MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/03/17 13:21:28
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
2532 /2014.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   22., Raeder - Sixtus. - cop. 2014. - 415 p.
ISBN 978-963-09-6816-4 kötött : 3490,- Ft
[AN 3518310] MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

2533 /2014.
Georgiádes Ildikó
   Négy évtized termése : Labádi Lajos szentesi főlevéltáros személyi bibliográfiája, 1974-2013 / [szerk. Georgiádes Ildikó, Tánczos Roland] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára]. - Szentes : MNL Csongrád M. Lvt., 2013. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88444-4-6 fűzött
Labádi Lajos (1953-)
Szentes - helyismeret - szakbibliográfia - személyi bibliográfia
012Labádi_L. *** 908.439-2Szentes:016
[AN 3516539]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2534 /2014.
   Adalékok a Csepel Repülőklub történetéhez : az első negyven év, 1942-1982 / [szerk. ... Zörgő Tibor] ; [kiad. a Repülőklub Történelmi Emlékbizottsága]. - [Budapest] : Repülőklub Tört. Emlékbiz., [2013]. - 142 p. : ill. ; 21x30 cm
ISBN 978-963-08-6421-3 fűzött
Csepel Repülőklub
Budapest - sportrepülés - ejtőernyőssport - egyesület
061.2(439-2Bp.) *** 797.55(439-2Bp.)"194/198" *** 797.561(439-2Bp.)
[AN 3517344]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2014.
Kántor Klára
   A 90 éves Dorogi Ipartestület emlékkönyve, 1923-2013 / [... szerzője Kántor Klára ...]. - [Dorog] : Dorogi Ipartest., 2013. - 428 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7892-0 kötött
Dorogi Ipartestület
Dorog - Komárom-Esztergom megye - iparos - ipartörténet - 20. század - ezredforduló - ipartestület
061.23(439-2Dorog)(091) *** 334.713(439.115)"192/201"
[AN 3518172]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2014.
Török Katalin (1944-)
   Szentendre és legendás festői : memoárok, naplók, levelek, irodalmi feldolgozások, interjúk és műalkotások tükrében / Török Katalin ; [... ford. ... Basics Beatrix] ; [kiad. ... Ferenczy Múzeum ...]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 290 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 177-181. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-70-0 fűzött
Magyarország - Szentendre - festészet - festőművész - művésztelep - 20. század
061.28(439-2Szentendre) *** 75(439-2Szentendre)"19" *** 75(439)(092)"19"
[AN 3517196]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2014.
   Vállalkozók a vállalkozókért : 10 éves a VOSZ KMRSZ / [szerk. Rimóczi Károly] ; [az interjúkat kész. Váczy András, Kőrössy Ágnes, Rimóczi Károly]. - Budapest : Trimedio K., 2013. - 203 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7818-0 kötött
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Közép-magyarországi Regionális Szervezet
Közép-magyarországi régió - egyesület - vállalkozó
061.2(439Közép-Magyarország) *** 658.1(439Közép-Magyarország)
[AN 3516069]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

2538 /2014.
Csepregi Klára (1952-)
   "Könyveim az én fiaim" : Vitkovics Mihály könyvtára / feldolg. és szerk. Csepregi Klára, Bor Kálmán. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2013. - 288 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és szerb nyelven
ISBN 978-963-200-617-8 fűzött : 2900,- Ft
ISBN 978-963-693-510-8
Vitkovics Mihály (1778-1829)
Magyarország - magánkönyvtár - könyvtári katalógus
027.1(439)Vitkovics_M. *** 017.2(439)Vitkovics_M.
[AN 3517616]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2014.
Kamarás István (1941-)
   Olvasó-próba : olvasásszociológiai tanulmányok / Kamarás István. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 209, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-64-0 fűzött : 3360,- Ft
olvasásszociológia - recepcióelmélet
028
[AN 3517670]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2540 /2014.
Kálmán Olga (1968-)
   Egyenes beszéd : adásidőn innen és túl / Kálmán Olga. - Budapest : Libri, 2013. - 252 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-274-9 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - újságíró - televíziózás - 20. század - 21. század - memoár
791.9.097(439)(092)Kálmán_O.(0:82-94)
[AN 3517275]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2014.
   Mészáros utca 48 : fejezetek a Duna Televízió történetéből / szerk. Medgyesi Gabriella, Pintér Judit ; főmunkatárs Bodzsoni István, Stark R. László. - [Csömör] : Krea-TV Kult. Szolgáltató Kft., 2013. - 440 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7529-5 fűzött
Duna Televízió (Budapest)
Magyarország - televíziószervezet - történeti feldolgozás
791.9.097(439)Duna
[AN 3517319]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2542 /2014.
365 experimentos y otras ideas para crear y jugar (magyar)
   365 játékos kísérlet : kísérletezz mindennap! / [ill. Emanuela Carletti, Marco Ferraris] ; [ford. Bakos Katinka, Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 276 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-423-6 kötött
kísérlet - természettudomány - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 087.5
[AN 3515438]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2543 /2014.
Byrne, Lorna (1955-)
Angels in my hair (magyar)
   Angyalok nyelvén / Lorna Byrne ; [... ford. Várady Soma ...]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-074-5 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika - angyal - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3516574]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2014.
Gulyásné Szalai Gabriella
   Nimród birodalma : emlékek az ősi aranykorról / Anna ; lejegyezte Gulyásné Szalai Gabriella. - [Budaörs] : Magánkiad., 2013. - 214 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8207-1 kötött : 4000,- Ft
ezoterika - magyarságkutatás
133.25 *** 930.8(=945.11)
[AN 3516375]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2014.
Melin Cedamus
   Harc a szellemek és démonok ellen / Melin Cedamus. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 185 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7367-3 fűzött : 2970,- Ft
okkultizmus - démonológia - szellemi lény
133.25 *** 235.2 *** 398.4
[AN 3516942]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2014.
Ruland, Jeanne
Immerwährender Aloha-Kalender (magyar)
   Aloha-öröknaptár : spirituális kísérőtárs az életben / Jeanne Ruland ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 233 p. : ill., színes ; 20 cm + CD, naptár
melléklet címe: Ho'oponopono : Bagdi Bella meditációjával
ISBN 978-963-291-203-5 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - auditív dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3515409]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2014.
Sághy Enikő
   A teremtő önismeret kézikönyve / Sághy Enikő. - Budapest : Aranymagenta Kft., 2013-. - 19 cm
okkultizmus
133.25
[AN 3517137]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az illegő-billegő nő, Karola története. - 2013. - 93 p. : ill.
ISBN 978-963-08-8005-3 fűzött : 1990,- Ft
[AN 3517141] MARC

ANSEL
UTF-82548 /2014.
tiboru
   Konteó 1 : harminc válogatott összeesküvés-elmélet / tiboru. - Budapest : Göncöl, 2013. - 399 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9183-83-4 fűzött : 2940,- Ft
rejtély - művelődéstörténet - összeesküvés-elmélet
001.94 *** 930.85(100)
[AN 3517825]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2549 /2014.
Szlávik János (1947-)
   Fenntartható gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : Complex, 2013. - 273 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-273.
ISBN 978-963-295-345-8 fűzött
fenntartható fejlődés - gazdaságtan
504.03 *** 330
[AN 3516333]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

2550 /2014.
Cox, Brian (1968-)
The quantum universe (magyar)
   A kvantum világegyetem / Brian Fox, Jeff Forshaw ; [ford. Debreczeni Gergely]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2013. - 276 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
ISBN 978-963-252-074-2 kötött : 3990,- Ft
kvantumfizika
530.145
[AN 3515740]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2014.
International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (1.) (2013) (Debrecen)
   Proceedings of the 1st International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering [elektronikus dok.] : ISCAME 2013 : 10-11 October, 2013, Debrecen ... / szerk. Mankovits Tamás ; [org., publ. by the] University of Debrecen Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering. - Szöveg (pdf : 22.3 MB). - Debrecen : Univ. of Debrecen Fac. of Engineering Dep. of Mechanical Engineering, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115985. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-623-3
mechanika - mérnöki tudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
531/534 *** 621 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3517852]
MARC

ANSEL
UTF-82552 /2014.
Kaku, Michio (1947-)
Einstein's cosmos (magyar)
   Einstein kozmosza : tér- és időfelfogásunk Albert Einstein képzeletének tükrében / Michio Kaku ; [ford. Bojtár Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 279 p. ; 22 cm. - (Nagy felfedezések, ISSN 2064-4833)
Bibliogr.: p. 247-250.
ISBN 978-963-304-144-4 kötött : 3500,- Ft
Einstein, Albert (1879-1955)
Németország - fizikus - 20. század - relativitáselmélet - kvantumelmélet
53(430)(092)Einstein,_A. *** 530.12 *** 530.145
[AN 3515766]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2014.
Susskind, Leonard
The theoretical minimum (magyar)
   Az elméleti minimum : klasszikus mechanika : amit fizikához tudni kell / Leonard Susskind és George Hrabovsky. - Budapest : Typotex, 2013. - X, 273 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Hraskó Péter
ISBN 978-963-279-318-4 kötött : 3490,- Ft
mechanika
531/534
[AN 3517879]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2554 /2014.
Berkes Péter (1931-)
   Várható időjárás / [írta] Berkes Péter ; [ill.] Réber László. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 33, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-383-171-7 kötött : 1999,- Ft
meteorológia - gyermekkönyv
551.5(02.053.2)
[AN 3519965]
MARC

ANSEL
UTF-82555 /2014.
   Late Jurassic - Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and deformation history of the carbonate formations in the Gerecse and Pilis Mountains (Transdanubian Range, Hungary) / ed. by István Főzy. - Szeged : Geolitera Publ. House : Inst. of Geosciences Univ. of Szeged, 2013. - 422 p. : ill., részben színes ; 34 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-306-230-2 kötött : 6500,- Ft
Gerecse - Pilis (hegység) - fosszília - ammonita - jura - kréta - sztratigráfia
564.53(439)(234.373.23) *** 564.53(439)(234.373.25) *** 551.7(439)(234.373.25) *** 551.7(439)(234.373.23) *** 551.762/.763(439)
[AN 3515803]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

2556 /2014.
Vaas, Rüdiger
Hawkings neues Universum (magyar)
   Hawking új univerzuma : [hogyan történt az ősrobbanás?] / Rüdiger Vaas ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2013. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 247-251.
ISBN 978-963-252-073-5 kötött : 3990,- Ft
Hawking, Stephen W. (1942-)
Nagy-Britannia - kozmológia - fizikus - 20. század - 21. század
524.8 *** 53(410)(092)Hawking,_S.
[AN 3515720]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

2557 /2014.
   Nagy képes állatenciklopédia / [írta és szerk. Dönsz Judit et al.] ; [ill. Nagy Attila, Szendrei Tibor és Vámosné Jenei Klára]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2013. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7818-17-2 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3519974]
MARC

ANSEL
UTF-82558 /2014.
Svensson, Lars (1941-)
Fågelguiden (magyar)
   Madárhatározó : Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója / szöveg és térképek Lars Svensson ; Peter J. Grant közrem. ; ábrák ... Killian Mullarney és Dan Zetterström ; [ford. Magyar Gábor, Schmidt András és Sós Endre]. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 447 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 427-428.
ISBN 978-963-530-964-1 kötött : 9500,- Ft
Európa - madár - állathatározó
598.2(4)(083.71) *** 591.9(4)
[AN 3521348]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2014.
Tautz, Jürgen
Phänomen Honigbiene (magyar)
   A természet csodája : a mézelő méh / Jürgen Tautz ; Helga R. Heilmann fényképeivel ; [ford. Tóth György]. - [Makó] : Tóth Gy., [2013]. - 279 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Apiliteratura Hungarica, ISSN 2061-5221)
Bibliogr.: p. 276.
ISBN 978-963-08-8062-6 kötött
méh - méhészet
595.799 *** 638.1
[AN 3516070]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2014.
Telegdi Ágnes
   Őszi-téli ösvényeken / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2013. - [53] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-4-0 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3515384]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2014.
   Válogatott cikkek III = Selected articles III. / [vál.] Vincze János. - Budapest : NDP K., 2013. - 344 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 43.)
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-51-0 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3517060]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2562 /2014.
Atkinson, Sue
First steps out of depression (magyar)
   Kiút a depresszióból / Sue Atkinson ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2013. - 142 p. ; 19 cm. - (Első lépések, ISSN 2064-3144)
ISBN 978-963-288-148-5 fűzött : 1500,- Ft
depresszió - mentálhigiénia
616.895.4 *** 613.865
[AN 3517633]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2014.
Benkovics Péter
   Tuti fogyás program : a 42 napos életmód-alakító fogyókúrás rendszer : fogyás egészségesen, véglegesen / Benkovics Péter. - Budapest : Netamin Kft., 2013. - 185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6749-8 fűzött : 2490,- Ft
fogyókúra
613.24
[AN 3517618]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2014.
Chappell, Peter
Emotional healing with homeopathy (magyar)
   Lelki gyógyítás homeopátiával / Peter Chappell ; [ford. Kakuk Zsuzsa és Gazdag Márta]. - 4. utánny. - Budapest : Vis Vitalis K., 2013. - 304, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5414-00-8 fűzött
mentálhigiénia - homeopátia - lelki trauma
615.015.32 *** 616.89 *** 613.865
[AN 3521688]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2014.
Cseke Katinka (1971-)
   Cseke Katinka módszere avagy, Hogyan lehet lefogyni éhezés nélkül. - Budapest : Nature-Bio Kft., [2013]. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7820-3 fűzött
fogyókúra - diéta - memoár
613.24(0:82-94)
[AN 3516922]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2014.
Deák Sándor (1947-)
   Kristálylámpa szerepe az egészségmegőrzésben / Deák Sándor. - Szarvas : Deák S., 2013. - 116 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-115.
Fűzött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-5597-6)
természetgyógyászat - kristály - ezoterika - csakra
615.89 *** 548 *** 133.25
[AN 3515385]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2014.
Feller Adrienne
   Aromareneszánsz : otthoni gyógyítás francia aromaterápiával / Feller Adrienne, Tobai Ágota. - Budapest : Bookline, 2013. - 237 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-89855-1-4 kötött : 3990,- Ft
aromaterápia
615.89 *** 665.52/.54
[AN 3515395]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2014.
Kmeth Sándor
   Herbárium : az általános rendszerező élettan könyve / Kmeth Sándor ; [... kiad. ... a Javasgyógyász Egyesület]. - Szeged ; [Budapest] : Harmadik Évezred Kft. : Javasgyógyász Egyes., 2013. - 464 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 464.
ISBN 978-963-85810-8-2 kötött : 7000,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89 *** 615.322 *** 633.88
[AN 3516063]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2014.
   A légzésrehabilitáció elmélete és gyakorlata / szerk. Lengyel László. - Budapest : Medicina, 2014. - 403 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-479-0 kötött : 4800,- Ft
tüdőgyógyászat - orvosi rehabilitáció - fizikoterápia
615.8 *** 616.24-08
[AN 3518306]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2014.
Lieby, Angèle (1952-)
Une larme m'a sauvée (magyar)
   Könnycsepp / Angèle Lieby ; [Hervé de Chalendar közrem.] ; [ford. Kelecsényi Ágnes]. - Budapest : Kiskapu, 2013. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9637-96-2 fűzött : 2990,- Ft
kóma - memoár
616.8-009.831(0:82-94)
[AN 3517070]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2014.
Middleton, Kate
First steps out of eating disorders (magyar)
   Kiút az étkezési zavarokból / Kate Middleton, Jane Smith ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Harmat, 2013. - 125 p. ; 19 cm. - (Első lépések, ISSN 2064-3144)
ISBN 978-963-288-147-8 fűzött : 1500,- Ft
táplálkozási zavar
616.89-008.441.42
[AN 3517644]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2014.
Nuland, Sherwin B. (1930-)
The doctor's plague (magyar)
   Fertőző gyógyítók : a gyermekágyi láz és Semmelweis különös története / Sherwin B. Nuland ; [ford. Garai Attila]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 208 p. : ill. ; 22 cm. - (Nagy felfedezések, ISSN 2064-4833)
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-304-145-1 kötött : 3500,- Ft
Semmelweis Ignác (1818-1865)
Magyarország - orvos - gyermekágyi láz - 19. század
61(439)(092)Semmelweis_I. *** 618.7-002
[AN 3515770]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2014.
Nussbaum, Abraham M. (1975-)
The pocket guide to the DSM-5 diagnostic exam (magyar)
   A DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve / Abraham M. Nussbaum ; [ford. Gonda Xénia, ... Balázs Judit és Keresztény Ágnes ...]. - Budapest : Oriold, cop. 2013. - 316 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 289-294.
ISBN 978-963-9771-95-6 fűzött
elmebetegség - orvosi diagnosztika
616.89-07
[AN 3515927]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2014.
Osteen, Joel (1963-)
Every day a Friday (magyar)
   Örülj minden napnak! : hogyan legyél elégedett a hét minden napján / Joel Osteen ; [ford. Kocsis Nóra ..., Petrőcz Katalin ...]. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2013. - 365 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9617-70-4 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3520007]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2014.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Hogyan élheted túl, ha minden a testvéred körül forog? / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona ; [Kalmár István rajz.]. - Budapest : Móra, 2013. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Lélekdoki ; 3.)
ISBN 978-963-11-9536-1 fűzött : 1990,- Ft
gyermeklélektan - családi kapcsolat - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2) *** 316.356.2(02.053.2)
[AN 3515253]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2014.
   Pitvarlebegés / szerk. Fazekas Tamás. - Budapest : Akad. K., 2013. - 353 p. : ill., színes ; 20 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9453-0 kötött
szívgyógyászat - szívritmus
616.12-008.3
[AN 3515660]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2014.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Szeretet, erkölcs, autonómia / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 269 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 251-269.
ISBN 978-963-248-091-6 fűzött : 1780,- Ft
gyermeklélektan - szocializáció - pedagógiai lélektan
159.922.7 *** 316.736 *** 37.015.3
[AN 3521698]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2014.
Stadelmann, Ingeborg (1956-)
Die Hebammensprechstunde (magyar)
   A bába válaszol : természetes kísérés a várandósság, a szülés, a gyermekágy és a szoptatás idején gyógynövényekkel, homeopátiás szerekkel és illóolajokkal / Ingeborg Stadelmann ; [ford. Hudáky Rita]. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Katalizátor, 2013. - 388 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86762-6-9 kötött : 3900,- Ft
terhesség - szülés - szoptatás - csecsemőgondozás - természetgyógyászat
618.2 *** 613.95 *** 615.89
[AN 3521336]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2014.
Stipkovits Erika, L.
   Közelebb egymáshoz : 11 tévhit párkapcsolatainkról / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2013. - 391 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 379-385.
ISBN 978-963-304-152-9 kötött
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3515748]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2014.
Vámos Péter (1969-)
   Van egy álmunk.. [elektronikus dok.] : előadásaink anyagából / Vámos Péter és Vámos Kata. - Szöveg (epub : 9.2 MB) (mobi : 12 MB). - [Budapest] : Vámos Tantra Vámos Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-7492-2 (epub)
nemi élet - nemi aktus - elektronikus dokumentum
613.88
[AN 3519136]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2014.
Vincze János (1941-)
   Emlékezünk orvosainkra / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2008-. - ill. ; 20 cm
Magyarország - orvostörténet - 20. század
61(439)(092)
[AN 2870478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14. - 2013. - 274 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-46-6 fűzött
[AN 3517022] MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - 2013. - 303 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-48-0 fűzött
[AN 3517025] MARC

ANSEL
UTF-8


   16. - 2013. - 264 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-49-7 fűzött
[AN 3517028] MARC

ANSEL
UTF-82582 /2014.
Wittek, Gabriele (1933-)
Lebensschule zur Lebensbemeisterung (magyar)
   Életiskola az élettel való mesteri bánásmódhoz : a kozmikus tudatba vezető út : [könyv az adássorozathoz] / Gabriellától ; [kiad. az Univerzális Élet]. - Szolnok : Univerzális Élet, [2013]-. - 18 cm
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3521359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-5. adás. - 2. kiad. - 2013. - 122 p.
ISBN 978-963-88769-3-5 fűzött
[AN 3521360] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

2583 /2014.
Ancza Erzsébet
   Biogáz hasznosítási lehetőségek / Ancza Erzsébet, Bakos Imre, Drégelyi-Kiss Ágota ; [közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., 2013. - 90 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 90.
ISBN 978-615-5018-96-1 fűzött
biogáz - gázgyártás
620.95 *** 662.767.2
[AN 3515243]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2014.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Termőföld hasznosítás zöldenergiával / Lukács Gergely Sándor ; [közread. a] Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. - Budapest ; Szigetbecse : Száz M. Falu Nonprofit Kft., 2013. - 104 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-08-6873-0 fűzött
biológiai energia - biomassza - mezőgazdaság - erdészet
620.95 *** 63 *** 630
[AN 3516645]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2014.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Zöldenergia és élelmiszer helyből a helyieknek / [írta Lukács Gergely Sándor, Bíró Barbara, Bezzeg Enikő] ; [közread. a] Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. - Budapest ; Szigetbecse : Száz M. Falu Nonprofit Kft., 2013. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-08-6874-7 fűzött
biológiai energia - innováció
620.95 *** 330.341.1
[AN 3516734]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2014.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   Zöldláng fűtőmű / Lukács Gergely Sándor ; [közread. a] Száz Magyar Falu Nonprofit Kft. - Budapest ; Szigetbecse : Száz M. Falu Nonprofit Kft., 2013. - 99 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-08-6875-4 fűzött
megújuló energiaforrás - fűtőerőmű - biomassza
620.91 *** 620.95
[AN 3516731]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2014.
Magocsa András
   How to make homemade wind turbine generator [elektronikus dok.] : manual / András Magocsa ; transl. Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 753 KB). - Baja : Magellain, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115986. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89862-2-1
szélturbina - elektronikus dokumentum
621.548
[AN 3517859]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2588 /2014.
   A számítógép-tudományról egyes szám első személyben / szerk. Kornai András. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 346 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-271-2 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - számítástechnika - 20. század - memoár
681.3(439)(092)"19"(0:82-94)
[AN 3517960]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

2589 /2014.
Műszaki Kémiai Napok (2013) (Veszprém)
   Műszaki Kémiai Napok 2013 : 2013. április 23-25., ... Veszprém ... : konferencia kiadvány = Conference of Chemical Engineering : conference proceeding / összeáll. és szerk. Mizsey Péter, Bokrossy-Csiba Mária, Törcsváryné Kovács Zsuzsanna ; ... rendezői Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Műszaki Kémiai Kutató Intézet. - Veszprém : PE MIK MKKI, [2013]. - 274 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5044-79-3 fűzött
műszaki kémia - konferencia-kiadvány
66 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3516247]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

2590 /2014.
Bajai Nemzetközi Szakkollégiumi és Tudományos Diákköri Konferencia (1.) (2013)
   I. Bajai Nemzetközi Szakkollégiumi és Tudományos Diákköri Konferencia [elektronikus dok.] : 2013. október 24-25. / szerk. Vincze Lászlóné ; [rend., közread. az] Eötvös József Főiskola. - Szöveg. - Baja : EJF, 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Flash Player
ISBN 978-615-5429-00-2
vízgazdálkodás - hidrológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
627.5(4-191) *** 556(4-191) *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3515237]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2014.
Deutsch Nikolett
   A fenntartható épületek koncepciója és rendszerinnovációs potenciálja / Deutsch Nikolett ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, 2013. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-247.
Fűzött
fenntartható fejlődés - építőipar - műszertechnika - innováció
69 *** 504.03 *** 330.341.1 *** 624.04
[AN 3517936]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2014.
Kosztka Miklós (1944-)
   Erdészeti útépítés : erdészeti utak építése / Kosztka Miklós ; [kiad. az Országos Erdészeti Egyesület]. - Budapest : OEE, 2013. - 320 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-8251-71-8 kötött
erdészet - útépítés - egyetemi tankönyv
625.711.84(075.8) *** 630*383(075.8)
[AN 3516046]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2593 /2014.
   Hírközlés-szabályozás, hírközlés-igazgatás hazánkban és az Európai Unióban / szerk. Lapsánszky András. - Budapest : Complex, 2013. - 824 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2013. okt. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-236-9 kötött
Magyarország - Európai Unió - hírszolgáltatás - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás
654(439) *** 654(4-62) *** 659.3(439) *** 659.3(4-62) *** 34:791.9.096/.097(439) *** 34:791.9.096/.097(4-62)
[AN 3516043]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2014.
Krámli Mihály (1971-)
   Erdélyi vasutak, 1867-1914 = Căile ferate din Transilvania în perioda 1867-1914 = Eisenbahnen in Siebenbürgen, 1867-1914 / [szerző Krámli Mihály] ; [közread. a] Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2013. - 16 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7099-24-3 fűzött
Erdély - vasútépítés - vasúti közlekedés - 19. század - századforduló
656.2(439.21)"186/191" *** 625.1(439.21)"186/191"
[AN 3517414]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2014.
Trujillo, Eduardo
Busca en els trens i estacions (magyar)
   Keresd meg a vonatokon és az állomásokon! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-455-7 kötött
vonat - vasút - gyermekkönyv - képeskönyv
629.42(02.053.2) *** 656.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3515451]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2596 /2014.
   Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kistermelőknek. - 2. átd. kiad. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 17.)
ISBN 978-963-89799-4-0 fűzött
Magyarország - kisgazdaság - üzleti szolgáltatás - útmutató
631.115.11(439)(036) *** 658.64(439)(036)
[AN 3521590]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2014.
Berényi Mihály
   Zira naplója / Berényi Mihály ; [graf. Sue Doku]. - Budapest : Szerző, 2013. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7766-4 fűzött : 1600,- Ft
kutyatartás - memoár
636.7(0:82-94)
[AN 3517033]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2014.
Csányi Vilmos (1935-)
   Segítség, kutyás lettem! / Csányi Vilmos ; László Bandy rajz. - Budapest : Libri, 2013. - 195 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-266-4 kötött : 2990,- Ft
kutya - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3515186]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2014.
Géczi László (1937-)
   A torma termesztése : új kutatási eredmények, új fajták, új technológiák / Géczi László. - Budapest : Mezőgazda, [2013]. - 183 p., XVI t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-683-3 kötött : 4900,- Ft
torma - zöldségtermesztés
635.162
[AN 3516087]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2014.
   Gyakorlati lótenyésztés / Bodó Imre, Hecker Walter szerk. - Budapest : Mezőgazda, [2013]. - 281 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 273-281.
ISBN 978-963-286-681-9 kötött
lótenyésztés
636.1
[AN 3517850]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2014.
Hofmann, Winfried
Farbatlas Rinderkrankheiten (magyar)
   Gyakori szarvasmarha-betegségek : megelőzés és kezelés / Winfried Hofmann ; társszerző Henrik Hofmann, Ózsvári László ; [ford. ... Karsai Ferenc]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 254 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
ISBN 978-963-286-685-7 kötött
szarvasmarha - állatbetegség
619 *** 636.2
[AN 3517837]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2014.
Horváth Gergely Krisztián (1974-)
   Bécs vonzásában : az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében / Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 695 p., XIII t. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 499-532. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-506-909-5 kötött : 5000,- Ft
Moson vármegye - gazdaságtörténet - mezőgazdaság - agrártörténet - piacosodás - társadalomtörténet - 19. század
338.43(439.114)"18" *** 339.137(439.114)"18" *** 316.32(439.114)"18"
[AN 3516298]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2014.
   Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban, XXX : Budapest, 2013. november 27. / [szerk. Hochbaum Tamás, Novák Róbert, Ripka Géza] ; [... szervezői a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény,- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Magyar Növényvédelmi Társaság]. - Budapest : MNT, 2013. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89690-1-9 fűzött
kertészet - szántóföldi növénytermesztés - növényvédelem - konferencia-kiadvány
635 *** 633 *** 632 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3515918]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2014.
   Kezdetek / [... kiad. a villányi "Új Alkotmány" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet ...]. - [Villány] : "Új Alkotmány" Mgtsz., [2013]. - 280 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerk. Czigler János
ISBN 978-963-08-7556-1 kötött
Villány - termelőszövetkezet
631.115.8(439-2Villány)
[AN 3518079]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2014.
   Kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékelés ismeretei. - 2. átd. kiad. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2013. - 57 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 16.)
ISBN 978-963-89799-3-3 fűzött
mezőgazdasági termelés - kereskedelem
338.43 *** 339
[AN 3521586]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2014.
Kosztka Miklós (1944-)
   Erdészeti útépítés : erdészeti utak tervezése / Kosztka Miklós, Rácz József ; [kiad. az Országos Erdészeti Egyesület]. - Budapest : OEE, 2012[!2013]. - 319 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-314.
ISBN 978-963-8251-76-3 kötött
útépítés - erdészet - egyetemi tankönyv
630*383(075.8) *** 625.7(075.8)
[AN 3516190]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2014.
Kozma Viktor
   Hogyan csináld? : kezdő kutyások kézikönyve : cenzúra nélkül / Kozma Viktor. - [Budapest] : [Kozma V.], [2013]. - 50 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7734-3 fűzött
kutyatartás
636.7
[AN 3515402]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2014.
   Szentesi disznótoros könyv / Mód László szerk. - Szentes : Szentes Vár. Kvt., 2013. - 91 p. : ill. ; 26 cm. - (A szentesi múzeum füzetei, ISSN 0239-0655 ; 7.)
ISBN 978-963-89533-4-6 fűzött
Szentes - disznóölés - magyar néprajz
637.513.11 *** 39(=945.11)(439-2Szentes)
[AN 3516532]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2014.
Szinák János (1935-)
   Kutyával az élet / Szinák János, Tóth András Pál. - Budapest : Kairosz, 2013. - 345 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-662-624-2 fűzött : 3500,- Ft
kutya - etológia - kutyatartás - kutyakiképzés - idomítás
636.7.088 *** 591.5
[AN 3517838]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2014.
   Versenyképes brojlerhizlalás / Bárány László, Pupos Tibor, Szöllősi László szerk. - Budapest : Szaktudás K., cop. 2013. - 316 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Profmax sorozat, ISSN 2063-8515)
ISBN 978-615-5224-41-6 kötött
broiler - baromfitenyésztés
636.5.084.52
[AN 3515968]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2014.
   Versenyképes erdőgazdálkodás és fatermesztés : a jövedelmezőség kulcstényezői az erdészeti gyakorlatban / Pápai Gábor szerk. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 320 p., XVI t. : ill., színes ; 26 cm. - (Profmax sorozat, ISSN 2063-8515)
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-286-686-4 kötött
erdészet - fakitermelés
630
[AN 3517868]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2014.
Woernle, Hellmut
Geflügelkrankheiten (magyar)
   Gyakori baromfibetegségek : megelőzés és kezelés / Hellmut Woernle, Silvia Jodas ; [ford. Kaján Győző]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 170 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fókusz sorozat, ISSN 2063-871X)
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-286-684-0 kötött
állatbetegség - baromfitenyésztés
636.5 *** 619
[AN 3517860]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2014.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: a ló / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, cop. 2013. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89777-1-7 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - lovaglás - lótenyésztés - vállalkozó - életútinterjú
636.1(439) *** 798.2 *** 658.1(439)(092)(047.53)
[AN 3518058]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2014.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja: pálinka / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, cop. 2013. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89777-2-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - pálinkafőzés - égetett szeszes ital - vállalkozó - életútinterjú
663.5(439)(092)(047.53)
[AN 3518059]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2615 /2014.
Antal B. Gábor
   Professzionális bártender : ital- és bárismeret / Antal B. Gábor, Bádonyi Mihály, Szőke Szabolcs ; [közread. a] BKF, KIT. - Budapest : KIT, cop. 2013. - 339 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329.
ISBN 978-963-637-254-5 fűzött
szeszes ital - koktél - tankönyv
641.87(078) *** 641.87(083.12)
[AN 3517189]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2014.
Bártfai László
   555 finom leves / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-113-8 fűzött
leves - szakácskönyv
641.82(083.12)
[AN 3516749]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2014.
Bártfai László
   555 házi finomság : [házi túró, burgonyás kenyér, sajtok, szörpök, szószok és lekvárok] / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-132-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3516748]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2014.
Borbély Béla
   Desszertkönyv / Borbély Béla. - Budapest : Kiskapu, 2013. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9637-95-5 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3516051]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2014.
Erdélyi Z. Ágnes
   Fakanállal a szekszárdi borvidéken : ételek és történetek / szöveg Erdélyi Z. Ágnes ; fotó Nagy Ágnes. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-073-8 kötött : 4900,- Ft
Szekszárdi borvidék - Magyarország - gasztronómia - borvidék - borász - 21. század - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 634.8(439Szekszárdi_borvidék) *** 663.2(439)(092)(047.53) *** 641.5(439)
[AN 3515646]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2014.
Görgey Gábor (1929-)
   Az én asztalom : itthon és a nagyvilágban / Görgey Gábor. - Budapest : Corvina, 2013. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6174-2 fűzött : 3990,- Ft
gasztronómia - művelődéstörténet - publicisztika
641.5(0:82-92) *** 930.85(100)
[AN 3517308]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2014.
Gyurcsány Ferenc (1961-)
   Gyurcsány a konyhában / [fotók Déri Miklós, ... Urbán Ádám]. - Budapest : Novotrade, 2013. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-8061-9 kötött : 3490,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3515990]
MARC

ANSEL
UTF-82622 /2014.
   Karácsonyi ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [... szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2013. - 158 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-12-0 kötött : 2190,- Ft
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3516251]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2014.
Kelemen Brigitta
   Diabetikusan finomat! : inzulinrezisztenseknek, cukorbetegeknek, terhességi diabéteszeseknek, fogyni vágyóknak / Kelemen Brigitta. - [Budapest] : Média-Andalúz, [2013]. - 93 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89777-6-2 kötött : 2990,- Ft
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3515992]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2014.
Lakatos Márk (1977-)
   Te & én : divat- és stíluskalauz / Lakatos Márk. - Pécs : Alexandra, 2013. - 167, 199 p. : ill., színes ; 24 cm
Tart.: Ismerd meg az én világomatÞ; Ismerd meg önmagad a segítségemmel. - A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-357-167-5 fűzött
divat - öltözködés - életmód - nő - útmutató
646-055.2(036) *** 391 *** 316.728
[AN 3516791]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2014.
Őszy-Tóth Gábriel
   Hírességek süteményei / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : G & D Média, 2013. - 137 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-08-7476-2 kötött : 6950,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3515203]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2014.
Takács Erika
   Háztartási praktikák : [takarítási javaslatok, konyhai tanácsok, nagyanyáink trükkjei, természetes gyógymódok] / Kovács Imréné. - Budapest : Fix-Therm, [2013]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-36-9 fűzött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3515558]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2014.
Takács Erika
   Nagymama titkos receptjei / Bartos Klára. - Budapest : Fix-Therm, [2013]. - 176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-35-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3515612]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2014.
Takács Erika
   Paleolit napról napra / Angela Josefsson. - Budapest : Fix-Therm, [2013]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-32-1 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3515555]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2014.
Ugrai-Nagy Tünde
   Konyhatündérképző : izgalmas fogások gyorsan és egyszerűen / Nagy Tünde. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 180 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-068-4 fűzött : 3900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3515625]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2014.
Ugron Zsolna (1978-)
   Hét évszak : receptek és történetek / Ugron Zsolna. - [Budapest] : Boook K., 2013. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5417-01-6 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - szakácskönyv - elbeszélés
641.55(083.12) *** 894.511-32
[AN 3515377]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2014.
Vinkó József (1951-)
   Szellem a fazékból : gasztrotörténetek / Vinkó József. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2014. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-237. - Filmogr.: p. 238.
ISBN 978-963-9461-43-7 kötött : 3300,- Ft
gasztronómia - művelődéstörténet
641.5 *** 930.85(100)
[AN 3516082]
MARC

ANSEL
UTF-82632 /2014.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-067-7 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3515642]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2633 /2014.
   Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből, 1450-1650 : tanulmányok / szerk. Horkay Hörcher Ferenc ; [a szöveget és a jegyzeteket gond. Híz Ágnes]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-211.
ISBN 978-963-236-744-6 kötött : 2300,- Ft
esztétika - művészetesztétika - vallásfilozófia - kereszténység - 15. század - 16. század - 17. század
111.852(100)"14/16" *** 7.01(100)"14/16" *** 215(100)"14/16" *** 23/28
[AN 3517873]
MARC

ANSEL
UTF-82634 /2014.
Hartmann, Nicolai (1882-1950)
Ethik (magyar)
   Etika / Nicolai Hartmann ; [ford. Simon Ferenc]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 709 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5274-14-5 kötött : 5990,- Ft
etika
17
[AN 3516324]
MARC

ANSEL
UTF-82635 /2014.
Kiss Endre (1947-)
   Marx lábnyomai : ...és átváltozásai / Kiss Endre. - Budapest : Gondolat, 2013. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-366-1 fűzött : 4000,- Ft
Marx, Karl (1818-1883)
Németország - filozófus - 19. század - politikai filozófia - marxizmus
1(430)(092)Marx,_K. *** 141.82
[AN 3517431]
MARC

ANSEL
UTF-82636 /2014.
Legeza László (1952-)
   Mérnöki etika [elektronikus dok.] / Legeza László. - 2. bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Budapest : Szerző, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116812. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7797-8
foglalkozási erkölcs - mérnök - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
174(075.8) *** 62
[AN 3519149]
MARC

ANSEL
UTF-82637 /2014.
Vámos Péter (1969-)
   És kezdetben vala a szex.. [elektronikus dok.] : a megváltó erekció / Vámos Péter és Vámos Kata. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.7 MB). - [Budapest] : Vámos Tantra Vámos Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-08-7488-5 (epub)
erotika - nemi élet - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
176 *** 613.88 *** 930.85
[AN 3519144]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2638 /2014.
Assmann, Jan (1938-)
Religio duplex (magyar)
   Religio duplex : az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás / Jan Assmann ; [ford. V. Horváth Károly]. - Budapest : Atlantisz, cop. 2013. - 295 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Német szellemtudományi könyvtár, ISSN 1589-0066)
Bibliogr.: p. 253-290.
ISBN 978-963-9777-27-9 kötött : 3995,- Ft
egyiptológia - összehasonlító vallástudomány - vallásfilozófia - egyiptomiak ókori vallása - felvilágosodás - filozófiatörténet - 17. század - 18. század
291.1 *** 930.85(32) *** 299.31 *** 930.85(4)"17/18" *** 1(4)"17"
[AN 3515737]
MARC

ANSEL
UTF-82639 /2014.
Bálint Ibolya
   Ismeretlen nők az Ószövetségből és üzenetük számunkra / Bálint Ibolya ; [ill. Aureole és Pálfi Györgyi] ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió és az Örömhír Alapítvány]. - [Bristol] : '4H' M. Misszió ; Orgovány : Örömhír Alapítvány, 2013. - 236 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5140-09-9 fűzött
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
221.046
[AN 3516756]
MARC

ANSEL
UTF-82640 /2014.
Barsi Balázs (1946-)
   És az ige testté lőn : elmélkedések a karácsony misztériumáról / Barsi Balázs. - 4. átd. kiad. - Kecskemét : Telek A., 2013. - 86 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89444-3-6 fűzött
karácsony - vallásos irodalom
264-041.2 *** 244
[AN 3521552]
MARC

ANSEL
UTF-82641 /2014.
Borzási István (1960-)
   Érteni az Írásokat : bevezetés az igeértelmezésbe / Borzási István ; [kiad. a '4H' Magyar Misszió]. - [Bristol] : '4H' M. Misszió ; Orgovány : [Örömhír Alapítvány], 2014. - 421 p. ; 21 cm
Közread. az Örömhír Alapítvány. - Bibliogr.: p. 415-421.
Fűzött
ISBN 978-0-9575008-0-8
Biblia
bibliakutatás - bibliamagyarázat
22.07 *** 22.01
[AN 3516801]
MARC

ANSEL
UTF-82642 /2014.
Calvin, Jean (1509-1564)
   A katolikus levelek magyarázata / Kálvin János ; [ford. Szabó András, ... Papp György]. - Budapest : Kálvin, 2013. - 370 p. ; 24 cm. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-236-5 kötött : 2300,- Ft
Biblia. Újszövetség. Katolikus levelek
bibliamagyarázat
227.9.07
[AN 3516864]
MARC

ANSEL
UTF-82643 /2014.
Chapell, Bryan
Communicating Christ, proclaiming the grace of all scripture (magyar)
   Krisztus-központú igemagyarázat nemcsak igehirdetőknek / Bryan Chapell ; [ford. Bacskai Bálint és ifj. Komlósi Péter] ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2013. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89839-1-6 fűzött
prédikáció - bibliamagyarázat
22.07 *** 252
[AN 3521508]
MARC

ANSEL
UTF-82644 /2014.
Cheung, Theresa
An angel changed my life (magyar)
   Angyali segítség : [igaz történetek az őrangyalainkról] / Theresa Cheung ; [ford. Nágel Tünde]. - [Budapest] : Magnólia, 2013. - 329 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-46-2 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
angyal
235.1 *** 248.214
[AN 3516755]
MARC

ANSEL
UTF-82645 /2014.
Czakó Gábor (1942-)
   Hitemről : miért éltem? : éltem, amit hittem / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., 2013. - 128 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-89767-2-7 fűzött
hit
234
[AN 3517903]
MARC

ANSEL
UTF-82646 /2014.
Denis le Chartreux (1402-1471)
Expositio in Symbolum Athanasii (magyar)
   Ha valaki üdvözülni akar : az Atanáz-hitvallás kifejtése / Karthauzi Dénes ; [ford., előszóval és jegyzetekkel ell. Alácsi Ervin János]. - Budapest : Kairosz, 2013. - 129, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-668-6 kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-668-6)
Németalföld - szerzetes - teológus - hitvallás - 15. század
271.71(492-89)(092)Denis_le_Charteux *** 238.2
[AN 3517844]
MARC

ANSEL
UTF-82647 /2014.
Dippold Pál (1954-)
   A mi Szent Erzsébetünk, magyar virág Európában / [szöveg Dippold Pál] ; [kiad. az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.]. - Budapest : Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., 2013. - 126, [2] p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-963-08-6821-1 kötött
Erzsébet, Szent, Árpád-házi (1207-1231)
Magyarország - szent - 13. század
235.3(439)(092)Erzsébet,_Árpád-házi
[AN 3515811]
MARC

ANSEL
UTF-82648 /2014.
   Az égiek üzenetei Kadarkúton. - Esztergom : Pax Bt., [2013]. - 40 p. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 11.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-1227-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3521340]
MARC

ANSEL
UTF-82649 /2014.
Frittmann Lászlóné (1938-)
   Egyháztörténeti vázlatok : képek, történetek, életutak és érdekes tudnivalók az evangélium terjedéséről minden korosztály részére tanításra és egyéni ismeretszerzésre : a "Tanítási segédanyagok vasárnapi iskolai tanítók részére" című kézikönyv második kötete / Frittmann Lászlóné. - Budapest : Szerző, 2013. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289.
ISBN 978-963-08-7643-8 fűzött
vallásoktatás - bibliai történet - tanári segédkönyv
22.046(02.053.2) *** 372.82(072)
[AN 3516738]
MARC

ANSEL
UTF-82650 /2014.
Girard, René (1923-)
Je vois Satan tomber comme l'éclair (magyar)
   Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből : [a kereszténység kritikai apológiája] / René Girard ; [ford. Sujtó László]. - Budapest : Atlantisz, 2013. - 232 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-24-8 kötött : 3295,- Ft
vallásantropológia - kereszténység - erőszak - áldozat
233 *** 211 *** 23/28
[AN 3515728]
MARC

ANSEL
UTF-82651 /2014.
Gulyás Mária
   Verses imák apró gyöngyei / M. Gulyás Mária. - [Budapest] : [Gulyás M.], 2013. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8251-4 fűzött
vallásos irodalom - vers - ima
244(0:82-14) *** 243(0:82-14)
[AN 3518123]
MARC

ANSEL
UTF-82652 /2014.
Hegedűs Loránt (1930-2013)
   Új refomátus Hiszekegy : igehirdetések a Hazatérés Templomában, 1983-1984 / Hegedűs Loránt ; [közread. a] Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet. - Budapest : Lórántffy Zs. Nőegylet, 2013. - 382, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8247-7 kötött
prédikáció
252
[AN 3516080]
MARC

ANSEL
UTF-82653 /2014.
Hesemann, Michael (1964-)
Der Papst, der Hitler trotzte (magyar)
   A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel : XII. Piuszról - ferdítések nélkül / Michael Hesemann ; [ford. Laki Ferenc] ; [... az utószót írta Perger Gyula]. - 2. jav. kiad. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2013. - 314 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 294-297.
ISBN 978-615-5145-18-6 kötött : 3300,- Ft
Pius (pápa), XII. (1876-1958)
pápa - 20. század
262.13(092)Pius,_XII.
[AN 3519983]
MARC

ANSEL
UTF-82654 /2014.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Franz von Assisi (magyar)
   Assisi Ferenc [elektronikus dok.] / Hermann Hesse ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 2 db ; 12 cm
Ford. Horváth Géza. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7772-2 : 2990,- Ft
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - 13. század - német irodalom - hangoskönyv
235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 830-97=945.11
[AN 3515174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3515180] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (47 min)
[AN 3515183] MARC

ANSEL
UTF-82655 /2014.
Hevenesi János (1919-)
   Megőrzöd életem : bűnbánati zsoltárversek és újszövetségi lelkitükör / Hevenesi János. - 2. kiad. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : 2013. - 78 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-8014-56-6 fűzött : 1200,- Ft
Biblia. Újszövetség
zsoltár - bibliamagyarázat
225.07 *** 223.2
[AN 3520010]
MARC

ANSEL
UTF-82656 /2014.
   Jelenségek a városi kormányzás köréből / szerk. Horváth M. Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-08-5 fűzött
Magyarország - városi önkormányzat - közszolgáltatás - egyház - 21. század
261(439)"201" *** 352(1-21)(439)"201" *** 338.465(439)"201"
[AN 3516909]
MARC

ANSEL
UTF-82657 /2014.
Kelényi Béla (1953-)
   A szél-paripa emelkedjék! : a tibeti buddhista imazászló kultusza / Kelényi Béla. - Budapest : Iparműv. Múz., 2013. - 283 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 3.)
Bibliogr.: p. 239-254.
ISBN 978-615-5217-12-8 fűzött
vallási tárgy - zászló - tibeti buddhizmus
294.321(515) *** 929.9
[AN 3516589]
MARC

ANSEL
UTF-82658 /2014.
Kiss Gergely (1971-)
   Királyi egyházak a középkori Magyarországon / Kiss Gergely ; [... térképeket Nagy Béla kész.]. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2013. - 204 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 3.)
Bibliogr.: p. 155-177. - Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 978-963-642-442-8 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházjog - 14. század - 15. század - 16. század
282(439)"13/15" *** 348(439)"13/15"
[AN 3517839]
MARC

ANSEL
UTF-82659 /2014.
Legeza László (1952-)
   Ecclesia Necpaliensis [elektronikus dok.] : Napkor görögkatolikus egyháza / Legeza László, Ivancsó István. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Napkor] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - (Napkor helytörténeti füzetei ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115997. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7696-4
Napkori Görögkatolikus Egyházközség
Napkor - ortodox egyház - egyháztörténet - katolikus pap - album - elektronikus dokumentum
281.5.018.2(439-2Napkor)(091)(092)(084.1)
[AN 3517966]
MARC

ANSEL
UTF-82660 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
   Esszék a kereszténységről / C. S. Lewis ; [ford. Lukács László]. - Budapest : Harmat, 2014. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-190-4 fűzött : 1980,- Ft
kereszténység
23/28
[AN 3517328]
MARC

ANSEL
UTF-82661 /2014.
Lucado, Max (1955-)
Outlive your life (magyar)
   Élj a lehetőséggel! : Isten arra teremtett minket, hogy nagy tetteket vigyünk véghez / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2013. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-229.
ISBN 978-963-9390-98-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3516240]
MARC

ANSEL
UTF-82662 /2014.
Mária Julianna
   Mária Julianna lelki naplója : XII. kötet. - Szigethalom : West-Graph Kft., 2013. - 246 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 963-650-548-9)
 (hibás ISBN 963-04-8701-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3516604]
MARC

ANSEL
UTF-82663 /2014.
   Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után / [szerk. és az előszót írta Pákozdi István]. - Budapest : Vigilia, 2013. - 230 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 24.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-35-4 fűzött : 1600,- Ft
lelki gondozás - lelkipásztorkodás - prédikáció
253 *** 252
[AN 3517690]
MARC

ANSEL
UTF-82664 /2014.
Paglia, Vincenzo (1945-)
La parola di Dio ogni giorno, 2014 (magyar)
   Isten szava minden napra, 2014 / Vincenzo Paglia. - [Budapest] : Új Ember, 2013. - 520 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-34-8 fűzött : 3490,- Ft
imakönyv - bibliamagyarázat
22.07 *** 243
[AN 3521687]
MARC

ANSEL
UTF-82665 /2014.
Poós László
   A 8 boldogság [elektronikus dok.] / Poós László. - Szöveg (epub : 574 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-372-0
vallásos irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
244(0:82-32)
[AN 3519227]
MARC

ANSEL
UTF-82666 /2014.
Prince, Derek (1915-2003)
Power in the name (magyar)
   A név ereje : fedezd fel Istent, aki gondot visel rólad, és meggyógyít! / Derek Prince. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - 172, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-17-3 fűzött : 2250,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3515399]
MARC

ANSEL
UTF-82667 /2014.
Radcliffe, Timothy (1945-)
Take the plunge (magyar)
   Vesd bele magad! : élet a keresztség és bérmálás kegyelmében / Timothy Radcliffe ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2013. - 289 p. ; 20 cm. - (Mai keresztény gondolkodók, ISSN 2060-1816 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-33-0 fűzött : 2900,- Ft
keresztség - bérmálás
265.1 *** 265.2
[AN 3517828]
MARC

ANSEL
UTF-82668 /2014.
Robinson, Haddon W.
Biblical preaching (magyar)
   Igehirdetés igei módon : az értelmező igehirdetés kidolgozása és előadása / Haddon W. Robinson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2013. - 298 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 289-291.
ISBN 978-963-9390-91-1 fűzött
prédikáció
252
[AN 3516410]
MARC

ANSEL
UTF-82669 /2014.
   Rózsaesküvők gróf Karátsonyi Guido pilisvörösvári uradalmában : [1882-1914] / [szerk. Jablonkay Mária] ; [kiad. a Helytörténeti Alapítvány ...]. - Solymár : Helytört. Alapítvány, cop. 2013. - 60 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7963-7 fűzött
Karátsonyi Guidó (1817-1885)
Solymár - Pilisszentiván - Pilisvörösvár - Magyarország - vallási erkölcs - esküvő - 19. század - 20. század - helytörténet - arisztokrácia
248.145.36 *** 265.52 *** 943.9-2Solymár"188/191" *** 943.9-2Pilisszentiván"188/191" *** 943.9-2Pilisvörösvár"188/191" *** 316.343.32(439)(092)Karátsonyi_G.
[AN 3518313]
MARC

ANSEL
UTF-82670 /2014.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   "Ha sátorházunk összeomlik..." / Sípos Ete Álmos ; [közread. az] Ébredés Alapítvány. - 2. kiad. - Pécel : Ébredés Alapítvány, 2013. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89839-5-4 fűzött
halál - vallásos irodalom
236.1 *** 244
[AN 3521432]
MARC

ANSEL
UTF-82671 /2014.
Skilton, Andrew
A concise history of Buddhism (magyar)
   A buddhizmus rövid története / Andrew Skilton (Szthiramati dharmacsári) ; [ford. Agócs Tamás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Damaru Kvk. : A Tan Kapuja, 2013. - 240 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 177-217.
ISBN 978-963-88497-3-1 fűzött : 3500,- Ft
buddhizmus - történeti feldolgozás
294.3(091)
[AN 3521578]
MARC

ANSEL
UTF-82672 /2014.
Szécsi József (1948-)
   Judaisztikai érintések / Szécsi József. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2013. - 303 p. ; 21 cm. - (Vallásközi párbeszéd, ISSN 2061-9006 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-936-9302-0-2)
judaisztika
296
[AN 3517039]
MARC

ANSEL
UTF-82673 /2014.
   A szerzetesi hivatások gondozása. - Budapest : Vigilia, 2013. - 193 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 23.)
A Budapesten, 2013. márc. 23-án rendezett tudományos konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-34-7 fűzött : 1500,- Ft
szerzetesség - pasztorális teológia
271 *** 265.4 *** 253
[AN 3517679]
MARC

ANSEL
UTF-82674 /2014.
Szőke János (1927-2012)
   Sándor István SDB vértanú, 1914-1953 / Szőke János. - Utánny. - Budapest : Don Bosco, 2013, cop. 2011. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-18-6 fűzött
Sándor István (1914-1953)
Magyarország - szerzetes - Don Bosco rend - koncepciós per - 1945 utáni időszak
271.789.1(439)(092)Sándor_I. *** 343.301.096(439)"195"
[AN 3521344]
MARC

ANSEL
UTF-82675 /2014.
Teresa de Jesus (1515-1582)
El castillo interior, o Las moradas (magyar)
   A belső várkastély / Avilai Szent Terézia ; [ford. Sajó Tamás és Templom Kata]. - [Magyarszék] : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel K., 2013. - 343 p. : ill. ; 20 cm. - (Avilai Szent Teréz összes művei ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-95-2 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - imádkozás
248.143 *** 244
[AN 3521690]
MARC

ANSEL
UTF-82676 /2014.
Teresa de Jesus (1515-1582)
   Szent Terézzel napról napra. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2013. - 299 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-963-9670-97-6 fűzött : 2100,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3521693]
MARC

ANSEL
UTF-82677 /2014.
Török Csaba (1979-)
   A kultúrák lelke / Török Csaba. - Budapest : Új Ember, 2013. - 299, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-30-0 kötött : 2900,- Ft
teológia - katolikus egyház - kultúra - hit - Szentlélek Isten
261.6 *** 23 *** 282 *** 231.3
[AN 3518143]
MARC

ANSEL
UTF-82678 /2014.
Welker, Michael (1947-)
Was geht vor beim Abendmahl? (magyar)
   Mi történik az úrvacsorában? / Michael Welker ; ford. Gaál Botond és Petró László ; [közread. a] Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni Református Hittudományi Egyetem. - Debrecen : HITEK DRHE, 2013. - 216 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-78-0 fűzött
úrvacsora
265.3
[AN 3518682]
MARC

ANSEL
UTF-82679 /2014.
Young, William Paul (1955-)
The shack (magyar)
   A viskó : napról napra : üzenetek az év minden napjára / Wm. Paul Young ; [ford. Géczi Károly és Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - [375] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-20-3 fűzött : 3450,- Ft
vallásos irodalom - kanadai angol irodalom - ima - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 243 *** 820-84(71)=945.11
[AN 3515543]
MARC

ANSEL
UTF-82680 /2014.
Zsófia Anna
   Harcolj Isten oldalán / B. Zsófia Anna. - [Szigetszentmiklós] : West-Graph Kft., [2013]. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7861-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3516429]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2681 /2014.
Bardócz Antal (1941-)
   Maroknyi székely : regényes krónika / Bardócz Antal. - Pomáz : Kráter, 2013. - 318 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 318.
ISBN 978-963-298-137-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - határon túli magyarság - bukovinai székelyek - történelmi regény
316.347(=945.11)(498.6)(0:82-31) *** 894.511-311.6
[AN 3517875]
MARC

ANSEL
UTF-82682 /2014.
   Bűnbak minden időben : bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben / szerk. Gyarmati György [et al.] ; [közread. a] Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT : ÁBTL, 2013. - 559 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5339-45-5 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - világtörténelem - művelődéstörténet - közgondolkodás - szociálpszichológia
316.64 *** 943.9 *** 930.9 *** 930.85(100) *** 930.85(439)
[AN 3517857]
MARC

ANSEL
UTF-82683 /2014.
Croteau, David
The business of media (magyar)
   A média mint üzlet : nagyvállalati média és közérdek / David Croteau, William Hoynes ; [ford. Kincsei Attila] ; [... utószavát írta Koltay András]. - Budapest : Complex, 2013. - 327 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 305-319.
ISBN 978-963-295-357-1 kötött
tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - üzletpolitika - médiakutatás
316.774 *** 659.3 *** 791.9.096/.097 *** 65.011.1
[AN 3516037]
MARC

ANSEL
UTF-82684 /2014.
   A család a szláv népek történelmében és kultúrájában : hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában III. : a 2013-as tudományos felolvasóülés anyaga / [szerk. Szabó Tünde, Ölbei Lívia]. - Szombathely : Szláv tört. és Filológiai Társ., 2013. - 243 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Oroszország népeinek története és kultúrája sorozat ; 12.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-55-7 fűzött
Oroszország - család - művelődéstörténet - orosz irodalom története - néprajz - oroszok
316.356.2 *** 930.85(47) *** 882(091) *** 392.3(=82)
[AN 3516530]
MARC

ANSEL
UTF-82685 /2014.
   Médiaismeret : reklámeszközök és reklámhordozók / szerk. Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás. - Budapest : Akad. K., 2013. - 314 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9442-4 fűzött
médiaismeret - médiaelmélet - reklámeszköz
316.77 *** 659.3 *** 791.9.096/.097 *** 659.13
[AN 3515784]
MARC

ANSEL
UTF-82686 /2014.
   Obrazy Rossii s XVII po XXI vv : materialy simpoziuma ot 26 oktâbrâ 2012 g., Centr rusistiki pri ÈLTE, Budapešt. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2013. - 146 p. ; 20 cm. - (Poszt szovjet füzetek, ISSN 1416-8839 ; 19.)
Szerk. Szvák Gyula. - Váltakozva orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-90-0 fűzött
Magyarország - Oroszország - kulturális különbség - kulturális identitás - kultúratörténet - újkor - konferencia-kiadvány
316.63 *** 316.7(439) *** 316.7(47) *** 930.85(439)"16/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3517152]
MARC

ANSEL
UTF-82687 /2014.
Sunstein, Cass R. (1954-)
Republic.com 2.0 (magyar)
   Republic.com 2.0 / Cass R. Sunstein ; [ford. Veres Péter] ; [... utószavát írta Reményi Édua Vénusz]. - Budapest : Complex, 2013. - 217 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-355-7 kötött
információs társadalom - demokrácia - internet
316.774 *** 321.7 *** 681.324Internet
[AN 3516005]
MARC

ANSEL
UTF-82688 /2014.
Tóth Pál
   Párom, édes párom : házastársi beszélgetések / Tóth Pál. - Budapest : Új Város, 2013. - 63 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89102-7-1 fűzött : 800,- Ft
házasság - kommunikáció - nemek lélektana
316.472.4 *** 316.77 *** 159.922.1
[AN 3518714]
MARC

ANSEL
UTF-82689 /2014.
Valuch Tibor (1963-)
   Magyar hétköznapok : fejezetek a mindennapi élet történetéből a második világháborútól az ezredfordulóig / Valuch Tibor. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-342.
ISBN 978-963-338-306-3 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - társadalomtörténet - demográfia - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.32(439)"194/199" *** 314(439)"194/199"(083.41)
[AN 3517853]
MARC

ANSEL
UTF-82690 /2014.
Weis István (1889-1973)
   A mai magyar társadalom / Weis István ; [szerk., a jegyzeteket és a tanulmányt írta Petrás Éva]. - Budapest : Gondolat, 2013. - 186 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-116-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - szociográfia - társadalomföldrajz - társadalmi struktúra - Horthy-korszak
308(439)"192" *** 911.3(439)"192" *** 316.3(439)"192"
[AN 3517418]
MARC

ANSEL
UTF-82691 /2014.
   A "Zichy-expedíció" / [szerk. Bányai Balázs, Kovács Eleonóra]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - 223 p. : ill., részben színes ; 25 cm + 6 mell. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 48.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5413-02-5 fűzött
Zichy Jenő (1837-1906)
Magyarország - Ázsia - arisztokrácia - felfedező utazás - politikus - 19. század - századforduló
316.343.32(439)(092)Zichy_J. *** 910.4(5) *** 32(439)(092)Zichy_J.
[AN 3518177]
MARC

ANSEL
UTF-82692 /2014.
Zsolt Péter (1965-)
   Szociálpszichológia : proszociális és antiszociális alapviselkedések / Zsolt Péter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - 4. jav. kiad. - Budapest : NKE : Nemz. Közszolg. és Tankv. K., 2013. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-49-7 fűzött
társadalmi viselkedés
316.62
[AN 3521684]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2693 /2014.
   333 népmese / [vál. Angyal Ildikó]. - Budapest : Fix-therm, [2013]. - 495 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: 333 magyar népmese
ISBN 978-963-9726-37-6 kötött
magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)
[AN 3515477]
MARC

ANSEL
UTF-82694 /2014.
   Erdélyen innen, Alföldön túl : a Fekete-Körös völgye a századfordulón : [2013. november 7 - 2014. március 16.] : [kiállítási vezető] = West of Transylvania, East of the Great Plain : the Fekete-Körös Valley at the turn of the century : [7 November 2013 - 16 March 2014] / [a kiállítást rend. és a katalógust írta és szerk.] Gebauer Hanga, Granasztói Péter, Katona Edit ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-87-3 fűzött
Fekete-Körös völgye - magyar néprajz - néprajz - románok - kiállítási katalógus
39(=945.11)(439.21Körös-vidék) *** 39(=590)(439.21Körös-vidék) *** 061.3(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3516813]
MARC

ANSEL
UTF-82695 /2014.
   Ez micsoda, János? : népi erotikus és obszcén történetek / [... vál. és összeáll. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-45-9 kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5274-4351-0)
Délvidék - magyar néprajz - határon túli magyarság - erotikus irodalom
398.2(=945.11)(439.2-13) *** 894.511-993(082)
[AN 3516116]
MARC

ANSEL
UTF-82696 /2014.
   Jeles napok, ünnepek / [szerk. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya, Polónyi Péter] ; [ford. Jaszmann Gabriella]. - Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyes., 2013. - 84 p. : ill. ; 22 cm. - (Ceglédberceli füzetek, ISSN 2064-468X ; 1.)
Magyar és német nyelven
Fűzött
Ceglédbercel - naptári szokás - néprajz - magyarországi németek
398.33(=30)(439-2Ceglédbercel)
[AN 3516522]
MARC

ANSEL
UTF-82697 /2014.
Kallós Zoltán (1926-)
   A Mezőségtől Moldváig : Kallós Zoltán útjai / [riporter] Ablonczy Bálint ; [fotók] Korniss Péter. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 154 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-452-2 kötött : 2990,- Ft
Kallós Zoltán (1926-)
Erdély - etnográfus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
39.001(498.4)(=945.11)(092)Kallós_Z.(047.53)
[AN 3516781]
MARC

ANSEL
UTF-82698 /2014.
Lukács László (1950-)
   Ezer év gyöngye : a magyar történeti néphagyomány köréből / Lukács László. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - 327 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 47.)
A tartalomjegyzék német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9279-96-4 kötött
magyar néprajz - néphagyomány - magyar történelem - 18. század - 19. század - magyar irodalom története
39(=945.11) *** 894.511(091)"17/18" *** 943.9
[AN 3518175]
MARC

ANSEL
UTF-82699 /2014.
Szalai Vivien (1982-)
   A leghíresebb magyar madame : igaz történet / Szalai Vivien. - Pécs : Art Nouveau, cop. 2013. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5104-44-2 kötött
Keleti Györgyi (1974-)
prostitúció - dokumentumregény
392.65(0:82-31)
[AN 3516778]
MARC

ANSEL
UTF-82700 /2014.
   Több mint szomszéd : mozaikok a horvát népi kultúrából : 2013. szeptember 11 - 2014. március 23. : [kiállítási vezető] = More than a neighbor : mosaic images of Croatian folk culture : 11 September 2013 - 23 March 2014 / [a kiállítást rend. és a katalógust írta ... Horváth Sándor ..., Kerezsi Ágnes ..., Lackner Mónika ...] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 64-69. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-86-6 fűzött
néprajz - horvátok - 19. század - századforduló - kiállítási katalógus
39(=862)"18/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3516792]
MARC

ANSEL
UTF-82701 /2014.
Vígh Márta
   Válogatott viccek gyűjteménye / Kiss Annamária. - Budapest : Fix-therm, [2013]. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-38-3 fűzött
vicc
398.94
[AN 3515623]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2702 /2014.
Borbély Zsolt Attila (1968-)
   Nemzeti önrendelkezés - a magyar jövő útja : válogatás húsz év nemzetpolitikai írásaiból, 1993-2013 / Borbély Zsolt Attila. - Budapest : J & Sz Média Kft., cop. 2013. - 348 p. ; 22 cm
Fűzött : 2500,- Ft : 40 RON
 (hibás ISBN 978-615-9374-00-5)
Erdély - Magyarország - Románia - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés - kisebbségi politika - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323.1(=945.11)(498)"199/201"(0:82-92) *** 323(439)"200/201"(0:82-92) *** 316.347(=945.11)(498.4)"199/201"(0:82-92)
[AN 3517048]
MARC

ANSEL
UTF-82703 /2014.
   Délvidéki magyar golgota, 1944-45 / [szerk. Cseresnyésné Kiss Magdolna, Szabó Pál Csaba] ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiáink 1944-45. - 2. jav. kiad. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány ; Szeged : Délvidék Ház, 2013. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5310-1 fűzött
Délvidék - Jugoszlávia - Közép-Európa - határon túli magyarság - állami terror - népirtás - második világháború - kisebbségi kérdés
323.282(497.11)"1944/1945" *** 323.12(=945.11)(497.11)"194" *** 323.15(=00)(4-191)
[AN 3521426]
MARC

ANSEL
UTF-82704 /2014.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
...trotzdem Ja zum Leben sagen! (magyar)
   ...mégis mondj igent az életre! : egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort / Viktor E. Frankl ; [ford. Kalocsai Varga Éva] ; [az ... előszót ford. Frivaldszkyné Jung Csilla és Nagy Beáta] ; [... összeáll. és a kiadó előszavát írta Sárkány Péter]. - 5. utánny. - Budapest : Jel, 2014. - 137 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 6.)
ISBN 978-963-9670-19-8 fűzött
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ausztria - holokauszt - pszichológus - 20. század - memoár
323.12(=924)(430)"1939/1945"(0:82-94) *** 159.9(436)(092)Frankl,_V._E.(0:82-94)
[AN 3521695]
MARC

ANSEL
UTF-82705 /2014.
Fricz Tamás (1959-)
   Alkalmazott demokráciák : stabilizálódtak-e a közép- és kelet-európai demokratikus rendszerek? : komparatív politikatudományi elemzés / Fricz Tamás. - Budapest : Kairosz, 2013. - 287 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 259-[288].
ISBN 978-963-662-671-6 fűzött : 3200,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - Magyarország - közpolitika - rendszerváltás - demokratizálódás - politológia - ezredforduló - 21. század
32(4-11)"200" *** 32(439)"200/201" *** 32.001(439)
[AN 3517762]
MARC

ANSEL
UTF-82706 /2014.
Katona Szabó István (1922-2013)
   Ítél a történelem : egy diktatúra tündöklése és bukása : a nagy hazugságok kora II. : életem Erdélyben, 1968-1989 / Katona Szabó István. - Pomáz : Kráter, 2013. - 558, [2] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 515-518.
ISBN 978-963-298-132-1 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - történelem - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 1945 utáni időszak - memoár
323.15(=945.11)(498)"196/198"(0:82-94) *** 949.84"196/198" *** 894.511-94(498)
[AN 3517657]
MARC

ANSEL
UTF-82707 /2014.
Paksy Zoltán (1968-)
   Nyilas mozgalom Magyarországon, 1932-1939 / Paksy Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2013. - 254 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 237-247.
ISBN 978-963-693-519-1 fűzött : 3000,- Ft
szélsőjobboldali irányzat - nyilaskeresztes párt - magyar történelem - Horthy-korszak
329.18(439)"193" *** 943.9"193"
[AN 3517439]
MARC

ANSEL
UTF-82708 /2014.
Rosenfeld, Alvin H. (1938-)
The end of the Holocaust (magyar)
   A holokauszt vége / Alvin H. Rosenfeld ; [ford. Kovács Sz. Anna]. - Budapest : Gondolat, 2013. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-518-4 kötött : 3500,- Ft
holokauszt - kollektív emlékezet - tömegkultúra - világirodalom története - 20. század
323.12(=924)"1939/1945" *** 316.63 *** 316.7 *** 82(091)"19"
[AN 3517449]
MARC

ANSEL
UTF-82709 /2014.
Szűrös Mátyás (1933-)
   Szűk volt a mundér : egy magyar diplomata emlékezései és emlékeztetése, 1959-2013 / Szűrös Mátyás. - Budapest : Püski, 2013. - 348, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-132-3 kötött
Magyarország - politikus - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Szűrös_M.(0:82-94)
[AN 3516197]
MARC

ANSEL
UTF-82710 /2014.
   Törvényen kívül : budapesti kitelepítettek Jászboldogházán / [... összeáll. és a bev. tanulmányt írta Papp Izabella] ; [a kuláküldözésről szóló tanulmányt írta Besenyi Vendel] ; [kiad. a BOLDOGBT Egyesület]. - Jászboldogháza ; [Budaörs] : BOLDOGBT Egyes., 2013. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-7296-6 kötött
Magyarország - kitelepítés - állami terror - Rákosi-korszak
325.254.6(439)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"
[AN 3516378]
MARC

ANSEL
UTF-82711 /2014.
Tóth Gy. László (1948-)
   Nyílt vizeken / Tóth Gy. László. - Budapest : Kiskapu, 2013. - 383 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9637-97-9 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - belpolitika - világpolitika - politológia - ezredforduló
323(439)"199/201" *** 327(100)"199/201" *** 32.001
[AN 3517067]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2712 /2014.
Csoma Mózes (1978-)
   Korea : egy nemzet, két ország / Csoma Mózes. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Napvilág, 2013. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-259.
ISBN 978-963-338-360-5 fűzött : 3200,- Ft
Korea - történelem
951.9
[AN 3521560]
MARC

ANSEL
UTF-82713 /2014.
Csontos Róbert
   Tetszik, nem tetszik Majka / Csontos Róbert, Majoros Péter. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 285 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-158-8 fűzött : 3999,- Ft
Majoros Péter (1979-)
Magyarország - híres ember - ezredforduló - 21. század - memoár
929(439)Majoros_P.(0:82-94)
[AN 3518308]
MARC

ANSEL
UTF-82714 /2014.
   Életút = Lebensweg / [szerk. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya, Polónyi Péter]. - Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifj. Egyes., 2013. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Ceglédberceli füzetek, ISSN 2064-468X ; 2.)
ISBN 978-963-08-7674-2 fűzött
Ceglédbercel - helytörténet - néprajz - magyarországi németek
943.9-2Ceglédbercel *** 39(=30)(439-2Ceglédbercel)
[AN 3516565]
MARC

ANSEL
UTF-82715 /2014.
   Gödöllő : képes történeti könyv : the town's history in pictures / [szerk. Péterfi Csaba] ; [kiad. Gödöllő Város Önkormányzata]. - Gödöllő : Önkormányzat, 2013. - 272 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 272.
ISBN 978-963-08-8118-0 kötött
Gödöllő - helytörténet - helyismeret
943.9-2Gödöllő *** 908.439-2Gödöllő
[AN 3516224]
MARC

ANSEL
UTF-82716 /2014.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   Táltosok barlangja / Purisaca Golenya Ágnes. - [Üröm] : Magánkiad., 2013. - 328 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Kristály könyvtár)
ISBN 978-963-08-7881-4 fűzött : 3900,- Ft
Ecuador - rejtély - felfedező utazás - indiánok - őstörténet - magyar őstörténet - magyarságkutatás
939.97 *** 001.94(866) *** 930.8(=945.11) *** 910.4(866)
[AN 3517995]
MARC

ANSEL
UTF-82717 /2014.
Hammer Ferenc (1963-)
   ...nem kellett élt vasalni a farmerbe : mindennapi élet a szocializmusban : tanulmányok / Hammer Ferenc. - Budapest : Néprajzi Múz., 2013. - 120 p. : ill., részben színes ; 20x27 cm. - (MaDok-füzetek, ISSN 1589-4932 ; 8.)
Bibliogr.: p. 107-115. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-85-9 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - művelődéstörténet - társadalomtörténet - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
930.85(439)"195/198" *** 316.32(439)"195/198"
[AN 3516783]
MARC

ANSEL
UTF-82718 /2014.
Helméczy Mátyás (1925-2013)
   Hiánypótló és helyreigazító piros-zöld olvasmányok : Horthy-kor, átmeneti időszak, Rákosi-kor / Helméczy Mátyás. - Dunaharaszti : Helméczy M., cop. 2013. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Országtörténet valósághűen ; 2.)
borító- és gerinccím: Valóság és hazugság
ISBN 978-963-08-7833-3 fűzött
magyar történelem - 20. század
943.9"191/195"
[AN 3516099]
MARC

ANSEL
UTF-82719 /2014.
   Írott történeti források / szerk. Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna. - Kecskemét : Tételhegy Alapítvány, 2013. - 15 p. ; 21 cm. - (Solti aranykulcsos füzetek, ISSN 2064-3349 ; 2.)
Bibliogr.: p. 14.
Fűzött
Solt - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Solt(093)
[AN 3516780]
MARC

ANSEL
UTF-82720 /2014.
Kész Barnabás
   Török világ Magyarországon / [írta Kész Barnabás]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2013. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5168-99-4 kötött
magyar történelem - török hódoltság - 15. század - 16. század - 17. század - gyermekkönyv
943.9"14/16"(02.053.2)
[AN 3519976]
MARC

ANSEL
UTF-82721 /2014.
Kiss Sándor (1943-)
   Magyarok, akik szerették Japánt : kézirat / Kiss Sándor ; [kiad. a Magyar - Japán Gazdasági Klub]. - Budapest : M. - Japán Gazd. Klub, 2013-. - 25 cm
Japán - művelődéstörténet - magyarok külföldön - vállalkozás - 19. század - 20. század
930.85(520) *** 658.1(=945.11)(520)"187/194"
[AN 3522556]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2013. - 130 p. : ill.
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-08-8032-9 fűzött
[AN 3518176] MARC

ANSEL
UTF-82722 /2014.
Lovas Tiborné
   Sajóbábonyi tükörcserepek / Lovas Tiborné ; [... kiad. Sajóbábony Város Önkormányzata]. - [Sajóbábony] : Önkormányzat, cop. 2013. - 343 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Kötött
Sajóbábony - helyismeret - interjú
929(439-2Sajóbábony)(047.53) *** 908.439-2Sajóbábony(047.53)
[AN 3516682]
MARC

ANSEL
UTF-82723 /2014.
Madarász Imre (1962-)
   Romantikus risorgimento : Olaszország alapító mítoszai / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5351-17-4 fűzött : 2000,- Ft
Itália - művelődéstörténet - 19. század
930.85(45)"18"
[AN 3517008]
MARC

ANSEL
UTF-82724 /2014.
Marton Éva
   1100 év : képes magyar történelem / Marton Éva ; [... a képeket vál. Rappai Zsuzsa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 199 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-09-7651-0 kötött : 6990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - album
943.9(084.1) *** 930.85(439)(084.1)
[AN 3517493]
MARC

ANSEL
UTF-82725 /2014.
   A mi falunk, Nagyszentjános / [összeáll. és szerk. Orbánné Horváth Márta] ; [kiad. Nagyszentjános Község Önkormányzata]. - Nagyszentjános : Önkormányzat, 2013. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8297-2 kötött
Nagyszentjános - helytörténet
943.9-2Nagyszentjános
[AN 3518127]
MARC

ANSEL
UTF-82726 /2014.
   Micae mediaevales III : fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról / szerk. Gál Judit [et al.]. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2013. - 242 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-365-0 fűzött
Európa - Magyarország - történelem - magyar történelem - középkor
943.9"10/15" *** 94"10/15
[AN 3516787]
MARC

ANSEL
UTF-82727 /2014.
Šabiyṭ, ʾAriy (1957-)
My promised land (magyar)
   Hazám, az ígéret földje : Izrael győzelme és tragédiája / Ari Shavit ; [ford. Bokor Pál]. - Budapest : Atlantic Press, 2013. - 557 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5033-30-8 kötött : 5000,- Ft
Izrael - történelem - helyismeret - 20. század - ezredforduló
956.94"19/201" *** 908.569.4
[AN 3516314]
MARC

ANSEL
UTF-82728 /2014.
Siklódi Csilla
   Árpád népe : a magyarok története 997-ig / [írta Siklódi Csilla] ; [ill. Jámbor Lajos, Jeney Zoltán, Kelemen Ágnes]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Magyar históriák ; 1.)
ISBN 978-963-9232-86-0 kötött : 2490,- Ft
magyar őstörténet - gyermekkönyv
930.8(=945.11)(02.053.2)
[AN 3516204]
MARC

ANSEL
UTF-82729 /2014.
Simon Albert
   Szigetszentmiklós története a kezdetektől 1945-ig : Szigetszentmiklós általános és kultúrtörténete / Simon Albert. - Szigetszentmiklós : Önkormányzat, 2013. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szigetszentmiklós értékei, ISSN 2060-4440)
Bibliogr.: p. 301-303.
ISBN 978-963-08-7335-2 kötött
Szigetszentmiklós - helytörténet
943.9-2Szigetszentmiklós
[AN 3516854]
MARC

ANSEL
UTF-82730 /2014.
Sulyok László (1944-)
   Velünk történt II : tettek és következmények, 1956 / Sulyok László. - Salgótarján : Sulyok L., 2013. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-08-7757-2 fűzött
Nógrád megye - 1956-os forradalom - helytörténet - interjú
943.913.1"1956"(047.53)
[AN 3518159]
MARC

ANSEL
UTF-82731 /2014.
Szent-Iványi Domokos (1898-1980)
   The Hungarian independence movement, 1939[!1936]-1946 / Domokos Szent-Iványi ; ed. by Gyula Kodolányi and Nóra Szekér ; with an introd. ... by Nóra Szekér ; pref. by János Horváth. - Budapest : M. Szemle Found., 2013. - XI, 758 p. : ill. ; 25 cm. - (Hungarian review books, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.: p. 605-609.
ISBN 978-615-5227-03-5 kötött : 9900,- Ft : 40 EUR
Magyarország - magyar történelem - politikai mozgalom - diplomácia - külpolitika - politikus - 20. század - második világháború
943.9"1936/1945" *** 329.71(439)"193/194" *** 327(439)"193/194"
[AN 3517928]
MARC

ANSEL
UTF-82732 /2014.
   A történelem szórt fényei : tanulmányok Szabó A. Ferenc egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára / [szerk. Harai Dénes] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 321 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5305-14-6 kötött
világtörténelem - magyar történelem - személyi bibliográfia - emlékkönyv
93/99 *** 943.9 *** 012Szabó_A._F.
[AN 3517904]
MARC

ANSEL
UTF-82733 /2014.
   Újbarok anno Neudörfl / [közread. a Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - Újbarok : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 114, [3] p. : ill. ; 28 cm
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-08-7684-1 fűzött
Újbarok - helytörténet - fényképalbum
943.9-2Újbarok(084.12)
[AN 3516307]
MARC

ANSEL
UTF-82734 /2014.
Ujlaky István (1958-)
   A tengeri hatalom története / Ujlaky István. - Pomáz : Kráter, 2013. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-133-8 fűzött : 2200,- Ft
világtörténelem - ókor - középkor - kikötő - tengerhajózás
940.1 *** 656.61(100)(091) *** 627.2(100)(091) *** 93
[AN 3517651]
MARC

ANSEL
UTF-82735 /2014.
Weisz Boglárka (1975-)
   Szent István nemzetsége : a magyarok története, 997-1301 / [írta Weisz Boglárka] ; [ill. Jámbor Lajos, Jeney Zoltán, Kelemen Ágnes]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Magyar históriák ; 2.)
ISBN 978-963-9232-87-7 kötött : 2490,- Ft
magyar történelem - Árpád-kor - gyermekkönyv
943.9"09/13"(02.053.2)
[AN 3516212]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2736 /2014.
Baktay Ervin (1890-1963)
   Homo ludens : emlékeim nyomában / Baktay Ervin ; [... szerk. Hegymegi Kiss Áron] ; [... az életrajzi vázlatot írta Kelényi Béla]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2013. - 240 p. : ill. ; 22 cm. - (Bibliotheca Hungarica artis Asiaticae, ISSN 2061-0351 ; 4.)
ISBN 978-615-5217-11-1 fűzött
Baktay Ervin (1890-1963)
Magyarország - keletkutatás - tudós - magyar irodalom - 20. század - memoár
910.4(439)(092)Baktay_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3516549]
MARC

ANSEL
UTF-82737 /2014.
Berkeny János Sámuel (1765-1822)
   Veszprém : városképek 1817-18-ból : townscapes from 1817-18 / Berkeny ; [írta és szerk. Gopcsa Katalin] ; [kiad. Laczkó Dezső Múzeum]. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2013. - 2 p., [20] fol. : ill. ; 15x17 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Berkeny János Sámuel (1765-1822)
Veszprém - Magyarország - helyismeret - grafikus - 19. század - látkép
908.439-2Veszprém"181"(084.11) *** 741.047 *** 741(439)(092)Berkeny_J._S.
[AN 3521364]
MARC

ANSEL
UTF-82738 /2014.
   Budapesti utcanevek : A - Z : [teljes Budapest atlasz, régi és új nevek, utcanév-történetek] / szerk. Ráday Mihály ; [az adattárat összeáll. Mészáros György és Ráday Mihály]. - Budapest : Corvina, 2013. - 669 p., 85 t. : ill., színes, térk. ; 25 cm
Lezárva: 2013. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6182-7 kötött : 5990,- Ft
Budapest - magyar nyelv - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.) *** 809.451.1-311.154(439-2Bp.)
[AN 3515371]
MARC

ANSEL
UTF-82739 /2014.
Cerdá, Ildefonso (1815-1876)
Teoría general de la urbanización (magyar)
   Az urbanizáció általános elmélete / Ildefonso Cerdá ; a szöveget átd. és ismerteti Antonio Lopez de Aberasturi ; előszó Françoise Choay ; [a fordítást Farkas Ildikó alapfordításának felhasználásával Bajnai László és Ernhöffer Mónika kész.]. - Budapest : Scolar, cop. 2013. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-496-3 fűzött : 5995,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - urbanizáció
911.375 *** 911.375(460-2Barcelona)
[AN 3515268]
MARC

ANSEL
UTF-82740 /2014.
Dombóvári Antal (1941-)
   Zarándokhely Rákoshegyen / Dombóvári Antal ; [kiad. Rákoshegyért Alapítvány]. - Váltl. lny. - Budapest-Rákoshegy : Rákoshegyért Alapítvány, 2013. - 57 p. : ill. ; 14x15 cm
Magyar és lengyel nyelven
ISBN 978-963-06-8964-9 fűzött
Budapest. 17. kerület - katolikus egyház - helyismeret - híres ember - szobor - pápa
908.439-2Bp.XVII.(092) *** 725.945(439-2Bp.XVII.) *** 262.13(092)János_Pál,_II. *** 282(439-2Bp.XVII.)
[AN 3521553]
MARC

ANSEL
UTF-82741 /2014.
Franka Tibor (1952-)
   Kerepes város / Franka Tibor ; [közread.] Kerepes Város Önkormányzata. - Kerepes : Önkormányzat, 2013. - 176 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
Kötött : 500,- Ft
Kerepes - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kerepes *** 943.9-2Kerepes
[AN 3515905]
MARC

ANSEL
UTF-82742 /2014.
Galsi Zoltán
   Üdvözlet Törökszentmiklósról : a régi Törökszentmiklós képes levelezőlapokon = Greetings from Törökszentmiklós : the old-time Törökszentmiklós in picture postcards = Begrüssung von Törökszentmiklós : das alte Törökszentmiklós auf Ansichtskarten / Galsi Zoltán, Kiss Ádám László ; [közread. a] Re Bene Gesta Egyesület. - Törökszentmiklós : Re Bene Gesta Egyes., 2013. - 207 p. : ill., részben színes ; 31 cm + mell.
Bibliogr.: p. 205.
ISBN 978-963-08-8129-6 kötött
Törökszentmiklós - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Törökszentmiklós(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3518065]
MARC

ANSEL
UTF-82743 /2014.
Kovács Zoltán (1960-)
   Népesség- és településföldrajz / Kovács Zoltán. - 4. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., cop. 2013. - 239 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 225-227.
ISBN 978-963-312-178-8 fűzött
népesség - településföldrajz - egyetemi tankönyv
911.37(075.8) *** 314(075.8)
[AN 3521712]
MARC

ANSEL
UTF-82744 /2014.
Lőkös Margit, K. (1951-)
   Utcák alatti utcák : Velence, 2011-2013 / Gí fotói, Kárpáti Kamil versei. - [Budapest] : Stádium, cop. 2013. - 159 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-18-2 kötött : 7900,- Ft
Velence (Olaszország) - helyismeret - magyar irodalom - vers - fényképalbum
908.45-2Venezia(084.12) *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K. *** 894.511-14
[AN 3517871]
MARC

ANSEL
UTF-82745 /2014.
Molnár László Árpád
   A dombok mögött a világ : [négykeréken öt földrészen át] / Molnár László Árpád. - [Pécs] : Publikon, 2013. - 484 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5001-99-4 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - útleírás
910.4(100)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3518307]
MARC

ANSEL
UTF-82746 /2014.
Polgár Ernő (1954-)
   Újlipótvárosi séták : emléktáblák nyomában / Polgár Ernő. - Budapest : 3BT, 2013. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9864-27-6 fűzött : 2500,- Ft
Budapest. 13. kerület - híres ember - helyismeret
908.439-2Bp.XIII. *** 929(439-2Bp.XIII.)
[AN 3517029]
MARC

ANSEL
UTF-82747 /2014.
Schäffer József (1948-)
   Rendszerváltástól rendszerváltásig Olasz községben, 1945-1990 / [írta ... Schäffer József]. - [Olasz] : [Schäffer J.], [2013]. - 392 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-8185-2 kötött
Olasz - helyismeret - 20. század
908.439-2Olasz"19"
[AN 3518084]
MARC

ANSEL
UTF-82748 /2014.
   Sodrásban / [... kiad. a villányi "Új Alkotmány" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet ...]. - [Villány] : "Új Alkotmány" Mgtsz., [2013]. - 276 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Szerk. Czigler János. - Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-08-7699-5 kötött
Villány - helyismeret
908.439-2Villány
[AN 3518072]
MARC

ANSEL
UTF-82749 /2014.
Stein Aurél (1862-1943)
   Marco Polo nyomában : tanulmányok / Stein Aurél ; [ford. Halász Gyula, Bendl Júlia, Niederreiter Zoltán]. - [Budapest] : Palatinus, 2013. - 363 p. : ill. ; 24 cm. - (Stein Aurél életműve)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-274-143-7 kötött : 3600,- Ft
Belső-Ázsia - keletkutatás - felfedező utazás - magyar irodalom - útleírás
910.4(5-191) *** 894.511-992
[AN 3517661]
MARC

ANSEL
UTF-82750 /2014.
   Városi legendák a Tételhegyről / szerk. Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna. - Kecskemét : Tételhegy Alapítvány, 2013. - 15 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Solti aranykulcsos füzetek, ISSN 2064-3349 ; 1.)
Fűzött
Solt - helytörténet - helyismeret
908.439-2Solt *** 943.9-2Solt
[AN 3516771]
MARC

ANSEL
UTF-82751 /2014.
Vincze János (1941-)
   Ferencváros, mint a magyar orvosképzés fellegvára / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2013. - 344 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-52-7 fűzött
Magyarország - Budapest. 9. kerület - helyismeret - orvos - tudós - egyetem - orvostörténet
908.439-2Bp.IX. *** 61(439)(092) *** 378.661(439-2Bp.)
[AN 3517047]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2752 /2014.
Ambrus L. Zsolt
   Rácsok vonzásában / Ambrus L. Zsolt. - [Kecskemét] : [Ambrus L. Zsolt], cop. 2013. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7409-0 fűzött
Magyarország - börtön - memoár
343.8(439)(0:82-94)
[AN 3515970]
MARC

ANSEL
UTF-82753 /2014.
Árva Zsuzsanna (1979-)
   Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez / [szerző Árva Zsuzsanna]. - Budapest : Complex, 2013. - 497 p. ; 19 cm
Lezárva: 2013. okt. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-313-7 fűzött
Magyarország - alkotmány - útmutató
342.4(439)(094)(036)
[AN 3516519]
MARC

ANSEL
UTF-82754 /2014.
Cserép Attila (1950-)
   Kommentár a szabálysértési törvényhez : kommentár a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez / Cserép, Fábián, Rózsás. - Budapest : Complex, 2013. - 540 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. szept. 1.
ISBN 978-963-295-234-5 kötött
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.232(439)(094)(036) *** 343.791(439)(094)(036)
[AN 3516295]
MARC

ANSEL
UTF-82755 /2014.
   Emlékkötet Herczegh Géza születésének 85. évfordulójára : a ius in bello fejlődése és mai problémái / szerk. Csapó Zsuzsanna ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara]. - Pécs : PTE ÁJK, 2013. - 307 p. : ill., színes ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 289-307. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-642-574-6 kötött
nemzetközi jog - emlékkönyv - személyi bibliográfia
341 *** 012Herczegh_G.
[AN 3516205]
MARC

ANSEL
UTF-82756 /2014.
   A gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon : alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel / szerk. Koltay András. - Budapest : Complex, 2013. - 630 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-353-3 kötött
Magyarország - gyűlöletbeszéd - szólásszabadság - tömegkommunikáció - jogi szabályozás - jogalkalmazás
342.727(439)(094) *** 34:791.9.096/.097(439)(094) *** 659.3(439)(094)
[AN 3516033]
MARC

ANSEL
UTF-82757 /2014.
Hanti Péter
   Kommentár az egészségügyi adatvédelmi törvényhez : kommentár az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényhez / Hanti Péter. - Budapest : Complex, 2013. - 248 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. szept. 1.
ISBN 978-963-295-235-2 kötött
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
Magyarország - adatvédelem - egészségügy - törvény - útmutató
342.721:659.2.012.8(439)(094)(036) *** 614
[AN 3516303]
MARC

ANSEL
UTF-82758 /2014.
Kecskés László (1953-)
   A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben / Kecskés László. - 2. bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2013. - 547 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. aug. 1. - Bibliogr.: p. 527-547.
ISBN 978-963-258-208-5 kötött : 8500,- Ft
Európa - polgári jog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
347(4)(091)(075.8)
[AN 3521683]
MARC

ANSEL
UTF-82759 /2014.
   A közbeszerzés alapjai / [szerzők] Boros Anita [et al.]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2013. - 330 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2013. aug. 1. - Bibliogr.: p. 329-330.
ISBN 978-963-295-327-4 fűzött
Magyarország - közbeszerzés - útmutató
351.712.2(439)(036)
[AN 3516338]
MARC

ANSEL
UTF-82760 /2014.
   Magyar büntetőjog : különös rész / Görgényi Ilona [et al.]. - Budapest : Complex, 2013. - 716 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. aug. 31. - Bibliogr.: p. 709-716.
ISBN 978-963-295-351-9 kötött
Magyarország - büntetőjog
343.2(439)
[AN 3516211]
MARC

ANSEL
UTF-82761 /2014.
   Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben / [szerk. Lamm Vanda]. - Budapest : Complex, 2013. - 177 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-339-7 fűzött
atomjog - kártérítés - veszélyes hulladékok kezelése
347.51 *** 349.7 *** 628.472.047
[AN 3516320]
MARC

ANSEL
UTF-82762 /2014.
   Az önkormányzati rendszert érintő változások és az adósságrendezés gyakorlata / [szerzők] Hamvas Ákos [et al.]. - Budapest : Complex, 2013. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2013. jún. 30. - Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-295-335-9 fűzött
Magyarország - önkormányzati igazgatás - gazdálkodás - útmutató
352.073.5(439)(036)
[AN 3516350]
MARC

ANSEL
UTF-82763 /2014.
   Polgári törvénykönyv = Bürgerliches Gesetzbuch. - Budapest : Complex, 2013. - 852 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. okt. 31.
ISBN 978-963-295-359-5 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3516538]
MARC

ANSEL
UTF-82764 /2014.
   Polgári törvénykönyv = Civil code. - Budapest : Complex, 2013. - 793 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. okt. 31.
ISBN 978-963-295-361-8 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3516536]
MARC

ANSEL
UTF-82765 /2014.
   Right to water and the protection of fundamental rights in Hungary / ed. by Marcel Szabó and Veronika Greksza. - [Pécs] : Publikon, 2013. - X, 227 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea. Jurisprudentia et practica, ISSN 2063-2789 ; 4.)
ISBN 978-963-7038-44-0 fűzött
Magyarország - vízügy - jogi szabályozás - emberi jog
347.247(439) *** 342.7(439)
[AN 3518188]
MARC

ANSEL
UTF-82766 /2014.
   Studia in honorem Tamás Jakucs / szerk. Deres Petronella, Domokos Andrea. - Budapest : KRE ÁJK, 2013. - 131 p. : ill. ; 22 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-54-6 kötött
Magyarország - büntetőjog - emlékkönyv
343(439) *** 343(100)
[AN 3518154]
MARC

ANSEL
UTF-82767 /2014.
   A törvényesség és az alkotmányosság szolgálatában : ünnepi kötet a 70 éves Holló András tiszteletére / [szerk. Balogh Zsolt, Verebélyi Imre] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 259 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5305-05-4 fűzött
Magyarország - jogász - alkotmányjog - 20. század - 21. század - emlékkönyv
34(439)(092)Holló_A. *** 342.4(439)
[AN 3517893]
MARC

ANSEL
UTF-82768 /2014.
   The transformation of the Hungarian legal system, 2010-2013 / ed. Péter Smuk. - Budapest : Complex, 2013. - 473 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-343-4 kötött
Magyarország - jogrendszer - változás - 21. század
34.04(439)"2010/2013"
[AN 3516528]
MARC

ANSEL
UTF-82769 /2014.
   Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban : konferenciakötet / szerk. Korom Ágoston ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2013. - 170 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2013. júl. 11-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-22-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - földbirtok - tulajdonjog - mezőgazdasági jog - földjog - jogi szabályozás
347.235(439)(094) *** 349.41(439)(094) *** 349.41(4-62)
[AN 3517898]
MARC

ANSEL
UTF-82770 /2014.
Weiner, Tim
Enemies (magyar)
   Az FBI története : ellenség az egész világ / Tim Weiner ; [ford. Magyarics Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 631 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-689-720-8 kötött : 5990,- Ft
Egyesült Államok. Federal Bureau of Investigation
Egyesült Államok - bűnüldöző szervezet - történeti feldolgozás
351.746.1(73)(091)
[AN 3515756]
MARC

ANSEL
UTF-82771 /2014.
Zöld-Nagy Viktória
   A területi államigazgatás integrációja / Zöld-Nagy Viktória, Virág Rudolf ; Navracsics Tibor előszavával ; ... Szabó Erika bevezetőjével. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankvk., 2013. - 351 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-47-3 fűzött
Magyarország - közigazgatási reform - középfokú igazgatás - 21. század
353(439)"201"
[AN 3518140]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2772 /2014.
Kyle, Chris (1974-2013)
American sniper (magyar)
   Amerikai mesterlövész : az Egyesült Államok legeredményesebb precíziós lövészének önéletrajza / Chris Kyle ; Scot McEwen és Jim DeFelice közrem. ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 361, [2] p., [8] t. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-746-8 kötött : 3990,- Ft
Kyle, Chris (1974-2013)
Egyesült Államok - katona - ezredforduló - memoár
355(73)(092)(0:82-94)
[AN 3515717]
MARC

ANSEL
UTF-82773 /2014.
Miller, Donald L. (1944-)
Masters of the air (magyar)
   A levegő urai : amerikai bombázók a náci Németország ellen / Donald L. Miller ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 758 p., [24] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 727-738.
ISBN 978-963-689-736-9 kötött : 5990,- Ft
Európa - hadtörténet - légierő - második világháború
355.48(4)"1939/1945" *** 358.4(73)"1941/1945"
[AN 3515812]
MARC

ANSEL
UTF-82774 /2014.
Mulley, Clare
The spy who loved (magyar)
   A kémnő, aki sokakat szeretett : Nagy-Britannia legbátrabb háborús hősnőjének élete és titkai / Clare Mulley ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 437 p., [16] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 423-437.
ISBN 978-963-689-745-1 fűzött : 2990,- Ft
Skarbek, Krystyna (1908-1952)
Nagy-Britannia - Európa - titkos ügynök - katonai hírszerzés - második világháború - lengyelek
355.40(410)(=84)(092)Skarbek,_K. *** 355.40(4)"1939/1945"
[AN 3515671]
MARC

ANSEL
UTF-82775 /2014.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (31.). Had- és Rendészet-tudományi Szekció (2013) (Budapest)
   XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészet-tudományi Szekció : Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest, 2013. április 16-18. : rezümékötet / [szerk. Németh András]. - Budapest : NKE, 2013. - 305 p. ; 24 cm
Az előadásösszefoglalók magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5305-07-8 fűzött
hadtudomány - rendészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
355 *** 351.74 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3517927]
MARC

ANSEL
UTF-82776 /2014.
Számvéber Norbert (1975-)
   Kard a pajzs mögött : a "Konrád" hadműveletek története, 1945 / Számvéber Norbert. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Peko Publishing, 2013. - 556 p. : ill. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 519-525.
ISBN 978-963-89623-7-9 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1944/1945"
[AN 3520025]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2777 /2014.
Biedermann Zsuzsánna (1983-)
   Financial regulation differences in the EU and the US [elektronikus dok.] / Zsuzsánna Bidermann, Ágnes Orosz. - Szöveg (pdf : 605 KB). - Budapest : Inst. of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2013. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 205.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115998. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-603-9
Egyesült Államok - Európai Unió - gazdasági szabályozás - pénzpiac - elektronikus dokumentum
338.246.025.2(73) *** 338.246.025.2(4-62) *** 336.76
[AN 3517971]
MARC

ANSEL
UTF-82778 /2014.
   Bor, vidék, turizmus : a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara által szervezett szekszárdi "Bor és turizmus" szakmai konferencia előadásai és a kapcsolódó turisztikai anyagok kötete. - Dunaújváros : NFA : Dunaújvárosi Területi Tervező Iroda, 2013. - 205 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2013/2.)
A konferenciát Szekszárdon, 2013. május 8-9-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6557-9 fűzött
Magyarország - borturizmus - borászat - konferencia-kiadvány
338.48(439) *** 663.2(439) *** 061.3(439-2Szekszárd)
[AN 3515473]
MARC

ANSEL
UTF-82779 /2014.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   Kisvállalati adómegtakarítás abc-je, 2013 / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., [2013]. - 262 p. ; 23 cm
Lezárva: 2013. márc. 5.
ISBN 978-963-08-6128-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - adóügy - kisvállalkozás - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3521686]
MARC

ANSEL
UTF-82780 /2014.
Csebi Pogány Alajos (1932-)
   A gyémánt fénye és árnyéka / Csebi Pogány Alajos. - [Budapest] : ProVince Art, 2013. - 296 p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7683-4 kötött : 3995,- Ft
Csebi Pogány Alajos (1932-)
Magyarország - vállalkozó - 20. század - 21. század - memoár
658.1(439)(092)Csebi_Pogány_A.(0:82-94)
[AN 3517496]
MARC

ANSEL
UTF-82781 /2014.
Czifra Tibor
   Vállalkozási alapismeretek / [Czifra Tibor] ; [kiad. Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás]. - Baktalórántháza : Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás, 2012-2013. - 3 db : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret - útmutató
658.1(439)(036)
[AN 3517178]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az üzleti terv. - 2013. - 29 p.
ISBN 978-963-08-4717-9
[AN 3517187] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A magyar adórendszer és adózás. - 2013. - 32 p.
ISBN 978-963-08-4718-6
[AN 3517190] MARC

ANSEL
UTF-82782 /2014.
Farkas Alexandra
   A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása / Farkas Alexandra. - Budapest : Complex, 2013. - 249 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 2.)
Lezárva: 2013. aug. 31.
ISBN 978-963-295-337-3 fűzött
Magyarország - adóügy - forgalmi adó - külkereskedelem - számla - útmutató
336.223(439)(036) *** 657.4(439)(036) *** 339.5(439)
[AN 3516512]
MARC

ANSEL
UTF-82783 /2014.
Farkas Alexandra
   Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban / Farkas Alexandra, Czöndör Szabolcs. - Budapest : Complex, 2013. - 232 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 1.)
Lezárva: 2013. júl. 31.
ISBN 978-963-295-324-3 fűzött
Magyarország - adóügy - számla - útmutató
336.2(439)(036) *** 657.4(439)(036)
[AN 3516507]
MARC

ANSEL
UTF-82784 /2014.
Farkas Ferenc (1949-)
   A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata / Farkas Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2013. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 349-361.
ISBN 978-963-05-9432-5 fűzött
változásmenedzsment
658.1.016.7
[AN 3515795]
MARC

ANSEL
UTF-82785 /2014.
Hetesi Erzsébet (1954-)
   Nonbusiness marketing / Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2013. - 355 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 321-332.
ISBN 978-963-05-9379-3 fűzött
marketing - vezetés - nonprofit szervezet
658.8 *** 65.011.1 *** 334.012.46
[AN 3516546]
MARC

ANSEL
UTF-82786 /2014.
Kopcsay László (1954-)
   A marketingcsatorna menedzselése / Kopcsay László. - Budapest : Akad. K., 2013. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 262-263.
ISBN 978-963-05-9438-7 fűzött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3516585]
MARC

ANSEL
UTF-82787 /2014.
   Napközbeni átutalás projekt, 2010-2012 : tanulmánykötet / [szerk. ... Prágay István]. - Budapest : Giro Zrt., cop. 2013. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86819-5-9 fűzött
Magyarország - bankügylet - pénzforgalom
336.717(439)
[AN 3515364]
MARC

ANSEL
UTF-82788 /2014.
Németh Katalin
   Hungarian - English business phrase book : with exercises = Magyar - angol üzleti kommunikáció : gyakorlatokkal / Németh Katalin, Szakonyi Eszter. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 320 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 320.
ISBN 978-963-9357-30-3 fűzött : 2070,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvkönyv
33 *** 802.0(078)=945.11
[AN 3519994]
MARC

ANSEL
UTF-82789 /2014.
Papp-Váry Árpád Ferenc (1976-)
   A márkanév ereje : szempontok a sikeres brandépítéshez / Papp-Váry Árpád. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2013. - 320 p. ; 22 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 310-320.
ISBN 978-615-5376-18-4 fűzött : 4980,- Ft
marketing - márkanév
658.8
[AN 3516915]
MARC

ANSEL
UTF-82790 /2014.
Piroska Gyula
Egy hajóban evezünk avagy Üzenet a főnöködtől (román)
   Suntem în aceeaşi barcă sau Mesajul şefului tǎu [elektronikus dok.] / Piroska Gyula ; ... il. Temesi Péter ; trad. Kerekes Mária. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapesta : Piroska Gy. Tréning Kft., 2013, cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89900-2-0
munkalélektan - elektronikus dokumentum
331.101 *** 65.013 *** 159.9
[AN 3519118]
MARC

ANSEL
UTF-82791 /2014.
Piroska Gyula
   Mi közük a kubai luxuskurváknak a vállalkozásodhoz? / Piroska Gyula. - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2013. - 167 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7686-5 fűzött : 2950,- Ft
vállalkozásismeret - mentálhigiénia
658.1.011.1 *** 613.865
[AN 3517911]
MARC

ANSEL
UTF-82792 /2014.
Tamás Gábor
   A biztosításügy története Magyarországon : a kezdetektől 1857-ig / Tamás Gábor ; [kiad. a SanGrey Biztosításkutató Kft.]. - Solymár : SanGrey Biztosításkutató Kft., 2013. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186-193.
ISBN 978-963-08-7852-4 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - biztosításügy - történeti feldolgozás
368(439)(091)
[AN 3517506]
MARC

ANSEL
UTF-82793 /2014.
Ternovszky Ferenc (1947-)
   Nő! a profit : női erőforrás menedzsment / Ternovszky Ferenc ; [az interjúk szerzője Molnár-Bánffy Kata]. - Budapest : Complex, 2013. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-295-349-6 fűzött
humánerőforrás-menedzsment - nők a társadalomban
658.3 *** 316.37-055.2
[AN 3516310]
MARC

ANSEL
UTF-82794 /2014.
   Válság és megújulás : múlt, jelen és jövő a világgazdaságban / szerk. Szanyi Miklós. - Budapest : Akad. K., 2013. - 203 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9440-0 fűzött
világgazdaság - globalizáció - ezredforduló - 21. század
339.9(100)"198/201"
[AN 3516599]
MARC

ANSEL
UTF-82795 /2014.
Zavodnyik József
   Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvényhez : nagykommentár a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényhez / Zavodnyik József. - Budapest : Complex, 2013. - 414 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. aug. 1. - Bibliogr.: p. 401-402.
ISBN 978-963-295-347-2 kötött
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
Magyarország - fogyasztóvédelem - gazdasági jog - törvény - útmutató
366.5(439)(094)(036) *** 347.7(439)(094)(036)
[AN 3516048]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2796 /2014.
Nagy Imre Attila
   Megdöbbentő nyugdíj titkok [elektronikus dok.] : mellébeszélés nélkül! / Nagy Imre Attila. - Szöveg (pdf : 7.7 MB). - Debrecen : Nagy I. A., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117065. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7846-3
Magyarország - nyugdíjügy - elektronikus dokumentum
369.5(439)
[AN 3520234]
MARC

ANSEL
UTF-82797 /2014.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Családrobbanás [elektronikus dok.] : elszakadás, válás, fel lehet-e készülni rá? / Tóth Gábor Ákos. - Szöveg (epub : 724 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-388-1
válás - önértékelés - mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
364.286 *** 613.865
[AN 3519223]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2798 /2014.
   Én ne lennék tehetséges? : tanulmányok a képességek felismerésének és fejlesztésének fontosságáról. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 128 p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-61-9 fűzött : 3360,- Ft
tehetséggondozás
376.545
[AN 3517674]
MARC

ANSEL
UTF-82799 /2014.
Informatikai Szakmódszertani Konferencia (6.) (2013) (Zamárdi)
   Infodidact 2013 [elektronikus dok.] : 6. Informatikai Szakmódszertani Konferencia : Zamárdi, 2013. 11. 21-22. / szerk. Szlávi Péter, Zsakó László ; kiad. Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány. - Szöveg. - Budapest : Webdidaktika az Oktatásért és az Információs Társadalomért Alapítvány, 2013. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8387-0
informatika - oktatás - didaktika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.868.13 *** 371.3 *** 061.3(439-2Zamárdi)
[AN 3515228]
MARC

ANSEL
UTF-82800 /2014.
Kunvári Enikő
   A kereskedelmi egység működtetése, az áruforgalom lebonyolítása / Brusztné Kunvári Enikő ; [közread. a] BKF, KIT. - Budapest : KIT, cop. 2013. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 401-403.
ISBN 978-963-637-290-3 fűzött
kereskedelmi ismeretek - kereskedelmi forgalom - tankönyv
373.61(078) *** 339.14(078)
[AN 3517182]
MARC

ANSEL
UTF-82801 /2014.
McDowell, Josh (1939-)
The father connection (magyar)
   Az apai kapcsolat : az apai szív tíz területe, ami segíthet gyermekeidnek, hogy jó döntéseket hozzanak / Josh McDowell ; [ford. Cs. Szabó Sándor]. - 2. bőv. kiad. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2013. - 169 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167-169.
ISBN 978-615-5141-44-7 fűzött
családi nevelés - erkölcs - apa
37.018.1 *** 316.37-055.52-055.1 *** 173
[AN 3519978]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2802 /2014.
Alpek B. Levente
   FIX : Ferregnum Inmedioris Xramandmeir : kalandok szülik a legendákat : [fantasy szerepjáték, világleírás és szabálykönyv] / [a játékrendszert fejlesztette, a könyvet írta ... Alpek B. Levente]. - [Sárbogárd] : Azi-Top K., 2013. - 448 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7349-9 kötött
szerepjáték
793.9
[AN 3515945]
MARC

ANSEL
UTF-82803 /2014.
Bálint Mátyás
   Újjászületés : a Győri Audi ETO KC BL-győzelmének hihetetlen története / Bálint Mátyás. - Győr : Győri ETO Kézilabda Club, 2013. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7634-6 fűzött : 2900,- Ft
Győri Audi ETO Kézilabda Club
Győr - kézilabda - sportegyesület
796.322(439-2Győr) *** 061.2(439-2Győr)
[AN 3515391]
MARC

ANSEL
UTF-82804 /2014.
Barclay, Patrick (1947-)
Mourinho (magyar)
   Mourinho : a győztes anatómiája / Patrick Barclay ; [ford. Mártha Bence]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 307 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-664-5 kötött : 3990,- Ft
Mourinho, José (1963-)
Portugália - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332.071.4(469)(092)Mourinho,_J.
[AN 3515894]
MARC

ANSEL
UTF-82805 /2014.
Beckham, David (1975-)
David Beckham (magyar)
   David Beckham. - Budapest : Libri, 2013. - 288 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Ford. Westheimer Gábor
ISBN 978-963-310-293-0 kötött : 5990,- Ft
Beckham, David (1975-)
Nagy-Britannia - sportoló - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(410)(092)Beckham,_D.
[AN 3517304]
MARC

ANSEL
UTF-82806 /2014.
Caioli, Luca (1958-)
Cristiano Ronaldo (magyar)
   Cristiano Ronaldo : szenvedélye a tökéletesség / Luca Caioli ; [ford. Koronczay Dávid]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 210 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-209.
ISBN 978-963-689-661-4 kötött : 3990,- Ft
Ronaldo, Cristiano (1985-)
Portugália - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(469)(092)Ronaldo,_C.
[AN 3515791]
MARC

ANSEL
UTF-82807 /2014.
   Családi rejtvénykönyv / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-624-4 fűzött : 999,- Ft
rejtvény
793.7
[AN 3519968]
MARC

ANSEL
UTF-82808 /2014.
   Családi rejtvénykönyv 2 / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, 2013. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-625-1 fűzött : 999,- Ft
rejtvény
793.7
[AN 3519970]
MARC

ANSEL
UTF-82809 /2014.
Fitzpatrick, Richard (1973-)
El clasico (magyar)
   El clásico : FC Barcelona - Real Madrid : a legnagyobb rangadó / Richard Fitzpatrick ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 312 p., [16] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-663-8 fűzött : 2990,- Ft
Barcelona Football Club
Real Madrid Club de Fútbol
Spanyolország - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - ezredforduló
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091)
[AN 3515805]
MARC

ANSEL
UTF-82810 /2014.
Mező László (1956-)
   B. A. Z. megyei futball krónika : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2013. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - [Miskolc] : Budai Nyip. Kft., [2013]. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7389-5 fűzött : 1800,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - sportesemény - 21. század
796.332.093(439.134)"201"
[AN 3515405]
MARC

ANSEL
UTF-82811 /2014.
Motorcza Gyula (1950-)
   Párhuzamos küzdelem : portrékötet Börcsök Péterről / Motorcza Gyula. - [Budapest] : Nimród Vadászújság [Szerk.], [2013]. - 46 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
Börcsök Péter (1933-)
Horvátország - Magyarország - vadász - gazdálkodó - 20. század - 21. század
799.2(497.13)(=945.11)(092)Börcsök_P. *** 799.2(439)(092)Börcsök_P. *** 631.115.1(439)(092)Börcsök_P. *** 631.115.1(497.13)(=945.11)(092)Börcsök_P.
[AN 3516110]
MARC

ANSEL
UTF-82812 /2014.
Sleight, Steve
Complete sailing manual (magyar)
   Teljes vitorlás kézikönyv / Steve Sleight ; [ford. Ruják István]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2013. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-355-062-5 kötött : 8900,- Ft
vitorlázás
797.14(035)
[AN 3521334]
MARC

ANSEL
UTF-82813 /2014.
Tóth Sándor
   FC Barcelona vs CF Real Madrid : több, mint futball / Tóth Sándor. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 244 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-341-065-3 fűzött : 3500,- Ft
Barcelona Football Club
Real Madrid Club de Fútbol
Spanyolország - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091) *** 796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091)
[AN 3516560]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2814 /2014.
   87,7 m³ : [2010-2013] / [főszerk. Tóth Katalin] ; [közread. az Építész Szakkollégium]. - Budapest : Építész Szakkollégium, 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-313-097-1 fűzött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Építész Szakkollégium
Budapest - építészet - szakkollégium
72 *** 378.187.5(439-2Bp.)
[AN 3517201]
MARC

ANSEL
UTF-82815 /2014.
   Alkotó vagy múzsa : [Anna Margit, Modok Mária, Szántó Piroska, Vajda Júlia, Vaszkó Erzsébet] : [Művészet Malom ... Szentendre, ... 2013. november 21 - 2014. január 12.] = Artist or muse / [szerk. és a szöveget írta ... Kopócsy Anna]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2013. - 75 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 6.). (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-69-4 fűzött
Szentendre - festészet - nő - 20. század - kiállítási katalógus
75-055.2(439-2Szentendre) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3517236]
MARC

ANSEL
UTF-82816 /2014.
Cságoly Ferenc (1948-)
   Három könyv az építészetről / Cságoly Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2013-. - ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
építészet - építőművészet - építészettörténet
72.01 *** 72(100)(091)
[AN 3515777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], A szépség. - 2013
ISBN 978-963-05-9428-8 fűzött
[AN 3515780] MARC

ANSEL
UTF-82817 /2014.
Csallóközi Zoltán (1951-)
   Magyarok 60 emlékműve : szoborsorsok a Kárpát-medencében 60 képpel és ezek leírásával / Csallóközi Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2013. - 157, [3] p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 155-156.
ISBN 978-963-298-136-9 fűzött : 1500,- Ft
Kárpát-medence - emlékmű - szobor - magyar történelem
725.945(4-191) *** 943.9 *** 73.027.1(4-191)
[AN 3517665]
MARC

ANSEL
UTF-82818 /2014.
Didi-Huberman, Georges (1953-)
L'étoilement (magyar)
   Csillagrepedés : beszélgetés Hantaival / Georges Didi-Huberman ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 95 p. : ill. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 16.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9506-71-8 fűzött
Hantai Simon (1922-2008)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(44)(=945.11)(092)Hantai_S.
[AN 3517323]
MARC

ANSEL
UTF-82819 /2014.
Gerendás Lajos
   A mámai romos templom / Gerendás Lajos. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm
Máma - Balatonfűzfő - templom - régészet - 12. század - 13. század - 14. század
726.54(439-2Máma)"11/13" *** 904(439-2Balatonfűzfő)
[AN 3485235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 15 p. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek ; 5.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
[AN 3515911] MARC

ANSEL
UTF-82820 /2014.
Ghyczy György (1953-)
   Utak az ég alatt : válogatás Ghyczy György festőművész munkáiból = Roads under the heavens : selected paintings by György Ghyczy / [szerző Novotny Tihamér] ; [közread. az] MBKKE. - [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2013. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-32-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ghyczy_Gy.
[AN 3516232]
MARC

ANSEL
UTF-82821 /2014.
Gyenes Zsolt (1962-)
   Kvadrát / [Gyenes]. - [Pécs] : [Gyenes Zs.], cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 12x12 cm
Megj. a Budapesten, 2014. febr. 26 - márc. 5. között "Kvadrát és új munkák" címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-6360-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Gyenes_Zs. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3517490]
MARC

ANSEL
UTF-82822 /2014.
Hörcher László (1962-)
   Nukleáris realizmus / Hörcher László. - [Budapest] : [Hörcher L.], [2013]. - [36] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-8178-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Hörcher_L.
[AN 3517972]
MARC

ANSEL
UTF-82823 /2014.
   Insula Danubii - Insula Magna : VII. Csepel-szigeti és Dél-pesti Regionális Biennále : [Nagy Imre ÁMK Galéria, ... 2013. november 8 - december 8.] / [a katalógust szerk. Hollné Farkas Enikő, Erdei Kvasznay Éva] ; [... kiad. az ÁMK, Csepeli Alkotó Fórum]. - Budapest : Nagy I. ÁMK : Csepeli Alkotó Fórum, 2013. - 45 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3517353]
MARC

ANSEL
UTF-82824 /2014.
   Isten házában, közösségben : bencés monostor ezer éve Bakonybélben / [szerk. Vásárhelyi Anzelm] ; [közread. a Szent Mauríciusz Monostor]. - Bakonybél : Szt. Mauríciusz Monostor, cop. 2013. - 171 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 155-163.
ISBN 978-963-08-7038-2 fűzött : 2900,- Ft
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Szent Mauriciusz Monostor (Bakonybél)
Bakonybél - bencések - kolostor - templom - történeti feldolgozás
725.54(439-2Bakonybél)(091) *** 271.1(439-2Bakonybél)(091) *** 726.7(439-2Bakonybél)(091) *** 247(439-2Bakonybél)
[AN 3517974]
MARC

ANSEL
UTF-82825 /2014.
Kaiser Ottó (1953-)
   A magyarországi templomok művészete : válogatás egy évezred szakrális építészetéből / kép Kaiser Ottó ; szöveg Jankovics Norbert. - Pécs : Alexandra, 2013. - 191 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-357-158-3 kötött
Magyarország - templom - keresztény művészet - fényképalbum
726.54(439)(084.12)
[AN 3518317]
MARC

ANSEL
UTF-82826 /2014.
Kocsis László (1949-)
A pilisszántói régi temető (szlovák)
   Santovský starý cintorín / László Kocsis ; [prekl. Rozália Čipková]. - [Budapest] : Siker X Bt., 2013. - 414 p., [1] t.fol. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 62-64.
ISBN 978-963-7082-43-6 fűzött
Pilisszántó - temető - síremlék
726.825(439-2Pilisszántó) *** 718(439-2Pilisszántó)
[AN 3515960]
MARC

ANSEL
UTF-82827 /2014.
Koltai Zsuzsa (1979-)
   A múzeumi kultúraközvetítés változó világa : a múzeumi kultúraközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata / Koltai Zsuzsa. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2013. - 146 p. : ill. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 41.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-323-4 fűzött : 2300,- Ft
múzeumpedagógia - felnőttoktatás
069.12 *** 374.7
[AN 3517612]
MARC

ANSEL
UTF-82828 /2014.
   Kortárs vetített képek : [Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 2013. december 2-31.] / [kurátor Telek Balázs] ; [szerk. Uhl Gabriella]. - Budapest : Capa Kortárs Fotográfiai Közp., 2013. - 129 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8093-0 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3517242]
MARC

ANSEL
UTF-82829 /2014.
Kós Károly (1883-1977)
   A lakóház művészete / irta Kós Károly ; [kiad. a Magyar Művészeti Akadémia ... és a Székely Nemzeti Múzeum ...]. - [Budapest] : MMA ; Sepsiszentgyörgy : Székely Nemz. Múz., 2013. - 32, [2] p., [14] t. fol. : ill. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Cluj-Kolozsvár : Minerva, 1928
ISBN 978-963-89685-5-5 fűzött
Erdély - népi építészet - lakóépület - hasonmás kiadás
728.6.031.4(439.21) *** 094/099.07
[AN 3516901]
MARC

ANSEL
UTF-82830 /2014.
   Lajta Béla / szerk. Gerle János, Csáki Tamás. - Budapest : Holnap, 2013. - 255 p. : ill., részben színes ; 25x25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Bibliogr.: p. 249-251. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-349-040-2 kötött : 9900,- Ft
Lajta Béla (1873-1920)
Magyarország - építész - 19. század - 20. század
72(439)(092)Lajta_B.
[AN 3515931]
MARC

ANSEL
UTF-82831 /2014.
Petrik Adrien
   A hideg szóda élvezete / Petrik Adrien. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2013. - 238 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-341-071-4 kötött : 5600,- Ft
lakásművészet - kertépítés - életvezetés - album - memoár
747 *** 613.865(0:82-94) *** 712.3/.7
[AN 3515654]
MARC

ANSEL
UTF-82832 /2014.
Somogyi György (1944-)
   Magyar tenger magyar ecsettel : tollal, krétával, vésővel és fényképezőgéppel : a Balaton ábrázolása = Ungarisches Meer mit ungarischem Pinsel : Feder, Meissel, Kreide und Kamera : Darstellung des Balatons = Hungarian sea with Hungarian paintbrush : pen, chalk, chisel and camera : rendering lake Balaton / [írta, ... a képeket vál.] Somogyi György. - Budapest : M. Napló, 2013. - 167 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Ford. Gödrös Mátyás és Somogyi György
ISBN 978-963-9961-92-0 kötött : 6500,- Ft
Balaton - Magyarország - festészet - grafika - fotóművészet - 19. század - 20. század
75(439)"18/19" *** 76(439)"18/19" *** 77.04(439)"18/19" *** 7.047(285.2Balaton)
[AN 3517840]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2833 /2014.
Caeyers, Jan
Beethoven (magyar)
   Beethoven / Jan Caeyers ; ford. Bérczes Tibor. - Budapest : Typotex, cop. 2013. - 618 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-313-9 fűzött : 4990,- Ft
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Németország - zeneszerző - 18. század - 19. század - életrajz
78.071.1(430)(092)Beethoven,_L._van
[AN 3517952]
MARC

ANSEL
UTF-82834 /2014.
Chao, Ramón (1935-)
Mano Negra en Colombia (magyar)
   A jég és a tűz vonata : a Mano Negra Kolumbiában / Ramón Chao. - [Budapest] : Silenos, cop. 2013. - 198, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ford. Fokasz Mária
ISBN 978-963-89407-4-2 fűzött
Mano Negra (együttes)
Kolumbia - Franciaország - együttes - könnyűzene - helyismeret - útinapló
78.067.26.036.7(44)Mano_Negra *** 908.861(0:82-992)
[AN 3517862]
MARC

ANSEL
UTF-82835 /2014.
Pogue, David (1963-)
Classical music for dummies (magyar)
   Klassz-IQs / David Pogue és Scott Speck ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Panem Kv., 2013. - XX, 356 p. : ill. ; 24 cm + CD. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-15-8 fűzött : 3900,- Ft
zeneművészet - komolyzene - auditív dokumentum
78
[AN 3517107]
MARC

ANSEL
UTF-82836 /2014.
Zétényi Zoltán (1944-)
   A film nem forog tovább : az Első Emelet 30 éve / Zétényi Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2013. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Diszkogr.: p. 350-351.
ISBN 978-963-357-174-3 kötött
Első Emelet (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzene - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)Első_Emelet(047.53)
[AN 3517794]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2837 /2014.
Ablonczy László (1945-)
   Sinkovits Imre a Hargitán : fél évszázad töredékei a Nemzeti Színház 175 esztendejéből / Ablonczy László. - [Budapest] : Kairosz, 2013. - 559 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 554-558.
ISBN 978-963-662-554-2 kötött : 6500,- Ft
Sinkovits Imre (1928-2001)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Sinkovits_I.
[AN 3517723]
MARC

ANSEL
UTF-82838 /2014.
Haygood, Wil (1954-)
The butler (magyar)
   A komornyik : a történelem szemtanúja / Wil Haygood ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 124 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-689-737-6 kötött : 2490,- Ft
Allen, Eugene (1919-2010)
Egyesült Államok - filmművészet - afroamerikaiak - háztartási alkalmazott - 20. század - ezredforduló
791.43(73)"19/201" *** 342.724(=96)(73) *** 647.211(73-2Washington)
[AN 3515644]
MARC

ANSEL
UTF-82839 /2014.
Inkey Alice (1940-)
   No de Alizka!.. : kép-mesék a magyar film történetéből / Inkey Alice. - Budapest : Noran Libro, 2013. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5274-41-1 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - filmművészet - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum - memoár
791.43(439)"196/199"(084.12) *** 77.04(439)(092)Inkey_A.(0:82-94)
[AN 3512573]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2840 /2014.
Babári Ernő (1951-)
   1000 Fragen 1000 Antworten : német felsőfok : [társalgási gyakorlatok a német felsőfokú nyelvvizsgákra és emelt szintű szóbeli érettségire] / Némethné Hock Ildikó[!Babári Ernő, Babári Ernőné]. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 331, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-51-8 fűzött : 2390,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3519989]
MARC

ANSEL
UTF-82841 /2014.
Babári Ernő (1951-)
   Egyszerűen németül / Babári Ernő. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 152 p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-615-5200-25-0 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
803.0(078)=945.11
[AN 3520000]
MARC

ANSEL
UTF-82842 /2014.
   Estudios filológicos de español : encuentro de jóvenes hispanistas : [Coloquio de Jóvenes Hispanistas] : Universidad Eötvös Loránd, Budapest, 8-9 de noviembre de 2012 / [red. Mercédesz Kutasy y Kata Varju] ; [... organizado por el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Eötvös Loránd y el Instituto Cervantes ...]. - Budapest : Dep. de Filología Hispánica, 2013. - 241 p. : ill. ; 21 cm
A konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-355-1 fűzött
hispanológia
806.0
[AN 3516835]
MARC

ANSEL
UTF-82843 /2014.
   Eurocity student's book : level B2 / [ed. Michael Hughes, Péter Rádai]. - 2. rev. ed. - Budapest : [Euro Nyelvvizsga Kft.], 2013. - 217 p. : ill. ; 28 cm
Fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3521421]
MARC

ANSEL
UTF-82844 /2014.
Martoni Tamás
   Szamárpad : angol nyelvkönyv iskolakerülőknek, visszaesőknek és lustáknak / Martoni Tamás. - Pécs : Alexandra, 2013-. - 24 cm
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3519957]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 224 p.
ISBN 978-963-357-160-6 fűzött
[AN 3519959] MARC

ANSEL
UTF-82845 /2014.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : társalgási gyakorlatok az angol "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 368 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9357-78-5 fűzött : 2995,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3519986]
MARC

ANSEL
UTF-82846 /2014.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 voprosov, 1000 otvetov : társalgási gyakorlatok az orosz "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2013. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9357-80-8 fűzött : 1890,- Ft
orosz nyelv - nyelvvizsga - példatár
808.2(079.1)=945.11
[AN 3519985]
MARC

ANSEL
UTF-82847 /2014.
Pásztor Gergely
   Nyelvtan : angol érthetően / Pásztor Gergely. - [Nyíregyháza] : Pásztor G., 2013-. - 19 cm
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3516192]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Bevezetés a mondatalkotásba és az igeidők használatába. - 2013. - VIII, 288 p.
Bibliogr.: p. 287-288.
ISBN 978-963-08-6379-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-63)
[AN 3516194] MARC

ANSEL
UTF-82848 /2014.
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem (15.) (2013) (Balatonalmádi)
   XV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem : Balatonalmádi, 2013. május 26 - 2013. május 30. : programfüzet és absztraktok = 15th Summer School of Psycholinguistics : program and abstracts / [szerk. Navracsics Judit, Magasházi Virág]. - Veszprém : [s.n.], 2013. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
pszicholingvisztika - konferencia-kiadvány
800.1 *** 159.9 *** 316.77 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3516254]
MARC

ANSEL
UTF-82849 /2014.
Talor, Catherine
   Játékos olasz [elektronikus dok.] : olasz nyelvkönyv és munkafüzet gyerekeknek I. / Catherine Talor. - Szöveg (epub : 5.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-092-7
olasz nyelv - nyelvkönyv - példatár - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
805.0(078)(076)(02.053.2)=945.11
[AN 3519237]
MARC

ANSEL
UTF-82850 /2014.
Tomor István
   Go ahead! : társalgási témakörök alap- és középfokú nyelvvizsgákra közép- és emeltszintű érettségire / Tomor István. - Sopron : Padlás Nyelviskola és Kvk., 2013. - 271 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 978-963-9805-10-1 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - érettségi vizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3517098]
MARC

ANSEL
UTF-82851 /2014.
   Török - magyar szótár = Türkçe - macarca sözlük / Benderli Gün [et al.]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - XXI, 565 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-19-7312-9 kötött
török nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=943.5=945.11
[AN 3516809]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2852 /2014.
Alföldi Jenő (1939-)
   A hívó hang : bevezetés Tornai József világába / Alföldi Jenő. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5153-07-5)
Tornai József (1927-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Tornai_J.
[AN 3517192]
MARC

ANSEL
UTF-82853 /2014.
Csőke Tibor
   Kiállításvezető a törökszentmiklósi Zsigray Julianna életműkiállításhoz / Csőke Tibor ; [közread. az] Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ. - Törökszentmiklós : Ipolyi A. Kvt., Múz. és Kult. Közp., 2013. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol, német, francia és arab nyelven
ISBN 978-963-87958-2-3 fűzött
Zsigray Julianna (1903-1987)
Magyarország - író - 20. század - kiállításvezető
894.511(092)Zsigray_J. *** 061.4(439-2Törökszentmiklós)
[AN 3517426]
MARC

ANSEL
UTF-82854 /2014.
Féja Géza (1900-1978)
   Lélekben társak : Supka Magdolna és Féja Géza levelezése, 1937-1976 / [vál., összeáll. és a jegyzeteket írta Féja Endre]. - [Budapest] : Nap, 2013. - 583 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-026-6 kötött : 4500,- Ft
Féja Géza (1900-1978)
Supka Magdolna (1914-2005)
Magyarország - író - művészettörténész - 20. század - ezredforduló - levelezés
894.511(092)Féja_G.(044) *** 7.072.2(439)(092)Supka_M.(044)
[AN 3517736]
MARC

ANSEL
UTF-82855 /2014.
Havasréti József (1964-)
   Szerb Antal / Havasréti József. - Budapest : Magvető, 2013. - 720, [6] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 673-711.
ISBN 978-963-14-3087-5 kötött : 4490,- Ft
Szerb Antal (1901-1945)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század
894.511(092)Szerb_A. *** 82.01(439)(092)Szerb_A.
[AN 3516062]
MARC

ANSEL
UTF-82856 /2014.
   Hubay Miklós-emlékkonferencia : 2013. május 3. / [szerk. Bíró Gergely]. - [Budapest] : MMA, 2013. - 120 p. ; 21 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89685-4-8 fűzött
Hubay Miklós (1918-2011)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia - konferencia-kiadvány
894.511(092)Hubay_M. *** 012Hubay_M. *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3516908]
MARC

ANSEL
UTF-82857 /2014.
   "Az ideál mindazonáltal megőrződik" : tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére / [szerk. Horváth Kornélia, Osztroluczky Sarolta]. - Budapest : Gondolat, 2013. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-520-7 fűzött : 4000,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 19. század - 20. század - ezredforduló - emlékkönyv
894.511(091)"18/200" *** 82(091)"18/200"
[AN 3517613]
MARC

ANSEL
UTF-82858 /2014.
Tibai Tibor
   25 éves a Vörösmarty Társaság, 1988-2013 / Tibai Tibor. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2013. - 239 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-31-8 fűzött
Vörösmarty Társaság
Székesfehérvár - irodalmi élet - kulturális élet - egyesület - ezredforduló
894.511(091)"198/201" *** 316.7(439-2Székesfehérvár)"198/201" *** 061.2(439-2Székesfehérvár)
[AN 3516361]
MARC

ANSEL
UTF-82859 /2014.
   "Visszazengtem a világ hangjait" : in memoriam Kálnoky László / [szerk. Cs. Varga István]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 204, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Egri jubileumok, ISSN 2064-4701 ; 1.)
Bibliogr.
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5153-36-5)
Kálnoky László (1912-1985)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kálnoky_L.
[AN 3517219]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2860 /2014.
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-)
Half of a yellow sun (magyar)
   Az aranyló fél napkorong / Chimamanda Ngozi Adichie ; [ford. Kiss Árpád]. - [Budapest] : Sawasawa, cop. 2013. - 515 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89707-6-3 kötött : 3990,- Ft
Nigéria - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(669)=945.11
[AN 3517880]
MARC

ANSEL
UTF-82861 /2014.
Altom, Laura Marie
A daddy for Christmas (magyar)
   Ki érti a nőket? / Laura Marie Altom ; [... ford. Gärtner Zita]. Szilveszteri tűzijáték / Alison[!] Leigh ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, cop. 2013. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 275-276.)
Egys. cím: A daddy for Christmas. Fortune's proposal
ISBN 978-963-538-680-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3516716]
MARC

ANSEL
UTF-82862 /2014.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Den lille havfrue (magyar) (átd.)
   A kis hableány / Hans Christian Andersen ; újra elmesélte Ilse Bintig ; ill. Christa Unzner ; [ford. Szabó Mária]. - Budapest : Cicero, cop. 2013. - 78 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Klasszikusok kisebbeknek, ISSN 1788-3571)
ISBN 978-963-539-844-7 kötött : 2490,- Ft
gyermekirodalom - dán irodalom - átdolgozás - mese
839.8-34(02.053.2).04=945.11
[AN 3515515]
MARC

ANSEL
UTF-82863 /2014.
Angelini, Josephine
Dreamless (magyar)
   Álmatlanság / Josephine Angelini ; [ford. Koncz Éva]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 379 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-838-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3515537]
MARC

ANSEL
UTF-82864 /2014.
Auel, Jean M.
The plains of passage (magyar)
   Átkelés a rónaságon : a Föld gyermekei sorozat 4. / Jean M. Auel ; [ford. Lévai Márta, Lévai Magdolna közrem.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-383-142-7 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3518413]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 613 p.
ISBN 978-963-254-741-1
[AN 3518418] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 575 p.
ISBN 978-963-383-141-0
[AN 3518424] MARC

ANSEL
UTF-82865 /2014.
Baricco, Alessandro (1958-)
La storia di Don Giovanni (magyar)
   Don Giovanni / újrameséli Alessandro Baricco ; ill. Alessandro Maria Nacar. - [Budapest] : Kolibri, [2013]. - 99 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 1.)
Ford. Gács Éva
ISBN 978-615-5234-45-3 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3515801]
MARC

ANSEL
UTF-82866 /2014.
Baronsky, Eva (1968-)
Herr Mozart wacht auf (magyar)
   Mozart felébred / Eva Baronsky ; ford. Nádori Lídia. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 324, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-275-0 fűzött : 3800,- Ft
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3517965]
MARC

ANSEL
UTF-82867 /2014.
Berry, Steve (1955-)
The Jefferson key (magyar)
   A Jefferson-kód / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 634 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-795-4 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3518302]
MARC

ANSEL
UTF-82868 /2014.
Bosco, Federica (1971-)
Il mio angelo segreto (magyar)
   Vigyázz rám, angyal! / Federica Bosco ; [ford. Kürthy Ádám András]. - Budapest : Libri, 2013. - 530 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-260-2 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3517306]
MARC

ANSEL
UTF-82869 /2014.
Bosworth, Jennifer
Struck (magyar)
   Struck : villámtól sújtva / Jennifer Bosworth ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 366 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-346-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3518410]
MARC

ANSEL
UTF-82870 /2014.
Bradbury, Ray (1920-2012)
   Fahrenheit 451 [elektronikus dok.] / by Ray Bradbury. - Szöveg (epub : 546 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117064. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-06-0
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)
[AN 3520229]
MARC

ANSEL
UTF-82871 /2014.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering heights (magyar)
   Üvöltő szelek / Emily Brontë ; [ford. Feldmár Terézia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 418 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-161-8 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3521346]
MARC

ANSEL
UTF-82872 /2014.
Brown, Dan (1964-)
Inferno (magyar)
   Inferno / Dan Brown ; [ford. Bori Erzsébet] ; [a ... Dante-idézeteket Babits Mihály és Nádasdy Ádám ford.]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 656 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-707-9 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3515617]
MARC

ANSEL
UTF-82873 /2014.
Buchan, John (1875-1940)
   The thirty-nine steps [elektronikus dok.] / John Buchan. - Szöveg (epub : 395 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117057. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-23-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3520209]
MARC

ANSEL
UTF-82874 /2014.
Burgess, Anthony (1917-1993)
   A clockwork orange [elektronikus dok.] / by Anthony Burgess. - Szöveg (epub : 305 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117075. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-33-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3520277]
MARC

ANSEL
UTF-82875 /2014.
Burke, Declan
Eight ball boogie (magyar)
   Karcos fekete nyolcas / Declan Burke ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-723-9 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(417)=945.11
[AN 3515686]
MARC

ANSEL
UTF-82876 /2014.
Cahn, Jonathan
The harbinger (magyar)
   A hírnök / Jonathan Cahn ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 249 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-17-3 fűzött : 2250,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3515398]
MARC

ANSEL
UTF-82877 /2014.
Calvino, Italo (1923-1985)
Tutte le cosmicomiche (magyar)
   Komikozmosz / Italo Calvino ; [ford. Szénási Ferenc, Telegdi Polgár István]. - Budapest : Európa, 2013. - 541, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9577-7 kötött : 3800,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus elbeszélés
850-322.9=945.11
[AN 3517339]
MARC

ANSEL
UTF-82878 /2014.
Capote, Truman (1924-1984)
   In cold blood [elektronikus dok.] / Truman Capote. - Szöveg (epub : 549 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117084. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-16-9
amerikai angol irodalom - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520475]
MARC

ANSEL
UTF-82879 /2014.
Casanova, Giacomo (1725-1798)
   Korai és kései szerelmek / Giacomo Casanova ; [... vál. és ford., ... az utószót írta Kovács Ilona] ; [a ... verseket ... ford. Lackfi János] ; [a jegyzeteket írta Kovács Ilona és Csáki Márton]. - Budapest : Qadmon K., 2013. - 301 p. ; 20 cm
A ford. a "Histoire de ma vie, Tom. 1-3" (Paris : Ed. Robert Laffont, 1993) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-88490-4-5 kötött : 3270,- Ft
francia irodalom - memoár
840-94=945.11
[AN 3515392]
MARC

ANSEL
UTF-82880 /2014.
Cass, Kiera (1983-)
The Elite (magyar)
   The Elite : az elit : [A párválasztó 2.] / Kiera Cass ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 354 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-727-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3515908]
MARC

ANSEL
UTF-82881 /2014.
Chance, Karen
Hunt the moon (magyar)
   Holdvadász / Karen Chance ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 477 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89572-5-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3517059]
MARC

ANSEL
UTF-82882 /2014.
Chandler, Raymond (1888-1959)
   The big sleep [elektronikus dok.] / Raymond Chandler. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117060. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-27-3
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)
[AN 3520217]
MARC

ANSEL
UTF-82883 /2014.
Childers, Erskine (1870-1922)
   The riddle of the sands [elektronikus dok.] / Erskine Childers. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116833. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-18-1
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3519362]
MARC

ANSEL
UTF-82884 /2014.
Christie, Agatha (1890-1976)
Ten little niggers (új kiadása)
   And then were none [elektronikus dok.] / by Agatha Christie. - Szöveg (epub : 533 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117074. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-44-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3520272]
MARC

ANSEL
UTF-82885 /2014.
Ciotta, Beth
Fool for love (magyar)
   A szerelem bolondja [elektronikus dok.] : Cupcake imádók klubja I. / Beth Ciotta ; ford. Dóka Krisztina. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Illia, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9769-85-4
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3519109]
MARC

ANSEL
UTF-82886 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
City of the lost souls (magyar)
   Elveszett lelkek városa : [A végzet ereklyéi ötödik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 505, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-074-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-075-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3519441]
MARC

ANSEL
UTF-82887 /2014.
Cohen, Thierry (1962-)
J'aurais préféré vivre (magyar)
   Jobb lett volna élni / Thierry Cohen ; [ford. Bíró Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-839-5 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3516553]
MARC

ANSEL
UTF-82888 /2014.
Cronin, Justin
The twelve (magyar)
   A tizenkettek : [a Szabadulás-trilógia második kötete] / Justin Cronin ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2013. - 646 p. ; 22 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-294-7 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3518490]
MARC

ANSEL
UTF-82889 /2014.
Crownover, Jay
Rule (magyar)
   Rule : [Marked Men sorozat] / Jay Crownover ; [ford. Egyeki Martina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-905-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3517315]
MARC

ANSEL
UTF-82890 /2014.
Dâčenko, Marina (1968-)
Cifrovoj, ili Brevis est (magyar)
   Arszen és a játék hatalma / Marina és Szergej Gyacsenko ; [ford. H. Fejérvári Margit]. - Budapest : Metropolis Media, 2013. - 303, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-32-2 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3516674]
MARC

ANSEL
UTF-82891 /2014.
DeStefano, Lauren
Wither (magyar)
   Hervadás : Vegyészkert-trilógia első könyv / Lauren DeStefano ; [ford. Farkas Nóra]. - Budapest : Cartaphilus, 2013. - 403, [2] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996 ; 21.)
ISBN 978-963-266-275-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3517998]
MARC

ANSEL
UTF-82892 /2014.
Diffenbaugh, Vanessa (1978-)
The language of flowers (magyar)
   A virágok nyelve / Vanessa Diffenbaugh ; [ford. Megyeri Andrea]. - Budapest : Cartaphilus, 2013. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-299-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3517330]
MARC

ANSEL
UTF-82893 /2014.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Idiot (magyar)
   A félkegyelmű [elektronikus dok.] / Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ; ford. Szabó Endre. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-51-1
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=945.11
[AN 3518899]
MARC

ANSEL
UTF-82894 /2014.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
A study in scarlet (magyar)
   A brixtoni rejtély [elektronikus dok.] / Arthur Conan Doyle. - Szöveg (epub : 801 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A bíborvörös dolgozószoba" és "A brixtoni eset" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-62-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3518979]
MARC

ANSEL
UTF-82895 /2014.
Eco, Umberto (1932-)
La storia de I promessi sposi (magyar)
   A jegyesek / újrameséli Umberto Eco ; ill. Marco Lorenzetti. - [Budapest] : Kolibri, [2013]. - 99 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 2.)
Ford. Gács Éva. - Manzoni, Alessandro alapján
ISBN 978-615-5234-46-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - regény - mese
850-34(02.05.32).04=945.11 *** 850-31=945.11
[AN 3515807]
MARC

ANSEL
UTF-82896 /2014.
Ee, Susan
Angelfall (magyar)
   Angelfall : angyalok bukása / Susan Ee ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 341 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-382-0 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-383-7 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3518430]
MARC

ANSEL
UTF-82897 /2014.
Eliot, George (1819-1880)
   Middlemarch [elektronikus dok.] / George Eliot. - Szöveg (epub : 929 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117062. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-30-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3520222]
MARC

ANSEL
UTF-82898 /2014.
Erickson, Carolly (1943-)
The unfaithful queen (magyar)
   A hűtlen királyné : VIII. Henrik ötödik felesége / Carolly Erickson ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-718-5 fűzött : 2990,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1521-1542)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3515771]
MARC

ANSEL
UTF-82899 /2014.
Evans, Richard Paul
Michael Vey : the prisoner of cell 25 (magyar)
   Michael Vey : a 25-ös cella foglya / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 429, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-512-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-511-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3517680]
MARC

ANSEL
UTF-82900 /2014.
Fata Morgana
   Crossing [elektronikus dok.] : a life's journey / Fata Morgana. - Szöveg (epub : 676 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-430-7
angol nyelvű irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3519153]
MARC

ANSEL
UTF-82901 /2014.
Fata Morgana
   Man of games [elektronikus dok.] / Fata Morgana. - Szöveg (epub : 632 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-432-1
angol nyelvű irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3519159]
MARC

ANSEL
UTF-82902 /2014.
Fforde, Katie (1952-)
A French affair (magyar)
   Francia kaland / Katie Fforde ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 460 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-842-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3517314]
MARC

ANSEL
UTF-82903 /2014.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
   The good soldier [elektronikus dok.] / Ford Madox Ford. - Szöveg (epub : 418 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117056. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-22-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3520206]
MARC

ANSEL
UTF-82904 /2014.
Forster, Edward Morgan (1879-1970)
   A passage to India [elektronikus dok.] / E. M. Forster. - Szöveg (epub : 434 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117058. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-24-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3520211]
MARC

ANSEL
UTF-82905 /2014.
Furst, Alan (1941-)
The spies of Warsaw (magyar)
   A varsói kémek / Alan Furst ; [ford. Balázs Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 307 p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-744-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3515663]
MARC

ANSEL
UTF-82906 /2014.
Gatti, Alessandro (1975-)
Ultimo atto al teatro dell'Opera (magyar)
   Utolsó felvonás az Operában / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - 259, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5385-02-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3515408]
MARC

ANSEL
UTF-82907 /2014.
Germain, Sylvie (1954-)
Magnus (magyar)
   Magnus / Sylvie Germain ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 271 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-413-3 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3517623]
MARC

ANSEL
UTF-82908 /2014.
Graham, Lauren (1967-)
Someday, someday, maybe (magyar)
   Egy nap talán / Lauren Graham ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 462 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-724-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3515662]
MARC

ANSEL
UTF-82909 /2014.
Grahame, Kenneth (1859-1932)
   The wind in the willows [elektronikus dok.] / Kenneth Grahame. - Szöveg (epub : 447 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116834. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-20-4
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3519364]
MARC

ANSEL
UTF-82910 /2014.
Grey, Sasha (1988-)
The Juliette society (magyar)
   A Juliette társaság / Sasha Grey ; [ford. Kopp Lukács]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-721-5 fűzött : 3490,- Ft
erotikus irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3515734]
MARC

ANSEL
UTF-82911 /2014.
Guerriau, Joël (1957-)
L'énigme de la clef du Père Noël (magyar)
   A Télapó rénszarvasainak titokzatos eltűnése / szöveg Joël Guerriau ; ill. Mathieu Redelsperger ; [ford. Kalózné Pápa Ágnes ..., Némethné Hamar Anikó ...] ; [... kiad. a Kaposvárért Közalapítvány]. - [Kaposvár] : Kaposvárért Közalapítvány, 2013. - [33] p. : ill., színes ; 33 cm
Kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3517084]
MARC

ANSEL
UTF-82912 /2014.
Hammett, Dashiell (1894-1961)
   The Maltese falcon [elektronikus dok.] / Dashiell Hammett. - Szöveg (epub : 419 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-46-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)
[AN 3519308]
MARC

ANSEL
UTF-82913 /2014.
Hammett, Dashiell (1894-1961)
   The thin man [elektronikus dok.] / Dashiell Hammett. - Szöveg (epub : 317 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-44-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)
[AN 3519305]
MARC

ANSEL
UTF-82914 /2014.
Hardy, Thomas (1840-1928)
   Jude the obscure [elektronikus dok.] / Thomas Hardy. - Szöveg (epub : 691 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-17-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3519359]
MARC

ANSEL
UTF-82915 /2014.
Heller, Joseph (1923-1999)
   Catch-22 [elektronikus dok.] / Joseph Heller. - Szöveg (epub : 796 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117070. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-07-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520262]
MARC

ANSEL
UTF-82916 /2014.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Demian (magyar)
   Demian : Emil Sinclair ifjúságának története / Hermann Hesse ; [ford., ... és az utószót írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 218 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-450-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3519961]
MARC

ANSEL
UTF-82917 /2014.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Der Steppenwolf (angol)
   Steppenwolf [elektronikus dok.] / Hermann Hesse. - Szöveg (epub : 470 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116836. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-39-6
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=20
[AN 3519371]
MARC

ANSEL
UTF-82918 /2014.
Holdstock, Robert (1948-)
Mythago wood (magyar)
   Mitágó-erdő / Robert Holdstock ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-728-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3515664]
MARC

ANSEL
UTF-82919 /2014.
Hugo, Victor (1802-1885)
Quatrevingt-treize (magyar)
   1793 vagy A polgári háború [elektronikus dok.] / Victor Hugo ; ford. Aldor Imre és György Aladár. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-53-5
francia irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
840-311.6=945.11
[AN 3518992]
MARC

ANSEL
UTF-82920 /2014.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
An artist of the floating world (magyar)
   A lebegő világ művésze / Kazuo Ishiguro ; [ford. Todero Anna]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2013. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-290-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3518303]
MARC

ANSEL
UTF-82921 /2014.
Jerome, Jerome K. (1859-1927)
   Three men in a boat [elektronikus dok.] : to say nothing of the dog / Jerome K. Jerome. - Szöveg (epub : 397 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-15-0
angol irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
820-311.5
[AN 3519357]
MARC

ANSEL
UTF-82922 /2014.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (angol)
   The trial [elektronikus dok.] / Franz Kafka. - Szöveg (epub : 480 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117059. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-25-9
Csehország - német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31(437.1)=20
[AN 3520214]
MARC

ANSEL
UTF-82923 /2014.
Kate, Lauren (1981-)
Rapture (magyar)
   Rapture : boldogság / Lauren Kate ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 387, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-065-2 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-190-1 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3517650]
MARC

ANSEL
UTF-82924 /2014.
   Kedvenc varázslatos meséim / [szerk. Móricz Sas Szilvia]. - Budapest : Roland, [2013]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5368-15-8 kötött : 1390,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3515925]
MARC

ANSEL
UTF-82925 /2014.
   Kedvenc varázslatos meséim : magyar - angol kétnyelvű meséskönyv = My magical stories / [szerk. Móricz Sas Szilvia]. - Budapest : Roland, [2013]. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5368-38-7 kötött : 1390,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
82-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3515915]
MARC

ANSEL
UTF-82926 /2014.
Kurek, Timothy
The cross in the closet (magyar)
   Kereszt a szekrényben : egy ember megbotránkoztató kísérlete, aki Jézust keresi a társadalom peremén / Timothy Kurek ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 383 p. ; 21 cm. - (Szivárvány kör, ISSN 2064-0994)
ISBN 978-963-373-054-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3518419]
MARC

ANSEL
UTF-82927 /2014.
Kuzneski, Chris (1969-)
The secret crown (magyar)
   A titkos korona / Chris Kuzneski ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 584 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-686-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3515773]
MARC

ANSEL
UTF-82928 /2014.
Lange, Erin Jade
Butter (magyar)
   Zsír / Erin Jade Lange ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-832-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3515482]
MARC

ANSEL
UTF-82929 /2014.
Lawrence, David Herbert (1885-1930)
   The rainbow [elektronikus dok.] / D. H. Lawrence. - Szöveg (epub : 707 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116835. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-21-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3519366]
MARC

ANSEL
UTF-82930 /2014.
Lee, Harper (1926-)
   To kill a mockingbird [elektronikus dok.] / Harper Lee. - Szöveg (epub : 443 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117061. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-28-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520219]
MARC

ANSEL
UTF-82931 /2014.
Leigh, Lora (1965-)
Wild card (magyar)
   Érzéki alakulat / Lora Leigh ; [ford. Simik Bálint]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 468 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-864-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3517398]
MARC

ANSEL
UTF-82932 /2014.
Lindsey, Johanna (1952-)
The devil who tamed her (magyar)
   Ördögből angyal : Locke család 4/2 / Johanna Lindsey ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-719-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3515743]
MARC

ANSEL
UTF-82933 /2014.
Mack, Karen
Freud's mistress (magyar)
   Freud szeretője / Karen Mack, Jennifer Kaufman ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 360 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 356-359.
ISBN 978-963-357-168-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3517474]
MARC

ANSEL
UTF-82934 /2014.
Mann, Thomas (1875-1955)
   Elbeszélések / Thomas Mann ; [a válogatást kész. H. Benczur Margit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-734-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3515533]
MARC

ANSEL
UTF-82935 /2014.
Marchant, Jackie
I'm Dougal Trump - and it's not my vault! (magyar)
   Danny Tooty, az ártatlanság bajnoka : mankó általi halál / írta D. Tooty ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 215, [8] p. : ill. ; 21 cm
Ill. Lowery, Mike. - Írta Marchant, Jackie
ISBN 978-963-373-408-7 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3518437]
MARC

ANSEL
UTF-82936 /2014.
Maynard, Joyce (1953-)
Labor Day (magyar)
   Nyárutó / Joyce Maynard. - Pécs : Alexandra, 2013. - 230 p. ; 21 cm
Ford. Gyuris Norbert
ISBN 978-963-357-170-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3517790]
MARC

ANSEL
UTF-82937 /2014.
McNab, Andy (1959-)
Remote control (magyar)
   Távvezérlés / Andy McNab ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 475 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-118-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3517409]
MARC

ANSEL
UTF-82938 /2014.
Molloy, A. J.
The story of X (magyar)
   X története / A. J. Molloy ; [ford. Kopp Lukács]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-704-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3515675]
MARC

ANSEL
UTF-82939 /2014.
Morton, Kate (1976-)
The distant hours (magyar)
   Távoli órák / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Cartaphilus, 2013. - 531, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-293-0 kötött : 3690,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3518293]
MARC

ANSEL
UTF-82940 /2014.
Moyes, Jojo (1969-)
The girl you left behind (magyar)
   Akit elhagytál / Jojo Moyes ; [ford. Lányi Judit]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2013. - 495 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-298-5 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3518482]
MARC

ANSEL
UTF-82941 /2014.
Munro, Alice (1931-)
   Három történet / Alice Munro. - Budapest : Park, cop. 2013. - 151, [2] p. ; 21 cm
Tart.: EsélyÞ; HamarosanÞ; Csend. - Egys. cím: Chance ; Soon ; Silence. - Ford. Mesterházi Mónika
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
kanadai angol irodalom - elbeszélés
820-32(71)=945.11
[AN 3516219]
MARC

ANSEL
UTF-82942 /2014.
Murakami Haruki (1949-)
Supūtoniku no koibito (magyar)
   Szputnyik, szívecském! / Murakami Haruki. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 237 p. ; 21 cm
Ford. Komáromy Rudolf
ISBN 978-615-5331-20-6 kötött : 3490,- Ft
japán irodalom - szerelmes regény
895.6-312.5=945.11
[AN 3519972]
MARC

ANSEL
UTF-82943 /2014.
Nagyová-Džerengová, Petra (1972-)
Chcem len tvoje dobro (magyar)
   Csak a javadat akarom / Petra Nagyová-Džerengová ; [ford. Mészáros Tünde]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-712-1 fűzött : 3499,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3516555]
MARC

ANSEL
UTF-82944 /2014.
Nesbø, Jo (1960-)
Politi (magyar)
   Police / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2013. - 509 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
Magyar nyelven
ISBN 978-963-324-122-6 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3517301]
MARC

ANSEL
UTF-82945 /2014.
Nicoll, Andrew (1962-)
If you're reading this, I'm already dead (magyar)
   Ha ezt olvasod, én már nem leszek / Andrew Nicoll ; [ford. Kühne Andrea]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 360 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-683-6 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3515750]
MARC

ANSEL
UTF-82946 /2014.
Oppel, Kenneth (1967-)
Such wicked intent (magyar)
   Ébressz fel újra! : [Victor Frankenstein tanulóévei 2.] / Kenneth Oppel ; [ford. Till Tamás]. - Budapest : Ciceró, 2013. - 310, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-824-9 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3515484]
MARC

ANSEL
UTF-82947 /2014.
Park, Eeva (1950-)
   Eeva Park breviárium / ill. Asko Künnap ; ford. Korencsi Krisztina [et al.] ; [közread. az] Észt Intézet, Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2013. - 80 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-89336-5-2 fűzött
észt irodalom - elbeszélés
894.545-32=945.11
[AN 3517337]
MARC

ANSEL
UTF-82948 /2014.
Parvela, Timo
Ella ja kaverit (magyar)
   Ella és barátai / Timo Parvela ; [ford. Kovács Ottilia]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2013. - 107, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88811-6-8 kötött : 2600,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom
894.541-93=945.11
[AN 3521700]
MARC

ANSEL
UTF-82949 /2014.
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960)
Doktor Živago (angol)
   Doctor Zhivago [elektronikus dok.] / by Boris Pasternak. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117069. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-48-0
orosz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
882-31=20
[AN 3520254]
MARC

ANSEL
UTF-82950 /2014.
Pastis, Stephan (1968-)
Mistakes were made (magyar)
   Becsúszott pár hiba : [Ciki Miki No. 1] / Stephan Pastis ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-826-3 kötött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3515507]
MARC

ANSEL
UTF-82951 /2014.
Paver, Michelle (1960-)
Spirit walker (magyar)
   Szellemvándor : Ősidők krónikái II. / Michelle Paver ; [ford. Báldi Éva]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 328 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-827-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3515492]
MARC

ANSEL
UTF-82952 /2014.
Phillips, Richard (1955-)
A captain's duty (magyar)
   A kapitány kötelessége / Richard Phillips és Stephan Talty ; [ford. Fazekas András]. - Budapest : Gabo, cop. 2013. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-597-6 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3515598]
MARC

ANSEL
UTF-82953 /2014.
Plichota, Anne (1968-)
Oksa Pollock (magyar)
   Oksa Pollock / Anne Plichota, Cendrine Wolf ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3457662]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az eltévedtek erdeje. - 2013. - 450, [6] p.
ISBN 978-963-373-363-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-362-2 fűzött : 2999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3519445] MARC

ANSEL
UTF-82954 /2014.
Porter, Eleanor H. (1868-1920)
Pollyanna (magyar)
   Az élet játéka / Eleanor H. Porter ; [ford. Forscher Irma] ; [ill. Róna Emmy[!]]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 190 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-361-517-1 fűzött : 1400,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3519964]
MARC

ANSEL
UTF-82955 /2014.
Prange, Peter (1955-)
Himmelsdiebe (magyar)
   Égből lopott szerelem / Peter Prange ; [ford. Simon László ..., Kajtár Mária ...]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 578 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-603-4 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3515528]
MARC

ANSEL
UTF-82956 /2014.
Prilepin, Zahar (1975-)
Sanʹkâ (magyar)
   Mert mi jobbak vagyunk / Zahar Prilepin ; [ford. Abonyi Réka]. - Budapest : Európa, 2013. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9647-7 fűzött : 3200,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3517309]
MARC

ANSEL
UTF-82957 /2014.
Puzo, Mario (1920-1999)
   Godfather [elektronikus dok.] / Mario Puzo. - Szöveg (epub : 584 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117083. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-29-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3520406]
MARC

ANSEL
UTF-82958 /2014.
Quinn, Julia (1970-)
Dancing at midnight (magyar)
   Ma éjjel táncolnék : [a Csudajó trilógia második kötete] / Julia Quinn ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-725-3 fűzött : 2290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3515624]
MARC

ANSEL
UTF-82959 /2014.
Rand, Ayn (1905-1982)
   Atlas shrugged [elektronikus dok.] / by Ayn Rand. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117073. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-14-5
amerikai angol irodalom - utópia - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520270]
MARC

ANSEL
UTF-82960 /2014.
Rand, Ayn (1905-1982)
   The fountainhead [elektronikus dok.] / Ayn Rand. - Szöveg (epub : 999 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117072. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520269]
MARC

ANSEL
UTF-82961 /2014.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
   Prágai házioltár : Larenopfer, 1895 / Rainer Maria Rilke ; [ford.] Tandori Dezső. - Pomáz : Kráter, cop. 2013. - 54 p. : ill. ; 18x21 cm
ISBN 978-963-298-129-1 fűzött : 2400,- Ft
osztrák irodalom - vers
830-14(436)=945.11
[AN 3517643]
MARC

ANSEL
UTF-82962 /2014.
Roberts, Gareth (1968-)
Shada (magyar)
   Shada : Douglas Adams elveszett Ki vagy, Doki?-epizódjai alapján / Gareth Roberts ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2013. - 476 p. ; 21 cm
keretcím: Doctor Who
ISBN 978-963-689-716-1 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3515693]
MARC

ANSEL
UTF-82963 /2014.
Rossi, Veronica
Under the never sky (magyar)
   Végtelen ég alatt / Veronica Rossi ; [ford. Bujdosó István]. - Pécs : Alexandra, 2013. - 327 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-153-8 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3517693]
MARC

ANSEL
UTF-82964 /2014.
Sage, Angie
Septimus heap (magyar)
   Szeptimusz / Angie Sage ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2006-. - ill. ; 21 cm
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 2632885]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Küldetés. - cop. 2013. - 506, [4] p.
ISBN 978-963-245-101-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3517689] MARC

ANSEL
UTF-82965 /2014.
Schalansky, Judith (1978-)
Der Hals der Giraffe (magyar)
   Darwinregény / Judith Schalansky. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
Ford. Nádori Lídia
ISBN 978-963-279-272-9 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3517968]
MARC

ANSEL
UTF-82966 /2014.
Steinbeck, John (1902-1968)
   East of Eden [elektronikus dok.] / John Steinbeck. - Szöveg (epub : 786 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117068. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-12-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520251]
MARC

ANSEL
UTF-82967 /2014.
Stendhal (1783-1842)
La chartreuse de Parme (angol)
   The charterhouse of Parma [elektronikus dok.] / Stendhal. - Szöveg (epub : 722 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116830. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-06-8
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=20
[AN 3519312]
MARC

ANSEL
UTF-82968 /2014.
Stifter, Adalbert (1805-1868)
Bergkristall (magyar)
   Hegyikristály [elektronikus dok.] : egy rendkívüli karácsonyi történet / Adalbert Stifter ; Tandori Dezső fordítása alapján elmeséli Maszlay István ; kiad. Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány ... - Hangoskönyv. - Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2013. - 1 CD (54 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-7832-6
osztrák irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
830-32(436)=945.11
[AN 3515207]
MARC

ANSEL
UTF-82969 /2014.
Stilton, Geronimo
Quarto viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A nagylelkűség ereje : negyedik utazás a Fantázia Birodalmába / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2013. - 319, [59] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-157-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3518305]
MARC

ANSEL
UTF-82970 /2014.
Stroud, Jonathan (1970-)
The screaming staircase (magyar)
   A sikító lépcső esete / Jonathan Stroud ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2013. - 318 p. ; 21 cm. - (Lockwood és Tsa.)
ISBN 978-963-324-123-3 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3518473]
MARC

ANSEL
UTF-82971 /2014.
Thompson, Hunter S. (1937-2005)
   Fear and loathing in Las Vegas [elektronikus dok.] / Hunter S. Thompson. - Szöveg (epub : 584 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117082. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-40-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3520371]
MARC

ANSEL
UTF-82972 /2014.
Vermes, Timur (1967-)
Er ist wieder da (magyar)
   Nézd, ki van itt [elektronikus dok.] / Timur Vermes ; Scherer Péter előadásában ; [... ford. Nádori Lídia]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Libri, cop. 2013. - 1 CD (7 h 37 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-310-317-3 : 2990,- Ft
német irodalom - regény - hangoskönyv
830-31=945.11
[AN 3515214]
MARC

ANSEL
UTF-82973 /2014.
Vinge, Joan D. (1948-)
47 ronin (magyar)
   47 ronin / Joan D. Vinge ; [ford. Farkas Krisztina és Bus András]. - Budapest : Libri, 2013. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-315-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3517354]
MARC

ANSEL
UTF-82974 /2014.
Webb, Holly
Lucy the poorly puppy (magyar)
   Lucy, a pöttöm kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 115, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-202-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3517658]
MARC

ANSEL
UTF-82975 /2014.
Webb, Holly
Oscar's lonely Christmas (magyar)
   Oszkár magányos karácsonya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-200-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3517662]
MARC

ANSEL
UTF-82976 /2014.
Webb, Holly
Sky the unwanted kitten (magyar)
   Pille új otthonra lel / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-534-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3519955]
MARC

ANSEL
UTF-82977 /2014.
Wells, Herbert George (1866-1946)
   The war of the worlds [elektronikus dok.] / H. G. Wells. - Szöveg (epub : 418 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116827. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-47-1
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9
[AN 3519302]
MARC

ANSEL
UTF-82978 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   By the shores of Silver Lake [elektronikus dok.] / by Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 565 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117071. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-25-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3520266]
MARC

ANSEL
UTF-82979 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Farmer boy [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 720 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117063. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-26-8
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3520227]
MARC

ANSEL
UTF-82980 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little house in the big woods [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 571 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117085. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-23-7
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3520476]
MARC

ANSEL
UTF-82981 /2014.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little house on the prairie [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 532 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117086. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-21-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3520478]
MARC

ANSEL
UTF-82982 /2014.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Plum pie (magyar)
   Tökös-mákos / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor] ; [az Ebek öröme c. elbeszélést Révbíró Tamás ford.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 217 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-840-9 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - elbeszélés
820-321.5=945.11
[AN 3515472]
MARC

ANSEL
UTF-82983 /2014.
   A XIV-XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai = Fontes Byzantini et postbyzantini ad res regni Hungariae in saeculis XIV-XVI gestas pertinentes / összegyűjt., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Baán István ; [közread. a] ... Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. - Budapest : Balassi : Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, cop. 2013. - 703 p. ; 24 cm
A szemelvények görög és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 637-656.
ISBN 978-963-506-901-9 kötött : 8000,- Ft
középkori görög irodalom - magyar történelem - 14. század - 15. század - 16. század - kétnyelvű dokumentum - történelmi forrás
877.3-96.02=945.11 *** 943.9"13/15"(093)
[AN 3516306]
MARC

ANSEL
UTF-82984 /2014.
Young, Louisa
My dear I wanted to tell you (magyar)
   Drágám, tudatom veled.. / Louisa Young ; [ford. Varga Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 428 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-845-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3518335]
MARC

ANSEL
UTF-82985 /2014.
Zmekšal, Tomáš (1966-)
Milostný dopis klínovým písmem (magyar)
   Az ékírásos szerelmeslevél / Tomáš Zmeškal ; ford. Csoma Borbála. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 347 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-277-4 fűzött : 3800,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3517969]
MARC

ANSEL
UTF-82986 /2014.
Zola, Émile (1840-1902)
Nana (magyar)
   Nana / Émile Zola ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 397 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-162-5 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3521345]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2987 /2014.
Antal László (1950-)
   Nekem a szó / Antal László. - [Budaörs] : Acta Publica, 2013. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8361-0 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3516370]
MARC

ANSEL
UTF-82988 /2014.
   Antológia, 1938-2013 / [szerk. Bobory Zoltán] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2013. - 161, [8] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-29-5 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3516371]
MARC

ANSEL
UTF-82989 /2014.
Apostagi Zoltán (1956-)
   Isten mosolya : Augustinus-átiratok / Apostagi Zoltán. - Pomáz : Kráter, 2013. - 66, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-140-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3518151]
MARC

ANSEL
UTF-82990 /2014.
Árpás Károly (1955-)
   Harang és kereszt : [versek] / Árpás Károly ; [... illusztrációit Brzózka Marek és Szántó Cecília kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-28-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517241]
MARC

ANSEL
UTF-82991 /2014.
   Az vagy nekem.. [elektronikus dok.] : szerelmes versek. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (52 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7714-2 : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14 *** 82-14=945.11
[AN 3515197]
MARC

ANSEL
UTF-82992 /2014.
Bakacsi Ernő (1938-)
   Az üreg / Bakacsi Ernő. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-98-6 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3517240]
MARC

ANSEL
UTF-82993 /2014.
Balogh Boglárka
   Love Commando / Balogh Boglárka. - Budapest : Libri, 2013. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-216-9 fűzött : 3490,- Ft
Love Commandos (testület)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3517324]
MARC

ANSEL
UTF-82994 /2014.
Baranyi Ferenc (1937-)
   A sehonnai borbély : zenés színművek / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-11-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - szövegkönyv - zenés színjáték
894.511-293 *** 782
[AN 3517131]
MARC

ANSEL
UTF-82995 /2014.
Benkő László (1952-)
   Drezdai emberünk / Benkő László. - Budapest : Atlantic Press, 2013. - 543 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-05-6 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3516318]
MARC

ANSEL
UTF-82996 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Alma : a sötét birodalom / Berg Judit ; [rajz. ... Bernát Barbara] ; [sakkfeladványok Polgár Zsófia]. - Budapest : Ecovit, cop. 2013. - 276, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89888-0-5 kötött : 3360,- Ft
magyar irodalom - sakk - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2) *** 794.1(02.053.2)(0:82-31)
[AN 3515190]
MARC

ANSEL
UTF-82997 /2014.
Bíró András (1923-)
   Ádám és feleségei : válogatott novellák / Bíró András. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-24-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3516877]
MARC

ANSEL
UTF-82998 /2014.
Bódis Mihályné
   Te tanítasz az élet ösvényére : Bódis Mihályné Rebeka versei. - [S.l.] : Szerző, 2013. - 250 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8055-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3515988]
MARC

ANSEL
UTF-82999 /2014.
Botz Domonkos (1952-)
   Triptichon : külvárosi szentháromság / Botz Domonkos, Szarka István, Varga Rudolf ; [közread. a] Napkelet Egyesület. - Budapest : Napkelet Egyes., 2013. - 91, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8215-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3518147]
MARC

ANSEL
UTF-83000 /2014.
Csukás István (1936-)
   Nyár a szigeten / Csukás István ; [ill. Cakó Ferenc]. - 8. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 242 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-42-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3519954]
MARC

ANSEL
UTF-83001 /2014.
Czigány György (1931-)
   Kalitkám is madár : összegyűjtött versek / Czigány György. - Budapest : Kairosz, 2013. - 313 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-641-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517841]
MARC

ANSEL
UTF-83002 /2014.
Decsi Diána
   Zöldvarázs / Decsi Diána ; Eszes Hajnal rajz. - Győr : App Kft., 2013. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7991-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3516732]
MARC

ANSEL
UTF-83003 /2014.
Decsi Diána
Zöldvarázs (angol)
   Greenmagic / Diána Decsi ; drawn by Eszes Hajnal ; [transl. by Éva Csizmadia-Böröczky]. - Győr : App Kft., 2013. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7992-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3516743]
MARC

ANSEL
UTF-83004 /2014.
Decsi Diána
Zöldvarázs (német)
   Grünzauber / Diána Decsi ; Zeichnungen von Eszes Hajnal ; [Übers. Jana Jankó]. - Győr : App Kft., 2013. - [44] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7993-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=30
[AN 3516740]
MARC

ANSEL
UTF-83005 /2014.
Déri András
   Kopaszigát / Déri András, Cságoly Kristóf ; Szalay Csongor rajz. ; [kiad. a Pasaréti Ferences Egyházzenei Alapítvány]. - Budapest : Pasaréti Ferences Egyházzenei Alapítvány, [2013]. - 111 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-8309-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517752]
MARC

ANSEL
UTF-83006 /2014.
   Dimenziók 4 : 60 mai magyar novella. - Budapest : Aposztróf, cop. 2013. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-50-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3515446]
MARC

ANSEL
UTF-83007 /2014.
Fazekas Major Gizella (1931-)
   Őrizd a parazsat! / Fazekas Major Gizella. - [Százhalombatta] : Százhalom K., 2014. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89923-0-7 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3518295]
MARC

ANSEL
UTF-83008 /2014.
Fedina Lídia (1960-)
   Klaudia : szerelem a láthatáron / Fedina Lídia. - Budapest ; Pécs : Dialóg Junior, cop. 2013. - 135 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-615-5376-19-1 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3517064]
MARC

ANSEL
UTF-83009 /2014.
Fekete István (1945-2012)
   Örökségem csak ennyi lehet : versek és novellák / Fekete István ; [szerk. Fekete Lajos]. - Okány : Magánkiad., 2013. - 111, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8078-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3518111]
MARC

ANSEL
UTF-83010 /2014.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   A csillagok földjén : Amerika magyar hangja / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2013. - 161, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9543-9 kötött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - elbeszélés - publicisztika
894.511-32(73) *** 894.511-92(73)
[AN 3517508]
MARC

ANSEL
UTF-83011 /2014.
   Feriku 2013 : 2013. évi válogatás : 300 ferikuság : negyedik ferikukötet / szerk. SzeFe. - [Szolnok] : Szekeres F., 2013. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89719-7-5 fűzött
magyar irodalom - haiku - antológia
894.511-14(082)
[AN 3515406]
MARC

ANSEL
UTF-83012 /2014.
Fésüs Éva (1926-)
   Esőmese [elektronikus dok.] : négy évszak meséi / Fésűs Éva ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (1 h 15 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7713-5 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515200]
MARC

ANSEL
UTF-83013 /2014.
Fisch Gábor László (1952-)
   Nagyapó meséi 2 / Fisch Gábor László ; Horváth Krisztina illusztrációival. - Budapest : M. Napló, 2013. - 52, [12] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9961-87-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3517833]
MARC

ANSEL
UTF-83014 /2014.
Földeáki-Horváth Anna (1952-)
   Suszterszék / F. Horváth Anna. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 69 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-27-3 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3516890]
MARC

ANSEL
UTF-83015 /2014.
Frideczky József (1882-1962)
   Roma aeterna : regény / Frideczky József ; [a szöveget gond. Koditek Bernadett]. - Budapest : Új Ember, 2013. - 327, [3] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-31-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3518199]
MARC

ANSEL
UTF-83016 /2014.
Füller Tímea
   Tócsatükörben : mesék, tárcák, novellák / Füller Tímea. - Budapest : Luther, 2013. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-380-029-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - tárcanovella - elbeszélés
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3516196]
MARC

ANSEL
UTF-83017 /2014.
Füst Antal (1940-)
   Sámson vár hazavár : Fejérkő várának legendája / Füst Antal. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-46-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - monda
894.511-343
[AN 3515456]
MARC

ANSEL
UTF-83018 /2014.
Gaál Mózes (1863-1936)
   A bujdosó király [elektronikus dok.] / Gaál Mózes. - Szöveg (epub : 925 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5248-80-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3518978]
MARC

ANSEL
UTF-83019 /2014.
Géczi János (1954-)
   Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz : verseskönyv, 1983-2013 / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2013. - 230, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-515-3 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517610]
MARC

ANSEL
UTF-83020 /2014.
Giovannini Kornél (1940-)
   Mímeseknek, bábosoknak : számadás színpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 137 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött : 1600,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5079-18-1)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3517231]
MARC

ANSEL
UTF-83021 /2014.
Giovannini Kornél (1940-)
   Répa Rozi : irkafirka bábszínpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5079-93-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5
[AN 3517226]
MARC

ANSEL
UTF-83022 /2014.
Gönczi Erika
   Pocok Péter kalandjai [elektronikus dok.] : karácsonyi ramazúri / Gönczi Erika. - Szöveg (pdf : 695 KB). - [Tiszafüred] : [Gönczi E.], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-117108. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89814-3-1
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3520582]
MARC

ANSEL
UTF-83023 /2014.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Pletykaanyu [elektronikus dok.] / Grecsó Krisztián ; Stohl András és Grecsó Krisztián előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (4 h 52 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7602-2 : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3515185]
MARC

ANSEL
UTF-83024 /2014.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Arcomat ne feledd / Gyurkovics Tibor, Gyurkovics Györgyi ; [graf. Kárpáti Tamás] ; [közread. a] ... Budavári Önkormányzat. - [Budapest] : Kairosz : Budavári Önkormányzat, 2013. - 237, [7] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-660-0 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - levelezés - vers - napló
894.511-14 *** 894.511(092)Gyurkovics_T.(044) *** 894.511(092)Gyurkovics_T.(0:82-94)
[AN 3517831]
MARC

ANSEL
UTF-83025 /2014.
Habos László (1963-)
   Maroknyi fény : versek / Habos László ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2013. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7343-7 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3518186]
MARC

ANSEL
UTF-83026 /2014.
   Hajszálgyökereink : egy receptekkel, jó tanácsokkal és anekdotákkal tarkított búfelejtő / [főszerk. Kiss Kálmán] ; [közread. a] Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2013. - 85 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8077-0 fűzött
magyar irodalom - memoár - szakácskönyv
894.511-94 *** 641.55(083.12)
[AN 3515943]
MARC

ANSEL
UTF-83027 /2014.
Herczeg Attila
   Lábnyomaink : versek / Herczeg Attila. - [Dunaújváros] : Szerző, 2013. - 203 p. : ill. ; 16 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08153-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3515374]
MARC

ANSEL
UTF-83028 /2014.
Hitka Viktória
   Zinka és Hugó : a rejtélyes üzenet / álmodták Hitka Viktória, Gál László ; gond. D. Tóth Kriszta. - [Budapest] : Bookline, cop. 2013. - 68 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5247-20-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515403]
MARC

ANSEL
UTF-83029 /2014.
Hliniczky Dominik (1995-)
   Szabadon / Hlinczky[!Hliniczky] Dominik. - Zebegény : Szerző, cop. 2013. - 82 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8351-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3518168]
MARC

ANSEL
UTF-83030 /2014.
Horváth Sándor
   Az Orbán-összeesküvés [elektronikus dok.] / Horváth Sándor. - Szöveg (epub : 773 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-424-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3519221]
MARC

ANSEL
UTF-83031 /2014.
Hunyás Zoltán
   Ki hallja meg? / Hunyás Zoltán ; [ill. Szabó Gyula]. - Debrecen : Ceze Kft., [2013]. - 36 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5088-11-7 kötött : 1111,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3515966]
MARC

ANSEL
UTF-83032 /2014.
Jankó Olga (1930-)
   Hollófészek : hogyan lett király Hunyadi Mátyás / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-45-1 fűzött : 2400,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3515450]
MARC

ANSEL
UTF-83033 /2014.
Kapa Mátyás (1975-)
   Római hajnal / Kapa Mátyás. - [Budapest] : Hystoricum, cop. 2013. - 439, [3] p. ; 22 cm. - (Félhomály)
ISBN 978-963-08-7750-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kalandregény
894.511-311.6 *** 894.511-311.3
[AN 3516108]
MARC

ANSEL
UTF-83034 /2014.
Kasza Katalin (1942-)
   Jajok kék kövek közt / Kasza Katalin. - Budapest : Szerző, 2013. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7926-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517157]
MARC

ANSEL
UTF-83035 /2014.
Kiss Irén (1947-)
   A Boldogasszony kertje : versek / Kiss Irén. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 82 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-33-4 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517010]
MARC

ANSEL
UTF-83036 /2014.
Kollár Ferenc (1949-)
   Az én korroborim / Kollár Ferenc. - [Szeged] : M. Kultúra Emlékívek K., 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-89784-7-9 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3515977]
MARC

ANSEL
UTF-83037 /2014.
Koncz István, Sz
   Gyógyító mosoly / Sz. Koncz István ; Koncz Timea rajz. - Pécs : Alexandra, 2013. - 90 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-357-109-5 kötött
magyar irodalom - anekdota
894.511-36
[AN 3519982]
MARC

ANSEL
UTF-83038 /2014.
Kreischer Nelly (1942-)
   Nyitott könyv vagyok : gondolatok, fellelt irományok, válogatás nélkül : [1952-2012] / Kreischer Nelly (Ruszin Kornélia) ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2013. - 156, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7342-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3518291]
MARC

ANSEL
UTF-83039 /2014.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   Másként szeress / Kürti Kovács Sándor. - Pécs : SK K., 2013. - 197 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8001-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3518078]
MARC

ANSEL
UTF-83040 /2014.
Küzdy Éva
   Sokszínű élet [elektronikus dok.] / Küzdy Éva. - Szöveg (epub : 595 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-412-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3518891]
MARC

ANSEL
UTF-83041 /2014.
Lakács Rea
   Zöld és narancssárga / Lakács Rea. - [Budapest] : Publio, 2013. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-381-419-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3515981]
MARC

ANSEL
UTF-83042 /2014.
Lakács Rea
   Zöld és narancssárga [elektronikus dok.] / Lakács Rea. - Szöveg (epub : 824 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-420-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3519170]
MARC

ANSEL
UTF-83043 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Berzsián és Dideki [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Csankó Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (3 h 13 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7594-0 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515195]
MARC

ANSEL
UTF-83044 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A másik télapó ; Hóban / Lázár Ervin ; Szalma Edit rajz. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 34 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-227-411-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515971]
MARC

ANSEL
UTF-83045 /2014.
Lovász Ádám
   A Kékszakállú ébredései / Lovász Ádám. - Pécel : Szerző, 2013. - 147 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8352-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3518104]
MARC

ANSEL
UTF-83046 /2014.
Lukács Norbert (1984-)
   Holnap / Lukács Norbert. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-49-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3515422]
MARC

ANSEL
UTF-83047 /2014.
Maderspach Viktor (1875-1941)
   Karaván a havasokban : kisregények és elbeszélések / Maderspach Viktor. - Szeged : Lazi, 2013. - 227, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-218-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3516750]
MARC

ANSEL
UTF-83048 /2014.
Magyar Edina
   Ruben és barátai : segítség, füstöl! / Magyar Edina ; [Balogh András rajz.]. - [Budapest] : Ruben K., 2013. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7897-5 kötött : 2590,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3515703]
MARC

ANSEL
UTF-83049 /2014.
Magyari Andrea (1973-)
   Átjáró Másvárosba / Magyari Andrea ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Kolibri, 2013. - 190 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-44-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3515906]
MARC

ANSEL
UTF-83050 /2014.
Máté Eliza
   Prudence avagy Az egyetlen [elektronikus dok.] / Máté Eliza. - Szöveg (epub : 939 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-410-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3518895]
MARC

ANSEL
UTF-83051 /2014.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Takarónk a csillagos ég : versek és apokrif imák / Matyikó Sebestyén József ; [graf. Varga Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-01-3 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517126]
MARC

ANSEL
UTF-83052 /2014.
Mészáros Ernő (1935-)
   Ózonháború / Mészáros Ernő. - Veszprém : BabelPress, 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89945-0-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3518158]
MARC

ANSEL
UTF-83053 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Hét krajcár : elbeszélések / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 286 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 7.)
ISBN 978-963-09-7674-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3516775]
MARC

ANSEL
UTF-83054 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az isten háta mögött ; Nem élhetek muzsikaszó nélkül / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 287 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 6.)
ISBN 978-963-09-7673-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3516774]
MARC

ANSEL
UTF-83055 /2014.
Müller Péter Sziámi (1951-)
   Mi a jeled? : óvodások alapkönyve / Müller Péter Sziámi ; ill. Igor Lazin. - Budapest : Ciceró, cop. 2013. - 85, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-539-842-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3515947]
MARC

ANSEL
UTF-83056 /2014.
Német Kornélia
   Tükör / Német Kornélia. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-55-0 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3515419]
MARC

ANSEL
UTF-83057 /2014.
Németh István Péter (1960-)
   Átkulcsolt térddel : válogatott versek / Németh István Péter ; [... T. Tóth Sándor ... graf. ...]. - [Budapest] : Stádium, 2013. - 159 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5198-19-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517622]
MARC

ANSEL
UTF-83058 /2014.
Papp Róbert (1965-)
   Dinnye, dinnye, csorgó lé : [óvodásoknak és kisiskolásoknak] / Papp Róbert. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2013. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89850-8-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3517746]
MARC

ANSEL
UTF-83059 /2014.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; ... Borsódy Eszter grafikáinak felhasználásával ... - Pomáz : Kráter, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-298-138-3 fűzött : 680,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3518064]
MARC

ANSEL
UTF-83060 /2014.
Pflanczer István (1926-)
   Hármas könyv : magyar versek, magyar - amerikai műfordítások, amerikai versek : Albany NY, 2013 / Pflanczer István. - [Agárd] : [Bajkai M.], cop. 2013. - 105 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7918-7 kötött
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14(73) *** 820-14(73) *** 894.511-14.02=20
[AN 3518124]
MARC

ANSEL
UTF-83061 /2014.
   Ping, Pang, Pong mesék. - Budapest : Ekren, 2013-. - 25 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - sorozati kiadvány
894.511-34(02.053.2) *** 082.1(02.053.2)
[AN 3516800]
MARC

ANSEL
UTF-83062 /2014.
Pólya Lajos
   Firkafal / Pólya Lajos. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2013. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89850-7-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517742]
MARC

ANSEL
UTF-83063 /2014.
Popovics Tamás (1968-)
   Csavargó élet / Popovics Tamás. - Pécs : Alexandra, 2013. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-172-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3517483]
MARC

ANSEL
UTF-83064 /2014.
   Rastith : egy démonvilág krónikái : fantasy antológia. - [Debrecen] : Cherubion, 2013. - 473 p. : ill. ; 21 cm. - (Cherubion fantasy exkluzív, ISSN 1217-6893 ; 81.)
keretcím: Worluk - a Káosz világa
ISBN 978-615-5228-19-3 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3517516]
MARC

ANSEL
UTF-83065 /2014.
Reitter, Gabriel
   Az idő urai : új világrend / Gabriel Reitter. - [Pomáz] : [Kráter], cop. 2013. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-141-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3518155]
MARC

ANSEL
UTF-83066 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2013. - 1 CD (9 h 30 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7592-6 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-311.5
[AN 3515192]
MARC

ANSEL
UTF-83067 /2014.
Réti László (1972-)
   A hasonmás : [krimi] / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-943-9 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3518349]
MARC

ANSEL
UTF-83068 /2014.
Roné-Zentay, Eliséba
   Gyermeki könnyek / Eliséba Roné-Zentay. - [Budapest] : Magánkiad., [2013]. - 103 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-8104-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3518162]
MARC

ANSEL
UTF-83069 /2014.
Rossi, Emmanuel
   Suzan pont hu / Emmanuel Rossi. - Budapest : Festivus K., 2013. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7589-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3517054]
MARC

ANSEL
UTF-83070 /2014.
Sánta György (1937-)
   Miért halt meg a szépségkirálynő? : novellák II. : 1959-2000 / Sánta György. - [Budapest] : Papirusz Book, 2013. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9263-41-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3515362]
MARC

ANSEL
UTF-83071 /2014.
Sarusi Mihály (1944-)
   Kopóirat : regény a XX. századból / Sarusi Mihály. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-32-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3516883]
MARC

ANSEL
UTF-83072 /2014.
Sepsi Sándor (1976-)
   Szikrák, 2010-2013 / Sepsi Sándor. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-52-9 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3515432]
MARC

ANSEL
UTF-83073 /2014.
Sikli László
   Történelmi ABC : verses történelem gyermeknyelven / Sikli László ; [az illusztrációkat kész. Sikli Kincső Mirjám ..., Sikli Csongor Áron ...]. - [Bocskaikert] : [Sikli L.], 2013. - 96 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-7813-5 kötött
magyar irodalom - magyar történelem - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 943.9(02.053.2)(0:82-14) *** 087.5(084.1)
[AN 3516258]
MARC

ANSEL
UTF-83074 /2014.
Snyehola Anett (1980-)
   A döntés joga : [Gender krónikák 2.] / Ta-mia Sansa. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 324 p. ; 20 cm. - (Delta varázs katlan, ISSN 2064-1095)
ISBN 978-615-5314-93-3 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3516724]
MARC

ANSEL
UTF-83075 /2014.
Somlay Gizella (1936-)
   Hogy kezdődött? : az emlékezés tükörcserepei gyermekkoromból / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2013. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-139-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3518161]
MARC

ANSEL
UTF-83076 /2014.
Szabó Julianna
   A titok / Szabó Julianna. - Budapest : Kairosz, 2013. - 224 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-650-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3517836]
MARC

ANSEL
UTF-83077 /2014.
Szabó László Tibor (1938-2013)
   Ingyenkoncert : novellák és utazási impressziók / Szabó László Tibor ; [ill. Stramszky Márta]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-26-6 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - útleírás
894.511-32 *** 894.511-992
[AN 3517133]
MARC

ANSEL
UTF-83078 /2014.
Szakonyi Károly (1931-)
   Írók lámpafénynél : olvassuk újra! / Szakonyi Károly ; Orosz István ... illusztrációival. - Budapest : M. Írók Egyes., 2013. - 279 p. : ill. ; 22 cm. - (Lyukasóra-könyvek, ISSN 1217-9108)
ISBN 978-963-8435-27-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - író - 20. század - elbeszélés - antológia - karcolat
894.511-32(082) *** 894.511-43 *** 894.511(092)"19"
[AN 3518134]
MARC

ANSEL
UTF-83079 /2014.
Szalay Tamás Lajos
   A kampányguru / Szalay Tamás Lajos. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-833-3 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3517297]
MARC

ANSEL
UTF-83080 /2014.
Szántó Judith
   Kis budai bordélyvilág : egy profi kurtizán kendőzetlen vallomása / Szántó Judith. - Pécs : Art Nouveau, cop. 2013. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-46-6 fűzött
erotikus irodalom - magyar irodalom - prostitúció
894.511-993 *** 392.65(0:82-31)
[AN 3517513]
MARC

ANSEL
UTF-83081 /2014.
Szathmáry József Maryjoz (1953-)
   A másik oldalon / Szathmáry József Maryjoz. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-38-9 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3517078]
MARC

ANSEL
UTF-83082 /2014.
Szávai János (1940-)
   Pascal örvénye avagy A progresszió hullahegyei : esszék / Szávai János. - [Budapest] : M. Szemle Alapítvány, 2013. - 274 p. ; 20 cm. - (Magyar szemle könyvek, ISSN 1217-7202)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5227-02-8 fűzött : 3150,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3517641]
MARC

ANSEL
UTF-83083 /2014.
Szécsi Noémi (1976-)
   Gondolatolvasó / Szécsi Noémi. - Budapest : Európa, 2013. - 253 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9672-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3512300]
MARC

ANSEL
UTF-83084 /2014.
Szemere György (1863-1930)
   A Dobay-ház [elektronikus dok.] / Szemere György. - Szöveg (epub : 544 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3518973]
MARC

ANSEL
UTF-83085 /2014.
Szentmiklósi Lilla
   A másik ház / Szentmiklósi Lilla. - 2. kiad. - [Öttevény] : [Ságiné Takács L.], 2013. - 123 p. : ill. ; 19 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-06-8733-1 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3519953]
MARC

ANSEL
UTF-83086 /2014.
Szerencsés Károly (1960-)
   Feleségem könyve : szerelem, ősök, történelem / Szerencsés Károly. - Budapest : Vadló Kv., 2013. - 474 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89395-1-7 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - memoár
894.511-94 *** 943.9"19"
[AN 3517649]
MARC

ANSEL
UTF-83087 /2014.
Szűcs József
   Szürreál [elektronikus dok.] / Szűcs József. - Szöveg (epub : 567 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-115984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-336-2
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3517848]
MARC

ANSEL
UTF-83088 /2014.
Tailor, Simon
   A világ hajnala / Simon Tailor. - [Balatonfőkajár] : [Szabó S.], cop. 2013. - 303 p. ; 21 cm
keretcím: Kobold chronícles
ISBN 978-963-08-7714-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3518131]
MARC

ANSEL
UTF-83089 /2014.
Takács Tibor (1927-)
   Macskatangó, 2002-2013 / Takács Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 130 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 1600,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5351-43-1)
magyar irodalom - vers - napló
894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3517234]
MARC

ANSEL
UTF-83090 /2014.
Takács Tibor (1927-)
   Unokáimról írtam : néha magamról is / Takács Tibor. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-10-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló - vers
894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3517235]
MARC

ANSEL
UTF-83091 /2014.
Talyigás Judit
   Pingvinek a sasok szárnyán / Talyigás Judit ; Rékassy Eszter rajz. - Budapest : Ekren, 2013. - 135 p. : ill. ; 25 cm. - (Ping, Pang, Pong mesék)
ISBN 978-963-88829-4-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3516802]
MARC

ANSEL
UTF-83092 /2014.
Tandori Dezső (1938-)
   Elérintés : Tandori light. - Budapest : Scolar, 2013. - 255 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-488-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3515667]
MARC

ANSEL
UTF-83093 /2014.
Thomas, Stephen Paul
   Halál a csillagokban / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, 2013. - 249 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7430-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3515413]
MARC

ANSEL
UTF-83094 /2014.
Tiszaörsi Nagy Zoltán
   Csöppke és Pajti / Tiszaörsi Nagy Zoltán ; [rajzok Majorné Bániczki Julianna]. - [Érd] : Szerző, [2013]. - 108 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6896-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3518217]
MARC

ANSEL
UTF-83095 /2014.
Tiszaörsi Nagy Zoltán
   Julcsim-pulcsim / Tiszaörsi Nagy Zoltán. - [Érd] : Szerző, [2013]. - 104 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6895-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3518213]
MARC

ANSEL
UTF-83096 /2014.
Tóth Ferenc
   Tíz ezer... évvel időszámításunk előtt [elektronikus dok.] / Tóth Ferenc. - Szöveg (epub : 613 KB). - [Budapest] : Publio, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-418-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3518877]
MARC

ANSEL
UTF-83097 /2014.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 7 : rózsák békéje : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2012 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 225 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5351-09-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3517170]
MARC

ANSEL
UTF-83098 /2014.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   Kossuth papja : regény Könyves Tóth Mihályról / Tóth-Máthé Miklós. - Budapest : Kálvin, 2013. - 174 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-234-1 kötött : 1700,- Ft
Könyves Tóth Mihály (1809-1895)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3518301]
MARC

ANSEL
UTF-83099 /2014.
Turcsány Péter (1951-)
   Méhecske-sirató : gyermekeknek, 1968-2013 / Turcsány Péter ; Ternovszky Béla illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2013. - 48 p. : ill. ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075)
ISBN 978-963-298-130-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3517636]
MARC

ANSEL
UTF-83100 /2014.
Tusnády László (1940-)
   Liszt, a remény zenéje = Liszt, la musica della speranza / Tusnády László ; [az előszót írta Madarász Imre]. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 124 p. ; 20 cm
Bibliogr.
magyar irodalom - verses epika - kétnyelvű dokumentum
894.511-13.02=50
[AN 3517207]
MARC

ANSEL
UTF-83101 /2014.
Vágó Csaba (1973-)
   Párducok a hóban! / Joachim Peiper. - [Kecskemét] : Vagabund, 2013. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-067-4 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3516551]
MARC

ANSEL
UTF-83102 /2014.
Varga Csaba Béla
   Hetedíziglen : [Féregszív-trilógia 1. kötet] / Varga Csaba Béla. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 509, [2] p. ; 20 cm. - (Delta varázs katlan, ISSN 2064-1095)
ISBN 978-615-5314-92-6 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3516721]
MARC

ANSEL
UTF-83103 /2014.
Varga Patrícia
   Ölelés [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 466 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-116826. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-406-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3519238]
MARC

ANSEL
UTF-83104 /2014.
Weöres Sándor (1913-1989)
   A holdbeli csónakos / Weöres Sándor ; Berg Judit átd. ; Keresztes Dóra rajz. - [Budapest] : Helikon, cop. 2013. - 85, [2] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-227-394-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
894.511-34(02.053.2).04
[AN 3515954]
MARC

ANSEL
UTF-83105 /2014.
Zalán Tibor (1954-)
   Papírváros : egy lassúdad regény, három : letarolva, / Zalán Tibor. - Budapest : Kortárs, 2013. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9985-53-7 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3517827]
MARC

ANSEL
UTF-83106 /2014.
Zámbó László (1944-)
   Szürcsölő : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Zámbó Hirsch L., 2013. - 131 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89626-7-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3516393]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

3107 /2014.
Auerbach, Annie
Racing for good (magyar)
   A jótékonysági verseny / Disney, Pixar ; írta Annie Auerbach ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj kalandok! ; 4.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-509-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3517953]
MARC

ANSEL
UTF-83108 /2014.
Auerbach, Annie
Rally to the finish (magyar)
   Irány a cél! / Disney, Pixar ; írta Annie Auerbach ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Vadiúj kalandok! ; 5.)
keretcím: Verdák
ISBN 978-963-343-510-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3517967]
MARC

ANSEL
UTF-83109 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-615-5291-39-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3521707]
MARC

ANSEL
UTF-83110 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-615-5291-58-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3521708]
MARC

ANSEL
UTF-83111 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-615-5291-59-3 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3521710]
MARC

ANSEL
UTF-83112 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2013. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-5291-45-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3521704]
MARC

ANSEL
UTF-83113 /2014.
Braun, Sebastien
Farm friends (magyar)
   Barátok a tanyán : add a kezed! / Seb Braun. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-11-9410-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3515437]
MARC

ANSEL
UTF-83114 /2014.
Braun, Sebastien
Safari friends (magyar)
   Barátok a vadonban : add a kezed! / Seb Braun. - [Budapest] : Móra, cop. 2013. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-11-9411-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3515423]
MARC

ANSEL
UTF-83115 /2014.
Brave storybook (magyar)
   Merida, a bátor / Disney, Pixar ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 31 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-516-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518098]
MARC

ANSEL
UTF-83116 /2014.
Frozen (magyar)
   Jégvarázs / Disney ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-519-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518108]
MARC

ANSEL
UTF-83117 /2014.
Hapka, Cathy
Sofia the first (magyar)
   Szófia hercegnő / írta Catherine Hapka ; ill. Grace Lee ; [ford. Markwarth Zsófia]. - [32] p. : ill., színes, 26 cm. - Budapest : Egmont, 2013
ISBN 978-963-343-521-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3517884]
MARC

ANSEL
UTF-83118 /2014.
La Rose, Melinda
Follow that sound! (magyar)
   Zenélésre fel! / Disney ; írta Melinda La Rose ; ill. Alan Batson. - Budapest : Egmont, 2013. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jake és Sohaország kalózai
ISBN 978-963-343-505-2 fűzött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518062]
MARC

ANSEL
UTF-83119 /2014.
La Rose, Melinda
Let's get jumping! (magyar)
   Ugrálásra fel! / Disney ; írta Melinda La Rose ; ill. Alan Batson. - Budapest : Egmont, 2013. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Jake és Sohaország kalózai
ISBN 978-963-343-504-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518057]
MARC

ANSEL
UTF-83120 /2014.
Marsoli, Lisa Ann (1958-)
Tangled (magyar)
   Aranyhaj és a nagy gubanc / Disney ; [átd. Lisa Marsoli] ; [ford. Tomanné Jankó Katalin]. - Budapest : Egmont, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-514-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518095]
MARC

ANSEL
UTF-83121 /2014.
McCann, Emily
Count to five! (magyar)
   Számoljunk együtt! / [ill. Emily McCann] ; [ford. Dér Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x12 cm. - (Simi könyvek)
ISBN 978-615-5220-42-5 kötöt : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3516518]
MARC

ANSEL
UTF-83122 /2014.
McCann, Emily
Hop and jump! (magyar)
   Ugri-bugri / [ill. Emily McCann] ; [ford. Dér Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x12 cm. - (Simi könyvek)
ISBN 978-615-5220-40-1 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3516513]
MARC

ANSEL
UTF-83123 /2014.
McCann, Emily
Shape up! (magyar)
   Mintás állatok / [ill. Emily McCann] ; [ford. Dér Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2013. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 12x12 cm. - (Simi könyvek)
ISBN 978-615-5220-43-2 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3516505]
MARC

ANSEL
UTF-83124 /2014.
Monsters University (magyar)
   Szörny Egyetem / Disney, Pixar ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-515-1 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518093]
MARC

ANSEL
UTF-83125 /2014.
Planes (magyar)
   Repcsik / Disney. - Budapest : Egmont, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-517-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518102]
MARC

ANSEL
UTF-83126 /2014.
Smith, David J.
If the world were a village (magyar)
   Ha a világ egy falu lenne : számok, tények, az életünk / David J. Smith ; Deák Panka rajz. ; [ford. Dobrás Zsófia]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-294-244-5 kötött : 2970,- Ft
emberiség - demográfia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 314(100)(083.41)(02.053.2)
[AN 3516243]
MARC

ANSEL
UTF-83127 /2014.
Tinkerbell : the secret of the wings (magyar)
   Csingiling : a szárnyak titka / Disney ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-518-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3518109]
MARC

ANSEL
UTF-83128 /2014.
Trujillo, Eduardo
Busca en los aviones y aeropuertos (magyar)
   Keresd meg a repülőkön és a repülőtereken! / [szöveg Eduardo Trujillo] ; [ill. Francisca Valiente] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 29 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-456-4 kötött
repülőgép - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 629.73(02.053.2)
[AN 3515467]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

3129 /2014.
Ferri, Jean-Yves (1959-)
Astérix chez les Pictes (magyar)
   Asterix és a piktek / írta Jean-Yves Ferri ; rajz. Didier Conrad ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 35.)
ISBN 978-963-343-450-5 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3518055]
MARC

ANSEL
UTF-83130 /2014.
Pilcz Roland (1984-)
   Kalyber Joe / írta és rajz. Pilcz Roland. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : Kingpin, 2013-. - ill., színes ; 26 cm
A kötetek nem számsorrendben jelennek meg
képregény
087.6:084.11
[AN 3419103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A kezdet. - 2013. - 63 p.
ISBN 978-615-5090-12-7 fűzött : 2250,- Ft
[AN 3520149] MARC

ANSEL
UTF-8