MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 8. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/04/14 12:49:56
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
3620 /2014.
   Az emlékezéskultúra perspektívái Európában : a Konrad-Adenauer-Stiftung és az Andrássy Egyetem 2013. április 25-én megrendezett tudományos konferenciája : konferenciakötet / [szerk. Bauer Bence] ; [ford. Peer Klára, Néder-Polyák Katalin]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Mo. Irodája, 2013. - 67 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89918-1-2 fűzött
Németország - Magyarország - diktatúra - mentális reprezentáció - szociálpszichológia - történettudomány - összehasonlító módszer - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 321.74(439) *** 165 *** 316.6 *** 321.64(430) *** 930.1
[AN 3521953]
MARC

ANSEL
UTF-83621 /2014.
Fodor István Ferenc (1949-)
   A fél évszázados Horváth Péter Honismereti Szakkör első évtizede, 1963-1973 / Fodor István Ferenc. - Jászjákóhalma : Gubicz A. Gazdakör, 2013. - 36 p. : ill. ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 11.)
ISBN 978-963-89107-4-5 fűzött
Horváth Péter Honismereti Szakkör (Jászjákóhalma)
Jászjákóhalma - helyismeret - egyesület - publicisztika
061.2(439-2Jászjákóhalma)(0:82-92) *** 908.439-2Jászjákóhalma
[AN 3522966]
MARC

ANSEL
UTF-83622 /2014.
International k₀-Users' Workshop (6.) (2013) (Budapest)
   6th International k₀-Users' Workshop : 22-27 September 2013, Budapest ... : book of abstracts / [org., publ. by the MKE]. - [Budapest] : MKE, [2013]. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-39-7 fűzött
analitikai kémia - radiokémia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 543 *** 541.28
[AN 3522378]
MARC

ANSEL
UTF-83623 /2014.
Lengyel Zoltán (1935-)
   Budai cserkészek / Lengyel Zoltán. - Budapest : Tarsoly K., 2013. - 79 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
Bibliogr.: p. 75-77.
ISBN 978-963-9570-54-2 fűzött
Budapest. 12. kerület - cserkészet - történeti feldolgozás
061.213cserkészet(439-2Bp.XII.)(091)
[AN 3523335]
MARC

ANSEL
UTF-83624 /2014.
Magyar Perinatológiai Társaság. Kongresszus (12.) (2013) (Miskolc)
   A Magyar Perinatológiai Társaság XII. Kongresszusa : Miskolc ..., 2013. október 4-5. / [szervező ... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ... Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Koraszülött-újszülöttpatológiai Osztály]. - [Budapest] : [M. Perinatológiai Társ.], [2013]. - 77 p. ; 21 cm
Fűzött
szülészet - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Miskolc) *** 618.2/.5
[AN 3522955]
MARC

ANSEL
UTF-83625 /2014.
   VeszprémFest : Premium Music Festival 10 / [szöveg Nagy Imre] ; [fotó Melczer Zsolt, Végh Attila, Tamás Ervin] ; [kiad. a Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Veszprém : Veszprémi Ünnepi Játékok Nonprofit Közhasznú Kft., [2013]. - 125 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8099-2 fűzött : 2990,- Ft
Veszprém - zenei fesztivál - zenei élet - 21. század
061.7(439-2Veszprém)"200/201" *** 78(100)
[AN 3522735]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3626 /2014.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
   Catalogue of the incunables in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ) / comp. by Marianne Rozsondai and Béla Rozsondai. - Budapest : Argumentum : Libr. of the HAS, 2013. - 458 p., 16 t. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-446-695-6 kötött
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár és Információs Központ
Budapest - akadémiai könyvtár - ősnyomtatvány - könyvtári katalógus
027.2(439-2Bp.) *** 017.1(439Bp.)MTA *** 093:016
[AN 3522451]
MARC

ANSEL
UTF-83627 /2014.
Prókai Margit (1957-)
   A magyar könyvtári szaknyelv változásai / Prókai Margit. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2013. - 145 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Borsodi kalászolás, ISSN 1787-7202 ; 9.)
Bibliogr.: p. 138-145.
ISBN 978-963-9645-09-7 fűzött
magyar nyelv - szaknyelv - könyvtárügy - nyelvtörténet
02 *** 809.451.1-316.4 *** 809.451.1-53
[AN 3521209]
MARC

ANSEL
UTF-83628 /2014.
Rapp Jakab (1870-1946)
   Jánoshalma története / írta Rapp J. - Hasonmás kiad. - Jánoshalma : Nagyidai Zs., 2013. - 111 p., [1] t.fol. : ill. ; 24 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Pátria Ny., 1927, A falu könyvtára c. sorozat 37. tagjaként
ISBN 978-963-08-8143-2 fűzött
Jánoshalma - helytörténet - történelmi forrás - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 943.9-2Jánoshalma(093)
[AN 3522391]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3629 /2014.
Selymes József (1957-)
   Kitekintés a jelenések világára : az erdélyi Mária Rádióban elhangzott műsorok átdolgozott változata / Selymes József ; [a hangfelvételt leírta és szerk. Boda Szilárd-Tibor, Ferencz János, Veres Judit-Mária]. - [Budapest] : Veres J.-M. : Zimányi L., 2013. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6797-9 fűzött
Erdély - keresztény misztika - Szűz Mária megjelenése - rádióműsorszám
791.9.096(498.4) *** 232.931.7(100) *** 248.213
[AN 3522468]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3630 /2014.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Une éducation qui commence avant la naissance (magyar)
   Gyermeknevelés a születés előtt / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Béres Anikó]. - Budapest : Szenzár, 2013. - 141, [2] p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 203.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-72-7 fűzött : 1890,- Ft
okkultizmus - gyermeknevelés
133.25 *** 37.018.1
[AN 3523103]
MARC

ANSEL
UTF-83631 /2014.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
La voie du silence (magyar)
   A csend útja / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Béres Anikó]. - Budapest : Szenzár, 2013. - 140 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 229.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-70-3 fűzött : 1890,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3523111]
MARC

ANSEL
UTF-83632 /2014.
Megyeri Szabó György (1931-)
   A világ és az emberi lét végső értelméről ezoterikus megvilágításban : lássunk Isten szemmel! / írta Megyeri Szabó György. - [Budapest] : [Megyeri Szabó Gy.], cop. 2013. - 327 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6762-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3522663]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3633 /2014.
   Bepillantás Dél-Heves természeti értékeibe / [szerk. Schmotzer András, Borbáth Péter] ; [kiad. Üröm Környezet- és Természetvédelmi Egyesület]. - Heves : Üröm Környezet- és Természetvédelmi Egyes., 2013. - 36 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-08-8490-7 fűzött
Heves megye - természeti környezet
502(439.133)
[AN 3522006]
MARC

ANSEL
UTF-83634 /2014.
   Felelős társadalom, fenntartható gazdaság : [nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] : Sopron ..., 2013. november 13. : programfüzet és előadáskivonatok = Social responsibility, sustainable economy : [international scientific conference on the occasion of the Hungarian Science Festival] : Sopron ..., November 13., 2013 : program and book of abstracts / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Sopron] : NYME K., [2013]. - [2], 170 p. ; 24 cm
Társrendező a Soproni Tudós Társaság
ISBN 978-963-334-143-8 fűzött
fenntartható fejlődés - társadalmi felelősség - globalizáció - konferencia-kiadvány
504.03 *** 339.9 *** 316.6 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3522977]
MARC

ANSEL
UTF-83635 /2014.
Futó János (1959-)
   Az Attyai-láprét : láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Mesterházy Attila. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-4-0 fűzött
Attyai-láprét természetvédelmi terület - természeti környezet - természetvédelem
504.06(439Attyai-láprét) *** 502(439Attyai-láprét)
[AN 3523439]
MARC

ANSEL
UTF-83636 /2014.
Futó János (1959-)
   A Batyki-láprét : láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Mesterházy Attila, Óvári Miklós. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 4.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-6-4 fűzött
Balaton-felvidéki nemzeti park - védett természeti terület - természeti környezet - természetvédelem
502(439Batyki-láprét-természetvédelmi_terület) *** 504.06(439Batyki-láprét_természetvédelmi_terület)
[AN 3523451]
MARC

ANSEL
UTF-83637 /2014.
Futó János (1959-)
   A Nemeshanyi-zergebogláros : láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Mesterházy Attila. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-5-7 fűzött
Balaton-felvidéki nemzeti park - természeti környezet - természetvédelem
504.06(439Balaton-felvidék) *** 502.4(439Balaton-felvidéki_nemzeti_park)
[AN 3523446]
MARC

ANSEL
UTF-83638 /2014.
Futó János (1959-)
   A nyirádi Sár-álló : láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Mesterházy Attila. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 5.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-7-1 fűzött
Balaton-felvidéki nemzeti park - védett természeti terület - természeti környezet - természetvédelem
504.06(439Nyirádi_Sár-álló) *** 502(439Nyirádi_Sár-álló)
[AN 3523456]
MARC

ANSEL
UTF-83639 /2014.
Futó János (1959-)
   A Pécselyi-medence térsége : láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Mesterházy Attila. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-3-3 fűzött
természeti környezet - természetvédelem
504.06(439Pécselyi-medence) *** 502(439Pécselyi-medence)
[AN 3523424]
MARC

ANSEL
UTF-83640 /2014.
Futó János (1959-)
   Tavak és fás legelők a Fekete-hegyen : láprétek, gyepek, fás legelők védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Mesterházy Attila. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2013. - 24 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 6.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-8-8 fűzött
Fekete-hegy természetvédelmi terület - természeti környezet - természetvédelem
504.06(439Fekete-hegy) *** 502(439Fekete-hegy)
[AN 3523460]
MARC

ANSEL
UTF-83641 /2014.
Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (19.) (2013) (Szolnok)
   XIX. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia : Szolnok, 2013. szeptember 27. = 19th International Students Conference on Environment Protection and Rural Development : 27 September, 2013, ... Szolnok / [... szerk. ... Szabó Attila] ; [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : SZF, 2013. - 63 p. : ill. ; 25 cm + CD-R
Papírtokban. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89339-9-7 fűzött
ISBN 978-963-89935-0-2 (mell.)
környezetvédelem - vidékfejlesztés - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
504 *** 711.1 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3522143]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

3642 /2014.
Rédey Tamás
   Szám-tankönyv / Rédey Tamás. - Budapest : [Rédey T.], 2013. - 41 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-08-7626-1 fűzött
szám - karakterkészlet
511.11(089.3)
[AN 3521863]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

3643 /2014.
Ézsiás Erzsébet (1950-)
   A tudomány nagykövete : Kroó Norbert életpályája / Ézsiás Erzsébet. - [Budapest] : Lexica K., cop. 2013. - 189 p. : ill. ; 22 cm. - (Magyar tudósok ; 3.)
ISBN 978-963-89273-4-7 kötött : 3000,- Ft
Kroó Norbert (1934-)
Magyarország - fizikus - 20. század - ezredforduló - életrajz
53(439)(092)Kroó_N.
[AN 3523031]
MARC

ANSEL
UTF-83644 /2014.
   Fekete fájdalom : a "békés atom" által okozott üzemzavarok, balesetek, katasztrófák másképpen / szerk. Apáthy Sándor. - Budapest : Apáthy S., [2013]. - 364 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8321-4 fűzött
atomerőmű - katasztrófa
621.039.58(100)
[AN 3522341]
MARC

ANSEL
UTF-83645 /2014.
Nukleáris Technikai Szimpózium (12.) (2013) (Budapest)
   XII. Nukleáris Technikai Szimpózium : Budapest ..., 2013. december 5-6. : előadások listája, program, összefoglalók / [rend., közread. a] Magyar Nukleáris Társaság. - [Budapest] : MNT, [2013]. - 52 p. ; 21 cm
Fűzött
atomtechnika - konferencia-kiadvány
621.039 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3521917]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3646 /2014.
EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry (1.) (2013) (Budapest)
   Ist EuCheMs Congress on Green and Sustainable Chemistry : October 13-15, 2013, Budapest ... : programme & book of abstracts / [org., publ. by the Hungarian Chemical Society]. - [Budapest] : Hung. Chemical Soc., 2013. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-41-0 fűzött
kémia - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
54 *** 504.03 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3522430]
MARC

ANSEL
UTF-83647 /2014.
International Symposium on Fluorous Technologies (2013) (Budapest)
   ISoFT' 13 : International Symposium on Fluorous Technologies : June 2-5, 2013, Budapest ... : programme and abstracts / [org., publ. by the MKE]. - [Budapest] : MKE, [2013]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-34-2 fűzött
fluor - vegyipari technológia - konferencia-kiadvány
546.16 *** 66 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3522397]
MARC

ANSEL
UTF-83648 /2014.
Őszi Radiokémiai Napok (2013) (Eger)
   Őszi Radiokémiai Napok 2013 : Eger, 2013. október 16-18. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. Szentmiklósi László] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : [MKE], [2013]. - 140 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-42-7 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3522366]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3649 /2014.
   A darázskő : talpalatnyi kő - elveszett emlékeink nyomában = Honeycomb rock : rocks under our feet - in the trail of our lost treasures = Ritski krečnjak : u stopama izgubljenih sećanja / szerk. Kustár Rozália, Balázs Réka ; [kiad. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság]. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2013. - 182 p. : ill., részben térk. ; 20x20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és szerb nyelven
ISBN 978-963-87265-6-8 fűzött
Dél-Alföld - Vajdaság - Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi terület - kőbányászat - mészkő - terméskő - történeti feldolgozás
552.54 *** 691.215 *** 622.355(439.14-13)(091) *** 502.4(439-2Csólyospálos) *** 622.355(497.11Vajdaság)(091)
[AN 3523085]
MARC

ANSEL
UTF-83650 /2014.
Kiss Annamária (1976-)
   Amikor a sinkanszen sem jár / [Kiss Annamária]. - [Budapest] : Shirokuma, cop. 2013. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89711-7-3 fűzött
Japán - magyar irodalom - földrengés - 21. század - memoár
550.34(520)"2011"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3523251]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3651 /2014.
Imre Balázs
   Modification of biopolymers : chemistry, interactions, structure and properties : Ph.D. thesis / prep. by Balázs Imre ; [publ. by the] Institute of Materials and Environmental Chemistry Chemical Research Center HAS, Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Laboratory of Plastics and Rubber Technology, 2013. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-098-8 fűzött
biopolimer
577.11
[AN 3522393]
MARC

ANSEL
UTF-83652 /2014.
   Kutatások az SZTE Biológus Tanszékein : 1. Biomedica Minikonferencia / szerk. Gácser Attila és Vágvölgyi Csaba ; [szervező ... Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2013. - 57 p. ; 24 cm
A minikonferenciát Szegeden, 2013. dec. 13-án tartották. - Az előadás-összefoglalók angol nyelven
ISBN 978-963-315-157-0 fűzött
biológia - biokémia - konferencia-kiadvány
57 *** 577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3523193]
MARC

ANSEL
UTF-83653 /2014.
   Magyarország kultúrflórája / főszerk. Erdei Ferenc és Jávorka Sándor. - Budapest : Akad. K., 1959-. - 24 cm
Szerk. Máthé Imre, Priszter Szaniszló, 1993-tól Priszter Szaniszló, 2001-től Turcsányi Gábor. - Borítócím: Kultúrflóra. - 2010-től kiad. a Szent István Egyetemi Kiadó, 2013-tól kiad. az Agroinform
ISBN 963-05-5420-8 *
Magyarország - kultúrnövény - flóra
581.9(439) *** 631.963.3
[AN 26794]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt./3. füz., Az alma = Malus domestica Borkh. / többek közreműködésével írta Tóth Magdolna. - 2013. - 404 p. : ill., részben színes
Folyamatos füzetszáma: 77. - Bibliogr.: p. 347-383. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-968-6 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-968-6-0)
alma
634.11
[AN 3523233] MARC

ANSEL
UTF-83654 /2014.
   Szatmár-beregi madárkalauz / [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány]. - Kisar : Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány, 2013-. - 21 cm
Szatmár - Beregi-Tiszahát - fauna - madár - nemzeti park
591.9(439Szatmár-Beregi_natúrpak)(036) *** 502.4(439)Szatmár-Beregi_natúrpark *** 598.2(439Szatmár-Beregi_natúrpark)(036)
[AN 3522217]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - [22] p. : ill., színes, részben térk.
Magyar, román és angol nyelven
ISBN 978-963-8983-40-4 fűzött
[AN 3522221] MARC

ANSEL
UTF-83655 /2014.
   Tudj meg többet a Pannon Magbankról! / [... összeáll. Szakács Éva] ; [közread. az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet]. - Vácrátót : MTA Ökológiai Kutatóközp. Ökológiai és Botanikai Int., [2013]. - 30 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8391-56-8 fűzött
Magyarország - mag - génforrás - vadon termő növény - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
581.48(02.053.2) *** 631.963.2(439)(02.053.2) *** 575.1(02.053.2) *** 087.5
[AN 3522791]
MARC

ANSEL
UTF-83656 /2014.
Ullrich, Axel (1943-)
   Molecular medicine, 1977-2013 / Axel Ullrich. - [Budapest] : MTA, 2013. - 32 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-674-0 fűzött
orvostörténet - molekuláris biológia - molekuláris genetika - akadémiai székfoglaló értekezés
577(043.5)
[AN 3523110]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3657 /2014.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël (1900-1986)
Règles d'or pour la vie quotidienne (magyar)
   Aranyszabályok a mindennapi élethez / Omraam Mikhaël Aïvanhov ; [ford. Hatala Ágnes]. - Budapest : Szenzár, 2013. - 171 p. ; 20 cm. - (Izvor sorozat ; 227.)
ISBN 978-963-7014-71-0 fűzött : 1890,- Ft
életvezetés - okkultizmus
613.865 *** 133
[AN 3523107]
MARC

ANSEL
UTF-83658 /2014.
Babić, Violeta (1953-)
Kn̂iga za svaku devoǰčicu (magyar)
   Kislányból nagylány / Violeta Babić ; ill. Ana Grigorjev ; [ford. Fischer Mónika]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 163 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-214-2 kötött : 2899,- Ft
személyi higiénia - nők egészsége - serdülőkor - lány
613.96-055.2
[AN 3525118]
MARC

ANSEL
UTF-83659 /2014.
Béke Mirjam
   Gyötrelmes kórkép : "diadalmenetben" a rákgyógyulás felé / Béke Mirjam. - Szeged : Bába, 2013. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-319-085-2 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3521822]
MARC

ANSEL
UTF-83660 /2014.
Berne, Eric (1910-1970)
What do you say after you say hello? (magyar)
   Sorskönyv : az Emberi játszmák folytatása / Eric Berne ; [ford. Ehmann Bea]. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Háttér, cop. 2013. - 514 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.
ISBN 978-615-512-409-9 fűzött : 2990,- Ft
szociálpszichológia - mélylélektan - pszichoterápia
159.964 *** 615.851 *** 316.47
[AN 3524925]
MARC

ANSEL
UTF-83661 /2014.
Borbás Gabriella Dóra (1973-)
   A Biblia mint kommunikációs tankönyv / Borbás Gabriella Dóra. - Budapest : Vince K., 2013. - 183 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 177-179.
ISBN 978-963-303-061-5 fűzött : 2995,- Ft
lelki gondozás - mentálhigiénia - bibliai történet
613.865 *** 253 *** 22.046
[AN 3522379]
MARC

ANSEL
UTF-83662 /2014.
Borbély Edith
   Örömmel gyógyulok! : utazásom az artritisszel / Borbély Edith. - [Budapest] : [Borbély E.], cop. 2013. - 179 p. ; 21 cm
reuma - egészséges életmód - memoár
616.72-002.77(0:82-94) *** 613
[AN 3521951]
MARC

ANSEL
UTF-83663 /2014.
Bucay, Jorge (1949-)
El camino del encuentro (magyar)
   A találkozás útja / Jorge Bucay ; [ford. Seres Krisztina]. - Budapest : Európa, 2013. - 272 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9595-1 kötött : 2900,- Ft
életvezetés - nemek lélektana - párkapcsolat
613.865 *** 159.922.1
[AN 3522337]
MARC

ANSEL
UTF-83664 /2014.
Chapman, Gary D. (1938-)
Four seasons of marriage (magyar)
   A házasság négy évszaka / Gary D. Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-113-3 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3525240]
MARC

ANSEL
UTF-83665 /2014.
Demecs István (1968-)
   25nap.hu : a cukorbetegség gyógyítható / Demecs István. - [Veszprém] : [Demecs I.], cop. 2013. - 61 p. ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
ISBN 978-963-08-4394-2 fűzött : 890,- Ft
cukorbetegség - diéta - egészséges életmód
615.874.2 *** 616.379-008.64 *** 613
[AN 3522088]
MARC

ANSEL
UTF-83666 /2014.
Duprée, Ulrich Emil
Ho'oponopono (magyar)
   Ho'oponopono : a hawaii megbocsátó szertartás / Ulrich Emil Duprée ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 83 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9652-27-9 fűzött : 1400,- Ft
mentálhigiénia - konfliktuskezelés - önismeret
613.865 *** 316.48
[AN 3525340]
MARC

ANSEL
UTF-83667 /2014.
   Egészséges férfiszellem : válogatás a Férfiak lapja internetes magazin eddig megjelent írásaiból, www.ferfiaklapja.hu. - [Kőszeg] : [Toplak Z.], [2014]. - 110 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8513-3 fűzött
mentálhigiénia - életvezetés - nemek lélektana - férfi - publicisztika
159.922.1(0:82-92) *** 613.865-055.1(0:82-92)
[AN 3522772]
MARC

ANSEL
UTF-83668 /2014.
Erdélyi Judit (1946-)
   Lehet-e szabadulni a stressztől? / Erdélyi Judit ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2013. - 27 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88266-9-5 fűzött
stressz - vallásos irodalom
612.06 *** 244
[AN 3521721]
MARC

ANSEL
UTF-83669 /2014.
Erdélyi Judit (1946-)
   A relaxációról - másként / Erdélyi Judit ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2013. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89839-2-3 fűzött
relaxáció - vallásos irodalom - okkultizmus
615.825 *** 244 *** 133.25
[AN 3521723]
MARC

ANSEL
UTF-83670 /2014.
Fiatal Higiénikusok Fóruma (9.) (2013) (Balatonfüred)
   Fiatal Higiénikusok Fóruma IX : Balatonfüred, 2013. május 22-24. : program és összefoglalók. - [Budapest] : [MHT Ifj. Tag.], [2013]. - 99 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Tagozata
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Balatonfüred)
[AN 3523270]
MARC

ANSEL
UTF-83671 /2014.
Fogarasi Katalin
   Medizinische Terminologie : die Fachsprache der Medizin in Theorie und Praxis / Katalin Fogarasi. - 4. überarb., erw. Aufl. - [Pécs] : Univ. Pécs, 2013. - 199 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum. - Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-7178-62-7 fűzött
német nyelv - szaknyelv - orvostudomány - tankönyv
61 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3524966]
MARC

ANSEL
UTF-83672 /2014.
Grossetête, Charlotte
C'est génial d'être une fille (magyar)
   Lánynak lenni... csúcs / Charlotte Grossetête ; [rajz. Claire Legrand, ... Amélie Hosteing] ; [fotók Lionel Antoni] ; [magyarra átd. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2013. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-212-8 kötött : 2999,- Ft
mentálhigiénia - serdülőkor - lány - nemek lélektana - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2) *** 159.922.8-055.2(02.053.2)
[AN 3525104]
MARC

ANSEL
UTF-83673 /2014.
Hegyi Éva Mónika
   Ébredés / Hegyi Éva Mónika. - Balatonalmádi : Magánkiad., 2013. - 165 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8366-5 fűzött : 2500,- Ft
ezoterika - életvezetés - mentálhigiénia - egészséges életmód
613.865 *** 613 *** 133.25
[AN 3521977]
MARC

ANSEL
UTF-83674 /2014.
   Hétpettyes angyalok : történetek cukorbeteg gyermekekről, nem csak cukorbetegeknek / [kész. Lévai Ildikó] ; [közread. a Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért]. - Szabadkígyós : Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért, 2013. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8154-8 kötött
cukorbetegség - gyermek - memoár
616.379-008.64-053.2(0:82-94)
[AN 3522915]
MARC

ANSEL
UTF-83675 /2014.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás mindenkinek / Hornyák István ; [közread. a Magyar Vöröskereszt]. - Jav. utánny. - [Budapest] : M. Vöröskereszt, 2013. - 170 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7500-68-8 fűzött : 1500,- Ft
elsősegélynyújtás
614.88
[AN 3525344]
MARC

ANSEL
UTF-83676 /2014.
Láng Györgyi (1974-)
   Van szívem, és nem félek használni! / Láng Györgyi. - Budapest : [Láng Gy. K.], 2013. - 241 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7828-9 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3521947]
MARC

ANSEL
UTF-83677 /2014.
László Ferenc (1934-)
   Egy nagyszerű asszony : Dr. Kocsis Julianna c. egyetemi tanár munkássága / László Ferenc. - Szeged : Bába, 2013. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-319-080-7 kötött
Kocsis Julianna (1936-)
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életrajz - személyi bibliográfia
61(439)(092)Kocsis_J. *** 012Kocsis_J.
[AN 3522298]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2014.
   Magyar ILCO Szövetség jubileumi kiadványa, 1983-2013 / [szerk. Nagy András Péter, Dittrich Katalin]. - Kaposvár : M. ILCO Szöv., 2013. - 73 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88361-6-8 fűzött
Magyar ILCO Szövetség
Magyarország - végbélkivezetés - beteg - egyesület
616.34-089.86 *** 061.2(439)
[AN 3522897]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2014.
Népegészségügyi Tudományos Társaság. Kongresszus (21.) (2013) (Sarlóspuszta)
   A Népegészségügyi Tudományos Társaság XXI. Kongresszusa, a Magyar Higiénikusok Társasága XLII. Vándorgyűlése : Sarlóspuszta, 2013. október 2-4. : a rendezvény programja. - [Budapest] : [NETT] : [M. Higiénikusok Társ.], [2013]. - 109 p. ; 20 cm
Előadás-összefoglalókkal
Fűzött
Magyarország - közegészségügy - konferencia-kiadvány
614(439) *** 061.3(439-2Sarlóspuszta)
[AN 3523277]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2014.
Neumann Ottó
   Köszönjük, hogy megszülettünk! : Kaáli Intézet: 20 év - 20 000 gyermek / Neumann Ottó. - Budapest : Pytheas, 2011 [!2014]. - 226 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5173-02-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Kaáli Intézet (Budapest)
Budapest - mesterséges megtermékenyítés - kórház
618.177-089.888.11 *** 364.444.046.6(439-2Bp.)
[AN 3526326]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2014.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Személyiségünk titkai / Ranschburg Jenő. - Budapest : Saxum, 2014. - 399 p. ; 21 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
ISBN 978-963-248-093-0 kötött : 4500,- Ft
személyiség-lélektan - családi nevelés - szocializáció
159.923 *** 37.018.1 *** 316.736
[AN 3525517]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2014.
Senoussi, Samir
C'est génial d'être un garçon! (magyar)
   Fiúnak lenni csúcs / Samir Senoussi ; [rajz. Fred Multier, ... Amélie Hosteing] ; [fotók Lionel Antoni] ; [magyarra átd. Burján Monika]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 142 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-245-213-5 kötött : 2999,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - serdülőkor - fiú - ifjúsági könyv
159.922.8-055.1(02.053.2) *** 613.865-055.1(02.053.2)
[AN 3525037]
MARC

ANSEL
UTF-83683 /2014.
Staden, Siranus Sven von (1968-)
Quantenheilung kann jeder - auch Sie! (magyar)
   Kvantumgyógyításra mindenki képes - Te is! / Siranus Sven von Staden ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 114 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-9569-69-0 fűzött : 1200,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3525339]
MARC

ANSEL
UTF-83684 /2014.
Strašnij, Aleksandr (1958-)
   Természetgyógyászat : [ép testben ép lélek] / Alexander Sztrasnij ; [az orosz kéziratot Lendvai Endre és Petrovné Ráti Lilla ford.]. - Pécs : Astralit, [2013]. - 320 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-7760-2 kötött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3526370]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2014.
Tihanyiné Vályi Zsuzsanna
   Amiről a gyermekrajzok beszélnek / Tihanyiné Vályi Zsuzsanna. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2013. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 129-131.
ISBN 978-963-315-142-6 fűzött
gyermeklélektan - gyermekrajz
159.922.75 *** 741.071-053.2
[AN 3525160]
MARC

ANSEL
UTF-83686 /2014.
Treben, Maria (1907-1991)
Gesundheit aus der Apotheke Gottes (magyar)
   Egészség Isten patikájából : tapasztalatok gyógynövényekről és tanácsok felhasználásukhoz / Maria Treben ; [ill. Varga Emma] ; [ford. Csokonai Attila]. - Budapest : Duna Kvklub, [2013], cop. 1990. - 112 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-354-190-6 kötött : 2995,- Ft
természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3525338]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2014.
Vén Ildikó
   Korszerű alsóvégtag protetika : segédkönyv a művégtagrendeléshez / Vén Ildikó, Bujdosó Róbert, Varga Levente. - Budapest : Protetika Kft., 2013. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Rehabilitációs füzetek)
Bibliogr.: p. 53.
ISBN 978-963-08-7156-3 fűzött
művégtag - láb
611.98-772
[AN 3522613]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3688 /2014.
Czigány Tibor (1963-)
   Kompozit szerkezeti anyagok tönkremenetele, avagy Az anyag hal(l)hatatlan hangja / Czigány Tibor. - [Budapest] : MTA, 2013. - 23 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-688-7 fűzött
szerkezeti anyag - kompozit anyag - akadémiai székfoglaló értekezés
620.22(043.5) *** 678.5(043.5)
[AN 3523100]
MARC

ANSEL
UTF-83689 /2014.
European Energy Conference (3.) (2013) (Budapest)
   E2C 2013 : 3rd European Energy Conference : October 27-30, 2013, Budapest ... : programme & book of abstracts / [org., publ. by the MKE]. - [Budapest] : [MKE], [2013]. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-44-1 fűzött
energetika - napenergia-hasznosítás - atomenergia - konferencia-kiadvány
620.9 *** 621.311.243 *** 621.039 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3522417]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2014.
Magocsa András
   Az újítás, ami megváltoztathatja az életünket : a szélenergia hasznosítása / szerző Magocsa András. - Baja : Magellain, 2013. - [12] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89862-5-2 fűzött
szélturbina
621.548
[AN 3522144]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2014.
   Tűzihorganyzott acélszerkezetek : kézikönyv acélszerkezetek tervezéséhez, tűzihorganyzásnak megfelelő technológiai kialakításához / [szerk. Antal Árpád] ; [kiad. a Magyar Tűzihorganyzók Szervezete]. - [Ócsa] : M. Tűzihorganyzók Szerv., 2013. - 71 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8045-9 kötött
horganyzás - acélszerkezet - útmutató
669.586 *** 624.014.2
[AN 3522128]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3692 /2014.
Klausz Melinda
   Megosztok, tehát vagyok : a közösségi média és az internet szép új világa / Klausz Melinda. - Veszprém : Szerző, 2013. - 257 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-257.
ISBN 978-963-08-7999-6 kötött
internet - közösségfejlesztés - információ
681.324Internet *** 316.45 *** 659.2
[AN 3522737]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2014.
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (10.) (2014) (Szeged)
   X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2014 : Szeged, 2014. január 16-17. / szerk. Tanács Attila, Varga Viktor, Vincze Veronika ; [rend., közread. a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport]. - Szeged : SZTE Informatikai Tanszcsop., 2014. - IX, 396 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-246-3 fűzött
számítógépes nyelvészet - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 80 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3523191]
MARC

ANSEL
UTF-83694 /2014.
Mayer István
   Fel a netre, öregem! : [frissített gyakorlati tudnivalók az internetről és a számítógépről az "ezüstgeneráció" részére] / Mayer István. - 2. átd. kiad. - Budapest : Panem, 2014, cop. 2011. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Idősebbek is elkezdhetik, ISSN 1589-7605)
ISBN 978-963-545-533-1 fűzött : 2200,- Ft
internet - tankönyv
681.324Internet(078)
[AN 3526075]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2014.
Tibenszkyné Fórika Krisztina (1968-)
   A felhők alapja: a számítógépklaszter / Tibenszkyné Fórika Krisztina. - [Nyíregyháza] : Illés K., 2013. - 112 p. : ill. ; 25 cm. - (Felhőjegyzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 108-110.
ISBN 978-963-88848-2-4 fűzött
felhőzés - informatikai hálózat - oktatási segédlet
681.3.004.14(078) *** 681.324(078)
[AN 3522471]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2014.
   Virtuális háló, valódi közösség : Keresztény Civil Szervezetek 8. Országos Fóruma : a 2013. május 30-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség]. - Budapest : MKDSZ, [2013]. - 92 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-963-08-8043-5 fűzött
internet - tartalomszolgáltatás - virtuális valóság - társadalmi kapcsolat
681.324Internet *** 681.3.004.14 *** 316.47
[AN 3522094]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3697 /2014.
Györök György (1958-)
   Programozható analóg áramkörök mikrovezérlő környezetben / Györök György ; [közread. az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ]. - Székesfehérvár : Óbudai Egy. Alba Regia Egy. Közp., 2013. - 165 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 151-165.
ISBN 978-615-5018-97-8 kötött
analóg áramkör
621.3.049
[AN 3523026]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2014.
   A magyar ipari és technológiai forradalom IV : "Az energia forradalma - forradalmi energiák" : Budapest, 2013. szeptember / [... szerk. Vámos Imre] ; kiad. Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány. - [Budapest] : M. Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, [2013]. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Az azonos címmel meghirdetett pályázatra beérkezett pályaművek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88986-6-1 fűzött
Magyarország - energiaellátás - energiaforrás - ipartörténet - 19. század - 20. század
621.31(439)"19/20" *** 620.9(439)"19/20"
[AN 3523292]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3699 /2014.
Dominkovics Zita (1983-)
   Polymer/layered silicate nanocomposites : structure formation, interactions and deformation mechanisms : Ph.D. thesis / prep. by Zita Dominkovics ; [publ. by the] Institute of Materials and Environmental Chemistry Chemical Research Center HAS, Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Laboratory of Plastics and Rubber Technology, 2013. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-072-8 fűzött
szilikát - polimerizátum - kompozit anyag
678.5 *** 541.64 *** 546.284
[AN 3522369]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3700 /2014.
   Vízszigetelések : IV. Épületszerkezeti Konferencia : Budapest, 2013 / [... szerkesztői Horváth Sándor, Pataky Rita] ; [rend., közread. a] BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tansz., [2013]. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-092-6 fűzött
vízszigetelés - épületszerkezet - konferencia-kiadvány
699.82 *** 061.3(439-2Bp.)"2013" *** 624.04
[AN 3522890]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3701 /2014.
   Biciklis praktikák : vezetéstechnikai tanácsok kerékpárosoknak / [szerk. Óberling József, Somogyi Gábor]. - [Budapest] : NKH, 2013. - 124 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Közlekedésbiztonság könyvek, ISSN 2064-1087)
ISBN 978-963-08-7689-6 fűzött
kerékpáros közlekedés
656.18 *** 796.6
[AN 3523266]
MARC

ANSEL
UTF-83702 /2014.
Holló Szilvia Andrea (1964-)
   A fatestű bárkától a tengerjáró óriásig : hajóépítés Budapesten / Holló Szilvia Andrea, Zsigmond Gábor. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 246, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 240-[249].
ISBN 978-963-349-056-3 fűzött : 2900,- Ft
Budapest - hajógyártás - ipartörténet
629.12(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3522419]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2014.
Lövey Ádám
   Motorozz ésszel! : vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági kézikönyv motorosoknak / [írta és szerk. Lövey Ádám]. - 3. kiad. - [S.l.] : IMM Média, 2014. - 65 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
motorkerékpár - motorkerékpár-közlekedés
656.18 *** 629.118.6
[AN 3525343]
MARC

ANSEL
UTF-83704 /2014.
Ogrincs Pálné
   A csabai posta 225 éve : a postai szolgáltatás története Békéscsabán, 1788-2013 / Ogrincs Pálné, Lovászi József. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2013. - 63 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219-85-6 fűzött
Békéscsaba - postatörténet
656.8(439-2Békéscsaba)(091)
[AN 3522167]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3705 /2014.
Bálint György (1919-)
Magaságyás (bőv. kiad.)
   Magaságy : [a mini édenkert] / Bálint György ; [a rajzokat ... Szántai-Kis Gergő kész.]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Wesley K., 2013. - 52 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-34-9 fűzött
emelt ágyás
631.543.3:634
[AN 3526261]
MARC

ANSEL
UTF-83706 /2014.
Berzsenyi Zoltán (1943-)
   Növénytermesztés : környezeti, növekedési és termésreakciók / Berzsenyi Zoltán. - Budapest : Agroinform, 2013. - 384 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 376-384.
ISBN 978-963-502-965-5 fűzött
szántóföldi növénytermesztés - agrotechnika - agrobiológia
633 *** 631.5
[AN 3523425]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2014.
Burgerné Gimes Anna (1931-)
   Előadásaim : a szerző kongresszusokon, konferenciákon, külföldi egyetemeken és szakmai összejöveteleken tartott előadásai / Burgerné Gimes Anna. - Budapest : Agroinform, 2013. - 728 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-502-967-9 fűzött
Magyarország - agrárkérdés - mezőgazdaság - előadóbeszéd
338.43(439)(042) *** 338.43(042)
[AN 3523435]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2014.
   Erdőkárok : képes útmutató / Csóka György [et al.] ; [kiad. a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és az Erdészeti Tudományos Intézet]. - Budapest : NÉBIH Erdészeti Ig. ; [Sárvár] : Erti, 2013. - 223 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 222-223.
ISBN 978-963-7349-37-9 kötött
 (hibás ISBN 978-963-7349-37-9-0)
erdővédelem - kártevő
630*4 *** 632.1/.8
[AN 3523318]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2014.
Gyenes Szilárd
   Szolgálatban a hivatásos vadász .. : segédlet a magyar hivatásos vadászok rendészeti jellegű, szolgálati feladatainak törvényes és szakszerű ellátásához a változó jogi és társadalmi környezetben / Gyenes Szilárd ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - Budapest : OMVK, 2013. - 103 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2013. máj. 20.
ISBN 978-963-89493-3-2 fűzött
Magyarország - vadászat - vadászati jog - vadgazdálkodás
639.1(439) *** 347.246(439)
[AN 3522756]
MARC

ANSEL
UTF-83710 /2014.
Hajdu Edit (1949-)
   Magyar szőlőfajták / Hajdu Edit ; [a festmények Strauss Pál és Szathmáry Piroska alkotásai]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2013. - 464 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 461-464.
ISBN 978-963-286-670-3 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - szőlészet
634.8(439)
[AN 3525033]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2014.
Holzförster, Heidrun
Obstgehölzschnitt (magyar)
   Metszés a gyümölcsösben / Heidrun Holzförster ; [ford. Bognár Viktória]. - [Budapest] : Sziget, [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
Fűzött : 1650,- Ft
 (hibás ISBN 963-8138-94-7)
növénymetszés - gyümölcstermesztés
634.1 *** 631.542
[AN 3526080]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2014.
   II. ATK Tudományos Nap : velünk élő tudomány : 2013. november 8., Martonvásár : [a Magyar Tudomány Ünnepe, 2013] / szerk. Janda Tibor ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont. - Martonvásár : MTA ATK, [2013]. - 281 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8351-41-8 fűzött
agrártudomány
63
[AN 3522237]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2014.
Roszik Péter
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - Átd. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária, [2013]. - 69 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-4-9 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3525252]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2014.
Roszik Péter
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - 2. átd. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária, [2013]. - 69 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-6-3 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3524936]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2014.
Roszik Péter
   Az ökológiai gazdálkodás alap-feltételrendszere / Roszík Péter ; [közread. a] Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. - 3. átd. kiad. - Budapest : Biokontroll Hungária, [2013]. - 69 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88212-7-0 fűzött
Magyarország - biogazdálkodás - minőségbiztosítás
631.147 *** 633 *** 636 *** 65.018(439)
[AN 3526012]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2014.
   Szőlő, bor, termelés, fogyasztás, társadalom : borkultúra és társadalom visszatekintve a 21. századi Magyarországról / [szerk. Muskovics Andrea Anna] ; [közread. a Magyar Bortörténeti Társaság]. - Budapest : Agroinform : M. Bortörténeti Társ., 2013. - 606 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5828-1 fűzött
Magyarország - borászat - szőlőművelés - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
634.85 *** 663.2 *** 012Csoma_Zs. *** 930.85(439)
[AN 3523302]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2014.
   Vegyszeres gyomirtás és termésszabályozás / szerk. Kádár Aurél. - 4. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : [Kádár A.], 2013. - 430, [24], [14] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-7523-3 fűzött
növénytermesztés - gyomirtó szer
633 *** 632.954
[AN 3525254]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3718 /2014.
   30 perces gyorsételek / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 21.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-357-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3524924]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2014.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8., 13., 14, 17. és a 24. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   24. - cop. 2014. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7733-3 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3525502] MARC

ANSEL
UTF-83720 /2014.
   Fakanál receptfüzet / [közread. a Nagylengyelért Közalapítvány]. - Nagylengyel : Nagylengyelért Közalapítvány, [2013]. - 15 p. : ill., színes ; 17 cm
Fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3522769]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2014.
Halmos Monika
   Ibolya íz-lelő : Halmos Monika ibolyás szakácskönyve / [fotó Vass András]. - [Budapest] : Rózsakunyhó, [2013]. - 48, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7453-3 kötött
ibolya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.051
[AN 3521955]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2014.
Horváth Ilona
   5 összetevőből készített ételek / [receptek Horváth Ilona] ; [fotók ... Liptai Zoltán, Patyi Árpád, Korpádi Péter]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011 [!2014]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 15.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-351-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3524923]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2014.
Horváth Ilona
   Szakácskönyv / Horváth Ilona. - Új., bőv. kiad. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 479 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-251-595-3 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3526087]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2014.
Horváth Ilona
   Szárnyas finomságok / [receptek Horváth Ilona, Liptai Zoltán] ; [fotók ... Liptai Zoltán, Patyi Árpád, Korpádi Péter]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011 [!2014]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 13.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-350-8 fűzött
baromfi - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54
[AN 3524920]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2014.
Horváth Ilona
   Vasárnapi ebédek / [receptek Horváth Ilona, Liptai Zoltán] ; [fotók ... Liptai Zoltán, Patyi Árpád, Korpádi Péter]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2011 [!2014]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 11.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-349-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3524911]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2014.
Kácsor László
   Bogrács és nyárs a vízparton : [egy öreg horgász tapasztalatai] : [cserkészek, horgászok és természetkedvelők részére] / Kácsor László. - 4. kiad. - Lakitelek : Antológia, 2013. - 163 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9354-97-5 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3526092]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2014.
Maitre, Françoise (1954-)
Les secrets de l'huile d'olive (magyar)
   Az olivaolaj titkai : [konyha, egészség, szépség] / Françoise Maitre ; [ford. Sediánszky Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2013. - 120 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5178-41-2 fűzött : 1480,- Ft
olívaolaj - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.55(083.12):665.327 *** 665.327 *** 930.85(100)
[AN 3522383]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2014.
   "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" : kreatív kispesti konyha / [szerk. Kőszegné Füzesi Márta] ; [kiad. a Kispest I. Baptista Gyülekezet]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kispest I. Baptista Gyülekezet, 2014. - 263 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8437-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3526291]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2014.
   Napkoriak szakácskönyve / [szerk. Móricz Ildikó] ; [kiad. Napkori Nők Társasága Egyesület]. - Napkor : Napkori Nők Társasága Egyes., 2013. - 82 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-8271-2 fűzött
Napkor - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Napkor)(083.12)
[AN 3522035]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2014.
Palik Éva
   Koleszterindiéta : orvosi tanácsok és ételreceptek / Palik Éva, Antal Emese, Karádi István. - [Budapest] : SpringMed, 2014. - 200 p., [6] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-5166-45-7 fűzött : 2600,- Ft
diéta - koleszterin - érelmeszesedés - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.13-004.6 *** 612.397.81
[AN 3523212]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2014.
   Sós pogácsák, stanglik, csigák / [szerk. Nagy Emese, Nagy Mária]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 5.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-311-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3524921]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2014.
   Tartalmas egytálételek. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012 [!2014]. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 8.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-310-2 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.552(083.12)
[AN 3524918]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2014.
   Változatos halételek / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2012 [!2014]. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 19.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-355-3 fűzött
hal - szakácskönyv
641.55(083.12):637.56
[AN 3524915]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3734 /2014.
Borsi István (1938-)
   Pető Ferenc élete, 1912-2008 : "...akit háromszor ítéltek halálra" / Borsi István. - Szeged : Bába, 2013. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 201-202.
ISBN 978-963-319-081-4 fűzött
Pető Ferenc (1912-2008)
Egyesült Államok - filozófus - egyetemi tanár - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
1(73)(=945.11)(092)Pető_F. *** 37(73)(=945.11)(092)Pető_F.
[AN 3521831]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2014.
Chapman, Gary D. (1938-)
The heart of the five love languages (magyar)
   A szeretet esszenciája : az öt szeretetnyelv ajándéka / Gary Chapman ; [ford. Lehoczky Tünde]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 63 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-288-005-1 kötött : 1500,- Ft
szeretet - életvezetés
177.61 *** 613.865
[AN 3525162]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2014.
   Emberismeret és etika / [szerk. Beran Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 248 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-621-5 fűzött : 1600,- Ft
erkölcs - vallási erkölcs - nevelés
17 *** 241 *** 37.034
[AN 3526438]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2014.
László András (1941-)
   Tradicionalitás és létszemlélet / László András. - 2. kiad. - Budapest : Persica, 2014. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87833-4-9 fűzött
lételmélet
11
[AN 3526332]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2014.
Takács Ádám (1970-)
   A fenomén és tárgya : fenomenológiai értelmezések és elemzések / Takács Ádám. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Fenomenológiai Egyes., cop. 2013. - 164 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-770-5 fűzött : 1950,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - fenomenológia - filozófus - 19. század - 20. század
165.62 *** 1(100)(092) *** 1(430)(092)Husserl,_E.
[AN 3522892]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3739 /2014.
Abū Ḥanīfaẗ, Al-Nuʿmān Ibn T̲ābit (669-767)
Al-Fiqh al-Akbar (magyar)
   Al-Fiqh al-Akbar / Abu Hanifa ; [ford. Arslan Yvette és Bolek Zoltán]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2014. - 47 p. ; 21 cm. - (Magyar medresze könyvek, ISSN 2064-5163 ; 1.)
ISBN 978-963-89967-0-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
iszlám
297
[AN 3522350]
MARC

ANSEL
UTF-83740 /2014.
Bangha Béla (1880-1940)
   Az eucharisztia : az oltáriszentség tanának hittani és erkölcsi tartalma / összeáll. Bangha Béla ; [gondozta Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Átd. kiad. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2013. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88009-7-8 fűzött
oltáriszentség - keresztény teológia - vallási erkölcs - keresztény művészet
265.3 *** 23 *** 241 *** 246
[AN 3522446]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2014.
Bangha Béla (1880-1940)
   Az oltár fényében / [Bangha Béla] ; [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Átd. kiad. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2013. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88009-6-1 fűzött
oltáriszentség - keresztény teológia
265.3 *** 23
[AN 3522429]
MARC

ANSEL
UTF-83742 /2014.
Baranyi István
Zurück zur Schöpfung? Zurück zum Schöpfer! (magyar)
   Vissza a teremtéshez? Vissza a teremtőhöz! / Baranyi István. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]. - 184 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 165-184.
ISBN 978-615-5189-50-0 fűzött
természettörvény - evolucionizmus - vitairat
213 *** 113 *** 141.155
[AN 3523380]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2014.
Berecz Ágnes
   A svábhegyi református gyülekezet története, 1888-2012 / Berecz Ágnes. - Budapest : Tarsoly K., 2013. - 151 p. : ill. ; 24 cm. - (Hegyvidéki históriák, ISSN 1588-6689)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-963-9570-53-5 fűzött
Budapest-svábhegyi Református Gyülekezet
Budapest. 12. kerület - egyházközség - református egyház - egyháztörténet
284.2(439-2Bp.XII.)(091)
[AN 3523339]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2014.
Cameroni, Pierluigi (1955-)
   Stefano Sándor : martire del vangelo della gioia / Pierluigi Cameroni. - Budapest : Don Bosco, 2013. - 200 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9956-32-2 fűzött
Sándor István (1914-1953)
Magyarország - szerzetes - mártír - koncepciós per - Rákosi-korszak
271.789.1(439)(092)Sándor_I. *** 343.301.096(439)"195"
[AN 3522216]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2014.
Carothers, Merlin (1924-2013)
Power in praise (magyar)
   A dicsőítésben rejlő erő : hogyan forradalmasítja a dicsőítés lelki dinamikája az emberek életét? / Merlin Carothers ; [ford. Horváth Lajos]. - 3. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2014. - 181 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 40.)
Megj. "Magasztalásban rejlő erő" címmel is
ISBN 963-7878-41-6 fűzött : 1200,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3526292]
MARC

ANSEL
UTF-83746 /2014.
Chapman, Gary D. (1938-)
The love languages of God (magyar)
   Istenre hangolva : [Isten szeretetnyelvei] / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 7. utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 179 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9564-93-0 fűzött : 2200,- Ft
vallási erkölcs - szeretet - mentálhigiénia
241 *** 613.865 *** 177.61
[AN 3525238]
MARC

ANSEL
UTF-83747 /2014.
   Don Bosco lelkét kaptad.. : Boldog Sándor István vértanú, szalézi testvér / [szerk. B. Varga Judit]. - Budapest : Don Bosco, 2013. - 186, [3] p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9956-33-9 kötött
Sándor István (1914-1953)
Magyarország - szerzetes - mártír - Don Bosco rend - koncepciós per - Rákosi-korszak
271.789.1(439)(092)Sándor_I. *** 343.301.096(439)"195"
[AN 3522204]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2014.
   Emlékezés a diakonissza Sára testvérre / [szerk. Falvay Zoltán] ; [közread. Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala]. - Tab : Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala, [2013]. - 19 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gyene Sára (1913-2001)
Magyarország - diakónia - egyházi személy - evangélikus egyház - 20. század
266.3(439) *** 284.1(439)(092)Gyene_S.
[AN 3522194]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2014.
   Farīq : tanulmánykötet : a Fiatal Arabisták és Iranisták Konferenciájának előadásai : Piliscsaba, 2013. október 11. / szerk. Kis Anna Flóra, Schönléber Mónika ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola. - Piliscsaba : PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori Isk., 2013. - 279 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-132-7 fűzött
arabisztika - perzsa irodalom története - iszlám - tudományos diákkör
297 *** 891.5(091) *** 809.27 *** 892.7(091) *** 378.184 *** 930.85(=927)
[AN 3522484]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2014.
Ferenc (pápa) (1936-)
   Jó napot! Ferenc pápa vagyok. - 2. kiad. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 88, [3] p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Küldetésben, ISSN 2063-7977)
Az interjút kész. Spadaro, Antonio
ISBN 978-963-8014-58-0 fűzött : 1200,- Ft
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - 21. század - interjú - előadóbeszéd
262.13(092)Ferenc(047.53)
[AN 3524935]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2014.
   Formularium maius Ordinis Sancti Pauli primi heremite : Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest) : mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum / hrsg. von Beatrix F. Romhányi und Gábor Sarbak. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - XXVII, 160 p. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 4/3.)
A bev. német nyelven. - Bibliogr.: p. VII-XII.
ISBN 978-963-277-418-3 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
pálosok - egyháztörténet - 16. század - levelezés - iratminta - történelmi forrás
271.791"15"(083.76)
[AN 3521934]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2014.
Füzeskuti Ferenc
   A tudatépítés ösvénye / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2013]. - 19, [20] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89714-0-1 fűzött
meditáció - buddhizmus
294.3 *** 615.851.86
[AN 3522376]
MARC

ANSEL
UTF-83753 /2014.
Gaebelein, Arno Clemens (1861-1945)
Gaebelein's concise commentary on the whole Bible (magyar)
   Újszövetségi kommentár / Arno C. Gaebelein. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2013. - 678 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5189-45-6 kötött
Biblia. Újszövetség
bibliamagyarázat
225.07
[AN 3523321]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2014.
Das Heiligtum (magyar)
   A szentély / [... összeáll. Martin Pröbstle] ; [ford. Hegyes-Horváth Csilla]. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2013/4.)
ISBN 978-615-5260-14-8 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3522787]
MARC

ANSEL
UTF-83755 /2014.
   Az igazság könyve : beszélgetés egy titkos prófétával : II-III. kötet : 2012. május 1 - 2013. január 31. - [Budapest] : [Zimányi L.], [2013]. - 212 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-1991-6 fűzött
kinyilatkoztatás - eschatologia
248.215 *** 236
[AN 3522625]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2014.
   Az igazság könyve : felkészítés Jézus második eljövetelére : Maria Divine Mercy által továbbított üzenetek a Mennyei Atyától, Jézus Krisztustól és a Szűzanyától : I. kötet : 2010. november 8 - 2012. április 30. - 2. kiad. - [Budapest] : [Zimányi L.], [2013]. - 278 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8246-0 fűzött
kinyilatkoztatás - eschatologia - keresztény misztika
236.93 *** 248.215
[AN 3522621]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2014.
   Az igazság könyve : felkészítés Jézus második eljövetelére : Maria Divine Mercy által továbbított üzenetek a Mennyei Atyától, Jézus Krisztustól és a Szűzanyától : IV. kötet : 2013. február 1 - 2013. október 31. - [Budapest] : [Zimányi L.], [2013]. - 180 p. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8246-0)
kinyilatkoztatás - eschatologia - keresztény misztika
236.93 *** 248.215
[AN 3522626]
MARC

ANSEL
UTF-83758 /2014.
   A Keresztes Imahadjárat imái, melyeket 2013. április 19-ig a Mennyei Atya, az Úr Jézus és Szűz Mária az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknőnek adott : 105 ima és 5 litánia. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 63 p. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3522631]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2014.
   A Keresztes Imahadjárat imái, melyeket 2013. február 6-ig a Mennyei Atya, az Úr Jézus és Szűz Mária az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknőnek adott : 98 ima és 4 litánia. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 54 p. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3522627]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2014.
   A Keresztes Imahadjárat imái, melyeket a Mennyei Atya, az Úr Jézus és Szűz Mária az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária prófétanőnek adott : 130 ima és 5 litánia imaszándékonként csoportosítva. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 104 p. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3522624]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2014.
Kettschau, Bettina (1965-)
Verrat auf den Orkneys (magyar)
   Árulás az Orkney-szigeteken / Bettina Kettschau. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]. - 212 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-43-2 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
244(0:82-31)(02.053.2) *** 830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3523365]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2014.
Kocsis Imre (1957-)
   Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába / Kocsis Imre. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013-. - 24 cm
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.07 *** 225.01
[AN 3525288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 309 p.
Bibliogr.: p. 13-16.
ISBN 978-963-277-168-7 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3525290] MARC

ANSEL
UTF-83763 /2014.
   A könyvek hídja : emlékfüzér a 100 éve született Scheiber Sándorról / [szerk.] Kertész Péter. - 2. kiad. - Budapest : Wesley K., 2013. - 345 p. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5048-21-0)
Scheiber Sándor (1913-1985)
Magyarország - judaisztika - tudós - 20. század
296(439)(092)Scheiber_S.
[AN 3526284]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2014.
   Kunhegyesi Református Egyházközség és intézményei, 2003-2013 / szerk. Baranya Pálné. - Kunhegyes : Kunhegyesi Református Egyházközség, 2013. - 148 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7327-7 fűzött
Kunhegyesi Református Egyházközség
Kunhegyes - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - általános iskola - egyházi iskola
284.2(439-2Kunhegyes) *** 373.3(439-2Kunhegyes)
[AN 3523182]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2014.
Legeza László (1952-)
   Napkor görögkatolikus egyháza / Legeza László, Ivancsó István. - [Napkor] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 44 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Napkor helytörténeti füzetei ; 1.)
ISBN 978-963-08-7695-7 fűzött
Napkori Görögkatolikus Egyházközség
Napkor - ortodox egyház - egyháztörténet - katolikus pap - album
281.5.018.2(439-2Napkor)(091)(092)(084.1)
[AN 3522247]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2014.
Maráczi Rea
   Útkeresők : El Camino : útinapló / Maráczi Rea. - [Sopron] : [Maráczi R.], [2013]. - 146 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7839-5 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - magyar irodalom - útinapló - vers
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992) *** 894.511-992 *** 894.511-14
[AN 3522964]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2014.
Margit István (1960-)
   "Úrnak szolgái mindnyájan..." : a Péceli Református Egyházközség elöljárói / Margit István. - Pécel : Péceli Református Egyházközség, 2013. - 44 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-963-88137-6-3 fűzött
Péceli Református Egyházközség
Pécel - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - protestáns lelkész - egyházi személy - 19. század - 20. század - életrajz
284.2(439-2Pécel)(091)(092)
[AN 3521744]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2014.
Martin, Peter
Bible detective (magyar)
   Bibliai nyomkereső / Peter Martin ; Peter Kent illusztrációival ; [ford. Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin, 2014. - [44] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-558-216-7 kötött : 2500,- Ft
ókori Izrael - művelődéstörténet - bibliai történet - képeskönyv - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 930.85(33)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3523197]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2014.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Számadás a reményről / Nemeshegyi Péter. - 2. kiad. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : 2013. - 168, [3] p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-8014-53-5 fűzött : 1300,- Ft
vallásos irodalom - remény
244 *** 241.512
[AN 3524933]
MARC

ANSEL
UTF-83770 /2014.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   A szeretet útja / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : 2013. - 200 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2063-3467)
ISBN 978-963-8014-55-9 fűzött : 1400,- Ft
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 241.513
[AN 3524927]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2014.
Quoist, Michel (1921-1997)
Réussir (magyar)
   Így élni jó : elmélkedések az élet művészetéről - mai keresztényeknek / Michel Quoist ; [ford. Horváth Mária]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 301 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-546-1 fűzött : 1600,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3525342]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2014.
Rózsáné Czigány Enikő
   Szalézi történetek : beszélgetések a szalézi lelkiség életutat meghatározó erejéről / Rózsáné Czigány Enikő. - Budapest : Don Bosco, 2013. - 231 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9956-29-2 fűzött
Magyarország - Don Bosco rend - interjú
271.789(439)(092)(047.53)
[AN 3522210]
MARC

ANSEL
UTF-83773 /2014.
Sípos Ete Álmos (1937-)
   Bevezetés a missziológiába : beszélhetünk még misszióról? / Sípos Ete Álmos ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2013. - 112 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89839-4-7 fűzött
misszió - tankönyv
266(078)
[AN 3521730]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2014.
Szabó Ferenc (1931-)
   Élő évgyűrűk : naplórészletek, találkozások, arcélek : Szabó Ferenc SJ emlékezése. - Budapest : [s.n.], 2013. - 425 p. : ill. ; 24 cm + 2 mell.
melléklet címe: Évgyűrűk képekben ; melléklet címe: Készülődés télre : az Élő évgyűrűk záradéka
Fűzött
Magyarország - jezsuiták - egyházi személy - kereszténység - kulturális élet - 20. század - ezredforduló - memoár - válogatott művek
271.5(439)(092)Szabó_F.(0:82-821) *** 23/28 *** 316.7(439)"19/200"(0:82-94)
[AN 3521962]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2014.
Szabó Lajos (1953-)
   Élet a gyülekezetben : alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében / Szabó Lajos. - 2. kiad. - Budapest : Luther, 2013. - 256 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 249-256.
ISBN 978-963-9979-39-0 fűzött : 1980,- Ft
evangélikus egyház - egyházközség - vallásgyakorlás
284.1 *** 262.2 *** 312.99(100)
[AN 3526335]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2014.
Szalkay Katalin
   Jeszenszky Kálmán élete és munkássága : egy Prohászka tanítvány élettörténete / Szalkay Katalin. - [Budapest] : Szalkay K., 2013. - IV, 156 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 135-136.
ISBN 978-963-08-6948-5 fűzött
Jeszenszky Kálmán (1873-1946)
Magyarország - katolikus pap - 19. század - 20. század
282(439)(092)Jeszenszky_K.
[AN 3521806]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2014.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Bevezetés a katolikus hit rendszerébe / Szuromi Szabolcs Anzelm. - 6. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-114.
ISBN 978-963-277-449-7 fűzött : 1500,- Ft
római katolikus egyház - kereszténység
282 *** 23/28
[AN 3525341]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2014.
   Tanítványság. - Budapest : BIK Kvk., 2013. - 148 p. ; 21 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119 ; 2014/1.)
ISBN 978-615-5260-18-6 fűzött
krisztológia - misszió - bibliamagyarázat
232 *** 22.07 *** 266
[AN 3522794]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2014.
   Tanúságtételek az oltáriszentséggel kapcsolatban / [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2013. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88009-5-4 fűzött
oltáriszentség - tanúságtétel
211 *** 265.3
[AN 3522462]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2014.
Tarjányi Zoltán (1951-)
   Morálteológia / Tarjányi Zoltán. - Budapest : Szt. István Társ., 2013-. - 20 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának kiadványai)
erkölcsteológia - egyetemi tankönyv
241(075.8)
[AN 3526478]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az erkölcsteológia története és alapfogalmai. - 2. kiad. - 2013. - 159 p.
Bibliogr.: p. 154-159.
ISBN 978-963-361-739-7 fűzött : 1560,- Ft
[AN 3526479] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Istennel való kapcsolatunk erényei. - 2. kiad. - 2014. - 157 p.
Bibliogr.: p. 153-157.
ISBN 978-963-361-781-6 fűzött : 1800,- Ft
[AN 3526486] MARC

ANSEL
UTF-83781 /2014.
Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus (2013) (Vác)
   Emlékkönyv : előadások és tanúságtételek a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszuson, 2013. május 10-11. / [fel. szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maria Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2013. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89858-1-1 fűzött
oltáriszentség - tanúságtétel - konferencia-kiadvány
265.3 *** 211 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 3522623]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2014.
Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus (2013) (Vác)
   Ének és imakönyv : a Váci Egyházmegyei Eucharisztikus Kongresszus programjával, imádságaival és énekeivel : Vác, Székesegyház, 2013. május 10-11. / [szerk. Jánossy Gábor] ; [kiad. Stella Maria Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2013. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88009-8-5 fűzött
egyházi szertartás - katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv - konferencia-kiadvány
243 *** 245 *** 264 *** 282 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 3522629]
MARC

ANSEL
UTF-83783 /2014.
   Vallási pluralizmus, vallásközi párbeszéd és kortárs ideológiák : magyar protestáns teológiai kitekintések / szerk. Kovács Ábrahám. - Budapest : Kálvin, 2013. - 267 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-233-4 fűzött : 2400,- Ft
vallásközi kapcsolat - pluralizmus - református egyház - teológia
291.16 *** 141.113 *** 284.2 *** 21
[AN 3523189]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2014.
   Vetés, érés, aratás Délen, 2003-2013 / [szerk. Boda Zsuzsa]. - Budapest : Luther, 2013. - 127 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-380-028-7 fűzött : 1040,- Ft
Déli Evangélikus Egyházkerület
Magyarország - evangélikus egyház - egyházkerület
284.1(439-03Déli_Egyházkerület)
[AN 3522200]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3785 /2014.
   Az emberi kommunikáció / [szerk. Buzás Ottó]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Htsart Ny. és K., [2013]. - 578 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 571-576.
ISBN 978-963-06-8870-3 kötött
kommunikáció
316.77 *** 659.2
[AN 3523198]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2014.
Kovács Éva (1964-)
   Kint és bent : lokalitás és etnicitás a peremvidékeken / Kovács Éva, Vidra Zsuzsanna, Virág Tünde. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 383 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 372-383.
ISBN 978-963-236-715-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - faluszociológia - határ menti terület - rendszerváltás - ezredforduló - esettanulmány
316.334.55(439-04) *** 308(439-22)"199/200"
[AN 3523095]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2014.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
Das sogenannte Böse (magyar)
   Az agresszió / Konrad Lorenz ; [ford. Tandori Dezső és Zoltai Ildikó]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 345, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-447-8 kötött : 2990,- Ft
agresszív magatartás - ösztön - attitűd
316.647.3 *** 591.57
[AN 3525112]
MARC

ANSEL
UTF-83788 /2014.
Murinkó Lívia
   Első elköltözés a szülői házból Magyarországon : a szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei / Murinkó Lívia. - Budapest : KSH Népességtud. Kutint., 2013. - 166 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 94.)
Bibliogr.: p. 151-160.
ISBN 978-963-9597-26-6 fűzött
Magyarország - családszociológia - ifjúságszociológia - demográfia - ezredforduló
316.356.2(439)"200" *** 316.37-053.6/.8(439)"200" *** 314(439)
[AN 3522227]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2014.
   Narrative construction of identity in female writing / Zsófia Bárczi, Gabriella Petres Csizmadia eds. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 249 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-181-8 fűzött
irodalomelmélet - genderkutatás - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
316.37-055.2 *** 82.01 *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3522099]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2014.
Pakot Levente (1978-)
   Nemek és nemzedékek : demográfiai reprodukció a 19-20. századi Székelyföldön / Pakot Levente. - Budapest : KSH Népességtud. Kutint., 2013. - 150 p. : ill. ; 29 cm. - (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének kutatási jelentései, ISSN 0236-736X ; 95.)
Bibliogr.: p. 137-145.
ISBN 978-963-9597-27-3 fűzött
Kápolnásfalu - Szentegyházasfalu - demográfia - 19. század - 20. század
314(439.21-Kápolnásfalu)"183/194" *** 314(439.21-Szentegyházasfalu)"183/194"
[AN 3522234]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2014.
Schäffer József
   Srbi u Mečki = Az erdősmecskei szerbek története / [autori ... Jožef Šefer, Zoran Vukosavl̂ev]. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baran̂skog srpskog udružen̂a, 2013. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87820-3-8 fűzött
Erdősmecske - magyarországi szerbek - templom - szerb ortodox egyház - történeti feldolgozás
316.347(=861)(439-2Erdősmecske)(091) *** 726.54(439-2Erdősmecske) *** 281.961(439)
[AN 3521931]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2014.
Strauch, Alexander (1944-)
If you bite & devour one another (magyar)
   Ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok.. : bibliai alapelvek konfliktusok kezeléséhez / Alexander Strauch. - Budapest : Evangéliumi K., [2013]. - 156 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-49-4 fűzött
vallási erkölcs - konfliktuskezelés
316.48 *** 241
[AN 3523334]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2014.
Szilágyi József
   Az ercsi, érdi és tököli rácok eredete, valamint népszokásai / Szilágyi József. - Tököl : Szilágyi J., 2013. - 172 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás magyar, szerb és angol nyelven
ISBN 978-963-08-7956-9 fűzött
Ercsi - Érd - Tököl - nemzetiségtörténet - magyarországi szerbek - magyarországi horvátok - népszokás
316.347(=861)(439-2Ercsi) *** 316.347(=861)(439-2Érd) *** 316.347(=861)(439-2Tököl) *** 398.3(=861)(439) *** 930.8(=86)(439)
[AN 3522038]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2014.
Tóth Szergej (1955-)
   Nyelv, kép, hatalom / Tóth Szergej. - Szeged : SZEK JGYF K., 2013. - 198, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek, ISSN 2061-7674 ; 4.)
A tartalomjegyzék angol és orosz nyelven is. - Bibliogr.: p. 159-169.
ISBN 978-963-9927-40-7 fűzött
Szovjetunió - Oroszország - orosz nyelv - szociolingvisztika - nyelvhasználat - politika - politikai propaganda - 20. század
316.7 *** 800.1 *** 808.2-06 *** 32.019.5(47)"19"
[AN 3523253]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2014.
Ujhely Gizella (1890-1941)
   Történelmi tanulmányok / Ujhely Gizella ; [... szerk., sajtó alá rend. Réti G. Péter]. - Budapest : [Réti G. P.], 2013. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43-44.
ISBN 978-963-08-7712-1 fűzött : 2000,- Ft
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - magyar történelem - politikus - társadalomtörténet - egyházi rend - arisztokrácia - 16. század - 17. század - 19. század
316.343.322(439)"15/16" *** 943.9(092)Kossuth_L. *** 316.343.33(439)"15/16"
[AN 3521959]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2014.
   "Unser Vater im Himmel" : emlékek, fényképek a veszprémfajszi németek életéből II. / [kiad. a Veszprémfajszi Német Kisebbségi Önkormányzat]. - Veszprémfajsz : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2013. - 69 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6475-6 fűzött
Veszprémfajsz - magyarországi németek - helytörténet
316.347(=30)(439-2Veszprémfajsz) *** 943.9-2Veszprémfajsz
[AN 3525228]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2014.
   Változó világ, változó közösségek a Kárpát-medencében / szerk. Fedinec Csilla és Szoták Szilvia. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2013. - 470 p. : ill. ; 21 cm. - (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 6.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5389-11-5 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - nemzetiségi identitás - asszimiláció - anyanyelvi oktatás - életmód - nyelvhasználat
316.347(=945.11)(4-191) *** 316.63(=945.11)(4-191) *** 376.7(=945.11)(4-191) *** 316.728(=945.11)(4-191) *** 809.451.1-06(4-191)
[AN 3522367]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3798 /2014.
Balogh Csaba
   Észak-amerikai indiánok titokzatos élete / Balogh "Sánta Őz" Csaba. - Kecskemét : Vagabund, 2014, cop. 2005. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-68-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9404-68-5)
Észak-Amerika - néprajz - indiánok - folklór - népköltészet - legenda
398(=97)(7)
[AN 3525337]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2014.
Krollné Marika
   Sima tréfás mondókái / Krollné Marika ; [ill. Tauser Gábor]. - [Balatonvilágos] : Szerző, cop. 2013. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8112-8 kötött
mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3522727]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2014.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén / Paládi-Kovács Attila. - Budapest : MTA BKK Néprajztud. Int., 2013. - 259 p., [32] t. : ill. ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-679-5 fűzött
Bódva-Rakaca-völgy - Észak-Magyarország - magyar néprajz - folklór
39(439Bódva-mente) *** 398(439.13)
[AN 3522239]
MARC

ANSEL
UTF-83801 /2014.
Schubert Gabriella (1943-)
   A színek jelentősége az ember tájékozódásában és mindennapi élete szervezésében összehasonlító szemlélet alapján / Schubert Gabriella. - [Budapest] : MTA, 2013. - 35 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-695-5 fűzött
színérzékelés - művelődéstörténet - néprajz - akadémiai székfoglaló értekezés
39(100)(043.5) *** 930.85(043.5) *** 159.937.51(043.5)
[AN 3523090]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2014.
Szakonyi Eszter
   Időtlen szépség : bolyongásaim a szépségápolás történetében / Szakonyi Eszter ; [... az illusztrációkat Tiszai Edina kész.]. - [Budapest] : [Vintage Mood Kft.], [2013]. - 256 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7495-3 kötött : 4500,- Ft
kozmetika - testápolás - történeti feldolgozás
391.6(100)(091) *** 646.7
[AN 3522818]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2014.
   Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.-17. Jahrhundert = A Cseh Királyság és a Magyar Királyság világi és egyházi elitje a bécsi udvarban a 16-17. században / hrsg. von Anna Fundárková, István Fazekas et al. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2013. - 576 p. : ill. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 8.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.: p. 509-563.
ISBN 978-615-5389-08-5 fűzött
Bécs - Magyarország - Csehország - Ausztria - arisztokrácia - udvari élet - 16. század - 17. század
394.012(436-2Wien)"15/16" *** 316.343.322(437.1)"15/16" *** 316.343.322(439)"15/16"
[AN 3522677]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3804 /2014.
Adenauer, Konrad (1876-1967)
   "A demokrácia számunkra világnézet" : beszédek és beszélgetések, 1946-1967 / Konrad Adenauer ; [közread. a] Konrad-Adenauer-Stiftung. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013. - XVIII, 232 p. ; 21 cm
Ford. Sulányi Péter. - Bibliogr.: p. 219-228.
ISBN 978-963-08-4206-8 fűzött
Adenauer, Konrad (1876-1967)
Német Szövetségi Köztársaság - politikus - 20. század - belpolitika - előadóbeszéd - interjú - történelmi forrás
32(430.1)(092)Adenauer,_K.(042.5) *** 32(430.1)(092)Adenauer,_K.(047.53) *** 323(430.1)"194/196"(093)
[AN 3521805]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2014.
Botos Katalin (1941-)
   Az Európai Unió a XXI. század elején / Botos Katalin, Kőrösi István. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 214 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-361-946-9 fűzött : 2500,- Ft
európai integráció - gazdaság - ezredforduló
327.39(4-62)"200" *** 338(4-62)"200"
[AN 3526475]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2014.
Domokos Endre János
   Iránytű / Domokos Endre János. - Budapest : Szerző, 2012-. - 21 cm
hungarizmus
329.18(439)
[AN 3486608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az idők jelei. - 2013. - 92 p.
Fűzött
eschatologia - bibliamagyarázat
236 *** 22.07
[AN 3522946] MARC

ANSEL
UTF-83807 /2014.
Gyürk István (1935-)
   Lépj tovább! / Gyürk István. - Budapest : Agroinform, 2013. - 365 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-502-966-2 fűzött
Gyürk István (1935-)
Magyarország - diplomata - mérnök - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Gyürk_I.(0:82-94) *** 62(439)(092)Gyürk_I.(0:82-94)
[AN 3523265]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2014.
   Az igazságos kormányzás felé : a jövő baloldala, a baloldal jövője : tanulmányok / szerk. Bíró-Nagy András és Lakner Zoltán. - [Budapest] : Napvilág, 2013. - 237 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-091-8 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - Európa - baloldali irányzat - belpolitika - politika - 21. század
329.14(4)"200/201" *** 329.14(439)"200/201" *** 323(439)"200/201" *** 32(4)"200/201"
[AN 3521737]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2014.
   Nemzet a mindennapokban : az újnacionalizmus populáris kultúrája / [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. - Budapest : L'Harmattan : MTA TTK, cop. 2014. - 471 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 447-471.
ISBN 978-963-236-786-6 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - nacionalizmus - szélsőjobboldali irányzat - radikalizmus - populizmus - ezredforduló - 21. század
329.17(439)"200/201" *** 329.18(439)"200/201"
[AN 3523175]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2014.
Semjén Zsolt (1962-)
   Két pogány közt / Semjén Zsolt. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány, 2013. - 137 p. ; 20 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-89921-1-6 fűzött
Magyarország - politikus - magyarság - egyházügy - 21. század - interjú - előadóbeszéd - válogatott művek
32(439)(092)Semjén_Zs.(047.53) *** 323.1(=945.11)(042) *** 322(439)"201"(0:82-821)
[AN 3522232]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2014.
   Ukraine at crossroads : prospects of Ukraine's relations with the European Union and Hungary : materials of the international conference "Where is Ukraine headed in the wake of the 2012 parliamentary elections?" : November 14, 2012, Budapest / [ed. by Péter Balázs, Svitlana Mytryayeva, Botond Zákonyi]. - Budapest : Uzhgorod : Lira, 2013. - 70, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-617-596-097-4
Ukrajna - Magyarország - Európai Unió - külpolitika - konferencia-kiadvány
327(477) *** 327(439) *** 327(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3522932]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2014.
   Uniós szakpolitikák / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-460-2 fűzött : 2600,- Ft
Európai Unió - európai integráció - politika - jogrendszer
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3525282]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2014.
   Uniós szakpolitikák / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-460-2 fűzött : 2600,- Ft
Európai Unió - európai integráció - politika - jogrendszer
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3525273]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3814 /2014.
   Abaúji múlt : a 2013 júniusában Encsen megrendezett Abaúj-Rákóczi konferencia szerkesztett anyaga / [szerk. Kércsi Tibor] ; [rend., közread. az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület]. - Encs : Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyes., 2013. - 82 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8096-1 fűzött
Abaúj vármegye - magyar történelem - helytörténet - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
943.913.6 *** 930.85(439.136) *** 061.3(439-2Ercsi)
[AN 3523375]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2014.
   Ami látható és ami láthatatlan : Erzsébetváros zsidó öröksége / [szerk. Török Gyöngyvér ; [fotó Fejér Martin, Jávor István, Lábass Endre] ; [közread.] Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala. - Budapest : Erzsébetváros Polgármesteri Hiv., 2013. - 245, [3] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Kötött
Budapest. 7. kerület - művelődéstörténet - zsidóság - helyismeret - építészet - album
930.85(=924)(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.VII.(084.1) *** 72(439-2Bp.VII.)
[AN 3521766]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2014.
   Amikor "fellazult tételben fogalmazódott meg a világ" : Magyarország a hatvanas években / szerk. Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára ... - Budapest : M. Nemz. Lvt. Orsz. Lvt. : L'Harmattan, 2013. - 351 p. : ill. ; 23 cm
A Budapesten, 2011. okt. 28-án az "50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - G. Vass István műveinek bibliográfiájával
ISBN 978-963-236-740-8 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - magyar történelem - külkapcsolat - levéltárügy - Kádár-korszak - 1960-as évek - személyi bibliográfia
930.25(439)"196" *** 943.9"196" *** 327(439)"196" *** 012Vass_I.,_G.
[AN 3522656]
MARC

ANSEL
UTF-83817 /2014.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   34., 1350 / szerk. Teiszler Éva. - 2013. - 579, [2] p.
ISBN 978-963-306-224-1 fűzött
[AN 3522698] MARC

ANSEL
UTF-8


   38., 1354 / szerk. B. Halász Éva. - 2013. - 507, [2] p.
ISBN 978-963-306-225-8 fűzött
[AN 3522707] MARC

ANSEL
UTF-83818 /2014.
Asztalos Zoltán (1926-)
   Kipótolt esztendők / Asztalos Zoltán ; [kiad. az Ébredés Alapítvány]. - Pécel : Ébredés Kv., 2013. - 130 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89839-0-9 fűzött
Asztalos Zoltán (1926-)
Magyarország - református egyház - protestáns lelkész - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94) *** 284.2(439)(092)Asztalos_Z.(0:82-94)
[AN 3521727]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2014.
Bálint Csanád (1943-)
   "Mi" az avar? / Bálint Csanád. - [Budapest] : MTA, 2013. - 51 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-682-5 fűzött
avarok - őstörténet - akadémiai székfoglaló értekezés
936.92(043.5) *** 930.8(=946.124)(043.5)
[AN 3522650]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2014.
Baráth Tibor (1906-1992)
   A régi kelet : elfelejtett magyar évezredek? / Baráth Tibor ; [szerk. Esthon Csilla]. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 83, [3] p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 17.)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-7014-63-5 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3522077]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2014.
Bognár József
   Történelem és pogányság / Bognár József. - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2013. - 157 p. ; 21 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 9.)
Fűzött : 1500,- Ft
pogányság - civilizáció - történetírás
930.1 *** 291.17 *** 008
[AN 3521791]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2014.
Eötvös György (1962-)
   Egy Eötvös család története : olvasókönyv apámnak / Eötvös György, Balázs Gábor. - Budapest : Tarsoly K., 2013. - 332, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [333].
ISBN 978-963-9570-56-6 kötött
Eötvös család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Eötvös
[AN 3523279]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2014.
   Felirattani újdonságok 2013-ban / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence. - Budapest : TITE, 2013. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 3.). (Studia epigraphica Pannonica ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-2-9 fűzött
Pannonia - epigráfia - latin nyelv - római birodalom kora
930.271=71(398.6)
[AN 3522147]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2014.
   Genealógia / szerk. Kollega Tarsoly István [et al.]. - Budapest : Tarsoly K., 2012-2013. - 2 db : ill. ; 25 cm. - (A történelem segédtudományai, ISSN 2064-5295 ; 1.)
Bibliogr.
genealógia - családkutatás - levéltári kutatás
929.5 *** 930.253 *** 001.891
[AN 3523196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2012. - 270 p.
ISBN 978-963-9570-41-2 kötött : 3400,- Ft
[AN 3523203] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 197 p.
ISBN 978-963-9570-55-9 kötött : 3400,- Ft
[AN 3523205] MARC

ANSEL
UTF-83825 /2014.
   Isten fizesse meg! : vallomások pénzről, gazdagságról, felelősségről / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2014. - 223 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-41-3 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - híres ember - vallási erkölcs - üzleti élet - 21. század - interjú
929(439)(047.53) *** 241 *** 658.1
[AN 3525263]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2014.
   Kuruc(kodó) irodalom : tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról / [... szerk. Mercs István] ; [az előszót írta R. Várkonyi Ágnes]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2013. - 364 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87917-7-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyarság - Rákóczi-szabadságharc
930.85(439) *** 943.9"170/171" *** 323.1(=945.11)
[AN 3521921]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2014.
Lévai Csaba (1964-)
   Amerikai történelem és történetírás : válogatott tanulmányok / Lévai Csaba. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, 2013. - 411 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 389-411.
ISBN 978-615-5436-08-6 fűzött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - történelem - művelődéstörténet - kapcsolattörténet - történettudomány - historiográfia - 18. század - 19. század
973 *** 930.85(73)"17/18" *** 930.85(439)"17/18" *** 930.1(73)(091) *** 930.1(439)
[AN 3522844]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2014.
   Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek / főszerk. Feiszt György. - [Kemendollár] : Akvirál '96 Kft., 2004-. - 21 cm
ISBN 963-9481-00-9
ISBN 978-963-9481-00-8
Magyarország - zászló - címer
929.6(439) *** 929.9(439)
[AN 1073002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Győr-Moson-Sopron megye településeinek címerei és zászlai / [szerzők Bertényi Iván, Néma Sándor]. - [2013]. - 344 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 978-963-9481-04-6 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - helytörténet - település - zászló - címer
929.6(439.114-2) *** 929.9(439.114-2) *** 943.911.4-2
[AN 3521963] MARC

ANSEL
UTF-83829 /2014.
Miskolczi Miklós (1938-)
   Kacagtató Sztalin-városi anekdoták / Miskolczi Miklós meséli. - [Budapest] : Szerző, 2013. - 152 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7371-0 fűzött
Dunaújváros - helytörténet - anekdota
943.9-2Dunaújváros(0:82-36)
[AN 3522140]
MARC

ANSEL
UTF-83830 /2014.
Móré Attila (1965-)
   Családunk / Móré Attila, Móré Imre. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2013. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Móré család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Móré
[AN 3522566]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2014.
Nagy Tamás (1983-)
   I. Ottó / írta Nagy Tamás. - Budapest : VVMA, 2013. - 126, [2] p. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 79.)
ISBN 978-615-5179-04-4 fűzött
Ottó (Német-római Birodalom: császár), I., Nagy (912-973)
Német-római Birodalom - Európa - történelem - uralkodó - 10. század
943.0(092)Ottó,_I.,_Nagy *** 943.0"09" *** 940"09"
[AN 3523316]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2014.
   Régészeti kalandozások : a régészet legújabb hazai eredményei : új technológiák a kutatásban és a prezentációban : [Pipó-várkastély, Ozora, 2013. október 5-6.] : [konferenciakötet] / [szerk. ... Nagy Gábor Miklós] ; [közread. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ]. - [Budapest] : Forster Gy. Nemz. Örökséggazdálkodási és Szolg. Közp., [2013]. - 42 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7726-8 fűzött
Magyarország - régészet - konferencia-kiadvány
904(439) *** 061.3(439-2Ozora)
[AN 3523068]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2014.
Sibalszky Zoltán (1926-)
   Történelmi cikkek és visszaemlékezések III / Sibalszky Zoltán. - [Budapest] : [Mikes], [2013]. - 47 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-8130-92-1 fűzött
világtörténelem - magyar irodalom - publicisztika - memoár
930.9(0:82-92) *** 894.511-94
[AN 3522620]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2014.
Soós Ferenc (1935-)
   Élet-lelet-tár / Soós Ferenc. - Miskolc : Soós F., 2013. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8115-9 fűzött
Soós Ferenc (1935-)
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3522662]
MARC

ANSEL
UTF-83835 /2014.
Szarvas István
   Újra kérdeztem, válaszoltak! / Szarvas István. - [Budapest] : Szarvas I., 2014. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8391-7 fűzött
Magyarország - híres ember - 21. század - interjú
929(439)"20"(047.53)
[AN 3522979]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2014.
Tallér Ferenc (1939-)
   Tallér és a Szilágyi család élettörténete / Tallér Ferenc, Sándorffy Aliz. - Budapest : Tallér F. és Sándorffy A., 2013. - 214 p., [8] fol. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-8068-8 kötött
Tallér család
Szilágyi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Tallér *** 929.52(439)Szilágyi
[AN 3521949]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2014.
   Társadalom, demokrácia, szolidaritás : tanulmánykötet Kozáry Andrea tiszteletére / [szerk. Molnár Katalin]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 343 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-768-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar történelem - történelem - rendészet - emlékkönyv
943.9 *** 930.9 *** 351.74
[AN 3522849]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3838 /2014.
Dedinszky Gyula (1905-1994)
   Vidám Csaba / Dedinszky Gyula ; Mazán László illusztrációival ; szerk. Ando György ; [a kéziratot kieg. Szakál Veronika]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2013. - 151 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 1.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219-86-3 kötött
Békéscsaba - Magyarország - grafikus - 20. század - helyismeret - anekdota - karikatúra
908.439-2Békéscsaba(0:82-36) *** 741.5(439)(092)Mazán_L.
[AN 3523058]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2014.
   Dél-Pannónia / szerk. Hajdú Zoltán, Nagy Imre. - Pécs : MTA KRTK RKI ; Budapest : Dialóg Campus, 2013. - 550 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Kárpát-medence régiói ; 13.)
Bibliogr.: p. 532-550.
ISBN 978-963-9899-71-1 kötött
Szlovénia - Horvátország - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság
911.3(497.12) *** 332.1(497.12) *** 911.3(497.13) *** 332.1(497.13)
[AN 3522616]
MARC

ANSEL
UTF-83840 /2014.
Gallai Rezső (1939-)
   Megújult a városközpont, 2009-2013 / Gallai Rezső. - [Tatabánya] : [Alfadat-Press], 2013. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8103-97-0 fűzött
Tatabánya - városépítés - helytörténet - helyismeret - 21. század
911.375(439-2Tatabánya)"200/201" *** 943.9-2Tatabánya(0:82-94) *** 908.439-2Tatabánya
[AN 3521966]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2014.
Papp János (1948-)
   Inka, inkább, leginkább : perui útinapló : 2012. augusztus 24 - szeptember 22. / Papp János. - [Pilisborosjenő] : Pannon Műv. Alapítvány, cop. 2013. - 60 p., [16] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (A vándor-színész mesél)
ISBN 978-963-89722-6-2 fűzött : 1750,- Ft
Peru - magyar irodalom - útinapló
908.85(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3523080]
MARC

ANSEL
UTF-83842 /2014.
Popper Péter (1933-2010)
   Várj, amíg eljön az órád : rekviem Indiáért / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2014, cop. 2005. - 210 p., [32] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-248-076-3 kötött : 2980,- Ft
India - helyismeret - vallás - magyar irodalom - memoár
908.540(0:82-94) *** 294 *** 894.511-94
[AN 3526082]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2014.
Rossbach, Petra
Mallorca (magyar)
   Mallorca / Petra Rossbach ; [ford. Babos Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-13-6204-6)
Mallorca - útikönyv
914.675(036)
[AN 3526339]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2014.
Seidel, Matthias
Ägypten (magyar)
   Egyiptom / Matthias Seidel és Regine Schulz ; Abd al-Hafár Sedid és Martina Ullmann kiegészítéseivel ; [ford. Székely András, Varga Edith]. - Budapest : Vince K., 2013. - 608 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Bibliogr.: p. 596-597.
ISBN 978-963-303-055-4 fűzött : 4995,- Ft
ókori Egyiptom - Egyiptom - művészet - régészet - művelődéstörténet - útikönyv
916.20(036) *** 7(620)(036) *** 904(32) *** 930.85(32)
[AN 3526244]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2014.
Várnai Judit Szilvia
   A fehér barátok földjén : Diósgyőr és környéke története, mondái és helynevei / Várnai Judit Szilvia. - Budapest : Terra Ignis, 2014. - 227, [16] p. : ill., színes, térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 215-225. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8426-6 fűzött
Diósgyőr - helyismeret - helytörténet - magyar nyelv - földrajzi név - monda
908.439-2Diósgyőr(0:82-343) *** 943.9-2Diósgyőr(0:82-822) *** 809.451.1-311(439-2Diósgyőr)
[AN 3522842]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3846 /2014.
   2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : hatályba lép: 2014. III. 15. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 328 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-44-4 fűzött : 1600,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3526091]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2014.
   Akiket nevelésre ítéltek : emlékkönyv a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete fennállásának 50. évfordulójára / [... összeáll. Lőrincz József és Csányiné Lukács Emese]. - Tököl : Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Int., 2013. - 206 p. : ill. ; 21x21 cm
Gerinccím: Emlékkönyv. - Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-963-08-6309-4 fűzött
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)
Tököl - büntetés-végrehajtó intézet - fiatalkori bűnözés - történeti feldolgozás
343.812(439-2Tököl)(091) *** 343.97-053.6(439)
[AN 3521797]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2014.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : 2014. január 1. : [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal] / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 148 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr. 11.
ISBN 978-615-5175-89-3 fűzött : 990,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3526194]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2014.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 177 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr. 3.
ISBN 978-615-5175-91-6 fűzött : 1290,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3526199]
MARC

ANSEL
UTF-83850 /2014.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2014. január 18. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 233 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. jan. 23.
ISBN 978-615-5175-87-9 fűzött : 1490,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3526158]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2014.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2014. január 18. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 239 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-47-5 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3526072]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2014.
   Duna - Fekete-tenger csatorna : egy előirányzott temető : a Kommunizmust Kutató Nemzetközi Központ rendezésében ... megvalósított emlékkiállítás : Nemzeti Emlékhely, Recsk, 2013. október 7 - november 3. / ... kurátor Romulus Rusan ... ; [ford. Bandi István] ; ... szervezte ... az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - Budapest : ÁBTL, [2013]. - 39 p. : ill. ; 21x21 cm
Kész. a kiállítás alkalmából
Fűzött
Románia - állami terror - munkatábor - politikai fogoly - szocialista rendszer - életrajz - történelmi forrás
343.819.5(498)"1945/198"(093) *** 323.282(498)"194/198"(092)(093)
[AN 3521807]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2014.
   Elöljárók, élenjárók : választott és elismert személyek Jászfényszarun, 1903-2013 / [szerk. Tóth Tibor] ; [közread. a] Jászfényszaruért Alapítvány. - Jászfényszaru : Jászfényszaruért Alapítvány, 2013. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Az előszó angol, német és lengyel nyelven is
ISBN 978-963-08-6538-8 kötött
Jászfényszaru - helyi elit - közalkalmazott - életrajz
35.075.3(439-2Jászfényszaru)(092) *** 929(439-2Jászfényszaru)
[AN 3522187]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2014.
Fellegi Borbála (1979-)
   Handbook for facilitating peacemaking circles / written by Borbála Fellegi and Dóra Szegő ; the case studies from Belgium ... written by Davy Dhont ; the case studies from Germany ... written by Beate Ehret. - [Budapest] : P-T Műhely, 2013. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-[96].
ISBN 978-963-89468-3-6 fűzött
mediáció - útmutató
347.925(036)
[AN 3522347]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2014.
Frivaldszky János (1969-)
   A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei / Frivaldszky János. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 321 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-467-1 fűzött : 2980,- Ft
jogfilozófia
34.01
[AN 3525285]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2014.
Géczi Zoltán (1975-)
Kéjgyilkosok (új kiadása)
   Megdöbbentő kéjgyilkosságok / Torrente del Bosque. - Kecskemét : Vagabund, 2014, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-25-5 fűzött
ISBN 963-9409-25-1
gyilkosság - bűnöző - jogeset - életrajz
343.919(100)(092) *** 343.611(100)(092) *** 34.096(100)
[AN 3525336]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2014.
   Hagyomány és jövőkép : anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés / szerk. Kötél Emőke és Szoták Szilvia. - Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2013. - 506 p. : ill. ; 21 cm. - (Határhelyzetek, ISSN 2064-3918 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87423-7-7 fűzött
Kárpát-medence - Közép-Európa - kulturális identitás - nyelvpolitika - nyelvhasználat - nemzetiségi oktatás - pályakezdés - követéses vizsgálat
342.725(4-11) *** 316.63(4-11) *** 376.7(=00)(4-191) *** 316.37-057.85(4-11)
[AN 3522361]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2014.
Korinek László (1946-)
   Út a statisztikától a rendészet elméletéig / Korinek László. - [Budapest] : MTA, 2013. - 70 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 68-70.
ISBN 978-963-508-692-4 fűzött
Magyarország - kriminológia - történeti feldolgozás - akadémiai székfoglaló értekezés
343.9(439)(091)(043.5)
[AN 3522637]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2014.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai / Balla Zoltán [et al.]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Rejtjel, 2013. - 434 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 433-434.
ISBN 978-963-7255-86-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7255-86)
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási jog - közigazgatási eljárás - törvény
342.9(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3525216]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2014.
   A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban : levéltári dokumentumok, 1941-1947 / [főszerk. Krausz Tamás] ; [... összeáll. és szerk. Krausz Tamás és Varga Éva Mária] ; [a térképeket kész. Nagy Béla]. - 2. kiad. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 629 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-216-8 kötött : 3900,- Ft
Szovjetunió - magyar történelem - megszállás - második világháború - történelmi forrás
341.324(47)"194"(093) *** 355.48(439)(47)"194"(093)
[AN 3526254]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2014.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : hatályos: 2014. jan. 1. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 97 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr. 11.
ISBN 978-615-5337-45-1 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3526065]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2014.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : hatályos: 2014. március 15. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 160 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-48-2 fűzött : 800,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3526063]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2014.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2014. január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 185 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. jan. 30.
ISBN 978-615-5175-88-6 fűzött : 1290,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3526196]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2014.
Ruszoly József (1940-)
   Európai jog- és alkotmánytörténelem / Ruszoly József. - Utánny. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 712 p. : ill., térk. ; 27 cm. - (Opera iurisprudentiae, ISSN 2062-3984 ; 1.)
Bibliogr.: p. 651-652.
ISBN 978-963-9650-78-7 kötött
Európa - jogtörténet - alkotmány - egyetemi tankönyv
34(4)(091)(075.8) *** 342.4(4)(091)(075.8)
[AN 3525106]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2014.
   Új Polgári törvénykönyv : aktuális kérdések / [szerk. Koller Kármen Csenge, Tar Adrienn] ; [kiad. az ELTE Bibó István Szakkollégium]. - Budapest : ELTE Bibó I. Szakkollégium, 2013. - 249 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88700-5-6 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3522967]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2014.
   Új Polgári törvénykönyv : átmeneti rendelkezések (Ptké.) : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : kiegészítve a 2013. november 13-ig kihirdetett, az új Polgári törvénykönyvet módosító jogszabályokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2013. - 42 p. ; 21 cm
Lezárva: 2013. nov. 13.
ISBN 978-615-5175-82-4 fűzött : 590,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3522920]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2014.
Varga Tibor (1962-)
   Apostoli korona : értekezések a Szent Koronáról / Varga Tibor. - [Budapest] : Varga T., 2013. - 158 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szent Korona evangéliuma ; 4.)
Bibliogr.: p. 153-156.
ISBN 978-963-08-8162-3 fűzött
Magyarország - szentkoronatan - koronázási jelvény - művelődéstörténet
342.519.8(439) *** 342.22(439) *** 930.85(439)
[AN 3522660]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2014.
Vezekényi Ursula
   A gazdasági társaság tagjainak, vezető tisztségviselőinek felelőssége / [szerző Vezekényi Ursula]. - Budapest : Saldo, 2013. - 120 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-451-7 fűzött
Magyarország - gazdasági jog - társasági törvény - vezető alkalmazott - felelősség
347.72(439) *** 65.012.4 *** 347.56(439)
[AN 3522288]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3869 /2014.
Csizek Zoltán
   Repülőhétköznapok : képek egy közelfelderítő repülőszázad életéből, 1936-1941 / Benkő János repülő főhadnagy képeiből vál. és összeáll. Csizek Zoltán. - Pécs : Csizek Z., 2013. - 114 p. : ill. ; 21x31 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-963-08-6764-1 fűzött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő. IV. Közelfelderítő Század
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi Honvéd Légierő. III. Közelfelderítő Század
Magyarország - Közép-Európa - katonaélet - katonai egység története - légierő - légi felderítés - Horthy-korszak - második világháború - album - légi felvétel - történelmi forrás
355.486(439)"193/194" *** 358.4(439)"193/194" *** 355.413 *** 623.746.2 *** 355.1(439)"193/194"(084.1) *** 77.058.1 *** 908.4-11"193/194"(084.12)
[AN 3521920]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2014.
Szűcs Béla Albert (1934-)
   Erőt, egészséget őrnagy elvtárs! : Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagyra emlékezve / Szűcs Béla Albert. - [Ács] : [Szűcs B. A.], 2013. - 204 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 200-202.
ISBN 978-963-08-7887-6 fűzött
Pálinkás Antal (1922-1957)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - 1956-os forradalom
355(439)(092)Pálinkás_A. *** 943.9"1956"
[AN 3522343]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3871 /2014.
Alkér Orsolya
   Tőzsde habbal : amit soha nem mondtak el a tőzsdéről, pedig mindenkinek ezzel kellene kezdeni : kezdőknek és újrakezdőknek / Alkér Orsolya. - [Budapest] : Csodasuli Kft., cop. 2013. - 231 p. : ill. ; 19 cm + CD
ISBN 978-615-5162-08-4 fűzött
tőzsde - tőkebefektetés - auditív dokumentum
336.76 *** 658.152
[AN 3522765]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2014.
Csaba László (1954-)
   Átmenettan és közgazdaságtan : módszertani tanulságok egy részterület műveléséből / Csaba László. - [Budapest] : MTA, 2013. - 27 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 27.
ISBN 978-963-508-690-0 fűzött
gazdaságtan - tranzitológia - posztszocializmus - akadémiai székfoglaló értekezés
330 *** 330(043.5) *** 330.342(043.5)
[AN 3523106]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2014.
Csaba László (1954-)
   Módszertan és relevancia a közgazdaságtanban : a mai közgazdaságtan és a társtudományok / Csaba László. - [Budapest] : MTA, 2013. - 43 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 40-43.
ISBN 978-963-508-689-4 fűzött
gazdaságtan - akadémiai székfoglaló értekezés
330(043.5)
[AN 3522646]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2014.
Csekő Katalin
   Az exportügylet kritikus pontjai / [rend., közread. a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar - Szlovák Tagozat]. - Salgótarján : NKIK ; Salgótarján : MKIK Magyar - Szlovák Tagozat, [2013]. - 16 p. ; 20 cm
Megj. a Salgótarjánban, 2013. nov. 29-én azonos címmel rendezett fórum alkalmából. - Szerző Csekő Katalin
Fűzött
nemzetközi kereskedelem - kockázat
339.5 *** 330.131.7
[AN 3522835]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2014.
   Értékmentő / [kiad. a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás]. - Jánoshalma : Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás, 2013. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Jánoshalmai kistérség - népi mesterség - foglalkozás - kézműipar - kisipar
334.743(439Jánoshalmai_kistérség) *** 39(=945.11) *** 334.712(439Jánoshalmai_kistérség) *** 334.713(439Jánoshalmai_kistérség)
[AN 3522642]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2014.
Gál István László (1978-)
   Bevezetés az adótanácsadásba, adókommunikáció / Gál István László, Herich György, Zettisch Nándor ; [közread. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2014. - 178 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-615-5249-15-0 fűzött
adótanácsadás - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3526356]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2014.
   Hatékonyság és imázs / szerk. Juhász Péter. - Budapest : BCE TDK : Alinea, cop. 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-548-9 fűzött : 2000,- Ft
gazdaságtan - hatékonyság - identitás - tudományos diákkör
330 *** 316.63 *** 378.184
[AN 3523354]
MARC

ANSEL
UTF-83878 /2014.
Honvári János (1953-)
   XX. századi magyar gazdaságtörténet / Honvári János ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr Kft., 2013. - 472 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5298-26-4 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
338(091)(439)"19"(075.8)
[AN 3526459]
MARC

ANSEL
UTF-83879 /2014.
   Hozamrafting : esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről / [főszerk. Karsai Judit]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 94 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 0865-7106 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-643-2 fűzött
Magyarország - tőkebefektetés - kockázati tőke - vállalat - ezredforduló - esettanulmány
658.152(439) *** 330.322(439)"199/200" *** 061.5(439)"199/200" *** 336.76(439)"199/200"
[AN 3523178]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2014.
   Innovációs rendszerek : szereplők, kapcsolatok és intézmények / szerk. Inzelt Annamária, Bajmócy Zoltán. - Szeged : JATEPress, 2013. - 286 p. : ill. ; 24 cm. - (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei, ISSN 1588-8533)
A Szegeden, 2012. nov. 29-30-án "Innovációs rendszerek: elmélet, politikák és mikroszereplők" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-158-7 fűzött
Magyarország - innováció
330.341.1(439)
[AN 3523218]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2014.
   Intensifying professional collaboration for safer road transportation among the Visegrad countries : Budapest, 2013 : proceedings / ed. by Árpád Török ; [publ. by the KTI]. - [Budapest] : KTI, [2013]. - 72 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-601-235-9 fűzött
közúti szállítás - nemzetközi szállítmányozás - Visegrádi államok - ezredforduló - statisztikai adatközlés
658.286 *** 656.073(4-11)"200"(083.41)
[AN 3523185]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2014.
Juhász Zita
   A magyar nonprofit szektor jelene és jövője a finanszírozás tükrében / Juhász Zita. - [Budapest] : Arisztotelész, 2013. - 87 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 978-615-5394-00-3 fűzött
nonprofit szervezet - civil szervezet - 21. század
334.012.46(439)"20"
[AN 3522938]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2014.
Kovács-Fridrik Lilla
   A kötelezettségvállalás és az utalványozás gazdálkodási folyamata az államháztartásban / [szerző Kovács-Fridrik Lilla]. - Budapest : Saldo, 2013. - 78 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Röviden szólva..., ISSN 1587-1363)
Lezárva: 2013. márc. 31.
ISBN 978-963-638-190-5 fűzött
Magyarország - államháztartás - költségvetési szervezet
336.126.41(439)
[AN 3522271]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2014.
Lilliné Fecz Ildikó
   Előzetes államháztartási számlakeret-tükör, 2014 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2013. - 318 p. ; 29 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-453-1 fűzött : 6200,- Ft
Magyarország - államháztartás - útmutató
336.121(439)(036)
[AN 3521989]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2014.
   Nemzetközi gazdasági ismeretek : a világgazdaság és az európai integráció / [szerk.] Botos Katalin, Kőrösi István. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 290 p. ; 30 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.
Fűzött : 2200,- Ft
Európai Unió - világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62) *** 339.9(100)(075.8)
[AN 3526471]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2014.
   Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből / szerk. Katona Klára. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 130 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Fűzött
Magyarország - hitelügy - egyetemi tankönyv
336.77(439)(075.8)
[AN 3526465]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2014.
Schmidt Mária (1953-)
   Nyugaton a helyzet változóban : esszék / Schmidt Mária ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2013. - 190 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 978-615-5118-14-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - globalizáció - politika - politikai irányzat - rendszerváltás - ezredforduló
339.9"200" *** 329 *** 32(439)"198/201"
[AN 3523034]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2014.
Udvari Beáta (1983-)
   Az Európai Unió nemzetközi fejlesztéspolitikája : a kereskedelempolitikai eszközök eredményessége / Udvari Beáta ; [közread. az SZTE Gazdaságtudományi Kar]. - Szeged : JATEPress, 2013. - VI, 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-153.
ISBN 978-963-315-149-5 fűzött
Európai Unió - fejlesztési politika - nemzetközi kereskedelem - támogatás - fejlődő ország
339.5(4-62) *** 339.5(100-773) *** 338.2(4-62)
[AN 3523209]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2014.
   Útkeresés a válság után / szerk. Juhász Péter. - Budapest : BCE TDK : Alinea, cop. 2013. - 141 p. : ill. ; 20 cm. - (Közgáz diáktudós, ISSN 2063-7667)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-549-6 fűzött : 2000,- Ft
gazdaságtan - tudományos diákkör
33 *** 378.184
[AN 3523355]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2014.
Weisz Boglárka (1975-)
   A királyketteje és az ispán harmada : vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében / Weisz Boglárka. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2013. - 538 p. : ill. ; 25 cm + térk. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Bibliogr.: p. 464-483.
ISBN 978-963-9627-63-5 kötött : 3400,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - vámpolitika - vámügy - Árpád-kor - Anjou-kor - történelmi forrás
336.126.3(439)"10/13" *** 338(091)(439)"10/13"(093)
[AN 3522691]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3891 /2014.
Futó Gábor (1953-)
   Társadalombiztosítás, 2014 : biztosítási kötelezettség, járulékfizetés, nyilvántartás, társadalombiztosítási ellátásra jogosultság / Futó Gábor. - Budapest : Kompkonzult, 2014. - 291 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. jan. 1.
ISBN 978-963-9427-92-1 fűzött : 7350,- Ft
Magyarország - társadalombiztosítás - útmutató
369(439)(036)
[AN 3523256]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2014.
Tatai Gábor
A Sziklakórház rövid története, 1935-2002 (spanyol)
   La breve historia del Hospital en la Roca, 1935-2002 : la incredible, pero verdadera historia del que fue un hospital secreto de defensa civil y búnker nuclear debajo del Castillo de Buda, Budapest, Hungría / Gábor Tatai ; [trad. por Cristóbal Campero] ; [publ. por] Museo Hospital en la Roca. - Budapest : Mus. Hospital en la Roca, 2013. - 41 p. : ill., részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-89952-0-9 fűzött : 2000,- Ft
Titkos Légókórház és Atombunker (Budapest)
Budapest. 1. kerület - kórház - óvóhely - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3522339]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3893 /2014.
   10 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara : jubileumi kötet = The ELTE Faculty of Education and Psychology celebrates its 10 year anniversary : jubilee publication. - [Budapest] : ELTE PPK : ELTE Eötvös K., [2013]. - 125 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-284-376-6 kötött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Budapest - egyetem - pedagógia - lélektan
378.637(439-2Bp.) *** 378.4(439-2Bp.).096 *** 159.9
[AN 3521784]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2014.
   Drámapedagógiai olvasókönyv / szerk. Kaposi László ; [közread. a] II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. [Marczibányi Téri Művelődési Központ]. - Jav. kiad. - Budapest : II. ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft. Marczibányi Téri Művel. Közp., 2013. - 192 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-8457-26-4 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - színházművészet - tantárgy - tanári segédkönyv
371.383.1(072) *** 37.036(072) *** 372.879.2(072)
[AN 3525345]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2014.
   Duális mérnökképzés megvalósítása Magyarországon : a hazai felsőoktatás fejlesztése / szerk. Mészáros Attila ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - Győr : Universitas-Győr, 2013. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-615-5298-25-7 fűzött
Magyarország - mérnökképzés - szakképzés - 21. század
378.662(439) *** 377(439)"201"
[AN 3522458]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2014.
   Ezek is mi vagyunk! : a sárvári Petőfi Úti Óvoda krónikája. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 144 p., [8] fol. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-61-5 fűzött
Petőfi Úti Óvoda (Sárvár)
Sárvár - óvoda - híres ember - ezredforduló - interjú - történeti feldolgozás
373.24(439-2Sárvár)(091) *** 929(439-2Sárvár)(047.53)
[AN 3523217]
MARC

ANSEL
UTF-83897 /2014.
   Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben : 7. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia : Kaposvár, 2013. november 29. : absztraktkötet / [szerk. Nagyházi Bernadette] ; [a szerkesztésben közrem. Lakosné Makár Erika] ; [rend., kiad. a] Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar. - Kaposvár : KE PK, 2013. - 83 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-9821-65-1 fűzött
pedagógia - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány
371.13 *** 061.3(439-2Kaposvár) *** 37.01
[AN 3521913]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2014.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Primäre sprachliche Sozialisation ungarndeutscher Kinder / Monika Jäger-Manz. - Baja : EJF K., cop. 2013. - 207 p. : ill. ; 24 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 16.)
Bibliogr.: p. 167-173.
ISBN 978-963-7290-93-0 fűzött : 2000,- Ft
nyelvoktatás - magyarországi németek - szocializáció - kétnyelvűség
376.7(=30)(439) *** 316.736(=30)(439) *** 800.732
[AN 3522260]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2014.
   Lélekmelegítő / [szerk. Fülöp Mária] ; [az illusztrációkat kész. Smuk Anita] ; a Dunaújvárosi Óvoda kiadványa. - Dunaújváros : Dunaújvárosi Óvoda, 2013. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Dunaújváros - óvodai nevelés - óvodapedagógus - memoár
373.24(0:82-94) *** 37(439-2Dunaújváros)(092)(0:82-94)
[AN 3522132]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2014.
   Oktatáspolitikai alapvetések : Agóra Oktatási Kerekasztal / [közread. a] Magyar Pedagógiai Társaság. - Budapest : M. Ped. Társ., 2013. - 54 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7123-31-3 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika
37.014.5(439)
[AN 3522984]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2014.
Pavlov, Dušan (1933-1993)
   Adam Dragosavl̂ević i n̂egovo doba, 1800-1862 = Adam Dragosavljević és kora / Dušan Pavlov. - Pečuǰ : Pečuǰsko-baran̂sko srpsko udružen̂e ; Novi Sad : Prometeǰ, 2013. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
Fűzött
ISBN 978-86-515-0873-1
Dragosavl̂ević, Adam (1800-1862)
Magyarország - pedagógus - magyarországi szerbek - 19. század
37(439)(=861)(092)Dragosavl̂ević,_A.
[AN 3521938]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2014.
Rádóczi Gusztáv
   Új módszerek halott pedagógusoktól avagy A közoktatás hiányzó láncszemei / Rádóczi Gusztáv. - Gyömrő : New Winds Kft., 2014. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8111-1 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - közoktatás - vitairat
37.014(439)
[AN 3522895]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2014.
Simon Gyuláné Kispataki Edit
   A kálozi Szent István Általános Iskola kialakulásának története, eseményei az alapítás évétől napjainkig, 1749-2012 / Simon Gyuláné Kispataki Edit. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2013. - 71, [32] p., [10] t. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9846-61-6 fűzött
Szent István Általános Iskola (Káloz)
Káloz - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Káloz)(091)
[AN 3521769]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3904 /2014.
Héjj Andreas (1956-)
   Bevezetés a tarokktudományok alapjaiba : improved version / Héjj Andreas ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar valamint Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont és a Magyar Tudományos Tarokk Akadémia Egyesület]. - Pécs ; Beregszász : PTE TTK : Szentágothai Szakkollégium Tehetségpont : M. Tud. Tarokk Akad. Egyes., 2013. - 58 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8188-3 fűzött
tarokk
794.4
[AN 3521854]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2014.
   Játékkönyv / szerk. Kaposi László ; [közread. a] II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. [Marczibányi Téri Művelődési Központ]. - Jav., bőv. kiad. - Budapest : II. ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft. Marczibányi Téri Művel. Közp., 2013. - 88 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-963-8457-24-0 fűzött
fejlesztő játék - mozgásos játék - közösségfejlesztés
793.7 *** 316.45 *** 371.382
[AN 3525346]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2014.
Kardos László (1938-)
   Járjunk egy szép táncot! : az Európa-díjjal kitüntetett Debreceni Hajdú Táncegyüttes 60 éve / Kardos László, Tiszai Zsuzsa ; [kiad. a Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány]. - Debrecen : Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány, 2013. - 141, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-7455-7 kötött
Debreceni Hajdú Táncegyüttes
Debrecen - néptánc - táncegyüttes - történeti feldolgozás
791.31.071(439-2Debrecen)(091)
[AN 3522375]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2014.
   Mesehősökkel a környezetünkért : a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. szépírói és gyermekrajz-pályázatának alkotásai / [szerk. Hajdú Judit, Thurzó Réka Hajnalka]. - [Szentendre] : A-line Kft., cop. 2013. - 183, [26] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-08-8219-4 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - környezetvédelem - szemétgyűjtés - gyermekrajz
379.825-053.6 *** 894.511-822(02.053.2) *** 741.071-053.6 *** 06.063(439) *** 628.4(02.053.2) *** 504.064.4(02.053.2)
[AN 3522889]
MARC

ANSEL
UTF-83908 /2014.
   Üdvözlet Székesfehérvárról : egy fél évszázad képeslapjai, 1897-1943 / vál. és szerk. Szalai Károly ; [a szöveget gond. Kóbor István] ; kiad. Tarsoly Ifjúságért Egyesület. - Székesfehérvár : Tarsoly Ifjúságért Egyes., 2013. - 88 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Borítócím: Üdvözlet Székesfehérvárról : a régi Fehérvár képeslapokon
ISBN 978-963-08-7871-5 fűzött
Székesfehérvár - helyismeret - képes levelezőlap - album
796.5(439) *** 908.439-2Székesfehérvár(084.1)
[AN 3523173]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3909 /2014.
Capa, Robert (1913-1954)
   Robert Capa - a Játékos : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban : [2013. 09. 18 - 2014. 01. 26.] / [kurátorok Cs. Lengyel Beatrix, Fisli Éva]. - Budapest : MNM, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 21x22 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-615-5209-12-3 kötött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - sajtófotó - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014" *** 77.044
[AN 3522494]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2014.
   Emlékező terek, a helyek emlékezete : Hősök Kapuja / [kurátor Tóth G. Péter] ; [szöveg Rainer Pál, Tóth G. Péter] ; [közread. a Laczkó Dezső Múzeum]. - Veszprém : Laczkó Múz., 2013. - 48 p. : ill. ; 15x16 cm
Megj. a Veszprémben, 2013. máj. 14 - okt. 31. között rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Veszprém - emlékmű - helytörténet - 20. század
725.961(439-2Veszprém) *** 943.9-2Veszprém"193/195"
[AN 3522119]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2014.
Fahr-Becker, Gabriele
Jugendstil (magyar)
   Szecesszió / Gabriele Fahr-Becker ; [ford. Kézdy Beatrix és Körber Ágnes]. - Új kiad. - Budapest : Vince K., 2013. - 424 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 978-963-303-057-8 kötött : 6995,- Ft
szecesszió
7.035.93
[AN 3526202]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2014.
Fodor István Ferenc (1949-)
   Emlékezések a jászjákóhalmi tanyavilágra / Fodor István Ferenc ; [kiad. a Gubicz András Gazdakör]. - Jászjákóhalma : Gubicz A. Gazdakör, 2013. - 100 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-89107-5-2 fűzött
Jászjákóhalma - helyismeret - tanya - memoár
711.438(439-2Jászjákóhalma)(0:82-94)
[AN 3522974]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2014.
Hintzen-Bohlen, Brigitte
Rom (magyar)
   Róma és a Vatikán / Brigitte Hintzen-Bohlen ; Jürgen Sorges közrem. - Budapest : Vince K., 2013. - 626 p. : ill., színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Ford. Csáki Judit. - Bibliogr.: p. 618-619.
ISBN 978-963-303-053-0 fűzött : 4995,- Ft
Róma - Vatikán - művészet - útikönyv
7(45-2Roma)(036) *** 914.5-2Roma(036) *** 7(456.31)(036) *** 914.563.1(036)
[AN 3526237]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2014.
Kaminski, Marion
Venedig (magyar)
   Velence / Marion Kaminski ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Vince K., 2013. - 578 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Bibliogr.: p. 570-572.
ISBN 978-963-303-054-7 fűzött : 4995,- Ft
Velence (Olaszország) - művészet - útikönyv
7(45-2Venezia) *** 914.5-2Venezia(036)
[AN 3526232]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2014.
Kiss Adél (1982-)
   Léleknyomat = Soul imprint / Kiss Adél ; [tanulmány Révész Emese]. - Budapest : [Kiss A.], 2013. - 71 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 71.
ISBN 978-963-08-7944-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Kiss_A.
[AN 3521237]
MARC

ANSEL
UTF-83916 /2014.
Manhercz Kovács Gabriella (1960-)
   Keramikbilder = Kerámiaképek = Ceramic pictures / Gabriella Manhercz Kovács ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - 2. bőv., aktualizált kiad. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-41-6 fűzött
Magyarország - keramikus - 20. század - 21. század
738(439)(092)Manhercz_Kovács_G.
[AN 3525235]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2014.
Mueller von der Haegen, Anne
Toskana (magyar)
   Toscana / Anne Mueller von der Haegen, Ruth Strasser ; [ford. Tasnádi Ágnes és Béresi Csilla]. - Budapest : Vince K., 2013. - 626 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Művészeti kalauz, ISSN 1786-7630)
Bibliogr.: p. 618-619.
ISBN 978-963-303-056-1 fűzött : 4995,- Ft
Toszkána - művészet - útikönyv
7(450.52)(036) *** 914.505.2(036)
[AN 3526251]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2014.
Rosta József (1959-)
   Munka : Néray Katalin emlékének : [Fészek Galéria, Budapest, 2011. április 6-29.] / Rosta József. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - [40] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Az ismertetők angol nyelven is
ISBN 978-963-08-6885-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - portré - kiállítási katalógus
77.041.5 *** 77.04(439)(092)Rosta_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2011"
[AN 3521849]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2014.
Sudár Balázs (1972-)
   Jakováli Haszan pasa dzsámija Pécsen / Sudár Balázs. - [Budapest] : Forster Közp., [2014]. - 28 p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (Műemlék-kalauzok, ISSN 2064-3896)
ISBN 978-963-08-8030-5 fűzött
Pécs - mecset - építészet
726.2(439-2Pécs)
[AN 3523104]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2014.
Sudár Balázs (1972-)
   A pécsi Idrísz baba-türbe / Sudár Balázs. - Budapest : Forster Közp., 2013. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Épített örökségünk, ISSN 1786-0903)
Bibliogr.: p. 100-106.
ISBN 978-963-08-8117-3 fűzött
Pécs - Magyarország - síremlék - művelődéstörténet - török hódoltság
726.822(439-2Pécs) *** 930.85(439)(=943.5)"15/16"
[AN 3523087]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2014.
   "...a templomnál is nagyobb van itt." (Mt 12,6) : szemelvények a Budapest-fasori Református Egyházközség és a 100 éves fasori református templom történetéből, 1913-2013 / szerk. Millisits Máté. - Budapest : Budapest-fasori Református Egyházközs., 2013. - 272 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6684-2 kötött
Budapest-fasori Református Egyházközség
Budapest. 7. kerület - egyháztörténet - református egyház - egyházközség protestáns egyházakban - templom - 20. század - ezredforduló
726.54(439-2Bp.VII.) *** 284.2(439-2Bp.VII.)
[AN 3522220]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2014.
Török András (1954-)
   A Lánchíd mai fénytörésben / [írta Török András] ; [közread. az] Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. - Budapest : IFK Egyes., 2013. - 66 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Kész. a Budapesten, 2013. nov. 20-án rendezett I. Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából. - Bibliogr.: p. 65-66.
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Budapest - híd - történeti feldolgozás
725.95(439-2Bp.)(091)
[AN 3522908]
MARC

ANSEL
UTF-83923 /2014.
Tóth István, M. (1922-2006)
   M. Tóth István, 1922-2006 / [... szerzői ... Bobory Zoltán, Fehér László] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2013. - 137, [4] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-9830-30-1 * kötött : 4490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9630-30-1)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Tóth,_I._M.
[AN 3523401]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2014.
Zajácz András (1928-2013)
   Színek / Zajácz András ; [... az albumot szerk. Zajácz Csaba] ; [.... az életrajz szövegét Lukács Zsuzsa állította össze]. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 94 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-7446-5 fűzött : 4300,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Zajácz_A.
[AN 3522000]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

3925 /2014.
Csizmadia László (1943-)
   A Bicskei Fesztivál Fúvószenekar első 25 éve, 1987-2012 / Csizmadia László ; [kiad. a Bicskei Fúvószenekari Egyesület]. - [Bicske] : Bicskei Fúvószenekari Egyes., [2013]. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-08214-9)
Bicskei Fesztivál Fúvószenekar
Bicske - fúvószenekar - album
785.11.071(439-2Bicske)(084.1) *** 788
[AN 3522398]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2014.
Eötvös József (1962-)
   How to play Bach / József Eötvös ; [transl. by Anita Urgyan]. - [Martonvásár] : [Eötvös J.], 2013. - 218 p. : ill., kotta ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-167.
ISBN 978-963-08-7441-0 fűzött
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
Németország - zeneszerző - zenei interpretálás - gitár - 18. század
787.61 *** 78.071.1(430)(092)Bach,_J._S.
[AN 3523023]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2014.
   Húsz év muzsikája : Kunszentmárton kultúrájáért, 1994-2013 / [összeáll. ... Tóth Mária] ; [kiad. a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány]. - [Kunszentmárton] : Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány, 2013. - 70 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6881-5 fűzött
Kunszentmárton - zenei élet - zenei fesztivál - ezredforduló - album
78.05(439-2Kunszentmárton)(084.1) *** 061.7(439-2Kunszentmárton)"199/201"
[AN 3522224]
MARC

ANSEL
UTF-83928 /2014.
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kodály Zoltán és az Universal Edition levélváltása, 1938-1966 = Zoltán Kodály und die Universal Edition Briefwechsel / ford. és közread. ... Ferenc Bónis ; [közread. a] ... Kodály Archívum. - [Budapest] : Argumentum : Kodály Archívum, cop. 2013. - 667 p., [28] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-702-1 kötött
Kodály Zoltán (1882-1967)
Magyarország - Ausztria - zeneszerző - zenei élet - zenei kiadó - 20. század - levelezés - történelmi forrás
78.071.1(439)(092)Kodály_Z.(044) *** 655.41(436-2Wien) *** 78.05(439)"193/196"(093)
[AN 3522459]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2014.
Porubec, Daniel
   I fondamenti spirituali dell'arte musicale nella filosofia religiosa russa : riflessione teologica / Daniel Porubec ; [casa ed. ... Istituto Teologico Greco-cattolico Sant' Atanasio]. - Nyíregyháza : Ist. Teologico Greco-cattolico Sant' Atanasio, 2013. - 85 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 80-85.
ISBN 978-615-5073-21-2 fűzött
Oroszország - vallásfilozófia - zeneművészet - liturgikus zene
78 *** 246.8 *** 261.6 *** 21(47)
[AN 3521845]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

3930 /2014.
Kocsis L. Mihály (1943-)
   Bara Margit tekintete : csodálatos könnycsepp / Kocsis L. Mihály. - Budapest : Kairosz, 2013. - 428 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-280-0 kötött
Bara Margit (1928-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - életrajz
792.028(439)(092)Bara_M.
[AN 3526017]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

3931 /2014.
   Agapes francophones 2013 : actes du Xe Colloque international d'études francophones : CIEFT 2013 "Voyage(s)" tenu à l'Université de L'Ouest de Timişoara, les 15 et 16 mars 2013 / ... réunies par Ramona Maliţa, Mariana Pitar, Dana Ungureanu ; [org., publ. par] Université de l'Ouest de Timişoara Faculté des Lettres, Histoire et Théologie Chaire de français. - Szeged : JATEPress, 2013. - 429 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-155-6 fűzött
francia irodalom története - francia nyelv
804.0 *** 840(091)
[AN 3523366]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2014.
Balogh Tamás (1965-)
   Ő volt Thienemann / Balogh Tamás. - Budapest : Kijárat, 2013. - 155, [2] p. ; 19 cm. - ("Sálas"-könyvek, ISSN 2064-5120 ; 1.)
Bibliogr.: p. 149-155.
ISBN 978-615-5160-29-5 fűzött : 2200,- Ft
Thienemann Tivadar (1890-1985)
Magyarország - tudós - germanisztika - irodalomtörténész - 20. század
803.0(439)(092)Thienemann_T. *** 82.01(439)(092)Thienemann_T.
[AN 3521915]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2014.
Bánszegi Zsuzsa
   Finn - magyar tematikus szótár / Bánszegi Zsuzsa. - Debrecen ; [Hajdúhadház] : Bánszegi Zs., 2013. - 344 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7960-6 fűzött
finn nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.41=945.11
[AN 3522950]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2014.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : első lépés - magyar nyelvkönyv kezdőknek = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta = L'Ungherese: passo dopo passo / Durst Péter ; [a rajzokat kész. Burg Balázs] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ]. - Új, jav. kiad. - [Szeged] : SZTE Hungarológia Közp., [2014]. - 312 p. : ill. ; 27 cm
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-06-1527-3 fűzött
ISBN 963-06-1527-4
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3525543]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2014.
   Eurocity student's book : level C1 / [... ed. Peter Bowing]. - 2. rev. ed. - Budapest : Euro Examination Centre, 2013. - 142 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-14-5 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3522522]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2014.
Fekete Gábor
   Go! : életre való angol 1 / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Nyelvipercek.hu Kft., [2013]. - 196 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7733-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár
802.0(078)(076)=945.11
[AN 3522633]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2014.
Fekete Gábor
   Go! mondattár : beszélj folyékonyan angolul! / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Nyelvipercek.hu Kft., [2013]. - 100 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6521-0 fűzött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3522634]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2014.
Gyáfrás Edit
   Német - magyar, magyar - német kisszótár / [... főszerk. Gyáfrás Edit ; [... mtárs Kriston Renáta]. - 3. jav., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2013. - XII, 569 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9954-59-5 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3525115]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2014.
Hessky Regina (1943-)
   Német - magyar, magyar - német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / Hessky Regina, Iker Bertalan ; [... mtárs Kriston Renáta] ; [ill. Tóth Péter]. - 4. jav., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2013. - XVIII, 1371 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-76-2 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3525268]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2014.
Horváthné Lovas Márta
   Zwanzig weniger eins = Egy híján húsz társalgási témakör a német alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákhoz : nyelvtani gyakorlatokkal kiegészítve / Horváthné Lovas Márta. - Felújított, bőv. kiad. - Sopron : Padlás Nyelviskola, 2014. - 231 p. ; 24 cm. - (Padlás Nyelviskola könyvek, ISSN 1419-533X)
ISBN 963-85779-3-2 fűzött : 1900,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3526434]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2014.
Juhász Zsolt
   A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához : a második lépés... : a tudat útja / Juhász Zsolt. - [Budapest] : Szerző, cop. 2013. - 255 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-08-8213-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar nyelv - nyelvfilozófia
809.451.1 *** 800.1
[AN 3522933]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2014.
Péntek János (1941-)
   Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában / Péntek János. - [Budapest] : MTA, 2013. - 23 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 22-23.
ISBN 978-963-508-694-8 fűzött
Erdély - magyar nyelv - nyelvjárás - akadémiai székfoglaló értekezés
809.451.1-087(498)(043.5)
[AN 3523092]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2014.
   Practice test book : Euroexam : level B2 : three complete sets of B2 level Euroexam tests with exam guide, answer keys and free downloadable audio materials. - Budapest : Euro Examination Centre, 2013. - 137 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-16-9 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3522610]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2014.
   Practice test book : Euroexam : level C1 : three complete sets of C1 level Euroexam tests with exam guide, answer keys and free downloadable audio materials. - Budapest : Euro Examination Centre, 2013. - 154 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9762-17-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3522611]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2014.
   Társadalmi nem és nyelvhasználat : válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból / [szerk. Juhász Valéria, Kegyesné Szekeres Erika]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2011-2013. - 2 db ; 24 cm
szociolingvisztika - társadalmi nem
800.1 *** 316.7 *** 316.37-055.1/.3
[AN 3480703]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 280 p. : ill. - (Nyelvészeti füzetek, ISSN 1217-9957 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9927-85-8 fűzött
[AN 3523282] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

3946 /2014.
Goldziher Ignác (1850-1921)
   A klasszikus arab irodalom története / írta Goldziher Ignác ; a kéziratos hagyatékot sajtó alá rend., bev., mutatókkal ell. és kiad. Dévényi Kinga. - Budapest : MTAK, 2013. - XXV, 170 p. : ill. ; 24 cm. - (Keleti tanulmányok, ISSN 0133-6193 ; 16.)
ISBN 978-963-7451-23-2 fűzött
arab irodalom története - középkor
892.7(091)"04/14"
[AN 3521722]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2014.
Rónay László (1937-)
   Sebek áztatása : visszaemlékezések / Rónay László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-706-9 fűzött : 2400,- Ft
Rónay László (1937-)
Magyarország - irodalomtörténész - irodalmi élet - 20. század - 21. század - memoár
82.01(439)(092)Rónay_L.(0:82-94) *** 894.511(091)"195/198"(0:82-94)
[AN 3522381]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2014.
   Sokszínű jelentés. - Miskolc : ME BTK Pro Scientia Hallgatói Öntevékeny Kör, 2013. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Pro scientia füzetek, ISSN 2063-7691 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-048-6 fűzött
irodalomtudomány - nyelvészet - szemantika - tudományos diákkör
82.01 *** 378.184 *** 80 *** 801.541.2
[AN 3522740]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2014.
Vizkelety András (1931-)
   Irodalmak születése / Vizkelety András. - [Budapest] : MTA, 2013. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-691-7 fűzött
európai irodalom története - német irodalom története - kora középkor - akadémiai székfoglaló értekezés
82(4)(091)"07/10"(043.5) *** 830(091)"07/10"(043.5)
[AN 3522636]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

3950 /2014.
Gere Zsolt (1972-)
   Szebb idők : Vörösmarty epikus korszakának rétegei / Gere Zsolt. - Budapest : Argumentum, 2013. - 340 p. : ill. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 174.)
Bibliogr.: p. 275-299.
ISBN 978-963-446-707-6 fűzött : 2600,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Vörösmarty_M.
[AN 3522252]
MARC

ANSEL
UTF-83951 /2014.
Gerliczki András (1963-)
   Kurucz Gyula írói világa / Gerliczki András ; [kiad. a ... Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kult. Egyes., 2013. - 102 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 95-101.
ISBN 978-963-87917-6-4 fűzött
Kurucz Gyula (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kurucz_Gy.
[AN 3521928]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2014.
   Kinyílnak az Egysorosok : középiskolások gondolatai Weöres-versekről / [szerk. Jordán Gergely] ; [kiad. az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődási Központ]. - Baja : Ady E. Vár. Kvt. és Művel. Közp., 2013. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88456-2-7 fűzött
Weöres Sándor (1913-1989)
magyar irodalom - író - irodalmi adaptáció - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511(092)Weöres_S.(0:82-822) *** 894.511-822 *** 379.825-053.6 *** 06.063(439-2Baja)
[AN 3522415]
MARC

ANSEL
UTF-83953 /2014.
Medvigy Endre (1948-)
   Adósságtörlesztés / Medvigy Endre. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2013. - 288 p. ; 21 cm. - (Vízjel sorozat, ISSN 1786-2191)
ISBN 978-615-5354-08-3 fűzött : 3600,- Ft
Sinka István (1897-1969)
Magyarország - író - magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - esszé
894.511(092)Sinka_I. *** 894.511(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3522958]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2014.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Így szerettek ők : magyar irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2013. - 129 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 127-[130].
ISBN 978-963-13-6098-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - szerelem - 19. század - 20. század - életrajz - album
894.511(092) *** 392.6
[AN 3525257]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2014.
Pázmány Péter (1570-1637)
   Imádságos könyv, 1631 : jegyzetek a szövegkiadáshoz / Pázmány Péter ; szerk. Sz. Bajáki Rita, Bogár Judit. - Budapest : Universitas : EditioPrinceps, 2013. - 460 p. ; 24 cm + CD-ROM. - (Pázmány Péter művei ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-42-3 kötött : 5040,- Ft
író - szövegkritika - magyar irodalom - vallásos irodalom - 17. század - ima - elektronikus dokumentum
894.511(092)Pázmány_P. *** 894.511-97.07 *** 243
[AN 3522474]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2014.
Szauder József (1917-1975)
   Magyar irodalom, olasz irodalom / Szauder József ; [szerk. Sárközy Péter]. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 325 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-446-691-8 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom története - olasz irodalom története - újkor - legújabb kor
894.511(091)"16/18" *** 850(091)"16/19"
[AN 3522467]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

3957 /2014.
Áprily Lajos (1887-1967)
   A rakoncátlan kisgida : Áprily Lajos és Jékely Zoltán mesegyűjtései / [... illusztrációkat Igor Lazin kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 75, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-880-7 kötött : 2700,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - mese - népmese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=00)
[AN 3522490]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2014.
Banks, Rosie
Enchanted palace (magyar)
   Az elvarázsolt palota / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 118, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 1.)
ISBN 978-615-5220-66-1 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3526344]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2014.
Banks, Rosie
Unicorn Valley (magyar)
   Az Unikornisok völgye / Rosie Banks ; [ford. Benda Luca]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 103, [24] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 2.)
ISBN 978-615-5220-67-8 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3526346]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2014.
Friggieri, Oliver (1947-)
It-tfal jigu bil vapuri (magyar)
   A gyerekeket a hajó hozza / Oliver Friggieri ; [ford. Boda Magdolna]. - Szeged : Bába : Boda M., 2013. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-083-8 fűzött
ISBN 978-963-08-6211-0
máltai irodalom - regény
892.7-31(458.2)=945.11
[AN 3521841]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2014.
Gaiman, Neil (1960-)
The ocean at the end of the lane (magyar)
   Óceán az út végén / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-43-1 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3525301]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2014.
Hosseini, Khaled (1965-)
The kite runner (magyar)
   Papírsárkányok / Khaled Hosseini ; [ford. Vajda György]. - Budapest : Libri, 2013, cop. 2005. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-251-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3525111]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2014.
Kalmar, Kersten
   Meditation eines Kindes in der Krippe : Gedichte / Kersten Kalmar. - [Telki] : [Kalmar, K.], cop. 2013. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7710-7 fűzött
német irodalom - vers
830-14
[AN 3522442]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2014.
Koontz, Dean R. (1945-)
Deeply Odd (magyar)
   Másvilág : [az Odd Thomas sorozat folytatása] / Dean R. Koontz ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2013. - 400 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-324-132-5 fűzött : 2690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3522312]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2014.
Matar, Hisham (1970-)
Anatomy of a disappearance (magyar)
   Egy eltűnés anatómiája / Hisham Matar ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2013. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-124-0 kötött : 2980,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3522315]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2014.
Mead, Richelle (1976-)
Vampire academy (magyar)
   Vámpírakadémia / Richelle Mead ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-94-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3525313]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2014.
Monsó, Imma (1959-)
Un home de paraula (magyar)
   Szavakból gyúrt ember / Imma Monsó ; [ford. Nemes Krisztina]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 225, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-933-0 fűzött : 2500,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3522410]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2014.
Niffenegger, Audrey (1963-)
The time traveller's wife (magyar)
   Az időutazó felesége / Audrey Niffenegger ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 563 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-327-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3526361]
MARC

ANSEL
UTF-83969 /2014.
Picoult, Jodi (1966-)
The storyteller (magyar)
   Vezeklés / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2013. - 578 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-286-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3526363]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2014.
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
Bariona, ou Le fils du tonnerre (magyar)
   Bariona, avagy Színjáték a fájdalomról és a reményről / Jean- Paul Sartre ; [ford. Szalay Mátyás]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2013. - 163 p. ; 20 cm. - (Repertoár, ISSN 2061-8565)
Agejas, José Ángel tanulmányával
ISBN 978-963-236-691-3 fűzött : 2000,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3522993]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2014.
Teller, Janne (1964-)
Intet (magyar)
   Semmi / Janne Teller ; [ford. Weyer Szilvia]. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2011. - 181 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-295-2 kötött : 2495,- Ft
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3525270]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

3972 /2014.
Ács Julianna
   Győrszentiváni történetek / Ács Julianna ; [... rajz. Fábry György]. - Budapest : Tarsoly K., 2013. - 114 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-9570-52-8 fűzött
Győrszentiván - magyar irodalom - helytörténet - vers - memoár
894.511-14 *** 894.511-94 *** 943.9-2Győrszentiván(0:82-94)
[AN 3523211]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2014.
Ágoston Julián (1909-1969)
   Kunszentmártoni nyár, 1950 : Ágoston Julián versei / a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya közreműködésével kész. - [Eger] : Ciszterci Diákszövets. Egri Oszt., 2013. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6301-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521958]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2014.
Albert Ferenc (1949-)
   Acél, s a toll : verses kötet / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], 2014. - 234 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-8132-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522910]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2014.
Albert Ferenc (1949-)
   Hétmérföldes csizmámban : útleírások prózában és versben / Albert Ferenc. - [Budapest] : [Albert F.], 2013-. - 21 cm
Közép-Európa - magyar irodalom - helyismeret - vers - útleírás - válogatott művek
894.511-821 *** 908.4-11(0:82-821)
[AN 3522027]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ősök-hősök nyomdokában. - 2013. - 195 p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-8132-6 fűzött
Közép-Európa - magyar irodalom - helyismeret - verses elbeszélés - útleírás - verses dráma
894.511-16 *** 908.4-11(0:82-1) *** 894.511-992 *** 894.511-2
[AN 3522029] MARC

ANSEL
UTF-83976 /2014.
Antalfy István (1924-)
   Őszült hajad : versek / Antalfy István. - Kecskemét : Maxima Csop. Kft., 2013. - 108, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89321-5-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522431]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2014.
Baksa-Soós Attila
   Szikvíz a tengerben / Baksa-Soós Attila. - Budapest : Silenos ; Düsseldorf : Omikron, 2013. - [94] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89407-8-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom
894.511-994
[AN 3522225]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2014.
Bánosi György (1953-)
   Mulatság után / Bánosi György ; [közread. a] NapSziget a Művészetekért Alapítvány. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2013. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89558-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521837]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2014.
Bende Liza (1949-)
   A vörös sírkő nyomában : [történelmi kaland] / Bende Liza ; [közread.] Segesd Önkormányzata. - Segesd : Önkormányzat, 2014. - 71 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8484-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3521916]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2014.
Benyák Zoltán (1976-)
   Az idő bolondjai / Benyák Zoltán. - [Tatabánya] : Grafoman, 2013. - 318, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6939-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3521765]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Don Quixote kisasszony [elektronikus dok.] / írta Bródy Sándor. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 295 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119474. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-423-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-424-9 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3524482]
MARC

ANSEL
UTF-83982 /2014.
Buda Ferenc (1936-)
   Fehérlófia / Buda Ferenc ; Lévay Tamara illusztrációival. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 67 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-874-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3522477]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2014.
Busné Németh Andrea
   Álom szafari / [írta Busné Németh Andrea] ; [ill. ... Ráduly Csaba]. - Budapest : Effekt Marketing Kft., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7801-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3522531]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2014.
Busné Németh Andrea
   Vadnyugati kalandjaim / [írta Busné Németh Andrea] ; [ill. ... Ráduly Csaba]. - Budapest : Effekt Marketing Kft., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7799-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3522527]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2014.
Cserna Eszter (1983-)
   Varázslatok könyve / írta és ill. Cserna Eszter. - Dömsöd : Cserna E., 2013. - [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8294-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3521923]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2014.
Csiky Gergely (1842-1891)
   A vasember [elektronikus dok.] : színmű három felvonásban / írta Csiky Gergely. - Szöveg (pdf : 362 KB) (epub : 77 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119464. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-413-3 (pdf)
ISBN 978-963-364-414-0 (epub)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3524348]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2014.
Csonka Pál (ifj.)
   f. és d : pszeudofikció / ifj. Csonka Pál ; [ill. Berei Zoltán]. - [Nagypall] : Látens Virtualitás, cop. 2013. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7148-8 fűzött
magyar irodalom - kisepika
894.511-32
[AN 3521782]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2014.
Dallos Szilvia (1935-)
   Forgatások mosolya : anekdoták a magyar film történetéből / Dallos Szilvia. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Nap, cop. 2014. - 289 p. : ill. ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-9658-87-5 kötött : 3300,- Ft
894.511-36 *** 791.44(439)(0:82-36)
[AN 3526455]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2014.
Dánandrássy Katalin (1934-)
   Tarlónjárás : lebegés a föld felett : válogatott versek és próza : III. kötet / Dánandrássy Katalin. - [Budapest] : [Dán A.-né], 2013. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8231-6 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3522681]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2014.
Dancs Imre
   A programozó / Dancs Imre. - [Budapest] : Publio, 2013. - 538 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-381-322-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3521694]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2014.
Darvas Ferenc (1936-)
   Szavak szavakat szülnek / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2013. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-1-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - próza
894.511-821
[AN 3522552]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2014.
Dezső Károly, A. (1960-)
   Várj! / A. Dezső Károly ; [kiad. Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2013. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9983-13-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522112]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2014.
Dinyés László (1948-)
   Időölő : versek, 2007-2013 / Dinyés László. - Budapest : Dinyés L., 2013. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7786-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522359]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2014.
   Emlékkönyv Dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, tanár 85. születésnapja alkalmából / összeáll. és szerk. ifj. Kiss Ferenc és Bakos István. - Budapest : Kairosz, 2013. - 461 p. : ill. ; 23 cm
Kiss Ferenc naplójával és a Budapesten, 2012. máj. 4-én tartott emlékülés előadásaival. - Gerinccím: Kiss Ferenc emlékkönyv
ISBN 978-963-662-560-3 kötött : 4500,- Ft
Kiss Ferenc (1928-1999)
Magyarország - irodalomtörténész - magyar irodalom - 20. század - memoár - válogatott művek
894.511-821 *** 82.01(439)(092)Kiss_F.(0:82-822)
[AN 3523037]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2014.
Farkas Kriszta
   Málna-mesék a sűrű hétköznapokról / írta Farkas Kriszta ; rajz. Horváth Kati. - Budapest : Álomgyár K., 2013. - [32] p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-615-5252-30-3 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - iskolán kívüli oktatás - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 374.3
[AN 3523324]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2014.
Farkas Márta (1943-)
   Szerzek néki : regény / Farkas Márta. - Budapest : [Farkas M.], 2013. - 136 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7631-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3522427]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2014.
Fazekas Imre Pál (1930-)
   Volt egyszer egy vadnyugat nálunk is, 2010-2014 / Fazekas Imre Pál. - [Dunaújváros] : Fazekas I. P., 2013. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8388-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3521823]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2014.
Fésüs Éva (1926-)
   Az ezüst hegedű / Fésűs Éva ; Csomor Katalin rajz. - 10. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 236 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-361-574-4 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3525297]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2014.
Fodor András (1929-1997)
   A párbeszéd oltalma : összegyűjtött versek / Fodor András ; [sajtó alá rend. és szerk. Fodor János]. - Budapest : Gondolat, 2013-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3522040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1977-1997. - 2013. - p. 559-1049.
ISBN 978-963-693-516-0 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3522043] MARC

ANSEL
UTF-84000 /2014.
Frei Tamás (1966-)
   2015 : a káosz éve és a magyar elit háborúja / Frei Tamás. - Budapest : Ulpius-ház, 2013. - 588 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-590-5 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522310]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2014.
Fülöp Lajos (1932-)
   Mátrai monológ : versek és műfordítások / Fülöp Lajos ; [vál. és az előszót írta Lisztóczky László]. - Gyöngyös : Konturs Kft., 2013. - 64 p. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89744-2-6)
magyar irodalom - világirodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-14.032 *** 82-14=945.11
[AN 3521946]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2014.
Gál Mihály
   Platófázis / Gál Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 99 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-236-742-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3522888]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2014.
Gáspárné Szijj Noémi
   Mese a kalózok órájáról / [írta Gáspárné Szijj Noémi, Gáspár Bendegúz] ; [ill. ... Ráduly Csaba]. - Budapest : Effekt Marketing Kft., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7802-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3522536]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2014.
Györke Seres Klára (1933-)
   Ha kérditek / Györke Seres Klára. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-85-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522711]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2014.
Hajdan Vali (1962-)
   FülbeVali / írta és szerk. Hajdan Vali. - Budapest : Szerző, 2014. - 158 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-8417-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3523177]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2014.
Hamar Péter (1943-)
   Anzikszkártyák Bajáról : novellák / Hamar Péter ; [közread. a] Bajai Honpolgár Alapítvány. - Baja : Bajai Honpolgár Alapítvány, 2013. - 99 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-87589-4-1 fűzött : 1000,- Ft
Baja - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Baja(0:82-32)
[AN 3521925]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2014.
   Hétköznapi krónikák : novellák / [fel. szerk. Bakos József] ; [szerk. Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 127 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5083-89-1)
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3522723]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2014.
   Hullám-tér : a Napkelet Egyesület irodalmi antológiája / [szerk. Botz Domonkos] ; [... ill. Lázár Zsuzsanna]. - Budapest : Napkelet Egyes., 2013. - 107 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8170-8 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3522428]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2014.
   Isten tenyerén : versek / [ill. Bálint Imre, Fazekas Éva, Tarnócziné Barabás Irén]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2013. - 93 p. : ill. ; 15 cm. - (Érdi irka zsebkönyvek, ISSN 2063-7039)
Fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 244(0:82-14)(082)
[AN 3521786]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2014.
Jámbor Judit (1972-)
   A paradicsom zöldje / Ali Mafoma ; [!ford. Jámbor Judit]. - Budapest : Scolar, 2013. - 147, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-244-451-2 kötött : 2495,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522422]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2014.
J'Araken (1944-)
   Az Univerzum gyermekei / J'Araken. - Sopron : Novum Pro, [2010-2013]. - 2 db ; 22 cm
A 2. kötetet kiad. a szerző
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 2924522]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2013. - 486, [10] p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-7806-7 fűzött
[AN 3521855] MARC

ANSEL
UTF-84012 /2014.
Jegroth-ess
   Foghányás : zombi róka horror / Jegroth-ess. - [Szabadegyháza] : [Wirth M.], cop. 2013. - 240 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7886-9 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3522712]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2014.
Jenei Norbert
   Lelkemnek éhe : versek / Jenei Norbert. - [Kistelek] : Magánkiad., 2013. - 99 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7146-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521859]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2014.
Karsai János (1961-)
   Hazugságok könyve : egy harcz-művész mester tanításai az ő tanítványainak / János. - [Budapest] : Szenzár, cop. 2013. - 131, [5] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-7014-74-1 fűzött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3523078]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2014.
Kaszás György
   Amit a pandákról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-130-1 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3522388]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2014.
Kaszás György
   Amit az oroszlánokról feltétlenül tudni kell / írta Kaszás György ; rajz. Elek Lívia. - [Budapest] : Animus, cop. 2013. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-324-129-5 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3522386]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2014.
Katie G.
   Sóvirág / Katie G. - [Pécel] : [Bánfalvi Á.], cop. 2013. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8236-1 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3522903]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2014.
   Kavicsok : versek / [szerk. Kun J. Judit]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-87-7 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3522758]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2014.
Kiss Anna (1939-)
   Gyolcs : összegyűjtött versek / Kiss Anna. - Budapest : Kortárs, 2014. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-9985-25-4 fűzött : 7000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521980]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 707 p.
ISBN 978-963-9985-55-1
[AN 3521985] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 806 p.
ISBN 978-963-9985-56-8
[AN 3521988] MARC

ANSEL
UTF-84020 /2014.
   Kiss Judit Ágnes, Simon Adri, Horváth Orsolya, Debreczeny György. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2013. - 80 p. : ill. ; 19 cm. - (4 az 1-ben, ISSN 2064-5090 ; 2.)
ISBN 978-963-89558-2-1 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3521843]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2014.
Kiss Magdolna Tünde
   Kirekesztett fény : versek / Kiss Magdolna Tünde. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-92-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522748]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2014.
Koller Eszter (1988-)
   Táncoló gyertyalángok / Koller Eszter. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 47 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-91-4 fűzött
magyar irodalom - levélregény
894.511-31
[AN 3522701]
MARC

ANSEL
UTF-84023 /2014.
Kovács Andrea
   Elmaradt mosolyaink : versek / Kovács Andrea. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2013. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-90-7 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522694]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2014.
Kővári Tibor (1944-)
   Fehéren feketén : válogatott versek / Kővári Tibor ; [közread. az Irka Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság]. - [Szigethalom] : Irka Irod. és Képzőműv. Asztaltárs., 2013. - 143 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7778-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522357]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2014.
Lesi Zoltán (1982-)
   Merül / Lesi Zoltán. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 49, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 184.)
ISBN 978-963-88478-6-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3523176]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2014.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
Balambér, a bálnaborjú kalandjai távoli tengereken (angol)
   Wilber the whale calf's adventures in distant seas [elektronikus dok.] / Lőrincz Judit Lívia ; ill. by Bonczföldi Andrea, Kosaras Mihály ; transl. ... by Tavasz Kinga. - Szöveg (epub : 5 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119473. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-134-4
gyermekirodalom - magyar irodalom - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3524478]
MARC

ANSEL
UTF-84027 /2014.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az éjszaka doktora : ifjúsági regény / Lőrincz L. László. - Utánny. - Budapest : Studium Plusz, 2014. - 355, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-78-5 fűzött : 2199,- Ft
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3525335]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   A világ nagy ajándék : gondolatok a szeretetről és a szerelemről / Márai Sándor ; [vál. és sajtó alá rend. Szepessy Kata & Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : [Helikon], cop. 2013. - 94, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-227-455-3 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3522392]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2014.
Mércséné Károly Gabriella
   Virágtündérek tánca / [írta Mércséné Károly Gabriella] ; [ill. ... Ráduly Csaba]. - Budapest : Effekt Marketing Kft., 2013. - 23 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7800-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3522533]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2014.
Mesterházi Lajos (1916-1979)
   Farsang : regény / Mesterházi Lajos. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2013. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-705-2 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522249]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2014.
Mikolai Bertics Mihály (1953-)
   Egyedül ketten : versek, 2006-2011 / Mikolai Bertics Mihály. - [Vásárosnamény] : Szerző, 2013. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6954-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521701]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2014.
Monok Zsuzsanna
   Versutca / Monok Zsuzsanna "Kikelet". - [Budaörs] : Szerző, cop. 2013. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8281-1 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521699]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2014.
Nagy Laura P. (1973-)
   Tölgyfamaci, Zsebgonosz és Buborék, a nagyfejű bögremacska kalandjai / P. Nagy Laura ; [a rajzokat ... kész. Rékai Lilla]. - [Barcs] : P. Nagy L., 2013-. - 31 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3522635]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az erdő könyvtára. - 2013. - 102 p. : ill.
ISBN 978-963-08-4724-7 kötött
[AN 3522639] MARC

ANSEL
UTF-84034 /2014.
Németh István Péter (1960-)
   Németh Anna képeskönyve / Németh István Péter. - Balatonfüred ; Tapolca : [Visual.hu Kft.], 2013. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-88705-7-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - német irodalom - vers
894.511-14 *** 830-14=945.11
[AN 3522433]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2014.
Osvát Ernő (1876-1929)
   Az elégedetlenség könyvéből [elektronikus dok.] : gondolatok, aforizmák / írta Osvát Ernő. - Szöveg (pdf : 415 KB) (epub : 94 KB) (mobi : 375 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119476. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-502-4 (pdf)
ISBN 978-963-364-503-1 (epub)
ISBN 978-963-364-504-8 (mobi)
magyar irodalom - aforizma - elektronikus dokumentum
894.511-84
[AN 3524486]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2014.
Ottlik Géza (1912-1990)
   Továbbélők / Ottlik Géza ; [a szöveget gond. Kelecsényi László]. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2013. - 148, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-676-530-9 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3525165]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2014.
Palotai H. Zsófia
   "Szabadság mindenek felett" = "Libertas optima rerum" / Palotai H. Zsófia. - [Budapest] : Álomgyár K., 2013-. - 20 cm
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3511475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Nyár = Aestas. - 2013. - 261 p.
Csak magyar nyelven
ISBN 978-615-5252-33-4 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3523331] MARC

ANSEL
UTF-84038 /2014.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   A bujtogatók [elektronikus dok.] : kisregény / írta Rákosi Viktor. - Szöveg (pdf : 605 KB) (epub : 182 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-119475. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-505-5 (pdf)
ISBN 978-963-364-506-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3524485]
MARC

ANSEL
UTF-84039 /2014.
Rodé Klára
   Életre keltek.. / Rodé Klára. - [Budapest] : [Rodé K.], cop. 2013. - 47, [5] p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-08-8092-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella - kisepika
894.511-43
[AN 3522695]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2014.
Sárándi József (1945-)
   Hiányuniverzum : egyberostált régi és új versek / Sárándi József. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2013. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-06-9 fűzött : 3600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3522898]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2014.
Sógor Béla (1941-)
   Toll hegyén / Sógor Béla. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2013. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-63-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3521804]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2014.
   Sors-érintés : amatőr költők antológiája / [szerk. Baranyai Attila] ; [közread. a Vizuális Pedagógiai Műhely Bt.]. - Badacsonytördemic : VPM, 2013. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6886-0 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3522775]
MARC

ANSEL
UTF-84043 /2014.
Spirit Bliss (1984-)
   Mennydörgő némaság / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 454 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-198-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522303]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2014.
Szabó Jenő (1910-1993)
   Lövér / Szabó Jenő ; [az illusztrációkat Sterbenz Károly rajz.] ; [közread. a Sopron Anno Egyesület]. - Sopron : Sopron Anno Egyes., 2013. - 72, [6] p. : ill. ; 23 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Sopron : Röttig-Romwalter Ny., 1942
ISBN 978-963-08-7935-4 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - hasonmás kiadás
894.511-32 *** 094/099.07
[AN 3522924]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2014.
Szabó László (1953-1997)
   Szabó László, 1953-1997 / [... ill. Szőnyi Etelka]. - Szeged : JATEPress, cop. 2013. - 147 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-315-156-3 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3523356]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2014.
Szávai Attila (1978-)
   Hetedik emelet / Szávai Attila. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2013. - 116 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 183.)
ISBN 978-963-88478-7-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3522857]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2014.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-)
   Legjobb sarkosan fogalmazni : politikai napló, 2008-2012 / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Agroinform, 2013. - 503 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-959-4 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3523393]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2014.
Szláv Kitty
   Online gésa : leveleim Dannámnak / Szláv Kitty ; [... graf. és tusrajzok Boros Attila ...]. - [Budapest] : Angeli Book, 2013. - 318 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7784-8 fűzött : 3599,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3522905]
MARC

ANSEL
UTF-84049 /2014.
Sztanko, Gabriella
   Megcsalás és méltóság / Gabriella Sztanko. - [Budapest] : [Balogh Gy.-né], 2013. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8232-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-322.5
[AN 3522664]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2014.
Szűcs Vanda
   Egy ikerpár titkos naplója : kezdetek / Szűcs Vanda. - Pécs : Alexandra, cop. 2013. - 288 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-150-7 fűzött
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3522437]
MARC

ANSEL
UTF-84051 /2014.
Teller Ágnes
   Julcsi és a színek sárkányai / Teller Ágnes. - Monor : Inter-Profession Kft., cop. 2013. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8237-8 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3522896]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2014.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Egy vezérbika emlékiratai ; Legenda a nyúlpaprikásról / Tersánszky J. Jenő ; [... az illusztrációkat Győrfi András kész.]. - Budapest : Holnap, cop. 2013. - 299, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-054-9 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522395]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2014.
Vachter Ákos (1985-)
   Rémálompor : [Edward Gorey, H. P. Lovecraft, Jane Yolen és Neil Gaiman versfordításokkal] / [írta és ford.] Vachter Ákos ; [... illusztrációit kész. Pataki Gábor ...]. - [Budapest] : Shirokuma, 2013. - 235 p. : ill. ; 21 cm
Borítócím: Rémálompor avagy A szükségszerűtlenség dalai és más különös versek
ISBN 978-963-89711-5-9 fűzött
magyar irodalom - amerikai angol irodalom - vers - antológia
894.511-14 *** 820-14(73)(082)=945.11
[AN 3523195]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2014.
Varga Csaba (1946-)
   Isteni jellem, a szerelem / Varga Csaba ; [kiad. a Stratégiakutató Intézet]. - Budapest : Stratégiakut. Int., 2014. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87857-9-4 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek - vers
894.511-821
[AN 3523414]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2014.
Vedres Ferenc (1948-)
   Megmozdított kövek / Vedres Ferenc, Vedres-Nagy Ibolya ; [Pócsik Olga illusztrációival]. - Szeged : Bába, 2014. - 79 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-086-9 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3521828]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2014.
Végh Eszter
   Fekete-fehér : regény / Végh Eszter. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, cop. 2013. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-93-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522749]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2014.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Lélek-jelenlét : a létezés technikái, korunk, jogok, gyerekek, iskolák / Vekerdy Tamás. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Móra, 2013. - 201, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9538-5 kötött : 2190,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - rádióműsorszám
894.511-92 *** 791.9.096(439)
[AN 3525348]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2014.
Whopper, Western L.
   Szerelemtől az öngyilkosságig : egyszer volt, hol nem volt... : drága szerelmemnek! : megtörtént igaz történet / Western L. Whopper. - [Budapest] : [Magánkiad.], 2013. - 93, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8278-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3522672]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2014.
Zatkalik András (1954-)
   Tollas próbák / Zatkalik András ; [... ill. Veszeli Lajos]. - Veszprém : Bakony-Balaton Média Kft., 2013. - 127 p., [6] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8127-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat - publicisztika
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3522090]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4060 /2014.
Bakos Tímea
   Téli örömök múltunk emlékeivel : foglalkoztató gyerekeknek és felnőtteknek / Bakos Tímea ; [a rajzokat kész. Bakos Tímea és Drávainé Kiss Andrea]. - [Pilisszentiván] : Fríg K., 2013. - 142, [2] p. : ill. ; 24 cm
Az alcím és egyes szövegrészek rovásírással is
ISBN 978-963-9836-28-0 fűzött : 1600,- Ft
karácsonyi szokás - advent - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 398.332.41(02.053.2)
[AN 3523088]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2014.
Belicza Bea
   Babácska és Pupi kalandjai : a muzsikaszó / írta Belicza Bea ; rajz. Bihari Beatrix-Renáta. - Budapest : Fibit Media, [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-6511-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3522236]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2014.
Carle, Eric (1929-)
The very hungry caterpillar (magyar)
   A telhetetlen hernyócska / Eric Carle ; [ford. Demény Eszter]. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, 2013. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 13x18 cm
ISBN 978-615-5291-28-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526354]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2014.
Donaldson, Julia (1948-)
Monkey puzzle (magyar)
   A majom mamája / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pagony, 2013. - Lapozó (24 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5291-33-3 kötött : 1850,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3526084]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2014.
Dowsett, Elizabeth
Lego Star wars brickmaster (magyar)
   Lego Star wars : építőkönyv : harc az ellopott kristályokért : két figurával és számos építőelemmel! / [írta Elizabeth Dowsett] ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 77 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-963-343-301-0 kötött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3526258]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2014.
Rosenblum, Jill
Barbie music player storybook (magyar)
   Barbie zenélő mesekönyv 2 / adaptáció Jill Rosenblum. - Budapest : Egmont, 2013. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm + 4 CD, 1 lejátszó
ISBN 978-963-343-457-4 kötött
képeskönyv - auditív dokumentum
087.5(084.1)
[AN 3526208]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2014.
Schneider, Liane
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 26.)
ISBN 978-615-5385-28-5 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525513]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2014.
Tielmann, Christian (1971-)
Max wünscht sich ein Kaninchen (magyar)
   Berci kisállatot szeretne / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 4.)
ISBN 978-615-5385-30-8 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3525507]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4068 /2014.
   Győzteseink : a Pázmányos hallgatóknak a XXXI. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai és Társadalomtudományi Szekcióiban győztes dolgozatai / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; a szerkesztésben közrem. Horváth Júlia ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 174 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-127-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3522987]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2014.
   Győzteseink szárnypróbálásai : a PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán Szekcióban / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; a szerkesztésben közrem. Teperics József ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 382 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Váltakozva magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-136-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3523012]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2014.
Monroe, Caleb
Past, presents, and future (magyar)
   Több Sid többet árt / írta Caleb Monroe ; rajz. Shelli Palorine és Braden Lamb ; [ford. Tóth Tamás]. - Budapest : Drize K., [2013]. - [22] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ice age, ISSN 2064-0684 ; 4.)
ISBN 978-615-5425-01-1 fűzött : 980,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3522411]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2014.
Tinetta N.
   Lost gods / [írta és rajz.] Tinetta N. - Budapest : Shirokuma, cop. 2013. - [145] p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-89711-6-6 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3523234]
MARC

ANSEL
UTF-8