MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/04/26 13:26:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
3776 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Gyógypedagógia - herpangina. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6805-8 kötött : 3490,- Ft
[AN 3459384] MARC

ANSEL
UTF-83777 /2013.
   Formák : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5170-62-1 kötött
képes szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3460669]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2013.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's best picture dictionary ever (magyar)
   Tesz-vesz Város A-tól Z-ig / Richard Scarry ; [ford. és átd. Réz András]. - Budapest : Móra, 2013. - 125 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9303-9 kötött : 3990,- Ft
képes szótár - értelmező szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3459656]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3779 /2013.
   Malév, 66 év : adatok, tények és a közös emlékeink. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2012]. - 98 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Népszabadság top kiadványok, ISSN 1787-5633)
Fűzött : 990,- Ft
Malév (Budapest)
Magyarország - légitársaság - légi közlekedés - történeti feldolgozás
061.5(439)Malév *** 656.8(439)(091)
[AN 3463069]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2013.
   Műemlékvédelem - kutatás [elektronikus dok.] : Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (40. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem) : Eger, 2010. július 1 - július 7. = Historical interiors and exteriors : Román András Summer University on Monument Protection (41. Eger Summer University on Monument Protection) : Eger, June 30 - July 6, 2011 / fel. szerk. Kovács Erzsébet. - Szöveg és hangzó anyag. - [Budapest] : ICOMOS M. Nemz. Biz., [2012]. - 1 DVD ; 12 cm. - (Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem előadásai, ISSN 2063-417X ; 40.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző vagy Adobe Flash Player
ISBN 978-963-08-3505-3
műemlékvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Eger) *** 72.025.3/.4
[AN 3461011]
MARC

ANSEL
UTF-83781 /2013.
Nagy Vera (1955-)
   A hódmezővásárhelyi majolikatelep / Nagy Vera. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., 2012. - 198 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Múzeumi műhely, ISSN 1588-3027 ; 7.)
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-7379-27-7 fűzött
Hódmezővásárhely - fazekasság - kerámiaművészet - vállalat - történeti feldolgozás
061.5(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 738(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3460224]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3782 /2013.
   Olvasáskultúra és műhelytitkok: a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár innovációja / [összeáll. és szerk. Márkusné Sinkó Ildikó]. - Tata : MZSVK, 2012. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Tatai patrióta, ISSN 2062-7408 ; 5.)
ISBN 978-963-89551-3-5 fűzött
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Tata)
Tata - könyvtár
02(439-2Tata)
[AN 3460137]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2013.
   Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban : Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban : kiállítás 2012. december 13 - 2013. március 29. : tanulmány, katalógus = Pázmány relics in the University Library of Budapest : the volumes of Péter Pázmány's private library of Pozsony in the University Library of Budapest : exhibition 13 December 2012 - 29 March 2013 : study, catalogue / [írta és rend.] Knapp Éva. - Budapest : ELTE Egy. Kvt., 2012. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ISSN 2060-0070 ; 6.)
Bibliogr.
Fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - Budapest - magánkönyvtár - érsek - katolikus egyház - 17. század - egyetemi könyvtár - kiállítási katalógus
027.1(439)Pázmány_P. *** 282(439)(092)Pázmány_P. *** 027.7(439-2Bp.) *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013"
[AN 3460890]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3784 /2013.
Mandl Erika
   Színház a magyar sajtóban a két világháború között : a sajtóforrások szerepe az összehasonlító színháztörténeti kutatásokban, különös tekintettel a Napkelet és a Magyar Szemle színházi rovatára / N. Mandl Erika. - Budapest : Argumentum, 2012. - 336 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 171.)
Bibliogr.: p. 287-303.
ISBN 978-963-446-678-9 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - színháztörténet - két világháború közötti időszak
070(439)"192/194" *** 792(439)"192/194"
[AN 3460945]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3785 /2013.
Ripley, Ben
Inventions (magyar)
   Találmányok / [írta Ben Ripley]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [224] p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Laskay Ildikó. - keretcím: Tények és talányok tárháza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-297-897-0 fűzött
találmány - gyermekkönyv
001.894(100)(02.053.2)
[AN 3460393]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2013.
   A tehetség ösvényei : a Természet Világa diák-cikkpályázata, 2007-2011 / [... szerk. Kapitány Katalin, Németh Géza] ; [közread. a] Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. - Budapest : TIT, 2012. - 529, [2] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-412-457-3 kötött
Magyarország - természettudomány - középiskolás - pályázat - 21. század
5 *** 06.063(439)"2007/2011" *** 371.844
[AN 3460285]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3787 /2013.
Alexander, Eben (1953-)
Proof of heaven (magyar)
   A mennyország létezik : egy idegsebész tapasztalatai a túlvilágról / Eben Alexander ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2013. - 198 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-192.
ISBN 978-615-5272-17-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
ezoterika - túlvilág - memoár
133.25(0:82-94) *** 129.6
[AN 3460716]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2013.
Behrend, Genevieve (1881-1960)
Your invisible power (magyar)
   A láthatatlan erő / Genevieve Behrend ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Pythia, [2013]. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9790-48-3 fűzött : 1650,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3462948]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2013.
Melchizedek, Drunvalo
The ancient secret of the Flower of Life (magyar)
   Az Élet Virágának ősi titka : az Anyaföldnek felajánlott, 1985 és 1994 között elhangzott Élet Virága előadások szerkesztett átirata : [I-II. kötet] / írta és kiegészítésekkel ell. Drunvalo Melchizedek ; [ford. Patkós Szilvia, ... Zelei Kata ...]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 478 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-529-157-1 fűzött : 5990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3466359]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3790 /2013.
   A fenntarthatóság ösvényén : minőségi szakosodás a környezettudatosságért / [szerk. Hankó Gergely, Szalay-Zala Andrea, Szabadkai Andrea] ; [kiad. a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége]. - Budapest : Fatosz, [2013]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - turizmus - környezeti tudatosság
504.03 *** 338.43(439)
[AN 3463002]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2013.
   Környezeti kutatások, 2008-2012 : Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft. kutatási eredményei / szerk. Varga Gábor. - Sopron : NYME KKK Nonprofit Kft., 2012. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-359-002-7 fűzött
Magyarország - környezetvédelem - megújuló energiaforrás - hulladékfeldolgozás - nyersanyag-hasznosítás - biomassza - kutatási és fejlesztési jelentés
504.06 *** 620.9 *** 631.57(439)
[AN 3460449]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2013.
Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia (18.) (2012) (Szolnok)
   XVIII. Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia : Szolnok, 2012. szeptember 28-29. = 18th International Talent Management Student Conference on Environmental Protection and Rural Development : Szolnok, 28-29 September, 2012 / [... szerk. ... Szabó Attila] ; [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola. - [Szolnok] : Alumni K. : Szolnoki Főisk., [2012]. - 50 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89339-6-6)
környezettudomány - vidékfejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány
504 *** 711.1 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3460112]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2013.
Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Diákkonferencia (18.) (2012) (Szolnok)
   XVIII. Nemzetközi Tehetséggondozási - Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési - Konferencia [elektronikus dok.] : Szolnok, 2012. szeptember 28-29. : konferencia kötet = 18th International Talent Management Student Conference on Environmental Protection and Rural Development : Szolnok, 28-29 September, 2012 / [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szöveg. - Szolnok : Szolnoki Főisk., [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-89339-7-3)
környezetvédelem - vidékfejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 711.1 *** 061.3(439-2Szolnok) *** 378.184
[AN 3459635]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3794 /2013.
Lemke, Kaya
Das Heilsteine-ABC (magyar)
   Gyógyító kövek ABC-je : játékos tanulmányút a kristályok birodalmában / Kaya Lemke ; Rona Keller fotóival ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 113 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-66-8 fűzött : 1600,- Ft
kristály - holisztikus gyógymód
548 *** 133.4
[AN 3460767]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3795 /2013.
Gyuricza Péter (1959-)
   Időjósok / Gyuricza Péter. - Budapest : Pont Jó Nekem Kft., 2012. - 287 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-5020)
Magyarország - időjárás-előrejelzés - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - interjú
551.509(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)(092)(047.53)
[AN 3460441]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2013.
   HydroCarpath, catchment processes in regional hidrology [elektronikus dok.] : from experiment to modeling in Carpathian drainage basins : international conference : Sopron ..., 28-30 October 2012. - Szöveg. - [Sopron] : Univ. of West Hung. Press, [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Rend., közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-334-069-1
hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
556 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3461057]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2013.
Márton Mátyás (1951-)
   A Világtenger kartográfus szemmel / Márton Mátyás ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék. - Budapest : ELTE Informatikai Kar Térképtud. és Geoinformatikai Tansz., 2012. - 358 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 242-266.
ISBN 978-963-284-274-5 fűzött
tengertan - kartográfia - magyar nyelv - földrajzi név
551.46 *** 528.9(26) *** 809.451.1-311
[AN 3462604]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2013.
Stradling, Jan
The Earth (magyar)
   A Föld / [szerző Jan Stradling]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 90 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Nézzük csak!)
Ford. Bank Szilvia
ISBN 978-963-297-879-6 kötött
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3460519]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3799 /2013.
Hahn, Hermann-Michael (1948-)
Welches Sternbild ist das? (magyar)
   Milyen csillagkép ez? : [102 csillagtérkép minden hónapra] / Hermann-Michael Hahn ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 126, [2] p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-27-6 fűzött : 1480,- Ft
csillagkép - csillagászati térkép
524.3(084.3)
[AN 3463070]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2013.
Kaku, Michio (1947-)
Parallel worlds (magyar)
   Párhuzamos világok / Michio Kaku ; [ford. Csizmadia Szilárd]. - [Budapest] : Akkord, [2013], cop. 2009. - 374 p. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 368-370.
Kötött : 3990,- Ft
kozmológia - asztrometria - dimenzióelmélet
524.8 *** 531.11 *** 521.91
[AN 3463953]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2013.
Übelacker, Erich
Sternbilder und Sternzeichen (magyar)
   Csillagképek és csillagjegyek / írta Erich Übelacker ; ill. Frank Kliemt és Dieter Müller ; [ford. Orha Zoltán és Németh Mária]. - 2. felújított kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 33.)
ISBN 978-963-294-225-4 kötött : 2790,- Ft
csillagászat - asztrológia - művelődéstörténet
524.3 *** 133.52 *** 930.85(100)
[AN 3463237]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2013.
Weltraum (magyar)
   Rejtvényes barangoló : a világűr / összeáll. Sandra Schönbein és Birgit Bondarenko ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2012. - 25 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-164-6 fűzött : 990,- Ft
világűr - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
524(02.053.2) *** 087.5
[AN 3462275]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3803 /2013.
Bíró Ágnes
   Vadon / [szöveg Bíró Ágnes]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2012. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-00-0 fűzött : 990,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3462776]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2013.
Csányi Vilmos (1935-)
   Ironikus etológia / Csányi Vilmos. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2012. - 264 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-025-7 kötött : 2500,- Ft
etológia - ember - humor
591.5(0:82-7) *** 599.9(0:82-7)
[AN 3463583]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2013.
McFarland, Cynthia
   Lovak a nagyvilágban / Cynthia McFarland ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87188-8-4 fűzött
- gyermekkönyv
599.723(02.053.2)
[AN 3460908]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2013.
Sheldrake, Rupert (1942-)
Dogs that know when their owners are coming home (magyar)
   Honnan tudják a kutyák, mikor jön haza a gazdi? : ...és az állatok más rejtélyes képességei / Rupert Sheldrake ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2012. - 397 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 377-397.
ISBN 978-963-9718-51-7 fűzött : 3900,- Ft
etológia
591.5
[AN 3462190]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2013.
Vincze János (1941-)
   A víz és vizes oldatok biofizikája az élő rendszerekben = Biophysics of water and aqueous solutions in living organisms / Vincze János ; [társsz. Darabont Sándor et al.]. - Budapest : NDP K., 2012. - 344 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 41.)
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-963-86975-8-5 fűzött
biofizika - hidrológia
577.3 *** 556
[AN 3460096]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3808 /2013.
Abrahams, Peter
   Az emberi test kézikönyve / Peter Abrahams ; [ford. ... Havasi Máté]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2010 [!2012]. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-462-8 kötött
emberi test - anatómia
612 *** 611
[AN 3463170]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2013.
   Általános ápolástan és gondozástan : elmélet és gyakorlat / szerk. Bokor Nándor. - Budapest : Medicina, 2013. - 504 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-226-238-3 fűzött : 4600,- Ft
ápolástan - tankönyv
616-083(078) *** 614.253(078)
[AN 3466541]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2013.
Angster Mária
   Ikertörténetek : elveszett ikrek a családállításban és a pszichoterápiában / Angster Mária. - [Budapest] : Ursus Libris, 2013. - 382 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-9718-53-1 fűzött : 3900,- Ft
iker - családterápia - pszichoterápia
615.851 *** 159.9
[AN 3462187]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2013.
   Anonim alkoholisták : az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Felépülők Egészségügyi Anonim Egyes., 2013. - XXV, 168, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89020-3-0 fűzött
alkoholizmus
613.81
[AN 3461415]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2013.
Antal Judit (1964-)
   Hahó! Odabent vagy? : varázslatos utazás önmagadhoz / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-88216-4-5 fűzött : 1700,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3460436]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2013.
   Bőrgyógyászat és venerológia / szerk. Kárpáti Sarolta ; társszerk. Kemény Lajos és Remenyik Éva ; [az ábrákat rajz. Bodor Zoltán]. - Budapest : Medicina, 2013. - 1135 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-392-2 * kötött : 15800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-226-393-9)
bőrgyógyászat - nemi betegség
616.5 *** 616.97
[AN 3460277]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2013.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   Út az egészséges élethez : regeneráció és gyógyítás / Edgar Cayce ; [ford. és összeáll. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2013]. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-27-1 fűzött : 1750,- Ft
mentálhigiénia - egészséges életmód
613.865 *** 613
[AN 3462945]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2013.
Cziegler Orsolya
   Duci gyerekek : a gyermekkori kövérség pszichológiája / Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, cop. 2013. - 212 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 211-212.
ISBN 978-963-248-204-0 fűzött : 1480,- Ft
elhízás - gyermeklélektan - gyermekgyógyászat - csecsemő - serdülőkor - pszichoterápia
159.922.7 *** 613.25-053.2/.6 *** 615.851-053.6
[AN 3460615]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2013.
Duprée, Ulrich Emil
Ho'oponopono (magyar)
   Ho'oponopono : a hawaii megbocsátó szertartás / Ulrich Emil Duprée ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 83 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-27-9 fűzött : 1400,- Ft
mentálhigiénia - konfliktuskezelés - önismeret
613.865 *** 316.48
[AN 3460795]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2013.
Elkin, Martha Keene
Nursing interventions and clinical skills (magyar)
   Ápolói beavatkozások és műveletek / Martha Elkin, Anne Perry, Patricia Potter ; [ford. Apjok András, Apjokné Mécs Erzsébet, Cholnoky Péter]. - Budapest : Medicina, 2013. - IX, 907 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-415-8 kötött : 7200,- Ft
betegápolás
616-083
[AN 3466483]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2013.
   Fogászati asszisztensek és dentalhigiénikusok tankönyve / szerk. Orosz Mihály. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - 519 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 493-494.
ISBN 978-963-226-418-9 kötött : 6800,- Ft
fogászat - szájsebészet - tankönyv
616.31(078)
[AN 3459582]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2013.
Imre József (1851-1933)
   Orvosi ethika : előadások az orvosi élet helyes folytatásáról / írta Imre József. - [Budapest] : Medicina, [2012]. - [4], 290 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Studium, 1925. - Bibliogr.: p. 285-286.
ISBN 978-963-226-417-2 fűzött : 2700,- Ft
orvosi etika - hasonmás kiadás
614.253 *** 174 *** 094/099.07
[AN 3460322]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2013.
Komáromy László (1935-)
Az agyvelő boncolása (angol)
   The dissection of the brain : a topographical and technical guide / László Komáromy ; [transl. György Székely]. - Budapest : Medicina, 2013. - 125 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-226-424-0 fűzött : 3100,- Ft
anatómia - agy - egyetemi tankönyv
611.81(075.8)
[AN 3466521]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2013.
Koós Viki
   Arcjóga, arcfitnesz : [24 fantasztikus gyakorlattal a ragyogó arcért] : [arc(sz)építés lépésről-lépésre] / Koós Viki. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Portent Kft., [2013], cop. 2012. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [107].
ISBN 978-963-08-5772-7 fűzött : 4570,- Ft
jóga - masszázs - arc
611.92 *** 615.82 *** 615.851.86
[AN 3463443]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2013.
Krivácsy Péter
   Kamaszkori vészhelyzetek : S.O.S. megoldások / Krivácsy Péter, Battonyai Tünde, Marsi Zoltán. - Budapest : Léghajó Program, 2012. - [210] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3370-7 fűzött : 3450,- Ft
serdülőkor - egészséges életmód - betegség - mentálhigiénia
613-053.6 *** 613.865-053.6
[AN 3460116]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2013.
Lampé László (1929-)
   Szülésznők könyve / Lampé László. - 2. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - XXV, 503 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-226-420-2 kötött : 4600,- Ft
szülészet - nőgyógyászat - egyetemi tankönyv
618(075.8)
[AN 3466479]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2013.
Largo, Remo H. (1943-)
Jugendjahre (magyar)
   Kamaszkor : hogyan segítsük át gyermekünket a serdülőkoron / Remo H. Largo, Monika Czernin ; [ford. Borus Judit]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 360 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 346-355.
ISBN 978-963-341-026-4 kötött : 3900,- Ft
fejlődéslélektan - serdülőkor
159.922.8
[AN 3466401]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2013.
   Lendületben : [fájdalom nélkül, örömmel mozogni] / [főszerk. Dibás Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Healthy digest - egészségére! ; 3.)
ISBN 978-963-289-228-3 fűzött : 990,- Ft
mozgás - sportelmélet - egészséges életmód
612.76 *** 796.01 *** 613.72
[AN 3459444]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2013.
Saxby, Claire
Human body (magyar)
   Az emberi test / [írta Claire Saxby]. - Pécs : Alexandra, 2012. - [224] p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Bank Szilvia. - keretcím: Tények és talányok tárháza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-297-912-0 fűzött
emberi test - élettan - betegség - gyermekkönyv
612(02.053.2) *** 616(02.053.2)
[AN 3460509]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2013.
Sears, William
Nighttime parenting (magyar)
   Éjszakai gondoskodás : hogyan altassuk el a kisbabát? / William Sears ; [ford. Mihályi Zsuzsa] ; [... ill. Szűcs Édua]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - XVI, 205, [3] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 963-86877-5-4 fűzött : 2500,- Ft
alvás - csecsemőgondozás
613.79 *** 613.95
[AN 3464010]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2013.
Szilágyi Vilmos (1929-)
   Nemiségtudomány - és a magyar valóság : szexológiai értékelés / Szilágyi Vilmos. - Budapest : Szerző, 2012. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 978-963-08-4974-6 fűzött : 2400,- Ft
szexológia
613.88
[AN 3460032]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2013.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - 2012. - 320 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-39-8 fűzött
[AN 3460084] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3830 /2013.
Dallos Ferencné
   Könyv a könyvekről : milyen könyveket olvashatunk a kőolaj és a földgáz világáról / Dallos Ferencné, Ősz Árpád, Tóth János. - Budapest : Montan-Press, cop. 2012. - 180 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89723-0-9 fűzött
földgázbányászat - kőolajbányászat - kőolaj-feldolgozás - szakbibliográfia
622.323/.324:016 *** 665.6/.7:016 *** 622.276/.279:016
[AN 3462840]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3831 /2013.
Buzáné Kis Piroska
   Bevezetés az adatbányászat egyes fejezeteibe / [szerzők B. Kis Piroska, ... Buza Antal]. - [Dunaújváros] : Buza A., 2013. - VIII, 143 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-08-5773-4 fűzött
adatbányászat - egyetemi tankönyv
681.3.016(075.8)
[AN 3461039]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3832 /2013.
Véghely Tamás (1949-)
   Napelemek és napelemrendszerek szerelése / Véghely Tamás. - Budapest : Cser K., 2013. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-963-278-282-9 fűzött : 3995,- Ft
napenergia-hasznosítás - épületgépészet
621.311.243 *** 697.329
[AN 3460435]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3833 /2013.
Köthe, Rainer (1948-)
Das Mikroskop (magyar)
   A mikroszkóp és a mikrovilág / írta Rainer Köthe ; ill. Arno Kolb és Frank Kliemt ; [ford. Varga Csaba]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 47 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 30.)
ISBN 978-963-294-207-0 kötött : 2790,- Ft
mikroszkóp - mikroszkópos vizsgálat - ifjúsági könyv
681.723(02.053.2)
[AN 3462996]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2013.
Tóth Sándor László (1943-)
   Életutam, történeteim / Tóth Sándor László. - Budapest : Tóth S. L., 2013. - 104 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-4793-3 fűzött
Tóth Sándor László (1943-)
Magyarország - faipar - mérnök - 20. század - 21. század - memoár
674(439)(092)Tóth_S._L.(0:82-94)
[AN 3459841]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3835 /2013.
   Látszóbeton, látványbeton / [főszerk. Kapu László]. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 307 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9968-39-4 kötött : 9900,- Ft
Magyarország - betonszerkezet - építészet - 21. század
666.972 *** 72(439)"201" *** 691.32
[AN 3462966]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2013.
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (Budaörs)
   A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. tizenkettedik közép- és hosszú távú terve a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységekre. - Paks ; [Budaörs] : [RHK Kft.], 2012. - 52 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Paks - radioaktív anyag - veszélyes hulladékok kezelése - atomerőmű
628.4.047 *** 621.311.25(439-2Paks)
[AN 3459632]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2013.
Víziközmű Konferencia és Szakkiállítás (5.) (2012) (Debrecen)
   V. Víziközmű Konferencia és Szakkiállítás [elektronikus dok.] : Debrecen, 2012. június 13-15. / [rend., közread. a] Magyar Víziközmű Szövetség. - Szöveg. - [Budapest] : M. Víziközmű Szövets., [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
vízellátás - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.1/.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3459631]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3838 /2013.
Kertész Z. István
   Hegyvidéki villamosok / Kertész Z. István ; [a fotókat Kertész Z. István és Fodor Illés kész. ...]. - Budapest : Kornétás, cop. 2012. - 135 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135.
ISBN 978-615-5058-23-3 fűzött : 2400,- Ft
Budapest - közlekedéstörténet - villamos közlekedés - közúti villamosvasút
656.346(439-2Bp.) *** 629.434(439-2Bp.)
[AN 3460418]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2013.
Kniffke, Sophie
L'automobile - le camion, la bicyclette, la moto (magyar)
   Az autó és a tehergépkocsi, a motor meg a kerékpár : [rajzos fóliával] / Sophie Kniffke rajz. ; ford. Töreky Zoltán. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - [24] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 3.)
ISBN 978-963-11-9238-4 kötött : 1690,- Ft
gépjármű - kerékpár - gyermekkönyv
629.11(02.053.2)
[AN 3463611]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2013.
   Malév-sztorik : pilóták és stewardessek igaz történetei. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2012]. - 82 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Népszabadság top kiadványok, ISSN 1787-5633)
Fűzött : 295,- Ft
Malév (Budapest)
Magyarország - légitársaság - légi közlekedés - 20. század - ezredforduló - memoár
656.7(439)"194/201"(0:82-94) *** 061.5(439)Malév
[AN 3462376]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2013.
Prunier, Jame's (1959-)
Le train (magyar)
   A vonat : [rajzos fóliával] / Jame's Prunier rajz. ; ford. Dian Viktória. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - [25] p., [8] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 6.)
ISBN 978-963-11-9237-7 kötött : 1690,- Ft
vonat - gyermekkönyv
629.42(02.053.2)
[AN 3465271]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3842 /2013.
   Ágyásba való egynyári virágok / [írta Horváthné Baracsi Éva et al.] ; [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Otthonunk növényei ; 8.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-492-5 fűzött
virágkertészet - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3459403]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2013.
   Ágyásba való évelő virágok / [írta Horváthné Baracsi Éva et al.] ; [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Otthonunk növényei ; 9.)
ISBN 978-963-251-493-2 fűzött
évelő növény - dísznövény - amatőr kertészkedés - virágkertészet
635.92
[AN 3459409]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2013.
   Balkonládák egynyári virágai / [írta Horváthné Baracsi Éva et al.] ; [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Otthonunk növényei ; 10.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-494-9 fűzött
virágkertészet - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3459418]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2013.
Baumjohann, Dorothea
Was fehlt meiner Gartenpflanze? (magyar)
   Növényvédelem / Dorothea és Peter Baumjohann ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 129 p. : színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-31-3 fűzött : 2500,- Ft
növényvédelem
632
[AN 3464431]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2013.
   Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan / szerk. Radics László. - Budapest : Agroinform, 2010-2012. - 3 db ; 24 cm
szántóföldi növénytermesztés - fenntartható fejlődés - agrotechnika - biológiai növénytermesztés
633 *** 504.03 *** 631.5 *** 631.147
[AN 3277924]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 507 p. : ill., részben színes, részben térk.
A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-502-949-5 fűzött
[AN 3461283] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2012. - 429 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 395-422. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-502-950-1 fűzött
[AN 3461299] MARC

ANSEL
UTF-83847 /2013.
   Gidrán méneskönyv / [szerk. Mihók Sándor] ; [közread. a] Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület. - Budapest : Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2005-. - 31 cm
Mezőhegyes - lótenyésztés - törzskönyvezés
636.16.082(437-2Mezőhegyes)
[AN 2746321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2012. - 450 p.
Kötött
 (hibás ISBN 978-693-88620-4-4)
[AN 3461613] MARC

ANSEL
UTF-83848 /2013.
   Gyakorlati biogazdálkodás / szerk. Seléndy Szabolcs. - Budapest : Mezőgazda : Biokontroll Hungária, [2013]-. - 31 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
biogazdálkodás
631.147
[AN 3459657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Gyümölcsös, homoktövis, szőlő, szántó, zöldséges, házi tartósítás. - cop. 2013. - 151 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-963-286-669-7 kötött : 4900,- Ft
biogazdálkodás - gyümölcstermesztés - zöldségtermesztés - szántóföldi növénytermesztés
631.147 *** 634 *** 635.1/.8 *** 633
[AN 3459661] MARC

ANSEL
UTF-83849 /2013.
Gyógy- és aromanövények (átd. kiad.)
   Vadon termő és termesztett gyógynövények : gyűjtésük, termesztésük és felhasználásuk / szerk. Bernáth Jenő ; [a növényrajzokat Székely Judit kész.]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 608 p., XXXII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 568-571.
ISBN 978-963-286-674-1 kötött : 12000,- Ft
gyógynövény
633.88 *** 615.322
[AN 3465721]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2013.
   Hidegvíz Valley experimental watershed / [ed. by Zoltán Gribovszki, Péter Kalicz] ; [publ. by the] University of West Hungary Faculty of Forestry Institute of Geomatics and Civil Engineering Department of Hydrology. - Sopron : Univ. of West Hungary Fac. of Forestry Inst. of Geomatics and Civil Engineering Dep. of Hydrology, 2012. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-334-080-6 fűzött
Hidegvíz-völgy - erdészet - hidrológia
630(439)(234.373Soproni-hegység) *** 556
[AN 3460931]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2013.
Himmelhuber, Peter
Soforthelfer Pflanzenschnitt (magyar)
   Metszés mindentudó / Peter Himmelhuber ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 127 p. : ill., színes ; 19x22 cm
ISBN 978-615-5178-26-9 kötött : 2980,- Ft
növénymetszés
631.542
[AN 3463108]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2013.
Holdas Sándor (1931-)
   Húsnyúl-termelés kisüzemtől nagyüzemig : "szakmai riportkönyv" / Holdas Sándor. - Budapest : Agroinform, 2012. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-502-956-3 fűzött
nyúltenyésztés
636.92
[AN 3461245]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2013.
   Intenzív cseresznye művelési rendszerek itthon és a nagyvilágban / szerk. Gonda István ; [kiad. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Kertészettudományi Intézet ...]. - [Debrecen] : DE AGTC Kertészettud. Int. : Gonda I. Bt., 2012. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5183-27-0 fűzött
gyümölcstermesztés - cseresznye
634.232(100)
[AN 3460916]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2013.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   BorGasztro : utazási és borturisztikai könyv - gasztro ajánlatokkal, receptekkel! : fedezze fel a világ 6 országának legszebb tájait, borászatait s gasztronómiai különlegességeit! / L. Kelemen Gábor. - [Budapest] : LKG Média, cop. 2012. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5060-14-4 kötött : 4900,- Ft
Európa - borvidék - borászat - gasztronómia - helyismeret
663.2(4) *** 641.5(4) *** 908.4
[AN 3460314]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2013.
   A kisbéri-félvér és a gidrán napjainkban / [szerk. ... Novotni Péter, ... Mihók Sándor] ; kiad. a Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület. - Budapest : Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2012. - 111 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88620-5-1 kötött
Magyarország - ló - lótenyésztés
636.1(439)
[AN 3461599]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2013.
Koloszár József (1949-)
   A Roth-féle szálaló erdő története : 1936 és 2011 közötti időszak / írta és összeáll. Koloszár József ; [kiad. a NYME-Erfaret Nonprofit Kft.]. - Sopron : NYME-Erfaret, 2013. - 60 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 55-56.
ISBN 978-963-08-5804-5 fűzött
Soproni-hegység - erdőművelés - történeti feldolgozás
630*2(439)(234.373Soproni-hegység)(091)
[AN 3461060]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2013.
Mann, Dirk
Steingärten (magyar)
   Sziklakertek / Dirk Mann ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, 2010 [!2013]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-32-0 fűzött : 1650,- Ft
sziklakert
712.3/.7 *** 635.923
[AN 3464017]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2013.
   A sör szerelmesének / [szerk. Toroczkay Balázs] ; [ford. Naszradi-Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-466-6 kötött
sör - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
663.4(0:82-82)
[AN 3459611]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2013.
   Térségi turisztikai élményláncok kialakítása és kapcsolódó kompetenciafejlesztés a Zala Termálvölgyében / [szerk. Egyed Krisztián] ; [kiad. a Hévízi Szobakiadók Szövetsége]. - Hévíz : Hévízi Szobakiadók Szövets., 2013. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5728-4 fűzött
Zalaszentgróti kistérség - Keszthely-Hévízi kistérség - turizmus
338.43(439Zalaszentgróti_kistérség) *** 338.43(439Keszthely-Hévízi_kistérség)
[AN 3459592]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2013.
Tószegi Judit
   Mézeskalács figurák / Tószegi Judit. - Budapest : Cser K., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 38.)
ISBN 978-963-278-278-2 fűzött : 1195,- Ft
mézeskalács - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
664.667 *** 745.55 *** 379.826
[AN 3460320]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2013.
Váczi Imréné
   Szobanövények gondozása / [írta Váczi Imréné] ; [fotó Dede Géza, Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Otthonunk növényei ; 7.)
ISBN 978-963-251-495-6 fűzött
szobanövény
635.91
[AN 3459392]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2013.
   A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai / Seres Antal [et al.]. - Budapest : Agroinform, 2012. - 148 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-110.
ISBN 978-963-502-952-5 fűzött
Magyarország - zöldségtermesztés - gyümölcstermesztés - élelmiszer-kereskedelem - értékesítési szövetkezet
634/635 *** 339.166.82(439) *** 334.732.4(439)
[AN 3461342]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3863 /2013.
   30 perces gyorsételek / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 21.)
ISBN 978-963-251-357-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3461548]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2013.
   Aprósütemények / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-485-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3460684]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2013.
Bicskei János András
   Történelmi gasztróregény a Bicskei család hagyományos receptjeivel / Bicskei János András. - Budapest : Agroinform, 2012. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-502-955-6 fűzött
Magyarország - gasztronómia - nemzeti étel - ételspecialitás - regény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(439)(0:82-31) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3461181]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2013.
Bojtosné Nacsa Hajnalka
   A nagyi régi receptjei / Bojtosné Nacsa Hajnalka. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2013. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-091-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.553(083.12)
[AN 3460749]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2013.
   Főzelékek és zöldségből készült ételek / [szerk. Tábori Ilona]. - [Ladánybene] : Bajuszka Kft., [2013]. - 128 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei)
ISBN 978-615-5126-22-2 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3461471]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2013.
   Gombás, tojásos és hús nélküli ételek / [szerk. Tábori Ilona]. - [Ladánybene] : Bajuszka Kft., [2013]. - 128 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei)
ISBN 978-615-5126-19-2 fűzött
gomba - tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8 *** 641.55(083.12):637.4
[AN 3461470]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2013.
   Hétköznapi receptek / [szerk. Tábori Ilona]. - [Ladánybene] : Bajuszka Kft., [2013]. - 128 p. ; 20 cm. - (Ica néni receptjei)
ISBN 978-615-5126-21-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3461464]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2013.
   Kedvenc ételeink : postások konyhatitkai / [szerk. Fisli Lászlóné, Lukács László]. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2012]. - 568 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-249-147-9 kötött : 1290,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3461288]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2013.
Kids can cook (magyar)
   Főzni jó móka : kis kukta. - Pécs : Alexandra, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm + kellékek
Ford. Tari Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel. - Dobozban
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-297-819-2)
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3459674]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2013.
   Levesek : gyümölcs- és zöldséglevesek / [szerk. Szántó Gábor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-484-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-484-X)
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3460698]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2013.
Mahut, Sandra (1973-)
Nutella (magyar)
   Nutella : receptek édesszájúaknak / Sandra Mahut ; Nathalie Carnet ételfotói ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Sanoma Media, 2013. - 70 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-341-035-6 kötött : 1900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3466322]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2013.
Móczár István
   A disznóvágás ételei : böllérjózanító és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna International : Duna Kvklub, [2012]. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 4.)
ISBN 978-963-354-120-3 kötött : 1490,- Ft
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3459725]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2013.
Móczár István
   Édes kelt tészták, kalácsok : tökös béles és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna International, [2012]. - 92 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 3.)
ISBN 978-963-354-118-0 kötött : 1490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3459714]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2013.
Nagy Margit
   Konyhasarok : receptgyűjtemény / Nagy Margit. - Budapest : Tudomány K., 2013. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-49-7 fűzött
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3465274]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2013.
   Rakott ételek / [szerk. Duzs Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 36.)
ISBN 978-963-251-478-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3459292]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2013.
Rice, beans and grains (magyar)
   Magvas falatok : [rizs, hüvelyesek, gabonafélék] / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 978-963-289-192-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3459447]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2013.
Seitz, Paul
Küchenkräuter (magyar)
   Fűszernövények / Paul Seitz ; [ford. Borbély Mária]. - [Budapest] : Sziget, [2013]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-30-6 fűzött : 1950,- Ft
fűszernövény - fűszer
641.885 *** 635.7
[AN 3465936]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2013.
   Serpenyőben sült, párolt ételek / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 18.)
ISBN 978-963-251-356-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3461541]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2013.
   Sertéshúsos ételek / [szerk. Nagy Emese, Molnár Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-486-4 fűzött
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3460714]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2013.
Serventi, Silvano
Parigi (magyar)
   Párizs : a gasztronómia fővárosának elegánsan egyszerű konyhája / [ford. Bánki Vera]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 115 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Ízek városa, ISSN 1789-090X)
Szerző Serventi, Silvano
ISBN 978-963-349-059-4 kötött : 2700,- Ft
Franciaország - ételspecialitás - gasztronómia - szakácskönyv
641.568(44)(083.12) *** 641.5(44)
[AN 3462742]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2013.
Szabó Balázs
   Mindennapi kenyerünk.. : és más sült tészták / Szabó Balázs. - Budapest : Püski, 2012. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-072-2 kötött
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3461684]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2013.
   Tartalmas levesek / [szerk. ... Molnár Sándor]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 35.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-477-2 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3459288]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2013.
   Változatos halételek / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 19.)
ISBN 978-963-251-355-3 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3461545]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3886 /2013.
Marion, Jean-Luc (1946-)
Le phénomène érotique (magyar)
   Az erotikus fenomén : hat meditáció / Jean-Luc Marion ; [ford. Szabó Zsigmond]. - Budapest : L'Harmattan ; [Szeged] : SZTE Filozófia Tansz., 2012. - 290 p. ; 22 cm. - (Rezonőr, ISSN 1786-4410)
ISBN 978-963-236-639-5 fűzött : 2900,- Ft
filozófia - erotika - szeretet
1 *** 176.5 *** 177.61 *** 392.6
[AN 3461006]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2013.
Nagy Edit (1954-)
   Moralitás és időbeliség : etikatörténet-szövevények / Nagy Edit. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-248.
ISBN 978-963-9573-87-1 fűzött
etika - történeti feldolgozás
17(100)(091)
[AN 3461098]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3888 /2013.
Apor Vilmos (1892-1945)
   Apor Vilmos püspök beszédei / közread. Lukácsi Zoltán. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2012. - 472, [2] p. : ill. ; 25 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 17.)
ISBN 978-615-5035-06-7 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - beszéd - prédikáció
252 *** 282(439)(092)Apor_V.(042)
[AN 3460591]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2013.
   Apparatus Biblicus : tanulmányok a 70 éves Schmatovich János tiszteletére / [szerk. Lukácsi Zoltán, Martos Levente Balázs] ; [kiad. a Győri Hittudományi Főiskola]. - [Győr] : GYHF, 2012. - 317, [2] p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88359-4-9 kötött
biblikus teológia - emlékkönyv
22.08
[AN 3460608]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2013.
Bárth János (1944-)
   Szentgyörgy megyéje Alcsíkban : esettanulmány a katolikus székelység egyháztörténetéhez és társadalomnéprajzához / Bárth János ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Múz. Szerv., 2012. - 448 p., XII t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 411-420.
ISBN 978-963-9815-28-5 kötött
Csíkszentgyörgy - Csíkbánfalva - egyháztörténet - katolikus egyház - szociálantropológia
282(439.21-2Csíkszentgyörgy)"16/19" *** 282(439.21-2Csíkbánfalva)"16/19" *** 39.001 *** 316.7(439.21-2Csíkszentgyörgy)"16/19" *** 316.7(439.21-2Csíkbánfalva)"16/19"
[AN 3460205]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2013.
Biblia (magyar)
   Biblia : Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc [et al.] fordításának jav. szövege ... ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 1422 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-812-7 kötött
22.04=945.11
[AN 3464440]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2013.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2013. - 1384, V, [2] p. ; 19 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-87626-6-5 kötött
22.04=945.11
[AN 3464436]
MARC

ANSEL
UTF-83893 /2013.
   A család imakönyve / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 373 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-236-3 kötött : 1600,- Ft
imakönyv
243
[AN 3463952]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2013.
Csengery Antal (1822-1880)
   Az altáji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra / ... Csengery Antal. - [Onga] : Nemzeti Örökség K., [2013]. - 25 p. ; 27 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budán : MTA, 1857, a Magyar Akadémia évkönyvek 9/4. köteteként
ISBN 978-615-5242-48-9 fűzött : 1900,- Ft
urál-altaji népek ősvallása - magyar ősvallás - hasonmás kiadás
299.4(=945.11) *** 299.4 *** 094/099.07
[AN 3466398]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2013.
Davidson, Jo Ann
Glimpses of our God (magyar)
   Pillanatképek Istenről / írta Jo Ann Davidson ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2012. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-23-0 fűzött
isten - bibliamagyarázat
22.07 *** 231
[AN 3462740]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2013.
Donkor, Kwabena
Growing in Christ (magyar)
   Növekedés Krisztusban / írta Kwabena Donkor ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2012. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-30-8 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3462841]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2013.
   Epizódok a 20 éves Karolina Egyesület történetéből / [szerk. Végh Pál]. - Budapest : Karolina Egyes., 2013. - 201, [2] p. : .ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87537-9-3 fűzött
Karolina Egyesület
Budapest. 11. kerület - katolikus egyház - egyesület - történeti feldolgozás
282(439-2Bp.XI.) *** 061.2(439-2Bp.XI.)
[AN 3460067]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2013.
Farkas József (1914-1999)
   Nem tudok nem imádkozni : igehirdetések Jeremiás könyvéről : tíz igehirdetés, mely a Budapest VIII. Gyulai Pál utcai református gyülekezeti teremben hangzott el 1972 és 1999 között / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2012. - 80 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88676-3-6 fűzött
Biblia. Ószövetség. Jeremiás könyve
prédikáció - bibliamagyarázat
252 *** 224.2.07
[AN 3462161]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2013.
Gallusz László
   Négy evangélium, egy Jézus? / Gallusz László. - Budapest : Advent K., 2012. - 32 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5143-10-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliamagyarázat
226.07
[AN 3462515]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a függőség felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Fülöp Péter]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-4164-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - szenvedélybetegség - függőség - önérzet
244 *** 613.8 *** 613.865
[AN 3460305]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2013.
Gibson, L. James
Origins (magyar)
   Kezdetek / írta L. James Gibson ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2013. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-31-5 fűzött
teremtés - bibliamagyarázat
231.51 *** 22.07
[AN 3462847]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Ehelos - des Lebens wegen (magyar)
   Teljes élet cölibátusban / Anselm Grün ; [ford. Várnai Jakab]. - 2. bőv. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 110, [2] p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 29.)
Megj. "Élet az életért" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-030-7 fűzött
papi nőtlenség
254 *** 282
[AN 3460414]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2013.
Hagin, Kenneth E. (1917-2003)
Mountain-moving faith (magyar)
   Hit, amely hegyeket mozdít / Kenneth E. Hagin ; [ford. Szász Ramóna és Joób Viktória]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Patmos Records, [2013]. - 183 p. ; 21 cm
hit
234.2
[AN 3466363]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2013.
   "Jöjjetek énhozzám mindnyájan" : bibliai gondolatok minden napra / [összeáll. Egerváriné Árvai Márta]. - Budapest : BIK Kvk., [2013]. - 390 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5260-06-3 kötött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3462716]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2013.
Kiss Andor, Cs (1926-2012)
   "Ébredj fel!" : Efézus 5,14 : egy református lelkipásztor üzenete / Cs. Kiss Andor. - Békés : Magánkiad., 2013. - 141, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5768-0 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3460052]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2013.
Kiss Tamás
   Boldog Apor Vilmos : a vértanú püspök / Kiss Tamás, Szabó Béla ; [kiad. a Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ]. - Győr : Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2012. - 70 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-08-5129-9 kötött
Apor Vilmos (1892-1945)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század
282(439)(092)Apor_V.
[AN 3460354]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2013.
Kovács Lajos Bánk (1927-)
   "Bizony mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban", Lk 23,43 : Isten Országa a Bibliában, a Szentlélek a Bibliában / Kovács L. P. Bánk. - Budapest : [Kovács L. B.], 2012. - 56, [2] p. ; 21 cm. - (Bánk atya elmélkedéssorozata ; 2012/2.)
ISBN 978-963-08-5048-3 fűzött
Biblia
Szentlélek Isten - elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 231.3 *** 22.07
[AN 3460228]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2013.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-45-5
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Február. - 2013. - 71 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3460041] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Március. - 2013. - 75 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3460044] MARC

ANSEL
UTF-83909 /2013.
Martin, James (1960-)
The Jesuit guide to almost everything (magyar)
   Jezsuita spiritualitás : gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez / James Martin ; [ford. Görföl Tibor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2013. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-54-8 fűzött : 3900,- Ft
jezsuiták - misztika - vallásos irodalom
271.5 *** 133 *** 244
[AN 3462166]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2013.
Moisset, Jean-Pierre (1965-)
Histoire du catholicisme (magyar)
   A katolicizmus története / Jean-Pierre Moisset ; [ford. Cseke Ákos ..., Désfalvi-Tóth András]. - Pannonhalma : Bencés K., 2012. - 422 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája sorozat, ISSN 1787-5048 ; 19.)
Bibliogr.: p. 397-402.
ISBN 978-963-314-026-0 fűzött : 4500,- Ft
katolicizmus - egyháztörténet - katolikus egyház
282 *** 282(100)(091)
[AN 3460497]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2013.
Molnár Béla József (1946-)
   Lángolt a szívünk : elmélkedések az Evangéliumról a liturgikus év beosztása szerint : C év / Molnár Béla. - [Budapest] : [Molnár B.], 2012. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5191-6 fűzött
elmélkedés
242
[AN 3460403]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2013.
Morris, Derek (1954-)
The radical teachings of Jesus (magyar)
   Jézus radikális tanításai / Derek J. Morris ; [ford. Szilvási András]. - Budapest : Advent K., 2012. - 95 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5143-11-3 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3462630]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2013.
Mythographus Vaticanus (magyar)
   Isteni fabulák : az I. és a II. Vatikáni mitográfus / ford. és kiadásra előkész. Kulcsár Péter ; [szerk. Kiss István]. - Budapest : Lucidus, 2012. - 196 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-78-7 fűzött : 2600,- Ft
görög-római mitológia
292 *** 398.221(37/38)
[AN 3460059]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2013.
Paulien, Jon
1 and 2 Thessalonians (magyar)
   Pál első és második levele a thesszalonikaiakhoz / írta Jon Paulien ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2012. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-29-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.81/.82.07
[AN 3462835]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2013.
Porfyrios (szerzetes) (1906-1991)
Vios kai logoi (magyar)
   Áthoszi Porfiriosz atya tanításai / [... ford. Sinka Borbála Julianna]. - Budapest : Odigitria : Jel, 2012. - 327 p. : ill. ; 21 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-26-5 kötött : 2800,- Ft
görög ortodox egyház - elmélkedés
242 *** 281.94
[AN 3460237]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2013.
Püski Lajos
   Érdeklődéstől elköteleződésig : misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk és gyakorlatunk / Püski Lajos. - Budapest : Kálvin, 2013. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-210-5 fűzött : 990,- Ft
lelkipásztorkodás
259 *** 253
[AN 3460695]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2013.
Rozsnyai Ágnes
   Ősök könyve : a magyarság spirituális gyökerei / Rozsnyai Ágnes. - Budapest : Püski, 2012. - 481, [7] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 471-481.
ISBN 978-963-302-081-4 kötött : 5800,- Ft
magyar ősvallás - magyarságkutatás
299.4(=945.11)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3461631]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2013.
Sathya Sai Baba (1926-2011)
Bhāgavata Vāhinī (magyar)
   Bhāgavata Vāhinī : a Bhágavata folyama / Bhagavān Srī Sathya Sai Bābā ; [ford. Megyeri Luca] ; [kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja]. - [Budapest] : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2012. - 2 db ; 18 cm
ISBN 978-963-87584-6-0 fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-87584-5-3)
hinduizmus
294.55
[AN 3459666]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 267 p.
[AN 3459685] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 287 p.
[AN 3459697] MARC

ANSEL
UTF-83919 /2013.
Shortman, Tracy
   Miért olyan különleges Jézus? / Tracy Shortman ; [ford. ... Varga Balázsné Gyulai Bernadett] ; [kiad. a "4H" és az Örömhír Alapítvány]. - 2. kiad. - [Bristol] : "4H" ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2013. - 83 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
ISBN 978-0-9545160-9-3
bibliai történet - foglalkoztatókönyv
226.046 *** 087.5
[AN 3461425]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2013.
   Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937 [elektronikus dok.] : válogatott források / szerk. Mózessy Gergely, Nádasi Richárd. - Multimédia. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2013. - 1 DVD-R ; 12 cm. - (Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből, ISSN 1588-7847 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: ajánlott: PC: Pentium IV; 1.8 GHz; 512 MB RAM; Win XP; Mac: G5; 1.8 GHZ; 1GB RAM; 1024x768 képpont felbontás; DVD-lejátszó
ISBN 978-963-88071-3-7 műanyag tokban
Shvoy Lajos (1879-1968)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - amerikai magyarság - két világháború közötti időszak - misszió - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Shvoy_L. *** 316.347(=945.11)(73)"193"(093) *** 266.2
[AN 3460999]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2013.
Ṣivānanda Sarasvatī Svāmī (1887-1963)
Bliss divine (magyar)
   Utak a boldogsághoz : tanítások az élet céljáról és elérésének módjairól / Srí Szvámi Sivánanda ; [közread. a] Spirituart Jóga Alapítvány, Sivananda Jógaközpont. - [Budapest] : Spirituart Jóga Alapítvány : Sivananda Jógaközp., 2012. - 527 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4999-9 fűzött
jóga - meditáció - mentálhigiénia
294.527 *** 613.865
[AN 3460450]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2013.
   Szent Mónika : légy híveid oltalma! / [szerk. Kerekes József]. - [Budapest] : Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, [2012]. - 32 p. ; 15 cm
Fűzött
Mónika, Szent (332-387)
szent - imakönyv
235.3(092)Mónika *** 243
[AN 3462588]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2013.
Webb, Joe A.
Evangelism and witnessing (magyar)
   Az evangélium hirdetése / írta Joe A. Webb ; [ford. Zarkáné Teremy Krisztina]. - Pécel : Hetednapi Adventista Egyh., 2012. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Bibliatanulmányok)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9930-28-5 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
misszió
266
[AN 3462806]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2013.
White, Ellen Gould (1827-1915)
The adventist home (magyar)
   Boldog otthon : [kézikönyv a stabil családépítéshez] / Ellen G. White ; [ford. Henne József]. - 3. kiad. - Budapest : Advent K., 2012. - 471 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5143-14-4 kötött
vallási erkölcs - család
241 *** 173
[AN 3463435]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2013.
Williams, Garrie F. (1940-)
Welcome, Holy Spirit (magyar)
   Köszöntünk, Szentlélek! : [áhítatok minden napra] / Garrie F. Williams ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : Advent K., 2012. - 389 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5143-15-1 fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3462568]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2013.
Zarathustra (Kr. e. 628-Kr. e. 551)
   Zarathustra zsoltárai és himnuszai / ... Kiss Irén és Tábori László ford. ... - Budapest : Püski, 2012. - 49, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-302-078-4 fűzött
zoroasztrizmus - perzsa irodalom - vallásos irodalom
295.48 *** 891.5-97=945.11
[AN 3462211]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3927 /2013.
   Between minority and majority : Hungarian and Jewish/Israeli ethnical and cultural experiences in recent centuries / ed. by Pál Hatos, Attila Novák ; [publ. by the] Balassi Institute. - Budapest : Balassi Inst., cop. 2013. - 262 p. ; 21 cm
A Budapesten 2011. máj. 4-6. között azonos címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89583-8-9 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - zsidóság - asszimiláció - diaszpóra - művelődéstörténet
316.347(=924)(4-11) *** 943.9(=924) *** 325.25(=924)(439)(100) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3462156]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2013.
Bozóky Tamás
   A nagyváros toposza : Budapest a 19-20. század fordulójának magyar prózairodalmában / Bozóky Tamás ; [közread. az Aktivitás Alapítvány]. - [Budapest] : Aktivitás Alapítvány, 2012. - 52 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 49-52.
ISBN 978-963-08-5780-2 fűzött
Budapest - Magyarország - irodalmi motívum - magyar irodalom története - társadalomtörténet - 19. század - századforduló - műfajtörténet - regény
316.32(439)"182/190" *** 894.511(091)-31"182/190" *** 908.439-2Bp.(0:82-31)
[AN 3460226]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2013.
   Európai lakossági egészségfelmérés, Magyarország, 2009 / [fel. szerk. Tokaji Károlyné] ; [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Népesedési és Szociális Védelmi Statisztikai Főosztály]. - Budapest : KSH Népesedési és Szociális Stat. Főoszt., 2011-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-340-1
Magyarország - közegészségügy - statisztikai adatközlés - ezredforduló
312.6(439)"200"(083.41) *** 614(439)"200"(083.41)
[AN 3395311]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Tanulmányok III : az egészségi állapot és az egészségügyi ellátórendszer. - 2013. - 105 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-235-396-8 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3460107] MARC

ANSEL
UTF-83930 /2013.
Katona Mária
   Két évszázada Balmazújvároson : a balmazújvárosi németek története / Katona Mária ; kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága ... - 2. kiad. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. : Demjén-Könyvkötő Kft., 2012. - 156, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-82. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7218-87-3 fűzött
Balmazújváros - magyarországi németek - helytörténet
316.347(=30)(439-2Balmazújváros) *** 943.9-2Balmazújváros(=30)
[AN 3461291]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2013.
Merkovity Norbert (1980-)
   Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe / Merkovity Norbert. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 218 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 39.)
Bibliogr.: p. 199-218.
ISBN 978-963-9650-99-2 kötött
politikai propaganda - tömegkommunikáció
316.77 *** 32.019.5
[AN 3460190]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2013.
   Mi a helyzet és mi a lehetőség : Szárszó Budapesten, 2012. február 26. - [Budapest] : Püski, [2012]. - 100 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-084-5 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - társadalom - gazdaság - kultúra - 21. század - konferencia-kiadvány
316.3(439)"201" *** 338(439)"201" *** 008(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3462390]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2013.
   Racionálisan lázadó hallgatók, 2012 : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében / szerk. Szabó Andrea ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Szeged : Belvedere Meridionale ; [Budapest] : BCE, 2012-. - 24 cm
Fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - egyetemi hallgató - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439)"201"(083.41) *** 323.21-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3462320]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 240 p. : ill.
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9573-91-8
[AN 3462334] MARC

ANSEL
UTF-83934 /2013.
Rajna Péter (1949-)
   Fekete bárányok és fehér hollók : a beilleszkedés és alkalmazkodás szélsőségei, zavarai : első merítés / Rajna Péter. - [Budapest] : AD Solutions, 2012. - 276 p. ; 20 cm. - (Szórakoztató elme- és lélekismeretek ; 6/7.)
Bibliogr.: p. 266-276.
ISBN 978-963-08-3375-2 fűzött : 2900,- Ft
beilleszkedési zavar - társadalmi beilleszkedés - alkalmazkodás - irodalmi motívum
316.624(0:82-822) *** 616.89-008.48(0:82-822)
[AN 3461348]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2013.
   Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon : tanulmányok / szerk. Kovách Imre [et al.] ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet ... - [Budapest] : MTA TTK Szociológiai Int. : Argumentum, cop. 2012. - 440 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-680-2 kötött : 3700,- Ft
Magyarország - társadalmi integráció - ezredforduló
316.4.052(439)"198/201"
[AN 3460988]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2013.
Tóth Eszter (1959-)
   A derék asszony kézikönyve / Tóth Eszter ; [rajzokat kész. Kubinyi Krisztina] ; [közread. a] Jó Hír. - [Budapest] : Jó Hír, [2012]. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5299-00-1 fűzött
női szerep - vallásos irodalom
316.37-055.2 *** 244
[AN 3461156]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Speak to win (magyar)
   Beszélj győztesként! : hogyan győzzük meg hallgatóságunkat bármely helyzetben? / Brian Tracy ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-96-9 fűzött : 2690,- Ft
siker - tárgyalástechnika - meggyőzés
316.77 *** 658.1.012.63 *** 65.013
[AN 3460643]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2013.
   Változás : Magyar Családterápiás Egyesület XXVI. Vándorgyűlés : Gödöllő, 2012. április 13-14-15. - [Budapest] : M. Családterápiás Egyes., [2012]. - 86 p. ; 21 cm
Fűzött
családterápia - konferencia-kiadvány
316.356.2 *** 364.044.24 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3463090]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3939 /2013.
Belényesy Márta (1921-)
   Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből / Belényesy Márta. - Budapest : L'Harmattan : MTA Néprajzi Kutint., 2011-2012. - 2 db ; 23 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyar néprajz - anyagi kultúra - gazdaságtörténet - középkor
39(=945.11) *** 338(091)(439)".../14"
[AN 3326219]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 273 p. : ill., részben színes. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-069-0 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3461017] MARC

ANSEL
UTF-83940 /2013.
   Értékes örökség : rudabányácskai népszokások = Cenné dedičstvo : ľudové zvyky v Baňačke / [... összeáll. ... Dudásné Emri Piroska] ; [... ford. ... Zuzana Lőrinczová Ungváriová, Kuczik Júlia] ; [... kiad. ... Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium]. - Sátoraljaújhely : M.-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Ált. Isk. és Koll., 2012. - 101 p. : ill., részben színes ; 30 cm + 2 CD
melléklet címe: Rozmaring asszonykórus dalai ; melléklet címe: Rudabányácskaiak visszaemlékezései. - Bibliogr.: p. 101.
ISBN 978-963-06-8687-7 fűzött
Rudabányácska - népszokás - magyar néprajz - néprajz - magyarországi szlovákok - parasztság - hétköznapi élet - auditív dokumentum
398(=945.11)(439-2Rudabányácska) *** 398(=854)(439-2Rudabányácska) *** 316.343.64(439-2Rudabányácska)
[AN 3453112]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2013.
   Felsütött a nap az égre : magyar népdalok / Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában ; Somogyi Győző rajzaival ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány, Hagyományok Háza. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány : Hagyományok Háza, 2012. - 523, [4] p. : ill. ; 18 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9961-24-1 kötött
magyar néprajz - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3460358]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2013.
   Jön már a Mikulás : karácsonyi versek, mesék / [szerk. Bacskai Csaba, Duzs Mária, Nagy Mária] ; [ill. Eszes Hajnal, Vida Kata]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9677-46-3 kötött
magyar irodalom - karácsony - gyermekvers - antológia
398.332.416(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(082)(02.053.2)
[AN 3462977]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2013.
   Kereszténység, demokrácia, európai szellemiség : írások Bálint Sándorról / szerk. Miklós Péter. - Szeged : Star Gate Kft., 2012. - 108, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5690-4 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S.
[AN 3460423]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2013.
Ritter (magyar)
   Rejtvényes barangoló : lovagok / összeáll. Matthias Raden és Birgit Bondarenko ; [ill. Peter Klaucke] ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 25 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-127-1 fűzött : 990,- Ft
udvari élet - lovagi torna - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
394.012(02.053.2) *** 087.5
[AN 3462254]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2013.
Töreky Zsuzsi (1978-)
   Aranykapu / vál. Töreky Zsuzsi ; rajz. Horváth Kata. - [Győr] : [Törekyné Nagy Zs.], [2012]. - 56 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-963-08-5395-8 kötött
mondóka - gyermekdal - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67
[AN 3460455]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3946 /2013.
   Bezerédj István, 1796-1856 / írta és szerk. Kurucz Rózsa. - [Szekszárd] : Babits, 2013. - 120 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119-120.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9272-44-2)
Bezerédj István (1796-1856)
Magyarország - politikus - reformkor - 19. század - történelmi forrás
32(439)(092)Bezerédj_I. *** 943.9"18"(093)
[AN 3463591]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2013.
Bibó István (1911-1979)
   A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái / [Bibó István] ; [az utószót írta Dénes Iván Zoltán]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. - 411 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-673-4 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - politológia - társadalomtudomány - államelmélet - tudós - politikai reform - levelezés - 20. század - történelmi forrás
321.01(439)(093) *** 32.001(439)(092)Bibó_I.(044) *** 316(439)(092)Bibó_I.(044)
[AN 3461061]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2013.
Bibó István (1911-1979)
   Visszaemlékezések / [Bibó István] ; [az utószót írta Hanák Gábor]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. - 455 p. ; 20 cm + DVD. - (Bibó István munkái ; 12.)
melléklet címe: Interjúk Bibó Istvánnal és Bibó Istvánról. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-677-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - politikus - 20. század - interjú - memoár - audiovizuális dokumentum
32(439)(092)Bibó_I.(047.53) *** 32(439)(092)Bibó_I.(0:82-94)
[AN 3461076]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2013.
Dávid Gábor Csaba (1951-)
   "Célunk tökéletesedésünk" : a nemzetnevelő Wesselényi Miklós / Dávid Gábor Csaba. - Budapest : Argumentum, 2013. - 262 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 172.)
ISBN 978-963-446-684-0 fűzött : 2600,- Ft
Wesselényi Miklós (1796-1850)
Magyarország - politikus - 19. század - magyar történelem - író
32(439)(092)Wesselényi_M. *** 943.9"18" *** 894.511(092)Wesselényi_M.
[AN 3460874]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2013.
Európa a polgárokért (angol)
   Europe for citizens : how can we take part actively in creating Europe together? / [ed. by Katalin Horváth] ; [transl. Sándor Födő and Katalin Horváth]. - Budapest : Tempus Publ. Found., 2012. - 45 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá dissemination brochure)
Fűzött
Magyarország - civil társadalom - társadalmi részvétel - ezredforduló
327.33 *** 323.21(439)"200"
[AN 3460926]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2013.
How Israelis and Palestinians negotiate (magyar)
   Hogyan tárgyalnak az izraeliek és a palesztinok : az oslói békefolyamat kultúraközi megközelítésben / szerk. Tamara Cofman Wittes ; [ford. Barbi Balázs]. - Budapest : Aposztróf, cop. 2012. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5056-22-2 fűzött : 3150,- Ft
arab-izraeli kapcsolat - nemzetközi konfliktus - kultúraszociológia - ezredforduló
327.5(=927)"199/200" *** 327.5(=924)"199/200" *** 316.7(=927)"199/200" *** 316.7(=924)"199/200"
[AN 3461153]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2013.
   A állam aspektusai, perspektívái : az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete : a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottsága és a Europe Direct Szeged tudományos előadóülése : Szeged, 2012. április 26. / szerk. Papp Tekla. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2012. - 143 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 5.)
Az előadóülés válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5300-00-4 fűzött
Magyarország - államelmélet - önkormányzati igazgatás - hatékonyság
321.01(439) *** 340.12(439) *** 352/354(439) *** 65.011.44
[AN 3460240]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2013.
Loftus, John (1950-)
Secret war against the Jews (magyar)
   Titkos háború a zsidók ellen : hogyan árulta el a nyugati hírszerzés a zsidó népet? / John Loftus és Mark Aarons ; [ford. ... Lukács Ibolya Anna, Morvay Péter]. - Budapest : Patmos Records, 2012-. - 24 cm
Izrael - hírszerzés - titkos ügynök - zsidóság - történelem - antiszemitizmus - 20. század
327.84(100)"19" *** 355.40(100)"19" *** 323.12(=924) *** 956.94
[AN 3459464]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 303 p.
ISBN 978-963-9617-67-4 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3459476] MARC

ANSEL
UTF-83954 /2013.
   Magyar - lengyel kapcsolatok a 2011-es magyar és lengyel EU elnökség tükrében = Stosunki polsko - węgierskie w świetle prezydencji radzie UE w roku 2011. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2012. - 137, 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (KEKK tanulmányok, ISSN 2063-9821 ; 3.)
A Budapesten, 2011. jún. 16-án és Nyíregyházán, 2011. jún. 17-én azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - A magyar és a lengyel nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-57-7 fűzött
Magyarország - Lengyelország - nemzetközi kapcsolat - külpolitika - konferencia-kiadvány
327(439) *** 327(438) *** 061.3(439-2Bp.)"2011" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3461609]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2013.
Simon János (1954-)
   Értékválság a politikában : a demokratikus politikai kultúra keresése / Simon János. - [Budapest] : L'Harmattan : CEPoliti, 2012. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89674-0-4 fűzött
Magyarország - demokrácia - politológia - politikatörténet - politikai kultúra - ezredforduló
321.7 *** 32.001 *** 323(439)"199/200" *** 316.334.3(439)
[AN 3460133]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2013.
Tóth Sándor
   A román földrajzi gondolat : geopolitika, biztonság, földrajzoktatás / Tóth Sándor. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 254 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-254.
ISBN 978-963-327-578-8 fűzött
Románia - geopolitika - biztonságpolitika - földrajztanítás - nemzettudat - 20. század - 21. század
327(498)"19/20" *** 355.02(498)"20" *** 372.891(498) *** 316.63(498)
[AN 3459873]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2013.
Ungváry Krisztián (1969-)
   A Horthy-rendszer mérlege : diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon, 1919-1944 / Ungváry Krisztián ; [közread. az] ... OSZK. - 2. jav. kiad. - Pécs : Jelenkor ; Budapest : OSZK, 2013, cop. 2012. - 649, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 615-639.
ISBN 978-963-676-522-4 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - antiszemitizmus - Horthy-korszak
323.12(=924)(439)"192/194" *** 943.9"192/194"
[AN 3465743]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2013.
Vámos György (1940-)
   Carl Lutz (1895-1975) : a Világ Igaza : svájci diplomata Budapesten 1944-ben / Vámos György. - Pregny : Éd. de Penthes ; Gollion : Infolio ; Budapest : Carl Lutz Alapítvány, cop. 2012. - 118 p. : ill. ; 19 cm. - (Svizzeri nel mondo, ISSN 1662-016X ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-2-88474-672-4
Lutz, Carl (1895-1975)
Svájc - Magyarország - zsidóság mentése - diplomata - második világháború
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Lutz,_C. *** 327(494)(092)Lutz,_C.
[AN 3459812]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2013.
Vámos György (1940-)
Carl Lutz (1895-1975) (angol)
   Carl Lutz (1895-1975) : a Righteous among the Nations : Swiss diplomat in Budapest, 1944 / György Vámos ; [transl. Lilla Matos, Katica Avvakumovits]. - Pregny : Éd. de Penthes ; Gollion : Infolio ; Budapest : Carl Lutz Alapítvány, cop. 2012. - 125 p. : ill. ; 19 cm. - (The Swiss abroad, ISSN 1662-016X ; 9.)
Fűzött
ISBN 978-2-88474-671-7
Lutz, Carl (1895-1975)
Magyarország - Svájc - zsidóság mentése - diplomata - második világháború
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Lutz,_C. *** 327(494)(092)Lutz,_C.
[AN 3459837]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2013.
Vámos György (1940-)
Carl Lutz (1895-1975) (francia)
   Carl Lutz (1895-1975) : un Juste parmi les Nations : diplomate suisse à Budapest en 1944 / [György Vámos] ; [trad. Miklós Konrád]. - Pregny : Éd. de Penthes ; Gollion : Infolio ; Budapest : Carl Lutz Alapítvány, cop. 2012. - 134 p. : ill. ; 19 cm. - (Suisses dans le monde, ISSN 1662-016X ; 9.)
Fűzött
ISBN 978-2-88474-669-4
Lutz, Carl (1895-1975)
Magyarország - Svájc - zsidóság mentése - diplomata - második világháború
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Lutz,_C. *** 327(494)(092)Lutz,_C.
[AN 3459874]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2013.
Vámos György (1940-)
Carl Lutz (1895-1975) (német)
   Carl Lutz (1895-1975) : ein Gerechter unter den Völkern : Schweizer Diplomat in Budapest 1944 / György Vámos ; [Übers. Agnes Hirschi]. - Pregny : Éd. de Penthes ; Gollion : Infolio ; Budapest : Carl Lutz Alapítvány, cop. 2012. - 130 p. : ill. ; 19 cm. - (Schweizer in der Welt, ISSN 1662-016X ; 9.)
Fűzött
ISBN 978-2-88474-670-0
Lutz, Carl (1895-1975)
Magyarország - Svájc - zsidóság mentése - diplomata - második világháború
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Lutz,_C. *** 327(494)(092)Lutz,_C.
[AN 3459857]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3962 /2013.
Bihari-Horváth László (1985-)
   Hosszúpályi felemelő századai : vezető a falumúzeum helytörténeti kiállításához / Bihari-Horváth László. - Hosszúpályi : Önkormányzat, 2012. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Bődi István Falumúzeum közleményei, ISSN 2061-0289 ; 5.)
Fűzött
Hosszúpályi - helytörténet - múzeumi kiadvány
943.9-2Hosszúpályi *** 069(439-2Hosszúpályi)
[AN 3461306]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2013.
Buzás Kálmán (1958-)
   Szeresd a családod, szeresd Kőbányát! : múzeumpedagógiai csatangolások azonosságtudatunk erősítésére : a lehetséges kommunikációs csatornák, amolyan tematika / Buzás Kálmán ; [kiad. a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ]. - [Budapest] : Kőrösi Csoma S. Kőbányai Kult. Közp., cop. 2012. - 15 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Kapcsos borítóban
ISBN 978-963-08-4471-0 fűzött
Budapest. 10. kerület - múzeumpedagógia - helyismeret - helytörténet - útmutató
943.9-2Bp.X.(036) *** 069.12 *** 908.439-2Bp.X.(036)
[AN 3460923]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2013.
Falvay Dávid (1971-)
   Magyar dinasztikus szentek olasz kódexekben / Falvay Dávid ; [közread. az] ... Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Olasz Nyelv és Irod. Tansz., 2012. - 268 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-253. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-284-296-7 fűzött
Magyarország - Itália - kulturális kapcsolat - szent - középkor - kódex
930.85(439)(45) *** 091.14(45) *** 235.3(439)(092)
[AN 3460528]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., A késő középkor világa / [ford. Szekeres Anna]. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7261-1 kötött : 1690,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor - iszlám
940"12/15" *** 930.8(=927)"12/15" *** 930.85(4)"12/15" *** 930.85(=927)"12/15" *** 297"12/15"
[AN 3465591] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., A reneszánsztól az ellenreformációig / [ford. Simonffy Ágnes]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7262-8 kötött : 1690,- Ft
Európa - Ázsia - művelődéstörténet - reformáció - reneszánsz - 15. század - 16. század
930.85(4)"14/15" *** 284(4)"15" *** 930.85(5)"14/15"
[AN 3465596] MARC

ANSEL
UTF-83966 /2013.
Horváth Friderika (1970-)
   Almásfüzitő római kori emlékei / Horváth Friderika ; [kiad. Almásfüzitő Község Önkormányzata]. - Almásfüzitő : Önkormányzat, 2012. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 39-41. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-4503-8 fűzött
Almásfüzitő - régészet - római birodalom kora - lelet
904(439-2Almásfüzitő)
[AN 3459800]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2013.
Kóka Rozália (1943-)
   Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában : 2. kötet / Kóka Rozália. - [Budapest] : Timp, 2012. - 134 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9614-98-7 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - nő - 20. század - életútinterjú
929-055.2(439)(047.53)
[AN 3460257]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2013.
Koltai András (1970-)
   Batthyány Ádám : egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén / Koltai András. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2012. - 636, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5035-03-6 kötött : 3900,- Ft
Batthyány Ádám (1610-1659)
Batthyány család
Magyarország - művelődéstörténet - arisztokrácia - udvari élet - családtörténet - 17. század
929.52(439)Batthyány *** 929(439)(092)Batthyány_Á. *** 930.85(439)"16" *** 394.012(439)"16"
[AN 3460399]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2013.
Köteles Viktória
   88 magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2011. - 127 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-5008-67-2 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - műszaki tudomány - találmány - tudós - magyarság - művelődéstörténet
930.85(439) *** 62(439)(092) *** 001.894(=945.11)
[AN 3466434]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2013.
Kredatusová, Alena
Probstnerovci z Novej Ľubovne a Jakubian (magyar)
   Az újlublói és jakubjáni Probstnerek / Alena Kredatusová ; [... ford. és az utószót írta Fekésházyné Kováts Éva]. - Budapest ; [Nyíregyháza] : Feliciter K., 2012. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100-101. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-4349-2 fűzött
Probstner család
Szepesség - családtörténet
929.52(439.22Szepesség)Probstner *** 929.52(437.6Szepesség)Probstner
[AN 3460292]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2013.
Lázár Balázs
   A Habsburg Birodalom zászlói alatt : magyar katonák Európa harcterein Savoyai Jenő, Nagy Frigyes és Napóleon korában / Lázár Balázs. - Budapest : Duna International, [2013]. - 85 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 13.)
Gerinccím: Magyar történelem, 1716-1809
ISBN 978-615-5013-97-3 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - Európa - hadtörténet - csata - 18. század - 19. század
943.9"17" *** 355.48(439)"1809" *** 355.48(4)"17" *** 355(=9451.1)(4)"17"(092)
[AN 3459700]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2013.
   Lenke naplója, 1912 / [közread. a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum]. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., [2012]. - [14] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2012. márc. 21 - dec. 31. között "Szabad a pálya - technikai fejlődés és mindennapok a dualizmus korában, 1867-1914" címmel rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - századforduló - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv
929(439)"191"(02.053.2) *** 069(439-2Bp.)Közlekedési_Múzeum
[AN 3460256]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2013.
Mátyás Flórián (1818-1904)
   Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről / Mátyás Flórián. - [Onga] : Nemzeti Örökség K., [2012]. - 29 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1898
ISBN 978-615-5242-16-8 fűzött : 1200,- Ft
Endre (Magyarország: király), I. (?-1060)
Kálmán (Magyarország: király), Könyves (1068-1116)
Magyarország - magyar történelem - 9. század - uralkodó - Árpád-kor - hasonmás kiadás
943.9(092)Endre,_II. *** 943.9(092)Kálmán,_Könyves *** 943.9"08" *** 943"08" *** 094/099.07
[AN 3466405]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2013.
Nagy Miklós (1956-)
   A köztársaság Franciaországban : a köztársasági politikai rendszer kialakulása és fejlődése Franciaországban, 1792-2012 / Nagy Miklós. - Szeged : Universitas Szeged K., 2013. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás francia nyelven
ISBN 978-615-5106-10-1 fűzött
Franciaország - politikatörténet - politikai rendszer - köztársaság - történelem
944"179/201" *** 321.728(44)"179/201"
[AN 3460245]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2013.
Nyárády Mihály (1889-1980)
   A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke / írta Nyárády Mihály. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 57, [2] p : ill. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Karcag : Kertész J. Ny., 1929
ISBN 978-615-5242-41-0 fűzött : 2800,- Ft
Horthy-család
Szabolcs vármegye - családtörténet - hasonmás kiadás
929.52(439.163)Horthy *** 094/099.07
[AN 3462933]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2013.
   Paletta : I. Koraújkor-történeti Diákkonferencia : tanulmánykötet / szerk. Fekete Bálint és Nyul Viktor ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék]. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Tört. Tansz., 2013. - 126 p. ; 30 cm
A konferenciát Budapesten, 2011. nov. 23-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-314-8 fűzött
magyar történelem - újkor
943.9"15/17"
[AN 3459484]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2013.
   Petőfibánya rövid története / [szerk. Gyirán Viktor] ; [kiad. Petőfibánya Községi Önkormányzat]. - [Petőfibánya] : Önkormányzat, [2013]. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 166-170.
ISBN 978-963-08-5792-5 fűzött
Petőfibánya - helytörténet - ipartörténet - szénbányászat - 20. század
943.9-2Petőfibánya *** 622.33(439-2Petőfibánya)(091)
[AN 3462038]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2013.
Prantner Zoltán
   Erdély : bevonulás, 1940 : a történelem tanúi / [írta Prantner Zoltán] ; [... fotóit vál. és jegyzetekkel ell. Békefi Róbert]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 93, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [94-95].
ISBN 978-963-251-473-4 kötött : 3000,- Ft
Erdély - magyar történelem - területi visszacsatolás - második világháború - történelmi forrás
943.9"1940"(093) *** 943.921"1940"(093) *** 355.48(439.21)"1940"(093)
[AN 3462929]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2013.
Reichardt, Hans
Die sieben Weltwunder (magyar)
   A hét világcsoda / írta Hans Reichardt ; [ford. Varga Csaba] ; ill. Peter Klaucke és Frank Kliemt. - 8. felújított kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 31.)
ISBN 978-963-294-224-7 kötött : 2790,- Ft
ókor - művelődéstörténet - építészeti örökség - ifjúsági könyv
930.85(3)(02.053.2) *** 72(3)(02.053.2)
[AN 3463259]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2013.
Reiszig Ede (1873-1946)
   Szabolcs vármegye nemes családai / ifj. Reiszig Ede, [Csoma József]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 133 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-29-8 fűzött : 2600,- Ft
Szabolcs vármegye - családtörténet - nemesség
929.52(439.163) *** 316.343.32(439.163)
[AN 3462935]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2013.
Takács Ferenc (1938-|)
   Magyarország uralkodói, állam és kormányfői / [írta, összeáll. és szerk. Takács Ferenc]. - Szombathely : Takács F., 2012. - 78 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-88498-6-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - uralkodó - államfő
943.9(092)
[AN 3462852]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2013.
Takács Ferenc (1938-|)
   Vasvármegye : emlékezés / [írta, összeáll. és szerk. Takács Ferenc] ; [a fényképeket kész. Takács Ferenc, Takács Tibor]. - Szombathely : Takács F., 2012. - [2], 310 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-88498-5-4 fűzött
Vas megye - helyismeret - híres ember
929(439.111) *** 908.439.111
[AN 3462893]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2013.
Tamáska Péter Miklós
   A nemzetkirályság : kiáltvány : [nemzeti települések összefogása - Szent Korona Tanszövetségek] / [Tamáska Péter Miklós]. - [Budapest] : Tamáska P. M., 2012. - [18] p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89656-0-8 fűzött
magyarságkutatás - magyarság - nemzettudat
930.8(=945.11)(089.3) *** 316.63(=945.11)
[AN 3462183]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2013.
   Thesaurus avarorum : régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére : archaeological studies in honour of Éva Garam / szerk. ... Vida Tivadar ; [közread. az] ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Budapest : ELTE BTK Régészettud. Int. : MNM : MTA BTK Régészeti Int., 2012. - 834 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Váltakozva magyar, német, angol és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-281-3 kötött
Magyarország - régészet - avar-kor - népvándorlás - emlékkönyv
904(439) *** 904(369.2)
[AN 3362609]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2013.
A tizenkét legnagyobb orosz (orosz)
   Dvenadcatʹ imen Rossii / [Gyula Szvák ed.] ; [red. M. I. Mulʹganova]. - Budapešt : [Russica Pannonicana], 2012. - 240 p. : ill. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-74-0 kötött
Oroszország - történelem - történelmi személy - uralkodó - művelődéstörténet - életrajz
947(092) *** 930.85(47)(092)
[AN 3460361]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3986 /2013.
Besenyő János (1972-)
   Egyiptom : országismertető / Besenyő János, Miletics Péter ; [az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tudományos Tanács kiadványa]. - Székesfehérvár : MH Összhaderőnemi Parancsnokság Tud. Tcs., 2013. - 148 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-148.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-257-250-5)
Egyiptom - országismeret
908.620
[AN 3462167]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2013.
Boros Eszter
   Szent István nyomában : Budapesttől Saint-Simonig / Boros Eszter. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-87-0 fűzött : 1500,- Ft
Európa - Magyarország - helyismeret - festőművész - 20. század - útleírás
908.4(0:82-992) *** 75(439)(092)Szinte_G.
[AN 3459897]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2013.
   Egészségföldrajz / szerk. Ember István, Pál Viktor, Tóth József ; szerzők Bartakovics Mónika [et al.]. - Budapest : Medicina, 2012. - 513 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-394-6 kötött : 6400,- Ft
társadalomföldrajz - egészség - egészségügy
911.3 *** 614
[AN 3460232]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2013.
   Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak / Jeney László, Kulcsár Dezső, Tózsa István szerk. ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék. - [Budapest] : BCE Gazdaságföldrajz Tansz. : BCE Jövőkut. Tansz., 2013. - 379 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-379.
ISBN 978-963-503-526-7 fűzött
gazdaságföldrajz - egyetemi tankönyv
911.3(075.8)
[AN 3460286]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2013.
Kovách Imre (1953-)
   A vidék az ezredfordulón : a jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai / Kovách Imre ; [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet. - [Budapest] : Argumentum : MTA TTK Szociológiai Int., cop. 2012. - 244 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 207-244.
ISBN 978-963-446-679-6 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - vidék - társadalom - társadalompolitika - mezőgazdaság - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló
911.3(439)"199/200" *** 338.48(439)"199/200" *** 316.32(439)"19/200" *** 308
[AN 3460885]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2013.
   A legjobb magyar úticélok : élménytúra, kirándulás, wellness, pihenés. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2012. - 98 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Népszabadság top kiadványok, ISSN 1787-5633)
Fűzött : 990,- Ft
Magyarország - helyismeret - útikönyv
908.439(036) *** 914.39(036)
[AN 3463076]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2013.
Nagy Zoltán (1965-)
   Kaposvár 300 : emelt fejjel, nyitott szemmel / [... írta Nagy Zoltán] ; [... társszerző L. Balogh Krisztina] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ]. - Kaposvár : Önkormányzat, 2013. - 207 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 202-205.
ISBN 978-963-87678-5-1 kötött
Kaposvár - helyismeret - építészet
908.439-2Kaposvár *** 72(439-2Kaposvár)
[AN 3459458]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2013.
Németh Attila
   Kalandos év a Föld körül : kamerával és vadászpuskával / Németh Attila ; [fotók Bakonyi Andrea]. - Budapest : Nimród [Szerk.], 2013. - 349 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5223-05-1 kötött
helyismeret - útleírás - vadászkaland
908.100(0:82-992) *** 799.2(0:82-94)
[AN 3462868]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2013.
Papp János (1948-)
   Észak-fok, titok.. : 2006. augusztus 9 - szeptember 11. : [Lappföld] / Papp János. - [Pilisborosjenő] : Pannon Műv. Alapítvány, cop. 2013. - 64, [2] p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (A vándor-színész mesél)
ISBN 978-963-89722-1-7 fűzött
Lappföld - magyar irodalom - útinapló
908.480.99(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3462722]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2013.
   Társadalomföldrajz, területfejlesztés, regionális tudomány / szerk. Bottlik Zsolt [et al.] ; [közread. az] ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola. - Budapest : ELTE TTK Földtudományi Doktori Isk., 2012. - 201 p. : ill., részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-287-5 fűzött
társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - területfejlesztés - regionális földrajz
911.3 *** 911.63 *** 332.1
[AN 3460897]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2013.
Tiszatér-környezet stratégiai fejlesztése (angol)
   Strategic development of the Tisa region / [ed. Botond Sinóros-Szabó] ; [publ. Eastern Three-Corner Research-Development Centre Association]. - Mátészalka : Eastern Three-Corner Research-Development Centre Assoc., 2012. - 101 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5599-0 fűzött
Tisza (folyó) - Magyarország - Kárpát-medence - területfejlesztés - határ menti kapcsolat
911.3(439)(282.243.742) *** 911.3(4-191)(282.243.742)
[AN 3461244]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2013.
Vásár Marianna
   Kalandozások Zalában / [írta és szerk. Vásár Marianna és Vér Zsanett] ; [kiad. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás]. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, 2012. - 102 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5156-5 fűzött
Zalaegerszegi kistérség - helyismeret
908.439Zalaegerszegi_kistérség
[AN 3465556]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3998 /2013.
   Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény / szerk. Szabó Zsolt. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 273 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2013. jan. 31.
ISBN 978-615-5337-00-0 fűzött : 1190,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - jogszabálygyűjtemény
342(439)(094)
[AN 3460154]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2013.
   Az állami egyházjog alapjai / szerk. Antalóczy Péter ; szerzők Antalóczy Péter [et al.]. - Budapest : Patrocinium, 2012. - 249 p. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2012. nov. 18. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5107-88-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - egyházjog - egyetemi tankönyv
348(439)(075.8)
[AN 3460229]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2013.
Bibó István (1911-1979)
   A jogfilozófiától a politikáig / [Bibó István] ; [az utószót írta Balog Iván]. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. - 597 p. ; 20 cm. - (Bibó István munkái ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-675-8 fűzött : 3400,- Ft
jogfilozófia - politikai filozófia
34.01 *** 32.001
[AN 3461054]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2013.
Bubryák István (1946-)
   Pipás Pista talán igaz története : emléktöredékek monológként / le-, meg- és átírta Bubryák István. - Szeged : Bubryák Stúdió Bt., 2013. - 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5692-8 fűzött : 2200,- Ft
Rieger Pálné Fődi Viktória (1886-1940)
Szeged - Magyarország - bűnöző - híres bűneset - gyilkosság - Horthy-korszak - riportregény
343.611(439-2Szeged)"192/193"(0:82-94) *** 343.919(439)(092)Rieger_P.-né_Fődi_V.(0:82-94) *** 34.096(439)"193"
[AN 3460161]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2013.
Elek Balázs (1973-)
   A jogerő a büntetőeljárásban / Elek Balázs ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. - Debrecen : DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tansz., 2012. - 316 p. ; 22 cm
Lezárva: 2012. nov. 30. - Bibliogr.: p. 298-312. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-598-4 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3461316]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2013.
   Eötvös Károly, a védőügyvéd / szerk. Antalóczy Péter. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 129 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 4.)
A Budapesten, 2012. okt. 26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-45-4 fűzött
Eötvös Károly (1842-1916)
Magyarország - ügyvéd - 19. század - 20. század - foglalkozás - történeti feldolgozás
347.965(439)(092)"19" *** 347.965(439)(092)Eötvös_K. *** 347.965(439)(091)
[AN 3460953]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2013.
Fantoly Zsanett
   A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága / Fantoly Zsanett. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 332 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 307-332.
ISBN 978-963-258-184-2 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - összehasonlító jog
343.1(439) *** 340.5
[AN 3459807]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2013.
Fézer Tamás (1980-)
   Társasági jogviták / Fézer Tamás. - Budapest : Opten Kft., [2012]. - 227 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 2.)
ISBN 978-615-5122-03-3 fűzött
Magyarország - társasági jog - bírósági eljárás - eljárásjog
347.72(439) *** 347.9(439)
[AN 3459614]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2013.
   Igazságszolgáltatási jogszabályok : 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról, 2011. CLXIII. törvény az ügyészségről, 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról : 2013. január 2. / [szerk. Gaál József Krisztián]. - Budapest : Novissima, 2013. - 201 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. febr. 2.
ISBN 978-615-5175-63-3 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - igazságszolgáltatási szervezet - jogszabálygyűjtemény
347.97/.99(439)(094)
[AN 3462290]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2013.
Király Eszter
   Szabálysértési jog / Király Eszter. - Budapest : Novissima, 2013. - 320 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. jan. 14.
ISBN 978-615-5175-56-5 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - kihágás
343.791(439) *** 343.232(439)
[AN 3462034]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2013.
   Magyarország új Büntető Törvénykönyve / szerk. Antalóczy Péter, Deres Petronella. - Budapest : KRE ÁJK, 2012. - 61 p. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 3.)
A Budapesten, 2012. máj. 4-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-44-7 fűzött
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3460978]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2013.
Móré Sándor (1973-)
   Románia uniós csatlakozásának hatása az ország emberi jogvédelmi rendszerére, különös tekintettel a romániai magyarok helyzetére / Móré Sándor. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Vitasorozat, ISSN 2063-9554 ; 2.)
Lezárva: 2012. dec. 1. - Bibliogr.: p. 224-232.
ISBN 978-963-9808-46-1 fűzött
Románia - jogtörténet - európai integráció - kollektív jogok - alkotmány
342.4(498)(091) *** 341.17(4-62) *** 342.724(=00)(498) *** 316.347(=00)(498)
[AN 3460252]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2013.
Nagy Adrienn (1980-)
   Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljáráshoz / Nagy Adrienn. - Budapest : HVG-ORAC, 2013. - 305 p. ; 20 cm
Lezárva: 2012. nov. 15. - Bibliogr.: p. 285-297.
ISBN 978-963-258-186-6 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - pénzügyi jog - csőd
347.736(4-62)
[AN 3459822]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2013.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban / Nyiszli Miklós. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2004. - 212 p. ; 19 cm
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Tokban
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-14-2372-7)
Nyiszli Miklós (1901-1956)
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94)
[AN 3464407]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2013.
Rixer Ádám (1972-)
   A történeti alkotmány helye mai jogunkban / Rixer Ádám. - Budapest : KRE ÁJK, 2012. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Vitasorozat, ISSN 2063-9554 ; 1.)
Lezárva: 2012. ápr. - Bibliogr.: p. 86-93.
ISBN 978-963-9808-36-2 fűzött
Magyarország - alkotmány - államjog - jogtörténet
342.4(439)(091) *** 342.4(439)
[AN 3460943]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2013.
Sarkady Ildikó
   A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai / Sarkady Ildikó, Grad-Gyenge Anikó. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2012. - 139 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 4.)
Bibliogr.: p. 135-137.
ISBN 978-615-5302-00-8 fűzött
Magyarország - szerzői jog - jogtörténet - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
347.78(439)(091) *** 34:791.9.096/.097(439)
[AN 3460047]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2013.
Szabó Péter (1966-)
   A keleti egyházak szentségi joga : összehasonlító bemutatás / Szabó Péter. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2012. - 331 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. III., Manualia, ISSN 2063-5796 ; 1.)
Bibliogr.: p. 321-331.
ISBN 978-615-5073-11-3 kötött
keleti egyház - kánonjog - szentség
348.41 *** 265 *** 281.5
[AN 3458465]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2013.
Szájer József (1961-)
Az alkotmány nyomában (angol)
   Conversations on the fundamental law of Hungary : interviews with József Szájer, Hungarian member of European Parliament, and Gergely Gulyás, member of Parliament in Hungary / Bálint Ablonczy ; [transl. by Zsolt Kozma]. - [Kerepes] : Elektromédia, 2012. - 225 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88240-7-3 fűzött
Magyarország - alkotmány - törvényhozás - 21. század - törvény - interjú
340.134(439)"200/201"(047.53) *** 342.4(439)(094)
[AN 3460125]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2013.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU competition law in charts / Christa Tobler, Jacques Beglinger, Wessel Geursen. - Repr. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 143 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-118-7 fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - gazdasági verseny
347.7(4-62) *** 339.137.2(4-62)
[AN 3460081]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2013.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in text / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 2. repr. - Budapest : HVG-ORAC, 2012. - 122 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-087-6 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
341.17(4-62)
[AN 3460070]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

4018 /2013.
Bús János (1961-)
   Béke poraikra.. / [írták Bús János és Szabó Péter] ; [kiad. a Hadtörténeti Intézet és Múzeum]. - Budapest : Varietas '93 Kft. : Hadtört. Int. és Múz., 1999-2013. - 3 db ; 29 cm
A 3. kötetet kiad. a Zrínyi Kiadó
ISBN 963-00-2545-0 *
Magyarország - Európa - hadtörténet - második világháború - elesett katona - katonasír
355.48(439)"1941/1945"(092) *** 355.293(439) *** 726.825(4)
[AN 414938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Dokumentum-emlékkönyv a második világháború nyugati hadműveleti területén és a nyugati hadifogságban meghalt magyar katonákról. - 2013. - 471 p. : ill., színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-568-9 kötött : 7500,- Ft
[AN 3459826] MARC

ANSEL
UTF-84019 /2013.
Csorvási-Csuvár László (1932-)
   Honvéd bajtársaim voltak / Csorvási-Csuvár László. - Solymár : Csorvási-Csuvár L., 2012. - 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4181-8 fűzött
Csorvási-Csuvár László (1932-)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - ezredforduló - memoár
355(439)(092)Csorvási-Csuvár_L.(0:82-94)
[AN 3460053]
MARC

ANSEL
UTF-84020 /2013.
   Franciák Magyarországon, 1809 : a Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29-30-án megrendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai / szerk. Bana József, Katona Csaba. - Győr : Győr M. Jogú Város Lvt. : Mediawave Közalapítvány ; Budapest : MOL, 2010-2012. - 2 db ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Franciaország - magyar történelem - hadtörténet - nemesség - uralkodó - napóleoni kor
355.48(4)"179/181" *** 943.9"180" *** 316.343.32(439)"18" *** 944(092)Napóleon,_I.
[AN 3273739]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2012. - 291, [5] p., [20] t. : ill., főként színes, részben térk. - (Mediawave konferenciák, ISSN 1789-9311 ; 4.)
Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-631-200-8)
[AN 3460579] MARC

ANSEL
UTF-84021 /2013.
Garai Kálmán
   Fülesbagoly : a magyar éjjeli vadászrepülők története 1942-1945 között / Garai Kálmán és Garai Balázs. - [Budapest] : Garai K., [2012]. - 96 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4343-0 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi 101. Éjjeli Vadászszázad
Magyarország - hadtörténet - vadászrepülőgép - katonai egység története - második világháború
355.489(439)"1942/1945" *** 355.486(439)"1942/1945"
[AN 3459626]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2013.
Kocsis Péter
   T-34 on the battlefield / Péter Kocsis. - Keszthely : Peko Kft., 2012. - 111 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89623-0-0 kötött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(47)"1939/1945"(084.12)
[AN 3460276]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2013.
Kunfalvi András (1919-)
   Így éltem három évig.. / Kunfalvi András. - Budapest : [Tuba Gy.], 2012. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5531-0 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
355(439)(092)Kunfalvi_A.(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3462180]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2013.
Nagy László (1932-|)
   Nem törött el a korsó / Nagy László. - [Szakmár] : [Nagy L.], [2012]. - 75 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5067-4 fűzött
Egyesült Államok - hírszerzés - titkos ügynök - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
355.40(73)(=945.11)(092)Nagy_L.(0:82-94)
[AN 3460494]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2013.
Szabó Péter (1959-)
   Harcok a horogkereszt árnyékában : a magyar királyi honvédség küzdelmei a keleti hadszíntéren, 1941-1944 / Szabó Péter. - Budapest : Duna International, [2013]. - 85 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 12.)
Gerinccím: Magyar történelem, 1941-1944. - Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-615-5013-96-6 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1941/1944"
[AN 3459689]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

4026 /2013.
   Egyéb adók, 2013 / Balogh Dóra [et al.]. - Budapest : Kompkonzult, 2013. - 264 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 31.
ISBN 978-963-9427-89-1 fűzött : 6500,- Ft
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3461058]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2013.
   A Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként kiemelt projekt eredményeinek bemutatása / [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : Nemz. Munkaügyi Hiv., 2012. - 70 p. ; 25 cm
Borítócím: Projektösszefoglaló
Fűzött
Magyarország. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Magyarország - foglalkoztatás - munkaerőpiac - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
331.5(439)"200/201"
[AN 3462513]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2013.
A Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként kiemelt projekt eredményeinek bemutatása (angol)
   Development of the Employment Service as part of the integrated social and employment system / [publ. by the National Labour Office]. - Budapest : Nat. Labour Office, 2012. - 70 p. ; 25 cm
Borítócím: Project summary
Fűzött
Magyarország. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Magyarország - foglalkoztatás - munkaerőpiac - ezredforduló - kutatási és fejlesztési jelentés
331.5(439)"200/201"
[AN 3462519]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a pénzügyekben és az adósságkezelésben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Lőrinczné Fábián Éva és Nikodém Noémi]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2013. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3736-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - pénzügy - adakozás
336.7 *** 244
[AN 3460307]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2013.
   Heller-díjasok : konferenciakiadvány, 2012. december 21. / [rend., közread. a] Rajk László Szakkollégium. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, 2012. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88820-2-8 fűzött
Budapest - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3460227]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2013.
   Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése az Állami Foglalkoztatási Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével kiemelt projekt eredményeinek bemutatása / [kiad. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal]. - Budapest : Nemz. Munkaügyi Hiv., 2012. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Projektösszefoglaló
Fűzött
Magyarország - munkaügyi hatóság - infrastruktúra - fejlesztés - 21. század
338.49(439)"210" *** 331.5(439)"210"
[AN 3462674]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2013.
Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremtése az Állami Foglalkoztatási Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével kiemelt projekt eredményeinek bemutatása (angol)
   Developing the infrastructure of the Public Employment Service / [publ. by National Labour Office]. - Budapest : Nat. Labour Office, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Borítócím: Project summary
Fűzött
Magyarország - munkaügyi hatóság - infrastruktúra - fejlesztés - 21. század
331.5(439)"210" *** 338.49(439)"210"
[AN 3462689]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2013.
   A jövő gazdasága, a jövő befektetése [elektronikus dok.] : Gödöllő, 2012. november 22. : A Magyar Tudomány Ünnepe : konferencia kiadványa / szerk. Zéman Zoltán, Széles Zsuzsanna ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE GTK Pénzügyi és Számviteli Int., [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-326-2
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3459605]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2013.
   Legjobb gyakorlatokkal a zöld gazdaságért / Bíró Tibor [et al.] ; [szerk. Lukács Gergely Sándor]. - Budapest : Cser K., 2013. - 264 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-278-289-8 kötött
Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös). Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum
Gyöngyös - társadalmi ökológia - fenntartható fejlődés - kutatás-fejlesztés - kutatóintézet
330.341.1 *** 504.03 *** 061.6(439-2Gyöngyös)
[AN 3459642]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2013.
   Opinet : nyílt innovációs best practice kézikönyv / [szerk. Rasztovics Ervin] ; [... kiad. az Innonet Innovációs és Technológiai Központ]. - Győr : Innonet, 2012. - 74 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87403-5-9 fűzött
innováció - ezredforduló - esettanulmány
330.341.1(100)"199/200"
[AN 3462597]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2013.
Törőné Dunay Anna
   Az EU agrártámogatási rendszerének változásai és a csatlakozás hatása a mezőgazdasági vállalkozásokra / Törőné Dunay Anna. - Budapest : Agroinform, 2012. - 191 p. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 8.)
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-502-957-0 kötött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdaság - vállalkozás - pénzügyi támogatás - összehasonlító módszer - statisztikai adatközlés
339.923(4-62) *** 338.43(439)(083.41) *** 338.43(4-62)(083.41) *** 338.246.027(4-62) *** 658.1.011.1(439)(083.41) *** 658.1.011.1(4-62)(083.41)
[AN 3461167]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2013.
   Trendek és előrejelzések : munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon / szerk. Fazekas Károly, Varga Júlia ; [közread. az] MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. - Budapest : MTA KRTK KTI, 2013. - 265 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5243-43-1 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatottság - ezredforduló - prognosztika - statisztikai adatközlés
331.5(439)"199/201"(083.41) *** 008.2(439)
[AN 3459391]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2013.
   Válogatott tanulmányok [elektronikus dok.] / [közread. a] Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola. - Szöveg. - Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Tart.: Közép-Kelet-Európa járműipara : esettanulmányok : hallgatói tanulmánykötet. Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája : Győr, 2011 : tanulmánykötet. Új trendek és kihívások a hazai felsőoktatásban : tanulmánykötet. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7175-77-0
Kelet-Európa - Magyarország - regionális gazdaság - regionális fejlesztés - járműipar - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
332.1 *** 629(4-11) *** 378(439) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3459599]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

4039 /2013.
   A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv = Convention on the rights of persons with disabilities and optional protocol / [közread. az] ÉFOÉSZ. - [Budapest] : ÉFOÉSZ, [2012]. - 38, 34 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
2007. évi XCII. törvény a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről
Magyarország - fogyatékos - emberi jog - nemzetközi egyezmény - törvény
364.4-056.2/.3(439)(094) *** 342.72/.73(439)(094) *** 341.24(100)
[AN 3460157]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

4040 /2013.
   70 éves a Fasang Árpád Zeneiskola / [kiad. a Fasang Árpád Zeneiskola Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítványa]. - Budapest : Fasang Á. Zeneisk. Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítványa, 2012. - 48 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-3556-5 kötött
Fasang Árpád Zeneiskola (Budapest)
Budapest - zeneiskola
373.3:78(439-2Bp.)
[AN 3459678]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2013.
   The art and science of leading a school : central5: a Central European view on competencies for school leaders : final report of the project: International co-operation for school leadership involving Austria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia, Slovenia, Sweden / [chief ed. Nóra Révai and Glynn Arthur Kirkham] ; [publ. by the Tempus Public Foundation]. - Budapest : Tempus Publ. Found., 2013. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-03-7 fűzött
Közép-Európa - Svédország - vezetéstudomány - oktatásügy
371.11(4-11) *** 371.11(485)
[AN 3460243]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2013.
Berecz György (1942-)
   Pedagógia "A Jövő Útjain" : progresszív nevelésfilozófiai áramlatok a hazai gyermektanulmányi folyóiratokban 1920-1944 között / Berecz György. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2012. - 38 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 23.)
Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 978-615-5174-14-8 fűzött
Magyarország - reformpedagógia - neveléstörténet - 20. század - sajtótörténet
37.013(439)"192/194" *** 371.4(439)"192/194" *** 070(439)"192/194"
[AN 3461387]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2013.
Béres Zsuzsa
   Centenáriumi kalendárium, 1912-2012 = Centenary calendar / [szöveg Béres Zsuzsa] ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - [Debrecen] : DE, [2012]
Kötött
Debreceni Egyetem
Debrecen - egyetem
378.4(439-2Debrecen)
[AN 3461207]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2013.
   Betűk : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5170-61-4 kötött
írás- és olvasástanítás - képes szótár - gyermekkönyv
372.416.2 *** 087.5(084.1)
[AN 3460672]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2013.
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Tudományos diákköri konferencia (2013) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum : TDK Konferencia, 2012/13. : [2013. február 20-22.]. - [Debrecen] : DE OEC, [2013]. - 325 p. ; 21 cm
Gerinccím: DE OEC TDK Konferencia 2012/13. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-603-5 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 61 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3460221]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2013.
   Felsőoktatási intézmények alkalmazkodó képességének javítása munkaerő-piaci információk alkalmazásával / Ruff Tamás [et al.] ; [kiad. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE, 2012. - 248 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-239.
ISBN 978-963-269-320-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - diplomás - pályakezdés - munkaerőpiac - ezredforduló - statisztikai adatközlés
378(439)"200/201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"200/201"(083.41) *** 331.5-053.8(439)"200/201"(083.41)
[AN 3461047]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2013.
   Generációk közötti tanulás / [szerk. Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 39.)
A Budapesten, 2012. nov. 6-án azonos címmel rendezett szeminárium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-615-5319-01-3 fűzött
Magyarország - művészeti nevelés - környezeti nevelés - nemzedékközi kapcsolat
37.036(439) *** 37.033(439) *** 316.346.36
[AN 3460129]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Kinder fragen nach Gott (magyar)
   A gyermek, aki Istenre mutat : hogyan erősíti a spirituális nevelés a családot / Anselm Grün, Jan-Uwe Rogge ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2012. - 259 p. ; 20 cm. - (Szülők és nevelők könyvespolca, ISSN 1416-4086 ; 14.)
Bibliogr.: p. 257-259.
ISBN 978-615-5147-25-8 fűzött : 2100,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés
37.018.1
[AN 3460146]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2013.
Harsányiné Séllyei Ágnes
   24 év 24 percben / Harsányiné Séllyei Ágnes. - [Debrecen] : [DE AGTC], [2012]. - 199 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Kötött
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Debrecen - egyetem - történeti feldolgozás
378.4(439-2Debrecen)"198/201"
[AN 3461448]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2013.
   Honnan hová? : egyénre szabott fejlesztés az óvodában : útmutatóval, játéktárral / [kész. a pápai Városi Óvodák ... közreműködésével]. - [Nyíregyháza] : Novum, [2013]. - 87, [25] p. : ill. ; 28 cm. - (Novum szakkönyvek, ISSN 2063-515X)
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-615-5029-47-9 fűzött
óvodapedagógia - individuálpedagógia - fejlesztő játék
37.013.41 *** 372.3 *** 371.382 *** 37.025
[AN 3466471]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2013.
Kunze, Petra
Die schönsten Rituale für Kinder (magyar)
   A legszebb gyerekkori szertartások : a születéstől az iskoláig / Petra Kunze, Catharina Salamander ; [ford. Schleicher Dóra]. - Budapest : Móra, 2013. - 155 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Móra családi iránytű, ISSN 2063-7209)
ISBN 978-963-11-9385-5 fűzött : 2990,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3462949]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2013.
   Kutatások és innovatív megoldások a szakképzésben és a szakmai tanárképzésben [elektronikus dok.] : II. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia : ... Budapest ..., 2012. november 20. : tanulmánykötet / Tóth Péter, Duchon Jenő szerk. ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. - Szöveg. - [Budapest : [Óbudai Egy. TMPK], [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5018-39-8
pedagógusképzés - szakképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.13 *** 377 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3461050]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2013.
Magda Sándor (1946-)
   Negyed század a gyöngyösi főiskola vezetőjeként, 1987-2012 / [írta és összeáll. Magda Sándor] ; [közread. a Károly Róbert Főiskola]. - Gyöngyös : KRF, 2013. - 234 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9941-68-7 kötött
Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös)
Magyarország - Gyöngyös - egyetem - egyetemi tanár - vezető alkalmazott - 20. század - ezredforduló - memoár
37(439)(092)Magda_S.(0:82-94) *** 378.4(439-2Gyöngyös)"198/201"(0:82-94)
[AN 3462062]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 24. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9375-6 kötött : 1790,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3465942]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2013.
Ortner, Gerlinde
Märchen, die den Kindern helfen (magyar)
   Gyógyító mesék avagy Hogyan segítsen a szülő a gyermeknek a félelem és agresszió leküzdésében / Gerlinde Ortner ; [ford. Borbás Mária] ; [a verseket ford. Varró Dániel]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9379-4 kötött : 2190,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - meseterápia
37.018.1 *** 159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3466341]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2013.
Pléh Csaba (1945-)
   Nyelvfejlődési szűrővizsgálat : PPL / Pléh Csaba, Palotás Gábor, Lőrik József. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 7 kártya
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 978-963-05-7869-1 fűzött
nyelvelsajátítás - logopédia - vizsgálat
376.36 *** 372.46 *** 159.946.072
[AN 3465279]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2013.
   PSIVET : esélyteremtés szakképzéssel / [szerk. Hermándy-Berencz Judit, Szegedi Eszter, Sziklainé Lengyel Zsófia] ; [közread. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 83 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-02-0 fűzött
Magyarország - szakképzés - esélyegyenlőség - felzárkóztatás - hátrányos helyzetű
377(439) *** 342.722(439) *** 376(439)
[AN 3460090]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2013.
   Quality management system of universities and the quality of education / Viola Tamášová, Mihály Sári et al.[!eds.] ; [issued by Eötvös József College]. - Baja : Eötvös J. College, 2012. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 203-224.
ISBN 978-963-7290-95-4 fűzött
Közép-Európa - pedagógusképzés - felsőoktatás - minőségbiztosítás - 21. század
371.13(4-11)"201" *** 378(4-11)"201" *** 65.018(4-11)"201"
[AN 3460986]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2013.
Rezsabek Nándor
   Tudomány, technika, irodalom : Sztrókay Kálmán emlékezete / Rezsabek Nándor. - Budapest : Aura, 2012. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7913-42-6 fűzött : 1890,- Ft
Sztrókay Kálmán (1886-1956)
Magyarország - csillagász - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Sztrókay_K. *** 52(439)(092)Sztrókay_K.
[AN 3460250]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2013.
Szabó Balázsné (1937-)
   Dr. Szalay László, 1917-2007 / Szabó Balázsné. - Budapest : Batizi L. I., 2012. - 44 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanárok a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ISSN 2061-3350 ; 6.)
ISBN 978-963-89120-3-9 fűzött
Szalay László (1917-2007)
Magyarország - pedagógus - vezető alkalmazott - 20. század - ezredforduló
37(439)(092)Szalay_L.
[AN 3462970]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2013.
   Szakértői tanulmányutak : útinapló / [szerk. Jenei János és Kármán Tímea]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 38.)
ISBN 978-615-5319-00-6 fűzött
Európai Unió - oktatásügy
37.014(4-62)
[AN 3460113]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2013.
Tót Éva (1955-)
   Az egész életen át tartó tanulást támogató eszközrendszer / Tót Éva, Borbély-Pecze Tibor Bors, Szegedi Eszter ; [közread. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-5319-04-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - pályaorientáció - minőségbiztosítás
37.048(4-62) *** 37.013.83(439) *** 37.013.83(4-62) *** 37.048(439) *** 65.018
[AN 3460102]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2013.
Tóth László (1951-)
   A tehetséggondozás és -kutatás története / Tóth László. - Debrecen : Didakt, 2013. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-08-6 fűzött : 2000,- Ft
tehetséggondozás - kutatás - történeti feldolgozás
376.545(100)(091) *** 001.891(100)(091)
[AN 3461253]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2013.
Vincze Szilvia (1972-)
   A diplomaönköltség utókalkulációs modellje / Vincze Szilvia. - Debrecen : [DE AGTC], 2012. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. - Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-615-5183-29-4 kötött
Magyarország - felsőoktatás - finanszírozás - költségszámítás - önköltség - ezredforduló
378(439)"201" *** 37.014.543(439) *** 657.47 *** 338.512
[AN 3461225]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2013.
   XXII. Öveges József Országos Fizikaverseny döntője : Győr, 2012. május 18-20. / [szerk. Juhász Nándor] ; [közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja. - Budapest : ELFT Ált. Isk. Okt. Szakcsop., 2012. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
fizika - tanulmányi verseny - példatár
371.384(439)"2012" *** 372.853(076)
[AN 3448153]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2013.
   Zöld könyv : hasznos tanácsok, jó gyakorlatok a környezeti neveléshez / [szerk. Kurucz Lászlóné] ; [kiad. az Erdei Iskola Egyesület]. - [Budapest] : Erdei Isk. Egyes., [2012]. - 202 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-4624-0 fűzött
Magyarország - környezeti nevelés
37.033(439)
[AN 3461165]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

4067 /2013.
Berlin, Andrea (1983-)
Pyssla med PennyGirl (magyar)
   Csináld magad! / Andrea Berlin ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 79 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9951-19-8 kötött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3460873]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2013.
Birinyi József (1956-)
   Népi hangszerek készítése / Birinyi József. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 41.)
ISBN 978-963-278-281-2 fűzött : 1195,- Ft
hangszerkészítés - népi hangszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 681.8 *** 39(=945.11)
[AN 3460341]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2013.
Budaházi Brigitta
   Ajándékok scrapbooktechnikával / Budaházi Brigitta. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 42.)
ISBN 978-963-278-279-9 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3460352]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2013.
Farkas Dénes (1937-)
   A Tengelici Vadásztársaság története / Farkas Dénes ; [kiad. az OMVK Tolna Megyei Területi Szervezete]. - Tengelic ; [Szekszárd] : OMVK Tolna M. Területi Szerv., 2012. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-164.
ISBN 978-963-89493-2-5 fűzött
Tengelici Vadásztársaság
Tengelic (Tolna megye) - Magyarország - vadászat - vadásztársaság - vadgazdálkodás - 20. század - történeti feldolgozás
799.2(439-2Tengelic)(091) *** 061.2(439-2Tengelic) *** 639.1(439)"194/199"
[AN 3459483]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2013.
Gyímesi János (1942-)
   Az első 100 évünk : a magyar kosárlabdázás története / Gyímesi János, Zsíros Tibor ; [kiad. a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége]. - [Budapest] : MKOSZ, cop. 2012. - 267, [4] p. : ill., részben színes ; 25x25 cm
ISBN 978-963-88995-2-1 kötött
Magyarország - sporttörténet - kosárlabda
796.323(439)(091)
[AN 3459638]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2013.
Heller László
   A győri torna nem adja fel : jubileumi emlékkönyv a Győr Városi Tornaszövetség megalakulásának huszadik évfordulójára, 1992-2012 / Heller László. - [Győr] : Győr Vár. Tornaszövets., [2012]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4877-0 fűzött
Győr Városi Tornaszövetség
Győr - sporttörténet - torna - sportegyesület
796.41(439-2Győr) *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3460489]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2013.
Jocha Károly
   Ötkarikás beszélgetések aranyérmeseinkkel / [Jocha Károly]. - [Budapest] : Geo-Sport Bt., 2012. - 208 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-89098-1-7 kötött
Magyarország - olimpikon - interjú
796.032(100)(091) *** 796(439)(092)(047.53)
[AN 3461551]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2013.
Katona Brigitta
   Makramé ékszerek : [fülbevalók, nyakláncok, kulcstartó, táskadísz] / modellek Katona Brigitta ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-368-3 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3461440]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2013.
Kisné Szalai Edina
   Barkácsoljunk karácsonyra / [modellek és szöveg Kisné Szalai Edina] ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-456-7 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 3461442]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2013.
Kocsis Eszter
   Kesztyűsbábok / Kocsis Eszter. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 37.)
ISBN 978-963-278-280-5 fűzött : 1195,- Ft
bábkészítés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3460317]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2013.
Könnyü Mária
   Kreatív ünnepek : dekorációs ötletek és finomságok karácsonyra és szilveszterre / Könnyü Mária, Nix Gyula. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-458-1 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 3461454]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2013.
Kovács Géza (1969-)
   100 zöld-fehér történet / Kovács Géza. - [Esztergom] : Szerző, [2012]. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5589-1 fűzött
Magyarország - szurkoló - labdarúgás - garázdaság
796.332.073(439) *** 343.343.3
[AN 3460299]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2013.
Meran, Philipp (1926-)
   Még ma is vadászom / Meran Fülöp. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2013. - 108 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-04-4 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3462960]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2013.
   A nagy horgásznak / [szerk. Nagy Mária] ; [ford. Naszradi-Mészáros Orsolya]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - [48] p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-465-9 kötött
horgászat - idézetgyűjtemény
799.1(0:82-84)
[AN 3459600]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2013.
Pál Bujtás Anita
   Patchwork hatású articsókadíszek / Pál Bujtás Anita. - Budapest : Cser K., 2012. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 40.)
ISBN 978-963-278-206-5 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3460326]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2013.
Schaaf, Anne
Seifenwerkstatt (magyar)
   Szappankészítés lépésről lépésre / Anne Schaaf ; [ford. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2012. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-164-8 fűzött : 2495,- Ft
szappan - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 661.187
[AN 3460391]
MARC

ANSEL
UTF-84083 /2013.
Sporttudományi Kongresszus (8.) (2011) (Győr)
   VIII. Sporttudományi Kongresszus [elektronikus dok.] : Győr, 2011. - Szöveg. - [Budapest : [M. Sporttud. Társ.], [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Közread. a Magyar Sporttudományi Társaság. - Működési követelmények: MS Word
ISBN 978-615-5187-03-2
sportelmélet - sportegészségügy - sportlélektan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
796.01 *** 616 *** 159.9 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3461031]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2013.
The ultimate book of games (magyar)
   Játékok nagykönyve : több mint 250 játék leírása és szabályai : klasszikus társasjátékok, táblajátékok, kártyajátékok, otthoni játékok, szabadtéri játékok, szó- és számjátékok, kocka-, érme- és dominójátékok, kocsmai játékok, csapatsportok és labdajátékok. - Pécs : Alexandra, 2012. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Bakonyi Berta
ISBN 978-963-297-925-0 kötött
társasjáték - játék szabadban
793/794 *** 796.1/.3
[AN 3460514]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2013.
   Verseny-pályán / [szerk. Sterbenz Tamás, Szőts Gábor]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2013. - 138 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 9.)
A Budapesten, 2012 ápr. 5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5187-04-9 fűzött
Magyarország - sportteljesítmény - kutatási és fejlesztési jelentés
796.015.865 *** 796(439)
[AN 3459435]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

4086 /2013.
Bakos Ágnes (1949-)
   Országház : stílus, harmónia, méltóság / Bakos Ágnes és Tihanyi Bence fényképeivel ; [előszó Sisa József] ; [szöveg Villám Judit, Molnár Magda]. - [Budapest] : Képzőműv. K., [2013]. - 130, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-337-031-5 kötött
Budapest - országház - építészet - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Bakos_Á. *** 77.04(439)(092)Tihanyi_B.
[AN 3466536]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2013.
Bartl József (1932-)
   Jel-kép / Bartl József. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2012. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 9.)
ISBN 978-963-89370-7-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bartl_J.
[AN 3460428]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2013.
Berényi Ödön
   Hívó - írott szavak / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2012. - 68 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-9775-37-4 fűzött
művészetfilozófia
7.01
[AN 3460045]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2013.
Connolly, Marie
The very easy guide to knitting scarves (magyar)
   Kötött sálak, kendők, nyakmelegítők / Marie Connolly ; [ford. T. Bíró Katalin]. - Budapest : Cser K., 2012. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-278-251-5 fűzött : 3995,- Ft
textilkötés
746.42
[AN 3462940]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2013.
Elliott, Sam
How to use, adapt and design knitting patterns (magyar)
   Kötés A-tól Z-ig : a kötésminták használata, módosítása és tervezése / Sam Elliott és Sidney Bryan ; [fotók Philip Wilkins] ; [ford. Ongrádi Melinda és Szöllősi Anna]. - Budapest : Cser K., 2012. - 144 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-278-253-9 fűzött : 3995,- Ft
textilkötés
746.42
[AN 3462969]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2013.
   Fotóhónap 2012 : a Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja = Hungarian Month of Photography / [kurátor ... Uhl Gabriella]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2012]. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88650-4-5 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - 20. század
77.04(100) *** 77.04(439)"19/201"
[AN 3460539]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2013.
Hegedűs Sándor
   Digitális fotózás : hozd ki a gépedből a maximumot! / [szakmai szerző Hegedűs Sándor] ; [írta Géczi Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 128 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-453-6 fűzött
digitális fényképezés - fototechnika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3462921]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2013.
Katona Brigitta
   Csomózott karkötők haladóknak / Katona Brigitta ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-471-0 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3459427]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2013.
Katona Brigitta
   Divatos makramé ékszerek : [fülbevalók, karkötők, nyakláncok] / modellek Katona Brigitta ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-105-4 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3461434]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2013.
Makovecz Imre (1935-2011)
Makovecz - templomok (angol)
   Makovecz - churches / [... transl. Judith Sollosy]. - [Budapest] : [Püski], 2013. - 338 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-302-097-5 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - építész - 20. század - ezredforduló - templom - építészeti terv
72(439)(092)Makovecz_I. *** 726.54(4-191) *** 721.011.1
[AN 3461637]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2013.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Válaszok, 2011-1981 / Makovecz Imre ; [Dénes György fotó]. - [Budapest] : [Serdian], 2012. - 252, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9431-88-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - interjú
72(439)(092)Makovecz_I.(047.53)
[AN 3461683]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2013.
Maróti László
   A dorozsmai Kálvária és a fogadalmi kápolna / Maróti László. - Kiskundorozsma ; [Szeged] : Petőfi S. Művel. Ház : Bába, [2012]. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 10.)
ISBN 978-963-319-075-3 fűzött
Kiskundorozsma - kápolna - kálvária - történeti feldolgozás
726.52(439-2Kiskundorozsma)(091) *** 726.95(439-2Kiskundorozsma)(091)
[AN 3459372]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2013.
   Matéria Művészeti Társaság = Matéria Artist Group, Hungary / [szerk. ... Serényi H. Zsigmond]. - Budapest : Matéria Műv. Társ., 2012. - 89 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-3648-7 fűzött
Matéria Művészeti Társaság
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - 21. század
73/76(439)"200/201" *** 061.28(439)
[AN 3459758]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2013.
Molnár Gyula (1946-)
   Hommage à poster : 100 plakát : üzenet a jelenből a jövőnek / Molnár Gyula. - [Budapest] : Park, cop. 2012. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-355-012-0 kötött
Magyarország - grafikus - plakát - 20. század - 21. század
76(439)(092)Molnár_Gy. *** 769.91
[AN 3462035]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2013.
Mucklestone, Mary Jane
200 Fair Isle designs (magyar)
   200 színes Fair Isle kötésminta : mintagyűjtemény / Mary Jane Mucklestone ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2012. - 205 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-278-255-3 fűzött : 3995,- Ft
textilkötés
746.42
[AN 3462787]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2013.
   Nők, szőnyegek, háziipar : kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2011. június 24 - 2012. augusztus 26. = Women, hand-woven rugs, home industry : exhibition at Museum of Ethnography, 24 June 2011 - 26 August 2012 / [... rend. ... Fülöp Hajnalka, Lackner Mónika]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2012. - 199 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 186-191. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-77-4 fűzött
Kárpát-medence - szőnyeg - szőnyegszövés - kézműipar - női munka - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
745.522(4-191)"18/19" *** 396.5(4-191)"18/19" *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012"
[AN 3460518]
MARC

ANSEL
UTF-84102 /2013.
Olasz Ferenc (1943-)
   Dicsértessék / Olasz Ferenc ; [... imádságokat gyűjt. Erdélyi Zsuzsanna, Tánczos Vilmos, Olasz Ferenc]. - [Budapest] : Pierrot, 2013. - 207 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-08-5867-0 kötött
Magyarország - fényképész - kereszt - emlékhely - népi vallásosság - 20. század - ima - fényképalbum
77.04(439)(092)Olasz_F. *** 726.825.4(439)(084.12) *** 243 *** 398.3(=945.11)
[AN 3466469]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2013.
Phelps, Isela
Loom knitting primer (magyar)
   Kössünk kötőkereten : körmöcskézés kezdőknek / Isela Phelps ; [ill. Anthony Duke]. - Budapest : Cser K., 2012. - 143 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-278-252-2 fűzött : 3995,- Ft
textilkötés
746.42
[AN 3462768]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2013.
Radics Mária
   Ajándékcsomagolás szalagokkal / Radics Mária. - Budapest : Cser K., 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 39.)
ISBN 978-963-278-273-7 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 3460325]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2013.
Rátkai György (1940-2009)
   Rátkai György grafikai munkássága / [a kiállítás kurátorai Kiss György és Pogány Gábor]. - [Budapest] : Ár&ás Bt., 2012. - 55 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A Budapesten, 2012. szept. 6 - okt. 1. között rendezett emlékkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-87675-1-6 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
76(439)(092)Rátkai_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3462172]
MARC

ANSEL
UTF-84106 /2013.
Salamon Nándor (1935-)
   Kisalföldi művészeti lexikon : festők, szobrászok, építészek, műgyűjtők, művészeti írók, művészeti csoportok, egyesületek, galériák : XVI-XXI. század / Salamon Nándor. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2012. - 406 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-08-7 kötött : 3850,- Ft
Kisalföld - képzőművész - életrajzi lexikon
7(439Kisalföld)(092):030
[AN 3460374]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2013.
   Szentendrei színes szobrok : SzeKKo IV. : 2012. június 23 - augusztus 26. = Coloured statues from Szentendre : SzeKKo IV. : 23 June - 26 August 2012 / [a tanulmányt írta és a katalógust szerk. ... Mazányi Judit]. - [Szentendre] : PMMI - Ferenczy Múz., 2012. - 66 p. : ill., színes ; 26 cm. - (PMMI - Ferenczy Múzeum kiadványai, ISSN 1589-9322 ; 35.[!36.])
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-54-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3460111]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2013.
   Vanguardias sin límites : ampliando los contextos de los movimientos hispánicos : VIII Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos / ed. Gabriella Menczel, Katalin Perényi, Melinda Skrapits ; [org., publ.] Departamento de Lengua y Literatura Españolas Universidad Eötvös Loránd. - Budapest : Dep. de Lengua y Literatura Españolas Univ. Eötvös Loránd, 2012. - 2 db ; 21 cm + CD-R
A Budapesten, 2012. márc. 1-2-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-258-5 fűzött
Spanyolország - avantgárd - spanyol irodalom története - spanyol nyelvű irodalom története - művészettörténet - 20. század - elektronikus dokumentum
7.037(460)"19" *** 860(100)(091)"19"
[AN 3462351]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 234 p.
ISBN 978-963-284-260-8
[AN 3462368] MARC

ANSEL
UTF-84109 /2013.
Virág Zsolt (1977-)
   Magyar kastélylexikon / [írta és szerk.] Virág Zsolt. - Budapest : Perfect Project, 2000-. - 25 cm
A 3. kötetet a Castellum Novum, a 4. kötettől a Fo-Rom Invest Kft. adja ki
ISBN 963-00-4248-7
Magyarország - kastély
728.82(439)
[AN 905903]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Veszprém megye kastélyai és kúriái. - 2012. - 538 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 459-469.
ISBN 978-963-86675-9-5 kötött
Veszprém megye - kastély
728.82(439.117)
[AN 3460421] MARC

ANSEL
UTF-84110 /2013.
Zombori Mónika
   Y : Bernáth/y Sándor / [Zombori Mónika] ; [közread. a] Galéria Neon. - [Budapest] : Galéria Neon, 2012. - 130 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 118-120. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-4304-1 fűzött
Bernáth/y Sándor (1949-2012)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló
73/76(439)(092)Bernáth/y_S.
[AN 3460261]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4111 /2013.
Balassa Sándor (1935-)
   Sorsot választottam / Balassa Sándor. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2012. - 62 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8781-00-0)
zeneművészet - magyarság - nemzettudat - publicisztika
78(0:82-92) *** 323.1(=945.11) *** 316.63
[AN 3461360]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2013.
   Európai gyermekdalok / vál. és közread. Forrai Katalin ; [Reich Károly illusztrációival] ; [a szövegeket ford. és írta Csukás István, Károlyi Amy és Weöres Sándor]. - Budapest : Móra, 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm
Európa - gyermekdal - népdal
784.67(02.053.2) *** 398.8(=00)(4)(02.053.2)
[AN 3459410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Észak-, Nyugat- és Közép-Európa. - 86 p.
ISBN 978-963-11-9356-5 kötött : 1990,- Ft
[AN 3459420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dél- és Kelet-Európa. - 76 p.
Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 978-963-11-9357-2 kötött : 1990,- Ft
[AN 3459424] MARC

ANSEL
UTF-84113 /2013.
   A géniusz kötelez : tanulmányok Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára / szerk. Kulin Ferenc. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 375 p., [16] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-446-667-3 kötött : 3500,- Ft
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Európa - zeneszerző - zenetörténet - zenei élet - romantikus zene - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.035 *** 78(4)"18"
[AN 3460728]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2013.
   Magyar népzenei antológia : digitális összkiadás = Anthology of Hungarian folk music : complete digital edition / [főszerk. Richter Pál] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - [Budapest] : FolkEurópa K. : MTA BTK, [2012]. - 83, [2] p. : ill. ; 21 cm + 2 mell. (CD, DVD)
ISBN 978-963-08-3285-4 kötött
népzene - magyar néprajz - elektronikus dokumentum - audiovizuális dokumentum
78.031.4(=945.11)
[AN 3460493]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2013.
   Részletek az egészhez : tanulmányok a 19. és 20. század magyar zenéjéről : emlékkönyv a 80 éves Bónis Ferenc tiszteletére / [... szerk. Ittzés Mihály] ; [közread. a] ... Kodály Zoltán Archívum. - [Budapest] : Argumentum : Kodály Archívum, cop. 2012. - 460 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-676-5 kötött : 2800,- Ft
Magyarország - zenetörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
78(439)"18/19" *** 012Bónis_F. *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3460970]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4116 /2013.
   Elmúlt 40 év.. : a Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport elmúlt 40 évének és a vértesacsai svábok ruháinak, szokásainak bemutatása / [kész. Blaumann Helga et al.] ; [kiad. a Vértesacsáért Egyesület]. - [Vértesacsa] : Vértesacsáért Egyes., 2013. - 22 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-08-3894-8 fűzött
Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport
Vértesacsa - néptáncegyüttes - magyarországi németek - népviselet
793.31.071(439-2Vértesacsa) *** 391(=30)(439-2Vértesacsa)
[AN 3462152]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2013.
   A Gárdonyi Géza Színház 25 éve : színházi élet : előadások, színművészek, rendezők, díjak, fotók, 1987-2012 / írta és szerk. Katona Mária ; [kiad. Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye]. - Eger : Egri Közszolgáltatások Vár. Int., [2012]. - 480 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5449-8 kötött
Gárdonyi Géza Színház (Eger)
Eger - színháztörténet - ezredforduló
792(439-2Eger)"198/201"
[AN 3460408]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4118 /2013.
Gergely Piroska, B. (1932-)
   Válogatott tanulmányok az Erdélyi Fejedelemség nyelv- és névhasználatáról / B. Gergely Piroska. - Miskolc : ME M. Nyelvtud. Tansz., 2012. - 131 p. ; 24 cm. - (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 1788-9723 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-33-6 fűzött
Erdély - nyelvtörténet - magyar nyelv - névtan - újkor - személyi bibliográfia
809.451.1-53(439.21)"15/18" *** 809.451.1-311/-313(439.21)"15/18" *** 012Gergely_P.,_B.
[AN 3460273]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2013.
   Istoričeskaâ uralistika i rusistika na Urale i v Budapešte II / [red. Gabor Dʹëni]. - Budapešt : Russica Pannonicana, cop. 2012. - 204, [2] p. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. máj. 6-án rendezett szeminárium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-79-5 kötött
finnugrisztika - ruszisztika
809.45 *** 808.2
[AN 3460379]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2013.
   Köszöntők Manherz Károly 70. születésnapján / [közread. az ELTE BTK Germanisztikai Intézet]. - Budapest : ELTE BTK Germanisztikai Int., 2012. - 46 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-284-301-8 fűzött
Manherz Károly (1942-)
Magyarország - germanisztika - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - emlékkönyv
803.0(439)(092)Manherz_K. *** 37(439)(092)Manherz_K.
[AN 3460880]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2013.
Németh Ervin (1961-)
   Positive English for beginners : [angol nyelvkönyv 60-90 tanórás kezdő felnőtt tanfolyamok számára] : [A1, A2] / Németh Ervin. - [Makó] : AngolSuli, cop. 2013. - 203, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89745-0-1 fűzött : 2290,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)=945.11 *** 802.0(076)=945.11
[AN 3460267]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2013.
Purosz Alexandrosz (1969-)
   Görög igék használatban / Purosz Alexandrosz, Mantzakidis Vasilis. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2012. - 185 p. ; 24 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 5.)
ISBN 978-963-08-5530-3 fűzött : 2600,- Ft
újgörög nyelv - ige - nyelvkönyv
807.74-25(078)=945.11
[AN 3460274]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2013.
Siptár Péter (1954-)
   Optimális esszék a magyar fonológiáról [elektronikus dok.] / Siptár Péter, Szentgyörgyi Szilárd. - Szöveg (pdf : 15.7 MB) (epub : 8.7 MB) (mobi : 4.3 MB). - Veszprém : Pannon Egy. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107352. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5044-77-9 (pdf)
ISBN 978-615-5044-75-5 (epub)
ISBN 978-615-5044-76-2 (mobi)
magyar nyelv - fonológia - elektronikus dokumentum
809.451.1-4
[AN 3467684]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2013.
   A sokszínű alkalmazott nyelvészet : tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről : az ELTE BTK Nyelvészeti Tudományos Diákkörének Alkalmazott Nyelvészeti Műhelye által Kiss Zoltán (1983-2011) emlékére rendezett III. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia előadásainak tanulmánykötete / szerk. Hattyár Helga [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 203 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 147.)
A konferenciát Budapesten, 2012. márc. 8-9-én tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5219-30-6 fűzött : 2400,- Ft
alkalmazott nyelvészet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
80.004.14 *** 012Kiss_Z.
[AN 3460295]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2013.
Szvák Gyula (1953-)
   Klió, a csalfa széptevő / Szvák Gyula ; Klió, a tanító / Kvász Iván. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2013. - 234, [2] p. ; 23 cm. - (Ruszisztikai könyvek, ISSN 1219-4905 ; 37.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-87-0 kötött
ruszisztika - magyar irodalom - karcolat - publicisztika
808.2 *** 894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3462422]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4126 /2013.
   Dialogue des cultures courtoises / sous la direction de Emese Egedi-Kovács ; [publ. par] Collège Eötvös József ELTE. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2012. - 301 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2011. jún. 3-4. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-2-1 fűzött
francia irodalom története - világirodalom története - középkor - irodalmi kölcsönhatás
840(091)"12/15" *** 82(091)"12/15" *** 840.091 *** 82.091
[AN 3460912]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2013.
   Médiumok, történetek, használatok : ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére / [szerk. Pusztai Bertalan] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. - Szeged : SZTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2012. - 470 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-177-0 kötött
irodalomtudomány - emlékkönyv
82.01
[AN 3460312]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2013.
Tóth Réka (1967-)
   A szöveggenetika elmélete és gyakorlata / Tóth Réka. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 214 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 52.)
Bibliogr.: p. 195-207.
ISBN 978-963-318-282-6 fűzött
irodalomelmélet - filológia - szövegtan - szövegváltozat - műelemzés
82.01 *** 801.73 *** 82.07
[AN 3462015]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2013.
Tusnády László (1940-)
   A boldog Dante / Tusnády László. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 211, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-209.
ISBN 978-615-5079-67-2 fűzött : 1900,- Ft
Dante Alighieri (1265-1321). La divina commedia
Itália - író - 13. század - 14. század - műelemzés
850(092)Dante,_A.
[AN 3459824]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2013.
   "Viharnak kitett szavak által" : tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára / [szerk. Papp Zoltán] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 606 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-272-1 kötött : 3900,- Ft
irodalomesztétika - filozófia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
82.01 *** 1 *** 012Bacsó_B.
[AN 3460401]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4131 /2013.
Döme Attila (1969-)
   Egy "nyomdafestéket el nem bíró" ügy : a Tormay Cécile per / Döme Attila. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2013. - 130 p. : ill. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 24.)
Bibliogr.: p. 126-130.
ISBN 978-615-5174-17-9 fűzött
Tormay Cécile (1876-1937)
Magyarország - író - 20. század - jogeset
894.511(092)Tormay_C. *** 34.096(439)
[AN 3461398]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2013.
   Író a száműzetésben: Mikes Kelemen / szerk. Tüskés Gábor ; mtársak Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Lengyel Réka. - Budapest : Universitas, 2012. - 355 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 28.)
A Budapesten, 2011. okt. 12-15. között "Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung" címmel rendezett konferencia válogatott anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-39-3 kötött : 4095,- Ft
Mikes Kelemen (1690-1761)
Magyarország - író - 18. század
894.511(092)Mikes_K.
[AN 3461022]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2013.
Kellei György (1947-)
   Félig megtett utak : íróportrék és könyvkritikák / Kellei György. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2012. - 140 p. : ill. ; 20 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 77.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8773-21-0)
magyar irodalom története - ezredforduló - könyvkritika - esszé
894.511(091)"200/201"(0:82-95) *** 894.511(091)"200/201"(0:82-4) *** 894.511-95 *** 894.511-4
[AN 3461370]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2013.
   Kölcsey Ferenc debreceni diákéveink iratai / [szerk. és a magyarázatokat kész. Csorba Sándor]. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2012. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1418-4087 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86069-8-3 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Magyarország - Debrecen - író - diákélet - 18. század - 19. század
894.511(092)Kölcsey_F. *** 371.8(439-2Debrecen)"17/18"
[AN 3461436]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2013.
Kulin Ferenc (1943-)
   Küldetéstudat és szerepkeresés / Kulin Ferenc. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 617 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-674-1 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom története - 19. század - irodalomesztétika
894.511(091)"18" *** 82.01
[AN 3460869]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2013.
Pomogáts Béla (1934-)
   A marosvécsi várban : az Erdélyi Helikon íróiról / Pomogáts Béla. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-82-5 * fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5079-82-5)
Erdélyi Helikon
Erdély - határon túli magyar irodalom története - folyóirat - 20. század
894.511(498.4)(091)"19" *** 070(498.4)(=945.11)Erdélyi_Helikon
[AN 3459809]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2013.
Rónay László (1937-)
   Mesterek és legendák / Rónay László. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-81-8 * fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5079-81-8)
Magyarország - magyar irodalom története - 20. század - piaristák - labdarúgó
894.511(091)"19" *** 271.786(439)(092) *** 796.332(439)(092)
[AN 3459786]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4138 /2013.
   Anya : szeretlek / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-467-3 kötött
anya - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3459618]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2013.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
Charlie Chan carries on (magyar)
   Charlie Chan folytatja / E. D. Biggers. - Budapest : K.u.K. K., [2012]. - 235 p. ; 19 cm
Ford. Bíró Zsófia
ISBN 978-963-9887-88-6 fűzött : 1700,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3461279]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2013.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Fahrenheit 451 és más történetek / Ray Bradbury ; [ford. Loránd Imre, Pék Zoltán, Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-09-7 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
820-312.9(73)=945.11 *** 820-322.9(73)=945.11
[AN 3460641]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2013.
Brooke, Lauren
   Heartland : [a szeretet varázsereje] / Lauren Brooke. - [Budapest] : PonyClub, 2006-. - 19 cm
Kiad. a 14. kötettől Penny Girl
Fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 2692243]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., Minden változik / [ford. Csaba Emese]. - 2012. - 127 p.
ISBN 978-963-9951-73-0 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3460882] MARC

ANSEL
UTF-84142 /2013.
Cajani, Franco (1943-)
   A második végállomás felé : versek, 2005-2012 = Verso il capolinea due : poesie, 2005-2012 / Franco Cajani ; Baranyi Ferenc fordításában. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-73-3 fűzött : 1500,- Ft
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 3459911]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2013.
Campbell, Joanna
Glory's triumph (magyar)
   Dicső diadala / Joanna Campbell ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. ; 21 cm. - (Telivér)
ISBN 978-963-9951-67-9 kötött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3460866]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2013.
Citra, Becky
Missing (magyar)
   Eltűntnek nyilvánítva / Becky Citra ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, cop. 2013. - 181, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9951-30-3 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3460595]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2013.
Clements, J. M.
Spartacus : swords and ashes (magyar)
   Spartacus : kardok és hamvak / J. M. Clements. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 343, [4] p. ; 18 cm
Ford. Varjú Ágnes
ISBN 978-615-5161-91-9 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3460603]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2013.
Daher, Anita
The wilderness cure (magyar)
   Tűzpróba [elektronikus dok.] / Anita Daher ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-9951-06-8
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - hangoskönyv
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3459688]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2013.
Daher, Anita
Wonder horse (magyar)
   A csodaló / Anita Daher ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-76-1 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3460729]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2013.
DeMille, Nelson (1943-)
The lion (magyar)
   Az oroszlán / Nelson DeMille ; [ford. M. Nagy Miklós]. Nézd meg jobban! / Lisa Scottoline ; [ford. Uram Tamás]. Az utolsó hang / Kevin Alan Milne ; [ford. Pelle Csilla]. Recept a boldogsághoz / Barbara O'Neal ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The lion. How to bake a perfect life. Look again. The final note
ISBN 978-963-289-223-8 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3460038]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2013.
Dorsey, Angela
Autumn of angels (magyar)
   Őszi búcsú / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9951-72-3 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3460876]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2013.
Dorsey, Angela
Winter of the Whinnies brigade (magyar)
   Örök barátaim / Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Hívószó
ISBN 978-963-9951-29-7 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3460868]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2013.
Finder, Joseph (1958-)
Buried secrets (magyar)
   Eltemetett titkok / Joseph Finder ; [ford. Komáromy Rudolf]. Biztos menedék / Nicholas Sparks ; [ford. Téli Márta]. Medvenyár / Bella Pollen ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2012. - 414 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Buried secrets. Safe haven. The summer of the bear
ISBN 978-963-289-224-5 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3460073]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2013.
Gandolfi, Silvana (1940-)
Io dentro gli spari (magyar)
   Rám lőttek : egy túlélő kisfiú a maffia csapdájában : történet a mai Szicíliából / Silvana Gandolfi ; [... ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2012. - 351 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-21-9 fűzött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3460065]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2013.
Gavalda, Anna (1970-)
Je l'aimais (magyar)
   Szerettem őt / Anna Gavalda ; [ford. Tóth Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2005. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2425-6 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3463455]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2013.
Giebken, Sabine
Geheimnis um das Schwarze Tal (magyar)
   A Fekete-völgy titka / Sabine Giebken ; [... ill. Bob Langrish] ; [ford. Molnár Márta]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 127 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9951-11-2 fűzött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3460712]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2013.
Giebken, Sabine
Spuk im Sternenstall (magyar)
   Kísértet a Pegazus lovastanyán / Sabine Giebken ; [ill. Jennifer Bell] ; [ford. Sipos-Lánc Brigitta]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-69-3 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3460693]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2013.
Hamilton, Steve (1961-)
The lock artist (magyar)
   A zárkirály / Steve Hamilton ; [ford. Uram Tamás]. Én, Mona Lisa / Jeanne Kalogridis ; [ford. Bozai Ágnes]. Enzo, avagy Az emberré válás művészete / Garth Stein ; [ford. Csaba Emese]. - Budapest : Reader's Digest K., [2012]. - 414, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The lock artist. Painting Mona Lisa. The art of racing in the rain
ISBN 978-963-289-207-8 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-311.6(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3460075]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2013.
Hammett, Dashiell (1894-1961)
The continental op (magyar)
   A tizedik nyom / Dashiell Hammett ; [ford. Szabó Mihály István, Varga Bálint]. - [Budapest] : Agave Kv., cop. 2013. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-08-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3461155]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2013.
Higgins, Kristan
All I ever wanted (magyar)
   Minden vágyad / Kristan Higgins ; [ford. Szalai Emmi]. - Budapest : Victoria, cop. 2012. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-55-8 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3460618]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2013.
Jonasson, Jonas (1962-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 6. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3464400]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2013.
Kelvedon, Zoe
Secrets and lies (magyar)
   Koko, a sztár / Zoe Kelvedon ; [ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-71-6 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3460744]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2013.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle book (magyar) (átd. kiad.)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling ; átd. Maria Seidemann ; ill. Ute Thönissen ; ford. Kincses Edit. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-798-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - átdolgozás - gyermekregény
820-31.04(02.053.2)=945.11
[AN 3463024]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2013.
Loughead, Deb
Later that summer (magyar)
   Marti és a vadállatok / Deb Loughead ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Nóra]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 22 cm. - (Northwood ösvényein)
ISBN 978-963-9951-66-2 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3460718]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2013.
   Melankólia ezerrel : kortárs portugál drámák / [szerk. Urbán Bálint] ; [társszerk. Clara Riso]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2012. - 347 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 65.)
ISBN 978-963-236-642-5 fűzött : 3200,- Ft
portugál irodalom - dráma - antológia
869.0-2(082)=945.11
[AN 3461023]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2013.
Miklós István
   Aforizmák és maximák : évezredek gondolatkincséből / [összeáll. Miklós István]. - 4. kiad. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 167 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 157-165.
ISBN 978-963-09-7507-0 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3464425]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2013.
Miller, Marina
Sun catcher (magyar)
   A Napszarvas / Marina Miller és Angela Dorsey ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Nagy Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 127 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Napfogó
ISBN 978-963-9951-68-6 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(71)(02.053.2)=945.11
[AN 3460901]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2013.
Mohn, Therese (1966-)
Gittes vinterdrøm (magyar)
   Gitte téli álma / Therese Mohn ; [ford. Ambrus Orsolya]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9951-26-6 kötött
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3460734]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2013.
Moser, Erwin (1954-)
Wo wohnt die Maus? (magyar)
   Hol lakik a kisegér? : tavaszi és nyári mesék / Erwin Moser ; ford. Nádori Lídia. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5220-57-9 kötött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3462954]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Marekors (magyar)
   Boszorkányszög / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2012. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-100-4 fűzött : 3390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9884-72-4)
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3465562]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2013.
Pascoli, Giovanni (1855-1912)
   A bargai toronyóra : válogatott versek Baranyi Ferenc fordításában / Giovanni Pascoli. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 78 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-61-0 fűzött : 1600,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3460105]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2013.
Platt, Chris (1959-)
Star Gazer (magyar)
   Merengő / Chris Platt ; [... ill. Jennifer Bell] ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87188-9-1 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3460751]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2013.
Pozzo di Borgo, Philippe (1951-)
Le second souffle (magyar)
   Életrevalók : második nekifutás és ördögi őrizőm / Philippe Pozzo di Borgo ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Sanoma Media, 2013. - 279, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-341-022-6 fűzött : 2600,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3463579]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2013.
Sheridan, Wilfred
The five brains (magyar)
   Az öt koponya / Wilfried Sheridan ; [ford. Zigány Árpád]. - [Onga] : Detektív K., [2012]. - 177 p. ; 21 cm
Megj. "Az öt fej" címmel is
ISBN 978-615-5268-03-8 fűzött : 2100,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3463204]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2013.
Shreve, Anita
Eden close (magyar)
   Vártam rád / Anita Shreve ; [ford. Palkó Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-555-6 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3465247]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2013.
Shreve, Anita
Where or when (magyar)
   Hol és mikor / Anita Shreve ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2012. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-556-3 fűzött : 1690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3465253]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry and the football fiend (magyar)
   Rosszcsont Peti és a foci / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-99-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3465572]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's big bad book (magyar)
   Rosszcsont Peti iskolai rémtettei / Francesca Simon ; [Tony Ross ill.] ; [ford. Hidas Eszter és Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-090-8 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3465738]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's evil enemies (magyar)
   Rosszcsont Peti legádázabb ellenségei / írta Francesca Simon ; [Tony Ross ... ill.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 182, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-099-1 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3465736]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's haunted house (magyar)
   Rosszcsont Peti és a kísértetház / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-59-5 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3465575]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's wicked ways (magyar)
   Rosszcsont Peti otthoni rémtettei / Francesca Simon ; [Tony Ross ill.] ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 191 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-324-091-5 kötött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3465579]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2013.
Török, Steven (1938-2009)
   Kálmán : a Hungarian prince in the Mongol Empire / by Steven Török. - Budapest : [Püski], 2012. - 80 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 978-963-302-092-0 fűzött
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)
[AN 3462247]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
   Elsők és utolsók : válogatott elbeszélések / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2010. - 447, [5] p. ; 22 cm
A ford. a "Rasskazy" (Moskva : Èksmo, 2007) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-14-2759-2 kötött : 3690,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3463588]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Iskrenne vas Surik (magyar)
   Odaadó hívetek, Surik / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2007. - 461 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2569-7 kötött : 2890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3463297]
MARC

ANSEL
UTF-84183 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - 7. utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3463427]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Skvoznaâ liniâ (magyar)
   Életművésznők / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 7. utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2004. - 146 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2408-9 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3463453]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Sonečka (magyar)
   Szonyecska / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit]. - 6. utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2006. - 92 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2543-7 kötött : 2290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3465934]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Vesëlye pohorony (magyar)
   Vidám temetés / Ljudmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 167 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2484-3 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3463430]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Zelenyj šater (magyar)
   Imágó : regény / Ludmila Ulickaja ; [ford. Goretity József]. - 4. utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2011. - 621, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2890-2 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3463589]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Voyage au centre de la Terre (magyar)
   Utazás a Föld középpontja felé : regény / Jules Verne ; [ford. Veressné Deák Éva]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 252 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-179-4 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3466333]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2013.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The avenger (magyar)
   A megtorlás / Edgar Wallace ; [ford. Hornyánszky Ernőné]. - [Onga] : Detektív K., [2012]. - 151 p. ; 21 cm
Megj. "A bosszúálló" címmel is
ISBN 978-615-5268-02-1 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3462729]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2013.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Terror keep (magyar)
   Borzalmak kastélya / Edgar Wallace ; [ford. Zigány Árpád]. - [Onga] : Detektív K., [2012]. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5268-00-7 fűzött : 2150,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3463192]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2013.
Walsh, Mikey
Gypsy boy (magyar)
   Kitaszítva / Mikey Walsh ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, [2013]. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-419-9 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3460600]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2013.
Wandel, Andrea
Das geheimnisvolle Pferd (magyar)
   A titokzatos ló / Andrea Wendel ; [ill. Eleonore Gerhaher] ; [ford. Molnár Márta]. - [Budapest] : Penny Girl, 2012. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Vakáció a Napsugár tanyán ; 7.)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3460702]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2013.
Webb, Holly
Lost in the storm (magyar)
   Cica az erdőben / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 95, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-103-9 kötött : 1499,- Ft
gyermekirodalom - angol irodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3466358]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4194 /2013.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Kalandos vakáció / Aszlányi Károly ; [Deák Ferenc rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2013. - 119 p. : ill. ; 15 cm. - (Minikönyvtár)
ISBN 978-963-697-698-9 kötött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3466416]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2013.
Átányi László (1938-)
   A fűevő tigris / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2013. - 47 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3460939]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2013.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a hóba rajzolt szív / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi ill.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 213, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9374-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3466347]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Szeleburdi család / Bálint Ágnes ; a szerző rajz. - 16. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 150 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9378-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3466354]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2013.
Balla Máté (1946-)
   Fejtetőre állított kép : 2006-2012 / Balla Máté. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 113 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5079-48-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3460078]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A bátyám lakodalma / Varga Tamás illusztrációival. - Budapest : Duna Kvklub, [2012]. - 90, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 12.)
ISBN 978-963-354-042-8 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3459905]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2013.
Bíró József (1951-)
   Backstage / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 41, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9908-63-5 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3459673]
MARC

ANSEL
UTF-84201 /2013.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 7. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3466327]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2013.
Czegő Zoltán (1938-)
   Kegyelmi idő : versek imamalomra / Czegő Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 223, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-83-2 * fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-5079-83-2)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3459883]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2013.
Czigány Zoltán (1965-2011)
   Az utolsó mondat / Czigány Zoltán. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-65-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3459859]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2013.
Döbrentei Kornél (1946-)
   Ajánlások könyve / Döbrentei Kornél ; vál., szerk. és az utószót írta Szakolczay Lajos. - Budapest : Püski, 2012. - 260, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-098-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3462272]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2013.
Erdei Éva (1942-)
   Tanúim lesztek : életmozaik / Erdei Kvasznay Éva. - Budapest : [Erdei Kvasznay É.], 2012. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4552-6 fűzött
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 3459761]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok : Bornemissza Gergely élete : regény / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 543 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 14.)
ISBN 978-963-09-7216-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3464402]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Zarándoklás ; Aforizmák / Gárdonyi Géza ; Úti kalandok. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 334 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 13.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7215-4 kötött : 1590,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - századforduló - válogatott művek
894.511-821 *** 929(439)(0:82-92)
[AN 3463138]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2013.
Giovannini Kornél (1940-)
   Játék van Budában : Arany bábszínpad : Arany János költeményei színpadon / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Tart.: ToldiÞ; Toldi szerelmeÞ; Toldi estéjeÞ; Buda halála : hún-rege
ISBN 978-615-5079-72-6 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3460034]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2013.
Giovannini Kornél (1940-)
   Mert van a világnak atyja : irodalmi bábszínpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-78-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3460040]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2013.
Giovannini Kornél (1940-)
   Ujjongjatok : szószék színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-54-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3460033]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2013.
Gyulai Pál (1826-1909)
   Adj' Isten egészségére! és más mesék / Gyulai Pál ; [ill. Györgyfi György]. - Debrecen : Főnix, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm. - ("Hol volt, hol nem volt...", ISSN 1786-9641 ; 6.)
ISBN 978-963-7051-44-9 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3461258]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2013.
Hegyi Ferenc (1947-)
   Óvj meg minket a gonosztól : regény / Hegyi Ferenc. - Sopron : Hegyi F., [2012]. - 320 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5194-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3460343]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2013.
Hidegkuti Zita (1949-)
   A teremtés hatodik napja : válogatott versek / Hidegkuti Zita. - Budapest : Rím, 2012. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 3.)
ISBN 978-615-5266-05-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3460141]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2013.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Ráadás élet : válogatott és kiadatlan versek / Illyés Gyula ; [szerk. Illyés Mária]. - Budapest : M. Napló, 2012. - 383 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9961-28-9 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3460197]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2013.
Kabdebó Tamás (1934-)
   Dunaúszó / Kabdebó Tamás. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 155 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-681-9 fűzött : 1800,- Ft
Írország - magyar irodalom - regény
894.511-31(417)
[AN 3461190]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem / Karinthy Frigyes ; [Kass János ill.]. - 12. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 109, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9373-2 kötött : 1990,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3466338]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2013.
Kármán József (1769-1795)
   Fanni hagyományai / Kármán József ; [az előszót ... írta, a szöveget gond. Szigethy Gábor]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2013]. - 67 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 498,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3463586]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2013.
Kaszás György
   Amit a békákról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - 2. kiad. - [Budapest] : Animus, 2013, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-095-3 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7 *** 741.5(439)Elek_L.
[AN 3465587]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2013.
Kaszás György
   Amit az orrszarvúkról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - 2. kiad. - [Budapest] : Animus, 2013, cop. 2012. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-096-0 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7 *** 741.5(439)Elek_L.
[AN 3465553]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2013.
   Kezedbe adom mindenem : közelebb hozzád, Istenem : válogatás magyar írók és költők istenes verseiből / [vál. és szerk. ... Varga Lászlóné és Varga László]. - Budapest : Olvasók Háza, 2012-. - 20 cm. - (A költészet kincsesháza, ISSN 2063-9988)
ISBN 978-615-5034-34-3
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3461654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2012. - 192 p.
ISBN 978-615-5034-30-5 fűzött
[AN 3461666] MARC

ANSEL
UTF-84221 /2013.
Kürti László (1976-)
   Testi misék : versek / Kürti László. - Budapest : M. Napló, 2012. - 95, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-25-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3460438]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2013.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-367-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3463999]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2013.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Az arany zsebóra : Duna-parti jegyzetek / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., [2012]. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-9301-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3459463]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2012-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 8. kiad. - [2013], cop. 2010. - 457 p.
ISBN 978-963-539-720-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463587] MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 12. kiad. - [2013], cop. 2010. - 386 p.
ISBN 978-963-539-700-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463960] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 9. kiad. - [2013], cop. 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463963] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 8. kiad. - [2013], cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463965] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 4. kiad. - [2013], cop. 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463986] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 6. kiad. - 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463990] MARC

ANSEL
UTF-84225 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   A gonosz és a fekete hercegnő / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2013, cop. 2012. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-88735-7-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3460629]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 254 p.
ISBN 978-963-88735-8-3
[AN 3460633] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 215, [2] p.
ISBN 978-963-88735-9-0
[AN 3460636] MARC

ANSEL
UTF-84226 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. - [Budapest] : Talentum : Akkord, [2013]. - 190 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 598,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3463585]
MARC

ANSEL
UTF-84227 /2013.
Málik Roland (1976-2011)
   Báb : egybegyűjtött versek / Málik Roland ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket összeáll. Nyilas Richárd] ; [a szerkesztésben közrem. Mester Zsuzsa]. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2012. - 302 p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 6.)
ISBN 978-963-89104-4-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3462146]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2013.
Marton Mária (1953-)
   Kettős vallomás : versek / Marton Mária. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-66-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3459871]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A székelyek között / Mikszáth Kálmán ; [összeáll. és szerk. Praznovszky Mihály]. - Utánny. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 494, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9996-22-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3463951]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; Pólya Tibor illusztrációival. - Budapest : Osiris, 2013. - 356 p. : ill. ; 19 cm. - (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978-963-276-235-7 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3466407]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2013.
Patakiné Szalóki Ilona
   Az ikerpár esküvője / Patakiné Szalóki Ilona. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2013. - 184 p. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 7.)
ISBN 978-963-89131-6-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3463099]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2013.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Tíz bizonyság, 1605 : jegyzetek a szövegkiadáshoz / Pázmány Péter ; szerk. Ajkay Alinka ; közrem. Báthory Orsolya, Varsányi Orsolya. - Budapest : Universitas : EditioPrinceps, 2012. - 531 p. : ill. ; 24 cm + CD-R. - (Pázmány Péter művei ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-40-9 kötött
magyar irodalom - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-97 *** 244
[AN 3461179]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2013.
Polgár Ernő (1954-)
   Facebook love : chatregény / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT K., 2012. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-18-4 fűzött : 1890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3460100]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2013.
Punk Mária (1971-)
   Sacramentum / Punk Mária ; [az illusztrációkat kész. ... Liszkai Tamás, ... Hódi Katalin, ... Jenei Norbert]. - Szeged : Bába, 2012. - 73, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-076-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3459451]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2013.
Pusztai János (1934-)
   ...Öregség / Pusztai János. - Budapest : Püski, 2012-. - 24 cm
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3461696]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2012. - 438 p.
ISBN 978-963-302-080-7 fűzött : 3800,- Ft
[AN 3461698] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2013. - 398 p.
ISBN 978-963-302-095-1 fűzött
[AN 3461700] MARC

ANSEL
UTF-84236 /2013.
Réthey Prikkel Tibor
   Szökés : 11 hazafias érzetű hadapród vakmerő vállalkozása : Réthey Prikkel Tibor volt hadapródnövendék visszaemlékezése közel hetven év távlatából. - Sopron : Szerző, 2012. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5043-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3460557]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2013.
Sárfi N. Adrienn
   Bolond lélek / Sárfi N. Adrienn. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-47-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3459778]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2013.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Egyszer volt : történetek, találkozások / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 320 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-212-463-6 kötött : 2500,- Ft
ISBN 963-212-463-4
magyar irodalom - karcolat - interjú
894.511-43
[AN 3463582]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2013.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Hol nem volt : életek, mesék, pillanatok / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-86428-6-6)
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3463580]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2013.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Lábujjhegyen : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2005. - 221, [2] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 963-86769-7-3 kötött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-867697-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3464416]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2013.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Pókfonálon : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Sanoma Budapest, 2013, cop. 2009. - 221, [2] p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-62-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3464411]
MARC

ANSEL
UTF-84242 /2013.
Serdián Miklós György (1954-)
   Képmutató lett a világ / Serdián Miklós György. - Budapest : Püski, 2012. - 83 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 72-74.
ISBN 978-963-302-076-0 fűzött : 315,- Ft : 1 EUR
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3462188]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2013.
Somos Béla (1938-)
   A szerelem bolondja lenne...? : a szerelem öt évszaka / Somos Béla. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 86, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-50-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3459842]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2013.
Szabó Era (1959-)
   Csokitánc : versek gyerekeknek / Szabó Era ; Kállai Nagy Kriszta rajz. - Budapest : Ciceró, cop. 2012. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-539-796-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3463033]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2013.
Szabó Miklós
   Őzike, Vackor / Szabó Miklós Vackor. - Budapest : Püski, 2012. - 376 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-093-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3461585]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2013.
Szabó Palócz Attila (1971-)
   VERSeny(v) / Szabó Palócz Attila. - Budapest : Püski, 2012. - 62, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-083-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3461595]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2013.
Szabó Zsolt (1978-)
   Az oroszlánszívű szamár és más történetek / [írta Szabó Zsolt Pannóniai Pesti Gábor Ezópus-fordítása alapján] ; [rajzok Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Ötperces mesék ; 10.)
ISBN 978-963-251-498-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3459309]
MARC

ANSEL
UTF-84248 /2013.
   Szárnypróba : pályakezdő fiatalok antológiája / összeáll. Csordás László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2013. - 88 p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 222.)
ISBN 978-963-9814-52-3 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(477.87)
[AN 3460491]
MARC

ANSEL
UTF-84249 /2013.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
A 8. köt. "Szász István Tas írásai" alcímmel. - Változó kiadóval
ISBN 963-9242-71-3 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9 *** 081
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Égi-földi várakozásaink : adventi levelek, 1982-2012 / [... a fametszeteket ... Bardócz Lajos ... kész.]. - 2013. - 95 p. : ill.
ISBN 978-963-88443-3-0 fűzött
magyar irodalom - irodalmi levél
894.511-6
[AN 3459669] MARC

ANSEL
UTF-84250 /2013.
Szegedi Kovács György (1959-)
   Vezércsel : válogatott és új versek / Szegedi Kovács György. - Budapest : Advent K., 2012. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9930-21-6 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9930-21-06)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3462658]
MARC

ANSEL
UTF-84251 /2013.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni Hetedhétországban / Szepes Mária ; [Rákosy Anikó rajz.]. - Budapest : Móra, 2012. - 92, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9276-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3466474]
MARC

ANSEL
UTF-84252 /2013.
Szőke Kálmán (1946-)
   Garabonciás / Szőke Kálmán ; [... fényképek Schnöller Geyza] ; [közread. a] Hajdúnánási Szellemi Műhely. - [Hajdúnánás] : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 2012. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5431-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3460298]
MARC

ANSEL
UTF-84253 /2013.
Tarnóczy Balázs (1937-)
   Mert mindenem Te vagy : hazánk, sorsunk, életünk / Tarnóczy Balázs. - Budapest : Püski, 2012. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-090-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3461600]
MARC

ANSEL
UTF-84254 /2013.
Tóth Sándor (1931-)
   Iringó : egy erdész-vadász pálya ösvényei / Tóth Sándor. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], 2013. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5223-03-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3462956]
MARC

ANSEL
UTF-84255 /2013.
Turcsányi Ervin (1937-)
   Megrontók és rontottak : az eredeti bűn nyomában : bűnügyi regény / Turcsányi Ervin. - Budapest : Püski, 2012. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-079-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3462412]
MARC

ANSEL
UTF-84256 /2013.
Várhelyi András (1953-)
   Vörösbegy / Várhelyi András. - Budapest : Kárpátok Őre, cop. 2012. - 154, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87699-3-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3460430]
MARC

ANSEL
UTF-84257 /2013.
Véghelyi Balázs (1983-)
   Terepasztal : versek / Véghelyi Balázs. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 57 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5079-55-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3460076]
MARC

ANSEL
UTF-84258 /2013.
Zichy Géza (1849-1924)
   A leányvári boszorkány : költői beszély / írta Zichy Géza ; Zichy Mihály tizenhárom rajzával ; kiad. a Fröccsöntő Sasok Baráti Társaság és a NYME-Erfaret Nonprofit Kft. közös gondozásában. - Felújított, repr. kiad. - [Sopron] : Fröccsöntő Sasok Baráti Társ. : NYME-Erfaret Nonprofit Kft., [2012]. - [3], 147, [5] p., [13] t. : ill. ; 33 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Athenaeum, 1881. - Számozott példány: 200
ISBN 978-963-08-5057-5 kötött
magyar irodalom - verses epika - hasonmás kiadás
894.511-13 *** 094/099.07
[AN 3461194]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4259 /2013.
   Állatkölykök. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Tili-toli)
ISBN 978-963-297-847-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3459683]
MARC

ANSEL
UTF-84260 /2013.
Arredondo, Francisco
   Állatok és kicsinyeik / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-128-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465732]
MARC

ANSEL
UTF-84261 /2013.
Arredondo, Francisco
   A Föld állatai / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-124-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465545]
MARC

ANSEL
UTF-84262 /2013.
Arredondo, Francisco
   A tanya állatai / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-126-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465547]
MARC

ANSEL
UTF-84263 /2013.
Arredondo, Francisco
   A tenger állatai / [F. Arredondo rajz.]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Az első kirakók)
ISBN 978-963-445-127-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465728]
MARC

ANSEL
UTF-84264 /2013.
   Barátkozzunk az állatokkal!. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-836-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3459645]
MARC

ANSEL
UTF-84265 /2013.
Bogos Katalin
   Csillagbari / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-89-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460550]
MARC

ANSEL
UTF-84266 /2013.
Bogos Katalin
   Farkinca / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-87-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460556]
MARC

ANSEL
UTF-84267 /2013.
Bogos Katalin
   Pöttyöm / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-82-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460530]
MARC

ANSEL
UTF-84268 /2013.
Bogos Katalin
   Röfike / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-81-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460562]
MARC

ANSEL
UTF-84269 /2013.
Bogos Katalin
   Szellő / [írta Bogos Katalin] ; [ill. Horváth Mónika]. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2012]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 15 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5170-80-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460558]
MARC

ANSEL
UTF-84270 /2013.
Busquets, Jordi
Bambi (magyar)
   Bambi / Jordi Busquets illusztrációival. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mese puzzle)
ISBN 978-963-445-312-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465531]
MARC

ANSEL
UTF-84271 /2013.
Busquets, Jordi
Blancanieves (magyar)
   Hófehérke / Jordi Busquets illusztrációival. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mese puzzle)
ISBN 978-963-445-313-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465552]
MARC

ANSEL
UTF-84272 /2013.
Busquets, Jordi
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Jordi Busquets illusztrációival. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mese puzzle)
ISBN 978-963-445-314-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465539]
MARC

ANSEL
UTF-84273 /2013.
   Csigabiga, gyere ki!. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - [31] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-500-7 fűzött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3459300]
MARC

ANSEL
UTF-84274 /2013.
   Az égig érő paszuly : [szókincsbővítés a legtisztább forrásból 4 éveseknek] : [nagyobb betűmérettel kisiskolásoknak olvasás gyakorlására] / [Zubály Sándor rajz.]. - [Debrecen] : Magnusz, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5042-95-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3461159]
MARC

ANSEL
UTF-84275 /2013.
   Első szavak. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Tili-toli)
ISBN 978-963-297-848-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3459681]
MARC

ANSEL
UTF-84276 /2013.
Eszes Hajnal
   Kikelet / Eszes Hajnal illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5220-50-0 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3463042]
MARC

ANSEL
UTF-84277 /2013.
Eszes Hajnal
   Egy nap a bölcsiben / Eszes Hajnal illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5220-51-7 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3463065]
MARC

ANSEL
UTF-84278 /2013.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Itt a tél / Gazdag Erzsi ; rajz. Keresztes Dóra. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2012. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9068-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465262]
MARC

ANSEL
UTF-84279 /2013.
   Játsszunk!. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 14x14 cm. - (Aprócskák)
ISBN 978-963-297-838-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3459629]
MARC

ANSEL
UTF-84280 /2013.
Krensky, Stephen
Curious George cleans up (magyar)
   George takarít / szerző Stephen Krensky ; Joe Fallon rajzfilmsorozatának adaptációja ; [ford. Törő Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 22, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: A bajkeverő majom
ISBN 978-615-5220-61-6 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3462504]
MARC

ANSEL
UTF-84281 /2013.
Marék Veronika (1937-)
   A csúnya kislány / Marék Veronika. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - [52] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9376-3 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465947]
MARC

ANSEL
UTF-84282 /2013.
Marék Veronika (1937-)
A csúnya kislány (angol)
   The ugly little girl / Veronika Marék ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2013. - [52] p. : ill., színes ; 14x20 cm
ISBN 978-963-11-9377-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465949]
MARC

ANSEL
UTF-84283 /2013.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a podzim (magyar)
   A kisvakond és az ősz / Zdeněk Miler, Kateřina Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-11-9305-3 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465267]
MARC

ANSEL
UTF-84284 /2013.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a potopa (magyar)
   A kisvakond és az árvíz / Zdeněk Miler. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
Ford. Balázs Andrea
ISBN 978-963-11-9263-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465257]
MARC

ANSEL
UTF-84285 /2013.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Veselé Vánoce (magyar)
   A kisvakond és az egér karácsonya / [ill.] Zdeněk Miler ; [szöveg] Jiři Žaček ; [ford. Romhányi Ágnes]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9063-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3465264]
MARC

ANSEL
UTF-84286 /2013.
Nyilasi Antónia
   Kiskarácsony, nagykarácsony : karácsonyi versek Nyilasi Antónia illusztrációival. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17x23 cm
ISBN 978-615-5237-59-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460676]
MARC

ANSEL
UTF-84287 /2013.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti ajándék / Nyírő Erzsébet ; [ill. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-368-435-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3463450]
MARC

ANSEL
UTF-84288 /2013.
O'Sullivan, Kate
Colors eggs (magyar)
   George és a színek / szerző Kate O'Sullivan ; Michael Maurer rajzfimsorozatának adaptációja ; [ford. Törő Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 23 cm
keretcím: A bajkeverő majom
ISBN 978-615-5220-62-3 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460635]
MARC

ANSEL
UTF-84289 /2013.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: Du bist stark, so wie du bist! (magyar)
   Alma Magdi : barát a bajban / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, 2013. - [26] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-643-452-6 kötött : 1600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460576]
MARC

ANSEL
UTF-84290 /2013.
Schneider, Liane
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 23.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460572]
MARC

ANSEL
UTF-84291 /2013.
Schneider, Liane
Conni macht einen Ausflug (magyar)
   Bori kirándul / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 22.)
Fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3460566]
MARC

ANSEL
UTF-84292 /2013.
   Számok. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 15 cm. - (Tili-toli)
ISBN 978-963-297-849-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3459654]
MARC

ANSEL
UTF-84293 /2013.
   Számok : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5170-59-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3461113]
MARC

ANSEL
UTF-84294 /2013.
   Színek : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2012]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5170-60-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3461118]
MARC

ANSEL
UTF-84295 /2013.
   Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack : [szókincsbővítés a legtisztább forrásból] / [Zubály Sándor rajz.]. - [Debrecen] : Magnusz, 2012. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5042-96-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3461160]
MARC

ANSEL
UTF-84296 /2013.
   Vidám állatmesék 3 éveseknek : [szókincsbővítés a legtisztább forrásból] : [nagyobb betűmérettel kisiskolásoknak olvasás gyakorlására] / [Zubály Sándor rajz.]. - [Debrecen] : Magnusz, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5042-94-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3461158]
MARC

ANSEL
UTF-8