MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/06/26 15:18:40
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
6079 /2014.
   Britannica Hungarica nagylexikon / [főszerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, [2012-2014]. - 25 db : ill., részben színes ; 24 cm. - (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
lexikon
030
[AN 3405275]
MARC

ANSEL
UTF-8


   25., Tunézia - Zsuzsánna. - cop. 2014. - 543 p.
ISBN 978-963-09-7803-3 kötött : 3490,- Ft
[AN 3532745] MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

6080 /2014.
   Caffart Képzőművészeti Egyesület = Caffart Fine Art Association. - [Budapest] : Caffart Képzőművészeti Egyes., cop. 2014. - 28 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-8762-5 fűzött
Caffart Képzőművészeti Egyesület
Magyarország - művészcsoport - képzőművészet - 21. század
061.28(439)Caffart *** 73/76(439)"201"
[AN 3535275]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2014.
   A kisnemesi otthonok találkozójának 12 éve : képeskönyv / [szerk. és az összefoglaló írta Mészáros Zsuzsanna]. - Békéscsaba : Munkácsy Emlékház, 2013. - 86 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 7.)
Bibliogr.: p. 82-86.
ISBN 978-963-08-7583-7 fűzött
Békés megye - műemlékvédelem - konferencia
061.3(439-2Békéscsaba) *** 72.025.3/.4(439.175)
[AN 3533756]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2014.
Lakner Antal (1966-)
   Workstation : [Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest, 20. 09. 2012 - 20. 01. 2013] / Antal Lakner ; [ed. by Antal Lakner, Katalin Székely]. - Budapest : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 2013. - 236, [3] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-39-2 fűzött
Magyarország - képzőművész - szituatív művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2012/2013" *** 73/76(439)(092)Lakner_A.
[AN 3533735]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6083 /2014.
   Olvasóbarát könyvtár, könyvtárbarát olvasó / [... összeáll. és szerk. Gyuricza Ivett] ; [közread. a] Városi Könyvtár ... - Jászfényszaru : Vár. Kvt., [2014]. - 24 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (Jászfényszaru)
Jászfényszaru - városi könyvtár
027.52(439-2Jászfényszaru)
[AN 3533944]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6084 /2014.
Tóth Benedek (1977-)
   Médiumok és valóságaik : egy rendszerelvű médiaelmélet vázlata / Tóth Benedek. - Budapest : MTA BTK, 2014. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 978-963-9627-68-0 fűzött : 1200,- Ft
médiaelmélet - rendszerelmélet - tömegkommunikáció - kibernetika
791.9.096/.097 *** 316.774 *** 621.391
[AN 3532361]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6085 /2014.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
   Aforizmák és rajzok / Leonardo da Vinci ; [ford. Krivácsi Anikó]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 79 p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 978-963-09-7915-3 fűzött : 990,- Ft
Itália - tudós - grafikus - olasz irodalom - 15. század - 16. század - album - aforizma
001(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 76(45)(092)Leonardo_da_Vinci *** 850-84=945.11
[AN 3533513]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6086 /2014.
Greene, Liz (1946-)
Relating (magyar)
   Kapcsolódás : kis asztrológiai útmutató az emberi együttéléshez / Liz Greene ; [ford. Ibolya Tamás]. - Budapest : Cor Leonis, [2014]. - 334, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [335-338].
ISBN 978-963-89732-5-2 fűzött : 3990,- Ft
asztrológia - interperszonális kapcsolat
133.52 *** 316.47
[AN 3533151]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2014.
Price, Bill
History's greatest mysteries and the secrets behind them (magyar)
   A történelem legnagyobb rejtélyei / Bill Price ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 252-256.
ISBN 978-963-09-7636-7 fűzött : 3990,- Ft
művelődéstörténet - rejtély
001.94 *** 930.85(100)
[AN 3532280]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6088 /2014.
   Effects of climate change on security and application of military force / ed. by László Földi, József Padányi ; [publ. by the] National University of Public Service. - [Budapest] : Nat. Univ. of Public Service, 2014. - 270 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-25-2 kötött
éghajlatváltozás - globális felmelegedés - biztonságpolitika
504.38.054 *** 551.583 *** 355.02
[AN 3533290]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2014.
Héjjas István (1938-)
   Az élet megóvása és a környezetvédelem : tények és hiedelmek / Héjjas István. - Nagykanizsa : Czupi, 2013. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 146-151.
ISBN 978-963-9782-33-4 fűzött
ökológia - környezetvédelem
504.03 *** 504.06
[AN 3533010]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2014.
Kerényi-Nagy Viktor (1985-)
   A tabáni tanösvény / Kerényi-Nagy Viktor, Farkas Noémi Barbara, Zsoldos Árpád ; [közread. a] Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat. - Budapest : Budavári Önkormányzat, 2014. - 175 p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-08-9174-5 fűzött
Budapest. 1. kerület - Tabán (Budapest) - tanösvény - természeti környezet
502.4(439-2Bp.I.)
[AN 3533406]
MARC

ANSEL
UTF-86091 /2014.
   Odúlakó madaraink védelme / [szerk. Nagy Csaba] ; [közread. a] Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Budapest : MME, 2013. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-88756-1-7 fűzött
Magyarország - madárvédelem
504.74.06(439) *** 598.2(439)
[AN 3533138]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2014.
   Települési térnövekedés okozta tájkonfliktusok [elektronikus dok.] : Település a tájban II. hallgatói műhelykonferencia előadásai 2013 / szerk. Tamás László. - Szöveg (pdf : 6.6 MB). - Budapest : ELTE TTK, 2013. - (Tájváltozás Kutatócsoport Hallgatói Műhely kiadványok ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126578. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-284-418-3
Magyarország - területfejlesztés - tájalakítás - fenntartható fejlődés - tudományos diákkör - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
504.03 *** 378.184 *** 712(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3536263]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6093 /2014.
   Analízis : matematika a közgazdasági alapképzés számára / Csernyák László [et al.] ; szerk. Csernyák László. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014, cop. 2006. - 254 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-5895-9 fűzött : 2900,- Ft
matematikai analízis - egyetemi tankönyv
517(075.8)
[AN 3537507]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6094 /2014.
Teller Ede (1908-2003)
Conversations on the dark secrets of physics (magyar)
   A fizika nagyszerű, mert egyszerű / Teller Ede ; [a beszélgetések résztvevői] Wendy Teller, Wilson Talley ; [ford. Csurgayné Ildikó]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - [12], 281 p. : ill. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Akad. K., 1993
ISBN 978-963-05-9491-2 kötött
fizika
53
[AN 3537525]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

6095 /2014.
Bernáth István
   Dinók / [szöveg Bernáth István]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-615-5203-37-4 fűzött : 990,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3534535]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2014.
Leél-Őssy Szabolcs (1960-)
   Kristálybarlang a nagyváros alatt : a budapesti József-hegyi-barlang / Leél-Őssy Szabolcs ; [a 10-12. fejezetek társszerzője Adamkó Péter] ; [graf. Jacob Péter]. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2014. - 190, [2] p. : ill., főként színes ; 34 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 183-190.
ISBN 978-963-306-264-7 kötött : 5500,- Ft
József-hegyi barlang - barlangászat
551.44(439-2Bp.)
[AN 3534736]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6097 /2014.
Bernáth István
   Ragadozók / [szöveg Bernáth István]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-615-5203-63-3 fűzött : 990,- Ft
ragadozó állat - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2)
[AN 3534559]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2014.
Chaline, Eric
Fifty animals that changed the course of history (magyar)
   Ötven állat, amely megváltoztatta a történelmet / Eric Chaline ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-219.
ISBN 978-963-09-7634-3 kötött : 3990,- Ft
állat - művelődéstörténet
59 *** 930.85(100)
[AN 3532074]
MARC

ANSEL
UTF-86099 /2014.
Hideg Ágnes
   Herman Ottó Miskolcon / Hideg Ágnes. - Miskolc : Magánkiad., 2014. - 25 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 12-13.
ISBN 978-963-89141-4-9 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Magyarország - Miskolc - zoológus - tudós - 19. század - 20. század - helytörténet - helyismeret
59(439)(092)Herman_O. *** 001(439)(092)Herman_O. *** 943.9-2Miskolc *** 908.439-2Miskolc
[AN 3534818]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2014.
Péczely Péter (1939-)
   Madár szaporodásbiológia / Péczely Péter. - Budapest : Agroinform, 2013. - 351 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-969-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-502-969-3-0)
szaporodás - madár
598.2 *** 591.551
[AN 3533168]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2014.
Telegdi Ágnes
   Ébredező természet / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - 2. kiad. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2014. - [54] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-1-9 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3537151]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6102 /2014.
   Az alkohol, a drog és a dohányzás hatásai a reprodukciós egészségre és Szexuálisan közvetített betegségek (STI) [elektronikus dok.] : az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Reprodukciós Egészség Munkabizottsága, a European Society of Contraception and Reproductive Health és a SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika közös rendezvénye = The effects of alcohol, drug and smoking on the reproductive health and Sexually transmitted infections (STI) : joint meeting of the Reproductive Health Working Group of the Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, the European Society of Contraception and Reproduvtive Health and the Department of Obstetrics and Gynaecology of the University of Szeged / szerk. Dékány Imre, Bitó Tamás, Bártfai György. - Szöveg. - [Szeged] : MTA Szegedi Akad. Biz., [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8730-4
termékenység - káros szenvedély - nemi betegség - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
612.663 *** 364.272 *** 616.97 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3532299]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2014.
Bandler, Richard (1950-)
The ultimate introduction to NLP (magyar)
   Mire jó az NLP? : a sikeres élet kulcsa / Richard Bandler, ... Alessio Roberti és Owen Fitzpatrick ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 136-139.
ISBN 978-963-291-216-5 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - kisregény
613.865(0:82-31)
[AN 3532625]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2014.
Básti Mihály
   Facebook profilelemzés / Básti Mihály. - [Budapest] : Girland Bt., [2013]. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: Profilelemzés : a személyiségfeltárás új módszere
ISBN 978-963-08-8250-7 fűzött
internet - személyiség-lélektan - közösségfejlesztés
159.923 *** 681.324Internet
[AN 3533484]
MARC

ANSEL
UTF-86105 /2014.
Bede Béla
   Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyarországon : [122 kiemelt gyógyfürdővel] / Bede Béla ; Bagyinszki Zoltán fotóival. - [Budapest] : Corvina, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6195-7 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - gyógyfürdő - útikönyv
615.838(439) *** 914.39(036)
[AN 3532831]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2014.
Bede Béla
Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyarországon (angol)
   Thermal baths and hotels in Hungary : [with 122 thermal bath highlights] / Béla Bede ; photographs by Zoltán Bagyinszki ; [transl. by Mark Baczoni]. - [Budapest] : Corvina, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Corvina guide books, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6206-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - gyógyfürdő - útikönyv
615.838 *** 914.39(036)
[AN 3532835]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2014.
Berente Ági (1968-)
   A test és lélek gyógymódja : [tai chi, chi kung, jóga, mudra feladatok és mozgások] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2008. - 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-81-9 fűzött
mudra - jóga - öngyógyítás
615.82 *** 615.89 *** 615.851.86
[AN 3533985]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2014.
Brodszky Valentin (1975-)
   Systematic review and analysis of evidences on clinical efficacy and cost-effectiveness of biological drugs for the treatment of Psoriasis [elektronikus dok.] / Valentin Brodszky ; publ. by Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : BCE Egészségügyi Közgazdaságtan Tansz., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126577. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-562-5
gyógyszerhatás - pikkelysömör - elektronikus dokumentum
616.517 *** 615.036 *** 615.26
[AN 3536249]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2014.
Csontos Edina
   Párkapcsolati szakácskönyv avagy: Már megint elsóztam, most mit csináljak? / Csontos Edina ; [... ill. Mekkey Péter ...]. - [Verőce] : [Csontos E.], cop. 2013. - 64 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-7317-8 fűzött
életvezetés - párkapcsolat
613.865 *** 316.472.4
[AN 3534783]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2014.
Fox, Barry
Arthritis for dummies (magyar)
   Jaj, az ízületeim! / Barry Fox, Nadine Taylor, Jinoos Yazdany ; [ford. Thomka István ... és Tarr Zsófia]. - Budapest : Panem Kv., 2014. - XX, 363 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-05-9 fűzött : 4200,- Ft
ízületi betegség
616.72-002
[AN 3534288]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2014.
Gordosné Szabó Anna (1928-2012)
   Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek / Gordosné Szabó Anna. - Utánny. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014, cop. 2004. - 270 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-269.
ISBN 978-963-19-5351-0 fűzött : 2900,- Ft
gyógypedagógia - egyetemi tankönyv
615.851.4(075.8) *** 376.013.82(075.8)
[AN 3537509]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2014.
Gyarmati Olga
   Nagykanizsa mentéstörténete, 1690-2012 / Gyarmati Olga, Klaszán Sándor. - Nagykanizsa : Czupi, 2013. - 376 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 375-376.
ISBN 978-963-9782-34-1 fűzött
Országos Mentőszolgálat. Nagykanizsai Mentőállomás
Nagykanizsa - mentőszolgálat - történeti feldolgozás - interjú
614.88(439-2Nagykanizsa)(091) *** 614.88(4392Nagykanizsa)(092)"19/20"(047.53)
[AN 3533001]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2014.
   Gyermekfogászat, fogszabályozás és állcsont-ortopédia / szerk. Fábián Gábor, Gábris Katalin, Tarján Ildikó. - Budapest : Semmelweis, 2013. - XV, 452 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 436-442.
ISBN 978-963-331-272-8 kötött : 14900,- Ft
fogászat - fogszabályozás - egyetemi tankönyv
616.31(075.8) *** 616.314-089.23(075.8)
[AN 3532470]
MARC

ANSEL
UTF-86114 /2014.
Harrison, Kate
The 5:2 diet book (magyar)
   Az 5:2 fogyókúra / Kate Harrison ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2014. - 223 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-32-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
fogyókúra
613.24
[AN 3534182]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2014.
Higashida Naoki (1992-)
Jiheishō no boku ga tobihaneru riyū (magyar)
   Hát ezért ugrálok / Naoki Higashida ; ford. Komáromy Rudolf. - Budapest : Park, cop. 2014. - 171, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-069-4 kötött : 2900,- Ft
autizmus - memoár
616.89-008.45(0:82-94)
[AN 3532750]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2014.
International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis (10.) (2013) (Pécs)
   CECE 2013 : 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis : April 25-27, 2013, Pécs ... : program and abstract book / [org. ... Regional Center of the Hungarian Academy of Sciences, University of Pécs Institute of Bioanalysis and Department of Analytical and Environmental Chemistry]. - Pécs : Univ. of Pécs, cop. 2013. - 120 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-517-3 fűzött
orvostudomány - analitikai kémia - tudományközi kapcsolat - konferencia-kiadvány
61 *** 543 *** 001.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3533409]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2014.
Juza László
   Szív- és érrendszeri betegségek : megelőzés, gyógyítás / Juza László ; [kiad. a Wekerlei Polgári Egyesület ...]. - Budapest : Wekerlei Polgári Egyes., 2014. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8604-8 fűzött
szívgyógyászat - betegségmegelőzés
616.12-008-084 *** 616.12-008-085
[AN 3533349]
MARC

ANSEL
UTF-86118 /2014.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia : az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2013. - 375 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89419-6-1 kötött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - meseterápia
159.922.7 *** 615.851.82
[AN 3537494]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2014.
Kiresné Vincze Ilona
   A születésnap titkai : karakterek, betegséghajlamok, gyógymódok / Kiresné Vincze Ilona. - [Nagykovácsi] : Zen K., 2014. - 156, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-15-4 fűzött
számmisztika - személyiségtipológia
159.961.335 *** 133 *** 159.923
[AN 3534291]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2014.
Máté Gábor (1944-)
When the body says no (magyar)
   A test lázadása : ismerd meg a stresszbetegségeket / Máté Gábor ; [ford. Bogácsi Balázs]. - Budapest : Libri, 2014. - 423 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-064-6 fűzött : 2980,- Ft
stressz - mentálhigiénia
612.06 *** 613.865
[AN 3539554]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2014.
Mérő László (1949-)
   A csodák logikája : a kiszámíthatatlan tudománya / Mérő László ; [ill. M. Miltényi Miklós]. - Budapest : Tericum, cop. 2014. - 327 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 318-321.
ISBN 978-615-5285-36-3 kötött : 3570,- Ft
gazdaságpszichológia - tudományelmélet - gondolkodás - matematikai logika
159.955 *** 330.16 *** 001 *** 510.6
[AN 3532651]
MARC

ANSEL
UTF-86122 /2014.
Morrison, Judith H.
The book of ayurveda (magyar)
   Ájurvéda : harmóniában önmagaddal és a természettel / Judith H. Morrison ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2013. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7627-5 fűzött : 3990,- Ft
ájurvéda - egészséges életmód - ázsiai gyógymód
615.89(540) *** 613
[AN 3532266]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2014.
Németh Imréné (1954-)
   Gyógynövények és a csillagjegyek : asztrológiai kalandozás / Németh Imréné Éva. - [Nagykovácsi] : Zen K., 2014. - 141 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 141.
ISBN 978-615-5171-14-7 fűzött
asztrológia - gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322 *** 133.52
[AN 3534276]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2014.
   Összehasonlító anatómiai praktikum / szerk. Zboray Géza. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., [2014]-. - ill. ; 29 cm
anatómia - összehasonlító módszer - egyetemi tankönyv
611.019(075.8)
[AN 3537427]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gerinctelenek : anamnia: az alacsonyabb rendű gerincesek / Kovács Attila [et al.]. - [2014], cop. 2012. - 486 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6819-4 kötött : 6650,- Ft
[AN 3537431] MARC

ANSEL
UTF-86125 /2014.
Péntek Márta
   Systematic review and analysis of evidences on clinical efficacy and cost-effectiveness of biological drugs for the treatment of Ankylosing Spondylitis [elektronikus dok.] / Márta Péntek ; publ. by Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék. - Szöveg (pdf : 4.1 MB). - Budapest : BCE Egészségügyi Közgazdaságtan Tansz., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126576. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-503-561-8
gyógyszerhatás - ízületi gyulladás
615.036 *** 616.72-002 *** 615.212
[AN 3536245]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2014.
Porcsalmyné Henter Izabella
   Táplálkozástani és élelmezéstani ismeretek / Henter Izabella, Mramurácz Éva, Szabó Zsuzsanna. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 106 p. : ill. ; 24 cm. - (Csecsemő- és kisgyermeknevelés, ISSN 2063-4706 ; 3.)
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-963-9894-90-7 fűzött
táplálkozástudomány - gyermektáplálkozás - élelmezés-egészségügy - egyetemi tankönyv
614.31(075.8) *** 613.22(075.8)
[AN 3534029]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2014.
Rouyer, Dominique Alice
Le dico des filles, 2008 (magyar)
   Lányok nagy könyve / Dominique Alice Rouyer ; [rajz. Marianne Dupuy-Sauze] ; [ford. Burján Monika, Nagy Abonyi Melinda, Újvári Nikolett]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 460, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-245-290-6 kötött : 5499,- Ft
mentálhigiénia - nemek lélektana - lány - serdülőkor - ifjúsági könyv
613.865-055.2(02.053.2)
[AN 3539550]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2014.
Schwiedland, Eugen (1863-1936)
Die Graphologie (magyar)
   A grafológia : a kézírás értelmezésének története, elmélete és alapjai / [Eugen Schwiedland] ; [ford. Mitnyán Lajos]. - Budapest : Új Alaplap Kiadói Kft., 2014. - 32 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8543-0 fűzött
grafológia
159.925.6
[AN 3533571]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2014.
Simpson, Liz
The book of chakra healing (magyar)
   Csakragyógyítás a testi-lelki harmóniáért / Liz Simpson ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-09-7629-9 fűzött : 3600,- Ft
csakra
615.89
[AN 3532163]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2014.
Sloan, Mercedes
   Anya mesélj, én meg gyógyulok! / Mercedes Sloan. - [Kecskéd] : Magánkiad., 2014-. - 21 cm
meseterápia - gyermeklélektan
615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3532320]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 87 p. : ill.
ISBN 978-615-5434-04-4 fűzött : 2290,- Ft
[AN 3532325] MARC

ANSEL
UTF-86131 /2014.
A students' guide to bioethics (magyar)
   Bioetikai útmutató fiataloknak ; [ford. Ménesi Balázsné] ; [közread. a] Fondation Jérôme Lejeune. - [Budapest] : [MÉCS Családközösségek], cop. 2014. - 71, [3] p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
Kiad. a MÉCS Családközösségek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5046-04-9 fűzött
bioetika
614.253 *** 174 *** 504.75
[AN 3532444]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2014.
   Széchenyi gyógyfürdő = Benvenuti nel Széchenyi bagno termale di = Welcome to the Széchenyi thermal bath = Willkommen auf dem Széchenyi Thermalbad = Huanying nin qin dao Saiqieni wenquan! = Dobro požalovatʹ v termalʹnye kupalʹni Sečeni iz. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 110, [2] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
ISBN 978-615-5214-37-0 kötött
Budapest - gyógyfürdő - fényképalbum
615.838(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3534344]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2014.
Varga Katalin (1962-)
   Helyzet + oldások : kommunikációs stratégiák kiélezett orvosi helyzetekben / Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2013. - 184 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-226-443-1 fűzött : 2200,- Ft
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - kommunikáció
614.253 *** 316.7
[AN 3534358]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2014.
Yesudian, Selvarajan (1916-1998)
Sport und Yoga (magyar) (bőv. kiad.)
   Sport és jóga : ősi hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak számára / Selvarajan Yesudian, Haich Erzsébet. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-240-3 kötött : 2600,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3539558]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

6135 /2014.
   A farkaslyuki szénbányászat 100 évéről, 1914-2014 / [... főszerk. Fürjes Judit] ; [... kiad. Farkaslyuk Község Önkormányzata]. - Eger ; Farkaslyuk : Önkormányzat, 2014. - 480 p. : ill., részben színes ; 25 cm + CD-R
borító- és gerinccím: Farkaslyuk, 1914-2014
ISBN 978-963-08-8594-2 kötött
Farkaslyuk - szénbányászat - helyismeret - elektronikus dokumentum
622.33(439-2Farkaslyuk)(091) *** 908.439-2Farkaslyuk
[AN 3533556]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2014.
Pápay József (1939-)
   Exploitation of unconventional petroleum accumulations : theory and practice / József Pápay. - Budapest : Akad. K., 2013. - XIV, 361 p., [6] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9464-6 kötött
kőolajbányászat
622.323
[AN 3532571]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

6137 /2014.
Kerekes Pál
   E-könyvészet : a digitális könyvkultúra alapvonásai / Kerekes Pál, Kiszl Péter, Takács Dániel ; [a bevezetést írta Dombi Gábor] ; [kiad. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete]. - Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2013. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-292.
ISBN 978-963-284-378-0 fűzött : 4200,- Ft
digitális könyv - könyvkultúra - könyvkiadás - könyvkereskedelem - 21. század - digitális technika - információs társadalom
681.327.004.14 *** 655.4/.5(100)"20" *** 316.77
[AN 3534058]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2014.
   A számítástechnika gyakorlati alkalmazása / Jánosa András [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, [2014]. - 374 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-394-497-4 fűzött : 2780,- Ft
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 3537515]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

6139 /2014.
Antal Ildikó (1973-)
   A magyar villamosenergia-ipar, 1896-1914 / Antal Ildikó. - Budapest : Mati, 2014. - 218 p., [16] t. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368)
Bibliogr.: p. 183-[219].
ISBN 978-615-5365-05-8 fűzött
Magyarország - villamosenergia-ipar - ipartörténet - technikatörténet - gyártörténet - századforduló
621.31(439)"189/191" *** 061.5(439)"189/191"
[AN 3533993]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6140 /2014.
Fazekas Orsolya
   Csak vállfákat hozzatok! : Király Tamás, a divatművész / Fazekas Orsolya. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 220 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 210-215.
ISBN 978-615-5303-62-3 fűzött : 3950,- Ft
Király Tamás (1952-2013)
Magyarország - divattervezés - 20. század - ezredforduló - memoár - interjú
687.01:745(439)(092)Király_T.(0:82-94)
[AN 3533936]
MARC

ANSEL
UTF-86141 /2014.
Geer, Donne
Nail candy (magyar)
   Körömcsodák : több mint 50 trendi stílus lépésről lépésre / [... szöveg Donne & Ginny Geer] ; [fotók Nicole Hill Gerulat] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5240-53-9 fűzött : 2990,- Ft
kézápolás - köröm - útmutató
687.54(036)
[AN 3532156]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2014.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Eszem-iszom, Hungary : [éttermesek és vendégek a pácban] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-30-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - vendéglátás - étterem - 21. század - riport
640.43(439)"201"(0:82-92)
[AN 3534232]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6143 /2014.
   "Hazai és nemzetközi projektek a közlekedésben" : közlekedéstudományi konferencia : Győr ..., 2014. március 27-28. / Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék szervezésében. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. - 213 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-30-1 fűzött
Közép-Európa - Magyarország - közlekedésügy - forgalomtechnika - konferencia-kiadvány
656.05 *** 338.47(4-11) *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3534192]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2014.
   Pilóta nélküli repülés profiknak és amatőröknek / [szerk. Palik Mátyás] ; [kiad. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - [Budapest] : NKE, cop. 2013. - 320 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-6923-2)
repülő szerkezet - robotika
629.7 *** 681.5 *** 621.865.8
[AN 3534550]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6145 /2014.
Aliczki Katalin (1979-)
   A magyarországi pulykavertikum egy évtizedes fejlődési pályájának értékelése / [szerző Aliczki Katalin]. - Budapest : AKI, 2014. - 64 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági tanulmányok, ISSN 1418-2122)
Bibliogr.: p. 63-64. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-587-4 fűzött
Magyarország - baromfitenyésztés - pulyka - 21. század
636.592(439)"200/201"
[AN 3532534]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2014.
Bernáth István
   Kisállatok nagy könyve / Bernáth István. - [Budapest] : Elektra Kvk. : Xact-Elektra : Elektra Kiadóház, 2014. - 191 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9966-45-1 kötött
kisállattenyésztés
636.9
[AN 3534902]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2014.
   ICoSTAF '14 : International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research : 25 April 2014, Szeged : book of abstracts ; [org., publ. by the] University of Szeged Faculty of Engineering. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Engineering, [2014]. - 56 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-306-276-0 fűzött
műszaki tudomány - élelmiszer-technológia - környezettudomány - gazdaságtan - konferencia-kiadvány
663/664 *** 62 *** 504 *** 330 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3534711]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2014.
   Innováció a magyar agrár- és vidékfejlesztésben / [szerk. Biró Szabolcs]. - Budapest : AKI, 2014. - 134 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: 123-134. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-586-7 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - vidékfejlesztés - innováció - 21. század
338.43(439)"201" *** 711.1(439)"201" *** 330.341.1
[AN 3532532]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6149 /2014.
   Apró édes sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-49-9 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534689]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2014.
   Bögrés sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-50-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534676]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2014.
Brillat-Savarin, Jean Anthelme (1755-1826)
La physiologie du goût (magyar)
   Az ízlés fiziológiája [elektronikus dok.] / Brillat-Savarin ; ford. Ambrus Zoltán, Ambrus Gizella. - Szöveg (epub : 844 KB) (mobi : 1.2 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127184. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-39-8 (epub)
ISBN 978-615-5315-40-4 (mobi)
gasztronómia - elektronikus dokumentum
641.5
[AN 3538888]
MARC

ANSEL
UTF-86152 /2014.
   Burgonyás ételek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-51-2 fűzött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3534684]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2014.
Dowden, Angela
The 5:2 fasting cookbook (magyar)
   5:2 diéta : 100, 200, 300 kalóriás receptek böjtnapokra / Angela Dowden ; [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-7694-7 fűzött : 3600,- Ft
diéta - fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24
[AN 3532262]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2014.
   Egészséges ebédek, vacsorák. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-52-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3534678]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2014.
Fenyő Gyuláné
   Hab a tortán : kelt tészták / Fenyő Gyuláné, Örményi János. - [Tamási] : [Örményi J.], 2014. - 28 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8936-0 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534015]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2014.
   Házi édes sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-53-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534685]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2014.
Italian cuisine (magyar)
   Olasz konyha : 222 könnyű recept / [ford. Feje Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 503 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-09-7580-3 kötött : 6990,- Ft
Olaszország - nemzeti étel - ételspecialitás
641.568(45)(083.12)
[AN 3532147]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2014.
   Könnyű, gyors saláták. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-55-0 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3534667]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2014.
Kövesdi Natália
   Nagyi és Nati szakácskönyve : a magyar makrobiotika kézikönyve / Kövesdi Natália ; [színes felvételek Máriási Móni] ; [ill. Köves Péter]. - Budapest : Totem Plusz, [2014]. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-590-488-4 kötött : 2699,- Ft
makrobiotika - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.261
[AN 3537572]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2014.
Krnács Mercédesz
   Pancreatitis [elektronikus dok.] : receptek hasnyálmirigy-problémákkal élő társaimnak / Krnács Mercédesz. - Szöveg (pdf . 8.4 MB). - Tatabánya : [Krnács M.], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126594. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8259-0
diéta - hasnyálmirigy-gyulladás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.563(083.12) *** 616.37-002
[AN 3536373]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Húsvéti édes és sós sütemények / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 44.)
ISBN 978-963-251-617-2 fűzött
sütemény - húsvét - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3532763]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Húsvéti ételek / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 43.)
ISBN 978-963-251-616-5 fűzött
húsvét - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3532756]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Mikróban készült sütik / [receptek Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 45.)
ISBN 978-963-251-618-9 fűzött
sütemény - mikrohullámú sütő - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.539
[AN 3532767]
MARC

ANSEL
UTF-86164 /2014.
Máté Pálné Terenyei Katalin
   Kati mama nagy szakácskönyve / Máté Pálné Terenyei Katalin. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2013. - 480 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-251-487-1 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3534779]
MARC

ANSEL
UTF-86165 /2014.
Oliver, Jamie (1975-)
The return of the naked chef (magyar)
   A pucér szakács visszatér / Jamie Oliver. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 285, [2] p. : ill., főként színes ; 26 cm
Ford. Dobi Ildikó
ISBN 978-963-355-104-2 kötött : 6900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3537150]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2014.
Rózsa Klára
   Sütés nélküli édes sütemények / [szöveg Rózsa Klára]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2013. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5308-36-9 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534888]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2014.
   Sós vendégváró sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-56-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534691]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2014.
   Sütemények kanállal mérve. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-57-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534680]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2014.
   Sütemények sütés nélkül. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-58-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534682]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2014.
Szepessy Vilma
   Gyümölcsös édes sütemények / [Szepessy Vilma]. - Debrecen : Wexy-Nova, 2013. - 127 p. ; 20 cm. - (Főzőcske, ISSN 2063-4420 ; 24.)
ISBN 978-615-5308-18-5 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3534484]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2014.
Varga Lászlóné
   Vegetáriánus receptek gombából : finom és tápláló ételek a minőségi táplálkozásért / Vargáné Erdős Etelka. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 95 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 7-8.
ISBN 978-615-5034-51-0 fűzött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3531991]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6172 /2014.
Kazanlár Emil Ámin (1939-)
   Helvétius élete és munkássága [elektronikus dok.] / Kazanlár Áminollah Emil ; sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán. - Szöveg (epub : 1 MB). - Győr : Tarandus, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Libri philosophorum. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5261-45-9
Helvétius, Claude-Adrien (1715-1771)
Franciaország - filozófus - 18. század
1(44)(092)Helvétius
[AN 3538478]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2014.
Kőszegi Ádám
   De gustibus non est disputandum : gondolatok játszótere: a női szépségről : elvi tanulmány / Kőszegi Ádám. - [Budaörs] : Acta Publica, 2013. - 185 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 181-183.
ISBN 978-963-08-8544-7 fűzött : 2798,- Ft
szépség - nő
111.852 *** 316.37-055.2
[AN 3535273]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2014.
Meyer, Pamela
Liespotting (magyar)
   Verj át, ha tudsz! : a hazugság felismerésének bizonyított módszerei / Pamela Meyer ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 319 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5373-42-8 fűzött : 3490,- Ft
hazugság - testbeszéd - nem verbális kommunikáció
179.8 *** 159.925.8 *** 316.776.4
[AN 3534185]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2014.
Pascal, Blaise (1623-1662)
Pensées (magyar)
   Gondolatok / Blaise Pascal ; [ford. és a jegyzeteket kész. Pődör László] ; [utószó Reisinger János]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 358, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-108-6 kötött
filozófia - francia irodalom - idézetgyűjtemény
1(44)Pascal,_B. *** 840-84=945.11
[AN 3539556]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2014.
Rajta F. Tibor
   Az emberi kettősség / [írta Rajta F. Tibor] ; [graf. Nagy László Lázár]. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 192 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
ezoterika - metafizika
11
[AN 3533273]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2014.
Szondy Máté (1979-)
   Hogyan tudnék továbblépni? : a bosszú és a megbocsátás pszichológiája / Szondy Máté. - Budapest : Kulcslyuk K., 2014. - 279 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 267-279.
ISBN 978-615-5281-13-6 fűzött : 2940,- Ft
lélektan - életvezetés
177.7 *** 613.865 *** 159.9
[AN 3533880]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6178 /2014.
   Adventus Domini - Úrjövet : az advent története, szokásai és lelkisége / szerk. Diósi Dávid. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2013. - 253 p. ; 21 cm
Fűzött
ISBN 978-606-8059-91-4
advent
264-041.1 *** 398.332.41
[AN 3533106]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2014.
Aslan, Reza (1972-)
Zealot (magyar)
   A zelóta : a názáreti Jézus élete és kora / Reza Aslan ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2014. - 342 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 315-327.
ISBN 978-963-244-508-3 kötet : 3750,- Ft
Jézus
ókori Izrael - krisztológia - 1. század - történelem
232.9 *** 933"00"
[AN 3532564]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2014.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Call to love (magyar)
   A szeretet útja : Anthony de Mello utolsó meditációi / [ford. Török Péter]. - 11. utánny. - Kecskemét : Korda, 2014. - 196 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-20-7 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
242
[AN 3539319]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2014.
De Mello, Anthony (1931-1987)
One minute nonsense (magyar)
   Abszurd egypercesek / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 9. utánny. - Kecskemét : Korda, 2014. - 199 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-12-2 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3539325]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2014.
De Mello, Anthony (1931-1987)
The song of the bird (magyar)
   A madár dala / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 7. utánny. - Kecskemét : Korda, 2014. - 173 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9554-29-0 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3539323]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2014.
De Mello, Anthony (1931-1987)
Taking flight (magyar)
   Szárnyalás : elmélkedések rövid történetek alapján / Anthony de Mello ; [ford. Török Péter]. - 12. utánny. - Kecskemét : Korda, 2014. - 271 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9097-00-1 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3539317]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2014.
Detre János (1940-)
   Isten védelme alatt : az aszódi evangélikusok élete a kezdetektől 1939-ig / Detre János ; [közread. az] Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány. - Aszód : Aszódi Evangélikus Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány, 2013. - 527 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-8408-2 fűzött
Aszódi Evangélikus Gyülekezet
Aszód - egyháztörténet - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-2Aszód)"170/193"
[AN 3532350]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2014.
   Ero cras : az ó-antifónák története és magyarázata / szerk. Diósi Dávid. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2013. - 162 p. : ill. ; 15x15 cm
Fűzött
ISBN 978-606-8059-92-1
advent - antifóna
264-041.1 *** 264-068.2
[AN 3533096]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2014.
Ferenc (pápa) (1936-)
Dios en la ciudad (magyar)
   Isten a városban / Jorge Mario Bergoglio (Ferenc pápa) ; [ford. ... Mán Éva]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda K., 2014. - 47 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-42-4 fűzött : 450,- Ft
misszió - katolikus egyház - város
266 *** 282 *** 911.375
[AN 3539467]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2014.
Garádi Péter (1952-)
   Kép és kerete : egy szemtanú beszámolója és vallomása Isten gyülekezetet teremtő, építő és fenntartó munkájáról / Garádi Péter ; [közread. az] Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület. - 2. kiad. - Budapest : EBBE, 2014. - 285 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3432-2 kötött
Budaörsi Evangélikus Egyházközség
Budaörs - evangélikus egyház - egyházközség
284.1(439-2Budaörs)
[AN 3537112]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2014.
Geoghegan, Jeffrey
The Bible for dummies (magyar)
   GPS a Bibliához / Jeffrey Geoghegan, Michael Homan ; [ford. Magyarics Péter]. - Budapest : Panem Kv., 2013. - XX, 503 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-18-9 fűzött : 4200,- Ft
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3534377]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2014.
Gyürüs Panni
   Tizenkét teli kosár : rövid bibliai történetek / Gyürüs Panni ; [az illusztrációkat Megyeri Betti kész.]. - Budapest : Advent K., 2014. - 58 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5143-27-4 fűzött
krisztológia - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 232.9(02.053.2)
[AN 3534722]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2014.
Hohnberger, Jim (1948-)
Come, walk with me (magyar)
   Gyere velem! : Isten biztonságban kivezet a világ kínálta zavaros labirintusokból / Jim Hohnberger ; [ford. Vargáné Erdős Etelka, Varga Teofil]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
ISBN 978-615-5034-52-7 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3531992]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2014.
   Az idők mérlegén : tanulmányok Márton Áron püspökről / [szerk. Bodó Márta, Lázár Csilla, Lövétei Lázár László]. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum, 2013. - 221 p. : ill. ; 23 cm
Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-606-8059-86-0
Fűzött
Márton Áron (1896-1980)
Erdély - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.
[AN 3516170]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2014.
   Imádságok hazánkért 2 / [közread. a] Szeretet Földje Szolgálat. - [Törökbálint] : Szeretet Földje Szolgálat, [2014]. - 31 p. ; 15 cm
Fűzött
ima
243
[AN 3533952]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2014.
Jálics Ferenc (1927-)
Aprendiendo a compartir la fe (magyar)
   Testvéreink hite : a meghallgatás csodálatos ereje / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné]. - 5. átd. m. kiad. - Kecskemét : Korda, 2014. - 240 p. ; 19 cm
Fűzött : 1100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9554-43-6)
lelkigyakorlat
253
[AN 3539310]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2014.
Jálics Ferenc (1927-)
Die Geistliche Begleitung im Evangelium (magyar)
   Lelkivezetés az evangéliumban / Jálics Ferenc ; [ford. Várnai Jakab]. - 2. kiad. - Budapest : JTMR : L'Harmattan K., 2014. - 161 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-64-1 kötött : 2600,- Ft
lelki gondozás - vallásos irodalom
253.4 *** 244
[AN 3539563]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2014.
Juster, Patricia
Refined by fire (magyar)
   Tűzpróba : egy gyászoló anya kincsekre lel a sötétségben / Patricia Juster ; [ford. Kriszt Évi] ; [kiad. a Bridge Mission Society]. - [Budapest] : Bridge Mission Soc., [2013]. - 248 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 248.
ISBN 978-963-08-8312-2 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3533332]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2014.
   Legyetek irgalmasok! : [az irgalommal kapcsolatos igék, igehirdetések, énekek, versek, gondolatok és művészi alkotások] / [összeáll. és írta Madocsai Miklós]. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 66 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
vallásos irodalom - antológia
244(02:82-822)
[AN 3533591]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2014.
McBirney, Allegra
Little stories from Mike's house (magyar)
   Történetek Mike otthonából / Allegra McBirneytől ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. az Associacion of Christian Scools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2014. - 58 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88765-8-4 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3534738]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2014.
Mustó Péter (1935-)
   Csendben születik az élet : a belső ima tapasztalatairól / Mustó Péter. - 2. kiad. - Budapest : JTMR : L'Harmattan K., 2014. - 241 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-61-0 kötött : 2800,- Ft
meditáció - imádkozás - mentálhigiénia
242 *** 248.143 *** 613.865
[AN 3539503]
MARC

ANSEL
UTF-86199 /2014.
   Nagy Szent Gergely pápa, Nagy Szent Leó pápa, Szent X. Piusz pápa, Szent XXIII. János pápa, Szent II. János Pál pápa / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Sváb József]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 8.)
ISBN 978-963-89758-4-3 fűzött : 750,- Ft
pápa - szent - gyermekkönyv
262.13(092)(02.053.2) *** 235.3(092)(02.053.2)
[AN 3532275]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2014.
Nyiredy Maurus (1937-)
   Erő a magasból : olvasókönyv bérmálkozóknak / Nyiredy Maurus ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, cop. 2014. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9983-16-8 fűzött
vallásos irodalom - gyermekirodalom
244(02.053.2)
[AN 3532066]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2014.
Orbán Béla
   Az élővé vált Törvény / Orbán Béla. - Fülöpszállás : Orbán B., [2014]. - 2 db ; 24 cm
Fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
zsidó vallás - bibliamagyarázat
296 *** 221.1.07
[AN 3533702]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 452 p.
ISBN 978-963-08-8413-6
[AN 3533704] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 528 p.
ISBN 978-963-08-8847-9
[AN 3533707] MARC

ANSEL
UTF-86202 /2014.
Rohr, Richard (1943-)
Von der Freiheit, loszulassen (magyar)
   Az elengedés szabadsága / Richard Rohr ; [ford. Révész M. Magda]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, [2014], cop. 2012. - 101, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-29-5 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3539313]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2014.
   Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése / Povedák István, Szilárdi Réka szerk. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 147 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 6.). (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 38.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-256-2 fűzött
Magyarország - vallásantropológia - új-pogányság - magyar ősvallás - identitás - kulturális antropológia
233 *** 299.4(=945.11) *** 316.63 *** 39 *** 291.17(439)
[AN 3534776]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2014.
Sturt, John
Mentoring for marriage (magyar)
   Jegyesség, házasság : égető kérdések, javasolt megoldások : mentori kézikönyv lelkipásztoroknak, lelkigondozóknak, jegyes- és házaspároknak / [John & Agnes Sturt] ; [... ford. Bartha Kata]. - [Budapest] : [Farkas Z.], 2014. - 229 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9177-6 fűzött
házasság
265.5
[AN 3533690]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   A csodától a próbáig / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 399 p. ; 22 cm. - (Lelki élet, ISSN 2064-6518)
ISBN 978-615-5034-40-4 kötött
ISBN 978-615-5034-39-8 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3531995]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Isten előtt a holnap mindig tiszta / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 24 p. ; 21 cm. - (Megújult élet)
ISBN 978-615-5034-38-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3534479]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2014.
Tóth József (1863-1936)
   Emlékezzünk régiekről : anekdotaszerű feljegyzések a Szombathelyi Egyházmegye volt püspökeiről / Tóth József ; [lábjegyzetekkel ell. Pál Ferenc]. - Szombathely : Martinus K., 2014. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Géfin Gyula kiskönyvtár, ISSN 2064-5945 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-29-2 fűzött : 990,- Ft
Szombathelyi Egyházmegye
püspök - anekdota
282(439-03Szombathelyi_Egyházmegye)(092)(0:82-36)
[AN 3532538]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2014.
Varga Gyöngyi
   Áldáskönyv / Varga Gyöngyi. - 7. kiad. - Budapest : Luther K., 2014. - 195 p. : ill., színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-9571-98-3 kötött : 1890,- Ft
áldás - vallásos irodalom
244 *** 265.9
[AN 3537307]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2014.
Yancey, Philip (1949-)
What's so amazing about grace? (magyar)
   Meghökkentő kegyelem / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 359 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-102-7 fűzött : 2900,- Ft
kegyelem - vallásos irodalom
234.1 *** 244
[AN 3539269]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2014.
Young, Sarah (1946-)
Jesus calling (magyar)
   Jézus hív - Jézus szólít : üzenetek az év minden napjára / Sarah Young ; [ford. Kriszt Éva és Géczi Károly]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2013. - XVI, 382 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5246-22-7 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3537125]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6211 /2014.
   Aromák, ízek, zenészek, írások : roma antológia / [szerk. Kovács Béláné Pető Magdolna, Kovács Béla, Nagyné Kiss Mária] ; [kiad. a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság]. - Jászfényszaru : Bedekovich L. Népfőiskolai Társ., 2013. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87852-2-0 fűzött
Magyarország - cigányság - népi kultúra
316.7(=914.99)(439) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3532036]
MARC

ANSEL
UTF-86212 /2014.
Csontos Edina
   Sorsfonat / Csontos Edina, Németh Atilla. - [Verőce] : [Csontos E.], cop. 2013. - 182 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7903-3 fűzött
párkapcsolat - memoár
316.472.4(0:82-94)
[AN 3534781]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2014.
Dobos Ferenc
   Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 2 / Dobos Ferenc, Megyeri Klára ; szerk. Apró István. - Budapest : Médiatud. Int., 2014. - 310 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 9.)
Bibliogr.: p. 309.
ISBN 978-615-5302-05-3 fűzött
Kárpát-medence - határon túli magyarság - tömegkommunikációs fogyasztás - nemzettudat - ezredforduló - statisztikai adatközlés
316.774(4-11)(=945.11)"199/200"(083.41) *** 316.63(=945.11)(4-11)
[AN 3533230]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2014.
Domokos Tamás (1975-)
   Az ifjúsági korosztályok és rendszerek megértése, megismerése / Domokos Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 47 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 5.)
Bibliogr.: p. 43.
ISBN 978-963-89941-6-5 fűzött
ifjúságszociológia - kutatási módszer
316.346.3-053.6/.8 *** 316.37-053.6/.8 *** 303.6
[AN 3532904]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2014.
   ÉSZT-bontás / Dorogi Péter [et al.]. - Budapest : ÉSZT, [2014]. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-08-9190-5 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - felsőoktatás - 21. század
316.37-053.6/.8(439)"200/201" *** 378(439)"200/201"
[AN 3533582]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2014.
Gál Róbert Iván (1962-)
   The age-profile of invisible transfers : the true size of asymmetry in inter-age reallocations / by Róbert I. Gál, Endre Szabó, Lili Vargha. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2013. - 16 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 18.)
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-9597-28-0 fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - demográfia - gazdaságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
312.5(439)"201"(083.41) *** 314(439)"200/201"(083.41) *** 316.344.2(439)"200/201"(083.41)
[AN 3534673]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2014.
Kenyeres Attila
   A médiamanipuláció boszorkánykonyhája : 100+4 manipulációs recept / Kenyeres Attila Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, [2013]. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 223-224.
ISBN 978-963-08-7869-2 fűzött : 2900,- Ft
médiaismeret - tömegtájékoztatási eszköz - befolyásolás - marketing
316.774 *** 316.475 *** 681.324Internet *** 658.8 *** 327.8
[AN 3533746]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2014.
   A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai / [szerk. Juhász Borbála]. - Budapest : M. Női Érdekérvényesítő Szövets., 2014. - 72 p. ; 22 cm
Fűzött
Magyarország - nő - érdekérvényesítés - esélyegyenlőség
316.37-055.2(439) *** 342.726-055.2(439)
[AN 3533443]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2014.
   A nőtlen évek ára : a nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013 / [szerk. Juhász Borbála] ; [közread. a] Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. - Budapest : M. Női Érdekérvényesítő Szövets., 2014. - 354 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8911-7 fűzött
Magyarország - nő - hátrányos helyzetű - esélyegyenlőség - egyenjogúság - ezredforduló - 21. század
316.37-055.2(439)"198/201" *** 364.65(439)"198/201" *** 342.726-055.2(439)"198/201"
[AN 3533427]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2014.
Rushkoff, Douglas
Present shock (magyar)
   Jelensokk : amikor minden most történik / Douglas Rushkoff ; [ford. Böszörményi Jenő]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 376 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 351-362.
ISBN 978-963-304-147-5 kötött : 3900,- Ft
társadalomkritika - információs társadalom - technikai kultúra - tömegtájékoztatási eszköz - idő
304 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 791.9.096/.097 *** 115
[AN 3532553]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2014.
"Tovább forog a kerék..." (angol)
   "The wheel goes on revolving..." : project of the title of "RomaNet - community based capacity building", 2012-2013 / [publ. by the Carpathian Foundation - Hungary]. - Eger : Carpathian Foundation - Hungary, 2013. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8314-6 fűzött
Magyarország - Szlovákia - cigányság - határ menti kapcsolat - együttműködés - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel - egyesület
316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 316.347(=914.99)(437.6)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 323.21 *** 061.2(439)
[AN 3534802]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2014.
"Tovább forog a kerék..." (cigány)
   "E rota majdur boldelpes..." : project of the title of "RomaNet - community based capacity building", 2012-2013 / [publ. Carpathian Foundation - Hungary]. - Eger : Carpathian Foundation - Hungary, 2013. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8316-0 fűzött
Magyarország - Szlovákia - cigányság - határ menti kapcsolat - együttműködés - egyesület - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel
316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 316.347(=914.99)(437.6)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 323.21 *** 061.2(439)
[AN 3534852]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2014.
   "Tovább forog a kerék..." : RomaNet - közösségi alapú kapacitásépítés című program, 2012-2013 / [kiad. Kárpátok Alapítvány - Magyarország]. - Eger : Kárpátok Alapítvány - Magyarország, 2013. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8313-9 fűzött
Magyarország - Szlovákia - cigányság - határ menti kapcsolat - együttműködés - egyesület - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel
316.347(=914.99)(437.6)"200/201" *** 316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 323.21 *** 061.2(439)
[AN 3534790]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2014.
"Tovább forog a kerék..." (szlovák)
   "Koleso sa krúti ďalej..." : projekt RomaNet - budovanie kapacít na báze spoločenstva, 2012-2013 / [vyd. Karpatská nadácia - Maďarsko]. - Eger : Karpatská nadácia - Maďarsko, 2013. - 19 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8315-3 fűzött
Magyarország - Szlovákia - cigányság - határ menti kapcsolat - együttműködés - közösségfejlesztés - társadalmi részvétel - egyesület
316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 316.347(=914.99)(437.6)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 323.21 *** 061.2(439)
[AN 3534835]
MARC

ANSEL
UTF-86225 /2014.
   Vallás, egyén, társadalom / szerk. Barna Gábor, Kerekes Ibolya. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 251 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 39.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-257-9 fűzött
kulturális antropológia - vallásosság - vallásszociológia
316.7 *** 39 *** 248.3 *** 261 *** 291
[AN 3534777]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6226 /2014.
Görög Ibolya (1947-)
   Mindennapi maceráink : életmód és viselkedési tanácsok / Görög Ibolya. - 10. kiad., utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2000. - 239 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231.
ISBN 978-963-9261-89-1 kötött : 3490,- Ft
illemtan
395
[AN 3537495]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2014.
Görög Ibolya (1947-)
   Protokoll - az életem / Görög Ibolya. - 2. átd., bőv. kiad., 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2006. - 298 p., [32] t. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 295.
ISBN 978-963-9615-54-0 kötött : 3490,- Ft
illemtan - memoár
395(0:82-94) *** 341.75(0:82-94)
[AN 3537496]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2014.
   Hóc, hóc, katona : bölcsődések verseskönyve / [vál. Moldoványi Zsuzsa] ; [Pásztohy Panka ill.]. - 10. kiad. - Budapest : Móra, 2014, cop. 1977. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9560-6 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3537364]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2014.
Zubály Sándor (1968-)
   Cirmos cica, haj : [mondókáskönyv] / [... ill. Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Magnusz, 2014. - 30 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5308-59-8 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3534302]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2014.
Zubály Sándor (1968-)
   Mackó, mackó, ugorjál! : [mondókáskönyv] / [... ill. Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Magnusz, 2014. - 29, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5308-61-1 fűzött
mondóka - képeskönyv
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3534300]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6231 /2014.
Bárándy Gergely (1976-)
   Centralizált Magyarország - megtépázott jogvédelem : a hatalommegosztás rendszerének változásairól, 2010-2014 / Bárándy Gergely. - Budapest : Scolar, 2014. - 544 p. ; ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 510-544.
ISBN 978-963-244-505-2 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - belpolitika - politikai intézményrendszer - államhatalmi ágak megosztása - 21. század
323(439)"201" *** 328(439)"201" *** 342(439)"201"
[AN 3532770]
MARC

ANSEL
UTF-86232 /2014.
Csink Lóránt (1980-)
   Mozaikok a hatalommegosztáshoz / Csink Lóránt. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 195 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 5.)
Bibliogr.: p. 181-195.
ISBN 978-963-308-187-7 fűzött
Magyarország - politikai intézményrendszer - államhatalmi ágak megosztása - 21. század
328(439)"201" *** 342(439)"201"
[AN 3534178]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2014.
Dobson, William J.
The dictator's learning curve (magyar)
   Diktatúra 2.0 : a 21. századi zsarnokok természetrajza / William J. Dobson ; [ford. Hegedűs Péter ..., Nagy Marcell ..., Takács Zoltán ...]. - Budapest : HVG Kvk., 2014. - 339 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-166-6 kötött : 4200,- Ft
diktatúra - politikus - világtörténelem - 21. század
321.6 *** 321.6(100)(092) *** 930.9"200/201"
[AN 3533457]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2014.
Gyeney Laura (1977-)
   Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára / Gyeney Laura. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 546 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 6.)
Bibliogr.: p. 509-527.
ISBN 978-963-308-175-4 fűzött
Európai Unió - migráció - nemzetközi jog - családjog
325.1(4-62) *** 341(4-62) *** 347.6(4-62)
[AN 3534242]
MARC

ANSEL
UTF-86235 /2014.
   Háború a jobboldal ellen : idézetgyűjtemény / szerk. Tóth Gy. László. - Budapest : Kiskapu, 2014. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9637-98-6 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - belpolitika - ezredforduló - publicisztika
323(439)"200"(0:82-92)
[AN 3533130]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2014.
   A modernitás válsága : az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika kialakulása és főbb témái / A. James McAdams szerk. ; [... összeáll., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Mezei Balázs] ; [ford. Dippold Ádám és Pogrányi Lovas Miklós]. - [Budapest] : Századvég, cop. 2014. - 358 p. ; 20 cm
A ford. a "The crisis of modern times" (Notre Dame, Ind. : Univ. of Notre Dame Press, 2007) c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 349-358.
ISBN 978-615-5164-14-9 fűzött : 3500,- Ft
Egyesült Államok - totalitarizmus - politológia - 20. század
32.001(73)"19" *** 321.6
[AN 3533706]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2014.
Nursultan Nazarbaev (magyar)
   Nurszultan Nazarbajev : biográfia / [szerk. M. B. Kaszimbekov]. - Budapest : Sonart Hungary Kft., 2014. - 301, [2] p. : ill., részben színes ; 29 cm + 20 mell.
Bibliogr.: p. 292-301.
ISBN 978-963-08-9161-5 kötött
Nazarbaev, Nursultan Äbìšuly (1940-)
Kazahsztán - államfő - 20. század - 21. század
32(574)(092)Nazarbaev,_N.
[AN 3534660]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2014.
   Raising awareness, finding common ground: the V4 and the Maghreb / ed. by Erzsébet N. Rózsa, Máté Szalai ; [publ. by the Hungarian Institute of International Affairs]. - Budapest : Hung. Inst. of Intern. Affairs, 2014. - 102 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. szept. 24-27. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7039-38-6 fűzött
Maghreb-ország - külkapcsolat - nemzetközi együttműködés - regionális együttműködés - 21. század - Visegrádi államok
327(4-11)"201" *** 327(61)"201" *** 332.1(4-11)"201" *** 332.1(61)"201"
[AN 3532085]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2014.
Vécsey Aurél
   A radikális jobboldal és a szélsőjobb története Magyarországon / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-146-6 fűzött
Magyarország - politikatörténet - szélsőjobboldali irányzat - Horthy-korszak
329.18(439)"192/194"
[AN 3533987]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6240 /2014.
   Archaeological mission at Koh Ker, 2011 / [ed. Zsuzsanna Renner]. - [Budapest] : Hung. Southeast Asian Research Inst., 2013. - 85 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Publications of the Hungarian Southeast Asian Research Institute, ISSN 2063-1820 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89890-2-4 fűzött
Kambodzsa - régészet
904(596)
[AN 3532459]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2014.
Bakó Krisztián (1974-)
   Mekkora az akkora? / [írta] Bakó Krisztián ; [rajz.] Matheika Gábor. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-497-0 fűzött
művelődéstörténet - technika - természeti környezet - gyermekkönyv
930.85(02.053.2) *** 62(02.053.2) *** 502(02.053.2)
[AN 3534403]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2014.
Bánó Attila (1945-)
   55 meghökkentő eset a magyar történelemből / Bánó Attila. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2011. - 440 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-182-1 kötött : 4490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet
930.85(439) *** 943.9
[AN 3537501]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2014.
   Bethlen Gábor és Európa / szerk. Kármán Gábor és Kees Teszelszky ; [az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa]. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2013. - 387 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-416-9 fűzött
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - Európa - uralkodó - magyar történelem - diplomáciatörténet - 17. század - közvélemény
943.921(092)Bethlen_G. *** 943.921"16" *** 327(439.21)"16" *** 32.019.5(439.21)"16" *** 32.019.5(4)"16"
[AN 3534081]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2014.
Dobosi Linda
   Városi lakóházépítészet Brigetióban : a Komárom/Szőny-Vásártér lelőhelyen 1992-2013 között folytatott ásatások építészeti vonatkozású eredményei / Dobosi Linda. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2014. - 78 p., [1] t.fol. : ill., színes ; 25 cm. - (Acta archaeologica Brigetionensia, ISSN 1587-5040 ; I/6.). (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 20.)
Bibliogr.: p. 50-53.
ISBN 978-963-87668-7-8 fűzött
Brigetio - Szőny - régészet - római birodalom kora
904(398.6-2Brigetio) *** 904(439-2Szőny)
[AN 3534074]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2014.
Dumbach, Annette E.
Sophie Scholl and the White Rose (magyar)
   Sophie Scholl és a Fehér Rózsa / Annette E. Dumbach, Jud Newborn ; [ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 294 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 286-291.
ISBN 978-963-355-043-4 kötött : 3500,- Ft
Scholl, Sophie (1921-1943)
München - Németország - történelem - fasizmus - ellenállási mozgalom - második világháború
943.0"194" *** 323.26(430-2München)"194" *** 321.64(430)"194" *** 929(430)Scholl,_S.
[AN 3532717]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2014.
   Edelényi hétköznapok a 18. században / [szerk. Krász Lilla, Kurucz György] ; [... kiad. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ...]. - [Budapest] : Forster Gy. Nemz. Örökséggazdálkodási és Szolg. Közp., cop. 2014. - 154 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 145-150.
ISBN 978-963-89937-0-0 kötött
Edelény - Magyarország - helytörténet - művelődéstörténet - 18. század
943.9-2Edelény"17" *** 930.85(439)"17"
[AN 3532662]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2014.
   Európai testvérháború, 1914-1918 / [... szerk. Markó György és Schmidt Mária] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2014. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 12-13-án rendezett "Európa nagy háborúja és az új világrend születése" c. konferencia szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5118-18-0 fűzött : 2990,- Ft
Európa - történelem - első világháború - politikatörténet - katonapolitika
94"1914/1918" *** 32(4)"1914/1918" *** 355.02(4)
[AN 3533804]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2014.
Európai testvérháború, 1914-1918 (angol)
   Europe's fraternal war, 1914-1918 / [ed. by György Markó and Mária Schmidt] ; [publ. by the] Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2014. - 325 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 12-13-án rendezett "Európa nagy háborúja és az új világrend születése" c. konferencia szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5118-19-7 fűzött : 2990,- Ft
Európa - történelem - első világháború - politikatörténet - katonapolitika
94"1914/1918" *** 32(4)"1914/1918" *** 355.02(4)
[AN 3533862]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2014.
FitzRoy, Charles
The sultan's Istanbul on five kurush a day (magyar)
   A szultán Isztambulja napi öt kurusból / Charles FitzRoy ; [ford. Jutai Péter]. - Budapest : Scolar, 2014. - 143 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-515-1 kötött : 3950,- Ft
Oszmán-török Birodalom - művelődéstörténet - 18. század
930.85(560)"175"
[AN 3532838]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Észak Dél ellen : az amerikai polgárháború, 1860-1865 / Földi Pál. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014, cop. 2005. - 207 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 207.
ISBN 978-615-5237-68-3 fűzött
Egyesült Államok - történelem - 19. század - amerikai polgárháború
973"186"
[AN 3538231]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2014.
Földi Pál (1938-)
   A koreai háború : egy kommunista agresszió kudarca, 1950-1953 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014, cop. 2006. - 218, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-[219].
ISBN 978-615-5237-71-3 fűzött
Korea - történelem - hadtörténet - hidegháború
951.9"195" *** 355.48(519)"1950/1953" *** 327.54(100)"195"
[AN 3538121]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2014.
Földi Pál (1938-)
   A templomos lovagok titkai : Szent Grál, turini lepel, frigyláda / Földi Pál. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014, cop. 2001. - 238, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 236-237.
ISBN 978-615-5130-62-5 fűzött
templomosok
929.712
[AN 3538118]
MARC

ANSEL
UTF-86253 /2014.
Harcos László
   Finnugor történet / Harcos László. - [Kislippó] : [Harcos L.], cop. 2014. - 39 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9167-7 fűzött
őstörténet - finnugorok - művelődéstörténet - hunok
930.8(=945) *** 930.85(369.1)
[AN 3533990]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2014.
   Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe / ed. by István Povedák. - Szeged : Dep. of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014. - 231 p. : ill. ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 37.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-255-5 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - híres ember - kultusz - kulturális antropológia
929(4-11) *** 394.944 *** 39 *** 316.7
[AN 3534775]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2014.
Jankovich-Bésán Dénes (1949-)
   Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén / Jankovich B. Dénes, Szatmári Imre. - Budapest : Archaeolingua, 2013. - 706 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 28.)
Bibliogr.: p. 657-682. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9911-43-7 kötött
Békés megye - régészet - Árpád-kor
904(439.175)"08/12"
[AN 3532451]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2014.
Kalmár Melinda (1959-)
   Történelmi galaxisok vonzásában : Magyarország és a szovjetrendszer, 1945-1990 / Kalmár Melinda. - Budapest : Osiris, 2014. - 776 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 743-762.
ISBN 978-963-276-198-5 kötött : 5980,- Ft
magyar történelem - szocialista rendszer - szovjetológia - 1945 utáni időszak
943.9"1945/198" *** 321.74(439) *** 329.15(47-62)"194/198"
[AN 3532689]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2014.
Kissinger, Henry (1923-)
On China (magyar)
   Kínáról / Henry Kissinger ; [ford. Magyarics Tamás] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2014. - 623 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 553-599.
ISBN 978-963-87486-4-5 kötött : 5500,- Ft
Kína - Egyesült Államok - történelem - diplomáciatörténet - 20. század - ezredforduló
951.0"19" *** 973"19" *** 327(510)"194/200" *** 327(73)"194/200"
[AN 3532700]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2014.
   KoraújkorÁSZ : koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai / szerk. Kádár Zsófia, Kökényi Zsolt, Mitropulos Anna Diána. - Budapest : ELTE BTK Törttud. Doktori Isk., 2014. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (KoraújkorÁSZ tanulmánykötetek, ISSN 2064-6763 ; 1.)
A Budapesten, 2013. febr. 7-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-284-495-4 fűzött
Európa - Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - újkor
943.9"15/17" *** 930.85(4)"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3534173]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2014.
Kulcsár Krisztina (1971-)
   Őseid nyomában : oktatási segédanyag a családtörténeti források és adatbázisok megismeréséhez / Kulcsár Krisztina, Sz. Simon Éva. - Budapest : MNL, 2013. - 28 p. ; 24 cm + 20 mell. - (Karnyújtásnyira a történelem)
Papírtokban. - Bibliogr.: p. 14.
ISBN 978-963-631-225-1 fűzött
genealógia - családkutatás - levéltári kutatás - oktatási segédlet
929.5 *** 930.253 *** 001.891
[AN 3532464]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2014.
   Az oszmán - magyar kényszerű együttélés és hozadéka / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 7 db ; 25 cm
A Piliscsabán, 2012. dec. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak bővített anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - magyar történelem - török hódoltság - interetnikus kapcsolat - kulturális kapcsolat - törökök - 16. század - 17. század
930.85(439)"15/16" *** 949.7"15/16" *** 316.7(=943.5)(439)
[AN 3532907]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 58 p.
ISBN 978-963-308-162-4
[AN 3532914] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 60 p. : ill.
ISBN 978-963-308-163-1
[AN 3532920] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 58 p. : ill.
ISBN 978-963-308-164-8
[AN 3532924] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 58 p.
ISBN 978-963-308-165-5
[AN 3532926] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 48 p. : ill.
ISBN 978-963-308-166-2
[AN 3532929] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 56 p.
ISBN 978-963-308-167-9
[AN 3532933] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 48 p.
ISBN 978-963-308-168-6
[AN 3532934] MARC

ANSEL
UTF-86261 /2014.
Őze Sándor (1963-)
   Történészek az állambiztonság célkeresztjében : Benda Kálmán megfigyelése / Őze Sándor ; [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2014. - 128 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-07-5 fűzött
Benda Kálmán (1913-1994)
Magyarország - történész - megfigyelés - titkosszolgálat - 20. század - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - történelmi forrás
930.1(439)(092)Benda_K. *** 351.746.1(439)"194/198"(093)
[AN 3532623]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2014.
Price, Bill
History's greatest decisions and the people who made them (magyar)
   A történelem legfontosabb döntései / Bill Price ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 256 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 252-256.
ISBN 978-963-09-7635-0 fűzött : 3990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet
930.85(100) *** 930.9
[AN 3532297]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2014.
   Tanulmányok Badacsonyból II : a Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái : Badacsonytomaj, 2011. július 13-15. és 2012. július 11-13. / szerk. Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. - Budapest : Fiatal Lvt. Egyes., 2014. - 184 p., [5] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, ISSN 2063-451X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8684-0 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - archivalisztika
943.9 *** 930.85(439) *** 930.25
[AN 3533193]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2014.
Tomka Emil (1944-)
   Vérünkben van : egy család története : egy nemzet történetének kis tükre / írta Tomka Emil. - [Budapest] : Magánkiad., [2011-2014]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Tomka család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Tomka
[AN 3539689]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2014. - 282 p.
ISBN 978-963-08-1239-9 fűzött
[AN 3532586] MARC

ANSEL
UTF-86265 /2014.
Weigert József (1947-)
   A korvinák címlapjáról magyar fordítások : sumér írások és megfejtetlen képírások / Weigert József. - [Gyomaendrőd] : [Weigert J.], 2013. - 183 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4939-5 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - írástörténet - sumer nyelv - magyar nyelv
930.8(=945.11)(089.3) *** 003(091)(100)(089.3) *** 809.451.1(089.3) *** 809.211.9(089.3)
[AN 3534606]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2014.
Weigert József (1947-)
   A rosettei[!rosette-i] kő írásának magyar fordítása : sumér ék, kép és betűírások / Weigert József. - [Gyomaendrőd] : [Weigert J.], 2013. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-4938-8 fűzött
magyar őstörténet - nyelvtörténet - magyar nyelv - sumer nyelv - hieroglifa
930.8(=945.11) *** 809.451.1(089.3) *** 003.322 *** 809.211.9(089.3)
[AN 3534613]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6267 /2014.
Bächer Iván (1957-2013)
   Újlipócia / Bächer Iván, Teknős Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Ab Ovo, 2014. - 172, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-42-0 kötött : 3300,- Ft
Budapest. 13. kerület - helyismeret
908.439-2Bp.XIII.
[AN 3537407]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2014.
   Balástya képekben : [a Támop-3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" 3. ütem pályázati program kiadványa] ; [szerk. Illin Klára] ; [kiad. a Balástyai Általános Művelődési Központ]. - Balástya : ÁMK, 2014. - 108 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-7339-0 fűzött
Balástya - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Balástya(084.12)
[AN 3534774]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2014.
   Gencsapáti = Wilkommen[!] in Gencsapáti! = Bienvenue à Gencsapáti = Welcome to Gencsapáti! = Miasto Gencsapáti serdecznie zaprasza. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2013. - 93, [2] p. : ill., főként színes ; 16x16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
A magyar nyelvű köszöntő rovásírással is
ISBN 978-963-89264-8-7 kötött
Gencsapáti - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gencsapáti(084.12)
[AN 3534353]
MARC

ANSEL
UTF-86270 /2014.
Gyarmati Tiborné
   Múltunk tisztelete, jövőnk becsülete : Hogyan éltek elődeink nagyapáink korában? / Gyarmati Tiborné. - Ivánc : [Gyarmati T.], 2014. - 220 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9037-3 fűzött
Ivánc - helyismeret - helytörténet - magyar néprajz
908.439-2Ivánc *** 943.9-2Ivánc *** 39(=945.11)(439-2Ivánc)
[AN 3532259]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2014.
   Gyula régen és ma = Gyula früher und heute / [közread. a] Gyulai Évszázadok Alapítvány. - [Gyula] : Gyulai Évszázadok Alapítvány, 2003-. - ill., részben színes ; 33 cm
ISBN 963-212-393-X
Gyula - helyismeret
908.439-2Gyula
[AN 2540276]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., Gyulai fényképek, 1869-2014 / [... írta és szerk.] Durkó Károly ; [társszerk.] Durkóné Illés Bernadett, Balla Tibor. - [2014]. - 192 p.
Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-87205-7-3 kötött
Gyula - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Gyula(084.12)
[AN 3533125] MARC

ANSEL
UTF-86272 /2014.
   Hévízi legendák ösvénye : foglalkoztató füzet / [kiad. a Hévíz TDM Egyesület]. - Hévíz : Hévíz TDM Egyes., 2013. - [28] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Hévíz - helyismeret - foglalkoztatókönyv
908.439-2Hévíz *** 087.5
[AN 3534305]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2014.
Hoffmann Éva
   Kassa régió : útikönyv / Hoffmann Éva, Marton Jenő, Milicki Jolán. - Budapest : Hibernia, [2014]. - 143 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2014. márc. 19.
ISBN 978-963-7617-64-5 fűzött
Kassai kerület - útikönyv
914.376(036)
[AN 3533480]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2014.
Italy (magyar)
   Olaszország / [főszerk. Siân Lezard] ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 448 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm. - (Nyitott szemmel, ISSN 1589-259X)
ISBN 978-963-09-7579-7 fűzött : 6800,- Ft
Olaszország - útikönyv
914.5(036)
[AN 3532012]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2014.
Paris (magyar)
   Párizs / [főszerk. Carine Tracanelli] ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 352 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-7706-7 fűzött : 4500,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3532008]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2014.
   Sóstóhegy : Nyíregyháza városnegyede / [szerk. Sallai József] ; [kiad. a Szent István Nemesi Rend Első Alapítványa]. - Nyíregyháza : Szt. István Nemesi Rend Első Alapítványa, 2014. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8887-5 fűzött
Nyíregyháza - helyismeret
908.439-2Nyíregyháza
[AN 3533152]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6277 /2014.
Ádány Tamás Vince (1977-)
   A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága : előzmények, tendenciák és előfeltételek / Ádány Tamás Vince. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 272 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 8.)
Bibliogr.: p. 249-269.
ISBN 978-963-308-182-2 fűzött
International Criminal Court (Den Haag)
nemzetközi bíróság - büntetőbíróság - nemzetközi jog
347.97/.99(100) *** 341
[AN 3534261]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2014.
   Állam és magánjog : törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében / szerk. Csehi Zoltán, Raffai Katalin. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 20.)
A Budapesten, 2012. jún. 8-9-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-179-2 fűzött
Európai Unió - magánjog - jogharmonizáció
347(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3534171]
MARC

ANSEL
UTF-86279 /2014.
Bálint László (1940-)
   A kommunista párt öklei : államvédelmi és állambiztonsági tisztek Szegeden és Csongrád megyében, 1944-1990 / Bálint László. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. - 302 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5374-05-0 fűzött : 2300,- Ft
Csongrád megye - titkosszolgálat - politikai rendőrség - állami terror - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - életrajz
351.746.1(439.181)"1944/1990" *** 323.282(439.181)"1944/1990" *** 351.746.1(439.181)(092)
[AN 3533171]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2014.
Balogh Ágnes
   Kommentár a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényhez / Balogh Ágnes, Hornyák Szabolcs, Makai Lajos. - Budapest : Menedzser Praxis, 2014. - [1347] pag.var. ; 23 cm + CD-ROM
borító- és gerinccím: Az új Büntető törvénykönyv magyarázata. - Műanyag, kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89986-1-3 fűzetlen
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató - elektronikus dokumentum
343(439)(094)(036)
[AN 3534503]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2014.
Bodnár Eszter
   A választójog alapjogi tartalma és korlátai / Bodnár Eszter. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 366 p. ; 20 cm
Lezárva: 2013. dec. 31. - Bibliogr.: p. 351-364. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-217-7 fűzött : 4000,- Ft
választójog - emberi jog
342.8 *** 342.722.32
[AN 3534460]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2014.
Borbás Beatrix
   A bírói hatalom kárfelelőssége / Borbás Beatrix. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 262 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. jan. 1. - Bibliogr.: p. 255-262.
ISBN 978-963-258-206-1 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - bíróság - károkozás - felelősség - jogorvoslat
347.56(439) *** 347.99(439) *** 343.155(439)
[AN 3534465]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2014.
   Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozat és a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület története, 2003-2013 / [szerk. és sajtó alá rend. Büki Péter]. - Budapest : Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyes., 2013. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5801-4 fűzött
Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja. Repülő és Légvédelmi Tagozat
Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület
Budapest - Magyarország - nyugdíjas - egyesület - légierő - légvédelem
358.4(439) *** 358.116(439) *** 316.37-057.75 *** 061.2(439-2Bp.)
[AN 3532056]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2014.
Burián László (1954-)
   Nemzetközi magánjog : általános rész / Burián László. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 229 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-146-4 fűzött
nemzetközi jog - polgári jog - egyetemi tankönyv
341.92/.94(075.8)
[AN 3534183]
MARC

ANSEL
UTF-86285 /2014.
   Csőd- és felszámolási eljárás : 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról : egységes szerkezetben a 2014. április 1. és május 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 85 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. márc. 3.
ISBN 978-615-5175-93-0 fűzött : 690,- Ft
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény
347.736(439)(094)
[AN 3532354]
MARC

ANSEL
UTF-86286 /2014.
Domokos Tamás (1975-)
   Ifjúság és jog / Domokos Tamás. - [Székesfehérvár] : Enigma 2001 K., 2014. - 43 p. : ill. ; 23 cm. - (Kaptár ifjúságszakmai füzetek, ISSN 2064-3926 ; 6.)
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-963-89941-7-2 fűzött
jog - ifjúság
34 *** 316.37-053.6/.8
[AN 3532910]
MARC

ANSEL
UTF-86287 /2014.
Gadó Gábor (1960-)
   Ptk. fordítókulcs : oda-vissza : a 2013. évi V. törvény és az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban / Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes. - 2. hatályosított utánny. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 673 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. ápr. 15.
ISBN 978-963-258-230-6 fűzött : 6990,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - összehasonlító jog - törvény
340.5 *** 347(439)(094)
[AN 3537491]
MARC

ANSEL
UTF-86288 /2014.
Gyenge Anikó (1978-)
   Közös jogkezelés az audiovizuális médiában / Grad-Gyenge Anikó, Sarkady Ildikó. - Budapest : Médiatud. Int., 2014. - 168 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 10.)
ISBN 978-615-530-206-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - szerzői jog - jogvédelem - tömegtájékoztatási eszköz
347.78(439) *** 347.78(4-62) *** 791.9.096/.097
[AN 3533242]
MARC

ANSEL
UTF-86289 /2014.
Hankiss Ágnes (1950-)
   Harcban a főellenséggel : szovjet - magyar állambiztonsági kapcsolatok / [Hankiss Ágnes] ; [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2014. - 187 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5364-06-8 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - titkosszolgálat - nemzetközi kapcsolat - Kádár-korszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"197/198"(093) *** 351.746.1(47)"197/198"(093)
[AN 3533161]
MARC

ANSEL
UTF-86290 /2014.
   "Ins Herz geschrieben" : Die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates : Aufsätze und Diskussionsbeiträge aus Anlass der Internationalen Tagung am 10. Juni 2013 an der Katolischen Universität Pázmány Péter in Budapest / Hrsg. ... Nadja El Beheiri, János Erdődy. - Budapest : Pázmány Press : PPCU Fac. of Law and Political Sciences, 2014. - 184 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 23.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-184-6 fűzött
egyházjog - természetjog
348 *** 340.122
[AN 3534175]
MARC

ANSEL
UTF-86291 /2014.
   Iustitia mesél : tanulmányok a "jog és irodalom" köréből / szerk. Fekete Balázs, H. Szilágyi István, Nagy Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2013. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-471-8 fűzött
jogtudomány - irodalomtudomány
34 *** 82.01
[AN 3532551]
MARC

ANSEL
UTF-86292 /2014.
Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója (9.) (2013) (Budapest)
   IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2013. - Budapest : KRE ÁJK, 2014. - 237 p. ; 24 cm. - (Jog és állam, ISSN 1787-0607 ; 19.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-56-0 fűzött
jogtudomány - konferencia-kiadvány
34 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3533099]
MARC

ANSEL
UTF-86293 /2014.
Kiss Edit (1973-)
   Fordulópontok : [interjúkötet] / Kiss Edit, Marcsó Csilla. - Budapest : Delta Vision, 2014-. - ill., színes ; 22 cm
Magyarország - ügyvéd - jogász - 21. század - életútinterjú
34(439)(092)(047.53)
[AN 3533553]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 341 p.
ISBN 978-963-395-021-0 kötött : 4490,- Ft
[AN 3533572] MARC

ANSEL
UTF-86294 /2014.
Koncz Klára
   Önfenntartó-önellátó börtönök : az önfinanszírozó büntetés-végrehajtás, teljes körű fogvatartotti munkáltatás szerkezetátalakításának vizsgálata : [szakmai tanulmány] / [szerzők Koncz Klára ..., Semegi Attila ...] ; [közread. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága]. - [Budapest] : Büntetés-végrehajtás Orsz. Parancsnoksága, 2014. - 108 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 108.
Fűzött
Magyarország - börtönügy - önfinanszírozás - rabmunka
343.8(439) *** 343.823 *** 336.647.2
[AN 3532757]
MARC

ANSEL
UTF-86295 /2014.
Láncos Petra Lea
   Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban / Láncos Petra Lea. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 295 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 7.)
Bibliogr.: p. 263-293.
ISBN 978-963-308-176-1 fűzött
Európai Unió - nyelvhasználati jog - kollektív jogok - nyelvpolitika
342.725(4-62) *** 341.234(4-62)
[AN 3534255]
MARC

ANSEL
UTF-86296 /2014.
   Magyar büntetőjog : különös rész / szerk. Tóth Mihály, Nagy Zoltán. - Budapest : Osiris, 2014. - 609 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Lezárva: 2014. márc. 1. - Bibliogr.: p. 607-609.
ISBN 978-963-276-192-3 kötött : 5480,- Ft
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3532685]
MARC

ANSEL
UTF-86297 /2014.
   Quaerendo et creando : ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából / Pogácsás Anett szerkesztésében. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 738 p. : ill. ; 25 cm. - (Xenia, ISSN 2061-9227)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-486-2 kötött
jogtudomány - emlékkönyv
34
[AN 3534067]
MARC

ANSEL
UTF-86298 /2014.
   Religio et constitutio / szerk. Kovács Péter. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 232 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktorandusz tanulmányok, ISSN 2064-4078 ; 1.)
A Budapesten, 2011. dec. 16-án "Az egyházakkal összefüggő kérdések a hazai és az európai joggyakorlatban" címmel, valamint a Budapesten, 2012. dec. 7-én "Az Alaptörvény egy éve és hatása a jogágakra" címmel rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-170-9 fűzött
Magyarország - Európai Unió - egyházjog - állam és egyház viszonya - egyházügy - vallásgyakorlás - alkotmányjog - 21. század
348(439) *** 348(4-62) *** 322(439) *** 322(4-62) *** 342(439)"200/201"
[AN 3534097]
MARC

ANSEL
UTF-86299 /2014.
Sándor István (1970-)
   A bizalmi vagyonkezelés és a trust : jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés / Sándor István. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 489 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2014. febr. 1. - Bibliogr.: p. 419-452. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-258-219-1 kötött : 6720,- Ft
Nagy-Britannia - összehasonlító jog - jogtörténet - dologi jog - vagyon
340.5 *** 34(410)(091) *** 347.2
[AN 3534522]
MARC

ANSEL
UTF-86300 /2014.
Szabó Sarolta (1978-)
   A Bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca : az egységes értelmezés és alkalmazás újabb irányai és eredményei / Szabó Sarolta. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 340 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 3.)
Bibliogr.: p. 287-309.
ISBN 978-963-308-172-3 fűzött
United Nations convention on contracts for the international sale of goods (1980)
Európai Unió - nemzetközi magánjog - kötelmi jog - nemzetközi egyezmény
347.751(100) *** 347.4(4-62)
[AN 3534212]
MARC

ANSEL
UTF-86301 /2014.
Szotyori-Nagy Ágnes
   Házassági akadályok a bizánci akatolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban / Szotyori-Nagy Ágnes. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 292 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. IV.,, Dissertationes, ISSN 1586-0957 ; 10.)
Bibliogr.: p. 271-292.
ISBN 978-963-277-478-7 fűzött
egyházjog - jogtörténet - ortodox egyház - házasság
348.819(091) *** 265.5
[AN 3532548]
MARC

ANSEL
UTF-86302 /2014.
Trócsányi László (1956-)
   Az alkotmányozás dilemmái : alkotmányos identitás és európai integráció / Trócsányi László. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 277 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-226-9 kötött : 5000,- Ft
Magyarország - alkotmány - jogalkotás - 21. század
342.4(439) *** 340.134(439)"201"
[AN 3534459]
MARC

ANSEL
UTF-86303 /2014.
   Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások / szerk. Czine Ágnes. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 605 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. jan. 15.
ISBN 978-963-258-218-4 fűzött : 6990,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény - útmutató
343(439)(094)(036)
[AN 3534471]
MARC

ANSEL
UTF-86304 /2014.
   Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban / szerk. Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 319 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktorandusz tanulmányok, ISSN 2064-4078 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-171-6 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogalkotás - jogalkalmazás
340.134(4-62) *** 340.132(439) *** 340.132(4-62) *** 340.134(439)
[AN 3534108]
MARC

ANSEL
UTF-86305 /2014.
   Új Polgári törvénykönyv : kapcsolódó jogszabályok : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól : 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról : 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról : 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól : hatályba lép 2014. március 15-én / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 58 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr. 26.
ISBN 978-615-5175-92-3 fűzött : 590,- Ft
Magyarország - polgári jog - jogszabálygyűjtemény
347(439)(094)
[AN 3532440]
MARC

ANSEL
UTF-86306 /2014.
   Unfair commercial practices : the long road to harmonized law enforcement / ed. by Tihamér Tóth. - Budapest : Pázmány Press : PPCU Fac. of Law and Political Sciences, 2014. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 21.)
A Budapesten, 2013. máj. 10-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-177-8 fűzött
Európai Unió - gazdasági jog - fogyasztóvédelem - jogharmonizáció
347.7(4-62) *** 366.5(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3534174]
MARC

ANSEL
UTF-86307 /2014.
Varga Réka
   Challanges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees / Réka Varga. - Budapest : Pázmány Press : PPCU Fac. of Law and Political Sciences, 2014. - 284 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 4.)
Bibliogr.: p. 259-284.
ISBN 978-963-308-173-0 fűzött
nemzetközi büntetőjog - háborús bűncselekmény
343(100) *** 341.322.5(100)
[AN 3534222]
MARC

ANSEL
UTF-86308 /2014.
Verebics János (1958-|)
   Kötelmek, szerződések joga az új Ptk.-ban / Verebics János. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 172 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-258-223-8 fűzött : 3600,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3534457]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6309 /2014.
   "Adj király katonát!" : gödöllőiek az első világháborúban : a Gödöllői Városi Múzeum 2014. március 22 - november 2. között megrendezett kiállításához kapcsolódó tanulmánykötet és kiállítási katalógus / [a kiállítást rend. Fábián Balázs, Ivókné Szajkó Ottília, Kerényi B. Eszter]. - Gödöllő : Vár. Múz., 2014. - 179 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 10.)
Bibliogr.: p. 119-123.
ISBN 978-963-89928-1-9 fűzött
Gödöllő - hadtörténet - helytörténet - katona - első világháború
355.48(439)"1914/1918" *** 943.9-2Gödöllő"1914/1918" *** 355(439-2Gödöllő)"1914/1918"
[AN 3532563]
MARC

ANSEL
UTF-86310 /2014.
Babucs Zoltán (1974-)
   "Legyetek eskütökhöz hívek mindhalálig!" : a budapesti Magyar Királyi "József nádor" 2. Honvéd Gyalogezred a második világháborúban / Babucs Zoltán, Szabó Péter. - [Nagykovácsi] : Puedlo K., [2013]. - 352 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 345-347.
ISBN 978-963-249-148-6 kötött
Magyarország. Honvédség. Magyar Királyi "József nádor" 2. Honvéd Gyalogezred
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - gyalogság - 20. század
355.486(439)"192/194" *** 356.1(439)"192/194" *** 355.48(439)"192/194"
[AN 3534874]
MARC

ANSEL
UTF-86311 /2014.
   Felderítő-szolgálati utasítás, 1872 = Anleitung zum Kundschaftsdienste, 1872 / [... szerk. Boda József, Parádi József, Regényi Kund Miklós] ; [ford. ... Regényi Kund Miklós, ... Artner Ramona]. - Budapest : NBSZ : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2014. - 441 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A magyar rendvédelem-történet hagyatéka, ISSN 2064-4728 ; 1.)
ISBN 978-963-89828-4-1 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - felderítés - szervezeti szabályzat - történelmi forrás
355.51(436/439)"187"(093) *** 355.413(43/439)"187"(093)
[AN 3533982]
MARC

ANSEL
UTF-86312 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Egy elfelejtett háború : szovjet agresszió Finnország ellen, 1939-1940 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014. - 158 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5237-19-5 fűzött
Finnország - Szovjetunió - hadtörténet - második világháború
355.48(47)"1939/1940" *** 355.48(480)"1939/1940"
[AN 3538103]
MARC

ANSEL
UTF-86313 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Az igazi Zsukov : egy háborús bűnös tündöklése és bukása / Földi Pál. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014, cop. 2006. - 190, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 190-[191].
ISBN 978-615-5237-70-6 fűzött
Žukov, Georgij Konstantinovič (1896-1974)
Szovjetunió - hadvezér - 20. század - második világháború
355(47)(092)Žukov,_G._K.
[AN 3538116]
MARC

ANSEL
UTF-86314 /2014.
Mortimer, Gavin
The daring dozen (magyar)
   Legendás 12 : tizenkét különleges alakulat a második világháborúban / Gavin Mortimer ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 399 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
Bibliogr.: p. 379-381.
ISBN 978-963-09-7863-7 fűzött : 3400,- Ft
hadtörténet - második világháború - különleges alakulat
355.48(100)"1939/1945" *** 355.318(100)"1939/1945"
[AN 3533877]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6315 /2014.
A guide to the project management body of knowledge (magyar)
   Projektmenedzsment útmutató : PMBOK guide / [ford. Pálvölgyi Lajos]. - Budapest : Akad. K., [2014], cop. 2013. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9426-4 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3537521]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6316 /2014.
   A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében = Ka lokalno baziranim politikama tržišta rada u prekograničnim ruralnim oblastima = Toward a local based labour market policy approach in cross-border rural regions / [szerk. Perger Éva, Kovács András Donát, Farkas Jenő Zsolt] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont. - Kecskemét : MTA KRTK, 2014. - 79, 79 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
A magyar és a szerb nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Csak magyar és szerb nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9899-75-9 fűzött
Magyarország - Szerbia - munkaerőpiac - határ menti kapcsolat - együttműködés - ezredforduló
331.5(439)"200/201" *** 331.5(497.11)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 332.1(497.11)"200/201"
[AN 3534571]
MARC

ANSEL
UTF-86317 /2014.
   JobNet : active citizens combating youth unemployment / [publ. by the] Carpathian Foundation - Hungary. - Eger : Carpathian Foundation - Hungary, 2014. - 23 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8922-3 fűzött
Európai Unió - munkanélküliség - ifjúság - foglalkoztatáspolitika - 21. század
331.56-053.81(4-62)"20" *** 331.5.024.5(4-62)"20"
[AN 3534666]
MARC

ANSEL
UTF-86318 /2014.
   Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó, 2014 : KATA, KIVA / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2014]. - 28 p. ; 30 cm
Lezárva: 2014. márc. 20.
ISBN 978-963-89611-6-7 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - adóügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3532119]
MARC

ANSEL
UTF-86319 /2014.
Lépj pályára! (angol)
   Get in the game! : improving the chances of youth on the labour market / [publ. by Carpathian Foundation - Hungary]. - Eger : Carpathian Foundation - Hungary, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8318-4 fűzött
Magyarország - Szlovákia - ifjúság - munkaerőpiac - határ menti kapcsolat - együttműködés - 21. század
331.5-053.81(439)"200/201" *** 331.5-053.81(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201"
[AN 3534649]
MARC

ANSEL
UTF-86320 /2014.
   Lépj pályára! : civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért / [közread. a] Kárpátok Alapítvány - Magyarország. - Eger : Kárpátok Alapítvány - Magyarország, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8317-7 fűzött
Magyarország - Szlovákia - ifjúság - munkaerőpiac - határ menti kapcsolat - együttműködés - 21. század
331.5-053.81(439)"200/201" *** 331.5-053.81(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201"
[AN 3534641]
MARC

ANSEL
UTF-86321 /2014.
Lépj pályára! (szlovák)
   Využi šancu! : zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce / [vyd. Karpatská nadácia - Maďarsko]. - Eger : Karpatská nadácia - Maďarsko, 2013. - 23 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8319-1 fűzött
Magyarország - Szlovákia - ifjúság - munkaerőpiac - határ menti kapcsolat - együttműködés - 21. század
331.5-053.81(439)"200/201" *** 331.5-053.81(437.6)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 332.1(437.6)"200/201"
[AN 3534657]
MARC

ANSEL
UTF-86322 /2014.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2013 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2014. - 381 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-463-0 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 3537130]
MARC

ANSEL
UTF-86323 /2014.
Székely Melinda (1962-|)
   Kereskedelem Róma és India között / Székely Melinda. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2014. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-179.
ISBN 978-963-315-169-3 fűzött
Római Birodalom - India - gazdaságtörténet - kereskedelem - ókor
338(091)(37) *** 339(37)"-01/01" *** 339(34)
[AN 3537110]
MARC

ANSEL
UTF-86324 /2014.
Szűcs László
   Aranyat érő tisztaság avagy Általános lakás higiénia alapok [elektronikus dok.] / Szűcs László. - Szöveg (pdf : 10.9 MB). - Budapest : Ingatlankultúra Kft., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126591. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89920-3-1
ingatlanközvetítés - lakáskultúra - takarítás - útmutató - elektronikus dokumentum
332.7(036) *** 643/645 *** 648.5
[AN 3536367]
MARC

ANSEL
UTF-86325 /2014.
Szűcs László
   Hogyan állítsd be az irányárat avagy Új nézőpontok a piaci árakra [elektronikus dok.] / Szűcs László. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Budapest : Ingatlankultúra Kft., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126589. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89920-2-4
ingatlanközvetítés - piaci ár - útmutató - elektronikus dokumentum
332.7(036) *** 658.8.03
[AN 3536362]
MARC

ANSEL
UTF-86326 /2014.
Szűcs László
   Hogyan készíts fel egy ingatlant eladásra? [elektronikus dok.] / Szűcs László. - Szöveg (pdf : 5.6 MB). - Budapest : Ingatlankultúra Kft., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126586. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89920-0-0
ingatlanközvetítés - útmutató - elektronikus dokumentum
332.7(036)
[AN 3536352]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6327 /2014.
Hocken, Sheila
Emma V.I.P. (magyar)
   Emma meg én II : az új élet / Sheila Hocken ; [ford. Hedvig Olga]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 277 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Emma + én II. : az új élet
ISBN 978-615-5283-37-6 fűzött : 2490,- Ft
vak - angol irodalom - memoár
364.262.4-056.262 *** 820-94=945.11
[AN 3538254]
MARC

ANSEL
UTF-86328 /2014.
Major Zsolt Balázs (1977-)
   Az eltéphetetlen gyökér : gyakorlati kapaszkodók elveszőfélben lévő családok segítőinek / Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin, Tatárné Kapus Éva ; [közread. a] ... PMJVÖ Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. - 2. kiad. - [Budapest] : MZSB Logos Bt. ; [Pécs] : Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg., 2011[!2014]. - 293 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-293.
ISBN 978-963-08-2012-7 fűzött : 2790,- Ft
családvédelem - gyermekvédelem
364.044.24 *** 364.65-053.2/.6
[AN 3539224]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6329 /2014.
Drexler, James L.
Nurturing the school community (magyar)
   Az iskolai közösség ápolása : pedagógusok felkészítése és szakmai tanulóközösségek létrehozása / James L. Drexler ; [ford. Kenyeres Anna] ; [közread. az] ACSI Keresztény Alapítvány. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2014. - 136 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88765-7-7 fűzött
pedagógus-tanuló kapcsolat - pedagógiai munka
37.064.2 *** 371.321
[AN 3534719]
MARC

ANSEL
UTF-86330 /2014.
   Inkluzív intézmények Sárbogárdon : tájékoztató kiadvány / [szerk. Alpek B. Levente]. - Sárbogárd : Azitop Bt., 2014. - 54 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8897-4 fűzött
Sárbogárd - különleges csoportok nevelése - integrált oktatás
376(439-2Sárbogárd) *** 376.2/.4(439-2Sárbogárd)
[AN 3533748]
MARC

ANSEL
UTF-86331 /2014.
   Megmozgató! : mozgásfejlesztő játékok az óvodai nevelési év minden napjára / szerk. Kőrösi Adrienn. - Budapest : Neteducatio Kft., 2013. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 210.
ISBN 978-963-08-6738-2 fűzött
óvodai nevelés - mozgásos játék
372.363
[AN 3534487]
MARC

ANSEL
UTF-86332 /2014.
Rékási József (1935-)
   Pályám emlékezete / Rékasi József. - [Budapest] : Navigátor, 2014. - 175 p. : ill. ; 20 cm + CD-R. - (Bácsalmás könyvek, ISSN 2061-9146 ; 6.)
Bibliogr.: p. 111-139.
ISBN 978-963-85410-8-6 fűzött
Rékasi József (1935-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - ornitológia - memoár - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
37(439)(092)Rékási_J.(0:82-94) *** 598.2 *** 012Rékási_J. *** 598.2(439)(092)Rékási_J.
[AN 3532574]
MARC

ANSEL
UTF-86333 /2014.
   Social justice and diversity in teacher education : VI ATEE Winter Conference : 15-17 April 2014, Budapest / [... ed. by György Mészáros] ; [... publ. by ... Hungarian Pedagogical Association]. - Budapest : Hung. Pedagogical Assoc., 2014. - [96] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7123-33-7 fűzött
pedagógia - pedagógusképzés - társadalomismeret - multikultúra - konferencia-kiadvány
37.01 *** 371.321 *** 372.83 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3533577]
MARC

ANSEL
UTF-86334 /2014.
   Zrínyi 2013 : a 2013. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny 3-8. osztályos feladatai, megoldásai és eredményei / Csordás Mihály [et al.] ; [közread. a] Mategye Alapítvány. - Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2014. - 135, [7] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-87768-8-4 fűzött
matematika - tantárgy - alapfokú oktatás - tanulmányi verseny - példatár
372.851(079.1) *** 371.384
[AN 3533215]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6335 /2014.
Balague, Guillem
Pep Guardiola, another way of winning (magyar)
   Pep Guardiola : ahogyan nem győzött még senki / Guillem Balague ; Alex Ferguson előszavával ; [ford. Hegedűs Henrik ..., Mártha Bence ..., Nagy Ádám ...]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 416 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9396-0 kötött
Guardiola, Pep (1971-)
Spanyolország - labdarúgó - edző - labdarúgás - 20. század - 21. század
796.332(460)(092)Guardiola,_P. *** 796.332.071.4(460)(092)Guardiola,_P.
[AN 3537519]
MARC

ANSEL
UTF-86336 /2014.
Barna Béla
   Alacsony-Tátra : Közép-Szlovákia sí- és túrahelyei : túrakalauz / Barna Béla, Pusztay Sándor. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 157 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-36-3 fűzött : 3000,- Ft
Közép-Szlovákia - gyalogtúra - síelés - útikönyv
796.92 *** 914.376.4(036) *** 796.51(437.64)(036)
[AN 3533550]
MARC

ANSEL
UTF-86337 /2014.
Joó József (1948-)
   Gól volt, gól nem volt / yoyo. - Feketeerdő : Mosonvármegye Kvk., 2014. - [139] p. : ill. ; 21x21 cm. - (Hegyhát könyvek)
ISBN 978-963-89897-2-7 kötött : 2000,- Ft
labdarúgás - karikatúra
796.332(0:82-7) *** 741.5(439)(092)Joó_J.
[AN 3533308]
MARC

ANSEL
UTF-86338 /2014.
Kassai-Farkas András (1935-)
   A víztől az olajig : híres festők nyomában hittel, lapáttal, ecsettel / Kassai-Farkas András. - Budapest : Szerző, 2014. - 105, [46] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9369-5 kötött
Kassai-Farkas András (1935-)
Magyarország - sportoló - kenusport - festőművész - 20. század - 21. század
797.122.3(439)(092)Kassai-Farkas_A. *** 75(439)(092)Kassai-Farkas_A.
[AN 3534792]
MARC

ANSEL
UTF-86339 /2014.
Simon Béla
   Sakk kezdőknek / Simon Béla. - Nyíregyháza : SIS, 2013. - 128 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-7524-0 fűzött
sakk
794.1
[AN 3533783]
MARC

ANSEL
UTF-86340 /2014.
   Szolnoki Honvéd Sportegyesület sporttörténete : [1951-2013] / [szerk. Romhányi Antal ...]. - [Szolnok] : Szolnoki Honvéd Sportegyes., [2013]. - 240 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-8228-6 kötött
Szolnoki Honvéd Sportegyesület
Szolnok - sporttörténet - sportegyesület
796(439-2Szolnok)(091) *** 061.2(439-2Szolnok)
[AN 3534543]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6341 /2014.
Ámos Imre (1907-1944)
   A háború örvényében, 1937-1944 : Ámos Imre, a "magyar Chagall" : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2013. szeptember 13 - 2014. január 5.] = In the vortex of war, 1937-1944 : Ámos Imre the "Hungarian Chagall" : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 13 September - 5 January 2014] ; [kurátor ... Kolozsváry Marianna ...] ; [a tanulm. és a műleírások szerzője ... Kőbányai János] ; [az irodalomjegyzéket összeáll. ... Völler Dalma]. - [Budapest] : MNG, cop. 2013. - 234 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2013/7.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2013/7.)
borító- és gerinccím: Ámos. - Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 978-615-5304-13-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Ámos_I. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3532484]
MARC

ANSEL
UTF-86342 /2014.
   Árkádia hajnala / [... szerk. Puhl Antal, Golda János, Sugár Péter]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2014. - 208 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Építészeti elemzés füzetek, ISSN 2064-4868 ; 1.)
A Debrecenben, 2013. okt. 11-én rendezett XIX. Nemzetközi Műszaki Konferencia Építészmérnöki Szekciójának előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-412-7 fűzött
építészet - építészeti esztétika - konferencia-kiadvány
72 *** 72.01 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3534491]
MARC

ANSEL
UTF-86343 /2014.
Chagall, Marc (1887-1985)
   Háború és béke között : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2013. szeptember 13 - 2014. január 5.] = Between war and peace : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 13 September - 5 January 2014] / Chagall ; [főkurátor ... Julia Garimorth-Foray ...] ; [kurátor ... Kolozsváry Marianna ...] ; [a tanulm. szerzője ... Jean-Michel Foray]. - [Budapest] : MNG, cop. 2013. - 197 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2013/6.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2013/6.)
borító- és gerinccím: Chagall. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-12-5 fűzött
Franciaország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Chagall,_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3532480]
MARC

ANSEL
UTF-86344 /2014.
   Az edelényi kastélysziget felújítása képekben = The renovation of Edelény palace island in pictures. - [Budapest] : [Forster Gy. Nemz. Örökséggazdálkodási és Szolg. Közp.], [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 21x28 cm
Közread. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Fűzött
Edelény - kastély - felújítás - műemlékvédelem
728.82(439-2Edelény) *** 72.025.4(439-2Edelény)
[AN 3532640]
MARC

ANSEL
UTF-86345 /2014.
   Edelényi kastélysziget kalauz / [szerk. Gergely Zsolt, Tóth Áron, Bay Judit] ; [... kiad. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ...]. - [Budapest] : Forster Gy. Nemz. Örökséggazdálkodási és Szolg. Közp., cop. 2014. - 97, [2] p. : ill., főként színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. [99].
Fűzött
Edelény - kastély
728.82(439-2Edelény)
[AN 3532672]
MARC

ANSEL
UTF-86346 /2014.
   Építményeink védelme 2014 : 2014. március 25-26., Savoyai Kastély ... Ráckeve ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2014. - 40 p. : ill. ; 21 cm
Előadásösszefoglalók
ISBN 978-963-89016-9-9 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - híd - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 725.95(439) *** 624.21(439) *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3533374]
MARC

ANSEL
UTF-86347 /2014.
   A hős, a hősnő és a szerző : [válogatás a Ludwig Múzeum gyűjteményéből, 2012. július 6 - 2012. október 23.] = The hero, the heroine and the author : [selections from the collection Ludwig Museum, July 6, 2012 - October 23, 2012] / [szerk. és kurátor ... Timár Katalin]. - Budapest : Ludwig Múz., 2014. - 150 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-41-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(100)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2012" *** 73/76(439)"19/200"
[AN 3533727]
MARC

ANSEL
UTF-86348 /2014.
   A kép - sokféle nézetben / szerk. Bálint Csanád. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2014. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Tudományos témák találkozásai, ISSN 2064-552X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-51-2 fűzött
művészettörténet - ábrázolás - ikonográfia - néprajz
7.04 *** 7(100)(091) *** 39(100)
[AN 3533498]
MARC

ANSEL
UTF-86349 /2014.
Lövey Végh Amália (1937-)
   Lövey Végh Amália. - [Budapest] : Lövey Végh A., [2014]. - [71] p. : ill., színes ; 17 cm
Az életrajz és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-08-8701-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Lövey_Végh_A.
[AN 3532558]
MARC

ANSEL
UTF-86350 /2014.
Meldrum, Carol
30 minute crochet (magyar)
   Minihorgolások 30 perc alatt : mókás horgolt apróságok gyorsan, könnyedén / Carol Meldrum ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 128 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5240-02-7 fűzött : 3400,- Ft
horgolás
746.43
[AN 3532274]
MARC

ANSEL
UTF-86351 /2014.
Molnár-C Pál (1894-1981)
   Kor-rajz : a húszas, harmincas évek világa, ahogyan Molnár-C. Pál látta : [the good old days in drawings by Pál Molnár-C.] / szerk. Csillag Éva ; [közread. a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum]. - [Budapest] : MCP Műhely : Molnár-C. P. Műterem-Múz., 2014. - 105, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-8676-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század
76(439)(092)Molnár-C._P.
[AN 3532810]
MARC

ANSEL
UTF-86352 /2014.
   Műemlékeink védelme 2014 : 2014. április 8. ..., Benczúr Hotel ... Budapest ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80006-0-4 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.025.3/.4(439) *** 72.025.3/.4(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3533370]
MARC

ANSEL
UTF-86353 /2014.
   Nyilvános titkok : művészetterápia / [... szerk. Bender Márta]. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 23 p. : ill., színes ; 22 cm
A Budapesten, 2014. jan. 29 - febr. 16. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festészet - művészetterápia - amatőr művészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 615.851.82 *** 616.89 *** 379.825 *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3534318]
MARC

ANSEL
UTF-86354 /2014.
   Sajttorta : élménygyűjtemény a Gödöllői Királyi Kastélyról herceg Egerváry Elemér felhívása alapján / [szerk. Faludi Ildikó] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 59 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89974-0-1 fűzött
Gödöllő - kastély - amatőr művészet - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 379.825-053.2 *** 728.82(439-2Gödöllő)
[AN 3534690]
MARC

ANSEL
UTF-86355 /2014.
Szűcs László
   Hogyan fényképezz le egy ingatlant? [elektronikus dok.] / Szűcs László. - Szöveg (pdf : 8.2 MB). - Budapest : Ingatlankultúra Kft., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126588. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89920-1-7
fototechnika - ingatlanközvetítés - útmutató - reklámfotó - elektronikus dokumentum
77 *** 332.7(036) *** 659.13
[AN 3536359]
MARC

ANSEL
UTF-86356 /2014.
   Il tempo della modernità : pittura ungherese 1905-1925 : [Roma, ... 25 Giugno - 15 Settembre 2013] = The time of modernity : Hungarian painting, 1905-1925 : [Roma, ... 25 June - 15 September 2013] / [mostra ... a cura di ... Mariann Gergely] ; [catalogo ... a cura di ... Mariann Gergely, György Szücs]. - [Budapest] : MNG, [2013]. - 238 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2013/3.)
Bibliogr.: p. 234-[239].
ISBN 978-615-5304-10-1 fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)"190/192" *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3534733]
MARC

ANSEL
UTF-86357 /2014.
   Válogatás az edelényi kastély falképeiből / [szerk. Gergely Zsolt, Tóth Áron, Bay Judit] ; [... kiad. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ...]. - [Budapest] : Forster Gy. Nemz. Örökséggazdálkodási és Szolg. Közp., [2014]. - [35] p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Lieb Ferenc (18. sz)
Magyarország - Edelény - festőművész - kastély - 18. század - falfestmény - album
75.052(439-2Edelény) *** 75(439)(092)Lieb_F. *** 728.82(439-2Edelény)(084.1)
[AN 3532680]
MARC

ANSEL
UTF-86358 /2014.
Vaništa, Josip (1924-)
   Átmenet és átmenet : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, 2014. február 7 - március 9. = Transition and transition : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, 7 February - 9 March 2014 / Josip Vaništa, Oleg Kulik, Blue Noses ; [kurátor Petar Ćuković] ; [szerk. Marinko Sudac]. - Budapest : Ludwig Múz., [2014]. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-40-8 fűzött
Ukrajna - Horvátország - Oroszország - képzőművészet - szituatív művészet - művészcsoport - kiállítási katalógus
73/76(477)(092)Kulik,_O. *** 73/76(497.13)(092)Vaništa,_J. *** 061.2(47)Blue_Noses *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3533716]
MARC

ANSEL
UTF-86359 /2014.
   Ybl Miklós / vál. és szerk. Gerle János és Marótzy Kata. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2014. - 211 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Az építészet mesterei, ISSN 1588-919X)
Műjegyz.: p. 185-195. - Bibliogr.: p. 199-206.
ISBN 963-346-549-4 kötött
Ybl Miklós (1814-1891)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Ybl_M.
[AN 3537421]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6360 /2014.
Czeizel Endre (1935-)
   Zeneszerzők, gének, csodák / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2014. - 522 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7157-37-0 kötött : 4900,- Ft
 (hibás ISBN 978963157370)
zeneszerző - tehetség - genetika - öröklődés
78.071.1(100)(092) *** 616-056.7-056.45
[AN 3532733]
MARC

ANSEL
UTF-86361 /2014.
Gál József
   Bárdos Alice / Gál József ; [előszó Mérei Tamás, Márkus Sándor]. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2013. - 94 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 6.)
ISBN 978-615-5214-31-8 kötött
Bárdos Alice (1896-1944)
Magyarország - Szombathely - előadóművész - hegedű - zenei élet - 20. század
787.1.071.2(439)(092)Bárdos_A. *** 78.05(439-2Szombathely)"192/194"
[AN 3534336]
MARC

ANSEL
UTF-86362 /2014.
Jászay Tamás
   Viktória : Ábrahám Pál operettje / ... írta Jászay Tamás. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 19.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7477-6 kötött : 1690,- Ft
Ábrahám Pál (1892-1960). Viktória
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - auditív dokumentum
78.071.1(439)(092)Ábrahám_P. *** 782.8 *** 792(439)(091)
[AN 3532467]
MARC

ANSEL
UTF-86363 /2014.
Kállai István (1929-)
   Menyasszonytánc : Klezmer-musical Indig Ottó Torockói menyasszony című színműve nyomán / ... írta Kállai István. - [Budapest] : Kossuth : Budapesti Operettszínház : MTVA, cop. 2013. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm + CD. - (Híres operettek ; 20.). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979)
ISBN 978-963-09-7478-3 kötött : 1690,- Ft
Jávori Ferenc (1946-). Menyasszonytánc
Magyarország - operett - színháztörténet - zeneszerző - 20. század - 21. század - auditív dokumentum
782.8 *** 792(100)(091) *** 78.071.1(439)(092)Jávori_F.
[AN 3532483]
MARC

ANSEL
UTF-86364 /2014.
Winehouse, Mitch (1950-)
Amy, my daughter (magyar)
   Amy, a lányom / Mitch Winehouse ; [ford. Pritz Péter]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2014. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5062-14-8 fűzött : 3990,- Ft
Winehouse, Amy (1983-2011)
Nagy-Britannia - dalénekes - popzene - ezredforduló - életrajz
78.067.26.036.7(410)(092)Winehouse,_A.
[AN 3533467]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6365 /2014.
Csizmadia Éva
   A Darabos utcától a St. Germain Avenue-ig : Kertész Sándor emlékére / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-35-6 kötött : 3000,- Ft
Kertész Sándor (1911-1990)
Kanada - színész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
792.028(71)(=945.11)(092)Kertész_S.
[AN 3533508]
MARC

ANSEL
UTF-86366 /2014.
Hohmann, Tobias
Terence Hill & Bud Spencer chronicles (magyar)
   Bud Spencer & Terence Hill krónikák / [író Tobias Hohman[!Hohmann]] ; [ford. Váradi Csilla]. - Budapest : Wiamfilm Kft., cop. 2013. - 280 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89661-0-0 kötött : 7990,- Ft
Spencer, Bud (1929-)
Hill, Terence (1939-)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B. *** 791.43.071.2(45)(092)Hill,_T.
[AN 3534840]
MARC

ANSEL
UTF-86367 /2014.
Jones, Vinnie (1965-)
It's been emotional (magyar)
   Megindító meccs volt : [az én sztorim] / Vinnie Jones. - Budapest : Candover Kft., 2014. - 288 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Bodnár Zalán, Csepelyi Adrienn
ISBN 978-963-89899-2-5 fűzött : 3490,- Ft
Jones, Vinnie (1965-)
Nagy-Britannia - sportoló - labdarúgás - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(410)(092)Jones,_V.(0:82-94) *** 796.332(410)(092)Jones,_V.(0:82-94)
[AN 3533868]
MARC

ANSEL
UTF-86368 /2014.
   Színészképzés : neoavantgárd hagyomány / szerk. Jákfalvi Magdolna ; [közread. a] Színház- és Filmművészeti Egyetem. - [Budapest] : Színház- és Filmműv. Egy., cop. 2013. - 376 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-914-9 fűzött
Halász Péter (1943-2006)
Magyarország - színházművészet - neoavantgárd - felsőoktatás - színész - rendező - 20. század - ezredforduló
792.027.2(439)(092)Halász_P. *** 792.037(439) *** 792.028(439)(092)Halász_P.
[AN 3532545]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6369 /2014.
Bánóczi Rozália
   Latin nyelvkönyv joghallgatók számára : kezdőknek / Bánóczi Rozália, Rihmer Zoltán. - 4. átd. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2014, cop. 2000. - XVI, 220, [4] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-19-5760-0 fűzött : 4200,- Ft
latin nyelv - jog - szaknyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 3537492]
MARC

ANSEL
UTF-86370 /2014.
Czichocki, Sieglinde
   Lexikologie der deutschen Sprache : Einführung / Sieglinde Czichocki, Pavica Mrazović ; [unter Mitarbeit von Csilla Bernáth]. - Szeged : JATEPress, 2014. - 257 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-244.
ISBN 978-963-315-176-1 fűzött
német nyelv - lexikológia - egyetemi tankönyv
803.0-3(075.8)
[AN 3537104]
MARC

ANSEL
UTF-86371 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   1 hónap alatt németül / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89657-5-2 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3534746]
MARC

ANSEL
UTF-86372 /2014.
Dömők Szilvia (1969-)
   Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára / Dömők Szilvia, Mondvay-Németh Boglárka. - Budapest : Akad. K., [2014], cop. 2012. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9240-6 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3537547]
MARC

ANSEL
UTF-86373 /2014.
   Első képes szótáram : magyar - angol : 60 matricával. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9966-43-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3534565]
MARC

ANSEL
UTF-86374 /2014.
Erdélyi Erzsébet (1950-)
   Kincsvadászat Nagykőrösön : helyneveink nyomában / Erdélyi Erzsébet. - Nagykőrös : OniPrint, 2014. - 189 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 157-166.
ISBN 978-963-08-8993-3 fűzött
Nagykőrös - helyismeret - földrajzi név - magyar nyelv
809.451.1-311(439-2Nagykőrös) *** 908.439-2Nagykőrös
[AN 3533694]
MARC

ANSEL
UTF-86375 /2014.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2012-2014. - 3 db : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3394098]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [3]., Kiegészítő kötet. - 2. jav. kiad., utánny. - 2014, cop. 2002. - 260 p.
ISBN 978-963-05-8107-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3538098] MARC

ANSEL
UTF-86376 /2014.
Magyari László
   Ajándékkönyv : ayana-dhii-kha kanaa-va : a magyar nyelv megfejtése / Magyari László. - Budapest ; [Debrecen] : Magyari L., 2013. - 538 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8291-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1(089.3)
[AN 3533091]
MARC

ANSEL
UTF-86377 /2014.
   Német - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : német A1, A2, B1, B2 / [szerk. Doba Dóra, Dömők Szilvia]. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2009. - [10], 135 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Tematikus nyelvvizsgaszótár : német
ISBN 978-963-05-9331-1 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3537504]
MARC

ANSEL
UTF-86378 /2014.
   A nyelv lelke, a lélek nyelve : előadások, tanulmányok / szerk. Nyiri Péter. - Sátoraljaújhely-Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2014. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88982-9-6 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvhasználat - művelődéstörténet
809.451.1 *** 809.451.1-06 *** 930.85(439)
[AN 3533413]
MARC

ANSEL
UTF-86379 /2014.
Pappné Török Edit
   Beszédfordulatok angol nyelvből / [szerző Pappné Török Edit]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2014]. - 200 p. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-9624-33-7 fűzött : 980,- Ft
angol nyelv - frazeológiai gyűjtemény
802.0-318(078)=945.11
[AN 3539255]
MARC

ANSEL
UTF-86380 /2014.
   Romológia "akkor és most" : romológusok második szakmai konferenciája : 2013. május 10-11. : konferenciakötet / [szerk. Arató Mátyás, Cserti Csapó Tibor] ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, Wlislocki Henrik Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK NTI : Wlislocki H. Szakkollégium, 2013. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-566-1 fűzött
romológia - konferencia-kiadvány
809.149.9 *** 316.347(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3534778]
MARC

ANSEL
UTF-86381 /2014.
   Studio d A2 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs- und Übungsbuch / von Hermann Funk [et al.] ; Phonetik Beate Lex und Beate Redecker. - 3. kiad. - Szeged : Maxim, [2014]. - 312 p. : ill., színes ; 30 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-261-391-8 fűzött
német nyelv - példatár - auditív dokumentum
803.0(076)=945.11
[AN 3539468]
MARC

ANSEL
UTF-86382 /2014.
Szita Szilvia (1972-)
   Gyakorló magyar nyelvtan = A practical Hungarian grammar / Szita Szilvia, Görbe Tamás ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - 2. szójegyzékkel bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 367 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 367.
ISBN 978-963-05-8933-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
809.451.1-5(078)=20
[AN 3537432]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6383 /2014.
   Győzteseink szárnypróbálásai : a PPKE BTK bölcsészhallgatóinak győztes dolgozatai a XXXI. OTDK Humán Szekcióban / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; a szerkesztésben közrem. Teperics József ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 8 db ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - magyar nyelvészet - tudományos diákkör
82.01 *** 894.511(091) *** 809.451.1 *** 378.184
[AN 3532941]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 60 p. : ill.
ISBN 978-963-308-137-2
[AN 3532944] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 44 p.
ISBN 978-963-308-138-9
[AN 3532947] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 54 p.
ISBN 978-963-308-139-6
[AN 3532960] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 56 p. : ill.
ISBN 978-963-308-140-2
[AN 3532966] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 54 p. : ill.
ISBN 978-963-308-141-9
[AN 3532969] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - 56 p. : ill.
ISBN 978-963-308-142-6
[AN 3532972] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 58 p. : ill.
ISBN 978-963-308-143-3
[AN 3532974] MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 36 p. : ill.
ISBN 978-963-308-144-0
[AN 3532975] MARC

ANSEL
UTF-86384 /2014.
Harris, Alexandra (1981-)
Virginia Woolf (magyar)
   Virginia Woolf / Alexandra Harris ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2014]. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-643-521-9 kötött : 3200,- Ft
Woolf, Virginia (1882-1941)
Nagy-Britannia - író - 20. század - életrajz
820(092)Woolf,_V.
[AN 3532659]
MARC

ANSEL
UTF-86385 /2014.
   Text within text, culture within culture : Russian literature (19th century) in contexts of cultural dynamics = Tekst v tekste, kulʹtura v kulʹture : russkaâ literatura (19 vek) v kontekstah dinamiki kulʹtury / ed. by Katalin Kroó and Peeter Torop ; contributions by Irina Avramets ; [publ. by the] Eötvös Loránd University ..., University of Tartu Institute of Philosophy and Semiotics Department of Semiotics. - Budapest : L'Harmattan : Eötvös L. Univ. ; Tartu : Univ. of Tartu Inst. of Philosophy and Semiotics Dep. of Semiotics, 2014. - 366 p. : ill., részben színes ; 23 cm
keretcím: New perspectives in reading 19th-century Russian literature. - Váltakozva angol és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-796-5 fűzött
orosz irodalom története - 19. század - irodalomelmélet
882(091)"18" *** 82.01
[AN 3532363]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6386 /2014.
Borzák Tibor (1958-)
   P. S : titkok a barguzini csontváz körül : [UV-fénnyel újabb részletek] / Borzák Tibor. - [Kecskemét] : BT-Press, 2014. - 495 p. : ill. ; 23 cm
UV lámpával. - Bibliogr.: p. 483. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-85599-5-1 fűzött : 4690,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - Barguzin - író - régészet - szomatológia - 19. század
894.511(092)Petőfi_S. *** 904(571.54) *** 572.5
[AN 3534536]
MARC

ANSEL
UTF-86387 /2014.
Fried István (1934-)
   Bolyongás a (kelet-)közép-európai irodalmi labirintusban : egy soknyelvű, sokműveltségű régió "természet"-rajza / Fried István. - Budapest : Lucidus, 2014. - 211 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9465-84-8 fűzött : 3000,- Ft
Közép-Európa - magyar irodalom története - irodalomtörténet - kulturális identitás
894.511(091) *** 82(4-11)(091) *** 008(4-11) *** 316.63(4-11)
[AN 3533104]
MARC

ANSEL
UTF-86388 /2014.
Papp Vilmos (1932-)
   Pálóczi Horváth Ádám : református egyházi énekek szerzője / Papp Vilmos. - Budapest : Papp V., 2013. - 120 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-88399-6-1 fűzött
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - műfajtörténet - vallásos ének - dalszöveg
894.511(092)Pálóczi_Horváth_Á. *** 784.3(439) *** 245(439)"17/18"
[AN 3532034]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6389 /2014.
Ahern, Cecelia (1981-)
How to fall in love (magyar)
   A szerelem kézikönyve / Cecelia Ahern ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 318, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-315-3 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3533869]
MARC

ANSEL
UTF-86390 /2014.
Ajvide Lindqvist, John (1968-)
Låt den rätte komma in (magyar)
   Hívj be! / John Ajvide Lindquist ; [ford. Miszoglád Gábor]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 590 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-245-111-4 fűzött : 3499,- Ft
svéd irodalom - horror - regény
839.7-312.9=945.11
[AN 3538126]
MARC

ANSEL
UTF-86391 /2014.
Akunin, Boris (1956-)
Vneklassnoe čtenie (magyar)
   Ajánlott olvasmányok / Borisz Akunyin ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2014. - 696, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9710-8 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3533754]
MARC

ANSEL
UTF-86392 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
   Emma [elektronikus dok.] / Jane Austen. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126582. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-68-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3536285]
MARC

ANSEL
UTF-86393 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
   Mansfield park [elektronikus dok.] / Jane Austen. - Szöveg (epub : 667 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126581. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-69-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3536282]
MARC

ANSEL
UTF-86394 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Róna Ilona]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 257 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-232-8 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3537557]
MARC

ANSEL
UTF-86395 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
   Sense and sensibility [elektronikus dok.] / Jane Austen. - Szöveg (epub : 636 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126580. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-70-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3536277]
MARC

ANSEL
UTF-86396 /2014.
Baldacci, David (1960-)
The innocent (magyar)
   Az ártatlan / David Baldacci ; [ford. Komáromy Rudolf]. Barátnőm kislánya / Dorothy Koomson ; [ford. Csaba Emese]. A hóleány / Eowyn Ivey ; [ford. Őry Péter]. A selyemház titka / Anthony Horowitz ; [ford. Révbíró Tamás]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The innocent. My best friend's girl. The house of silk. The snow child
ISBN 978-963-289-276-4 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4=945.11 *** 820-31=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3533327]
MARC

ANSEL
UTF-86397 /2014.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Une ténébreuse affaire (magyar)
   Egy homályos eset [elektronikus dok.] / Honoré de Balzac. - Szöveg (epub : 642 KB) (mobi : 857 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-46-2 (epub)
ISBN 978-615-5313-47-9 (mobi)
francia irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
840-312.5=945.11
[AN 3538418]
MARC

ANSEL
UTF-86398 /2014.
Barrie, James Matthew (1860-1937)
Peter Pan and Wendy (magyar)
   Pan Peter [elektronikus dok.] / J. M. Barrie. - Szöveg (epub : 441 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127191. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-71-8
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3538911]
MARC

ANSEL
UTF-86399 /2014.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
   Baudelaire válogatott költeményei [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 637 KB) (mobi : 753 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127137
ISBN 978-615-5313-52-3 (epub)
ISBN 978-615-5313-53-0 (mobi)
francia irodalom - vers - elektronikus dokumentum
840-14=945.11
[AN 3538439]
MARC

ANSEL
UTF-86400 /2014.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The black camel (magyar)
   Charlie Chan találkozása a fekete tevével [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers. - Szöveg (epub : 659 KB) (mobi : 869 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Megj. "A fekete teve" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127176. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-15-2 (epub)
ISBN 978-615-5315-16-9 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3538856]
MARC

ANSEL
UTF-86401 /2014.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
Charlie Chan (magyar)
   A sárga detektív [elektronikus dok.] / E. D. Biggers. - Szöveg (epub : 651 KB) (mobi : 862 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127164
ISBN 978-615-5315-09-1 (epub)
ISBN 978-615-5315-10-7 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3538698]
MARC

ANSEL
UTF-86402 /2014.
Biggers, Earl Derr (1884-1933)
The house without a key (magyar)
   Charlie Chan színre lép [elektronikus dok.] / Earl Derr Biggers ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 531 KB) (mobi : 742 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Megj. "Ház, amelynek nincsen kulcsa" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127167
ISBN 978-615-5315-12-1 (epub)
ISBN 978-615-5315-13-8 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4(73)=945.11
[AN 3538705]
MARC

ANSEL
UTF-86403 /2014.
Blixen, Karen (1885-1962)
Den afrikanske farm (magyar)
   Volt egy farmom Afrikában / Karen Blixen ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1987. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9345-2 fűzött : 2990,- Ft
Blixen, Karen (1885-1962)
Kenya - helyismeret - dán irodalom - memoár
839.8-94=945.11 *** 908.676.2(0:82-94)
[AN 3537590]
MARC

ANSEL
UTF-86404 /2014.
Bocelli, Andrea (1958-)
La musica del silenzio (magyar)
   A csend zenéje / Andrea Bocelli ; [ford. Balázs István]. - 2. utánny. - Budapest : Rózsavölgyi, 2014, cop. 2013. - 343, [8] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5062-12-4 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3537493]
MARC

ANSEL
UTF-86405 /2014.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 368 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - gyermeklélektan - művészetterápia - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3537310]
MARC

ANSEL
UTF-86406 /2014.
Boyd, William (1952-)
Solo (magyar)
   Solo : a 007-es a terror ellen : az új James Bond-regény / William Boyd ; [ford. Varga Attila]. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-40-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3534188]
MARC

ANSEL
UTF-86407 /2014.
Brockmole, Jessica
Letters from Skye (magyar)
   Levelek Skye szigetéről / Jessica Brockmole ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Cor Leonis, [2013]. - 237, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89732-6-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3533124]
MARC

ANSEL
UTF-86408 /2014.
Brown, Sandra (1948-)
Long time coming (magyar)
   Régen várt szerelem / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-170-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3537559]
MARC

ANSEL
UTF-86409 /2014.
Brown, Sandra (1948-)
Not even for love (magyar)
   Vágyak vonzásában / Sandra Brown ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-218-4 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3537674]
MARC

ANSEL
UTF-86410 /2014.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Women (magyar)
   Nők / Charles Bukowski ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Trubadúr, 2014. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-505-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3539303]
MARC

ANSEL
UTF-86411 /2014.
Carrot, Joe
La casa delle ombre (magyar)
   Az árnyak háza / Joe Carrot. - Pécs : Alexandra, 2014. - 211, [12] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-175-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3532868]
MARC

ANSEL
UTF-86412 /2014.
Castle, Richard
Heat wave (magyar)
   Heat wave : hőhullám / Richard Castle ; [ford. Szabó János Lajos]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 285 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-245-404-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3539259]
MARC

ANSEL
UTF-86413 /2014.
Chapman, Gary D. (1938-)
   Gary Chapman a szeretetről. - Budapest : Harmat, [2014]. - [36] p. : ill., színes ; 17 cm
borító- és gerinccím: Chapman a szeretetről
ISBN 978-963-288-129-4 kötött : 1500,- Ft
amerikai angol irodalom - szeretet - idézetgyűjtemény
820-84(73)=945.11 *** 177.61(0:82-84)
[AN 3539249]
MARC

ANSEL
UTF-86414 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a hussy (magyar)
   Hamish Macbeth és a rosszéletű nagynéni / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-196-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3534246]
MARC

ANSEL
UTF-86415 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
City of bones (magyar)
   Csontváros : [A végzet ereklyéi első könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 486, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-113-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3538214]
MARC

ANSEL
UTF-86416 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : [A végzet ereklyéi negyedik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-551-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-466-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3538210]
MARC

ANSEL
UTF-86417 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork prince (magyar)
   A herceg : Pokoli szerkezetek második könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 490, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-691-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538212]
MARC

ANSEL
UTF-86418 /2014.
Cook, Robin (1940-)
Acceptable risk (magyar)
   Halálos kockázat / Robin Cook ; [ford. Morcsányi Géza]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 446 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-192-7 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3537131]
MARC

ANSEL
UTF-86419 /2014.
Cope, Andrew (1966-)
Raccoon rampage (magyar)
   Mosómedvék akcióban / Andrew Cope ; Nadia Shireen rajz. ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Állati kalandok, ISSN 2064-6585)
ISBN 978-615-5385-51-3 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3533881]
MARC

ANSEL
UTF-86420 /2014.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Um Diamanten und Perlen (magyar)
   Csillogó gyémántok / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2014]. - 157 p. ; 21 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-143-0 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3537658]
MARC

ANSEL
UTF-86421 /2014.
Crais, Robert (1953-)
Suspect (magyar)
   A gyanúsított / Robert Crais ; [ford. Csáki Judit]. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-26-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3534196]
MARC

ANSEL
UTF-86422 /2014.
Crockett, S. D. (1969-)
After the snow (magyar)
   Ha elolvad a hó / S. D. Crockett ; [ford. Rindó Klára]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 261 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7861-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3533823]
MARC

ANSEL
UTF-86423 /2014.
Dickens, Charles (1812-1870)
   Bleak house [elektronikus dok.] / Charles Dickens. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126585. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-63-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3536344]
MARC

ANSEL
UTF-86424 /2014.
Dickens, Charles (1812-1870)
   The Pickwick papers [elektronikus dok.] : the posthumous papers of the Pickwick Club / Charles Dickens. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126583. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-65-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3536287]
MARC

ANSEL
UTF-86425 /2014.
Dickens, Charles (1812-1870)
   A tale of two cities [elektronikus dok.] / Charles Dickens. - Szöveg (epub : 561 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126584. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-64-0
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3536291]
MARC

ANSEL
UTF-86426 /2014.
Donaldson, Julia (1948-)
The giants and the Joneses (magyar)
   Szökjünk meg az óriásoktól! / Julia Donaldson ; Axel Scheffler rajz. ; ford. Moldova Júlia. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 211, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-09-7 kötött : 2450,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3532514]
MARC

ANSEL
UTF-86427 /2014.
   Az élet kiskönyve : jókívánságok az életre / [szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna] ; [ford. Tőzsér Richárd, Vágó Gy. Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kassák, cop. 2014. - 110 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 35.)
ISBN 978-963-9100-98-5 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3539252]
MARC

ANSEL
UTF-86428 /2014.
Faust, Frederick (1892-1944)
Dan Barry's daughter (magyar)
   Dan Barry lánya [elektronikus dok.] / Max Brand. - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Megj. "Hajtóvadászat" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - Ford. Varga István, Németh Zoltán. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127182. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-36-7 (epub)
ISBN 978-615-5315-37-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3538885]
MARC

ANSEL
UTF-86429 /2014.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Crescendo (magyar)
   Crescendo / Becca Fitzpatrick ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 389 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-416-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3538197]
MARC

ANSEL
UTF-86430 /2014.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Hush, hush (magyar)
   Csitt, csitt / Becca Fitzpatrick ; [ford. Farkas Orsolya]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 359 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-282-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-281-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3538219]
MARC

ANSEL
UTF-86431 /2014.
Fitzpatrick, Becca (1979-)
Silence (magyar)
   Silence : vihar előtt / Becca Fitzpatrick ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 390 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-667-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-666-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538124]
MARC

ANSEL
UTF-86432 /2014.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
   The good soldier [elektronikus dok.] / Ford Madox Ford. - Szöveg (epub : 515 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127189. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-73-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3538906]
MARC

ANSEL
UTF-86433 /2014.
Forrester, James (1967-)
Sacred treason (magyar)
   Megszentelt árulás / James Forrester ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., [2013]. - 448 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-14-1 fűzött : 3480,- Ft : 13,70 EUR
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3534400]
MARC

ANSEL
UTF-86434 /2014.
French, Nicci
Killing me softly (magyar)
   Legdrágább szerelmem / Nicci French ; [ford. Lakatos Anna]. - [Budapest] : Magnólia, 2014. - 357 p. ; 21 cm
Megj. "Légszomj" címmel is
ISBN 978-615-5442-50-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3533834]
MARC

ANSEL
UTF-86435 /2014.
Ghidibaca, Walter (1974-)
Totul e bine când se termină prost (magyar)
   Minden jó, ha a vége rossz / Walter Ghidibaca ; [ford. Király Farkas]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 435 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9973-56-5 fűzött : 3490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3534296]
MARC

ANSEL
UTF-86436 /2014.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Il segreto delle gemelle (magyar)
   Fairy Oak : az ikrek titka / Elisabetta Gnone ; [ford. Mátyás Dénes és Katona Ildikó] ; [a verseket ford. Arató Dániel] ; [ill. Alessia Martusciello, Giada Perissinotto ...]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 290, [6] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9708-91-4 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3539577]
MARC

ANSEL
UTF-86437 /2014.
González Ledesma, Francisco (1927-)
Una novela de barrio (magyar)
   Szomszédom a halál / Francisco González Ledesma ; [ford. Latorre Ágnes]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 317 p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
ISBN 978-963-09-7857-6 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3534560]
MARC

ANSEL
UTF-86438 /2014.
Harper, Tom (1977-)
The Orpheus descent (magyar)
   Orpheusz alászállt / Tom Harper ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 415 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5240-60-7 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3533724]
MARC

ANSEL
UTF-86439 /2014.
Hassel, Sven (1917-2012)
Kommissaeren (magyar)
   A komisszár / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 389 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-30-7 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3538191]
MARC

ANSEL
UTF-86440 /2014.
Johnston, Mary (1870-1936)
   To have and to hold [elektronikus dok.] / Mary Johnston. - Szöveg (epub : 628 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-126579. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-72-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3536271]
MARC

ANSEL
UTF-86441 /2014.
Kate, Lauren (1981-)
Passion (magyar)
   Passion : végzet : a Torment folytatása / Lauren Kate ; [ford. Godó Klára]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 349, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-660-7 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538192]
MARC

ANSEL
UTF-86442 /2014.
Kate, Lauren (1981-)
Torment (magyar)
   Torment : kín / Lauren Kate ; [ford. Godó Klára]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 372, [3] p. ; 22 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-594-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-593-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538207]
MARC

ANSEL
UTF-86443 /2014.
King, Stephen (1947-)
The dark tower (magyar)
   A setét torony / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2013-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3512463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Puszta földek. - 2014, cop. 1999. - 693, [2] p.
ISBN 978-963-07-9702-3 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3537664] MARC

ANSEL
UTF-86444 /2014.
Kundera, Milan (1929-)
Nesnesitelná lehkost bytí (magyar)
   A lét elviselhetetlen könnyűsége / Milan Kundera ; [ford. Körtvélyessy Klára]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1992. - 403 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9714-6 kötött : 3290,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3537663]
MARC

ANSEL
UTF-86445 /2014.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. köt., A berni csoda : [krimi az 1954-es foci vb-ről]. - 2014. - 159 p.
ISBN 978-963-244-511-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3532592] MARC

ANSEL
UTF-86446 /2014.
Loe, Erlend (1969-)
Fvonk (magyar)
   Fvonk / Erlend Loe ; [ford. Vaskó Ildikó]. - Budapest : Scolar, 2014. - 198 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-504-5 fűzött : 2450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3532584]
MARC

ANSEL
UTF-86447 /2014.
Merle, Robert (1908-2004)
Un animal doué de raison (magyar)
   Állati elmék / Robert Merle ; [ford. Réz Ádám]. - Budapest : Európa, 2014. - 568 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9700-9 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3537552]
MARC

ANSEL
UTF-86448 /2014.
Merle, Robert (1908-2004)
Le propre de l'homme (magyar)
   Majomábécé / Robert Merle ; [ford. Dutkay Magyar Katalin]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1992. - 460 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9602-6 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3537549]
MARC

ANSEL
UTF-86449 /2014.
Millman, Dan (1946-)
Sacred journey of the peaceful warrior (magyar)
   A békés harcos szent utazása / Dan Millman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 267, [2] p. ; 20 cm
Megj. "Az elveszett évek" címmel is
ISBN 978-963-529-172-4 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3539635]
MARC

ANSEL
UTF-86450 /2014.
Munthe, Axel (1857-1949)
The story of San Michele (magyar)
   San Michele regénye / Axel Munthe. - [Budapest] : Szabad Tér, 2014. - 370 p. ; 21 cm
Ford. Benedek Marcell
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87061-9-5)
Munthe, Axel (1857-1949)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3537516]
MARC

ANSEL
UTF-86451 /2014.
Ness, Patrick (1971-)
More than this (magyar)
   Soha nincs vége / Patrick Ness ; m. szöveg Lázár Juli. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2014. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87671-3-4 fűzött : 3700,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3533850]
MARC

ANSEL
UTF-86452 /2014.
Nopola, Sinikka (1953-)
Risto Räppääjä ja kauhea makkara (magyar)
   Risto Rapper és a rettenetes kolbász / Sinikka Nopola, Tiina Nopola ; ill. Sami Toivonen és Aino Havukainen ; ... ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella, cop. 2013. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-18-0 kötött : 2500,- Ft
finn irodalom - gyermekregény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3534333]
MARC

ANSEL
UTF-86453 /2014.
Oksanen, Sofi (1977-)
Kun kyyhkyset katosivat (magyar)
   Mikor eltűntek a galambok / Sofi Oksanen ; [... ford. Bába Laura]. - Budapest : Scolar, 2014. - 351 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-506-9 fűzött : 3450,- Ft
finn irodalom - regény
894.541-31=945.11
[AN 3532567]
MARC

ANSEL
UTF-86454 /2014.
O'Reilly, Bill
Killing Jesus (magyar)
   Jézus : egy kivégzés igaz története / Bill O'Reilly és Martin Dugard ; [ford. Császár László]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 298 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-168-0 fűzött : 3900,- Ft
Jézus
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3533875]
MARC

ANSEL
UTF-86455 /2014.
Ostachowicz, Igor (1968-)
Noc żywych Żydów (magyar)
   Űzött lelkek éjszakája / Igor Ostachowicz ; [ford. Németh Orsolya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7865-1 fűzött : 2600,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3533473]
MARC

ANSEL
UTF-86456 /2014.
Posadas, Carmen (1953-)
Invitación a un asesinato (magyar)
   Meghívás gyilkosságra / Carmen Posadas ; [ford. Dobos Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 351 p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
ISBN 978-963-09-7858-3 fűzött : 2990,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3534547]
MARC

ANSEL
UTF-86457 /2014.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ford. Nádori Lídia] ; [ill. F. J. Tripp]. - Budapest : Kolibri, 2014. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5234-32-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3537356]
MARC

ANSEL
UTF-86458 /2014.
Quick, Matthew (1973-)
The silver linings playbook (magyar)
   Napos oldal / Matthew Quick ; [ford. Stern Gábor]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 321, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-046-1 kötött : 3599,- Ft
ISBN 978-963-373-033-1 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538189]
MARC

ANSEL
UTF-86459 /2014.
Reekles, Beth
The kissing booth (magyar)
   Kissing booth [elektronikus dok.] : csókot vegyenek! / Beth Reekles ; ford. Rézműves László. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Manó Kv., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127198. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5385-16-2
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3538961]
MARC

ANSEL
UTF-86460 /2014.
Roberts, Monty (1935-)
The man who listens to horses (magyar)
   Az igazi suttogó / Monty Roberts ; [ford. Sóskuthy György]. - Pécs : Bia-Horse, [2014]. - 445, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8435-8 fűzött
Roberts, Monty (1935-)
amerikai angol irodalom - idomítás - lovassport - memoár
820-94(73)=945.11 *** 636.1.088(0:82-94) *** 798(0:82-94)
[AN 3539237]
MARC

ANSEL
UTF-86461 /2014.
Rodari, Gianni (1920-1980)
Novelle fatte a macchina (magyar)
   Mesél az írógép / Gianni Rodari ; [ford. Papp Gábor Zsigmond] ; [Békés Rozi rajz.]. - Budapest : Móra, 2014. - 220, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Gianni Rodari sorozat)
ISBN 978-963-11-9418-0 kötött : 2690,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3532811]
MARC

ANSEL
UTF-86462 /2014.
Rushdie, Salman (1947-)
The satanic verses (magyar)
   Sátáni versek : regény / Salman Rushdie ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 635, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-383-228-8 kötött : 4999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3539566]
MARC

ANSEL
UTF-86463 /2014.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Franny and Zooey (magyar)
   Franny és Zooey / J. D. Salinger ; [ford. Elbert János, Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1970. - 266 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9703-0 fűzött : 2590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3537601]
MARC

ANSEL
UTF-86464 /2014.
Santis, Pablo de (1963-)
El enigma de París (magyar)
   Párizsi rejtély / Pablo de Santis ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 281, [2] p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
ISBN 978-963-09-7856-9 fűzött : 2990,- Ft
argentin irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(82)=945.11
[AN 3534365]
MARC

ANSEL
UTF-86465 /2014.
Shotwell, Vivien
Vienna nocturne (magyar)
   Mozart múzsája / Vivien Shotwell ; [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-316-0 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3533855]
MARC

ANSEL
UTF-86466 /2014.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis (magyar)
   Quo vadis : regény / Henryk Sienkiewicz ; [ford. Murányi Beatrix]. - Budapest : Európa, 2014. - 745 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9706-1 kötött : 3990,- Ft
lengyel irodalom - történelmi regény
884-311.6=945.11
[AN 3537647]
MARC

ANSEL
UTF-86467 /2014.
Spyri, Johanna (1827-1901)
Heidi (magyar)
   Heidi / Johanna Spyri ; [ford. Csábi Tünde]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 248 p. ; 21 cm. - (A gyermekirodalom kincsei, ISSN 2063-3351)
ISBN 978-615-5034-42-8 fűzött
svájci német irodalom - ifjúsági regény
830-31(494)(02.053.2)=945.11
[AN 3531930]
MARC

ANSEL
UTF-86468 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Bungalow 2 (magyar)
   A kettes lakosztály / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-178-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3538079]
MARC

ANSEL
UTF-86469 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
The cottage (magyar)
   Az udvarház / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 324 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-076-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3538081]
MARC

ANSEL
UTF-86470 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Matters of the heart (magyar)
   Veszélyes szerelem / Daniella Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2014. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-215-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3538090]
MARC

ANSEL
UTF-86471 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
One day at a time (magyar)
   Eljön az a nap / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-207-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3537669]
MARC

ANSEL
UTF-86472 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Second chance (magyar)
   Második esély / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-116-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3538093]
MARC

ANSEL
UTF-86473 /2014.
Stilton, Geronimo
Supersquitt contro i terribili tre (magyar)
   Harc a hasonmások ellen / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 4.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-176-7 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3532852]
MARC

ANSEL
UTF-86474 /2014.
Stirling, Joss (1969-)
Seeking Crystal (magyar)
   Lélektársak [elektronikus dok.] : Crystal / Joss Stirling ; ford. Kökény Pál. - Szöveg (epub : 5.7 MB). - Budapest : Manó Kv., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127188. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5385-04-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3538899]
MARC

ANSEL
UTF-86475 /2014.
Stirling, Joss (1969-)
Stealing Phoenix (magyar)
   Lélektársak [elektronikus dok.] : Phoenix / Joss Stirling ; ford. Totth Gitta. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Manó Kv., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127175. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5220-96-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3538838]
MARC

ANSEL
UTF-86476 /2014.
Stjernström, Peter (1960-)
Världens bästa bok (magyar)
   A világ legjobb könyve / Peter Stjernström ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 333, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-313-9 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3533872]
MARC

ANSEL
UTF-86477 /2014.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Grad obrečennyj (magyar)
   A kárhozott város / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 403, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-51-3 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3537563]
MARC

ANSEL
UTF-86478 /2014.
Uris, Leon (1924-2003)
Exodus (magyar)
   Exodus / Leon Uris ; [ford. Békés András]. - Budapest : Partvonal, 2014, cop. 1989. - 740, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-35-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538190]
MARC

ANSEL
UTF-86479 /2014.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Slaughterhouse-five (magyar, angol)
   Az ötös számú vágóhíd avagy A gyermekek keresztes hadjárata : szolgálati tánc a halállal / írta Kurt Vonnegut, Jr. ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 284 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-475-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73).02=945.11
[AN 3539570]
MARC

ANSEL
UTF-86480 /2014.
Webb, Holly
Alone in the night (magyar)
   Cirmi az éjszakában / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 101, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-293-7 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3539632]
MARC

ANSEL
UTF-86481 /2014.
Webb, Holly
Misty the abandoned kitten (magyar)
   Csöpi az elhagyott kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 112, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-154-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3539631]
MARC

ANSEL
UTF-86482 /2014.
Whybrow, Ian (1941-)
Meerkat madness (magyar)
   Szeleburdi szurikáták : a felejthetetlen sivatagi kaland / Ian Whybrow ; Sam Hearn rajz. ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 206 p. : ill. ; 20 cm. - (Állati kalandok, ISSN 2064-6585)
ISBN 978-615-5385-50-6 fűzött : 1490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3533926]
MARC

ANSEL
UTF-86483 /2014.
Wolfe, Tom
Back to blood (magyar)
   Vérzivatar / Tom Wolfe ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 724, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-285-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3533870]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6484 /2014.
Átányi László (1938-)
   Hogyan veszett össze két fakanál a babfőzelékben? / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - vallásos irodalom - mese - vers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14 *** 244
[AN 3532335]
MARC

ANSEL
UTF-86485 /2014.
Átányi László (1938-)
   A kvarcórák barlangja / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 58, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3534634]
MARC

ANSEL
UTF-86486 /2014.
Balassi Bálint (1554-1594)
   Versek / Balassi Bálint ; [szerk. Bárdos József]. - Nagykőrös : Dóra K., [2014]. - 60 p. : ill. ; 10 cm
Borítócím: Balassi
ISBN 978-963-7720-54-3 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3533989]
MARC

ANSEL
UTF-86487 /2014.
Bányai Tamás (1946-)
   Szabadság a tajgán / Bányai Tamás (Péhov Ardkagyij) ; [... az illusztrációkat Takács Zoltán ... kész.]. - Kozármisleny : Héthatár K., [2014]. - 66 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89538-9-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3532338]
MARC

ANSEL
UTF-86488 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Őrangyal : mesék az elfogadásról / írta és rajz. Bartos Erika ; [kiad. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió]. - Budapest : MMSZ Egyes. Közép-Mo. Régió, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89445-7-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - tolerancia - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1) *** 316.647.5(0:82-34)
[AN 3532818]
MARC

ANSEL
UTF-86489 /2014.
Batsányi János (1763-1845)
   Batsányi János összes költeményei, 1763-1845 [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 597 KB) (mobi : 692 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-49-3 (epub)
ISBN 978-615-5313-50-9 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3538423]
MARC

ANSEL
UTF-86490 /2014.
Bayer Béla (1951-)
   Végszó vesekszik : versek / Bayer Béla. - Homburg ; Szekszárd : Gemenc-Print, 2014. - 83 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8736-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3533602]
MARC

ANSEL
UTF-86491 /2014.
Bencsik Gábor (1954-)
   Dolgaink : versek és prózaversek / Bencsik Gábor. - Budapest : M. Mercurius, 2014. - 79 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9872-26-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3532579]
MARC

ANSEL
UTF-86492 /2014.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Osztályrészem [elektronikus dok.] : összegyűjtött versek / Berzsenyi Dániel. - Szöveg (epub : 659 KB) (mobi : 784 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127157. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-97-4 (epub)
ISBN 978-615-5313-98-1 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3538637]
MARC

ANSEL
UTF-86493 /2014.
Bessenyei György (1747-1811)
   Bessenyei György összes versei, 1747-1811 [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 542 KB) (mobi : 634 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127158
ISBN 978-615-5315-00-8 (epub)
ISBN 978-615-5315-01-5 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3538642]
MARC

ANSEL
UTF-86494 /2014.
Bessenyei György (1747-1811)
   Bessenyei György válogatott írásai [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 676 KB) (mobi : 876 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127161. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-03-9 (epub)
ISBN 978-615-5315-04-6 (mobi)
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3538683]
MARC

ANSEL
UTF-86495 /2014.
Bethlen Kata (1700-1759)
   Bethlen Kata önéletírása [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 691 KB) (mobi : 877 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127163. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5315-06-0 (epub)
ISBN 978-615-5315-07-7 (mobi)
Bethlen Kata (1700-1759)
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3538693]
MARC

ANSEL
UTF-86496 /2014.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2014. - 126, [5] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-081-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537145]
MARC

ANSEL
UTF-86497 /2014.
Bodor Ádám (1936-)
   Az érsek látogatása / Bodor Ádám. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1999. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2588-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3537304]
MARC

ANSEL
UTF-86498 /2014.
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842)
   Utazás Észak-Amerikában [elektronikus dok.] / Bölöni Farkas Sándor. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127180. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5315-30-5
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.73"183"(0:82-992)
[AN 3538878]
MARC

ANSEL
UTF-86499 /2014.
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842)
   Utazás Nyugat-Európában [elektronikus dok.] / Bölöni Farkas Sándor. - Szöveg (epub : 1.5 MB) (mobi : 2.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8629. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127181. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-33-6 (epub)
ISBN 978-615-5315-34-3 (mobi)
Nyugat-Európa - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
894.511-992 *** 908.4(0:82-992)
[AN 3538880]
MARC

ANSEL
UTF-86500 /2014.
Bolyai Farkas (1775-1856)
   A párisi per [elektronikus dok.] : egy érzékeny játék öt felvonásokban / Bolyai Farkas. - Szöveg (epub : 567 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127178. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5315-24-4
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3538868]
MARC

ANSEL
UTF-86501 /2014.
Bornemisza Péter (1535-1584)
   Bornemisza Péter összes költeménye, 1535-1586[!] [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 499 KB) (mobi : 553 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127179. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5315-27-5 (epub)
ISBN 978-615-5315-28-2 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3538870]
MARC

ANSEL
UTF-86502 /2014.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Klott Gatya, ne fárassz! / Bosnyák Viktória. - Budapest : Kolibri, 2014. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5450-19-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3537654]
MARC

ANSEL
UTF-86503 /2014.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Tündérboszorkány : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - Budapest : Kolibri, 2014, cop. 2013. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-69-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3537650]
MARC

ANSEL
UTF-86504 /2014.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Budapest! : Béla-irtó hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 215 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9492-79-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3539231]
MARC

ANSEL
UTF-86505 /2014.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : Lesbőltámadó Ruhaszárítókötél / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-023-0 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3539547]
MARC

ANSEL
UTF-86506 /2014.
Csukás István (1936-)
   Pom Pom meséi : szegény Gombóc Artúr / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-245-222-7 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3539505]
MARC

ANSEL
UTF-86507 /2014.
Dés Mihály (1950-)
   77 pesti recept : gasztronómiai anyaregény / Dés Mihály ; Dés Marci rajz. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 215 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6198-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - memoár - szakácskönyv
894.511-94 *** 641.55(083.12)
[AN 3533434]
MARC

ANSEL
UTF-86508 /2014.
Fábián György (1962-)
   Mária-fegyver [elektronikus dok.] : fény és sötétség összecsapása a titkok labirintusában / Fábián György. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Győr : Tarandus, cop. 2013. - (Győri apokrif könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5261-42-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3538482]
MARC

ANSEL
UTF-86509 /2014.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Anyai szív : [az anyai szív menedékhely mindenkinek] / Gaal Mózes ; [... szöveggond. Varga Lászlóné]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2013. - 184 p. ; 21 cm. - (Az ifjúsági irodalom csillagai, ISSN 2063-3548)
ISBN 978-615-5034-49-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3531936]
MARC

ANSEL
UTF-86510 /2014.
Galgóczi Dóra (1974-)
   Férfiak félálomban : mozaik róluk, rólatok / Galgóczi Dóra. - Budapest : Corvina, 2014. - 222 p. ; 19 cm. - (Corvina sikerkönyvek, ISSN 2063-4994)
ISBN 978-963-13-6205-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3534239]
MARC

ANSEL
UTF-86511 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Amiket az útleíró elhallgat [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza ; sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Kovács Attila Zoltán. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Győr : Tarandus, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5261-36-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3538473]
MARC

ANSEL
UTF-86512 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egérvadászat / Gárdonyi Géza ; [... ill. Kass János ...]. - 3. kiad. - Budapest : Holnap, 2014. - 220, [3] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-073-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537251]
MARC

ANSEL
UTF-86513 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember [elektronikus dok.] / Gárdonyi Géza ; előadja Fekete Ernő. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2014. - 1 CD (11 h 55 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-20-2 : 4500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - hangoskönyv
894.511-311.6
[AN 3532326]
MARC

ANSEL
UTF-86514 /2014.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A bor filozófiája / Hamvas Béla. - Budapest : Meditio, [2014]. - 111 p. ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-9240-49-0 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3537120]
MARC

ANSEL
UTF-86515 /2014.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Poétika : válogatás Hamvas Béla folyóiratokban megjelent írásaiból / [... szerk. Molnár Márton]. - [Budapest] : Hamvas Int., 2013. - 602 p. ; 24 cm. - (Sziget, ISSN 1587-7957)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-04-4 fűzött : 4900,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - világirodalom története - esztétika - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(091) *** 82(091) *** 111.852
[AN 3532635]
MARC

ANSEL
UTF-86516 /2014.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Mathias Rex : Hunyadi Mátyás életének regénye / Harsányi Zsolt. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 642, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-225-0 kötött : 3499,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3537554]
MARC

ANSEL
UTF-86517 /2014.
Háy János (1960-)
   A mélygarázs [elektronikus dok.] / Háy János ; előadja Györgyi Anna, Mucsi Zoltán és Ráckevei Anna. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2014. - 1 CD (8 h 10 min) ; 12 cm. - (Titis hangos regény, ISSN 1789-8439)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-18-9 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3532332]
MARC

ANSEL
UTF-86518 /2014.
Hideki, Ian
   A sötétség kardja : [Kadetotsaiga-trilógia, első kötet] / Ian Hideki. - Budapest : [Hideg I.], cop. 2014. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8939-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3534628]
MARC

ANSEL
UTF-86519 /2014.
Illés György (1950-)
   Legendás székely hősök : Gábor Áron és Gábor Imre kalandos élete / Illés György. - [Budapest] : Dekameron, [2014]. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5072-25-3 fűzött : 1850,- Ft
Gábor Áron (1814-1849)
Gábor Imre (1816-1887)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3532408]
MARC

ANSEL
UTF-86520 /2014.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : rázós utakon / Kalapos Éva. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 271, [14] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-47-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3533873]
MARC

ANSEL
UTF-86521 /2014.
Kányádi Sándor (1929-)
   Talpas történetek / Kányádi Sándor ; Keresztes Dóra rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2014. - 87 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-934-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537148]
MARC

ANSEL
UTF-86522 /2014.
Kiss Csaba
   Vocem Preco ráadás / ötölte és írta, mondta, rajz., gyűjt., fel és átd., szerk. és összeáll. Kiss Csaba András alias Balhés Charley. - Vértesszőlős : Habeas Keresk., Szolg. és Tanácsadó Kft., [2014]. - 2 db ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9124-0 kötött
magyar irodalom - humor - hangoskönyv
894.511-7
[AN 3539637]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 2007-2010. - 450 p. : ill., részben színes + CD
[AN 3539639] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., 2010-2011. - 500 p. : ill. + CD
[AN 3539640] MARC

ANSEL
UTF-86523 /2014.
Kovács Barnabás
   Hatvannyolc új tanmese = Sixty-eight new moral stories / [Kovács Barnabás] ; [ill. Hangya János] ; [ford. Bratina Steve]. - [Gödöllő] : Kovács B., cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-440-525-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34.02=20
[AN 3533247]
MARC

ANSEL
UTF-86524 /2014.
Maison, Syndie
Az éj sötétje elszállt... (új kiadása)
   Az éj sötétje elszáll / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014, cop. 1997. - 183 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-07-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538119]
MARC

ANSEL
UTF-86525 /2014.
Maison, Syndie
   A sziget dobogó szíve / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2014, cop. 1998. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-17-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538234]
MARC

ANSEL
UTF-86526 /2014.
Mansfield, Michael (1962-)
   Maszada - az utolsó szikla : történelmi regény / Marcellus Mihály. - [Nyíregyháza] : Diaspora, cop. 2013. - 216 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7913-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3532413]
MARC

ANSEL
UTF-86527 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Béke Ithakában / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 346, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-562-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3538083]
MARC

ANSEL
UTF-86528 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-561-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3538087]
MARC

ANSEL
UTF-86529 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   San Gennaro vére / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 293 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-563-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3538084]
MARC

ANSEL
UTF-86530 /2014.
Markovics Botond (1975-)
   Az időutazás napja / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 307 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-47-6 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3533780]
MARC

ANSEL
UTF-86531 /2014.
Mikola Péter
   Zorka-mesék : egy kislány szemével a világ / Mikola Péter ; Steiner Lídia illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2014. - 108, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-357-177-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3532894]
MARC

ANSEL
UTF-86532 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rokonok / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 255 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 16.)
ISBN 978-963-09-7683-1 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3537135]
MARC

ANSEL
UTF-86533 /2014.
Müller Péter Sziámi (1951-)
   Látom, ha hiszem : újabb dalszövegek, 2007-2014 : benne az új ...and Friends CD 2014 / Müller Péter Sziámi. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - [60] p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-09-7928-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192
[AN 3532494]
MARC

ANSEL
UTF-86534 /2014.
Nemere István (1944-)
   A szoboszlói dinó : ifjúsági kisregény / Nemere István ; [ill. Domokos Adrienn]. - [Százhalombatta] : Világóceán, 2014. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87875-8-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3538130]
MARC

ANSEL
UTF-86535 /2014.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Gyerünk haza! : [szökés Magyarországon át] / Nógrádi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 174, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9643-6 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3539633]
MARC

ANSEL
UTF-86536 /2014.
Őszi Róbert (1976-)
   Kétté / Őszi Róbert. - Budapest : TotHál, 2014. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5055-13-3 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3534248]
MARC

ANSEL
UTF-86537 /2014.
Pájer Antal (1817-1881)
   Puszták magános fája : Pájer Antal legszebb versei / [vál., szerk., és a bevezetést írta Lisztóczky László] ; [közread. a] Római Katolikus Plébánia. - Jászapáti : Római Katolikus Plébánia, 2014. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89744-1-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3534715]
MARC

ANSEL
UTF-86538 /2014.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Magyar mesék [elektronikus dok.] / Parti Nagy Lajos ; előadja a szerző ; közrem. Dés László. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Iglbauer Stúdió, cop. 2014. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Fülkeufória ; 5.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5448-01-0
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
894.511-92
[AN 3533164]
MARC

ANSEL
UTF-86539 /2014.
Petrozsényi Pál (1942-)
   Én, Petrozsényi Nagy Pál [elektronikus dok.] : önéletrajzi dokumentumregény korabeli fotókkal / Petrozsényi Nagy Pál. - Szöveg és képek (pdf : 59.5 MB). - Kecskemét : [Petrozsényi P.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127134. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8568-3
Erdély - magyar irodalom - hétköznapi élet - határon túli magyarság - 20. század - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 929(=945.11)(498)(0:82-94)
[AN 3538200]
MARC

ANSEL
UTF-86540 /2014.
Pirosné Pozdora Enikő
   Patti : egy airedale terrier igaz története / Pirosné Pozdora Enikő. - Budapest : [Pirosné Pozdora E.], 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Irka és cerka ; 1.)
ISBN 978-963-08-8703-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - szövegértés - írás- és olvasástanítás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 372.416.2
[AN 3534498]
MARC

ANSEL
UTF-86541 /2014.
Rácz-Kotilla Erzsébet (1925-)
   Röpke mosolyok / Rácz-Kotilla Erzsébet, Rácz Gábor. - Pécs : Edenscript, 2014. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89172-4-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3533110]
MARC

ANSEL
UTF-86542 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 595 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127234. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-38-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539144]
MARC

ANSEL
UTF-86543 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 827 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127245. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-39-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539209]
MARC

ANSEL
UTF-86544 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 575 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127233. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-40-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539123]
MARC

ANSEL
UTF-86545 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 637 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127224. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-33-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539083]
MARC

ANSEL
UTF-86546 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 466 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127248. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-35-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539217]
MARC

ANSEL
UTF-86547 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Anno, 2014. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-764-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3538229]
MARC

ANSEL
UTF-86548 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 608 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127247. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-36-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539215]
MARC

ANSEL
UTF-86549 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Ezen egy éjszaka [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 630 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127232. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-41-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539118]
MARC

ANSEL
UTF-86550 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Anno, 2014. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-760-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3538222]
MARC

ANSEL
UTF-86551 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 563 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127231. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-42-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539117]
MARC

ANSEL
UTF-86552 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 603 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127230. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-43-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3539110]
MARC

ANSEL
UTF-86553 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Anno, 2014. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-766-6 fűzött
magyar irodalom - humor - regény
894.511-311.5
[AN 3538226]
MARC

ANSEL
UTF-86554 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 649 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127229. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-44-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539107]
MARC

ANSEL
UTF-86555 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 530 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127228. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-45-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539106]
MARC

ANSEL
UTF-86556 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 606 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127225. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-31-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3539089]
MARC

ANSEL
UTF-86557 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 567 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-32-3
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3538921]
MARC

ANSEL
UTF-86558 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 675 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127227. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-46-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539097]
MARC

ANSEL
UTF-86559 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 546 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127244. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-47-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539206]
MARC

ANSEL
UTF-86560 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az utolsó szó jogán [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő ; vál. és sajtó alá rend. Révai Gyula. - Szöveg (epub : 548 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127246. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-37-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539210]
MARC

ANSEL
UTF-86561 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 656 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127242. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-48-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539202]
MARC

ANSEL
UTF-86562 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 593 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127226. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-49-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539093]
MARC

ANSEL
UTF-86563 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vissza a pokolba! [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 440 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127235. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-50-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3539148]
MARC

ANSEL
UTF-86564 /2014.
Simon Márton (1984-)
   Dalok a magasföldszintről / Simon Márton. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, 2014. - 53, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-431-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3537506]
MARC

ANSEL
UTF-86565 /2014.
Szabó Pál (1893-1970)
   Szülőföldem, Biharország / Szabó Pál ; [szerk. Szoboszlai Zoltán] ; [kiad. Biharugra Község Önkormányzata]. - Biharugra : Önkormányzat, 2014. - 110 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8685-7 kötött
Bihar - magyar irodalom - helyismeret - memoár - útirajz
894.511-94 *** 894.511-992 *** 908.439.165(0:82-992)
[AN 3532695]
MARC

ANSEL
UTF-86566 /2014.
Szerb Antal (1901-1945)
   A királyné nyaklánca / Szerb Antal. - 8. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1942. - 434, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2509-3 kötött : 2990,- Ft
Franciaország - magyar irodalom - történelem - esszé - történelmi regény
894.511-94 *** 894.511-311.6 *** 944"177/179"(0:82-94)
[AN 3537302]
MARC

ANSEL
UTF-86567 /2014.
Szöllősi Zoltán (1945-)
   Fölöttem a tenger : összegyűjtött versek / Szöllősi Zoltán ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány. - Budapest : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, cop. 2014. - 374 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89943-0-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3534748]
MARC

ANSEL
UTF-86568 /2014.
Takácsné Sághy Zsuzsanna
   Arte Mízia titokzatos eltűnése : a két termésmanó kalandos utazása / Sághy Zsuzsanna. - Budapest : RobinZone Outdoor Bt., 2014, cop. 2012. - 272 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8900-1 fűzött : 3450,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3539636]
MARC

ANSEL
UTF-86569 /2014.
   "Tiszták, hősök, szentek" : a magyar nemzet legszebb imái / [összeáll. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 196 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-670-3 kötött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - ima - vers
894.511-141 *** 243(0:82-14)
[AN 3537138]
MARC

ANSEL
UTF-86570 /2014.
   Új magyarhangok / [szerk. Czinki Ferenc]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - Leporelló (22 p.) : ill., színes ; 10x14 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat, ISSN 1216-7975 ; 55.)
Kész. a Székesfehérváron, 2012. aug. 25 - 2013. ápr. 4. között rendezett irodalmi képfesztivál anyagából
ISBN 978-963-9279-98-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - festészet - 20. század - ezredforduló - antológia
894.511-822 *** 75(439)"19/200"
[AN 3533691]
MARC

ANSEL
UTF-86571 /2014.
Varga's, Mercy
   Az elemi vágy arca : A vonzerő három arca trilógia / Mercy Varga's. - [Kecskéd] : Magánkiad., 2013. - 281 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5434-03-7)
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3532289]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6572 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a levegőben / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A papírsárkányÞ; Boszorkányok
ISBN 978-615-5441-12-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537292]
MARC

ANSEL
UTF-86573 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca alszik / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Rossz álomÞ; A csillagház
ISBN 978-615-5441-27-1 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537297]
MARC

ANSEL
UTF-86574 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca az óvodában / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A barlangi pókÞ; Egy nap az óvodában
ISBN 978-615-5441-19-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537285]
MARC

ANSEL
UTF-86575 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca beteg / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A fülgyulladásÞ; A kis dongólány
ISBN 978-615-5441-20-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537298]
MARC

ANSEL
UTF-86576 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-615-5441-24-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537280]
MARC

ANSEL
UTF-86577 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca jelmezbálban / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: JelmezbálÞ; Erdei tornaverseny
ISBN 978-615-5441-22-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537271]
MARC

ANSEL
UTF-86578 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca segít / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A léggömbÞ; A kis kanárifiókák
ISBN 978-615-5441-23-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537288]
MARC

ANSEL
UTF-86579 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca süteményei / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: ÁfonyaszedésÞ; Mézeskalácsok
ISBN 978-615-5441-25-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537277]
MARC

ANSEL
UTF-86580 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca társasjátéka / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [50] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A hímestojásokÞ; Társasjáték
ISBN 978-615-5441-26-4 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537294]
MARC

ANSEL
UTF-86581 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca zenél / Bartos Erika. - 6. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A tücsök hegedűjeÞ; A hóember
ISBN 978-615-5441-21-9 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537260]
MARC

ANSEL
UTF-86582 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin forgives (magyar)
   Franklin és a megbocsátás / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Barsi Nikoletta]. - [Budapest] : Lilliput, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-26-4 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537354]
MARC

ANSEL
UTF-86583 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin helps out (magyar)
   Franklin segít / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Sztrehószki Anita]. - [Budapest] : Lilliput, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-24-0 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537312]
MARC

ANSEL
UTF-86584 /2014.
Fülöp József (1964-)
   Gyerekdalok és mondókák / [karakter- és figuratervek Fülöp József] ; [szerk. Domonyi Rita]. - Budapest : Studio Baestarts, 2014. - 109 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-8150-0 kötött
gyermekdal - mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 784.67(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3532916]
MARC

ANSEL
UTF-86585 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Hol terem a sok gyümölcs? : [felelgetős könyv] / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - [24] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-11-9647-4 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537141]
MARC

ANSEL
UTF-86586 /2014.
Monchaux, Marie-Claude
Bébé année zéro (magyar)
   A sehány éves kislány / Marie-Claude Monchaux ; [ford. Rónay György]. - 15. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9644-3 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3539574]
MARC

ANSEL
UTF-86587 /2014.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
   Zozi, a kis zebra / ill. Süleyman Özkonuk ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos állatmesék)
ISBN 978-615-5203-49-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3534530]
MARC

ANSEL
UTF-86588 /2014.
Polat, Ercan
   Bogárbarátság / Ercan Polat rajz. ; [szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-54-1 fűzött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3534326]
MARC

ANSEL
UTF-86589 /2014.
Polat, Ercan
   A fiók lakói / Ercan Polat rajz. ; [szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-40-4 fűzött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3534328]
MARC

ANSEL
UTF-86590 /2014.
Polat, Ercan
   Hoppá, a kenguru / Ercan Polat rajz. ; [szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-39-8 fűzött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3534324]
MARC

ANSEL
UTF-86591 /2014.
Polat, Ercan
   Totó, a busz / Ercan Polat rajz. ; [szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-56-5 fűzött : 390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3534313]
MARC

ANSEL
UTF-86592 /2014.
Rigó Béla (1942-)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - Budapest : Móra, 2014. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9564-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537256]
MARC

ANSEL
UTF-86593 /2014.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's great steamboat mistery (magyar)
   Az agyafúrt ékszertolvaj esete / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, 2014. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9577-4 kötött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3532530]
MARC

ANSEL
UTF-86594 /2014.
Zubály Sándor (1968-)
   Csigapalota : [mondókáskönyv] / [... ill. Zubály Sándor]. - [Debrecen] : Magnusz, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5308-60-4 fűzött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3534303]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6595 /2014.
Fazekas Attila (1948-)
   A Jedi visszatér / szöveg és rajz Fazekas Attila ; [közread. a Magyar Star Wars Klub]. - [Budapest] : M. Star Wars Klub, [2013]. - 2 db : ill. ; 21 cm
Megj. a Starfighter 2013. évi különszámaként
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3533969]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 31 p.
[AN 3533976] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 42 p.
[AN 3533978] MARC

ANSEL
UTF-86596 /2014.
   Győzteseink : a Pázmányos hallgatóknak a XXXI. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai és Társadalomtudományi Szekcióiban győztes dolgozatai / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; a szerkesztésben közrem. Horváth Júlia ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 4 db : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184
[AN 3532854]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 46 p.
ISBN 978-963-308-129-7
[AN 3532889] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 38 p.
ISBN 978-963-308-130-3
[AN 3532893] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 48 p.
ISBN 978-963-308-131-0
[AN 3532896] MARC

ANSEL
UTF-86597 /2014.
MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference (28.) (2014) (Miskolc)
   The publications of MultiScience - XXVIII. MicroCAD International Multidisciplinary Scientific Conference [elektronikus dok.] : [University of Miskolc, 10-11 April 2014]. - Szöveg. - [Miskolc] : [ME], [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-051-6
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3533501]
MARC

ANSEL
UTF-86598 /2014.
MicroCAD International Scientific Conference (27.) (2013) (Miskolc)
   XXVII. MicroCAD International Scientific Conference [elektronikus dok.] : University of Miskolc, 21-22 March 2013. - Szöveg. - [Miskolc] : [ME], [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: The publications of the XXVII. MicroCAD International Scientific Conference. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-018-9
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3533497]
MARC

ANSEL
UTF-86599 /2014.
   Mindennapi tudomány / [szerkbiz. Tompáné Daubner Katalin, Balázs Judit]. - Kalocsa : TPF, 2013. - 303 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Tudományos mozaik, ISSN 2063-1227 ; 10.)
A Kalocsán, 2013. november 26-án a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A tanulmányok és összefoglalók váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89679-2-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3533535]
MARC

ANSEL
UTF-86600 /2014.
Secret invasion (magyar)
   Titkos invázió : a támadás. - Budapest : Kingpin, 2014. - 109, [19] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-13-4 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3533115]
MARC

ANSEL
UTF-86601 /2014.
Tudományos Diákköri Konferencia (39.) (2014) (Budapest)
   XXXIX. Tudományos Diákköri Konferencia : Budapest, 2014. április 23. : tartalmi kivonatok / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - Budapest : Óbudai Egy., 2014. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5018-99-2 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3534756]
MARC

ANSEL
UTF-8