MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/01/17 11:39:00
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
531 /2014.
Baxter, Nicola
First 1000 words (magyar)
   Az első 1000 szavam / írta Nicola Baxter ; ill. Susie Lacome ; [ford. ... Fodor Bernadett]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Tanulj játékosan Teddy Mackóval!)
ISBN 978-615-5240-29-4 kötött : 2600,- Ft
képes szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
030(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3505797]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

532 /2014.
Manly, John Matthews (1865-1940)
   Contemporary American literature [elektronikus dok.] : bibliographies and study outlines / Matthews Manly and Edith Rickert. - Szöveg (epub : 901 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110103. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom története - író - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
012 *** 820(73)(092):016
[AN 3509110]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

533 /2014.
Balassa József (1864-1945)
   A szabadkőművesség története / Balassa József. - [Onga] : Fraternitas Mercurii Hermetis K., [2013]. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5032-09-7 fűzött : 1900,- Ft
szabadkőművesség - történeti feldolgozás
061.236.61(100)(091)
[AN 3510698]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2014.
   A csepeli fotókör 85 éve / [szerk. Varga Csaba] ; [kiad. a Réti Pál Fotóklub]. - [Budapest] : Réti P. Fotóklub, [2013]. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6443-5 fűzött
Réti Pál Fotóklub
Budapest. 21. kerület - fotóművészet - művészcsoport - kiállítási katalógus
061.28(439-2Bp._XXI.)(091)(084.12) *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 77.04(439-2Bp._XXI.)(084.12)
[AN 3506153]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2014.
   A gazdasági fejlődés fő hajtóerői [elektronikus dok.] : innováció, hatékonyság, munkahelyteremtés : tanulmánykötet : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Sopron, 2012. november 12. = Driving forces of the economic development : innovation, efficiency, job creation : publications : international scientific conference on the occasion of Hungarian Science Festival / szerk. ... Balázs Judit, Székely Csaba. - Szöveg. - Sopron : NYME K., [2013]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-359-000-3
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Sopron) *** 330
[AN 3506277]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2014.
   International connections : 6th International Conference for Theory and Practice in Education : 10-11 June 2013, Komárno, Slovakia : program, abstracts / [ed. by János Tibor Karlovitz] ; [org., publ. by the] International Research Institute, Association of Educational Sciences. - Komárno : Intern. Research Inst. ; Budapest : Assoc. of Educational Sciences, 2013. - 49 p. ; 21 cm
Váltakozva angol, német és francia nyelven
ISBN 978-963-89392-7-2 fűzött
ISBN 978-80-971251-6-5
pedagógia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Békéscsaba) *** 37
[AN 3507731]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2014.
   Korszerű ismerettel a polgári fejlődés útján : Gyárfás István (1822-1883) emlékezete : tudományos emlékülés : Szolnok, 2013. június 7. : programfüzet és szinopszisok / [összeáll. Örsi Julianna] ; [a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület kiadványa] ; [rend. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Túrkevei Kulturális Egyesület, Damjanich János Múzeum]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes. ; [Túrkeve] : Túrkevei Kult. Egyes., 2013. - 16 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-87536-4-9 fűzött
Gyárfás István (1822-1883)
Magyarország - történetíró - jogász - 19. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szolnok) *** 930.1(439)(092)Gyárfás_I. *** 34(439)(092)Gyárfás_I.
[AN 3506121]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2014.
Workshop on Energy and Environment (19.) (2013) (Gödöllő)
   19th Workshop on Energy and Environment : October 24-25, 2013, Gödöllő ... : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University ... Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2013]. - 24 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-381-1 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gödöllő) *** 504.03 *** 620.9
[AN 3506255]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

539 /2014.
Hornyák Gyula (1956-)
   Mindörökké könyvtár : érdekességek a könyvtárak, a könyvek világából : szigorúan szubjektív válogatás kicsiknek és nagyoknak / Hornyák Gyula. - Miskolc : Szerző, 2013. - 265 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7448-9 fűzött
könyvtár - művelődéstörténet - könyvtörténet
02(100) *** 930.85(100) *** 09
[AN 3507578]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2014.
   A József Attila Városi Könyvtár történetének képeskönyve, 1963-2013 [elektronikus dok.] / szerk. Kereki Judit, Kiss Gábor, Nitsch Erzsébet ; [közread. a] Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. - Szöveg és képek. - Zalaegerszeg : Deák F. M. és Vár. Kvt., 2013. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7267-32-1
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg). József Attila Városi Könyvtár
Zalaegerszeg - városi könyvtár - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
027.52(439-2Zalaegerszeg)(091)
[AN 3506168]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

541 /2014.
Rózsa Mária (1960-)
   Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években / Rózsa Mária. - Budapest : Argumentum, 2013. - 304 p. : ill. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 173.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-698-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - magyarországi németek - kultúraátadás - művelődéstörténet - kulturális élet - reformkor - önkényuralom időszaka (1849-1867)
070(439)"183/185" *** 070(=30)(439)"183/185" *** 316.7 *** 930.85(439)"183/185"
[AN 3506804]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

542 /2014.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
The prophet (magyar)
   A próféta [elektronikus dok.] / írta Kahlil Gibran ; ford. Révbíró Tamás]. - Szöveg (mobi : 327 KB) (pdf : 290 KB) (epub : 886 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110172. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Reader /Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-406-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-407-2 (epub)
ISBN 978-963-364-408-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - ezoterika - elektronikus dokumentum
133.25 *** 820-96(73)=945.11
[AN 3511088]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

543 /2014.
Horváthné Sipter Judit
   Természeti jelenségek : [Csepke és Borsa izgalmas kalandjai] : [interaktív tartalommal] / [írta és szerk. Horváthné Sipter Judit] ; [ill. Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Így működik a világ, ISSN 2064-2784)
ISBN 978-615-5168-92-5 kötött
természeti környezet - természeti jelenség - gyermekkönyv
502(02.053.2) *** 551.5(02.053.2)
[AN 3507297]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2014.
Nemzetközi Környezetbiztonsági és Menedzsment Workshop (2013) (Sopron)
   Nemzetközi Környezetbiztonsági és Menedzsment Workshop [elektronikus dok.] : Sopron, 2013. szeptember 12-13. : konferencia-kiadvány = International Workshop in Environmental Security and Management : Sopron, 12-13/09/2013 : proceedings / szerk. Polgár András [et al.] ; [rend. a] Nyugat-magyarország Egyetem Erdőmérnöki Kar. - Szöveg. - Sopron : NYME K., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Semp Workshop : ... Sopron, 12-13/09/2013. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-334-124-7 műanyag tokban
környezetvédelem - környezetvédelmi technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 628 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3506072]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

545 /2014.
Bárdi Imre
   Alapvető matek [elektronikus dok.] / Bárdi Imre. - Szöveg (epub : 654 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110028. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5340-85-7
matematika - példatár - ifjúsági könyv - elektronikus dokumentum
51(076)(02.053.2)
[AN 3506474]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2014.
   Diadikus Harmonikus Analízis Kutatócsoport a Nyíregyházi Főiskolán = Dyadic Harmonic Analysis Research Group at College of Nyíregyháza. - [Nyíregyháza] : [NYF], [2013]. - 48, [6] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
numerikus analízis
51-7
[AN 3506284]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

547 /2014.
   Általános fizika. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Dóm K., [2013]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 3509530]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/1., Mechanika I / Tasnádi Péter, Skrapits Lajos, Bérces György. - cop. 2013. - 486, [2] p. : ill.
Bibliogr.: p. 467-468.
ISBN 978-963-89889-1-1 fűzött : 5980,- Ft
mechanika - egyetemi tankönyv
531/534(075.8)
[AN 3509532] MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

548 /2014.
Conference on Frontiers in Organic Synthesis Technology (4.) (2013) (Budapest)
   4th Conference on Frontiers in Organic Synthesis Technology, FROST 4 : in-line analytics, process integration, self-optimization for flow reactions : 16-18 October 2013, Budapest ... - [Budapest] : Akad. K., [2013]. - 39, [2] p. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9448-6 fűzött
szerves kémia - kémiai reakció - áramlás - konferencia-kiadvány
541.4 *** 547.057 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3506769]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2014.
International Conference on Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry (9.) (2012) (Kailua-Kona)
   Proceedings of the Ninth International Conference on Methods and Applications of Radioanalytical Chemistry : MARC IX [elektronikus dok.] : March 25-30, 2012, Kona, Hawaii, USA / [org. by the] American Nuclear Society. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. : [Berlin] : Springer, cop. 2013. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
radiokémia - analitikai kémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
541.28 *** 543 *** 061.3(73-2Kailua-Kona)
[AN 3506187]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2014.
Magyar Aeroszol Konferencia (11.) (2013) (Debrecen)
   XI. Magyar Aeroszol Konferencia : Debrecen, 2013. október 28-30. : program és előadáskivonatok / [kiad. MTA Atommagkutató Intézet]. - Debrecen : MTA Atomki, 2013. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8321-50-3 fűzött
aeroszol - vegyipari technológia - konferencia-kiadvány
54-138 *** 66-911.38 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3507640]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

551 /2014.
Bagoly Ilona
   Föld / [írta Bagoly Ilona, Dönsz Judit és Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-91-8 kötött
Föld - geológia - gyermekkönyv
55(02.053.2)
[AN 3507303]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2014.
Markó András
   Sámuel nyomában : Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Régészeti Bemutatóhelye / [írta Markó András] ; [graf. Nagy Katalin]. - [Budapest] : [MNM], [2013]. - 21, [2] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5209-10-9 fűzött
Vértesszőlős - ősrégészet - ősembertan
569.92(439-2Vértesszőlős) *** 903(439-2Vértesszőlős) *** 069(439-2Vértesszőlős)(036)
[AN 3507439]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

553 /2014.
Hegyessy Gábor (1965-)
   Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája : Coleoptera: Cerambycidae / Hegyessy Gábor ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum, Kazinczy Ferenc Múzeum. - [Budapest] : PIM ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Múz., 2013. - 146 p., 28 t. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9401-90-7 fűzött : 1800,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - cincér - fauna
595.76(439.134) *** 591.9(439.134)
[AN 3506817]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2014.
Kiefmann, Elisabeth
Wale & Delfine (magyar)
   Bálnák és delfinek : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta ... Elisabeth Kiefmann] ; [ill. Katja Rau] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 25.)
ISBN 978-963-294-205-6 kötött : 2950,- Ft
sziláscet - delfin - gyermekkönyv
599.511(02.053.2) *** 599.537(02.053.2)
[AN 3506401]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

555 /2014.
Byrne, Rhonda
Daily teachings (magyar)
   Határtalan gondolatok / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - [382] p. : ill. ; 17 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-173-1 kötött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3507302]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2014.
   Cura mentis - salus populi : mentálhigiéné a társadalom szolgálatában : ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára : Festschrift für Teodóra Tomcsányi zum 70. Geburtstag / szerk. Ittzés Gábor. - Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int., 2013. - 572 p. : ill. ; 25 cm. - (Interdiszciplináris szakkönyvtár, ISSN 1585-7344 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9129-95-5 kötött : 3980,- Ft
lélektan - szociálpszichológia - mentálhigiénia - személyi bibliográfia - emlékkönyv
159.9 *** 316.6 *** 613.865 *** 012Tomcsányi_T.
[AN 3507765]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2014.
   Felelősség és siker : a tranzakcióanalízis mint döntésmenedzselés / szerk. Járó Katalin. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 476 p., [2] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Játszmák nélkül, ISSN 2062-8374)
Bibliogr.: p. 437-454. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5124-14-3 kötött : 3990,- Ft
tranzakcióanalízis - pszichoanalízis - társadalmi kapcsolat
159.942 *** 159.964.2 *** 316.47
[AN 3507241]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2014.
Goldthwait, John
The power of thoughts (magyar)
   A gondolatok ereje / John Goldthwait ; [ford. Turi Ágnes] ; [kiad. a Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja]. - [Budapest] : Sri Sathya Sai Baba Szerv. Mo. Közp., 2013. - 70 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-87584-7-7 fűzött : 1200,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3505579]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2014.
Grylls, Bear (1974-)
A survival guide for life (magyar)
   Az élet törvényei : küzdd le a nehézségeket, és hozd ki magadból a legtöbbet! / Bear Grylls ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 276 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-85-6 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3507458]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2014.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get fat (magyar)
   A francia nők nem híznak : a boldog táplálkozás titkai / Mireille Guiliano ; [ford. Csáki Judit] ; [rajz. Almási Zétény]. - 5. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 289 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9471-97-9 kötött : 3490,- Ft
táplálkozástudomány - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3509627]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2014.
Keresztes Attila
   Megszólal a benned élő Buddha : meghökkentő válaszok és technikák / Keresztes Attila. - Budakalász : Magánkiad., 2013. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7742-8 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3507648]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2014.
Magyar Fogorvosok Egyesülete. Fogpótlástani Társaság. Kongresszus (20.) (2013) (Debrecen)
   Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Társaságának XX. jubileumi kongresszusa : Debrecen, 2013. szeptember 27-28. : programfüzet. - Debrecen : V-Trade Kiáll. Kft., [2013]. - 60 p. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
fogászat - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3505823]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2014.
Magyar Kitti
   Életkerék elemzés [elektronikus dok.] / Magyar Kitti. - Szöveg (epub : 619 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110026. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5340-95-6
önismeret - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3506456]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2014.
Mooji (1954-)
Before I am (magyar)
   A vagyok előtt : az igazság közvetlen felismerése / Mooji ; [tusrajzok Mooji] ; [ford. Kós Judit, Rakk Zsuzsa és David Dienes]. - Budapest : Unio Mystica, 2013. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7134-1 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3505803]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2014.
   A myoma korszerű kezelése / írta Ács Nándor [et al.] ; szerk. Bódis József és Rákóczi István. - [Budapest] : Betűvirág, cop. 2013. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6444-2 kötött
izomdaganat
616-006.36
[AN 3507209]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2014.
Nagy Szilvia (1986-)
   Tudom mit csinál a gyereked szombat éjjel! / Nagy Szilvia, Szabó Anna Eszter. - Budapest : Bookline, 2013. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-16-9 fűzött : 3490,- Ft
serdülőkor - gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.8 *** 37.018.1
[AN 3507659]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2014.
Penner, Clifford
The gift of sex (magyar)
   A szexualitás ajándéka / Clifford és Joyce Penner ; [ford. Gulyás Melinda]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Harmat, 2013. - 390 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-191-1 fűzött : 2900,- Ft
nemi élet - vallási erkölcs
613.88 *** 241
[AN 3510608]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2014.
Schultheisz Emil (1923-)
   Leibniz és a medicina / Schultheisz Emil. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 112 p. : ill. ; 24 cm
A függelékben Babits Mihály "Leibniz mint hazafi" c. tanulmányával. - Bibliogr.: p. 107-112.
ISBN 978-963-331-297-1 kötött
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716)
Németország - filozófus - 17. század - 18. század - orvostudomány - egészségügy
614 *** 1(430)(092)Leibniz,_G._W. *** 61
[AN 3507726]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2014.
Szarka Lajos
   Hévíz / [szerző ... Szarka Lajos]. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : Sprinter Plusz, [2013]. - 229 p. : ill., színes ; 24 cm
Magyar, angol, német és orosz nyelven
Fűzött : 2499,- Ft
 (hibás ISBN 599-988-31-3161-9)
Hévíz - gyógyfürdő - helyismeret
615.838(439-2Hévíz) *** 908.439-2Hévíz
[AN 3510716]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2014.
   A test szemiotikája : testjelek a mindennapokban és a művészetben / szerk. Balázs Géza. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2013. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 29.). (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 10.)
Az Egerben, 2012. szept. 28-30. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88749-6-2 fűzött
emberi test - szemiotika - identitás - kultúratörténet
612 *** 003.62 *** 316.63 *** 008
[AN 3506525]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2014.
Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések Nemzetközi Alapítvány. Szakmai továbbképzés (11.) (2013) (Debrecen)
   "Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések" (TAIM) Nemzetközi Alapítvány XI. szakmai továbbképzése : Debrecen, 2013. augusztus 23-24. : programfüzet / [rend. a] DE OEC ... - [Debrecen] : "Club Service" Kft., [2013]. - 50 p. ; 21 cm
Az előadáskivonatok angol nyelven is
Fűzött
immunológia - tüdőgyógyászat - allergia - konferencia-kiadvány
612.017.1 *** 616.24 *** 616-056.43 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3505808]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2014.
Vida Ágnes
   Babastart tanfolyam : túlélőtréning az első évekre / írta Vida Ágnes. - [Gyál] : Kismamablog K., cop. 2013. - 233 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7467-0 fűzött
csecsemőgondozás - gyermekgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3507501]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

573 /2014.
   "Az energetika oktatása" : VIII. Energetikai Konferencia : 2013. november 12. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2013. - 69 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-92-3 fűzött
energetika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2012" *** 378
[AN 3507330]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2014.
   PhD Mini Symposium 2013 : Doctoral School of Molecular- and Nanotechnologies : June 19, 2013, Budapest ... / chair János Szépvölgyi. - [Veszprém] : Fac. of Information Technology Univ. of Pannonia, cop. 2013. - 64 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Proceedings of the PhD Mini Symposium 2013. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-84-7 fűzött
nanotechnológia - információtechnika - konferencia-kiadvány
62-181.48 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3506624]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2014.
   Stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok / [szerk. Less György]. - Miskolc : Milagrossa, 2013-. - 25 cm
Magyarország - ásvány - nyersanyagkutatás
622.06(439) *** 330.15(439)
[AN 3507737]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 207 p. : ill., részben színes. - (CriticEl monográfia sorozat, ISSN 2064-3195 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7564-6 fűzött
[AN 3507743] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

576 /2014.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Excel 2013 zsebkönyv : [2007-es és 2010-es verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2013. - 243 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-83-5 fűzött : 1490,- Ft
táblázatkezelő rendszer
681.3.016Excel
[AN 3505586]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2014.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Office 2013 / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2013. - 455 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9425-86-6 fűzött : 3920,- Ft
felhasználói program - ügyvitel
519.688Office *** 651.011.56
[AN 3505653]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2014.
Bártfai Barnabás (1969-)
   PowerPoint 2013 zsebkönyv : [2007-es és 2010-es verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2013. - 135 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-85-9 fűzött : 1190,- Ft
prezentációs grafika
519.688PowerPoint
[AN 3505588]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2014.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Windows 8 zsebkönyv / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2013. - 418 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-81-1 fűzött : 1970,- Ft
operációs rendszer
681.3.066Windows_8
[AN 3505589]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2014.
Bártfai Barnabás (1969-)
   Word 2013 zsebkönyv : [2007-es és 2010-es verziókhoz is használható] / Bártfai Barnabás. - Budapest : BBS-Info, 2013. - 231 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9425-84-2 fűzött : 1490,- Ft
szövegszerkesztő
519.688:655.2Word
[AN 3505587]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

581 /2014.
Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia (2013) (Sopron)
   Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia : PhD konferenciakötet / [szerk. Elek László, ... Keresztes János, ... Ott Ágota ...] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME, 2013. - 121 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Sopronban, 2013-ban tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-359-023-2 fűzött
faipar - konferencia-kiadvány
674 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3506307]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2014.
Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia (2013) (Sopron)
   Brassó-Sopron Faipari Tudományos és Diákköri Konferencia : TDK konferenciakötet / [szerk. Elek László, ... Keresztes János, ... Ott Ágota ...] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Sopron : NYME, 2013. - 142 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Sopronban, 2013. ápr. 25-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-359-022-5 fűzött
faipar - formatervezés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
674 *** 061.3(439-2Sopron) *** 378.184 *** 658.512.26
[AN 3506318]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2014.
Mechanoplast Anyagtechnológiai Tudományos Konferencia (17.) (2013) (Miskolc)
   Mechanoplast 2013 Anyagtechnológiai Tudományos Konferencia [elektronikus dok.] / [szerk. Czél György] ; [rend., közread. a] Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, Műszaki Anyagtudományi Kar Kerámia- és Polimermérnöki Intézet. - Multimédia. - Miskolc : ME, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
A konferenciát Miskolcon, 2013. ápr. 19-20-án tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; PowerPoint
ISBN 978-963-358-033-2
műanyagipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
678 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3506291]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

584 /2014.
   Bridges on the Danube [elektronikus dok.] : catalogue: 1993, 1995,1998 : proceedings: 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 : publ. on the occasion of the Eighth International Conference on Bridges in Danube Basin / ed.-in-chief Miklós Iványi ; [publ. by the] International Association for Bridges Across the Danube. - Szöveg és képek. - Pécs : Univ. Press, 2013
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-7292-52-3)
Duna - hídépítés - konferencia - elektronikus dokumentum
624.21/.8(282.243.7) *** 061.3(4)
[AN 3506089]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2014.
Conditions of contract for design, build, and operate projects (magyar)
   Tervezés, építés és üzemeltetés projektek : FIDIC szerződéses feltételei : általános feltételek, különös feltételek, minta formanyomtatványok / [ford. Záhonyi Zoltán] ; [kiad. a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége]. - Budapest : TMSZ, 2013. - [162] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-89908-0-8 fűzött
építés - szerződés - útmutató
69 *** 347.4(036)
[AN 3507624]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

586 /2014.
Lavery, Brian
Ships (magyar)
   Hajók : [világhírű hajók és tengeri utazások története jól áttekinthető, kihúzható oldalakon] / írta Brian Lavery ; ford. Zameczné Lázár Tünde ; [Nicholas Forder és Sebastian Quigley illusztrációival]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 30, [20] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Legendás utazások)
ISBN 978-963-445-393-2 kötött
hajó - technikatörténet - gyermekkönyv
629.12(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3506661]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2014.
Steele, Philip (1948-)
Trains (magyar)
   Vonatok : [világhírű vonatok és vasútvonalak története jól áttekinthető, kihúzható oldalakon] / írta Philip Steele ; ford. Zameczné Lázár Tünde ; [Nicholas Forder és Sebastian Quigley illusztrációival]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 30, [20] p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (Legendás utazások)
ISBN 978-963-445-392-5 kötött
közlekedéstörténet - vonat - vasúti közlekedés - gyermekkönyv
656.2(02.053.2) *** 629.42(02.053.2)
[AN 3506639]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2014.
Steinhorst, Stefanie
Unterwegs mit grossen Fahrzeugen (magyar)
   Teherautók, markolók, traktorok : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Stefanie Steinhorst] ; [ill. Christian és Fabian Jeremies] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 26.)
ISBN 978-963-294-204-9 kötött : 2950,- Ft
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3506423]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

589 /2014.
Bakay Eszter
   Retroterek, retroparkok : kert- és szabadtérépítészet Magyarországon, 1950-1990 / Bakay Eszter. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 143 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-9968-94-3 fűzött : 6800,- Ft
Magyarország - építészet - köztér - kertépítés - 20. század
712.3/.7(439)"195/199" *** 712.2(439)"195/199"
[AN 3506901]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2014.
Bede Béla
Magyar borvidékek (orosz)
   Vengerskie vinodelʹčeskie regiony : so 145 izbrannymi vinodeliâmi / Bela Bede ; [fot. Bagyinszki Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2013. - 403 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 2064-2040)
ISBN 978-963-13-6175-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - magyarországi borvidék - borászat - szőlészet - útikönyv
663.2(439)(036) *** 634.8(439)(036) *** 914.39(036)
[AN 3507172]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2014.
Conference of Cereal Biotechnology and Breeding (2.) (2013) (Budapest)
   2nd Conference of Cereal Biotechnology and Breeding : November 5-7, 2013, Budapest ... : abstracts of oral presentations and posters. - Budapest : Akad. K., 2013. - 73 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9449-3 fűzött
gabonatermesztés - biológiai technológia - konferencia-kiadvány
633.1 *** 57.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3506467]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2014.
   Dió / szerk. Szentiványi Péter, Kállay Tamásné. - Budapest : Mezőgazda, [2013], cop. 2006. - 203 p., VIII t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Gazdakönyvtár, ISSN 1217-1042)
Bibliogr.: p. 189-199.
ISBN 978-963-286-690-1 kötött : 3900,- Ft
dió - növénytermesztés
634.51
[AN 3510607]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2014.
Galaxy, Jackson
Cat daddy (magyar)
   Pokoli macskák avagy Mire tanítanak minket a világ legkomiszabb cicái / Jackson Galaxy és Joel Derfner ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 291 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-71-9 fűzött : 3490,- Ft
macska - állat-ember kapcsolat - amerikai angol irodalom - memoár
636.8(0:82-94) *** 591.557.2(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3507462]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2014.
Németh Antal
   Magyarország agrár külkereskedelmének alakulása, 2007-2012 / Németh Antal. - Budapest : Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktcs., 2013. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Szakmai füzetek / Vágóállat- és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ; 7.)
Bibliogr.: p. [79].
Fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - külkereskedelem - 21. század - statisztikai adatközlés
338.43(439)"200/201"(083.41) *** 339.5(439)"200/201"(083.41)
[AN 3505891]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2014.
Pelcz István
   A csicsóka / Pelcz István. - [Keszthely] : [Pelcz I.], [2013]. - 74 p. : ill. ; 21 cm. - (Miért éppen?)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-6162-5 fűzött
csicsóka - növénytermesztés
633.494
[AN 3506155]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2014.
   "Synergy engineering, agriculture, waste management and green industry innovation" : abstracts of the III. International Conference of CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering and the XXXVI. R&D Conference of Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : Gödöllő ... 13-19.. October 2013 / [ed. László Magó, Zoltán Kurják]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2013]. - 103 p. : ill ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-371-2 fűzött
agrotechnika - élelmiszeripar - hulladékgazdálkodás - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány
631 *** 663/664 *** 628.477 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3507550]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2014.
   "Synergy engineering, agriculture, waste management and green industry innovation" [elektronikus dok.] : papers of the III. International Conference of the CIGR Hungarian National Committee and the Szent István University Faculty of Mechanical Engineering and the XXXVI. R&D Conference of the Hungarian Academy of Sciences Committee of Agricultural and Biosystems Engineering : [Gödöllő, ... 13-19. October 2013] / ed. László Magó, Zoltán Kurják. - Szöveg és képek. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Mechanical Engineering, [2013]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: III. Synergy International Conference. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-359-0
agrotechnika - élelmiszeripar - hulladékgazdálkodás - műszaki fejlesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
631 *** 061.3(439-2Gödöllő) *** 663/664 *** 628.477 *** 330.341.1
[AN 3507850]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2014.
Varga Zsuzsanna (1970-)
   Az agrárlobbi tündöklése és bukása az államszocializmus időszakában / Varga Zsuzsanna. - Budapest : Gondolat, 2013. - 296 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 271-291.
ISBN 978-963-693-503-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - mezőgazdaság - érdekérvényesítés - lobbi - szocialista rendszer - mezőgazdasági politika - Kádár-korszak
338.43(439)"195/198" *** 328.184(439)"195/198" *** 321.74(439)"195/198"
[AN 3507003]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

599 /2014.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8., 13. és a 17. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7546-9 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3506374] MARC

ANSEL
UTF-8


   17. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7547-6 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3509520] MARC

ANSEL
UTF-8


   18. - cop. 2013. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7548-3 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3509523] MARC

ANSEL
UTF-8600 /2014.
Biban, M. Ángel
Cocina fácil para niñas (magyar)
   Gyerekek a konyhában : 30 egyszerűen elkészíthető recept kis szakácsoknak / [írta M. Ángel Biban] ; [ill. Concha Matamoros] ; [ford. Bakos Katinka és Császár Tímea]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-424-3 kötött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3506698]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2014.
   Csábító házi sütemények 6. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, 2013. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-89670-0-8 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3509647]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2014.
Dr. Oetker: Well done (magyar)
   Jól átsütve : szakácskönyv férfiaknak is! - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2013. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-70-9 kötött : 3900,- Ft
hús - grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5 *** 641.526.3
[AN 3507452]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2014.
Gerecz Gergely
   Csábító házi sütemények 3 / [Gerecz Gergely]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, [2013]. - 107, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-89670-5-3 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3509631]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2014.
Jámbor Mariann
   Csábító házi sütemények 5 / [Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, 2013. - 112 p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-89309-8-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3509633]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2014.
Kiss János, B. (1951-)
   Szüleink, nagyszüleink receptjei [elektronikus dok.] / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 631 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3506400]
MARC

ANSEL
UTF-8606 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Best tastes of Hungary / [text Ildikó Kolozsvári] ; [photographs István Hajni, Zoltán Balogh]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
borító- és gerinccím: Best flavors of Hungary
ISBN 978-615-5148-35-4 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3506485]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Gaumengenüsse aus Ungarn / [Text Ildikó Kolozsvári] ; [Fotos István Hajni, Zoltán Balogh]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-36-1 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3506478]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Gâteaux Hongrois : simple et rapide / [text Ildikó Kolozsvári] ; [photographs István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-40-8 kötött
Magyarország - ételspecialitás - sütemény - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3506537]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Hungarian cakes : quick and easy / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94, [2] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-38-5 kötött
ételspecialitás - sütemény - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3506249]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Jewish fun foods for kids / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-41-5 kötött
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.568(=924)(083.12)(02.053.2)
[AN 3506259]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Les meilleures saveurs de la Hongrie / [text Ildikó Kolozsvári] ; [photographs István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-37-8 kötött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3506468]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Ungarische Torten : leicht gemacht / [Text Ildikó Kolozsvári] ; [Phot. ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-39-2 kötött
Magyarország - ételspecialitás - sütemény - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3506533]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Zsidó mókás ételek piciknek / [szöveg ... Kolozsvári Ildikó] ; [fotó ... Hajni István]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 18x20 cm
Gerinccím: Mókás zsidó ételek piciknek
ISBN 978-615-5148-42-2 kötött
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv - gyermekkönyv
641.568(=924)(083.12)(02.053.2)
[AN 3506256]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2014.
Pasch Julianna
   Csábító házi sütemények 2 / [Pasch Julianna, Jámbor Mariann]. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház, [2013]. - 115, [2] p. : ill., színes ; 34 cm
keretcím: Fókuszban a gasztronómia
ISBN 978-963-89670-4-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3509628]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2014.
Péhl Gabriella (1958-)
   Főzzél fiam tungit! : történetek és sváb ételek a régi Soroksárról / Péhl Gabriella. - [Budapest] : ER Press Kft., [2013]. - 120 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7315-4 fűzött
magyarországi svábok - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(=30)(439-2Soroksár)(083.12) *** 316.347(=30)(439-2Soroksár)(0:82-94)
[AN 3506752]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2014.
Szabó Zoltán
   A halfőzés fortélyai a Közép-Duna mentén / Szabó Zoltán és a halételek főzői írták. - 2. bőv. kiad. - [Szekszárd] : [Szabó Z.], 2013. - 270, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6469-5 kötött
Kalocsai-Sárköz - Tolnai-Sárköz - ételspecialitás - étkezési szokás - hal - szakácskönyv
641.568(439Sárköz)(282.243.7)(083.12) *** 392.81(=945.11)(439Sárköz)(282.243.7) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3510769]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2014.
Szigethy Gábor (1942-)
   Aromalabirintus / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2013. - 269, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9985-52-0 kötött : 3700,- Ft
gasztronómia - bor - memoár
641.5(0:82-94) *** 663.2(0:82-94)
[AN 3506292]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

618 /2014.
Dupré, Ben
50 philosophy ideas you really need to know (magyar)
   Filozófia : 50 fogalom, amit ismerni kell / Ben Dupré ; [ford. Speidl Bianka]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9926-47-9 kötött : 3400,- Ft
filozófia
1
[AN 3507274]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2014.
Grosse, Rudolf (1914-1994)
Die Weihnachtstagung als Zeitenwende (magyar)
   A Karácsonyi Ülés : egy új korszak kezdete : első rész / Rudolf Grosse ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2013. - 53 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 53-[54].
ISBN 978-963-89736-4-1 fűzött
antropozófia
141.333
[AN 3506745]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2014.
Rácz Sándor (1933-2013)
   Lehetséges-e a politikai közösség igazságos újraalkotása? : erkölcsi érvelés a demokratikus politikában / Rácz Sándor. - [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, 2013. - 267 p. ; 20 cm. - (Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1785-3478 ; 19.)
Bibliogr.: p. 257-264.
ISBN 978-963-446-701-4 kötött : 2800,- Ft
politika - erkölcs
17 *** 32.001
[AN 3506872]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2014.
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (magyar)
   Az alap tételéről ; Kant filozófiájának kritikája / Arthur Schopenhauer ; [ford. Kurdi Imre] ; [szerk. ... Hévizi Ottó] ; [a görög és latin szövegrészeket gond. Bene László]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 390 p. : ill. ; 22 cm. - (Germanizmusok, ISSN 2064-1532)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-684-5 fűzött : 3500,- Ft
Kant, Immanuel (1724-1804)
Németország - filozófia - 18. század - filozófus
1(430)Schopenhauer,_A.
[AN 3506432]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2014.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Die Rätsel der Philosophie (magyar)
   A filozófia rejtélyei : a történelmi és jelenkori világfelfogások áttekintése / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Tárnok] : ABG Rent Kft., cop. 2013. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-89736-1-0 fűzött
filozófiatörténet - világnézet
1(100)(091) *** 140.8
[AN 3506724]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 221, [2] p.
ISBN 978-963-89736-2-7
[AN 3506736] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 204, [2] p.
ISBN 978-963-89736-3-4
[AN 3506740] MARC

ANSEL
UTF-8623 /2014.
Szalai Judit (1971-)
   Kortárs angolszász érzelemfilozófia / Szalai Judit. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 200 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 191-200.
ISBN 978-963-236-660-9 fűzött : 2200,- Ft
Anglia - filozófiatörténet - érzelem - 20. század - ezredforduló
1(410)"19/200" *** 159.942
[AN 3506362]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

624 /2014.
Balázs Károly
   Ne féljetek nevetni! : történetek a szent pápáról, II. János Pálról / Balázs Károly. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2013]. - 144, [3] p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 142-[145].
ISBN 978-963-696-579-2 kötött : 2200,- Ft
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - anekdota
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-36)
[AN 3507469]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2014.
Burpo, Todd
Heaven is for real (magyar)
   Igazából mennyország : egy kisfiú megdöbbentő története a mennyországba tett utazásáról és csodálatos visszatéréséről / Todd Burpo és Lynn Vincent ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-5-8 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3510711]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2014.
   Conversio : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 2011. szeptember 22-23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai / ... szerk. Déri Balázs. - Budapest : ELTE BTK Vallástud. Közp., 2013. - 591 p., [6] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Agion könyvek, ISSN 2064-1915 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-363-6 fűzött
vallástudomány - konferencia-kiadvány
291 *** 061.3(439-2Bp.)"2011"
[AN 3506626]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2014.
Deák Ferenc (1925-)
   Chilei küldetésben, 1956-1975 / Deák Ferenc ; szerk. és bev. tanulmányt írta Molnár Gábor. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2013. - 111 p. : ill. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Rendtörténet, ISSN 2063-1499)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-52-8 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - Chile - katolikus pap - jezsuiták - misszionárius - misszió - 20. század - interjú
266.2(83)(092)Deák_F.(047.53) *** 271.5(439)(092)Deák_F.(047.53) *** 266.2(83)"195/197"(047.53)
[AN 3506971]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2014.
Doedens, Jaap (1969-)
   The sons of God in Genesis 6:1-4 / Jaap Doedens. - [Debrecen] : [Doedens, J. J. T.], cop. 2013. - XXXVIII, 403 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 319-369. - Összefoglalás holland és magyar nyelven
ISBN 978-963-08-7623-0 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 3507733]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2014.
   Együtt Isten előtt : bibliaiskolai vázlatok / [összeáll. és írták Imre Ernő, Judák Endre, Szabados Tamás]. - [Őrbottyán] : Őrszentmiklósi Református Gyülekezet, [2013]. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanítói füzetek, ISSN 2064-4191 ; 3.)
ISBN 978-963-08-7612-4 fűzött
vallásoktatás - bibliai történet - bibliamagyarázat - tanári segédkönyv
22.046 *** 22.07(072)
[AN 3507406]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2014.
Grün, Anselm (1945-)
50 Engel für die Seele (magyar)
   A lélek ötven angyala / Anselm Grün ; [ford. Lázár Julianna]. - 4. kiad. - Budapest : Jel, 2013. - 169 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9318-96-0 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3509663]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2014.
   Hit és ész: teológiai és filozófiai közelítések / szerk. Szeiler Zsolt, Bakos Gergely, Sárkány Péter ; a szöveg gondozásában közrem. Petres Lúcia. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2013. - 413 p. ; 21 cm. - (Amici Sapientiae, ISSN 2064-2423 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-701-9 fűzött : 3900,- Ft
hit - ész - teológia - vallásfilozófia
234 *** 159.955 *** 21
[AN 3506384]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2014.
Karácsonyi János (1858-1929)
   Szent László király élete / Karácsonyi János ; [... szerk. és a jegyzeteket írta Bárány Attila]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 128 p. ; 20 cm. - (Historia incognita. 3. sorozat, Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-32-2 fűzött : 2600,- Ft
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - szent - uralkodó - 11. század - életrajz
235.3(092)László,_I. *** 943.9(092)László,_I.
[AN 3510757]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2014.
Luther, Martin (1483-1546)
   Levelek / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán]. - Budapest : Luther, 2013. - 772 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 7.)
Bibliogr.: p. 711-720.
ISBN 978-963-380-027-0 kötött : 4990,- Ft
Németország - reformáció - protestáns lelkész - teológus - 16. század - levelezés - történelmi forrás
284(430)"15"(093) *** 284.1(430)(092)Luher,_M.(044)
[AN 3507292]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2014.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-2013. - 16 db ; 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16. köt., Pótkötet : A - Zs. - 2013. - XLI, 43-1027 p., [64] t. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. XX-XL.
ISBN 978-963-277-422-0 kötött : 5900,- Ft
[AN 3507307] MARC

ANSEL
UTF-8635 /2014.
Manns, Frédéric (1942-)
   Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban / Frédéric Manns ; ... szerk. Szabó Xavér. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2013. - 316 p. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-675-3 fűzött : 3600,- Ft
Biblia
zsidó teológia - keresztény teológia - bibliamagyarázat
22.07 *** 296.1 *** 21
[AN 3506299]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2014.
Maximos Omologītīs (580?-662)
   Isten a szeretet : válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből / [ford., a bevezetőket és a jegyzeteket írta Orosz Atanáz]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Jel, 2013. - 335 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588)
Bibliogr.: p. 322-335.
Kötött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9318-26-7)
szeretet - vallásos irodalom - görög irodalom
241.513 *** 242 *** 875-97=945.11
[AN 3509659]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2014.
McAllister, Margaret (1956-)
Women of the Bible (magyar)
   Mesék a Biblia világából / Margaret McAllister ; Alida Massari rajz. ; [ford. Baksay Judit]. - Budapest : Holnap, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-870-8 kötött : 2700,- Ft
Biblia
bibliai történet - mese
22.046(0:82-34)
[AN 3506500]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2014.
Nagy Antal Mihály (1930-)
   Az Ó- és Újszövetség bibliai teológiája / Nagy Antal Mihály ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatal]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Püspöki Hiv., 2013-. - 24 cm
ISBN 978-963-89786-2-2
Biblia
teológia - bibliakutatás
22.08
[AN 3507451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 2013. - 727 p. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 80.)
ISBN 978-963-89786-3-9 fűzött
[AN 3507454] MARC

ANSEL
UTF-8639 /2014.
Nagy Péter (1949-)
   Babilontól Betlehemig : bibliai jelenetek (nem csak) gyerekszínjátszóknak / Nagy Péter. - Budapest : Harmat, 2013. - 124 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-155-3 fűzött : 1400,- Ft
amatőr színjátszás - magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bibliai történet
22.046(02.053.2) *** 792.077 *** 894.511-2(02.053.2)
[AN 3505924]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2014.
Nyiredy Maurus (1937-)
   "A szikla pedig Krisztus volt..." : vasárnapról vasárnapra Szent Máté evangéliumával / Nyiredy Maurus ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2013]. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-12-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
lelkigyakorlat - bibliamagyarázat
226.2.07 *** 242
[AN 3507533]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2014.
   Palesztin felszabadítási teológia = Al-sabīl. - [Budapest] : epl, 2014. - 119 p. ; 19 cm
Ford. Makovecz Benjamin. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9431-96-6 fűzött : 2000,- Ft
Palesztina - teológia - kereszténység - történelem
21 *** 23/28 *** 956.94
[AN 3506108]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2014.
Pap Gábor (1939-)
   Manitól Rasdiig : a "fő-fő eretnekről", elő- és utóéletéről / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2013. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-119.
ISBN 978-963-89400-6-3 fűzött : 2215,- Ft
manicheizmus
273.21
[AN 3507725]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2014.
Powell, Robert (1947-)
The mistery, biography & destiny of Mary Magdalene (magyar)
   Mária Magdolna misztériuma, életrajza és sorsa : Lázár-János testvére és Jézus szellemi testvére / Robert Powell ; [ford. Cseri Krisztina]. - [Budapest] : Regulus Art, 2013. - 117 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-89704-3-5 fűzött
Mária Magdolna
művelődéstörténet - krisztológia - ezoterika
232.9 *** 930.85(100) *** 133.25 *** 929(33)Mária_Magdolna
[AN 3505851]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2014.
Powell, Robert (1947-)
The most holy trinosophia and the new revelation of the divine feminine (magyar)
   A legszentebb trinoszófia és az isteni feminitás új megnyilatkozása / Robert Powell ; [ford. Cseri Krisztina]. - [Budapest] : Regulus Art, 2013. - 157 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 155-157.
ISBN 978-963-89437-4-3 fűzött
misztika - kereszténység
248.2 *** 23/28
[AN 3505835]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2014.
Powell, Robert (1947-)
The Sophia teachings (magyar)
   A Szófia-tanítások : az isteni feminitás megjelenése korunkban / Robert Powell ; [ford. Cseri Krisztina]. - [Budapest] : Regulus Art, 2013. - 158 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89704-0-4 fűzött
misztika - kereszténység
248.2 *** 23/28
[AN 3505846]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2014.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   A haszidizmus alapító mesterei / Naftali Kraus. - Budapest : Chábád Lubavics Zsidó Nev. és Okt. Egyes., 2013. - 349, [5] p. ; 21 cm. - (Magyar-zsidó történelmi művek, ISSN 2061-571X ; 4.)
Fűzött
 (hibás ISBN 963-7533-36)
zsidó vallás - haszidizmus - folklór - legenda
296.67 *** 398.2(=924)
[AN 3507691]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2014.
Sander, Stefan (1962-)
Das Amt der Diakons (magyar)
   A diakónusi szolgálat az egyházban / Stefan Sander ; [ford. Görföl Tibor] ; [az előszót írta Puskás Attila]. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont K. ; [Kecskemét] : Pro Diaconia Alapítvány, cop. 2013. - 135 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-669-2 fűzött : 1700,- Ft
diakónia - katolikus egyház
262.152 *** 282
[AN 3506497]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2014.
Sanders, Jim
   Imádságok a Biblia alapján / Jim Sanders ; [közread. a] Krisztus Szeretete Egyház. - Budapest : Krisztus Szeretete Egyház, 2012-2013. - 2 db ; 23 cm
imakönyv
243
[AN 3411813]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 169 p.
ISBN 978-963-7303-45-6 fűzött
[AN 3510710] MARC

ANSEL
UTF-8649 /2014.
Serdián Miklós György (1954-)
Iszlám szótár (új kiadása)
   Iszlám kislexikon. - [Bőv., átd. kiad.]. - [Budapest] : [epl], cop. 2013. - 177 p. ; 19 cm
Szerző Serdián Miklós György. - Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-9431-92-8 fűzött : 2000,- Ft
iszlám - művelődéstörténet - szaklexikon
297:030 *** 930.85
[AN 3506215]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2014.
Somorjai Ádám (1952-)
   Ami az emlékiratokból kimaradt : VI. Pál és Mindszenty József, 1971-1975 / Somorjai Ádám. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2013. - 174 p. ; 24 cm. - (Historia pro futuro, ISSN 1789-6150)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-042-0 fűzött
Pál (pápa), VI. (1897-1978)
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század - levelezés - pápa
282(439)(092)Mindszenty_J.(044) *** 262.13(092)Pál,_VI.(044)
[AN 3510606]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2014.
Varga Gyöngyi
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 6. kiad. - Budapest : Luther K., 2013. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 1890,- Ft
áldás - vallásos irodalom
244 *** 265.9
[AN 3509561]
MARC

ANSEL
UTF-8652 /2014.
Varga Gyöngyi
   Remény s ég / Varga Gyöngyi. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2013. - 173 p. : ill., főként színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9979-50-5 kötött : 1890,- Ft
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3509626]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

653 /2014.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Demográfiai adatok / [összeáll. Nagyné Forgács Eleonóra]. - 2013. - 204 p.
ISBN 978-963-215-809-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - demográfia - 21. század - statisztikai adatközlés
314(439)"2011"(083.41)
[AN 3506547] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Háztartások, családok életkörülményei / [összeáll. Vörös Csabáné]. - 2013. - 225 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-215-815-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - háztartás-statisztika - család - ezredforduló - statisztikai adatközlés
312.5(439)"2011"(083.41) *** 314.6(439)"2011"(083.41)
[AN 3506550] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., A lakások és lakóik / [összeáll. Simor Éva]. - 2013. - 156 p.
ISBN 978-963-235-442-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - lakásügy - 21. század - statisztikai adatközlés
365(439)"2011"(083.41) *** 332.8(439)"2011"(083.41)
[AN 3506552] MARC

ANSEL
UTF-8654 /2014.
Browne, Joy (1944-)
Dating for dummies (magyar)
   Keresem a párom / Joy Browne ; [ford. Hidasi György és Rimár Eszter]. - Budapest : Panem Kv. : Taramix Kft., 2013. - XVIII, 446 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-14-1 fűzött : 3400,- Ft
társkeresés - párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.865
[AN 3507790]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2014.
   Fogom a kezét, és együtt emelkedünk! : tanulmányok és interjúk a romaintegrációról / szerk. Gereben Ferenc, Lukács Ágnes. - Budapest : JTMR Faludi F. Akad., 2013. - 350 p. : ill. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-49-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - társadalmi integráció - cigányság - ezredforduló
316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3507042]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2014.
Gerő András (1952-)
   Nemzeti történelemkönyv / Gerő András ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet ; [kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2013. - 248 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-12-8 kötött : 2900,- Ft
magyarságtudat - magyar történelem - esszé
316.63(=945.11) *** 943.9(0:82-4)
[AN 3505712]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2014.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Good relationships (magyar)
   Emberi kapcsolatok : hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el / Thomas Gordon, Noel Burch ; [ford. Csepiga Zoltán]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2013. - 115 p. ; 21 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
ISBN 978-963-9766-10-5 kötött : 2800,- Ft
társadalmi kapcsolat - társadalmi viselkedés
316.47 *** 316.62
[AN 3509823]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2014.
   Hálózatkutatás : diszciplínák és metszéspontok / szerk. Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória ; [közread. a Magyar Szemiotikai Társaság, Bolyai Műhely Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék]. - Budapest ; Szeged : Inter Nonprofit Kft. [etc.], 2013. - 142 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2012. nov. 26-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89240-3-2 fűzött
hálózatelmélet
316.47
[AN 3506414]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2014.
   Homályzónák : felvilágosodás és liberalizmus : tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára = Zones d'ombre : lumieres et liberalisme : mélanges offerts à Charles Kecskemeti pour son 80e anniversaire / [főszerk. Borsi-Kálmán Béla]. - Budapest : Sík K., 2013. - 324 p. : ill. ; 26 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Kecskeméti Károly műveinek bibliográfiája: p. 307-317.
ISBN 978-963-9270-32-9 fűzött
zsidóság - magyar történelem - 18. század - 19. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
316.347(=924) *** 943.9"17/18" *** 012Kecskeméti_K.
[AN 3506251]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2014.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Kultúrkapuk : tanulmányok a kultúr(politik)áról, az értékközvetítésről és a kulturális valóságról / T. Kiss Tamás, Tibori Tímea. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2013. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-341. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9573-93-2 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - kultúra - kultúraátadás - felnőttoktatás - kulturális politika - 20. század
316.7 *** 008:323(439)"19" *** 374
[AN 3506650]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2014.
Klinenberg, Eric (1970-)
Going solo (magyar)
   A magam útján : miért jó egyedül élni? / Eric Klinenberg ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Bookline, 2013. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-14-5 fűzött : 3490,- Ft
egyedülálló személy
316.37-058.832
[AN 3507652]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2014.
   Koordinációs módszertan / szerk. Birher Nándor, Boros István ; szerzők Albert József [et al.]. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5337-16-1 fűzött
vezetéstudomány - társadalompolitika - felzárkóztatás - minőségbiztosítás
316.32 *** 65.012.4 *** 65.018
[AN 3506387]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2014.
   Magyar ifjúság, 2012 : tanulmánykötet / szerk. Székely Levente. - Budapest : Kutatópont, 2013. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7372-7 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(439)"200/201"(083.41)
[AN 3507335]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2014.
   Múlt és jelen : szegedi társadalomkutatók Dudaron, 1937-2012 / szerk. Lencsés Gyula és Feleky Gábor. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 300 p. : ill. ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Visszaidézés : Gulyás Gyula dudari jegyzetei, 2012. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-04-9 fűzött
Dudar - falukutatás - szociográfia - elektronikus dokumentum
316.334.55(439-2Dudar) *** 308(439-2Dudar)
[AN 3506931]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2014.
Szécsi Gábor (1966-)
   Nyelv, média, közösség : közösségfogalom és nyelvi kommunikáció az információ korában / Szécsi Gábor. - Budapest : Gondolat, 2013. - 134 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 123-132.
ISBN 978-963-693-505-4 fűzött : 1650,- Ft
közösség - kommunikáció - információs társadalom
316.45 *** 316.77 *** 681.3
[AN 3506587]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2014.
Tóth János, C. (1947-)
   Polgár kulturális élete a 20. században : művelődéstörténeti áttekintés / C. Tóth János ; [kiad. Polgár Város Önkormányzata]. - Polgár : Önkormányzat, 2013. - 389 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 303-307.
ISBN 978-963-08-6626-2 fűzött : 3000,- Ft
Polgár - helyismeret - kulturális élet
316.7(439-2Polgár) *** 908.439-2Polgár
[AN 3506433]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

667 /2014.
Barsi Ernő (1920-2013)
   Daloló Sokoróalja / Barsi Ernő. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2013. - 428 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89582-9-7 kötött
Sokoróalja - magyar néprajz - népdal
398.8(=945.11)(439Sokoróalja) *** 784.4(=945.11)(439Sokoróalja)
[AN 3506883]
MARC

ANSEL
UTF-8668 /2014.
   Béka, béka ugorjál! : mondókák kicsiknek / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5130-96-0 kötött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3505980]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2014.
   Emlékezet: ünnep - fesztivál / szerk. Pölcz Ádám. - Budapest : M. Szemiotikai Társ., 2013. - 183 p. : ill. ; 24 cm. - (Semiotica Agriensis, ISSN 1787-5919 ; 9.). (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 28.)
Az Egerben, 2011. szept. 30 - okt. 2. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88749-5-5 fűzött
ünnep - hagyomány - szemiotika
398 *** 003.62 *** 316.773
[AN 3506513]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2014.
Erdélyi János (1814-1868)
   Válogatott magyar közmondások [elektronikus dok.] / szerk. Erdélyi János. - Szöveg (epub : 731 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109933. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar néprajz - közmondás - elektronikus dokumentum
398.9(=945.11)
[AN 3505189]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2014.
   Felsütött a nap az égre : magyar népdalok / Rosonczy-Kovács Mihály válogatásában ; Somogyi Győző rajz. ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - 2. jav. kiad. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2013. - 523, [4] p. : ill. ; 17 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9961-78-4 kötött : 3500,- Ft
magyar néprajz - népdal - kotta
398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11)
[AN 3509655]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2014.
Marcos Alba, Noemí
El libro de los símbolos, tatuajes y grafismos (magyar)
   Tetoválások : szimbólumok és írásjelek / [Noemí Marcos Alba] ; [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5240-30-0 kötött : 3600,- Ft
tetoválás - jelkép - művelődéstörténet
391.91 *** 003.62 *** 930.85(100)
[AN 3505748]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2014.
   A népi iparművészeti alkotások minősítésének megújult szempontrendszere / [szerk. Illés Vanda] ; [közread. a] Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály. - [Budapest] : Hagyományok Háza Népi Iparműv. Oszt., 2013. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7363-71-9 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népművészet - műalkotás - minősítés - útmutató
39(=945.11) *** 745.031.4(439) *** 65.018(439)(036)
[AN 3506118]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

674 /2014.
Ḃegiyn, Mnaḥem (1913-1992)
haMered (magyar)
   A felkelés : az Irgun története / Menahem Begin ; [angolból ford. Eckstein Gábor]. - [Budapest] : Múlt és Jövő K., 2013. - 388 p. : 21 cm. - (Múlt és jövő cionista könyvtár, ISSN 2062-6630 ; 2.)
ISBN 978-963-9512-80-1 fűzött : 3800,- Ft
haʾIrgwn haṢobaʾiy haLʾumiy Bʾereṣ Yiśraʾel
Izrael - politikus - 20. század - politikatörténet - történelem - ellenállási mozgalom - cionizmus - memoár
32(569.4)(092)Ḃegiyn,_M.(0:82-94) *** 956.94"19"(0:82-94) *** 32(569.4)"19"(0:82-94) *** 323.1(=924)"19" *** 323.26(569.4)"19"
[AN 3506062]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2014.
   Bibó István emlékezete. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2013. - 97 p. ; 24 cm. - (Tanácskozások az Írószövetségben, ISSN 2062-0470)
A Budapesten, 2011. szept. 24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 93-97.
ISBN 978-963-8432-04-9 fűzött : 2995,- Ft
Bibó István (1911-1979)
Magyarország - társadalomtudomány - tudós - politikatörténet - 20. század - 1945 utáni időszak
32.001(439)(092)Bibó_I. *** 32(439)"194/195"
[AN 3507447]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2014.
Bognár Ernő (1905-1990)
   Fél időn túl 1. .. : Bognár Ernő visszaemlékezése / [a Vas Megyei Honismereti Egyesület kiadványa]. - [Szombathely] : Vas M. Honismereti Egyes., 2013. - [2], 63, [7] p. : ill. ; 21 cm
Az eredeti kézirat fotómásolata
ISBN 978-963-08-7780-0 fűzött
Bognár Ernő (1905-1990)
Hortobágy
Magyarország - kitelepítés - állami terror - kényszermunka - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94)
[AN 3507534]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2014.
Chambaz, Bernard (1949-)
Je m'appelle pas Ben Laden! (magyar)
   Nem én vagyok bin Laden! / Bernard Chambaz ; Barroux illusztrációival ; [ford. F. Joannovics Mária]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 35 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-877-7 kötött : 2300,- Ft
Egyesült Államok - terrorizmus - ezredforduló - gyermekkönyv
323.285(73)"2001"(02.053.2)
[AN 3506466]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2014.
László András (1941-)
   A jobboldaliság alapelvei / László András. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2013. - 174, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5398-00-1 kötött : 1900,- Ft
jobboldali irányzat - politikatörténet - politológia
329.17 *** 32(100)(091) *** 32.001
[AN 3507641]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2014.
Libellus de institutione morum (magyar, latin)
   Szent István király intelmei = Libellus de institutione morum / [... ford. Kurcz Ágnes] ; [graf. Makovecz Anna]. - [Budapest] : [epl], cop. 2014. - 37, [2], 36 p. : ill. ; 14 cm
A magyar és latin nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Borítócím: Libellus Sancti Stephani regis de institutione morum ad Emericum ducem
ISBN 978-963-9431-90-4 kötött
Magyarország - államelmélet - középkori latin irodalom - 11. század - maxima - kétnyelvű dokumentum
321.01(0:82-84) *** 871-84.02(439)=945.11
[AN 3506230]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2014.
Németh István (1945-)
   Katyń, 1940 : Lengyelország a Szovjetunió és Németország "életterében", 1914-1945 : összegzés és dokumentumok / Németh István ; [... ford. Arany Éva, Németh István] ; [közread. az] ... Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismterj. Alapítvány, cop. 2013. - 338 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 325-326.
ISBN 978-963-236-654-8 fűzött : 3300,- Ft
Szovjetunió - Katyń - Lengyelország - történelem - állami terror - népirtás - háborús bűncselekmény - lengyelek - két világháború közötti időszak - második világháború - történelmi forrás
323.12(=84)(47)"194" *** 343.337(47-2Katyń) *** 323.282(47)(=84)"194" *** 943.8"191/194"(093)
[AN 3506364]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2014.
Őze Sándorné (1940-)
   Kiállítás a fehérgárdistákról a Székkutasi Falumúzeumban / Őze Sándorné ; [kiad. Székkutas Község Önkormányzata]. - Székkutas : Önkormányzat, 2013. - 83 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-08-7543-1 fűzött
Székkutas - ellenállási mozgalom - antikommunizmus - állami terror - helytörténet - kiállítási katalógus
323.282(439)"194/195"(093) *** 061.4(439-2Székkutas) *** 323.26(439)"194/195"(093) *** 943.9-2Székkutas
[AN 3505901]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2014.
   Szakácskönyv a túlélésért : Lichtenwörth, 1944-1945 / [sajtó alá rend, a bevezetőt írta és az interjút kész. Czingel Szilvia] ; [Závada Pál előszavával]. - Budapest : Corvina, 2013. - 133, [2] p. : ill. ; 20 cm
Endrei Istvánné Weisz Hedvig visszaemlékezéseivel
ISBN 978-963-13-6173-5 fűzött : 2490,- Ft
Endrei Istvánné Weisz Hedvig (1914-2012)
Magyarország - holokauszt - második világháború - memoár - szakácskönyv
323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 641.55(083.12)
[AN 3507387]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2014.
Zinner Tibor (1948-)
   "A nagy politikai affér" : a Rajk-Brankov-ügy / Zinner Tibor. - [Budapest] : Saxum, 2013-. - 24 cm
Rajk László (1909-1949)
Brankov, Lazar (1912-2011)
Magyarország - Jugoszlávia - koncepciós per - állami terror - magyar történelem - politikus - 20. század - Rákosi-korszak - történelmi forrás
32(439)(092)Rajk_L.(093) *** 323.282(439)"194/195"(093) *** 343.301.096(439)"1949"(092)Rajk_L.(093) *** 943.9"194/195"(093) *** 32(497.1)(092)Brankov,_L.
[AN 3507200]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - XVII, 645 p.
Bibliogr.: p. 495-509.
ISBN 978-963-248-221-7 kötött : 6900,- Ft
[AN 3507216] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

684 /2014.
   Balatonőszöd - Temetői dűlő lelőhely (M7/S-10) [elektronikus dok.] / [szerk. Horváth Tünde]. - Multimédia. - [Budapest] : [MTA BTK Régészeti Int.], 2013. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéőről. - Közread. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Működési követelmények: szövegszerkesztő; képnézegető; Adobe Reader; videó lejátszó. - A menü angol nyelven is
ISBN 978-615-5254-01-7 műanyag tokban
Balatonőszöd - ősrégészet - elektronikus dokumentum
903(439-2Balatonőszöd)
[AN 3506038]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. lemez, Adattár. - 1 CD-R
[AN 3506052] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. lemez, Extrák. - 1 CD-R
[AN 3506056] MARC

ANSEL
UTF-8685 /2014.
   Bethlen Gábor képmása / szerk. Papp Klára és Balogh Judit. - Debrecen : DE Tört. Int., 2013. - 294 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 15.)
A Miskolcon, 2012. máj. 2-3-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-622-6 fűzött
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Magyarország - Erdély - uralkodó - magyar történelem - 17. század
943.921(092)Bethlen_G. *** 943.9"16"
[AN 3507654]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2014.
Csepregi Zoltán (1964-)
   A reformáció nyelve : tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján / Csepregi Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 588 p. ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 34.)
Bibliogr.: p. 478-516. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-506-729-9 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - reformáció - eszmetörténet - nyelvhasználat - 16. század
930.85(439)"15" *** 284(439)"15" *** 800.6
[AN 3507643]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2014.
Dix, Eva
Altes Ägypten (magyar)
   Az ókori Egyiptom : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta ... Eva Dix, Sabine Schuck] ; [ill. Max Walther] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 23.)
ISBN 978-963-294-202-5 kötött : 2950,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3506441]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2014.
Eco, Umberto (1932-)
Storia delle terre e dei luoghi leggendari (magyar)
   A legendás földek és helyek története / Umberto Eco ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Európa, 2013. - 478 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 473-478.
ISBN 978-963-07-9660-6 kötött : 8900,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3506363]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2014.
György Péter (1954-)
   Múzeum, a tanuló-ház : múzeumelméleti esettanulmányok / szerző György Péter. - Budapest : Szépműv. Múz., 2013. - 403, [2] p. : ill. ; 30 cm. - (Múzeumcafé könyvek, ISSN 2064-3438 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89775-0-2 kötött
muzeológia - múzeum - művelődéstörténet
930.85(100) *** 069.01 *** 069(100)
[AN 3506303]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2014.
Halmi Viktória
   Codex Pátka : 820 év a hegyek lábánál / Halmi Viktória, Bauer Eszter ; [közread. a] Pátkai Református Egyházközség. - [Pátka] : Pátkai Református Egyházközség, 2013. - 184, [32] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-184.
ISBN 978-963-08-6590-6 fűzött
Pátka - helyismeret - helytörténet
943.9-2Pátka *** 908.439-2Pátka
[AN 3507661]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2014.
   A hazáért és a szabadságért : tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről / szerk. Miklós Péter. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2013. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-02-5 fűzött
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - Rákóczi-szabadságharc - 18. század - uralkodó
943.9"1703/1711" *** 355.48(439)"170/171" *** 943.9(092)Rákóczi_F.,_II.
[AN 3506920]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2014.
Hesemann, Michael (1964-)
Die Entdeckung des Heiligen Grals (magyar)
   A Szent Grál felfedezése : egy kutatás vége / Michael Hesemann ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 310 p., [23] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 295-303.
ISBN 978-963-277-336-0 kötött : 2980,- Ft
művelődéstörténet
930.85(100)
[AN 3507472]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2014.
Katona Tamás (1932-2013)
   Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei / Katona Tamás, Ráday Mihály. - Budapest : Corvina, 2013-. - 24 cm
Magyarország - Európa - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékhely - televíziós műsorszám - album
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 791.9.097(439) *** 725.945(4)(084.1)
[AN 3502885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Események és helyszínek / szerk. Csorba László. - 2013. - 211 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-13-6155-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - emlékhely - album - televíziós műsorszám
943.9"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849" *** 725.945(100)(084.1) *** 791.9.097(439)
[AN 3502886] MARC

ANSEL
UTF-8694 /2014.
Kiss János, B. (1951-)
   Ezt írták anno.. [elektronikus dok.] / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110029. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5275-95-1
Kecskemét - helytörténet - elektronikus dokumentum
943.9-2Kecskemét
[AN 3506544]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2014.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Mesés történelem óvodásoknak és kisiskolásoknak : történelmi mesekönyv kisgyermekek részére / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2013. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7350-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
943.9(02.053.2) *** 930.85(439)(02.053.2)
[AN 3507723]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2014.
   A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában : az ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék által szervezett 2012. október 5-i "Történelem és emlékezet. A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója" című konferencia anyaga / szerk. Szalai László. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Tört. Tansz., 2013. - 270 p. ; 20 cm. - (Kelet-európai tanulmányok, ISSN 1789-8641 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-720-0 fűzött : 2700,- Ft
Kelet-Európa - történettudomány - történelem - nemzettudat - 20. század
930.1 *** 316.6 *** 94-11"19"
[AN 3506289]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2014.
Sajti Enikő, A. (1944-)
   A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén, 1945-1955 = Konsolidacija Titovog režima na Potisju, 1945-1955 / A. Sajti Enikő, Juhász József, Molnár Tibor ; [ford. ... Predrag Popović]. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt. ; Zenta : Vajdasági M. Műv. Int. : Zentai Történelmi Lvt., 2013. - 379 p. : ill. ; 24 cm. - (A titói Jugoszlávia levéltári forrásai, ISSN 2063-2347 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7237-89-8 kötött
ISBN 978-86-86469-60-1
ISBN 978-86-89039-04-7
Jugoszlávia - történelem - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
949.71"194/195"(093)
[AN 3507328]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2014.
   Small nations on the borderlines of great powers / eds. Attila Bárány, Satu Matikainen. - Debrecen : Multiplex Media-Debrecen Kft. : DE Tört. Int., 2013. - 268 p. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 14.)
A Debrecenben, 2011. okt. 6-7-én azonos címmel rendezett nemzetközi konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-604-2 kötött
Finnország - Magyarország - történelem - magyar történelem - világtörténelem - nemzetközi kapcsolat
943.9 *** 930.9 *** 948.0 *** 327(439) *** 327(480)
[AN 3507758]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2014.
Süveges Gergő (1976-)
   A hit beszélgetései : Süveges Gergő és vendégei a Szent Imre Házban / [... kiad. budai Szent Imre Plébánia]. - Szentimreváros : Budai Szt. Imre Plébánia, 2013. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88221-3-0 fűzött
Magyarország - vallásosság - hitélet - interjú
929(439)(092)(047.53) *** 248.3(047.53)
[AN 3507526]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2014.
Szabó János, B. (1969-)
   Háborúban Bizánccal : Magyarország és a Balkán a 11-12. században / B. Szabó János ; Boldog Zoltán tanulmányával és rajz. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 245 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 237-245.
ISBN 978-963-13-6150-6 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - Bizánci Birodalom - magyar történelem - hadtörténet - politikatörténet - kultúratörténet - 11. század - 12. század
943.9"10/11" *** 355.48(439)"10/11" *** 355.48(495.02)"10/11" *** 32(495.02)"10/11" *** 930.85(439)"10/11" *** 32(439)"10/11" *** 930.85(495.02)"10/11"
[AN 3506910]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2014.
   Széchenyi hite / szerk. Benkő Ágota, Vértesaljai László. - Budapest : JTMR Faludi F. Akad., 2013. - 154 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 17.)
A Budapesten, 2012. máj. 12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-51-1 fűzött : 2200,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - 19. század - hit
943.9(092)Széchenyi_I. *** 248.3
[AN 3507035]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2014.
   A történész igazsága és magányossága : tanulmányok a 65 éves Raffay Ernő tiszteletére / [szerk. Nagy Miklós Mihály]. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013. - 270 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5374-03-6 kötött
történettudomány - magyar történelem - emlékkönyv
943.9 *** 930.1
[AN 3507647]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

703 /2014.
Békési István (1944-)
   Peresztegről hoztam / Békési István. - [Győr] : [Békési I.], 2013. - 286 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 244-248.
ISBN 978-963-08-7295-9 fűzött
Pereszteg - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Pereszteg *** 39(=945.11)(439-2Pereszteg)
[AN 3507267]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2014.
Bercsek Péter (1932-)
   Részletek a Margitsziget történetéhez : szakmai emlékirat / Bercsek Péter. - [Budapest] : [Bercsek P.], 2013. - 162 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 157-159.
Fűzött
Margitsziget - helyismeret - kertépítés
908.439-2Bp.Margitsziget *** 712.3/.7
[AN 3507247]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2014.
Halmos-Harcsa Edit
   Az ezeréves tölgy árnyékában : Mikepércs története / Halmos-Harcsa Edit. - Mikepércs : [Önkormányzat], 2013. - 199 p. : ill. ; 21 cm
Közread. Mikepércs Város Önkormányzata. - Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 978-963-08-5823-6 fűzött
Mikepércs - helyismeret
908.439-2Mikepércs
[AN 3507722]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2014.
Huberné Bognár Edit
   Mátraszőlős, Mátraszőllős / írta és szerk. Huberné Bognár Edit, Tóth István. - [Budapest] : MédiaBC Kft., 2013. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-08-7586-8 kötött
Mátraszőlős - helytörténet - helyismeret
908.439-2Mátraszőlős *** 943.9-2Mátraszőlős
[AN 3506373]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-32-3 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3506265]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2014.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : CasteloArt, [2013]. - 92, [3] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5148-34-7 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3506267]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2014.
   Latin-Amerika, 1750-1840 : a gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig / szerk. Semsey Viktória ; Lilón Domingo [et al.] ; [... ford. Szilágyi Ágnes Judit és Horváth Emőke] ; [térk. ... Torbágyi Péter, ... Semsey Krisztina]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2013. - 612, [3] p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-683-8 fűzött : 4900,- Ft
Latin-Amerika - történelem - helyismeret - 18. század - 19. század
908.8(=6) *** 98(=6)"17/18"
[AN 3506368]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2014.
Márki-Zay János (1943-)
   Herczeg Ferenc városa, Versec : városismertető útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2013. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 20.)
ISBN 978-963-89645-4-0 fűzött
Versec - helyismeret - híres ember
908.497.11-2Versec *** 929(439.2-13-2Versec)
[AN 3505869]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2014.
Márki-Zay János (1943-)
   Lendva és környéke : útikalauz / Márki-Zay János. - Hódmezővásárhely : [Márki-Zay J.], 2013. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar értékek ; 19.)
ISBN 978-963-89645-3-3 fűzött
Lendva - helyismeret - helytörténet
908.497.12-2Lendva *** 943.924-2Lendva
[AN 3505858]
MARC

ANSEL
UTF-8712 /2014.
Martin Gábor (1953-)
   Csabai séták II / Martin Gábor. - Békéscsaba : Progresszív Ny., 2013. - 144 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-7465-6 kötött
Békéscsaba - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Békéscsaba(084.12) *** 77.04(439)(092)Martin_G.
[AN 3506369]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2014.
   "A mi kis falunk" : ahogyan éltünk és élünk : Szentlőrinckáta képekben / szerk. Jacsó Etelka, Madarász Anita ; ... kiad. Szentlőrinckáta Község Önkormányzata. - Szentlőrinckáta : Önkormányzat, 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7081-8 kötött
Szentlőrinckáta - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szentlőrinckáta(084.12)
[AN 3507449]
MARC

ANSEL
UTF-8714 /2014.
   Olvasnivaló Szentendréről, szentendreiekről / ... vál. és szerk. Máté György. - Szentendre : PMK, 2013. - 315, [7] p. : ill. ; 24 cm. - (Szentendrei füzetek, ISSN 0237-2185 ; 10.)
ISBN 978-963-7521-80-5 fűzött
Szentendre - helyismeret - művészeti élet - híres ember - helyi társadalom
908.439-2Szentendre *** 73/76(439-2Szentendre) *** 929(439-2Szentendre)
[AN 3506960]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2014.
Pfister-Bläske, Waltraud
Paris (magyar)
   Párizs / Waltraud Pfister-Bläske, Gerhard Bläske. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 160 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Ford. Balázs István
ISBN 978-963-13-6151-3 fűzött : 2490,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3509540]
MARC

ANSEL
UTF-8716 /2014.
Szigethy Gábor (1942-)
   Utazás Velencében, 1965-1990 / Szigethy Gábor. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Litea Kvszalon, 2013. - 230 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 230.
ISBN 978-615-5384-01-1 kötött
Velence (Olaszország) - művelődéstörténet - útikönyv
908.45-2Venezia *** 930.85(45-2Venezia)
[AN 3509811]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2014.
   Tett és példa : jubileumi kötet / szerk. Szabó Attila. - Nagycenk : Simon P., 2013. - 156 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 10.)
ISBN 978-963-89849-0-6 fűzött
Nagycenk - helyismeret
908.439-2Nagycenk
[AN 3507160]
MARC

ANSEL
UTF-8718 /2014.
Varga Péter
   Városi házak története / Varga Péter. - Budakeszi : Varga P., 2013. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Ház Napja rendezvény 10. és a Városi házak építése megkezdésének 85. évfordulója alkalmából. - Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-08-7396-3 fűzött
Budapest. 12. kerület - helyismeret - lakóépület
908.439-2Bp.XII. *** 728.2(439-2Bp.XII.)
[AN 3507459]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

719 /2014.
Antalóczy Péter (1961-)
   A bevett vallásfelekezetek joga / írta Antalóczy Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 228 p. ; 24 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Bibliogr.: p. 223-226.
ISBN 978-615-5337-05-5 fűzött : 2390,- Ft
Magyarország - egyházjog - egyetemi tankönyv
348(439)(075.8)
[AN 3506111]
MARC

ANSEL
UTF-8720 /2014.
Bálint Ákos György (1923-)
   Sziget a mérgezett tengerben : szubjektív emlékezés egy vészterhes esztendőre / Bálint Ákos György ; [közread. a] Budapesti Ügyvédi Kamara. - [Budapest] : Budapesti Ügyvédi Kamara, 2013. - 133, [2] p. ; 22 cm
Kötött
Kistarcsa - Magyarország - internálótábor - zsidóság - zsidóság mentése - ügyvéd - 20. század - memoár
341.34(=924)(439-2Kistarcsa)"1944"(0:82-94) *** 347.965(=924)(439)(092) *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3507051]
MARC

ANSEL
UTF-8721 /2014.
Bereczky Sára
   Perújítás a polgári perben / Bereczky Sára. - Budapest : Opten Kft., [2013]. - 192 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 6.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5122-03-3)
Magyarország - polgári eljárás - perújítás - bírósági ítélet
347.958(439)(094.92)
[AN 3507008]
MARC

ANSEL
UTF-8722 /2014.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2013. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 239 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-98-6 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - büntetés-végrehajtás - eljárásjog - törvény
343.8(439)(094) *** 343.1(439)(094)
[AN 3507674]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2014.
   Büntetőjogi jogszabálygyűjtemény : hatályos: 2013. február 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 170 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5107-95-5 fűzött : 900,- Ft
Magyarország - büntetőjog - jogszabálygyűjtemény
343(439)(094)
[AN 3507671]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2014.
Ember Alex (1975-)
   Bevezetés a társadalombiztosítási jogba / [szerzők Ember Alex ..., Hajdú József ..., Homicskó Árpád Olivér ...]. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 171 p. ; 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Lezárva: 2013. ápr. 1. - Bibliogr.: p. 168.
ISBN 978-615-5337-04-8 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítási jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8)
[AN 3506764]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2014.
Hampel Tamás
   Az ingatlan-átruházási szerződések sajátosságai : az ingatlan-átruházási szerződések és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolata / Hampel Tamás. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 231 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris, ISSN 2061-1609 ; 5.)
Lezárva: 2012. nov. - Bibliogr.: p. 228-231.
ISBN 978-615-5300-11-0 fűzött
Magyarország - ingatlanjog - tulajdonátruházás
347.232(439) *** 347.214.2(439)
[AN 3505788]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2014.
   Jogszabálygyűjtemény az adatvédelmi jog általános részéhez : hatályos: 2013. szeptember 1. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 70 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. szept. 28.
ISBN 978-615-5337-30-7 fűzött
Magyarország - adatvédelem - jogszabálygyűjtemény
342.721:659.2.012.8(439)(094)
[AN 3506790]
MARC

ANSEL
UTF-8727 /2014.
Kajtár István (1951-)
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István, Herger Csabáné. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 414 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-10-8 fűzött : 6480,- Ft
államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(100)(091)(075.8) *** 34(100)(091)(075.8)
[AN 3509534]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2014.
Karsai Krisztina (1972-)
   Anyagi büntetőjog : különös rész I. / Karsai Krisztina, Szomora Zsolt, Vida Mihály. - Szeged : Iurisperitus Bt., 2013. - 292 p. ; 24 cm. - (Fundamenta fontium juris criminalis, ISSN 2064-3462)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343.2(439)(075.8)
[AN 3505740]
MARC

ANSEL
UTF-8729 /2014.
   Munkajogi törvények, 2013 : közszféra : 2013. április 5. / [kész. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2013]. - 191 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-48-6 fűzött : 3700,- Ft
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3507382]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2014.
Nemessányi Zoltán (1978-)
   Általános szerződési feltételek, tisztességtelen szerződési kikötések / Nemessányi Zoltán. - Budapest : Opten Kft., [2013]. - 162 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 7.)
ISBN 978-615-5122-11-8 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - bírósági ítélet
347.4(439)(094.92)
[AN 3507011]
MARC

ANSEL
UTF-8731 /2014.
Orosz Árpád
   Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések / Orosz Árpád. - Budapest : Opten Kft., [2013]. - 205 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 8.)
ISBN 978-615-5122-12-5 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - öröklési jog - szerződés - bírósági ítélet
347.464(439)(094.92) *** 347.68(439)(094.92)
[AN 3507016]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2014.
   Trójai faló a Belügyminisztériumban : az ÁVH szervezete és vezérkara, 1953-1956 / szerk. Gyarmati György, Palasik Mária. - Budapest : ÁBTL : L'Harmattan, 2013. - 506 p. : ill. ; 25 cm. - (Közelmúltunk hagyatéka, ISSN 1586-9784)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-724-8 fűzött
Magyarország. Államvédelmi Hatóság
Magyarország - politikai rendőrség - állami terror - vezető alkalmazott - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - életrajzgyűjtemény
351.746.1(439)"1953/1956"(092) *** 323.282(439)"1945/1956"
[AN 3506742]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2014.
Várnay Ernő (1951-)
   Az Európai Unió joga / Várnay Ernő, Papp Mónika. - [3. kiad.]. - Budapest : Complex, 2013. - 1126 p. ; 25 cm
Lezárva: 2010. szept. 30. - Bibliogr.: p. 929-945.
ISBN 978-963-295-075-4 kötött
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 3509654]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2014.
Wiest, Georg S.
   A magyar iGazságszolgáltatás [elektronikus dok.] / Georg Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Az idők tanúja sorozat)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7408-3
Magyarország - jogeset - memoár - elektronikus dokumentum
34.096(439)(0:82-94)
[AN 3506176]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

735 /2014.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Frontvonalban : Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében / T. Kiss Tamás. - [Szeged] : Belvedere Meridionale, 2013. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 221-223.
ISBN 978-963-9573-95-6 kötött : 6500,- Ft
Molnár Mihály (1895-1970)
Magyarország - katonatiszt - hadtörténet - 20. század - életrajz
355(439)(092)Molnár_M. *** 355.48(439)"19"
[AN 3506658]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2014.
Macintyre, Ben (1963-)
Operation Mincemeat (magyar)
   A Vagdalthús hadművelet : egy fantasztikus történet igaz krónikája / Ben Macintyre ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 463 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 448-451.
ISBN 978-963-357-140-8 fűzött
Nagy-Britannia - hírszerzés - hadtörténet - második világháború
355.40(410)"193/194" *** 355.48(410)"1943"
[AN 3507190]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

737 /2014.
Borsa Gedeon (1923-)
   Andreas Hess / Borsa Gedeon ; [a képeket vál. Farkas Gábor Farkas]. - [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA BTK Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2013. - 221 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, ISSN 1789-9605 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-446-703-8 fűzött : 2500,- Ft
Hess, Andreas (15. sz)
Magyarország - nyomdász - nyomdászattörténet - 15. század
655.1(439)(092)Hess,_A. *** 655.1(439)"14"
[AN 3506989]
MARC

ANSEL
UTF-8738 /2014.
Hodács Attila
   The secrets of opti coaching / [written by Attila Hodacs]. - [S.l.] : Optiparts Marine Equipment, 2013. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
vezetéstudomány - coaching
65.012.4 *** 659.2
[AN 3507518]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

739 /2014.
Erdős Gabriella
   Az Európai Unió adójoga / Erdős Gabriella, Földes Balázs, Őry Tamás. - Budapest : Complex, 2013. - 610 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. aug. - Bibliogr.: p. 597-600.
ISBN 978-963-295-304-5 kötött
Európai Unió - adójog - útmutató
336.2(4-62)(036)
[AN 3507497]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2014.
Graham, Benjamin (1894-1976)
The intelligent investor (magyar)
   Az intelligens befektető : gyakorlati tanácsok befektetőknek / Benjamin Graham ; Jason Zweig kommentárjaival ... ; [ford. Lénárt Szabolcs]. - Átd. kiad. - Törökbálint : T.bálint K., 2011 [!2013]. - 517 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89024-4-3 kötött : 6990,- Ft
tőkebefektetés
336.76 *** 330.322
[AN 3509560]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2014.
   Jó(l)lét és turizmus : utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában / szerk. Michalkó Gábor, Rátz Tamara. - Székesfehérvár : KJF : Budapest : MTA CSFK Földrajztud. Int. : M. Földr. Társ., 2013. - 268 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Turizmus akadémia, ISSN 1786-2310 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-15-5 fűzött
turizmus - életminőség
338.48 *** 316.728
[AN 3506625]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2014.
Kripkó Edit
   Français des affaires : tests de grammaire et de vocabulaire / Kripkó Edit. - Budapest : Holnap, 2013. - 114 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-346-822-7 fűzött : 2900,- Ft
francia nyelv - szaknyelv - gazdaság - példatár
33 *** 804.0(076)=945.11
[AN 3506518]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2014.
   Vállalkozási ismeretek : hogy jobban menjen az üzlet! : kézikönyv vállalkozóknak és vállalkozni szándékozóknak / [szerk. Szekfü Tibor] ; [... kiad. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány]. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, [2013]-. - 24 cm
ISBN 978-963-08-7386-4
Magyarország - vállalkozásismeret
658.1(439)
[AN 3507326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 369 p. : ill., főként színes
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7384-0 fűzött : 4900,- Ft
[AN 3507332] MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

744 /2014.
   Döntéshozatal kézikönyve / szerk. Birher Nándor, Boros István ; szerzők Albert József [et al.]. - Budapest : Patrocinium, 2013. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5337-19-2 fűzött
Magyarország - felzárkóztatás - társadalompolitika - minőségbiztosítás - 21. század
364(439)"201" *** 316.32(439)"201" *** 65.018
[AN 3506375]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2014.
   A jogalkalmazás vitatott területei, az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége, szigorú bírói gyakorlat? / szerk. Elek Balázs, Pribula László, Szabó Krisztián ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debreceni Egyetem OEC Általános Orvostudományi Kar. - Debrecen : DE ÁJK : DE OEC ÁOK, 2013. - 103 p. ; 24 cm
A Debrecenben, 2012. márc. 30-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-611-0 fűzött
Magyarország - egészségügyi ellátás - felelősség - betegjog - eljárásjog - jogalkalmazás
364.444(439) *** 347.51(439) *** 614.253.83(439) *** 347.9(439) *** 340.132
[AN 3506165]
MARC

ANSEL
UTF-8746 /2014.
Péterffy Árpád (1938-)
   A szívsebészet fél évszázada Debrecenben, 1963-2013 : jubileumi évkönyv / [írta és szerk. Péterffy Árpád, Szerafin Tamás] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szívsebészeti Tanszék, Magyar Szívsebészeti Társaság. - Debrecen : Pedellus Tankvk., 2013. - 144 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 102-114.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-615-87-4)
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Általános Orvostudományi Kar. Kardiológiai Intézet. Szívsebészeti Nem Önálló Tanszék
Debrecen - kórház - egyetem - szívsebészet - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Debrecen)(091) *** 616.12-089(439-2Debrecen)(091) *** 378.661(439-2Debrecen)(091)
[AN 3507780]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2014.
Veress Gábor (1943-)
   Akkor és most, 1913-2013 / Veress Gábor. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2013. - 303 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 69.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-23-4 kötött
Állami Szívkórház (Balatonfüred)
Balatonfüred - kórház - szívgyógyászat - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Balatonfüred)(091) *** 616.1
[AN 3507567]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

748 /2014.
   20 éves a Holenda Barnabás Matematika Alapítvány / [szerk. Gaál Barnabás, ifj. Gacs Zoltán]. - Győr : Holenda B. Matematika Alapítvány, 2013. - 164 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
tanulmányi verseny - matematika - példatár
371.384(439) *** 372.851(076)
[AN 3507519]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2014.
   50 éve indult Szombathelyen a népművelő-könyvtáros képzés / [szerk. Czövek Zoltán, Katona Attila, Murányi Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 202 p. : ill. ; 24 cm
A Szombathelyen, 2012. szept. 14-15-én azonos címmel rendezett szakmai konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-19-1 fűzött
Szombathely - könyvtárosképzés - népművelés - felsőoktatás - 20. század - 21. század
378.602(439-2Szombathely)"196/201" *** 378.637.4(439-2Szombathely)"196/201"
[AN 3503847]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2014.
Bondarenko, Birgit
Die Schule geht los! (magyar)
   Iskolás leszek! : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Birgit Bondarenko] ; [ill. Ursula Harper, László Zsuzsi] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 24.)
ISBN 978-963-294-203-2 kötött : 2950,- Ft
iskolakezdés - gyermekkönyv - képeskönyv
372.4(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3506431]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2014.
   A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 1850-2012 : iskolatörténeti tanulmányok / szerk. és a képeket vál. Győri L. János ; írták Csatári Annamária [et al.] ; kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület ... - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2013. - 758 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 755-758.
ISBN 978-963-89706-1-9 kötött
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
Debrecen - iskolatörténet - gimnázium - egyházi iskola
373.54(439-2Debrecen)(091)
[AN 3507455]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2014.
Fehér József (1933-)
   A gyalupadtól a tanári katedráig / Fehér József. - Budapest ; Csongrád : Távlat, 2013. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Pedagógiai értékeink, ISSN 2063-8981 ; 2.)
ISBN 978-963-89643-1-1 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Fehér_J.(0:82-94)
[AN 3506120]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2014.
Fogarassy Zoltán
   A Debreceni Református Dóczy Leánynevelő Intézet története, 1838-2013 / írta, a képeket és a mellékletet vál. Fogarassy Zoltán. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2013. - 323, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiadványok a Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére ; 3.)
Bibliogr.: p. [325].
ISBN 978-963-89706-2-6 kötött
Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnázium
Debrecen - gimnázium - iskolatörténet
373.54(439-2Debrecen)(091)
[AN 3507279]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2014.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2013. - 252 p. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-09-9 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3509813]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2014.
   Humanissime : a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumának hivatalos értesítője : jubileumi különkiadás, 1993-2013 / [szerk. Végső István]. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Á. Gimn., 2013. - 111 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6835-8 fűzött
Kiskunhalasi Református Kollégium. Szilády Áron Gimnázium
Kiskunhalas - gimnázium - történeti feldolgozás
373.54(439-2Kiskunhalas)(091)
[AN 3507082]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2014.
   "Játszani is engedd..." : Miska bácsi üzenete / [szerk. Benczur Katalin] ; [kiad. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szentes : Szentes Vár. Kvt. Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 54, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89533-2-2 kötött
Bácskai Mihály (1929-2011)
Szentes - Magyarország - pedagógus - gimnázium - 20. század - ezredforduló
37(439)(092)Bácskai_M. *** 373.54(439-2Szentes)
[AN 3505876]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2014.
Kovács Barbara
   Csupa új 2 : mondókák, dalok és versek, dalos-zenés dramatizált mesék / Kovács Barbara. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2013. - 79 p. : ill., kotta ; 28 cm
ISBN 978-615-5349-09-6 fűzött
óvodai nevelés - magyar irodalom - tanári segédkönyv - gyermekdal - mondóka - gyermekvers - mese
372.363(072) *** 784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11) *** 894.511-14(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3506958]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2014.
Leman, Kevin
Single parenting that works (magyar)
   Gyereknevelés egyedülálló módon : [egyszülős családban is boldogan] / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2013. - 309, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-162-1 fűzött : 2500,- Ft
gyermeknevelés - egyedülálló szülő
37.018.1 *** 613.865-055.52-058.836
[AN 3505811]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2014.
   A Neumann János Általános Iskola jubileumi emlékkönyve / [szerk. Brávácz Margit és Szijj Krisztina]. - Szombathely : Neumann J. Ált. Isk., 2013. - 121 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD
Gerinccím: Emlékkönyv, 1962-2012
ISBN 978-963-08-5736-9 fűzött
Neumann János Általános Iskola (Szombathely)
Szombathely - általános iskola - iskolatörténet - audiovizuális dokumentum
373.3(439-2Szombathely)(091)
[AN 3507586]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2014.
   Oláh Tibor nyírbátori tanár / [szerk. Dráviczki Sándor]. - Nyíregyháza : MPT Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Tag. ; [Hajdúhadház] : Élmény '94 Bt., 2013. - 37 p. : ill. ; 21 cm. - (Pedagógushivatás, ISSN 2064-454X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5077-08-1 fűzött
Oláh Tibor (1911-1983)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Oláh_T.
[AN 3507475]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2014.
   A Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola jubileumi évkönyve, 2012-2013 / [szerk. Sulyok Andrea]. - Pécs : PTE Babits M. Gyakorló Gimn. és Szakközépisk., 2013. - 304 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: Babits jubileumi évkönyv, 2012-2013 : 50 év. - Gerinccím: PTE Babits jubileumi évkönyv, 2012-2013
Fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
Pécs - gimnázium - szakközépiskola - gyakorlóiskola - iskolatörténet
373.6(439-2Pécs)(091) *** 373.54(439-2Pécs)(091)
[AN 3507450]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2014.
   Reiff, Szőke, Trebits és a többiek : az osztály naplója, 1940-43 / [szerk. Veres Emese-Gyöngyvér]. - Dunavarsány : Barca, 2013. - 127 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kéziratos napló fotómásolata
ISBN 978-963-88230-3-8 fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-0-9767736-6-5)
Brassói Római Katolikus Főgimnázium
Brassó - Erdély - gimnázium - diákélet - határon túli magyarság - 20. század - napló
373.54(498.4-2Brassó)"194"(0:82-94) *** 371.8(498.4-2Brassó)(=945.11)"194"(0:82-94)
[AN 3507559]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2014.
Siklós Zsuzsa
   Emlékkönyv : fejezetek a 90 éves Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház történetéből, 1923-2013 / szerzők Siklós Zsuzsanna, Gábor Ilona. - Budapest : KMO Művel. Ház, 2013. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87.
Fűzött
Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház (Budapest)
Budapest. 19. kerület - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.XIX.)(091)
[AN 3507346]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2014.
   A tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium jubileumi évkönyve, 1963-2013 / [szerk. Bényeiné Lévai Ágnes]. - Tiszavasvári : [Váci M. Gimn.], 2013. - 120 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
Váci Mihály Gimnázium (Tiszavasvári)
Tiszavasvári - iskolatörténet - gimnázium
373.54(439-2Tiszavasvári)(091)
[AN 3507666]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2014.
Török-Berta Zita
   (V)észkijárat avagy Hogyan éld túl a vizsgaidőszakot utóvizsga nélkül / Török-Berta Zita. - [Szeged] : [Török-Berta Z.], 2013. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-7266-9 fűzött : 1200,- Ft
tanulás - módszertan
371.322.6 *** 37.025.7 *** 159.953.5
[AN 3507599]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2014.
Zorn Antal (1942-)
   Fejezetek Katymár iskola- és oktatástörténetéből / Zorn Antal. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 168 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 153-154. - Összefoglalás német és horvát nyelven
ISBN 978-963-446-697-0 fűzött : 2500,- Ft
Katymár - iskolatörténet - oktatástörténet
373(439-2Katymár)(091)
[AN 3506746]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

767 /2014.
Pickering, Edward
Cycling for sport (magyar)
   Biciklizés haladóknak : a hegyikerékpározástól az országúti maratonig / Edward Pickering ; [ford. Gether Dénes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-09-7529-2 fűzött : 2600,- Ft
kerékpársport
796.6
[AN 3505804]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2014.
Pickering, Edward
Get started in cycling (magyar)
   Biciklizés kezdőknek : minden lényeges tudnivaló sok-sok fotóval a bicikli kiválasztásától a hegyikerékpározáson át a túrázásig / Edward Pickering ; [ford. Gether Dénes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 96.
ISBN 978-963-09-7528-5 fűzött : 2600,- Ft
kerékpársport - kerékpártúra - kerékpár
796.6 *** 796.57 *** 629.118.3
[AN 3505801]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

769 /2014.
Arte e artisti nella modernità (magyar)
   Festők társasága : a modern festészet színterei / [szerk.] Antonello Negri ; [ford. Bánki Vera, ... Peredi Mária]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 288 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-346-953-8 fűzött : 3900,- Ft
művészettörténet - festészet - művészeti élet - modern művészet - 19. század - 20. század
75(100)"18/19" *** 73/76(100)"18/19" *** 7.036
[AN 3506372]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2014.
Bordács Andrea (1964-)
   Szilágyi László / Bordács Andrea ; [közread. a] "Miklós utca 18." Művészekért Alapítvány. - Veszprém : "Miklós utca 18." Művészekért Alapítvány, 2013. - 119 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-119.
ISBN 978-963-08-7598-1 fűzött
Szilágyi László (1966-2007)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Szilágyi_L.
[AN 3507542]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2014.
Bugár-Mészáros Károly
   A Kúria épülete = The palace of the Supreme Court / [szerző Bugár-Mészáros Károly] ; [közread. az] Országos Bírósági Hivatal. - [Budapest] : Orsz. Bírósági Hiv., 2013. - 47 p. : ill., részben színes ; 29x30 cm
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-87470-9-9 fűzött
Budapest - középület - legfelsőbb bíróság
725.15(439-2Bp.) *** 347.962(439-2Bp.)
[AN 3507464]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2014.
   Henszlmann Imre, 1813-1888 : kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából : MTA Művészeti Gyűjtemény, 2013. október 15 - 2013. december 13. = Imre Henszlmann, 1813-1888 : exhibition honouring the 200th anniversary of his birth : Art Collection of the Hungarian Academy of Sciences, 15 October 2013 - 13 December 2013 / [a katalógust szerk. Bubryák Orsolya] ; [... kiad. ... az MTA BTK Művészettörténeti Intézet ...]. - [Budapest] : MTA BTK Művészettört. Int., [2013]. - 63 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5133-09-1 fűzött
Henszlmann Imre (1813-1888)
Magyarország - művészettörténész - 19. század - kiállítási katalógus
7.072.2(439)(092)Henszlmann_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3506725]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2014.
Külüs László Ákos (1985-)
   Külüs László Ákos / [... szerk. és a bev. tanulmányt írta Herpai András ...]. - Budapest : Műszaki K., 2013. - 62 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Budapesten, 2013. okt. 2 - nov. 2. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-16-4633-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Külüs_L._Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3507456]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2014.
Landiné Czigola Cecília
   A pákai templom szentjei / Landiné Czigola Cecília. - Páka : Landiné Czigola C., 2013. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 66.
ISBN 978-963-08-7774-9 fűzött
Páka - szent - templom - vallási ábrázolás
726.54(439-2Páka) *** 235.3(092) *** 247.5
[AN 3507342]
MARC

ANSEL
UTF-8775 /2014.
Lux Antal (1935-)
   Összetett egész = Komplexität des Ganzen = The whole complex / Lux Antal ; [közread. a] Galéria' 13 Soroksár ; [előszó ... Kovács Gergely]. - Budapest : Galéria' 13 Soroksár, 2013. - [60] p. : ill., színes ; 18x18 cm
A Budapesten, 2013. szept. 19 - okt. 24. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-6829-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lux_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3507575]
MARC

ANSEL
UTF-8776 /2014.
Mantegazza, Giovanna
Il castello (magyar)
   Nézd, milyen a lovagvár / [ford. Szabó Vera]. - [Budapest] : Kolibri, [2013]. - [14] p. : ill., színes ; 32 cm
Írta Mantegazza, Giovanna. - Ill. Mesturini, Cristina. - Figuratív alakú
Kötött : 1990,- Ft
vár - gyermekkönyv - képeskönyv
728.81(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3507470]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2014.
   Megújuló örökség : Kárpát-medencei örökségvédelmi program, 2011-2013 / [közread. a Teleki László Alapítvány]. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, [2013]. - 19 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7081-25-5 fűzött
Erdély - műemlékvédelem - építészeti örökség
72.025.3/.4(498.4)
[AN 3506955]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2014.
Móser Zoltán (1946-)
   Alámerült Atlantiszom / Móser Zoltán. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011-. - ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89304-3-9 fűzött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 930.85(439) *** 908.439
[AN 3431509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Gyántásországtól Gömörországig. - 2013. - 210 p.
ISBN 978-963-88865-7-6
[AN 3507064] MARC

ANSEL
UTF-8779 /2014.
Nebojszki László
   Szakrális kisemlékek Katymáron / Nebojszki László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 179 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-156. - Összefoglalás német és horvát nyelven
ISBN 978-963-446-696-3 fűzött : 2500,- Ft
Katymár - kereszt - szobor - keresztény művészet
726.825.4(439-2Katymár) *** 73.046(439-2Katymár) *** 246
[AN 3506739]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2014.
Newton, Helmut (1920-2004)
   Helmut Newton, 1920-2004 : [Szépművészeti Múzeum, 2013. ápriis 3 - július 14.] / [szöveg ... Baki Péter] ; [... kiad. ... Szépművészeti Múzeum ...]. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2013. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5304-03-3 fűzött
Németország - fényképész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
77.04(430)(092)Newton,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3506190]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2014.
Pájer Emília (1935-)
   Ahová a szálak vezetnek : beszélgetések Gulyás Judittal / Pájer Emília. - Budapest : [Pájer E.], 2013. - 136 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7231-7 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század - interjú
745.52(439)(092)Pájer_E.(047.53)
[AN 3505919]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2014.
   Pátkai Ervin : távlatot kapott élet / [szerk. Bakay Péter] ; [kiad. a Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pátkai Tehetségpontja]. - [Békéscsaba] : Békéscsabai Evangélikus Ált. Isk. Gimn., Műv. Szakközépisk., Kollégium és Alapfokú Művészetokt. Intézmény Pátkai Tehetségpont, 2013. - 142 p. : ill. ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-08-6927-0 kötött
Pátkai Ervin (1937-1985)
Magyarország - szobrász - 20. század
73(439)(092)Pátkai_E.
[AN 3505708]
MARC

ANSEL
UTF-8783 /2014.
Rácz Péter (1936-)
   A szem, a látás és a szemorvoslás képzőművészeti ábrázolásban / Rácz Péter, Bátor György. - Szombathely : [Rácz P.], 2013. - 60 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7321-5 fűzött
képzőművészet - ábrázolás - szem - látás - szemészet
73/76(100) *** 7.04 *** 611.84 *** 612.84 *** 617.7
[AN 3507604]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2014.
Rados Jenő (1895-1992)
   Magyar építészettörténet / Rados Jenő. - Budapest : Terc, cop. 2013. - 392 p. : ill. ; 23x25 cm
Bibliogr.: p. 362-387.
ISBN 978-963-9968-93-6 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - építészettörténet
72(439)(091)
[AN 3509732]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2014.
   A szórvány emlékei / szerk. Kollár Tibor ; a szerk. mtársai Áment Gellért, Bardoly István ; fképek Mudrák Attila ; [közread. a] Teleki László Alapítvány. - Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2013. - 349 p. : ill., főként színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 341-349.
ISBN 978-963-7081-24-8 kötött
Kárpát-medence - építészettörténet - középkor
72(4-191)"10/15" *** 72.025.3(4-191)
[AN 3506946]
MARC

ANSEL
UTF-8786 /2014.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (60.) (2013) (Hódmezővásárhely)
   60. Vásárhelyi Őszi Tárlat : Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2013. október 6 - december 8. = 60th Autumn Exhibition of Vásárhely : Janos Tornyai Museum and Cultural Center / [a kiállítás rendezője Nagy Imre]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., [2013]. - 167 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-29-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3505893]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

787 /2014.
Albert Mária (1968-)
   Bástyasétány 77 : Eisemann Mihály operettje / ... írta Albert Mária. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 17.)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-963-09-7475-2 kötött : 1690,- Ft
Eisemann Mihály (1898-1966). Bástyasétány 77
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 78.071.1(439)(092)Eisemann_M. *** 792(439)(091)
[AN 3505927]
MARC

ANSEL
UTF-8788 /2014.
Bóta Gábor (1957-)
   Csókos asszony : Zerkovitz Béla operettje / ... írta Bóta Gábor. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 15.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 39.
ISBN 978-963-09-7473-8 kötött : 1690,- Ft
Zerkovitz Béla (1881-1948). Csókos asszony
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 78.071.1(439)(092)Zerkovitz_B. *** 792(439)(091)
[AN 3505915]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2014.
Gajdó Tamás (1964-)
   A bajadér : Kálmán Imre operettje / ... írta Gajdó Tamás. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 16.)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-09-7474-5 kötött : 1690,- Ft
Kálmán Imre (1882-1953). A bajadér
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 78.071.1(439)(092)Kálmán_I. *** 792(439)(091)
[AN 3505920]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2014.
Kolozsi László
   Bob herceg / ... írta Kolozsi László. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 13.)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-09-7471-4 kötött : 1690,- Ft
Huszka Jenő (1875-1960). Bob herceg
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Huszka_J. *** 782.8 *** 792(439)(091)
[AN 3505853]
MARC

ANSEL
UTF-8791 /2014.
László Ferenc
   Lili bárónő : Huszka Jenő operettje / ... írta László Ferenc. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979). (Híres operettek ; 18.)
ISBN 978-963-09-7476-9 kötött : 1690,- Ft
Huszka Jenő (1875-1960). Lili bárónő
Magyarország - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 78.071.1(439)(092)Huszka_J. *** 792(439)(091)
[AN 3505959]
MARC

ANSEL
UTF-8792 /2014.
László Ferenc
   A víg özvegy : Lehár Ferenc operettje / ... László Ferenc írta. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 14.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-09-7472-1 kötött : 1690,- Ft
Lehár Ferenc (1870-1948). A víg özvegy
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 19. század - 20. század - auditív dokumentum
782.8 *** 78.071.1(439)(092)Lehár_F. *** 792(439)(091)
[AN 3505887]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2014.
Takács Vilmos Vilkó (1981-)
   Pisztolytáska és rózsapatron : a Guns N' Roses és én : inkább regény / Takács Vilmos Vilkó ; [közread. a] Pluralica. - Budapest : Pluralica, 2013. - 363, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89336-4-5 kötött : 4850,- Ft
Guns N' Roses (együttes)
Egyesült Államok - rockzenekar - 20. század - ezredforduló
78.067.26.036.7(73)Guns_N'_Roses
[AN 3505791]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2014.
   Üvegszilánkok között : Szabó Csaba emlékkönyv / [szerk. Ittzés Mihály és Szabó Péter] ; [kiad. a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság ...]. - Budapest : Cellissimo : Szabó Cs. Nk. Társ., 2013. - 547 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-389.
ISBN 978-963-08-6025-3 kötött : 5995,- Ft
Szabó Csaba (1936-2003)
Erdély - zeneszerző - zenetudós - határon túli magyarság - 20. század - ezredforduló
78.071.1(=945.11)(498)(092)Szabó_Cs. *** 78.072.2(=945.11)(498)(092)Szabó_Cs.
[AN 3507280]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

795 /2014.
Dynamo (1982-)
Nothing is impossible (magyar)
   Semmi sem lehetetlen : egy utcai mágus kalandjai a való világban / Dynamo ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2013. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5235-46-7 kötött : 3990,- Ft
Dynamo (1982-)
Nagy-Britannia - bűvészkedés - előadóművész - 20. század - 21. század - memoár
792.734(410)(092)Dynamo(0:82-94)
[AN 3507229]
MARC

ANSEL
UTF-8796 /2014.
Ruszt József (1937-2005)
   Zalaegerszeg, Független Színpad, 1982-1993 / Ruszt József ; [... szerk. Nánay István, Tucsni András] ; [kiad. a ... Hevesi Sándor Színház]. - [Zalaegerszeg] : Hevesi S. Színház, [2013]. - 275 p. : ill. ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Független Színpad, 1989-1994. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88893-4-8 fűzött : 2500,- Ft
Ruszt József (1937-2005)
Magyarország - Zalaegerszeg - rendező - színházművészet - 20. század - elektronikus dokumentum
792.027.2(439)(092)Ruszt_J. *** 792(439-2Zalaegerszeg)"198/199"
[AN 3506148]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

797 /2014.
Czifra Éva (1966-)
Életmentő angol nem csak turistáknak (új kiadása)
   48 óra alatt angolul / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 239 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-89812-3-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3506881]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő német a szépségiparban : masszőr, kozmetikus, fodrász, wellness recepciós, takarító, szobalány, manikűrös, pedikűrös, szolárium recepciós, fülakupunktőr, akupresszőr, talpmasszőr / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 141, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. [143].
ISBN 978-963-89812-1-9 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - szaknyelv - szépségszalon - kozmetika - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 687.5(078)
[AN 3506793]
MARC

ANSEL
UTF-8799 /2014.
Galambos Imre
   Magyar - kínai szótár = Xiong han cidian / Galambos Imre ; [közread. az] ELTE Konfuciusz Intézet ... - Budapest : ELTE Konfuciusz Int. : M. Kultúra K., 2013. - 210 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-284-349-0 kötött
magyar nyelv - kínai nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=951
[AN 3506869]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2014.
   Helyesírás-tanításunk helyzete határon innen és túl : a Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok / [szerk. Bozsik Gabriella] ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke]. - Eger : EKF, 2013. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-10-6 fűzött
magyar nyelv - helyesírás - írástanítás - tanulmányi verseny
809.451.1-1 *** 378.147.84
[AN 3506166]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2014.
Hill, David A.
   Magical world 3 : student's book / David A. Hill ; [ill. Krnács Ágota]. - Budapest : Klett, 2013. - 126 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5127-99-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3507608]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2014.
Jusztin Ági
   Spanyol nyelvvizsga reggelire [elektronikus dok.] : [komplex felkészítő feladattár a sikeres spanyol középfokú nyelvvizsgához] / Jusztin Ági. - Szöveg és hangzó anyag. - [Budapest] : Dancsok-Jusztin Kft., 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7380-2 műanyag tokban
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár - elektronikus dokumentum
806.0(079.1)=945.11
[AN 3506003]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2014.
Rada Roberta (1967-)
   Tabus und Euphemismen in der deutschen Gegenwartssprache : mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften von Euphemismen / Roberta Rada. - 2. Aufl. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2013. - 212 p. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 69.)
Bibliogr.: p. 203-212.
ISBN 978-963-284-392-6 fűzött
német nyelv - nyelvhasználat - eufemizmus
803.0-086
[AN 3510678]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2014.
Szabó Szilvia
   How to pass the ECL exam? : level B1, B2, C1 : tips for reading, writing, listening, speaking : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Papp Eszter. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2013. - 252 p. : ill. ; 24 cm + CD, 6 mell.
ISBN 978-615-5386-01-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3505806]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

805 /2014.
Adamikné Jászó Anna (1942-)
   Klasszikus magyar retorika : argumentáció és stílus / Adamikné Jászó Anna. - Budapest : Holnap, 2013. - 547 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 539-546.
ISBN 978-963-346-855-5 fűzött : 4900,- Ft
retorika
82.085
[AN 3506370]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2014.
   Bevált módszerek : megrendelők és nyelvi szolgáltatók részére / ... összeáll. és szerk. Reha László. - Budapest : MFE, 2013. - 81 p. ; 24 cm. - (Fordítói ABC, ISSN 1786-2159 ; 5.)
ISBN 978-963-87631-5-0 fűzött
szakfordítás - fordítás
82.03 *** 651.926
[AN 3506619]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2014.
Schiller, Friedrich (1759-1805)
   Briefe Schillers und Goethes an A. W. Schlegel [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 502 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109929. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Németország - író - 18. század - 19. század - levelezés - elektronikus dokumentum
830(092)Schiller,_F.(044) *** 830(092)Goethe,_J._W._von(044)
[AN 3505163]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

808 /2014.
Barsi Ernő (1920-2013)
   A muzsikáló Gárdonyi Géza / Barsi Ernő ; [szerk. Takács Zsolt]. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2013. - 87 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-89582-8-0 fűzött
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 3506921]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2014.
   Eszmélet : a Balatonalmádiban és Balatonszárszón 2012. szeptember 28-30--a között rendezett Eszmélet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 524 p. : ill. ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-16-0 fűzött : 4000,- Ft : 15 EUR : 1500 RSD : 55 RON
József Attila (1905-1937). Eszmélet
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)József_A.
[AN 3507728]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2014.
   Krúdytól, Krúdyról : válogatás Krúdy Gyula írásaiból, valamint írók, költők és irodalomtörténészek vallomásai Krúdy Gyuláról : [a Krúdy Gyula Irodalmi Kör antológiája] / [... vál. Kanizsa József és Király Lajos]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2013. - 155 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-94-7 fűzött
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - magyar irodalom - 19. század - 20. század - válogatott művek - antológia
894.511(092)Krúdy_Gy.(0:82-822) *** 894.511-822 *** 894.511-821
[AN 3505658]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2014.
   A rendszerváltozások megjelenítései a magyar irodalomban : a Magyar Írószövetség szervezésében 2009. március 6-án rendezett tanácskozás előadásai. - Budapest : M. Írószövets. Arany J. Alapítványa : Kortárs, 2013. - 201 p. ; 24 cm. - (Tanácskozások az Írószövetségben, ISSN 2062-0470)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-49-0 fűzött : 2995,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - politikatörténet - rendszerváltás - ezredforduló
894.511(091)"198/200" *** 323(439)"1989/200"
[AN 3507448]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2014.
Szabó Gábor (1964-)
   "Vagyok, mit érdekelne" : széljegyzetek Petrihez / Szabó Gábor. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2013. - 135 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-01-1 fűzött : 1990,- Ft
Petri György (1943-2000)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Petri_Gy.
[AN 3505645]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2014.
   Szín, játék, költészet : tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére / szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna ; [közread. a] ... Protea Egyesület. - Nagyvárad : Partium ; Budapest : Protea Egyes. : Reciti, 2013. - 448 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, latin, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-95-3 fűzött
ISBN 978-606-8156-45-3
magyar irodalom története - emlékkönyv
894.511(091)
[AN 3506319]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2014.
Valachi Anna (1948-)
   "A nő számomra rejtély" : József Attila asszonyai / Valachi Anna. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 261 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 247-253.
ISBN 978-615-5274-40-4 kötött : 2990,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - magánélet - párkapcsolat
894.511(092)József_A.
[AN 3507232]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2014.
   Valse triste : a Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 387 p. : ill. ; 20 cm. - (A tizenkét legszebb magyar vers ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-20-7 fűzött : 3000,- Ft : 12 EUR : 1200 RSD : 45 RON
Weöres Sándor (1913-1989). Valse triste
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S.
[AN 3507730]
MARC

ANSEL
UTF-8816 /2014.
Vári György (1978-)
   Az emberiség végnapjai : irodalomkritikák / Vári György. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2013. - 298 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5355-02-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - irodalomkritika
894.511(091)"19" *** 894.511-95
[AN 3505590]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

817 /2014.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Flaskepost fra P (magyar)
   Palackposta / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2013. - 444 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-120-2 fűzött : 3690,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3507541]
MARC

ANSEL
UTF-8818 /2014.
Alf laila wa laila (magyar) (részlet)
   Aladdin és a bűvös lámpa [elektronikus dok.] : az Ezeregyéjszaka meséiből / ford. Honti Rezső. - Szöveg (pdf : 578 KB) (epub : 150 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-199-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-200-9 (epub)
arab irodalom - mese - elektronikus dokumentum
892.7-34=945.11
[AN 3504980]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2014.
Alf laila wa laila (magyar) (részlet)
   Ali baba és a negyven rabló [elektronikus dok.] : az Ezeregyéjszaka meséiből / ford. Honti Rezső. - Szöveg (pdf : 430 KB) (epub : 118 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109905. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-201-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-202-3 (epub)
arab irodalom - mese - elektronikus dokumentum
892.7-34=945.11
[AN 3504977]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2014.
   Állati történetek : olvasni jó! / [ill. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-445-434-2 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3506682]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2014.
Aristofanīs (Kr. e. 445-Kr. e. 385)
Lysistratī (magyar)
   Lysistrate [elektronikus dok.] : színmű hat szakaszban / írta Arisztophanész ; ford. és jegyz. ell. Arany János. - Szöveg (mobi : 499 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109927. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-283-2
ókori görög irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
875-2=945.11
[AN 3505151]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2014.
Barnholdt, Lauren (1980-)
One night that changes everything (magyar)
   Titkok és exek éjszakája / Lauren Barnholdt ; [ford. Zalotay Melinda]. - Budapest : Móra, 2013. - 242 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9529-3 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507092]
MARC

ANSEL
UTF-8823 /2014.
Barrie, James Matthew (1860-1937)
   Peter Pan [elektronikus dok.] / J. M. Barrie. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109896. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-848-6
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)
[AN 3504909]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2014.
Bates, Marni (1989-)
Decked with Holly (magyar)
   Rocksztárt kaptam karácsonyra / Marni Bates ; [ford. Zalotay Melinda]. - Budapest : Móra, 2013. - 301 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9528-6 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507168]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2014.
Birkegaard, Mikkel
Libri di Luca (magyar)
   Libri di Luca : a felolvasók társasága / Mikkel Birkegaard ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Libri, 2013. - 502 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-191-9 fűzött : 3990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3507471]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2014.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und die Burg der Vampire (magyar)
   Bori a titokzatos várkastélyban / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 97, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori)
ISBN 978-615-5385-14-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3507282]
MARC

ANSEL
UTF-8827 /2014.
Bond, Alma Halbert (1923-)
Marilyn Monroe on the couch (magyar)
   A díványon: Marilyn Monroe : a legbájosabb, leghíresebb, legnehezebb esetem / Alma H. Bond ; [ford. Dudik Éva Annamária]. - Budapest : Tea K., cop. 2013. - 342 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 335-339.
ISBN 978-963-89751-4-0 fűzött : 3390,- Ft
Monroe, Marilyn (1926-1962)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - filmszínész - 20. század - regény
820-31(73)=945.11 *** 791.43.071.2(73)(092)Monroe,_M.(0:82-31)
[AN 3507290]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2014.
Brooks, Helen (1950-)
Sweet surrender with the millionaire (magyar)
   Hallgass a szívedre, Maggie! / Helen Brooks ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 546.)
ISBN 978-963-538-666-6 fűzött : 649, Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3507614]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2014.
Čapek, Karel (1890-1938)
Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy (magyar)
   Zsebtörténetek [elektronikus dok.] : betörők, bírák, bűvészek és társaik / Karel Čapek ; ford. Zádor András. - Szöveg (epub : 529 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Betörők, bírák, bűvészek és társaik" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110177. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-20-3
cseh irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
885.0-32=945.11
[AN 3511105]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2014.
Card, Orson Scott (1951-)
Ender's game (magyar)
   Végjáték / Orson Scott Card ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Unio Mystica, 2013. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89847-2-2 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3509725]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2014.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Tri sestry (magyar)
   Három nővér [elektronikus dok.] : dráma négy felvonásban / írta Anton Csehov ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 109 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110168. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-156-9
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3511075]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2014.
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904)
Višnevyj sad (magyar)
   Cseresznyéskert [elektronikus dok.] : komédia négy felvonásban / írta Anton Csehov ; ford. Tóth Árpád. - Szöveg (epub : 105 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110169. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-155-2
orosz irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
882-2=945.11
[AN 3511080]
MARC

ANSEL
UTF-8833 /2014.
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
Don Quijote (magyar) (átd. kiad.)
   Don Quijote de la Mancha [elektronikus dok.] / írta Miguel de Cervantes Saavedra ; ford. és átd. Győry Vilmos. - Szöveg (epub : 473 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110174. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-154-5
spanyol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
860-31=945.11
[AN 3511094]
MARC

ANSEL
UTF-8834 /2014.
Connelly, Michael (1956-)
Nine dragons (magyar)
   Kilenc sárkány / Michael Connelly ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-297-998-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3507165]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2014.
   Csak lányoknak! : olvasni jó! / [ill. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-445-436-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3506656]
MARC

ANSEL
UTF-8836 /2014.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Inferno (angol)
   Inferno - The divine comedy [elektronikus dok.] / Dante Alighieri. - Szöveg (epub : 5.3 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109899. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-929-2
olasz irodalom - eposz - elektronikus dokumentum
850-131=20
[AN 3504919]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2014.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Bratʹâ Karamazovy (magyar)
   A Karamazov testvérek / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; [ford. Makai Imre]. - 5. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2013. - 965 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-529-3 fűzött : 4500,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3509808]
MARC

ANSEL
UTF-8838 /2014.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Igrok (magyar)
   A játékos [elektronikus dok.] / F. M. Dosztojevszkij ; ford. Szabó Ede. - Szöveg (epub : 861 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-15-9
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3511189]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald ; ford. Máthé Elek. - Szöveg (epub : 879 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-10-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3510972]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   Tender is the night [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-601-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3503901]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2014.
Flanagan, John
The icebound land (magyar)
   Jégföldje / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 278 p. : ill. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 3.)
ISBN 978-963-245-488-7 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3507204]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2014.
Florus, Publius Annius (2. sz)
   P. Annii Flori opera quae exstant omnia / cur. ed. Ladislaus Havas. - Altera, corr., suppl. ed. - Debrecini : DU Press, 2013. - LII, 294 p. ; 24 cm. - (Agatha. Series Latina, ISSN 1787-1441)
Bibliogr.: p. XIX-LII.
ISBN 978-963-318-279-6 fűzött
ókori latin irodalom - történelem
871-94
[AN 3510665]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2014.
Gaiman, Neil (1960-)
Good omens (magyar)
   Elveszett próféciák / Neil Gaiman, Terry Pratchett ; [ford. Horváth Norbert]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2013, cop. 1998. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-93-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3510767]
MARC

ANSEL
UTF-8844 /2014.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Addio, Fairy Oak (magyar)
   Fairy Oak : ég veled, Fairy Oak / [Elisabetta Gnone] ; [ford. Lénárd Csilla] ; [... illusztrációkat kész. Alessia Martusciello és Roberta Tedeschi]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 361, [3] p., [32] t. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-373-403-2 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3507179]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2014.
Goddard, Robert
Fault line (magyar)
   Leleplezés / Robert Goddard ; [ford. Gács Júlia]. - Budapest : General Press, [2013]. - 386 p. : ill. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-516-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3507063]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2014.
Greenberg, Mike (1967-)
All you could ask for (magyar)
   Amit csak akarsz / Mike Greenberg ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : Erawan, 2013. - 364 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-08-6832-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3507220]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2014.
Gregory, Philippa (1954-)
The lady of the rivers (magyar)
   A folyók asszonya / Philippa Gregory ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Libri, 2013. - 567 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 565-567.
ISBN 978-963-310-234-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3507468]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2014.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm testvérek összegyűjtött meséi [elektronikus dok.] / ford. Benedek Elek. - Szöveg (epub : 416 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110185. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-52-8
német irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3511192]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2014.
   Ha eljő a karácsony : [2 karácsonyi történet 1 kötetben]. - [Budapest] : Harlequin, 2013. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Nem vagyunk fából / Nora Roberts ; [... ford. Várnai Péter]. Ha eljő a karácsony / Debbie Macomber ; [... ford. Fülöp Villő]. - Egys. cím: First impressions ; When Christmas comes
ISBN 978-963-538-661-1 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507668]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2014.
Hašek, Jaroslav (1883-1923)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Pokračování slavného výprasku (magyar)
   Svejk [elektronikus dok.] : folytatódik a dicsőséges csihi-puhi / Jaroslav Hašek ; előadja Benedek Miklós. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2013. - 1 CD (4 h 5 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Ford. Réz Ádám. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-16-5 : 3800,- Ft
cseh irodalom - regény - hangoskönyv
885.0-31=945.11
[AN 3505996]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2014.
   A hatjapuli bordély : indiai erotikus történetek / [vál. és szerk. Greskovits Endre]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-43-5 kötött : 3490,- Ft
India - szanszkrit irodalom - újind irodalom - erotikus irodalom - antológia
891.22-993(082)=945.11 *** 891.4-993(082)=945.11
[AN 3507300]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2014.
Hearne, Kevin
Hounded (magyar)
   Hounded : üldöztetve : A vasdruida krónikái 1. / Kevin Hearne ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 286 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-049-2 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-050-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3507194]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2014.
Hoffmann, Heinrich (1809-1894)
   Der Struwwelpeter oder Lustige Geschichten und drollige Bilder [elektronikus dok.] / Heinrich Hoffmann. - Szöveg (epub : 433 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109971. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
német irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
830-14(02.053.2)
[AN 3505398]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2014.
Huxley, Aldous (1894-1963)
   Brave new world [elektronikus dok.] / Aldous Huxley. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110097. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-530-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3509098]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2014.
Iding, Laura
Marrying the playboy doctor (magyar)
   Rómeó doktor választása / Laura Iding ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 476.)
ISBN 978-963-538-659-8 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507513]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2014.
Ilf, Ilʹâ Arnoldovič (1897-1937)
Dvenadcatʹ stulʹev (magyar)
   12 szék [elektronikus dok.] / Ilja Ilf, Jevgenyij Petrov ; ford. Gellért Hugó. - Szöveg (epub : 598 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-19-7
orosz irodalom - szatirikus regény - elektronikus dokumentum
882-313.1=945.11
[AN 3511109]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2014.
James, Henry (1843-1916)
The turn of the screw (magyar)
   A csavar fordul egyet [elektronikus dok.] / Henry James ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 858 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110159. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-17-3
amerikai angol irodalom - elektronikus dokumentum - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3510999]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2014.
Joly, Fanny (1954-)
La paix? Jamais! (magyar)
   Legyen béke? Még csak az kéne! : Marion és Charles kalandjai 2. / Fanny Joly és Catel ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 181, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-110-9 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3507233]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2014.
Kafka, Franz (1883-1924)
   Betrachtung [elektronikus dok.] / írta Franz Kafka. - Szöveg (epub : 539 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109930. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
német irodalom - kisepika - elektronikus dokumentum
830-32
[AN 3505177]
MARC

ANSEL
UTF-8860 /2014.
Kant, Immanuel (1724-1804)
   Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? [elektronikus dok.] / Immanuel Kant. - Szöveg (epub : 469 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109931. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
filozófia - német irodalom - felvilágosodás - elektronikus dokumentum
830-96 *** 1(430)Kant,_I.
[AN 3505180]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2014.
Kaplan, Andrew (1941-)
Homeland : Carrier's run (magyar)
   Homeland : Carrie futása / Andrew Kaplan ; [ford. Varga Attila]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-22-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3507646]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2014.
Katsu, Alma
The reckoning (magyar)
   Megtorlás / Alma Katsu ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-38-7 kötött : 3480,- Ft : 13,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3507635]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : cabin fever (magyar)
   Egy ropi naplója : négy fal között / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-069-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507207]
MARC

ANSEL
UTF-8864 /2014.
Lawrence, Kim
Stranded, seduced... pregnant (magyar)
   Egy forró éjszaka / Kim Lawrence ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 545.)
ISBN 978-963-538-665-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507601]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2014.
Leroux, Gaston (1868-1927)
Le mystère de la chambre jaune (magyar)
   A sárga szoba titka [elektronikus dok.] : bűnügyi regény / írta Gaston Leroux ; ford. Tóth Árpád. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 371 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110170. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-006-7 (pdf)
ISBN 978-963-364-007-4 (epub)
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3511084]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
Surprised by joy (magyar)
   Az öröm vonzásában : fiatalkorom / C. S. Lewis ; [ford. Lukács László]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2013. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-187-4 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - megtérés - memoár
820-94=945.11 *** 248.152(0:82-94)
[AN 3510631]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2014.
Lindsay, Jeff (1952-)
Dexter's final cut (magyar)
   Dexter és a végső vágás / Jeff Lindsay ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-37-0 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3507682]
MARC

ANSEL
UTF-8868 /2014.
London, Jack (1876-1916)
John Barleycorn (magyar)
   Alkoholmámorban.. [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 685 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A sárga sátán" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110160. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-18-0
amerikai angol irodalom - alkoholizmus - memoár - elektronikus dokumentum
820-94(73)=945.11 *** 613.81(0:82-94)
[AN 3511002]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2014.
Lynn, Janice
   Varázsló a kórházban / Jenice Lynn ; [... ford. Csősz Róbert]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 477.)
ISBN 978-963-538-660-4 fűzött : 599,- Ft : 3,53 EUR : 350 RSD : 13,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507521]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2014.
Maas, Sarah J.
Throne of glass (magyar)
   Throne of glass : üvegtrón / Sarah J. Maas ; [ford. Varga Csaba]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 543 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-179-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-180-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507211]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2014.
March, Mia
The Meryl Streep movie club (magyar)
   Meryl Streep filmklub / Mia March ; [ford. Lovas Anna]. - Budapest : Libri, 2013. - 405 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-241-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3507706]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2014.
Mazetti, Katarina (1944-)
Mitt liv som pingvin (magyar)
   Pingvinélet avagy Az elfajzott fajok eredetéről / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2013. - 250 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-037-3 kötött : 2900,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3507288]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2014.
McGuinness, Patrick (1968-)
The last hundred days (magyar)
   Az utolsó száz nap / Patrick McGuinness ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2013. - 374 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-470-3 kötött : 3750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3507285]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2014.
McMurtry, Larry (1936-)
Lonesome Dove (magyar)
   Veszett kutyák : kopár tanya / Larry McMurtry ; [ford. Lázár A. Péter]. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 391 p. ; 19 cm. - (Texas rongyos lovagjai ; 6.)
ISBN 978-615-5276-28-6 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3507476]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2014.
Milburne, Melanie
The wedding charade (magyar)
   Római szerelem / Melanie Milburne ; [... ford. Czárán Judit]. Bombasztori / Kathryn Ross ; [... ford. Bosnyák Edit]. Künnyű nőcske / Abby Green ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 59.)
Egys. cím: The wedding charade. Interview with a playboy. In Christofides' keeping
ISBN 978-963-538-662-8 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR : 31,9 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3507582]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2014.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
   The house at the Pooh Corner [elektronikus dok.] / A. A. Milne. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110100. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-878-3
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)
[AN 3509105]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2014.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
   Now we are six [elektronikus dok.] / A. A. Milne. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110101. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-879-0
angol irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
820-14(02.053.2)
[AN 3509108]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2014.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
   When we were very young [elektronikus dok.] / A. A. Milne. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110099. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-880-6
angol irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
820-14(02.053.2)
[AN 3509103]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2014.
Milne, Alan Alexander (1882-1956)
   Winnie-the-Pooh [elektronikus dok.] / A. A. Milne. - Szöveg (epub : 13.8 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110098. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-877-6
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)
[AN 3509101]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2014.
Mo Yan (1955-)
Jiu guo (magyar)
   Szeszföld / Mo Yan ; [ford. Kalmár Éva] ; [a versbetéteket ford. Kosztolányi Dezső, Mesterházi Mónika, Szerdahelyi István]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-46-6 fűzött : 3800,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3507484]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2014.
Moore, Christopher (1957-)
A dirty job (magyar)
   Mocskos meló / Christopher Moore ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013, cop. 2006. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-48-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 3510768]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2014.
Mull, Brandon (1974-)
Fablehaven (magyar)
   Titokfölde / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A sötétség fogságában. - 2013. - 404, [2] p.
ISBN 978-963-373-129-1 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507227] MARC

ANSEL
UTF-8883 /2014.
Neruda, Jan (1834-1891)
   Prágai történetek [elektronikus dok.] / Jan Neruda ; ford. Götzl Andor, Réz Ádám. - Szöveg (epub : 551 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-21-0
cseh irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
885.0-32=945.11
[AN 3511005]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2014.
Noël, Alyson
Everlasting (magyar)
   Everlasting : örökké tartson! / Alyson Noël ; [ford. Gazdag Tímea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
keretcím: Halhatatlanok
ISBN 978-963-373-064-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507196]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2014.
   Orosz költők antológiája [elektronikus dok.] : Puskin, Lermontov, Tolsztoj és Nyekraszov verseiből / ford. Szabó Endre. - Szöveg (pdf : 463 KB) (epub : 89 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109928. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-232-0 (pdf)
ISBN 978-963-364-233-7 (epub)
orosz irodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
882-14(082)=945.11
[AN 3505158]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2014.
Orwell, George (1903-1950)
   1984 [elektronikus dok.] / Georges Orwell. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109898. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-347-237-8)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3504915]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2014.
Orwell, George (1903-1950)
   Animal farm [elektronikus dok.] / Georges Orwell. - Szöveg (epub : 3.9 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109897. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-328-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3504911]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2014.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Choke (magyar)
   Fulladás / Chuck Palahniuk ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Trubadúr, 2013. - 304 p. ; 20 cm
Megj. "Cigányút" címmel is
ISBN 978-963-227-416-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3509717]
MARC

ANSEL
UTF-8889 /2014.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Fight club (magyar)
   Harcosok klubja / Chuck Palahniuk ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Trubadúr, cop. 2013. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-415-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3510610]
MARC

ANSEL
UTF-8890 /2014.
Patterson, James (1947-)
Maximum Ride : saving the world and other extreme sports (magyar)
   Maximum Ride : világmegmentés és más extrém sportok / James Patterson ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 404 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-051-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507214]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2014.
Pearse, Lesley
Trust me (magyar)
   Bízz bennem / Lesley Pearse ; [ford. M. Horváth Zsanett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 746 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-800-5 fűzött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3507173]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2014.
Pike, Aprilynne
Destined (magyar)
   Destined : elrendelve / Aprilynne Pike ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 282 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-374-5 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-373-373-8 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507201]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2014.
Preston, Douglas (1956-)
Two graves (magyar)
   Két sír / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2013]. - 400 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-486-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3507069]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2014.
   Repülj hercegek és sárkányok közé! : olvasni jó! / [ill. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-445-437-3 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3506679]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2014.
Rogerson, Cynthia
I love you, goodbye (magyar)
   Szeretlek, ég veled / Cynthia Rogerson ; [ford. Pap Ágnes]. - Budapest : Erawan, cop. 2013. - 291 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-08-6830-3 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3507169]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2014.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 294 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3507215]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2014.
Saramago, José (1922-2010)
Claraboia (magyar)
   Tetőablak / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2013. - 368 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9654-5 kötött : 3200,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3507271]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2014.
Sheldon, Charles Monroe (1857-1946)
   In his steps [elektronikus dok.] / C. M. Sheldon. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110093. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-858-5
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73) *** 244(0:82-31)
[AN 3509077]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2014.
Stark, Richard (1933-2008)
Nobody runs forever (magyar)
   Parker : nem futhatsz örökké / Richard Stark ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 303 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89613-7-2 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3507500]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2014.
Stassi, Fabio (1962-)
L'ultimo ballo di Charlot (magyar)
   Charlie utolsó tánca / Fabio Stassi ; [ford. Bíró Júlia]. - Budapest : Libri, 2013. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-249-7 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3507240]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2014.
Stephens, Susan (1949-)
Sheikh boss, hot desert nights (magyar)
   Szerelmesek oázisa / Susan Stephens ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 535.)
ISBN 978-963-538-656-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507505]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2014.
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
   Jekyll és Hyde [elektronikus dok.] / Robert L. Stevenson ; ford. Weisz Böbe. - Szöveg (epub : 857 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Tart.: Éjjeli szállás - François Villon történeteÞ; A titokzatos ajtóÞ; A gondviselés és a gitárÞ; Dr. Jekyll és mr. Hyde különös története. - Egys. cím: A lodging for the night ; The Sire de Malétroits door ; Providence and the guitar ; Dr Jekyll and Mr Hyde. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-12-8
angol irodalom - bűnügyi regény - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32=945.11 *** 820-312.4=945.11
[AN 3510977]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2014.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Narn i chîn Húrin (magyar)
   Narn i chîn Húrin : Húrin gyermekeinek legendája / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Európa, 2013. - 277 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Húrin gyermekei
ISBN 978-963-07-9563-0 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3509810]
MARC

ANSEL
UTF-8904 /2014.
Trujillo, Eduardo
Los 50 cuentos más bellos para antes de ir a dormir (magyar)
   Az 50 legszebb klasszikus mese / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 509, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-418-2 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3507022]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2014.
   Vigyázat, varázslat! : olvasni jó! / [ill. Pilar Campos]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-445-435-9 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3506674]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2014.
Way, Margaret
Innocent mistress (magyar)
   Veszélyes örökség / Margaret Way ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 536.)
ISBN 978-963-538-668-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507508]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2014.
Widmark, Martin (1961-)
Hotellmysteriet (magyar)
   Szállodarejtély / Martin Widmark, Helena Willis. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 71 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-245-196-1 kötött : 1499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3507210]
MARC

ANSEL
UTF-8908 /2014.
Wilde, Oscar (1854-1900)
The picture of Dorian Gray (magyar)
   Dorian Gray arcképe [elektronikus dok.] / Oscar Wilde ; ford. Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 893 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110158. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-16-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3510994]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   By the shores of Silver Lake [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 4.5 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109926. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-758-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505125]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Farmer boy [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 4.6 MB). - [Budapest] : GoodBook, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109925. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-347-760-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3505120]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2014.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Kiss (magyar)
   Mi lesz a csókkal? / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Németh Anikó Annamária]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2013. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-126-4 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3509816]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2014.
Wilson, Jacqueline (1945-)
Love lessons (magyar)
   Szerelmi leckék / Jacqueline Wilson ; ill. Nick Sharratt ; [ford. Pálfalvi Ilona]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2013. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-125-7 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3509814]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2014.
Winn, Bonnie K.
The daddy factor (magyar)
   Férjet, de rögtön! / Bonnie K. Winn ; [... ford. Várnai Péter]. Biztosra megyek / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Erdélyi Margit]. Édes ébredés / Muriel Jensen ; [... ford. Andai Ernőné]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 37.)
Egys. cím: The daddy factor. One hot cowboy. The comeback mom. - A "Biztosra megyek" c. mű megj. "A jövendőbeli" címmel is
ISBN 978-963-538-663-5 fűzött : 1395,- Ft : 8,22 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3507361]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

914 /2014.
Arany János (1817-1882)
   Buda halála [elektronikus dok.] : hún rege / írta Arany János. - Szöveg (epub : 119 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-150-7
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - eposz
894.511-13
[AN 3511097]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2014.
Bacsa Judith, T.
   Sötét titkok [elektronikus dok.] / Jonathan Burns. - Szöveg (epub : 675 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3506412]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2014.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Szép magyar komédia [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / Gyarmati Balassi Bálint. - Szöveg (epub : 101 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-152-1
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3511099]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2014.
Bárdosi Attila (1953-)
   Pathétique : lírai asszociációk Ludwig van Beethoven 32 szonátájára / Bárdosi Attila. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2013. - 256 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5110-20-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3507749]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2013. - 73, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-357-152-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3507287]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2014.
Bátyi Zoltán (1956-)
   Táncol a Tisza [elektronikus dok.] : novelláskönyv / írta Bátyi Zoltán. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 707 KB) (pdf : 804 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110013. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-400-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-401-0 (epub)
ISBN 978-963-364-402-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3506393]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2014.
Bayer Emil (1919-)
   Csillagfényű ezüst pára [elektronikus dok.] : szerelmes versek / Bayer Emil. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Ill. Wiest, Georg S. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7407-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3506181]
MARC

ANSEL
UTF-8921 /2014.
Benedek Szabolcs (1973-)
   Focialista forradalom / Benedek Szabolcs. - Budapest : Libri, 2013. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-228-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507248]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2014.
Benkő László (1952-)
   Honfoglalás : történelmi regény a honfoglalás korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 3 db ; 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3509694]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Táltosidők. - 402 p.
ISBN 978-963-267-215-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3509697] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Idegen tüzek. - 394 p.
ISBN 978-963-267-216-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3509702] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A megszerzett föld. - 389 p.
ISBN 978-963-267-217-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3509709] MARC

ANSEL
UTF-8923 /2014.
Brátán Erzsébet
   A királyság bukása [elektronikus dok.] : mese nagyoknak / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 839 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110024. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-301-31708-0
magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34
[AN 3506442]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2014.
Brátán Erzsébet
   Az utolsó történet [elektronikus dok.] : novellagyűjtemény / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 621 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110027. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5367-41-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3506465]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2014.
Csizmadia Éva
   Esküvő a Girland úton / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2013. - 134 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-31-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3506884]
MARC

ANSEL
UTF-8926 /2014.
Csukás István (1936-)
   Keménykalap és krumpliorr / Csukás István ; [ill. Hegedüs István]. - 8. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013, cop. 1973. - 264, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-27-1 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3510645]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2014.
Csukás István (1936-)
   A téli tücsök meséi / Csukás István ; rajz. Cakó Ferenc. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 88, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9492-78-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3510605]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2014.
Czinege Ferenc
   Versek / Czinege Ferenc. - [Ráckeve] : Czinege F., 2013. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7352-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3507261]
MARC

ANSEL
UTF-8929 /2014.
Dalos László (1924-2011)
   Apropó, Pesterzsébet! / Dalos László ; [a tárcanovellákat egybegyűjt. és szerk., a verseket vál., az ismertetőfejezeteket írta, a fotósorozatokat összeáll., a képaláírtásokat kész. és a szerző műveit jegyzékbe foglalta Dalos Gábor]. - [Budapest] : d@d Kft., 2013. - 223 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6485-5 kötött : 2977,- Ft
Dalos László (1924-2011)
Magyarország - magyar irodalom - újságíró - 20. század - ezredforduló - elbeszélés - vers - memoár - személyi bibliográfia
894.511-32 *** 894.511-14 *** 894.511-94 *** 012Dalos_L. *** 070(439)(092)Dalos_L.
[AN 3507310]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2014.
Dávid Csaba (1943-)
   Dzurkhithján Ábel útjai / Dávid Csaba. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-704-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3506827]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2014.
Debreczeni Tibor (1928-)
   A kőrösi huszonhárom, 1990-2013 / Debreczeni Tibor ; [kiad. a Játszó Ember Alapítvány]. - Budapest : Játszó Ember Alapítvány, cop. 2013. - 255 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-08-7632-2 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 37(439)(092)Debreczeni_T.(0:82-94)
[AN 3507504]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2014.
   Elfelejtett lények boltja / szerk. Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cerkabella, 2013. - 114, [5] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-24-1 kötött : 3450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - antológia
894.511-34(02.053.2)(082)
[AN 3509527]
MARC

ANSEL
UTF-8933 /2014.
Eötvös József (1813-1871)
   A falu jegyzője [elektronikus dok.] / írta Eötvös József. - Szöveg (epub : 709 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-159-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3510935]
MARC

ANSEL
UTF-8934 /2014.
Fábos Eszter (1955-)
   Eltűnt idők : Fábos Eszter versei / szerk. Szőke József. - [Berzence] : Fábos E., 2013. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3506539]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2014.
Fehér József (1950-)
   Sámánvér : novellák és versek / Fehér József ; [... grafikákat kész. Ormos Zsuzsanna] ; [kiad. a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2013. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-70-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3505798]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2014.
Flynt, Gabryel
   Sötét szárnyak [elektronikus dok.] / Gabryel Flynt. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (epub : 867 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-222-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3506430]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2014.
Fodor Géza (1943-2008)
   Mi szól a lemezen? / Fodor Géza. - Budapest : Typotex, 2012-[2013]. - 3 db ; 24 cm. - (Claves ad musicam, ISSN 1788-828X)
opera - magyar irodalom - zenekritika
894.511-95 *** 782.1(0:82-95)
[AN 3441867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Operafelvételek Offenbachtól Henzéig. - cop. 2013. - 388 p.
Diszkogr.: p. 293-331.
ISBN 978-963-279-309-2 fűzött : 4200,- Ft
[AN 3505908] MARC

ANSEL
UTF-8938 /2014.
Fodor Jonatán
   Egy tizenéves gondolatai / Fodor Jonatán. - [Budapest] : Publio, 2013. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-381-337-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3506930]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2014.
Fóris István (1886-1950)
   Életem jelentékenyebb napjai / Fóris István. - Dunavarsány : Barca, 2013. - 371 p. ; 21 cm. - (Barcasági könyvek, ISSN 1589-4312 ; 5.)
ISBN 978-963-88230-4-5 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-4576-8)
Románia - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - napló
894.511-94(498) *** 894.511-94
[AN 3507316]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2014.
Gaál Antal (1948-)
   Elbitangolt hétköznapjaim : válogatott versek könyve / Gaál Antal ; [kiad. Balatonfüred Város Önkormányzata]. - Balatonfüred : Önkormányzat, 2013. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89764-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3506302]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2014.
Gál Halász Anna (1938-)
   "Nagyi, mesélj!" : színező melléklettel / Gál Halász Anna ; [... ill. Schlosserné Báthory Piroska]. - 2. kiad. - Felsőzsolca : Smart Contact, 2013. - 58, [10] p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87477-9-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3510646]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2014.
Gracza György (1856-1908)
   A nevető Magyarország : [népi fortélyok és úri hunczutságok] / összeáll. Gracza György. - Budapest : Helikon, 2013. - 2 db : ill. ; 23 cm
magyar irodalom - adoma - anekdota
894.511-36
[AN 3489384]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 384 p.
ISBN 978-963-227-402-7 kötött : 3990,- Ft
[AN 3507188] MARC

ANSEL
UTF-8943 /2014.
Hidas Judit (1976-)
   Hotel Havanna : tizenhat szelíd történet / Hidas Judit. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-722-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3506309]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2014.
Jász Attila (1966-)
   Belső árnyék / Jász Attila. - Budapest : Kortárs, 2013. - 135 p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-51-3 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3506278]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2014.
Jókai Mór (1825-1904)
A fehér rózsa (angol)
   Halil the pedlar [elektronikus dok.] / Mór Jókai. - Szöveg (epub : 653 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - történelmi regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-311.6=20
[AN 3506422]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2014.
Jókai Mór (1825-1904)
   Mire megvénülünk [elektronikus dok.] / írta Jókai Mór. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (epub : 387 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110192. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-226-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-227-6 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3511228]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2014.
Kecskés Borbála (1951-)
   Diónyi emlék : versek / Kecskés Borbála ; [graf. ... Szathmáry István ...] ; [kiad. a Cserhát Művész Kör]. - [Budapest] : Cserhát Művész Kör, 2013. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9787-44-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3505670]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2014.
Király Lajos (1947-)
   Az énekes madár : tanmesék nem csak felnőtteknek / Király Lajos ; [... graf. Szabados István ...]. - Budapest : Biró, 2013. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5102-41-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3505582]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2014.
Kisfaludy Károly (1788-1830)
   A kérők [elektronikus dok.] / Kisfaludy Károly. - Szöveg (epub : 84 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110162. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-174-3
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - vígjáték
894.511-22
[AN 3511006]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2014.
Kondor Vilmos (1954-)
   Budapest romokban : [krimi] / Kondor Vilmos. - 3. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-37-8 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3510762]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2014.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Aranysárkány [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (epub : 724 KB) (mobi : 965 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-548-4 (epub)
ISBN 978-963-362-549-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3511226]
MARC

ANSEL
UTF-8952 /2014.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A rossz orvos [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső. - Szöveg (mobi : 743 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110190. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-362-543-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3511223]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2014.
Kovács Emese (1976-)
   Hiába tekerek / Kovács Emese. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-721-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3506305]
MARC

ANSEL
UTF-8954 /2014.
Kowalsky Balázs Gyula (1971-)
   Csak egy ág.. : a Kowalsky meg a Vega első 10 éve / Csapó Tamás & Kowalsky. - Budapest : MFM Kv., 2013. - 505, [10] p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5375-01-9 fűzött : 3990,- Ft
Kowalsky meg a Vega (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzene - 21. század - dalszöveg
894.511-192 *** 78.067.26.036.7(439)Kowalsky_meg_a_Vega
[AN 3507180]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Gasztrohangulatok [elektronikus dok.] / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 403 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-13-5
magyar irodalom - gasztronómia - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 641.5(0:82-821)
[AN 3510984]
MARC

ANSEL
UTF-8956 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Pest-budai hangulatok [elektronikus dok.] : Régi pesti svindler, Aranytükrös kávéházban, Az óbudai szívhalász és más történetek / Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 494 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5303-14-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3510988]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2014.
Lantos Gábor (1972-)
   100 nap északon : 2013. január 2 - 2013. április 11. : [riport, kaland, kihívás] : [Svédország, Dánia, Finnország, Norvégia, Izland, Feröer és Grönland ...ahogyan még soha nem láthattad!] / [szöveg és fotó] Lantos Gábor. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2013. - 303 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-6078-9 fűzött
Skandinávia - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 908.48(0:82-992)
[AN 3505955]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2014.
Lőrincz Csaba
   Démonvadászok [elektronikus dok.] / Lőrincz Csaba. - Szöveg (epub : 724 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110023. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-116-0
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3506437]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2014.
Mach József
   Moszkvatértizenkettő : egy városmajori fiú emlékei / Mach József. - Budapest : [Mach J.], 2013. - 469 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7469-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3505576]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2014.
Makovecz Imre (1935-2011)
   Makovecz : 78 gondolat : in memoriam Makovecz Imre, 1935-2011. - [Budapest] : epl, 2013. - 27, [80] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9431-94-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - építész - 20. század - 21. század - idézetgyűjtemény - rajz
894.511-84 *** 741(439)(092)Makovecz_I. *** 72(439)(092)Makovecz_I.
[AN 3506022]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2014.
Mánya Anna (1912-2003)
   Tündöklő tarisnya : mesés székely történetek / Mánya Anna ; Rabie Nóra illusztrációival. - Budapest : Romanika, 2013. - 223 p., [11] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Irodalmi építőkövek sorozat, ISSN 2063-9430 ; 4.)
ISBN 978-615-5037-10-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3507532]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2014.
Marton Gyula András
   Búcsú a tengerektől / Marton Gyula András. - Budapest : Kairosz, 2013. - 447 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-500-9 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507510]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2014.
Mentovics Éva
   Incselkedő napsugár és más mesék / Mentovics Éva ; [a rajzokat kész. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-843-5 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3507162]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2014.
Mentovics Éva
   Téli madár és más mesék / Mentovics Éva ; [a rajzokat kész. Karácsonyi György]. - Debrecen : TKK, [2013]. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-842-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3507161]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2014.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Balu a suliban / Miklya Luzsányi Mónika ; Damó István rajz. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2013. - 123, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5141-42-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32(02.053.2)
[AN 3507056]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2014.
Moldova György (1934-)
   A beszélő disznó ; Mi, I. Viktor.. : szatírák / Moldova György ; [az illusztrációkat Kós Mihály kész.] ; Józsi rendszert vált. - Szentendre : Urbis Kvk., 2013. - 153, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9706-71-2 kötött
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3506914]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A fele sem tudomány [elektronikus dok.] / írta Móra Ferenc. - Szöveg (epub : 261 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110173. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-184-2
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3511091]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Pillangó ; Harmatos rózsa / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 2.)
ISBN 978-963-09-7669-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507420]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2014.
   Nagyapám - nagyanyám : magyar írók novellái / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 269 p. ; 18 cm. - (Novella-sorozat, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-615-5274-44-2 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3507309]
MARC

ANSEL
UTF-8970 /2014.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Rókatárgy alkonyatkor / Parti Nagy Lajos ; Tettamanti Béla rajz. - Budapest : Magvető, 2013. - [47] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3134-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3507379]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2014.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Az apostol [elektronikus dok.] / Petőfi Sándor. - Szöveg (epub : 88 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-186-6
magyar irodalom - verses epika - elektronikus dokumentum
894.511-13
[AN 3511037]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2014.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [ill. Szendrei Tibor]. - Ill. kiad. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013, cop. 2010. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9949-49-2 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3509651]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2014.
Poczai Péter
   A tükör [elektronikus dok.] / Poczai Péter. - Szöveg (epub : 560 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3506415]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2014.
Popper Péter (1933-2010)
   Holdidő / Popper Péter. - Bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2013, cop. 2005. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-225-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3510714]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2014.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Sipulusz - A bengál és leánya [elektronikus dok.] : humoreszkek, szatírák / Rákosi Viktor. - Szöveg (epub : 685 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109936. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3505202]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2014.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Sipulusz - Adél [elektronikus dok.] : humoreszkek, szatírák / Rákosi Viktor. - Szöveg (epub : 688 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109935. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - humoreszk - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3505198]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2014.
Sári László (1950-)
   Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : Kelet K., [2013]. - 185, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-87625-1-1 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - buddhizmus - vallásfilozófia
894.511-96 *** 294.3(0:82-96)
[AN 3509538]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2014.
   Schätze der ungarischen Dichtkunst [elektronikus dok.] / ausgew. von István Kerékgyártó ; Einl. von Géza Engl. - [Budapest] : Publio, [2013]-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - vers - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-14=30
[AN 3505324]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Bd. 5., Gedichte : auswahl / Sándor Petőfi ; die deutschen Nachdichtungen sind von Martin Remané, ... Géza Engl. - Szöveg (epub : 464 KB). - [2013]
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109958. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-14=30
[AN 3505327] MARC

ANSEL
UTF-8979 /2014.
Sweet, N. Lena
   Tavasz / N. Lena Sweet. - [Budapest] : Publio, 2013. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-381-273-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507037]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2014.
Szénási Sándor István (1953-)
   Ne siess, idő! : válogatott versek / Szénási Sándor István ; [... graf. Görög Béla ...] ; [kiad a Krúdy Gyula Irodalmi Kör]. - Budapest : Krúdy Irod. Kör, 2013. - 91 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8082-95-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3505654]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2014.
Szinetár Miklós (1932-)
   A második pályázat / Szinetár Miklós. - Budapest : Európa, 2013. - 207 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9663-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3507250]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2014.
Szurovecz Kitti (1984-)
   Smaragdfény : Gyémántfiú 3. / Szurovecz Kitti. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 353, [10] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-197-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3509820]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2014.
Tarján Veronika
   Kuruttyoló békakirály : zenék, mesék a világ körül / [szöveg és előadó] Tarján Veronika ; [zeneszerző és előadó] Mogyoró Kornél ; Vigyázó Zsófia rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2013-. - ill., színes ; 20x20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3510867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Afrika, Kolumbia. - 2013. - 45 p. + CD
ISBN 978-615-5234-55-2 kötött : 2990,- Ft
Afrika - Kolumbia - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(6) *** 398.21(861)
[AN 3507202] MARC

ANSEL
UTF-8984 /2014.
Tarjányi Péter (1969-)
   A pápa hagyatéka / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Libri, 2013. - 481, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-242-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3507170]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2014.
   Testet ölt / [kiadó-szerk. Horgas Béla, Levendel Júlia, Horgas Judit] ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2013. - 376, [7] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9363-93-9 kötött : 6000,- Ft
magyar irodalom - író - festészet - 19. század - 20. század - vers - antológia - karcolat
894.511-14(082) *** 894.511(092)(0:82-43) *** 75(439)"18/19"
[AN 3507070]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2014.
Tiszperger József
   Örökkévaló [elektronikus dok.] : 5. rész: Roham! / Tiszperger József. - Szöveg (epub : 474 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-115-3
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3506410]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2014.
Tiszperger József
   Örökkévaló [elektronikus dok.] : 7. rész: Háború! / Tiszperger József. - Szöveg (epub : 481 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3506407]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2014.
Tomán Edina
   Amikor megállt az idő / Tomán Edina. - 2. kiad. - Budapest : Almandin, 2013. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87711-6-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyógyulás - memoár
894.511-94 *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3509822]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2014.
Tóth Kinga (1983-)
   Zsúr : más mondókák / Tóth Kinga. - Budapest : Palimpszeszt : Prae.hu, 2013. - 123 p. : ill. ; 14x14 cm
ISBN 978-963-88192-7-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3506454]
MARC

ANSEL
UTF-8990 /2014.
Trembeczki László
   Szívharmóniák [elektronikus dok.] / Trembeczki László. - Szöveg (epub : 415 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-188-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3506427]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2014.
Vadász Bence (1964-)
   Vegyes vágott / [versek] Vadász Bence ; [graf.] M. Miltényi Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 54 p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-09-7725-8 kötött : 1980,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 76(439)(092)Miltényi_M.
[AN 3507425]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2014.
Vámos Miklós (1950-)
   Majdnem összes / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2013. - 648 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9668-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3507273]
MARC

ANSEL
UTF-8993 /2014.
Vida Gábor (1968-)
   Ahol az ő lelke / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2013. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3124-7 kötött : 2990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3507236]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2014.
Villányi László (1953-)
   Győri idők / Villányi László ; Szabó Béla fotóival. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2013. - 128, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89582-6-6 kötött
Győr - magyar irodalom - helyismeret - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 908.439-2Győr(084.12) *** 77.04(439)(092)Szabó_B.
[AN 3506896]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2014.
   A víz hullámain [elektronikus dok.] : gyermekmesék a környezetvédelemről / szerk. Líbor Roland ; kiad. Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézmény. - Szöveg és képek. - Orosháza : Orosházi Táncsics M. Tehetséggondozó Gimn., Szakközépisk., Ált. Isk. és Kollégium Vörösmarty M. Tagintézmény, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows
ISBN 978-963-08-7562-2 műanyag tokban
magyar irodalom - gyermekirodalom - környezetvédelem - amatőr művészet - mese - gyermekrajz - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)(082) *** 504.06(0:82-34)(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 741.071-053.2
[AN 3506023]
MARC

ANSEL
UTF-8996 /2014.
Vona Erzsébet Cecília
   Álmodtunk egy öregkort [elektronikus dok.] / Elizabeth Cathy Lines. - Szöveg (epub : 514 MB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3506404]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2014.
Wing, Vivien (1971-)
   Gor, a varjú [elektronikus dok.] : kriminovellák / Vivien Wing. - Szöveg (epub : 588 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110025. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-118-4
magyar irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9
[AN 3506451]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

998 /2014.
Abbatiello, Antonella
Stella stellina (magyar)
   Csillag, kis barátom : az éj leszáll a tájon... / [ford. Kovács János]. - [Budapest] : Kolibri, [2013]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x21 cm
Ill. Abbatiello, Antonella. - Írta Bussolati, Emanuela. - keretcím: Lukas lapozók
ISBN 978-615-5234-48-4 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3507633]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2014.
   Állatábécé : első képes szótáram. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5130-92-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3506117]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2014.
Arnold, Nick
How machines work (magyar)
   A gépek működése : interaktív könyv az egyszerű gépek és szerkezetek működéséről / [írta] Nick Arnold ; [ill.] Allan Sanders. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 22 p. : ill., színes ; 24x27 cm
Összeállítható modellekkel
ISBN 978-963-445-394-9 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3506701]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin and Otter's visit (magyar)
   Franklin és a barátság / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Barsi Nikoletta]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-36-3 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3509543]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the hero (magyar)
   Franklin hőstette / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-38-7 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3509546]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin plants a tree (magyar)
   Franklin és a felelősség / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-37-0 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3509548]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin's birthday party (magyar)
   Franklin születésnapja / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-39-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3509550]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2014.
   Csirif, csuruf, csif, csúf : állatmondókák / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 978-615-5130-81-6 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3506113]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2014.
   Erdőn, mezőn : mondókák kicsiknek / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5130-99-1 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3506024]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2014.
   Hercegnők kalandjai. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Táskamesék. - Műanyag fogantyúval és kapoccsal
ISBN 978-963-445-439-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3506714]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2014.
Mantegazza, Giovanna
La fattoria (magyar)
   Nézd, milyen a tanya / [ford. Szabó Vera]. - [Budapest] : Kolibri, [2013]. - [14] p. : ill., színes ; 32 cm
Írta Mantegazza, Giovanna. - Ill. Mesturini, Cristina. - Figuratív alakú
Kötött : 1900,- Ft
tanya - képeskönyv
087.5(084.1) *** 711.438(02.053.2)
[AN 3507460]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2014.
Mantegazza, Giovanna
In viaggio con il trenino (magyar)
   Kisvasút : terepasztal puzzle / [írta Giovanna Mantegazza] ; [ill. Donata Montanari] ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsanna és Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 28 cm
Dobozban felhúzható kisvonattal. - Figuratív alakú
ISBN 978-615-5240-41-6 fűzött : 3490,- Ft
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3505789]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2014.
   Nyuszi, hopp! : mondókák kicsiknek / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5130-95-3 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3505999]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2014.
Oreccia, Giulia
Che verso fai? (magyar)
   Mit mond a bagoly? És a többi állat? / [ford. Kovács János]. - [Budapest] : Kolibri, [2013]. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 19x21 cm
Ill. Orecchia, Giulia. - Írta Mantegazza, Giovanna. - keretcím: Lukas lapozók
ISBN 978-615-5234-49-1 kötött : 1490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3507627]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2014.
Pavanello, Roberto (1958-)
Tutti a scuola (magyar)
   Dini és barátai : irány az óvoda! / Roberto Pavanello ; ill. Christian Aliprandi és Maurizia Rubino ; [ford. Lénárd Csilla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - [32] p. : ill., színes ; 20x27 cm
ISBN 978-963-373-043-0 kötött : 1499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3507311]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2014.
   Pónis kalandok. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 23 cm
keretcím: Táskamesék. - Műanyag fogantyúval és kapoccsal
ISBN 978-963-445-438-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3506722]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2014.
Valiente, Francisca
Bomberos en acción (magyar)
   Tűzoltók bevetésen / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-388-8 kötött
tűzoltóság - katasztrófavédelem - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 614.84(02.053.2)
[AN 3506680]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2014.
Valiente, Francisca
Caballos y ponis (magyar)
   Tanuljunk lovagolni / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-389-5 kötött
lovaglás - ló - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3506684]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2014.
   Vau, vau, kis vitéz! : mondókák kicsiknek / [szerk. Bogos Katalin]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2013]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5170-99-7 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3506028]
MARC

ANSEL
UTF-8