MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/02/14 13:21:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1467 /2014.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2013) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2013. november 13. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2013]. - 41 p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9941-73-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Gyöngyös) *** 082 *** 378.184
[AN 3509473]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1468 /2014.
Némäti Kálmán (1855-1920)
   Árpád népének hét törzse hún volt / fölfedezte Némäti Kálmán. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 16 p. ; 24 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Orsz. Közp. Községi Ny., 1908
ISBN 978-615-5242-64-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar őstörténet - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 930.8(=945.11)
[AN 3510173]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2014.
   Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben / szerk. Kiszl Péter. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9894-98-3
Magyarország - könyvtárügy - 21. század
02(439)"200/201" *** 02(100)
[AN 3497475]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1470 /2014.
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
   Rede, gehalten bei der Eröffnung der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin, am 18. September 1828 [elektronikus dok.] / Alexander v. Humboldt. - Szöveg (epub : 428 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
Németország - természettudomány - 18. század - elektronikus dokumentum - előadóbeszéd
5(430)"17"(042)
[AN 3513406]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2014.
   Az MTA doktora : doktori eljárás, szabályok, követelmények / [szerk. Szigeti Gyula Péter] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2013. - 545 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-508-634-4 fűzött
Magyarország - tudományos akadémia - tudományos minősítés - szabályzat
001(439)(094) *** 061.12(439)(094)
[AN 3509585]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1472 /2014.
Bordás László
   Ébresztő, emberek! / Bordás László. - [Siklós] : Szerző, cop. 2013. - 88 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-7175-4 kötött : 1750,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3511570]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2014.
Pearl, Eric
Solomon speaks on reconnecting your life (magyar)
   Így szólott Salamon a kapcsolatteremtésről / Eric Pearl és Frederick Ponzlov ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-164-9 kötött : 3290,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3511634]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2014.
Weinfurter, Karel (1867-1942)
Lehrbuch des magischen Denkens (magyar)
   A sikeres élet titka : az egészség, a boldogság és a harmónia elsajátítása / Karl Weinfurter ; [ford. K. Bényei Mária]. - [Onga] : Hermit K., [2013]. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-05-9 fűzött : 1450,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3510174]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1475 /2014.
Adams, Douglas (1952-2001)
Last chance to see (magyar)
   Utoljára látható / Douglas Adams, Mark Carwardine ; [ford. Gedeon Béla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 263 p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-666-9 kötött : 2990,- Ft
állat - veszélyeztetett faj
504.74(100)(0:82-992)
[AN 3515815]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2014.
   Sekély vizű tavas területek ökológiája, szociológiája és komplex mérnöki elemzése : jubileumi Lóczy Lajos Emlékkonferencia, 1913-2013 : ... 2013. június 14. : absztraktkötet = On the ecology, sociology and process engineering of shallow lake areas : jubilee international Lajos Lóczy Commemoration Conference, 1913-2013 : ... June 14, 2013 : abstract book / [szerk. Molnár Gábor] ; rend. a Kaposvári Egyetem Balaton Kutatóintézet, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet. - Kaposvár : KE Balaton Kutint., 2013. - 61 p. ; 21 cm
A konferenciát Kaposváron rendezték. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9821-63-7 fűzött
Balaton - ökológia - limnológia - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.03(439)(285.2Balaton) *** 556.55(439)(285.2Balaton) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3509442]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1477 /2014.
   AKI kíváncsi kémikus : nyári kutatótábor, 2013 : krónika / [szerk. Lendvayné Győrik Gabriella] ; [közread. az] MTA Természettudományi Kutatóközpont [Anyag- és Környezetkémiai Intézet]. - Budapest : MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Int., 2013. - 75 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-25-9 fűzött
kémia - ifjúsági tábor
54 *** 379.835(439-2Bp.)
[AN 3511785]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2014.
Pál-Molnár Elemér (1964-)
   Az ásványok művészete / Pál-Molnár Elemér ; [fotó András Eduárd, Biszak Szabolcs, Pál-Molnár Elemér]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2013. - 191 p. : ill., főként színes ; 34 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
ISBN 978-963-306-229-6 kötött : 4900,- Ft
ásvány - fényképalbum
549(084.12) *** 77.04(439)(092)Pál-Molnár_E.
[AN 3510273]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1479 /2014.
   A Kárpát-medence ásvány- és gyógyvizei / [... szerk. Borszéki Béla György]. - Budapest : Nagy Ny. és K., 2013. - 320 p. : ill., részben színes, részben térkép ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8755-94-0 kötött : 2850,- Ft
Kárpát-medence - ásványvíz - gyógyvíz - felszín alatti víz - vízelemzés
553.7(4-191) *** 543.3 *** 556.36(4-191) *** 663.64(4-191)
[AN 3511594]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2014.
Mihalová, Lucia
   Evaluation of groundwaters sources of Hornád basin with application of GIS : monograph / Lucia Mihalová. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - [62] p. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-39-2 kötött
Hernád-völgymedence - Szlovákia - hidrogeológia
556.3(437.6Hernád-völgy)
[AN 3511141]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2014.
   A pulai kráter-tó / [szerk. Katona Lajos Tamás] ; [kiad. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre]. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz. Baráti Köre, 2013. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-86984-8-3 fűzött
Pula - vulkanizmus - fosszília
551.21(439-2Pula) *** 56(439-2Pula)
[AN 3511309]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

1482 /2014.
Ponori Thewrewk Aurél (1921-)
   A bolygókirály : a Jupiter és mitológiája / Ponori Thewrewk Aurél ; [a rajzokat kész. Ponori Thewrewk Ádám Ajtony] ; [közread. a] Magyar Csillagászati Egyesület. - Budapest : MCSE, 2013. - 98 p., [12] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-963-87597-6-4 fűzött
Jupiter - mitológia
523.45 *** 291.13
[AN 3511365]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1483 /2014.
   Gének, gondolkodás, személyiség : bevezetés a humán viselkedésgenetikába / szerk. Bereczkei Tamás, Hoffmann Gyula. - Budapest : Akad. K., 2013. - 400 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 361-397.
ISBN 978-963-05-9437-0 fűzött
genetika - viselkedés
577.21 *** 316.62
[AN 3515210]
MARC

ANSEL
UTF-81484 /2014.
Humboldt, Alexander von (1769-1859)
   Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse [elektronikus dok.] / Humboldt, Alexander von. - Szöveg (epub : 414 KB). - [Budapest] : [Publio], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113104. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
növénytan - alaktan - elektronikus dokumentum
581.14
[AN 3513394]
MARC

ANSEL
UTF-81485 /2014.
Köthe, Rainer (1948-)
Rätselhafte Natur (magyar)
   Titokzatos természet : meglepő tények, érdekességek az állatok és növények világából / [szerző Rainer Köthe]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 320 p. : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-963-289-235-1 kötött
állat - növény
58 *** 59
[AN 3512001]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2014.
Ravazdi András (18. sz)
   Méhtolmács / Csenálossi Ravazdi András ; [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 123, [2] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 9.)
ISBN 978-615-5257-43-8 fűzött : 2400,- Ft
méh - méhészet
595.799 *** 638.1
[AN 3510684]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1487 /2014.
Arató Györgyi
   Utazás a tányér körül : Bendő kapitány kalandjai / Arató Györgyi. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2013. - [42] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5166-50-1 fűzött : 850,- Ft
egészséges táplálkozás - gyermekkönyv
613.2(02.053.2)
[AN 3510080]
MARC

ANSEL
UTF-81488 /2014.
Aron, Elaine N.
The highly sensitive person in love (magyar)
   Szuperérzékeny párban : harmóniát hozó megoldások harsány világunkban / Elaine N. Aron ; [ford. Pásztor Judit]. - Budapest : Sensum Donum, 2013. - 323 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 321-323.
ISBN 978-963-08-7301-7 fűzött : 3960,- Ft
érzékenység - mentálhigiénia - párkapcsolat
616.891 *** 613.865 *** 316.472.4 *** 159.942
[AN 3511384]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2014.
As young as you feel (magyar)
   Jó formában hatvan fölött : éljen teljes életet időskorban is! / [ford. Vajda Zsuzsanna]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 318 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-241-2 kötött
egészséges életmód - mentálhigiénia - idős
613.2 *** 613.865-053.9
[AN 3512037]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2014.
Babiak, Paul
Snakes in suits (magyar)
   Kígyók öltönyben : amikor a pszichopaták dolgoznak / Paul Babiak, Robert D. Hare ; [ford. Nagy Márta és Nyuli Kinga]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 356-359.
ISBN 978-963-244-460-4 fűzött : 3950,- Ft
kóros lelkiállapot - munkalélektan - vezetéslélektan
159.97 *** 616.89 *** 65.013 *** 658.1.011.1
[AN 3511857]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2014.
   Betegségek megelőzése és korai felismerése / szerk. Berkő Péter. - Budapest : Akad. K., 2013. - 648 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9274-1 kötött
betegségmegelőzés - orvosi diagnosztika
616-07 *** 616-084
[AN 3515874]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2014.
Bühring, Ursel
Kuren für Körper und Seele (magyar)
   Testünk, lelkünk ápolása / Ursel Bühring ; [ford. Fata Ildikó]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 189 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5178-44-3 kötött : 3900,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3510538]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2014.
Bukovinszky Julianna (1944-)
   Cickafark, körmice és társaik A-tól Z-ig / írta és rajz. Bukovinszky Julianna. - [Budapest] : Szerző, cop. 2013. - [47] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-6-7)
természetgyógyászat - gyógynövény - gyermekkönyv - képeskönyv
615.89:615.322(02.053.2) *** 633.88(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3514226]
MARC

ANSEL
UTF-81494 /2014.
Cayce, Edgar (1877-1945)
   A gyógyító kristályok ereje / Edgar Cayce ; [ford. Tamás Csaba]. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2013]. - 133 p. : ill. ; 19 cm
A ford. a "Mystical powers of stones" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-615-5144-30-1 fűzött : 1650,- Ft
természetgyógyászat - kristály - ezoterika
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3510166]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2014.
Csernus Imre (1966-)
   A kiút / Csernus Imre. - Budapest : Jaffa, 2013. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5235-93-1 kötött : 3990,- Ft
életvezetés - lélektan
613.865 *** 159.9
[AN 3509515]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2014.
Deák Sándor (1947-)
Gyógyítás fény- és színterápiával (román)
   Vindecarea lumina şi terapie de culoare : vindecarea prin lampa cu lumină polarizată / Deák Sándor. - Budapest : Polar Therapy Kft., 2013. - 158, [2] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
fénykezelés - színterápia
615.831.6
[AN 3511718]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2014.
   Az e-Health kihívásai : a XXVI. Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa : Pannon Egyetem, Veszprém, 2013. november 22-23. / szerk. Kósa István, Vassányi István ; [rend. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály. - Veszprém : Pannon Egy., 2013. - 191 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-90-8 fűzött
orvostudomány - informatika - konferencia-kiadvány
61 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3509459]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2014.
   Az emésztőszervi daganatok nem sebészi kezelése 2013-ban = Treatment of digestive tract tumors in 2013 / szerk. Landherr László. - [Budapest] : Uzsoki Utcai Kórház Főv. Onkoradiológiai Közp., 2013. - 82 p. ; 24 cm. - (Uzsoki utcai levelek, ISSN 1418-9682 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7499-1 fűzött
gasztroenterológia - onkológia
616.3-006
[AN 3511459]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2014.
Emoto Masaru (1943-)
Die Heilkraft des Wassers (magyar)
   A víz gyógyító ereje / Masaru Emoto, Jürgen Fliege ; [ford. Makra Júlia]. - Átd. utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 59 p. : ill., színes ; 19 cm + mell.
ISBN 978-963-291-195-3 fűzött : 2940,- Ft
természetgyógyászat - víz
615.838 *** 613.31 *** 615.89
[AN 3514280]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2014.
European Society for Patient Adherence, Compliance and Persistence. Annual meeting (17.) (2013) (Budapest)
   17th Annual Espacomp Meeting : November 14-16, 2013, ... Budapest ... : scientific program & book of abstracts / [ed. by Róbert Hohol]. - [Budapest] : [Diamond Congress Kft.], [2013]. - 96 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-08-6 fűzött
orvostudomány - gyógyítás - beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - konferencia-kiadvány
61 *** 614.253 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3511363]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2014.
Food Science Conference (2013) (Budapest)
   Food Science Conference 2013 [elektronikus dok.] : with research for the success of Darányi Program : 7-8th November 2013, Budapest ... : book of proceedings / [org., publ. by the] Corvinus University of Budapest Faculty of Food Science. - Szöveg. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest Fac. of Food Science, 2013. - 1 CD-ROM ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-550-2
táplálkozástudomány - élelmiszer-vizsgálat - biológiai technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
613.2 *** 614.31 *** 57.08 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3511260]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2014.
Godin, Seth (1960-)
Poke the box (magyar)
   Vágj bele! : milyen régen csináltál valami újat? / Seth Godin ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG K., 2013. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-304-141-3 kötött : 3200,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3510094]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2014.
Gyarmati Andrea (1954-)
   Apróságaim : földön, vízben, rendelőben / Gyarmati Andrea. - [Budapest] : Saxum, 2013. - 261 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-219-4 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - orvos - sportoló - úszás - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Gyarmati_A.(0:82-94) *** 797.21(439)(092)Gyarmati_A.(0:82-94)
[AN 3510216]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2014.
Hadnagy Előd
   A megértés táblázata : a magyarázat / Hadnagy Előd, Deres Anita, Gárdonyi Zsolt ; [közread. a] Megértés Útja Egyesület. - 2. kiad. - [Budapest] : Megértés Útja Egyes., cop. 2013. - 448, [8] p. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-08-5761-1 kötött
mentálhigiénia - magyar nyelv
613.865 *** 809.451.1
[AN 3515569]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2014.
Halász Henrik (1865-1949)
   Meglepő sikerű gyógyítás böjtkúra útján / Halász Henrik. - [Onga] : Belső Egész-ség, [2013]. - 96 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94-95.
ISBN 978-615-5144-29-5 fűzött : 1500,- Ft
böjt - természetgyógyászat
615.89 *** 613.24
[AN 3510177]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2014.
Horváth Lajos
   A tudat metamorfózisa : az interdiszciplináris tudatkutatás tudományfilozófiai-hermeneutikai elemzése / Horváth Lajos. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 194 p. : ill. ; 24 cm. - (Nagyerdei almanach könyvek, ISSN 2063-0042 ; 3.)
Bibliogr.: p. 173-189.
ISBN 978-963-318-338-0 fűzött
tudat - filozófia - hermeneutika - idegbiológia
159.922 *** 612.8 *** 801.73 *** 1
[AN 3510243]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2014.
Iván Tamás
   A Lyme-kór alternatív gyógymódjai [elektronikus dok.] / Iván Tamás. - Szöveg (epub : 875 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-1-4760-5105-5
borrelia - kullancs - fertőzés - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
616.98-022 *** 615.89 *** 595.421
[AN 3512659]
MARC

ANSEL
UTF-81508 /2014.
Kapronczay Károly (1941-)
   A magyar - lengyel és lengyel - magyar orvosi-közegészségügyi kapcsolatok múltjából, 1945-ig / Kapronczay Károly. - Budapest : Mati, 2013. - 287 p., [56] t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 96.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9276-98-7 fűzött
Magyarország - Lengyelország - orvostudomány - felsőoktatás - közegészségügy - nemzetközi kapcsolat - történeti feldolgozás
61(438)(091) *** 378.661(439)(091) *** 61(439)(091) *** 378.661(438)(091) *** 614(439)(091) *** 614(438)(091)
[AN 3511450]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2014.
Kohlrieser, George (1944-)
Hostage at the table (magyar)
   Túszok a tárgyalóasztalnál : konfliktuskezelés mesterfokon / George Kohlrieser ; [ford. Kövi György]. - 2. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2013. - 302 p. ; 18 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-615-512-418-1 fűzött : 2690,- Ft
konfliktuskezelés
159.922 *** 316.48
[AN 3515295]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2014.
   Konyhasarok 3 : receptgyűjtemény : cukorbetegek receptjei nem csak cukorbetegeknek. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., 2013. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-71-8 fűzött
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3515229]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2014.
Kovách Imre (1845-1917)
   Az orvostudomány története Magyarországon, 1467-1867 : Kovách Imre orvosdoktor adattári jellegű orvos- és művelődéstörténeti feldolgozása : egy 1881-es pályamű szerkesztett, tömörített és jegyzetekkel ellátott változata / összeáll. és ... jegyzetekkel ell. Kapronczay Katalin ; sajtó alá rend. Gazda István. - Budapest : Mati : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt., 2013. - 347 p., [16] t. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 97.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-02-7 fűzött
Magyarország - orvostörténet - művelődéstörténet
61(439)"14/18" *** 930.85(439)"14/18"
[AN 3511414]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2014.
Krebs vorbeugen und bekämpfen (magyar)
   Hogyan győzzük le a rákot? : tudjon meg mindent a kór megelőzéséről, korai felismeréséről és kezeléséről! / [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2013. - 288 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-246-7 kötött
rákbetegség - betegségmegelőzés - gyógyítás
616-006 *** 616-006-085 *** 616-006-084
[AN 3511914]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2014.
Lawson, Wendy (1952-)
Sex, sexuality and the autism spectrum (magyar)
   Szexualitás és autizmus / Wendy Lawson ; [ford. Oláh Szabina]. - Szentendre : Geobook, 2013. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-615-5015-19-9 fűzött : 2500,- Ft
nemi élet - autizmus
613.88 *** 616.89-008.45
[AN 3510546]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2014.
Lichtneckert András (1951-)
   A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig, 1702-1949 / Lichtneckert András ; [kiad. a Balatonfüred Városért Közalapítvány]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2013. - 448 p., [32] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 434-445. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9990-22-7 kötött
Balatonfüred Gyógyfürdő és Éghajlati Gyógyintézet
Balatonfüred - gyógyfürdő - történeti feldolgozás
615.838(439-2Balatonfüred)(091)
[AN 3511376]
MARC

ANSEL
UTF-81515 /2014.
Marquardt, Hanne (1933-)
Reflexzonenarbeit am Fuss (magyar)
   Reflexzónamasszázs lábon / Hanne Marquardt. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 201 p. : ill., részben színes ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-291-190-8 fűzött : 2600,- Ft
talpmasszázs - reflexzóna
615.821.2 *** 615.89
[AN 3514274]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2014.
   Mindenféle orvosságoknak rend szedése : XVII. századi gyógyító receptes kézirat / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 113, [2] p. ; 20 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 8.)
ISBN 978-615-5257-26-1 fűzött : 2200,- Ft
népi gyógymód
615.89
[AN 3510672]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2014.
Pentelényi Klára
   Pulzáló mágnesterápia : gyógyulás és fájdalomcsillapítás gyógyszermentesen / Pentelényi Klára. - Budakalász : Oxford Medical Instruments Hungary Kft., 2013. - 142 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-[143].
ISBN 978-963-08-4901-2 fűzött : 3950,- Ft
mágneses tér - gyógyítás
615.847.8 *** 616-085
[AN 3510895]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2014.
The practical illustrated encyclopedia of yoga and pilates (magyar)
   Jóga és pilates mindenkinek : holisztikus testgyakorlási programok a test erősítésére, tónusának javítására : több mint 1800 részletes fotóval / Françoise Freedman [et al.] ; [ford. Balázs Katalin, Pál Dániel]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 512 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 506-507.
ISBN 978-963-289-250-4 kötött
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3511950]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2014.
   Pulmonológia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Somfay Attila ; szerzők Balikó Zoltán [et al.]. - Budapest : SpringMed, cop. 2013. - XVI, 352 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9456-98-3 fűzött : 4600,- Ft
tüdőgyógyászat
616.24
[AN 3510139]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2014.
Schache, Ruediger
Ja! und der innere Schalter zum höchsten Glück (magyar)
   Igen! : a különleges odafigyelés és szeretet titka / Ruediger Schache ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2013. - 220 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-170-0 kötött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3511630]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2014.
Szabó Péter
   Istenmagunk / Szabó Péter ; [kiad. a Mária Lovagrend Egyesület]. - Békéscsaba : Mária Lovagrend Egyes., 2013. - 84 p : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89930-0-7 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3511732]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2014.
   Tic-taktika : a Tourette-szindrómáról / szerk. Tárnok Zsanett. - Budapest : Akad. K., 2013. - 151 p. : ill. ; 21 cm. - (Életutak - lélekutak, ISSN 2061-232X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8787-7 fűzött
gyermekpszichiátria - akaratlan mozgás
616.89-053.2 *** 616.89-008.48-053.2 *** 616.89-009.2
[AN 3514278]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2014.
   Update 1 süteményes könyv / [írta Schobert Norbert et al.]. - Budapest : Update1 Europe Zrt., [2013]. - 93 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-5861-8 kötött : 2990,- Ft
diéta - fogyókúra - sütemény - szakácskönyv
613.24 *** 641.564(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3511769]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2014.
   Vétkek és választások : a felelősség elméletei / szerk. Réz Anna. - Budapest : Gondolat, 2013. - 382 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 375-382.
ISBN 978-963-693-342-5 fűzött : 3400,- Ft
felelősség - erkölcsfilozófia - erkölcs
159.947.23 *** 177 *** 17
[AN 3511335]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1525 /2014.
Antal László (1984-)
   A Szamos hazai szakaszának halközösségében bekövetkezett változások a cianid- és nehézfém szennyezést követően : doktori értekezés / Antal László. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2013. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83-104. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-388-5 fűzött
Szamos - vízszennyeződés - nehézfém - környezeti hatás - hal - hidrológia - ökológia
669.018.674 *** 504.03(439)(282.243.742.9) *** 504.45.54(439)(282.243.742.9) *** 556(439)(282.243.742.9)
[AN 3510304]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2014.
Brezáni, Ivan
   Modelling the technological process of flotation / Ivan Brezáni. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 81-92.
ISBN 978-615-5250-35-4 kötött
programozás - matematikai modell - flotálás
622.765 *** 519.86 *** 519.688:51MATLAB
[AN 3511152]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2014.
   Cross border reservoir research towards sustainable use of geothermal energy = Termálvíz-adók határon átnyúló vizsgálata a geotermikus energia fenntartható hasznosításához = Analizarea izvoarelor de apă termală din zona transfrontalieră în scopul folosirii sustenabile a energiei geotermice / [ed. János Szanyi et al.] ; [publ. by University of Szeged, University of Oradea]. - Szeged : Univ. of Szeged ; Oradea : Univ. of Oradea, 2013. - 386 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-237-1 fűzött
Magyarország - Románia - geotermikus energia - termálvíz - határ menti kapcsolat - együttműködés - fenntartható fejlődés
620.92(498) *** 332.1(439) *** 332.1(498) *** 620.92(439) *** 504.03
[AN 3509836]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2014.
Csath Béla (1927-)
   A "fúrász" Zsigmondy Vilmos élete és műve / [írta Csath Béla és Simon István]. - Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2013. - 99 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei, ISSN 2064-4108 ; 48.)
Bibliogr.: p. 72-75.
ISBN 978-963-88950-6-6 fűzött : 2100,- Ft
Zsigmondy Vilmos (1821-1888)
Magyarország - mérnök - bányászat - 19. század
622(439)(092)Zsigmondy_V.
[AN 3510367]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2014.
Hideg Ágnes
   Pazár István mérnök, vízműigazgató / Hideg Ágnes, Szlabóczky Pál. - Miskolc : Magánkiad., 2013. - 45 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 25-33.
ISBN 978-963-89141-3-2 fűzött
Pazár István (1875-1947)
Magyarország - mérnök - vízépítés - 19. század - 20. század - személyi bibliográfia
62(439)(092)Pazár_I. *** 626/627 *** 012Pazár_I.
[AN 3509452]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1530 /2014.
Gottdank Tibor
   Szolgáltatásalapú világ : bevezetés a szolgáltatásorientált architektúrába (SOA) / Gottdank Tibor. - Bicske : Szak K., 2013. - 367 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 363-367.
ISBN 978-963-9863-34-7 fűzött : 7000,- Ft
számítógép-architektúra - szolgáltatásmenedzsment
681.3SOA *** 65.011.1
[AN 3511357]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

1531 /2014.
Deutsch Nikolett
   A központosított és az elosztott hálózati rendszerek az energia-szolgáltatásban / [kész. Deutsch Nikolett]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2013. - 32 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 28.)
Fűzött
Európai Unió - energiaellátás - villamos energia - energiapolitika
621.31(4-62) *** 620.9(4-62)
[AN 3509913]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1532 /2014.
Gidel, Henry
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel / Henry Gidel ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 2002. - 429 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 425-427.
ISBN 978-963-07-9691-0 fűzött : 3990,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - életrajz
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 3514198]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2014.
Péntek Bernadett
   Vokabelheft und Transkriptionen : a Deutsch in der Gastronomie - für Köche und Kellner c. könyvhöz / Péntek Bernadett. - Győr : Nordwest 2002, 2013. - 72 p. ; 26 cm
ISBN 978-963-89823-3-9 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - vendéglátás - szaknyelv - kétnyelvű szótár - oktatási segédlet
640.4(072) *** 803.0(072) *** 801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3509704]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1534 /2014.
   Geotechnika 2013 : Ráckeve, Savoyai Kastély, 2013. október 15-16. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2013. - 60 p. ; 21 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-89016-7-5 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
624.13 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3512076]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1535 /2014.
   Compendium on sustainable agribusiness and sustainable tourism [elektronikus dok.] : educational materials of the SATIS (159143-Tempus-HU-Tempus-JPCR) project / eds. Károly Bodnár, József Horváth ; publ. University of Szeged Faculty of Agriculture. - Szöveg és képek. - Hódmezővásárhely : Univ. of Szeged Fac. of Agriculture, [2013]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-306-239-5
Balkán - Európa - mezőgazdaság - turizmus - fenntartható fejlődés - nemzetközi együttműködés - felsőoktatás - elektronikus dokumentum
338.43(497) *** 378(4) *** 338.48(497) *** 504.03(497)
[AN 3511680]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2014.
Csányi Vilmos (1935-)
   Jeromos, a barátom / Csányi Vilmos ; László Bandy rajz. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2013. - 193 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-267-1 kötött : 2990,- Ft
kutya - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3515562]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2014.
Hare, Brian (1976-)
The genius of dogs (magyar)
   Az okos kutya : a kutyák sokkal többre képesek, mint gondolnád / Brian Hare, Vanessa Woods ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 351 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 274-349.
ISBN 978-615-5373-28-2 fűzött : 4490,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3510504]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2014.
International Symposium on Analytical and Environmental Problems (19.) (2013) (Szeged)
   Proceedings of the 19th International Symposium on Analytical and Environmental Problems : Szeged ..., 23 September 2013 / ed. by Zoltán Galbács ; [org. by SZAB Kémiai Szakbizottság Analitikai és Környezetvédelmi Munkabizottsága]. - Szeged : [JATEPress], [2013]. - 327 p. : ill. ; 29 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-141-9 fűzött
környezetvédelem - mezőgazdaság - analitikai kémia - konferencia-kiadvány
63 *** 504.06 *** 543 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3511565]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2014.
Kozma Gábor (1966-)
   Hazámért, rendületlenül : [beszélgetések Dr. Pálffy Dezsővel] / Kozma Gábor. - Szombathely : Pálffy D., 2013. - 43 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7735-0 fűzött
Pálffy Dezső (1930-)
Magyarország - agrármérnök - 20. század - 21. század - interjú
63(439)(092)Pálffy_D.(047.53)
[AN 3510110]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2014.
Növényorvos Nap (8.) (2013) (Budapest)
   VII. Növényorvos Nap / [fel. szerk. Bakonyi István] ; [közread. a] Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara. - [Budapest] : M. Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, 2013. - 128 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
növényvédelem - konferencia-kiadvány
632 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3510541]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2014.
Tamás Jenő (1932-)
   A tőkétől a pohárig : [amit a szőlőről, borról tudni érdemes] / [szöveg] Tamás Jenő ; [fotók] Tamás Ervin. - 3. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 286 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-357-159-0 kötött
borászat - szőlőművelés
663.2 *** 634.8
[AN 3514139]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2014.
Tóth Sándor László (1943-)
   Schmidt Ernő : a szombathelyi forgácslemezgyártás megteremtőjének élete és munkássága / Tóth Sándor László. - Budapest : Fate, 2013. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (A fafeldolgozás érdemesei)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8071-12-5 fűzött
Schmidt Ernő (1925-)
Magyarország - erdőmérnök - fafeldolgozó ipar - 20. század - 21. század
630(439)(092)Schmidt_E. *** 674(439)(092)Schmidt_E.
[AN 3511456]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1543 /2014.
The 5 ingredient cookbook (magyar)
   Ötletes villámfogások : 5 hozzávaló, 10 perc előkészítés, 15 perc főzés / [ford. Nyilas Ágnes]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 320 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-238-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3511932]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2014.
Bede Anna (1979-)
   Vegasztrománia : a Goldenblog nyertesének első szakácskönyve / Bede Anna. - [Budakalász] : Boook K., [2013]. - 191 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-00-9 kötött : 4490,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3511776]
MARC

ANSEL
UTF-81545 /2014.
Bretherton, Caroline
Step-by-step baking (magyar)
   Sütés lépésről lépésre : könnyen követhető receptek 1500 fotóval / Caroline Bretherton ; [ford. Sárközy Judit]. - Budapest : Reader's Digest, cop. 2013. - 544 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-239-9 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3512004]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2014.
Energiespar-Bibel (magyar)
   500 energiatakarékos ötlet : költségcsökkentés, hatékony energiafelhasználás, környezetvédelem / [ford. Tóth Tamás Boldizsár] ; [szerk. Őri Péter]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-233-7 kötött
háztartás - energiafogyasztás - megtakarítás - környezetvédelem - útmutató
64(083.13) *** 620.9 *** 658.18 *** 504.06
[AN 3511895]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2014.
Internacia kuir-libro (magyar)
   Nemzetközi szakácskönyv / [összeáll. Johanna Shorter-Eyck] ; [ford. Keszi Teodóra Mária]. - Pécs : Keszi T. M., 2013. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7432-8 fűzött
nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(100)(083.12)
[AN 3511528]
MARC

ANSEL
UTF-81548 /2014.
Jámbor Mariann
   Különleges burgonyás ételek / [szöveg Jámbor Mariann]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2013. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5308-32-1 fűzött : 990,- Ft
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3509809]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2014.
Kerekes Sándor
   Szakácskönyv a magyar szürkéhez / Kerekes Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 176 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7654-1 kötött : 4500,- Ft
szarvasmarha - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3511644]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2014.
Kócsa László
   Hungarian classics by Chefparade Cooking School / [... text László Kócsa] ; [photographs András Tóth]. - Budapest : Chefparade Kft., cop. 2013. - 109 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6962-1 kötött : 2990,- Ft : 9,90 EUR : 8,90 GBP : 14,90 USD
Magyarország - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3511618]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2014.
   "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" : kreatív kispesti konyha / [szerk. Kőszegné Füzesi Márta] ; [kiad. a Kispest I. Baptista Gyülekezet]. - [Budapest] : Kispest I. Baptista Gyülekezet, 2013. - 263 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7669-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3511287]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2014.
Nagy Réka
   Ökoanyu : egyszerűen zöld : [környezettudatos és takarékos háztartási ötletek] / Nagy Réka. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-341-058-5 kötött : 3300,- Ft
háztartás - környezetvédelem - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 620.9 *** 504.06(036)
[AN 3511747]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2014.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's 30-minute meals (magyar)
   Jamie 30 percesek / [Jamie Oliver] ; fotók David Loftus ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-019-9 kötött : 6900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3511829]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2014.
Owen, Catherine (?-1889)
   Choice cookery [elektronikus dok.] / Catherine Owen. - Szöveg (epub : 664 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3512845]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2014.
Patkós Mihály
   Konyhai halaskönyv / Patkós Mihály. - Budapest ; Szarvas : Digitális Kalamáris, 2013. - 75 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5431-00-5 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3511096]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2014.
   Receptsarok : konyhasarok receptgyűjtemény-sorozat 4. - Budapest : Tudomány K., cop. 2013. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-74-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3509723]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2014.
Rózsa Klára
   Gyors piskótás sütemények / [Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2013. - 127 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 23.)
ISBN 978-615-5308-17-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3509861]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2014.
Rózsa Klára
   Kanállal mért sütemények / Rózsa Klára. - Debrecen : Wexy-Nova, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Finom pillanatok, ISSN 2063-4439)
ISBN 978-615-5042-91-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3509819]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2014.
Szabó Péter
   Halak és halételek : gasztronómiai kislexikon 80 recepttel és ételfotókkal / Szabó Péter, Hoitsy György ; [fotó Pintér Árpád] ; [graf. Andrási Edina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Corvina, 2013. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236.
ISBN 978-963-13-6184-1 kötött : 5990,- Ft
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3514142]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1560 /2014.
   Etikák, identitások, perspektívák : szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből : tanulmánykötet / szerk. Bertók Rózsa, Barcsi Tamás ; [közread. az] Ethosz Tudományos Egyesület ... - Pécs : Virágmandula Kft. : Ethosz Tud. Egyes., 2013. - 408, [2] p. : ill. ; 25 cm
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88149-4-4 fűzött
erkölcs - etika - foglalkozási erkölcs
17 *** 174
[AN 3511797]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2014.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   A dionüszoszi világszemlélet / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 102 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-40-7 fűzött : 2200,- Ft
német irodalom - filozófia
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3510887]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2014.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Házassági karambolok / Pálhegyi Ferenc ; [ill. Gaál Éva] ; [közread. a] KIA. - Utánny. - Budapest : KIA, 2013, cop. 2000. - 88 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-86009-8-1 fűzött
házasság - vallásos irodalom
173.1 *** 265.5
[AN 3515306]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1563 /2014.
   Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon / szerk. Bogár Judit. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 238 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 4.)
A Piliscsabán, 2011. ápr. 29-30-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-102-0 fűzött
Magyarország - vallásosság - lelki élet - vallástörténet - 17. század - 18. század
248.3 *** 291(439)"16/17"
[AN 3509743]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2014.
Balás Béla (1941-)
   Szigorúan nyilvános! : nyílt beszéd papjainkról / Balás Béla. - Budapest : Kairosz, 2013. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-407-1 fűzött : 2000,- Ft
papság
254
[AN 3511095]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2014.
Bolyki László (1973-)
   Kegyelem és kalmárszellem : kereszténység, spiritualitás, lélektan / Bolyki László. - Budapest : Álomgyár K., 2013. - 285 p. ; 20 cm
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5252-21-1)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3511509]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2014.
Burrows, Ruth
Interior castle explored (magyar)
   A belső várkastély felfedezése / Ruth Burrows ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2013. - 189 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-07-7 fűzött : 1750,- Ft
imádkozás - lélek
248.143 *** 233.5
[AN 3511089]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2014.
Chován József (1895-19??)
   Gajdács Pál élete és munkássága / ... írta Chován József. - Hasonmás kiad. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, [2013]. - 21 p. : ill. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Szarvas : "Szarvasi Közlöny" Ny., 1933
ISBN 978-963-89598-7-4 fűzött
Gajdács Pál (1847-1929)
Magyarország - egyházi személy - evangélikus egyház - 19. század - 20. század - hasonmás kiadás
284.1(439)(092)Gajdács_P. *** 094/099.07
[AN 3511144]
MARC

ANSEL
UTF-81568 /2014.
Cseri Kálmán (1939-)
   Emberek a kereszt körül / Cseri Kálmán. - Budapest : Harmat, 2013. - 156 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-186-7 fűzött : 1500,- Ft
hit - szenvedéstörténet
232.96 *** 234
[AN 3509733]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2014.
Ghiberti, Giuseppe
Davanti alla Sindone (magyar)
   Látta és hitt : a torinói lepel üzenete / Giuseppe Ghiberti ; [ford. Varga Réka Éva]. - Szombathely : Martinus K., 2013. - 76 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5091-28-5 fűzött : 1490,- Ft
szindonológia - szenvedéstörténet
231.73 *** 232.96
[AN 3511742]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2014.
Heward-Mills, Dag
The art of leadership (magyar)
   A vezetés művészete / Dag Heward-Mills ; David Yonggi Cho előszavával. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 450 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5246-06-7 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom - vezetés
244 *** 65.012.4
[AN 3511786]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2014.
Heward-Mills, Dag
Loyalty and disloyalty (magyar)
   Hűség és hűtlenség / Dag Heward-Mills. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89357-9-3 fűzött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - hűség
244 *** 179.9
[AN 3511738]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2014.
Heward-Mills, Dag
Those who forget (magyar)
   A könnyen felejtők / Dag Heward-Mills. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 118 p. ; 21 cm. - (Hűség és hűtlenség sorozat)
ISBN 978-963-89357-8-6 fűzött : 1450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3511735]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2014.
Horváth István Sándor (1969-)
   Betlehemi jászol / Horváth István Sándor ; [ill. Magyar Krisztina]. - Zalalövő : Szerző, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89628-6-7 kötött : 1100,- Ft
vallásos irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
244(0:82-32)(02.053.2)
[AN 3510257]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2014.
Iancu Laura (1978-)
   Vallás Magyarfaluban : néprajzi vizsgálat / Iancu Laura. - [Budapest] : L'Harmattan ; [Pécs] : PTE Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2013. - 424 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia ethnologica Hungarica, ISSN 1587-8899 ; 17.)
Bibliogr.: p. 373-424.
ISBN 978-963-236-728-6 kötött : 4200,- Ft
Magyarfalu (Moldva) - magyar néprajz - határon túli magyarság - népi vallásosság - hitélet
291.4 *** 398.3(=945.11)(498-2Magyarfalu)
[AN 3509641]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2014.
Juhl, Karin
The carry along Bible (magyar)
   Vidd magaddal Biblia : örökzöld bibliai történetek gyerekeknek / [szöveg Karin & Torben Juhl] ; [ill. Jakob Kramer] ; [ford. Kis-Katos Natália]. - [Szombathely] : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 49 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-5246-07-4 kötött : 2490,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3511313]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2014.
Kecskés Gusztáv (1967-)
Politikai hit-vallás (angol)
   A political profession of faith : a biblical political science / Gusztáv D. Kecskés ; [transl. by Miklós Szalai]. - Budapest : D7 Publ. House, 2013. - 70, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7594-3 fűzött
bibliakutatás - politika - politológia
22.07 *** 32 *** 32.001
[AN 3511317]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2014.
Keller, Timothy (1950-)
The prodigal God (magyar)
   A tékozló Isten és két elveszett fia / Timothy Keller ; [ford. Szűcs Teri]. - Budapest : Harmat, 2013. - 110 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-288-127-0 fűzött : 1750,- Ft
Biblia. Újszövetség. Lukács evangéliuma
bibliamagyarázat
226.4.07
[AN 3509817]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2014.
Közi Horváth József (1903-1988)
   Válogatás röpirataiból I / Közi Horváth József ; [... kiad. ... a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2013. - 98 p. ; 20 cm
Tart.: A mocsoktalan házasság : XI. Pius pápa "Casti connubii..." kezdetű körlevelérőlÞ; Nemzetiszínű pogányságÞ; Magyarország és Nyugateurópa politikai kapcsolatai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7559-2 fűzött
házasság - magyar történelem - fasizmus - röpirat
265.5 *** 943.9 *** 329.18(430)"193/194"
[AN 3511052]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2014.
Kramer, Jakob
Lift-the-flap Bible stories (magyar)
   Az én nagy kukucskálós Bibliám : Ó- és Újszövetségi történetek : 48 mókás felhajtható füllel / [Jakob Kramer illusztrációival] ; [szöveg Michael Berghof]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5246-13-5 kötött : 2950,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3511378]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2014.
   Krisztus tanúi : szentjeinkkel - hónapról hónapra / [... szerk. Fellegi Béla, Kiss Péter, Szigeti László]. - [Budapest] : Új Ember, 2012-. - ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9674-45-5
szent - életrajz
235.3(092)
[AN 3441498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [10.], Október. - 2013. - 118 p.
Fűzött : 420,- Ft
[AN 3510149] MARC

ANSEL
UTF-81581 /2014.
Márfi Gyula (1943-)
   Az Istenkeresés útjain : gondolatok, újságcikkek, előadások / Márfi Gyula ; [kiad. a Szaléziánum]. - 2. átd. kiad. - Veszprém : Szaléziánum, 2013. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89951-0-0 fűzött
dogmatika - erkölcsteológia - vallásos irodalom
23 *** 241 *** 244
[AN 3515872]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2014.
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (kármelita atya) (1894-1967)
Au souffle de l'Esprit (magyar)
   A lélek lendületével : imádság és cselekvés / A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugène atya ; [ford. Muraközy Nóra]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2013. - 318 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-05-3 fűzött : 2200,- Ft
hit - isten
234 *** 211
[AN 3511076]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2014.
Marsch, Michael (1932-)
Ich will dir den Weg zum Himmel zeigen (magyar)
   Az arsi plébános : Vianney Szent János élete / Michael Marsch ; [ford. Kőrösiné Merkl Hilda]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 195 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-662-627-3 fűzött : 2800,- Ft
Vianney, Jean-Marie (1786-1859)
szent - 19. század
235.3(092)Vianney,_J.-M.
[AN 3511138]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2014.
Ocsovszki Imre
   Felemelkedés / írta Ocsovszki Imre ; [kiad. a Mária Lovagrend Egyesület]. - Békéscsaba : Mária Lovagrend Egyes., 2013. - 66 p : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7796-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3511725]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2014.
   Önkéntesség a Biblia hátterében / [szerk. Dráviczki Sándor]. - Nyíregyháza ; [Hajdúhadház] : Élmény '94 Bt., 2013. - 27 p. : ill. ; 21 cm. - (Pedagógushivatás, ISSN 2064-454X)
Bibliogr.
Fűzött
szeretetszolgálat
258
[AN 3511888]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2014.
Ótós Miklós
   A katolikus egyház története Szekszárdon / írta és összeáll. Ótós Miklós ; [... kiad. Római Katolikus Egyházközség Szekszárd]. - Szekszárd : Római Katolikus Egyházközség, 2013. - 300 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 291-293.
ISBN 978-963-08-7243-0 fűzött
Szekszárd - katolikus egyház - helytörténet
282(439-2Szekszárd)(091) *** 943.9-2Szekszárd
[AN 3511743]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2014.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Küzdeni a kapcsolatokért : Pálhegyi Ferenccel beszélget Sz. Kiss Mária. - Budapest : Harmat, 2013. - 135 p. : ill. ; 22 cm
Pálhegyi Ferenc (1935-)
Magyarország - pszichológus - 20. század - 21. század - házasság - lelki gondozás - életútinterjú
265.5(047.53) *** 253 *** 159.9(439)(092)Pálhegyi_F.(047.53)
[AN 3509737]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2014.
Pardi Anna (1945-)
   Ama titkok ragyogása / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2013. - 245 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-653-2 fűzött : 2900,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
szent - 16. század - vallásos irodalom
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 244
[AN 3511117]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2014.
Prajñānānanda, Paramahamsa (1960-)
Expression of love (magyar)
   A szeretet kifejezése : ima és meditáció / Paramahamsa Prajnananda ; [közread. a Magyar Kriya Jóga Egyesület]. - [Budapest] : M. Kriya Jóga Egyes., 2013. - 36 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-08-7927-9 fűzött
meditáció - ima
242 *** 243
[AN 3511590]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2014.
Pwlaq-Saʾm, Wardah (1953-)
Beyt hastariym (magyar)
   Mikve, a titkok háza / Varda Polak-Sahm ; [ford. Abergel Andrea]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 350 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 345-[351].
ISBN 978-615-5054-87-7 kötött : 3999,- Ft
zsidó szertartás - zsidóság - nő
296.5-055.2 *** 316.37-055.2(=924)
[AN 3510529]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2014.
Sándor Anikó
   Magyar Camino : a magad útján / Sándor Anikó. - Budapest : Jaffa, 2013. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5235-97-9 fűzött : 2940,- Ft
Magyarország - zarándoklat - memoár
248.153.8(439)(0:82-94)
[AN 3509518]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2014.
Short, Tom
5 crucial questions about Christianity (magyar)
   5 döntő kérdés a keresztyénségről : elgondolkodtató kérdések, amelyek megváltoztatják az életedet / Tom Short. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2013. - 83 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5189-44-9 fűzött
vallásos irodalom - kereszténység
244 *** 23/28
[AN 3511471]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2014.
Szarka Miklós (1940-)
   Lelkipásztor házaspárok kapcsolati konfliktusainak kezelése : Pasztorál-pszichoterápia a gyakorlatban / Szarka Miklós. - Budapest : Kálvin, 2013. - 251 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-251. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-558-232-7 fűzött : 2500,- Ft
lelkipásztorkodás - lelki gondozás - pszichoterápia - házasság
253 *** 159.9 *** 615.851 *** 265.5
[AN 3509821]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2014.
Unterwegssein braucht ein Zuhause (magyar)
   Úton hazafelé : életünk mint zarándoklat : női lelkinap, 2013 / Nurit Stosiek [et al.] ; [ford. Vissiné Berényi Edit] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2013. - 72 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5149-73-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3511511]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1595 /2014.
   Ando drom : programs exploring Roma art, culture and social sciences organized by the Balassi Institute / [transl. by Maya J. Lo Bello]. - Budapest : Balassi Inst., [2013]. - 51 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-89583-9-6 fűzött
Európa - cigányság - kultúra - rendezvény
316.347(=914.99) *** 008(=914.99) *** 061.7(4)
[AN 3510405]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2014.
Forgács István (1976-)
   Cigánynak lenni : leszámolás a tabukkal / Forgács István. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2013. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9461-42-0 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - cigányság - társadalmi integráció - romológia - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3509469]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2014.
   "Megvagyunk mi egymás mellett..." : magyar - román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton / szerk. Biczó Gábor, Kotics József. - [Miskolc] : ME KVAI, 2013. - 311 p. : ill. ; 24 cm + DVD. - (Antropos, ISSN 1589-9136)
A mellékletben szereplő filmet kész. Szilágyi Péter. - melléklet címe: "Elkacagott világ". - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-034-9 fűzött
Erdély - Tövishát - határon túli magyarság - románok - interetnikus kapcsolat
316.347(=590)(498.4Tövishát) *** 316.347(=945.11)(498.4Tövishát) *** 316.47(=00)(498)
[AN 3509719]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2014.
Siegel, Alan (1938-)
Simple (magyar)
   Csak egyszerűen! / Alan Siegel, Irene Etzkorn ; [ford. Nagy Györgyi Eszter]. - Budapest : HVG K., 2013. - 263 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-130-7 kötött : 3900,- Ft
marketing - kommunikáció - üzleti élet
316.77 *** 658.8 *** 658.1
[AN 3511780]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2014.
Szathmári Judit (1973-)
   The revolving door : urban Indian community experience in multicultural America / Judit Szathmári. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-318-391-5 fűzött
Egyesült Államok - indiánok - városi népesség
316.347(=97)(73) *** 316.37-054.4(73-2)
[AN 3510316]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2014.
Varga Károly (1930-)
Értékek fénykörében (bőv. kiad.)
   Fénykör : értékszociológia, nemzetstratégia / Varga Károly ; Geert Hofstede előszavával. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Akad. K., 2013. - 674 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 639-658.
ISBN 978-963-05-9458-5 fűzött
Magyarország - társadalmi érték - 20. század
316.752(439)"19"
[AN 3516115]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2014.
Yousafzai, Malala (1997-)
I am Malala (magyar)
   Én vagyok Malala : a lány, aki harcolt, hogy tanulhasson, és lelőtte egy tálib fegyveres / Malala Juszufzai ; Christina Lamb közrem. ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2013. - 386, [2] p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-310-247-3 fűzött : 3490,- Ft
Yousafzai, Malala (1997-)
Pakisztán - nők a társadalomban - hétköznapi élet - tálibok - memoár
316.37-055.2(549.1)(0:82-94) *** 929(549.1)(0:82-94) *** 323.285(549.1)
[AN 3509456]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2014.
   Zsidó örökség Magyarországon : a zsidó hagyományt, kultúrát, művészetet bemutató programok a Balassi Intézet szervezésében. - Budapest : Balassi Int., 2013. - 39 p. : ill., színes ; 16x17 cm
ISBN 978-615-5389-00-9 fűzött
Magyarország - Európa - zsidóság - kulturális örökség - rendezvény
316.347(=924)(439) *** 008(=924)(439) *** 061.7(4)
[AN 3510305]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2014.
Zsidó örökség Magyarországon (angol)
   Jewish heritage in Hungary : programs exploring Jewish culture, art and tradition, organized by the Balassi Institute. - Budapest : Balassi Inst., 2013. - 39 p. : ill., színes ; 16x17 cm
ISBN 978-615-5389-01-6 fűzött
Magyarország - Európa - zsidóság - kulturális örökség - rendezvény
316.347(=924)(439) *** 008(=924)(100) *** 061.7(4)
[AN 3510306]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1604 /2014.
   Szerencsének szerencséje : székely népmesék / [vál. és az utószót írta Karádi Ilona] ; [az illusztrációkat kész. Pisák Krisztina]. - Budapest : Officina Junior, 2013. - 255 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9705-78-4 kötött
Székelyföld - határon túli magyarság - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(498.4Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3514128]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1605 /2014.
Antoni, Robert
   Bezárt szabadság : 31 nap az USA bevándorlási börtönében / Robert Antoni. - [Tapolca] : [Antoni R.], cop. 2013. - 279 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6335-3 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - idegenrendészet - illegális bevándorló - memoár
325.25(=945.11)(73)(0:82-94) *** 351.756(73)
[AN 3511207]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2014.
Assange, Julian (1971-)
Julian Assange : the unauthorised autobiography (magyar)
   A letiltott önéletrajz : a WikiLeaks-alapító története / Julian Assange ; [ford. Medgyesy Zsófia] ; [... az utószót írta Marczali Ferenc]. - Budapest : TranzPress Kv., 2013. - [6], 370 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6593-7 fűzött : 3990,- Ft
Assange, Julian (1971-)
WikiLeaks (testület)
Ausztrália - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
323.21(100)"200/201" *** 070(94)(092)Assange,_J.(0:82-94) *** 061.2(485)WikiLeaks(0:82-94) *** 681.324Internet *** 327(100)"200/201"
[AN 3509812]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2014.
Bárány Attila (1971-)
   Középkori magyar emlékek Angliában / Bárány Attila. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 138 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 125-138.
ISBN 978-615-5257-46-9 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Anglia - külkapcsolat - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
327(439)"13/14" *** 327(410)"13/14" *** 930.85(439)"13/14" *** 930.85(410)"13/14"
[AN 3510632]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2014.
Barta Róbert (1966-)
   Az államférfi és a világpolgár : Winston S. Churchill és Emery Reves / Barta Róbert. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 146 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 129-139.
ISBN 978-615-5257-38-4 fűzött : 3400,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Révész Imre (1904-1981)
Nagy-Britannia - politikus - külpolitika - külföldön élő magyar személyiség - vállalkozó - könyvkiadás - hírlapkiadás - 20. század
32(410)(092)Churchill,_W._S. *** 070(410)(=945.11)(092)Révész_I. *** 327(410)"194/196"
[AN 3510780]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2014.
Bay Zoltán (1900-1992)
   Az élet erősebb / Bay Zoltán ; [közread. a] ... Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. - Budapest : Püski : Bay Z. Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., 2013. - 270 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-128-6 fűzött
Bay Zoltán (1900-1992)
Egyesült Államok - Magyarország - fizikus - külföldön élő magyar személyiség - belpolitika - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
323(439)"194"(0:82-94) *** 53(73)(=945.11)(092)Bay_Z.(0:82-94)
[AN 3516081]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2014.
Hankiss Ágnes (1950-)
   Továbbélő hálózatok a rendszerváltás tükrében / [Hankiss Ágnes] ; [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2013. - 217 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5364-05-1 fűzött
Magyarország - titkosszolgálat - megfigyelés - belpolitika - rendszerváltás - történelmi forrás
323(439)"1989/199"(093) *** 351.746.1(439)"1989/199"(093)
[AN 3511741]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2014.
Hem, Mikal (1973-)
Kanskje jeg kan bli diktator (magyar)
   Kezdő diktátorok kézikönyve / Mikal Hem. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 256 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 8.)
Ford. Petrikovics Edit. - Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-963-279-366-5 fűzött : 2490,- Ft
diktatúra - politikus - uralkodó - világtörténelem - 20. század - ezredforduló
321.6(100)(092) *** 930.9"19/201"
[AN 3509301]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2014.
Lakner Zoltán (1975-)
   Rendszerválás : Magyarország, 2009-2013 / Lakner Zoltán, Tóth Ákos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 351 p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
ISBN 978-80-8101-744-5
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"200/201"
[AN 3511463]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2014.
   Mondd el fiaidnak : a holokauszt magyar áldozatainak emlékére / [szerk. és összeáll.] Kiss Károly. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 271 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5214-41-7 kötött
Magyarország - Szombathely - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború
323.13(=924)(439-2Szombathely)"1944/1945" *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"
[AN 3510596]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2014.
Schmidtmayer Richárd
   Heimatlosen : deutsche und ungarische Schicksale nach dem zweiten Weltkrieg : zu den Jubiläen der Städtepartnerschaften Gerlingen - 25 - Tata, 15 - Szőgyén / [Text Richárd Schmidtmayer ... und Csaba Fehér ...] ; [Verl.: Selbstverwaltung der Stadt Tata]. - Tata : Selbstverwaltung, [2013]. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88813-3-5 fűzött
Csehszlovákia - kitelepítés - magyarországi németek - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak
325.254(=945.11)(437.6)"194" *** 325.254(=30)(439)"194"
[AN 3511352]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1615 /2014.
Balogh Ádám (1977-)
   Fejezetek Görögország újkori történetéből : a szabadságharctól napjainkig / Balogh Ádám. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M.-i Helyi Csop., 2013. - 188 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 7.)
Bibliogr.: p. 184-187.
ISBN 978-963-08-5717-8 fűzött : 3000,- Ft
Görögország - történelem - 19. század - 20. század - ezredforduló
949.5"18/201"
[AN 3510084]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2014.
Bubryák Orsolya (1974-)
   Családtörténet és reprezentáció : a galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei / Bubryák Orsolya ; [közread. az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet]. - Budapest : MTA BTK Művészettört. Int., 2013. - 542 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 506-526.
ISBN 978-615-5133-05-3 kötött : 6000,- Ft
Bakócz-Erdődy család
családtörténet - magángyűjtemény
929.52(439)Bakócz-Erdődy *** 069.017(439)Erdődy
[AN 3509596]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2014.
Endreffyné Takács Mária
   Szülőfalunk, Ozora : emlékezések, 1925-2012 / [szöveg és szerk. Endreffyné Takács Mária] ; [kiad. az Ozoráért Baráti Kör Egyesület]. - [Ozora] : Ozoráért Baráti Kör Egyes., 2013. - 343 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7177-8 kötött
Ozora - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ozora *** 908.439-2Ozora
[AN 3510695]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2014.
Franyó Rudolf (1949-)
Sorsok a Pilisben (szlovák)
   Slovenské osudy : príbehy Pilíšanov, ktoré písal život / Rudo Fraňo. - Senváclav : [Franyó R.], 2013. - 309 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 301-307.
ISBN 978-963-08-7715-2 kötött
Pilisszentlászló - helytörténet - magyar irodalom - második világháború - történelmi elbeszélés
943.9-2Pilisszentlászló"194"(0:82-321.6) *** 894.511-321.6=854
[AN 3511929]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2014.
   Frühneuzeitforschnung in der Habsburgermonarchie : Adel und Wiener Hof, Konfessionalisierung, Siebenbürgen = Koraújkorkutatás a Habsburg Monarchiában : nemesség és bécsi udvar, konfesszionalizáció, Erdély / hrsg. von István Fazekas [et al.]. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2013. - 493 p. : ill. ; 24 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 7.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-04-7 fűzött
Habsburg Birodalom - történelem - 16. század - 17. század - 18. század
943.6/.9"15/17"
[AN 3509588]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2014.
Gyarmati György (1951-)
   A Rákosi-korszak : rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-1956 / Gyarmati György ; [közread. az] ÁBTL ... - 2. jav. kiad. - Budapest : ÁBTL : Rubicon, 2013. - 528 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 509-525.
ISBN 978-963-9839-11-3 kötött : 4990,- Ft
magyar történelem - Rákosi-korszak
943.9"1945/1956"
[AN 3514176]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2014.
Horváth Lajos (1938-)
   A Galga-mente birtokos családjai 1541-ig [elektronikus dok.] / Horváth Lajos. - Szöveg. - Aszód : Aszód Vár. Kult. Közp., 2013. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Digitális tár, ISSN 2064-3519 ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A mű kéziratának digitális másolatával. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8003-9 műanyag tokban
Galga mente - családtörténet - középkor - földbirtokos - elektronikus dokumentum
929.52(439Galgamente)"12/15" *** 316.37-058.232.3(439Galgamente)"12/15"
[AN 3511719]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2014.
   Időutazás az ikervárosban : Alberti-Irsa kultúrtörténeti emlékeiből / [gyűjt., vál. és írta Major János] ; [az Alberti-Irsa című hetilap kivonatát szerk., az összekötő szöveget írta Mné Daru Mária]. - [Albertirsa] : Magánkiad., 2013, cop. 2012. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180.
ISBN 978-963-08-4292-1 fűzött
Albertirsa - helytörténet
943.9-2Albertirsa
[AN 3515231]
MARC

ANSEL
UTF-81623 /2014.
   Információ és társadalom : információtörténeti konferencia, 2013. november 21-22. : Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézet / [szerk. Reszler Gábor]. - Nyíregyháza : NYF Történettud. és Filozófia Int., 2013. - 75 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5097-77-5 fűzött
művelődéstörténet - információáramlás - konferencia-kiadvány
930.85(100) *** 061.3(439-2Nyíregyháza) *** 659.2
[AN 3509562]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2014.
   Magyarország története / főszerk. Romsics Ignác. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 1035 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 959-966.
ISBN 978-963-05-8543-9 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3515834]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2014.
Nagy László, J. (1945-)
   L'histoire contemporaine de l'Algérie vue de Hongrie / J. Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2013. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-144-0 fűzött
Algéria - történelem - 20. század
965"19"
[AN 3511556]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2014.
Németh György (1956-)
   Supplementum Audollentianum / György Németh. - Budapest ; Debrecen ; Zaragoza : Univ. of Debrecen Dep. of Ancient History, 2013. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 20.)
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-620-2 fűzött
Audollent, Auguste (1864-1943)
Franciaország - régész - történész - epigráfia - 19. század - 20. század
930.1(44)(092)Audollent,_A. *** 904(44)(092)Audollent,_A. *** 930.271
[AN 3509611]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2014.
Polgár Kálmán
   Helytörténet apróban / Polgár Kálmán. - [Győr] : Hazánk, cop. 2013. - 56 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9829-28-2 fűzött
Pér - helytörténet - helyismeret
943.9-2Pér *** 908.439-2Pér
[AN 3511115]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2014.
Solymosi József
   Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848-1849-ben / Solymosi József. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2013. - 175 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 151-156. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7097-62-1 fűzött : 2000,- Ft
Északkelet-Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 355.48(439-18)"1848/1849"
[AN 3511671]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2014.
Somogyi Ambrus (1564-1637)
Historia rerum Ungaricarum et Transylvanicarum ab anno 1490 usque 1606 (magyar)
   História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig / Somogyi Ambrus ; [ford. ... Buzogány Dezső, ... Szebelédi Zsolt, ... Szabó György] ; [jegyz. ... Buzogány Dezső és Tóth Levente, ... Kalotai Noémi] ; [az utószót Szebelédi Zsolt írta]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 2 db ; 22 cm. - (Scriptores rerum Hungaricarum, ISSN 1788-6929 ; 8.)
ISBN 978-615-5257-47-6 fűzött : 6900,- Ft
Magyarország - Erdély - magyar történelem - középkori latin irodalom - 16. század - 17. század - történelmi forrás - krónika
943.921"15/16"(093) *** 943.9"15/16"(093) *** 871-94(439)=945.11
[AN 3510752]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-2. könyv. - 285, [3] p.
ISBN 978-615-5257-48-3
[AN 3510761] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 3-4. könyv. - 278 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-49-0
[AN 3510766] MARC

ANSEL
UTF-81630 /2014.
   Szécsény évszázadai / szerk. Guba Szilvia, Galcsik Zsolt. - Szécsény : Kubinyi F. Múz. : M. Mezőgazd. Múz. Baráti Köre Szécsényi Helyi Csop., 2013. - 32 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (A Kubinyi Ferenc Múzeum helytörténeti füzetei, ISSN 0865-8374 ; 2.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-615-5284-01-4 fűzött
Szécsény - helytörténet
943.9-2Szécsény
[AN 3511994]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2014.
Vécsey Aurél
   Trónok harca a magyar történelemben / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-109-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - uralkodó
943.9(092) *** 943.9
[AN 3510209]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2014.
Walker, Jane
100 things you should know about Ancient Egypt (magyar)
   Egyiptom / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - [Budapest] : Lilliput, [2013], cop. 2003. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Walker, Jane
ISBN 978-963-9166-63-9 kötött : 1990,- Ft
ókori Egyiptom - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2)
[AN 3515266]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1633 /2014.
   A Balaton könyve : olvasókönyv mindazoknak, akik tavunkat még jobban szeretnék megismerni / [szerk. Szauer Rózsa] ; [közread. a] Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület. - 3. bőv. kiad. - Csopak : Nők a Balatonért Közhasznú Egyes., 2013. - 248 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 245-246.
ISBN 978-963-86616-7-8 fűzött : 2500,- Ft
Balaton - helyismeret
908.439(285.2Balaton)
[AN 3514117]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2014.
   Ibrány : álomból valóság / [szerk. Nagy Ferenc, Trencsényi Imre] ; [képek Gosztonyi Tibor, Bakti László, Géczi Zoltán] ; [... kiad. Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár]. - Bőv. kiad. - Ibrány : Ibrányi L. Művel. Közp. és Kvt., 2013. - 144 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7494-6 kötött
Ibrány - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Ibrány(084.12)
[AN 3516084]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2014.
   Makó és Csanád vármegye régi képeslapokon : válogatás makói, mezőhegyesi és battonyai gyűjtők gyűjteményéből / [... képaláírások Tóth Ferenc, ... Palkó Lajosné, Kerekes György]. - Makó ; [Veszprém] : Agenda Natura, 2013. - 200 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9849-14-3 kötött
Csanád vármegye - Makó - helyismeret - 20. század - képes levelezőlap - album
908.439.183"190/194"(084.1) *** 769.5(439) *** 908.439-2Makó(084.1)
[AN 3509673]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2014.
Nagy Attila (1949-)
   Debreceni látóképek : légi és földi sétaképek egy elveszett városról / Nagy Attila ; [a fényképeket kész. Nagy Attila, Ragcsák Roland és Kotricz Tünde ...]. - Debrecen : Uropath K., 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89381-9-0 fűzött
Debrecen - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Debrecen(084.12)
[AN 3510097]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2014.
   Otthonunk, Magyarország / írta Francz Magdolna [et al.] ; ill. Temesi Péter és Romvári János. - Kibőv., felújított kiad. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-154-7 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet
908.439 *** 930.85(439)
[AN 3516004]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2014.
Papp János (1948-)
   "Nevess, én majdnem meghaltam!" : útinapló : Sierra Nevada (California), 2011. július 28. - szeptember 1. / Papp János. - [Pilisborosjenő] : Pannon Műv. Alapítvány, cop. 2013. - 75 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (A vándor-színész mesél)
ISBN 978-963-89722-5-5 fűzött
Sierra Nevada (Egyesült Államok) - magyar irodalom - útinapló
908.73(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3510075]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2014.
Roberts, David (1943-)
Alone on the ice (magyar)
   Egyedül a jég ellen : egy emberfeletti küzdelem igaz története / David Roberts ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 372, [2] p., [24] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 363-370.
ISBN 978-615-5373-20-6 fűzött : 3990,- Ft
Mawson, Douglas (1882-1958)
Antarktisz - Ausztrália - sarkkutatás - felfedező - felfedező utazás - 20. század
910.4(94)(092)Mawson,_D. *** 910.4(99)
[AN 3510543]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2014.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Kárpátok koronája : Déli-Kárpátok - ősvárak 1. : szórványmagyarság / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2013. - 140 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-89467-4-4 kötött : 9900,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3510931]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2014.
Zaptcioglu, Dilek (1960-)
Istanbul (magyar)
   Isztambul / [szöveg Dilek Zaptcioglu, Jürgen Gottschlich] ; [ford. Babos Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2013. - 139 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6185-8 fűzött : 3490,- Ft
Isztambul - útikönyv
915.60-2Istanbul(036)
[AN 3514285]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1642 /2014.
Belovics Ervin (1958-)
   Büntető eljárásjog / Belovics Ervin, Tóth Mihály. - Budapest : HVG-ORAC, 2013. - 595 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. nov. 30. - Bibliogr.: p. 593-595.
ISBN 978-963-258-212-2 fűzött : 7900,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3515436]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2014.
Bernád Dénes (1964-)
   A nemzet szárnyai : a magyar katonai repülés évszázados története = The wings of the nation : the century-old history of Hungarian military aviation / Bernád Dénes, Magó Károly, Punka György. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 258 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 257-258.
ISBN 978-963-327-584-9 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - légierő - történeti feldolgozás
358.4(439)(091)
[AN 3511402]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2014.
Bognár Zalán (1963-)
   Téglákba vésett történelem : a ceglédi fogolytábor története és téglafalainak feliratai / Bognár Zalán, Jójárt György, Reznák Erzsébet. - Cegléd : Kossuth Múz., 2013. - 295 p. : ill, részben színes ; 27 cm + DVD. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 37.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-8317-14-8 kötött
Cegléd - fogolytábor - hadifogoly - második világháború - falfirka - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
343.819.5(439-2Cegléd)"1944/1945"(093) *** 355.257.7(439-2Cegléd)"1944/1945"(093)
[AN 3511734]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2014.
Boros Anita (1980-)
   Közérthető közigazgatási hatósági eljárás : a Ket. szabályai egyszerűen : jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok / Boros Anita. - 4. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2013. - 309 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. jún. 1.
ISBN 978-963-295-333-5 fűzött
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény - útmutató
342.9(439)(094)(036) *** 352.077(439)(094)(036)
[AN 3516123]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2014.
   Büntetőjog : a 2012. évi C. törvény alapján. - Budapest : HVG-ORAC, 2013-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3515426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinku Pál. - 2. hatályosított kiad. - 2013. - 894 p.
Lezárva: 2013. szept. 1.
ISBN 978-963-258-207-8 fűzött : 12000,- Ft
[AN 3515429] MARC

ANSEL
UTF-81647 /2014.
Deli Gergely (1980-)
   A jó erkölcsökről / Deli Gergely ; [kiad. a Medium Pro Educatione Közhasznú Alapítvány]. - Budapest : Medium, 2013. - 318 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 266-292. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7060-3 kötött
generális klauzula - kötelmi jog - összehasonlító jog - erkölcs
347.4 *** 340.5 *** 17
[AN 3511219]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2014.
   Hacktivity10 : the IT security festival in Central and Eastern Europe : October 11-12, 2013, MOM Cultural Center, Budapest. - [Budapest] : Hacktivity Kft., 2013. - 58 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7498-4 fűzött
hacker - adatbiztonság - konferencia-kiadvány
343.721 *** 659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3509891]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2014.
Hahner Péter (1954-)
   A nem létező rejtély : [tizenöt kérdés és válasz a Kennedy-gyilkosságról] / Hahner Péter. - Budapest : Panem Kv., 2013. - 286 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-615-5186-16-5 fűzött : 1900,- Ft
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Egyesült Államok - államfő - 20. század - gyilkosság
343.611(73)"1963" *** 973(092)Kennedy,_J._F.
[AN 3510542]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2014.
Hankiss Ágnes (1950-)
   Kéthly Anna lejáratása : a kommunista állambiztonság eszköztára / [Hankiss Ágnes] ; [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2013. - 96 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5364-00-6 fűzött
Kéthly Anna (1889-1976)
Magyarország - titkosszolgálat - politikus - 20. század - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"195/196"(093) *** 32(439)(092)Kéthly_A.
[AN 3511758]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2014.
Sereny, Gitta (1923-2012)
Into that darkness (magyar)
   A sötétség felé : az eutanáziától a tömeggyilkosságig / Gitta Sereny ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 526 p., [8] t. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 469-474.
ISBN 978-963-355-009-0 kötött : 4500,- Ft
Stangl, Franz (1908-1971)
Németország - háborús bűnös - holokauszt - második világháború
341.485(430)(092)Stangl,_F. *** 323.12(=924)(4)"1939/1945"
[AN 3510102]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2014.
Soós Mihály
   "Susogók" : kisvárosi értelmiség és az 1945 előtti keresztény középosztály az államvédelmi szervek célkeresztjében / Soós Mihály ; [a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet kiadványa]. - Budapest : Hamvas Int., 2013. - 167 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-02-0 fűzött
Magyarország - titkosszolgálat - megfigyelés - értelmiség - 1950-es évek - történelmi forrás
351.746.1(439)"195"(093) *** 316.343.652(439)"195"
[AN 3511748]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2014.
   Systematica collectio / sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Stempely Irén. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 94 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Források, ISSN 1588-2306 ; 7.)
Bibliogr.: p. 89-92.
ISBN 978-963-308-115-0 fűzött
Magyarország - Ausztria - cenzúra - katolikus egyház - újkori latin irodalom - művelődéstörténet - 18. század - útmutató - történelmi forrás
351.751(439)"17"(036) *** 930.85(436)"17"(093) *** 282(436)"17"(093) *** 871-96(439)
[AN 3509752]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2014.
Tamás András (1941-)
   Legistica : a jogalkotástan vázlata / Tamás András ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - 7. átd. kiad. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2013. - 312 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-312.
ISBN 978-615-5344-14-5 fűzött
törvényhozás - jogszabály-előkészítés - egyetemi tankönyv
340.13(075.8)
[AN 3515213]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2014.
Tamáska Péter (1942-)
   Kis magyar börtöntörténelem / Heinrich-Tamáska Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2013. - 399 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 383-384.
ISBN 978-615-5084-13-3 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - börtön - történeti feldolgozás
343.81(439)(091)
[AN 3511295]
MARC

ANSEL
UTF-81656 /2014.
   Terroristák Budapesten : a kommunista állambiztonság és Európa / [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2013. - 146 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5364-01-3 fűzött
Magyarország - Kelet-Európa - titkosszolgálat - terrorizmus - szocialista rendszer - történelmi forrás
351.746.1(439)"197/198"(093) *** 323.285(100)"197/198"(093) *** 329.15(4-11)"197/198"(093)
[AN 3511744]
MARC

ANSEL
UTF-81657 /2014.
   A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei : a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett tudományos konferencia kiadványa : 2012. október 27. / [szerkbiz. Parádi József, Boda József, Simon F. Nándor]. - [Budapest] : NBSZ, [2013]. - 358 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5856-4 fűzött
Magyarország - rendvédelmi szervezet - állambiztonság - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
351.74(439)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3509883]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1658 /2014.
Forisek Péter (1972-)
   Arrianos-tanulmányok : stratégia és taktika a Kr. u. 2. századi római hadseregben Arrianos Ektaxis kata Alanón-ja alapján / Forisek Péter. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 182, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 155-170.
ISBN 978-615-5257-37-7 fűzött : 3400,- Ft
Arrianus, Flavius (95 k.-180). Ektasis kata Alanōn
Római Birodalom - hadtudomány - stratégia - 2. század
355.43(37)"01"
[AN 3510634]
MARC

ANSEL
UTF-81659 /2014.
Harai Dénes (1951-)
   Érték, teljesítmény, siker : tanulmányok, esszék a katonapedagógia, katonai antropológia köréből / Harai Dénes. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-327-587-0 fűzött : 3200,- Ft
katonai nevelés - hadügy - szociálantropológia
355.23 *** 572 *** 316
[AN 3511631]
MARC

ANSEL
UTF-81660 /2014.
International Conference of Young Security Policy Experts (2.) (2013) (Budapest)
   Second International Conference of Young Security Policy Experts [elektronikus dok.] : 16th May 2013, ... Budapest ... / ed. ... József Lajos Németh ; [org.,] publ. ... Association of the Advanced College for Security Policy National Universiy of Public Service. - Szöveg és képek. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service, [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; képnézegető
ISBN 978-615-5305-11-5 műanyag tokban
biztonságpolitika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
355.02(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3511687]
MARC

ANSEL
UTF-81661 /2014.
Kákóczki Balázs
   Vegetius hadtudományi munkájának utóélete a középkorban / Kákóczki Balázs. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 306, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 248-284.
ISBN 978-615-5257-39-1 fűzött : 3900,- Ft
Vegetius Renatus, Flavius (383?-450?). Epitoma rei militaris
Római Birodalom - Európa - hadtudomány - 4. század - 5. század - művelődéstörténet - középkor
355(37)"03/04" *** 930.85(4)"06/15"
[AN 3510838]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2014.
   Kommunikáció 2013 : [... Budapest, 2013. november 13.] = Communications 2013 / [szerk. Fekete Károly] ; [... rend. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltetési Intézet Híradó Tanszék, Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület. - [Budapest] : NKE, [2013]. - 214 p. : ill., színes ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-16-0 fűzött
haditechnika - kommunikáció - informatika - konferencia-kiadvány
623.6 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3509422]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2014.
Lázár Balázs (1976-)
   Krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy katonai pályája / Lázár Balázs. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2013. - 285 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 261-263. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7097-61-4 fűzött : 2500,- Ft
Kray Pál (1735-1804)
Magyarország - katonatiszt - 18. század
355(439)(092)Kray_P.
[AN 3511648]
MARC

ANSEL
UTF-81664 /2014.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian military, 1768-1848 : a millenium in the military = Magyar katonaság, 1768-1848 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 88 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-591-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - haderő - 18. század - 19. század - egyenruha - album
355.14(439)"176/184"(084.1)
[AN 3511425]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1665 /2014.
A guide to the project management body of knowledge (magyar)
   Projektmenedzsment útmutató : PMBOK guide / [ford. Pálvölgyi Lajos]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9426-4 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3516001]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2014.
   Mérföldkövek és kihívások a menedzsmentben / Szabó Lajos szerk. ; [rend., közread. a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Veszprém] : PE GTK, 2013. - 181 p. : ill. ; 30 cm
A Balatonfüreden, 2013. aug. 26-28. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-89-2 fűzött
vezetéstudomány
65.012.4
[AN 3511713]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2014.
Strauch, Alexander (1944-)
A Christian leader's guide to leading with love (magyar)
   Szeretve vezetni : útmutató keresztyén vezetők számára / Alexander Strauch. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2013. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-47-0 fűzött
vezetés - vallásos irodalom - szeretet
65.012.4 *** 244 *** 241.513 *** 177.61
[AN 3511592]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1668 /2014.
   20 éves a Repülőtéri Főigazgatóság / [összeáll. ... Zólyom András] ; [közread. a] Nemzeti Adó- és Vámhivatal. - Budapest : NAV Repülőtéri Ig., 2013. - 34 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Budapest). Repülőtéri Főigazgatóság
Budapest - vám- és pénzügyőrség - repülőtér
336.41.075(439-2Bp.)(091)
[AN 3511802]
MARC

ANSEL
UTF-81669 /2014.
Bélyácz Iván (1949-)
   A kockázat változó szerepe az értékszámításban / Bélyácz Iván. - [Budapest] : MTA, 2013. - 47 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 44-47.
ISBN 978-963-508-671-9 fűzött
kockázat - gazdaságtan - akadémiai székfoglaló értekezés
330.131.7
[AN 3509336]
MARC

ANSEL
UTF-81670 /2014.
Bélyácz Iván (1949-)
   Van-e még szerepe a benső értéknek a befektetések piaci árazásában? / Bélyácz Iván. - [Budapest] : MTA, 2013. - 42 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 39-42.
ISBN 978-963-508-672-6 fűzött
tőkebefektetés - tőkepiac - akadémiai székfoglaló értekezés
336.76
[AN 3509344]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2014.
Bogár László (1951-)
   Háttérképek / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2013. - 349 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 15.)
ISBN 978-963-662-667-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - világgazdaság - globalizáció - ezredforduló
338.2(100)"200/201" *** 323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201" *** 339.9
[AN 3511100]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2014.
Cseh Károly
   Munkavédelem : a korszerű munkavédelem alapjai / Cseh Károly, Felszeghi Sára, Kapás Zsolt ; kiad. az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. - [Budapest] : Egészségesebb Munkahelyekért Egyes., 2013. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6997-3 fűzött
munkavédelem
331.45
[AN 3510183]
MARC

ANSEL
UTF-81673 /2014.
Csekő Katalin
   Biztonsági kérdések a nemzetközi kereskedelemben / [szerző Csekő Katalin]. - Kaposvár : SKIK, 2013. - 69 p. ; 21 cm. - (Külgazdasági tájékoztató füzetek, ISSN 2064-4280 ; 3.)
Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-08-7519-6 fűzött
nemzetközi kereskedelem - biztonságvédelem - vállalatirányítás - jogi szabályozás
339.5 *** 65.012.8
[AN 3511201]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2014.
Csekő Katalin
   Elektronikus kereskedelem külföldi partnerekkel : világpiaci tendenciák / [szerző Csekő Katalin]. - Kaposvár : SKIK, 2013. - 42 p. ; 21 cm. - (Külgazdasági tájékoztató füzetek, ISSN 2064-4280 ; 1.)
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-963-08-6562-3 fűzött
vállalkozásismeret - nemzetközi kereskedelem - elektronikus kereskedelem
658.1 *** 339.5 *** 681.324Internet
[AN 3511190]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2014.
Csekő Katalin
   Fizetési biztosítékok az üzleti tranzakciókban / [szerző Csekő Katalin]. - Kaposvár : SKIK, 2013. - 73 p. : ill. ; 21 cm. - (Külgazdasági tájékoztató füzetek, ISSN 2064-4280 ; 2.)
Bibliogr.: p. 66-67.
ISBN 978-963-08-7520-2 fűzött
nemzetközi kereskedelem - szerződés - kötelezettség
339.5 *** 347.468(100)
[AN 3511197]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2014.
Illés Ivánné
   A vállalkozásfinanszírozás alapjai / Illés Ivánné, Gyulai László, Lauf László. - Jav. kiad. - Budapest : Saldo, 2013. - 417 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.: p. 413-414.
ISBN 978-963-638-450-0 fűzött : 4700,- Ft
vállalkozás - finanszírozás
658.14
[AN 3515564]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2014.
Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakorlatorientált Oktatásért (4.) (2013) (Debrecen)
   A "IV. Kerpely Kálmán Szakmai Napok a Gyakolatorientált Oktatásért" konferencia írásos anyagainak összefoglalói [elektronikus dok.] : Debrecen, 2013. december 5. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium. - Szöveg. - Debrecen : DE Kerpely K. Szakkollégium, 2013. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5183-98-0
gazdaságtan - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 338.43 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3511684]
MARC

ANSEL
UTF-81678 /2014.
Miskolczi Bodnár Péter (1957-)
   A fogyasztóvédelmi jog európai gyökerű magyar szabályozása / szerzők Miskolczi Bodnár Péter, Sándor István. - Budapest : Patrocinium, 2013-. - 21 cm. - (Bethlen-sorozat, ISSN 2062-2546)
Magyarország - fogyasztóvédelem - jogi szabályozás
366.5(439)(094)
[AN 3514124]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2. átd. kiad. - 2013. - 138 p.
Lezárva: 2013. szept.
ISBN 978-615-5337-38-3 fűzött
[AN 3514126] MARC

ANSEL
UTF-81679 /2014.
Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencia (9.) (2013) (Debrecen)
   IX. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencia összefoglalók : Debreceni Egyetem, Debrecen, 2013. november 21. - Debrecen : TKK, 2013. - 31 p. ; 23 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-596-856-5 fűzött
marketing - fogyasztói magatartás - táplálkozás - konferencia-kiadvány
658.8 *** 366.1 *** 613.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3509838]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2014.
   New progressive economic perspectives in the Central and Eastern European member states of the EU / [ed. by László Akar, András Vértes] ; [publ. by the] GKI Economic Research Co. - Budapest : GKI Economic Research Co., 2013. - 84 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-7128-63-9 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdasági helyzet - 21. század
338(4-11)"200/201"
[AN 3511723]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2014.
Nógrády Norbert (1960-)
   Ügyfélszolgálat operatív menedzsmentje 8+1 alapokon / szerző Nógrády Norbert. - [Budapest] : [Nógrády N.], [2013]. - 232 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-08-7795-4 fűzött : 4800,- Ft
ügyfélszolgálat - humánerőforrás-menedzsment
651.459.2 *** 658.3
[AN 3510093]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2014.
   Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások / Poór József ed. - 3. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2013. - 439 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-436.
ISBN 978-963-295-341-0 fűzött
Magyarország - béren kívüli juttatás - útmutató
331.211.6(439)(036) *** 336.2.027.55(439)(036)
[AN 3516009]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2014.
Samuelson, Paul A. (1915-2009)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Misz József]. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2013. - XXVIII, 672 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-05-9160-7 kötött
gazdaságtan
330
[AN 3516092]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2014.
Soros, George (1930-)
The Soros lecture at the Central European University (magyar)
   Soros-előadások a Közép-európai Egyetemen / Soros György ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2013. - 142 p. : ill. ; 20 cm
A Budapesten, 2009. okt. 26-30. között rendezett előadássorozat anyaga
ISBN 978-963-244-367-6 fűzött : 2975,- Ft
nemzetközi pénzügy - kapitalista rendszer - társadalomelmélet
339.7 *** 330.342.14 *** 316
[AN 3511816]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2014.
Véha Edit
   Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás az Európai Unióban a magyar vállalkozások szemszögéből / [szerző Véha Edit] ; [... kiad. a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara]. - Kaposvár : SKIK, 2013. - 48 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 38.
ISBN 978-963-08-7776-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - eladás - szolgáltatás - vállalkozás
658.8 *** 658.64 *** 658.1(439) *** 339.923(4-62)
[AN 3511182]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1686 /2014.
   Esélyegyenlőség a mai Magyarországon / [szerk. Varga Aranka] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2013. - 231 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-571-5 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - 21. század
364.65(439)"200/201" *** 342.72/.73(439)"200/201"
[AN 3511934]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2014.
Karlowits-Juhász Orchidea (1975-)
   Nekem nem 8 : közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve / Karlowits-Juhász Orchidea, Reif Jenifer. - Miskolc : [Karlowits-Juhász O.], 2013. - 71 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8084-8 fűzött
közösségi szociális munka - szociális kompetencia - középfokú oktatás
364.46 *** 37.035 *** 373.5
[AN 3511787]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
A gift of hope (magyar)
   A remény ajándéka : angyalok a nagyvárosban / Danielle Steel ; [ford. Szántó Veronika]. - Budapest : Maecenas, cop. 2013. - 157, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-261-0 kötött
Egyesült Államok - hajléktalangondozás - amerikai angol irodalom - memoár
364.252(73)(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3509439]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2014.
Szabó Lászlóné
   Az autizmus árnyékában : akire nem várt e világ 2. kötet / Szabó Lászlóné. - Hódmezővásárhely : Szerző, 2013. - 138 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7920-0 fűzött
testi fogyatékos - gyermeknevelés - autizmus - memoár
364.65-056.26(0:82-94) *** 37.018.1(0:82-94) *** 616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3511753]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1690 /2014.
Balogh Gábor
   A csodálatos zeneerdő titka : mese a zene alkotóelemeiről / Balogh Gábor. - [Pécel] : Magánkiad., [2013]. - 60 p. : ill., főként színes ; 18x25 cm
zeneoktatás - zenepedagógia - tanári segédkönyv
372.878(072) *** 371.3:78
[AN 3510528]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2014.
Bolyai Farkas (1775-1856)
   Bolyai Farkas fizikája és csillagászata : másfél évszázada lappangó kéziratok / szerk. és magyarázatokkal ell.. Gündischné Gajzágó Mária és Szenkovits Ferenc ; a szerkesztésben közrem. Gündisch György ; bev.. Szabó Péter Gábor. - Budapest : Mati ; Marosvásárhely : Teleki-Bolyai Kvt., 2013. - 279 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 98.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-01-0 fűzött
tudománytörténet - oktatás - csillagászat - fizika - 19. század
372.853(072)"18" *** 372.852(072)"18"
[AN 3511435]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2014.
Cziboly Ádám
   Színházi nevelési programok kézikönyve : Magyarország 2013 : [119 szervezet, 172 program, elemzés, kategorizálás, tudástár, fogalomtár] / Cziboly Ádám, Bethlenfalvy Ádám. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 437 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-738-5 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - drámapedagógia - művészeti nevelés - színház - 21. század
37.036 *** 371.383.1(439)"201" *** 792
[AN 3509910]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2014.
Dobson, James (1936-)
Dare to discipline (magyar) (mód. kiad.)
   Fegyelmezz! Megéri! : szülők és tanárok kézikönyve / James Dobson ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2013. - 270 p. ; 20 cm
A ford. a "The new dare to discipline" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.
ISBN 978-963-04-9417-5 fűzött
családi nevelés
37.018.1
[AN 3516113]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2014.
   Életutak, történetek : 130 éves az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola / [szerk. Andrési Pál] ; [kiad. az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2013. - 411 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7720-6 fűzött
Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium (Ásotthalom)
Ásotthalom - iskolatörténet - szakiskola - erdészet
377.3:630(439-2Ásotthalom)(091)
[AN 3509664]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2014.
   Empirikus kutatások a szakmai pedagógusképzésben / szerk. Tóth Péter. - [Székesfehérvár] : DSGI, 2013. - 191, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89747-1-6 fűzött
pedagógusképzés - pedagógia
371.13 *** 37
[AN 3511529]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2014.
   Fejezetek a szociálpedagógia köréből / szerk. Dombi Alice, Dombi Mária. - Szeged : Universitas Szeged, 2013. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5106-12-5 fűzött
szociálpedagógia
37.013.42
[AN 3510112]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2014.
   Hatvanöt éves a Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézete, 1948-2013 / szerk. Nagy Károly. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 247 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 193-194.
ISBN 978-963-331-298-8 kötött : 4600,- Ft
Semmelweis Egyetem (Budapest). Általános Orvostudományi Kar. Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Budapest - egyetem - orvostudomány - orvosi mikrobiológia
378.661(439-2Bp.).096(091) *** 579.61
[AN 3510198]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2014.
   Különlegesek : adalékok a differenciálás módszertanához / szerk. Podráczky Judit ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2013. - 196 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89595-6-0 fűzött
individuálpedagógia - integrált oktatás - tehetséggondozás - módszertan
371.3 *** 37.013.41 *** 37.02
[AN 3511655]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2014.
Molitorisz Pál (1944-)
   Molitorisz Adolf (1801-1855) / Molitorisz Pál. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2013. - XII., 25 p. : ill. ; 21 cm
Az "Emlékszózatok, elmondva a' szarvasi ev. templomban, január 12-kén 1856., néhai Molitorisz Adolf tanár tiszteletére tartott gyászünnepély alkalmával" (Szarvas : Réthy L., 1856) c. mű fotómásolatával
ISBN 978-963-89598-6-7 fűzött
Molitorisz Adolf (1801-1855)
Magyarország - pedagógus - 19. század - gyászbeszéd
37(439)(092)Molitorisz_A.(042.5)
[AN 3511127]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2014.
   Művészeti nevelés kora gyermekkorban : módszertani kaleidoszkóp / szerk. Podráczky Judit ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2013. - 218 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89595-5-3 fűzött
művészeti nevelés - vizuális nevelés - módszertan - drámapedagógia
37.036 *** 372.874 *** 371.3 *** 371.383.1
[AN 3511661]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2014.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció (2013) (Eger)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció : Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2013. április 4-6. : rezümékötet és programfüzet / [szerk. Hegyi Zsanett, Verók Attila]. - Eger : EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, 2013. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5297-08-3 fűzött
pedagógia - lélektan - felnőttnevelés - könyvtártudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
37 *** 159.9 *** 374.7 *** 02 *** 378.184 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3511162]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2014.
   Simonyi Károly Szakkollégium : az első 10 év története. - Budapest : Simonyi K. Szakkollégium, [2013]. - 163 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-89870-0-6 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Simonyi Károly Szakkollégium
Budapest - szakkollégium - egyetem - történeti feldolgozás
378.187.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3511329]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2014.
Trencsényi László (1947-)
   Művészeti neveléstől a gyermekkultúráig : tanulmányok, módszertani írások, reflexiók, 1965-2013 / Trencsényi László ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gyermekkultúra Kutatócsoport ...]. - Szekszárd : PTE IGYK Gyermekkult. Kutcsop. : Budapest : Új Helikon, 2013. - 362 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-62-7 fűzött
művészeti nevelés - vizuális nevelés - módszertan - drámapedagógia
37.036 *** 372.874 *** 371.3 *** 371.383.1
[AN 3510259]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1704 /2014.
Amazing quiz challenge (magyar)
   Fejtörők a javából : több mint 8000 kérdés / [ford. és szerk. Őri Péter, Szatmáry Nóra]. - [Budapest] : Reader's Digest, cop. 2013. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-257-3 kötött
fejtörő játék - művelődéstörténet
793.7 *** 930.85(100)
[AN 3512007]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2014.
Polgár Judit (1976-)
Chess playground (magyar)
   Sakkjátszótér / írta Polgár Judit és Polgár Zsófia ; magyarra rímelte Tandori Dezső ; rajz. Polgár Zsófia. - Budapest : Cityvet Kft., cop. 2013. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-0415-8 fűzött : 2500,- Ft
sakk - gyermekkönyv
794.1(02.053.2)
[AN 3515225]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2014.
Szentgáli-Tóth Áron
   Veresegyház VSK focicsapatának almanachja, 1929-2013 / Szentgáli-Tóth Áron, Szentgáli-Tóth Boldizsár. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 120 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5257-45-2 fűzött
Veresegyház Városi Sportkör. Labdarúgó Szakosztály
Veresegyház - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Veresegyház)(091)
[AN 3510854]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1707 /2014.
Barabás Zsófi (1980-)
   Mindenki másmilyen / Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa. - Budapest : Scolar, 2013. - [96] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-463-5 fűzött : 1995,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3511828]
MARC

ANSEL
UTF-81708 /2014.
   Egervári Nádasdy-Széchényi-Várkastély Reneszánsz Látogatóközpont : várkastélytörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt]. - Eger ; [Budapest] : Várkastély K., 2013. - 244 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 206-208. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-7615-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-08-7615-5)
Egervári Nádasdy-Széchényi-Várkastély Reneszánsz Látogatóközpont
Egervár - vár - kiállításvezető
728.81(439-2Egervár) *** 069(439-2Egervár)
[AN 3511752]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2014.
   Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért : módszertani segédlet és példatár EU projektek tervezéséhez / [szerk. Siskáné Szilasi Beáta] ; [közread. a] Magyar Természetvédők Szövetsége. - Budapest : MTVSZ, 2013. - 38 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 38.
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - fenntartható fejlődés - helyi társadalom - társadalmi részvétel - területfejlesztés
711.1(437.6) *** 323.21(437.6) *** 504.03(439) *** 504.03(437.6) *** 323.21(439) *** 711.1(439) *** 332.1(439) *** 332.1(437.6)
[AN 3509568]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2014.
   Julianus barát budavári szobra / [összeáll. Praimajer Mária]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Lánchíd Kör, 2013. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lánchíd köri füzetek ; 5.)
A 2004. jan. 25-én Budapesten tartott megemlékezésen elhangzott előadások szerkesztett anyagával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89742-0-4 fűzött
Julianus (domonkos) (13. sz)
Antal Károly (1909-1994)
Magyarország - Budapest - szobor - szerzetes - 13. század - szobrász - 20. század
73(439)(092)Antal_K. *** 73.027.1(439-2Bp.) *** 271.2(439)(092)Julianus
[AN 3515323]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2014.
   A kép(iség) multidiszciplináris értelmezései a kultúra-, az irodalom- és a művészettudományokban / szerk. Sütő Csaba András és Szalai Zsolt. - Sopron : NYME K., 2013. - 102 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Győrött, 2013. febr. 27-én "Kép(iség) a kultúratudományokban" címmel rendezett mesterkurzus szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-116-2 fűzött
művészetesztétika - irodalomesztétika - esztétika - ikonográfia - kultúra - művészetfilozófia
7.01 *** 82.01 *** 111.852 *** 7.04 *** 008
[AN 3509597]
MARC

ANSEL
UTF-81712 /2014.
Kiss Roóz Ilona (1920-2010)
   Kiss Roóz Ilona / [szerk. ... Novák Anikó ...] ; [művészettörténeti ... feld. ... Szaniszló Dóra ...] ; [... képanyagát vál. ... Fábián Sándor ...]. - Budapest : Ezüstmaci Kft., 2013. - 154 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6914-0 kötött : 7900,- Ft
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Kiss_Roóz_I.
[AN 3509481]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2014.
Könyv Kata (1984-)
   Munkák = Works / Könyv Kata. - Budapest : Könyv K., 2013. - 71 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-08-7668-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Könyv_K.
[AN 3510063]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2014.
Korodi Luca (1975-)
   Korodi Luca : válogatott festmények, 2010-2013 : selected paintings, 2010-2013. - [Budapest] : [Korodi L.], cop. 2013. - [56] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7596-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Korodi_L.
[AN 3510066]
MARC

ANSEL
UTF-81715 /2014.
   Lengyel és roma utakon = Na polskich i romskich drogach = On the Polish and Roma path / [a kiállítás kurátora ... Virágh József] ; [... a katalógus szerkesztője ... Konrad Sutarski] ; [tanulmányírók ... Trojan Márta, Varga László] ; [kiad. a ... Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára ...]. - Budapest : Mo. Lengyelség Múzeuma és Levéltára, 2013. - 47 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Budapesten, 2013. szept. 12 - nov. 30. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89548-6-2 fűzött
képzőművészet - festészet - magyarországi lengyelek - cigányság - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(=84)(439)"19/200" *** 75(=914.99)(439)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3510907]
MARC

ANSEL
UTF-81716 /2014.
   Monokrómia : Mazart Galéria, 2013. október 4 - november 8. = Monochromia : Gallery Mazart / [... szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - Budapest : M. Festők Társ., [2013]. - 75 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-07-3 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3509572]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2014.
Monti, Silvio (1938-)
   Emlékezet és látvány : [2013. október 14 - 2014. január 12.] = Memory and image : [14 October 2013 - 12 January 2014] = Memoria et imago : [14 Ottobre 2013 - 12 Gennaio 2014] / Silvio Monti ; [kurátor ... Simonffy Márta] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - Budapest : MNM, [2013]. - 160 p. : ill., színes ; 28 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
Fűzött
Olaszország - szobrász - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(45)(092)Monti,_S. *** 75(45)(092)Monti,_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3509574]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2014.
Muzsnay Ákos (1945-)
   Próbarepülés / Muzsnay Ákos ; [riporter] Jász Attila - Csendes Toll. - Tata : Új Forrás K., 2013. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 48.)
ISBN 978-963-7983-16-0 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - életútinterjú
76(439)(092)Muzsnay_Á.(047.53)
[AN 3511336]
MARC

ANSEL
UTF-81719 /2014.
Nováková, Marcela (1950-)
   Unesco Világörökség Közép-Európában : Magyarország, Ausztria, Csehország és Szlovákia védett természeti és kulturális értékei / [... szerzői Marcela Nováková, Daniel Kollár, Kovács Olivér] ; [ford. Tóth Mária]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 352 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-236-8 kötött
Közép-Európa - világörökség - kulturális örökség - építészet - természeti környezet - helyismeret
72.025.3/.4(4-11) *** 008(4-11) *** 502(4-11) *** 908.4-11
[AN 3511960]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2014.
   Otthonunk az Isten háza : a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve templom első 75 éve, 1938-2013 / szerk. Novák Veronika. - Budapest : Rákospalota Máv-telepi Jézus Szíve Plébánia, 2013. - 128 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7174-7 fűzött
Rákospalota Máv-telepi Jézus Szíve Plébánia (Budapest)
Budapest. 15. kerület - templom - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.XV.)(091) *** 282(439-2Bp.XV.)(091)
[AN 3511608]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2014.
Papp Attila
   Jogi ikonográfiai tanulmány a jogi kultúrtörténet köréből : a sas, mint hatalmi szimbólum / Papp Attila. - Nagykanizsa : Kanizsa Újság Kft., 2013. - 125 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7526-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
ikonográfia - címertan - kultúratörténet - sas
73/76.046 *** 929.6 *** 008(100) *** 598.915.3
[AN 3510635]
MARC

ANSEL
UTF-81722 /2014.
Sawahata, Lesa
Color harmony workbook (magyar)
   Színharmónia a gyakorlatban : útmutató a színek tudatos és kreatív alkalmazásához / [írta Lesa Sawahata] ; [ford. ... Herhoff Katalin, Kovács Balázs]. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, 2013, cop. 2006. - 184, [8] p. : ill., színes ; 22x28 cm. - (Scolar design, ISSN 1788-5841)
ISBN 978-963-9534-43-8 fűzött : 5995,- Ft
színtan
7.017.41 *** 535.6
[AN 3515220]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2014.
Simonyi Tamás
   Peru : Simonyi Tamás fotókönyve. - [Budapest] : Sua Trade & Press, cop. 2013. - 120 p. : ill., színes ; 25x29 cm
A képaláírások magyar és angol nyelven
Kötött
Peru - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Simonyi_T. *** 908.85(084.12)
[AN 3515236]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2014.
Strausz János (1950-)
   Képeslapjaim / Strausz János. - Budapest : [StraMA-Med Bt.], 2013. - 182 p. : ill., főként színes ; 24x28 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-7303-5)
helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Strausz_J. *** 908.100(084.12)
[AN 3510720]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2014.
Szalay Ferenc (1931-2013)
   Szalay Ferenc, 1931-2013 / [... szerk. Tóth Károly] ; [a ... tanulmányt Dömötör János írta] ; [kiad. a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ ...]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., 2013. - 242, [6] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-7379-28-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szalay_F.
[AN 3511442]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2014.
Thorma János (1870-1937)
   Thorma : Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás = János Thorma (1870-1937) international travelling exhibition = Internationale János Thorma (1870-1937) Wanderausstellung = Expoziţie itinerantă internaţională Thorma János (1870-1937) / [a kiállítások kurátorai ... Bay Miklós, Szakál Aurél, Thorma Gábor ; [a katalógus szerzői] Bay Miklós [et al.]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, [2013]. - 191 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88953-7-0 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - vándorkiállítás
75(439)(092)Thorma_J. *** 061.4(4)
[AN 3509657]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2014.
Tóth Teréz, Sz
   Édesapám, egy bakonyi pásztor élete és művészete / Sz. Tóth Teréz. - Győr : Hazánk, 2013. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-9829-30-5 kötött : 3200,- Ft
Tóth József (1913-1983)
Magyarország - fafaragás - faszobrász - népi díszítőművészet - 20. század
745.51(439)(092)Tóth_J. *** 745.51.031.4(439)
[AN 3511284]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1728 /2014.
   Élet és mű : zenetudományi tanulmányok : emlékkönyv Eősze László tiszteletére / [szerk. Ittzés Mihály]. - Budapest : EMB, 2013. - 191 p., VIII t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-330-763-2 kötött
zeneelmélet - zeneesztétika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
78.01 *** 012Eősze_L.
[AN 3509863]
MARC

ANSEL
UTF-81729 /2014.
   Magyar himnusz : Isten, áldd meg a magyart! / [fel. szerk. Kiss Csongor]. - Budapest : Nagy F., 2013. - 64 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7690-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Kölcsey Ferenc (1790-1838). Himnusz
Magyarország - nemzeti himnusz - történelmi forrás
784.71(439)(093) *** 894.511(091)-14
[AN 3509565]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2014.
   Mahler, Szkrjabin, Verdi, Korngold : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Maczelka Noémi] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2013. - 152 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden, 2012. október 8-9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-218-0 fűzött
zeneszerző - zenetudomány
78.071.1(100)(092) *** 78
[AN 3510221]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2014.
Oldfield, Mike (1953-)
Changeling (magyar)
   Amarok : önéletrajz / Mike Oldfield ; [ford. Molnár Katalin] ; [... az utószót írta Szalay-Berzeviczy András]. - Budapest : TranzPress Kv., 2013. - [10], 316 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6594-4 fűzött : 3990,- Ft
Oldfield, Mike (1953-)
Nagy-Britannia - zeneszerző - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.071.1(410)(092)Oldfield,_M.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(410)(092)Oldfield,_M.(0:82-94)
[AN 3509915]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1732 /2014.
Péter Márta (1952-)
   Eleven történet : a Duna Művészegyüttes és elődegyüttesei / Péter Márta. - [Budapest] : Duna Palota Nonprofit Kft., [2013]. - 201 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88696-1-6 fűzött
Duna Művészegyüttes
Budapest - néptánc - táncegyüttes - történeti feldolgozás
793.31.071(439-2Bp.)(091)
[AN 3511334]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1733 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol angliai munkavállaláshoz / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2013. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-89812-2-6 fűzött : 2850,- Ft
angol nyelv - munkavállalás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 331.5
[AN 3511452]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2014.
Dezsényi István
   Szóbeli feladatok angol alapfokú nyelvvizsgára / Dezsényi István, Rády Annamária. - Budapest : Akad. K., 2013. - 182 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-05-8970-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3515870]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2014.
Fülöp Gábor
   ECL English practice tests 2 for level B2 : felkészítő tesztkönyv az angol középfokú ECL nyelvvizsgára / Fülöp Gábor, Molnár János. - 2. jav. kiad. - Esztergom : Akad. Nyelvisk. Okt. és Szolgáltató Kft., 2013. - 119 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-89184-0-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3515227]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2014.
Illés Éva (1954-)
   Szóbeli feladatok angol középfokú nyelvvizsgára / Illés Éva, Rády Annamária. - Budapest : Akad. K., 2013. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9247-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3515871]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2014.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., [2013], cop. 2000. - 509, [3] p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8742-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3515868]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2014.
Marschalkó Gabriella
   Hungarolingua basic : poziom 1 : [język węgierski dla początkujących] / Gabriella Marschalkó ; [közread. a Debreceni Nyári Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Nyári Egy., 2013. - 124 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-89522-3-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=84
[AN 3510420]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2014.
   Nyelvelmélet és kontaktológia 2 / szerk. Agyagási Klára, Hegedűs Attila és É. Kiss Katalin ; [közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 257 p. : ill., színes ; 25 cm
A Piliscsabán, 2012. nov. 13-14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-116-7 fűzött
nyelvtörténet - nyelvi kölcsönhatás - többnyelvűség
801.316.3 *** 800.1 *** 800.73
[AN 3511470]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2014.
Péntek Bernadett
   Deutsch für Köche und Kellner : mit CDs und Lösungsheft / Péntek Bernadett, Papp Ildikó. - Győr : Nordwest 2002, 2013. - 362 p. : ill., főként színes ; 26 cm + 2 CD, mell. (40 p.)
ISBN 978-963-89823-2-2 fűzött
német nyelv - szaknyelv - vendéglátás - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11 *** 640.4(078)
[AN 3509685]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2014.
Sarkadi Zsolt
   Megtalált eredet / Sarkadi Zsolt ; [a grafikákat kész. Sarkadi Emese]. - [Győr] : [Sarkadi Zs.], 2013. - 448 p. ; 22 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 446-448.
ISBN 978-963-08-8028-2 kötött
magyar nyelv - nyelvtörténet - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-53
[AN 3511775]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2014.
Szabó Katalin (1949-)
   Logistik einfach : ein Lehrbuch mit Aufgaben für Sachbearbeiter auf dem Gebiet der Logistik : [német szakmai nyelvkönyv logisztikai ügyintézőknek] / írta Szabó Katalin. - Utánny. - Budapest : Műszaki K., 2013, cop. 2005. - 384 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 384.
ISBN 978-963-336-979-1 fűzött
német nyelv - szaknyelv - logisztika - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 658.286
[AN 3514265]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1743 /2014.
Bocsor Péter (1973-)
   Paradigms of authority in the Carver canon / Péter Bocsor. - Szeged : JATEPress, 2013. - 156 p. ; 24 cm. - (Papers in English and American studies, ISSN 0230-2780 ; 23.). (Papers in English and American studies. Monograph series, ISSN 1219-0942 ; 10.)
Bibliogr.: p. 139-156.
ISBN 978-963-315-118-1 fűzött
Carver, Raymond (1938-1988)
Egyesült Államok - író - 20. század
820(73)(092)Carver,_R.
[AN 3511650]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2014.
Molnár Judit (1957-)
   Narrating the homeland : the importance of space and place in Canadian multicultural English-language fiction / Judit Molnár. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 116 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 107-114.
ISBN 978-963-318-369-4 fűzött
Kanada - angol nyelvű irodalom története - multikultúra
820(71)(091) *** 316.7
[AN 3510201]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2014.
Pabis Eszter (1976-)
   Svájc mint elbeszélés : a nemzeti és narratív identitás kérdései Max Frisch műveiben / Pabis Eszter. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 337 p. : ill. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 23.)
Bibliogr.: p. 311-337.
ISBN 978-963-318-381-6 fűzött
Frisch, Max (1911-1991)
Svájc - író - 20. század - műelemzés
830(494)(092)Frisch,_M. *** 82.01
[AN 3510178]
MARC

ANSEL
UTF-81746 /2014.
   Tanítványi disputa : in honorem Berta Erzsébet. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 80 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-389-2 fűzött
irodalomtudomány - emlékkönyv
82.01
[AN 3510253]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1747 /2014.
Bitskey István (1941-)
   Felekezetiség és identitástudat Magyarország kora újkori irodalmában / Bitskey István. - [Budapest] : MTA, 2013. - 39 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-670-2 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom története - identitás - 15. század - 16. század - 17. század - vallásosság - akadémiai székfoglaló értekezés
894.511(091)"14/16" *** 316.63(4-191) *** 291(4-191)
[AN 3509361]
MARC

ANSEL
UTF-81748 /2014.
Bitskey István (1941-)
   A nemzetsors toposzai a 17. századi magyar irodalomban / Bitskey István. - [Budapest] : MTA, 2013. - 26 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-669-6 fűzött
magyar irodalom története - 17. század - irodalmi motívum - magyarság - magyar történelem - akadémiai székfoglaló értekezés
894.511(091)"16" *** 323.1(=945.11) *** 943.9
[AN 3509322]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2014.
Szentesi Zsolt (1957-)
   Az ismeretlen otthon : tanulmányok, kritikák / Szentesi Zsolt. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 270, [13] p. ; 21 cm
Kötött : 2800,- Ft : 9,30 EUR
ISBN 978-80-8101-736-0
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - kritika - esszé
894.511(091)"19" *** 894.511-95 *** 894.511-4
[AN 3511397]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2014.
   Tarka Regénytár / [... szerk. Grób László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2013. - 113 p. : ill., színes ; 22 cm. - (A magyar ponyva képes bibliográfiája, ISSN 2063-8159 ; 6.)
ISBN 978-615-5257-33-9 fűzött : 4900,- Ft
Tarka regénytár
magyar irodalom története - műfajtörténet - Horthy-korszak - borítólap - ponyvairodalom
894.511(091)-311.3"193/194"
[AN 3510777]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2014.
Varga Pál, S. (1955-)
   A valóság mint nyelvi konstrukció a 19. századi magyar irodalomban / S. Varga Pál. - [Budapest] : MTA, 2013. - 22 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-508-673-3 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - akadémiai székfoglaló értekezés
894.511(091)"18"
[AN 3509353]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1752 /2014.
Ágai Adolf (1836-1916)
   A kis olvasó [elektronikus dok.] : szózat a szülékhez : gyermeklevelek gyüjteménye / kiad. Forgó bácsi. - Szöveg és képek (pdf : 540 KB). - Budapest : M. Elektronikus Kvtárért Egyes., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113107. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Athenaeum, 1903
ISBN 978-615-5406-05-8
olvasói levél - gyermeklap - századforduló - elektronikus dokumentum
895.411-6(082) *** 050-053.2(439)
[AN 3513411]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2014.
Allen, Sarah Addison (1971-)
The peach keeper (magyar)
   A barackfa őrzői / Sarah Addison Allen ; [ford. Pelle Csilla]. Az oroszlán / Nelson DeMille ; [ford. M. Nagy Miklós]. Az utolsó hang / Kevin Alan Milne ; [ford. Pelle Csilla]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 414 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The peach keeper. The lion. The final note
ISBN 978-963-289-245-0 kötött
amerikai angol irodalom - regény - bűnügyi regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11
[AN 3511779]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2014.
Anderson, Laurie Halse
Speak (magyar)
   Hadd mondjam el.. / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc és Roboz Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-839-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3515585]
MARC

ANSEL
UTF-81755 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
Pride and prejudice (magyar)
   Büszkeség és balítélet / Jane Austen ; [ford. Weisz Böbe]. - Jubileumi kiad. - Budapest : Alinea, cop. 2013. - 361 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-42-5 fűzött : 2950,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3514283]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2014.
Bate, Dana
The girls' guide to love and supper clubs (magyar)
   Iránytű a szerelemhez és a titkos lakáséttermekhez / Dana Bate ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, cop. 2013. - 508 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-89827-0-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3509395]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2014.
Benn, Amelie (1974-)
Die Elfenballerina tanzt mit den Sternen (magyar)
   Léna és a csillagbalett / Amelie Benn ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-12-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3511596]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2014.
Bismarck, Melanie von (1957-)
Als die Hasen noch fliegen konnten (magyar)
   Amikor a nyulak még tudtak repülni : esti mesék Micinek / Melanie von Bismarck, Axel Scheffler ; ford. Győri Hanna. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - 130, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Apu mesél, ISSN 2064-2660)
ISBN 978-615-5291-64-7 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3511547]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2014.
Bonsels, Waldemar (1881-1952)
Die Biene Maja und ihre Abenteuer (magyar)
   Maja, a méhecske / Waldemar Bonsels ; átd. Frauke Nahrgang ; rill. Verena Körting ; [ford. Kincses Edit]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2013. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-539-833-1 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3515876]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2014.
Boo, Katherine (1964-)
Behind the beautiful forevers (magyar)
   Az örök szépségen túl : [élet, halál és remény egy mumbai szegénynegyedben] / Katherine Boo ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 308 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-287-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3510083]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2014.
Boros Bálint (1932-)
   Bölcsességek könyvecskéje / Boros Bálint. - Győr : Hazánk, 2013. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9829-29-9 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3511058]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2014.
Bradley, Alan (1938-)
The sweetness at the bottom of the pie (magyar)
   De mi került a pitébe? / Alan Bradley ; [ford. Lázár Júlia]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 340 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989). (Flavia de Luce rejtélyei)
ISBN 978-963-261-323-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3510072]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2014.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Septuagenarian stew (magyar)
   Vegyes felvágott / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2013. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-418-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - vers
820-32(73)=945.11 *** 820-14(73)=945.11
[AN 3509684]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2014.
Combüchen, Sigrid (1942-)
Spill (magyar)
   Resztli : női regény / Sigrid Combüchen ; ford. Papolczy Péter. - Budapest : Gondolat, 2013. - 438 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-484-2 fűzött : 3600,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3511308]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2014.
Cornick, Nicola
The undoing of a lady (magyar)
   Barátok és szeretők / Nicola Cornick ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 352 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-664-2 fűzött : 2199,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3510712]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2014.
Dante Alighieri (1265-1321)
Vita nuova (magyar)
   Az új élet / Dante Alighieri ; ford. Baranyi Ferenc ; [a bev. tanulmányt írta és a jegyzeteket kész. Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-25-9 fűzött : 1500,- Ft
olasz irodalom - esszé - vers
850-14=945.11 *** 850-31=945.11
[AN 3515320]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2014.
Di Fulvio, Luca (1957-)
La ragazza che toccava il cielo (magyar)
   A lány, aki megérintette az eget / Luca Di Fulvio ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 719 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-366-6 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-261-367-3 fűzött : 3499,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3509875]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2014.
Donovan, Rebecca
Reason to breathe (magyar)
   Elakadó lélegzet / Rebecca Donovan ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 494 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-274-4 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-275-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3510068]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2014.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The fantastic dinosaur adventure (magyar)
   Léghajóval a dinoszauruszok földjén / Gerald Durrell ; Graham Percy rajz. ; [ford. Barabás András]. - Budapest : Európa, 2013. - 94 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-07-9625-5 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3514143]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2014.
Eldjárn, Sigrún (1954-)
Týndu augun (magyar)
   Elveszett szemek / Sigrún Eldjárn ; [ford. Patat Bence]. - Budapest : Pongrác, 2013. - 226, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5131-48-6 kötött : 2900,- Ft
izlandi irodalom - ifjúsági regény
839.59-31(02.053.2)=945.11
[AN 3509958]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2014.
Farrell, James Gordon (1935-1979)
Troubles (magyar)
   Zavaros idők / J. G. Farrell ; [az utószót írta Dragomán György] ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 460 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 13.)
ISBN 978-963-236-506-0 kötött : 3750,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3509892]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2014.
Fielding, Helen
Bridget Jones : the edge of reason (magyar)
   Mindjárt megőrülök! : Bridget Jones naplója 2. / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 2000. - 452 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9689-7 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3514197]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2014.
Fielding, Helen
Bridget Jones's diary (magyar)
   Bridget Jones naplója / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2013, cop. 1999. - 339, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9688-0 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3514178]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2014.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
Parade's end (magyar)
   Az utolsó angol úriember / Ford Madox Ford ; [ford. Bujdosó István]. - Szeged : Lazi, 2013-. - 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Vannak, akik nem.. - 2013. - 354 p.
ISBN 978-963-267-206-9 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510270] MARC

ANSEL
UTF-81775 /2014.
Gerritsen, Tess (1953-)
The silent girl (magyar)
   A néma lány / Tess Gerritsen ; [ford. Komáromy Rudolf]. Piramis / Henning Mankell ; [ford. Moldova Júlia]. Az újrakezdés királynője / Erica James ; [ford. Nagy Erika]. A bungaló / Sarah Jio ; [ford. Pelle Csilla]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The silent girl. The queen of new beginnings. The bungalow. Pyramiden
ISBN 978-963-289-263-4 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - svéd irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11 *** 839.7-312.4=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3511765]
MARC

ANSEL
UTF-81776 /2014.
Glines, Abbi
The Vincent boys (magyar)
   Ha az enyém lennél / Abbi Glines ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 298 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-319-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3509920]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2014.
Gonzalez, Maria Teresa Maia (1958-)
Cartas da Beatriz (magyar)
   Szeretettel, Beatriz / Maria Teresa Maia Gonzalez ; [ford. Hargitai Evelin Gabriella]. - Budapest : Pongrác, 2013. - 141 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-42-4 kötött : 2600,- Ft
portugál irodalom - ifjúsági regény
869.0-31(02.053.2)=945.11
[AN 3510146]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2014.
Hand, Cynthia (1978-)
Boundless (magyar)
   Angyalvágy / Cynthia Hand ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 483 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-306-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3510079]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2014.
Hannah, Sophie (1971-)
The other half lives (magyar)
   A másik fele él / Sophie Hannah ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 573 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7656-5 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3509445]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2014.
Harper, Tom (1977-)
Secrets of the dead (magyar)
   A holtak titkai / Tom Harper ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - 443 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5240-40-9 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3509430]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2014.
Hartman, Rachel (1972-)
Seraphina (magyar)
   Seraphina / Rachel Hartman ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2013. - 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-448-2 kötött : 3750,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3511789]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2014.
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű / Nathaniel Hawthorne ; [ford. Feldmár Terézia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 253 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-163-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3515312]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2014.
Heijmans, Toine (1969-)
Op zee (magyar)
   A tengeren / Toine Heijmans ; Jenna Arts rajz. ; ford. Máthé Veronika. - Budapest : Gondolat, 2013. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-432-3 kötött : 2600,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3511316]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2014.
Heller, Peter (1959-)
The dog stars (magyar)
   Kutya csillagtérkép / Peter Heller ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 383 p. ; 22 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-278-2 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-279-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3509908]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2014.
James, P. D. (1920-)
Innocent blood (magyar)
   Ártatlan vér / P. D. James ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-24-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3510548]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2014.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 7. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3514229]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2014.
   Karácsonyi legendáskönyv / [szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 222, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-149-6 kötött : 1900,- Ft
világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 398.332.416(0.82-32)
[AN 3514271]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2014.
Kawabata Yasunari (1899-1972)
Yukiguni (magyar)
   Hóország / Kavabata Jaszunari ; [ford. Jólesz László]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2013. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-11-5 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3516246]
MARC

ANSEL
UTF-81789 /2014.
Kenner, Julie
Claim me (magyar)
   Édes rabság / J. Kenner ; [ford. Berta Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 425 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-269-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3511637]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2014.
Kettu, Katja (1978-)
Kätilö (magyar)
   A bába / Katja Kettu ; ford. Bába Laura. - Budapest : Gondolat, 2013. - 333 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-478-1 fűzött : 3400,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3511303]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2014.
Kyrö, Tuomas (1974-)
Kerjäläinen ja jänis (magyar)
   A koldus és a nyúl / Tuomas Kyrö ; [ford. Houtari Olga]. - Budapest : Magvető, 2013. - 299, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3129-2 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3511602]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2014.
LaFevers, Robin
Grave mercy (magyar)
   Gyilkos kegyelem / Robin LaFevers ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 488 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-270-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-271-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3510067]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2014.
Levy, Andrea (1956-)
Fruit of the lemon (magyar)
   A citromfa gyümölcse / Andrea Levy ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, [2013]. - 329, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-508-0 fűzött : 2900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510525]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2014.
Makos, Adam
A higher call (magyar)
   Felettünk a csillagos ég / Adam Makos és Larry Alexander ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 470 p. : ill. ; 22 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
Bibliogr.: p. 468-470.
ISBN 978-963-261-326-0 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-327-7 fűzött : 2999,- Ft
Stigler, Franz (1916-2008)
Brown, Charlie (1912-2008)
amerikai angol irodalom - dokumentumregény
820-94(73)=945.11
[AN 3509890]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2014.
McDowell, Josh (1939-)
Undaunted (magyar)
   Töretlenül / Josh McDowell és Cristóbal Krusen ; [ford. Abrudán Katalin]. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2013. - 251 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5141-43-0 fűzött
McDowell, Josh (1939-)
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - misszionárius - 20. század - 21. század - memoár
820-94(73)=945.11 *** 266(73)(092)McDowell,_J.(0:82-94)
[AN 3509815]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2014.
McGuire, Jamie
Walking disaster (magyar)
   Veszedelmes sorscsapás / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 484 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-310-9 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-311-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3510065]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2014.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Dětem Zdeněk Miler a Krtek (magyar)
   Nagy mesekönyv : Zdeněk Miler és a kisvakond / az összekötő szöveget írta és a történeteket újrameséli Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea] ; [a versbetéteket Rab Zsuzsa, Romhányi Ágnes és Nemes István ford.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 100, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 99-100. - Filmogr.: p. 95-97.
ISBN 978-963-11-9369-5 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3515573]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2014.
Munro, Alice (1931-)
Runaway (magyar)
   Csend, vétkek, szenvedély : nyolc történet / Alice Munro ; ford. Mesterházi Mónika. - Budapest : Park, [2013], cop. 2007. - 360, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-071-7 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3515293]
MARC

ANSEL
UTF-81799 /2014.
Murakami Haruki (1949-)
Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi (magyar)
   A színtelen Tazaki Cukuru és zarándokévei / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-14-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3509386]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2014.
O'Reilly, Kathleen
Midnight resolutions (magyar)
   Éjfélkor a Times Square-en / Kathleen O'Reilly ; [... ford. Szabó Júlia]. Ámor nyilai / Joanne Rock ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2013. - 320 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 289-290. köt.)
Egys. cím: Midnight resolutions. Under wraps
ISBN 978-963-538-669-7 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3510514]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2014.
Parvela, Timo
Maukka ja Väykkä (magyar)
   Miú és Vau / [szöveg] Timo Parvela, [ill.] Virpi Talvitie ; [ford. Kovács Ottilia]. - Budapest : Kolibri, 2013. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-19-4 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3515862]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2014.
Parvela, Timo
Maukka ja Väykkäja mieletön lumipallo (magyar)
   Miú és Vau és a hatalmas hógolyó / [szöveg] Timo Parvela, [ill.] Virpi Talvitie ; [ford. Kovács Ottilia]. - Budapest : Kolibri, 2013. - 148 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-64-4 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3515934]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2014.
Pasqualotto, Mario
La perla del Bengala (magyar)
   A rejtélyes bengáliai eset / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 135, [2] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-615-5385-08-7 kötött : 1790,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3511588]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2014.
Price, Lissa
Enders (magyar)
   A testbérlők : leszámolás / Lissa Price ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-47-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3514413]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2014.
Pulkkinen, Riikka (1980-)
Totta (magyar)
   Igaz / Riikka Pulkkinen ; ford. Panka Zsóka. - Budapest : Gondolat, 2013. - 316 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-481-1 fűzött : 3400,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3511310]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2014.
Richards, Elizabeth
Black city (magyar)
   A sötétség városa / Elizabeth Richards ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 392 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-294-2 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-295-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510069]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2014.
Rinaldi, Patrizia (1960-)
Piano forte (magyar)
   Piano forte / Patrizia Rinaldi ; [... ford. Balkó Ágnes ...]. - Budapest : Pongrác, 2013. - 162, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-39-4 kötött : 2600,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3510135]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2014.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Pluk redt de dieren (magyar)
   Titi és az Időjós / Annie M. G. Schmidt ; ill. Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5291-42-5 kötött : 2350,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - meseregény
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3511538]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2014.
Semple, Maria
Where'd you go, Bernadette (magyar)
   Hová tűntél, Bernadette? / Maria Semple ; [ford. Lázár Júlia]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 372 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-282-9 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-283-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3509860]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2014.
   Seven classics in English = Hét klasszikus angol nyelven / Hans Christian Andersen [et al.] ; [szerk. Horváth Tibor]. - Budapest : Oktassunk Okosan Kft., 2013. - 399 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8006-0 fűzött
dán irodalom - gyermekirodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - mese - válogatott művek
839.8-34(02.053.2)=20 *** 820-822(73) *** 820-31
[AN 3510185]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2014.
Shannon, Samantha (1991-)
The bone season (magyar)
   Csontszüret / Samantha Shannon ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Athenaeum, 2013. - 523 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-287-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3509423]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2014.
Simmons, Dan (1948-)
The rise of Endymion (magyar)
   Endymion felemelkedése / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2013. - 827 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-33-2 fűzött : 4480,- Ft : 17,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3510551]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2014.
Smith, Jennifer E. (1980-)
This is what happy looks like (magyar)
   Milyen is a boldogság? / Jennifer E. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2013. - 440, [2] p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-314-7 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-315-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3509829]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2014.
Taube, Anna (1976-)
Finn Feuersäbel und der entführte Kasimir (magyar)
   Csodaszablya Lali kiszabadítja Kazimírt / Anna Taube ; ill. Ines Rarisch ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 90 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-11-7 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3511591]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2014.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The penguin who wanted to find out (magyar)
   A pingvin, aki mindenre kíváncsi volt / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Pagony, cop. 2013. - 78, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5291-43-2 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3511536]
MARC

ANSEL
UTF-81816 /2014.
Vigan, Delphine de (1966-)
Rien ne s'oppose à la nuit (magyar)
   Semmi nem áll az éjszaka útjába / Delphine de Vigan ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 358 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-063-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-570-9 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3510341]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2014.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The door with seven locks (magyar)
   Hét lakattal lezárt ajtó / Edgar Wallace ; [ford. Braun Soma]. - [Onga] : Detektív K., [2013]. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Hét lakat alatt" címmel is
ISBN 978-615-5268-07-6 fűzött : 2050,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3510176]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2014.
Webb, Katherine (1977-)
A half forgotten song (magyar)
   Az elfelejtett dal / Katherine Webb ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budapest : General Press, [2013]. - 463 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-506-6 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3511626]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2014.
Winterson, Jeanette (1959-)
Why be happy when you could be normal? (magyar)
   Miért lennél boldog, ha lehetsz normális? / Jeanette Winterson ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 260, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-021-2 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3511847]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2014.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Momma and the meaning of life (magyar)
   A magyar macska átka : pszichterápiás mesék / Irvin D. Yalom ; [ford. Orosz Ildikó]. - Budapest : Park, cop. 2013. - 325, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-530-979-5 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3511620]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2014.
Young, William Paul (1955-)
Cross roads (magyar)
   Keresztutak : Wm. Paul Young regénye / [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-08-1 fűzött : 3450,- Ft
kanadai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3511740]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1822 /2014.
Asaf, Uri (1942-)
   Együtt és külön / Uri Asaf. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 105, [6] p. ; 16 cm
Fűzött : 1900,- Ft : 6,30 EUR
ISBN 978-80-8101-740-7
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3511516]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2014.
Átányi László (1938-)
   Sortűz cumisüvegből / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2013. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3511561]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2014.
Ayhan Gökhán (1986-)
   János és János : kötetversek / Ayhan Gökhan. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 71, [4] p. ; 16 cm
Fűzött : 1800,- Ft : 6 EUR
ISBN 978-80-8101-733-9
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3511541]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-195-7 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3514235]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013, cop. 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-253-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3514238]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-496-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3514233]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2013. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-639-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3514237]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2014.
Becsey Zsuzsa (1969-)
   Aranykulcs [elektronikus dok.] : egy régi történet fordítása (visszaforgatása) / Becsey Zsuzsa. - Szöveg és képek (pdf : 3.5 MB). - [Budapest] : [Becsey Zs.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110823. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-6584-5
magyar irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-994
[AN 3512861]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2014.
Benina (1982-)
   Bíborhajú / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2010-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3283127]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Milan könyve. - 2013. - 289, [15] p. : ill.
ISBN 978-963-373-364-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3509375] MARC

ANSEL
UTF-81831 /2014.
   Beregi antológia. - Vásárosnamény : Albanegra K., 2013. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5358-02-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3511409]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2014.
Bereményi Géza (1946-)
   Vadnai Bébi : regény / Bereményi Géza. - Budapest : Magvető, 2013. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3122-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3511867]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Hisztimesék / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit : Tudex : Portfolió, [2013]. - 36 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-8002-45-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3514132]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkréta korban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 71 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5291-75-3 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515260]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Tündér biciklin / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5291-71-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515251]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Tündérnaptár / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5291-73-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515239]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Tündérváros / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 46, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5291-72-2 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515255]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Tündérzene / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5291-74-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515250]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Az ezüst kecske [elektronikus dok.] / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 646 KB) (mobi : 823 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115686. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-60-2 (epub)
ISBN 978-615-5315-61-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3516250]
MARC

ANSEL
UTF-81840 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Színészvér [elektronikus dok.] / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 699 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115687. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5315-66-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3516252]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2014.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ágyában / Borsa Brown. - [Budapest] : Álomgyár K., 2013. - 285, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-21-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3511468]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2014.
Children of Distance (együttes)
   Kedves naplóm / Children of Distance. - Budapest : Scolar, 2013. - 91, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-467-3 fűzött : 1190,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg
894.511-192
[AN 3511807]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2014.
   Csaba királyfi. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - [4], 16, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-70-0 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 3510172]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2014.
Darvasi László (1962-)
   A 3 emeletes mesekönyv / Darvasi László ; rajz. Koncz Tímea. - Budapest : Magvető, 2013. - 242, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3130-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3511617]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2014.
Dávid Rózsa
   A kagylóban ott zúg a tenger / Dávid Rózsa. - Budapest : Dávid R., 2012-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3437076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2013. - 196 p.
ISBN 978-963-08-5267-8 fűzött
[AN 3511460] MARC

ANSEL
UTF-81846 /2014.
Dorogi Gabriella (1967-)
   Kőleves : ha köved van, mindened van / Dorogi Gabriella. - [Budapest] : Dorogi G., cop. 2013. - 224 p., [7] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7783-1 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3510264]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2014.
Eszes Hajnal
   Mi leszek, ha nagy leszek? : versek kicsiknek / Eszes Hajnal rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2013]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-75-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3509292]
MARC

ANSEL
UTF-81848 /2014.
   Ezeregy éjszaka legszebb regéi / az ifjúság számára átd. Benedek Elek ; [... Hampel József rajz.]. - 5. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 2 db : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dante, [1938]
ISBN 978-615-5242-69-4
magyar irodalom - arab irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese - hasonmás kiadás
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=927) *** 892.7-34.04=945.11 *** 094/099.07
[AN 3510272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 96 p.
ISBN 978-615-5242-67-0 fűzött : 1400,- Ft
[AN 3510276] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 91 p.
ISBN 978-615-5242-68-7 fűzött : 1400,- Ft
[AN 3510277] MARC

ANSEL
UTF-81849 /2014.
Falcsik Mari (1956-)
   Nőket néző képek / Falcsik Mari ; ill. Triceps. - Budapest : Scolar, 2013. - 108, [3] p. : ill. ; 22x25 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122 ; 10.)
ISBN 978-963-244-450-5 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3512087]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2014.
Fehér Klára (1922-1996)
   A földrengések szigete / Fehér Klára ; [ill. Toncz Tibor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 217, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-828-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3515596]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2014.
Fejős Éva (1967-)
   Nápolyi vakáció / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan Kvk., 2013. - 557, [7] p. ; 20 cm + mell (15 p.)
melléklet címe: Visszatérés : Patrizia története : novella
ISBN 978-963-89827-4-2 fűzött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-89827-6-6 (mell.)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3509500]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2014.
Finy Petra (1978-)
   Szívmadár / [írta] Finy Petra ; [ill.] Rofusz Kinga. - Budaörs : Vivandra Kv., [2013]. - 67, [9] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5347-02-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3511557]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2014.
   Fohászkodás : magyar költők istenes versei : László Anna grafikái. - [Szeged] : László A., [2013]. - 38 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-6585-2 velúr
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - vers - antológia
894.511-14(082) *** 741(439)(092)László_A.
[AN 3510180]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2014.
Forgách András (1952-)
   12 nő voltam / Forgách András. - Budapest : Libri, 2013. - 229 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-244-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3509727]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2014.
Forrai István (1942-)
   Szerelem és hidegvér [elektronikus dok.] : novellák és elmélkedések / Forrai István. - Szöveg (epub : 495 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-090-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3512642]
MARC

ANSEL
UTF-81856 /2014.
Gaál Mózes (1863-1936)
   A vasember fia [elektronikus dok.] : történeti elbeszélés / írta Gaal Mózes. - Szöveg (pdf : 329 KB). - Budapest : M. Elektronikus Kvtárért Egyes., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113105. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1902
ISBN 978-615-5406-08-9
Wesselényi Miklós (1796-1850)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3513398]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2014.
Gaborják Ádám (1983-)
   Megtalált helyed : kritikák és tanulmányok két esszé között / Gaborják Ádám. - Budapest : Pluralica : FISZ, 2013. - 232, [7] p. : ill. ; 16x16 cm. - (Minerva könyvek, ISSN 2062-0772 ; 2.)
ISBN 978-963-7043-48-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - kritika - esszé
894.511-4 *** 894.511-95
[AN 3510123]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Krisztus bankója [elektronikus dok.] : novellák / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (epub : 145 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113472. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-025-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3513667]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Mindentudó Gergely bácsi első könyve / Gárdonyi Géza ; Mühlbeck Károly rajz. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2013]. - 95 p. : ill. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Dante, 1929
ISBN 978-615-5242-63-2 fűzött : 1350,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - hasonmás kiadás
894.511-93 *** 094/099.07
[AN 3510157]
MARC

ANSEL
UTF-81860 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Zéta [elektronikus dok.] : színmű három felvonásban / írta Gárdonyi Géza. - Szöveg (pdf : 398 KB) (epub : 121 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113475. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5312-224-5*) (pdf)
 (hibás ISBN 978-615-5312-225-2*) (epub)
magyar irodalom - történelmi dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3513670]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2014.
Horváth Ferenc (1948-|)
   Egy galoppfutam konzerválása : válogatott versek, 2000-2013 / Horváth Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2013. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-405-7 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3511098]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2014.
   Ikerkönyv. - [Budapest] : Novella, 2013. - 182, 123 p. ; 20 cm
Tart.: Tökéletes töredékek és baljóslatú vázlatok / Szűcs János. Nem-versek és versek az óceánom 30 éves mélységéből / Bak Sándor. - A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-9886-25-4 fűzött : 1390,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3510237]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2014.
Jaksity György (1934-)
   Csakazértis : a Kossuth-aknától a Kossuth térig / Ivánfy Jaksity György. - [Budapest] : Papirusz Book, 2013. - 167, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-75-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3515570]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2014.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már iskolás vagyok (német)
   Ich gehe schon zur Schule / Éva Janikovszky ; [Ill. von László Réber]. - Budapest : Móra, 2013. - 52 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9525-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3511586]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2014.
Jávor Béla (1950-)
   Karácsonyi levelek / Jávor Béla. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Mundus Novus Kv., 2013. - 280 p. ; 23 cm. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 92.)
ISBN 978-963-88937-8-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3516007]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2014.
Joó József (1948-)
   Zsidahó / Joó József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2013. - 113 p. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-89254-6-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3512002]
MARC

ANSEL
UTF-81867 /2014.
Juhos Gábor (1989-)
   Noir York City [elektronikus dok.] : sober addiction / ... szerzője Juhos Gábor. - Szöveg (epub : 674 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5367-77-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3512805]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2014.
Kanizsa József (1942-)
   A Mikulás szánja : mesés-verses kifestő / Kanizsa József ; Koncz Eta rajzai ; [a fotókat kész. Novák Zsolt]. - Kőbánya : C&N Bt., 2013. - 24 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7158-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3509287]
MARC

ANSEL
UTF-81869 /2014.
Kányádi Sándor (1929-)
   Lehel vezér lova : Kányádi Sándor meséi / Csíkszentmihályi Berta rajz. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 48, [3] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-227-409-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515969]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2014.
Kányádi Sándor (1929-)
   Meddig ér a rigófütty : Kányádi Sándor meséi / Csíkszentmihályi Berta rajz. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 60, [3] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-227-451-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515830]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2014.
Király Ferenc (1973-)
   Armageddon reality show avagy Az ember, aki egyedül mentette meg a világot / B. Lotterfeld. - Budapest : Konkrét Kv., 2013. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7424-55-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3510602]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2014.
Kiss-Péterffy Márta (1975-)
   Sárvári mese : DVD és képeskönyv : az Alma Együttes zenéjével / [verses mese Kiss-Péterffy Márta] ; [rajz ifj. Major Zoltán]. - Budapest : Alma-Fun K., 2013. - [42] p. : ill., színes ; 13x14 cm + DVD
ISBN 978-963-08-7417-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - audiovizuális dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3509850]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2014.
Kötter Tamás (1970-)
   Rablóhalak / Kötter Tamás. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2013. - 298 p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 2900,- Ft
ISBN 978-80-8101-737-7
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3511535]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2014.
Kővári László
   Vallomás / Kővári László. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3510533]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2014.
Krasznahorkai László (1954-)
   Megy a világ / Krasznahorkai László. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 291, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-3073-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3514261]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Akik azért utaztak messze földre, hogy jól megebédeljenek / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Prospektus Ny., 2013. - 63 p. ; 21 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 22.)
ISBN 978-963-89455-2-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3510535]
MARC

ANSEL
UTF-81877 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
Ódonságok városában (lengyel)
   W staroświeckim mieście : Gyula Krúdy opowiada o Starej Budzie / wybór i red. Zoltán Fráter ; przekł. Teresa Worowska ; [publ.] Samorząd Starej Budy i Békásmegyer III Dzielnicy Budapesztu. - [Budapest] : Samorząd Starej Budy i Békásmegyer III Dzielnicy Budapesztu, 2013. - 112 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88214-2-3 fűzött
Óbuda - magyar irodalom - helyismeret - regény - publicisztika
894.511-92 *** 908.439-2Óbuda(0:82-31) *** 894.511-31 *** 908.439-2Óbuda(0:82-92)
[AN 3509397]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2014.
Kukucska Ferenc
   Engem szerettek a nők : [novellák] / Kukucska Ferenc. - Veszprém : Kukucska F., 2013. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7884-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3511461]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2014.
Kun Árpád (1965-)
   Boldog észak : Aimé Billion mesél / Kun Árpád. - Budapest : Magvető, 2013. - 434 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3123-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3511613]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Bikfi-bukfenc-bukferenc : a Négyszögletű Kerek Erdő / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2013. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9541-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515588]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2013. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9540-8 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515586]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A manógyár / Lázár Ervin ; Szalma Edit rajz. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 46 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-227-410-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515818]
MARC

ANSEL
UTF-81883 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2012]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3392006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 4. kiad. - cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3515581] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 4. kiad. - cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3515583] MARC

ANSEL
UTF-81884 /2014.
Lőrincz L. László (1939-)
   A szitáló fehér por kolostora / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2013. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-89-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3510554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 273 p.
ISBN 978-615-5054-85-3
[AN 3510557] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 301 p.
ISBN 978-615-5054-88-4
[AN 3510560] MARC

ANSEL
UTF-81885 /2014.
Mail Karolin
   Lopott boldogság : romantikus regény / Mail Karolin. - [Veszprém] : Kalliopé, cop. 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Romantikus történetek)
ISBN 978-615-5378-00-3 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3511330]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ég és Föld / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 307 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-398-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3515275]
MARC

ANSEL
UTF-81887 /2014.
Menyhei József
   Konzumnyitány / Menyhei József. - [Kecskemét] : Boros-Kontír Bt., 2013. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5945-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3511286]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2014.
Mihályi Antal
   ...és azután a rettegés / Anthony Milestone. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2013]. - 124 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-57-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3510186]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2014.
Moon, Agatha Ravenna (1986-)
   Macska III [elektronikus dok.] : támadás / Agatha Ravenna Moon. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5367-49-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3512864]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Sündisznócska lovagol : Móra Ferenc meséi / [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2013]. - 27, [5] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagy mesemondók, ISSN 2061-8867)
ISBN 978-963-9812-77-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3509298]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Forr a bor / Móricz Zsigmond. - Budapest : Kossuth, cop. 2013. - 510 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 5.)
ISBN 978-963-09-7672-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3514240]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek : Móricz Zsigmond meséi / [ill. Kecskés Anna]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2013]. - 29, [3] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Nagy mesemondók, ISSN 2061-8867)
ISBN 978-963-9812-76-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3509293]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2014.
Nógrádi Gergely (1971-)
   A csodakosaras / Nógrádi Gergely ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 88 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5385-17-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3511606]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2014.
Novák Andor
   Armageddon-teória, 2057 / Novák Andor. - Budapest : Álomgyár K., 2013. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-23-5 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3511610]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2014.
Paládi József (1942-)
   Háttal a semminek : tárcák, riportok / Paládi József. - Budapest : Szerző, 2013. - 186 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7937-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3511103]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2014.
Palotai H. Zsófia
   "Szabadság mindenek felett" = "Libertas optima rerum" / Palotai H. Zsófia. - [Budapest] : Álomgyár K., 2013-. - 20 cm
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3511475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Tél = Hiems. - 2013. - 198 p.
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5252-31-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3511485] MARC

ANSEL
UTF-81897 /2014.
Pancza István (1943-)
   Betelt a Föld hamissággal : élettörténetek, esti töprengések / Pancza István. - Zsombó : Mihazánk Kvk., 2013. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89801-2-0 fűzött
magyar irodalom - memoár - esszé
894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3510090]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2014.
Papp Diána (1976-)
   Téli fagyi / Papp Diána. - Budapest : XXI. Század K., 2013. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-34-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - regény
894.511-31
[AN 3510207]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2014.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Magyar mesék [elektronikus dok.] / Parti Nagy Lajos ; előadja a szerző ; közrem. Dés László. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Iglbauer Stúdió, cop. 2013. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm. - (Fülkeufória ; 3.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-89913-0-0
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
894.511-92
[AN 3511258]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2014.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Mi történt avagy sem / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2013. - 218, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3047-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3511598]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2014.
Péteri Judit (1993-)
   Hajnalig legalább / Péteri Judit ; Tóth Zsófi képeivel. - [Balástya] : Vándor K., 2013. - 97 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7375-8 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3510089]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2014.
Pilinszky János (1921-1981)
   Csönd és közelség : Pilinszky János füveskönyve / [vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 169, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-211-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3509710]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2014.
Prokop Péter (1919-2003)
   Méhecske módra / Prokop Péter. - Budapest : Jel, cop. 2013. - 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Jel könyvek, ISSN 1215-1408)
ISBN 978-615-5147-37-1 fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3509475]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2014.
Rácz Zsuzsa (1972-)
   Állítsátok meg Terézanyut! / Rácz Zsuzsa. - 2. kiad. - Budapest : Terézanyu Kv., 2013. - 255, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89911-0-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3515575]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2014.
Radnai Gáborné
   Igaz szerelem / Mary King. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-56-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3509877]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2014.
Radnai Gáborné
   Látomás / Martha Tailor. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2013. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-54-1 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3509879]
MARC

ANSEL
UTF-81907 /2014.
Radnai Gáborné
   Második esély / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2013. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-55-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3509882]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2014.
Radnai Gáborné
   Meggyötört szív / Mary King. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-53-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3509953]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2014.
Radnai Gáborné
   A szerelem gyümölcse / Mary King. - [Budapest] : Radnai K., cop. 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7146-52-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3509870]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2014.
Rákócza Richárd (1963-)
   Vámpírhoroszkóp / Richard Zane. - Budapest : Konkrét Kv., 2013. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7424-54-0 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - horror - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3510574]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2014.
Rell Kata
   Csak a fényt keresem.. / Rell Kata. - [Szekszárd] : Rell K., 2013. - 190 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-8242-54-9)
Magyarország - magyar irodalom - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 745.52(439)(092)Rell_K.
[AN 3510866]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2014.
Retkes Tamás
   Budapest hősei / Retkes Tamás ; [kiad. a Szabad Szellem - Magyar Kultúra Alapítvány]. - Budapest : Szabad Szellem - M. Kultúra Alapítvány, 2013. - 401 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3510196]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2014.
Rubin Szilárd (1927-2010)
   Zsebtükör : válogatott írások / Rubin Szilárd ; [vál. és szerk. Keresztesi József]. - Budapest : Magvető, 2013. - 373, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3126-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3511841]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2014.
Salyaz, Darena
   Sötét vihar : mennydörgés / Darena Salyaz. - [Veszprém] : Kalliopé, cop. 2013. - 288 p. ; 21 cm. - (Rejtélyes történetek)
ISBN 978-963-89087-9-7 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3511464]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2014.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Húsz óra / Sánta Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 251 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-136-6 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3515310]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2014.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Az ötödik pecsét / Sánta Ferenc. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 299 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-137-3 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3515317]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2014.
Schrenk Éva
   Új úton / Schrenk Éva. - [Székesfehérvár] : Szerző, cop. 2013. - 58 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7849-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3510262]
MARC

ANSEL
UTF-81918 /2014.
Sebők Zsigmond (1861-1916)
   Cserebogár úrfi a tengeren [elektronikus dok.] / írta Sebők Zsigmond. - Szöveg (pdf : 417 KB). - Budapest : M. Elektronikus Kvtárért Egyes., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113097. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1904
ISBN 978-615-5406-11-9
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3513359]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2014.
Simon Anett
   Szívszonáták / Simon Anett. - Győr : Competitor-21 K., 2013. - 100 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7121-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3511291]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2014.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Miért? : regény és kisregények / Szabó Dezső ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2013. - 370, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-204-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kisregény - regény
894.511-31
[AN 3509699]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2014.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   Csikós [elektronikus dok.] : színmű három szakaszban / írta Szigligeti Ede. - Szöveg (pdf : 325 KB) (epub : 84 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113477. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-240-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-241-2 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3513672]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2014.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   Fenn az ernyő, nincsen kas [elektronikus dok.] : társadalmi vígjáték három felvonásban / írta Szigligeti Ede. - Szöveg (pdf : 384 KB) (epub : 97 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113478. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-242-9 (pdf)
ISBN 978-963-364-243-6 (epub)
magyar irodalom - vígjáték - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3513700]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2014.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   II. Rákóczi Ferenc fogsága [elektronikus dok.] : történelmi dráma öt felvonásban / írta Szigligeti Ede. - Szöveg (pdf : 344 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113473. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-244-3
Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
magyar irodalom - történelmi dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3513668]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2014.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   A lelenc [elektronikus dok.] : népszínmű négy felvonásban / írta Szigligeti Ede. - Szöveg (pdf : 340 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113476. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-364-238-2
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3513671]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2014.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   Szökött katona [elektronikus dok.] : színmű három szakaszban / írta Szigligeti Ede. - Szöveg (pdf : 88 KB) (epub : 345 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113471. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-419-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-420-1 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3513666]
MARC

ANSEL
UTF-81926 /2014.
Szöllősy Alfréd (1930-)
   Az én apám volt.. / Szöllősy Alfréd. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 35, [104] p. : ill. ; 21 cm
Szöllőssy Alfréd kéziratos verseinek és "Messze volt odáig" c. műve eredeti kiadásának fotómásolatával
ISBN 978-963-08-7673-5 fűzött
Szöllősy Alfréd (1893-1945)
Magyarország - köztisztviselő - 20. század - magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821 *** 35.08(439)(092)Szőllőssy_A.
[AN 3510192]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2014.
Szurdi András (1944-)
   A kínai gyilkosságok / Szurdi András. - Budapest : Sorozat Kv., 2013. - 329 p. ; 19 cm. - (Privát kopó-sorozat)
ISBN 978-963-8942-22-7 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3509401]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2014.
   Tejbegríz : finom irodalom gyerekeknek és felnőtteknek / szerk. Lovász Andrea ; [receptek Mautner Zsófia] ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2013. - 114, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9820-40-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia - szakácskönyv - gyermekkönyv
894.511-822(02.053.2) *** 641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3512069]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2014.
Tönköl József (1948-)
   Jézusgyík / Tönköl József. - Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2013. - 99 p. ; 20 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-89254-7-3 fűzött
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3512003]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2014.
Tóth Krisztina (1967-)
   Akvárium / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013. - 322 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3093-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3514263]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2014.
Turbuly Lilla (1965-)
   Talált szív / Turbuly Lilla ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Manó Kv., 2013. - [39] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5385-07-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3511567]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2014.
Varga Patrícia
   Csillaghullás [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 499 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110565. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5340-78-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3512636]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2014.
Varga Patrícia
   Ébredés [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 484 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-110566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5367-53-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3512637]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2014.
Varga Patrícia
   Válogatás legszebb blogjaim közül [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 672 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-113474. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-305-8
magyar irodalom - válogatott művek - blog - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3513669]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2014.
Vessző Ágnes (1970-)
   Érzelmek II / Vessző Ágnes. - Sopron : Bakler Kft., 2013. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7916-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3511381]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2014.
Vitkolczi Ildikó (1973-)
   Palkó, Zsófi és a náthajaj / Vitkolczi Ildikó. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 47 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-615-5353-28-4 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3515976]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2014.
Zámbó László (1944-)
   Szakrális versek, fohászok és imák / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : [Zámbó Hirsch L.], 2013. - 221 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-89626-8-3 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3510062]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2014.
Zámbó László (1944-)
   Szótörek : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : [Zámbó Hirsch L.], 2013. - 120 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3510061]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1939 /2014.
Ahlgrimm, Achim
Der Mensch (magyar)
   Emberek / a képeket Achim Ahlgrimm festette ; a szöveget Sandra Ladwig írta ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 64 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Kis tudósok szókincstára, ISSN 2063-675X)
ISBN 978-615-5220-84-5 kötött : 2490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3511576]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2014.
Droop, Constanza (1965-)
Wenn es dunkel wird (magyar)
   Az éjszaka / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2013, cop. 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 10.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-248-8 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3515215]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2014.
Guile, Gill
Look & find Bible (magyar)
   Bibliai böngésző / [ill. Gill Guide[!Guile]]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5246-12-8 kötött : 2750,- Ft
képeskönyv - bibliai történet
087.5(084.1) *** 22.046(02.053.2)
[AN 3511366]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2014.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Egyes Markoló / M. Kácsor Zoltán, Szigeti András. - Budapest : Scolar, 2013. - 21 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 1.)
ISBN 978-963-244-452-9 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3512126]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2014.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Taknyos Traktor / M. Kácsor Zoltán, Szigeti András. - [Budapest] : Scolar, [2013]. - 21 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 2.)
ISBN 978-963-244-453-6 * kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3512134]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon beteg / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-94-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3515592]
MARC

ANSEL
UTF-81945 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-87-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3515595]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2014.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a zima (magyar)
   A kisvakond és a tél / Zdeněk Miler, Kateřina Miler, Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Leporelló (12 p.) : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-11-9425-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3515578]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2014.
Tóth Krisztina (1967-)
   A londoni mackók / Tóth Krisztina ; ill. Takács Mari. - Budapest : Csimota, 2013. - 77, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9768-65-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3515262]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2014.
Zubály Sándor (1968-)
   Mondókák mókás állatokról / Zubály Sándor rajz. - [Debrecen] : Magnusz, [2013]. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5308-35-2 kötött : 1190,- Ft
képeskönyv - mondóka - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3509557]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1949 /2014.
Davis, Jim (1945-)
   Csomagmegőrző van? / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2013]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 112.)
ISBN 978-963-89591-8-8 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3509728]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2014.
   International Research Universities Network and Catholic Universities Partnership Graduate Student's Conference : conference proceedings / ed. by Kinga Földváry ; [publ. by] Pázmány Péter Catholic University. - Piliscsaba : Pázmány P. Catholic Univ., 2013. - 181 p. ; 25 cm
A konferenciát Esztergomban, 2013. augusztus 29-31. között tartották. - Gerinccím: IRUN-CUP Graduate Student's Conference proceedings. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-134-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem - konferencia-kiadvány
082 *** 378 *** 061.3(439-2Esztergom)
[AN 3511746]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2014.
   More modoque : die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident : Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag / hrsg. von Pál Fodor [et al.] ; [Hrsg.:] Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissensahaften. - Budapest : Forschungszentrum für Humanwissenschaften der UAW, 2013. - 567 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.: p. 539-554.
ISBN 978-615-5133-06-0 kötött : 8900,- Ft
tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
082 *** 012Maróth_M.
[AN 3509484]
MARC

ANSEL
UTF-8