MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/08/23 16:24:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7517 /2013.
   Bárány báránynak farkasa : 2013. május 14-15., ... Siófok : Media Hungary 2013 / [... szerk.-szervező Csermely Ákos]. - [Budapest] : Csermely Á., [2013]. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - 21. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Siófok)
[AN 3485546]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2013.
   A hagyományok szerepe a gyermekszervezetek tevékenységében / [szerk. Révész György]. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2013. - 52 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 6.)
Bibliogr.: p. 48-50.
ISBN 978-963-7123-30-6 fűzött
Magyarország - ifjúsági szervezet - hagyományőrzés
061.213(439) *** 398
[AN 3482120]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Agrártudományi Szekció (2013) (Budapest)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció : 2013. április 3-5. : pályaművek összefoglalói ; [rend., közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Tájépítészeti Kar. - Budapest : BCE, 2013. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-503-536-6 fűzött
agrártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 63 *** 378.184
[AN 3484437]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2013.
Scientific Workshop on Transport, Vehicles and Logistics (3.) (2013) (Budapest)
   Third Scientific Workshop on Transport, Vehicles and Logistics [elektronikus dok.] : proceedings of the TVL-3 / ed. J. Rohács ; org., publ. by the PhD Schools of the Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering BME. - Budapest : PhD Schools of the Fac. of the Transportation Engineering and Vehicle Engineering BME, [2013], cop. 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2013. máj. 28-án tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader; MS PowerPoint
ISBN 978-963-313-080-3
közlekedésszervezés - jármű - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2012" *** 656 *** 629
[AN 3484740]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7521 /2013.
Szilvási Éva
   Kerek a világ - rovásírással : rovás gyakorlókönyv, őseink bölcsességeiből / Kovácsné Szilvási Éva. - [Budapest] : Top Card, [2012]. - 144 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89642-0-5 fűzött : 1300,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3483669]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7522 /2013.
   Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen : a TÁMOP 4.2.1/B projektben résztvevő kutatók válaszolták / [... szerk. Facskó Ferenc]. - [Sopron] : NYME K., [2012]. - 289 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-086-8 fűzött
Sopron - kutatás - egyetem - környezettudomány
001.891 *** 504 *** 378.4(439-2Sopron)
[AN 3485031]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2013.
Kutatások a Nyugat-magyarországi Egyetemen (angol)
   Research at the University of West Hungary : TÁMOP 4.2.1/B project researcher's replies / [ed. of publ. Ferenc Facskó]. - [Sopron] : UWH Press, [2013]. - 273 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-098-1 fűzött
Sopron - kutatás - egyetem - környezettudomány
001.891 *** 504 *** 378.4(439-2Sopron)
[AN 3484930]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7524 /2013.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Le livre de la magie divine (magyar)
   Az isteni mágia könyve / Omraam Mikhaëel Aïvanhov ; [ford. Hatala Ágnes]. - Budapest : Szenzár, 2013. - 176 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 226.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-68-0 fűzött : 1890,- Ft
mágia - okkultizmus
133
[AN 3482841]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2013.
Kolonics István (1955-)
   Egy mágus feljegyzései / Yliaster Daleth. - [Onga] : Hermit K., [2013]. - 285 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-02-8 fűzött : 3100,- Ft
mágia - ezoterika
133.4 *** 133.25
[AN 3483913]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2013.
Schulte, Alfred
Das Wirken des Christus Gottes und der göttlichen Weisheit (magyar)
   Isten Krisztusának és az isteni bölcsességnek a tevékenykedése / Alfred Schulte, Dieter Potzel ; [közread. az] Univerzális Élet. - Szolnok : Univerzális Élet, 2013. - 284 p. : ill., főként színes ; 22 cm + DVD
ISBN 978-963-88769-5-9 fűzött
ezoterika - vallásos irodalom - elektronikus dokumentum - audiovizuális dokumentum
133.25 *** 244
[AN 3476613]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2013.
Vida Csaba
   A XXI. század hídembere / Vida Csaba. - [Nagykovácsi] : Matrix Drops Kft., [2013]. - 310 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6532-6 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3482259]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7528 /2013.
Bérczi Szaniszló (1950-)
   Magyar tájakon : művészet és műveltség III. : a kincses Dél-Dunántúl / Bérczi Szaniszló, Peták Csenge, Schiller István. - Budapest : TKTE, 2012. - [36] p. : ill. ; 21x30 cm. - (TKTE hírlevél füzetek ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87437-9-4 fűzött
Dél-Dunántúl - helyismeret - magyar történelem - természeti környezet - gyermekkönyv
502(439.11-13)(02.053.2) *** 943.9(02.053.2) *** 908.439.11-13(02.053.2)
[AN 3482426]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2013.
   Fenntarthatósági képzés : oktatási kézikönyv az Aspis tanulási eszközökhöz : fenntarthatósági játék, értékelő eszköz, memória játék / [... szerk. Szörényiné Kukorelli Irén ... és Koren Csaba ...] ; [közread. a MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya]. - Győr : MTA KRTK Regionális Kutatások Int. Nyugat-magyarországi Tud. Oszt., [2013]. - 41 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 40-41.
ISBN 978-963-9899-60-5 fűzött
környezeti nevelés - környezeti tudatosság - fenntartható fejlődés - didaktika
504.03 *** 37.033 *** 37.02
[AN 3485138]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2013.
   Rivers connecting cross-border region towards Croatian accession to the European Union : Hungary - Croatia IPA Cross-Border Co-operation Programme, 2007-2013 / [publ. by the Hungary - Croatia Joint Technical Secreteritat ...]. - Budapest : VÁTI Nonprofit Kft., 2013. - 199 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7380-32-7 kötött
Magyarország - Horvátország - határ menti kapcsolat - együttműködés - környezetvédelem - gazdasági együttműködés
504.06(439) *** 332.1(439) *** 332.1(497.13) *** 504.06(497.13)
[AN 3484966]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2013.
   Utak a fenntarthatósághoz : a megelőzés tanulása : országos környezeti nevelési konferencia, 2012. szeptember 20-23. : a konferencia anyagai / [szerk. Vásárhelyi Judit] ; [rend., közread. a] Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. - Budapest : MKNE, 2012. - 124 p. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86954-7-5 fűzött
fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság - környezeti nevelés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 37.033 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3482547]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2013.
   Városok öko-környezetének komplex vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban / szerk. Albert Levente [et al.] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME K., [2012]. - 261 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-084-4 fűzött
Nyugat-Dunántúl - városökológia
504.03 *** 911.375(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 3484855]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2013.
   Városok öko-környezetének vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban / szerk. Albert Levente [et al.] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME K., 2012. - 49 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-334-084-4)
Nyugat-Dunántúl - városökológia
504.03 *** 911.375(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 3484887]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7534 /2013.
Katona Zoltán
   Az elemi részek : a világmindenség építőkövei / Katona Zoltán. - Budapest : Magnific'Art Design Studió, 2012. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (KAZ & TA könyvek)
ISBN 978-963-08-5434-4 fűzött : 2990,- Ft
részecskefizika - kvantumfizika
539.12 *** 530.145
[AN 3484183]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2013.
Márki-Zay János (1943-)
   Kristálymodell, szemcsemodell és az amorf anyagok modellezése : a Bragg-Nye-féle buborékmodell továbbfejlesztése / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2013. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Harmónia ; 3-4.)
ISBN 978-963-89645-2-6 fűzött
kristályfizika - fémes anyag - modellkísérlet
538.911 *** 669.017
[AN 3484502]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7536 /2013.
Emling, Shelley
Marie Curie and her daughters (magyar)
   Marie Curie és lányai : fejezetek egy tudósdinasztia életéből / Shelley Emling ; [ford. Tóbiás Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 271 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-963-304-125-3 fűzött : 3900,- Ft
Curie, Marie (1867-1934)
Joliot-Curie, Irène (1897-1956)
Curie, Ève (1904-2007)
Franciaország - vegyész - író - 19. század - 20. század
54(44)(092)Curie,_M. *** 54(44)(092)Joliot-Curie,_I. *** 840(092)Curie,_È
[AN 3484956]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2013.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   Tudás, türelem, tisztesség : Náray-Szabó Gábor életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., cop. 2013. - 143 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Magyar tudósok ; 2.)
ISBN 978-963-89273-3-0 kötött : 3000,- Ft
Náray-Szabó Gábor (1943-)
Magyarország - vegyész - 20. század - 21. század - életútinterjú
54(439)(092)Náray-Szabó_G.(047.53)
[AN 3482508]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

7538 /2013.
Wszechświat (magyar)
   Világegyetem. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2012. - 23 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-24-4 fűzött
világegyetem - gyermekkönyv
524.8(02.053.2)
[AN 3483536]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7539 /2013.
Barcs István (1955-)
   Mikrobiológia : fertőző gondolatok / írta Barcs István ; Szalka András kommentjeivel ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2013. - 655 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7152-85-6 fűzött
orvosi mikrobiológia - egyetemi tankönyv
579.61(075.8)
[AN 3482272]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2013.
Kászoni Zoltán (1928-)
   A halak világának titkai / Kászoni Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2012. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-502-942-6 fűzött
Kárpát-medence - hal - halbiológia
597(4-191)
[AN 3484025]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2013.
Ptaki (magyar)
   Madarak. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2012. - 23 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-25-1 fűzött
madár - gyermekkönyv
598.2(02.053.2)
[AN 3483630]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2013.
Seregi János (1943-)
   Festetics Imrétől a Bakonyerdő Zrt. Állatparkjáig / Seregi János ; [kiad. A Mi Bakonyunkért Alapítvány]. - [Bakonyszentlászló] : A Mi Bakonyunkért Alapítvány, 2012. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-08-5564-8 kötött
Gyenesdiás - vadaspark
59.006(439-2Gyenesdiás)
[AN 3484390]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2013.
Spürgin, Armin
Die Honigbiene (magyar)
   A méhek világa : a méhállamtól a méhészetig / Armin Spürgin ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2013. - 107 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-302-4 fűzött : 2495,- Ft
méh - méhészet
595.799 *** 638.1
[AN 3484944]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2013.
Zwierzęta (magyar)
   Élővilág. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2012. - 23 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-26-8 fűzött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3483497]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7545 /2013.
André, Christophe (1956-)
L'estime de soi (magyar)
   Önbecsülés : önszeretet, önkép, önbizalom / Christophe André, François Lelord ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 343 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 321-[340].
ISBN 978-963-355-007-6 fűzött : 2900,- Ft
önérzet - személyiség-lélektan - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3484407]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2013.
Burchard, Brendon
The charge (magyar)
   Töltődj fel! : tíz motiváló elem, amely energiát ad / Brendon Burchard ; [ford. Gárdos Bálint]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 291 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-122-2 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3484964]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2013.
   Debreceni Egyetem OEC Egészségtudományok Doktori Iskola PhD hallgatóinak 2013. évi szimpóziuma : program, előadáskivonatok : 2013. május 28. - [Debrecen] : DE OEC, [2013]. - 32 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - orvostudomány - közegészségügy - konferencia-kiadvány
61 *** 614(439) *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3484177]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2013.
   Egészségmegőrzés, prevenció, terhelésélettani alapismeretek / [szerk.] Ihász Ferenc. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2013. - 389 p. : ill., színes ; 25 cm. - (A Magyar Sporttudományi Társaság szakkönyvei, ISSN 2064-1494)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5981-3 kötött
egészségnevelés - megelőzés - sportterhelés - egészséges életmód
614 *** 616-084 *** 796.015.6 *** 613
[AN 3483634]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2013.
Farkas Lívia
   Ennél zöldebb nem lesz! : útmutató azoknak a nőknek, akiknek elegük van a toporgásból / Farkas Lívia. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-02-2 kötött : 3990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3482992]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2013.
Forró Pál (1884-1942)
   A boldog házasság tudománya / Forró Pál ; [közread. az] Infopoly Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Infopoly Alapítvány, 2013. - 241, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6112-0 fűzött : 2690,- Ft
házasság - párkapcsolat
613.89 *** 316.472.4
[AN 3485251]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2013.
Fulton, Venice A.
Six weeks to omg (magyar)
   Az OMG-diéta : 6 hét, és ledobtad a kilókat / Venice A. Fulton ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2013. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-28-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
fogyókúra
613.24
[AN 3483033]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2013.
Gaál Csaba (1942-)
   Egy életút gondolatai : sebészfilozófia - nézeteim / Gaál Csaba. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 560 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 551-555.
ISBN 978-963-331-281-0 kötött : 3900,- Ft
sebészet - orvos - memoár
617 *** 61(439)(092)Gaál_Cs.(0:82-94)
[AN 3483010]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Was will ich? (magyar)
   Mit akarok? : a döntés bátorsága / Anselm Grün ; [ford. Gromon András]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 171 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 169-170.
ISBN 978-963-314-039-0 fűzött
döntés - mentálhigiénia - akaratszabadság
159.947.2 *** 613.865 *** 234.9
[AN 3485809]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2013.
Guaiti, Daniela
Usi e proprietà del miele (magyar)
   A méz : a hazai gyógyászatban, a szépségápolásban és a konyhában / Daniela Guaiti ; [rajz. Giulia Pianigiani, Irene Tonin, Serena Federici] ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2013. - 132 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-306-2 fűzött : 2495,- Ft
méz - természetgyógyászat - szakácskönyv
615.89:615.322 *** 641.55(083.12):638.16 *** 638.16
[AN 3484935]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2013.
Kleon, Austin
Steal like an artist (magyar)
   Lopj úgy, mint egy művész! : 10 tanács a kreativitásról / Austin Kleon ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 151 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-304-121-5 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - kreativitás
613.865 *** 159.928.238
[AN 3484951]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2013.
Magyar Fogorvosok Egyesülete. Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság. Tóth Pál vándorgyűlés (6.) (2013) (Debrecen)
   MFE Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság VI. Tóth Pál Vándorgyűlés keretében szervezett kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam : Debrecen, 2013. április 12-13. : programfüzet, absztrakt. XIV. Debreceni Fogászati Napok : Debrecen, 2013. április 12-13. : programfüzet, absztrakt / [szervező a Debreceni Egyetem OEC Fogorvostudományi Kar, DAB Stomatológiai Munkabizottsága]. - Debrecen : DE OEC Fogorvostudományi Kar : DAB Stomatológiai Munkabiz., [2013]. - 44, 64 p. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
fogászat - szájsebészet - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3484152]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2013.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Nagygyűlés (2013) (Debrecen)
   Magyar Gyermekorvosok Társasága 2013. évi Nagygyűlése : Debrecen, ... 2013. június 6-8. : programfüzet. - [Budapest] : [M. Gyermekorvosok Társ.], [2013]. - 84 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-053.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3484115]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2013.
Motyková, Adela
Chcete bývať bezpečne? (magyar)
   A biztonságos otthon : betörésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem, árvízvédelem, vagyonbiztosítás / Adela Motyková ; [a vagyonvédelem fejezetet írta Dely Kornél] ; [ford. Horváth Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2013. - 103 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-294-2 fűzött : 3995,- Ft
biztonságvédelem - biztonságtechnika
614.8
[AN 3484993]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2013.
On fait comment pour changer le monde? (magyar)
   Tegyük jobbá a világot! De hogyan? : a világ nagy kérdései keresztény szemmel / szöveg Gwenaëlle Boulet [et al.] ; ill. Frédéric Bénaglia [et al.] ; [ford. Somorjai Gabi]. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 2013. - 135. [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-034-5 kötött : 3900,- Ft
környezetvédelem - erkölcs - mentálhigiénia - vallásos irodalom - gyermekkönyv
613.865(02.053.2) *** 504.06(02.053.2) *** 17(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3484723]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2013.
Papp Rita
   Krónikus vesebetegek étrendje és életmódja : útmutató az állapot megértéséhez és otthoni kezeléséhez / Papp Rita, Zakar Gábor, Bordi Edit. - Budapest : Medicina, 2013. - 243 p. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-226-447-9 fűzött : 1920,- Ft
vesebetegség - diéta - szakácskönyv
616.61 *** 641.563(083.12)
[AN 3486487]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2013.
Sharma, Robin S. (1964-)
Leadership wisdom from the monk who sold his Ferrari (magyar)
   Tanítások vezetőknek a szerzetestől, aki eladta a Ferrariját : 8 tanács céltudatos vezetőknek / Robin Sharma ; [ford. Béresi Ákos]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-01-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés - vezetéslélektan - amerikai angol irodalom - regény
613.865(0:82-31) *** 65.013(0:82-31) *** 65.012.4(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3483256]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2013.
Singer, Michael A.
The untethered soul (magyar)
   Felszabadított lélek : spirituális utazás önmagunkon túlra / Michael A. Singer ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6233-2 fűzött : 3490,- Ft
önismeret - tudatosság - mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3483012]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7563 /2013.
Déri Miklós
   A gépkezelés biztonságáért : "kisokos" a gépkezelői munka biztonságának javításáért / [... írta és szerk. Déri Miklós]. - Zalaegerszeg : Anti-Pyro '90 Kft., 2013. - 46 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6318-6 fűzött
működtetés - géptan - munkavédelem - biztonságvédelem - útmutató
621.004.2(036) *** 331.45(036) *** 614.8(036)
[AN 3485431]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7564 /2013.
   Geoinformációs konferencia [elektronikus dok.] : a geoinformáció alkalmazási területei : szakmai konferencia, 2013. február 28. / szerk. Tóth László ; [rend. az] MH Geoinformációs Szolgálat. - Szöveg és képek. - Budapest : MH Geoinformációs Szolg., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Szakmai tudományos közlemények / MH Geoinformációs Szolgálat, ISSN 2061-1188)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; PowerPoint
ISBN 978-963-08-6192-2
térinformatika - katonai térképészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 355.47 *** 623.64 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3484751]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2013.
   Az infokommunikációs technológia hatása a hadtudományra / Haig Zsolt [et al.] ; [... szerk. Kovács László, Tózsa István] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 173 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-02-3 fűzött
infokommunikáció - hadtudomány - egyetemi tankönyv
681.3(075.8) *** 659.2(075.8) *** 355(075.8)
[AN 3482424]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2013.
   Infokommunikációs technológia hatása a közigazgatás-tudományra / Agg János [et al.] ; [... szerk. Tózsa István] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem [Közigazgatástudományi Kar]. - Budapest : NKE Közigtud. Kar, 2013. - 133 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-01-6 fűzött
infokommunikáció - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - egyetemi tankönyv
681.3(075.8) *** 659.2(075.8) *** 35(075.8) *** 681.3.004.14(075.8)
[AN 3482422]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7567 /2013.
Tóth Lajos, A. (1951-)
   Hutások / A. Tóth Lajos. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Ajka - ipartörténet - üvegipar - iparvállalat - memoár
666.17(439-2Ajka)(091) *** 061.5(439-2Ajka)(0:82-94)
[AN 3483839]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7568 /2013.
   Az építés folyamata. - Pannonhalma : Építőmesterek Szakmai Egyes., [2013]. - 240 p. ; 22 cm. - (Építőmester kiskönyvtár, ISSN 2064-1923)
Lezárva: 2012. nov. 15.
ISBN 978-963-89737-0-2 fűzött
Magyarország - építés - építőipar - jogi szabályozás
69(439)(094)
[AN 3485159]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2013.
   Szennyvíziszap 2013 - Haladunk, de merre? című konferencia előadásai [elektronikus dok.] / [rend.,] kiad. Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. - Szöveg és képek. - Budapest : KSZGYSZ, [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten, 2013. máj. 30-án rendezett konferencia előadásposzterei. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-88125-2-0
szennyvíziszap - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.336 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3482130]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7570 /2013.
   Agricultură ecologică. - Debrecen ; Salard : Ed. Univ. din Debrecen, 2013. - 4 db : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-329-8 fűzött
Magyarország - Románia - mezőgazdaság - határ menti kapcsolat - biológiai növényvédelem - biogazdálkodás - biológiai energia
338.43(439)"201" *** 338.43(498)"201" *** 632.937 *** 631.147 *** 620.95
[AN 3485119]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Lucrarea ecologică şi protecţia solului / [coord. Juhász Csaba, László Radócz]. - 152 p.
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-318-330-4
[AN 3485123] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gestionarea deşeurilor şi a fermelor ecologice / [coord. Juhász Csaba, László Radócz]. - 160 p.
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-963-318-331-1
[AN 3485126] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Protecţia biologică a plantelor / [aut. Nagy Antal, Rádócz László, Nagy Miklós]. - 149 p.
Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 978-963-318-332-8
[AN 3485130] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Bolile abiotice / [aut. Rádócz László, Nagy Miklós]. - 150 p.
Bibliogr.: p. 147-150.
ISBN 978-963-318-333-5
[AN 3485137] MARC

ANSEL
UTF-87571 /2013.
Biró Ágnes
   Kutyák / [szöveg Biró Ágnes]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2012. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
Fűzött : 990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9966-39-0)
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3483639]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2013.
Czira Orsolya
   Lovak / [szöveg Czira Orsolya]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2012. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-40-6 fűzött : 990,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 599.723(02.053.2) *** 798(02.053.2)
[AN 3483636]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2013.
   Ehető vadnövények a Kárpát-medencében = Edible wild plants in the Carpathian basin / szerk. ... Dénes Andrea. - Pécs : Janus Pannonius Múz., 2013. - 102 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Dunántúli dolgozatok. A, Természettudományi sorozat, ISSN 0139-0805 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Kárpát-medence - vadon termő növény - tápláléknövény
631.963.2(4-191) *** 633/635
[AN 3483145]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2013.
Firányi Ferenc (1944-)
   Bajai pékhistóriák / Firányi Ferenc, Verli György, Werli István. - Baja : Emlékívek K., 2013. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6354-4 fűzött
Baja - pékség
664.61(439-2Baja)(091)
[AN 3482243]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2013.
Für eine Ernährung mit Zukunft (magyar)
   Élelmiszerünk jövőjéért : önrendelkezés a földtől az asztalig / [közread. az] Uniterre, Védegylet. - [Budapest] : Védegylet, [2013]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
élelmiszer-kereskedelem - fogyasztói magatartás - kisgazdaság - fenntartható fejlődés
339.166.82 *** 366.1 *** 631.115.11 *** 504.03
[AN 3485595]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2013.
   Lovak. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2013. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-36-7 fűzött
- gyermekkönyv
636.1(02.053.2)
[AN 3483522]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2013.
Zelenák István (1941-)
   A tokaji aszú titkai / Zelenák István. - Budapest : Agroinform, 2012. - 219 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 163-172. - Összefoglalás német, angol, francia, spanyol, lengyel, szlovák és orosz nyelven
ISBN 978-963-502-951-8 kötött
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlészet - borászat
663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3484035]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7578 /2013.
Dusha Csenge (1991-)
   Sütimizéria : II. könyvecske / Csokiparány Csenge. - Szeged : Dusha B., 2012. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-5551-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3485236]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2013.
   Hagyományos démi ízek : a falusi lét egykor meghatározó ételei. - Nagydém : Önkormányzat, 2012. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Nagydémi füzetek, ISSN 2063-806X ; 2.)
Fűzött
Nagydém - ételspecialitás
641.568(439-2Nagydém)(083.12)
[AN 3484009]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2013.
Mezei Elmira
   Paleolit finomságok gyerekeknek / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2013. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-38-2 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3485269]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7581 /2013.
Marsó Paula (1978-)
   Jean-Jacques Rousseau és az írás problémája / Marsó Paula. - Budapest : Kijárat, 2013. - 296, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-[297].
ISBN 978-615-5160-24-0 fűzött : 2600,- Ft
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Franciaország - filozófus - író - 18. század
1(44)(092)Rousseau,_J._J. *** 840(092)Rousseau,_J._J.
[AN 3484457]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7582 /2013.
   Apostolok és evangélisták / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Lévay Tamara]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 6.)
ISBN 978-963-89758-2-9 fűzött : 750,- Ft
apostol - szent
281.2(092) *** 235.3(092)
[AN 3482200]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2013.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   A bátai reformátusok / Balázs Kovács Sándor. - Báta : Bátáért Egyes., 2013. - 40 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 16 cm. - (Múltunk cserepei, ISSN 1787-0240 ; 4.)
Bibliogr.: p. [41]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-5800-7 fűzött
Bátai Református Egyházközség
Báta - református egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
284.2(439-2Báta)(091)
[AN 3482475]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2013.
Beauchamp, Paul
Psaumes nuit et jour (magyar)
   A zsoltárok világa / Paul Beauchamp ; [ford. Vajda András]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 286 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 20.)
ISBN 978-963-314-033-8 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3486472]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2013.
Demeter D. Zoltán (1945-)
   El Camino : a rejtélyek árnyékában / Demeter D. Zoltán ; [... kiad. ESÖT ...]. - [Gönyü] : ESÖT, [2013]. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5974-5 fűzött : 2500,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3484611]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2013.
La fede per immagini (magyar)
   Hitünk képeskönyve / [szerk. Pietro Principe]. - 2. kiad. - [Budapest] : [Szt. István Társ.], 2013. - 160 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 963-361-256-X fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3484613]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2013.
Gass, Bob
   Győzelem a családi problémákban : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2012. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3735-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
házasság - család
265.5
[AN 3486499]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2013.
Gulyás Mária
   Jeruzsálemi keresztút egykor és ma / Gulyás Mária. - [Budapest] : [Gulyás M.], 2012. - 33 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6019-2 fűzött
Jeruzsálem - szenvedéstörténet - helyismeret - album
232.96 *** 908.569.4-2Yerushalayim(084.1)
[AN 3482135]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2013.
Huszár Pál (1941-)
   A presbiteri tisztségről / Huszár Pál. - Budapest : Kálvin, 2013. - 165 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-558-218-1 fűzöt : 900,- Ft
presbitérium - református egyház
259 *** 284.2
[AN 3482974]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2013.
Körner, Reinhard (1951-)
Die dunkle Nacht (magyar)
   A lélek sötét éjszakája Keresztes Szent Jánosnál / Reinhard Körner ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2013. - 116 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-27-2 fűzött : 1200,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század
235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 3482267]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2013.
   Laci bácsi : emlékkönyv Somogyi László tb. kanonok tiszteletére / [szerk. Schmidt Jánosné] ; Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és Budapest XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény kiadása. - Budapest : Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata : Bp. XVIII. Ker. Ped. Int. és Helytört. Gyűjt., 2012. - 110 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-88830-7-0 fűzött
Somogyi László (1912-1993)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282(439)(092)Somogyi_L.
[AN 3485829]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2013.
Maiden, Peter
Take my silver (magyar)
   Ezüstöm és aranyam / Peter Maiden ; [ford. Szabados Péter] ; [közread. az] OM, Aliansz. - 2. átd. kiad. - Érd : OM : Aliansz, 2013. - 39 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5219-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3486492]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Szándi, ki a te istened? : Babos Sándor missziója egy kínai fiú szemével / Miklya Luzsányi Mónika. - Budapest : Harmat, 2013. - 140 p. ; 18 cm. - (Cikk-cakk könyvek, ISSN 1787-7237)
ISBN 978-963-288-125-6 fűzött
Babos Sándor (1903-1996)
Magyarország - Kína - misszionárius - misszió - 20. század - magyar irodalom - regény
266.2(510)(0:82-31) *** 266.2(439)(092)Babos_S.(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3482137]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2013.
Nagy Lajos
   Igék hétköznapokra II : kórházi csendes percek : meditációk a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában / Nagy Lajos ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2012. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87878-7-3 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3483969]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2013.
Nagy Lajos
   Igék hétköznapokra III : kórházi csendes percek : meditációk a veszprémi kórház Belgyógyászati Centrumában / Nagy Lajos ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2013. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89786-0-8 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3483972]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2013.
   A piarista nevelés újraindulása Szegeden, 1991-1999 / szerk. Miklós Péter. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya ; Szeged : Dugonics A. Piarista Gimn., 2013. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5309-5 fűzött
Dugonics András Piarista Gimnázium (Szeged)
Szeged - piaristák - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - 1990-es évek
271.786(439-2Szeged) *** 373.54(439-2Szeged)"1991/1999"
[AN 3482474]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2013.
Sabjanics Miklós (1969-)
   Non nobis Domine non nobis sed nomini tuo da gloriam! : a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend Magyarországi Nagypriorátusának imakönyve / [szerzők Sabjanics Miklós ..., Szántó Attila János ...] ; [... kiad. a Templomos Lovagok Magyarországi Rendjének Alapítványa]. - [Várpalota] : Templomos Lovagok Mo. Rendjének Alapítványa, [2012]. - 58 p. ; 22 cm
Főcím a borítófedélről
ISBN 978-963-08-3366-0 kötött
imakönyv
243
[AN 3483858]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2013.
Somos Zsuzsanna (1943-)
   Magyar szentek és hősök a nagyvilágban : törénelmi útikönyv / Somos Zsuzsanna. - Budapest : Kairosz, 2013. - 264 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-264.
ISBN 978-963-662-598-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - szent - híres ember - helyismeret - művelődéstörténet
235.3(439) *** 929(439) *** 908.100 *** 930.85(439)
[AN 3485215]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2013.
Steinbach József (1964-)
   Amire leginkább szükségünk van : mai üzenetek a Szentírásból Pál apostol Korinthusiakhoz írott második levelének első fejezete alapján / Steinbach József ; [kiad. ... a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei ...]. - Balatonalmádi ; Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2012. - 109 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-89597-2-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.3.07
[AN 3484096]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2013.
Steinbach József (1964-)
   Szerezz értelmet : napi áhitatok az Ige mellett / Steinbach József ; [kiad. ... a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjteményei, 2012. - 368 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89033-7-2 kötött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3484196]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2013.
Ventura, Gioacchino (1792-1861)
   Gyász-beszéd, mellyet Romában O'Conell Dániel ... fölött Ventura Joachim ... tartott / [kiad. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár]. - Repr. kiad. - Győr : Győri Egyházm. Kincstár és Kvt., 2013. - [6], X, 85 p. ; 21 cm
Címváltozat: Gyászbeszéd Daniel O'Connell fölött. - Eredeti kiad.: Veszprémben : Ramasetter K. betűivel, 1848
ISBN 978-963-08-6084-0 fűzött
O'Connell, Daniel (1775-1847)
Írország - politikus - 19. század - hasonmás kiadás - gyászbeszéd
252.9 *** 32(417)(092)O'Connell,_D. *** 094/099.07
[AN 3484640]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2013.
Volf, Miroslav
After our likeness (magyar)
   Képünkre és hasonlatosságunkra : az egyház mint a Szentháromság képmása / Miroslav Volf ; [ford. Székely György]. - Budapest : Harmat, 2013. - 412 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 367-393.
ISBN 978-963-288-149-2 fűzött
ökumené - Szentháromság - keresztény egyház
261.8 *** 231.01 *** 282
[AN 3482337]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2013.
Wer war Jesus von Nazareth? (magyar)
   Ki volt a názáreti Jézus? : gyermek- és fiatalkora / [kiad. az Univerzális Élet]. - Szolnok : Univerzális Élet, [2012]. - 44 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-88769-4-2 kötött
Jézus
vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3484077]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7604 /2013.
Armbrust, Joachim (1958-)
Geschwisterstreit (magyar)
   Testvérviszály : konfliktuskezelő stratégiák szülőknek / Joachim Armbrust ; [ford. Hajnal Katalin]. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-208-8 fűzött : 1800,- Ft
testvér - családi élet - családi nevelés - konfliktuskezelés
316.37-055.71 *** 159.922.7-055.71 *** 316.356.2 *** 37.018.1 *** 316.48
[AN 3483363]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2013.
Babucs Zoltán (1974-)
   A Kárpátok őrei : a székely vitézség ezer éve / Babucs Zoltán. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013. - 125 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-125.
ISBN 978-615-5374-02-9 fűzött : 1490,- Ft
Székelyföld - székelyek - magyar történelem - hadtörténet
316.347(=945.11székelyek) *** 943.921Székelyföld *** 355.48(439.21Székelyföld)
[AN 3484360]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2013.
Dalrymple, Theodore
In praise of prejudice (magyar)
   Az előítéletek dicsérete : az előre kialakított vélemények szükségessége / Theodore Dalrymple. - [Budapest] : Századvég, cop. 2013. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5164-07-1 fűzött : 2500,- Ft
előítélet
316.647.8
[AN 3484580]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2013.
Forró Pál (1884-1942)
   A férjhez menés művészete / Forró Pál ; [közread. az]Infopoly Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Infopoly Alapítvány, 2013. - 244, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6116-8 fűzött : 2690,- Ft
társkeresés - párkapcsolat - házasság - nő
316.472.4 *** 613.89 *** 613.865-055.2
[AN 3485257]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2013.
Hedley-Ward, Jodie
You sexy mother (magyar)
   Nőiesség a pelenkahegyen innen : önfejlesztő kézikönyv anyukáknak / Jodie Hedley-Ward. - 2. kiad. - [Budapest] : Illia, cop. 2013. - 185 p. : ill. ; 23 cm
Megj. "Lennél Te is szexis anya?" címmel is. - Ford. Kerekes Mónika
ISBN 978-963-9769-78-6 fűzött : 3490,- Ft
anya - nő - életvezetés
316.37-055.52-055.2 *** 613.865
[AN 3484443]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2013.
Kiss Erika
   Hátám Szófértől Moses Mendelssohnig : a Zsidó Egyetem tanulmányútja / Kiss Erika. - Budapest : Logos, 2012. - 303 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Historia diaspora, ISSN 1417-2275 ; 15.)
Bibliogr.: p. 295-303.
ISBN 978-963-8159-28-1 fűzött : 3000,- Ft
Közép-Európa - zsidóság - emlékhely - művelődéstörténet - útleírás
316.347(=924)(4-11)(0:82-992) *** 725.94(=924)(4-11)(0:82-992) *** 930.85(=924)(4-11)
[AN 3482526]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2013.
   Mestermunkák : lucrări de licenţă, 2012 : the next media generation : establishing the basis of cross-border communication between Hajdúböszörmény and Săcueni / [közread. a] Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft., Székelyhíd Város Önkormányzata. - Hajdúböszörmény : Szabadhajdú Közműv., Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ; Székelyhíd : Önkormányzat, [2013]. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
Magyar és román nyelven
ISBN 978-963-86065-4-9 kötött
Hajdúböszörmény - Székelyhíd - kulturális élet - kommunikáció - határ menti kapcsolat - tömegtájékoztatási eszköz - 21. század
316.7(439-2Hajdúböszörmény) *** 316.77 *** 659.3 *** 332.1(439-2Hajdúböszörmény) *** 332.1(498.4-2Székelyhíd)"201" *** 316.7(498.4-2Székelyhíd)
[AN 3484130]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2013.
Németh Tibor (1981-)
   "...mások szegénységén segítheni..." : Ihász Lajos élete, 1850-1908 / Németh Tibor ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár ...]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2012. - 299 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 191-196. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-9818-25-5 fűzött
Ihász Lajos (1850-1908)
Magyarország - egyházi személy - evangélikus egyház - földbirtokos - 19. század - századforduló
316.343.32(439)(092)Ihász_L. *** 284.1(439)(092)Ihász_L.
[AN 3483928]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2013.
Pistorius, Martin (1975-)
Ghost boy (magyar)
   Néma üvöltés / Martin Pistorius & Megan Lloyd Davies ; [ford. Mente Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 283, [5] p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-293-251-4 fűzött : 2990,- Ft
testi fogyatékos - memoár
316.37-056.26(0:82-94)
[AN 3484811]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2013.
Pőcze Flóra (1987-)
   A Moszkva tér gyermekei / Pőcze Flóra. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2013. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5009-76-1 fűzött : 2290,- Ft
Budapest - hajléktalan - 21. század - szociográfia
308-058.51(439-2Bp.)"200" *** 364.252(439-2Bp.)"200"
[AN 3485231]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2013.
Verő Bán Linda
Mit jelent zsidónak lenni? (német)
   Was bedeutet es jüdisch zu sein? / Linda Verő-Bán ; ill. von Eszter Paller ; [... Übers. von Iris Héberger]. - Budapest : Hillel Stiftung für jüdisches Bildungs- und Jugendzentrum, 2013. - [31] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Bien-e jid Bücher)
ISBN 978-615-5204-08-1 fűzött
zsidóság - nemzettudat - gyermekkönyv
316.356.4(=924)(02.053.2) *** 316.63
[AN 3484078]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7615 /2013.
Bárkányi Ildikó (1958-)
   Szöged hírös város.. : állandó néprajzi kiállítás : [újrahasznosítható hagyományaink] / [szöveg, ... rend. Bárkányi Ildikó, Fodor Ferenc, Szabó Magdolna] ; [kiad. a] Móra Ferenc Múzeum. - Szeged : Móra F. Múz., 2013. - 67, [5] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-9804-43-2 fűzött
Szeged - magyar néprajz - múzeumi katalógus
39(=945.11)(439-2Szeged) *** 069(439-2Szeged)
[AN 3482436]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2013.
Nagy Rózsa
   Magyar viselet a XVIII. század végén és a XIX. század elején / írta Nagy Rózsa. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 57, [2] p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Neuwald Ny., 1912. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-52-6 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - viselettörténet - művelődéstörténet - 18. század - 19. század - hasonmás kiadás
391(439)"17/18" *** 930.85(439)"17/18" *** 094/099.07
[AN 3483922]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2013.
Nemes Hajnal
   Népi tojásdíszítés / Nemes Hajnal ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2013. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 43.)
ISBN 978-963-278-295-9 fűzött : 1195,- Ft
tojásfestés - húsvéti szokás - foglalkoztatókönyv
398.332.12(=945.11) *** 745.55 *** 379.826
[AN 3484804]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7618 /2013.
Lőrinczné Bencze Edit
   Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében / Lőrinczné Bencze Edit ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Budapest : Aposztróf ; Székesfehérvár : KJF, 2013. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-299.
ISBN 978-615-5056-41-3 fűzött : 2900,- Ft
Európai Unió - Horvátország - európai integráció
327.39(4-62) *** 327(497.13)
[AN 3482537]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2013.
Nyárádi Miklós (1905-1976)
My ringside seat in Moscow (magyar)
   Így láttam Moszkvában : a volt pénzügyminiszter visszaemlékezései : új megvilágításban a kommunista taktika módszerei / Nyárádi Miklós ; [ford. Krasznay Mihály] ; [szerk. Zsirai László]. - Budapest : Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány, 2012. - 348 p. ; 20 cm. - (Kisgazdák a közéletben sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-89273-2-3 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - politikatörténet - kommunizmus - politikus - diplomáciatörténet - 1945 utáni időszak - 20. század - memoár
32(439)(092)Nyárádi_M.(0:82-94) *** 327(439)"194"(0:82-94) *** 327(47)"194"(0:82-94) *** 323(439)"194"(0:82-94) *** 329.15(47)(0:82-84)
[AN 3482500]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2013.
Schabert, Tilo (1942-)
   A politika méltóságáról és jelentőségéről / Tilo Schabert ; [ford. Horváth Szilvia, Óvári Csaba, Vida Réka]. - [Budapest] : Századvég, cop. 2013. - 325 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 978-615-5164-08-8 fűzött : 2900,- Ft
politológia
32.001
[AN 3485028]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2013.
Szabó Szonja
   Magyarország, egy erdélyi szemével / Szabó Szonja. - Budapest : Magánkiad., 2013. - [6], 82 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6680-4 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - társadalom - belpolitika - 20. század - ezredforduló
323(439)"199/201" *** 316.728(439)"196/200"
[AN 3482769]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2013.
Tudós-Takács János (1936-2010)
   A hungarizmus alapjai : nyolc előadás / Tudós-Takács János. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6147-2 fűzött
hungarizmus
329.18(439)
[AN 3484426]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2013.
   Zsidók Kárpátalján : történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig / szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - Budapest : Aposztróf, 2013. - 453 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Hungaria Judaica, ISSN 0865-1345 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5056-37-6 kötött : 4800,- Ft
Kárpátalja - zsidóság - 19. század - 20. század - 21. század
323.15(=924)(477.87)"18/20" *** 323.15(=924)(439.23)"18/20" *** 316.347(=924)(477.87)"18/20" *** 316.347(=924)(439.23)"18/20" *** 947.787(=924)"18/20" *** 943.923(=924)"18/20"
[AN 3482430]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7624 /2013.
Bartal György (1785-1865)
   A parthus, hun-magyar scythákról : tanulmányai befejezéseül / írta Beleházi Bartal György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 51 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pest : Knauz N., 1862. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-53-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar őstörténet - hunok - szkíták - hasonmás kiadás
936.91 *** 930.8(=945.11) *** 939.51 *** 935.6 *** 094/099.07
[AN 3483924]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2013.
   Budapest - Fény és árnyék : a főváros 1000 éves története / [a vezetőt szerk. Perényi Roland, Végh András] ; [közread. a Budapesti Történeti Múzeum]. - [Budapest] : BTM, [2013]. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-615-5341-03-8 fűzött
Budapesti Történeti Múzeum. Budapest - Fény és árnyék
Budapest - helytörténet - múzeumi katalógus
943.9-2Bp. *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 3484585]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2013.
Dalmi Sándor (1958-)
   Csak ülök és mesél(n)ek / Dalmi Sándor ; [ill. Komiszár János]. - Debrecen : Magánkiad., 2013. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6610-1 fűzött
Debrecen - híres ember - 20. század - 21. század - életútinterjú
929(439-2Debrecen)(047.53)
[AN 3484050]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2013.
Deák István
   A magyarok feljövetele / Deák István. - [Szigetmonostor] : Magánkiad., cop. 2013. - 108 p. : ill., színes, térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 103-108.
ISBN 978-963-89093-2-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3484385]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2013.
Jaksity György (1934-)
   Illúziók fogságában : a magyar történelemről kicsit másképp / Ivánfy Jaksity György. - [Budapest] : Papirusz Book, 2013. - 127 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9263-74-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar történelem - esszé
943.9(0:82-4)
[AN 3482498]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2013.
Kertész István (1942-)
   Botrányok az ókorban : ez is történelem... / Kertész István. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7487-5 fűzött : 2800,- Ft
művelődéstörténet
930.85(37/38)"-040/005"
[AN 3486402]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2013.
   A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története : a 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai / szerk. Katona Csaba [et al.]. - Budapest : Legenda Közműv. Egyes. ; Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2012. - 266 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5521-1 fűzött
Közép-dunántúli régió - helytörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
943.9Közép-Dunántúl"194/198"
[AN 3484425]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2013.
Kun Miklós (1946-)
   Sztálin alkonya : történelmi-lélektani kollázs / Kun Miklós. - 2. jav. kiad. - Budapest : Unicus, cop. 2012. - 535 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5084-08-9 kötött : 5460,- Ft
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - politikus - 1945 utáni időszak - 20. század - történelem
947(092)Stalin,_I._V. *** 947"195"
[AN 3486503]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2013.
Lanszkiné Széles Gabriella
   Fonó története és néprajza / Lanszkiné Széles Gabriella ; [kiad. Fonó Községi Önkormányzat]. - [Fonó] : Önkormányzat, 2013. - 228 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 212-214.
ISBN 978-963-08-6464-0 kötött
Fonó - helytörténet - magyar néprajz
943.9-2Fonó *** 39(=945.11)(439-2Fonó)
[AN 3482307]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2013.
   Mozaikok Harcról / [összeáll. Patkó Sándorné] ; [kiad. a Harci Önkormányzat]. - [Harc] : Önkormányzat, 2013. - 16 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
helytörténet - helyismeret - Harc
943.9-2Harc *** 908.439-2Harc
[AN 3482485]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2013.
O'Reilly, Bill
Killing Kennedy (magyar)
   Kennedy : a gyilkosság, amely véget vetett az amerikai Camelotnak / Bill O'Reilly és Martin Dugard ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 359 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-114-7 fűzött : 3900,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Egyesült Államok - államfő - 20. század
973(092)Kennedy,_J._F.
[AN 3484582]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2013.
Papp Sándor (1965-)
   A Sárközyek : egy magyar származású francia államférfi családjának története a 18. század végéig / Papp Sándor. - Szeged : Universitas Szeged K., 2012. - 139, XXXII p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-138.
ISBN 978-615-5106-08-8 fűzött : 1990,- Ft
Sárközy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Sárközy
[AN 3482252]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2013.
Scull, Andrew
Hysteria (magyar)
   A hisztéria felkavaró története / Andrew Scull ; [ford. Boross Ottilia és Pléh Csaba] ; [a m. vonatkozású fejezetet Lafferton Emese írta]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-052-5 fűzött : 2700,- Ft
orvostörténet - hisztéria - művelődéstörténet
930.85 *** 616.891.2 *** 616.89(091)
[AN 3482494]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2013.
Szakály Sándor (1955-)
   Trianon, honvédség, háború, sport : válogatott írások Magyarország XX. századi történelméről / Szakály Sándor. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013. - 211 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 203-210.
ISBN 978-615-5374-01-2 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 20. század
943.9"19" *** 355.48(439)"19"
[AN 3484342]
MARC

ANSEL
UTF-87638 /2013.
Tőkéczki László (1951-)
   Történelmi arcképek II : magyar politikusportrék a két világháború közötti időszakból / Tőkéczki László ; [közread. a] XX. Század Intézet. - Budapest : XX. Század Int., 2013. - 239 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 207-224.
ISBN 978-615-5118-11-1 kötött
Magyarország - magyar történelem - politikus - két világháború közötti időszak - életrajz
943.9"192/194"(092) *** 32(439)(092)"192/194"
[AN 3484821]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2013.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   A hun-magyar őstörténelem : új szempontok a magyar őstörténet feltárásához / írta Zajti Ferenc. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 76 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1928
ISBN 978-615-5242-50-2 fűzött : 1900,- Ft
magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(089.3) *** 094/099.07
[AN 3485822]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2013.
Zajti Ferenc (1886-1961)
   Magyar évezredek : skytha-hun-magyar faji azonosság / írta Zajti Ferenc. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 443, [54] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Fővárosi Ny., 1939
ISBN 978-615-5242-51-9 fűzött : 3900,- Ft
magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.8(=945.11)(089.3) *** 094/099.07
[AN 3484017]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2013.
   Zamárdi története képekben / [szerk. Bemné Schneider Mária, Hirschmann Attila Ferenc] ; [közread. a] Zamárdi Város Önkormányzata. - Zamárdi : Önkormányzat, 2013. - 319 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-6569-2 kötött
Zamárdi - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Zamárdi(084.12)
[AN 3483937]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7642 /2013.
Farkas Zoltán
Tisza menti útikalauz (angol)
   Guide along the shoreline of the Tisa river : excursions in the lower Tisa region, from Csongrád to Bečej / Zoltan Farkas ; [publ. by the Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára]. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2013. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7237-87-4)
Alsó-Tisza-síkság - útikönyv
914.39(282.243.742)(036)
[AN 3482304]
MARC

ANSEL
UTF-87643 /2013.
Farkas Zoltán
   Tisza menti útikalauz : kirándulások az Alsó-Tiszán Csongrádtól Óbecséig / Farkas Zoltán ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára]. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2013. - 50 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7237-87-4 fűzött
Alsó-Tisza-síkság - útikönyv
914.39(282.243.742)(036)
[AN 3482284]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2013.
Farkas Zoltán
Tisza menti útikalauz (német)
   Der Theiss entlang : Ausflüge an der Unteren Theiss, von Csongrád bis Bečej / Zoltán Farkas ; [hrsg. von Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára]. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2013. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7237-87-4)
Alsó-Tisza-síkság - útikönyv
914.39(282.243.742)(036)
[AN 3482313]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2013.
Farkas Zoltán
Tisza menti útikalauz (szerb)
   Vodič duž obale Tise : izleti po Donjoj Tisi, od Čongrada do Bečeja / Zoltán Farkaš ; [izd. Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára]. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2013. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7237-87-4)
Alsó-Tisza-síkság - útikönyv
914.39(282.243.742)(036)
[AN 3482325]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2013.
Frech Józsefné
   Mosdós / Frech Józsefné. - [Mosdós] : Andrásofszky B. : Gyurkovits K., 2013. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-08-6620-0 fűzött
Kaposi Mór Oktató Kórház (Kaposvár). Mosdósi Telephely
Mosdós - helyismeret - kórház
908.439-2Mosdós *** 364.444.046.6(439-2Mosdós)
[AN 3482787]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2013.
   A hazai ipari parkok különböző dimenzióban / Kiss Éva szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 320 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-00-9 fűzött
Magyarország - ipari park - gazdaságföldrajz - 21. század
911.3(439)"200/201" *** 911.3(439) *** 338.45(439)"200/201"
[AN 3485196]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2013.
Kovács Gáborján (1966-)
   Skócia : útikönyv / Kovács Gáborján. - Budapest : Hibernia, [2013]. - 168 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2013. ápr. 30.
ISBN 978-963-7617-65-2 fűzött
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3485166]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2013.
Lovas Dániel (1954-)
   Kecskemét : régen és ma : früher und heute : in the past and today / [... szerk. és írta Lovas Dániel]. - 2. átd. kiad. - [Kecskemét] : Kecskeméti Lapok, [2013]. - 139, [4] p. : ill., színes ; 32 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312)
ISBN 978-963-9947-24-5 fűzött : 3990,- Ft
Kecskemét - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Kecskemét(084.12) *** 943.9-2Kecskemét(084.12)
[AN 3486485]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2013.
Neményi Ninon
   Londonban, hej, van számos utca.. : az angol főváros rejtelmei / Neményi Ninon ; Sárközi Mátyás rajz. - 3. kiad. - Budapest : Kortárs, 2013. - 237 p. : ill. ; 24 cm. - (Phoenix könyvek, ISSN 1419-8428)
ISBN 978-963-9985-42-1 fűzött : 2750,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3485843]
MARC

ANSEL
UTF-87651 /2013.
   Örökül hagyva : Jánossomorja régen és ma : fotóalbum = Bequeathing : the past and present of Jánossomorja : photoalbum = Vererbend : Jánossomorja damals und derzeit : Fotoalbum / [... szerk., a képeket vál. Balsay Sándor et al.] ; [kiad. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány]. - Jánossomorja : Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány, 2013. - 100 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-06-6444-8 kötött
Jánossomorja - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Jánossomorja(084.12)
[AN 3485933]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2013.
   Pápa, Fő tér / [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár ...]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2012. - [47] p. : ill., részben színes ; 11 cm
ISBN 978-963-9818-26-2 fűzött
Pápa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Pápa(084.12)
[AN 3483797]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2013.
   Regionális földrajzi tanulmányok : Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére / Veres Lajos szerk. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2013. - 240 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 7.)
A tanulmányok váltakozva magyar, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89724-2-2 fűzött
regionális földrajz - gazdaságföldrajz - személyi bibliográfia - emlékkönyv
911.3 *** 332.1 *** 012Abonyiné_Palotás_J.
[AN 3482331]
MARC

ANSEL
UTF-87654 /2013.
Sebestyén Árpád
   Montenegró : útikönyv = Crna Gora / Sebestyén Árpád. - Budapest : Hibernia, [2013]. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2013. máj. 30.
ISBN 978-963-7617-70-6 fűzött
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 3486412]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2013.
   Tábori bűnös Budapestje / ... szerk., a bev. tanulmányt írta, a képeket vál. Buza Péter ; a szöveggyűjteményt összeáll., a jegyzeteket kész. Filep Tamás Gusztáv. - Budapest : Bp-i Városvédő Egyes. : OSZK, 2013. - 190 p. : ill. ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-200-609-3 kötött : 2000,- Ft
ISBN 978-963-7537-36-3
Tábori Kornél (1879-1944)
Magyarország - Budapest - helyismeret - újságíró - századforduló - 20. század - személyi bibliográfia
908.439-2Bp."190/193" *** 070(439)(092)Tábori_K. *** 012Tábori_K.
[AN 3482628]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2013.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Székelyföld / [fotó] Váradi Péter Pál. - [Budapest] : Közdok, [1994]-. - ill., színes ; 32 cm
A 3. kötetet kiad. a Codex Print Kft., a 4-5. kötetet a Viza Kft. (Veszprém), a 6. kötetet a PéterPál Kiadó (Veszprém) és a Bihari Napló Kiadó (Nagyvárad), a 7. kötettől a PéterPál Kiadó. - Méretváltozata: 29 cm
ISBN 963-552-304-1
Székelyföld - helyismeret - fényképalbum
908.498.4Székelyföld(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 104860]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [28.], A székely apostol : Nyirő József, 1889-1953 / [szöveg] Lőwey Lilla. - 2013. - 108 p.
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-89467-3-7 kötött : 8300,- Ft
Nyirő József (1889-1953)
Erdély - író - határon túli magyarság - 20. század - helyismeret - fényképalbum
894.511(498)(092)Nyírő_J. *** 908.498.4(084.12)
[AN 3484034] MARC

ANSEL
UTF-87657 /2013.
Wierdl Viktor
   Svájc : útikönyv / Wierdl Viktor. - Budapest : Hibernia, [2013]. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2013. jún.
ISBN 978-963-7617-49-2 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3486408]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7658 /2013.
Andor Tímea
   A magyar koronaőrség története / Andor Tímea ; kiad. a Magyar Koronaőrök Egyesülete. - 2. bőv. kiad. - Budapest : M. Koronaőrök Egyes., 2013. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88135-7-2 fűzött
Magyar Királyi Koronaőrség
Magyarország - koronázási jelvény - fegyveres testület - történeti feldolgozás
342.519.8(439) *** 351.74(439)(091)
[AN 3485931]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2013.
Bíró Ákos
   Kétfejű sas Dávid pajzsán : tábori rabbinátus az Osztrák - Magyar Monarchia haderejében, 1914-1918 / Bíró Ákos. - Budapest : Gabbiano Print, 2013. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-103.
Fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - tábori pap - rabbi - haderő - első világháború
356.363(436/439)"1914/1918"
[AN 3484409]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2013.
   Bűnmegelőzési recep(t)úra : Balaton - Bakony, 2013 / [szerk. Orsós Károly ...] ; [kész. a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály ...]. - Veszprém : Veszprém M. Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Oszt., 2013. - 163 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - bűnmegelőzés - ételspecialitás - 21. század - bűnözés
343.85(439.117)201" *** 641.568(439.117)(083.12)
[AN 3484020]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2013.
Cucorás Sándor (1944-)
   Kádárhuszár (is) voltam : egy rendőrtiszt visszaemlékezései / Cucorás Sándor. - [Budapest] : Cucorás S., [2013]. - 546 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6809-9 fűzött
Cucorás Sándor (1944-)
Magyarország - rendőr - nyomozó - 20. század - 21. század - memoár
351.74(439)(092)Cucorás_S.(0:82-94)
[AN 3482269]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2013.
Kelemen László (1977-)
   Joghallgatók a jogról II : szociálpszichológiai kutatás / Kelemen László, Hollán Miklós. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 147 p. ; 20 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. [148].
ISBN 978-615-5376-04-7 fűzött : 3980,- Ft
kriminológia - szociálpszichológia
343.97 *** 316.6
[AN 3485052]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2013.
   Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztés program : MP 12.0 : a haza üdvére és a köz szolgálatában / [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. - [Budapest] : KIM, 2012. - 70 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm + 2 mell.
Fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - 21. század
35(439)"201"
[AN 3482491]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2013.
Molnár Tamás (1975-)
   A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe / Molnár Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Dóm K., cop. 2013. - 303 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 280-299. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9950-89-4 fűzött
Magyarország - nemzetközi jog - alkotmányjog - összehasonlító jog - 21. század
341 *** 342(439)"201" *** 340.5
[AN 3485186]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2013.
Pap Gábor (1939-)
   Angyali korona, szent csillag : a magyar Szent Korona / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, cop. 2013. - 172, [24] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Varázstükör, ISSN 1215-9883 ; 5.)
Bibliogr.: p. 169-172.
ISBN 978-963-08-6357-5 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény - szentkoronatan - magyarságkutatás
342.22(439) *** 342.519.8(439) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3483709]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2013.
Pókecz Kovács Attila (1969-)
   A szerződéstől való elállás az adásvétel mellékegyezményeinél a római jogban és továbbélése során / Pókecz Kovács Attila ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Pécs : PTE ÁJK, 2012. - 279 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 268-279.
ISBN 978-963-642-505-0 kötött
adásvétel - szerződés - kötelmi jog - római jog
347.751(100) *** 347.74 *** 34(37)
[AN 3482111]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2013.
Varsányi Attila (1974-)
   A hódmezővásárhelyi főispánság története, 1873-1950 / Varsányi Attila. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2013. - 313 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, ISSN 0133-414X ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7237-86-7 fűzött
Csongrád megye - Hódmezővásárhely - vármegye - megyei igazgatás - főispán - helyi politika - 19. század - 20. század
353.075.3(439-2Hódmezővásárhely)"187/195" *** 353.2(439.181)"187/195" *** 323(439-2Hódmezővásásrhely)"187/195"
[AN 3482229]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7668 /2013.
Bálint László (1940-)
   Évtizedeim a titkosszolgálatnál : egy magyar kémelhárító emlékiratai / Bálint László. - Utánny. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013. - 446 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89291-8-1 fűzött : 3490,- Ft
Bálint László (1940-)
Magyarország - kémelhárítás - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
355.40(439)"197/200"(0:82-94)
[AN 3485932]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2013.
Besenyi Gábor
   Vérrel elnyert jutalmak : német katonai kitüntetések és jelvények, 1936-1945 / Besenyi Gábor. - Budapest : Monarchia K., 2012. - 261 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-4956-2 kötött : 11900,- Ft
Németország - katonai kitüntetés - hadtörténet - második világháború
355.134.22(430)"193/194" *** 355.146.1(430)"193/194"
[AN 3484650]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2013.
Harsányi István (1908-2002)
   Galambok a tüzelőállásban / Harsányi István ; [szerk. ... Bertók T. László]. - Gödöllő : Új Levédia, 2012. - 155 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89604-1-2 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború - magyar irodalom - memoár
355.48(439)"1942/1943"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3482280]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2013.
Nagy-L István
   A császári-királyi hadsereg, 1765-1815 : szervezettörténet és létszámviszonyok / Nagy-L. István ; [kiad. Gróf Esterházy Károly Múzeum]. - Pápa : Gr. Esterházy K. Múz., 2013. - 530 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 509-530.
ISBN 978-963-08-6132-8 kötött : 3500,- Ft
Habsburg Birodalom - haderő - hadtörténet - 18. század - 19. század
355(436/439)"17/18"
[AN 3484260]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2013.
Vági István Antal
   Az iszap keserűsége / Vági István Antal ; [a grafikákat kész. Vági Szabolcs] ; [kiad. a Devecseri Városi Könyvtár]. - Devecser : Devecseri Vár. Kvt., 2012. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87393-4-6 fűzött
Devecser - vörösiszap - katasztrófa - környezetszennyezés - magyar irodalom - vers
355.58(439-2Devecser) *** 504.05(439-2Devecser)
[AN 3483827]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7673 /2013.
Alkér Orsolya
   Pénzügyi kiútmutató : nélkülözhetetlen segítség a pénzügyileg bajba jutottaknak / [Alkér Orsolya]. - [Budapest] : Csodasuli Kft., cop. 2013. - 34 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5162-07-7 fűzött
pénzügy - útmutató
336.7(036)
[AN 3485440]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2013.
Andrási Jánosné
   Kifizetői, munkáltatói juttatások adókötelezettsége, 2013 / [szerző Andrási Jánosné]. - Budapest : Saldo, 2013. - 72 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-446-3 fűzött
Magyarország - adóügy - béren kívüli juttatás - költségelszámolás - útmutató
336.272(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036) *** 331.211.6(439)(036)
[AN 3482264]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2013.
Bruckner Éva
   "Én elmentem a vásárba félpénzzel..." : a hajdani híres pesti vásárok / Bruckner Éva. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2012. - 207 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 180-189.
ISBN 978-615-5056-27-7 kötött : 3490,- Ft
Budapest - vásár - piaci létesítmény - kereskedelem - történeti feldolgozás
339.15(439-2Bp.)(091)
[AN 3482338]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2013.
Dévényi László
   Mi az MLM? / Dévényi László ; kiad. az MLM Akadémia Képzési Központ. - 8. kiad. - [Budapest] : MLM Akad. Képzési Közp., cop. 2013. - 96 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-06-6963-4 fűzött : 1500,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3486453]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2013.
Goldsmith, Marshall (1949-)
What got you here won't get you there (magyar)
   Ami eddig működött, az nem visz tovább : hogyan lehetsz még sikeresebb, ha sikeres vagy? / Marshall Goldsmith és Mark Reiter ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9711-99-0 fűzött : 2990,- Ft
siker - vezetés - vezetéslélektan - munkalélektan
658.1.011.1 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3483305]
MARC

ANSEL
UTF-87678 /2013.
Havasi Bálint Attila
   A közjegyző és az értékpapírok / Havasi Bálint Attila. - Jav. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 172 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. jún.
ISBN 978-963-08-6418-3 fűzött
közjegyző - értékpapír
336.76 *** 347.961
[AN 3486501]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2013.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 386 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-386.
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött
üzleti élet - kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 3486490]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2013.
   Ifjúság és vállalkozás : vállalkozó fiatalok a 21. század Magyarországán : ízelítő a 20 éves Életpálya Alapítvány vállalkozásfejlesztési munkásságából : a 2. évtized / [szerk. Ecsedi Renáta, Fejes Bálint]. - Budapest : Életpálya Alapítvány, 2013. - 176 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9398-09-2)
Magyarország - vállalkozás - ifjúság - 21. század - vállalkozásfejlesztés - interjú
658.1-053.81(439)"200/201"(047.53)
[AN 3484801]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2013.
   A KFI területi jellegzetességei Magyarországon / [kész. Csőke Attila et al.]. - Budapest : NIH, 2013. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm. - (KFI tükör, ISSN 2063-7748 ; 3.)
Lezárva: 2013. máj. 31. - Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-963-89792-1-6 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.341.1(439)"200"(083.41)
[AN 3482279]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2013.
   Kilengések : közszolgáltatási változások / szerk. Horváth M. Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-90-0 fűzött
Magyarország - közszolgáltatás - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
338.465(439)"201"
[AN 3485207]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2013.
Lepsényi Mária
   Őstermelők adózása / [szerzők Lepsényi Mária, Matlné Kisari Erika, Farkas Alexandra]. - Budapest : Saldo, 2013. - 192 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-447-0 fűzött
Magyarország - adózás - gazdálkodó - útmutató
336.2(439)(036) *** 631.115.1(439)(036)
[AN 3482147]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2013.
   Nők a KFI területén / [kész. Csőke Attila et al.]. - Budapest : NIH, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm. - (KFI tükör, ISSN 2063-7748 ; 2.)
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-89792-0-9 fűzött
Európa - kutatás-fejlesztés - nők a társadalomban - munkaerőpiac - nő - ezredforduló - statisztikai adatközlés
330.341.1 *** 331.5-055.2(4)(083.41) *** 316.37-055.2(4)"200"(083.41)
[AN 3482275]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2013.
Pink, Daniel H. (1964-)
To sell is human (magyar)
   Eladni emberi dolog : meglepő igazságok mások meggyőzéséről / Daniel H. Pink ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-120-8 fűzött : 3900,- Ft
eladás
658.85
[AN 3484979]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2013.
Sullivan, Luke
Hey whipple squeeze this! (magyar)
   Hogyan fürdessünk malacot? : a reklámkészítés gyakorlati kézikönyve / Luke Sullivan ; [ford. Kovács Levente]. - Budapest : White Rabbit, 2013. - 434 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 405-419.
ISBN 978-963-08-6160-1 fűzött : 4890,- Ft
marketing - reklám - tömegtájékoztatási eszköz
658.8 *** 659.1 *** 316.774
[AN 3485262]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2013.
Sztanó Imréné
   Adóváltozások, 2013 : kiegészítő az Adózás című könyv 2012. évi kiadásához / [szerző Sztanó Imréné]. - Budapest : Saldo, 2013. - 96 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
Lezárva: 2013. márc. 31.
ISBN 978-963-638-449-4 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - adóügy - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3482281]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7688 /2013.
   Áldozatsegítési kézikönyv az igazságügyi szolgálatok számára / [szerk. Veisz Gábor] ; [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Hiv., 2013. - 206 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2013. márc. 11.
ISBN 978-963-89705-5-8 fűzött
2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
Magyarország - áldozatgondozás - jogvédelem - lelki segély - törvény - útmutató
364.65(439) *** 364.62(439) *** 343.122(439)(094)(036)
[AN 3482423]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2013.
   Kórháztörténet Magyarországon / [közread. az Európa Kulturális Műsorszervező Iroda]. - Budapest : Európa Kult. Műsorszervező Iroda, 2012-. - 21 cm
Magyarország - kórház - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439)(091)
[AN 3488741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - [66] p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-88927-7-5 fűzött
[AN 3484616] MARC

ANSEL
UTF-87690 /2013.
   "A megértés útjai" : hajléktalan sorsok, traumák és a segítő kapcsolat. - Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2012. - 148 p. : ill. ; 28 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért!, ISSN 1785-3079 ; 8.)
Tart.: Nők fedél nélkül / Szoboszlai Katalin. A narratív segítés lehetőségei a hajléktalan emberek traumás élményeinek feldolgozásában / Fehér Boróka. - Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - hajléktalan - hajléktalangondozás - szociális munka - mentálhigiénia - ezredforduló
364.252(439)"200" *** 613.865 *** 364.62
[AN 3482302]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2013.
   Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Szekszárdon / szerk. Farkas Éva, Nagy Janka Teodóra. - Szekszárd : PTE IGYK Szociális Munka és Szociálpolitikai Int., 2012. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szekszárdi szociális műhelytanulmányok, ISSN 2063-1448 ; 7.)
ISBN 978-963-7305-51-1 fűzött
Szekszárd - szociális munka - szociálpedagógia
364.62(439-2Szekszárd) *** 37.013.42
[AN 3483629]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2013.
   Változó és változatlan arcú hajléktalanság / [szerk. Győri Péter, Vida Judith]. - Budapest : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2013. - 222 p. : ill. ; 28 cm. - (Otthontalanul... Tégy az emberért!, ISSN 1785-3079 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-86443-1-2 fűzött
Magyarország - hajléktalan - ezredforduló
364.252(439)"200"
[AN 3482335]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7693 /2013.
   Borbély Lajos tanár úr 65 éves / [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2013. - 2 db ; 21 cm
Fűzött
Borbély Lajos (1948-)
Magyarország - pedagógus - festőművész - grafikus - 20. század - 21. század
37(439)(092)Borbély_L. *** 75(439)(092)Borbély_L. *** 76(439)(092)Borbély_L.
[AN 3483953]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Válogatás szellemi termékeiből, képzőművészeti alkotásaiból, nyomtatott dokumentumokból, a róla írt sajtóhírekből / [vál.] Gerencsér Hajnalka. - 147 p. : ill., részben színes. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 73.)
Bibliogr.
[AN 3483962] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Válogatás írásaiból, grafikáiból, 1981-2012. - 187 p. : ill. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 74.)
[AN 3483974] MARC

ANSEL
UTF-87694 /2013.
Brooking-Payne, Kim
Simplicity parenting (magyar)
   Egyszerűbb gyermekkor : hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb, magabiztosabb gyerekeket? / Kim John Payne ; [ford. Király Juli és Hűvös András]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2013. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5281-07-5 fűzött : 3150,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3485154]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2013.
   A családi napközi működésének követelményei : módszertani útmutató / szerk. Kovácsné Bárány Ildikó, Mátay Katalin, Szombathelyiné Nyitrai Ágnes. - Budapest : [Nemz. Rehabilitációs és Szociális Hiv.], 2013. - 72 p. ; 30 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 2061-5159)
Fűzött
napközi otthon - családi nevelés - útmutató
37.018.1 *** 37.018.54(036)
[AN 3483542]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2013.
Glaschke, Stefanie (1967-)
Unsere Patchwork-Familie (magyar)
   A patchwork család : segítség a békés együttéléshez / Stefanie Glaschke ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 147 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-209-5 fűzött : 1800,- Ft
családi élet - családi nevelés - konfliktuskezelés
37.018.1 *** 316.48 *** 316.356.2 *** 159.922
[AN 3483375]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2013.
Kolics Pál (1944-)
   Elfelejtett iskolák / Kolics Pál. - Szigetvár : Szigetvári Várbaráti Kör, 2013. - 98 p. : ill. ; 21 cm. - (Szigetvári Várbaráti Kör kiskönyvtára, ISSN 2063-756X ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89669-1-9 fűzött
Baranya megye - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439.127)
[AN 3482666]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2013.
   A könyvtártörténettől a jövő internetéig : tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére / szerk. Boda István ; [közread. a] Debreceni Egyetem. - Debrecen : DE, 2013. - [6], VIII, 271 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-355-7 fűzött
Magyarország - könyvtáros - oktatás - könyvtártörténet - művelődéstörténet - könyvtárügy - emlékkönyv
378.602(439) *** 02(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3485111]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2013.
   A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. - Budapest : OPKM, 1989-. - 21 cm
ISBN 963-7516-65-4 *
Magyarország - iskolai évkönyv - szakbibliográfia
373(439)(058)"180/194":016
[AN 173925]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [20.], 1800-1850 / szerk. és összeáll. Gráberné Bősze Klára. - 2013. - 248 p. - (A magyar neveléstörténet forrásai, ISSN 0239-0884 ; 28.)
ISBN 978-963-682-719-9 fűzött
[AN 3483930] MARC

ANSEL
UTF-87700 /2013.
   A mindennapos művészeti nevelés megvalósulásának lehetőségei : értékközvetítés a művészeti nevelésben / szerk. Somodi Ildikó. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 256 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-39-3 fűzött
vizuális nevelés - művészeti nevelés - módszertan
372.874 *** 37.036 *** 371.3
[AN 3485270]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2013.
Networkshop (2013) (Sopron)
   Networkshop 2013 [elektronikus dok.] : Sopron, 2013. március 26-28. / rend., [közread. a] Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, Hungarnet. - Szöveg. - [Budapest] : [NIIFI], [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88335-3-2
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.66/.69 *** 061.3(439-2Sopron) *** 681.3.004.14
[AN 3484715]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Humán Tudományi Szekció (2013) (Debrecen)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekció : 2013. április 3-5. : összefoglalók / [szerk. Pete László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - Debrecen : DE BTK, 2013. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-318-316-8 fűzött
társadalomtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 008 *** 802/809 *** 316.7
[AN 3484109]
MARC

ANSEL
UTF-87703 /2013.
Páll Viktória
   Az erkölcs mint tantárgy : módszertani kézikönyv az erkölcstan tantárgy oktatásához, az általános iskola alsó és felső tagozata számára / Páll Viktória. - Budapest : Neteducatio Kft., 2013. - 144 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 139.
ISBN 978-963-08-6222-6 fűzött
didaktika - erkölcs - nevelés - alapfokú oktatás - tantárgy - tanári segédkönyv
37.034(072) *** 372.817(072) *** 371.3
[AN 3482472]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2013.
Radics Pálné
   Óvodai emlékek, igaz mesék : Kisújszállás város óvodáinak - az óvodákban folyó nevelőmunka - fejlődése, 1945-1995 / Radics Pálné. - Kisújszállás : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2013. - 108 p. : ill. ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 31.)
ISBN 978-963-08-6576-0 fűzött
Kisújszállás - óvoda - óvodai nevelés - történeti feldolgozás
373.24(439-2Kisújszállás)(091) *** 372.3
[AN 3485141]
MARC

ANSEL
UTF-87705 /2013.
   Száz év a csillagok között : oskolától iskoláig... avagy a kámoni iskola krónikája. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 144 p., [7] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-19-6 fűzött
Gothard Jenő Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - Kámon - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Szombathely)(091) *** 373.3(439-2Kámon)(091)
[AN 3483699]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2013.
   A szegedi és hódmezővásárhelyi deszegregációt támogató hallgatói mentorprogram : öt év tapasztalatai / [szerk. Fejes József Balázs, Szűcs Norbert]. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9573-97-0 fűzött
Szeged - Hódmezővásárhely - hátrányos helyzetű - cigányság - deszegregáció - közösségi szociális munka - közoktatás - ezredforduló
376.7(=914.99)(439-2Szeged) *** 376.7(=914.99)(439-2Hódmezővásárhely) *** 37.06 *** 364.46 *** 37.014(439)"200"
[AN 3483644]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2013.
Szenczi Árpád (1956-)
   Az ember természete, természetes(en) nevelés : a reformpedagógia egy lehetséges reformja / Szenczi Árpád. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 302 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 293-298.
ISBN 978-963-9808-41-6 fűzött
Magyarország - pedagógia - közoktatás - reformpedagógia - neveléselmélet
37 *** 37.014(439) *** 37.013(439)
[AN 3485254]
MARC

ANSEL
UTF-87708 /2013.
   Szülők iskolája / [szerk. Árvay N. Tivadar]. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-214-9 fűzött : 1800,- Ft
családi nevelés - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3483399]
MARC

ANSEL
UTF-87709 /2013.
Tordai József Jenő (1956-)
   Nemes munka : szolgasors az Érmelléken / Tordai József Jenő. - Debrecen : Tordai J. J., 2013. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6412-1 fűzött
Erdély - pedagógiai munka - határon túli magyarság - publicisztika
371.321(498)(=945.11)(0:82-92)
[AN 3484044]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2013.
   Új tartalmi elemek a modern oktatásban : projektzáró konferencia : Szombathely, 2013. január 23-25. = New content elements in modern education (Neceme) / [szerk. N. Tóth Ágnes, Simon Katalin]. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2013. - 107 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-615-5251-13-9 fűzött
Európai Unió - közoktatás - módszertan - konferencia-kiadvány
372.890.84-62 *** 37.035 *** 327.39(4-62) *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3483809]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2013.
Váradi Ferenc (1979-)
   Vázlatok az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelésről keresztyén óvodapedagógus-jelöltek részére / Váradi Ferenc. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2012. - 79 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-9808-40-9 fűzött
anyanyelvi nevelés - nyelvhasználat - irodalomtanítás - óvodai nevelés - módszertan
372.464 *** 800.6 *** 372.882 *** 373.24 *** 371.3
[AN 3485263]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7712 /2013.
Csonka Gábor (1961-)
   Ne gyűlöljetek! : hogyan veszítettük el Natasát... / Csonka Gábor, Dlusztus Imre. - Szeged : Agami '93 Kft., 2012. - 201, [46] p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5302-6 fűzött : 2999,- Ft
Janics Natasa (1982-)
Magyarország - kajaksport - sportoló - 20. század - 21. század
797.122.3(439)(092)Janics_N.
[AN 3485225]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2013.
Haris Márta
   Kössünk kesztyűt! / Haris Márta ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2013. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-286-7 fűzött : 2495,- Ft
textilkötés - kesztyű - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.26 *** 646.48
[AN 3484830]
MARC

ANSEL
UTF-87714 /2013.
Keserű József (1953-)
   Élő judo : övvizsga anyag / Keserű József. - [Budapest] : Szerző, [2013]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5540-2 fűzött
cselgáncs - vizsgakövetelmény
796.853.23.015.865
[AN 3485233]
MARC

ANSEL
UTF-87715 /2013.
Margitay Richárd
   Mourinho : az edzőcsászár, aki meghódította Európát / Margitay Richárd. - Budapest : Aposztróf, cop. 2013. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-36-9 fűzött : 2100,- Ft
Mourinho, José (1963-)
Portugália - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332.071.4(469)(092)Mourinho,_J.
[AN 3482276]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2013.
Pozsgai Miklós
   105 éves az 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club, 1908-2013 : az 1908 Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk Közhasznú Sportegyesület jubileumi kiadványa / [írta és szerk. Pozsgai Miklós]. - Budapest : 1908 SZAC KSE, 2013. - 110 p. : ill., részben színes ; 22 cm
borító- és gerinccím: 105 éves a SZAC
ISBN 978-963-08-6021-5 kötött
1908 Szentlőrinci Atlétikai Club
Budapest. 18. kerület - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Bp.)(091) *** 061.2(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3482255]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2013.
Radics Mária
   Virágos húsvét / Radics Mária. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 45.)
ISBN 978-963-278-297-3 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - húsvéti szokás - tojásfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5 *** 398.332.12
[AN 3486387]
MARC

ANSEL
UTF-87718 /2013.
Schönborn, Richard
Tennis-Techniktraining (magyar)
   Tenisz technikai edzés / Richard Schönborn ; [ford. Gombás Tibor]. - [Gödöllő] : [Gombás T.], [2012]. - 283 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 978-963-08-5519-8 fűzött : 8000,- Ft
tenisz
796.342
[AN 3484325]
MARC

ANSEL
UTF-87719 /2013.
Täubner, Armin
Tolle Tiere mit Scoubidou (magyar)
   Térfonott állatkák : scoubidou / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2013. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 44.)
ISBN 978-963-278-288-1 fűzött : 1195,- Ft
csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746
[AN 3486338]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7720 /2013.
Aknai Tamás (1945-)
   Lent, délen.. : képek, arcok Pécs képzőművészeti életéből a 20-21. század fordulóján / Aknai Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 400 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9950-95-5 fűzött : 5980,- Ft
Pécs - művészeti élet - képzőművészet - fotóművészet - ezredforduló
73/76(439-2Pécs)"199/201" *** 77(439-2Pécs)"199/201"
[AN 3485216]
MARC

ANSEL
UTF-87721 /2013.
Czencz János (1885-1960)
   Czencz János / [összegyűjt., összeáll. Huszákné Czencz Marietta Lídia Leopoldina] ; [szerk. Rühl Gizella] ; [kiad. a Czencz János Festőművész Alapítvány]. - Szekszárd ; Báta : Czencz János Festőművész Alapítvány, 2012. - 272 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-06-3562-2 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Czencz_J.
[AN 3482581]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2013.
   Az én tanítóm : összeállítás a kerületi általános iskolák alsó tagozatos diákjainak alkotásaiból, 1-4. évfolyam / [szerk. ... Patakfalvi Attiláné] ; [közread. a] XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet. - Budapest : XVIII. Ker. Ped. Int., [2013]. - [94] p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-88830-9-4 fűzött
Budapest. 18. kerület - pedagógus - amatőr művészet - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 37(439-2Bp.XVIII.)(092) *** 379.825-053.2
[AN 3482433]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2013.
Fürtös Ilona, R. (1941-2012)
   R. Fürtös Ilona ; [szerk., a tanulmányt írta] Kovalovszky Márta ; [kiad. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2013. - 166 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a Pécsett, 2012. ápr. 4 - máj. 6. között "Összegyűjtött művek" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-963-89319-7-9 kötött
Magyarország - iparművész - gobelin - 20. század - 21. század
745.521(439)(092)Fürtös_I.
[AN 3484058]
MARC

ANSEL
UTF-87724 /2013.
Haász István (1946-)
   Reflexió : [2013. június 1 - július 14., ... Művészetek Háza, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, Veszprém] = Reflexion : [1. Juni - 14. Juli 2013, ... Haus der Künste, Moderne Gemäldegalerie - Sammlung László Vass, Veszprém] / Haász István ; [a kiáll. kurátora ... Hegyeshalmi László]. - Veszprém : Műv. Háza : Modern Képtár - Vass L. Gyűjt., [2013]. - [32] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 16.)
ISBN 978-963-9105-75-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Haász_I. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3484066]
MARC

ANSEL
UTF-87725 /2013.
   Hit, mítosz, költészet : Ferenczy Károly és a nagybányai mesterek művei : a Magyar Nemzeti Galéria és a Vaszary Villa közös kiállítása : Balatonfüred, Vaszary Villa, 2013. május 4 - szeptember 15. / [... a műveket vál., ... a kiállítást rend. Plesznivy Edit] ; [... kiad. a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., [2013]. - 111 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-89091-8-3 fűzött
Ferenczy Károly (1862-1917)
Magyarország - Nagybánya - festészet - művésztelep - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ferenczy_K. *** 75(439)"189/193" *** 061.28(439.21-2Nagybánya) *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3484045]
MARC

ANSEL
UTF-87726 /2013.
Honty Katalin (1940-)
   A székesfehérvári Sörház és a Sörház-malom története : kronológiai áttekintés / Honty Katalin ; [kiad. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára]. - Székesfehérvár : Székesfehérvár M. Jogú Város Levéltára, 2013. - 196 p. : ill., részben színes, részben színes térk. ; 24 cm
Lezárva: 2012. dec. - Bibliogr.: p. 173-176. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89471-5-4 fűzött
Székesfehérvár - ipartörténet - söripar - vízimalom - 18. század - 19. század - 20. század - felújítás - történeti kronológia
725.42(439-2Székesfehérvár) *** 72.025.4(439-2Székesfehérvár) *** 663.4(439-2Székesfehérvár)"17/19"(0:930.24)
[AN 3482466]
MARC

ANSEL
UTF-87727 /2013.
Király János
   Bőrszobrászat művészete / Király János, Tomity Sándor. - Budapest : Püski, 2012. - 38 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-302-110-1 fűzött
iparművészet - bőrdíszmű
745.53
[AN 3482681]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2013.
Kőnig Frigyes (1955-)
   A művészeti anatómia alapjai / Kőnig Frigyes. - Budapest : Cser K., cop. 2013. - 124 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-293-5 fűzött : 3995,- Ft
képzőművészet - anatómia
743
[AN 3484782]
MARC

ANSEL
UTF-87729 /2013.
   A korona szépsége nem sajátja.. : a Debreceni Református Kollégium egykori diákjainak képzőművészeti kiállítása a kollégium múzeumában, 2013. május 25. / [a katalógust összeáll. Molnárné Ötvös Tünde] ; [kiad. a Debreceni Református Kollégium Baráti Köre]. - Debrecen : Debreceni Református Kollégium Baráti Köre, 2013. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"19/201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3484040]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2013.
   Pécsi Zománcműhely Egyesület / [... vál. H. Barakonyi Klára] ; [szerk. Mischinger Erzsébet]. - Pécs : Pécsi Zománcműhely Egyes., 2013. - 36 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6597-5 fűzött
Pécsi Zománcműhely Egyesület
Pécs - Magyarország - zománcművészet - művészeti csoport
738.4(439) *** 061.28(439-2Pécs)
[AN 3482455]
MARC

ANSEL
UTF-87731 /2013.
Pető Ágnes
   Só-liszt gyurma / Pető Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 46.)
ISBN 978-963-278-301-7 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
745.5 *** 379.826
[AN 3486388]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2013.
Saja Mária
   Városrész született : az Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesületének tíz éve, 2003-2013 / Saja Mária, Varga-Tóth Bálint. - Hódmezővásárhely : Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyes., 2013. - 200 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6146-5 kötött
Öreg-kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete
Hódmezővásárhely - egyesület - városrész - településfejlesztés - történeti feldolgozás
711.1(439-2Hódmezővásárhely) *** 061.2(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3484488]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2013.
Szádváriné Kiss Mária
   Biatorbágyi séta = Ein Spaziergang durch Biatorbágy = Tour around Biatorbágy / [szöveg és szerk. Sz. Kiss Mária] ; [fotók Szádvári Ferenc] ; [kiad. a Biatorbágy Város Önkormányzata]. - Biatorbágy : Önkormányzat, 2012. - 76 p. : ill., részben színes ; 20x29 cm + térk.
ISBN 978-963-08-4211-2 fűzött
Biatorbágy - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Szádvári_F. *** 908.439-2Biatorbágy(084.12)
[AN 3485345]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2013.
   Textil, ruha, bőr [elektronikus dok.] : jubileumi konferencia és Alumni fórum : konferencia kiadvány / főszerk. Kokasné Palicska Lívia ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. - Szöveg. - Budapest : Óbudai Egy. Rejtő S. Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten, 2012. jún. 22-én tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5018-34-3
textilművészet - divattervezés - textilipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
745.52 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 677
[AN 3484731]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2013.
   XI. "Csak tiszta forrásból..." fotókiállítás : 2013. március 15 - április 10., Békéscsaba. - [Békéscsaba : [Lencsési Közösségi Ház], [2013]. - [30] p. : ill. ; 21 cm
Rend. a Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fotóműhely
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 3485531]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7736 /2013.
Wagner, Richard (1813-1883)
Tristan und Isolde (magyar, német)
   Tristan és Isolde : cselekmény három felvonásban, 1865 : szövegkönyv a motívumok feltüntetésével = Tristan und Isolde : Handlung in drei Aufzügen, 1865 : Libretto mit Angabe der Leitmotive / Richard Wagner ; ... ford. Jánszky Lengyel Jenő ; sajtó alá rend., a motívumokat és a ... kottapéldákat összeáll. Király László és Molnár Eszter ; ... kiad. a Wagner Ring Alapítvány. - Budapest : Wagner Ring Alapítvány, 2013. - 209 p., [1] t.fol. : ill., részben kotta ; 22 cm
borító- és gerinccím: Trisztán és Izolda
ISBN 978-963-89542-1-3 fűzött
Németország - opera - zeneszerző - 19. század - szövegkönyv
782.1 *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3483725]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7737 /2013.
Kruzslicz Pál (1948-)
   "Nézzétek, az álmot játszom" : Tóth József színész élete és munkássága, 1823-1870 / Kruzslicz Pál ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt. Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-89533-1-5 fűzött
Tóth József (1823-1870)
Magyarország - színész - 19. század
792.028(439)(092)Tóth_J.
[AN 3484472]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2013.
Stone, Alex
Fooling Houdini (magyar)
   Szedjük rá Houdinit! : bűvészek, illuzionisták és az elme rejtett hatalma / Alex Stone ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-119-2 fűzött : 3900,- Ft
bűvészkedés
792.734
[AN 3484984]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2013.
Sunyovszky Szilvia (1948-)
   Csak semmi titok / Sunyovszky Sylvia. - Budapest : Holnap, 2013. - 169, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
melléket címe: Míg új a szerelem : magyar tévéfilm
ISBN 978-963-349-061-7 kötött : 4900,- Ft
Sunyovszky Szilvia (1948-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
792.028(439)(092)Sunyovszky_Sz. *** 791.43.071.2(439)(092)Sunyovszky_Sz.
[AN 3482866]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2013.
Vincze Teréz (1971-)
   Szerző a tükörben : szerzőiség és önreflexió a filmművészetben / Vincze Teréz. - Budapest : Kijárat : Kosztolányi D. Kávéház Kult. Alapítvány, 2013. - 294 p. : ill. ; 21 cm. - (Metropolis könyvtár, ISSN 2064-1699)
Bibliogr.: p. 281-290. - Filmogr.: p. 291-294.
ISBN 978-615-5160-26-4 fűzött : 2600,- Ft
filmesztétika - filmművészet - 20. század - ezredforduló
791.43.01 *** 791.43(100)"19/200"
[AN 3484451]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7741 /2013.
Bilecz Ferenc (1945-)
   Bel-Ár / Bilecz Ferenc. - [Szekszárd] : Schubert Graf. Stúdió, 2013. - 195 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6232-5 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvészet - földrajzi név - személynév
809.451.1-313.2 *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 809.451.1-311
[AN 3482529]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2013.
Czifra Éva (1966-)
   1 hét alatt németül : [nem csak turistáknak] = Deutsch in einer Woche / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 45 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89657-2-1 fűzött : 2450,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3483257]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2013.
Czifra Éva (1966-)
   Hogyan kérdezzek németül? : [a legfontosabb szabályok és 77+1 életmentő kérdés] / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89657-9-0 fűzött : 2450,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3483266]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2013.
   Görög társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-89787-7-6 fűzött : 2990,- Ft
újgörög nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
807.74(078)=945.11
[AN 3482286]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2013.
   Holland társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6198-4 fűzött : 2990,- Ft
holland nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.931(078)=945.11
[AN 3482290]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2013.
Kenyhercz Róbert (1982-)
   A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban : a helynevek hangtörténeti forrásértéke / Kenyhercz Róbert. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 28.)
Bibliogr.: p. 211-219.
ISBN 978-963-318-312-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - földrajzi név - fonetika
809.451.1-53 *** 809.451.1-311 *** 809.451.1-462.3
[AN 3485115]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2013.
Kiss Gábor (1955-)
   Tájszavak : a magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai / összeáll. ... Kiss Gábor és Bató Margit. - Budapest : Tinta Kvk., 2012. - 163 p. ; 21 cm. - (Az ékesszólás kiskönyvtára, ISSN 1786-4925 ; 21.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-615-5219-04-7 fűzött : 1490,- Ft
magyar nyelv - nyelvjárás - szókincs - tájszótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-087
[AN 3483056]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2013.
   Orosz társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-89787-3-8 fűzött : 2490,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.2(078)=945.11
[AN 3482291]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2013.
Petőfi S. János (1931-2013)
   A szemiotikai textológia mint integratív szövegtani diszciplína megalkotása felé : kalauz a szövegtani kutatáshoz / Petőfi S. János. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., cop. 2013. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-335-9 fűzött
szemiotika - szövegtan
800.1 *** 316.773 *** 003.62
[AN 3485329]
MARC

ANSEL
UTF-87750 /2013.
   Portugál társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6197-7 fűzött : 2790,- Ft
portugál nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
806.90(078)=945.11
[AN 3482293]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2013.
   Török társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-08-6196-0 fűzött : 2990,- Ft
török nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
809.435(078)=945.11
[AN 3482288]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2013.
Ugor Balázs
   Thematisches Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung : 7 komplette Tests : Deutsch - Stufe B2 / Autor Ugor Balázs. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2013. - 200 p. ; 24 cm + 2 CD, 7 mell.
ISBN 978-963-88938-8-8 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3484111]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2013.
Varga Csaba (1945-2012)
   Magyar is - angol is = Hungarian - English as well / Varga Csaba. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2012. - 113, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9836-25-9 fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 963-98362-5-9)
magyar nyelv - angol nyelv - összehasonlító nyelvészet
809.451.1-52 *** 802.0-52
[AN 3482755]
MARC

ANSEL
UTF-87754 /2013.
Varga Csaba (1945-2012)
   Szóértelmező szótörténeti szótár / Varga Csaba ; [szerk. Kontur László, Gallyas András]. - [Pilisszentiván] : Fríg, cop. 2013. - 386 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 385-386.
ISBN 978-963-9836-26-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-53 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3482539]
MARC

ANSEL
UTF-87755 /2013.
   Versek, dalok, mesék a korai nyelvoktatáshoz : olasz nyelv / írta és szerk. Pál Ildikó ; [közread. az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus]. - [Budapest] : ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus, 2013. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-345-2 fűzött
olasz nyelv - olasz irodalom - nyelvkönyv - gyermekkönyv - gyermekdal - gyermekvers - antológia
805.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 850-14(02.053.2)(082) *** 784.67(=50)(02.053.2)
[AN 3482809]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7756 /2013.
   Hereditas litteraria totius graeco-latinitatis / [cur. et ed. Ladislaus Havas]. - Debrecini : Debreceni Egy. K., 2013. - 220 p., [20] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 25.)
Váltakozva latin, magyar, francia, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-354-0 fűzött
klasszika-filológia
871(091) *** 807
[AN 3485321]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2013.
   Tízezren szavaltuk a Himnuszt : készült nemzeti imádságunk, Kölcsey Ferenc: Himnusz című költeménye születésének 190. évfordulója alkalmából szervezett közös versmondás emlékére : Nyíracsád, 2013. január 22. / [szerk. Kedves Györgyné Zilahi Enikő] ; [... kiad. Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola ...]. - Nyíracsád : Szent Piroska Görögkatolikus Ált. Isk., 2013. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6705-4 fűzött
Magyarország - nemzeti himnusz - szavalat - fényképalbum
82.085.22(439)(084.12)
[AN 3482421]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7758 /2013.
Fábri Anna (1945-)
   Mi ez a valósághoz képest? : kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben / Fábri Anna. - Budapest : Kortárs, 2013. - 197, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-44-5 fűzött : 2500,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19" *** 894.511(092)Mikszáth_K. *** 894.511(092)Jókai_M. *** 894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 3483952]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2013.
   Garay emlékkönyv : Szekszárd tisztelgése a költő születésének 200. évfordulóján / [a dokumentumokat vál., a bevezetőt, jegyzeteket írta, ... szerk. Kaczián János]. - Szekszárd : [Önkormányzat], 2012. - 195 p. : ill. ; 31 cm
Közread. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 187-189.
ISBN 978-963-88458-2-5 kötött
Garay János (1812-1853)
Magyarország - író - művelődéstörténet - levelezés - 19. század - történelmi forrás
894.511(092)Garay_J.(044) *** 930.85(439)"18"(093)
[AN 3482561]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2013.
   Jékely 100 / [szerk. ... Péterfy Sarolt]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 183, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-804-3 fűzött : 2800,- Ft
Jékely Zoltán (1913-1982)
író - magyar irodalom - 20. század - esszé - vers
894.511(092)Jékely_Z.(0:82-4) *** 894.511-14
[AN 3482482]
MARC

ANSEL
UTF-87761 /2013.
Raffay Ernő (1948-)
   Ady Endre és a szabadkőművesség / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013-. - 22 cm
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - szabadkőművesség - 20. század - századforduló
894.511(092)Ady_E. *** 061.236.61(439)"189/190"
[AN 3484659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szabadkőműves béklyóban, 1899-1905. - 283 p.
Bibliogr.: p. 275-277.
ISBN 978-615-5374-00-5 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3484688] MARC

ANSEL
UTF-87762 /2013.
Tábori Kornél (1879-1944)
   Jókai regénye / Tábori Kornél ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Közös Önkormányzati Hiv., 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 11.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88857-8-4)
 (hibás ISBN 978-963-87107-5-8)
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M.
[AN 3483905]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2013.
Vilcsek Béla (1956-)
   Költőportrék : értelmezések, 2008-2012 / Vilcsek Béla. - Budapest : Rím, 2012. - 308 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5266-10-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - könyvkritika - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 894.511-95
[AN 3482287]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7764 /2013.
Barnes, Julian (1946-)
The sense of an ending (magyar)
   Felfelé folyik, hátrafelé lejt / Julian Barnes ; [ford. Karáth Tamás]. - Budapest : Partvonal, 2013
ISBN 978-615-5283-08-6 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3483046]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2013.
Beukes, Lauren (1976-)
Moxyland (magyar)
   Moxyland / Lauren Beukes ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Budapest] : Ad Astra, 2013. - 304, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-21-3 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
dél-afrikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(680)=945.11
[AN 3482447]
MARC

ANSEL
UTF-87766 /2013.
Celmer, Michelle
Exposed (magyar)
   A rosszfiúk vonzóbbak / Michelle Celmer ; [... ford. Szabó Júlia]. Mexikói kaland / Tawny Weber ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 320 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 283-284.)
Egys. cím: Exposed. Riding the waves
ISBN 978-963-538-605-5 fűzött : 1499,- Ft : 34,2 RON : 880 RSD : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3482981]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2013.
Cornick, Nicola
Scandals of an innocent (magyar)
   Botrány és ártatlanság / Nicola Cornick ; [... ford. Tóth Gizella]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 384 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-601-7 fűzött : 1995,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3483006]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2013.
Díaz, Junot (1968-)
The brief wondrous life of Oscar Wao (magyar)
   Oscar Wao rövid, de csodálatos élete / Junot Díaz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 327, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89572-8-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3484368]
MARC

ANSEL
UTF-87769 /2013.
Díaz, Junot (1968-)
This is how you lose her (magyar)
   Így veszíted el / Junot Díaz ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89572-9-0 fűzött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3484395]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2013.
Egan, Greg
Diaspora (magyar)
   Diaszpóra / Greg Egan ; [ford. Huszár András]. - Budapest : Ad Astra, 2013. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-23-7 fűzött : 3490,- Ft : 11,90 EUR
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3482445]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2013.
Fforde, Jasper
The Eyre affair (magyar)
   A Jane Eyre eset / Jasper Fforde ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - [Budapest] : Cor Leonis, [2013]. - 373 p. ; 20 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89572-3-8)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3485934]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2013.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Máthé Elek]. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 197 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 5.)
ISBN 978-963-9659-83-4 fűzött : 2250,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3486398]
MARC

ANSEL
UTF-87773 /2013.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Bullet (magyar)
   Ezüstgolyó / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 485 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-615-5272-22-6 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3485221]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2013.
Hart, Jessica
Ordinary girl in a tiara (magyar)
   Párnacsata / Jessica Hart ; [... ford. Farkas Judit]. Apai örömök / Rebecca Winters ; [... ford. Bosnyák Edit]. Privát oázis / Barbara McMahon ; [... ford. Harcsa Henrietta]. Csodák ideje / Marta Perry ; [... ford. Baló Péter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 57.)
Egys. cím: Ordinary girl in a tiara. Accidentally pregnant! ; Marrying the scarred sheikh. Season of wonder
ISBN 978-963-538-604-8 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,90 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3482316]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2013.
Hewitt, Kate
The bride's awakening (magyar)
   Parányi varázslat / Kate Hewitt ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 526.)
ISBN 978-963-538-610-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3482462]
MARC

ANSEL
UTF-87776 /2013.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Proluky (magyar)
   Foghíjak [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; előadja Bánsági Ildikó. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2013. - 1 CD (7 h 47 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. V. Detre Zsuzsa. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-15-8 : 4500,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3482119]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2013.
James, Syrie
The missing manuscript of Jane Austen (magyar)
   Az elveszett Jane Austen-kézirat / Syrie James ; [ford. Nádasdy Vilma]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89572-7-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3484344]
MARC

ANSEL
UTF-87778 /2013.
Jordan, Penny
The dutiful wife (magyar)
   Trón vagy szerelem? / Penny Jordan ; [... ford. Somló Katalin]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 535.)
ISBN 978-963-538-607-9 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3482282]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2013.
Le Carré, John (1931-)
The spy who came in from the cold (magyar)
   A kém, aki bejött a hidegről / John Le Carré ; [ford. Falvay Mihály]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-01-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3486400]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2013.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
A grief observed (magyar)
   A bánatról / C. S. Lewis ; [ford. Kertai Barbara]. - Budapest : Harmat, 2013. - 81 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-153-9 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - bánat - gyászolás - esszé
820-4=945.11 *** 242 *** 159.942
[AN 3486448]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2013.
Major, Ann (1928-)
Nobody's child (magyar)
   Melyiket szeressem? / Ann Major ; [... ford. Erdélyi Margit]. Asszony utánvéttel / Judith McWilliams ; [... ford .Tóth Krisztina]. Anyuka érkezik / Colleen Norman ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 35.)
Egys. cím: Nobody's child. Instant husband. A family to cherish
ISBN 978-963-538-606-2 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3482468]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2013.
Mallery, Susan
Sizzling (magyar)
   Chili és csokoládé / Susan Mallery ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 351 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-602-4 fűzött : 2195,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3483026]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2013.
McMahon, Barbara
Rescued by the sheikh (magyar)
   A sivatag dala / Barbara McMahon ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 525.)
ISBN 978-963-538-609-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
magyar irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3482465]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2013.
Mérai, Magdolna
Le refuge des chats (magyar)
   Mia-helyzet : egy macska vallomásai / Magdolna Mérai ; [ford. Hajós Katalin]. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2013. - 132 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5009-77-8 fűzött : 2290,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3484947]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2013.
Moning, Karen Marie
Iced (magyar)
   Iced : megnyílik az ég : Dani O'Malley-történet / Karen Marie Moning ; [ford. Laskay Ildikó]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89572-6-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3484328]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2013.
Morris, Mark (1963-)
Spartacus : morituri (magyar)
   Spartacus : morituri / Mark Morris ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 280, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5314-35-3 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3483337]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2013.
Pörschke, Udo (1968-)
   Unter dem Buddha-Baum und zwölf weitere Geschichten : kleine Geschichten zum Besinnen / Udo Pörschke. - [Bonyhád] : [Pörschke, U.], 2012. - 136 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-4788-9 fűzött
magyarországi német irodalom - elbeszélés
830-32(439)
[AN 3482202]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2013.
Potok, Chaim (1929-2002)
The chosen (magyar)
   A kiválasztott / Chaim Potok ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013, cop. 2001. - 299 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-890-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3486439]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2013.
Rajaniemi, Hannu (1978-)
The fractal prince (magyar)
   Fraktálherceg / Hannu Rajaniemi ; [ford. Juhász Viktor]. - [Budapest] : Ad Astra, 2013. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5230-00-4 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3482440]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2013.
Scott, Manda (1962-)
Rome : the coming of the king (magyar)
   Róma : a király eljövetele / M. C. Scott ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 443 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-615-5272-25-7 kötött : 3480,- Ft : 13,70 EUR
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3482979]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2013.
Shteyngart, Gary (1972-)
Absurdistan (magyar)
   Abszurdisztán / Gary Shteyngart ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 345, [4] p. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9943-66-7)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3484400]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2013.
Soames, Mary (1922-)
A daughter's tale (magyar)
   A Churchill lány története : Winston és Clementine Churchill legkisebb gyermekének emlékei / Mary Soames ; [ford. Bánki Veronika] ; [... versbetéteit Lackfi János ford.]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 409, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-805-0 fűzött : 2900,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Soames, Mary (1922-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - politikus - hétköznapi élet - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század - memoár
820-94=945.11 *** 32(410)(092)Churchill,_W._S.(0:82-94) *** 941.0"193/194"(0:82-94)
[AN 3482503]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2013.
Stirling, Joss (1969-)
Stealing Phoenix (magyar)
   Lélektársak : Phoenix / Joss Stirling ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 313, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5220-71-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3485245]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2013.
Turow, Scott (1949-)
Innocent (magyar)
   Ártatlan / Scott Turow ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-23-3 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3485229]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2013.
Williams, Cathy
The secretary's scandalous secret (magyar)
   A lelkész lánya / Cathy Williams ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 536.)
ISBN 978-963-538-608-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3482297]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7796 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Válogatott versek / Arany János ; [vál. Tarján Tamás]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 223, [4] p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Arany János válogatott versei
ISBN 978-963-349-030-3 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3482518]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2013.
Barócsi Benjámin
   Egyenes kézben görbe tükör / Barócsi Benjámin. - Budapest : Aposztróf, cop. 2013. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-42-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3482425]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2013.
Bérczy József
   Gotlandi nyár : versek, történetek, fordítások : Oslo 1963, Szent György-hegy 2013 / Bérczy József. - Balatonfüred : Tempevölgy, 2013. - 132, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 13.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9990-21-0)
magyar irodalom - svéd irodalom - német irodalom - vers
894.511-14 *** 839.7-14=945.11 *** 830-14=945.11
[AN 3483684]
MARC

ANSEL
UTF-87799 /2013.
Buda Ferenc (1936-)
   Doromboló : versek apróbb-nagyobb emberek használatára / Buda Ferenc ; Keresztes Dóra illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 79, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-031-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3482907]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2013.
Büki Attila (1948-)
   Századok lépcsőin : monodrámák / Büki Attila. - 2. kiad. - Budapest : Syllabux, 2013. - 173 p. ; 19 cm
Tart.: "...a legderekabb ember..."Þ; Hercegi szolgaÞ; Az elhivatottÞ; Székelyföldi hajnalcsillagÞ; A Föld szerelmese
ISBN 978-615-5153-91-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3486435]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2013.
Cold, Annie Louis
   Visszatérés : regény / Annie Louis Cold. - Budapest : Anonymus, 2012. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-22-1 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3482549]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2013.
Costigan, Thomas
   Califorgia köztársaság : Tégla dosszié / [Thomas Costigan ...]. - [Budapest] : Szerző, 2013-. - 21 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3471614]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2013. - 32 p. : ill.
Fűzött
[AN 3484274] MARC

ANSEL
UTF-87803 /2013.
Csengeri Zsuzsa
   Útközben : [külvárosi El Camino] / Csengeri Zsuzsa. - Budapest : Merhávia, 2013. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9172-86-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3483717]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2013.
Dudás Károly
   Magyar szó a tajgában / írta Dudás Károly. - [Győr] : [Szigony Design and Computer Kft.], [2013]. - 204 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6714-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3482266]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2013.
Fábián György (1962-)
   Mária-fegyver : fény és sötétség összecsapása a titkok labirintusában / Fábián György. - Győr : Tarandus, cop. 2013. - 619, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Győri apokrif könyvek)
ISBN 978-615-5261-40-4 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3482654]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2013.
Forcené Szepesi Alíz (1969-)
   A menyegző felé : Liza-kötet 1. / Szepesi Alíz. - Debrecen : Szerző ; [Hajdúszoboszló] : Alizetics Dentál Bt., 2012. - [148] p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 979-8085-87-924-8)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3483118]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2013.
Fráter Zoltán (1956-)
   Karinthy, a városi gerilla / Fráter Zoltán. - Budapest : Holnap, 2013. - 296 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-034-1 fűzött : 2900,- Ft
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - válogatott művek
894.511-821 *** 894.511(092)Karinthy_F.(0:82-821)
[AN 3482488]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2013.
Füst Antal (1940-)
   Baglyaskő regéje / Füst Antal ; Szepsy Eleonóra verseivel ; [kiad. Baglyasalja Barátainak Köre ...]. - [Salgótarján] : Baglyasalja Barátainak Köre : Szerző, cop. 2013. - 188 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88823-1-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3482659]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2013.
Füst Antal (1940-)
   Karancs : a palócok szent hegye / Füst Antal ; Szepsy Eleonóra verseivel. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-39-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3482661]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2013.
Füst Antal (1940-)
   Zagyvafő várának regénye / Füst Antal ; Földi László verseivel ; [kiad. Zagyvaforrás Egyesület ...]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes. : Szerző, cop. 2013. - 233 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6570-8 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3482652]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2013.
Győrei Zsolt (1970-)
   Brontë-k : lápi idill két napban / Győrei Zsolt, Schlachtovszky Csaba. - Budapest : Syllabux, 2013. - 84 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5296-22-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-23
[AN 3486415]
MARC

ANSEL
UTF-87812 /2013.
Hajdú Szabolcs (1936-)
   Egy rebellis történet, avagy Időutazás a 20. században : az első huszonöt év / Hajdú Szabolcs. - [Pázmánd] : Magánkiad., [2012]. - 168 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Időutazás a 20. században
ISBN 978-963-08-5523-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3485246]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2013.
Halász Margit (1964-)
   Vidróczki-kódex / Halász Margit. - Budapest : Kortárs, 2013. - 177 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-45-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3483996]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2013.
Harencsár László (1959-)
   Mesél az erdő [elektronikus dok.] / Harencsár László ; Bencze Ilona [et al.] előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7500-1 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3483161]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2013.
Hász Róbert (1964-)
   A künde / Hász Róbert. - 2. kiad. - Budapest : Kortárs, 2013. - 312 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-48-3 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3485929]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2013.
Hász Róbert (1964-)
   A Vénusz vonulása / Hász Róbert. - Budapest : Kortárs, 2013. - 323, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9985-46-9 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3484006]
MARC

ANSEL
UTF-87817 /2013.
Horváth Iván (1935-)
   A zárt világ / Horváth Iván. - Budapest : Aposztróf, cop. 2013. - 162 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-38-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - esszé
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3482629]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2013.
   Jöjjön valaki, szökik az energia! : Forgó Morgó meséi / [szerk. Kovács László...] ; [közread. a] CECED Magyarország Egyesülés. - [Budapest] : CECED Mo. Egyes., 2012. - 80 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-08-5451-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - amatőr művészet - pályázat - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 06.063(439) *** 504.03(0:82-34) *** 379.825-053.2
[AN 3483128]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2013.
Justh Zsigmond (1863-1894)
   Az utazás filozófiája : útirajzok, novellák / Justh Zsigmond ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Kortárs : OSZK, 2013. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Sajtó alá rend. Dede Franciska. - Bibliogr.: p. 273-277.
ISBN 978-963-9985-43-8 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - útirajz - elbeszélés
894.511-992 *** 894.511-32
[AN 3483847]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2013.
Kanizsa József (1942-)
   A fenyőfacsemete álma : mesés kifestő / Kanizsa József ; Rehovics Anita rajz. ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Kőbánya : Krúdy Gy. Irod. Kör, 2012. - 27 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-8082-91-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3482551]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2013.
Kányádi Sándor (1929-)
   Válogatott versek / Kányádi Sándor ; [vál. Tarján Tamás]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 173, [5] p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Kányádi Sándor válogatott versei
ISBN 978-963-346-374-1 kötött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3482516]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2013.
Kenéz Heka Etelka
   A test szeretet adása : az erő hódítója, színek jellemzése, asztrológiai jövendölés, ezofilozofikus költemények / Kenéz Heka Etelka. - [Hódmezővásárhely] : Kenéz Heka E., 2013. - 183 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88480-9-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3484605]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2013.
Keresztúri Mária
   Macskakő / Keresztúri Mária. - Debrecen ; Budapest : Rím, 2013. - 119 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5266-12-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3483801]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2013.
Kertész Éva
   A család, az szent / Kertész Éva ; [előszó Barta Erzsébet]. - Budapest ; [Berettyóújfalu] : Henoch Kv., 2013. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6533-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3483107]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2013.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor az első bében [elektronikus dok.] / Kormos István ; Hernádi Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (1 h 2 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7593-3 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3484694]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2013.
Kovács Noémi
   Lélekölő / Kovács Noémi. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 271 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-267-5 * fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-293-268-2)
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3485019]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Pest-budai hangulatok : Régi pesti svindler, Aranytükrös kávéházban, Az óbudai szívhalász és más történetek / Krúdy Gyula. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 216, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-06-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3485014]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2013.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Foglaltház : zónaregény / Kubiszyn Viktor. - Budapest : Jószöveg Műhely, cop. 2013. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5009-75-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3484415]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2013.
Kukucska János (1928-)
   Életem / Kukucska János. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött
Kukucska János (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3482308]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2013.
László Zoltán (1977-)
   Egyszervolt / László Zoltán. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-24-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3485228]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2013.
László-Kovács Gyula (1957-)
   Az Eördögh-falva : Duna-parti jegyzetek 2. / László-Kovács Gyula. - [Paks] : Magánkiad., [2013]. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6448-0 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3482481]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   Nyomasztó örökség : Báthory Orsi történetei / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-65-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3483166]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 299 p.
ISBN 978-615-5054-66-2
[AN 3483171] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 286 p.
ISBN 978-615-5054-67-9
[AN 3483176] MARC

ANSEL
UTF-87833 /2013.
Máhl Ferenc (1953-)
   A végtelen érintése / Máhl Ferenc. - Olaszfalu : Szerző, 2012. - 104 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5909-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3483867]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2013.
Majnik József
   Találkozások : novellák / Majnik József. - [Budapest] : [Majnik J.], 2012. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5889-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3482133]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2013.
Nyári S. Edit
   Versek állatokról / Nyári S. Edit. - [Szigetvár] : Szigetvári Várbaráti Kör, 2013. - [42] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szigetvári Várbaráti Kör kiskönyvtára, ISSN 2063-756X ; 33.)
ISBN 978-963-89669-2-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3482677]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2013.
Papp Csaba
   Édentől nyugatra 1 : visszapillantó / Papp Csaba. - [Nyíregyháza] : Szerző, [2013]. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6666-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3484644]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2013.
Papp Diána (1976-)
   Kerek perec / Papp Diána. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 265 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6234-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3482969]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2013.
Péntek Zsófia, N.
   Életmesék, sorsforgácsok / N. Péntek Zsófia. - [Ajka] : [Némethné Péntek Zs.], 2012. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4061-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3483988]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2013.
   Pitypang : mondókák, versek óvodásoknak, iskolásoknak / vál. és szerk. Elek Mária. - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2012. - 127 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. [128].
ISBN 978-963-9747-54-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3483412]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2013.
Reményi József Tamás (1949-)
   Mindent hét lapra : irodalmi paródiák / Reményi József Tamás, Tarján Tamás ; [ill.] Banga Ferenc. - Budapest : Syllabux, 2013. - 216 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5296-24-6 fűzött
magyar irodalom - paródia
894.511-7
[AN 3486417]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2013.
Réti Attila (1963-)
   Bagolyvár / Réti Atilla. - Győr : Tarandus, cop. 2013. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5261-37-4 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3482298]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2013.
Sánta György (1937-)
   Az este jobb, mint a reggel / Sánta György. - [Budapest] : Papirusz Book, 2013-. - 20 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3482645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Novellák, 1960-1996. - 2013. - 273 p.
ISBN 978-963-926-373-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3482647] MARC

ANSEL
UTF-87843 /2013.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A szerelmes körtefa [elektronikus dok.] / Schäffer Erzsébet ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (1 h 13 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7620-6 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3483159]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2013.
Serdián Miklós György (1954-)
   3 in 1 / Serdián Miklós György. - Budapest : Püski, 2013. - 287 p. ; 19 cm
Tart.: SzivarklubÞ; Lipót-AlsóÞ; Képmutató lett a világ
ISBN 978-963-302-104-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3482715]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2013.
Szász István Tas (1938-)
   Egy haza - két ország / Szász István Tas. - Budapest : Accordia, [2001]-. - 20 cm
A 8. köt. "Szász István Tas írásai" alcímmel. - Változó kiadóval
ISBN 963-9242-71-3 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-1/-9
[AN 909624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. köt., Határtalan gondjaink és reményeink határai : naplójegyzetek, 2008-2013 / [előszó Szakolczay Lajos]. - 2013. - 272 p.
ISBN 978-963-88443-6-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - napló
894.511-94 *** 323(439)"200/201"(0:82-94)
[AN 3482694] MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., Főhajtás : tanulmányok, esszék, beszédek, recenziók és egyéb írások / [előszó Bakos István]. - 2013. - 351 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-88443-8-5 fűzött
Erdély - magyar irodalom - művelődéstörténet - könyvkritika - válogatott művek
894.511-821 *** 930.85(439.21) *** 894.511-95
[AN 3482701] MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Szemléletváltás közben : pillanatképek a magyar egészségügy öt évéből, 2007-2012 / [előszó Kellermayer Miklós]. - 2013. - 247 p.
ISBN 978-963-88443-5-4 fűzött
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
614(439)"200/201"
[AN 3482708] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Hályog az üvegszemen : kényszerű gondolatok, 2005-2013 / [előszó Jancsó Miklós]. - 2013. - 143 p.
ISBN 978-963-88443-4-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3482728] MARC

ANSEL
UTF-8


   18. köt., Dr. Egyszerű Családorvos elmélkedései, 1995-2013 / a szerző rajz. ; [előszó Éger István]. - 2013. - 304 p. : ill.
ISBN 978-963-88443-7-8 fűzött
Magyarország - egészségügy - ezredforduló
614(439)"199/200"
[AN 3482745] MARC

ANSEL
UTF-87846 /2013.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   101 rettenetes történet : minihorror-gyűjtemény / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Agroinform, 2013. - 135 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-502-958-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés
894.511-322.4
[AN 3485928]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2013.
Sztanó László (1966-)
   Sötét hajnal / Sztanó László. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-268-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3485024]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2013.
Tandori Dezső (1938-)
   Szellem és félálom / Tandori Dezső. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2013. - 174 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-93-5 fűzött : 2995,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3482271]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2013.
Tolnai Tamás (1972-)
   A költő : regény / Tolnai Tamás. - [Diósd] : [Tolnai T.], 2013. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6366-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3482294]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2013.
Tóth L. Albert
   Lássalak az utcán / Tóth L. Albert. - [Hódmezővásárhely] : Tóth L. A., 2013. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5811-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3484610]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2013.
Túri Klára, H.
   Teremtésből élő / H. Túri Klára. - [Tata] : [H. Túri K.], 2013. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6006-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3485146]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2013.
Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
   A kegyelem ege alatt : száz év - száz vers / Túrmezei Erzsébet ; [vál. Zászkaliczky Pál] ; [közread. a] ... Fébé. - 2. kiad. - Budapest : Luther : Fébé, 2013. - 112 p. : ill. ; 16x18 cm
ISBN 978-963-9979-53-6 fűzött : 970,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3486459]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2013.
   "Vállald magad" : válogatás a versírói pályázatra beérkezett alkotásokból és a hajnóczys diákok rajzaiból / [... szerk. Chiovini Márta, Magyar Mihályné, Poré Marianna]. - Tiszaföldvár : [Hajnóczy J. Gimn., Humán Szakközépisk. és Kollégium], 2013. - 66 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium
Fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439) *** 379.825-053.6
[AN 3482247]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2013.
Weninger, Elizabeth (1952-)
   Kölyökkorom kalandjai : regény / Elizabeth Weninger ; [a grafikákat kész. Farkas László]. - Kecskemét : Wing K., 2013. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6406-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3482128]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2013.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Válogatott versek / Weöres Sándor ; [vál. Steinert Ágota]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 310, [9] p. ; 19 cm
borító- és gerinccím: Weöres Sándor válogatott versei
ISBN 978-963-346-815-9 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - vers
894.511-14
[AN 3482511]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2013.
Wonder, Alice
   Champs-Él...izé / Alice Wonder. - Budapest : Aposztróf, cop. 2013. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-40-6 fűzött : 2690,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3482635]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2013.
Zenker Katalin
   Színeváltozás / Zenker Katalin. - Budapest : Püski, 2013. - 184 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-116-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3482704]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7858 /2013.
   Cicák. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-27-5 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483158]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2013.
Fredro, Aleksander (1793-1876)
Małpa w kąpieli (magyar)
   Majomkaland a fürdőben / Aleksander Fredro ; [ill. Anna i Lech Stefaniakowie] ; [m. szöveg Rákai András]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-05-3 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483038]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2013.
   Háziállatok. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-29-9 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483164]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2013.
Kanizsa József (1942-)
   Húsvéti kiscsibe : kifestő / Kanizsa József írásai ; Rehorovics Anita rajzai ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Kőbánya : Krúdy Gy. Irod. Kör, 2012. - 24 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-8082-88-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - kifestőkönyv
087.5 *** 894.511-821(02.053.2)
[AN 3482580]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2013.
Kányádi Sándor (1929-)
   Küküllő kalendárium / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - Budapest : Holnap, [2013]. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-346-798-5 kötött : 1700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3482918]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2013.
   Kölyökkutyák. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-28-2 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483163]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2013.
Konopnicka, Maria (1842-1910)
Kukułeczka (magyar)
   A kakukk kívánsága / Maria Konopnicka ; [ill. Iwona Valaszek] ; [m. szöveg Rákai András]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-04-6 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483002]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2013.
Próchniewicz, Wojciech (1955-2011)
Dźwig Adaś (magyar)
   Ádám, a daruskocsi / Wojciech Próchniewicz ; [ill. Elżbieta Zubowska]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm. - (Vidám munkagépek)
ISBN 978-963-9966-01-7 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483137]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2013.
Próchniewicz, Wojciech (1955-2011)
Koparka Agatka (magyar)
   Agáta, a markoló / Wojciech Próchniewicz ; [ill. Elżbieta Zubowska]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm. - (Vidám munkagépek)
ISBN 978-963-9966-08-6 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483153]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2013.
Próchniewicz, Wojciech (1955-2011)
Spychacz Krzyś (magyar)
   Károly, a buldózer / Wojciech Próchniewicz ; [ill. Elżbieta Zubowska]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm. - (Vidám munkagépek)
ISBN 978-963-9966-07-9 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483148]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2013.
Próchniewicz, Wojciech (1955-2011)
Wiwrotka Basia (magyar)
   Barbara, a dömper / Wojciech Próchniewicz ; [ill. Elżbieta Zubowska]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm. - (Vidám munkagépek)
ISBN 978-963-9966-06-2 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483144]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2013.
Schneider, Liane
Conni geht Zelten (magyar)
   Bori kempingezik / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 24.)
ISBN 978-615-5220-74-6 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483436]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2013.
Szabó Csilla
   Sárkánymese = Drachenmärchen / [írta ... Szabó Csilla] ; [... festegette Farkas Veronika]. - Pápa : Magánkiad., 2013. - [30] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483977]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2013.
Wejner, Rafał
Cyrkowe figle (magyar)
   A csacsi cirkuszi kalandja / Rafał Wejner ; [ill. Wojciech Wejner] ; [m. szöveg Rákai András]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-07-7 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483130]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2013.
Wejner, Rafał
O małych kotkach co z miastem poszły się spotkać (magyar)
   A kiscicák nagy napja a városban / Rafał Wejner ; [ill. Wojciech Wejner] ; [m. szöveg Rákai András]. - [Budapest] : Elektra Kvk., cop. 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5203-06-0 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3483129]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7873 /2013.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : beszivárgás / [írta Brian Michael Bendis] ; [rajz Leinil Yu ... és Carlo Pagulayan] ; [ford. Harza Tamás]. - Budapest : Kingpin, 2013. - 129, [14] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-09-7 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3484378]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2013.
   "Jel, jelentés, megértés" [elektronikus dok.] : a Magyar Tudomány Napja tiszteletére, 2010. november 24-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karon megtartott konferencia előadásai ; "Összhang" : tudomány a gazdaságban és a társadalomban : a Magyar Tudomány Napja tiszteletére, 2011. november 30-án, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karon megtartott konferencia előadásai. - Szöveg. - Esztergom : PPKE VJK, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar tudománynapi kötetei, ISSN 2061-4365 ; 4-5.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7291-28-9 műanyag tokban
tanulmánygyűjtemény - pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 37 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3484702]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2013.
Knauf, Daniel
The invincible iron man (magyar)
   Vasember : gyilkológép / írta Daniel & Charles Knauf ; rajz Patrick Zircher ; ford. ... Benes Attila. - Budapest : Kingpin, 2013. - 134 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-10-3 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3484352]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2013.
Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája (11.) (2012) (Szeged)
   Pro Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája : Szeged, 2012. november 8-10. : előadások / [szerk. Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Pro Scientia Aranyérmesek Társasága. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társ., 2013. - 298 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88289-2-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3484535]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2013.
   Tudomány a határokon át / [szerk. Homor Lajos] ; [közread. a] PPKE VJK. - Esztergom : PPKE VJK, 2013. - 215 p. ; 25 cm
Az Esztergomban, 2013. április 24-én rendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7291-29-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3482240]
MARC

ANSEL
UTF-8