MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 12. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/06/13 12:47:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
5653 /2014.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 39. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9590-3 kötött : 3490,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3536467]
MARC

ANSEL
UTF-85654 /2014.
Vojnits András (1941-)
   Tudod-e? : érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek / [írta és összeáll. Vojnits András, Csordás Gabriella] ; [ill. Jantner János]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-251-613-4 kötött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3531388]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5655 /2014.
   10 éves a Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Mosonmagyaróvár, 2003-2013 / [szerk. Kovács Árpád ...]. - Mosonmagyaróvár : Hunyadi HTBK, [2013]. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Mosonmagyaróvár - Magyarország - egyesület - honvédség
061.2(439-2Mosonmagyaróvár) *** 355(439)
[AN 3531198]
MARC

ANSEL
UTF-85656 /2014.
Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája (2014) (Szeged)
   Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája : "FIBOK 2014" : [... Szeged, ... 2014. március 7.] : program és összefoglalók ; [... szervezői a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság etc.]. - Szeged : JATEPress, 2014. - 98 p. : ill.. ; 24 cm
Az előadáskivonatok angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-167-9 fűzött
biológiai technológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 579.6
[AN 3531264]
MARC

ANSEL
UTF-85657 /2014.
Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája (13.) (2013) (Szeged)
   Geográfus Doktoranduszok XIII. Országos Konferenciája [elektronikus dok.] : Szeged, 2013. november 21-22. / szerk. Józsa Klára, Nagy Gyula, Dudás Renáta ; [rend.], kiad. a SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. - Szöveg. - Szeged : SZTE TTIK Gazd.- és Társadalomföldrajz Tansz., [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-240-1
földrajz - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Szeged) *** 91
[AN 3530345]
MARC

ANSEL
UTF-85658 /2014.
Makovecz Imre (1935-2011)
   ...összekötni az eget és a földet.. : Makovecz Imre kiállítás a Vigadóban = ...uniting heaven and earth... : Imre Makovecz exhibition in the Vigadó = ...den Himmel und die Erde verbinden... : Imre Makovecz Ausstellung in der Pester Redoute / [... kész. Makovecz Anna, Jánosi János] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2014. - 215 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Budapesten, 2014. márc. 16 - szept. 21. között rendezték
ISBN 978-963-89685-9-3 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 72(439)(092)Makovecz_I.
[AN 3530612]
MARC

ANSEL
UTF-85659 /2014.
   A tolerancia évszázada : protestáns egyházi élet a 19. század első felében : Evangélikus Országos Múzeum, 2013. április 30. - október 31. : kiállításvezető / [... Harmati Béla László, Kertész Botond ... szövegei alapján Zászkaliczky Zsuzsanna állította össze]. - Budapest : Evangélikus Orsz. Múz., [2013]. - 36 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - protestáns egyház - 19. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2013" *** 284.1/.2(439)"18"
[AN 3530205]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

5660 /2014.
   "Interaktív könyvtárral a jövőért" : Támop-3.2.4. A-11/1-2012-0084 : szakmai és olvasói tájékoztató kiadvány / [szerk. Fábiánné Mike Erzsébet] ; [közread. az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum]. - Edelény : MKKM, 2013. - 100 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88916-6-2 fűzött
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum (Edelény)
Edelény - városi könyvtár - olvasási szokás - kulturális szolgáltatás
027.52(439-2Edelény) *** 028
[AN 3531731]
MARC

ANSEL
UTF-85661 /2014.
   Kié az olvasás? : tanulmányok az olvasóvá nevelésről / [szerk. Gombos Péter] ; [kiad. Magyar Olvasástársaság ...]. - Budapest : M. Olvasástárs., 2014. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8797-7 fűzött : 1490,- Ft
olvasáspedagógia - irodalomtanítás
028.6 *** 371.385.1 *** 372.882
[AN 3529991]
MARC

ANSEL
UTF-85662 /2014.
   A magyar ex libris 100 éve : gyűjtemények kiállítása : katalógus / [szerk., a bevezetőt írta Vasné Tóth Kornélia] ; [közread. a] KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. - Budapest : KBK Grafikagyűjtő és Művel. Egyes., 2014. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A vándorkiállítást 2014-ben rendezték
Fűzött
Magyarország - ex libris - magángyűjtemény - kisgrafika - kiállítási katalógus
097(439) *** 769.4(439) *** 069.017(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3530251]
MARC

ANSEL
UTF-85663 /2014.
   Magyar írás. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 7.)
Tart.: Az ősi székely-magyar rovásírás / Friedrich Klára, Szakács Gábor. A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata / Borbola János. - A gerincen számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-50-5 fűzött
rovásírás - írástörténet - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3535560]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5664 /2014.
Bognárné Kocsis Judit (1968-)
   Pedagógiai kutatások módszertana és statisztikai alapjai / Bognárné Kocsis Judit. - 247 p. : ill., 24 cm. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2014
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-396-002-8 fűzött : 3000,- Ft
tudományos módszertan - kutatás - pedagógia - statisztikai elemzés
001.891 *** 311 *** 37
[AN 3531024]
MARC

ANSEL
UTF-85665 /2014.
   Kutatónők az ismeretlen vonzásában / [szerk. Gégény István] ; [fotók Burger Péter]. - [Győr] : Universitas-Győr Kft., cop. 2014. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5298-27-1 fűzött
Magyarország - tudós - nő - életútinterjú
001(439)(092)(047.53) *** 929-055.2(439)(047.53)
[AN 3529897]
MARC

ANSEL
UTF-85666 /2014.
Tóth Ákos
   Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon / Tóth Ákos. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 214 p. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9340-3 fűzött
Európai Unió - Magyarország - kulturális politika - állami támogatás
008:323(4-62) *** 338.246.027(4-62) *** 008:323(439)
[AN 3535826]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5667 /2014.
Christian, A. J. (1975-)
   Mit keresett Isten a nappalimban? / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 300 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-528-820-5 kötött : 2980,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3535835]
MARC

ANSEL
UTF-85668 /2014.
Farkas András (1961-)
   Legyőzhetetlen / Farkas András. - [Budapest] : Dessin K., cop. 2014. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8087-9 fűzött : 3700,- Ft
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3531611]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5669 /2014.
   Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék [elektronikus dok.] : XIV. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2014. március 27-28. : tanulmányok = Changing, adapting agriculture and countryside : 14th International Scientific Days : publications = Umwandlung und Anpassung in der Landwirstschaft[!] und Provinz : XIV. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Publikationen / szerk. ... Takácsné György Katalin ; [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Szöveg. - [Gyömgyös] : KRF, [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9941-76-2
mezőgazdaság - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.03 *** 63 *** 711.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3531176]
MARC

ANSEL
UTF-85670 /2014.
   "Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék" : XIV. Nemzetközi Tudományos Napok : Gyöngyös, 2014. március 27-28. : program : előadások és poszterek összefoglalói = "Changing, adapting agriculture and countryside" : 14th International Scientific Days : March 27-28, 2014 : programme : summaries of presentations and posters = "Umwandlung und Anpassung in der Landwirtschaft und Provinz" : XIV. Internationale Wissenschaftliche Tagung : 27-28. März 2014 : Programm : Zusamennfassungen der Vorträge / [szerk. ... Takácsné György Katalin] ; szervező ... Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, 2014. - 264 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9941-75-5 fűzött
mezőgazdaság - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 63 *** 711.1 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3531208]
MARC

ANSEL
UTF-85671 /2014.
Balogh Réka
   Hogyan lesznek, s lesznek-e, a millenniumi célokból fenntartható fejlesztési célok? / Balogh Réka, Rohonyi Péter. - Budapest : DemNet, [2014]. - 19 p. ; 21 cm. - (DemNet tanulmányok, ISSN 2064-4922)
Bibliogr.
Fűzött
fenntartható fejlődés - társadalmi felelősség
504.03 *** 316.6
[AN 3531627]
MARC

ANSEL
UTF-85672 /2014.
Balogh Réka
Hogyan lesznek, s lesznek-e, a millenniumi célokból fenntartható fejlesztési célok? (angol)
   How, if at all, do millennium development goals turn into sustainable goals? / Réka Balogh, Péter Rohonyi ; [transl. ... Daniel Balogh]. - Budapest : DemNet, [2014]. - 19 p. ; 21 cm. - (DemNet resource-papers, ISSN 2064-4930)
Bibliogr.
Fűzött
fenntartható fejlődés - társadalmi felelősség
504.03 *** 316.6
[AN 3531635]
MARC

ANSEL
UTF-85673 /2014.
   Felelős társadalom, fenntartható gazdaság [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, 2013. november 13. : tanulmánykötet = Social responsibility, sustainable economy : international scientific conference on the occasion of the Hungarian Science Festival : Sopron, November 13, 2013 : publications / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg. - [Sopron] : NYME K., [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Társrendező a Soproni Tudós Társaság. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-334-144-5
fenntartható fejlődés - társadalmi felelősség - globalizáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.03 *** 339.9 *** 316.6 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3531173]
MARC

ANSEL
UTF-85674 /2014.
   Rendszerszemlélet érvényesítése a természeti erőforrások egységes értékelésében / szerk. Szűcs István, Molnár József, Ugrósdy György ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. - Gödöllő : SZIE Egy. K., 2014. - 340 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-422-1 fűzött
természeti erőforrás - fenntartható fejlődés - rendszerelmélet - környezetgazdaságtan
504.06 *** 005 *** 504.03
[AN 3529891]
MARC

ANSEL
UTF-85675 /2014.
Sütő László (1974-)
   A szénbányászat felszínfejlődésre és területhasználatra gyakorolt hatásai a Kelet-borsodi-szénmedencében / Sütő László. - Jav. kiad. - Nyíregyháza : [Sütő L.], 2013. - 156, [21] p. : ill., részben színes térk. ; 25 cm
Gerinccím: A szénbányászat hatásai. - Bibliogr.: p. 144-155.
ISBN 978-963-08-7267-6 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - geomorfológia - tájökológia - szénbányászat
504.54(439.134) *** 551.438.5(439.134) *** 622.33(439.134)
[AN 3530765]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

5676 /2014.
Stubendek Attila
   Combining preprocessing and classification using pyramid-like cellular oscillatory network / Attila Stubendek and Tamás Roska. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 21 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 5/2013)
Fűzött
nemlineáris rendszer - oszcilláció - sejtautomata - kutatási és fejlesztési jelentés
519.2 *** 519.876 *** 519.713
[AN 3530513]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5677 /2014.
   Felfedezések a föld alatt : Magyarország új barlangjai, 2003-2013 / Slíz György [et al.] ; ábrák Szilágyi Péter ; ill. Darics Dóra ; kiad. a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület. - [Budapest] : Szt. Özséb Barlangkutató Egyes., [2013]. - 208 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 207. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött : 5000,- Ft
Magyarország - barlang - barlangászat
551.44(439)
[AN 3530030]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5678 /2014.
Csányi Vilmos (1935-)
   Ironikus etológia / Csányi Vilmos. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014, cop. 2012. - 264 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-025-7 kötött : 2500,- Ft
etológia - ember - humor
591.5(0:82-7) *** 599.9(0:82-7)
[AN 3536374]
MARC

ANSEL
UTF-85679 /2014.
Horváth András
   Frameless spatial-temporal event detection via delay-templates / András Horváth and Tamás Roska. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 22 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 2/2013)
Fűzött
információtechnika - bionika - kutatási és fejlesztési jelentés
57 *** 681.3.004.14
[AN 3530485]
MARC

ANSEL
UTF-85680 /2014.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Tudod-e? : érdekességek a természet világából / [írta Kiss Bitay Éva] ; [ill. Sipos Norbert]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. [64].
ISBN 978-963-251-614-1 kötött
állat - növény - gyermekkönyv
581.9(02.053.2) *** 591.9(02.053.2)
[AN 3531391]
MARC

ANSEL
UTF-85681 /2014.
Koller Miklós
   Frameless spatial-temporal event detection via lighting activation / Miklós Koller and Tamás Roska. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 30 p. : ill. ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 4/2013)
Fűzött
információtechnika - bionika - kutatási és fejlesztési jelentés
57 *** 681.3.004.14
[AN 3530503]
MARC

ANSEL
UTF-85682 /2014.
Szabóky Csaba
   A budai Sas-hegy lepkevilága / írta Szabóky Csaba. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 156 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 31-32. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8726-7 kötött
Budai Sas-hegy természetvédelmi terület - lepke - fauna
595.78 *** 591.9(439)(234.373Sas-hegy)
[AN 3532340]
MARC

ANSEL
UTF-85683 /2014.
Szuromi Szabolcs Anzelm (1972-)
   Saint Augustine, Charles Darwin, Gregor Mendel and the modern methodologies of genetics / Szabolcs Anzelm Szuromi. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 15 p. ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 1/2013)
Fűzött
Augustinus Aurelius (354-430)
Darwin, Charles (1809-1882)
Mendel, Gregor (1822-1884)
genetika - tudományfilozófia - tudós
575 *** 001 *** 001(436)(092)Mendel,_G. *** 57(410)(092)Darwin,_Ch. *** 001(37)(092)Augustinus
[AN 3530478]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5684 /2014.
   "40 éves a kórházi gyógyszerészeti szervezet" : Kórházi Gyógyszerészek XIX. Kongresszusa : Tapolca ..., 2013. október 18-20. : programfüzet / [rend., közread. az] MGYT KGYSZ. - [Budapest] : MGYT KGYSZ, [2013]. - 67 p. ; 22 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
Magyarország - gyógyszerészet - kórház - konferencia-kiadvány
615 *** 364.444.046.6(439) *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 3530075]
MARC

ANSEL
UTF-85685 /2014.
   Aktualitások a kardiológiában : XIX. Debreceni Kardiológiai Napok : 2014. március 5-8. / [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet, Kenézy Kórház Felnőtt Kardiológia. - [Debrecen] : DE Kardiológiai Int. : Kenézy Kórház Felnőtt Kardiológia, [2014]. - 136 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-673-8 fűzött
szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3530220]
MARC

ANSEL
UTF-85686 /2014.
Bagoly Ilona
   Emberi test / [írta és szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5370-24-3 kötött
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3531360]
MARC

ANSEL
UTF-85687 /2014.
Bogár Lajos (1956-)
   Érzéstelenítés : esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak / Bogár Lajos. - Budapest : Medicina, 2013. - 243 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-269-7 kötött : 2100,- Ft
aneszteziológia - elbeszélés
616-089.5(0:82-32)
[AN 3535086]
MARC

ANSEL
UTF-85688 /2014.
Csattos Ilona (1956-)
   Vedd észre : a legmélyebb önismeret / Csattos Ilona. - 2. kiad. - [Budapest] : Csendo, 2014, cop. 2011. - 399, [9] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-2888-8 fűzött : 3995,- Ft
mentálhigiénia - önismeret
613.865 *** 159.923.2
[AN 3537099]
MARC

ANSEL
UTF-85689 /2014.
Cziegler Orsolya
   Okos gyerekek, gyerekes felnőttek : IQ vagy EQ? / Cziegler Orsolya. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 195 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195-[196].
ISBN 978-963-7168-18-5 kötött : 2800,- Ft
fejlődéslélektan - gyermeklélektan - érzelmi intelligencia
159.922.7/.8 *** 159.942
[AN 3529925]
MARC

ANSEL
UTF-85690 /2014.
Hauschka, Margarethe (1896-1980)
Rhythmische Massage nach Dr. Ita Wegman (magyar)
   Ritmikus masszázs Dr. Ita Wegman nyomán : embertani alapok / Margarethe Hauschka ; [a fordítást ... kész. Almási Katalin ..., Kádas Ágnes ..., Malomsoki Ildikó ...]. - [Veszprém] : Recean O., [2014]. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-08-8876-9 fűzött
masszázs - antropozófia
615.82 *** 141.333
[AN 3531041]
MARC

ANSEL
UTF-85691 /2014.
Hevesi Krisztina
   Szextrém : perverziók, szexfüggőség és ártalmatlan különcségeink / Hevesi Krisztina. - Budapest : Kulcslyuk K., 2014. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-15-0 fűzött : 2940,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia - nemi eltévelyedés
613.88 *** 159.922.1 *** 616.89-008.442
[AN 3529949]
MARC

ANSEL
UTF-85692 /2014.
Hornyák István
   Elsősegélynyújtás / Hornyák István ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : SE ETK, 2014. - 204 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-79-5 fűzött
elsősegélynyújtás - egyetemi tankönyv
614.88(075.8)
[AN 3535346]
MARC

ANSEL
UTF-85693 /2014.
Léder László
   A gyógyító kommunikáció : praktikus tanácsok háziorvosoknak / Léder László ; [graf. Szántói Krisztián]. - 2. jav. kiad. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2013. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89077-6-9 fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - háziorvosi ellátás
614.253 *** 614.23
[AN 3535477]
MARC

ANSEL
UTF-85694 /2014.
MacDougall, Jane
Pregnancy week by week (magyar)
   Babavárás hétről hétre / Jane MacDougall. - Pécs : Alexandra, 2013. - 94, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Ford. Bank Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-357-004-3 kötött
terhesség - szülés
618.4 *** 618.2
[AN 3530725]
MARC

ANSEL
UTF-85695 /2014.
   Népegészségügyi orvostan / szerk. Ember István, Kiss István, Cseh Károly. - Pécs : PTE ÁOK, cop. 2013. - 575 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Natura delectans, ISSN 1418-1304)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-511-1 kötött
közegészségügy - egyetemi tankönyv
614(075.8)
[AN 3535044]
MARC

ANSEL
UTF-85696 /2014.
Nyéki Márta
   Babajelbeszéd : hatékony kommunikáció már a beszéd előtt / [írta Nyéki Márta] ; [rajz. Kecskés Anna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 112 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-251-610-3 fűzött
csecsemő - kommunikáció - gyermeklélektan
159.922.7 *** 316.77
[AN 3531361]
MARC

ANSEL
UTF-85697 /2014.
Petrezselyem József
   Pránanadi. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 30 p. ; 22 cm
Szerző Petrezselyem József
Fűzött
Tibet - alternatív gyógyászat
615.89(515)
[AN 3531190]
MARC

ANSEL
UTF-85698 /2014.
Pintér Judit Nóra (1981-)
   A nem múló jelen: trauma és nosztalgia / Pintér Judit Nóra. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 153 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 145-153.
ISBN 978-963-236-774-3 fűzött : 2000,- Ft
emlékezés - lelki trauma - pszichoterápia - fenomenológia
159.953 *** 615.851 *** 165.62
[AN 3530777]
MARC

ANSEL
UTF-85699 /2014.
   Pszichológiai kutatások : Debreceni Egyetem Pszichológiai Doktori Program / szerk. Münnich Ákos. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-415-8 fűzött
Magyarország - lélektan - doktori képzés
159.9 *** 378.21(439)
[AN 3531861]
MARC

ANSEL
UTF-85700 /2014.
Scotto, Maria
Sessualità, tenerezza (magyar)
   Szexualitás és gyengédség : a házastársi intimitás művészete / Maria és Raimondo Scotto ; [ford. Bernáth Mária]. - Budapest : Új Város, 2014. - 63 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89954-0-7 fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89102-7-1)
nemi élet - házasság - párkapcsolat
613.88 *** 316.472.4 *** 265.5
[AN 3531019]
MARC

ANSEL
UTF-85701 /2014.
Simó Vivien (1986-)
   Életrevaló : Simó Vivien igaz története / Simó Vivien, Sári Edina. - Budapest ; Tököl : Siminovi Kft., 2014. - 248, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7792-3 fűzött : 2990,- Ft
rákbetegség - dokumentumregény
616-006(0:82-31)
[AN 3531997]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5702 /2014.
   Fémipari almanach, 2013 / [szerk. Sarkadi Nagy Emília] ; [közread. az] Országos Fémipari Ipartestület. - Dorog : Orsz. Fémipari Ipartest., 2013. - 380 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-08-8595-9 kötött
Magyarország - fémipar
621.7/.9(439)
[AN 3530708]
MARC

ANSEL
UTF-85703 /2014.
Prakfalvi Péter (1957-)
   Nógrád megye ércbányászata / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2007-. - 21 cm
Nógrád megye - ércbányászat
622.34(439.131)
[AN 2702986]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Nógrád megye hasadóanyag (uránérc, thorium, kálium) kutatásának története. - 2014. - 50 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 46-49.
ISBN 978-963-88059-6-6 fűzött
Nógrád megye - alkalmazott geológia - radioaktivitás-mérés
550.835(439.131)
[AN 3530611] MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

5704 /2014.
Budai Balázs Benjámin (1979-)
   Az e-közigazgatás elmélete / Budai Balázs Benjámin. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - 517, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9498-1 fűzött
Magyarország - közigazgatás - önkormányzati igazgatás - elektronikus ügyintézés
681.3.004.14 *** 35.077 *** 352(439) *** 651
[AN 3535774]
MARC

ANSEL
UTF-85705 /2014.
   FPGA-based acceleration of unstructured finite volume computations / Zoltán Nagy [et al.]. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2013. - 55 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Jedlik Laboratories reports, ISSN 2064-3942 ; 3/2013)
Fűzött
logikai áramkör - integrált áramkör - algoritmus - kutatási és fejlesztési jelentés
681.325.652 *** 519.688
[AN 3530491]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5706 /2014.
   The building of the new Lego factory : Hungary - Nyíregyháza, 2012-2013 = Az új Lego-gyár építése / [szerk. Pavlokin Attila] ; [fotók Balázs Attila]. - Nyíregyháza : Lego Manufacturing Kft., 2014. - 201 p. : ill., színes ; 15x22 cm
Kötött
Lego Manufacturing Kft. (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - ipari épület - építés - fényképalbum
69 *** 725.42(439-2Nyíregyháza)(084.12)
[AN 3531301]
MARC

ANSEL
UTF-85707 /2014.
Kánnár Antal (1973-)
   A faanyag mikro- és makro-tönkremeneteli folyamatai / Kánnár Antal. - Sopron : Kánnár A., 2014. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 146-152.
ISBN 978-963-08-8672-7 kötött
faanyag - faszerkezet - anyagvizsgálat
624.04 *** 620.1 *** 630*8
[AN 3531351]
MARC

ANSEL
UTF-85708 /2014.
   Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás : szakmai konferencia 2014 : Gödöllő, 2014. március 19-20. / [... szerk. Bedő Károlyné, Csomai-Kürtössy Roland Norbert]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., [2014]. - 157 p. : ill., színes ; 25 cm
Rend. a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
ISBN 978-963-269-424-5 fűzött
Magyarország - hulladékgazdálkodás - konferencia-kiadvány
628.477(439) *** 504.064.47(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3529702]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5709 /2014.
Bondarenko, Birgit
Im Strassenverkehr (magyar)
   A közlekedés : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta ... Birgit Bondarenko] ; [ill. Katja Rau] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - Lapozó (21 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 27.)
ISBN 978-963-294-256-8 kötött : 3490,- Ft
közlekedés - gyermekkönyv
656.1.05(02.053.2)
[AN 3529725]
MARC

ANSEL
UTF-85710 /2014.
Déri Tamás (1946-)
   Metrófények Budapesten / Déri Tamás ; [fotó Iró Zoltán]. - [Budapest] : Fórum Média K., [2014]. - 251 p. : ill., színes ; 23 cm
Az előszó és a bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-9482-60-9 fűzött : 4890,- Ft
Budapest - metróállomás - világítástechnika
656.21(439-2Bp.) *** 628.9(439-2Bp.) *** 625.42(439-2Bp.)
[AN 3531307]
MARC

ANSEL
UTF-85711 /2014.
   Mercedes-Benz Classic Magyarország : 10 éves jubileumi kiadvány / [fel. szerk. Ocskay Zoltán]. - [Budapest] : Oldtimer Média, [2013]. - 16 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8386-3 fűzött
Mercedes-Benz Classic Magyarország Egyesület
Németország - Magyarország - személygépkocsi - egyesület
629.114.6 *** 061.5(430)Mercedes-Benz *** 061.2(439)
[AN 3530297]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5712 /2014.
Gencsi Zoltán
   Megmaradásunk jelképe a magyar szürke : nem szürke, hanem színes eredetmese = Die Geschichte des ungarischen Graurindes : keine graue, sondern eine bunte Tiergeschichte / Gencsi Zoltán. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 95, [4] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x21 cm
Kötött
Magyarország - szarvasmarha - művelődéstörténet
636.273(439) *** 930.85(439)
[AN 3530852]
MARC

ANSEL
UTF-85713 /2014.
   "Iszom a sört, szívem mámorban fürdik" : epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből : a Miskolcon 2009-ben és 2010-ben rendezett konferenciákon elhangzott előadások írott változata / szerk. Katona Csaba, Tordai Rita ; [kiad. a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete]. - Miskolc : Kisüzemi Sörfőzdék Egyes., 2014. - 75 p., XVI t. : ill., részben színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből
ISBN 978-963-08-8081-7 kötött
Magyarország - sör - söripar - ipartörténet
663.4(100) *** 663.4(439)(091)
[AN 3531890]
MARC

ANSEL
UTF-85714 /2014.
   Kiemelt kutatási területek a Szent István Egyetemen, 2012-2013 / [szerk. biz. Mézes Miklós, Bense László]. - [Gödöllő] : [SZIE], cop. 2014. - 116 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-421-4 fűzött
állategészségügy - állatorvostan - megújuló energiaforrás - környezet-gazdaságtan - kutatási és fejlesztési jelentés
619 *** 620.9 *** 504.03
[AN 3529742]
MARC

ANSEL
UTF-85715 /2014.
Kovács Levente
   A szívritmus-variancia vizsgálata tejelő szarvasmarhákon / Kovács Levente, Kézér Luca, Tőzsér János ; [kiad. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet ...]. - Gödöllő : SZIE MKK Állattenyésztés-tud. Int., 2014. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 103-133.
ISBN 978-963-269-415-3 kötött
szarvasmarha-tenyésztés - elektrokardiográfia - állatorvostan
636.2 *** 616.12-008.3-073.96 *** 619
[AN 3529700]
MARC

ANSEL
UTF-85716 /2014.
Krumpach Erzsébet
   A bőség kertje : [konyhakert ásás, kapálás nélkül!] / Krumpach Erzsébet. - [Szigetszentmiklós] : West-Graph Kft., 2014. - 192 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
ISBN 978-963-08-8031-2 fűzött : 2990,- Ft
kertészet - biológiai növénytermesztés
635 *** 631.147
[AN 3531624]
MARC

ANSEL
UTF-85717 /2014.
Molitorisz Pál (1944-)
   A szőlőnemesítő dr. Csizmadia Darab József élete és munkássága / írta és szerk. Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2014. - 92, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 40.)
Bibliogr.
Fűzött
Csizmadia Darab József (1918-2013)
Magyarország - agrármérnök - szőlészet - növénynemesítés - 20. század - személyi bibliográfia
634.8 *** 631.52 *** 012Csizmazia_Darab_J. *** 63(439)(092)Csizmazia_Darab_J
[AN 3529981]
MARC

ANSEL
UTF-85718 /2014.
Pongrácz Pál (1929-2013)
   Malmok : a korai ipari építészet / Pongrácz Pál. - Budapest : [Újlaki Zs.], 2014. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-344. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-8639-0 kötött : 6000,- Ft
malom - építészet - technikatörténet
664.7(100)(091) *** 725.42
[AN 3532020]
MARC

ANSEL
UTF-85719 /2014.
Throll-Keller, Angelika
Was blüht auf Balkon und Terrasse? (magyar)
   Virágos erkélyek és teraszok / Angelika Throll-Keller ; [ford. Kiefer Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 250 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-47-4 kötött : 3950,- Ft
virágkertészet - amatőr kertészkedés
635.92
[AN 3529945]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5720 /2014.
Erdei Sándorné
   Süssünk, süssünk valamit.. : Erdei Sándorné és Balogh Lászlóné összegyűjtött receptjei. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-251-508-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3535093]
MARC

ANSEL
UTF-85721 /2014.
Juhász Zsuzsanna
   Grillkönyv éheseknek / [receptek Juhász Zsuzsanna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 131, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-251-608-0 fűzött
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3531424]
MARC

ANSEL
UTF-85722 /2014.
Venesz József (1912-1978)
   A magyaros konyha / Venesz József. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 335 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 12.)
ISBN 978-615-5269-09-7 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3535976]
MARC

ANSEL
UTF-85723 /2014.
Wang Xuejun
   Étkezés Kínában / Wang Xuejun, Zhao Zhengyu. - [Budapest] : H.C.L. Kft., cop. 2014. - 137 p. : ill., színes ; 26 cm
Kész. Liu Junru "Chinese foods" (China Intercontinental Press, 2014) c. műve alapján
ISBN 978-963-08-8528-7 fűzött : 3900,- Ft
Kína - gasztronómia - művelődéstörténet
641.5(510) *** 930.85(510)
[AN 3531195]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5724 /2014.
Chapman, Gary D. (1938-)
Love is a verb (magyar)
   A szeretet mindent legyőz : történetek a szeretet hatalmáról / Gary Chapman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 239 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-088-4 fűzött : 2500,- Ft
szeretet
177.61
[AN 3535768]
MARC

ANSEL
UTF-85725 /2014.
Johnson, Paul (1928-)
Socrates (magyar)
   Szókratész : egy időszerű ember / Paul Johnson ; [ford. Csák János]. - Budapest : Európa, 2014. - 211 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-07-9732-0 kötött : 3290,- Ft
Sōkratīs (Kr. e. 469?-Kr. e. 399?)
ókori Görögország - filozófus - művelődéstörténet - 5. század (Kr. e.)
1(38)(092)Sōkratīs *** 930.85(38)"-04"
[AN 3531868]
MARC

ANSEL
UTF-85726 /2014.
Kocziszky Éva (1953-)
   Antifilozófusok : huszonöt időszerű kérdése a kereszténységhez / Kocziszky Éva. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 140 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 137-140.
ISBN 978-963-236-801-6 fűzött : 2000,- Ft
Európa - filozófia - vallásfilozófia - kereszténység - művelődéstörténet
1 *** 21 *** 23/28 *** 930.85(4)
[AN 3530716]
MARC

ANSEL
UTF-85727 /2014.
Muraközy Gyula
   Természetfilozófia : "míg megvilágosul gyönyörű képességünk, a rend" / Muraközy Gyula. - Budapest : [Muraközy Gy.], 2014. - 282 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8548-5 fűzött
természetfilozófia
113/119
[AN 3530549]
MARC

ANSEL
UTF-85728 /2014.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Eine okkulte Physiologie (magyar)
   Okkult fiziológia : nyolc előadás : Prága, 1911. március 20-28. : GA 128. / Rudolf Steiner ; [ford. Göröntsér Márton]. - [Budapest] : Mandala, [2014]. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "Egy szellemtudományi fiziológia" címmel is
ISBN 978-963-08-8436-5 fűzött
antropozófia - élettan
141.333 *** 612
[AN 3529939]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5729 /2014.
Bereczki Sándor
   Hogyan kerülhetünk Istennel kapcsolatba? / Bereczki Sándor ; [közread. a] Mindenki Temploma. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mindenki Temploma, 2014. - 61, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-08-8913-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3530639]
MARC

ANSEL
UTF-85730 /2014.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2014. - 1351, [4] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-558-241-9 kötött : 3100,- Ft
ISBN 978-963-558-247-1 fűzött : 1500,- Ft
ISBN 978-963-558-248-8 műbőr
ISBN 978-963-558-243-3 b.
ISBN 978-963-558-242-6 v.
22.04=945.11
[AN 3535457]
MARC

ANSEL
UTF-85731 /2014.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Budapest : Kálvin, 2014. - 1351, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-244-0 kötött : 5100,- Ft
ISBN 978-963-558-246-4 b.
ISBN 978-963-558-245-7 v.
22.04=945.11
[AN 3535449]
MARC

ANSEL
UTF-85732 /2014.
Bojtor István (1928-)
   Mózes, a nép vezetője : történelmi tanulmány Mózes öt könyve, a Pentateuchos alapján / Bojtor István ; [az illusztrációkat Szabó András kész.] ; [... Kazinczy Ferenc Társaság gond.]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2014. - 192 p. : ill. ; 21 cm
Az utószó és a tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-88982-8-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
bibliamagyarázat
222.1.07
[AN 3529658]
MARC

ANSEL
UTF-85733 /2014.
Bojtos Anita
   Az első esztergomi főegyházmegyei sematizmus, 1647 / közread. Bojtos Anita. - Budapest : Mika S. Egyes., 2014. - 223 p. ; 24 cm. - (Magyar Herold. Ser. 1., A katolikus megújulás forrásai, ISSN 2064-5481 ; 1.)
Bibliogr.: p. 193-199. - Összefoglalás német, angol, olasz és szlovák nyelven
ISBN 978-963-89995-0-4 fűzött
Esztergomi Főegyházmegye
egyháztörténet - egyházi személy - 17. század - egyházi sematizmus
282(439-03Esztergomi_Főegyházmegye)(058)
[AN 3531249]
MARC

ANSEL
UTF-85734 /2014.
Chapman, Gary D. (1938-)
Now you' re speaking my language (magyar)
   Végre egy nyelvet beszélünk : kommunikáció és intimitás a házasságban / Gary Chapman ; [ford. Cseke Zsuzsa Anikó]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-075-4 fűzött : 2500,- Ft
házasság - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1
[AN 3535115]
MARC

ANSEL
UTF-85735 /2014.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Das Heilige und das Profane (magyar)
   A szent és a profán / Mircea Eliade ; [ford. Berényi Gábor] ; [a jegyzeteket kész. Ara-Kovács Attila]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-544-4 kötött : 2490,- Ft
vallásfilozófia
291.1
[AN 3536297]
MARC

ANSEL
UTF-85736 /2014.
Fetzer József (1884-1979)
   A Szarvasi Róm. Kath. Egyházközség 150 éves története / ... összeáll. Fetzer József ; [az előszót írta és a függeléket összeáll. Seidl Ambrus]. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2014. - [4], 14, [8] p. ; 25 cm
Borítócím: A Szarvasi Római Katolikus Egyházközség, a Szent Klára Plébánia története. - Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Szarvas : Müller, 1938
ISBN 978-963-89598-8-1 fűzött
Szarvasi Római Katolikus Egyházközség
Szarvas (Békés megye) - egyházközség - katolikus egyház - hasonmás kiadás
282(439-2Szarvas)(091) *** 094/099.07
[AN 3529965]
MARC

ANSEL
UTF-85737 /2014.
Haspel, Konrad
Für euch abgemüht (magyar)
   Értetek fáradozva : Wohlmuth Ferenc élete és vértanúsága / Konrad Haspel ; [kiad. a Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Központ]. - Győr : Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2014. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 978-963-08-8613-0 fűzött
Wohlmuth Ferenc (1855-1919)
Magyarország - katolikus pap - 19. század - 20. század
282(439)(092)Wohlmuth_F.
[AN 3531927]
MARC

ANSEL
UTF-85738 /2014.
Joó Sándor (1910-1970)
   Mi van a halál után? / Joó Sándor. - Budapest : Kálvin, 2014. - 19 p. ; 14 cm
ISBN 978-963-300-852-2 fűzött : 120,- Ft
halál
236.1
[AN 3535121]
MARC

ANSEL
UTF-85739 /2014.
Kádár József (1911-1993)
   Üzenetek a máramarosi végekről : Kádár József piarista beszámolói és emlékezései, 1945-1992 / [szerk. és sajtó alá rend.] Koltai András, Orosz Krisztofer Levente ; [közread. a] Simonchicz Incze Kulturális Egyesület. - Budapest ; Máramarossziget : Simonchicz I. Kult. Egyes., 2014. - 95 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-973-0-16148-9
Erdély - katolikus pap - piaristák - határon túli magyarság - levelezés - memoár
271.786(498)(=945.11)(092)Kádár_J.(044) *** 271.786(498)(=945.11)(092)Kádár_J.(0:82-94)
[AN 3532318]
MARC

ANSEL
UTF-85740 /2014.
   Keresztény kislexikon. - [Budapest] : epl, 2014. - 109 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-9431-98-0 kötött : 3000,- Ft
kereszténység - szaklexikon
23/28:030
[AN 3530021]
MARC

ANSEL
UTF-85741 /2014.
Kuminetz Géza (1959-)
   A jó harcra mégis készen : imák, meditációk és néha versek / Kuminetz Géza. - Budapest : Közp. Papnevelő Int., 2013. - 464 p. ; 24 cm. - (Seminarium Centrale Budapestinense, ISSN 2064-048X ; 6.)
ISBN 978-963-89933-0-4 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - elmélkedés - vers
244(0:82-14) *** 243 *** 894.511-14 *** 242
[AN 3530723]
MARC

ANSEL
UTF-85742 /2014.
Leloup, Jean-Yves
   A "hészükhaszta" imamód : az Áthosz-hegyi Szerafim atya tanítása szerint / írta Jean-Yves Leloup. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2014. - 32 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-9097-18-6 fűzött : 450,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3535865]
MARC

ANSEL
UTF-85743 /2014.
Lucado, Max (1955-)
It's not about me (magyar)
   Az élet nem rólam szól : ments meg Uram minket attól az élettől, melyről azt hittük, boldoggá tesz minket! / Max Lucado ; [ford. Kovács Ildikó] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2014. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-46-1 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9390-45-4)
vallásos irodalom
244
[AN 3535304]
MARC

ANSEL
UTF-85744 /2014.
Müller, Paul (1896-19??)
Du weisst den Weg für mich (magyar)
   Még utam ködbe vész, te látod már.. : áhítatok betegeknek / Paul Müller. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2014. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9867-84-0 fűzött
lelkigyakorlat - betegség
242 *** 616
[AN 3535302]
MARC

ANSEL
UTF-85745 /2014.
Nagy Antal Mihály (1930-)
   Az Ó- és Újszövetség bibliai teológiája / Nagy Antal Mihály ; [kiad. a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatal]. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Püspöki Hiv., 2013. - 2 db (1099 p.) ; 24 cm
ISBN 978-963-89786-2-2
Biblia
teológia - bibliakutatás
22.08
[AN 3507451]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Isten útjai : bibliateológia. - p. 733-1099. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 81.)
Bibliogr.: p. 1084-1099.
ISBN 978-963-89786-4-6 fűzött
[AN 3531569] MARC

ANSEL
UTF-85746 /2014.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Őrjárat az etika körül / Pálhegyi Ferenc ; [ill. Gaál Éva] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Újrany. - Budapest : KIA, 2014. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-57-7 fűzött
erkölcs - vallásos irodalom
244 *** 17
[AN 3535317]
MARC

ANSEL
UTF-85747 /2014.
Roy Krisztina (1860-1936)
V pevnej ruke (magyar)
   Biztos kézben / Roy Krisztina. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2014. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-7369-91-9 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3535297]
MARC

ANSEL
UTF-85748 /2014.
Schuon, Frithjof (1907-1998)
   A kereszténységről : az örökérvényű bölcsesség fényében / Frithjof Schuon ; [szerk. Baranyi Tibor Imre]. - Debrecen : Kvintesszencia K., 2014. - 202 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-615-5398-01-8 kötött : 2300,- Ft
keresztény teológia
23/28
[AN 3531232]
MARC

ANSEL
UTF-85749 /2014.
   Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937 [elektronikus dok.] : válogatott források = The visit of bishop Shvoy Lajos of Székesfehérvár to America in 1937 : selected sources / szerk. Mózessy Gergely, Nádasi Richárd. - 2. kiad. - Multimédia. - Székesfehérvár : Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Lvt., 2014. - 1 DVD-R ; 12 cm. - (Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből, ISSN 1588-7847 ; 4.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: ajánlott: PC: Pentium IV; 2 GHz; 1 Gb RAM; Win 7; Mac: G5; 2 GHz; 1GB RAM; 1024x768 képpont felbontás; DVD-lejátszó
ISBN 978-963-88071-5-1 műanyag tokban
Shvoy Lajos (1879-1968)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 20. század - amerikai magyarság - két világháború közötti időszak - misszió - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Shvoy_L. *** 316.347(=945.11)(73)"193"(093) *** 266.2
[AN 3535480]
MARC

ANSEL
UTF-85750 /2014.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Nyolc boldogság / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2013. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7306-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 226.2.07
[AN 3530191]
MARC

ANSEL
UTF-85751 /2014.
Szántó Konrád (1920-1999)
   Egyháztörténelem / Szántó Konrád. - 4. jav. kiad. - Budapest : Jel, 2014. - 256 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-615-5147-41-8 fűzött : 1800,- Ft
egyháztörténet - keresztény egyház - egyetemi tankönyv
27(100)(075.8)
[AN 3535464]
MARC

ANSEL
UTF-85752 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Engedelmesség és ellenállás / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5034-46-6 fűzött
engedelmesség - bibliamagyarázat
241.538 *** 22.07
[AN 3532078]
MARC

ANSEL
UTF-85753 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   A remény erősebb a félelemnél / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5034-53-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3532094]
MARC

ANSEL
UTF-85754 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Több szeretettel jobb lenne az életünk / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5034-54-1 fűzött
vallásos irodalom - szeretet
241.513 *** 244
[AN 3532086]
MARC

ANSEL
UTF-85755 /2014.
   Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Gömöri Református Egyházmegye III / szerzők Balla Terézia [et al.]. - Debrecen : Orsz. Ref. Gyűjt. Tcs., 2013. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar református egyház javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 23.)
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-87117-4-8 fűzött
Gömöri Református Egyházmegye
Szlovákia - református egyház - határon túli magyarság - kegytárgy - jegyzék
247(083.8) *** 284.2(437.6-03Gömöri_Egyházmegye)(=945.11)
[AN 3531008]
MARC

ANSEL
UTF-85756 /2014.
Takó Gábor
   Egyházközségek az Őrség kapujában : a csákánydoroszlói és a hozzá tartozó plébániák, szakrális helyek története a kezdetektől napjainkig / Takó Gábor ; [kiad. a Miród-forrásért Egyesület]. - Kemestaródfa : Miród-forrásért Egyes., 2013. - 256 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-08-8114-2 fűzött
Csákánydoroszló - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Csákánydoroszló)(091)
[AN 3530887]
MARC

ANSEL
UTF-85757 /2014.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 8. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2013. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-363-350-2 fűzött : 690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3535145]
MARC

ANSEL
UTF-85758 /2014.
Tice, Rico
Christianity explored study guide (magyar)
   Kereszt kérdések / [szerzők Rico Tice, Barry Cooper és Sam Shammas] ; [ford. Komlósi Erzsébet] ; [közread. a Szentírás Szövetség]. - Budapest : Szentírás Szövets., [2014]-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3535312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Csoportvezetői kézikönyv. - ccop. 2014. - 140 p.
ISBN 978-963-87288-1-4 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom
232 *** 244
[AN 3535314] MARC

ANSEL
UTF-85759 /2014.
Tóth Csaba
   A nemeskéri evangélikus egyházközség története / írta és szerk. Tóth Csaba. - Lenti : Tóth Cs., 2014. - 34 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8934-6 fűzött
Nemeskéri Evangélikus Egyházközség
Nemeskér - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - templom
284.1(439-2Nemeskér) *** 726.54(439-2Nemeskér)
[AN 3530235]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5760 /2014.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., Vallás, felekezet / [összeáll. Csordás Gábor]. - 2014. - 206 p.
ISBN 978-963-235-356-2 fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-235-356-5)
Magyarország - népszámlálás - felekezeti statisztika - statisztikai adatközlés - 21. század
312.992(439)"201"(083.41)
[AN 3530859] MARC

ANSEL
UTF-85761 /2014.
   Bőrfejűek : a magyarországi skinhead mozgalom 30 éve / [szerk. Varga Monika ... és Keresztes Csaba]. - [Iklad] : [Varga M.], [2013]. - 383 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7787-9 kötött
Magyarország - szkinhed - szubkultúra - ezredforduló
316.723(439)"198/200"
[AN 3530662]
MARC

ANSEL
UTF-85762 /2014.
   Criza ascunsă din sănătate : inegalităţi în domeniul sănătăţii şi date dezagregate : un raport al Centrului European pentru drepturile romilor : octombrie 2013. - Budapest : ERRC, cop. 2013. - 60 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89916-1-4 fűzött
Románia - cigányság - egészség - 21. század - statisztikai adatközlés
312.6(498)(=914.99)"201"(083.41) *** 613 *** 316.347(=914.99)(498)
[AN 3531191]
MARC

ANSEL
UTF-85763 /2014.
George Gerbner Conference on Communication, Conflict and Agression (2010) (Budapest)
   Selections from the 2010 and 2012 George Gerbner Conference on Communication, Conflict and Agression / ed. by Rebecca M. Chory and Jolán Róka ; [org., publ. by the BKF University of Applied Sciences]. - Budapest : BKF Univ. of Applied Sciences : KIT Ltd., 2014. - 280 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciákat Budapesten, 2010. máj. 28-29-én és 2012. jún. 1-2-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-637-343-6 fűzött
agresszív magatartás - konfliktus - tömegkommunikáció
316.647.3 *** 316.48 *** 316.774
[AN 3531229]
MARC

ANSEL
UTF-85764 /2014.
Kiss Lajos András (1954-)
   Értelmiség az ezredfordulón : hatalom és erkölcs / Kiss Lajos András. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2014. - 269 p. ; 20 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Bibliogr.: p. 257-268.
ISBN 978-963-9363-98-4 fűzött : 3200,- Ft
értelmiség - hatalom - erkölcsfilozófia
316.343.652 *** 32.01 *** 17
[AN 3531556]
MARC

ANSEL
UTF-85765 /2014.
   Kulturális identitás és alteritás az időben / szerk. Pieldner Judit [et al.]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2013. - 535 p. : ill. ; 24 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 16.)
A Csíkszeredán, 2013. ápr. 19-20-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-631-8 fűzött
kulturális identitás - összehasonlító irodalomtudomány - magyar irodalom története - magyarságkép
316.63 *** 894.511(091) *** 82.091 *** 316.356.4(=945.11)
[AN 3530975]
MARC

ANSEL
UTF-85766 /2014.
   A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VII : Balatonalmádi, 2013 / szerk. Gabos Erika ; kiad. a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. - [Budapest] : Nk. Gyermekmentő Szolgálat M. Egyes., 2014. - 424 p. : ill. ; 24 cm. - (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89962-0-6 fűzött
ifjúságszociológia - gyermekvédelem - tömegtájékoztatási eszköz - internet - konferencia-kiadvány
316.774 *** 681.324Internet *** 159.922.7 *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3531656]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2014.
Moreh Christian (1984-)
   Alcalái románok : migráció és társadalmi differenciálódás / Moreh Christian. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 258 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Kultúrák keresztútján, ISSN 1586-1953 ; 21.)
Bibliogr.: p. 237-255.
ISBN 978-963-236-790-3 fűzött : 2800,- Ft
Spanyolország - bevándorlás - kisebbség - románok - ezredforduló
316.347(=590)(460)"200" *** 325.14(=590)(460)"200"
[AN 3530759]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2014.
Sik Domonkos (1982-)
   Demokratikus kultúra és modernizáció : állampolgári szocializáció 20 évvel a rendszerváltás után / Sik Domonkos. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 244 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 234-237.
ISBN 978-963-236-781-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - demokratizálódás - szocializáció - politikai kultúra - ezredforduló
316.736 *** 316.334.3 *** 32(439)"198/201"
[AN 3530690]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2014.
Szakadát István (1958-)
   Syi.hu/cse. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont K., 2014. - 517 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Szakadát István. - Bibliogr.: p. 481-517.
ISBN 978-963-236-812-2 fűzött : 4200,- Ft
cselekvéselmélet
316.282
[AN 3530721]
MARC

ANSEL
UTF-85770 /2014.
Tóth Pál
   Családi kupaktanácsok : hogyan hozzunk jó döntéseket? / Tóth Pál. - Budapest : Új Város, 2014. - 60, [3] p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89954-1-4 fűzött
családi élet - életvezetés - döntés
316.356.2 *** 613.865 *** 159.947.2
[AN 3531023]
MARC

ANSEL
UTF-85771 /2014.
Varga Károly (1930-)
Értékek fénykörében (bőv. kiad.)
   Fénykör : értékszociológia, nemzetstratégia / Varga Károly ; Geert Hofstede előszavával. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2013. - 674 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 639-658.
ISBN 978-963-05-9458-5 fűzött
Magyarország - társadalmi érték - 20. század
316.752(439)"19"
[AN 3535786]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2014.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   Anyanyelvem szenvedéstörténete / Zagorec-Csuka Judit. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 30 p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Bibliogr.: p. 29-30.
Fűzött
Szlovénia - határon túli magyarság - nyelvhasználat - identitás
316.347(=945.11)(497.12) *** 316.63(=945.11)(497.12) *** 809.451.1-06
[AN 3531213]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5773 /2014.
Bálint Péter (1958-)
   Archaikus alakzatok a népmesében : Jakab István cigány mesemondó : a késleltető halmozás mestere = Archaic images in folk tales : the tales of István Jakab, Gipsy tale teller : the master of delayed accumulation / Bálint Péter. - Debrecen : Didakt, 2014. - 424 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 1.)
Bibliogr.: p. 417-424.
ISBN 978-615-5212-19-2 fűzött
Jakab István (1925-)
néprajz - cigányság - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21.001 *** 398.21(=914.99)(439)(092)Jakab_I.
[AN 3530965]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2014.
Biczó Gábor (1968-)
   Mese és társadalom : Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve = Tale and society : the life and work of Gypsy storyteller Lajos Ámi / Biczó Gábor. - Debrecen : Didakt, 2014. - 428 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-20-8 fűzött
Ámi Lajos (1886-1963)
mesekutatás - néprajz - cigányság - folklorisztika - népmese
398.21.001 *** 398.21(=914.99)(439)(092)Ámi_L.
[AN 3530971]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2014.
Kisné Szalai Edina
   Barkácsoljunk karácsonyra / [modellek és szöveg Kisné Szalai Edina] ; [fotók Illyés Csaba]. - Újrany. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-456-7 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv
398.332.416 *** 379.826
[AN 3535440]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2014.
Kriza János (1811-1875)
   Székely népmesék / Kriza János ; Marton Magda rajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 303 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 11.)
ISBN 978-615-5269-08-0 kötött : 2500,- Ft
magyar néprajz - székelyek - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3535973]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5777 /2014.
   Credibility assessment in asylum procedures : a multidisciplinary training manual / [... Gábor Gyulai ed.] ; [ill. ... András Baranyai] ; [publ. by Hungarian Helsinki Committee]. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., [2013]-. - 30 cm
menekültügy - idegenrendészet - interkulturális kapcsolat - tankönyv
325.14(078) *** 351.756(078) *** 316.722(078)
[AN 3527975]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - cop. 2013. - 144 p.
ISBN 978-615-5215-12-4 fűzött
[AN 3527993] MARC

ANSEL
UTF-85778 /2014.
Ferenczi Krisztina (1950-)
   Narancsbőr : az Orbán-vagyonok nyomában / Ferenczi Krisztina. - [Budapest] : Tény Kft., 2014. - 203, [4] p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8775-5 fűzött : 2990,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - vagyon
32(439)(092)Orbán_V. *** 336.7
[AN 3531363]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2014.
Fodor Gábor, G. (1975-)
   GFG blog / G. Fodor Gábor. - [Budapest] : Századvég, cop. 2014. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7340-92-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - 21. század - publicisztika - blog
32(439)"201"(0:82-92)
[AN 3530053]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2014.
   Hindu istenek, sziámi tigrisek : Balogh András 70 éves / főszerk. Majoros István ; szerk. Antal Gábor [et al.] ; [közread. az] ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2014. - 580 p. ; 23 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - Európa - politikatörténet - diplomáciatörténet - 20. század - emlékkönyv
32(439)"19" *** 32(4)"19" *** 327(439)"19"
[AN 3530749]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2014.
Horváth Attila (1963-)
   A terrorizmus csapdájában / Horváth L. Attila. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 278 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-271.
ISBN 978-963-327-600-6 fűzött : 4000,- Ft
terrorizmus
323.285(100)
[AN 3531506]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2014.
Jaksa Brigitta
   Társadalmi befektetések : a nemzetközi fejlesztés új megközelítésben / Jaksa Brigitta. - Budapest : DemNet, [2014]. - 15 p. : ill. ; 21 cm. - (DemNet tanulmányok, ISSN 2064-4922)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-08-8737-3 fűzött
nemzetközi együttműködés - fejlesztési politika - társadalmi környezet - civil társadalom
327.3 *** 330.341.1 *** 323.21
[AN 3531592]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2014.
Kertészné Váradi Szilvia (1982-)
   Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai / Kertészné Váradi Szilvia. - Budapest : Complex, 2014. - 308 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. jan. 6. - Bibliogr.: p. 269-308.
ISBN 978-963-295-372-4 fűzött
Európai Unió - európai integráció - ezredforduló - jogi szabályozás
327.39(4-62)(094) *** 327.39(4-62)"200"
[AN 3529812]
MARC

ANSEL
UTF-85784 /2014.
Markocsány Gábor
A magángazdasági szereplők jelentősége a nemzetközi fejlesztésben (angol)
   The significance of private economy actors in international development / Gábor Markocsány ; [transl. ... Daniel Balogh]. - Budapest : DemNet, [2014]. - 11 p. ; 21 cm. - (DemNet resource-papers, ISSN 2064-4930)
Fűzött
Magyarország - fejlesztési politika - nemzetközi kereskedelem - pénzügyi támogatás - 21. század
327.3(439)"200/201" *** 339.5 *** 338.246.027(439)
[AN 3531620]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2014.
Melegh Attila
   Net migration and historical development in Southeastern Europe since 1950 / by Attila Melegh. - Budapest : Hung. Centr. Statistical Office Demographic Research Inst., 2013. - 38 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 17.)
Címváltozat: Diverging historical development of migration in Southeastern Europe since 1950. - Bibliogr.: p. 35-37.
ISBN 978-963-9597-25-9 fűzött
Délkelet-Európa - migráció - 20. század - ezredforduló
325.1(4-12)"195/201" *** 314.74(4-12)"195/201"
[AN 3530774]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2014.
Reviczky Károly (1930-)
   Kitelepítésem Jászjákóhalmára és a Hortobágyra, 1951-1953 / Reviczky Károly. - Jászjákóhalma : Gubicz A. Gazdakör, 2014. - 35 p. ; 21 cm. - (Jászjákóhalmi füzetek, ISSN 1786-2787 ; 12.)
ISBN 978-963-89107-6-9 fűzött
Hortobágy (alföldi táj) - Jászjákóhalma - kitelepítés - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439Hortobágy)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439-2Jászjákóhalma)"195"(0:82-94)
[AN 3532269]
MARC

ANSEL
UTF-85787 /2014.
Szabó Márton (1942-)
   Kötőjelek : írások tudományról, politikáról, közéletről / Szabó Márton. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 386 p. ; 23 cm. - (Posztmodern politológiák, ISSN 1785-3354)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-823-8 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - politológia - belpolitika - ezredforduló - társadalomtudomány
32.001 *** 323(439)"199/200" *** 3(439)"199/2001"
[AN 3530689]
MARC

ANSEL
UTF-85788 /2014.
Tarnai Richárd (1972-)
   Csak természetesen / Tarnai Richárd. - Budapest : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., 2014. - 161, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-61-0 fűzött
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - interpelláció
32(439)(092)Tarnai_R.(042)
[AN 3530183]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2014.
Ternovácz István (1962-)
   Akinek az unokája is / Ternovácz István. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 29, [2] p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Fűzött
Vajdaság - határon túli magyarság - kisebbségi kérdés
323.15(=945.11)(497.11)
[AN 3531215]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5790 /2014.
Aguirre Rojas, Carlos Antonio (1955-)
Fernand Braudel et les sciences humaines (magyar)
   Fernand Braudel és a társadalomtudományok / Carlos Antonio Aguirre Rojas. - Budapest : L'Harmattan : Eszmélet Alapítvány, 2013. - 274 p. ; 20 cm. - (Eszmélet kiskönyvtár, ISSN 2062-0543)
Ford. Bárány István, Mihancsik Zsófia. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-291-5 fűzött : 2200,- Ft
Braudel, Fernand (1902-1985)
Franciaország - történész - 20. század
930.1(44)(092)Braudel,_F.
[AN 3530797]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2014.
Angelico, Michele
Il medioevo (magyar)
   A középkor / Michele Angelico ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani] ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-624-0 kötött
művelődéstörténet - középkor - gyermekkönyv
930.85(100)"04/14"(02.053.2)
[AN 3531473]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2014.
Angelico, Michele
Prehistory (magyar)
   Az őskor világa / Michele Angelico ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani] ; [ford. ... Elek Tímea]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-625-7 kötött
őskor - művelődéstörténet - gyermekkönyv
903(02.053.2) *** 930.85"63"(02.053.2)
[AN 3531472]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2014.
Dreska Gábor (1973-)
   A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára = Monumenta credibilia conventus de monte Pannoniae / Dreska Gábor. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2007-. - 25 cm
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - Magyarország - hiteles hely - történelmi forrás
930.222.4(439-2Pannonhalma) *** 282(439)(093)
[AN 2728550]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1500-1526. - 2013. - 370 p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 19.)
Bibliogr.: p. 11-12. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5035-08-1 kötött : 3600,- Ft
[AN 3531903] MARC

ANSEL
UTF-85794 /2014.
Gömöry Katalin (1925-)
   Őseim, hőseim : törzsi, nemzetségi, nagycsaládi történet / összeáll. és írta sajógömöri Gömöry Katalin. - [Kecskemét] : [Gömöry K.], cop. 2013. - 305 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Gömöry család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Gömöry *** 929.52(439)
[AN 3531735]
MARC

ANSEL
UTF-85795 /2014.
   Griff karddal és rózsával : az Esterházy család története : tudományos előadás-sorozat az Esterházy család történetéről : Tata, 1998-2007 = Greif mit einem Schwert und Rose : Geschichte der Familie Esterházy = Grifin with sword and roses : history of the Esterházy family / [szerk. Fülöp Éva Mária, Gyüszi László, Schmidtmayer Csaba]. - Tata : Önkormányzat, 2014. - 346 p. : ill. ; 24 cm. - (Annales Tataienses, ISSN 1418-4532 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88813-4-2 fűzött
Esterházy család
Magyarország - családtörténet - művelődéstörténet
929.52(439)Esterházy *** 930.85(439)
[AN 3531893]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2014.
Gudenus János József (1947-)
   A Tersztyánszky család / összeáll. Gudenus János József, Tersztyánszky Éva. - Eger : Tersztyánszky család, 2013. - 1064 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 177-181.
ISBN 978-963-08-7763-3 kötött
Tersztyánszky család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Tersztyánszky
[AN 3531581]
MARC

ANSEL
UTF-85797 /2014.
Harsányi Iván (1930-)
   Fölbolydult világ : történeti és politikai írások / Harsányi Iván ; [közread. a] Magyar Lajos Alapítvány. - [Budapest] : Magyar L. Alapítvány, 2014. - 296 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8976-6 fűzött
magyar történelem - politikatörténet - világtörténelem - 20. század - ezredforduló
943.9"19/200" *** 32(100)"19/200" *** 930.9"19/200"
[AN 3530561]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2014.
Horváth Judit
   Rózsák hercegnője : történetek magyar hercegnőkről és királylányokról / Horváth Judit ; [ill. Pisák Krisztina]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Officina Junior, 2014, cop. 2012. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-615-5065-41-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - uralkodócsalád - nő - középkor - ifjúsági könyv
943.9"10/13"(02.053.2) *** 929-055.2(439)"10/13"(02.053.2)
[AN 3536278]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2014.
Ilonka Mária
   Adónyilvántartás és adóbehajtás a dualizmus korában / szerző Ilonka Mária. - Budapest : BDO Mo., 2013. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52-53.
ISBN 978-963-08-7858-6 fűzött
Magyarország - adónyilvántartás - adóbehajtás - magyar történelem - kiegyezés kora
943.9"186/191" *** 336.2(439)"186/191"
[AN 3530665]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2014.
Kiszelka Ferenc (1926-)
   Korrajz : családtörténet tükrében / Kiszelka Ferenc ; [kiad. a Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület ...]. - Összevont, bőv. kiad. - Mosonmagyaróvár : Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyes., 2013. - 288 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8289-7 fűzött
Kiszelka család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Kiszelka
[AN 3531200]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2014.
Kőszeghy Miklós (1964-)
   Föld alatti Izrael : az Ószövetség világának anyagi kultúrája / Kőszeghy Miklós ; az 5. fejezet Hodossy-Takács Előd munkája. - Budapest : Sapientia Főisk. : L'Harmattan, 2014. - 334 p. : ill. ; 22 cm. - (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudományi Tanszékének kiadványai, ISSN 2060-8330 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-779-8 fűzött : 3400,- Ft
ókori Izrael - régészet
904(33)
[AN 3530773]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2014.
   Mélanges Serpentini : études en hommage du professeur Antoine Laurent Serpentini / sous la direction de László J. Nagy ; [publ.] Université de Szeged Département d'histoire moderne et d'études méditerranéennes. - Szeged : JATE Press, 2014. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-165-5 fűzött
Korzika - történelem - történettudomány - emlékkönyv
944.945 *** 930.1
[AN 3531396]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2014.
Molnár V. József (1930-)
   Örökség : válogatott tanulmányok, 1994-2011 / Molnár V. József. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Ős-kép K., 2013. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-20-5 * kötött
magyarságkutatás - magyar néprajz - gyermeklélektan
930.8(=945.11) *** 39(=945.11) *** 159.922.7
[AN 3531033]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2014.
   "A néppel tűzön-vízen át!" : nemzetőrjelvény : tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2013 / [... szerk. Bokodi-Oláh Gergely] ; [rend., közread.] Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa. - Budapest : Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2014. - 70 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89929-0-1 fűzött
Magyarország - nemzetőrség - 1956-os forradalom - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - konferencia-kiadvány
943.9"1848/1849" *** 351.743(439) *** 943.9"1956" *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3530731]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2014.
Romsics Ignác (1951-)
   Bethlen István / Romsics Ignác. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 437, [2] p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 19.)
ISBN 978-615-5269-18-9 kötött : 2500,- Ft
Bethlen István (1874-1946)
Magyarország - politikus - 20. század - magyar történelem - két világháború közötti időszak
943.9"192/194" *** 32(439)(092)Bethlen_I.
[AN 3536270]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2014.
Schildmayer Ferenc
   Balatonalmádi anno II : képek az újkori Balatonalmádiról : [1945-1990] / [írta és szerk. ... Schildmayer Ferenc és Kovács István] ; [kiad. ... Balatonalmádi Város Önkormányzata]. - Balatonalmádi : Önkormányzat, 2014. - 278 p. : ill., részben színes ; 22x30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-8673-4 kötött
Balatonalmádi - helytörténet - helyismeret - fényképalbum
943.9-2Balatonalmádi(084.12) *** 908.439-2Balatonalmádi(084.12)
[AN 3531355]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2014.
Székely Gábor (1942-)
   Háborúk, forradalmak és a fasizmus kora : válogatott tanulmányok és írások / Székely Gábor. - [Mogyoród] : Volos, [2014]. - 514 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-85767-5-0 fűzött
hadtörténet - történelem - szocializmus - fasizmus - 20. század
94"19" *** 355.48(100)"19" *** 321.74 *** 321.64
[AN 3530754]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2014.
   Szent György Lovagrend a Felvidéken : Szent György Lovagrend XVIII. Nyári Egyeteme összegyűjtött előadások, Alsóbodok, 2011 / [szerk. Csámpai Ottó, Tellér Tivadarné] ; [közread. a Szent György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátusa]. - Budapest : Heraldika, 2014. - 284 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9204-82-9 kötött
Szent György Lovagrend
Felvidék - Magyarország - határon túli magyarság - lovagrend - magyar történelem - művelődéstörténet
929.71(437.6)(=945.11)Szent_György_Lovagrend *** 943.9 *** 930.85(439)
[AN 3531662]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2014.
The Trojan War (magyar)
   Trója : a megtalált város / [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 3.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7813-2 kötött : 1290,- Ft
Trója - ókori Görögország - régészet - művelődéstörténet - égei kultúra
904(392.1) *** 930.85(392.1) *** 930.85(38)
[AN 3531055]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2014.
Venetianer Lajos (1867-1922)
   A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére / Venetianer Lajos. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 359 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 30.)
ISBN 978-615-5269-30-1 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - zsidóság - nemzettörténelem
930.8(=924)(439) *** 316.347(=924)(439)
[AN 3536015]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5811 /2014.
Bakajsza András (1943-)
   Szülőfalum, Fényeslitke / Bakajsza András. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2013. - 123 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9694-50-7 kötött
Fényeslitke - helyismeret - helytörténet
908.439-2Fényeslitke *** 943.9-2Fényeslitke
[AN 3531105]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2014.
Erky-Nagy Tibor (1956-)
   Szindbád Baján járt : hangulatok és színek a város tegnapjaiból / Erky-Nagy Tibor. - [Baja] : Axiál Kft., cop. 2013. - 227 p. : ill., főként színes ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 227.
ISBN 978-963-08-7931-6 kötött
Baja - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Baja(084.12)
[AN 3530826]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2014.
Hegedűs András (1972-)
   Séta Pilisszentivánon = Spaziergang in Sanktiwan / [írta Hegedűs András] ; [közread. a] Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület. - [Pilisszentiván] : Pilisszentiváni Helytört. Közhasznú Egyes., 2013. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
ISBN 978-963-08-7953-8 fűzött
Pilisszentiván - helyismeret - útmutató
908.439-2Pilisszentiván(036)
[AN 3530732]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2014.
Hermann, Heike
Weltatlas für Kinder (magyar)
   Világatlasz gyerekeknek : országismertető memóriakátyákkal / [írta ... Heike Hermann, Stefanie Steinhorst] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2013. - Lapozó (27 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053)
ISBN 978-963-294-255-1 kötött : 3590,- Ft
helyismeret - földrajzi atlasz - gyermekkönyv
908.100(02.053.2) *** 912(100)(02.053.2)
[AN 3529713]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2014.
Márkus Gábor (1948-)
   Délkelet-ázsiai utazások / Márkus Gábor ; [kiad. a Magyarországi Eszperantó Szövetség ...]. - Budapest : Mo. Eszperantó Szövets., cop. 2014. - 136 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Eszperantóul a világ körül
ISBN 978-963-571-478-0 fűzött : 1490,- Ft
Délkelet-Ázsia - helyismeret - memoár
908.59(0:82-94)
[AN 3529825]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2014.
Márkus Gábor (1948-)
   A kenguruk földjén / Márkus Gábor ; [kiad. a Magyarországi Eszperantó Szövetség ...]. - Budapest : Mo. Eszperantó Szövets., cop. 2014. - 116 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Eszperantóul a világ körül
ISBN 978-963-571-477-3 fűzött : 1490,- Ft
Ausztrália - Korea - helyismeret - memoár
908.519(0:82-94) *** 908.94(0:82-94)
[AN 3529827]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2014.
Németh Viktor
   Közép-Amerika : Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Panama, Nicaragua, Costa Rica / [szerző Németh Viktor]. - [Nyíregyháza] : [Németh V.], cop. 2014. - 293 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Körutazások világszerte)
ISBN 978-963-08-8829-5 fűzött
Közép-Amerika - helyismeret - fényképalbum
908.728(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_V.
[AN 3531353]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2014.
Reindl Erzsébet (1937-)
   Ismerőim és ismerőseim : helytörténeti, honismereti írások / Reindl Erzsébet ; [kiad. a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület]. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2014. - 216 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8492-1 kötött
Tapolca - helyismeret
908.439-2Tapolca
[AN 3530835]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2014.
Sipos László (1960-)
   Sorsfotók : élet(mű)album, 1988-2013 / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, [2013]. - 100, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9694-48-4 fűzött : 3990,- Ft
helyismeret - portré - fényképalbum
908.100(084.12) *** 77.041.5 *** 77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3531113]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5820 /2014.
   2012 évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) kapcsolódó szabályai : hatályos 2014. március 15-től / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2014]. - 267 p. ; 15 cm
Borítócím: Munka törvénykönyve és a PTK. kapcsolódó szabályai, 2014
ISBN 978-963-89743-2-7 fűzött : 2500,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - munkajog - polgári jog - törvény
347(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3531626]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2014.
Beke Albert (1934-)
   Egy ember-katedrális : tisztelgés a kilencvenkilencedik évben járó Dr. Bernáth Zoltán jogtudós előtt / Beke Albert. - Budapest : Heraldika, [2014]. - 29 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-86-7 fűzött
Bernáth Zoltán (1916-)
Magyarország - jogász - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
34(439)(092)Bernáth_Z. *** 012Bernáth_Z.
[AN 3531673]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2014.
Dobrocsi Szilvia
   Büntetőeljárási jog II / írta Dobrocsi Szilvia. - 4. átd. kiad. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 115 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
ISBN 978-615-5337-63-5 fűzött
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - jogszabálygyűjtemény
343.1(439)(094)
[AN 3535562]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2014.
Hajas Barnabás (1975-)
   Utcák, terek szabadsága : kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és bámészkodóknak / Hajas Barnabás. - [Budapest] : Századvég, cop. 2014. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 329-345.
ISBN 978-615-5164-12-5 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - gyülekezési szabadság - közrendészet - útmutató
351.752(439)(036) *** 342.729(439)(036)
[AN 3530048]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2014.
Laczó Balázs (1976-)
   Embervadászat a lőtéren : a 2012-es soproni gyilkosságok áldozatainak emlékére / [írták Laczó Balázs, Nagy Márta, Sudár Ágnes]. - [Győr] : Kisalföld Kv. : Lapcom Zrt., 2014. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89922-1-5 fűzött
Sopron - gyilkosság - 21. század
343.611(439-2Sopron)"201"
[AN 3531931]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2014.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : egységes szerkezetben a 2014. március 15. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 341 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2014. márc. 16.
ISBN 978-615-5337-55-0 fűzött : 1600,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3535320]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2014.
Szádeczky-Kardoss Irma
   Jogéletünk őstörténete / Szádeczky-Kardoss Irma. - Budapest : Heraldika, [2014]. - 552 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 521-548. - Összefoglalás román és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9204-80-5 fűzött
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - magyar őstörténet
34(439)(091) *** 340.141 *** 930.8(=945.11)
[AN 3531669]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2014.
Szalai Ákos (1971-)
   A magyar szerződési jog gazdasági elemzése / Szalai Ákos ; [közread. a Széchenyi István Szakkollégium]. - [Budapest] : L'Harmattan : Széchenyi I. Szakkollégium, cop. 2013. - 617 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-716-3 fűzött
Magyarország - kötelmi jog - gazdaságtan
347.4(439) *** 330
[AN 3531488]
MARC

ANSEL
UTF-85828 /2014.
Tóth Tihamér (1971-)
   Az Európai Unió versenyjoga / Tóth Tihamér. - Budapest : Complex, 2014. - 709 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. okt. 15. - Bibliogr.: p. 681-687.
ISBN 978-963-295-370-0 fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776(4-62)
[AN 3535784]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2014.
Az új Munka törvénykönyvének magyarázata (új kiadása)
   A Munka törvénykönyvének magyarázata / Kozma Anna [et al.] ; szerk. Kardkovács Kolos. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 534 p. ; 24 cm + CD-R
Lezárva: 2014. márc. 15. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-229-0 fűzött : 8000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
349.2(439)(094)(036)
[AN 3535063]
MARC

ANSEL
UTF-85830 /2014.
Wohlmuth, Johann (1670-1741)
   Johann Wohlmuth soproni polgármester naplója, 1717-1737 = Das Tagebuch von Johann Wohlmuth Ödenburger Bürgermeister / [sajtó alá rend.] H. Németh István, D. Szakács Anita ; [kiad. ... a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2014. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 269-278.
ISBN 978-963-8327-35-2 fűzött : 3200,- Ft
Wohlmuth, Johann (1670-1741)
Sopron - polgármester - helytörténet - 18. század - napló - történelmi forrás
352.075.31(439-2Sopron)(092)Wohlmuth,_J.(0.82-94) *** 943.9-2Sopron"171/173"(093)
[AN 3531998]
MARC

ANSEL
UTF-85831 /2014.
   A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei / [főszerk. Parádi József]. - Budapest : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2013. - 427 p. : ill. ; 30 cm. - (Rendvédelem-történeti füzetek, ISSN 1216-6774 ; 27-28-29-30.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - állambiztonság - rendvédelmi szervezet - 19. század - 20. század
351.74(439)"18/19"
[AN 3531081]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5832 /2014.
   Az átfogó megközelítés és a magyar honvédség katasztrófavédelmi rendszere / [... szerk. Molnár Ferenc]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 177 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-598-6 fűzött
Magyarország - katasztrófavédelem - honvédség - 21. század
355.58(439)"201" *** 355(439)"201"
[AN 3531798]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2014.
   Hőseink nyomában : tanulmánykötet a hadisírok kutatásáról / szerk. Tóth Zsolt. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2014, cop. 2013. - 446 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-595-5 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - katonasír - elesett katona - hadtörténet - 19. század - 20. század - kutatás
355.293(439)"18/19" *** 355.48(439)"18/19" *** 726.825 *** 001.891
[AN 3535467]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

5834 /2014.
Dobronyi Tamás (1979-)
   Clusters of Hungary from our perspective / Tamás Dobronyi, László Halmos, Éva Somosi ; [transl. partly by Márton Halmos, Anna Zsiros]. - [Budapest] : Blue Ocean Promotion, 2014. - 66 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 51-66.
ISBN 978-963-08-8621-5 fűzött
Magyarország - projektmenedzsment - regionális gazdaság - gazdasági együttműködés
65.012.12 *** 334.752 *** 332.1(439)
[AN 3531347]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2014.
   People, knowledge and modern technologies in the management of contemporary organizations : technical and practical approach : monograph / ed. Csaba Bálint Illés, Felicjan Bylok ; [co-ed. Anna Dunay, Leszek Cichobłaziński]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2013. - 320 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-399-6 fűzött
tudásmenedzsment - stratégiai menedzsment - szervezéstudomány
65.012.4 *** 65.012.22 *** 658.1.011.1
[AN 3529734]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5836 /2014.
   Barangolás Borsod-Torna-Gömörben : térségi helyi termékek védjegyhasználata / [kiad. a Borsod-Torna-Gömör Egyesület]. - Edelény : Borsod-Torna-Gömör Egyes., 2014. - 98, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 17x24 cm
Fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - termék - kisvállalkozás - regionális gazdaság - védjegy - ételspecialitás
658.62(439.134) *** 334.72.012.63/.64(439.134) *** 332.1(439.134) *** 347.77(439.134) *** 641.568(439.134)(083.12)
[AN 3530995]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2014.
Bauer András (1952-)
   Marketing alapismeretek / Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - 442 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 437-442.
ISBN 978-963-05-9502-5 fűzött
marketing - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 339.138(075.8)
[AN 3535776]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2014.
Demeter Krisztina (1965-)
   A lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolata / Demeter Krisztina, Jenei István, Losonci Dávid ; [kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központ]. - Budapest : BCE VKK, 2011 [!2014]. - 120 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-113.
ISBN 978-963-503-477-2 fűzött
stratégiai menedzsment - versenyképesség - vállalatirányítás - kutatási és fejlesztési jelentés
658.1.011.1 *** 658.1.012.4 *** 339.137
[AN 3535057]
MARC

ANSEL
UTF-85839 /2014.
Dudás Katalin
   A munka- és pihenőidő szabályai / Dudás Katalin. - Budapest : Complex, 2014. - 238 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 4.)
Lezárva: 2014. jan. 31.
ISBN 978-963-295-377-9 fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - útmutató
331.31(439)(094) *** 349.2(439)(094)(036)
[AN 3529805]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2014.
   Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában : tanulmányok / szerk. Zachar Péter Krisztián. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 170 p. ; 23 cm
A Székesfehérváron, 2013. okt. 11-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-797-2 fűzött : 2400,- Ft
Európa - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - gazdasági válság - történelem - 20. század
338(091)(4)"19" *** 338.124.4 *** 316.32(4)"19" *** 94"19"
[AN 3530691]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2014.
   Gazdasági fejlődés és határon átnyúló kapcsolatok : célkeresztben a nagykanizsai régió / szerk. Cseresnyés Péter & Bethlen István. - [Budapest] : Pharma Press, [2014]. - 96 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80004-0-6 fűzött
Nagykanizsai kistérség - Magyarország - Horvátország - gazdasági fejlődés - határ menti kapcsolat
330.34(439Nagykanizsai_kistérség) *** 332.1(439) *** 332.1(497.13) *** 339.9(439) *** 339.9(497.13)
[AN 3530712]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2014.
Ilonka Mária
   Modern adózás a 19. század második felében : a magyar adózás története 1849-től 1880-ig / szerző Ilonka Mária. - Budapest : BDO Mo., 2013. - 56 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-08-7857-9 fűzött
Magyarország - adózás - államháztartás - magyar történelem - 19. század
336.1/.5(439)"184/188" *** 943.9"184/188"
[AN 3530670]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2014.
Jaksa Brigitta
Társadalmi befektetések (angol)
   Social investments : a different approach in development / Brigitta Jaksa ; [transl. ... Daniel Balogh]. - Budapest : DemNet, [2014]. - 15 p. : ill. ; 21 cm. - (DemNet resource-papers, ISSN 2064-4930)
Bibliogr.: p. 15.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8737-3)
nemzetközi együttműködés - fejlesztési politika - társadalmi környezet - civil társadalom
330.341.1 *** 327.3 *** 323.21
[AN 3531607]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2014.
   Kísérleti közgazdaságtan : szöveggyűjtemény / [szerk. ... Kiss Hubert János és Pintér Ágnes]. - [Budapest] : Széchenyi I. Szakkollégium, 2013. - 444 p. : ill. ; 22 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 0865-7106 ; 22.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-718-7 fűzött
gazdaságtan
330.88
[AN 3531499]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2014.
Markocsány Gábor
   A magángazdasági szereplők jelentősége a nemzetközi fejlesztésben / Markocsány Gábor. - Budapest : DemNet, [2014]. - 11 p. ; 21 cm. - (DemNet tanulmányok, ISSN 2064-4922)
Fűzött
Magyarország - fejlesztési politika - nemzetközi kereskedelem - pénzügyi támogatás - 21. század
339.5 *** 327.3(439)"200/201" *** 338.246.027(439)
[AN 3531613]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2014.
Mezi Melinda
   Vállalkozási-gazdasági és üzletvezetési alapismeretek / Mezi Melinda. - Veszprém : Oktker-Nodus, cop. 2014. - 148 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 148.
ISBN 978-963-441-383-7 fűzött
vállalkozásismeret - vállalatirányítás - tankönyv
658.1(078) *** 658.1.012.4(078)
[AN 3531015]
MARC

ANSEL
UTF-85847 /2014.
Nagy Ágnes (1976-)
   Harc a lakáshivatalban : politikai átalakulás és mindennapi érdekérvényesítés a fővárosban, 1945-1953 / Nagy Ágnes. - Budapest : Korall, 2013. - 422 p. : ill. ; 25 cm. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák, ISSN 2062-4522 ; 5.)
Bibliogr.: p. 405-419.
ISBN 978-963-89221-3-7 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Budapest - lakásügy - társadalomtörténet - politikai helyzet - politikai szociológia - 1945 utáni időszak
332.8(439-2Bp.)"194/195" *** 316.334.54(439-2Bp.)"194/195" *** 316.334.3(439)"194/195"
[AN 3530830]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2014.
   Nők és vállalkozások : a Konrad-Adenauer-Stiftungnak, a Fidesz Női tagozatának és az Európai Néppárt Női Tagozatának közös nemzetközi szimpóziuma : Parlament ..., 2013. október 25. / [szöveg Hornyánszky-Hittner Hanna]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Mo. Iroda, [2013]. - [8] p. : ill. ; 30 cm
Beszámoló a konferenciáról. - keretcím: Im Plenum Kompakt
ISBN 978-963-89918-2-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - vállalkozás - üzleti élet - nő - 21. század - konferencia-kiadvány
658.1-055.2(439)"201" *** 658.1-055.2(4-62)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3530393]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2014.
   Stratégiai és üzleti tervezés / Balaton Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 179 p. : ill. ; 25 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9473-8 fűzött
vállalkozás - tervezés - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 3535834]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2014.
   Stratégiai menedzsment / Balaton Károly [et al.]. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 338 p. : ill. ; 25 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9474-5 fűzött
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 3535831]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2014.
Széna Béla (1948-)
   A magyar ipar gyártmányai, termékei 1847-től napjainkig / Széna Béla. - Pécs : Magánkiad., 2014. - 267 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89011-2-5 fűzött
Magyarország - ipari termék - ipartörténet - 19. század - 20. század - ezredforduló - album
338.45(439)"184/201"(084.1)
[AN 3529747]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2014.
   Termelés, szolgáltatás, logisztika : az értékteremtés folyamatai / szerk. Demeter Krisztina. - 3. átd. kiad. - Budapest : Complex, 2014. - 379 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-384-7 fűzött
gyártás - vezetés - szolgáltatás - logisztika - egyetemi tankönyv
658.1.011.1(075.8) *** 338.46(075.8) *** 658.64(075.8) *** 658.78(075.8)
[AN 3529809]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2014.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2013-ban. - Szarvas : SZIE Gazd.-, Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2014. - 76 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 41.)
Tart.: Városverseny, városi versenyképesség Kelet-Közép-Európában és tágabb környezetében / Werb Ágnes. Belsőégésű motorok környezetvédelmi vonatkozásainak elemző vizsgálata / Bocskai András. - Bibliogr.
Fűzött
Európa - anyagkibocsátás - belső égésű motor - városföldrajz - versenyképesség - 21. század - tudományos diákkör - szennyező anyag
339.137(4-11)"200" *** 711.1(4-11) *** 378.184 *** 621.43.068
[AN 3530022]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2014.
Veres Zoltán (1953-)
   A szolgáltatásmarketing alapkönyve / Veres Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 578 p. : ill. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 549-570.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8670-2)
marketing - szolgáltatóipar - egyetemi tankönyv
658.8(075.8) *** 658.64(075.8) *** 338.46(075.8)
[AN 3535769]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2014.
Walter György (1973-)
   Vállalatfinanszírozás a gyakorlatban : lehetőségek és döntések a magyar piacon / Walter György. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-244.
ISBN 978-615-5303-59-3 fűzött : 3950,- Ft
Magyarország - üzemgazdaságtan - finanszírozás
658.14(439)
[AN 3529938]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5856 /2014.
Ewles, Linda
Promoting health (magyar)
   Egészségfejlesztés : gyakorlati útmutató / Linda Ewles, Ina Simnett ; [ford. Lakatos Lajos]. - 5. kiad. - Budapest : Medicina, 2013. - 496 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-433-2 fűzött : 4300,- Ft
egészségnevelés
364.444:364.442.24
[AN 3535055]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2014.
   Legal capacity in Europe : a call to action to governments and to the EU / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center. - Budapest : MDAC, 2013. - [4], 84 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 82-84.
ISBN 978-963-89303-3-0 fűzött
Európai Unió - értelmi fogyatékos - gyámügy - esélyegyenlőség - emberi jog
364.65-056.37 *** 347.163 *** 342.72/.73(4-62)
[AN 3529753]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5858 /2014.
   50 éves a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola, 1964-2014 / [összeáll. Brachna Irén]. - [Szarvas] : Chován K. Alapfokú Műv. Isk., 2014. - 69 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9018-2 fűzött
Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola (Szarvas)
Szarvas (Békés megye) - művészeti iskola - általános iskola
373.3:7(439-2Szarvas)
[AN 3529953]
MARC

ANSEL
UTF-85859 /2014.
Antal Judit (1964-)
   Mi lennék, ha gyümölcs, zöldség lennék? : kooperatív módszerek és ötletek a témakör feldolgozásához / Antal Judit. - Győr : Barbori Bt., 2014. - 239 p. : ill., színes ; 21 cm + 64 mell.
Bibliogr.: p. 233-234.
ISBN 978-963-88216-6-9 fűzött : 4650,- Ft
óvodai nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072)
[AN 3531994]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2014.
   Behálózott iskolák : iskolai hálózatkutatás egy kelet-magyarországi kisvárosban / szerk. Néray Bálint és Vörös András. - Budapest : L'Harmattan : Széchenyi I. Szakkollégium, 2013. - 90 p. ; 22 cm. - (Széchenyi füzetek, ISSN 0865-7106 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-717-0 fűzött
Magyarország - pedagógiai szociológia - társadalmi kapcsolat - teljesítmény - középfokú oktatási intézmény
37.015.4 *** 37.064.3 *** 316.47 *** 373.5(439)
[AN 3531494]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2014.
Branstetter Tímea
   Felnőttoktatás, felnőttképzés / [szerzők Branstetter Tímea, Lukácsné Szabó Gerda, Zalánné Olbrich Anikó] ; [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2014. - 73 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-235-447-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - 21. század - statisztikai adatközlés
374.7(439)"200/201"(083.41)
[AN 3530962]
MARC

ANSEL
UTF-85862 /2014.
Hanika, Heinrich (1957-)
   Bildungschancen für Mediziner/-innen und Zahnmediziner/-innen in Europa, Deutschland und Ungarn [elektronikus dok.] : gegenseitige Anerkennung von Studium, Fort- und Weiterbildung in Medizin und Zahnmedizin : europäisches Denken und Handeln / Heinrich Hanika. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - Budapest : Semmelweis, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126530. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-302-2
Magyarország - Németország - orvosképzés - közegészségügy - 21. század - elektronikus dokumentum
378.661(439) *** 378.661(430) *** 614(439)"200/201" *** 614(430)"200/201"
[AN 3535025]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2014.
Illés Györgyi (1968-)
   Beszéd utca : [kreatív kommunikáció gyerekeknek] / Illés Györgyi ; Nagy Áron rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 61, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9869-29-5 fűzött : 2490,- Ft
logopédia - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
376.36 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3530256]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2014.
   Könyvtárhasználati óravázlatok / szerk. Barátné Hajdu Ágnes, Cs. Bogyó Katalin, Eigner Judit. - Budapest : KTE, 2013. - 331 p. : ill. ; 24 cm. - (Kis KTE könyvek, ISSN 1788-4470 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88046-4-8 fűzött
könyvtárhasználat - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - óravázlat
372.802 *** 371.214
[AN 3530736]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2014.
Kuzma, Kay
The first 7 years (magyar)
   Az első 7 év : gyermeknevelés szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel : amit minden szülőnek tudnia kell... / Kay Kuzma és Kari St. Clair ; [ford. Osvald Orsi és Végh Janka] ; [közread. a] Nyolc Lépés Alapítvány. - [Budaörs] : VitaPlaza Kft. ; [Budapest] : Nyolc Lépés Alapítvány, cop. 2013. - 651 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8072-5 fűzött
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3532000]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 25. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9650-4 kötött : 1890,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3536450]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2014.
Nagy István
   Az iskolaügy évszázadai Cigándon / Nagy István ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, 2014. - 228 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8519-5 kötött
Cigánd - oktatás - neveléstörténet
373(439-2Cigánd)(091)
[AN 3530999]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2014.
Pataky Gabriella
   Pedagógiai tervezés az óvodai vizuális fejlesztéshez / Pataky Gabriella ; [... kiad. az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara ...]. - [Budapest] : ELTE TÓK, cop. 2014. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-503-6 fűzött
óvodapedagógia - vizuális nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.874(072) *** 372.3(072) *** 37.025(072)
[AN 3530249]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2014.
   Pedagógus-továbbképzés : nemzetközi áttekintés / szerk. Falus Iván. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 431 p. : ill., részben színes ; 24 cm
keretcím: Módszertani kiadványok. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-23-1 fűzött
pedagógus - továbbképzés - közoktatás - 21. század
371.321 *** 37.014(100)"200/201"
[AN 3530524]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2014.
   Sokszínű mentorszerep : konferenciakötet / szerk. Molnárné László Andrea ; [kiad. az Életfa Közhasznú Egyesület]. - Várpalota : Életfa Közhasznú Egyes., 2013. - 96 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Várpalotán, 2013. nov. 9-10-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8020-6 fűzött
tehetséggondozás - konferencia-kiadvány
376.545 *** 061.3(439-2Várpalota)
[AN 3531642]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2014.
Tóth Erika Katalin
   Ez a beszéd! : beszédhibák javítása gyermek- és felnőttkorban / Tóth Erika Katalin. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 166 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
ISBN 978-963-248-019-0 fűzött : 1480,- Ft
logopédia
376.36
[AN 3529901]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5872 /2014.
Albergotti, Reed
Wheelmen (magyar)
   Szökésben : Lance Armstrong, a Tour de France és a sporttörténelem legnagyobb összeesküvése / Reed Albergotti és Vanessa O'Connell. - Budapest : Candover, 2014. - 390 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Mihály Norbert, Nagy Benjámin
ISBN 978-963-08-7644-5 fűzött : 3990,- Ft
Armstrong, Lance (1971-)
Egyesült Államok - sporttörténet - kerékpársport - dopping - pénzügyi támogatás - korrupció - sportoló - ezredforduló
796.6(73)(092)Armstrong,_L. *** 796.6(73) *** 796.011.5:178.8 *** 796.078 *** 343.352
[AN 3529920]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2014.
Barna Viktor (1911-1972)
   Pályafutásom / Barna Viktor ; [... ford. Győri Gábor]. A kis Brauntól a nagy Barnáig I / Polgár László. - Budapest : Polgár Kft., 2013. - 443 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-79-2 fűzött
Barna Viktor (1911-1972)
sportoló - asztalitenisz - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
796.386(410)(=945.11)(092)Barna_V.
[AN 3529647]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2014.
Ernst József (1935-)
   100 év a magyar lovassport történetéből / Ernst József. - Budapest : Cartaphilus, 2008-. - 25 cm
A 2. kötetet kiad. a Bioenergetic Kiadó
Magyarország - lovassport - történeti feldolgozás
798(439)(091)
[AN 2786305]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 1920-1944. - 2014. - 359, [64] p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-215-8 kötött : 4990,- Ft
[AN 3527805] MARC

ANSEL
UTF-85875 /2014.
   Forma-1 : sport, üzlet, életmód / [főszerk. Szörnyi Krisztina] ; [... szerk. Szabó M. István]. - Budapest : HVG, 2013. - 114 p. : ill., főként színes ; 27 cm. - (Hvg extra, ISSN 2062-7173 ; 2013/1 ksz.)
Fűzött : 890,- Ft
autósport
796.71
[AN 3531498]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2014.
   Húsvéti készülődés / [szerk. ... Nagy Emese]. - [Kisújszállás] : Szalay Kv., 2014. - 96 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-622-6 kötött
díszítőművészet - húsvét - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 745.55 *** 641.566(083.12) *** 398.332.12
[AN 3531369]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2014.
John, Dan
Easy strength (magyar)
   Nyers erő : hogyan lehetsz sokkal erősebb a vetélytársaidnál és válhatsz sportágad legjobbjává / Dan John és Pavel ; [ford. Tóth Szabolcs]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 352 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5418-47-1 fűzött : 3990,- Ft
body building - edzés
796.894.015
[AN 3531304]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2014.
Katona Brigitta
   Makramé ékszerek : [fülbevalók, nyakláncok, kulcstartó, táskadísz] / modellek Katona Brigitta ; [fotók Illyés Csaba]. - Újrany. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-368-3 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3535384]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2014.
Könnyü Mária
   Kreatív ünnepek : dekorációs ötletek és finomságok karácsonyra és szilveszterre / Könnyü Mária, Niksz Gyula. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-458-1 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 3535388]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2014.
Laws of the game 2013/14 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2013-2014 / ford. Hegyi Péter ; [közread. a ... Fédération Internationale de Football Association, ... Magyar Labdarugó Szövetség]. - Budapest : MLSZ, [2014]. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89675-4-1 fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3530088]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2014.
Magyar Zoltán (1953-)
   Az első vándor : Dr. Magyar Zoltán 60. születésnapja alkalmából / [kiad. a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület]. - Budapest : Nagy B. Hagyományőrző Egyes., [2013]. - 73 p. ; ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Magyar Zoltán (1953-)
Magyarország - sportoló - szertorna - 20. század - 21. század - interjú
796.414.6(439)(092)Magyar_Z.(047.53)
[AN 3530752]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2014.
Mihók László (1954-)
   Dinamika a sakkban : edzők és játékosok kézikönyve / Mihók László. - Budapest : Mihók L., 2014. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256.
ISBN 978-963-08-8882-0 fűzött
sakk
794.1
[AN 3531346]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2014.
Pelé (1940-)
Pelé (magyar)
   Pelé : önéletrajz / lejegyezte Orlando Duarte és Alex Bellos ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, [2014], cop. 2010. - 294 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-711-6 kötött : 3990,- Ft
Pelé (1940-)
Brazília - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(81)(092)Pelé(0:82-94)
[AN 3535850]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2014.
Polgár László (1946-)
   E : letter problems : betűfeladványok : literaj problemoj / László Polgár, Árpád Rusz, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2013. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-78-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3529639]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2014.
Polgár László (1946-)
   I = Én = Mi / László Polgár, Árpád, Rusz, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2013. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-77-8 fűzött
sakk
794.1
[AN 3529606]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2014.
Polgár László (1946-)
   I love = Szeretem = Mi amas / László Polgár, Árpád Rusz, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2013. - 226 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-76-1 fűzött
sakk
794.1
[AN 3529626]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2014.
Polgár László (1946-)
   Only 5 moves : [miniature games] = Csak 5 lépés : [miniatűr játszmák] = Nur 5 moves[!movoj] : [miniaturaj partioj] / László Polgár, Csaba Schenkerik, Árpád Rusz. - Budapest : Polgár Kft., 2013. - 192 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Polgar starchess
ISBN 978-963-9807-83-9 fűzött
sakk
794.1
[AN 3529629]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2014.
Polgár László (1946-)
   Transformations = Transformiĝoj = Átváltozások / László Polgár, Csaba Schenkerik. - Budapest : Polgár Kft., 2013. - 155 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9807-81-5 fűzött
sakk
794.1
[AN 3529640]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2014.
Schmitt, Gudrun
Modern Quilling kinderleicht (magyar)
   Quilling gyerekeknek / Gudrun Schmitt ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 68.)
ISBN 978-963-278-347-5 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 3531928]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2014.
Szakály Zsolt (1964-)
   Sportedzés : elmélet és gyakorlat / Szakály Zsolt. - 2. bőv. kiad. - [Győr] : Szakály Zs., 2013. - 216 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 200-210.
ISBN 978-963-08-4415-4 kötött
sport - edzés - tankönyv
796.015(078)
[AN 3535073]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2014.
Széchenyi Zsigmond (1898-1967)
   Ahogy elkezdődött.. : egy magyar vadász hitvallása / Széchenyi Zsigmond ; Schell József rajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 232 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 28.)
ISBN 978-615-5269-28-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3536009]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2014.
Szőke Csaba
   Futball-világbajnokság : 2014, Brazília / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 61, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5168-93-2 kötött
Brazília - labdarúgás - világbajnokság - 21. század
796.332.093.1(81)"2014"
[AN 3531272]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5893 /2014.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Franyo Aatoth / [közread. a] Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2013. - 10 p. : ill., színes ; 28 cm
A Miskolcon, 2013. okt. 24 - nov. 21. között rendezett kiállítás katalógusa. - A képaláírások francia és angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Aatoth,_F. *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3530186]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2014.
Árendás Rozália
   Thorma kifestő : múzeumi foglalkoztató füzet / [szerzők Árendás Rozália, Szakál Aurél] ; [kiad. a Thorma János Múzeum, Halasi Múzeum Alapítvány]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2014. - [24] p. : ill., főként színes ; 21x27 cm
ISBN 978-615-5282-05-8 fűzött
Thorma János (1870-1937)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
069(439-2Kiskunhalas) *** 75(439)(092)Thorma_J. *** 087.5
[AN 3530192]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2014.
Bodnár Jánosné Szőke Erzsébet (1929-)
   Bodnár Jánosné Szőke Erzsébet gobelinművész. - [Gömörszőlős] : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2014. - [28] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Alkotók és alkotások, ISSN 1417-233X ; 16.)
ISBN 978-963-08-8458-7 fűzött
Magyarország - iparművész - gobelin - 20. század - 21. század
746.311(439)(092)Bodnár_J.-né_Szőke_E.
[AN 3530948]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2014.
Cságoly Ferenc (1948-)
   Három könyv az építészetről / Cságoly Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2013-. - ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
építészet - építőművészet - építészettörténet
72.01 *** 72(100)(091)
[AN 3515777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A hasznosság. - 2014. - 177 p.
ISBN 978-963-05-9429-5 fűzött
[AN 3536473] MARC

ANSEL
UTF-85897 /2014.
Csőke Sándor (1944-)
   A Turulról : dr. Csőke Sándor emlékirata. - Bőv. kiad. - Tatabánya : Szerző, cop. 2014. - 164 p., [2] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-3610-4 fűzött
Tatabánya - emlékmű - felújítás - történelmi forrás
725.945(439-2Tatabánya)(093) *** 72.025.4
[AN 3535326]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2014.
   Építészet az illusztrációban : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt, 2014 = Architecture in illustration : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt, 2014 / [... szerk. Sárkány Győző] ; [közread. a Magyar Illusztrátorok Társasága]. - Budapest : MIT, 2014. - [69] p. : ill., főként színes ; 24 cm
A vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87087-7-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - épített környezet - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
7.047 *** 72 *** 73/76(439)"201" *** 061.4(4)
[AN 3531027]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2014.
   Ethno-Trezor : válogatott kincsek Déri György népművészeti gyűjteményéből : időszaki kiállítás : [Déri Múzeum, Debrecen, 2014. március 15 - augusztus 20.] = Ethno-Trezor : folk art collection of György Déri : Déri Múzeum, Debrecen, 15 March - 20 August / [... Szászfalvi Márta és Kiss Beatrix közreműködésével rend. Magyari Márta] ; [szerk. ... Magyari Márta]. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 61 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7218-88-0 fűzött
népművészet - magyar néprajz - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
7.031.4(439) *** 39(=945.11) *** 069.017(439)Déri_Gy. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3531314]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2014.
Festők a tükörben (angol, olasz)
   Painters in the mirror : Hungarian self-portraits from the Uffizi Gallery : guide to the exhibition in Budapest : ... Budapest History Museum, ... 21 March - 20 July 2014 = Pittori allo specchio : autorittrati ungheresi dalla Galleria degli Uffizi : guida alla mostra di Budapest : ... Museo Storico di Budapest ..., 21 marzo - 20 luglio 2014 / [curators ... Ildikó Fehér, Nóra Veszprémi]. - Budapest : BHM, 2014. - 104 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5341-14-4 fűzött
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - önarckép - kiállítási katalógus
75(439)"18/19" *** 75.041.5(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3530236]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2014.
Füst Antal (1940-)
   Buják : a rejtőzködő vár / Füst Antal ; [kiad. a Bujákért Közalapítvány]. - [Buják] : Bujákért Közalapítvány, cop. 2014. - 189 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9000-7 fűzött : 2500,- Ft
Buják. Vár - történelmi elbeszélés
728.82(439-2Buják)(0:82-321.6)
[AN 3532039]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2014.
Hamšíkova, Jana
Podunajské Biskupice - cintorín na Šamorínskej ul. a cintorín v časti Komárov - pamiatkový výskum (magyar)
   Pozsonyi temetők : Pozsonypüspöki és Szúnyogdi temetője : kulturális örökség kutatás 2011, Pozsony Városi Műemlékvédelmi Intézet / Jana Hamšíková. - [Budapest] : Szelepcsényi S., 2014. - 129, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8559-1 kötött
Pozsonypüspöki - temető - síremlék
726.825(437.6-2Pozsonypüspöki) *** 718(437.6-2Pozsonypüspöki)
[AN 3529740]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2014.
   Impressziók papíron, 1820-1920 : akvarellek, rajzok és grafikák a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2013. június 28 - október 13.] = Impressions on paper, 1820-1920 : watercolours, drawings and prints from the collections of the Hungarian National Gallery and the Museum of Fine Arts : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 28 June - 13 October 2013 / [rend. ... Földi Eszter, Hessky Orsolya]. - [Budapest] : MNG - Szépműv. Múz., [2013]. - 56 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2013/4.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2013/5.)
Bibliogr.: p. 56.
ISBN 978-615-5304-10-1 fűzött
Európa - Magyarország - grafika - festészet - 19. század - kiállítási katalógus
741(4)"18" *** 75(439)"18" *** 741(439)"18" *** 75(4)"18" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529715]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2014.
Katona Brigitta
   Csomózott ékszerek : [karkötők, fülbevalók, mobildíszek, kulcstartók] / modellek Katona Brigitta ; fotók Illyés Csaba. - Újrany. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-246-4 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3535436]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2014.
Katona Brigitta
   Divatos makramé ékszerek : [fülbevalók, karkötők, nyakláncok] / modellek Katona Brigitta ; [fotók Illyés Csaba]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 25, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-105-4 fűzött
ékszer - csomózás - foglalkoztatókönyv
746.25 *** 379.826
[AN 3535349]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2014.
Könnyü Mária
   Kreatív babaszoba : dekorációs ötletek a babaszobába / Könnyü Mária, Niksz Gyula. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-621-9 fűzött
lakásművészet - lakberendezés - gyermekszoba - foglalkoztatókönyv
747 *** 379.826 *** 643.54
[AN 3531367]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2014.
Krüzsely Gábor (1972-)
   Krüzsely. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - [48] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
Az ismertető magyar, angol, német, francia és olasz nyelven
Fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Krüzsely_G.
[AN 3530194]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2014.
Lukácsi Ákos (1973-)
   Ligetek = Groves = Wäldchen / Lukácsi Ákos. - [Mosonmagyaróvár] : [Lukácsi Á.], cop. 2013. - 65, [3] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-7977-4 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század
77.04(439)(092)Lukácsi_Á.
[AN 3530229]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2014.
Máté György (1946-)
   Máté György / [szerk. Góg Zoltán, Máté György] ; [kiad. Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Jászberény : Jászkerület Kult. és Műv. Kft., 2013. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6806-8 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Máté_Gy.
[AN 3531299]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2014.
Mecseki Hargita (1944-)
   Mecseki Hargita. - Budapest : Mecseki H., [2014]. - 281 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-8841-7 fűzött
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Mecseki_H.
[AN 3529720]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2014.
   Megújuló energia alkalmazása tanyákon. - [Kecskemét] : Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft., 2014. - 64 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Homokhátsági füzetek ; 18.)
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-89799-6-4 fűzött
megújuló energiaforrás - természetes energiaforrás - tanya
711.438 *** 620.91
[AN 3530211]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2014.
   Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében : thesaurus domus Esterhazyanae I. / [szerk. és a bev. tanulmányokat írta Szilágyi András] ; [bibliogr. és mutató Bardoly István, Haris Andrea]. - Budapest : Iparműv. Múz., 2014. - 351 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 335-346.
ISBN 978-615-5217-16-6 fűzött
Magyarország - magángyűjtemény - ötvösség - 16. század - 17. század - 18. század
069.017(439)Esterházy *** 739(439)"15/17"
[AN 3530260]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2014.
   Múzeumpedagógia a Sárospataki Képtárban / [szerk. Bordás István ..., Sándor Zsuzsa ...] ; [kiad. Sárospatak Város Önkormányzata]. - Sárospatak : Önkormányzat, 2014. - 156 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Sárospatak - múzeumpedagógia - művészeti nevelés - múzeumi kiadvány
069.12(439) *** 37.036 *** 371.335 *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3530862]
MARC

ANSEL
UTF-85914 /2014.
Nagymihályi Géza (1942-)
   A láthatatlan Isten képmása : alapvetés ikonfestőknek / Nagymihályi Géza ; [kiad. a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2013. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-111.
ISBN 978-615-5073-16-8 kötött
ikonográfia - keresztény művészet - görög katolikus egyház
75.046.3 *** 246.3 *** 281.9
[AN 3530882]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2014.
   Párhuzamok és találkozások : kiállítás Ilona Keserü Ilona tiszteletére : Szombathelyi Képtár, 2014. január 30 - március 2. = Parallels and encounters : exhibition in honor of Ilona Keserü Ilona : Art Gallery Szombathely, 30 January - 2 March 2014 / [... rend. Johan van Dam] ; [a rend. mtársa. Zsámbéky Monika] ; [... szerk. Gyécsek József]. - Szombathely : Savaria Múz., [2014]. - [87] p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
ISBN 978-963-8368-72-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3531086]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2014.
Pedevilla, Pia
Fröhlich-buntes Eierlei (magyar)
   Tavaszi és húsvéti ötletek / Pia Pedevilla ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 68.)
ISBN 978-963-278-345-1 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - húsvét - foglalkoztatókönyv
745.55 *** 379.826 *** 398.332.12
[AN 3531915]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2014.
Raffai Kinga (1948-)
   Dajkáld völgy eme várost : Eger : Raffai Kinga képei / [előszó Lisztóczky László]. - [Eger] : Magánkiad., cop. 2013. - 85 p. : ill., színes ; 23 cm
Az előszó német és angol nyelven is
Kötött
Eger - Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - helyismeret - akvarell
75(439)(092)Raffai_K. *** 75.021.322 *** 908.439-2Eger
[AN 3531492]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2014.
   Reformáció és tolerancia : kiállítás a nyilvános kortárs képzőművészeti pályázat anyagából : Evangélikus Országos Múzeum, 2013. november 18 - 2014. február 28. / [... írta ás szerk. Zászkaliczky Zsuzsanna]. - Budapest : Evangélikus Orsz. Múz., 2013. - 39 p. : ill., színes ; 21x21 cm
A képaláírások angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3530197]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2014.
Sebők Zsolt
   Rajziskola / [Sebők Zsolt]. - [Kisújszállás] : Szalay Kv., 2014. - 127 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-623-3 fűzött
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3531372]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2014.
Szabó Ernő, P. (1952-)
   Egy kicsi együtt repülés : beszélgetések / P. Szabó Ernő. - [Nagykovácsi] : Press XPress, 2013. - 508 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89944-0-0 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - építész - képzőművész - iparművész - interjú
72(439)(092)(047.53) *** 73/76(439)(092)(047.53) *** 745/749(439)(092)(047.53)
[AN 3530705]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2014.
Terleczky Ádám
   Kirigami / Terleczky Ádám. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 67.)
ISBN 978-963-278-344-4 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3531910]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2014.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Alföldi Kentaur : Holló László rajznoteszeiből / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Ethnica, 2014. - 111 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-473-676-9 fűzött
Holló László (1887-1976)
Magyarország - festőművész - grafikus - 19. század - 20. század
75(439)(092)Holló_L. *** 76(439)(092)Holló_L.
[AN 3531012]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5923 /2014.
   A folklorista Bartók : kiállítási katalógus = Bartók the folklorist : an exhibition catalogue / [rend. ..., szöveg és szerk. ... Vikárius László] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma. - Budapest : MTA BTK Zenetudományi Int. Zenetörténeti Múz., 2014. - 48 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5167-02-7 fűzött
Bartók Béla (1881-1945)
Magyarország - zeneszerző - népdalgyűjtés - 20. század - múzeumi katalógus
78.071.1(439)(092)Bartók_B. *** 398.8(=945.11) *** 784.4(=945.11) *** 069(439-2Bp.)
[AN 3530695]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5924 /2014.
   Kavalkád : emlékkönyv az inárcsi színjátszás 25 évéről / szerk. Maczák Ibolya ; [kiad. a KB35 Egyesület]. - Inárcs : KB35 Egyes., 2013. - 163 p. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7841-8 fűzött
KB35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület
Inárcs - színházművészet - 20. század - 21. század
792(439-2Inárcs)"198/201"
[AN 3530947]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2014.
Kérchy Vera (1978-)
   Színház és dekonstrukció : a Paul de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai / Kérchy Vera. - Szeged : JATEPress, 2014. - 260 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-260.
ISBN 978-963-315-162-4 fűzött
De Man, Paul (1919-1983)
Egyesült Államok - színházesztétika - irodalomelmélet - filozófus - 20. század
792.01 *** 82.01(73)(092)De_Man,_P. *** 1(73)(092)De_Man,_P.
[AN 3531343]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2014.
Mikita Gábor (1965-)
   Páholynyitogató : művek és művészek a miskolci színház színpadán / Mikita Gábor ; [közread. a Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria Miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum]. - Miskolc : HOM : MG Miskolci Színháztört. és Színészmúz., 2014. - [75] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [75].
ISBN 978-963-9271-95-1 fűzött
Miskolci Nemzeti Színház
Miskolc - színháztörténet
792(439-2Miskolc)(091)
[AN 3529919]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2014.
Sebestény Katalin (1940-)
A klasszikus balett módszertana : I. évfolyam (angol)
   The methodology of classical ballet : year 1 / written by Katalin Sebestény ; [... transl. by Hanna Melis]. - Budapest : Hung. Dance Acad., 2013. - 135, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (The Hungarian Dance Academy's series of textbooks, ISSN 1219-9109)
ISBN 978-963-89842-0-3 fűzött : 3500,- Ft
táncművészet - módszertan - balett - egyetemi tankönyv
792.82(075.8) *** 793.3(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3530986]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5928 /2014.
Beelen, Hans
Pons last minute Sprachführer Niederländisch (magyar)
   Pons last minute holland útiszótár / Hans Beelen ; [ford. Mayer Mónika és Tóth Ákos]. - 3. kiad. - Budapest : Klett, 2013, cop. 2005. - 256 p. ; 12 cm
ISBN 978-615-5258-07-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5127-85-4)
magyar nyelv - holland nyelv - útiszótár
801.323=945.11=393.1
[AN 3535862]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2014.
Hammel, Robert (1964-)
Pons Powerkurs für Anfänger Russisch (magyar)
   Pons : megszólalni 1 hónap alatt : orosz / [... Robert Hammel, Arkadiusz Wrobel, Katja Danilevskaja munkája ...] ; [ford. Magyar Ágnes]. - 2. kiad. - Budapest : Klett, 2014. - 174 p. : ill., színes ; 23 cm + 2 CD. - (Nyelvek könnyedén, ISSN 1589-729X)
ISBN 978-615-5127-03-8 fűzött
orosz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11
[AN 3535846]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2014.
Maticsák Sándor (1965-)
   Rokon nyelveink szótárai : fejezetek a finnugor lexikográfia történetéből / Maticsák Sándor, Tóth Anikó Nikolett, Petteri Laihonen. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 307 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-294.
ISBN 978-615-5219-60-3 fűzött : 2990,- Ft
lexikográfia - finnugor nyelvek
809.45-3 *** 801.3
[AN 3530794]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2014.
   Nyelvben a világ : tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére / szerk. Havas Ferenc [et al.]. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 469 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 160.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5219-64-1 fűzött : 3990,- Ft
nyelvészet - emlékkönyv
80.001
[AN 3531652]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2014.
   "Politica philosophiai okoskodás" : politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig / szerk. Fazakas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc ; [a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2013. - 354 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-621-9 fűzött
Magyarország - nyelvhasználat - politikai filozófia - eszmetörténet - politikai eszme - történettudomány
809.451.1-06 *** 32.001 *** 1(091) *** 930.1
[AN 3530980]
MARC

ANSEL
UTF-85933 /2014.
   Russkij âzyk i kulʹtura v evropejskom prostranstve : sbornik dokladov meždunarodnoj konferencii : [9-10 oktâbrâ 2013 g.] = Orosz nyelv és kultúra az európai térségben : nemzetközi konferencia tudományos közleményei / [red. Vegvari Valentina] ; [org. Fond "Russkij Mir", Pecʹskij universitet Fakulʹtet gumanitarnyh nauk Kafedra slavânskoj filologii, Russkij centr g. Peč]. - Peč : [Edenscript Kft.], 2014. - 141 p. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett tartották. - Csak orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89172-3-2 fűzött
Európa - orosz nyelv - kulturális hatás - kultúra - oroszok - konferencia-kiadvány
808.2 *** 008(=82)(4) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3529895]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2014.
Tóth László
   Angol B2 : vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához / Tóth László. - Budapest : Klett, 2014, cop. 2013. - 92 p. : ill. ; 28 cm + CD
ISBN 978-615-5258-35-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3531222]
MARC

ANSEL
UTF-85935 /2014.
Vizvári Róbert
   Viva Brasil : portugál nyelvkönyv / Vizvári Róbert. - Budapest : Heraldika, [2014]-. - 29 cm
portugál nyelv - nyelvkönyv
806.90(078)=945.11
[AN 3531682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2014]. - 354 p.
ISBN 978-963-9204-85-0 fűzött
[AN 3531684] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5936 /2014.
   Augustinus Moravus Olomucensis 500 : international symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis, 1467-1513 : 13th November 2013, ... Budapest / [ed. Péter Ekler] ; [org., publ. by the] National Széchényi Library, Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Eötvös Loránd University. - Budapest : Nat. Széchényi Libr. : Inst. for Literary Studies of the HAS : Eötvös Loránd Univ., 2013. - 12 p. ; 21 cm
Váltakozva angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-200-618-5 fűzött
Augustinus, Moravus (1467 k.-1513)
Csehország - író - 15. század - 16. század - konferencia-kiadvány
871(437.1)(092)Augustinus,_M. *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3529619]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Az európai irodalom története [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 1.9 MB) (epub : 2.4 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126557. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-13-4 (epub)
ISBN 978-615-5313-14-1 (mobi)
európai irodalom története - elektronikus dokumentum
82(4)(091)
[AN 3536077]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2014.
   Szindbád nyomában : írások Katona Béláról / [szerk. és az előszót írta Bodnár István]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2013. - 89, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9694-46-0 fűzött
Katona Béla (1924-1999)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század
82.01(439)(092)Katona_B.
[AN 3531110]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2014.
Varró Gabriella (1968-)
   Mesterek árnyékában : Sam Shepard drámái és a hagyomány / Varró Gabriella. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 24.)
Bibliogr.: p. 221-231.
ISBN 978-963-318-390-8 fűzött
Shepard, Sam (1943-)
Egyesült Államok - író - 20. század - 21. század - irodalmi hatás - amerikai angol irodalom története
820(73)(092)Shepard,_S. *** 820.091(73)
[AN 3531782]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5940 /2014.
   "Édes érzékenység" : tanulmányok Ányos Pálról / szerk. Pintér Márta Zsuzsanna ; [közread. a] ... Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar. - Budapest : Gondolat ; Veszprém : PE MFTK, 2014. - 220 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-386-9 kötött : 2000,- Ft
Ányos Pál (1756-1784)
Magyarország - író - 18. század
894.511(092)Ányos_P.
[AN 3530843]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2014.
Hovánszki Mária 1978-
   Csokonai és az érzékeny énekelt dalköltészet / Hovánszki Mária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 371 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 53.)
Bibliogr.: p. 349-364.
ISBN 978-963-318-396-0 fűzött
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - magyar irodalom története - megzenésített költemény - műfajtörténet - 18. század - 19. század - író
894.511(091)-192"17/18" *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 3531776]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2014.
Radó György (1912-1994)
   Az ember tragédiája a világ nyelvein / Radó György, Andor Csaba. - Balassagyarmat ; Szeged : Madách Irod. Társ., 2014. - 470, [3] p., [6] fol. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 83.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-01-6 fűzött
Madách Imre (1823-1864). Az ember tragédiája
Magyarország - író - 19. század - műfordítás - műelemzés
894.511(092)Madách_I. *** 82.03
[AN 3531362]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2014.
   Sík Sándor eszmekörei / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány. - Szeged : Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2014. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8704-5 fűzött
Sík Sándor (1889-1963)
Magyarország - író - egyetemi tanár - irodalomtörténész - szerzetes - piaristák - századforduló - 20. század
894.511(092)Sík_S. *** 37(439)(092)Sík_S. *** 82.01(439)(092)Sík_S. *** 271.786(439)(092)Sík_S.
[AN 3531741]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2014.
   "Szépet, jót, igazat akarva" : tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára / szerk. Fekete Richárd, Kurucz Rózsa, Nagy Janka Teodóra ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2013. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-64-1 fűzött
magyar irodalom története - irodalomtudomány - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
894.511(091) *** 82.01 *** 082
[AN 3530701]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2014.
   Szó-szövő : Varga Rudolf könyveiről / [szerk. Hajdu Imre] ; [közread. a] Napkelet Egyesület. - Budapest : Napkelet Egyes., 2014. - 141, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9074-8 fűzött : 1500,- Ft
Varga Rudolf (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Varga_R.
[AN 3532007]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5946 /2014.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2007]-. - 24 cm
ISBN 978-963-9165-39-7
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 2640476]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 624-778. éjszaka. - cop. 2014. - 440 p.
ISBN 978-963-9165-18-2 v.
[AN 3536412] MARC

ANSEL
UTF-85947 /2014.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka meséi : az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / [ford. Prileszky Csilla] ; [a versek műfordítását ... Tótfalusi István kész.] ; [... a jegyzeteket ... írta Simon Róbert]. - Budapest : Atlantisz, [2014]-. - 24 cm
ISBN 978-963-9165-39-7
arab irodalom - mese
892.7-34=945.11 *** 398.21(=927)
[AN 3536410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-145. éjszaka. - cop. 2014. - 759 p.
V.
 (hibás ISBN 978-963-9165-14-X)
[AN 3536411] MARC

ANSEL
UTF-85948 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály kisebb műfordításai [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 697 KB) (mobi : 947 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126559. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-16-5 (epub)
ISBN 978-615-5313-17-2 (mobi)
világirodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3536085]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato [elektronikus dok.] : az erotikus világköltészet remekei / Babits Mihály. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126564. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-22-6 (epub)
ISBN 978-615-5313-23-3 (mobi)
világirodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3536104]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2014.
Berry, Steve (1955-)
The Columbus affair (magyar)
   A Kolumbusz-affér / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 604 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-863-0 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3531438]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2014.
Christie, Agatha (1890-1976)
Elephants can remember (magyar)
   Az elefántok mindenre emlékeznek / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia]. - Budapest : Európa, 2014. - 272 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "Az elefántok nem felejtenek" címmel is. - A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-8924-0 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3531831]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2014.
Christie, Agatha (1890-1976)
Murder in the mews (magyar)
   Gyilkosság a csendes házban / Agatha Christie ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1996. - 287, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9596-8 kööttt : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3535573]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2014.
   Drága édesanyám : 15 megható történet arról, aki a legfontosabb / [fel. szerk. Peiker Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-311-5 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - anya - elbeszélés - antológia
82-32=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 3532001]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2014.
Ellis, Bret Easton (1964-)
The informers (magyar)
   Az informátorok / Bret Easton Ellis ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1996. - 309, [2] p. ; 19 cm
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3536397]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2014.
Fielding, Helen
Bridget Jones : mad about the boy (magyar)
   Bolondulásig : Bridget Jones naplója 3. / Helen Fielding ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Európa, 2014. - 443 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9695-8 kötött : 4590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3531114]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2014.
Glavinic, Thomas (1972-)
Der Kameramörder (magyar)
   A kamerás gyilkos / Thomas Glavinic ; [ford. Kurdi Imre]. - Budapest : Európa, 2014. - 179 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9610-1 kötött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3531862]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2014.
Grippando, James (1958-)
Blood money (magyar)
   Zaklatás / James Grippando ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budapest : General Press, [2014]. - 340 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-536-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3531445]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   A farewell to arms [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 445 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126568. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5421-45-7)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3536162]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   For whom the bell tolls [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126567. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-615-5421-45-7)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3536159]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2014.
Hemingway, Ernest (1899-1961)
   The old man and the sea [elektronikus dok.] / Ernest Hemingway. - Szöveg (epub : 339 KB). - [Budapest] : Dream Letters, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126566. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5421-35-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3536113]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2014.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Scandalous desires (magyar)
   Botrányos vágyak / Elizabeth Hoyt ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, [2014]. - 342 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-545-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3531448]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2014.
Jameson, Jenna
Sugar (magyar)
   Sugar baby / Jenna Jameson és Hope Tarr ; [ford. Kőszeghy Anna]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2014. - 248 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-15-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3531303]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2014.
Jeffries, Sabrina (1958-)
How to woo a reluctant lady (magyar)
   Felejthetetlen csók / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2014]. - 334 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-532-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3531453]
MARC

ANSEL
UTF-85964 /2014.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das doppelte Lottchen (magyar)
   A két Lotti / Erich Kästner ; [ford. Tóth Eszter és Török Sándor] ; [Walter Trier ill.]. - 32. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9645-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3536462]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2014.
Kettschau, Bettina (1965-)
Abenteuer auf Coats Island (magyar)
   Kaland a Coats-szigeten / Bettina Kettschau. - Budapest : Evangéliumi K., [2014], cop. 2010. - 84 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9867-77-2 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3535296]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2014.
Keyes, Daniel (1927-)
The fifth Sally (magyar)
   Az ötödik Sally / Daniel Keyes ; [ford. Szilágyi Tibor]. - 4. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014, cop. 1989. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-181-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535489]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : dog days (magyar)
   Egy ropi naplója : kutya egy idő / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 5. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-532-7 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535505]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Greg Heffley's journal (magyar)
   Egy ropi naplója : Greg Heffley feljegyzései : [képSregény] / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 8. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-081-0 kötött : 2499,- Ft
ISBN 978-963-373-796-5 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535498]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 8. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2499,- Ft
ISBN 978-963-373-797-2 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535497]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the ugly truth (magyar)
   Egy ropi naplója : a rideg való / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9708-21-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535503]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2014.
Kittscher, Kristen
The wig in the window (magyar)
   Paróka az ablakban / Kristen Kittscher ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2013. - 257, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-53-1 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3530869]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2014.
Krokos, Dan
False sight (magyar)
   Hamis valóság / Dan Krokos ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2013. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-51-7 fűzött : 2980,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3530803]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2014.
Mann, Thomas (1875-1955)
Der Zauberberg (magyar)
   A varázshegy / Thomas Mann ; [ford. Szőllősy Klára]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-689-904-2 kötött : 5500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3535755]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 405, [5] p.
ISBN 978-963-689-905-9
[AN 3535757] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 443, [2] p.
ISBN 978-963-689-906-6
[AN 3535763] MARC

ANSEL
UTF-85974 /2014.
Navarro, Mariette (1980-)
Nous les vagues (magyar)
   Mi, hullámok : dráma / Mariette Navarro. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 42 p. ; 21 cm. - (Repertoár, ISSN 2061-8565)
Ford. Rideg Zsófia
ISBN 978-963-236-824-5 fűzött
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3530766]
MARC

ANSEL
UTF-85975 /2014.
Rivers, Francine (1947-)
Redeeming love (magyar)
   Megváltó szeretet / Francine Rivers ; [ford. Pheby Krisztina]. - Budapest : Harmat, 2014. - 517 p. ; 21 cm
Megj. "Megváltó szerelem" címmel is
ISBN 978-963-288-146-1 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535766]
MARC

ANSEL
UTF-85976 /2014.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
2312 (magyar)
   2312 / Kim Stanley Robinson ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 571 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-38-4 fűzött : 3780,- Ft : 14,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3529935]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2014.
Rodari, Gianni (1920-1980)
La torta in cielo (magyar)
   Torta az égen / Gianni Rodari ; [ford. Sziráky Judit] ; [Békés Rozi rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 104, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Gianni Rodari sorozat)
ISBN 978-963-11-9598-9 kötött : 2190,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536459]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2014.
Rónai Mihály András (1913-1992)
   Nyolc évszázad olasz költészete / Rónai Mihály András. - Ünnepi kiad. - Budapest : Libri, 2014. - 759, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-257-2 kötött
olasz irodalom - vers - antológia
850-14(082)=945.11
[AN 3535557]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2014.
Roth, Veronica (1988-)
Divergent (magyar)
   A beavatott : [a trilógia első kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - Budapest : Ciceró, 2012 [!2014]. - 429 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-884-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535855]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2014.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 284 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535553]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2014.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535511]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2014.
Santos, José Rodrigues dos (1964-)
A mão do diabo (magyar)
   Az ördög keze : [a nagypolitika és a pénzügyi világ sötét titkai] / José Rodrigues dos Santos ; [ford. Nagy Viktória]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 412 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7883-5 kötött : 3600,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3531186]
MARC

ANSEL
UTF-85983 /2014.
Saramago, José (1922-2010)
Ensaio sobre a cegueira (magyar)
   Vakság / José Saramago ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1998. - 384 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9736-8 fűzött : 3490,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3536394]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2014.
Sarginson, Saskia (1961-)
The twins (magyar)
   Ikrek / Saskia Sarginson. - Pécs : Alexandra, 2014. - 243 p. ; 21 cm
Ford. Frei-Kovács Judit
ISBN 978-963-357-184-2 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3530828]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2014.
Stilton, Geronimo
L'invasione dei mostri giganti (magyar)
   Szörnyek Cin Cityben / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 2.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-965-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536343]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2014.
Stilton, Tea
Il tesoro di ghiaccio (magyar)
   A jégbe zárt kincs / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 178, [46] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-115-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536292]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2014.
Tursten, Helene (1954-)
Den krossade tanghästen (magyar)
   Zuhanás / Helene Tursten ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 492 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7862-0 fűzött : 3400,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3529971]
MARC

ANSEL
UTF-85988 /2014.
   Útravaló ballagóknak / [szerk. ... Molnár Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-251-609-7 kötött
ballagás - világirodalom - ajándékkönyv - aforizma
82-84=945.11 *** 371.89(0:82-84)
[AN 3531465]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2014.
Ward, Rachel (1964-)
Numbers (magyar)
   Számok : az örökkévaló / Rachel Ward ; [ford. Bajkán László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2013. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-52-4 fűzött : 2680,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3530844]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2014.
Ward, Rachel (1978-)
The drowning (magyar)
   Nem enged a mélység / Rachel Ward ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-44-5 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3529815]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2014.
Webb, Holly
Ginger the stray kitten (magyar)
   Cirmos barátra vágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 107, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-537-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3535491]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2014.
Webb, Holly
Sam the stolen puppy (magyar)
   Az ellopott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-105-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3535493]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2014.
Wells, Benedict (1984-)
Spinner (magyar)
   Különc / Benedict Wells ; [ford. Vincze Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2013. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-23-7 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3531460]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5994 /2014.
Antal László (1950-)
   Nekem a szó / Antal László. - 2. jav. kiad. - [Budaörs] : Acta Publica, 2014. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9057-1 fűzött : 998,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3535844]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2014.
Ármás János (1964-2013)
   Ötven év, ötven írás / Ármás János ; [szerk. Szajp Istvánné] ; [... graf. Mészáros Imre] ; [kiad. a Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Veszprém : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2014. - 159 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8480-8 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3531637]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom [elektronikus dok.] : regény / Babits Mihály. - Szöveg (epub : 761 MB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126560. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5313-19-6 (epub)
ISBN 978-615-5313-20-2 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3536090]
MARC

ANSEL
UTF-85997 /2014.
Babits Mihály (1883-1941)
   Jónás könyve [elektronikus dok.] / Babits Mihály. - Szöveg (mobi : 490 KB) (epub : 463 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126565. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5313-25-7 (epub)
ISBN 978-615-5313-26-4 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3536108]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2014.
Bajza József (1804-1858)
   Bajza József összes költeménye [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 493 KB) (mobi : 579 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126569. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Readers
ISBN 978-615-5313-34-9 (epub)
ISBN 978-615-5313-35-6 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3536164]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2014.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Balassi Bálint összes költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 664 KB) (mobi : 797 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126570. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-37-0 (epub)
ISBN 978-615-5313-38-7 (mobi)
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3536167]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2014.
Baraczka Gergő
   A bajba jutott Mikulás / Baraczka Gergő ; Takács Mari illusztrációival. - [Göd] : Rézbong K., 2013. - [16] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-8101-2 fűzött : 790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3530583]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2014.
Békés Pál (1956-2010)
   A Félőlény / Békés Pál ; [Keresztes Dóra ill.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 117 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9642-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3536454]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
Hazánk története (új kiadása)
   A magyarok története / Benedek Elek. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 272 p. ; 21 cm. - (Olvasóbarát, ISSN 2064-6496)
ISBN 978-615-5034-47-3 fűzött
magyar történelem - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 943.9(0:82-343)
[AN 3532080]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   Honszerző Árpád / Benedek Elek. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 149 p. ; 21 cm. - (Olvasóbarát, ISSN 2064-6496)
ISBN 978-615-5034-45-9 fűzött
magyar történelem - honfoglalás - magyar irodalom - monda
894.511-343 *** 943.9"08/09"(0:82-343)
[AN 3532076]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   Mária ; Galambok / Benedek Elek. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Régi idők könyvei, ISSN 2064-650X)
ISBN 978-615-5034-37-4 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3532052]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2014.
Bereményi Géza (1946-)
   Vadnai Bébi : regény / Bereményi Géza. - Utánny. - Budapest : Magvető, cop. 2013. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3122-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536405]
MARC

ANSEL
UTF-86006 /2014.
Bodnár Balázs
   Szeretve és gyűlölve / Bodnár Balázs. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2014. - 123 p. ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 12.)
ISBN 978-963-89964-0-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529975]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2014.
Bodnár István (1943-)
   Az utolsó konflishajtó : barangolások, interjúk, tárcák / Bodnár István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2014. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-51-4 fűzött
magyar irodalom - interjú - publicisztika
894.511-92
[AN 3531088]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Az egri diákok [elektronikus dok.] : regény / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 693 KB) (mobi : 828 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126574. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-42-8 (epub)
ISBN 978-615-5315-43-5 (mobi)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3536228]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2014.
Csapó Ferenc (ifj.)
   Szimpátia az ördöggel / ifj. Csapó Ferenc. - [Gánt] : Csapó F., 2014. - 295 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-8677-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3531545]
MARC

ANSEL
UTF-86010 /2014.
Csukás István (1936-)
   Süsüke újabb kalandjai / Csukás István ; [a rajzokat ... kész. László Maya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 85, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-786-6 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3536283]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2014.
DeKornfeld, Thomas J. (1924-)
An uncommon life (magyar)
   Nem mindennapi élet / Kornfeld Tamás ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Corvina, 2014. - 208 p., [18] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6186-5 fűzött : 2990,- Ft
DeKornfeld, Thomas J. (1924-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3531887]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2014.
Fehér Béla (1949-)
   Kossuthkifli : hazafias kalandregény / Fehér Béla. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2962-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536295]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az én falum / Gárdonyi Géza ; Biczó András rajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 272 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 18.)
ISBN 978-615-5269-17-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3536267]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2014.
Gyulai Ábrahám (1943-)
   Önmagammal körbezárva / írta Gyulai Ábrahám. - Gyula : Szerző, 2013. - 89, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8468-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529962]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2014.
H. Csöppike
   Minden napra kell egy vers! / H. Csöppike. - Pécs : Szerző, 2014. - 56 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8631-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529918]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2014.
Hevesi Lajos (1843-1910)
   Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben / Hevesi Lajos ; [Morelli Gusztáv rajz.]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 259 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 13.)
borító- és gerinccím: Jelky András kalandjai
ISBN 978-615-5269-10-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535979]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2014.
Hollai Hehs Ottó (1933-)
   Nyitott kapu : publicisztikai válogatás, 2003-2013 / [Hollai Hehs Ottó]. - [Budapest] : Heraldika, cop. 2013. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-83-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3531668]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2014.
Illés László
   Szólott dallama az éjnek : versek / Illés László ; [Tar Zoltán alkotásaival] ; [a kiadást gond. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sátoraljaújhely : Kazinczy F. Társ., 2013. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88982-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529710]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2014.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A lemez két oldala / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 152, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9651-1 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3535462]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2014.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 11. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 54, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9646-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3536456]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2014.
Karsay Jolán
   Leltár : legkedvesebb verseim / Karsay Jolán. - Sopron : Németh Á., 2014. - 68 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8836-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3533568]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2014.
Kemény Zsigmond (1814-1875)
Özvegy és leánya (eszperantó)
   Vidvino kaj ŝia filino : romano / Zsigmond Kemény ; [el la hungara originalo esperantigis Jozefo Horvath] ; [eldonis] Hungaria Esperanto-Asocio. - [Budapest] : HEA, 2014. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-571-479-7 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=089.2
[AN 3531238]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2014.
Kodolányi János (1899-1969)
   A vas fiai / Kodolányi János. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 2 db : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5269-20-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3535867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 399 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 22.)
ISBN 978-615-5269-21-9 kötött : 2500,- Ft
894.511-31
[AN 3535904] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 447 p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 23.)
ISBN 978-615-5269-22-6 kötött : 2500,- Ft
894.511-31
[AN 3535905] MARC

ANSEL
UTF-86024 /2014.
Kolláth Zsolt
   Partra lépek : [válogatott versek] / Kolláth Zsolt. - [Budapest] : Underground, [2013]. - 93, [3] p. : ill. ; 15x15 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9793-32-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529987]
MARC

ANSEL
UTF-86025 /2014.
Komjáthy István (1917-1963)
   Mondák könyve : hun és magyar mondák / Komjáthy István ; Boromisza Zsolt rajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 432 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 26.)
ISBN 978-615-5269-26-4 kötött : 2500,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - monda - gyermekkönyv
894.511-343(02.053.2) *** 398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3536003]
MARC

ANSEL
UTF-86026 /2014.
Kopor Tihamér
   Végvár : Magyarország 2044 / Kopor Tihamér. - [Érd] : Kopor T., cop. 2014. - 355 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8990-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3529904]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2014.
Kós Károly (1883-1977)
   Az országépítő / Kós Károly ; Nagy András rajz. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 255 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 21.)
ISBN 978-615-5269-23-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536273]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2014.
Kovács István (1940-)
   Búcsúzó rozsalevél : Kovács István versei. - Máriapócs : Kovács I., 2014. - 103 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8799-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3531648]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2014.
Kozma László
   Aranyszánkó / Kozma László, Mészely József ; Mészely Ilka rajz. - Mosonmagyaróvár : Magánkiad., 2013. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8165-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3531136]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2014.
Lakatos László (1980-)
   Jajongó szél = Chiknardi balval / Lakatos László ; ford. Raffael János. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 109 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-56-7 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers - fordítás - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=914.99
[AN 3531732]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2014.
   Legkedvesebb tanáromnak. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - [48] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-251-626-4 kötött
világirodalom - magyar irodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 3531464]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, 2012-[2014]. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3463958]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 5. kiad. - [2014], cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535743] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 5. kiad. - [2014], cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535745] MARC

ANSEL
UTF-86033 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Barátok. - 11. kiad. - [2014], cop. 2011. - 444 p.
ISBN 978-963-539-734-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535731] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 9. kiad. - [2014], cop. 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535736] MARC

ANSEL
UTF-86034 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3487690]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 13. kiad. - [2014], cop. 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535718] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 12. kiad. - [2014], cop. 2010. - 457 p.
ISBN 978-963-539-720-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535721] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 9. kiad. - [2014], cop. 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535724] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 6. kiad. - [2014], cop. 2012. - 537 p.
ISBN 978-963-539-790-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535729] MARC

ANSEL
UTF-86035 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2014]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kezdet. - 17. kiad. - [2014], cop. 2010. - 386 p.
ISBN 978-963-539-700-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535715] MARC

ANSEL
UTF-86036 /2014.
Leitner Joli, Z.
   Mindörökké / Z. Leitner Joli ; [graf. Selmeczi István]. - Markaz : Szerző, 2014. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8839-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3531225]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2014.
Lőrincz László (1921-)
   Egy könyvtáros élete : Gy. Farkas Sándor a nagyenyedi Bethlen Kollégium neves könyvtárosának életútja és tevékenysége / Lőrincz László. Versek / Gy. Farkas Sándor. - [Szeged] : [Correct Kft.], 2014. - 93, 46 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Gy. Farkas Sándor - a Bethlen Kollégium neves könyvtárosa. - A címoldalon a megjelenés éve: 2013. - A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8555-3 fűzött
Farkas Sándor (1887-1964)
Erdély - könyvtáros - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század - vers
894.511-14(498) *** 02(498.4)(=945.11)(092)Farkas_S.
[AN 3531748]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2014.
Marosi Károly (1947-)
   Feltételes megálló / Marosi Károly ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2013. - 117 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-33-1 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3530950]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2014.
Martinák János (1941-)
   Csillagjáték : újabb versek, 2004-2012 / Martinák János ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., 2013. - 48 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88982-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529718]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2014.
Mileszné Bús Anikó
   ElmeRengések : [novellák] / Bús Anikó. - [Debrecen] : [Natural Doctor Hungary Kft.], 2014. - 180 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-8707-6 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3530836]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2014.
Miller, A. G.
   A Titok-völgy foglyai / A. G. Miller. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-58-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3531739]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2014.
Mirk István (1950-)
   Görbe vonalakkal egyenesen : huszadik századi történetek / Mirk István. - Budapest : Jobeck Kft., 2014. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8406-8 fűzött
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3529839]
MARC

ANSEL
UTF-86043 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A nagy fejedelem [elektronikus dok.] : az Erdély-trilógia második része / Móricz Zsigmond. - Szöveg (epub : 380 KB) (pdf : 1.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126573. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader
ISBN 978-963-364-029-6 (epub)
ISBN 978-963-364-028-9 (pdf)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3536221]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Erdély / Móricz Zsigmond. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 3 db : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5269-16-5
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3535989]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Tündérkert. - 423, [2] p. : ill., színes. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 15.)
ISBN 978-615-5269-13-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3535991] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], A nap árnyéka. - 322 p. : ill., színes. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 17.)
ISBN 978-615-5269-15-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3535996] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], A nagy fejedelem. - 425, [2] p. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 16.)
ISBN 978-615-5269-14-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536258] MARC

ANSEL
UTF-86045 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A nyáj és pásztora : válogatott novellák / Móricz Zsigmond ; szerk. Baranyai Norbert. - Budapest : Kálvin, 2014. - 187, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-558-238-9 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - válogatott művek
894.511-32
[AN 3532003]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2014.
   Nyitott kézzel szeretni .. / [szerk. Porkoláb Gyöngyi, Heller Zsolt] ; [fotók Csontos Anna Fruzsina, Kárpáti Gabriella, Sass Nóri ...] ; [közread. a] Nárcisz a Palliatív és Hospice Ellátásért Alapítvány. - [Debrecen] : Nárcisz a Palliatív és Hospice Ellátásért Alapítvány, 2014. - [84] p. : ill., főként színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-08-9006-9 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 379.825-053.6
[AN 3531336]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2014.
Papp Andrea
   Half-minutes / Papp Andrea. - Budapest : Author, 2014. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-489-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32=20
[AN 3532310]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2014.
Pergel Zsolt
   Pizza, szerelem, Mexikó / Pergel Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2013. - 166, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-53-6 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3530959]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2014.
Réti Attila (1963-)
   Bagolyvár [elektronikus dok.] / Réti Atilla. - Szöveg (epub : 871 KB). - Győr : Tarandus, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126571. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5261-39-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3536169]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2014.
   Rímkovácsok : antológia / [vál., szerk. Salamon Erzsébet, B. Szalay Károly] ; [közread. a Budaörsi Rímkovácsok Egyesülete]. - [Budaörs] : Budaörsi Rímkovácsok Egyes., 2013. - 173 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8204-0 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3531779]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2014.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Kisvárosi történetek / Sípos (S) Gyula. - Törökbálint : Szerző, 2013. - 100 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7662-9 fűzött : 900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - tárcanovella
894.511-32
[AN 3530207]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   Lili és Lala : egy cseppet sem szokványos táborozás / írta Szabó Zsolt ; rajz. Eszes Hajnal. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-607-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3531381]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2014.
Szente Imre (1922-)
   "...mëgijed a macska tőle: ej be furcsa nyeevogees!" : szép hangzásra nevelő tanversëk / Szente Imre ; Mészáros Villő rajz. - Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2014. - 22 p. : ill. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 17.)
ISBN 978-963-87361-8-5 fűzött
magyar nyelv - kiejtés - magyar irodalom - rigmus
894.511-193 *** 809.451.1-15
[AN 3531765]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2014.
Szentkuti Károly (1957-)
   Füli nyuszi húsvétja / Szentkuti Károly. - [Mosonmagyaróvár] : [Szentkuti K.], [2014]. - 36 p. : ill., színes ; 24 cm + mell.
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3531193]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2014.
Tarnócziné Barabás Irén (1948-)
   Kavicsok / Tarnócziné Barabás Irén. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2014. - 70 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Poly-Art zsebkönyvek, ISSN 1416-1125)
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529899]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2014.
Temesi Éva (1937-)
   Visszatekintés : versek / Temesi Éva ; [... a rézgrafikák Balogh János munkái] ; [kiad. a Poly-Art Alapítvány]. - Érd : Poly-Art Alapítvány, 2014. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8697-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3529893]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2014.
   Tetovált mementó : válogatás a moly.hu tagjainak írásaiból / [szerk. Karsza Andi és Molnár Nikolett] ; [ill. László Maya]. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8823-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822 *** 379.825
[AN 3531632]
MARC

ANSEL
UTF-86058 /2014.
Tiszaörsi Nagy Zoltán (1937-)
   És a nyíl megfordult / Tiszaörsi Nagy Zoltán. - [Érd] : Szerző, [2013]-. - ill. ; 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3529980]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A barlang. - [2013]. - 157 p.
Számozási adatként: 7. köt.
ISBN 978-963-08-8070-1 fűzött
[AN 3529985] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r., Pofon és dicséret. - [2013]. - 129 p.
Számozási adatként: 8. köt.
ISBN 978-963-08-8071-8 fűzött
[AN 3530007] MARC

ANSEL
UTF-86059 /2014.
Tóth Bíborka
   Rímek rohama / Tóth Bíborka. - Debrecen : DB-Contact Kft., 2013. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8344-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3531513]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2014.
Tóth László (1951-)
   A tehetség : Murphy törvénykönyve / Tóth László ; [... ill. Lovas Kiss Antal]. - Debrecen : Didakt, 2013. - 178 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5212-17-8 kötött
magyar irodalom - humor
894.511-7
[AN 3530789]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2014.
Turbuly Lilla (1965-)
   Kosársuli / Turbuly Lilla ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 211, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9649-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3536464]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2014.
Turi Andrea (1973-)
   Rólad is szólhatna.. : egy megrázó történet 40-en innen, ami 40-en túl is felemelő / T. Andi és Szikora Csaba. - Budapest : Magánkiad., 2013. - 146, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8198-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3530952]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2014.
Vámos Miklós (1950-)
   A New York - Budapest metró / Vámos Miklós. - Budapest : Europa, 2014. - 427 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9564-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3535576]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2014.
Varga Katalin (1928-2011)
   Mosó Masa mosodája / Varga Katalin ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 36. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 93, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9648-1 kötöt : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3536466]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2014.
Varró Dániel (1977-)
   Túl a Maszat-hegyen : Muhi Andris és a pacák birodalma : verses meseregény / Varró Dániel ; [Varró Zsuzsa rajz.]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2003. - 205, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2348-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-13(02.053.2)
[AN 3535066]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2014.
   Versről versre : [III. Vonyarcvashegyi Nemzetközi Költőtalálkozó, 2014. április 11.] / [... szerk. Illésné Major Julianna] ; [közread. a] Művelődési Ház és Könyvtár. - Vonyarcvashegy : Művel. Ház és Kvt., 2014. - 28 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8818-9 fűzött
magyar irodalom - világirodalom - antológia - vers
894.511-14(082) *** 82-14=945.11
[AN 3531236]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2014.
Villányi László (1953-)
   Folyótól folyóig / Villányi László ; [... Kárpáti Tamás ... rajz.]. - Tata : Új Forrás K., 2014. - 85, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 50.)
ISBN 978-963-7983-18-4 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3531815]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2014.
   Visszfény : válogatás nagyrábéiak munkáiból / szerk. Nagy Károly és Csillag Endre ; [kiad. a Nagyrábéi Baráti Kör Egyesület]. - [Nagyrábé] : Nagyrábéi Baráti Kör és Egyes., 2013. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7569-1 fűzött
Nagyrábé - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Nagyrábé)
[AN 3531516]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2014.
Weöres Sándor (1913-1989)
   100 Weöres : Weöres Sándor verseiből / ... vál. Steinert Ágota ; [közread. az] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. - [Budapest] : EMMI : KIM : M. Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szöv., cop. 2013. - [38] p. ; 30 cm
Braille-írással. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-08-7685-8 fűzött
magyar irodalom - vers - vakírás
894.511-14 *** 003.24
[AN 3531680]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2014.
Wodianer-Nemessuri Zoltán (1948-)
   Hócsalán és Liliom : arckép és korrajz három felvonásban, kilenc képben, Dr. Erődi-Harrach Béla emlékezései nyomán / Wodianer-Nemessuri Zoltán. - Budapest : Erődi-Harrach A., 2014. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8906-3 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3531504]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6071 /2014.
Csehné Miklósvári Magdolna
   Az ólomkatona, Csipkerózsika és a többiek / [a Grimm-testvérek, Andersen és La Fontaine meséit átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 34 cm. - (Csodálatos mesetár, ISSN 2064-3071 ; 6.)
ISBN 978-963-251-611-0 fűzött
 (hibás ISBN 963-251-611-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3531384]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2014.
Disney WTP stencil board book (magyar)
   Micimackó-rajzoló. - Budapest : Egmont, 2013. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 21x25 cm
keretcím: Disney Micimackó. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-343-435-2 kötött : 2799,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3529724]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2014.
Flad, Antje (1966-)
Kuh Karla und ihre Freunde (magyar)
   Búúú Boci és barátai / [ill. Antje Flad] ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-260-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529828]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2014.
Flad, Antje (1966-)
Tiere im Wald (magyar)
   Mosó Maci és barátai / [ill. Antje Flad] ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm. - (Nagyszemű lapozó, ISSN 2060-1034)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-261-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529822]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2014.
Nyulász Péter (1968-)
   Beszélő babakezek : menjünk az állatkertbe! / Nyulász Péter verse ; Pap Kata rajz. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-193-6 kötött : 1995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529915]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2014.
Reckers, Sandra (1972-)
Brumm, brumm, macht das kleine Auto! (magyar)
   Nézd, merre megy a kicsi kocsi! / [ill. Sandra Reckers] ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ujjvezető lapozó, ISSN 2064-633X)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-198-1 kötött : 2370,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529906]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2014.
Reckers, Sandra (1972-)
Mit dem Schmetterling unterwegs (magyar)
   Nézd, merre száll a lepke! / [ill. Sandra Reckers] ; [m. szöveg Szabó T. Anna]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ujjvezető lapozó, ISSN 2064-633X)
keretcím: Mini világ
ISBN 978-963-294-197-4 kötött : 2370,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3529913]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2014.
Varró Dániel (1977-)
   Nem, nem, hanem [elektronikus dok.] / [szöveg] Varró Dániel ; [ill.] Agócs Írisz. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - Budapest : Manó Kv., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126543. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5220-91-3
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv - elektronikus dokumentum
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3535110]
MARC

ANSEL
UTF-8