MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/11/08 14:17:42
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9955 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18., Majolika - minnesänger. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6812-6 kötött : 3490,- Ft
[AN 3494767] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9956 /2013.
Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesülete. Kongresszus (6.) (2013) (Makó)
   Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesületének VI. Kongresszusa : Makó ..., 2013. május 24-25. : programfüzet. - [Budapest] : Fizioterápiás Szakdolgozók Egyes., [2013]. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
fizioterápia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Makó) *** 615.81/.84
[AN 3495518]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2013.
   Három évtized ...és az újabb tíz év a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat másfél évszázados életéből / [írta és szerk. Nagy Zoltán]. - Hódmezővásárhely : Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társ., 2013. - 94, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7116-7 fűzött
Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat
Csongrád megye - vízgazdálkodás - vállalat - testülettörténet
061.5(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 628.1/.2(439.181)
[AN 3497024]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2013.
   Kortárs magyar üveg : Napóleon-ház, Győr, 2012 = Contemporary Hungarian glass / [szerk. Urbán Ágnes] ; [kiad. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2012. - [56] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5280-03-0 kötött
Magyarország - üvegművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Győr) *** 748(439)"200"
[AN 3497148]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2013.
   Rotary Club Szentendre, 2008-2013. - [Szentendre] : Rotary Club Szentendre, [2013]. - 16 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Rotary Club (Szentendre)
Szentendre - társadalmi szervezet
061.2(439-2Szentendre)
[AN 3495720]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9960 /2013.
Szondi Miklós
   Róni tanulok : tanítókönyv ősi magyar írásunk megtanulásához / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a leckék feladatait Garainé Szondi Katalin állította össze]. - 5. bőv. kiad. - Solt : Szondi M., 2013. - 79 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-89824-1-4 fűzött : 800,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3498966]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9961 /2013.
European Association for the Teaching of Academic Writing. Conference (7.) (2013) (Budapest)
   EATAW 2013 : 7th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing : 27-29 June, Budapest ... : program. - [Budapest] : [Asszisztencia Szervező Kft.], [2013]. - 120 p. ; 21 cm
Fűzött
írás - fogalmazástechnika - alkotó munka - tudományos módszertan - konferencia-kiadvány
001.81 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3495677]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9962 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Čisla zvëzd dlâ večnoj žizni / Grabovoj Grigorij Petrovič ; ... dop. Grabovym G. P. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5317-98-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3495121]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Hajrukulus (német)
   Hayrúkulus [elektronikus dok.] / Grabovoi Grigori Petrovich. - Szöveg (pdf : 703 KB). - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109452. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5383-01-4
okkultizmus - elektronikus dokumentum
133.25
[AN 3499977]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9964 /2013.
   A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) : [Békéscsaba - Temesvár, 2012. február] : [projektösszefoglaló] / szerk. Duray Balázs ; [közread. az MTA KRTK RKI ATO]. - [Kecskemét] : MTA KRTK RKI ATO, [2013]. - 64 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-301-582-7 fűzött
Körösök vidéke - környezetvédelem - természetvédelem - cselekvési program
502(439)(282.243.742.3) *** 504.06(439)(282.243.742.3)
[AN 3497288]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2013.
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia (2013) (Veszprém)
   Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia : 2013. április 5-6. : [konferencia kiadvány] / [... szerk. Csányi-Tornyos Eszter] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar. - [Veszprém] : Pannon Egy. Mérnöki Kar, 2013. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Veszprémben tartották. - Bibliogr.
Fűzött
környezettudomány - műszaki tudomány - természettudomány - tanulmányi verseny - középfokú oktatási intézmény - konferencia-kiadvány
504 *** 62 *** 373.54 *** 371.384 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3496448]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2013.
Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia (9.) (2013) (Miskolc)
   IX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : 2013. június 13-15., Miskolc ... : konferencia kiadvány / [szerk. Zákányi Balázs, Faur Krisztina Beáta] ; [rend. a] Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar]. - [Miskolc] : ME MFK, 2013. - 590 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-032-5 fűzött
környezettudomány - konferencia-kiadvány
504 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3496487]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2013.
Kerékgyártó Éva
   Óceánok : a nagy kékség titkai / Kerékgyártó Éva. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-251-556-4 fűzött
természeti környezet - óceán - tengeri állat - gyermekkönyv
504.42(02.053.2) *** 591.9(26)(02.053.2)
[AN 3496011]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2013.
   Kirándulások az Alsó-Berettyó-mellék vidékén : ötletek a Hortobágy-Berettyó folyó alsó szakasza vidékének felfedezéséhez = Excursions around the river Alsó-Berettyó = Ausflüge den Unterlauf vom Berettyó entlang ; [kiad. a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány]. - [Túrkeve] : Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány, 2013. - 56 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-87651-6-1 fűzött
Nagy-Sárrét - Körösök vidéke - természeti környezet
502(439Nagy-Sárrét)
[AN 3495664]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2013.
Szász Tibor (1942-)
   Fejezetek a környezetgazdaságtan témaköréből / Szász Tibor ; [közread. a] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Műszaki Kar. - Átd., bőv. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 130 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-963-318-370-0 fűzött
környezet-gazdaságtan - egyetemi tankönyv
504.03(075.8) *** 332.1(075.8)
[AN 3499141]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9970 /2013.
Barkóczy Péter (1976-)
   Sejtautomata anyagtudományi alkalmazásai / Barkóczy Péter, Gyöngyösi Szilvia ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2012. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 295-300.
ISBN 978-963-358-001-1 fűzött
automataelmélet - anyagtudomány - egyetemi tankönyv
519.713(075.8) *** 620.1(075.8)
[AN 3496669]
MARC

ANSEL
UTF-89971 /2013.
   Diadikus harmonikus analízis és digitális jelfeldolgozás a Nyíregyházi Főiskolán = Dyadic harmonic analysis and digital signal process at College of Nyíregyháza. - [Nyíregyháza] : [NYF], [2013]. - 48 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
Kötött
numerikus analízis - kutatási terv
51-7
[AN 3496525]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2013.
   A gazdasági optimalizálás módszerei : operációkutatás közgazdászoknak. - Utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2012-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 3499186]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Lineáris optimalizálás / Csernyák László, Jánosa András. - 2012, cop. 2004. - 227 p. : ill.
ISBN 978-963-19-5430-2 fűzött : 3500,- Ft
optimumszámítás - egyetemi tankönyv
519.863(075.8)
[AN 3499187] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9973 /2013.
Bobok Elemér (1938-)
   Fluid mechanics / by E. Bobok ; [publ. by University of Miskolc]. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2012. - 461 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Fluid dynamics. - Bibliogr.: p. 450-461.
ISBN 978-963-358-009-7 fűzött
áramlástan - egyetemi tankönyv
532.5(075.8)
[AN 3496401]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2013.
Tóth Anikó (1955-)
   Bevezetés az áramlástanba / Tóth Anikó ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 179.
ISBN 978-963-661-997-8 fűzött
áramlástan - egyetemi tankönyv
532.5(075.8)
[AN 3496645]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9975 /2013.
Kerpely Klára
   Változó vizeken : vállalatok vízfüggősége és felelős vízhasználata / [írta Kerpely Klára, Tripolszky Sarolta] ; [kiad. a WWF Magyarország]. - Budapest : WWF Mo., 2013. - 26 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 26-[27].
Fűzött
vízgazdálkodás - vízvédelem - ipar
556.18(100) *** 504.45.06 *** 628.171.034.2
[AN 3496555]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2013.
Schargan, Constanze (1963-)
Sonne, Wind und Regen (magyar)
   Nap, szél, eső / [ill. Constanze Schargan] ; [szöveg Patricia Mennen]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 27.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-419-2 kötött : 2450,- Ft
időjárás - gyermekkönyv - képeskönyv
551.5(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3496242]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9977 /2013.
Ádám Éva (1946-)
   Mikrobiológia : egyetemi tankönyv orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhallgatóknak / szerk. Ádám Éva ; [... szerzői Ádám Éva, Pusztai Rozália, Taródi Béla]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2013. - XVII, 390 p. : ill., részben színes ; 31 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 373.
ISBN 978-963-331-255-1 kötött : 7900,- Ft
mikrobiológia - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
579(075.8)
[AN 3498969]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2013.
Bakó Krisztián (1974-)
   Ragadozók : a vadvilág urai / [írta Bakó Krisztián]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-557-1 kötött
ragadozó állat - vadon élő állat - ifjúsági könyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3496014]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2013.
Ebert, Anne (1963-)
Der Marienkäfer (magyar)
   Katicabogár / [ill. Anne Ebert] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 21.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-402-4 kötött : 2450,- Ft
katicabogár - gyermekkönyv
595.763.79(02.053.2)
[AN 3496194]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2013.
Hugo, Pierre de
Les animaux en danger (magyar)
   A veszélyeztetett állatok / Pierre de Hugo rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - [23] p., [5] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 36.)
Rajzos fóliával. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-11-9360-2 kötött : 1790,- Ft
állat - veszélyeztetett faj - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3499325]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2013.
Kriska György (1964-)
   Bogárnézős vizsgálatok : növényvilág : természetismeret gyerekeknek / Kriska György, Gánóczy Anita. - [Budapest] : Flaccus, 2013. - 256 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 242.
ISBN 978-615-5278-12-9 fűzött
növénytan - tankönyv
58(078)(02.053.2)
[AN 3495057]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2013.
Lovászi Péter (1972-)
   A fehér gólya és védelme / [szöveg Lovászi Péter, Nagy Károly] ; [kiad. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - 2. aktualizált kiad. - [Túrkeve] : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-9977-09-9 fűzött
Magyarország - gólya - madárvédelem
598.342 *** 504.74.06(439)
[AN 3495906]
MARC

ANSEL
UTF-89983 /2013.
Magyar Biofizikai Társaság. Kongresszus (24.) (2013) (Veszprém)
   A Magyar Biofizikai Társaság XXIV. Kongresszusa : Veszprém, 2013. augusztus 27-30. / [társszervezők Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, MTA Veszprémi Területi Bizottsága]. - [Budapest] : [M. Biofizikai Társ.], [2013]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
biofizika - konferencia-kiadvány
577.3 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3496444]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2013.
Mettler, René (1942-)
L'oeuf (magyar)
   A tojás / René Mettler rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - [23] p., [5] t.fol. ; ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 34.)
Spirál fűzéssel. - Rajzos fóliával
ISBN 978-963-11-9362-6 kötött : 1790,- Ft
tojás - gyermekkönyv
598.2(02.053.2) *** 637.4
[AN 3499319]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2013.
   Tudod-e? : érdekességek az állatvilágból / [összeáll. Dankó Zsuzsanna] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-251-569-4 kötött
állat - gyermekkönyv
591.9(100)(02.053.2)
[AN 3496082]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9986 /2013.
Barkhausen, Barbara
Gesund essen und trinken (magyar)
   Egészséges táplálkozás / írta Barbara Barkhausen ; rajz. Dorothea Tust ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 29.)
ISBN 978-615-5294-16-7 fűzött : 450,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv
613.2(02.053.2)
[AN 3495678]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2013.
   A biofizika és orvostechnika alapjai / Dió Mihály [et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2013. - 538 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-538.
ISBN 978-963-9129-93-1 fűzött
orvosi műszer - biofizika - egyetemi tankönyv
615.47(075.8) *** 616-7(075.8) *** 577.3(075.8)
[AN 3495506]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2013.
Brizendine, Louann (1952-)
The female brain (magyar)
   A női agy / Louann Brizendine ; [ford. Tesfay Sába]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2013. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-[271].
ISBN 978-963-310-237-4 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - nő - agykutatás - nemek szerinti különbség
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 612.82-055.2
[AN 3498981]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2013.
Choudhury, Bikram (1946-)
Bikram yoga (magyar)
   Bikram jóga / [Bikram Choudhury] ; [ford. Cserni-Megyeri Flóra]. - Szeged : Design K., 2013. - 320 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89612-6-6 kötött : 5990,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3496007]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2013.
Duke, David (1950-)
My awakening (magyar)
   Ébredésem : faj és valóság / David Duke ; [ford. Molnár Ferenc]. - Budapest : Gede Testvérek Bt., 2013. - 269 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-269.
ISBN 978-963-9298-83-5 kötött
fajelmélet
572.9 *** 316.347(=00)
[AN 3497120]
MARC

ANSEL
UTF-89991 /2013.
Geler Klaudia
   Elérhető elérhetetlen [elektronikus dok.] / Geler Klaudia. - Szöveg (epub : 2.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
mentálhigiénia - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3492677]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2013.
Hoffmann Gergely
   A végtelen egyszerű / Hoffmann Gergely ; [képek Németh János Gio] ; [közread. a] Tessék! [Közhasznú Egyesület]. - 2. kiad. - Budapest : Tessék! Közhasznú Egyes., 2013. - 318 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4546-5 fűzött : 3280,- Ft
önismeret
613.865
[AN 3499139]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2013.
Homeomami
   Egyszerű homeopátia babáknak és mamáknak : a szülés és a baba első éve / Homeomami ; [ill. Lévárt Tamás ...]. - [Budapest] : PromoBox Kft., 2013. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6973-7 fűzött
homeopátia - szülés - csecsemőgondozás
615.015.32 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3496940]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2013.
Kata Mihály (1935-)
   Kedvessy / Kata Mihály. - Szeged : JATEPress, 2013. - 324 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-123-5 fűzött
Kedvessy György (1914-2002)
Magyarország - gyógyszerész - 20. század
615(439)(092)Kedvessy_Gy.
[AN 3495221]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2013.
Kneipp, Sebastian (1821-1897)
   So sollt ihr leben! [elektronikus dok.] : Winke und Ratschläge für Gesunde und Kranke... / Sebastian Kneipp. - Szöveg (epub : 949 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
egészséges életmód - fürdőkúra - elektronikus dokumentum
613 *** 615.838
[AN 3492675]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2013.
Makay Anikó
   Lélek fényesítő utazások [elektronikus dok.] / Makay Anikó. - Szöveg (epub : 942 KB). - [S.l.] : Makay A., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
mentálhigiénia - öngyógyítás - elektronikus dokumentum
613.865 *** 615.89
[AN 3492673]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Feuerwehr (magyar)
   Jönnek a tűzoltók! / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Katja Reider]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 26.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-415-4 kötött : 2450,- Ft
tűzoltás - gyermekkönyv - képeskönyv
614.84(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3496235]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2013.
Müller, Sönke (1958-)
Notfallmedizin (magyar)
   Memorix : sürgős esetek ellátása / Sönke Müller ; [ford. Márton Erzsébet, Tatár Gábor, Gőbl Gábor] ; [szerk. és a hazai viszonyokra adaptálta Gőbl Gábor]. - 4. bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2013. - XI, 638 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-331-292-6 kötött : 6000,- Ft
elsősegélynyújtás
616-08-039.74
[AN 3498978]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2013.
Navarro, Joe (1953-)
What every body is saying (magyar)
   Beszédes testek : egy FBI-ügynök emberismereti kézikönyve / Joe Navarro, Marvin Karlins közrem. ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Libri, 2013. - 383 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 370-373.
ISBN 978-963-310-184-1 fűzött : 2990,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
159.925.8 *** 316.776.4
[AN 3500084]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2013.
Prentiss, Chris (1936-)
The laws of love (magyar)
   Út a szerelemhez : teremtsd meg álmaid párkapcsolatát! / Chris Prentiss ; [ford. Kozma Gyula]. - Budapest : Édesvíz, [2013]. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-159-5 kötött : 3290,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - mentálhigiénia
159.922.1 *** 613.865
[AN 3494637]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2013.
   Radiopathológia : tankönyv képalkotó diagnosztikai analitikus hallgatók számára / szerk. Lombay Béla ; Antalfi Bálint [et al.] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2013. - 397 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-027-1 kötött
röntgenológia - orvosi radiológia - egyetemi tankönyv
615.849(075.8) *** 616-073.75(075.8)
[AN 3496656]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2013.
Tornyi Ferenc Attila (1954-)
   Találkozások a DEOEC emeritus/nyugdíjas tanáraival : emlékeik, gondolataik a XXI. században : riportok / ... kész. Tornyi Ferenc ; ... szerk. Módis László, Fazekas-Bálint Ágnes ; [közread. a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma]. - Debrecen : DEOEC, 2013. - 734 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9070-96-7 kötött
Magyarország - egyetemi tanár - orvos - 20. század - 21. század - interjú
61(439)(092)(047.53) *** 37(439)(092)(047.53)
[AN 3494974]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2013.
Wamser-Krasznai, Waltrud (1939-)
   Auf schmalem Pfad : Grenzgänge zwischen Medizin, Literatur und den schönen Künsten / Waltrud Wamser-Krasznai. - 2. átd., kieg. kiad. - Budapest : Minerva, 2013. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-89010-9-5 fűzött : 990,- Ft
orvostörténet - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3498910]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2013.
Zsembeli József (1943-)
   Él(e)tem a karcagi kórházban / Zsembeli József. - Karcag : Zsembeli J., 2013. - 176 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6863-1 kötött
Zsembeli József (1943-)
Magyarország - orvos - 20. század - memoár
61(439)(092)Zsembeli_J.(0:82-94)
[AN 3495023]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10005 /2013.
   Dendromassza alapú energiaforrások / [szerk. Molnár Sándor, Komán Szabolcs] ; [kiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem]. - [Sopron] : NYME, 2013. - 30 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-359-021-8 fűzött
biomassza - erdészet - energiagazdálkodás - biológiai energia
620.95 *** 630
[AN 3496814]
MARC

ANSEL
UTF-810006 /2013.
Tóth János (1937-)
   Földgázok és szén-dioxid földalatti tárolása / Tóth János, Bódi Tibor ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-138.
ISBN 978-963-358-008-0 fűzött
tárolás - műszaki tervezés - szénhidrogéntelep - földgáz - szén-dioxid
621.64 *** 66.076
[AN 3496362]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10007 /2013.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2013) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2013 : AACS'13 : [Budapest ..., June 28, 2013] / ed. István Vajk, Renáta Iváncsy ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE, [2013]. - 293 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-078-0 fűzött
automatizálás - informatika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3495211]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2013.
Kerekes Pál
   Self-publishing hitvallás [elektronikus dok.] : Gutenberg galaxisból a "Google"-tenberg univerzumba? / Kerekes Pál. - Szöveg (epub : 482 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109044. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Magyar és angol nyelven
publikálás - könyvkiadás - digitális könyv - elektronikus dokumentum
681.327.004.14 *** 655.4
[AN 3493848]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10009 /2013.
Sitkei György (1931-)
   Zur Bestimmung der Farbtöne von Holzarten / György Sitkei. - Sopron : Dep. of Wood Engineering Univ. of West-Hungary, 2013. - 32 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Fortschrittbericht, ISSN 2064-292X ; 2.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-359-020-1 fűzött
faipar - faáru - erdészet - műszaki mérés
674.03 *** 630*5
[AN 3497399]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10010 /2013.
Nieländer, Peter (1969-)
Ampel, Strasse und Verkehr (magyar)
   Hogyan közlekedj a városban / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 25.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-413-0 kötött : 2450,- Ft
gyalogos közlekedés - közlekedés - gyermekkönyv - képeskönyv
656(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3496225]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2013.
Szőke Csaba
   Tuning-verdák / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 64 p. : ill., színes ; 28 cm
keretcím: Fiúk könyve
ISBN 978-615-5168-78-9 kötött
autotuningolás
629.114.6.073
[AN 3494748]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10012 /2013.
   Élelmiszer-technológia mérnököknek / szerk. Biacs Péter [et al.] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, 2013. - 682 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 671-682.
ISBN 978-963-306-017-9 kötött
élelmiszer-technológia - egyetemi tankönyv
663/664(075.8)
[AN 3499135]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2013.
   A fiatal gazdák helyzete Magyarországon / [kész. a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Főosztálya és a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége ...]. - [Szeged] : KSH Szegedi Főoszt. ; Budapest : Fiatal Gazdák Mo. Szövets., 2013. - 87 p. : ill., színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-215-914-0 fűzött
Magyarország - gazdálkodó - fiatal felnőtt - 21. század - statisztikai adatközlés
631.115.1(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41)
[AN 3496188]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2013.
Halászati Felsőoktatási Workshop (1.) (2013) (Akasztó)
   I. Halászati Felsőoktatási Workshop : konferencia kiadvány / [... szerk. Staszny Ádám, Bokor Zoltán, Bencsik Dóra] ; [rend., közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, 2013. - [102] p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Akasztón, 2013. máj. 8-9-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-351-4 fűzött
halászat - halgazdaság - konferencia-kiadvány
639.3 *** 061.3(439-2Akasztó)
[AN 3496055]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2013.
Halászati Tudományos Tanácskozás (35.) (2011) (Szarvas)
   A XXXV. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, 2011. május 25-26.) kiadványa = Proceedings of the 35th Scientific Conference on Fisheries & Aquaculture (25-26 May 2011, Szarvas ...) / szerk. Jakabné Sándor Zsuzsanna [et al.] ; [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet ... - Szarvas : Haki, 2012. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Halászatfejlesztés, ISSN 1219-4816 ; 34.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7120-32-9 fűzött
halászat - halgazdaság - konferencia-kiadvány
639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3495898]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2013.
   A közös agrárpolitika Magyarországon / [... kiad. az Innosco Közhasznú Alapítvány]. - [Mezőzombor] : Innosco Közhasznú Alapítvány, 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6693-4
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági politika - 21. század
338.43(439)"20" *** 338.43(4-62)"20"
[AN 3496499]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tények és tanulságok / szerző Baksa Adrienn. - 120 p.
ISBN 978-963-08-6694-1 fűzött
[AN 3496502] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Várható kilátások / szerk. Baksa Adrienn, Vásáry Miklós. - 120 p.
ISBN 978-963-08-6695-8 fűzött
[AN 3496507] MARC

ANSEL
UTF-810017 /2013.
Maráczi László
   Díszfák, díszcserjék védelme / Maráczi László ; [közread. a] Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete. - Szombathely : Nyugat-dunántúli Díszfaiskolások Egyes., 2013. - 626 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 571-585.
ISBN 978-963-08-6992-8 kötött
dísznövény - növénybetegség - növényvédelem
635.92 *** 632
[AN 3496570]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2013.
   Ökoporták kialakítása : zöldségfélék, gyógynövények biotermesztése / [szerk. Gelencsér Margit] ; [közread. a Magyar Biokultúra Szövetség]. - [Budapest] : Páros Print, [2013]. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5165-03-0 fűzött
biológiai növénytermesztés
631.147
[AN 3497130]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2013.
Stilwell, Victoria (1969-)
It's me or the dog : fat dog slim, how to have a healthy, happy pet (magyar)
   Kutyajó formában! : amitől a kutya egészséges eb / Victoria Stilwell ; [ford. Bertalan György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-72-6 fűzött : 3490,- Ft
kutyatartás
636.7
[AN 3496614]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2013.
   A SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium tevékenysége a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 projekt során, 2011-2013 / szerk. Staszny Ádám és Bokor Zoltán. - Gödöllő : SZIE, 2013. - 46 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-269-352-1 fűzött
Gödöllő - halászat - halgazdaság - szakkollégium
639.3 *** 378.187.5(439-2Gödöllő)
[AN 3496250]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2013.
Szilágyi Zita
   Te és a cuki állatok / [írta és szerk. Szilágyi Zita]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Csajok klubja
ISBN 978-615-5168-77-2 kötött
kisállattenyésztés - állattartás - gyermekkönyv
636.9(02.053.2)
[AN 3497143]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10022 /2013.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8. és 13. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7541-4 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3495339] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7542-1 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3495346] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7540-7 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3497077] MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7543-8 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3497081] MARC

ANSEL
UTF-810023 /2013.
Facsády Annamária, R. (1951-)
   "Forma bonum fragile est..." : szépítkezés a római korban / R. Facsády Annamária ; [közread. az Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest : Archaeolingua, 2013. - 142 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-137.
ISBN 978-963-9911-45-1 fűzött
kozmetika - testápolás - művelődéstörténet - római birodalom kora
646.7(37) *** 613.4(37) *** 930.85(37)
[AN 3496737]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2013.
Gaál Zsuzsanna
   Az őrségi konyha kincsei : régi és mai receptek / Gaál Zsuzsanna ; [fképek, rajzok Barbócz Erzsébet]. - [Szalafő] : Papszer-puszta Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft., 2013. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6306-3 fűzött
Őrség - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Őrség)(083.12)
[AN 3495035]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2013.
   Házias ízek nagyi konyhájából / [összeáll. Orosné Galaczi Edit]. - Kisújszállás : Szalay Kvk., 2013. - 79 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-541-0 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3495995]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2013.
Kádas Lajos
   Déligyümölcsök a konyhában : levesek, főételek, desszertek / Kádas Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7514-8 kötött : 3990,- Ft
déligyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.6
[AN 3494636]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   Szüleink, nagyszüleink receptjei [elektronikus dok.] : sütemények, italok / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108968. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
sütemény - ital - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.852(083.12) *** 641.87(083.12)
[AN 3492949]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2013.
Kövecses-Varga Etelka (1959-)
   Népi ételek Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu térségéből / Kövecses Varga Etelka. - [Esztergom] : [Kövecses Varga E.], [2012]. - 34 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5677-5 fűzött
Dorogi kistérség - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Dorogi-kistérség)(083.12)
[AN 3496308]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2013.
Liptai Zoltán (1976-)
   Házi készítésű tésztaételek hagyományos gyúrt tésztából / [írta Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-540-3 fűzött
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3496005]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2013.
Prikryl József (1966-)
   A dödölle / Prikryl József ; [fotók Balogh Krisztián]. - Nagykanizsa : [Prikryl J.], 2013. - 159 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7245-4 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3496575]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2013.
   S dʺh na čubrica i džodžen : recepti na bʺlgarite ot Ungariâ : az én bolgár szakácskönyvem : magyarországi bolgárok receptjei / [sʺstav. Monika Tûtûnkova] ; izd. na Bʺlgarskoto republikansko samoupravlenie. - Utánny. - Budapeŝa : Bʺlgarskoto republikansko samoupravlenie, 2013. - 127 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A címoldalon a megjelenési év: 2009
ISBN 978-963-87503-2-7 fűzött : 2100,- Ft
nemzeti étel - ételspecialitás - magyarországi bolgárok - szakácskönyv
641.568(=867)(439)(083.12)
[AN 3496504]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2013.
   Sámson nagy szakácskönyve : a városnapi főzőverseny receptjei, 2012 / [... szerk. ... Tarné Hajdú Judit] ; [közread. a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény]. - Hajdúsámson : Petőfi S. Vár. Kvt., Közműv. és Muzeális Intézmény, 2013. - 87 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7262-1 kötött
Hajdúsámson - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Hajdúsámson)(083.12)
[AN 3497165]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2013.
Toffaletti, Laura
Ricette quaderno per scriverle (magyar)
   Legkedvesebb receptjeim / [ill. Laura Toffaletti]. - Pécs : Alexandra, 2013. - [124] p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Gátai Hajnalka
ISBN 978-963-357-134-7 fűzött
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3497140]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10034 /2013.
Kassner, Rudolf (1873-1959)
Von den Elementen der menschlichen Grösse (magyar)
   Az emberi nagyság elemei ; Az indiai gondolat / Rudolf Kassner ; [ford. Deréky Géza]. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont K., cop. 2013. - 115 p. ; 20 cm
Egys. cím: Von den Elementen der menschlichen Grösse ; Der indische Gedanke
ISBN 978-963-7343-79-7 fűzött : 1900,- Ft
osztrák irodalom - filozófia - esszé
1(436)Kassner,_R. *** 830-4(436)=945.11
[AN 3497177]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2013.
Schulz, Kathryn
Being wrong (magyar)
   Tévedhetsz : kalandozások a hiba határán / Kathryn Schulz ; [ford Bányász Réka ...]. - Budapest : HVG K., 2013. - 534 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 493-515.
ISBN 978-963-304-129-1 fűzött : 3900,- Ft
tévesség - negatív szociális attitűd
161.25 *** 316.64
[AN 3495026]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10036 /2013.
Biallowons, Simon (1984-)
Franziskus, der neue Papst (magyar)
   Ferenc, az új pápa / Simon Biallowons ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Jel, 2013. - 209 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5147-35-7 fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5147-30-2)
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század
262.13(092)Ferenc
[AN 3495790]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2013.
boroka
   Biblia megtalált fordítása [elektronikus dok.] : megtisztult 1. könyve / boroka. - Szöveg (epub : 706 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109043. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244(089.3)
[AN 3493838]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2013.
   "Halljátok meg az Úr beszédét!" : a tizenkét kisprófétai könyv üzenete. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 188 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2013/2.)
ISBN 978-615-5260-07-0 fűzött
Biblia. Ószövetség. Kis próféták
bibliamagyarázat
224.6/.99.07
[AN 3495111]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2013.
   "Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!" : megújulás és reformáció a végidőben / [... összeáll. Egerváriné Árvai Márta]. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 171 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2013/3.)
ISBN 978-615-5260-11-7 fűzött
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3495115]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2013.
   "Isten Fia magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe" : ünnepi kötet Dr. Márkus Mihály püspök-professzor 70. születésnapja tiszteletére / [... szerk. Vladár Gábor és Szabó Előd] ; [közread. a] Pápai Református Teológiai Akadémia. - Pápa : PRTA, 2013. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9779-15-0 fűzött
vallástudomány - emlékkönyv
2 *** 291
[AN 3496959]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2013.
   Jézustól Krisztusig : 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán : 2012. augusztus 21-24. / szerk. Benyik György. - Szeged : JATEPress, 2013. - 322 p. : ill. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-129-7 fűzött
krisztológia - bibliakutatás
232 *** 22.01
[AN 3495329]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2013.
   A kezdetektől napjainkig : Isten eredeti terve és az emberiségnek adott ajándékai. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 162 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2013/1.)
ISBN 978-615-5260-05-6 fűzött
isten - bibliamagyarázat
211 *** 22.07
[AN 3495106]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2013.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-45-5
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [8.], Augusztus. - 2013. - 96 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3496491] MARC

ANSEL
UTF-8


   [9.], Szeptember. - 2013. - 92 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3496493] MARC

ANSEL
UTF-810044 /2013.
Lukács János (1966-)
   Jezsuita képzés a Rendalkotmányban / Lukács János. - Budapest : L'Harmattan : Sapienta Szerzetesi Hittud. Főisk., 2013. - 207 p. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-704-0 fűzött : 2300,- Ft
jezsuiták - szerzetesség
271.5
[AN 3496756]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2013.
Máté-Tóth András (1957-)
   Vallási kommunikáció és vallásdiskurzus / Máté-Tóth András. - Budapest : M. Vallástud. Társ. : L'Harmattan, cop. 2013. - 141 p. ; 23 cm. - (Vallástudományi könyvtár, ISSN 2061-3938 ; 10.)
Bibliogr.: p. 133-141.
ISBN 978-963-236-674-6 fűzött : 2000,- Ft
vallásszociológia - kommunikáció - vallástudomány - nyilvánosság
291 *** 261 *** 316.7 *** 316.6
[AN 3496773]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2013.
Modersohn, Ernst (1870-1948)
Dein Eigen bis in den Tod (magyar)
   Mindhalálig a tiéd : menyegzői jókívánságok / Ernst Modersohn. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2013, cop. 2007. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-39-5 fűzött
vallásos irodalom - szerelem - házasság
244 *** 392.6 *** 265.5
[AN 3500147]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2013.
Nacsinák Gergely (1977-)
   A könyv és a sivatag : Bizánc, egyház, ortodoxia: téma és variációk / Nacsinák Gergely András. - Budapest : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2013. - 232 p. ; 20 cm. - (Varia Byzantina, ISSN 1416-9185 ; 15.)
Bibliogr.: p. 227-229.
ISBN 978-963-89530-1-8 fűzött
ortodox egyház
281.9
[AN 3495915]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2013.
   Nyolcszáz esztendős a ferences rend : tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről / szerk. Medgyesy S. Norbert, Ötvös István, Őze Sándor. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2013. - 2 db (1314 p.) : ill. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 8.)
A Budapesten és Piliscsabán, 2009. okt. 14-15-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A bev. tanulmányok német és magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött : 7990,- Ft
Ordo Fratrum Minorum
Ordo Fratrum Minorum. Provincia Hungariae a Magna Domina Hungarorum
Magyarország - Európa - franciskánusok - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
271.3(439)(091) *** 271.3(4)(091) *** 930.85(439)
[AN 3495692]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 664 p.
ISBN 978-963-9961-70-8
[AN 3495706] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 679-1314.
ISBN 978-963-9961-71-5
[AN 3495710] MARC

ANSEL
UTF-810049 /2013.
Paulien, Jon (1949-)
Everlasting gospel ever-changing world (magyar)
   Örök evangélium egy örökké változó világban : megismertetni Jézust egy szkeptikus generációval / Jon Paulien ; [ford. Szilvási András]. - Budapest : Advent K., 2013. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9930-38-4 fűzött
misszió - vallásos irodalom
266 *** 244
[AN 3497223]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2013.
Reisinger János (1954-)
   A Biblia az egyházról / Reisinger János. - Budapest : BIK Kvk., [2013]. - 22 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5260-08-7 fűzött
egyház - bibliamagyarázat
260.1 *** 22.07
[AN 3495083]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2013.
Roy Krisztina (1860-1936)
Druhá žena (magyar)
   A második feleség / Roy Krisztina. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]. - 136 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-37-1 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3500142]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2013.
Salyámosy Éva
   Ugyan, ki szerethetne engem...?! : Peti és Petra története / Salyámosy Éva ; [... graf. Ármay-Szabó Bernadett]. - 2. kiad. - Budapest : Szerző, 2013. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-08-7034-4 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2) *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3500140]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2013.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
Faith's checkbook (magyar)
   Isten ígéreteinek tárháza azaz A hit csekkfüzete naponkénti használatra, rövid gyakorlati magyarázatokkal / Charles H. Spurgeon. - 12. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., [2013], cop. 1988. - 383 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5189-46-3 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3500144]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2013.
Spurgeon, Charles Haddon (1834-1892)
   Mindig időszerű gondolatok / C. H. Spurgeon. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2013. - 24 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-38-8 fűzött
vallásos irodalom - aforizma
244(0:82-84)
[AN 3500146]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2013.
Szigeti Jenő (1936-)
   100 éve történt : a Duna Unió megszervezésének emlékezete, 1912-1919 / Szigeti Jenő. - Budapest : Advent K., 2013. - 34 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5143-22-9 fűzött
Hetednapi Adventista Egyház. Duna Unió
adventista egyház - misszió
286.3(439) *** 266(439)"191"
[AN 3497201]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2013.
Szigeti Jenő (1936-)
   Pánik a próféciák körül / Szigeti Jenő. - Budapest : Advent K., 2013. - 38 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5143-19-9 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3497258]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2013.
   Útravaló jegyespároknak : szentségi házasságban élő házaspárok üzenetei / [... szerk. Lukács Vilmosné] ; [közread. a] Szent Erzsébet Plébánia ... - Pécs : Szt. Erzsébet Plébánia, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
házasság
265.5
[AN 3497127]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2013.
Welte, Bernhard
Was ist Glauben? (magyar)
   Mit jelent hinni? : vallásfilozófiai megfontolások / Bernhard Welte ; [ford. Görföl Tibor]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2013. - 117 p. ; 19 cm. - (Sensus fidei fidelium, ISSN 2063-0859 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-702-6 fűzött : 1600,- Ft
vallásfilozófia - hit
21 *** 234
[AN 3497063]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10059 /2013.
András István (1967-)
Metamorfózis (angol)
   Metamorphosis : glocal dilemmas in three acts / István András, Mónika Rajcsányi-Molnár ; [transl. Ferenc Zsélyi]. - Budapest : ÚMK, 2013. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-063-2 fűzött : 2890,- Ft
Dunaújváros - Magyarország - városszociológia - helyi társadalom - globalizáció - szervezetfejlesztés - társadalmi felelősség - oktatásügy
316.6(439-2Dunaújváros) *** 316.334.56(439-2Dunajváros) *** 339.9 *** 65.014(439) *** 37.014.5(439)
[AN 3497377]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2013.
   Baba érkezik / [szerk. Szántó "Cápa" Gábor] ; [ford. Elek Tímea]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-251-558-8 kötött
gyermek - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-053.2(0:82-84)
[AN 3495975]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2013.
Berne, Eric (1910-1970)
Games people play (magyar)
   Emberi játszmák / Eric Berne ; [ford. Hankiss Ágnes]. - 8. jav. kiad. - Budapest : Háttér, 2013. - 224 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-615-512-408-2 fűzött : 2480,- Ft
szociálpszichológia
316.6(035) *** 316.47
[AN 3499161]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2013.
   Bevezetés a romológiába : tanulmánykötet / szerk. Micheller Magdolna ; [közread. a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar ...]. - Békéscsaba : [SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtudományi Kar], 2012. - 177 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
romológia
316.347(=914.99) *** 930.8(=914.99) *** 308(=914.99)(439)
[AN 3495501]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2013.
   Drága nagymama / [szerk. ... Nagy Mária] ; [ford. Elek Tímea]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-251-545-8 kötött
nagyszülő - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.53-055.2(0:82-84)
[AN 3496206]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2013.
   Drága nagypapa / [szerk. Varga Sanó] ; [ford. Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-251-544-1 kötött
 (hibás ISBN 963-251-544-1)
nagyszülő - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.53-055.1(0:82-94)
[AN 3495959]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2013.
   Identitások határán : közösségi élet és beilleszkedési stratégiák a magyarországi görögök körében, 1949-2012 = Metaxy dyo taytotītōn : koinotikī zōī kai stratīgikes ensōmátōsīs tōn Ellīnōn Oyggarias, 1949-2012 / szerk. Fokasz Nikosz. - Budapest : ÚMK, 2013. - 115, [2], 127 p. : ill. ; 24 cm. - (Ellīnika vivlia, ISSN 1788-6945 ; 10.)
A magyar és a görög nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 115-[116].
ISBN 978-963-287-062-5 fűzött
magyarországi görögök - identitás - társadalmi integráció - 20. század - ezredforduló
316.347(=774)(439)"194/201" *** 316.63(=774)(439) *** 316.4.052(=774)(439)
[AN 3497210]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2013.
Mészáros Csaba (1978-)
   Tekintély és bizalom : kultúra és társadalom két szibériai faluközösségben / Mészáros Csaba. - [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz. ; [Budapest] : MTA BTK Néprajztud. Int. : L'Harmattan, cop. 2013. - 362 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 20.)
Bibliogr.: p. 333-359.
ISBN 978-963-236-709-5 fűzött : 3500,- Ft
Szibéria - kulturális antropológia - néprajz - evenkik - jakutok
316.7(=941.1)(571.56) *** 316.7(=943.87)(571.56) *** 39(=941.1)(571.56) *** 39(=943.87)(571.56)
[AN 3497115]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2013.
Nass, Clifford Ivar
The man who lied to his laptop (magyar)
   Az ember, aki hazudott a laptopjának : amit csak egy gép árul el az emberi viselkedésről / Clifford Nass, Corina Yen ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2012. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-963-304-077-5 fűzött : 3600,- Ft
társadalmi viselkedés - számítógép
316.62 *** 681.3
[AN 3495145]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2013.
   Resolving disputes in the 21st century / Slávka Karkošková, Lenka Holá et al. - Budapest : P-T Műhely, 2013. - 397 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89468-2-9 fűzött
konfliktuskezelés - mediáció - szociálpszichológia
316.472.4 *** 316.48 *** 316.6 *** 159.9 *** 347.925
[AN 3495264]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2013.
Rübel, Doris (1952-)
Bei uns zu Hause (magyar)
   Otthon / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 24.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-408-6 kötött : 2450,- Ft
otthoni környezet - család - gyermekkönyv - képeskönyv
316.356.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3496202]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2013.
Sándorné Kriszt Éva (1956-)
   Statisztika I / Sándorné Kriszt Éva, Csesznák Anita, Ország Gáborné. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 246 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7297-9 fűzött : 2500,- Ft
statisztika - egyetemi tankönyv
311(075.8)
[AN 3497187]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2013.
Temesvari, Alan
   Csajozási kézikönyv [elektronikus dok.] : hogyan szedjünk fel nőket és hogyan éljünk együtt velük / Alan Temesvari. - Szöveg (epub : 561 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
társkeresés - párkapcsolat - nemek lélektana - nő - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 159.922.1-055.2
[AN 3492962]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2013.
Wiest, Georg S.
   Szerelem, szex, avagy.. [elektronikus dok.] / Georg Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6193-9
párkapcsolat - elektronikus dokumentum
316.472.4
[AN 3496863]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10073 /2013.
Györffy István (1884-1939)
   Kuruzslók, boszorkányok [elektronikus dok.] : sztorik, idillek, életképek / Győrffy István. - Szöveg (epub : 595 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109049. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar néprajz - elektronikus dokumentum
39(=945.11)
[AN 3493860]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2013.
Hoppál Mihály (1942-)
   Shaman and symbols : prehistory of semiotics in rock art / Mihály Hoppál ; [publ. by the] International Society for Shamanistic Research. - Budapest : Intern. Soc. for Shamanistic Research, 2013. - XVI, 130 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 99-127.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-567-054-3)
sámánizmus - őskori kultúra - szemiotika - néprajz
398.49 *** 291.612 *** 7.031.1 *** 003.62 *** 316.773
[AN 3497025]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2013.
Macskássy Izolda (1945-)
   Édesanyám szép ruhái, ételei és intelmei / Macskássy Izolda. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 71 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7660-2 kötött : 1990,- Ft
illemtan - öltözködés - szakácskönyv
395 *** 646.1/.6 *** 641.55(083.12)
[AN 3494639]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2013.
Pápes Éva (1954-)
   Királylányok, tündérek, boszorkányok : a nő három arca a mesében / Pápes Éva ; [közread. a] TIT Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub, cop. 2013. - 204 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7343-80-3 fűzött : 2300,- Ft
mesekutatás - női szerep - nő - személyiség-lélektan - népmese
398.21.001 *** 159.923 *** 398.21(=00)
[AN 3496914]
MARC

ANSEL
UTF-810077 /2013.
Seres István
   Karikással a szabadságért : Rózsa Sándor és betyárserege 1848-ban / Seres István ; [kiad. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2012. - 431 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 353-362. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7219-84-9 kötött
Rózsa Sándor (1813-1878)
Magyarország - betyár - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század
394-058.55(439)(092)Rózsa_S. *** 394-058.55(439) *** 943.9"1848/1849"
[AN 3495630]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2013.
   Ünnepek, jeles napok : műsortervek és ajánlók a négy évszakra. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5168-72-7 fűzött
ünnep - naptári szokás - iskolai ünnepély - tanári segédkönyv
398.33(=945.11) *** 371.383(072)
[AN 3495056]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2013.
Vida Katalin
   Sárga bögre, görbe bögre : nyelvtörők / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-546-5 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3496084]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10080 /2013.
   Azt tették, amit mondtak? : választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 / Soós Gábor, Körösényi András szerkesztésében ; [közread. az] MTA TK PTI. - Budapest : MTA TK PTI, 2013. - 215 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210-215.
ISBN 978-963-9218-88-8 fűzött
Magyarország - választás - politikai propaganda - belpolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés
324(439)"200" *** 32.019.5(439)"200"(083.41) *** 323(439)"200"(083.41)
[AN 3495631]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2013.
Bartha Eszter (1975-)
   Kelet-európai alternatívák a 20. és a 21. században : történeti és szociológiai tanulmányok / Bartha Eszter. - [Mogyoród] : Volos, cop. 2013. - 440 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85767-4-3 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - Kelet-Európa - politikatörténet - társadalomtörténet - 20. század - ezredforduló
323(439)"19/200" *** 32(4-11)"19/200" *** 316.32(4-11)"19/200" *** 316.32(439)"19/200"
[AN 3496820]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2013.
   Die europäische Perspektive : Werte, Politik und Wirtschaft : Europarade des Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung am 29. April 2013 in Budapest / [Red. Frank Spengler, Bence Bauer, Julia Steffenfauseweh]. - Budapest : Konrad Adenauer Stiftung Auslandsbüro Ungarn, [2013]. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6722-1 fűzött
Európai Unió - politika - előadóbeszéd
32(4-62)(042)
[AN 3495148]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2013.
   Fókuszban az Európai Unió / szerk. Gergó Zsuzsanna ; [közread. a] Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. - Veszprém : PE MFTK, 2012. - 2 db ; 24 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-5044-08-3 fűzött
Európai Unió - európai integráció - külpolitika - migrációs politika
327.39(4-62) *** 327(4-62) *** 325(4-62)
[AN 3499295]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 62 p.
[AN 3499296] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 59 p.
[AN 3499299] MARC

ANSEL
UTF-810084 /2013.
Gutai István (1950-)
   Földönfutók, hontalanok : menekülés Bácskából 1944/45 / Gutai István ; [kiad. a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány]. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2013. - 122 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89808-0-9 fűzött
nemzetiségi tisztogatás - kitelepítés - vajdasági magyarság - állami terror - második világháború - oral history
323.282(=945.11)(497.11Vajdaság)"1944/1945" *** 323.15(=945.11)(497.11Vajdaság)"1944/1945" *** 325.254(=945.11)(497.11Vajdaság)"1944/1945"
[AN 3495724]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2013.
Halmai Péter (1953-)
   Az európai integráció alapjai : ideiglenes anyag / Halmai Péter ; [közread. a] Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Veszprém : PE GTK, 2012. - 126 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-615-5044-69-4 fűzött
Európai Unió - egyetemi jegyzet
327.39(4-62)(075.8)
[AN 3499769]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2013.
Hárs Gábor (1942-)
   Történelem közelnézetből [elektronikus dok.] : a nagykövet naplója / Hárs Gábor. - [Budapest] : Publio, 2012-
Főcím a címképernyőről
Magyarország - Lengyelország - diplomata - külkapcsolat - szocialista rendszer - rendszerváltás - memoár - elektronikus dokumentum
327(439)(092)Hárs_G.(0:82-94) *** 327(438)"197/199"(0:82-94) *** 327(439)(438)"197/199"(0:82-94)
[AN 3492922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Diplomataélmények: pártfőtitkároktól választott országvezetőkig. - Szöveg (epub : 915 KB). - 2012
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108962. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3492927] MARC

ANSEL
UTF-810087 /2013.
   Kibányászott "lignitbűnök" : a Rákosi-korszak egy bányamérnökperének anatómiája / szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Cserényi-Zsitnyányi Ildikó. - Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, 2013. - 255 p. ; 23 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka sorozat, ISSN 1586-9784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-680-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - mérnök - bányászat - koncepciós per - 20. század - Rákosi-korszak - történelmi forrás
323.282(439)"195"(093) *** 343.301.096(439)"195"(093) *** 622(439)(092)Káposztás_P.
[AN 3496798]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2013.
   Rácz Sándor emlékezete, 1933-2013. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Rácz Sándor (1933-2013)
Magyarország - politikus - 20. század - ezredforduló
32(439)(092)Rácz_S.
[AN 3495796]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2013.
Szabó Ildikó (1946-)
   Láthatatlan történelem : politikai anekdoták, 1942-2012 / Szabó Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 211 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 64-66.
ISBN 978-963-236-692-0 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - belpolitika - 20. század - ezredforduló - anekdota
323(439)"194/201"(0:82-36) *** 894.511-36(082)
[AN 3496782]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10090 /2013.
Bakos Attila
   A Duna evangéliuma : a magyar szakrális őstörténet feltárása és az egyéni önmegvalósítás módszereinek ismertetése nemzeti nyelvünk és szimbólumvilágunk transzcendentális értelmezésén keresztül / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara, cop. 2013. - 527 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9858-12-1 kötött : 3990,- Ft
magyar őstörténet - okkultizmus
930.8(=945.11)(089.3) *** 133
[AN 3500130]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2013.
Budapest - Fény és árnyék (angol)
   Budapest - Light and shadow : the 1000 years of a capital / [ed. Roland Perényi, András Végh] ; [publ. by the Budapest History Museum]. - [Budapest] : Budapest History Museum, [2013]. - 87 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5341-03-8)
Budapesti Történeti Múzeum. Budapest - Fény és árnyék
Budapest - helytörténet - múzeumi katalógus
943.9-2Bp. *** 069(439-2Bp.)BTM
[AN 3496606]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2013.
Érdy Miklós (1931-)
   A magyarság keleti eredetének kutatása és a hun - magyar régészeti azonosságok : a hun kapcsolat / Érdy Miklós. - Budapest : Hun-idea, 2013. - 84 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 20.)
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 77-78.
ISBN 978-963-7014-69-7 fűzött : 499,- Ft
magyarságkutatás - magyar őstörténet
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3495927]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2013.
   "Az Értől az Óceánig" : ünnepi kötet Rektor Prof. Dr. phil. Dr. habil. Majdán János 60. születésnapjára / [főszerk. Sári Mihály]. - Baja : EJF K., cop. 2013. - 310 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 17.)
Váltakozva magyar, német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7290-96-1 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - pedagógia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85(439) *** 37 *** 012Majdán_J.
[AN 3496048]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2013.
Franyó Rudolf (1949-)
   Sorsok a Pilisben / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : [Franyó R.], 2013. - 277 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 269-276.
ISBN 978-963-08-7129-7 kötött
Pilisszentlászló - helytörténet - magyar irodalom - második világháború - történelmi elbeszélés
943.9-2Pilisszentlászló"194"(0:82-321.6) *** 894.511-321.6
[AN 3496508]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2013.
Grászli Bernadett
   A soproni Storno család munkássága és műgyűjteménye : egy művészcsalád története / Grászli Bernadett, Kiss Melinda ; [közread. a] Soproni Múzeum Alapítvány. - Sopron : Soproni Múz. Alapítvány, 2013. - 115 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 110-115.
ISBN 978-963-89753-1-7 kötött : 4000,- Ft
Storno család
Sopron - családtörténet - műgyűjtés - magángyűjtemény
929.52(439-2Sopron)Storno *** 7.074(439-2Sopron)Storno *** 069.017(439-2Sopron)Storno
[AN 3495051]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2013.
Ilon Gábor (1956-)
   Gyűjtő a velemi Szent Vid-hegy lábánál [elektronikus dok.] : vezető Kern István magángyűjteményében = Sammler am Fusse des St. Veit Berges bei Velem : Führer in der Privatsammlung von István Kern / Ilon Gábor. - Szöveg és képek. - Kőszeg : Pannon Kult. Örökség Egyes., 2013. - 1 DVD ; 12 cm. - (Pannonkör füzetek, ISSN 1786-3708 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87905-2-1
Velem - régészet - magángyűjtemény - lelet - elektronikus dokumentum
903/904(439-2Velem) *** 069.017(439)Kern
[AN 3494914]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2013.
Ilon Gábor (1956-)
   Gyűjtő a velemi Szent Vid-hegy lábánál : vezető Kern István magángyűjteményében = Sammler am Fusse des St. Veit Berges bei Velem : Führer in der Privatsammlung von István Kern / Ilon Gábor. - Kőszeg : Pannon Kult. Örökség Egyes., 2013. - 119 p. : ill. ; 21x30 cm. - (Pannonkör füzetek, ISSN 1786-3708 ; 4.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-87905-1-4 fűzött
Velem - régészet - magángyűjtemény - lelet
903/904(439-2Velem) *** 069.017(439)Kern
[AN 3494912]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2013.
   A kis honvéd [elektronikus dok.] : gyerektörténetek a szabadságharc idejéből / szerk. Vaja Felícián. - Szöveg (epub : 637 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109058. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - magyar történelem - ifjúsági irodalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
943.9"1848/1849"(0:82-32) *** 894.511-32(02.053.2)(082) *** 355.48(439)"1848/1849"(0:82-32)
[AN 3493903]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2013.
Kiss Erika Mária
   Séta közben Fehérváron II / Kiss Erika Mária. - Székesfehérvár : [Kiss E. M.], 2013. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-08-6307-0 kötött
Székesfehérvár - helytörténet - helyismeret
943.9-2Székesfehérvár *** 908.439-2Székesfehérvár
[AN 3495210]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2013.
   Lőkösháza története a kezdetektől napjainkig : az őstörténettől 2013-ig / [kiad. Lőkösházi Községi Önkormányzat]. - Lőkösháza : Önkormányzat, 2013. - 323 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-228.
ISBN 978-963-08-7127-3 fűzött
Lőkösháza - helytörténet
943.9-2Lőkösháza
[AN 3496445]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2013.
Majoros Béla
   Kiskirályok Magyarországon [elektronikus dok.] / Majoros Béla. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Vásárosnamény : Albanegra K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109448. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5358-01-2
magyar történelem - oligarchia - 13. század - 14. század - elektronikus dokumentum
943.9"12/13" *** 323.313(439)"12/13"
[AN 3499919]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2013.
Örsi Zsolt
   A kunok öröksége : kiállításvezető : [népélet a Nagykunságban, állandó kiállítás] = The heritage of the Cumans : guide for the permanent exhibition / írta... Örsi Zsolt ; szerk. ... Nagy Molnár Miklós ; ford. ... Csató Gábor ; [közread. a Györffy István Nagykun Múzeum]. - Karcag : Györffy I. Nagykun Múz., 2012. - 40 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9273-71-9 fűzött
Karcag - kunok - nemzettörténelem - néprajz - múzeumi katalógus
930.8(=943.46) *** 39(=943.46)(439) *** 069(439-2Karcag)
[AN 3496226]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2013.
   Sötét idők rejtélyei : 6-11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén : a 2011-ben Békéscsabán megrendezett konferencián elhangzott előadások / szerk. Liska András, Szatmári Imre. - Békéscsaba : Békés M. Múz. Ig., 2012. - 572 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Tempora obscura, ISSN 2063-2517 ; 3.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, magyar és német nyelven
ISBN 978-963-7219-81-8 kötött
Magyarország - régészet - avarok - honfoglalás előtti kor
904(439)"05/10" *** 904(369.2)
[AN 3495645]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2013.
Távol az Araráttól (angol)
   Far away from Mount Ararat : Armenian culture in the Carpathian Basin : joint exhibition of the Budapest History Museum and the National Széchényi Library : 5 April to 15 September, 2013 / [... curators & cat. ed. Bálint Kovács & Emese Pál] ; [Engl. version Boldizsár Fejérvári]. - [Budapest] : Budapest History Museum : Nat. Széchényi Libr. ; [Leipzig] : Leipziger Universitätsverl., [2013]. - 184 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-611-6 kötött
ISBN 978-3-86583-776-9
Magyarország - Kárpát-medence - örmények - művelődéstörténet - kultúra - kiállítási katalógus
930.85(=919.81)(439) *** 316.7(=919.81)(4-191) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3496173]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2013.
   Távol az Araráttól : örmény kultúra a Kárpát-medencében : a Budapesti Történeti Múzeum és a Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása : 2013. április 5 - 2013. szeptember 15. / [... rend. és a katalógust szerk. Kovács Bálint, Pál Emese]. - [Budapest] : BTM : OSZK, [2013]. - 184 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-608-6 kötött
Magyarország - Kárpát-medence - örmények - művelődéstörténet - kultúra - kiállítási katalógus
930.85(=919.81)(439) *** 316.7(=919.81)(4-191) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3496170]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2013.
   Textiles from Hallstatt : weaving culture in Bronze Age and Iron Age salt mines = Textilien aus Hallstatt : Gewebte Kultur aus dem bronze- und eisenzeitlichen Salzbergwerk / ed. by Karina Grömer [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2013. - 574 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 29.)
Bibliogr.: p. 211-233.
ISBN 978-963-9911-46-8 kötött
régészet - szövés - hallstatti kultúra - bronzkorszak - vaskorszak
904(436-2Hallstatt) *** 746.1.031.15/.18
[AN 3496751]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2013.
   Történelmünkhöz bővebben, magyarul : ismeretterjesztő könyv / [szerk. ... Szondi Miklós]. - 3. bőv. kiad. - Solt : Szondi M., 2013, cop. 2008. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-963-89824-0-7 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás
930.8(=945.11)
[AN 3499132]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10108 /2013.
Dusek Tamás (1971-)
   Tér és közgazdaságtan / Dusek Tamás ; [közread. a] ... TIT Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub, cop. 2013. - 206 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 195-206.
ISBN 978-963-236-699-9 fűzött : 2300,- Ft
gazdaságtan - regionális gazdaság - gazdaságföldrajz
911.3 *** 330 *** 332.1
[AN 3497066]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2013.
Festetics Rudolf (1865-1943)
Chez les cannibales, huit ans de croisière dans l'Océan Pacifique à bord du yacht le Tolna (magyar)
   Emberevők között [elektronikus dok.] / Festetics Rudolf. - Szöveg (epub : 958 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108945. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Óceánia - Magyarország - felfedező utazás - francia nyelvű irodalom - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
910.4(9)"18" *** 840-992(439)=945.11
[AN 3492796]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2013.
Fisher, Teresa
Switzerland (magyar)
   Svájc / by Teresa Fisher ; [... ford. Király Róbert]. - Budapest : Geographia, 2013. - 318 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-37-1 fűzött
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3494792]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2013.
   Gazdák, iparosok, kereskedők a XX. századi Békéscsabán / [szerk. Ambrus Zoltán] ; [közread. a] Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. - [Békéscsaba] : Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyes., 2013. - 335 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 334.
ISBN 978-963-08-6415-2 kötött
Békéscsaba - helyismeret - iparos - gazdálkodó - helyi társadalom
908.439-2Békéscsaba *** 929(439-2Békéscsaba)
[AN 3495923]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2013.
Jepson, Tim
Sicily (magyar)
   Szicília / Tim Jepson ; fotó Tino Soriano ; [... ford. Varga Krisztina]. - Budapest : Geographia, 2013. - 190 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm. - (National geographic traveler, ISSN 2060-8659)
ISBN 978-615-5105-35-7 fűzött
Szicília - útikönyv
914.508.2(036)
[AN 3494787]
MARC

ANSEL
UTF-810113 /2013.
Maya
   Alien : idegen... mégsem ufo / Maya. - [Jászberény] : Magánkiad., [2013]. - 122 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5787-1 fűzött
Japán - helyismeret - memoár
908.520(0:82-94)
[AN 3497151]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2013.
Stuhrberg, Angela
Dresden, Sächsische Schweiz (magyar)
   Drezda : Szász-Svájc / ... szerző Angela Stuhrberg ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6152-0 fűzött : 2490,- Ft
Drezda - útikönyv
914.30-2Drezda(036)
[AN 3496636]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2013.
   Szekszárd retro : azok a '60-as, '70-es évek... / [... írta és a kiállítást rend.] Gaál Zsuzsanna. - Szekszárd : Wosinszky M. M. Múz., 2013. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Wosinsky Mór Múzeum kiállításai, ISSN 2064-2938 ; 1.)
A kiállítást 2013. jún. 22 - okt. 15. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7209-38-3 fűzött
Szekszárd - helyismeret - 1960-as évek - 1970-es évek - kiállítási katalógus
908.439-2Szekszárd"196/197" *** 061.4(439-2Szekszárd)
[AN 3496341]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2013.
Vitaszek Zoltán
   A legelső Bács-Kiskun megyei legek könyve / Vitaszek Zoltán. - [Békéscsaba] : Szerző, cop. 2013. - 188 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6323-0 fűzött : 3800,- Ft
Bács-Kiskun megye - helyismeret
908.439.155
[AN 3495810]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2013.
Vitaszek Zoltán
   A legelső Somogy megyei legek könyve / Vitaszek Zoltán. - [Békéscsaba] : Szerző, cop. 2012. - 208 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-3898-6 fűzött : 3800,- Ft
Somogy megye - helyismeret
908.439.123
[AN 3495804]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2013.
   Zalaegerszeg titkai : városkalauz a múlt tükrében / [szerk. Tódor Tamás, ... Pereszteginé Szabó Júlia ...] ; [kiad. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2013. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - helytörténet
908.439-2Zalaegerszeg *** 943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3496548]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2013.
Zimányi Róbert G.
   Góóól-öröm [elektronikus dok.] : a Foci Eb mérkőzései és fesztiváljai : tudósítás az out of stadion világáról / Zimányi Róbert G. - Szöveg (epdf : 10 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader
Lengyelország - sporttörténet - labdarúgás - Európa-bajnokság - helyismeret - memoár - elektronikus dokumentum
908.438(0:82-94) *** 796.332.093(4)(091)
[AN 3499465]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10120 /2013.
   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. - [Szeged] : OMI Kft., [2013]. - 221 p. ; 15 cm
Borítócím: Munka törvénykönyve 2013, II.
ISBN 978-963-89743-1-0 fűzött : 2500,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3497161]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2013.
Ali, Nojoud (1998-)
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (magyar)
   Nudzsúd vagyok, 10 éves, elvált asszony / Nudzsúd Ali, Delphine Minoui ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Libri, 2013. - 197 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-239-8 fűzött : 2990,- Ft
Jemen - gyermekházasság - válás - ezredforduló - memoár
347.627(533/534)(0:82-94) *** 316.37-055.25(533/534)(0:82-94) *** 392.5-053.2
[AN 3499140]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2013.
Bannon, James (1965-)
Running with the Firm (magyar)
   A beépített huligán : kettős életem igaz története fedett zsaruként, a rettegett Millwallnál / James Bannon. - Budapest : Candover, 2013. - 333, [2] p. ; 24 cm
Ford. Kovács Gergely
ISBN 978-963-08-7189-1 fűzött : 3490,- Ft
Nagy-Britannia - rendőr - labdarúgás - garázdaság - 20. század - memoár
351.74(410)(092)Bannon,_J.(0:82-94) *** 343.343.3 *** 796.332(410)
[AN 3496602]
MARC

ANSEL
UTF-810123 /2013.
Csák Csilla (1967-)
   A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája / Csák Csilla ; [közread. a Miskolci Egyetem]. - Miskolc : ME, 2012. - 275 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-275.
ISBN 978-963-358-015-8 kötött
Magyarország - környezetvédelmi jog - felelősség - polgári jog
349.6(439) *** 347.51(439)
[AN 3496337]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2013.
   Gazdasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról : 2013. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 109 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. aug. 22.
ISBN 978-615-5175-75-6 fűzött : 790,- Ft
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
Magyarország - társasági törvény
347.72(439)(094)
[AN 3499842]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2013.
Horváth István (1962-)
   Munkajog / Horváth István, Szladovnyik Krisztina. - 3. kiad. - Budapest : Novissima, 2013. - 434 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2013. júl. 1.
ISBN 978-615-5175-73-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3500050]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2013.
Nagy Zoltán (1957-)
   Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében / Nagy Zoltán ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - [Miskolc] : ME, 2013. - 263 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2012. júl. 30. - Bibliogr.: p. 251-258.
ISBN 978-963-358-021-9 kötött
Magyarország - környezetvédelmi jog - adózás - jogi szabályozás
349.6(439) *** 336.2(439)
[AN 3496650]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2013.
   A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai / [szerk. Raisz Anikó] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 220 p. : ill. ; 24 cm
A Miskolcon, 2012. szept. 21-22-én azonos címmel rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-017-2 kötött
Magyarország - környezetvédelmi jog
349.6(100) *** 349.6(439)
[AN 3496350]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2013.
Olajos István (1974-)
   Támogatási rendszereink és a megújuló energiák / Olajos István ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2013. - 251 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. aug. 30. - A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Bibliogr.: p. 235-251.
ISBN 978-963-358-022-6 kötött
Magyarország - megújuló energiaforrás - energiatermelés - jogi szabályozás - támogatás
34:620.92(439) *** 338.246.027(439)
[AN 3496392]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2013.
   Polgári jog : az új Ptk. magyarázata / ... főszerk. Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2013. - 6 db ; 24 cm
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3495042]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/6., Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa. Pomeisl András. - 278 p.
Lezárva: 2013. máj. 15.
ISBN 978-963-258-189-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - öröklési jog - törvény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3495064] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/6., A jogi személy / szerk. Sárközy Tamás. - 442 p.
Lezárva: 2013. ápr. 1.
ISBN 978-963-258-190-3 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - jogi személy - társasági jog - törvény - útmutató
347.72(439)(094)(036) *** 347.191(439)(094)(036)
[AN 3495079] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/6., Családjog / szerk. Kőrös András. - 354 p.
Lezárva: 2013. márc. 31.
ISBN 978-963-258-191-0 fűzött : 5400,- Ft
Magyarország - családjog - gyámügy - törvény - útmutató
347.6(439)(094)(036)
[AN 3495093] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/6., Dologi jog / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa. Pomeisl András. - 263 p.
Lezárva: 2013. ápr. 15.
ISBN 978-963-258-192-7 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - dologi jog - törvény - útmutató
347.2(439)(094)(036)
[AN 3495098] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/6., Kötelmi jog : első és második rész / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa. Pomeisl András. - 372 p.
Lezárva: 2013. márc. 15.
ISBN 978-963-258-193-4 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3495103] MARC

ANSEL
UTF-8


   6/6., Kötelmi jog : harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa Pomeisl András. - 566 p.
Lezárva: 2013. márc. 15.
ISBN 978-963-258-194-1 fűzött : 5800,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3495107] MARC

ANSEL
UTF-810130 /2013.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2013. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 169 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. szept. 10.
ISBN 978-615-5175-78-7 fűzött : 1190,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3500019]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2013.
   Polgári törvénykönyv : 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2013. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 197 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. aug. 5.
ISBN 978-615-5175-74-9 fűzött : 1090,- Ft
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3500016]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2013.
Simon Mihály (1937-)
   A város szolgálatában : Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző 75. születésnapjára / [a kéziratot Somogyi Józsefné és Szegediné Kozák Mária közreműködésével gond. Jároli József] ; ... közread. a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, Szemián Sámuel Egylet. - Békéscsaba : Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyes. : Szemián S. Egylet, 2012. - 139 p. : ill., főként színes ; 19 cm
Borítócím: Dr. Simon Mihály beszédei és megemlékezései
Fűzött
Magyarország - jegyző - 20. század - 21. század - előadóbeszéd
347.961(439)(092)Simon_M.(042)
[AN 3495649]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2013.
Szilágyi János Ede (1979-)
   Vízjog : aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában / Szilágyi János Ede ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2013. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-261.
ISBN 978-963-358-016-5 kötött
Magyarország - vízügy - jogi szabályozás
347.247(439)
[AN 3496381]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2013.
   Új Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 175 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. aug. 29.
ISBN 978-615-5175-76-3 fűzött : 1290,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3499676]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10135 /2013.
Szepesvári Béla (1919-)
   A hazáért mindhalálig : vitéz Szepesvári Béla ny. alezredes háborús naplója. - Budapest : Nemzetek Európája K., cop. 2013. - 327 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-87410-5-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Ausztria - hadtörténet - katonai iskola - katonatiszt - fogolytábor - Horthy-korszak - második világháború - 1945 utáni időszak - napló
355.23(439)"193"(0:82-94) *** 355.257.7(436)(=945.11)"1945/1947"(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3496810]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10136 /2013.
Cservenyák Tamás
   Ettől lesztek jó vezetők, Béláim! [elektronikus dok.] / Cservenyák Tamás. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : [Cservenyák T.], cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108866. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6647-7
vezetéstudomány - siker - humor - elektronikus dokumentum
65.012.4 *** 613.865
[AN 3491711]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2013.
   Informatio scientifica medicata 2013 : Budapest, Balassi Intézet, 2013. szeptember 25-27. : programfüzet és előadás-kivonatok : conference schedule and abstracts / szervezők Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége. - [Budapest] : SE Közp. Kvt., 2013. - 26 p. : ill. színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9129-94-8 fűzött
információtudomány - orvostudomány - konferencia-kiadvány
659.2 *** 681.3.016 *** 61 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3495994]
MARC

ANSEL
UTF-810138 /2013.
   Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése a vállalati versenyképesség javítására / szerk. Veresné Somosi Mariann ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
tudásmenedzsment - vezetéstudomány - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 659.2(075.8)
[AN 3496626]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 111 p.
ISBN 978-963-358-025-7
[AN 3496630] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 98 p.
ISBN 978-963-358-026-4
[AN 3496634] MARC

ANSEL
UTF-810139 /2013.
Veresné Somosi Mariann (1961-)
   A tükör két oldala : tudás- és technológiamenedzsment / [... szerzői Veresné Somosi Mariann, Szakály Dezső] ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Miskolc : ME, 2012. - 98 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-024-0 fűzött
tudásmenedzsment - teljesítménymenedzsment - egyetemi tankönyv
65.012.4(075.8) *** 659.2(075.8) *** 65.011.44(075.8)
[AN 3496639]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10140 /2013.
   Adóharmonizáció : az Adózás Európában - VII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok = Tax harmonization / [szerk. Herich György] ; [közread. a] Moklasz, Penta Unió. - [Budapest] : Moklasz ; Pécs : Penta Unió, 2013. - 231 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2013. jún. 6-7-én rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5249-10-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - adóügy - jogharmonizáció
336.2(439) *** 336.2(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3495216]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2013.
András István (1967-)
   Metamorfózis : glokális dilemmák három tételben / András István, Rajcsányi-Molnár Mónika. - Budapest : ÚMK, 2013. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-059-5 fűzött : 2890,- Ft
Dunaújváros - Magyarország - városszociológia - globalizáció - helyi társadalom - szervezetfejlesztés - társadalmi felelősség - oktatásügy
339.9 *** 316.6(439-2Dunaújváros) *** 316.334.56(439-2Dunajváros) *** 65.014(439) *** 37.014.5(439)
[AN 3497373]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2013.
   Burgenland és Nyugat-Dunántúl - a határ két oldala [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 651 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109201. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-304-3
Nyugat-Dunántúl - Burgenland - gazdaságföldrajz - regionális együttműködés - határ menti kapcsolat - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
332.1(436.3)"200/201"(083.41) *** 911.3(439.11-15)(083.41) *** 911.3(436.3)(083.41) *** 332.1(439.11-15)"200/201"(083.41)
[AN 3495410]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2013.
Dardot, Pierre (1952-)
La nouvelle raison du monde (magyar)
   A globálrezon : a neoliberalizmus múltja és jelene / Pierre Dardot, Christian Laval ; [ford. Loppert Csaba]. - Budapest : EgyKettő K., 2013. - 487 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6155-7 fűzött : 4100,- Ft
közgazdasági neoliberalizmus - liberalizmus - történeti feldolgozás
330.831.8 *** 329.12(100)(091) *** 32.001
[AN 3496825]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2013.
   "Első lépés" : alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai / [szerk. Herczeg Tamás] ; [kiad. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Egyensúly AE Egyesület]. - Békéscsaba : Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás : Egyensúly AE Egyes., [2012]. - 56 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
munkanélküliség - szociális rehabilitáció
331.56 *** 364.048.6
[AN 3497257]
MARC

ANSEL
UTF-810145 /2013.
   Az Észak-alföldi régió oktatási helyzete : képzés és munkaerőpiac / Kun András István, Polónyi István szerk. - Budapest : ÚMK, 2012. - 162 p. : ill. ; 24 cm. - (Oktatás és társadalom, ISSN 2060-0194 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-287-060-1 fűzött : 2980,- Ft
Észak-alföldi régió - felsőoktatás - munkaerőpiac - ezredforduló
331.5(439Észak-Alföld)"200" *** 378(439Észak-Alföld)"200"
[AN 3497117]
MARC

ANSEL
UTF-810146 /2013.
Koncz Katalin (1946-)
   Karriermenedzsment : szemléletváltás igénye az emberi erőforrás menedzsment terén / Koncz Katalin ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : BCE, 2013. - 499 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9585-34-3)
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 3500070]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2013.
A magyar kézművesipar története (angol) (átd. kiad.)
   The history of handicraft in Hungary / ed. by János Szulovszky ; [... transl. Alan Campbell, Mária Rita Máray, Christopher Sullivan] ; [editing of ill. by Gabriella Kocsis & János Szulovszky] ; [publ. Hungarian Chamber of Commerce and Industry]. - Budapest : Hung. Chamber of Commerce and Industry, 2012. - 180 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-963-9008-97-7 kötött
Magyarország - kézműipar - ipartörténet - művelődéstörténet
334.712(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3494733]
MARC

ANSEL
UTF-810148 /2013.
Méhes Krisztián
   Galaxis útikalauz a network marketinghez! avagy Hogyan védd meg magad? / szerző Méhes Krisztián. - Budapest : MAKrópa Kft., 2013. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7196-9 fűzött : 2980,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3495559]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2013.
   Nagy áfa kézikönyv. - Budapest : Vezinfó, 2013-. - 24 cm
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3496816]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nemzetközi ügyletek áfa-ja és számlázása : gyakorlati példák, számlaminták / Csátaljai Zsuzsanna. - 682 p.
ISBN 978-615-5085-07-9 * fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5085-07-09)
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - nemzetközi kereskedelem - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 339.5
[AN 3496822] MARC

ANSEL
UTF-810150 /2013.
   Nagy számviteli tesztkönyv / Fridrich Péter [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2013. - 264 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-826-2 fűzött : 4500,- Ft
számvitel - példatár
657(078)(076)
[AN 3497118]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2013.
Pannon Egyetem (Veszprém). Georgikon Kar (Keszthely). Ifjúsági tudományos fórum (19.) (2013) (Keszthely)
   XIX. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dok.] : Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2013. április 25. - Szöveg. - Keszthely : PE GK, cop. 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-51-5
mezőgazdaság - gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338 *** 63 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3496853]
MARC

ANSEL
UTF-810152 /2013.
Rabb Andrea (1975-)
   Practical tax knowledge in English = Gyakorlati adózási ismeretek angol nyelven / Rabb Andrea ; [kiad. a Penta Unió Zrt.]. - Pécs : Penta Unió, 2013. - 258 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-615-5249-08-2 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - adóügy - nyelvkönyv
336.2(078) *** 802.0(078)=945.11
[AN 3495217]
MARC

ANSEL
UTF-810153 /2013.
Schreiter, Tom
26 instant marketing ideas to build your network marketing business (magyar)
   26 azonnali marketing ötlet a hálózati marketing üzlet építéséhez : erőteljes marketing tippek és kampányötletek a gyors üzletépítéshez! / Tom "Big Al" Schreiter. - [Budapest] : [Mayer Consulting], 2013. - 152 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-89506-3-5 fűzött : 2950,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3499151]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2013.
   A számvitel és az adózás időszerű kérdései, 2013 / Kardos Barbara [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2013. - 227 p. ; 29 cm
Lezárva: 2013. ápr. 15. - Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-394-823-1 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3496874]
MARC

ANSEL
UTF-810155 /2013.
   Számviteli esettanulmányok, 2013 : összefoglaló rendszerezés, példák és feladatok / Róth [et al.] ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ. - 8. átd. kiad. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2013. - 533 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2013. febr. - Bibliogr.: p. 551-553.
ISBN 978-963-9878-28-0 fűzött : 7900,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3496867]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2013.
   A számviteli törvény, 2013. - [Budapest] : Perfekt, [2013]. - 120 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-822-4 fűzött : 980,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 3496859]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2013.
Szügyi György
   Út a sikeres vállalkozáshoz : vállakozói ABC / Szügyi György ; [ill. Vajda Árpád]. - Szeged : Euromenedzser Kft., [2012]. - 94 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
vállalkozásismeret
658.1.011.1
[AN 3498955]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2013.
   Vidéken élni Magyarországon : kistechnológiai kézikönyv / [közread. a] Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. - [Eger] : HKIK, [2013]. - 100 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 100.
Fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - vállalkozásismeret - technológia - útmutató
334.72(439)(036)
[AN 3496521]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10159 /2013.
Asen, Eia
Praxis der Multifamilientherapie (magyar)
   Több család - egy terápia : családcsoport a gyakorlatban / Eia Asen, Michael Scholz ; Maud Rix és Katja Scholz közrem. ; [ford. Forrás-Biró Aletta]. - Budapest : Animula, cop. 2013. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 24.)
Bibliogr.: p. 155-160.
ISBN 963-9751-79-0 fűzött
 (hibás ISBN 963-9751-79-8)
családterápia
364.044.24
[AN 3495943]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2013.
De Jong, Peter (1945-)
Interviewing for solutions (magyar)
   Feladattól a megoldásig : a megoldásközpontú interjúzás művészete / Peter De Jong, Insoo Kim Berg. - Budapest : Animula, cop. 2013. - 243 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 23.)
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 963-9751-78-2 fűzött
 (hibás ISBN 963-9751-78-1)
családterápia
364.044.24 *** 364.442.22
[AN 3495928]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2013.
   Fedél más-kép(p) : "hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő komplex lakhatási és képzési program Békéscsabán" / [szerk. Csereiné Árgyelán Anna] ; [kiad. Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ]. - Békéscsaba : Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolg. Közp., [2012]. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Fűzött
Magyarország - hajléktalan - szociális rehabilitáció - munkaerő-rehabilitáció - ezredforduló
364.252(439)"200" *** 364.048.6 *** 331.582.2
[AN 3497272]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2013.
   Synesthesia = Szinesztézia = Synestezie = Synestezja / [szerk. ... Rózsás Lívia] ; [... kiad. ... 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány]. - [Budapest] : 2B Kult. és Műv. Alapítvány, [2012]. - 70 p. : ill., részben színes ; 23 cm + DVD
Megj. a Budapesten, 2012. febr. 15 - márc. 12. között, a Prágában, 2012. júl. 25 - aug. 3. között, és a Lublinban, 2012. nov. 7 - nov. 13. között rendezett kiállítások katalógusaként
ISBN 978-963-89739-1-7 fűzött
Közép-Európa - képzőművészet - vak - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
364.65-056.262 *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 061.4(437.1-2Praha) *** 061.4(438-2Lublin) *** 73/76(4-191)
[AN 3496338]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10163 /2013.
   Dr. Petrich Géza,1913-1999 / [összeáll. Kozák Imréné Mitterbach Éva és Vékony Sándor]. - [Miskolc] : [ME], [2013]. - 14 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Miskolci Egyetem
Fűzött
Petrich Géza (1913-1999)
Magyarország - matematikus - egyetemi tanár - 20. század
37(439)(092)Petrich_G. *** 51(439)(092)Petrich_G.
[AN 3496748]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2013.
   "A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein" című, TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt stratégiai dokumentuma / [szerk. Simon Andrea] ; [kiad. a Miskolci Egyetem]. - [Miskolc] : ME, 2012. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-358-013-4 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - fejlesztési program - 21. század
378(439)"201"
[AN 3496733]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2013.
"A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein" című, TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt stratégiai dokumentuma (angol)
   Strategy document of the project TÁMOP-4.2.1. B-10/2/KONV-2010-0001 "Improving the quality of higher education on the basis of the development of centres of excellence in strategic research fields of the University of Miskolc" / [... ed. Andrea Simon] ; [publ. by University of Miskolc]. - [Miskolc] : Univ. of Miskolc, 2012. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-358-014-1 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - fejlesztési program - 21. század
378(439)"201"
[AN 3496735]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2013.
   A hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola emlékkönyve, 1963-2013 / [szerk. Kustra Hajnalka] ; [közread. a Hévízgyörk Község Önkormányzata]. - [Hévízgyörgy] : Hévízgyörk Község Önkormányzata, 2013. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7195-2 fűzött : 1990,- Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola (Hévízgyörk)
Hévízgyörk - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Hévízgyörk)(091)
[AN 3496827]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2013.
   Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése : tanulmányok Csapó Benő tiszteletére : konferencia, Szeged, 2013. március 9. / szerk. Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 272 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7494-2 kötött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3497275]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2013.
Király Hunor
   Exploring partnership : cross-country experiences from the Grassroots Europe for Local Wellbeing Initiative, 2012 / Hunor Király ; [publ. by Open Society Institute]. - Budapest : OSI, 2013. - 66 p. : ill., színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9719-30-9 fűzött
Európai Unió - közoktatás - oktatásügy
37.014(4-62)
[AN 3495112]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2013.
Megyerné Fodor Zsuzsanna
   Eszköztár : saját készítésű játékok, eszközök a tanulási képességek fejlesztéséhez / Megyerné Fodor Zsuzsanna ; [közread. az] Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény]. - [Székesfehérvár] : Arany J. Ált. Isk., Speciális Szakisk. és EGYMI, 2013. - 60 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-08-6990-4 fűzött
fejlesztő játék - képességfejlesztés - foglalkoztatókönyv
371.382 *** 37.025 *** 379.826
[AN 3495163]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2013.
   Az MFKB-k új szerepköre / [szerk. Köpeczi Bócz Attila] ; [közread. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Budapest] : MKIK, 2012. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9992-05-4 fűzött
Magyarország - szakképzés - munkaerőpiac - foglalkoztatás - 21. század - statisztikai adatközlés
377(439)"200/201" *** 331.5(439)"200/201"(083.41)
[AN 3494700]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2013.
Sahlberg, Pasi (1959-)
Finnish lessons (magyar)
   A finn példa : mit tanulhat a világ a finnországi oktatási rendszer reformjából? = Finnish lessons : what can the world learn from educational change in Finland? / Pasi Sahlberg ; ford. Fazekas Dóra. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 185-191.
ISBN 978-963-19-7522-2 fűzött : 6900,- Ft
Finnország - közoktatás - oktatási reform - oktatáspolitika - 20. század - 21. század
37.014.3(480)"196/201" *** 37.014.5(480)"196/201"
[AN 3497040]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2013.
Steklács János (1970-)
   Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés / Steklács János. - [Budapest] : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 199 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-199. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-19-7372-3 fűzött : 3190,- Ft
írás- és olvasástanítás - szövegértés - olvasáskutatás
372.416.2 *** 028
[AN 3497055]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10173 /2013.
   Ambrus : egy ferencvárosi hálóőr a történelem sodrásában / [szerk. Fűrész Attila] ; [kiad. a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Nagy Béla Hagyományőrző Egyes., [2013]. - 72 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Ambrus Miklós (1933-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század
797.253(439)(092)Ambrus_M.
[AN 3495503]
MARC

ANSEL
UTF-810174 /2013.
Darabos Tamás Zoltán
   A csuka horgászata / Darabos Tamás Zoltán. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-9555-38-9 fűzött
horgászat - csuka
799.1 *** 597.556.3
[AN 3494789]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2013.
Domanits András László (1978-)
   Forma-1 futamról futamra, 1990-1999 [elektronikus dok.] / Domanits András. - Szöveg (epub : 709 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
sporttörténet - autósport - sportesemény - 1990-es évek - elektronikus dokumentum
796.71.093(100)"199"
[AN 3492680]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2013.
Halász Ferenc
   Sakkfortélyok : taktikák és stratégiák a győzelemért / Halász Ferenc, Géczi Zoltán ; [ill. Tálosi András]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-554-0 kötött
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3496094]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2013.
Könnyü Mária
   Kreatív szülinap : dekorációs ötletek és finomságok / Könnyü Mária, Niksz Gyula. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-538-0 fűzött
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 745.55 *** 641.55(083.12)
[AN 3494728]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2013.
Margitay Richárd
   Barcelona - Real Madrid [elektronikus dok.] : az El Clásico és ami mögötte van / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - Szöveg (epub : 4 MB). - Budapest : Aba Kvk., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108974. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5033-55-1
Barcelona Football Club
Real Madrid Club de Fútbol
Barcelona (Spanyolország) - Madrid - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - elektronikus dokumentum
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid *** 061.2(460) *** 796.332(460-2Barcelona)Barcelona
[AN 3492970]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2013.
Nagy Róbert
   Feederbotos horgászat / Nagy Róbert ; [fotók Nagy Róbert, Darabos Tamás Zoltán...]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-9677-36-4 fűzött
horgászat
799.1
[AN 3494747]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2013.
Pocsai István
   Pergetés : körforgók és kanalak / Pocsai István. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-251-552-6 fűzött
horgászat
799.1
[AN 3494750]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2013.
Pocsai Krisztián
   Őszi pecázás / Pocsai Krisztián. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-251-551-9 fűzött
horgászat
799.1
[AN 3494785]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2013.
Poker Texas hold'em (magyar)
   Texas hold'em poker / [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-385-7 kötött
póker
794.42
[AN 3500053]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2013.
Rózsaligeti László
   A nagy Honvéd : a Budapesti Honvéd labdarúgói az ötvenes években / írta és szerk. Rózsaligeti László. - [Nagykanizsa] : Alma Mater Zala Bt., cop. 2013. - 223 p. : ill. ; 31 cm + CD-ROM
ISBN 978-963-08-6984-3 kötött : 6995,- Ft
Budapesti Honvéd Sport Egyesület. Labdarúgó Szakosztály
Budapest - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás - elektronikus dokumentum
796.332(439-2Bp.)Honvéd"195"
[AN 3495238]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2013.
Sipőcz József
   Veszprém sporttörténete / Sipőcz József ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Veszprém : Önkormányzat, 1997-. - 23 cm
ISBN 963-03-4815-2 *
Veszprém - sporttörténet
796(439-2Veszprém)(091)
[AN 291425]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. r., Veszprém sporttörténete, 1970-1984. - 2012. - 237 p. : ill.
ISBN 978-615-5155-05-5 fűzött
Veszprém - sporttörténet - Kádár-korszak
796(439-2Veszprém)"197/198"
[AN 3418803] MARC

ANSEL
UTF-810185 /2013.
Vincze Eszter
   Ékszerek Swarovski-gyöngyből / Vincze Eszter. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 53.)
ISBN 978-963-278-325-3 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3498833]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10186 /2013.
Asztalos Zsolt (1974-)
Kilőtték, de nem robbant fel (angol)
   Fired but unexploded : Hungarian Pavilion, 55th International Art Exhibition, la Biennale di Venezia : [1st June - 24th November 2013] / Zsolt Asztalos ; [curator Gabriella Uhl] ; [publ. by Kunsthalle ...]. - Budapest : Kunsthalle, [2013]. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-64-0 kötött
Magyarország - képzőművész - videotechnika - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Asztalos_Zs. *** 791.9.097 *** 621.397
[AN 3494958]
MARC

ANSEL
UTF-810187 /2013.
Asztalos Zsolt (1974-)
   Kilőtték, de nem robbant fel : Magyar Pavilon, 55. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé : [2013. június 1 - 2013. november 24.] / Asztalos Zsolt ; [kurátor Uhl Gabriella] ; [kiad. a Műcsarnok Nonprofit Kft.]. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 111 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-63-3 kötött
Magyarország - képzőművész - videotechnika - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Asztalos_Zs. *** 791.9.097 *** 621.397
[AN 3494950]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2013.
Csurka Eszter (1969-)
   A tengerpartra : [Csurka Eszter kiállítása] : [Ernst Múzeum, Budapest, 2013. május 25 - július 28.] = On the shore : [Eszter Csurka exhibition] : [Ernst Museum, Budapest, 25 May - 28 July, 2013] ; [kurátor ... Gulyás Gábor] ; [szövegek ... Gulyás Gábor, Tóth Krisztina, Varga Mátyás] ; [közread. a Műcsarnok]. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 120 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9506-65-7 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Csurka_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3494651]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2013.
   DLA 2013 : Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola / [szerk. Mogán Orsolya]. - Pécs : PTE Műv. Kar Doktori Isk., 2013. - [48] p. : ill., főként színes ; 15x15 cm
A Pécsett, 2013. jún. 7 - jún. 28. között rendezett éves kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - egyetem - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 378.67(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3497369]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2013.
Franković, Đuro (1945-)
   100. obljetnica : rimokatoličke kapele u Križevcima = 100 éves a drávakeresztúri római katolikus kápolna / [Írta Frankovics György] ; [fotók Kollár Ákos és Zvonimir Ištvan]. - Budapest : Croatica, 2013. - 77, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5239-20-5 fűzött
Drávakeresztúr - kápolna - helytörténet - történeti feldolgozás
726.52(439-2Drávakeresztúr)(091) *** 943.9-2Drávakeresztúr
[AN 3496193]
MARC

ANSEL
UTF-810191 /2013.
Grant, Donald (1954-)
La maison (magyar)
   A ház / Donald Grant rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - [23] p., [7] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 33.)
Rajzos fóliával. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-11-9361-9 kötött : 1790,- Ft
ház - gyermekkönyv
728.1(02.053.2)
[AN 3499301]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2013.
   Határtalan antikvitás : a határon átnyúló projekt céljai, módszerei, eredményei = Bezhraničná antikvita : ciele, metódy a výsledky cezhraničného projektu = Antiquity : themes, methods and results of the cross-border project / ed. by Erik Hrnčiarik and Nóra Böhler ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum, Trnavská univerzita. - Budapest : Szépműv. Múz. ; Trnava : Trnavská univerzita, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5304-11-8 fűzött
Magyarország - Szlovákia - múzeumpedagógia - nemzetközi együttműködés - ókor - történelem - művelődéstörténet
069.12(439) *** 069.12(437.6) *** 931 *** 930.85(100)"652"
[AN 3494674]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2013.
Jánosi Erzsébet, Sz (1972-)
   Kirakatmesék / Sz. Jánosi Erzsébet ; [közread. a Levendula Galéria]. - Gödöllő : Levendula Galéria, 2013. - 155 p. : ill. ; 19x26 cm
Kötött
Magyarország - képzőművész - iparművész - interjú
73/76(439)(092)(047.53) *** 745/749(439)(092)(047.53)
[AN 3495551]
MARC

ANSEL
UTF-810194 /2013.
   Kortárs magyar művészet = Arte contemporanea ungherese : Museo internazionale design ceramico, Laveno, 2012 / [... szerk. Urbán Ágnes] ; [... kiad. ... a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2012. - [58] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5280-05-4 kötött
Magyarország - festészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(439)"200" *** 061.4(45-2Laveno)
[AN 3497152]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2013.
Kunkovács László (1942-)
   Képet adok / Kunkovács László. - [Budaörs] : Könyvesműhely, 2013. - 95 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6681-1 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar néprajz - fényképalbum
77.04(439)(092)Kunkovács_L. *** 39(=945.11)(084.12)
[AN 3497053]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2013.
   Magányos táj : tájábrázolás a természeti tájtól a városi tájig a magyar képzőművészetben : [Déri Múzeum, Debrecen, 2013. július 11 - szeptember 29.] = Lonely landscape : representations of landscapes, from natural to urban, in the Hungarian visual arts : Déri Museum, Debrecen, 11 July - 29 September 2013 / [a kiállítást vál. és rend. ... Szoboszlai Lilla] ; [szerk. ... Kónya Ábel, Szoboszlai Lilla]. - Debrecen : Déri Múz., 2013. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 9.
ISBN 978-963-7218-66-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 19. század - 20. század - ezredforduló - tájkép - kiállítási katalógus
73/76.047 *** 73/76(439)"18/201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3494713]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2013.
   Miskolci Művésztelep, 2002-2011 : MM10 = Miskolc Artists' Retreat, 2002-2011 / szerk. ... Szabics Ágnes ; [szöveg ... Fenyvesi Áron] ; [közread. a] Miskolci Galéria. - Miskolc : Miskolci Galéria, 2013. - 129 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5027-19-2 fűzött
Miskolci Művésztelep
Magyarország - Miskolc - képzőművészet - művésztelep - ezredforduló
73/76(439)"200/201" *** 061.28(439-2Miskolc)
[AN 3494635]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2013.
   Míves fegyverek a Gödöllői Királyi Kastélyban II = Fine weapons in the Royal Castle of Gödöllő II. / [szerk. Papházi János] ; [szöveg Grád András]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély, 2013. - 71 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-87853-8-1 fűzött
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum. Grád-gyűjtemény
kovácsolt páncélok és fegyverek - magángyűjtemény
739.7(100) *** 069.017(439-2Gödöllő)Grád-gyűjtemény
[AN 3494743]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2013.
   Műszaki és ipari örökség Magyarországon / [összeáll. és szerk. Fekete Zsolt, Kovács István]. - [Budapest] : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2013. - 80 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Rendhagyó útikönyv, ISSN 2064-2881 ; 1.)
ISBN 978-963-7099-23-6 fűzött
Magyarország - múzeum - technikatörténet - ipartörténet - útikönyv
069(439)(036) *** 62(439)(091)
[AN 3495628]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2013.
Oláh Mátyás László (1975-)
   Antik pop : Oláh Mátyás László képzőművész munkái. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9903-71-5 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - képzőművész - ezredforduló - 21. század
73/76(439)(092)Oláh_M._L.
[AN 3495904]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2013.
Péteri Pál (1932-)
   Kiegészítések Róma a templomok városa 2005-ös kiadásához / [írta és szerk.] Péteri Pál ; [a fényképeket kész. Péteri Anna és Péteri Pál]. - [Kaposvár] : [Péteri P.], [2013]. - 36 p., VI t. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Róma - templom - helyismeret
726.54(45-2Roma) *** 908.45-2Roma
[AN 3497246]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2013.
Robustelli, Giorgio (1943-)
   Giorgio Robustelli, Gionata Ranzoni : Andrássy Kiállítóterem, Budapest, 2012 / [kiad. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2012. - [26] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Magyar és olasz nyelven
ISBN 978-615-5280-00-9 fűzött
Olaszország - keramikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
738(45)(092)Robustelli,_G. *** 738(45)(092)Ranzoni,_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3497139]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2013.
Roskó Gábor (1958-)
   A történelem terhe : Roskó Gábor retrospektív kiállítása : [2013. április 28 - július 28., Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, ... Debrecen] = The burden of history : retrospective exhibition of Gábor Roskó : [28 April - 28 July 2013, Modem Centre for Modern and Contemporary Arts, ... Debrecen] / [kurátor ... Hornyik Sándor]. - Debrecen : Modem, [2013]. - 94 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89750-1-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Roskó_G. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3495073]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2013.
Rückwardt, Hermann (1845-1919)
   Architektonische Studienblätter aus Budapest : eine Sammlung der schönsten Façaden und architektonischen Details der in der Neuzeit in Budapest ausgeführten öffentlichen und privaten Bauten = Budapesti építészeti tanulmányok / ... von Hermann Rückwardt. - Budapest : Terc, cop. 2013. - [4] p., [60] t.fol. : ill. ; 38 cm
Borítócím: Studienblätter aus Budapest. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Berlin : Claesen, 1890, laponként
ISBN 978-963-9968-97-4 kötött : 6900,- Ft
Budapest - építészet - építőművészet - 19. század - fényképalbum - hasonmás kiadás
72(439-2Bp.)"18"(084.12) *** 094/099.07
[AN 3494760]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2013.
Simon, Verena
Perlenblumen zart & elegant (magyar)
   Gyöngyből fűzött virágok : új modellek 1. / Verena Simon ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1585-7646 ; 54.)
ISBN 978-963-278-324-6 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3498839]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2013.
Täubner, Armin
Fleurogami: Faszinierende Lilienfaltung (magyar)
   Virágorigami : liliomok / Armin Täubner ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 49.)
ISBN 978-963-278-305-5 fűzött : 1195,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3498813]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2013.
   Tér>pontok : II. Szobrász Biennále : MűvészetMalom, Szentendre, 2012 ; [a kiállítás kurátora Simonffy Márta ...] ; [... rend. Velekei József Lajos ..., Kalmár János ...] ; [kiad. a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2012. - 121 p. : ill., színes ; 22x30 cm
A kiállítást 2012. júl. 7 - szept. 2. között tartották. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89249-8-8 kötött
Magyarország - szobrászat - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)"201 *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3496931]
MARC

ANSEL
UTF-810208 /2013.
   Tűzőrzők : Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány : Gödöllő, 1997-2013 / [fel. szerk. Kecskés József]. - Gödöllő : Körösfői-Kriesch A. Művészeti Alapítvány, 2013. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7111-2 fűzött
Körösfői-Kriesch Aladár (1863-1920)
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány
Magyarország - Gödöllő - képzőművész - iparművész - 19. század - 20. század - alapítvány
73/76(439)(092)Körösfői-Kriesch_A. *** 061.27(439-2Gödöllő)
[AN 3496851]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2013.
   Az út / [... szerk. Rainer Péter] ; [kiad. Ars Sacra Alapítvány]. - Budapest : Ars Sacra Alapítvány, 2013. - 108 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2011. szeptember 20-án azonos címmel rendezett 5. Szakrális Építész - Belsőépítész Konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6190-8 fűzött
Magyarország - templom - építészet - belsőépítészet
726.54(439) *** 72 *** 747
[AN 3495532]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10210 /2013.
Böhm László
   Zenei műszótár : magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval / Böhm László. - Repr. - Budapest : Ed. Musica, [2013], cop. 2000. - 347 p. : ill., kotta ; 24 cm
ISBN 978-963-330-761-8 fűzött
zeneművészet - szakszótár - többnyelvű szótár
78 *** 801.323=00
[AN 3499196]
MARC

ANSEL
UTF-810211 /2013.
Farkas József (1927-)
   Music of spiritual love : reflections of a professor of engineering about music / József Farkas ; [transl. by János Sánta]. - 2. ed. - Miskolc : [Gazdász-Elasztik Kft.], 2013. - 67 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-87738-2-1 fűzött
zeneművészet - zenetörténet
78(100)(091)
[AN 3496743]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2013.
Grant, Donald (1954-)
La musique (magyar)
   A zene / Donald Grant rajz. ; ford. Tegzes Emese. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - [19] p., [6] t.fol. : ill., színes ; 19 cm. - (Kis felfedező zsebkönyvek, ISSN 1789-7408 ; 35.)
Rajzos fóliával. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-11-9363-3 fűzött : 1790,- Ft
zenetudomány - gyermekkönyv
78(02.053.2)
[AN 3499322]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10213 /2013.
   Magyar filmplakátok : Varsói Magyar Kulturális Intézet = Węgierski plakaty filmowe : Węgierski Instytut Kultury, 2012 / [szerk. ... Urbán Ágnes] ; [kiad. ... a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége ...]. - Budapest : MKISZ, 2012. - [59] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5280-06-1 fűzött
Magyarország - plakátművészet - ezredforduló - filmplakát - kiállítási katalógus
791.43(100) *** 061.4(438-2Warszawa) *** 769.91(439)"200"
[AN 3497162]
MARC

ANSEL
UTF-810214 /2013.
   Nemzeti táncunk, a csárdás : tananyag jellegű kiadvány / összeáll. Botos József. - Székesfehérvár : Alba Tánc Nonprofit Kft., 2013. - [23] p. : ill. ; 22 cm + DVD. - (Táncok az időkben ; 7.)
Bibliogr. : p. [21].
ISBN 978-963-88133-8-1 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - 19. század - tánc - audiovizuális dokumentum
793.31(=945.11) *** 930.85(439)"18"
[AN 3496514]
MARC

ANSEL
UTF-810215 /2013.
Schaefer, Dennis
Masters of light (magyar)
   A fény mesterei : beszélgetések híres operatőrökkel / Dennis Schaefer és Larry Salvato ; [ford. Edelényi János]. - Budapest : Révai Digitális K., 2012. - 512 p. ; 22 cm. - (Révai dialóg. Filmes könyvtár, ISSN 2064-1273)
ISBN 978-963-239-088-8 fűzött : 4890,- Ft
filmoperatőr - 20. század - 21. század - interjú
791.43.071.52(100)(092)(047.53)
[AN 3496455]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10216 /2013.
   From renaissance to postmodern at the Institute of English and American Studies : prizewinning essays the OTDK, 2007-2011 / [ed. by Kovács Ágnes Zsófia] ; [publ. by the] University of Szeged. - Szeged : SZTE, 2013. - 166, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-214-2 fűzött
anglisztika - amerikanisztika - tudományos diákkör
802.0 *** 820(091) *** 820(73)(091) *** 378.184
[AN 3497440]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2013.
Navracsics Judit (1960-)
   A kétnyelvű gyermek / Navracsics Judit. - Utánny. - Veszprém : Pannon Egy. K. ; [Budapest] : MTA Nyelvtud. Int., [2013], cop. 2004. - 204 p. : ill. ; 24 cm. - (Egyetemi könyvtár, ISSN 1219-6177). (Alkalmazott nyelvészet, ISSN 1419-3078)
Bibliogr.: p. 189-204.
ISBN 978-963-9495-41-8 fűzött
kétnyelvűség - gyermeklélektan
800.732 *** 159.922.7
[AN 3500135]
MARC

ANSEL
UTF-810218 /2013.
Szita Szilvia (1972-)
   MagyarOK : magyar nyelvkönyv : A1-A2 / Szita Szilvia, Pelcz Katalin ; [rajz. Jean-Marc Deltorn] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar]. - [Pécs] : PTE ÁOK, 2013-. - 29 cm
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3501765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 207 p. : ill., színes
ISBN 978-963-7178-68-9 fűzött
[AN 3497123] MARC

ANSEL
UTF-810219 /2013.
Szita Szilvia (1972-)
   MagyarOK : nyelvtani munkafüzet : A1-A2 / Szita Szilvia, Pelcz Katalin ; [rajz. Jean-Marc Deltorn] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar]. - [Pécs] : PTE ÁOK, 2013-. - 29 cm
magyar nyelv - nyelvtan - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3501800]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2013. - 112 p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7178-68-9)
[AN 3497124] MARC

ANSEL
UTF-810220 /2013.
   Társadalmi változások, nyelvi változások : alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében : a XXII. MANYE Kongresszus előadásai, Szeged, 2012. április 12-14. / szerk. Tóth Szergej ; [szervezők Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete ..., Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék]. - Budapest : MANYE ; Szeged : SZEK JGYF K., 2013. - 508 p. : ill. ; 24 cm. - (A MANYE kongresszusok előadásai, ISSN 1786-545X ; 9.)
ISBN 978-963-9927-62-9 fűzött
alkalmazott nyelvészet - konferencia-kiadvány
80.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3495297]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2013.
Walsch Mester Ágnes
   Variációk négy témára : tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjtemény haladóknak / Walsch Mester Ágnes, Kovács Renáta ; [... kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ]. - [Pécs] : PTE ÁOK NOK, 2013. - 60 p. : ill. ; 29 cm
keretcím: MagyarOK
ISBN 978-963-7178-69-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3497119]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10222 /2013.
Szalay Károly (1929-)
   A hasznos hazafiság prófétája : esszé Szíj Rezsőről, 1915-2006 / Szalay Károly. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 61 p. ; 21 cm. - (Népfőiskolai füzetek, ISSN 1416-7956 ; 14.)
ISBN 978-963-9354-93-7 fűzött
Szíj Rezső (1915-2006)
Magyarország - irodalomtörténész - művészettörténész - protestáns lelkész - 20. század - ezredforduló
82.01(439)(092)Szíj_R. *** 7.072(439)(092)Szíj_R. *** 284.2(439)(092)Szíj_R.
[AN 3496466]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2013.
Takács Ferenc (1948-)
   A hérosz és a kultusz : James Joyce-tanulmányok = The hero and his cult : essays on James Joyce / Takács Ferenc. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2013. - 223 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 209-217.
ISBN 978-963-236-688-3 fűzött : 2200,- Ft
Joyce, James (1882-1941)
Írország - író - 20. század
820(092)Joyce,_J.
[AN 3497011]
MARC

ANSEL
UTF-810224 /2013.
   Transnational women's literature in Europe : 24-26 May 2013, Budapest ... : program / [org. by the] Department of Gender Studies Central European University ... - Budapest : Asszisztencia Kft., 2013. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Európa - irodalomtörténet - író - nő - 20. század - ezredforduló - konferencia-kiadvány
82(4)(091)"19/201" *** 316.37-055.2(4)"19/20" *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3495902]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10225 /2013.
Bárdos József (1949-)
   Fejezetek a gyermekirodalomból / Bárdos József, Galuska László Pál. - [Budapest] : Nemzedékek Tudása, 2013. - 221 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-220.
ISBN 978-963-19-7429-4 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - gyermekirodalom - 20. század - 21. század
894.511(091)(02.053.2)"19/20" *** 82(091)(02.053.2)"19/20"
[AN 3497048]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2013.
   Jókai & Jókai : tanulmányok : a 2012. május 4-5-én, Balatonfüreden tartott konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Hansági Ágnes és Hermann Zoltán. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2013. - 288 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-693-7 fűzött : 3000,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló
894.511(092)Jókai_M.
[AN 3497121]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2013.
Kelemen Lajos (1954-)
   Árnyalatok igazsága : [esszék, kritikák] / Kelemen Lajos ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-05-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé - könyvkritika
894.511(091)(0:82-95) *** 894.511(091)(0:82-4) *** 894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3495800]
MARC

ANSEL
UTF-810228 /2013.
   Mérleg és eszmecsere Márairól / szerk. Czetter Ibolya ; [... a Nyugat-magyarországi Egyetemmel közös kiadásban ...]. - Budapest : Nemz. Tankvk. ; Sopron : NYME, 2013. - 271 p. : ill. ; 24 cm
A Szombathelyen, 2010. okt. 14-15-én, "...egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-19-7345-7 fűzött
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Márai_S.
[AN 3497031]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10229 /2013.
Ahern, Cecelia (1981-)
One hundred names (magyar)
   Életed regénye / Cecelia Ahern ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 393, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-276-7 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3496581]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2013.
Ahern, Cecelia (1981-)
PS, I love you (magyar)
   Utóirat: szeretlek / Cecelia Ahern ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Athenaeum, 2013, cop. 2007. - 439 p. ; 22 cm
Meg. "Ui.: Szeretlek" címmel is
ISBN 978-963-293-277-4 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3496563]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2013.
Akunin, Boris (1956-)
Vesʹ mir teatr (magyar)
   Színház az egész világ / Borisz Akunyin ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Európa, 2013. - 496, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9594-4 kötött : 3400,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3494957]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2013.
Barker, Margaret (1933-)
Greek doctor claims his bride (magyar)
   Tengerparti romantika / Margaret Barker ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 530.)
ISBN 978-963-538-633-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3496249]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2013.
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799)
Le barbier de Séville (magyar)
   A sevillai borbély avagy A hiába való elővigyázat [elektronikus dok.] : vígjáték három felvonásban / írta Beaumarchais ; ford. Hevesi Sándor. - Szöveg (pdf : 322 KB) (epub : 104 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108865. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-108-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-109-5 (epub)
francia irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
840-2=945.11
[AN 3491689]
MARC

ANSEL
UTF-810234 /2013.
Brockmann, Suzanne (1960-)
Infamous (magyar)
   Hamis legenda / Suzanne Brockmann ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : General Press, [2013]. - 403 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-495-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3494782]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2013.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
Beppo (magyar)
   Beppo [elektronikus dok.] : verses elbeszélés / Lord Byron ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 341 KB) (epub : 126 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108959. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-114-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-115-6 (epub)
angol irodalom - verses elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-13=945.11
[AN 3492905]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2013.
Byron, George Gordon Byron, Baron (1788-1824)
Cain (magyar)
   Kain [elektronikus dok.] : misztérium három felvonásban / írta Lord Byron ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (pdf : 295 KB) (epub : 96 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108957. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-116-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-117-0 (epub)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3492899]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2013.
Cantin, Marc (1967-)
Le blog des animaux (magyar)
   Állatok blogja / Marc Cantin ; [ford. Pacskovszky Zsolt] ; [Makhult Gabriella rajz.]. - Budapest : Móra, 2013. - 108, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9499-9 kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - meseregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3495001]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a cad (magyar)
   Hamish Machbeth és az eljegyzési vendég / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-818-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3500550]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2013.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : [A halál ereklyéi első könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 486, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-112-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-113-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3500061]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2013.
Clayton, Alice
Wallbanger (magyar)
   Faldöngető / Alice Clayton ; [ford. Balázs Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-804-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3494920]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2013.
Cleary, Anna
Do not disturb (magyar)
   Új főnök, régi szerető / Anna Cleary ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 540.)
ISBN 978-963-538-631-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3495940]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2013.
Clements, Rory
Prince (magyar)
   Herceg : [John Shakespeare-sorozat III.] / Rory Clements ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 432 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-31-8 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
820-312.4=945.11 *** 820-311.6=945.11
[AN 3496556]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2013.
Cole, Kresley
Pleasure of a dark prince (magyar)
   A gyönyör sötét hercege / Kresley Cole ; [ford. Győri Dávid]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 428 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-254-776-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - horror
820-312.9(73)=945.11
[AN 3494918]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2013.
DePaul, Virna
Bedding the wrong brother (magyar)
   A rossz testvérrel ágyba bújni / Virna DePaul ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-814-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3494689]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2013.
Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
   Aus dem Leben eines Taugenichts [elektronikus dok.] : Novelle / Joseph von Eichendorff. - Szöveg (epub : 512 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108970. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31
[AN 3492959]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2013.
Fforde, Katie (1952-)
Flora's lot (magyar)
   Flora választása / Katie Fforde ; [ford. Kállai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 473 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-785-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3494714]
MARC

ANSEL
UTF-810247 /2013.
Garber, Joseph R. (1943-2005)
Whirlwind (magyar)
   Forgószél / Joseph R. Garber ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2013]. - 351 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-500-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3494915]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2013.
Gavalda, Anna (1970-)
Ensemble, c'est tout (magyar)
   Együtt lehetnénk / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2006. - 627 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2514-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3500150]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2013.
Grillparzer, Franz (1791-1872)
   Die arme Spielmann [elektronikus dok.] / Franz Grillparzer. - Szöveg (epub : 482 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109052. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
osztrák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(436)
[AN 3493870]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2013.
Grillparzer, Franz (1791-1872)
   Das goldene Vlies [elektronikus dok.] / Franz Grillparzer. - Szöveg (epub : 517 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108965. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
osztrák irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
830-2(436)
[AN 3492936]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2013.
Grimwood, Jon Courtenay
The exiled blade (magyar)
   Elátkozott angyal : [az Assassini-trilógia harmadik része] / Jon Courtenay Grimwood ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 329 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-70-2 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3495156]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2013.
Haddix, Margaret Peterson (1964-)
Into the gauntlet (magyar)
   Az utolsó kulcs / Margaret Peterson Haddix ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - [4], 323 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 10.)
ISBN 978-963-245-707-9 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3494973]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2013.
Hardy, Kate
Champagne with a celebrity (magyar)
   Érzéki illatok / Kate Hardy ; [... ford. Jordán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 539.)
ISBN 978-963-538-630-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3495929]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2013.
Harper, Tom (1977-)
The Lazarus vault (magyar)
   A Lazarus kripta / Tom Harper ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 451 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5240-28-7 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3495010]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2013.
Heine, Heinrich (1797-1856)
   Die Harzreise [elektronikus dok.] / Heinrich Heine. - Szöveg (epub : 466 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109047. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Németország - német irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
830-992 *** 908.430"182"(0:82-992)
[AN 3493857]
MARC

ANSEL
UTF-810256 /2013.
Hill, Teresa
Countdown to the perfect wedding (magyar)
   Cukormáz / Teresa Hill ; [... ford. Kovács Vera]. Higgy a csodákban! / Stella Bagwell ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 190, [2] p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 271-272.)
Egys. cím: Countdown to the perfect wedding. The Christmas she always wanted
ISBN 978-963-538-637-6 fűzött : 999,- Ft : 5,89 EUR : 585 RSD : 22,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3496299]
MARC

ANSEL
UTF-810257 /2013.
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
   Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents [elektronikus dok.] / Alexander v. Humboldt. - [Budapest] : Publio, 2012-
Főcím a címképernyőről
Dél-Amerika - német irodalom - helyismeret - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
830-992 *** 908.8"18"(0:82-992)
[AN 3493029]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 2. - Szöveg (epub : 706 KB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3493031] MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 3. - Szöveg (epub : 700 KB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3493033] MARC

ANSEL
UTF-8


   V. 4. - Szöveg (epub : 697 KB). - 2012
Közrem. Hauff, Hermann. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3493034] MARC

ANSEL
UTF-810258 /2013.
Hunter, Madeline
Provocative in pearls (magyar)
   Három csók / Madeline Hunter ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, [2013]. - 287 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-504-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3495039]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2013.
Iceberg Slim (1918-1992)
Pimp (magyar)
   Strici voltam / Iceberg Slim ; [ford. Pintér Ferenc]. - Budapest : Európa, 2013. - 393 p. ; 20 cm. - (Transz, ISSN 2064-3063)
ISBN 978-963-07-9637-8 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3494995]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2013.
Iding, Laura
The nurse's brooding boss (magyar)
   Meg tudsz bocsátani? / Laura Iding ; [... ford. Mészáros Éva]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 473.)
ISBN 978-963-538-640-6 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3496066]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2013.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades of grey (magyar)
   A szürke ötven árnyalata [elektronikus dok.] / E. L. James ; ford. Tótisz András. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3499066]
MARC

ANSEL
UTF-810262 /2013.
James, Susanne
Buttoned-up secretary, British boss (magyar)
   Alkotó-társak / Susanne James ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 541.)
ISBN 978-963-538-643-7 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3495948]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2013.
Jeffries, Sabrina (1958-)
A hellion in her bed (magyar)
   Ördögi csábító / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2013]. - 339 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-498-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3495049]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2013.
Johnson, Milly (1964-)
A summer fling (magyar)
   Nyári flört / Milly Johnson ; [ford. Darvas Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 587 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-819-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3494712]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2013.
Káldor Márk
   Man and Margot [elektronikus dok.] / by Mark Káldor. - Szöveg (epub : 548 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109046. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - angol nyelvű irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(439)
[AN 3493855]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2013.
Kazinski, A. J.
Søvnen og døden (magyar)
   Álom és halál / A. J. Kazinski ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2013. - 398 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-117-2 fűzött : 3590,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3494916]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2013.
Kellerman, Jonathan (1949-)
Mystery (magyar)
   Rejtély / Jonathan Kellerman ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, [2013]. - 316 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-496-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3494790]
MARC

ANSEL
UTF-810268 /2013.
   Kelták földjén. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 16.)
Tart.: Kelta vér / Alex Ryder ; [... ford. Horváth Géza]. Lovasiskola / Margaret Mayo ; [... ford. Csató Gabriella]. Örökké veled / Britanny Young ; [... ford. Fejess Piroska]. - Egys. cím: Intrigue ; Gallagher's lady ; Dark deceiver
ISBN 978-963-538-629-1 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3495974]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2013.
Kenyon, Sherrilyn (1965-)
Seize the night (magyar)
   Éjféli gyönyörök / Sherrilyn Kenyon ; [ford. Hoppán Eszter, Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 397 p. ; 20 cm. - (Sötét vágyak vadásza sorozat ; 7.)
ISBN 978-963-254-828-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3494799]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2013.
Keyes, Marian (1963-)
Rachel's holiday (magyar)
   Rachel vakációja / Marian Keyes ; [ford. Páll Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 621 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-808-1 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3494702]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2013.
Kingsley, Maggie
St. Piran's: tiny miracle twins (magyar)
   A londoni látogató / Maggie Kingsley ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 470.)
ISBN 978-963-538-625-3 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3495945]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2013.
Koontz, Dean R. (1945-)
Odd apocalypse (magyar)
   Világvége : [az Odd Thomas sorozat folytatása] / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2013. - 430 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-324-112-7 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3494911]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2013.
Le Fanu, Joseph Sheridan (1814-1873)
   The Cock and Anchor [elektronikus dok.] / Joseph Sheridan Le Fanu. - Szöveg (epub : 876 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109054. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)
[AN 3493874]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2013.
Le Fanu, Joseph Sheridan (1814-1873)
   Guy Deverell [elektronikus dok.] / Joseph Sheridan Le Fanu. - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)
[AN 3493910]
MARC

ANSEL
UTF-8


   V. 1. - Szöveg (epub : 625 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3493913] MARC

ANSEL
UTF-8


   V. 2. - Szöveg (epub : 615 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3493915] MARC

ANSEL
UTF-810275 /2013.
Legardinier, Gilles (1965-)
Demain j'arrête! (magyar)
   Állítsd le magad, Julie! / Gilles Legardinier ; ford. Bognár Zsuzsanna. - [Budapest] : Park, cop. 2013. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-023-6 fűzött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3495069]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2013.
Leigh, Lora (1965-)
Nauti dreams (magyar)
   Buja álmok / Lora Leigh ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-775-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3494640]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2013.
Maalouf, Amin (1949-)
Le rocher de Tanios (magyar)
   Taniosz sziklája : regény / Amin Maalouf ; [ford. Paller Éva]. - Budapest : Európa, 2013. - 353, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9645-3 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3500124]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2013.
MacBride, Stuart
Dying light (magyar)
   Haldokló fény / Stuart MacBride ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-614-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3494641]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2013.
Madden, Deirdre (1960-)
Thanks for telling me, Emily (magyar)
   Kösz, hogy szóltál, Emily! / Deirdre Madden ; [ford. Vándor Judit] ; [Kőszeghy Csilla rajz.]. - Budapest : Móra, 2013. - 165, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9440-1 kötött : 1890,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3495003]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2013.
Matthews, Carole
Summer daydreams (magyar)
   Nyári ábrándok / Carole Matthews ; [ford. Bikics Milán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 461 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-816-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3494697]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2013.
McClone, Melissa
Expecting royal twins! (magyar)
   Regényes románc / Melissa McClone ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 532.)
ISBN 978-963-538-646-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3495960]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2013.
McNaught, Judith (1944-)
Double standards (magyar)
   Kettős játék / Judith McNaught ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : General Press, [2013]. - 263 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-499-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3500066]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2013.
   Mesél az erdő.. : erdei mesék gyerekektől gyerekeknek / [szerk. Ficzere Mónika ..., Vigh Ilona, Kaszala Judit ...] ; [... ford. Kaszaláné Szabad Judit] ; [ill. Bodnár Balázs] ; [közread. az] Egererdő Zrt. - Eger : Egererdő Zrt., cop. 2013. - 78 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7269-0 kötött
magyar irodalom - szlovák irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese
885.4-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.2
[AN 3496537]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2013.
Michaels, Kasey
Suddenly a bride (magyar)
   Hárman párban / Kassey[!Kasey] Michaels ; [... ford. Kis Z. Margit]. Forró Alaszka / Nicola Marsh ; [... ford. Czárán Judit]. Szerelemről szó sem volt / Trish Morey ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 288 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 29.)
Egys. cím: Suddenly a bride. Wild nights with her wicked boss. The heir from nowhere
ISBN 978-963-538-641-3 fűzött : 1495,- Ft : 8,81 EUR : 34,10 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3496348]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2013.
Milburne, Melanie
Shock: one-night heir (magyar)
   Szeretném, ha szeretnél / Melanie Milburne ; [... ford. Váry Alíz]. A maharadzsa / Susan Stephens ; [... ford. Várnai Péter]. Kényelmes megoldás / Anna McAllister ; [... ford. Fekete Erika]. Gyújts tüzet a szívemben! / Jamie Denton ; [... ford. Deák Márta]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 303 p. : 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 58.)
Egys. cím: Shock: one-night heir. Maharaja's mistress. Hired by her husband. Light her fire
ISBN 978-963-538-636-9 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3495967]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2013.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Anne of Avonlea (magyar)
   Anne az élet iskolájában / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-67-7 kötött : 2299,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3499155]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2013.
Morgan, Sarah (1948-)
St. Piran's : prince on the children's ward (magyar)
   Lábadozó álomherceg / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 93, [2] p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 472.)
ISBN 978-963-538-639-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3496050]
MARC

ANSEL
UTF-810288 /2013.
Mózes Krisztina
   Lámpás : 30 kép, 30 gondolat / [az üvegalkotások és azok fotói Mózes Krisztina munkái] ; [az idézeteket Blazsek Andrea vál.]. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - [30] p. : ill., színes ; 14x14 cm
Fűzött
Magyarország - iparművész - üvegművészet - 21. század - világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 748(439)(092)Mózes_K.
[AN 3496204]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2013.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Änglavakter (magyar)
   Őrangyalok / Kristina Ohlsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2013. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-085-4 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3494934]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2013.
Oliver, Anne (1949-)
When he was bad... (magyar)
   Engedd, hogy elcsábítsalak! / Anne Oliver ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 542.)
ISBN 978-963-538-644-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3495964]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Buffalo before breakfast (magyar)
   Indiánok táborában / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 18.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-114-1 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3499632]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Dingoes at dinnertime (magyar)
   Kenguruk földjén / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 20.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-116-5 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3499637]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Tigers at twilight (magyar)
   Tigriscsapda / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 19.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-115-8 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3499634]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2013.
Osborne, Mary Pope (1949-)
Tonight on the Titanic (magyar)
   A Titanic fedélzetén / Mary Pope Osborne ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Csodakunyhó ; 17.)
Ill. Murdocca, Sal
ISBN 978-963-324-113-4 kötött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3499630]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2013.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
Sleeping tiger (magyar)
   Az alvó oroszlán / Rosamunde Pilcher ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-892-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3500606]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2013.
   Poems of american patriotism [elektronikus dok.] / Brander Matthews ed. - Szöveg (epub : 630 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - történelem - vers - antológia - elektronikus dokumentum
820-14(73)(082) *** 973(092)(0:82-14)
[AN 3493919]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2013.
Reekles, Beth
The kissing booth (magyar)
   Kissing booth : csókot vegyenek! / Beth Reekles ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 299, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-15-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3496622]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2013.
Rivers, Nikki
Romancing Annie (magyar)
   Ha egy üzlet beindul.. / Nikki Rivers ; [... ford. Andai Ernőné]. Biztosra megyek / Jo Leigh ; [... ford. Telek Zsuzsa]. Több mint ügyfél / Sherryl Woods ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 36.)
Egys. cím: Romancing Annie. Kate's vow. Husband 101
ISBN 978-963-538-638-3 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3496309]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2013.
Roberts, Alison (1956-)
Nurse, nanny... bride! (magyar)
   A sors játékai / Alison Roberts ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 471.)
ISBN 978-963-538-626-0 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3495950]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2013.
Robotham, Michael (1960-)
Bombproof (magyar)
   Bombabiztos / Michael Robotham ; [ford. Beck Anita, Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, [2013]. - 291 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-503-5 kötött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3494917]
MARC

ANSEL
UTF-810301 /2013.
Ryan, Chris (1961-)
Killing for the company (magyar)
   Gyilkolni a cégért / Chris Ryan ; [ford. Balogh Dániel]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-837-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3494804]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Antony and Cleopatra (magyar)
   Antonius és Cleopatra [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 494 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-526-8 (epub)
ISBN 978-963-366-527-5 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3498891]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
As you like it (magyar)
   Ahogy tetszik [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 482 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-523-7 (epub)
ISBN 978-963-366-524-4 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3498895]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, prince of Denmark (magyar)
   Hamlet, dán királyfi [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 501 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-529-9 (epub)
ISBN 978-963-366-530-5 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3498888]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The life and death of King John (magyar)
   János király [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 476 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-532-9 (epub)
ISBN 978-963-366-533-6 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3498886]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The merry wives of Windsor (magyar)
   A windsori víg asszonyok [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 493 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-520-6 (epub)
 (hibás ISBN 978-963-366-524-4) (mobi)
angol irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
820-22=945.11
[AN 3498903]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The taming of the shrew (magyar)
   A makrancos hölgy [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (epub : 484 KB) (mobi : 1.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109433. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-508-4 (epub)
ISBN 978-963-366-509-1 (mobi)
angol irodalom - elektronikus dokumentum - dráma
820-2=945.11
[AN 3499423]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
The two gentlemen of Verona (magyar)
   A két veronai ifjú [elektronikus dok.] : dráma / William Shakespeare. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 470 KB). - [Budapest] : Quattrocento, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109434. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-505-3 (epub)
ISBN 978-963-366-506-0 (mobi)
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3499435]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2013.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
W pustyni i w puszczy (magyar)
   Sivatagon és vadonban : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Mészáros István]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 338 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-007-0 kötött : 2299,- Ft
lengyel irodalom - ifjúsági regény
884-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499157]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2013.
Stephens, S. C.
Thoughtless (magyar)
   Esztelen : [Esztelenül trilógia I. rész] / S. C. Stephens ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 620 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-813-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3494644]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2013.
Thompson, Nancy Robards
Accidental cinderella (magyar)
   Reflektorfény / Nancy Robards Thompson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 96 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 531.)
ISBN 978-963-538-645-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3495955]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2013.
Thompson, Nancy Robards
Accidental princess (magyar)
   Botcsinálta hercegnő / Nancy Robards Thompson ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 529.)
ISBN 978-963-538-632-1 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3496236]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2013.
   Visszatérés a Szojuzba : válogatás az orosz minimalista prózából / [... vál., ... összeáll. ... és szerk. M. Nagy Miklós és Goretity József]. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 223 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-94-4 kötött : 2500,- Ft
orosz irodalom - elbeszélés - antológia
882-32(082)=945.11
[AN 3496459]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2013.
Ward, J. R. (1969-)
Leaping hearts (magyar)
   Dobbanó szívek / Jessica Bird ; [ford. Varga Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-791-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3500562]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2013.
Webb, Holly
Lost in the snow (magyar)
   Cica a hóban / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-102-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499159]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2013.
Webb, Holly
Max the missing puppy (magyar)
   Max elcsatangol / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-535-8 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499158]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10317 /2013.
Angyal
   Victima [elektronikus dok.] / Angyal. - Szöveg (epub : 626 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492684]
MARC

ANSEL
UTF-810318 /2013.
Arany László (1844-1898)
   Szép magyar népmesék / Arany László ; [Reich Károly rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 158, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9526-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3500157]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály válogatott versei / Csábi Domonkos válogatása. - Budapest : M. Napló, 2013. - 325, [13] p. ; 15 cm. - (A magyar irodalom zsebkönyvtára, ISSN 1785-637X)
ISBN 978-963-9961-37-1 fűzött : 945,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495786]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2013.
Baka Györgyi (1951-)
   A csend jelei : válogatott versek / Baka Györgyi. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 19.)
ISBN 978-615-5266-27-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495762]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2013.
Balázs Ágnes (1991-)
   Rügy és hóesés : [versek] / Balázs Ágnes. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-21-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495723]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2013.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Tündér a vonaton / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Pásztohy Panka kész.]. - 5. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 115, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-814-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3499134]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2013.
Bálint Anna
   Erdélyből Görögországban[!] avagy Görög férfi felesége lettem [elektronikus dok.] / Bálint Anna. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94(498)
[AN 3492777]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2013.
Benda Katalin (1978-)
   Múzsák, kelyhek : [versek] / Benda Katalin ; [ill. Nagy Katalin Matild linómetszetei, Hargitai Győző és Fülöp Edit fényképei]. - Budapest : Rím, 2013. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-08-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495730]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2013.
Bieliczky Sándor (1929-1983)
   "Ez maradt belőlem ..." : Bieliczky Joó Sándor válogatott versei / vál. és megjegyzéseivel kieg. Bieliczkyné Buzás Éva. - 2. bőv. kiad. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., 2013. - 325 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6882-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3494964]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2013.
Biró Zoltán
   Tihanyi fény / Biró Zoltán. - [Marcali] : Magánkiad., [2013]. - 228 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6515-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3496928]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2013.
Bognaro, Ana
   La vida Erasmus avagy, Így lettem kozmopolita / Ana Bognaro. - [Harta] : Magánkiad., [2013]. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6346-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3497145]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2013.
Borbáth Sándor
   Lélekbilincs [elektronikus dok.] / Borbáth Sándor. - Szöveg (epub : 541 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108964. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492933]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2013.
Brátán Erzsébet
   Hétköznapi csodák [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 585 KB). - [Budapest] : [Publio], [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3493922]
MARC

ANSEL
UTF-810330 /2013.
Brátán Erzsébet
   Murk, Burk és Szurk [elektronikus dok.] : a három törpe / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 3.1 MB). - [Budapest] : Publio, [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-1-301-625-45-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3493924]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2013.
Burányi Tamás
   Útravaló : ifjúsági regény talán felnőtteknek is / Burányi Tamás. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : [Burányi T.], cop. 2013. - 198 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7310-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3496792]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2013.
Cold, Annie Louis
   Felhőszakadás : regény / Annie Louis Cold. - Budapest : Anonymus, 2013. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7280-26-9 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3497015]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2013.
Csáky Kornélia (1910-2008)
   Nelly néni versei és beszédei / [összeáll. és szerk. Bajnai Beke István]. - Békéscsaba : Káplárné Bisztray K. : Vargáné Bisztray B., 2012. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3400-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495521]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2013.
Csiky Gergely (1842-1891)
   A proletárok [elektronikus dok.] : szímnű négy felvonásban / írta Csiky Gergely. - Szöveg (pdf : 552 KB) (epub : 151 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109405. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-208-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-209-2 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3499093]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2013.
Czipott György (1951-)
   Gróf Cserkay : elbeszélések / Czipott György. - [Budapest] : [Czipott Gy.], cop. 2013. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6711-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3496740]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2013.
Deák-Sárosi László (1969-)
   Keresztút : szonettkoszorú / Deák-Sárosi László ; B. Tóth Klára grafikáival. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2013. - [32] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-01-9 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3496357]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2013.
Deák-Sárosi László (1969-)
   Libás Matyi : egy igazi magyar rege négy levonásban / Deák-Sárosi László. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2013. - 35 p. ; 221 cm
ISBN 978-615-5359-00-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3496383]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2013.
Domanits András László (1978-)
   Fülsértő némaság [elektronikus dok.] / Domanits András László. - Szöveg (epub : 496 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108966. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492937]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2013.
Evellei Kata (1988-)
   Álombunker / Evellei Kata ; [kiad. a ... Palimpszeszt Kulturális Alapítvány]. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2013. - 75, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88192-6-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3497006]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2013.
Felkai Ádám
   A Hasfelmetsző Klub [elektronikus dok.] : krimi / Felkai Ádám. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Oriold, 2013. - (Megakrimi e-könyvtár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108924. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3492639]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2013.
Ferdinandy György (1935-)
   Mélyebbre : elbeszélések, jegyzetek / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2013. - 292, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-75-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3495662]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2013.
Flores, Elvira
   Vérvörös tetoválás [elektronikus dok.] / Elvira Flores. - Szöveg (epub : 684 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109061. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3493916]
MARC

ANSEL
UTF-810343 /2013.
Ford, Stephanie
   Epizódok a sarokházból [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - Szöveg (epub : 769 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492653]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2013.
Galina, Armida
   Az álarc mögött [elektronikus dok.] / Armida Galina. - Szöveg (epub : 413 KB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492964]
MARC

ANSEL
UTF-810345 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok [elektronikus dok.] : regény / Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 890 KB) (mobi : 1.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-213-1 (mobi)
ISBN 978-963-362-212-4 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3498881]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum [elektronikus dok.] ; Aranymorzsák : elbeszélések / Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi 1.3 MB) (epub : 984 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-210-0 (mobi)
ISBN 978-963-362-209-4 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3498884]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2013.
Gere Irén (1955-)
   Rajzolok.. / Gere Irén. - [Csanádpalota] : Szikszai S., 2013. - 113, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7192-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495973]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2013.
Góg János (1951-)
   Szitál a fény : válogatott versek / Góg János. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 13.)
ISBN 978-615-5266-32-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495735]
MARC

ANSEL
UTF-810349 /2013.
Göncz Árpád (1922-)
   Sarusok [elektronikus dok.] / Göncz Árpád. - Szöveg (epub : 935 KB). - [Budapest] : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109383. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3499004]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2013.
Göncz Árpád (1922-)
   Sodrásban [elektronikus dok.] : egy politikus-író töprengései / Göncz Árpád. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - magyar irodalom - politika - ezredforduló - szónoklat - elektronikus dokumentum
894.511-5 *** 32(439)(0:82-5)
[AN 3499002]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2013.
Hanácsek Zsuzsanna (1944-)
   Szelíd lomb / Hanácsek Zsuzsannna. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-20-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495729]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2013.
   Hangok a Tejútról : válogatott versek, 2004-2013 / [... összeáll. ... Sándor József] ; [szerk. Kulimár János]. - Nyíregyháza : Kulimár J., 2013. - 136 p., [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 10.)
ISBN 978-963-89131-9-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)
[AN 3495059]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2013.
Hellebrandt Gabriella
   Sherion woods : dagály I. / G. B. Hellebrandt. - [Budapest] : Kogenda Books, 2013. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6718-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3499794]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2013.
   Helyszínes szélesvászonidő [elektronikus dok.] : Székelyhidi Zsolt 40. születésnapjára / szerk. ... Vass Nóra. - Szöveg és hangzó anyag. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2013. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 13.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Számozott példány: 40
ISBN 978-963-89667-2-8
magyar irodalom - antológia - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
894.511-822
[AN 3495198]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2013.
Hetényi György (1924-)
   Holdvilági fény ül a magyar honon / Hetényi György. - Békéscsaba : [Hetényi Gy.], 2012. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3676-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495531]
MARC

ANSEL
UTF-810356 /2013.
Hevesi Lajos (1843-1910)
   Jelky András kalandjai / Hevesi Lajos ; [ill. Kondor Lajos]. - 3. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 363, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-21-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3500133]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2013.
   Hogyan őriztük meg.. : válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma a házasság megőrzéséről szóló pályázatának díjnyertes műveiből / [... vál. és szerk. Bíró Gergely] ; [közread. a] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5195-08-2 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - házasság - memoár - antológia
894.511-94(082) *** 613.89(0:82-94)
[AN 3495908]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2013.
Jáger Ferenc (1928-)
   A múlt emlékei / Jáger Ferenc ; [grafikákat kész. Jáger Attila]. - Veszprém : Magánkiad., 2013. - 167 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7104-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3496517]
MARC

ANSEL
UTF-810359 /2013.
Józsa Dániel
   Hívójelem : versek / Józsa Dániel ; [jelgrafikák Tilkovszky Dóra] ; [... ill. Schaller István]. - [Budapest] : Szerző, 2013. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
Japán technikával
ISBN 978-963-08-6099-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495229]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2013.
Katona Viktória
   Meddig terjed [elektronikus dok.] : krimi / Katona Viktória. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Oriold, 2013. - (Megakrimi e-könyvtár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9771-85-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3492633]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2013.
Kis-Kapcsándy Sándor (1944-)
   Mezőn, réten : válogatott versek / Kis-Kapcsándy Sándor. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 20.)
ISBN 978-615-5266-33-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495767]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2013.
Kiss János, B. (1951-)
   Angyalka [elektronikus dok.] : in vitro / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109051. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3493867]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2013.
   Költői Budapest, Budapest költői : mai magyar költők Budapestről / [szerk. Bozók Ferenc]. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 95 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9354-95-1 fűzött : 2000,- Ft
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - vers - antológia
894.511-14(082) *** 908.439-2Bp.(0:82-14)
[AN 3496463]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2013.
Koosán Ildikó
   Hazafelé : válogatott versek / Koosán Ildikó. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 16.)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495755]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2013.
Köves Viktória
   Fullkontakt [elektronikus dok.] : blog-regény / Köves Viktória. - Szöveg (epub : 710 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - naplóregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492773]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2013.
Kövesdi Levente
   Katalin bírónő [elektronikus dok.] : krimi / Kövesdi Levente. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Oriold, 2013. - (Megakrimi e-könyvtár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9771-89-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3492618]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2013.
Krajnyák Dávid (1994-)
   Álmok útvesztőjén / Krajnyák Dávid. - [Budapest] : Magánkiad., [2013]. - 148 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6175-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3497147]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2013.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Menekülésem Erdélyből ; Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 231, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-197-0 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3499183]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2013.
Magyari Barna (1965-)
   A lét horizontja : versek / Magyari Barna. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 109 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9354-96-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3496483]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2013.
Makkos Zsolt
   Gyilkosság a végeken [elektronikus dok.] : krimi / Makkos Zsolt és Ponczók István. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Oriold, 2013. - (Megakrimi e-könyvtár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3492644]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2013.
Mikó Zsolt
   Még 53 vers Mikó Zsolt tollából [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 518 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108929. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492658]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2013.
   "...minden mindenre vágyik..." : antológia Mezey Katalin 70. születésnapjára. - Budapest : M. Napló, 2013. - 177, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-82-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - antológia - emlékkönyv
894.511-822 *** 894.511(092)Mezey_K.
[AN 3495907]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2013.
Molnár H. Lajos (1946-)
   A fehér vírus [elektronikus dok.] / Molnár H. Lajos. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3493885]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2013.
Nagy Ágoston
   Pulykakuglóf / Nagy Ágoston. - [Budapest] : Magánkiad., [2012]. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4815-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3497149]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2013.
   Nagyapó meséskönyve [elektronikus dok.] : mesék és versek / szerk. Pósa Lajos bácsi. - Szöveg (epub : 147 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109080. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5301-27-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3494209]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2013.
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
   Bors néni könyve / Nemes Nagy Ágnes ; [Keresztes Dóra rajz.]. - 3. felújított kiad. - Budapest : Móra, 2012. - 45, [2] p. : ill., színes ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-11-9330-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese - audiovizuális dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3499146]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2013.
Németh Judit
   Vince : kapaszkodni, kapaszkodni... / Németh Judit. - Budapest : [Németh J.], 2013. - 77 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6332-2 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3496480]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2013.
Oravecz Nóra
   Összekötve / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2013. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-231-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3495160]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2013.
Pál Sándor Attila (1989-)
   Pontozó / Pál Sándor Attila. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2013. - 63, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 181.)
ISBN 978-963-88478-5-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3497020]
MARC

ANSEL
UTF-810380 /2013.
   Pén+tek 13 / [szerk. ... Urbán Tibor]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2013. - [21] t.fol : ill. ; 30 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 12.)
Spirál fűzéssel. - Számozott példány: 13
ISBN 978-963-89667-1-1 fűzött : 13000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3495085]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2013.
Pert, Esther
   Az én időm [elektronikus dok.] / Esther Pert. - 2. jav., bőv. kiad. - Szöveg (epub : 503 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3492836]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2013.
Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
   Egy régi gavallér emlékei [elektronikus dok.] : válogatás a Naplótöredékekből, 1824-1887 / Podmaniczky Frigyes. - Szöveg (epub : 988 KB) (mobi : 1.5 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109435. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-366-490-2 (epub)
ISBN 978-963-366-491-9 (mobi)
Podmaniczky Frigyes (1824-1907)
magyar irodalom - magyar történelem - 19. század - memoár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 943.9"18"(093)
[AN 3499440]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2013.
Pol Alpert
   Forró naplemente / Pol Alpert. - Budapest : Rím, 2013. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5266-29-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3495911]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2013.
Pribojszky Mátyás (1931-)
   Ide-át : két történet / Pribojszky Mátyás ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Észak-Kelet Régió Alapítvány. - Pilisvörösvár : MBKKE ; Jósvafő : Észak-Kelet Régió Alapítvány, 2013. - 329 p. ; 21 cm
Tart.: Veronika gyermekeiÞ; Odaát
ISBN 978-615-5026-27-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3495019]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2013.
Rentsch, Piroska (1950-)
   Adni szeretnék : válogatott versek / Piroska Rentsch. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 18.)
ISBN 978-615-5266-26-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495759]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2013.
Réti László (1972-)
   Az elnök : [krimi] / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 532 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-803-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3494927]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2013.
Sajó László (1956-)
   Magyar versek / Sajó László. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 167, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-689-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3497030]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2013.
Salty, T. R.
   Pre Bellum Atlantis és más mesék / T. R. Salty. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 293, [2] p. ; 20 cm. - (Delta varázs katlan, ISSN 2064-1095)
ISBN 978-615-5314-54-4 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3495063]
MARC

ANSEL
UTF-810389 /2013.
Sarusi Mihály (1944-)
   Négy kicsi mérges avantgard : négy beszély az 1960-as évekből / Sarusi Mihály. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2013. - 83 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6759-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3495919]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2013.
   Sorsfordulók : válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Életút pályázatának díjnyertes műveiből / [... vál. Jámborné Balog Tünde és Urbán Péter] ; [szerk. Bíró Gergely] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 543 p. ; 20 cm
Fűzött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5195-08-2)
magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082)
[AN 3495655]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2013.
Szabóné Bihary Szilvia
   Gondviselés / Szabóné Bihary Szilvia. - [S.l.] : Magánkiad., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3497599]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2013.
Széll Tibor
   Holdudvar kutyái / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2013. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5578-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3495639]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2013.
Szepesi Nikolett (1987-)
   Én, a szexmániás / Szepesi Nikolett. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-834-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3494681]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2013.
Szepesi Nikolett (1987-)
   Orgazmuspontok / Szepesi Nikolett. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 347 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-904-0 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3494683]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2013.
Szilva Tamás Dávid
   Illúzióvesztés [elektronikus dok.] : csalódások versei / Szilva Tamás Dávid. - Szöveg (epub : 539 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108944. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492793]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2013.
   Találkozások : a Takács László Irodalmi Kör antológiája / [szerk. Riersch Zoltán]. - Nagykanizsa : Talk, 2012. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-5-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3497229]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2013.
Ternai László (1940-)
   Társam lett a csend : válogatott versek / Ternai László. - Budapest : Rím, 2013. - 64 p. ; 21 cm. - (Költői arcélek sorozat, ISSN 2063-3815 ; 14.)
ISBN 978-615-5266-18-8 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495748]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2013.
Thompson, G. L.
   Germánia : [az új világ fővárosa] / G. L. Thompson. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7179-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3495016]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2013.
Tisza Domokos (1837-1856)
   Tisza Domokos hátrahagyott versei / kiadta Édes anyja. - 3. kiad. - [Budaörs] : Buda Expo Kft., 2013. - 124 p. : ill. ; 20 cm
Utószó Kisné Góz Ilona. - Előszó Arany János
ISBN 978-963-08-6468-8 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495233]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2013.
Tóth Judit, M.
   Szélcsend : egzotikus utazás a dél-angliai tengerparton / M. Tóth Judit. - Budapest : Fényharmat K., 2013. - 330 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6771-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494948]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2013.
Tóth Kálmán (1831-1881)
   Kinizsi Pál [elektronikus dok.] : népies hősköltemény tíz énekben / írta Tóth Kálmán. - Szöveg (pdf : 450 KB) (epub : 114 KB) (mobi : 394 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108853. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5312-90-8 (pdf)
ISBN 978-615-5312-91-5 (epub)
ISBN 978-963-364-335-8 (mobi)
Kinizsi Pál (?-1494)
magyar irodalom - hősköltemény - elektronikus dokumentum
894.511-131
[AN 3491664]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2013.
Ujkéry Csaba (1943-)
   Felperzselt hómezők / Ujkéry Csaba. - Kaposvár : Berzsenyi, 2013. - 420 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-8440-33-4 kötött : 4100,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3500148]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2013.
Urbán Szabó István
   Amíg élünk / Urbán Szabó István. - Budapest : Accordia, 2012. - 226 p. ; 20 cm. - (Urbán Szabó István regényei ; 1.)
ISBN 978-615-5069-41-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3495643]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2013.
Urbán Szabó István
   Sakk-matt / Urbán Szabó István. - Budapest : Accordia, 2013. - 177 p. ; 20 cm. - (Urbán Szabó István regényei ; 2.)
ISBN 978-615-5069-52-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3495651]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2013.
Vámbéry Ármin (1832-1913)
   Dervisruhában Közép-Ázsián át [elektronikus dok.] : útirajz / írta Vámbéry Ármin. - Szöveg (pdf : 1.7 MB) (epub : 491 KB) (mobi : 1.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108852. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5312-92-2 (pdf)
ISBN 978-615-5312-93-9 (epub)
ISBN 978-963-364-337-2 (mobi)
Közép-Ázsia - felfedező utazás - magyar irodalom - 19. század - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 910.4(5-191)"186"
[AN 3491661]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2013.
Várady Eszter (1953-)
   Soha / Esther G. Wood. - Budapest ; [Esztergom] : Magánkiad., 2012. - 305 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-3296-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3496926]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2013.
Varga Patrícia
   Parázs-szemek [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 475 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108963. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3492930]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2013.
Varró Dániel (1977-)
   Szívdesszert : kis 21. századi temegén / Varró Dániel ; [... Rácz Nóra ill.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 2007. - 91, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2611-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3500153]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2013.
Vass Virág (1969-)
   Sohaférfi / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-781-7 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3494929]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2013.
Véghelyi Balázs (1983-)
   Önarckép [elektronikus dok.] : 30 év, 30 vers / Véghelyi Balázs. - Hangoskönyv. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2013. - 1 CD (30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5359-02-6 : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3496857]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2013.
Víg Krisztián
   A mester útja / Víg Krisztián. - Budapest : Yade Bt., cop. 2013. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6959-1 fűzött : 2900,- Ft : 10 EUR : 9 GBP
magyar irodalom - ezoterika - regény
894.511-31 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3495040]
MARC

ANSEL
UTF-810412 /2013.
   Viharzóna : közkincs pont net antológia. - [Budapest] : Benczes S. G., 2013. - 72 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6951-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3496323]
MARC

ANSEL
UTF-810413 /2013.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar szemmel : publicisztikai írások az emigráció éveiből / Wass Albert ; [szerk. Nagy Pál] ; [a szöveget Szőcs Katalin gond.]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna International, [2013]. - 3 db ; 21 cm
Ford. Gálfalvi Ágnes
ISBN 978-973-5995-79-9
ISBN 978-963-3540-14-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(498)
[AN 3485548]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1970. szeptember 3 - ?. - cop. 2013. - 213 p.
A gerincen számozási adatként: 45.
ISBN 978-963-354-015-2 kötött : 1695,- Ft
ISBN 978-973-5995-80-5
[AN 3500362] MARC

ANSEL
UTF-810414 /2013.
Wernke Bernát (1954-)
   Ketten szólnak / Wernke Bernát ; [fényképfelvételek Wernke Éva Léna] ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2013. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-28-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3495013]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2013.
Yarn, Brigite
   Folt a galléron [elektronikus dok.] / Brigite Yarn. - Szöveg (epub : 590 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108946. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3492802]
MARC

ANSEL
UTF-810416 /2013.
Zágon Judit
   A végzet doktora [elektronikus dok.] : krimi / Zágon Judit. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Oriold, 2013. - (Megakrimi e-könyvtár)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-108926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3492648]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2013.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   Új horizontok : válogatott versek = Novi horizonti : izbor pesmi = Neue Horizonte : ausgewählte Gedichte / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2013. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-24-9 fűzött
Szlovénia - határon túli magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
894.511-14.02(497.12)=863=30
[AN 3494999]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10418 /2013.
Boelts, Maribeth (1964-)
Bo goes fishing (magyar)
   Boti horgászni megy : [igék és melléknevek] / írta Maribeth Boelts ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-531-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496802]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2013.
Boelts, Maribeth (1964-)
Flora and the birthday gift (magyar)
   Flóra és a szülinapi ajándék : [természet és növények] / írta Maribeth Boelts ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-533-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496791]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2013.
Boelts, Maribeth (1964-)
Piper and the parade (magyar)
   Trilla és a felvonulás : [zene és mozgás] / írta Maribeth Boelts ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-528-1 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496758]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2013.
Boelts, Maribeth (1964-)
Sofie and the picnic party (magyar)
   Szofi és a nagy piknik : [barátság és csapatmunka] / írta Maribeth Boelts ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-532-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496799]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2013.
Boelts, Maribeth (1964-)
Zak at the fair (magyar)
   Ugri a vásárban : [színek, formák, számolás] / írta Maribeth Boelts ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-529-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496747]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2013.
Csehné Miklósvári Magdolna
   A békakirály, Hamupipőke és a többiek / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos mesetár, ISSN 2064-3071 ; 2.)
ISBN 978-963-251-572-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496027]
MARC

ANSEL
UTF-810424 /2013.
Csehné Miklósvári Magdolna
   A csizmás kandúr, Piroska és a többiek / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos mesetár, ISSN 2064-3071 ; 1.)
ISBN 978-963-251-571-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496018]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2013.
Elsmore, Warren
Brick city (magyar)
   Építs várost! : legófantáziák a világ körül / Warren Elsmore ; [ford. Polyák Emese]. - Budapest : Scolar, 2013. - 256 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-244-430-7 kötött : 3990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3496307]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2013.
Inaraja, Javier
   Bambi / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [14] p. : ill., színes ; 12 cm. - (Mesés zsebkönyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-381-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499178]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2013.
Inaraja, Javier
   A három kismalac / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [14] p. : ill., színes ; 12 cm. - (Mesés zsebkönyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-382-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499168]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2013.
Inaraja, Javier
   A hét kecskegida / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [14] p. : ill., színes ; 12 cm. - (Mesés zsebkönyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-383-3 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499180]
MARC

ANSEL
UTF-810429 /2013.
Inaraja, Javier
   A rút kiskacsa / [rajz. Javier Inaraja]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - [14] p. : ill., színes ; 12 cm. - (Mesés zsebkönyvek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-384-0 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3499171]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2013.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Am Meer (magyar)
   A tenger / [ill. Marion Krimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 23.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-405-5 kötött : 2450,- Ft
tenger - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 502(26)(02.053.2)
[AN 3496199]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2013.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Flugzeuge (magyar)
   Repülővel utazunk / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 35.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-420-8 kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3495634]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2013.
Mortensen, Lori (1955-)
Kit visits the farm (magyar)
   Folti a farmra látogat : [számok és számolás] / írta Lori Mortensen ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-534-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496784]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2013.
Mortensen, Lori (1955-)
Leo's big dig (magyar)
   Teki és a nagy ásatás : [tudomány és osztályozás] / írta Lori Mortensen ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-530-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496804]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2013.
Mortensen, Lori (1955-)
Scout's big race (magyar)
   Spuri nagy versenye : [sport és egészség] / írta Lori Mortensen ; ill. Nikki Boetger ; [ford. ... Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Tudj többet!)
ISBN 978-963-251-535-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496762]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2013.
Szesny, Susanne (1965-)
Mein Laufrad (magyar)
   Futóbicikli / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Frauke Nahrgang]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2013. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 28.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-431-4 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496271]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2013.
Vida Katalin
   Gyertek, gyertek gyerekek! / [ill. ... Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Mondókás füzetek, ISSN 2063-7993)
ISBN 978-963-251-547-2 fűzött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3494744]
MARC

ANSEL
UTF-810437 /2013.
Zugor Zoltán (1964-)
   Volt egyszer egy.. / Zugor Zoltán rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-251-568-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3496030]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10438 /2013.
Monroe, Caleb
Where there's thunder (magyar)
   Sündörgés, villámlás! / írta Caleb Monroe ; rajz. Shelli Palorine és Braden Lamb ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Drize K., cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x21 cm. - (Ice age, ISSN 2064-0684 ; 2013/1.)
Fűzött : 960,- Ft
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3496407]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2013.
   Tehetségek felsőfokon : a Tudományos Diákkör és az Illyés Gyula Szakkollégium tagjainak új kutatásai a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán / szerk. Bús Imre. - Szekszárd : PTE IGYK, 2013. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-61-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3496302]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2013.
   Utórengések : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely évkönyve / [szerk. Balázs Géza]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2013. - 155 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87390-7-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3496549]
MARC

ANSEL
UTF-8