MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/09/04 16:54:50
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7878 /2013.
   Fessünk a Föld színeivel! : kiállítás katalógus / [kiad. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat]. - [Mosonmagyaróvár] : Önkormányzat, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Mosonmagyaróváron, 2012-ben rendezték
Fűzött
Mosonmagyaróvár - amatőr művészet - gyermek - kiállítási katalógus
061.4(439-2Mosonmagyaróvár) *** 379.825-053.2
[AN 3486778]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2013.
János Szentágothai Interdisciplinary Conference & Student Competition (9.) (2013) (Pécs)
   Abstracts of the 9th János Szentágothai Interdisciplinary Conference & Student Competition : Pécs ..., 3-4 May, 2013 / [publ. by the János Szentágothai Scholastic Honorary Society Faculty of Sciences University of Pécs]. - Pécs : J. Szentágothai Scholastic Honorary Soc. Fac. of Sciences Univ. of Pécs, 213. - 58 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-642-519-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 082 *** 378.184
[AN 3487008]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7880 /2013.
Szalárdi János (1601-1666)
   "Várad várának, az pogány török által megh szállásárul..." : Szalárdi János emlékirata Várad 1660. évi veszedelméről / [szerk., kísérő tanulmány Balla Tünde és Lakatos Attila] ; [a latin szövegeket ford. és gond. Szvorényi Róbert] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Hasonmás kiad. - Budapest : OSZK ; Nagyvárad : Partium, 2013. - 223 p. : ill. ; 20 cm
Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött Quart. Hung. 98 jelzetű kézirat alapján. - A kézirat betűhív átiratával. - Bibliogr.: p. 219-223.
ISBN 978-963-200-612-3 kötött
ISBN 978-606-8156-46-0
Nagyvárad - helytörténet - hadtörténet - 17. század - memoár - történelmi forrás - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.9-2Nagyvárad"166"(0:82-94)(093) *** 355.48(439-2Nagyvárad)"166"(0:82-94)(093)
[AN 3486378]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7881 /2013.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Novaâ civilizaciâ : Obrâdy lûbvi (magyar)
   Az új civilizáció : 2. rész: A szeretet szertartásai / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edith]. - [Solymár] : [Petrovszkyné Dömötör B.], 2013. - 231 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 8.)
ISBN 978-963-08-6606-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3486064]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2013.
Pereira, Mary
Okkultismus und geistiger Kampf (magyar)
   Okkultizmus és szellemi harc / Mary Pereira, James Mariakumar ; [ford. Arslan Yvette]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2013. - 146 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 183.)
ISBN 978-615-5259-04-3 fűzött : 1000,- Ft
okkultizmus - kereszténység
133 *** 23/28
[AN 3485729]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2013.
Pusztai Orsolya
   Ha hallom a hangod.. : tanítások a szellemi Fényből : angyali, mesteri, isteni útmutatások Pusztai Orsolya közvetítései által / [ill. Pállay-Kovács Szilvia]. - Budapest : Szerző, 2012. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5288-3 fűzött : 1980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3486539]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7884 /2013.
Laczkovich Miklós (1948-)
Analízis (bőv. kiadása)
   Valós analízis / Laczkovich Miklós, T. Sós Vera. - [Budapest] : Typotex, [2012-2013]. - 2 db ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
ISBN 978-963-279-731-1
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3475150]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2013. - 432 p.
Bibliogr.: p. [426]-427.
ISBN 978-963-279-733-5 kötött : 4500,- Ft
[AN 3486792] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7885 /2013.
Gálfi Éva
   Dinók / [ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba]. - [Debrecen] : Roland, [2013]. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én kisenciklopédiám)
ISBN 978-615-5368-02-8 kötött : 1895,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3487474]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7886 /2013.
Bellmann, Heiko (1950-)
Welches lnsekt ist das? (magyar)
   Milyen rovar ez? : [170 rovar egyszerű meghatározása] / Heiko Bellmann ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 125 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-18-4 fűzött : 1480,- Ft
rovar - állathatározó
595.7(083.71)
[AN 3486565]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2013.
Dierschke, Volker
Welcher Vogel ist das? (magyar)
   Milyen madár ez? : [170 madár egyszerű meghatározása] / Volker Dierschke ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 127 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-05-4 fűzött : 1480,- Ft
madár - állathatározó
598.2(083.71)
[AN 3486567]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2013.
Dinya Elek (1949-)
   Biometria a klinikumban : feladatok megoldása SAS Enterprise Guide használatával / Dinya Elek. - Budapest : Medicina, 2013. - 360 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 359-360.
ISBN 978-963-226-441-7 kötött : 4400,- Ft
biometria - orvostudomány - statisztikai elemzés
57.087.1 *** 61 *** 311
[AN 3486310]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2013.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The stationary ark (magyar)
   A lehorgonyzott bárka : a Jersey Állatkert alapításáról / Gerald Durrell ; [ford. Pesthy Gábor]. - Budapest : Gabo, [2013], cop. 2003. - 206 p., [4] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-678-2 kötött : 2990,- Ft
Wildlife Preservation Trust International
Jersey sziget - állatkert - memoár
59.006(423.41)(0:82-94)
[AN 3487735]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2013.
Flück, Markus
Welcher Pilz ist das? (magyar)
   Milyen gomba ez? : [170 gomba egyszerű meghatározása] / Markus Flück ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 128 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-963-7268-93-9 fűzött : 1480,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3486571]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2013.
Kerényi-Nagy Viktor (1985-)
   A történelmi Magyarország területén élő őshonos, idegenhonos és kultúr-reliktum rózsák kismonográfiája = A small monograph of autochton, allochton and cultur-relict roses of historical Hungary / Kerényi-Nagy Viktor. - [Sopron] : NYME K., 2012. - 430 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 350-412.
ISBN 978-963-334-062-2 fűzött
Kárpát-medence - rózsa - növényhatározó
582.734(083.71) *** 635.9(4-191)
[AN 3487011]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2013.
Moskát Anita
   Erdőlakók / Moskát Anita ; Boros Mátyás illusztrációival ; Bencsik Antal és Majoros Nóra meséivel ; Miklya Zsolt verseivel. - Budapest : Abrakadabra, 2013. - 53, [3] p. : ill., színes ; 27 cm + mell. - (Varázspálca, ISSN 2064-0641)
ISBN 978-963-89615-5-6 kötött : 3150,- Ft
erdő - vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3486068]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2013.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 6., Noctuinae I / Zoltán Varga [et al.]. - 2013. - 313 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 303-309.
ISBN 978-615-5279-01-0 kötött
[AN 3486073] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7894 /2013.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
The uses of enchantment : the meaning and importance of fairy tales (magyar)
   A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek / Bruno Bettelheim ; [ford. Kúnos László]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2013. - 347 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 336-340.
ISBN 978-963-13-6018-9 fűzött : 3500,- Ft
gyermeklélektan - pszichoanalízis - mesekutatás
159.922.7 *** 159.964.2 *** 398.21.001
[AN 3486561]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2013.
Borics Katalin
   Gyógyító diéták 1 : 11 betegség, 168 recept / Borics Kata. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 167 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [168].
ISBN 978-615-5350-10-8 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3487617]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2013.
Borics Katalin
   Gyógyító diéták 2 : 8 betegség, 201 recept / Borics Kata. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 166 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-615-5350-11-5 fűzött
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.563(083.12)
[AN 3487619]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2013.
Fási Katalin
   Talp-, kéz- és fülmasszázs : ősi gyógymódok / Fási Katalin. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 175 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [176].
ISBN 978-615-5350-07-8 fűzött
masszázs - természetgyógyászat
615.89 *** 615.82
[AN 3487627]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2013.
Frank Zsófia
   Gyógyító étkezés / Frank Zsófia. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 2 db : ill. ; 20 cm
táplálkozás - természetgyógyászat - ázsiai gyógymód - életvezetés
613.865 *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 3487624]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Testünk táplálása. - 181 p.
Bibliogr.: p. 177-[182].
ISBN 978-615-5350-08-5 fűzött
[AN 3487625] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Gyakorlati útmutató. - 167 p.
Bibliogr.: p. 166-[168].
ISBN 978-615-5350-09-2 fűzött
[AN 3487626] MARC

ANSEL
UTF-87899 /2013.
Grün, Anselm (1945-)
Finde deine Lebensspur (magyar)
   Találd meg a magad útját! : gyermekkorunk sebeinek gyógyítása, spirituális impulzusok / Anselm Grün, Maria-M. Robben ; [ford. Szabó Ferenc Miklós]. - 3. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-314-038-3 fűzött
mentálhigiénia - lelki gondozás
613.865 *** 253
[AN 3485742]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2013.
   Halálos bűn és szabad akarat : öngyilkosság a jogtudomány tükrében / szerk. Filó Mihály. - Budapest : Medicina, 2013. - 315 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Acta congressuum, ISSN 1587-8821 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-431-8 kötött : 4200,- Ft
öngyilkosság
616.89-008.441.44 *** 343.614
[AN 3486307]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2013.
   Az intenzív terápia gyakorlata / szerk. Bogár Lajos, Molnár Zsolt. - Budapest : Medicina, 2013. - 579 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-440-0 kötött : 9960,- Ft
intenzív kezelés
616-08-039.76
[AN 3486322]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2013.
James, Simon
ECG interpretation (magyar)
   EKG-értelmezés : kisokos zsebkönyv / Simon James, Katharine Nelson ; [... ford. Czuriga Dániel]. - Budapest : Medicina, 2013. - 174 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-226-437-0 fűzött : 2400,- Ft
enkefalográfia
616.12-008.3-073.96
[AN 3486297]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2013.
LeFever, Lee (1973-)
The art of explanation (magyar)
   A magyarázás művészete : tedd érthetőbbé gondolataidat! / Lee LeFever ; [ford. Ócsai Éva]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 286 p. : ill. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 978-963-304-123-9 fűzött : 3900,- Ft
gondolkodás - kommunikáció - interperszonális kommunikáció
159.955 *** 316.772.4
[AN 3486300]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2013.
Lévay Anikó
   Borderline személyiségzavarom van / Lévay Anikó. - Budapest : Medicina, 2013. - 128 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-442-4 fűzött : 2200,- Ft
borderline-szindróma - memoár
616.895.8-008.6Borderline_szindróma(0:82-94)
[AN 3486194]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2013.
Mády Ferenc (1947-)
   Mozgásbiológia és egészségtan : élettani ismeretek a táncművészeti felsőoktatás számára : tankönyv / Mády Ferenc. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2013. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Táncművészeti Főiskola tankönyv- és jegyzetsorozata, ISSN 1219-9109)
Bibliogr.: p. 250.
ISBN 978-963-85144-7-9 fűzött : 3500,- Ft
mozgástan - anatómia - táncművészet - egyetemi tankönyv
611(075.8) *** 796.012(075.8) *** 793.3(075.8)
[AN 3487159]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2013.
Sears, Barry (1947-)
The zone (magyar)
   A zóna : a táplálkozás menetrendje / Barry Sears és Bill Lawren ; [ford. Szekeresné Simonyi Ilona]. - Jav. bőv. vált. - Pécs : Alexandra, 2013, cop. 1999. - 279 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 978-963-357-110-1 fűzött
táplálkozástudomány
613.2
[AN 3487191]
MARC

ANSEL
UTF-87907 /2013.
   Szervátültetés / szerk. Perner Ferenc és Petrányi Győző. - Budapest : Medicina, 2013. - 491 p. : ill., színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-226-416-5 kötött : 9860,- Ft
szervátültetés
616-089.843
[AN 3486314]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7908 /2013.
Kaszás Ákos (1968-)
   Szűr, aba, nemez / Kaszás Ákos. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2012]. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-963-9694-38-5 fűzött
magyar néprajz - tárgyi néprajz - népi textilművészet - népi díszítőművészet - nemez
677.026.24 *** 745.52.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 7.031.4(=945.11)
[AN 3487084]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2013.
Tapody Sándor
   Műanyaghegesztők aranykönyve / [szerzők Tapody Sándor, Illés Zoltán, Illés Gábor]. - Budapest : Vörsas Kft., 2013. - 248 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 238.
ISBN 978-963-08-5955-4 kötött
műanyaghegesztés
678.029.43
[AN 3486176]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

7910 /2013.
Haulitus Anikó
   Szappankert : illatos és habzó szappanopera 78 részben / Haulitus Anikó. - Budapest : Ganésha Bt., 2013. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6268-4 fűzött
szappan
661.187
[AN 3486829]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7911 /2013.
   Munkagépek / [szerk. Krajnik József]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-12-2 fűzött
munkagép - gyermekkönyv - képeskönyv
629(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3485827]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7912 /2013.
   Hűséges barát : történetek a kutyáról / [szerk. Zsirai László]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 253 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-13-6 fűzött : 2400,- Ft
kutya - magyar irodalom - elbeszélés
636.7(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3485951]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2013.
   Kastély- és kúriaparkok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében / szerk. Lenti István ; [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2013. - 283 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összefoglalás angol és spanyol nyelven
ISBN 978-963-08-6254-7 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - park - kastély
712.253(439.161) *** 728.82(439.161)
[AN 3486906]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2013.
Pethő Ferenc (1929-)
   Tanulmány a nyírségi meggyfajtákról / [írták Pethő Ferenc, Szabó Tibor, Szőke Ferenc] ; szerk. Pethő Ferenc ; [kiad. az Észak-Keletmagyarországi Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány]. - [Újfehértó] : Észak-Keletmo. Gyümölcs Kutatás-Fejlesztési Alapítvány, 2013. - 104 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-6258-5 fűzött
Nyírség - meggy - gyümölcstermesztés
634.233 *** 338.43(439Nyírség)
[AN 3486900]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2013.
   A velünk élő kutya az állatorvos szemével : [a kulturált kutyatartásról, a betegségekről, az állatorvosi munkáról] / szerk. Diószegi Zoltán. - [Budapest] : Diafízis Kft., [2013]. - 351 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6602-6 fűzött
kutya - kutyatartás - állatbetegség
636.7 *** 619
[AN 3486186]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7916 /2013.
Borics Katalin
   107 egészséges étel : avokádótól zellerig / Borics Kata, Ducza Gabi. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5350-06-1 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3487622]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2013.
Gundel Károly (1883-1956)
   Kleines ungarisches Kochbuch / Károly Gundel ; überarb. Ferenc Gundel und Imre Gundel ; [aus dem Ungarischen von Hannelore Schmör-Weichenhain]. - 31. Aufl. - Budapest : Corvina, 2013. - 116 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5936-7 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3486549]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2013.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (olasz)
   La cucina ungherese / Károly Gundel ; rielaborato ... Ferenc Gundel e Imre Gundel ; [trad. Éva Kohut]. - 15. ed. - Budapest : Corvina, [2013]. - 109 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5938-1 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3486552]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2013.
Móczár István
   Boros ételek : hólabda és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 90 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 8.)
ISBN 978-963-354-123-4 kötött : 1490,- Ft
bor - szakácskönyv
641.55(083.12):663.2
[AN 3485530]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2013.
Móczár István
   Vadételek : rapsic vadas és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 92 p. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 7.)
ISBN 978-963-354-122-7 kötött : 1490,- Ft
vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55
[AN 3485528]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2013.
   Otthoni ízek : 50+2 kedvenc recept Erdély szívéből / Vitéz Kürtős Team. - Budapest : Vitéz Kürtős Bt., [2013]. - 111 p. : ill.,színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-6276-9 kötött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 3486066]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7922 /2013.
Hadot, Pierre (1922-2010)
Plotin ou La simplicité du regard (magyar)
   Plótinosz avagy A tekintet egyszerűsége / Pierre Hadot ; [ford. Cseke Ákos]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 192 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 177-188.
ISBN 978-963-662-539-9 fűzött : 3000,- Ft
Plōtinos (203-269)
ókori Görögország - filozófus - 3. század
1(38)(092)Plōtinos
[AN 3486618]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2013.
Henry, Michel (1922-2002)
   Az élő test : válogatott tanulmányok / Michel Henry. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 181, [2] p. ; 19 cm
A vál., ford. az "Auto-donation" (Paris : Beauchesne, 2004) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-040-6 fűzött
filozófia - fenomenológia
1(44)Henry,_M. *** 165.62
[AN 3485745]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2013.
Juhász Zoltán (1973-)
   Nagy szellemek öröksége két évezredből, egy új tudomány tükrében : a kommunikáció és a felsőfokú tanintézmények kiadványainak műfajai a közép- és az újkorban / Juhász Zoltán ; [... közrem. Surányi Imre]. - Eger : Magánkiad., 2013. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63-65.
ISBN 978-963-08-6888-4 fűzött
kommunikációkutatás - oktatástörténet - skolasztika - egyházi egyetem - újkor - művelődéstörténet
141.31 *** 316.77 *** 378.62 *** 930.85(4)"16/17"
[AN 3487045]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2013.
Süle Ferenc (1936-)
   Egy új világ építése : a megújulás forrásai a családban / Süle Ferenc. - [Budapest] : Kairosz, 2013. - 142 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-662-612-9 fűzött : 2200,- Ft
családi élet - párkapcsolat - családi nevelés
173 *** 316.47 *** 37.018.1
[AN 3486631]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7926 /2013.
Bacher Vilmos (1850-1913)
   Majmúni Mózes szentírásmagyarázata / írta Bacher Vilmos ; [bev. Oláh János]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Gabbiano Print, 2013. - 11, [3], XI, 164 p. : ill. ; 23 cm. - (Magyar zsidó tudományok, ISSN 2060-9752 ; 7.)
A Budapesti Országos Rabbiképző Intézet értesítője 1895/96. tanévi számában megjelent mű hasonmása. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88791-2-7 kötött
Tanakh
bibliamagyarázat - hasonmás kiadás
221.07 *** 094/099.07
[AN 3487172]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Ablak a végtelenre : Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről... : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2013. - 255 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-227-330-3 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3487221]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Iránytű a végtelenhez : Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2013. - 229 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-227-332-7 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3487226]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Párbeszéd a végtelennel : Csaba testvér gondolatai az Istennel való mély és bensőséges kapcsolatról : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - Budapest : Helikon, 2013. - 277 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-227-360-0 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3487222]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2013.
Böjte Csaba (1959-)
   Út a végtelenbe : Csaba testvér gondolatai Isten ajándékairól : Böjte Csaba válaszol Karikó Éva kérdéseire. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Helikon, 2013. - 257 p. ; 25 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-227-331-0 kötött : 2990,- Ft
Erdély - szerzetes - franciskánusok - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - vallásos irodalom - interjú
271.3(498)(=945.11)(092)Böjte_Cs.(047.53) *** 244(047.53)
[AN 3487223]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2013.
Csókay András (1956-)
   Agysebészet rózsafüzérrel : vallomások útközben / Csókay András. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 128, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-408-4 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3486133]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2013.
Ernst, Josef (1926-)
Markus (magyar)
   Márk : egy teológus portréja / Josef Ernst ; [ford. ... Kocsi György, ... Imre Szabina] ; [a mutatókat és az irodalomjegyzéket összeáll. Kmety Andrea]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 189 p. ; 19 cm. - (Kairosz bibliai tanulmányok, ISSN 2061-8794 ; 5.)
Bibliogr.: p. 179-185.
ISBN 978-963-662-600-6 fűzött : 2700,- Ft
Márk (apostol) (14-72)
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
281.2(092)Márk *** 226.3.07
[AN 3486666]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2013.
Fabro, Andrea M.
   Ő általa, Ő vele és Ő benne! : az evangéliumi élet : lelki-gyakorlat / Andrea M. Fabro. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2013. - 140 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 187.)
ISBN 978-615-5259-07-4 fűzött : 800,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3485727]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2013.
Gooding, David
Christianity: opium or truth? (magyar)
   Kereszténység: ópium vagy igazság? / David Gooding ; [... graf. B. Kováts Eszter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]. - 39 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-32-6 fűzött
krisztológia
239
[AN 3487692]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2013.
Heidl György (1967-)
   Katolikus szemmel : net-lapok / Heidl György. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 248 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-631-0 fűzött : 2800,- Ft
teológia - vallási erkölcs - publicisztika
23(0:82-92) *** 241(0:82-92)
[AN 3486661]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2013.
   Jeles szerzők, 1860-1920 / szerk. Sarnyai Csaba Máté és Máté-Tóth András. - 2. jav. kiad. - Szeged : MVT : L'Harmattan, cop. 2013. - 395 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 8.). (Szemelvények a magyar vallástudomány történetéből, ISSN 2061-2362 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-673-9 fűzött : 3800,- Ft
vallástudomány - teológia
291 *** 2
[AN 3487694]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2013.
   Jézusnak adtam az életem.. : tanúságtételek / összegyűjt. Kerek József. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2013. - 324 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 186.)
ISBN 978-615-5259-06-7 fűzött : 1500,- Ft
megtérés - kereszténység - memoár
248.152(439)(0:82-94)
[AN 3485723]
MARC

ANSEL
UTF-87938 /2013.
Juhász Zoltán (1973-)
   Pázmány Péter: egyházkormányzó és író : Pázmány Péter Kalauza, mint liber gradualis és a Prédikácziók / Juhász Zoltán ; [... közrem. Surányi Imre]. - Eger : Magánkiad., 2013. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-08-6889-1 fűzött
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - író - 17. század - katolikus egyház
282(439)(092)Pázmány_P. *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 3487042]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2013.
Jungclaussen, Emmanuel (1927-)
Unterweisung im Herzensgebet (magyar)
   A Jézus-ima / Emmanuel Jungclaussen ; [ford. Török Csaba]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2013. - 116 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-01-5 fűzött : 1680,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3486598]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2013.
Kort, Kees de (1934-)
De ark van Noach (magyar)
   Nóé bárkája / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-29-4 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
222.046(02.053.2)
[AN 3486720]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2013.
Kort, Kees de (1934-)
In het begin (magyar)
   Kezdetben / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-31-7 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
222.046(02.053.2)
[AN 3486744]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2013.
Kort, Kees de (1934-)
Jozef (magyar)
   József / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-32-4 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
222.046(02.053.2)
[AN 3486746]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2013.
Kort, Kees de (1934-)
Koning David (magyar)
   Dávid király / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-30-0 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
222.046(02.053.2)
[AN 3486743]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2013.
Manjackal, James (1946-)
He touched and healed me (magyar)
   Megérintett és meggyógyított : Jézus élő jelenléte az Eucharisztiában / James Manjackal ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2013. - 128 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 185.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-05-0 fűzött : 1000,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3485801]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2013.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Ezt látnod kell! / [írta] Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; [rajz.] Damó István. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2012. - [16] p. : ill., színes ; 15 cm. - (Cerka füzetek)
ISBN 978-615-5141-21-8 fűzött : 290,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
222.42.046(02.053.2)
[AN 3486659]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2013.
Newton, Isaac (1642-1727)
Observations upon the prophecies of Daniel and the Apocalypse of St John (magyar)
   Észrevételek Dániel próféciáiról és Szt. János Apokalipsziséről két részben / Isaac Newton ; [ford. Szabó-Nagy Zsuzsanna Z.]. - Budapest : D7 K., cop. 2012. - 289 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 285-289.
ISBN 978-963-08-5275-3 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
224.5.07 *** 228.07
[AN 3486543]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2013.
   "Örömmel adom örökségül" : evangélikus közösségi jövőképek / [szerk. Czöndör István, Kendeh K. Péter]. - Budapest : Luther, 2013. - 206 p. : ill. ; 23 cm
Megj. Szabó Lajos 60. születésnapja alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-380-020-1 fűzött : 1660,- Ft
Magyarország - evangélikus egyház - lelkipásztorkodás - misszió
266 *** 284.1(439) *** 253
[AN 3487163]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2013.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Körkép, korkép, kórkép / Pálhegyi Ferenc ; [ill. Lengyel Orsolya] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2013, cop. 2004. - 162, [3] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-24-0)
vallási erkölcs
241
[AN 3486583]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2013.
   Pálosszentkút : a kegyhely / [... szerk. ... Szász András] ; [közread. a] Magyar Pálos Rend. - [Pécs] : M. Pálos Rend, [2013]. - 52, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6506-7 fűzött
Petőfiszállás - pálosok - kegyhely
271.791(439-2Petőfiszállás) *** 248.153.8(439-2Petőfiszállás)
[AN 3485977]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2013.
   Régi magyar imakönyvek és imádságok / szerk. Bogár Judit. - Piliscsaba : PPTE BTK, 2012. - 268 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 3.)
A Piliscsabán, 2010. ápr. 9-10. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-075-7 fűzött
Magyarország - újkor - ima - imakönyv
243(439)"16/18"
[AN 3486777]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2013.
Stein, Edith (1891-1942)
Vom Endlichen zum Ewigen (magyar)
   A végestől az örökkévalóig : gondolatok minden napra / Edith Stein ; vál. Maria Amata Neyer ; [ford. Takács Emőke]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2013. - 151 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-04-6 fűzött : 1470,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3486568]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2013.
Szenes Márta (1957-)
   Odú vagy kelepce? : új vallási közösségekbe megtért fiatalok életútelemzése az identitáskeresés tükrében / Szenes Márta. - Budapest : Oriold, 2013. - 277 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 266-277.
ISBN 978-963-9771-86-4 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - vallásszociológia - kisegyház - szekta
289 *** 291 *** 316.7(439)
[AN 3485684]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2013.
Takács Szabolcs (1971-)
   Jézus példázatai : revideált Károlyi-fordítással / Takács Szabolcs. - Budapest : Sola Scriptura Teológiai Főisk. Újszövetségi Tansz. ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2013. - 149 p. ; 21 cm. - (Sola Scriptura jegyzetek)
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-89424-5-6 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
példázat - bibliamagyarázat
226.8.07
[AN 3486556]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2013.
Zsebedics József (1942-)
   A szigeti emberek lelki gondozása az elmúlt évszázadokban / Zsebedics József. - [Győr] : Hazánk, [2013]. - 236 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9829-27-5 fűzött
Győr - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Győr)(091)
[AN 3486541]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7955 /2013.
   Palackposta Erdélyből : a mához szóló erdélyi gondolat : Hitel, Kolozsvár, 1935-1944 / vál. és szerk. Szász István Tas. - Budapest : Kairosz, 2013. - 132 p. ; 19 cm. - (Magyar örökség - Kairosz, ISSN 2063-8353 ; 4.)
Gerinccím: Hitel, Kolozsvár, 1935-1944. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-614-3 fűzött : 2200,- Ft
Hitel
Erdély - határon túli magyarság - nemzettudat - művelődéstörténet - folyóirat - 20. század - publicisztika
316.63(=945.11)(498.4)(0:82-92) *** 930.85(498.4)(=945.11)"193/194" *** 070(498.4)(=945.11)Hitel
[AN 3486652]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7956 /2013.
Káliz Sajtos József (1950-)
   "Ékes párták, leesni áhítók" : a Kárpát-medencei lakodalmi és szerelmi versek összefüggései s kapcsolatuk a régi magyar közköltészettel / Káliz Sajtos József ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2013. - 307 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 303-306.
ISBN 978-963-9830-27-1 fűzött
Kárpát-medence - magyar néprajz - lakodalmi szokás - magyar irodalom története - 17. század - 18. század - alkalmi költemény
392.51(=945.11)(4-91) *** 894.511(091)"16/17"
[AN 3486718]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2013.
Nádor Judit (1953-)
   Sámánság : a mágia gyakorlata : concordantia Carpatiensis : a Pannon-medence tudathálózatának harmonizálása / [Nádor Judit]. - [Pécs] : Nádor J., [2013]. - 348 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-08-5695-9 fűzött
sámánizmus - ezoterika
398.49 *** 133.25
[AN 3486707]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2013.
Nádor Judit (1953-)
   Sámánság : a művelés művészete : gondolatok a kultúra morfológiájáról / Nádor Judit. - [Pécs] : Nádor J., [2013]. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 978-963-08-5693-5 fűzött
sámánizmus - kultúrafilozófia
398.49 *** 130.2
[AN 3486710]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2013.
Nádor Judit (1953-)
   Sámánság : a tudat eksztázisa : a láthatatlan morfológiája és alkalmazhatóságának lehetőségei a Pannon-medencében / Nádor Judit. - [Pécs] : Nádor J., [2013]. - 245 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-963-08-5694-2 fűzött
sámánizmus
398.49
[AN 3486713]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7960 /2013.
   Bevándorlás és integráció : magyarországi adatok, európai indikátorok / [... szerk. Kováts András] ; [közread. az ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet ...]. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. Kisebbségkut. Int., 2013. - 237 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-88-9 fűzött
Magyarország - bevándorlás - társadalmi integráció - ezredforduló
325.14(439)"199/200" *** 316.4.052(=00)(439)
[AN 3486834]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2013.
Domokos Endre János
   Iránytű / Domokos Endre János. - Budapest : Szerző, 2012-. - 21 cm
hungarizmus
329.18(439)
[AN 3486608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kulturális forradalom : a nyugati kultúra alkonya. - 56 p. : ill.
ISBN 978-963-08-4733-9 fűzött
[AN 3486615] MARC

ANSEL
UTF-87962 /2013.
   Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről / összeáll. és szerk. Ádám Magda és Ormos Mária ; [ford. Barabás József]. - Budapest : Akad. K., 1999-2013. - 5 db ; 25 cm
Az 5. kötetet összeáll. és szerk. Ádám Magda. - A ford. a "Documents d'archives français sur l'histoire du bassin des Carpetes, 1918-1932" vol. 1-5. (Budapest : Gondolat, 1993-2010) c. kiad. alapján kész.
Franciaország - Közép-Európa - diplomácia - történelem - magyar történelem - két világháború közötti időszak - történelmi forrás
327(44)"191/193"(093) *** 940-11"191/193"(093) *** 327(4-11)"191/193"(093) *** 943.9"191/193"(093)
[AN 2652960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [5.], 1928-1932. - 2013. - 389 p. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak, ISSN 2063-8485)
ISBN 978-963-9627-58-1 kötött : 4000,- Ft
[AN 3487016] MARC

ANSEL
UTF-87963 /2013.
Kerecsényi Zoltán (1984-)
   Az utolsó nyár : Bajcsy-Zsilinszky Endre életének utolsó szakaszairól, valamint a magyar antifasiszta ellenállásról / Kerecsényi Zoltán ; [a MEASZ Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság ... kiadása]. - [Pápa] ; [Budapest] : MEASZ Bajcsy-Zsilinszky Emlékbiz., 2013. - 190, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 179-182.
ISBN 978-963-08-6478-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
Magyarország - politikus - ellenállási mozgalom - antifasizmus - 20. század
32(439)(092)Bajcsy-Zsilinszky_E. *** 355.425(439)"194"
[AN 3485717]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2013.
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
   "A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter", gróf Klebelsberg Kuno / vál. és szerk. Ujváry Gábor. - Budapest : Kairosz, 2013. - 150 p. ; 19 cm. - (Magyar örökség - Kairosz, ISSN 2063-8353 ; 3.)
Gerinccím: Gróf Klebelsberg Kuno. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-615-0 fűzött : 2200,- Ft
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - kulturális politika - 20. század - idézetgyűjtemény
32(439)(092)Klebelsberg_K.(0:82-84) *** 008:323(439)"192/193"
[AN 3486640]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2013.
   Lányok, anyák : elmeséletlen női történetek II. / összeáll. Pécsi Katalin. - [Budapest] : Novella, 2013. - 293 p. ; 20 cm. - (Eszter könyvek, ISSN 1785-4113)
ISBN 978-963-9886-24-7 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - nő - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - magyar történelem - Horthy-korszak - memoár
323.12(=924)(439)(0:82-94) *** 316.37-055.2(439) *** 943.9"193/194"(0:82-94)
[AN 3486088]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7966 /2013.
Bödő István
   Kisapostag története / Bödő István, Czetz Balázs, Dakó Péter. - Kisapostag ; [Székesfehérvár] : M. Nemz. Lvt. Fejér M. Lvt., 2013. - 201 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára közleményei, ISSN 0238-4116 ; 33.)
Bibliogr.: p. 175-181.
ISBN 978-963-7233-41-8 fűzött
Kisapostag - helytörténet
943.9-2Kisapostag
[AN 3486845]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2013.
Glatz, Jakob (1776-1831)
Freymüthige Bemerkungen eines Ungars über sein Vaterland (magyar)
   Egy magyar ember őszinte megjegyzései hazájáról néhány magyar vidéken tett utazása során / Jakob Glatz ; közread. Soós István ; [ford. Ress László]. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 257 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-894-4 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - társadalomtörténet - művelődéstörténet - gazdaságtörténet - 18. század
930.85(439)"179" *** 316.32(439)"179" *** 338(091)(439)"17"
[AN 3486003]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2013.
Károlyi Mihály (1875-1955)
Memoirs of Michael Károlyi : faith without illusion (magyar)
   Hit, illúziók nélkül / Károlyi Mihály ; [ford. Litván György] ; [a jegyzeteket a szerző és a fordító írta]. - Budapest : Európa, 2013. - 536 p., [56] t. : ill. ; 21 cm. - (Emlékezések, ISSN 0209-5165)
ISBN 978-963-07-9359-9 kötött : 4200,- Ft
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - memoár
943.9"190/195"(0:82-94) *** 32(439)(092)Károlyi_M.(0:82-94)
[AN 3487195]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2013.
   Ősi halotti maszkok : a honfoglaló magyarság keleti eredetű halottas szokása : [időszaki kiállítás] : [Magyar Nemzeti Múzeum ..., 2013. június 22 - 2013. szeptember 15.] = Ancient burial masks : Hungarian burial tradition of Eastern origin : [temporary exhibition] : [Hungarian National Museum] / [... rend. ... Fodor István]. - Budapest : MNM, 2013. - 72 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-5209-09-3 fűzött
Volga mente - Urál - régészet - halotti szokás - álarc - honfoglalás - magyarság - kiállítási katalógus
904(470.4/.5)"02/09" *** 393.3(=945.11) *** 393.3(470.4/.5) *** 904(439)"09" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3486799]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2013.
Paál Tamás (1933-)
   "56" ritkán emlegetett részlete / Paál Tamás. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2013. - 160 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 148-156.
ISBN 978-963-08-6765-8 fűzött
Szovjetunió - 1956-os forradalom - deportálás - megtorlás - memoár - történelmi forrás
943.9"1956"(093) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1956"(0:82-94)
[AN 3487055]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2013.
Vankó Zsuzsa
   Az "Isten szíve szerinti ember" : Dávid ifjúkora / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Biatorbágy : Spalding Alapítvány ; Budapest : BIK Kvk., 2012. - 190 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89424-4-9 fűzött
Dávid (Izrael: király) (Kr. e. 1012-Kr. e. 972)
ókori Izrael - uralkodó
933(092)Dávid
[AN 3486542]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2013.
   Zsigmondkori oklevéltár / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : Akad. K., 1951-. - 25 cm
A 8-9. kötetet összeáll. Borsa Iván és Tóth Norbert, C., a 10. kötetet összeáll. Tóth Norbert, C., a 11. kötetet összeáll. Neumann Tibor és Tóth Norbert, C., a 12. kötetet összeáll. C. Tóth Norbert és Lakatos Bálint. - Méretváltozata: 24 cm
ISBN 963-05-7026-2 *
magyar történelem - 14. század - 15. század - Zsigmond-kor - történelmi forrás
943.9"13/14"(093)
[AN 38578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., 1425. - 2013. - 640 p. - (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok, ISSN 0073-4055 ; 52.)
Bibliogr.: p. 13-26.
ISBN 978-963-631-220-6 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
[AN 3487014] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7973 /2013.
Borza Tünde
   Hazánk Magyarország / [szöveg Borza Tünde]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (A mi világunk, ISSN 1787-2472)
ISBN 978-615-5277-09-2 kötött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3485835]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2013.
Domonkos László (1951-)
   Elsüllyedt földön : szerémi szerelem / Domonkos László ; Kemény András és Schön György fotóival. - Budapest : Unicus, 2013. - 203, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 198-203.
ISBN 978-615-5084-06-5 fűzött : 2940,- Ft
Szerémség - helyismeret - helytörténet - művelődéstörténet
908.497.13Szerémség *** 943.924Szerémség *** 930.85(439.24Szerémség)
[AN 3486685]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2013.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   Perun innen és túl / Purisaca Golenya Ágnes, Istenes Győző. - [Üröm] : Magánkiad., 2012. - 295 p., [36] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Kristály könyvtár)
ISBN 978-963-08-5014-8 fűzött : 4900,- Ft
Peru - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.85(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3485533]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2013.
Plihál Katalin (1948-)
   A Tabula Hungariae.. : Ingolstadt, 1528 : térkép és utóélete az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében / Plihál Katalin ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - [Budapest] : OSZK : Kossuth, cop. 2013. - 224 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm + DVD-ROM
Bibliogr.: p. 218-221. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-200-613-0 kötött : 6500,- Ft
Magyarország - újkor - művelődéstörténet - 16. század - térkép - elektronikus dokumentum
912(439)"1528" *** 930.85(439)"15"
[AN 3486372]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2013.
Szablyár Péter (1948-)
   Eltűnő budai hegyek : mozaikok a Budai-hegységről / Szablyár Péter. - Budapest : Panoráma, cop. 2013. - 215 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 209-211.
ISBN 978-963-243-955-6 kötött : 4200,- Ft
Budai-hegység - helyismeret - geológia
908.439(282.373.27) *** 55(439)(282.373.27)
[AN 3486163]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2013.
Szánthó Györgyné
   Gasztronómiai híd a ráckevei Duna térségéhez / írta és összeáll. Szánthó Györgyné ; [kiad. a ... "Ráckeve Érték" Egyesület]. - [Ráckeve] : "Ráckeve Érték" Egyes., 2013. - 223 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
Fűzött
Ráckevei kistérség - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
908.439.153 *** 641.568(439.153)(083.12)
[AN 3486107]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2013.
   A város (vissza)vár : életképek Nyíregyházáról / [szerk. Bodnár István, Karádi Zsolt] ; [... rajz. H. Németh Katalin]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2012. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-41-5 fűzött
Nyíregyháza - helyismeret - antológia
908.439-2Nyíregyháza(0:82-822)
[AN 3487041]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2013.
Végső István (1979-)
   Kunfehértó régen és ma / Végső István ; [kiad. a Kunfehértó Község Önkormányzata]. - Kunfehértó : Önkormányzat, 2013. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: 173-176.
ISBN 978-963-08-6482-4 kötött
Kunfehértó - helyismeret
908.439-2Kunfehértó
[AN 3486096]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7981 /2013.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2013]. - 76 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. ápr. 30.
ISBN 978-963-9997-36-3 fűzött : 1300,- Ft
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3486590]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2013.
Csere Péter (1956-)
   Gróf Tisza István meggyilkolása / Csere Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2013. - 167 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-615-5084-10-2 fűzött : 2520,- Ft
Tisza István (1861-1918)
Magyarország - politikus - politikai merénylet - 19. század - 20. század
343.611.6(439)"1918" *** 32(439)(092)Tisza_I.
[AN 3486787]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2013.
   Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között : fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT-emberek : EBH Támop-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 7. tanulmány, 2013 / [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-963-89774-6-5 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - emberi jog - társadalmi tudat - 21. század
342.72/.73(439)"201" *** 316.63(439)"201"
[AN 3486277]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2013.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2013]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. ápr. 5.
ISBN 978-963-9997-42-4 fűzött : 1000,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3486592]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2013.
   Magyar katekizmus : amit mindenkinek tudni kell az elszakított magyar területekről : a trianoni békeszerződés magyarázata 6 térképpel és 20 képpel / [kiad. a Trianon Társaság]. - 6. kiad. - [Budapest] : Trianon Társ., [2013]. - 48 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6671-2 fűzött
Kárpát-medence - magyar történelem - trianoni békeszerződés - magyarság - 20. század
341.382"1920" *** 943.9"191/192" *** 323.1(=945.11)(4-191)
[AN 3486118]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2013.
Sik Endre (1948-)
   A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon : EBH Támop-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 1. tanulmány, 2011 / [... szerzői Sík Endre, Csaba Dániel és Hann András] ; [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-89774-0-3 fűzött
Magyarország - nemi diszkrimináció - esélyegyenlőség - munkahely - 21. század
342.726-055.1/.3(439)"201" *** 331.5(439)
[AN 3486208]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2013.
   Társasági törvény. - Budapest : Árboc, [2013]. - 68 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. márc. 28.
ISBN 978-963-9997-39-4 fűzött : 1000,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3486585]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2013.
   WIT handbook / [publ. by the] Magyar Honvédség Altiszti Akadémia. - Szentendre : MH Altiszti Akad., 2013. - [123] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
terrorizmus - harci cselekmény - helyszíni szemle - útmutató
343.98(036) *** 323.285
[AN 3485939]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7989 /2013.
Ambrose, Stephen E.
D-day (magyar)
   D nap : 1944. június 6. : a partraszállás története / Stephen E. Ambrose ; [ford. Szentgyörgyi József]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 638 p., [32] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-695-9 kötött : 4490,- Ft
Normandia - második világháború - hadtörténet - partraszállás
355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945" *** 355.48(442.1/.5)"1944"
[AN 3487687]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2013.
Hermann Róbert (1963-)
   A magyar függetlenségi háború, 1849 / Hermann Róbert ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - Budapest : Duna International : Duna Kvklub, [2013]. - 85 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 16.)
Gerinccím: Magyar történelem, 1849
ISBN 978-615-5129-00-1 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1849"
[AN 3485690]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2013.
Hermann Róbert (1963-)
   A magyar önvédelmi háború, 1848-1849 / Hermann Róbert ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - Budapest : Duna International : Duna Kvklub, [2013]. - 85 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Nagy csaták ; 15.)
Gerinccím: Magyar történelem, 1848-1849
ISBN 978-615-5013-99-7 kötött : 1695,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1848/1849"
[AN 3485687]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2013.
Keegan, John (1934-2012)
The face of battle (magyar)
   A csata arca : a közkatonák háborúja, 1415-1976 : Agincourt, Waterloo és a Somme / John Keegan ; [ford. Kőrös László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Akad. K., 2013. - 419 p. : ill. ; 21 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 413-418.
ISBN 978-963-05-9371-7 fűzött
hadtörténet - csata
355.48(44-2Agincourt)"1415" *** 355.48(493-2Waterloo)"1815" *** 355.48(44Somme)"1916" *** 355.4
[AN 3487696]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2013.
Pánczél Mátyás
   Sturmgeschütz III on the battlefield / Mátyás Pánczél. - Keszthely : Peko Kft., 2013. - 111 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 2.)
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89623-1-7 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(430)"1939/1945"(084.12)
[AN 3486076]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2013.
Podani János (1892-1970)
   Egy hadapród naplója az első világháborúból / [kész. Podani János ... kéziratos naplójából] ; [szerk. ... Tatai László] ; [... szerk. és jegyzetekkel ell. Kutas Ferenc]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2012. - 107 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 17.)
A kéziratos napló fotómásolatával
ISBN 978-963-08-5183-1 kötött
Magyarország - Olaszország - hadtörténet - első világháború - hadifogoly - történelmi forrás - memoár - fényképmásolat
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355.257.7(45)(=945.11)"1915/1919"(093) *** 094/099.07
[AN 3486923]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2013.
Révész Tamás
   A légjáró : Petróczy István, az első magyar katonai repülő élete / Révész Tamás. - Budapest : Zrínyi, 2013. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 283-294.
ISBN 978-963-327-582-5 kötött : 5500,- Ft
Petróczy István (1874-1957)
Magyarország - katonatiszt - pilóta - légierő - 20. század - életrajz
355(439)(092)Petróczy_I. *** 358.4(439)
[AN 3485731]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7996 /2013.
Domschitz Mátyás (1953-)
   El vagyunk havazva : hogyan birkóznak meg a szervezetek a bonyolultsággal a tudásmunka korában? / Domschitz Mátyás. - Budapest : Typotex, cop. 2013. - 501 p. : ill. ; 20 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.: p. 494-501.
ISBN 978-963-279-801-1 fűzött : 3500,- Ft
vezetéstudomány - tudásmenedzsment
65.012.4 *** 658.1.011.1
[AN 3485441]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7997 /2013.
Anderson, Chris (1961-)
Makers (magyar)
   Kreátorok : az új ipari forradalom mesterei / Chris Anderson ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 324 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-113-0 fűzött : 3900,- Ft
információs társadalom - gazdaság - piac
339.13 *** 316.77 *** 659.2
[AN 3486138]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2013.
Bajor Tibor (1955-)
   Alternative routes between the Far East and Europe with special regard to the foreign trade of Hungary / by Tibor Bajor, Ferenc Erdősi. - Pécs : Inst. for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies of HAS, 2013. - 51 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Hungarian Academy of Sciences Centre for Economic and Regional Studies Institute for Regional Studies, ISSN 0238-2008 ; 92.)
Bibliogr.: p. 49-51.
ISBN 978-963-9899-66-7 fűzött
Távol-Kelet - Európa - Magyarország - külkereskedelem - vasúti szállítás
339.5(5-012) *** 339.5(4) *** 339.5(439) *** 656.2.073
[AN 3486832]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2013.
Bogár László (1951-)
   Globális örvénylések / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 331 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 14.)
ISBN 978-963-662-629-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - közgazdász - politika - globalizáció - 20. század - 21. század - interjú - publicisztika
33(439)(092)Bogár_L.(047.53) *** 32(439)"201"(0:82-92) *** 339.9
[AN 3486636]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2013.
   Danube Region : analysis and long-term development trends of the macro-region / ed. Zoltán Gál, Gábor Lux and Iván Illés. - Pécs : Inst. for Regional Studies Research Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2013. - 59 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Hungarian Academy of Sciences Centre for Economic and Regional Studies Institute for Regional Studies, ISSN 0238-2008 ; 90.)
Bibliogr.: p. 57-59.
ISBN 978-963-9899-62-9 füzött
Duna-medence - Európai Unió - regionális együttműködés - területfejlesztés
332.1(4-11) *** 332.1(4-62)
[AN 3486811]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2013.
   Helyi termék konferencia sorozat a Zala termálvölgyében / [szerk. Szabó Tibor] ; [közread. a] Zala Termálvölgye Egyesület. - Zalaszentgrót : Zala Termálvölgye Egyes., 2013. - 70 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciákat Szentgyörgyváron, 2013. febr. 21-én "Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban - miért jó a helyi termék?", 2013. márc. 7-én "Helyi termék előállítással kapcsolatos jogszabályok közérthetően" és 2013. márc. 21-én "Helyi termék előállítás vállalkozói szemmel" címmel rendezték
ISBN 978-963-08-6715-3 fűzött
Zalaszentgróti kistérség - Keszthely-Hévízi kistérség - termék - regionális fejlesztés - regionális gazdaság - kisvállalkozás - konferencia-kiadvány
658.62 *** 332.1(439Zalaszentgróti_kistérség) *** 334.72.012.63/.64(439Zalaszentgróti_kistérség) *** 334.72.012.63/.64(439Keszthely-Hévízi_kistérség) *** 332.1(439Keszthely-Hévízi_kistérség) *** 061.3(439-2Szentgyörgyvár)
[AN 3486337]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2013.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2013]. - 47 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. márc. 26.
ISBN 978-963-9997-46-2 fűzött : 1000,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 3486588]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2013.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2013. - 1260 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2013. márc. 1.
ISBN 978-963-295-289-5 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3487732]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2013.
Klapka György (1928-)
   Aranyember / Klapka György, Scherer Zsuzsa. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 345 p., [24] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-789-3 fűzött : 2999,- Ft
Klapka György (1928-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Klapka_Gy.(0:82-94)
[AN 3485625]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2013.
   A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban - változó történelmi korszakokban : a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának konferenciája a Magyar Közgazdasági Társaság közreműködésével, ... 2012. október 16. / [... Halm Tamás szerk.] ; [közread. a] Közgazdasági Szemle Alapítvány. - Budapest : Közgazd. Szemle Alapítvány, 2013. - 139 p. ; 24 cm
A Budapesten rendezett konferencia bővített, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89769-0-1 kötött : 2000,- Ft
Magyar Nemzeti Bank
Magyarország - nemzeti bank - pénzügy - 20. század - ezredforduló
336.711(439)"19/201" *** 336.74(439)"19/201"
[AN 3485956]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2013.
Michalkó Gábor (1969-)
   Turizmológia : elméleti alapok / Michalkó Gábor. - Budapest : Akad. K., 2013. - 266 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 253-261.
ISBN 978-963-05-9216-1 fűzött
turizmus - idegenforgalom - egyetemi tankönyv
338.48(075.8)
[AN 3486580]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2013.
Niederfiringer Veronika
   Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata : EBH Támop-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 3. tanulmány, 2011 / [... szerzői Niederfiringer Veronika ... és Soltész Anikó ...] ; [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 110 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-963-89774-2-7 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - munkaerőpiac - foglalkoztatás - hátrányos helyzetű - 21. század - cselekvési program - hatásvizsgálat - statisztikai adatközlés
331.582.2(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41) *** 331.5(439)"201"(083.41)
[AN 3486270]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2013.
Ocokol̂ić, Slobodan (1983-)
   Towards EGTC: evaluating influence of the perception of the borders on the cross-border policies and cooperation in Serbia / by Slobodan Ocokoljic. - Pécs : Inst. for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2013. - 55 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Hungarian Academy of Sciences Centre for Economic and Regional Studies Institute for Regional Studies, ISSN 0238-2008 ; 91.)
Bibliogr.: p. 53-55.
ISBN 978-963-9899-64-3 fűzött
Szerbia - Európai Unió - regionális együttműködés - határ menti kapcsolat - ezredforduló
332.1(497.11)"200" *** 332.1(4-62)"200"
[AN 3486824]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2013.
Simonovits Bori (1977-)
   Munkáltatói attitűdök a védett tulajdonságú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben : EBH Támop-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 4. tanulmány, 2011 / [... szerzői Simonovits Bori ... és Koltai Júlia ...] ; [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 114 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-89774-3-4 fűzött
Magyarország - foglalkoztatás - hátrányos helyzetű - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5(439)"201"(083.41) *** 331.582.2(439)"201"(083.41)
[AN 3486274]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2013.
Simonovits Bori (1977-)
   A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében : EBH Támop-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 2. tanulmány, 2011 / [... szerzői Simonovits Bori ... és Koltai Júlia ...] ; [közread. az] Egyenlő Bánásmód Hatóság. - Budapest : EBH, 2013. - 90 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-89774-1-0 fűzött
Magyarország - munkaerő-kiválasztás - hátrányos megkülönböztetés - 21. század
331.108.37(439)"201" *** 316.647.8(439)"201"
[AN 3486269]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2013.
   Territorial cohesion in Europe : for the 70th anniversary of the Transdanubian Research Institute / ed. Ilona Pálné Kovács, James Scott, Zoltán Gál ; [publ. by the] Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungary Academy of Sciences. - Pécs : Inst. for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2013. - 516 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-69-8 fűzött
Európa - regionális politika - regionális gazdaság
332.1(4) *** 353(4)
[AN 3486840]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2013.
Womack, James P.
Gemba walks (magyar)
   Gemba-séták / Jim Womack ; [John Shook előszavával] ; [ford. Doma Dénes és Darnyik Judit] ; [... kiad. LEI Magyarország Egyesülete]. - [Veszprém] : LEI Magyarország Egyesülete, 2013. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6524-1 fűzött
termelésszervezés
658.5
[AN 3485666]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8013 /2013.
Goldmann Róbert
   A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői, 2012 / [kész. Goldmann Róbert, Mester Dániel, Mód Péter]. - Budapest : Nemz. Rehabilitációs és Szociális Hiv., 2013. - 92 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Szociális füzetek, ISSN 2061-5159)
ISBN 978-963-85525-2-5 fűzött
Magyarország - szociális ellátás - gyermekvédelem - statisztikai adatközlés - 21. század
364.65-053.2/.6(439)"20"(083.41) *** 364.442(439)"20"(083.41)
[AN 3486204]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2013.
   Lehetőségek, támogatások hallássérülteknek születéstől álláskeresésig / [szerk. Dubniczki Csilla]. - Budapest : Munka-Kör Alapítvány, 2013. - 40 p. ; 21 cm. - (Információs füzet / Munka-Kör Alapítvány, ISSN 2064-1885 ; 1.)
ISBN 978-963-08-6940-9 fűzött
Magyarország - nagyothalló - szociális gondoskodás - útmutató
364.65-056.263 *** 364(439)(036)
[AN 3487035]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2013.
Thiesz Timea (1967-)
   Handbuch der Altenpfleger : Lehr- und Arbeitsbuch : Deutsch - Ungarisch = Idősgondozók kézikönyve : tankönyv és munkafüzet : német - magyar / Thiesz Timea. - [Fertőrákos] : Magánkiad., 2012. - 109 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-1811-7 fűzött : 6990,- Ft
idősgondozás - német nyelv - szaknyelv - nyelvkönyv
364.65-053.9 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3487693]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8016 /2013.
Ágoston Valéria
   "Nem messze van ide Kalocsa" : tervezzünk együtt! : kalocsai "zöld" óvodák éves tervezési gyakorlata / [szerzők Ágoston Valéria, Katus Györgyné]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2013]. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Óvodai nevelés, ISSN 2063-7705 ; 4.)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-88273-8-8 fűzött : 1950,- Ft
óvodapedagógia - óvodai nevelés - módszertan
372.3 *** 371.3
[AN 3486286]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2013.
Ágostonné Szőcs Anna
   A szeretet születése : gyermek a keresztyén családban / Ágostonné Szőcs Anna. - Budapest : Luther, 2013. - 44 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-380-004-1 fűzött : 690,- Ft
családi nevelés - vallásos nevelés
37.018.1 *** 37.017.93
[AN 3485972]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2013.
Bábosik Zoltán (1968-)
   Nevelésfilozófiai gondolkodók Magyarországon a kiegyezéstől napjainkig / Bábosik Zoltán. - [Budapest] : Gabbiano Print, [2013]. - 138 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-615-5346-02-6 fűzött
Magyarország - neveléselmélet - pedagógus - 19. század - 20. század - zsidóság
37(439)(092) *** 37.01(439)"18/19"(092) *** 37.01(=924)
[AN 3487183]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2013.
   "Gravissimum educationis" : a keresztény nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején / szerk. Fehér Ágota, Fülöpné Erdő Mária, Mészáros László ; [közread. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola]. - Vác : AVKF, 2013. - 320 p. ; 24 cm
A Vácott, 2013. ápr. 26-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-52-5 fűzött
Magyarország - pedagógia - vallásos nevelés - kereszténység - 21. század
37.017.93(439)"20" *** 23/28
[AN 3486545]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2013.
   A képzőhely ellenőrzés országos és területi tapasztalatai, az új jogszabályi környezet hatása az ellenőrzés folyamatára / [... összeáll. Ördög Dóra, Kontér Mária, Vitkóczi Marianna] ; [közread. a] Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. - Budapest : MKIK, 2012. - 183 p. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - szakképzés - jogi szabályozás - ellenőrzés
377(439)(094) *** 65.012.7
[AN 3486401]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2013.
Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia (2013) (Komárno)
   Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Komárno, 2013. január 7-8. : program, tartalmi összefoglalók = Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia : abstrakty / [szerk. Karlovitz János Tibor, Torgyik Judit] ; [rend., közread. az] International Research Institute, [Neveléstudományi Egyesület]. - Komárno : Intern. Research Inst. ; Budapest : Neveléstud. Egyes., 2013. - 128 p. ; 21 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-89392-5-8 fűzött
ISBN 978-80-971251-0-3
oktatásügy - pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(437.6-2Komárom)
[AN 3486789]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2013.
   Szilágyi Dezső Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, 1962-2013. - Miskolc : Szilágyi D. Ált. és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Isk., 2013. - 56 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6690-3 fűzött
Szilágyi Dezső Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Miskolc)
Miskolc - általános iskola - kétnyelvű iskola
373.3(439-2Miskolc) *** 37.018.554(439)
[AN 3487026]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2013.
Tostli, Roberto (1954-)
On Earth as it is in Heaven (magyar)
   Amint a Mennyben, úgy a Földön is : a tanári kollégium feladatai a Waldorf-pedagógia alapító impulzusának fényében / Roberto Trostli ; [ford. Hegedűs Miklós] ; [közread. a] Waldorf Ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet. - Budapest : Waldorf Ház Ped. Szolgáltató Int., cop. 2013. - 48 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6826-6 fűzött
alternatív iskola - pedagógus
371.4Waldorf *** 371.12
[AN 3485668]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2013.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Saxum, 2012. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-201-9 kötött : 2980,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan
37.015.3 *** 159.922.7
[AN 3487560]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8025 /2013.
Csik Katalin (1944-)
   Édesapám emléke, 100 éves lenne Csik Ferenc / Csik Katalin ; [... kiad. Keszthely Város Önkormányzata]. - [Keszthely] : Önkormányzat, cop. 2013. - 185, [6] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 978-963-08-4584-7 kötött
Csik Ferenc (1913-1945)
Magyarország - úszás - olimpikon - 20. század - életrajz - memoár
797.21(439)(092)Csik_F.(0:82-94)
[AN 3486876]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2013.
Földes András (1971-)
   Erőss Zsolt : a Himalájánál magasabbra / Földes András. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2013. - 421 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-226-8 kötött : 3990,- Ft
Erőss Zsolt (1968-2013)
Magyarország - alpinizmus - sportoló - 20. század - 21. század
796.52(439)(092)Erőss_Zs.
[AN 3486576]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2013.
   "Ifjúsági sport és tehetséggondozás - a 21. század kihívásai" : II. Nemzetközi Turizmus és Sportmenedzsment Konferencia : Debrecen, 2012. szeptember 5-6. : konferencia kötet = "Youth sport and talent management: challenges of the 21th century" : II. International Conference on Tourism and Sportmanagement : Debrecen, September 5-6, 2012 : conference book / [szerk. ... Perényi Szilvia] ; [rend., közread. a Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kara]. - Debrecen : DE Gazdálkodástud. és Vidékfejleszt. Kar, 2013. - 68 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM
Az előadásösszefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5183-81-2 fűzött
sport - vezetés - szervezés - marketing - egészségnevelés - tehetséggondozás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
796 *** 65.011.1 *** 658.8 *** 339.138 *** 614 *** 376.545 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3486687]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2013.
Rahner, Hugo (1900-1968)
Der spielende Mensch (magyar)
   A játszó ember / Hugo Rahner ; [ford. Frész Attila Timóteus]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 160 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-608-2 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - játék
793/794 *** 244
[AN 3486625]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8029 /2013.
Borsos Miklós (1906-1990)
   Borsos Miklós, 1906-1990 / [szerk. Fertőszögi Péter] ; [kiad. a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Kogart, [2013]. - [51] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5244-02-5 fűzött
Magyarország - grafikus - szobrász - 20. század
76(439)(092)Borsos_M. *** 73(439)(092)Borsos_M.
[AN 3486292]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2013.
   Az egri Domus Universitatis és Líceum : oktatás, tudomány, művészet, 1763-2013 / [szerk. Petercsák Tivadar]. - Eger : Líceum K., 2013. - 499, [3] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 467-484. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5250-20-0 kötött
Eszterházy Károly Főiskola (Eger)
Eger - főiskola - épület - történeti feldolgozás
727.3(439-2Eger) *** 378.6(439-2Eger)(091)
[AN 3486141]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2013.
   A kormányos : Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920) emlékkiállítás : Gödöllői Városi Múzeum, 2013. március 23 - november 3. / [... a katalógust írta és szerk. Őriné Nagy Cecília] ; [a kiállítást rend. Seres Imre]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2013. - 59 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87880-9-2 fűzött
Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
Magyarország - festőművész - iparművész - textilművészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Körösfői-Kriesch_A. *** 745.52(439)(092)Körösfői-Kriesch_A. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3486180]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2013.
Majoros Áron Zsolt (1982-)
   Látszat határ / Majoros Áron Zsolt. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2013. - 59 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89673-3-6 kötött
Magyarország - szobrász - 21. század
73(439)(092)Majoros_Á._Zs.
[AN 3486304]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2013.
   A meztelen férfi : tanulmányok / [közread. a] Lentos Kunstmuseum ..., Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum ... - Nürnberg : Verl. für mod. Kunst ; Budapest : Ludwig Múz., [2012]. - 103 p. : ill. ; 27 cm
Megj. a Linzben, 2012. okt. 26 - 2013. febr. 17. között és a Budapesten, 2013. márc. 22 - jún. 30. között rendezett kiállítások alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-36-1 fűzött
művészettörténet - motívumtörténet - férfi - akt
77.041.3 *** 316.37-055.1
[AN 3486157]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2013.
Nagy Mihály (1957-)
Lapidárium (angol)
   Lapidarium : guide to the archaeological exhibitions in the Hungarian National Museum : Roman stones / Mihály Nagy ; [transl. Nagy, Sarolta]. - Budapest : HNM, 2012. - 200 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 184-200.
ISBN 978-615-5209-02-4 fűzött
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Római Kori Gyűjtemény. Lapidárium
Pannonia - régészet - római birodalom kora - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)MNM *** 904(398.6)
[AN 3439890]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2013.
   Netsuke : válogatás magyar magángyűjteményekből II. : selected from private Hungarian collections II. / [... szerk. Majoros Árpád] ; [közread. a] Moró Antik. - Budapest : Moró Antik, 2013. - 375 p. : ill., színes ; 15 cm
Megj. a Budapesten, 2013 májusában rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. [376].
ISBN 978-963-08-6465-7 fűzött
Japán - Magyarország - iparművészet - csontmunka - fafaragás - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
745.55(520) *** 73.023.1(520) *** 73.023.5(520) *** 069.017(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3486532]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2013.
   Seredn'ovìčnì cerkvi vìd Tisi do Karpat : slâhami seredn'ovìčnih cerkov u Sabol'čs'komu ta Berez'komu kraâh ì na Zakarpattì / red. Tibor Kollar ; foto. Attila Mudrak ; [izd.] Agenstvo teritorìal?nogo rozvitku ta ekologìčnogo gospodarûvannâ oblastì Sabol?č-Satmar-Bereg... - Nìred'gaza : Agenstvo teritorìal'nogo rozvitku ta ekologìčnogo gospodarûvannâ oblastì Sabol'č-Satmar-Bereg, 2013. - 447 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 410-421. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-6374-2 kötött
Magyarország - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Kárpátalja - templom - középkor - építészettörténet
726.54(439.161) *** 726.54(477.87) *** 72(439)"10/15"
[AN 3485960]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2013.
Sipos László (1960-)
   Angkor : fotóalbum, 2000-2012 / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2012. - 108 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-9694-35-4 fűzött : 3990,- Ft
Angkor - Kambodzsa - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Sipos_L. *** 908.596(084.12)
[AN 3487050]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2013.
Sipos László (1960-)
   ...és a khmerek : kambodzsai fotóalbum, 2000-2012 / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2012. - 94 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-9694-40-8 fűzött : 3990,- Ft
Angkor - Kambodzsa - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Sipos_L. *** 908.596(084.12)
[AN 3487047]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2013.
Sipos László (1960-)
   Titkot rejtő városok : műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások, 1999-2012 = Towns, concealing secret : papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history, 1999-2012 / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2013. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9694-42-2 fűzött : 1990,- Ft
műemlékvédelem - építészeti örökség - művelődéstörténet
72.025.3/.4(100) *** 930.85(100)
[AN 3487158]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2013.
Szombathy Bálint (1950-)
   drMáriás / írta ... Szombathy Bálint ; [közread. a] K. Petrys. - Budapest : K. Petrys, 2013. - 278 p. : ill., részben színes ; 32 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88193-2-1 kötött : 5990,- Ft
drMáriás (1966-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Máriás_B.
[AN 3486100]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2013.
   Vonzások és változások : 18-19. századi magyar festészet magángyűjteményekben : [a Kogart és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállítása] : [Magyar Nemzeti Múzeum, 2013. március 23 - július 21.] / [szerk. Fertőszögi Péter, Szinyei Merse Anna]. - Budapest : Kogart : MNM, [2013]. - 169, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5244-01-8 kötött
Magyarország - festészet - 18. század - 19. század - kiállítási katalógus
75(439)"17/18" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3486168]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8042 /2013.
Kaiser László (1953-)
   Dinnyés József, a daltulajdonos : életinterjú dokumentumokkal / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 171, [3] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Diszkogr.: p. [172-173].
ISBN 978-615-5351-14-3 * fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5153-14-3)
Dinnyés József (1948-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század
785.161.071.2(439)(092)Dinnyés_J.
[AN 3485764]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2013.
Varga Miklós (1956-)
   Király voltam Európában / Varga Miklós ; [szerk. Méry Péter]. - [Vecsés] : Roxyland Kft., cop. 2013. - 168 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6297-4 fűzött
Varga Miklós (1956-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Varga_M.(0:82-94)
[AN 3486164]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8044 /2013.
Mátrai Diána Eszter (1983-)
   A csavartól a spirálig : Kovalik Balázs operaházi rendezései / Mátrai Diána Eszter. - Budapest : Balassi : Színház- és Filmműv. Egy., cop. 2013. - 107 p. ; 20 cm. - (Színházcsinálók füzetei, ISSN 2064-1850)
Bibliogr.: p. 90-95.
ISBN 978-963-506-897-5 fűzött : 800,- Ft
Kovalik Balázs (1969-)
Magyarország - színházi rendezés - opera - színházi rendező - 20. század - 21. század
792.027.2(439)(092)Kovalik_B. *** 792(439)"200" *** 782.1
[AN 3485935]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2013.
Szabó-Székely Ármin
   Zsámbéki Gábor három rendezése / Szabó-Székely Ármin. - Budapest : Balassi : Színház- és Filmműv. Egy., cop. 2013. - 67 p. ; 20 cm. - (Színházcsinálók füzetei, ISSN 2064-1850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-899-9 fűzött : 500,- Ft
Zsámbéki Gábor (1943-)
Magyarország - színházi rendezés - színházi rendező - 20. század - 21. század
792.027.2(439)(092)Zsámbéki_G. *** 792(439)"197/198"
[AN 3485828]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8046 /2013.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések szótára / Bakos Ferenc. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2013. - 723 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9236-9 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3487682]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2013.
Erdélyi Margit
   Angol társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5350-14-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3487672]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2013.
Erdélyi Margit
   Kis angol nyelvtan / Erdélyi Margit. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5350-12-2 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3487670]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2013.
Erdélyi Margit
   Kis német nyelvtan / Erdélyi Margit. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 141 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5350-13-9 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3487676]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2013.
Erdélyi Margit
   Német társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Budaörs] : Csepp K., cop. 2013. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5350-15-3 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3487675]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2013.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : Hungarian for foreigners : Ungarisch für Ausländer : Hongrois pour étrangers : ungharese per stranieri : [magyar nyelvkönyv külföldieknek] / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2012-. - ill., részben színes ; 30 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3487703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2012. - 163 p. + CD
ISBN 978-963-05-8443-2
[AN 3487704] MARC

ANSEL
UTF-88052 /2013.
Radványi Tamás
   English for business and finance : haladó üzleti és pénzügyi nyelvkönyv / Radványi Tamás, Görgényi István ; [ill. Sajdik Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 305 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 305.
ISBN 978-963-05-9326-7 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - üzleti élet - pénzügy - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 336 *** 658.1
[AN 3487512]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8053 /2013.
Kántás Balázs (1987-)
   Nyelv/rács/törés : közelítések Paul Celan költészetéhez / Kántás Balázs. - Budapest : FISZ, 2013. - 277 p. ; 20 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 4.)
Bibliogr.: p. 269-276.
ISBN 978-963-7043-55-0 fűzött : 2200,- Ft
Celan, Paul (1920-1970)
Franciaország - író - német irodalom - 20. század - műelemzés
830(44)(092)Celan,_P.
[AN 3486094]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2013.
   Sava Babić emlékkönyv. - Balatonfüred : Balatonfüred Város ; [Veszprém] : BabelPress, 2013. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 12.)
Bibliogr.: p. 132-135.
ISBN 978-963-89764-0-6 kötött : 2200,- Ft
Babić, Sava (1934-2012)
Szerbia - író - fordító - 20. század - ezredforduló - irodalmi kölcsönhatás - magyar irodalom - szerb irodalom - emlékkönyv
886.1(092)Babić,_S. *** 894.511.091 *** 886.1.091
[AN 3486869]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2013.
   Szöveg és hagyomány : tanulmányok : válogatás a X. Magyar Ókortudományi Konferencián elhangzott doktorandusz-előadásokból / szerk. Takács László ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 196 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Piliscsabán, 2012. máj. 23-26. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-043-6 fűzött
klasszika-filológia - történelem - ókor
871(091) *** 93
[AN 3486316]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8056 /2013.
   "Figyeljétek a mesélő embert" : esszék és tanulmányok Lengyel Péterről / szerk. Radvánszky Anikó ; [névmutató Micskei-Kőrös Kata]. - Budapest : Ráció, 2013. - 639 p. ; 24 cm. - (Libra librorum, ISSN 2064-1869 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-45-9 fűzött : 4500,- Ft
Lengyel Péter (1939-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Lengyel_P.
[AN 3485993]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2013.
Krúdy Zsuzsa (1919-1992)
   Apám, Szindbád / Krúdy Zsuzsa. - 2. kiad. - [Budapest] : Mandorla-ház, 2013. - 400 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5136-04-7 kötött : 3360,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - századforduló - 20. század - történelmi forrás
894.511(092)Krúdy_Gy.(093)
[AN 3486622]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2013.
Róna Judit, M. (1951-)
   Nap nap után : Babits Mihály életének kronológiája, 1909-1914 / Róna Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 763 p. ; 24 cm. - (Babits-kronológia ; 2.)
Bibliogr.: p. 11-25.
ISBN 978-963-506-895-1 fűzött : 3800,- Ft
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - kronológia - életrajz
894.511(092)Babits_M.(0:930.24)
[AN 3486011]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2013.
   "Úgyse hiába" : emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére / [főszerk. Szlukovényi Katalin] ; [az ELTE Eötvös József Collegium Angol - Amerikai Műhely kiadványa]. - [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium Angol - Amerikai Műhely, 2013. - 479 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-6-9 fűzött
Géher István (1940-2012)
Magyarország - író - pedagógus - anglisztika - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Géher_I. *** 37(439)(092)Géher_I. *** 802.0 *** 820(091)
[AN 3485663]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8060 /2013.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2007]-. - 24 cm
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 2640476]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 462-624. éjszaka. - cop. 2013. - 401 p.
ISBN 978-963-9165-17-5 kötött
[AN 3486529] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 271-461. éjszaka. - cop. 2013. - 463 p.
ISBN 978-963-9165-16-8 kötött
[AN 3486530] MARC

ANSEL
UTF-88061 /2013.
Bernard de Clairvaux (1090?-1153)
De modo bene vivendi (magyar)
   Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve / Ebeczky Sándor ford. ; sajtó alá rend., és a bev. írta T. Fejes Ildikó. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 186 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2064-0250)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-098-6 fűzött
Franciaország - középkori latin irodalom - vallásos irodalom
871-97(44)=945.11
[AN 3486800]
MARC

ANSEL
UTF-88062 /2013.
Blake, Jennifer (1942-)
By grace possessed (magyar)
   A grácia bűvöletében : [A három grácia-trilógia II.] / Jennifer Blake ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 366 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-452-7 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487318]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2013.
Brecht, Bertolt (1898-1956)
   A sárgarézvásár : 1939-1941 közötti szövegek / Bertolt Brecht ; ford. és a bevezetőt írta Boronkay Soma. - Budapest : Balassi : Színház- és Filmműv. Egy., cop. 2013. - 160, [3] p. ; 20 cm. - (Színházcsinálók füzetei, ISSN 2064-1850)
A ford. a "Werke. Schriften 2" (Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. ; Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1993) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-506-898-2 fűzött : 1000,- Ft
német irodalom - dráma
830-2=945.11
[AN 3485842]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2013.
Brooks, Max (1972-)
World War Z (magyar)
   Zombiháború / Max Brooks ; [ford. Pásztor Zoltán]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 400 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-116-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-117-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3487649]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Fanta C (magyar)
   Valóra vált álom / Sandra Brown ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 278 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-155-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487202]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Hawk O'Toole's hostage (magyar)
   A túsz / Sandra Brown ; [ford. Béky Bognár Attila]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-032-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487211]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
In a class by itself (magyar)
   Szavadon foglak! / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-117-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487203]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
The Rana-look (magyar)
   Engem szeress! / Sandra Brown ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-097-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487207]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Riley in the morning (magyar)
   Egyetlen éjszaka / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 294 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-075-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487209]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Seduction by design (magyar)
   Taníts meg szeretni! / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-072-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487198]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Sunny Chandler's return (magyar)
   Sunny Chandler visszatér / Sandra Brown ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-113-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487199]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Thursday's child (magyar)
   A csütörtök leánya / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-090-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3487197]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a gossip (magyar)
   Hamish Macbeth és a nagy lazacfogás / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-796-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3485772]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2013.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Siddys Hochzeitsreise (magyar)
   Siddy nászútja / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2013]. - 188 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-140-9 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3486626]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2013.
Ellis, Bret Easton (1964-)
American psycho (magyar)
   Amerikai psycho / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 1994. - 567 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9634-7 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3486578]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2013.
Ellisson, C. J.
Vanilla on top (magyar)
   Élvezd a vaníliát avagy Kirándulás az árnyékos oldalra / C. J. Ellisson ; [ford. Egyeki Martina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-790-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3485773]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2013.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 2011. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9435-0 kötött : 3000,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3486574]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2013.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2033 (magyar)
   Metró 2033 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2013. - 436, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9139-7 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3487193]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2013.
Ludlum, Robert (1927-2001)
Janson directive (magyar)
   Janson küldetése / Robert Ludlum ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 707 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-454-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3487201]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. György Gábor]. - Budapest : Duna International, [2012]-. - ill. ; 18 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2013]. - 403 p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 14.)
ISBN 978-615-5129-72-8 kötött : 1490,- Ft
[AN 3485540] MARC

ANSEL
UTF-88081 /2013.
Merle, Robert (1908-2004)
Malevil (magyar)
   Malevil / Robert Merle ; [ford. Görög Lívia]. - Budapest : Európa, 2013. - 730 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9640-8 fűzött : 3800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3487299]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2013.
Musil, Robert (1880-1942)
Der Mann ohne Eigenschaften (magyar)
   A tulajdonságok nélküli ember / Robert Musil ; [ford. Tandori Dezső] ; [az utószót Györffy Miklós írta]. - Budapest : Európa, 2013. - 3 db ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9612-5 kötött : 8900,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3487657]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 747 p.
[AN 3487659] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 421 p.
[AN 3487665] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 683 p.
[AN 3487667] MARC

ANSEL
UTF-88083 /2013.
Reese, Lainey
A table for three (magyar)
   Asztal három főre / Lainey Reese ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-793-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3485653]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2013.
Ryan, Chris (1961-)
Osama (magyar)
   Oszáma / Chris Ryan ; [ford. Balogh Dániel]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-797-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3485786]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2013.
Ural, Yalvaç (1945-)
Korkuluğun kalbi (magyar)
   A madárijesztő szíve / Yalvaç Ural ; Sebastiano Barreiro ill. ; Tasnádi Edit ford. - Budapest : Napkút K., 2013. - 38 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-324-4 fűzött : 1000,- Ft
török irodalom - gyermekirodalom - mese
894.35-34(02.053.2)=945.11
[AN 3486080]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8086 /2013.
Ambrus Gizella, F. (1888-1982)
   Csak egyetlen ház / Ambrus Gizella ; [szöveggondozás Szlávik Jánosné]. - Halásztelek : Magánkiad., cop. 2013. - 232 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6733-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3486084]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2013.
Balázs K. Attila (1973-)
   A zöld fotel lakója : kiadó történet(ek) / Balázs K. Attila. - Budapest : FISZ, 2013. - 129, [2] p. ; 20 cm. - (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 30.)
ISBN 978-963-7043-57-4 kötött : 1950,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(498)
[AN 3486091]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2013.
Bálint Mariann (1981-)
   Hulladék históriák : klímanó történetek / Bálint Mariann. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., [2013]. - 68 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6540-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezeti tudatosság - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 504.03(0:82-34)
[AN 3486879]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2013.
Balla Sándor Attila (1947-)
   Emberek és állatok / Balla Sándor Attila. - Hajdúböszörmény : Balláné Vasvári É., 2012. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5581-5 fűzött
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3487009]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2013.
Ballai László (1963-)
   Bem apó Erdélyországban : meseregény / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-05-1 * fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5153-05-1)
magyar irodalom - történelmi regény - ifjúsági regény
894.511-311.6(02.053.2)
[AN 3485953]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2013.
Bárdos Pál (1936-)
   Frau Földes von Makó : novellák / Bárdos Pál. - Budapest : Syllabux, 2013-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - elbeszélés
894.511-32 *** 943.9"19"(0:82-32)
[AN 3485952]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2013. - 173 p. : ill. - (Élő történelem, ISSN 2064-1982)
ISBN 978-615-5153-88-4 fűzött
[AN 3485954] MARC

ANSEL
UTF-88092 /2013.
Báthori Csaba (1956-)
   Elemi szonettek / Báthori Csaba. - Budapest : Napkút K., 2013. - 213, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-336-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3486323]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2013.
Bayer Zsolt (1963-)
   Tündértemető / Bayer Zsolt. - Budapest : Kairosz, 2013. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-622-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3487646]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Firtos és Tartod / Nagy Orsolya illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 90, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 14.)
ISBN 978-963-354-044-2 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3485679]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A gyémántkrajcár / Kecskés Anna illusztrációival. - [Budapest] : Duna International, [2012]. - 90, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 15.)
ISBN 978-963-354-045-9 kötött : 1195,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3485685]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2013.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : a vér törvénye : történelmi regény a kalandozások korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 387, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-194-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3487398]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2013.
Bistey András (1942-)
   Kómában : elbeszélések / Bistey András. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-06-8 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3485770]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2013.
Bogdán József (1956-)
   Zilált papi imák : válogatott versek / Bogdán József. - Budapest : Unicus Műhely, 2013. - 96, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-12-6 fűzött : 1260,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3486785]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2013.
Botz Domonkos (1952-)
   Szálkás keresztek : elbeszélések / Botz Domonkos. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-03-7 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3485761]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2013.
Bucz Hunor (1942-)
   Pattogzik a szó zománca / Bucz Hunor. - Budapest : Unicus Műhely, 2013. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-11-9 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3486779]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2013.
Csapody Kinga (1980-)
   Ex / Csapody Kinga. - Budapest : FISZ, 2012. - 75 p. : ill. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 59.)
ISBN 978-963-7043-52-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3486152]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2013.
Csepregi János Zsolt (1980-)
   Az amerikai fiú / Csepregi János. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-786-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3485782]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2013.
Daróci Attila
   Halott életem / Daróci Attila. - [Érd] : Szerző, 2012. - 130 p. ; 18 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-5465-8)
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3485648]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2013.
Deák Mór (1959-)
   Piszkapolc / Deák Mór ; [ill. Kiss Borbála]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-08-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3485750]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2013.
Debreczeny György (1958-)
   Nincs karácsony / Debreczeny György. - [Budapest] : Syllabux, 2013. - 157 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5296-14-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3485662]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2013.
Erdélyi Margit
   A szerelem szárnyán / Margaret Moore. - Pécs : Alexandra, 2013, cop. 2008. - 240 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-051-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487192]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2013.
Fable, Vavyan
   A Halkirálynő és a kommandó / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen K., 2013. - 534 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-45-3 kötött : 3399,- Ft
ISBN 978-963-9300-44-6 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3486594]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2013.
Fecske András (1947-)
   Írás a falon : esszé(k)novellák / Fecske András. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-12-9 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - esszé - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-4 *** 73/76(439)(0:82-4)
[AN 3485757]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2013.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Emberek vagyunk : az Utolsó karácsony és más elbeszélések / ifj. Fekete István. - Budapest : Kairosz, cop. 2013. - 259 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-605-1 fűzött : 2600,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(73)
[AN 3486676]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2013.
Gálik Margit
   Miért füles a bagoly? : [meseválogatás] / szöveg Gálik Margit és Bíró Imre ; ill. Szabó István és Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-10-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3485823]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2013.
Hidvári Imre (1945-)
   Dekád / Hidvári Imre. - [Kazincbarcika] : [Hidvári I.], 2012. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5760-4 fűzött
Románia - magyar irodalom - helyismeret - memoár - útleírás
894.511-94 *** 908.498(0:82-992)
[AN 3487030]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2013.
Honvári Erzsébet (1936-)
   A lélek húrjain : új versek és prózák, 2011-2012 / Honvári Erzsébet. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2013. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9694-45-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487077]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Elbeszélések, 1861-1862 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Tarjányi Eszter. - Budapest : Ráció, 2012. - 335 p. ; 22 cm. - (Jókai Mór összes művei. Elbeszélések ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-44-2 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kritikai kiadás
894.511-32
[AN 3485968]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2013.
Kadosa Beatrix (1960-2012)
   Mert élni kell : cardioversio / Kadosa Beatrix ; [... Szigeti Szabó János ill.]. - Pécs : Kozármisleny : Héthatár K., 2013. - 213, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89538-4-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3485520]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2013.
Kerényi B. Eszter
   Tündérkert / írta Kerényi B. Eszter ; rajz. Hódi Rezső. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Múz., 2013. - 30, [5] : ill., színes ; 21x21 cm + mell. - (Gödöllői múzeumpedagógiai füzetek, ISSN 2062-8471 ; 2.)
ISBN 978-963-87880-7-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - szecesszió - múzeumi kiadvány - mese
894.511-34(02.053.2) *** 7.035.93(439) *** 069(439-2Gödöllő)
[AN 3486090]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2013.
Kis Antónia
   Ki szeret jobban? : novellák / Kis Antónia. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-04-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3485806]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2013.
Koller Mártonné Molnár Veronika (1940-)
   Bíborvörös alkonyat / Koller Mártonné Molnár Veronika. - Bonyhád : Koller panzió, 2013. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6568-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3485622]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2013.
Korpa Tamás (1987-)
   Egy híd térfogatáról / Korpa Tamás. - Budapest : FISZ, 2013. - 87 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 60.)
ISBN 978-963-7043-56-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3485937]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2013.
Kurucz Gyula (1944-)
   Törpék és mikulások / Kurucz Gyula. - [Budapest] : Kairosz, 2013. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-618-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3486607]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2013.
László Ruth (1938-)
   Misztériumot élni és misztériumot írni, 1970-1977 / László Ruth. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2013. - [12] fol. : ill., színes ; 24 cm
Számozott példány: 144
ISBN 978-963-9694-43-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3487028]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2013.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   Versek / Lászlóffy Csaba ; ... ill. Ábrahám Jakab munkái. - Budapest : Napkút K., 2013. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-314-5 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3486330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pózok a sebezhetőn. - 137 p., [4] t.fol.
[AN 3486332] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Átörökített magány. - 137, [5] p., [4] t.fol.
[AN 3486334] MARC

ANSEL
UTF-88122 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2010-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3274401]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 3. kiad. - cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487742] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 3. kiad. - cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487743] MARC

ANSEL
UTF-88123 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3392006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 9. kiad. - [2013], cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487701] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 7. kiad. - [2013], cop. 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487702] MARC

ANSEL
UTF-88124 /2013.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 14. kiad. - [2013], cop. 2010. - 386 p.
ISBN 978-963-539-700-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487689] MARC

ANSEL
UTF-88125 /2013.
Lupsa Józsefné (1950-)
   Csenddé olvadok / L. Gál Mária ; a szerző illusztrációival. - Kótaj : [L. Gál M.], 2012. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6390-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3486883]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2013.
Maison, Syndie
   A bosszú árnyékában : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 239 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-75-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487652]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2013.
Maison, Syndie
   A delfin nyakék : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 239 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-72-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487655]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2013.
Maison, Syndie
   A legerősebb kötelék : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 237 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-74-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487733]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2013.
Maison, Syndie
   A napisten menyasszonya : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 255 p. ; 19 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-76-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487654]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2013.
Maison, Syndie
   Az örökség : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 223 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-73-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487679]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2013.
Maison, Syndie
   Rekviem : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 276 p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-70-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487651]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2013.
Maison, Syndie
   Tűzliliom : romantikus regény / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., cop. 2013. - 251, [2] p. ; 18 cm. - (Florence, ISSN 1787-8594)
ISBN 978-615-5130-71-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3487677]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2013.
Makkai Sándor (1890-1951)
   Táltoskirály / Makkai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 418 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-377-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3487631]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2013.
Márai Sándor (1900-1989)
   Válás Budán / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 186 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-386-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3486624]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2013.
Mester Sándor Imre
   Kavicsok és uszadékok / Mester Sándor Imre. - [Budpest] : Szerző, 2013. - 69, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3485791]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2013.
Mikó Eszter
   Vakmerő remények : a rendszerváltási kísérlet évei egy feleség szemével : rendhagyó regény / Mikó Eszter. - Budapest : Kairosz, 2013. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-617-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - rendszerváltás - regény
894.511-31 *** 323(439)"1989/199"(0:82-31)
[AN 3487364]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2013.
Móczár Csaba (1974-)
   Elfoglalt verssorok : versek / Móczár Csaba ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2012. - 60 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-5027-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3485667]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó / Móra Ferenc. - [Budapest] : Akkord, [2013], cop. 2005. - 499, [2] p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487739]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Akkord, cop. 2013. - 326 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-072-8 fűzött : 798,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487738]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2013.
Mosolygó Marcell (1928-2001)
   Mindegy Egyed pusmogásai : történetek dr. Mosolygó Marcell (1928-2001) hangszerelésében / [sajtó alá rend. ifj. Obbágy László]. - Nyíregyháza : Örökségünk, [2012]. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-37-8 fűzött
magyar irodalom - görög katolikus egyház - anekdota - memoár
894.511-36 *** 281.5.018.2(439)(0:82-94)
[AN 3487013]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2013.
Nyirő József (1889-1953)
   Az elszántak / Nyirő József. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 191, [2] p. ; 21 cm. - (Nyirő József művei)
ISBN 978-963-267-173-4 kötött : 2600,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3487648]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2013.
Polgár József (1946-)
   Sziget / Polgár József ; [utószót írta Márkus Ferenc]. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2013. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89245-1-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3486335]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2013.
   "Rovásba tettem át" : válogatott rovások / rovás átírás Pál Balázs ; vál. és szerk. Rumi Tamás ; kiad. Rovás Alapítvány. - [Szolnok] : Rovás Alapítvány, [2013]. - 31 p. ; 30 cm
Rovásírással
ISBN 978-963-88437-8-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3487010]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2013.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Fénylő kalászok között : arany sakál / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2013. - [96] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6284-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3486312]
MARC

ANSEL
UTF-88145 /2013.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   És mégis élünk / Somogyváry Gyula. - 2. kiad. - Budapest : Auktor, cop. 2013. - 367, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9676-16-9 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487736]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2013.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Ki nevet a végén? / Szentmiklósi Tamás ; [szerk. és az utószót írta Jakab István]. - Budapest : Ganésha Bt., 2013. - 179, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6269-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3486623]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2013.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Üzenőfalatok / Szentmiklósi Tamás ; [szerk. és az utószót írta Jakab István]. - Budapest : Quóta Bt., 2012. - 141, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88354-2-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3486656]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2013.
Szombathy Bálint (1950-)
   Dada-tsúszda : töredékek Tsúszó Sándor életéből / Szombathy Bálint. - Budapest : M. Műhely, 2013. - 155 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 155.
ISBN 978-963-7596-78-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3486079]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2013.
Tatay Sándor (1910-1991)
   Bujdosásunk története : regény / Tatay Sándor. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 284, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-788-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3487737]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2013.
Temesi Éva (1937-)
   Töröttszárnyú szerelem : versek / Temesi Éva ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2012. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5023-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3485526]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2013.
Tiszaörsi Nagy Zoltán
   Metálszürke szita / Tiszaörsi Nagy Zoltán. - [Érd] : Szerző, [2013]. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5976-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3485524]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2013.
Tiszaörsi Nagy Zoltán
   Sóba, vízbe krumpli / Tiszaörsi Nagy Zoltán. - [Érd] : Szerző, [2013]. - 106 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5975-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3485523]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2013.
Török Béla (1914-1998)
   A XX. század sodrában : élettörténet / Török Béla ; [szerk. Végh Ákos László] ; [közread. az] Alba Civitas Történeti Alapítvány. - Székesfehérvár : Alba Civitas Tört. Alapítvány, 2012. - 457 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88117-5-2 fűzött
Török Béla (1914-1998)
Ausztrália - magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94(94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3486534]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2013.
Török Sándor (1904-1985)
   Falatka királysága / Török Sándor ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-817-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3487740]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2013.
Török Sándor (1904-1985)
   Egy kis kertet szerettem volna / Török Sándor. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 542 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-698-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3487734]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2013.
Trenka Csaba Gábor (1959-)
   Place Rimbaud : regény / Trenka Csaba Gábor. - Budapest : Syllabux, 2013. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5296-18-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3485591]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2013.
vészabónoémi (1968-)
   Tükröm, tükröm.. / Vészabó Noémi. - Budapest : Galenus, 2013. - 234, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7157-34-9 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3486306]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar szemmel : publicisztikai írások az emigráció éveiből / Wass Albert ; [szerk. Nagy Pál] ; [a szöveget Szőcs Katalin gond.]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, [2013]-. - 21 cm
Ford. Gálfalvi Ágnes
ISBN 978-973-5995-79-9
ISBN 978-963-3540-14-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(498)
[AN 3485548]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1963. augusztus 31. - 1967. április 29. - [2013], cop. 2012. - 263 p.
A gerincen számozási adatként: 43.
Kötött : 1695,- Ft
[AN 3485580] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1967. május 6. - 1969. november 8. - [2013], cop. 2012. - 290 p.
A gerincen számozási adatként: 44.
Kötött : 1695,- Ft
[AN 3485586] MARC

ANSEL
UTF-88159 /2013.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Egybegyűjtött költemények / Weöres Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 3 db ; 23 cm. - (Egybegyűjtött művek)
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3487214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 563 p.
ISBN 978-963-227-174-3 kötött : 4990,- Ft
[AN 3487216] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 438 p.
ISBN 978-963-227-151-4 kötött : 4990,- Ft
[AN 3487219] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 502 p.
ISBN 978-963-227-195-8 kötött : 4990,- Ft
[AN 3487220] MARC

ANSEL
UTF-88160 /2013.
Zichy József (1841-1924)
   Gróf Zichy József utazásai / szerk., bevezetővel és jegyzetekkel ell. Zichy Mihály ; [közread. az] ... Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : Széphalom Kvműhely : OSZK, cop. 2013. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
magyar irodalom - útinapló
894.511-992
[AN 3486427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ázsiai útinapló, 1875-76. - 281 p., [14] t.
ISBN 978-963-9903-60-9 fűzött : 3300,- Ft
Ázsia - magyar irodalom - útinapló
908.5(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3486430] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Amerikai útinapló, 1877. - 115 p., [10] t.
ISBN 978-963-9903-59-3 fűzött : 2200,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - útinapló
894.511-992 *** 908.73(0:82-992)
[AN 3486432] MARC

ANSEL
UTF-88161 /2013.
Zsirai László (1956-)
   Hajnali rigófütty : publicisztikák, interjúk / Zsirai László. - Budapest : Syllabux, 2013. - 186, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5153-92-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3485539]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8162 /2013.
Eszes Hajnal
   Állatkereső / Eszes Hajnal illusztrációival. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5220-21-0 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3486563]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2013.
Gábor Emese (1973-)
   Hónapsoroló / írta és rajz. Gábor Emese. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x24 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3486564]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8164 /2013.
   Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére / szerk. Fodor György és Sarbak Gábor ; [a névmutatót összeáll. Keresztfalvi Zsuzsanna] ; [Maróth Miklós műveinek jegyzékét összeáll. Bujdosó Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 227 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-407-7 kötött
tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv - személyi bibliográfia
082 *** 012Maróth_M.
[AN 3486289]
MARC

ANSEL
UTF-8