MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/10/11 13:50:48
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9045 /2013.
   Alapító nyolcak : a Szentendrei Művésztelep születése = The eight founders : the birth of the Szentendre Artists' Colony / a bev. szöveget írta, a képeket vál. és a kiadványt szerk., [kiállításrend. ...] Bodonyi Emőke. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 39 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 2.)
Megj. a 2013. jún. 18-án megnyitott állandó kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 39-[40].
ISBN 978-963-9590-61-8 fűzött
Szentendrei Művésztelep
Szentendre - Magyarország - művésztelep - festészet - 20. század
061.28(439-2Szentendre) *** 75(439)"19"
[AN 3492047]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2013.
   Liget 30 : független re-akciók : a Liget Galéria 30 éves : [a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének diploma kiállítása] : [... Budapest, ... Olof Palme Ház, 2013. május 31 - június 16.] : [independent re-actions] : [on the 30th anniversary of the Liget Gallery] : [diploma exhibition of the students of the Department of Art Theory and Curatoral Studies Hungarian University of Fine Arts] : [... Budapest, Olof Palme House, 31th May - 16th June 2013] / [közrem. Sugár János, Várnagy Tibor, Zalavári András]. - Budapest : MKE, 2013. - 59 p. : ill. ; 20x20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-54-2 fűzött
Liget Galéria (Budapest)
Budapest - Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - galéria - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 73/76(439)"198/201" *** 069(439-2Bp.)Liget_Galéria
[AN 3492032]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2013.
Vilim Kati (1970-)
   Sík formák : [2012. november 17 - 2013. február 28., Művészetek Háza, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, ... Veszprém] = Plane shapes / Vilim Kati ; [kurátor ... Hegyeshalmi László]. - Veszprém : Műv. Háza : Modern Képtár - Vass L. Gyűjt., [2012]. - [15] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9105-70-6 fűzött
Egyesült Államok - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Veszprém) *** 75(=945.11)(73)(092)Vilim_K.
[AN 3490254]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2013.
Weiner, Willi (1954-)
   Feuer wie Wasser : [Haus der Künste, Galerie Csikász, Moderne Bildergalerie - Sammlung László Vass, 21. 04 - 16. 06. 2012, ... Veszprém] = Mint a tűz mint a víz / Willi Weiner ; [Text Jens Kräubig]. - Veszprém : Haus der Künste, [2012]. - 36 p. : ill., színes ; 15x16 cm
Fűzött
Németország - szobrász - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Veszprém) *** 73(430)(092)Weiner,_W.
[AN 3490141]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9049 /2013.
   Cimélia - könyvkincsek : régi és ritka könyvek a Somogyi-könyvtár gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2013. július 16 - október 9. / [... rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., [2013]. - 27 p., [28] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-659-024-6 fűzött
Szeged - könyvtári gyűjtemény - könyvritkaság - kiállítási katalógus
09 *** 027.52(439-2Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3491249]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2013.
Csempesz János (1880-1926)
   Szent Márton ereklyéinek hazahozatala / Csempesz János ; [Szombathely Megyei Jogú Város ... kiadványa]. - Szombathely : Önkormányzat, 2013. - X, 144 p. : ill. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szombathely : Egyházm. Kvny., 1913
ISBN 978-615-5067-14-3 kötött
Martin de Tours (316?-397)
Szombathely - ereklye - szent - 4. század - helytörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 247.3 *** 235.3(092)Martin_de_Tours *** 943.9-2Szombathely
[AN 3490280]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9051 /2013.
Róbert Péter (1942-)
   Két háború között.. : a cionista sajtó története Magyarországon, 1920-1940 / Róbert Péter. - [Budapest] : Mo. Cionista Szövets., [2013]. - 246 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-08-6630-9 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - cionizmus - Horthy-korszak
070(=924)(439) *** 323.1(=924)(439)"192/193" *** 070(439)"192/193"
[AN 3491369]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9052 /2013.
Kovács Kármen
   Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak / Kovács Kármen. - Budapest : Akad. K., 2013. - 362 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 347-350.
ISBN 978-963-05-9373-1 fűzött
szellemi munka - módszer
001.81
[AN 3490992]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2013.
Pataki Béla (1956-)
   A technológia menedzselése [elektronikus dok.] / Pataki Béla. - Szöveg (epub : 558 KB). - Budapest : Typotex, 2005 [!2013]
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 963-9548-70-7)
stratégiai menedzsment - innováció - műszaki tudomány - műszaki fejlesztés - elektronikus dokumentum
001.89 *** 62 *** 65.011.1 *** 330.341.1
[AN 3494358]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2013.
Pearson, Ian
You tomorrow (magyar)
   A holnapod : így élsz harminc év múlva / Ian Pearson ; [... ford. Murvai Péter]. - [Budapest] : H.C.L. Kft., cop. 2013. - 329 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6367-4 fűzött : 3780,- Ft
prognosztika
008.2
[AN 3490988]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2013.
   Szavak, képek, jelentés : kvalitatív kutatási olvasókönyv / vál. ... Bodor Péter. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 350 p. : ill. ; 23 cm. - (Pszichológia és társadalom, ISSN 1788-3598)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-646-3 fűzött : 2900,- Ft
társadalomtudomány - szociálpszichológia - kutatási módszer
001.8 *** 316.6 *** 316
[AN 3491020]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9056 /2013.
Berente Ági (1968-)
   Számmisztika és névmisztika / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2010. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-057-5 fűzött
számmisztika
133.5 *** 159.961.335
[AN 3494450]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čislennye koncentracii po produktam [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-41-5
ezoterika - természetgyógyászat - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3494292]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2013.
Wittek, Gabriele (1933-)
Horror astral (magyar)
   Asztrális horror / Gabriellától. - Szolnok : Univerzális Élet, 2013. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88769-6-6 fűzött
okkultizmus
133
[AN 3491095]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9059 /2013.
   Masterplanning Europe's wetlands : summary of master plans of wetland sub-group partners : sigma for water project / [publ. by University of Debrecen Centre for Environmental Management and Policy]. - Debrecen : Univ. of Debrecen Centre for Environmental Management and Policy, 2013. - 76 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-473-615-8 fűzött
Európa - vízi élet - vízvédelem - fenntartható fejlődés - nemzetközi együttműködés
504.45.06(4) *** 504.03(4)
[AN 3490447]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9060 /2013.
   Útmutató az INES besorolás elvégzéséhez nukleáris és radiológiai események kapcsán : 1.48. sz. útmutató : verzió száma: 2. / [közread. az] Országos Atomenergia Hivatal. - Budapest : OAH, 2013. - 168, [2] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
nukleáris biztonság - atomenergia - sugárvédelem
621.039.58 *** 614.876
[AN 3490520]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9061 /2013.
Szirmay László (1923-)
   Hiperszorpció / Szirmay László. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 19 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-615-5079-96-2 fűzött
gázkromatográfia
543.544.3
[AN 3492149]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9062 /2013.
   75th anniversary of Albert Szent-Györgyi's Nobel prize award : final programme : Szeged, 22-25 March, 2012. - [Szeged] : [SZTE], [2012]. - 330, [5] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem
Fűzött
biokémia - konferencia-kiadvány
577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3490622]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2013.
Johnson, Jinny
Atlas of animals (magyar)
   Az állatvilág atlasza / Jinny Johnson ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-629-588-2 kötött : 4499,- Ft
vadon élő állat - állatföldrajz - album
59 *** 591.9(100)(084.1)
[AN 3490741]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2013.
   Jubilee publication on the 75th anniversary of Albert Szent-Györgyi's Nobel prize award / chief ed. András Varró [et al.] ; [publ. by the Faculty of Medicine University of Szeged]. - Szeged : Univ. of Szeged, 2012. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Szegeden, 2012. márc. 22-25. között rendezett konferencia programjával
Kötött
 (hibás ISBN 978-936-306-145-1)
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
tudós - biokémia - 20. század - konferencia
57(439)(092)Szent-Györgyi_A. *** 577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3490606]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2013.
Kovács Zsolt (1963-)
   Asha és rokonai : az indiai elefántok múltja, jelene, jövője / Kovács Zsolt. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, cop. 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 124-125.
ISBN 978-963-88112-9-5 fűzött
elefánt - állatkert
599.614 *** 59.006
[AN 3491040]
MARC

ANSEL
UTF-89066 /2013.
Moss, Ralph W.
Free radical (magyar)
   Szent-Györgyi Albert [elektronikus dok.] / Ralph W. Moss ; Studs Terkel előszavával ; ford. Bakács Tibor. - Szöveg (epub : 746 KB). - Budapest : Typotex, 2003 [!2012]
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
Magyarország - biokémia - 20. század - tudós
57(439)(092)Szent-Györgyi_A.
[AN 3494362]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9067 /2013.
Die 8 Anti-Krebs-Regeln (magyar)
   A rákmegelőzés 8 szabálya : egészség - legyünk összhangban kőkorszaki génjeinkkel / Johannes F. Coy [et al.] ; [ford. W. Ungváry Renáta]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-341-055-4 fűzött : 3900,- Ft
rákbetegség - megelőzés - egészséges életmód
616-006-084 *** 613
[AN 3491047]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2013.
Bánfalvi Attila (1959-)
   A medicina hatalma és kiszolgáltatottsága : medikalizáció / Bánfalvi Attila. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K. ; [Budapest] : Literatura Medica, 2013. - 330 p. ; 21 cm. - (Meditor bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-351-9 fűzött
medikalizáció
614 *** 615.03
[AN 3490255]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2013.
Brátán Erzsébet
   Testközelből III [elektronikus dok.] : kórház történetek / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 542 KB). - [Budapest] : Publio, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109066. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-300-45337-6
gyógyulás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
616-036.82(0:82-94) *** 894.511-94 *** 614.253.5(0:82-94)
[AN 3493941]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2013.
Brown, René
Daring greatly (magyar)
   Bátraké a boldogság : hogyan változtatja meg életünket, érzelmeinket, kapcsolatainkat és karrierünket, ha felvállaljuk, hogy sebezhetőek vagyunk? / Brené Brown ; [ford. Csulák Márta, Dányi Dániel]. - Budapest : Bookline, 2013. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6523-4 fűzött : 3290,- Ft
individuálpszichológia - életvezetés
159.923 *** 613.865
[AN 3490742]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2013.
Farkas Orsolya
   Schüssler-sók alkalmazása gyermekkorban / Farkas Orsolya. - Budapest : SpringMed, cop. 2013. - 153 p., [10] t. : ill., színes ; 16 cm. - (SpringMed természetgyógyászat sorozat, ISSN 1788-2478)
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-615-5166-47-1 fűzött : 2280,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
615.89 *** 612.014.46 *** 615.015.32
[AN 3491028]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2013.
Földiné Szőke Sarolta
   Hogyan legyünk túl a nehezén? / Földiné Szőke Sarolta, Földi Gyula. - Debrecen : Magánkiad., cop. 2013. - 2 db : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-6165-6
császármetszés - gyógytorna
618.5-089.888.61 *** 615.825
[AN 3478087]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Császármetszés után otthon. - 78, [2] p.
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-963-08-6167-0 fűzött
[AN 3491895] MARC

ANSEL
UTF-89073 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čislovye râdy psihologičeskogo normirovaniâ [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012
Főcím a címképernyőről
természetgyógyászat - értelmező szótár - elektronikus dokumentum
615.89:030
[AN 3494353]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 1., A - O. - Szöveg (pdf : 1.8 MB)
. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-31-6
[AN 3494354] MARC

ANSEL
UTF-8


   Č. 2., P - Â. - Szöveg (pdf : 2 MB)
. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-33-0
[AN 3494356] MARC

ANSEL
UTF-89074 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Vosstanovlenie materii čeloveka čislovymi koncentraciâmi [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2012-
Főcím a címképernyőről
természetgyógyászat - ezoterika - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133.25
[AN 3494346]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 1. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - 2012
. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-29-3
[AN 3494348] MARC

ANSEL
UTF-89075 /2013.
Győre Miklós Gábor
   Egészség(re)váltó : ennivaló és tennivaló / Győre Miklós Gábor. - Budapest : Kilenc Csillag K., 2013. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Mesterek és műhelyek
ISBN 978-963-08-6134-2 fűzött : 1900,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3491239]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2013.
Jopp, Andreas
Ich rauche gern... und hör jetzt auf (magyar)
   Szeretek dohányozni... és most abbahagyom! : hogyan szokjunk le a dohányzásról 30 nap alatt? / Andreas Jopp ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-156-4 fűzött : 2300,- Ft
dohányzás
613.84 *** 364.272
[AN 3491067]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2013.
   Kórélettani alapok / szerk. Székely Miklós. - Budapest : Medicina, 2013. - 528 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-280-2 kötött : 7800,- Ft
kórélettan - egyetemi tankönyv
616-092(075.8)
[AN 3494231]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2013.
Kovács Jolán (1959-)
   Légző abécé / összeáll. Kovács Jolán ; a fényképeket Kovács Péter kész. - Budapest : Pont, cop. 2012. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Burgumburgi vidám könyvek, ISSN 1218-6384)
ISBN 978-963-9957-56-5 fűzött : 945,- Ft
torna - légzés - gyermekkönyv
613.71(02.053.2) *** 612.2
[AN 3491107]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2013.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Fiús anyák kézikönyve : nagymamáknak, anyósoknak is ; Lányos apák kézikönyve : nagyapáknak, apósoknak is / V. Kulcsár Ildikó. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 160, 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-341-056-1 fűzött : 2900,- Ft
életvezetés - családi nevelés - gyermeknevelés - nemek lélektana
613.865 *** 37.018.1 *** 159.922.1
[AN 3490746]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2013.
   Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége szakmai napok 2012 [elektronikus dok.] : Velence, 2012. október 10-11., Százhalombatta, 2012. november 29. - Multimédia. - Dunaújváros : LTSZ, [2012]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; videólejátszó
ISBN 978-963-08-5520-4
tűzoltóság - ipari létesítmény - katasztrófavédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
614.84 *** 725.42 *** 614.8 *** 061.3(439-2Velence) *** 061.3(439-2Százhalombatta)
[AN 3489595]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2013.
Life lessons for mastering the law of attraction (magyar)
   Válj a vonzás törvényének mesterévé! : 7 nélkülözhetetlen összetevő a sikeres élethez / Jack Canfield [et al.] ; [ford. kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, [2013]. - 288 p. ; 21 cm. - (A titok tanítóinak könyvtára, ISSN 2060-0151)
ISBN 978-963-529-154-0 kötött : 3590,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3490861]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2013.
Mongan, Marie F.
Hypnobirthing (magyar)
   Szülés, ahol én irányítok! / Marie F. Mongan ; [ford. Gergely Zsuzsa, Molnár Móni] ; [ill. Timkó Bíbor]. - 2. kiad. - Budapest : Sanoma Budapest, 2013. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 248-252.
ISBN 978-963-9710-53-5 fűzött : 3300,- Ft
szülés
618.4
[AN 3494230]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2013.
Popper Péter (1933-2010)
   Mi az élet étterme? : Popper Péter beszélgető szakácskönyve, kétségekkel fűszerezett étel- és életreceptjei az Ájurvéda ősi indiai hagyománya alapján, és néha vitatkozva vele. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-215-6 kötött : 2980,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozástudomány - ezoterika
615.89 *** 613.2 *** 294.118.5 *** 133
[AN 3494139]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2013.
Salángi Judit
   Megértés a szeretet útján / [szerző Salángi Judit]. - [Budapest] : [Salángi J.], 2012. - 84 p. ; 21 cm
Fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3491022]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2013.
Simkin, Penny (1938-)
The labor progress handbook (magyar)
   A szülés kézikönyve : a szülés elhúzódásának megelőzése és kezelése / Penny Simkin, Ruth Ancheta ; [ford. Takács Éva]. - [Budapest] : SpringMed, 2013. - 357 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 348.
ISBN 978-615-5166-46-4 fűzött
szülés
618.4
[AN 3491125]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2013.
Simó Tímea (1975-)
   Pocakosnapló : [babavárás hétről-hétre 3D-s ultrahang fotókkal] / Simó Tímea. - 6. bőv. kiad. - [Budapest] : New Age Média 2000, [2012], cop. 2005. - 57 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87322-4-8 kötött : 3490,- Ft
ISBN 963-87322-4-5
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3494466]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2013.
   A személy bioetikai kontextusa / [szerk. Kőműves Sándor és Rózsa Erzsébet]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 309 p. ; 21 cm. - (Meditor bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 4.)
A Debrecenben, 2010. novemberében rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-321-2 fűzött
bioetika
614.253 *** 174 *** 504.75
[AN 3490258]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2013.
Szilágyi Vilmos (1929-)
   Nemiségünk : sorsunk "alapköve" és kitöltendő kerete : válogatott írások egy életműből / Szilágyi Vilmos. - Budapest : Szerző, 2013. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6998-0 kötött : 3000,- Ft
szexuálpszichológia - nemi felvilágosítás
159.922.1 *** 613.88
[AN 3492473]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2013.
Vincze János (1941-)
   Dr. Orsós Ferenc professzor igazsága / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2012. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9775-40-4 fűzött
Orsós Ferenc (1879-1962)
Magyarország - Katyń - Szovjetunió - orvos - kórbonctan - 19. század - 20. század - háborús bűncselekmény - második világháború
616-091 *** 940"1940" *** 343.337(47-2Katyń) *** 61(439)(092)Orsós_F.
[AN 3492482]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2013.
Wiest, Georg S.
   Belső egészség [elektronikus dok.] / Georg S. Wiest. - 2. kieg. kiad. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-3083-6
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3489578]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2013.
Wiest, Georg S.
   Kacagj & gyógyulj! [elektronikus dok.] / Georg Wiest. - Szöveg. - Pilis : Wieschule Verl., 2010 [!2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5720-8
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3489584]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2013.
Yoga : mind and body (magyar)
   Jóga : az elme és a test harmóniája / [közread. a] Sivananda Jógaközpont. - [Budapest] : Sivananda Jógaközp., cop. 2013. - 168 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6093-2 fűzött : 3900,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3492130]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9093 /2013.
Andrássy Antal
   Wattok hetven esztendeje.. : a Bakonyi Erőmű Zrt. ajkai erőművének, s egykori ajkai, balinkai szénbányáinak története, 1943-2013 / Andrássy Antal. - Ajka : Bakonyi Erőmű Zrt., [2013]. - 320 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6627-9 kötött
Bakonyi Erőmű Zrt. (Ajka)
Ajka - erőmű - szénbányászat - történeti feldolgozás
621.311(439-2Ajka)(091) *** 622.33(439-2Ajka)(091)
[AN 3491757]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9094 /2013.
Hagymásy András (1970-)
   Prága : útikalauz sörivóknak / Hagymásy, Marton, Vétek. - 3. kiad. - Budapest : Hibernia, [2013]. - 227 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Sörmentén, ISSN 1589-4010)
Lezárva: 2013. máj. 31.
ISBN 978-963-7617-66-9 fűzött
Prága - italbolt - étterem - útikönyv
640.44(437.1-2Praha)(036)
[AN 3490995]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9095 /2013.
Csurgai Horváth József (1962-)
   Százéves a Fejérvíz, 1913-2013 / Csurgai Horváth József, Erdős Ferenc, Zsebők Lajos. - Székesfehérvár : Fejérvíz Zrt., 2013. - 222 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6779-5 kötött
Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - vízmű - történeti feldolgozás
628.1(439-2Székesfehérvár)(091) *** 061.5(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 3491023]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2013.
   Épületvillamosság / főszerk. Dési Albert ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2013. - 371 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 371.
ISBN 978-963-513-230-0 fűzött : 3900,- Ft
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 3495060]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2013.
Gudni A. Jóhanesson
   Building physics [elektronikus dok.] / Gudni A. Jóhanesson. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : Terc, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108525. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-86-8
építőipar - épületgépészet - épületfűtés - elektronikus dokumentum
69 *** 697.1
[AN 3486764]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2013.
Guidelines for good occupational health and safety practice in tunnel construction (magyar, angol)
   A megfelelő munka-egészségügyi és biztonsági gyakorlat irányelvei az alagútépítésben : [az ITA-AITES 2008. novemberi jelentése] / ITA-AITES 5. Munkacsoport Egészség és biztonság a munkában ; [ford. Horváth Kálmán Eszter]. - Budapest : M. Alagútépítő Egyes., 2013. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Alagútépítési füzetek, ISSN 2062-1698 ; 3.)
Magyar és angol nyelven
Fűzött
alagútépítés - munkavédelem
624.19 *** 331.45
[AN 3491432]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2013.
Lámer Géza
   Építési folyamatok szervezése [elektronikus dok.] / Lámer Géza, Szűcs Edit. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : Terc, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108526. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-60-8
építőipar - termelésszervezés - elektronikus dokumentum
69 *** 658.5
[AN 3486766]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2013.
Pankhardt Kinga
   Építmények diagnosztikája [elektronikus dok.] / Pankhardt Kinga, Kovács József. - Szöveg (pdf : 36.1 MB). - Budapest : Terc, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108527. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-62-2
épületvizsgálat - műszaki diagnosztika - elektronikus dokumentum
624.04
[AN 3486768]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9101 /2013.
Bancsi Péter (1976-)
   Szuper kamionok / [szöveg Bancsi Péter]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-14-6 fűzött
kamion - gyermekkönyv
629.114.43(02.053.2)
[AN 3492008]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2013.
Bancsi Péter (1976-)
   Szuper motorok / [szöveg Bancsi Péter]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-13-9 fűzött
motorkerékpár - gyermekkönyv
629.118.6(02.053.2)
[AN 3492006]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2013.
Bancsi Péter (1976-)
   Szuper verdák / [szöveg Bancsi Péter]. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-15-3 fűzött
sportkocsi - gyermekkönyv
629.114.82(02.053.2)
[AN 3492009]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9104 /2013.
Beiser, Rudi (1960-)
Tee aus Kräutern und Früchten (magyar)
   Teák gyógynövényekből és gyümölcsökből : gyűjtés, elkészítés és fogyasztás / Rudi Beiser ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 172 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-07-8 kötött : 3500,- Ft
tea - gyógynövény
663.95 *** 633.88
[AN 3494141]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2013.
   A "Debreceni fejlődés és környezet" konferencia írásos anyagainak összefoglalói [elektronikus dok.] : Debrecen, 2013. június 25-26. / fel. szerk. Balla Zoltán ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium. - Szöveg. - Debrecen : DE Kerpely K. Szakkollégium, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5183-84-3
mezőgazdaság - ökológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
63 *** 504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3489588]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2013.
Pataki Balázs
   Magyar népi fogatok : pásztorélet, szekerek, kocsik, fogatolási módok / Pataki Balázs. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 124 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 5.)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-286-680-2 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - lovas kocsi - magyar néprajz - tárgyi néprajz - fogathajtás
631.373 *** 39(=945.11) *** 798.64(439) *** 656.12(439)
[AN 3492134]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9107 /2013.
Angry Birds : bad piggies' egg recipes (magyar)
   Angry birds : a rosszcsont malacok tojásos receptjei / [ford. Endreiné Szemők Ildikó]. - Budapest : Egmont, 2012. - 81 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-343-217-4 kötött : 2699,- Ft
gyermekkönyv - szakácskönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3490535]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2013.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8. és 13. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7531-5 fűzött : 695,- Ft
[AN 3491319] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7532-2 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491320] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7533-9 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491321] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7534-6 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491323] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7535-3 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491324] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7536-0 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491325] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7537-7 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491326] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7538-4 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491354] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7539-1 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3491358] MARC

ANSEL
UTF-89109 /2013.
   Csábító házi sütemények 7. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2013. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9972-92-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3494261]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2013.
   Édes és sós tésztaételek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 23.)
ISBN 978-963-251-396-6 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3494612]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2013.
   Egyszerű torták. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 1.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-315-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3494620]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2013.
Fast food (magyar)
   Gyorsan, finomat : [tápláló harapnivalók percek alatt] / [ford. Benedek Gabriella]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 978-963-289-196-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3491194]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2013.
Havas Dóra
   Születéstől születésnapig : az első 12 hónap étrendje / Havas Dóra. - [Budapest] : Boook K., 2013. - 158 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89382-7-5 kötött : 3990,- Ft
csecsemő - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3490873]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2013.
   Ízletes krémesek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 4.)
ISBN 978-963-251-313-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3494619]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2013.
   Kalácsok, fánkok. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 7.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-316-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3494617]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Les effets positifs de la cuisine hongroise saine / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-15-6 kötött
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491366]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Hungarian kitchen the healthy way / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-13-2 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491351]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Hungarian kitchen the healthy way / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm + CD
melléklet címe: Hungarian folk songs. - Díszdobozban
ISBN 978-615-5148-22-4 kötött
 (hibás ISBN 978-615-5148-13-2)
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - cigányzene - szakácskönyv - auditív dokumentum
641.568(439)(083.12) *** 78.031.4(=914.99)(439)
[AN 3491576]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2013.
Kolozsvári Ildikó
Magyar konyhaművészet (angol, német)
   Hungarian culinary art / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x25 cm
Angol és német nyelven
ISBN 978-615-5148-29-3 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491398]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2013.
Kolozsvári Ildikó
Magyaros (angol)
   Hungarian : fun foods for kids / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-26-2 kötött
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3491097]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2013.
Kolozsvári Ildikó
Magyaros (francia)
   Des plats amusants hongrois : pour les touts petits / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni, Goran Milosevic]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-24-8 kötött
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3491111]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Magyaros : mókás ételek piciknek / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Hajni István, Goran Milosevic]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-27-9 kötött
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3491087]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2013.
Kolozsvári Ildikó
Magyaros (német)
   Ungarisches : Lustiges Essen für Kinder / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári] ; [Photographie ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94 p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-25-5 kötött
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3491103]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   La sana cucina ungherese / [... testo Ildikó Kolozsvári] ; [... fotografie István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-17-0 kötött
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491390]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarische Küche auf gesunde Art und Weise / [Inhalt ... IIdikó Kolozsvári] ; [Photographie ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm
ISBN 978-615-5148-14-9 kötött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3491356]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2013.
Ludington, Aileen
Lifestyle capsules (magyar)
   Életmód-változtatás hétről hétre / Aileen Ludington, Hans Diehl ; [ford. Sonnleitner Károly]. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-93-5 fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
641.564 *** 613.2
[AN 3494951]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2013.
Monster high : monster party (magyar)
   Monster high : rém jó buli : hogyan szervezzünk szörnyen menő partikat / [ford. Kállai Anna]. - Budapest : Egmont, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-343-420-8 fűzött : 2699,- Ft
találkozó - rendezvényszervezés - gyermekkönyv
649.9(02.053.2)
[AN 3490329]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2013.
Perry, Neil (1957-)
Good food (magyar)
   Jól enni, jól lenni / Neil Perry ; Earl Carter fotográfiáival ; Sue Fairlie food-styling irányításával ; [... ford. Lieberman Klára]. - [Törökbálint] : T.bálint K., cop. 2013. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-89665-1-3 kötött : 5950,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3491964]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2013.
   Rántott húsok, zöldségek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 10.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-308-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3494615]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2013.
   Reformkonyha : vegetáriánus és vegán ételreceptek. - 2. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2012. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7493-94-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3494946]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2013.
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702)
   Szakácsmesterségnek könyvecskéje [elektronikus dok.] / írta Misztótfalusi Kis Miklós ; mai nyelvre átírta Varga András. - Szöveg (epub : 150 KB) (mobi : 498 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Szakácsmesterségnek kézikönyvetskéje. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109088. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5301-61-2 (epub)
ISBN 978-963-364-320-4 (mobi)
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3494257]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2013.
Vegetables for vitality (magyar)
   Zöldségben az erő : [ízletes és egészséges fogások] / [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Receptvarázs)
ISBN 978-963-289-195-8 fűzött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3491218]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9133 /2013.
Boldogkői Zsolt (1961-)
   A szabad elme illúziója : válogatott írások a gének hatalmáról / Boldogkői Zsolt. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2013. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-08-2 fűzött : 2520,- Ft
genetikai kód - determinizmus
129 *** 575.113
[AN 3490826]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2013.
Clark, Kelly James (1956-)
101 key terms in philosophy and their importance for theology (magyar)
   Filozófiai-teológiai kislexikon : 101 kulcsfogalom / Kelly James Clark, Richard Lints, James K. A. Smith ; [ford. Balla Ibolya]. - Budapest : Kálvin, 2013. - 164 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 147-160.
ISBN 978-963-558-220-4 fűzött : 2500,- Ft
filozófia - teológia - szaklexikon
1:030 *** 2:030
[AN 3491894]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2013.
Derrida, Jacques (1930-2004)
La voix et le phénomène (magyar)
   A hang és a fenomén : a jel problémája Husserl fenomenológiájában / Jacques Derrida ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : Kijárat, 2013. - 131 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-25-7 fűzött : 2800,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - metafizika - fenomenológia - filozófus - 19. század - 20. század
1(430)Husserl,_E. *** 111 *** 165.62
[AN 3490274]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2013.
   New perspectives on the history of cognitive science / ed. by Csaba Pléh, Lilia Gurova and László Ropolyi. - Budapest : Akad. K., cop. 2013. - 227 p. : ill. ; 24 cm. - (Neurocognitive development and impairments, ISSN 1786-2620)
A Budapesten, 2009. júl. 27 - aug. 2. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8797-6 fűzött
kognitív pszichológia - interdiszciplináris módszer
165.194
[AN 3491120]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9137 /2013.
Bennett, Richard A.
Your quest for God (magyar)
   Isten keresése / Richard A. Bennett. - 4. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2013], cop. 2007. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-36-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3494594]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2013.
Bodó Sára (1959-)
   Gyászidőben : a gyászolók lelkigondozásának lehetőségei / Bodó Sára. - Budapest : Kálvin, 2013. - 221 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 212-221.
ISBN 978-963-558-219-8 fűzött : 2500,- Ft
gyászolás - lelki gondozás
236.1 *** 128 *** 253
[AN 3491453]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2013.
   Convivium : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 2012. november 6-7-én tartott vallástudományi konferencia előadásai. Vegetarianizmus és nem-ártás az ókori Indiában : keleti és nyugati perspektívák / Gaál Balázs ; a kötetet szerk. Déri Balázs. - Budapest : ELTE BTK Vallástud. Közp., 2013. - 316, [4] p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Agion könyvek, ISSN 2064-1915 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-364-3 fűzött
India - összehasonlító vallástudomány - étkezési szokás - vegetáriánus étrend
291 *** 392.8(100) *** 392.84(540)
[AN 3490771]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2013.
Ferenc (pápa) (1936-)
Mente abierta, corazón creyente (magyar)
   Nyitott ész, hívő szív / Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Új Ember, 2013. - 226, [3] p. ; 21 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9527-55-3 kötött : 3490,- Ft
lelkigyakorlat
248.121
[AN 3492180]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2013.
Finze-Michaelsen, Holger (1958-)
Ohne Liebe - nichts (magyar)
   Szeretet nélkül semmi vagyok : a szeretet himnusza / Holger Finze-Michaelsen ; [ford. Kókai Nagy Viktor]. - Budapest : Kálvin, 2013. - 159 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 156-158.
ISBN 978-963-558-221-1 fűzött : 1400,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
vallási erkölcs - szeretet - bibliamagyarázat
241.513 *** 227.81.07
[AN 3491880]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2013.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Az ősök nagy csarnoka / Hamvas Béla. - Budapest : Medio, 2003-[2013]. - 4 db ; 19 cm
 (hibás ISBN 978-963-9240-45-2)
ősvallás - nem keresztény vallás
292/299
[AN 1064128]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - cop. 2013. - 480 p. : ill. - (Hamvas Béla művei ; 22.)
ISBN 978-963-9240-27-8 kötött
[AN 3490879] MARC

ANSEL
UTF-89143 /2013.
Henderson, Felicity
The picture strip Bible (magyar)
   Képregényes Biblia / Felicity Henderson ; ill. Chris Saunderson ; [ford. Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin, 2013. - 124, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-558-211-2 kötött : 3200,- Ft
Biblia
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3491561]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2013.
Hesemann, Michael (1964-)
Der Papst, der Hitler trotzte (magyar)
   A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel : XII. Piuszról - ferdítések nélkül / Michael Hesemann ; [ford. Laki Ferenc] ; [... az utószót írta Perger Gyula]. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2013. - 314 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 294-297.
ISBN 978-615-5145-15-5 kötött : 3300,- Ft
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
pápa - 20. század
262.13(092)Pius,_XII.
[AN 3490224]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2013.
Horváth István Sándor (1969-)
   A hit forrása : elmélkedések és imák vasár- és ünnepnapokra : A év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, 2013. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89628-2-9 fűzött : 1500,- Ft
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3490113]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2013.
Horváth István Sándor (1969-)
   A hit forrása : elmélkedések és imák vasár- és ünnepnapokra : B év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, 2013. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89628-3-6 fűzött : 1500,- Ft
elmélkedés - ima
243 *** 242
[AN 3490115]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2013.
Horváth István Sándor (1969-)
   A hit forrása : elmélkedések és imák vasár- és ünnepnapokra : C év / Horváth István Sándor. - Zalalövő : Szerző, 2013. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89628-4-3 fűzött : 1500,- Ft
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3490117]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2013.
Juhász Zsófia (1928-1990)
   Juhász Zsófia élete és diakóniai munkássága / Juhász Zsófia ; összeáll. Birinyi-Kothencz Júlia. - Budapest : Mo. Református Egyh. Szeretetszolgálati Iroda, 2013. - 384 p. : ill. ; 22 cm. - (Diakóniai könyvtár, ISSN 2063-8302 ; 2.)
Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-963-89472-3-9 kötött
Juhász Zsófia (1928-1990)
Magyarország - diakónia - egyházi személy - 20. század - szociális gondozás
266.3(439)(092)Juhász_Zs. *** 266.3 *** 364.442
[AN 3488447]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2013.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-45-5
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [6.], Június. - 2013. - 90 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3492459] MARC

ANSEL
UTF-8


   [7.], Július. - 2013. - 94 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3492461] MARC

ANSEL
UTF-89150 /2013.
   Kubinyi / [szerk. ... Széles Tamás] ; [közread. a] Magyar Ókatolikus Misszió. - Budapest : M. Ókatolikus Misszió, 2013. - 52 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6014-7 fűzött
Kubinyi Viktor (1873-1966)
Egyesült Államok - ókatolikus egyház - püspök - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
284.81(73)(=945.11)(092)Kubinyi_V.
[AN 3491176]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2013.
Meyer, Joyce (1943-)
Battlefield of the mind (magyar)
   Az elme harctere / Joyce Meyer ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 219 p. ; 23 cm
Megj. "Az értelem küzdőtere" címmel is
ISBN 978-615-5246-11-1 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3491034]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2013.
Mittelstaedt, Elizabeth
Walking in my shoes (magyar)
   Poros úton mezítláb / Elizabeth Mittelstaedt ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 257 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-10-4 kötött : 3450,- Ft
Mittelstaedt, Elizabeth
Egyesült Államok - vallásos irodalom - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
244(0:82-94) *** 070(73)(092)Mittelstaedt,_E.(0:82-94)
[AN 3491014]
MARC

ANSEL
UTF-89153 /2013.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kálvin, 2013. - 256, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-217-4 kötött : 950,- Ft
vallásoktatás - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3494598]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2013.
   A zárba illő kulcs : gyermektörténetek evangéliumi tanulságai. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]-. - 20 cm
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3494587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 3. kiad. - [2013], cop. 1995. - 96, [2] p.
ISBN 978-615-5189-41-8 fűzött
[AN 3494590] MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9155 /2013.
Csizmady Adrienne (1968-)
   Objektív környezet : Budapest-kutatás, 2012 / [kész. Csizmady Adrienne, Gregor Anikó] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont]. - Budapest : ELTE Tátk Módszertani Kutatóközp., 2013. - 19 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Budapest - háztartás-statisztika - lakásügy - 21. század - statisztikai adatközlés
312.5(439)"2012"(083.41) *** 332.8(439)"2012"(083.41)
[AN 3492042]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2013.
   Etnikai leporelló Közép-Európából : kiadványsorozatok tükrében : tanulmányok / szerk. Kupa László. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 194 p. : ill. ; 26 cm
A Pécsett, 2013. márc. 22-23. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5339-22-6 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - kisebbségkutatás - határon túli magyarság - sajtótörténet
316.347(=00)(439) *** 316.347(=945.11)(100) *** 070(439)
[AN 3490467]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2013.
Kmetty Zoltán (1982-)
   Politika és network : Budapest-kutatás, 2012 / [kész. Kmetty Zoltán, Koltai Júlia] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont]. - Budapest : ELTE Tátk Módszertani Kutatóközp., 2013. - 17 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Budapest - szociometria - társadalmi részvétel - belpolitika - vélemény - 21. század - statisztikai adatközlés
303.682(439-2Bp.)"2012"(083.41) *** 323.21(439-2Bp.)"2012"(083.41) *** 316.65(439-2Bp.)"2012"(083.41)
[AN 3492035]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2013.
Koltai Júlia
   Élhető város : Budapest-kutatás, 2012 / [kész. Koltai Júlia, Gregor Anikó Ligeti Anna Sára] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont]. - Budapest : ELTE Tátk Módszertani Kutatóközp., 2013. - 27 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Fűzött
Budapest - életmód - 21. század - statisztikai adatközlés
316.728(439-2Bp.)"201"(083.41)
[AN 3492029]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2013.
Kusturin, Suncana
   Adult Life Entry Network : empowerment and activation of young people in disadvantaged situations / [auth. Suncana Kusturin, Izabella Márton, Michael Wrentschur] ; [publ. by Magyar Szegénységellenes Alapítvány]. - Budapest : M. Szegénységellenes Alapítvány, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Budapesten, 2013. febr. 28 - márc. 2. között rendezett ALEN projekt záró konferenciája alkalmából
ISBN 978-963-08-6255-4 fűzött
Közép-Európa - társadalmi integráció - hátrányos helyzetű - fiatal felnőtt - 21. század
316.4.052(4-191)"201" *** 364.65-053.81(4-191)"201"
[AN 3491311]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2013.
   Nevelés, multikulturalizmus, esélyek / [szerk. Forray R. Katalin] ; [... mtársai Kovács Júlia, Somodi Imre] ; [közread. a PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstud. Doktori Isk., 2013. - 179 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-528-9 fűzött
Magyarország - romológia - tehetséggondozás - hátrányos helyzetű - oktatáspolitika
316.347(=914.99)(439) *** 308(=914.99)(439) *** 930.8(=914.99)(439) *** 376.545(=914.99)(439) *** 37.014.5(439)
[AN 3490297]
MARC

ANSEL
UTF-89161 /2013.
Prohászka Zoltán (1970-)
   Biostatisztika a klinikumban : alapfogalmak és módszerek használata feladatok megoldására / Prohászka Zoltán, Füst György, Dinya Elek ; szerk. Prohászka Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-190-5 fűzött : 5200,- Ft
statisztikai elemzés - orvostudomány - egyetemi tankönyv
311(075.8) *** 519.24(075.8) *** 61(075.8)
[AN 3494177]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2013.
   Tanulmányok a társadalomról : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék tudományos diákköri munkái / [szerk. Maróti János Béla, Szokolai József] ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem JGYPK AHI Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék Tudományos Diákköre]. - Szeged : SZTE JGYPK AHI Alkalmazott Társadalomismereti Tansz. Tudományos Diákköre, 2013. - 314 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9927-65-0 fűzött
társadalom - társadalomismeret - tudományos diákkör
316.3 *** 378.184
[AN 3491235]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2013.
   Tudás és politika : a közpolitika-alkotás gyakorlata / szerk. Berényi Eszter, Erőss Gábor, Neumann Eszter. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 346 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [333-344]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-651-7 fűzött : 3400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-963-236-651-7)
Közép-Európa - Magyarország - politikai szociológia - közpolitika - ezredforduló - esettanulmány
316.334.3(4-11)"200" *** 32(100)"200"
[AN 3490730]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2013.
   Ungarnbilder im 17. Jahrhundert : Studien und Editionen der Texte ... / hrsg. und ed. von András F. Balogh in Verbindung mit Orsolya Lénárt und Kinga Barbara Hajdú ; [Hrsg.:] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2013. - 323 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-12-7 fűzött
magyarságkép - 17. század
316.356.4(=945.11)"16"
[AN 3491944]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2013.
   Változó képletek, változatos perspektívák : tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára / [összeáll. és szerk. Kmetty Zoltán és Koltai Júlia]. - Budapest : Háttér, cop. 2012. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5124-05-1 kötött : 2490,- Ft
szociológia - politikai szociológia - társadalmi kapcsolathálózat - emlékkönyv - személyi bibliográfia
316 *** 316.334.3 *** 316.47 *** 012Tardos_R.
[AN 3492223]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9166 /2013.
Bereczky János (1942-)
   A magyar népdal új stílusa / Bereczky János. - Budapest : Akad. K., 2013. - 4 db (3653 p.) : ill., kotta ; 25 cm + CD
ISBN 978-963-05-9367-0 kötött : 24000,- Ft
dallam - magyar népzene - népdal - kotta - auditív dokumentum
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 78.031.4(=945.11) *** 78.01
[AN 3491059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 856, [2] p.
ISBN 978-963-05-9368-7
[AN 3491068] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 862-1731.
ISBN 978-963-05-9369-4
[AN 3491071] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 1738-2613.
ISBN 978-963-05-9375-5
[AN 3491077] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - p. 2620-3653.
Bibliogr.: p. 3541-3571.
ISBN 978-963-05-9376-2
[AN 3491081] MARC

ANSEL
UTF-89167 /2013.
Bisztray György
   Székely népmesék / Bisztray György. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-58-8 fűzött : 1500,- Ft
székelyek - népmese
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)
[AN 3490636]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2013.
   Formák / [szerk. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-343-382-9 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3490514]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2013.
Havas Henrik (1949-)
   Kurvaélet [elektronikus dok.] / Havas Henrik. - Szöveg (epub : 855 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109055. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - prostitúció - interjú - elektronikus dokumentum
392.65(439)(092)(047.53)
[AN 3493879]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2013.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarische Küche auf gesunde Art und Weise / [Inhalt ... IIdikó Kolozsvári] ; [Photographie ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2012]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x19 cm + CD
melléklet címe: Hungarian folk songs. - Díszdobozban
ISBN 978-615-5148-23-1 kötött
 (hibás ISBN 978-615-5148-14-9)
Magyarország - ételspecialitás - nemzeti étel - népdal - szakácskönyv - auditív dokumentum
398.8(=945.11) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3491657]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2013.
Lackfi János (1971-)
   Százérintő : ölbeli játékok és mondókák / Lackfi János mondókáival és J. Kovács Judit játékleírásaival ; Agócs Írisz illusztrációival. - Budapest : Móra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-11-9461-6 kötött : 1990,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3490689]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2013.
   Mesék életről, halálról és újjászületésről / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2009. - 321, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2728-8 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(=00)
[AN 3494528]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2013.
Sabján Tibor (1952-2009)
   A búbos kemence / Sabján Tibor. - 10. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra)
ISBN 963-686-406-3 fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-00-7919-8)
Alföld - magyar néprajz - búbos kemence
39(=945.11)(439.14) *** 683.94
[AN 3494695]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2013.
Sabján Tibor (1952-2009)
   Kenyérsütő kemencék / Sabján Tibor. - 3. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 235 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 233-235.
ISBN 978-963-9535-84-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar néprajz - kemence
39(=945.11) *** 664.65 *** 683.95
[AN 3494692]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2013.
Sabján Tibor (1952-2009)
   Népi cserépkályhák / Sabján Tibor. - 6. kiad. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 204 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 172-176.
ISBN 963-564-481-7 fűzött : 2400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-00-7919-8)
magyar néprajz - cserépkályha
39(=945.11) *** 683.94
[AN 3494547]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2013.
Sabján Tibor (1952-2009)
   Öntöttvas kályhák / Sabján Tibor, L. Kiss Katalin, Lengyel Károly. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 207 p. : ill. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 167-168.
ISBN 963-9535-38-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar néprajz - öntöttvas - kályha
39(=945.11) *** 683.94 *** 739.4
[AN 3494539]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2013.
   Számok 1-5 / [szerk. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-343-383-6 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3490464]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2013.
   Számok 6-10 / [szerk. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-343-384-3 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3490519]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2013.
   Színek / [szerk. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 16x16 cm. - (Kedvenc mondókáim)
ISBN 978-963-343-381-2 kötött : 699,- Ft
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3490469]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2013.
   Találkozások = Begegnungen = Encounters / [szerk. ... Csorba Judit Dorottya, Beate Wild] ; [rend., közread. az Európai Kultúrák Múzeuma Kelet-Közép- és Délkelet-Európa Koordinációs Központja, Néprajzi Múzeum]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - [16] p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Kész. a Budapesten, 2013. máj. 24 - szept. 8. között rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-9540-83-5 fűzött
Közép-Európa - néprajz - németek
39(=30)(4-191)
[AN 3492000]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2013.
Tóth Judit, Sz
   A megtalált hagyomány : nemzetiségek Pest megyében a 21. században = Tradition rediscovered : nationalities in Pest county in the 21st century / Sz. Tóth Judit. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 51 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat, Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 3.)
Bibliogr.: p. 47-50.
ISBN 978-963-9590-66-3 fűzött
Pest megye - néprajz - nemzetiség - kiállítási katalógus
39(=00)(439.153) *** 316.347(=00)(439.153) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3492079]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9182 /2013.
   20 év a barátság jegyében : Kápolnásfalu - Kápolna testvérkapcsolata / [szerk. Bereczné Huszár Éva et al.]. - [Kápolna] : [Önkormányzat], 2013. - 60 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Kápolna Önkormányzata
ISBN 978-963-08-6974-4 fűzött
Kápolna (Heves megye) - Kápolnásfalu - helyismeret - testvérváros
327.33(439-2Kápolna) *** 327.33(498-2Kápolnásfalu)
[AN 3490573]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2013.
Emberek az embertelenségben (angol)
   Men amidst inhumanity : the Wallenberg year in Hungary, 2012 : [fact sheets on Hungary] / [ed. Judit Tamási] ; [publ. by the Ministry of Foreign Affairs of Hungary]. - [Budapest] : Min. of Foreign Affairs of Hungary, 2013. - 120 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-42-6 fűzött
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Magyarország - Svédország - diplomata - zsidóság mentése - 20. század - holokauszt
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 061.7(439)"2012"
[AN 3491219]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2013.
   Emberek az embertelenségben : Wallenberg-év Magyarországon, 2012 : [tények Magyarországról] / [szerk. Tamási Judit] ; [kiad. a Külügyminisztérium]. - [Budapest] : Külügymin., 2013. - 120 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7038-41-9 fűzött
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Magyarország - Svédország - diplomata - zsidóság mentése - holokauszt - 20. század
327(485)(092)Wallenberg,_R. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 061.7(439)"2012"
[AN 3491205]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2013.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Gyurcsány szabadon : Szántó István interjúkötete. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 126, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-17-8 fűzött : 1950,- Ft
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - 21. század - interjú
32(439)(092)Gyurcsány_F.(047.53)
[AN 3491891]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2013.
Melkovics Tamás (1987-)
   Felsőbüki Nagy Pál : élete, politikai pályafutása és közéleti szerepvállalásának jelentősége / Melkovics Tamás. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2013. - 234 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, ISSN 1788-8360 ; 13.)
Bibliogr.: p. 222-230.
ISBN 978-615-5145-13-1 kötött : 2200,- Ft
Nagy Pál (1777-1857)
Magyarország - politikus - 18. század - 19. század
32(439)(092)Nagy_P.
[AN 3490185]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2013.
Simon Attila (1966-)
   The Hungarians of Slovakia in 1938 / Attila Simon ; transl. by Andrew Gane ; ... a joint publ. with the Balassi Institute ... - Boulder, Colo. : Soc. Science Monographs ; Highland Lakes, N.J. : Atlantic Research and Publications ; Budapest : Balassi Inst., 2012. - XXII, 353 p. ; 23 cm. - (Atlantic studies on society in change ; 143.)
Bibliogr.: p. 315-337.
Kötött
ISBN 978-0-88033-708-3
Felvidék - Szlovákia - történelem - határon túli magyarság - nemzetiségi kérdés - két világháború közötti időszak
323.15(=945.11)(437.6)"1938" *** 943.76"1938" *** 316.347(=945.11)(437.6)"192/193"
[AN 3491163]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2013.
Teleki Pál (1879-1941)
   Magyar nemzetiségi politika [elektronikus dok.] / írta Teleki Pál. - Szöveg (pdf : 352 KB) (epub : 102 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109067. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-89-1 (pdf)
ISBN 978-615-5322-90-7 (epub)
Magyarország - nemzetiségi politika - politikus - Horthy-korszak - 20. század - előadóbeszéd - elektronikus dokumentum - történelmi forrás
323.1(439)"193"(093) *** 323.1(439)(042) *** 32(439)(092)Teleki_P.(042)
[AN 3493950]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2013.
Tőke Péter (1945-)
   Hazugság, hogy Obama elkergeti Orbán Viktort! / Tőke Péter Sheldon, Drábik János. - [Budapest] : [Intermix Budapest], [2013]. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87697-3-2 kötött : 2890,- Ft
Magyarország - politika - ezredforduló - pamflet
32(439)"200"(0:82-92)
[AN 3491874]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2013.
   Történelem és politika - régen és ma : tanulmányok / szerk. Strausz Péter és Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, 2013. - 288 p. : ill., térk. ; 21 cm. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 6.)
A Budapesten, 2012. okt. 12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9204-77-5 fűzött
politológia - magyar történelem - világtörténelem
32.001 *** 943.9 *** 930.9
[AN 3491100]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2013.
   Történelmi emlékezet és identitás : tanulmányok / szerk. Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, 2012. - 289 p. : ill. ; 21 cm + CD-ROM. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 5.)
A Budapesten, 2011. okt. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 42-[51]. - Összefoglalás angol és német nyelven. - A tartalomjegyzék angol és német nyelven is
ISBN 978-963-9204-72-0 fűzött
politológia - politikatörténet - magyar történelem - nemzettudat - elektronikus dokumentum
32.001 *** 32(100)(091) *** 943.9 *** 316.6
[AN 3491073]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9192 /2013.
   Alföldi családtörténetek : vallomások, riportok, vélemények, írások a családról / szerk. Örsi Julianna. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. ; Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2013. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Alföldi könyvtéka sorozat, ISSN 1785-7473 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88022-7-9 fűzött
Alföld - családkutatás - családtörténet - családszociológia
929.52(439.14) *** 316.356.2
[AN 3491416]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2013.
Andor Csaba (1950-)
   Első szerelem : Madács és Fanni / Andor Csaba. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2013. - 128 p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 79.)
ISBN 978-963-9386-95-2 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Szojka Sámuelné Massa Fanni (1817-1866)
Magyarország - író - nő - 19. század
929(439)(092)Szojka_S.-né_Massa_F. *** 894.511(092)Madách_I.
[AN 3491050]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2013.
Bíró József (1907-1945)
   Magyar művészet és erdélyi művészet / irta Biró József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 36 p. : ill. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Cluj : Minerva Ny., 1935, az Erdélyi tudományos füzetek c. sorozat 80. tagjaként. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-56-4 fűzött : 1400,- Ft
Erdély - Románia - művészettörténet - történettudomány - tudományos vita - hasonmás kiadás
930.1(498) *** 7(439.21)(091) *** 094/099.07
[AN 3490625]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2013.
Fülöp Magdolna Judit (1949-)
   "Egyszer volt..." : emlékezetes pillanatok Pusztaszabolcs kulturális életéből / Fülöp Magdolna, Vigyikán Klára. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2013. - 159 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 13.)
ISBN 978-963-89430-7-1 fűzött
Pusztaszabolcs - helytörténet - kulturális élet
943.9-2Pusztaszabolcs *** 316.7(439-2Pusztaszabolcs)
[AN 3491921]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom hóhérai : [a halálfejesek vezérétől Hitler gladiátoráig] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2004. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-36-1 fűzött
Németország - történelem - második világháború - hadtörténet
943.0"1939/1945"(092) *** 355.48(430)"1939/1945"(092)
[AN 3494492]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   Mágia és okkultizmus a III. Birodalomban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2003. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-16-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-16-2)
Németország - okkultizmus - 20. század - történelem
943.0"193/194" *** 133
[AN 3494426]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2013.
Gedai István (1934-)
   "Hol vagy István király?" / Gedai István. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2013. - 77 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.: p. 74-75. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-20-9 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - 11. század - művelődéstörténet
943.9(092)István,_I. *** 930.85(439)
[AN 3492486]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2013.
Illés József, viski (1871-1944)
   A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve : székfoglaló / Illés József. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 100 p. : ill. ; 22 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1917. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-55-7 fűzött : 1600,- Ft
Magyarország - címertan - 19. század - hasonmás kiadás
929.6(439)"18" *** 094/099.07
[AN 3490607]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2013.
Jósa János, Cs (1851-?)
   Adalékok a székelyek régi történetéhez / irta Jósa János. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 94 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szamosújvár : Anka Ny., 1913. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-59-5 fűzött : 1900,- Ft
Székelyföld - székelyek - magyarságkutatás - hasonmás kiadás
930.8(=945.11székelyek) *** 943.921Székelyföld *** 094/099.07
[AN 3490629]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2013.
Kovács Emőke (1978-)
   A régi idők Balatonja : egy különös táj különös története / Kovács Emőke ; [kiad az Írók Alapítványa...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2013. - 189, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-[190]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9903-78-4 kötött : 2900,- Ft
Balaton - művelődéstörténet - helyismeret
930.85(439)(285.2Balaton) *** 908.439(285.2Balaton)
[AN 3492211]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2013.
   Középkori magyar címereslevelek / szerk. Körmendi Tamás ; [közread. az ELTE Eötvös József Collégium]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collégium, 2013-. - 21 cm
Magyarország - magyar történelem - családtörténet - középkor - címer - történelmi forrás - oklevél
943.9"10/15"(093) *** 929.52(439)"10/15"(093) *** 929.6(439)"10/15"(093)
[AN 3491945]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1439-1503. - 2013. - 96 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89596-7-6 fűzött
[AN 3491948] MARC

ANSEL
UTF-89203 /2013.
Ötvös László (1930-)
   Újlétai bibliás krónika : história, eklézsia, poétika / írta, szerk. Ötvös László. - Debrecen : [Szathmáry S.], 2013. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 79.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-7091-7 fűzött
Újléta - helytörténet - magyar irodalom - vers
943.9-2Újléta *** 894.511-14
[AN 3491424]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2013.
   Sava Tekeliǰa i n̂egovo doba : u ogledalu savremene nauke : zbornik radova povodom 250. godišn̂ice rođen̂a Save Tekeliĵe / [prired. Pera Lastić, Zoltan Bada] ; [izd.] Srpski Institut. - Budimpešta : Srpski Inst., 2013. - 390 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2011. nov. 25-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: 333-358. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-6985-0 fűzött
Tököly-Popović, Sava (1761-1842)
Magyarország - történelmi személy - magyarországi szerbek - 18. század - 19. század
943.9(=861)(092)Tököly-Popović,_S.
[AN 3490888]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2013.
Tőkés József (1915-199?)
   A tanító : megjártam a hadak útját / Tőkés József jegyzetei alapján írta Enyedi Balázs. - Budapest : [Enyedi B.], 2013. - 266 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6980-5 fűzött
Románia - határon túli magyarság - második világháború - memoár
949.8(=945.11)(092)Tőkés_J."194"(0:82-94)
[AN 3491926]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2013.
Twist, Clint (1953-)
Cleopatra (magyar)
   Kleopátra : az utolsó fáraó / írta Clint Twist ; [ford. Csalló Kinga]. - Budapest : Egmont, 2012. - [30] p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Kihajtható, kivehető ábrákkal. - Japán technikával
ISBN 978-963-629-742-8 kötött : 4999,- Ft
Kleopátra (Egyiptom: királynő) (Kr. e. 69-Kr. e. 30)
ókori Egyiptom - Római Birodalom - uralkodó - 1. század (Kr. e.) - ifjúsági könyv
937"-01"(02.053.2) *** 932(092)Kleopátra(02.053.2)
[AN 3490735]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2013.
   Utak és útkereszteződések : ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletre / főszerk. Kahler Frigyes ; szerk. Bank Barbara ; [közread. a] Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület. - Budapest : TITE, 2013. - 631 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-1-2 fűzött
magyar történelem - emlékkönyv
943.9
[AN 3492020]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2013.
Vásárhelyi Miklós
   Magyar császári és királyi kamarások ősfái, 1740-1918 / összeáll. Vásárhelyi Miklós és Szluha Márton. - Budapest : Heraldika, 2005-. - 30 cm
ISBN 963-9204-41-2
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - családfa
929.52(439) *** 316.343.322(439)
[AN 2704922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., H - P. - 2012. - 583 p. : ill.
Bibliogr.: p. 541-543.
ISBN 978-963-9204-73-7 kötött
[AN 3491181] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9209 /2013.
Ács László (1970-)
   Bali és Indonézia kincsei / Ács László. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2013. - 411 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 404-405.
ISBN 978-615-5336-02-7 fűzött : 6300,- Ft
Indonézia - Bali - útikönyv
915.946.1(036) *** 915.94(036)
[AN 3490840]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2013.
   Ahol a múlt átszövi a jelent : Kisbér kincsei / [szerk. Hornung Anita] ; [kiad. a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár]. - Kisbér : Wass A. Művel. Közp. és Vár. Kvt., [2013]. - 28 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
Kisbér - helyismeret
908.439-2Kisbér
[AN 3490120]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2013.
Berczelly Balázs
   Büszkeségünk a magyar vidék / [fotók Berczelly Balázs] ; [közread. a NAKVI]. - Budapest : NAKVI, [2013]. - 93 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A bev. német és angol nyelven is
ISBN 978-963-309-032-9 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Berczelly_B.
[AN 3492017]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2013.
   Francia - magyar kapcsolatok a középkorban / szerk. Györkös Attila, Kiss Gergely. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 350 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 13.)
A Debrecenben, 2012. szept. 5-6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-358-8 fűzött
Magyarország - Franciaország - kapcsolattörténet - művelődéstörténet - magyar történelem - történelem - középkor
908.439"11/14" *** 908.44"11/14" *** 943.9"11/14" *** 944"11/14"
[AN 3490328]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2013.
Jablonczay Tímea (1973-)
   Területi identitás stratégiák I : Dabas helyi identitáspolitikája és imázsa / Jablonczay Tímea, Grajczjár István ; [kiad. a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület]. - Dabas : Felső-Homokhátság Vidékfejleszt. Egyes., 2013. - 199 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-199.
ISBN 978-963-08-6949-2 fűzött
Dabas - társadalomföldrajz - identitás - lokálpatriotizmus - szociológiai vizsgálat - regionális kutatás - helyismeret - 21. század
908.439-2Dabas *** 316.63
[AN 3491003]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2013.
Márkus Gábor
   Tavasz a Szentföldön / Márkus Gábor ; [közread. a Magyarországi Eszperantó Szövetség]. - Budapest : Mo. Eszperantó Szövets., [2013]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-571-475-9 fűzött
Izrael - helyismeret - útleírás
908.569.4(0:82-992)
[AN 3492396]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2013.
Morán, José
Colón (magyar)
   Kolombusz : a rejtélyes felfedező / írta José Morán ; José María Rueda illusztrációival ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mesés életrajzok)
ISBN 978-963-445-399-4 kötött
Columbus, Christophorus (1451-1506)
Itália - Amerika - felfedező - felfedező utazás - 15. század - 16. század
910.4(45)(092)Columbus,_C.(02.053.2) *** 910.4(7/8)"14/15"(02.053.2)
[AN 3491332]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2013.
Morán, José
Marco Polo (magyar)
   Marco Polo : az utazó és felfedező / írta José Morán ; José María Rueda illusztrációival ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mesés életrajzok)
ISBN 978-963-445-398-7 kötött
Polo, Marco (1254-1324)
Itália - Kína - felfedező - felfedező utazás - 13. század - gyermekkönyv
910.4(510)"12"(02.053.2) *** 910.4(45)(092)Polo,_M.(02.053.2)
[AN 3491313]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2013.
   Önálló lépések a tudomány területén / szerk. Bottlik Zsolt ; [közread. az] ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola. - Budapest : ELTE TTK Földtud. Doktori Isk., 2013. - 129 p. : ill., részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-327-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-287-5)
Magyarország - társadalomföldrajz
911.3(439)
[AN 3491946]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2013.
Valló Judit
   Képzelt Csikágó / Valló Judit. - [Budapest] : [Budapest VII. ker. Önkormányzat], cop. 2013. - 135 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Közread. Budapest VII. kerület Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 129-132.
Kötött
Budapest. 7. kerület - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.VII.(084.12)
[AN 3490542]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2013.
   Zsebkönyv a zsidónegyedről fiataloknak / [szerk. Gyárfás Katalin, Szegő Dóra, Szőnyi Andrea]. - Budapest : Zachor, 2013. - 135 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88316-7-5 fűzött : 2800,- Ft
Budapest. 7. kerület - helyismeret - ifjúsági könyv
908.439-2Bp.VII.(02.053.2)
[AN 3491164]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9220 /2013.
   A Büntető törvénykönyv : 2012, 1978 / [... szerk. Izsák-Somogyi Katalin]. - Budapest : Complex, 2013. - 731 p. ; 25 cm. - (Büntető jogi jogszabályok változásai, ISSN 2064-2377)
Lezárva: 2013. ápr. 30.
ISBN 978-963-295-306-9 kötött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3491537]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2013.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2013. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 229 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. aug. 1.
ISBN 978-615-5175-72-5 fűzött : 1490,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3494473]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2013.
Fábián Adrián (1979-)
   Kommentár az önkormányzati törvényhez : kommentár a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez / Fábián Adrián. - Budapest : Complex, 2013. - 386 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-295-240-6 kötött
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Magyarország - önkormányzat - törvény - útmutató
352/353(439)(094)(036)
[AN 3491915]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2013.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 18. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 1996. - XXXIX, 714 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-7519-2 kötött : 5900,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3494703]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   A koncentrációs táborok története / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2001. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86082-9-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86082-9-3)
koncentrációs tábor - történeti feldolgozás
343.819.5(100)(091)
[AN 3494436]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   Páncélosok akcióban : [mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2004. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-22-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-22-7)
Németország - páncélozott harci jármű - hadtörténet - második világháború
358.119(430)"1939/1945" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3494429]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2013.
   Gender matters : a manual on addressing gender-based violence affecting young people / contributors Dennis van der Veur [et al.] ; gen. ed. Gavan Titley ; coordination and final ed. Goran Buldioski, Annette Schneider ; [publ. by the Council of Europe - Youth Department European Youth Centre Budapest]. - Repr. - Budapest : European Youth Centre, 2013, cop. 2007. - 175 p. ; 25 cm
ISBN 978-92-871-6393-6 fűzött : 19 EUR : 29 USD
ifjúságvédelem - genderkutatás - erőszak - emberi jog - esélyegyenlőség
342.726 *** 364.65-053.6 *** 316.37-055 *** 316.647.3 *** 342.72/.73
[AN 3491312]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2013.
   Hatékony-e a magyar jog? / szerk. Katona Klára és Szalai Ákos. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2013. - 354 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 18.)
A Budapesten, 2012. máj. 11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-090-0 fűzött
Magyarország - jogrendszer - jogalkalmazás - gazdaságtan - hatékonyság
340.15(439) *** 340.132(439) *** 330(439)
[AN 3490392]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2013.
   Igazságügyi orvosi tanulmányok Varga Tibor 70. születésnapja alkalmából = Forensic medical studies for Varga Tibor's 70th birthday / [szerk. Kereszty Éva] ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Igazságügyi Orvostani Intézet]. - Szeged : SZTE Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi A. Klinikai Közp. Igazságügyi Orvostani Int., 2012. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-180-0 fűzött
igazságügyi orvostan - emlékkönyv
340.66
[AN 3490444]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2013.
Klee, Lukáš
   FIDIC szerződéses feltételek alkalmazása a cseh és magyar jogi környezetben / Lukáš Klee, Rév András. - Budapest : Complex, 2013. - 505 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 497-505. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-295-284-0 fűzött
Magyarország - Csehország - építés - szerződés - jogi szabályozás
347.4(437.1) *** 347.4(439) *** 69
[AN 3492458]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2013.
Komáromi László (1977-)
   A bizánci hatás kérdése a középkori magyar jogban és a magyarországi egyházjogban / Komáromi László. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2013. - 359 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 1.)
Bibliogr.: p. 287-339. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-108-2 fűzött
Magyarország - Bizánci Birodalom - jogtörténet - összehasonlító jog - középkor
34(439)"10/12" *** 34(495.02)"10/12" *** 340.5
[AN 3490346]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2013.
Magyary Zoltán (1888-1945)
   A közigazgatás és az emberek : ténymegállapító tanulmány a Tatai járás közigazgatásáról / Magyary Zoltán és Kiss István ; [bev. tanulmány szerzője Verebélyi Imre]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., [2013]. - VIII, 377 p., [12] fol. : ill. ; 25 cm + CD-ROM
Eredeti kiadása: Budapest : M. Közigazgatástudományi Int., 1939
ISBN 978-963-08-5567-9 kötött
Komárom megye - középfokú igazgatás - közigazgatás - szociográfia - két világháború közötti időszak - hasonmás kiadás - elektronikus dokumentum
353(439.115)"193" *** 308(439.115)"193" *** 094/099.07
[AN 3490578]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2013.
Molnárné Balogh Márta
   Társadalombiztosítási jog / Molnárné Balogh Márta, Molnár-Hidassy Dóra. - 4. kiad. - Budapest : Novissima, 2013. - 183 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2013. máj. 8.
ISBN 978-615-5175-70-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - tankönyv
349.3(439)(078)
[AN 3494469]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2013.
   A munka törvénykönyve, 1992-2012 / [... összeáll. Szűcs Péter]. - Budapest : Complex, 2013. - 502 p. ; 24 cm. - (A munkaügyi jogszabályok változásai, ISSN 2063-7632)
Lezárva: 2013. júl. 8.
ISBN 978-963-295-310-6 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3494701]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2013.
   Sanktionen in der ungarischen Strafrechtsgeschichte / [hrsg. von Barna Mezey]. - Budapest : Lehrstuhl für Ungarische Rechtsgeschichte Rechtswissenschaftliche Fak. Eötvös-Loránd-Univ., 2012. - 71 p. ; 20 cm. - (Junge ungarische Rechtshistoriker, ISSN 1789-1086 ; 4.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - jogtörténet - büntetőjog
343(439)(091)
[AN 3491036]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2013.
   Szemelvények a 10 éves Szegedi Ítélőtábla joggyakorlatából / [főszerk. Harangozó Attila] ; [szerk. Hegedűs István, Kemenes István]. - Budapest : Complex, 2013. - 450 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-295-301-4 kötött
Szegedi Ítélőtábla
Szeged - bíróság - igazságszolgáltatás - jogalkalmazás - 21. század - döntvénytár
347.97/.99(439-2Szeged)"200/201" *** 347.992(439-2Szeged)(094.92) *** 340.132(439-2Szeged)"200/201"
[AN 3492173]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2013.
Tamás Csaba Gergely (1979-)
   A "jelképes" császárság alkotmánya : fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből / Tamás Csaba Gergely. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2013. - 188 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 2.)
Bibliogr.: p. 175-188.
ISBN 978-963-308-109-9 fűzött
Japán - alkotmány - jogtörténet
342.4(520)(091)
[AN 3490368]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2013.
   Új Btk. kommentár / főszerk. Polt Péter. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 8 db ; 24 cm + mell.
Közös tokban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-23-7 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - útmutató
343(439)(036)
[AN 3490634]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Általános rész. - 215 p.
ISBN 978-615-5344-15-2
[AN 3490638] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Általános rész. - 231 p.
ISBN 978-615-5344-16-9
[AN 3490640] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Különös rész. - 294 p.
ISBN 978-615-5344-17-6
[AN 3490643] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Különös rész. - 216 p.
ISBN 978-615-5344-18-3
[AN 3490644] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Különös rész. - 256 p.
ISBN 978-615-5344-19-0
[AN 3490645] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., Különös rész. - 208 p.
ISBN 978-615-5344-20-6
[AN 3490648] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Különös rész. - 224 p.
ISBN 978-615-5344-21-3
[AN 3490650] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Különös rész. - 327 p.
ISBN 978-615-5344-22-0
[AN 3490651] MARC

ANSEL
UTF-89238 /2013.
   Új Büntető törvénykönyv : hagyomány és megújulás a büntetőjogban / [szerk. Hack Péter] ; [kiad. az ELTE Bibó István Szakkollégium]. - Budapest : ELTE Bibó I. Szakkollégium, 2013. - 264 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. ápr. 12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88700-4-9 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)
[AN 3491909]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2013.
   Válogatás a 2012-ben tartott tudományos ülések előadásaiból / [... szerk. Kiss Valéria]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2013. - 183 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 72.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8016-24-9 fűzött
Magyarország - kriminológia - ezredforduló
343.9(439)"200"
[AN 3490902]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2013.
   Változások a magyar alkotmányjogban : tanulmányok az Alaptörvényről / szerk. Balogh Elemér [et al.]. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2012. - 320 p. : ill. ; 25 cm. - (Hallgatói közjogi dolgozatok, ISSN 2063-7772 ; 1.)
A Budapesten, 2011. nov. 18-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: 309-320.
ISBN 978-963-08-5592-1 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - útmutató
342.4(439)(036)
[AN 3490562]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2013.
Várhalmi A. Miklós (1943-)
   Rendszerváltás és korszakváltás a biztonságvédelmünkben is! avagy Együtt szervezzük meg a negyedik Magyar Köztársaság új, emberközpontú, XXI. századi biztonsági rendszerét! avagy A biztonságvédelmi tervezésünk egyedülállóan új módszere! / Várhalmi A. Miklós. - Baja : Várhalmi A. M., 2013. - 216 p. : ill. ; 24 cm + CD-ROM, mell.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-6237-0 kötött
Magyarország - állambiztonság - biztonságvédelem - 21. század - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"20" *** 351.78(439)"20" *** 355.02(439)"20"
[AN 3491350]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9242 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   Az Afrika Korps : Rommel megállíthatatlan hadserege / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-30-9 fűzött
Rommel, Erwin (1891-1944)
Németország. Panzerarmeekorps Afrika
Észak-Afrika - Németország - második világháború - hadtörténet - katonai egység története - hadtest - katonatiszt
355.48(61)"1941/1942" *** 355.486(430)"1941/1942" *** 355.48(430)"1941/1942" *** 355(430)(092)Rommel,_E.
[AN 3494434]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   Hitler titkos fegyverei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-71-2 fűzött
Németország - fegyver - haditechnika - hadtörténet - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 623(430)"1939/1945"
[AN 3494493]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom legyőzhetetlen katonái : [Galland, Skorzeny és a többiek...] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2003. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86005-3-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-86005-3-5)
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)"193/194"(092)
[AN 3494490]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   A könyörtelen Waffen-SS / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-27-9 fűzött
ISBN 963-9409-27-8
Németország. Waffen-Schutz-Staffel
Németország - hadtörténet - második világháború - katonai egység története
355.318(430)"1939/1945" *** 355.486(430)"1939/1945"
[AN 3494487]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   Öngyilkos akciók a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2005. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-00-2 fűzött
hadtörténet - második világháború
355.48(100)"1939/1945"
[AN 3494486]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2013.
Géczi Zoltán (1975-)
   Partraszállás a II. világháborúban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013, cop. 2002. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9409-01-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-01-4)
Normandia - második világháború - partraszállás - hadtörténet
355.48(100)"1944" *** 355.48(442.1/.5)"1944" *** 94"1939/1945"
[AN 3494432]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2013.
   Magyar tábornokok oszmán szolgálatban : Guyon Richárd és Kmety György - Hursid pasa és Iszmail pasa = Macar generalleri osmanlı hizmetinde : Richard Guyon ve György Kmety - Hurşid Paşa ve İsmail Paşa / Arbanász Ildikó [et al.] ; [közread. a] Magyar - Török Baráti Társaság ... - Budapest : M. - Török Baráti Társ., 2013. - 196, p., [34] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88547-3-5 kötött
Guyon, Richard (1813-1856)
Kmety György (1813-1865)
Oszmán-török Birodalom - Magyarország - Nagy-Britannia - katonatiszt - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
355(439)(092)Kmety_Gy. *** 355(410)(092)Guyon,_R. *** 355.48(560)"18" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3491695]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2013.
   Res militares antiquae : Ókori Hadtörténeti és Fegyvertörténeti Konferencia tanulmányai : Pécs, 2013. február 22-23. / [... szerk. Farkas István Gergő, Szabó András]. - Pécs : PTE BTK TTI Régészet Tansz., 2013. - 251 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Specimina nova dissertationum ex Institutio Historiae Antiquae et Archaeologiae Universitatis Quinqueecclesiensis. Supplementum, ISSN 1789-3755 ; 12.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-642-535-7 fűzött
Római Birodalom - Pannonia - hadtudomány - ókor - történelem - régészet
355/359(37/38) *** 939.86 *** 904(398.6)
[AN 3491941]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9250 /2013.
Anthony, Robert Newton (1916-2006)
Management control systems (magyar)
   Menedzsmentkontroll-rendszerek / Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan ; [ford. Rácz Márton ... és Szabó Adrienne ...]. - Budapest : Panem, 2013, cop. 2009. - XXXII, 848 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-545-512-6 kötött : 8500,- Ft
vállalatirányítás - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8)
[AN 3494675]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2013.
Sárvári György (1960-)
   A belső harcos útja : coaching kézikönyv / Sárvári György. - 2. utánny. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2013. - 214 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9710-38-2 kötött : 3800,- Ft
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3494228]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2013.
Tajcs Zsolt
   Minőségügyi patika egy kávé mellett [elektronikus dok.] / Tajcs Zsolt. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Pécs : Virágmandula, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5181-98-6
minőségbiztosítás - elektronikus dokumentum
65.018
[AN 3488974]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9253 /2013.
   Adózás Európában : Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia / Herich György [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2013. - 232 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Lezárva: 2013. jún. 1.
ISBN 978-615-5249-09-9 fűzött
Európa - adózás - útmutató
336.2(4)
[AN 3494943]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2013.
   Bankmenedzsment : bankszabályozás, pénzügyi fogyasztóvédelem / szerk. Lentner Csaba. - [Budapest] : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 526 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-5591-4 kötött
Magyarország - bankügy - pénzügy - pénzpiac - jogi szabályozás
336.7(439)(094)
[AN 3490521]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2013.
Boncz Tünde
   Kommentár a foglalkoztatási törvényhez : kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényhez. - Budapest : Complex, 2013. - 235 p. ; 19 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-295-227-7 fűzött
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
Magyarország - munkajog - foglalkoztatottság - munkaerőpiac - törvény - útmutató
331.5(439)(094)(036)
[AN 3492233]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2013.
Ferenczi Gábor
   Pénzügyekről egyszerűen, mindenkinek [elektronikus dok.] / Ferenczi Gábor. - Szöveg (epub : 613 KB). - [Budapest] : Publio, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109065. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4710-9437-8
pénzügy - elektronikus banki szolgáltatás - útmutató - elektronikus dokumentum
336.7(036) *** 681.3.004.14
[AN 3493937]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2013.
   Gazdálkodj térben! : válogatás a IV. Országos Doktorandusz Konferencia tanulmányaiból : 2013. február 22. : a compilation of studies from the 4th National Conference of Doctoral Students : February 22nd, 2013 / [szerk.] Meyer Dietmar, Hevér Boglárka ; [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola. - [Budapest] : BME GTK Gazdálkodás- és Szervezéstud. Doktori Isk., 2013. - II, 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-077-3 fűzött
Magyarország - gazdaságtan - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság
330 *** 911.3(439) *** 332.1(439)
[AN 3491950]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2013.
Illés Ivánné
   A vállalkozásfinanszírozás alapjai / Illés Ivánné, Gyulai László, Lauf László. - Budapest : Saldo, 2013. - 408 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 407-408.
ISBN 978-963-638-450-0 fűzött : 4700,- Ft
vállalkozás - finanszírozás
658.14
[AN 3491062]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2013.
Marján Attila (1971-)
   Európai gazdasági és politikai föderalizmus / Marján Attila. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 192 p. ; 24 cm. - (Studia regionum, ISSN 1419-4899). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 978-615-5376-06-1 fűzött
európai integráció - gazdasági unió - föderalizmus - 21. század
339.923(4-62) *** 323.172
[AN 3491349]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2013.
   Organizational and institutional innovation and enterprise clusters as sources of competitiveness / ed. by Csaba Makó [et al.]. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2013. - 284 p. ; 24 cm. - (Competitio books, ISSN 1785-5950 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-352-6 fűzött
innováció - versenyképesség
330.341.1 *** 339.137
[AN 3491413]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2013.
Papp Péter
   Beruházási alapismeretek [elektronikus dok.] / Papp Péter, Szűcs Edit. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Terc, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108524. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-59-2
beruházás - költségszámítás - építőipar - elektronikus dokumentum
658.152 *** 657.47 *** 69
[AN 3486756]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2013.
Poór József (1949-)
   Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben / Poór József. - 3. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2013. - 493 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2013. jan. 15. - Bibliogr.: p. 415-485.
ISBN 978-963-295-287-1 kötött
humánerőforrás-menedzsment - globalizáció
658.3(100)
[AN 3492162]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2013.
Szamkó Józsefné
   Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei / Szamkó Józsefné. - Budapest : Complex, 2013. - 281 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. máj. 17. - Bibliogr.: p. 281.
Magyarország - költségvetési szervezet - gazdálkodás - pénzügy
336.61(439) *** 657
[AN 3491548]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2013.
   Tehetséggondozás a BME GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában : tanulmánykötet / szerkbiz. Meyer Dietmar [et al.]. - Budapest : BME GTK, 2013. - 225, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-087-2 fűzött
gazdaságtan - szervezéstudomány - fenntartható fejlődés
330 *** 65.01 *** 504.03
[AN 3492406]
MARC

ANSEL
UTF-89265 /2013.
Vass Éva
   A XXI. század üzleti modellje : a közösségi üzleti modell / Vass Éva és Oláh János. - Kecskemét : Oláh J., 2013. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6960-7 fűzött : 1400,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3490628]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9266 /2013.
Kiss Sándor
   Kommentár a társadalombiztosítási törvényhez : kommentár a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényhez / [szerző Kiss Sándor]. - Budapest : Complex, 2013. - 209 p. ; 19 cm
Lezárva: 2013. jan. 1.
ISBN 978-963-295-237-6 fűzött
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
Magyarország - társadalombiztosítás - törvény - útmutató
369(439)(094)(036)
[AN 3492248]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2013.
   Új szakma, új profil, új lehetőségek : ifjúságsegítés a határon innen és túl. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
Összefoglalás román nyelven
ISBN 978-963-9955-45-5 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem
364.65-053.6(439)
[AN 3490445]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9268 /2013.
   A 75 éves I. Géza Király Gazdasági Szakközépiskola évkönyve / [fel. szerk. Bartos Imréné]. - Vác : I. Géza Király Közgazd. Szakközépisk., 2013. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv, 1938-2013
ISBN 978-963-08-6157-1 fűzött
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola (Vác)
Vác - szakközépiskola - gazdaságtan
373.6:33(439-2Vác)
[AN 3492280]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2013.
Balogh László (1944-)
   Komplex tehetségfejlesztő programok / Balogh László. - Debrecen : Didakt, 2012. - 626 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-325.
ISBN 978-615-521-205-5 fűzött : 5000,- Ft
tehetséggondozás
376.545
[AN 3491429]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2013.
   A fizika, matematika és művészet az oktatásban, kutatásban : nemzetközi konferencia magyarul tanító művésztanárok és szaktanárok számára : Marosvásárhely, 2012. augusztus 15-18. : [előadáskivonatok] / [szerk. Juhász András, Tél Tamás] ; [kiad. az ELTE Természettudományi Kara]. - Budapest : ELTE TTK, 2013. - 351 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-346-9 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - művészeti nevelés - módszertan - konferencia-kiadvány
372.85 *** 37.036 *** 371.3 *** 061.3(498.4-2Marosvásárhely)
[AN 3491943]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2013.
Gömöry Kornélia
   A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének eredményei egy kutatás tükrében / Gömöry Kornélia. - Debrecen : Didakt, 2013. - 202 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 192-202.
ISBN 978-615-5212-14-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - tehetséggondozás - képességfejlesztés - integrált oktatás - individuálpedagógia - 21. század - statisztikai adatközlés
376.545(439)"20"(083.41) *** 371.3(439)"20"(083.41) *** 37.013.41(439)"20"(083.41) *** 37.025(439)"20"(083.41)
[AN 3491444]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2013.
Molnár-Kovács Zsófia (1984-)
   A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája, 2000-2010 : különös tekintettel a történelemtankönyvek vizsgálatára / Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : PTE Egy. Kvt., 2013. - 81 p. ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 11.)
ISBN 978-963-642-527-2 fűzött
Magyarország - közoktatás - könyvkiadás - történelemtanítás - ezredforduló - tankönyv - szakbibliográfia
372.893:016 *** 371.671.1(439)"200":016
[AN 3490310]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2013.
Örményi János (1962-)
   A tamási külterületi iskolák története : Adorján, Fornád, Henye, Kecsege, Martinca, Rácvölgy / Örményi János. - Tamási : Könnyü L. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2013. - 81 p. : ill. ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 4.)
Bibliogr.: p. 81.
ISBN 978-963-88748-3-2 fűzött
Tamási (Tolna megye) - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Tamási)(091)
[AN 3491739]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2013.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (10.) (2012) (Szeged)
   X. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2012. április 26-28 : PÉK 2012 : program, előadás-összefoglalók = 10th Conference on Educational Assessment : CEA 2012 : program, abstracts / szerk. Csapó Benő, Tóth Edit ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem [Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE BTK Neveléstud. Doktori Isk., 2012. - 181 p. ; 25 cm
A konferenciát Szegeden tartották
ISBN 978-963-306-150-3 fűzött
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3490175]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2013.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (11.) (2013) (Szeged)
   XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2013. április 11-13 : PÉK 2013 : program, előadás-összefoglalók = 11th Conference on Educational Assessment, April 11-13, 2013 : CEA 2013 : program, abstracts / szerk. Józsa Krisztián, Fejes József Balázs ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem [Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE BTK Neveléstud. Doktori Isk., 2013. - 140 p. ; 25 cm
A konferenciát Szegeden tartották
ISBN 978-963-306-212-8 fűzött
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3490184]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2013.
Pulkkinen, Anne (1957-)
PEKiP : die 50 schönsten Spielen (magyar)
   Játék a babával : 50 készségfejlesztő játék kisbabáknak / Anne Pulkkinen ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 119 p. : ill., színes ; 16x20 cm
ISBN 978-963-341-059-2 kötött : 2690,- Ft
képességfejlesztés - fejlesztő játék - csecsemő
371.382 *** 37.025-053.3
[AN 3491007]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2013.
Széchenyi István (1791-1860)
   Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 483 KB) (epub : 142 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109069. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-86-1 (pdf)
ISBN 978-615-5312-87-8 (epub)
Magyarország - politikus - arisztokrácia - levelezés - nevelés - magyarországi német irodalom - 19. század - elektronikus dokumentum
376.622(0:82-96) *** 830-96(439)=945.11 *** 943.9(092)Széchenyi_I.(044)
[AN 3493957]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2013.
   Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen. - Veszprém : Pannon Egy., 2013. - 59 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Veszprém - doktori képzés - egyetem
378.21(439-2Veszprém) *** 378.4(439-2Veszprém)
[AN 3491773]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9279 /2013.
Futó János (1959-)
   Túrajavaslatok : a természet élménye a Balaton mellékén és a Bakonyban / [írta Futó János] ; [kiad. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 176 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-88693-2-6 fűzött
Bakony - Balaton-mellék - természetjárás - gyalogtúra - természeti környezet
796.5(439)(234.373.1) *** 796.5(439Balaton-mellék) *** 502.4(439)(234.373.1) *** 502.4(439Balaton-mellék)
[AN 3492135]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2013.
Kis Szabó Ervin
   bEGERjedve avagy A pólóparádé szezonja, 2012-2013 / Kis Szabó Ervin ; [közread. az] Egri Vízilabda Klub. - Eger : Egri Vízilabda Klub, [2013]. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6966-9 fűzött : 1490,- Ft
Egri Vízilabda Klub
Eger - vízilabda - sportegyesület
797.253(439-2Eger) *** 061.2(439-2Eger)
[AN 3491328]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2013.
Krakauer, Jon (1954-)
Into thin air (magyar)
   Ég és jég : személyes beszámoló a Mount Everest-i hegymászó-tragédiáról / Jon Krakauer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 328 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-005-2 kötött : 4500,- Ft
Himalája - alpinizmus - memoár
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 3494180]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2013.
   A Plész virtuózai : piliscsabai futballisták az 1920-1950-es években / [összeáll. Platschek Sándor]. - Piliscsaba : Magánkiad., 2013. - 165 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6159-5 kötött
Piliscsabai Sport Club
Piliscsaba - labdarúgás - sporttörténet - 20. század - sportegyesület
796.332(439-2Piliscsaba)"192/195"
[AN 3490966]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2013.
Soldos Péter
   Sparrowbag oktatási anyag [elektronikus dok.] / a módszer kifejlesztője Peter Soldos. - Szöveg. - [Budapest] : Forsave Kft., 2012. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-5027-8
edzés - módszertan - sportszer - elektronikus dokumentum
796.015 *** 796.022
[AN 3489607]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2013.
Török Ferenc (1948-)
   A királynő helytartója : Gyulai István életrajzi regénye / Török Ferenc. - Budapest : Gyulai Memorial Kft., 2013. - 274 p., [36] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6867-9 kötött : 3490,- Ft
Gyulai István (1943-2006)
Magyarország - sportoló - atlétika - újságíró - diplomata - 20. század - ezredforduló - életrajz
796.42/.43(439)(092)Gyulai_I. *** 070(439)(092)Gyulai_I. *** 327(439)(092)Gyulai_I.
[AN 3491958]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2013.
Wade, Paul
Convict conditioning (magyar)
   Fegyencedzés : edzésnapló a tökéletes forma eléréséhez / Paul "Coach" Wade ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 280 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-56-6 fűzött : 3490,- Ft
edzés
796.015
[AN 3490802]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9286 /2013.
   Egy aranykor modern mesterei : a Ferenczy család művészete = Modern masters of a golden age : the art of the Ferenczy family / ... összeáll. és a szöveget írta Mazányi Judit. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 93 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036)
A 2013. júniusában megnyitott állandó kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-963-9590-62-5 fűzött
Ferenczy család
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század - múzeumi katalógus
73/76(439)(092)Ferenczy *** 069(439-2Szentendre)
[AN 3492128]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2013.
   Bábolna Art Team : képzőművészeti alkotótábor, Bábolna / [... szerk. Miklosovits László] ; [kiad. Bábolna Város Önkormányzata]. - Bábolna : Önkormányzat, 2013. - 27, [17] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Fűzött
Magyarország - Bábolna - képzőművészet - alkotótábor - ezredforduló
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Bábolna)
[AN 3491216]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2013.
Bánó András (1949-)
   Észbontó élet : Kövesdy Pál regényes története : a '30-as évek megpróbáltatásaitól kezdve az ukrajnai szörnyűségeken át a New York-i galériáig / Bánó András. - Budapest : Scolar, 2013. - 157, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-428-4 kötött : 2990,- Ft
Kövesdy Pál (1923-)
Magyarország - műkereskedelem - 20. század - 21. század
7.075(439)(092)Kövesdy_P.
[AN 3490691]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2013.
Béres Beáta (1967-)
   Memento mozi : Miskolc mozitörténete a kezdetektől 2008-ig / Béres Beáta. - 2. jav., bőv. kiad. - Miskolc : Bíbor K., cop. 2012. - 215 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 197-215.
ISBN 978-963-9988-45-3 fűzött
Miskolc - filmszínház - történeti feldolgozás
725.824.4(439-2Miskolc)(091)
[AN 3494579]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2013.
Bihari Zsóka
   Bihari Zsóka foltvarró céhmester gyűjteményes kiállítása : [Tápiógyörgye, 2013. július 27 - augusztus 4.] / [... rend. Topits Judit]. - [Tápiógyörgye] : [Önkormányzat], 2013. - [32] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Közread. Tápiógyörgye Község Önkormányzata
ISBN 978-963-08-6815-0 fűzött
Magyarország - iparművész - foltvarrás - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
746.41(439)(092)Bihari_Zs. *** 061.4(439-2Tápiógyörgye)
[AN 3492139]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2013.
Dupka György (1952-)
   Magyar művészet Kárpátalján : kultúr- és művészettörténeti vázlat / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : MÉKK : Intermix, cop. 2012. - 380 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 223.)
Bibliogr.: p. 355-364. - Összefoglalás ukrán nyelven
ISBN 978-963-9814-55-4 fűzött
Kárpátalja - képzőművészet - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
73/76(477.87)(=945.11)"19/20"
[AN 3491365]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2013.
Entz Géza (1913-1993)
   A középkori székely művészet kérdései / írta Entz Géza. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 13 p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., 1948, az Erdélyi tudományos füzetek c. sorozat 162. tagjaként. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5242-54-0 fűzött : 1000,- Ft
Székelyföld - művészettörténet - templom - középkor - hasonmás kiadás
7(439.21Székelyföld)"10/15" *** 726.54(439.21Székelyföld)(091) *** 094/099.07
[AN 3490616]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2013.
Feledy Balázs (1947-)
   Koller : egy legenda nyomában : Koller György, a Rézkarcoló Művészek Alkotóközössége és a Koller Galéria / írta Feledy Balázs. - Budapest : Corvina, 2013. - 135 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-13-6119-3 kötött : 4990,- Ft
Koller György (1923-1996)
Magyarország - műgyűjtés - műkereskedelem - galéria - 20. század
7.074(439)(092)Koller_Gy. *** 7.075(439)(092)Koller_Gy.
[AN 3491227]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2013.
   Hit és kétség / [szerk. Horváth Lóránt] ; [kiad. Szent József Plébánia]. - [Nagykanizsa] : Szt. József Plébánia, [2013]. - [105] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-0766-5)
Nagykanizsa - fotóművészet - vallásos irodalom - pályázat - 21. század
77.04(439-2Nagykanizsa)"201" *** 244 *** 06.063(439)
[AN 3490834]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2013.
Keserü Katalin (1946-)
   Amrita Sher-Gil és Magyarország : Balatonfüred, Vaszary Villa, 2013. július 16 - 2013. szeptember 1. = Amrita Sher-Gil and Hungary : Balatonfüred, Vaszary Villa, 16 July 2013 - 1 September 2013 / [kurátor ..., a katalógust írta és szerk. ... Keserű Katalin]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., [2013]. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kész. a kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
Fűzött
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
India - festőművész - 20. század
75(540)(092)Sher-Gil,_A.
[AN 3491916]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2013.
   Kilátás : [nemzetközi művészet Somlói Zsolt és Spengler Katalin gyűjteményéből] : [2012. július 21 - október 13., Művészetek Háza, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, Veszprém] = Aussicht = View. - Veszprém : Műv. Háza : Modern Képtár - Vass L. Gyűjt., 2012. - [23] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 13.)
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"200" *** 73/76(439)"200" *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3490253]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2013.
Klimó Károly (1936-)
   Mint a tűz mint a víz : [Művészetek Háza, Csikász Galéria, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, ... Veszprém, 2012. 04. 21 - 06. 16.] = Feuer wie Wasser / Klimó Károly. - Veszprém : Műv. Háza, [2012]. - [32] p. : ill., színes ; 15x16 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Klimó_K. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3490136]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2013.
Lóska Lajos (1951-)
   Karctű és monitor : a magyar sokszorosított grafika, 1945-2010 : the transfiguration of Hungarian graphic art : mass-produced works, 1945-2010 / Lóska Lajos. - Budapest : [Lóska L.], 2013. - 196 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6553-1 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)
[AN 3491981]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2013.
Magony László
   Magony László fotói, 2013 / Magony László. - [Erk] : Gulyás É., 2013. - 72 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6364-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Magony_L.
[AN 3491940]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2013.
   Magyar kerámia, 2012 : Modern Magyar Képtár, 2013. január 19 - március 31. = Hungarian ceramic, 2012 / [a kiállítást rend., a katalógust szerk. ... Sárkány József] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum. - Pécs : JPM, [2013]. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9873-32-2 kötött
Magyarország - kerámiaművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
738(439)"200" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3491977]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2013.
   The medieval royal palace at Visegrád / ed. by Gergely Buzás and József Laszlovszky. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2013. - 397 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 27.). (Medieval Visegrád, ISSN 2064-2318 ; 1.)
Bibliogr.: p. 369-387.
ISBN 978-963-9911-39-0 kötött
Magyarország - Visegrád - vár - királyi palota - régészet - művelődéstörténet - lakberendezés - középkor
728.81(439-2Visegrád) *** 643/645(439)"13/14" *** 930.85(439)"13/14" *** 904(439-2Visegrád)"13/14"
[AN 3490857]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2013.
   Miszla Art : III. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion, 2013 : III. International Fine Art Symposium / [... kurátorai Nagy Gábor és Nádas Alexandra] ; [szöveg P. Szabó Ernő]. - [Budapest] : [Makay Kft.], cop. 2013. - 35 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A szimpozion vándorkiállításának katalógusa
ISBN 978-963-08-6794-8 fűzött
Európa - képzőművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(4)"200/201" *** 061.4(439)"2013"
[AN 3491932]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2013.
Molnár Sándor (1936-)
   A festészet útja / Molnár Sándor. - Budapest : Irály Kkt., 2013. - 223 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6179-3 fűzött : 2990,- Ft
művészetfilozófia - festészet
7.01 *** 75.01
[AN 3491041]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2013.
Nagy Kriszta (1972-)
   Tetszélet : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum, Templomtér, ... 2013. június 13 - augusztus 11.] : [Municipal Gallery - Museum Kiscell, Templespace, 13th June - 11th August 2013] / Nagy Kriszta x-T ; [a kiállítást rend. Simon Magdolna] ; [szöveg Drozdik Orshi, Oltai Kata]. - Budapest : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., 2013. - [43] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 152.)
Bibliogr.: p. [43].
ISBN 978-615-5341-04-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Nagy_K. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3490770]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2013.
   A rajzművészet mesterei, 1896-1946 : modern magyar rajzok és akvarellek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből : Magyar Képzőművészeti Egyetem ..., Budapest, 2012. december 13 - 2013. február 9. : Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr, 2013. június 15 - augusztus 31. / [a kiállítás kurátorai Blaskóné Majkó Katalin, Grászli Bernadett, Zsákovics Ferenc]. - Budapest : MKE ; Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., [2013]. - 147 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 978-963-7165-53-5 fűzött
Magyarország - rajzművészet - festészet - századforduló - 20. század - akvarell - kiállítási katalógus
741(439)"189/194" *** 75.021.322(439)"189/194" *** 061.4(439-2Bp.)"2012/2013" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3492136]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2013.
Redő Ferenc (1913-2012)
   Az első ötven év / Redő Ferenc. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 233, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-[234].
ISBN 978-963-506-892-0 kötött : 4200,- Ft
Redő Ferenc (1913-2012)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - memoár
75(439)(092)Redő_F.(0:82-94)
[AN 3492270]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2013.
Róber László (1953-)
   Jelvények, érmek, plakettek Nagykanizsa életéből / Róber László ; [kiad. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsa Csoport]. - [Nagykanizsa] : MÉE Nagykanizsa Csop., 2012. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7122-23-1 fűzött
Nagykanizsa - érem - plakett - helyismeret
737.2(439) *** 908.439-2Nagykanizsa
[AN 3490813]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2013.
Szatmári Klára
   Magyarlóna református temploma és temetője : egy viseletét is őrző közösség értékei / Szatmári Klára, Nagy Gergely. - 2. bőv. kiad. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2012. - 151 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-9439-82-5 fűzött
Magyarlóna - templom - temető
726.54(498.4-2Magyarlóna) *** 718(498.4-2Magyarlóna)
[AN 3494476]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2013.
Tóth György (1945-)
   Találkozásaim É. Kovács Lászlóval és családjával avagy Hogyan válik a kép prózává a líra által / Tóth György ; [... verseit vál. Erdei József] ; [... kiad. az "Éger Ág" Alapítvány, ... és a Gróf Wass Albert Társaság ...]. - Égerszög : "Éger Ág" Alapítvány ; Debrecen : Gróf Wass A. Társ., 2013. - 77, [3] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-6218-9 kötött
Kovács László, É (1923-)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló - fényképalbum
75(439)(092)Kovács_L.,_É. *** 77.04(439)(092)Tóth_György
[AN 3490975]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9310 /2013.
Bartók Béla (1881-1945)
   Bartók Béla - Paul Sacher levelezése, 1936-1940 = Béla Bartók - Paul Sacher Briefwechsel, 1936-1940 / közread. és ford. Bónis Ferenc. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 331 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-506-889-0 kötött : 4500,- Ft
Bartók Béla (1881-1945)
Sacher, Paul (1906-1999)
Magyarország - Svájc - zeneszerző - karmester - 20. század - levelezés
78.071.1(439)(092)Bartók_B.(044) *** 785.11.071.2(494)(092)Sacher,_P.(044)
[AN 3492124]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2013.
Donizetti, Gaetano (1797-1848)
Betly (magyar)
   Betly : magyar nyelvű szövegkönyv / Donizetti ; írta Somai Miklós. - Budapest : Magánkiad., cop. 2013. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7152-5 fűzött
Olaszország - magyar irodalom - zeneszerző - 19. század - vígopera
78.071.1(45)(092)Donizetti,_G. *** 894.511-293.2 *** 782.6
[AN 3491911]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2013.
   Minden napra egy újabb nóta : 365 nóta / [szerk.] Kárpáti Zoltán. - [Bőv. kiad.]. - [Budapest] : Fixtherm K., 2013. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-30-7 fűzött
magyar nóta - dalszöveg
78.067.26(=945.11) *** 894.511-192(082)
[AN 3491907]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2013.
   Musical traditions : discovery, inquiry, interpretation, and application : XXVI. European Seminar in Ethnomusicology : Institute of Musicology, Budapest, 2010 / ed. by Pál Richter ; [publ. by the] HAS Research Centre for the Humanities. - Budapest : HAS RCH, 2012. - 440 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A szeminárium szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5167-01-0 fűzött
Európa - népzenekutatás
78.031.4(4)
[AN 3490719]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2013.
Nyerges Magda
   Magyar zeneszerzők és muzsikusok / Nyerges Magda. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2013. - 93, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Magyar példaképtár)
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-9903-77-7 kötött : 2000,- Ft
Magyarország - zeneszerző - zenész - művelődéstörténet - életrajz
78.071.1(439)(092) *** 78.071(439)(092) *** 930.85(439)
[AN 3492260]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9315 /2013.
   Színház, jelentés, emlékezet / [szerk. Kérchy Vera]. - Szeged : JATEPress, 2013. - 221 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2012. máj. 3-4. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-130-3 fűzött
Magyarország - színházesztétika - színháztörténet
792.01 *** 792(439)(091)
[AN 3491143]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2013.
   Test és szubjektivitás a rendszerváltás utáni magyar filmben / szerk. Győri Zsolt és Kalmár György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. - 164 p. : ill. ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-353-3 fűzött
Magyarország - filmesztétika - filmtörténet - 21. század
791.43.01 *** 791.43(439)"200/201"
[AN 3490266]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2013.
Wells, Hubert G. (1934-)
Animal trainers are nearly human (magyar)
   Az állatidomár is ember : a valódi Doktor Dolittle, avagy egy elvetemült állatkizsákmányoló visszaemlékezései : nézőponttól függően / Hubert Géza Wells ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2013. - 271 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-422-2 kötött : 3450,- Ft
Egyesült Államok - idomár - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - filmművészet - memoár
791.43(73)"19" *** 792.738(73)(=945.11)(092)Wells,_H._G.(0:82-94)
[AN 3490744]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9318 /2013.
Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (6.) (2012) (Budapest)
   VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia [elektronikus dok.] : Budapest, 2012. 02. 03. / szerk. Váradi Tamás ; [rend., közread. az] MTA Nyelvtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2012
. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9074-58-3
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3495392]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2013.
Argaz Éva
   Biztos út a sikeres francia nyelvvizsgához : középfok / Argaz Éva. - Budapest : [Argaz É.], 2013. - 183, [8] ; 21 cm. - (Segíthetek? ; 4.)
ISBN 978-963-88369-2-2 fűzött : 2300,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár
804.0(079.1)=945.11
[AN 3490566]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2013.
Babári Ernő (1951-)
   Német társalgási gyakorlatok : alap- és középfokú szóbeli nyelvvizsgákra készülőknek / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 208 p. ; 20 cm. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-963-9092-63-1 fűzött : 1590,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3495072]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2013.
Babári Ernő (1951-)
   Der neue Deutschexpress 1 : német nyelvkönyv kezdőknek / Babári Ernő, Babári Ernőné. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 272 p. : ill. ; 29 cm. - (Lexika kurzuskönyvek)
ISBN 978-963-9357-43-3 fűzött : 2850,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3495017]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2013.
Bollók János (1944-2001)
   Philologia nostra : Bollók János összegyűjtött tanulmányai / szerk. Mészáros Tamás. - Budapest : ELTE Eötvös József Coll., 2013. - 516 p. : ill. ; 24 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 4.)
ISBN 978-615-5371-00-4 fűzött
klasszika-filológia
807 *** 87(091) *** 93
[AN 3491927]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2013.
Gajdos Zsuzsa
   Colores : spanyol nyelvkönyv 3. : [B1-B2] / Gajdos Zsuzsanna, Nagy Erika, Seres Krisztina ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm + CD
ISBN 978-963-19-6232-1 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3494153]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2013.
Horváth Éva
   Alles klar! : német beszédfordulatok gyakorlatokkal érettségizőknek, nyelvvizsgázóknak / Horváth Éva. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-88-4 fűzött : 1590,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3495075]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2013.
Horváth Katalin (1945-)
   Epistemische Modalität im Deutschen und Ungarischen / von Katalin Horváth. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2013. - 343 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 66.)
Bibliogr.: p. 317-333.
ISBN 978-963-284-356-8 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kontrasztív nyelvészet - modális logika
809.451.1-52 *** 803.0-52
[AN 3492120]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2013.
   Kiliki a Földön 1 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Varga Csilla [et al.] ; [szerk. Nádor Orsolya] ; [... a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-05-8367-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)(02.053.2)=00
[AN 3494232]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2013.
Nagy Erika
   Colores : spanyol nyelvkönyv 2. : [A2-B1] / Nagy Erika, Seres Krisztina, Ana Orenga Portolés ; [ill. Németh György]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 120 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-19-5623-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv
806.0(078)=945.11
[AN 3494156]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2013.
Pilarský Jiří
   Deutsch - ungarische kontrastive Grammatik / von Jiří Pilarský. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 3 db (1182 p.) ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének kiadványai, ISSN 1585-7948). (Studienmaterialien / Institut für Germanistik an der Universität Debrecen, ISSN 1586-829X ; 10.)
ISBN 978-963-318-310-6 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kontrasztív nyelvészet - egyetemi tankönyv
803.0-52(075.8) *** 809.451.1-52(075.8)
[AN 3490458]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 1. - 408 p.
ISBN 978-963-318-303-8
[AN 3490465] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2. - p. 421-826.
ISBN 978-963-318-308-3
[AN 3490477] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 3. - p. 837-1182.
Bibliogr.: p. 1177-1182.
ISBN 978-963-318-309-0
[AN 3490481] MARC

ANSEL
UTF-89329 /2013.
   Satz und Text : eine Aufgabensammlung / zsgest. von Ágnes Fekete [et al.]. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2013. - 167 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 65.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-336-0 fűzött
német nyelv - mondattan - szövegtan - példatár
803.0-73(076) *** 803.0-56(076)
[AN 3491974]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2013.
   The Szeged Conference : proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20-22, 2010 in Szeged / ed. by Éva Kincses-Nagy and Mónika Biacsi. - Szeged : Univ. of Szeged Dep. of Altaic Studies, 2012. - 628, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Uralo-Altaica, ISSN 0133-4239 ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-158-9 fűzött
török nyelv - török nyelvek - nyelvészet
809.435 *** 809.43
[AN 3490093]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2013.
Szepessy Tibor (1929-)
   Bevezetés az ógörög verstanba / Szepessy Tibor. - Budapest : ELTE Eötvös József Coll., 2013. - 266 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 1.)
A függelékben Īfaistiōn o Alexandreys "Encheridion peri metrōn" c. művének magyar nyelvű fordításával. - Ford. Sipos Emőke. - Bibliogr.: p. 17-23.
ISBN 978-615-5371-10-3 fűzött
ógörög nyelv - verstan
807.5-6
[AN 3492119]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2013.
   Tanulmányok : Nyelvtudományi Doktori Iskola "Nyelv és társadalom" : az I. doktorandusz-konferencia előadásai, 2012. május 17-18. / főszerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : [ELTE BTK], 2013. - 154 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Asteriskos, ISSN 1585-8006 ; 5.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-360-5 fűzött
nyelvészet
80
[AN 3491937]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9333 /2013.
   Byzance et l'Occident : rencontre de l'Est et de l'Ouest / sous la direction de Emese Egedi-Kovács ; [publ. par] Collège Eötvös József ELTE. - Budapest : Collège Eötvös J. ELTE, 2013. - 285 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2012. nov. 26-29. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva francia, spanyol és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-09-7 fűzött
Bizánci Birodalom - Európa - világirodalom története - művelődéstörténet - kulturális kölcsönhatás - középkor
82(091)"10/14" *** 930.85(495.02) *** 930.85(4)
[AN 3491931]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2013.
   Az egyházi retorika : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizennegyedeik országos Kossuth-szónokverseny beszédei / [szerk. Raátz Judit, Tóth Etelka]. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tansz., 2013. - 239 p. ; 24 cm. - (A régi-új retorika, ISSN 1589-0961)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-348-3 fűzött
retorika - szónoklásverseny - konferencia-kiadvány
82.085 *** 378.147.84 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3491955]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2013.
Kovács József László (1932-)
   "Mert tanulni kell, és az életben mindenkor helyt kell állni!" : dr. Kovács József Lászlóval beszélget Várhegyi István. - Budaörs : Várhegyi I., 2013. - 100 p. ; 17 cm. - (Kötődések, ISSN 2063-1898 ; 2.)
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 978-963-08-4487-1 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2960-1)
 (hibás ISBN 78-963-08-4487-1)
Kovács József László (1932-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
82.01(439)(092)Kovács_J._L.(047.53)
[AN 3491157]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9336 /2013.
   Hétfő este a Ménesi úton : tizenhat beszélgetés kortárs írókkal / szerk. Förköli Gábor, Gintli Tibor és Inzsöl Kata ; [ELTE Eötvös József Collégium kiadványa]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2013. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89596-5-2 fűzött
Magyarország - író - ezredforduló - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3491925]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2013.
   Ottlik képeskönyv / [... vál., az utószót és az életrajzi kronológiát írta Kovács Ida] ; Tandori Dezső esszéjével ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2013. - 131 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9401-88-4 kötött : 3500,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - fényképalbum
894.511(092)Ottlik_G.(084.12)
[AN 3494463]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9338 /2013.
Amft, Diana (1975-)
Die kleine Spinne Widerlich - der Geburtstagsbesuch (magyar)
   Pókocska szülinapja / Diana Amft ; ill. Martina Matos ; [ford. Márkus Gabriella]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2013. - 29 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5230-21-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3491134]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2013.
Beaumanoir, Philippe de Rémi (1210?-1265?)
La Manekine (magyar)
   A csonkakezű királylány : Manekine ; Jehan és Blonde / Philippe de Rémi ; ford. Förköli Gábor [et al.] ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2013. - 308 p. ; 21 cm
Egys. cím: La Manekine ; Jehan et Blonde. - Bibliogr.: p. 43-46.
ISBN 978-615-5371-11-0 fűzött
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3492019]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2013.
   A boldog vadászok [elektronikus dok.] : görög novellák / ford. és a bevezetőt írta Révay József. - Szöveg (epub : 609 KB) (mobi : 806 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5262-12-8 (epub)
ISBN 978-615-5262-13-5 (mobi)
ókori görög irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
875-32(082)=945.11
[AN 3488945]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2013.
Child, Lee (1954-)
The affair (magyar)
   Az ügy / Lee Child ; [ford. Kovács Attila]. Ígérd meg! / Richard Paul Evans ; [ford. Pelle Csilla]. A királynő bolondja / Philippa Gregory ; [ford. Kövesdi Miklós]. Színház életre-halálra / Peter Lovesey ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The affair. The queen's fool. Promise me. Stagestruck
ISBN 978-963-289-243-6 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény - kisregény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11 *** 820-311.6=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3490881]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2013.
Christie, Agatha (1890-1976)
N or M (magyar)
   N vagy M / Agatha Christie ; [ford. Göncz Árpád]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 1975. - 252, [3] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-07-9554-8 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3494498]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2013.
Cloke, Rene
Woodland stories (magyar)
   Erdei mesék / [írta és ill. Rene Cloke] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - 101 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-343-208-2 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3490608]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2013.
Cole, Kresley
If you deceive (magyar)
   Szeress, ha tudsz! / Kresley Cole ; [ford. Radnóti Alíz]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 474 p. ; 20 cm. - (MacCarrick fivérek sorozat ; 3.)
ISBN 978-963-254-807-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3491527]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2013.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
The last of the Mohicans (magyar)
   Az utolsó mohikán : regény / James Fenimore Cooper ; [ford. Majtényi Zoltán]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 227 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9708-99-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3494922]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2013.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Les trois mousquetaires (magyar) (átd. kiad.)
   A három testőr : regény / Alexandre Dumas ; [Csatlós János fordításának felhasználásával átd. Majtényi Zoltán]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 343 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-49-3 kötött : 2799,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3494926]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2013.
Fields, Jennie
The age of desire (magyar)
   A vágy kora / Jennie Fields ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2013]. - 430 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-489-2 kötött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3490870]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2013.
Frank, Anne (1929-1945)
Het achterhuis (magyar)
   Anne Frank naplója : 1942. június 12 - 1944. augusztus 1. / [ford. és ... jegyzetekkel ell. Bernáth István]. - 8. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 308, [3] p., [8] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-530-999-3 kötött : 3500,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - holland irodalom - holokauszt - napló - történelmi forrás
839.31-94=945.11 *** 323.12(=924)(492)"194"(093)
[AN 3494597]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2013.
Gaiman, Neil (1960-)
The ocean at the end of the lane (magyar)
   Óceán az út végén / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-43-1 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5272-21-9)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3491889]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2013.
Gottfried von Strassburg (13. sz)
Tristan (magyar)
   Tristan / Gottfried von Strassburg ; ... ford. Márton László. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2012. - 669 p. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8006-53-0 kötött
német irodalom - verses epika
830-13=945.11
[AN 3492153]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2013.
Hornby, Nick
About a boy (magyar)
   Egy fiúról / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 1999. - 306 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9570-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3494501]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2013.
Messenger, Shannon
Let the sky fall (magyar)
   Vihar szeli ketté : Égszakadás I. / Shannon Messenger ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Budapest : ÉTK, 2013. - (Merit könyvek, ISSN 2063-8566)
ISBN 978-963-513-229-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3490806]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2013.
Murphy, Monica (1970-)
One Week Girlfriend (magyar)
   Heti csaj / Monica Murphy ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-820-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3491935]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2013.
Nagyová-Džerengová, Petra (1972-)
Klára a mátohy (magyar)
   Klára és a mumusok / írta Petra Nagyová Džerengová ; rajz. Katarína Gasko ; ford. Mészáros Tünde. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 109, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Apu mesél, ISSN 2064-2660)
ISBN 978-615-5291-27-2 kötött : 2750,- Ft
szlovák irodalom - gyermekirodalom - meseregény
885.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3490811]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2013.
Nahapet Kowčak (16. sz)
   101 hajren : középkori örmény szerelmesversek / Nahapet Kucsak ; ford. Szil-Vay Ingrid. - Budapest : Romanika, 2013. - [104] p. ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 3.)
Örmény nyelven is
ISBN 978-615-5037-08-5 kötött : 2990,- Ft
örmény irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
891.981-14.02=945.11
[AN 3490976]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2013.
Paterson, Cynthia
The Foxwood treasure (magyar)
   A titkos recept / írta és ill. Cynthia Paterson és Brian Paterson ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2013. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Foxwoodi mesék)
ISBN 978-963-643-476-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3490702]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2013.
Pató Selám (1975-)
   Te trubuv, inger-tar man : paramichi, pecipiji thaj poemi : boldimata, iskirimata / Selam Pató ; [ill. Pató Ibolya] ; [inkal. ... Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat]. - [Monor] : Monori Roma Nemz. Önkormányzat, 2013. - 124 p. : ill. ; 20 cm
A versek magyar nyelven is
ISBN 978-963-08-5725-3 fűzött
világirodalom - antológia
82-822=914.99
[AN 3491960]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2013.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Čapaev i Pustota (magyar)
   Az agyag géppuska / Viktor Pelevin ; [ford. Bratka László]. - Budapest : Európa, 2013. - 455 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9565-4 kötött : 3500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3494939]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2013.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Pár szó egy múmiával [elektronikus dok.] : science fiction elbeszélések / írta Edgar Allan Poe ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (epub : 151 KB) (mobi : 460 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109081. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5295-89-8 (epub)
ISBN 978-963-364-326-6 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.9(73)=945.11
[AN 3494210]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2013.
Riley, Lucinda
The light behind the window (magyar)
   Fény az ablak mögött / Lucinda Riley ; [ford. Gács Júlia]. - Budapest : General Press, [2013]. - 471 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-531-8 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3490877]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2013.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-245-490-0 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-405-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3495012]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2013.
Riordan, Rick (1964-)
The last Olympian (magyar)
   Az utolsó olimposzi : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 355, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-245-577-8 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-407-0 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3495006]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2013.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak / [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-373-191-8 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-115-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3495009]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2013.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   Szörnyek tengere : Percy Jackson és az Olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-192-5 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-114-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3494930]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2013.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-245-331-6 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-406-3 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3494942]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2013.
Rivers, Francine (1947-)
Redeeming love (magyar)
   Megváltó szeretet / Francine Rivers ; [ford. Pheby Krisztina]. - Budapest : Harmat, 2013. - 517 p. ; 21 cm
Megj. "Megváltó szerelem" címmel is
ISBN 978-963-288-146-1 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3491779]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2013.
Russell, Rachel Renée
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3494925]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2013.
Scott, Walter, Sir (1771-1832)
The talisman (magyar)
   A talizmán [elektronikus dok.] : regény / írta Walter Scott ; ford. Forró Pál. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 361 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109077. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5301-28-5 (pdf)
ISBN 978-615-5301-29-2 (epub)
ISBN 978-963-364-329-7 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3494205]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo and Juliet (magyar)
   Romeo és Júlia / William Shakespeare ; ford. Kosztolányi Dezső. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 111 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-617-6 fűzött : 799,- Ft
angol irodalom - dráma
820-2=945.11
[AN 3494132]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The tempest (magyar)
   A vihar [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (epub : 111 KB) (pdf : 324 KB). - Gyula : Digi-Book, 2013
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-134-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-135-4 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3495088]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2013.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry and the mega-mean time machine (magyar)
   Rosszcsont Peti és az időgép / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 94 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9884-77-9 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3494938]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2013.
Stilton, Geronimo
I difensori di Muskrat City (magyar)
   Cin City veszélyben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 1.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-931-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3494600]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2013.
Stilton, Tea
Mistero a Parigi (magyar)
   Rejtély Párizsban / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 171, [53] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-132-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3494606]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2013.
Titchmarsh, Alan (1949-)
The haunting (magyar)
   Szellemjárás / Alan Titchmarsh ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2013]. - 373 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-493-9 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3492469]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2013.
Ware, Bronnie
The top five regrets of the dying (magyar)
   Életkönyv : az öt leggyakoribb dolog, amit megbánunk halálos ágyunkon / Bronnie Ware ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2013. - 243 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5336-03-4 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - mentálhigiénia - életcél - haldoklás - memoár
840-94=945.11 *** 613.865(0:82-94) *** 616-036.88(0:82-94)
[AN 3490860]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9376 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Toldi ; Toldi estéje / Arany János. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 136 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-619-0 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3494122]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2013.
Balogh József (1951-2011)
   Kó(o)rkönyv : Balogh József tárcái ; [szerk. Pölöskei-Szovák Gertrúd és Csaba]. - Szombathely : Egészségtárs Kft., [2013]. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6092-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 3490196]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2013.
Banner Zoltán (1932-)
   Hátra ne nézz! : válogatott versek és vidékük / Banner Zoltán ; ill. Ábrahám Jakab ; [közread. a] Fókusz Egyesület. - [Budapest] : M. Napló : Fókusz Egyes. ; Csíkszereda : Pallas-Akad., 2012. - 206, [5] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9603-93-6 kötött : 2500,- Ft
ISBN 978-973-665-350-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3491051]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2013.
Belankó Zsuzsa Klára (1953-2012)
   Azt hittem, könnyebb lesz a vége : válogatott versek, 1994-2004 / Belankó Zsuzsa ; [vál. és szerk. Molnár László Gábor]. - Budapest : Molnár L. G., 2012. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5577-8 fűzött
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3492471]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csudafa / Benedek Elek ; [ill. Kertai Zalán]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2013. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-49-4 fűzött : 1780,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-49-4)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3494480]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2013.
Benke László (1943-)
   Hová lett aranytrombitád? : válogatott és új versek, 1965-2013 / Benke László. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-61-0 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3492122]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2013.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a középkorban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-19-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490792]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2013.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Sanoma Media, 2012-. - ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3421239]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nádtengeri nyár. - 2013. - 114, [2] p.
ISBN 978-963-341-054-7 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490801] MARC

ANSEL
UTF-89384 /2013.
Bicsák Erzsébet (1945-)
   Mustármagjaim : mesék, történetek, versek / Bicsák Erzsébet. - Nagykanizsa : Szerző, 2013. - 129, [4] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6628-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3490512]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2013.
Borbély András (1982-)
   Bálnakenyér / Borbély András. - Győr : AmbrooBook, 2013. - 271, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5379-00-0 fűzött : 2000,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - esszé
894.511-4(498)
[AN 3491017]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2013.
Bruck András
   Elárult szavak / Bruck András. - Budapest : Scolar, 2013. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-423-9 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490711]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2013.
Burány Béla (1931-2008)
   Így éltünk a Délvidéken / Burány Béla. - [Budapest] : Nap, 1999-. - 24 cm
Délvidék - határon túli magyar irodalom - magyar néprajz - határon túli magyarság - szociográfia - 20. század - memoár
894.511-94(497.11) *** 39(=945.11)(497.11) *** 308(=945.11)(497.11)
[AN 3491064]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Hagyaték : első könyv. - 2013. - 281 p. : ill.
ISBN 978-963-332-009-9 kötött : 3500,- Ft
[AN 3491116] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Hagyaték : második és harmadik könyv. - 2013. - 283 p. : ill.
ISBN 978-963-332-010-5 kötött : 3500,- Ft
[AN 3491128] MARC

ANSEL
UTF-89388 /2013.
Csányi Vilmos (1935-)
   A tökéletesség illata / Csányi Vilmos. - Budapest : Libri, 2013. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-214-5 kötött : 2990,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
magyar irodalom - szent - 16. század - regény
894.511-31 *** 235.3(092)Teresa_de_Jesus(0:82-31)
[AN 3490698]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2013.
Csató László (1930-)
   Csónak / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2013. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-26-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3492466]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2013.
Csató László (1930-)
   Lufi / Csató László. - Budapest : 3BT K., 2012. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-22-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3492462]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2013.
Czébely Lajos (1950-)
   Fehérbe fogyó láng : régi és új versek / Czébely Lajos. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2013. - 77, [3] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 225.)
ISBN 978-963-9814-57-8 fűzött : 600,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3491378]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2013.
Dániel András (1966-)
   Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) / Dániel András ; a szerző rajz. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 55, [9] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-24-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490796]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2013.
Darók Eszter
   Ajándék / Darók Eszter. - [Debrecen] : Lícium-Art, cop. 2013. - 52 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5403-00-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491458]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2013.
Ditrói Ákos (1926-)
   Európa tragikomédiája : színjáték két felvonásban / Ditrói Ákos. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2013. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6501-2 fűzött : 1850,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3491136]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2013.
Domonyi Rita
   Tündérbodár / Domonyi Rita ; ill. Glaser Katalin. - Budapest : Csimota, 2013. - 114 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9768-63-5 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490688]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2013.
   Életmesék a Kárpát-medencéből : szülők, nagyszülők, dédszülők igaz történetei : amikor kicsi voltál, amikor kicsi voltam ; [közread. a] Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete. - Debrecen : Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyes., 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm
Kárpát-medence - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 894.511-94(4-191)(082)
[AN 3491006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 232 p.
ISBN 978-963-08-6452-7 fűzött
[AN 3491013] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 228 p.
ISBN 978-963-08-6453-4 fűzött
[AN 3491016] MARC

ANSEL
UTF-89397 /2013.
Fenákel Judit (1936-)
   K-vonal / Fenákel Judit. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-01-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - hétköznapi élet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - elbeszélés
894.511-32 *** 308(439)(0:82-32)
[AN 3491872]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2013.
Fenyvesi Orsolya (1986-)
   Tükrök állatai / Fenyvesi Orsolya. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2013. - 63 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 179.)
ISBN 978-615-5070-30-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3490983]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2013.
Finta Éva (1954-)
   Örök partok : versek, 1990-2009 / Finta Éva. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2013. - 280 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 226.)
ISBN 978-963-9814-54-7 fűzött : 780,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491395]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2013.
Frideczky Katalin (1950-)
   Álomszőttes : törmelékregény / Frideczky Katalin. - Budapest : Ad Librum, 2013. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87819-4-9 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5014-65-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490589]
MARC

ANSEL
UTF-89401 /2013.
Gál Vilmos (1972-)
   Antantmisszió : történelmi regény / William Gallen. - Budapest : Könyvpont, 2013. - 482 p. ; 21 cm
Fűzött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-698-2)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3490824]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 575 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-614-5 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494115]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2013.
Gerlóczy Márton (1981-)
   Létra / Gerlóczy Márton. - Budapest : Scolar, 2013. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-426-0 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490700]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2013.
Gévai Csilla
   Amíg utazunk / Gévai Csilla ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 55 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-23-4 kötött : 2650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3491148]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2013.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Pagony, [2013]-. - 20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3490959]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A körző titka. - cop. 2013. - 399 p.
ISBN 978-615-5291-25-8 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3490960] MARC

ANSEL
UTF-89406 /2013.
Gupcsó Ágnes (1952-)
   Írott kép - festett vers : Gupcsó Ágnes verses albuma / Katulic László ... ill. ; [közread. az] OSZK Kórus ... - Budapest : OSZK Kórus, 2012. - [96] p. : ill., színes ; 18x25 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Katulic_L.
[AN 3492169]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2013.
Gyócsi László (1947-)
   Némák sikolya : történelmi kisregény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2013. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88402-5-7 fűzött : 2200,- Ft
Somogyvár - magyar irodalom - helytörténet - történelmi elbeszélés
894.511-321.6 *** 943.9-2Somogyvár(0:82-32)
[AN 3490321]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2013.
Hajdu Mária (1958-)
   A szemüveg mögül : versek és prózák / Hajdu Mária. - [Isaszeg] : [Hajdu M.], 2013. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6943-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3491018]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2013.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Ha én felnőtt volnék / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9502-6 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3494649]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2013.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Mosolyogni tessék! / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 156, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9504-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3495078]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 520 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-611-4 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494084]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai / Jókai Mór. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 541, [3] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-610-7 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494127]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2013.
Juhász Ferenc (1928-)
   A tékozló ország / Juhász Ferenc ; [Kondor Béla rézkarcaival]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 112 p. : ill. ; 25 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3494233]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2013.
   A kalóz nagypapa : családi mesék kortárs szerzőktől / [szerk. Győri Hanna és Kovács Eszter] ; [ill. Rubik Anna]. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 94, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5291-26-5 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3490718]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2013.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes prózái. - [Budapest] : Stádium, 2011-. - 24 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek - próza
894.511-821
[AN 3292075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kísértet! Kísértet! : és más regények olvasó kamaszoknak. - 2013. - 502 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5198-16-8 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - válogatott művek
894.511-821(02.053.2)
[AN 3491336] MARC

ANSEL
UTF-89416 /2013.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán / Katona József. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 144 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-613-8 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3494148]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2013.
Kisida Elek (1936-)
   ...és mivégre is?!.. / Kisida Elek. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2013. - 63, [11] p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-615-5174-19-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3492500]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2013.
   A komédiás disznó / Arany László [et al.] meséit átd. Gálik Margit és Bíró Imre ; ill. Szabó István Attila és Bíró Sára. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5277-11-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3492014]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2013.
Kovács Ákos
   Az áradás krónikája / Kovács Ákos. - Budapest : Scolar, 2013. - 394, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-427-7 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3490715]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2013.
Köves Gyopárka, J. (1971-)
   Istenhegyi fogadó : novellák / Jakab-Köves Gyopárka. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2013. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5145-14-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3490200]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2013.
Krasznahorkai László (1954-)
   Sátántangó / Krasznahorkai László. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 1985. - 273, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2474-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494536]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 183 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-612-1 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3494149]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2013.
Madách Imre (1823-1864)
Az ember tragédiája (spanyol)
   La tragedia del hombre : poema dramático / Imre Madách ; trad. ... por Lajos Asztalos. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2013. - 181 p. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 80.)
ISBN 978-963-9386-96-9 fűzött
magyar irodalom - drámai költemény - fordítás
894.511-121=60
[AN 3491085]
MARC

ANSEL
UTF-89424 /2013.
Madsen, Arthur
   Five : az új generáció / Arthur Madsen. - Budapest : Scolar, 2013. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-429-1 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3490707]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2013.
Mechler Anna
   Bartoló, a markoló / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 63 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-615-5220-73-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3491142]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2013.
Miklós Malvina
   Tappancs első olvasókönyve / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9770-81-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3494666]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma [elektronikus dok.] : egy különc ember története : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 251 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109092. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-25-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494269]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A jó palócok [elektronikus dok.] : novellák / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 142 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-23-6
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3494277]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 761 KB) (epub : 224 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109091. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5312-26-6*) (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-5312-27-3*) (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494265]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Nemzetes uraimék (Mácsik, a nagyerejű) [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (pdf : 791 KB) (epub : 230 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109090. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-28-0 (pdf)
ISBN 978-615-5322-29-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494262]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Sipsirica [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 149 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109094. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-33-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494274]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A szelistyei asszonyok [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 199 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-35-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494271]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 249 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109089. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-27-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494260]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2013.
   Minden napra egy újabb nóta : 365 nóta / [szerk.] Kárpáti Zoltán. - [Budapest] : Fixtherm K., 2013. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-30-7 fűzött
magyar nóta - dalszöveg
894.511-192(082) *** 78.067.26(=945.11)
[AN 3491904]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2013.
Molnár Csilla
   Még várni kell a buszra [elektronikus dok.] / Molnár Csilla. - Szöveg (epub : 517 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109050. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3493862]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2013.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Kőház / Molnár Krisztina Rita. - Budapest : Scolar, 2013. - 111 p. ; 20 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122 ; 9.)
ISBN 978-963-244-425-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3490797]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2013.
Molnár László Gábor (1946-)
   Habemus papam / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2013. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6575-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491989]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2013.
Molnár László Gábor (1946-)
   Az ördögbe is! / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2013. - 104 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5721-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491971]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Csilicsal Csalavári Csalavér [elektronikus dok.] / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 632 KB) (epub : 196 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109086. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-30-3 (pdf)
ISBN 978-615-5322-31-0 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3494245]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön [elektronikus dok.] : regény / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 622 KB) (epub : 215 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109085. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-32-7 (pdf)
ISBN 978-615-5322-33-4 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3494239]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön : regény / Móra Ferenc. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 126, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-615-2 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3494145]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A körtemuzsika [elektronikus dok.] : elbeszélések, mesék / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 525 KB) (epub : 164 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109087. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-70-9 (pdf)
ISBN 978-615-5322-71-6 (epub)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3494248]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Rab ember fiai [elektronikus dok.] : kisregény / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 400 KB) (epub : 158 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109084. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5322-36-5 (pdf)
ISBN 978-615-5322-37-2 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3494229]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 294, [2] p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-616-9 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494119]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2013.
Móroczné Nagy Mária (1922-)
   A vén poéta búsongása : versek / Móroczné Nagy Mária. - Budapest : 3BT, 2013. - 118 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9864-24-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491991]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2013.
Mózes Pál (1932-)
   Keresetlen emlékeim : megkerülhetetlen vallomások / Mózes Pál. - Nagykanizsa : [Mózes P.], 2013. - 256 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6607-1 fűzött
Mózes Pál (1932-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3490822]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2013.
Murányi László (1937-)
   Sors-kiáltó : bővített köznapi epigrammák Magyarországért / Murányi László. - [Budapest] : Szerző, [2013]. - 111 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-6326-1 kötött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3491436]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2013.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Segítség, ember! / Nógrádi Gábor ; [Cakó Ferenc rajz.]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 187, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9500-2 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humoreszk
894.511-7(02.053.2)
[AN 3494954]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2013.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Magyar mesék [elektronikus dok.] / Parti Nagy Lajos ; előadja a szerző ; közrem. Dés László. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Iglbauer Stúdió, cop. 2013. - 1 CD (1 h 17 min) ; 12 cm. - (Fülkeufória ; 3.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-6505-0
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
894.511-92
[AN 3489574]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2013.
Pearl, Gialdame
   Változás avagy Időutazás Auschwitzba [elektronikus dok.] / Gialdame Pearl. - Szöveg (epub : 586 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108672. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3488971]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2013.
Péntek Imre (1942-)
   Hajtűkanyar : versek, 2002-2012 / Péntek Imre ; [... Kotnyek István kész. illusztrációkat]. - Budapest : M. Napló, [2012]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-56-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491065]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2013.
Pergel Zsolt
   Halálgyár / Pergel Zsolt. - Budapest : Aba Kvk., 2013. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5332-17-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490382]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz [elektronikus dok.] / írta Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 96 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-51-3
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3494224]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2013.
Polgár Ernő (1954-)
   Indiai dekameron : regény / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT, 2013. - 272 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-23-8 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3491957]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2013.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Egy falusi Hamlet [elektronikus dok.] / írta Rákosi Viktor. - Szöveg (epub : 157 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109079. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-65-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494208]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2013.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Polgárháború [elektronikus dok.] / írta Rákosi Viktor. - Szöveg (epub : 183 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109078. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-67-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3494206]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2013.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   A kígyó árnyéka / Rakovszky Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2002. - 467 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3137-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494531]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2013.
Réti G. Péter (1943-)
   Akácos út : drámák / Réti G. Péter. - Budapest : Szerző, 2013. - 284 p. ; 20 cm
Tart.: Osztyapenkó lépést váltÞ; Akácos útÞ; Fölszállott a pávaÞ; Egy ügynök halála
ISBN 978-963-08-6292-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3492455]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2013.
Richardson, R. J.
   Don Ricardo szellemcirkusza [elektronikus dok.] / R. J. Richardson. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109053. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3493873]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2013.
Somogyváry Gyula (1895-1953)
   Virágzik a mandula.. / Somogyváry Gyula. - Szeged : Lazi, 2013. - 301, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-213-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494452]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2013.
Spiró György (1946-)
   Feleségverseny : regény / Spiró György. - 6. utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 337 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-2721-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494535]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2013.
Szabó Magda (1917-2007)
   Sziget-kék / Szabó Magda ; Szalma Edit rajz. - Budapest : Európa, 2013. - 187 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9641-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3494523]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2013.
Szávai Géza (1950-)
   Az elrabolt Burgum Bélus : mesterdetektív-regény gyerekeknek / Szávai Géza. - 3. kiad. - Sepsiszentgyörgy : Pontfix Kiadó ; [Budapest] : Pont, cop. 2012. - 82 p. : ill. ; 24 cm. - (Burgumburgi vidám könyvek, ISSN 1218-6384)
A címoldalon számozási adatként: 2. köt.
ISBN 978-606-92043-8-2
ISBN 978-963-9957-19-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3450787]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2013.
Szávai Géza (1950-)
   Én ne lennék eszes gyerek? / Szávai Géza. - [Budapest] : Ikerhold, 2013. - 57, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Burgumburgi vidám könyvek, ISSN 1218-6384)
ISBN 978-963-89541-0-7 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fejtörő játék - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 793.7(02.053.2)
[AN 3491329]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2013.
Székely Sándor
   Kerek a világ innen is onnan is / Székely Sándor. - Budapest : Sycamore, 2013. - 100 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6969-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-6-7)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491972]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2013.
Szekeres Kató
   A nagy titok : kaland egy rejtélyes világban / Szekeres Kató. - Szeged : [Szekeres K.], 2012. - 151 p. ; 21 cm. - (Maruska sorozat)
ISBN 978-963-08-6930-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3491998]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2013.
Szekeres Kató
   Nem ides az.. : versek, balladák / Szekeres Kató. - Szeged : [Szekeres K.], 2012. - 122 p. ; 21 cm. - (Maruska sorozat)
ISBN 978-963-08-6932-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3492001]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2013.
Szemrák Zita
   A bátor kiscsibe / Szemrák Zita ; Szemrákné Tóth Vali illusztrációival. - [Debrecen] : TKK, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-596-835-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3494602]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2013.
Talata József
   Moráliák, 2011-2012 / Talata József ; kiad. az Égtájak Között ... - Budapest : Égtájak Között [Szerk.], 2013. - 55 p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3490788]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2013.
Tamás Zsuzsa (1978-)
   Macskakirálylány / Tamás Zsuzsa ; Radnóti Blanka illusztrációival. - Budapest : Naphegy K., 2013. - 62 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9869-26-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3490692]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2013.
   Tizenöt per száz : a Misztrál együttes által megzenésített száz költemény, 1998-2013 / [szerk. Török Máté] ; [az előszót írta ... Sudár Annamária] ; [ill. Marosfalvi Ákos]. - [Budapest] : Kiskapu, 2013. - 198 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 197-198. - Diszkogr.: p. [199].
ISBN 978-963-9637-93-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - megzenésített költemény - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3490087]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2013.
Tornai József (1927-)
   A semmi ellen : versek / Tornai József. - Budapest : M. Napló, 2012. - 99, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-59-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3491334]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2013.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Jöttem, hadd lássalak / D. Tóth Kriszta. - Budapest : Bookline, 2013. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5247-18-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3490739]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2013.
Tóth Krisztina (1967-)
   Vonalkód : tizenöt történet / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2006. - 184, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2512-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3494530]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2013.
Végh József László
   Miért füstöl nyáron is a kórház kéménye? : elbeszélések / Végh József László. - Ludányhalászi : Szerző, 2013. - 160 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6528-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3492523]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2013.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde : színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 184 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-620-6 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3494107]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2013.
White, Aurora
   A gyöngyhalász / Aurora White. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2013. - 217 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89692-1-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3491145]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2013.
Zrínyi Miklós (1620-1664)
   Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 263 p. ; 20 cm. - (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-618-3 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - eposz
894.511-131
[AN 3494130]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9479 /2013.
Apsley, Brenda
Animal babies (magyar)
   Állatkölykök / [írta Brenda Apsley] ; [graf. Jeanette O'Toole] ; [ford. ... Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Kihajtható és forgatható képekkel
ISBN 978-963-343-259-4 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490487]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2013.
Apsley, Brenda
Animal friends (magyar)
   Állatcimborák / [írta Brenda Apsley] ; [graf. Jeanette O'Toole] ; [ford. ... Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
Kihajtható és forgatható képekkel
ISBN 978-963-343-258-7 kötött : 1699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490491]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2013.
Apsley, Brenda
Dinosaurs (magyar)
   Dinoszauruszok : rajzolj-törölj, szórakozz! : 25 mágnessel! / [írta Brenda Apsley] ; [ill. Craig Cameron] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 32 cm + mell.
ISBN 978-963-343-135-1 kötött : 2499,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3490701]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2013.
Apsley, Brenda
On the farm (magyar)
   A tanyán : öt kivehető, bepattintható figurával! / [írta Brenda Apsley] ; [ill. Craig Cameron] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-343-136-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490714]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2013.
Brave storybook (magyar)
   Merida, a bátor : [mesekönyv a rajzfilm alapján] / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2012. - 32 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-343-260-0 kötött : 1799,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3490591]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2013.
Casolaro, Nancy
Cars - mater's junkyard jamboree (magyar)
   Matuka muris roncstelepe / Disney, Pixar ; írta Nancy Casolaro és Cathrine Wood ; ill. Scott Tilley, Andrew Phillipson ... ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2012. - [24] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Vadiúj kalandok! ; 3.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-298-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490699]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2013.
Disney classic 9 elements puzzle book (magyar)
   Vidám mesehősök / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm. - (Kirakós könyvek)
ISBN 978-963-343-374-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490349]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2013.
Disney Minnie height chart board book (magyar)
   Minnie és Daisy : mese + falra akasztható magasságmérő!. - Budapest : Egmont, 2013. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney Minnie
ISBN 978-963-343-411-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490503]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2013.
Disney, Pixar cars 9 elements puzzle book (magyar)
   Muris verdák / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm. - (Kirakós könyvek)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-376-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490461]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2013.
Disney, Pixar cars height chart board book (magyar)
   Matuka a világ körül : mese + falra akasztható magasságmérő! / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2013. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-413-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490497]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2013.
Disney princess 9 elements puzzle book (magyar)
   Csodás hercegnők. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm. - (Kirakós könyvek)
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-375-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490335]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2013.
Disney Winnie the Pooh height chart board book (magyar)
   Aki bújt, aki nem, megyek! : mese + falra akasztható magasságmérő!. - Budapest : Egmont, 2013. - Leporelló (10 p.) : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-343-412-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490510]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2013.
Farkas Gyöngyi
   Barkóca világgá megy : verses mese / írta Farkas Gyöngyi ; rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2013. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 6.)
ISBN 978-963-9924-24-6 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3490685]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2013.
Fawn (magyar)
   Fauna : tündéri lapozókönyv. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Disney tündérek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-343-255-6 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490482]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2013.
Four favourite princess stories (magyar)
   Legkedvesebb hercegnős meséim. - Budapest : Egmont, 2013. - 99 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-402-4 kötött : 3499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490706]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2013.
Four seasons storybook collection (magyar)
   Négy évszak a tündérekkel : régi és új mesék. - Budapest : Egmont, 2012. - [96] p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-963-343-299-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490630]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2013.
Gábor Emese (1973-)
   Pihe és Puha : verses mese / írta és rajz. Gábor Emese. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2013. - [18] p. : ill., színes ; 17x24 cm. - (Tarka-barka mesesorozat, ISSN 2061-9456 ; 5.)
ISBN 978-963-9924-22-2 kötött : 1190,- Ft
magyar irodalom - verses mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3490558]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2013.
Goodings, Christina
Hands-on Bible craft book (magyar)
   Kézműves ötletek bibliai történetekhez / ... ötletek Christina Goodings ; fényképek John Williams ; rajzok Adrian Barclay ; ford. Mucsi Zsófia. - Budapest : Kálvin, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-558-214-3 fűzött : 1100,- Ft
foglalkoztatókönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3491536]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2013.
Hello Kitty 9 elements puzzle book (magyar)
   Legyünk barátok! / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19x23 cm. - (Kirakós könyvek)
keretcím: Hello Kitty
ISBN 978-963-343-373-7 kötött : 1899,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490352]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2013.
I'm just a baby tyrannosaur (magyar)
   T-rex vagyok : mozgó szemű lapozó / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-343-171-9 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490479]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2013.
I'm just a little kitten (magyar)
   Kiscica vagyok : mozgó szemű lapozó / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-343-172-6 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490472]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2013.
It's all about the hair (magyar)
   Trendi frizurák : amit a hajról tudni kell!. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Barbie. - Fésülködő eszközökkel
ISBN 978-963-343-178-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490693]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2013.
James, Tom
Freddy on the farm (magyar)
   Frédi a tanyán / [írta Tom James] ; [ill. Paul Dronsfield] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-343-380-5 kötött : 2799,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490703]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2013.
Kiss Ottó (1963-)
   Szusi apó erdőt jár / Kiss Ottó ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Móra, 2013. - [42] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9471-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3491172]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2013.
Let's go off to play! (magyar)
   Gyerünk játszani! : forgass és keress! / [ford. Mátyás Laura]. - Budapest : Tea K., cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x29 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-89751-1-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3492021]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2013.
Let's go off to work! (magyar)
   Gyerünk építkezni! : forgass és keress! / [ford. Mátyás Laura]. - Budapest : Tea K., cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x29 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-89751-2-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3492027]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2013.
Levente Tani, Tommaso (1978-)
   Kifli, a viking : négy mese a cukrászdából / Levente Tani ; angol nyelvből ... kisütötte Keresztesi József. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [56] p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-5291-22-7 kötött : 1850,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3490849]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2013.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5291-21-0 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490687]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2013.
Miller, Sara
Cinderella : a royal wish (magyar)
   Hamupipőke : királyi kívánság / írta Sara Miller. - Budapest : Egmont, 2012. - [28] p. : ill., színes ; 28x28 cm
keretcím: Disney hercegnők. - Elemes varázspálcával
ISBN 978-963-343-167-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490697]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2013.
Pádár Éva
   Az ebül járt kutya és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 3.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-359-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3494608]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2013.
Pádár Éva
   A lóvá tett macskák és más történetek / [La Fontaine és Ezópus meséit átd. Pádár Éva]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2012. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ötperces mesék ; 1.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-362-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3494610]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2013.
Princess, princess style - storybook with musical hairbrush (magyar)
   Divatos hercegnők : mesekönyv zenélő hajkefével / [átd. Kristine Lombardi]. - Budapest : Egmont, 2012. - 30 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Disney hercegnők
ISBN 978-963-343-162-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490613]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2013.
Querol, Margo
The Berry big storm (magyar)
   Vihar Epreskertben / az illusztrációkat Margo Querol és Celestino Santanach kész. ; Megan E. Bryant meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2013]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-9895-09-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3494253]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2013.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's favorite storybook ever (magyar)
   Volt egyszer egy Tesz-Vesz város / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2013. - 67 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9451-7 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490779]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2013.
Sebes Margit
   Kicsi mackó kalandja / írta és rajz. Zilahi Sebes Margit ; eredetiből átrajz. Kálna Erika. - [Nagykovácsi] : Kálna E., [2013]. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7077-1 fűzött : 690,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3490850]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2013.
Sollinger, Emily
Strawberry Shortcake goes to school (magyar)
   Eperke iskolába megy / [írta Emily Sollinger]. - Budaörs : Mirax, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-9895-08-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3494251]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2013.
Strawberry Shortcake and the butterfly garden (magyar)
   Eperke a pillangók kertjében / Kelli Curry meséje alapján. - Budaörs : Mirax, [2013]. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Eperke és barátai, ISSN 1789-9532)
ISBN 978-963-9895-10-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3494258]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2013.
Szöllősi Péter
   A három vidám kismalac és más mesék / [szöveg Szöllősi Péter] ; [graf. Tari József]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2012]. - [23] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A világ legszebb meséi, ISSN 1789-3356)
Borítócím: A három kismalac
ISBN 978-963-290-124-4 kötött
gyermekirodalom - világirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3490708]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2013.
Tinker bell (magyar)
   Csingiling : tündéri lapozókönyv. - Budapest : Egmont, 2012. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Disney tündérek. - Figuratív alakú
ISBN 978-963-343-257-0 kötött : 999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3490485]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2013.
Verő Bán Linda
Hanukai zsidongó (német)
   Alles über Chanukka / Autorin Linda Verő Bán ; ill. von Tibor Z. Petényi ; [aus dem Ungarischen von Iris Héberger]. - [Budapest] : Hillel Stiftung für jüdisches Bildungs- und Jugendzentrum, 2012. - 55 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Bien-e jid Bücher)
ISBN 978-615-5204-05-0 fűzött
hanukka - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 296.384(02.053.2)
[AN 3491380]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9519 /2013.
   Adsumus X-XI : tanulmányok a XII. és XIII. Eötvös Konferencia előadásaiból / [kiad. az] Eötvös Collegium. - Budapes : ELTE Eötvös Collegium, 2013. - 186 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciákat Budapesten, 2011. máj. 6-8. és 2012. máj. 4-6. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-05-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3491771]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2013.
Nokiya
Kuro no keiyakusha (magyar)
   Darker than black = Dākā zan burakku = A fekete kaszás / írta Okamura Tensai ; rajz. Nokiya ; [... ford. Koch Zita]. - Budapest : MangaFan, 2013-. - ill. ; 18 cm
Csak magyar nyelven
manga
087.6:084.11
[AN 3478167]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - 2013. - 202, [2] p., [4] t. : ill., részben színes
ISBN 978-615-5356-17-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3490817] MARC

ANSEL
UTF-89521 /2013.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (11.) (2013) (Pécs)
   11. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Szamonek Vera. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2013. - 476 p. : ill. ; 24 cm. - (A Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötetei, ISSN 1587-6721)
A konferenciát Pécsett, 2013. ápr. 17-19. között rendezték. - Borítócím: XI. Grastyán konferencia. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-547-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3490486]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2013.
   Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia / szerk. Böhm Gábor és Fedeles Tamás ; [a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa]. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2013. - 175 p. : ill. ; 21cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-542-5 fűzött
bölcsészettudomány
082
[AN 3490532]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2013.
   Szemelvények 2 : válogatás a PTE BTK XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2013) első helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Böhm Gábor és Fedeles Tamás. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2013. - 233 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-540-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3490550]
MARC

ANSEL
UTF-8