MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2013 - 17. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2013

Created at 2013/12/06 16:00:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10973 /2013.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Minnesota - Niger. - cop. 2013. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6813-3 kötött : 3490,- Ft
[AN 3501325] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

10974 /2013.
   Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok : ünnepi tanulmányok Rácz Lajos tiszteletére 65. születésnapja alkalmából / [szerk. Máthé Gábor, ... Révész T. Mihály]. - [Vác] : Multiszolg Bt., cop. 2013. - 155 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5305-10-8)
Magyarország - jogtörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Rácz_L. *** 34(091)(439)
[AN 3500367]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10975 /2013.
Conferentia Chemometrica (2013) (Sopron)
   Conferentia Chemometrica 2013 : Sopron ..., September 8-11, 2013 / [ed. by Károly Héberger] ; [org., publ. by the] Chemometric Section Hungarian Chemical Society, Automatic Analysis and Chemometric Working Group of the Hungarian Academy of Sciences. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., [2013]. - [80] fol. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-38-0 fűzött
mennyiségi analízis - kromatográfia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Sopron) *** 543.062 *** 543.544
[AN 3499739]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2013.
International Society of Limnology. Congress (32.) (2013) (Budapest)
   32nd Congress of the International Society of Limnology : Budapest Congress Center, Budapest ..., August 4-9, 2013 : programme & book of abstracts / [org., publ. by Balaton Limnological Institute Hungarian Academy of Sciences Centre for Ecological Research]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2013]. - 388 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89460-1-0 fűzött
limnológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 556.55
[AN 3501231]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2013.
   Miafene : 40 éves a szentendrei Vajda Lajos Stúdió : [MűvészetMalom Modern és Kortárs Művészeti Központ, Szentendre, ... 2013. szeptember 14 - november 10.] = What the blazes : 40 years of Lajos Vajda Studio, Szentendre : [ArtMill Modern and Contemporary Art Centre, Szentendre] / [... kurátora ... Wehner Tibor ...] ; [... szerk. ... Wehner Tibor, Bodonyi Emőke]. - Szentendre : VLS Kult. Egyes., 2013. - 97 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-7300-0 kötött
Vajda Lajos Stúdió
Magyarország - képzőművészet - művészcsoport - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
061.28(439-2Szentendre)Vajda_Lajos_Stúdió *** 73/76(439)(092)"197/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3500604]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2013.
   Róma - Budapest : a novecento művészei Magyarországon : [... Balatonfüred, 2013. szeptember 6 - december 6.] = Rome - Budapest : artists of the novecento in Hungary : [... Balatonfüred, 6 September - 6 December 2013] / [szerk. Tóth Ferenc] ; [kiad. a Szépművészeti Múzeum és a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.]. - Budapest : Szépműv. Múz. ; [Balatonfüred] : FüredKult Kft., 2013. - 37, [30] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-14-9 fűzött
Olaszország - Magyarország - képzőművészet - kulturális kapcsolat - két világháború közötti időszak - kiállítási katalógus
061.4(439-2Balatonfüred *** 008(45)(439)"193" *** 008(439)(45)"193" *** 73/76(45)"193" *** 73/76(439)"193"
[AN 3499604]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10979 /2013.
Gömör Béla (1938-)
   344 köszönet a könyvajándékokért és a dedikációkért! / Gömör Béla. - [Budapest] : GMR Reklámügynökség Bt., 2013. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (GMR füzetek, ISSN 1589-9683)
ISBN 978-963-89701-1-4 fűzött
Magyarország - magánkönyvtár - dedikáció
099.3 *** 027.1(439)Gömör_B.
[AN 3500491]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10980 /2013.
Kempf, Hervé
Fin de l'Occident, naissance du monde (magyar)
   Új világ küszöbén / Hervé Kempf ; [ford. Morva Judit] ; [kiad. Közép-európai Fejlesztési Egyesület]. - Budapest : Közép-európai Fejlesztési Egyes., 2013. - 181 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6550-0 fűzött : 800,- Ft
ökológia - globalizáció - prognosztika
008.2 *** 339.9 *** 504.03
[AN 3499710]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2013.
Tankó Gyula (1973-)
   Paraphrasing, summarising and synthesising skills for academic writers : theory and practice / Gyula Tankó. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2013. - 197 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-963-312-056-9 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3500370]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10982 /2013.
Czeizel Beatrix
   Szólok hozzád / lejegyezte Czeizel Beatrix és Greskó Anikó ; [ill. Szabados Emese ...]. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 696 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7393-2 kötött
okkultizmus
133.25
[AN 3500233]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2013.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
Sand and foam (magyar, angol)
   Homok és tajték [elektronikus dok.] / írta Khalil Gibran. - Szöveg (mobi : 369 KB) (pdf : 365 KB) (epub : 94 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109697. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-364-305-1 (mobi)
ISBN 978-963-364-481-2 (epub)
ISBN 978-963-364-480-5 (pdf)
amerikai angol irodalom - ezoterika - vers - kétnyelvű dokumentum - elektronikus dokumentum
133.25 *** 820-14(73).02=945.11
[AN 3503181]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2013.
Gordon, Richard (1948-)
Quantum-touch 2.0 (magyar)
   Kvantumérintés 2.0 : az új ember : fedezd fel magadban az új embert, és válj azzá! / Richard Gordon, Chris Duffield, Vickie Wickhorst ; [ford. Bozai Zsuzsanna]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-175-5 fűzött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3501357]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2013.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Koncentraciâ na čislah rastenij dlâ vosstanovleniâ organizma [elektronikus dok.] / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013-
Főcím a címképernyőről
ezoterika - természetgyógyászat - elektronikus dokumentum
133.25 *** 615.89
[AN 3504207]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Č 1. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109830. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5317-65-1
[AN 3504223] MARC

ANSEL
UTF-810986 /2013.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A jövő üzenete felé II / Magdalena Hodony-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2013. - 14 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88573-8-5)
ezoterika
133.25
[AN 3500256]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2013.
Hoppe, Geoffrey (1955-)
Journey of the angels (magyar)
   Az angyalok útja : Tóbiás közvetítések / Geoffrey Hoppe és Linda Hoppe tolmácsolásában ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Budapest : Unio Mystica Kvk., 2013. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89847-1-5 fűzött : 2625,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3500718]
MARC

ANSEL
UTF-810988 /2013.
Lekszikov Attila (1970-)
   A nagy tarot könyv : szellemi szimbolikus piramis / Lekszikov Attila. - Budapest : Püski, 2013. - 446 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 436-437.
ISBN 978-963-302-121-7 kötött
tarot - jövendőmondás
133.3
[AN 3500277]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2013.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2013 / [szerző Nemere István]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2013]. - 250 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88557-7-0 fűzött
rejtély
001.94
[AN 3505734]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2013.
Nemere István (1944-)
   Titkok könyve, 2014 / Nemere István. - [Debrecen] : Világóceán K., 2013. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-09-0 fűzött : 2000,- Ft
rejtély
001.94
[AN 3503288]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2013.
Ward, Tara
Discover meditation and mindfulness (magyar)
   Meditáció és tudatosság : teremtsen jobb életet a gondolkodás erejével / Tara Ward ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2013. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-248-212-5 fűzött : 2980,- Ft
meditáció - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3499706]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10992 /2013.
Éri Vilma (1952-)
   Dunaújváros megyei jogú város települési környezetvédelmi programja, 2013-2018 / [kész. Éri Vilma] ; [kiad. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Dunaújváros : Önkormányzat, 2013. - [109] p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87698-5-5 fűzött
Dunaújváros - környezetvédelem
504.06(439-2Dunaújváros)
[AN 3499611]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2013.
Haraszthy László (1954-)
   Értékőrző gazdálkodás Natura 2000 területeken / Haraszthy László ; [közread. a] Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány. - [Csákvár] : Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 2013. - 90, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7404-5 fűzött
Magyarország - természetvédelmi terület - környezetvédelem
504.06(439) *** 502.4(439)
[AN 3501211]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2013.
   Közösségépítés és közösségi önellátás : V. Fenntarthatósági Konferencia : az előadások összefoglalói : Somogyvámos, 2013. szeptember 26-27-28. / [szerk. Kun András] ; [rend., közread. az] Öko-völgy Alapítvány. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2013. - 68 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-89636-4-2 fűzött
fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete - konferencia-kiadvány
504.03 *** 294.55(439) *** 061.3(439-2Somogyvámos)
[AN 3499708]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

10995 /2013.
Belágyi József (1932-)
   Matematika / Belágyi József, Mátyus László, Nyitrai Miklós ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar. - Utánny. - Pécs : PTE ; Debrecen : DE, 2013. - 162 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-156-0 fűzött
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3499499]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2013.
   Magyar matematikus portrék / szerk. Róka Sándor. - Budapest : Typotex, cop. 2013. - 237 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-268-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - matematikatörténet - matematikus - 19. század - 20. század
51(439)(092)"18/19" *** 51(439)(091)
[AN 3499462]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2013.
   Proceedings of the PhD Conference : May 8-10, 2013 / org. by the Doctoral School of Mathematics and Computer Sciences Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : Doctoral School of Mathematics and Computer Science Budapest Univ. of Technology and Economics, [2013]. - 77 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-085-8 fűzött
matematika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
51 *** 061.3(439-2Bp.)"2013" *** 681.3
[AN 3501102]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2013.
Rédey Tamás
   Tipográfiai újdonságok : képletek és ötletek / Rédey Tamás. - Budapest : [Rédey T.], 2012. - 46 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-4722-3 fűzött
szám - karakterkészlet
511.11(089.3)
[AN 3499626]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10999 /2013.
   III. Terrestrial radioisotopes in environment : international conference on environmental protection / [ed. by Tibor Kovács, János Somlai, Borbála Máté] ; [org. University of Pannonia Institue of Radiochemistry and Radioecology, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Hungarian Biophysical Society Radioecology Section of Radioecology]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2012. - 166 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2012. máj. 16-18. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-67-0 fűzött
Magyarország - radioaktív izotóp - természeti környezet - konferencia-kiadvány
539.163 *** 502(439) *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3500227]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2013.
Kolorisztikai Szimpózium (34.) (2013) (Veszprém)
   XXXIV. Kolorisztikai Szimpózium : 2013. június 13., Veszprém : [program, előadás összefoglalók] = XXXIVth Colouristic Symposium : 13 June 2013, Veszprém : program, abstracts / [rend., közread. a Magyar Kémikusok Egyesülete Kolorisztikai Szakosztálya együttműködve a CIE Magyar Nemzeti Bizottságával]. - [Budapest] : MKE Kolorisztikai Szakoszt., [2013]. - 13, [2] fol. ; 22 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-43-4 fűzött
színtan - konferencia-kiadvány
535.6 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3499616]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2013.
   Proceedings of the PhD Conference : May 17, 2013 / org. by the Doctoral School of Physics of the Faculty of Natural Sciences Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : Doctoral School of Physics of the Fac. of Natural Sciences Budapest Univ. of Technology and Economics, [2013]. - 71 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-083-4 fűzött
fizika - konferencia-kiadvány
53 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3501078]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11002 /2013.
Balaton Symposium (9.) (2013) (Siófok)
   9th Balaton Symposium on high-performance separation methods : dedicated in honor the 85th birthday of professor László Szepesy and the 80th birthday of professor Ernő Tyihák : September 4-6, 2013, ... Siófok ... : book of abstracts / [org., publ. by the Hungarian Society for Separation Sciences]. - Pécs : Hung. Soc. for Separation Sciences, cop. 2013. - IX, 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89335-2-2 fűzött
analitikai kémia - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
543 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3501225]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2013.
Central European Symposium on Plasma Chemistry (5.) (2013) (Balatonalmádi)
   5th Central European Symposium on Plasma Chemistry : Balatonalmádi ..., 25-29 August 2013 : final scientific programme & book of abstracts / [ed. by Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler] ; [publ. by Research Centre For Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences ..., Wigner Research Centre For Physics Hungarian Academy of Sciences ...]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., Conference Secretariat, [2013]. - 212 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: 5th CESPC : final scientific programme & book of abstracts. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-04-8 fűzött
plazmakémia - konferencia-kiadvány
541.1 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3501405]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11004 /2013.
   A Föld viselt dolgai : válogatott földtudományi cikkek a Geothink Tudományos Egyesület 2011-2012-es hírarchívumából / [szerk. Jánosi-Mózes Tibor]. - Szeged : Geothink Tud. Egyes., 2012. - 230 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-87953-0-4 kötött : 4900,- Ft
földtudomány - paleontológia - űrtudomány
55 *** 56 *** 52
[AN 3500267]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2013.
   Formációk és metamorfózisok : a geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18-19. században / szerk. Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2013. - 226, [24] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-693-507-8 fűzött : 2500,- Ft
tudománytörténet - geológia - művelődéstörténet - 18. század - 19. század
55(439)"17/18" *** 55(4)"17/18" *** 930.85(4)"17/18"
[AN 3500501]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2013.
   Impact of anthropogenic activity and climate changes on the environment of Central Europe and USA / Vlasta Štekauerová [et al.] assoc. eds. - Pécs : HAS Research Centre for Economic and Regional Studies Inst. for Regional Studies ; Bratislava : SAS IH ; [New York, N.Y.] : Columbia Univ., 2012. - 390 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pollution and water resources, ISSN 0278-0925 ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-59-9 kötött
Kárpát-medence - ökológia - környezetvédelem - éghajlatváltozás
551.583 *** 504.03(4-191) *** 504.06(4-191)
[AN 3501450]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

11007 /2013.
   A Piszkéstetői Obszervatórium : Ég és Föld vonzásában - a természet titkai / [közread. az MTA CSFK CSI]. - [Budapest] : MTA CSFK CSI, 2013. - [38] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-508-633-7 fűzött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (Sopron). Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet (Budapest). Piszkés-tetői Megfigyelőállomás
csillagvizsgáló - Piszkés-tető
520.1(439-2Piszkés-tető)
[AN 3501159]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11008 /2013.
Baumann Miklós (1925-)
   Keletkezés vagy Teremtés? / Baumann Miklós. - Veszprém : OOK-Press, 2013. - 154 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 144-147.
ISBN 978-963-86156-6-4 fűzött : 1200,- Ft
élet eredete - törzsfejlődés
573.5 *** 575.8
[AN 3501056]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2013.
Kontschán Jenő (1975-)
   A Dunántúli-középhegység szabadon élő korongatkái és nyűgatkái : Acari: Mesostigmata: Uropodina, Gamasina, Sejina és Antennophorina = Free living mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata: Uropodina, Sejina et Antennophorina) of the Hungarian Transdanubian Mountains / Kontschán Jenő, Ujvári Zsolt. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz. ; Budapest : M. Természettud. Múz., 2013. - 116 p. : ill. ; 23 cm. - (A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, ISSN 0408-2427 ; 32.)
Bibliogr.: p. 112-114. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-86984-7-6 fűzött
Dunántúli-középhegység - atka - állatföldrajz
595.42(439)(234.373.1/.2) *** 591.9(439)(234.373.1/.2)
[AN 3500328]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2013.
Locsmándi Csaba
   Gyűjtsünk gombát erdőn, mezőn! / Locsmándi Csaba, Vasas Gizella. - Budapest : Cser K., 2013. - 200 p. : ill., főként színes ; 16 cm
ISBN 978-963-278-335-2 fűzött : 2995,- Ft
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3501470]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2013.
   Our future : book of abstracts : Pannonian plant biotechnology conference for PhD students in plant biology ... / [ed. Izabella Kőszegi, Tímea Pósa] ; [org. by the Pannonian Plant Biotechnology Association, in collaboration with the Doctoral School of Pannon University Georgikon Faculty Keszthely]. - [Martonvásár] : Pannonian Plant Biotechnology Assoc., [2013]. - 59 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Keszthelyen, 2013. máj. 15-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89129-2-3 fűzött
biológiai technológia - növényélettan - konferencia-kiadvány
57.08 *** 581.1 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3500736]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11012 /2013.
Barnard, Christiaan (1922-2001)
Mieux vivre l'arthrite et les rhumatismes (magyar)
   Reumás és ízületi fájdalmaink gyógyítása : [alternatív gyógymódok]. - [Vásárosnamény] : [Kódexfestő K.], [2013]. - 176 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Hogyan orvosoljuk reumánkat és izületi fájdalmainkat" címmel is. - Szerző Barnard, Christiaan
ISBN 978-963-7095-12-2 fűzött
reuma
616.72-002.77
[AN 3505813]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2013.
Basso, Michael J. (1964-)
The underground guide to teenage sexuality (magyar)
   A szexualitás rejtélyes világa : kalauz tinédzsereknek : nélkülözhetetlen kézikönyv a mai tizenéveseknek és szüleiknek / Michael J. Basso. - Pécs : Alexandra, 2013. - 310 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Lipták Judit. - Bibliogr.: p. 301-304.
ISBN 978-963-357-026-5 fűzött
nemi felvilágosítás
613.88
[AN 3499838]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2013.
Bíró Violetta (1976-)
   A magas rizikófaktorú serdülők kötődésének és a coping-mechanizmusainak összefüggései internalizációs és externalizációs problémáikkal / Bíró Violetta. - Baja : EJF K., cop. 2013. - 117 p. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 18.)
Bibliogr.: p. 109-117.
ISBN 978-963-7290-97-8 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - gyermeklélektan - gyermekvédelem - gyermekotthon
159.922.7 *** 364.65-053.2/.6(439)
[AN 3501270]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2013.
Buda László
   Mit üzen a tested? : gyógyító kommunikáció belső világoddal / Buda László. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2013. - 256 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-09-9 fűzött : 3360,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3501621]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2013.
   Első teendők sürgős esetekben - elsősegélynyújtás / szerk. Betlehem József. - Budapest : Medicina, 2014, cop. 2013. - 264 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-469-1 kötött
elsősegélynyújtás
614.88 *** 616-08-039.74
[AN 3501476]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2013.
Fási Katalin
   Gyógyító zöldségek és gyümölcsök / Fási Katalin. - [Budaörs] : Csepp K., [2013]. - 181 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5350-27-6 fűzött
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - zöldségféle - gyümölcs
613.2 *** 635.1/.8 *** 634.1
[AN 3503295]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2013.
Ferenczi Sándor (1873-1933)
   A pszichoanalízis haladása [elektronikus dok.] : értekezések / írta Ferenczi Sándor. - Szöveg (mobi : 1 MB) (epub : 263 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109737. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-299-3 (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-364-016*) (epub)
pszichoanalízis - elektronikus dokumentum
159.964.2
[AN 3503801]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2013.
Ford, Gina
   Kiegyensúlyozott babák és nyugodt mamák kézikönyve : a magabiztos és gondmentes gyereknevelés titkai / Gina Ford ; [ford. Szalai Nóra]. - 2. kiad. - Budapest : Twin Média Kft., [2013]. - [12], 276 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 963-06-0368-3 fűzött : 3900,- Ft
csecsemőgondozás - szoptatás
613.95 *** 649.1 *** 618.63
[AN 3504526]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2013.
Forró Pál (1884-1942)
   A boldog házasság tudománya [elektronikus dok.] / írta Forró Pál ; közread. az Infopoly Alapítvány. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 672 KB). - Budapest : Infopoly Alapítvány, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-6113-7
házasság - párkapcsolat - elektronikus dokumentum
613.89 *** 316.472.4
[AN 3505399]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2013.
Freud, Sigmund (1856-1939)
Über Psychoanalyse (magyar)
   Pszichoanalízis [elektronikus dok.] : öt előadás 1909-ben a worcester-i Clark Universityn / írta Sigmund Freud ; ford. Ferenczi Sándor. - Szöveg (mobi : 394 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109729. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-302-0
pszichoanalízis - elektronikus dokumentum
159.964.2
[AN 3503717]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2013.
Gerlinger Imre (1957-)
   Tünetorientált fül-orr-gégészet / Gerlinger Imre. - [Budapest] : Medicina, 2014. - 304 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-466-0 kötött : 4950,- Ft
fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
616.21
[AN 3501488]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2013.
Gray, John (1951-)
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek : [az igazi párkapcsolat kézikönyve, hogyan éljünk boldogan társunkkal] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 274 p. ; 20 cm
Megj. "A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról" címmel is
ISBN 978-963-9711-93-8 fűzött : 3290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1
[AN 3505731]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2013.
Helms, Antje (1974-)
Kriegen das eigentlich alle? (magyar)
   Az enyém is megnő? : a legfontosabb kérdések és válaszok a felnőtté válásról / írta Antje Helms ; fényképezte Jan von Holleben ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Móra, 2013. - 156, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9519-4 fűzött : 2490,- Ft
serdülőkor - nemi felvilágosítás
159.922.8 *** 613.88
[AN 3500356]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2013.
Hidas György (1925-)
   Lelki köldökzsinór : beszélgetek a kisbabámmal / Hidas György, Raffai Jenő, Vollner Judit. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 284 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 278-284.
ISBN 978-963-227-376-1 fűzött : 3490,- Ft
terhesség - pszichoanalízis
615.851 *** 618.2 *** 159.964.2
[AN 3504411]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2013.
   Increasing capacity for tobacco research in Hungary, 2008-2013 / [publ. by the] Institute for the History of Hungarian Sciences. - Budapest : Inst. for the History of Hungarian Sciences, 2013. - 245 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-00-3 kötött
Magyarország - dohányzás - közegészségügy - dohányipar - 21. század
613.84(439)"200/201" *** 614(439)"200/201" *** 663.97(439)
[AN 3499549]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2013.
Kinder mit Blutungsneigung in Krippe, Kindergarten und Schule (magyar)
   A hemofiliás gyermekek a bölcsődében, az óvodában és az iskolában / Wolfgang Eberl [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 100 p. : ill., színes ; 22 cm
Fűzött
vérzékenység - gyermek
616.151.5-053.2
[AN 3501342]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2013.
   Kiút a gödörből: a gyógyulás lelkivilága : hepatitisz C, a betegek szemszögéből / [közread. a] Májbetegekért Alapítvány. - [Budapest] : Májbetegekért Alapítvány, 2013. - 89 p. ; 20 cm
Fűzött
májgyulladás - memoár
616.36-002(0:82-94)
[AN 3501032]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2013.
Kiviluoma, Leena
Kasvot kuntoon (magyar)
   A fiatal arc titka : szépítő arctorna / Leena Kiviluoma ; fotók és ill. Risto Kurkinen ; [ford. Mönk Leonóra]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, [2013]. - 183 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 180-183.
ISBN 978-963-341-053-0 fűzött : 4800,- Ft
torna - arc
615.82 *** 611.92
[AN 3501390]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2013.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (6.) (2013) (Zalakaros)
   Magyar Kontaktológiai Társaság VI. továbbképző tanfolyama és kongresszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével : Zalakaros ..., 2013. szeptember 27-28. / [szerk. Végh Mihály]. - [Budapest] : Convention Budapest, [2013]. - 43, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
Program és előadásösszefoglalók
ISBN 978-963-88100-5-2 fűzött
szemészet - kontaktlencse - konferencia-kiadvány
617.7 *** 681.73 *** 061.3(439-2Zalakaros)
[AN 3499455]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2013.
   Mellkassebészet a hétköznapi gyakorlatban / szerk. Csekeő Attila. - Budapest : Akad. K., 2013. - 294 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9408-0 kötött
mellkassebészet
617.54
[AN 3500717]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2013.
Nemere István (1944-)
   Titkos kísérletek a náci birodalomban / Stefan Niemayer. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-078-0 fűzött
Németország - történelem - orvostörténet - koncentrációs tábor - kísérlet - 20. század
61.001.5 *** 61(430)"193/194" *** 343.819.5(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3503414]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2013.
Németh Imréné Éva
A gyógynövények nagykönyve (új kiadása)
   Gyógynövény ABC : 68 féle hazai gyógynövénnyel / Németh Imréné Éva. - [Budaörs] : Csepp K., [2013]. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-615-5350-05-4 fűzött
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322(439)
[AN 3503297]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2013.
Orosz Zsolt
   Csalogány I : ébredés. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 281, [7] p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt. - Bibliogr.: p. [286-287].
ISBN 978-615-5214-59-2 kötött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3501326]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2013.
Pöltl Jánosné
   Gyógynövények gyűjteménye : alkalmazásuk betegségek gyógyítására / Pöltl Jánosné. - Budapest : Kiskapu, cop. 2013. - 183, [7] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [185].
ISBN 978-963-9637-94-8 fűzött : 1800,- Ft
gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3500543]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2013.
Remes Péter (1941-)
   A magyar repülő- és űrorvostan története / Remes Péter, Grósz Andor, Szabó József. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2013. - 300 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-586-3 kötött : 4000,- Ft
Magyarország - katonai egészségügy - légierő - űrhajózás - történeti feldolgozás
613.67(439)(091) *** 358.4(439) *** 629.78(439)
[AN 3500521]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2013.
   Selected topics in neurology / ed. by Mária Tünde Magyar and László Csiba ; [publ. by the] University of Debrecen Medical and Health Science Center Department of Neurology. - [Debrecen] : Debreceni Univ. Press, 2013. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-318-2 fűzött
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3499505]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2013.
Tegez Lajos (1930-2000)
   "Uram, nincs emberem" : (János 5,7) : elmélkedések időseknek / Tegez Lajos. - 7. kiad. - Budapest : Kálvin, 2013. - 35 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-558-042-2 fűzött : 160,- Ft
lelkigyakorlat - idős - imakönyv
613.98 *** 242
[AN 3505607]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2013.
   Törésvonalak / szerk. Lénárd Sándor, Ágoston Csilla, Szabó Zoltán András. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Hármashatár, ISSN 2064-0005 ; 4.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-172-6 fűzött
szociálpszichológia - lélektan - pedagógia
159.9 *** 316.6 *** 37
[AN 3500432]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2013.
   Tüdő- és mediastinalis onkológia / szerk. Bodoky György, Kopper László. - Budapest : Semmelweis, 2013. - XII, 368 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7379-6 kötött
tüdőrák - onkológia
616.24-006.6
[AN 3500108]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2013.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Jól szeretni : Tudod-e, hogy milyen a gyereked? / Vekerdy Tamás. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2013. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-10-5 kötött : 3360,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3500228]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2013.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Kicsikről nagyoknak : a kisgyerekkor / Vekerdy Tamás ; [ill. Barka Ferenc]. - 9. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 148, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-355-058-8 fűzött : 1900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3503502]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2013.
Whale done! (magyar)
   Bálnulatos : a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatok hatalma / írta Ken Blanchard [et al.] ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Pongor, 2012. - 112 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 7.)
ISBN 978-615-5263-05-7 fűzött : 2990,- Ft
üzleti élet - életvezetés - társadalmi kapcsolat
613.865 *** 65.013 *** 316.47
[AN 3501249]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2013.
Willendorf, Josepha
   Miért kell egy nőnek Nőnek lenni? / Josepha Willendorf. - Budapest : Duna Kvklub, 2012. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5390-14-2 fűzött : 1950,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - nő - nők a társadalomban
613.865-055.2 *** 396
[AN 3500303]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11045 /2013.
   Abstracts of Factory automation 2012 : 21-22 May, 2012, Veszprém / [org., publ. by the University of Pannonia]. - Veszprém : Univ. of Pannonia, 2012. - 50 p. ; 21 cm
Borítócím: Gyártás-automatizálás = Factory automation, 2012. - Váltakozva angol és magyar nyelven
Fűzött
automatizált gyártás - mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány
621 *** 681.5 *** 65.011.56
[AN 3499767]
MARC

ANSEL
UTF-811046 /2013.
   Csomagoljam? : a papírcsomagolás története = Wrap art : the history of paper packaging / [kurátor ... B. Nagy Anikó] ; [társkurátor ... Sziray Zsófia] ; [közread. a] Kiscelli Múzeum. - [Budapest] : Kiscelli Múz., 2013. - 15 p. : ill., színes ; 21cm
Kész. a Budapesten, 2013. ápr. 16 - okt. 6. között rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
papír - csomagolástechnika - papírgyártás
621.798 *** 676
[AN 3500715]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2013.
   "Low-carbon" energiaellátási rendszerek a gyakorlatban : a megújulóenergia-termelés technológiái Magyarországon / szerk. Tóth László, Fogarassy Csaba. - Gödöllő ; [Budapest] : Szaktudás K. Ház, 2012. - 156 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 145-148.
ISBN 978-615-5224-37-9 kötött
Magyarország - megújuló energiaforrás - energiatermelés
620.9(439)
[AN 3500722]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2013.
Simonyi Sándor (1950-)
   Simonyi Sándor : a mérnöki hivatás örök vonzásában / [riporter] Szentgyörgyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2013. - 207 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
ISBN 978-963-279-322-1 kötött : 2900,- Ft
Simonyi Sándor (1950-)
Magyarország - mérnök - jármű-elektronika - 20. század - 21. század - életútinterjú
62(439)(092)Simonyi_S.(047.53) *** 629.113.066
[AN 3499527]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11049 /2013.
Bokor József (1948-)
   Robust control theory with automotive applications / József Bokor, Péter Gáspár, Zoltán Szabó. - [Budapest] : Typotex, cop. 2012. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-278.
ISBN 978-963-279-788-5 fűzött : 6000,- Ft
irányítástechnika - jármű - egyetemi tankönyv
681.5(075.8) *** 629(075.8)
[AN 3499517]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2013.
Detrekői Ákos (1939-2012)
   Térinformatika : elmélet és alkalmazások / Detrekői Ákos, Szabó György. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Az informatika alkalmazásai, ISSN 1787-6044)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-681-9 fűzött : 4200,- Ft
térinformatika
681.3.004.14 *** 659.2 *** 911
[AN 3499502]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2013.
Lawson, Bruce (1966-)
Introducing HTML5 (magyar)
   Bemutatkozik a HTML5 / Bruce Lawson, Remy Sharp ; [ford. Detvay László]. - Budapest : Perfact, cop. 2013. - XIV, 226 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-9929-28-9 fűzött : 4200,- Ft
weblapszerkesztés
519.682HTML
[AN 3501451]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2013.
Russinovich, Mark (1966-)
Windows internals (magyar)
   Windows internals : minden a Windowsról a Windows Server 2008 R2-ig és a Windows 7-ig / Mark E. Russinovich, David A. Solomon, Alex Ionescu. - 6. kiad. - Bicske : Szak K., 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm
operációs rendszer
681.3.066Windows
[AN 3463788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - XX, 740 p.
ISBN 978-963-9863-32-3 fűzött : 19000,- Ft
[AN 3501160] MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11053 /2013.
   AWSN 2013 : Advances on wireless sensor networks : 15th April, 2013 : conference proceedings / [ed. György Terdik, István Gaál] ; org. by CAHS University of Debrecen [etc.]. - Debrecen : Debrecen Univ. Press, [2013]. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-356-4 fűzött
vezeték nélküli híradástechnika - informatikai hálózat - konferencia-kiadvány
621.396.218 *** 681.327 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3499557]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

11054 /2013.
   "A Goldberger..." : az Óbudai Múzeum - Goldberger Textilipari Gyűjtemény állandó kiállítása : kiállításvezető / [... kurátora ... Népessy Noémi]. - Budapest : Óbudai Múz., [2013]. - 97, [4] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-7337-6 fűzött
Óbudai Múzeum (Budapest). Goldberger Textilipari Gyűjtemény
GTM Budaprint Goldberger Textilművek (Budapest)
Budapest - textilipar - vállalat - ipartörténet - múzeumi katalógus
677(439) *** 061.5(439-2Bp.)Goldberger(091) *** 069(439-2Bp.)Óbudai_Múzeum
[AN 3500234]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2013.
International Federation of Associations of Textile Chemists and Colourists. Congress (23.) (2013) (Budapest)
   XXIII IFATCC International Congress [elektronikus dok.] : 8-10 May 2013, Budapest ... / [publ. by the] MKE. - Szöveg. - [Budapest] : MKE, [2013]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-33-5
textilipar - textiltechnológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
677 *** 677.02 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3499017]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

11056 /2013.
International Symposium on Essential Oils (44.) (2013) (Budapest)
   44th International Symposium on Essential Oils : Danubius Hotel Flamenco, Budapest ..., 8-12 September 2013 : programme and book of abstracts / [ed. by Róbert Hohol, Zsuzsanna Heiszler]. - Budapest : Diamond Congress Ltd., [2013]. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszék. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-05-5 fűzött
növényi olaj - illóolaj - konferencia-kiadvány
665.3 *** 633.81 *** 633.85 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3501115]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11057 /2013.
Acélszerkezeti Konferencia (12.) (2013) (Dunaújváros)
   XII. Acélszerkezeti Konferencia : Dunaújváros, 2013. május 22-23. : [előadásgyűjtemény] / [fel. szerk. Csapó Ferenc] ; [rend., kiad. Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség]. - [Dunaújváros] : Magész, [2013]. - 123 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89317-2-6 fűzött
Magyarország - hídépítés - acélszerkezet - konferencia-kiadvány
624.21/.8(439) *** 624.014.2 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3500631]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2013.
Creative Construction Conference (2013) (Budapest)
   Creative Construction Conference 2013 [elektronikus dok.] : July 6-9, 2013, Budapest ... : proceedings / eds. Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski. - Szöveg (pdf : 25.4 MB). - Budapest : Diamond Congress Ltd. : [SZIE], [2013]
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109638. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-269-366-8
építőipari tervezés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
624.04 *** 69.001 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3502357]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2013.
   Geotechnical collapses : understanding the problems and finding the solution / [ed. by József Mecsi] ; publ. by Hungarian Geotechnical Society, ISSMGE Hungarian National Committee. - Budapest : Hung. Geotechnical Soc., [2013]. - 189 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A Budapesten, 2010. szept. 24-25-én "Failures, disputes, causes and solutions in geotechnics" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89854-1-5 fűzött
geotechnika
624.13
[AN 3500215]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2013.
   Katonák a gátakon : a Magyar Honvédség a 2013-as dunai árvíz elleni védekezésben = Soldiers on the dykes : the Hungarian Defence Forces in the flood protection activities during the 2013 Danube flood / [szerk. Szecsey István] ; [közread. a] Honvédelmi Minisztérium, ... Magyar Honvédség. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-472-9 fűzött
Duna - Magyarország - árvízvédelem - haderő - 21. század - fényképalbum
627.516(439)(282.243.7)"2013"(084.12) *** 355(439)(084.12)
[AN 3500541]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2013.
Kézdi Konferencia (3.) (2013) (Budapest)
   3. Kézdi Konferencia : 2013. május 28. / [szerk. Nagy László és Takács Attila] ; [kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszéke]. - [Budapest] : BME Geotechnikai Tansz., [2013]. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-081-0 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3500243]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2013.
Mecsi József (1945-)
   Geotechnical engineering examples and solutions using the cavity expanding theory : pressuremeters, piles and injected anchors / József Mecsi ; publ. by Hungarian Geotechnical Society ... - Budapest : Hung. Geotechnical Soc., 2013. - 221 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-213.
ISBN 978-963-89854-0-8 kötött
geotechnika
624.13
[AN 3500212]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11063 /2013.
Brewer, Mike (1964-)
The wheeler dealer know how! (magyar)
   Autókereskedők / Mike Brewer ; [ford. Bertalan György]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2013. - 141 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-74-0 kötött : 3990,- Ft
autókereskedelem - személygépkocsi - memoár
629.114.6 *** 339.166(410)(0:82-94)
[AN 3500242]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2013.
Háy György (1950-)
   Légibalesetek pilótaszemmel / Háy György. - Budapest : Typotex, 2006-. - 24 cm
repüléstörténet - baleset - repülőgép - katonai repülőgép
629.73 *** 623.746 *** 614.8(100)
[AN 2636569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2013. - 171 p. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-279-347-4 kötött : 4200,- Ft
[AN 3501562] MARC

ANSEL
UTF-811065 /2013.
Kováts Miklós (1935-)
   Gépjárművek buszhálózatai : CAN, VAN, LIN, Byteflight, FlexRay, MOST, Bluetooth és egyéb rendszerek / Kováts Miklós, Szalay Zsolt. - Budapest : Maróti, 2013. - 142 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-9945-10-4 fűzött : 4480,- Ft
gépjármű - adatátviteli hálózat
629.113 *** 681.5 *** 681.3.004.14
[AN 3500411]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2013.
   KRESZ : a közúti közlekedés szabályai és a legfontosabb kiegészítő rendeletek / [szerk. Hack Emil]. - 6. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft. Transport Média, cop. 2013. - 264 p. : ill., részben színes ; 17 cm
Lezárva: 2013. szept.
ISBN 978-963-9518-68-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - közlekedési szabály
656.1.05(439)(094)
[AN 3505624]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11067 /2013.
Bagoly Ilona
   Pónik és kislovak / [írta Bagoly Ilona és Szél László]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-86-4 kötött
póniló - ló - gyermekkönyv
636.16(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3501015]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2013.
Bernáth István
   Kutyafajták kislexikona / Bernáth István. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2013. - 143 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5203-62-6 kötött
kutya - szaklexikon
636.7:030
[AN 3500487]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2013.
   Chestnut cultivation and revitalization program in Nagymaros (Hungary) / ed. László Radócz. - Debrecen ; Nagymaros : Debrecen Univ. Publ., 2013. - 44 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 41-44.
ISBN 978-963-318-378-6 fűzött
Nagymaros - szelídgesztenye - gyümölcstermesztés - erdőművelés
634.531 *** 630*2(439-2Nagymaros)
[AN 3501043]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2013.
Dunka Béla
   A házibivaly / Dunka Béla ; [közread. a] ... Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete. - [Budapest] : Mezőgazda ; [Sarród] : M. Bivalytenyésztők Egyes., cop. 2013. - 41 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 26-28.
ISBN 978-963-286-688-8 fűzött
bivaly - állattenyésztés
636.29
[AN 3501333]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2013.
   Földhasználat és állatállomány Magyarországon, 2010 [elektronikus dok.] : településsoros adatok / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 311 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109477. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-378-4
Magyarország - mezőgazdaság - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.43(439)"201"(083.41)
[AN 3500045]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2013.
Halászati Tudományos Tanácskozás (36.) (2012) (Szarvas)
   XXXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás : Szarvas, 2012. május 23-24. / [rend., közread. a] Halászati és Öntözési Kutatóintézet ... - Szarvas : Haki, 2012. - 58 p. ; 24 cm
Fűzött
halászat - halgazdaság - konferencia-kiadvány
639.3 *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3499967]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2013.
Máté Judit
   Az agrárium tudósai : interjúkötet / Máté Judit. - Budapest : Medicina, 2013. - 211 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-449-3 kötött
Magyarország - agrártudomány - akadémikus - 20. század - 21. század - interjú
63(439)(092)(047.53) *** 061.12(439)(092)(047.53)
[AN 3501483]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2013.
Szőlő és Klíma Konferencia (5.) (2013) (Kőszeg)
   5. Szőlő és Klíma Konferencia : 2013. április 20. : program és az előadások összefoglalói / szerk. Puskás János. - Kőszeg : [Önkormányzat], 2013. - 24 p. ; 21 cm
A konferenciát Kőszegen rendezték. - Rend. Kőszeg Város Önkormányzata etc.
Fűzött
szőlészet - éghajlattan - konferencia-kiadvány
634.8 *** 061.3(439-2Kőszeg) *** 551.58
[AN 3499624]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11075 /2013.
   Csokoládés finomságok könyve : olvasóink kedvenc receptjei ; [... szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2013. - 198 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-11-3 kötött : 2190,- Ft
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):663.91 *** 641.852(083.12)
[AN 3500419]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2013.
   Ízek és emlékek szakácskönyve Veszprémből, a Cserhátról / [... vál. és szerk. Palkóné Jády Melitta] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár]. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt. : EKMK, 2013. - 85 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7229-33-6 fűzött
Veszprém - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Veszprém)(083.12)
[AN 3501112]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2013.
Móczár István
   Sült tészták : herőke és a többiek / Móczár István, Róka Ildikó. - Budapest : Duna Kvklub, [2013]. - 93 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Ízőrzők ; 9.)
ISBN 978-963-354-124-1 kötött : 1490,- Ft
tésztaáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.852(083.12)
[AN 3500276]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2013.
   Nagyanyáink receptjei : válogatás 19 peresztegi és sopronszécsenyi receptfüzetből / [összeáll. Juhászné Sebestyén Andrea]. - [Pereszteg] : Juhászné Sebestyén A., 2013. - 56 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7362-8 fűzött
Pereszteg - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Pereszteg)(083.12)
[AN 3501066]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11079 /2013.
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Qu'est-ce que la philosophie? (magyar)
   Mi a filozófia? / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; ford. Farkas Henrik. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-52-7 fűzött
filozófia - művészet - tudomány - interdiszciplináris módszer
1 *** 7 *** 001
[AN 3500720]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2013.
Eaton, Barry
Afterlife (magyar)
   Túlvilág : a halál utáni élet titka / Barry Eaton ; [ford. Fischer Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2013. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5049-55-2 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
túlvilág - ezoterika
129.6 *** 133.25
[AN 3505617]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2013.
   Filozófia / főszerk. Boros Gábor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013. - 1434 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8486-9 kötött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3505843]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2013.
   Kortársunk, Husserl : tanulmányok a 150 éves Edmund Husserl filozófiájáról / szerk. Varga Péter András, Zuh Deodáth. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-167-2 fűzött
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - filozófus - fenomenológia - 19. század - 20. század
1(430)Husserl,_E. *** 165.62
[AN 3500401]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2013.
Liske, Michael-Thomas (1954-)
Gottfried Wilhelm Leibniz (magyar)
   Gottfried Wilhelm Leibniz / Michael-Thomas Liske. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 315 p. : ill. ; 20 cm
Ford. Felkai Gábor. - Bibliogr.: p. 297-312.
ISBN 978-963-279-794-6 fűzött : 4800,- Ft
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
Németország - filozófus - 17. század - 18. század
1(430)(092)Leibniz,_G._W.
[AN 3501354]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2013.
Németh Béla Elek (1942-)
   Metaforák és gondolatok Hérakleitosz hagyatékában : Hérakleitosz töredékeinek interpretációja / Németh Béla Elek. - Budapest : Eötvös J. K., 2013. - 133 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 108.)
ISBN 978-963-9955-44-8 fűzött
Ērakleitos (Kr. e. 535-475)
ókori Görögország - ókori görög filozófia - filozófus
1(38)Ērakleitos
[AN 3500460]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2013.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Also sprach Zarathrustra (magyar)
   Zarathustra [elektronikus dok.] : mindenkinek szóló és senkinek se való könyv / írta Friedrich Nietzsche ; ford. Fényes Samu. - Szöveg (mobi : 1.6 MB) (epub : 314 KB) (pdf : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109706. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-324-2 (mobi)
ISBN 978-963-364-501-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-500-0 (epub)
német irodalom - filozófia - elektronikus dokumentum
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3503571]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2013.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Jenseits von Gut und Böse (magyar)
   Túl az erkölcs világán [elektronikus dok.] / írta Friedrich Nietzsche ; Henri Lichtenberger bev. ; ford. Vályi Bódog. - Szöveg (mobi : 672 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Túl jón és rosszon" valamint "Jón és gonoszon túl" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109709. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-323-5
filozófia - erkölcs - elektronikus dokumentum
1(430)Nietzsche,_F. *** 17
[AN 3503576]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2013.
Tradowsky, Peter
Kaspar Hauser oder Das Ringen um den Geist (magyar)
   Kaspar Hauser : küzdelem a szellemért : a modern kor történelmének megértéséhez / Peter Tradowsky ; [ford. Homonyik Attila és Juhász Zsanett]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2013. - 317 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 283-292.
ISBN 978-963-89405-6-8 kötött : 4400,- Ft
Hauser, Kaspar (1812-1833)
Németország - antropozófia - híres ember - 19. század
141.333 *** 929(430)Hauser,_K.
[AN 3500426]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11088 /2013.
   Asztali áldások / [összeáll. Molnár János és Kürnyek Róbert]. - Szombathely : Martinus, 2013. - 40 p. ; 15 cm. - (Martinus imafüzetek, ISSN 2061-1587)
ISBN 978-615-5091-27-8 fűzött : 350,- Ft
áldás
265.9
[AN 3499636]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2013.
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei (magyar)
   Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae = Az zenth Paal leveley magyar nyelven / [szerk. Mezey András ..., Pelczéder Katalin és Kocán Béla ...] ; [a latin nyelvű elő- és utószót Lázár István Dávid ford.] ; [közread. a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány]. - [Budapest] : Idea Fontana Kft. : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, cop. 2013. - 960 p. : ill. ; 17 cm + mell. ([12] p. ; 15 cm)
Ford. Komjáti Benedek. - Kész. az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára I. 3. jelzeten őrzött példánya alapján. - Az eredeti mű betűhív átiratával. - Bibliogr.: p. 957-958.
ISBN 978-963-89772-0-5 kötött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
227.1
[AN 3499713]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2013.
Bitskey István (1941-)
   Religió, stúdium, literatúra : tanulmányok a régi magyarországi irodalmi műveltségről / Bitskey István. - Budapest : Universitas, 2013. - 314 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-41-6 kötött : 4095,- Ft
Magyarország - vallástudomány - kereszténység - magyar irodalom története - művelődéstörténet - reformáció - 16. század - 17. század
23/28(439)"15/16" *** 291(439)"15/16" *** 284(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3500909]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2013.
A course in miracles (magyar)
   A csodák tanítása / [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, [2013]. - [1441] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-158-8 fűzött : 6990,- Ft
vallásos irodalom
244(089.3)
[AN 3499866]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2013.
Dobosy Antal (1941-)
   Ráfújt hajszál : zen tánc, zen sajnálkozás, zen ordítás / Dobosy Antal ; [közread. a] A Tan Kapuja. - Budapest : A Tan Kapuja, 2013. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87286-4-7 fűzött
zen buddhizmus
294.321(520)
[AN 3500593]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2013.
Ferenc (pápa) (1936-)
Lumen fidei (magyar)
   Ferenc pápa Lumen fidei kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a hitről / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 59 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 48.)
Borítócím: Lumen fidei : Ferenc pápa A hit világossága kezdetű enciklikája. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-445-9 fűzött : 650,- Ft
hit - enciklika
262.131.22Ferenc *** 234
[AN 3501474]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2013.
Gyebrovszki Klára (1958-)
   Az én imáim / [leközvetítette Gyebrovszki Klára] ; [ill. Buica Krisztina] ; [kiad. a Mária Lovagrend Egyesület]. - Békéscsaba : Mária Lovagrend Egyes., 2013. - [90] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-6710-8 fűzött
imakönyv
243
[AN 3499441]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2013.
Gyebrovszki Klára (1958-)
   Isten és Én / Gyebrovszki Klára ; [kiad. a Mária Lovagrend Egyesület]. - Békéscsaba : Mária Lovagrend Egyes., 2013. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6709-2 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3499469]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2013.
Hahn, Scott
Reasons to believe (magyar)
   A mi hitünk legyőzi a világot : a katolikus hit védelme / Scott Hahn ; [ford. ... Sallai Gábor, ... Czondor[!Czöndör] Klára]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2013. - 224 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 188.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5259-08-1 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3500815]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2013.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté / [... ford. D. Erdős József] ; [a fordítást átd. Victor János]. A második helvét hitvallás : a Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai / [... ford. Szabadi Béla Szenci Csene Péter és D. Erdős József fordításának felhasználásával] ; [... Tóth Endre és Victor János, ... Nagy Barna írt bev. tanulmányt]. - Budapest : Kálvin, 2013. - 211 p. ; 20 cm
Confessio Helvetica posterior. - A "Heidelbergi káté"-t összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar. - A "Második helvét hitvallás"-t összeáll. Bullinger, Heinrich
ISBN 978-963-558-059-0 fűzött : 620,- Ft
hitvallás - református egyház - katekizmus
238.1 *** 238.2 *** 284.2
[AN 3505606]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2013.
   Kálvin hatása Wesley munkásságára : a Wesley Egyházi Szövetség által, a Protestáns Napok keretében és a Kálvin Évek alkalmából 2010. október 9-én rendezett Teológiai Napon elhangzott előadások anyaga. - Budapest : Wesley Teológiai Szövets., cop. 2013. - 87 p. ; 20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7627-8 fűzött
Calvin, Jean (1509-1564)
Wesley, John (1703-1791)
Svájc - Nagy-Britannia - teológus - református egyház - metodista egyház - 16. század - 18. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 287.1(410)(092)Wesley,_J.
[AN 3501274]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2013.
Lehoczki Zsuzsanna
   A százhalombattai római katolikus egyház és plébánia története / Lehoczki Zsuzsanna. - Százhalombatta : "Matrica" Múz., 2013. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Matrica füzetek, ISSN 2062-1280 ; 4.)
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 978-963-89197-0-0 fűzött
Százhalombattai Római Katolikus Egyházközség
Százhalombatta - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Százhalombatta)
[AN 3500739]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2013.
Madocsai Miklós (1930-)
   Szólj hozzám, Uram és hallgasd meg imádságomat! II / Madocsai Miklós. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
elmélkedés - bibliamagyarázat
242 *** 22.07
[AN 3499456]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2013.
Ősz Sándor Előd (1982-)
   A Görgényi Református Egyházmegye történeti névtára : a kezdetektől 1848-ig / Ősz Sándor Előd. - Budapest : Gondolat, 2013. - 200 [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek, ISSN 1454-0347 ; 19.)
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-693-493-4 fűzött : 1980,- Ft
Görgényi Református Egyházmegye
Erdély - egyháztörténet - református egyház - egyházi személy - életrajz - névtár
284.2(439.21-03Görgényi_Egyházmegye)"16/18"(058.7)
[AN 3499732]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2013.
Pitrik Gabriella (1963-)
   Az én könyvem / Pitrik Gabriella ; [kiad. a Mária Lovagrend Egyesület]. - Békéscsaba : Mária Lovagrend Egyes., 2013. - 50 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6707-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3499524]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2013.
Rácz Géza
   Élettengely / Rácz Géza. - Ludas-tó : Napkelet Bölcseleti Isk., 2013. - 245 p. ; 18 cm. - (Ánanda könyvek, ISSN 1788-3393 ; 4.)
ISBN 978-963-08-6082-6 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3499534]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2013.
Salyámosy Éva
   Üzenet! : kód nélkül... / Salyámosi Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 287 p. ; 20 cm. - (Éva-könyvek ; 3.)
ISBN 978-963-08-7218-8 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3500149]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2013.
Stolz, Alban (1808-1883)
Die heilige Elisabeth (magyar)
   Árpádházi Szent Erzsébet élete / [írta Stolcz Albán] ; [ford. Klimstein (Kőhalmi) József]. - [Esztergom] : Pax, 2012. - 234, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5091-9 fűzött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(439)(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 3501449]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2013.
Szabó Péter
   A csend színei / Szabó Péter ; [graf. Domán Anna] ; [kiad. a Mária Lovagrend Egyesület]. - Békéscsaba : Mária Lovagrend Egyes., 2013. - 40 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6708-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3499492]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2013.
Tamási Zsolt (1975-)
   Az 1848-as erdélyi római katolikus egyházmegyei zsinat / Tamási Zsolt. - Budapest : Gondolat, 2013. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-496-5 fűzött : 1980,- Ft
Erdély - egyháztörténet - katolikus egyház - zsinat - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
282(439.21)"184" *** 262.41(439.21)"1848"
[AN 3499591]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2013.
Tóth Levente (1978-)
   A Sepsi Református Egyházmegye történeti névtára 1900-ig / Tóth Levente. - Budapest : Gondolat, 2013. - 170 p. ; 21 cm + térk.
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 978-963-693-494-1 fűzött : 1980,- Ft
Sepsi Református Egyházmegye
Erdély - egyháztörténet - református egyház - egyházi személy - életrajz - névtár
284.2(439.21-03Sepsi_Egyházmegye)"16/18"(092)(058.7)
[AN 3499592]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2013.
Zajácz László
   Angyalbiblia / Zajácz László. - [Budapest] : Dextramedia Kft., [2013]. - 274 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89212-1-5 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3499520]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11110 /2013.
   "Csak másban" : romareprezentáció a magyar médiában / szerk. Bogdán Mária, Feischmidt Margit, Guld Ádám. - Budapest : Gondolat ; Pécs : PTE Kommunikáció- és Médiatud. Tansz., 2013. - 311 p. : ill. ; 23 cm. - (Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok, ISSN 1789-5499)
Bilbiogr.
ISBN 978-963-693-506-1 fűzött : 3890,- Ft
Magyarország - magyarországi cigányok - médiakutatás - identitás - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"200" *** 316.774(439) *** 316.63(=914.99)(439)
[AN 3499586]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2013.
Darnel Christian (1948-)
   Mit akar a férfi? : mi a teendő, ha a pasid... : érzelmi túlélési tippek nőknek / Darnel Christian. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2013. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-03-4 fűzött : 2600,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - életvezetés
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 3500480]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2013.
Forró Pál (1884-1942)
   A férjhez menés művészete : elektronikus dok. / írta Forró Pál ; közread. az Infopoly Alapítvány. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 735 KB). - Budapest : Infopoly Alapítvány, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-6117-5
társkeresés - párkapcsolat - házasság - nő - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 613.89 *** 613.865-055.2
[AN 3505521]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2013.
   A gyermekvállalás társadalmi-gazdasági hátterének területi jellemzői [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 536 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109480. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-374-6
Magyarország - gyermekvállalás - családpolitika - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
314.3(439)"200"(083.41) *** 369.013.6(439)"200"
[AN 3500059]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2013.
L'insurrection qui vient (magyar)
   Az eljövendő felkelés / Láthatatlan bizottság. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 110 p. ; 15 cm
Bibliogr.
Fűzött
Franciaország - társadalmi változás - civilizáció - társadalomfilozófia
316.42(44) *** 008 *** 141.7
[AN 3499789]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2013.
Laki Mihály (1946-)
   Az átalakuló munka világa : az új Munka törvénykönyve bevezetésének kezdeti tapasztalatai / Laki Mihály, Nacsa Beáta, Neumann László. - Budapest : Liga Szakszerv., 2012. - 76 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 33.)
Bibliogr.
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkaügy - munkajog - érdekképviselet - 21. század
311(439)"201" *** 349.2(439)"201" *** 331.105.44
[AN 3499738]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2013.
   A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 365 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109462. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-345-6
Észak-alföldi régió - demográfia - nők a társadalomban - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.37-055.2(439Észak-Alföld)"200"(083.41) *** 314(439Észak-Alföld)"200"(083.41)
[AN 3500017]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2013.
   Pajzsuk a törvény : rászoruló csoportok az ombudsmani jogvédelemben / [szerk. Hajas Barnabás, Szabó Máté] ; [közread. az] Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. - [Budapest] : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., 2013. - 488 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88313-4-7 fűzött
kisebbség - hátrányos helyzetű - állampolgári jogok biztosa - emberi jogok védelme
316.347(=00) *** 342.7 *** 342.57.08
[AN 3500533]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2013.
Sándor Anna
   "Anna, te hülye vagy?" : Spinoza a Dob utcában / Sándor Anna. - [Budapest] : Spinoza : Ab Ovo, cop. 2013. - 262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-19-2 fűzött : 2850,- Ft
Spinoza-ház (Budapest)
Budapest - művelődési intézmény - kulturális élet - történeti feldolgozás
316.7(439-2Bp.) *** 374(439-2Bp.)(091)
[AN 3500638]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2013.
Sántha Kálmán (1974-)
   Multikódolt adatok kvalitatív elemzése / Sántha Kálmán. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 326 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-311.
ISBN 978-963-9955-40-0 fűzött
kvalitatív vizsgálat - módszertan - adatelemzés - számítástechnika
303.022 *** 681.3.004.14
[AN 3500561]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2013.
   A szegénység generációk közötti átörökítése [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 169 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109461. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-346-3
Magyarország - hátrányos helyzet - mélyszegénység - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
316.344.233(439)"201"(083.41) *** 316.37-058.38(439)"201"(083.41)
[AN 3500012]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2013.
   Terhességmegszakítások az alföldi megyékben [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 310 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109478. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-377-7
Dél-alföldi régió - demográfia - művi abortusz - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
314.3(439Dél-Alföld)"199/200"(083.41) *** 618.39-089.888.14(439Dél-Alföld)"199/200"(083.41)
[AN 3500055]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11122 /2013.
Bathó Edit, H. (1956-)
   A jász viselet : a XIX. Jász Világtalálkozó tiszteletére / Bathó Edit. - 2. jav., bőv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2013. - 220 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X ; 50.)
Bibliogr.: p. 170-179. - Összefoglalás angol, német, francia és lengyel nyelven
ISBN 978-963-7113-37-6 kötött
Jászság - néprajz - népviselet - jászok
39(439Jászság) *** 391(=915.6)(439)
[AN 3500068]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2013.
Braun Olga (1905-19??)
   Estefia, éjfélfia, hajnalfia : csíkszentdomokosi népmesék Belatini Braun Olga gyűjtésében / sajtó alá rend., szerk. és a jegyz. írta Benedek Katalin ; a bev. tanulmányt írta Hermann Zoltán. - Budapest : Balassi, 2013. - 1017 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 14.)
Bibliogr.: p. 1004-1010.
ISBN 978-963-506-905-7 kötött : 5000,- Ft
Csíkszentdomokos - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498-2Csíkszentdomokos)
[AN 3500290]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2013.
   Régi cigány szótárak és folklór szövegek / szerk., a bev. tanulmányt, a ... jegyzeteket írta Bari Károly ; [könyvtári munka Hegedüsné Zöldi Hedvig] ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2013. - 3 db (1071 p.) ; 25 cm
Közös tokban
ISBN 978-963-7363-72-6 kötött
cigányság - folklór - cigány irodalom - lovári nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
398(=914.99) *** 891.499-1/-9=945.11 *** 801.323=945.11=914.99 *** 801.323=914.99=945.11
[AN 3500761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 250 p.
Bibliogr.: p. 104-117.
ISBN 978-963-7363-73-3
[AN 3500769] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 257-623.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-74-0
[AN 3500776] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - p. 629-1071. : ill.
Bibliogr.: p. 1069-1070. - Diszkogr.: p. 1071.
ISBN 978-963-7363-75-7
[AN 3500780] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11125 /2013.
   Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével / szerk. Forgó András. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt. ; Veszprém : M. Nemz. Lvt. Veszprém M. Lvt., 2013. - 292, [2] p. ; 25 cm. - (Fontes ex Archivo Sancti Martini editi, ISSN 2064-3322 ; 1.). (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 32.)
A forrástárban Engelbert, Hermann feljegyzései latin nyelven, magyar nyelvű szemelvényekkel. - Bibliogr.: 273-282.
ISBN 978-963-7229-32-9 kötött
Pozsony - országgyűlés - magyar történelem - 18. század - történelmi forrás
328(439.22-2Pozsony)"1712"(093) *** 943.9"17"
[AN 3501251]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2013.
Brzezinski, Zbigniew (1928-)
Strategic vision (magyar)
   Stratégiai vízió : Amerika és a globális hatalom válsága / Zbigniew Brzezinski ; [ford. Magyarics Tamás] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2013. - 297 p. : ill., térk. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 269-270.
ISBN 978-963-87486-2-1 kötött
Egyesült Államok - prognosztika - geopolitika - 21. század
327(73)"20" *** 008.2 *** 327(100)"20"
[AN 3501465]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2013.
Demick, Barbara
Nothing to envy (magyar)
   Nincs mit irigyelnünk a világtól : életek és sorsok Észak-Koreában / Barbara Demick ; [ford. Ferencz Tamás és Lénárd Henrik]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 386 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-044-7 fűzött : 2999,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - állami terror - ezredforduló - memoár
323.282(519.3)"198/200"(0:82-94)
[AN 3499651]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2013.
Hegedűs Sándor
   Történelmi miniatúrák : 7 esszé / Hegedűs Sándor. - Budapest : Szerző, [2001]-. - 21 cm
Az 5. köt. alcíme: 5 esszé
Magyarország - politikus - történelmi személy - 19. század - 20. század - életrajz
32(439)(092) *** 943.9"18/19"
[AN 2623526]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2013. - 82, [2] p. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 149.)
ISBN 978-963-89160-1-3 fűzött : 250,- Ft
[AN 3499841] MARC

ANSEL
UTF-811129 /2013.
Marton Péter (1979-)
   A külpolitika elemzése : fogalmak és módszerek a külpolitika forrásainak feltárására / Marton Péter ; [kiad. az Antall József Tudásközpont]. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2013. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-186.
ISBN 978-963-87486-5-2 fűzött
külpolitika - elemzés
327
[AN 3501453]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2013.
   A nyelvtanulástól a politikai részvételig : bevándorlók integrációját támogató programok az Európai Unióban / [szerk. Bodolai Anna Borbála és Kováts András] ; [közread. a Nemzetközi Összehasonlító Kutatásokat Támogató Alapítvány ICCR-Budapest]. - [Budapest] : ICCR-Budapest, cop. 2013. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7378-9 fűzött
Európai Unió - bevándorló - társadalmi integráció
325.14(4-62) *** 316.4.052(=00)(4-62)
[AN 3500341]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2013.
   Nyitott - zárt Magyarország : politikai és kulturális orientáció, 1914-1949 / szerk. Feitl István. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 356 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-358-2 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - kulturális élet - Horthy-korszak - második világháború
323(439)"1914/1949" *** 316.7(439)"191/194" *** 930.85(439)"191/194"
[AN 3501286]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11132 /2013.
   A 100 éve épült barokk álom : a szőnyi Solymosy-Gyürky kastély története / [szerk. Rabi Lenke, Számadó Emese, Turi Zsolt]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2013. - 144 p. : ill. ; 23 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87668-6-1 fűzött
Solymosy-Gyürki család
Szőny - családtörténet - kastély - személyzet - kórház - történeti feldolgozás
929.52(439)Solymosy-Gyürki *** 728.82(439-2Szőny) *** 929(439-2Szőny) *** 364.444.046.6(439-2Szőny)(091)(092)
[AN 3499590]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2013.
   Cserhát / szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2013. - 269 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Veszprémi kaleidoszkóp, ISSN 2064-2830 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-34-3 fűzött
Veszprém - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Veszprém(084.12)
[AN 3501152]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2013.
Csürkéné Tóth Dóra
   Magyar királyok / [írta és szerk. Csürkéné Tóth Dóra és Kovács András]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-83-3 kötött
magyar történelem - uralkodó - ifjúsági könyv
943.9(092)(02.053.2)
[AN 3500896]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2013.
   A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban = Podnevno zvono u Mađarskoj i u svetu / szerk. Visy Zsolt ; [ford. Sandra Mihajlovic]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2013. - 108, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-589-4 kötött
magyar történelem - harang - 15. század - történeti feldolgozás
943.9"1456" *** 673.5(439)(091)
[AN 3500565]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2013.
   Az ecsedi Báthoriak a XV-XVII. században / szerk. Szabó Sarolta, C. Tóth Norbert. - Nyírbátor : Báthori I. Múz., 2012. - 213 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A Báthori István Múzeum kiadványai, ISSN 0138-9084 ; 34.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7220-89-0 fűzött
Báthory család
Magyarország - magyar történelem - családtörténet - 15. század - 16. század - 17. század
929.52(439)Báthory *** 943.9"14/16"
[AN 3500639]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2013.
   Egyszer volt.. : Győr vármegye és Győr szabad királyi város, 1848-1920 / szerk. Sády Erzsébet. - Szentendre : Editor 21, cop. 2013. - 672 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7230-0 kötött : 6990,- Ft
Győr - helytörténet - 19. század - 20. század - történelmi forrás
943.9-2Győr"18/19"(093)
[AN 3501218]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2013.
   Élet a birtokon / [szerk. Szirácsik Éva]. - Salgótarján : Dornyay B. Múz., 2013. - 241 p. : ill. ; 25 cm. - (Discussiones Neogradienses, ISSN 0236-7041 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5284-02-1 kötött
Magyarország - művelődéstörténet - gazdaságtörténet - 17. század - 18. század - 19. század
930.85(439)"16/18" *** 338(091)(439)"16/18"
[AN 3500516]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2013.
   Emlékeink édesanyáról : Szövényi Istvánné sz. Pálmy Matild, 1913-2002 / [kiad. és szerk. Szövényi Zsolt]. - [Budapest] : Szövényi Zs., [2013]. - 73 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6938-6 fűzött
Szövényi Istvánné Pálmy Matild (1913-2002)
Magyarország - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3501147]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2013.
Glant Tibor (1967-)
   Amerika, a csodák és csalódások földje : az Amerikai Egyesült Államok képe a hosszú XIX. század magyar utazási irodalmában / Glant Tibor. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-254.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-318-357-1)
Egyesült Államok - Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - műfajtörténet - közvélemény - 19. század - útleírás
930.85(439)(73)"18" *** 894.511(091)-992"18" *** 316.65(439)
[AN 3499551]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2013.
Gróh Gáspár (1953-)
   A magyarság rendeltetéséről : művelődéstörténeti tanulmányok / Gróh Gáspár. - Budapest : Nap K., 2013. - 315 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-035-8 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar irodalom története - 20. század
930.85(439)"19" *** 894.511(091)"19"
[AN 3501344]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2013.
Hatos Pál (1971-)
   Választott népek és a vereség kultúrája : esszék a modern eszmetörténet vallásos kontextusainak köréből / Hatos Pál. - Budapest : Ráció, 2013. - 327 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-43-5 fűzött : 3125,- Ft
történettudomány - teológia - kereszténység - eszmetörténet
930.1 *** 21 *** 23/28
[AN 3501016]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2013.
Kállay Ferenc (1790-1861)
   Historiai értekezés a' nemes székely nemzet' eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a' régi időkben / kész. Kállay Ferentz ... ; [... bev. ... és szerk. Demeter László]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2013. - XVI, 289, [3] p. : ill. ; 17 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Nagy Enyeden : Ref. Kollégyom' betűivel Fiedler G. által, 1829. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89598-5-0 fűzött
székelyek - magyar történelem - hasonmás kiadás
930.8(=945.11székelyek) *** 943.921 *** 094/099.07
[AN 3500858]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2013.
Kertai Zalán (1970-)
   Atilla unokái = Successors of Attila / Kertai Zalán festményeivel ; a bev. tanulmányt írta Obrusánszky Borbála. - Budapest : HUN-idea, 2012. - 44 p., 75 t. : ill., főként színes ; 34 cm
A képaláírások rovásírással is
ISBN 978-963-7014-67-3 kötött
Magyarország - magyar őstörténet - történelem - hunok - festőművész - 21. század - album
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91 *** 75(439)(092)Kertai_Z.
[AN 3499564]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2013.
   Egy korszak történelmi traumák között : kultúra és műpártolás, 1920-1944 : vándorkiállítás 2013-2014 / [... kurátora Basics Beatrix] ; [közread. a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége]. - [Székesfehérvár] : MVMSZ, cop. 2013. - 311 p.bill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 309-311.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9590-67-0)
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális élet - műpártolás - Horthy-korszak - vándorkiállítás
930.85(439)"1920/194" *** 7.078(439)"192/194" *** 061.4(439)"2013/2014"
[AN 3500625]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2013.
Miklauzič István
   A nemesi Rákóczy-család : törénelmi életutak / Miklauzič István. - [Budapest] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, [2013]. - 131 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Mécses sorozat ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-552-449-5 fűzött
Rákóczy család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Rákóczy *** 943.9"18/19"(092)
[AN 3500134]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2013.
   Negyven - hatvan : tanulmányok Labádi Lajos 60. születésnapjára / [szerk. Georgiádes Ildikó, Tánczos Roland] ; [közread. az Oppidum Csongrád Alapítvány]. - Csongrád : Oppidum Csongrád Alapítvány, 2013. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7307-9 kötött
Magyarország - Csongrád megye - magyar történelem - helytörténet - emlékkönyv
943.9 *** 943.918.1
[AN 3499779]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2013.
Németh Margit
Az aquincumi Fürdő Múzeum és a legiotábor emlékei (angol)
   The Aquincum Baths Museum and the relics of the legionary fortress : guide / [Margit Németh]. - Budapest : BTM Aquincum Mus. : Archaeolingua Found., 2013. - 61 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincum pocket guide, ISSN 2064-3217 ; 3.)
Bibliogr.: p. 58-61.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9340-58-8)
Aquincum - Budapest - régészet - római birodalom kora - lelet - útmutató
904(398.6-2Aquincum)(036) *** 904(439-2Bp.)(036)
[AN 3499991]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2013.
Patay Géza (1955-)
   A báji Patay család / técsői Móricz Béla tanulmánya alapján kész. Patay Géza. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 246 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
Patay család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Patay
[AN 3500474]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2013.
Pohánka Éva (1976-)
   A Pécsi Püspöki Könyvtár története, 1774-1945 / Schmelczer-Pohánka Éva. - Pécs : PTE Egy. Kvt., 2012. - 370 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 10.)
Bibliogr.: p. 323-360.
ISBN 978-963-642-499-2 kötött : 4200,- Ft
Pécsi Püspöki Könyvtár
Pécs - könyvtártörténet - egyházi könyvtár - művelődéstörténet
930.85(439-2Pécs) *** 027.6(439-2Pécs)(091)
[AN 3499583]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2013.
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Mémoires sur la guerre de Hongrie depuis 1703 jusqu'à sa fin (magyar)
   Emlékiratok [elektronikus dok.] / II. Rákóczi Ferenc. - Szöveg (epub : 59 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - francia nyelvű irodalom - magyar történelem - uralkodó - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - memoár - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
943.9(092)Rákóczi_F.,_II.(0:82-94) *** 943.9"170/171"(093) *** 840-94=945.11
[AN 3504216]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2013.
Róbel Sándor
   A legrégebbi ország : Etiópia története / Róbel Sándor. - Cegléd : Cigle K., 2013. - 415, [9] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7340-6 fűzött
Etiópia - történelem
963
[AN 3499643]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2013.
   Rozštiepená minulosť : kapitoly z histórie Slovákov a Maďarov / [ed. István Kollai] ; [vyd.] Nadácia Terra Recognita. - Budapest : Nadácia Terra Recognita, 2013. - 255 p., [7] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 227-242.
ISBN 978-963-89185-3-6 fűzött
Szlovákia - magyar történelem - történelem - szlovákok - nemzettörténelem
943.76 *** 943.9 *** 930.8(=854)
[AN 3500377]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2013.
Schulze, Johann
   Hitler terve a világgal / [írta Johann Schulze]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2013]. - 199 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88557-3-2 fűzött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - politikus - 20. század - fasizmus - diktatúra
943.0(092)Hitler,_A. *** 329.18(430) *** 321.6
[AN 3505738]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2013.
Seneca, Karen
Europas kronprinsesser (magyar)
   Európa koronahercegnéi / Karen Seneca és Jim Lyngvild ; [ford. Anna Braasch és Barna Beáta]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 287 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-05-9412-7 kötött
Európa - uralkodócsalád - híres ember - nő
929-055.2(4)
[AN 3500402]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2013.
Szendi György (1913-1984)
   Szendi György tanító emlékére / [szerk. Szendi György és Szendi Zoltán] ; [kiad. Paloznak Község Önkormányzat]. - Paloznak : Önkormányzat, 2013. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Szendi György "Paloznak története" c. művével
ISBN 978-963-08-6793-1 fűzött
Paloznak - helytörténet
943.9-2Paloznak
[AN 3500230]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2013.
Tóth Krisztina
   "Ezer esztendő előtted..." : Baj története / Tóth Krisztina ; [közread. a] Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület. - Baj : Baji Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyes., 2013. - 372 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 332-337.
ISBN 978-963-08-6369-8 kötött
Baj - helytörténet
943.9-2Baj
[AN 3499714]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2013.
   A világtörténelem leghíresebb személyiségei. - [Debrecen] : Roland, [2013]. - 112 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-5368-05-9 kötött : 2890,- Ft
világtörténelem - híres ember - művelődéstörténet
930.9 *** 929(100) *** 930.85(100)
[AN 3500407]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11159 /2013.
   10 éves a városunk : változások Kaba életében / [... szerk. Boldoghné Kiss Ágnes] ; [kiad. Gonda Ferenc Városi Könyvtár]. - Kaba : Gonda F. Vár. Kvt., 2013. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7025-2 kötött
Kaba (Hajdú-Bihar megye) - helyismeret
908.439-2Kaba
[AN 3499640]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2013.
Austria (magyar)
   Ausztria / [... Koronczai Magdolna szerk.] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 347 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-7456-1 fűzött : 5990,- Ft
Ausztria - útikönyv
914.36(036)
[AN 3505848]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2013.
Besenyő János (1972-)
   Mali : országismertető / Besenyő János, Miletics Péter ; [a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat kiadványa]. - Budapest : MH Geoinformációs Szolg., 2013. - 204 p. : ill., színes, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-204.
ISBN 978-963-08-7010-8 fűzött
Mali - országismeret
908.662.1
[AN 3500624]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2013.
   A fonyódi Várhegy / összeáll. Szabó Balázs és Varga István ; kiad. a Fonyódi Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft. - Fonyód : Fonyódi Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft., 2013. - 64 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-7242-3 fűzött
Fonyód - helyismeret
908.439-2Fonyód
[AN 3500141]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2013.
Garami Iszály, Irina
   Săcalul de altădată / Irina Iszály Garami ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. - 134, [2] p. : ill. ; 24 cm
Megj. a Gyulán, 2013. okt. 5-én, a Magyarországi Románok Kutatóintézete 20 éves fennállására azonos címmel rendezett ünnepség alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-07-0 kötött
Körösszakál - néprajz - magyarországi románok - helyismeret
908.439-2Körösszakál *** 39(=590)(439-2Körösszakál)
[AN 3501605]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2013.
Kenéz Kíra (1975-)
   Postcards from Venice / photographers Kíra Kenéz and József Tóth. - [Budapest] : LPI Publ., cop. 2013. - 239 p. : ill., részben színes ; 19x22 cm
ISBN 978-963-08-7138-9 kötött : 59,90 EUR
Velence (Olaszország) - helyismeret - fényképalbum
908.45-2Venezia(084.12) *** 77.04(439)(092)Kenéz_K. *** 77.04(439)(092)Tóth_J.
[AN 3501108]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2013.
   Közép-tiszai ízek : rendhagyó receptgyűjtemény Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek konyháiból / összeáll. Simon Tamás. - Pécs : Alexandra, 2013. - 207 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [208].
ISBN 978-963-357-083-8 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
908.439.169 *** 641.568(439.169)(083.12)
[AN 3501316]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2013.
   Megyei jogú városok [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 818 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109479. - Működési követelmények: Adobe Reader
Magyarország - megyei jogú város - demográfia - társadalomföldrajz - statisztikai adatközlés - ezredforduló - elektronikus dokumentum
911.3(439-2)"200"(083.41) *** 314(439-2)"200"
[AN 3500057]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2013.
Mészáros T. László (1960-)
   Szeretettel vár Paks = Welcome to Paks = Benvenuti a Paks = Soyez le bienvenu à Paks = Bienvenido a Paks = Dobro požalovatʹv Pakš = Srdečne Vás očakáva mesto Paks = Willkommen in Paks = Z lûbovʹû čekaê Pakš / Mészáros T. László. - [Budapest] : Fotó-Video Európa Kvk., 2013. - 95 p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Szeretettel vár : minikönyv sorozat, ISSN 2060-5846)
ISBN 978-963-9843-63-9 kötött
Paks - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Paks(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_T._L.
[AN 3501165]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2013.
Obsuszt Roland
   A rázósabb úton : veterán Harley-Davidsonnal Csernobilba és Bajkonurba / Obsuszt Roland ; [fotók Obsuszt Roland]. - [Ballószög] : Obsuszt R., 2013. - 253 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7328-4 fűzött
Európa - Ázsia - helyismeret - útleírás
908.4(0:82-992)
[AN 3501314]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2013.
Seregi János (1943-)
   Az én Olaszfám = Olaszfa mia / Seregi János ; [kiad. Olaszfa Községért Közalapítvány]. - Olaszfa : Olaszfa Községért Közalapítvány, 2013. - 112 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-08-6857-0 fűzött
Olaszfa - helyismeret - memoár
908.439-2Olaszfa(0:82-94)
[AN 3500334]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2013.
   A Szent Jakab zarándokút : Budapesttől Lébényen át Wolfsthalig : zarándok útikönyv / [szerk. Dukát Csilla, Sárosi Ervin] ; [... kiad. a Szent Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyesület]. - [Lébény] : Szt. Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyes., 2013. - 223 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-7047-4 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - Ausztria - zarándoklat - útikönyv
914.39(036) *** 914.36(036) *** 248.153.8(439) *** 248.153.8(436)
[AN 3501052]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2013.
Tarnai Katalin (1952-)
   10 éves az Arácsért Közhasznú Alapítvány / [írta és szerk. Tarnai Katalin]. - Balatonfüred : Arácsért Közhasznú Alapítvány, 2013. - 80 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Arácsért Közhasznú Alapítvány kiadványai, ISSN 2063-8108 ; 2.)
ISBN 978-963-08-7234-8 kötött
Arácsért Közhasznú Alapítvány
Balatonarács - helyismeret - alapítvány
908.439-2Balatonarács *** 061.27(439-2Balatonarács)
[AN 3501075]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2013.
Turkey (magyar)
   Törökország / [szerk. Melissa Shales] ; [ford. Bódogh-Szabó Pál]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 434 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
Bibliogr.: p. 423-424.
ISBN 978-963-09-7457-8 fűzött : 5990,- Ft
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 3505845]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2013.
Wöller István (1929-)
   Gétye község történetéből / írta Wöller István. - Veszprém : Viza Kft., 2013. - 288 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5155-10-9 kötött
Gétye - helyismeret
908.439-2Gétye
[AN 3501237]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11174 /2013.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - 2. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2013. - 489 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-204-7 fűzött : 3590,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3505727]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2013.
Egresi Katalin
   Az olasz alkotmány : alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések / Egresi Katalin. - Budapest : Gondolat, 2013. - 306 p. ; 23 cm. - (Diké, ISSN 2063-2401)
Bibliogr.: p. 265-268.
ISBN 978-963-693-508-5 fűzött : 3000,- Ft
Itália - Olaszország - jogtörténet - közjog - alkotmány
342(45)(091) *** 342.4(45)
[AN 3499581]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2013.
   Jogtörténeti parerga : ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 408 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-166-5 kötött
Magyarország - jogtudomány - büntetőjog - emlékkönyv
34(439) *** 34(100) *** 343(439)
[AN 3500392]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2013.
   Kommentár a Büntető törvénykönyvhöz : kommentár a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez / szerk. Karsai Krisztina. - Budapest : Complex, 2013. - 1064 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. júl. 15. - Bibliogr.: p. 995-1004.
ISBN 978-963-295-322-9 kötött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 3500266]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2013.
   Közigazgatási jog : fejezetek szakigazgatásaink köréből / szerk. Lapsánszky András. - Budapest : Complex, 2013. - 3 db ; 25 cm
Lezárva: 2013. júl. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-315-1 kötött
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439) *** 35(439)
[AN 3500219]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A szakigazgatás általános alapjai, nemzetközi összefüggései : az állami alapfunkciók igazgatása. - 401 p.
ISBN 978-963-295-316-8
[AN 3500223] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás. - 679 p.
ISBN 978-963-295-317-5
[AN 3500225] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Humán közszolgáltatások igazgatása. - 356 p.
ISBN 978-963-295-318-2
[AN 3500226] MARC

ANSEL
UTF-811179 /2013.
   A légtér védelmezői : MH Légi Vezetési és Irányítási Központ = Protectors of the airspace : HDF Air Command and Control Centre / [fotók Dévényi Veronika ...] ; [ford. Németh Szilvia]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-588-7 kötött : 2000,- Ft
Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ (Veszprém)
Veszprém - Magyarország - légvédelem - repülésirányítás - katonaélet - fényképalbum
358.4(439-2Veszprém) *** 355.1(439)(084.12)
[AN 3500618]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2013.
Magyarország. Országgyűlés. A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság
   Az Országgyűlés a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottságának tevékenységéről, 2012-2013 / [összeáll. Kubovicsné Borbély Anett]. - Budapest : Országgyűlés, 2013. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: Az Országgyűlés MALÉV vizsgálóbizottságának tevékenysége, 2012-2013
ISBN 978-963-9848-58-0 fűzött
Malév (Budapest)
Magyarország - légitársaság - testülettörténet - csőd - jogeset
347.736 *** 061.5(439)Malév *** 34.096(439) *** 656.7(439)(091)
[AN 3500773]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2013.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2013. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 86 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. szept. 11.
ISBN 978-615-5175-80-0 fűzött : 890,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3505711]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2013.
Nemere István (1944-)
   Náci bűnösök nyomában / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-076-6 fűzött
Németország - háborús bűnös - holokauszt - második világháború
341.322.5(430)"194" *** 323.12(=924)(430)"1939/1945" *** 343.337.5(430)"194"
[AN 3503421]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2013.
Padányi Biró Márton (1693-1762)
   Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, 1762 = Testamentaria dispositio domini Martini Biró de Padány episcopi Wesprimiensis de anno 1762 / kiadásra előkészítette Hermann István és Jakab Réka. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2013. - 140 p. : ill., részben térk. ; 24 cm + mell. ([32] p.). - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 31.)
A mellékletben a kézirat fényképmásolatával. - Bibliogr.: p. 7-11.
ISBN 978-963-7229-31-2 fűzött : 3000,- Ft
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - püspök - 18. század - végrendelet - fényképmásolat
347.67(439)"17"(093) *** 094/099.07 *** 282(439)(092)Padányi_Biró_M.(093) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"17"(093)
[AN 3501153]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2013.
Pajzsuk a törvény (röv. kiad.) (angol)
   Their shield is the law : the ombudsman's protection for vulnerable groups / [ed. by Barnabás Hajas and Máté Szabó] ; [publ. by the] Office of the Commissioner for Fundamental Rights. - [Budapest] : Office of the Commissioner for Fundamental Rights, 2013. - 131 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-6-5 fűzött
kisebbség - hátrányos helyzetű - emberi jogok védelme - állampolgári jogok biztosa
342.57.08 *** 342.7 *** 316.347(=00)
[AN 3500880]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2013.
Pisar, Samuel (1929-)
Le sang de l'espoir (magyar)
   Vér és remény : Auschwitz poklától a sikerek csúcsáig / Samuel Pisar ; [ford. Pataki Pál]. - Budapest : Corvina, 2013. - 270 p., [23] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6176-6 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - politikus - jogász - 20. század - 21. század - memoár
34(73)(092)Pisar,_S.(0:82-94)
[AN 3501294]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2013.
   A polgár és a hatalom / Kovács [et al.]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2013. - 156 p. ; 20 cm
A főcím tükörírással is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89598-9-8 fűzött
Magyarország - parlamentarizmus - politológia - belpolitika - önrendelkezés
342.53(439) *** 32.001 *** 323(439) *** 342.716(439)
[AN 3500777]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2013.
   Recent developments in labour law / ed. by György Kiss. - Budapest : Akad. K., cop. 2013. - 279 p. : ill. ; 24 cm
A Pécsett, 2012. okt. 25-26-án rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9392-2 fűzött
Magyarország - munkajog
349.2(439)
[AN 3500603]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2013.
Rixer Ádám (1972-)
   Közigazgatási jog / Rixer Ádám, Hoffman István, Szilvásy György Péter. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2013. - 300, [21] p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2011. márc. 18. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5175-79-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog
342.9(439)
[AN 3505713]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2013.
Schnider Marianna (1979-)
   A Munka törvénykönyve 2013. január 1-től / Schnider Marianna. - Budapest : Liga Szakszerv., 2012. - 180 p. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 32.)
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2(439)(036)
[AN 3499733]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2013.
   Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2013]. - 197 p. ; 24 cm. - (Doktori tankönyvek, ISSN 1787-2197)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87738-7-6 fűzött
büntetőjog - kriminológia
343.9 *** 343.2 *** 343
[AN 3499969]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2013.
Tóth Zoltán (1952-)
   Két kor gyermeke : a demokrácia szolgája, a hatalom kritikusa / Tóth Zoltán ; beszélgetőtárs Kőrössi P. József. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 258 p. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-09-7704-3 fűzött : 2990,- Ft
Tóth Zoltán (1952-)
Magyarország - jogász - 20. század - 21. század - életútinterjú
34(439)(092)Tóth_Z.(047.53)
[AN 3501670]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11192 /2013.
Földi Pál (1938-)
   Elárulva és meggyalázva : a székely hadosztály és dandár története / Földi Pál. - [Nagykovácsi] : Huszár, [2013]. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 214-215.
ISBN 978-963-89841-0-4 fűzött
Székely Hadosztály
Magyarország - Erdély - magyar történelem - hadtörténet - katonai egység története - Tanácsköztársaság
355.48(439)"1918/1919" *** 943.9"1918/1919" *** 355.486(439)Székely_Hadosztály"1919"
[AN 3503301]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2013.
   Képeslapok Afganisztánból = Postcards from Afghanistan / [szerk. Szecsey István]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 51 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-486-6 fűzött
Magyarország. Honvédség. Tartományi Újjáépítési Csoport
Afganisztán - Magyarország - békefenntartó erő - újjáépítés - 21. század - fényképalbum
355(439)(084.12) *** 355.357(581)"200/201"(084.12)
[AN 3500552]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2013.
Lantai Vince (1916-1942)
   Becsülettel élünk és halunk : Lantai Vince zászlós naplója / [szerk.] Selmeczi István. - [Szomód] : [Selmeczi I.], cop. 2013. - 181 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 179-180.
ISBN 978-963-08-7008-5 fűzött
Magyarország - katonatiszt - 20. század - hadtörténet - második világháború - napló
355(439)(092)Lantai_V.(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3501216]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2013.
   Magyarország nemzeti katonai stratégiája / [szerk. Popgeorgijev Kristóf Sztojánov] ; [közread. a] Honvédelmi Minisztérium, Magyar Honvédség. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2013. - 32, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
Fűzött
Magyarország - honvédelem - biztonságpolitika - 21. század
355.02(439)"201"
[AN 3500532]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2013.
Oross András
   A Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése / Oross András. - Budapest : Szentpétery I. Törttud. Alapítvány, 2013. - 356 p. ; 22 cm. - (Fons könyvek, ISSN 1588-4457 ; 4.)
Bibliogr.: p. 290-325. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-7294-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - haderő - végvári rendszer - erőd - török hódoltság - 17. század - 18. század
355.457.1(439)"16/17" *** 623.1(439)"168/170" *** 355/359(439)"168/170"
[AN 3499450]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2013.
Tokai-Vad Mátyás
   Az Idegenlégió / [írta és szerk. Tokai-Vad Mátyás]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2013]. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88557-0-1 fűzött
Franciaország. Armée. Légion étrangère
Franciaország - idegenlégió
355.318.2(44)
[AN 3505733]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

11198 /2013.
Song, Mike (1964-)
The hamster revolution for meetings (magyar)
   Törj ki a meeting rabigából! avagy Hogyan lehet kevesebb meetingezéssel hatékonyabban dolgozni? / Mike Song, Vicki Halsey és Tim Burress ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Pongor, 2013. - 191 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 10.)
ISBN 978-615-5263-09-5 fűzött : 3990,- Ft
üzleti élet - életvezetés - munkaszervezés
65.013 *** 613.865 *** 331.103.2
[AN 3501265]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2013.
Song, Mike (1964-)
The hamster revolution (magyar)
   Rázd le az e-mail rabigát! : hogyan szabadulj ki az információs mókuskerékből? / Mike Song, Vicki Halsey és Tim Burress ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Pongor, 2013. - 191 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 9.)
ISBN 978-615-5263-08-8 fűzött : 3990,- Ft
üzleti élet - életvezetés - elektronikus posta
65.013 *** 613.865 *** 681.3.004.14
[AN 3501257]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2013.
   Szervezet és pszichológia : új irányzatok az ezredfordulón / szerk. Faragó Klára. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013-. - 24 cm
ISBN 978-963-312-170-2 fűzött
szervezetpszichológia
65.013
[AN 3500463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szervezeti döntések. - 2013. - 283 p. : ill.
Bibliogr.
[AN 3500470] MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11201 /2013.
   Az állami ingatlanvagyon sorsa a rendszerváltozás után / szerk. Horváth Attila ; [közread. az] Örökség Kultúrpolitikai Intézet. - Budapest : Örökség Kultúrpol. Int., 2013. - 171 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7191-4 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - ingatlan - állami tulajdon - rendszerváltás
336.12(439)"198/199" *** 347.235(439)"198/199"
[AN 3500829]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2013.
Andor László (1966-)
   Erősödő Európa / Andor László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 163-173.
ISBN 978-963-09-7707-4 fűzött : 1980,- Ft
Európai Unió - gazdaságpolitika
338.2(4-62)
[AN 3501675]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2013.
Baronek Jenő (1946-)
   Mecsek Egyesület lexikon / [szerzők Baronek Jenő, Polgárdy Géza]. - Pécs : Mecsek Egyes., 2013. - 252 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Lezárva: 2012. dec. 12.
ISBN 978-963-08-5420-7 kötött
Mecsek Egyesület
Mecsek - Pécs - turizmus - egyesület - szaklexikon - történelmi forrás
338.48(439)(234.373.6):030 *** 061.2(439-2Pécs)(093)
[AN 3500117]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2013.
   Foglalkoztatottak életkor, foglalkozás és képzettségi szint szerint 1995 és 2010 között [elektronikus dok.] : vertikális kongruenciavizsgálat / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 403 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109472. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-389-0
Magyarország - foglalkoztatottság - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.5(439)"199/201"(083.41)
[AN 3500042]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2013.
Gitomer, Jeffrey (1946-)
Jeffrey Gitomer's little red book of selling (magyar)
   Az értékesítés kis vörös könyve : az értékesítési kiválóság 12,5 alapelve avagy hogyan értékesíts mindörökké / Jeffrey Gitomer ; [... illusztrációit Randy Glasbergen kész. ...] ; [ford. Jakabházy Nóra]. - Budapest : Pongor, 2012. - 220 p. (ll., színes) ; 20 cm. - (Értékesítési észjárás sorozat, ISSN 2062-8234 ; 6.)
ISBN 978-615-5263-01-9 fűzött : 3990,- Ft
eladás - hálózati értékesítés
658.8 *** 658.846
[AN 3501244]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2013.
Kiss Mihály
   A társadalmi párbeszéd : kézikönyv munkáltatóknak és munkavállalóknak / Kiss Mihály. - [Budapest] : [Liga Szakszerv.], [2013]. - 16 p. ; 21 cm
Közread. a Liga Szakszervezetek
Fűzött
Magyarország - munkaügy - érdekegyeztetés - szakszervezet - kollektív szerződés - útmutató
331.105(439)(036) *** 331.106.24(439)(036) *** 331.105.44(439)
[AN 3499730]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2013.
   A kohéziós politika elmélete és gyakorlata : európai uniós fejlesztési programok - belülről nézve / szerk. Nagy Sándor Gyula és Heil Péter. - Budapest : Akad. K., 2013. - 265 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9385-4 fűzött
Európai Unió - gazdasági integráció - pénzügyi támogatás - 21. század
339.923(4-62)"201" *** 338.246.027(4-62)
[AN 3500246]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2013.
Kondor Attila Csaba (1981-)
   Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban : "a mechanizmus fojtogat bennünket" / Kondor Attila Csaba. - [Budapest] : Napvilág, cop. 2013. - 253 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-963-338-158-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Budapest - iparügy - iparfejlesztés - gazdaságpolitika - Kádár-korszak
338.45(439-2Bp.)"195/198" *** 338.2(439)"195/198"
[AN 3501335]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2013.
Kovács Tünde
   Professzionális értékesítés / Kovács Tünde, Vaszari Tamás ; [közread. az] MSPR Üzleti Iskola. - Budapest : MSPR Üzleti Isk., 2013. - 253 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6660-6 kötött : 5500,- Ft
eladás - üzleti élet - kommunikáció
658.85 *** 316.77 *** 65.013
[AN 3500744]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2013.
   A Liga Szakszervezetek VIII. Munkavédelmi Konferenciája / [szerk. Kozák László]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2013. - 86 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Szakszervezeti kiskönyvtár, ISSN 1787-1824 ; 34.)
A Budapesten, 2013. április 29-30-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga
Fűzött
Magyarország - munkavédelem
331.45(439) *** 614.8(439)
[AN 3499965]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2013.
   A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2008-2009 [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 216 MB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109484. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-367-8
Magyarország - külföldi tőke - gazdaságstatisztika - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
339.727.22(439)"200"(083.41)
[AN 3500073]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2013.
   Megváltozott munkaképességűek a munkerőpiacon, 2011 [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 304 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109483. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-368-5
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - munkaképesség - hátrányos helyzetű - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
331.582.2(439)"201"(083.41) *** 364.048.6(439)"201"(083.41) *** 364.65-056.2(439)
[AN 3500069]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2013.
Mihályi Péter (1953-)
   A magyar gazdaság útja az adósságválságba, 1945-2013 / Mihályi Péter. - Budapest : Corvina, 2013. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-194.
ISBN 978-963-13-6169-8 fűzött : 2690,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - államadósság - 1945 utáni időszak - ezredforduló
338.2(439)"1945/2013" *** 336.3(439)"194/201"
[AN 3501457]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2013.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Közgazdaságtudományi szekció (2013) (Veszprém)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia : Közgazdaságtudományi szekció : Veszprém, 2013. április 18-20. : előadáskivonatok / [rend., közread. a] Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Veszprém : PE GTK, 2013. - 621 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5044-78-6 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3500632]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2013.
   Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, válságkezelés / Virág Miklós [et al.]. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 301 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 266-281.
ISBN 978-963-09-7724-1 kötött : 4500,- Ft
gazdasági elemzés - gazdasági előrejelzés - csőd
658.1.016.8 *** 658.15
[AN 3501468]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2013.
Soltész Kálmán
   Út a Mercihez... és tovább / Soltész Kálmán. - Pécs : E-Tend Kft., 2013. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6026-0 fűzött : 2500,- Ft : 8,5 EUR
üzleti élet - hálózati értékesítés - siker
658.1 *** 658.846
[AN 3499545]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2013.
Szaniszló László
30 nap (szlovák)
   30 dní : ako byť úspešným v sieťovom podnikaní : 7 zlatých pravidiel : rozmachu podľa pravdivého príbehu / László Szaniszló ; [prekl. Zsuzsanna Kožár]. - [Dunaújváros] : [Szaniszló L.], cop. 2012. - 95 p. ; 19 cm
Fűzött : 7,30 EUR
 (hibás ISBN 978-963-08-5562-4)
hálózati értékesítés - siker
658.846
[AN 3500938]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2013.
   Turizmus a Nyugat-Dunántúlon [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 516 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109473. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-381-4
Nyugat-dunántúli régió - turizmus - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
338.48(439Nyugat-Dunántúl)"199/201"(083.41)
[AN 3500043]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2013.
Worre, Eric
Go Pro (magyar)
   MLM sikeresen : 7 lépés a sikeres network marketing útján : hálózatépítők könyve / Eric Worre ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2013. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-67-4 fűzött : 2800,- Ft
hálózati értékesítés
658.846 *** 65.013
[AN 3501456]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11220 /2013.
Bónis János
   A Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének története, 1963-2013 / Bónis János, Hámori István Péter. - [Budapest] : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2013. - 222 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7055-9 fűzött
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Magyarország - szakszervezet - bányászat - történeti feldolgozás
331.105.44(439)(091) *** 622(439)
[AN 3499707]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2013.
   Pension systems in the crisis: response and resistance : report of the conference of the European Institute of Social Security organised in cooperation with the Central Administration of National Pension Insurance, held in Budapest ..., on 20th and 21th September 2012 / ed. by József Mészáros. - [Budapest] : [Gondolat], cop. 2013. - 131 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-504-7 kötött
nyugdíjügy - pénzügyi válság - ezredforduló - konferencia-kiadvány
369.5(100) *** 338.124.4(100)"200" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3501292]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2013.
Schalkhammer Antal (1946-2002)
   A politika bányásza : közéleti közelképek Schalkhammer Antalról / [szerk.] Hámori István Péter ; [kiad. a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete]. - [Budapest] : Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszerv., 2013. - 203 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7056-6 fűzött
Schalkhammer Antal (1946-2002)
Magyarország - bányászat - szakszervezet - vezető alkalmazott - 20. század
331.105.44(439)(092)Schalkhammer_A. *** 622(439)
[AN 3499718]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2013.
Sipos Erika
   Közös utak : tanulmány a svájci és a magyar idősek ellátásairól = Gemeinsame Wege : Studie über die Versorgung der schweizerischen und der ungarischen älteren Generation / Sipos Erika ; [közread. az] Érted és Veled Alapítvány. - Pécs : Érted és Veled Alapítvány, 2013. - 50, 38 p. : ill., színes ; 24 cm
A magyar és német nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7216-4 fűzött
Svájc - Magyarország - idősgondozás - nyugdíjbiztosítás
364.65-053.9(439) *** 364.65-053.9(494) *** 369.5(439) *** 369.5(494)
[AN 3500132]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2013.
   A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 : interdiszciplináris dokumentáció = The effects of reducing the social allowance in rural Hungary, 2012 : interdisciplinary documentation / szerk. Nagy Katalin ; [közread. a] Pro Cserehát Egyesület. - Budapest : Pro Cserehát Egyes., 2013. - 131, 131 p., [28] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7334-5 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - szociális támogatás - munkanélküliség - faluszociológia - vidéki társadalom - társadalmi integráció - kutatási és fejlesztési jelentés
364.442(439)"201" *** 364.46(439)"201" *** 331.56(439)"201" *** 316.334.55(439)"201" *** 316.4.052(439)
[AN 3500128]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11225 /2013.
   20 éves a jánosházi Szent Imre Általános Iskola : jubileumi évkönyv / [... összeáll. Molnár Terézia]. - Jánosháza : Szt. Imre Ált. Isk., 2013. - 302 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Fűzött
Szent Imre Általános Iskola (Jánosháza)
Jánosháza - általános iskola - egyházi iskola
373.3(439-2Jánosháza)
[AN 3499617]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2013.
   Chikán Zoltánné / a ... tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Szecskó Károly. - Budapest : OFI OPKM, 2013. - 128 p. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-720-5 fűzött
Chikán Zoltánné (1922-2006)
Magyarország - egyetemi tanár - nyelvész - anyanyelvi nevelés - 20. század
37(439)(092)Chikán_Zoltánné *** 80.001(439)(092)Chikán_Zoltánné *** 372.46
[AN 3499460]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2013.
   Csak harsányan! : válogatott munkák a III. Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferencia előadóitól / [szerk. Szenteleki Cintia] ; [közread. a Pannon Egyetem Harsányi János Szakkollégium]. - [Veszprém] : Pannon Egy., cop. 2013. - 257 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2013. márc. 22-23-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-88-5 fűzött
gazdaságtan - vállalatirányítás - egyetem - tanulmánygyűjtemény
378.184 *** 658 *** 330
[AN 3501227]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2013.
   Digitális pedagógia 2.0 / szerk. Benedek András ; írta Benedek András [et al.]. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2013. - 311 p. : ill. ; 24 cm. - (Baccalaureus scientiae tankönyvek, ISSN 1787-9655)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-807-3 fűzött : 4200,- Ft
e-learning - internet - egyetemi tankönyv
371.333(075.8) *** 681.324Internet(075.8)
[AN 3499497]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2013.
   Education and research of Roma in the countries of Central and Eastern Europe / ed. by Forray R. Katalin, Cserti Csapó Tibor. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Humanities Dep. of Gypsy Studies Education and Society Doctoral School of Education, 2013. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-565-4 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - romológia - hátrányos helyzetű - cigányság - oktatáspolitika
376.7(=914.99)(4-11) *** 316.347(=914.99)(4-11) *** 37.014.5(4-11)
[AN 3500623]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2013.
Halász Csilla
   A nép művelése : agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején / Halász Csilla. - Budapest : MNL Pest M. Lvt., 2013. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 16.)
Bibliogr.: p. 185-191.
ISBN 978-963-7235-49-8 fűzött
Magyarország - népművelés - politikai propaganda - Rákosi-korszak
374(439)"194/195" *** 32.019.5(439)"194/195"
[AN 3500546]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2013.
   Irányvonalak / szerk. Lénárd Sándor, Ágoston Csilla, Szabó Zoltán András. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Hármashatár, ISSN 2064-0005 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-173-3 fűzött
Budapest - szakkollégium - társadalmi felelősség
378.187.5(439-2Bp.) *** 316.6
[AN 3500458]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2013.
   Iskolánk életközelben : a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézményének szakmai kiadványa, az iskola 40 éves évfordulója alkalmából / [... szerk. Szekeres József] ; [graf. Rajna Judit]. - Karcag : Jász-Nagykun-Szolnok M. Kádas Gy. Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Egységes Gógyped. Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye, 2013. - 104 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7500-4 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Kisújszállás). Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézmény (Karcag)
Karcag - óvoda - általános iskola - szakiskola
373.3(439-2Karcag) *** 373.24(439-2Karcag) *** 377(439-2Karcag)
[AN 3500721]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2013.
Kazarján Erzsébet
   Felsőfokú szakképzés és mobilitás avagy Egy kutatás tanulságai / Kazarján Erzsébet. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 196 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-171.
ISBN 978-963-9955-43-1 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - szakképzés - élethosszig tartó tanulás - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
378(439) *** 377(439) *** 374.7(439)"200/201"
[AN 3500441]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2013.
   Kvassay Jenő Általános Iskola : emlékkönyv, 1973-2013 / [szerk. ... Knonné Gyenes Annamária, Molnár Zsuzsanna]. - [Őrbottyán] : Kvassay J. Ált. Isk., 2013. - 100 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kvassay Jenő Általános Iskola (Őrbottyán)
Őrbottyán - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Őrbottyán)(091)
[AN 3500472]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2013.
Mintz, Jerry
No homework and recess all day (magyar)
   Szabadság és demokrácia az oktatásban / Jerry Mintz ; [közread. az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium]. - Budapest : ELTE Eötvös K. : ELTE Angelusz R. Társtud. Szakkollégium, 2013. - 120 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-352-0 fűzött
alternatív iskola - alternatív nevelés - módszertan
371.4 *** 371.3
[AN 3500459]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2013.
Mócz Dóra
   Az andragógia elmélete, története, társadalmi funkciói, gyakorlata : a 40-50 év közötti korosztály részvétele az élethosszig tartó tanulásban Magyarországon / Mócz Dóra. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 202 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-189.
ISBN 978-963-9955-41-7 fűzött
Magyarország - felnőttnevelés - élethosszig tartó tanulás - statisztikai adatközlés - ezredforduló
374.7(439)"200"(083.41) *** 37.013.83
[AN 3500439]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2013.
Molnár Éva, D.
   Tudatos fejlődés : az önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata / D. Molnár Éva. - Budapest : Akad. K., 2013. - 256 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 240-256.
ISBN 978-963-05-9400-4 fűzött
tanulás - módszertan - önálló munka
371.322.6 *** 37.025
[AN 3500585]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2013.
   A neveléstörténet változó arcai : a múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő / szerk. Baska Gabriella, Hegedűs Judit, Nóbik Attila ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 120 p. : ill. ; 24 cm
A Szegeden, 2013. márc. 7-8-án "A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő?" címmel rendezett nemzetközi workshop szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-168-9 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - felsőoktatás - oktatáspolitika - neveléstörténet - 19. század - 20. század
371.13(439)"18/19" *** 37(100)(091) *** 378(439)"18/19" *** 37.014.5(439)"18/19"
[AN 3500412]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2013.
Papp Z. Attila (1969-)
   Aranymetszés, 2013 : külhoni magyar doktoranduszok a Kárpát-medencében / Papp Z. Attila, Csata Zsombor. - Budapest : Gondolat, 2013. - 68 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-497-2 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - doktori képzés - határon túli magyarság - 21. század - statisztikai adatközlés
378.21(439)"201" *** 316.347(=945.11)(4-191)"201"(083.41)
[AN 3500167]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2013.
   A pécsi bölcsészkar bölcsője : a Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemi karrá válása, és az egységes, egyetemi szintű tanárképzési kísérlet / szerk. Lengvári István és Polyák Petra. - Pécs : PTE BTK, 2013. - 400 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-556-2 kötött : 3020,- Ft
Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar
Pécs - egyetem - pedagógusképzés
378.4(439-2Pécs).096 *** 378.637(439-2Pécs)
[AN 3501515]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2013.
   Pedagógiai historiográfia : új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások / szerk. Hegedűs Judit, Németh András, Szabó Zoltán András ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 89 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-351-3 fűzött
pedagógia - kutatás
37 *** 001.891
[AN 3500427]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2013.
   A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola 15 éves évkönyve / [szerk. Réthiné Muha Krisztina és Darmos Csaba] ; [kiad. a Sipos György Alapfokú Művészetoktatási és Nevelési Közhasznú Alapítvány]. - Sárospatak : Sipos Gy. Alapfokú Művészetokt. és Nevelési Közhasznú Alapítvány, 2013. - 260 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: 15 éves a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
ISBN 978-963-08-6600-2 fűzött
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola
Sárospatak - általános iskola - művészeti iskola
373.3:7(439-2Sárospatak)
[AN 3499539]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2013.
Semjén András (1953-)
   Költségmegosztás a felsőoktatásban : utak és tévutak / Semjén András. - Budapest : MTA KRTK KTI, 2013. - 176 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 16.)
Bibliogr.: p. 167-176.
ISBN 978-615-5243-66-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - finanszírozás - költségszámítás
378(100) *** 378(439) *** 37.014.543(100) *** 657.47
[AN 3500636]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2013.
Szögi László (1948-)
   Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és akadémiákon, 1789-1848 = Ungarländische Studenten an wienerischen Universitäten und Akademien, 1789-1848 / Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2013. - 584 p. ; 25 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-337-7 kötött
Bécs - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 18. század - 19. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.4(436-2Wien)"178/184" *** 378.6(436-2Wien)"178/184" *** 378.18(436-2Wien)(=945.11)"178/184"(035.5)
[AN 3500598]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11245 /2013.
   Bakancsos turizmus a Kőszegi-hegységben / [összeáll. Rezner Hajnalka]. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 38 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Kőszegi-hegység - Alpok - gyalogtúra - útikönyv
796.51(436)(234.3)(036) *** 796.5(439)(234.373Kőszegi-hegység)(036)
[AN 3500264]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2013.
Bársony István (1855-1928)
   Víg világ [elektronikus dok.] : kalandok, adomák a vadászéletből / Bársony István. - Szöveg (epub : 680 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109664. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vadászkaland - memoár - elektronikus dokumentum
799.2(0:82-94)
[AN 3502552]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2013.
Dougherty, Martin J.
Special forces unarmed combat guide (magyar)
   Önvédelem : kézikönyv : tanulj fegyvertelen közelharcot, a világ legjobb elit alakulataitól / Martin J. Dougherty ; [ill. Toni[!] Randell] ; [ford. Lázár Tibor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 319 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-09-7645-9 fűzött : 2990,- Ft
önvédelem
796.8
[AN 3501662]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2013.
Gődény Endre
   Magyarázkodás helyett: diadal : Verebes első két győri éve, 1981-1983 : krónika, szemle, kommentár / szerk. és írta Gődény Endre. - [Budapest] : [Gődény E.], [2013]. - 139 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7137-2 fűzött : 2000,- Ft
Rába ETO (Győr)
Győr - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás
796.332(439-2Győr)Rába_ETO"198"
[AN 3500765]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2013.
   Időmérleg 2009/2010 [elektronikus dok.] : összefoglaló adattár / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109482. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-371-5
Magyarország - társadalomstatisztika - időmérleg - szabadidő-felhasználás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
379.8(439)"200/201"(083.41)
[AN 3500067]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2013.
Jenkei Ede (1925-)
   Ki kicsoda Kőszeg sportéletében / Jenkei Ede, Kiss Márton ; [kiad. Kőszeg Város Önkormányzata]. - Kőszeg : Önkormányzat, 2012. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6433-6 fűzött
Kőszeg - sportoló - sportegyesület - életrajzi lexikon
796(439-2Kőszeg)(092):030 *** 061.2(439-2Kőszeg)
[AN 3499644]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2013.
Kiss Csaba, M.
   Kása [elektronikus dok.] : egy magyar pólós világsztár életének első harminchat éve / M. Kiss Csaba, Kásás Tamás. - Szöveg (epub : 6 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Kásás Tamás (1976-)
Magyarország - sportoló - vízilabda - 20. század - 21. század - elektronikus dokumentum
797.253(439)(092)Kásás_T.
[AN 3503590]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2013.
Kurta János
   100 éves a gyulai labdarúgás, 1913-2013 / [írta és szerk. Kurta János, Kurtáné Cselei Ágnes]. - Gyula ; Békéscsaba : Typografika Kv., 2013. - 264 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 263.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9792-18-0)
Gyula - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Gyula)(091)
[AN 3501516]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2013.
   Maciva : a szórakoztatás művészete : the art of entertainment / [kiad. a Maciva Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.]. - [Budapest] : Maciva, [2013]. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89759-0-4 kötött
Fővárosi Nagycirkusz (Budapest)
Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (Budapest)
Magyarország - cirkusz - testülettörténet - történeti feldolgozás
791.83(439)(091)
[AN 3500478]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2013.
   Mozaikok a Tamási Lovasnapok történelméből / [fel. szerk. Örményi János]. - Tamási : [Örményi J.], [2009]-. - 24 cm
A 2. köteten a főcím: Mozaikok a Tamási Lovasnapok történelméből és Tolna megye lovas életéből. - 2. kötettől közread. a Tamási Lovassport Egyesület
Tamási Lovasnapok
Tamási (Tolna megye) - lovassport - versenyrendezvény
798.093(439-2Tamási)
[AN 2862554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 99 p. : ill., részben színes
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-7553-6)
[AN 3501254] MARC

ANSEL
UTF-811255 /2013.
Peksa Kamilla
   A pepita kódex : sakkmese és tankönyv gyerekeknek / Peksa, Fehér ; [kiad. a Bagira Oktatási és Sport Közhasznú Egyesület]. - Budapest : Bagira Okt. és Sport Közhasznú Egyes., 2013. - 130 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-7087-0 fűzött : 3650,- Ft
sakk - gyermekkönyv - mese
794.1(02.053.2)(0:82-34)
[AN 3500578]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2013.
Polgár Judit (1976-)
How I beat Fischer's record (magyar)
   Hogyan döntöttem meg Fischer rekordját? / Polgár Judit ; Mihail Marin ... közrem. ; [ford. Hazay László]. - Budapest : Műszaki K., cop. 2013. - 383 p. : ill. ; 25 cm. - (Polgár Judit sakkot tanít ; 1.)
ISBN 978-963-16-6464-5 kötött
Magyarország - sakk - sportoló - 20. század - 21. század - memoár
794.1(439)(092)Polgár_J.(0:82-94) *** 794.1
[AN 3500807]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2013.
Schneider László
   25 "kata" : rendszerező segédanyag. - [Dunaújváros] : Szerző, 2013. - 52, [4] p. : ill. ; 31 cm
Szerző Schneider László
ISBN 978-963-08-7013-9 kötött
ázsiai küzdő- és védősport
796.853.2
[AN 3500627]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2013.
   Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 313 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109481. - Működési követelmények: Adobe Reader
Észak-alföldi régió - sport - sportegyesület - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
796(439Észak-Alföld)"200"(083.41) *** 061.2(439Észak-Alföld)
[AN 3500064]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2013.
Yang Junmin (1946-)
Analysis of Shaolin Chin Na (magyar)
   A Shaolin-kolostor Chin Na-technikái : oktatói kézikönyv minden harcművészeti stílushoz / Yang Jwing-Ming ; [ford. Pavelcze István]. - [Budapest] : Lunarimpex, [2013]. - 218 p. : ill. ; 21 cm. - (Mesterek és harci művészetek, ISSN 1218-7771 ; 8.)
ISBN 978-963-85565-7-8 fűzött : 2800,- Ft
ISBN 963-85565-7-9
ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 3505822]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11260 /2013.
   55 év : a Dunakanyar Fotóklub jubileumi kiállítása : ... Vác ..., 2013. augusztus 23 - szeptember 6. - [Vác] : Dunakanyar Fotóklub, [2013]. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88093-3-9 fűzött
Vác - fotóművészet - művészcsoport - kiállítási katalógus
77.04(439-2Vác) *** 061.2(439-2Vác) *** 061.4(439-2Vác)
[AN 3500357]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2013.
Arasse, Daniel (1944-2003)
Les visions de Raphaël (magyar)
   Raffaello látomásai / Daniel Arasse. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 164 p., [19] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Ford. Pataki Pál. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-281-1 fűzött : 2800,- Ft
Raffaello Santi (1483-1520)
Itália - festőművész - 15. század - 16. század - művészetelmélet - vallási ábrázolás
75(45)(092)Raffaello,_S. *** 75.01 *** 7.046
[AN 3501360]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2013.
Böröczfy Virág (1979-)
   Sylvester Katalin műterme = The studio of Katalin Sylvester = L'atelier de Katalin Sylvester / [... Böröczfy Virág tanulm. ...] ; [... Beke László előszó ...] ; [a kiadásban közrem. ... Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület etc.]. - Budapest : FKSE, 2013. - 113 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88935-8-1 fűzött
Sylvester Katalin (1929-)
Franciaország - szobrász - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század
73(44)(=945.11)(092)Sylvester_K. *** 75(44)(=945.11)(092)Sylvester_K.
[AN 3500725]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2013.
Egri Mária (1940-)
   A Finta testvérek élete és művészete / Egri Mária. - Túrkeve : [Finta Múz. és Közművel. Közp.], 2013. - 176 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Finta Múzeum és Közművelődési Központ
ISBN 978-963-08-7361-1 kötött
Zádory Oszkár (1883-1947)
Finta Sándor (1881-1958)
Franciaország - Egyesült Államok - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(73)(=945.11)(092)Finta_S. *** 73(44)(=945.11)(092)Zádory_O.
[AN 3500270]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2013.
   Fejlesztéspolitika, vidékfejlesztés / Czibere Ibolya, Kovách Imre szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-337-3 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - fejlesztési politika - regionális politika - innováció
711.1(439) *** 330.341.1 *** 332.14(439)
[AN 3499444]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2013.
Gécs Béla (1937-)
   A békéscsabai városháza krónikája / Gécs Béla. - Békéscsaba : [Gécs B.], 2013. - 152 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 150. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-08-7131-0 fűzött
Békéscsaba - városháza - helytörténet - közigazgatás
725.13(439-2Békéscsaba) *** 943.9-2Békéscsaba *** 353(439-2Békéscsaba)
[AN 3501455]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2013.
Gyenes Zsolt (1962-)
   Fotóművészeti stílusok : kreatív gyakorlatokkal / Gyenes Zsolt. - Budapest : Enciklopédia, 2013. - 128 p. : ill. ; 19x21 cm
Bibliogr.: p. 106-110.
ISBN 978-963-9655-65-2 fűzött : 5000,- Ft
fotóművészet - fototechnika
77
[AN 3500305]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2013.
Kecskeméti Fotószalon (2.) (2013)
   Második Kecskeméti Fotószalon : 2013. augusztus 16 - 2013. szeptember 7. / [rend., közread. a Magyar Fotográfiai Múzeum]. - [Kecskemét] : M. Fotográfiai Múz., 2013. - [79] p. : ill., részben színes ; 15x23 cm
ISBN 978-963-8383-93-8 fűzött
Kecskemét - fotóművészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(439-2Kecskemét)"201" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3500716]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2013.
    kövön : Dávid Ferenc 73. születésnapjára = Stein auf Stein : Festschrift für Ferenc Dávid / szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. - [Budapest] : Vince K., 2013. - 2 db : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-044-8 fűzött
Magyarország - Fertőd - építészettörténet - művelődéstörténet - keresztény művészet - zsidóság - kastély - emlékkönyv
72(439)(091) *** 247 *** 72(439-2Bp.) *** 296(439) *** 930.85(439) *** 930.85(439-2Fertőd) *** 728.82(439-2Fertőd)
[AN 3500872]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 665 p.
[AN 3500883] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 625 p.
[AN 3500885] MARC

ANSEL
UTF-811269 /2013.
Kunkovács László (1942-)
   Pásztoremberek / Kunkovács László. - Budapest : Cser K., 2013. - 367 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 353-354. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-278-336-9 kötött : 9495,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar néprajz - legelőgazdálkodás - fényképalbum
77.04(439)(092)Kunkovács_L. *** 636.083.5(439)(084.12) *** 39(=945.11)
[AN 3501599]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2013.
   Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola / [kiad. a Magyar Képzőművészeti Egyetem]. - Budapest : MKE, 2013. - 120, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-50-4 fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Doktori Iskola
Magyarország - képzőművészet - egyetem - doktori képzés - 21. század
73/76(439)"200/201" *** 378.67(439-2Bp.) *** 378.21(439)
[AN 3500314]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2013.
Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola (angol)
   Hungarian University of Fine Arts Doctoral School / [transl. by Andrea Szekeres] ; [publ. by Hungarian University of Fine Arts]. - [Budapest] : Hung. Univ. of Fine Arts, 2013. - 120, [2] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7165-51-1 fűzött
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Budapest). Doktori Iskola
Magyarország - képzőművészet - egyetem - doktori képzés - 21. század
73/76(439)"200/201" *** 378.67(439-2Bp.) *** 378.21(439)
[AN 3501591]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2013.
Marion, Jean-Luc (1946-)
La croisée du visible (magyar)
   A látható kereszteződése / Jean-Luc Marion ; [ford. Cseke Ákos]. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 197, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-043-7 fűzött
fenomenológia - művészetfilozófia - festészet
75.01 *** 165.62
[AN 3500752]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2013.
Michaux, Henri (1899-1984)
Par la voie des rythmes (magyar)
   Ritmusok útján / Henri Michaux. - Budapest : Bozóthegyi K., 2013. - [107] p. : ill. ; 32 cm. - (Jelek útján)
ISBN 978-963-89055-5-0 fűzött : 4350,- Ft
Franciaország - grafikus - 20. század
76(44)(092)Michaux,_H.
[AN 3500799]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2013.
   Múzeumi tükör : a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára tizenöt évének publikációi : válogatás = Muzealne zwierciadło : publikacje piętnastolecia Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii : wybór / [vál. és szerk. Konrad Sutarski]. - Budapest : Mo. Lengyelség Múzeuma és Levéltára, 2013. - 160, 160 p. ; 20 cm
A magyar és lengyel nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-89548-7-9 fűzött
Lengyelország - magyarországi lengyelek - képzőművészet - nemzetiségtörténet - történelem - magyar történelem
73/76(=84)(439)"19/200" *** 316.347(=84)(439)(091) *** 943.9 *** 943.8
[AN 3501383]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2013.
Nagy Katalin, S. (1944-)
   Képzőművészet és kommunikáció / S. Nagy Katalin. - Budapest : BME GTK : Typotex, 2013. - 204 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 193-201.
ISBN 978-963-279-808-0 fűzött : 3600,- Ft
művészetesztétika - portré
7.01 *** 75.041.5
[AN 3500515]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2013.
Oroján István (1947-)
   Picturi, sculpturi, lucrări de grafică = Festmények, szobrok, grafikai munkák / Ştefan Oroian ; [publ. Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Gyula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2013. - 84 p. : ill., színes ; 28x28 cm
ISBN 978-615-5369-08-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Oroján_I.
[AN 3501542]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2013.
Somorjai Horváth Piroska
   Sírkert a Somlyó ölén : Alsóörs temetője a halotti kultusz tükrében / Somorjai Horváth Piroska írása ; Kovács Endre fotóival ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2013. - 91, [5] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [96].
ISBN 978-963-08-7472-4 kötött
Alsóörs - temető - síremlék
718(439-2Alsóörs) *** 726.825(439-2Alsóörs)
[AN 3501308]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2013.
Szelepcsényi Sándor
   Templomunk : a pozsonypüspöki Szent Miklós anyaegyház / Szelepcsényi Sándor ; [kiad. ... Pozsonypüspöki Önkormányzata]. - 2. kiad. - Rákoskert : Szelepcsényi S. ; Pozsonypüspöki : Önkormányzat, 2013. - 175, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-2957-1 kötött
Pozsonypüspöki - templom - keresztény művészet - templomi berendezés
726.54(437.6-2Pozsonypüspöki) *** 246 *** 247
[AN 3505625]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2013.
Tamus István (1953-)
   Tamus : átváltozások, pályakép / Tamus István. - Debrecen : Tamus I., 2013. - 143 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-7254-6 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Tamás_I.
[AN 3499578]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2013.
   Technika és természet : kritikai antológia / [vál. és a bev. tanulmányt írta] Moravánszky Ákos ; [ford. és a szerzőket bemutató szövegeket írta] M. Gyöngy Katalin. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 232 p. : ill. ; 22 cm. - (Építészetelmélet a 20. században, ISSN 1788-1471)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9968-54-7 fűzött : 9900,- Ft
építészet - művészetelmélet - 20. század
72.01 *** 72(100)"19"
[AN 3500483]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2013.
   Térszerkezet és területi folyamatok : tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére / szerk. Hardi Tamás, Nárai Márta ; [közread. az] MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete [Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály]. - Pécs ; Győr : MTA KRTK RKI Nyugat-mo. Tud. Oszt., 2012. - 253, [3] p. : ill. ; 24 cm
Rechnitzer János műveinek bibliográfiája: p. 233-253.
ISBN 978-963-9899-55-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - területfejlesztés - regionális fejlesztés - településszerkezet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
711.1(4-62) *** 711.1(439) *** 332.1(439) *** 332.1(4-62) *** 911.372.6(439) *** 911.372.6(4-62) *** 012Rechnitzer_J.
[AN 3501219]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2013.
Vadas József (1946-)
   A székkirály : pályakép Király József belsőépítészről / Vadas József. - Budapest : Scolar, 2013. - 159 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-465-9 kötött : 4950,- Ft
Király József (1930-2013)
Magyarország - belsőépítészet - iparművész - 20. század - ezredforduló
747(439)(092)Király_J.
[AN 3500236]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2013.
Varró Zoltán
   Varrodesign / Varro Zoltán ; [text Czeglédi Cecilia] ; [photograhy Darabos György, Angelika Lorenzen, Surányi Miklós]. - Budapest : Szaktudás K. Ház, cop. 2012. - [178] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5224-36-2 kötött
Magyarország - lakberendezés - lakáskultúra - belsőépítészet - 21. század - fényképalbum
747 *** 747(439)(092)Varró_Z.(084.12)
[AN 3500429]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2013.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: mérnök / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, cop. 2013. - 143 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89777-3-1 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - mérnök - építész - 21. század - interjú
72(439)(092)(047.53) *** 62(439)(092)(047.53)
[AN 3500536]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11285 /2013.
Hárs Ernő (1920-)
   Nyári éjszakák : dalciklusszövegek II. / ford. Hárs Ernő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 110.)
A versek eredeti nyelven is
ISBN 978-963-9955-47-9 fűzött
világirodalom - dal - kétnyelvű dokumentum
784.21 *** 82-192.02=945.11
[AN 3500571]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2013.
Süveges Gergő (1976-)
   Csík Zenekar / Süveges Gergő. - [Budapest] : Trubadúr, 2013. - 213 p., [32] t. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-227-414-0 kötött : 4990,- Ft
Csík Zenekar
Magyarország - zenekar - népzene - 20. század - 21. század - interjú - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)Csík(047.53)
[AN 3499855]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11287 /2013.
Csáki Judit (1953-)
   Alföldi színháza : öt nemzeti év / Csáki Judit ; [a függeléket összeáll. Gálos Orsolya]. - Budapest : Libri, cop. 2013. - 426 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-205-3 kötött : 3990,- Ft
Alföldi Róbert (1967-)
Nemzeti Színház (Budapest)
Magyarország - Budapest - színházi rendező - színész - 21. század - színielőadás
792.027.2(439)(092)Alföldi_R.(047.53) *** 792.028(439)(092)Alföldi_R.(047.53) *** 792(439-2Bp.)Nemzeti_Színház *** 792.091(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3499845]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2013.
Kalmár Tibor (1932-)
   A humor háza : a Fészek Művészklub nagy mesélői / Kalmár Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 261, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [263].
ISBN 978-963-09-7653-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - humorista - művészeti élet - 20. század - anekdota
792.73(439)(092)(0:82-36)
[AN 3501629]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2013.
Puzsér Róbert (1974-)
   A hét mesterlövésze : az 50 legjobb film : Puzsér Róbert rádiós beszélgetései. - Budapest : Scolar, 2012-2013. - 2 db : ill., főként színes ; 24 cm
filmművészet - rádióműsorszám - interjú
791.43(100)(047.53) *** 791.9.096(439)"200/201"
[AN 3446809]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2013. - 268 p.
ISBN 978-963-244-454-3 kötött : 4750,- Ft
[AN 3501375] MARC

ANSEL
UTF-811290 /2013.
Sándor György (1938-)
   Sándor György 75 : [az életem egy csukott könyv]. - [Verőce] : Arcus, 2013. - 349, [3] p. : ill. ; 31 cm + DVD
melléklet címe: Én csak úgy belógtam ide... : válogatott rögtönzéseim : Sándor György humoralista önálló szerzői-előadói estje : Centrál Színház, 2012
ISBN 978-963-88861-9-4 kötött
Sándor György (1938-)
Magyarország - humorista - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
792.73(439)(092)Sándor_Gy.
[AN 3500507]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2013.
Semsei Angelika
   Lemanguria : élettánc / Semsei Angelika. - Budapest : Püski, 2013. - 99, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-113-2 kötött : 2500,- Ft
táncművészet - ezoterika - mentálhigiénia
793.3 *** 133 *** 613.865
[AN 3500297]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2013.
Spencer, Bud (1929-)
Altrimenti mi arrabio (magyar)
   Különben dühbe jövök : önéletrajz / Bud Spencer ; közrem. Lorenzo de Luca ; szerk. David de Filippi ; [ford. V. Pánczél Éva]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2013. - 197, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Filmogr.: p. 193-197.
ISBN 978-963-310-264-0 kötött : 3490,- Ft
Spencer, Bud (1929-)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3505829]
MARC

ANSEL
UTF-811293 /2013.
   Színpadi szórakoztatás [elektronikus dok.] / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Szöveg (pdf : 372 KB). - [Budapest] : KSH, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109474. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-235-379-1
Magyarország - színházi élet - ezredforduló - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
792(439)"200/201"(083.41)
[AN 3500044]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11294 /2013.
   Elmélet és empíria a szociolingvisztikában : válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia (Szeged, 2012. augusztus 30 - szeptember 1.) előadásaiból / szerk. Kontra Miklós, Németh Miklós, Sinkovics Balázs. - Budapest : Gondolat, 2013. - 562, [3] p. : ill. ; 20 cm
Gerinccím: 17. ÉK : elmélet és empíria a szociolingvisztikában. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-495-8 fűzött : 4500,- Ft
szociolingvisztika - nyelvhasználat
800.1 *** 316.7 *** 800.6
[AN 3499572]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2013.
Hoffmann István (1953-)
   Mikrotoponímiai vizsgálatok / Hoffmann István. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013-. - 24 cm
földrajzi név - magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-311 *** 809.451.1-54
[AN 3499496]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tapolcafő helynevei. - 2013. - 138 p., [2] t.fol. : ill., színes, térk. - (A Magyar Névarchívum kiadványai, ISSN 1417-958X ; 30.)
Bibliogr.: p. 129-136.
ISBN 978-963-318-364-9 fűzött
Tapolcafő - magyar nyelv - földrajzi név - helytörténet
809.451.1-311(439-2Tapolcafő) *** 943.9-2Tapolcafő
[AN 3499498] MARC

ANSEL
UTF-811296 /2013.
Horváth Károly
   Twenty but one = Egy híján húsz társalgási témakör az angol alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváth Károly. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2013. - 216 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-85779-2-4 fűzött : 1900,- Ft
ISBN 963-85779-2-4
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3505623]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11297 /2013.
   Forme et évolution / études réunies par Sándor Kiss ; [publ.] Atelier de Langue et de Littérature Françaises École Doctorale de Linguistique Université de Debrecen. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2013. - 121 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-380-9 fűzött
francia irodalom története - középkor - francia nyelv - nyelvészet
840(091)"12/15" *** 804.0
[AN 3501035]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2013.
Heller Ágnes (1929-)
   Olvasónapló, 2012-2013 / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2013. - 266, [5] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 263-266.
ISBN 978-963-9512-83-2 fűzött : 3200,- Ft
világirodalom története - irodalomesztétika - irodalomelmélet
82(091) *** 82.01
[AN 3500363]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2013.
Kovács Árpád (1944-)
   Az irodalmi esemény / Kovács Árpád. - Budapest : Gondolat, 2013. - 108 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-500-9 fűzött : 1200,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - irodalomelmélet - író - 20. század - műelemzés
82.01 *** 894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3499629]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2013.
Lőkös István (1933-)
   Od Kaptole do Ludoviceuma : hrvatska nacionalna svijest i doživljaj mađarstva u djelu Miroslava Krleže = A Kaptoltól a Ludovikáig : horvát nemzettudat és magyarságélmény Miroslav Krleža életművében / István Lőkös. - Budimpešta : Croatica, 2013. - 387 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-187., 381-383.
ISBN 978-615-5239-28-1 fűzött
Krleža, Miroslav (1893-1981)
Horvátország - író - 20. század
886.2(092)Krleža,_M.
[AN 3500349]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2013.
Rózsafalvi Zsuzsanna (1975-)
   A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében / Rózsafalvi Zsuzsanna. - Budapest : Ráció, 2013. - 227 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-48-0 fűzött : 2500,- Ft
Schöpflin Aladár (1872-1950)
Magyarország - irodalomtörténész - 19. század - 20. század
82.01(439)(092)Schöpflin_A.
[AN 3500980]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11302 /2013.
   1943. Szárszó-album / [szerk. Gulay István és Püski István]. - Budapest : Püski, 2013. - 88 p. : ill. ; 21x29 cm
ISBN 978-963-302-124-8 fűzött
Magyarország - népi mozgalom - népi irodalom - második világháború - konferencia
894.511(091)"194" *** 061.3(439-2Balatonszárszó) *** 329.73(439)"194"
[AN 3500252]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2013.
Bónus Tibor (1972-)
   Az irodalom ellenjegyzései : írások kortárs magyar irodalmárokról / Bónus Tibor. - Budapest : Ráció, 2012. - 395 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-40-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalomtörténész - irodalmi élet - ezredforduló
894.511(091)"200" *** 82.01(439)(092)
[AN 3500973]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2013.
Farkas Wellmann Éva (1979-)
   Irodalom és közönsége a XVIII. században : Verestói György munkássága / Farkas Wellmann Éva. - Budapest : Gondolat, 2013. - 293 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-284.
ISBN 978-963-693-502-3 fűzött : 2500,- Ft
Verestói György (1698-1765)
Magyarország - magyar irodalom története - püspök - 18. század - recepcióelmélet - katolikus egyház - halotti beszéd
894.511(091)"17" *** 82.085 *** 28(439)(092)Verestói_Gy.(042)
[AN 3500493]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2013.
   Friss Újság Színes Regénytára / [... szerk. Grób László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 89 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 5.)
ISBN 978-615-5257-36-0 fűzött : 3900,- Ft
Friss újság színes regénytára
magyar irodalom története - műfajtörténet - Horthy-korszak - borítólap - ponyvairodalom
894.511(091)-311.3"193/194"
[AN 3499966]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Miniatűrök [elektronikus dok.] / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (mobi : 1.5 MB) (pdf : 1.3 MB) (epub : 440 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109721. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-309-9 (mobi)
ISBN 978-963-364-435-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-436-2 (epub)
magyar irodalom története - világirodalom története - magyar irodalom - kritika - elektronikus dokumentum
894.511(091) *** 82(091) *** 894.511-4
[AN 3503673]
MARC

ANSEL
UTF-811307 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Jókai Mór élete és kora [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 365 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109860. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század - századforduló - elektronikus dokumentum
894.511(092)Jókai_M. *** 894.511-94
[AN 3504385]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Mikszáth Kálmán levelezése [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 874 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109859. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Magyarország - író - 19. század - századforduló - levelezés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Mikszáth_K.(044)
[AN 3504383]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2013.
Németh Judit (1932-)
   Németh László és a természettudományok : előadások / Németh Judit. - Budapest : Nap K., 2013. - 73 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.: p. 70-72.
ISBN 978-963-332-040-2 kötött : 2500,- Ft
Németh László (1901-1975)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Németh_L.
[AN 3501336]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11310 /2013.
Armentrout, Jennifer L.
Tempting the best man (magyar)
   Vetkőzik a tanú / J. Lynn ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-815-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3500613]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2013.
Asher, Jay (1975-)
Thirteen reasons why (magyar)
   Tizenhárom okom volt.. / Jay Asher ; [ford. Farkas Orsolya]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 259 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-261-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3504529]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2013.
Ashley, Trisha
Chocolate shoes and wedding blues (magyar)
   Csokoládé cipők és esküvői harangok / Trisha Ashley ; [ford. Soczó Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 410 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Csokoládécipők és esküvői harangok
ISBN 978-963-254-806-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3500537]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2013.
Austen, Jane (1775-1817)
Emma (magyar)
   Emma [elektronikus dok.] / Jane Austen ; ford. Tomori Gábor. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109746. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503823]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2013.
Austen, Jane (1775-1817)
Lady Susan (magyar)
   Lady Susan [elektronikus dok.] / Jane Austen ; ford. Greskovits Endre. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - levélregény - elektronikus dokumentum
820-6=945.11
[AN 3503817]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2013.
Austen, Jane (1775-1817)
Mansfield park (magyar)
   A mansfieldi kastély [elektronikus dok.] / Jane Austen ; ford. Simonyi Ágnes. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109748. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503828]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2013.
Austen, Jane (1775-1817)
Northanger abbey (magyar)
   A klastrom titka [elektronikus dok.] / Jane Austen ; ford. Latorre Ágnes. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109751. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503835]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2013.
Banks, Rosie
Cloud Island (magyar)
   Felhő-sziget / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 104, [14] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 3.)
ISBN 978-615-5385-05-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3501517]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2013.
Banks, Rosie
Mermaid reef (magyar)
   A Sellő-zátony / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 107, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 4.)
ISBN 978-615-5385-06-3 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3501533]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2013.
Beigbeder, Frédéric (1965-)
99 francs (magyar)
   2999 Ft : regény / Frédéric Beigbeder ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Európa, 2013. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9568-5 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3499623]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2013.
Bihbihānī, Sīmīn (1927-)
   Elhagyott szentély / Szimin Behbaháni ; ford. Balogi Virág [et al.] ; [közread. a] PEN Club, Pluralica. - Budapest : PEN Club : Pluralica, 2013. - 106 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89336-3-8 kötött : 2500,- Ft
perzsa irodalom - vers
891.5-14=945.11
[AN 3500651]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2013.
Blake, Jennifer (1942-)
Seduced by grace (magyar)
   A grácia csábítása : [A három grácia-trilógia III.] / Jennifer Blake ; [ford. Stier Ágnes]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 369 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-461-9 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503222]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2013.
Bocelli, Andrea (1958-)
La musica del silenzio (magyar)
   A csend zenéje / Andrea Bocelli ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2013. - 343, [8] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5062-12-4 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3500254]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Breakfast in bed (magyar)
   Tálcán kínált szerelem / Sandra Brown ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2013. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-180-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503272]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Prime time (magyar)
   Adásidő / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2013. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-262-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503269]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Send no flowers (magyar)
   Táncolj velem! / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-019-7 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503275]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
Temptation's kiss (magyar)
   Kísértés / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2013. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-002-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503261]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2013.
Brown, Sandra (1948-)
A whole new light (magyar)
   Megtaláltalak! / Sandra Brown ; [ford. Varga Monika]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-132-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503277]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2013.
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič (1891-1940)
Sobačʹe serdce (magyar)
   Kutyaszív / Mihail Bulgakov ; [ford. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 165 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 10.)
ISBN 978-615-5303-23-4 fűzött : 1850,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3501671]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2013.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice csodaországban [elektronikus dok.] : meseregény / írta Lewis Carroll ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (pdf : 742 KB) (epub : 126 KB) (mobi : 492 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109684. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-247-4 (epub)
ISBN 978-963-364-246-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-290-0 (mobi)
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3503424]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2013.
Cercas, Javier (1962-)
Soldados de Salamina (magyar)
   Szalamiszi katonák / Javier Cercas ; [ford. Körösi Ivett]. - Budapest : Európa, 2013. - 221, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9578-4 kötött : 2900,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3499862]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the murderous marriage (magyar)
   Agatha Raisin és az életveszélyes esküvő [elektronikus dok.] / M. C. Beaton ; ford. Borbély Judit Bernadett. - Szöveg (epub : 883 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109710. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3503582]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the terrible tourist (magyar)
   Agatha Raisin és a tenyérbe mászó turista [elektronikus dok.] / M. C. Beaton ; ford. Borbély Judit Bernadett. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3503587]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2013.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the walkers of Dembley (magyar)
   Agatha Raisin és az elkóborolt túrázó [elektronikus dok.] / M. C. Beaton ; ford. Szűr-Szabó Katalin. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3503578]
MARC

ANSEL
UTF-811334 /2013.
Cole, Kresley
Kiss of a demon king (magyar)
   A Démonkirály csókja [elektronikus dok.] / Kresley Cole ; ford. Mezei Gábor. - Szöveg (epub : 974 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 6.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109727. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - horror - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3503714]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2013.
Colgan, Jenny (1972-)
Meet me at the Cupcake Café (magyar)
   Találkozzunk a Cupcake Kávézóban / Jenny Colgan ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-805-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3500818]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2013.
Connelly, Michael (1956-)
The drop (magyar)
   Zuhanás / Michael Connelly ; [ford. M. Nagy Miklós]. Vissza hozzád / Nicholas Sparks ; [ford. Pelle Csilla]. Kétségek között / Patricia MacDonald ; [ford. Bornai Tibor]. Kísért a múlt / Alan Titchmarsh ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The drop. The best of me. Cast into doubt. The haunting
ISBN 978-963-289-255-9 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - szerelmes regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3501364]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2013.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Heide Rodenau kämpft um ihr Glück (magyar)
   Harc a boldogságért / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Simon Jolán]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2013]. - 172 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140 ; 3.)
ISBN 978-963-325-141-6 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3503358]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2013.
Cussler, Clive (1931-)
Dark watch (magyar)
   Éjjeli őrség : [Oregon-akták 3. kötet] / Clive Cussler, Jack Du Brul ; [ford. Gondos László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2013. - 377 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-458-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3503227]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2013.
Dalton, Roque (1935-1975)
   A holtak átlátnak rajtunk : válogatott versek / Roque Dalton ; [ford. és előszóval ell. Simor András]. - Budapest : Simor A., 2013. - 72, [3] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 148.)
ISBN 978-963-89346-9-7 fűzött : 250,- Ft
salvadori irodalom - vers
860-14(728.4)=945.11
[AN 3499829]
MARC

ANSEL
UTF-811340 /2013.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének [elektronikus dok.] / írta Charles Dickens ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (mobi : 520 MB) (pdf : 588 KB) (epub : 146 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109739. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-295-5 (mobi)
ISBN 978-615-5322-56-3 (pdf)
ISBN 978-615-5322-57-0 (epub)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503806]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2013.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Prestuplenie i nakazanie (magyar)
   Bűn és bűnhődés [elektronikus dok.] : regény / írta Dosztojevszkij ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (epub : 551 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-158-3
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3504972]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2013.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Večnyj muž (magyar)
   Az örök férj [elektronikus dok.] : regény / írta Dosztojevszkij ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (mobi : 795 MB) (pdf : 726 KB) (epub : 216 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109738. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-296-2 (mobi)
ISBN 978-615-5322-60-0 (pdf)
ISBN 978-615-5322-61-7 (epub)
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3503804]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2013.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Le comte de Monte-Cristo (magyar)
   Monte Cristo grófja : regény / Alexandre Dumas ; [Csetényi Erzsi fordításának felhasználásával átd. Majtényi Zoltán]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 671 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9708-20-4 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3505833]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2013.
Evans, Nicholas (1950-)
The divide (magyar)
   Viharhegy / Nicholas Evans ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2013. - 492 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9636-1 kötött : 3400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3503370]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2013.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Madame Bovary (magyar)
   Bovaryné [elektronikus dok.] : regény / írta Gustave Flaubert ; ford. Ambrus Zoltán. - Szöveg (mobi : 1.7 MB) (pdf : 1.6 MB) (epub : 434 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109733. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-301-3 (mobi)
ISBN 978-963-364-222-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-223-8 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3503722]
MARC

ANSEL
UTF-811346 /2013.
Flynn, Vince (1966-)
The last man (magyar)
   Mindhalálig / Vince Flynn ; [ford. Varga-Körtvélyes Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2013]. - 362 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-510-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3500895]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2013.
Fox, Victoria (1983-)
Temptation island (magyar)
   Csábítások szigete / Victoria Fox ; [ford. Vándor Judit]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 551 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-811-1 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3500558]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2013.
Frost, Jeaniene (1974-)
First drop of crimson (magyar)
   Az első vércsepp [elektronikus dok.] / Jeaniene Frost ; ford. Győri Dávid. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012. - (Cat és Bones vámpírvadász sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109741. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3503813]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2013.
Gautier, Théophile (1811-1872)
Une nuit de Cléopâtre (magyar)
   Kleopátra egy éjszakája [elektronikus dok.] / írta Théophile Gautier ; ford. Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 286 KB) (pdf : 303 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109723. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-304-4 (mobi)
ISBN 978-615-5295-20-1 (pdf)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3503680]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2013.
Gorʹkij, Maksim (1868-1936)
   Elzüllöttek [elektronikus dok.] : három elbeszélés / írta Maxim Gorkij ; ford. Ambrozovics Dezső. - Szöveg (epub : 179 KB) (pdf : 572 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-122-4 (pdf)
ISBN 978-963-364-123-1 (epub)
orosz irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
882-32=945.11
[AN 3504229]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2013.
Gordon, Roderick (1960-)
Tunnels (magyar)
   Az alagutak rejtélye / Roderick Gordon & Brian Williams ; [ford. Görgey Etelka]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 340 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7118-93-7 kötött : 3280,- Ft : 12,80 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3505828]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2013.
   Görög drámák / [ford. Arany János, Devecseri Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre] ; [a jegyzeteket Szepessy Tibor kész.]. - Budapest : Európa, 2013. - 265, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: Leláncolt Prométheusz / Aiszkhülosz. Antigoné / Szophoklész. Íphigeneia Auliszban / Euripidész. A madarak / Arisztophanész. - Egys. cím: Promītheys desmōtīs ; Antigonī ; Ifigeneia ī en Aylidi ; 'Ornithes
ISBN 978-963-07-9682-8 fűzött : 1200,- Ft
ókori görög irodalom - dráma - antológia
875-2(082)=945.11
[AN 3503382]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2013.
Gulik, Robert van (1910-1967)
The red pavilion (magyar)
   A vörös pavilon / Robert van Gulik ; [ford. Tokaji Zsolt]. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 255 p. : ill. ; 19 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-89613-2-7 fűzött : 3400,- Ft
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3500847]
MARC

ANSEL
UTF-811354 /2013.
Hámori István Péter (1945-)
   Unterirdische Heerschau : deutsche Bergmannsdichtung auf deutsch und ungarisch = Földalatti seregszemle : német bányászversek németül és magyarul / [Übers.] Hámori István Péter ; [Hrsg.:] Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. - [Budapest] : Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, 2013. - 108, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7057-3 fűzött
német irodalom - bányászat - kétnyelvű dokumentum - vers - antológia
830-14.02(082)=945.11 *** 622(0:82-14)
[AN 3499648]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2013.
Hand, Cynthia (1978-)
Radiant (magyar)
   Angyalnyár [elektronikus dok.] / Cynthia Hand ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 872 KB) (mobi : 1.7 MB). - Szeged : Maxim, 2013. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-261-255-3 (epub)
ISBN 978-963-261-256-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3504576]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2013.
Harris, Robert (1957-)
The fear index (magyar)
   A félelemindex / Robert Harris ; [ford. Komáromy Rudolf]. Csillagzene / Linda Gillard ; [ford. Komáromy Zsófi]. Ostrom / Simon Kernick ; [ford. Uram Tamás]. Levelek / Catherine Law ; [ford. Pelle Csilla]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The fear index. Star gazing. Siege. Season of leaves
ISBN 978-963-289-244-3 kötött
angol irodalom - regény - bűnügyi regény
820-31=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3501349]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2013.
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű [elektronikus dok.] / Nathaniel Hawthorne ; ford. Feldmár Terézia. - Szöveg (epub : 2.4 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3503543]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2013.
Hoffman, Alice (1952-)
The dovekeepers (magyar)
   Galambok őrizői [elektronikus dok.] / Alice Hoffman ; ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 3.9 MB). - Szeged : Maxim, 2012. - (History válogatás, ISSN 2063-7314)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-261-232-4 (epub)
ISBN 978-963-261-233-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3504582]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2013.
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822)
Der goldene Topf (magyar)
   Az arany virágcserép ; Scuderi kisasszony / E. T. A. Hoffmann ; [ford. Barna Imre, Gergely Erzsébet, Horváth Géza] ; A homokember. - Budapest : Európa, 2013. - 243, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Egys. cím: Der goldene Topf ; Der Sandmann ; Das Fräulein von Scudery
ISBN 978-963-07-9320-9 fűzött : 1000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3503394]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2013.
Holland, Katrin (1914-1981)
Vierzehn Tage mit Edith (magyar)
   ...és újra kezdődik az élet / Katrin Holland ; ford. Boni Gáspár Gitta. - 3. kiad. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-088-9 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3503128]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2013.
Holt, Anne (1958-)
1222 (magyar)
   1222 [elektronikus dok.] / Anne Holt ; ford. Borka László. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
norvég irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
839.6-312.4=945.11
[AN 3503908]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2013.
Ibsen, Henrik (1828-1906)
   Három dráma / Henrik Ibsen ; [ford. Bart István, Hajdu Henrik, Németh László]. - Budapest : Európa, 2013. - 311, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: NóraÞ; A vadkacsaÞ; Solness építőmester. - Egys. cím: Et dukkehjem ; Vildanden ; Bygmester Solness
ISBN 978-963-07-9681-1 fűzött : 1200,- Ft
norvég irodalom - dráma
839.6-2=945.11
[AN 3503401]
MARC

ANSEL
UTF-811363 /2013.
Inkala, Jouni (1966-)
   Arcunk mögött egy másik arc : versek / Jouni Inkala ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2013. - 84, III p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9961-91-3 kötött : 2000,- Ft
finn irodalom - vers
894.541-14=945.11
[AN 3501544]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2013.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades darker (magyar)
   A sötét ötven árnyalata [elektronikus dok.] / E. L. James ; ford. Tótisz András. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3503903]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2013.
James, E. L. (1963-)
Fifty shades freed (magyar)
   A szabadság ötven árnyalata [elektronikus dok.] / E. L. James ; ford. Tótisz András. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109778. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3503900]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2013.
Johnson, Milly (1964-)
The Yorkshire pudding club (magyar)
   Yorkshire puding klub [elektronikus dok.] / Milly Johnson ; ford. Gazdag Diana. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503548]
MARC

ANSEL
UTF-811367 /2013.
Joyce, Rachel
The unlikely pilgrimage of Harold Fry (magyar)
   Harold Fry valószínűtlen utazása [elektronikus dok.] / Rachel Joyce ; ill. Andrew Davidson ; ford. Lázár Júlia. - Szöveg (epub : 8.4 MB) (mobi : 12.9 MB). - Szeged : Maxim, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109869. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-261-257-7 (epub)
ISBN 978-963-261-258-4 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3504574]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2013.
Keyes, Marian (1963-)
This charming man (magyar)
   Egy sármos férfi [elektronikus dok.] / Marian Keyes ; ford. Simonyi Ágnes és Sólyom Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
írországi angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3503573]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2013.
King, Stephen (1947-)
Carrie (magyar)
   Carrie / Stephen King ; [ford. Hamvai Kornél]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 1995. - 281 p. ; 20 cm
Megj. "A boszorkánylány" címmel is
ISBN 978-963-07-9669-9 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503377]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2013.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   Indiai történetek [elektronikus dok.] / írta Rudyard Kipling ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (mobi : 341 KB) (epub : 116 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109717. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-313-6 (mobi)
ISBN 978-615-5306-77-8 (epub)
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11
[AN 3503658]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2013.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve : regény : [Maugli történetei] / Rudyard Kipling ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 212 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-090-2 kötött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3504542]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2013.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Eclipse Bay (magyar)
   Nyár Holdfényparton / Jayne Ann Krentz ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2013. - 325 p. ; 20 cm
Megj. "Holdfénypart" címmel is
ISBN 978-963-07-9639-2 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503135]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2013.
Kristof, Agota (1935-2011)
   Trilógia / Agota Kristof ; [ford. Bognár Róbert és Takács M. József]. - Budapest : Cartaphilus, 2013. - 475, [2] p. ; 19 cm
Tart.: A nagy füzetÞ; A bizonyítékÞ; A harmadik hazugság. - Egys. cím: La preuve ; La grand cahier ; Le troisième mensonge
ISBN 978-963-266-295-4 kötött : 2990,- Ft
svájci francia irodalom - regény
840-31(494)=945.11
[AN 3504797]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2013.
London, Jack (1876-1916)
Michael, brother of Jerry (magyar)
   Az éneklő kutya [elektronikus dok.] : regény / írta Jack London ; ford. Harsányi Zsolt. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 351 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109932. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-234-4 (pdf)
ISBN 978-963-364-235-1 (epub)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3505182]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2013.
Maran, René (1887-1960)
Batouala (magyar)
   Batuala : igaz néger regény / René Maran ; ford. Kun Tibor ; elő- és utószó Kun Tibor és Biernaczky Szilárd. - Budapest : Afrikai-M. Egyes. : ELTE BTK Tört. Int. : Mundus Novus Kv., 2013. - 160 p. ; 23 cm. - (Hagyományos kultúrák a modern Afrikában, ISSN 0237-8213 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88937-7-2 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3500238]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2013.
March, Emily
Heartache falls (magyar)
   A szívfájdalom-zuhatag : az Eternity Springs-sorozat harmadik regénye / Emily March ; [ford. N. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Palatinus, 2013. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-274-141-3 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3501245]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2013.
Maxwell, Gina L.
Seducing Cinderella (magyar)
   Elcsábítani Hamupipőkét / Gina L. Maxwell ; [ford. Egyeki Martina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-817-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3499642]
MARC

ANSEL
UTF-811378 /2013.
May, Karl (1842-1912)
Winnetou (magyar)
   Winnetou / Karl May ; [ford. György Gábor]. - Budapest : Duna International, [2012]-. - ill. ; 18 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3480487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2013]. - 447 p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 15.)
ISBN 978-615-5129-73-5 kötött : 1490,- Ft
[AN 3500288] MARC

ANSEL
UTF-811379 /2013.
McLaughlin, Heidi
Forever my girl (magyar)
   Örökké a csajom : a Beaumont-sorozat első könyv / Heidi McLaughlin ; [ford. Rákócza Richárd]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 300 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-831-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3500554]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2013.
Merle, Robert (1908-2004)
La mort est mon métier (magyar)
   Mesterségem a halál / Robert Merle ; [ford. Gera György]. - Budapest : Európa, 2013. - 410 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9683-5 fűzött : 3200,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3503374]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2013.
Molière (1622-1673)
L'avare (magyar)
   A fösvény [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / Molière ; ford. Bognár Róbert. - Szöveg (mobi : 474 KB) (epub : 117 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109711. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-321-1 (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-364-000-z*) (epub)
francia irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
840-2=945.11
[AN 3503583]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2013.
Molière (1622-1673)
   Hat színmű / Molière ; [ford. Illyés Gyula, Vas István]. - Budapest : Európa, 2013. - 419, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
Tart.: A fösvényÞ; KényeskedőkÞ; Képzelt betegÞ; Tudós nőkÞ; Dandin György vagy A megcsúfolt férjÞ; Tartuffe. - Egys. cím: L'avare ; Les précieuses ridicules ; Le malade imaginaire ; Les femmes savantes ; Georges Dandin ; Tartuffe
ISBN 978-963-07-9323-0 fűzött : 1300,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3503400]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2013.
Moore, Christopher (1957-)
Sacré bleu (magyar)
   Te szent kék! / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 351 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-35-6 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3501649]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2013.
Nagyová-Džerengová, Petra (1972-)
Pozri sa na seba (magyar)
   Nézz magadra! [elektronikus dok.] / Petra Nagyová-Džerengová ; ford. Mészáros Tünde. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
szlovák irodalom - regény - elektronikus dokumentum
885.4-31=945.11
[AN 3503535]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2013.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm : tündérmese / George Orwell ; [ford. Szíjgyártó László]. - Budapest : Európa, 2013. - 131 p. ; 21 cm
Megj. "Állati gazdaság" címmel is
ISBN 978-963-07-9329-2 kötött : 2300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3503372]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2013.
Parsons, Tony (1953-)
Men from the boys (magyar)
   Fiúkból lesznek a férfiak / Tony Parsons ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Európa, 2013. - 352 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9638-5 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3499646]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2013.
Pasqualotto, Mario
La scuola dei pirati (magyar)
   Kalóziskola / Sir Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013-. - ill. ; 21 cm
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A medúza-szirt. - 2013. - 85, [10] p.
ISBN 978-963-373-092-8 kötött : 1299,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499662] MARC

ANSEL
UTF-811388 /2013.
Pilcher, Robin (1950-)
The long way home (magyar)
   Hosszú az út hazáig [elektronikus dok.] / Robin Pilcher ; ford. Széplaki Anita. - Szöveg (epub : 949 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503532]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2013.
Powers, Kevin
The yellow birds (magyar)
   Sivatagi madarak / Kevin Powers ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 219, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-275-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3501677]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2013.
Pratchett, Terry (1948-)
Dodger (magyar)
   Cseles / Terry Pratchett ; [ill. ... Paul Kidby] ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 381, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Ifjúsági-sorozat)
ISBN 978-615-5314-82-7 fűzött : 3490,- Ft : 11,90 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3500838]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2013.
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
Evgenij Onegin (magyar)
   Jevgenyij Anyegin / Alekszandr Puskin ; [ford. Áprily Lajos]. - Budapest : Európa, 2013. - 281, [2] p. ; 21 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9628-6 fűzött : 1190,- Ft
orosz irodalom - verses regény
882-13=945.11
[AN 3503378]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2013.
Rattaro, Sara (1975-)
Un uso qualunque di te (magyar)
   Tiéd az életem / Sara Rattaro ; [ford. Sztanó László]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 172, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-280-4 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3501167]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2013.
Reichs, Kathy (1950-)
Deadly décisions (magyar)
   A csontok nem hazudnak [elektronikus dok.] / Kathy Reichs ; ford. Kövesdi Miklós Gábor. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Megj. "Halálos döntések" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503733]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2013.
Reichs, Kathy (1950-)
Death du jour (magyar)
   Csont és bőr [elektronikus dok.] / Kathy Reichs ; ford. Szántó Judit. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Minden napra egy halott" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109732. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503725]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2013.
Reichs, Kathy (1950-)
Déjà dead (magyar)
   Csont és vér [elektronikus dok.] / Kathy Reichs ; ford. Szabados Tamás. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A holtak beszélnek" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503719]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2013.
Ridpath, Michael (1961-)
Meltwater (magyar)
   Olvadáspont / Michael Ridpath ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, [2013]. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-505-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3499874]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2013.
Rostand, Edmond (1868-1918)
Cyrano de Bergerac (magyar)
   Cyrano de Bergerac [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta Edmond Rostand ; ford. Ábrányi Emil. - Szöveg (epub : 159 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-187-3
francia irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
840-2=945.11
[AN 3505603]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Macbeth (magyar)
   Macbeth [elektronikus dok.] : dráma öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Szász Károly. - Szöveg (epub : 63 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-192-7
angol irodalom - elektronikus dokumentum - dráma
820-2=945.11
[AN 3505592]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Much ado about nothing (magyar)
   Sok hűhó semmiért [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Arany László. - Szöveg (mobi : 431 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109868. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-331-0
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3504568]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Othello, the moor of Venice (magyar)
   Othello, a velencei mór [elektronikus dok.] : dráma öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Szász Károly. - Szöveg (epub : 81 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-193-4
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3505594]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Richard III. (magyar)
   III. Richard király [elektronikus dok.] : dráma öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Szigligeti Ede. - Szöveg (epub : 90 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-190-3
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11
[AN 3505599]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2013.
Shakespeare, William (1564-1616)
Twelfth-night, or What you will (magyar)
   Vízkereszt vagy Amit akartok [elektronikus dok.] : komédia öt felvonásban / írta William Shakespeare ; ford. Lévay József. - Szöveg (epub : 70 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-194-1
angol irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
820-2=945.11 *** 894.511-2.032
[AN 3505591]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2013.
Slaughter, Karin (1971-)
Beyond reach (magyar)
   Bőr [elektronikus dok.] / Karin Slaughter ; ford. Borbély Judit Bernadett. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109736. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503740]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2013.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Arhipelag Gulag (magyar) (röv. kiad.)
   A Gulag szigetvilág, 1918-1956 : szépirodalmi tanulmánykísérlet : rövidített változat / Alekszandr Szolzsenyicin ; szerk. Edward E. Ericson ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2013. - 662 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9649-1 kötött : 4600,- Ft
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
Oroszország - Szovjetunió - Gulag - kényszermunka - orosz irodalom - memoár
882-94=945.11 *** 323.282(47) *** 343.819.5(47)
[AN 3503354]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2013.
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008)
   Ivan Gyenyiszovics egy napja : kisregények / Alekszandr Szolzsenyicin ; [ford. Elbert János, Katona Erzsébet, Wessely László]. - Budapest : Európa, 2013. - 357, [2] p. ; 21 cm
Tart.: Ivan Gyenyiszovics egy napja. Matrjona háza. Ego. Fenn és lenn. Töréspontok. - Egys. cím: Odin denʹ Ivana Denisoviča ; Matrenin dvor ; Ègo ; Na kraâh ; Na izlomah
ISBN 978-963-07-9650-7 kötött3600,- Ft
orosz irodalom - kisregény
882-31=945.11
[AN 3503352]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2013.
Spielman, Lori Nelson
The life list (magyar)
   Álomlista / Lori Nelson Spielman ; [ford. Török Krisztina]. - Budapest : Magnólia, 2013. - 365 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-42-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3501681]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Johnny Angel (magyar)
   Johnny Angyal / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-174-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3503286]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Lone eagle (magyar)
   Magányos sas / Danielle Steel ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-042-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503283]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
A perfect stranger (magyar)
   Egy tökéletes idegen / Danielle Steel ; [ford. Vadász Gyula]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 319 p. ; 20 cm
Megj. "Váratlan szerelem" címmel is
ISBN 978-963-203-263-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503278]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
The ranch (magyar)
   A birtok / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 351 p. ; 20 cm
Megj. "Várnak rád a hegyek" címmel is
ISBN 978-963-203-264-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3503281]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2013.
Steel, Danielle (1947-)
Ransom (magyar)
   Váltságdíj / Danielle Steel ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-173-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3503285]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2013.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Treasure island (magyar)
   A kincses sziget [elektronikus dok.] : regény / írta Robert L. Stevenson ; ford. Király György. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 400 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-249-8 (epub)
ISBN 978-963-364-248-1 (pdf)
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3504788]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2013.
Stilton, Geronimo
Nel regno della fantasia (magyar)
   A fantázia birodalma / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 377, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-115-5 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504428]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2013.
Stilton, Geronimo
Il segreto del coraggio (magyar)
   A bátorság titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 291, [85] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-477-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
850-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3504432]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2013.
Stilton, Geronimo
Terzo viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A szeretet ereje : harmadik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 295, [85] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-737-9 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504419]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2013.
Stilton, Geronimo
Viaggio nel tempo (magyar)
   Időutazás / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 286, [138] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-534-6 kötött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504442]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2013.
Stilton, Tea
Il codice del drago (magyar)
   A sárkány kódja / Tea Stilton. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 173, [50] p. : ill. ; 22 cm. - (Tea angyalai ; 1.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-031-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504533]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2013.
Stilton, Tea
Grosso guaio a New York (magyar)
   Nagy zűr New Yorkban / Tea Stilton. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 178, [40] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-744-7 kötött
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504443]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2013.
Stilton, Tea
La montagna parlante (magyar)
   A lángoló hegy / Tea Stilton. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 177, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-642-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504538]
MARC

ANSEL
UTF-811420 /2013.
Stilton, Tea
Principessa dei coralli (magyar)
   A korallok hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 2.)
Ford. Nagy Dóra
ISBN 978-963-297-603-7 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504437]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2013.
Stilton, Tea
Principessa dei ghiacci (magyar)
   A jéghercegnő / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 1.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-238-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504418]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2013.
Stilton, Tea
Principessa del deserto (magyar)
   A sivatag hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 270, [9] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 3.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-025-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504434]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2013.
Stilton, Tea
Il vascello fantasma (magyar)
   A legdrágább kincs / Tea Stilton. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 235, [20] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-404-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3504445]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2013.
Stirling, Joss (1969-)
Seeking Crystal (magyar)
   Lélektársak : Crystal / Joss Stirling ; [ford. Kökény Pál]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 281 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-03-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3501500]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2013.
Stöckl, Werner (1940-)
   Gyengédség / Werner Stöckl ; [... ford. ... Maurer Teodóra]. - [Balatonboglár] : Kánya A., cop. 2013. - 83 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6662-0 kötött
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 3500333]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2013.
Vigny, Alfred de (1797-1863)
Les consultations du docteur Noir (magyar)
   Stello / Alfred de Vigny ; ford. Tálasi István. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2013. - 252 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 109.)
ISBN 978-963-9955-46-2 fűzött
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3500461]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2013.
Vincent, Rachel (1978-)
Prey (magyar)
   Prey : préda / Rachel Vincent ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 428, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-103-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-104-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3500925]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2013.
Volo, Fabio (1972-)
Esco a fare due passi (magyar)
   Járok egyet / Fabio Volo ; [ford. Barna Mária]. - Budapest : Európa, 2013. - 177 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9580-7 kötött : 2900,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3499573]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2013.
Walliams, David (1971-)
Gangsta granny (magyar)
   Gengszter nagyi / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Kolibri, 2013. - 285, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-52-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3504413]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A boldog herceg / Oscar Wilde ; [ford. Mikes Lajos] ; [a fordítást átd. Golubeff Lóránt, Wimmer Ágnes]. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 186 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 11.)
ISBN 978-615-5303-08-1 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3501664]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2013.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3503537]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11432 /2013.
Acsádi Rozália (1957-)
   Láncok, láncszemek / Acsádi Rozália. - Szekszárd : Babits, 2013. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9556-75-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3500517]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   Ady Endre válogatott költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 678 KB) (epub : 99 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Válogatott versek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109692. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-260-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-261-0 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3503449]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2013.
Ady Endre (1877-1919)
   Sápadt emberek és történetek [elektronikus dok.] : elbeszélések / írta Ady Endre. - Szöveg (mobi : 634 KB) (pdf : 658 KB) (epub : 182 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109880. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5312-50-2 (pdf)
ISBN 978-615-5312-51-9 (epub)
ISBN 978-963-364-280-1 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3504766]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Balladák [elektronikus dok.] / írta Arany János. - Szöveg (pdf : 526 KB) (epub : 63 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109690. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-262-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-263-4 (epub)
magyar irodalom - ballada - elektronikus dokumentum
894.511-144
[AN 3503444]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2013.
Arany János (1817-1882)
   Toldi trilógia [elektronikus dok.] / írta Arany János. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 328 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Tart.: Toldi szerelmeÞ; ToldiÞ; Toldi estéje. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109887. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-281-8 (mobi)
ISBN 978-963-364-003-6 (epub)
 (hibás ISBN 978-963-364-151-4*) (epub)
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3504837]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2013.
Arany László (1844-1898)
   A délibábok hőse [elektronikus dok.] / írta Arany László. - Szöveg (pdf : 598 KB) (epub : 91 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109688. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-264-1 (pdf)
ISBN 978-963-364-265-8 (epub)
magyar irodalom - verses regény - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3503441]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2013.
Árpa Attila (1971-)
   Holtomiglan [elektronikus dok.] / Árpa Attila. - Szöveg (epub : 894 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3504106]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2013.
Aurora
   A Leona Színház története [elektronikus dok.] / Aurora. - Szöveg (epub : 710 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-180-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502379]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2013.
Avi ben Giora
   A Szinajban [elektronikus dok.] / Avi ben Giora. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - [Mernye] : E-book Könyvház és K., cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109654. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-11-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502483]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom [elektronikus dok.] : regény / írta Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 258 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109687. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-250-4 (pdf)
ISBN 978-963-364-251-1 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503438]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2013.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve [elektronikus dok.] / írta Babits Mihály. - Szöveg (pdf : 207 KB) (epub : 48 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109686. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-266-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-267-2 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3503436]
MARC

ANSEL
UTF-811443 /2013.
   Babits Mihály: Jónás könyve. - Budapest : Nap K., cop. 2013. - 326 p. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
ISBN 978-963-9658-59-2 kötött : 2500,- Ft
Babits Mihály (1883-1941). Jónás könyve
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - verses epika - műelemzés
894.511-13 *** 894.511(092)Babits_M. *** 82.01
[AN 3501353]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2013.
Bakcsi György (1933-)
   Halálos premier [elektronikus dok.] / Bakcsi György. - Szöveg (epub : 683 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109646. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-210-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3502443]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2013.
Bedő Ádám (1985-)
   Orvosok és katonák [elektronikus dok.] / P. Adams. - Szöveg (epub : 705 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3502426]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   A kútágas / Hangya János illusztrációival. - [Budapest] : Duna Kvklub, [2013]. - 90, [5] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Benedek Elek meséi ; 16.)
ISBN 978-963-354-046-6 kötött : 1490,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3500284]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Többsincs királyfi és más mesék [elektronikus dok.] / feldolg. és írta Benedek Elek. - Szöveg (epub : 355 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-153-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3503430]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2013.
Benedek Elek (1859-1929)
   Válogatott mesék / Benedek Elek ; [szerk. Rózsás Anikó] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5168-85-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3501020]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2013.
Bolgárfalvi Z. Károly (1954-)
Engedd vágyam szárnyra kelni (angol)
   Let me wings of my desire awake [elektronikus dok.] : poems / Karl von Schmack ; transl. Gabor Dombi & Gordon MacLain. - Szöveg (epub : 480 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-220-4
magyar irodalom - vers - fordítás
894.511-14=20
[AN 3502393]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2013.
Borbély László (1968-)
   Feszület a ring felett : novellafüzér / Borbély László. - Budapest : Hét Krajcár, 2013. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-70-2 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3501346]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2013.
Brátán Erzsébet
   A dühös angyal [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 625 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109663. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3502506]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2013.
Brátán Erzsébet
   Az írás élete, életem az írás.. [elektronikus dok.] : Testközelből V. / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 495 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109668. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-126-9
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3502635]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2013.
Brém-Nagy Ferenc (1965-)
   Kölcsönvett történetek [elektronikus dok.] / Brém-Nagy Ferenc. - Szöveg (epub : 4.5 MB) (mobi : 7.1 MB). - [Budapest] : e'klassik, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109632. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5381-07-2 (epub)
ISBN 978-615-5381-06-5 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3502326]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2013.
Brightmore, Estelle
   13. napon : kisregény / Estelle Brightmore. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2013. - 157, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-16-7 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3500062]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2013.
Brooks, Kate
   Amer, a gyógyító / Kate Brooks & Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2013. - 53 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-02-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3500361]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2013.
Csabai Márk (1985-)
   Az Áfi Ramón meló / Csabai Márk. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-721-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3499618]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2013.
Csabai Márk (1985-)
   Egy csibész naplója [elektronikus dok.] / Csabai Márk. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109780. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3503905]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2013.
Csikós Attila (1969-)
   Kötelék [elektronikus dok.] / Csikós Attila. - Szöveg (epub : 3.5 MB) (mobi : 6 MB). - [Budapest] : e'klassik, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109626. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5381-09-6 (epub)
ISBN 978-615-5381-08-9 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3502222]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2013.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Dorottya vagyis A dámák diadalma a fársángon : furcsa vitézi versezet négy könyvben [elektronikus dok.] / szerzette Csokonai Vitéz Mihály. - Szöveg (epub : 87 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-157-6
magyar irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3505584]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2013.
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
   Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak [elektronikus dok.] : vígjáték három felvonásban / kész. Csokonai Vitéz Mihály. - Szöveg (epub : 70 KB) (pdf : 301 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109867. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-272-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-273-3 (epub)
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-22
[AN 3504562]
MARC

ANSEL
UTF-811461 /2013.
Czapáry Veronika (1975-)
   Megszámolt babák / Czapáry Veronika. - Budapest : Scolar, 2013. - 250, [3] p. ; 17 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501462]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2013.
Diós-Szilágyi Vida Lilla
   Utolsó ismert címe: Tébolyda [elektronikus dok.] / Diós-Szilágyi Vida Lilla. - Szöveg (epub : 507 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109649. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-174-0
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3502454]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2013.
Dzsebe
   Mit akar Isten : Magyarország az egymillió terrorista országa : az írás tisztelgés Roger Waters és a kor többi nagyjai előtt / Dzsebe. - [S.l.] : Magánkiad., cop. 2013. - 385 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501350]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2013.
Erdélyi Margit
   Bízz bennem! / Margaret Moore. - Pécs : Alexandra, 2013. - 232 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-357-053-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3504510]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2013.
Erdélyi Margit
   Édes gyötrelem / Margaret Moore. - Pécs : Alexandra, 2013. - 231 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-357-055-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3504448]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2013.
Erdélyi Margit
   A szív hangjai / Margaret Moore. - Pécs : Alexandra, 2013. - 237 p. ; 18 cm. - (Margaret Moore romantikus regényei)
ISBN 978-963-357-052-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3504508]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   Adél és Aliz [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109770. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503888]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   Az angyalos ház [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109768. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503883]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   A német lány [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109775. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503894]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2013.
Fábián Janka (1973-)
   Virágszál [elektronikus dok.] / Fábián Janka. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503877]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2013.
Fable, Vavyan
   A Halkirálynő és a kommandó [elektronikus dok.] / Vavyan Fable. - Szöveg (epub : 2.2 MB) (mobi : 4 MB). - [Budapest] : Fabyen K., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109861
ISBN 978-963-9300-48-4 (epub)
ISBN 978-963-9300-49-1 (mobi)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3504387]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2013.
Fehér Béla (1949-)
   Jelenetek egy vakondűző életéből / Fehér Béla. - Budapest : Magvető, 2013. - 185, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3138-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501161]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2013.
Fejős Éva (1967-)
   Holtodiglan [elektronikus dok.] / Fejős Éva. - Szöveg (epub : 508 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109762. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3503866]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2013.
Fejős Éva (1967-)
   Szeretlek, Bangkok [elektronikus dok.] / Fejős Éva. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Thaiföld - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.593(0:82-992)
[AN 3503851]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2013.
   Fénycsóva lobbant / [kiadó-szerk. Horgas Béla, Levendel Júlia, Horgas Judit] ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2012. - 436 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9363-83-0 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - festészet - 19. század - 20. század - vers - antológia - karcolat
894.511-14(082) *** 75(439)"18/19" *** 894.511(092)(0:82-43)
[AN 3500229]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2013.
Földváry S. Gyula
   Lenni nem elég [elektronikus dok.] / Földváry S. Gyula. - Szöveg (epub : 680 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109648. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-208-2
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502448]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2013.
Frei Tamás (1966-)
   A bankár [elektronikus dok.] / Frei Tamás. - Szöveg (epub : 6.3 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3503848]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2013.
Gábor Andor (1884-1953)
   Halottak arcai : cikkek / Gábor Andor ; [vál. Simor András]. - Budapest : Simor A., 2013. - 62, [2] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 150.)
ISBN 978-615-5357-00-8 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3499853]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2013.
Gajdi István (1923-1948)
   Három virág / Gajdi István ; [vál., ... az illusztrációkat kész. Lőrincz Kata]. - Makó : Szűcs F.-né, 2013. - 12 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7278-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7272-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499652]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs kész.]. - Budapest : Európa, 2013. - 623 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9310-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3503398]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Hosszúhajú veszedelem [elektronikus dok.] / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (mobi : 1.8 MB) (pdf : 1.4 MB) (epub : 392 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109724. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-303-7 (mobi)
ISBN 978-963-364-431-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-432-4 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3503686]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Ida regénye [elektronikus dok.] : regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 335 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109888. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-162-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504841]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Isten rabjai [elektronikus dok.] : regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 346 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109885. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-163-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504830]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2013.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember [elektronikus dok.] : történelmi regény / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 487 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109912. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-160-6
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3505013]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2013.
Gergely Ágnes (1933-)
   Két szimpla a Kedvesben : memoár / Gergely Ágnes. - Budapest : Európa, 2013. - 206, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9676-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3501164]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2013.
Gracza György (1856-1908)
   A nevető Magyarország [elektronikus dok.] : adomagyűjtemény, tréfák, poénik[!poénok] / Gracza György. - [Budapest] : Publio, 2013-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - anekdota - elektronikus dokumentum
894.511-36
[AN 3502500]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109658. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3502504] MARC

ANSEL
UTF-811487 /2013.
Hartay Csaba (1977-)
   Lerepül a hülye fejetek : regény / Hartay Csaba. - [Balatonboglár] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2013. - 257, [3] p. ; 20 cm. - (Librarius könyvek, ISSN 2063-3475)
ISBN 978-963-89851-1-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501040]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2013.
Hay, Naomie
   A nyeremény / Naomie Hay. - [Budapest] : Álomgyár K., cop. 2013. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-14-3 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5252-18-1)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3500085]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2013.
Heltai Gáspár (1510-1574)
   Száz fabula [elektronikus dok.] / Heltai Gáspár ; a helyesírást korszerűsítette Muhari Ilona. - Szöveg (epub : 185 KB). - [Gyula] : Digi-Book Mo. K., [2013]
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: 100 fabula. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109903. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3504968]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2013.
Hesz Tamás (1968-)
   Éjszakai tremoló [elektronikus dok.] / Hesz Tamás. - Szöveg (pdf : 8.3 MB). - Mernye : E-book Könyvház és K., [2012]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109651. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-19-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3502462]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2013.
Hevesi András (1901-1940)
   Párizsi eső [elektronikus dok.] / írta Hevesi András. - Szöveg (mobi : 665 KB) (epub : 201 KB) (pdf : 605 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109722. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-306-8 (mobi)
ISBN 978-615-5295-67-6 (epub)
ISBN 978-615-5295-66-9 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503676]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2013.
   Hitler '33 : antifasiszta irodalmi antológia / [vál.] Tabák András ; [... szerk. Simor András]. - Budapest : Tabák A., 2013. - 62, [2] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 151.)
ISBN 978-963-08-7017-7 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - fasizmus - antológia
894.511-822 *** 329.18(0:82-822)
[AN 3499860]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2013.
Iancu Laura (1978-)
   Petrás Incze János : színmű / Iancu Laura. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 115, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-80-7 kötött : 2000,- Ft
Petrás Incze János (1813-1886)
Magyarország - magyar irodalom - katolikus pap - 19. század - dráma
894.511-2 *** 282(439)(092)Petrás_Incze_J.(0:82-2)
[AN 3501282]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2013.
   Idő : antológia : írások a megragadott és az elsuhant pillanatokról / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7145-7 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3501343]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2013.
Inczédy Tamás (1982-)
   Nemlétező szavak enciklopédiája [elektronikus dok.] / Inczédy Tamás. - Szöveg (epub : 919 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3503842]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (epub : 513 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109910. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-167-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504993]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Fekete gyémántok [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (epub : 483 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109908. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-169-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504984]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Kárpáthy Zoltán [elektronikus dok.] : regény / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 519 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109886. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-170-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504833]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   A kőszívű ember fiai [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (epub : 550 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109911. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-165-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505010]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
Egy magyar nábob (angol)
   A Hungarian nabob [elektronikus dok.] / Mor Jókai. - Szöveg (epub : 723 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-31=20
[AN 3504249]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Egy magyar nábob [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (epub : 504 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109909. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-168-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504987]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2013.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az új földesúr [elektronikus dok.] : regény / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (epub : 324 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109902. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-252-8 (pdf)
ISBN 978-963-364-253-5 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504964]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2013.
József Attila (1905-1937)
   József Attila válogatott költeményei, 1920-1937 [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 90 KB) (pdf : 627 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Válogatott versek. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109900. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-270-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-271-9 (epub)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3504959]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2013.
Jurányi Zsolt
   Az alvilág zsoldjában [elektronikus dok.] / Jurányi Zsolt. - Szöveg (epub : 945 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109740. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3503811]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2013.
Justh Zsigmond (1863-1894)
   Justh Zsigmond válogatott művei : szerzői kötetek / sajtó alá rend. és a jegyzeteket kész. Kiczenko Judit és Kardeván Lapis Gergely ; a Műkedvelők c. regényt ... ford. Nagy Judit. - Budapest : Ráció, 2013. - 611, [2] p. ; 24 cm. - (Kötelező ritkaságok, ISSN 1589-2794 ; 7.)
ISBN 978-615-5047-46-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3501030]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2013.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : egy új élet / Kalapos Éva. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 259, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-18-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3501493]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Így írtok ti [elektronikus dok.] : paródiák / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 152 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109884. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-171-2
magyar irodalom - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3504827]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Nevető dekameron [elektronikus dok.] : száz humoreszk / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (mobi : 1.2 MB) (epub : 361 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109720. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-310-5 (mobi)
ISBN 978-615-5312-07-6 (epub)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3503672]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem [elektronikus dok.] / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (mobi : 391 KB) (epub : 128 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109719. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-311-2 (mobi)
ISBN 978-615-5301-23-0 (epub)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3503669]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2013.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Új görbe tükör [elektronikus dok.] / írta Karinthy Frigyes. - Szöveg (mobi : 841 KB) (pdf : 823 KB) (epub : 238 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109718. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-312-9 (mobi)
ISBN 978-963-364-437-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-438-6 (epub)
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3503665]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2013.
Katona József (1791-1830)
   Bánk bán [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta Katona József. - Szöveg (epub : 126 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-172-9
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3505581]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2013.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Ködképek a kedély láthatárán [elektronikus dok.] : beszélyfüzér / írta Kemény Zsigmond. - Szöveg (pdf : 967 KB) (epub : 246 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109889. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-254-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-255-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504845]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2013.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
   Özvegy és leánya [elektronikus dok.] / írta Kemény Zsigmond. - Szöveg (epub : 360 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109872. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-173-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504584]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2013.
Kepes András (1948-)
   Tövispuszta [elektronikus dok.] / Kepes András. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3503591]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2013.
Kis Antónia
   Kórház az egész világ : novellák / Kis Antónia. - Budapest : Szerző, 2013. - 43 p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 152.)
ISBN 978-963-08-7018-4 * fűzött : 250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-7018)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3499873]
MARC

ANSEL
UTF-811516 /2013.
Kis Pál István (1951-)
   A vidám borisszák : borvirág-kantáta dallal és pohárral ékes mulatságokra / [Kis Pál István]. - Szekszárd : Vitolla Bt., 2013. - 34 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7088-7 fűzött
magyar irodalom - kantáta - szövegkönyv
894.511-293 *** 784.5
[AN 3501287]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2013.
Kiss Tamás Péter (1977-)
   Infans esposito [elektronikus dok.] : cserélt gyermek / Krystohans. - Szöveg (epub : 592 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109647. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-186-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502444]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2013.
   Költők, írók és tudósok a gyöngyösi gimnáziumból / vál. és szerk. Fülöp Lajos és Lisztóczky László. - Gyöngyös : Konturs Kft., 2013. - 240 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89391-2-8 kötött
Gyöngyös - művelődéstörténet - híres ember - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Gyöngyös(0:82-822) *** 930.85(439-2Gyöngyös)(092)
[AN 3499585]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2013.
Komlós József (1961-)
   A Diana gyilkosság [elektronikus dok.] : regény / írta Komlós József. - Szöveg (mobi : 898 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109716. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-314-3
Diana, Princess of Wales (1961-1997)
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3503603]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2013.
Kósa Pál (1935-)
   Száz szólamban szólnék : hallgatagon, csendben... / Kósa Pál. - Nagykanizsa : Szerző, 2014. - 129, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89125-2-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3500577]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2013.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Boszorkányos esték [elektronikus dok.] : novellák / írta Kosztolányi Dezső. - Szöveg (mobi : 606 KB) (pdf : 490 KB) (epub : 194 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109715. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-315-0 (mobi)
ISBN 978-615-5322-08-2 (pdf)
ISBN 978-615-5322-09-9 (epub)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3503596]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2013.
Kovács Éva
   Az élet tükre : játsszunk mesét! / Kovács Éva. - Budapest : Unio Mystica, 2013. - 129, [2] p. : ill., színes ; 20x21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89847-0-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - drámapedagógia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 371.383.1
[AN 3500466]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2013.
Krivik Gábor
   Vallomások hozzád I / Krivik Gábor. - Kazincbarcika : [Krivik G.], cop. 2013. - 41, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6838-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499728]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   N. N [elektronikus dok.] : egy szerelem-gyermek regénye / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 115 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109948. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505283]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2013.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A podolini kísértet [elektronikus dok.] : regény / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 171 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109955. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505316]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2013.
Kukucska Ferenc
   Nem felejtek! / Kukucska Ferenc. - [Veszprém] : Kukucska F., 2013. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7314-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3501026]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2013.
   Láthatatlan falak : antológia / [szerk. Bakos József, Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 186 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-79-2 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3499980]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2013.
Lénárd Sándor (1910-1972)
Római történetek (angol)
   Stories of Rome / Alexander Lenard ; [transl. ... by Mark Baczoni]. - Budapest : Corvina, 2013. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6168-1 fűzött : 3490,- Ft
Lénárd Sándor (1910-1972)
magyar irodalom - életrajzi regény - fordítás
894.511-312.6=20
[AN 3501459]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2013.
   A liliomos herceg : Szűz Szent Imre élete Szent István intelmeivel és színezhető lapokkal : szövegkönyv. - Esztergom : Pax, 2013. - 35, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89783-0-1 fűzött
Imre, Szent, Árpád-házi (1007-1031)
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma
894.511-2(02.053.2)
[AN 3500648]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   Lhászáig hosszú az út [elektronikus dok.] : ifjúsági regény / Lőrincz L. László. - Szöveg (mobi : 2.6 MB) (epub : 1.1 MB). - Budapest : Studium Plusz, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109695. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5054-71-6 (mobi)
ISBN 978-615-5054-70-9 (epub)
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3503506]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sindzse szeme [elektronikus dok.] / Leslie L. Lawrence. - Szöveg (mobi : 3 MB). - Budapest : Studium Plusz, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109696. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5054-74-7
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3503509]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2013.
Lőrincz L. László (1939-)
   Sziget a ködben / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-83-9 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3505608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 211 p.
ISBN 978-615-5054-81-5
[AN 3505610] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 256 p.
ISBN 978-615-5054-82-2
[AN 3505611] MARC

ANSEL
UTF-811533 /2013.
May Szilvia
   A Fásli Utcai Állatkórház / írta May Szilvia ; rajz. Petrók Ildikó. - [Szentendre] : Cerkabella, 2013. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-33-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3501568]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Akli Miklós [elektronikus dok.] : cs. kir. udvari mulattató története / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 169 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109954. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-100-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505311]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A beszélő köntös [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 93 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109953. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505308]
MARC

ANSEL
UTF-811536 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Beszterce ostroma [elektronikus dok.] : egy különc ember története / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 177 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109952. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-102-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505306]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Cikkek és karcolatok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - publicisztika - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3505286]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - Szöveg (epub : 1.8 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3505289] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - Szöveg (epub : 2.3 MB)
. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-104-3
[AN 3505294] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - Szöveg (epub : 2.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109951. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
[AN 3505301] MARC

ANSEL
UTF-811538 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A fekete város [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 423 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505244]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Gavallérok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 46 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109937. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505201]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 170 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109853. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504371]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Nemzetes uraimék [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 180 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109858. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504382]
MARC

ANSEL
UTF-811542 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 447 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109857. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504380]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival [elektronikus dok.] : regény / írta Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 540 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-180-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504982]
MARC

ANSEL
UTF-811544 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Sipsirica [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 85 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109856. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-118-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504377]
MARC

ANSEL
UTF-811545 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A szelistyei asszonyok [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 105 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109855. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504376]
MARC

ANSEL
UTF-811546 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; A gavallérok ; A Sipsirica / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze]. - Budapest : Európa, 2013. - 387, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9678-1 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3503392]
MARC

ANSEL
UTF-811547 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 171 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109854. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504373]
MARC

ANSEL
UTF-811548 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Új Zrínyiász [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 150 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109852. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504370]
MARC

ANSEL
UTF-811549 /2013.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A vén gazember [elektronikus dok.] / Mikszáth Kálmán. - Szöveg (epub : 122 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109934. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3505190]
MARC

ANSEL
UTF-811550 /2013.
Moon, Agatha Ravenna (1986-)
   Pokoli játékok [elektronikus dok.] / Agatha Ravenna Moon. - Szöveg (epub : 691 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3502383]
MARC

ANSEL
UTF-811551 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó [elektronikus dok.] / írta Móra Ferenc. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 405 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109874. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-256-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-257-3 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504593]
MARC

ANSEL
UTF-811552 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Felhőországban és más mesék / Móra Ferenc ; [ill. Juhász György]. - [Debrecen] : TKK, [2013]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-596-837-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3500301]
MARC

ANSEL
UTF-811553 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Georgikon [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 99 KB). - [S.l.] : [s.n.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109851. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3504366]
MARC

ANSEL
UTF-811554 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 144 KB). - Budapest : Book and Walk, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109850. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-124-1
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3504364]
MARC

ANSEL
UTF-811555 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Könnyes könyv [elektronikus dok.] / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 70 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3504360]
MARC

ANSEL
UTF-811556 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Mindenki Jánoskája [elektronikus dok.] : elbeszélés / írta Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 143 KB) (pdf : 398 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109883. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-615-5322-34-1 (pdf)
ISBN 978-615-5322-35-8 (epub)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504822]
MARC

ANSEL
UTF-811557 /2013.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Tápéi furfangosok [elektronikus dok.] : válogatott elbeszélések / Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 656 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3504357]
MARC

ANSEL
UTF-811558 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A nagy fejedelem [elektronikus dok.] : az "Erdély-trilógia" második része / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 380 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109901. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-129-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504961]
MARC

ANSEL
UTF-811559 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 105 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109840. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-127-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504261]
MARC

ANSEL
UTF-811560 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az asszony beleszól [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 248 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-128-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504347]
MARC

ANSEL
UTF-811561 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Betyár [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 176 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109839. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-130-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504256]
MARC

ANSEL
UTF-811562 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A boldog ember [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 300 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109838. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-131-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504254]
MARC

ANSEL
UTF-811563 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kivilágos kivirradtig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 162 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-133-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504252]
MARC

ANSEL
UTF-811564 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond. - Budapest : Európa, 2013. - 333 p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9679-8 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3503385]
MARC

ANSEL
UTF-811565 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig [elektronikus dok.] / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 245 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-134-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504246]
MARC

ANSEL
UTF-811566 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó [elektronikus dok.] : regény / írta Móricz Zsigmond. - Szöveg (pdf : 625 KB) (epub : 192 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109882. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-258-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-259-7 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504818]
MARC

ANSEL
UTF-811567 /2013.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Sárarany / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 190 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 1.)
ISBN 978-963-09-7668-8 kötött : 695,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501303]
MARC

ANSEL
UTF-811568 /2013.
Nehrer György
   Csak mesélek [elektronikus dok.] / Nehrer György. - Szöveg (epub : 600 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109656. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3502496]
MARC

ANSEL
UTF-811569 /2013.
Nemere István (1944-)
   Az egyiptomi mágus / Nemere István. - [Budaörs] : Csepp K., [2013]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5350-26-9 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3503293]
MARC

ANSEL
UTF-811570 /2013.
Nemere István (1944-)
   A fáraó gyűrűje : regény / Nemere István. - [Budaörs] : Csepp K., [2013]. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5350-25-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3503289]
MARC

ANSEL
UTF-811571 /2013.
Nemere István (1944-)
   Haláltánc / Steve Repton. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-075-9 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3503407]
MARC

ANSEL
UTF-811572 /2013.
Nemere István (1944-)
   Himlő : [orvosi krimi] / Steve Repton. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2013. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-074-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3503410]
MARC

ANSEL
UTF-811573 /2013.
Nemere István (1944-)
   Lövészezred : a II. világháború bemutatása és a Wermacht veresége ez alkalommal a Vöröshadseregben harcoló katonák szemével / P. Sz. Alihanov. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, [2013]. - 221 p. ; 19 cm. - (CCCP regények)
ISBN 978-963-238-082-7 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3503404]
MARC

ANSEL
UTF-811574 /2013.
Nemere István (1944-)
   A titokzatos padlás : regény / Nemere István. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-064-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3504440]
MARC

ANSEL
UTF-811575 /2013.
Nemes László (1920-)
   Abszurd világ : novellák / Nemes László. - Budapest : Szerző, 2013. - 51 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 147.)
ISBN 978-963-08-5791-8 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3499817]
MARC

ANSEL
UTF-811576 /2013.
Nyirő József (1889-1953)
   Íme, az emberek! / Nyirő József ; [utószó Lakatos Mihály]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-199-4 kötött : 3200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3503287]
MARC

ANSEL
UTF-811577 /2013.
Pál Sándor (1956-)
   A nyitott ékszerdoboz, Kőszeg / Pál Sándor. - [Kőszeg] : Szerző, 2012. - 26 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 24.
ISBN 978-963-87826-6-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499633]
MARC

ANSEL
UTF-811578 /2013.
Péterfi András (1974-)
   Napnyugtakoktél [elektronikus dok.] / Péterfi András. - Szöveg (epub : 674 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109669. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-128-3
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3502639]
MARC

ANSEL
UTF-811579 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A helység kalapácsa [elektronikus dok.] / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 53 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109873. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-185-9
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3504588]
MARC

ANSEL
UTF-811580 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   A hóhér kötele [elektronikus dok.] / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 105 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-136-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3504244]
MARC

ANSEL
UTF-811581 /2013.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz [elektronikus dok.] / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 55 KB). - Budapest : Book and Walk, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-137-1
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3504236]
MARC

ANSEL
UTF-811582 /2013.
Podmaniczky Szilárd (1963-)
   Klímadogma : regény / Podmaniczky Szilárd. - [Balatonboglár] : Podmaniczky Műv. Alapítvány, 2013. - 291 p. ; 20 cm. - (Librarius könyvek, ISSN 2063-3475)
ISBN 978-963-89851-0-1 fűzött : 2890,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501022]
MARC

ANSEL
UTF-811583 /2013.
Radnai Gáborné
   Édes rabság [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 3.6 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109963. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-04-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505344]
MARC

ANSEL
UTF-811584 /2013.
Radnai Gáborné
   Eljátszott tisztesség [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109959. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-08-7
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505329]
MARC

ANSEL
UTF-811585 /2013.
Radnai Gáborné
   Érzelmek viharában [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 3.2 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1997
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109961. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-06-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505334]
MARC

ANSEL
UTF-811586 /2013.
Radnai Gáborné
   Halálos mánia [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109969. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-96-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3505394]
MARC

ANSEL
UTF-811587 /2013.
Radnai Gáborné
   A kalóz asszonya [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 2008
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109962. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-05-6
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505338]
MARC

ANSEL
UTF-811588 /2013.
Radnai Gáborné
   Megkésett nászéjszaka [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109966. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-01-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505388]
MARC

ANSEL
UTF-811589 /2013.
Radnai Gáborné
   Megkésett vallomás [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 2003
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109957. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-09-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505325]
MARC

ANSEL
UTF-811590 /2013.
Radnai Gáborné
   Megsebzett szív [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109960. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-07-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505331]
MARC

ANSEL
UTF-811591 /2013.
Radnai Gáborné
   Szerelem Jamaicában [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109964. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-03-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505346]
MARC

ANSEL
UTF-811592 /2013.
Radnai Gáborné
   Szerelemvarázs [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1999
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109956. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-10-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505319]
MARC

ANSEL
UTF-811593 /2013.
Radnai Gáborné
   Szeretni mindenáron [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109967. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-00-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505389]
MARC

ANSEL
UTF-811594 /2013.
Radnai Gáborné
   Tiltott szerelem [elektronikus dok.] / Sidney Lawrence. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1997
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109965. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5286-02-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505348]
MARC

ANSEL
UTF-811595 /2013.
Radnai Gáborné
   Vízió [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 2 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 1998
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109968. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-94-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3505390]
MARC

ANSEL
UTF-811596 /2013.
Radnai Gáborné
   Zöld halál [elektronikus dok.] / Martha Tailor. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - [Budapest] : Radnai K. ; [Mernye] : E-book Könyvház és K., [2013], cop. 2003
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109970. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5238-95-6
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3505397]
MARC

ANSEL
UTF-811597 /2013.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Sipulusz [elektronikus dok.] : amerikai kávés a Logody utcában / Rákosi Viktor. - Szöveg (epub : 717 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109655. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humor - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.5
[AN 3502492]
MARC

ANSEL
UTF-811598 /2013.
Regös István Attila (1981-)
   Szenvedő Prométheusz ; Megszabadított Prométheusz / Regös István Attila ; [az utószót Tarján Tamás írta] ; [a jegyzeteket Juhász András kész.]. - Budapest : Duna Kvklub, cop. 2013. - 131 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-354-191-3 kötött : 1895,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3500309]
MARC

ANSEL
UTF-811599 /2013.
Reményik Sándor (1890-1941)
   Vadvizek zúgása [elektronikus dok.] : versek / írta Reményik Sándor. - Szöveg (mobi : 191 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109703. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-327-3
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3503540]
MARC

ANSEL
UTF-811600 /2013.
Rubin Eszter
   Barhesz [elektronikus dok.] / Rubin Eszter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gasztronómia - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31 *** 641.5(0:82-31)
[AN 3503529]
MARC

ANSEL
UTF-811601 /2013.
Selmeczi Mari
   Randevú a Broadwayn [elektronikus dok.] / Selmeczi Mari. - Szöveg (epub : 798 KB). - Budapest : Ulpius-ház, 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3503527]
MARC

ANSEL
UTF-811602 /2013.
Shelley, Duncan (1969-)
   Az ellenállás : Paktum-trilógia III. rész / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2013. - 388 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-04-1 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3500375]
MARC

ANSEL
UTF-811603 /2013.
Simonné Pohner Mária (1961-)
   Élsz az álmaimban / Simonné Pohner Mária. - Kára : Simonné Pohner M., cop. 2013. - 71, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6663-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3500325]
MARC

ANSEL
UTF-811604 /2013.
Simor András (1938-)
   Tüntessetek, virágok : versek, 2012-2013 / Simor András. - Budapest : Simor A., 2013. - 67, [4] p. ; 20 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 153.)
ISBN 978-615-5357-01-5 * fűzött : 250,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-557-01-5)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499888]
MARC

ANSEL
UTF-811605 /2013.
Smith, Elisa J.
   Ultimate case [elektronikus dok.] : az utazó / Elisa J. Smith. - Szöveg (epub : 699 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109670. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-132-0
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3502643]
MARC

ANSEL
UTF-811606 /2013.
Solymos Tamás Géza (1954-)
   Heke és a fordítókorong / Solymos Tamás Géza. - Budapest : Szerző, 2013. - [23] p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Heke kalandjai ; 1.)
ISBN 978-963-08-6872-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3500351]
MARC

ANSEL
UTF-811607 /2013.
Süle Sándor (1928-)
   Sodrásban : talányos békesség / Süle Sándor ; [kiad. a Székely Ház Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2013. - 446 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-452-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3500568]
MARC

ANSEL
UTF-811608 /2013.
Sütő Csaba András (1979-)
   Aura / Sütő Csaba András. - Budapest : Tipp Cult, [2013]. - 93 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-37-5 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499772]
MARC

ANSEL
UTF-811609 /2013.
Szabó László Tibor (1938-)
   A hatalom : kisregény és novellák / Szabó László Tibor. - [Budapest] : Szerző, 2013. - 74, [2] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-2493-4)
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3499811]
MARC

ANSEL
UTF-811610 /2013.
Szalai Zsolt (1979-)
   Viharvadász / Szalai Zsolt. - Budapest : Tipp Cult, [2013]. - 85 p. ; 20 cm. - (P'art könyvek, ISSN 1789-5278)
ISBN 978-963-9781-36-8 fűzött : 2520,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499775]
MARC

ANSEL
UTF-811611 /2013.
Száraz Miklós György (1958-)
   Tibeti kutyák [elektronikus dok.] / Száraz Miklós György. - Szöveg (epub : 4 MB) (mobi : 6.4 MB). - [Budapest] : e'klassik, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109633. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5381-01-0 (epub)
ISBN 978-615-5381-00-3 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3502327]
MARC

ANSEL
UTF-811612 /2013.
Szász Anna
   Körmönfont megoldja : mese / Szász Anna ; Navratil Zsuzsa rajz. - Százhalombatta : Abazia, 2013. - 116, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89229-1-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3499796]
MARC

ANSEL
UTF-811613 /2013.
Szávai Géza (1950-)
   A nagy átmenetelés : vígregények / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 137, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Csintalan múzsa sorozat, ISSN 1417-5916)
ISBN 978-963-9957-70-1 kötött : 1989,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3501328]
MARC

ANSEL
UTF-811614 /2013.
Szentiday Klára (1933-)
   A fekete kutya éjszakája : bűnügyi regény / Szentiday Klára Mária. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 505 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6096-3 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3499565]
MARC

ANSEL
UTF-811615 /2013.
Takács Rita
   Szállj velem : versek / Takács Rita ; [graf. Fazekas Péter]. - Edelény : [Takács R.], 2013. - 40 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7179-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3499657]
MARC

ANSEL
UTF-811616 /2013.
Vajda István, L.
   Csak becsülettel..., csak őszintén..., csak tisztán érzelemmel.. / L. Vajda István ; [ill. Horváth Balázs]. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3500559]
MARC

ANSEL
UTF-811617 /2013.
Vajda Mihály (1935-)
   Túl a filozófián / Vajda Mihály. - Budapest : Typotex, cop. 2013. - 304 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-809-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - filozófia - politikai filozófia - esztétika - esszé
894.511-4 *** 32.001 *** 111.852
[AN 3500373]
MARC

ANSEL
UTF-811618 /2013.
Varga, George (1954-)
   Az öregember és a farkas [elektronikus dok.] / George Varga. - Szöveg (epub : 649 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109665. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-216-7
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3502559]
MARC

ANSEL
UTF-811619 /2013.
Varga Mátyás (1963-)
   Hajnali 3 / Varga Mátyás. - Budapest : Magvető, 2013. - 77, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3131-5 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3501163]
MARC

ANSEL
UTF-811620 /2013.
Varga Patrícia
   A kerekasztal hatosa [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 537 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109666. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-142-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3502567]
MARC

ANSEL
UTF-811621 /2013.
Varga Patrícia
   Lélekvihar [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 434 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109667. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-138-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3502632]
MARC

ANSEL
UTF-811622 /2013.
Varga Patrícia
   Túl a szavakon [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 482 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109644. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-202-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3502428]
MARC

ANSEL
UTF-811623 /2013.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Csongor és Tünde [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 118 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-195-8
magyar irodalom - drámai költemény - elektronikus dokumentum
894.511-121
[AN 3505580]
MARC

ANSEL
UTF-811624 /2013.
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
   Zalán futása [elektronikus dok.] : hősköltemény tíz énekben / Vörösmarty Mihály. - Szöveg (epub : 197 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-196-5
magyar irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
894.511-131
[AN 3505523]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11625 /2013.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca alszik / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Rossz álomÞ; Csillagház
ISBN 978-615-5291-49-4 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501240]
MARC

ANSEL
UTF-811626 /2013.
Farkas István László
   Feles Elek kalandjai / [ill. Farkas István László ...] ; [a vers szerzője Tóth Edit ...] ; [kiad. a Várpalotai Rendőrkapitányság]. - [Várpalota] : Várpalotai Rendőrkapitányság, [2013]. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x21 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501059]
MARC

ANSEL
UTF-811627 /2013.
Peyo (1928-1992)
   Hupikék törpikék : az időjárástörpölő-gép / [ford. Csonka Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Rajz. Peyo
ISBN 978-615-5385-10-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501556]
MARC

ANSEL
UTF-811628 /2013.
Peyo (1928-1992)
   Hupikék törpikék : törpkarácsony / [ford. Csonka Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Rajz. Peyo
ISBN 978-615-5385-09-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3501547]
MARC

ANSEL
UTF-811629 /2013.
Schneider, Liane
Conni feiert Weihnachten (magyar)
   Bori karácsonya / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 6.)
ISBN 978-615-5028-04-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3505621]
MARC

ANSEL
UTF-811630 /2013.
Schneider, Liane
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3505619]
MARC

ANSEL
UTF-811631 /2013.
Schneider, Liane
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3505622]
MARC

ANSEL
UTF-811632 /2013.
Watt, Mélanie (1975-)
Scaredy Squirrel (magyar)
   Cidrimókus / írta Mélanie Watt ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - [36] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-242-1 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3500216]
MARC

ANSEL
UTF-811633 /2013.
Watt, Mélanie (1975-)
Scaredy Squirrel makes a friend (magyar)
   Cidrimókus barátot szerez / írta Mélanie Watt ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-243-8 kötött : 1870,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3500217]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11634 /2013.
   Egy csepp tudomány : válogatott munkák a X. Jedlik Ányos Szakmai Napok előadóitól / [szerk. Zsirka Balázs] ; [közread. a] Pannon Egyetem Jedlik Ányos Szakkollégium. - Veszprém : Pannon Egy. Jedlik Á. Szakkollégium, 2013. - 310, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben, 2013. ápr. 11-13. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-86-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3501222]
MARC

ANSEL
UTF-811635 /2013.
Goscinny, René (1926-1977)
Le 20e de cavalerie (magyar)
   A 20. Lovasezred / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2013. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 18.)
ISBN 978-963-88539-7-4 fűzött : 1899,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3501571]
MARC

ANSEL
UTF-811636 /2013.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16., 17., 18., 19. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   19., Az örökös. - [2013]. - 185 p.
ISBN 978-963-9794-96-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3501630] MARC

ANSEL
UTF-811637 /2013.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5., 6., 7. kötetet ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 2013. - 142, [33] p.
ISBN 978-963-9794-79-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3501619] MARC

ANSEL
UTF-811638 /2013.
Watsuki Nobuhiro (1970-)
Ruroni Kensin (magyar)
   Ruróni Kensin : egy kardforgató története a meidzsi romantika korából / írta és rajz. Vacuki Nobuhiro. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2727076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - 2013. - 179, [7] p.
Ford. Bognár Péter
ISBN 978-963-9794-80-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3501645] MARC

ANSEL
UTF-811639 /2013.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8., 9., 10., 11., 12., 13. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. - 2012. - 193, [3] p.
ISBN 978-615-5356-18-6 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3501624] MARC

ANSEL
UTF-8