MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/05/30 12:50:37
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
5166 /2014.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012]-. - ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   24., Szövettan - tundra. - cop. 2014. - 414 p.
ISBN 978-963-09-6818-8 kötött : 3490,- Ft
[AN 3529179] MARC

ANSEL
UTF-85167 /2014.
L'encyclopédie Larousse des petits (magyar)
   Larousse gyermekenciklopédia : a könyv, amire a gyerekek mindig is vágytak! / [ford. Lőrinszky Ildikó]. - [Budapest] : Könyvpont, cop. 2013. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-87268-7-2 kötött : 3990,- Ft
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3528124]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5168 /2014.
Bálint Endre (1914-1986)
A nyolcadik templom (angol)
   The eight temple : [Hungarian National Gallery, 1 February - 11 May] / Endre Bálint ; [curator] Kolozsváry Marianna. - [Budapest] : [Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery], cop. 2014. - 348 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/1.)
Bibliogr.: p. 320-322.
ISBN 978-615-5304-25-5 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 75(439)(092)Bálint_E.
[AN 3529608]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2014.
Madách Szimpózium (21.) (2013) (Kecskemét ; Szeged)
   XXI. Madách Szimpózium : [Kecskemét, 2013. április 20., Szeged, 2013. szeptember 20-21.] / [szerk. Bene Kálmán és Máté Zsuzsanna]. - Szeged ; Balassagyarmat : Madách Irod. Társ., 2014. - 199, [3] p., [2] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 82.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-00-9 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Kecskemét) *** 894.511(092)Madách_I. *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3527791]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2014.
Magyar Radon Fórum (7.) (2013) (Veszprém)
   VII. Hungarian Radon Forum and Radon in Environment Satellite Workshop / [ed. ... Kovács Tibor, Somlai János, Fábián Ferenc] ; [org. University of Pannonia Institute of Radiochemistry and Radioecology, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Hungarian Biophysical Society Section of Radioecology]. - Veszprém : Pannonian Univ. Press, 2013. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciákat Veszprémben, 2013. máj. 16-17-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5044-91-5 fűzött
radon - radiobiológia - társadalmi ökológia - konferencia-kiadvány
061.4(439-2Veszprém) *** 546.296 *** 577.34 *** 504.03
[AN 3529218]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2014.
   Varázslatos Magyarországunk, 2013 / [szerk. Gaál Péter]. - [Biatorbágy] : Kitaibel, cop. 2014. - 141, [2] p. : ill., színes ; 23x24 cm
Kész. a 2013-ban kiírt természetfotós pályázatok anyagából. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89976-0-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - természeti környezet - pályázat - természetkép - fényképalbum
06.063(439) *** 502.4(439)(084.12) *** 77.047
[AN 3528195]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5172 /2014.
   10 top tipp a digitális publikáláshoz [elektronikus dok.] / ford. és átd. Bodnár Dávid. - Szöveg (epub : 127 KB) (mobi : 224 KB). - [Budapest] : M-Web Stúdió, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89869-2-4 (epub)
ISBN 978-963-89869-1-7 (mobi)
digitális könyv - könyvkiadás - elektronikus dokumentum
655.4 *** 681.327.004.14
[AN 3529607]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5173 /2014.
Huntington, Samuel P. (1927-2008)
The clash of civilizations and the remaking of world order (magyar)
   A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása / Samuel P. Huntington ; [ford. Puszta Dóra, ... Gázsity Mila, ... Gecsényi Györgyi] ; [szerk. Ara-Kovács Attila]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1998. - 646 p. : ill., részben térk. ; 19 cm
Bibliogr.
civilizáció - társadalmi változás - külpolitika
008 *** 304 *** 327
[AN 3532454]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5174 /2014.
Balogh Béla (1955-)
   Elkezdődött.. : új világrend vagy aranykorszak? / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-163-2 kötött : 2980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3534095]
MARC

ANSEL
UTF-85175 /2014.
Balogh Béla (1955-)
   A tudatalatti tízparancsolata / Balogh Béla. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014, cop. 2005. - 102 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-9569-87-4 kötött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3534059]
MARC

ANSEL
UTF-85176 /2014.
Késmárki László (1968-)
   Test-lélek szótár : a betegségek lelki, mentális és karmikus okai / Késmárki László. - [Mezőkövesd] : Ankh K., 2014. - 2 db ; 25 cm
ezoterika - betegség
133.25 *** 616-092.11
[AN 3532136]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 382 p.
ISBN 978-963-89752-1-8 kötött : 6000,- Ft
[AN 3532142] MARC

ANSEL
UTF-85177 /2014.
Paksi Zoltán
   Égi utak csillagüzenetei : a magyar asztrozófia könyve / Paksi Zoltán. - Budapest : Két Hollós, [2014]. - 318 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 318.
ISBN 963-00-7360-9 fűzött
asztrológia
133.52
[AN 3528071]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2014.
The Stonehenge complex (magyar)
   Stonehenge / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 2.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7814-9 kötött : 1290,- Ft
építmény - művelődéstörténet - őskor
001.94(410) *** 001.94(309) *** 930.85(410)
[AN 3529485]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5179 /2014.
Jennings, Terry
Wildlife watcher (magyar)
   Séta a természetben : figyeld meg a rovarokat, a madarakat, az emlősöket és a növényeket / Terry Jennings ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2013]. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
Cipzáras tokban
ISBN 978-963-445-440-3 fűzött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3528150]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5180 /2014.
Futó János (1959-)
   A tihanyi Külső-tó : élőhelyvédelem és -helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén / Futó János, Vers József. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2014. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 7.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88693-9-5 fűzött
Tihanyi-félsziget - tó - természeti környezet - természetvédelem
556.55(439Külső-tó) *** 502(439Tihanyi-félsziget)
[AN 3528737]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2014.
   Tér-rétegek: tanulmányok a 21. század térfordulatairól / [szerk. Dúll Andrea és Izsák Éva]. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 184 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (Kívülbelül, ISSN 2061-3857)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-788-0 fűzött : 2200,- Ft
geológia - társadalomföldrajz - közterület - interdiszciplináris módszer
55 *** 911.3 *** 711.61
[AN 3527818]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5182 /2014.
Bezsilla Borbála (1935-)
   A lepkék szerelmese : Bezsilla László lepkegyűjtő, entomológus élete és munkássága / Bezsilla Borbála ; [kiad. Budapest XV. Kerületének Önkormányzata]. - Budapest : XV. Ker. Önkormányzat, 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-08-8643-7 fűzött
Bezsilla László (1903-1983)
Magyarország - tudós - rovartan - 20. század
595.78(439)(092)Bezsilla_L.
[AN 3528588]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2014.
   Biology can transmutate the elements [elektronikus dok.] / ed. by Desiré D. Dubounet. - Szöveg (pdf : 3.8 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124399. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-07-5
biokémia - elektronikus dokumentum
577.1
[AN 3529405]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2014.
   Csigakiállítás az Állatorvos-történeti Gyűjteményben : ismertető füzet / összeáll. Majoros Gábor ; [kiad. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának Állatorvos-történeti Gyűjteménye]. - Budapest : SZIE ÁOTK Állatorvos-tört. Gyűjt., 2013. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a 2013. febr. 28-án megnyitott kiállítás alkalmából. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-269-333-0 fűzött
csiga - kiállításvezető
594.3 *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529339]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2014.
   A kétéltűek és egyes hüllők (gekkók, kaméleonok és rokonaik) gyógyászata a mindennapi állatorvosi praxisban / szerk. Gál János ; [a MÁOK Fővárosi Szervezete, a SZIE ÁOTK Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék Egzotikus Állat és Vadegészségügyi Osztály szervezésében ...]. - [Budapest] : [SZIE ÁOTK], 2013. - 36 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. máj. 25-én rendezett 2. továbbképző konferencia anyaga
Fűzött
állatorvostan - kétéltű - hüllő - konferencia-kiadvány
597.6 *** 619 *** 598.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529360]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5186 /2014.
   3D views on natural cancer therapies [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 21.4 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124413. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5405-00-6
rákbetegség - alternatív gyógyászat - egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
616-006 *** 615.89 *** 613.2
[AN 3529426]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2014.
Ambrus Flóra (1997-)
   Candy / Ambrus Flóra ; [ill. Zsigó Zsolt]. - Budapest : Tudomány K., 2014, cop. 2013. - 133 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8194-75-6 fűzött : 1480,- Ft
cukorbetegség - memoár
616.379-008.64(0:82-94)
[AN 3528617]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2014.
Berente Ági (1968-)
   A méregtelenítés kézikönyve : [gyakorlati útmutató] : [a test és lélek megtisztítása természetes módszerekkel] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2008. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-82-6 fűzött
méregtelenítés - természetgyógyászat - egészséges életmód
613.24 *** 615.89
[AN 3534113]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2014.
Blitzer, Barbara (1945-)
The infertility workbook (magyar)
   Kisbabát szeretnénk : testet-lelket gyógyító program meddőséggel küzdő pároknak / Barbara Blitzer ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Budapest : Kulinária, cop. 2013. - 167 p. ; 23 cm
keretcím: Stahl magazin : pszichológia
ISBN 978-963-9905-20-7 kötött : 3990,- Ft
terméketlenség - mentálhigiénia - példatár
612.663 *** 613.865(076)
[AN 3528181]
MARC

ANSEL
UTF-85190 /2014.
   Do the SOC index [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124392. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-12-9
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3529380]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2014.
Döbrőssy Lajos (1934-)
   Daganatok szűrése : minőségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató / Döbrőssy Lajos ; [közread. az] Országos Tisztifőorvosi Hivatal. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : OTH, 2013. - 326 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-86911-5-6 fűzött
rákbetegség - szűrővizsgálat
616-006-084
[AN 3528033]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Allergy cure [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 7.6 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124408. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5405-02-0
allergia - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
616-056.43 *** 615.89
[AN 3529417]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Allergy [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 11.3 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124410. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5405-01-3
allergia - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
616-056.43 *** 615.89
[AN 3529421]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Arthritis natural advice from Imune [elektronikus dok.] / Desiré D Dubounet. - Szöveg (pdf : 12.7 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124404. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-05-1
ízületi gyulladás - elektronikus dokumentum
616.72-002
[AN 3529410]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Depression is a meaningful part of life [elektronikus dok.] / by DDD. - Szöveg (pdf : 7.8 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124394. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-09-9
depresszió - elektronikus dokumentum
616.895.4
[AN 3529384]
MARC

ANSEL
UTF-85196 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Diabetes + sugar [elektronikus dok.] / by prof Desi. - Szöveg (pdf : 13.1 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124393. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-11-2
cukorbetegség - elektronikus dokumentum
616.379-008.64
[AN 3529381]
MARC

ANSEL
UTF-85197 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   How to be a biofeedback and wellnes consultant, 2012 [elektronikus dok.] / by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 27.8 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124382. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-15-0
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3529364]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Lessons in compassion by Desiré [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124375. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-20-4
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3529349]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2014.
   Eating for medicine [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 24.3 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124384. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-13-6
egészséges táplálkozás - elektronikus dokumentum
613.2
[AN 3529366]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2014.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: boy (magyar)
   Bilikönyv / írta és rajz. Alona Frankel. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
Ford. Demény Eszter
ISBN 978-963-9727-47-2 kötött : 1590,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3532677]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2014.
Füzeskuti Ferenc
   Nyungne II : az Együttérzés Buddhájának böjtös gyakorlata : ösztönző imák és a Három fejezet szútra / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditációs Közp. : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2013]. - 192, [10] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89714-3-2 fűzött
meditáció - tibeti buddhizmus
615.851.86 *** 294.321(515)
[AN 3529068]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2014.
Harris, Russ (1962-)
The happiness trap (magyar)
   A boldogság lépcsőin [elektronikus dok.] : hogyan engedjük el a félelmeinket, és kezdjünk el élni! / Russ Harris. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Illia, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kerekes Mónika. - Megj. "A boldogságcsapda" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125940. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3532309]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2014.
   Impetigo bacterial skin rash [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124379. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-17-4
bőrbetegség - bakteriális fertőzés - elektronikus dokumentum
616.51-022
[AN 3529359]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2014.
   Introduction to NLP [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 13.5 MB). - [Budapest] : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124364. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5405-25-9
pszichoterápia - elektronikus dokumentum
615.851
[AN 3529290]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2014.
   Juice as medicine [elektronikus dok.] / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124376. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-19-8
egészséges táplálkozás - gyümölcslé - elektronikus dokumentum
613.26 *** 663.81
[AN 3529350]
MARC

ANSEL
UTF-85206 /2014.
Kálmán Renáta
   Tudatos életmód : nyári feltöltődés receptekkel / Kálmán Renáta. - [Zsombó] : [Kálmán R.], [2014]. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Rishi könyvek)
ISBN 978-963-08-8757-1 fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 613
[AN 3534695]
MARC

ANSEL
UTF-85207 /2014.
Kiesling, Ulla
Sensorische Integration im Dialog (magyar)
   Szenzoros integrációs terápia mint dialógus : megértés, tanulás és fejlesztés a harmonikus fejlődés érdekében / Ulla Kiesling ; [ford. Fedina Lídia, Pásztor Tímea]. - Budapest : Medicina, 2014. - 215 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-226-483-7 fűzött : 2700,- Ft
mozgásterápia - képességfejlesztés
615.825 *** 37.025
[AN 3529370]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2014.
Magyar Buiatrikusok Társasága. Nemzetközi kongresszus (23.) (2013) (Siófok)
   A Magyar Buiatrikus Társaság 23. nemzetközi kongresszusa : 2013. október 16-19., Siófok ... : [előadások] = 23rd International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics : 16-19 October 2013, Siófok ... : proceedings / szerk. ... Szenci Ottó, Brydl Endre, Jurkovich Viktor. - Siófok : [M. Buiatrikusok Társ.], 2013. - [16], 198 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87942-6-0 fűzött
állatorvostan - állategészségügy - szarvasmarha-tenyésztés - konferencia-kiadvány
614.9 *** 619 *** 636.2 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3529392]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2014.
   Medical research validation of the SCIO [elektronikus dok.] : the abstracts. - Szöveg (pdf : 23.6 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124372. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-22-8
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3529346]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2014.
   Medical textbook on psychology [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 10.7 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124367. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5405-23-5
lélektan - elektronikus dokumentum
159.9(089.3)
[AN 3529312]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2014.
   Midwifery [elektronikus dok.] : ...where the heart is / ed. by Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124366. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5405-24-2
szülészet - bába - elektronikus dokumentum
614.253.58(100)
[AN 3529311]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2014.
Millman, Dan (1946-)
The four purposes of life (magyar)
   Az élet négy célja : hogyan találjunk értelmet és utat egy változó világban / Dan Millman ; [ford. Lovasi Gábor]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-187.
ISBN 978-963-529-186-1 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3529027]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2014.
Müller Péter (1936-)
   Férfiélet, női sors [elektronikus dok.] / Müller Péter. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Rivaldafény K., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89852-1-7
nemek lélektana - párkapcsolat - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865 *** 159.922.1
[AN 3533358]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2014.
   Nagy fogyikönyv [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Illia, 2013, cop. 2005
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125943. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-9769-95-3
diéta - fogyókúra - elektronikus dokumentum
613.24
[AN 3532321]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2014.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Hogyan élheted túl, ha rád száll az osztály? / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona ; [Kalmár István rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 52 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Lélekdoki ; 1.)
ISBN 978-963-11-9623-8 fűzött : 1990,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2)
[AN 3532755]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2014.
Páll Viktória
   Taníts meg tanulni! : módszertani kézikönyv pedagógusok és szülők számára az 5-8 éves gyermek tanulási készségeinek fejlesztésére / Páll Viktória. - Budapest : Neteducatio Kft., 2013. - 112 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-89830-0-8 fűzött
tanulás - módszertan - képességfejlesztés
159.953.5 *** 371.322.6 *** 37.025
[AN 3529429]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2014.
   A pancreas betegségei / [szerk.] Oláh Attila, Pap Ákos. - Budapest : Medicina, 2014. - 467 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-470-7 kötött : 7800,- Ft
hasnyálmirigy - betegség
611.37 *** 616.37
[AN 3528562]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2014.
   Phobia [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 1.6 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124373. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-21-1
kényszerneurózis - elektronikus dokumentum
616.89-008.441.1
[AN 3529348]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2014.
Poós Péter
   Ébrenlét : egy harcművész gondolatai / Poós Péter. - [Budapest] : Funzine Média Kft., 2014. - 133 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-8404-4 fűzött : 2300,- Ft
életvezetés - aforizma
613.865(0:82-84)
[AN 3527765]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2014.
   Powers of the mind from Buddhist perspective [elektronikus dok.] : five siddhis of yoga and meditation. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124395. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-08-2
jóga - meditáció - elektronikus dokumentum
615.851.86
[AN 3529388]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2014.
Pozsonyi Ferenc
   Csendültem! : riport a dadogásomról / Pozsonyi Ferenc. - [Budapest] : Ezoporta, cop. 2013. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7648-3 fűzött : 1155,- Ft
dadogás - logopédia - öngyógyítás
616.89-008.434.35 *** 376.36 *** 615.89
[AN 3528707]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2014.
   Radiológia a gyakorlatban : hogyan készül? : nevezzük nevén! / szerk. Karlinger Kinga. - Budapest : Semmelweis, 2013. - 114 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-295-7 fűzött
radiológia
615.849
[AN 3528782]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2014.
Rafai Pál (1940-)
   Az élelmiszerláncban előforduló fontosabb mikotoxinok humán- és állat-egészségügyi kockázatai, jelentőségük, tennivalók : tanulmány / Rafai Pál. - Budapest : [SZIE ÁOTK], 2013. - 118 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-363-7 fűzött
élelmezés-egészségügy - növényi gombabetegség - toxikológia
614.31 *** 615.9 *** 632.4
[AN 3529469]
MARC

ANSEL
UTF-85224 /2014.
Su nu jing (magyar)
   Az egyszerű leány könyve : a szerelem művészetének kínai kézikönyve = Su nu jing / ... ford., az előszót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 864 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126466. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-04-2 (epub)
ISBN 978-615-5313-05-9 (mobi)
nemi élet - kínai irodalom - elektronikus dokumentum
613.88 *** 392.6(510) *** 895.1-96=945.11
[AN 3533603]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2014.
   Systematic review and analysis of evidences on clinical efficacy and cost-effectiveness of biological drugs for the treatment of adult Crohn's Disease [elektronikus dok.] / ed. by Petra Baji ; publ. by Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : BCE Egészségügyi Közgazdaságtan Tansz., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126468. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-558-8
gyógyszeralkalmazás - bélgyulladás - költségelemzés - elektronikus dokumentum
615.01 *** 616.34-002 *** 338.5
[AN 3533614]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2014.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of life (magyar)
   Az élet 100 szabálya / Richard Templar ; [ford. Dömölki Judit]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2009. - 231 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-096-5 fűzött : 2950,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3532461]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2014.
Varga Terézia
Gerincvédelem a mindennapokban (orosz)
   Povsednevnaâ zaŝita pozvonočnika / Tereziâ Varga, Viola Milušne Pap ; [per. Marina Cako, Ferenc Cako]. - Budapešt : SpringMed, 2014. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. - (SpringMed knigi ob obraze žizni, ISSN 2063-7756)
ISBN 978-615-5166-44-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5166-34-1)
gerinc - torna
616.711 *** 613.71
[AN 3529066]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2014.
Zalatnai Attila (1952-)
   Gyakorlati patológia : fogorvostan-hallgatók részére / Zalatnai Attila. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 353 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-331-303-9 kötött : 8000,- Ft
kórtan - egyetemi tankönyv
616(075.8)
[AN 3528743]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5229 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Jatropha (clean fuel) [elektronikus dok.] / by DDD. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : Eclosion Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124378. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5405-18-1
biológiai energia - elektronikus dokumentum
620.95
[AN 3529354]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2014.
   Iparbiztonság II : a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményei és kockázatai : egyetemi tankönyv / szerzők Szakál Béla [et al.] ; szerk. Szakál Béla. - Budapest : Terc, 2013. - 182 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 175-176.
ISBN 978-615-5445-00-2 fűzött
veszélyes anyag - kockázatbecslés - biztonságvédelem - egyetemi tankönyv
620.26(075.8) *** 614.8(075.8) *** 330.131.7(075.8)
[AN 3527781]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2014.
Szokoly Károly
   Kétszáz év a Mecsek mélyében : a szászvári bányászkodás története / Szokoly Károly ; [... kiad. a Szászvári Középületekért Közhasznú Közalapítvány]. - Szászvár : Szászvári Középületekért Közhasznú Közalapítvány, 2013. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 479-480.
ISBN 978-963-08-7044-3 fűzött
Szászvár - szénbányászat - ipartörténet
622.33(439-2Szászvár)(091)
[AN 3527793]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5232 /2014.
   Facebook marketing titkok [elektronikus dok.] : növeld a forgalmad a Facebook-kal! / ford. és átd. Holecz Andrea. - Szöveg (pdf : 552 KB) (epub : 219 KB) (mobi : 423 KB). - [Budapest] : M-Web Stúdió, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124456. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89869-7-9 (mobi)
ISBN 978-963-89869-6-2 (pdf)
ISBN 978-963-89869-8-6 (epub)
marketing - internet - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 658.8
[AN 3529615]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2014.
Fajszi Bulcsú
Üzleti haszon az adatok mélyén (angol)
   Business value in an ocean of data : data mining from a user perspective / Bulcsú Fajszi, László Cser, Tamás Fehér. - [Budapest] : Alinea, cop. 2013. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-292.
ISBN 978-615-5303-05-0 kötött : 29 EUR
adatbányászat - információgazdaság - üzleti élet
681.3.016 *** 659.2 *** 001.81
[AN 3529493]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2014.
   Kulcs a net világához! [elektronikus dok.] : a NAIH tanulmánya a gyermekek biztonságos és jogtudatos internethasználatáról : a gyermekek (jog)tudatos internethasználatának elősegítése az alapjogi jogvédelem eszközeivel / szerk. Sziklay Júlia ; a tanulmány létrehozásában közrem. Árvay Viktor [et al.]. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Budapest : NAIH, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125939. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7724-4
internet - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 342.7-053.2
[AN 3532305]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5235 /2014.
   Az 1970-es árvíz nagyari krónikája / [szerk. és a szöveget gond. Kiss Kálmán]. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2013. - 63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5097-81-2 fűzött
Nagyar - Felső-Tisza-síkság - árvíz - Kádár-korszak - memoár
627.51(439-2Nagyar)"1970"(0:82-94)
[AN 3528226]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2014.
   Tudás-Tár-Hely : a Lechner Lajos Tudásközpont. - Budapest : LLTK, 2014. - 95 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 13x14 cm
ISBN 978-963-08-8587-4 kötött
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft. (Budapest)
Budapest - építésügy - műszaki tudomány - információs intézmény - könyvtár
69 *** 027.2(439-2Bp.) *** 62
[AN 3528940]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5237 /2014.
Gidófalvy Péter
   Gépi bérmentesítés Magyarországon / Gidófalvy Péter, Hodobay Andor. - Budapest : [Hodobay Bt.], 2014-. - 31 cm
Magyarország - bérmentesítés - bélyegzés - bélyegkatalógus
656.835(439)
[AN 3527769]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Francotyp bélyegzések, 1928-1987. - 2014. - 236, XII p. : ill., részben színes
Az ajánlás angol, német, francia és szlovák nyelven is. - Bibliogr.: p. 3.
ISBN 978-963-06-5419-7 kötött
[AN 3527771] MARC

ANSEL
UTF-85238 /2014.
Kuthy Zsuzsa
   "Pilla" jelenti, a kamionból.. / Kuthy Zsuzsa. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 147, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7747-3 fűzött
nemzetközi szállítmányozás - kamion - memoár
656.073(0:82-94)
[AN 3527610]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2014.
Leitold László
   Magyar emlékív katalógus : hagyományos és magánkiadások, 2000-2010 : hagyományos kiadások, 2011-2013 / Leitold László. - [Veszprém] : Zölderdő 2008 Kft., cop. 2014. - 223 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8460-0 fűzött
Magyarország - bélyeg - katalógus
656.835(439) *** 017
[AN 3528752]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2014.
   Tankönyv + fuvarozói kézikönyv : C, D kategóriás GKI. - 2. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft., cop. 2014. - 264 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr. - Gerinccím: C, D kategóriás GKI tankönyv + fuvarozói kézikönyv
ISBN 978-963-9518-67-4 fűzött : 2990,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - tankönyv
656.135.052(078)
[AN 3528962]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2014.
Véghseő Béla
   Az autó : illusztrált atlasz / [írta és szerk. Véghseő Béla] ; [ill. ... Véghseő Béla és Mart Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5370-23-6 kötött
személygépkocsi - album
629.114.6(084.1)
[AN 3529507]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5242 /2014.
   A hazai vadhús hasznosítás helyzete és távlatai : ... Magyar Mezőgazdasági Múzeum ..., 2013. május 29. / [szerk. Nagy Emil, Bíró Gabriella] ; [... az Országos Magyar Vadászkamara Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága és az Országos Magyar Vadászati Védegylet ... szervezésében]. - [Pusztazámor] : DNM, 2013. - 70 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A vadgazdálkodás időszerű kérdései, ISSN 2063-1383 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9783-39-3 fűzött
Magyarország - vadgazdálkodás - vadhús - húsfeldolgozás - konferencia-kiadvány
639.1.03/.04(439) *** 637.55 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3528778]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2014.
   Helyi finomságok tárháza az Ister-Granum régióban / [közread. az] Ister-Granum EGTC. - Esztergom : Ister-Granum EGTC, 2014-. - 21 cm
Ister-Granum eurorégió - háztáji gazdaság - termék
631.115.1(439Ister-Granum_eurorégió) *** 631.115.1(437.6Ister-Granum_eurorégió) *** 658.62
[AN 3529503]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Termelőtől a konyháig / [szerk. Horváth Zoltán ...]. - 2014. - 81 p. : ill., színes, részben térk.
ISBN 978-963-08-8339-9 fűzött
[AN 3529506] MARC

ANSEL
UTF-85244 /2014.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (28.) (2013) (Budapest)
   HSAVA tavaszi, háromnapos 28. országos konferencia : 2013. február 23-24. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2013]. - 83 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529335]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2014.
Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete. Országos konferencia (29.) (2013) (Budapest)
   HSAVA őszi, háromnapos 29. országos konferencia : 2013. szeptember 27-29. ..., Budapest. - [Budapest] : M. Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyes., [2013]. - 100 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529336]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2014.
   A magyar mezőgazdaság szolgálatában : emlékkönyv a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrárközgazdasági Karán 1959-ben végzettekről. - Budapest ; [Gödöllő] : Szt. István Egy. K., 2013. - 195 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-269-394-1 fűzött
Magyarország - agrármérnök - 20. század - életrajzgyűjtemény
63(439)(092)
[AN 3529404]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2014.
   Miért váltsak ökológiai termesztésre? : ökológiai szőlőtermesztés a gyakorlatban / [szerk. Vér András, Takács Krisztina] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet. - Mosonmagyaróvár : NYME Mezőgazd.- és Élelmiszertud. Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Int., 2013. - 90 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-359-024-9 fűzött
biológiai növénytermesztés - biológiai növényvédelem - szőlőtermesztés
631.147 *** 632.937 *** 634.8
[AN 3528797]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2014.
Ripka Gergely
   Tokaj kalauz, 2014 = Tokaj guide, 2014 / Ripka Gergely. - Budapest : Enfys Kft., cop. 2014. - 219, [5] p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-8482-2 fűzött : 1500,- Ft
Tokaj-hegyaljai borvidék - bor - borászat - gasztronómia
634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja) *** 641.5(439)
[AN 3529341]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2014.
Sebestyén József
   Virágporos méhlegelő / Sebestyén József ; [közread. az] Országos Magyar Méhészeti Egyesület. - Budapest : OMME, cop. 2014. - 335 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 331.
ISBN 978-963-08-8616-1 kötött : 4990,- Ft
méhészet - virágpor - növényhatározó
638.138(083.71)
[AN 3527755]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5250 /2014.
Baked & delicious (magyar)
   Sütivarázs : a világ legjobb édes és sós finomságai / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, [2013]-. - ill., színes ; 25 cm
A 4., 5., 8., 13., 14, 17. és a 24. kötetet ford. Naszádos Anna
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3491318]
MARC

ANSEL
UTF-8


   27. - cop. 2014. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7736-4 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3532179] MARC

ANSEL
UTF-8


   28. - cop. 2014. - 26 p.
ISBN 978-963-09-7737-1 fűzött : 1590,- Ft
[AN 3532759] MARC

ANSEL
UTF-85251 /2014.
Gundel Károly (1883-1956)
Ungarische Kochrezepte (magyar)
   Kis magyar szakácskönyv / Gundel Károly ; átd. ... Gundel Ferenc és Gundel Imre. - 11. kiad. - Budapest : Corvina, [2014]. - 98 p., [16] t. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-5934-3 kötött : 1950,- Ft
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3532256]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2014.
Hargitai György (1963-)
   Az én alapszakácskönyvem : sütés-főzés lépésről lépésre / Hargitai György. - 3. átd. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014, cop. 2012. - 704 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-357-072-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3533742]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2014.
Papp Emese
   A Nők Lapja Konyha 100 legjobb süteménye / Papp Emese. - Budapest : Sanoma Budapest, cop. 2014. - 239 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5008-72-6 kötött : 3900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3532515]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2014.
Richman, Adam (1974-)
America the edible (magyar)
   Így faltam fel Amerikát : egy húsevő naplója / Adam Richman. - Budapest : G-Adam K., 2013. - 250 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Ford. Komáromy Zsófia
ISBN 978-963-08-7551-6 fűzött : 2990,- Ft
Egyesült Államok - gasztronómia - televíziós műsorszám
641.5(73) *** 791.9.097(73)
[AN 3528604]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2014.
Tobai Róbert (1977-)
   A Nők Lapja Konyha 100 legjobb húsétele / Tobai Róbert. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2014. - 229, [3] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-341-007-3 kötött : 3900,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3532517]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2014.
Ugrai-Nagy Tünde
   Manókonyha : szakácskönyv gyerekeknek / Ugrai-Nagy Tünde. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2014. - 143 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-006-6 fűzött : 3300,- Ft
gyermek - szakácskönyv
641.562(083.12)
[AN 3532506]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5257 /2014.
   Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába : elméletek, értékek, iskolák, irányzatok / szerk. Bertók Rózsa ; [közread. az] Ethosz Tudományos Egyesület ... - Pécs : Virágmandula Kft. : Ethosz Tud. Egyes., 2013. - 178, [2] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 173-178.
ISBN 978-615-5339-18-9 fűzött : 3500,- Ft
etika - történeti feldolgozás
17(100)(091)
[AN 3528261]
MARC

ANSEL
UTF-85258 /2014.
Deczki Sarolta (1977-)
   Meredek sziklagerincen : Husserl és a válság problémája / Deczki Sarolta. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 248 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 236-245.
ISBN 978-963-236-775-0 fűzött : 2450,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - fenomenológia - válság - anómia - filozófus - 19. század - 20. század
165.62 *** 1(430)(092)Husserl,_E. *** 316.758
[AN 3527840]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2014.
European Pragmatism Conference (1.) (2012) (Roma)
   The first European Pragmatism Conference / [... ed. Alexander Kremer]. - Szeged : JATEPress, [2013]. - 131 p. ; 24 cm
A konferenciát Rómában, 2012. szept. 19-21. között rendezték. - A Pragmatism today c. online folyóirat Vol. 4. issue 1 (2013 summer) nyomtatott kiadása
ISBN 978-963-315-146-4 fűzött
pragmatizmus - filozófia - esztétika - konferencia-kiadvány
165.74 *** 111.852 *** 061.3(45-2Roma)
[AN 3529154]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2014.
Heyer, Karl (1888-1964)
Kaspar Hauser und das Schicksal Mitteleuropas im 19. Jahrhundert (magyar)
   Kaspar Hauser és Közép-Európa sorsa a XIX. században / Karl Heyer ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - 2. kiad. - Ispánk : Arkánum Szellemi Isk. Alapítvány, 2013. - 275 p. ; 21 cm. - (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat, ISSN 1217-3843 ; 21.). (Adalékok a napnyugat történelméhez ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88327-4-0 fűzött
Hauser, Kaspar (1812-1833)
Németország - Közép-Európa - antropozófia - híres ember - művelődéstörténet - 19. század
141.333 *** 929(430)Hauser,_K. *** 930.85(4-191)"18"
[AN 3528905]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2014.
Papp Sándor (1936-)
   A természet könyve : a teremtett világ a keresztény gondolkodásban / Papp Sándor. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2013. - 168, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-168.
ISBN 978-615-5044-70-0 fűzött
vallásfilozófia - természetfilozófia - keresztény teológia - teremtés
113 *** 21 *** 23/28 *** 213
[AN 3529206]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2014.
Szilágyi Ákos (1950-)
   A vágy titoktalan tárgya [elektronikus dok.] / Szilágyi Ákos. - Szöveg (epub : 541 KB). - [Budapest] : Liget, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124592. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-00-3
kultúrafilozófia - esztétika - elektronikus dokumentum
130.2 *** 111.852
[AN 3530865]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2014.
   Traduire Diderot / [com. de réd. Katalin Bartha-Kovács, Olga Penke, Géza Szász]. - Szeged : JATEPress, 2013. - 114 p. : ill. ; 24 cm. - ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-315-161-7 fűzött
Diderot, Denis (1713-1784)
Franciaország - filozófus - író - 18. század
1(44)(092)Diderot,_D. *** 840(092)Diderot,_D.
[AN 3527969]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2014.
Vankó Zsuzsa
   Az isteni előre elrendelés : kétségeket keltő titok, vagy jó hír? / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest : Spalding Alapítvány, 2013. - 98 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89424-7-0 fűzött
predesztináció
124.6 *** 234.9
[AN 3529111]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2014.
Werbeck-Svärdström, Valborg (1879-1972)
Die Schule der Stimmenthüllung (magyar)
   A hang kibontásának iskolája : az éneklés művészetének szellemtudományos megközelítése : az énekművészetben egy ösvény a katarzis felé / Valborg Werbeck-Svärdström ; [ford. Kótai Zita, Wirth-Veres Gábor ...]. - [Ispánk] : Arany A., 2014. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8549-2 fűzött
antropozófia - művészetpedagógia - énekművészet
141.333 *** 37.036 *** 784
[AN 3528869]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5266 /2014.
   Az 1938-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 75. évfordulója alkalmából 2013. november 28-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2013. - 83 p. : ill. ; 20 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 12.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 27.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-24-3 fűzött
Congressus Eucharisticus Internationalis (34.) (1938) (Budapest)
Budapest - katolikus egyház - konferencia - két világháború közötti időszak - oltáriszentség - konferencia-kiadvány
265.3 *** 282(100)"193" *** 061.3(439-2Bp.)"1938" *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3529124]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2014.
A la recherche d'une ethique universelle (magyar)
   Az egyetemes etika keresése : a természeti törvény új szemlélete / Nemzetközi Teológiai Bizottság ; [ford. Ivancsó István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 90 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-455-8 fűzött : 1300,- Ft
vallástudomány - erkölcsteológia - vallásfilozófia
241 *** 291 *** 21
[AN 3528702]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2014.
   Árpád-házi Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent Kinga, Árpád-házi Boldog Jolán, Árpád-házi Szent Margit, Szent Hedvig / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Lévay Tamara]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 3.)
ISBN 978-963-08-6037-6 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - szent - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2)
[AN 3528790]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2014.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   Prohászka-dolgozatok : életrajzi adattár (PÉA) : szemináriumi műhelymunka, szövegelemzések, előtanulmányok : 1-5. füzet : Székesfehérvár, 1996-1998. - [Székesfehérvár] : [Barlay Ö. Sz.], [2014]. - [207] p. ; 22 cm
Szerző Barlay Ö. Szabolcs. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89658-4-4 kötött
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3528922]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2014.
Barsi Balázs (1946-)
   "Szerelmes szellők suttogása" : a lelki élet hármas útja az Énekek éneke fényében, Keresztes Szent János értelmezése szerint / Barsi Balázs. - 2. jav. kiad. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 101 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
ISBN 978-615-5120-08-4 fűzött : 1260,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591). El cántico espiritual
Biblia. Ószövetség. Énekek éneke
bibliamagyarázat
223.9.07
[AN 3529107]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2014.
Baxter, Mary Kathryn
A divine revelation of hell (magyar)
   Amit a pokolról mindenkinek tudni kell! : az idő vészesen fogy! / Mary K. Baxter ; [ford. Várszegi Zsuzsanna] ; [kiad. az Immanuel Alapítvány]. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, [2014], cop. 1995. - 228 p. ; 20 cm
Megj. "Isteni kijelentés a pokolról" címmel is
Fűzött : 2250,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-04-5258-8)
pokol - kinyilatkoztatás
236.4 *** 248.213
[AN 3532477]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2014.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / görög eredetiből ford. és magy. Békés Gellért és Dalos Patrik ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - 19. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 646 p., [4] t. : ill., térk. ; 16 cm
ISBN 978-963-9053-93-9 kötött
225.04=945.11
[AN 3532258]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2014.
Dubounet, Desiré (1951-)
   Path to enlightenment [elektronikus dok.] / by ... Desiré Dubounet. - Szöveg (pdf : 7 MB). - [Budapest] : Maitreya Kft., [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124363. - Működési követelmények: Adobe Reader
meditáció - elektronikus dokumentum
242
[AN 3529282]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2014.
Ferenc (pápa) (1936-)
Pope Francis in his own words (magyar)
   Ferenc pápa füveskönyve : mindennapi gondolatok / szerk. Julie Schwietert Collazo és Lisa Rogak ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 2013. - 126 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-07-9685-9 kötött : 2590,- Ft
pápa - kereszténység - 21. század - idézetgyűjtemény
262.13(092)Ferenc(0:82-84) *** 23/28(0:82-84) *** 244(0:82-84)
[AN 3532298]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2014.
Franklin, Jentezen (1962-)
Fasting (magyar)
   A böjt : [mert lehet másként is!] / Jentezen Franklin ; [közread. az Immanuel Alapítvány]. - 3. kiad. - Szombathely : Immanuel Alapítvány, 2014, cop. 2009. - 246 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5246-21-0 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - böjt
244 *** 248.153.4
[AN 3532485]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2014.
Gass, Bob
   Győzelem a lelki életben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2013. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3734-7 fűzött : keresk. fordalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3534414]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2014.
Giussani, Luigi (1922-2005)
Perché la Chiesa (magyar)
   Miért az Egyház? / Luigi Giussani ; [ford. Domokos György]. - Budapest : Vigilia, 2014. - 340 p. ; 20 cm. - (XX. századi keresztény gondolkodók, ISSN 1216-996X ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-36-1 fűzött : 2600,- Ft
keresztény egyház - kereszténység
23/28
[AN 3527760]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2014.
Hesemann, Michael (1964-)
Johannes Paul II. (magyar)
   II. János Pál : örökség és karizma / Michael Hesemann, Arturo Mari ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 133 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-277-476-3 kötött : 2600,- Ft
János Pál (pápa), II. (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló
262.13(092)János_Pál,_II. *** 77.04(45)(092)Mari,_A.
[AN 3528098]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2014.
   Húsz esztendő Albertfalváért : emlékek és sok más az Albertfalvi Keresztény Társas Kör első húsz évéből, 1993-2013. - Budapest : Albertfalvi Keresztény Társas Kör, 2013. - 251 p. : ill., részben színes ; 24 cm + DVD-R
ISBN 978-963-08-7650-6 fűzött
Albertfalvi Keresztény Társas Kör
Budapest. 11. kerület - keresztény egyesület és szervezet - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
267(439-2Bp.XI.)(091) *** 061.2(439-2Bp.XI.)(091)
[AN 3529344]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2014.
Ivancsó István (1953-)
   Görög katolikus liturgika / Ivancsó István. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Hittud. Főisk., 2013. - 310 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 26.)
Bibliogr.: p. 297-298.
Fűzött
görög katolikus egyház - egyházi szertartás - egyetemi tankönyv
264(075.8) *** 281.5.018.2(075.8)
[AN 3533767]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2014.
Ivancsó István (1953-)
   Görög katolikus szertartástan / Ivancsó István. - 3. jav. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Hittud. Főisk., 2013. - 228 p. ; 20 cm. - (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 25.)
ISBN 963-00-3489-1 fűzött
egyházi szertartás - görög katolikus egyház - egyetemi tankönyv
264(075.8) *** 281.5.018.2(075.8)
[AN 3533763]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2014.
Ivancsó István (1953-)
   Magyar Mózes liturgikus tiszteletének tükrében / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk K., 2013. - 180 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 105-109.
ISBN 978-963-9694-49-1 fűzött
Moisej Ugrin (11. sz)
szent - 11. század
235.3(092)MoisejUgrin
[AN 3532253]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2014.
   Nursiai Szent Benedek, Szent Domonkos, Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, Bosco Szent János / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Lévay Tamara]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 4.)
ISBN 978-963-89758-0-5 fűzött : 750,- Ft
szent - gyermekkönyv
235.3(092)(02.053.2)
[AN 3528792]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2014.
Le peuple juif et ses saintes écritures dans le Bible chrétienne (magyar)
   A zsidó nép és szent iratai a keresztény Bibliában / Pápai Biblikus Bizottság. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 170 p. ; 21 cm. - (Római dokumentumok, ISSN 2061-6562 ; 40.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-423-7 fűzött : 1900,- Ft
Biblia
bibliakutatás - hermeneutika - judaisztika
22.06 *** 296 *** 232.1 *** 225.063 *** 222/224
[AN 3528700]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2014.
Prostye otvety na večnye voprosy (magyar)
   Örök kérdések, egyszerű válaszok / [szerk. Mark Golovkov ...] ; [ford. Erdei Ilona és Bilku Marina]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 239 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-675-4 fűzött : 2500,- Ft
kereszténység - hit
23/28 *** 234
[AN 3527742]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2014.
Ribár János (1947-)
   Istenkeresők és kételkedők kátéja / Ribár János. - Budapest : Evangélikus Missziói Közp. - M. Evangélikus Rádiómisszió : EBBE, 2013. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Élő víz füzetek, ISSN 1789-7378 ; 7.)
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-87825-6-4 fűzött
hit - evangélikus egyház - katekizmus
234 *** 238.1 *** 284.1
[AN 3528694]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2014.
Seregély István (1931-)
   A kereszténység a vallás koronája : válogatás az egri Szent István Rádióban elhangzott jegyzetekből / Seregély István. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-454-1 fűzött : 2600,- Ft
kereszténység - rádióműsorszám
23/28 *** 791.9.096(439)
[AN 3528698]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2014.
Simon Zsolt (1960-)
   6000 éves kozmikus konfliktus / Simon Zsolt. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 28 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5034-43-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3532449]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2014.
   Szent Adalbert, Szent Asztrik, Szent Gellért, Szent Mór, Boldog Özséb / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Lévay Tamara]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 2.)
ISBN 978-963-08-5960-8 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - szent - gyermekkönyv
235.3(439)(02.053.2)
[AN 3528787]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2014.
Theurer, Andreas (1966-)
Warum werden wir nicht katolisch? (magyar)
   Miért ne lehetnék katolikus? : egy evangélikus lelkész "illetlen" gondolatai / Andreas Theurer ; [ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 94 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-450-3 fűzött : 1200,- Ft
kereszténység - katolikus egyház - ökumené
282 *** 23/28 *** 261.8
[AN 3528705]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2014.
   Tours-i Szent Márton / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Lévay Tamara]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 5.)
ISBN 978-963-89758-1-2 fűzött : 750,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század
235.3(092)Martin_de_Tours
[AN 3528795]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2014.
Várnagy Péter (1967-)
   J. H. Newman pedagógiája a "The idea of a university" tükrében / Várnagy Péter ; [közread. a] PTE FEEK. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 162 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-963-642-588-3 fűzött
Newman, John Henry (1801-1890). The idea of a university
Nagy-Britannia - katolikus pap - teológus - pedagógia - felsőoktatás - 19. század
282(410)(092)Newman,_J._H. *** 378.4(410)"18"
[AN 3528368]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2014.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Miért? : válogatás Ellen Gould White írásaiból / [összeáll. Bálintné Nagy Erika]. - 2. bőv. kiad. - [Tarnalelesz] : [Hetednap Adventista Reformmozgalom], [2014]. - 50 p. ; 21 cm
Közread. a Hetednap Adventista Reformmozgalom
ISBN 978-963-88190-1-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3533752]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2014.
White, Ellen Gould (1827-1915)
   Miért? : válogatás Ellen Gould White írásaiból / [összeáll. Bálintné Nagy Erika]. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3529597]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5295 /2014.
Doktorandusz Hallgatók Konferenciája (1.) (2012) (Eger)
   Doktorandusz Hallgatók I. Konferenciája : 2012. május 9. / szerk. Ballabás Dániel. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 119 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-19-4 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - magyar történelem - történelem - 19. század - 20. század - konferencia-kiadvány
316.343.33(439)"18/19" *** 338(091)"18/19" *** 943.9"18/19" *** 94"18/19" *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3528300]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2014.
Domokos Tamás (1975-)
   Tervezés az ifjúságügyben / Domokos Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 39 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 4.)
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-89941-4-1 fűzött
Magyarország - ifjúságpolitika - stratégia - 21. század
316.37-053.6/.8(439)"201"
[AN 3528104]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2014.
   Az információs társadalom jogi vetületei : alkalmazott jogi informatika / szerk. Christián László. - 2. átd. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2013. - 348 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-145-7 fűzött
Magyarország - információs társadalom - elektronikus szolgáltatás - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - 21. század - egyetemi tankönyv
316.77(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 34:681.3.004.14(075.8) *** 34:791.9.096/.097(439)"201"(075.8)
[AN 3534118]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2014.
   Legyen az esély egyenlő : esélyteremtés a Sásdi kistérségben : a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás - TÁMOP 5.2.3 Integrált helyi programok a gyerekszegénység csökkentése érdekében című projektjének záró kötete : projektkötet / [szerk. Cserti Csapó Tibor]. - Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológiai Tansz. ; [Sásd] : Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, 2014. - 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-581-4 fűzött
Sásdi kistérség - esélyegyenlőség - társadalmi integráció - hátrányos helyzetű - cigányság - gyermek
316.347(=914.99)(439Sásdi_kistérség) *** 316.4.052(=914.99)(439Sásdi_kistérség) *** 342.72/.73(=914.99)(439Sásdi_kistérség) *** 364.65-053.2(=914.99)(439Sásdi_kistérség)
[AN 3528013]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2014.
   Racionálisan lázadó hallgatók, 2012 : apátia, radikalizmus, posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében / szerk. Szabó Andrea ; [közread. a] Budapesti Corvinus Egyetem. - Szeged : Belvedere Meridionale ; [Budapest] : BCE, 2012-2014. - 2 db ; 24 cm
A 2. kötetet közread. a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Összefoglalás angol nyelven
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - egyetemi hallgató - társadalmi részvétel - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-057.87(439)"201"(083.41) *** 323.21-057.87(439)"201"(083.41)
[AN 3462320]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 276, [2] p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-10-0 fűzött
[AN 3529259] MARC

ANSEL
UTF-85300 /2014.
Schád László (1950-)
   Az ifjúsági korosztályok meghatározásai / Schád László. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 37 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 2.)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 978-963-89941-1-0 fűzött
ifjúságszociológia
316.346.3-053.6/.8 *** 316.37-053.6/.8
[AN 3528075]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2014.
Vanderborght, Yannick
L'allocation universelle (magyar)
   Alapjövdelem / Yannick Vanderborght, Philippe Van Parijs ; [ford. Schneller Dóra ...]. - Budapest : L'Harmattan : Policy Agenda, 2014. - 144 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-144.
ISBN 978-963-236-780-4 fűzött : 2490,- Ft
jövedelem - szociális juttatás - szociális biztonság
316.344.23 *** 364.422.052.2 *** 364.016
[AN 3528881]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5302 /2014.
Augé, Marc (1935-)
La traversée du Luxembourg (magyar)
   Séta a Luxembourg-kerten át : Párizs, 1984. július 20. : etnoregény: egy nap története Franciaországban a szokások, az elmélet és a boldogság szemszögéből vizsgálva / Marc Augé ; ford. és lábjegyzetekkel ell. Fáber Ágoston. - Budapest : Műcsarnok, 2013. - 153 p. ; 21 cm. - (Elmegyakorlat, Műcsarnok-könyvek, ISSN 1789-6177 ; 15.)
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-963-9506-66-4 fűzött
Franciaország - kulturális antropológia
39 *** 316.7(44)
[AN 3528972]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2014.
   Divat-bemutató könyvecske. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2013]. - 95 p. : ill., színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-06-1 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - divat - nő - két világháború közötti időszak
391-055.2(439)"191/193"
[AN 3528733]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2014.
   A nemzeti művelődés megújulása : Györffy István (1884-1939) emlékezete : tudományos emlékülés : Karcag, 2014. március 7. : programfüzet és szinopszisok / összeáll. Örsi Julianna ; [a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kiadványa] ; [rend. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület etc.]. - Túrkeve : Túrkevei Kult. Egyes. ; [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2014. - 24 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-88022-9-3 fűzött
Györffy István (1884-1939)
Magyarország - etnográfus - 20. század - konferencia-kiadvány
39.001(439)(092)Győrffy_I. *** 061.3(439-2Karcag)
[AN 3528846]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2014.
Szalai Vivien (1982-)
   A leghíresebb magyar madame : igaz történet / Szalai Vivien. - 2. kiad. - Pécs : Art Nouveau, 2014, cop. 2013. - 231 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5104-44-2 kötött
Keleti Györgyi (1974-)
prostitúció - dokumentumregény
392.65(0:82-31)
[AN 3532457]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2014.
   "Voda" v slavânskoj frazeologii i paremiologii : kollektivnaâ monografiâ = A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában = Water in Slavonic phraseology and paremiology / ... red. Andraš Zoltan, Oleg Fedosov, Sabolʹč Ânurik. - Budapest : Tinta Kvk. : ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Int., 2013. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 156.)
A tanulmányok váltakozva orosz, angol, szlovén, macedón, cseh, horvát, ukrán, lengyel és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-45-0 fűzött
szláv nyelvek - összehasonlító nyelvészet - frazeológia - víz - közmondás
398.9(=81) *** 556 *** 808.1-318
[AN 3528854]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 1. - 375 p.
ISBN 978-615-5219-46-7
[AN 3528880] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2. - p. 376-733., [5] p.
ISBN 978-615-5219-47-4
[AN 3528882] MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5307 /2014.
Benczúr Csaba (1973-)
   Hírös holokauszt : dokumentumregény / Benczúr Csaba. - [Kecskemét] : BT-Press, 2013. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 172-174.
ISBN 978-963-85599-8-2 fűzött : 2600,- Ft
Kecskemét - holokauszt - dokumentumregény
323.12(=924)(439-2Kecskemét)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3528692]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2014.
   Eötvös hite : egy hiteles ember közéleti hatékonysága / szerk. Benkő Ágota, Vértesaljai László. - Budapest : JTMR Faludi F. Akad., 2014. - 222 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896 ; 18.)
A Budapesten, 2013. szept. 27-én "Eötvös József hite" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-60-3 fűzött : 2400,- Ft
Eötvös József (1813-1871)
Magyarország - politikus - író - művelődéstörténet - állam és egyház viszonya - 19. század
32(439)(092)Eötvös_J. *** 894.511(092)Eötvös_J. *** 261.6(439)"18" *** 930.85(439)"18"
[AN 3528629]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2014.
   Gróf Bethlen István és kora. - Budapest : Osiris, 2014. - 211 p. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2013. okt. 4-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-276-240-1 kötött : 3200,- Ft
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem
32(439)(092)Bethlen_I. *** 943.9"19"
[AN 3529375]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2014.
Kalauz interkulturális mobilitási helyzetekhez (angol)
   Guiding people through intercultural mobility : handbook for the MOMAP guidance methodology / [... ed. Anna Forgács, Lan Anh Nguyen Luu, Éva Tessza Udvarhelyi] ; [publ. Artemisszió Foundation]. - Budapest : Artemisszió Found., 2013. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-88744-4-3 fűzött
interkulturális kapcsolat - társadalmi mobilitás - munkaerőmozgás
325.1 *** 316.73 *** 331.55
[AN 3528906]
MARC

ANSEL
UTF-85311 /2014.
Kalauz interkulturális mobilitási helyzetekhez (francia)
   Accompagnement de la mobilite interculturelle : manuel pour la mise en oeuvre de la méthode MOMAP / [éd. Anna Forgács, Lan Anh Nguyen Luu, Éva Tessza Udvarhelyi] ; [éd. Fondation Artemisszió]. - Budapest : Fond. Artemisszió, 2013. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-88744-6-7 fűzött
interkulturális kapcsolat - társadalmi mobilitás - munkaerőmozgás
325.1 *** 316.73 *** 331.55
[AN 3528912]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2014.
   Kalauz interkulturális mobilitási helyzetekhez : módszertani kézikönyv MOMAP tanácsadáshoz / [szerk. Anna Forgács, Lan Anh Nguyen Luu, Éva Tessza Udvarhelyi] ; [kiad. az Artemisszió Alapítvány]. - Budapest : Artemisszió Alapítvány, 2013. - 99 p. : ill., színes ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 98-99.
ISBN 978-963-88744-5-0 fűzött
interkulturális kapcsolat - társadalmi mobilitás - munkaerőmozgás
325.1 *** 316.73 *** 331.55
[AN 3528901]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2014.
Kerepeszki Róbert (1982-)
   A "tépelődő gentleman" : Darányi Kálmán, 1886-1939 / Kerepeszki Róbert. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 153-159.
ISBN 978-615-5339-80-6 fűzött : 1950,- Ft
Darányi Kálmán (1886-1939)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - életrajz
32(439)(092)Darányi_K.
[AN 3528268]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2014.
Király Hunor
   Making a difference for the most vulnerable : cross-country experiences from the Grassroots Europe Project / Hunor Király ; [publ. by Open Society Institute]. - Budapest : OSI, 2013. - 72 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9719-34-7 fűzött
Európai Unió - migráció - társadalmi mobilitás - 21. század
325.1(4-62) *** 316.444(4-62)"20"
[AN 3528361]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2014.
Koch, Stephen
Double lives (magyar)
   Kettős szerepben : az értelmiség elcsábítása / Stephen Koch ; [ford. Berényi Gábor] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2014. - 416 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 403-415.
ISBN 978-615-5118-17-3 fűzött : 3500,- Ft
Münzenberg, Willi (1889-1940)
Szovjetunió - titkos ügynök - két világháború közötti időszak
327.84(47)"192/193"(092)Münzenberg,_W.
[AN 3533946]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2014.
Lengyel László (1950-)
   A szabadság melankóliája / Lengyel László. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 389, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7850-7 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - belpolitika - ellenzék - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
323(439)"198"(0:82-94) *** 323.22(439)"198"(0:82-94)
[AN 3529073]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2014.
   Perspektiven der Erinnerungskultur in Europa : Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Andrássy Universität Budapest am 25. April 2013 : Konferenzband / [Hrsg. Hendrik Hansen, Frank Spengler, Manfred Wilke]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro Ungarn, 2013. - 68 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7329-1 fűzött
Németország - Magyarország - diktatúra - történelem - kollektív emlékezet - 20. század - konferencia-kiadvány
321.6(430)"19" *** 321.6(439)"19" *** 943.0"19" *** 943.9"19" *** 316.63 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529440]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2014.
Pietsch Lajos
   Angela Merkel, az első : egy kancellár portréja / Pietsch Lajos. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 203 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7851-4 kötött : 2990,- Ft
Merkel, Angela (1954-)
Németország - miniszterelnök - 21. század
32(430)(092)Merkel,_A.
[AN 3529456]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2014.
   Ungarndeutsche als Brückenbauer in Europa : Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung, der Stiftung Deutsche Kultur im Östlichen Europa und der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen am 17. Oktober 2013 in Szekszárd, Ungarn : Tagungsband / [Hrsg. Frank Spengler, Klaus Weigelt]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro Ungarn, 2014. - 72 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89918-3-6 fűzött
Magyarország - Németország - magyarországi németek - nemzetiségi politika - külkapcsolat
327(430) *** 323.15(=30)(439) *** 327(439)
[AN 3529454]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2014.
Végh Zsuzsanna
Magyarország átmeneti tapasztalatának felhasználása a hivatalos nemzetközi fejlesztéspolitikában (angol)
   Transition experience in the official international development cooperation policy of Hungary / Zsuzsanna Végh. - Budapest : DemNet, [2013]. - 14 p. ; 21 cm. - (DemNet research papers, ISSN 2063-367X)
Bibliogr.: p. 14-[15].
Fűzött
Magyarország - nemzetközi együttműködés - fejlesztési politika - ezredforduló
327.3(439)"200" *** 330.341.1(439)"200"
[AN 3529188]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2014.
Végh Zsuzsanna
A visegrádi fejlesztési együttműködési gyakorlatok tanulságai (angol)
   Lessons from Visegrad development cooperation practices : recommendations for Hungary / Zsuzsanna Végh. - Budapest : DemNet, [2013]. - 22 p. ; 21 cm. - (DemNet research papers, ISSN 2063-367X)
Fűzött
nemzetközi együttműködés - fejlesztési politika - ezredforduló - Visegrádi államok
327.3(4-11)"200" *** 330.341.1(4-11)"200"
[AN 3529196]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2014.
Wiedermann Helga
   Sakk és póker : krónika a magyar gazdasági szabadságharc győztes csatáiról / [Wiedermann Helga]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 355, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-676-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - világgazdaság - 21. század
323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201" *** 338.2(100)"200/201"
[AN 3527744]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5323 /2014.
Braham, Randolph L. (1922-)
   A holokauszt Tinódija : Randolph L. Braham az új Múlt és Jövő folyóirat negyedszázadában : tisztelgés a tudós 90. születésnapjára / összeáll. Kőbányai János. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., cop. 2014. - 364 p. : ill., főként térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-88-7 fűzött : 3400,- Ft
Braham, Randolph L. (1922-)
Egyesült Államok - Magyarország - történész - 20. század - 21. század - holokauszt - emlékkönyv
930.1(73)(092)Braham,_R._L. *** 323.12(=924)(439)
[AN 3527749]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2014.
Edsel, Robert M.
The monuments men (magyar)
   Műkincsvadászok : szövetséges hősök, náci tolvajok és a történelem legnagyobb kincsvadászata / Robert M. Edsel ; Bret Witter közrem. ; [ford. Kelemen László]. - Budapest : Libri, 2014, cop. 2013. - 443, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 433-439.
ISBN 978-963-310-314-2 kötött : 3990,- Ft
történelem - katonai egység története - második világháború - műtárgy - dokumentumregény
94"1938/1945"(0:82-31) *** 73/76(100) *** 355.486(73)"1939/1945"(0:82-31)
[AN 3529077]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2014.
Géra Eleonóra Erzsébet (1977-)
   Kőhalomból (fő)város : Buda város hétköznapjai a 18. század elején / Géra Eleonóra. - Budapest : Könyvpont K. : L'Harmattan, cop. 2014. - 469 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-426. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5436-00-0 fűzött : 3900,- Ft
Buda - művelődéstörténet - helytörténet - hétköznapi élet - társadalomtörténet - 18. század
930.85(439-2Bp.)"17" *** 943.9-2Bp."17" *** 316.32(439-2Bp.)"17"
[AN 3528044]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2014.
Gulyás László (1965-)
   A Délvidék története / Gulyás László ; [közread. az] Egyesület Közép-Európa Kutatására. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2013-. - 24 cm
A leírás a 3. köt. alapján kész.
Délvidék - Vajdaság - történelem
943.92-13 *** 947.911Vajdaság
[AN 3529447]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Trianontól a királyi Jugoszlávia összeomlásáig, 1941. - 2013. - 140 p. : ill., részben térk. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 8.)
Bibliogr.: p. 135-140.
ISBN 978-963-89724-3-9 fűzött
[AN 3529468] MARC

ANSEL
UTF-85327 /2014.
Hegyi Dolores (1934-)
   Hellénizmus Keleten / Hegyi Dolores. - Pécs : Kronosz, 2013. - 273 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-262.
ISBN 978-615-5339-48-6 fűzött
Hellén Birodalom - ókori Kelet - történelem
935"-03/00" *** 938"-03/00" *** 008(38)"-03/00"
[AN 3528260]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2014.
Knapman, Timothy
Race through Rome (magyar)
   A római császár nyomában / írta Timothy Knapman ; [rajz. Matteo Pincelli] ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-441-0 fűzött
Római Birodalom - művelődéstörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(37)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3528297]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2014.
Knapman, Timothy
Tomb of terror (magyar)
   A titkok kamrája / írta Timothy Knapman ; [rajz. Andrea Da Rold] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-442-7 fűzött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
930.85(32)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3528305]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2014.
Lévai Anita
   A magyar arisztokrácia felemelkedése : [bepillantás az előkelőségek titkos életébe] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2012. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-037-7 fűzött
Magyarország - arisztokrácia - magyar történelem - művelődéstörténet
943.9 *** 316.343.322(439) *** 930.85(439)
[AN 3534102]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2014.
Máthé Zsuzsa
Úton (angol)
   On the road : the history of Hungarians / [auth. Zsuzsa Máthé] ; [transl. László Molnár, ... William N. Loew, ... Gina Gönczi] ; [... publ. by the Government Office of the Capital City Budapest]. - [Budapest] : Gov. Office of the Capital City of Budapest, 2013. - 62 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Kötött
Fűzött
magyar történelem
943.9
[AN 3529593]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2014.
   Módszertani tanulmányok / [szerk. Ballabás Dániel]. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 63 p. ; 24 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-47-7 fűzött
történettudomány
930.1
[AN 3528511]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2014.
   Nick, ahogy az elődök még látták : tisztelet a múltnak / [szerk. Szabó Ervin] ; [... megjelentette a Nicki Szent Anna Templomért Alapítvány ...]. - Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-89970-0-5 kötött
Nick - helytörténet
943.9-2Nick
[AN 3529460]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2014.
   Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet : Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia, 2012 / szerk. Fancsaly Éva, B. Székely Gábor ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Pécs : PTE, 2013. - 281 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-575-3 fűzött
uráli népek - néprajz - uráli nyelvek - magyar őstörténet
930.8(=945.11) *** 316.7(=944/=945) *** 39(=944/=945) *** 809.44/.45
[AN 3528345]
MARC

ANSEL
UTF-85335 /2014.
   Öttorony vonzásában / [szerk. Kerekes Imre]. - Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2014. - 142 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, ISSN 2064-3616 ; 2.). (Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből, ISSN 2064-5996 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9043-08-4 fűzött
Pécs - helytörténet
943.9-2Pécs
[AN 3528416]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2014.
The secrets of the pharaohs (magyar)
   A fáraók titkai / [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 1.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7811-8 kötött : 695,- Ft
Egyiptom - történelem - művelődéstörténet
932 *** 930.85(32)
[AN 3529478]
MARC

ANSEL
UTF-85337 /2014.
Takács Péter (1941-)
   Kölcsey, Wesselényi és a Szatmár vármegyei nemesség 1834-ben : személyi, politikai és társadalmi jellemzők / Takács Péter. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2013. - 168 p. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1418-4087 ; 20.)
Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-86069-9-0 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Wesselényi Miklós (1796-1850)
Magyarország - Szatmár vármegye - magyar történelem - belpolitika - politikus - író - politikai per - reformkor - 19. század - történelmi forrás
943.916.1"183" *** 32(439)(092)Kölcsey_F. *** 323(439)"183" *** 32(439)(092)Wesselényi_M.(093) *** 343.301.096(439)"183"(093)
[AN 3528087]
MARC

ANSEL
UTF-85338 /2014.
Vécsey Aurél
   Keserű magyar sors: emigráció / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-000-1 fűzött
híres ember - külföldön élő magyar személyiség - emigráns - 20. század - életrajz
929(=945.11)(100) *** 325.25(=945.11)(100)(092)"19"
[AN 3534103]
MARC

ANSEL
UTF-85339 /2014.
Vértes Judit (1938-)
   Emlékek nyugágyon / Vértes Judit. - Nagykanizsa : Czupi, 2013. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-35-8 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - válogatott művek - memoár
929(439)(0:82-94) *** 894.511-821
[AN 3527695]
MARC

ANSEL
UTF-85340 /2014.
Vértes Judit (1938-)
   Emlékek nyugágyon / Vértes Judit. - 2. jav., bőv. kiad. - Nagykanizsa : Czupi, 2014. - 106 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-36-5 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - hétköznapi élet - 20. század - válogatott művek - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3533744]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5341 /2014.
Bárdos István
   Esztergomi séták / [írta Bárdos István] ; [fotók Krisch András, Krisch Miklós]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2014. - 53, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 53-[54].
ISBN 978-963-7034-72-5 fűzött
Esztergom - útikönyv
914.39-2Esztergom(036)
[AN 3534120]
MARC

ANSEL
UTF-85342 /2014.
Hajni István
   Hungary / István Hajni ; [text] Ildikó Kolozsvári. - Budaörs : CasteloArt, [2014]. - 224 p. : ill., színes ; 27x41 cm
A bev. és a képaláírások angol, német, francia és olasz nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88963-0-8)
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12)
[AN 3532010]
MARC

ANSEL
UTF-85343 /2014.
Kelemen Gábor, L. (1956-)
   KaribSzigetek : tizenhat karibi sziget, ahol az élet ritmusa a tenger ringató hullámaihoz illeszkedik... / L. Kelemen Gábor. - [Budapest] : LKG Média, cop. 2013. - 77 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5060-15-1 kötött : 4900,- Ft
Karib-tenger vidéke - helyismeret - album
908.729(084.1)
[AN 3528558]
MARC

ANSEL
UTF-85344 /2014.
Kubassek János (1957-)
   A Himalája magyar remetéje : Kőrösi Csoma Sándor életútja kortörténeti és földrajzi háttérrel / Kubassek János. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panoráma, 2014. - 510 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 459-472.
ISBN 978-963-243-957-0 kötött : 4980,- Ft
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)
Tibet - Magyarország - felfedező - 19. század
910.4(515)(092)Kőrösi_Csoma_S.
[AN 3533677]
MARC

ANSEL
UTF-85345 /2014.
Marton Jenő
   Török Riviéra : útikönyv / Marton Jenő. - Budapest : Hibernia, [2014]. - 89, V p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2014. márc. 31.
ISBN 978-963-7617-52-2 fűzött
Törökország - útikönyv
915.60(036)
[AN 3533958]
MARC

ANSEL
UTF-85346 /2014.
Matyszak, Philip
Ancient Rome on five denarii a day (magyar)
   Antik Róma napi öt denariusból / Philip Matyszak ; [ford. Lautner-Deák Krisztina]. - Jav. utánny. - Budapest : Scolar, cop. 2014. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-244-045-3 kötött : 3950,- Ft
Római Birodalom - helyismeret - művelődéstörténet
908.37 *** 930.85(37)
[AN 3533741]
MARC

ANSEL
UTF-85347 /2014.
Orbán Balázs (1829-1890)
   Utazás Keleten / írta Orbán Balázs ; [kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete ...]. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerülete ; [Šamorín] : Méry Ratio, 2014. - 3 db ; 22 cm
Eredeti kiadása: Kolozsvár : Szerző, 1861
Kötött : 6900,- Ft
Mediterráneum - magyar irodalom - helyismeret - hasonmás kiadás - útleírás
908.4-015(0:82-992) *** 894.511-992 *** 094/099.07
[AN 3529237]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1-2. - III, 168, 168 p.
ISBN 978-80-8160-019-7
[AN 3529241] MARC

ANSEL
UTF-8


   3-4. - 190, 167 p.
ISBN 978-80-8160-020-3
[AN 3529245] MARC

ANSEL
UTF-8


   5-6. - 147, 135 p.
ISBN 978-80-8160-021-0
[AN 3529251] MARC

ANSEL
UTF-85348 /2014.
   Röszke egyedi tájértékei / [szerk. Ladányi Zsuzsanna] ; [közread. a] Beretzk Péter Természetvédelmi Klub. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2013. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 32.
ISBN 978-963-08-6005-5 fűzött
Röszke - helyismeret - természeti környezet - elektronikus dokumentum
908.439-2Röszke *** 502(439-2Röszke)
[AN 3527577]
MARC

ANSEL
UTF-85349 /2014.
Sógor Dániel
   Szíria : országismertető / Sógor Dániel ; [a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat kiadványa]. - Budapest : KNBSZ : MH Geoinformációs Szolg., 2013. - 158 p. : ill., színes, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-157.
ISBN 978-963-89948-0-6 fűzött
Szíria - országismeret
908.569.1
[AN 3529168]
MARC

ANSEL
UTF-85350 /2014.
Stefánka László
   Barangolások Kőszegen / [írta Stefánka László] ; [fotó Kővári Lajos]. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., cop. 2014. - 51, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [52].
ISBN 978-963-7034-71-8 fűzött
Kőszeg - útikönyv
914.39-2Kőszeg(036)
[AN 3534122]
MARC

ANSEL
UTF-85351 /2014.
Stefánka László
Kirándulás a Fertőparton (német)
   Ausflug am Ufer des Neusiedlersees : von Fertőrákos bis Sarród / [von László Stefánka, András Krisch] ; [Übers. Imre Krisch] ; [Foto Zsolt Batár ..., András Krisch, Béla Németh]. - Sopron : Escort Tourist Bt., cop. 2014. - 62, [2] p. : ill., színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-7034-70-1 fűzött
Fertő - Győr-Moson-Sopron megye - útikönyv
914.39(285.2Fertő_tó)(036) *** 914.391.14(036)
[AN 3534123]
MARC

ANSEL
UTF-85352 /2014.
Török András (1954-)
Budapest (angol)
   András Török's Budapest : a critical guide / ill. by András Felvidéki ; [... transl. by Peter Doherty and Ágnes Enyedi]. - 8. rev. ed. - Budapest : Park, cop. 2014. - 415 p. : ill., főként térk. ; 20 cm
Gerinccím: Budapest : a critical guide
ISBN 978-963-355-047-2 fűzött : 4900,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3533708]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5353 /2014.
   Alkotmányjog : alapjogok / szerk. Schanda Balázs, Balogh Zsolt. - 2. átd. kiad. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 368 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-189-1 fűzött
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8)
[AN 3534115]
MARC

ANSEL
UTF-85354 /2014.
   Cégtörvény : 2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról : 1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről : 2014. március 15. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 108 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. márc. 10.
ISBN 978-615-5175-94-7 fűzött : 890,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
Magyarország - vállalati jog - társasági jog - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3532268]
MARC

ANSEL
UTF-85355 /2014.
Csányi István
   Közbeszerzési ismeretek / Csányi István. - Budapest : Terc, 2013. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 105-106.
ISBN 978-615-5445-02-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - törvény - útmutató
351.712.2(439)(094)
[AN 3527772]
MARC

ANSEL
UTF-85356 /2014.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2013. november 7. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Stipta István] ; [kiad. a] Miskolci Egyetem [Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály]. - [Miskolc] : ME Tudományszervezési és Nk. Oszt., [2013]. - 330 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
jog - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3527956]
MARC

ANSEL
UTF-85357 /2014.
Fekete László (1887-1979)
   Ars notarialis : a közjegyző hivatása, tiszte és működése : a közhitelű tanúsításról, annak szervéről: a közjegyzőről s a közjegyző működéséről / Fekete László ; [szerk. Rokolya Gábor]. - Budapest : MOKK, 2013. - 2 db : ill. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89790-1-8 kötött
Magyarország - közjegyző - eljárásjog
347.961(439)
[AN 3528766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 609, [6] p.
ISBN 978-963-89790-2-5
[AN 3528768] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 535, [9] p.
ISBN 978-963-89790-3-2
[AN 3528770] MARC

ANSEL
UTF-85358 /2014.
   Közigazgatási eljárás : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : 2014. március 15. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 105 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. márc. 28.
ISBN 978-615-5175-96-1 fűzött : 890,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3532272]
MARC

ANSEL
UTF-85359 /2014.
   Magyarország és a védelmi igazgatás rendszere / [szerk. Kiss Zoltán]. - Utánny. - [Budapest] : Zrínyi, 2014, cop. 2012. - 177 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-540-5 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - állambiztonság - katasztrófavédelem - 21. század
351.86(439)"20" *** 351.78(439)"20" *** 355.58(439)"20"
[AN 3532029]
MARC

ANSEL
UTF-85360 /2014.
Matevžič, Gruša
   Dublin II Regulation : national report : European network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation : Hungary / written by Gruša Matevžič ; [publ. by the] Hungarian Helsinki Committee. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., 2013. - 60 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-55.
ISBN 978-615-5215-09-4 fűzött
Európai Unió - menedékjog - 21. század
341.43(4-62)"201"
[AN 3527751]
MARC

ANSEL
UTF-85361 /2014.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2014. március 15. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 90 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. márc. 25.
ISBN 978-615-5175-95-4 fűzött : 890,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3532458]
MARC

ANSEL
UTF-85362 /2014.
Ngalikpima, Matiada
   Dublin II Regulation : lives on hold : European comparative report / [... written by Matiada Ngalikpima and Maria Henessy] ; [publ. by the Magyar Helsinki Bizottság]. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2013. - 128 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 126-128.
ISBN 978-615-5215-10-0 fűzött
Európai Unió - menedékjog - 21. század
341.43(4-62)"201"
[AN 3527770]
MARC

ANSEL
UTF-85363 /2014.
   Összehasonlító médiajogi tanulmányok : a "közös európai minimum" azonosítása felé / [szerk. Koltay András, Nyakas Levente]. - [Budapest] : Médiatud. Int., 2014. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-530-204-6 fűzött
Európai Unió - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - összehasonlító jog
34:791.9.096/.097(4-62) *** 316.774 *** 659.3 *** 340.5
[AN 3529519]
MARC

ANSEL
UTF-85364 /2014.
Protection interrupted (magyar) (röv. kiad.)
   Felfüggesztett védelem : a dublini rendelet hatása a menedékkérőkre : összefoglaló / [ford. Bakonyi Anikó ...] ; [közread. a] Magyar Helsinki Bizottság, Jesuit Refugee Service Europe. - [Budapest] : M. Helsinki Biz., [2013]. - 18 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5215-11-7 fűzött
Európai Unió - Magyarország - menedékjog - 21. század
341.43(439)"201" *** 341.43(4-62)"201"
[AN 3527995]
MARC

ANSEL
UTF-85365 /2014.
   Választójogi kommentárok / szerk. Cserny Ákos. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 466 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. jan. 15.
ISBN 978-963-295-375-5 kötött
Magyarország - választójog - eljárásjog - jogszabálygyűjtemény
342.8(439)(094)
[AN 3529101]
MARC

ANSEL
UTF-85366 /2014.
Vesztergám Miklós (1964-)
   Az első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz / Vesztergám Miklós. - 2. átd. kiad. - [Kalocsa] : Veszt-Ablak Bt., [2014]. - 144 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4219-0)
szentkoronatan
342.519.8(439)(089.3)
[AN 3534450]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5367 /2014.
   "A hadtáp volt maga a fegyver" : tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről / [... szerk. Pósán László és Veszprémy László]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 326, [2] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-596-2 kötött : 5500,- Ft
Európa - Magyarország - haderő - katonai logisztika - középkor
355/359(4)"08/15" *** 355/359(439)"08/16" *** 355.6(4)"08/16"
[AN 3527994]
MARC

ANSEL
UTF-85368 /2014.
   A katasztrófavédelem aktuális kérdései / [rend. a] Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal. - Utánny. - [Budapest] : Zrínyi, 2014, cop. 2011. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Tart.: A "vörös iszap" katasztrófa : konferencia és workshopÞ; A globális felmelegedés : konferencia. - A konferenciákat Budapesten, 2010. dec. 14-én és 2010. máj. 12-én rendezték
ISBN 978-963-327-524-5 fűzött
Magyarország - Kolontár - katasztrófavédelem - környezetszennyezés - vörösiszap - éghajlatváltozás - konferencia-kiadvány
355.58(439.117) *** 504.05(439.117) *** 614.8(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2010" *** 551.583
[AN 3532027]
MARC

ANSEL
UTF-85369 /2014.
Vécsey Aurél
   Magyar tragédia: a Don-kanyar / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-030-8 fűzött
Magyarország - Don-kanyar - hadtörténet - második világháború
355.48(439)"1942/1943" *** 355.48(47)"1942/1943"
[AN 3534109]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5370 /2014.
Maxwell, John C. (1947-)
Leadership gold (magyar)
   Aranyat érő vezetői ismeretek : vezetésben eltöltött életem éveinek tanulságai / John C. Maxwell ; [ford. Pajor Enikő és Hajdú Csaba]. - [Budapest] : Üzleti Plusz Kft., cop. 2013. - 313 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7341-3 fűzött : 3950,- Ft
üzleti élet - vezetés
65.012.4 *** 65.013
[AN 3528599]
MARC

ANSEL
UTF-85371 /2014.
Piroska Gyula
   Egy hajóban evezünk avagy Üzenet a főnöködtől [elektronikus dok.] / Piroska Gyula ; ... ill. Temesi Péter. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Piroska Gy. Tréning Kft., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89900-0-6
munkalélektan - elektronikus dokumentum
65.013 *** 331.101 *** 159.9
[AN 3533334]
MARC

ANSEL
UTF-85372 /2014.
   Talentum és értékteremtés : tanulmányok a vezetés és humánmenedzsment témaköréből Nemes Ferenc 75. születésnapja tiszteletére / szerk. Fehér János, Kollár Péter. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2013. - 188 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-389-7 fűzött
vezetéstudomány - szervezeti kultúra - munkaerő - emlékkönyv
65.012.4 *** 65.01 *** 331.101.262
[AN 3529397]
MARC

ANSEL
UTF-85373 /2014.
Templar, Richard (1950-2006)
The rules of management (magyar)
   A vezetés 100 szabálya / Richard Templar ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-156-6 fűzött : 2950,- Ft
vezetés
65.012.4 *** 613.865
[AN 3533703]
MARC

ANSEL
UTF-85374 /2014.
   Vezetés válság idején : az I. MCC Nemzetközi Leadership Konferencián elhangzott előadások leiratai = Leadership in times of crisis : lectures from the first MCC International Leadership Conference / szerk. Szalai Zoltán ; [rend., közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - Budapest : MCC, 2013. - 152 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. nov. 23-án rendezték
Fűzött
vezetés - válságmenedzselés - gazdasági válság
65.012.4 *** 658.1.016.7 *** 338.124.4(100)
[AN 3529525]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5375 /2014.
Crabtree, Greg
Simple numbers, straight talk, big profits! (magyar)
   Biznisz matek vállalkozóknak avagy Miért csak kevés vállalkozó csinál nagy profitot? / Greg Crabtree és Beverly Blair Harzog ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2013. - 212 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5263-10-1 fűzött : 6990,- Ft
vállalkozás - pénzügy - siker
658.15 *** 613.865
[AN 3529498]
MARC

ANSEL
UTF-85376 /2014.
Domokos Tamás (1975-)
   Önkéntesség az ifjúságügyben / Domokos Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 27 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 1.)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-89941-0-3 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - ifjúság
331.102.2(439) *** 316.37-053.6/.8(439)
[AN 3528067]
MARC

ANSEL
UTF-85377 /2014.
Gulácsi László (1957-)
   Systematic review and analysis of evidences on clinical efficacy and cost-effectiveness of biological drugs for the treatment of adult Ulcerative Colitis [elektronikus dok.] / László Gulácsi ; publ. by Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest : BCE Egészségügyi Közgazdaságtan Tansz., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126467. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-557-1
gyógyszeralkalmazás - bélgyulladás - költségelemzés - elektronikus dokumentum
338.5 *** 615.01 *** 616.34-002
[AN 3533609]
MARC

ANSEL
UTF-85378 /2014.
Heizer-Kiss Zsófia
   A helyi adók és a gépjárműadó jogmagyarázata, 2014 / [szerzők Heizer-Kiss Zsófia, Kanyó Lóránd]. - Budapest : Saldo, 2014. - 178 p. ; 24 cm. - (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218). (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165)
ISBN 978-963-638-459-3 fűzött
Magyarország - helyi adó - útmutató
336.2(439)(036)
[AN 3527862]
MARC

ANSEL
UTF-85379 /2014.
Illés Mária (1947-)
   Vezetői gazdaságtan : becslőszámítások értelmezése példák alapján / Illés Mária ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - 2. kiad. - Miskolc : Miskolci Egy. K. : ME GTK, 2014. - 218 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-661-895-7 fűzött
üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv - példatár
658.1(075.8)(076)
[AN 3532448]
MARC

ANSEL
UTF-85380 /2014.
Kovács Anita
   Devizában nyilvántartott végzet / Kovács Anita. - Budapest : Kairosz, 2014. - 208 p. : ill. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 16.)
ISBN 978-963-662-673-0 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - deviza - hitel - gazdaságpolitika - 21. század - interjú
338.2(439)"20"(047.53) *** 336.77(439)"20"(047.53)
[AN 3529115]
MARC

ANSEL
UTF-85381 /2014.
Mészáros Ferenc
   Diploma után : a friss diplomások elhelyezkedését segítő információk, tanácsok / [írta és szerk. Mészáros Ferenc] ; [kiad. a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara]. - Budapest : SZIE ÁOTK, [2013]. - 56 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55.
Fűzött
Magyarország - diplomás - pályakezdés - álláskeresés - munkavégzés - útmutató
331.535(439)(036) *** 331.5-053.81(439) *** 316.37-057.85(439)
[AN 3529274]
MARC

ANSEL
UTF-85382 /2014.
   Moving toward an integrated Europe pan-European eCall service in the HeERO countries : workshop : Budapest, 12-13 December 2013 : final papers / [managing ed. Ágnes Lindenbach] ; [publ. by KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Limited Company ...]. - [Budapest] : KTI, [2013]. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-601-236-6 fűzött
Európai Unió - közlekedésbiztonság - közúti közlekedés - mentés - konferencia-kiadvány
338.47(4-62) *** 614.88 *** 656.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3528031]
MARC

ANSEL
UTF-85383 /2014.
   Nem lehetetlen! : együttműködés és innováció : kézikönyv kis- és középvállalkozások számára / szerk. Baráth Gabriella ; [közread. az] MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály. - Székesfehérvár : MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tud. Oszt., 2013. - 34, [6] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9899-70-4 fűzött
Magyarország - innováció - együttműködés - kisvállalkozás - középvállalat
334.72.012.63/.64(439) *** 330.341.1 *** 334.761
[AN 3528844]
MARC

ANSEL
UTF-85384 /2014.
Szabó Tibor
   Vagyonos enciklopédia : adózás és adóellenőrzés a privát szférában / Szabó Tibor. - [Budapest] : Adónet.hu, 2014. - 439 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5320-02-6 fűzött : 9900,- Ft
Magyarország - adóügy - adóellenőrzés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
336.2(439)(094)(036) *** 336.2.027(439)(094)
[AN 3527959]
MARC

ANSEL
UTF-85385 /2014.
Wergen, Josef
Pons im Griff - Bürokommunikation Deutsch (magyar)
   Pons praktikus irodai kommunikáció : német : levelezzen és telefonáljon magabiztosan! / [szerzők Josef Wergen, Anette[!Annette] Wörner ; [ford. Bakos Henriette]. - Budapest : Klett, 2014, cop. 2005. - 207 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5127-32-8 fűzött
német nyelv - levelezés - kereskedelem - szaknyelv - nyelvkönyv
651 *** 803.0(078)=945.11 *** 316.77
[AN 3534411]
MARC

ANSEL
UTF-85386 /2014.
Wommack, Andrew
Financial stewardship (magyar)
   Sáfárság - pénzügyeink kezelése : tapasztald meg a pénzügyi szabadságot Istennel / írta Andrew Wommack ; [ford. Dinnyés Imre]. - [Győrladamér] : [Andrew Wommack Ministries Mo.], cop. 2013. - 139 p. ; 21 cm
Közread. az Andrew Wommack Ministries Magyarország
ISBN 978-963-08-8279-8 fűzött
vallásos irodalom - pénzügy - bibliamagyarázat
336.7 *** 244 *** 22.07
[AN 3529145]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5387 /2014.
Bodor Tamás (1963-)
   A helyi ifjúsági munka és az ifjúsági szolgáltatások tere / Bodor Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 75 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 3.)
Bibliogr.: p. 73.
ISBN 978-963-89941-2-7 fűzött
Magyarország - ifjúságvédelem - ifjúságszociológia - ifjúságpolitika - helyi társadalom
364.65-053.6/.8(439) *** 316.37-053.6/.8(439)
[AN 3528090]
MARC

ANSEL
UTF-85388 /2014.
Rákó Erzsébet
   Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei / Rákó Erzsébet. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 150-157.
ISBN 978-615-5372-05-6 fűzött
Hajdú-Bihar megye - gyermekvédelem - gyermekvédelmi intézmény - életkörülmény - 21. század - statisztikai adatközlés
364.65-053.2/.6(439.165)"200"(083.41) *** 316.728(439.165)"20"(083.41)
[AN 3528867]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5389 /2014.
   50 év a művelettan oktatás és az ipar szolgálatában : Pannon Egyetem Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Vegyipari Műveleti (Intézeti) Tanszék, 1963-2013 / [szerk. Rippelné Pethő Dóra]. - Veszprém : PE Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Int. Vegyip. Műveleti Tansz., 2013. - 32 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 16-23.
Fűzött
Pannon Egyetem (Veszprém). Mérnöki Kar. Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet. Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék
Veszprém - egyetem - vegyipari művelet - tanszék - történeti feldolgozás
378.666(439-2Veszprém).096 *** 66.02
[AN 3529199]
MARC

ANSEL
UTF-85390 /2014.
Dezső Renáta Anna
   GandHistória : középfokú roma/cigány nemzetiségi oktatás a rendszerváltás első két évtizedének Magyarországán / Dezső Renáta Anna. - Pécs : Virágmandula Kft., 2013. - 178 p., [1] fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-615-5339-13-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-978-615-5339-13-4)
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium (Pécs)
Magyarország - Pécs - nemzetiségi oktatás - cigányság - oktatáspolitika - ezredforduló - gimnázium - kollégium - iskolatörténet
376.7(=914.99)(439)"199/200" *** 37.014.5(439)"199/200" *** 373.54(439-2Pécs)"199/200" *** 37.018.3(439-2Pécs)"199/200"
[AN 3528274]
MARC

ANSEL
UTF-85391 /2014.
ELGPN glossary (magyar)
   Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) szakszótára [elektronikus dok.] : ELGPN glossary / szerk. Charles Jackson ; [közread. a] European Lifelong Guidance Policy Network. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Budapest : [Nemz. Munkaügyi Hiv.], 2013
Közread. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125954. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-264-107-2
Európai Unió - oktatásügy - pályaorientáció - élethosszig tartó tanulás - értelmező szótár - elektronikus dokumentum
37.048(4-62):030 *** 374.7(4-62):030
[AN 3532524]
MARC

ANSEL
UTF-85392 /2014.
Kovács Mónika
   Gyerekjáték a tanulás I / Kovács Mónika. - Dunakeszi : Grafokom Okt. és Szolgáltató Bt., 2014. - 90 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-08-8577-5 fűzött
tanulás - gondolkodásfejlesztés
37.025 *** 159.955
[AN 3529801]
MARC

ANSEL
UTF-85393 /2014.
   A közművelődés házai Budapesten / szerk. Slézia Gabriella. - [Budapest] : BMK, 2002-. - 21 cm. - (Módszertári füzetek / Budapesti Művelődési Központ, ISSN 1219-0632 ; ksz.)
Budapest - művelődési ház - történeti feldolgozás
374.07(439-2Bp.)(091)
[AN 944896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2014. - 210 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89233-7-0 fűzött
[AN 3528425] MARC

ANSEL
UTF-85394 /2014.
Lifelong guidance policy development: a European resource kit (magyar)
   Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése [elektronikus dok.] : európai kézikönyv / szerk. Raimo Vuorinen ..., Anthony G. Watts ... ; [közread. a] European Lifelong Guidance Policy Network ; kiad. Nemzeti Munkaügyi Hivatal. - Szöveg (pdf : 2.3 MB). - Budapest : Nemz. Munkaügyi Hiv., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125953. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-264-105-8
Európai Unió - oktatásügy - élethosszig tartó tanulás - pályaorientáció - elektronikus dokumentum
374.7(4-62) *** 37.048(4-62)
[AN 3532516]
MARC

ANSEL
UTF-85395 /2014.
   A nemzetiségi oktatás és képzés értékei és perspektívái : nemzetközi konferencia : Szarvas, 2012. november 16. / [szerk. Szilvássy Orsolya] ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközpontja]. - Szarvas : SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Ped. Kar Nemzetiségi Kutatóközp., [2013]. - 140 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, román, szlovák és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-342-2 fűzött
Magyarország - nemzetiségi oktatás - konferencia-kiadvány
376.7(=00)(439) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3529394]
MARC

ANSEL
UTF-85396 /2014.
   Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben : közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia = Obraz národa a identita v učebniciach pre národnostné školy : príklady zo Strednej Európy: Maďarsko a Slovensko / szerk. ... Ruda Gábor, Szabómihály Gizella ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület [etc.]. - Pilisvörösvár [etc.] : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. [etc.], 2013. - 174 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-5026-29-4 fűzött
Felvidék - nemzetiségi oktatás - határon túli magyarság - magyarországi szlovákok - nemzetiségi identitás
376.7(=854)(439) *** 376.7(=945.11)(437.6) *** 316.63(=854)(439) *** 316.63(=945.11)(437.6)
[AN 3528435]
MARC

ANSEL
UTF-85397 /2014.
   "Örökbecsű" : közművelődési közösségek, műhelyek Hajdú-Bihar megyében / [... kiad. ... Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete ...]. - Debrecen : Népművelők Hajdú-Bihar M. Egyes., 2013-. - 24 cm
A leírás a 2. köt. alapján készült
Hajdú-Bihar megye - művelődésügy - kulturális egyesület
374(439.165)"197/201" *** 061.2(439.165)
[AN 3529395]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2013. - 191 p. : ill.
ISBN 978-963-08-4523-6 fűzött
[AN 3529401] MARC

ANSEL
UTF-85398 /2014.
   A szülői ház : Nádas József és Bodrossi Nóra emléke / [szerk. Lukácsné Nádas Krisztina, Kocsyné Nádas Anikó] ; [közread. az] N. J. Pro Homine. - Budapest-Újpest : N. J. Pro Homine, 2013. - 264 p., [1] t.fol. : ill. ; 20 cm
Összefoglalás angol és francia nyelven
ISBN 978-963-88368-6-1 fűzött
Nádas József (1905-1985)
Bodrossi Nóra (1910-1993)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Nádas_J. *** 37(439)(092)Bodrossi_N.
[AN 3529158]
MARC

ANSEL
UTF-85399 /2014.
   Tanulmányi célú nemzetközi migráció Kárpátalján [elektronikus dok.]. - Szöveg (pdf : 751 KB). - [Debrecen] : Didakt ; [Budapest] : Márton Á. Szakkollégium, 2013. - (Műhelytanulmányok / Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125407. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-15-4
Kárpátalja - határon túli magyarság - demográfia - anyanyelvi oktatás - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
376.7(=945.11)(477.87) *** 314(=945.11)(477.87)
[AN 3531018]
MARC

ANSEL
UTF-85400 /2014.
   Új utak a pedagóguskutatásban : tanulmánykötet Falus Iván tiszteletére / szerk. Kotschy Beáta. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 286 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5250-49-1 fűzött
pedagógia - emlékkönyv
37
[AN 3528337]
MARC

ANSEL
UTF-85401 /2014.
Warta Vilmos (1968-)
   Manual for sTANDEM test assessors / by Vilmos Warta. - [Pécs] : [PTE], 2013. - 86 p. ; 30 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem
ISBN 978-963-642-572-2 fűzött
nyelvvizsga - értékelés - angol nyelv - szaknyelv - orvostudomány - útmutató
371.27(036) *** 371.26 *** 802.0 *** 61
[AN 3528577]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5402 /2014.
Dénes Tamás (1963-)
   Az otthon zöld füvén : magyar bajnoki és kupameccsek könyve / [Dénes, Tamás, Hegyi Iván, Lakat T. Károly] ; [kiad. a Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, [2013]. - 319 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [320].
ISBN 978-963-89675-3-4 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - album
796.332.093(439)(091)
[AN 3528525]
MARC

ANSEL
UTF-85403 /2014.
   A jövő bajnokai : magyar úszó utánpótlás-program, 2013-2021 / [főszerk. Gyárfás Tamás] ; [szerk. Csurka Gergely, Nagy Orsolya] ; [kiad. a] Magyar Úszó Szövetség. - [Budapest] : MÚSZ, 2014. - 369 p. : ill., színes ; 25 cm
Kötött
Magyarország - úszás - sportutánpótlás - 21. század - cselekvési program
796.015.83(439)"201/202" *** 797.21(439)"201/202"
[AN 3528004]
MARC

ANSEL
UTF-85404 /2014.
Sakai Toshinobu (1964-)
Nihon kendō no rekishi (magyar)
   A japán kendó története / Szakai Tosinobu ; [ford. Vörös Erika] ; [közread. a] Budo Kulturális Fórum. - Budapest : Budo Kult. Fórum, 2014. - 184 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8234-7 fűzött
Japán - kendo - művelődéstörténet
796.853.42 *** 930.85(520)
[AN 3528759]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5405 /2014.
   Ámos Imre és a 20. század : kortárs összművészeti kiállítás / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Corvina : Luther, 2013. - 175 p. : ill., főként színes ; 25 cm + CD-R
Az azonos címmel rendezett vándorkiállítás katalógusa
ISBN 978-963-13-6179-7 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - festőművész - képzőművészet - 20. század - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
75(439)(092)Ámos_I. *** 73/76(439)"201" *** 894.511-822 *** 061.4(439)"2012"
[AN 3529356]
MARC

ANSEL
UTF-85406 /2014.
Ardai Ildikó (1942-)
   Ardai Ildikó textilművész : textile artist. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, cop. 2013. - [160] p. : ill., főként színes ; 28 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-9439-75-7 fűzött
Ardai Ildikó (1942-)
Magyarország - textilművészet - iparművész - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Ardai_I.
[AN 3528758]
MARC

ANSEL
UTF-85407 /2014.
The art of basic drawing (magyar)
   A ceruzarajz alapjai lépésről lépésre / [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2014. - 144 p. : ill. ; 31 cm. - (Művészképző mesterkurzus, ISSN 1788-0599)
ISBN 978-963-343-496-3 fűzött : 3499,- Ft
grafika - művészet technikája
76.02
[AN 3529010]
MARC

ANSEL
UTF-85408 /2014.
Bálint Endre (1914-1986)
   A nyolcadik templom : [Magyar Nemzeti Galéria, 2014. február 1 - 2014. május 11.] / Bálint Endre ; [a kiállítás kurátora] Kolozsváry Marianna. - [Budapest] : [Szépműv. Múz. - MNG], cop. 2014. - 348 p. : ill., részben színes ; 33 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/1.)
Bibliogr.: p. 320-322.
ISBN 978-615-5304-24-8 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bálint_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3529601]
MARC

ANSEL
UTF-85409 /2014.
Bálint István (1950-)
   Ötödik utca / Bálint István ; [közread. a] Galéria '13 Soroksár. - Budapest : Galéria '13 Soroksár, 2014. - [35] p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2014. jan. 16 - febr. 21. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-7812-8 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Bálint_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3528776]
MARC

ANSEL
UTF-85410 /2014.
Baráth Ferenc (1946-)
   Plakátok = Posters / Baráth Ferenc ; [kiad. a ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - [Budapest] : MKISZ, 2013. - 119 p. : ill., színes ; 28 cm
Az írások váltakozva magyar, angol és szerb nyelven. - Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-615-5280-09-2 fűzött
Vajdaság - grafikus - plakátművészet - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
769.91(497.11)(=945.11)(092)Baráth_F.
[AN 3528813]
MARC

ANSEL
UTF-85411 /2014.
Bondor Csilla (1975-)
   Bondor Csilla. - [Budapest] : Bondor Cs., 2013. - [55] p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [53].
ISBN 978-963-08-7360-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Bondor_Cs.
[AN 3528634]
MARC

ANSEL
UTF-85412 /2014.
Caravaggiótól Canalettóig (angol)
   Caravaggio to Canaletto : the glory of Italian Baroque and Rococo painting : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 25 October 2013 - 16 February 2014] / ed. by Zsuzsanna Dobos in collab. with Dóra Sallay, Ágota Varga ; [curator ... Zsuzsanna Dobos]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2013. - 458 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 427-454.
ISBN 978-615-5304-18-7 kötött
Itália - festészet - barokk - rokokó - kiállítási katalógus
75(45)"16/17" *** 75.034.7/.8(45) *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3528506]
MARC

ANSEL
UTF-85413 /2014.
   Caravaggiótól Canalettóig : az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2013. október 25 - 2014. február 16.] / szerk. Dobos Zsuzsanna ; a szerkesztésben közrem. Sallay Dóra, Varga Ágota ; [... kurátora Dobos Zsuzsanna]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2013. - 458 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 427-458.
ISBN 978-615-5304-17-0 kötött
Itália - festészet - barokk - rokokó - kiállítási katalógus
75(45)"16/17" *** 75.034.7/.8(45) *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3528500]
MARC

ANSEL
UTF-85414 /2014.
Csupor István (1952-)
   A Dunántúl, a Felföld és a Felső-Tisza-vidék népi kerámiaművészete / Csupor István ; ... a képi anyagot összegyűjt. Vörösváry Ferenc. - Budapest : Novella, 2013. - 303 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A Kárpát-medence kerámiaművészete ; 5.)
A képaláírások szlovák nyelven is. - Bibliogr.: p. 303. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-963-9886-26-1 kötött : 7500,- Ft
Dunántúl - Felvidék - Felső-Tisza-síkság - népi kerámia - fényképalbum
738.031.4(439.11)(084.12) *** 738.031.4(439.22)(084.12) *** 738.031.4(439.16)(084.12)
[AN 3529189]
MARC

ANSEL
UTF-85415 /2014.
   Digitális fényképezés tükörreflexes géppel. - 4. frissített kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2014. - 191 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
borító- és gerinccím: Digitális fotózás tükörreflexes géppel
ISBN 978-963-89539-3-3 fűzött : 3790,- Ft
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.327 *** 681.3.019
[AN 3533961]
MARC

ANSEL
UTF-85416 /2014.
Duranci, Bela (1931-)
   Önéletrajz Kondor Bélával : naplójegyzetek, 1962-2008 / Bela Duranci ; [közread. a] MissionArt Galéria, Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nkft. - Miskolc : MissionArt Galéria : MG Vár. Műv. Múz. Nkft., 2013. - 395 p. : ill. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 375.
ISBN 978-963-8074-38-6 fűzött
Kondor Béla (1931-1972)
Duranci, Bela (1931-)
Szerbia - Magyarország - művészettörténész - szerb irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - napló
7.072.2(497.11)(092)Duranci,_B.(0:82-94) *** 75(439)(092)Kondor_B. *** 886.1-94=945.11
[AN 3528891]
MARC

ANSEL
UTF-85417 /2014.
   Európa szövete : a szövött kárpit művészetének átváltozásai : a Dobrányi Ildikó Alapítvány 2011. november 11-én a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen megrendezett konferenciájának előadásaiból = Web of Europe : metamorphoses of the art of woven tapestry : lectures delivered at the Ildikó Dobrányi Foundation's conference at the Moholy-Nagy University of Art and Design on 11 November 2011 / [szerk. ... Hegyi Ibolya, Schulcz Katalin]. - Budapest : Dobrányi I. Alapítvány, 2013. - 71 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-7610-0 fűzött
Európa - Magyarország - kárpit - textilművészet
745.52(4)(091) *** 745.52(439)"19"
[AN 3528728]
MARC

ANSEL
UTF-85418 /2014.
Fári Irén (1956-)
   Szeged anno.. : fényképeken őrzött történelem / Fári Irén. - 2. jav. kiad. - Szeged : EMK Rendezvényszervező Kft., 2014. - 203 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az előszó, az utószó és a képek jegyzéke angol nyelven is
ISBN 978-963-08-7571-4 kötött
Szeged - helyismeret - helytörténet - 19. század - 20. század - fényképalbum
77.04 *** 908.439-2Szeged(084.1) *** 943.9-2Szeged"18/194"(084.1)
[AN 3533695]
MARC

ANSEL
UTF-85419 /2014.
Fazekas Attila (1948-)
   Robin Hoorn kalandjai / [írta és rajz. Fazekas Attila]. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - [40] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - karikatúra
741.5 *** 32(439)"199/200"(084.11)
[AN 3528594]
MARC

ANSEL
UTF-85420 /2014.
Galambos Krisztina
   A győrújfalui Krisztus király templom története / Galambos Krisztina ; [kiad. Római Katolikus Plébánia Győrújfalu]. - Győrújfalu : Római Katolikus Plébánia, 2013. - 105 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-104.
ISBN 978-963-08-8097-8 fűzött
Győrújfalu - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Győrújfalu)(091)
[AN 3529239]
MARC

ANSEL
UTF-85421 /2014.
Galeta, Ivan Ladislav (1947-)
   Ivan Ladislav Galeta : [Krajolik nulte točke] : [Zero-point landscape] : [A nullpont tájképe] / [kustos ... Tihomir Milovac] ; [izd. Muzej suvremene umjetnosti, Paksi Képtár]. - Zagreb : MSU ; Paks : Paksi Képtár, [2013]. - 224 p. : ill., részben színes ; 35 cm
Megj. a Zágrábban, 2011. szept. 23 - október 17. között és Pakson, 2013. nov. 22 - 2014. febr. 23. között rendezett kiállítások katalógusaként
ISBN 978-615-5121-08-1 kötött
ISBN 978-953-7615-59-8
Horvátország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(497.13)(092)Galeta,_I._L. *** 061.4(439-2Paks) *** 061.4(497.13-2Zagreb)
[AN 3528751]
MARC

ANSEL
UTF-85422 /2014.
Géczy Nóra
   Faépítészet Sopronban, 1850-1914 / Géczy Nóra ; [közread. az] Arch Deco. - [Győr] : Arch Deco, 2014. - 295 p. : ill. ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 169-174. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8415-0 kötött
Sopron - építészet - faszerkezet - 19. század - századforduló
72(439-2Sopron)"18/191" *** 624.011.1
[AN 3528198]
MARC

ANSEL
UTF-85423 /2014.
Gönczi Béla (1934-)
   Időmetszetek / [Gönczi Béla]. - [Budapest] : Unixo Consulting Kft., 2014. - 144 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8689-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - ezredforduló
76(439)(092)Gönczi_B.
[AN 3528278]
MARC

ANSEL
UTF-85424 /2014.
Holló Szilvia Andrea (1964-)
   A Pesti Vigadó : tündérpalota a Duna partján / Holló Szilvia Andrea ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2014. - 106, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [108].
ISBN 978-963-89685-7-9 fűzött
Pesti Vigadó (Budapest)
Budapest - művelődési intézmény - történeti feldolgozás
725.81(439-2Bp.)(091)
[AN 3529510]
MARC

ANSEL
UTF-85425 /2014.
   Japán vörös és fekete : hagyományos japán viselet és kortárs magyar ékszerek = Japanese 'rouge et noir' : traditional Japanese wear and contemporary Hungarian jewellery / szerk. ... Fajcsák Györgyi ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum, Janus Pannonius Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz. ; Pécs : JPM, 2013. - 147 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2013. júl. 19 - nov. 3. és a Pécsett, 2013. nov. 30 - 2014. ápr. 27. között "Szamurájok és gésák" címmel rendezett kiállítások katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-33-9 fűzött
Japán - Magyarország - népviselet - iparművészet - ékszer - művészeti hatás - 21. század - kiállítási katalógus
745(520) *** 391(520) *** 739.2(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3528529]
MARC

ANSEL
UTF-85426 /2014.
Kárpáti Zoltán
Raffaello (angol)
   Raphael : drawings in Budapest / Zoltán Kárpáti, Eszter Seres ; [curators Zoltán Kárpáti Zoltán and Eszter Seres with ... Zsófia Vargyas] ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2013. - 151 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a Budapesten, 2013. dec. 18 - 2014. márc. 30. között tartott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 139-[152].
ISBN 978-615-5304-20-0 fűzött
Raffaello Santi (1483-1520)
Itália - grafikus - 16. század
76(45)(092)Raffaello
[AN 3528334]
MARC

ANSEL
UTF-85427 /2014.
Kárpáti Zoltán
   Raffaello : rajzok Budapesten / Kárpáti Zoltán, Seres Eszter ; [a kiállítást rend. Kárpáti Zoltán és Seres Eszter Vargyas Zsófia közrem.] ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., 2013. - 151, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. a Budapesten, 2013. dec. 18 - 2014. márc. 30. között tartott kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 139-[153].
ISBN 978-615-5304-19-4 fűzött
Raffaello Santi (1483-1520)
Itália - grafikus - 16. század
76(45)(092)Raffaello
[AN 3528320]
MARC

ANSEL
UTF-85428 /2014.
Lábik János (1933-)
   Lábik János élete és munkássága : jeho život a dielo : life and work / [írta és szerk. Bárdos István]. - Esztergom : Spori Print Vincze Ny., 2013. - 154 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 140-147.
ISBN 978-963-89697-1-2 fűzött
Lábik János (1933-)
Felvidék - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(=945.11)(437.6)(092)Lábik_J.
[AN 3529367]
MARC

ANSEL
UTF-85429 /2014.
Lukovich Tamás (1957-)
   Bevezetés az építészetelméletbe : egy lehetséges megközelítés válogatott fejezetei / Lukovich Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 139 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 127-132.
ISBN 978-615-5445-06-4 fűzött : 3900,- Ft
építészeti esztétika
72.01
[AN 3527777]
MARC

ANSEL
UTF-85430 /2014.
   Műegyetem : a történeti campus : the historic campus / [szerk. ... Armuth Miklós, Lőrinczi Zsuzsa]. - Budapest : BME, cop. 2013. - 279 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 278-279.
ISBN 978-963-313-090-2 kötött
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest - egyetem - építészet
727.3(439-2Bp.) *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 3528739]
MARC

ANSEL
UTF-85431 /2014.
Nagy Gábor Mihály (1955-)
   Nagámi. - [Budapest] : Hérics Neon Design Kft., [2013]. - 116 p. : ill., főként színes ; 22x23 cm
A tanulmányok váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 113.
ISBN 978-963-08-7322-2 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Nagy_G._M.
[AN 3528725]
MARC

ANSEL
UTF-85432 /2014.
Nagy József András
   A Bükkalja népi építészete, 1978-1981, 2012 / Nagy József András. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 156 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 147-151.
ISBN 978-615-5250-48-4 fűzött
Bükkalja - népi építészet
72.031.4(439Bükkalja)
[AN 3528514]
MARC

ANSEL
UTF-85433 /2014.
Nagy Márta (1953-)
   Aknay és az ikon = Aknay and the icon / Nagy Márta. - Budapest : Balassi, cop. 2013. - 81 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-904-0 kötött : 2000,- Ft
Aknay János (1949-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aknay_J.
[AN 3528879]
MARC

ANSEL
UTF-85434 /2014.
Országos Rajztriennále (2.) (2013) (Salgótarján)
   II. Országos Rajztriennále : Salgótarján, ... Dornyay Béla Múzeum, 2013. november 30 - 2014. február 1. / [a kiállítást rend. K. Peák Ildikó] ; [... kiad. ... a Magyar Grafikusművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Grafikusművészek Szövets., [2013]. - 156 p. : ill. ; 28 cm
A gerincen párhuzamos címként: National Drawing Triennal
ISBN 978-963-87104-8-2 kötött
Magyarország - rajzművészet - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)"201" *** 061.4(439-2Salgótarján)
[AN 3528874]
MARC

ANSEL
UTF-85435 /2014.
   Példa-kép : válogatások a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből : kiállítás : Barabás Villa, Budapest ..., 2013. november 26. - [Budapest] : [Völgyi M.], [2013]. - 53, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-7704-6 fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - 21. század - kiállítási katalógus
069.017(439)Völgyi-Skonda *** 75(439)"20" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3528540]
MARC

ANSEL
UTF-85436 /2014.
Piskolti Bernadett
   Mádi album = Mád album / [írta és szerk. ... Piskolti Bernadett] ; [... bev. ... Sajó László] ; [ford. ... Tim Wilkinson]. - Budapest : PBooks, 2013. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-963-08-7730-5 kötött : 4500,- Ft
Mád - építészet - helyismeret - album
72(439-2Mád) *** 908.439-2Mád(084.1)
[AN 3529477]
MARC

ANSEL
UTF-85437 /2014.
Remekművek (angol)
   Masterpieces : Museum of Fine Arts Budapest / ed. by Axel Vécsey with assistance Zoltán Bartos. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2013. - 146 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5304-02-6 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - festészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 75(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3528394]
MARC

ANSEL
UTF-85438 /2014.
   Remekművek : Szépművészeti Múzeum / szerk. Vécsey Axel Bartos Zoltán közrem. - [Budapest] : Szépműv. Múz., 2013. - 146 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5304-01-9 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest)
Magyarország - képzőművészet - festészet - múzeumi gyűjtemény
73/76(100) *** 75(100) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3528358]
MARC

ANSEL
UTF-85439 /2014.
Rosch Gábor
   A Hegyvidék épített öröksége / Rosch Gábor ; [kiad. a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria]. - Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Galéria, 2012-. - 28 cm
Budapest. 12. kerület - építészet - helyismeret
72(439-2Bp.XII.) *** 908.439-2Bp.XII.
[AN 3440308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Óvodák, általános és középiskolák, felsőfokú tanintézetek, egyházi épületek. - 2013. - 169 p. : ill., főként színes
Bibliogr.: p. 162-164.
ISBN 978-963-08-7518-9 fűzött : 4800,- Ft
Budapest. 12. kerület - egyházi épület - oktatási intézmény - helyismeret
908.439-2Bp.XII. *** 726(439-2Bp.XII.) *** 727.1/.3(439-2Bp.XII.)
[AN 3528695] MARC

ANSEL
UTF-85440 /2014.
   Rozsda 100 : a párka fonala : le fil de la parque : the parca's thread : Rozsda Endre, 1913-1999 / [szerk. ... Kálmán Borbála, Kovács Krisztina] ; [közread. a] Várfok Galéria. - Budapest : Várfok Galéria, 2013. - 157 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2013. szept. 12 - okt. 23. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5323-02-7 fűzött
Rozsda Endre (1913-1999)
Franciaország - festőművész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség
75(44)(=945.11)(092)Rozsda_E.
[AN 3528544]
MARC

ANSEL
UTF-85441 /2014.
Rozsda Endre (1913-1999)
   Rozsda : az idő ölelésében : retrospektív kiállítás : Magyar Nemzeti Galéria, [Budapest, 2013. november 18 - 2014. március 2.] : le temps retrouvé : rétrospective : Galerie Nationale Hongroise, [Budapest, 18 novembre 2013 - 2 mars 2014] / [kurátorok ... David Rosenberg, Róna Kopeczky, Péter Baki] ; [szerk. ... David Rosenberg, Róna Kopeczky] ; [közread. a Rozsda Endre Baráti Kör ...]. - Budapest : Rozsda E. Baráti Kör, 2013. - 261, [3] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 248. - Számozott példány: 30
ISBN 978-963-08-7923-1 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Rozsda_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3528762]
MARC

ANSEL
UTF-85442 /2014.
Somody Péter (1963-)
   Somody Péter. - [Pécs] : Somody P., [2013]. - 94 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Dunaszerdahelyen, 2013. máj. 17 - jún. 6. között és a Budapesten 2013. okt. 24 - nov. 15. között rendezett kiállítások katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-7646-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Somody_P. *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3528888]
MARC

ANSEL
UTF-85443 /2014.
Sprok Antal (1955-)
   Tobzoska és egyéb bútorfajták = The pangolin and other furniture / Sprok Antal. - [Budapest] : Sprok A., cop. 2014. - 151 p. : ill., színes ; 32 cm
Borítócím: Sprok
ISBN 978-963-08-8035-0 kötött
Magyarország - iparművész - bútor - 20. század - 21. század
749.1(439)(092)Sprok_A.
[AN 3529580]
MARC

ANSEL
UTF-85444 /2014.
Szabó Balázs
   Rákosi titkos bunkere, 1951-2011 : az F-4 létesítmény, az MDP titkos bunkerének története / Szabó Balázs. - [Budapest] : Sziklakórház Kft., 2013. - 60 p. : ill. ; 26 cm. - (Sziklakórház Atombunker Múzeum hiteles történelem sorozat, ISSN 2064-6364 ; 2.)
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-963-08-7394-9 fűzött
Budapest - óvóhely - magyar történelem - Rákosi-korszak
725.18(439-2Bp.) *** 943.9"195"
[AN 3528271]
MARC

ANSEL
UTF-85445 /2014.
Szinyova Gergő (1986-)
   Szinyova Gergő : kései munkák : 2013. szeptember 28 - november 3. : late works : 28 September - 3 November 2013 / [tanulmány Zsikla Mónika] ; [közread. a] Paksi Képtár. - Paks : Paksi Képtár, 2013. - 23, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5121-09-8 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Szinyova_G. *** 061.4(439-2Paks)
[AN 3528699]
MARC

ANSEL
UTF-85446 /2014.
Szűcs Attila (1967-)
   Still light / Szűcs Attila ; text László F. Földényi, Sándor Hornyik ; [publ. by the] Erika Deák Gallery. - Budapest : E. Deák Gallery, 2014. - 211 p. : ill., színes ; 29 cm
Megj. az Egerben, 2013. okt. 5 - 2014. febr. 15. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-08-8018-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szűcs_A. *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3529202]
MARC

ANSEL
UTF-85447 /2014.
Táncos László (1956-)
   Inota : vázlatok, rajzok, festmények 2013 / Táncos Laci bácsi. - Budapest : Táncos Grafika Kft., cop. 2013. - 103 p. : ill., részben színes ; 24x29 cm
ISBN 978-963-08-8142-5 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Táncos_L.
[AN 3528704]
MARC

ANSEL
UTF-85448 /2014.
Vadas Gyula
   Pécs, az önigazgató közösségek városa [elektronikus dok.] : tizesek, utcakapitányságok, negyedmesterségek / Vadas Gyula ; [közread. a] Pécsi Lokálpatrióta Szövetség. - Szöveg (pdf : 18.9 MB). - Pécs : Pécsi Lokálpatrióta Szövets., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123840. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7381-9
Pécs - városfejlesztés - helyismeret - magyarság - vitairat - elektronikus dokumentum
711.1(439-2Pécs) *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 908.439-2Pécs
[AN 3528512]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5449 /2014.
   The freedom of sound : John Cage behind the iron curtain / ed. by Katalin Székely ; [publ. by the] Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art. - Budapest : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 2013. - 263 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Budapesten, 2012. nov. 23 - febr. 17. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-38-5 fűzött
Cage, John (1912-1992)
Egyesült Államok - Kelet-Európa - zeneszerző - képzőművész - művészeti élet - zenei élet - 20. század - kiállítási katalógus
78.071.1(73)(092)Cage,_J. *** 73/76(73)(092)Cage,_J. *** 78(4-11)"196/198" *** 7(4-11)"196/198" *** 061.4(439-2Bp.)"2012"
[AN 3528786]
MARC

ANSEL
UTF-85450 /2014.
Molnár László, B.
   Zámbó testvérek [elektronikus dok.] : az összetört szívek / B. Molnár László. - Szöveg (epub : 15.5 MB) (mobi : 19.8 MB). - Budapest : Hungalibri, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-354-176-0) (epub)
 (hibás ISBN 978-963-354-177-7) (mobi)
Zámbó Jimmy (1958-2001)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Zámbó_J.(0:82-94)
[AN 3531760]
MARC

ANSEL
UTF-85451 /2014.
Watzatka Ágnes
   Liszt Ferenc a Vigadó színpadán / Watzatka Ágnes ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2014. - 146, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 146-[147].
ISBN 978-963-89685-8-6 kötött
Liszt Ferenc (1811-1886)
Magyarország - Pest - zeneszerző - zenei élet - 19. század
78.071.1(439)(092)Liszt_F. *** 78.05(439-2Pest)"18"
[AN 3529579]
MARC

ANSEL
UTF-85452 /2014.
Zámbó Krisztián (1980-)
   Vallomás édesapámról [elektronikus dok.] / Zámbó Krisztián ; szerk. B. Molnár László. - Szöveg (epub : 10.1 MB). - [Budapest] : Budapest Print, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125892. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-963-354-174-6)
Zámbó Jimmy (1958-2001)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - memoár - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Zámbó_J.(0:82-94)
[AN 3531761]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5453 /2014.
   Gobbi Hilda 100 / [szerk. Szűcs Katalin Ágnes]. - Budapest : OSZMI, 2013. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Színháztudományi szemle, ISSN 0133-9907 ; 42.)
Bibliogr.
Fűzött : 1500,- Ft
Gobbi Hilda (1913-1988)
Bajor Gizi Színészmúzeum (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - színész - múzeumi kiadvány - 20. század
792.028(439)(092)Gobbi_H. *** 792(439)"195/196" *** 069(439-2Bp.)Bajor_Gizi_Színészmúzeum(036)
[AN 3527828]
MARC

ANSEL
UTF-85454 /2014.
Nagy Imre (1940-)
   A Lumière-örökség : filmek az ezredfordulón / Nagy Imre. - Pécs : Kronosz, 2013. - 2 db ; 21 cm
Fűzött : 4800,- Ft
filmművészet - ezredforduló - filmkritika
791.43(100)"199/200"(049.3)
[AN 3528317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1990-2000. - 302 p.
ISBN 978-615-5339-51-6
[AN 3528322] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 2001-2006. - 295 p.
ISBN 978-615-5339-52-3
[AN 3528330] MARC

ANSEL
UTF-85455 /2014.
Schubert Gusztáv (1955-)
   Makk Károly retrospektív : 2013. szeptember 28 - november 3. / [szerző Schubert Gusztáv] ; [kiad. a Paksi Képtár]. - Paks : Paksi Képtár, [2013], cop. 2012. - 43 p. : ill. ; 22 cm
Kész. a Pakson rendezett kiállítás alkalmából. - Filmogr.: p. 36-43.
ISBN 978-615-5121-07-4 fűzött
Makk Károly (1925-)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - 21. század
791.43.071.1(439)(092)Makk_K. *** 791.43(439)"19"
[AN 3528712]
MARC

ANSEL
UTF-85456 /2014.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (10.) (2013) (Budapest)
   Verzió10 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2013. november 5-10. / [ed. by Erzsébet Bori, Anikó Kövecsi, Oksana Sarkisova] ; [publ. by OSA Archivum at Central European University ...]. - Budapest : CEU OSA, 2013. - 67 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7652-0 fűzött
Budapest - dokumentumfilm - emberi jog - filmfesztivál
791.43(100) *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2013"
[AN 3528898]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5457 /2014.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2014. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-89663-0-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3532013]
MARC

ANSEL
UTF-85458 /2014.
   Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen : 21. Internationale Linguistiktage der Gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest / [hrsg. von] Elisabeth Knipf-Komlósi [et al.]. - Budapest : ELTE Germanistisches Inst., 2013. - [6], 414 p. : ill. ; 24 cm. - (Budapester Beiträge zur Germanistik, ISSN 0138-905X ; 70.)
A Budapesten, 2012. jún. 6-9. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-421-3 fűzött
germanisztika - nyelvoktatás
803.0 *** 372.880
[AN 3529649]
MARC

ANSEL
UTF-85459 /2014.
Fekete Gábor
   Go! : életre való angol 2 / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Nyelvipercek.hu Kft., [2014]. - 198 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80002-0-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3534626]
MARC

ANSEL
UTF-85460 /2014.
Martín, Manuela
   Angolul tanulok : képes szótár / [figurák Manuela Martín]. - [Budapest] : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (40 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-445-380-2 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3527981]
MARC

ANSEL
UTF-85461 /2014.
Széna Béla (1948-)
   Őshaza keresés másképpen / Széna Béla. - Jav., bőv. kiad. - Pécs : Magánkiad., 2014. - 572 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 569.
ISBN 963-229-402-5 kötött
magyar nyelv - magyarságkutatás
809.451.1(089.3)
[AN 3532024]
MARC

ANSEL
UTF-85462 /2014.
   Tudomány, technolektus, terminológia : a tudományok, szakmák nyelve / szerk. Veszelszki Ágnes és Lengyel Klára. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 389 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2012. nov. 20-21-én a "Diskurzusok a szakmai diskurzusól. A tudományok, szakmák nyelvének leírása" címmel az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. konferencia válogatott előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-63-0 fűzött : 3500,- Ft
szaknyelv - alkalmazott nyelvészet - terminológia
80.004.14 *** 800.866 *** 001.4
[AN 3529362]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5463 /2014.
Bourdieu, Pierre (1930-2002)
Les règles de l'art (magyar)
   A művészet szabályai : az irodalmi mező genezise és struktúrája / Pierre Bourdieu ; [ford. Seregi Tamás ...] ; [kiad. a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ...]. - Budapest : BKÜF, 2013. - 368 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88943-9-7 fűzött
irodalomesztétika - irodalomszociológia
82.01 *** 316.7
[AN 3528856]
MARC

ANSEL
UTF-85464 /2014.
   Előzetes kérdések : Rohonyi Zoltán emlékkönyv / [szerk. Milbacher Róbert]. - Pécs : Kronosz, 2014. - 196 p. : ill. ; 20 cm
Rohonyi Zoltán "Visszapillantó tükör" c. írásával. - Bibliogr.: p. 192-196.
ISBN 978-615-5339-65-3 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom története - irodalomtudomány - emlékkönyv - személyi bibliográfia
82.01 *** 012Rohonyi_Z. *** 894.511(091)
[AN 3528306]
MARC

ANSEL
UTF-85465 /2014.
Enyedi Sándor (1938-)
   Henrik Ibsen drámái magyar színpadokon : A társadalom támaszaitól Hedda Gablerig, 1879-2013 = Henrik Ibsens dramaer på ungarske scener : fra Samfundets støtter til Hedda Gabler, 1879-2013 / Enyedi Sándor ; [közread. a] Madách Irodalmi Társaság. - Budapest : Madách Irod. Társ., 2014. - 192, [1] p., [5] t.fol. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [191]. - Összefoglalás norvég nyelven
ISBN 978-963-9386-99-0 kötött
Ibsen, Henrik, 1828-1906
Norvégia - Magyarország - író - 19. század - századforduló - színháztörténet - 20. század
839.6(092)Ibsen,_H. *** 792(439)"189/19"
[AN 3527870]
MARC

ANSEL
UTF-85466 /2014.
   A magabiztos nyilvános beszéd titka [elektronikus dok.] / ford. és átd. Holecz Andrea. - Szöveg (pdf : 548 KB) (epub : 193 KB) (mobi : 408 KB). - [Budapest] : M-Web Stúdió, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124457. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89869-9-3 (pdf)
ISBN 978-615-5422-01-0 (epub)
ISBN 978-615-5422-00-3 (mobi)
retorika - elektronikus dokumentum
82.085
[AN 3529618]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5467 /2014.
Áprily Lajos (1887-1967)
   Rokon álmok álmodója : Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezése, 1920-1941 / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Liktor Katalin ; közread. a ... Petőfi Irodalmi Múzeum. - Budapest : PIM ; Kolozsvár : Polis, 2014. - 595 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 404-406.
ISBN 978-963-9401-95-2 fűzött
ISBN 978-606-542-044-1
Áprily Lajos (1887-1967)
Reményik Sándor (1890-1941)
Erdély - Magyarország - író - határon túli magyar irodalom - irodalmi élet - Horthy-korszak - levelezés
894.511(498)(091)"192/194"(093) *** 894.511(498)(092)Reményik_S.(044) *** 894.511(092)Áprily_L.(044) *** 894.511(091)"192/194"(093)
[AN 3528390]
MARC

ANSEL
UTF-85468 /2014.
Bordás Sándor (1974-)
   Könyörtelen éden : mesei visszfények, metaforikus útvesztők Csáth Géza és Szini Gyula prózájában / Bordás Sándor. - Veszprém : Művészetek Háza ; Baja : EJF K., 2013. - 179 p. : ill. ; 21 cm. - (Értekezések, tudományos dolgozatok / Eötvös József Főiskola, ISSN 1787-9930 ; 20.)
Bibliogr.: p. 141-150.
ISBN 978-615-5429-07-1 fűzött : 1800,- Ft
Csáth Géza (1887-1919)
Szini Gyula (1876-1932)
Magyarország - író - narratológia - mesekutatás - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Szini_Gy. *** 894.511(092)Csáth_G. *** 82.01 *** 398.21.001
[AN 3528214]
MARC

ANSEL
UTF-85469 /2014.
Halmai Tamás (1975-)
   Az anyagtalan morfológiája : esszék, kritikák / Halmai Tamás. - Pécs : Kronosz, 2014. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5339-62-2 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 19. század - 20. század - esszé - irodalomkritika
894.511(091)"18/19"(0:82-4) *** 82(091)"18/19"(0:82-95) *** 82(091)"18/19"(0:82-4) *** 894.511(091)"18/19"(0:82-95)
[AN 3528335]
MARC

ANSEL
UTF-85470 /2014.
Pomogáts Béla (1934-)
   Varázskörben : tanulmányok és előadások / Pomogáts Béla. - Budapest : Hét Krajcár, 2014. - 318 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-72-6 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - emigráns irodalom - irodalmi élet - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511(100)(091)"19/200"
[AN 3527778]
MARC

ANSEL
UTF-85471 /2014.
Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna
   Kóbor Tamás rendhagyó monográfiája / Schreiter Lászlóné Kövesdi Zsuzsánna. - Budapest ; [Budakalász] : Schreiter L.-né, 2014. - 251 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Borítócím: K. T. - Bibliogr.: p. 243-246.
ISBN 978-963-08-7853-1 kötött
Kóbor Tamás (1867-1942)
Magyarország - író - újságíró - magyar irodalom - 19. század - 20. század - idézetgyűjtemény - személyi bibliográfia
894.511(092)Kóbor_T. *** 070(439)(092)Kóbor_T. *** 012Kóbor_T. *** 894.511-84
[AN 3528804]
MARC

ANSEL
UTF-85472 /2014.
Székely Ferenc (1951-)
   A szülőföld ölében : beszélgetés tíz magyar íróval / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2014. - 108 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-05-7 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyarság - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(498.4)(092)(047.53)
[AN 3528946]
MARC

ANSEL
UTF-85473 /2014.
Szelestei N. László (1947-)
   Irodalom és lelkiség / Szelestei N. László. - Piliscsaba : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2013. - 208 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-180-8 fűzött
magyar irodalom története - vallásos irodalom - műfajtörténet - 18. század - egyházi énekeskönyv
894.511(091)-97"17" *** 245(439)"17"
[AN 3527817]
MARC

ANSEL
UTF-85474 /2014.
   "Wathay vagyok, ki ezeket éneklöm" / szerk. Baksa Péter. - [Győr] : Hazánk, 2013. - 48 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 36.
ISBN 978-963-9829-31-2 fűzött
Wathay Ferenc (1568-16??)
Magyarország - író - 16. század - 17. század - magyar irodalom - históriás ének - vers
894.511(092)Wathay_F. *** 894.511-13 *** 894.511-14
[AN 3529132]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5475 /2014.
Ahern, Cecelia (1981-)
Thanks for the memories (magyar)
   Bennem élsz / Cecelia Ahern ; [ford. Hussami Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 390 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-328-3 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3533956]
MARC

ANSEL
UTF-85476 /2014.
Anderson, Natalie (1973-)
To love, honour and disobey (magyar)
   Egyetlenem / Natalie Anderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 94 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 541.)
ISBN 978-963-538-754-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3531111]
MARC

ANSEL
UTF-85477 /2014.
Anthony, Laura
The stranger's surprise (magyar)
   Titkos küldetés / Laura Anthony ; [... ford. Makáry Kata]. Új fészek / Doreen Owens Malek ; [... ford. G. Korda Edit]. Dupla öröm / Catherine Spencer ; [... ford. Lengyel Zoltán]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 38.)
Egys. cím: The stranger's surprise. Dante's twins. Daddy's choice
ISBN 978-963-538-760-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11
[AN 3529605]
MARC

ANSEL
UTF-85478 /2014.
Anthony, Piers (1934-)
The source of magic (magyar)
   A mágia forrása / Piers Anthony ; [ford. Tóth Sándor]. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 459, [2] p. ; 18 cm. - (Xanth világa sorozat)
ISBN 978-963-395-010-4 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528591]
MARC

ANSEL
UTF-85479 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   A torony árnyéka [elektronikus dok.] : mesék és novellák / Babits Mihály. - Szöveg (epub : 704 KB) (mobi : 929 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126454. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-10-3 (epub)
ISBN 978-615-5313-11-0 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - mese - elektronikus dokumentum
894.533-32 *** 894.511-34
[AN 3533455]
MARC

ANSEL
UTF-85480 /2014.
Bacigalupi, Paolo (1972-)
Ship breaker (magyar)
   Hajóbontók / Paolo Bacigalupi ; [ford. Horváth Norbert]. - Budapest : Ad Astra, 2013. - 293, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-34-3 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528611]
MARC

ANSEL
UTF-85481 /2014.
Bard, Elizabeth
Lunch in Paris (magyar)
   Ebéd Párizsban : szerelmi történet receptekkel / Elizabeth Bard ; [ford. Molnár Edit]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-029-5 fűzött : 2900,- Ft
Franciaország - amerikai angol irodalom - ételspecialitás - memoár - ételrecept
820-94(73)=945.11 *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3532508]
MARC

ANSEL
UTF-85482 /2014.
Bator, Joanna (1968-)
Chmurdalia (magyar)
   Homokfelhő / Joanna Bator ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Magvető, 2014. - 449, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3168-1 kötött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3527754]
MARC

ANSEL
UTF-85483 /2014.
Boehme, Julia (1966-)
Conni geht auf Klassenfahrt (magyar)
   Bori osztálykirándulásra megy / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 92 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori)
ISBN 978-615-5385-33-9 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3528096]
MARC

ANSEL
UTF-85484 /2014.
Card, Orson Scott (1951-)
Enchantment (magyar)
   Bűvölet / Orson Scott Card. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 542, [3] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2063-7284 ; 4.)
Ford. Kőszeghy Anna
ISBN 978-615-5314-94-0 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528697]
MARC

ANSEL
UTF-85485 /2014.
Charles, Nathalie (1964-)
Ma première soirée pyjama (magyar)
   Első pizsamapartim / Nathalie Charles ; [ford. Balla Katalin] ; [Rubik Anna rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 107, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9622-1 kötött : 1790,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3533941]
MARC

ANSEL
UTF-85486 /2014.
Ciotta, Beth
Fool for love (magyar)
   A szerelem bolondja : Cupcake imádók klubja I. / Beth Ciotta ; [ford. Dóka Krisztina]. - [Budapest] : Illia, cop. 2013. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9769-80-9 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - szórakoztató irodalom
820-312.5(73)=945.11
[AN 3527849]
MARC

ANSEL
UTF-85487 /2014.
Ciotta, Beth
The trouble with love (magyar)
   Bajban a szerelemmel : Cupcake imádók klubja II. / Beth Ciotta ; [ford. Dóka Krisztina]. - [Budapest] : Illia, cop. 2014. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9769-59-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3527853]
MARC

ANSEL
UTF-85488 /2014.
Clark, Lucy
New boss, New-Year bride (magyar)
   Az év első csókja / Lucy Clark ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 96 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 482.)
ISBN 978-963-538-748-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3529497]
MARC

ANSEL
UTF-85489 /2014.
Connelly, Michael (1956-)
Nine dragons (magyar)
   Kilenc sárkány / Michael Connelly ; [ford. Uram Tamás]. Recept a boldogsághoz / Barbara O'Neal ; [ford. Csaba Emese]. Az isztambuli orákulum / Michael David Lukas ; [ford. Résch Éva]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2013. - 414 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Nine dragons. The oracle of Stamboul. How to bake a perfect life
ISBN 978-963-289-266-5 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3529070]
MARC

ANSEL
UTF-85490 /2014.
Un corazón dividido (magyar)
   Kétfelé húz a szívem / [ford. Kwaysser Erika]. - Budapest : Egmont, 2014. - 168 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Disney Violetta ; 2.)
ISBN 978-963-343-529-8 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3529089]
MARC

ANSEL
UTF-85491 /2014.
Day, Sylvia
Spellbound (magyar)
   Megigézve / Sylvia Day ; [ford. Hoppán Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-194-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529013]
MARC

ANSEL
UTF-85492 /2014.
Dick, Philip K. (1928-1982)
A maze of death (magyar)
   A halál útvesztője / Philip K. Dick ; [ford. Veres Mihály]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 194 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-53-7 fűzött2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3533967]
MARC

ANSEL
UTF-85493 /2014.
Donovan, Rebecca
Reason to breathe (magyar)
   Elakadó lélegzet [elektronikus dok.] / Rebecca Donovan ; ford. Sóvágó Katalin. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.8 MB). - Szeged : Maxim, cop. 2013. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126443. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-261-276-8 (epub)
ISBN 978-963-261-277-5 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3533340]
MARC

ANSEL
UTF-85494 /2014.
Drake, Dianne
From brooding boss to adoring dad (magyar)
   Valóra vált álmok / Dianne Drake ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 96 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 483.)
ISBN 978-963-538-749-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529505]
MARC

ANSEL
UTF-85495 /2014.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
The great Gatsby (magyar)
   A nagy Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 2011. - 235 p. ; 19 cm
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3532455]
MARC

ANSEL
UTF-85496 /2014.
Fluke, Joanne (1943-)
Plum pudding murder (magyar)
   Ünnepi szilvapuding és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2013. - 359 p. ; 20 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 12.)
Ford. Dóka Krisztina
ISBN 978-963-9769-83-0 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 3527857]
MARC

ANSEL
UTF-85497 /2014.
Fraser, Anne
Falling for her Mediterranean boss (magyar)
   A francia főnök / Anne Fraser ; [ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 96 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 485.)
ISBN 978-963-538-759-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3531084]
MARC

ANSEL
UTF-85498 /2014.
Gallego García, Laura (1977-)
Memorias de Idhun (magyar)
   Az Idhún emlékezete / Laura Gallego García ; [ford. Ruppl Zsuzsanna]. - Budapest : Delta Vision, 2014-. - 20 cm
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3533971]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az Ellenállás. - 2. kiad. - 2014. - 495, [2] p.
ISBN 978-963-395-012-8 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
spanyol irodalom - fantasztikus regény
860-312.9=945.11
[AN 3533972] MARC

ANSEL
UTF-85499 /2014.
Gemmell, David (1948-2006)
Fall of kings (magyar)
   Trója : királyok bukása / David Gemmell és Stella Gemmell. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 673, [3] p. : ill. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
Ford. Sziklai István. - A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-615-5314-19-3 fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3528539]
MARC

ANSEL
UTF-85500 /2014.
Gemmell, David (1948-2006)
Lion of Macedon (magyar)
   Makedónia oroszlánja / David Gemmell. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 614, [6] p. : ill. ; 18 cm. - (Gemmell-könyvek)
Ford. Sziklai István. - Bibliogr.: p. 613-[615].
ISBN 978-615-5314-72-8 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3528550]
MARC

ANSEL
UTF-85501 /2014.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
   The prophet [elektronikus dok.] / Kahlil Gibran. - Szöveg (epub : 245 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-123847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-72-3
amerikai angol irodalom - ezoterika - elektronikus dokumentum
820-96(73) *** 133.25
[AN 3528563]
MARC

ANSEL
UTF-85502 /2014.
Grey, India
In bed with a stranger (magyar)
   Mesés Marokkó / India Grey ; [... ford. Hámori Iván]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 92 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 552.)
ISBN 978-963-538-753-3 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3531089]
MARC

ANSEL
UTF-85503 /2014.
Hand, Cynthia (1978-)
Boundless (magyar)
   Angyalvágy [elektronikus dok.] / Cynthia Hand ; ford. Komáromy Rudolf. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.5 MB). - Szeged : Maxim, cop. 2013. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126445. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-261-308-6 (epub)
ISBN 978-963-261-309-3 (mobi)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3533354]
MARC

ANSEL
UTF-85504 /2014.
Hannah, Kristin (1960-)
Winter garden (magyar)
   Téli kert / Kristin Hannah ; [ford. Szabó Olimpia]. Csók és ölelés / Jeffery Deaver ; [ford. Uram Tamás]. A dublini medikus / Patrick Taylor ; [ford. Pelle Csilla]. Egészen rendkívüli malajziai gyilkosság / Shamini Flint ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Winter garden. A Dublin student doctor. XO. A most peculiar Malaysian murder
ISBN 978-963-289-264-1 kötött
Szingapúr - amerikai angol irodalom - kanadai angol irodalom - angol nyelvű irodalom - regény - bűnügyi regény
820-31(73)=945.11 *** 820-312.4(592.3)=945.11 *** 820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(71)=945.11
[AN 3529082]
MARC

ANSEL
UTF-85505 /2014.
Harrington, Nina
The boy is back in town (magyar)
   A szerelem hullámain / Nina Harrington ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 542.)
ISBN 978-963-538-755-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3531094]
MARC

ANSEL
UTF-85506 /2014.
Hill, Teresa
The nanny solution (magyar)
   Kutyabajok / Teresa Hill ; [... ford. Szathmári Ágnes]. Szeretetből elégtelen / Teresa Carpenter ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 277-278.)
Egys. cím: The nanny solution. Sheriff needs a nanny
ISBN 978-963-538-756-4 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529475]
MARC

ANSEL
UTF-85507 /2014.
Hobb, Robin
Mad ship (magyar)
   Őrült hajó : Élőhajók harmadik kötet / Robin Hobb. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 763, [5] p. : ill. ; 18 cm
Ford. Varga Csaba Béla
ISBN 978-615-5314-33-9 fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528564]
MARC

ANSEL
UTF-85508 /2014.
Hobb, Robin
Mad ship (magyar)
   Őrült hajó : Élőhajók negyedik kötet / Robin Hobb. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 491, [5] p. : ill. ; 18 cm
Ford. Varga Csaba Béla
ISBN 978-615-5314-34-6 fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528641]
MARC

ANSEL
UTF-85509 /2014.
Hobb, Robin
Ship of destiny (magyar)
   A végzet hajója : Élőhajók hatodik kötet / Robin Hobb. - Budapest : Delta Vision, 2014, cop. 2013. - 618, [4] p. : ill. ; 18 cm
Ford. Varga Csaba Béla
ISBN 978-615-5314-96-4 fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528693]
MARC

ANSEL
UTF-85510 /2014.
Hobb, Robin
Ship of destiny (magyar)
   A végzet hajója : Élőhajók ötödik kötet / Robin Hobb. - Budapest : Delta Vision, 2014, cop. 2013. - 634, [4] p. : ill. ; 18 cm
Ford. Varga Csaba Béla
ISBN 978-615-5314-95-7 fűzött : 3490,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528691]
MARC

ANSEL
UTF-85511 /2014.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Postřižiny (magyar)
   Sörgyári capriccio / Bohumil Hrabal ; [ford. Efraim Israel (Hap Béla)]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1979. - 138 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9693-4 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3533940]
MARC

ANSEL
UTF-85512 /2014.
James, Peter (1948-)
Dead man's time (magyar)
   Az idő rabságában / Peter James ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2014]. - 358, [2] p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-534-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3529112]
MARC

ANSEL
UTF-85513 /2014.
Joyce, Brenda (1963-)
The perfect bride (magyar)
   Félelem és szenvedély / Brenda Joyce ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 368 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-855-4 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529479]
MARC

ANSEL
UTF-85514 /2014.
Kendrick, Sharon
Valentine vendetta (magyar)
   Valentin-napi vendetta / Sharon Kendrick ; [... ford. Győri Hajnalka]. Szerencsés baleset / Natalie Anderson ; [... ford. Czárán Judit]. Szerelemterápia / Robyn Grady ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 271 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 61.)
Egys. cím: Valentine vendetta. Walk on the wild side. Every girl's secret fantasy
ISBN 978-963-538-757-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3529610]
MARC

ANSEL
UTF-85515 /2014.
Keyes, Daniel (1927-)
Flowers for Algernon (magyar)
   Virágot Algernonnak / Daniel Keyes ; [ford. Szepessy György]. - 8. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-180-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3533768]
MARC

ANSEL
UTF-85516 /2014.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead : the fall of the Governor (magyar)
   The walking dead : élőhalottak : a Kormányzó bukása I. / Robert Kirkman és Jay Bonansinga. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 288, [2] p. ; 18 cm
Ford. Szántai Zsolt
ISBN 978-963-395-013-5 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528547]
MARC

ANSEL
UTF-85517 /2014.
Knaak, Richard A.
The fire rose (magyar)
   Tűzrózsa : Ogre titánok második kötet / Richard A. Knaak ; [ford. Szántai Zsolt, Szántai Zita]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 335, [3] p. ; 18 cm
keretcím: Dragonlance
ISBN 978-615-5314-90-2 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528505]
MARC

ANSEL
UTF-85518 /2014.
Lehtolainen, Leena (1964-)
Tappava säde (magyar)
   Egyszer úgyis meg kell halni / Leena Lehtolainen ; [ford. G. Bogár Edit]. - Budapest : Animus, 2014. - 270 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-144-8 fűzött : 3290,- Ft
finn irodalom - bűnügyi regény
894.541-312.4=945.11
[AN 3529032]
MARC

ANSEL
UTF-85519 /2014.
Leigh, Lora (1965-)
Nauti intentions (magyar)
   Buja szándékok / Lora Leigh ; [ford. Bognár Krisztina]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 444 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-193-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom
820-993(73)=945.11
[AN 3529005]
MARC

ANSEL
UTF-85520 /2014.
Leine, Kim (1961-)
Profeterne i Evighedsfjorden (magyar)
   A Végtelen-fjord prófétái / Kim Leine ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Scolar, 2014. - 557, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-507-6 fűzött : 3950,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3527851]
MARC

ANSEL
UTF-85521 /2014.
Loe, Erlend (1969-)
Doppler (magyar)
   Doppler : regény / Erlend Loe ; [ford. Lőrincz Balázs Bendegúz]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2014. - 187 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-260-0 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3532505]
MARC

ANSEL
UTF-85522 /2014.
Loe, Erlend (1969-)
Naiv.Super. (magyar)
   Naiv.Szuper : regény / Erlend Loe ; [ford. Vaskó Ildikó]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2002. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-191-7 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3532497]
MARC

ANSEL
UTF-85523 /2014.
Marsh, Nicola
Interview with the daredevil (magyar)
   Interjú egy kalandorral / Nicola Marsh ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 551.)
ISBN 978-963-538-752-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3531106]
MARC

ANSEL
UTF-85524 /2014.
Martel, Yann (1963-)
Life of Pi (magyar)
   Pi élete / Yann Martel ; [ford. Szász Imre és Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2014. - 393, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9447-3 kötött : 3490,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3532450]
MARC

ANSEL
UTF-85525 /2014.
Martin, George R. R. (1948-)
A clash of kings (magyar)
   Királyok csatája : A tűz és jég dala ciklus második kötete / George R. R. Martin ; [ford. Pétersz Tamás]. - 3. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 1006 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-178-1 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3532445]
MARC

ANSEL
UTF-85526 /2014.
Matthews, Jessica
Six-week marriage miracle (magyar)
   Próbaidőre felfüggesztve / Jessica Matthews ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 94 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 484.)
ISBN 978-963-538-758-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3531134]
MARC

ANSEL
UTF-85527 /2014.
May, Karl (1842-1912)
Winnetous Erben (magyar)
   Winnetou öröksége / Karl May ; [ford. Ossik János és Nagy Katalin]. - Budapest : Duna Kvklub, [2014]-. - ill. ; 18 cm
Megj. "Winnetou hagyatéka" címmel is
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3529699]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2014]. - 233, [2] p. - (Karl May művei. I. sorozat, Indián történetek ; 17.)
ISBN 978-615-5129-78-0 kötött : 1990,- Ft
[AN 3529701] MARC

ANSEL
UTF-85528 /2014.
Mi diario (magyar)
   A naplóm : a titkaim, az álmaim / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2013. - 186, [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-963-343-301-0 fűzött : 2999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3529106]
MARC

ANSEL
UTF-85529 /2014.
En mi mundo (magyar)
   Az én világom / [ford. Kwaysser Erika]. - Budapest : Egmont, 2014. - 152 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Disney Violetta ; 1.)
ISBN 978-963-343-528-1 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3529084]
MARC

ANSEL
UTF-85530 /2014.
Morgan, Raye
Crown prince, pregnant bride! (magyar)
   Viszik a menyasszonyt! / Raye Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. Ember tervez.. / Marion Lennox ; [... ford. Bosnyák Edit]. Napkelte a tengeren / Leanne Banks ; [... ford. Gärtner Rita]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 61.)
Egys. cím: Crown prince, pregnant bride!. The prince's Texas bride. Nikki and the lone wolf
ISBN 978-963-538-750-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3531118]
MARC

ANSEL
UTF-85531 /2014.
No voy a parar (magyar)
   Sosem adom fel! / [ford. Kállai Anna]. - Budapest : Egmont, 2014. - 152 p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Disney Violetta ; 3.)
ISBN 978-963-343-530-4 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3529092]
MARC

ANSEL
UTF-85532 /2014.
Oksanen, Sofi (1977-)
Puhdistus (magyar)
   Tisztogatás / Sofi Oksanen ; [... ford. Pap Éva]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014. - 366 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-193-1 fűzött : 3450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3532488]
MARC

ANSEL
UTF-85533 /2014.
Pennac, Daniel (1944-)
Journal d'un corps (magyar)
   Testnapló / Daniel Pennac ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, cop. 2014. - 419, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3075-2 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - naplóregény
840-31=945.11
[AN 3528161]
MARC

ANSEL
UTF-85534 /2014.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A nyúl, aki senkitől sem félt / Mihail Pljackovszkij ; Vlagyimir Szutyejev [rajz.] ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 76, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9585-9 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3532673]
MARC

ANSEL
UTF-85535 /2014.
Pratchett, Terry (1948-)
Mort (magyar)
   Mort : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 308 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
Megj. "Mort, a halál kisinasa" címmel is
ISBN 978-963-395-009-8 fűzött : 2990 : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3528538]
MARC

ANSEL
UTF-85536 /2014.
Pratchett, Terry (1948-)
The truth (magyar)
   Az igazság : [történet a korongvilágról] / Terry Pratchett ; [ford. Járdán Csaba]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 492 p. ; 18 cm. - (Korongvilág sorozat)
ISBN 978-615-5314-68-1 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3528528]
MARC

ANSEL
UTF-85537 /2014.
Richards, Elizabeth
Black city (magyar)
   A sötétség városa [elektronikus dok.] / Elizabeth Richards ; ford. Béresi Csilla. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 3.7 MB). - Szeged : Maxim, cop. 2013. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-261-296-6 (epub)
ISBN 978-963-261-297-3 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3533345]
MARC

ANSEL
UTF-85538 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Nightshade (magyar)
   Acélos rózsa : a Hold árnyéka / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2014. - 253 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-856-1 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3529472]
MARC

ANSEL
UTF-85539 /2014.
Rogers, Jane (1952-)
The testament of Jessie Lamb (magyar)
   Jessie Lamb testamentuma / Jane Rogers ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Ad Astra, 2013. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-30-5 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3528600]
MARC

ANSEL
UTF-85540 /2014.
Rogerson, Cynthia
I love you, goodbye (magyar)
   Szeretlek, ég veled [elektronikus dok.] / Cynthia Rogerson ; ford. Pap Ágnes. - Szöveg (epub : 951 KB). - Budapest : Erawan, cop. 2013. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125942. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-6831-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3532314]
MARC

ANSEL
UTF-85541 /2014.
Salvatore, R. A. (1959-)
The companions (magyar)
   A vándorok : The sundering I. könyv / R. A. Salvatore ; [ford. Vitális Szabolcs]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 574 p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-615-5314-91-9 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528521]
MARC

ANSEL
UTF-85542 /2014.
Salvatore, R. A. (1959-)
The last threshold (magyar)
   Az utolsó lépés : Neverwinter IV. / R. A. Salvatore. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 566, [3] p. ; 18 cm
keretcím: Forgotten realms
ISBN 978-615-5314-51-3 fűzött : 3490,- Ft : 10 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528515]
MARC

ANSEL
UTF-85543 /2014.
Sanderson, Brandon (1975-)
The alloy of law (magyar)
   A törvény ötvözete : egy újabb regény a Ködszerzet világán / Brandon Sanderson ; [ford. Kopócs Éva és Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 418, [4] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-395-011-1 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528510]
MARC

ANSEL
UTF-85544 /2014.
Smith, Clark Ashton (1893-1961)
   Gonosz mesék / Clark Ashton Smith ; [ill. Fazekas Árpád] ; [utószó Molnár András]. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 326, [4] p. : ill. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2062-6592 ; 8.)
ISBN 978-615-5161-85-8 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3528523]
MARC

ANSEL
UTF-85545 /2014.
Strindberg, August (1849-1912)
Hemsöborna (magyar)
   A hemsőiek [elektronikus dok.] : regény / August Strindberg. - Szöveg (epub : 604 KB) (mobi : 767 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - Ford. Beke Margit. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126465. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-01-1 (epub)
ISBN 978-615-5313-02-8 (mobi)
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3533595]
MARC

ANSEL
UTF-85546 /2014.
Un sueño cumplido (magyar)
   A beteljesült álom / [ford. Kállai Anna]. - Budapest : Egmont, 2014. - 158, [2] p., [8] t. : ill., színes ; 20 cm. - (Disney Violetta ; 4.)
ISBN 978-963-343-531-1 fűzött : 1999,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3529096]
MARC

ANSEL
UTF-85547 /2014.
Vance, Jack (1916-2013)
Rhialto the marvellous (magyar)
   Rhialto, a csudálatos / Jack Vance. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 261, [2] p. ; 18 cm. - (Mesterművek, ISSN 2063-7284 ; 3.)
Ford. Nemes István
ISBN 978-615-5314-89-6 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3528696]
MARC

ANSEL
UTF-85548 /2014.
Ward, J. R. (1969-)
Rapture (magyar)
   Bűvölet : Bukott angyalok IV. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 571 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-205-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3529021]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5549 /2014.
A. O. Esther
   Összetört glóriák [elektronikus dok.] : elveszett lelkek / A. O. Esther. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 5.4 MB). - [Biatorbágy] : Decens Magazin Média Kft., 2013, cop. 2012
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126503. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-5409-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3534647]
MARC

ANSEL
UTF-85550 /2014.
Aranyosi Ervin
   1 kép 1 vers : versek gyerekeknek / Aranyosi Ervin. - [Dunakeszi] : Aranyosi E., [2013]-. - 14 cm
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3527970]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2013. - 200 p. : ill., főként színes
ISBN 978-963-08-7563-9 fűzött
[AN 3527977] MARC

ANSEL
UTF-85551 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Előszó egy házassághoz [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 632 KB) (mobi : 835 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-74-1 (epub)
ISBN 978-615-5311-75-8 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533430]
MARC

ANSEL
UTF-85552 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Haybodyt nem lehet agyonütni [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 457 KB) (mobi : 605 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126449. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-77-2 (epub)
ISBN 978-615-5311-78-9 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533436]
MARC

ANSEL
UTF-85553 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Hét pofon [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (mobi : 565 KB) (epub : 426 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-81-9 (mobi)
ISBN 978-615-5311-80-2 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533437]
MARC

ANSEL
UTF-85554 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Kalandos vakáció [elektronikus dok.] ; Az Északi-park felfedezése : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 490 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5311-83-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533442]
MARC

ANSEL
UTF-85555 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Özöngáz [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (mobi : 817 KB) (epub : 618 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126453. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5311-86-4 (epub)
ISBN 978-615-5311-87-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533451]
MARC

ANSEL
UTF-85556 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Pénz a láthatáron [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-89-5 (epub)
ISBN 978-615-5311-90-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533464]
MARC

ANSEL
UTF-85557 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Sok hűhó Emmiért [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (mobi : 809 KB) (epub : 609 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126452. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5311-92-5 (epub)
ISBN 978-615-5311-93-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533448]
MARC

ANSEL
UTF-85558 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Szélhámosok [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (epub : 643 KB) (mobi : 785 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5311-95-6 (epub)
ISBN 978-615-5311-96-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533585]
MARC

ANSEL
UTF-85559 /2014.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   Szilveszter [elektronikus dok.] : regény / Aszlányi Károly. - Szöveg (mobi : 747 KB) (epub : 580 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126464
ISBN 978-615-5311-98-7 (epub)
ISBN 978-615-5311-99-4 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533592]
MARC

ANSEL
UTF-85560 /2014.
Baán Tibor (1946-)
   Szénszüret / Baán Tibor. - Budapest : Hét Krajcár, 2014. - 142 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9596-75-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3527787]
MARC

ANSEL
UTF-85561 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Timár Virgil fia [elektronikus dok.] : kisregény / írta Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 723 KB) (epub : 606 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126455. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5313-31-8 (epub)
ISBN 978-615-5313-32-5 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3533460]
MARC

ANSEL
UTF-85562 /2014.
Bächer Iván (1957-2013)
   Utóíz / Bächer Iván ; [... ill. ... Török Szonja]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2013. - 169, [5] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-31-4 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - gasztronómia - tárcanovella - ételrecept
894.511-43 *** 641.5(439) *** 641.55(0:82-43)
[AN 3529492]
MARC

ANSEL
UTF-85563 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   A juhász és a sárkány : a világ legszebb meséiből / Benedek Elek ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Szűcs István ...]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 108, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-267-214-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3529470]
MARC

ANSEL
UTF-85564 /2014.
Berke Szilárd (1974-)
   Éjféli erdő : fantasy antológia / Eric Muldoom. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 358, [3] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-615-5314-53-7 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés
894.511-322.9
[AN 3528531]
MARC

ANSEL
UTF-85565 /2014.
Bozók Ferenc (1973-)
   Magán(y)lexikon / Bozók Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2014. - 47 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5359-04-0 fűzött : 1100,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3528958]
MARC

ANSEL
UTF-85566 /2014.
Braskó Csaba
   Múzsa / Braskó Csaba. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-08-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3534130]
MARC

ANSEL
UTF-85567 /2014.
Csonka Miklós
   ...nem adom föl / Csonka Miklós. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89975-0-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3527736]
MARC

ANSEL
UTF-85568 /2014.
Csorba István (1935-|)
   Zenehíd : szonettkönyv / Csorba István ; [közread. a Tonk Emil Üzleti Akadémia]. - Budapest : Tonk E. Üzleti Akad. : Stúdium 2000 Bt., 2013. - 180 p. : ill., részben színes ; 16x20 cm
ISBN 978-963-87528-5-7 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3528927]
MARC

ANSEL
UTF-85569 /2014.
   Emberek és angyalok : válogatás a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által 16. alkalommal meghirdetett irodalmi pályázat díjnyertes munkáiból. - Győr : NYOSZ, 2013. - 88 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3529216]
MARC

ANSEL
UTF-85570 /2014.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 14. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9634-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3532754]
MARC

ANSEL
UTF-85571 /2014.
Fekete András (1955-)
   Csillagok között / Fekete András ; [ill. Deák Ágoston]. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 97 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7201-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529252]
MARC

ANSEL
UTF-85572 /2014.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [az illusztrációkat Balogh Péter kész.]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 113 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9632-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3533942]
MARC

ANSEL
UTF-85573 /2014.
Franyó Rudolf (1949-)
   Vajzlik, a rejtélyes pilisi betyár / Franyó Rudolf. - Pilisszentlászló : Szerző, 2013. - 246 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8311-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3529182]
MARC

ANSEL
UTF-85574 /2014.
Gáspár András (1965-)
   Csepp és tenger / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 390, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-615-5314-60-5 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528551]
MARC

ANSEL
UTF-85575 /2014.
Gáspár András (1965-)
   Halk szókkal, sötét húrokon / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 362, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-615-5314-56-8 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528578]
MARC

ANSEL
UTF-85576 /2014.
Gáspár András (1965-)
   Keleti szél / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 373 p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-615-5314-36-0 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528583]
MARC

ANSEL
UTF-85577 /2014.
Gáspár András (1965-)
   Két hold / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 354, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s./hálózat könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: Hálózat : a szalamandrák dossziéi
ISBN 978-615-5314-84-1 fűzött : 2900,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528561]
MARC

ANSEL
UTF-85578 /2014.
Gáspár András (1965-)
   Megkövült napvilág / Wayne Chapman. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 358, [3] p. ; 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
keretcím: M.a.g.u.s. avagy A kalandorok krónikái
ISBN 978-615-5314-55-1 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528573]
MARC

ANSEL
UTF-85579 /2014.
Gaura Ágnes
   Lidércnyomás : Borbíró Borbála-sorozat / Gaura Ágnes. - Budapest : Delta Vision, 2013. - 436, [2] p. ; 18 cm. - (Delta Vision exkluzív, ISSN 2063-3009)
ISBN 978-615-5314-85-8 fűzött : 2990,- Ft : 10,90 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528580]
MARC

ANSEL
UTF-85580 /2014.
Gergely Ágnes (1933-)
   Két szimpla a Kedvesben : memoár / Gergely Ágnes. - Budapest : Európa, 2014. - 206, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9676-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3532442]
MARC

ANSEL
UTF-85581 /2014.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Mellettem elférsz : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2011. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2852-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3532447]
MARC

ANSEL
UTF-85582 /2014.
Green, Gerda
   Fény és förtelem / Gerda Green ; ill. Bölecz Lilla. - [Budapest] : Publio, 2014. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-381-613-4 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3528384]
MARC

ANSEL
UTF-85583 /2014.
Hevesi István
   Megáldás ; Lepketündérek / Harda Hevesi István. - Nyíregyháza : Stúdium K., 2014. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9505-43-8 fűzött
magyar irodalom - novella - memoár
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3528822]
MARC

ANSEL
UTF-85584 /2014.
Józsa Zsanett
   A sors fintora / Józsa Zsanett. - [Szécsény] : Magánkiad., [2013]. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6347-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3527553]
MARC

ANSEL
UTF-85585 /2014.
Kis Pál István (1951-)
   Szögek a diófában / Kis Pál István ; [fotó Tamási Gábor]. - Szekszárd : Vitolla Bt., 2013. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5712-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3528817]
MARC

ANSEL
UTF-85586 /2014.
Krasznahorkai László (1954-)
   Az ellenállás melankóliája / Krasznahorkai László. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1989. - 346 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2475-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3532644]
MARC

ANSEL
UTF-85587 /2014.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Rákóczi harangja [elektronikus dok.] : történelmi elbeszélések / írta Krúdy Gyula. - Szöveg (epub : 379 KB) (pdf : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-125938. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-440-9 (epub)
ISBN 978-963-364-439-3 (pdf)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3532304]
MARC

ANSEL
UTF-85588 /2014.
Kudelász Nóbel (1975-)
   Alföldi legendárium : mesék, mondák, legendák az Alföldről I. / [írta és szerk. Kudelász Nóbel és Sivák Zsuzsanna] ; [a történeteket gyűjt. ... Szászfalviné Kertész Judit] ; [az illusztrációkat kész. Oszter Alexandra]. - [Sáránd] : Hajdú Turisztikai Vendéglátó Kft., [2013]. - 128 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-08-8277-4 kötött
Alföld - magyar irodalom - gyermekirodalom - legenda - helytörténet - monda
894.511-343 *** 943.914(0:82-343)
[AN 3529234]
MARC

ANSEL
UTF-85589 /2014.
Lady Nairi (1985-)
   A teingák kora / Lady Nairi. - [Eger] : Magánkiad., [2013]. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-6587-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3527549]
MARC

ANSEL
UTF-85590 /2014.
Lehner, Susanna
Oszkár kalandjai (angol)
   Tales of Oscar [elektronikus dok.] / Susanna Lehner ; transl. by Tímea Boglárka Abonyi. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Érd] : [Léhner Zs.], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126476. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8227-9
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3533687]
MARC

ANSEL
UTF-85591 /2014.
Lehner, Susanna
   Oszkár kalandjai [elektronikus dok.] / Susanna Lehner. - Szöveg (pdf : 924 KB). - [Érd] : [Léhner Zs.], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126477. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8226-2
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3533693]
MARC

ANSEL
UTF-85592 /2014.
Lőrinczy Judit (1982-)
   Ingókövek : Sztálingrád másik csatája / Lőrinczy Judit. - Budapest : Ad Astra, 2013. - 447 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-32-9 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3528605]
MARC

ANSEL
UTF-85593 /2014.
Makkai Sándor (1890-1951)
   Ördögszekér / Makkai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 385 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-518-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3533964]
MARC

ANSEL
UTF-85594 /2014.
   Miért írunk verset? : [költői est négyesben] / Adamik Tamás [et al.]. - Százhalombatta : Üveghegy K., cop. 2013. - 80 p. : ill., részben színes ; 22x23 cm + CD
A mellékletben szereplő zeneszerző Kasó Tibor
ISBN 978-963-88386-8-1 fűzött : 2380,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia - auditív dokumentum
894.511-14(082)
[AN 3528938]
MARC

ANSEL
UTF-85595 /2014.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Két választás Magyarországon [elektronikus dok.] : a második választás története / Mikszáth Kálmán ; előadja Székhelyi József. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2014. - 1 CD (3 h 54 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-19-6 : 3800,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3532291]
MARC

ANSEL
UTF-85596 /2014.
Molnár Krisztina Rita (1967-)
   Maléna kertje : mese gyerekeknek és felnőtteknek / Molnár Krisztina Rita ; Simonyi Cecília illusztrációival. - Budapest : Naphegy K., 2014. - 240 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-31-8 kötött : 3400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3532456]
MARC

ANSEL
UTF-85597 /2014.
Moor, Oliver
   Acélba zárt múlt / Oliver Moor. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2014. - 170 p. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129)
ISBN 978-963-89964-2-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3528772]
MARC

ANSEL
UTF-85598 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Dióbél királyfi / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 149, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9618-4 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3532676]
MARC

ANSEL
UTF-85599 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Barbárok : elbeszélések / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 270 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 13.)
ISBN 978-963-09-7680-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3532292]
MARC

ANSEL
UTF-85600 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Erdély / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 3 db ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3528115]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tündérkert. - 447 p. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 10.)
ISBN 978-963-09-7677-0 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3528127] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A nagy fejedelem. - 445 p. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 11.)
ISBN 978-963-09-7678-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3528131] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A nap árnyéka. - 335 p. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 12.)
ISBN 978-963-09-7679-4 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3531877] MARC

ANSEL
UTF-85601 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Hét krajcár : válogatott novellák / Móricz Zsigmond ; [Ábrahám István rajz.]. - Szeged : Mozaik, 2014. - 94 p. : ill. ; 15 cm. - (Mozaik minikönyvtár, ISSN 1585-0862)
ISBN 978-963-697-763-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3529357]
MARC

ANSEL
UTF-85602 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Úri muri / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 253 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 14.)
ISBN 978-963-09-7681-7 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3532296]
MARC

ANSEL
UTF-85603 /2014.
Nagy Koppány Zsolt (1978-)
   Nem kell vala megvénülnöd 2.0 : regény / Nagy Koppány Zsolt. - Budapest : Magvető, 2014. - 355, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3171-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3527784]
MARC

ANSEL
UTF-85604 /2014.
Németi Anett (1985-)
   Csiszolatlanul : versek és haikuk / Németi Anett. - [Szolnok] : Magánkiad., [2013]. - 162 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers - haiku
894.511-14
[AN 3527530]
MARC

ANSEL
UTF-85605 /2014.
Pálffy Tamás Szabolcs
   Átléptem a Rubicont [elektronikus dok.] : a gondolattól a döntésig / Pálffy Tamás Szabolcs. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Miskolc] : [Nagy Á.], cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124460. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8238-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3529621]
MARC

ANSEL
UTF-85606 /2014.
Palkovics György (1949-)
   SMS szerelem : apanázsháború, hárem, kibékülés / Palkovics György. - Budapest : Andron Kv., 2014. - 111 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89640-3-8 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3529595]
MARC

ANSEL
UTF-85607 /2014.
Pánti Mária (1978-)
   Manó úr / Pánti Mária. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 49, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7748-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3527574]
MARC

ANSEL
UTF-85608 /2014.
Perlawi Andor (1938-)
   A honnak áldozták életük legjavát / Perlawi Andor. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2014. - 199 p. : ill. ; 19 cm. - (Perlawi Andor munkái. Drámák ; 2.)
Tart.: Rákóczi szabómestere, Trencsényi MátyásÞ; Hadik András nagykeresztes lovag a füredi Pálóczi-kastélybanÞ; Mátyás király meg a pápai legátusÞ; Széchenyi: sakk-matt. - Bibliogr.: p. 194.
ISBN 978-963-89372-6-1 kötött
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-2
[AN 3529655]
MARC

ANSEL
UTF-85609 /2014.
Perlawi Andor (1938-)
   Magyar Leónidasz / Perlawi Andor. - Balatonfüred : Vár. Kvt., 2014. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Perlawi Andor munkái. Drámák ; 1.)
Tart.: Sasok és hiénák : esszé-dráma id. Szinnyei József irodalmár, a Gőz-hangya históriájábólÞ; Magyar Leónidasz : megbélyegzett vagy áldozat, Lázár Vilmos ezredes aradi vértanú utolsó éve. - Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-89372-5-4 kötött
magyar irodalom - történelmi dráma
894.511-24
[AN 3529645]
MARC

ANSEL
UTF-85610 /2014.
Petőcz András (1959-)
   Cicaszobor áll a téren : versek gyerekeknek, gyerekek rajzaival / Petőcz András. - Budapest : Pont, cop. 2013. - 58, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9957-66-4 kötött : 2835,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3527732]
MARC

ANSEL
UTF-85611 /2014.
Rényi Katalin (1951-)
   Szellemidézés / Rényi Katalin. - [Budapest] : Montázs Műv. Studió, 2013. - 83, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7618-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3528780]
MARC

ANSEL
UTF-85612 /2014.
Réti G. Péter (1943-)
   Versformák ; Dózsa / Réti G. Péter. - Budapest : [Réti G. P.], 2014. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8396-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529488]
MARC

ANSEL
UTF-85613 /2014.
Simon, Joseph
   Ébredés / Joseph Simon. - [Öttevény] : [Simon J.], cop. 2014. - 294 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-8467-9 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3529233]
MARC

ANSEL
UTF-85614 /2014.
Szabó Magda (1917-2007)
   Abigél / Szabó Magda. - 17. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 396, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9617-7 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3532669]
MARC

ANSEL
UTF-85615 /2014.
Szabó Magda (1917-2007)
   Az őz / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2014. - 213 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9701-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3532452]
MARC

ANSEL
UTF-85616 /2014.
Szepesi Zsuzsanna (1956-)
   Foszlányok : Szepesi Zsuzsanna versei : válogatás / [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. - [Nyergesújfalu] : [Szepesi Zs.], 2014. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8638-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3528092]
MARC

ANSEL
UTF-85617 /2014.
Sztancsik Richárd
   Városok, stadionok, kocsmák / Sztancsik Richárd. - [Budapest] : Magánkiad., 2013. - 400 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7161-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3527735]
MARC

ANSEL
UTF-85618 /2014.
Talata József
   Moráliák, 2013-2014 / Talata József ; kiad. az Égtájak Között ... - Budapest : Égtájak Között [Szerk.], 2014. - 67 p. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3534408]
MARC

ANSEL
UTF-85619 /2014.
Tamás Menyhért (1940-)
   Tanúságtevők : három dráma / Tamás Menyhért. - Budapest : Püski, 2013. - 122 p. ; 20 cm
Tart.: TamásiÞ; MikesÞ; Tanúságtevők
ISBN 978-963-302-117-0 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3529574]
MARC

ANSEL
UTF-85620 /2014.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Három a kő : a garabonciás könyve / Toót-Holló Tamás ; [képanyag Szondi György]. - Budapest : Napkút K., 2013. - 695, [24] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-357-2 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3528555]
MARC

ANSEL
UTF-85621 /2014.
Urbán Szabó István
   Vörös Karl / Urbán Szabó István. - Budapest : Accordia, 2014. - 191 p. ; 20 cm. - (Urbán Szabó István regényei ; 4.)
ISBN 978-615-5069-59-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3529521]
MARC

ANSEL
UTF-85622 /2014.
Vámos Miklós (1950-)
   Majdnem összes / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2014. - 648 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9668-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3533772]
MARC

ANSEL
UTF-85623 /2014.
Varga's, Mercy
Az elemi vágy arca (angol)
   Face of sensual desire [elektronikus dok.] : The three faces of attraction trilogy / Mercy Varga's. - Szöveg (pdf: 2.5 MB) (epub : 1.1 MB) (mobi : 766 KB). - [Kecskéd] : Self publ., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126470. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-89898-7-1 (pdf)
ISBN 978-963-89898-5-7 (epub)
ISBN 978-963-89898-6-4 (mobi)
magyar irodalom - erotikus irodalom - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-993=20
[AN 3533631]
MARC

ANSEL
UTF-85624 /2014.
Varga's, Mercy
   Az elemi vágy arca [elektronikus dok.] : A vonzerő három arca trilógia / Mercy Varga's. - Szöveg (docx : 409 KB). - [Kecskéd] : Magánkiad., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-124461. - Működési követelmények: szövegszerkesztő
ISBN 978-615-5434-03-7
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3529627]
MARC

ANSEL
UTF-85625 /2014.
Wass Albert (1908-1998)
   Magyar számadás / Wass Albert ; [szerk. Nagy Pál] ; [a szöveget Szőcs Katalin gond.]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna Kvlub, cop. 2014. - 275 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 47.
ISBN 978-973-599-588-1
ISBN 978-963-354-017-6 kötött : 1695,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(498)
[AN 3529622]
MARC

ANSEL
UTF-85626 /2014.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Bóbita / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 27. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 73, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9569-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3532723]
MARC

ANSEL
UTF-85627 /2014.
Zámbó László (1944-)
   Szóböngék : versek / Zámbó Hirsch László. - Jánoshalma : Szerző, 2014. - 135 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89626-9-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529194]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5628 /2014.
Apsley, Brenda
Fun in the wild (magyar)
   Kaland a vadonban / [írta Brenda Apsley] ; [ill. Sarah Pitt] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-343-490-1 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529020]
MARC

ANSEL
UTF-85629 /2014.
Apsley, Brenda
Fun on the farm (magyar)
   Kaland a tanyán / [írta Brenda Apsley] ; [ill. Sarah Pitt] ; [ford. Márton Andrea]. - Budapest : Egmont, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22x22 cm
Forgatható képekkel
ISBN 978-963-343-491-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529016]
MARC

ANSEL
UTF-85630 /2014.
Bambi (magyar)
   Bambi / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-534-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529175]
MARC

ANSEL
UTF-85631 /2014.
Barbie & her sisters in a pony tale (magyar)
   Barbie & húgai : a lovaskaland : mesekönyv a rajzfilm alapján. - Budapest : Egmont, 2013. - 24 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-343-481-9 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529118]
MARC

ANSEL
UTF-85632 /2014.
Barbie stencil board book (magyar)
   Barbie-rajzoló. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 21x25 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-343-434-5 kötött : 2799,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3529731]
MARC

ANSEL
UTF-85633 /2014.
Cinderella (magyar)
   Hamupipőke / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-533-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529172]
MARC

ANSEL
UTF-85634 /2014.
Glover, David (1953-)
The museum of mysteries (magyar)
   A rejtélyek múzeuma / írta David Glover ; [rajz. Tim Hutchinson] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-444-1 fűzött
matematikai fejtörő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 51-8(02.053.2)
[AN 3528280]
MARC

ANSEL
UTF-85635 /2014.
Glover, David (1953-)
The planet of puzzles (magyar)
   A talányok bolygója / írta David Glover ; [rajz. Tim Hutchinson] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-443-4 fűzött
matematikai fejtörő - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 51-8(02.053.2)
[AN 3528289]
MARC

ANSEL
UTF-85636 /2014.
The Lion King (magyar)
   Az Oroszlánkirály / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-532-8 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529159]
MARC

ANSEL
UTF-85637 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és a 7 lufi / Marék Veronika. - 9. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-88-0 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3532744]
MARC

ANSEL
UTF-85638 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-95-8 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532749]
MARC

ANSEL
UTF-85639 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon kirándul / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony : Brand Content, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-86-6 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532726]
MARC

ANSEL
UTF-85640 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-615-5023-89-7 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532734]
MARC

ANSEL
UTF-85641 /2014.
   Micimackó mondókái / [szerk., vál. és a szöveget gond. Rózsahegyi Viktória et al.]. - [Budapest] : Egmont, 2011 [!2014]. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Disney Micimackó
ISBN 978-963-629-982-8 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532049]
MARC

ANSEL
UTF-85642 /2014.
Miklós Malvina
   Gyerekek a nagyvilágban / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Dráviczki Péter, Kerékgyártó Lajos]. - Debrecen : Graph-Art, 2014. - 57, [6] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Nézz körül!, ISSN 2064-6208)
ISBN 978-615-5370-30-4 kötött
képeskönyv - foglalkoztatókönyv
087.5(084.1) *** 087.5
[AN 3529494]
MARC

ANSEL
UTF-85643 /2014.
Nádori Lídia (1971-)
   Sárkány a lépcsőházban : Jancsi meséi / Nádori Lídia ; Kun Fruzsina illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9869-33-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3533699]
MARC

ANSEL
UTF-85644 /2014.
Nature trail (magyar)
   Ki lakik az erdőben? / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Peppa malac meséi ; 1.)
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai
ISBN 978-963-343-347-8 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532171]
MARC

ANSEL
UTF-85645 /2014.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti ajándék / Nyírő Erzsébet ; [ill. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-368-435-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532255]
MARC

ANSEL
UTF-85646 /2014.
Scheffler, Axel (1957-)
The little puddle (magyar)
   A kis tócsa / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-615-5441-01-1 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3527727]
MARC

ANSEL
UTF-85647 /2014.
Scheffler, Axel (1957-)
The super scooter (magyar)
   A szuper roller / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-615-5441-02-8 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3527721]
MARC

ANSEL
UTF-85648 /2014.
Snow White and the seven dwarfs (magyar)
   Hófehérke / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-535-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529177]
MARC

ANSEL
UTF-85649 /2014.
Tiny creatures (magyar)
   Ki lakik a kertben? / [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - Budapest : Egmont, 2013. - [24] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Peppa malac meséi ; 2.)
keretcím: Peppa : egy kismalac kalandjai
ISBN 978-963-343-348-5 kötött : 2199,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3532172]
MARC

ANSEL
UTF-85650 /2014.
Varga Tamás (1974-)
   A csóka lányok / Varga Tamás illusztrációival. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2013. - [24] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Mesekuckó)
ISBN 978-615-5240-48-5 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - foglalkoztatókönyv - népmese - gyermekkönyv
087.5 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3534504]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5651 /2014.
Davis, Jim (1945-)
   Utálom a hétfőt / Jim Davis ; [ford. Benes Attila és Boronyák Rita]. - [Budapest] : Drize K., cop. 2014. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 115.)
ISBN 978-615-5425-03-5 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3533774]
MARC

ANSEL
UTF-85652 /2014.
Kentarō Miura
Beruseruku (magyar)
   Berserk / írta és rajz. Miura Kentaró ; [ford. Oroszlányi Balázs]. - Budapest : Delta Vision, 2008-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2744224]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 2013. - [224] p.
ISBN 978-615-5314-20-9 fűzött : 1990,- Ft : 8,90 EUR
[AN 3528703] MARC

ANSEL
UTF-8