MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/06/21 12:25:07
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
5943 /2013.
Veréczi Frick Zsuzsa
   A repülést szolgálták : beszélgetések a magyar polgári légiközlekedés elmúlt évtizedeiről, kulisszatitkairól / Veréczi Frick Zsuzsa ; [közread. a Magyar Légiutak a Világra Zrt.]. - Budapest ; [Sóskút] : M. Légiutak a Világra Zrt., 2013. - 408 p., [38] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5972-1 fűzött : 3990,- Ft
Malév (Budapest)
Magyarország - Budapest - légi közlekedés - repülőtér - ezredforduló - interjú
061.5(439-2Bp.)Malév(047.53) *** 656.7(439)(047.53)
[AN 3474888]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2013.
Vojnovics Viktória
   Egy évszázad sportemlékei : a VVSE krónikája / Vojnovics Viktória. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2012. - 144, [9] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-20-2 fűzött
Vasvár Városi Sportegyesület
Vasvár - sportegyesület - sporttörténet
061.2(439-2Vasvár) *** 796(439-2Vasvár)(091)
[AN 3476685]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5945 /2013.
Szénási Zoltán (1975-)
   Párhuzamosok a végtelenben : tanulmányok, esszék, kritikák / Szénási Zoltán. - Tata : Új Forrás K., 2012. - 197, [2] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7983-14-6 fűzött : 1800,- Ft
Vigilia, ISSN 0042-6024
magyar irodalom története - folyóirat - századforduló - 20. század - 21. század - műelemzés
070(439)Vigilia(091) *** 894.511(091)"18/20"
[AN 3474661]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5946 /2013.
Wilhelmi, Friederike (1961-)
Warum schmeckt das Meer nach Salz? (magyar)
   Miért sós a tenger? : izgalmas kérdések és megdöbbentő válaszok a természetről / Friederike Wilhelmi ; [ford. és átd. Majorosi Anna és Tatár Sándor] ; [Kalmár István illusztrációival]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 151, [6] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9408-1 fűzött : 2990,- Ft
természettudomány - gyermekkönyv
5(02.053.2)
[AN 3479062]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5947 /2013.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3476990]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2013.
Heindel, Max (1865-1919)
Astro-diagnosis (magyar)
   Asztrológiai diagnózis : a gyógyítás kalauza : tanulmány a gyógyító asztrológiáról és diagnózisról a horoszkóp és a kéz alapján / Max Heindel és Augusta Foss Heindel ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-00-4 fűzött : 3100,- Ft
asztrológia - természetgyógyászat
133.52 *** 615.89
[AN 3474996]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2013.
Huber, Georg (1982-)
Energetische Hausreinigung (magyar)
   Tértisztítás gyógynövényekkel és angyali energiákkal / Georg Huber ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 84 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-123-6 fűzött : 990,- Ft
ezoterika - lakberendezés
133.25 *** 643/645
[AN 3477418]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2013.
White Eagle
Spiritual unfoldment (magyar)
   Lelki fejlődés / White Eagle ; [ford. ... Balogh Béla] ; [kiad. Fehér Sas Páholy Alapítvány]. - Budapest : Fehér Sas Páholy Alapítvány, 2005 [!2012]-. - 17 cm
okkultizmus
133
[AN 3408529]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2012. - 102 p.
ISBN 978-963-06-1429-0 kötött : 1590,- Ft
[AN 3476900] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5951 /2013.
My very first encyclopedia with Winnie the Pooh and friends (magyar)
   Első enciklopédiám Micimackóval és barátaival / Disney ; [ford. Zölei Anikó és Szarvas Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2012-. - ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3439036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Füves élőhelyek. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-337-9 kötött : 1190,- Ft
természeti környezet - füves puszta - gyermekkönyv
502(251.3)(02.053.2)
[AN 3474517] MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Vizes élőhelyek. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-338-6 kötött : 1190,- Ft
vízi élet - gyermekkönyv
591.541(02.053.2)
[AN 3474520] MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Sivatagok. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-339-3 kötött : 1190,- Ft
természeti környezet - sivatag - gyermekkönyv
502(252.32/.33)(02.053.2)
[AN 3474523] MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Tundrák. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-340-9 kötött : 1190,- Ft
tundra - természeti környezet - gyermekkönyv
502(211.7)(02.053.2)
[AN 3474525] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Az ég. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-341-6 kötött : 1190,- Ft
égbolt - csillagászat - természeti jelenség - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 551.5(02.053.2)
[AN 3474530] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Évszakok. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-342-3 kötött : 1190,- Ft
évszak - gyermekkönyv
591.543.4(02.053.2)
[AN 3474573] MARC

ANSEL
UTF-8


   13., A Föld. - 2013. - 48 p.
ISBN 978-963-343-343-0 kötött : 1190,- Ft
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3474577] MARC

ANSEL
UTF-85952 /2013.
   Science for sustainability : international scientific conference for PhD students : University of West Hungary, Győr, March 19-20, 2013 : proceedings / ed. by Miklós Neményi [et al.]. - Sopron : UWH Press, 2013. - 414 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1993. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-103-2 fűzött
mezőgazdaság - környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Győr) *** 63
[AN 3475289]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2013.
   Természetvédelem és kutatás a budai Sas-hegyen : tanulmánygyűjtemény = Nature conservation and research in Mt Sas-hegy / szerk. Kézdy Pál és Tóth Zoltán. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2012. - 591 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 8.)
Lezárva: 2012. nov. 30. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-04-8 kötött
Sas-hegy (Budapest) - természetvédelem - természeti környezet
502(439)(234.373Sas-hegy) *** 504.06(439)(234.373Sas-hegy)
[AN 3474652]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2013.
   Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken : tanulmánygyűjtemény = Nature conservation and research in the Tápió region / szerk. Vidra Tamás. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2012. - 656 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm + térk. - (Rosalia, ISSN 1787-825X ; 7.)
Lezárva: 2012. szept. 30. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5241-03-1 kötött
Tápió-vidék - természetvédelem - természeti környezet
504.06(439Tápió-vidél) *** 502(439Tápió-vidék)
[AN 3474635]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5955 /2013.
Borgulya István (1946-)
   Optimalizálás evolúciós számításokkal / Borgulya István. - Budapest : Typotex, cop. 2012. - 478 p. ; 24 cm. - (Az informatika elmélete, ISSN 1787-3045)
Bibliogr.: p. 355-376.
ISBN 978-963-279-680-2 fűzött : 4500,- Ft
evolúciós egyenlet - evolúciós programozás - mesterséges intelligencia - optimális szabályozás
517.986.7 *** 519.688 *** 165.0.001.572 *** 681.3.01 *** 517.977.5
[AN 3474501]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2013.
Szabó Gábor (1969-|)
   A valószínűség interpretációi / Szabó Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 212-222.
ISBN 978-963-279-790-8 fűzött : 3500,- Ft
valószínűség - tudományfilozófia - matematika
519.21 *** 001
[AN 3474526]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

5957 /2013.
Edwards, Betty (1926-)
Color (magyar)
   Színes : jobb agyféltekés rajzolás : sajátítsa el a színkeverés művészetét! / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 206 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 196-198.
ISBN 978-963-2910-81-9 kötött : 3950,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - festészet - színtan - művészetpszichológia
535.6 *** 741.02 *** 75.02 *** 159.9
[AN 3478774]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2013.
Gribbin, John (1946-)
In search of Schrödinger's cat (magyar)
   Schrödinger macskája : [kvantumfizika és valóság] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Akkord, cop. 2012. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-963-252-063-6 kötött : 3990,- Ft
kvantumfizika - tudománytörténet
530.145(091)
[AN 3478142]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2013.
Hraskó Péter (1933-)
   Biztos, hogy az energia megmarad? és más esszék a fizikáról / Hraskó Péter. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 223 p. : ill. ; 20 cm. - (Válogatott írások, ISSN 1787-1298)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-780-9 fűzött : 3200,- Ft
fizika
53
[AN 3474506]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2013.
Patkós András (1947-)
   Bevezetés a kvantumfizikába : 6 előadás Feynman modorában / Patkós András. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
Bibliogr.: p. [123]-125.
ISBN 978-963-279-728-1 fűzött : 2500,- Ft
kvantumfizika
530.145
[AN 3474608]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

5961 /2013.
Cserháti Tibor (1938-)
   Surfactants in chromatography / Tibor Cserháti, Mária Szőgyi ; [publ. by the] Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : HAS, [2013]. - 484 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 448-474.
ISBN 978-963-08-5924-0 fűzött
kromatográfia
543.544
[AN 3475145]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

5962 /2013.
Busics György (1953-)
   Adalékok a nadapi szintezési főalappontok történetéhez / [írta és fényképezte Busics György] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, GEO Alapítvány]. - Székesfehérvár : NYME GFK : GEO Alapítvány, 2013. - 82 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-963-359-010-2 fűzött
Magyarország - Nadap - szintezési ősjegy - geodézia - történeti feldolgozás
528(439)(091) *** 528.388(439-2Nadap)
[AN 3474408]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2013.
Panek, Richard
The 4 percent universe (magyar)
   4% univerzum : sötét anyag, sötét energia : versenyfutás a világegyetem felfelfedezéséért / Richard Panek ; [ford. Bujna Balázs]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - 366 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 327-340.
ISBN 978-963-244-417-8 kötött : 3750,- Ft
kozmológia - világegyetem
524.8
[AN 3474288]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5964 /2013.
   Megalapozók és megalapozatlanságok = Founders and mare's nests / [szerk. Kenyeres Zoltán]. - Keszthely : Pannónia Közp. Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., 2012. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - (Pannónia füzetek, ISSN 1788-9030 ; 5.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5095-01-6 fűzött
Magyarország - biológus - orvos - 20. század - 21. század - szúnyog - kártevőirtás - szakbibliográfia
57(439)(092) *** 61(439)(092) *** 595.711(439):016 *** 628.58(439):016
[AN 3476760]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2013.
Venetianer Pál (1935-)
   Az emberi genom / Venetianer Pál. - Budapest : Akad. K., 2013. - 136 p. : ill. ; 20 cm. - (Pont könyvek, ISSN 2064-0978 ; 1.)
Bibliogr.: 133-136.
ISBN 978-963-05-9363-2 fűzött
genetika - molekuláris biológia
575 *** 577.2
[AN 3476223]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5966 /2013.
Anoni Mara
   Bűn vagy bűnhődés : vallomás egy traumáról és a terápiáról / Anoni Mara ; [az utószót írta Győrfi Anna ...]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-08-4 fűzött : 2990,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3475794]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2013.
Benesch, Horst (1950-)
Klopf dich gesund (magyar)
   Kopogtass az egészségedért! : blokkok feloldása és a fájdalom megszüntetése EFT kopogtatós akupresszúrával / Horst Benesch ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-096-3 fűzött : 1600,- Ft
természetgyógyászat - fájdalomcsillapító - akupunktúra
615.821.2 *** 615.89 *** 616-009.7
[AN 3477411]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2013.
Berente Ági (1968-)
   A gyógyító természet : [gyógymódok, gyógynövények és gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek, fürdők és gyógykúrák] / Berente Ági. - Kecskemét : Vagabund, 2013, cop. 2006. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-88-0 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3476670]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2013.
Berente Ági (1968-)
   Házipatika : népi gyógyászat és házi módszerek / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-023-0 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 3476637]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2013.
Berente Ági (1968-)
   Talpmasszírozás otthon / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2010. - 204, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-048-3 fűzött
talpmasszázs
615.82
[AN 3476636]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2013.
Beyer, K. A.
Die Zitronensaftkur (magyar)
   Madal Bal Neera kúra / [K. A. Beyer] ; [ford. Gerő Emese]. - 3. átd., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Madal Bal, 2005[!2013]. - 62 p. ; 20 cm
Borítócím: Neera méregtelenítő- és tisztítókúra
ISBN 978-963-85750-7-4 fűzött : 250,- Ft
természetgyógyászat - méregtelenítés
613.3 *** 615.89
[AN 3477417]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2013.
   Bioetika és környezeti etika / Nyéky Kálmán szerk. ; [kiad. a Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány]. - Budapest : Család, Ifjúság és Bioetika Int. Alapítvány, 2011-. - 2 db ; 30 cm
erkölcs - bioetika - orvosi etika - környezetvédelem - emberi ökológia
614.253 *** 504.75 *** 504.06 *** 174
[AN 3342546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2. jav., bőv. kiad. - 2013. - 127 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6177-9 fűzött
[AN 3477023] MARC

ANSEL
UTF-85973 /2013.
Dahlke, Margit
Frauen-Heil-Kunde (magyar)
   Női egész-ség : a női betegségek üzenetei / Margit és Rüdiger Dahlke, Volker Zahn ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2005. - 344 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-094-9 fűzött : 2950,- Ft
mentálhigiénia - nőgyógyászati betegség
618 *** 613.865
[AN 3477401]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2013.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Gewichtsprobleme (magyar)
   Súlyproblémák : a túlsúly és az átlagon aluli súly jelentése és esélyei / Rüdiger Dahlke ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 163 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-963-291-034-5 fűzött : 1700,- Ft
táplálkozástudomány - étkezési szokás
612.39 *** 613.2 *** 641 *** 392.8
[AN 3477407]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2013.
   Felicitas tanácsadója. - Budapest : Felicitas Kft., [2013]-. - ill., színes ; 18 cm
Szerk. Mag Olga
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3478814]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/3. kv., Babagondozási tanácsadó : szakértői tanácsok az újszülött babák gondozására. - 21. kiad. - 2013. - 92 p.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3478817] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/1. kv., Várandós mamák tanácsadója : szakértői tanácsok a várandósság időszakára. - 2013. - 80 p.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3478943] MARC

ANSEL
UTF-85976 /2013.
Fritze, Johann Theodor (1735-1807)
   A' nevezetesebb sebészi véres műtételek doctor Fritze-től, bevezetve Diefenbach által / [szerk. Bencsik Gábor]. - Budapest : M. Mercurius, 2012. - [4], 176, [2] p. : ill. ; 23 cm
Borítócím: Véres műtételek. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Trattner-Károlyi' betűivel, 1839. - Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9872-20-2 b.
sebészet - hasonmás kiadás
617 *** 094/099.07
[AN 3475105]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2013.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Our many selves (magyar)
   Személyiségeink : egók, (h)arcok, álarcok : gyakorlati jóga pszichológia : [válogatások Sri Aurobindo és Sri Devi műveiből] / [összeáll. és a bevezetőt írta A. S. Dalal] ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Danvantara, 2013. - 180 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9858-18-3 kötött : 2850,- Ft
jóga - meditáció
615.851.86
[AN 3475411]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2013.
Gyarmati Andrea (1954-)
   Beszéljünk a betegségekről! : a gyermekorvos válaszol / Gyarmati Andrea. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 191 p. ; 20 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2061-3970)
ISBN 978-963-248-210-1 fűzött : 1680,- Ft
gyermekgyógyászat
616-053.2
[AN 3475321]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2013.
   Healthcare system of Hungary: healthy or ill? : the investigations on the right to health of the Hungarian ombudsman, with special attention to children's rights / [ed. Beáta Borza, Ágnes Lux] ; [... transl. Miklós Vörös] ; [publ. by the] Office of the Commissioner for Fundamental Rights. - Budapest : Office of the Commissioner for Fundamental Rights, 2013. - 134 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-89682-2-7 fűzött
Magyarország - egészségügy - betegjog - családjog - gyermek - ezredforduló
614(439)"200" *** 614.253.83(439) *** 347.63(439)"200"
[AN 3474682]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2013.
Hellinger, Bert (1925-)
Anerkennen, was ist (magyar)
   Felismerni, ami van : beszélgetések oldásról és kötésről / Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-039-0 fűzött : 1700,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3477410]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2013.
   Intézeti tudományos konferencia, 2012 / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet. - [Budapest] : SZIE YMÉK Tűz- és Katasztrófavédelmi Int., 2012. - [120] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-340-8 fűzött
tűzvédelem - biztonságtechnika - konferencia-kiadvány
614.84 *** 613.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3475092]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2013.
Jeney Éva (1963-)
   Nyitott könyv : irodalom, terápia, elmélet / Jeney Éva. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 214 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-207.
ISBN 978-963-506-891-3 fűzött : 2000,- Ft
biblioterápia - irodalomelmélet
615.851.82 *** 82(091) *** 82.01
[AN 3474843]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2013.
Kahneman, Daniel (1934-)
Thinking, fast and slow (magyar)
   Gyors és lassú gondolkodás / Daniel Kahneman ; [ford. Bányász Réka]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 603 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-098-0 kötött : 4900,- Ft
lélektan - gondolkodás - döntés - intuíció
159.955 *** 159.956
[AN 3474182]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2013.
Késmárki László (1968-)
   Gyógyító kéztartások II / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2013. - 207 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-963-89752-0-1 fűzött : 3700,- Ft
mudra - öngyógyítás
615.82 *** 615.89
[AN 3475291]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2013.
   Kézikönyv jógainstruktoroknak : mindennapi jógagyakorlás az iskolában a fizikai és mentális egészségért ; [kiad. a Magyar Országos Jóga Unió]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : MOJU, 2013. - 63 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89330-1-0 fűzött
jóga
615.851.86
[AN 3474751]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2013.
Kovács József (1956-)
   Gyógyuljunk természetesen: tejtermékekkel, tojással, savanyúkáposztával : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - Budapest : Reménygyógyulás Kft., 2013. - 328 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 315-316.
ISBN 978-963-08-5862-5 fűzött : 4500,- Ft
természetgyógyászat - tejtermék - tojás - káposzta
615.89 *** 637.4 *** 637.1 *** 635.33 *** 615.32
[AN 3475616]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2013.
Magyar Idegtudományi Társaság. Konferencia (14.) (2013) (Budapest)
   XIV. Conference of the Hungarian Neuroscience Society [elektronikus dok.] : January 17-19, 2013, Budapest ... : abstract book. - Szöveg (pdf : 2 MB). - Budapest : MITT, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107645. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88224-2-0
ideggyógyászat - idegbiológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2013" *** 612.8
[AN 3474167]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2013.
Mérő Endre (1932-)
   Volt egyszer egy Szomália : egy magyar orvosházaspár visszaemlékezései / Mérő Endre Gábor, Czére Éva-Mária. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5339-09-7 fűzött
Magyarország - Szomália - orvos - 20. század - 21. század - helyismeret - memoár
61(439)(092)Mérő_E._G.(0:82-94) *** 61(439)(092)Czére_É._M.(0:82-94) *** 908.677(0:82-94)
[AN 3475087]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2013.
Mester Dóra
   Nő, anya, szerető : anyaság és szex / Mester Dóra Djamila. - [Budapest] : Jaffa K., 2013. - 573 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 553-557.
ISBN 978-615-5235-14-6 fűzött : 3150,- Ft
- szexuálpszichológia - anyaság - nemi élet
613.88-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 613.865-055.2
[AN 3474400]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2013.
   Nyár, haj, iskola, barátok.. : apró történetek gyógyulóknak / [... összegyűjt. ... Takácsné Stalter Judit] ; [ill. Balázs Gabriella] ; [szerk. Balázs Gabriella, Bálint Zsolt]. - [Kiskőrös] : Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, 2012. - 106 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Segítő füzetek)
ISBN 978-963-88259-3-3 fűzött
rákbetegség - gyermekkönyv
616-006(02.053.2)
[AN 3475011]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Orvos- és Egészségtudományi Szekció (2013) (Szeged)
   XXXI. Országos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója : 2013. április 2-5. : előadáskivonatok / [szerk. Rakonczay Zoltán és Boros Mihály] ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - [Szeged] : SZTE, 2013. - 491 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-203-6 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3476828]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Orvos- és Egészségtudományi Szekció (2013) (Szeged)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója : 2013. április 2-5. : programfüzet / [szerk. Rakonczay Zoltán és Boros Mihály] ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem. - [Szeged] : SZTE, 2013. - 132 p. : ill. részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-202-9 fűzött
orvostudomány - egészségügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 364.444 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3476280]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2013.
Petneházi Szilvia (1974-)
   Paleokos receptek 1 : cukor-, liszt- és tejmentes receptek a paleo diéta tükrében 0-24 óráig / Petneházi Szilvia. - [Körösladány] : OnLine-Egészség Kft., cop. 2013. - [110] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89766-0-4 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3475003]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2013.
Petneházi Szilvia (1974-)
   Paleokos receptek 2 : cukor-, liszt- és tejmentes receptek a paleo diéta tükrében 0-24 óráig / Petneházi Szilvia. - [Körösladány] : OnLine-Egészség Kft., cop. 2013. - [110] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89766-1-1 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3475012]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2013.
Petneházi Szilvia (1974-)
   Paleokos receptek 3 : cukor-, liszt- és tejmentes receptek a paleo diéta tükrében 0-24 óráig / Petneházi Szilvia. - [Körösladány] : OnLine-Egészség Kft., cop. 2013. - [110] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89766-2-8 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3475015]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2013.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással / [riporter] Révai Gábor. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 234 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-207-1 fűzött : 2500,- Ft
Ranschburg Jenő (1935-2011)
Vekerdy Tamás (1935-)
Magyarország - pszichológus - gyermeklélektan - 20. század - 21. század - interjú
159.9(439)(092)Ranschburg_J.(047.53) *** 159.9(439)(092)Vekerdy_T.(047.53) *** 159.922.7
[AN 3476814]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2013.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Erkölcs és jellem / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 446 p. : ill. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
Tart.: Jellem és jellemtelenségÞ; Az érzelem és a jellem lélektanából. - Bibliogr.: p. 413-444.
ISBN 978-963-248-203-3 kötött : 4500,- Ft
fejlődéslélektan - érzelem - jellem - erkölcs
159.922.6/.8 *** 159.942 *** 159.923.3 *** 17
[AN 3476517]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2013.
Rusz Edit (1943-)
   Viagra [elektronikus dok.] : Meghívhatom Uram egy tablettára? / Rusz Edit. - Szöveg (pdf : 468 KB) (mobi : 159 KB) (epub : 125 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107641. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89630-8-6 (pdf)
ISBN 978-963-89630-7-9 (mobi)
ISBN 978-963-89630-6-2 (epub)
nemi élet - elektronikus dokumentum
613.88
[AN 3474125]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2013.
Sárvári György (1960-)
   Sématörés : a belülről irányított ember / Sárvári György. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5124-12-9 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3474178]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
The 21 absolutely unreakable laws of money (magyar)
   21 titok, amit a pénzről tudnod kell [elektronikus dok.] : hogyan érhetsz el anyagi sikereket? / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2013. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5644-7 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - siker - pénzügy - auditív dokumentum
613.865 *** 336.7
[AN 3476375]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Change your thinking, change your life (magyar)
   Változtasd meg a gondolkodásod és megváltozik az életed [elektronikus dok.] : hogyan hozhatod ki magadból a legtöbbet / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (1 h) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5403-0 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3476386]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Double your productivity, double your time off (magyar)
   Duplázd meg a hatékonyságodat és megduplázod a szabadidődet! [elektronikus dok.] : hogyan tudsz többet elvégezni gyorsabban és könnyebben, hogy több időd maradjon magadra és a családra / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5646-1 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3476391]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Financial success strategies (magyar)
   Pénzügyi sikerstratégiák [elektronikus dok.] : hogyan lehetsz gazdag a nehéz időkben? / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (1 h 10 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5640-9 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - siker - pénzügy - auditív dokumentum
613.865 *** 336.7
[AN 3476381]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
The law of attraction in action (magyar)
   A vonzás törvénye a gyakorlatban [elektronikus dok.] : hogyan alkalmazd a vonzás törvényét életed minden területén / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5401-6 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3476377]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Maximum achievement goal planner (magyar)
   Valósítsd meg a céljaidat Brian Tracyvel! [elektronikus dok.] : megerősítések a 31 napos célmegvalósító programhoz / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (16 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5407-8 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3476395]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Money, money, money (magyar)
   Money, money, money [elektronikus dok.] : a vagyonteremtés titkai / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5399-6 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - pénzügy - auditív dokumentum
613.865 *** 336.7
[AN 3476291]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
Motivating yourself to peak performance (magyar)
   Hogyan hozd ki magadból a maximumot [elektronikus dok.] : megvalósíthatod a céljaidat és a lehetetlent is elérheted! / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2012. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5405-4 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3476384]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2013.
Tracy, Brian (1944-)
The science of self-confiedence (magyar) (részlet)
   Az önbizalom hatalma [elektronikus dok.] : 1/6. rész : hogyan legyél lehengerlő, ellenállhatatlan és rettenthetetlen életed minden területén? / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2013. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5903-5 műanyag tokban : 2900,- Ft
életvezetés - auditív dokumentum
613.865
[AN 3476364]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2013.
Vujicic, Nick (1982-)
Unstoppable (magyar)
   Megállíthatatlan : a cselekvő hit fantasztikus ereje / Nick Vujicic ; [ford. Tóth Fruzsina]. - Budapest : Studium Plusz, 2013. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5054-64-8 kötött : 3499,- Ft
életvezetés - hit
613.865 *** 211
[AN 3475938]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6010 /2013.
   Gábor Dénes-díj, 1989-2012 / [... szerk. Kosztolányi Tamás] ; [közread. a] Novofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért. - Budapest : Novofer Alapítvány, [2012]. - 54 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
Magyarország - tudós - műszaki tudomány - kitüntetés
62(439)(092) *** 06.068(439)Gábor_Dénes
[AN 3475293]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2013.
   A környezettudatos települések felé / szerk. Fazekas István, Szabó Valéria ; [kiad. a Meridián Alapítvány]. - Debrecen : Meridián Alapítvány, 2012. - 287 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
A Debrecenben, 2012. nov. 22-23-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5294-4 fűzött
Magyarország - településfejlesztés - fenntartható fejlődés - megújuló energiaforrás
620.9 *** 711.1(439) *** 504.03
[AN 3475420]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6012 /2013.
Bánné Varga Gabriella
   Az adattárház-készítés technológiája : az architektúrától a dimenzionális modellezésen át az üzletiintelligencia-alkalmazásokig : Oracle eszközök ismertetésével / Bánné Varga Gabriella. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 320 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-279-778-6 fűzött : 4300,- Ft
programtervezés - adatmodellezés - adatbázis-kezelő rendszer
681.3.06 *** 519.688 *** 681.3.016 *** 681.3.016ORACLE
[AN 3474587]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2013.
Lamár Krisztián (1977-)
   A világ leggyorsabb mikrovezérlője [elektronikus dok.] : az SX mikrokontroller és alkalmazástechnikája / Lamár Krisztián. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : ChipCad Elektronikai Disztribúció Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107646. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5166-4
mikroelektronika - mikrokontroller - elektronikus dokumentum
681.326.32
[AN 3474172]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6014 /2013.
Debreczeni, Michael (1956-)
   A fotovoltaik aktuális tényezői Németországban, 2012 / [Michael Debreczeni]. - [Budapest] : Greentechnic Hungary Kft., 2012. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Napelemtechnikai szakkönyv sorozat ; 5.)
ISBN 978-963-89687-1-5 fűzött
Németország - napenergia-hasznosítás - energiaellátás - villamos energia
621.31(430) *** 621.383.5 *** 620.91(430)
[AN 3476973]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2013.
Debreczeni, Michael (1956-)
   Napelemes rendszerek lapostetőn történő telepítése / Michael Debreczeni. - [Budapest] : Greentechnic Hungary Kft., 2013. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Napelemtechnikai szakkönyv sorozat ; 6.)
Bibliogr. : p. 84-85.
ISBN 978-963-89687-2-2 fűzött
napenergia-hasznosítás - épületgépészet
621.311.243 *** 621.383.5 *** 697.329 *** 620.91
[AN 3476984]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2013.
Debreczeni, Michael (1956-)
   Napelemes rendszerek : technikai kézikönyv / [szerző Michael Debreczeni]. - [Budapest] : Greentechnic Hungary Kft., 2012. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Napelemtechnikai szakkönyv sorozat ; 3.)
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-963-08-5176-3 fűzött
napenergia-hasznosítás - épületgépészet
621.311.243 *** 621.383.5 *** 697.329 *** 620.91
[AN 3476941]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6017 /2013.
   Restaurante şi cazare pe lângă frontiera Ungaro - Română : judeţul Arad, Békés, Csongrád şi Timiş / red. Paul Pirsan, Horváth József ; [ed.] Universitatea din Szeged Facultatea de Agricultură. - Hódmezővásárhely : Univ. din Szeged Fac. de Agricultură, 2013. - 210 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-204-3 fűzött
Magyarország - Románia - vendéglátás - turizmus - határ menti terület - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés
640.4(439-04) *** 640.4(498-04) *** 338.43(439-04) *** 338.43(498-04) *** 332.1(439-04) *** 332.1(498-04)
[AN 3475205]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2013.
Tóth György
   Antik varrógépek enciklopédiája / Tóth György. - Budapest : Szerző, 2013. - 377 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 323-330.
ISBN 978-963-08-6356-8 fűzött
technikatörténet - varrógép - művelődéstörténet
687.053 *** 930.85(100)
[AN 3475166]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2013.
   Vendéglátóhelyek a magyar - román határ mentén : Arad, Békés, Csongrád és Temes megye / szerk. Horváth József, Paul Pirsan ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-208-1)
Magyarország - Románia - vendéglátás - turizmus - határ menti terület - határ menti kapcsolat - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés
640.4(439-04) *** 338.43(439-04) *** 332.1(498-04) *** 332.1(439-04) *** 640.4(498-04) *** 338.43(498-04)
[AN 3475197]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6020 /2013.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség : a betegségipar futószalagján / Lenkei Gábor ; [megj. a Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület gondozásában]. - 15. jav. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2013, cop. 2003. - 239 p. ; 21 cm
A címben a "cenzúrázott" szó áthúzva szerepel. - Bibliogr.: p. 181-205.
ISBN 978-963-89364-6-2 kötött : 2700,- Ft
közegészségügy - gyógyszeripar
661.12 *** 614
[AN 3478779]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6021 /2013.
Debreczeni, Michael (1956-)
   Napelemes rendszerek tervezése, telepítése és karbantartása a tűzvédelmi szabályoknak megfelelően / [szerző Michael Debreczeni]. - [Budapest] : Greentechnic Hungary Kft., 2012. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Napelemtechnikai szakkönyv sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-89687-0-8 fűzött
napenergia-hasznosítás - épületgépészet - tűzvédelem
697.329 *** 621.311.243 *** 621.383.5 *** 620.91 *** 614.84
[AN 3476961]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   A Bős-Nagymaros dosszié, avagy Egy beruházás hordalékai [elektronikus dok.] / Havas Henrik. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Bős-Nagymarosi vízlépcső
Magyarország - Közép-Európa - duzzasztómű - energiapolitika - környezetvédelem - riport - 20. század - elektronikus dokumentum
627.8(439-2Nagymaros) *** 627.8(437.6-2Gabčikovo) *** 504.45.06(4-191)"198" *** 620.9(439)"195/198"
[AN 3478624]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2013.
Iványi M. Miklós
   Plastic design of steel structures / Miklós M. Iványi, Miklós Iványi. - Pécs : Pollack Press, 2013. - VI, 157 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 154-157.
ISBN 978-963-7298-49-3 kötött
acélszerkezet - szerkezettervezés
624.014.2
[AN 3476780]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2013.
   Az Olajterv ötvenéves, 1963-2013 / [szerk. Pakucs János, Tóth János] ; [kiad. az Olajterv Vagyonkezelő Zrt.]. - [Budapest] : Olajterv Vagyonkezelő Zrt., cop. 2013. - 121 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24x24 cm
Borítócím: 1963-2013. - Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-08-6125-0 kötött
Olajterv Csoport (Budapest)
Magyarország - vállalat - kőolaj-feldolgozás - földgázbányászat - kőolajbányászat - építőipari tervezés - történeti feldolgozás
624 *** 061.5(439)Olajterv(091) *** 665.6/.7 *** 622.323/.324
[AN 3474487]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6025 /2013.
Huszár Zoltán (1960-)
   A Duna vonzásában : fejezetek a Dunagőzhajózási Társaság történetéből : válogatott tanulmányok / Huszár Zoltán. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 216, [6] p., [2] t.fol : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5339-10-3 fűzött
Első Dunagőzhajózási Társaság
Magyarország - vállalat - folyami hajózás - gőzhajó
656.62 *** 061.5(439)DGT *** 656.612
[AN 3475029]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2013.
Kotra Károly
   KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Bőv. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2013. - 247 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5226-02-1 fűzött : 2200,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3476624]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6027 /2013.
Kovács Violetta
   Csodálatos kutyavilág [elektronikus dok.] : a vakvezetőktől a világsztárokig / Kovács Violetta. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - Budapest : Sanoma Budapest, [2013], cop. 2006
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kutya - állat-ember kapcsolat - memoár - elektronikus dokumentum
636.72/.74(100)(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94)
[AN 3478589]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2013.
   Science for sustainability [elektronikus dok.] : international scientific conference for PhD students : University of West Hungary, Győr, March 19-20, 2013 : proceedings / ed. by Miklós Neményi [et al.]. - 2. rev., extend. ed. - Szöveg. - Sopron : UWH Press, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-106-3 műanyag tokban
mezőgazdaság - környezettudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 504 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3475226]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2013.
   Teáskönyv [elektronikus dok.] : szemelvények a kínai teakultúra klasszikus forrásaiból / ford. Nyiredy Barbara, Pozovecz Vivien, Tokaji Zsolt ; vál., szerk., a jegyzeteket és a tanulmányt írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 682 KB) (mobi : 761 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]. - (Kelet klasszikusai)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-366-256-4 (epub)
ISBN 978-963-366-257-1 (mobi)
tea - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
663.95 *** 930.85(100)
[AN 3476551]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2013.
Weinrich, Christa (1950-)
Mischkultur im Hobbygarten (magyar)
   Vegyeskultúrák a kiskertben / Christa Weinrich ; [ford. Fata Ildikó]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-33-7 fűzött : 2500,- Ft
kertészet
635
[AN 3476368]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6031 /2013.
Dickhaut, Sebastian
Kochen! (magyar)
   Minden család szakácskönyve / Sebastian Dickhaut, Sabine Sälzer ; [ford. Biró Ágnes, Kiszlinger Henrietta, Makkos Helga]. - Röv., átd. kiad. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-684-608-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3476986]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb bundázott ételek : halak, húsok, zöldségek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 26.)
ISBN 978-963-13-6057-8 fűzött : 199,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3476993]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb gyümölcsös ételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2011. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 23.)
ISBN 978-963-13-6027-1 fűzött : 199,- Ft
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 3477003]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb kenyerek, péksütemények és kelt tészták : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 27.)
ISBN 978-963-13-6058-5 fűzött : 199,- Ft
kenyér - péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66 *** 641.55(083.12):664.68
[AN 3476996]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2013.
Frank Júlia (1946-)
   A legfinomabb sajt- és tojásételek : 100 recept / [Frank Júlia]. - Budapest : Corvina, 2013, cop. 2012. - 79 p. ; 20 cm. - (Frank Júlia receptjeiből ; 28.)
ISBN 978-963-13-6059-2 fűzött : 199,- Ft
sajt - tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.3 *** 641.55(083.12):637.4
[AN 3476997]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2013.
   Gastronomie pe lângă frontiera Ungaro - Română : produse de specialitate din judeţul Arad, Békés, Csongrád şi Timiş / red. Teodor Trasca, Bodnárné Skobrák Erika ; [ed.] Universitatea din Szeged Facultatea de Agricultură. - Hódmezővásárhely : Univ. din Szeged Fac. de Agricultură, 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-206-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-207-4)
Dél-Alföld - Magyarország - Románia - gasztronómia - ételspecialitás - határ menti kapcsolat - szakácskönyv
641.5 *** 641.568(439.14)(083.12) *** 641.568(498.4)(083.12)
[AN 3475274]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2013.
   Gasztronómia a magyar - román határ mentén : termékspecialitások Arad, Békés, Csongrád és Temes megyében / szerk. Bodnárné Skobrák Erika, Teodor Trasca ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2013. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-207-4 fűzött
Dél-Alföld - Magyarország - Románia - gasztronómia - ételspecialitás - határ menti kapcsolat - szakácskönyv
641.5 *** 641.568(439.14)(083.12) *** 641.568(498.4)(083.12)
[AN 3475173]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2013.
   Gasztronómiai és kulturális programok a magyar - román határ mentén : Arad, Békés, Csongrád és Temes megye / szerk. Bodnár Károly, Ioan Csosz ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar. - Hódmezővásárhely : SZTE MGK, 2013. - 209 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-209-8)
Magyarország - Románia - gasztronómia - hagyományőrzés - fesztivál - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat
641.5 *** 398 *** 061.7(439-04) *** 061.7(498-04) *** 332.1(439-04) *** 332.1(498-04)
[AN 3475178]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2013.
   Húsos levesek / [szerk. Molnár Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-523-6 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3476436]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2013.
Lajos Mari (1943-)
   99 új nyalánkság 33 színes ételfotóval / [szöveg] Lajos Mari ; [fotó] Hemző Károly. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013, cop. 2006. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-049-3 kötött : 2990,- Ft
sütemény - puding - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3478772]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2013.
   Linzerek : mézesek, kekszek, muffinok / [szerk. Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-522-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3476388]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2013.
   Marhahúsos ételek / [szerk. Nagy Emese]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-521-2 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3476404]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2013.
   Programe gastronomice şi evenimente culturale pe lângă frontiera Ungaro - Română : judeţul Arad, Békés, Csongrád şi Timiş / red. Ioan Csosz, Bodnár Károly ; [ed.] Universitatea din Szeged Facultatea de Agricultură. - Hódmezővásárhely : Univ. din Szeged Fac. de Agricultură, 2013. - 207 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-306-205-0 fűzött
Magyarország - Románia - gasztronómia - hagyományőrzés - fesztivál - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés - határ menti kapcsolat
641.5 *** 398 *** 061.7(439-04) *** 061.7(498-04) *** 332.1(439-04) *** 332.1(498-04)
[AN 3475222]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2013.
   Rétesek : fánkok, felfújtak, lángosok / [szerk. Szántó Gábor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-524-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3476419]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2013.
   Szárnyasételek : kacsa, liba, pulyka / [szerk. Varga András]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 79 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Ilona konyhája)
ISBN 978-963-251-525-0 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3476411]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2013.
Zsíros Sándorné (1957-)
   A családunkról Hangának : ételről ételre négy generáció tükrében / Zsíros Sándorné. - Alsózsolca ; [Miskolc] : Dominium Kvk., 2012. - 224 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5185-03-8 kötött
Magyarország - hétköznapi élet - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(439)(083.12) *** 929(439)(0:82-94)
[AN 3474727]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6047 /2013.
Alexander Bernát (1850-1927)
   Tanulmányok [elektronikus dok.] : filozófia / Alexander Bernát. - Szöveg (epub : 670 KB) (mobi : 877 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-81-4 (epub)
ISBN 978-615-5262-82-1 (mobi)
filozófia - filozófiatörténet - elektronikus dokumentum
1 *** 1(100)(091)
[AN 3478581]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2013.
   Az autonóm filozofálás jegyében : Tankó Béla redivivus / szerk. Gáspár László, Valastyán Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 268 p. : ill. ; 21 cm. - (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318-100-3)
Tankó Béla (1876-1946)
Magyarország - filozófus - 20. század - személyi bibliográfia
1(439)(092)Tankó_B. *** 012Tankó_B.
[AN 3476599]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2013.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
Beyond religion (magyar)
   Túl a valláson / Őszentsége, a Dalai Láma ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 243 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-12-1 kötött : 2990,- Ft
etika
17
[AN 3475789]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2013.
Czeglédi András (1970-)
   Fjodor Mihajlovics Niëtzky : széljegyzet a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez / Czeglédi András. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 271 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 257-271.
ISBN 978-963-236-655-5 fűzött : 2800,- Ft
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Németország - filozófus - 19. század - nihilizmus
1(430)(092)Nietzsche,_F. *** 165.721
[AN 3475288]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2013.
Farkas Zoltán (1966-)
   Vlagyimir Szolovjov : az első rendszeralkotó orosz bölcselő / Farkas Zoltán. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 453, [3] p. ; 22 cm. - (Ad hominem, ISSN 1786-8513 ; 9.)
Bibliogr.: p. 441-453.
ISBN 978-963-9857-97-1 fűzött : 3900,- Ft
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900)
Oroszország - filozófus - 19. század
1(47)(092)Solovʹëv,_V._S.
[AN 3474411]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2013.
Giorello, Giulio (1945-)
Lussuria (magyar)
   Bujaság : a megismerés szenvedélye / Giulio Giorello. - Budapest : Typotex, 2012. - 228 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Horváth Csaba. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 203-228.
ISBN 978-963-279-746-5 fűzött : 1800,- Ft
bujaság - vallási erkölcs - művelődéstörténet
179.8 *** 241.444 *** 930.85
[AN 3474470]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2013.
Heyer, Karl (1888-1964)
Mittelalter (magyar)
   A középkor / Karl Heyer ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Kv., cop. 2012. - 207 p. ; 21 cm. - (Adalékok a napnyugat történelméhez ; 2.)
Bibliogr.: p. 188-207.
ISBN 978-963-08-4714-8 fűzött
antropozófia - történelem - ókor - középkor - kultúratörténet
141.333 *** 931 *** 930.9"07/15" *** 008(100)".../14"
[AN 3475469]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2013.
Heyer, Karl (1888-1964)
Von der Atlantis bis Rom (magyar)
   Atlantisztól Rómáig / Karl Heyer ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Kv., cop. 2012. - 247 p. ; 21 cm. - (Adalékok a napnyugat történelméhez ; 1.)
Bibliogr.: p. 233-247.
ISBN 978-963-08-4713-1 fűzött
antropozófia - őstörténet - történelem - ókor - kultúratörténet
141.333 *** 931 *** 930.8(=00) *** 008(100)
[AN 3475456]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2013.
   Kritikai mintázatok : tanulmánykötet Angyalosi Gergely 60. születésnapjára / [szerk. Antal Éva, Valastyán Tamás]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 471, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-323-6 fűzött
filozófia - filozófiatörténet - művészetesztétika - kultúraszociológia - magyar irodalom története - 20. század - emlékkönyv
1(100)(091) *** 7.01 *** 111.852 *** 316.7 *** 894.511(091)"19"
[AN 3476732]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2013.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The four loves (magyar)
   A szeretet négy arca / C. S. Lewis ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Harmat, 2013. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-151-5 fűzött : 2500,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3477404]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2013.
Popper Péter (1933-2010)
   Hazugság nélkül / Popper Péter. - Átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2013, cop. 1999. - 157 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-056-5 fűzött : 1480,- Ft
hazugság
179.8 *** 159.9
[AN 3476835]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2013.
Pulcini, Elena
Invidia (magyar)
   Irigység : a szomorúság szenvedélye / Elena Pulcini. - Budapest : Typotex, 2012. - 216 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Krivácsi Anikó. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 209-216.
ISBN 978-963-279-747-2 fűzött : 1800,- Ft
irigység - vallási erkölcs - művelődéstörténet
179.8 *** 241.443 *** 930.85
[AN 3474478]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2013.
Spengler, Oswald (1880-1936)
   Válságok árnyékában : filozófiai írások / Oswald Spengler ; [ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 368 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-13-8 kötött : 3990,- Ft
filozófia - történetfilozófia
1(430)(092)Spengler,_O. *** 930.1
[AN 3475925]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Anthroposophische Menschenerkenntnis und Medizin (magyar)
   Antropozófiai emberismeret és orvostudomány : tizenegy, különböző városokban tartott előadás 1923. augusztus 28. és 1924. augusztus 29. között : GA 319. / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2012. - 210 p. ; 21 cm. - (Antropozófiai zsebkönyvek sorozat)
borító- és gerinccím: Antropozófiai emberismeret és orvoslás
ISBN 978-963-08-4313-3 fűzött
antropozófia - gyógyítás
141.333 *** 616
[AN 3475347]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2013.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Von Seelenrätseln (magyar)
   A lélek rejtélyeiről / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2012. - 127 p. ; 21 cm. - (Antropozófiai zsebkönyvek sorozat)
ISBN 978-963-89736-0-3 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3475332]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2013.
Zamagni, Stefano (1943-)
Avarizia (magyar)
   Fösvénység : a birtoklás szenvedélye / Stefano Zamagni. - Budapest : Typotex, 2013. - 185 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Horváth Csaba. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 181-185.
ISBN 978-963-279-799-1 fűzött : 1800,- Ft
vallási erkölcs - művelődéstörténet - fösvénység
179.8 *** 241.442 *** 930.85
[AN 3474483]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6063 /2013.
   Áldjad én lelkem az Urat! : válogatás a katolikus karizmatikus megújulás dalaiból / kiad. ... Marana Tha 2000 Alapítványa. - 10. jav., bőv. kiad. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 1993 [!2013]. - 235 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-7878-15-7 fűzött : 600,- Ft
karizmatikusok - katolikus egyház - vallásos ének
245 *** 282
[AN 3476839]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2013.
   Bahá'í imák gyerekeknek / [kiad. a Magyarországi Bahá'i Közösség Országos Szellemi Tanácsa]. - Budapest : Mo. Bahá'i Közösség Orsz. Szellemi Tcs., cop. 2013. - [16] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-87806-5-2 fűzött
bahaizmus - ima - gyermekkönyv
243(02.053.2) *** 298.8(02.053.2)
[AN 3474728]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2013.
Barsi Balázs (1946-)
   A liturgikus év / Barsi Balázs. - 3. kiad. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Kutatócsop. : M. Egyházzenei Társ., 2013. - 139 p. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. I. sorozat, Tankönyvek ; 4.)
Fűzött
liturgikus idő - egyházi év - katolikus egyház
264-041 *** 282
[AN 3474876]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2013.
The Bible knowledge commentary (magyar)
   A Biblia ismerete : kommentársorozat / [szerk.] John F. Walvoord, Roy B. Zuck ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2003-2012. - 8 db ; 25 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
ISBN 978-963-04-8931-7
ISBN 963-04-8931-7
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 1040058]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Ézsaiás - Ezékiel / [ford. Hargitai Róbert és Köves Gábor]. - 2012. - 407 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-04-8935-5 * kötött
 (hibás ISBN 978-963-04-8935-X)
Biblia. Ószövetség. Nagy próféták
bibliamagyarázat
224.1/.5.07
[AN 3474662] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Dániel - Malakiás / [ford. Hargitai Róbert és Köves Gábor]. - 2012. - 396 p. : ill., térk.
Bibliogr.
ISBN 963-04-8936-8 kötött
Biblia. Ószövetség. Kis próféták
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
bibliamagyarázat
224.07 *** 224.5.07
[AN 3474663] MARC

ANSEL
UTF-86067 /2013.
Bodei, Remo (1938-)
Ira (magyar)
   Harag : a dühödt szenvedély / Remo Bodei. - Budapest : Typotex, 2013. - 190 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Ford. Horváth Csaba. - keretcím: A 7 főbűn. - Bibliogr.: p. 181-185.
ISBN 978-963-279-800-4 fűzött : 1800,- Ft
indulat - vallási erkölcs
241.445 *** 159.942 *** 316.647.3
[AN 3474485]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2013.
Cheng, Gordon
Following Jesus (magyar)
   Jézus követése : Lukács 9-12 / Gordon Cheng ; [ford. Sztrapkovics Bettina]. - Budapest : Szentírás Szövets., cop. 2012. - 60 p. ; 22 cm. - (Egy lépéssel tovább, ISSN 2064-0943)
ISBN 978-963-87288-8-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3476379]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2013.
De Mello, Anthony (1931-1987)
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 8. utánny. - Kecskemét : Korda, 2013. - 199 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-12-2 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3477913]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2013.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Sadhana, a way to God (magyar)
   Úton Isten felé : a test és lélek gyakorlatai / Anthony de Mello ; [ford. Puskely Mária]. - 5. utánny. - Kecskemét : Korda, 2013. - 200 p. ; 20 cm
Megj. "Test és lélek imája" címmel is
ISBN 978-963-9554-23-8 fűzött : 1200,- Ft
meditáció - imádkozás
242 *** 248.143
[AN 3477396]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2013.
De Mello, Anthony (1931-1987)
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 6. utánny. - Kecskemét : Korda, 2013. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-29-0 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3477420]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2013.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 11. utánny. - Kecskemét : Korda, 2013. - 272 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9097-00-1 fűzött : 1100,- Ft
 (hibás ISBN 963-9554-11-1)
vallásos irodalom
244
[AN 3477422]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2013.
   Egyedül Te vagy az Isten : imák és fohászok a mindennapokra / [szerk. ... és a fotókat kész. Szász András]. - Kiskunfélegyháza : Vajda P., [2013]. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5821-2 fűzött
imakönyv
243
[AN 3474423]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2013.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Mo. Református Egyház, 2013. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 978-963-300-896-6 kötött : 1100,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3477441]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2013.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2013. - 624 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-300-972-7 kötött : 1100,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3478117]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2013.
Eötvös Károly (1842-1916)
   A nazarénusok [elektronikus dok.] / Eötvös Károly. - Szöveg (epub : 279 KB) (pdf : 934 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107769. - Működési követelmények: Adobe Reader / Abobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-008-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-009-8 (epub)
Hencsey Lajos (1820-1844)
Magyarország - nazarénusok - egyházi személy - 19. század - elektronikus dokumentum
286.12(439)(092) *** 286.12(439)(092)Hencsey_L.
[AN 3476341]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2013.
Gergely Gellért
   Hat keréken Jeruzsálembe : zarándoknapló / Gergely Gellért, Halmos Ábel, Vincze Iván. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2013. - 171, [25] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 19x21 cm
ISBN 978-963-314-035-2 fűzött
Izrael - Jeruzsálem - zarándoklat - kerékpártúra - útinapló
248.153.8(569.4)(0:82-992) *** 796.57(569.4) *** 894.511-992
[AN 3474539]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2013.
   Illés lelkével : tanulmányok Báthori Gábor és Dobos János lelkipásztori működéséről / szerk. Pap Ferenc. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 668 p. : 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Tart.: Báthori Gábor (1755-1842) liturgiai öröksége és a Pesti egyház ágendája (1796) a korszak összefüggésében / Pap Ferenc. Dobos János (1804-1887) élete és prédikációs öröksége / Szetey Szabolcs. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-047-8 fűzött : 5900,- Ft
Báthory Gábor (1755-1842)
Dobos János (1804-1887)
Magyarország - püspök - református egyház - 18. század - 19. század - egyházi szertartás
284.2(439)(092)Dobos_J. *** 264(439)"17/18" *** 284.2(439)(092)Báthory_G.
[AN 3475546]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2013.
   Kiss Ferenc életműve / szerk. Fekete Károly. - Budapest : Mo. Ref. Egyh. Szeretetszolgálati Iroda, 2012. - 160 p. : ill. ; 22 cm. - (Diakóniai könyvtár, ISSN 2063-8302 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89472-2-2 kötött
Kiss Ferenc (1862-1948)
Magyarország - teológus - református egyház - diakónia - 19. század - 20. század
284.2(439)(092)Kiss_F. *** 266.3(439)
[AN 3474855]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2013.
Klár András (1954-)
   Egyedül az úton : gondolatok a Camino de Santiagoról, 2012 / Klár András. - Budapest : CVT-aLapok : Klar Pour L'art Antikvárium és Galéria, cop. 2012. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85112-0-1 fűzött : 2500,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3475584]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2013.
Larrañaga, Ignacio (1928-)
El silencio de María (magyar)
   Mária csendje / Ignacio Larrañaga ; [ford. Csókay Károly]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2012. - 230 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 184.)
ISBN 978-615-5259-03-6 fűzött : 1000,- Ft
mariológia
232.931
[AN 3475027]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2013.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi (1945-2003)
   Be a yogi / Paramhans Swami Maheshwarananda ; [publ. ... Hungarian National Yoga Union ...]. - Budapest : Hung. Nat. Yoga Union, cop. 2013. - 63 p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 978-963-89330-3-4 fűzött
jóga
294.527
[AN 3474746]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2013.
Maheśvarānanda Paramhans, Swāmi (1945-2003)
Be a yogi (magyar)
   Légy jógi / Paramhansz Szvámi Mahesvaránanda ; [ford. Csehi Lejla, ... Izsák Julianna, ... Kaderják Gyula ...] ; [kiad. a Magyar Országos Jóga Unió]. - Budapest : MOJU, cop. 2013. - 63 p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 978-963-89330-2-7 fűzött
jóga
294.527
[AN 3474733]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2013.
Maróth Miklós (1943-)
   Iszlám és politikaelmélet / Maróth Miklós. - Budapest : Akad. K., 2013. - 153 p. ; 20 cm. - (Pont könyvek, ISSN 2064-0978 ; 3.)
Bibliogr.: 152-153.
ISBN 978-963-05-9364-9 fűzött
iszlám - politológia - iszlám egyházjog
297 *** 32.001
[AN 3476244]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2013.
Méhes Mária Viktória (1949-)
   A Boldogságos Szűz Mária élete / Méhes Mária Viktória ; a szerző rajz. - Szeged : Agapé, 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 963-458-152-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermekvers
244(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3477382]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2013.
Melani, Atto (1626-1714)
I segreti dei conclavi (magyar)
   Szent Péter trónja : a pápaválasztás titkai : a bíborosok intrikái és a szentlélek ereje, avagy Atto Melani apát, a Napkirály spionjának leleplező beszámolója a pápaválasztásról / a kéziratot felfedezte és kiad. alá rend. Rita Monaldi & Francesco Sorti ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Libri, 2013. - 93 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-218-3 kötött : 2290,- Ft
pápa - választás - pápaság - egyháztörténet - művelődéstörténet - 18. század
262.135"1700" *** 262.13"1700" *** 930.85(4)"170"
[AN 3475966]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2013.
Miklya Zsolt (1960-)
   Gyertek velem! / [írta] Miklya Zsolt ; [rajz.] Damó István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2013. - [12] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Cerka füzetek)
ISBN 978-615-5141-40-9 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3474866]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2013.
Miklya Zsolt (1960-)
   Szeretsz-e engem? / [írta] Miklya Zsolt ; [rajz.] Damó István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2013. - [14] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Cerka füzetek)
ISBN 978-615-5141-39-3 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3474863]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2013.
Nuzzi, Gianluigi (1969-)
Sua Santità (magyar)
   Őszentsége XVI. Benedek titkos iratai / Gianluigi Nuzzi. - Pécs : Art Nouveau, 2013. - 315, [5] p. : ill. ; 24 cm
Ford. Simon Krisztina. - Bibliogr.
ISBN 978-963-357-121-7 kötött
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Vatikán - pápa - katolikus egyház - ezredforduló - korrupció
262.13(092)Benedek,_XVI. *** 282 *** 343.352(465.31)
[AN 3475931]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2013.
   Pázmány nyomában : tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére / [... szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita]. - Vác : Mondat Kft., 2013. - 512 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87596-6-5 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - teológus - 16. század - 17. század - katolikus egyház - emlékkönyv
282(439)(092)Pázmány_P.
[AN 3475041]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2013.
Sándor Endre (1945-)
   "Imádkozzatok és buzgón kérjetek" : bibliai tanítások az imádság erejéről / Sándor Endre. - 2. kiad. - Budapest : Kálvin, 2013. - 89 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-215-0 fűzött : 590,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3476837]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2013.
Schlink, Basilea (1904-2001)
Wie ich Gott erlebte... (magyar)
   Hűséged oltalmában : életem története / Basilea Schlink. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2012. - 360 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5202-03-2 fűzött
Schlink, Basilea (1904-2001)
Evangelische Marienschwesternschaft
Németország - egyházi személy - vallási szervezet - misszió - 20. század
248 *** 266 *** 267(430)(092)Schlink,B.
[AN 3474433]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2013.
   Tan és módszertan : conferentia rerum divinarum 3. / szerk. Trajtler Dóra Ágnes. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2012. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 8.). (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
A Budapesten, 2012. jan. 6-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9457-86-7 fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-086-7)
vallástudomány - kereszténység
296 *** 23/28
[AN 3475136]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2013.
   Tanulmányok Szilárdfy Zoltán 75. születésnapjára / [... szerk. Smohay András]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz, 2012. - 176 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 8.)
Bibliogr.: p. 146-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87898-5-3 fűzött
ikonográfia - keresztény művészet - emlékkönyv
246
[AN 3445954]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2013.
Török József (1946-)
   A mise liturgiája és annak története / Török József. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Kutatócsop. : M. Egyházzenei Társ., 2013. - 156 p. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. I. sorozat, Tankönyvek ; 2.)
Fűzött
katolikus egyház - istentisztelet - történeti feldolgozás
264(091) *** 282
[AN 3474871]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2013.
Upaniṣad (magyar) (vál.)
   Upanisadok / [ford. Tenigl-Takács László]. - [Budapest] : Damaru Kvk., 2013. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88497-2-4 fűzött
Upanisad
294.118.7
[AN 3474833]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2013.
   Valláshorizontok : vallástudományi tanulmányok / szerk. Csima Ferenc. - Budapest : Favorit Kvk., 2013. - 159 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6235-6 fűzött
vallástudomány
291
[AN 3475315]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2013.
Zab-chos zhi khro dgongs-pa rang-grol : Bar-do thos-sgrol chen-mo (magyar)
   A köztes lét könyvei [elektronikus dok.] : tibeti tanácsok halandóknak és születendőknek / tibetiből ford., az előszót írta, a szómagyarázót és a könyvészeti adatokat összeáll. Kara György. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-18-0 (epub)
tibeti buddhizmus - lélekvándorlás - elektronikus dokumentum
294.321(515) *** 291.23
[AN 3478069]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6099 /2013.
Ahmed, Qanta
In the land of invisible women (magyar)
   A láthatatlan nők földjén : a szaúdi királyság egy brit orvosnő szemével / Qanta A. Ahmed ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2013. - 393, [6] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. [395].
ISBN 978-963-635-445-9 fűzött : 3299,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - memoár
316.37-055.2(532)(0:82-94)
[AN 3475397]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2013.
Andok Mónika (1972-)
   A hírek története / Andok Mónika. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 261 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 238-260.
ISBN 978-963-236-625-8 fűzött : 2600,- Ft
médiatörténet - műfajtörténet - kommunikációkutatás - hír
316.773.3 *** 070.431
[AN 3475158]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2013.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries in dating (magyar)
   Randikalauz : határvonalak a párkeresésben / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2013, cop. 2006. - 278 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-9564-66-4 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
316.472.4 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3477398]
MARC

ANSEL
UTF-86102 /2013.
Dukan, Pierre (1941-)
Les hommes préfèrent les rondes (magyar)
   A gömbölyű szép / Pierre Dukan ; [ford. Ádám Anikó]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-24-0 fűzött : 3490,- Ft
nemi szerep - nemek szerinti különbség - nemek lélektana
316.37-055 *** 159.922.1
[AN 3475483]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2013.
   From victimhood to citizenship : the path of Roma integration : a debate / András Bíró [et al.] ; ed. Will Guy ; [publ. by the] Pakiv European Roma Fund ... - [Budapest] : Pakiv European Roma Fund : Kossuth, cop. 2013. - 203 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7566-7 fűzött : 2800,- Ft
Európai Unió - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.4.052(=914.99)(4-62)"20" *** 316.347(=914.99)(4-62)"20"
[AN 3475994]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2013.
   Hátrányban vidéken / [szerk. Kovács Katalin és Váradi Monika Mária]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 384 p., [7] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-682-6 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - szegénység - területi eloszlás - társadalmi elkülönülés - vidéki társadalom - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.344.233(439)"200"(083.41) *** 316.344.7(439)"200" *** 308(439-22)"200" *** 332.1(439)"200"
[AN 3474881]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2013.
Herring, Jonathan
How to argue (magyar)
   Érvelés : hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról? / Jonathan Herring ; [ford. Tihor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - 246 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-407-9 fűzött : 2950,- Ft
kommunikáció - véleménykülönbség - meggyőzés
316.77 *** 316.652 *** 316.475
[AN 3474271]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2013.
Kapitány Ágnes (1953-)
   A "szellemi termelési mód" / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 631 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 625-[632].
ISBN 978-963-09-7270-3 kötött : 4500,- Ft
társadalomelmélet
316
[AN 3475896]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2013.
   Önazonosság és tagoltság : elemzések a kulturális megosztottságról : évkönyv, 2011-2012 / [szerk. Bárdi Nándor és Tóth Ágnes]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 355 p. : ill. ; 23 cm. - (Tér és terep, ISSN 1588-8525 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-686-4 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - identitás - kisebbségkutatás - multikultúra - kulturális különbség
316.63 *** 316.347(=00)(439) *** 316.7
[AN 3474891]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2013.
Reiszig Ede (1873-1946)
   Gömör-Kishont vármegye nemes családai / ifj. Reiszig Ede, Sarlay Samu. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-615-5242-28-1 fűzött : 2300,- Ft
Gömör és Kishont vármegye - nemesség - családtörténet
316.343.22(439.22-35Gömör-Kishont) *** 929.52(439.22-35Gömör-Kishont)
[AN 3475025]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2013.
   Rusiny : kniga dìla rusinsʹkoï molodežì Madârŝiny = A ruszinok : ismertető könyv a magyarországi ruszin ifjúság számára / sost. i red. Marìanna Lâvinec ; tovmačenâ na madârskyj âzyk Ânoš Sabov ; vyd. Rusinsʹkyh Samospravovanʹ Terijzvaroša, Jožefvaroša i Ujbudy. - Budapešt : Rusinsʹka Samosprava Terijzvaroša : Rusinsʹka Samosprava Jožefvaroša : Rusinsʹka Samoprava Ujbudy, 2012. - 72 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5733-8 fűzött
híres ember - ruszinok
316.347(=875) *** 929(=875)
[AN 3475115]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2013.
Sasson, Jean (1947-)
Princess (magyar)
   A fátyol mögött : igaz történet egy szaúd-arábiai királyi család életéből / Jean Sasson ; [ford. Tótisz András]. - [Budapest] : Gabo, [2013]. - 297 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-191-6 fűzött : 2490,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - uralkodócsalád
316.37-055.2(532) *** 929(532)
[AN 3477431]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2013.
Stessel, Zahava Szász (1930-)
Wine and thorns in Tokay Valley (magyar)
   Bor és tövisek Tokaj-Hegyalján : zsidó élet Magyarországon : Abaújszántó zsidó közösségének története / Zahava Szász Stessel ; [ford. Csordás Gábor]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 403 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 377-388.
ISBN 978-963-9996-90-8 fűzött : 3490,- Ft
Abaújszántó - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Abaújszántó) *** 943.9-2Abaújszántó(=924)
[AN 3475933]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2013.
Szendi Gábor (1954-)
   Párbajok nélkül : okok helyett megoldások / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2013. - 370 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 362-370.
ISBN 978-963-9971-31-8 fűzött : 3490,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3475590]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6113 /2013.
Brooks, Max (1972-)
The zombie survival guide (magyar)
   Zombi túlélő kézikönyv : tökéletes védelem az élőhalottakkal szemben / Max Brooks ; [ford. Illés Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 285, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-709-3 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-245-708-6 fűzött : 2499,- Ft
zombi
398.4
[AN 3476062]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2013.
Bucsányi Krisztián
   Piacozók [elektronikus dok.] / Bucsányi Krisztián. - Szöveg (pdf : 442 KB) (mobi : 289 KB) (epub : 261 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Vásározók. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107631. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-28-1 (pdf)
ISBN 978-615-5271-27-4 (mobi)
ISBN 978-615-5271-26-7 (epub)
piaci létesítmény - riport - elektronikus dokumentum
394.6(0:82-92) *** 339.175(0:82-92)
[AN 3473973]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2013.
Csapody Miklós (1955-)
   Bálint Sándor, 1904-1980 : életrajz / Csapody Miklós. - Budapest : Akad. K., 2013. - 380 p., [4] t. : ill. ; 21 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, ISSN 2062-7483 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9337-3 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - etnográfus - politikus - egyetemi tanár - 20. század
39.001(439)(092)Bálint_S. *** 32(439)(092)Bálint_S. *** 37(439)(092)Bálint_S.
[AN 3476043]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   Pornó [elektronikus dok.] : prűdek legyünk, vagy...? / Havas Henrik. - [Budapest] : Publio, 2012-2013
Főcím a címképernyőről
Magyarország - pornográfia - ezredforduló - interjú - elektronikus dokumentum
392.6 *** 791.43-993(439)"200"(047.53)
[AN 3478610]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 706 KB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3478613] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 708 KB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107887. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3478615] MARC

ANSEL
UTF-86117 /2013.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   A székelyek : történeti és néprajzi tanulmány / Jancsó Benedek. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2012. - 109 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-19-3 fűzött : 1900,- Ft
székelyek - néprajz - magyarságkutatás
39(=945.11székelyek) *** 930.8(=945.11székelyek)
[AN 3474407]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2013.
Kőváry László (1819-1907)
   A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejdelmek korából / irta Kővári László. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - [8], 184 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Ráth Mór, 1860. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-49-6 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Erdély - viselettörténet - művelődéstörténet - hasonmás kiadás
391(439.21)"15/16" *** 930.85(439.21)"15/16" *** 094/099.07
[AN 3474951]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2013.
Krasztev Péter (1965-)
   Drakula [elektronikus dok.] : rövid vázlat a kelet-nyugati szorongásexportról: Vámbéry és Stoker / Krasztev Péter. - Szöveg (pdf : 286 KB) (mobi : 160 KB) (epub : 123 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107636. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-14-4 (pdf)
ISBN 978-615-5271-13-7 (mobi)
ISBN 978-615-5271-12-0 (epub)
Vámbéry Ármin (1832-1913)
Európa - Magyarország - művelődéstörténet - folklór - vámpír - tudós - 19. század - keletkutatás - esszé - elektronikus dokumentum
398.49 *** 80.001(439)(092)Vámbéry_Á. *** 930.85(4)"18"
[AN 3474010]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2013.
Lukács László (1950-)
   Tárgyak, életformák, népszokások : tematikus néprajzi tanulmányok / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2012. - 450 p. : ill. ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 46.)
A tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9279-95-7 kötött
magyar néprajz
39(=945.11)
[AN 3474887]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6121 /2013.
Andrassew Iván (1952-)
   Csanád és a család / Andrassew Iván. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 240 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-240.
ISBN 978-615-5247-16-3 fűzött : 3490,- Ft
Szegedi Csanád (1982-)
Magyarország - politikus - 21. század - pártpolitika - zsidóság
329.8(439)"201" *** 32(439)(092)Szegedi_Cs. *** 316.347(=924)(439)
[AN 3476085]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2013.
Bánffy Miklós (1873-1950)
   Egy erdélyi gróf emlékiratai / Bánffy Miklós ; [utószó Major Zoltán] ; [jegyz. Kovács Attila Zoltán, Major Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 483, [2] p. ; 23 cm
Tart.: EmlékeimbőlÞ; Huszonöt év. - Bibliogr.
ISBN 978-963-227-369-3 fűzött : 3990,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Erdély - politikus - arisztokrácia - határon túli magyarság - 20. század - határon túli magyar irodalom - memoár
32(498)(=945.11)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 32(439)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 316.343.32(498)(=945.11)(092)Bánffy_M.(0:82-94) *** 894.511-94(498)
[AN 3475765]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2013.
Berecz János (1930-)
   Kádár élt.. [elektronikus dok.] / Berecz János. - Budapest : Duna Kvk., [2013]-
A leírás a 2. r. alapján kész. - Főcím a címképernyőről
Kádár János (1912-1989)
Magyarország - politikus - magyar történelem - 20. század - szocialista rendszer - Kádár-korszak - életrajz - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Kádár_J. *** 943.9"194/198"
[AN 3478597]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., "... az velünk van!" : munkatársa voltam. - Szöveg és képek (epub : 6.4 MB). - [2013]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-354-077-0
[AN 3478598] MARC

ANSEL
UTF-86124 /2013.
Ducret, Diane
Les derniers jours des dictateurs (magyar)
   Hírhedt diktátorok végnapjai / [összeáll. Diane Ducret és Emmanuel Hecht] ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 259 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7480-6 fűzött : 3400,- Ft
politikus - uralkodó - diktatúra - világtörténelem - 20. század
321.6(100)(092) *** 930.9"19"
[AN 3476115]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2013.
   Együttélés és együttműködés : interetnikus kooperáció Közép-Európában : tanulmányok / szerk. Kupa László. - Pécs : Virágmandula Kft., 2012. - 202 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Pécsett, 2011. nov. 4-5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5181-84-9 fűzött
Kelet-Európa - nemzetiség - nemzetiségi kérdés - társadalmi kapcsolat - 19. század - 20. század - ezredforduló
323.1(=00)(4-11)"18/200" *** 316.47(=00)(4-11)"18/200"
[AN 3475227]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2013.
   Fidesz : polgári ellenzék, polgári kormány, 1994-2002 / [szerk. és a dokumentumokat vál. Modor Ádám, Laczik Erika] ; [a bibliográfiát Kukor Ferenc állította össze]. - [Kerepes] : Elektromédia, 2013. - 516 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 484-516.
ISBN 978-615-5327-02-5 kötött : 3990,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Párt
Magyarország - párt - belpolitika - ezredforduló
329(439)Fidesz *** 323(439)"1994/2002"
[AN 3475100]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2013.
Kahler Frigyes (1942-)
   A kommunizmus hosszú árnyéka II : tanulmányok és előadások / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2013. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-616-7 fűzött : 3200, Ft
Magyarország - magyar történelem - kommunizmus - állami terror - koncepciós per - egyházpolitika - 20. század
321.74(439)"195/198" *** 323.282(439)"19" *** 943.9"19" *** 343.301.096(439)"195/196" *** 322(439)"195/198"
[AN 3476751]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2013.
   Megroppan a világrend, 1989-1991 : célok, szereplők, következmények : az Egy Emberibb Világért Alapítvány által 2012. szeptember 28-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai / [fel. szerk. Tóth Magdaléna]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 161 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-685-7 fűzött : 2100,- Ft
Kelet-Európa - történelem - politikatörténet - belpolitika - rendszerváltás
323(4-11)"198/199" *** 94-11"198/199"
[AN 3474836]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2013.
Pataki Ferenc (1928-)
   Hosszú menetelés : a Fidesz-jelenség : társadalom-lélektani vázlat / Pataki Ferenc. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-09-1 fűzött : 2680,- Ft
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Magyarország - párt - társadalmi tudat - belpolitika - szociálpszichológia - ezredforduló
329(439)Fidesz *** 316.6(439)"200/201" *** 316.63(439)"200/201" *** 323(439)"200/201"
[AN 3475867]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2013.
Vizi Balázs (1974-)
   Európai kaleidoszkóp : az Európai Unió és a kisebbségek / Vizi Balázs. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 187 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-653-1 fűzött : 2200,- Ft
Európai Unió - kisebbségi politika - kollektív jogok - cigányság
323.15(=00)(4-62) *** 341.234(4-62) *** 316.347(=924)(4-62)
[AN 3475149]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6131 /2013.
   220 év, 220 kép : pillanatképek Ferencváros múltjából = 220 years, 220 snapshots : photographs from the past of Ferencváros / szerk. és az előszót írta Gönczi Ambrus, Winkelmayer Zoltán ; [kiad. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata]. - Budapest : Budapest Főváros IX. Ker. Ferencváros Önkormányzata, 2012. - 131 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-5204-3 kötött
Budapest. 9. kerület - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Bp.IX.(084.12)
[AN 3474261]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2013.
Áldor Imre (1838-1928)
   Kossuth Lajos élete és pályája [elektronikus dok.] / Áldor Imre. - Szöveg (epub : 664 KB) (mobi : 852 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-72-2 (epub)
ISBN 978-615-5262-73-9 (mobi)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - életrajz - elektronikus dokumentum
943.9(092)Kossuth_L.
[AN 3478533]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2013.
Balázs Attila (1955-)
   Pokol mélyén rózsakert [elektronikus dok.] / Balázs Attila. - Szöveg (pdf : 443 KB) (mobi : 132 KB) (epub : 108 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107639. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-02-1 (pdf)
ISBN 978-615-5271-01-4 (mobi)
ISBN 978-615-5271-00-7 (epub)
Rózsa-Flores Eduardo (1960-2009)
Tóásó Előd (1980-)
Bolívia - Magyarország - kalandor - ezredforduló - elektronikus dokumentum
929(=945.11)(84)(092)"2009"
[AN 3474067]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2013.
Birnbaum, Marianna D. (1934-)
   Fromet Mendelssohn : a life beneath the bonnet / Marianna D. Birnbaum. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 242 p., [4] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-228.
ISBN 978-963-446-662-8 kötött
Mendelssohn, Fromet (1737-1812)
Mendelssohn család
Németország - híres ember - családtörténet - zsidóság - 18. század - 19. század
929(430)(092)Mendelssohn,_F. *** 929.52(430)Mendelssohn *** 316.347(=924)(430)"17/18"
[AN 3475152]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2013.
Csorba Dávid (1975-)
   Mohács - egy "mesemondó" szemével : emlékezeti rétegek Szerémi György Epistolájában / Csorba Dávid. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2012. - 180 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 4.)
Bibliogr.: p. 142-159. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87917-3-3 fűzött : 2200,- Ft
Szerémi György 1490?-1558?. Epistola de perditione regni Hungarorum
Magyarország - magyar történelem - magyar irodalom története - történetíró - 16. század
943.9"15" *** 894.511(091)"15" *** 930.1(439)(092)Szerémi_Gy.
[AN 3476538]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2013.
Darkó Jenő (1880-1940)
   Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára / Darkó Jenő ; [... sajtó alá rend., az utószót írta és az irodalomjegyzéket összeáll. Kerepeszki Róbert]. - Máriabesenyő : Attraktor, 2013. - 139 p. : ill. ; 22 cm. - (Studia militaria Hungarica, ISSN 1787-6796 ; 4.)
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-615-5257-28-5 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Nyugat-Európa - hadtudomány - magyar őstörténet - művelődéstörténet - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 355/359(=945.11)"08" *** 940"08/09" *** 930.85(439)
[AN 3474427]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2013.
   Ember, táj, természet, alkotás : dél-dunántúli dolgozatok : tanulmányok Dr. Szőke Sándor emlékére / [szerk. Kriston Vízi József]. - Dombóvár : Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyes., 2013. - 284 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti sorozat, ISSN 1218-196X ; 12.)
ISBN 978-963-89773-0-4 fűzött : 3000,- Ft
Dél-Dunántúl - Dombóvár - helytörténet
943.911-13 *** 943.9-2Dombóvár
[AN 3475202]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   Méhkirálynő [elektronikus dok.] : K. A. története / Havas Henrik. - Szöveg (epub : 575 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Kelemen Anna (1980-)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - interjú - elektronikus dokumentum
929(439)Kelemen_A.(047.53)
[AN 3478620]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2013.
Historia universal (magyar)
   Világtörténelmi enciklopédia. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., főként színes ; 28 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85
[AN 3443360]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13., Európa és Amerika a 19. században / [ford. Hargitai György]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7266-6 kötött : 1690,- Ft
Európa - Dél-Amerika - történelem - művelődéstörténet - 19. század
940"18" *** 980"18" *** 930.85(4)"18" *** 930.85(8)"18"
[AN 3479007] MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Az ipari forradalomtól a 20. századig / [ford. Gyulai Katalin, Smid Bernadett]. - 2. átd. kiad. - cop. 2013. - 119 p.
ISBN 978-963-09-7267-3 kötött : 1690,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - 19. század
930.9"18" *** 930.85(100)"18"
[AN 3479009] MARC

ANSEL
UTF-86140 /2013.
   II. András és Székesfehérvár = King Andrew II and Székesfehérvár / [... szerk. Kerny Terézia és Smohay András] ; [a mutatókat kész. Smohay Péter]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Egyházm. Múz., 2012. - 232 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Magyar királyok és Székesfehérvár, ISSN 2061-9626 ; 3.). (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, ISSN 1789-4425 ; 7.)
A Székesfehérváron, 2011. okt. 15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87898-4-6 fűzött
Endre (Magyarország: király), II. (1177?-1235)
Székesfehérvár - Magyarország - uralkodó - magyar történelem - 13. század - helyismeret
943.9(092)Endre,_II. *** 908.439-2Székesfehérvár
[AN 3445621]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2013.
   Indo - Hungarian ties : a journey in time / [ed. by Zsolt Szilágyi] ; publ. by Embassy of India. - Budapest : Embassy of India, 2013. - 387 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6080-2 fűzött
India - Magyarország - kapcsolattörténet - diplomáciatörténet - kulturális kapcsolat
930.85(540)(439) *** 327(439)(540) *** 008(540)(439)
[AN 3475135]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2013.
Kerepeszki Róbert (1982-)
   A Vitézi Rend, 1920-1945 / Kerepeszki Róbert. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 147 p. : ill. ; 22 cm. - (Fiat iustitia, ISSN 2063-6849 ; 2.)
Bibliogr.: p. 129-136.
ISBN 978-615-5257-29-2 fűzött : 2800,- Ft
Vitézi Rend
Magyarország - Horthy-korszak
929.71(439)"192/194"
[AN 3474418]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2013.
Kovács István (1945-)
   "Egy a lengyel a magyarral" : a szabadságharc ismeretlen lengyel hősei : történelmi esszék / Kovács István. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : M. Napló, 2013. - 269, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-72-2 kötött : 3000,- Ft
magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - katona - hadtörténet - 19. század - lengyelek
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 355(439)(=84)"1848/1849"
[AN 3478105]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2013.
Lengyel Zsolt, K. (1960-)
   Emigráció, szórvány, hungarológia : válogatott írások, 1985-2012 / K. Lengyel Zsolt. - Budapest : Ráció, 2012. - 557 p. : ill. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-35-0 fűzött : 3750,- Ft
München - Bajorország - magyar történelem - magyarságkutatás - szórványmagyarság - kulturális kapcsolat - művelődési intézmény
943.9 *** 374.07(430-2Munchen) *** 316.347(=945.11)(4) *** 930.85(439)(433)
[AN 3474757]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2013.
Mérő Endre (1932-)
   A cölibátus béklyójában : Mérő József, Baranya Vármegye főlevéltárosa életútjának stációi / Mérő Endre. - Pécs : Virágmandula Kft., 2012. - 109 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-615-5181-91-7 fűzött
Mérő József (1879-1963)
Magyarország - levéltáros - katolikus pap - 20. század
930.25(439)(092)Mérő_J. *** 282(439)(092)Mérő_J.
[AN 3474904]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2013.
Mollat du Jourdin, Michel (1911-1996)
L'Europe et la mer (magyar)
   Európa és a tenger / Michel Mollat du Jourdin ; [... ford. Rácz Judit]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2013. - 292 p. : ill., főként térk. ; 20 cm. - (Európa születése, ISSN 1217-9396)
Bibliogr.: p. 287-292.
ISBN 978-963-9777-15-6 fűzött : 2595,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - tenger
940 *** 930.85(26)
[AN 3478783]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2013.
Palatinus József
   Békésvármegyei nemes családok története / Palatinus József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2012]. - 88 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-615-5242-34-2 fűzött : 4900,- Ft
Békés vármegye - nemesség - családtörténet
929.52(439.175) *** 316.343.32(439.175)
[AN 3475080]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2013.
Sebestyén József (1878-1964)
   Báthory András czimerlevelei / irta K. Sebestyén József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 27 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Gámán Ny., 1907. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-44-1 fűzöt : 1500,- Ft
Erdély - címertan - 16. század - hasonmás kiadás
929.6(439.21)"15" *** 094/099.07
[AN 3474969]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2013.
Serdült Benke Éva
   Erdélyi bárka / Serdült Benke Éva. - Szekszárd : Babits, 2013. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9556-73-7 kötött
Erdély - határon túli magyarság - történelem - művelődéstörténet
930.85(439.21) *** 949.8(=945.11)
[AN 3474923]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2013.
Sövény Mihály (1939-)
   Bácsalmási birtokosok : helytörténeti tanulmányok / Sövény Mihály. - [Budapest] : Navigátor, 2012. - 170 p. : ill. ; 20 cm. - (Bácsalmás könyvek, ISSN 2061-9146 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-85410-5-5 fűzött
Bácsalmás - helytörténet - nemesség - családtörténet - 17. század - 18. század - 19. század
943.9-2Bácsalmás"16/18" *** 316.343.32(439-2Bácsalmás)"16/18" *** 929.52(439-2Bácsalmás)"16/18"
[AN 3474416]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2013.
Székely János (1964-)
   Cigány népismeret : te del o Del baxt! / Székely János. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-361-702-1 fűzött : 800,- Ft
romológia
930.8(=914.99) *** 316.347(=914.99)(0:82-822)
[AN 3477439]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2013.
Tarics Péter (1966-)
   Köszönöm a beszélgetést : értékes emberek, korszakalkotó történetek : harminc év, harminchat válogatott interjú / Tarics Péter. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 451 p., [41] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5079-69-6 kötött : 5400,- Ft : 20 EUR
Magyarország - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(092)(047.53) *** 929(100)(=945.11)(092)(047.53)
[AN 3474719]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2013.
Tóth Tibor (1935-)
   Városom, Nagykőrös : kalandozás a múltban és a jelenben / Tóth Tibor. - Nagykőrös : Country Tours, 2012. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-08-5132-9 kötött
Nagykőrös - helytörténet
943.9-2Nagykőrös
[AN 3474834]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2013.
Varjassy Péter
   Az ispotályos johannita lovagok : a johanniták középkori ispotályai a rend központjaiban és Magyarországon / Varjassy Péter, Kölnei Lívia. - Máriabesnyő : Attraktor, 2012. - 121, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-23-0 fűzött : 2800,- Ft
Hospitaliers de Saint Jean
Magyarország - Európa - Johannita rend - középkor
929.711(439)"11/15" *** 929.711(4)"11/15" *** 271.024(439)"11/15" *** 271.024(4)"11/15"
[AN 3474476]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2013.
Vécsey Aurél
   A II. világháború Magyarországon / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2012. - 206 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9685-19-4)
magyar történelem - második világháború
943.9"193/1945"
[AN 3476672]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2013.
Zimonyi István (1956-)
   Középkori nomádok - korai magyarok / Zimonyi István. - Budapest : Balassi, cop. 2012. - 189 p. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 27.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-884-5 fűzött : 2900,- Ft
Eurázsia - nomád népek - őstörténet - magyar őstörténet - történelem - középkor
930.8(=945.11) *** 930.8(=00)(4/5) *** 94/95"09/12"
[AN 3474873]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6157 /2013.
Bötig, Klaus (1948-)
Griechische Inseln, Ägäis (magyar)
   Görög szigetek : Égei-tenger / Klaus Bötig ... ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Megj. "Az égei-tengeri görög szigetek" címmel is
ISBN 978-963-13-6139-1 fűzött : 2490-, Ft
görög szigetvilág - útikönyv
914.958(036)
[AN 3478273]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2013.
Dvorszky István
   Az arany pagodák országa, Mianmar / Dvorszky István. - [Budapest] : [Dvorszky I.], cop. 2013. - 254 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5954-7 fűzött : 1990,- Ft
Mianmar - helyismeret - útikönyv
908.591(036) *** 915.91(036)
[AN 3475010]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2013.
Kovács P. Attila
   Budapest napkeltétől napnyugtáig / Kovács P. Attila ; az összekötő szövegeket írta Berta Tibor és Kovács P. Attila. - [Budapest] : Pannon-Kultúra, 2013, cop. 2012. - [163] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89252-4-4 kötött
 (hibás ISBN 963-89252-4-4)
Budapest - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 72(439-2Bp.) *** 77.04(439)(092)Kovács_P._A.
[AN 3475220]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2013.
   Messziről felmerülő, vonzó szigetek. - Budapest : Ráció, 2010-. - 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)
Japán - helyismeret - történelmi forrás
908.520(093)
[AN 3068133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/1., Japánról szóló, magyar nyelvű források 1870-től a japán-kínai háborúig / [összeáll., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila]. - 2012. - 412 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 357-382.
ISBN 978-615-5047-33-6 kötött : 3995,- Ft
Japán - helyismeret - 19. század - történelmi forrás
908.520"18"(093)
[AN 3474772] MARC

ANSEL
UTF-86161 /2013.
   Nagykálló színesen / szerk. Nagy Barnabás ; [kiad. Urbs Novum Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.]. - [Nagykálló] : Urbs Novum Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft., [2012]. - 109 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
Nagykálló - helyismeret
908.439-2Nagykálló
[AN 3476653]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2013.
Odze György (1949-)
   Diplomáciai körök [elektronikus dok.] / Odze György. - Szöveg (pdf : 353 KB) (mobi : 1.4 MB) (epub : 1 MB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107852. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-31-1 (pdf)
ISBN 978-615-5271-30-4 (mobi)
ISBN 978-615-5271-29-8 (epub)
helyismeret - diplomácia - útleírás - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992) *** 341.75(0:82-94)
[AN 3478052]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2013.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Egy civilizált kaland : marokkói útiélmények / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szerző, 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm. - (Hegyek, kalandok, tengerek, emberek... ; 3.)
ISBN 978-963-89719-1-3 fűzött
Marokkó - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.64(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3474669]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6164 /2013.
   "Emberi jogok kint és bent - ombudsmani szemmel" : a büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint az ügyvédek és a hozzájuk fordulók jogait vizsgáló projekt / [szerk. Pajcsicsné Csóré Erika]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., [2013]. - 151 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (AJB projektfüzetek, ISSN 2063-3645 ; 2013/2.)
Lezárva: 2013. jan. - Gerinccím: Büntetés-végrehajtási és ügyvédi projekt. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-1-0 fűzött
Magyarország - idegenrendészet - büntetés-végrehajtás - emberi jog - ezredforduló - állampolgári jogok biztosa
342.7(439)"200" *** 342.57.08(439) *** 343.8(439) *** 351.756(439)
[AN 3474604]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2013.
Gaillard, Emmanuel (1952-)
Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international (magyar)
   A nemzetközi választottbíráskodás jogának elmélete / Emmanuel Gaillard ; ford. Korom Veronika, Metzinger Péter. - Budapest : HVG ORAC, 2013. - 157 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 135-154.
ISBN 978-963-258-179-8 fűzött : 2900,- Ft
választottbíróság
341.63
[AN 3475022]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2013.
   Hagyomány és érték : állam- és jogtudományi tanulmányok a Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 20. évfordulójára / szerk. Antalóczy Péter ; [közread. a] Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-50-8 fűzött
jogtudomány - államelmélet
34 *** 340.12 *** 321.01
[AN 3476306]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2013.
Kerezsi Klára (1952-)
   Normasértés vagy jogkövetés : fiatalkorú fiúk kriminológiai vizsgálata / Kerezsi Klára, Kó József ; [közread. az] Országos Krimonológiai Intézet, ELTE Law. - [Budapest] : Okri : ELTE Law, 2013. - 129 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 121-129.
ISBN 978-963-7373-19-0 fűzött
Budapest - fiatalkori bűnözés - visszaeső bűnözés - 21. század - statisztikai adatközlés
343.97-053.6(439-2Bp.)"20"(047.53) *** 316.624-053.6(439-2Bp.)"20"(047.53)
[AN 3476321]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2013.
Krankovics Ilona (1954-)
   Első világháborús jelvények a Déri Múzeum gyűjteményében / Krankovics Ilona, Sallay Gergely Pál. - Debrecen : [Hajdú-Bihar M. Múz. Ig.], 2012. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, ISSN 0438-4121 ; 64.)
ISBN 978-963-7218-86-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7218-80-4)
Debrecen - Magyarország - katonai egység - első világháború - jelvény - múzeumi katalógus
356/359(439)"1914/1918" *** 069(439-2Debrecen) *** 355.146.1(439)"1914/1918"
[AN 3476415]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2013.
   A Munka méltósága projekt / [szerk. Zemplényi Adrienne]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., [2013]. - 234 p. : ill., színes ; 24 cm. - (AJB projektfüzetek, ISSN 2063-3645 ; 2013/4.)
Lezárva: 2013. jan. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-4-1 fűzött
Magyarország - munkajog - foglalkoztatottság - esélyegyenlőség - 21. század
349.2(439) *** 331.5(439)"200/201" *** 342.722(439)
[AN 3474620]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2013.
   Munkajog / szerk. Gyulavári Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 591 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-155-9 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - munkajog - egyetemi tankönyv
349.2(439)(075.8)
[AN 3478970]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2013.
   Nemzetközi jog / Hoffmann Tamás [et al.] ; szerk. Kardos Gábor, Lattman Tamás. - Utánny. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 494 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 3.)
Bibliogr.: p. 477-479.
ISBN 978-963-312-022-4 kötött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3478967]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2013.
   Polgári eljárásjog II : perorvoslatok, különleges eljárások és egyes nemperes eljárások / szerk. Wopera Zsuzsa ; [szerzők] Osztovits András [et al.]. - Budapest : HVG ORAC, 2013. - 312 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. febr. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-198-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - polgári jog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3475026]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2013.
   A polgári nemperes eljárások joga / Éless Tamás [et al.] ; szerk. Varga István. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 1093 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-152-8 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - polgári jog - eljárásjog - peren kívüli eljárás - egyetemi tankönyv
347.919.1(439)(075.8)
[AN 3478975]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2013.
   Privacy in the workplace : data protection law and self-regulation in Germany and Hungary / ed. Gergely László Szőke. - Budapest : HVG ORAC, 2012. - 342 p. : ill. ; 24 cm. - (Infocommunication and law books, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2012. dec. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-197-2 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Németország - adatvédelem - információszolgáltatás - emberi jog - jogi szabályozás
342.721(439) *** 659.2.012.8(430) *** 659.2.012.8(439) *** 342.721(430)
[AN 3475031]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2013.
   Protokoll : szakmai protokoll az áldozatokat segítő szakemberek részére, 2013. - [Tatabánya] : [Utcai Szociális Segítők Egyes.], 2013. - 184 p. ; 21 cm
Közread. Utcai Szociális Segítők Egyesülete
Fűzött
áldozatgondozás - jogvédelem - lelki segély - szociális munkás - útmutató
343.122 *** 364.65 *** 364.62(036)
[AN 3475624]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2013.
   Rendszerbe zárva : hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és gyerekek elleni férfierőszak jelenségét ma Magyarországon? : a NANE és a Patent Egyesület egy éves kutatási és pereskedési programja / [szerk. Wirth Judit]. - [Budapest] : NANE Egyes. : Patent Egyes., 2013. - 160 p. ; 21 cm. - (Tűz-hely füzetek, ISSN 1788-6546)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-11148. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88116-5-3 fűzött
Magyarország - családon belüli erőszak - jogalkalmazás - igazságügyi lélektan - ezredforduló
340.132(439)"200" *** 343.54(439)"200" *** 343.95
[AN 3478759]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2013.
   Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Miskolc : Egyetemi K., 2013. - 246 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. nov. 30. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9360-49-5)
Magyarország - társadalombiztosítási jog - szociális jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8) *** 351.84(439)(075.8)
[AN 3476669]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2013.
Tóth Zoltán
   Angyali küldetés : elrabolt gyermekek nyomában : Julius Engel igaz történetei / Tóth Zoltán. - Budapest ; [Csopak] : [Tóth Z.], 2013. - 248, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5032-2 fűzött : 2990,- Ft
emberrablás - gyermek - jogeset - memoár
343.712.31-053.2/.6(100)(0:82-94) *** 34.096(100)
[AN 3476187]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2013.
   Egy új korszak hajnalán : konferencia-kötet az új Polgári törvénykönyv tiszteletére / szerk. Grad-Gyenge Anikó. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 189 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 6.)
A Budapesten, 2012. dec. 13-án megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-51-5 fűzött
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3476298]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2013.
United Nations
Basic facts about the United Nations (magyar)
   Alapvető tények az ENSZ-ről / [ford. Liwa-Horváth Krisztina] ; kiad. a Magyar ENSZ Társaság. - Átd. kiad. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2013. - 382 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89728-0-4 fűzött
United Nations
341.123
[AN 3477027]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2013.
   A válság vesztesei - a paragrafusok fogságában projekt / [szerk. Szajbély Katalin]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., [2013]. - 186 p. : ill. ; 24 cm. - (AJB projektfüzetek, ISSN 2063-3645 ; 2013/3.)
Lezárva: 2012. dec. - Gerinccím: A válság vesztesei projekt. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-3-4 fűzött
Magyarország - gazdasági válság - gazdasági helyzet - emberi jog - társadalmi helyzet - ezredforduló
342.7(439)"200" *** 338.1(439)"200" *** 316.6(439)"200"
[AN 3474611]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6182 /2013.
Kovács László (1957-)
   Kiváló kaliberek : újabb ötven golyós vadászlőszer / Kovács László. - [Budapest] : ProNatura, 2013. - 264 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-251.
ISBN 978-963-08-5857-1 fűzött
lőszer - vadászat
623.45 *** 639.1
[AN 3475096]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2013.
Man, John (1941-)
Ninja (magyar)
   A nindzsák / John Man ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, [2013]. - 325 p. ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860)
ISBN 978-963-643-471-7 kötött : 3500,- Ft
Japán - hadtörténet - nindzsa
355.318.1(520)(091)
[AN 3475384]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2013.
Ricardus (kanonok) (12-13. sz)
Itinerarium peregrinorum et gesta Regis Ricardi (magyar) (részlet)
   Oroszlánszívű Richard keresztes hadjárata : a Zarándokok útja és Richard király tettei című krónikából / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 191 p. : ill., térk. ; 22 cm
Szerző Ricardus. - Bibliogr.: p. 191.
ISBN 978-615-5257-22-3 fűzött : 3200,- Ft
Richárd (Anglia: király), I., Oroszlánszívű (1157-1199)
Anglia - uralkodó - keresztes háborúk - 12. század - történelmi forrás
355.48(569.4)"11"(093) *** 942.0(092)Richárd,_I.(093)
[AN 3474449]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2013.
Vécsey Aurél
   A II. világháború legnagyobb csatái Magyarországon : [mítosz, legenda és valóság] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-139-8 fűzött
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1944/1945"
[AN 3476214]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6186 /2013.
Bőgel György (1956-)
   Terepszemle : tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról / Bőgel György ; Hámori Balázs [et al.] kommentjeivel. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 299 p. : ill. ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-777-9 fűzött : 3000,- Ft
infokommunikáció - gazdasági informatika - vezetés
659.2 *** 330.47 *** 681.3 *** 658.1.012.4
[AN 3474512]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2013.
   Informatikai stratégia Magyarországon : köztestületi stratégiai programok / szerk. Dömölki Bálint ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2012. - 111 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-508-618-4 kötött
Magyarország - informatika - infokommunikáció - stratégia
659.2(439) *** 681.3(439)
[AN 3476264]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2013.
Klár András (1954-)
   Ideje az összegzésnek : gondolatok a rendszerszemléletről / Klár András. - Budapest : CVT-aLapok : Klar Pour L'art Antikvárium és Galéria, cop. 2013. - 197 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-197.
ISBN 978-963-85112-2-5 fűzött : 15000,- Ft
rendszerelmélet - üzemgazdaságtan - stratégiai menedzsment
005 *** 658.1.012.4
[AN 3475593]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2013.
Kosztolányi János
   Lean szótár [elektronikus dok.] / ... összeáll. Kosztolányi János ; ill. ... Schwahofer Gábor és Kosztolányi János ; [közread. a] Kaizen Pro Kft. - 5. jav., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 9 MB). - Budapest : Kaizen Pro Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107883. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89635-0-5
vállalatirányítás - szaklexikon - többnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
65.012.4:030 *** 801.323=00=945.11
[AN 3478585]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6190 /2013.
Bélyácz Iván (1949-)
   A befektetések és a tőkepiac / Bélyácz Iván. - Budapest : Akad. K., 2013. - 149 p. ; 20 cm. - (Pont könyvek, ISSN 2064-0978 ; 4.)
Bibliogr.: 149-[150].
ISBN 978-963-05-9361-8 fűzött
tőkebefektetés - tőkepiac
336.76
[AN 3476253]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2013.
   European futures: the perspectives of the new member states in the new Europe / Attila Ágh and László Vass ed. - Budapest : Budapest College of Communication, Business and Arts, 2013. - 474 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88943-5-9 fűzött
Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - világgazdaság - külpolitika - európai integráció - 21. század
339.923(4-62)"201" *** 327.39(4-11)"201" *** 327.39(4-62)"201"
[AN 3475110]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2013.
Farkas Alexandra
   ÁFA és számlázás a gyakorlatban : kiegészítések és módosítások 2013 / Farkas Alexandra. - Budapest : Hessyn, [2013]. - 100 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87774-8-5 fűzött : 2310,- Ft
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3475037]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2013.
Juhász András
   Tőzsdére hangolva : kereskedők és befektetők gyakorlati kézikönyve / Juhász András. - Budapest : Révai Digitális K., 2013. - 255 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Révai dialóg. Üzleti könyvtár, ISSN 2064-0986)
ISBN 978-963-239-086-4 fűzött : 3450,- Ft
tőzsde - tőkebefektetés
336.76 *** 658.152
[AN 3476515]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2013.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Turista from Hungary : [a magyar, ha megindul...] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5247-14-9 fűzött : 3490,- Ft
turizmus - magyarság - anekdota
338.48(=945.11)(100)(0:82-36)
[AN 3476079]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2013.
Vahl Tamás (1961-)
   A zsiráf nyaka : mit hoztak a multik Magyarországra? : [útikalauz az üzlet világába] / Vahl Tamás ; Kocsi Ilona közrem. ; [az illusztrációkat kész. Földi Andrea]. - Budapest : Libri, 2013. - 342 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-188-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - multinacionális vállalat - gazdasági helyzet - társadalom - ezredforduló
334.726(439) *** 338.2(439)"199/200" *** 316.32(439)"199/200"
[AN 3475997]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6196 /2013.
   Gyermekközpontú igazságszolgáltatás : gyermekjogi projekt / [szerk. Lux Ágnes]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., [2013]. - 261 p. : ill., színes ; 24 cm. - (AJB projektfüzetek, ISSN 2063-3645 ; 2013/1.)
Lezárva: 2013. jan. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-5-8 fűzött
Magyarország - családjog - gyermek - gyermekvédelem - igazságszolgáltatás
364.65-053.2/.6(439) *** 347.63(439) *** 347.9(439)
[AN 3474597]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6197 /2013.
   Egyszer volt, hol nem volt iskola : a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény története / [Hős Sándorné, Szalai Lászlóné és Szarkáné Makó Éva írásai alapján szerk. Talmácsi György] ; [kiad. A Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány ...]. - Hódmezővásárhely : Magánkiad. : A Kutasi Úti Ált. Isk. és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány, 2013. - 72, [28] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6238-7 fűzött
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhely - iskolatörténet - óvoda - általános iskola - gyógypedagógiai iskola - művészeti oktatás - szakiskola - diákotthon
376.22(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 373.24(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 373.3(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 373.67(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 377(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 37.018.3(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3476333]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2013.
   EU-schola: Uniós ismeretek a közoktatásban [elektronikus dok.] / szerk. Greksza Veromika, Mohay Ágoston. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Pécs : PTE ÁJK Európa Közp. : Publikon, 2012. - (Studia Europaea, ISSN 2062-5049)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107718. - Működési követelmények: Adobe Reader
Európai Unió - közoktatás - európai integráció - módszertan - elektronikus dokumentum
37.035 *** 372.890.84-62 *** 327.39(4-62)(072)
[AN 3475233]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2013.
   HangON : Nagy Kunszt, Miskolc, 2011. okt. 4 - 2011. dec. 10., Nyíregyháza 2012. febr. 7 - 2012. ápr. 6., Eger 2012. június 2 - 2012. augusztus 31. / [szerk. ... Éliás István]. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz., 2012. - [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Kunszt füzetek, ISSN 2062-0160 ; 13.)
A sorozati cím feltüntetése nélkül
ISBN 978-615-5027-16-1 fűzött
művészeti nevelés - múzeumpedagógia
37.036 *** 371.335 *** 061.12(439)
[AN 3476348]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2013.
   Kortárs, beavatás : a Trafó Kortárs Művészetek Háza oktatási programja : Engaging the (young) audience in Trafó House of Contemporary Arts / [szerk. ... Juhász Dóra, Gyevi-Bíró Eszter]. - Budapest : Trafó Kortárs Művészetek Háza, [2013]. - 180 p. : ill., színes ; 21x24 cm
ISBN 978-963-08-6174-8 fűzött
Budapest - művészeti nevelés - múzeumpedagógia - drámapedagógia - művészeti intézmény
374.07(439-2Bp.) *** 37.036 *** 069.12 *** 371.383.1
[AN 3474762]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2013.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
diákélet - humor - vicc
371.8(0:82-7) *** 398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - [2013]. - 111 p. : ill.
ISBN 978-963-9887-96-1 fűzött : 950,- Ft
[AN 3476349] MARC

ANSEL
UTF-86202 /2013.
Mihályfalvi László (1941-)
   A kaposvári Táncsics Gimnázium története, igazgatói és tanárai : 1806-2010 / Mihályfalvi László. - [Kaposvár] : Mihályfalvi L., cop. 2013. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 307.
ISBN 978-963-08-6018-5 kötött
Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár)
Kaposvár - iskolatörténet - gimnázium - pedagógus - 19. század - 20. század
373.54(439-2Kaposvár)(091) *** 37(439-2Kaposvár)(092)
[AN 3475112]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2013.
Oktatás-informatikai Konferencia (5.) (2013) (Budapest)
   V. Oktatás-informatikai Konferencia [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Ollé János. - Szöveg és képek (epub : 4.1 MB) (mobi : 7.1 MB). - [Budapest] : [ELTE], [2013]
A konferenciát Budapesten, 2013. febr. 8-9-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - Közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107659. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-317-9 (epub)
oktatástechnológia - e-learning - multimédia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.68 *** 371.333 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3474422]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2013.
Polonyi Tünde Éva (1974-)
   Az idegennyelv-tanulás kezdete : szó- és szabálytanulás fiataloknál és időseknél / Polonyi Tünde Éva. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 97-117.
ISBN 978-963-318-320-5 fűzött
nyelvtanulás
372.880
[AN 3476675]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2013.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Szülők kis könyve / Ranschburg Jenő ; [ill. Borsi Vera]. - [Budapest] : Saxum, [2013], cop. 2009. - 204 p. : ill. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-167-8 fűzött : 1480,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3476818]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2013.
   Tíz év könyve : képek az Árpád Gimnázium életéből, 2002-2012 / [szerk. Rónyai Tünde] ; [kiad. az Árpád Gimnázium Alapítvány ...]. - Budapest : Árpád Gimnázum Alapítvány, 2012. - 63, [17] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4800-8 fűzött
Árpád Gimnázium (Budapest)
Budapest. 3. kerület - gimnázium
373.54(439-2Bp.III.)
[AN 3474690]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2013.
Tough, Paul (1967-)
How children succeed (magyar)
   Segítsük kibontakozni gyerekeinket! : kitartás, kíváncsiság és a személyiségben rejlő erő / Paul Tough ; [ford. Szalai Virág]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 300 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-117-8 fűzött : 3500,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3475595]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6208 /2013.
Babcsán Gábor
   Égig érő fal / Babcsán Gábor. - Budapest : Kornétás, cop. 2013. - 222, [2] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5058-24-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - alpinizmus - memoár
796.52(439)(092)Babcsán_G.(0:82-94)
[AN 3475588]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2013.
Dávid Sándor (1937-)
   Magyar Forma [elektronikus dok.] / Dávid Sándor. - Szöveg (pdf : 461 KB) (mobi : 252 KB) (epub : 211 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107632. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-25-0 (pdf)
ISBN 978-615-5271-24-3 (mobi)
ISBN 978-615-5271-23-6 (epub)
Magyarország - autósport - 1980-as évek - televíziós műsorszám - memoár - elektronikus dokumentum
796.71(439)"198"(0:82-94) *** 791.9.097(439)"198"(0:82-94)
[AN 3473981]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2013.
Éva Ilona
   Lenormand kártyavető tankönyv kezdőknek, haladóknak és leendő mestereknek / Éva Ilona ; [kiad. a Tündérképző Egyesület]. - Budapest : Tündérképző Egyes., 2013. - 200 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6288-2 fűzött
kártyavetés - jövendőmondás - tankönyv
794.4 *** 133.3(078)
[AN 3475170]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2013.
Kerékgyártó Attila
   Gyermekbúvár tankönyv / [... írta Kerékgyártó Attila] ; [ill. Agócs Írisz] ; [közread. az] Underwater Explorers' Federation. - Budapest : UEF Kft., 2013. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88803-1-4 fűzött
búvárkodás - tankönyv - gyermekkönyv
797.215(078)
[AN 3474412]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2013.
Kollár K. Attila (1949-)
   Haladó búvárismeretek : [tankönyv] / [... írta Kollár K. Attila] ; [közread. az] Underwater Explorers' Federation. - 3. kiad. - Budapest : UEF, 2013, cop. 2002. - 272 p. : ill. ; 24 cm
Címváltozat: Advanced open water diver
ISBN 963-00-9944-6 fűzött
búvárkodás - tankönyv
797.215(078)
[AN 3477399]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2013.
Liang Shouyu (1943-)
Tai chi chuan (magyar)
   24 és 48 lépéses taijiquan : gyakorlati útmutató és harci alkalmazások / Liang Shou-Yu mester és Wu Wen Ching ; [ford. Drimál István]. - Fót : Budapest : Lunarimpex, cop. 2013. - 175 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-963-9219-85-4 fűzött : 3600,- Ft
taj csi
796.855
[AN 3476097]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2013.
Lukács Ákos (1952-)
   A Ferjáncz : Klagenfurttól az elnöki székig / Lukács Ákos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 247 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-7482-0 kötött : 3900,- Ft
Ferjáncz Attila (1946-)
Magyarország - autósport - 20. század - 21. század - sportoló - sportvezető
796.71(439)(092)Ferjáncz_A.
[AN 3475908]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2013.
   Magyarország hagyományőrző túraútvonalai : túrázók nagykönyve : [nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : Totem Plusz, cop. 2012. - 416 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-477-8 fűzött : 5499,- Ft
Magyarország - természetjárás
796.51(439)
[AN 3475579]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2013.
Palkovics György
   Milliárdosok között [elektronikus dok.] / Palkovics György. - Szöveg (epub : 987 KB). - Budapest : Duna International, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-354-110-4
magyar irodalom - újgazdag - vadászkaland - elbeszélés - elektronikus dokumentum
799.2(439)(0:82-32) *** 894.511-32 *** 316.37-058.32(0:82-32)
[AN 3478604]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2013.
   A szamuráj útja [elektronikus dok.] : a szamurájok két klasszikus kézikönyve / ford. és az utószót írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 998 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]. - (Kelet klasszikusai)
Tart.: Az öt gyűrű könyve / Mijamotó Muszasi. A szamurájkódex / Taira Sigeszuke. - Egys. cím: Go rin no sho ; Budō shoshinshū. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-30-2 (epub)
ISBN 978-615-5262-31-9 (mobi)
ázsiai küzdő- és védősport - szamuráj - elektronikus dokumentum
796.853.49
[AN 3478080]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2013.
Tout pour dessiner mes coiffures et maquillages (magyar)
   Rajzolj frizurát és sminket! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2013. - [4] t.fol., 14, [66] p. : ill., főként színes ; 23x26 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-11-9350-3 fűzött : 3290,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3478788]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2013.
Tout pour dessiner mes plus belles tenues de fêtes du monde (magyar)
   Rajzolj karneváli ruhákat! : öltöztetőkönyv kreatív gyerekeknek. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2013. - [6] t.fol., [60], 12 p. : ill., főként színes ; 24x26 cm
keretcím: Csilivili Lili. - Spirál fűzéssel. - Táska alakú kapcsos borítóban
ISBN 978-963-11-9351-0 fűzött : 3290,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3478787]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6220 /2013.
Alexander Bernát (1850-1927)
   A művészet [elektronikus dok.] : válogatott tanulmányok / Alexander Bernát. - Szöveg (epub : 845 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-75-3 (epub)
ISBN 978-615-5262-76-0 (mobi)
művészetesztétika - elektronikus dokumentum
7.01
[AN 3478564]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2013.
Becsey Zsuzsa (1969-)
   Az álomhajó korrmánya [elektronikus dok.] : a szimbólum-jelolvasás módszere folyt. / Becsey Zsuzsa. - Szöveg és képek (pdf : 1.7 MB). - Budapest : Becsey Zs., 2012. - (Napkirály sorozat ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107705. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5547-1
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 21. század - vers - elektronikus dokumentum
76(439)(092)Becsey_Zs. *** 894.511-14
[AN 3475119]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2013.
Benkő Ilona (1937-)
   P. Benkő Ilona / [közread. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - [Budapest] : MKISZ, 2012. - 71 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5280-04-7 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Benkő_I.
[AN 3476161]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2013.
   Budapest templomai : I. kerület / [szerzők Fabó Beáta et al.]. - Budapest : BVE, 2012. - 76 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 11.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-34-9 fűzött
Budapest. 1. kerület - templom
726.54(439-2Bp.I.)
[AN 3475486]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2013.
   Budapest templomai : XVIII. kerület : Pestszentlőrinc, Pestszentimre / [szerzők Fabó Beáta et al.]. - Budapest : BVE, 2012. - 104 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 12.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-35-6 fűzött
Budapest. 18. kerület - templom
726.54(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3475500]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2013.
   Emlék-képek Szentendréről : [válogatás S. Nagy János magángyűjteményéből, 2013. február 22 - május 20., MűvészetMalom Modern és Kortárs Művészeti Központ ...] = Memories on paintings of Szentendre : [pictures from János S. Nagy's private collection] / [... szerk. és a kiállítás kurátora ... Bodonyi Emőke]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 9 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat. Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 1.)
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
069.017(439)S._Nagy_J. *** 061.4(439-2Szentendre) *** 73/76(439)
[AN 3476399]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2013.
Fabó Beáta
   Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem : Kós Károly világa, 1907-1914 / Fabó Beáta, Anthony Gall ; [közread. a] Budapest Főváros Levéltára. - [Budapest] : BFL, cop. 2013. - 183 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Kész. a Budapesten, 2012. nov. 9 - 2013. márc. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-7323-86-7 fűzött
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - építész - építészet - századforduló - 20. század - album
72(439)(092)Kós_K. *** 72(439)"190/191"
[AN 3474877]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2013.
Farkas József (1944-)
   Építmények alapozásának világtörténete az őskortól a középkorig / Farkas József. - Budapest : Romanika, 2013. - 294 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Monumenta artium sorozat, ISSN 2063-9384 ; 1.)
Bibliogr.: p. 291-294.
ISBN 978-615-5037-06-1 kötött : 3990,- Ft
építészettörténet - épületalapozás - művelődéstörténet - őskor - középkor
72(100)".../16" *** 624.15 *** 930.85".../16"
[AN 3476569]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2013.
Győri Márton (1979-)
   Győri Márton. - Budapest : Aura, 2012. - 143 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-7913-43-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Győri_M.
[AN 3475089]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2013.
   Imago : portrék a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményéből : portraits from the collections of the Pannonhalma Archabbey / [... kurátorai ... Bogdán Melinda, Petneki Áron]. - [Pannonhalma] : [Pannonhalmi Főapátság], [2013]. - 85 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
A Pannonhalmán, 2013. márc. 21 - nov. 11. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 987-963-9053-91-5)
Magyarország - képzőművészet - fotóművészet - portré - kiállítási katalógus
77.041.5(439) *** 061.4(439-2Pannonhalma) *** 75.041.5(439)
[AN 3474528]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2013.
Kállai Ernő (1890-1954)
   Összegyűjtött írások = Gesammelte Werke / Kállai Ernő ; [közread. az] ... MTA Művészettörténeti Kutató Intézet. - Budapest : Argumentum : MTA Művtört. Kut. Int., 1999-. - 23 cm
A közreadó neve 2012-től Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet
ISBN 963-7381-65-1
képzőművészet - művészetesztétika
73/76(100) *** 7.01
[AN 375371]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1945-1949 / [szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeáll. Tímár Árpád]. - 2012. - 225 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-668-0 * fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-936-446-668-0)
[AN 3475033] MARC

ANSEL
UTF-86231 /2013.
   Keresztút / [szerk. Hegedüs György] ; [kiad. a Kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházi Egyházközség]. - [Kaposvár] : Kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházi Egyházközs., [2013]. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm
Leszkovszky György freskóiról készült fotókkal
ISBN 978-963-08-5864-9 fűzött
Jézus
Kaposvár - Magyarország - szenvedéstörténet - festőművész - 20. század - ima - falfestmény
75(439)(092)Leszkovszky_Gy. *** 75.052(439-2Kaposvár) *** 243 *** 232.96
[AN 3475213]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2013.
Kondor Béla (1931-1972)
   Forradalmár, próféta, melós : Kondor Béla művészete : [2012. november 3 - 2013. február 17., ... Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen] = Revolutionary, prophet, worker : the art of Béla Kondor : [3 November 2012 - 17 February 2013, ... Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, Debrecen] / [kurátor ... Hornyik Sándor]. - Debrecen : Modem, [2012]. - 59 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89271-9-4 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kondor_B. *** 76(439)(092)Kondor_B. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3474210]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2013.
Lengyel András
   Aranykönyv, 1325-1540 : középkori magyar pénzverés / Lengyel András ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum, Pannonia Terra Numizmatika. - Budapest : Numis Art Kft., 2013. - 322 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-08-6024-6 kötött
Magyarország - numizmatika - pénzverés - középkor - fémpénz
737.1(439)"1325/1540" *** 336.746(439)"1325/1540"
[AN 3475118]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2013.
   Malmok a vízen : szakmatörténeti konferenciák a hajómalmokról, Baja 2012 / [szerk. Fábián Borbála] ; [közread. a] Bajai Hajómalom Egyesület. - [Baja] : Bajai Hajómalom Egyes., 2012. - 99 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5603-4 fűzött
Középső-Duna - Baja - hajómalom - történeti feldolgozás
725.42(4-191)(282.243.74) *** 664.7(439-2Baja)(091)
[AN 3474992]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2013.
   Egy modern festő és klasszikus gyűjteménye : [válogatás Ernest Zmeták (1919-2004) alkotásaiból és gyűjteményéből, 2013. április 5 - június 2., MűvészetMalom Modern és Kortárs Művészeti Központ ...] = A modern painter and his classical collection : [a selection of the works and collection of Ernest Zmeták (1919-2004)] / [szöveg ... Barczi Gyula]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 12 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat. Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 2.)
Fűzött
Zmeták, Ernest (1919-2004)
Szlovákia - festőművész - 20. század - műgyűjtés - kiállítási katalógus
75(437.6)(092)Zmeták,_E. *** 7.047(437.6)(092)Zmeták,_E. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3476426]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2013.
   Múzeumelmélet : a képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig / szerk. Palkó Gábor ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum ... - Budapest : Ráció : PIM, 2012. - 300 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-615-5047-36-7 fűzött : 2875,- Ft
muzeológia
069.01
[AN 3474735]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2013.
Olescher Tamás (1954-)
   Sommaire 60, 30 / Olescher. - Budapest : Olescher T., 2013. - 158 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 152-157.
ISBN 978-963-08-5807-6 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Olescher_T.
[AN 3474759]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2013.
Ónody Magdolna (1929-)
   Majdnem elfeledve : Nagy Sándor János alkotásairól / Ónody Magdolna. - [Miskolc] : MT Gold Kft., 2013. - 82 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80-81.
ISBN 978-963-08-6259-2 fűzött : 2500,- Ft
Nagy Sándor János (1897-1953)
Magyarország - képzőművész - pedagógus - 20. század
73/76(439)(092)Nagy_S._J. *** 37(439)(092)Nagy_S._J.
[AN 3476460]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2013.
Szalai Zoltán (1919-1995)
   A kockától az aktig / Szalai Zoltán ; [a könyv rajzait a szerző ... tanítványai kész. ...]. - [Budapest] : Dialóg Campus : Nordex, cop. 2013. - 128 p. : ill. ; 21x23 cm
ISBN 978-963-9950-93-1 fűzött : 3480,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3477021]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2013.
Széman Richárd (1958-)
   Képeskönyv : fényképészek Budapest peremén / Széman Richárd. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2013. - 256 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 30.)
ISBN 978-963-89027-9-5 fűzött
Sashalom (Budapest) - Rákosszentmihály - Cinkota - fényképész - helyismeret - 20. század - portré - fényképalbum
77.041.5 *** 77.04(439-2Sashalom)(092) *** 77.04(439-2Rákosszentmihály)(092) *** 908.439-2Cinkota(084.12)
[AN 3474429]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2013.
Szombathy Bálint (1950-)
   Vér, arany, neoizmus : betekintés Istvan Kantor Monty Cantsin? Amen! életébe és művészetébe / Art Lover. - Budapest : Ráció, 2012. - 190 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 27.)
ISBN 978-615-5047-39-8 fűzött
Kantor, Istvan (1949-)
Kanada - előadóművész - képzőművész - szituatív művészet - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
7.071.2(71)(=945.11)(092)Kantor,_I. *** 73/76(71)(=945.11)(092)Kantor,_I.
[AN 3474780]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2013.
Tóth Rózsa (1942-)
   Thasszoszi emlékek / Tóth Rózsa ; kiad. a Dél-magyarországi Kulturális Egyesület. - [Szeged] : Dél-mo. Kult. Egyes., 2013. - [51] fol. : ill., színes ; 30 cm
A bev. angol és görög nyelven is
ISBN 978-963-08-5077-3 kötött
Thászosz - Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - helyismeret - album
741(439)(092)Tóth_R. *** 908.496.5Thászosz(084.1)
[AN 3474218]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6243 /2013.
   Hangoskönyv / [közread. a ... Szent Imre Plébánia ...]. - [Budapest] : Szt. Imre Plébánia, 2012. - 240 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-5286-9 kötött
Budapest - templomi énekkar - memoár
784.087.68.071(439-2Bp.)(092)(0:82-94)
[AN 3475126]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6244 /2013.
Imre Zoltán (1965-)
   A nemzet színpadra állításai : a magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig / Imre Zoltán. - Budapest : Ráció K., 2013. - 391 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-379.
ISBN 978-615-5047-34-3 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - színházművészet - színháztörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló
792(439)"18/201"
[AN 3474764]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2013.
Rebello, Stephen
Alfred Hitchcock and the making of Psycho (magyar)
   Alfred Hitchcock : így készült a Psycho / Stephen Rebello ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2013. - 403 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 395-[401].
ISBN 978-963-635-444-2 fűzött : 2999,- Ft
Hitchcock, Alfred (1899-1980). Psycho
Egyesült Államok - filmrendező - filmművészet - 20. század - horrorfilm
791.43.071.1(73)(092)Hitchcock,_A. *** 791.43.01-312.4
[AN 3475376]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2013.
Tóth Dénes (1950-)
   Érzéki színház : amatőr és alternatív produkciók, 1972-2002 / Tóth Dénes. - Budapest : Révai, 2012. - 112 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-078-9 fűzött
Magyarország - színháztörténet - színházművészet - amatőr művészet - 20. század - ezredforduló
792(439)"197/200" *** 379.825(439)"197/200"
[AN 3474417]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2013.
   Várkonyi 100 : tanulmányok Várkonyi Zoltánról / szerk. Jákfalvi Magdolna ; [közread. a] ... Színház- és Filmművészeti Egyetem. - Budapest : Balassi : Színház- és Filmműv. Egy., cop. 2013. - 212 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-893-7 fűzött : 2400,- Ft
Várkonyi Zoltán (1912-1979)
Magyarország - színész - rendező - 20. század
792.028(439)(092)Várkonyi_Z. *** 791.43.071.2(439)(092)Várkonyi_Z. *** 792.027.2(439)(092)Várkonyi_Z. *** 791.43.071.1(439)(092)Várkonyi_Z.
[AN 3474860]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6248 /2013.
Armitage-Amato, Rachel
Pons im Griff - Bürokommunikation Englisch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : angol : [levelezzen és telefonáljon magabiztosan!] : [önálló nyelvtanulás] / Rachel Armitage-Amato, Catherine E. Baker, Andrina Rout. - 5. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2005. - 190, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9641-98-3 fűzött
angol nyelv - levelezés - ügyvitel - kereskedelem - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 651.7(078)
[AN 3476981]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2013.
Beelen, Hans
Pons last minute Sprachführer Niederländisch (magyar)
   Pons last minute holland útiszótár / Hans Beelen ; [ford. Mayer Mónika és Tóth Ákos]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2005. - 255 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5258-07-7 fűzött
magyar nyelv - holland nyelv - útiszótár
801.323=945.11=393.1
[AN 3477020]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2013.
Buglyó Mária
   Kötelező olvasmányok értelmező szótára általános iskolásoknak / Buglyó Mária, Nagy Marianna, Kovácsné Nagy Róza. - Debrecen : TKK, [2013]. - 284 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [285].
ISBN 978-963-596-834-3 fűzött
magyar nyelv - irodalomtanítás - értelmező szótár - ifjúsági könyv
809.451.1-321.1(02.053.2) *** 372.882
[AN 3474401]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2013.
Cott, Christina
Pons Wortschatz mit System English (magyar)
   Pons tematikus szótár : angol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs / Christina Cott ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, 2013. - 459 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-10-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3476970]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2013.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : B2 : [középfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2013. - 139 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9328-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3476093]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2013.
Diaco, Mimma
Pons Verbtabellen Italienisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : olasz / Mimma Diaco, Laura Kraft ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2003. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-19-0 fűzött
olasz nyelv - ige - ragozás
805.0-552(078)=945.11
[AN 3476927]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2013.
Gordos Katalin
   Ünnepeljünk együtt! / Gordos Katalin, Varga Virág ; Gyöngyösi Adrienn illusztrációival. - Budapest : Balassi Int., 2012. - 59 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Balassi-füzetek, ISSN 1589-8083 ; 2.)
ISBN 978-963-88739-9-6 fűzött
magyar nyelv - magyar néprajz - népszokás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
809.451.1(02.053.2) *** 398.3(=945.11)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3475507]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2013.
Kiss Sándorné
   Dekiru 1 : japán nyelvkönyv = Dekiru 1 / [szerzők Kiss Sándorné, Sato Noriko, Székács Anna] ; [közread. a Japán Alapítvány]. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. : Japán Alapítvány, 2013, cop. 2011. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm + 2 CD, szószedet (72 p.)
ISBN 978-963-19-6442-4 fűzött
japán nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.56(078)=945.11
[AN 3478790]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2013.
Kondor Péter (1978-)
   Esemény és elbeszélés / Kondor Péter János. - Budapest : Ráció, 2012. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-41-1 fűzött : 2000,- Ft
narratológia - hermeneutika
801.73 *** 82.01
[AN 3474752]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2013.
Martínez Dominguez, María Jesús
   Mejor lo hablamos... 2 : material didáctico de ELE para la preparación del examen oral de bachillerato / María Jesús Martínez Domínguez, María Asunción Requena Andréu ; [publ. Embajada de España en Hungaría Agregaduría de Educación]. - Budapest : Embajada de España en Hungaría Agregaduría de Educación, 2012. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=00
[AN 3476622]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2013.
Nagy Mária
   Fülszöveg : olasz hallás utáni szövegértés feladatok : [alapfok B1] / Nagy Mária. - Budapest : Akad. K., 2013. - 88 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9330-4 fűzött
olasz nyelv - nyelvvizsga - auditív dokumentum - példatár
805.0(079.1)=945.11
[AN 3476088]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2013.
Nyomárkay István (1937-)
   Szláv szomszédaink / Nyomárkay István. - Budapest : Akad. K., 2013. - 138 p. ; 20 cm. - (Pont könyvek, ISSN 2064-0978 ; 5.)
Bibliogr.: 136-138.
ISBN 978-963-05-9362-5 fűzött
szláv nyelvek - szlavisztika
808.1 *** 008(=81)
[AN 3476257]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2013.
Pléh Csaba (1945-)
   A lélek és a nyelv / Pléh Csaba. - Budapest : Akad. K., 2013. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (Pont könyvek, ISSN 2064-0978 ; 2.)
Bibliogr.: 145-151.
ISBN 978-963-05-9365-6 fűzött
pszicholingvisztika - nyelvelsajátítás - kommunikáció
800.1 *** 800.6 *** 159.9 *** 316.77
[AN 3476238]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2013.
Rousseau, Pascale
Pons Verbtabellen Französisch (magyar)
   Pons igetáblázatok : francia / Pascale Rousseau ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2003. - 96 p. ; 21 cm
Gerinccím: Igetáblázatok : francia
ISBN 978-615-5258-09-1 fűzött
francia nyelv - ige - ragozás
804.0-552(078)=945.11
[AN 3476921]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2013.
   Tourismus, hin und zurück : felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / B. Zuba Mariann [et al.] ; [közread. a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző]. - 4. jav. utánny. - Budapest : KIT, 2013. - 416 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD
Bibliogr.: p. 415-416.
ISBN 978-963-637-306-1 fűzött
 (hibás ISBN 963-637-275-6)
német nyelv - turizmus - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 338.48(078)
[AN 3478958]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2013.
   Ungarndeutscher Sprachatlas (UDSA) : Band 1 in zwei Halbbänden : Südungarn Register / bearb. von Heinrich J. Dingeldein, Maria Erb, Bernadett Unger ; [Hrsg.: ELTE Germanistisches Institut]. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2013. - 76 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-318-6 fűzött
Magyarország - német nyelv - nyelvtérkép - mutató
801.3=30(439)(084.4)(036)
[AN 3475652]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2013.
Walker, Gordon
Pons last minute Englisch (magyar)
   Pons last minute angol útiszótár / Gordon Walker ; [ford. Tóth Ákos]. - 4. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2003. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5127-79-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3476983]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2013.
Weermann, Eva Maria
Pons Verbtabellen Deutsch (magyar)
   Pons igetáblázatok : német / Eva Maria Weermann ; [ford. Cziczárdi Adrienn]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2003. - 112 p. ; 21 cm
Gerinccím: Igetáblázatok : német
ISBN 978-615-5258-08-4 fűzött
német nyelv - ige - ragozás
803.0-552(078)=945.11
[AN 3476925]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6266 /2013.
Alexander Bernát (1850-1927)
   Shakespeare [elektronikus dok.] / Alexander Bernát. - Szöveg (epub : 734 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-78-4 (epub)
ISBN 978-615-5262-79-1 (mobi)
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - elektronikus dokumentum
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3478577]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2013.
Császár Károly (1887-1968)
   A Pásztortűz őrizője : Dr. Császár Károly hátrahagyott művei, levelezése / [vál., szerk.] Vincze Pálné Császár Mária. - Budapest : Romanika, 2013. - 448 p. : ill. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 2.)
ISBN 978-615-5037-05-4 kötött : 3990,- Ft
Császár Károly (1887-1968)
Erdély - magyar irodalom története - irodalomtörténész - újságíró - határon túli magyarság - 20. század - levelezés
82.01(498)(=945.11)(092)Császár_K.(044) *** 070(498)(=945.11)(092)Császár_K.(044) *** 894.511(091)
[AN 3476585]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2013.
   Esemény, trauma, nyilvánosság / szerk. Dánél Mónika, Fodor Péter, L. Varga Péter. - Budapest : Ráció, 2012. - 395 p. : ill. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-37-4 fűzött : 3500,- Ft
irodalomelmélet - irodalomesztétika - világirodalom története - recepcióelmélet - nyilvánosság
82.01 *** 82(091) *** 316.65
[AN 3474788]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2013.
   Felkészülési útmutató fordítóirodák minőségirányítási rendszerének bevezetéséhez / [szerk. Simon Éva] ; [közread. a] Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. - Budapest : MFE, 2013. - 25 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-87631-4-3 fűzött
minőségbiztosítás - fordítás
82.03 *** 651.926 *** 65.018
[AN 3475143]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2013.
Viczai Péter (1967-)
   Vokrug Vysockogo : statʹi, očerki = Viszockij-körút : cikkek, karcolatok / Peter Vicai. - Budapešt : Hungarovoks, 2013. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Csak orosz nyelven
ISBN 978-615-5079-90-0 fűzött : 2000,- Ft
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
Magyarország - Szovjetunió - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - író - színész - 20. század - publicisztika
882(092)Vysockij,_V._S.(0:82-92) *** 930.85(439)(47)"19"(0:82-92) *** 792.028(47)(092)Vysockij,_V._S.(0:82-92)
[AN 3474713]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6271 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre levelei [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Magyarország - író - 19. század - 20. század - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ady_E.(044)
[AN 3478326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1895-1908. - Szöveg (epub : 959 KB) (mobi : 1.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107865. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-39-5 (epub)
ISBN 978-615-5262-40-1 (mobi)
[AN 3478328] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1909-1913. - Szöveg (epub : 905 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-42-5 (epub)
ISBN 978-615-5262-43-2 (mobi)
[AN 3478344] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1914-1918. - Szöveg (epub : 809 KB) (mobi : 1.0 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107867. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-45-6 (epub)
ISBN 978-615-5262-46-3 (mobi)
[AN 3478346] MARC

ANSEL
UTF-86272 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1919-1921 / sajtó alá rend. Majoros Györgyi, Tompa Zsófia. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2012. - 520 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
ISBN 978-963-446-666-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 3474857]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2013.
Bengi László (1976-)
   Elbeszélt halál : Kosztolányi-tanulmányok / Bengi László. - Budapest : Ráció, 2012. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-38-1 fűzött : 2500,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3474742]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2013.
János István (1952-2011)
   Egyén és világegész : János István válogatott tanulmányai / [... szerk. Mercs István]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2012. - 263 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87917-5-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - művelődéstörténet - személyi bibliográfia
894.511(091) *** 930.85(439) *** 012János_I.
[AN 3476574]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2013.
Kovács Flóra (1982-)
   A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban / Kovács Flóra. - Budapest : FISZ, 2013. - 245 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 3.)
Bibliogr.: p. 218-237.
ISBN 978-963-7043-51-2 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom története - drámaelmélet - színháztörténet - színházesztétika
894.511(498)(091)-2 *** 82.01-2 *** 792(498)"199/200" *** 792.01
[AN 3474918]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2013.
Sarusi Mihály (1944-)
   Simonyitól Simonyiig : három kurta beszély a vég-gyulai költőről / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2012. - 68 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5208-03-4 fűzött
Simonyi Imre (1920-1994)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Simonyi_I.
[AN 3475605]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2013.
Ungvári Tamás (1930-)
   A feledés enciklopédiája / Ungvári Tamás. - 5. kiad. - Budapest : Scolar, 2013. - 317 p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-418-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - kulturális élet - 20. század
894.511(091)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3478771]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6278 /2013.
Adams, Richard (1920-)
The plague dogs (magyar)
   Gazdátlanok / Richard Adams ; [ford. és jegyzetekkel ell. J. Magyar Nelly]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 408, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-26-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - állatirodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3475427]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2013.
Albom, Mitch (1958-)
The time keeper (magyar)
   Az idő ura / Mitch Albom ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-103-5 kötött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3475279]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2013.
Aldiss, Brian Wilson (1925-)
Super-state (magyar)
   Szuperállam / Brian W. Aldiss ; [ford. J. Magyar Nelly]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 259, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-22-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3475578]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2013.
Ashley, Jennifer
Lady Isabella's scandalous marriage (magyar)
   Lady Isabella botrányos házassága / Jennifer Ashley ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 345 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7425-7 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3476158]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2013.
Avasthi, Swati
Split (magyar)
   Ököl/jog / Swati Avasthi ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 293 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-701-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3476234]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato [elektronikus dok.] : az erotikus világköltészet remekei / Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 712 KB) (epub : 111 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107774. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-52-5 (pdf)
ISBN 978-615-5322-53-2 (epub)
világirodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3476373]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2013.
Barclay, Linwood
Never look away (magyar)
   Ne fordulj el! / Linwood Barclay ; [ford. Bornai Tibor]. A halott szorítása / Peter James ; [ford. Kövesdi Miklós]. Sáfránykapu / Linda Holeman ; [ford. Őri Péter]. Egy emlékezetes nyár / David Baldacci ; [ford. Avar Katalin]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Never look away. Dead man's grip. One summer. The saffron gate
ISBN 978-963-289-242-9 kötött
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(71)=945.11 *** 820-31(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11 *** 820-31(71)=945.11
[AN 3475280]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2013.
Barclay, Linwood
Trust your eyes (magyar)
   A szemtanú / Linwood Barclay ; [ford. Nagy Nikoletta, Melis Pálma]. - Budapest : General Press, [2013]. - 402 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-467-0 kötött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3474317]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2013.
Baricco, Alessandro (1958-)
Tre volte all'alba (magyar)
   Háromszor hajnalban / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 98 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-372-3 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - kisregény
850-31=945.11
[AN 3475734]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2013.
Barker, Clive (1952-)
Abarat : absolute midnight (magyar)
   Abarat : abszolút éjfél / Clive Barker ; [ford. Maleczki B. Miklós]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 421, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-25-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3475693]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2013.
Barron, Stephanie (1963-)
Jane and the man of the cloth (magyar)
   A titokzatos tiszteletes : [Jane Austen nyomoz] / Stephanie Barron ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 390 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-446-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3475408]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2013.
Beagle, Peter S. (1939-)
The last unicorn (magyar)
   Az utolsó egyszarvú ; Két szív / Peter S. Beagle ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 318 p. ; 21 cm
Egys. cím: The last unicorn ; Two hearts
ISBN 978-963-539-815-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3477543]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2013.
Bosco, Federica (1971-)
Innamorata di un angelo (magyar)
   Szerelmem egy angyal / Federica Bosco ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Libri, 2013. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-194-0 fűzött : 3290,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3475360]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2013.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : forsaken (magyar)
   Assassin's creed : árulás / Oliver Bowden ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2013. - 449 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-50-3 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3475622]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2013.
Boyne, John (1971-)
The boy in the striped pyjamas (magyar)
   A csíkos pizsamás fiú / John Boyne ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Ciceró, [2013], cop. 2007. - 171, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-613-9 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3477448]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2013.
Carrisi, Donato
Il suggeritore (magyar)
   Démoni suttogás / Donato Carrisi ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-116-3 fűzött
olasz irodalom - bűnügyi regény
850-312.4=945.11
[AN 3476071]
MARC

ANSEL
UTF-86294 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the wizard of Evesham (magyar)
   Agatha Raisin és a boszorkányos borbély / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-773-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3474910]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2013.
Child, Lee (1954-)
A wanted man (magyar)
   Összeesküvés / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2013]. - 354 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-468-7 kötött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3475276]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2013.
Coben, Harlan (1962-)
Stay close (magyar)
   Maradj mellettem / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, cop. 2013. - 320 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-43-6 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3475454]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2013.
Cook, Robin (1940-)
Death benefit (magyar)
   Jótékony halál / Robin Cook ; [ford. Farkas Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-118-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3475298]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2013.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The tragedy of the Korosko (magyar)
   Utazás a halál torkába / A. Conan Doyle ; [ford. Zigány Árpád]. - [Onga] : Detektív K., [2013]. - 111 p. ; 21 cm
Megj. "Egy veszélyes kirándulás" főcímmel is
ISBN 978-615-5268-05-2 fűzött : 1300,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3474933]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2013.
Dragnić, Nataša (1965-)
Jeden Tag, jede Stunde (magyar)
   Minden nap minden órájában / Nataša Dragnić ; [ford. Szakál Gertrúd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 262 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-042-3 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-041-6 fűzött : 2399,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3475783]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2013.
Enia, Davide (1974-)
Così in terra (magyar)
   Úgy a földön is / Davide Enia ; [ford. Gács Éva]. - Budapest : Libri, 2013. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-196-4 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3475366]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2013.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   Benjamin Button különös élete és más történetek / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Ortutay Péter]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 310 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-366-591-6 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73).02=945.11
[AN 3477680]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2013.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 2011. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9633-0 fűzött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3478124]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2013.
Flynn, Gillian (1971-)
Gone girl (magyar)
   Holtodiglan / Gillian Flynn ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-117-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3476067]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2013.
Follett, Ken (1949-)
The man from St. Petersburg (magyar)
   Egy férfi Szentpétervárról / Ken Follett ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 314 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-397-2 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3477430]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2013.
Follett, Ken (1949-)
Paper money (magyar)
   Papírpénz / Ken Follett ; [ford. Ladányi Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 299 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-516-7 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3477426]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2013.
French, Nicci
What to do when someone dies (magyar)
   A kételynél is erősebb / Nicci French ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2013. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-19-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3476358]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2013.
Fry, Stephen (1957-)
A bit of Fry and Laurie (magyar)
   Egy kis Fry és Laurie / Stephen Fry és Hugh Laurie ; [ford. Kövesdi Miklós]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 235 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9971-23-3 fűzött : 2940,- Ft
Nagy-Britannia - angol irodalom - humor - televíziós műsorszám
820-7=945.11 *** 791.9.097(410)
[AN 3475457]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2013.
Furnivall, Kate
Shadows on the Nile (magyar)
   Árnyak a Níluson / Kate Furnivall ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 474 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-448-0 fűzött : 3190,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-635-413-8)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3475468]
MARC

ANSEL
UTF-86309 /2013.
Gotrek and Felix (magyar)
   Felix és Gotrek / Nathan Long [et al.] ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 434 p. ; 20 cm
Szerk. Christian Dunn. - keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-270-9 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(73)(082)=945.11
[AN 3476087]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2013.
Griffin, Laura (1973-)
Unforgivable (magyar)
   Nincs bocsánat / Laura Griffin ; [ford. Angster László]. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 370 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7552-0 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-09-7427-1 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3476136]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2013.
Grylls, Bear (1974-)
Way of the wolf (magyar)
   A farkas útja : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 292 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-36-8 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3475443]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2013.
Gulik, Robert van (1910-1967)
The monkey and the tiger (magyar)
   A majom és a tigris / Robert van Gulik ; [ford. Upor László]. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-89421-8-0 fűzött : 3400,- Ft
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3475294]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2013.
Gwṭprwynd, ʾAmiyr (1963-)
Šwʾah šelanw (magyar)
   A mi holokausztunk / Amir Gutfreund ; [ford. Rajki András]. - Budapest : Európa, 2013. - 584 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9591-3 kötött : 3500,- Ft
izraeli irodalom - regény
892.45-31=945.11
[AN 3475899]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2013.
Hallberg, Lin (1956-)
Torsdagar med Sigge (magyar)
   Csütörtök van? Akkor Szigge! / Lin Hallberg & Margareta Nordqvist ; [ford. Larsson Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 114, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan csikófarmon tanuló lányok)
ISBN 978-963-245-170-1 kötött : 1799,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3476617]
MARC

ANSEL
UTF-86315 /2013.
Hammer, Lotte
Svinehunde (magyar)
   Elvetemültek / Lotte & Søren Hammer ; [ford. Szőke Zsolt]. - Budapest : Animus, 2013. - 397 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-087-8 fűzött : 3950,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3475299]
MARC

ANSEL
UTF-86316 /2013.
Hargla, Indrek (1970-)
Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus (magyar)
   Melchior, a patikárius és a Szent Olaf templom rejtélye / Indrek Hargla ; [ford. Rácz Nóra]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-28-5 fűzött : 3490,- Ft
észt irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
894.545-312.4=945.11 *** 894.545-311.6=945.11
[AN 3475708]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2013.
Harrison, Lisi (1970-)
Back and deader than ever (magyar)
   Beteljesülő rémálmok / Lisi Harrison ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - 256 p. ; 20 cm. - (Monster high ; 4.)
ISBN 978-963-343-389-8 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3474674]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2013.
Horváth, Ödön von (1901-1938)
Jugend ohne Gott (magyar)
   Istentelen ifjúság / Ödön von Horváth ; [ford. Kerényi Grácia]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 185 p. ; 20 cm
Megj. "Hogy lettem én néger" címmel is
ISBN 978-963-227-365-5 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3475741]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2013.
Horváth, Ödön von (1901-1938)
Ein Kind unserer Zeit (magyar)
   Korunk gyermeke / Ödön von Horváth ; [ford. Kornya István]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-348-8 fűzött : 2490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3475749]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2013.
Houellebecq, Michel (1958-)
Les particules élémentaires (magyar)
   Elemi részecskék / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a ... versbetéteket Tótfalusi István ford.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2001. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2214-6 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3477625]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2013.
Houellebecq, Michel (1958-)
Plateforme (magyar)
   A csúcson / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2310-5 kötött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3477632]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2013.
Hradil, Jože
Slike brez obrazov (magyar)
   Képek arc nélkül / Jože Hradil ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2013. - 424 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9586-9 kötött : 3500,- Ft
szlovén irodalom - családregény
886.3-31=945.11
[AN 3474466]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2013.
Izumi Kyōka (1873-1939)
   Szentek és démonok : japán gótikus történetek / Izumi Kjóka ; [ford. Szabó Nóra]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 221, [2] p. ; 19 cm
A ford. a "Japanese gothic tales" (Honolulu, Haw. : Univ. of Hawaii Press, 1996) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-366-600-5 fűzött : 2480,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3478108]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2013.
James, P. D. (1920-)
Death comes to Pemberley (magyar)
   A halál jár Pemberley-ben / P. D. James ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 361, [2] p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2012
ISBN 978-615-5247-02-6 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3476673]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2013.
Jones, Diana Wynne (1934-2011)
The Merlin conspiracy (magyar)
   A Merlin-összeesküvés : Diana Wynne Jones varázsvilágai / [ford. Sarkadi Zsuzsanna]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 375 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-19-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3475679]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2013.
Joyce, Brenda (1963-)
Deadly illusions (magyar)
   Halálos illúziók / Brenda Joyce ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 432 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-596-6 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3476196]
MARC

ANSEL
UTF-86327 /2013.
Kelman, Stephen (1976-)
Pigeon English (magyar)
   Galamblélek / Stephen Kelman ; [ford. Karetka Zsófia]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 282 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9996-91-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3475856]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2013.
Kumpfmüller, Michael (1961-)
Die Herrlichkeit des Lebens (magyar)
   Az élet gyönyörűsége / Michael Kumpfmüller ; [ford. Nádori Lídia] ; [a ... napló- és levélrészleteket Györffy Miklós ford.]. - Budapest : Libri, 2013. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-197-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3475944]
MARC

ANSEL
UTF-86329 /2013.
Lawrence, Mark (1966-)
King of thorns (magyar)
   Tövisek királya : A széthullott birodalom második kötete / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2013. - 498 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-49-7 kötött : 4495,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3475648]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2013.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Kleopátra és a kobra : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2013. - 157 p.
ISBN 978-963-244-242-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478769] MARC

ANSEL
UTF-86331 /2013.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2013. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478766] MARC

ANSEL
UTF-86332 /2013.
Leonard, Elmore (1925-)
Freaky Deaky (magyar)
   Dinamit / Elmore Leonard ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Jaffa K., cop. 2013. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-42-9 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3474399]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2013.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2013. - 84 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9401-2 kötött : 2190,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478988]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2013.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Nya hyss av Emil i Lönnenberga (magyar)
   Juharfalvi Emil újabb csínytevései / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2013. - 111 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Juharfalvi Emil újabb csínyei" címmel is
ISBN 978-963-11-9402-9 kötött : 2390,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478991]
MARC

ANSEL
UTF-86335 /2013.
Locke, John
Now & then (magyar)
   Most és akkor : [Donovan Creed-sorozat] / John Locke ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 292 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7551-3 kötött : 1990,- Ft
ISBN 978-963-09-7426-4 fűzött : 1390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3476145]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2013.
Locke, John
Saving Rachel (magyar)
   Mentsük meg Rachelt! : [Donovan Creed-sorozat] / John Locke ; [ford. Kis-Várday Gyula]. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 258 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7424-0 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3476155]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2013.
Long, Nathan
Bloodsworn (magyar)
   Véreskü / Nathan Long ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2013]. - 431 p. ; 20 cm
keretcím: Warhammer
ISBN 978-963-497-276-1 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3476100]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2013.
Loveless, Ryan
Ethan, who loved Carter (magyar)
   Ethan és Carter / Ryan Loveless ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 242 p. ; 21 cm. - (Szivárvány kör, ISSN 2064-0994)
ISBN 978-963-373-040-9 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-039-3 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3476212]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2013.
Macomber, Debbie (1948-)
Angels at the table (magyar)
   Angyali segítség : Shirley, Goodness és Mercy karácsonyi regénye / Debbie Macomber ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : General Press, [2013]. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-470-0 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475296]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2013.
Marion, Isaac (1981-)
Warm bodies (magyar)
   Eleven testek / Isaac Marion ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Libri, 2013. - 307 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-066-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3475991]
MARC

ANSEL
UTF-86341 /2013.
Miller, Raine
Naked (magyar)
   Meztelenül : [a Blackstone-affér I. rész] / Raine Miller ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-783-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3474201]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2013.
Moncada, Jesús (1941-2005)
Camí de sirga (magyar)
   A folyók városa / Jesús Moncada ; [ford. Nemes Krisztina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2013. - 298 p. ; 20 cm. - (Katalán könyvtár, ISSN 1417-1880 ; 10.)
ISBN 978-963-236-672-2 fűzött : 2900,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3477015]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2013.
Nesbø, Jo (1960-)
Gjenferd (magyar)
   Kísértet / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2013. - 543 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-102-8 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3475277]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2013.
Nichols, Mary (1931-)
The girl on the beach (magyar)
   Lány a tengerparton / Mary Nichols ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budapest : General Press, [2013]. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-473-1 kötött : 3600,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3475431]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2013.
Nikitina, Natalʹâ (1957-)
Gospodi, kto my? (magyar)
   Hazatérek hozzád / Natalija Nyikityina ; [ford. Lieberman Mária]. - Budapest : Libri, 2013. - 401, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-152-0 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3475947]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2013.
Oden, Scott (1967-)
The lion of Cairo (magyar)
   Kairó oroszlánja / Scott Oden ; [ford. ifj. Szántó András]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2013. - 438, [2] p. : ill., térk. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-447-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3475343]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2013.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2006-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 2606002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Brisingr / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2013. - 750 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9631-6 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3477437] MARC

ANSEL
UTF-86348 /2013.
Popov, Evgenij Anatolʹevič (1946-)
   Vodkára vodkát : "változatok oroszra" / Jevgenyij Popov ; [vál. és szerk. Kiss Ilona]. - Budapest : Európa, 2013. - 423 p. ; 19 cm
A ford. a "Pesnâ pervoj lûbvi" (Moskva : Izd-vo Astrelʹ, 2008), a "Kalënym železom" (Moskva : Izd-vo Astrelʹ, 2008) és a "Restoran Berëzka" (Moskva : Izd-vo Astrelʹ, 2009) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-9587-6 kötött : 3400,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés
882-32=945.11
[AN 3475803]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2013.
Pressburger, Giorgio (1937-)
La legge degli spazi bianchi (magyar)
   A fehér közök törvénye / Giorgo Pressburger. - Budapest : Európa, 2013. - 178, [3] p. ; 18 cm
Ford. Magyarósi Gizella
ISBN 978-963-07-9574-6 kötött : 2700,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés
850-32=945.11
[AN 3477434]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2013.
Pressburger, Giorgio (1937-)
Storie dell'Ottavo distretto (magyar)
   Nyolcadik kerületi történetek : novellafüzér ; A zöld elefánt : kisregény / Giorgio és Nicola Pressburger ; [ford. Dorogi Katalin, Magyarósi Gizella és V. Pánczél Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2013. - 242 p. ; 18 cm
Egys. cím: Storie dell'Ottavo distretto ; L'elefante verde
ISBN 978-963-9512-82-5 fűzött : 3200,- Ft
olasz irodalom - elbeszélés - kisregény
850-32=945.11 *** 850-31=945.11
[AN 3479002]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2013.
Putney, Mary Jo
No longer a gentleman (magyar)
   Egy hamis úr / Mary Jo Putney ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2013]. - 325 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-469-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3474310]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2013.
Quinn, Daniel (1935-)
Ishmael (magyar)
   Izmael : [szellemi és lelki kaland] / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - 4. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2013. - 227 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87783-7-6 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3477018]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2013.
Reisz, Tiffany
The siren (magyar)
   A szirén : Eredendő bűnösök 1. / Tiffany Reisz ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Sens Egmont, 2013. - 486 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-385-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3474583]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2013.
Revellian, Lexi
Remix (magyar)
   Remix : egy megoldatlan gyilkosság, egy vonzó idegen és az igazság keresése... / Lexi Revellian ; [ford. Kovács Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 311 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-034-8 kötött : 3599,- Ft
ISBN 978-963-245-725-3 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3476070]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2013.
Rice, Anne (1941-)
Christ the Lord : out of Egypt (magyar)
   Az Úr Krisztus : távol Egyiptomtól / Anne Rice ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Gold Book, [2013]. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-216-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3475924]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2013.
Riebe, Brigitte (1953-)
Auge des Mondes (magyar)
   A holdistennő / Brigitte Riebe ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2013]. - 245, [2] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-457-1 kötött : 2800,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3475380]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2013.
Roberts, Nora (1950-)
Megan's mate (magyar)
   A smaragd nyakék hatalma / Nora Roberts ; [... ford. Komáromy Dániel]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 301 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
keretcím: A Calhoun család
ISBN 978-963-538-594-2 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3476797]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2013.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
O último segredo (magyar)
   A végső titok / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 418 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7489-9 kötött : 3490,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3474206]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2013.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-. - 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tündevér / [ford. Szathmáry-Kellermann Viktória]. - 2013. - 304 p.
ISBN 978-963-89622-1-8 fűzött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3475448] MARC

ANSEL
UTF-86360 /2013.
Sawyer, Robert J. (1960-)
WWW : watch (magyar)
   WWW : vigyázók / Robert J. Sawyer ; [ford. Hidy Mátyás]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 272 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-615-5158-29-2 fűzött
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3475382]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2013.
Saylor, Steven (1956-)
Rome (magyar)
   Róma / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013, cop. 2007. - 489 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7118-63-0 kötött : 3680,- Ft : 14,70 EUR
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3477013]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2013.
Schacht, Andrea (1956-)
Der Sünde Lohn (magyar)
   A sólyom visszatér / Andrea Schacht ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, [2013]. - 406 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-474-8 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3475703]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2013.
Sejfullina, Lidiâ Nikolaevna (1889-1954)
   Egy kuruzsló élete [elektronikus dok.] / Lidia Szejfullina. - Szöveg (epub : 580 KB) (mobi : 823 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-196-3 (epub)
ISBN 978-963-366-197-0 (mobi)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3476604]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2013.
Seymour, Gerald
A deniable death (magyar)
   Tagadható halál / Gerald Seymour ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 437 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7189-8 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3475920]
MARC

ANSEL
UTF-86365 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Much ado about nothing (magyar)
   Sok hűhó semmiért [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 585 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-556-5 (epub)
ISBN 978-963-366-557-2 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3477700]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2013.
Silva, Daniel (1960-)
The secret servant (magyar)
   A Moszad ügynöke / Daniel Silva ; [ford. László Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - 476 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-254-250-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3476682]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2013.
Singh, Nalini (1977-)
Archangel's storm (magyar)
   Angyalárny : angyali vadász : [5. kötet] / Nalini Singh ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Dark Egmont, 2013. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-343-370-6 fűzött : 3999,- Ft
új-zélandi irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(931)=945.11
[AN 3474555]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2013.
Smedman, Lisa (1959-)
Vanity's brood (magyar)
   Mérgező hiúság : [Kígyóház-trilógia harmadik kötete] / Lisa Smedman. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 321, [2] p. : ill., térk. ; 18 cm
Ford. Vitális Szabolcs. - keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-615-5314-12-4 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3476203]
MARC

ANSEL
UTF-86369 /2013.
Smith, L. J. (1965-)
Stefan's diaries (magyar)
   Stefan naplója / L. J. Smith ; L. J. Smith regényei, valamint Kevin Williamson és Julie Plec televíziós sorozata alapján ; [ford. Antoni Rita]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2011-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Vámpírnaplók
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3388520]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Sóvárgás. - 2013. - 197 p.
ISBN 978-963-245-646-1 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-245-733-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3475777] MARC

ANSEL
UTF-86370 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Friends forever (magyar)
   Örök barátok / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 323 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-259-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3475416]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2013.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Lament (magyar)
   Lament : a látó szerelme : Tündérdallam I. / Maggie Stiefvater ; [ford. Robin Edina] ; [a verseket ford. Miklya Zsolt]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 349 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-584-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-583-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3476050]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2013.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Skazka o trojke (magyar)
   Mese a trojkáról / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 211 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-24-7 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3475658]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2013.
Swallow, James
Icarus effect (magyar)
   Deus ex : Ikarosz-hatás / James Swallow ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2013. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-48-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3475632]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2013.
   A szerelmes delfin : ókori dekameron [elektronikus dok.] / vál., ford., az utószót és a jegyzeteket írta Révay József. - Szöveg (epub : 830 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-33-3 (epub)
ISBN 978-615-5262-34-0 (mobi)
ókori görög irodalom - ókori latin irodalom - próza - antológia - elektronikus dokumentum
875-3(082)=945.11 *** 871-3(082)=945.11
[AN 3478083]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2013.
Tamenaga Shunsui (1790-1844?)
Chūshingura (magyar)
   47 rónin [elektronikus dok.] / Tamenaga Shunsui ; Szász Károly fordítását átd. Békyné Kiss Adrienn és Tokaji Zsolt ; szerk. és az utószót írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 822 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107791. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-244-1 (epub)
ISBN 978-963-366-245-8 (mobi)
japán irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
895.6-311.6=945.11
[AN 3476545]
MARC

ANSEL
UTF-86376 /2013.
Thackeray, William Makepeace (1811-1863)
The book of snobs (magyar)
   A sznobok könyve [elektronikus dok.] / írta William Makepeace Thackeray ; ford. Gál Andor. - Szöveg (pdf : 988 KB) (epub : 326 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107724. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-096-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-097-5 (epub)
angol irodalom - esszé - elektronikus dokumentum
820-4=945.11
[AN 3475370]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2013.
Trollope, Joanna (1943-)
The rector's wife (magyar)
   A pap felesége / Joanna Trollope ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 314 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7491-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3476129]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2013.
   A vágy 12 árnyalata. - Budapest : Harlequin, 2013. - 336 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Tart.: Tartós hullám / Bronwyn Jameson ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. Csóktolvaj / Tanya Michaels ; [... ford. Ivánszky Ágota]. Belső munkatárs / Dawn Atkins ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Egys. cím: Sheer decadence ; Very truly sexy ; Beyond control
ISBN 978-963-538-551-5 fűzött1990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3476216]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2013.
Vincent, Rachel (1978-)
Pride (magyar)
   Pride : falka / Rachel Vincent ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 465, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-038-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-037-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3476104]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2013.
Walliams, David (1971-)
Billionaire boy (magyar)
   Milliárdos fiú / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Kolibri, 2013. - 261, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-33-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3475452]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2013.
Weeks, Brent (1977-)
The black prism (magyar)
   A fekete prizma : A fényhozó 1 / Brent Weeks ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 791 p. : ill. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-695-9 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-694-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3476194]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2013.
Wells, Dan (1977-)
Mr. Monster (magyar)
   Szörnyeteg úr / Dan Wells ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Budapest : Fumax, 2013. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-51-0 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3475650]
MARC

ANSEL
UTF-86383 /2013.
Westerfeld, Scott (1963-)
Behemoth (magyar)
   Behemót / Scott Westerfeld ; [ill. Keith Thompson] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ad Astra, 2013. - 587 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5229-27-5 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3475329]
MARC

ANSEL
UTF-86384 /2013.
Wiśniewski-Snerg, Adam (1937-1995)
Według łotra (magyar)
   A lator evangéliuma / Adam Wiśniewski-Snerg ; [ford. Nemere István]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 224 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-21-6 fűzött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3475666]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2013.
Witcher, Moony (1957-)
Morga, la maga del vento : il deserto di Alfasia (magyar)
   Morga : a szél mágusa : második könyv : Alfasia sivataga / Moony Witcher ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 419, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-717-8 fűzött : 2299,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
850-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3476230]
MARC

ANSEL
UTF-86386 /2013.
Zimmerman, Jean (1957-)
The orphanmaster (magyar)
   Elhagyatva / Jean Zimmerman ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2013]. - 525, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-466-3 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3476351]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6387 /2013.
A. O. Esther
   Összetört glóriák / A. O. Esther ; [társszerző Aszódi Ádám]. - Biatorbágy : Decens Magazin Média Kft., 2012-. - 22 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3452210]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Hívogat a fény. - 2013. - 468 p.
ISBN 978-963-08-5858-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3475612] MARC

ANSEL
UTF-86388 /2013.
Ábrányi Emil (1850-1920)
   Ábrányi Emil költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 546 KB) (mobi : 710 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-36-4 (epub)
ISBN 978-615-5262-37-1 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478097]
MARC

ANSEL
UTF-86389 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre összes novellái [elektronikus dok.]. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3478358]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 668 KB) (mobi : 863 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-54-8 (epub)
ISBN 978-615-5262-55-5 (mobi)
[AN 3478359] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 817 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-57-9 (epub)
ISBN 978-615-5262-58-6 (mobi)
[AN 3478365] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (epub : 670 KB) (mobi : 863 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-60-9 (epub)
ISBN 978-615-5262-61-6 (mobi)
[AN 3478370] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - Szöveg (epub : 719 KB) (mobi : 953 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-63-0 (epub)
ISBN 978-615-5262-64-7 (mobi)
[AN 3478372] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - Szöveg (epub : 719 KB) (mobi : 953 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107874. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-66-1 (epub)
ISBN 978-615-5262-67-8 (mobi)
[AN 3478375] MARC

ANSEL
UTF-86390 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   A kék álom [elektronikus dok.] : novellák / Ady Endre. - Szöveg (epub : 680 KB) (mobi : 922 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107868. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-48-7 (epub)
ISBN 978-615-5262-49-4 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3478351]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   A vér városa : elektronikus dok. : Nagyváradon és Nagyváradról / Ady Endre. - Szöveg (epub : 845 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-51-7 (epub)
ISBN 978-615-5262-52-4 (mobi)
Nagyvárad - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 908.439.21-2Nagyvárad(0:82-821)
[AN 3478354]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2013.
   Aranysityak : friss gyerekversek / szerk. és szösszenetekkel ell. Lackfi János ; [Molnár Jacqueline rajz.]. - Budapest : Móra, 2013. - 165 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9399-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3478938]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2013.
Átányi László (1938-)
   Harcban a repülő kutyák ellen / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2013. - 67 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3475344]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2013.
Badár Sándor (1964-)
   Határtalanul : [a trilógia negyedik része] / Badár Sándor, Horváth János. - Budapest : Jaffa, 2013. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-39-9 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3475474]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2013.
Benedek Szabolcs (1973-)
   A vértanú / Benedek Szabolcs. - Budapest : Libri, 2013. - 453 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-092-9jfűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3475799]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2013.
Bereményi Géza (1946-)
   Jézus újságot olvas : válogatott novellák / Bereményi Géza. - Utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7581-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3477440]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2013.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Fridzsider-rapszódia / Birtalan Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 88 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-99-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474729]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2013.
Bodrog Miklós (1929-2009)
   Rendeltetés : válogatott versek és műfordítások / Bodrog Miklós ; [vál. és összeáll. Ugrin Aranka]. - Budapest : Luther, 2013. - 125 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9979-97-0 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - vallásos ének
894.511-14 *** 82-14=945.11 *** 894.511-14.032 *** 244 *** 245
[AN 3474868]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2013.
Boruzs Gergely Gábor (1977-)
   A korona árnyékában / Boruzs Gergely Gábor. - Budapest : Delta Vision, 2013-. - 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3476190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 307, [4] p. : ill.
ISBN 978-615-5314-18-6 fűzött : 2900,- Ft : 10,90 EUR
[AN 3476195] MARC

ANSEL
UTF-86400 /2013.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Mizu-mese [elektronikus dok.] / Böszörményi Gyula. - Szöveg (pdf : 660 KB) (mobi : 1.2 MB) (epub : 1.1 MB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Mizu, avagy A gondolat ereje. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107626. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-40-3 (pdf)
ISBN 978-615-5271-39-7 (mobi)
ISBN 978-615-5271-38-0 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3473888]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2013.
Bright, Lucia
   Garamila vízió avagy Sors a lelke mindennek? / Lucia Bright. - [Szeged] : [Garamvölgyiné Szűcs K.], cop. 2013. - 161 p. ; 21 cm
keretcím: Csintámani könyvek
ISBN 978-963-08-5833-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3475130]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2013.
Costigan, Thomas
   Califorgia köztársaság : Tégla dosszié / [Thomas Costigan ...]. - [Budapest] : Szerző, 2013-. - 21 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3471614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2013. - 32 p. : ill.
Fűzött
[AN 3475348] MARC

ANSEL
UTF-86403 /2013.
Danyi Zoltán (1972-)
   Több fehér : Cs. és Kir. Rózsakert / Danyi Zoltán ; [... ill. Nádler István munkái ...]. - Tata : Új Forrás K., 2012. - 43, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 44.)
ISBN 978-963-7983-12-2 fűzött
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3474642]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2013.
Deák Katalin
   Vágtázó katicabogár [elektronikus dok.] / H. Deák Kati. - Szöveg (pdf : 468 KB) (mobi : 311 KB) (epub : 264 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107629. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-37-3 (pdf)
ISBN 978-615-5271-36-6 (mobi)
ISBN 978-615-5271-35-9 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3473968]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2013.
Dobó Mariann
   Dalok nyestvirágzás idején : Szende gyerekversei. - [Erdőkertes] : Dobó M., cop. 2013. - 113, [44] p. : ill. ; 22 cm
Szerző Dobó Mariann. - A felnőtteknek szóló "Használati útmutató" hátlapjával a műhöz kötve
ISBN 978-963-08-6035-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3475180]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2013.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2005. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2437-9 kötött : 3290,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3477639]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2013.
Dvorák Etela
   Angyallétra [elektronikus dok.] / Dvorák Etela. - Szöveg (pdf : 302 KB). - [Pánd] : [Dvorák E.] : Élő Költők Kvklub, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107699. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5207-4
Felvidék - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(437.6)
[AN 3475084]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   Adél és Aliz / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-689-6 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3474856]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   Lotti öröksége / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 483 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2012
ISBN 978-963-254-603-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3476680]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 389 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2012
ISBN 978-963-254-470-0 űzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3476679]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2013.
Fable, Vavyan
   Tündérlovaglás / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2013. - 489 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-47-7 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-9300-46-0 fűzött : 2749,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3475493]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2013.
   Fal nem épül ember nélkül : rockopera szövegkönyve / [összeáll.] Gál István. - [Vecsés] : Magánkiad., 2012. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4154-2 fűzött
Vecsés - rockopera - magyar irodalom - helytörténet - szövegkönyv
894.511-293 *** 792.54(439) *** 943.9-2Vecsés
[AN 3475122]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2013.
Fenákel Judit (1936-)
   Apám felesége [elektronikus dok.] / Fenákel Judit. - Szöveg (pdf : 498 KB) (mobi : 208 KB) (epub : 149 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107638. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-06-9 (pdf)
ISBN 978-615-5271-05-2 (mobi)
ISBN 978-615-5271-04-5 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3474056]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2013.
Fodor Géza (1943-2008)
   Mi szól a lemezen? / Fodor Géza. - Budapest : Typotex, 2012-. - 24 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
opera - magyar irodalom - zenekritika
894.511-95 *** 782.1(0:82-95)
[AN 3441867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Operafelvételek Monteverditől Lisztig. - 2012. - 332 p.
Diszkogr.: p. 247-284.
ISBN 978-963-279-580-5 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3474538] MARC

ANSEL
UTF-86415 /2013.
Földes Olga
   Tűztánc [elektronikus dok.] / Földes Olga. - Szöveg (pdf : 328 KB). - Budapest : Élő Költők Kvklub ; [Kiskunhalas] : [Földes O.], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107700. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5180-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3475097]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2013.
Fórizs Attila (1968-)
   Te vagy! [elektronikus dok.] : tudományos-fantasztikus regény / Tyll Forest. - Szöveg (prc : 654 KB). - [Budapest] : Fórizs A., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107713. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-6029-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3475172]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2013.
Gál Halász Anna (1938-)
   Különös küldetés / Gál Halász Anna. - 2. kiad. - Felsőzsolca : Smart Contact, 2013. - 101 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8777477-8-5)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3477333]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2013.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Fiatalságra ítélve / Galgóczi Dóra. - Budapest : Corvina, 2013. - 223 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6132-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3476510]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Hosszúhajú veszedelem : agglegény-elbeszélések / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 397 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 17.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7219-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3477564]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember : regény / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Gárdonyi Géza művei ; 18.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7220-8 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3477620]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2013.
Garzó Ferenc (1955-)
   Miért akarunk macskát? [elektronikus dok.] / Garzó Ferenc. - Szöveg (pdf : 356 KB) (mobi : 195 KB) (epub : 129 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Miért is akarunk macskát?. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107637. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-10-6 (pdf)
ISBN 978-615-5271-09-0 (mobi)
ISBN 978-615-5271-08-3 (epub)
magyar irodalom - macska - állattartás - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 636.8(0:82-31)
[AN 3474035]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2013.
Gyermán Júlia (1972-)
   Belső útvesztő : versek / Gyermán Júlia ; [... grafikák Holló Dávid alkotásai...]. - [Szentendre] : [Gyermán J.], cop. 2013. - 120 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6091-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3475016]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2013.
Hamvas Béla (1897-1968)
A bor filozófiája (angol)
   The philosophy of wine / Béla Hamvas ; transl. ... by Gábor Csepregi. - [Szentendre] : Editio M, 2013. - 108 p. ; 19 cm
ISBN 963-85878-7-3 fűzött
magyar irodalom - esszé - fordítás
894.511-4=20
[AN 3478271]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2013.
   Határtalanul : a Nyírségi gondolat magazin antológiája = Boundless / [szerk. ... Kulimár János]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2013. - 148 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 8.)
ISBN 978-963-89131-7-3 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - kétnyelvű dokumentum - antológia
894.511-14(082).02=20 *** 379.825
[AN 3475637]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2013.
Igaz Dóra
   Melegváró Melegvári [elektronikus dok.] / Igaz Dóra ; ill. Halmai László. - Szöveg és képek (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Melegvári Melegváró. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107717. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3475225]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2013.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9391-6 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3478526]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2013.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy fiú! (német)
   Hurra, es ist ein Junge! / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übertr. ... von Liane Dira bearb. von Dóra Janikovszky]. - 3. Aufl. - Budapest : Móra, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9393-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3478995]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2013.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9390-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3478993]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2013.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Örülj, hogy lány! (német)
   Hurra, es ist ein Mädchen! / Éva Janikovszky ; Ill. von László Réber ; [... Übertr. ... von Liane Dira bearb. von Dóra Janikovszky]. - 2. Aufl. - Budapest : Móra, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9392-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3478999]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2013.
Jeney Zoltán
   Rév Fülöp Fajszföldön / Jeney Zoltán ; [ill. Haránt Artúr]. - Budapest : Kolibri, 2013. - 229, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-27-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3475504]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Börtön virága [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 674 KB) (epub : 232 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107815. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-060-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-061-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476692]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A fekete vér [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 841 KB) (epub : 226 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107817. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-054-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-055-5 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476696]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Felfordult világ [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 881 KB) (epub : 240 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107814. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-056-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-057-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476689]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A háromszínű kandúr [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 654 KB) (epub : 181 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107816. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-052-4 (pdf)
ISBN 978-963-364-053-1 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476694]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Nincsen ördög [elektronikus dok.] / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 954 KB) (epub : 257 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107813. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-048-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-049-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476687]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Tégy jót [elektronikus dok.] : kisregény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 653 KB) (epub : 193 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107812. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-058-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-059-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476627]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Utazás egy sírdomb körül [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 656 KB) (epub : 188 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107811. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-050-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-051-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476618]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2013.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Állomások [elektronikus dok.] : regény / írta Kaffka Margit. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 465 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107810. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-066-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-067-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476616]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2013.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Lírai jegyzetek egy évről [elektronikus dok.] ; Két nyár : elbeszélések / írta Kaffka Margit. - Szöveg (pdf : 606 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107808. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-064-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476611]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2013.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Mária évei [elektronikus dok.] : regény / írta Kaffka Margit. - Szöveg (pdf : 809 KB) (epub : 218 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107807. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-062-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-063-0 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476606]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2013.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Getszemáni magány : dráma Teleki Pálról két felvonásban = Getsemańska samotność : dramat o Pálu Teleki w dwóch aktach / Kelemen Erzsébet ; [... ford. Nagyné Szałek Ewa]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-92-4 fűzött : 2000,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
magyar irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
894.511-2=84
[AN 3474705]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2013.
Kerekesházy József (1912-2003)
   A perzsa futár [elektronikus dok.] / Kerekesházy József. - Szöveg (epub : 616 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3474142]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2013.
Kirilla Teréz (1972-)
   Vándorló akkordok / Kirilla Teréz. - Budapest : Cédrus Alapítvány : Napkút K., 2012. - 60, [3] p. ; 20 cm. - (Pálya!, ISSN 2061-1994 ; 6.)
ISBN 978-963-263-269-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3475511]
MARC

ANSEL
UTF-86444 /2013.
Kiss István
   Életünk : szerelmes szavak / Kiss István. - [Szeged] : [Kiss I.], 2013. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6152-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476455]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2013.
Klár András (1954-)
   Camino mese gyerekeknek / Klár András, Klár Ráchel. - Budapest : CVT-aLapok : Klar Pour L'art Antikvárium és Galéria, cop. 2012. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85112-1-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3475581]
MARC

ANSEL
UTF-86446 /2013.
Konrád György (1933-)
   Vendégkönyv : tűnődések a szabadságról : naplóregény / Konrád György. - Budapest : Európa, 2013. - 771 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9632-3 kötött : 5400,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3474480]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2013.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Alakok [elektronikus dok.] : novellák / írta Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 618 KB) (epub : 209 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107805. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-069-2 (epub)
ISBN 978-963-364-068-5 (pdf)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476602]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A bécsi kalap [elektronikus dok.] : novellák / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 800 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107802. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-084-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476596]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Boldogult úrfikoromban [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 837 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107800. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-076-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476591]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Etel király kincse [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 716 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107790. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-074-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476536]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Mi, régi magyarok [elektronikus dok.] : novellák / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 907 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107788. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-082-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476529]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A podolini kísértet [elektronikus dok.] : regény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 836 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107801. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-070-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476539]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Purgatórium [elektronikus dok.] : kisregény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 599 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107787. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-072-2
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476527]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Valakit elvisz az ördög [elektronikus dok.] : kisregény / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 555 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107786. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-078-4
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476524]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2013.
Kun Árpád (1965-)
   A Delessert Boulevardon talált kézirat [elektronikus dok.] / Kun Árpád. - Szöveg (pdf : 387 KB) (mobi : 187 KB) (epub : 146 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107633. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-22-9 (pdf)
ISBN 978-615-5271-21-2 (mobi)
ISBN 978-615-5271-20-5 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3473995]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2013.
Kun Árpád (1965-)
   Palais Royal-ban talált kézirat [elektronikus dok.] / Kun Árpád. - Szöveg (pdf : 442 KB) (mobi : 403 KB) (epub : 360 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107634. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-18-2 (pdf)
ISBN 978-615-5271-17-5 (mobi)
ISBN 978-615-5271-16-8 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3474002]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2013.
Lackfi János (1971-)
   Domboninneni mesék / Lackfi János ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2013. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9426-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3478942]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2013.
Lakatos Levente (1986-)
   Bomlás : [erotikus thriller] / Lakatos Levente. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 440 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-691-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3476202]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2013.
Lefler György (1953-)
   Sodrásban / Lefler György ; [graf. Szabó Sándor] ; [... kiad. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ...]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2012. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7281-62-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476509]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
ISBN 978-963-539-702-0
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3255816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 2. kiad. - cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478282] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 2. kiad. - cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478283] MARC

ANSEL
UTF-86461 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2012-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 4. kiad. - 2012. - 537 p.
ISBN 978-963-539-790-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478281] MARC

ANSEL
UTF-86462 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3392006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 10. kiad. - [2013], cop. 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478292] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 9. kiad. - [2013], cop. 2010. - 457 p.
ISBN 978-963-539-720-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478293] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 7. kiad. - 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478296] MARC

ANSEL
UTF-86463 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 13. kiad. - [2013], cop. 2010. - 386 p.
ISBN 978-963-539-700-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478289] MARC

ANSEL
UTF-86464 /2013.
Leleszy Béla (1887-1977)
   A Cardigan-sugár [elektronikus dok.] ; Holtak városa / John Tempest Leleszy Béla. - Szöveg (epub : 624 KB) (mobi : 856 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-262-5 (epub)
ISBN 978-963-366-263-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3476572]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2013.
Leleszy Béla (1887-1977)
   A fekete veszedelem [elektronikus dok.] / John Tempest Leleszy Béla. - Szöveg (epub : 614 KB) (mobi : 863 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107803. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-259-5 (epub)
ISBN 978-963-366-260-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3476598]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2013.
Lengyel Nagy Anna (1942-)
   Mesék az emberről [elektronikus dok.] / Lengyel Nagy Anna. - Szöveg (pdf : 580 KB) (mobi : 333 KB) (epub : 273 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107625. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-46-5 (pdf)
ISBN 978-615-5271-45-8 (mobi)
ISBN 978-615-5271-44-1 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3473879]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2013.
Makkai Sándor (1890-1951)
   Magyarok csillaga : regény / Makkai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 256 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-368-6 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3475758]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2013.
Malejkó Norbert
   Beleolvadás / Malejkó Norbert. - [Miskolc] : [Malejkó N.], cop. 2012. - 87, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5227-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474862]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2013.
Malejkó Norbert
   Még látom olykor / Malejkó Norbert. Kottafej-leheletek / Kósa György. - [Miskolc] : [Malejkó N.], cop. 2012. - 176, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5226-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474867]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2013.
Mileszné Bús Anikó
   Légvárlakók [elektronikus dok.] / Bús Anikó ; ill. Milesz Ágnes Dóra. - Szöveg (epub : 5 MB). - [Budapest] : Publio, [2012], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-354-079-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3478631]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2013.
Molnár Lajos József (1951-)
   Íráskényszer / Molnár Lajos József ; [... illusztrációkat Budai Tibor ... kész.]. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 229, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-03-6 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474990]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2013.
Nagy Tiborné Lászki Erzsébet (1936-)
   A végtelen hálójában : versek / Lászki Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-97-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474955]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2013.
Nemere István (1944-)
   A bumeráng akció [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 984 KB). - [Szarvas] : Adamo Books, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3476511]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2013.
Nemere István (1944-)
   A golyóálló kísértet [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Szarvas] : [Adamo Books], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107782. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3476514]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2013.
Nemere István (1944-)
   A másik oldalon [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 926 KB). - [Szarvas] : [Adamo Books], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107784. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3476521]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2013.
Nemere István (1944-)
   Senki asszonya : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-723-9 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3475378]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2013.
Nemere István (1944-)
   A számítógépes gyilkos [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 955 KB). - [Szarvas] : [Adamo Books], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3476523]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2013.
Nemere István (1944-)
   Szólít a szél : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2012. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-719-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3475375]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2013.
Oláh András (1959-)
   Idegen test : versek / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 82 p. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-915-5351-00-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474726]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2013.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Nyáridő / Orcsik Ferenc (Frank Stripe). - Pécs : Orcsik F., 2012. - 130 p. ; 18 cm. - (Boldogság füzetek ; 4.)
ISBN 978-963-08-3605-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3474730]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2013.
Orosz T. Csaba
   A bolygó színpadán [elektronikus dok.] : történetek a Regős tollából / Orosz T. Csaba. - Szöveg (epub : 600 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - próza - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3474138]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2013.
Paál Zsolt
   Montmartre / Paál Zsolt ; [ill. Érsek Andrea Emerencia]. - [Kiskunmajsa] : [Paál Zs.], cop. 2013. - 157 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5813-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3474994]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2013.
Pál Dániel Levente (1982-)
   Hogy éltünk, nem hiába / Pál Dániel Levente. - Budapest : FISZ, 2013. - 62, [3] p. ; 16 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 28.)
ISBN 978-963-7043-53-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3475161]
MARC

ANSEL
UTF-86484 /2013.
Papp Diána (1976-)
   Szerdán habcsók / Papp Diána. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 263 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-89379-2-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3476677]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2013.
Pécsi Sándor
   Tudóspásztor / Pécsi Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2012. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-15-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474612]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2013.
Pintér Béla (1970-)
   Drámák / Pintér Béla. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 363, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-206-4 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3476522]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2013.
Pion István (1984-)
   Atlasz bírja / Pion István. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 84, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-370-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476078]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2013.
Rép Attiláné Vörös Erika
   Répácska meséi II / Rép Attiláné Vörös Erika ; [ill. Pap Gabriella, Vörös Júlia]. - [Boncofölde] : Magánkiad., cop. 2013. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5978-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3475164]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2013.
Rhédey Gábor (1985-)
   Saját néző / Rhédey Gábor. - Budapest : FISZ, 2013. - 67 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 57.)
ISBN 978-963-7043-49-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474589]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2013.
Romhányi József (1921-1983)
   Mese az egér farkincájáról / székely népmeséből írta Romhányi József ; rajz. Mata János. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-963-11-9333-6 kötött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3475577]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2013.
Scott, Emily Marsh
   Hamis szerelem Egyiptomban / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-2590-41-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3474657]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2013.
Scott, Emily Marsh
   Remény és szerelem Jemenben / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2013. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7435-52-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3474659]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2013.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Színfoltok [elektronikus dok.] / Sebők Zsigmond. - Szöveg (epub : 773 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-110-9 (mobi)
ISBN 978-963-366-109-3 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3475106]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2013.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - Budapest : Libri, 2013. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-193-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3475957]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2013.
Sirokai Mátyás (1982-)
   A beat tanúinak könyve / Sirokai Mátyás. - Budapest : Libri, 2013. - 72 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-192-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3475981]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2013.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Hogy legyek hűséges fiad? : az elégedetlen férfi panaszai, 2012-1964 / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-683-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3474839]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Gróf Széchenyi István munkáiból [elektronikus dok.] / sajtó alá rend. és bevezetéssel ell. Berzeviczy Albert. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
Magyarország - magyar irodalom - 19. század - reformkor - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 338(439)"183" *** 304(439)"183"
[AN 3477690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Hitel ; Stádium ; Világ ; Széchenyi külföldi úti rajzaiból és följegyzéseiből. - Szöveg (epub : 745 KB) (mobi : 1.1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-184-0 (epub)
ISBN 978-963-366-185-7 (mobi)
[AN 3477693] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Kelet népe ; Széchenyi-aforismák ; Politikai programtöredékek ; Egy pillantás a névtelen "Visszapillantás"-ra. - Szöveg (epub : 695 KB) (mobi : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-187-1 (epub)
ISBN 978-963-366-188-8 (mobi)
[AN 3477697] MARC

ANSEL
UTF-86498 /2013.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Káin és Ábel közé szorulva : a világvégét követően... : 110+2 feriku : cenzúrázott változat / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szerző, 2012. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4942-5 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3474707]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2013.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Mennyit ér egy emberélet..., ha magyar!? : szaharai útiélmények Mauritániában / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szerző, 2012. - 188 p. : ill. ; 21 cm. - (Hegyek, kalandok, tengerek, emberek... ; 4.)
ISBN 978-963-89719-2-0 fűzött
Mauritánia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.661.2(0:82-992)
[AN 3474704]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2013.
Szekeres Ferenc (1960-)
   Tüzes szigeteken az Isten háta mögött : útiélmények / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szerző, 2012. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Hegyek, kalandok, tengerek, emberek... ; 2.)
ISBN 978-963-89719-0-6 fűzött
Európa - alpinizmus - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.4(0:82-992) *** 796.52(4)
[AN 3474664]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2013.
Szemere György (1863-1930)
   A Kont-eset [elektronikus dok.] / Szemere György. - Szöveg (epub : 570 KB) (mobi : 813 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-199-4 (epub)
ISBN 978-963-366-200-7 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3476601]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2013.
Szenteleky Kornél (1893-1933)
   Isola Bella [elektronikus dok.] / Szenteleky Kornél. - Szöveg (epub : 528 KB) (mobi : 704 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-202-1 (epub)
ISBN 978-963-366-203-8 (mobi)
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(497.1)
[AN 3476610]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2013.
Szilvási Lajos (1932-1996)
   Egymás szemében / Szilvási Lajos. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9659-36-0 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3478145]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2013.
Szkárosi Endre (1952-)
   Verboterror : performanszköltemények / Szkárosi Endre, Arany Imre. - Budapest : M. Műhely K., 2013. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-7596-77-3 fűzött : 2955,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - szituatív művészet - 20. század - ezredforduló - vers
894.511-14 *** 73/76(439)"197/201"
[AN 3474515]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2013.
Szolár Judit, M.
   István [elektronikus dok.] : történelmi regény / M. Szolár Judit. - Szöveg (epub : 725 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107772. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3476353]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2013.
Szolár Judit, M.
   Múlt és jelen [elektronikus dok.] : rövid történetek / M. Szolár Judit. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3476356]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2013.
Szombathy Viktor (1902-1987)
   Cirok Peti szerencsés kalandjai / Szombathy Viktor. - [Debrecen] : Főnix, 2013. - 185, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-45-6 fűzött : 2280,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-45-6)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3477025]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2013.
Telkes Margit (1937-)
   Lebuktál, kisanyám! [elektronikus dok.] / Telkes Margit. - Szöveg (epub : 1.0 MB). - [Budapest] : I.A.T. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9885-50-9
magyar irodalom - nők a társadalomban - elítélt - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 316.37-055.2-058.57
[AN 3478065]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2013.
Tóth Gyula, Sz
   Tanári notesz 6 : szamárbőrünk : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2011 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2012. - 298 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5079-56-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3474731]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2013.
Tremkóné Meszleny Mária (1935-)
   Életrezzenések [elektronikus dok.] : emlékbe zárt világ / Tremkóné Meszleny Mária. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 3.4 MB). - [Gyula] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107783. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3476516]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2013.
Tyson
   Az utca hercege : [kis magyar gettóregény] / Tyson. - Budapest : Libri, [2013]. - 317, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-195-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3474325]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2013.
Varga Patrícia
   Félig megvalósult álom [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107710. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3475163]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2013.
Varga Patrícia
   Felnőtt mesék [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107711. - Működési követelmények: Adobe Reader
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3475167]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2013.
Varga Patrícia
   Lélek-szárnyalás [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 651 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3475156]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2013.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a lába hatos : korszerű mondókák kisbabáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina illusztrációival. - 5. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5028-05-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2)
[AN 3478777]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2013.
Vidra Gabriella, H.
   A tudás könyvei / Vidra Gabriella. - Budapest : Kolibri, 2012-. - 23 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3405389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A barlang titka. - 2013. - 289 p.
ISBN 978-615-5234-28-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3475599] MARC

ANSEL
UTF-86517 /2013.
Zöldi László (1945-)
   Lefülelt mondatok, 2006-2012 [elektronikus dok.] / Zöldi László. - Szöveg (pdf : 554 KB) (mobi : 309 KB) (epub : 257 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107849. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5271-49-6 (pdf)
ISBN 978-615-5271-48-9 (mobi)
ISBN 978-615-5271-47-2 (epub)
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - ezredforduló - aforizma - elektronikus dokumentum - idézetgyűjtemény
894.511-84(082) *** 929(439)"200/201"(0:82-84)
[AN 3478034]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2013.
Zsombok Zoltán (1903-1981)
   A nagypapa meséi : válogatás Zsombok Zoltán meséiből / [a meséket vál., összeáll. és a szöveget gond. Balázs Andrea] ; [ill. Szűcs Richárd]. - Budapest : PlayON!, 2013. - 95 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89622-2-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3475484]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2013.
Zudor János (1954-)
   A rusnya valcer / Zudor János. - Tata : Új Forrás K. ; Nagyvárad : Posticum, 2012. - 127, [8] p. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 45.)
ISBN 978-963-7983-13-9 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3453562]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6520 /2013.
Bartos Erika (1974-)
Bogyó és Babóca az óvodában (angol)
   Berry and Dolly at kindergarten / Erika Bartos ; [... transl. Ralph Berkin]. - 2. ed. - Budapest : Pagony books, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm
Tart.: The big spiderÞ; A day at kindergarten ; A barlangi pók ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-5291-05-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476181]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2013.
Carle, Eric (1929-)
My very first book of shapes (magyar)
   Legelső könyvem a formákról / Eric Carle. - Budapest : Pozsonyi Pagony, [2013]. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5291-04-3 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476535]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2013.
Depken, Kristen L.
Barbie in the pink shoes (magyar)
   Barbie és a rózsaszín balettcipő : mesekönyv a rajzfilm alapján / átd. Kristen L. Depken ; a forgatókönyvet írta Alison Taylor. - Budapest : Egmont, 2013. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-343-403-1 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474511]
MARC

ANSEL
UTF-86523 /2013.
Disney annual 2013 (magyar)
   Disney nagykönyv 2. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Kötött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-343-306-5)
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3474753]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2013.
Disney fairies annual 2013 (magyar)
   Csingiling nagykönyv 5. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-343-409-3 kötött : 2999,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3474766]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
Fox's socks (magyar)
   A róka zoknija / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5023-57-6 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476915]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
The Gruffalo (magyar)
   A graffaló / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2012. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5023-85-9 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476553]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
Postman Bear (magyar)
   Mackó levelei / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5023-56-9 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476916]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
Rabbit's nap (magyar)
   Nyuszi álmos / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5023-58-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476918]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2013.
Donaldson, Julia (1948-)
Room on the broom (magyar)
   Boszi seprűnyélen / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2013. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-5291-03-6 fűzött : 2250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476562]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2013.
KilBride, Sarah
Diamond the magic unicorn (magyar)
   Gyémánt, az egyszarvú / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Móra, 2013. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-11-9299-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475278]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2013.
KilBride, Sarah
Neptune the magic sea pony (magyar)
   Tajték, a tengeri póni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - Budapest : Móra, 2013. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-11-9298-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475275]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2013.
Monokiné Székely Zsuzsa
   Ingyen energiák - mindenkinek / írta Monokiné Székely Zsuzsa ; rajz. Bubik Veronika. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2012. - 14 p. : ill. ; 25 cm. - (Mese kifestővel ; 3.)
ISBN 963-87011-3-7 fűzött
energiagazdálkodás - kifestőkönyv
087.5 *** 620.9(02.053.2)
[AN 3479245]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2013.
Nature trail (magyar)
   Ki lakik az erdőben? / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Peppa malac meséi ; 1.)
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai
ISBN 978-963-343-306-5 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474494]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2013.
Plesser, Franziska
Eckhard, der Frosch (magyar)
   Elemér, a béka : mesekönyv ragasztgatós melléklettel : [tanuljunk ragasztani!] / [szöveg] Franziska Plesser ; [ill.] Claudia Scholl ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 22 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm + mell. (21 p.)
ISBN 978-615-5178-29-0 fűzött : 1280,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3476383]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2013.
Rigó Béla (1942-)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - Budapest : Móra, 2013. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9412-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3478527]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2013.
Ritchie, Alison
The rocket racing car (magyar)
   A versenyrakéta / Alison Ritchie, Mike Byrne ; [ford. Polyák Béla]. - Budapest : Móra, 2013. - [28] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (Misi szupermasinái)
ISBN 978-963-11-9339-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475281]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2013.
Scarry, Richard (1919-1994)
All the colours of Busytown! (magyar)
   Cicó és a színek / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2012. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-11-9274-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475503]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2013.
Scarry, Richard (1919-1994)
Let's count with Lowly (magyar)
   Egon és a számok / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2012. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-11-9273-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3475423]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2013.
Schaapman, Karina (1960-)
Sam & Julia (magyar)
   Az egértanya : Samu és Juli / ... írta Karina Schaapman ; fényképek Ton Bouwer ; [ford. Hermán Mostert Rebekka]. - Budapest : Egmont, 2013. - 56 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-343-287-7 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474706]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2013.
Szabó István Attila (1964-)
   Jöttem karikán, kicsi taligán : [vidám mondókák kicsiknek] / [ill. Szabó István Attila] ; [szerk. Bíró Imre]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9581-99-9 fűzött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3477641]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2013.
Tiny creatures (magyar)
   Ki lakik a kertben? / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Peppa malac meséi ; 2.)
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai
Kötött : 2199,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-343-307-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3474507]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6542 /2013.
Davis, Jim (1945-)
   Beszélek stréberül / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2013]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 109.)
ISBN 978-963-89591-4-0 fűzött : 770,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3474767]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix légionnaire (magyar)
   Asterix a római légióban / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 10.)
ISBN 978-963-343-378-2 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3474782]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Le bouclier arverne (magyar)
   Asterix és a hősök pajzsa / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 11.)
ISBN 978-963-343-379-9 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3474793]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2013.
Huh Gook Hwa
Tân giai nhân (magyar)
   A titokzatos menyasszony / Ho Kook-Hva, Kim Szu-Dzsin ; [ford. Kálovics Dalma]. - Budapest : Vad Virágok Kvműhely, [2011]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 3302020]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2013. - [182] p., [1] t.fol.
ISBN 978-963-9998-26-1 fűzött : 2150,- Ft
[AN 3474509] MARC

ANSEL
UTF-86546 /2013.
Star wars : the old republic (magyar)
   Star wars : the old republic. - Szeged : Szukits, [2012]-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3433340]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Veszélyes béke / írta Rob Chestney ; rajz. Alex Sanchez ; [ford. Szente Mihály]. - cop. 2013. - [86] p.
Threat of peace
ISBN 978-963-497-277-8 kötött : 3600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3475907] MARC

ANSEL
UTF-8