország - Horvátország - Európai Unió - jogtörténet - összehasonlító jog - jogharmonizáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
34(497.13)(091) *** 34(439)(091) *** 340.5 *** 340.137.3(4-62) *** 061.3(497.13-2Osijek)
[AN 3444834]
MARC

ANSEL
UTF-83201 /2013.
   EU-jog / szerk. Osztovits András. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 573 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. júl. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-172-9 fűzött : 3900,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - intézményrendszer
341.17(4-62)
[AN 3454456]
MARC

ANSEL
UTF-83202 /2013.
Filep Tibor
   A politikai rendőrség Hajdú-Biharban, 1957-1989 II / Filep Tibor ; [a névmutatót kész. Uri Sándorné]. - Debrecen : Szerző, 2012. - 511 p., [6] t. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 215.
ISBN 978-963-08-5269-2 fűzött
Hajdú-Bihar megye - politikai rendőrség - állami terror - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439.165)"195/198" *** 323.282(439.165)"195/198"(093)
[AN 3457167]
MARC

ANSEL
UTF-83203 /2013.
   Kiegészítő melléklet a Kecskés László és Lukács Józsefné szerkesztésében megjelent "Választottbírók könyve" című kötethez. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 214 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-258-168-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - választottbíróság - jogszabálygyűjtemény
347.918(439)(094)
[AN 3454431]
MARC

ANSEL
UTF-83204 /2013.
   Korszakunk jogi kihívásai [elektronikus dok.] : EU, Magyarország, Horvátország / Drinóczi Tímea szerk. ; kiad. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara ... és Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara ... - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Pécs : PTE ÁJK ; Osijek : Eszéki J. J. Strossmayer Egyetem ÁJK, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106837. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-474-9
ISBN 978-953-6072-70-5
Horvátország - Magyarország - Európai Unió - jogtörténet - összehasonlító jog - jogharmonizáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
34(497.13) *** 340.137.3(4-62) *** 340.5 *** 34(439) *** 061.3(497.13-2Osijek)
[AN 3444826]
MARC

ANSEL
UTF-83205 /2013.
   A közérdekű munka büntetés és a közösségi foglalkoztató módszertani kézikönyve. - [Budapest] : BM : KIH, 2012. - 100 p. ; 21 cm. - (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek)
ISBN 978-963-9208-33-9 fűzött
Magyarország - közmunka - büntetés - pártfogó felügyelet - szociális rehabilitáció
351.712(439) *** 343.27 *** 364.048.6 *** 343.848.3.(439)
[AN 3457530]
MARC

ANSEL
UTF-83206 /2013.
   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata : [a 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján] / szerk. Nagy Marianna és Hoffman István ; Balázs István [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 530 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. nov. 26. - Bibliogr.: p. 520-523.
ISBN 978-963-258-182-8 fűzött : 7500,- Ft
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Magyarország - önkormányzat - törvény - útmutató
352/353(439)(094)(036)
[AN 3454464]
MARC

ANSEL
UTF-83207 /2013.
Magyarország. Országgyűlés. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság
   Az Országgyűlés A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottsága tevékenységéről / [szerk. Szalóki Gyula, Széles Zsuzsanna]. - Budapest : Országgyűlés, 2012. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Az Országgyűlés kolontári vizsgálóbizottságának tevékenysége, 2010-2012
ISBN 978-963-9848-57-3 fűzött
Kolontár - Veszprém megye - Magyarország - országgyűlési bizottság - környezetszennyezés - katasztrófa - vörösiszap
342.536.75(439) *** 504.05(439.117) *** 355.58(439.117)
[AN 3455055]
MARC

ANSEL
UTF-83208 /2013.
Nemzetközi Alkotmánybírói Konferencia (2012) (Nagykanizsa)
   Nemzetközi Alkotmánybírói Konferencia : Nagykanizsa, 2012. március 1. / [szerk. Papp Attila]. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2012. - 113 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4538-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
alkotmánybíróság - jogtudomány - konferencia-kiadvány
342.565.2 *** 061.3(439-2Nagykanizsa)
[AN 3456950]
MARC

ANSEL
UTF-83209 /2013.
   Nemzetközi magánjog és polgári eljárásjog a megváltozott gazdasági környezetben / szerk. Harsági Viktória, Horváth E. Írisz, Raffai Katalin. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 253 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 15.)
A Budapesten, 2012. febr. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-087-0 fűzött
Európai Unió - nemzetközi jog - polgári jog - eljárásjog
341(4-62) *** 347(4-62)
[AN 3457213]
MARC

ANSEL
UTF-83210 /2013.
Pataki János István
   A végrehajtó és az adós : a bírósági végrehajtás gyakorlati ütközőpontjai / Pataki János István. - Budapest : Ad Librum, 2013. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-615-5110-62-7 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - bírósági végrehajtás
347.952(439)
[AN 3456010]
MARC

ANSEL
UTF-83211 /2013.
Rixer Ádám (1972-)
   Features of the Hungarian legal system after 2010 / Ádám Rixer. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 178 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5107-82-5 fűzött
Magyarország - jogrendszer - jogalkotás - 21. század
340.15(439)"201" *** 340.134(439)"201"
[AN 3457373]
MARC

ANSEL
UTF-83212 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: tisztesség és becsület / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, [2013]. - 140 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89545-8-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - hálózati értékesítés - üzletkötő - ezredforduló - interjú
347.732(439)(092)(047.53) *** 658.846(047.53)
[AN 3455222]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3213 /2013.
Dombrády Lóránd (1931-)
   Szombathelyi Ferenc vezérezredes / Dombrády Lóránd. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2012. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-56-0 fűzött : 3700,- Ft
Szombathelyi Ferenc (1887-1946)
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - 20. század - második világháború - életrajz
355(439)(092)Szombathelyi_F. *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3456284]
MARC

ANSEL
UTF-83214 /2013.
   A hadtudomány ifjú tudósai : válogatás a 2012-es őszi kari TDK legjobb pályamunkáiból / [szerk. Szelei Ildikó] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács]. - Budapest : NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tud. Diákköri Tcs., 2012. - 314 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89546-8-8 fűzött
hadtudomány - tudományos diákkör
355 *** 378.184
[AN 3456905]
MARC

ANSEL
UTF-83215 /2013.
Hadtudományi Doktorandusz Fórum (5.) (2012) (Budapest)
   V. Hadtudományi Doktorandusz Fórum : abscract[!] füzet / [szerk. Szelei Ildikó] ; [rend., közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar]. - [Budapest] : NKE Hadtud. és Honvédtisztképző Kar, 2012. - 33 p. ; 21 cm
A fórumot Budapesten, 2012. nov. 8-án rendezték
ISBN 978-963-89546-9-5 fűzött
hadtudomány - konferencia-kiadvány
355 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3457027]
MARC

ANSEL
UTF-83216 /2013.
International Conference of Young Security Policy Experts (1.) (2012) (Budapest)
   First International Conference of Young Security Policy Experts [elektronikus dok.] : ... Budapest, 29 May 2012 / ed. ... József Lajos Németh ; [org.,] publ. ... National University of Public Service Advanced College for Security Policy. - Szöveg. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-89546-2-6 műanyag tokban
biztonságpolitika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
355.02(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3455450]
MARC

ANSEL
UTF-83217 /2013.
   Katonalevelek : az amerikai magyarok második generációja az amerikai hadseregben a második világháború idején, 1942-1945 = Soldier letters : second generation American Hungarian soldiers in the US Army, during World War II, 1942-1945 / sajtó alá rend., közread. és a bev. tanulmányt írta ... Kovács Ilona. - Budapest : Néprajzi Múz., 2012. - 423 p. : ill. ; 25 cm. - (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 10.)
Bibliogr.: p. 310-314.
ISBN 978-963-9540-75-0 kötött : 3200,- Ft
katona - amerikai magyarság - hadtörténet - második világháború - levelezés
355(73)(=945.11)(092)"193/194"(044) *** 355.48"1939/1945"
[AN 3457200]
MARC

ANSEL
UTF-83218 /2013.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest). Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (2012) (Budapest)
   2012. őszi kari tudományos diákköri konferencia : Budapest, 2012. november 15. : rezümékötet / [szerk. Szelei Ildikó] ; [rend., közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács. - Budapest : NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tud. Diákköri Tcs., 2012. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89546-7-1 fűzött
hadtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
355 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3456914]
MARC

ANSEL
UTF-83219 /2013.
Tóth József
   Akna kisenciklopédia / Tóth József, Lukács László, Volszky Géza ; [kiad. a Tudásmenedzsmentért, Tudás Alapú Technológiákért Alapítvány]. - [Budapest] : Tudásmenedzsmentért, Tudás Alapú Technológiákért Alapítvány, [2012]. - 392 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-5522-8 kötött
akna
623.454.3
[AN 3456917]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3220 /2013.
   Biztonságtechnika 2012 [elektronikus dok.] : továbbképző szeminárium : 2012. május 23-25., Siófok ... : [előadáskivonatok] / [rend., közread. az] MKE. - Szöveg. - [Budapest] : MKE, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9970-30-4
biztonságtechnika - vegyipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.8 *** 061.3(439-2Siófok) *** 66
[AN 3455212]
MARC

ANSEL
UTF-83221 /2013.
Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium (2012) (Budapest)
   Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium [elektronikus dok.] : a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére : Budapest, 2012. november 20., 21., 26. : Bánki Donát Emlékülés, 2012. november 22. = International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2012 / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Óbudai Egy. BDGBMK, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5018-35-0
biztonságtechnika - gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.8 *** 621 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3455374]
MARC

ANSEL
UTF-83222 /2013.
Válóczy István (1933-)
   Előttünk a csillagos ég : a gravitáció trónfosztása : új paradigmák / Válóczy István ; [közread. a Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány]. - [Veszprém] : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2012. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-237.
ISBN 978-963-88222-9-1 fűzött : 3000,- Ft
rendszerszervezés - rendszerelmélet
65.012.1/.2 *** 005
[AN 3454594]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3223 /2013.
Csortos Orsolya
   Monetáris politikai fogalomtár, 2012 [elektronikus dok.] / szerk. Csortos Orsolya, Kaponya Éva ; [közread. a] Magyar Nemzeti Bank. - Szöveg (pdf : 331 KB). - Budapest : MNB, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106856. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9383-99-9
monetáris politika - értelmező szótár - elektronikus dokumentum
336.74:030 *** 338.246.025.2:030
[AN 3445209]
MARC

ANSEL
UTF-83224 /2013.
   Datourway investment guidebook [elektronikus dok.] / publ. by Scientific Association for Spatial Development. - Szöveg. - Budapest : Sci. Ass. for Spatial Development, 2012. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-3250-2 műanyag tokban
Közép-Európa - Duna-vidék - turizmus - fenntartható fejlődés - vállalatalapítás - útmutató - elektronikus dokumentum
338.48(4)(282.243.7) *** 504.03(4-191) *** 347.72(4-191)
[AN 3455483]
MARC

ANSEL
UTF-83225 /2013.
Faragó István
   Vállalkozási ismeretek agrárgazdálkodóknak / Faragó István, Stelli József, Gombásné Haraszti Edit. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 283 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.: p. 283.
ISBN 978-615-5307-04-1 kötött
vállalkozásismeret - mezőgazdaság
658.1 *** 63
[AN 3457209]
MARC

ANSEL
UTF-83226 /2013.
   A jövő és 2012 / szerk. Nováky Erzsébet, Tóth Attiláné. - Sopron : Arisztotelész, 2012. - 173 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Gazdaság, társadalom, ISSN 2063-6881 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87721-8-3 fűzött
Magyarország - gazdasági helyzet - társadalom - 21. század
338(439)"201" *** 316.32(439)"201"
[AN 3456117]
MARC

ANSEL
UTF-83227 /2013.
Szabó Tibor
   Kisadózók kézikönyve, 2013 / [szerző Szabó Tibor]. - [Budapest] : Adónet.hu, 2012. - 156 p. ; 24 cm. - (Önadózó kézikönyvek, ISSN 1789-4751)
ISBN 978-615-5320-00-2 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - adózás - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.722(439)
[AN 3457034]
MARC

ANSEL
UTF-83228 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Balatoni gőzhajózás [elektronikus dok.] / írta Széchenyi István. - Szöveg (pdf : 303 KB) (epub : 106 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106889. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5295-42-3 (pdf)
ISBN 978-615-5295-43-0 (epub)
Balaton - Magyarország - közlekedésügy - belvízi hajózás - magyar irodalom - reformkor - vitairat - elektronikus dokumentum
338.47(439)(285.2Balaton)"184" *** 656.65(439)(285.2Balaton)"184" *** 894.511-92
[AN 3445507]
MARC

ANSEL
UTF-83229 /2013.
Zatkalik András (1954-)
   Boksay György idegenforgalmi és irodalmi munkássága : Pannonhalma - Balaton / Zatkalik András. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2012. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 67.)
ISBN 978-963-9990-18-0 fűzött
Boksay György (1929-1999)
Magyarország - idegenvezetés - pedagógus - 20. század
338.48(439)"196/198" *** 37(439)(092)Boksay_Gy.
[AN 3454748]
MARC

ANSEL
UTF-83230 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: a profi hálózatépítők / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, [2013]. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89545-5-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - hálózati értékesítés - üzletkötő - ezredforduló - interjú
658.846(047.53) *** 347.732(439)(092)(047.53)
[AN 3455288]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3231 /2013.
Balogh Tiborné Kelemen Ilona
   Szakszervezeti munka a Debreceni Egyetemen 1970-2012 között / írta és összeáll. Balogh Tiborné Kelemen Ilona. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-318-286-4 fűzött
Debreceni Egyetem
Debrecen - szakszervezet - egyetem
331.105.44(439-2Debrecen) *** 378.4(439-2Debrecen)
[AN 3455976]
MARC

ANSEL
UTF-83232 /2013.
European drug prevention quality standards (magyar)
   Európai drogprevenciós minőségi standardok / [közread. a] Drog Fókuszpont. - Budapest : Drog Fókuszpont, cop. 2012. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Bibliogr.: p. 236-240.
ISBN 978-963-08-4923-4 fűzött
Európai Unió - kábítószer-fogyasztás - megelőzés
364.272 *** 613.83 *** 364.465(4-62)
[AN 3457018]
MARC

ANSEL
UTF-83233 /2013.
   Információ mindenkinek : a könnyen érthető kommunikáció európai alapelvei / [közread. az] ÉFOÉSZ, Inclusion Europe. - [Budapest] : ÉFOÉSZ ; Brussels : Inclusion Europe, [2012]. - 38 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-87793-5-9 fűzött
értelmi fogyatékos - kommunikáció
364.65-056.37 *** 316.77
[AN 3457379]
MARC

ANSEL
UTF-83234 /2013.
   A Nagyboldogasszony Ház 15 évének története : jubileumi emlékkönyv, 1997-2012. - [Piliscsaba] : Nagyboldogasszony Ház, [2012]. - 119 p. : ill., főként színes ; 20 cm
borító- és gerinccím: "A boldog liget fényében" : a Nagyboldogasszony Ház 15 évének története, 1997-2012. - Bibliogr.: p. 119.
Fűzött
Nagyboldogasszony Ház Szociális Otthon (Piliscsaba)
Piliscsaba - idősgondozás - szociális otthon - egyházi intézmény
364.65-053.9 *** 364.046.4(439-2Piliscsaba)
[AN 3457143]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3235 /2013.
   80 éves a győri Vasas Otthon, 1930-2010 : Ady Endre Közművelődési Közhasznú Egyesület / [szerk. és összeáll. Laki Árpád]. - 2. átd., bőv. kiad. - Győr : Ady E. Közművel. Közhasznú Egyes., 2012. - 168 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-4082-8 fűzött
Ady Endre Közművelődési Közhasznú Egyesület
Győr - művelődési ház - kulturális egyesület - történeti feldolgozás
374.07(439-2Győr)(091) *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3455988]
MARC

ANSEL
UTF-83236 /2013.
Balla Gábor Tamás (1943-)
   Nevelés és társadalom / Balla G. Tamás, Nagy Márta. - Gödöllő : SZIE GTK Tanárképző Int., 2012. - 91 p. ; 24 cm. - (Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet kiadványai, ISSN 1785-6051)
Bibliogr.: p. 85-88.
ISBN 978-963-269-278-4 fűzött
szocializáció - pedagógiai szociológia - egyetemi tankönyv
37.015.4(075.8) *** 316.736(075.8)
[AN 3456170]
MARC

ANSEL
UTF-83237 /2013.
Dráviczki Csaba
   Áhítatok az év minden napjára óvodások számára / Dráviczki Csaba. - Budapest : RPI, 2012. - 76 p. ; 24 cm. - (Bárányka füzetek ; 1.)
Fűzött
óvodai nevelés - vallásos nevelés - tanári segédkönyv
372.3:2(072)
[AN 3454556]
MARC

ANSEL
UTF-83238 /2013.
Dráviczki Csaba
   Áhítatok óvodások számára / Dráviczki Csaba ; [társszerző ... Jakab-Szászi Andrea]. - Budapest : RPI, 2012. - 92 p. ; 24 cm. - (Bárányka füzetek ; 2.)
Fűzött
vallásos nevelés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3:2(072)
[AN 3454560]
MARC

ANSEL
UTF-83239 /2013.
   Értékőrzés és -átadás : nevelés- és művelődéstörténeti tanulmányok : jubileumi kötet Kurucz Rózsa tiszteletére / [szerk. Bús Imre & Klein Ágnes & Tancz Tünde] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-54-2 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - pedagógia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37.014(439)(091) *** 37.014(100)(091) *** 37 *** 012Kurucz_R.
[AN 3455492]
MARC

ANSEL
UTF-83240 /2013.
   A felsőoktatás-pedagógia kihívásai a 21. században : problémák és megoldási javaslatok / szerk. Sárdi Csilla. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 234 p. ; 24 cm
Bibilogr.
ISBN 978-963-9955-35-6 fűzött
Magyarország - pedagógia - felsőoktatás - 21. század
378(439)"20"
[AN 3454757]
MARC

ANSEL
UTF-83241 /2013.
   Higher education for regional social cohesion / ed. Gabriella Pusztai & Adrian Hatos ; [publ. by Hungarian Educational Research Association]. - Budapest : Hung. Education Research Assoc., 2012. - 181 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4316-4 fűzött
Magyarország - Románia - felsőoktatás - oktatásügy - regionális politika - társadalmi integráció - 21. század
378(439)"200/201" *** 378(498)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 332.1(498)"200/201" *** 316.4.052
[AN 3456444]
MARC

ANSEL
UTF-83242 /2013.
   Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai : a VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2011. szeptember 16-17. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : [DE Neveléstud. Int.], 2012. - 471 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-596-0 fűzött
Magyarország - pedagógia - oktatásügy
37.014(439)
[AN 3456219]
MARC

ANSEL
UTF-83243 /2013.
Kapuvári Béla
   A tanulószerződéses rendszer jogi keretei és finanszírozása, 2012 / Kapuvári Béla. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 50 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 60.)
ISBN 978-615-5307-00-3 fűzött
Magyarország - szakképzés - tanuló - munkajog - finanszírozás - munkaszerződés
377(439) *** 349.2(439) *** 331.36(439) *** 331.106.26(439)
[AN 3457215]
MARC

ANSEL
UTF-83244 /2013.
   A kereskedelmi ügyletek joga / Csécsy [et al.] ; [... szerk. Fézer Tamás és Károlyi Géza]. - Debrecen : Frézer T., 2012. - 416 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 415-416.
ISBN 978-963-08-4919-7 fűzött
Magyarország - kereskedelmi ügylet - egyetemi tankönyv
374.711(439)(075.8)
[AN 3455984]
MARC

ANSEL
UTF-83245 /2013.
Kiszter István (1953-)
   A szak- és felnőttképzés jogi szabályozása 2012-ben / Kiszter István. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 60 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 69.)
ISBN 978-615-5307-07-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - jogi szabályozás
374.7(439)(094) *** 377(439)(094)
[AN 3457321]
MARC

ANSEL
UTF-83246 /2013.
Kocsis István
   Agrárágazati szakmai vizsgák tapasztalatai, 2012 / Kocsis István. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 66 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 63.)
ISBN 978-615-5307-03-4 fűzött
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - vizsga - 21. század - statisztikai adatközlés
377.127(439)"201"(083.41) *** 372.863(439)"201"
[AN 3457246]
MARC

ANSEL
UTF-83247 /2013.
Körmendi Attila (1978-)
   Az iskolai zaklatás / Körmendi Attila, Szklenárik Péter. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 149 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-149.
ISBN 978-963-318-270-3 fűzött
gyermeklélektan - agresszív magatartás - pedagógiai lélektan
37.015.3 *** 159.922.7 *** 316.647.3
[AN 3455995]
MARC

ANSEL
UTF-83248 /2013.
   A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai, 1918-1940 / szerk. és összeáll. Kovács Adrienn. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2012. - 214 p. ; 30 cm. - (PTE Egyetemi Levéltár kiadványai, ISSN 2063-2355 ; 2.)
ISBN 978-963-642-494-7 kötött
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pécs). Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar
Pécs - egyetem - bölcsészettudomány - történelmi forrás
378.4(439-2Pécs).096(093)
[AN 3454771]
MARC

ANSEL
UTF-83249 /2013.
   A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve / [szerk. Jakab-Szászi Andrea]. - Budapest : RPI, 2012. - 2 db ; 24 cm
Magyarország - vallásoktatás - református egyház - közoktatás - tanterv
372.82(072) *** 371.214 *** 284.2
[AN 3454727]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1-8. évfolyam. - 99 p. - (Könyvek a magyar református nevelésről, ISSN 2063-5575 ; 4.)
ISBN 978-963-9700-84-0 fűzött : 840,- Ft
Magyarország - vallásoktatás - református egyház - alapfokú oktatás - tanterv
372.82(072) *** 371.214 *** 284.2
[AN 3454743] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 9-12/13. évfolyam. - 152 p. - (Könyvek a magyar református nevelésről, ISSN 2063-5575 ; 5.)
ISBN 978-963-9700-85-7 fűzött : 1365,- Ft
Magyarország - vallásoktatás - református egyház - középfokú oktatás - tanterv
372.82(072) *** 371.214 *** 284.2
[AN 3454745] MARC

ANSEL
UTF-83250 /2013.
   A Magyarországi Református Egyház hit- és erkölcstan kerettanterve : 1-8. évfolyam, 9-12/13. évfolyam / [szerk. Jakab-Szászi Andrea]. - Budapest : RPI, 2012. - Cserelapos mappa (99, 152 p.) ; 26 cm. - (Könyvek a magyar református nevelésről, ISSN 2063-5575 ; 4-5.)
Fűzetlen
 (hibás ISBN 978-963-9700-86-4)
Magyarország - vallásoktatás - református egyház - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - tanterv
372.82(072) *** 371.214 *** 284.2
[AN 3454750]
MARC

ANSEL
UTF-83251 /2013.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXVI. konferenciája (Mafiok) [elektronikus dok.] : Gyöngyös, 2012. augusztus 27-29. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Multimédia. - Gyöngyös : KRF, [2013]. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; MS PowerPoint. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-59-5
Magyarország - matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3455069]
MARC

ANSEL
UTF-83252 /2013.
Modláné Görgényi Ildikó (1949-)
   Duális rendszer a mezőgazdasági szakképzésben / Modláné Görgényi Ildikó. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 80 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 68.)
ISBN 978-615-5307-11-9 fűzött
Magyarország - szakképzés - mezőgazdaság - 21. század
377(439)"201" *** 372.863(439)"201"
[AN 3457318]
MARC

ANSEL
UTF-83253 /2013.
   A Népfőiskolai Collegium Csángóföldön III : Lészped, Lujzikalagor, Somoska, Szabófalva / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2012. - 177 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 26.)
ISBN 978-963-87012-9-9 fűzött
Csángóföld - szabadegyetem - tanulmánygyűjtemény
374.72(498.3Csángóföld) *** 082
[AN 3454715]
MARC

ANSEL
UTF-83254 /2013.
   Sorsfordító mozzanatok : a magyarországi kisgyermekkori nevelőképzés, a Budapesti Tanítóképző Főiskola, az ELTE TÓK és épülete történetéből / [szerk. Donáth Péter]. - Budapest : Trezor, 2012. - 256 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2011 ápr. 12-én "100 év a budai képző épületében - tanító- és óvodapedagógus-képzés a középfoktól az egyetemi oktatásig" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 251-254. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-8144-41-6 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Tanító- és Óvóképző Kar
Budapest - tanítóképző - pedagógusképzés - történeti feldolgozás
378.637(439-2Bp.)"198/200"
[AN 3454737]
MARC

ANSEL
UTF-83255 /2013.
Szebenyi Péter (1933-2001)
   Válogatott pedagógiai írások / Szebenyi Péter ; [szerk. Mátrai Zsuzsa]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-293.
ISBN 978-963-312-135-1 kötött
pedagógia - személyi bibliográfia
37 *** 012Szebenyi_P.
[AN 3454766]
MARC

ANSEL
UTF-83256 /2013.
Szeberényi Gusztáv Adolf (1816-1890)
   Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf írásaiból / szerk. Bakay Péter. - Békéscsaba : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2012. - 48 p. : ill. ; 23 cm + mell. - (Evangélikus kéziratok, ISSN 2063-7055 ; 1.)
ISBN 978-963-08-4899-2 fűzött
Szeberényi Gusztáv Adolf (1816-1890)
Békéscsaba - Magyarország - oktatásügy - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század
37.014(439-2Békéscsaba)"18" *** 284.1(439)(092)Szeberényi_G._A.
[AN 3457575]
MARC

ANSEL
UTF-83257 /2013.
Szűcs István Miklós (1947-)
   Hitvallás és abszurditás / Szűcs István Miklós. - Miskolc : Z-Press, 2012. - 372 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5554-9 kötött : 2625,- Ft
Szűcs István Miklós (1947-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Szűcs_I._M.(0:82-94)
[AN 3456902]
MARC

ANSEL
UTF-83258 /2013.
   A tanárok tanárának lenni.. : tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára / szerk. Pusztai Gabriella, Fenyő Imre, Engler Ágnes ; [közread. a] Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ ... - Debrecen : DE Felsőokt. Kut. és Fejleszt. Közp., 2012. - 388 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4644-8 kötött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3456173]
MARC

ANSEL
UTF-83259 /2013.
Tósaki Árpád (1958-)
   A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának alapítása és története, 1996-2012 = History of the Faculty of Pharmacy of the University of Debrecen, 1996-2012 / írta és összeáll. Tósaki Árpád. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-318-284-0 fűzött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Gyógyszerésztudományi Kar
Debrecen - egyetem - gyógyszerészet - történeti feldolgozás
378.4(439-2Debrecen).096(091) *** 615
[AN 3456150]
MARC

ANSEL
UTF-83260 /2013.
Vágner Ákos (1975-)
   Az UMVP képzési és szaktanácsadási támogatásainak alakulása a Heves Megyei Agrárkamaránál / Vágner Ákos. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 40 p. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 67.)
ISBN 978-615-5307-08-9 fűzött
Heves megye - Magyarország - erdészet - mezőgazdaság - szakképzés - tanácsadás
377(439.133) *** 377(439) *** 659.2(439.133) *** 659.2(439) *** 630 *** 338.43
[AN 3457314]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3261 /2013.
Daniel (1965-)
Stray sock sewing, too (magyar)
   Újabb életre kelt zoknik / Daniel ; fénykép. Liao Chia Wei ; [ford. Dézsi Tímea]. - Budapest : Aréna 2000, 2012. - 141, [3] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9974-63-0 fűzött : 3490,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21 *** 688.72
[AN 3455600]
MARC

ANSEL
UTF-83262 /2013.
Dovcová, Jaroslava
Handboek breien (magyar)
   A kötés iskolája : kötésminták leírásokkal és leszámolható rajzokkal, fortélyok, technikák kezdőknek és haladóknak / Jaroslava Dovcová ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2012. - 156, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9974-80-7 kötött : 3890,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.26 *** 746.42
[AN 3455628]
MARC

ANSEL
UTF-83263 /2013.
Érsek M. Zoltán
   Luxus az óceánon / Érsek M. Zoltán. - Budapest : Vasárnapi Plusz, 2012. - 152 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Az utazó könyvtár)
ISBN 978-963-08-4884-8 kötött : 6800,- Ft
utazás - üdülés - tengerhajózás
379.85 *** 656.61 *** 613.74
[AN 3457587]
MARC

ANSEL
UTF-83264 /2013.
Fehér Péter
   Kvízvarázs 2012 [elektronikus dok.] / Fehér Péter szerk. - Szöveg (prc : 237 KB). - [Pécs] : Kindle-varázs K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106840. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-4209-9
vetélkedő - elektronikus dokumentum
793.7
[AN 3444964]
MARC

ANSEL
UTF-83265 /2013.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas vårideer (magyar)
   Tilda tavaszváró ötletei / Tone Finnanger ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9974-69-2 fűzött : 2290,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21 *** 688.72
[AN 3455807]
MARC

ANSEL
UTF-83266 /2013.
Football (magyar)
   Labdarúgás / [szerk. Pallabi B. Tomar, Hitesh Iplani, ... Tapasi De] ; [ill. Suman S. Roy, Tanoy Choudhury]. - Celldömölk : Apáczai, [2012]. - (Pegasus enciklopédia : sportok, ISSN 2063-9090)
ISBN 978-963-328-055-3 fűzött
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3454510]
MARC

ANSEL
UTF-83267 /2013.
Hársfalvi Sándor
   Repülőmodellezés II : az elmélettől a gyakorlatig minden szinten / Hársfalvi Sándor és Hársfalvi Pál. - Budapest : RCsolution Kft., 2012. - 342 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4726-1 kötött : 6590,- Ft
repülőmodellezés
797.55 *** 796.15
[AN 3454488]
MARC

ANSEL
UTF-83268 /2013.
Ineson, Pauline
Floral dimensions (magyar)
   Háromdimenziós virágoskert : 20 térbeli virág applikációs technikával / Pauline Ineson ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2012. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9974-73-9 fűzött : 3890,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21
[AN 3455892]
MARC

ANSEL
UTF-83269 /2013.
Lovik Károly (1874-1915)
   A lovassport története [elektronikus dok.] / Lovik Károly. - Szöveg (epub : 498 KB) (mobi : 567 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107214. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-764-8 (epub)
lovassport - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
798(100)(091)
[AN 3459993]
MARC

ANSEL
UTF-83270 /2013.
Moncz Attila (1976-)
   Futball-EB, 1958-2012 : a kezdetektől napjainkig / Moncz Attila. - Budapest : Aréna 2000, 2012. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek, ISSN 1789-6940)
ISBN 978-963-9974-70-8 fűzött : 1490,- Ft
labdarúgás - Európa-bajnokság - történeti feldolgozás
796.332.093(4)(091)
[AN 3455575]
MARC

ANSEL
UTF-83271 /2013.
Murr-Hinson, Amanda Brooke
100 beaded flowers, trinkets & charms (magyar)
   100 gyöngyből fűzött csecsebecse és apró dísz : bájos motívumok ajándékba, ékszerként vagy kiegészítőként / Amanda Brooke Murr-Hinson ; [fotók Phil Wilkins] ; [ill. Chris Taylor, ... Jessica Kinnersley] ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2012. - 128 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9974-74-6 fűzött : 2990,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3455805]
MARC

ANSEL
UTF-83272 /2013.
Pailloux, Nelly
Felties (magyar)
   Filccimborák : 18 parányi, könnyen elkészíthető filcfigura / Nelly Pailloux ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2012. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9974-67-8 fűzött : 2190,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.21
[AN 3455803]
MARC

ANSEL
UTF-83273 /2013.
Stanfield, Lesley
75 birds, butterflies & beautiful beasties to knit & crochet (magyar)
   75 kötött és horgolt pillangó, madár és egyéb apró állatka / Lesley Stanfield ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2012. - 128 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9974-68-5 fűzött : 2990,- Ft
díszítőművészet - textilkötés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 646.26
[AN 3455772]
MARC

ANSEL
UTF-83274 /2013.
Thörner, Cordula
Fussball (magyar)
   Foci / írta Cordula Thörner ; rajz. Sebastian Coenen ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 18.)
ISBN 978-963-89429-8-2 fűzött : 450,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3455451]
MARC

ANSEL
UTF-83275 /2013.
Tihanyváry Boldizsár
   Pára a Duna fölött / Tihanyváry Boldizsár. - Ráckeve : Tihanyváry B., 2013. - 174 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Duna - horgászat
799.1(439)(282.243.73)
[AN 3454746]
MARC

ANSEL
UTF-83276 /2013.
   Vadászattan / szerk. Náhlik András ; ... szerzői Faragó Sándor [et al.]. - Sopron : NYME K., 2012. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-963-334-092-9 fűzött
vadászat - egyetemi tankönyv
799.2(075.8)
[AN 3456124]
MARC

ANSEL
UTF-83277 /2013.
Wittmann, Monika (1962-)
Olympische Spiele (magyar)
   Olimpia / írta Monika Wittmann ; rajz. Friederike Rave ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2012. - 29 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 22.)
ISBN 978-963-89540-2-2 fűzött : 450,- Ft
olimpia - gyermekkönyv
796.032(100)(091)(02.053.2)
[AN 3455475]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3278 /2013.
   100 éves a pécs-szabolcsi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom / [közread. a Pécs-Szabolcsi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia]. - Pécs : Pécs-szabolcsi Magyarok Nagyasszonya Római Kat. Plébánia, 2012. - 39 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Pécs - templom
726.54(439-2Pécs)
[AN 3454581]
MARC

ANSEL
UTF-83279 /2013.
   The art of pools : [swimming pool and pool enclosures] = L'art des piscines : [piscines et abris de piscine] / [ed. Róbert Kovács ..., Viktor Fülöp ...] ; [publ. by the] Aquacomet. - [Győr] : Aquacomet, cop. 2012. - 251 p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-4859-6)
úszómedence - uszodatechnika
725.743 *** 696.144
[AN 3454887]
MARC

ANSEL
UTF-83280 /2013.
Bihari-Horváth László (1985-)
   A Rozsnyai Gyűjtemény : vezető a gyűjtemény állandó kiállításához / Bihari-Horváth László. - Létavértes : Vértesi Ref. Egyházközség, 2012. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény közleményei, ISSN 2063-9120 ; 1.)
ISBN 978-963-08-4601-1 fűzött
Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény (Létavértes)
Magyarország - Létavértes - kerámiaművészet - népi kerámia - múzeumi kiadvány - magángyűjtemény
069(439-2Létavértes)(036) *** 069.017(439)Rozsnyai_I. *** 738.031.4(439)
[AN 3456335]
MARC

ANSEL
UTF-83281 /2013.
Czére Andrea (1946-)
   Váltakozva = Alternately / Czére Andrea. - Budapest : [Czére A.], [2012]. - [155] p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-4876-3 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741(439)(092)Czére_A.
[AN 3456879]
MARC

ANSEL
UTF-83282 /2013.
   Emlékkönyv.. : a Budapest-Rákosfalva Szent István Király plébániatemplom felszentelésének 125. évfordulója alkalmából. - [Budapest] : [Budapest-rákosfalvi Szt. István Király Római Kat. Plébánia], [2012]. - 275 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Budapest-rákosfalvi Szent István Király Római Katolikus Plébánia
ISBN 978-963-08-4423-9 kötött
Budapest-rákosfalvi Szent István Király Római Katolikus Egyházközség
Budapest. 14. kerület - templom - egyházközség - katolikus egyház
726.54(439-2Bp.XIV.) *** 282(439-2Bp.XIV.)
[AN 3457138]
MARC

ANSEL
UTF-83283 /2013.
   Gödöllőn, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható.. : tudnivalók nemcsak katolikusoknak / [összeáll. Koós Albert] ; [kiad. a Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség]. - Gödöllő : Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközs., [2012]. - 260 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4780-3 kötött : 3000,- Ft
Gödöllő - bazilika - templomi berendezés - katolikus egyház
726.54(439-2Gödöllő) *** 247 *** 282
[AN 3456956]
MARC

ANSEL
UTF-83284 /2013.
Gráfik Imre (1944-)
   A nyereg / Gráfik Imre ; [a fényképeket kész. Roboz László] ; [a rajzokat kész. Garzó Ágnes]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Népr. Múz., 2012. - 140 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Catalogi Musei Ethnographiae, ISSN 1218-2532 ; 6.)
Bibliogr.: p. 126-131. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9540-78-1 fűzött
nyereg - néprajz - múzeumi katalógus
745.53.031.4 *** 39(=00) *** 685.1 *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3459414]
MARC

ANSEL
UTF-83285 /2013.
   Hajózni kell.. = To sail is necessary... / [szerk. ... Bretus Imre]. - Budapest : ARTendo, 2012. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 16 cm. - (Kortárs képzőművészeti sorozat, ISSN 2063-9473 ; 1.)
ISBN 978-963-08-5186-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3457535]
MARC

ANSEL
UTF-83286 /2013.
Józsa Judit (1974-)
   Magyar örökség I / Józsa Judit ; [a kiállítást rend. ... Bába Szilvia] ; [kiad. a Magyarságszolgálati Alapítvány]. - Budapest : Magyarságszolgálati Alapítvány : Józsa J., [2012]. - 73, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2012. nov. 8 - nov. 30. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 54-56.
ISBN 978-963-08-5625-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)(092)Józsa_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3456984]
MARC

ANSEL
UTF-83287 /2013.
   Kortárs alkotók a Jászságból / [szerk. B. Jánosi Gyöngyi, Farkas Edit] ; [... a Jászsági Képzőművészet-barátok Egyesülete kiadásában ...]. - Jászberény : Jászsági Képzőművész-barátok Egyes., 2012. - 48 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-5507-5 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - képzőművészet - 21. század
73/76(439.169)"20"
[AN 3455166]
MARC

ANSEL
UTF-83288 /2013.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Kertészeti stratégia és vidékfejlesztés / Lukács Gergely Sándor. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Szakmai füzetek / Magyar Agrárkamara, ISSN 1787-2669 ; 62.)
Bibliogr.: p. 69-72.
ISBN 978-615-5307-02-7 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - kertészet - mezőgazdasági politika - 21. század
711.1(439)"201" *** 635 *** 338.43(439)"201"
[AN 3457242]
MARC

ANSEL
UTF-83289 /2013.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Köre. Szécsényi Helyi Csoport
   A Szécsényi Múzeumbaráti Kör tevékenysége 2007-2012 között / [... szerkesztője Galcsik Zsolt]. - Szécsény : Múzeumbaráti Kör, 2012. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 30.)
Fűzött
Szécsény - múzeum - egyesület
069(439-2Szécsény) *** 061.2(439-2Szécsény)
[AN 3455048]
MARC

ANSEL
UTF-83290 /2013.
Mizsák Endre (1916-1997)
   A szécsényi temető síremlékeinek feliratai, 1822-1967 / Mizsák Endre ; [... szerk. Galcsik Zsolt]. - Szécsény : Galcsik Zs., 2012. - 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5130-5 fűzött
Szécsény - temető - síremlék - sírfelirat
726.825(439-2Szécsény) *** 718(439-2Szécsény)
[AN 3455043]
MARC

ANSEL
UTF-83291 /2013.
Nagy Márta (1953-)
   Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza mint az etnikai identitás megőrzésének megnyilatkozása / Nagy Márta. - Budapest : Balassi ; Debrecen : DE K., 2012. - 246 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 231-240. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-245-1 kötött
Naum, Ohridski (830?-910)
Magyarország - szent - 9. század - 10. század - keresztény művészet - ikonográfia - 18. század - 19. század
7.046.3(439)"17/18" *** 235.3(092)Naum *** 246
[AN 3455871]
MARC

ANSEL
UTF-83292 /2013.
Pecze János
   Kmetty János / Pecze János. - [Gönc] : [Gönc és Környéke Gyermekeiért Alapítvány], 2012. - [83] p. : ill., színes ; 16 cm
Közread. a Gönc és Környéke Gyermekeiért Alapítvány. - Bibliogr.: p. [81].
ISBN 978-963-08-3279-3 fűzött
Kmetty János (1889-1975)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kmetty_J.
[AN 3455486]
MARC

ANSEL
UTF-83293 /2013.
   A póz : ötletek modellfotózásokhoz / [szerk. Urbin Ágnes] ; [a grafikákat kész. Völgyes Kinga]. - [Fót] : Grafibit Kft., 2012. - [56] p. : ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-5375-0-0)
fotóművészet - fotómodell
77.04 *** 7.041.2
[AN 3454822]
MARC

ANSEL
UTF-83294 /2013.
Puntigán József (1958-)
   Csontváry és Nógrád / Puntigán József. - Salgótarján : Nógrád M. Lvt., 2012. - 176, [15] p. : ill. ; 24 cm. - (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból, ISSN 0238-1990 ; 62.)
Bibliogr.: p. 174-176.
ISBN 978-963-7243-78-3 kötött : 2750,- Ft
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
Magyarország - Nógrád vármegye - festőművész - helytörténet - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 943.913.1"18/19"
[AN 3457154]
MARC

ANSEL
UTF-83295 /2013.
Radnóti Sándor (1946-)
   Kalmár János / Radnóti Sándor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2012. - 105 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-5-1 kötött : 1995,- Ft
Kalmár János (1952-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Kalmár_J.
[AN 3455779]
MARC

ANSEL
UTF-83296 /2013.
Sinkó Katalin (1941-)
   Ideák, motívumok, kánonok II [elektronikus dok.] : tanulmányok a 19-20. századi képkultúra köréből / Sinkó Katalin. - Szöveg és képek. - Budapest : MNG, 2012. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2012/1.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-04-4
Magyarország - művészettörténet - művelődéstörténet - művészetesztétika - 19. század - 20. század - elektronikus dokumentum
7(439)(091)"18/19" *** 7.01 *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3454933]
MARC

ANSEL
UTF-83297 /2013.
   Szabadtéri művészzászlók : Plein Art XIV. Kortárs Művészetek Fesztiválja : 2012, Budapest IX., Ráday utca / [szerk. Czeglédi Júlia] ; [közread. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - [Budapest] : MKISZ, 2012. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89249-9-5 fűzött
Magyarország - textilművészet - fesztivál - 21. század
745.52(439)"201" *** 061.7(439-2Bp.)"2012"
[AN 3457414]
MARC

ANSEL
UTF-83298 /2013.
Szeifert Judit (1968-)
   Dréher János / Szeifert Judit ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2012. - 97 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-6-8 kötött : 1995,- Ft
Dréher János (1952-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Dréher_J.
[AN 3455787]
MARC

ANSEL
UTF-83299 /2013.
Szőnyi Sándor (1942-)
   A konyári képíró : Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész jubileumi kiállítása / [... szerk. Dobrovitz Ágnes]. - Konyár : Önkormányzat, 2012. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A Kurucz Albert Falumúzeum közleményei, ISSN 2060-9663 ; 5.)
A Konyáron, 2012. nov. 22-én megnyitott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89603-3-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szőnyi_S. *** 061.4(439-2Konyár)
[AN 3455985]
MARC

ANSEL
UTF-83300 /2013.
Tamás Edit (1968-)
   Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak / Tamás Edit ; [fotó Váradi László]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 60.)
Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-7061-72-1 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak)
Sárospatak - vár - múzeum
728.81(439-2Sárospatak) *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3456237]
MARC

ANSEL
UTF-83301 /2013.
Tarjáni Antal (1952-)
   Tarjáni Antal / [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2012. - [24] p. : ill. ; 17 cm
A Tatabányán, 2012. dec. 4 - 2013. jan. 4. között rendezett "60 év, 60 kép" c. kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-88650-5-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)(092)Tarjáni_A. *** 061.4(439-2Tatabánya)
[AN 3457165]
MARC

ANSEL
UTF-83302 /2013.
Vajda Péter
   A tabi Utolsó Vacsora Plébániatemplom / Vajda Péter ; [kiad. az Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia]. - Tab : Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, 2012. - 38 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.
Fűzött
Tab - templom
726.54(439-2Tab)
[AN 3455040]
MARC

ANSEL
UTF-83303 /2013.
   Valóság és illúzió = Reality & illusion / [szerk. ... Szeifert Judit] ; [kiad. a ... ] Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. - [Budapest] : MAOE, cop. 2012. - 151 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2012. december 11 - 2013. február 3. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-88403-2-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - fotóművészet - cirkusz - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"20" *** 791.8 *** 745/749(439)"20" *** 77.04(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3455839]
MARC

ANSEL
UTF-83304 /2013.
   Vasi múzeumi látványtár : a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága tanulmányi raktárának kialakítása a szombathelyi Pásztor utcában / [... szerk. Mecséri Annamária és Nagy Zoltán]. - Szombathely : [Vas M. Múz. Ig.], 2012. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9827-17-2 fűzött
Vas megye - múzeum - helytörténet
069(439-2Szombathely) *** 943.911.1
[AN 3456192]
MARC

ANSEL
UTF-83305 /2013.
Wehner Tibor (1948-)
   T. Doromby Mária / Wehner Tibor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2012. - 83 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89443-7-5 kötött : 1995,- Ft
Doromby Mária, T. (1949-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Doromby_M.,_T.
[AN 3455788]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3306 /2013.
   100 éves a Fővárosi Énekkar, 1912-2012 / összeáll. Fehér Valéria. - Budapest : Főv. Énekkar, 2012. - 139 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4455-0 kötött
Fővárosi Énekkar
Budapest - énekkar - történeti feldolgozás
784.087.68.071(439-2Bp.)(091)
[AN 3457270]
MARC

ANSEL
UTF-83307 /2013.
Molnár Antal (1890-1983)
   A trubadur [elektronikus dok.] : opera négy szakaszban, nyolc képben / ismerteti Molnár Antal. - Szöveg (pdf : 844 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106933. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5295)
Verdi, Giuseppe (1813-1901). Il trovatore
Itália - opera - zeneszerző - 19. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 782.1(45)
[AN 3446667]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3308 /2013.
Ambrus Zoltán (1861-1932)
   A kritikáról [elektronikus dok.] : tanulmányok / Ambrus Zoltán. - Szöveg (pdf : 383 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106835. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-00-1
magyar irodalom - irodalomtudomány - műfajelmélet - színházi kritika - elektronikus dokumentum
792(0:82-95) *** 82.01-95 *** 894.511-95
[AN 3444806]
MARC

ANSEL
UTF-83309 /2013.
Bokor Balázs (1957-)
   Az én Hollywoodom / Bokor Balázs. - Budapest : Médiamix, 2012. - 236 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Panorama könyvek, ISSN 1785-0312)
ISBN 978-963-87474-9-5 kötött : 3990,- Ft : 40 USD
Egyesült Államok - Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - filmgyártás - filmművész - külföldön élő magyar személyiség - interjú
791.44(73-2Los_Angeles) *** 791.43(=945.11)(73)(047.53)
[AN 3455904]
MARC

ANSEL
UTF-83310 /2013.
Huszti Péter (1944-)
   Fontos, hogy az ember haza tudjon menni : Huszti Péter színművész / [szerk. Trunkos Ildikó és Hajba Ferenc]. - [Budapest] : Gondolat, [2012]. - 34 p. ; 17 cm. - (Vinnivaló, ISSN 2062-2937)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - interjú
792.028(439)(092)Huszti_P.(047.53)
[AN 3457150]
MARC

ANSEL
UTF-83311 /2013.
Makk Károly (1925-)
   Na, mester, mire készül most? : Makk Károly filmrendező / [szerk. Trunkos Ildikó és Hajba Ferenc]. - [Budapest] : Gondolat, [2012]. - 33, [2] p. ; 17 cm. - (Vinnivaló, ISSN 2062-2937)
ISBN 978-963-693-258-9 fűzött : 500,- Ft
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.1(439)(092)Makk_K.(047.53)
[AN 3457144]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3312 /2013.
Dóra Zoltán (1939-)
   Nyelvünkről, nyelvünkért : újabb nyelvi írások / Dóra Zoltán. - Vác : Dóra Z., 2012. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5148-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvművelés
809.451.1-06
[AN 3457028]
MARC

ANSEL
UTF-83313 /2013.
Fülöp Gábor
   Key to a successful exam : ECL kurzuskönyv : felkészítő tankönyv a középfokú angol nyelvvizsgára / Fülöp Gábor ; [közread. az] Akadémia Nyelviskola. - Esztergom : Danubius Work Kft., 2013. - 335 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-08-5418-4 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3457004]
MARC

ANSEL
UTF-83314 /2013.
Holló Krisztina
   Tanuljunk angolul! : könnyen, egyszerűen és gyorsan! : kis angol nyelvtan alap- és középfokú gyakorlatokkal / Holló Krisztina. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2013. - 207 p. ; 20 cm
Borítócím: An easy, fast and quick way to learn English!
ISBN 978-963-9685-73-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3460766]
MARC

ANSEL
UTF-83315 /2013.
Italian phrase book & dictionary (magyar)
   Olasz útiszótár / [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, [2013], cop. 2010. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Olasz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-6576-7 fűzött : 1690,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3459195]
MARC

ANSEL
UTF-83316 /2013.
Kosztka Miklós (1944-)
   Magyar - német és német - magyar erdészeti útépítési szakszószedet / összeáll. Kosztka Miklós, Krisch Imre. - Sopron : Szerzők, 2012. - 41 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5119-0 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - erdészet - útépítés - szakszótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11 *** 630*383 *** 625.7
[AN 3456298]
MARC

ANSEL
UTF-83317 /2013.
Krizsa Katalin
   Gyöknyelvészet : elsőként a világon / Krizsa Katalin, Karvaly Katalin. - Budapest ; [Tel Aviv] : Túlélés K., 2012. - 2 db (1084 p.) ; 24 cm
Fűzött
ISBN 978-965-91839-1-3
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás
809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3456224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 551 p.
[AN 3456225] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 553-1084.
[AN 3456226] MARC

ANSEL
UTF-83318 /2013.
Maticsák Sándor (1965-)
   A mordvin írásbeliség kezdetei : XVII-XVIII. század / Maticsák Sándor ; [a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének kiadványa]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 236 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-234.
ISBN 978-963-318-288-8 fűzött
mordvin nyelv - nyelvtörténet - 17. század - 18. század - nyelvemlék
809.452.2-022"16/17" *** 809.452.2-53"16/17"
[AN 3455960]
MARC

ANSEL
UTF-83319 /2013.
   Nyelvelmélet és dialektológia 2 / szerk. É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila ; [közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2012. - 185 p., [9] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
A Piliscsabán, 2011. november 15-16-án azonos címmel megrendezett műhelykonferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-076-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvjárás - nyelvészet
80 *** 809.451.1-087
[AN 3457026]
MARC

ANSEL
UTF-83320 /2013.
   Schlüssel zur erfolgreichen Sprachprüfung [elektronikus dok.] : tankönyv : [német gyakorló feladatsorok]. - Szöveg. - Esztergom : Danubius Work Kft., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5514-3
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
803.0(079.1)=00
[AN 3455217]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3321 /2013.
Bakó Endre (1938-)
   Hajdú-Bihar megye irodalmi adattára / Bakó Endre. - 2. kiad. - Debrecen : Ethnica, 2012. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-587-8 fűzött
Hajdú-Bihar megye - író - életrajzi lexikon
894.511(439.165)(092):030
[AN 3455885]
MARC

ANSEL
UTF-83322 /2013.
Imre Mihály (1946-)
   Az isteni és emberi szó párbeszéde : tanulmányok a 16-18. századi protestantizmus irodalmáról / Imre Mihály. - Sárospatak : Hernád, 2012. - 444 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-5-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - vallásos irodalom - egyháztörténet - eszmetörténet - protestáns egyház - 16. század - 17. század - 18. század
894.511(091)"15/17" *** 930.85(439)"15/17" *** 284(439)"15/17" *** 894.511(091)-97"15/17"
[AN 3455890]
MARC

ANSEL
UTF-83323 /2013.
   Sáros földből Nógrád földbe : Mikszáth Kálmán égi és földi utazásai Nógrádban : a Palóc Múzeum kiállítása, 2012. április 10 - 2012. október / [... rend. Császtvay Tünde, Pintér Réka] ; [... írta és szerk. Császtvay Tünde]. - Balassagyarmat : Palóc Múz., 2012. - 39 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
894.511(092)Mikszáth_K. *** 061.4(439-2Balassagyarmat)
[AN 3457151]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3324 /2013.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen legszebb meséi. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 125, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-28-5 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3461150]
MARC

ANSEL
UTF-83325 /2013.
Blakley-Cartwright, Sarah
Red riding hood (magyar)
   A lány és a farkas / Sarah Blakley-Cartwright ; David Leslie Johnson forgatókönyve alapján ; [ford. Gazdag Tímea]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 269 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-9708-59-4 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-408-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3458921]
MARC

ANSEL
UTF-83326 /2013.
Coelho, Paulo (1947-)
Onze minutos (magyar)
   Tizenegy perc / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 27. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2004. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-84-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3458894]
MARC

ANSEL
UTF-83327 /2013.
Coelho, Paulo (1947-)
O vencedor está só (magyar)
   A győztes egyedül van / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2009. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-009-1 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3458885]
MARC

ANSEL
UTF-83328 /2013.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 28. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3458888]
MARC

ANSEL
UTF-83329 /2013.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The hound of the Baskervilles (magyar)
   A sátán kutyája / Arthur Conan Doyle ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 218, [3] p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-72-1 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3459094]
MARC

ANSEL
UTF-83330 /2013.
Ende, Michael (1929-1995)
Momo (magyar)
   Momo avagy Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt : meseregény / Michael Ende ; [ford. Kalász Márton]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 233, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9367-1 kötött : 2290,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3458990]
MARC

ANSEL
UTF-83331 /2013.
Franzen, Jonathan (1959-)
The corrections (magyar)
   Javítások / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2012. - 629 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9509-8 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3452098]
MARC

ANSEL
UTF-83332 /2013.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm legszebb meséi. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 127 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-29-2 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3461149]
MARC

ANSEL
UTF-83333 /2013.
Hawking, Lucy (1969-)
George and the big bang (magyar)
   George és az ősrobbanás / Lucy & Stephen Hawking ; Garry Parsons ill. ; [ford. Marczali Ferenc]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 270 p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-338-5 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - csillagászat - kozmológia - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 52(0:82-31)(02.053.2) *** 524.8(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3459100]
MARC

ANSEL
UTF-83334 /2013.
Hawking, Lucy (1969-)
George's secret key to the universe (magyar)
   George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz / Lucy & Stephen Hawking ; Christophe Galfard közrem. ; Garry Parsons ill. ; [ford. Mezei Gábor]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 263, [5] p., [32] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-245-022-3 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - csillagászat - ifjúsági regény - ifjúsági könyv
820-31(02.053.2) *** 524.8(02.053.2)
[AN 3458918]
MARC

ANSEL
UTF-83335 /2013.
James, Nick (1983-)
Skyship academy : the pearl wars (magyar)
   Éghajó akadémia : a gyöngyháború / Nick James ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 260 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-40-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3455792]
MARC

ANSEL
UTF-83336 /2013.
Joyce, Brenda (1963-)
The stolen bride (magyar)
   Az ellopott menyasszony / Brenda Joyce ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 430 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-568-3 fűzött : 1695,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3456866]
MARC

ANSEL
UTF-83337 /2013.
Krokos, Dan
False memory (magyar)
   Hamis emlékek / Dan Krokos ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-42-5 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3455773]
MARC

ANSEL
UTF-83338 /2013.
Kuprin, Aleksandr Ivanovič (1870-1938)
Zvezda Solomona (magyar)
   Salamon csillaga [elektronikus dok.] : Afro amestigon ; Tengeri betegség / Alekszandr I. Kuprin. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Egys. cím: Zvezda Solomona ; Morskaâ boleznʹ. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-671-9 (epub)
ISBN 978-963-362-672-6 (mobi)
orosz irodalom - regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-31=945.11 *** 882-32=945.11
[AN 3459948]
MARC

ANSEL
UTF-83339 /2013.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
   Arsène Lupin, a nők lovagja [elektronikus dok.] : detektívregény / Maurice Leblanc ; ford. Wiesner Juliska. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 1.6 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-686-3 (epub)
ISBN 978-963-362-687-0 (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3458772]
MARC

ANSEL
UTF-83340 /2013.
Leblanc, Maurice (1864-1941)
   Arsène Lupin kalandjai [elektronikus dok.] : regény / Maurice Leblanc ; ford. Moly Tamás. - Szöveg (epub : 533 KB) (mobi : 641 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107199. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-683-2 (epub)
ISBN 978-963-362-684-9 (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3458774]
MARC

ANSEL
UTF-83341 /2013.
Liu Zhang
Zhong Kui zhuan (magyar) (röv. kiad.)
   Csung Kuj, az ördögűző [elektronikus dok.] : klasszikus kínai regény a 18. századból / Liu Csang ; ford. és az utószót írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 930 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107193. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-704-4 (epub)
ISBN 978-963-362-705-1 (mobi)
kínai irodalom - regény - elektronikus dokumentum
895.1-31=945.11
[AN 3458713]
MARC

ANSEL
UTF-83342 /2013.
Mack, Tracy
Sherlock Holmes and the Baker Street irregulars (magyar)
   Sherlock Holmes és a Baker streeti vagányok / írta Tracy Mack és Michael Citrin ; ill. Greg Ruth. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3459071]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A csodálatos Zalinda fivérek esete : 1. számú esetnapló / [ford. Andó Gabriella]. - 2. jav. kiad. - 2012. - 237 p. : ill.
ISBN 978-963-9708-78-5 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3459084] MARC

ANSEL
UTF-83343 /2013.
Martel, Yann (1963-)
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2013. - 393, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9551-7 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3458987]
MARC

ANSEL
UTF-83344 /2013.
McNaught, Judith (1944-)
Remember when (magyar)
   Emlékezz rám! / Judith McNaught ; [ford. Bakaja-Dézsi Tímea, Melis Pálma]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, [2012]. - 390 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-418-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3459044]
MARC

ANSEL
UTF-83345 /2013.
   Meseözön. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 133, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-32-2 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3461151]
MARC

ANSEL
UTF-83346 /2013.
Nesbet, Anne
The cabinet of earths (magyar)
   A szalamandrás ház titka / Anne Nesbet ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2012. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-41-8 fűzött : 2380,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3455782]
MARC

ANSEL
UTF-83347 /2013.
   A tizenhét árnyalata [elektronikus dok.] : [novellák, versek arról, hogy nem a gyengébb nem a gyengébb]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7414-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - nemek közötti kapcsolat - antológia - hangoskönyv
82-822=945.11 *** 894.511-822 *** 392.6(0:82-822)
[AN 3454896]
MARC

ANSEL
UTF-83348 /2013.
   One day I wrote a story : 15 short stories / [... ed. Ivana Cvetkovic]. - Budapest : SEK Budapest Kft., cop. 2012. - 87 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5163-3 fűzött
angol nyelvű irodalom - amatőr művészet - elbeszélés - antológia
820-32(100)(082) *** 379.825
[AN 3454928]
MARC

ANSEL
UTF-83349 /2013.
Pásztorné Földi Adrienne (1943-)
Tündérek tánca (eszperantó)
   Danco de feinoj : elektitaj verkoj / Adrienne Földi sinjorino Pásztor ; [... elektis kaj la antaŭparolon verkis ... Iŝtván Budai ...]. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-70-9 fűzött
eszperantó irodalom - válogatott művek
82-089.2-821
[AN 3456958]
MARC

ANSEL
UTF-83350 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
   A smaragd nyakék felragyog / [Nora Roberts] ; [... ford. Komáromy Dániel, ... Komáromy Rudolf]. - Budapest : Harlequin, 2012. - 445 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: LilahÞ; Suzanna. - Egys. cím: For the love of Lilah ; Suzanna's surrender. - keretcím: A Calhoun család
ISBN 978-963-538-562-1 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3456863]
MARC

ANSEL
UTF-83351 /2013.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-9884-29-8 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3459064]
MARC

ANSEL
UTF-83352 /2013.
Saunders, Kate
Cat and the stinkwater war (magyar)
   Cicus és a Büdös Macskák háborúja / Kate Saunders ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 237, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-41-7 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3458915]
MARC

ANSEL
UTF-83353 /2013.
Simenon, Georges (1903-1989)
L'homme qui regardait passer les trains (magyar)
   Aki a vonatokat nézte / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-07-3 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3456737]
MARC

ANSEL
UTF-83354 /2013.
Skrapits Lajos (1938-)
   Po dugoj cesti / Lajoš Škrapić ; [... il. Lajoš Brigović] ; [... izd. ... Hrvatska samouprava Petrovo Selo]. - Szentpéterfa : Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, 2012. - 196 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5448-1 kötött
magyarországi horvát irodalom - magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
886.2-14(439) *** 894.511-14 *** 894.511-14.02=862
[AN 3454813]
MARC

ANSEL
UTF-83355 /2013.
Sorenson, Margo
Ambrose and the princess (magyar)
   Ambróz és a hercegnő / Margo Sorenson ; Szegedi Katalin illusztrációival ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Abrakadabra, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89615-4-9 kötött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3455133]
MARC

ANSEL
UTF-83356 /2013.
   Tündéres mesék [elektronikus dok.] / Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-6703-7 : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3454906]
MARC

ANSEL
UTF-83357 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lûdi našego carâ (magyar)
   A mi Urunk népe / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 372, [5] p. ; 22 cm
A tartalomjegyzék orosz nyelven is
ISBN 978-963-14-3039-4 kötött : 3690,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3459191]
MARC

ANSEL
UTF-83358 /2013.
   A vágy 12 árnyalata. - Budapest : Harlequin, 2013. - 336 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Tart.: Csókfüggők / Elizabeth Bevarly ; [... ford. Harcsa Henriett]. Megszólal a riasztó / Jeanie London ; [... ford. Erős László]. Átváltoztatjuk! / Heidi Betts ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Egys. cím: Indecent suggestion ; Over the edge ; When the lights go down
ISBN 978-963-538-550-8 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3460878]
MARC

ANSEL
UTF-83359 /2013.
Vinge, Vernor (1944-)
A fire upon the deep (magyar)
   Tűz lobban a mélyben / Vernor Vinge ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Ad Astra, 2012. - 806 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-20-6 fűzött : 3990,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3455118]
MARC

ANSEL
UTF-83360 /2013.
Ward, J. R. (1969-)
Dark lover (magyar)
   Éjsötét szerető : Fekete Tőr Testvériség 1. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Lászlóné]. - Budapest : Ulpius-ház, 2009 [!2013]. - 527 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-105-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3460902]
MARC

ANSEL
UTF-83361 /2013.
Widmark, Martin (1961-)
Diamantmysteriet (magyar)
   Gyémántrejtély / Martin Widmark, Helena Willis. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 74 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-245-673-7 kötött : 1490,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3457573]
MARC

ANSEL
UTF-83362 /2013.
Winman, Sarah (1964-)
When God was a rabbit (magyar)
   Amikor isten nyúl volt / Sarah Winman ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2012]. - 382 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-396-3 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3456868]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3363 /2013.
   "Amikor én még kisgyermek voltam" avagy Üzenetek a XXI. század gyermekeinek, unokáinak / szerk. Dobos László ; [közread. a] Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány. - Miskolc : Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány, 2012. - 105 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-5529-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3457236]
MARC

ANSEL
UTF-83364 /2013.
Árnyas-Szomory Béla
   Elmentek a zöldszemű tündérek / Árnyas-Szomory Béla ; [a grafikákat kész. Makai Ildikó]. - Debrecen : [Szabó B.], 2012. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5616-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3456009]
MARC

ANSEL
UTF-83365 /2013.
B. Senga
   Nem a sztori a lényeg : történetek / B. Senga. - [Veresegyház] : Magánkiad., cop. 2013. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5744-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3456711]
MARC

ANSEL
UTF-83366 /2013.
Bacsik Katalin
   Távoli üzenet : próza és versek / Bacsik Katalin ; [közread. a] Madách Imre Városi Könyvtár. - Balassagyarmat : Madách Vár. Kvt., 2012. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89393-2-6 fűzött
magyar irodalom - esszé - vers
894.511-4 *** 894.511-14
[AN 3457145]
MARC

ANSEL
UTF-83367 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9371-8 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3459105]
MARC

ANSEL
UTF-83368 /2013.
   Barátságos mulatozások : episztolagyűjtemények az 1770-1780-as évekből / sajtó alá rend. Labádi Gergely. - Budapest : Universitas, 2012. - 592 p. ; 25 cm. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 13.)
Bibliogr.: p. 557-567.
ISBN 978-963-9671-38-6 kötött : 3360,- Ft
magyar irodalom - 18. század - episztola - vers - antológia - kritikai kiadás
894.511-14(082) *** 894.511-155(082)
[AN 3455755]
MARC

ANSEL
UTF-83369 /2013.
Bárdosi Attila (1953-)
   Ólommadár : Bárdosi Attila versei, 2012. - Budapest : Ad Librum, cop. 2012. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-58-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3456345]
MARC

ANSEL
UTF-83370 /2013.
Bárkányi Adorján
   Az árnyak kapuja / Bárkányi Adorján. - Budapest ; [Szászvár] : Magánkiad., 2012. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4599-1 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3455089]
MARC

ANSEL
UTF-83371 /2013.
Bartos Enikő
   Marci elesik / Bartos Enikő ; [ill. Pálfi Györgyi]. - Budapest : Galenus, 2012. - 36 p. : ill., színes ; 22x22 cm + mell. (18 p. ; 15 cm). - (Pirula, a patikamanó)
A mell. szerzői Budai Marianna, Kardos Gabriella, Makai Gábor. - melléklet címe: Információ szülőknek : a gyermekbalesetekről
ISBN 978-963-7157-32-5 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - elsősegélynyújtás - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 614.88(02.053.2)
[AN 3454937]
MARC

ANSEL
UTF-83372 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Tündérmesék [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - Szöveg (prc : 551 KB). - [Pécs] : Kindle-varázs K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106751. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-5075-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3441580]
MARC

ANSEL
UTF-83373 /2013.
Bokor Gábor
   A kenyér illata / Bokor Gábor ; [kiad. a "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány]. - Sárrétudvari : "Kézenfogva Testvéreinkkel" Sárrétudvari Alapítvány, 2012. - 112 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3457330]
MARC

ANSEL
UTF-83374 /2013.
Brooks, Kate
   Amer és a láthatatlan bilincs / Kate Brooks & Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2012. - 63 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89067-9-3 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3454576]
MARC

ANSEL
UTF-83375 /2013.
Cholnoky Viktor (1868-1912)
   Kaleidoszkóp [elektronikus dok.] / írta Cholnoky Viktor. - Szöveg (pdf : 750 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106799. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-80-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3443161]
MARC

ANSEL
UTF-83376 /2013.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Festéktüsszentő Hapci Benő / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 20, [10] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-224-1 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3458994]
MARC

ANSEL
UTF-83377 /2013.
Csukás István (1936-)
   Süsü, a sárkány / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2012. - 168, [3] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-245-221-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3458996]
MARC

ANSEL
UTF-83378 /2013.
Csűrös Emília (1897-1970)
   Hadik András népe : regény az ifjúságnak / B. Csűrös Emília ; Györgyfi György rajz. - [Budapest] : Underground, [2012]. - 161 p. : ill. ; 20 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szt. István Társ., 1943
ISBN 978-963-89716-1-6 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - hasonmás kiadás
894.511-31(02.053.2) *** 094/099.07
[AN 3454732]
MARC

ANSEL
UTF-83379 /2013.
Dánandrássy Katalin (1934-)
   Fény és árnyék : válogatott versek : II. kötet / Dánandrássy Katalin. - [Budapest] : [Dán A.], 2012. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5584-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3456886]
MARC

ANSEL
UTF-83380 /2013.
Donászy Ferenc (1858-1923)
   Ozdor Telegd [elektronikus dok.] : elbeszélés a magyar pogányvilágból / írta Donászy Ferenc. - Szöveg (pdf : 444 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106796. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5301-14-8
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6(02.053.2)
[AN 3443134]
MARC

ANSEL
UTF-83381 /2013.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Téli virág : versek / Drotleff Zoltán. - Budapest : Accordia, 2012. - 153, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-32-1 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3456884]
MARC

ANSEL
UTF-83382 /2013.
Duliskovich Jolán
   Gyere, ülj mellém! : versek és vallomások / Jolanda D. S. - Budapest ; [Csorvás] : Magánkiad., 2012. - 57, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4321-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3454884]
MARC

ANSEL
UTF-83383 /2013.
   Egy perc az élet?! : antológia / [szerk. Szabó Zsolt] ; [közread. a] Hegyaljai Alkotók Társulása Egyesület, Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület. - Szerencs : HAT ; Kisgyőr : MAIT, 2012. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4948-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3456861]
MARC

ANSEL
UTF-83384 /2013.
   Az élet bábui : novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2012. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-65-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3456811]
MARC

ANSEL
UTF-83385 /2013.
   Életjáték : kőbányai írók, költők antológiája / [szerk. Kertai N. Mária] ; [közread. a] Kőbányai Írók, Költők Egyesülete. - Budapest : Kőbányai Írók, Költők Egyes., 2012. - 241 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-59-3 fűzött
Budapest. 10. kerület - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Bp.X.)
[AN 3457355]
MARC

ANSEL
UTF-83386 /2013.
Elisabeth
   Génháború : Elisabeth versei. - [Miskolc] : [Magánkiad.], 2012. - 45 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4615-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3454762]
MARC

ANSEL
UTF-83387 /2013.
Erdélyi Dominika
   Lélekének / Erdélyi Dominika. - Budapest ; [Sződ] : Magánkiad., 2012. - 59, [23] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3295-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3454861]
MARC

ANSEL
UTF-83388 /2013.
   Ezüstkoszorú : válogatás a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által 15. alkalommal meghirdetett irodalmi pályázat díjnyertes munkáiból / [kiad. a Nyugdíjasok Országos Szövetsége]. - Győr : NYOSZ, 2012. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3455523]
MARC

ANSEL
UTF-83389 /2013.
Fazekas Imre Pál (1930-)
   Születésnapi ének / Fazekas Imre Pál. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2012. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-58-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3455124]
MARC

ANSEL
UTF-83390 /2013.
Ferkai Tibor
   Sugárka : a Fény meséi / Fer-Kai ; Budaházy Éva képeivel, rajz. ; [kiad. az Aquarius Alapítvány]. - Úny : Aquarius Alapítvány, [2012]. - 77, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4632-5 kötött
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3456967]
MARC

ANSEL
UTF-83391 /2013.
Forrai István (1942-)
A káosz (angol)
   The chaos [elektronikus dok.] : jolly essays / Forrai István. - Szöveg (pdf : 102 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106965. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - publicisztika - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-92=20
[AN 3447213]
MARC

ANSEL
UTF-83392 /2013.
Forrai István (1942-)
   A szőrös nyelvről, nyelves pusziról és egyebekről [elektronikus dok.] : vidám jegyzetek, szatírák és egyéb irományok / Forrai István. - Szöveg (pdf : 182 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106966. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - humor - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-7
[AN 3447214]
MARC

ANSEL
UTF-83393 /2013.
Garai Péter Sándor
   Zoo / Garai Péter Sándor ; [rajz Bereznyei Róbert]. - Budapest : Underground, 2012. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4812-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3454931]
MARC

ANSEL
UTF-83394 /2013.
Gaura Ágnes
   Átkozott balszerencse : Borbíró Borbála-sorozat / Gaura Ágnes. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 379 p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-615-5161-92-6 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3456875]
MARC

ANSEL
UTF-83395 /2013.
Halmos Sándor (1946-)
   Töredék : a Szentírás üzenetei a jövőnek : válogatás az izraeli "Új Kelet" című újságban megjelent cikkekből / Halmos Sándor. - Debrecen : Halmos S., 2012. - 199 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5408-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - zsidó vallás - publicisztika
894.511-92 *** 316.347(=924)(439)(0:82-92) *** 296(0:82-92)
[AN 3455915]
MARC

ANSEL
UTF-83396 /2013.
Hedry Mária
   A 99 pöttyös kék labda kalandjai / Hedry Mária ; Jálics Gyula illusztrációival. - Budapest : Napkút, 2012. - 82, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-293-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3454959]
MARC

ANSEL
UTF-83397 /2013.
Horváth Dorka
   Máshogy fájt / Horváth Dorka ; [... ill. Szebenyi Dávid]. - [Budapest] : [Horváth D.], [2012]. - 136, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5565-5 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - blog
894.511-92
[AN 3454862]
MARC

ANSEL
UTF-83398 /2013.
Hrabovszky László (1936-)
   Késői üzenet 1956 : börtönversek / Hrabovszky László ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., [2012]. - 68 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9830-25-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3455087]
MARC

ANSEL
UTF-83399 /2013.
Iványi Éva
   Gyerekszobám meséi / Iványi Éva ; [ill. Górász Éva]. - [Nyíregyháza] : [Iványi É.], 2012. - [83] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-5241-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3454718]
MARC

ANSEL
UTF-83400 /2013.
Kollár János (1962-)
   Angyalszárny : [versek gyermekeknek és gyermekszívű felnőtteknek] / Kollár János ; [ill. Kővári Kamilla Virág]. - Debrecen : TT Play Kft., 2012. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4741-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - vers - gyermekvers
894.511-14 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3455572]
MARC

ANSEL
UTF-83401 /2013.
Kuncz Aladár (1885-1931)
   Felleg a város felett [elektronikus dok.] : regény / Kuncz Aladár. - Szöveg (epub : 630 KB) (mobi : 818 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107210. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-668-9 (epub)
ISBN 978-963-362-669-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3459969]
MARC

ANSEL
UTF-83402 /2013.
Kürthy György (1882-1972)
   Mars [elektronikus dok.] : misztikus társadalmi regény / Kürthy György. - Szöveg (epub : 602 KB) (mobi : 778 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107207. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-674-0 (epub)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3459941]
MARC

ANSEL
UTF-83403 /2013.
László Gézáné (1952-)
   Messzire mentél.. / László B Irén. - [Nyíregyháza] : Magánkiad., 2012. - 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5595-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3456857]
MARC

ANSEL
UTF-83404 /2013.
Leleszy Béla (1887-1977)
   A hét bűn ágya [elektronikus dok.] : regény / Leleszy Béla. - Szöveg (epub : 775 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-689-4 (epub)
ISBN 978-963-362-690-0 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3458763]
MARC

ANSEL
UTF-83405 /2013.
Leleszy Béla (1887-1977)
   Nyugat felé! [elektronikus dok.] : regény / Leleszy Béla. - Szöveg (epub : 678 KB) (mobi : 928 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-698-6 (epub)
ISBN 978-963-362-699-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3458755]
MARC

ANSEL
UTF-83406 /2013.
Leleszy Béla (1887-1977)
   Az őrs [elektronikus dok.] : tíz lovas élete a honfoglalás idején / Leleszy Béla. - Szöveg (epub : 2 MB) (mobi : 2.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-692-4 (epub)
ISBN 978-963-362-693-1 (mobi)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3458761]
MARC

ANSEL
UTF-83407 /2013.
Leleszy Béla (1887-1977)
   Az utolsó csillaghajó [elektronikus dok.] : regény / Leleszy Béla. - Szöveg (epub : 759 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-695-5 (epub)
ISBN 978-963-362-696-2 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3458758]
MARC

ANSEL
UTF-83408 /2013.
Lovászy Márton (1891-1975)
   A nagy kísérlet [elektronikus dok.] : regény / Lovászy Márton. - Szöveg (epub : 733 KB) (mobi : 998 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107215. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-758-7 (epub)
ISBN 978-963-362-759-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460000]
MARC

ANSEL
UTF-83409 /2013.
Lovik Károly (1874-1915)
   Az aranypolgár [elektronikus dok.] : regény / Lovik Károly. - Szöveg (epub : 564 KB) (mobi : 674 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107212. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-767-9 (epub)
ISBN 978-963-362-768-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3459986]
MARC

ANSEL
UTF-83410 /2013.
Lovik Károly (1874-1915)
   Egy barátságos ház története [elektronikus dok.] / Lovik Károly. - Szöveg (epub : 595 KB) (mobi : 732 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107211. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-770-9 (epub)
ISBN 978-963-362-771-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3459976]
MARC

ANSEL
UTF-83411 /2013.
Lovik Károly (1874-1915)
   A leányvári boszorkány [elektronikus dok.] / Lovik Károly. - Szöveg (epub : 649 KB) (mobi : 838 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107213. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-761-7 (epub)
ISBN 978-963-362-762-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3459990]
MARC

ANSEL
UTF-83412 /2013.
Ludman Edit, F. (1966-)
   Kythéra szigete : kisregény / Ludman Edit. - [Budapest] : [Ludman E.], cop. 2012. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5601-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3456824]
MARC

ANSEL
UTF-83413 /2013.
   Ma én mesélek. - [Kaposvár] : Kaposvári Ny., 2012. - 133, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8193-31-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3461148]
MARC

ANSEL
UTF-83414 /2013.
Marosi László (1944-)
   Hogyan került a csizma az asztalra? / Zilahi M. László. - [Dunaújváros] : Marosi L., 2012. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5532-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3456838]
MARC

ANSEL
UTF-83415 /2013.
Mikes Lajos (1872-1930)
   Sanyi manó könyve [elektronikus dok.] / Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 498 KB) (mobi : 579 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-830-0 (epub)
ISBN 978-963-362-831-7 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3460201]
MARC

ANSEL
UTF-83416 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] ; Szent Péter esernyője : két regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 751 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-833-1 (epub)
ISBN 978-963-362-834-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460121]
MARC

ANSEL
UTF-83417 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma [elektronikus dok.] : egy különc ember története ; Gavallérok : két regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 727 KB) (mobi : 947 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107236. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-851-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460213]
MARC

ANSEL
UTF-83418 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város [elektronikus dok.] : regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 989 KB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-836-2 (epub)
ISBN 978-963-362-837-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460118]
MARC

ANSEL
UTF-83419 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] ; Nemzetes uraimék : Mácsik, a nagyerejű : két regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 931 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-854-6 (epub)
ISBN 978-963-362-855-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460209]
MARC

ANSEL
UTF-83420 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Különös házasság [elektronikus dok.] : regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 814 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-857-7 (epub)
ISBN 978-963-362-858-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460210]
MARC

ANSEL
UTF-83421 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-839-3 (epub)
ISBN 978-963-362-840-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460115]
MARC

ANSEL
UTF-83422 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Pernye [elektronikus dok.] : elbeszélések / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-860-7 (epub)
ISBN 978-963-362-861-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3460212]
MARC

ANSEL
UTF-83423 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Sipsirica [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 529 KB) (mobi : 637 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-843-0 (epub)
ISBN 978-963-362-841-6 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460110]
MARC

ANSEL
UTF-83424 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A tót atyafiak [elektronikus dok.] ; A jó palócok / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 640 KB) (mobi : 793 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-845-4 (epub)
ISBN 978-963-362-846-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3460104]
MARC

ANSEL
UTF-83425 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Új Zrínyiász [elektronikus dok.] : regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 629 KB) (mobi : 791 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-863-8 (epub)
ISBN 978-963-362-864-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460211]
MARC

ANSEL
UTF-83426 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A vén gazember [elektronikus dok.] ; Akli Miklós : cs. kir. udvari mulattató története : két regény / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 770 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-848-5 (epub)
ISBN 978-963-362-849-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460208]
MARC

ANSEL
UTF-83427 /2013.
   A nagy Hírcsárda könyv : IV. rész. - [Budapest] : Magánkiad., [2012]. - 404 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5580-8 fűzött
magyar irodalom - humor - publicisztika - hír
894.511-92 *** 894.511-7
[AN 3454809]
MARC

ANSEL
UTF-83428 /2013.
Nagy Károly (1909-1942)
   Ki nevet a végén? [elektronikus dok.] / Charles Lorre (Nagy Károly). - Szöveg (epub : 563 KB) (mobi : 700 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107216. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-752-5 (epub)
ISBN 978-963-362-753-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3460002]
MARC

ANSEL
UTF-83429 /2013.
   Néma vár : versek / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2012. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-66-2 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3456795]
MARC

ANSEL
UTF-83430 /2013.
Németh Andrea
   Kedves verses történetek 2 / Németh Andrea. - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2012. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-68-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3456851]
MARC

ANSEL
UTF-83431 /2013.
Németh Erika Éva
   Tofi meséi / írta és az illusztrációkat kész. Németh Erika Éva. - [Miskolc] : [Németh E. É.], 2012. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5647-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3455035]
MARC

ANSEL
UTF-83432 /2013.
Németh István Péter (1960-)
   Hortulus noster : 88 strófa egy kertecskéből / Németh István Péter. - Tapolca : Visual.hu Kft., 2012. - 49 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 987-963-88705-5-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3455289]
MARC

ANSEL
UTF-83433 /2013.
Németh Márk
   Ivy az erdőben / Németh Márk. - Budapest : Magánkiad., 2012. - 85 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4594-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3455068]
MARC

ANSEL
UTF-83434 /2013.
Nógrádi Kovács György
   Néhány perces krimik, rövid történetek, aforizmák, humor : érdekes olvasmányok / Nógrádi Kovács György. - Szécsény : Robinson Kvműhely, [2012]. - 303 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88502-7-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - anekdota - aforizma
894.511-32 *** 894.511-36 *** 894.511-84
[AN 3457253]
MARC

ANSEL
UTF-83435 /2013.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   One minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy. - 11. print. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 1995. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6112-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3459193]
MARC

ANSEL
UTF-83436 /2013.
Padisák Mihály (1930-)
   Éljen a száműzetés! : regény / Padisák Mihály ; [ill. ... Szalay György]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 253, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-01-1 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3459091]
MARC

ANSEL
UTF-83437 /2013.
Pásztorné Földi Adrienne (1943-)
   A Nap, Hold, és a csillagok : válogatott prózák / Pásztorné Földi Adrienne ; ... vál. és az előszót írta Budai István ... - Székesfehérvár : Holnap Magazin, 2012. - 140 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-69-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3456933]
MARC

ANSEL
UTF-83438 /2013.
Pflanczer István (1926-)
   Magyar-amerikai csak olvasgasd : Albany NY, 2012 / Pflanczer István. - [Agárd] : [Bajkai M.], 2012. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5489-4 fűzött
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3456141]
MARC

ANSEL
UTF-83439 /2013.
Qui, Ethien
   Hol van Daniel [elektronikus dok.] / Ethien Qui. - Szöveg (pdf : 505 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106968. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3447219]
MARC

ANSEL
UTF-83440 /2013.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Korhadt fakeresztek [elektronikus dok.] : képek a magyar szabadságharcból fiúk és leányok számára / írta Rákosi Viktor. - Szöveg (pdf : 635 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106894. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5312-40-3
magyar irodalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - ifjúsági irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.6(02.053.2) *** 943.9"1848/1849"(0:82-32)
[AN 3445611]
MARC

ANSEL
UTF-83441 /2013.
Seres Gábor
   Viharok szigete / Seres Gábor. - Budapest ; [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., 2012. - 413, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5361-3 fűzött
magyar irodalom - horror - regény
894.511-312.9
[AN 3455078]
MARC

ANSEL
UTF-83442 /2013.
Shelley, Duncan (1969-)
A leszboszi cápa (új kiadása)
   A bosszú mestere / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2012. - 523 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5310-00-3 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3454547]
MARC

ANSEL
UTF-83443 /2013.
Smith, Thomas
   Lonox háborúja / Thomas Smith. - [Sárbogárd] : Magánkiad., 2012. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4462-8 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3455110]
MARC

ANSEL
UTF-83444 /2013.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 396, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9370-1 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3458914]
MARC

ANSEL
UTF-83445 /2013.
Tar Károly (1935-)
   Szólj tisztán és hangosan : versek / Tar Károly ; László Ákos és Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2013. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-4-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3455974]
MARC

ANSEL
UTF-83446 /2013.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Üsse kő : a garabonciás könyve : jelentések hét rendbéli úton / Toót-Holló Tamás. - Budapest : Napkút, 2012. - 282, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-289-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3454978]
MARC

ANSEL
UTF-83447 /2013.
   Történelmi levegő : mai magyar drámák / [szerk. Perlawi Andor] ; [ill. Korponai Elza] ; [közread. a] Színkeresők Társasága. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2012. - 2 db : ill. ; 20 cm
Közös borítóban
Fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3455137]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Történelmi levegő / Jász István. Keresztelőn / Kriszt György. Giordano Bruno mártíromsága / Pásztor Bertalan. Napfény és hús / Kókai János. - 184 p.
ISBN 978-963-9846-53-1
[AN 3455150] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Mikszáth estéje / Kabdebó Tamás. A szökevény / Pruzsinszky Sándor. Forró nyár / Hargitai Ildikó. Tour de Hongrie / Gutai István. Erna háborúja / Perlawi Andor. - 203 p.
ISBN 978-963-9846-54-8
[AN 3455161] MARC

ANSEL
UTF-83448 /2013.
Tóth-Bajnógel Adél Csilla (1994-)
   Bilincsbe vert szabadság : [ifjúsági kisregény] / Tóth-Bajnógel Adél Csilla ; [ill. Paizer András, Pfaff Eszter]. - Vác : [Tóth-Bajnógel A. Cs.], 2012. - 156 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3263-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3457006]
MARC

ANSEL
UTF-83449 /2013.
Trogmayer Ottó (1934-)
   Régészeti furcsaságok, csacskaságok, marhaságok / Trogmayer Ottó ; [ill. ... Koncz Margit]. - Budapest : Martin Opitz K., 2012. - 237 p. (ll.) ; 20 cm
ISBN 978-963-9987-09-8 fűzött
magyar irodalom - művelődéstörténet - memoár
894.511-94 *** 930.85
[AN 3454751]
MARC

ANSEL
UTF-83450 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Adjátok vissza a hegyeimet! / Wass Albert ; [rovás átírás Rumi Tamás, Sípos László, Somfai Tamás] ; [kiad. ... Rovás Alapítvány]. - [Budapest] : Milani Kft. ; [Szolnok] : Rovás Alapítvány, 2013. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Rovásírással
ISBN 978-963-88437-6-0 kötött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3456989]
MARC

ANSEL
UTF-83451 /2013.
Zámbó László (1944-)
   Morzsalék : versek / Zámbó Hirsch László. - [Jánoshalma] : Szerző, 2012. - 132 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89626-3-8 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3455038]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3452 /2013.
Boehme, Julia (1966-)
Pixi und der Frühling (magyar)
   Pixi és a tavasz / írta Julia Boehme ; rajz. Dorothea Trust[!] ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 11.)
ISBN 978-963-89498-8-2 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455604]
MARC

ANSEL
UTF-83453 /2013.
Boehme, Julia (1966-)
Pixis grosses Wettrennen (magyar)
   Pixi nagy versenyfutása / írta Julia Boehme ; rajz. Dorothea Tust ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 16.)
ISBN 978-963-89540-5-3 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455796]
MARC

ANSEL
UTF-83454 /2013.
Bogos Katalin
   Bársonyfül / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-86-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460727]
MARC

ANSEL
UTF-83455 /2013.
Bogos Katalin
   Bogyó / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-84-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460746]
MARC

ANSEL
UTF-83456 /2013.
Bogos Katalin
   Bumbi / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-88-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460723]
MARC

ANSEL
UTF-83457 /2013.
Bogos Katalin
   Csendike / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-79-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460756]
MARC

ANSEL
UTF-83458 /2013.
Bogos Katalin
   Foltos / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-90-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460740]
MARC

ANSEL
UTF-83459 /2013.
Bogos Katalin
   Füttyös / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-85-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460730]
MARC

ANSEL
UTF-83460 /2013.
Bogos Katalin
   Indulás, Mikulás! / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-64-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460754]
MARC

ANSEL
UTF-83461 /2013.
Bogos Katalin
   Rumi, a hős / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-97-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460715]
MARC

ANSEL
UTF-83462 /2013.
Bogos Katalin
   Télapónál / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Nyilasi Antónia]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-63-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460713]
MARC

ANSEL
UTF-83463 /2013.
Casalis, Anna
Il libro chitarra (magyar)
   Dalos mesekönyv / [írta Anna Casalis] ; [rajz. Tony Wolf] ; [Andrea Dami ... alapján] ; [ford. Máté Judit]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - Lapozó (20 p.) : ill. színes ; 18x49 cm
Papírtokban. - Figuratív alakú, zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-9926-90-5 kötött : 4990,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3455193]
MARC

ANSEL
UTF-83464 /2013.
Gellersen, Ruth (1975-)
Die Bremer Stadtmusikanten (magyar)
   A brémai muzsikusok : a Grimm testvérek meséje alapján / írta és feld. Ruth Gellersen ; rajz. Marion Goedelt ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 17.)
ISBN 978-615-5294-03-7 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455804]
MARC

ANSEL
UTF-83465 /2013.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Hänsel und Gretel (magyar)
   Jancsi és Juliska : a Grimm testvérek meséje / rajz. Eva Wenzel-Bürger ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 14.)
ISBN 978-963-89540-3-9 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455783]
MARC

ANSEL
UTF-83466 /2013.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Rapunzel (magyar)
   Aranyhaj : a Grimm testvérek meséje / rajz. Michael Bayer ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 9.)
ISBN 978-963-89498-6-8 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455563]
MARC

ANSEL
UTF-83467 /2013.
Jacobs, Pat
Predators (magyar)
   Ragadozók : bemutatkoznak a természet legügyesebb vadászai / [írta Pat Jacobs] ; [ford. Szilágyi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2012. - [14] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tények három dimenzióban)
Plasztikus képeskönyv mozgatható ábrákkal
ISBN 978-963-9926-94-3 kötött : 3990,- Ft
ragadozó állat - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 3455198]
MARC

ANSEL
UTF-83468 /2013.
Krüger, Thomas (1962-)
Zehn müde Bärenkinder (magyar)
   A tíz fáradt medvebocs / írta Thomas Krüger ; rajz. Katrin Hornburg ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 12.)
ISBN 978-963-89498-9-9 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455768]
MARC

ANSEL
UTF-83469 /2013.
Ladwig, Sandra
Der Wolf und die sieben Geisslein (magyar)
   A farkas és a hét kecskegida : a Grimm testvérek meséje alapján / írta Sandra Ladwig ; rajz. Stefanie Pfeil ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 10.)
ISBN 978-963-89498-7-5 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455581]
MARC

ANSEL
UTF-83470 /2013.
Leberer, Sven (1964-)
Amalie und Merle auf dem Ponyhof (magyar)
   Anna és Márti a lovardában / írta Sven Leberer ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 13.)
ISBN 978-963-89540-4-6 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455774]
MARC

ANSEL
UTF-83471 /2013.
Mátyás Edina
   Bence herceg és Botond gróf kalandjai / szerző Mátyás Edina ; ill. Szabó Tibor. - [Tiszaújváros] : [Mátyás E.], [2012]. - 49 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
ISBN 978-963-08-5096-4 kötött : 2200,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3455322]
MARC

ANSEL
UTF-83472 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / [írta Móricz Zsigmond] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-83-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460529]
MARC

ANSEL
UTF-83473 /2013.
Nyilasi Antónia
   Karácsonyi dalocskák / Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 15x24 cm
ISBN 978-615-5170-96-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3461002]
MARC

ANSEL
UTF-83474 /2013.
   A póruljárt oroszlán : ukrán népmese. - [Nagykálló] : [Kocsán J.-né], [2012]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5539-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455334]
MARC

ANSEL
UTF-83475 /2013.
Schmitt, Friederun
Zwei kleine Bären helfen dem Hasen (magyar)
   A két medvebocs és az eltűnt ecset / írta Friederun Schmitt ; rajz. Ulla Bartl ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 15.)
ISBN 978-963-89540-6-0 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455790]
MARC

ANSEL
UTF-83476 /2013.
Schmitt, Friederun
Zwei kleine Bären im Spielzeugladen (magyar)
   Két medvebocs a játékboltban / írta Friederun Schmitt ; rajz. Ulla Bartl ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 19.)
ISBN 978-615-5294-05-1 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455833]
MARC

ANSEL
UTF-83477 /2013.
Schulmeyer, Heribert
Hansi Hase - o Tannenbaum (magyar)
   Guszti nyuszi és a fenyőfa / írta Heribert Schulmeyer ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 18.)
ISBN 978-615-5294-04-4 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3455826]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3478 /2013.
Fábián Péter
   Temetetlen múlt / kész. Fábián Péter, Kozmajer Viktor, Harsányi Tamás. - [Herencsény] : [Fábián P.], 2012. - [26] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Bloodlust ; 2.)
ISBN 978-963-08-4802-2 fűzött : 600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3454807]
MARC

ANSEL
UTF-83479 /2013.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2012)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar / [szerk. Csomai Roland Norbert]. - Gödöllő : SZIE K., 2012. - 436 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-324-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3456135]
MARC

ANSEL
UTF-8