MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/05/27 15:10:48
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
4924 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Improvizáció - Jókai Anna. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6807-2 kötött : 3490,- Ft
[AN 3470269] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

4925 /2013.
Bartl József (1932-)
   Jel-tranzit : Bartl József kiállítása : Művészetmalom - Modern és Kortárs Művészeti Központ, Szentendre : 2012. november 23 - 2013. január 27. = Sign-transit : exhibition of József Bartl : Artmill - Modern and Contemporary Art Centre, Szentendre : 23rd November 2012 - 27th January 2013 / ... kurátora és ... szerk. Kopin Katalin ; kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum. - Szentendre : PMMI - Ferenczy Múz., 2012. - 55 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9590-59-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 75(439)(092)Bartl_J.
[AN 3471028]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2013.
Surányi Dezső (1947-)
   A Ceglédi Gyümölcskutató Intézet története, 1846-2012 / írta Surányi Dezső, Erdős Zoltán. - Cegléd : Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Int. Nonprofit Kft., 2012. - 92, [31] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-1124-8 fűzött
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet
Magyarország - kutatóintézet - gyümölcstermesztés - történeti feldolgozás
061.6(439-2Cegléd)(091) *** 634
[AN 3469703]
MARC

ANSEL
UTF-84927 /2013.
   "Szenteltessék meg a te neved..." : emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról : Budapest, Parlament, 2011. május 21. / [szerk. Soós Viktor Attila] ; [a fényképeket kész. Pető Zsuzsa]. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 220, [3] p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Mindszenty Társaság. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9354-90-6 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - katolikus egyház - bíboros - 20. század - egyesület - konferencia-kiadvány
061.2(439) *** 282(439)(092)Mindszenty_J. *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3468604]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4928 /2013.
   Gasztroszemiotika : az étkezés jelei / szerk. Balázs Géza, Balázs László, Veszelszki Ágnes. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : ELTE Eötvös K., 2012. - 219 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 27.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 8.)
Az Egerben, 2010. okt. 1-3. között rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és olasz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88749-4-8 fűzött
szemiotika - gasztronómia
003.62 *** 641.5 *** 800.1 *** 316.774
[AN 3471364]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   A kínai könyv története = Zhongguo tushu shi / Tokaji Zsolt. - Budapest : Quattrocento, 2013. - 133, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-366-279-3 fűzött : 3800,- Ft
Kína - könyvtörténet - könyvnyomtatás - művelődéstörténet
09(510)(091) *** 655.1(510)(091) *** 930.85(510)
[AN 3469897]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   A kínai könyv története [elektronikus dok.] / Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 8.8 MB) (mobi : 9.0 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-366-280-9 (epub)
ISBN 978-963-366-281-6 (mobi)
Kína - könyvtörténet - könyvnyomtatás - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
09(510)(091) *** 655.1(510)(091) *** 930.85(510)
[AN 3471570]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4931 /2013.
Bagoly Ilona
   Felfedezések és találmányok / [írta Bagoly Ilona és Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-66-6 kötött
felfedező utazás - találmány
001.894(100) *** 910.4(100)(091)
[AN 3469445]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2013.
   Egy csepp tudomány : válogatott munkák a IX. Jedlik Ányos Szakmai Napok előadóitól / [szerk. Szlama Adrián György] ; [közread. a] Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium. - Veszprém : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2012. - [314] p., [14] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-73-1 fűzött
természettudomány - alkalmazott tudomány
5 *** 6
[AN 3469708]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4933 /2013.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
A child's heart and a child's dreams (magyar)
   Gyermekszív és gyermekálmok : [spirituális bölcsességben felnőve] : [útmutató szülőknek és gyermekeknek] / Sri Chinmoy. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2013. - 141, [20] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-35-4 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3471435]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2013.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation techniques of Sri Chinmoy (magyar)
   Meditációs technikák / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2013. - 149, [24] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-34-7 fűzött : 1300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3471368]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2013.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
My life's soul-journey (magyar)
   Életem lélek-utazása : mindennapi meditációk / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] ; Madal Bal, cop. 2013. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-33-0 fűzött : 2300,- Ft
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3471359]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2013.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Reisen nach Innen (magyar)
   Belső utazás : vezetett meditációk a belső úton / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-116-8 fűzött : 2440,- Ft
meditáció - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3471434]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2013.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Das Schatten-Prinzip (magyar)
   A lélek árnyai : kibékülés titkos énünkkel / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke közrem. ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-143-4 fűzött : 2600,- Ft
ezoterika - önismeret - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3472030]
MARC

ANSEL
UTF-84938 /2013.
Hamann, Brigitte (1940-)
Die zwölf Archetypen (magyar)
   A tizenkét archetípus : az állatöv és a személyiségstruktúra / Brigitte Hamann ; [ford. Szabó Judit]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Bioenergetic, 2013, cop. 1998. - 271 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-113-7 fűzött : 2440,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3471429]
MARC

ANSEL
UTF-84939 /2013.
Hoppe, Geoffrey
Live your divinity (magyar)
   Éld meg isteniséged : úton az új tudatosság felé / Adamus Saint-Germain Geoffrey és Linda Hoppe közvetítésében ; [ford. Hargittai Krisztina] ; [graf. Földi Hajnal]. - Budapest : Unio Mystica K., 2013. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5890-8 fűzött : 2625,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3468179]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2013.
Kalo Jenő (1952-)
   A gyógyulás szelencéje : az orvosi asztrológia kézikönyve / Kalo Jenő. - Jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013-. - ill. ; 24 cm
asztrológia - természetgyógyászat
133.52 *** 615.89
[AN 3472036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 232 p.
ISBN 978-963-291-082-6 fűzött : 2600,- Ft
[AN 3472037] MARC

ANSEL
UTF-84941 /2013.
Webster, Richard (1946-)
Pendulum magic for beginners (magyar)
   Varázsolj az ingával! / Richard Webster ; [ford. Dezséry Dorottya]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 173 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9652-90-3 fűzött : 1600,- Ft
ezoterika
133
[AN 3471443]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4942 /2013.
Reményi Károly (1934-)
   A tűz örök energiaforrás : a szén és a fosszilis tüzelőanyagok a természetben / Reményi Károly. - Budapest : Akad. K., 2013. - 340 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 335-340.
ISBN 978-963-05-9279-6 kötött
ökológia - szén-dioxid - emisszió - üvegházhatás - energetika
504.3.03 *** 620.9 *** 536.7
[AN 3470474]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4943 /2013.
Horváth Ákos G. (1960-)
   Csodálatos geometria avagy A kapcsolatteremtés tudománya / G. Horváth Ákos. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 466, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459-462.
ISBN 978-963-279-783-0 kötött : 5000,- Ft
geometria
514
[AN 3469397]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2013.
Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (6.) (2012) (Budapest)
   VI. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia : Budapest, 2012. február 21-22. / szerk. Szirmay-Kalos László, Renner Gábor. - [Budapest] : [BME], [2012]. - III, 149 p. : ill. ; 29 cm
Rend. a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály. - Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-048-3 fűzött
számítógépes grafika - geometria - konferencia-kiadvány
514 *** 681.3.019 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3470565]
MARC

ANSEL
UTF-84945 /2013.
Rényi Zsuzsanna (1948-)
   Dialógusok egy matematikusról : Rényi Alfréd emberi portréja barátai s egykori tanítványai visszaemlékezésének tükrében / [... interjúkat kész. Rényi Zsuzsanna] ; [a sajtó alá rendezésben közrem. Szabó Péter Gábor]. - Szeged : Szegedi Egy. K. : Polygon, 2013. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Polygon könyvtár, ISSN 1218-4071)
Fűzött
Rényi Alfréd (1921-1970)
Magyarország - matematikus - 20. század - interjú
51(439)(092)Rényi-A.(047.53)
[AN 3468231]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4946 /2013.
Weinhold, Angela (1955-)
Die Dinosaurier (magyar)
   Dinók / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 15.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-328-7 kötött : 2450,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv - képeskönyv
568.19(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3469026]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4947 /2013.
Borhidi Attila (1932-)
Magyarország növénytársulásai (angol) (bőv. kiad.)
   Plant communities of Hungary / by Attila Borhidi, Balázs Kevey and Gábor Lendvai ; [photo. Tibor Seregélyes]. - Budapest : Akad. K., 2012. - 544 p., [64] t. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 487-524.
ISBN 978-963-05-9278-9 kötött
Magyarország - vegetáció - flóra - élőhely
581.55(439) *** 581.9(439)
[AN 3468663]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2013.
Holló Gábor (1977-)
   Az Alföld tizenegy évszázadának története a kraniometria tükrében, I-XI. század / Holló Gábor. - [Debrecen] : Debreceni Egy K., 2013. - 110 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-90. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-314-4 fűzött
Alföld - koponya - biometria - embertan - 1. évezred
57.087.1 *** 572(439Alföld)"00/10"
[AN 3468360]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2013.
Maróti Péter (1950-)
   Bevezetés a biofizikába / Maróti Péter és Laczkó Gábor. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2013. - XIII, 270 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-115-0 fűzött
biofizika - egyetemi tankönyv
577.3(075.8)
[AN 3470644]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Biológia Szekció (2013) (Szeged)
   XXXI. OTDK Biológia Szekció : Szeged, 2013. április 2-4. : program és összefoglalók / [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológus Tanszékcsoport]. - Szeged : SZTE TTIK Biológus Tanszékcsop., 2013. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
biológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
57 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3470567]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2013.
Szőke Csaba
   A világ állatai / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - Jav. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5168-55-0 kötött
állat - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 3471338]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4952 /2013.
Bély Miklós (1948-)
   Clinical pathology of rheumatoid arthritis : cause of death, lethal complications and associated diseases in rheumatoid arthritis / Miklós Bély and Ágnes Apáthy. - Budapest : Akad. K., 2012. - 444 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-05-9339-7 kötött
reuma - ízületi gyulladás
616.72-002.77
[AN 3470553]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2013.
Biegelbauer Pál (1945-2001)
   Gyógyító illatok : aromaterápia / Biegelbauer Pál. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2012, cop. 1990. - 139 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-291-004-8 fűzött : 1400,- Ft
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3472032]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2013.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
The evolving self (magyar)
   A fejlődés útjai : a harmadik évezred pszichológiája : [a Flow folytatása] / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Buda Júlia]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Libri, 2013. - 413 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 397-[414].
ISBN 978-963-310-185-8 fűzött : 3490,- Ft
érzelem - szociálpszichológia - életvezetés - személyiségfejlesztés
159.942 *** 159.95 *** 316.6
[AN 3470337]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2013.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2013. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-209.
ISBN 978-963-310-186-5 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3470333]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2013.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Lebenskrisen als Entwicklungschancen (magyar)
   Sorsfordulók : az életválság, a fejlődés lehetősége / Rüdiger Dahlke ; Margit Dahlke és Robert Hössl közrem. ; [ford. Zornánszky Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 302 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-302.
ISBN 978-963-291-089-5 fűzött : 2800,- Ft
mentálhigiénia - természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3472042]
MARC

ANSEL
UTF-84957 /2013.
Devereux, Godfrey
Elements of yoga (magyar)
   A jóga alapjai / Godfrey Devereux ; [ford. Szathmáry Kinga]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2002. - 187 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-066-6 fűzött : 2300,- Ft
jóga - tantra - meditáció
613.71 *** 615.851.86 *** 294.527
[AN 3472038]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2013.
Gentner, Angela
Das kleine Gesundheits-Heilstein-Lexikon (magyar)
   Gyógyító kristályok kislexikona : több mint 250 kristály és drágakő gyógyhatásáról és használatáról / Angela Gentner, Günter Hohenberger ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2013. - 100 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-291-043-7 fűzött : 1450,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ezoterika
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3472575]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2013.
   Házi gyógymódok az ízületi gyulladásra. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-073-5 fűzött
népi gyógymód - ízületi betegség - gyulladás
615.89 *** 616.72-002
[AN 3472579]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2013.
Heldstab, Heidi
Kinder, die nicht sprechen (magyar)
   Miért nem beszél a gyermekem? / Heidi Heldstab ; [ford. Csányi Yvonne] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - [Budapest] : ELTE BGGYK, [2012]. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 63-64.
ISBN 978-963-7155-57-4 fűzött
beszédzavar - érzékelési zavar - gyermekgyógyászat
616.89-008.434-053.2 *** 616.8-009.6-053.2
[AN 3470854]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2013.
Hellinger, Bert (1925-)
Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen (magyar)
   A forrás nem kérdi, merre visz az útja : a családfelállítás lexikonja / Bert Hellinger ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2009. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-2910-98-7 fűzött : 2800,- Ft
pszichoterápia - családterápia - csoportterápia
615.851.6
[AN 3472039]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2013.
   Kortárskapcsolatok iskoláskorban / szerk. Inántsy-Pap Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-292-5 fűzött
Magyarország - gyermeklélektan - interperszonális kapcsolat - iskolai nevelés - agresszív magatartás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
159.922.7 *** 37.018.2 *** 159.923.33(439)"200"(083.41) *** 316.647.3(439)"200"(083.41)
[AN 3468396]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2013.
Légrády Eszter (1940-)
   A szegények orvosa : Dr. Batthyány-Strattmann László élete : kiállításvezető = Der Artz der Armen : das Leben von Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann : Ausstellungsführer / [... írta és szerk. ... Légrády Eszter, Móricz Péter] ; [kiad. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Körmend ; [Szombathely] : Vas M. Múz. Ig., 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Körmenden, 2012. jún. 23 - okt. 31. között rendezték
ISBN 978-963-9827-16-5 fűzött
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Magyarország - orvos - 20. század - kiállítási katalógus
61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3468987]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2013.
McRaney, David
You are not so smart (magyar)
   Rejtett énünk : az önbecsapás 48 módja / David McRaney ; [ford. Bányász Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 328 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 300-319.
ISBN 978-963-304-116-1 fűzött : 3500,- Ft
önismeret
613.865
[AN 3470105]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2013.
O'Connor, Joseph
Introducing NLP (magyar)
   NLP : segítség egymás és önmagunk megértéséhez : pszichológiai gyakorlatok / Joseph O'Connor és John Seymour ; Robert Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével ; [ford. Kazsoki János, Kazsoki Marianna, Kazsoki Gábor]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8120-15-1 fűzött : 1800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3471439]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2013.
   A pozitív pszichológia világa / szerk. Oláh Attila. - Budapest : Akad. K., 2012. - 223, [2] p. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9355-7 fűzött
lélektan - életvezetés - öröm
613.865 *** 159.942 *** 17.023.34
[AN 3472045]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2013.
Quante, Michael (1962-)
Menschenwürde und personale Autonomie (magyar)
   Emberi méltóság és személyes autonómia : demokratikus értékek és élettudományok összefüggésében / Michael Quante ; [ford. Drimál István]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 308 p. ; 21 cm. - (Meditor bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 1.)
Bibliogr.: p. 233-250.
ISBN 978-963-318-277-2 fűzött
bioetika
614.253
[AN 3468677]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2013.
Sáfrány Géza (1955-)
   Agydaganatok kezelése génterápiával / Sáfrány Géza. - Budapest : Semmelweis, 2012. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia physiologica, ISSN 1219-2791 ; 20.)
Bibliogr.: p. 49-59. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-331-271-1 fűzött
rákbetegség - agyi betegség - géntechnika - orvosbiológia
616.831-006 *** 57.086.8
[AN 3470262]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2013.
Scur Katalin
   Egészségedre! : egészséges életmód gyerekeknek / írta Scur Katalin ; rajz. Főgel Alexandra. - Budapest : Advent K., [2012]. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5143-20-5 fűzött
egészséges életmód - gyermekkönyv
613(02.053.2)
[AN 3470069]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2013.
Somogyi Péter
   Huszárvágás : gondolatok a lélekszerelőtől / [Somogyi Péter ...]. - Visegrád : Sommas 11 Kft., 2012. - 272 p. ; 21 cm. - (Élet az Isten tenyerén)
ISBN 978-963-08-4775-9 fűzött
mentálhigiénia - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3470870]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2013.
   Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet / szerk. Valálik István. - Budapest : Akad. K., 2012. - 627 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9275-8 kötött
idegsebészet
616.8-089
[AN 3468078]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2013.
Tepperwein, Kurt (1932-)
Du machst mich krank (magyar)
   Gyógyító kapcsolat : a párkapcsolat és az egészség összefüggései / Kurt Tepperwein ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-151-9 kötött : 3290,- Ft
mentálhigiénia - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3469028]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2013.
Tivadar Huzella, scientist and humanitarian (magyar)
   Huzella Tivadar : a humanista tudós / szerk. Endre A. Balazs, Hargittai Magdolna és Hargittai István. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 213 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-779-3 kötött : 2800,- Ft
Huzella Tivadar (1886-1951)
Magyarország - orvos - 20. század
61(439)(092)Huzella_T.
[AN 3469453]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

4974 /2013.
   Hőszállító acélcsővezetékek gyakorlati számításai / szerk. Csirmaz István ; társszerk. Garbai László. - [Budapest] : [BME], [2013]. - 259 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
ISBN 978-963-313-027-8 kötött
csővezeték - műszaki matematika - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
621.644(075.8)
[AN 3470540]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4975 /2013.
Bablena András
   PLC programozás II : kezdőknek : feladatmegoldások GRAFCET-en innen és túl... / [írta ... Bablena András]. - [Komárom] : [Bablena A.], 2013. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6039-0 fűzött : 2500,- Ft
számítógépes irányítás - programozás
681.5 *** 519.68
[AN 3470407]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2013.
Illés Béla (1954-)
   Logística y gestión de la calidad / Béla Illés, Elke Glistau, Norge Isaías Coello Machado ; [ed. Universidad de Miskolc]. - Miskolc : Universidad de Miskolc, 2012. - XIV, 194 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-007-3 fűzött
logisztika - informatika - egyetemi tankönyv
681.3(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3470053]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Informatika Tudományi Szekció (2013) (Budapest)
   XXXI. OTDK Informatika Tudományi Szekció : [2013. március 25-27.] : [konferencia kiadvány] / [rend., közread. a] Gábor Dénes Főiskola. - [Budapest] : GDF, 2013. - 199 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5900-4 fűzött
informatika - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
681.3 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3470026]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

4978 /2013.
Kristóf Attila
   Egy csomó csomó / Kristóf Attila. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 144 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-470-3 kötött
csomózás - kötél
679.725.58
[AN 3470130]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2013.
Vaughan, Hal (1928-)
Sleeping with the enemy (magyar)
   Egy ágyban az ellenséggel : Coco Chanel titkos háborúja / Hal Vaughan ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2013. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-278.
ISBN 978-963-07-9480-0 kötött : 3900,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - történelem
687.01:745(44)(092)Chanel *** 944"194"
[AN 3468800]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4980 /2013.
   Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása : konferencia : 2012. május 24. / [rend. az] MTA Vegyipari Műveletek Munkabizottsága [etc.]. - Budapest : [BME], [2012]. - 40 p. : ill. ; 25 cm
Előadáskivonatok. - Közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-313-057-5 fűzött
oldószer - konferencia-kiadvány
66.061.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2008"
[AN 3470762]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4981 /2013.
   Az égéstermék (füstgáz) elvezetése / [szerk. Karácsony Tiborné]. - Budapest : ÉTK, 2013. - 93 p. : ill. ; 20 cm. - (Építők, építtetők kincsestára, ISSN 2064-0358 ; 1.)
ISBN 978-963-513-225-6 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - kémény - füstgázelvezetés - szabvány
697.8 *** 662.613.5 *** 006.7/.8(439)
[AN 3469751]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2013.
   A környezettudatos építés szerkezetei : III. Épületszerkezeti Konferencia / [... szerkesztői Horváth Sándor, Pataky Rita] ; [rend., közread. a] BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tansz., 2012. - 176 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. nov. 20-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-067-4 fűzött
épületszerkezet - szerkezettervezés - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
624.04 *** 504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3470413]
MARC

ANSEL
UTF-84983 /2013.
Szakács György
   Az építési termékek megfelelősége / Szakács György. - Budapest : ÉTK, 2013. - 68 p. : ill. ; 20 cm. - (Építők, építtetők kincsestára, ISSN 2064-0358 ; 2.)
Lezárva: 2012. aug. 7. - Bibliogr.: p. 67-68.
ISBN 978-963-513-224-9 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - Európai Unió - építőipar - ipari termék - minőségbiztosítás - szabvány
69 *** 65.018 *** 006.7/.8(439) *** 006.7/.8(4-62)
[AN 3469758]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4984 /2013.
Brandenburg, Thomas
Das Auto (magyar)
   Autók / írta Thomas Brandenburg és Surányi Péter ; [ford. Fülöp Ágnes]. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 57.)
ISBN 978-963-294-227-8 kötött : 2790,- Ft
személygépkocsi
629.114.6
[AN 3470344]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4985 /2013.
Alderton, David
The dog selector (magyar)
   Kutyatár : hogyan válasszunk kutyát? / David Alderton ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2012. - 176 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 173.
ISBN 978-963-244-325-6 kötött : 5445,- Ft
kutya
636.7
[AN 3468784]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2013.
Birkás Márta (1951-)
   Talaj - iskolák : mit tanuljunk a talajoktól, mit tanítsunk a talajokról = Soil - school : what to learn from and what to teach about soils / Birkás Márta. - Gödöllő : SZIE K., [2012]. - 521 p. : ill. ; 30 cm + DVD
melléklet címe: Gazdatanítás. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-299-9 kötött
talajművelés - talajtan - audiovizuális dokumentum
631.4 *** 631.5
[AN 3468717]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2013.
   Élőhelyfejlesztésre alapozott vadgazdálkodás : ... Mórahalom ..., 2012. június 7. / [szerk. Nagy Emil, Bíró Gabriella] ; [... az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága, az Országos Magyar Vadászati Védegylet, valamint a Bogárzó Vadászegyesület ... szervezésében]. - [Pusztazámor] : DNM K., 2012. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései, ISSN 2063-1383 ; 12.)
ISBN 978-963-9783-35-5 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás
639.1.03/.04(439)
[AN 3471230]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2013.
Exterieurbeurteilung landwirtschaftlicher Nutztiere (magyar)
   Haszonállatok küllemi bírálata / Gottfried Brem szerk. ; [ford. Seregi János]. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2012. - 346 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
ISBN 978-963-286-660-4 kötött
haszonállat - háziállat - állattenyésztés - értékelés
636.061
[AN 3469309]
MARC

ANSEL
UTF-84989 /2013.
Frape, David (1929-)
Equine nutrition and feeding (magyar)
   A ló takarmányozása / [David Frape] ; [ford. Mihók Zsuzsanna]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 396 p. : ill. ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 4.)
ISBN 978-963-286-662-8 kötött : 18500,- Ft
- állattenyésztés - takarmányozás - egyetemi tankönyv
636.084(075.8) *** 636.1(075.8)
[AN 3469986]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2013.
   Gyakorlati szamócatermesztés / Dénes Ferenc szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2013. - 148, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 978-963-286-675-8 kötött
szamóca - gyümölcstermesztés
634.753
[AN 3468163]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2013.
Hajdu Edit (1949-)
   Magyar szőlőfajták : alany-, csemege- és borszőlőfajtáink / Hajdu Edit ; [a festmények Strauss Pál és Szathmáry Piroska alkotásai]. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2012. - 464 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 461-464.
ISBN 978-963-286-666-6 kötött
Magyarország - szőlő - szőlőtermesztés
634.8(439)
[AN 3468476]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2013.
Hajdu Edit (1949-)
   Magyar szőlőfajták : alany-, csemege- és borszőlőfajtáink / Hajdu Edit ; [a festmények Strauss Pál és Szathmáry Piroska alkotásai]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 464 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (Hungarikumok, ISSN 1587-8783)
Bibliogr.: p. 461-464.
ISBN 978-963-286-670-3 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - szőlő - szőlőtermesztés
634.8(439)
[AN 3468182]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2013.
Herdon Miklós (1950-)
   Számítógépes kommunikáció az agrárgazdaságban / Herdon Miklós, Szilágyi Róbert, Várallyai László. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2012. - 215 p. ; 23 cm. - (Business sorozat, ISSN 2063-8868)
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-963-286-664-2 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - informatika
338.43(439) *** 681.3.004.14
[AN 3469323]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2013.
   Málnatermesztés / szerk. Porpáczy Aladár. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 163 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Bibliogr.: p. 157-163.
ISBN 978-963-286-671-0 kötött : 3900,- Ft
málna - gyümölcstermesztés
634.711
[AN 3468172]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2013.
Millan, Cesar (1969-)
Cesar Millan's short guide to a happy dog (magyar)
   Rövid útmutató a boldog kutyához / Cesar Millan ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 206 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-689-656-0 kötött : 3990,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3469291]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2013.
   Szemléletváltozások az állattenyésztésben / szerk. Holló István. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2012. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 978-963-286-673-4 fűzött : 4990,- Ft
állattenyésztés - egyetemi tankönyv
636(075.8)
[AN 3469978]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2013.
Temesváry Kriszta (1975-)
   Nyulak az otthonunkban : praktikus tanácsok kezdő nyúltartóknak / [írta és szerk. Temesváry Kriszta és Králik Helga]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Berkana Kft., 2013. - 33 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Házi kedvencek sorozat)
ISBN 978-963-89237-2-1 fűzött
nyúl - állattartás
636.92
[AN 3469943]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2013.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2012-ben. - Szarvas : SZIE : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2013. - 90 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 37.)
Tart.: Komposztok kémiai vizsgálata / Petkov Attila. A mozgássérült emberek helyzete gazdasági és társadalmi megközelítésből, avagy A Dél-alföldi régió fejlesztésére tett javaslatok / Molnár Mária. - Bibliogr.
Fűzött
Dél-Alföld - komposztálás - mozgássérült - regionális fejlesztés - tudományos diákkör
631.879.4 *** 378.184 *** 364.65-056.266(439) *** 332.1(439Dél-Alföld)
[AN 3469648]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2013.
   Versenyképes zöldségtermelés : [a jövedelmezőség kulcstényezői a kertészeti gyakorlatban] / Z. Kiss László szerk. - Budapest : M. Agrárkamara : Mezőgazda, cop. 2012. - 303 p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Profmax sorozat, ISSN 2063-8515)
Bibliogr.: p. 299-303.
ISBN 978-963-286-661-1 kötött
zöldségtermesztés - jövedelmezőség
635.1/.8 *** 338.31
[AN 3468357]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2013.
Zhang Qiande (1577-1643)
Zhushayu pu (magyar, kínai)
   Aranyhal-jegyzetek [elektronikus dok.] = Zhushayu pu / Zhang Qiande. - Szöveg (epub : 486 KB) (mobi : 621 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Ford. Tokaji Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107553. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-448-3 (epub)
ISBN 978-963-366-449-0 (mobi)
Kína - aranyhal - művelődéstörténet - 16. század - elektronikus dokumentum
639.34 *** 930.85(510)"15" *** 099.1
[AN 3472183]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5001 /2013.
Halmos Mónika
Levendula szívvel, lélekkel (angol)
   All is lavender : Monika Halmos' lavender cookbook / [transl. by Steve Bratina] ; [photography András Vass]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2013]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5853-3 kötött
levendula - szakácskönyv
641.55(083.12):633.88
[AN 3470444]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2013.
Halmos Mónika
Levendula szívvel, lélekkel (német)
   Lavendel mit Herz und Seele : das Levendel-Kochbuch von Monika Halmos / [... übers. von Péter Wagner] ; [Fotos András Vass]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2013]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5901-1 kötött
levendula - szakácskönyv
641.55(083.12):633.88
[AN 3470437]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2013.
Halmos Mónika
Levendula szívvel, lélekkel (orosz)
   Lavanda ot vsego serdca : Monika Halmos: Kniga receptov c lavandoj / [perev. ... Ilʹenko Tatʹâna] ; [photo. András Vass]. - Budapest : Rózsakunyhó, [2013]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5799-4 kötött
levendula - szakácskönyv
641.55(083.12):633.88
[AN 3470447]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2013.
Korpádi Péter
   Tortácskák : cupcakes / [receptek Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-520-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3469402]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2013.
Lajos Mari (1943-)
   99 házi sütemény 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 7. utánny. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2001. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-55-9 kötött : 2900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3472625]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2013.
Lajos Mari (1943-)
99 könnyű húsétel 33 színes ételfotóval (új kiadása)
   99 csirke- és pulykaétel 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - Átd. kiad., 2. utánny. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2008. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-28-3 kötött : 2900,- Ft
csirke - pulyka - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3472644]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2013.
Lajos Mari (1943-)
   99 palacsinta 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. utánny. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2009. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-48-1 kötött : 2900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3472640]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5008 /2013.
Chapman, Gary D. (1938-)
The heart of the five love languages (magyar)
   A szeretet esszenciája : az öt szeretetnyelv ajándéka / Gary Chapman ; [ford. Lehoczky Tünde]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2012. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-005-1 kötött : 1500,- Ft
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 3470581]
MARC

ANSEL
UTF-85009 /2013.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106-Kr. e. 43)
De finibus bonorum et malorum (magyar, latin)
   A legfőbb jóról és rosszról I-II : latinul és magyarul / M. Tullius Cicero ; ford.., a magyarázatokat és az utószót írta Szekeres Csilla. - [Debrecen] : Debreceni Egy K., 2012. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 195-202.
ISBN 978-963-318-287-1 fűzött
ókori latin irodalom - filozófia - erkölcs - kétnyelvű dokumentum
1(37)Cicero,_M._T. *** 871-96.02=945.11 *** 17
[AN 3468366]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2013.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ketten - hármasban : házasság- és családlélektan / Gyökössy Endre. - 5. jav. kiad., utánny. - Budapest : Új Ember K., cop. 2013. - 126 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7688-23-2 fűzött
erkölcs - család
173.1
[AN 3472135]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2013.
Pléh Csaba (1945-)
   A megismeréstudomány alapjai : az embertől a gépig és vissza / Pléh Csaba. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 289-310.
ISBN 978-963-279-781-6 fűzött : 3500,- Ft
ismeretelmélet - tudományfilozófia - tudományelmélet
165 *** 159.95 *** 001
[AN 3469347]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2013.
Quante, Michael (1962-)
Einführung in die allgemeine Ethik (magyar)
   Bevezetés az általános etikába / Michael Quante ; [ford. Drimál István]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 297 p. ; 21 cm. - (Meditor bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-276-5 fűzött
etika
17
[AN 3468679]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2013.
Rózsa Erzsébet, N. (1945-)
Modern individuality in Hegel's practical philosophy (magyar)
   A modern individualitás Hegel gyakorlati filozófiájában / Rózsa Erzsébet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 242 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-239.
ISBN 978-963-318-283-3 fűzött
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Németország - filozófus - 19. század
1(430)Hegel,_G._W._F.
[AN 3468388]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2013.
Szerdahely György Alajos (1740-1808)
Aesthetica (magyar)
   Aesthetica, 1778 / ford. és a jegyzeteket írta Balogh Piroska. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 339 p. ; 24 cm. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 15.). (Szerdahely György Alajos esztétikai írásai ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-315-1 fűzött
Magyarország - esztétika - művészetesztétika - filozófia - újkori latin irodalom
111.852 *** 7.01 *** 871-96(439)=945.11
[AN 3468505]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5015 /2013.
   120 éves a Rerum novarum : tanulmánykötet / szerk. Tóth Tihamér. - Budapest : Pázmány Press, 2012. - 206 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-068-9 fűzött
Leo (pápa), XIII. (1810-1903). Rerum novarum
szociáletika - közjó - enciklika
262.131.22Leo,_XIII. *** 172 *** 177
[AN 3469358]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2013.
Árpás Károly (1955-)
   Árpád-házi Szent Imre / [írta Árpás Károly] ; [rajz. Magyar Csaba]. - Szeged : Agapé, 2013. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 4.)
ISBN 963-458-014-9 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
szent - 11. század - gyermekkönyv
235.3(092)Imre,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 3472100]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2013.
Baán István (1948-)
   Theofánisz Mavrogordátosz (1626-1688), paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor = Theophanes Mavrogordatos (1626-1688), metropolitan of Paronaxia and administrator of Munkács / Baán István ; [... ford. Schimert Péter]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2012. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 3.)
Gerinccím: Th. Mavrogordátosz. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-12-0 kötött : 5000,- Ft
Mayrogōrdatos, Theofanīs (1626-1688)
Görögország - püspök - görög katolikus egyház - 17. század
281.5.018.2(495)(092)Mayrogōrdatos,_Th.
[AN 3469666]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2013.
Babarczi Dóra
   Magyar jezsuiták Brazíliában, 1753-1760 / Babarczi Dóra. - Szeged : SZTE, 2013. - 238 p. ; 25 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 219-238.
ISBN 978-963-306-183-1 fűzött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Magyarország - Brazília - jezsuiták - misszió - 18. század
271.5(439)(092) *** 266.2(81)"175"
[AN 3468210]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2013.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   A titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [Szlemenics Mária és Hennyey Vilmos fordítását ... Reicher László jegyzeteinek ... felhasználásával átd. Szabari János] ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., 2011-. - 21 cm
vallás - tudomány - teozófia
215 *** 141.332
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A jelképrendszer fejlődése. - 2012. - 294 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-03-7 fűzött
teozófia - jelkép
141.332 *** 003.62
[AN 3470356] MARC

ANSEL
UTF-85020 /2013.
Brantschen, Johannes B. (1935-)
Warum gibt es Leid? (magyar)
   Miért van szenvedés? : a nagy kérdés Istenhez / Johannes B. Brantschen ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : Vigilia, 2013. - 135 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9920-30-9 fűzött : 1800,- Ft
szenvedés
248.132
[AN 3469567]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2013.
Caddy, Eileen (1917-2006)
Opening doors within (magyar)
   Nyisd meg lelked ajtaját : meditációs gondolatok az év minden napjára / Eileen Caddy ; szerk. és vál. David Earl Platts ; [ford. Dobrocsi László]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2003. - [382] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-002-4 fűzött : 2350,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3472031]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2013.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries in marriage (magyar)
   Párhatárok : határvonalak a házasságban / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2013. - 254 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-137-9 fűzött : 2500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
265.5 *** 316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3468405]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2013.
Cseri Kálmán (1939-)
Fürödj meg és megtisztulsz (új kiadása)
   Naamán : fürödj meg, és megtisztulsz / Cseri Kálmán. - 3. kiad. - Budapest : Harmat, 2013, cop. 1992. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-122-5 fűzött
prédikáció
252
[AN 3470585]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2013.
Csíkos Mihály
   Szent László király / [írta Csíkos Mihály] ; [rajz. Nemes-Farkas Zsuzsa]. - Szeged : Agapé, 2013. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 5.)
ISBN 963-458-006-8 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
szent - uralkodó - magyar történelem - 11. század - gyermekkönyv
235.3(092)László,_I.(02.053.2) *** 943.9(092)László,_I.(02.053.2)
[AN 3472105]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2013.
Csobai Lászlóné (1952-)
   Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria = A Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei / Csobai Elena, Martin Emilia ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Ed. 2. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. - 125 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 123-124. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 963-03-6884-6 kötött
Magyarország - román ortodox egyház - keresztény művészet - templomi berendezés
281.95(439) *** 247
[AN 3468694]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2013.
   Az égiek üzenetei a kadarkúti templomban. - Esztergom : Pax Bt., [2013]. - 38 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 9. - Borítócím: Az égiek üzenetei Kadarkúton
ISBN 978-963-08-1227-6 fűzött
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás
244 *** 248.215
[AN 3470277]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2013.
Fazakas Gergely Tamás (1977-)
   Siralmas imádság és nemzeti önszemlélet : a lamentációs és penitenciás sírás a 17. század második felének magyar református imádságoskönyveiben / Fazakas Gergely Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 444 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 50.)
Bibliogr.: p. 355-417. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-275-8 fűzött
Magyarország - református egyház - 17. század - ima
243(439)"16" *** 284.2
[AN 3468498]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2013.
Ferrero, Bruno
L'allodola e le tartarughe (magyar)
   A pacsirta és a teknősbékák : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - Újrany. - Budapest : Don Bosco, op. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-23-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3471412]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2013.
Ferrero, Bruno
La vita è tutto quello che abbiamo (magyar)
   Az élet mindened, amid van / Bruno Ferrero ; [ford. Kiss Tamás]. - 2. kiad. - Budapest : Don Bosco, cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-27-8 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3471414]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2013.
Kisbán Emil (1893-?)
   A magyar pálosrend története / írta Kisbán Emil ; Fráter György Alapítvány kiadása. - Piliscsaba : Fráter Gy. Alapítvány, 2012. - 2 db : ill. ; 22 cm. - (Varia Paulina, ISSN 1418-7949 ; 2.)
ISBN 978-963-06-3951-4 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - egyháztörténet - pálosok
271.791(439)(091)
[AN 3471920]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1225-1711. - 365 p.
[AN 3471925] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1711-1786. - 478, [5] p.
[AN 3471928] MARC

ANSEL
UTF-85031 /2013.
Lénárd Ödön (1911-2003)
   Kutatástörténet / Lénárd Ödön ; szerk. Tímár Ágnes ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ... és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2012. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9662-65-0 fűzött
Magyarország - piaristák - egyházi személy - 20. század - ezredforduló - levelezés
271.786(439)(092)Lénárd_Ö.(044)
[AN 3469927]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2013.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   A szeretet könyve / Méhes Mária Viktória. - Szeged : Agapé, 2013. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-458-362-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3472123]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2013.
Misciatelli, Piero
Savonarola (magyar)
   Savonarola [elektronikus dok.] / Piero Misciatelli ; ford. Husztiné Révhegyi Rózsa. - Szöveg (epub : 623 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-869-0
Savonarola, Girolamo (1452-1498)
Itália - művelődéstörténet - dominikánusok - szerzetes - prédikátor - 15. század
271.2(45)(092)Savonarola,_G. *** 930.85(45)"14"
[AN 3469491]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2013.
Molnár Antal (1969-)
   A zágrábi püspökség és a magyarországi katolikus egyház a 17. században / Molnár Antal. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2012. - 115 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 77.)
Bibliogr.: p. 91-103. - Összefoglalás horvát nyelven
ISBN 978-963-9662-63-6 fűzött
Zágrábi Főegyházmegye
Magyarország - Horvátország - egyháztörténet - katolikus egyház - főegyházmegye - török hódoltság - 17. század
282(439)"16" *** 282(497.13-03Zágrábi_főegyházmegye)"16"
[AN 3469910]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2013.
Nóda Mózes (1959-)
   Élő liturgia : a II. vatikáni zsinatot megelőző liturgikus megújulás és hatása az erdélyi egyházmegye liturgikus életére / Nóda Mózes. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2012. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179-197.
Fűzött
ISBN 978-606-8059-73-0
Európa - katolikus egyház - egyházi szertartás - reform - századforduló - 20. század
264(4)"19" *** 282
[AN 3451453]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2013.
   Örökség és küldetés : bencések Magyarországon / szerk. Illés Pál Attila és Juhász-Laczik Albin ; [a rezüméket ford. Tóta Péter Benedek]. - Budapest : Metem, 2012. - 2 db (1233 p.) : ill., részben színes ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 7.)
A Budapesten és Piliscsabán, 2010. okt. 19-20. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae
Magyarország - bencések
271.1(439)
[AN 3469918]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 572 p.
ISBN 978-963-9662-60-5 fűzött
[AN 3469928] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - VIII, 573-1233 p.
ISBN 978-963-9662-67-4 fűzött
[AN 3469941] MARC

ANSEL
UTF-85037 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Alles für einen (magyar)
   Teljes szívedből / M. Basilea Schlink. - 2. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5202-10-0 fűzött
vallásos irodalom - szeretet - krisztológia
244 *** 241.513 *** 232
[AN 3470362]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Liebes-Gnade (magyar)
   Csodálatos meghívás / M. Basilea Schlink. - 5. kiad. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 64 p. ; 12 cm
Tart.: Jézust szeretniÞ; Őt szolgálni
ISBN 978-963-88118-1-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3470371]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2013.
Smidt Valéria
   Árpádházi Szent Erzsébet / [írta Smidt Valéria] ; [rajz. Nemes-Farkas Zsuzsa]. - Szeged : Agapé, 2013. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 2.)
ISBN 963-458-012-2 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Erzsébet,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 3472070]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2013.
   Szaléziak Magyarországon / szerk. Lengyel Erzsébet. - Budapest : Don Bosco, cop. 2013. - 198 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Az utószó angol és olasz nyelven is
ISBN 978-963-9956-28-5 kötött
Salesiani di Don Bosco. Magyar Rendtartomány
Magyarország - Don Bosco rend
271.789.1(439)
[AN 3469998]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2013.
Szántó Konrád (1920-1999)
   Boldog Gizella élete / [írta Szántó Konrád] ; [rajz. Nemes-Farkas Zsuzsa]. - Szeged : Agapé, 2013. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 3.)
ISBN 963-458-013-0 fűzött
Gizella (Magyarország: királyné), Boldog (985?-1065)
szent - uralkodócsalád - nő - 11. század - gyermekkönyv
235.3(092)Gizella(02.053.2) *** 929(439)Gizella(02.053.2)
[AN 3472071]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2013.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
Search for the ageless (magyar)
   A kortalan kutatása / Edmond Bordeaux Székely. - Érd : Living Earth - Élő Föld, [2013]-. - 21 cm
esszénusok
296.624
[AN 3468430]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Szokatlan kalandjaim öt kontinensen a kortalan kutatása közben / [ford. Szentesy E. András és Szentesy Zsuzsa]. - cop. 2013. - 249, [4] p. : ill. - (E. B. Székely könyvek ; 18.)
ISBN 978-963-89410-2-2 fűzött
esszénusok - útleírás
296.624 *** 910.4(100)(0:82-992)
[AN 3468447] MARC

ANSEL
UTF-85043 /2013.
Takács Ilona
   Árpádházi Szent Margit / [írta Takács Ilona] ; [rajz. Nemes-Farkas Zsuzsa]. - Szeged : Agapé, 2013. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 7.)
ISBN 963-458-087-4 fűzött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
szent - 13. század - gyermekkönyv
235.3(092)Margit,_Árpád-házi(02.053.2)
[AN 3472108]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2013.
   Zen bölcsességek [elektronikus dok.] / vál. és ford. Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 854 KB) (mobi : 873 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107555. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-445-2 (epub)
ISBN 978-963-366-446-9 (mobi)
zen buddhizmus - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
294.321(520) *** 294.321(520)(0:82-84)
[AN 3472190]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2013.
Zvara Edina (1971-)
   Ferencesek Szakolcán a korai újkorban / Zvara Edina. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2012. - 182 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (METEM-könyvek, ISSN 1217-2669 ; 79.)
Bibliogr.: p. 79-91. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9662-66-7 fűzött
Szakolca - franciskánusok - egyházi könyvtár - könyvtártörténet - 15. század - 16. század - 17. század
271.3(439.22-2Szakolca)"14/16" *** 027.6(439.22-2Szakolca)"14/16"
[AN 3469922]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5046 /2013.
   Államigazgatási adatbázisok a diplomás pályakövetésben : [diplomás pályakövető rendszer] / [szerk. Garai Orsolya, Veroszta Zuzsanna] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. - [Budapest] : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőokt. Oszt., cop. 2013. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - pályaorientáció - diplomás - pályakezdés - követéses vizsgálat - adatbázis - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439)"201"(083.41) *** 331.5-053.8(439)"200/201"(083.41) *** 681.3.016
[AN 3470004]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2013.
Czető Krisztina
   Veszélyes üzem a katedra? : egy, az iskolai agresszió témakörének feldolgozását segítő modulcsomag tervezete a tanárképzés számára / Czető Krisztina. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-963-312-141-2 fűzött
agresszív magatartás - pedagógiai lélektan - pedagógusképzés - iskolai munka
316.647.3 *** 37.015.3 *** 371.13 *** 371.214
[AN 3470529]
MARC

ANSEL
UTF-85048 /2013.
Gazda József (1936-)
   A harmadik ág : magyarok a szétszórattatásban / Gazda József. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-9596-55-9 kötött : 5150,- Ft
emigráns - külföldön élő magyar személyiség - magyarságtudat - interjú
316.347(=945.11)(100)(047.53) *** 325.25(=945.11)(100)(092)(047.53) *** 316.63(=945.11)
[AN 3471416]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az idők árján. - 663 p.
[AN 3471420] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Félszáz ország. - 569 p.
[AN 3471422] MARC

ANSEL
UTF-85049 /2013.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón és utána / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 497 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 492-497.
ISBN 978-963-279-784-7 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - ezredforduló
316.7(439)"199/200"
[AN 3469360]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2013.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Nemzetek és előítéletek : esszék, tanulmányok az Adriától a Balti-tengerig / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap K., 2013. - 227 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-015-0 kötött : 2900,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - nemzettudat - magyar irodalom története - 20. század - magyar irodalom - esszé
316.63(4-11) *** 894.511-4 *** 894.511(091)"19"
[AN 3469876]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2013.
Kőbányai János (1951-)
   A magyar-zsidó irodalom története : kivirágzás és kiszántás / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő Kvk., 2012. - 644 p., CIV t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-71-9 kötött : 11000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - zsidóság - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19" *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3468463]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2013.
   Mesék testvérekről testvéreknek [elektronikus dok.] / vál., szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó. - Szöveg (epub : 998 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107504. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3062-2
világirodalom - testvér - népmese - elektronikus dokumentum
316.37-055.71(0:82-34) *** 398.21(100)
[AN 3471935]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2013.
Püski Dániel
   Társas-játék : játék az élet - az élet nem játék : a párkapcsolatról más szemmel / [írta és szerk. Püski Dániel és ifj. Péter-Szarka László]. - [Debrecen] : Debrecen-nagyerdei Ref. Egyházközs., 2013. - 50 p. : ill., főként színes ; 15x22 cm. - (Nagyerdei református füzetek, ISSN 2063-7160 ; 2.)
Fűzött
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3471249]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2013.
Rorke, Bernard
   Beyond first steps : what next for the EU framework for Roma integration? / Bernard Rorke ; [publ. by the] Open Society Institute Roma Initiatives Office. - Budapest : OSI Roma Initiatives Office, 2013. - 36 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.4.052(=914.99)(4-62)"201" *** 316.347(=914.99)(4-62)"201"
[AN 3470316]
MARC

ANSEL
UTF-85055 /2013.
Somlai Péter (1941-)
   Család 2.0 : együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig / Somlai Péter. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-225.
ISBN 978-963-338-148-9 fűzött : 3200,- Ft
családszociológia - család
316.356.2
[AN 3469510]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2013.
Szabó Ervin (1877-1918)
   Hol az igazság!? [elektronikus dok.] / Szabó Ervin. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Magyarország - szociológia - kulturális politika - könyvtárügy - századforduló - elektronikus dokumentum
316 *** 008:323(439)"190/191" *** 02(439)"190/191"
[AN 3471574]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (mobi : 2.4 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107465. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-167-3 (mobi)
[AN 3471576] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 1.7 MB) (mobi : 2.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107470. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-168-0 (epub)
ISBN 978-963-366-169-7 (mobi)
[AN 3471613] MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5057 /2013.
Bódis Zoltán (1969-)
   Identitás és szakrális kommunikáció a mesében / Bódis Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkotó műhely, ISSN 2061-0114 ; 7.)
Bibliogr.: p. 147-153.
ISBN 978-963-318-307-6 fűzött
mesekutatás - műfajtörténet - mese - népmese
398.21.001 *** 82(091)-34
[AN 3468483]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2013.
   A csillagszemű juhász : magyar népmesék / Bán Kitti illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 142, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-043-3 kötött : 2800,- Ft
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3470725]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2013.
   Isten szolgája, Bálint Sándor, a szolgáló szeretet példaképe / [... összeáll. Barna Gábor]. - Szeged : Gerhardus, 2012. - 50 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 49-50.
ISBN 978-615-5256-09-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - politikus - 20. század - vallásosság
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 32(439)(092)Bálint_S. *** 248(092)Bálint_S.
[AN 3470829]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2013.
Seres András (1935-1992)
   Csángómagyar daloskönyv : Moldva, 1972-1988 / Seres András, Szabó Csaba ; ... szerk., ... bev. tanulmányt írta Pávai István ; [... a rajzokat Szervátiusz Tibor kész.]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Hagyományok Háza, 2013. - XV, 577 p. : ill., főként kotta ; 31 cm + DVD-ROM
Eredeti kiadása: Budapest : Héttorony Kvk., 1991. - Bibliogr.: p. 25-26.
ISBN 978-963-7363-69-6 kötött
csángók - magyar népzene - daloskönyv - népdal - hasonmás kiadás - audiovizuális dokumentum
398.8(=945.11)(498.3) *** 784.4(=945.11)(498.3) *** 094/099.07
[AN 3472046]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2013.
Sille István (1943-)
   Illem, etikett, protokoll / Sille István. - 13. bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2013. - 630 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 629-630.
ISBN 978-963-05-9244-4 fűzött
illemtan - diplomáciai etikett
395 *** 341.75
[AN 3470375]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5062 /2013.
Balogh Béni, L. (1961-)
   Küzdelem Erdélyért : a magyar - román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között / L. Balogh Béni. - Budapest : Akad. K., 2013. - 335 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 313-330.
ISBN 978-963-05-9306-9 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Románia - diplomáciatörténet - kisebbségi kérdés - második bécsi döntés - második világháború - magyar történelem
327(439)"194" *** 327(498)"194" *** 323.1(=945.11)(498)"194" *** 943.9"194" *** 949.8"194"
[AN 3468657]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2013.
   Europas Glück : Ronald Reagen und George Bush - der Visionär und der Praktiker / [Red. Gábor Tallai] ; [Hrsg.:] XX. Század Intézet. - [Budapest] : XX. Század Int., cop. 2013. - 399 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-09-8 fűzött
Reagan, Ronald (1911-2004)
Bush, George H. W. (1924-)
Egyesült Államok - Európa - államfő - politikatörténet - 20. század
32(73)(092)Reagan,_R. *** 32(73)(092)Bush,_G._H._W. *** 32(73)"198/199" *** 32(4)"198/199"
[AN 3469449]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2013.
Farkas Pálma Adél
   A "fekete legenda" árnyékában : Spanyolország és az Egyesült Államok kapcsolata a korabeli sajtó tükrében Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején, 1923-1930 / Farkas Pálma Adél. - Szeged : SZTE, 2013. - 253 p. ; 25 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 227-253.
ISBN 978-963-306-184-8 fűzött
Spanyolország - Egyesült Államok - külkapcsolat - politika - történelem - két világháború közötti időszak
323(460)"192" *** 327(460) *** 327(73) *** 946.0"192"
[AN 3468221]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2013.
Jászberényi Sándor (1980-)
   Budapest - Kairó : egy haditudósító naplója / Jászberényi Sándor. - Budapest : Libri, [2013]. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-187-2 kötött : 3290,- Ft
Egyiptom - belpolitika - 21. század - napló
323(620)"201"(0:82-94)
[AN 3469150]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2013.
Miklós György (1964-)
   Egy unortodox ország keletkezéstörténete / Miklós György. - Budapest : Publio, 2012. - 224 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5340-26-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - gazdasági helyzet - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
323(439)"198/201" *** 338.2(439)"200"/201"
[AN 3469877]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2013.
Németh Tibor
   Gyarmatosítás és kiengesztelődés : őslakos hagyomány Kanadában / Németh Tibor ; [közread. az] ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2013. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-240.
ISBN 978-963-312-136-8 fűzött
Kanada - bennszülött - kisebbségi politika - gyarmati kérdés - oktatáspolitika - indiánok - 19. század - 20. század
325.454(71)"18/19" *** 39(=97)(71) *** 37.014.5(71)"18/19" *** 323.12(=97)(71)"18/19"
[AN 3470864]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2013.
Oltay, Edith
   Fidesz and the reinvention of the Hungarian center-right / Edith Oltay. - 2. corr. ed. - Budapest : Századvég, 2013. - 255, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-04-0 fűzött : 3000,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - politikai párt - jobboldali irányzat - politikatörténet - ezredforduló
329(439)Fidesz *** 329.17(439)"199/200"
[AN 3471902]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2013.
Reisch, Alfred Alexander (1931-)
   Hot books in the cold war : the CIA-funded secret Western book distribution program behind the iron curtain / Alfred A. Reisch. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XXVIII, 549 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 527-535.
ISBN 978-615-5225-23-9 kötött
Kelet-Európa - Egyesült Államok - hidegháború - titkosszolgálat - történelem - 1945 utáni időszak
327.84(73)"195/196" *** 94-11"195/196"
[AN 3470303]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2013.
Szabó Ervin (1877-1918)
   Szabó Ervin levelezése [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Szabó Ervin (1877-1918)
Magyarország - politikus - szociáldemokrácia - szociológus - könyvtáros - századforduló - levelezés - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Szabó_E.(044) *** 329.14(439)"189/190"(093) *** 316(439)(092)Szabó_E.(044) *** 02(439)(092)Szabó_E.(044)
[AN 3471494]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1893-1903. - Szöveg (epub : 808 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-145-1 (epub)
ISBN 978-963-366-146-8 (mobi)
[AN 3471502] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1904. - Szöveg (epub : 728 KB) (mobi : 973 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-015-7 (epub)
ISBN 978-963-366-149-9 (mobi)
[AN 3471508] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1905. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 1.9 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-151-2 (epub)
ISBN 978-963-366-152-9 (mobi)
[AN 3471513] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1906-1907. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.6 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107460. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-154-3 (epub)
ISBN 978-963-366-155-0 (mobi)
[AN 3471516] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1908-1918. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107461. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-157-4 (epub)
ISBN 978-963-366-158-1 (mobi)
[AN 3471520] MARC

ANSEL
UTF-85071 /2013.
Szebeni Géza, M. (1945-)
   Charles de Gaulle : egy konzervatív forradalmár / M. Szebeni Géza. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2012. - 378 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 374-375.
ISBN 978-963-87591-9-1 fűzött : 2900,- Ft
Gaulle, Charles de (1890-1970)
Franciaország - politikus - történelem - 20. század
32(44)(092)Gaulle,_Ch._de *** 944"19"
[AN 3469933]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2013.
Székely Szabolcs (1983-)
   Bibó István élete és munkássága [elektronikus dok.] : egy kiváló tudós eszmei helytállásának története / Székely Szabolcs. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107590. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - politikatörténet - társadalomtudomány - tudós - 20. század - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
32(439)"194/195" *** 32.001(439)(092)Bibó_I. *** 32.001
[AN 3472492]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2013.
Tari Adrienn
   A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája, 1923-1930 : doktori értekezés / Tari Adrienn. - Szeged : [SZTE], 2013. - 281 p. : ill. ; 25 cm. - (SZTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Történeti Program PhD értekezések)
Bibliogr.: p. 233-248.
ISBN 978-963-306-185-5 fűzött
Spanyolország - Magyarország - Közép-Európa - külpolitika - diplomácia - századforduló
327(460)"189/193" *** 327(439)"189/19" *** 327(4-11)"189/193"
[AN 3468481]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5074 /2013.
Botlik József (1949-)
   Nyugat-Magyarország sorsa, 1918-1921 / Botlik József. - 2. jav. kiad. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2012. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 318-328.
ISBN 978-615-5145-09-4 kötött : 2880,- Ft
Nyugat-Magyarország - Lajta-bánság - magyar történelem - trianoni békeszerződés - 20. század
943.926"1918/1921"
[AN 3472564]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2013.
Forczek Zoltán
   Szank története / Forczek Zoltán ; [kiad. Szank Község Önkormányzata]. - Szank : Önkormányzat, 2013. - 483 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 433-440.
ISBN 978-963-08-5995-0 kötött
Szank - helytörténet
943.9-2Szank
[AN 3470872]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2013.
Halmágyi Pál (1948-)
   Képek Makó idegen megszállásáról, 1919-1920 / Halmágyi Pál. - Makó : Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány, 2012. - 77 p. : ill. ; 25 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 113.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88426-6-4 kötött
Árva-Trúth Ferenc (1877-1968)
Makó - helytörténet - híres ember - 20. század
943.9-2Makó"1919/1920" *** 929(439)Árva-Trúth_F.
[AN 3470552]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2013.
   Iseum : Isis temploma Szombathelyen / [szerk. Balázs Péter, Csapláros Andrea, Sosztarits Ottó]. - Szombathely : Önkormányzat, 2013. - 64 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Sistrum. Serie B. ; 2.)
Bibliogr.: p. 60-64.
ISBN 978-615-5067-04-4 fűzött
Szombathely - Pannonia - régészet - szentély - római birodalom kora
904(439-2Szombathely) *** 726.12(398.6) *** 904(398.6)
[AN 3466458]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2013.
Jeney-Tóth Annamária (1970-)
   "... Urunk udvarnépe ..." : udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében / Jeney-Tóth Annamária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 332 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 11.)
Bibliogr.: p. 293-299. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-318-299-4 fűzött
Erdély - magyar történelem - udvari élet - 17. század
943.921"16" *** 394.012(439.21)"16"
[AN 3468487]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2013.
   A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban : levéltári dokumentumok, 1941-1947 / [főszerk. Krausz Tamás] ; [... összeáll. és szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária] ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 629 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7343-03-2 kötött : 3900,- Ft
Szovjetunió - magyar történelem - megszállás - második világháború - történelmi forrás
943.9"194"(093) *** 341.324(47)"194"
[AN 3468453]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2013.
Merva Mária, G.
   Írók és múzsák Gödöllőn / G. Merva Mária ; [kiad. Gödöllői Városi Múzeum]. - 2. bőv., átd. kiad. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2013. - 348 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87880-8-5 kötött
Gödöllő - művelődéstörténet - irodalmi élet
930.85(439-2Gödöllő) *** 894.511(439-2Gödöllő)(091)"18/19"
[AN 3471866]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2013.
Molitorisz Pál (1944-)
   Iván bácsi : Praznóczy Iván pályája, 1922-1992 / Molitorisz Pál. - Szarvas : Szerző, 2013. - 28 p. : ill. ; 25 cm. - (Szarvasi emberek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6170-0 fűzött
Praznóczy Iván (1922-1992)
Szarvas (Békés megye) - Magyarország - helytörténet - híres ember - 20. század
929(439)Praznóczy_I. *** 943.9-2Szarvas(092)
[AN 3468591]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2013.
Perlaky Lajos
   Mazarin bíboros [elektronikus dok.] / Perlaky Lajos. - Szöveg (epub : 633 KB) (mobi : 865 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-986-4 (epub)
ISBN 978-963-362-987-1 (mobi)
Mazarin, Jules (1602-1661)
Franciaország - politikus - 17. század - történelem - elektronikus dokumentum
944"16" *** 32(44)(092)Mazarin,_J.
[AN 3471039]
MARC

ANSEL
UTF-85083 /2013.
Rómer Flóris (1815-1889)
   Egyház, műveltség, történetírás [elektronikus dok.] / Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos. - Szöveg (epub : 877 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-366-067-6 (epub)
ISBN 978-963-366-068-3 (mobi)
magyar történelem - elektronikus dokumentum
943.9
[AN 3471625]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2013.
Sashalmi Endre (1964-)
   Trónöröklés és isteni jogalap Nagy Péter uralkodása idején, 1682-1725 : az írott források és az ikonográfia tükrében / Sashalmi Endre. - [Pécs] : Kronosz, 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 210-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5339-02-8 fűzött : 2800,- Ft
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - uralkodó - történelem - 17. század - 18. század - ikonográfia - művészetelmélet
947"168/172" *** 947(092)Péter,_I.,_Nagy *** 7.046.3 *** 7.01
[AN 3469616]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2013.
Szabó Judit
   Szent István király / [írta Szabó Judit] ; [rajz. Nemes-Farkas Zsuzsa]. - Szeged : Agapé, 2013. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Példaképed, védőszented, ISSN 1218-0882 ; 9.)
ISBN 963-458-128-5 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
uralkodó - államalapítás - szent - 11. század - gyermekkönyv
943.9(092)István,_I.(02.053.2) *** 235.3(092)István,_I.(02.053.2)
[AN 3472118]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2013.
Török András (1954-)
   Budapest könyv avagy Simplicissimus szerint a világ / Török András ; Felvidéki András térképeivel és rajzaival. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 519 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2013. febr. 19. - Bibliogr.: p. 495-503.
ISBN 978-963-355-029-8 fűzött : 4500,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - útikönyv
930.85(439-2Bp.) *** 914.39-2Bp.(036)
[AN 3471872]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2013.
Tóth Béla (1857-1907)
   Mendemondák : a világtörténet furcsaságai [elektronikus dok.] / Tóth Béla. - Szöveg (epub : 797 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-367-7 (epub)
ISBN 978-963-366-368-4 (mobi)
művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(100)(089.3)
[AN 3472389]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2013.
Túróczi Tamás
   Források a spanyol expanzió japán periódusának (1587-1636) tanulmányozásához / ... írta, ford. és sajtó alá rend. Túróczi Tamás. - Szeged : JATE Press, 2012. - 64 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 90.)
Bibliogr.
Fűzött
Spanyolország - Japán - történelem - külpolitika - terjeszkedés - 16. század - 17. század - történelmi forrás
946.0"15/16"(093) *** 952.0"15/16"(093) *** 327(460)"15/16"(093)
[AN 3468616]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5089 /2013.
Bercsek Péter
   Műalkotások a Margitszigeten : ismeretterjesztő gyűjteményes összeállítás / Bercsek Péter. - [Budapest] : [Bercsek P.], cop. 2013. - 119 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-08-6130-4 fűzött : 2200,- Ft
Margitsziget - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bp.Margitsziget *** 943.9-2Bp.Margitsziget
[AN 3470374]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2013.
Bötig, Klaus (1948-)
Kreta (magyar)
   Kréta / Klaus Bötig ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6129-2 fűzött : 2490,- Ft
Kréta (sziget) - útikönyv
914.959(036)
[AN 3471894]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2013.
Dobosy László, F.
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye / [szerző F. Dobosy László]. - Ózd : Inka K., 2012. - 302 p. : ill., színes ; 21x22 cm. - (A fejlődés útján)
Bibliogr.: p. 278-279. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-5086-5 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - helyismeret
908.439.134
[AN 3468491]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2013.
Miklóssy János
   Yunow? : India szubjektív objektívvel... / Miklóssy János. - [Budapest] : Demax Művek Kft., 2012. - [189] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89272-2-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
India - helyismeret - szociofotó - fényképalbum
908.540(084.12) *** 308(540)(084.12) *** 77.04(439)(092)Miklóssy_J.
[AN 3471138]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2013.
Vámbéry Ármin (1832-1913)
   Küzdelmeim [elektronikus dok.] / Vámbéry Ármin. - Szöveg (epub : 904 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-397-4 (epub)
ISBN 978-963-366-398-1 (mobi)
Vámbéry Ármin (1832-1913)
Magyarország - tudós - keletkutatás - 19. század - memoár - elektronikus dokumentum
910.4(5)(092)Vámbéry_Á.(0:82-94)
[AN 3472327]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5094 /2013.
   2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 608 p. ; 27 cm
ISBN 978-615-5269-12-7 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3470542]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2013.
   Az államfő jogállása I / szerk. Csink Lóránt és Szabó István. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 194 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 16.)
A Budapesten, 2012. jún. 6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-089-4 fűzött
Magyarország - Európa - államfő - alkotmányjog
342.511(439) *** 342.511(4)
[AN 3469364]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2013.
Bánrévy Gábor (1929-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 227 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-277-247-9 fűzött : 2400,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3471881]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2013.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2013]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-36-3 fűzött : 1300,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3471821]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2013.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2013]. - 132 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-37-0 fűzött : 1700,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3471832]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2013.
   Cégeljárás. - Budapest : Árboc, [2013]. - 59 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-44-8 fűzött : 1000,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági társaság - cégbíróság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3471824]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2013.
   Családjogi törvény. - Budapest : Árboc, [2013]. - 19 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-40-0 fűzött : 600,- Ft
1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
Magyarország - családjog - törvény
347.6(439)(094)
[AN 3471864]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2013.
   Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 332 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 21. - A borítófedélen a megjelenési év: 2012. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-352-0 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3470760]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2013.
Frivaldszky János (1969-)
   Jog a személyközi viszonyokban : az olasz jogfilozófia nyomdokain / Frivaldszky János. - Budapest : Pázmány Press, 2012. - 416 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285). (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-072-6 fűzött
Olaszország - jogtörténet - jogfilozófia - egyetemi tankönyv
34(100)(091)(075.8) *** 34.01(100)(091)(075 *** 34.01(45)(075.8)
[AN 3469622]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2013.
Gellér Balázs (1968-)
Legality on trial (magyar)
   Legalitás a vádpadon : az anyagi büntetőnormák legalitásának elméleti elemzése / Gellér Balázs József ; [ford. Csige Zoltán]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 315 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 19.)
Bibliogr.: p. 271-303.
ISBN 978-963-312-154-2 kötött : 4500,- Ft
törvényesség - büntetőjog
343 *** 340.114
[AN 3470420]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2013.
Harden, Blaine
Escape from Camp 14 (magyar)
   Menekülés a 14-es táborból : Észak-Koreából a szabadságba / Blaine Harden ; [ford. Nagy Marcell, ... Rádai Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 236 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - kényszermunka - munkatábor - állami terror - 20. század - ezredforduló
343.819.5(519.3)"198/200" *** 323.282(519.3)"198/200"
[AN 3468076]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2013.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2013]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-42-4 fűzött : 1000,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3471843]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2013.
   Ius culinaris avagy A törvény íze I. / [szerk. ... Balogh Péter Ferenc] ; [fotók Paján Anita]. - [Agárd] : Fórum Press Kft., 2012. - 119 p. : ill. ; 26 cm
Fűzött
Magyarország - jogász - 21. század - szakácskönyv
34(439)(092) *** 641.55(083.12)
[AN 3470541]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2013.
Kilényi Géza (1936-)
   Összehasonlító alkotmányjog : az államszervezet / Kilényi Géza. - Budapest : Pázmány Press, 2012. - 280 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-079-5 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - államszervezet - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
342.5(439)(075.8) *** 342(075.8) *** 340.5(075.8)
[AN 3469342]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2013.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2013]. - 63 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-38-7 fűzött : 900,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3471851]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2013.
Menyhárd Attila (1968-)
   Dologi jog / Menyhárd Attila. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 449 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 4.)
Bibliogr.: p. 425-439.
ISBN 978-963-312-030-9 kötött
Magyarország - dologi jog - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8)
[AN 3472049]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2013.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2013]. - 52 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-41-7 fűzött : 1000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3471857]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2013.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 2 db ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-097-9 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3470114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 469 p.
ISBN 978-963-308-094-8
[AN 3470120] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 272 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-095-5
[AN 3470124] MARC

ANSEL
UTF-85112 /2013.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2013]. - 96 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-35-6 fűzött : 1300,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3471841]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2013.
   Polgári törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2013]. - 100 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-34-9 fűzött : 1500,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3471839]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2013.
Szilágyi Péter (1945-)
   Jogbölcselet és jogi dogmatika : tanulmányok a jogelmélet köréből / Szilágyi Péter. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 329 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 57.)
Bibliogr.: p. 319-329.
ISBN 978-963-312-146-7 fűzött
jogelmélet - jogbölcselet
340.12 *** 34.01
[AN 3470467]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2013.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2013]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-39-4 fűzött : 1000,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3471846]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2013.
Varga Zs. András (1968-)
   Ombudsman, ügyész, magánjogi felelősség : alternatív közigazgatási kontroll Magyarországon / Varga Zs. András. - Budapest : Pázmány Press, 2012. - 362 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 3.)
Bibliogr.: p. 325-357.
ISBN 978-963-308-074-0 fűzött
Magyarország - ellenőrzés - közigazgatási jog - jogorvoslat - törvényesség
351.9(439) *** 342.9(439) *** 343.155(439) *** 340.114(439)
[AN 3469354]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2013.
Ződi Zsolt
   Jogi adatbázisok és jogi forráskutatás : gépek a jogban / Ződi Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2012. - 224 p. : ill. ; 23 cm. - (Diké, ISSN 2063-2401)
Bibliogr.: p. 207-214.
ISBN 978-963-693-463-7 fűzött : 2800,- Ft
jogtudomány - adatbázis - információkeresés
34 *** 681.3.004.14 *** 659.2 *** 681.3.016
[AN 3469060]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5118 /2013.
Bognár Zalán (1963-)
   Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon, 1944-945 / Bognár Zalán. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Kairosz, 2012. - 510 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: 485-502. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-662-601-3 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - fogolytábor - hadifogoly - magyarság - második világháború
355.257.7(439)(=945.11)"1944/1945" *** 343.819.5(439)"1944/1945"
[AN 3469620]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2013.
Józsa Ottó
   Tankok és más harcjárművek / [írta Józsa Ottó]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 60, [3] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5168-65-9 kötött
páncélozott harci jármű - hadtörténet
623.438 *** 355.48(100)
[AN 3469300]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2013.
Lu Shang
Liu tao (magyar)
   Tai Gong hat titkos tanítása [elektronikus dok.] / [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt]. - Szöveg (mobi : 837 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107585. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-239-7
Kína - hadtudomány - kínai irodalom - elektronikus dokumentum
355/359(510) *** 895.1-96=945.11
[AN 3472443]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2013.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (angol)
   The art of war [elektronikus dok.] / Sun Tzu. - Szöveg (epub : 610 KB) (mobi : 746 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107437. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-139-0 (epub)
ISBN 978-963-366-140-6 (mobi)
hadtudomány - kínai irodalom - elektronikus dokumentum
355.4 *** 895.1-96=20
[AN 3470935]
MARC

ANSEL
UTF-85122 /2013.
Tóth Hajnalka (1976-)
   A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690 / Tóth Hajnalka. - Szeged : SZTE BTK Törttud. Doktori Isk., 2013. - 208 p. : ill. ; 25 cm. - (Mediterrán dolgozatok, ISSN 2061-229X)
Bibliogr.: p. 181-194.
ISBN 978-963-306-198-5 fűzött
Nagy Ferenc (16??-1702?)
Magyarország - Balaton-Dráva közti főkapitányság - katona - történelmi személy - hadtörténet - 17. század
355(439)(092)Nagy_F. *** 355.48(439)"16" *** 943.9(092)Nagy_F.
[AN 3468471]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5123 /2013.
   Csak harsányan! : válogatott munkák a II. Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferencia előadóitól / [szerk. Szenteleki Cintia] ; [közread. a ] Pannon Egyetem Harsányi János Szakkollégium. - Veszprém : Pannon Egy. Harsányi J. Szakkollégium, 2013. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-74-8 fűzött
projektmenedzsment
65.012.4 *** 65.011.1
[AN 3469685]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5124 /2013.
   Adó 2013 : teszt és példatár / [szerk.] Herich György. - Pécs : Penta Unió, 2013. - 452 p. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-86637-4-0 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv - példatár
336.2(439)(078)(076)
[AN 3469040]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2013.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Pénzügyi alapok : tapasztalatok és tanulságok pénzügyi válság után / Bod Péter Ákos. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2012. - 304 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 299-300.
ISBN 978-615-5227-01-1 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - pénzügy - pénzpiac - 21. század
336.7 *** 336.7(439)"200/201"
[AN 3469919]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2013.
Botos Katalin (1941-)
   Államháztartástan / Botos Katalin, Schlett András. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 149 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-584-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - államháztartás - egyetemi tankönyv
336.12(439)(075.8)
[AN 3471876]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2013.
Constantinovits Milán (1956-)
   Nemzetközi kereskedelemtan / írta Constantinovits Milán. - [Gödöllő] : Szt. István Egy. K., 2013. - 115 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-269-335-4 fűzött
nemzetközi kereskedelem - logisztika - szállítmányozás - egyetemi tankönyv
339.5(075.8) *** 658.78(075.8) *** 656.1/.7(075.8)
[AN 3468375]
MARC

ANSEL
UTF-85128 /2013.
Covey, Stephen M. R.
Smart trust (magyar)
   Okos bizalom : hogyan teremtsünk jólétet, energikus és örömteli életet egy bizalomszegény világban? / Stephen M. R. Covey, Greg Link, Rebecca R. Merrill ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 352 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-150-2 kötött : 3590,- Ft
bizalom - siker - üzleti élet
658.1 *** 613.865 *** 65.013
[AN 3469023]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2013.
   Használtcikk-kultúrák : ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek / szerk. Berta Péter ; [közread. a] MTA BTK Néprajztudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2012. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-567-053-6 kötött
Magyarország - használt cikk - kultúraszociológia - kulturális antropológia - ezredforduló
339.375.3(439) *** 316.7"200"
[AN 3468127]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2013.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2013]. - 47 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. márc. 1.
ISBN 978-963-9997-46-2 fűzött : 1000,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 3471828]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2013.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2013 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2013. - 519 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-445-6 fűzött
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 3472662]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2013.
   A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának és a munka világába történő fenntartható beillesztésének aktuális elméleti és gyakorlati kérdései : a szakmai konferencia összefoglaló kiadványa / [rend. a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja]. - [Gödöllő] : [SZIE], [2012]. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2012. okt. 18-án rendezték. - Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-328-6 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatás - hátrányos helyzetű - fogyatékos - ezredforduló - konferencia-kiadvány
331.5(439)"199/201" *** 331.582.2(439)"199/201" *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3468381]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2013.
   Nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac / [szerk. Kardos Anita]. - Bőv. vált. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 31.)
ISBN 978-615-5319-06-8 fűzött
Európai Unió - munkaerő-mobilitás - szakmai képzés vállalatnál - ezredforduló
331.55(4-62)"200" *** 371.3(4-62)"200"
[AN 3472131]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2013.
   Spin-off cégek, vállalkozók és technológia-transzfer a legjelentősebb hazai egyetemeken / szerk. Makra Zsolt. - Szeged : Universitas Szeged, 2012. - 234 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5106-09-5 fűzött
Magyarország - vállalkozás - innováció - egyetem
658.1 *** 330.341 *** 378(439)
[AN 3468356]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5135 /2013.
   Adatok a neurológiai osztályokról, 2012 : a Neurológiai Szakmai Kollégium felmérésének összefoglalása / szerk. Bereczki Dániel és Ajtay András. - [Budapest] : Neurológiai Szakmai Kollégium, 2012. - 470 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5967-7 kötött
Magyarország - kórházi ellátás - ideggyógyászat - 21. század - statisztikai adatközlés
364.444.046.6(439)"201"(083.41) *** 616.8
[AN 3469085]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2013.
Employment groups (magyar)
   Csoportos tanácsadás : kézikönyv csoportvezetőknek / Norman E. Amundson [et al.] ; [ford. Horváth Tünde]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 261 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-312-163-4 fűzött
tanácsadás - szociális munka - munkanélküliség - csoportterápia - tanári segédkönyv
364.62 *** 364.62.001.8 *** 331.56 *** 615.851.6(072)
[AN 3470514]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5137 /2013.
   "...aki olvassa, értse meg..." : Csányi Yvonne köszöntése / szerk. Perlusz Andrea ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar]. - Budapest : ELTE BGGYK, 2012. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7155-58-1 fűzött
nagyothalló - különleges csoportok nevelése - integrált oktatás - gyógypedagógia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
371.3 *** 37.013.82 *** 376.3 *** 012Csányi_Y.
[AN 3470857]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2013.
Benkei Kovács Balázs
   Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata / Benkei Kovács Balázs ; [közread. az] ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. - Budapest : ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2012. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-180.
ISBN 978-963-89432-2-4 fűzött
Magyarország - Franciaország - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - képességvizsgálat - ezredforduló - összehasonlító módszer - kutatási és fejlesztési jelentés
374.7(439)"200/201" *** 374.7(44)"200/201" *** 37.013.83 *** 371.212
[AN 3470311]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2013.
Donáth Tibor (1926-)
   Krónikás is voltam a Semmelweis Egyetemen : írások, 1993-2012 / Donáth Tibor ; szerk. Tolnai Kata. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 287 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-270-4 kötött : 2900,- Ft
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - orvostudomány
378.661(439-2Bp.)
[AN 3470275]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2013.
   Együttnevelés a gyakorlatban : válogatás az óvodai és iskolai IPR intézményi adaptációs gyakorlataiból / [... szerk. Arató Ferenc, Varga Aranka] ; [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Hiv., 2012. - 136 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-89705-2-7 fűzött
Magyarország - integrált oktatás - hátrányos helyzetű - óvodapedagógia - közoktatás - 21. század
376(439)"200/201" *** 371.3(439)"200/201" *** 372.3(439)"200/201" *** 37.014(439)"200/201"
[AN 3470702]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2013.
   Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában / ... szerk., a ... tanulmányokat írta és a képeket vál. Szabadi István. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2013. - 2 db (1607 p.) : ill. ; 24 cm. - (Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére ; 1.)
ISBN 978-963-88488-7-1 kötött
Debreceni Református Kollégium
Debrecen - egyházi iskola - iskolatörténet - levéltári repertórium - hallgatói névjegyzék
373.552(439-2Debrecen)(091)(093) *** 930.253(439-2Debrecen)(083.8) *** 378.18(439-2Debrecen)"158/185"(035.5)
[AN 3469502]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 784 p.
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-88488-8-8
[AN 3469517] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 792-1607.
ISBN 978-963-88488-9-5
[AN 3469522] MARC

ANSEL
UTF-85142 /2013.
Juhász Magda
   Verses-állatos ABC / Juhász Magda verseivel ; Füzesi Zsuzsa rajz. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2013. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9936-88-1)
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.416.2=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3472660]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2013.
Kuhn, Matt
Bro code for parents (magyar)
   Tesó kódex szülőknek : ha király vagy, jöhet a trónörökös / Barney Stinson és Matt Kuhn ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 155 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-245-689-8 fűzött : 2299,- Ft
szülő - életvezetés - gyermekgondozás - gyermeknevelés - humor
37.018.2(0:82-7) *** 613.865-055.5(0:82-7) *** 613.95(0:82-7)
[AN 3468413]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2013.
   Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára, 1848-1944. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012-. - 24 cm
Magyarország - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
37(439)(092)"184/194":030
[AN 3470551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Diszkrimináció emancipáció - asszimiláció diszkrimináció : zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok / szerk. Kovács I. Gábor ; összeáll. Kovács I. Gábor, Kiss Zsuzsanna, Takács Árpád. - 2012. - 174 p. - (Történeti elitkutatások, ISSN 0866-3157 ; 8.)
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-312-161-0 fűzött
Magyarország - egyetemi tanár - zsidóság - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
37(439)(=924)(092)"184/194":030
[AN 3470557] MARC

ANSEL
UTF-85145 /2013.
   Metszetek, ahol gondolataink összeérnek / [szerk. Kristófné Gungl Rita és Kristóf Péter] ; [fotók Szász András] ; [közread. a Szent-Györgyi Albert Kollégium]. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 273 p., VIII t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9354-92-0 fűzött
Lakitelek - szabadegyetem - tanulmánygyűjtemény
374.72(439-2Lakitelek) *** 082
[AN 3468568]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2013.
Oroszlány Péter (1949-2006)
   Tanulásmódszertan : tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez : 10 éves kortól / Oroszlány Péter. - Utánny. - Budapest : Metódus-Tan, 2013. - 195 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [196].
ISBN 978-963-216-623-0 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
371.322.6 *** 159.953.5 *** 37.025
[AN 3470340]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2013.
   A romák, a nemzeti tagállamok és az Európai Unió / Kalocsai Janka [et al.] ; [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Hiv., 2012. - 76 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89705-3-4 fűzött
Európai Unió - cigányság - hátrányos helyzetű - társadalmi integráció - oktatáspolitika - 21. század
376.7(=914.99)(4-62)"201/202" *** 316.4.052(=914.99)(4-62)"201/202" *** 37.014.5(4-62)"201/202" *** 316.347(=914.99)(4-62)"201/202"
[AN 3470673]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2013.
   Udvarhelyi Kendoff Károly / a ... tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Szecskó Károly. - Budapest : OFI OPKM, 2013. - 112 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.: p. 101-111.
ISBN 978-963-682-718-2 fűzött
Udvarhelyi Károly (1903-1992)
Magyarország - pedagógus - 20. század - személyi bibliográfia
37(439)(092)Udvarhelyi_K. *** 012Udvarhelyi_K.
[AN 3470575]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5149 /2013.
Dlusztus Imre (1960-)
   Hogyan neveljünk focistát? : [segédlet kisgyermekes szülőknek és más pályakezdőknek] / Dlusztus Imre. - [Szeged] : Szerző, 2012. - 71 p. : ill., részben színes ; 14x21 cm
ISBN 978-963-08-5342-2 fűzött
labdarúgás - sportoktatás - didaktika
796.332.015
[AN 3469007]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2013.
Margitay Richárd
   Ferencváros - Újpest : a futballháború / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 110 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-02-9 fűzött : 990,- Ft
Ferencvárosi Torna Club. Labdarúgószakosztály
Újpest Football Club
Magyarország - labdarúgás - sportegyesület - szurkoló - 20. század - 21. század - deviáns csoport
796.332(439-2Bp.)FTC *** 316.624(439) *** 796.332(439-2Bp.)UTE *** 796.332.073(439) *** 061.2(439-2Bp.) *** 343.343.3(439)
[AN 3468390]
MARC

ANSEL
UTF-85151 /2013.
Szendrei Gábor (1963-)
   Czakó László búvár / Szendrei Gábor. - Szeged : Stenella, 2012. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5458-0 fűzött
Czakó László (1948-)
Magyarország - búvárkodás - 20. század - 21. század - interjú
797.215(439)(092)Czakó_L.(047.53)
[AN 3468379]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2013.
Tout pour dessiner mes poneys (magyar)
   Rajzolj pónikat! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - Budapest : Móra, cop. 2012. - 16, [56] p., [5] t.fol. : ill., főként színes ; 30 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-11-9261-2 fűzött : 3290,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3469153]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2013.
   Vadászetikai példatár I / [... főszerk. Simon János]. - Győr : [Sólyom Vadászetikai Társ.] : Esély Nonprofit Kft., 2013. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Sólyom Vadászetikai Társulás
ISBN 978-963-08-5805-2 fűzött
 (hibás ISBN 963-08-5805-2)
Magyarország - vadászat
799.2(439)
[AN 3470281]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2013.
Zsolnay Gyöngyi
   Dobd a kosárba! / [Zsolnay Gyöngyi] ; [... közrem. Nógrádi Gergely] ; kiad. az MKOSZ. - Budapest : MKOSZ, 2013. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-963-08-5774-1 kötött
kosárlabda - sportoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
796.323(072) *** 371.3(072)
[AN 3470143]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5155 /2013.
   Árkádia : építészetelméleti jegyzet / [... szerk. Puhl Antal, ... Szalai András, ... Vukoszávlyev Zorán]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2013. - 210 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék építészetelméleti füzetek, ISSN 2063-6954 ; 2.)
A Debrecenben, 2012. okt. 12-én rendezett XVIII. Nemzetközi Műszaki Konferencia Építészmérnöki Szekciójának szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-294-9 fűzött
építészeti esztétika - utópia - egyetemi tankönyv
72.01(075.8) *** 304.9
[AN 3468683]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2013.
Borkovics Péter (1971-)
   Transzparencia : Borkovics Péter, Gáspár György és Sipos Balázs üvegművészek kiállítása : 2013. január 30-tól 2013. április 15-ig / [a kiállítás kurátora ... szerk. Géger Melinda] ; [közread. a] Rippl-Rónai Múzeum. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz., 2013. - [34] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7212-79-6 fűzött
Magyarország - iparművész - üvegművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)(092)Borkovics_P. *** 748(439)(092)Gáspár_Gy. *** 061.4(439-2Kaposvár) *** 748(439)(092)Sipos_B.
[AN 3470267]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2013.
Boromisza Tibor (1880-1960)
   Boromisza Tibor, 1880-1960 / [szerk. Török Katalin] ; [kiad. a ... Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - [Szentendre] : PMMI, 2012. - 275 p. : ill., színes ; 30 cm
Kész. a Szentendrén, 2012. dec. 18 - 2013. febr. 6. között rendezett emlékkiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 273-274.
ISBN 978-963-9590-58-8 fűzött
Boromisza Tibor (1880-1960)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Boromisza_T.
[AN 3470610]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2013.
Deim Pál (1932-)
   Archívum : archive : Deim Pál 80 : [MűvészetMalom - Modern Kortárs Művészeti Központ, Szentendre, 2012. szeptember 9 - 2012. október 7.] / [... kurátora és ... szerk. Deim Réka] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szentendre : PMMI, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 74-77.
ISBN 978-963-9590-58-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Deim_P. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3470635]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2013.
Gavrilovits Sándor (1944-)
   Úton : Gavrilovits Sándor festőművész kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Gelériájában : 2012. szeptember 15 - október 28. = On the way : exhibition of Sándor Gavrilovits in the Skanzen Gallery of the Hungarian Open Air Museum : 15th September 2012 - 28th October 2012 / ... rend. Blaskó[!] Fukárek ; ... szerk. Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2012]. - 15 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5123-33-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gavrilovits_S. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3470036]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2013.
Ghile Gábor (1977-)
   Szigetszentmiklós / Ghile Gábor ; [közread. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a Szigetszentmiklós és Térsége TDM]. - Szigetszentmiklós : Önkormányzat : Szigetszentmiklós és Térsége TDM, cop. 2012. - 103 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5410-8 kötött : 2990,- Ft
Szigetszentmiklós - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Ghile_G. *** 908.439-2Szigetszentmiklós(084.12)
[AN 3470291]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2013.
Gyenes Zsolt (1962-)
   Szinkrónia [elektronikus dok.] : egy vizuális zenei kísérletről = Synchrony : about a visual music experiment / Gyenes Zsolt ; [közread. a Képírás Művészeti Alapítvány]. - Multimédia. - [Kaposvár] : Képírás Műv. Alapítvány, 2012. - 1 DVD ; 12 cm + mell. (16 p.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; videó-lejátszó; Adobe Reader
ISBN 978-963-89408-3-4 műanyag tokban
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
73/76(439)(092)Gyenes_Zs.
[AN 3468689]
MARC

ANSEL
UTF-85162 /2013.
   A gyulafehérvári székesegyház főszentélye / [szerk. Papp Szilárd] ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki László Alapítvány, 2012. - 260, [37] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7081-23-1 kötött
Gyulafehérvár - székesegyház
726.54(498.4-2Gyulafehérvár)
[AN 3470743]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2013.
Havadtoy, Sam (1952-)
   MMXIII / Sam Havadtoy ; [curator Arturo Schwarz] ; [... kiad. az AKK Alapítvány, Kepes Intézet]. - Eger : AKK Alapítvány : Kepes Int., 2013. - 59 p. : ill., színes ; 28 cm
Az Egerben, 2013. márc. 9 - jún. 10. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-6210-3 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Havadtoy,_S. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3470285]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2013.
Kecskés Péter (1972-)
   Uranographia / Kecskés Péter. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2012. - [28] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-89408-2-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - elektrográfia - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Kecskés_P. *** 772.93
[AN 3468661]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2013.
Könnyü Mária
   Kreatív nyár : dekorációs ötletek és finomságok / Könnyü Mária, Niksz Gyula. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-517-5 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
745.55 *** 379.826 *** 641.55(083.12)
[AN 3470273]
MARC

ANSEL
UTF-85166 /2013.
   Kovács Margit Kerámiamúzeum, Szentendre = Kovács Margit Keramik-Sammlung, Szentendre / [... szövegeit írta, a kiállítást rend. és a kötetet szerk. Herpai András] ; [műleírások és a kultúrtörténeti anyagok szerkesztése Krizbainé Szabó Éva] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szentendre : PMMI, 2012. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-9590-53-3 fűzött
Kovács Margit Kerámiamúzeum (Szentendre)
Magyarország - Szentendre - keramikus - múzeum - 20. század - elektronikus dokumentum
738(439)(092)Kovács_M. *** 069(439-2Szentendre)
[AN 3470632]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2013.
   Magyarország FényKép = Hungary written with light : Hungarian photography past and present / [szerk. ... Dávid Judit] ; [kiad. ... Hungarofest Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Hungarofest, 2012. - 96 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Kész. a Budapesten, 2012-ben rendezett kiállítás anyagából
ISBN 978-615-5108-11-2 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 19. század - 20. század - ezredforduló - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)"186/201" *** 908.439(084.12)
[AN 3471157]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2013.
   MalomKörzés : a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak kiállítása : MűvészetMalom Modern és Kortárs Művészeti Központ Szentendre, 2012. szeptember 15 - október 28. = Mill-Circling : exhibition of the students of the Hungarian Academy of Fine Arts / [szerk. ... Istvánkó Bea, Juhász Anna, Mélyi József] ; [kurátor ... Istvánkó Bea] ; szervezők Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum, Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Szentendre : PMMI, 2012. - 26 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-9590-56-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3470689]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2013.
Martos Gábor (1953-)
   Műkereskedelem : egy cápa ára / Martos Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 232 p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 199-204.
ISBN 978-963-279-791-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - műkereskedelem
7.075(439) *** 7.075
[AN 3469371]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2013.
Molnár István, Gy. (1933-2010)
   Útravaló / Gy. Molnár István ; [... szerk. Johan van Dam] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága ...]. - [Szentendre] : PMMI, 2012. - 133, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Megj. a Szentendrén, 2012. dec. 8 - 2013. febr. 10. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9590-60-1 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)(092)Molnár_I.,_Gy. *** 76(439)(092)Molnár_I.,_Gy. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3471007]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2013.
Móricz Péter (1979-)
   Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum : kiállításvezető / Móricz Péter, Nagy Zoltán ; [kiad. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Körmend ; [Szombathely] : Vas M. Múz. Ig., 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9827-13-4 fűzött
Batthyány-Strattmann László Múzeum (Körmend)
Körmend - múzeum - múzeumi katalógus
069(439-2Körmend)
[AN 3468995]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2013.
Móricz Péter (1979-)
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum (német)
   Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann Museum : Ausstellungsführer / Péter Móricz, Zoltán Nagy ; [... Übers. András Antal] ; [Hrsg. Museenverwaltung des Komitates Vas]. - Körmend ; [Szombathely] : Museenverwaltung des Komitates Vas, 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9827-14-1 fűzött
Batthyány-Strattmann László Múzeum (Körmend)
Körmend - múzeum - múzeumi katalógus
069(439-2Körmend)
[AN 3469000]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2013.
Orosz István (1951-)
   Válogatott sejtések : a tojás volt előbb / Orosz István. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 252, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-792-2 fűzött : 3900,- Ft
művészetfilozófia
7.01
[AN 3469385]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2013.
Pápai Éva (1951-)
   Kína : ahogy egy akvarellista látja / [Pápai Éva, Nagy Endre]. - Budapest : Kairosz, [2012]. - 155 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Festői tájak útikönyve ; 2.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-662-553-5 kötött
Magyarország - Kína - festőművész - helyismeret - 20. század - 21. század - akvarell
75(439)(092)Pápai_É. *** 75.021.322 *** 908.510
[AN 3469335]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2013.
Pethő Zsoltné Németh Erika
   Sírok és temetők Szentendrén : Kr. e. 5500 - Kr. u. 2012 / Pethő Zsoltné Németh Erika. - Szentendre : [PMK], 2013. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Pest Megyei Könyvtár. - Bibliogr.: p. 202-209.
ISBN 978-963-7521-79-9 fűzött
Szentendre - temető - helytörténet
726.825(439-2Szentendre) *** 943.9-2Szentendre
[AN 3470397]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2013.
Sebők Zsolt
   Origami papírhajók : Sebők Zsolt. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012. - 23, [24] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-519-9 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3470272]
MARC

ANSEL
UTF-85177 /2013.
   Sz. Varga Ágnes festőművész kiállítása : 2013. január 18 - február 2. / ... rend. Braskó Weibl Fukárek ; [közread. a] Barcsay Iskola Galéria. - Szentendre : BIG, 2013. - 8 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Varga_Á.,_Sz. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3470266]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2013.
Tellér Mária
   Külső tájak - belső tájak / Tellér Mária. - Kaposvár : Képírás Műv. Alapítvány, 2012. - [28] p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
ISBN 978-963-89408-1-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - elektrográfia - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Tellér_M. *** 772.93 *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3468680]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2013.
   Triznya Mátyás, 1922-1991 / [szerk. Klemmné Németh Zsuzsa] ; [kiad. a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Szőnyi István Alapítvány]. - Szentendre : PMMI ; Zebegény : Szőnyi I. Alapítvány, 2012. - 48, [8] p. : ill., főként színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-57-1 fűzött
Triznya Mátyás (1922-1991)
Olaszország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(45)(=945.11)(092)Triznya_M.
[AN 3470684]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2013.
   Vízivárosi Galéria. - Budapest : Vízivárosi Galéria, 2012. - [48] p. : ill., főként színes ; 10x21 cm
A Vízivárosi Galéria 2012. évi kiállításainak katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2713-3 fűzött
Magyarország - galéria - képzőművészet - kiállítás
069(439-2Bp.)Vízivárosi_Galéria *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3469004]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5181 /2013.
Kesztler Lőrinc (1892-1978)
   Zenei alapismeretek : iskolai és magánhasználatra / Kesztler Lőrinc. - 5. utánny. - [Budapest] : Athenaeum, 2013, cop. 2000. - 263 p. : ill. ; 20 cm. - (Lyceum könyvek, ISSN 1585-0285)
ISBN 978-963-85966-6-6 fűzött : 1990,- Ft
zeneelmélet
781
[AN 3470373]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5182 /2013.
Jávorszky Béla (1965-)
   A magyar folk története : népzene, táncház, világzene / Jávorszky Béla Szilárd ; [közread. a] ... Hagyományok Háza. - [Budapest] : Kossuth : Hagyományok Háza, cop. 2013. - 286 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 278.
ISBN 978-963-09-7486-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - táncház - világzene - 20. század - 21. század - magyar népzene
793.31(439)"197/201" *** 78.031.4(=945.11)
[AN 3468992]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5183 /2013.
Bajnóczi Beatrix
   Tematikus szótár angol nyelvből / [szerzők Bajnóczi Beatrix, Haavisto Kirsi]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2013. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9489-26-4 fűzött : 1680,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=20
[AN 3470659]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2013.
Csapóné Horváth Andrea
   Tourismus einmal bunt : Lehrwerk für Studierende und Berufstätige im Bereich Tourismus / Csapóné Horváth Andrea, Kis Zita Margit. - Jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2012. - 231 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-349-047-1 fűzött : 4400,- Ft
német nyelv - szaknyelv - turizmus - tankönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 338.48
[AN 3470630]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2013.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő 1000 mondat angolul / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 46, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89657-7-6 fűzött : 2450,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3468088]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2013.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol a munkahelyen / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-89657-1-4 fűzött : 2450,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 65
[AN 3468083]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2013.
Dobos Károly Dániel (1971-)
   Sém fiai : a sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története / Dobos Károly Dániel. - Budapest : Pázmány Egy. eK. : Szt. István Társ., 2013. - 472 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 397-419.
ISBN 978-963-277-317-9 fűzött
sémi nyelvek - nyelvtörténet - nyelvemlék
809.2-53 *** 809.2-8
[AN 3470544]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2013.
Doró Katalin
   777 vonzat angol nyelvből / [szerző Doró Katalin]. - Szeged : Maxim, 2012. - 115 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9624-01-6 fűzött : 1680,- Ft
angol nyelv - vonzatszótár
802.0-561.83(078)=945.11
[AN 3471817]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2013.
   Etimológiai szótár : magyar szavak és toldalékok eredete / főszerk. Zaicz Gábor. - 3. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2013. - XXI, 998 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 12.)
Bibliogr.: p. XIV-XVII.
ISBN 963-7094-01-6 kötött : 7990,- Ft
magyar nyelv - etimológiai szótár
809.451.1-321.2
[AN 3472013]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2013.
Hartmann, Luisa (1958-)
The haunted castle of Loch Mor (magyar)
   The haunted castle of Loch Mor = A Loch Mor-i kísértetkastély / Luisa Hartmann ; [ill. Anette Kannenberg] ; [... ford. és átd. Iker Bertalan, Vigh Szilvia]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2013. - 144 p. : ill. ; 18 cm. - (Gyerekkrimi)
Angol nyelvű párbeszédekkel és szószedettel
ISBN 978-963-9954-70-0 fűzött
angol nyelv - ifjúsági irodalom - német irodalom - nyelvkönyv - bűnügyi regény
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 830-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3470247]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2013.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch 1 : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Kursbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2013. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-01-9 fűzött : 2600,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3471170]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2013.
Horváthné Lovas Márta
   Magnet Deutsch : kommunikatives Kursbuch für Anfänger : Arbeitsbuch / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2013. - 96 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-02-6 fűzött : 1200,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3471331]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2013.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2013. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3471175]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2013.
Husztiné Varga Klára
   Beszédfordulatok német nyelvből / [szerző Husztiné Varga Klára]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2013]. - 112 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-34-4 fűzött : 980,- Ft
német nyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-318(078)=945.11
[AN 3470580]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2013.
   Magyar - angol családszótár : a gyermekvárástól az iskolakezdésig / [szerk. ... Török Tünde] ; [... ill. ... Szabó Márton, Szabó Julianna, Szabó Johanna]. - Budapest : Akad. K., cop. 2013. - 287 p. : ill. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9257-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - gyermekgondozás - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 613.95
[AN 3468681]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2013.
Marschalkó Gabriella
   Hungarolingua basic : nível 1 : [húngaro para iniciantes] / Gabriella Marschalkó ; [közread. a Debreceni Nyári Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Nyári Egy., 2012. - 124 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89522-1-9 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=690
[AN 3470586]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2013.
Marschalkó Gabriella
   Hungarolingua basic : početni stupanj : [mađarski za početnike] / Gabriella Marschalkó ; [közread. a Debreceni Nyári Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Nyári Egy., 2012. - 122 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-89522-2-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=862
[AN 3470591]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2013.
Meighan, Julie
Drama start (magyar)
   Drámázzunk! : drámajátékok, színdarabok és monológok (nem csak) angolul tanuló óvodásoknak és kisiskolásoknak / Julie Meighan ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9338-0 fűzött
angol nyelv - drámapedagógia - óvodai nevelés
802.0 *** 371.383.1 *** 372.3
[AN 3468658]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2013.
Mészáros Edit (1958-)
   A finn leíró nyelvtan alapjai : egyetemi oktatási segédkönyv / Mészáros Edit. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2013. - 109 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-315-109-9 fűzött
finn nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
809.454.1-5(075.8)=945.11
[AN 3470637]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2013.
Pesti János (1938-)
   Pécs utcanevei, 1554-2004 / Pesti János. - [Pécs] : Kronosz, 2013. - 504, [30] p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 446-452. - Összefoglalás angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-615-5339-00-4 kötött
Pécs - utcanév - helytörténet - helyismeret - névtan
809.451.1-311.154(439-2Pécs) *** 943.9-2Pécs *** 908.439-2Pécs
[AN 3469618]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2013.
Tänzer, Harald
Lerntraining (magyar)
   Lerntraining - német nyelvtan / [szerzők Harald Tänzer, Madeleine Willing]. - 2. kiad., utánny. - Szeged : Maxim, [2013]. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9624-31-3 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3471812]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2013.
Trujillo, Eduardo
   Kezdők szókincse : magyar - angol : 190 matricával / [rajz ... Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-378-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3470295]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2013.
Trujillo, Eduardo
   Kezdők szókincse : magyar - német : 190 matricával / [rajz ... Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-379-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3470299]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2013.
Trujillo, Eduardo
   Kezdők szókincse : magyar : 190 matricával / [rajz. ... Eduardo Trujillo]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [32] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-377-2 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
809.451.1(078)(02.053.2)=00 *** 087.5(084.1)
[AN 3470290]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2013.
Tschirner, Erwin
Englisch nach Themen (magyar)
   Angol szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd. Búza Judit]. - Utánny. - Szeged : Maxim, 2012. - 240 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-116-7 fűzött : 2480,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3470661]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5206 /2013.
   Enargeia : a Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae VII. Országos Konferenciáján elhangzott előadások : Szeged, 2012. május 22-23. / [szerk. Gellérfi Gergő, Hajdú Attila]. - Szeged : General Ny., 2013. - 124 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és olasz nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, francia és német nyelven
ISBN 978-963-306-199-2 fűzött
klasszika-filológia - klasszikus irodalom története - művelődéstörténet - ókor
87(091) *** 930.85(3)
[AN 3468361]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2013.
Ferincz István (1942-)
   Po sledam otgoloskov stariny : vybrannye statʹi / Ištvan Ferinc ; [a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének kiadványa]. - Szeged : SZTE Szláv Int., 2012. - 151, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 143-151.
ISBN 978-963-306-190-9 fűzött
Oroszország - orosz irodalom története - óorosz irodalom - művelődéstörténet - középkor - személyi bibliográfia
882(091)"10/16" *** 930.85(47)"10/16" *** 012Ferincz_I.
[AN 3468421]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2013.
Gula Marianna (1970-)
   A tale of a pub : re-reading the "Cyclops" episode of James Joyce's Ulysses in the context of Irish cultural nationalism / Marianna Gula. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2012. - 164 p., [2] t.fol. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-160.
ISBN 978-963-318-285-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318-000-0)
Joyce, James (1882-1941). Ulysses
Nagy-Britannia - író - 20. század
820(092)Joyce,_J.
[AN 3468520]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2013.
Jangfeldt, Bengt (1948-)
Språket är Gud (magyar)
   A nyelv az Isten : feljegyzések Joseph Brodskyról / Bengt Jangfeldt ; [... verseket ford. Imreh András]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 336 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Rácz Judit, Teplán Ágnes
ISBN 978-963-279-782-3 fűzött : 2900,- Ft
Brodskij, Iosif Aleksandrovič (1940-1996)
Szovjetunió - Egyesült Államok - író - 20. század
882(092)Brodskij,_J._A. *** 820(73)(=82)(092)Brodskij,_J._A.
[AN 3469474]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2013.
Kállay Géza (1959-)
   És most: beszélj! [elektronikus dok.] : nyelvfilozófia, dráma, elbeszélés / Kállay Géza. - Szöveg (epub : 809 KB) (mobi : 1 MB) (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Liget, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107588. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9363-91-5 (mobi)
irodalomelmélet - világirodalom története - nyelvfilozófia - műelemzés - elektronikus dokumentum
82.01 *** 82(091) *** 800.1
[AN 3472455]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2013.
   Spaces in transition / ed. by Erzsébet Barát. - Szeged : JATEPress, 2013. - 106 p. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-090-0 fűzött
irodalomelmélet - világirodalom története - nő
82(091) *** 316.37-055.2 *** 82.01
[AN 3470638]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2013.
   Tanulmányok : Irodalomtudományi Doktori Iskola / főszerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : ELTE BTK, 2012. - 252 p. ; 24 cm. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 3.)
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-254-7)
irodalomtudomány
82.01
[AN 3469051]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2013.
Virágos Zsolt (1942-)
   Virágos Zsolt Kálmán szakmai-tudományos közleményeinek bibliográfiája és válogatott írásai / szerk. Németh Lenke [et al.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 513 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 15-30.
ISBN 978-963-318-231-4 fűzött
amerikanisztika - amerikai angol irodalom története - személyi bibliográfia
820(73)(091) *** 012Virágos_Zs.
[AN 3468431]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5214 /2013.
Bakonyi István (1952-)
   Serfőző Simon : kismonográfia / Bakonyi István. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 203 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-963-9354-89-0 fűzött : 2500,- Ft
Serfőző Simon (1942-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - műelemzés - személyi bibliográfia
894.511(092)Serfőző_S. *** 012Serfőző_S.
[AN 3468548]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2013.
Bodrogi Ferenc Máté (1980-)
   Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve : egy önreprezentáció diszkurzív háttere / Bodrogi Ferenc Máté. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 378 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 51.)
Bibliogr.: p. 329-361.
ISBN 978-963-318-281-9 fűzött
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - irodalomesztétika
894.511(092)Kazinczy_F. *** 82.01
[AN 3468507]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2013.
Don Péter
   Lovagias ügyek : magyar írók és újságírók párbajai, 1834-1920 / Don Péter. - Budapest : Corvina, 2013. - 77 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 77.
ISBN 978-963-13-6102-5 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - párbaj - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 394.84(439)"183/192" *** 930.85(439)"182/184"
[AN 3468830]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2013.
   Petőfi-album : adatok, okmányok és képek Petőfi diadalútjáról. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Pán Kvk., 2013. - [2], 140 p., [9] t.fol. : ill., részben színes ; 31 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pesti Napló : Hornyánszky, 1908 körül
ISBN 978-963-7965-51-7 kötött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század - hasonmás kiadás
894.511(092)Petőfi_S. *** 094/099.07
[AN 3470271]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2013.
Toldy Ferenc (1805-1875)
   Irodalmi arcképek [elektronikus dok.] / Toldy Ferenc. - Szöveg (epub : 569 KB) (mobi : 726 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-298-4 (epub)
ISBN 978-963-366-299-1 (mobi)
magyar irodalom története - elektronikus dokumentum
894.511(092)"12/18"
[AN 3471464]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2013.
   Utassy József emlékkönyv / [szerk. Péntek Imre és Horváth Erzsébet]. - [Budapest] : M. Napló ; Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2013]. - 247 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-07-4 fűzött
Utassy József (1941-2010)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Utassy_J.
[AN 3470343]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2013.
Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933)
   Emlékirataim [elektronikus dok.] : egy sokat emlegetett házasság meztelen igazsága! / özvegy Vajda Jánosné Bartos Rosália. - Szöveg (epub : 710 KB) (mobi : 988 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-391-2 (epub)
ISBN 978-963-366-392-9 (mobi)
Vajda János (1827-1897)
Vajda Jánosné Bartos Rozália (1861-1933)
Magyarország - magyar irodalom - író - 19. század - memoár - elektronikus dokumentum
894.511(092)Vajda_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3472334]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5221 /2013.
Adameşteanu, Gabriela (1942-)
Provizorat (magyar)
   Futó viszony / Gabriela Adameşteanu ; [ford. és az utószót írta Koszta Gabriella]. - Budapest : Európa, 2013. - 446 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9569-2 kötött : 3400,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3469185]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2013.
Austen, Jane (1775-1817)
   Szerelem és barátság és más korai művek / Jane Austen ; [ford. és a jegyzeteket kész. Barcza Gerda]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 175 p. ; 21 cm
Tart.: Szerelem és barátságÞ; A Lesley-kastélyÞ; Anglia történeteÞ; A három nővér. - Egys. cím: Love and friendship ; Lesley Castle ; The history of England ; The three sisters
ISBN 978-963-267-196-3 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3470656]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2013.
Bakker, Gerbrand (1962-)
Boven is het stil (magyar)
   Az iker / Gerbrand Bakker ; [ford. Szőcs Petra]. - Budapest : Magvető, 2013. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3042-4 kötött : 2990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3468787]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2013.
Bennett, Sara (1957-)
Mistress of scandal (magyar)
   Botrányos szerető / Sara Bennett ; [ford. Beck Anita]. - Budapest : General Press, [2013]. - 315 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-464-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3469133]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2013.
Boianjiu, Shani (1987-)
The people of forever are not afraid (magyar)
   Bátraké a mennyország / Shani Boianjiu ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Libri, 2013. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-136-0 kötött : 3490,- Ft
Izrael - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(569.4)=945.11
[AN 3469225]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2013.
Čapek, Karel (1890-1938)
RUR (magyar)
   R. U. R : Rossum Univerzális Robotjai : színdarab egy bevezető jelenetben és három felvonásban / Karel Čapek ; [ford. M. Nagy Judit]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 144 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5262-01-2 fűzött : 1830,- Ft
cseh irodalom - dráma
885.0-2=945.11
[AN 3471345]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2013.
Castor, Harriet
VIII (magyar)
   VIII. Henrik / H. M. Castor ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 341 p. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
ISBN 978-963-09-7483-7 fűzött : 2990,- Ft
Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3469110]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2013.
Collodi, Carlo (1826-1890)
Le avventure di Pinocchio (magyar) (átd.)
   Pinokkió kalandjai / Carlo Collodi ; [ford. és átd. Rónay György] ; Udvardy Melinda grafikáival. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 154, [5] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-862-3 kötött : 2500,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3470708]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2013.
Dahl, Arne (1963-)
Misterioso (magyar)
   Misterioso / Arne Dahl ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Scolar, 2013. - 428 p. ; 20 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-406-2 fűzött : 2950,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3469290]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2013.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The mystery of Cloomber (magyar)
   A cloomberi rejtély [elektronikus dok.] / Sir Arthur Conan Doyle ; ford. Pantl Kálmán. - Szöveg (epub : 540 KB) (mobi : 714 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-115-4 (epub)
ISBN 978-963-366-116-1 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3471055]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2013.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Az ördög lába [elektronikus dok.] : Sherlock Holmes kalandjai / Sir Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 862 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107425. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-118-5 (epub)
ISBN 978-963-366-119-2 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4=945.11
[AN 3470748]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2013.
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)
   Macskák / T. S. Eliot verseinek Andrew Lloyd-Webber musicaljéhez készített változata Romhányi József magyarításában ; rajzok Takács Zoltán. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
A versek címei angol nyelven is
ISBN 978-963-08-6144-1 kötött : 3000,- Ft
angol irodalom - vers
820-14=945.11
[AN 3468376]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2013.
Glattauer, Daniel (1960-)
Ewig Dein (magyar)
   Örökké tiéd / Daniel Glattauer ; [ford. Szitás Erzsébet]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-006-9 kötött : 3500,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3468797]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2013.
Gleichmann, Gabi (1954-)
Udødelighetens eliksir (magyar)
   A halhatatlanság elixírje / Gabi Gleichmann ; [ford. Papolczy Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 726 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-247-7 fűzött : 4490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3470326]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2013.
Hannah, Sophie (1971-)
The point of rescue (magyar)
   Holtpont / Sophie Hannah ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 452, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7490-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3469125]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2013.
Ilf, Ilʹâ Arnoldovič (1897-1937)
Dvenadcatʹ stulʹev (magyar)
   12 szék / Ilja Ilf, Jevgenyij Petrov ; [ford. Gellért Hugó]. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 392, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-04-3 fűzött : 2950,- Ft
orosz irodalom - szatirikus regény
882-313.1=945.11
[AN 3470117]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2013.
Irvine, Doreen
From witchcraft to Christ (magyar)
   Boszorkánykanyar : [életem igaz története] / Doreen Irvine ; [ford. Horváthné Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, [2013], cop. 2002. - 152 p. ; 21 cm
ISBN 963-206-020-2 fűzött
Irvine, Doreen
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3472610]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2013.
Joly, Fanny (1954-)
Mon frère, quelle galère, ma soeur, quelle horreur! (magyar)
   A bátyám? Ki nem állhatom! A húgom? Kész borzalom! : Marion és Charles kalandjai 1. / Fanny Joly és Catel ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 197, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-245-980-6 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3468451]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2013.
Karpowicz, Ignacy (1976-)
Balladyny i romanse (magyar)
   Égiek és földiek / Ignacy Karpowicz ; ford. Körner Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 670 p. ; 20 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-748-9 kötött : 3900,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3469405]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2013.
   Kedvenc klasszikus meséim / [szerk. Sas Szilvia]. - [Debrecen] : Roland, [2013]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9786-98-1 kötött : 1245,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3468082]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2013.
Kobe, April (1978-2003)
   Hentai : előrejzolt gyilkosságok / April Kobe ; [ford. Nyilas Vilmos]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 487 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-362-514-9 fűzött : 3480,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3471352]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2013.
Loti, Pierre (1850-1923)
Aziyadé (magyar)
   Aziyadé [elektronikus dok.] : levelek és töredékek egy angol tengerésztiszt naplójából / Pierre Loti. - Szöveg (epub : 650 KB) (mobi : 775 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107493. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-013-3 (epub)
ISBN 978-963-366-014-0 (mobi)
francia irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
840-312.4=945.11
[AN 3471854]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2013.
Loti, Pierre (1850-1923)
Madame Chrysanthème (magyar)
   Krizantém asszony [elektronikus dok.] / Pierre Loti. - Szöveg (epub : 620 KB) (mobi : 779 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107492. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-019-5 (epub)
ISBN 978-963-366-020-1 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3471829]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2013.
Marton, Kati (1949-)
Paris (magyar)
   Párizs : szerelmeim története / Kati Marton ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : Corvina, 2013. - 184 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6123-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3468811]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2013.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Gyönyörű út a holnapod : bölcsességek, aforizmák gyűjteménye / gyűjt., szerk. és a bevezetőt írta Máté Pálné Terenyei Katalin. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-504-5 kötött
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3470122]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2013.
Miéville, China (1972-)
Embassytown (magyar)
   Konzulváros / China Miéville ; [ford. Juhász Viktor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-12-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3470113]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2013.
Mull, Brandon (1974-)
Fablehaven (magyar)
   Titokfölde / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az Esthajnalcsillag felkel. - 2012. - 363, [2] p.
ISBN 978-963-245-684-3 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3468433] MARC

ANSEL
UTF-85248 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Kolibri, 2013, cop. 2012. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-615-5234-26-2 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3470331]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2013.
Netzer, Lydia
Shine, shine, shine (magyar)
   Ragyogj, édesem! / Lydia Netzer ; [ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 381 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-244-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3470097]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2013.
Parkkola, Seita (1971-)
Viima (magyar)
   Vihar / Seita Parkkola ; ford. Bába Laura ; [ill. Jani Ikonen ...]. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2012. - 339, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-27-2 kötött : 2800,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3470409]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2013.
Pei Xing
Chuan qi (magyar) (szemelv.)
   Különös történetek [elektronikus dok.] = Chuan qi / Pej Hszing. - Szöveg (epub : 762 KB) (mobi : 797 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Ford. Tokaji Zsolt. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-362-983-3 (epub)
ISBN 978-963-362-984-0 (mobi)
kínai irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
895.1-32=945.11 *** 099.1
[AN 3471046]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2013.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
S. N. U. F. F. (magyar)
   S. N. U. F. F : utøpia / Viktor Pelevin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2013. - 648 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9589-0 kötött : 3600,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3469235]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2013.
Philippe, Charles-Louis (1874-1909)
Le père Perdrix (magyar)
   Perdrix apó [elektronikus dok.] : regény / Charles-Louis Philippe ; ford. Cserna Andor. - Szöveg (epub : 544 KB) (mobi : 680 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107494. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-010-2 (epub)
ISBN 978-963-366-011-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3471862]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2013.
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
   Platón válogatott művei [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Sōkratīs (Kr. e. 469?-Kr. e. 399?)
ókori Görögország - ókori görög irodalom - filozófia - filozófus - dialógus - elektronikus dokumentum
875-83=945.11 *** 1(38)Platōn *** 1(38)(092)Sōkratīs
[AN 3471809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Gorgiasz ; Philebosz / ford. Péterfy Jenő. - Szöveg (epub : 588 KB) (mobi : 783 KB)
Egys. cím: Filēbos. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-025-6 (epub)
ISBN 978-963-366-026-3 (mobi)
[AN 3471811] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Euthüphrón ; Szókratész védekezése ; Kritón ; Phaidón / ford. Gyomlay Gyula. - Szöveg (epub : 726 KB) (mobi : 933 KB)
Egys. cím: Apologia Sōkratus ; Faidōn ; Kritōn. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107491. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-028-7 (epub)
ISBN 978-963-366-029-4 (mobi)
[AN 3471816] MARC

ANSEL
UTF-85255 /2013.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Egy hordó amontillado és más elbeszélések [elektronikus dok.] / Edgar Allan Poe. - Szöveg (epub : 1.0 MB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-031-7 (epub)
ISBN 978-963-366-032-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3471802]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2013.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Túl életen és halálon [elektronikus dok.] / Edgar Allan Poe. - Szöveg (epub : 776 KB) (mobi : 1.0 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-034-8 (epub)
ISBN 978-963-366-035-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)=945.11
[AN 3471761]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2013.
Prodanović, Mileta (1959-)
Vrt u Veneciji (magyar)
   Kert Velencében / Mileta Prodanović ; [ford. Csordás Gábor] ; [az utószót írta Radics Viktória]. - Budapest : L'Harmattan, 2012. - 224 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 14.)
ISBN 978-963-236-645-6 kötött : 2500,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3468358]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2013.
Pu Songling (1640-1715)
   Csevej-lak hihetetlen történetei [elektronikus dok.] : tündérmesék, kísértethistóriák és más furcsaságok a régi Kínából / Pu Szung-Ling ; vál., ford. és az utószót írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1.0 MB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-040-9 (epub)
ISBN 978-963-366-041-6 (mobi)
kínai irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
895.1-32=945.11
[AN 3471646]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2013.
Rivers, Francine (1947-)
The scribe (magyar)
   Az írnok : Szilász / Francine Rivers ; [ford. Csiszár István]. - Budapest : Harmat, 2013. - 238 p. ; 21 cm. - (A bátorság fiai ; 5.)
ISBN 978-963-288-131-7 fűzött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3469423]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2013.
Robotham, Michael (1960-)
Say you're sorry (magyar)
   Mondj igazat! / Michael Robotham ; [ford. Vörös Beáta]. - Budapest : General Press, [2013]. - 389 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-465-6 kötött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3469084]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2013.
Sagnier, Christine (1964-)
Oh là là, quelle nuit! (magyar)
   Micsoda éjszaka! / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Franciska]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Éljen a család! ; 6.)
ISBN 978-963-245-990-5 kötött : 1299,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3468427]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2013.
Sagnier, Christine (1964-)
Pas cool, le bébé! (magyar)
   Baba-kalamajka / Émilie Beaumont ötlete alapján írta Christine Sagnier ; rajz. Caroline Hesnard ; [ford. Réti Blanka]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Éljen a család! ; 5.)
ISBN 978-963-245-989-9 kötött : 1299,- Ft
francia irodalom - gyermekregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3468422]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2013.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 32. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 90 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9407-4 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3472897]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2013.
Slatin, Rudolf Carl von (1857-1932)
Feuer und Schwert in Sudan (magyar)
   Tűzzel-vassal a Szudánban [elektronikus dok.] : küzdelmeim a dervisekkel, fogságom és szökésem, 1879-1895 / írta Slatin Rudolf pasa ; ford. Jankó János. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Szudán - osztrák irodalom - történelem - 19. század - memoár - elektronikus dokumentum
830-94(436)=945.11 *** 962.4"18"(0:82-94)
[AN 3470910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 796 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-121-5 (epub)
ISBN 978-963-366-122-2 (mobi)
[AN 3470916] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 2.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-124-6 (epub)
ISBN 978-963-366-125-3 (mobi)
[AN 3470921] MARC

ANSEL
UTF-85265 /2013.
Svingen, Arne (1967-)
   Hubert kalandjai / Arne Svingen ; ... ford. Kovács katáng Ferenc ; ill. Pávai Tamara. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 61, [3] p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "Hubert blir ikke forelsket" (Oslo : Gyldendal, 2002) és a "Hubert i musetrøbbel" (Oslo : Gyldendal, 2003) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9957-63-3 kötött : 2100,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3469971]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2013.
Swift, Jonathan (1667-1745)
Gulliver's travels (magyar)
   Gulliver kalandos utazásai [elektronikus dok.] / Jonathan Swift ; ford. Vajdafy Ernő. - Szöveg (epub : 605 KB) (mobi : 774 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107436. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-142-0 (epub)
ISBN 978-963-366-143-7 (mobi)
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3470927]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2013.
Szabó István (1981-)
   Anno humanae salutis [elektronikus dok.] / ... by István Szabó ifj. ; ed. by Orlanda Szabo. - Szöveg (mobi : 435 KB) (epub : 122 KB) (pdf : 368 KB). - [Budapest] : [Szabó I.], cop. 2012. - (7 post meridiem series. Extra short special ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-106632. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89461-3-3 (mobi)
ISBN 978-963-89461-4-0 (epub)
ISBN 978-963-89461-5-7 (pdf)
kanadai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9(71)
[AN 3435752]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2013.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Drámák [elektronikus dok.] / Lev Tolsztoj ; ford. Gellért Hugó, Haiman Hugó. - Szöveg (epub : 680 KB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Tart.: A sötétség hatalmaÞ; Ez az oka mindennekÞ; Az élő holttestÞ; A felvilágosodás gyümölcsei. - Egys. cím: Vlastʹ tʹmy ; Ot nej vse kačestva ; Živoj trup ; Plody prosveŝeniâ. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-304-2 (epub)
ISBN 978-963-366-305-9 (mobi)
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3471076]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2013.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
   Elbeszélések [elektronikus dok.] / Tolsztoj. - Szöveg (epub : 1.6 MB) (mobi : 1.9 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Peterdi István, Gellért Hugó. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-307-3 (epub)
ISBN 978-963-366-308-0 (mobi)
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3471072]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn vándorlásai és kalandjai [elektronikus dok.] / Mark Twain. - Szöveg (epub : 615 KB) (mobi : 787 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107578. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-376-9 (epub)
ISBN 978-963-366-377-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3472363]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi / Mark Twain ; [ford. Révbíró Tamás] ; [Kass János rajz.]. - 9. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 217, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9291-9 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3472894]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
The prince and the pauper (magyar)
   Koldus és királyfi [elektronikus dok.] : elbeszélés / Mark Twain. - Szöveg (epub : 640 KB) (mobi : 830 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107577. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-380-6 (mobi)
ISBN 978-963-366-379-0 (epub)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3472351]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2013.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Lûdi našego carâ (magyar)
   A mi Urunk népe [elektronikus dok.] / Ljudmila Ulickaja ; ford. Goretity József. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107501. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3059-2
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3471892]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 7. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-287-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3472905]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Un drame en Livonie (magyar)
   Véres dráma Livóniában [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 631 KB) (mobi : 774 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-403-2 (epub)
ISBN 978-963-366-404-9 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3472313]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
Les frères Kip (magyar)
   A két Kip testvér [elektronikus dok.] / Jules Verne. - Szöveg (epub : 606 KB) (mobi : 726 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107569. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-400-1 (epub)
ISBN 978-963-366-401-8 (mobi)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3472315]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2013.
Verne, Jules (1828-1905)
L'île mystérieuse (magyar)
   A rejtelmes sziget / Jules Verne ; [ford. Majtényi Zoltán]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 649, [13] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-729-9 kötött : 2700,- Ft
francia irodalom - regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3472903]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2013.
Wenzi
Tongxuan zhenjing (magyar)
   A titkok feltárásának igaz könyve [elektronikus dok.] = Tongxuan zhenjing / Wenzi ; ... ford., jegyzetekkel ell. és az előszót írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1.0 MB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-366-415-5 (epub)
ISBN 978-963-366-416-2 (mobi)
ókori Kína - taoizmus - kínai irodalom - politikai filozófia - elektronikus dokumentum
895.1-96=945.11 *** 299.513 *** 321.01(315)
[AN 3472298]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
House of pomegranates (magyar)
   Gránátalmaház [elektronikus dok.] / Oscar Wilde. - Szöveg (epub : 583 KB) (mobi : 764 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107556. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-430-8 (epub)
ISBN 978-963-366-431-5 (mobi)
angol irodalom - mese - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-34=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3472197]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   Mesék, történetek és költemények prózában [elektronikus dok.] / Oscar Wilde. - Szöveg (epub : 686 KB) (mobi : 807 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107558. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-424-7 (epub)
ISBN 978-963-366-425-4 (mobi)
angol irodalom - mese - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-34=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3472213]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe / Oscar Wilde ; [ford. Kosztolányi Dezső]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 231, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-205-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3470611]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe [elektronikus dok.] / Oscar Wilde. - Szöveg (epub : 770 KB) (mobi : 994 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-427-8 (epub)
ISBN 978-963-366-428-5 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3472203]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5283 /2013.
Ágh István (1938-)
   Szavak honvágya : esszék / Ágh István. - Budapest : Nap K., 2013. - 284 p. ; 20 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-022-8 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3469878]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2013.
Albert Gábor (1929-)
   Homályos tükör tisztítása : a Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok... ikerkönyve : esszék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 153, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-57-2 fűzött : 2625,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3469891]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 11. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 74, [4] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-346-680-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3470678]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Fricska / Baranyai Máté. - Balatonfüred : [Szerző], 2012. - [225] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89691-1-8 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3470391]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Koffe.in.szerelmek / Baranyai Máté. - Balatonfüred : Szerző, 2013. - [61] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89691-7-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469888]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Sláger és hungarikum / Baranyai Máté. - Balatonfüred : Szerző, 2012. - [167] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89691-2-5 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469725]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Szekrényben, polcokon / Baranyai Máté. - Balatonfüred : Szerző, 2012. - [169] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89691-3-2 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469884]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Szívtárogató / Baranyai Máté. - Balatonfüred : Szerző, 2012. - [165] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89691-4-9 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469881]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Vers a falon! : kaja a hűtőben... / Baranyai Máté. - 2. kiad. - Balatonfüred : Szerző, 2012. - [167] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3156-7 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469719]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2013.
Baranyai Máté (1978-)
   Vers soroló / Baranyai Máté. - Balatonfüred : Szerző, 2012. - [168] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89691-0-1 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3470377]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2013.
Bartha B. Katalin
   Picike tüzek : emlékképek a XX. századból : novellák / Bartha B. Katalin. - Budapest : Alterra, 2013. - 121 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9785-68-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3469949]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kék liliom és más mesék / Benedek Elek ; [vál. és ... gond. Kormos István] ; [ill. Szecskó Tamás]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 305, [4] p., [4] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9082-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3471333]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2013.
Berg Judit (1974-)
   Galléros Fecó naplója / írta Berg Judit ; ill. Kálmán Anna ; a tengerészballadák szerzője Tóth Krisztina. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 334, [2] p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Galléros Fecó titkos naplója
ISBN 978-963-9727-92-2 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3472591]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2013.
Berg Judit (1974-)
   Mesék a Tejúton túlról / Berg Judit ; Gévai Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 46, [10] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-15-9 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3472887]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2013.
Binét Ágnes, V. (1920-1991)
   Gyurka számolni tanul / V. Binét Ágnes ; [Zsoldos Vera rajz.]. - 6. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 75 p. : ill., színes ; 26 cm + mell.
ISBN 978-963-11-9366-4 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - számolás
894.511-93 *** 372.47 *** 51(02.053.2)
[AN 3472649]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2013.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi Mackóvárosban / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2013. - 117 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-971-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3470680]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2013.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi újabb kalandjai / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Budapest : Holnap, 2013. - 113 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-996-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3470730]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2013.
Csabai László (1969-)
   Szindbád Szibériában / Csabai László. - Budapest : Magvető, 2013. - 589 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3041-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3468785]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2013.
Csillag Tibor (1928-2007)
   Ködből nő a haza / Csillag Tibor. - [Budapest] : Stádium, cop. 2013. - 119 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9156-14-4)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469889]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2013.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Bátor Tintanyúl / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 20, [12] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-226-5 kötött : 1699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3470675]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2013.
Downy, Georgie
   Rózsák a Syon Parkból / Georgie Downy. - [Tyukod] : Kódexfestő, cop. 2013. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-072-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3472577]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2013.
Erdős István
   Aprótörpe indiánok / Erdős István ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 52, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5023-82-8 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3472889]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2013.
Faludi Ildikó
   Herceg Egérváry Elemér naplója 2. avagy Feljegyzések a gödöllői kastélyból / Faludi Ildikó, Reményi Márton ; [ill. Ferenc Tamás]. - Budapest : Novadachs Hungary Kft., 2013. - 71 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-08-6088-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3468411]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2013.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 13. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9415-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3472652]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Aggyisten, Biri ; Leánynézőben ; Julcsa kútja ; Ki-ki a párjával / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 334 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 16.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7218-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3468775]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai : regény / Gárdonyi Géza. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 354, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-177-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3472901]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Versek ; Színművek / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 317 p. ; 21 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Gárdonyi Géza művei ; 15.)
ISBN 978-963-09-7217-8 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - vers - dráma
894.511-14 *** 894.511-2
[AN 3468759]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2013.
Goda Krisztina (1970-)
   Berti a rózsaszín barika / Goda Krisztina ; Udvardi Jenő illusztrációival. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 38, [2] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5234-31-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3468074]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2013.
Granasztói György (1938-)
   Granasztói György 75 : Magyar szemle, Hungarian review. - [Budapest] : [M. Szemle Alapítvány], 2013. - 275 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3470096]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2013.
Hidvégi Máté (1955-)
   Tenyeremre rajzoltalak [elektronikus dok.] / Hidvégi Máté. - Szöveg (epub : 751 KB) (mobi : 812 KB) (pdf : 1.8 MB). - [Budapest] : Liget, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107589. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader / Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9363-86-1 (mobi)
magyar irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
894.511-4
[AN 3472481]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2013.
Horgas Béla (1937-)
   A véletlen kedvezményezettje / Horgas Béla ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2013. - 156, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9363-92-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3468102]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2013.
István László, G. (1972-)
   Hármasoltárok / G. István László. - Budapest : Palatinus, 2013. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-134-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469538]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2013.
Kálmán Mária (1939-)
   Drámák / Kálmán Mária. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 346 p. ; 21 cm
Tart.: Magyar JohannaÞ; JosephusÞ; HypatiaÞ; DíszpolgárokÞ; Le vagyok győzveÞ; Falanszter után
ISBN 978-963-9596-65-8 kötött : 2480,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3469964]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2013.
Kanizsa József (1942-)
   Borókafenyő karácsonyfa : mesés-kifestő / Kanizsa József ; Rehorovics Anita rajz. - Kőbánya : Kanizsa J. : C&N Bt., 2012. - 28 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8082-92-3)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3468466]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2013.
Kanizsa József (1942-)
   A hit ereje : versek "A Hit éve" jegyében / Kanizsa József ; [az illusztrációkat kész. Szabados István]. - Budapest : Szerző : C&N Bt., 2013. - 100 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-08-5343-9 fűzött
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3468470]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2013.
Kimmel István (1949-)
   Az emberi élet értelméről : gondolatok gyűjtése / összeáll. és írta Kimmel István. - [Érd] : Kimmel I., 2012. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5390-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-5-9)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3469408]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2013.
Kiss Benedek (1943-)
   Isten csavargója : válogatott versek, 1962-2012 / Kiss Benedek ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért Alapítvány, 2013. - 319 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5949-3 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3468095]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2013.
Kováts Judit
   Megtagadva [elektronikus dok.] / Kováts Judit. - Szöveg (epub : 722 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3061-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3471906]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A macskavári sasok / Krúdy Gyula ; Sajdik Ferenc rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2012. - 116, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-980-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3468400]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2013.
Lezsák Sándor (1949-)
   Nyolcvan vödör levegő : tragikus komédia két részben / Lezsák Sándor. - 2. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2012. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9354-91-3 fűzött
magyar irodalom - vígjáték
894.511-22
[AN 3470650]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2013.
Markovits Rodion (1884-1948)
   Szibériai garnizon [elektronikus dok.] / Markovits Rodion. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107499. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-782-2 (epub)
ISBN 978-963-362-783-9 (mobi)
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(498)
[AN 3471887]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2013.
Medvegy Zoltán
   Örökkévaló pillantás : versek / Medvegy Zoltán. - [Lengyel] : Magánkiad., 2013. - 146, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5701-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3468519]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2013.
   A meseláda : vecsési mesekönyv / [közread. a "Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány]. - [Vecsés] : "Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány, 2013. - 147 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5706-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - mese
894.511-34(02.053.2) *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3468536]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2013.
Mészáros Viktor (1952-)
   Élni kertben, állatokkal, boldogan / Mészáros Viktor, Bozsár Judit. - Érd : Ganteline Kft., [2013]. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - állattartás - memoár
894.511-94 *** 636(0:82-94)
[AN 3470852]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2013.
Oleksza László (1972-)
   Átlagemberek [elektronikus dok.] / Oleksza László. - Szöveg (epub : 454 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107587. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3472453]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2013.
Paget Jánosné Wesselényi Polixéna (1801-1878)
   Olaszhoni és schweizi utazás [elektronikus dok.] / Wesselényi Polixéna. - Szöveg (epub : 711 KB) (mobi : 943 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-418-6 (epub)
ISBN 978-963-366-419-3 (mobi)
Itália - Svájc - magyar irodalom - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.494(0:82-992) *** 908.45(0:82-992)
[AN 3472218]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2013.
Pál Mihály (1936-)
   Lepergett múlt, lepergő jelen : Pál Mihály Munkácsy-díjas szobrászművész írásai. - Budapest : Animus, 2013. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-092-2 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3470535]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2013.
Pancza István (1943-)
   Különleges történetek : csodák és borzalmak / Pancza István. - Zsombó : Mihazánk Kvk., 2013. - 362, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6067-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3470550]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2013.
Papp Tibor (1936-)
   Innen el : regény / Papp Tibor. - Budapest : Nap K., 2012. - 440 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-3320-21-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3469873]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2013.
Payer Imre (1961-)
Egyre közelít (német)
   Es kommt immer näher / Imre Payer ; [ill. Veronika Jakatics-Szabó] ; [übers. von Zsófia Széll] ; [Hrsg.: ... Hermész NMKE Kulturverein ...]. - [Budapest] : hochroth Budapest : Hermész NMKE, 2013. - 28 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-89762-3-9 fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=30
[AN 3470759]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2013.
Payer Imre (1961-)
   Egyre közelít : versek / Payer Imre ; [az ill. Jakatics-Szabó Veronika munkája] ; [közread. a Hermész NMKE]. - [Budapest] : hochroth Budapest : Hermész NMKE, 2013. - 28 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-89762-2-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3470756]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2013.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Isten nagyobb dicsőségére [elektronikus dok.] : válogatott írások / Pázmány Péter. - Szöveg (epub : 718 KB) (mobi : 850 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107438. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-980-2 (epub)
magyar irodalom - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-97
[AN 3470945]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2013.
Petelei István (1852-1910)
   A fülemüle [elektronikus dok.] / Petelei István. - Szöveg (epub : 670 KB) (mobi : 803 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107439. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-989-5 (epub)
ISBN 978-963-362-990-1 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3471034]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Petőfi Sándor összes költeménye [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3471867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 904 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107496. - Működési követelmények: Adobe Digital Readers / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-998-7 (epub)
ISBN 978-963-362-999-4 (mobi)
[AN 3471871] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 838 KB) (mobi : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107497. - Működési követelmények: Adobe Digital Readers / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-001-0 (epub)
ISBN 978-963-366-002-7 (mobi)
[AN 3471877] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - Szöveg (epub : 695 KB) (mobi : 884 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107498. - Működési követelmények: Adobe Digital Readers / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-004-1 (epub)
ISBN 978-963-366-005-8 (mobi)
[AN 3471884] MARC

ANSEL
UTF-85337 /2013.
Pozsonyi Ádám (1969-)
   Keskeny Károly élete és kora / Pozsonyi Ádám. - Budapest : Szerző, 2012. - 222 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88038-4-9 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3470693]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2013.
Privigyey Pál
   Magyarország nem volt, hanem lesz : politiko-romantika [elektronikus dok.] / Privigyey Pál. - Szöveg (epub : 546 KB) (mobi : 726 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-037-9 (epub)
ISBN 978-963-366-038-6 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-313.2
[AN 3471757]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2013.
Rékasy Ildikó (1938-)
   Válogatott és új versek / Rékasy Ildikó ; [Maurice Denis festményeivel]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2013. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-13-7 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469912]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2013.
Reviczky Gyula (1855-1889)
   Apai örökség [elektronikus dok.] / Reviczky Gyula. - Szöveg (epub : 532 KB) (mobi : 650 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107475. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-052-2 (epub)
ISBN 978-963-366-053-9 (mobi)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3471640]
MARC

ANSEL
UTF-85341 /2013.
Reviczky Gyula (1855-1889)
   Reviczky Gyula összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 645 KB) (mobi : 900 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-055-3 (epub)
ISBN 978-963-366-056-0 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3471627]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2013.
Savarius (1905-1933)
   A bujaság himnuszai és más erotikus költemények [elektronikus dok.] / Savarius. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 1.6 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]. - (Buja vágyak kiskönyvtára)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107443. - Működési követelmények: Abode Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-085-0 (epub)
ISBN 978-963-366-086-7 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14 *** 894.511-993
[AN 3471061]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Pusztai élet [elektronikus dok.] : elbeszélések / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 543 KB) (mobi : 676 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-106-2 (epub)
ISBN 978-963-366-107-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3471789]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2013.
Sólya Veronika
   Hazafelé : versek és novellák / Sólya Veronika. - [Dunaszentgyörgy] : [Sólya V.], [2013], cop. 2012. - 195, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5735-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3468524]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2013.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   Somlyó Zoltán összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 684 KB) (mobi : 984 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-127-7 (epub)
ISBN 978-963-366-128-4 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3470902]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2013.
Szávai Géza (1950-)
   Csodálatos országokba hoztalak : regény / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 212, [3] p. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-47-3 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3469882]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2013.
Székely Dezső (1937-)
   Amíg szól a harang : válogatott versek, 1961-2011 / Székely Dezső. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 191 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-62-7 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3469956]
MARC

ANSEL
UTF-85348 /2013.
Szénási Miklós (1967-)
   Kerülöm a könyveket, hiszen július van / Szénási Miklós. - [Debrecen] : Kortárs Szalon, 2013. - 67, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6149-6 kötött
magyar irodalom - vers - ifjúsági könyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 3469254]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2013.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9394-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3472653]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Lelki kalandok [elektronikus dok.] / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 551 KB) (mobi : 737 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107586. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-223-6 (epub)
ISBN 978-963-366-224-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3472450]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2013.
Szini Gyula (1876-1932)
   Lívia [elektronikus dok.] : regény / Szini Gyula. - Szöveg (epub : 603 KB) (mobi : 734 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-226-7 (epub)
ISBN 978-963-366-227-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3472438]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2013.
Szőke Imre (1966-)
Kőbánya (német)
   Steinbruch : Novellen / Imre Szőke ; [ill. Veronika Jakatics-Szabó] ; aus dem Ungarischen von Zsófia Széll ; [Hrsg.: ... Hermész NMKE Kulturverein ...]. - [Budapest] : hochroth Budapest : Hermész NMKE, 2013. - 22 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89762-1-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=30
[AN 3470856]
MARC

ANSEL
UTF-85353 /2013.
Szőke Imre (1966-)
   Kőbánya : novellák / Szőke Imre ; [az ill. Jakatics-Szabó Veronika munkája] ; [közread. a Hermész NMKE]. - [Budapest] : hochroth Budapest : Hermész NMKE, 2013. - 26 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89762-0-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3470740]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2013.
Tamkó Sirató Károly (1905-1980)
   Medirám királylány mesélő kertje / Tamkó Sirató Károly ; Faltisz Alexandra rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 110, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-046-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3470738]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2013.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-018-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3472907]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2013.
Thury Zoltán (1870-1906)
   Valahogy élni [elektronikus dok.] : elbeszélések / Thury Zoltán. - Szöveg (epub : 854 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107464. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-277-9 (epub)
ISBN 978-963-366-278-6 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3471572]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Ex oriente lux cucc [elektronikus dok.] : buddhaságunk története, avagy a keletivé-válás kézikönyve / Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 859 KB) (mobi : 943 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A főcímben a "lux" szó áthúzva szerepel. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-283-0 (epub)
ISBN 978-963-366-284-7 (mobi)
magyar irodalom - esszé - szatíra - elektronikus dokumentum
894.511-4 *** 894.511-7
[AN 3471568]
MARC

ANSEL
UTF-85358 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Hová mennek a kacsák? [elektronikus dok.] : regény / Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-286-1 (epub)
ISBN 978-963-366-287-8 (mobi)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3471489]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Szólítsatok Brad Pittnek! [elektronikus dok.] : életrajzi lektűr / Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1.9 MB) (mobi : 2.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-292-2 (epub)
ISBN 978-963-366-293-9 (mobi)
Kína - magyar irodalom - helyismeret - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 908.510(0:82-94)
[AN 3471479]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2013.
Tokaji Zsolt (1971-)
   Turulfi [elektronikus dok.] : a legenda visszatér avagy az Első Magyar Bűnzabolász és Békész Egylet hiteles története / Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 2.8 MB) (mobi : 4.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107454. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-295-3 (epub)
ISBN 978-963-366-296-0 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3471467]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2013.
Tolnai Lajos (1837-1902)
   A sötét világ [elektronikus dok.] / Tolnai Lajos. - Szöveg (epub : 627 KB) (mobi : 834 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-301-1 (epub)
ISBN 978-963-366-302-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3471083]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2013.
Tömörkény István (1866-1917)
   Elbeszélések [elektronikus dok.] / Tömörkény István. - Szöveg (epub : 845 KB) (mobi 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-373-8 (epub)
ISBN 978-963-366-374-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3472370]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2013.
Tompa Mihály (1817-1868)
   Tompa Mihály összes költeménye [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3471730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 679 KB) (mobi : 915 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-310-3 (epub)
ISBN 978-963-366-311-0 (mobi)
[AN 3471734] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 666 KB) (mobi : 898 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-313-4 (epub)
ISBN 978-963-366-314-1 (mobi)
[AN 3471738] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - Szöveg (epub : 656 KB) (mobi : 876 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-316-5 (epub)
ISBN 978-963-366-317-2 (mobi)
[AN 3471745] MARC

ANSEL
UTF-85364 /2013.
Tóth László
   A Jézus terv : vadregény a mának / [Tóth László]. - [Szeged] : Magma, 2013. - 527 p. ; 20 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-08-5984-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3468119]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2013.
Tóvölgyi Titusz (1838-1918)
   Az új világ [elektronikus dok.] : regény a szocializmus és kommunizmus társadalmából / Tóvölgyi Titusz. - Szöveg (epub : 672 KB) (mobi : 910 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107581. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-370-7 (epub)
ISBN 978-963-366-371-4 (mobi)
magyar irodalom - utópia - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-313.2
[AN 3472375]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2013.
Turczi István (1957-)
   Nagyon : nagyon versek / Turczi István ; [az ill. Jakatics-Szabó Veronika munkája] ; [közread. a ... Hermész NMKE]. - [Budapest] : hochroth Budapest : Hermész NMKE, 2013. - 30 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-5697-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-5697-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3470722]
MARC

ANSEL
UTF-85367 /2013.
Turczi István (1957-)
Nagyon (német)
   Sehr : Gedichte / István Turczi ; [ill. Veronika Jakatics-Szabó] ; aus dem Ungarischen von Zsófia Széll. - Berlin : hochroth Verl. ; [Budapest] : hochroth Budapest : [Hermész NMKE], 2013. - 29 p. : ill., színes ; 20 cm
Közread. a Hermész Német - Magyar Kulturális Egyesület
ISBN 978-3-902871-20-6
Fűzött
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=30
[AN 3470855]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2013.
Ujj Gyula (1886-?)
   A rádiumkirály [elektronikus dok.] : regény / Ujj Gyula. - Szöveg (epub : 743 KB) (mobi 1.0 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-382-0 (epub)
ISBN 978-963-366-383-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3472348]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2013.
Ungvári Tamás (1930-)
   Az életem enciklopédiája / Ungvári Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2013, cop. 2012. - 343 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-385-0 kötött : 3750,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - kulturális élet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 930.85(439)"19"(0:82-94) *** 316.7(439)"19"(0:82-94)
[AN 3471890]
MARC

ANSEL
UTF-85370 /2013.
Vajda János (1827-1897)
   Vajda János összes költeménye [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3472336]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 680 KB) (mobi : 923 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107572. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-385-1 (epub)
ISBN 978-963-366-386-8 (mobi)
[AN 3472340] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 598 KB) (mobi : 786 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-388-2 (epub)
ISBN 978-963-366-389-9 (mobi)
[AN 3472346] MARC

ANSEL
UTF-85371 /2013.
Villányi Zsolt (1958-)
   Vívódásaim : etes-vous prêts? / Villányi Zsolt. - [Esztergom] : Spori Print Vincze Ny., 2012. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89697-0-5 fűzött
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3470383]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2013.
Virág Benedek (1754-1830)
   Virág Benedek összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 609 KB) (mobi : 815 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-406-3 (epub)
ISBN 978-963-366-407-0 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3472311]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2013.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde [elektronikus dok.] : színjáték öt felvonásban ; Tündérvölgy és más költemények / Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 613 KB) (mobi : 734 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107565. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-409-4 (epub)
ISBN 978-963-366-410-0 (mobi)
magyar irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
894.511-121
[AN 3472303]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2013.
Závada Pál (1954-)
   Janka estéi [elektronikus dok.] : három színdarab / Závada Pál. - Szöveg (epub : 974 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2012
Tart.: Magyar ünnepÞ; Jadviga párnájaÞ; Janka estéi. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107502. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3060-8
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3471899]
MARC

ANSEL
UTF-85375 /2013.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Zrínyi Miklós összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 602 KB) (mobi : 768 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-289-2 (epub)
ISBN 978-963-366-290-8 (mobi)
magyar irodalom - eposz - vers - elektronikus dokumentum
894.511-131 *** 894.511-14
[AN 3471747]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5376 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / [Bartos Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5023-31-6 kötött : 3290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472891]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2013.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the baby (magyar)
   Franklin és a kis tesó / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-30-1 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472601]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2013.
Bourgeois, Paulette
Franklin forgets (magyar)
   Franklin ígérete / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-31-8 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472606]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2013.
Bourgeois, Paulette
Franklin makes a deal (magyar)
   Franklin egyezséget köt / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-28-8 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472609]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2013.
Bourgeois, Paulette
Franklin says sorry (magyar)
   Franklin és a bocsánatkérés / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csapó Henriette]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-29-5 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472595]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2013.
   A család : beszélgetős könyv / szerk. Pálfay Adrienn ; [Simon Mária Magdolna ill.]. - Budapest : Libell, 2013. - [60] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-89281-5-3 kötött : 1790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3468171]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2013.
Droop, Constanza (1965-)
Auf dem Bauernhof (magyar)
   A tanyán / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - 2. kiad. - [Budapest] : Scolar, 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 3.)
Ford. Csörgő Barbara
ISBN 978-963-244-277-8 fűzött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470834]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2013.
Droop, Constanza (1965-)
Was wächst da? (magyar)
   Mi nő ott? / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-351-5 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469030]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2013.
Eberhard, Irmgard
Alles über Pferde und Ponys (magyar)
   Lovak és pónik / [ill. Irmgard Eberhard] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 13.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-042-2 fűzött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470811]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2013.
Ebert, Anne
In den Bergen (magyar)
   A hegyekben / [ill. Anne Ebert] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 14.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-327-0 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469022]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2013.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / [ill. M. Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-362-1 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469037]
MARC

ANSEL
UTF-85387 /2013.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Was passiert im Krankenhaus? (magyar)
   Mi történik a kórházban? / [ill. Marion Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 34.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-368-3 kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469392]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über die Eisenbahn (magyar)
   A vonatok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2012, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 17.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-074-3 fűzött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470817]
MARC

ANSEL
UTF-85389 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2012, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-007-1 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470862]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Bagger (magyar)
   Markolók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 12.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-318-8 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3468803]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Auf der Baustelle (magyar)
   Az építkezésen / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Patricia Mennen]. - 2. jav. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2012, cop. 2000. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 1.)
Ford. Csörgő Barbara. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-187-0 fűzött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470824]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-366-9 kötött : 1775,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469337]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2013.
Möller, Anne
Wo die Tiere wohnen (magyar)
   Hol laknak az állatok? / [ill. és szöveg Anne Möller]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 22.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-404-8 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469054]
MARC

ANSEL
UTF-85394 /2013.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über die Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 15.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-048-4 fűzött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470814]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2013.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über Piraten (magyar)
   A kalózok / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2012, cop. 2009. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-083-5 fűzött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470821]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2013.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Müllabfuhr (magyar)
   Jön a kukásautó! / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-369-0 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469035]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2013.
Nieländer, Peter (1969-)
Wir entdecken die Weltraum (magyar)
   A világűr felfedezése / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. utánny. - Budapest : Scolar, 2012, cop. 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 10.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9534-98-8 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470859]
MARC

ANSEL
UTF-85398 /2013.
Rübel, Doris (1952-)
Ängstlich, wütend, fröhlich sein (magyar)
   Örülök, félek, haragszom / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 16.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-342-3 kötött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469029]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2013.
Rübel, Doris (1952-)
Komm mit ins Ballett (magyar)
   A balett / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 32.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-323-2 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469366]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2013.
Rübel, Doris (1952-)
Tiere und ihre Kinder (magyar)
   Állatok és kicsinyeik / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2013, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 12.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-041-5 fűzött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3470863]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2013.
Rübel, Doris (1952-)
Unser Essen (magyar)
   Mit eszünk? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 31.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-320-1 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469361]
MARC

ANSEL
UTF-85402 /2013.
Rübel, Doris (1952-)
Was ziehen wir an? (magyar)
   Hogyan öltözködünk? / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 13.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-319-5 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469006]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2013.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's busy, busy world (magyar)
   Tesz-vesz a világ : [33 izgalmas történet] / Richard Scarry ; [ford. Rákosi Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 86 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9406-7 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3472655]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2013.
Trapp, Kyrima (1968-)
Die Farben (magyar)
   Színek / [ill. és szöveg Kyrima Trapp]. - Budapest : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 20.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-370-6 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469044]
MARC

ANSEL
UTF-85405 /2013.
Vásárhelyi Zsolt
   Állatok a ház körül : verses kifestőfüzet / [írta Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : TotHál, 2013. - 16 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-615-5055-03-4 fűzött : 299,- Ft
magyar irodalom - kifestőkönyv - gyermekvers
087.5 *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3472663]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2013.
Zimmer, Christian (1966-)
Fahrzeuge auf dem Bauernhof (magyar)
   Gépek a gazdaságban / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 33.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-339-3 kötött : 3250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3469377]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2013.
Zimmer, Christian (1966-)
Mein grosses Sachen-suchen-Wimmelbuch (magyar)
   Nagy böngésző / [ill. Christian Zimmer] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-403-1 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3471310]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5408 /2013.
   A filozófia párbeszéde a tudományokkal : a 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése / Farkas Attila, Kollár Csaba, Laurinyecz Ágnes szerk. - Budapest : Protokollár Tanácsadó Iroda, 2012. - 447 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7044-61-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
082
[AN 3468771]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2013.
Merényi Dániel (1977-)
   Napirajz : az autós űrkutatás első évtizedei : [2010-2011] / Merényi Dániel. - [Budapest] : Shirokuma, cop. 2012. - [311] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött : 3000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3470853]
MARC

ANSEL
UTF-8