MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/04/15 13:59:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3480 /2013.
Szita Gábor
   "A kéziratoknak van lelkök" : Csontosi János munkáinak és levelezésének bibliográfiája / Szita Gábor, Weeber Tibor. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2012. - 383 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-286-2
ISBN 978-963-200-607-9 fűzött : 2800,- Ft
Csontosi János (1846-1918)
Magyarország - könyvtáros - 19. század - 20. század - levelezés - személyi bibliográfia
012Csontosi_J. *** 02(439)(092)Csontosi_J.
[AN 3458629]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3481 /2013.
Berezvay Balázs
   Lopj a gyerekektől : véleménykönyv / Berezvay Balázs (Gyomirtó). - Budapest : Szerző, 2012. - 184 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5382-8 fűzött : 2500,- Ft
Központi Sportiskola (Budapest). Kajak-Kenu Szakosztály
Budapest - korrupció - sportegyesület
061.2(439-2Bp.)KSI *** 343.352(439)
[AN 3457670]
MARC

ANSEL
UTF-83482 /2013.
   Internet Hungary, 2012 : 2011. október 16-17., Siófok ... / [fel. szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2012]. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
internet - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Siófok) *** 681.324Internet *** 681.3.004.14
[AN 3459625]
MARC

ANSEL
UTF-83483 /2013.
   Kamara Galéria, 2012 / [... szerk. Markovics György] ; [közread. a] Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Keresk. és Iparkamara, cop. 2012. - [47] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-08-5485-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítás
061.4(439-2Dunaújváros) *** 73/76(439)"201"
[AN 3457747]
MARC

ANSEL
UTF-83484 /2013.
   A munka és nevelés világa a tudományban : XII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Budapest, 2012. november 8-10. : program és összefoglalók / szerk. Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo ; [rend. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság ; [kiad. Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány]. - Miskolc : Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, 2012. - 385 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89110-8-7 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 37
[AN 3458358]
MARC

ANSEL
UTF-83485 /2013.
Raffay Ernő (1948-)
   Politizáló szabadkőművesség : Jászi Oszkár és a Martinovics páholy államellenes tevékenysége, 1906-1912 / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2012. - 372 p. ; 24 cm. - (Nagy Magyarország dokumentum, ISSN 2063-1553 ; 4.)
Bibliogr.: p. 365-366.
ISBN 978-963-89291-9-8 fűzött : 3990,- Ft
Jászi Oszkár (1875-1957)
Magyarország - politikatörténet - szabadkőművesség - politikus - századforduló
061.236.61(439)"190/191" *** 32(439)(092)Jászi_O. *** 323(439)"190/191"
[AN 3457593]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3486 /2013.
Melchizedek, Drunvalo
Living in the heart (magyar)
   Élet a szívben : hogyan lépjünk be a szívben rejlő szakrális térbe / Drunvalo Melchizedek ; [ford. Patkós Szilvia]. - Budapest : Agykontroll, cop. 2013. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7491-31-3 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3462430]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3487 /2013.
Bagoly Ilona
   Növény- és állatvilágunk : [magyar tájak, nemzeti parkok] / [írta és szerk. Bagoly Ilona] ; [ill. Farkas Rudolf és Nagy Attila]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az én hazám ; 4.)
ISBN 978-615-5168-54-3 kötött
Magyarország - természeti környezet - flóra - fauna
502(439) *** 581.9(439) *** 591.9(439)
[AN 3458759]
MARC

ANSEL
UTF-83488 /2013.
Domina Eszter
   Sisakvirág tanösvény / [írta Domina Eszter]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2012. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tanösvények Budapest körül, ISSN 1786-6693 ; 7.)
ISBN 978-615-5241-02-4 fűzött
Duna-Ipoly nemzeti park - Nagykovácsi - tanösvény - környezeti nevelés - természetvédelmi terület - útmutató
502(439-2Nagykovácsi) *** 914.39-2Nagykovácsi(036) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park
[AN 3459198]
MARC

ANSEL
UTF-83489 /2013.
Domina Eszter
Sisakvirág tanösvény (angol)
   Wolfsbane nature trail / [written by Domina Eszter]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2012. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nature trails around Budapest, ISSN 1786-6693 ; 7.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5241-02-4)
Duna-Ipoly nemzeti park - Nagykovácsi - tanösvény - környezeti nevelés - természetvédelmi terület - útmutató
502(439-2Nagykovácsi) *** 502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park *** 914.39-2Nagykovácsi(036)
[AN 3459201]
MARC

ANSEL
UTF-83490 /2013.
   Fedezze fel a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot! = Explore the Danube-Ipoly National Park! = Erkennen Sie den Donau-Ipoly National Park! / [szerk. Kézdy Pál et al.] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2012. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-86466-3-2 fűzött
Duna-Ipoly nemzeti park
502.4(439)Duna-Ipoly_nemzeti_park
[AN 3462440]
MARC

ANSEL
UTF-83491 /2013.
Halász Antal
   Fedezze fel a Budai Tájvédelmi Körzetet! / [írta Halász Antal, Novák Adrián] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2012. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5241-01-7 fűzött
Budai tájvédelmi körzet - természeti környezet
502.4(439)Budai_tájvédelmi_körzet *** 502(439)Budai_tájvédelmi_körzet
[AN 3459190]
MARC

ANSEL
UTF-83492 /2013.
Halász Antal
Fedezze fel a Budai Tájvédelmi Körzetet! (angol)
   Discover the Buda Landscape Protection Area! / [written by Halász Antal, Novák Adrián] ; [publ. by the Danube-Ipoly National Park Directorate]. - Budapest : Danube-Ipoly Nat. Park Directorate, 2012. - 40 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5241-01-7)
Budai tájvédelmi körzet - természeti környezet
502.4(439)Budai_tájvédelmi_körzet *** 502(439)Budai_tájvédelmi_körzet
[AN 3459192]
MARC

ANSEL
UTF-83493 /2013.
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia (2012) (Veszprém)
   Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia : 2012. március 23-24. : [konferencia kiadvány] / [... szerk. Csányi-Tornyos Eszter] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar. - [Veszprém] : Pannon Egy. Mérnöki Kar, 2012. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Veszprémben tartották
Fűzött
környezettudomány - műszaki tudomány - kémia - középfokú oktatási intézmény - tanulmányi verseny - konferencia-kiadvány
504 *** 62 *** 54 *** 373.54 *** 371.384 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3458861]
MARC

ANSEL
UTF-83494 /2013.
Lerner János (1952-)
   Természeti katasztrófák : égszakadás, földindulás / Lerner János ; [ill. Szántó "Cápa" Gábor]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-475-8 fűzött
természeti katasztrófa
502.58(100)
[AN 3459052]
MARC

ANSEL
UTF-83495 /2013.
   Táji örökségünk megőrzéséért : az Európai táj egyezmény hazai megvalósítása / [szerk. Kincses Krisztina, Kiss Gábor] ; [kiad. a Belügyminisztérium]. - [Budapest] : BM, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9208-34-6 fűzött
European landscape convention
Magyarország - Európai Unió - tájvédelem - kitüntetés - nemzetközi egyezmény
504.54.06(4-62) *** 504.54.06(439) *** 719(439) *** 719(4-62) *** 06.068
[AN 3459001]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3496 /2013.
Köthe, Rainer (1948-)
Experimentier-Buch (magyar)
   Kísérletek könyve / írta Rainer Köthe ; rajz. Daniel de Latour és Manfred Tophoven ; [ford. Frenkel Attila és Nagy Gabriella]. - 7. átd. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2012. - 126 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-9657-74-8 fűzött : 3470,- Ft
kísérlet - fizika - kémia - biológia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 57(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3462766]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3497 /2013.
   AKI kíváncsi kémikus : nyári kutatótábor, 2012 : krónika / [szerk. Lendvayné Győrik Gabriella] ; [közread. az] MTA Természettudományi Kutatóközpont [Anyag- és Környezetkémiai Intézet]. - Budapest : MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Int., 2013. - 72 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-24-2 fűzött
kémia - ifjúsági tábor
54 *** 379.835(439-2Bp.)
[AN 3458931]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3498 /2013.
Gott, J. Richard
Sizing up the universe (magyar)
   Az Univerzum feltérképezése : méretek a kozmoszban / J. Richard Gott, Robert J. Vanderbei ; [... ford. Sóskuthy György]. - [Budapest] : Geographia, cop. 2012. - 246 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-615-5105-34-0 kötött
világegyetem - csillagászat
524.8 *** 52
[AN 3458747]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3499 /2013.
Schmidt Egon (1931-)
   Emlősök Európában és a nagyvilágon / Schmidt Egon ; Budai Tibor rajz. - Budapest : Műszaki K., 2012. - 164 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4564-4 fűzött : 1990,- Ft
emlős - állathatározó
599(083.71)
[AN 3459224]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3500 /2013.
Balla Frigyes Hunor (1979-)
   Miacsoda / Balla Frigyes Hunor. - Dunakeszi : Balla F. H., [2013]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5709-3 fűzött : 2012,- Ft
mentálhigiénia - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3457720]
MARC

ANSEL
UTF-83501 /2013.
   Belső planéták : Dream-terápiás esettanulmányok / szerk. Árkovits Amaryl. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 164 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-963-9751-73-6 fűzött
pszichoterápia - álom
615.851 *** 159.963
[AN 3459291]
MARC

ANSEL
UTF-83502 /2013.
Gann, David L.
Double-helix water (magyar)
   Double-helix water : a homeopátia 200 éves rejtélyének megoldása? / David L. Gann, Shui-yin Lo. - [Budapest] : [DHW Mo. Kft.], cop. 2013. - 130 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5710-9 kötött
homeopátia - víz - ivókúra
615.015.32 *** 615.838 *** 613.31
[AN 3458669]
MARC

ANSEL
UTF-83503 /2013.
Gáspár Róbert (1964-)
   Természetes gyógymódok és alternatív terápiás eljárások / Gáspár Róbert ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet. - Szeged : JATEPress, 2012. - 149 p. ; 24 cm
Fűzött
természetgyógyászat - homeopátia - fizikoterápia - mozgásterápia - elektroterápia - egészséges táplálkozás - egyetemi tankönyv
613.2(075.8) *** 615.015.32(075.8) *** 615.82(075.8) *** 615.89(075.8) *** 616(075.8)
[AN 3462704]
MARC

ANSEL
UTF-83504 /2013.
   A homeopátia kézikönyve / [... Sebő Zsuzsanna ... szerk.]. - [Nagykovácsi] : Puedlo, [2013]. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-249-014-4 fűzött : 1390,- Ft
homeopátia
615.015.32
[AN 3462263]
MARC

ANSEL
UTF-83505 /2013.
Kissné Dogossy Éva
   Gyógynövények : a természet kincseskamrája : gyógynövényekről, magvakról, gyümölcslevekről mindenkinek / Kissné Dogossy Éva ; [ill. Zsoldos Márton]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-963-251-464-2 fűzött : 2200,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3459211]
MARC

ANSEL
UTF-83506 /2013.
László Ferenc (1934-)
   Kettétört élet : ifjú dr. László Ferenc professzor, 1961-2011 / László Ferenc. - Szeged : Bába, 2012. - 122 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 30-44.
ISBN 978-963-319-073-9 kötött
László Ferenc (1961-2011)
Magyarország - orvos - egyetemi tanár - 20. század - ezredforduló
61(439)(092)László_F. *** 37(439)(092)László_F. *** 012László_F.
[AN 3458903]
MARC

ANSEL
UTF-83507 /2013.
Leuner, Hanscarl (1919-1996)
   A katatím imaginatív pszichoterápia alapjai : a képzelet használata a rövid pszichoterápiában / Leuner. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-9751-77-4 fűzött
ISBN 963-9751-77-4
pszichoterápia
615.851
[AN 3459276]
MARC

ANSEL
UTF-83508 /2013.
Lutz, Carroll A.
Nutri notes (magyar)
   Táplálkozástudományi kalauz : tápanyagok, diéták és enteralis táplálás a klinikai gyakorlatban / Carroll Lutz, Karen Przytulski ; [ford. Cholnoky Péter, Tábi Tamás, Schmidt Judit]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2012. - 143 p. : ill., részben színes ; 10x16 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5005-21-3 fűzött : 3150,- Ft
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3458488]
MARC

ANSEL
UTF-83509 /2013.
Malomsoki Jenő (1927-2011)
   Teljesítmény-élettani praktikum / Malomsoki Jenő. - [Budapest] : Publio, 2012. - 80 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-615-5275-49-4 fűzött
élettan - mozgás - mérés
612.76 *** 616-073.178
[AN 3458883]
MARC

ANSEL
UTF-83510 /2013.
Moritz, Andreas (1954-)
The amazing liver & gallbladder flush (magyar)
   A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere / Andreas Moritz ; [... ford. Briss Ágnes]. - 2. kiad. - Győr : FHL K., 2012. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0261-1 fűzött : 3290,- Ft
epekő - öngyógyítás
615.89 *** 612.357.6
[AN 3462252]
MARC

ANSEL
UTF-83511 /2013.
Neuropathiák a klinikai gyakorlatban (angol)
   Neuropathies : a global clinical guide / ed. Peter Kempler ; co-ed. Tamas Varkonyi ; [transl. by Gabor Kaizer]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2012. - XIX, 405 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5005-23-7 fűzött
ideggyógyászat - neurózis
615.85
[AN 3457949]
MARC

ANSEL
UTF-83512 /2013.
Psychodynamic psychotherapy for personality disorders (magyar)
   A személyiségzavarok pszichodinamikus pszichoterápiája : klinikai kézikönyv / szerk. John F. Clarkin, Peter Fonagy, Glen O. Gabbard ; [ford. Moukhtar Lucia]. - Budapest : Oriold, 2012. - XVIII, 525 p. : ill. ; 24 cm. - (Lélekben otthon könyvek, ISSN 2061-0386)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-69-7 fűzött
viselkedészavar - pszichoterápia
616.89 *** 615.851
[AN 3457957]
MARC

ANSEL
UTF-83513 /2013.
Radics Judit
   Alváskönyv : amit az álmatlanságról tudni érdemes / Radics Judit. - Budapest : Oriold, 2013. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-73-4 fűzött : 3200,- Ft
alvászavar
616.8-009.836
[AN 3458019]
MARC

ANSEL
UTF-83514 /2013.
Schnell Endre (1929-)
   Időutazás a pszichoszomatikában / Schnell Endre. - Budapest : Animula, cop. 2012. - 252 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9751-71-2)
pszichoszomatikus betegség - pszichoterápia
616.89 *** 616-02 *** 615.851
[AN 3459287]
MARC

ANSEL
UTF-83515 /2013.
Szilágyi Roland
   Megosztom veled / Szilágyi Roland ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 62 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-277-3 fűzött : 1490,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3458311]
MARC

ANSEL
UTF-83516 /2013.
Varga Terézia
   Gerincvédelem a mindennapokban / Varga Terézia, Milusné Pap Viola. - [Budapest] : SpringMed, 2013. - 103 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-615-5166-34-1 fűzött : 2680,- Ft
gerinc - torna
616.711 *** 613.71
[AN 3457515]
MARC

ANSEL
UTF-83517 /2013.
Walker, Richard (1951-)
Human body (magyar)
   Az emberi test / írta Richard Walker ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-530-929-0 kötött : 2900,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3458287]
MARC

ANSEL
UTF-83518 /2013.
White, Gary C.
PFT notes (magyar)
   Légzésfunkciós vizsgálatok kalauza : gyakorlati kézikönyv / Gary C. White ; [ford. Kaizer Gábor]. - [Érd] : Zafír Press, cop. 2012. - XIII, 185 p. : ill., részben színes ; 10x16 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5005-26-8 fűzött : 3450,- Ft
légzőszervi betegség - orvosi diagnosztika - légzés
616.24-07 *** 612.2
[AN 3458519]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3519 /2013.
   Évfordulók / [szerk. Csiszár István] ; [kiad. a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány]. - Tatabánya : Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány, 2012. - 123 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Tatabánya - helyismeret - bányászat - ipartörténet - 20. század
622.33(439-2Tatabánya)"19" *** 908.439-2Tatabánya
[AN 3459107]
MARC

ANSEL
UTF-83520 /2013.
   Kutatás és innováció a magyar geotermiában : konferencia kiadvány / szerk. Tóth Anikó ; [közread. a] Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar. - Miskolc : ME, 2012. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
A Budapesten, 2012. nov. 29-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-005-9 fűzött
geotermika - konferencia-kiadvány
620.92 *** 550.36 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3458775]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3521 /2013.
Szentgyörgyi Tibor
   Modern munkakörnyezet építése Windows Server 2012, Windows 8 és Office 365 alapokon / Szentgyörgyi Tibor, Filkor Csaba, Borbély Balázs ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2012. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-20-4 fűzött : 2495,- Ft
számítógép-hálózat - operációs rendszer
681.324.066Windows_Server
[AN 3457360]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3522 /2013.
Grützmacher, Bernd
Kachelofenbau (magyar)
   Cserépkályhák építése : tervek, típusok és építésmódok / Bernd Grützmacher ; [ford. Szüle Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2013. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-283-6 fűzött : 3995,- Ft
cserépkályha - belsőépítészet
683.943 *** 689
[AN 3462466]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3523 /2013.
Maczó Balázs
   Konyak, rum, kevert : egy angyalföldi italgyár története / Maczó Balázs. - Budapest : XIII. Ker. Közszolg. Zrt., 2012. - [32] p. : ill., részben színes ; 14x20 cm. - (XIII. kerületi helytörténeti füzetek, ISSN 1416-8278 ; 17.)
Fűzött
Budapesti Likőripari Vállalat. Angyalföldi Gyáregység
Budapest. 13. kerület - szeszipar - vállalat - ipartörténet
663.5 *** 061.5(439-2Bp.XIII.)(091)
[AN 3458404]
MARC

ANSEL
UTF-83524 /2013.
   A parlagfű visszaszorításának integrált módszerei / szerk. Kazinczi Gabriella, Novák Róbert ; [közread. a] Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. - Budapest : Nebih, 2012. - 223 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 214-223.
ISBN 978-963-08-4934-0 fűzött
Magyarország - parlagfű - gyomirtás
632.93(439) *** 632.51(439)
[AN 3462517]
MARC

ANSEL
UTF-83525 /2013.
Szabó Sándorné
   Gyümölcspálinka-főzés / Szabó Sándorné ; [a pálinkával és a párlattal kapcsolatos jövedéki szabályozás fejezetet írta Béli Gábor]. - Budapest : M. Agrárkamara, 2012. - 303 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek, ISSN 1419-9513)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5307-05-8 kötött
pálinkafőzés
663.5
[AN 3458507]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3526 /2013.
Csapó Katalin (1954-)
Budapest (angol)
   Budapest : traditional dishes and gastronomic culture in a welcoming capital / Katalin Csapó ; transl. by Richard Robinson. - 3. ed. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 135, [4] p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
ISBN 978-963-346-911-8 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.5(439)
[AN 3462811]
MARC

ANSEL
UTF-83527 /2013.
   Kelt tészták, piskóták és torták / [szerk. Tábori Ilona]. - [Ladánybene] : Bajuszka, [2013]. - 128 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei)
ISBN 978-615-5126-18-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3462323]
MARC

ANSEL
UTF-83528 /2013.
Lakó Pál
   Bio-gyöngyös : mire jó ez a "vadmadár"? : gyöngytyúkreceptek / Lakó Pál ; a szerző mtársai Váncsa István, Zámbó Sándor. - Budapest : Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., 2012. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bioporta füzetek, ISSN 2062-235X ; 16.)
Fűzött : 800,- Ft
gyöngytyúk - állattenyésztés - biogazdálkodás - ételrecept
641.55(083.12):637.54 *** 636.593 *** 631.147
[AN 3458949]
MARC

ANSEL
UTF-83529 /2013.
   Sertéshúsból készült ételek és köretek / [szerk. Tábori Ilona]. - [Ladánybene] : Bajuszka, [2013]. - 126 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei)
ISBN 978-615-5126-20-8 fűzött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3462312]
MARC

ANSEL
UTF-83530 /2013.
   Tészták, gombócok és palacsinták / [szerk. Tábori Ilona]. - [Ladánybene] : Bajuszka, [2013]. - 126 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei)
ISBN 978-615-5126-17-8 fűzött
tésztaáru - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.69
[AN 3462316]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3531 /2013.
Amorth, Gabriele (1925-)
Un esorcista racconta (magyar)
   Egy ördögűző tapasztalata / Gabriele Amorth ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Ecclesia, 2013, cop. 1994. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-363-343-4 fűzött
démonológia
248.221 *** 235.2
[AN 3462331]
MARC

ANSEL
UTF-83532 /2013.
Bühne, Wolfgang
Das Gebetsleben Jesu (magyar)
   Jézus imaélete : bátorítás és kihívás számunkra / Wolfgang Bühne. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 108-110.
Fűzött
 (hibás ISBN 971-615-5189-09-8)
imádkozás
248.143
[AN 3457624]
MARC

ANSEL
UTF-83533 /2013.
   Figyelj! Isten szól.. : építő gondolatok fiataloknak az év minden napjára / [szöveggond. és graf. Gaál Éva]. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-20-3 fűzött
vallásos irodalom - ifjúsági könyv
244(02.053.2)
[AN 3457633]
MARC

ANSEL
UTF-83534 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a csüggedés felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Huszár Krisztina]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4167-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3462828]
MARC

ANSEL
UTF-83535 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a félelem felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4166-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3462463]
MARC

ANSEL
UTF-83536 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a harag felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Pitó Csenge]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztény Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4165-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3462446]
MARC

ANSEL
UTF-83537 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a kísértések felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Fülöp Péter és Hegedűs Nóra]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3731-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3462455]
MARC

ANSEL
UTF-83538 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a munkában és a munkanélküliségben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia és Hegedűs Nóra]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3737-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3462457]
MARC

ANSEL
UTF-83539 /2013.
Heald, Cynthia
Maybe God is right after all (magyar)
   Istennek mégiscsak igaza lehet és más radikális életelvek / Cynthia Heald ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2012. - 188 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-88-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3458133]
MARC

ANSEL
UTF-83540 /2013.
Jakab Béla (1968-)
   Emlék-képek / Jakab Béla ; [kiad. a Gyulai Evangélikus Egyházközség]. - [Gyula] : Gyulai Evangélikus Egyházközség, [2012]. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5165-7 fűzött
Gyula - evangélikus egyház - protestáns lelkész - memoár
284.1(439)(092)Jakab_B.(0:82-94) *** 284.1(439-2Gyula)(0:82-94)
[AN 3459189]
MARC

ANSEL
UTF-83541 /2013.
Meyer, Thomas (1950-)
Ichkraft und Hellsichtigkeit (magyar)
   Én-erő és tisztánlátás : a tao-impulzus a múltban és jövőben / Thomas Meyer. - Budapest : Püski, 2013. - 167 p. ; 14 cm
Ford. Kótai Zita. - Bibliogr.
ISBN 978-963-302-091-3 fűzött : 1000,- Ft
taoizmus
299.513
[AN 3462753]
MARC

ANSEL
UTF-83542 /2013.
Nouwen, Henri Josef Machiel (1932-1996)
The return of the prodigal son (magyar)
   A tékozló fiú hazatérése : egy hazatalálás története / Henri J. M. Nouwen ; [ford. Balázs Katalin] ; [az életrajzi vázlatot összeáll. Danka Miklós]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2001 [!2012]. - 194 p. : ill. ; 20 cm. - (A cselekvés útja mint spirituális ösvény, ISSN 1419-8940 ; 4.)
ISBN 963-00-8580-1 fűzött : 2450,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669). A tékozló fiú hazatérése
Hollandia - vallásos irodalom - példabeszéd - festőművész - 17. század
241 *** 226.8 *** 7.046.3 *** 75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R.
[AN 3462784]
MARC

ANSEL
UTF-83543 /2013.
   Pálos-rend : ősvallásunk védőbástyája / [összeáll. Tamáska Péter Miklós]. - [Budapest] : Tamáska P. M., [2012]. - [18] p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89656-2-2 fűzött
pálosok - magyarságkutatás
271.791(439) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3459296]
MARC

ANSEL
UTF-83544 /2013.
Papp János (1948-)
   Ha menni kell - El Camino : 2005. augusztus 15 - szeptember 16. / Papp János. - [Pilisborosjenő] : Pannon Műv. Alapítvány, cop. 2013. - 54, [2] p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (A vándor-színész mesél)
ISBN 978-963-89722-0-0 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - útinapló
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94) *** 894.511-992
[AN 3457480]
MARC

ANSEL
UTF-83545 /2013.
Peale, Norman Vincent (1898-1993)
The power of positive thinking (magyar)
   A pozitív gondolkodás hatalma / [Norman Vincent Peale]. - Budapest : Paradox : Püski, 2013. - 94, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-100-2 kötött
hit - mentálhigiénia
211 *** 613.865
[AN 3457384]
MARC

ANSEL
UTF-83546 /2013.
Rajta F. Tibor
   A megvalósult emberi szövetség / [írta Rajta F. Tibor] ; [graf. Nagy L. Lázár]. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 189 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
vallásos irodalom - civilizáció
244(089.3) *** 008(089.3)
[AN 3457603]
MARC

ANSEL
UTF-83547 /2013.
Schnase, Robert (1957-)
Five practices of fruitful congregations (magyar)
   A gyümölcstermő gyülekezet / Robert Schnase ; [ford. Főgler László és Kovács Zoltán] ; [közread. az] MME, KIA ... - Budapest : Mo. Metodista Egyh. : KIA : Harmat, 2012. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-117-1 fűzött
metodista egyház - lelkipásztorkodás
287 *** 253
[AN 3458067]
MARC

ANSEL
UTF-83548 /2013.
   Szűz Mária menyegzője : január 23. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 49 p. ; 21 cm
Fűzött
mariológia - szertartáskönyv
232.931 *** 264-1
[AN 3457857]
MARC

ANSEL
UTF-83549 /2013.
Tada, Joni Eareckson
When God weeps (magyar)
   Amikor Isten könnyezik : a szenvedésben hordozó reménységről / Joni Eareckson Tada, Steven[!] Estes. - Budapest : Evangéliumi K., 2012. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-29-6 fűzött
szenvedés - hit
248.132 *** 211
[AN 3457639]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3550 /2013.
   Garski bunjevci / [... ured. ... Martin Kubatov] ; [izd.] Hrvatska samouprava Gara. - Budapest : Croatica, 2012. - 375 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-[376]. - Összefoglalás magyar nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-1331-1)
Gara - helytörténet - bunyevácok - néprajz
316.347(=862)(439-2Gara)(091) *** 943.9-2Gara(=862) *** 39(=862)(439-2Gara)
[AN 3457699]
MARC

ANSEL
UTF-83551 /2013.
Hadas Krisztina (1971-)
   Egy tökéletlen anya naplója / Hadas Krisztina ; [ill. Ritter Ottó]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 251, [3] p., [7] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-357-067-8 kötött
párkapcsolat - gyermeknevelés
316.472.4 *** 37.018.1
[AN 3457322]
MARC

ANSEL
UTF-83552 /2013.
   Középpontban a család = Focus on the family / szerk. Örsi Julianna. - Túrkeve ; Szolnok : MTA Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2012. - 2 db : ill. ; 24 cm
Magyarország - család - családszociológia - családtörténet
316.356.2(439)"200" *** 929.52(439)
[AN 3436866]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 288 p. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87536-2-5 fűzött
[AN 3459237] MARC

ANSEL
UTF-83553 /2013.
Megyeri Zsuzsa Dóra
   Párban szép : párkapcsolati kisokos kezdőknek és haladóknak / Megyeri Zsuzsa Dóra. - Budapest : Jaffa, 2012. - 199 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-199.
ISBN 978-615-5235-17-7 kötött : 2940,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3457652]
MARC

ANSEL
UTF-83554 /2013.
Rhodes, Dan
Marry me (magyar)
   Elvehetlek feleségül? / Dan Rhodes ; [ford. Peiker Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 113, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-239-2 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - párkapcsolat - humoreszk
316.472.4(0:82-7) *** 820-7=945.11
[AN 3458289]
MARC

ANSEL
UTF-83555 /2013.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (21.) (2011) (Budapest)
   Simpozion : comunicările celui de al XXI-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Budapesta, 26-27 noiembrie 2011 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2012. - 226 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86530-9-3 fűzött
magyarországi románok - oktatásügy - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
316.347(=590)(439) *** 376.7(=590)(439) *** 930.85(=590) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3457476]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3556 /2013.
   Civil Együttműködési Tanácskozás : 2011. december 9. / [... szerk. Mezey Katalin] ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 86, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
A tanácskozás szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-9903-53-1 fűzött
Kárpát-medence - civil társadalom - együttműködés - magyarság
323.21(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191)
[AN 3458673]
MARC

ANSEL
UTF-83557 /2013.
Európa szerencséje (angol)
   Europe's luck : George H. W. Bush, 41st President of the United States / ed. by Mária Schmidt ; [publ. by the] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2012. - 137 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-10-4 fűzött
Bush, George H. W. (1924-)
Egyesült Államok - Európa - államfő - politikatörténet - külpolitika - 1980-as évek - 1990-es évek
32(73)(092)Bush,_G._H._W. *** 327(73)"198/199" *** 32(4)"198/199"
[AN 3458211]
MARC

ANSEL
UTF-83558 /2013.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen! (magyar)
   ...mégis mondj igent az életre! : egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva] ; [az ... előszót ford. Frivaldszkyné Jung Csilla és Nagy Beáta] ; [... összeáll. és a kiadó előszavát írta Sárkány Péter]. - 4. utánny. - Budapest : Jel, 2013. - 137 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 6.)
ISBN 978-963-9670-19-8 fűzött : 1600,- Ft
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ausztria - holokauszt - pszichológus - 20. század - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94)
[AN 3462534]
MARC

ANSEL
UTF-83559 /2013.
   Kádár János és a 20. századi magyar történelem : tanulmányok / szerk. Földes György, Mitrovits Miklós. - Budapest : Napvilág, 2012. - 204 p. ; 21 cm. - (Politikatörténeti füzetek, ISSN 1215-9832 ; 33.)
A Budapesten, 2012. máj. 23-24-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-338-093-2 fűzött : 2900,- Ft
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - politikatörténet - Kádár-korszak
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"195/198" *** 32(439)"195/198"
[AN 3459077]
MARC

ANSEL
UTF-83560 /2013.
Szigeti István (1971-)
   "Hazámnak hasznos polgárja kívánok lenni" : Ghyczy Kálmán élete és politikai pályája, 1808-1888 / Szigeti István. - Budapest : Gondolat, 2012. - 396 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-356. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-462-0 fűzött : 3500,- Ft
Ghyczy Kálmán (1808-1888)
Magyarország - politikus - 19. század
32(439)(092)Ghyczy_K.
[AN 3458693]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3561 /2013.
Bagoly Ilona
   Nemzeti kincseink : [hungarikumok, világörökségek, ereklyék] / [írta és szerk. Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 62, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az én hazám ; 2.)
ISBN 978-615-5168-46-8 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - természeti környezet
930.85(439) *** 502(439)
[AN 3457359]
MARC

ANSEL
UTF-83562 /2013.
Erdélyi István (1931-)
   Magyar őstörténeti minilexikon / Erdélyi István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 291 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-294-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar őstörténet - történész - szaklexikon - életrajzi lexikon
930.8(=945.11):030 *** 930.1(439)(092):030
[AN 3445561]
MARC

ANSEL
UTF-83563 /2013.
Font Márta (1952-)
   Ukrajna története / Font Márta, Varga Beáta ; [közread. a] Bölcsész Konzorcium. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2013. - 249 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-239.
ISBN 978-963-9704-10-7 fűzött
Ukrajna - történelem - egyetemi tankönyv
947.7(075.8)
[AN 3462659]
MARC

ANSEL
UTF-83564 /2013.
Kész Barnabás
   Határok nélkül : [a magyarság története] / [írta és szerk. Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az én hazám ; 3.)
ISBN 978-615-5168-49-9 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3457349]
MARC

ANSEL
UTF-83565 /2013.
Kósa László (1942-)
   Gyulai dolgozatok / Kósa László. - [Debrecen] : Csokonai, [2012]. - 278 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-260-228-8 fűzött
Gyula - helytörténet - magyar néprajz - 19. század - 20. század
943.9-2Gyula"18/19" *** 39(=945.11)(439-2Gyula)
[AN 3458373]
MARC

ANSEL
UTF-83566 /2013.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Tajna trëh : Egipet i Vavilon (magyar)
   Kelet titkai [elektronikus dok.] / Dmitrij Szergejevics Mereskovszkij. - Szöveg (epub : 762 KB) (mobi : 975 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107265. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-806-5 (epub)
ISBN 978-963-362-807-2 (mobi)
ókori Egyiptom - Óbabiloni Birodalom - művelődéstörténet - egyiptomiak ókori vallása - babilóniai vallás - elektronikus dokumentum
930.85(354) *** 930.85(32) *** 299.31 *** 299.219
[AN 3461627]
MARC

ANSEL
UTF-83567 /2013.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   Milyen nemzetet az emberiségnek? : Kazinczytól Kossuthig, Széphalomtól Turinig / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Gondolat, 2012. - 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-440-8 fűzött : 2980,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - magyar történelem - eszmetörténet - nemzetiségi kérdés - politikus - író - 18. század - 19. század
943.9"18" *** 316.75(439)"18/19" *** 323.1(439)"19" *** 32(439)(092)Kossuth_L. *** 894.511(092)Kazinczy_F.
[AN 3458866]
MARC

ANSEL
UTF-83568 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Utazás a föld alatti Magyarországon [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 673 KB) (mobi : 884 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-920-8 (epub)
ISBN 978-963-362-921-5 (mobi)
Magyarország - magyar irodalom - régészet - elbeszélés - elektronikus dokumentum
904(439)(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3461774]
MARC

ANSEL
UTF-83569 /2013.
Murányi Levente (1939-)
   Kamaszfejjel 56-ban / Murányi Levente. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 134 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3848-1 fűzött
magyar történelem - magyar irodalom - 1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3462563]
MARC

ANSEL
UTF-83570 /2013.
   "A néppel tűzön-vízen át!" : nemzetőrjelvény : tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2012 / [... szerk. Bokodi-Oláh Gergely] ; [rend., közread.] Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. - Budapest : Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2012. - 64 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5247-0 fűzött
Magyarország - nemzetőrség - 1956-os forradalom - konferencia-kiadvány
943.9"1956" *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 351.743(439)
[AN 3458308]
MARC

ANSEL
UTF-83571 /2013.
Scholtz Róbert
   64 vármegye / Scholtz Róbert. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 128 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-251-463-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - vármegye - helytörténet - helyismeret
943.9-35 *** 908.439-35
[AN 3458073]
MARC

ANSEL
UTF-83572 /2013.
Szent-Andrássy Jenő (1941-)
   Újjászületés : az én '56-om, a te '56-od? / Szent-Andrássy Jenő. - [S.l.] : [s.n.], [2012]. - 243 p. ; 20 cm
Fűzött
1956-os forradalom - memoár
943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3457426]
MARC

ANSEL
UTF-83573 /2013.
Tóth János (1929-)
   A hitvesi ágy és az idomított férj / Tóth János ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2012. - 224 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-31-8 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3457659]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3574 /2013.
Friebe, Daniel
Mountain high (magyar)
   Hegynek fel : Európa legkiválóbb országúti kerékpáros kaptatói / Daniel Friebe és Pete Goding ; [ford. Kántor Tamás]. - Budapest : Geographia, cop. 2012. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-5105-29-6 kötött
Európa - hegyvidék - helyismeret - kerékpártúra
908.234 *** 796.57(234)
[AN 3458025]
MARC

ANSEL
UTF-83575 /2013.
Gallai Rezső (1939-)
   Emlékeket őrzök unokáinknak / Gallai Rezső. - Tatabánya : Alfadat-Press, 2012. - 105 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-93-2 fűzött
Tatabánya - helyismeret - memoár
908.439-2Tatabánya(0:82-94)
[AN 3459090]
MARC

ANSEL
UTF-83576 /2013.
Italy (magyar)
   Olaszország / [főszerk. Fiona Wild]. - Átd. kiad. - Budapest : Panemex, 2013. - 720 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Útitárs, ISSN 1219-249X)
ISBN 978-963-9825-98-7 fűzött
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3462506]
MARC

ANSEL
UTF-83577 /2013.
Neményi Ninon
   Londonban, hej, van számos utca.. : az angol főváros rejtelmei / Neményi Ninon ; Sárközi Mátyás rajz. - Budapest : Kortárs, 2012. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-9985-40-7 fűzött : 2750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9985-40-2)
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3458318]
MARC

ANSEL
UTF-83578 /2013.
Neményi Ninon
   Londonban, hej, van számos utca.. : az angol főváros rejtelmei / Neményi Ninon ; Sárközi Mátyás rajz. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2013. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-9985-41-4 fűzött : 2750,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3458392]
MARC

ANSEL
UTF-83579 /2013.
Pásztor János (1914-1984)
   Füzesabony 1935-ös monográfiája / írta Pásztor János ; [fel. szerk. Sipos Attila] ; [kiad. Füzesabony Város Önkormányzata]. - Füzesabony : Önkormányzat, 2012. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5229-6 fűzött
Füzesabony - helyismeret
908.439-2Füzesabony
[AN 3458920]
MARC

ANSEL
UTF-83580 /2013.
   "Rögtönzés és folytonosság" : 45. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor : Szombathely, 2012. július 20-27. ; [szerk. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület] ; [szervezők Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem Tanácsa]. - Szombathely : Vas M. Tud. Ismeretterjesztő Egyes., [2012]. - 78 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5288-01-2 fűzött
urbanisztika - városépítés - nyári egyetem - építészeti terv
911.375 *** 711.4 *** 72.011 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3459020]
MARC

ANSEL
UTF-83581 /2013.
Rózsás József
   Németbólyi élet/sképek a 20. század első feléből / Rózsás József. - Bóly : Önkormányzat, 2012. - 59 p. : ill. ; 30 cm. - (Bólyi helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9949 ; 12.)
ISBN 978-963-08-5234-0 fűzött
Bóly - helyismeret - családtörténet - fényképalbum
908.439-2Bóly(084.12) *** 929.52(439-2Bóly)(084.12)
[AN 3459284]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3582 /2013.
   Alkotmányozás Magyarországon, 2010-2011 / szerk. Drinóczi Tímea és Jakab András. - Budapest ; Pécs : Pázmány Press, 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2011. febr. 4-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-065-8 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - 21. század
342(439)"201"
[AN 3459242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 438 p. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 13.)
ISBN 978-963-308-066-5
[AN 3459244] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 504 p. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 14.)
ISBN 978-963-308-067-2
[AN 3459256] MARC

ANSEL
UTF-83583 /2013.
Bárdos Zoltán
   A közösségi foglalkoztató működésének protokollja, módszertani ajánlás a megvalósításhoz / [szerző Bárdos Zoltán]. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 40 p. ; 21 cm. - (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. júl. 31.
ISBN 978-963-89570-1-6 fűzött
Magyarország - fiatalkori bűnözés - pártfogó felügyelet - bűnismétlés megelőzése
343.97-053.6(439) *** 343.848.3(439) *** 343.85
[AN 3457940]
MARC

ANSEL
UTF-83584 /2013.
   Büntető törvénykönyv : 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről : 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról : 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről : 2013. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 179 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jan. 16.
ISBN 978-615-5175-61-9 fűzött : 1090,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3462723]
MARC

ANSEL
UTF-83585 /2013.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2013. január 2. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 247 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jan. 24.
ISBN 978-615-5175-64-0 fűzött : 1490,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3462709]
MARC

ANSEL
UTF-83586 /2013.
   Családjog : 1952. évi IV. törvény (Csjt.) a házasságról, a családról és a gyámságról : egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel (Csjté.), valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel (Vhr.) és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel (Csjtr.) : 2013. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 75 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. febr. 11.
ISBN 978-615-5175-66-4 fűzött : 590,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - gyámügy - jogszabálygyűjtemény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3462730]
MARC

ANSEL
UTF-83587 /2013.
Csehi Zoltán (1960-)
   Alapjogok és a nemzetközi magánjog - a német fejlődés / Csehi Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2013. - 345 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 327-336. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-693-453-8 fűzött : 2990,- Ft
Németország - nemzetközi magánjog - emberi jog - jogtörténet - jogeset - 20. század - ezredforduló
341.9(100) *** 342.7(430) *** 34(430)"195/200" *** 34.096(430)"195/200"
[AN 3458635]
MARC

ANSEL
UTF-83588 /2013.
Gáspár Zoltán
   Önkéntesek bevonása a bűncselekményt elkövetett fiatalokkal végzett szakmai munkába / [szerző Gáspár Zoltán]. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. júl. 25.
ISBN 978-963-89570-4-7 fűzött
pártfogó felügyelet - önkéntes munka - fiatalkori bűnözés
343.848.3(439) *** 331.102.2(439) *** 343.97-053.6(439)
[AN 3457929]
MARC

ANSEL
UTF-83589 /2013.
Győrffi Dezső
   A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és az önkormányzati társulások feladatai a tervezéstől a zárszámadásig : módszertani segédlet kommentárokkal, a gazdasági program, költségvetési rendelet, évközi rendeletmódosítás, zárszámadási rendelet, vagyonkimutatás elkészítéséhez / [szerzők Győrffi Dezső, Győrffi György]. - Szikszó : Ervik, [2013]. - 367 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 12.
ISBN 978-963-08-5746-8 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - gazdálkodás - 21. század - útmutató
352.073.52(439)"201"(036)
[AN 3458282]
MARC

ANSEL
UTF-83590 /2013.
Hamza Gábor (1949-)
   Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata : opera selecta = Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht / Gábor Hamza. - Budapest : Eötvös Univ. Verl., 2010-. - 24 cm
összehasonlító jog - római jog
340.5 *** 34(37)
[AN 2927516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 3. - 2013. - 281 p. : ill.
A tanulmányok váltakozva német, olasz, francia, angol és kínai nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-158-0 fűzött
[AN 3458770] MARC

ANSEL
UTF-83591 /2013.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : 2013. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 103 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. febr. 13.
ISBN 978-615-5175-68-8 fűzött : 790,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3462777]
MARC

ANSEL
UTF-83592 /2013.
Mezey Barna (1953-)
   A fenyítőházak forradalma : a modern büntetés-végrehajtás alapvetése Európában / Mezey Barna. - Budapest : Gondolat, cop. 2012. - 540 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 453-478.
ISBN 978-963-693-438-5 fűzött : 4500,- Ft
Európa - büntetés-végrehajtás - 17. század - 18. század - 19. század
343.8(4)"16/18"
[AN 3458704]
MARC

ANSEL
UTF-83593 /2013.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2013. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 85 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. febr. 19.
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3462780]
MARC

ANSEL
UTF-83594 /2013.
   Önkéntesek szerepe az áldozatsegítésben. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Áldozatsegítő Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. máj. 10.
ISBN 978-963-89570-0-9 fűzött
áldozatgondozás - önkéntes munka
343.122 *** 331.102.2
[AN 3457875]
MARC

ANSEL
UTF-83595 /2013.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2013. február 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 167 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. febr. 6.
ISBN 978-615-5175-65-7 fűzött : 1190,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3462744]
MARC

ANSEL
UTF-83596 /2013.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2013. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 194 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jan. 9.
ISBN 978-615-5175-59-6 fűzött : 1090,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3462739]
MARC

ANSEL
UTF-83597 /2013.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : a belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : 2013. január 1. : egységes szerkezetben a 2013. február 1. és 2013. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 102 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jan. 11.
ISBN 978-615-5175-53-4 fűzött : 790,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - jogszabálygyűjtemény
343.791(439)(094)
[AN 3462733]
MARC

ANSEL
UTF-83598 /2013.
Szathmáry-Király Orsolya
   A csoportos foglalkozásba belépők szűrési módszerének kidolgozása / [szerző Szathmáry-Király Orsolya]. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. júl. 27.
ISBN 978-963-89571-0-8 fűzött
Magyarország - fiatalkori bűnözés - pártfogó felügyelet - bűnmegelőzés - szociális munka - csoportterápia
343.97-053.6(439) *** 364.044.26 *** 343.848.3(439)
[AN 3457909]
MARC

ANSEL
UTF-83599 /2013.
Szathmáry-Király Orsolya
   A kihelyezett, illetve részben nyitott (vegyes) csoportos foglalkozások előkészítésének, megvalósításának protokollja és módszertana / [szerző Szathmáry-Király Orsolya]. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 20 p. ; 21 cm. - (Pártfogó Felügyelői Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. júl. 27.
ISBN 978-963-89570-3-0 fűzött
Magyarország - fiatalkori bűnözés - pártfogó felügyelet - szociális munka - csoportterápia
343.97-053.6(439) *** 343.848.3(439) *** 364.044.26
[AN 3457918]
MARC

ANSEL
UTF-83600 /2013.
   Új Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 151 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jan. 22.
ISBN 978-615-5175-62-6 fűzött : 1090,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3462714]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3601 /2013.
Bálint László (1940-)
   Évtizedeim a titkosszolgálatnál : egy magyar kémelhárító emlékiratai / Bálint László. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2012. - 447 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89291-8-1 fűzött : 3490,- Ft
Bálint László (1940-)
Magyarország - kémelhárítás - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
355.40(439)"197/200"(0:82-94)
[AN 3457598]
MARC

ANSEL
UTF-83602 /2013.
Harai Dénes (1951-)
   Magyar katonahősök, katonák / Harai Dénes. - Budapest : Püski-Masszi Könyvesház, 2012. - 619 p., [12] t. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5099-13-7 fűzött
Magyarország - hadtörténet - hadvezér - katonatiszt
355.48(439)(092) *** 355(439)(092)
[AN 3457588]
MARC

ANSEL
UTF-83603 /2013.
Rainer Pál (1957-)
   "Katona vagyok én, ország őrizője..." / [... írta Rainer Pál] ; [közread. a Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum]. - Veszprém : Laczkó D. Veszprém M. Múz., 2012. - 39 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9938-12-0 fűzött
Magyarország - katonaélet - 19. század - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
355.1(439)"18/19" *** 069(439-2Veszprém)
[AN 3457762]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3604 /2013.
Meier, Daniel
Wege zur erfolgreichen Teamentwicklung (magyar)
   Teamcoaching : csapatok megoldásközpontú támogatása a gyakorlatban / Daniel Meier ; [ford. Hajdú Andrea és Hankovszky Tamás]. - Budapest : SolutionSurfers Mo., cop. 2013. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-08-5781-9 fűzött : 4800,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3459203]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3605 /2013.
   Adó magyarázatok, 2013 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2013. - 478 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-615-5249-04-4 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3457397]
MARC

ANSEL
UTF-83606 /2013.
Baski Sándor
   Internetmilliárdosok / [írta Baski Sándor, Hercsel Adél, Kömlődi Ferenc]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-455-0 fűzött : 2200,- Ft
Egyesült Államok - vállalkozó - internet - ezredforduló
658.1(73)(092) *** 681.324Internet
[AN 3459216]
MARC

ANSEL
UTF-83607 /2013.
Botos Katalin (1941-)
   "... mint tükrön a lehellet" / Botos Kata. - Budapest : Napkút K., 2012. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-304-6 fűzött : 1990,- Ft
Botos Katalin (1941-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Botos_K.(0:82-94)
[AN 3458132]
MARC

ANSEL
UTF-83608 /2013.
   Diszpécserek szerepe az áldozatsegítésben / [... szerk. ... Doszpoly Orsolya et al.]. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Áldozatsegítő Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. máj. 10.
ISBN 978-963-88445-9-0 fűzött
segítségnyújtás - folyamatirányítás
658.514 *** 364.65
[AN 3457889]
MARC

ANSEL
UTF-83609 /2013.
   Az exportsiker nyomában / szerk. Ábel István, Czakó Erzsébet. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5303-02-9 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - export - vállalat - vállalkozás
339.564(439) *** 658.1.011.1(439)
[AN 3458101]
MARC

ANSEL
UTF-83610 /2013.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2013. - 429 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2013. jan. 1. - borító- és gerinccím: Adótan, 2013
ISBN 978-615-5249-05-1 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3457405]
MARC

ANSEL
UTF-83611 /2013.
   Illetékjogszabályok : 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről : 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban : 2/1968. (I. 24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról : 2013. január 1. : egységes szerkezetben a 2013. február 1. és március 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [... szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 96 p. ; 21 cm
lezárva: 2013. jan. 7.
ISBN 978-615-5175-58-9 fűzött : 890,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - jogszabálygyűjtemény
336.28(439)(094)
[AN 3462706]
MARC

ANSEL
UTF-83612 /2013.
Ilonka Mária
   A közteherviselés változtatta meg Magyarországot avagy Adóreform 1848-ban / szerző Ilonka Mária. - Budapest : BDO Magyarország, 2012. - 75 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-08-5504-4 fűzött
Magyarország - adóügy - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
336.2(439)"1848/1849"
[AN 3458677]
MARC

ANSEL
UTF-83613 /2013.
   Innovációbarát kormányzás Magyarországon : a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai / szerk. Gál Zoltán ; [közread. az] MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete. - Pécs : MTA KRTK Regionális Kutatások Int., 2013. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-61-2 fűzött
Magyarország - fejlesztési politika - innováció - regionális gazdaság - 21. század
338.2(439)"201" *** 330.341.1(439)"201" *** 332.1(439)"201"
[AN 3459240]
MARC

ANSEL
UTF-83614 /2013.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar szabályozása / szerzők Miskolczi Bodnár Péter, Sándor István. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 2 db ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2012. nov. 1.
Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás
366.5(439)(094)
[AN 3459263]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 124 p.
ISBN 978-615-5107-90-0 fűzött : 1400,- Ft
[AN 3459266] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 165 p.
Bibliogr.: p. 156-165.
ISBN 978-615-5107-91-7 fűzött : 1600,- Ft
[AN 3459270] MARC

ANSEL
UTF-83615 /2013.
Pallos Lajos (1958-)
   A magyar pénz története : a kezdetektől napjainkig / Pallos Lajos, Torbágyi Melinda, Tóth Csaba ; [közread. a] ... Magyar Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : Kossuth : MNM, 2012. - 175 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-09-7235-2 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - pénzeszköz - történeti feldolgozás
336.74(439)(091)
[AN 3445024]
MARC

ANSEL
UTF-83616 /2013.
   Partnerstvo bez kordonìv : [rezulʹtati analìzu situacìï, dosvìd, propozicìï ta metodi trenìngìv, âkì buli otrimanì ì vikoristanì v rezulʹtatì vikonannâ proektu "Osvìtnì programi, napravlenì na pokraŝennâ stanu vrazlivih grup naselennâ na rinku pracì v m. Beregovo ta m. Mìškolʹc"] / [red.] Tìbor Forkoš, Mìkloš Kenderfì ; [vid.] Ugorsʹka Ekumenìčna Služba Dopomogi. - Budapešt : Ugorsʹka Ekumenìčna Služba Dopomogi, 2012. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5808-3 fűzött
Észak-Magyarország - Kárpátalja - munkaerőpiac - álláskeresés - hátrányos helyzetű - ezredforduló - módszertan
331.5(439.13)"200" *** 331.5(477.87)"200" *** 364.65(439.13) *** 364.65(477.87) *** 331.535
[AN 3457683]
MARC

ANSEL
UTF-83617 /2013.
   Számviteli változások : mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, 2013 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2013]. - 44 p. ; 30 cm
Lezárva: 2013. jan. 22.
ISBN 978-963-89611-1-2 fűzött
Magyarország - számvitel - kisvállalkozás - útmutató
657(439)(036) *** 334.72.012.65(439)
[AN 3458734]
MARC

ANSEL
UTF-83618 /2013.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, cop. 2013. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 978-963-394-821-7 kötött : 3990,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3462799]
MARC

ANSEL
UTF-83619 /2013.
   Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? : intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére : Osztrák - Magyar Munkaügyi Konferencia : 2012. május 10-11., Szombathely = Chancenlos trotz Erfahrung und Routine? : Massnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitskräfte : Österreichisch - Ungarische Arbeitsmarktkonferenz : 10-11. Mai 2012, Szombathely / ... szerv. L&R Szociális Kutató Intézet, Vas Megyei TIT Egyesület, Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. - Szombathely : Vas M. TIT Egyes., [2012]. - 78, 81 p. : ill. ; 23 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5288-02-9 fűzött
Magyarország - Ausztria - munkaerőpiac - idős - esélyegyenlőség - foglalkoztatás - konferencia-kiadvány
331.5(439)"201" *** 331.5(436)"201" *** 316.37-053.9(439)"201" *** 316.37-053.9(436)"201" *** 342.722(439)"201" *** 342.722(436)"201" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3459348]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3620 /2013.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2013 : biztosítási kötelezettség, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási ellátásra jogosultság / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2013. - 279 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9427-88-4 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3457366]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2013.
Hankiss János (1926-)
   A debreceni I. sz. Belklinika története, 1912-2012 / Hankiss János, Leövey András. - [Debrecen] : DE OEC Belgyógyászati Int., [2012]. - 263 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9070-70-7 kötött
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Belgyógyászati Intézet. Belgyógyászati Klinika (1.)
Debrecen - kórház - belgyógyászat - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Debrecen)(091) *** 616
[AN 3458710]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2013.
   Pszichológusok az áldozatsegítésben. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Min. Igazságügyi Szolgálata, 2012. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Áldozatsegítő Szolgálat módszertani füzetek)
Lezárva: 2012. jún. 22.
ISBN 978-963-88445-8-3 fűzött
jogvédelem - áldozat - lelki segély
364.65 *** 343.122 *** 364.442.8
[AN 3457894]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3623 /2013.
Czövek Andrea
   Gyermek- és ifjúsági csoportok demokratikus működtetése / Czövek Andrea. - Eger : Líceum K., 2012. - 78 p. ; 24 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 2063-9295 ; 2.)
Bibliogr.: p. 76-78.
ISBN 978-615-5250-07-1 fűzött
oktatásügy - pedagógia - esélyegyenlőség - csoportelmélet - gyermek - családjog - gyermekvédelem
37.014 *** 342.722 *** 316.45 *** 364.65-053.2/.6(100) *** 347.63(100)
[AN 3457501]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2013.
   Emlékkönyv : Kőrösi Csoma Általános Iskola, Érd : 1947-2012 / [szerk. Gulyás Sándor és Rápli Györgyi]. - Érd : Kőrösi Csoma S. Ált. Isk., 2012. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3716-3 fűzött
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Érd)
Érd - általános iskola
373.3(439-2Érd)
[AN 3458347]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2013.
   Az érettségitől a mesterképzésig : továbbtanulás és szelekció / szerk. Szemerszki Marianna. - Budapest : OFI, 2012. - 175 p. ; 24 cm. - (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-715-1 fűzött
Magyarország - továbbtanulás - felsőoktatás - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
37.048 *** 378(439)"200"
[AN 3458301]
MARC

ANSEL
UTF-83626 /2013.
Fazakas Ida
   A felsőoktatásban tanuló hallgatók pályaorientációs jellemzői / Fazakas Ida, Becsei Lilla. - Eger : Líceum K., 2012. - 51 p. ; 24 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 2063-9295 ; 3.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 978-615-5250-08-8 fűzött
Magyarország - pályaorientáció - felsőoktatás
37.048(439) *** 378(439)
[AN 3457505]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2013.
Hadnagy József
   A szociálpedagógiai csoportmunka sajátosságainak leírása és konvertálási lehetőségei a tehetséggondozásban : csoportmunka és GYELV-elemzés az EKF Kepes György Szakkollégiumában / Hadnagy József. - Eger : Líceum K., 2012. - 87 p. ; 24 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 2063-9295 ; 1.)
Bibliogr.: p. 81-87.
ISBN 978-615-5250-06-4 fűzött
szociálpedagógia - csoportmunka - tehetséggondozás
37.013.42 *** 376.545 *** 371.311.4
[AN 3457486]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2013.
   Hatvanéves a szegedi Király-König Péter Zeneiskola / [szerk. Tandi Lajos]. - Szeged : Király-König P. Zeneisk. : Bába, 2012. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-319-072-2 fűzött
Király-König Péter Zeneiskola (Szeged)
Szeged - zeneiskola - iskolatörténet
377.2:78(439-2Szeged)(091)
[AN 3458889]
MARC

ANSEL
UTF-83629 /2013.
   Párhuzamos vizsgálatok: pedagógus alap- és mesterszakok / [szerk. Szabó Szilvia]. - Budapest : MAB, 2012. - 226 p. ; 24 cm. - (Jelentések a magyar felsőoktatás minőségéről, ISSN 1786-5069 ; 7.)
Fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - minőségbiztosítás - 21. század
371.13(439)"201" *** 65.018
[AN 3458700]
MARC

ANSEL
UTF-83630 /2013.
   PIRLS és TIMSS 2011 : összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről : [progress in international reading literacy study, trends in international mathematics and science study] / [szerzők Balázsi Ildikó et al.] ; [ford. Szipőcsné Krolopp Judit] ; [graf. Lakatos István] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : Okt. Hiv., 2012. - 187 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 185.
ISBN 978-963-87744-8-4 fűzött
Magyarország - közoktatás - alapfokú oktatás - képességvizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
371.212 *** 37.014(439)"2011"(083.41)
[AN 3457447]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2013.
Szilágyi Klára (1943-)
   Karrier- és pályatervezés : módszertani útmutató csoportvezetők számára / Szilágyi Klára. - Budapest : Kollégium Kft., 2012. - 148 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-08-4926-5 fűzött
pályaorientáció - karrier - személyiség-lélektan - csoportmunka
37.048 *** 65.013 *** 159.923
[AN 3458161]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2013.
   Szövetségben : tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról / [szerk. Podráczky Judit]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 159 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-149-8 fűzött
családi nevelés - iskolai nevelés - szülő-pedagógus kapcsolat
37.018.1 *** 37.018.2 *** 37.018.26
[AN 3458877]
MARC

ANSEL
UTF-83633 /2013.
   TIMSS 2011 : összefoglaló jelentés a 8. évfolyamos tanulók eredményeiről : [trends in international mathematics and science study] / [szerzők Balázsi Ildikó et al.] ; [ford. Szipőcsné Krolopp Judit] ; [graf. Lakatos István] ; [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : Okt. Hiv., 2012. - 175 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-87744-9-1 fűzött
Magyarország - közoktatás - alapfokú oktatás - képességvizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
37.014(439)"2011"(083.41) *** 371.212
[AN 3457475]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3634 /2013.
Herpai József (1956-)
   Sakoca : sakk-könyv kezdőknek / írta Herpai József ; [graf. Szűcs Eszter Anita]. - Szeged : Perima Kft., 2012. - 158, [2] p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-963-08-5025-4 fűzött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3459257]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2013.
Mészáros András (1956-)
   Sakk matt : sakktankönyv / Mészáros András. - Eger : G.L. Újvilág Bt., 2007-. - ill. ; 29 cm
A 2. kötettől kiad. a szerző
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2734046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Taktika. - 2012. - 160 p.
ISBN 978-963-08-3451-3 fűzött
[AN 3457803] MARC

ANSEL
UTF-83636 /2013.
Mészáros András (1956-)
   Sakkpéldatár : sakkfejlesztő tankönyv / Mészáros András. - Eger : G.L. Újvilág Bt., 2007-. - 29 cm
A 3. kötetet kiad. a szerző
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 2721552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Taktika. - 2012. - 129 p. : ill.
ISBN 978-963-08-3475-9 fűzött
[AN 3457782] MARC

ANSEL
UTF-83637 /2013.
Szőke Csaba
   A világ legjobb focistái / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2013. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5168-58-1 kötött
labdarúgó - 20. század - ezredforduló
796.332(100)(092)
[AN 3458756]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2013.
Vizkelety László (1923-2007)
   Az Országos Kéktúra és akik végigjárták, 1952-2012 : 60 éves a Kéktúra mozgalom / Vízkelety László ; [szerk., kieg. Išpanović Martin ; [... kiad. a Lokomotív Turista Egyesület]. - Jav., kieg. kiad. - Budapest : Lokomotív Turista Egyes., cop. 2012. - 212 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4904-3 fűzött
Magyarország - természetjárás - egyesület - névtár
796.51(439) *** 061.2(439-2Bp.)(058.7)
[AN 3457678]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3639 /2013.
Barlai László (1935-)
   Rajzolásról, festésről / Barlai László. - Budapest : Napkút K., 2012. - 89, [6] p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-263-285-8 fűzött : 2990,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - festészet
741.02 *** 75.02
[AN 3458153]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2013.
Bathó Edit, H.
   25 éve a városszépítés és a hagyományőrzés szolgálatában : a Városvédő és Szépítő Egyesület fennállásának 25 éves évfordulójára / [írta és szerk. Hortiné Bathó Edit]. - Jászberény : Városvédő és Szépítő Egyes., 2012. - 60 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5355-2 fűzött
Városvédő és Szépítő Egyesület (Jászberény)
Jászberény - városszépítés - városvédelem - egyesület
72.025.3/.4(439-2Jászberény) *** 711.4(439-2Jászberény) *** 061.2(439-2Jászberény)
[AN 3458980]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2013.
Campbell, Jean (1964-)
Creating glamorous jewelry with Swarovski elements (magyar)
   Hollywoodi filmcsillagok pazar ékszerei : Swarovski-kristályokkal és -gyöngyökkel : részletes leírás minden darabhoz / Jean Campbell ; [ill. Julia Pretl] ; [fotók Luciana Pampalone ...] ; [ford. Mohácsi Anikó és Virtlné[!] Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, 2012. - 144 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9974-66-1 fűzött : 3390,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - filmszínész - 20. század
746.5 *** 791.43.071.2(100)(092)
[AN 3457491]
MARC

ANSEL
UTF-83642 /2013.
Gosztola Gábor (1945-)
   A szépség kutatása, avagy Kegyelmes tereim előző évtizedeimből : válogatás, 1968-2010 = The quest for beauty in other Words, gracious maestros from my previous decades : compilation, 1968-2010 / Gosztola Gábor. - Budapest : Napkút K., 2012. - 189, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 164-165.
ISBN 978-963-263-297-1 fűzött : 7490,- Ft
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gosztola_G. *** 76(439)(092)Gosztola_G.
[AN 3458120]
MARC

ANSEL
UTF-83643 /2013.
Gyenes Kálmán (1941-)
   Fekete-fehér : Gyenes Kálmán újságfotói. - Szeged : Bába, 2012. - [197] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-319-071-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - sajtófotó
77.04(439)(092)Gyenes_K. *** 77.044
[AN 3459065]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2013.
A hajnalpír országa (angol)
   The land of morning calm : Korean art in the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts / ed. by Györgyi Fajcsák, Beatrix Mecsi. - Budapest : Ferenc Hopp Mus. of Eastern Asiatic Arts, 2012. - 183 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-89585-1-8 fűzött
Korea - ázsiai művészet - múzeumi gyűjtemény
7(519) *** 069(439-2Bp.)Hopp_Ferenc
[AN 3458175]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2013.
   A hajnalpír országa : koreai művészet a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban / szerk. Fajcsák Györgyi, Mecsi Beatrix. - Budapest : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2012. - 183 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 177-178.
ISBN 978-963-89585-0-1 fűzött
Korea - ázsiai művészet - múzeumi gyűjtemény
7(519) *** 069(439-2Bp.)Hopp_Ferenc
[AN 3458163]
MARC

ANSEL
UTF-83646 /2013.
Kocsis László (1949-)
   A pilisszántói régi temető / [Kocsis László] ; [rajzok Kocsis Lászó, Molnár Erzsébet]. - [Budapest] : Siker X Bt., [2012]. - 432 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr. p. 64-66.
ISBN 978-963-7082-38-2 kötött
Pilisszántó - temető - síremlék
726.82(439-2Pilisszántó) *** 718(439-2Pilisszántó)
[AN 3445140]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2013.
Kudász Gábor Arion (1978-)
   Middle, 2005-2011 / Gábor Arion Kudász. - [Budapest] : Faur Zsófi Gallery & Publ., cop. 2012. - [60] p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
Megj. a Budapesten, 2012. nov. 8 - dec. 9. között rendezett kiállítás alkalmából. - Papírtokban
ISBN 978-615-5206-03-0 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Kudász_G._A.
[AN 3457493]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2013.
Kulcsár Ágnes (1953-)
   Kulcsár Ágnes. - Veszprém : Művészetek Háza, 2013. - 120 p. : ill., részben színes ; 31 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 26.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-9105-72-0 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kulcsár_Á.
[AN 3458871]
MARC

ANSEL
UTF-83649 /2013.
László Zsófi (1977-)
   Cézanne és a múlt : hagyomány és alkotóerő : családi füzet / [szerző László Zsófi] ; [közread. a Szépművészeti Múzeum]. - Budapest : Szépműv. Múz., [2012]. - 22 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kész. a Budapesten, 2012. okt. 25 - 2013. febr. 17. között rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Cézanne, Paul (1839-1906)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
75(44)(092)Cézanne,_P. *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum *** 087.5
[AN 3457960]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2013.
   A lélek feloldozása : művészetterápia / [a katalógust szerk. Bender Márta, Kondor Sándor]. - [Tereske] : [Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyes.], [2012]. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. a Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete. - A Budapesten, 2012. nov. 22 - dec. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festészet - művészetterápia - amatőr művészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 616.89 *** 615.851.82 *** 379.825 *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3458125]
MARC

ANSEL
UTF-83651 /2013.
   Lobogás : a XV. kerületi új 1956-os emlékmű története / [fel. szerk. Nagy Borbéla Réka]. - Budapest : XV Média Kommunikációs és Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2012. - 56, [4] p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
ISBN 978-963-08-5070-4 fűzött
Budapest. 15. kerület - emlékmű - helytörténet - 1956-os forradalom
725.945(439-2Bp.XV.) *** 943.9-2Bp."1956"
[AN 3457864]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2013.
   Megvalósult művek, 2012 : a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott iparművészek kiállítása / [kurátor Erdei T. Lilla] ; [a katalógust szerk. Szegzárdy-Csengery Klára] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2013. - 69 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2013. jan. 25 - márc. 10. között tartották
ISBN 978-615-5217-06-7 fűzött
Magyarország - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745/749(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3457966]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2013.
Meldrum, Carol
30 min-knits (magyar)
   Minikötések 30 perc alatt : mókás kötött apróságok gyorsan, könnyedén / Carol Meldrum ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 128 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5240-03-4 fűzött : 3400,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
746.42 *** 379.826
[AN 3459232]
MARC

ANSEL
UTF-83654 /2013.
   Der nackte Mann : bilder = The naked man : pictures / [Kuratorinnen der Ausst. ... Sabine Fellner, Elisabeth Nowak-Thaller, Stella Rollig] ; [Hrsg.:] Lentos Kunstmuseum ..., Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art ... - Nürnberg : Verl. für mod. Kunst ; Budapest : Ludwig Múz., [2012]. - 333 p. : ill., részben színes ; 27 cm
A Linzben, 2012. okt. 26 - 2013. febr. 17. között és a Budapesten, 2013. márc. 22 - jún. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
ISBN 978-3-86984-357-5
Európa - Egyesült Államok - képzőművészet - férfi - akt - kiállítási katalógus
73/76(4)"19/200" *** 73/76(73)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 77.041.3 *** 061.4(436-2Linz)
[AN 3459221]
MARC

ANSEL
UTF-83655 /2013.
Nemzetközi Kőszobrász-szimpózium (7.) (2012) (Vöröstó)
   VII. Nemzetközi Köszobrász-szimpózium : Vöröstó, 2012 / [szervezte és rend. Szabó László Zoltán]. - [Vöröstó] : [s.n.], [2012]. - [36] p. : ill. ; 26 cm
Váltakozva magyar és német nyelven
Fűzött
Magyarország - kőszobrászat - művésztelep - 21. század
73.023.2 *** 061.28(439-2Vöröstó) *** 73(100)"201"
[AN 3457855]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2013.
   Polaroid : XVIII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, 2012 / [közread. a] Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. - [Esztergom] : Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft., [2012]. - 40 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Kecskeméten, 2012. márc. 20 - máj. 27. között és Esztergomban, 2012. szept. 7-23. között rendezték
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439)"199/200" *** 061.4(439-2Esztergom) *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3457886]
MARC

ANSEL
UTF-83657 /2013.
   Rivaldafényben a művészetek világa : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2012-2013 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2012]. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88650-6-9 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439)
[AN 3457743]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2013.
Szemadám György (1947-)
   Családtörténet és önéletírás / Szemadám György. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 119 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9903-58-6 kötött : 2800,- Ft
Szemadám György (1947-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - memoár
75(439)(092)Szemadám_Gy.(0:82-94)
[AN 3457520]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2013.
Uecker, Günther (1930-)
   Material becomes picture : [Szépművészeti Múzeum, ... December 14, 2012 - March 10, 2013] = Képpé formált anyag : [2012. december 14 - 2013. március 10.] / Uecker ; [curator ... Alexander Tolnay] ; [ed. ... Bódi Kinga, Borus Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2012. - 185 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5304-00-2 fűzött
Németország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(430)(092)Uecker,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3457548]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2013.
   Új kollázsok : Vízivárosi Galéria, 2012. november 6-27. / [... szerk. Kováts Albert]. - [Budapest] : M. Festők Társ., [2012]. - 47 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Magyar Festők Társasága csoportkiállításai, ISSN 1586-9490)
ISBN 978-615-5074-03-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kollázs - kiállítási katalógus
73/76(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3457514]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2013.
Verrasztó Gábor (1964-)
   Fedák Sári és a mészárosné háza : budai históriák / Verrasztó Gábor. - Budapest : Napkút K., 2012. - 111 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-299-5 fűzött : 1490,- Ft
Budapest. 2. kerület - művelődéstörténet - helyismeret - építészet - album
72(439-2Bp.II.) *** 930.85(439-2Bp.II.) *** 908.439-2Bp.II.(084.12)
[AN 3458331]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3662 /2013.
Németh Eszter (1942-)
   Endrődi tájszótár / Szilágyiné Németh Eszter. - Gyomaendrőd : Honismereti Alapítvány, 2012. - 187 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856 ; 9.)
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-88709-1-9 fűzött
Gyomaendrőd - magyar nyelv - tájszótár
809.451.1-087(439-2Gyomaendrőd)
[AN 3457436]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2013.
Roberts, Ian G.
Comparative syntax (magyar)
   Összehasonlító mondattan : tankönyv / Ian Roberts ; [ford. Dalmi Gréte és Szalontai Ádám]. - Eger : EKF Líceum K., 2012. - 395 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 27.)
Bibliogr.: p. 386-395.
ISBN 978-963-9894-94-5 fűzött
összehasonlító nyelvészet - mondattan
801.52 *** 801.56
[AN 3457477]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2013.
Sarkadi Zsolt
   Angol szókincsbővítő III : haladó nyelvtan = English vocabulary booster III. : advanced grammar / Sarkadi Zsolt. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2012. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-4782-7 fűzött
 (hibás ISBN 963-08-4782-7)
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3458371]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3665 /2013.
Curran, John (1954-)
Agatha Christie's murder in the making (magyar)
   Agatha Christie és a gyilkos szándék / John Curran ; ford. Siklós Márta. - Budapest : Európa, 2012. - 427 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9482-4 kötött : 4200,- Ft
Christie, Agatha (1890-1976)
Nagy-Britannia - író - 20. század - műfajelmélet - bűnügyi regény
820(092)Christie,_A. *** 82.01-312.4
[AN 3457378]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2013.
Field, Syd
The screenwriter's problem solver (magyar)
   Forgatókönyvírók munkafüzete avagy Így vegyük észre, így oldjuk meg, ha gond van a forgatókönyvvel / Syd Field ; [ford. Bocsor Péter]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 316 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88891-0-2 fűzött : 3990,- Ft
műfajelmélet - forgatókönyv
82.08 *** 82.01-293.7
[AN 3457625]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2013.
Gárdos Bálint (1981-)
   Földönjáró romantikusok : a XIX. század elejének angol esszéirodalmáról / Gárdos Bálint. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 201 p. ; 23 cm. - (Laokoón könyvek, ISSN 1789-3615)
Bibliogr.: p. 187-201.
ISBN 978-963-236-644-9 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom története - műfajtörténet - romantika - 19. század - esszé
820(091)-4"18"
[AN 3458288]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2013.
Horváth József (1959-)
   Íráspedagógiai tanulmányok / Horváth József. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2012. - 116 p. : ill. ; 22 cm. - (Iskolakultúra-könyvek, ISSN 1586-202X ; 45.)
Bibliogr.: p. 99-104.
ISBN 978-963-693-428-6 fűzött : 2500,- Ft
írás - alkotó munka - pedagógia
82.081 *** 001.81 *** 37
[AN 3458530]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3669 /2013.
Csűrös Miklós (1944-)
   Türelmes emberi folyamat : vázlat Lászlóffy Aladárról / Csűrös Miklós. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 24 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 70.)
ISBN 978-963-263-308-4 fűzött
Lászlóffy Aladár (1937-2009)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
894.511(498)(092)Lászlóffy_A.
[AN 3457698]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2013.
Káliz Sajtos József (1950-)
   Énekmondónk nyomdokán : adalékok a Tinódi-életrajz kérdésköréhez / Káliz Sajtos József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2012. - 156 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-963-9530-90-4 fűzött
Tinódi Sebestyén (1505-1556)
Magyarország - író - 16. század - magyar nyelv - nyelvjárás - összehasonlító nyelvészet
894.511(092)Tinódi_S. *** 809.451.1-087 *** 809.451.1-52
[AN 3457387]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2013.
Kiss Farkas Gábor (1975-)
   Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában / Kiss Farkas Gábor. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 298 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 265-269. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-641-8 fűzött : 3100,- Ft
Zrínyi Miklós (1620-1664). Szigeti veszedelem
magyar irodalom története - műfajelmélet - író - összehasonlító irodalomtudomány - 17. század - eposz - stílusutánzás
894.511(092)Zrínyi_M. *** 894.511(091)-131 *** 82.091"16" *** 894.511.091"16"
[AN 3458294]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2013.
   Négy-öt magyar összehajol : Csurka István emlékére / [közread.] A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány. - Budapest : A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány, 2012. - 156 p, [46] t., [2] t.fol. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5561-7 kötött : 4500,- Ft
Csurka István (1934-2012)
Magyarország - író - politikus - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Csurka_I. *** 32(439)(092)Csurka_I.
[AN 3458140]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2013.
Török Lajos (1970-)
   Textus viator : irodalomtörténeti tanulmányok / Török Lajos. - Budapest : Napkút K., 2012. - 205, [2] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-298-8 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - politikai diskurzus - reformkor - 19. század - 20. század - műelemzés - történelmi regény
894.511(091)"18/19" *** 894.511(091)-311.6 *** 316.334.3(439)"183/184"
[AN 3458317]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3674 /2013.
Cameron, Christian (1962-)
Tyrant (magyar)
   Türannosz / Christian Cameron ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]-. - 24 cm
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A Boszporosz királya. - [2012]. - 391 p.
ISBN 978-963-426-227-5 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3458696] MARC

ANSEL
UTF-83675 /2013.
Chadda, Sarwat
Dark goddess (magyar)
   Éjistennő / Sarwat Chadda ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 343 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-650-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-649-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3457736]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2013.
Chance, Karen
Curse the dawn (magyar)
   A hajnal átka / Karen Chance ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89572-4-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3457584]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2013.
Chbosky, Stephen (1970-)
The perks of being a wallflower (magyar)
   Egy különc srác feljegyzései / Stephen Chbosky ; [ford. Gyuris Norbert]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-033-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3457479]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2013.
Child, Lincoln (1957-)
The third gate (magyar)
   A fáraó átka / Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2012]. - 273 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-458-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3458654]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2013.
Cole, Martina (1959-)
The family (magyar)
   A család / Martina Cole ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 487 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-091-3 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3457317]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2013.
Courtin, Antoine de (1622-1685)
Traité de la paresse, ou L'art de bien employer le temps en forme d'entretiens (magyar)
   Az idő jól eltöltésének módja [elektronikus dok.] : Mikes erkölcsnevelő könyvecskéje / [ford.] Mikes Kelemen. - Szöveg (epub : 589 KB) (mobi : 728 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Courtin, Antoine de. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107259. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-824-9 (epub)
ISBN 978-963-362-825-6 (mobi)
francia irodalom - dialógus - elektronikus dokumentum
840-83=945.11
[AN 3461396]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2013.
Ćurić, Mirko
   Domišljati sluga : bajka : prema đakovačkoj narodnoj bajci zapisanoj 1936. u Đakovačkim Selcima = A leleményes szolga : tündérmese : a Đakovački Selciban 1936-ban lejegyzett gyakovói tündérmese alapján = A királyfi és a fonni nem tudó leány : tündérmese : a gyakovói 1936-ban lejegyzett tündérmese alapján ; Kreljević i djevojka koja ne zna presti : bajka : prema dakovačkoj narodnoj bajci zapisanoj 1936. / Mirko Ćurić ; prij. ... Frankovics György ; il. Andrea Bassi, Monika Vladisavljević. - Budapest : Napkút K., [2013]. - [36] p. : ill., színes ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-263-272-8 fűzött : 1000,- Ft
horvát irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
886.2-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3458286]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2013.
Gibson, Rachel
Rescue me (magyar)
   Ments meg! / Rachel Gibson ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2012. - 323 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-240-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3458070]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2013.
Gulik, Robert van (1910-1967)
The haunted monastery (magyar)
   A kísértetjárta kolostor / Robert van Gulik ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Sorozat Kv., 2012. - 218 p. ; 19 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-89613-0-3 fűzött
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3457336]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2013.
Higashino Keigo (1958-)
Yōgisha X no kenshin (magyar)
   X : a gyilkos ismeretlen / Higasino Keigo ; [ford. Mayer Ingrid]. - Budapest : Libri, 2012. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-134-6 fűzött : 3490,- Ft
japán irodalom - bűnügyi regény
895.6-312.4=945.11
[AN 3457732]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2013.
Holt, Anne (1958-)
1222 (magyar)
   1222 / Anne Holt ; [ford. Borka László]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-592-9 fűzött : 3499,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3457859]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2013.
Johnson, Jane (1960-)
The sultan's wife (magyar)
   A szultán asszonya / Jane Johnson ; [ford. Kocsis Anikó, Szigethy-Mallász Rita]. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2012. - 504, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-229-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3458011]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2013.
   Lorand Gaspar: Jérusalem : Jeruzsálem : az Országos Idegennyelvű Könyvtár 7. műfordítás-pályázatának anyaga / [szerk. Virág Ágota]. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 24 p. : ill. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 67.)
ISBN 978-963-263-283-4 fűzött
Gaspar, Lorand (1925-). Jérusalem
Magyarország - francia irodalom - műfordítás - pályázat - vers
840-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 06.063(439)
[AN 3457622]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2013.
Lupton, Rosamund
Afterwards (magyar)
   Azután / Rosamund Lupton ; [ford. Gyuris Norbert]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 472 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-100-2 fűzött
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3457483]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2013.
Macomber, Debbie (1948-)
The inn at Rose Harbor (magyar)
   A szív titkai / Debbie Macomber ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : General Press, [2012]. - 439 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-446-5 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3457610]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2013.
   Más-más csönd : bolgár haikuantológia = Različna tišina : antologiâ na bʺlgarskoto hajku / vál., szerk. és az előszót írta Petar Csuhov ; ill. Szirma Sziromahova, Vincze Judit ; ford. Szondi György. - Budapest : Napkút K., 2012. - 125, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-302-2 fűzött : 1590,- Ft
bolgár irodalom - haiku - antológia - kétnyelvű dokumentum
886.7-14.02(082)=945.11
[AN 3458071]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Von Bagdad nach Stambul (magyar)
   Bagdadtól Sztambulig [elektronikus dok.] / Karl May. - Szöveg (epub : 599 KB) (mobi : 808 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107268. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-791-4 (epub)
ISBN 978-963-362-792-1 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3461650]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2013.
Meredith, George (1828-1909)
The egoist (magyar)
   Az önző [elektronikus dok.] / George Meredith. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3461636]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 792 KB) (mobi : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107266. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-800-3 (epub)
ISBN 978-963-362-801-0 (mobi)
[AN 3461638] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 747 KB) (mobi : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107267. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-803-4 (epub)
ISBN 978-963-362-804-1 (mobi)
[AN 3461643] MARC

ANSEL
UTF-83693 /2013.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
   A hattyúölő [elektronikus dok.] / Mereskovszkij ; ford. Csima Jenő. - Szöveg (epub : 634 KB) (mobi : 780 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107262. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-815-7 (epub)
ISBN 978-963-362-816-4 (mobi)
orosz irodalom - orosz irodalom története - 19. század - 20. század - esszé - elektronikus dokumentum
882-4=945.11 *** 882(091)"18/19"
[AN 3461416]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2013.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
I. Aleksandr (magyar)
   Első Sándor [elektronikus dok.] : történelmi regény / Mereskovszkij. - Szöveg (epub : 671 KB) (mobi : 860 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107260. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-821-8 (epub)
ISBN 978-963-362-822-5 (mobi)
Sándor (Oroszország: cár), I. (1777-1825)
orosz irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
882-311.6=945.11
[AN 3461407]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2013.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Leonardo da Vinči (magyar)
   Leonardo da Vinci [elektronikus dok.] / Dmitrij Szergejevics Mereskovszkij. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Leonardo da Vinci (1452-1519)
orosz irodalom - életrajzi regény - elektronikus dokumentum
882-312.6=945.11
[AN 3461614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 1.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107263. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-809-6 (epub)
ISBN 978-963-362-810-2 (mobi)
[AN 3461621] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107264. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-812-6 (epub)
ISBN 978-963-362-813-3 (mobi)
[AN 3461625] MARC

ANSEL
UTF-83696 /2013.
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1866-1941)
Roždenie bogov (magyar)
   Az istenek születése [elektronikus dok.] : Tutankhamon Kréta szigetén : regény / Dmitrij Szergejevics Mereskovszkij ; ford. Csima Jenő. - Szöveg (epub : 657 KB) (mobi : 766 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107261. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-818-8 (epub)
ISBN 978-963-362-819-5 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3461412]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2013.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Pat of Silver Bush (magyar)
   Ezüst erdő úrnője / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 395, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-200-5 kötött : 2499,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3457742]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2013.
Murakami Haruki (1949-)
Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto (magyar)
   Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : memoár / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2012. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-81-7 kötött : 2490,- Ft
japán irodalom - futás - memoár
895.6-94=945.11 *** 796.422(0:82-94)
[AN 3457706]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2013.
Murakami Ryu (1952-)
Ōdishon (magyar)
   Casting / Murakami Rjú ; [ford. Simon Márton]. - Budapest : Libri, 2012. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-132-2 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - bűnügyi regény
895.6-312.4=945.11
[AN 3457715]
MARC

ANSEL
UTF-83700 /2013.
Navarro, Julia (1953-)
Dime quien soy (magyar)
   Amelia titkai / Julia Navarro ; ford. Varga Gábor. - [Budapest] : Kiss J. Kvk., 2012. - 722 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88462-7-3 kötött : 3995,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3457370]
MARC

ANSEL
UTF-83701 /2013.
Randall, Ronne
Little women (magyar)
   Kisasszonyok / Louisa May Alcott [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Robert Dunn ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-16-4 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - átdolgozás - angol irodalom - gyermekirodalom - ifjúsági regény - mese
820-31.04(02.053.2)(73)=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3459322]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2013.
Randall, Ronne
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió / Carlo Collodi [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Claudia Venturini ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-15-7 kötött : 1290,- Ft
angol irodalom - olasz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
850-34.04(02.053.2)=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3459306]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2013.
Randall, Ronne
The three musketeers (magyar)
   A három testőr / Alexandre Dumas [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Robert Dunn ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-13-3 kötött : 1290,- Ft
francia irodalom - átdolgozás - angol irodalom - gyermekirodalom - kalandregény - mese
840-311.3.04=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3459281]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2013.
Randall, Ronne
The wizard of Oz (magyar)
   Óz, a nagy varázsló / L. Frank Baum [alapján] ; átd. Ronne Randall ; ill. Liz Monahan ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Világhíres mesék)
ISBN 978-615-5240-14-0 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - angol irodalom - mese
820-34.04(73)(02.053.2)=945.11 *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3459298]
MARC

ANSEL
UTF-83705 /2013.
Steinbeck, Thomas (1944-)
The silver lotus (magyar)
   Ezüst lótusz / Thomas Steinbeck ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7183-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3458283]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2013.
   Útravaló ballagásra. - Debrecen : TKK, [2013]. - 95 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-596-822-0 kötött
világirodalom - ballagás - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 371.89(0:82-84)
[AN 3462817]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2013.
Wu Chengen (1500?-1582?)
Xi you ji (magyar)
   Nyugati utazás avagy A Majomkirály története = Xi you ji / Vu Cseng-en ; [... fordítását Csongor Barnabás kész.] ; [Kovács Tamás graf.] ; [a kínai szöveget Yu Ze Min gond.]. - [Budapest] : [Európa Alapítvány], 2012. - 3 db (1658 p.) : ill. ; 28 cm
Közread. az Európa Alapítvány
ISBN 978-963-08-4249-5 fűzött
kínai irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
895.1-31.02=945.11
[AN 3458359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 565 p.
ISBN 978-963-08-4250-1
[AN 3458374] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 566-1183.
ISBN 978-963-08-4251-8
[AN 3458380] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 1184-1658.
ISBN 978-963-08-4252-5
[AN 3458384] MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3708 /2013.
Bakonyi Péter (1949-)
   Lombánya / Bakonyi Péter. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 40 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 65.)
ISBN 978-963-263-274-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3457604]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2013.
Berkecz Mariann (1974-)
   Szárnybontogató / Berkecz Mariann. - [Budapest] : Publio, 2012. - 56 p. : ill. ; 24 cm
Ill. Sebők Zsolt
ISBN 978-615-5275-55-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3459042]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2013.
Bíró András (1923-)
   Versmondogató 2 / Bíró András, Basa Katalin ; [kiad. a Csuka Zoltán Városi Könyvtár]. - Érd : Csuka Z. Vár. Kvt., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-88074-5-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3458341]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2013.
Búzás Huba (1935-)
   A tükröd én vagyok, nézd : levélesszék, 2006-2009 / Búzás Huba, Suhai Pál. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 52 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 69.)
ISBN 978-963-263-307-7 fűzött
magyar irodalom - irodalmi levél - esszé
894.511-6 *** 894.511-4
[AN 3457687]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2013.
Conelly, Koni
   A titkos kód! / Koni Conelly ; [graf. Szenner Alexandra]. - [Csobánka] : Conelly, K., [2012]. - 114 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Nagy leszek sorozat)
ISBN 978-963-08-4855-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - bevásárlás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 658.7(0:82-34)(02.053.2)
[AN 3458042]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2013.
Cornelie C. G.
   Érzelmi vírusveszély / Cornelie C. G. - Budapest : Álomgyár K., 2012. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-10-5 fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-645-5252-10-5)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3457600]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2013.
Cristea Hortensia (1890-1987)
   Tenzi naplója : levél a másvilágra / Cristea Hortensia ; [Zemlényi-Kovács Zoltán gondozásában]. - [Budapest] : [Big Melon Lap- és Kvk.], 2012. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5082-7 fűzött
Cristea Hortensia (1890-1987)
Magyarország - magyar irodalom - századforduló - hétköznapi élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3458092]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2013.
Cross, Jonathan (1976-)
   Ars fatalis / Benyák Zoltán. - [Tatabánya] : Grafoman, 2012. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4662-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3459097]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2013.
Dudás A. Alex (1956-)
   Anyám emlékére / Dudás A. Alex. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 28 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 64.)
ISBN 978-963-263-270-4 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-263-270-1)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3457591]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2013.
   Együtt mesélünk / [szerk. Dávid Péter] ; Pintér Anikó rajz. ; [kiad. a Gyulai Evangélikus Egyházközség]. - [Gyula] : Gyulai Evangélikus Egyházközs., [2012]. - 20 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5541-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3458927]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2013.
Erőss Krisztián
   Meleg családi fészek / Erőss Krisztián. - Budapest : Queer K., 2012. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89563-4-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3457502]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2013.
Feltizi-Veress András
   Az ellenségem bátyja / Feltizi-Veress András. - Budapest : Napkút K., 2012. - 73, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-284-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3458338]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Mai csodák ; Az ezeréves ember / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 383 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 12.)
ISBN 978-963-09-7214-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3458458]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Sánta angyal ; Statárium a másvilágon / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 334 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 11.)
ISBN 978-963-09-7213-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3458468]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2013.
Géczi János (1954-)
   Ősz vagy Júlia / Géczi János. - Budapest : Napkút K., 2012. - 46 p. : ill. ; 16 cm. - (Japán cédrus, ISSN 2060-2383 ; 4.)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-263-281-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku - vers
894.511-14
[AN 3458139]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2013.
Grey, Anthony
   Kalózkeringő avagy A Fekete Sárkány karmai / Anthony Grey. - Budapest : Sebestyén, 2012. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4816-9 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3457646]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2013.
Hendi Péter (1943-)
   Olympia : elbeszélés hat nyelven / Hendi Péter. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 44 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 66.)
Magyar, francia, német, kínai, svéd és angol nyelven
ISBN 978-963-263-278-0 fűzött
Svédország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(485)=00
[AN 3457614]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2013.
   A hétfő gonosz : diákírások / [szerk. és az előszót írta Keller Zsuzsa] ; [rajzok ... Felvidéki András] ; [közread. a Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola]. - Budapest : Puskás K., 2012. - 149, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3071-3 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - mese - elbeszélés - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-32(082) *** 379.825
[AN 3457529]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2013.
Hétvári Andrea (1975-)
   Vörösbegyek nyugalma, drága Fif! : napló egy felvonásban / Hétvári Andrea ; Szondi György fotóival. - Budapest : Napkút K., 2012. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-268-1 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - dokumentumregény
894.511-31 *** 894.511(092)Radnóti_M.(0:82-31)
[AN 3458299]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2013.
   A Holt-Tisza varázsa / ... szerk. Kovács Krisztina ; fotó Ollé Roland. - Miskolc : Ex-Imp Kvk., [2012]. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5150-03-6 fűzött
Tisza (folyó) - magyar irodalom - természeti környezet - antológia
894.511-822 *** 502(439)(282.243.742)(0:82-822)
[AN 3458663]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2013.
Juhász Anikó (1956-)
   Üvegfalak, bádogtetők / Juhász Anikó. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 52 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 63.)
ISBN 978-963-263-255-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3457582]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2013.
Juhos-Kiss János (1959-)
   Hol vannak a Kárpátok? : novellák, esszék, cikkek / Juhos-Kiss János ; [közread. a] Székely Ház Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2012. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-441-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32(498) *** 894.511-4(498)
[AN 3457354]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2013.
Kamondy Imre (1961-)
   Kacat király a Lim-Lomok földjén / Kamondy Imre ; Rontó Lili rajz. - Budapest : Csodaceruza, 2012. - 69, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5255-00-7 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - verses mese
894.511-13 *** 894.511-34
[AN 3458001]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2013.
Karczag György (1941-1978)
   A térkép szerint ismeretlen : régészeti kalandregény / Karczag György. - 2. kiad. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5079-74-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3462532]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2013.
Kocsis István (1940-)
   Az áldozat : magyar szentek : két dráma / Kocsis István. - Budapest : Püski, 2013. - 168 p. ; 17 cm. - (Kocsis István világa ; 3.)
Tart.: Az áldozat : Szent Margit legendájaÞ; Árva Bethlen Kata
ISBN 978-963-302-089-0 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3457739]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2013.
Kutas József (1963-)
   Egy vándor / Kutas József. - Budapest : Anonymus, 2013. - 222, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7280-24-5 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3457655]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2013.
L. I. Lázár (1970-)
   Rejtőző kavicsok / L. I. Lázár. - Budapest : Móra, 2012. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9341-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3457326]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2013.
Lefkovics Péter (1946-)
   Magáért beszél / Lefkovics Péter. - [Budapest] : Álomgyár K., [2012]. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5252-12-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3457619]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2013.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Fényrom : haiku füzér / Lukács Gergely Sándor ; ill. Pállay Kovács Szilvia. - Budapest : Széphalom Kvműhely, [2012]. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-67-8 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3458526]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2013.
Mészáros Ildikó (1952-)
   Pillangók tánca a "Dombon" : fegyverneki mesék... / Mészáros Ildikó tollából. - [Miskolc] : Ex-Imp Kvk., [2012]. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5150-04-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3458641]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2013.
Mikes Kelemen (1690-1761)
   Törökországi levelek [elektronikus dok.] : válogatás / Mikes Kelemen. - Szöveg (epub : 525 KB) (mobi : 562 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107258. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-827-0 (epub)
ISBN 978-963-362-828-7 (mobi)
magyar irodalom - irodalmi levél - elektronikus dokumentum
894.511-6
[AN 3461392]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2013.
Miklós Malvina
   Mesék az állatokról / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2012. - 45, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5168-56-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3458870]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Macskaút / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2012. - 221, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-106-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3458076]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2013.
   "...mint egy mély folyóban..." : antológia Oláh János 70. születésnapjára ; [... szerk. ... Mezey Katalin] ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-65-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - antológia - emlékkönyv
894.511-822
[AN 3458633]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó [elektronikus dok.] : regény / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 849 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107272. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-896-6 (epub)
ISBN 978-963-362-897-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3461772]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Beszélgetés a ferdetoronnyal [elektronikus dok.] ; Túl a palánkon / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 856 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107271. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-902-4 (epub)
ISBN 978-963-362-903-1 (mobi)
magyar irodalom - tárcanovella - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-992
[AN 3461766]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csicseri történet [elektronikus dok.] : összegyűjtött mesék / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107269. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-905-5 (epub)
ISBN 978-963-362-906-2 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3461693]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2013.
Murgács Kálmán (1893-1966)
   Kik is voltak azok a betyárok? : egy magyar filmtéma / Murgács Kálmán. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2012. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 3.)
Fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3458280]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2013.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   A sátán fattya : regény / Nagy Zoltán Mihály ; Csomós Zoltán illusztrációival. - Budapest : M. Napló, 2012. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-29-6 fűzött : 3000,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 3462524]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2013.
Németh Attila (1968-)
   Életem séta / Németh Attila. - Budapest : Napkút K., [2012]. - 48 p. ; 23 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 68.)
ISBN 978-963-263-130-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3457679]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9368-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3462566]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2013.
Oláh Gábor (1938-)
   Ahogy megcsillan : regény / Oláh Gábor. - Budapest : Novella, cop. 2012. - 227, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-23-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3458645]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2013.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Fülkefor és vidéke : magyar mesék / Parti Nagy Lajos. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2012. - 113, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2999-2 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - szatíra - publicisztika
894.511-7 *** 323(439)"201"(0:82-7)
[AN 3462803]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2013.
Polner Zoltán (1933-)
   Papírsárkányok / Polner Zoltán ; [... rajz. ... Vinkler László ... alkotásai ...]. - Szeged : Bába, 2013. - 84, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-319-070-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3459248]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2013.
Réti László (1972-)
   Kaméleon / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 573 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-648-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3457862]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2013.
Serdián Miklós György (1954-)
   Szivarklub : múltfeldolgozó regény / Serdián Miklós György. - 4. kiad. - Budapest : Püski, 2012. - 90 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-302-086-9 fűzött : 315,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3462748]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2013.
Suhai Pál (1945-)
   Szigorú napok / Suhai Pál ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2012. - 112, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-260-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3458324]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2013.
Szigethy Gábor (1942-)
   Főhajtás / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2012. - 312 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9985-36-0 kötött : 3500,- Ft
ISBN 978-963-9985-37-7 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3458184]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2013.
Szitek, Elisabeth
   Az imádság fénytornya / Elisabeth Szitek. - Budapest : Accordia, 2012. - 147, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9824-67-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3457517]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2013.
Szőcs Géza (1953-)
Limpopo, avagy Egy strucckisasszony naplója (horvát)
   Limpopo iliti Dnevnik jedne gospođice noj / preveo na ljudski jezik, obr. i obj. Géza Szőcs ; [il. ... Anikó Rákosy] ; [prijevod Melinda Ádám]. - Budapest : Croatica, 2012. - 237 p. : ill. ; 23 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5239-00-7)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31(498)=862
[AN 3457690]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2013.
Wehner Tibor (1948-)
   Ki akar itt éjszakai portás lenni? : drámák, drámai szövegek, 1971-2009 / Wehner Tibor. - Budapest : Napkút K., 2012. - 165, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-291-9 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - dráma - jelenet
894.511-2
[AN 3458303]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2013.
Zétényi Imréné (1933-)
   Nemtom Robi 3. b / Arany Piroska. - 2. bőv. kiad. - Győr : Palatia K., 2012. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7692-40-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3462474]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3760 /2013.
   Állatok. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-839-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3458438]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2013.
   Aludjunk!. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-837-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3458421]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2013.
   Autózzunk!. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-835-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3458411]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2013.
Csürkéné Tóth Dóra
   Tappancs iskolába megy : [foglalkoztatókönyv iskolába készülő gyerekeknek] / [írta és szerk. Csürkéné Tóth Dóra, Csendes Istvánné]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 159 p. : ill., főként színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5168-40-6 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3458740]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2013.
   Játékok. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-841-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3458446]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Három erős állat : bivaly, oroszlán, medve : képek Sámson, Dávid és Anna történeteiből / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf.] Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 14, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Józsua és az állatok ; 1.)
ISBN 978-615-5141-23-2 fűzött
kifestőkönyv - bibliai történet
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3457892]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Három kicsiny állat : gyík, hangya, sáska : képek Naamán, Ruth és Mózes történeteiből / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf.] Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 15 p. : ill. ; 24 cm. - (Józsua és az állatok ; 3.)
ISBN 978-615-5141-25-6 fűzött
kifestőkönyv - bibliai történet
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3457915]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Három különös állat : víziló, sas, mormota : képek Péter, Pál apostol és Zákeus történeteiből / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf.] Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 15 p. : ill. ; 24 cm. - (Józsua és az állatok ; 2.)
ISBN 978-615-5141-24-9 fűzött
kifestőkönyv - bibliai történet
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3457908]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Három szép állat : galamb, szarvas, ló : képek Keresztelő János, Eszter és Absolon történeteiből / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf.] Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 15 p. : ill. ; 24 cm. - (Józsua és az állatok ; 4.)
ISBN 978-615-5141-26-3 fűzött
kifestőkönyv - bibliai történet
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3457927]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Két okos és egy szelíd állat : szamár, gólya és juh : képek Bálám, Mária és Jézus történeteiből / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf.] Kelemen Czakó Rita. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - 15 p. : ill. ; 24 cm. - (Józsua és az állatok ; 5.)
ISBN 978-615-5141-27-0 fűzött
kifestőkönyv - bibliai történet
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3457935]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2013.
   Szavak. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-842-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3458423]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2013.
   Színek. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-840-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3458441]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3772 /2013.
Bán János (1968-)
   Hunyadi : a Hajnalcsillag fénye : képregény / [írta] Bán Mór ; [rajz.] Fazekas Attila. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2012. - 71 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-426-234-3 kötött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3457342]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2013.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16., 17., 18. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Cunade döntése!. - 2012. - 187 p.
ISBN 978-963-9794-78-8 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3458336] MARC

ANSEL
UTF-83774 /2013.
Shirahimeshō (magyar)
   A hóistennő meséi : Shirahime-syo / [írta és rajz. Clamp]. - [Szigetszentmiklós] : MangaFan, [2012]. - [130] p. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-963-9794-91-7 fűzött : 2000,- Ft
manga
087.6:084.11
[AN 3458363]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2013.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8., 9., 10., 11., 12. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2012. - [193] p.
ISBN 978-963-9794-66-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3458348] MARC

ANSEL
UTF-8