MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/07/09 16:03:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
6547 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Jókai Mór - Kempten. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6808-9 kötött : 3490,- Ft
[AN 3478323] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

6548 /2013.
Bényei Miklós (1943-)
   A segítség szavai : Dr. Csikai Erzsébet írásai és előadásai, 1974-2012 / [összeáll. és közread. Bényei Miklós]. - Debrecen : Bényei M., 2013. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6004-8 fűzött
Csikai Erzsébet (1948-)
személyi bibliográfia
012Csikai_E.
[AN 3476846]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6549 /2013.
Scientific Workshop on Transport, Vehicles and Logistics (2.) (2012) (Budapest)
   Second Scientific Workshop on Transport, Vehicles and Logistics [elektronikus dok.] : proceedings of the VL-2 / ed. J. Rohács ; org., publ. by the PhD Schools of the Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering BME. - Budapest : PhD Schools of the Fac. of the Transportation Engineering and Vehicle Engineering BME, [2013], cop. 2012
A konferenciát Budapesten, 2012. nov. 20-án tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; MS PowerPoint
ISBN 978-963-313-070-4
közlekedésszervezés - jármű - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 656 *** 629
[AN 3478045]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2013.
Szabados Tamás
   The transfer of the company seat within the European Union : the impact of the freedom of establishment on national laws / Tamás Szabados. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2012. - 253 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 20.)
Bibliogr.: p. 211-234.
ISBN 978-963-312-144-3 kötött : 5000,- Ft
Európai Unió - magánjog - gazdasági jog - székhely - társasági jog - belső piac
06.011 *** 347(4-62) *** 347.72(4-62) *** 339.923(4-62) *** 347.7(4-62) *** 339.13(4-62)
[AN 3478981]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2013.
   A Vasúttörténeti Alapítvány története, 1993-2013 / [szerk. Nagy József]. - Szeged : Vasúttört. Alapítvány, 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Borítócím: Húsz munkaévünk : Vasúttörténeti Alapítvány
ISBN 978-963-08-6336-0 fűzött
Vasúttörténeti Alapítvány
Magyarország - alapítvány - vasút - közlekedéstörténet - történeti feldolgozás
061.27(439)(091) *** 656.2(439)(091)
[AN 3477263]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6552 /2013.
Gombos Péter (1973-)
   Dobj el mindent, és olvass! : esszék olvasáspedagógiáról, gyermek- és ifjúsági irodalomról / Gombos Péter. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 125, [3] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-62-6 fűzött : 2100,- Ft
olvasáspedagógia - világirodalom története - magyar irodalom története - műfajtörténet - ifjúsági irodalom
028.6 *** 371.385.1 *** 82(091)-93 *** 894.511(091)-93
[AN 3477803]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2013.
Szávai Ilona (1949-)
   Boldog kútásók és állványozók avagy Merre, magyar gyermekkultúra? : esszék, jegyzetek / Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 144, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 978-963-9957-67-1 fűzött : 3150,- Ft
olvasáskutatás - olvasáslélektan
028
[AN 3477815]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6554 /2013.
Lengyel András (1950-)
   A mindennapok szemüvegkészítői : sajtótörténeti tanulmányok / Lengyel András. - Budapest : Nap K., 2013. - 383 p. : ill. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 380-[382].
ISBN 978-963-332-018-1 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - művelődéstörténet - 20. század
070(439)"19" *** 930.85(439)"19"
[AN 3477747]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6555 /2013.
Demecs István (1968-)
   150 év legnagyobb orvosi tévedései / Demecs István. - [Veszprém] : [Magánkiad.], cop. 2013. - 25 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
ISBN 978-963-06-4131-9 fűzött : 490,- Ft
 (hibás ISBN 963-86744-0-7)
orvostörténet - orvostudomány - tudományos tévedés - pamflet
001.98 *** 61(100)(091)
[AN 3482105]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2013.
   A művészet szabadsága alkotmányjogi megközelítésben / Kocsis Miklós, Tilk Péter szerk. ; [kiad. a Kodifikátor Alapítvány]. - Pécs : Kodifikátor Alapítvány, 2013. - 168 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6508-1 fűzött
Magyarország - kulturális politika - művészeti élet - jogi szabályozás - 21. század
008:323(439)"201" *** 7(439)"201"
[AN 3479409]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6557 /2013.
Davich, Victor (1952-)
8 minute meditation (magyar)
   8 perces meditáció / Victor Davich ; [ford. Miklódy Erika]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-137-3 kötött : 2990,- Ft
meditáció
133.25
[AN 3478405]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čislennye koncentracii po produktam / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-40-8 fűzött
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 3476506]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Hajrukulus / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013. - 26 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-74-3 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3476557]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Koncentraciâ na čislah rastenij dlâ vosstanovleniâ organizma / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grigoriem Grabovym. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013. - 3 db ; 21 cm
Fűzött
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 3476525]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 1. - 152 p.
ISBN 978-615-5317-64-4
[AN 3476531] MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 2. - 154 p.
ISBN 978-615-5317-70-5
[AN 3476537] MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 3. - 197 p.
ISBN 978-615-5317-72-9
[AN 3476542] MARC

ANSEL
UTF-86561 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Prišelec : konca sveta ne budet / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-34-7 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3476508]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2013.
Morvay Kendra
   Sorslapok : tarot kezdőknek / Morvay Kendra. - Budapest : Kornétás, cop. 2013. - 115, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5058-26-4 fűzött : 2490,- Ft
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3479109]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2013.
Stelzl, Diethard (1942-)
Spirituelles Heilen in der Tradition atlantischer Kristallchirurgen (magyar)
   Spirituális gyógyítás : az atlantiszi kristálysebészek hagyománya nyomán / Diethard Stelzl ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2013-. - 24 cm
okkultizmus - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 3481321]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az alapok. - Utánny. - 2013. - 230 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 230.
ISBN 978-963-291-172-4 fűzött : 3600,- Ft
okkultizmus - természetgyógyászat
133 *** 615.89
[AN 3481323] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6564 /2013.
   Ahol a folyók összekötnek = Gdje rijeke spajaju / [szerk. ... Wodtke Szilvia, Komlós Attila, Horváth Éva] ; [... kiad. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság]. - Pécs : DDNPI, 2012. - 59 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Horvátország - Duna-Dráva nemzeti park - természeti környezet - nemzeti park - környezeti nevelés - határ menti kapcsolat
502.4(439)Duna-Dráva_nemzeti_park *** 37.033(439) *** 37.033(497.13)
[AN 3479308]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2013.
   Greenbird : magyar - angol környezetvédelmi szótár általános iskolás társszerzőknek / Gévai Csilla ill. ... ; Kácsor Lóránt szerk. ... - Budapest : Akad. K., cop. 2013. - [56] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-05-9350-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - környezetvédelem - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
504.06(02.053.2) *** 801.323=20=945.11(02.053.2) *** 087.5
[AN 3478591]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2013.
   Az Inspire irányelv bevezetése és gyakorlati alkalmazása az e-környezetvédelem területén [elektronikus dok.] / [közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Szöveg. - [Gyöngyös] : KRF, [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
környezettudomány - mezőgazdaság - elektronikus dokumentum
504 *** 63
[AN 3478029]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2013.
International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (3.) (2012) (Budapest)
   3rd International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies [elektronikus dok.] : November 21-22, 2012 / ed. Ákos Borbély ; [org., publ. by the] Óbuda University Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering. - Szöveg. - Budapest : Óbuda Univ., [2013], cop. 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat keretében. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-50-3
környezetvédelem - könnyűipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 67/68 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3478042]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2013.
Kovács Gábor
   Sorspusztánk üzenetei : hortobágyi kószálások képes krónikája / [fotók és képaláírások] Kovács Gábor ; [szöveg] Baróti Szabolcs ; [kiad. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság]. - Debrecen : Hortobágyi Nemz. Park Ig., 2013. - 196 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87511-3-3 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - természeti környezet - fényképalbum
502(439Hortobágy)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_G.
[AN 3477183]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2013.
Schuler László
   Bedől a bankárok és multik világa! : kézikönyv városból menekülőknek / Schuler László. - [Budapest] : [Schuler L.], 2013. - 116 p. ; 30 cm
A főcím rovásírással is. - Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-08-6579-1 * fűzött
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
504.03
[AN 3476577]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6570 /2013.
Barrow, John D. (1952-)
100 essential things you didn't know you didn't know (magyar)
   100 alapvető dolog, amiről nem tudtuk, hogy nem tudjuk : [a matematika választ ad a rejtélyekre] / John D. Barrow ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2013. - 273 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-252-062-9 fűzött : 2990,- Ft
matematikai filozófia - művelődéstörténet
510.21 *** 930.85(100)
[AN 3478041]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6571 /2013.
   Atomerőművek üzemtana : egyetemi tankönyv. - [Budapest] : Műegyetemi K., 1997-. - 25 cm
A 2. köt. 3. részétől az alcím: egyetemi tankönyv / szakkönyv. - A 2. köt. 3. részétől kiad. a Pauker Holding Kft. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-420-514-3
atomerőmű - egyetemi tankönyv
621.039(075.8)
[AN 242524]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./3. r., Az energetikai atomreaktorok üzemtana / [szerk.] Csom Gyula ; szerzők Csom Gyula [et al.]. - 2012. - [2], V, 390 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-893-708-7 kötött
[AN 3480038] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./4. r., Az energetikai atomreaktorok üzemtana / [szerk.] Csom Gyula ; szerzők Trampus Péter [et al.]. - 2012. - [2], IV, 300 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-893-709-4 kötött
[AN 3480050] MARC

ANSEL
UTF-86572 /2013.
Hevesi Imre (1929-)
   Bevezetés az atomfizikába : atomhéjfizika / Hevesi Imre, Szatmári Sándor. - Szeged : JATEPress, [2013], cop. 2002. - XIII, 442 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 429-433.
ISBN 978-963-315-114-3 fűzött
atomfizika - héjfizika - egyetemi tankönyv
539.1(075.8) *** 539.142.2(075.8)
[AN 3482104]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6573 /2013.
   Általános természetföldrajz. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött : 9100,- Ft
természeti földrajz - egyetemi tankönyv
911.2(075.8)
[AN 3478888]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 414 p.
Szerk. Szabó József
ISBN 978-963-312-062-0
[AN 3478891] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 484 p.
Szerk. Gábris Gyula
ISBN 978-963-312-063-7
[AN 3478896] MARC

ANSEL
UTF-86574 /2013.
Bíró Sára
   Dinoszauruszok / [szöveg Krajnik Bíró Sára]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-08-5 fűzött
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3477241]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2013.
Condon, Bill
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok / [írta Bill Condon]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 204, [17] p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Kocsor Ferenc. - keretcím: Tények és talányok tárháza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-297-896-3 fűzött
dinosaurus - paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2) *** 568.19(02.053.2)
[AN 3479562]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6576 /2013.
Bíró Sára
   Állatkölykök / [szöveg Krajnik Bíró Sára]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-05-4 fűzött
vadon élő állat - fiatal állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3477228]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2013.
Bíró Sára
   Hüllők / [szöveg Krajnik Bíró Sára]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-04-7 fűzött
hüllő - gyermekkönyv
598.1(02.053.2)
[AN 3477222]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2013.
Bíró Sára
   Kígyók / [szöveg Krajnik Bíró Sára]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-06-1 fűzött
kígyó - gyermekkönyv
598.12(02.053.2)
[AN 3477234]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2013.
Bíró Sára
   Rákok / [szöveg Krajnik Bíró Sára]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-07-8 fűzött
pók - gyermekkönyv
595.44(02.053.2)
[AN 3477235]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2013.
   Botanika : bevezetés a növénytanba, algológiába, gombatanba és a funkcionális növényökológiába / szerk. Tuba Zoltán [et al.]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., [2013]. - 3 db (760 p.) ; 24 cm
Bibliogr.
növénytan - egyetemi tankönyv
58(075.8)
[AN 3481301]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Sejttan, szövettan, alaktan. - X, 216, LXIII p. : ill.
ISBN 978-963-19-5848-5 fűzött : 2800,- Ft
növénytan - egyetemi tankönyv
581(075.8)
[AN 3481302] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Rendszertan. - X, p. 218-523., [4] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-19-5849-2 fűzött : 4000,- Ft
növényrendszertan - egyetemi tankönyv
582(075.8)
[AN 3481304] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Növényföldrajz, társulástan, növényökológia. - X, p. 527-760., [12] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-19-5850-8 fűzött : 3500,- Ft
növényföldrajz - növénytársulás - növényökológia - egyetemi tankönyv
581.9(075.8) *** 581.5(075.8)
[AN 3481305] MARC

ANSEL
UTF-86581 /2013.
   Top zoo, 2013 : állati jó helyek Magyarországon : vadasparkok, állatkertek, farmok, tanyák. - Budapest : Népszabadság Zrt., [2013]. - 130 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Népszabadság top kiadványok, ISSN 1787-5633)
Fűzött : 990,- Ft
Magyarország - állatkert - vadaspark - útmutató
59.006(439)(036)
[AN 3477863]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6582 /2013.
Ádám Szilvia (1973-)
   Work-family conflict among female and male physicians in Hungary : prevalence, stressor predictors and potential consequences on physicians' well-being / by Szilvia Ádám. - Budapest : Pálúr Kft., cop. 2013. - 141 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-136. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-08-5896-0 fűzött : 5250,- Ft
Magyarország - stresszkezelés - életminőség - mentálhigiénia - nemek szerinti különbség - orvos - statisztikai adatközlés
612.06 *** 316.728(439)(083.41) *** 613.865 *** 316.37-055(439)(083.41) *** 61(439)(083.41)
[AN 3477175]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2013.
Bahr, Petra (1966-)
Haltung zeigen (magyar)
   Hogyan éljünk emberi tartással? : boldogság, erény, biztonság / Petra Bahr ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 143 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 143.
ISBN 978-963-9950-76-4 fűzött : 2980,- Ft
életvezetés - erény - vallási erkölcs
613.865 *** 241.5
[AN 3476749]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2013.
Baker, Daryll M.
Stroke prevention in clinical practice (magyar)
   Stroke-prevenció : gyakorlatorientált útmutató / Daryll M. Baker ; [ford. Cserép Zsuzsanna]. - 2. aktualizált kiad. - [Érd] : Zafír Press, 2013. - 141 p. : ill. ; 17 cm. - (Szakorvosi zsebkönyvtár, ISSN 2061-1110 ; 3.)
Bibliogr.
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-88275-7-9)
agyvérzés - megelőzés
616.831-005-084
[AN 3481325]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2013.
Bíró Vilmos (1937-)
   Kézsérülések ügyeletben : a sürgősségi ellátás képes zsebkönyve / Bíró Vilmos, Nyárády József. - Budapest : Medicina, 2013. - 131 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 125-126.
ISBN 978-963-226-430-1 kötött : 3250,- Ft
kézsebészet - sürgősségi ellátás - traumatológia
617.575/.578 *** 616-039.74 *** 614.88
[AN 3478310]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2013.
Bishop, Beata
   Lelki mentőöv : válogatott írások / Beata Bishop. - [Budapest] : Kulcslyuk K., [2013]. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-06-8 fűzött : 2940,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3478033]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2013.
Biwer, Anne L. (1955-)
Körperzeichen (magyar)
   Testünk jelei : az arc és a test legfontosabb jellegzetességeinek felismerése és értelmezése / Anne L. Biwer ; [ford. Hevesiné Bak Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013, cop. 2005. - 150 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-9569-71-3 fűzött : 1600,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció - mimika
159.925.8 *** 316.77
[AN 3477360]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2013.
Boer Katalin (1978-)
   A lombikbabák születése : Egon kérdez : a mesterséges fogantatásról gyerekeknek / [írta] Boer Katalin ; [rajz.] Boer Egon ; [szerk.] Boer Antal. - [Veszprém] : [Boer K.], cop. 2013. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6440-4 fűzött
mesterséges megtermékenyítés - gyermekkönyv
618.2-089.888.11(02.053.2)
[AN 3476813]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2013.
Brátán Erzsébet
   Szeretünk szenvedni? [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 188 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
önismeret - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3478630]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2013.
Carr, Allen (1934-2006)
Allen Carr's the easy way to stop smoking (magyar)
   Leszokni a dohányzásról? Így könnyű! / Allen Carr ; [ford. Szép Zsuzsanna és Zsolt Angéla]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 241, [3] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-033-5 fűzött : 2500,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3481950]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2013.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages, men's edition (magyar)
   Egymásra hangolva : öt szeretetnyelv a házasságban : férfi kiadás / Gary Chapman ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 6. utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-010-5 fűzött : 2200,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3479440]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2013.
   Differenciáldiagnosztikai kalauz / szerk. Szarvas Ferenc, Lonovics János, Vécsei László. - 5. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - 796 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 761-765.
ISBN 978-963-226-435-6 kötött : 7850,- Ft
orvosi diagnosztika
616-079.4
[AN 3478317]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2013.
Dutton, Kevin (1967-)
The wisdom of pschychopaths (magyar)
   Sikeres és bölcs pszichopaták : élettanulságok szentektől, kémektől és sorozatgyilkosoktól / Kevin Dutton ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 285 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-293-243-9 fűzött : 3490,- Ft
kóros lelkiállapot - lélektan - esettanulmány
616.89 *** 159.9
[AN 3477468]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2013.
Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Napok (4.) (2013) (Hévíz)
   IV. Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Napok : Hévíz, 2013. április 19-20. : programfüzet és absztraktgyűjtemény / [szerk. Hirdi Henriett Éva, Balogh Zoltán] ; [... szervezője MESZK Közösségi, Foglalkozásegészségügyi, Otthoni és Hospice Szakápolási Szakmai Tagozata]. - Budapest : MESZK, 2013. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89435-3-8 fűzött
foglalkozás-egészségügy - munkavédelem - konferencia-kiadvány
613.6 *** 331.45 *** 061.3(439-2Hévíz)
[AN 3479277]
MARC

ANSEL
UTF-86595 /2013.
Földiné Szőke Sarolta
   Hogyan legyünk túl a nehezén? / Földiné Szőke Sarolta, Földi Gyula. - Debrecen : Magánkiad., [2013]-. - 21 cm
ISBN 978-963-08-6165-6
császármetszés - gyógytorna
618.5-089.888.61 *** 615.825
[AN 3478087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Császármetszés után a kórházban. - cop. 2013. - 96 p. : ill., színes
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-6166-3 fűzött
[AN 3478100] MARC

ANSEL
UTF-86596 /2013.
Fülöp Bea
   Életbe vágó válaszok : korszakváltó interjúk a rákról : [ahol a klinikai orvoslás és a kiegészítő terápiák találkoznak] / Fülöp Bea ; [fotók Vészi Kriszta]. - [Budapest] : Illia, op. 2012. - 203 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9769-69-4 kötött : 4290,- Ft
Magyarország - rákbetegség - gyógyítás - interjú
616-006.6(439)(047.53)
[AN 3476974]
MARC

ANSEL
UTF-86597 /2013.
Füzeskuti Ferenc
   A jelenben lét gyakorlata / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2013]. - 75 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89714-2-5 fűzött
meditáció - buddhizmus
615.851.86 *** 294.3
[AN 3479086]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čisla dlâ uspešnogo biznesa / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-08-8 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3476438]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čislovye râdy psihologičeskogo normirovaniâ / Grabovoj Grigorij Petrovič ; dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012. - 2 db ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat - értelmező szótár
615.89:030
[AN 3476421]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 1., A - O. - 250 p.
ISBN 978-615-5317-30-9
[AN 3476427] MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 2., P - Â. - 250 p.
ISBN 978-615-5317-32-3
[AN 3476429] MARC

ANSEL
UTF-86600 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Metody koncentracii (magyar)
   Az összpontosítás módszerei : gyakorlatok a hónap minden napjára a tudat fejlődéséért, az életünkben zajló események menetének kedvező irányba történő befolyásolásáért, a teljes értékű egészség megszerzéséért és a világegyetem rezgéseivel való harmónia kialakításáért / Grigorij Petrovics Grabovoj. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-92-7 fűzött
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3476504]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Vosstanovlenie materii čeloveka čislovymi koncentraciâmi / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013-. - 21 cm
természetgyógyászat - ezoterika
615.89 *** 133.25
[AN 3476389]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 1. - 2013. - 290 p.
ISBN 978-615-5317-94-1 fűzött
[AN 3476406] MARC

ANSEL
UTF-86602 /2013.
Hadnagy Előd
   A megértés táblázata : a magyarázat / Hadnagy Előd, Deres Anita, Gárdonyi Zsolt ; [közread. a] Megértés Útja Egyesület. - [Budapest] : Megértés Útja Egyes., cop. 2013. - 448, [8] p. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-08-5761-1 kötött
mentálhigiénia - magyar nyelv
613.865 *** 809.451.1
[AN 3478261]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2013.
Harris, Russ (1962-)
The happiness trap (magyar)
   A boldogság lépcsőin : hogyan engedjük el a félelmeinket, és kezdjünk el élni! / Russ Harris. - 2. kiad. - [Budapest] : Illia, cop. 2013. - 238 p. ; 24 cm
Ford. Kerekes Mónika. - Megj. "A boldogságcsapda" címmel is
ISBN 978-963-9769-77-9 fűzött : 3390,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3477007]
MARC

ANSEL
UTF-86604 /2013.
   HatARTalan értékek : a Pécsi Szín-Tér Egyesület zárt intézeti közösségi művészeti projektjének bemutató kiadványa / [szerk. Katona Kriszitna, Uri Eszter]. - [Pécs] : Pécsi Szín-Tér Egyes., 2012. - 71 p. : ill., színes ; 18x25 cm
ISBN 978-963-08-5626-3 fűzött
Magyarország - művészetterápia - közösségfejlesztés - gyermekotthon - börtön - önkéntes munka
615.851.82 *** 316.45 *** 364.65-053.2(439) *** 364.65-058.56(439) *** 331.102.2(439)
[AN 3476953]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2013.
Hevesi István
   Gyógyíttassék / Harda Hevesi István. - Nyíregyháza : Stúdium K., 2013. - 37 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9505-42-1 fűzött
természetgyógyászat - memoár
615.89(0:82-94)
[AN 3479281]
MARC

ANSEL
UTF-86606 /2013.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 lúgosító sütemény és desszert : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán...] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2013]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-478-5 fűzött : 1399,- Ft
egészséges táplálkozás - sütemény - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3479336]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2013.
Madlovics Julianna
   Az írás mérése a Szidnai-féle mérőfóliával / Madlovics Julianna. - Budapest ; [Celldömölk] : [Pauz-Westermann], 2012-. - 27 cm
grafológia
159.925.6
[AN 3477540]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Felhasználói kézikönyv V.1.0. - 2012. - 77 p. : ill.
Bibliogr.: p. [78].
ISBN 978-615-5016-01-1 fűzött
[AN 3477547] MARC

ANSEL
UTF-86608 /2013.
Osteen, Joel (1963-)
Every day a Friday (magyar)
   Örülj minden napnak! : hogyan legyél elégedett a hét minden napján / Joel Osteen ; [ford. Kocsis Nóra ..., Petrőcz Katalin ...]. - Budapest : Patmos Records, 2013. - 365 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9617-70-4 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3477662]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2013.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály? / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona. - Budapest : Móra, 2013. - 52 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Lélekdoki ; 1.)
ISBN 978-963-11-9421-0 fűzött : 1890,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2)
[AN 3478754]
MARC

ANSEL
UTF-86610 /2013.
   Pszichopatológia és fejlődés : diagnózis és terápia fejlődési pszichopatológiai nézőpontból / szerk. Péley Bernadette. - Budapest : Akad. K., 2013. - 157, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 17.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9366-3 fűzött
kórlélektan - fejlődéslélektan
616.89 *** 159.922.6/.8
[AN 3476722]
MARC

ANSEL
UTF-86611 /2013.
Puskás Bettina
   Fogságban [elektronikus dok.] / Puskás Bettina. - Szöveg (epub : 570 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kényszerneurózis - magyar irodalom - önéletrajzi regény - elektronikus dokumentum
616.891.7(0:82-31) *** 894.511-312.6
[AN 3478945]
MARC

ANSEL
UTF-86612 /2013.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The journey of being human (magyar)
   Az emberi lét útja : találhatunk-e valódi boldogságot a mindennapokban? / Osho ; [ford. Varjasi Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 230 p. ; 21 cm + DVD
melléklet címe: A legfontosabb feladat az élet választása
ISBN 978-963-529-155-7 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - hinduizmus - audiovizuális dokumentum
613.865 *** 294.5
[AN 3478422]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2013.
   Ranschburg Pál és a magyar pszichológia : Ranschburg Pál, 1870-1945 / szerk. Lányi Gusztáv. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2013. - 157 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2010. dec. 10-én rendezett emlékkonferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-162-7 kötött
Ranschburg Pál (1870-1945)
Magyarország - pszichológus - 19. század - 20. század
159.9(439)(092)Ranschburg_P.
[AN 3478972]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2013.
Ronson, Jon (1967-)
The psychopath test (magyar)
   A pszichopatateszt : körutazás az őrültségiparban / Jon Ronson ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 297, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-615-7 kötött : 3490,- Ft
kóros lelkiállapot - elmekórtan
159.97 *** 616.89
[AN 3477811]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2013.
Rosas, Debbie (1951-)
The Nia technique (magyar)
   A Nia módszer : test, lélek, fitnesz / Debbie Rosas & Carlos Rosas. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Bertalan György. - Bibliogr.: p. 332-334.
ISBN 978-615-5235-37-5 fűzött : 3490,- Ft
fitnesz
613.71
[AN 3478102]
MARC

ANSEL
UTF-86616 /2013.
Szilágyi Diána
   Babázz lazán! : 180 kérdés és válasz zöldfülű szülőknek / Szilágyi Diána. - Budapest : Tea K., 2013. - 254 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89751-0-2 fűzött : 3490,- Ft
csecsemőgondozás - terhesség - szülés - családi nevelés
618 *** 613.95 *** 649.1 *** 37.018.1
[AN 3479386]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2013.
Vallières, Suzanne (1967-)
Les psy-trucs pour les ados (magyar)
   Pszichotrükkök kamaszokhoz / Suzanne Vallières ; [ford. Tóth Réka]. - Budapest : Libri, 2013. - 256, [7] p. : ill. ; 19 cm. - (Modern szülők)
Bibliogr.: p. 254-256.
ISBN 978-963-310-203-9 fűzött : 2690,- Ft
gyermeklélektan - serdülőkor - gyermeknevelés - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3479112]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2013.
Varga Patrícia
   Merengéseim a lélekről [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 566.5 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107876. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
mentálhigiénia - ezoterika - lélek - elektronikus dokumentum
613.865 *** 128 *** 133.25
[AN 3478514]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2013.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Már 100x megmondtam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 9. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5124-16-7 fűzött : 2490,- Ft
családi nevelés - lélektan - család
159.922-055.5/.7 *** 37.018.1
[AN 3482046]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2013.
Várkonyi Zsuzsa, F. (1948-)
   Tanulom magam / F. Várkonyi Zsuzsa. - 6. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5124-15-0 fűzött : 2990,- Ft
önismeret
159.9 *** 613.865
[AN 3482044]
MARC

ANSEL
UTF-86621 /2013.
   Veszteségből nyereség, vereségből győzelem : a lelki megküzdés útjai / [Almási Kitti et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2013. - 156 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5281-05-1 fűzött : 1990,- Ft
személyiségfejlesztés - életvezetés
159.9 *** 613.865
[AN 3478048]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6622 /2013.
   Ez mind öntvény! Fedezd fel Kobakkal az öntvények kincsesházát! / [szerk. Csibi Kinga] ; [kiad. a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum]. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2012. - 32 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-7099-21-2 fűzött
ipartörténet - öntvény - öntészeti formázás - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
669.018 *** 621.74 *** 069(439-2Bp.)MMKM_Öntödei_Múzeum *** 087.5
[AN 3479228]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2013.
   Fúvótömedékelés a mélyművelésű bányaszatban / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budpest : S. Sasváry Z., 2012. - 41 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-89414-2-8 fűzött
szénbányászat - mélyművelés
622.272
[AN 3479334]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2013.
   Gépesített vágathajtás, 1925-1985 / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budpest : S. Sasváry Z., 2012. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-89414-1-1 fűzött
szénbányászat - kihajtás - vágathajtó gép
622.26 *** 622.232.83
[AN 3479348]
MARC

ANSEL
UTF-86625 /2013.
   Hegesztési zsebkönyv / szerk. Gáti József. - 2. átd. kiad., utánny. - Miskolc : Cokom Mérnökiroda Kft., 2013. - VIII, 803 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2003. - Bibliogr.: p. 753-758.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-04-8287-5)
hegesztés
621.791
[AN 3479431]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2013.
   Izomerővel működtetett bányaszállítás : szállítóeszközök az ókortól a 18. századig / összeáll. S. Sasváry Zoltán. - Budpest : S. Sasváry Z., 2012. - 21 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89414-3-5 fűzött
ipartörténet - bányászat - anyagmozgató berendezés
622(100)(091) *** 621.86
[AN 3479331]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2013.
Méhes Ernő
   Megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek a határon átnyúló térségekben / [szerző Méhes Ernő] ; [kiad. Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ]. - Nyíregyháza : Primom Szabolcs-Szatmár Bereg M. Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Közp., [2013]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6031-4)
Magyarország - Románia - megújuló energiaforrás - alternatív energiaforrás - határ menti kapcsolat - együttműködés
620.9 *** 332.1(439) *** 332.1(498)
[AN 3477368]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2013.
Méhes Ernő
Megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek a határon átnyúló térségekben (angol)
   The potential of renewable energy sources in the cross-border regions / [auth. Ernő Méhes] ; [... transl. Etelka Garai] ; [publ. by Primom Foundation for Promoting Enterprises of Szabolcs-Szatmár-Bereg County]. - Nyíregyháza : Primom Found. for Promoting Enterprises of Szabolcs-Szatmár Bereg County, [2013]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 47.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6031-4)
Magyarország - Románia - megújuló energiaforrás - alternatív energiaforrás - határ menti kapcsolat - együttműködés
620.9 *** 332.1(439) *** 332.1(498)
[AN 3477371]
MARC

ANSEL
UTF-86629 /2013.
Méhes Ernő
Megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek a határon átnyúló térségekben (román)
   Posibilităţile exploatării energiilor regenerabile în zona transfrontalieră / [aut. Méhes Ernő] ; [trad. ... Kovács János] ; [ed. Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Központ]. - Nyíregyháza : Primom Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Vállalkozásélénkítő Alapítvány Vállalkozói Közp., [2013]. - 49 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-08-6031-4 fűzött
Magyarország - Románia - megújuló energiaforrás - alternatív energiaforrás - határ menti kapcsolat - együttműködés
620.9 *** 332.1(439) *** 332.1(498)
[AN 3477374]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2013.
Prakfalvi Péter (1957-)
   Nógrád megye ércbányászata / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2007-. - 21 cm
Nógrád megye - ércbányászat
622.34(439.131)
[AN 2702986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A szendehelyi vasérc, festékföld és okker bányászatának, valamint a szén és a pirit (arany) kutatásának története. - 2013. - 38 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 33-37.
ISBN 978-963-88059-5-9 fűzött
Szendehely - ércbányászat - ipartörténet
622.34(439-2Szendehely)
[AN 3479304] MARC

ANSEL
UTF-86631 /2013.
   Science in practice [elektronikus dok.] : XXVII. International Kandó Conference : Budapest, 17-18. november 2011 / [org., publ. by the] Óbuda University Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering. - Multimédia. - [Budapest] : Óbuda Univ. Kandó Kálmán Fac. of Electrical Engineering, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Windows; MS Word, PowerPoint; Acrobat Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5018-20-6
műszaki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
62 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3479362]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2013.
   Sótermelés és sószállítás a Kárpát-medencében / [szerk.] Réthy Károly, Tóth János. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz, 2012. - 111, [6] p., [32] t., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm + térk. - (Múzeumi közlemények / Magyar Olajipari Múzeum, ISSN 0238-3195 ; 47.)
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-963-88950-5-9 fűzött
Kárpát-medence - ásványbányászat - kősó - történeti feldolgozás
622.363.1(4-191)(091)
[AN 3478139]
MARC

ANSEL
UTF-86633 /2013.
   Szabad a pálya : technikai fejlődés és mindennapok a dualizmus korában, 1867-1914 : kiállítás a Közlekedési Múzeumban : kutatólapok. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., [2012]. - [16] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Magyarország - technikatörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
62(439)"186/191" *** 930.85(439)"186/191" *** 069(439-2Bp.)Közlekedési_Múzeum *** 087.5
[AN 3479229]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6634 /2013.
Adobe Illustrator CS6 (magyar)
   Adobe Illustrator CS6 : tanfolyam a könyvben / [ford. Gátos Bálint]. - Budapest : Perfact-Pro, cop. 2013. - XII, 499 p. : ill. ; 26 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-9929-35-7 fűzött : 6300,- Ft
számítógépes grafika
519.688:744Illustrator
[AN 3478671]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6635 /2013.
   Prométheusz magyar unokái : kihívások és megoldások a magyar nukleáris technika fejlődésében / szerk. Maróthy László ; Aszódi Attila [et al.] ; [közread. a] Somos Környezetvédelmi Kft. - Budapest : Somos Környezetvédelmi Kft. : ELTE Eötvös K., 2013. - 241 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-147-4 kötött
Paks - atomerőmű - radioaktív anyag - veszélyes hulladékok kezelése
621.311.25(439-2Paks) *** 628.4.047
[AN 3478897]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

6636 /2013.
Horváth Róbert (1927-)
   Beszélgetések az olajiparról : ipartörténeti riportok / Horváth Róbert. - Zalaegerszeg : M. Olajip. Múz., 1996-. - 20 cm
A 8. kötettől szerzője Galánfi Csaba. - A 8. kötettől alcím nélkül
ISBN 963-00-3113-2 *
Magyarország - kőolaj-feldolgozás - kőolajbányászat - ipartörténet - 20. század - interjú
665.6/.7(439)(047.53) *** 622.323(439)(047.53)
[AN 438989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 2012. - 515 p. : ill. - (Magyar Olajipari Múzeum közleményei, ISSN 0238-3195 ; 46.)
 (hibás ISBN 978-963-88950-1-1)
[AN 3478114] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

6637 /2013.
Birghoffer Péter
   Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai / [írta Birghoffer Péter] ; [rajz. ... Szántó László] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - Budapest : ÉMSZ, [2013]. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2013. márc. 11.
ISBN 978-963-88208-2-2 fűzött
bádogos - épületszigetelés
696.121 *** 689
[AN 3477688]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2013.
Nádai Magda
   Századunk gyémánt félkrajcárja : találkozásaid a hulladékokkal / Nádai Magda ; [graf. Kovács Andrea]. - [Budapest] : Bafila Kft., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm + társasjáték, füzet (12 p. : ill. ; 21 cm)
ISBN 978-963-89652-1-9 fűzött
szemétgyűjtés - hulladékfeldolgozás - nyersanyag-feldolgozás - környezeti tudatosság - gyermekkönyv
628.463(02.053.2) *** 628.477(02.053.2) *** 504.064.47(02.053.2) *** 504.03(02.053.2)
[AN 3479251]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2013.
Pál János
   Ne csak szép legyen! : kiadvány a környezettudatos lakásfelújításról / [írta Pál János, Horváth Zsolt] ; [kiad. a Levegő Munkacsoport]. - Budapest : Levegő Munkacsop., 2012. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9999-08-4 fűzött
lakásfelújítás - környezeti tudatosság
69.059 *** 645 *** 504.03
[AN 3479242]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2013.
Varga Ádám
   Szálerősítésű cement tetőfedések tervezési és kivitelezési szabályai / [írta Varga Ádám] ; [az ábrákat kész. Dobos Zsolt, Szántó László] ; [közread. az] Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége. - Budapest : ÉMSZ, 2013. - 169 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2013. márc. 22.
ISBN 978-963-88208-3-9 fűzött
tetőfedés - szálcement
692.415 *** 666.961
[AN 3477403]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6641 /2013.
Járműipar és regionális versenyképesség (angol)
   Vehicle industry and competitiveness of regions in Central and Eastern Europe / ed. by János Rechnitzer, Melinda Smahó ; [publ. by the] Széchenyi István University. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Ltd., 2012. - 300 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-02-8 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - járműipar - versenyképesség - regionális gazdaság - területfejlesztés - ezredforduló
629(4-11)"200" *** 332.1(4-11)"200" *** 339.137(4-11)"200"
[AN 3477137]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2013.
Optimising bike sharing in European cities (magyar)
   A közösségi kerékpározási rendszerek optimalizálása az európai városokban (Obis) : kézikönyv / [közread. a] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. - [Budapest] : NFM, [2013]. - 89 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
Fűzött
Európa - közlekedésszervezés - kerékpáros közlekedés
656.18(4)
[AN 3477959]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2013.
   Sprint : 10 év járműtervezés a Daimler AG támogatásával : 10 Jahre Fahrzeugdesign mit Unterstützung von Daimler AG : 10 years of transportation design promoted by Daimler AG / [szerk. ... Stefan Lengyel, Scherer József ; [közread. a] Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. - Budapest : Mome, cop. 2013. - 101 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Gerinccím: Sprint, 2002-2012
ISBN 978-615-5134-02-9 fűzött
Magyarország - jármű - formatervezés - iparművész - ezredforduló
629 *** 745.05 *** 745(439)"200" *** 658.512.2(439)(092) *** 658.512.2(439)"200"
[AN 3477544]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6644 /2013.
Bede Béla
   Magyar borvidékek : [145 kiemelt borászattal] / Bede Béla ; Bagyinszki Zoltán ... fotóival. - Budapest : Corvina, 2013. - 403 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6113-1 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - magyarországi borvidék - borászat - szőlészet - útikönyv
663.2(439)(036) *** 634.8(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 3478419]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2013.
Bede Béla
Magyar borvidékek (angol)
   Wine regions of Hungary : 145 highlights / Béla Bede ; [photos Zoltán Bagyinszki] ; [transl. by Mark Baczoni]. - Budapest : Corvina, 2013. - 403 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina guidebooks, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6131-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - magyarországi borvidék - borászat - szőlészet - útikönyv
663.2(439)(036) *** 634.8(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 3478426]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2013.
Bowen, James (1979-)
A street cat named Bob (magyar)
   Bob, az utcamacska : hogyan talált rá a remény egy férfira és macskájára a nagyváros utcáin / James Bowen ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 272 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-616-4 kötött : 2990,- Ft
macska - állat-ember kapcsolat - angol irodalom - memoár
636.8(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3477841]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2013.
   Formulae normales veterinariae : FoNoVet : editio IV. : szabványos állatgyógyászati vényminták / [... összeáll. ... Sólyáné Speidl Szilvia et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Press GT Kft., 2013. - 264 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2009
ISBN 978-963-06-7459-1 kötött
állatorvostan - gyógyszerészet - gyógyszerrecept
619:615 *** 615.11
[AN 3477465]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2013.
   Gyakorlati biogazdálkodás / szerk. Seléndy Szabolcs. - Budapest : Mezőgazda : Biokontroll Hungária, cop. 2013. - 2 db : ill., színes ; 31 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
biogazdálkodás
631.147
[AN 3459657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bioállattartás (kecske, mangalica, tyúk, gyöngytyúk, méh), kemenceépítés és -használat, ökoszabályrendszer. - 139 p.
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-286-672-7 kötött : 4900,- Ft
biogazdálkodás - állattenyésztés - méhészet
631.147 *** 636 *** 638.1
[AN 3477299] MARC

ANSEL
UTF-86649 /2013.
Kolossy Gábor
Betyár, a magyar vizsla (angol)
   Betyár, the Hungarian vizsla : buying a ready-to-use vizsla : handling and blood tracking with a vizsla : buying, raising, teaching and hunting training of a puppy / auth. Gábor Kolossy ; transl. by Katalin Poór. - 2. ed. - [Budapest] : Canisphera Kft., [2013]. - 219 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89459-7-6 fűzött
kutyatartás - vizsla
636.7
[AN 3478587]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2013.
Márton István
   Versenyképes húsmarhatartás / [írták Márton István, Márton Dávid, Márton Judit] ; szerk. Márton István. - Budapest : Szaktudás K., 2013. - 186 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 185-186.
ISBN 978-615-5224-32-4 fűzött
szarvasmarha-tenyésztés
636.2
[AN 3481954]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2013.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   Szőlősgazdából polgárrá válni Szekszárdon : szempontok a szőlő és a bor szerepének vizsgálatához a polgárosodás sajátos modelljének kialakulásában / Nagy Janka Teodóra ; [graf. Adorjáni Endre] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem lllyés Gyula Kar]. - Szekszárd : PTE IGYK, 2012. - 35 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 34-35. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-7305-58-0 fűzött
Szekszárd - borászat - szőlészet - helytörténet - polgárosodás
634.8(439-2Szekszárd) *** 663.2(439-2Szekszárd) *** 943.9-2Szekszárd *** 316.343.62.(439-2Szekszárd)
[AN 3479121]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2013.
Neumann, Kerstin
Pferde (magyar)
   Lovak / írta Kerstin Neumann ; ill. Marta Hofmann ; [ford. Varga Csaba, Németh Mária]. - 6. felújított, átd. kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 37.)
ISBN 978-963-294-226-1 kötött : 2790,- Ft
- lovaglás
636.1 *** 599.723 *** 798
[AN 3481312]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2013.
   "Ökonapok az Agráron, 2013" konferencia [elektronikus dok.] / ... szerk. Balla Zoltán ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium, Tormay Béla Szakkollégium. - Szöveg. - Debrecen : DE Kerpely K. Szakkollégium : DE Tormay B. Szakkollégium, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Debrecenben rendezett konferencia előadáskivonatai. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5183-82-9
biogazdálkodás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631.147 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3479402]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2013.
Scully, Robert
   Gyönyörű kutyák [elektronikus dok.] / Robert Scully. - Szöveg és képek (epub : 5.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
kutya - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
636.7(02.053.2)
[AN 3478738]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6655 /2013.
Horváth Rozi
   Befőzés / Horváth Rozi. - [Budapest] : [Kotányi Hungária Kft.], [2012]. - 110 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Ötven recept sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-89733-0-6 kötött : 1990,- Ft
konzerválás - lekvár - befőtt - üdítőital - savanyúság - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 641.87:663.81 *** 641.83(083.12)
[AN 3478147]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2013.
Liptai Zoltán (1976-)
   33 lúgosító finomság : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Liptai Zoltán...] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2013]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-479-2 fűzött : 1399,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3479355]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2013.
Stahl Judit (1968-)
   Büntetlen örömök / Stahl Judit ; [fotók Tombor Zoltán]. - Budapest : Kulinária, cop. 2012. - 207 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-17-7 fűzött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3481255]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2013.
Stahl Judit (1968-)
   Enni jó! : kedvenc receptjeim zsúfolt hétköznapokra és megérdemelt hétvégékre / Stahl Judit. - Budapest : Kulinária, cop. 2012. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
Fűzött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9905-15-3)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3481258]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2013.
Stahl Judit (1968-)
   Gyorsan, valami finomat! : 35 perces ételek / Stahl Judit. - Budapest : Kulinária, cop. 2012. - 223 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9905-15-3 fűzött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3481256]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2013.
   Süti éden receptkönyve : Hannah Swensen titokzatos esetei nyomán / vál. Falu Ildikó. - [Budapest] : Illia, cop. 2012. - 191 p. : ill. ; 21x21 cm
Fluke, Joanne alapján
ISBN 978-963-9769-74-8 kötött : 4390,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3477061]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6661 /2013.
Biland, Claudine
Psychologie du menteur (magyar)
   A hazugság pszichológiája / Claudine Biland ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Háttér, 2013, cop. 2009. - 205 p. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9365-95-7 fűzött : 2200,- Ft
hazugság - szociálpszichológia
179.8 *** 316.6
[AN 3479552]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2013.
Kaposi Márton (1936-)
   Hagyomány és modernség Benedetto Croce eszmevilágában : tanulmányok / Kaposi Márton. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás olasz nyelven
ISBN 978-963-9955-37-0 fűzött
Croce, Benedetto (1866-1952)
Olaszország - filozófus - 19. század - 20. század
1(45)(092)Croce,_B.
[AN 3478672]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2013.
Sawyer, Frank (1946-)
   Nem reménytelenül / Frank Sawyer ; [ford. Rácsok Gabriella]. - Debrecen : Hernád, 2012. - 257 p. ; 21 cm. - (Hit és kultúra, ISSN 1785-8895 ; 3.)
A ford. a "Not without hope" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-7-2 fűzött
keresztény teológia - vallásfilozófia - etika
17 *** 23 *** 21
[AN 3476812]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2013.
Ungvári Tamás (1930-)
   A tragikumról : az ókoriaktól a modernekig / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2013. - 190 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-416-1 kötött : 3750,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - drámaelmélet - irodalomesztétika
111.852 *** 82.01-2
[AN 3478262]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2013.
Válóczy József (1965-)
   A megosztott Logosz : posztmodern gondolkodás és a kereszténység újrafogalmazásának kísérletei a teológiában / Válóczy József. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 135 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-135.
ISBN 978-963-277-100-7 fűzött
posztmodern - kultúrafilozófia - kereszténység - teológia
130.2 *** 23/28 *** 21
[AN 3476563]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6666 /2013.
   Árpád-házi Szent István, Boldog Bajor Gizella, Árpád-házi Szent Imre, Árpád-házi Szent László, Árpád-házi Szent Piroska / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Lévay Tamara]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2013. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 1.)
ISBN 978-963-08-5883-0 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - szent
235.3(092)(439)
[AN 3477074]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2013.
Balázs István (1964-)
   Vezetés a Biblia tükrében / Balázs István ; [... kiad. az Ekklesia Gyülekezet Egyesület]. - Nyíregyháza : Ekklesia Gyülekezet Egyes., 2013. - 193 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5956-1 fűzött
vezetés - vallásos irodalom
244 *** 65.012.4
[AN 3477086]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2013.
Benedek (pápa), XVI. (1927-)
Jesus von Nazareth (magyar)
   A Názáreti Jézus / Joseph Ratzinger (XVI. Benedek). - Budapest : Szt. István Társ., 2007-2013. - 3 db ; 22 cm
Jézus
Biblia. Újszövetség
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 2686722]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., A gyermekségtörténet / [ford. Martos L. Balázs]. - 2013. - 144 p.
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-277-268-4 kötött : 2400,- Ft
[AN 3477640] MARC

ANSEL
UTF-86669 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet bölcsője : a házasság mérdföldkövei / Böjte Csaba ; [... összeál., szerk. és a verseket vál. Karikó Éva] ; [fotók Váradi Levente]. - Budapest : Helikon, 2012. - 179 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-227-361-7 kötött : 3990,- Ft
házasság
265.5
[AN 3481952]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2013.
Boulad, Henri (1931-)
   Krisztus, Európa botrányköve / Henri Boulad ; [ford. Herbert Dóra]. - Kecskemét : Korda, 2013. - 36 p. ; 20 cm. - (Ϡ-füzetek ; 25.)
ISBN 978-615-5045-34-9 fűzött : 350,- Ft
Jézus
krisztológia - hit
232 *** 211
[AN 3477884]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2013.
Ferrero, Bruno
È di notte che si vedono le stelle (magyar)
   A csillagokat éjjel látod : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-30-8 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3477244]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2013.
Fields, Doug (1962-)
Purpose-driven youth ministry (magyar)
   Céltudatos ifjúsági szolgálat : az egészséges növekedés 9 létfontosságú alapja / Doug Fields ; [közread. az] Új Remény Alapítvány. - Debrecen : Új Remény Alapítvány, 2013. - 407 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-88895-4-6 kötött : 4490,- Ft
lelki gondozás - ifjúságvédelem
266.4-053.6 *** 253
[AN 3477092]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2013.
Guglielmoni, Luigi
Alfabeto della fede (magyar)
   A hit ábécéje : gondolatok és imádságok / Luigi Guglielmoni, Fausto Negri. - Budapest : Don Bosco, cop. 2013. - 69, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-31-5 fűzött
hit - ima
211 *** 243
[AN 3477866]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2013.
Horváth Barna (1936-2009)
   Koinónia : teológiai tanulmányok / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - [Budapest] : Horváth B. D., 2013. - 236 p. : ill. ; 21 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 3.)
Bibliogr.: p. 209-210.
keresztény teológia
23/28
[AN 3478399]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2013.
   Isten ajándéka volt : emlékkönyv Hajdó István 70. születésnapjára / [összeáll. és az interjút kész. Kozma Huba] ; [szerk. Nahimi Péter] ; [kiad. az 56-os Történelmi Alapítvány]. - Kiskunmajsa : 56-os Tört. Alapítvány, 2012. - 81 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89683-0-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9-89683-0-2)
Hajdó István (1942-2011)
Erdély - katolikus pap - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
282(498)(=945.11)(092)Hajdó_I.
[AN 3476603]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2013.
Kádár Ferenc (1957-)
   Liturgika / Kádár Ferenc. - Sárospatak : Hernád, 2013. - 138 p. ; 25 cm. - (Sárospataki teológiai műhely, ISSN 1789-400X ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-6-5 fűzött
egyházi szertartás - református egyház
264 *** 284.2
[AN 3477124]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2013.
   Katekumenátus tegnap, ma és holnap : Máriapócsi Teológiai Napok, 2012. október 12-13. / szerk. Obbágy László és Verdes Miklós ; [rend., közread. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2013. - 133 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-15-1 fűzött
vallásoktatás - görög katolikus egyház - konferencia-kiadvány
268 *** 281.5.018.2 *** 061.3(439-2Máriapócs)
[AN 3476752]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2013.
   Keresztény újkinyilatkoztatás [elektronikus dok.] : törekvőknek / kiad. a Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány. - Szöveg. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2006-. - 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A leírás a 3. köt. alapján kész. - A 4. kötettől alcím nélkül. - Működési követelmények: MS Word; Adobe Acrobat Reader
kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
248.215
[AN 2628084]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Hazatalált / Max Seltmann. - 2013. - 1 CD-R
Heimgefunden
 (hibás ISBN 978-963-88232-5-0)
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum - regény
248.215 *** 244(0:82-31)
[AN 3479346] MARC

ANSEL
UTF-86679 /2013.
   Keresztény újkinyilatkoztatás : kezdőknek és haladóknak / [kiad. Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány]. - Miskolc : Szeretet és Hit a Jövőért Alapítvány, 2002-. - 21 cm
A 3. köteten az egyéb címadat: törekvőknek, a 4. köteten: keresőknek, az 5., 6., 7., 8. 9. és a 10. köteten: hívőknek. - Méretváltozata: 30 cm
kinyilatkoztatás
248.215
[AN 964090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Hazatalált / Max Seltmann. - 2013. - 307 p.
Heimgefunden
ISBN 978-963-88232-5-0 fűzött
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - regény
248.215 *** 244(0:82-31)
[AN 3479278] MARC

ANSEL
UTF-86680 /2013.
Lubich, Chiara (1920-2008)
Gesù nel fratello (magyar)
   Jézus a testvérben / Chiara Lubich ; [ford. Tomka Ferenc]. - Budapest : Új Város, 2013. - 98 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89102-5-7 fűzött : 1500,- Ft
Fokoláre Mozgalom
szeretet - vallási szervezet
241.513 *** 267Fokoláre
[AN 3477070]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2013.
   Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika és kegyhely története = History of the Our Lady Basilica and shrine at Máriabesnyő / [közread. a] Máriabesnyői Plébánia. - Gödöllő : Máriabesnyői Plébánia, [2013]. - [2], 42 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Máriabesnyő - kegyhely - templom - keresztény művészet
248.153.8(439-2Máriabesnyő) *** 726.54(439-2Máriabesnyő) *** 246
[AN 3482102]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2013.
Marosi Endre (1915-2009)
   Hiszek a Szent Szívben : emlékkönyv dr. Marosi Endre mezőberényi apátplébános emlékére / [szerk. Csabay Károly és Pallagi Mária] ; [kiad. a Szűz Mária Szent Neve és Szent József Római Katolikus Plébánia]. - Mezőberény : Szűz Mária Szt. Neve és Szt. József Római Katolikus Plébánia, 2013. - 78 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-6463-3 fűzött
Marosi Endre (1915-2009)
Magyarország - vallásos irodalom - katolikus pap - 20. század - ezredforduló - publicisztika
244(0:82-92) *** 282(439)(092)Marosi_E.
[AN 3476583]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2013.
Nehéz Márta Mirjam
   Szűzanyám, tied akarok lenni : Máriával Jézushoz : az öröm imakönyve / [írta és szerk.] Nehéz Márta Mirjam. - Budapest : [Páros Print Bt.], 2012. - 366 p. ; 19 cm + mell.
Gerinccím: Az öröm imakönyve
ISBN 978-615-5165-01-6 fűzött
imakönyv
243
[AN 3479553]
MARC

ANSEL
UTF-86684 /2013.
Paramadvaiti, Bhakti Alok (1953-)
   A szolidaritás harcosai / Szvámi B. A. Paramadvaiti ; [ford. Leveles Zoltán] ; [közread. az] India Klub Alapítvány. - Budapest ; [Szeged] : India Klub Alapítvány, 2013. - 95 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6304-9 fűzött : 1400,- Ft
hinduizmus - életvezetés
294.5 *** 613.865
[AN 3477378]
MARC

ANSEL
UTF-86685 /2013.
Prince, Derek (1915-2003)
The power of proclamation (magyar)
   Az Ige kihirdetésének ereje / Derek Prince ; [ford. Szőcs János és Szőcs Zoltán] ; [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a DPM Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2013. - 171 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89749-0-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3477107]
MARC

ANSEL
UTF-86686 /2013.
   Stratégiai gyakorlatok : [fedezd fel újra Isten gyülekezetét!] : [egyéni és kiscsoportos segédanyag] / [... kiad. a Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és a Derek Prince Ministries Magyarország]. - Miskolc : Logos Nk. Kapcsolatok Alapítvány : DPM Mo., 2013. - 139 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5678-2 fűzött
vallásos irodalom - lelki gondozás
244 *** 253
[AN 3477099]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2013.
Török Csaba (1979-)
   Örömhirdetés / Török Csaba. - Budapest : Új Ember, 2013. - 87, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-28-7 fűzött : 980,- Ft
misszió
266
[AN 3477249]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2013.
Troll, Christian W. (1937-)
Muslime fragen, Christen antworten (magyar)
   Muszlimok kérdeznek, keresztények válaszolnak / Christian W. Troll. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : L'Harmattan, 2013. - 151 p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-44-3 fűzött : 2900,- Ft
iszlám - kereszténység - vallásközi kapcsolat
297 *** 23/28 *** 291.16
[AN 3478761]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2013.
Vernon, Mark
God (magyar)
   Isten / Mark Vernon ; [... ford. Kállai Tibor]. - Budapest : Geographia, cop. 2013. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy kérdések, ISSN 2063-1235)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5105-30-2 kötött
vallás - hit - isten
211 *** 234
[AN 3479559]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2013.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Lépések Jézus felé / Ellen G. White ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - 3. kiad. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 119 p. ; 18 cm. - (Evangélium mindenkinek, ISSN 1586-3824)
Megj. "Jézushoz vezető út", "Krisztus követése" és "Krisztushoz vezető lépések" címmel is
ISBN 978-615-5034-44-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3481206]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6691 /2013.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Országos adatok. - 2013. - 276 p.
ISBN 978-963-235-417-0 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3477722] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/1., Területi adatok : Budapest. - 2013. - 519 p.
ISBN 978-963-235-397-5 fűzött : 4500,- Ft
Budapest - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439-2Bp.)"2011"(083.41)
[AN 3477723] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/2., Területi adatok : Bács-Kiskun megye. - 2013. - 222 p.
ISBN 978-963-235-398-2 fűzött : 4500,- Ft
Bács-Kiskun megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.155)"2011"(083.41)
[AN 3477724] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/3., Területi adatok : Baranya megye. - 2013. - 280 p.
Fűzött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-235-999-9)
Baranya megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.127)"2011"(083.41)
[AN 3477726] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/4., Területi adatok : Békés megye. - 2013. - 222 p.
ISBN 978-963-235-400-2 fűzött : 4500,- Ft
Békés megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.175)"2011"(083.41)
[AN 3477727] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/5., Területi adatok : Borsod-Abaúj-Zemplén megye. - 2013. - 326 p.
ISBN 978-963-235-401-9 fűzött : 4500,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.134)"2011"(083.41)
[AN 3477728] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/6., Területi adatok : Csongrád megye. - 2013. - 260 p.
ISBN 978-963-235-402-6 fűzött : 4500,- Ft
Csongrád megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.181)"2011"(083.41)
[AN 3477731] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/7., Területi adatok : Fejér megye. - 2013. - 234 p.
ISBN 978-963-235-403-3 fűzött : 4500,- Ft
Fejér megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.118)"2011"(083.41)
[AN 3477732] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/8., Területi adatok : Győr-Moson-Sopron megye. - 2013. - 274 p.
ISBN 978-963-235-404-0 fűzött : 4500,- Ft
Győr-Moson-Sopron megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.114)"2011"(083.41)
[AN 3477735] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/9., Területi adatok : Hajdú-Bihar megye. - 2013. - 216 p.
ISBN 978-963-235-405-7 fűzött : 4500,- Ft
Hajdú-Bihar megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.165)"2011"(083.41)
[AN 3477736] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/10., Területi adatok : Heves megye. - 2013. - 240 p.
ISBN 978-963-235-406-4 fűzött : 4500,- Ft
Heves megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.133)"2011"(083.41)
[AN 3477741] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/11., Területi adatok : Jász-Nagykun-Szolnok megye. - 2013. - 220 p.
ISBN 978-963-235-407-1 fűzött : 4500,- Ft
Jász-Nagykun-Szolnok megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.169)"2011"(083.41)
[AN 3477742] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/12., Területi adatok : Komárom-Esztergom megye. - 2013. - 218 p.
ISBN 978-963-235-408-8 fűzött : 4500,- Ft
Komárom-Esztergom megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.115)"2011"(083.41)
[AN 3477743] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/13., Területi adatok : Nógrád megye. - 2013. - 240 p.
ISBN 978-963-235-409-5 fűzött : 4500,- Ft
Nógrád megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.131)"2011"(083.41)
[AN 3477744] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/14., Területi adatok : Pest megye. - 2013. - 264 p.
ISBN 978-963-235-410-1 fűzött : 4500,- Ft
Pest megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.153)"2011"(083.41)
[AN 3477758] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/15., Területi adatok : Somogy megye. - 2013. - 258 p.
ISBN 978-963-235-411-8 fűzött : 4500,- Ft
Somogy megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.123)"2011"(083.41)
[AN 3477760] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/16., Területi adatok : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. - 2013. - 300 p.
ISBN 978-963-235-412-5 fűzött : 4500,- Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.161)"2011"(083.41)
[AN 3477762] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/17., Területi adatok : Tolna megye. - 2013. - 218 p.
ISBN 978-963-235-413-2 fűzöt : 4500,- Ft
Tolna megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.125)"2011"(083.41)
[AN 3477868] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/18., Területi adatok : Vas megye. - 2013. - 258 p.
ISBN 978-963-235-414-9 fűzött : 4500,- Ft
Vas megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.111)"2011"(083.41)
[AN 3477872] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/19., Területi adatok : Veszprém megye. - 2013. - 260 p.
ISBN 978-963-235-415-6 fűzött : 4500,- Ft
Veszprém megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.117)"2011"(083.41)
[AN 3477901] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/20., Területi adatok : Zala megye. - 2013. - 296 p.
ISBN 978-963-235-416-3 fűzött : 4500,- Ft
Zala megye - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439.121)"2011"(083.41)
[AN 3477909] MARC

ANSEL
UTF-86692 /2013.
Bencsik Gábor (1954-)
   Magyar cigány képes könyv : a magyarországi cigányság történeti ikonológiája, 1686-1914 / Bencsik Gábor. - Budapest : Magyar Mercurius, 2013. - 311 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Bibliogr.: p. 305-311.
ISBN 978-963-9872-23-3 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - cigányság - néprajz - nemzetiségtörténet - művelődéstörténet - emberábrázolás - album
316.347(=914.99)"16/19" *** 39(=914.99)(439) *** 930.85(100)(=914.99)"16/19" *** 77.041
[AN 3478098]
MARC

ANSEL
UTF-86693 /2013.
Csanádi Gábor (1948-)
   Átváltozóban / Csanádi Gábor, Csizmady Adrienne, Olt Gergely. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 269 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 257-268.
ISBN 978-963-312-000-2 kötött
városszociológia - településtervezés - kulturális földrajz - városantropológia - városépítés
316.334.56 *** 711.4 *** 316.7 *** 911.375
[AN 3478954]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2013.
Diamond, Jared
The world until yesterday (magyar)
   A világ tegnapig : mit tanulhatunk a régi társadalmaktól? / Jared Diamond ; ford. Vassy Zoltán. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 424, [32] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [383]-389.
ISBN 978-963-279-796-0 fűzött : 5200,- Ft
Pápua Új-Guinea - társadalom - társadalmi fejlődés - társadalmi változás
316.3(954) *** 316.3(100) *** 316.42(954) *** 316.42(100)
[AN 3478961]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2013.
Eliat-Serck, Bruno
Oser la relation (magyar)
   A fal leomlik és híddá alakul : kapcsolataink az erőszakmentesség tükrében : a helyes kommunikáció elsajátítása kulcsfontosságú / Isabelle és Bruno Eliat-Serck ; [ford. Králl Bernarda, Tolnainé Rudnyánszky Melinda]. - Kecskemét : Korda, 2013. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5045-37-0 fűzött : 1600,- Ft
kommunikáció - társadalmi kapcsolat - személyiség-lélektan
316.7 *** 316.47 *** 159.923
[AN 3477936]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2013.
Fekete Éva
   Családi élet : munkafüzet a családi életről tiniknek : tudj meg többet a családról, a családi életről, magadról és a családi szerepekről! / [írta, szerk. és ill. Fekete Éva] ; [közread. a Kalamáris Egyesület]. - Nyíregyháza : Kalamáris Egyes., 2012. - 32 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
családi élet - kommunikáció - önismeret - ifjúsági könyv
316.356.2(02.053.2) *** 316.77(02.053.2) *** 613.865(02.053.2)
[AN 3479257]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2013.
   Fókuszban a párterápia : a Magyar Családterápiás Egyesület XXVII. Vándorgyűlése : Keszthely, 2013. április 5-7. - [Budapest] : M. Családterápiás Egyes., [2013]. - 94 p. ; 21 cm
Fűzött
párkapcsolat - pszichoterápia - konferencia-kiadvány
316.472.4 *** 615.851 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3478066]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2013.
Jártó Róza (1950-)
   LoveNet : az internetes ismerkedés világa / Jártó Róza. - [Orosháza] : Róza&Julius, 2013. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6094-9 fűzött
társkeresés - nemek lélektana - internet
316.472.4 *** 159.922.1 *** 681.324Internet
[AN 3478071]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2013.
Jártó Róza (1950-)
   LoveNet [elektronikus dok.] : az internetes ismerkedés világa / Jártó Róza. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Orosháza] : Róza&Julius, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107889. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6011-6
társkeresés - internet - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 681.324Internet
[AN 3478621]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2013.
   A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok / szerk. Papp Klára és Püski Levente. - Debrecen : DE Tört. Int., 2013. - 334 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 12.)
A Kolozsvárott, 2012. okt. 4-5-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-605-9 fűzött
Magyarország - arisztokrácia - magyar történelem - művelődéstörténet
316.343.322(439) *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 3476935]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2013.
   Nők - egészség, család és munka [elektronikus dok.] : Dr. Szél Éva Emléknap : Szeged, 2013. április 25. : [hallgatói konferencia] : absztraktkötet / [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar. - Szöveg. - [Szeged] : SZTE Egészségtud. és Szociális Képzési Kar, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-306-216-6
nők a társadalomban - nők egészsége - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.37-055.2 *** 613.99 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3478050]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2013.
   Qvaestiones romanicae : lucrările colocviului internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană, ... 15-16 iunie 2012 : papers of the international colloquium Communication and Culture in Romance Europe, ... 15th-16th of June 2012 / [... Călin Timoc ... ed. resp. ...] ; [org. by the] Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea Politehnica din Timişoara Facultatea de Comunicare şi Limbi străine. - Szeged : JATEPress, 2012. - 568 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva spanyol, román, olasz, francia és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-112-9 fűzött
kommunikáció - kultúra - román nyelv - újlatin nyelvek - konferencia-kiadvány
316.7(498) *** 805.90 *** 804 *** 061.3(498-2Temesvár)
[AN 3477069]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2013.
Scholten, Jaap (1963-)
Kameraad baron (angol)
   Comrade baron : a journey through the vanishing world of the Transylvanian aristocracy / Jaap Scholten ; [transl. by Liz Waters]. - Budapest : Corvina, 2013. - 403 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 378-382.
ISBN 978-963-13-6125-4 fűzött : 3990,- Ft
Erdély - Románia - társadalomtörténet - arisztokrácia - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - állami terror - deportálás - oral history
316.343.322(=945.11)(498)(092)"194/198" *** 323.282(498)"194/198" *** 325.254(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 3477546]
MARC

ANSEL
UTF-86704 /2013.
Utasi Ágnes (1940-)
   Kötelékben : szolidaritás-hálók és közélet / Utasi Ágnes ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont ... - [Budapest] : MTA TTK ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 252-259.
ISBN 978-963-9573-64-2 fűzött
Magyarország - közösség - társadalmi részvétel - egyén-közösség kapcsolat - 21. század - statisztikai adatközlés
316.45(439)"200/201"(083.41) *** 323.21(439)"200/201"(083.41) *** 316.454.2
[AN 3477227]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2013.
Voigt Vilmos (1940-)
   Etnoszemiotika / Voigt Vilmos. - Szeged : SZEK JGYF K., 2013. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek, ISSN 2061-7674 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-60-5 fűzött
szemiotika - néprajz
316.773 *** 800.1 *** 39
[AN 3476897]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2013.
Zsolt Péter (1965-)
   Hírnév! Jólét! VV! : képernyő- és valóságshow-kutatás / Zsolt Péter ; [közread. a] Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. - Budapest : NMHH, 2013. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 220-224.
ISBN 978-963-89778-0-9 kötött
tömegkommunikáció - valóságshow - kultúraszociológia
316.774 *** 791.9.097
[AN 3477101]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6707 /2013.
Gulácsi Tibor-Sándor
   Közmondások görbe tükörben / Gulácsi Tibor-Sándor. - [Dombegyház] : [Schuller A.], [2013]. - 209 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6051-2 kötött
magyar nyelv - humor - közmondás - szólás
398.9(=945.11)(0:82-7) *** 809.451.1-318(0:82-7)
[AN 3477142]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   Virágok a nép lelkéből [elektronikus dok.] / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 532 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar néprajz - folklór - népmese - népdal - közmondás - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
398(=945.11)(02.053.2) *** 398(=945.11)
[AN 3478728]
MARC

ANSEL
UTF-86709 /2013.
   Mezőföld : Perkáta / [Pesovár Ferenc gyűjtése alapján összeáll. Botos József]. - Székesfehérvár : Alba Regia Táncegyes., 2012. - 89 p. : ill. ; 30 cm + CD, DVD. - (Falvaink jussa, ISSN 2060-3436)
ISBN 978-963-88133-2-9 fűzött : 3000,- Ft
Perkáta - magyar néprajz - népzene - néptánc - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
394.3(=945.11)(439-2Perkáta) *** 793.31(=945.11)(439-2Perkáta) *** 78.031.4(=945.11)(439-2Perkáta)
[AN 3477435]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2013.
Nagy Lili
   Ha én cica volnék : versek, dalok, mondókák / rajz Nagy Lili. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 105.)
ISBN 978-963-9989-79-5 fűzött : 199,- Ft
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3478575]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2013.
   The power of words : studies on charms and charming in Europe / ed. by James Kapaló, Éva Pócs and William Ryan. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-10-9 kötött
Európa - folklór - kulturális antropológia
398(=00)(4) *** 316.7
[AN 3476795]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2013.
Taketori monogatari (magyar)
   A bambuszgyűjtő öregember meséi / [... ford. Tokaji Zsolt] ; [ill. Kós Mihály]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 85, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-366-594-7 kötött : 2890,- Ft
Japán - népmese
398.21(=956)
[AN 3477920]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6713 /2013.
   Áchim L. András öröksége : Áchim L. András halálának 100. évfordulója alkalmából megtartott tudományos emlékülés előadásai : Újkígyós, 2011. november 26. = Dedičstvo Ondreja L. Áchima : prednášky z pamätnej vedeckej konferencie usporiadanej pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ondreja L. Áchima : Újkígyós 26. novembra 2011 / [szerk. Molnár M. Eszter és Uhrin Erzsébet] ; [... kiad. a PC Magister Alapítvány]. - Budapest : PC Magister Alapítvány, 2012. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-89206-2-1 fűzött
Áchim L. András (1871-1911)
Magyarország - politikus - századforduló - konferencia-kiadvány
32(439)(092)Áchim_L._A. *** 061.3(439-2Újkígyós)
[AN 3477158]
MARC

ANSEL
UTF-86714 /2013.
Friedländer, Saul (1932-)
Nazi Germany and the Jews, 1933-1945 (magyar)
   A náci Németország és a zsidók, 1933-1945 / Saul Friedländer ; átd. Orna Kenan ; [ford. Lázár Júlia] ; [... a névmutatót kész. Hollósy Ferenc]. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2013. - 353 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-317.
ISBN 978-963-9512-79-5 fűzött : 5200,- Ft
Németország - Európa - történelem - holokauszt - zsidóság - második világháború
323.12(=924)(430)"193/1945" *** 943.0"1933/1945" *** 323.12(=924)(4)"193/1945"
[AN 3477761]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2013.
Ghonim, Wael (1980-)
Revolution 2.0 (magyar)
   Forradalom 2.0 : emlékirat / Váil Ghoneim ; [ford. Zalán Eszter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 344 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-659-1 kötött : 3990,- Ft
Egyiptom - forradalom - belpolitika - 21. század - memoár
323.272(620)"201"(0:82-94) *** 323(620)"201"(0:82-94)
[AN 3477824]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2013.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Idéző : Gyurcsány Ferenc [elektronikus dok.] : a politikus legfontosabb kijelentései az elmúlt negyedszázadban / vál. és az előszót írta Zöldi László. - Szöveg (epub : 180 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89630-2-4
Magyarország - politikus - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Gyurcsány_F.(0:82-84) *** 323(439)"198/201"(0:82-84)
[AN 3478260]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2013.
Heller Ágnes (1929-)
   A "zsidókérdés" megoldhatatlansága, avagy Mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek? / Heller Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2013. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9512-81-8 fűzött : 2100,- Ft
antiszemitizmus
323.12(=924)
[AN 3481951]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2013.
   A kommunizmus gyermekáldozatai, a holokauszt gyermekáldozatai, a diktatúrák egyházi áldozatai, alkotmányozás Magyarországon / [főszerk. Kassay Ildikó] ; [közread.] Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata. - [Budapest] : Budapest Főváros XIV. Ker. Zugló Önkormányzata, [2013]. - 90 p. : ill., részben színes ; 26 cm + térk.
keretcím: Magyarok & történelem = Hungarians & history
Fűzött
Európa - Magyarország - állami terror - holokauszt - internálótábor - 20. század - album
323.282(4-11)"19" *** 323.12(=924)(4)"1939/1945" *** 343.819.5(4)"19"
[AN 3479385]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2013.
Krajačić, Ozana (1964-)
Drinske mučenice (magyar)
   A drinai vértanúk élete és vértanúsága / Ozana Krajačić ; [... ford. Gál Mária]. - Kecskemét : Korda, 2013. - 61 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-36-3 fűzött
Jugoszlávia - mártír - apáca - második világháború
323.282(497.1)"1941" *** 271-055.2(497.1)(092)
[AN 3477377]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2013.
Orbán Viktor (1963-)
   Idéző : Orbán Viktor [elektronikus dok.] : a politikus legfontosabb kijelentései az elmúlt negyedszázadban / vál. és az előszót írta Zöldi László. - Szöveg (epub : 208 KB). - Szentendre : A Hónap Könyve, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107861. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89614-8-8
Magyarország - politikus - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló - idézetgyűjtemény - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Orbán_V.(0:82-84) *** 323(439)"198/201"(0:82-84)
[AN 3478264]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2013.
Vona Gábor (1978-)
   Fekete bárány, fehér holló / Vona Gábor. - Budapest : M. Hírek, 2013. - 276 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6270-7 fűzött
Magyarország - jobboldali irányzat - politikus - 21. század - válogatott művek
32(439)(092)Vona_G.(0:82-821) *** 329.17(439)"201"
[AN 3477288]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6722 /2013.
Bánó Attila (1945-)
   55 meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2011. - 440 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-182-1 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3481319]
MARC

ANSEL
UTF-86723 /2013.
Bates, Dianne
World records (magyar)
   Világcsúcsok / [írta Dianne Bates]. - Pécs : Alexandra, 2012. - 204, [17] p. : ill., színes ; 15 cm
Ford. Laskay Ildikó. - keretcím: Tények és talányok tárháza. - Bibliogr.
ISBN 978-963-297-898-7 fűzött
művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2)
[AN 3479584]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2013.
Berényi Mária (1959-)
   Poveştile caselor : români în Buda şi în Pesta = Mesélő házak : románok Budán és Pesten = Tales of houses : Romanians in Buda and Pest / Maria Berényi ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - 2. ed. - [Giula] : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-08-1267-2 kötött
Budapest - magyarországi románok - művelődéstörténet - helyismeret - 19. század
930.85(=590)(439-2Bp.) *** 929(=590)(439)"18" *** 908.439-2Bp.(=590)
[AN 3482048]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2013.
   Erdély viharos története avagy Az oláh nép kialakulásának, majd a román állam létrejöttének, a magyarellenes román mozgalmaknak, Erdély elvesztése körülményeinek montázstörténete / [szervező ... Kövesdy Pál] ; [közread. az] Erdélyi Körök Országos Szövetsége. - Izsák : EKOSZ, 2013. - 107 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-5835-9 fűzött
Erdély - magyar történelem - történelem
949.84 *** 943.921
[AN 3476567]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2013.
   Jászkunság kutatása 2012 : legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában : ünnepi konferenciakötet Selmeczi László 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Mészáros Márta]. - Kiskunfélegyháza : Kun Összefogás Konzorcium : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múz., 2013. - 400 p. : ill. ; 25 cm
A Kiskunfélegyházán, 2012. szept. 20-21-én a II. Kun Világtalálkozó keretében rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5918-9 kötött
Jászság - Kiskunság - Nagykunság - kunok - jászok - nemzettörténelem - helytörténet
930.8(=943.46)(439) *** 943.9Jászkunság *** 930.8(=915.6)(439)
[AN 3476947]
MARC

ANSEL
UTF-86727 /2013.
   A katolikus Budapest : általános történeti szempontok : plébániák / szerk. Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 2 db (1204 p.) : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-374-2 kötött
Budapest - katolikus egyház - egyháztörténet - templom - művelődéstörténet
930.85(439-2Bp.) *** 282(439-2Bp.)(091) *** 726.54(439-2Bp.)
[AN 3477916]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 621 p.
Bibliogr.
[AN 3477938] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 630-1204. p.
Bibliogr.: p. 1184-1196.
[AN 3477941] MARC

ANSEL
UTF-86728 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   Kecskemét történeti kronológiája [elektronikus dok.] / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Kecskemét - helytörténet - történeti kronológia - elektronikus dokumentum
943.9-2Kecskemét(0:930.24)
[AN 3478688]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2013.
   Kisújszállás város története a legrégibb időktől 2012-ig / [főszerk. Tóth Albert] ; [kiad. a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület]. - Kisújszállás : Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyes., 2013. - 532 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5494-8 kötött
Kisújszállás - helytörténet
943.9-2Kisújszállás
[AN 3477104]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2013.
Kurucz György (1959-)
   Keszthely grófja : Festetics György / Kurucz György. - Budapest : Corvina, 2013. - 367 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 334-351.
ISBN 978-963-13-6134-6 kötött : 4990,- Ft
Festetics György (1755-1819)
Magyarország - Keszthely - arisztokrácia - művelődéstörténet - gazdaságtörténet - agrártudomány - egyetem - 18. század - 19. század
929(439)Festetics_Gy. *** 930.85(439)(092)Festetics_Gy. *** 930.85(439)"17/18" *** 338(091)(439)"17/18" *** 378.663(439-2Keszthely)
[AN 3478291]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2013.
O'Reilly, Bill
Killing Lincoln (magyar)
   Lincoln : a merénylet, amely örökre megváltoztatta Amerikát / Bill O'Reilly, Martin Dugard ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 374 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 361-364.
ISBN 978-963-304-115-4 fűzött : 3900,- Ft
Lincoln, Abraham (1809-1865)
Egyesült Államok - államfő - 19. század
973(092)Lincoln,_A.
[AN 3478148]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2013.
Sasson, Jean (1947-)
Princess Sultana's daughters (magyar)
   A hercegnő lányai : [A fátyol mögött trilógia második része] / Jean Sasson ; [ford. Somló Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, [2013], cop. 1999. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-192-3 fűzött : 2490,- Ft
Szaúd-Arábia - nők a társadalomban - uralkodócsalád
929(532)
[AN 3477801]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2013.
   Sipos '65 : tanulmányok Sipos József 65. születésnapjára / [szerk. Kovács Attila, Romsics Ignác]. - Szeged : JATEPress, 2013. - 206 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-206. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-120-4 fűzött
Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - politikatörténet - belpolitika - 20. század - emlékkönyv
94"19" *** 943.9"19" *** 323(439)"19" *** 32(4)"19"
[AN 3477126]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2013.
   A tárgy egy egész világ : témahetek a 16-17. századi Magyarország történetéhez a Magyar Nemzeti Múzeummal / [írta Szlovákné Veidinger Éva et al.]. - [Budapest] : MNM, 2012. - 37 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5209-04-8 fűzött
Magyarország - múzeumpedagógia - magyar történelem - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
943.9"15/16" *** 930.85(439)"15/16" *** 069.12
[AN 3477253]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2013.
Vécsey Zoltán (1940-)
   A Vécsey család története : ahogy azt ma én tudom... / Vécsey Zoltán. - [Budapest] : Vécsey R., [2012]. - 415 p. : ill. ; 22x27 cm + 23 mell.
ISBN 978-963-08-2881-9 kötött
Vécsey család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Vécsey
[AN 3479324]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2013.
Zsinka László (1953-)
   Az európai civilizáció születése : az európai eszmények történelmi alapvonalai / Zsinka László. - Budapest : [BCE], 2012. - 2 db ; 24 cm
Közread. a Budapesti Corvinus Egyetem. - Bibliogr.
civilizáció - világtörténelem - kultúratörténet
930.8 *** 008(100) *** 903.9
[AN 3479318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Történelmi keretek. - 240 p.
ISBN 978-963-503-522-9 fűzött
őstörténet - történelem - ókor - civilizáció - kultúratörténet
930.8(=00) *** 931 *** 008(100)
[AN 3479321] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Klasszikus antikvitás. - 195 p.
ISBN 978-963-503-523-6 fűzött
Római Birodalom - ókori Görögország - Európa - történelem - civilizáció - kultúratörténet
937 *** 938 *** 008(4)
[AN 3479327] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6737 /2013.
Darázs Richárd (1974-)
   Moszkvics a szakadékban / Darázs Richárd. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2013. - 27 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 2.)
Fűzött
Miskolc - helytörténet
908.439-2Miskolc"197/198"
[AN 3476785]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2013.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (angol)
   Budapest : [my sweetheart] / Ottó Kaiser ; [transl. Richard Robinson]. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2013. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-5190-11-7 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3478559]
MARC

ANSEL
UTF-86739 /2013.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (olasz)
   Budapest : [amore mio] / Ottó Kaiser ; [trad. Stefano Di Bartolo]. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2013. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-5190-12-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5190-12-04)
Budapest - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3478561]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2013.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapest : [örök szerelmem] / Kaiser Ottó. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2013. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-5190-10-0 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3478558]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2013.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (orosz)
   Budapešt / Otto Kaiser ; [per. Morocne Hortobadi Žužanna]. - Budapest : Kaiser Art Kft., 2013. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-5190-13-1 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3478562]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2013.
   Kárpát-medence: természet, társadalom, gazdaság : földrajzi tanulmányok / szerk. Frisnyák Sándor, Gál András ; [kiad. a szerencsi Bocskai István Gimnázium és a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Gimn., 2013. - 556, [3] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-61-4 kötött
Kárpát-medence - természeti földrajz - társadalomföldrajz - gazdaságföldrajz - történeti földrajz - turizmus
911.3(4-191) *** 911.2(4-191) *** 338.48(4-191)
[AN 3476910]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2013.
Papp János (1948-)
   Valaki fölért : Himalája-útinapló : 2010. augusztus 19 - szeptember 3. / Papp János. - [Pilisborosjenő] : Pannon Műv. Alapítvány, cop. 2013. - 56 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (A vándor-színész mesél)
ISBN 978-963-89722-4-8 fűzött : 1750,- Ft
Himalája - magyar irodalom - útinapló
908.235.243(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3478085]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2013.
   Pillanatkép Afrikáról / [szerk. Frák Anita] ; [közread. az] Afrikáért Alapítvány. - [Pécs] : Publikon, cop. 2013. - 85 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5001-80-2 fűzött
Afrika - helyismeret
908.6
[AN 3477148]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2013.
   Rákoskeresztúr története / [szerk. Ádám Ferenc] ; [közread. a] Rákosmenti Múzeumbarát Egyesület. - Budapest : Rákosmenti Múzeumbarát Egyes., 2013. - 210 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 207-210.
ISBN 978-963-08-6017-8 fűzött
Budapest. 17. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XVII.
[AN 3478622]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6746 /2013.
Bar-Zwhar, Miykʾael (1938-)
HaMŵsad (magyar)
   Moszád : az izraeli titkosszolgálat legjelentősebb műveletei / Miháel Bár-Zohár, Nisszim Misál ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 404 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 363-389.
ISBN 978-963-689-670-6 kötött : 3990,- Ft
Izrael. Mŵsad le-mŵiyʿiyn wetapqiydiym meyẇḥadiym
Izrael - titkosszolgálat
351.746.1(569.4)
[AN 3477885]
MARC

ANSEL
UTF-86747 /2013.
   Az Európai Unió gazdasági joga / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2010-. - 25 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 3258569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Európai Unió versenyjoga / Berke Barna, Papp Mónika. - 2013. - 285 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 9.)
Bibliogr.: p. 279-282.
ISBN 978-963-312-165-8 kötött
Európai Unió - versenyjog - egyetemi tankönyv
347.776(4-62)(075.8)
[AN 3478651] MARC

ANSEL
UTF-86748 /2013.
   Az Európai Unió gazdasági joga / szerk. Király Miklós. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012-. - 25 cm
Európai Unió - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(4-62)(075.8)
[AN 3479418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A belső piac és a közös kereskedelempolitika / Dienes-Oehm Egon [et al.]. - Utánny. - 2013. - 289 p. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 5.)
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-312-032-3 kötött
Európai Unió - kereskedelempolitika - belső piac - egyetemi tankönyv
339.5(4-62)(094)(075.8) *** 338.2(4-62)(094)(075.8) *** 339.923(4-62)(094)(075.8)
[AN 3479420] MARC

ANSEL
UTF-86749 /2013.
Halmai Gábor (1951-)
   Alkotmányjog, emberi jogok, globalizáció : az alkotmányos eszmék migrációja / Halmai Gábor. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 222 p. ; 23 cm. - (Föld-rész könyvek, ISSN 2060-5404)
Bibliogr.: p. 207-222.
ISBN 978-963-236-193-2 fűzött : 2400,- Ft
alkotmányjog - emberi jog - globalizáció
342.4 *** 342.7 *** 316.4
[AN 3476608]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2013.
   Híres magyar perbeszédek : a közelmúlt nevezetes vád- és védőbeszédei : bevezető tanulmányokkal / szerk., előszóval és jegyzetekkel ell. Tóth Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 368 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-92-4 fűzött
Magyarország - jogeset - védőbeszéd - ezredforduló
34.096(439)"199/200" *** 343.139.2(439)
[AN 3476735]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2013.
   A jogi gondolkodás mérföldkövei : a kezdetektől a XIX. század végéig : tankönyv jogászhallgatók számára / Frivaldszky János szerk. - 2. jav., mód. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 301 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-343-8 fűzött : 2700,- Ft
jogfilozófia - történeti feldolgozás
34.01(100)(091)
[AN 3482099]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2013.
Kádár András Kristóf (1973-)
   Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga a gyakorlat számára / Kádár András Kristóf, Karsai Dániel. - Budapest : Novissima, 2013. - 164, [2] p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jan. 22.
ISBN 978-615-5175-57-2 fűzött : 3900,- Ft
Council of Europe. European Court of Human Rights
Európa - nemzetközi bíróság - emberi jog - eljárásjog - jogalkalmazás
341.645.542(4) *** 342.7(4) *** 340.132(4)
[AN 3478364]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2013.
   "Kárfelelősség és a reparáció lehetséges eszközei" : az alapvető jogok biztosa és a Magyar Biztosítók Szövetsége konferencia-kiadványa / [szerk. Juhász Zoltán]. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv. : M. Biztosítók Szövets., 2013. - 114 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. nov. 27-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6449-7 fűzött
Magyarország - felelősség - kárenyhítés - kötelmi jog - konferencia-kiadvány
347.51(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3479369]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2013.
Latorcai Csaba (1976-)
   A nemzetiségi önkormányzatok kézikönyve : [a nemzetiségek jogairól szóló törvények magyarázata, nem csak nemzetiségi önkormányzatoknak] / [szerzők Latorcai Csaba, Molnárné Asbóth Erika, Paulik Antal] ; [közread. az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága]. - Budapest : Croatica : EMMI, 2013. - 182 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5239-17-5 fűzött : 2625,- Ft
Magyarország - kollektív jogok - kisebbségi önkormányzat - útmutató
341.234(=00)(439) *** 341.234(439) *** 353(439)(036) *** 316.347(=00)(439)
[AN 3479233]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2013.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   Bali Mihály, 1856-1926 / Nagy Janka Teodóra ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem lllyés Gyula Kar]. - Szekszárd : PTE IGYK, 2013. - 44 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 978-963-7305-60-3 fűzött
Bali Mihály (1856-1926)
Magyarország - büntetés-végrehajtás - halálbüntetés - 19. század - 20. század - életrajz
343.25 *** 343.836(439)(092)Bali_M.
[AN 3479235]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2013.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   Népi jogélet a Dél-Alföldön egy jogtörténeti és történeti forrás tükrében, 1781-1821 : mindennapi jegyzőkönyvek a Makó városában előfordult ügyes bajos állapotokról / Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : PTE IGYK, 2012. - 272 p. ; 20 cm. - (Documenta et monographiae / Universitas Quinqueecclesiensis Faculta de Illyés Gyula Nominata, ISSN 2063-4404 ; 1.)
Bibliogr.: p. 253-267. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7305-46-7 fűzött
Makó - jogtörténet - mezőváros - közigazgatás - 18. század - 19. század - jogeset - történelmi forrás
34(439)(091) *** 34.096(439-2Makó)"178/182"(093) *** 352(439-2Makó)"178/182"
[AN 3479307]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2013.
Székely Katalin
   Egymásra utaltan / Székely Katalin. - [Budapest] : Illia, cop. 2013. - 216 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. jún. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9769-76-2 kötött : 3990,- Ft
kötelmi jog
347.4
[AN 3476999]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2013.
Tabajdi Gábor (1980-)
   A III/III krónikája / Tabajdi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2013. - 460 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 439-446.
ISBN 978-615-5235-41-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország. Belügyminisztérium. III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség. III. Csoportfőnökség
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - titkosszolgálat - megfigyelés - Kádár-korszak
351.746.1(439)"196/198" *** 323.282(439)"196/198"
[AN 3478138]
MARC

ANSEL
UTF-86759 /2013.
   Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről / szerk. Cserny Ákos, Téglási András ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 127 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2012. nov. 29-én "A választási eljárás aktuális kérdései" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-03-0 fűzött
Magyarország - választójog - eljárásjog - 21. század
342.8(439)"201"
[AN 3477432]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2013.
   Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére / szerk. Cserny Ákos. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankvk., 2013. - 731 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 711-728.
ISBN 978-615-5344-02-2 kötött
közigazgatási jog - alkotmányjog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
342 *** 012Rácz_A.
[AN 3477389]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2013.
   Versenyjogi jogsértések, magánjogi jogkövetkezmények / szerk. Kisfaludi András. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2012. - 251 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-142-9 kötött
Magyarország - versenyjog - polgári jog - jogsértés
347.776(439) *** 347.9(439)
[AN 3478626]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6762 /2013.
Jackson, Sophie
Churchill's white rabbit (magyar)
   A valódi James Bond : egy szuperkém igaz története / Sophie Jackson ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 295 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
Bibliogr.: p. 290-291.
ISBN 978-963-09-7488-2 fűzött : 2990,- Ft
Yeo-Thomas, Forest Frederick Edward (1902-1964)
titkos ügynök - hírszerzés - második világháború
355.40(410)(092)Yeo-Thomas,_F._F._E.
[AN 3479119]
MARC

ANSEL
UTF-86763 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   Elégia egy katonasír felett.. [elektronikus dok.] : levelek a frontról / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 562.6 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
355.48(439)"1944"(093)
[AN 3478530]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2013.
McKay, Sinclair
The secret life of Bletchley Park (magyar)
   A Bletchley Park titkos élete : a második világháború kódfejtő központja, ahol az Enigmát megfejtették / Sinclair McKay ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 311 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-636-2 kötött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - kriptográfia - történelem - második világháború
355.405.2 *** 003.26(410)"1939/1945" *** 941.0"1939/1945"
[AN 3477856]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6765 /2013.
Persovits József (1951-)
   Magyar betűművészek : az ólombetűtől a digitális világig / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2013. - 134 p. : ill. ; 19 cm. - (Nyomdász könyvtár)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-88860-3-3 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - nyomdász - betűgrafika - nyomdászattörténet - képzőművészet - történeti feldolgozás
655.1(439)(092) *** 655.24 *** 73/76(439)
[AN 3476725]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6766 /2013.
Boulad, Henri (1931-)
   Globalizáció és önazonosság / Henri Boulad ; [ford. Szabóné Révész Mária]. - Kecskemét : Korda, 2013. - 36 p. ; 20 cm. - (Ϡ-füzetek ; 26.)
ISBN 978-615-5045-35-6 fűzött : 350,- Ft
globalizáció - identitás - vallásos irodalom
339.9 *** 244 *** 316.63
[AN 3477900]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2013.
Csíki Tamás (1968-)
   Egy uradalom végnapjai : a gödöllői koronabirtok a két világháború között / Csíki Tamás. - Debrecen : Didakt, 2012. - 192 p., VIII t. : ill. ; 25 cm. - (Series commentariorum de arte humana et geographia, ISSN 2061-7763 ; 4.)
Bibliogr.: p. 176-184.
ISBN 978-615-5212-09-3 kötött
Gödöllő - földbirtok - gazdaságtörténet - két világháború közötti időszak
338(091)(439-2Gödöllő)"191/193" *** 332.21(439-2Gödöllő)"191/193"
[AN 3476922]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2013.
   A gazdaság- és turizmusfejlesztés szerepe Kazahsztánban : a kazah fejlesztési gyakorlat és ami mögötte van : tematikus szám = The role of economic and tourism development in Kazakhstan : the Kazakh practice in development and its backgrounds : special issue. - Dunaújváros : NFA, 2013. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2013/1.)
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6559-3 fűzött
Kazahsztán - turizmus - gazdasági fejlődés
338.48(574) *** 330.341(574)
[AN 3478579]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2013.
   A horvát - magyar közös régió kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásának lehetőségei : a "Szántóföldtől az asztalig" határon átnyúló projekt eredményei : stratégiai tanulmány = Zajednički inovacijski kapaciteti u sektoru istraživanja i razvoja u hrvatsko - mađarskoj pograničnoj regiji : rezultati prekograničnog projekta "Od oranice do stola" : strateška studija / [szerk. Horváthné Kovács Bernadett] ; [kiad. a Kaposvári Egyetem Innovációs és Tudástranszfer Iroda]. - Kaposvár : KE Innovációs és Tudástranszfer Iroda, 2013. - 47, 45 p. : ill., színes ; 25 cm
A magyar és a horvát nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-57-6 fűzött
Magyarország - Horvátország - regionális fejlesztés - határ menti kapcsolat - innováció - kutatás-fejlesztés
332.1(439-04) *** 332.1(497.13-04) *** 330.341.1(439) *** 330.341.1(497.13)
[AN 3478270]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2013.
Martichenko, Robert O. (1965-)
Everything I know about lean I learned in first grade (magyar)
   Elemi lean : mindent, amit a leanről tudok, az első osztályban tanultam / Robert O. Martichenko ; ill. Liz Maute ; előszó Pascal Dennis ; [ford. Bányász Réka] ; [közread. a LEI Magyarországi Egyesülete]. - [Budapest] : LEI Mo-i Egyes., 2013. - XII, 103 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-5977-6 fűzött
termelésszervezés
658.5
[AN 3477575]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2013.
   A mezőgazdasági és az élelmiszeripari termékekre vonatkozó áfarendszer és -mérték változása és hatásai / [szerk. Tanító Dezső, Lámfalusi Ibolya]. - Budapest : AKI, 2013. - 110 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 109-110. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-583-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - forgalmi adó - élelmiszeripar - mezőgazdasági termék
336.223(439) *** 663/664 *** 336.223(4-62) *** 63
[AN 3476767]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2013.
Paróczai Péterné
   Példatár, teszt és esettanulmány a pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretekhez : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2013]. - 171 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-626-8 fűzött : 2100,- Ft
vállalkozásismeret - finanszírozás - pénzügy - példatár
658.14(076)
[AN 3482023]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2013.
Paróczai Péterné
   Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek : ügyintézők részére / Paróczai Péterné. - [Budapest] : Perfekt, [2013]. - 176 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-963-394-622-0 fűzött : 2900,- Ft
pénzügy - vállalkozás - tankönyv
658.14(078)
[AN 3482026]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2013.
Sivák József (1943-)
   A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei / Sivák József, Szemlér Tamás, Vigvári András. - Budapest : Complex, 2013. - 322 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2013. febr. 28. - Bibliogr.: p. 311-315.
ISBN 978-963-295-282-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - államháztartás - költségvetés - fiskális politika
336.12(439) *** 338.2(4-62) *** 338.2(439)
[AN 3476645]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2013.
   "Sokszínűség a közgazdaságtanban" [elektronikus dok.] : VIII. KHEOPS Tudományos Konferencia : fiatal kutatók tudományos fóruma : előadáskötet : Mór, 2013. április 26. / ... szerk. ... Svéhlik Csaba ; [rend., közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - Szöveg. - Mór : Kheops Automobil-Kut. Int., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-0-8
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Mór)
[AN 3478039]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2013.
Sztanó Imréné
   Adózás / [írta Sztanó Imréné]. - Budapest : Saldo, 2012. - 448 p. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BA), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-638-420-3 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - adóügy - egyetemi tankönyv
336.2(439)(075.8)
[AN 3481945]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2013.
   Uradalmak térben és időben / [szerk. Borsy Judit Borbála]. - Pécs : MNL BML, 2013. - 427 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Baranyai történelmi közlemények, ISSN 1787-9752 ; 5.)
A Pécsett, 2011. okt. 3-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-8100-61-0 kötött
Magyarország - földbirtok - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század
338(091)(439)"17/18" *** 332.21(439)"17/18"
[AN 3476619]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6778 /2013.
Borbély Sjoukje (1944-)
   Special education within Lóczy : an interesting challenge = Pikleropvoeding voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek : een interessante uitdaging = Gyógypedagógiai és pikleri nevelés : egy érdekes kihívás / Sjoukje Borbély. - [Budapest] : [Mo. Pikler - Lóczy Társ.] ; [Amsterdam] : [Emmi Pikler Stichting Nederland], cop. 2013. - 49 p. ; 18 cm
Közread. a Magyarországi Pikler - Lóczy Társaság, Emmi Pikler Stichting Nederland
Fűzött
ISBN 978-90-807225-3-8
Budapest - gyógypedagógia - nevelési rendszer - gyermekotthon
364.65-053.2(439-2Bp.) *** 376 *** 371.4Pikler
[AN 3479288]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2013.
   Hatékonyan segíteni : szöveggyűjtemény / ... összeáll. Udvarhelyi Éva Tessza ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2013. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89566-2-0 fűzött
Magyarország - bevándorló - szociális szolgáltatás - ezredforduló
364.65-054.7 *** 364(439)"200/201"
[AN 3478144]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2013.
   A komplex rehabilitáció / szerk. Nagy Janka Teodóra, Farkasné Jakab Eszter. - Szekszárd : PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Int., 2012. - 134 p. : ill. ; 22 cm. - (Szekszárdi szociális műhelytanulmányok, ISSN 2063-1448 ; 3.)
Bibliogr.: p. 121-129.
ISBN 978-963-7305-47-4 fűzött
Magyarország - szociális rehabilitáció - munkaerő-rehabilitáció - esélyegyenlőség
364.048.6 *** 331.582.2 *** 342.722(439)
[AN 3479269]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2013.
Mészáros Krisztina
   Beszéljünk róla?! : valós mesék örökbe fogadó családokról / Mészáros Krisztina, Molnár Gabriella, Rózsahegyi Nóra ; [kiad. Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért]. - [Budapest] : Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért, cop. 2013. - 209 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6052-9 fűzött
Magyarország - örökbefogadás - szülő-gyermek kapcsolat - ezredforduló
364.65-058.865(439)"20" *** 347.663(439)"20" *** 159.922.767
[AN 3476560]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2013.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Hogyan élheted túl a szüleid válását? / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona. - Budapest : Móra, 2013. - 61 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Lélekdoki ; 2.)
ISBN 978-963-11-9422-7 fűzött : 1890,- Ft
válás - gyermekkönyv
364.286(02.053.2)
[AN 3478762]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2013.
   Térség, közösség, minőség : nemzetközi kitekintés / szerk. Adamik Mária, Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Int., 2012. - 126 p. ; 21 cm. - (Szekszárdi szociális műhelytanulmányok, ISSN 2063-1448 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-48-1 fűzött
szociális munka - fenntartható fejlődés - társadalmi fejlődés
364.62 *** 504.03 *** 316.42
[AN 3479274]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2013.
Zöld András (1939-)
   Akadálymentesítés [elektronikus dok.] / Zöld András. - Szöveg (pdf : 39.2 MB). - Budapest : Terc, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107965. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9968-87-5
akadálymentesítés - fogyatékos - elektronikus dokumentum
364.65-056.26 *** 721.05
[AN 3479602]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6785 /2013.
   Ballagási emlékkönyv. - Budapest : TotHál, [2013]. - 62 p. ; 14 cm
ISBN 978-615-5055-04-1 fűzött
ballagás - magyar irodalom - vers - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082)
[AN 3478061]
MARC

ANSEL
UTF-86786 /2013.
   Ballagási emlékkönyv. - Budapest : TotHál, [2013]. - 62 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5055-05-8 kötött
ballagás - magyar irodalom - vers - antológia
371.89(0:82-822) *** 894.511-14(082)
[AN 3478063]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2013.
   Beruf und Berufung : Fremdsprachenlehrer in Ungarn / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - Budapest : Typotex : Eötvös-József Coll., 2012. - 359, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 1.)
Váltakozva német, angol, spanyol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-4-5 fűzött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - nyelvoktatás - német nyelv - egyetem - szakkollégium
372.880 *** 372.880.30 *** 378.187.5(439-2Bp.)
[AN 3477738]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2013.
   Current research in the field of disciplinary didactics / ed. Gabriella Pusztai & Zoltán Tóth & Ildikó Csépes ; [publ. by Hungarian Educational Research Association]. - Budapest : Hung. Educational Research Assoc., 2012. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5063-6 fűzött
didaktika
371.3
[AN 3476850]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2013.
   Didaktika : elméleti alapok a tanítás tanulásához / szerk. Falus Iván. - 7. kiad., utánny. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 550 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-5296-4 kötött : 5200,- Ft
didaktika - egyetemi tankönyv
37.02(075.8)
[AN 3479435]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2013.
Dráviczki Csaba
   Áhítatok óvodások számára / Dráviczki Csaba ; [társszerző ... Jakab-Szászi Andrea]. - Budapest : RPI, 2013. - 100 p. ; 24 cm. - (Bárányka füzetek ; 3.)
Fűzött
vallásos nevelés - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3:2(072)
[AN 3479424]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2013.
Hawn, Goldie (1945-)
10 mindful minutes (magyar)
   Hogyan neveljünk boldog gyermeket? / Goldie Hawn, Wendy Holden ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 240 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 232-240.
ISBN 978-963-529-152-6 kötött : 3290,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3478412]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2013.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2013) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2013. május 8. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2013]. - 25 p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9941-70-0 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Gyöngyös) *** 082
[AN 3478136]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2013.
   Az irsai polgári iskola története, tanárai és tanulói, 1922-1947 / [szövegválogatás Major János]. - [Albertirsa] : Magánkiad., 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 200.
ISBN 978-963-08-5904-2 fűzött
Római Katolikus Polgári Fiú- és Leányiskola (Irsa)
Albertirsa - iskolatörténet - általános iskola - egyházi iskola - iskolai évkönyv
373.3(439-2Albertirsa)"192/194"
[AN 3478599]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2013.
   Az iskola optimalizálásának lehetőségei / Bábosik István szerk. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-39-4 fűzött
Magyarország - oktatásügy - pedagógia
37.014.5(439) *** 37
[AN 3478668]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2013.
Kálló Éva
Von den Anfängen des freien Spiels (spanyol)
   Los orígenes del juego libre / Éva Kálló, Györgyi Balog ; fot. de Marian Reismann ; trad. de ... Susana Martínez ; [publ.] Magyarországi Pikler - Lóczy Társaság. - Budapest : Mo. Pikler - Lóczy Társ., 2013. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6420-6 fűzött
játék - iskoláskor előtti nevelés - gyermeklélektan
371.382 *** 159.922.7
[AN 3479427]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2013.
Leman, Kevin
Have a new kid by Friday (magyar)
   Péntekre új gyerek : hogyan változtasson gyermeke hozzáállásán és viselkedésén 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2013. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-144-7 fűzött : 2500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3477329]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2013.
Pivókné Gajdár Klára (1953-)
   A gyermekekkel együtt tervezzük óvodai életünket / [szerzők Pivókné Gajdár Klára, Körmöci Katalin]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2013]. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 3.)
ISBN 978-963-89557-2-2 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - óvodai nevelés
372.3(439)
[AN 3479414]
MARC

ANSEL
UTF-86798 /2013.
   Reformok évtizede : Képzőművészeti Főiskola, 1920-1932 : kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem alapításának 140. évfordulójára, 2011. november 22 - 2012. január 21. / [a kiállítás kurátorai Blaskóné Majkó Katalin et al.] ; [szerk. Kopócsy Anna] ; [közread. a] Magyar Képzőművészeti Egyetem. - Budapest : MKE, 2013. - 275 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 271-275.
ISBN 978-963-7165-48-1 fűzött : 6700,- Ft
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola (Budapest)
Budapest - főiskola - művészeti oktatás - két világháború közötti időszak
378.67(439-2Bp.)"192/193"
[AN 3477669]
MARC

ANSEL
UTF-86799 /2013.
   Szabadságra nevelés : Rudolf Steiner pedagógiája : képek és tudósítások a nemzetközi Waldorf-iskolai mozgalomról / a szöveget írta és összeáll. Frans Carlgren ; képszerk. Arne Klingborg ; [a kötetet szerk. Székely György és Bartholy Eszter]. - Utánny. - Solymár : Török S. Waldorf-ped. Alapítvány, 2013. - 310 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Waldorf-könyvek, ISSN 0866-5648 ; 2.)
A ford. az "Erziehung zur Freiheit" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 307-310.
ISBN 963-03-9097-3 fűzött
Steiner, Rudolf (1861-1925)
alternatív nevelés
371.4Waldorf
[AN 3482031]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2013.
   A tatabányai Móra Ferenc Általános Iskola 60 éve, 1952-2012. - [Tatabánya] : Móra F. Ált. Isk., [2012]. - 59 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6603-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Móra Ferenc Általános Iskola (Tatabánya)
Tatabánya - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Tatabánya)(091)
[AN 3479313]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2013.
   Third mission of higher education in a cross-border region / ed. by Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi. - Debrecen : CHERD-Hungary, 2012. - 199 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Educational research in Central and Eastern Europe, ISSN 2063-8477 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-599-1 fűzött
Magyarország - Románia - Ukrajna - felsőoktatás - határ menti terület - ezredforduló
378(498-04)"199/201" *** 378(439-04)"199/201" *** 378(477.87-04)"199/201"
[AN 3476887]
MARC

ANSEL
UTF-86802 /2013.
Torgyik Judit (1956-)
   A tanulás színterei felnőtt- és időskorban / Torgyik Judit. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2012. - 180 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 171-180.
ISBN 978-963-9955-38-7 fűzött
élethosszig tartó tanulás - felnőttoktatás - művelődés
37.013.83 *** 374.7 *** 316.7
[AN 3478715]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2013.
   Vásárhelyi Pál Kollégium, 50 : [a Vásárhelyi Pál Kollégium 50 éves jubileumi kiadványa] / [szerk. Sajtos Dávid] ; [kiad. a BME Építőmérnöki Kar]. - Budapest : [BME], 2013. - 74 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Vásárhelyi Pál Kollégium (Budapest)
Budapest - kollégium - történeti feldolgozás
37.018.3(439-2Budapest)(091)
[AN 3479197]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2013.
   Verseny és együttműködés [elektronikus dok.] : az innovatív felsőoktatás : 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Gödöllő, 2012. április 26-27. = 9th MeLLearN Conference backround papers : 18-19 April, 2013 = Competition and cooperation : the innovative higher education : 8th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : Gödöllő, 26-27 April, 2012 / szerk. ... Kálmán Anikó. 9. MELLearn konferencia háttéranyagai : Szeged, 2013. április 18-19. - Szöveg. - Debrecen : MELLearn Egyes., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88878-4-9
Magyarország - felsőoktatás - élethosszig tartó tanulás - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
378(439) *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 374.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3478059]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2013.
Vincze Szilvia (1974-)
   A felsőoktatás és a munkaerőpiac inkongruenciája / Vincze Szilvia ; [... kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 165 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-165.
ISBN 978-963-312-150-4 kötött
felsőoktatás - munkaerőpiac - konjunktúra - gazdaságelmélet
378 *** 331.5 *** 338.12.017 *** 330.8
[AN 3478944]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6806 /2013.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
   A külső futás és a belső futás : hogyan hozd elő belső képességeidet a sportban? / Sri Chinmoy. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2013. - 257 p. : ill., részben színes ; 20 cm
A ford. a "The outer running and the inner running" (Jamaica, NY : Agni Press, 1984) és a "Sport und Meditation" (Zürich ; Nürnberg ; Wien : Sri-Chinmoy-Verl., 1990) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-9793-36-1 fűzött : 1990,- Ft
futás - életvezetés
796.422 *** 613.865
[AN 3477826]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2013.
   Értük szólt a Himnusz / [szerk. ... Ruza József] ; [kiad. a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete]. - 3. kiad. - Budapest : Halhatatlan M. Sportolók Egyes., 2013. - 114, [5] p. : ill. ; 30 cm
Bársony : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - sportoló - életrajz
796(439)(092)
[AN 3479426]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2013.
Hencsei Pál (1939-)
   Magyarok az olimpai[!olimpiai] játékokon, 1896-2012 / [szerzők Hencsei Pál, Ivanics Tibor, Takács Ferenc] ; a Magyar Olimpiai Bizottság .. kiadványa. - Budapest : MOB, 2012. - 516 p. : ill. ; 32 cm
Bibliogr.: p. 497-514.
ISBN 978-963-7778-14-8 kötött
Magyarország - olimpia - sporttörténet - olimpikon
796.032(100)(091) *** 796.032(439)
[AN 3477705]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2013.
   Jégkorong karikatúra pályázat, 2013. 04. 12-30 / [közread. a] Magyar Jégkorong Szövetség. - [Budapest] : M. Jégkorong Szövets., [2013]. - 50 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Fűzött
jégkorong - karikatúra
796.966 *** 741.5
[AN 3478046]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2013.
   Régi dicsőségünk : a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottságának és az Országos Magyar Vadászkamara Kulturális Bizottságának tudományos konferenciája a Vadászati Világkiállítás 40. évfordulóján : Budapest, 2011. szeptember 11. / [szerk. Faragó Sándor, Fáczányi Ödön]. - [Budapest] : Orsz. M. Vadászkamara, 2012. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89493-1-8 kötött
Magyarország - vadászat - vadgazdálkodás - világkiállítás - konferencia-kiadvány
799.2 *** 639.1 *** 061.4(439-2Bp.)"1971" *** 639.1.03/.04(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3478090]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2013.
Rupa Zoltán
   James Walley és az ötödik elem legendája [elektronikus dok.] / Rupa Zoltán. - Szöveg (epub : 554 KB). - Budapest : [Publio], 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - amatőr művészet - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
379.825-053.6 *** 894.511-312.9
[AN 3478976]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2013.
Vámos Miklós (1950-)
   Húrok / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2013. - 527 p. : ill. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
Tart.: Teniszezz velem!Þ; Ha én Bródy volnék
ISBN 978-963-07-9588-3 kötött : 3500,- Ft
Bródy János (1946-)
Magyarország - tenisz - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század
796.342 *** 78.067.26.036.7(439)(092)Bródy_J.
[AN 3477568]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6813 /2013.
   50 év HNM : Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep : International Art Colony of Hajdúság Region, 1963-2013 / [szerk. Kupás Csilla, Burai István]. - [Hajdúböszörmény] : [Hajdúsági Nk. Művésztelep Alapítvány], 2013. - 156 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [157].
ISBN 978-963-08-6358-2 fűzött : 7500,- Ft
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep (Hajdúböszörmény)
Európa - Magyarország - Hajdúböszörmény - képzőművészet - művésztelep - 20. század - ezredforduló
73/76(4)"196/201" *** 73/76(439)"196/201" *** 061.28(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3477515]
MARC

ANSEL
UTF-86814 /2013.
   Állatok az illusztrációban : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt, 2013 = Animals in illustration : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt, 2013 / [... szerk. Sárkány Győző] ; [közread. a Magyar Illusztrátorok Társasága]. - Budapest : MIT, 2013. - [74] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87087-6-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - állatkép - kiállítási katalógus
7.042 *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 73/76(439)"200"
[AN 3476775]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2013.
Bohár András (1961-2006)
   A művészet mint kommunikációs forma : faxképek jelentése és jelentősége ; Az elmúlás képi-nyelvi rekvizítumai : faxkiállítás Kaposváron 1996 novemberében : a szerző 1994-ben és 1996-ban írott tanulmányai / Bohár András. - Kaposvár : Berzsenyi Irod. és Műv. Társ., 2013. - 26, [2] p. : ill. ; 29 cm. - (Képírás füzetek, ISSN 1589-6129)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8440-32-7 fűzött
Magyarország - művészettörténet - fotóművészet - elektrográfia - ezredforduló
772.93 *** 77.04(439)"199"
[AN 3476787]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2013.
   Critical tinkering : Curators' Network 03 Budapest / [... ed. Szalai Borbála, Szalipszki Judit] ; [... publ. by ... Studio of Young Artists' Association]. - Budapest : Studio of Young Artists' Assoc., 2012. - 67 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Budapesten, 2012. okt. 9-12. között rendezett konferencia és kiállítás katalógusa. - Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-88935-6-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3479108]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2013.
Darvas Ferenc (1936-)
   Alkotóművészek galériája / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2012. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88073-9-7 fűzött : 1900,- Ft
Tolna megye - képzőművészet - ezredforduló - életrajz
73/76(439.125)"199/200"
[AN 3478595]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2013.
Gróh János (1923-2007)
   Space and time in music and painting / János Gróh. - Budapest : Nap, cop. 2013. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-346-628-5 kötött
művészetelmélet - művészetesztétika
7.01
[AN 3477749]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2013.
Keglevich Kristóf (1982-)
   A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- és az Anjou-korban, 1075-1403 / Keglevich Kristóf. - Szeged ; Szekszárd : Toefl Bt., 2012. - 270 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Capitulum, ISSN 1418-4397 ; 8.)
Bibliogr.: p. 217-223. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-181-7)
Garamszentbenedek - egyháztörténet - apátság - bencések - Árpád-kor - Anjou-kor
726.7(439-2Garamszentbenedek) *** 271.1(439-2Garamszentbenedek)"10/13"
[AN 3478730]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2013.
Konye, Paul
Funky things to draw (magyar)
   Varázslatos rajzok : több mint 80 izgalmas rajz / [ill. Paul Könye[!Konye] ; [szöveg Kate Ashforth]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 191 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Edwards Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-918-2 kötött
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3479573]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2013.
Koronczi Endre (1968-)
   Ploubuter Park : [Koronczi Endre ... kiállítása a ... Kiscelli Múzeum Templomterében, 2013. január - március] : [Endre Koronczi's exhibition in the Templespace of the Museum of Kiscell, January - March 2013] / [kurátor ... Fitz Péter] ; [szöveg ... Frazon Zsófia, Tillmann J. A. & Koronczi Endre]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2013. - 60, [4] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 151.)
ISBN 978-615-5341-01-4 fűzött
Magyarország - képzőművészet - installációs művészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Koronczi_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3478425]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2013.
Kulcsár Attila (1942-)
   Kulcsár Attila DLA : LXX : Ybl díjas építész - tervek, házak, életút, 1942-2012. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2012. - 160 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-9694-44-6 kötött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Kulcsár_A.
[AN 3476594]
MARC

ANSEL
UTF-86823 /2013.
Ludwigsen-Kaiser, Ute
Kreative Kindermalschule : meine liebsten Tierkinder (magyar)
   Legkedvesebb állatkölykeim : kreatív rajziskola gyerekeknek / Ute Ludwigsen-Kaiser. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 63 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-35-1 kötött : 2300,- Ft
művészet technikája - rajz - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3479145]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2013.
Matyófalvi Gábor (1947-1998)
   Matyó : Matyófalvi (Matyó) Gábor, 1947-1998 / [... írta, ... összeáll. ... Novotny Tihamér]. - [Szentendre] : Ritterné Matyófalvi J., [2013]. - 243 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-08-6181-6 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Matyófalvi_G.
[AN 3477383]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2013.
   Művészet az agyag kolostorából : a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek - Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének kiállítása : 2013. május 17 - szeptember 1. = Art from the cloister of clay : exhibition from the collection of the Kecskemét Contemporary Art Studios - International Ceramics Studio : 17 May - 1 September 2013 / [kurátor ..., szerk. ... Probstner János] ; [társkurátor ... Szegedi Zsolt] ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz. ; [Kecskemét] : Kecskeméti Kortárs Műv. Műhelyek, 2013. - 131 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5217-08-1 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - 20. század - 21. század - múzeumi gyűjtemény - kiállítási katalógus
069(439-2Kecskemét) *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 738(439)"198/201" *** 738(100)"198/201"
[AN 3478348]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2013.
Nagle, Shane
Awesome things to draw (magyar)
   Vagány rajzok : több mint 80 izgalmas rajz / [ill. és szöveg Shane Nagle]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 191 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Vas Andrea Csilla. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-297-944-1 kötött
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3479566]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2013.
Nagy Z. Róbert (1978-)
   A vidék, ami a tenyerén hordoz.. / Nagy Z. Róbert ; [közread. a] Kauten Etnobotanikai Alapítvány. - Kétegyháza : Kauten Etnobotanikai Alapítvány, 2013. - 114 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6380-3 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - családi gazdaság - szakácskönyv
711.1(439) *** 631.115.1(439) *** 641.55(083.12)
[AN 3479560]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2013.
Puigi i Tàrrech, Armand (1953-)
La Sagrada Família segons Gaudí (magyar)
   Gaudí és a Sagrada Família : egy szimbólum értelmezése / Armand Puig i Tàrrech. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 208 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Ford. Nemes Krisztina. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-798-4 fűzött : 3900,- Ft
Gaudí, Antoni (1852-1926)
Barcelona (Spanyolország) - Spanyolország - templom - építész - 19. század - 20. század
726.54(460-2Barcelona) *** 72(460)(092)Gaudí,_A.
[AN 3478893]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2013.
Szalai Béla
   Magyar várak, városok, falvak metszeteken, 1515-1800 / Szalai Béla. - Budapest : Múz. Antikvárium, 2006-2013. - 4 db : ill. ; 34 cm
A 2. köt. társszerzője Szántai Lajos. - A 4. kötetet kiad. a Publikus Bt. - Méretváltozata: 32 cm. - Bibliogr.
Magyarország - vár - város - falu - 16. század - 17. század - 18. század - metszetkép - látkép
728.81(439)(084.1) *** 76.047 *** 943.9-2"15/17"
[AN 2651719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Addenda = Kiegészítések. - 2013. - 94 p., 58 t.
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-6204-2 fűzött
[AN 3479399] MARC

ANSEL
UTF-86830 /2013.
Szalay Krisztián
   Alapfogalmak és meghatározások [elektronikus dok.] / Szalay Krisztián. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : Clear Tech Stúdió, cop. 2012. - (101 fotótipp sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107939. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4227-3
fototechnika - elektronikus dokumentum
77
[AN 3479403]
MARC

ANSEL
UTF-86831 /2013.
Szalay Krisztián
   A fényképezés segédeszközei [elektronikus dok.] / Szalai Krisztián. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : Clear Tech Stúdió, cop. 2012. - (101 fotótipp sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107935. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-4228-0
fototechnika - elektronikus dokumentum
77
[AN 3479361]
MARC

ANSEL
UTF-86832 /2013.
   A szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeumban : 2013. május 23 - szeptember 15. / a kiállítás kurátorai Csenkey Éva és Gálos Miklós ; [közread. az Iparművészeti Múzeum]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2013. - 111 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-5217-07-4 fűzött
Magyarország - üvegművészet - kerámiaművészet - textilművészet - szecesszió - kiállítási katalógus
748(439) *** 748(100) *** 738(439) *** 738(100) *** 745.52(439) *** 7.035.93(439) *** 7.035.93(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3478330]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2013.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Holló László művészete : élet és mű az életmű-képek tükrében / Vitéz Ferenc. - Debrecen : [DE], 2012. - 227 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.: p. 224-227.
ISBN 978-963-473-551-9 kötött : 3900,- Ft
Holló László (1887-1976)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Holló_L.
[AN 3476661]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2013.
Wehner Tibor (1948-)
   Tapló : kíméletlen művészeti napló, 1996-2003 / Wehner Tibor. - Budapest : Enciklopédia, 2013. - 717 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9655-63-8 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - művészeti élet - ezredforduló - napló
7(439)"199/200"(0:82-94)
[AN 3479012]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6835 /2013.
Bär, Frank P.
Musikinstrumente (magyar)
   Hangszerek / írta Frank P. Bär ; [ford. Horváth Vilmos]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X ; 81.)
ISBN 978-963-294-241-4 kötött : 2790,- Ft
hangszer
681.8
[AN 3482007]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2013.
Halper László (1966-)
   Zenészlegendák : legendás történetek legendás romazenészekről / Halper László. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Frokk, 2013. - 216, [23] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6209-7 fűzött
Magyarország - cigányzenész - 20. század - interjú - memoár
78.067.26(=945.11)(439)(092)(0:82-94)
[AN 3481246]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2013.
Kármán Sándor (1950-)
   Dobkulcs : a dobosok kézikönyve / Kármán Sándor, Pálóczi-Horváth Csaba. - [Miskolc] : BGpress, cop. 2013. - 219 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6361-2 kötött
dob - hangszerkészítés
681.819
[AN 3479234]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2013.
Lunday, Elizabeth
Secret lives of great composers (magyar)
   Híres zeneszerzők titkos élete : amit tanáraink soha nem meséltek el / Elizabeth Lunday ; Mario Zucca illusztrációival ; [ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 303 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 294.
ISBN 978-963-304-111-6 fűzött : 3900,- Ft
zeneszerző - zenetörténet - művelődéstörténet - életrajz
78.071.1(100)(092) *** 78(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3478169]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2013.
Smith, Patti (1946-)
Just kids (magyar)
   Kölykök / Patti Smith ; [ford. Illés Róbert]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2012. - 365, [10] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3036-3 kötött : 3490,- Ft
Mapplethorpe, Robert (1946-1989)
Smith, Patti (1946-)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - fényképész - alternatív kultúra - 1960-as évek - 1970-es évek - 20. század - memoár
78.067.26.036.7(73)(092)Smith,_P.(0:82-94) *** 77.04(73)(092)Mapplethorpe,_R.(0:82-94) *** 316.723(73)"196/197"(0:82-94)
[AN 3481335]
MARC

ANSEL
UTF-86840 /2013.
Stifán Orsolya
   Rainbow music : listen & sing & play : sure you can! / [by Orsolya Stifán]. - Kaposvár : Lililibri Ltd., cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-89508-4-0 kötött : 1990,- Ft
angol nyelv - gyermekdal - gyermekkönyv
784.67(=20)(02.053.2)
[AN 3478445]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2013.
Szebeni András (1946-)
   LGT : etűdök kamerára és három helyszínre / Szebeni András ; Presser Gábor jegyzeteivel. - Budapest : Show Time, cop. 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-87481-8-8 kötött : 5900,- Ft
Locomotiv GT (együttes)
Magyarország - együttes - könnyűzene - fényképalbum
78.067.26.036.7(439)LGT(084.12) *** 77.04(439)(092)Szebeni_A.
[AN 3477395]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2013.
Szilágyi Gábor
   Stephen Sondheim színháza / Szilágyi Gábor. - [Budapest] : Viva la Musical! On-line Kft., 2013. - 221 p., [14] t. : ill. ; 22 cm. - (Viva la Musical! könyvek, ISSN 2064-1028 ; 2.)
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 978-963-08-6486-2 fűzött : 1890,- Ft
Sondheim, Stephen (1930-)
Egyesült Államok - zeneszerző - musical - 20. század - 21. század
78.071.1(73)(092)Sondheim,_S. *** 792.57(100)(091) *** 782.9(100)(091)
[AN 3477477]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2013.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék / Tótfalusi István. - 6. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 303, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9427-2 kötött : 2490,- Ft
operakalauz
782.1(036)
[AN 3479430]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6844 /2013.
Koltai Tamás (1942-)
   Zsöllyerablét : 50 év színházban / Koltai Tamás. - Budapest : Corvina, 2013. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6124-7 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - színházművészet - 20. század - ezredforduló - színielőadás - színházi kritika
792.01 *** 894.511-95 *** 792.091(439)"19/200"
[AN 3477523]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2013.
   A költői színház : hét évad a Csokonai Színházban, 2006-2013 / [... összeáll. és szerk. Kornya István]. - Debrecen : Csokonai Színház, 2013. - 184 p. : ill., főként színes ; 24x30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5958-5 kötött
Csokonai Színház (Debrecen)
Debrecen - színháztörténet - 21. század
792(439-2Debrecen)"200/201"
[AN 3476773]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2013.
Laszlo, Andrew (1926-2011)
Every frame a Rembrandt (magyar)
   Minden (kép-)kocka egy Rembrandt : a filmfényképezés művészete és gyakorlata / Andrew Laszlo ; Andrew Quicke kiegészítéseivel ; [ford. Edelényi János]. - Budapest : Révai Digitális K., 2013. - 196 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-239-083-3 fűzött : 3290,- Ft
Egyesült Államok - filmgyártás - filmoperatőr - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
791.44 *** 791.43.071.5(73)(=945.11)(092)László,_A.(0:82-94)
[AN 3479296]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2013.
Léner Péter (1936-)
   Volt egyszer egy színház : a József Attila Színház utolsó két évtizede / Léner Péter ; [a képeket vál. Stutzmann Olga]. - Budapest : Corvina, 2013. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6136-0 fűzött : 2690,- Ft
József Attila Színház (Budapest)
Budapest - színház - 20. század - ezredforduló - memoár
792(439-2Bp.)József_Attila_Színház(0:82-94)
[AN 3477539]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6848 /2013.
Dombi Júlia
   Idegenforgalmi szószedet és kifejezéstár : magyar - angol ; Idegenforgalmi szószedet és kifejezéstár : angol - magyar / Dombi Júlia, Szauter Krisztina ; [kiad. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT Kft., cop. 2013. - 74, 74 p. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-637-336-8 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - idegenforgalom - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 338.48
[AN 3479232]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2013.
   Érsekújvári kódex, 1529-1531 : a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD-mellékletként / [közzéteszi Haader Lea] ; [a bevezetést írta Madas Edit és Haader Lea Rozsondai Marianne és Wehli Tünde közreműködésével]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int. : MTAK : Tinta Kvk., 2012. - 1233 p. : ill. ; 29 cm + CD-ROM. - (Régi magyar kódexek, ISSN 0237-644X ; 32.)
Kész. az MTA Könyvtárának Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött K 45 jelzetű példány alapján. - Bibliogr.: p. 55-59.
ISBN 978-615-5219-23-8 kötött
magyar nyelv - 16. század - kódex - nyelvemlék - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
809.451.1-8"15" *** 094/099.07 *** 091.14(439)"152/153"
[AN 3479572]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2013.
   Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból : Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján / közzéteszi Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria. - Debrecen : KLTE, 1997-. - 30 cm
ISBN 963-472-187-7
magyar nyelv - földrajzi név - középkor
809.451.1-311"10/13"
[AN 275467]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Heves - Küküllő vármegye. - 2012. - 115 p., [23] t.fol. : ill., térk. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 25.)
ISBN 978-963-318-212-3 kötött
[AN 3476769] MARC

ANSEL
UTF-86851 /2013.
Mandić, Živko
   Biser po biser - ogrlica : kraći oblici pučkih umotvorina u santovačkih Hrvata / Živko Mandić. - Budimpešta : Croatica, 2013. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5239-16-8 fűzött
horvát nyelv - frazeológia - magyarországi horvátok
808.62-318(439)
[AN 3479261]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2013.
Nádasdy Ádám (1947-)
   Practice book in English phonetics and phonology / Ádám Nádasdy. - Utánny. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., [2013], cop. 2003. - 115 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-113.
ISBN 978-963-19-4565-2 fűzött : 2500,- Ft
angol nyelv - fonetika - egyetemi tankönyv - példatár
802.0-4(075.8)(076)=00
[AN 3481306]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2013.
Révné Lőrinc Anna
   Idegenforgalmi szószedet és kifejezéstár : magyar - német ; Idegenforgalmi szószedet és kifejezéstár : német - magyar / Révné Lőrinc Anna, Wirth Gábor ; [közread. a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft.]. - Budapest : KIT, cop. 2013. - 86, 82 p. ; 21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-637-337-5 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - idegenforgalom - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 338.48
[AN 3479238]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2013.
Russian phrase book & dictionary (magyar)
   Orosz útiszótár / [ford. Szabó Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 224 p. : ill., térk. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Orosz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-7600-8 fűzött : 1690,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 3482035]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2013.
Széna Béla (1948-)
   Névetimológia : magyar családnevek, dűlőnevek, népnevek etimológiája / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2013. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230.
ISBN 978-963-06-6959-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - névtan
809.451.1-54 *** 809.451.1-311/-313
[AN 3481317]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2013.
Szilvási László
   Eszperantó - nemzetközi nyelv : munkafüzet magántanulók és tanfolyamok számára / Szilvási László. - Budapest : Kult. Eszperantó Szövets. : Lingvo-Studio, cop. 2013. - 80 p. : ill. ; 24 cm. - (Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig...)
ISBN 963-217-714-2 fűzött
eszperantó - példatár
800.892(076)=945.11
[AN 3479248]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2013.
Varga József (1930-)
   Muravidéki (hetési) magyar értékteremtő,- őrző írások / Varga József ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-96-1 fűzött : 2400,- Ft : 8 EUR
Muravidék - Szlovénia - magyar nyelv - nyelvjárás - határon túli magyarság - magyar néprajz
809.451.1-087(497.12) *** 39(=945.11)(497.12) *** 316.347(=945.11)(497.12)
[AN 3478617]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6858 /2013.
Adamik Tamás (1937-)
   Sanctissima religio : vallás- és irodalomtudományi tanulmányok / Adamik Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2012. - 511 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-342-1 kötött : 3800,- Ft
ókori latin irodalom története - ókeresztény irodalom története - patrológia - őskereszténység - vallástudomány
871(091) *** 276 *** 281 *** 291
[AN 3477103]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2013.
   Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején : 40 éves az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke : jubileumi évkönyv, 1973-2013 / [szerk. Klaudy Kinga] ; [... közrem. Boronkay-Roe Zsuzsa, Kurián Ágnes]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-164-1 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Fordító- és Tolmácsképző Tanszék
Budapest - fordító - felsőoktatás - fordítás
82.03 *** 378.4(439-2Bp.).096
[AN 3476734]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Hamuból poézis : a holokhauszt traumája Paul Celan költészetében / Kántás Balázs ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 42 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 40-42.
ISBN 978-615-5366-00-0 fűzött : 500,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
82.01 *** 830(44)(092)Celan,_P.
[AN 3478664]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   The illusion of immediacy : medial aspects of Paul Celan's poetry / Balázs Kántás ; [ed. by the] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 21-23.
ISBN 978-615-5366-02-4 fűzött : 300,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P.
[AN 3478736]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Lost words : an essay on translatability in the mirror of Paul Celan's poetry / Balázs Kántás ; [ed. by the] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 24 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-615-5366-01-7 fűzött : 300,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műfordítás
82.03 *** 830(44)(092)Celan,_P.
[AN 3478739]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6863 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   "Új lélektan" : pszichoanalitikus írások / Karinthy Frigyes ; [... vál., szerk. és az utószót írta Hárs György Péter]. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2013. - 460 p. ; 21 cm. - (Nepeś : Múlt és Jövő pszichológia, ISSN 2061-8972)
Bibliogr.: p. 445-451.
ISBN 978-963-9512-75-7 fűzött : 3400,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Magyarország - író - magyar irodalom - pszichoanalízis - 20. század - válogatott művek
894.511(092)Karinthy_F. *** 894.511-821 *** 159.964.2
[AN 3476728]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2013.
Laczkó András (1943-)
   Írók és iskolák / Laczkó András. - [Pécs] : Pro Pannónia, 2001-. - 20 cm
A 2. kötettől kiad. a Népakarat a Polgárosodásért Alapítvány. - Változó mérettel. - Az 5. kötettől a közreadó neve Népakarat Polgárkör
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 964070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2013. - 188 p.
ISBN 978-963-7050-94-7 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3478627] MARC

ANSEL
UTF-86865 /2013.
   New windows on Hungarian literature / [publ. by the Balassi Institute]. - Budapest : Balassi Inst., [2012]. - 80 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 75-78.
Fűzött
magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/20"
[AN 3479374]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2013.
   Palladis Félpengős regények / [... szerk. Grób László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 2.)
Bibliogr.: p. 15-43.
ISBN 978-615-5257-27-8 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom története - műfajtörténet - Horthy-korszak - borítólap - ponyvairodalom - szakbibliográfia
894.511(091)-311.3"193/194":016
[AN 3477725]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2013.
   Poimintoja unkarilaisesta nykykirjallisuudesta / [julkaisija Balassi-instituutti, Unkarin kulttuuri-ja tiedekeskus]. - Budapest : Balassi-instituutti ; Helsinki : Unkarin kulttuuri-ja tiedekeskus, [2012]. - 40 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.
Fűzött
magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511(091)"19/20"
[AN 3479398]
MARC

ANSEL
UTF-86868 /2013.
   Rajongás vagy szereptévesztés : Simonyi Imre és Márai Sándor kapcsolatáról / [szerk. Békés Ferenc]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : [Békési F.], 2012. - 182 p., [7] t.fol. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5421-4 kötött
Simonyi Imre (1920-1994)
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S. *** 894.511(092)Simonyi_I.
[AN 3479554]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2013.
St. Auby Tamás (1944-)
   FIKA - Fiatal Művészek Klubja : interjú St. Auby Tamással, 2006 = BOGEY - The Young Artist's Club : an interview with Tamás St. Auby, 2006 / [... kiad. ... Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum]. - Budapest : Ludwig Múz., 2013. - 124 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9537-37-8 fűzött
Magyarország - író - képzőművész - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)St._Auby_T.(047.53) *** 73/76(439)(092)St._Auby_T.(047.53)
[AN 3479259]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6870 /2013.
Anderson, Catherine (1947-)
Coming up roses (magyar)
   Rózsavirágzás / Catherine Anderson ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2013]. - 337 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-475-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3479066]
MARC

ANSEL
UTF-86871 /2013.
Archer, Jeffrey (1940-)
Best kept secret (magyar)
   Féltve őrzött titok : Clifton-krónika 3. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2013]. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-472-4 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3478438]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2013.
Armstrong, Lindsay
The girl he never noticed (magyar)
   Hamupipőke és a milliomos / Lindsay Armstrong ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 534.)
ISBN 978-963-538-598-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3477267]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2013.
Aubry, Gwenaëlle (1971-)
Personne (magyar)
   Akárki(k) / Gwenaëlle Aubry ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2013. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5009-74-7 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3478037]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2013.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet [elektronikus dok.] / Jane Austen ; előadja Györgyi Anna. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2013. - 1 CD (11 h 52 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Szenczi Miklós. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-88099-9-5 : 4900,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3477998]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2013.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 118, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3478184]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2013.
Banks, Rosie
Unicorn Valley (magyar)
   Az Unikornisok völgye / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 119, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 2.)
ISBN 978-615-5220-67-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3478187]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2013.
Barker, Margaret (1933-)
A father for baby Rose (magyar)
   Nyelvóra haladóknak / Margaret Barker ; [... ford. Brodszky Ildikó]. A gyémánt / Diane Gaston ; [... ford. Tóth Gizella]. Lady Alice Afrikában / Anne Fraser ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Amit remélni sem mertél / Caroline Anderson ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 38.)
Egys. cím: A father for baby Rose. The surgeon's miracle. The doctor and the debutante. The diamond
ISBN 978-963-538-583-6 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,70 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3477436]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2013.
Benni, Stefano (1947-)
Achille piè veloce (magyar)
   Gyorslábú Achille / Stefano Benni ; [ford. Nádor Zsófia]. - Budapest : Scolar, 2013. - 293, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-410-9 fűzött : 2950,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3478332]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2013.
Benson, Edward Frederic (1867-1940)
   S beszélt a halott : válogatott rémhistóriák / E. F. Benson ; [ford. Kiss Bernadett, Ortutay Péter, Ujhelyi Bálint]. - [Budapest] : Quattrocento, 2013. - 389, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-366-597-8 fűzött : 2890,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3477929]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2013.
Boccaccio, Giovanni (1313-1375)
   Dekameron [elektronikus dok.] : melyben hét bájos firenzei hölgy és három ifjú száz tarka mesét kötött a szerelem hervadhatatlan örökifjan virágzó csokrába / Boccaccio. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről
olasz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
850-32=945.11
[AN 3479010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 742 KB) (mobi : 1 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107921. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-451-3 (epub)
ISBN 978-963-366-452-0 (mobi)
[AN 3479013] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 2.5 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-586-2 (epub)
ISBN 978-963-366-587-9 (mobi)
[AN 3479015] MARC

ANSEL
UTF-86881 /2013.
Boyne, John (1971-)
The absolutist (magyar)
   A gyáva / John Boyne ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 379 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-645-4 kötött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3477852]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2013.
Boyne, John (1971-)
The terrible thing that happened to Barnaby Brocket (magyar)
   Barnaby Brocket és a szörnyű dolog, ami vele megesett / John Boyne ; [ill. Oliver Jeffers] ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-813-3 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3477766]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2013.
Cavicchia, Daniele
   La signora dell'acqua = A víz asszonya / Daniele Cavicchia ; poesie tradotte da Margit Lukácsi. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2013. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-61-6 kötött
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 3479558]
MARC

ANSEL
UTF-86884 /2013.
Chase, Loretta Lynda (1949-)
The last hellion (magyar)
   Az utolsó pokolfajzat : Úri csirkefogók 4. / Loretta Chase ; [ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-657-7 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477765]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2013.
Cleary, Anna
The Italian next door (magyar)
   Tűzijáték / Anna Cleary ; [... ford. Járdán Eszter]. A szerelem hajón érkezik / Anne Oliver ; [... ford. Szabó Júlia]. Románc a főnökkel? / Ally Blake ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 288 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 3.)
Egys. cím: The Italian next door. There's something about a rebel. The wedding date
ISBN 978-963-538-591-1 fűzött : 1495,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3477268]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2013.
Coelho, Paulo (1947-)
Manuscrito encontrado em Accra (magyar)
   Az accrai kézirat / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-245-3 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3477472]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2013.
Condie, Ally
Reached (magyar)
   Reached : célhoz érve : [a trilógia harmadik kötete] / Ally Condie ; [ford. Balogh Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 441 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-809-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3477773]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2013.
Dawson, Helena
Web of fate (magyar)
   Szerelem a fellegekben / Helena Dawson ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 524.)
ISBN 978-963-538-600-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477240]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2013.
Dick, Philip K. (1928-1982)
The simulacra (magyar)
   Az utolsó szimulákrum / Philip K. Dick ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-20-2 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3478172]
MARC

ANSEL
UTF-86890 /2013.
Evans, Molly (1964-)
One summer in Santa Fe (magyar)
   Mélységek és magasságok / Molly Evans ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 466.)
ISBN 978-963-538-593-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477239]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2013.
Fluke, Joanne (1943-)
Carrot cake murder (magyar)
   Rejtélyes répatorta és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2012. - 320 p. ; 20 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 10.)
Ford. Dóka Krisztina
ISBN 978-963-9769-73-1 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 3477053]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2013.
Fluke, Joanne (1943-)
Cream puff murder (magyar)
   Piruló képviselőfánk és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2013. - 339 p. ; 20 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 11.)
Ford. Dóka Krisztina
ISBN 978-963-9769-75-5 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3477055]
MARC

ANSEL
UTF-86893 /2013.
Fraser, Anne
Prince Charming of Harley Street (magyar)
   Körön belül / Anne Fraser ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 467.)
ISBN 978-963-538-603-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3477425]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2013.
Fraser, Anne
St Piran's: Daredevil, doctor ...dad! (magyar)
   Dr. Fenegyerek / Anne Fraser ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 464.)
ISBN 978-963-538-592-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3477406]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2013.
Freeman, Kimberley (1970-)
Wildflower hill (magyar)
   Vadvirágok lányai / Kimberley Freeman ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 542 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-250-7 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3477476]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2013.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il trio della dama nera (magyar)
   A fekete dáma / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 259, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5220-63-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478349]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2013.
Green, John (1977-)
The fault in our stars (magyar)
   Csillagainkban a hiba / John Green ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 295 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-617-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3477848]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2013.
Grŵsman, Dawiyd (1954-)
ʾIšah bwraḥat mibśwrah (magyar)
   A világ végére / David Grossman ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Scolar, 2012. - 623 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-382-9 kötött : 3990,- Ft
ivrit irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3478276]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2013.
Hall, Emylia (1978-)
The book of summers (magyar)
   Mennyi boldogság! / Emylia Hall ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, cop. 2013. - 341 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-011-3 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3477504]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2013.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun avaruusseikkailu (magyar)
   Tatu és Patu, az űrpilóták / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2013. - 52 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Tatu és Patu hihetetlen kalandjai
ISBN 978-963-9820-36-4 kötött : 2200,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.541-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3478306]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2013.
Hislop, Victoria
The thread (magyar)
   Életfonal / Victoria Hislop ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 413, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-602-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3477793]
MARC

ANSEL
UTF-86902 /2013.
Houellebecq, Michel (1956-)
Lanzarote (magyar)
   Lanzarote / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2013. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3074-5 kötött : 2290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3478347]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2013.
Houellebecq, Michel (1956-)
La possibilité d'une île (magyar)
   Egy sziget lehetősége / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2006. - 459 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2530-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3481898]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2013.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Baron Prášil (magyar)
   Münchhausen [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; Parti Nagy Lajos előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2012. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Hosszú Ferenc. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7138-6 : 2990,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
885.0-32=945.11
[AN 3478010]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (57 min)
[AN 3478012] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (58 min)
[AN 3478014] MARC

ANSEL
UTF-86905 /2013.
Ivey, Eowyn
The snow child (magyar)
   A hóleány / Eowyn Ivey ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 340 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-639-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3477845]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2013.
James, Melissa
His housekeeper bride (magyar)
   Szerelmes keringő / Melissa James ; [... ford. Czárán Judit]. Baba, bába, szerelem / Chantelle Shaw ; [... ford. Scheer Emília]. Képzelt vőlegény / Kelly Hunter ; [... ford. Váry Alíz]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 28.)
Egys. cím: His housekeeper bride. His unknown heir. With this fling
ISBN 978-963-538-584-3 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3477287]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2013.
Janosch (1931-)
Ich mach dich gesund, sagte der Bär (magyar)
   Kismackó Mentőszolgálat : történet arról, milyen beteg volt egyszer Kistigris / Janosch ; [ford. Dornbach Mária]. - Budapest : Móra, 2013. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9413-5 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3478571]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2013.
Janosch (1931-)
Post für den Tiger (magyar)
   Halló, itt Kistigris! : történet arról, hogyan találta fel Kismackó és Kistigris a levélpostát, a légipostát és a telefont / Janosch ; [ford. Dornbach Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
Megj. "Tigrisposta" címmel is
ISBN 978-963-11-9414-2 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3478574]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2013.
Jordan, Penny
Marriage: to claim his twins (magyar)
   Zűrös szerelem / Penny Jordan ; [... ford. Czárán Judit]. Modern mese / Jane Porter ; [... ford. Halász Kriszta]. A befejezetlen portré / Julia James ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 56.)
Egys. cím: Marriage: to claim his twins. Duty, desire and the desert king. Forbidden or for bedding
ISBN 978-963-538-590-4 fűzött : 1395,- Ft : 7,36 EUR : 28,5 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3477275]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2013.
Jordan, Penny
The reluctant surrender (magyar)
   Giselle titka / Penny Jordan ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 533.)
ISBN 978-963-538-597-3 fűzött : 599,- Ft : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3477262]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2013.
Kane, Ben (1970-)
Spartacus (magyar)
   Spartacus : a gladiátor / Ben Kane ; [ford. Tomori Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 491 p. ; 20 cm. - (History regények, ISSN 2064-1230)
ISBN 978-963-09-7484-4 fűzött : 2990,- Ft
Spartacus (?-Kr. e. 71)
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3479352]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2013.
   Karibi éjszakák. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 15.)
Tart.: Árnyékból a fénybe / Natalie Fox ; [... ford. Kovács János]. Nászút ajándékba / Amanda Browning ; [... ford. Fejess Piroska]. Ki kicsoda? / Jessica Hart ; [... ford. Somló Katalin]. - Egys. cím: Offer me a rainbow ; Something from the heart ; Moonshadow man
ISBN 978-963-538-595-9 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3477849]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2013.
Keleová-Vasilková, Táňa (1964-)
Siete z pavučín (magyar)
   A pók hálójában / Tana Vasilková ; [... ford. K. Cséfalvay Eszter]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 317 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-050-9 kötött : 2900,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3478434]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2013.
Kenner, Julie
Release me (magyar)
   Forró rabság / J. Kenner ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-248-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3478308]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2013.
Kika
Die unvergessliche Klassenfahrt (magyar)
   A felejthetetlen osztálykirándulás / Kika ; [ford. Jankowski András]. - [Budapest] ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2013. - 135 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-963-9950-58-0 fűzött : 1980,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3476738]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2013.
Kinsky, Esther (1956-)
Banatsko (magyar)
   Banatsko : regény / Esther Kinsky ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2013. - 228, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-411-6 fűzött : 2950,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3478305]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2013.
Krauss, Nicole (1974-)
The history of love (magyar)
   A szerelem története / Nicole Krauss ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2006. - 341, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2503-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3481953]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2013.
Lennox, Marion (1953-)
A special kind of family (magyar)
   Kutya bajunk / Marion Lennox ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 463.)
ISBN 978-963-538-580-5 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3477256]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2013.
Liksom, Rosa (1958-)
Hytti nro 6 (magyar)
   A 6-os számú fülke : regény / Rosa Liksom ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2013. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-68-5 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3479130]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2013.
Lindgren, Torgny (1938-)
Norrlands Akvavit (magyar)
   A Norrlandi Akvavit / Torgny Lindgren ; ford. Jávorszky Béla. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 214 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9903-48-7 kötött : 2600,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3479141]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2013.
Lindsey, Johanna (1952-)
When passion rules (magyar)
   A szenvedély hatalma / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 466 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-646-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477780]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2013.
Makine, Andreï (1957-)
Alternaissance (magyar)
   Mássászületés / Gabriel Osmonde ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2013. - 379 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5009-73-0 fűzött : 3790,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3478049]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2013.
Marani, Diego (1959-)
Nuova grammatica finlandese (magyar)
   Új finn nyelvtan / Diego Marani ; ford. Lukácsi Margit ; [... Kalevala-idézeteket Nagy Kálmán, ... Paavo Haavikko versét Jávorszky Béla ford.]. - [Budapest] : Park, cop. 2013. - 221, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-991-7 kötött
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3478367]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2013.
Marinelli, Carol
St Piran's: rescuing pregnant cinderella (magyar)
   A boldogság időben érkezik / Carol Marinelli ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 462.)
ISBN 978-963-538-579-9 fűzött : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3477251]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2013.
Martin, George R. R.
A game of thrones (magyar)
   Trónok harca : A tűz és jég dala ciklus első kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás] ; [a fordítást átd. Novák Gábor]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 925, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-122-4 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3479437]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2013.
Mayo, Margaret (1936-)
The Italian's ruthless baby bargain (magyar)
   Megtestesült csábítás / Margaret Mayo ; [... ford. Szabó Júlia]. Szerelem első látásra / Margaret McDonagh ; [... ford. Bálint Orsolya]. Százszor szép / Kate Hardy ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 56.)
Egys. cím: The Italian's ruthless baby bargain. Italian doctor, dream proposal ; Good girl or gold-digger?
ISBN 978-963-538-581-2 fűzött : 1249,- Ft : 7,36 EUR : 28,50 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3477796]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2013.
McAllister, Anne
Savas' defiant mistress (magyar)
   Egy csónakban evezünk / Anne McAllister ; [... ford. Neményi Róza]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 531.)
ISBN 978-963-538-585-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477763]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2013.
My treasury of five-minute tales (magyar)
   Kedvenc klasszikus meséim kincsestára. - Pécs : Alexandra, 2013. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Tari Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-825-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3479575]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2013.
O'Farrell, Maggie (1972-)
The hand that first held mine (magyar)
   A kéz, amely először fogta az enyémet / Maggie O'Farrell ; [ford. Kiss Marianne]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 431 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-601-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3477794]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2013.
Pasqualotto, Mario
L'enigma del faraone (magyar)
   A fáraó rejtélye / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 135, [2] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-615-5220-64-7 kötött : 1790,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478366]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2013.
Patterson, James (1947-)
Maximum Ride : school's out -forever (magyar)
   Maximum Ride : iskolaszünet... örökre! / James Patterson ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 422 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-245-720-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3479095]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2013.
Pavanello, Roberto (1958-)
La nonna di Tutankhamon (magyar)
   Tutanhamon nagymamája / írta Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 118, [7] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-357-114-9 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478314]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2013.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il pirata Dentedoro (magyar)
   Aranyfog, a kalóz / írta Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 118, [7] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-357-112-5 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478266]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2013.
Picoult, Jodi (1966-)
Plain truth (magyar)
   Egyszerű igazság / Jodi Picoult ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 482 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-249-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3478115]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2013.
Quick, Matthew (1973-)
The silver linings playbook (magyar)
   Napos oldal / Matthew Quick ; [ford. Stern Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 321, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-046-1 kötött : 3599,- Ft
ISBN 978-963-373-033-1 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3477666]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2013.
Rice, Heidi
Cupcakes and killer heels (magyar)
   Forró ritmus, tüzes csók / Heidi Rice ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 532.)
ISBN 978-963-538-586-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3477775]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2013.
Roberts, Alison (1956-)
St Piran's: the brooding heart surgeon (magyar)
   Férjül veszlek / Alison Roberts ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 466.)
ISBN 978-963-538-615-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3477233]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2013.
Roncaglia, Silvia
Capricci e pasticci (magyar)
   Egyszervolt hiszti / Silvia Roncaglia, Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Budapest : Móra, 2013. - 53, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 4.)
ISBN 978-963-11-9424-1 kötött : 2190,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3478567]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2013.
Roncaglia, Silvia
La terribile puntura (magyar)
   A szörnyű szuri / Silvia Roncaglia, Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - Budapest : Móra, 2013. - 52, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 3.)
ISBN 978-963-11-9423-4 kötött : 2190,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3478565]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2013.
Roth, Veronica
Insurgent (magyar)
   A lázadó : [a trilógia második kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-781-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3478047]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2013.
Schwartzbrod, Alexandra
Adieu Jérusalem (magyar)
   Isten veled, Jeruzsálem / Alexandra Schwartzbrod ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 394 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 393-394.
ISBN 978-963-254-780-0 fűzött : 3999,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3476582]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2013.
Seiffert, Rachel (1971-)
The dark room (magyar)
   Lore / Rachel Seiffert ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-669-0 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3477834]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2013.
Smith, Wilbur
Vicious circle (magyar)
   Afrika mélye / Wilbur Smith ; [ford. Kovács Ágos]. - [Budapest] : Delej, cop. 2013. - 556 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-56-1 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3478318]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2013.
Stephens, Susan (1949-)
Master of the desert (magyar)
   A sivatag ura / Susan Stephens ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 522.)
ISBN 978-963-538-588-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477221]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2013.
Thacker, Cathy Gillen
Wanted: one mommy (magyar)
   Egy cseppnyi romantika / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Gärtner Zita]. Kényes téma / Lilian Darcy ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 190 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 267-268.)
Egys. cím: Wanted: one mommy. The heiress's baby
ISBN 978-963-538-589-8 fűzött : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,8 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3477245]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2013.
Tranströmer, Tomas (1931-)
   Boltívek végtelenje : válogatott versek / Tomas Tranströmer ; utószó Mervel Ferenc. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-47-0 fűzött : 2900,- Ft
svéd irodalom - vers
839.7-14=945.11
[AN 3479632]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2013.
Twain, Mark (1835-1910)
   Megszelídítem a kerékpárt / Mark Twain ; [vál. Szász Imre] ; [ford. Szász Imre, Szentkuthy Miklós, Szilágyi Tibor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 262, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-810-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - humoreszk - elbeszélés
820-7(73)=945.11 *** 820-32(73)=945.11
[AN 3477757]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2013.
Valente, Catherynne M. (1979-)
The girl who circumnavigated Fairyland in a ship of her own making (magyar)
   A lány, aki körülhajózta Tündérföldet / Catherynne M. Valente ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 273, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-539-793-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3478044]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2013.
Walser, Robert (1878-1956)
Der Gehülfe (magyar)
   A mindenes / Robert Walser ; ford. Báthori Csaba. - Budapest : Scolar, 2013
Bibliogr.: p. 285-287.
ISBN 978-963-244-414-7 kötött : 3450,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3478057]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2013.
Ward, J. R. (1969-)
An unforgettable lady (magyar)
   Egy felejthetetlen hölgy / Jessica Bird ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-777-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3478152]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2013.
Ward, Rachel (1978-)
Numbers (magyar)
   Számok : a káosz / Rachel Ward ; [ford. Sámi László, Bajkán László]. - [Debrecen] : Főnix, cop. 2013. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-43-2 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-43-2)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3476823]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2013.
Way, Margaret
Cattle baron (magyar)
   A tökéletes pasi / Margaret Way ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 523.)
ISBN 978-963-538-599-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477230]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2013.
Winspear, Violet
Love in a stranger's arms (magyar)
   Andalúziai nyár / Violet Winspear ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 521.)
ISBN 978-963-538-587-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3477278]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2013.
Wiśniewski, Janusz Leon (1954-)
Intymna teoria względności (magyar)
   Intim relativitáselmélet / Janusz L. Wiśniewski ; ford. Mihályi Zsuzsa. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 123 p. : ill. ; 20 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-797-7 kötött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - elbeszélés
884-32=945.11
[AN 3477904]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2013.
Xenofōn (Kr. e. 430-354)
Ierōn ī turannikos (magyar)
   Hierón, avagy A zsarnokságról / Xenophón ; ford., a jegyzeteket és a kísérő tanulmányokat írta Gelenczey-Miháltz Alirán. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 281 p. ; 20 cm
keretcím: Klasszikus gondolkodók. - Bibliogr.: p. 265-281.
ISBN 978-963-279-785-4 fűzött : 3500,- Ft
ókori Görögország - ókori görög irodalom - író - politikai filozófia - diktatúra - totalitarizmus - 4. század (Kr. e.) - történelem
875-96=945.11 *** 321.01 *** 875(092)Xenofōn *** 321.6 *** 938
[AN 3477734]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6956 /2013.
   20. századi magyar novellák, 1921-1938 / [... összeáll. és az utószót írta Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Palatinus, 2013. - 295, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-136-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3477600]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2013.
Aczél Lajos (1886-?)
   A grenoble-i gyors / Louis Lucien Rogger. - Budapest : K.u.K. K., [2013]. - 221 p. ; 19 cm. - (Klasszikus krimi, ISSN 2064-1249)
ISBN 978-963-9887-94-7 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3477679]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2013.
Ádám Istvánné
   Álom és tánc [elektronikus dok.] / Ádám Istvánné. - Szöveg (epub : 450 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479419]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2013.
   Anyaszív : versek, novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-72-3 fűzött
magyar irodalom - anya - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-822)
[AN 3476873]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2013.
Báger Gusztáv (1938-)
   Mégis, mégse, mégis / Báger Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-56-2 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3479148]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2013.
Bakos Tóth Ildikó (1971-)
   Az újhelyi boszorka / Bakos Tóth Ildikó. - [Sátoraljaújhely] : [Bakos Tóth I.], cop. 2012. - 173 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-173.
ISBN 978-963-08-4879-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3479363]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2013.
Balázs Attila (1955-)
   Pokol mélyén rózsakert avagy Az ezredes úr golyóstolla / Balázs Attila. - [Budapest] : Palatinus, 2013. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-133-8 kötött : 3200,- Ft
Rózsa-Flores Eduardo (1960-2009)
magyar irodalom - dokumentumregény
894.511-31
[AN 3477303]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2013.
Bankó Béla
   Hallgatag órák / Bankó Béla. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2013. - 124 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6131-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477926]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2013.
Bari Gábor (1942-)
   Esti ég alatt : versek / Bari Gábor ; [ill. Bőm Gabriella]. - [Miskolc] : Szerző, cop. 2013. - 166 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6068-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476832]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2013.
Barta András (1973-)
   Magyarország=anyád / Barta András ; [ill. Burucs Szabolcs]. - Budapest : Libri, 2013. - 582 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-190-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3478376]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2013.
Bedő Ádám (1985-)
   A Roosevelt-dosszié [elektronikus dok.] / P. Adams. - Szöveg (epub : 640 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - Borítócím: A Roosevelt-bizonyíték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3478960]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2013.
Bedő Ádám (1985-)
   Az univerzum szülöttei [elektronikus dok.] : az űrkadét / P. Adams. - Szöveg (epub : 705 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3478966]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2013.
Benczes Laura Anita
   A vízenjáró [elektronikus dok.] : ...és más történetek / Benczes Laura. - Szöveg (epub : 647 KB). - [Budapest] : [Publio], [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3478649]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Az aranyszőrű bárány / Nagy Orsolya rajz. - Budapest : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Benedek Elek meséi ; 3.)
ISBN 978-963-354-033-6 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3481231]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A táltos kecske / Porpáczy Zoltán illusztrációival. - Budapest : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Benedek Elek meséi ; 4.)
ISBN 978-963-354-034-3 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3481228]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többet ésszel, mint erővel! / Varga Noémi illusztrációival. - Budapest : Duna International, [2012]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 8.)
ISBN 978-963-354-038-1 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3481223]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2013.
Bodor Ádám (1936-)
   Sinistra körzet : egy regény fejezetei / Bodor Ádám. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 1992. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2587-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481331]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2013.
Bogi Sad
   A halál által megerősítve / Bogi Sad. - [Heves] : Magánkiad., cop. 2013. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6454-1 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3476754]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2013.
Borbáth Sándor
   Lélekforgács [elektronikus dok.] / Borbáth Sándor. - Szöveg (epub : 576 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479367]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2013.
Both Balázs (1976-)
   Ha nem marad kimondatlan : versek / Both Balázs ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 81, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-66-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477372]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2013.
Brátán Erzsébet
   A medál [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 675 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3478667]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2013.
Buglyó Gergely (1980-)
   Oni : szürke vér / Buglyó Gergely. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-816-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3477812]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2013.
   Családi kör : versek hajdani és mai családokról / [szerk. Havas Katalin] ; Pásztohy Panka illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 109, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-066-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3478398]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2013.
Czigány György (1931-)
   Zsoltár : vers és vers-háttér / Czigány György. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2013. - 116, [3] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-74-0 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3476755]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2013.
Czotter József
   Senkiföldjén kilencen : gyilkosság törvényen kívüli helyen : dráma két felvonásban, tizenkét jelenetben / Czotter József. - [Budapest] : Duna Kvklub, [2013]. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89810-1-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3482033]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2013.
Danyi Norbert
   Remény és valóság [elektronikus dok.] / Danyi Norbert. - Szöveg (epub : 294 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478773]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2013.
Darányi Sándor (1951-)
   Narvál és mákvirág ; Végleg most / Darányi Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 148, [4], 111 p. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9903-64-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3479670]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2013.
   Dombok mögött : antológia / [közread. a] Balassi Bálint Asztaltársaság. - Salgótarján : Balassi B. Asztaltárs., 2013. - 149, [3] p. : ill. ; 12x12 cm
ISBN 978-963-08-6201-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3477169]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2013.
Egri László (1988-)
   Pennamorzsák [elektronikus dok.] : versek / Egri László. - Szöveg (epub : 136 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478756]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2013.
Erdei Sándor (1957-)
   Gyönyörködő madár : Kádár Nagy Lajos festményei, Erdei Sándor versei. - Debrecen : Ethnica, 2012. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-473-573-1 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Kádár_Nagy_L.
[AN 3476912]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2013.
   Érik a nyár / szerk. Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2013. - 97, [7] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-35-7 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3478582]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2013.
Fecske Csaba (1948-)
   Árnyas kertben / Fecske Csaba. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2013. - 122 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5354-00-7 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476904]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2013.
Fedina Lídia (1960-)
   Klaudia és az új gimi / Fedina Lídia. - [Budapest] ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2013. - 142 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-963-9950-94-8 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3476744]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Tóth Sándorné]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2008. - 2 db ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6342-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481307]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 297, [4] p.
[AN 3481309] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 301, [2] p.
[AN 3481310] MARC

ANSEL
UTF-86990 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Egri csillagok (angol)
   Eclipse of the crescent moon : [a tale of the siege of Eger, 1552] / by Géza Gárdonyi ; [transl. and with an introd. by George F. Cushing] ; [... graphics by Győző Vida]. - 9. ed. - Budapest : Corvina, 2013. - XVII, 560 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6154-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3481946]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2013.
Gehl Gusztáv
   Színpadi játékok / Gehl Gusztáv. - [Budapest] : [Gehl G.], cop. 2013. - 272 p. ; 21 cm
Tart.: KarakirikórumÞ; ÉbredésÞ; A hallgatás tornya
ISBN 978-963-08-6049-9 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3476555]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2013.
Gömöry Katalin
   Negyvennégy balladája, 1944 ; Ötvenhat eposza, 1956 / írta Gömöry Katalin. - 2. jav. kiad. - Kecskemét : Gömöry K., 2012. - 229 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 943.9"19"(0:82-14)
[AN 3482121]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2013.
Gulácsi Tibor-Sándor
   Paprika Jancsi : a legvitézebb szegedi ; Dózsa György unokája : az aradi betyár ; Sándor vitéz : a budavári hős / Gulácsi Tibor Sándor. - [Dombegyház] : [Schuller A.], [2013]. - 201 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6050-5 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3477119]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2013.
Gyárfás Endre (1936-)
   Mátyásföld, alkonyuló éden : regény / Gyárfás Endre. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., cop. 2013. - 293 p., [12] t. : ill. ; 21 cm. - (Holokauszt-életek, ISSN 1785-962X ; 4.)
ISBN 978-963-9512-77-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - 20. század - memoár
894.511-94 *** 323.12(=924)(439)"193/194"(0:82-94)
[AN 3478998]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2013.
Gyócsi László (1947-)
   Pamuk kincse : történelmi regény / Gyócsi László ; [... ill. Vörös Ferenc ...]. - Budapest : Szerző, 2012. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88402-4-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3478605]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2013.
Hetesi Erzsébet (1937-)
   Édesanya nélkül / Hetesi Erzsébet. - Pécs : Hetesi E., 2013. - 241 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6394-0 fűzött
Hetesi Erzsébet (1937-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3478570]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2013.
Holloway, Vivien
   Pokoli szolgálat : [Pokolháború trilógia I.] / Vivien Holloway. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-05-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3477497]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2013.
Horváth Zsuzsa, L. (1950-)
   A remény serlege [elektronikus dok.] / L. Horváth Zsuzsa. - Szöveg (epub : 521 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107863. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478267]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2013.
Jókai Anna (1932-)
   Éhes élet : regény / Jókai Anna ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - 3. kiad. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 341 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9903-52-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481204]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2013.
K. Cs. Median
   Jégkristály : menekülés az ismeretlenbe / K. Cs. Median. - [Sopron] : [Koczor Cs.], cop. 2013. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6383-4 kötött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3477031]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Hullámtörés : közéleti versek / Kántás Balázs ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-97-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3478659]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Közbeszéd : közéleti versek / Kántás Balázs ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-98-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3478660]
MARC

ANSEL
UTF-87003 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Magánbeszéd : közéleti versek / Kántás Balázs ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-99-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3478655]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Szamizdat : közéleti versek / Kántás Balázs ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 14 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-95-4 fűzött : 300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3478662]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Több a semminél : esszék az irodalomról / Kántás Balázs ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-91-6 fűzött : 700,- Ft
magyar irodalom - esszé - műelemzés
894.511-4 *** 82.01
[AN 3478677]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2013.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Szép literatúra / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Bodrogi Ferenc Máté. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 1200 p. : ill. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Második osztály, Fordítások)
ISBN 978-963-318-290-1 kötött : 3800,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3477207]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2013.
Kertész Edina
   A rejtélyes kulcs / Kertész Edina ; Horváth Mónika illusztrációival. - Budapest : Naphegy K., 2013. - 62 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Pötyi és Pepita nyomoz ; 1.)
ISBN 978-963-9869-27-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3478356]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2013.
Kiss Benedek (1943-)
   Napi gyász, napi vigasz : új versek / Kiss Benedek. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-49-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3479663]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   Szél suhan.. [elektronikus dok.] : verseim / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 617 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478725]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2013.
Kopper László (1942-)
   Skarabeusz / Joe Kemenes. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-331-277-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3477301]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2013.
Kovács Gabriella
   Barátságok : iskolai barátságok / Kovács Gabriella. - [Budapest] : [Kovács G.], cop. 2013. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6282-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3477075]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2013.
Kovács István (1940-)
   Az emlékek útján : Kovács István versei. - Máriapócs : Kovács I., 2013. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6445-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477259]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2013.
Krasznahorkai László (1954-)
   Megy a világ / Krasznahorkai László. - Budapest : Magvető, 2013. - 293, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3078-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3478456]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Ferenc József bora [elektronikus dok.] : színes írások / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (pdf : 928 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107789. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-080-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3476533]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2013.
Kun Orsolya (1978-)
   Titkos vendég : Kamilla és Domino kalandjai / Kun Orsolya ; rajz. Szőke Annamária. - [Nádasdladány] : Szerző, cop. 2013. - [26] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6250-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3476770]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2013.
Lackfi János (1971-)
   Kapjátok el Tüdő Gyuszit! : versek felnőttes gyerekeknek és gyerekes felnőtteknek / Lackfi János ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - Budapest : Móra, 2013. - 84, [3] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-11-9419-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3478744]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2013.
Lénárd József (1938-)
   Az árnyék árnya : gondolatok, versek / Lénárd József. - Pécs : [Lénárd J.], 2012. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5839-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476758]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2013.
Lévai Tibor
   Lévai Tibor válogatott versei. - [Zalaegerszeg] : Szerző, 2013. - 470 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6111-3 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3477300]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2013.
Maczó János (1950-)
   A ma hírnöke : versek / Maczó János ; [közread. a] Nap. - Dunaharaszti : Nap, 2013. - 69, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7050-93-0 fűzött : 1450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3478635]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2013.
Málik Roland (1976-2011)
   A fehér út : egybegyűjtött próza / Málik Roland ; [sajtó alá rend., a jegyzeteket összeáll. Nyilas Richárd] ; [a szerkesztésben közrem. Mester Zsuzsa]. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2013. - 320, [6] p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 12.)
ISBN 978-615-5355-00-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - összegyűjtött művek - próza
894.511-821
[AN 3477093]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2013.
Márffyné Horváth Henrietta (1973-)
   Ma, holnap, holnapután : összegyűjtött novellák / Márffyné Horváth Henrietta. - Vasvár : Márffyné Horváth H., 2013. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6142-7 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3476733]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2013.
Maros András (1971-)
   Semmi negyven : teniszmemoár / Maros András. - Budapest : Magvető, 2013. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3091-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - sportoló - tenisz - 20. század - memoár
894.511-94 *** 796.342(439)(092)Maros_A.(0:82-94)
[AN 3477561]
MARC

ANSEL
UTF-87023 /2013.
   Mesél a múlt.. : ahogy elődeink vadásztak : [100 éves a Nimród] / [szerk. Sterbetz István, Fáczányi Ödön] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Budapest] : Orsz. M. Vadászkamara, 2012. - 234, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89493-0-1 kötött
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 799.2(439)(0:82-32)
[AN 3478106]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2013.
   Mesevár : mesék, versek / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-73-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3476549]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2013.
Mihácsi János
   Hollók / Mihácsi János. - [Pécs] : Travel Guide K., 2013. - 67 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6089-5 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476763]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2013.
Mikó Zsolt
   Vágyaink angyali szárnyán [elektronikus dok.] : szerelmetességek... / Mikó Zsolt. - Szöveg (epub : 525 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479023]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Dobás Kata]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 229, [2] p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6343-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3481333]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2013.
Müller Márta (1953-)
   Apró világok [elektronikus dok.] : szemvillantásnyiak, részeim mind / Müller Márta. - Szöveg (epub : 488 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107967. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479610]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2013.
Nagyfügedi Gergely (1983-)
   Körömszakadtából [elektronikus dok.] : thriller-kalandjáték felnőtteknek / N. G. Pascal. - Szöveg (epub : 855 KB). - Budapest : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerepjáték - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4 *** 793.9
[AN 3478809]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2013.
Nemes Péter (1980-)
   Tükrök trilógia : Holdúrnő [elektronikus dok.] / Nemes Péter. - Szöveg (epub : 499 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479045]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2013.
Nemes Péter (1980-)
   Tükrök trilógia : Mindjárt felnövök! [elektronikus dok.] / Nemes Péter. - Szöveg (epub : 503 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479047]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2013.
Nemes Péter (1980-)
   Tükrök trilógia : Tűzvirág [elektronikus dok.] / Nemes Péter. - Szöveg (epub : 496 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3479038]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2013.
Németh András (1956-)
   Musica sacra / Németh András. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-385-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477908]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2013.
   Nemzedékek [elektronikus dok.] : verstrilógia / [összeáll.] B. Kiss János. - Szöveg (epub : 345 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478734]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2013.
Nyíri Erzsébet
   Őriznek a szavak / Nyíri Erzsébet ; [... ill. Nagy Ferenc]. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-67-2 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477373]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2013.
Oláh Tamás (1944-)
   Áttűnések : Oláh Tamás versei. - Budapest : [Oláh T.], 2013. - 147 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6151-9 fűzött : 2013,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477035]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2013.
   Őrségváltás : sci-fi, horror novellák / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-74-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3476868]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2013.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Szabadesés / Pacskovszky Zsolt. - Budapest : Móra, 2013. - 150 p. ; 20 cm. - (Tabu könyvek, ISSN 2062-7572)
ISBN 978-963-11-9435-7 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3479471]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2013.
Papp János (1948-)
   Aki dudás akar lenni.. : skóciai útinapló : 2008. augusztus 10 - szeptember 15. / Papp János. - [Pilisborosjenő] : Pannon Műv. Alapítvány, cop. 2013. - 50 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (A vándor-színész mesél)
ISBN 978-963-89722-3-1 fűzött : 1750,- Ft
Skócia - magyar irodalom - útinapló
894.511-992 *** 908.411(0:82-992)
[AN 3476614]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2013.
Papp Lajos (1948-)
   Gyógyító gondolatok : hitvallás gyógyításról, életről-halálról, hitről, alázatról, talentumról, hűségről, hazáról, szeretetről : kapaszkodó Kárpát-haza minden magyarjának : Papp Lajos breviáriuma / [vál. és szerk. Sipos Kata]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 241, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-610-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3477633]
MARC

ANSEL
UTF-87041 /2013.
Petrusák János (1970-)
   A gyilkos köztünk van! [elektronikus dok.] : klasszikus krimi / J. Petrusák. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Nyíregyháza] : PegazusTv Média és Oktató Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107875. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5894-6 : 200,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3478510]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2013.
Popper Gábor (1960-)
   Séták apámmal : együtt, egyedül / Popper Gábor. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 252 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-248-205-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3477586]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2013.
Prohászka László Máté
   A magány vaságya : versek / Prohászka László Máté. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9596-66-5 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3477617]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2013.
Radnainé Bauer Erzsébet (1897-1976)
   Mesék az erdőből [elektronikus dok.] : Radnainé Bauer Erzsi képes mesekönyve. - Szöveg és képek (epub : 5 MB) (mobi : 7 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-589-3 (epub)
ISBN 978-963-366-590-9 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3478989]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2013.
Rohács Sándor
   Mennyit ér? : versek / Rohács Sándor. - [Maglód] : [Rohács S.], cop. 2013. - 16 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6228-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476791]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2013.
Sarusi Mihály (1944-)
   Lajtabánsági állatmesék / Sarusi Mihály. - Miskolc : Felsőmagyarország K., cop. 2013. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9530-96-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3476895]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2013.
Sebestyén István (1938-)
   Király a ködben : elbeszélő költemény IV. László királyról / Sebestyén István ; [... illusztrációk Kónya Miklós ...]. - [Csongrád] : [Sebestyén I.], 2013. - 90 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6293-6 kötött
László (Magyarország: király), IV., Kun (1262-1290)
Magyarország - magyar irodalom - uralkodó - 13. század - verses epika
894.511-13 *** 943.9(092)László,_IV.,_Kun(0:82-13)
[AN 3476757]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2013.
Shelley, Duncan (1969-)
   Vadászidény : Paktum-trilógia IIl. rész / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2013. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-01-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3478973]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2013.
Simon László
   Álmok völgye : kilátás hegyről : novellák / Simon László. - 2. jav. kiad. - [Szombathely] : Simon J., 2013. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5691-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3482028]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2013.
Slihoczki László (1956-)
   Ferihegy 2B : final cut : in memory of Malév / [írta Slihoczki László]. - [Szada] : Szerző, cop. 2013. - 174 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6221-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3476776]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2013.
Somkuti Gabriella (1929-)
   Mindennapok lépcsőfokain : versek / Somkuti Gabriella. - Budapest : [Somkuti G.], 2013. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6148-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3476570]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2013.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Lóci óriás lesz / Szabó Lőrinc ; [Szalma Edit rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 37, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9434-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-14(02.053.2)
[AN 3479408]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2013.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2013. - 216, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9430-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3479551]
MARC

ANSEL
UTF-87054 /2013.
Szakács Eszter (1964-)
   Kallantyú meséi / Szakács Eszter ; ill. Gyöngyösi Adrienn. - [Budapest] : Pagony, cop. 2013. - 77 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-17-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3478336]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2013.
   Szálló szavak : versről versre : [II. Vonyarcvashegyi Nemzetközi Költőtalálkozó] / [... szerk. ... Illésné Major Julianna] ; [közread. a] Művelődési Ház és Könyvtár. - Vonyarcvashegy : Művel. Ház és Kvt., 2013. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6295-0 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 82-14=945.11
[AN 3478078]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2013.
   Százlevelű csodafű [elektronikus dok.] : békeidők meséi. - Szöveg (epub : 3.3 MB) (mobi : 5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-175-8 (epub)
ISBN 978-963-366-176-5 (mobi)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3478639]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2013.
Szegedi Katalin (1963-)
   Palkó / Szegedi Katalin. - Budapest : Csimota, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-61-1 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3479425]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2013.
Székely Lilla (1985-)
   A vándor és más novellák [elektronikus dok.] / Székely Lilla. - Szöveg (epub : 849 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107964. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3479599]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2013.
Szekszárdi Miklós (1953-)
   Az ezerarcú kór / Szekszárdi Miklós. - Budapest : Medicina, 2013. - 203 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-429-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3479443]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2013.
Szenti Ernő (1939-)
   Időtest : új versek / Szenti Ernő. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2012. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-55-5 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3479479]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2013.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9428-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3479412]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2013.
Tóth Krisztina (1967-)
   Hazaviszlek, jó? : tárcanovellák, publicisztikák / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2009. - 238, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2743-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - publicisztika - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3481900]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2013.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   A rögöcsei csoda és más komédiák / Tóth-Máthé Miklós. - Debrecen : Ethnica, 2013. - 244 p. ; 21 cm
Tart.: HintaszékÞ; Az ideggyógyászÞ; A rögöcsei csodaÞ; RomrázókÞ; Mitől rúgott be Csótányos?Þ; Vizit
ISBN 978-963-473-602-8 kötött
magyar irodalom - vígjáték
894.511-22
[AN 3476827]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2013.
Turán Róbert, B. (1945-)
   Szívzsidó : drámák egy titkos fiókból / Ben Turán. - Budapest : Vince K., 2013. - 578 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-303-058-5 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3478287]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2013.
   Válogatás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Esztétika Tanszékén működő Kultúra és kritika portál anyagából, 2011-2012. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2012. - 202 p. ; 23 cm. - (Ars critica, ISSN 2062-3089 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-092-4 fűzött
magyar irodalom - kritika - művészetesztétika
894.511-95 *** 7.01
[AN 3477647]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2013.
Varga Endre Gábor
   Ammara : az ébredés / Howard L. Braden. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2013. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-085-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3481852]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2013.
Vastag, Steve
   A gondolatmadár [elektronikus dok.] : versek / Steve Vastag. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3478746]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2013.
Vastag, Steve
   Napló világvége után [elektronikus dok.] : "a vég kezdete" / Steve Vastag. - Szöveg (epub : 654.6 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3478523]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2013.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Kutyafülű Aladár : válogatás a költő legszebb gyermekverseiből századik születésnapja alkalmából / Weöres Sándor ; Igor Lazin illusztrációival ; [szerk. Steinert Ágota]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 69, [6] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-058-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3478383]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2013.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Kutyafülű Aladár : válogatás a költő legszebb gyermekverseiből századik születésnapja alkalmából / Weöres Sándor ; Domján-Udvardy Melinda illusztrációival ; [szerk. Steinert Ágota]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 74, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-065-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3478393]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7071 /2013.
Batan, Natalʹâ
Ryžaâ kuročka (magyar)
   A tyúkanyó kenyere / [írta Natalja Batan] ; [ill. Konsztantyin Szalanda]. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x24 cm
Ford. Vályi Viktória. - keretcím: Hangos állatmesék. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-357-040-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479947]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2013.
Brückner Judit
   Tüskés Tóni úszni tanul / írta Brückner Judit ; rajz. Kállai Nagy Krisztina. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 106.)
ISBN 978-963-9989-78-8 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3478580]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2013.
Gidali, Orit (1974-)
Nora the mind reader (magyar)
   Nóra, a gondolatolvasó / Orit Gidali ; ill. Aya Gordon-Noy ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2013. - [22] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-62-8 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479432]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2013.
Hewat, Katie
Dogs and puppies (magyar)
   Kutyák : ismerkedj meg a kutyákkal! : könnyen lapozható könyvecske. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Szerző Hewat, Katie
ISBN 978-963-297-844-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479626]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2013.
Hewat, Katie
Wild animals (magyar)
   Vadállatok : ismerkedj meg a vadállatokkal! : könnyen lapozható könyvecske. - Pécs : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
Szerző Hewat, Katie
ISBN 978-963-297-846-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479648]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2013.
   Hol az anyukám?. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - keretcím: Kukucs! Itt vagyok!. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-357-034-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479839]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2013.
   Hol az apukám?. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 18x18 cm
Ford. Tari Zsuzsanna. - keretcím: Kukucs! Itt vagyok!. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-357-035-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479854]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2013.
Holzwarth, Werner (1947-)
Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat (magyar)
   Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére / [szöveg] Werner Holzwarth ; [ill.] Wolf Erlbruch ; [... ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5291-16-6 kötött : 1650,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3478341]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2013.
Karganova, Ekaterina
Pesenka myšonka (magyar)
   A kisegér éneke / [írta Jekatyerina Karganova] ; [ill. Konsztantyin Szalanda]. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 23x24 cm
Ford. Vályi Viktória. - keretcím: Hangos állatmesék. - Zenélő szerkezettel
ISBN 978-963-357-039-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479941]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2013.
Lévay Erzsébet
   Játszótér / Lévay Erzsébet ; rajz Kyrú. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 104.)
ISBN 978-963-9989-77-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3478573]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2013.
Tóth Eszter
   Manómesék : Manócskáék a városban / rajz és történet Tóth Eszter. - [Nagykőrös] : Szilágyi L., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 11x11 cm. - (Trixi könyvek, ISSN 2060-4122 ; 103.)
ISBN 978-963-9989-80-1 fűzött : 199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3478572]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2013.
Varró Dániel (1977-)
   Nem, nem, hanem / [szöveg] Varró Dániel ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [41] p. : ill., színes ; 20x24 cm
ISBN 978-615-5220-70-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3478268]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2013.
Zubkova, Valeriâ
Kto u babuški živet? (magyar)
   Ki lakik a tanyán? / [írta Valerija Zubkova] ; [ill. Konsztantyin Szalanda]. - [Pécs] : Alexandra, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Hallgasd csak!)
Ford. Vályi Viktória. - Hangutánzó szerkezettel
ISBN 978-963-357-038-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3479885]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7084 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix chez les Bretons (magyar)
   Asterix Britanniában / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2012. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 8.)
ISBN 978-963-629-113-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3478110]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2013.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az előretolt helyőrség / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos c. regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 3. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2013. - 81 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-216-291-1 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3481314]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2013.
Koska Zoltán (1991-)
   Hey, Jude! / írta és rajz. Koska Zoltán ; [kiad. a Magyar Képregényalkotók Kulturális Egyesülete]. - [Hosszúvölgy] : M. Képregényalkotók Kult. Egyes., 2013. - 43 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5345-00-5 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3478067]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2013.
   Megint 24 óra. - Hosszúvölgy : M. Képregényalkotók Kult. Egyes., [2013]. - [144] p. : ill. ; 15 cm. - (5Panels zsebkönyvek, ISSN 2063-6539 ; 2.)
ISBN 978-615-5345-01-2 fűzött : 1090,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3478263]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2013.
Nokiya
Kuro no keiyakusha (magyar)
   Darker than black = Dākā zan burakku = A fekete kaszás / írta Okamura Tensai ; rajz. Nokiya ; [... ford. Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, 2013-. - ill. ; 18 cm
Csak magyar nyelven
manga
087.6:084.11
[AN 3478167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 2013. - [184] p., [4] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-9794-92-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3478171] MARC

ANSEL
UTF-87089 /2013.
Pádár Ádám (1988-)
   Kísért a múlt / [... írta ... Pádár Ádám] ; [kiad. a Magyar Képregényalkotók Kulturális Egyesülete]. - Hosszúvölgy : M. Képregényalkotók Kult. Egyes., 2013. - 76 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5345-03-6 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3478062]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2013.
Pádár Ádám (1988-)
   A munka gyümölcse / Pádár Ádám, Molnár Gábor ; [kiad. a Magyar Képregényalkotók Kulturális Egyesülete]. - Hosszúvölgy : M. Képregényalkotók Kult. Egyes., 2013. - [24] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5345-02-9 fűzött : 590,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3478055]
MARC

ANSEL
UTF-8