MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 14. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/07/14 14:10:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
6602 /2014.
   Industry wastewater treatment and environmental protection : 2nd HUSRB students meeeting of the project cross-border network for knowledge transfer and innovative development in wastewater treatment : University of Szeged Faculty of Engineering, April 23-26, 2014 : book of abstracts. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Engineering, [2014]. - 36 p. ; 30 cm
Váltakozva angol, magyar és szerb nyelven
ISBN 978-963-306-277-7 fűzött
ipari szennyvíz - szennyvíztisztítás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szeged) *** 628.3
[AN 3534914]
MARC

ANSEL
UTF-86603 /2014.
Marton Ferenc
   Hajrá, MeteÚr! : Jánosháza egyesületi és sportéletének története / Marton Ferenc ; [kiad. Jánosháza Városi Sportegyesület]. - [Jánosháza] : Jánosháza Vár. Sportegyes., [2013]. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8199-9 kötött
Jánosháza Városi Sportegyesület
Jánosháza - sporttörténet - sportegyesület
061.2(439-2Jánosháza) *** 796(439-2Jánosháza)(091)
[AN 3536738]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 269, [2] p.
ISBN 978-963-08-8200-2
[AN 3536750] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 207 p.
ISBN 978-963-08-8202-6
[AN 3536754] MARC

ANSEL
UTF-86604 /2014.
   "Mozdulj az egészségedért" [elektronikus dok.] : gyermekeink új szemléletű testi nevelése a mindennapokban : szakmai módszertani konferencia : 2014. március 27. / [szerk. Andrásné Teleki Judit] ; [rend., közread. a] DE GYFK. - Szöveg. - [Hajdúböszörmény] : DE GYFK, [2014]. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Hajdúböszörményben tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-677-6
testnevelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Hajdúböszörmény) *** 372.879.6
[AN 3534847]
MARC

ANSEL
UTF-86605 /2014.
Vogelstein, Fred
Dogfight (magyar)
   Apple vs. Google : hogyan forradalmasította életünket a gigászok harca / Fred Vogelstein ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 332 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-167-3 fűzött : 3900,- Ft
Apple Incorporation (Cupertino, Calif)
Google Incorporation (Mountain View, Calif)
Egyesült Államok - vállalat - információs technika - 21. század
061.5(73)Apple *** 061.5(73)Google *** 681.3
[AN 3536719]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

6606 /2014.
Kardos János (1861-1940)
   Csikós élet / írta Kardos János ... ; [szerk. Szekeres Gyula]. - Repr. kiad. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2014. - 64 p., [9] t. : ill. ; 23 cm. - (Hajdúsági közlemények, ISSN 0133-8439 ; 18.)
Eredeti kiadása: Hajdúböszörmény : Nyomda Rt., 1933
ISBN 978-963-88574-1-5 fűzött
Hajdúböszörmény - legelőgazdálkodás - magyar néprajz - századforduló - 20. század - memoár - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 636.1.083.5(439-2Hajdúböszörmény)"188/193"(0:82-94) *** 39(=945.11)
[AN 3536861]
MARC

ANSEL
UTF-86607 /2014.
Kiss Dénes (1936-2013)
   A titokzatos ősnyelv / Kiss Dénes. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 72 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 6.)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-7014-47-5 fűzött
magyarságkutatás - magyar nyelv - nyelvtörténet
003.335.9(=945.11) *** 809.451.1-53 *** 809.451.1(089.3)
[AN 3542420]
MARC

ANSEL
UTF-86608 /2014.
Simon Melinda
   Kiadói és nyomdászjelvények : hagyomány és korszerűség / Simon Melinda. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-211. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-915-6 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - nyomdászjelvény - kiadói jelvény
003.65(439) *** 655.1(439) *** 655.41(439)
[AN 3537592]
MARC

ANSEL
UTF-86609 /2014.
Szávai Ilona (1949-)
   Boldog kútásók és állványozók avagy Merre, magyar gyermekkultúra? : esszék, jegyzetek / Szávai Ilona. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 144, [3] p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
ISBN 978-963-9957-84-8 fűzött
olvasáskutatás - olvasáslélektan
028
[AN 3542311]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

6610 /2014.
   A sajtó kultúraközvetítő szerepe, 1867-1945 : tanulmányok / szerk. Paál Vince. - Budapest : MTA BTK, 2014. - 111 p. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
A Budapesten, 2013. máj. 23-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-9627-69-7 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - sajtótörténet - kultúraátadás - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
070(439)"186/194" *** 316.7 *** 930.85(439)"186/194"
[AN 3536727]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6611 /2014.
   Pécs a többszintű kormányzás csapdájában : Európa Kulturális Fővárosa - Pécs2010 / Tuka Ágnes, Glied Viktor szerk. - Pécs : Publikon, 2014. - 361 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-07-4 fűzött : 3000,- Ft
Pécs - Magyarország - Európai Unió - kulturális politika - helyi politika - kormányzati politika - együttműködés - rendezvény - ezredforduló
008:323(439-2Pécs)"200" *** 008:323(439)"200" *** 008:323(4-62)"200" *** 061.7(439-2Pécs)"201"
[AN 3537239]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

6612 /2014.
Atlantis, the legend of the lost continent (magyar)
   Atlantisz : az elsüllyedt kontinens / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 4.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7812-5 kötött : 1290,- Ft
Atlantisz - rejtély - művelődéstörténet - ókor
001.94(309) *** 930.85(3)(089.3)
[AN 3535306]
MARC

ANSEL
UTF-86613 /2014.
Byrne, Lorna (1955-)
Stairways to heaven (magyar)
   Lépcső a mennyországba / Lorna Byrne ; [... ford. Várady Soma]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 294, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-075-2 fűzött : 3500,- Ft
ezoterika - angyal - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3536545]
MARC

ANSEL
UTF-86614 /2014.
Carroll, Lee
The recalibration of humanity (magyar)
   Fordulópont : az emberiség újrakalibrálása 2013 után : [Kryon 13] / [írta Lee Carroll] ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Budapest : Unio Mystica K., 2014. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89847-4-6 fűzött : 2900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3535635]
MARC

ANSEL
UTF-86615 /2014.
Webster, Richard (1946-)
Aura reading for beginners (magyar)
   Az auralátás gyakorlata : rejtett képességeink fejlesztése / Richard Webster ; [ford. Ziger Erika]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 157 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-223-3 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3542408]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

6616 /2014.
Magyar erdők (angol)
   Hungarian forests : Hungarian forest management / [ed. by Pál Kovácsevics] ; [publ. by Ministry of Rural Development and Diractorate of Forestry NÉBIH]. - [Budapest] : Min. of Rural Development : Directorate of Forestry NÉBIH, [2014]. - 76 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89968-1-7 fűzött
Magyarország - erdészet - természeti környezet
504.75(439) *** 630(439)
[AN 3542160]
MARC

ANSEL
UTF-86617 /2014.
   Óbuda-Békásmegyer táji-természeti értékei : Budapest, III. kerület / [szerk. Csemez Attila] ; [kiad. a Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány]. - Budapest : Guckler K. Természetvédelmi Közalapítvány, 2013. - 382 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 365-376.
ISBN 978-963-08-8398-6 kötött
Budapest. 3. kerület - természeti környezet - környezetvédelem - területfejlesztés
502(439-2Bp.III.) *** 504.06(439-2Bp.III.) *** 711.1(439-2Bp.III.)
[AN 3535409]
MARC

ANSEL
UTF-86618 /2014.
Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (14.) (2014) (Pécs)
   XIV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia : Pécs, 2014. április 23-25. : konferencia-kötet : program és előadás-összefoglalók / [szerk. Kovács Mónika, Schmidt Petra] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet. - [Pécs] : Publikon, cop. 2014. - 222 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5457-09-8 fűzött
környezettudomány - egyetem - konferencia-kiadvány
504 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3537223]
MARC

ANSEL
UTF-86619 /2014.
Török Henrich
   Nyitott szemmel : "értékeink nyomában, Lispeszentadorján" / [írta és szerk. Török Henrich] ; [közread. a] Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület. - [Lispeszentadorján] : Lispeszentadorjáni Kult. és Sport Egyes., 2013. - [20] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg
Fűzött
Lispeszentadorján - természeti környezet - fényképalbum
502(439-2Lispeszentadorján)(084.12)
[AN 3535245]
MARC

ANSEL
UTF-86620 /2014.
   Veszélyeztetett lápi halak megóvása : lápi póc, réticsík, széles kárász / [szerk. Müller Tamás] ; [közread. a Szent István Egyetem ... Halgazdálkodási Tanszék]. - Gödöllő : Vármédia Print, 2014. - 335 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-269-428-3)
Magyarország - természetvédelem - hal - mocsár
502.74(439) *** 597 *** 551.312.2(439)
[AN 3536830]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

6621 /2014.
Aigner, Martin
Proofs from the book (magyar)
   Bizonyítások a Könyvből / Martin Aigner, Günter M. Ziegler. - 4., jav., bőv. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2013. - X, 292 p. : ill. ; 25 cm
Ford. Révai Nóra. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-371-9 fűzött : 3500,- Ft
matematika - egyetemi tankönyv
51(075.8)
[AN 3542233]
MARC

ANSEL
UTF-86622 /2014.
Bellos, Alex (1969-)
Alex's adventures in numberland (magyar)
   Alex Csodaországban : levelek a számok varázslatos világából : [matematikai ínyencségek a kőkortól a huszonegyedik századig] / Alex Bellos ; Andy Riley rajz. ; [ford. Dedinszky Zsófia]. - Budapest : Európa, 2014. - 580, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9585-2 kötött : 3490,- Ft
matematika - művelődéstörténet
51 *** 930.85(100)
[AN 3535020]
MARC

ANSEL
UTF-86623 /2014.
Du Satouy, Marcus (1965-)
The music of the primes (magyar)
   Prímszámok zenéje / Marcus du Satouy ; [ford. Gyenes Zoltán]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 418, [3] p., [8] t. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 401-407.
ISBN 978-963-530-957-3 kötött : 3900,- Ft
prímszám - matematika - tudománytörténet
511.31 *** 51(100)(091)
[AN 3536635]
MARC

ANSEL
UTF-86624 /2014.
Zaslavsky, Claudia (1917-2006)
   Etnomatek / Claudia Zaslavsky. - Budapest : Akad. K., 2013-. - 22x28 cm
matematikai fejtörő - művelődéstörténet - gyermekkönyv
51-8(02.053.2) *** 930.85(100)
[AN 3512555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Újabb matematikai játékok és fejtörők a világ minden tájáról / [ford. Márton Róza Krisztina]. - 2014. - IX, 154 p. : ill.
ISBN 978-963-05-9462-2 fűzött
[AN 3536418] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

6625 /2014.
Geszti Tamás (1938-)
   Kvantummechanika / Geszti Tamás. - 3. jav. kiad. - Budapest : Typotex, cop. 2014. - 343 p. : ill. ; 25 cm. - (Elméleti fizika, ISSN 1788-2494)
A sorozati cím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 337-340.
ISBN 978-963-279-383-2 kötött : 4500,- Ft
kvantummechanika - egyetemi tankönyv
530.145(075.8)
[AN 3542151]
MARC

ANSEL
UTF-86626 /2014.
Hawking, Stephen W. (1942-)
My brief history (magyar)
   Az én rövid történetem / Stephen Hawking ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2014. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-252-077-3 kötött : 2990,- Ft
Hawking, Stephen W. (1942-)
Nagy-Britannia - fizikus - kozmológia - 20. század - 21. század - memoár
53(410)(092)Hawking,_S.(0:82-94) *** 524.8
[AN 3535643]
MARC

ANSEL
UTF-86627 /2014.
   Az Izotóp Intézet Kft. első 20 éve / [szerk. ... Fekete Tibor, Lakatos Mihály, Zsinka László]. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2013. - 128 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89077-7-6 kötött
Izotóp Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - izotóptechnika - radioaktív izotóp - történeti feldolgozás
621.039.8 *** 061.6(439-2Bp.)(091) *** 621.039.3 *** 539.163 *** 54.027
[AN 3534948]
MARC

ANSEL
UTF-86628 /2014.
Az Izotóp Intézet Kft. első 20 éve (angol)
   The first 20 years of Institute of Isotopes Co. Ltd / [ed. by Tibor Fekete, Mihály Lakatos, László Zsinka]. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2013. - 117 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89077-8-3 kötött
Izotóp Intézet (Budapest)
Budapest - kutatóintézet - izotóptechnika - radioaktív izotóp - történeti feldolgozás
621.039.3 *** 061.6(439-2Bp.)(091) *** 621.039.8 *** 539.163 *** 54.027
[AN 3534951]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

6629 /2014.
Kovács Zsolt (1963-)
   KalandoZOO : Magyarország állatkertjei / Kovács Zsolt. - Budapest : EX-BB, 2014. - 213, [2] p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Bibliogr.: p. 212-213.
ISBN 978-963-325-146-1 kötött : 2950,- Ft
Magyarország - állatkert - vadaspark
59.006(439)
[AN 3535169]
MARC

ANSEL
UTF-86630 /2014.
Schirawski, Nicolai
Schlangen (magyar)
   Kígyók : lesben álló vadászok / Nicolai Schirawski ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-280-3 kötött : 2970,- Ft
kígyó - ifjúsági könyv
598.12(02.053.2)
[AN 3537079]
MARC

ANSEL
UTF-86631 /2014.
Vida Péter
   Emlősállatok a világ körül / Vida Péter. - Debrecen : TKK, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-861-9 kötött
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 3537281]
MARC

ANSEL
UTF-86632 /2014.
Wilhelmsen, Ute (1967-)
Tiere und Pflanzen unserer Wälder (magyar)
   Állatok és növények az erdőben / Ute Wilhelmsen ; [ford. Fata Ildikó]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-51-1 fűzött : 1480,- Ft
állathatározó - növényhatározó
592/599(083.71) *** 582(083.71)
[AN 3536402]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

6633 /2014.
50 Cent (1975-)
The 50th law (magyar)
   Gengsztertörvények : egy rapperből lett üzletember tanácsai a sikerhez / 50 Cent, Robert Greene ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 303 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-175-8 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3536730]
MARC

ANSEL
UTF-86634 /2014.
Agus, David B. (1965-)
A short guide to a long life (magyar)
   A hosszú élet receptje / David B. Agus és Kristin Loberg ; [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 223 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-312-2 kötött : 1990,- Ft
egészséges életmód - mentálhigiénia
613 *** 613.865
[AN 3536390]
MARC

ANSEL
UTF-86635 /2014.
   Alkalmazott élettan - kórélettan / szerk. Lévay György ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2014. - 592 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-75-7 fűzött
élettan - kórélettan - egyetemi tankönyv
612(075.8) *** 616-092(075.8)
[AN 3540323]
MARC

ANSEL
UTF-86636 /2014.
   Aneszteziológia és intenzív terápia / szerk. Bogár Lajos. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 697 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-498-1 kötött : 12700,- Ft
aneszteziológia - intenzív betegellátás - egyetemi tankönyv
616-089.5(075.8) *** 616-039.76(075.8)
[AN 3542086]
MARC

ANSEL
UTF-86637 /2014.
Balázs László (1983-)
   Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben : 29 gyakorlat trénereknek, tanároknak és coachoknak / Balázs László. - Miskolc : Z-Press, cop. 2014. - 253 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-251.
ISBN 978-963-9493-72-8 kötött : 4900,- Ft
érzelmi intelligencia - munkalélektan
159.942 *** 65.013
[AN 3537579]
MARC

ANSEL
UTF-86638 /2014.
Bandler, Richard (1950-)
Get the life you want (magyar)
   Élj úgy, ahogyan szeretnél! : a gyors és tartós változás titkai / Richard Bandler ; [ford. Németh Gábriel]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 168 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-963-291-224-0 fűzött : 2450,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3542411]
MARC

ANSEL
UTF-86639 /2014.
Berckhan, Barbara
Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren (magyar)
   Verbális önvédelem : magabiztos válaszok bántó megjegyzésekre / Barbara Berckhan ; [ford. Szabó Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-091-8 fűzött : 1600,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3542410]
MARC

ANSEL
UTF-86640 /2014.
Berente Ági (1968-)
   A babaápolás kézikönyve / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-003-2 fűzött
csecsemőgondozás
613.95
[AN 3540518]
MARC

ANSEL
UTF-86641 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Vitaminok kertje : [ásványi anyagok, nyomelemek és zöldségek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-031-5 fűzött
egészséges táplálkozás - vitamin - természetgyógyászat
613.2 *** 615.356 *** 615.89
[AN 3540496]
MARC

ANSEL
UTF-86642 /2014.
Boda Zoltán (1947-)
   Vénás tromboembóliák, antikoaguláns terápia : klinikai bizonyítékok / Boda Zoltán. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 332 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Evidence-based, ISSN 1589-3928)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-494-3 fűzött : 5400,- Ft
trombózis - alvadásgátló - gyógyítás
616.151.5 *** 616-005.6 *** 615.273.5
[AN 3542162]
MARC

ANSEL
UTF-86643 /2014.
Braunstein, Mark M. (1951-)
Sprout garden (magyar)
   Csírakert a konyhában : ötletek, módszerek, receptek / Mark M. Braunstein ; [ford. Dobrocsi László]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 181 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-226-4 fűzött : 1900,- Ft
egészséges táplálkozás - növénycsíra
613.26 *** 581.142
[AN 3536608]
MARC

ANSEL
UTF-86644 /2014.
Corbett, Holly C.
Cosmo bikini diet (magyar)
   Cosmo bikini diéta : szexi & izmos test 3 hónap alatt / Holly C. Corbett ... ; [ford. Lami Juli]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-341-077-6 kötött : 4200,- Ft
diéta - fogyókúra - testmozgás
613.24 *** 613.71
[AN 3536696]
MARC

ANSEL
UTF-86645 /2014.
Csikai Erzsébet (1948-)
   Reflexológiai kezelési útmutató / Csikai Erzsébet, Nagyné Halász Anna. - Debrecen ; [Budapest] : Solomnis K., 2014. - 167 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8979-7 fűzött : 4300,- Ft
reflexológia - masszázs
615.89 *** 615.821.2
[AN 3537606]
MARC

ANSEL
UTF-86646 /2014.
Debreceni Fogászati Napok (15.) (2014)
   XV. Debreceni Fogászati Napok : Debrecen, 2014. április 3-5. : programfüzet, absztrakt / [szervező Debreceni Egyetem OEC Fogorvostudományi Kar, DAB Stomatológiai Munkabizottsága]. - Debrecen : DE OEC Fogorvostud. Kar, [2014]. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
fogászat - konferencia-kiadvány
616.31 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3536955]
MARC

ANSEL
UTF-86647 /2014.
   Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei / [szerk. Lárencz László, Szabó László Gy.] ; [megj. a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának gondozásában]. - Pécs : PTE ÁOK, 2014. - 185 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-594-4 kötött
Dél-Dunántúl - gyógyszerész - 19. század - 20. század - 21. század
615(439.11-13)(092)
[AN 3537215]
MARC

ANSEL
UTF-86648 /2014.
Devereux, Godfrey
15-minute yoga (magyar)
   15 perc jóga : jóga a rohanó világban / Godfrey Devereux ; [ford. Matolcsi Gábor]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-111-3 fűzött : 2150,- Ft
jóga
615.851.86 *** 613.71
[AN 3542403]
MARC

ANSEL
UTF-86649 /2014.
   Dinamikus gyermekpszichiátria / szerk. Vikár György, Vikár András, Székács Eszter. - 3. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 552 p. ; 22 cm. - (A pszichiátria aktuális kérdései, ISSN 1589-6099)
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-462-2 kötött : 3700,- Ft
gyermekpszichiátria
616.89-053.2
[AN 3542154]
MARC

ANSEL
UTF-86650 /2014.
Dyer, Wayne W.
Wishes fulfilled (magyar)
   Beteljesült kívánságok : a teremtés művészetének magasiskolája / Wayne W. Dyer ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 158 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-147-2 fűzött : 2800,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3542280]
MARC

ANSEL
UTF-86651 /2014.
Eisl, Maria
Die Dynamik der Liebe (magyar)
   A szerelem dinamikája : új szempontok a Rötzer-féle természetes fogamzásszabályozáshoz / Maria Eisl, Andreas Laun ; [ford. Földesiné Csiszér Anikó]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 106 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-277-452-7 fűzött : 1980,- Ft
családtervezés - születésszabályozás - vallási erkölcs - nemi élet
613.88 *** 241
[AN 3536503]
MARC

ANSEL
UTF-86652 /2014.
Elek Lajos
   Hogyan segítsünk túlsúlyos gyermekünkön? : a MIJA-módszer kézikönyve / Elek Lajos, Jurácsik Krisztina. - Budapest : MIJA Kft., 2014. - 120 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 116-177.
ISBN 978-963-08-8822-6 fűzött
gyermekgyógyászat - elhízás
613.25-053.2/.6
[AN 3535032]
MARC

ANSEL
UTF-86653 /2014.
   Az endokrin és anyagcsere-betegségek gyakorlati kézikönyve / szerk. Leövey András [et al.]. - Budapest : Medicina, 2014. - 703, [3] p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-277-2 kötött : 13200,- Ft
endokrinológia - anyagcserezavar
616.43 *** 616-008.9
[AN 3542087]
MARC

ANSEL
UTF-86654 /2014.
   Fodor József emlékkonferencia Kaposváron : a Magyar Egészségügyi Társaság és a Százak Tanácsa konferenciája : Kaposvár, 2013. november 13. / [szerk. Szijártó István]. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2014. - 57, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89475-6-7 fűzött
Fodor József (1843-1901)
Magyarország - orvostörténet - orvos - egészségnevelés - 20. század - konferencia-kiadvány
614 *** 372.861.3(439)(091) *** 061.3(439-2Kaposvár) *** 61(439)(092)Fodor_J.
[AN 3534871]
MARC

ANSEL
UTF-86655 /2014.
Füzeskuti Ferenc
   Miért meditáljunk? : kérdések a meditációról és a buddhizmusról / Láma Csöpel ; [közread. a] Buddhista Meditáció Központ. - Budapest ; Tar : Buddhista Meditáció Közp., [2014]. - 82 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89714-8-7 fűzött
buddhizmus - meditáció
615.851.86 *** 294.3
[AN 3534860]
MARC

ANSEL
UTF-86656 /2014.
Gaál Csaba (1942-)
   Egy életút gondolatai [elektronikus dok.] : sebészfilozófia - nézeteim / Gaál Csaba. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Budapest : Semmelweis, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127402. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-282-7
Magyarország - orvosi hivatás - orvos - memoár - elektronikus dokumentum
61(439)(092)Gaál_Cs.(0:82-94) *** 614.2
[AN 3540871]
MARC

ANSEL
UTF-86657 /2014.
Gladwell, Malcolm (1963-)
David and Goliath (magyar)
   Dávid és Góliát : történetek esélytelenekről, avagy hogyan kényszerítsünk térdre óriásokat / Malcolm Gladwell ; [ford. Hegedűs Péter ..., Takács Zoltán ...]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-159-8 fűzött : 3900,- Ft
személyiségtipológia
159.923
[AN 3536710]
MARC

ANSEL
UTF-86658 /2014.
Grün, Anselm (1945-)
Wege durch die Depression (magyar)
   Kiút a depresszióból / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Jel, 2014. - 181 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-9670-62-4 fűzött : 1900,- Ft
depresszió - életvezetés - vallásos irodalom
616.895.4 *** 613.865 *** 244
[AN 3542537]
MARC

ANSEL
UTF-86659 /2014.
Gyalwa Dokhampa (1981-)
The restful mind (magyar)
   A nyugodt elme : út a boldogsághoz : egy új gondolkodásmód, egy új életmód / Gyalwa Dokhampa Őeminenciája Khamtrul Rinpocse ; [ford. Dudik Annamária]. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-60-2 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - buddhizmus
613.865 *** 294.3
[AN 3537808]
MARC

ANSEL
UTF-86660 /2014.
Hauschka, Rudolf (1891-1969)
Ernährungslehre (magyar)
   Táplálkozástan : az emésztés fiziológiájának és a tápanyag mérhető és nem mérhető minőségének megértéséhez / Rudolf Hauschka ; [ford. Frisch Mihály] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - 3. kiad. - [Budapest] : Ita Wegman Alapítvány, 2014. - 283 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87143-2-9 fűzött
táplálkozástudomány - emésztés
613.2 *** 612.3
[AN 3542502]
MARC

ANSEL
UTF-86661 /2014.
Hegedüs István
   Ételünk az életünk avagy Mit egyen a rákbeteg : ételreceptek a CoD terápia mellé / írta Hegedüs István ; graf. Németh Marcell. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
rákbetegség - diéta - szakácskönyv
616-006 *** 641.563(083.12)
[AN 3535059]
MARC

ANSEL
UTF-86662 /2014.
Hirschi, Gertrud
Mudras - Yoga mit dem kleinen Finger (magyar)
   Mudrák : az ujjak jógája / Gertrud Hirschi ; [Ito Joyoatmojo ábráival] ; [ford. Szabó Judit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 203 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-117-5 fűzött : 2150,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3542390]
MARC

ANSEL
UTF-86663 /2014.
Hóman Bálint (1885-1951)
   Ősemberek - ősmagyarok / Hóman Bálint. - Budapest : Kairosz, 2014. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-680-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar őstörténet - magyarságkutatás - ősembertan
572.1/.4 *** 931 *** 930.8(=945.11) *** 903
[AN 3542384]
MARC

ANSEL
UTF-86664 /2014.
Kiss László (1950-)
   Adalékok az egészségtan oktatásának történetéhez : a dietetikától a társadalomegészségtanig / Kiss László. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2014. - 50 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-62-9 fűzött
Markusovszky Lajos (1815-1893)
Pávai Vajna Gábor (1851-1913)
Magyarország - oktatástörténet - tantárgy - személyi higiénia - 19. század - 20. század - orvostörténet - orvos
61(439)(092)Markusovszky_L. *** 61(439)(092)Pávai_Vajna_G. *** 372.861.3(439)(091)
[AN 3535054]
MARC

ANSEL
UTF-86665 /2014.
Lantos Mihály (1970-)
   Villámolvasás a gyakorlatban : tanulj meg tanulni! / Lantos Mihály. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2013. - 140 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 140.
ISBN 978-963-291-180-9 fűzött : 1900,- Ft
gyorsolvasás - olvasáslélektan
159.946 *** 028.1
[AN 3542394]
MARC

ANSEL
UTF-86666 /2014.
   Maxillofacialis anatómia / szerk. Fehér Erzsébet. - 3. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 239 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-226-482-0 kötött : 7800,- Ft
tájanatómia - arc - fej
611.92 *** 611.91
[AN 3542089]
MARC

ANSEL
UTF-86667 /2014.
Medina, John (1956-)
Brain rules (magyar)
   Agyunk csodás titkai : a munkahelyi, otthoni, iskolai túlélés és tündöklés 12 alapelve / John Medina. - Pécs : Alexandra, 2014. - 272 p. : ill. ; 23 cm
Ford. Mészáros Orsolya
ISBN 978-963-357-077-7 fűzött
agy - tudat - agykutatás
612.82 *** 159.95
[AN 3535006]
MARC

ANSEL
UTF-86668 /2014.
Micsinyei Judit
   Ph csoda : lúgosító ételreceptek / Zsigovics Judit. - Budapest : Bioenergetic, cop. 2014. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-291-155-7 fűzött : 2690,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12)
[AN 3542348]
MARC

ANSEL
UTF-86669 /2014.
   Nap-fény : nincs új a nap alatt : a fül-, és testgyertya gyakorlati alkalmazásának lehetőségei / szerk. és írta Valtner Anikó. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3534885]
MARC

ANSEL
UTF-86670 /2014.
   Nap-fény testgyertya a családban / szerk. és írta Valtner Anikó. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 104 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3534890]
MARC

ANSEL
UTF-86671 /2014.
Neumayer, Petra (1960-)
Russische Heilweisen (magyar)
   Titokzatos orosz gyógymódok : gyógyítsd meg önmagad! / Petra Neumayer, Tom Peter Rietdorf ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-184-7 kötött : 3200,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3542383]
MARC

ANSEL
UTF-86672 /2014.
Nichols, Michael P.
The lost art of listening (magyar)
   Értő hallgatás : tanulj meg oldafigyelni, hogy jobbá tedd kapcsolataidat! / Michael P. Nichols ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 358 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-153-3 fűzött : 3490,- Ft
személyiségtipológia - interperszonális kapcsolat
159.923 *** 316.472.4
[AN 3535170]
MARC

ANSEL
UTF-86673 /2014.
Robbins, Anthony (1960-)
Notes from a friend (magyar)
   Egy barát üzenete : hatékony útmutató életed irányításához / Anthony Robbins ; [ford. Németh Gábriel]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 121 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-046-8 fűzött : 1450,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3542398]
MARC

ANSEL
UTF-86674 /2014.
Schäfer, Thomas (1960-)
Was die Seele krank macht und was sie heilt (magyar)
   Ami a lelket megbetegíti, és ami meggyógyítja / Thomas Schäfer ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-137-3 fűzött : 2300,- Ft
pszichoterápia - mentálhigiénia
615.851 *** 613.865
[AN 3542396]
MARC

ANSEL
UTF-86675 /2014.
Simonyi Gábor (1962-)
   Kardiovaszkuláris kockázat nőkben / Simonyi Gábor, Medvegy Mihály. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2013. - 143 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 129-141.
ISBN 978-963-89077-5-2 fűzött
szívbetegség - érbetegség - nő
616.1-055.2
[AN 3534935]
MARC

ANSEL
UTF-86676 /2014.
   Stressz nélkül könnyedén : [harmóniában önmagunkkal] / [szerk. Campos Jiménez Mária]. - 2. kiad. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: 12 lépés az egészségért
ISBN 978-963-289-274-0 fűzött
stresszkezelés - mentálhigiénia
613.865 *** 612.06
[AN 3536619]
MARC

ANSEL
UTF-86677 /2014.
Swoboda, Regina
Die Raffinesse einer Frau (magyar)
   Női rafinéria : szelídítsük meg a férfiakat! / Regina Swoboda ; [ford. Mörk Leonóra]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-06-8 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - nő - párkapcsolat
613.865-055.2 *** 316.472.4
[AN 3534952]
MARC

ANSEL
UTF-86678 /2014.
Szappanos József
   Drog, család, társadalom / Szappanos József, Abonyiné Szalai Rozina. - 2. bőv. kiad. - [Szolnok] : HSZK, 2014. - 160 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 978-963-87100-8-6 fűzött
kábítószer-fogyasztás - családi nevelés
613.83 *** 37.018.1
[AN 3540326]
MARC

ANSEL
UTF-86679 /2014.
   Urológia / Farkas László [et al.] ; szerk Tóth Csaba. - 2. átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2014. - 475 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-226-472-1 kötött : 7800,- Ft
urológia - egyetemi tankönyv
616.6(075.8)
[AN 3542091]
MARC

ANSEL
UTF-86680 /2014.
Valló Ágnes
Menedzserbetegségek (új kiadása)
   Stressz és egészség : menedzserbetegségekről nem csak menedzsereknek / Valló Ágnes, Nemes János. - [2. kiad.]. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2013. - 374 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89077-4-5 fűzött
foglalkozás-egészségügy - betegség - stressz
613.6 *** 616-058 *** 658.1.011.1 *** 612.06
[AN 3534863]
MARC

ANSEL
UTF-86681 /2014.
Varga Gábor
   Rák, diabétesz és más betegségek : apigenin- és gyógygombakivonatok alkalmazása a gyakorlatban / Varga Gábor ; a riportokat Csipak Emese és Faragó Melinda kész. - [Budapest] : Max-Immun Kft., 2014. - 171 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 154-171.
ISBN 978-963-08-8175-3 fűzött : 1500,- Ft
természetgyógyászat
615.89
[AN 3535403]
MARC

ANSEL
UTF-86682 /2014.
Vida Ágnes
   Anyapszichológia : az anyai lélek szivárványa fogantatástól nagymamakorig / Vida Ágnes. - [Gyál] : Kismamablog Kv., cop. 2014. - 245 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-245.
ISBN 978-963-08-8921-6 fűzött : 3490,- Ft
anyaság - nemek lélektana - mentálhigiénia - család - gyermeklélektan
613.865-055.2-055.52 *** 159.922.1-055.2 *** 316.356.2 *** 159.922.7
[AN 3536699]
MARC

ANSEL
UTF-86683 /2014.
Wiest, Georg S.
   Epilepszia avagy A bezárt lélek fél [elektronikus dok.] : megfigyelések F betegségét illetően / Georg Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2010 [!2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-7837-1
epilepszia - alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
616.853 *** 613.865
[AN 3534901]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

6684 /2014.
Gürtler József (1920-1945)
   Gürtler József bőr-kikészítési receptkönyve [elektronikus dok.] / bev. és ill. Tamássy Györgyi. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Szeged : Primaware, 2014. - (Ipartörténeti kiskönyvtár ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127292. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-171-8
bőripar - bőrfeldolgozás - elektronikus dokumentum
675 *** 685
[AN 3539901]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

6685 /2014.
Baur, Manfred
Planeten und Raumfahrt (magyar)
   A bolygók és az űrutazás : irány a világűr! / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-277-3 kötött : 2970,- Ft
bolygó - űrkutatás - űrhajózás - ifjúsági könyv
629.78(02.053.2)
[AN 3537084]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

6686 /2014.
100 Traumgärten (magyar)
   100 új álomkert : példák Németország, Ausztria és Svájc legszebb kertjeiből / [ford. Csukás Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 249 p. : ill. színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5445-01-9 kötött : 7500,- Ft
kertépítés
712.3/.7
[AN 3537751]
MARC

ANSEL
UTF-86687 /2014.
Gyakorlati szamócatermesztés (új kiadása)
   Szamócatermesztés / szerk. Dénes Ferenc. - Utánny. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 133 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Bibliogr.: p. 131-133.
ISBN 978-963-286-606-2 kötött : 3900,- Ft
szamóca - gyümölcstermesztés
634.753
[AN 3542491]
MARC

ANSEL
UTF-86688 /2014.
Hoffmann Zsuzsanna (1951-)
   Mezőgazdaság és agrárviszonyok az ókori Rómában : a köztársaság és a principátus kora / Hoffmann Zsuzsanna. - Szeged : JATEPress, 2014. - 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-145.
ISBN 978-963-315-168-6 fűzött
Római Birodalom - mezőgazdaság - agrártörténet
338.43(37) *** 338(091)(37) *** 63(37)
[AN 3536986]
MARC

ANSEL
UTF-86689 /2014.
Kardos János (1861-1940)
   Csikós élet / írta Kardos János ... ; [szerk. Szekeres Gyula]. - Repr. kiad. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2014. - [2], XX, 112 p. : ill. ; 19 cm. - (Hajdúsági közlemények, ISSN 0133-8439 ; 19.)
Eredeti kiadása: Debrecen : Tiszántuli Könyv- és Lapk., 1935
ISBN 978-963-88574-2-2 fűzött
Hajdúböszörmény - legelőgazdálkodás - magyar néprajz - századforduló - 20. század - memoár - hasonmás kiadás
636.1.083.5(439-2Hajdúböszörmény)"188/193"(0:82-94) *** 39(=945.11) *** 094/099.07
[AN 3536873]
MARC

ANSEL
UTF-86690 /2014.
   Magyar erdők : a magyar erdőgazdálkodás / [szerk. Kovácsevics Pál] ; [... kiad. Vidékfejlesztési Minisztérium és a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság]. - [Budapest] : VFM : NÉBIH Erdészeti Ig., [2014]. - 76 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89968-0-0 fűzött
Magyarország - erdészet - természeti környezet
630(439) *** 504.75(439)
[AN 3542156]
MARC

ANSEL
UTF-86691 /2014.
Paxmann, Christine (1961-)
Hunde (magyar)
   Kutyák : négylábú hősök / Christine Paxmann ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-278-0 kötött : 2970,- Ft
kutya - ifjúsági könyv
636.7(02.053.2)
[AN 3537523]
MARC

ANSEL
UTF-86692 /2014.
Szili István
   Gombatermesztők könyve / Szili István. - Budapest : Mezőgazda, [2014], cop. 2008. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199-[208].
ISBN 978-963-286-421-1 kötött : 4900,- Ft
gombatermesztés
635.8
[AN 3542240]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

6693 /2014.
Bártfai László
   Gyógyító ételek / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2010. - 194, [14] p. ; 20 cm
Borítócím: Gyógyító ételek szakácskönyve
ISBN 978-963-290-032-2 fűzött
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2
[AN 3540493]
MARC

ANSEL
UTF-86694 /2014.
Frank Júlia (1946-)
   Diétás sütemények lisztérzékenyeknek és cukorbetegeknek : 60 recept / Frank Júlia, Sommer András. - Budapest : Corvina, 2014. - 85, [2] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6209-1 kötött : 1950,- Ft
sütemény - diéta - cukorbetegség - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 641.852(083.12) *** 616.379-008.64 *** 616.341-008.6
[AN 3536229]
MARC

ANSEL
UTF-86695 /2014.
Gelencsér Ildikó
   A Jurisics vár konyhája : magyar - török - horvát - német ételek / Gelencsér Ildikó. - Kőszeg : Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház, 2013. - 39 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8039-8 fűzött
ételspecialitás - nemzeti étel - szakácskönyv
641.568(=00)(083.12)
[AN 3535255]
MARC

ANSEL
UTF-86696 /2014.
   Káposztás ételek / [receptek ... Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 46.)
ISBN 978-963-251-630-1 fűzött
káposzta - szakácskönyv
641.55(083.12):635.33
[AN 3535921]
MARC

ANSEL
UTF-86697 /2014.
Koleszár Krisztián
   Nagyanyánk szakácskönyve mijelőnapokra és ünnepekre : Molnár Lászlóné Gavallér Ilona ételei Bódvaszilasról, a régi Tolna megyéből / Koleszár Krisztián ; [kiad. a Bódvaszilasért Baráti Kör]. - Bódvaszilas : Bódvaszilasért Baráti Kör, 2013. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-08-8140-1 fűzött
Bódvaszilas - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Bódvaszilas)(083.12)
[AN 3536751]
MARC

ANSEL
UTF-86698 /2014.
Korcsmáros Nóra (1976-)
   Konyhatündérország : főzőtanfolyam és receptgyűjtemény gyerekeknek és kezdő háziasszonyoknak / [fotó és szöveg ... Korcsmáros Nóra]. - [Budapest] : [Képes K.], cop. 2014. - 102, [2] p. : ill., színes ; 19x25 cm
ISBN 978-963-9833-54-8 kötött : 3390,- Ft
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3537745]
MARC

ANSEL
UTF-86699 /2014.
   Legfinomabb kuglófok / [receptek Horváth Ilona et al.]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 47.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-627-1 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3535926]
MARC

ANSEL
UTF-86700 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Ellenállhatatlan brownie-k / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 48.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-628-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3535930]
MARC

ANSEL
UTF-86701 /2014.
   Minőségi ételek az egészségért : [asztaltól a szántóföldig] = Quality foods for healthy life : [from fork to farm] / [összeáll. Harsányiné Séllyei Ágnes, Jóna Hajnalka, Törökné Kiss Klára Ágnes] ; [... szerk. Fürjné Rádi Katalin] ; [ford. Vasvári Gyula]. - [Debrecen] : [Agráriumért Alapítvány], [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Közread. az Agráriumért Alapítvány
ISBN 978-963-08-4515-1 fűzött
Magyarország - gasztronómia - ételrecept
641.5(439) *** 641.568(439)(083.12)
[AN 3536850]
MARC

ANSEL
UTF-86702 /2014.
Szőke Andrea (1977-)
   1000 questions, 1000 answers : gastronomy - tourism : társalgási gyakorlatok az angol gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Szőke Andrea, Viczena Andrea. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 448 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 447-448.
ISBN 978-963-9357-54-9 fűzött : 2690,- Ft
angol nyelv - gasztronómia - idegenforgalom - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
641 *** 338.48 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3542493]
MARC

ANSEL
UTF-86703 /2014.
Wagner-Wittula, Renate
Wiener Küche (magyar)
   Bécsi konyha : a legjobb receptek / Renate Wagner-Wittula. - Budapest : Corvina, 2014. - 127 p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Blaschtik Éva
ISBN 978-963-13-6214-5 kötött : 2500,- Ft
Ausztria - ételspecialitás - nemzeti étel
641.568(436)(083.12)
[AN 3536219]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

6704 /2014.
Bandy, Alex (1945-)
Chocolate and chess (magyar)
   A Csokoládé-gyilkosság : egy filozófus másik élete / Alex Bandy. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2012. - 672 p., [7] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 629-646.
ISBN 978-963-05-9481-3 fűzött
Lakatos Imre (1922-1974)
Nagy-Britannia - Magyarország - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - politikai üldözés - Rákosi-korszak
1(410)(=945.11)(092)Lakatos_I. *** 323.281(439)"195"
[AN 3537545]
MARC

ANSEL
UTF-86705 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Élet, halál, karma : [az élet és a meghalás művészete] : [rendhagyó gondolatok életről, halálról és megváltásról] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-095-7 fűzött
halál - lélekvándorlás
128 *** 133.25 *** 129.4
[AN 3540503]
MARC

ANSEL
UTF-86706 /2014.
Politeia (magyar)
   Állam / [ford. Szabó Miklós ... fordításának tekintetbe vételével Steiger Kornél] ; [a kísérőtanulmányokat Németh György és Steiger Kornél írták]. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 579 p. ; 21 cm. - (A kútnál, ISSN 0866-0328). (Platón összes művei kommentárokkal)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-23-1 kötött : 3795,- Ft
ókori Görögország - filozófus - ókori görög irodalom - filozófia - államelmélet
1(38)Platōn *** 321.01 *** 875-96=945.11
[AN 3537689]
MARC

ANSEL
UTF-86707 /2014.
Szendi Gábor (1954-)
   Értelmes szenvedés: a boldogság / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2014. - 290 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 269-284.
ISBN 978-615-5418-51-8 fűzött : 3490,- Ft
boldogság - mentálhigiénia - életvezetés
17.023.34 *** 613.865 *** 159.942
[AN 3534939]
MARC

ANSEL
UTF-86708 /2014.
Warburton, Nigel (1962-)
A little history of philosophy (magyar)
   A filozófia rövid története / Nigel Warburton ; [ford. Dippold Ádám]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 279 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-7849-1 kötött : 3600,- Ft
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3535372]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

6709 /2014.
Ablonczy Margit (1960-)
   Isten előbb szeretett minket : családi könyv keresztelőre / Fodorné Ablonczy Margit ; [az illusztrációkat kész. ... Michna Ágnes]. - Budapest : Kálvin, 2014. - 59 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-558-240-2 kötött : 1400,- Ft
keresztség
265.1
[AN 3536121]
MARC

ANSEL
UTF-86710 /2014.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Für mein Kind (magyar)
   Összeteszem két kezemet / rajz Ida Bohatta ; szöveg Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9338-77-7 kötött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3536116]
MARC

ANSEL
UTF-86711 /2014.
Érszegi Márk Aurél (1975-)
   Pápa, Szentszék, Vatikán / Érszegi Márk Aurél. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 208 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-192.
ISBN 978-963-277-472-5 fűzött : 2600,- Ft
Vatikán - pápaság
262.13 *** 908.456.31
[AN 3536493]
MARC

ANSEL
UTF-86712 /2014.
Ferenc (pápa) (1936-)
Sobre el cielo y la tierra (magyar)
   Az égről és a földről / Jorge Bergoglio, Abraham Skorka ; [ford. Székács Vera]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 179, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-349-076-1 kötött : 3300,- Ft
kereszténység - zsidó vallás - dialógus
23/28(0:82-83) *** 296(0:82-83)
[AN 3536381]
MARC

ANSEL
UTF-86713 /2014.
Forintos Attila
   Egyháztörténeti adattár / írta Forintos Attila. - Budapest : 3BT Műhely, 2013-. - 22 cm
Magyarország - katolikus egyház - egyházi személy - életrajz - kronológia
282(439)(092) *** 282(100)(092)
[AN 3471818]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 278 p.
Bibliogr.: p. 265-273.
ISBN 978-963-9864-31-3 fűzött
[AN 3536757] MARC

ANSEL
UTF-86714 /2014.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Go in peace (magyar)
   Menjetek békével! : az örök szeretet ajándéka / II. János Pál ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5334-07-8 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3536628]
MARC

ANSEL
UTF-86715 /2014.
   Kikötő : gyermekimakönyv / szerk. Varga Mátyás ; ill. Schmal Róza. - 5. kiad. - [Pannonhalma] : Bencés K., 2014. - 50 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-963-314-056-7 kötött
ima - gyermekkönyv - képeskönyv
243(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3542170]
MARC

ANSEL
UTF-86716 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   A megváltás hatalma : nők a fiúság erejében / Kovátsné Hontvári Anna. - [Budapest] : TEKK Egyes., [2014]. - 71 p. ; 15 cm. - (Sikeres nők sorozat)
ISBN 978-963-08-9327-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3536784]
MARC

ANSEL
UTF-86717 /2014.
Mentes Mihály (1891-1960)
   A szeretet áldozata / Mentes Mihály ; [... kieg. Hérics Istvánné]. - [Fertőszéplak] : [Hérics I.], [2014]. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9210-0 fűzött
Mária Erzsébet nővér (1899-1957)
Magyarország - apáca - karmeliták - 20. század
271.971(439)(092)Mária_Erzsébet_nővér
[AN 3535049]
MARC

ANSEL
UTF-86718 /2014.
Metaxas, Eric (1963-)
Bonhoeffer (magyar)
   Bonhoeffer : pásztor, mártír, próféta, kém : egy igaz "nem-zsidó" a Harmadik Birodalommal szemben / Eric Metaxas ; [ford. Berényi György és Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - XIV, 593 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 569-571.
ISBN 978-615-5246-14-2 fűzött : 4950,- Ft
Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945)
Németország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - történelem - ellenállási mozgalom - fasizmus - 20. század
284.1(430)(092)Bonhoeffer,_D. *** 943.0"193/194" *** 323.26(430)"193/194" *** 321.64(430)"193/194"
[AN 3536701]
MARC

ANSEL
UTF-86719 /2014.
   Mindenki téged keres / [szerk. Ábrahám Ilona et al.] ; [graf. ... Kasza Julianna] ; [kiad. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség]. - Budapest : MEKDSZ, [2014]. - 37, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8424-2 fűzött
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3535022]
MARC

ANSEL
UTF-86720 /2014.
Nasr, Amir Ahmad (1986-)
My Isl@m (magyar)
   Én és az iszl@m : hogyan vette el az eszemet a fundamentalizmus és hogyan szabadította fel lelkemet a kételkedés / Amir Ahmed Nasszer ; [ford. Szántó András]. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 332 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5033-11-7 kötött : 4800,- Ft
iszlám - iszlám fundamentalizmus - ezredforduló - memoár
297(100)"200"(0:82-94)
[AN 3537634]
MARC

ANSEL
UTF-86721 /2014.
Nydahl, Ole (1941-)
Von Tod und Wiedergeburt (magyar)
   Félelem nélküli halál : tanácsok életünk döntő pillanatához / Láma Ole Nydahl ; [ford. Máthé Réka]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2014. - 288 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5235-86-3 kötött : 2940,- Ft
buddhizmus - halál - haldoklás
294.3 *** 236.1 *** 616-036.88
[AN 3534950]
MARC

ANSEL
UTF-86722 /2014.
   Pio atya világa / [szerk. és ford. Tekulics Judit]. - [Budapest] : Etalon, 2011-. - 19 cm
A 2. és 3. köt. társfordítója Pintér Judit
Forgione, Francesco (1887-1968)
Olaszország - szent - 20. század
235.3(092)Forgione,_F.
[AN 3318978]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2014. - 212 p., [8] t. : ill.
ISBN 978-963-88020-8-8 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3536714] MARC

ANSEL
UTF-86723 /2014.
Rockwell, Irini
The five wisdom energies (magyar)
   Az öt bölcsesség energia : a személyiségek, érzelmek és kapcsolatok megértésének buddhista útja / Irini Rockwell ; [ford. Wágner Mária]. - [Budapest] : Lunarimpex, 2014. - 232 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 221-222.
ISBN 978-963-9219-88-5 fűzött : 2600,- Ft
buddhizmus - életvezetés
294.3 *** 613.865
[AN 3537824]
MARC

ANSEL
UTF-86724 /2014.
Tisza Attila
   A csoda 50 változata : [tényképek, 1962-2012] / Tisza Attila. - [Budapest] : Tiszáné Gneth G., cop. 2014. - 108 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9043-4 fűzött
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3534903]
MARC

ANSEL
UTF-86725 /2014.
Woodroffe, John George (1865-1936)
The serpent power (magyar)
   A kígyóerő : a kunḍalinī-yogáról szóló két szanszkrit nyelvű mű, a Ṣaṭ-cakra-nirūpana és a Pādukā-pancaka eredeti szövege és kommentárjai / ... ford. és A hat központ és a kígyóerő c. bev. tanulmányt írta Arthur Avalon ; ... ford. és ... szerk. Pressing Lajos. - [Budapest] : Saxum, cop. 2014. - 397 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-079-4 kötött : 4500,- Ft
jóga
294.527 *** 615.851.86 *** 159.962.7
[AN 3536519]
MARC

ANSEL
UTF-86726 /2014.
Zuchniewicz, Paweł
Cuda Jana Pawła II. (magyar)
   II. János Pál csodái / Paweł Zuchniewicz ; [ford. Rostetter Szilveszter]. - Budapest : Jel, 2014. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9670-13-6 fűzött : 2100,- Ft
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - csoda
248.214 *** 262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3542534]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

6727 /2014.
Bede-Fazekas Zsolt (1961-)
   Hazafelé kapaszkodva : [diaszpóra] / Bede-Fazekas Zsolt. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 26, [2] p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Fűzött
Kanada - határon túli magyarság - emigráció
316.347(=945.11)(100) *** 316.347(=945.11)(71)
[AN 3534825]
MARC

ANSEL
UTF-86728 /2014.
Csepeli György (1946-)
Szociálpszichológia (átd. kiadása)
   Szociálpszichológia mindenkiben / Csepeli György. - Átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 381-395.
ISBN 978-963-09-7616-9 fűzött : 3990,- Ft
szociálpszichológia - egyetemi tankönyv
316.6(075.8)
[AN 3542546]
MARC

ANSEL
UTF-86729 /2014.
Czakó Mira
   Híd, amely elválaszt : [Felvidék] / Czakó Mira. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 26, [2] p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Fűzött
Felvidék - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(437.6)
[AN 3534801]
MARC

ANSEL
UTF-86730 /2014.
Füstös László (1949-)
   Értékváltozás Magyarországon, 1978-2009 : értékváltozás vagy értékválság? / Füstös László, Tárnok Orsolya. - Budapest : Present, 2013. - 196 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8206-01-5 fűzött
Magyarország - kultúraszociológia - értékorientáció - statisztikai adatközlés - Kádár-korszak - rendszerváltás - ezredforduló
316.7(439)"197/200"(083.41)
[AN 3534970]
MARC

ANSEL
UTF-86731 /2014.
Gábor Anna
   Mint folyó mentén a kertek : a zsidók betelepülése és építkezési emlékeik Északkelet-Magyarországon / Gábor Anna ; [közread. a] Mazsihisz. - Budapest : Mazsihisz, 2014. - 179 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-963-7010-65-1 fűzött : 1900,- Ft
Északkelet-Magyarország - magyar történelem - zsidóság - társadalomtörténet - lakóépület - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439.161) *** 728.6(439-18) *** 943.916.1(=924) *** 316.32(439.161)"18/19"
[AN 3535258]
MARC

ANSEL
UTF-86732 /2014.
   Global challenges, European and local answers: the rise of glocality in Europe / Ferenc Miszlivetz and Jody Jensen ed. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2013. - 247 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-25-2 fűzött
globalizáció - globális probléma - helyi társadalom - európai integráció
304 *** 339.9 *** 316.334.52 *** 327.39(4-62)
[AN 3534789]
MARC

ANSEL
UTF-86733 /2014.
Haas György (1933-)
   Őrizetlenül : [Burgenland] / Haas György. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 22 p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Fűzött
Burgenland - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(436.3)
[AN 3534788]
MARC

ANSEL
UTF-86734 /2014.
Illies, Florian (1971-)
1913 (magyar)
   1913 : az évszázad nyara / Florian Illies ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 334 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 325-331.
ISBN 978-963-355-050-2 kötött : 3500,- Ft
Európa - művelődéstörténet - kulturális élet - művészeti élet - századforduló
316.7(4)"191" *** 930.85(4)"191"
[AN 3536387]
MARC

ANSEL
UTF-86735 /2014.
Iváncsik Attila
   A birodalom romjain : [Kárpátalja] / Iváncsik Attila. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 26, [2] p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Fűzött
Kárpátalja - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(477.87)
[AN 3534813]
MARC

ANSEL
UTF-86736 /2014.
Kristály Lehel
   Nagy menetelés : [Erdély] / Kristály Lehel. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 22, [2] p. ; 22 cm. - (Oszthatatlanul)
Fűzött
Erdély - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(498.4)
[AN 3534821]
MARC

ANSEL
UTF-86737 /2014.
   A kultúra rejtelmei : Kapitány Ágnes köszöntése / szerk. Szász Antónia, Kirzsa Fruzsina ; [kiad. a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság]. - Új, jav. kiad. - Budapest : Makat, 2014. - 275 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80003-0-7 fűzött
kulturális antropológia - emlékkönyv
316.7
[AN 3540325]
MARC

ANSEL
UTF-86738 /2014.
   Nemzetiségek Magyarországon, 2011-2013 / [összeáll. Székely András Bertalan] ; [közread. az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi Főosztály]. - Budapest : EMMI Nemzetiségi Főoszt., 2014. - 212 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5269-31-8 fűzött
Magyarország - nemzetiség - kisebbségi politika - kollektív jogok - 21. század
316.347(=00)(439) *** 323.15(=00)(439)"201" *** 341.234(439)
[AN 3535501]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

6739 /2014.
   Bárány a konyhában = Lamb in the kitchen / [... kurátora Sári Zsolt]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2014]. - 68 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiállítási katalógusok / Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ISSN 2062-4239 ; 5.)
A Szentendrén, 2014. ápr. 11 - aug. 24. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7376-59-7 fűzött
Európa - juhtenyésztés - gasztronómia - étkezési szokás - kiállítási katalógus
392.8(4) *** 636.32/.38(4) *** 641.5(4) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3537119]
MARC

ANSEL
UTF-86740 /2014.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : állatos játéktár : [babáknak és óvodásoknak] : J. Kovács Judit drámapedagógus népi válogatása és mai játékötletei / Kállai Nagy Krisztina rajz. - Budapest : Móra, 2014. - 62 p. : ill., színes ; 21x26 cm + CD
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-11-9629-0 kötött : 2990,- Ft
gyermekjáték - mondóka - népi játék - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(=945.11)(02.053.2) *** 394.3(=945.11)
[AN 3537221]
MARC

ANSEL
UTF-86741 /2014.
   Koreai közmondások / [vál. és ford. M. Nagy Miklós] ; [... az utószót írta Osváth Gábor]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2014. - 188, [3] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 978-615-5041-12-9 kötött : 2900,- Ft
Korea - közmondás
398.91(519)
[AN 3537217]
MARC

ANSEL
UTF-86742 /2014.
Mikulesz Erzsébet (1958-2005)
   Kunbábony néprajzi és szociológiai ismertetése / Mikulesz Erzsébet ; [a kéziratot gond., a kötetet szerk., a bevezetőt és a magyarázatokat írta Balogh Mihály] ; [kiad. Kunszentmiklós Város Önkormányzata]. - Kunszentmiklós : Önkormányzat, 2014. - XV, [3], 97 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 82.
ISBN 978-963-08-9116-5 fűzött
Kunbábony - magyar néprajz
39(439-2Kunbábony)
[AN 3535010]
MARC

ANSEL
UTF-86743 /2014.
Paxmann, Christine (1961-)
Mode (magyar)
   Divat : az irányzatok vonzásában / Christine Paxmann ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-279-7 kötött : 2970,- Ft
divattörténet - öltözködés - divattervezés
391(100)(091)
[AN 3537529]
MARC

ANSEL
UTF-86744 /2014.
Tóth Eszter Zsófia (1975-)
   Szex és szocializmus avagy "Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának"? / Tóth Eszter Zsófia, Murai András. - Budapest : Libri, 2014. - 183, [2] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 178-181.
ISBN 978-963-310-291-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szexuális magatartás - nemi élet - társadalomtörténet - Kádár-korszak
392.6(439)"196/198" *** 316.32(439)"196/198"
[AN 3536274]
MARC

ANSEL
UTF-86745 /2014.
   Tudok egy jó viccet / [szerk. Szöllősi Péter]. - Kecskemét : Vagabund, 2014, cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-37-8 fűzött
vicc
398.94
[AN 3540443]
MARC

ANSEL
UTF-86746 /2014.
   Zsidó közmondások / [vál. és ford. és az utószót írta Halasi Zoltán]. - [Budapest] : Kelet K., cop. 2014. - 188, [3] p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. [189].
ISBN 978-615-5041-11-2 kötött : 2900,- Ft
zsidóság - közmondásgyűjtemény
398.91(=924)
[AN 3537219]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

6747 /2014.
   10 years after : multi-level governance and differentiated integration in the EU / Attila Ágh, Tamás Kaiser, Boglárka Koller ed. - Budapest : Blue Ribbon Research Centre King Sigismund Business School, 2014. - 207 p. ; 21 cm. - (Together for Europe series, ISSN 1589-6781 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9559-55-4 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - európai integráció - regionális politika - gazdasági integráció - 21. század
327.39(4-62)"201" *** 332.14(4-11)"20" *** 339.923(4-62)(4-11)
[AN 3535519]
MARC

ANSEL
UTF-86748 /2014.
Beke Ferencné (1904-1978)
   Három év Hortobágy poklában / Beke Ferencné ; szerk. Barton Attila és Jeney Attila ; [a ... linómetszetek König Róbert munkái] ; [a fotókat Jeney Judit kész.]. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2014. - 192 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-149-9 fűzött : 1500,- Ft
Hortobágy
Magyarország - kényszermunka - kitelepítés - Rákosi-korszak
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3542516]
MARC

ANSEL
UTF-86749 /2014.
BSC : Building solidarity in communities (magyar)
   BSC : Szolidaritás építése közösségekben : európai történetek egy összetartó társadalomért : Európa a polgárokért program, 2007-2013 / [... kiad. Diósd Város Önkormányzata]. - Diósd : Önkormányzat, 2013. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Európai Unió - helyi társadalom - közösségfejlesztés - nemzedékközi kapcsolat - 21. század
323.21(4-62)"201" *** 316.45 *** 316.346.36
[AN 3535239]
MARC

ANSEL
UTF-86750 /2014.
Dalmi Sándor (1958-)
   Narancsszínű kép / Dalmi Sándor. - Debrecen : Halmos S., 2014. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8699-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - ezredforduló - memoár
323(439)"199/201"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3536844]
MARC

ANSEL
UTF-86751 /2014.
Dési János (1964-)
   A magyar szürke 48 árnyalata : kis politikushatározó / Dési János ; Pápai Gábor karikatúráival. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 324, [33] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5353-40-6 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - politikus - országgyűlési képviselő - ezredforduló - 21. század
32(439)(092)"198/201" *** 342.53(439)(092)"198/201"
[AN 3535632]
MARC

ANSEL
UTF-86752 /2014.
Gereben Ágnes (1947-)
   Posztszovjet forgatókönyvek : utódállamok az ezredforduló után / Gereben Ágnes. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 270, [26] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-536-9 kötött : 3990,- Ft
Kelet-Európa - Oroszország - energetika - politika - ezredforduló - európai integráció
32(47)"199/200" *** 620.9(47)"200" *** 665.6/.7(47)"199/200" *** 620.9(4-11)"200" *** 327.39(4-62)"199/200"
[AN 3536203]
MARC

ANSEL
UTF-86753 /2014.
Havas Ágnes (1927-)
   Ági és Juci emlékei a deportálásról : "elmondom hát mindenkinek" / Havas Ágnes. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 131 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-088-2 kötött : 2300,- Ft
Havas Ágnes (1927-)
Havas Judit (1927-2005)
Magyarország - holokauszt - memoár
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94)
[AN 3536640]
MARC

ANSEL
UTF-86754 /2014.
Jensen, Jody (1955-)
Globalizing governance in a multi-stakeholder world (magyar)
   Globalizáció és új kormányzás / Jody Jensen ; [ford. Frank Orsolya, G. Márkus György, Ferenczi Tünde] ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. - Budapest : MTA TTK Politikatud. Int. ; Érd : Mundus Novus Kv., 2014. - 245 p. : ill., színes ; 19 cm
Bibliogr.: p. 217-241.
ISBN 978-963-7372-93-3 fűzött
globalizáció - világpolitika - kozmopolitizmus - civil társadalom - 21. század
327(100)"200/201" *** 339.9"200/201" *** 172.16 *** 323.21(100)
[AN 3534841]
MARC

ANSEL
UTF-86755 /2014.
Ludassy Mária (1944-)
   Felvilágosodástól elsötétítésig : politikafilozófiai írások / Ludassy Mária. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 123 p. ; 21 cm. - (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-31-6 kötött : 2695,- Ft
Franciaország - felvilágosodás - filozófiatörténet - politikai filozófia - 19. század
32.001 *** 1(100)"17/18" *** 1(44)"17/18"
[AN 3537608]
MARC

ANSEL
UTF-86756 /2014.
Molnár Imre (1956-)
   Esterházy János élete és mártírhalála / Molnár Imre. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 447 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 9.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-963-9722-69-9 kötött : 2500,- Ft
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - Felvidék - politikus - határon túli magyarság - állami terror - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J. *** 323.282(437)(=945.11)"194/195"
[AN 3535456]
MARC

ANSEL
UTF-86757 /2014.
Rákosi Jenő (1842-1929)
   A magyarságért [elektronikus dok.] : tárcák, esszék, programírások / írta Rákosi Jenő. - Szöveg (mobi : 911 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127287. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-345-7
magyar irodalom - magyarság - publicisztika - elektronikus dokumentum
323.1(=945.11)(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3539834]
MARC

ANSEL
UTF-86758 /2014.
Zinner Tibor (1948-)
   "A nagy politikai affér" : a Rajk-Brankov-ügy / Zinner Tibor. - [Budapest] : Saxum, 2013-2014. - 2 db ; 24 cm
Rajk László (1909-1949)
Brankov, Lazar (1912-2011)
Magyarország - Jugoszlávia - koncepciós per - állami terror - magyar történelem - politikus - 20. század - Rákosi-korszak - történelmi forrás
32(439)(092)Rajk_L.(093) *** 323.282(439)"194/195"(093) *** 343.301.096(439)"1949"(092)Rajk_L.(093) *** 943.9"194/195"(093) *** 32(497.1)(092)Brankov,_L.
[AN 3507200]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - VII, 701 p.
Bibliogr.: p. 599-611.
ISBN 978-963-248-228-6 kötött : 6900,- Ft
[AN 3535172] MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

6759 /2014.
Csáky Imre (1960-)
   A Ludovika Akadémia vármegyecímerei / Csáky Imre ; [a történeti összefoglalót írta Kaló József, Szalay Tihamér, Horváth József] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 100, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 97-100.
ISBN 978-615-5305-29-0 fűzött
Magyarország - vármegye - címer
929.6(439) *** 943.9-35
[AN 3536985]
MARC

ANSEL
UTF-86760 /2014.
Cser Ferenc (1938-)
   Kárpát-medencei magyar ősiség / Cser Ferenc és Darai Lajos. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 94 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 12.)
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 87-91.
ISBN 978-963-7014-55-0 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3542422]
MARC

ANSEL
UTF-86761 /2014.
The decline of the Maya (magyar)
   A maják eltűnése / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 6.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7816-3 kötött : 1290,- Ft
maják - művelődéstörténet
930.85(399.7)
[AN 3535332]
MARC

ANSEL
UTF-86762 /2014.
Fehér László
   Üllő története / Fehér László. - Üllő : [Önkormányzat], 2014. - 2 db (624 p.) ; 24 cm
Közread. Üllő Önkormányzata. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9277-3 kötött
Üllő - helytörténet - helyismeret
943.9-2Üllő *** 908.439-2Üllő
[AN 3536974]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 304 p. : ill.
ISBN 978-963-08-9278-0
[AN 3536978] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 309-624. : ill., részben színes, részben térk.
ISBN 978-963-08-9279-7
[AN 3536980] MARC

ANSEL
UTF-86763 /2014.
Ferencz Győző (1937-)
   Egerszegi tükék : a valódi várossá válás évei / Ferencz Győző. - Zalaegerszeg ; [Keszthely] : [RGB Grafik Kft.], 2014. - 267 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9251-3 fűzött : 1000,- Ft
Zalaegerszeg - helytörténet
943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3536688]
MARC

ANSEL
UTF-86764 /2014.
   Jászberény története a kezdetektől a reformkorig / főszerk. Pethő László ; [az időrendi áttekintést Szabó Jánosné Taczman Mária, a források és feldolgozások fejezetet Gulyás Erzsébet állította össze] ; [kiad. a Jászsági Évkönyv Alapítvány]. - Jászberény : Jászsági Évkönyv Alapítvány, 2014. - 432 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 406-429.
ISBN 978-963-08-9219-3 kötött
Jászberény - helytörténet
943.9-2Jászberény".../183"
[AN 3537011]
MARC

ANSEL
UTF-86765 /2014.
   A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában : a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője / [... kurátorai Bárány Annamária et al.] ; [szerk. Gergely Katalin, Ritoók Ágnes]. - Budapest : MNM, cop. 2014. - 36 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5209-19-2 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - 10. század - kiállításvezető
904(4-191)"07/09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3535970]
MARC

ANSEL
UTF-86766 /2014.
A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában (angol)
   The Carpathian Basin in the Carolingian age in the period of the Hungarian conquest : guide to the archaeological exhibition of the Hungarian National Museum / [curators ... Annamária Bárány et al.] ; [ed. Katalin Gergely, Ágnes Ritoók] ; [transl. by Dorottya Mokos, Peter Sandle]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, cop. 2014. - 36 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5209-20-8 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - 10. század - kiállításvezető
904(4-191)"07/09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3535995]
MARC

ANSEL
UTF-86767 /2014.
A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában (német)
   Das Karpatenbecken in der Karolingerzeit und der ungarischen Landnahmezeit : Führer durch die archäologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums / [Kuratoren Annamária Bárány et al.] ; [Red. Katalin Gergely, Ágnes Ritoók] ; [Übers. Friedrich Albrecht]. - Budapest : Ungarisches Nationalmuseum, cop. 2014. - 36 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5209-21-5 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - 10. század - kiállításvezető
904(4-191)"07/09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536004]
MARC

ANSEL
UTF-86768 /2014.
A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában (olasz)
   Il bacino dei Carpazi nell'età dei Carolingi ed al tempo della conquista della patria : guida all'esposizione archeologica del Museo Nazionale Ungherese / [curators ... Annamária Bárány et al.] ; [ed. Katalin Gergely, Ágnes Ritoók] ; [transl. ... by Kinga Dávid]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, cop. 2014. - 36 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5209-22-2 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - 10. század - kiállításvezető
904(4-191)"07/09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536024]
MARC

ANSEL
UTF-86769 /2014.
A Kárpát-medence a Karoling-korban és a honfoglalás korában (orosz)
   Karpatskij baccejn v èpohu Karolingov i obreteniâ rodiny : putevoditelʹ po arheologičeskoj vystavke Vengerskogo Nacionalʹnogo Muzeâ / [curators ... Annamária Bárány et al.] ; [ed. Katalin Gergely, Ágnes Ritoók] ; [transl. ... by Sergei Filippov]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, cop. 2014. - 36 p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-615-5209-23-9 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - 10. század - kiállításvezető
904(4-191)"07/09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536014]
MARC

ANSEL
UTF-86770 /2014.
Lévai Anita
   Elátkozott királyaink : [a turáni átoktól a mohácsi tragédiáig] / Lévai, Potó. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 206 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-79-8)
uralkodó - magyar őstörténet - magyar történelem
930.8(=945.11) *** 943.9
[AN 3540505]
MARC

ANSEL
UTF-86771 /2014.
Neubrandt Istvánné
   Braunhaxlerek = Die Braunhaxler / szerző Neubrandt Istvánné ; ford. Pappné Windt Zsuzsanna ; kiad. a "Braunhaxler" Egyesület. - Budapest : "Braunhaxler" Egyes., 2014. - 129 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8560-7 fűzött
Budapest. 3. kerület - magyarországi svábok - helytörténet
943.9-2Bp.III. *** 316.347(=30)(439-2Bp.III.)(091)
[AN 3535646]
MARC

ANSEL
UTF-86772 /2014.
   Pamnâti Antonìâ Godinky : do 150 ročâ iz dnâ roždenìâ akademìka, 1864-1946 = Hodinka Antal emlékére : az akadémikus 150. születésnapja alkalmából, 1864-1946 / ... red. Marìanna Lâvinec ; vyd. Vsederžavnoê Obŝestvo Rusinsʹkoï Intelìgencìì imenì Antonìâ Godinky, Rusinsʹkì Samospravovanâ Terijzvaroša i Ujbudy Budapesta. - Budapest : Vsederžavnoê Obŝestvo RusinsʹkoïIntelìgencìì imenì A. Godinky : Rusinsʹkì Samospravovanâ Terijzvaroša : Rusinsʹkì Samospravovanâ Ujbudy Budapesta, 2013. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8623-9 fűzött
Hodinka Antal (1864-1946)
Magyarország - történész - magyarországi ruszinok - 19. század - 20. század
930.1(439)(=875)(092)Hodinka_A.
[AN 3535069]
MARC

ANSEL
UTF-86773 /2014.
Prestwich, Michael (1943-)
Knight (magyar)
   Lovagok : a középkori harcos (nem hivatalos) kézikönyve / Michael Prestwich ; [ford. Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Corvina, 2014. - 206 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-13-6197-1 kötött : 3500,- Ft
Európa - lovag - művelődéstörténet - történelem - középkor - hadtudomány
940"13/14" *** 930.85(4)"13/14" *** 355(4)"13/14"
[AN 3536252]
MARC

ANSEL
UTF-86774 /2014.
Révész László (1960-)
   A magyar honfoglalás kora : a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása / Révész László ; [... kurátorai Bárány Annamária et al.] ; [szerk. Gergely Katalin, Ritoók Ágnes]. - Budapest : MNM, 2014. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-16-1 fűzött
Kárpát-medence - régészet - magyar őstörténet - művelődéstörténet - 10. század - múzeumi katalógus - lelet
930.8(=945.11)"09" *** 904(4-191)"09" *** 930.85(4-191)"09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536050]
MARC

ANSEL
UTF-86775 /2014.
Révész László (1960-)
A magyar honfoglalás kora (angol)
   The era of the Hungarian conquest : permanent exhibition of the Hungarian National Museum / László Révész ; [curators ... Annamária Bárány et al.] ; [ed. Katalin Gergely, Ágnes Ritoók] ; [transl. by Judit Pokoly, Lara Strong, Christopher Sullivan]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2014. - 120 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-18-5 fűzött
Kárpát-medence - régészet - magyar őstörténet - művelődéstörténet - 10. század - múzeumi katalógus - lelet
904(4-191)"09" *** 930.8(=945.11)"09" *** 930.85(4-191)"09" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536055]
MARC

ANSEL
UTF-86776 /2014.
Százak Tanácsa Közhasznú Egyesület
   Kislexikon : a Százak Tanácsa / [szerk. Szijártó István]. - Jav., bőv. utánny. - Budapest : Százak Tanácsa, 2014. - 288 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89475-5-0 fűzött
Magyarország - híres ember - jobboldali irányzat - életrajzi lexikon
929(439):030 *** 329.17(439)
[AN 3534911]
MARC

ANSEL
UTF-86777 /2014.
Szegedy-Maszák Marianne (1955-)
I kiss your hands many times (magyar)
   Csókolom a kezét / Szegedy-Maszák Marianne ; ford. Rakovszky Zsuzsa ; [... a jegyzeteket és a bibliográfiát gond. és ford. ... Katona Ferenc]. - Budapest : Libri, 2014. - 432, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 425-[434].
ISBN 978-963-310-270-1 kötött : 3990,- Ft
Szegedy-Maszák család
Weiss család
Magyarország - családtörténet - magyar történelem - 20. század - memoár
929.52(439)Szegedy-Maszák(0:82-94) *** 929.52(439)Weiss(0:82-94) *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3536298]
MARC

ANSEL
UTF-86778 /2014.
   Szent István konferencia Székesfehérváron : a Százak Tanácsa konferenciája : Székesfehérvár, 2013. október 1. / [szerk. Sallai Éva és Szijártó István] ; [a fotókat Fákó Árpád kész.]. - [Budapest] : Százak Tanácsa, 2013. - 112, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89475-2-9 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970-1038)
Magyarország - uralkodó - államalapítás - kultusz
943.9(092)István,_I. *** 394.944(439)
[AN 3534859]
MARC

ANSEL
UTF-86779 /2014.
Szőke Béla Miklós (1950-)
   A Karoling-kor a Kárpát-medencében : a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása / Szőke Béla Miklós ; [... kurátorai Bárány Annamária et al.] ; [szerk. Gergely Katalin, Ritoók Ágnes]. - Budapest : MNM, 2014. - 134 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-15-4 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - múzeumi katalógus
904(4-191)"07/08" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536035]
MARC

ANSEL
UTF-86780 /2014.
Szőke Béla Miklós (1950-)
A Karoling-kor a Kárpát-medencében (angol)
   The Carolingian age in the Carpathian Basin : permanent exhibition of the Hungarian National Museum / Béla Miklós Szőke ; [curators ... Annamária Bárány et al.] ; [ed. Katalin Gergely, Ágnes Ritoók] ; [transl. by Judit Pokoly, Lara Strong, Christopher Sullivan]. - Budapest : Hung. Nat. Museum, 2014. - 140 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-17-8 fűzött
Kárpát-medence - régészet - 8. század - 9. század - múzeumi katalógus
904(4-191)"07/08" *** 069(439-2Bp.)MNM
[AN 3536040]
MARC

ANSEL
UTF-86781 /2014.
Szondi Miklós
   Az üveghegyeken innen : életképes, verses könyv a Kárpát-medencei ember történetéből / [szerző ... Szondi Miklós] ; [a verseket Szőke István Atilla írta] ; [a rajzokat Bedőcs Zsolt kész.]. - Solt : Szondi M., 2014. - 39 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
A főcím és a fejezetcímek rovásírással is
ISBN 978-963-89824-2-1 fűzött
magyar őstörténet - magyarságkutatás - képeskönyv
930.8(=945.11)(089.3) *** 087.5(084.1)
[AN 3534862]
MARC

ANSEL
UTF-86782 /2014.
   Történetek a mélyföldről : Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban / szerk. Bozzay Réka. - Debrecen : Printart-Press, 2014. - 615 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89963-0-5 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Németalföld - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század
930.85(439)"15/17" *** 008(439)(492-89)"15/17"
[AN 3536731]
MARC

ANSEL
UTF-86783 /2014.
Turbucz Dávid (1984-)
   Horthy Miklós / Turbucz Dávid. - Bőv., új kiad. - Budapest : Napvilág, 2014. - 293 p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-374-2 fűzött : 2800,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3542229]
MARC

ANSEL
UTF-86784 /2014.
   Zala Megye Levéltára középkori okleveleinek regesztái, (1019) 1240-1526 / [ford., a mutatót kész. és szerk. Bilkei Irén]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2013. - 220 p. ; 24 cm. - (Zalai gyűjtemény, ISSN 0133-5499 ; 75.)
ISBN 978-963-7226-76-2 fűzött : 1980,- Ft
Zala megye - levéltári irat - helytörténet - történelmi forrás
930.253.4(439.121) *** 930.253.1(439-2Zalaegerszeg) *** 943.912.1"12/15"(093)
[AN 3534810]
MARC

ANSEL
UTF-86785 /2014.
Zalaegerszeg titkai (angol)
   The secrets of Zalaegerszeg : a guide to our city with highlights of the past / [ed. by Tamás Tódor, ... Júlia Pereszteginé Szabó ...] ; [transl. Teréz Veresné Varga] ; [publ. by the Municipality of Zalaegerszeg]. - Zalaegerszeg : Municipality of Zalaegerszeg, 2013. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - helytörténet
943.9-2Zalaegerszeg *** 908.439-2Zalaegerszeg
[AN 3534799]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

6786 /2014.
Bihari József (1933-)
   Tápiógyörgye anno : képes történelem / írta és szerk. Bihari József, Kucza Péter ; [Tápiógyörgye Önkormányzat kiad.]. - Tápiógyörgye : Önkormányzat, 2014. - 95 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Az utószó magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-9017-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Tápiógyörgye - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Tápiógyörgye(084.12)
[AN 3536998]
MARC

ANSEL
UTF-86787 /2014.
Focus csoport
   Pécs, 2013 / [fotó] Focus csoport ; [elbeszélések] Méhes Károly ; [... ford. Tóth Nóra]. - [Pécs] : [Marsalkó Fotó Kft.], cop. 2013. - 318 p. : ill. ; 28 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-08-8405-1 kötött
Pécs - helyismeret - magyar irodalom - fényképalbum - elbeszélés
908.439-2Pécs(084.12) *** 894.511-32
[AN 3537049]
MARC

ANSEL
UTF-86788 /2014.
   Hagyományok, magyar értékek és hungarikumok Veszprém megyében. - Veszprém ; [Nemesvámos] : [Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány], 2014. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9085-4 kötött
Veszprém megye - helyismeret
908.439.117
[AN 3535246]
MARC

ANSEL
UTF-86789 /2014.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapešt : 202 fotografij i tekst Otto Kaiŝera / [per. Morocne Hortobadʹi Žužanna]. - Budapest : Kaiser Publications, 2014. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-08-7 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3536799]
MARC

ANSEL
UTF-86790 /2014.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapest : guide avec 202 photos et texte d'Otto Kaiser / [trad. Zsuzsanna Bony-Rákóczi]. - Budapest : Kaiser Publications, 2014. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5190-04-09)
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3536780]
MARC

ANSEL
UTF-86791 /2014.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapest : Guide mit 202 Fotos und Text von Otto Kaiser / [Übers. Móroczné[!] Hortobágyi Zsuzsanna]. - Budapest : Kaiser Publications, 2014. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-03-2 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3536776]
MARC

ANSEL
UTF-86792 /2014.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapest : guide with 202 photos & text of Otto Kaiser / [transl. Richard Robinson]. - Budapest : Kaiser Publications, 2014. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-02-5 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3536764]
MARC

ANSEL
UTF-86793 /2014.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapest : guiía con 202 photografias y texto de Otto Kaiser / [trad. Georgina Moreno]. - Budapest : Kaiser Publications, 2014. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-06-3 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3536796]
MARC

ANSEL
UTF-86794 /2014.
Komáromi József (1941-)
   Canned roaddust [elektronikus dok.] : injera, balalaika and some other things / József Komáromi. - Szöveg (pdf : 12.6 MB). - [Budapest] : [Komáromi J.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127173. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8462-4
Magyarország - angol nyelvű irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992) *** 820-992(439)
[AN 3538832]
MARC

ANSEL
UTF-86795 /2014.
   Reformkori útirajzok / a szöveget vál., a kötetet szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 239 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 10.)
keretcím: Magyar tájak
ISBN 978-615-5269-07-3 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - helyismeret - 19. század - világirodalom - útleírás - antológia
908.439"18"(0:82-992) *** 82-992(082)
[AN 3535470]
MARC

ANSEL
UTF-86796 /2014.
Schmidt, Lothar
Madrid (magyar)
   Madrid / Lothar Schmidt ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6222-0 fűzött : 2490,- Ft
Madrid - útikönyv
914.60-2Madrid(036)
[AN 3542564]
MARC

ANSEL
UTF-86797 /2014.
Szlávik Gábor (1955-)
   Görög városok a római Kis-Ázsiában : gazdaság és társadalom, városi önkormányzat és tartományi igazgatás Kis-Ázsiában a keresztény közösségek megszilárdulásának idején / Szlávik Gábor. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2014. - 3 db (1066 p.) ; 24 cm
ISBN 978-615-5216-57-2 fűzött
Kis-Ázsia - Római Birodalom - történelem - történeti földrajz - közigazgatás - ókor
911.3(392/393)"00/02" *** 937"00/02" *** 352(392/393)"00/02" *** 939.2/.3"00/02"
[AN 3535118]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 363 p.
[AN 3535128] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 369-728.
[AN 3535129] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - p. 733-1066. : ill., térk.
Bibliogr.: p. 931-1065.
[AN 3535130] MARC

ANSEL
UTF-86798 /2014.
Zalaegerszeg titkai (német)
   Geheimnisse einer Stadt.. : Zalaegerszeg im Spiegel der Vergangenheit : historischer Stadtführer / [Red. Tamás Tódor, ... Júlia Pereszteginé Szabó ...] ; [... Übers. István Lőrincz] ; [Hrsg. Selbstverwaltung der Komitatsstadt Zalaegerszeg]. - Zalaegerszeg : Selbstverwaltung der Komitatsstadt Zalaegerszeg, 2013. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - helytörténet
908.439-2Zalaegerszeg *** 943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3534804]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

6799 /2014.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2014]. - 136 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
Fűzött : 1700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9997-54-7)
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3540335]
MARC

ANSEL
UTF-86800 /2014.
   Cégeljárás. - Budapest : Árboc, [2014]. - 60 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-9997-59-2 fűzött : 1000,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági társaság - cégbíróság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3540334]
MARC

ANSEL
UTF-86801 /2014.
   Emberek őrzője : tanulmányok Lőrincz József tiszteletére / szerk. Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara ; [... kiad. az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - büntetőjog - büntetés-végrehajtás - büntetőeljárás - emlékkönyv
343(439)
[AN 3536817]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 198 p.
ISBN 978-963-284-516-6
[AN 3536820] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 149 p.
ISBN 978-963-284-523-4
[AN 3536823] MARC

ANSEL
UTF-86802 /2014.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2014]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 16.
ISBN 978-963-9997-57-8 fűzött : 1000,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3540391]
MARC

ANSEL
UTF-86803 /2014.
Kovács Gergely (1974-)
   Vég nélkül : szentavatás régen és ma / Kovács Gergely. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 163 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-963-277-487-9 fűzött : 2700,- Ft
szentté avatás - egyházjog - katolikus egyház
348.585 *** 282 *** 264-794
[AN 3536498]
MARC

ANSEL
UTF-86804 /2014.
   Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban : tradíció és megújulás : tanulmánykötet / szerk. Harsági Viktória. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 261 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. febr. 6. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-220-7 fűzött : 4000,- Ft
Közép-Európa - polgári eljárás - peres eljárás - eljárásjog - 20. század - ezredforduló
347.9(4-11)"19/200"
[AN 3536793]
MARC

ANSEL
UTF-86805 /2014.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2014]. - 63 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-9997-55-4 fűzött : 1000,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3540332]
MARC

ANSEL
UTF-86806 /2014.
   Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás / Bokodi Márta [et al.]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]. - 185 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 184-185.
ISBN 978-615-5269-33-2 fűzött
Magyarország - közszolgálat - emberierőforrás-kezelés - karrier
35.08(439)"201" *** 658.3(439)
[AN 3535058]
MARC

ANSEL
UTF-86807 /2014.
   Kriminológia - szakkriminológia / szerk. Gönczöl Katalin [et al.]. - Budapest : Complex, 2013. - 708 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-224-892-9 kötött
kriminológia - egyetemi tankönyv
343.9(075.8)
[AN 3537661]
MARC

ANSEL
UTF-86808 /2014.
Lévai Anita
   A Magyar Királyi Csendőrség története / Lévai Anita, Potó István. - Bőv. kiad. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-039-1 fűzött
Magyarország. Csendőrség
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás
351.742(439)(091)
[AN 3540509]
MARC

ANSEL
UTF-86809 /2014.
   A magyar tüzérség 100 éve, 1913-2013 / Balla Tibor [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 319 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 315-319.
ISBN 978-963-327-602-0 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - hadtörténet - tüzérség - haditechnika - album
358.1(439)(091) *** 623.4(439)(091)
[AN 3534909]
MARC

ANSEL
UTF-86810 /2014.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2014]. - 104 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-9997-52-3 fűzött : 1400,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3540385]
MARC

ANSEL
UTF-86811 /2014.
Prugberger Tamás (1937-)
   Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog / Prugberger Tamás, Nádas György. - Budapest : Complex, 2014. - 744, [20] p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-295-404-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - közszolgálat - összehasonlító jog
349.2(439) *** 349.2(4-62) *** 35.08(439)(094) *** 35.08(4-62)(094)
[AN 3540404]
MARC

ANSEL
UTF-86812 /2014.
   Szabálysértési jog : 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről : a belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról : 2014. április 1. : egységes szerkezetben a 2014. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 127 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. ápr. 9.
ISBN 978-615-5175-97-8 fűzött : 890,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény
343.791(439)(094)
[AN 3540330]
MARC

ANSEL
UTF-86813 /2014.
   Az ügynök arcai : mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés / szerk. Horváth Sándor. - Budapest : Libri, 2014. - 456, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-292-3 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - Kelet-Európa - titkosszolgálat - besúgó - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 351.746.1(4-11)"195/198"
[AN 3535082]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

6814 /2014.
Clark, Lloyd (1967-)
Kursk (magyar)
   Kurszk : a legnagyobb csata : keleti front, 1943 / Lloyd Clark ; [ford. Fazekas István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 462 p., [16] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 441-445.
ISBN 978-963-689-885-4 kötött : 3990,- Ft
Kurszk - hadtörténet - csata - második világháború - páncélos fegyvernem
355.483(47-2Kurszk)"1943" *** 358.119
[AN 3535633]
MARC

ANSEL
UTF-86815 /2014.
Eötvös Péter (1938-)
   A Király géppisztoly / Eötvös Péter, Hatala András, Soós Péter ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : Zrínyi : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2014. - 264 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 243. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-327-603-7 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - géppisztoly - haditechnika - 20. század - történeti feldolgozás
623.442.4(439)"193/195"
[AN 3534918]
MARC

ANSEL
UTF-86816 /2014.
   "Hősök voltak mindannyian..." [elektronikus dok.] : Jász-Nagykun-Szolnok megye a nagy háborúban / szerk. Fülöp Tamás ; kiad. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. - 2. bőv. kiad. - Multimédia. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP; 1024x768 képfelbontás; internet böngésző
Jász-Nagykun-Szolnok megye - magyar történelem - helytörténet - hadtörténet - első világháború - elektronikus dokumentum
355.48(439.169)"1914/1918" *** 943.916.9"1914/1918"
[AN 3542551]
MARC

ANSEL
UTF-86817 /2014.
   A Kárpátok hágóin át Galíciába : útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek I. / [írta és összeáll. Bedécs Gyula] ; [szerzők Hegedűs Elemér, Hegedűs Zoltán, Moravcsek Mária] ; [a verseket és szemelvényeket vál. Trukáné[!Trukánné] Katona Zsuzsa]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2013. - 304 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-597-9 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - Szlovákia - Lengyelország - Kárpátalja - hadtörténet - katonasír - temető - helyismeret - első világháború
355.293(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 726.825(477.87) *** 726.825(437.6) *** 726.825(438)
[AN 3534927]
MARC

ANSEL
UTF-86818 /2014.
Kovács István (1945-)
   Bem tábornok : az örök remények hőse / Kovács István. - Budapest : M. Napló, 2014. - 385, [4] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9961-96-8 kötött : 4200,- Ft
Bem, Józef (1794-1850)
Lengyelország - katonatiszt - 19. század - magyar történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355(438)(092)Bem,_J. *** 943.9"1848/1849"
[AN 3535119]
MARC

ANSEL
UTF-86819 /2014.
Luttrell, Marcus (1975-)
Lone survivor (magyar)
   A túlélő : a szemtanú beszámolója a Vörös Szárnyak hadműveletről és a 10. számú SEAL-csoport odaveszett hőseiről / Marcus Luttrell és Patrick Robinson ; [ford. Molnár György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 391 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-882-3 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok. Navy. SEALs
Egyesült Államok - elit alakulat - haditengerészet - memoár
355.318(73)(0:82-94) *** 359(73)(0:82-94)
[AN 3535692]
MARC

ANSEL
UTF-86820 /2014.
Mátyus Ferenc (1920-1999)
   Imakönyvbe írt levelek : orosz hadifogolynapló, 1945-47 / Mátyus Ferenc ; [közread. Mátyus Alíz]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 109, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-525-3 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - katonatiszt - második világháború - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"194"(0:82-94) *** 355(439)(092)Mátyus_F.(0:82-94)
[AN 3536497]
MARC

ANSEL
UTF-86821 /2014.
   Műszaki katonák a Tisza partján : MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred = Engineer soldiers at Tisza bank : HDF 37th Ferenc Rákóczi II Engineer Regiment / [ford. Seresné Horváth Cecília]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-612-9 kötött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
Szentes - műszaki fegyvernem - katonai egység története - album
355.486(439-2Szentes)(084.1) *** 358.2(439-2Szentes)
[AN 3534887]
MARC

ANSEL
UTF-86822 /2014.
Stokes, Neil
   KV tanks on the battlefield / Neil Stokes. - Budapest : Peko Kft., 2014. - 127 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 5.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89623-4-8 kötött
Szovjetunió - páncélozott harci jármű - második világháború - fényképalbum
623.438(47)"1939/1945"(084.12)
[AN 3537032]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6823 /2014.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Nem szokványos gazdaságpolitikák - évtizedek óta / Bod Péter Ákos. - Budapest : Akad. K., 2014. - 235 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 225-235.
ISBN 978-963-05-9497-4 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - válságmenedzselés - államadósság - 20. század - 21. század
338.2(439)"195/201" *** 338.124.4(439)"199/201" *** 658.1.016.7(439)"200/201" *** 336.3(439)"199/201"
[AN 3535290]
MARC

ANSEL
UTF-86824 /2014.
Csaba László (1954-)
   Európai közgazdaságtan / Csaba László. - Budapest : Akad. K., 2014. - 198 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9467-7 fűzött
Európa - gazdaságtan - szociális piacgazdaság - gazdaságpolitika - 21. század
330 *** 330.342.146(4) *** 338.2(4)"200"
[AN 3535294]
MARC

ANSEL
UTF-86825 /2014.
Farkas Alexandra
   Áfalevonás és áfa-visszaigénylés / Farkas Alexandra. - Budapest : Complex, 2014. - 182 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 3.)
ISBN 978-963-295-380-9 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adózás - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3535004]
MARC

ANSEL
UTF-86826 /2014.
Fejes Zsuzsanna (1977-)
   Határok nélkül? : a határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási környezete Európában és Magyarországon / Fejes Zsuzsanna. - Budapest : Akad. K., 2013. - 239 p. ; 25 cm. - (Értekezések a jogtudomány köréből, ISSN 2062-9222)
Bibliogr.: p. 180-198.
ISBN 978-963-05-9494-3 kötött
Magyarország - Európai Unió - regionális politika - határ menti kapcsolat - együttműködés - közjog - államjog - közigazgatási jog
332.1(4-62) *** 342(439) *** 342(4-62) *** 342.9(439)
[AN 3536798]
MARC

ANSEL
UTF-86827 /2014.
A globális és regionális integráció gazdaságtana (angol)
   Economics of global and regional integration / ed. by Tibor Palánkai. - Budapest : Akad. K., 2014. - 408 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9444-8 fűzött
gazdasági integráció - egyetemi tankönyv
339.922(075.8)
[AN 3535005]
MARC

ANSEL
UTF-86828 /2014.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2014]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-9997-60-8 fűzött : 1000,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 3540336]
MARC

ANSEL
UTF-86829 /2014.
   A szegedi nagytájtól az egységesülő Európáig / szerk. Miklós Péter ; [közread. a] Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. - Szeged : BSÖ Alapítvány, 2014. - 270 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8904-9 fűzött
Bánát - Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió - helytörténet - határ menti kapcsolat
332.1(4-11) *** 943.92-13Bánság
[AN 3535249]
MARC

ANSEL
UTF-86830 /2014.
   Tourism lessons in Szekszárd [elektronikus dok.] : e-textbook / ed. Szabóné Kedves Ágnes ; [publ. by the] University of Pécs Illyés Gyula Faculty Institute of Economic Studies and Tourism. - Szöveg. - [Szekszárd] : Univ. of Pécs Illyés Gy. Fac. Inst. of Economic Studies and Tourism, 2013. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-63-4
turizmus - egyetemi tankönyv - elektronikus dokumentum
338.48(075.8)
[AN 3536150]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6831 /2014.
Szappanos József
   Mindenki jónak indul / Szappanos József. - 2. jav. kiad. - Szolnok : HSZK, cop. 2014. - 145 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-87100-9-3 fűzött
Magyarország - kábítószerfüggés - esettanulmány
364.272(439) *** 613.83
[AN 3540328]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6832 /2014.
Biesinger, Albert (1948-)
Kinder nicht um Gott betrügen (magyar)
   Gyermekeink és a hit : miért olyan fontos a vallásos nevelés? / Albert Biesinger ; [ford. Fekete Lilla Sára]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 156-159.
ISBN 978-615-5376-25-2 fűzött : 2980,- Ft
vallásos nevelés
37.017.93
[AN 3537126]
MARC

ANSEL
UTF-86833 /2014.
Donáth Tibor (1926-)
   Krónikás is voltam a Semmelweis Egyetemen [elektronikus dok.] : írások, 1993-2012 / Donáth Tibor ; szerk. Tolnai Kata. - Szöveg (pdf : 6.7 MB). - Budapest : Semmelweis, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127409. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-269-8
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - orvostudomány - elektronikus dokumentum
378.661(439-2Bp.)
[AN 3540899]
MARC

ANSEL
UTF-86834 /2014.
   Értékeink az agrár-felsőoktatásban / [szerk. Komlósi István]. - [Debrecen] : DE AGTC, [2013]. - 93 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
ISBN 978-615-5451-00-3 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - agrártudomány
378.663(439)
[AN 3536728]
MARC

ANSEL
UTF-86835 /2014.
   A felsőoktatás társadalmi elkötelezettsége az életen át tartó tanulásban: felelősség és kitörési lehetőség, minőség, finanszírozás és nyitottság [elektronikus dok.] : 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Szeged, 2013. április 18-19. = Challanges and opportunities in higher education : 10th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : Budapest, 25 April, 2014 = The social engagement of higher education in lifelong learning: responsibility and opportunity for breaking out, quality, financing and openess : 9th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference : Szeged, 18-19 April, 2013 / szerk. ... Kálmán Anikó. Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban : 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : Budapest, 2014. április 25. - Szöveg. - Debrecen : MELLearn Egyes., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: 9. MELLearN konferencia kiadvány ; 10. MELLearN konferencia anyagok. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88878-5-6
Magyarország - felsőoktatás - élethosszig tartó tanulás - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
378(439) *** 374.7 *** 061.3(439-2Szeged) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3534855]
MARC

ANSEL
UTF-86836 /2014.
The leader in me (magyar)
   A 7 szokás a családunkban : ötletek szülők számára a 7 szokás otthoni alkalmazására / [ford. Bessenyei Brigitta]. - Budapest : Harmat, 2014. - 18 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-288-223-9 fűzött
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.356.2
[AN 3535474]
MARC

ANSEL
UTF-86837 /2014.
Mészáros Andor (1971-)
   Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin, 1789-1919 = Ungarländische Studenten an kleineren Universitäten und Akademien des Habsburgen Reiches, 1789-1919 / Mészáros Andor, Szögi László, Varga Júlia. - Budapest : ELTE Lvt., 2014. - 590 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 21.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-491-6 kötött
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - egyetemi hallgató - egyetem - adattár - 19. század - századforduló - hallgatói névjegyzék - történelmi forrás
378.18(439)"17/191"(035.5) *** 378.4(436/439)"17/19"(093)
[AN 3535428]
MARC

ANSEL
UTF-86838 /2014.
Mikonya György (1955-)
   Az európai egyetemek története, 1230-1700 / Mikonya György ; [közread. az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 479 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 449-462.
ISBN 978-963-284-507-4 fűzött
Európa - egyetem - oktatás - neveléstörténet - középkor - újkor - történeti feldolgozás
378.4(4)"12/17"
[AN 3536803]
MARC

ANSEL
UTF-86839 /2014.
   "Success and challanges in foreign language teaching" : international conference for language instructors : Budapest, ... 9-11 April 2014 = "Succès et défis dans l'enseignement des langues étrengères" = "Erfolge und Herausforderungen im Fremdsprachenunterricht" / szerk. ... Fregan Beatrix ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - [Budapest] : NKE, 2014. - 111 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-37-5 fűzött
nyelvoktatás - nyelvtanulás - konferencia-kiadvány
372.880 *** 371.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3535405]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6840 /2014.
   Futball-világbajnokságok története / szerk. Bíró Imre. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2014]. - [32] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-23-8 fűzött
labdarúgás - világbajnokság - sporttörténet
796.332(100)(091)
[AN 3535241]
MARC

ANSEL
UTF-86841 /2014.
Jornet, Kilian (1987-)
Córrer o morir (magyar)
   Futni vagy meghalni / Kilian Jornet ; [ford. Koronczay Dávid és Tóbiás Judit]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 239 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-689-731-4 fűzött : 2990,- Ft
Spanyolország - sportoló - futás - extrém sport - ezredforduló - 21. század - memoár
796.422(460)(092)Jornet,_K.(0:82-94)
[AN 3535727]
MARC

ANSEL
UTF-86842 /2014.
Kis János (1958-)
   Aki arra érdemes.. : [minden ami futball és minden ami futsal] / Kis János. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Korrekt Bt., 2014. - 352 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az előszó spanyol nyelven is
ISBN 978-963-89982-0-0 fűzött
labdarúgás
796.332
[AN 3535105]
MARC

ANSEL
UTF-86843 /2014.
Kisné Szalai Edina
   Függő díszek gyerekszobába / Kisné Szalai Edina. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2013. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-578-6 fűzött
díszítőművészet - gyermekszoba
379.826 *** 745.5 *** 643.54
[AN 3534572]
MARC

ANSEL
UTF-86844 /2014.
Kovács László (1957-)
   Lőporfüstös emlékeim / Kovács László. - [Túrkeve] : Hountler Kft., 2014. - 263 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8590-4 fűzött
vadászkaland - memoár
799.2(0:82-94)
[AN 3535151]
MARC

ANSEL
UTF-86845 /2014.
Kovács Tamás (1943-)
   Kovács Tamás parádriposzt / [lejegyezte] Serényi Péter. - Budapest : KH-Pharmamedia, 2013. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5393-00-6 kötött
Kovács Tamás (1943-)
Magyarország - sportoló - edző - vívás - 20. század - 21. század - memoár
796.86(439)(092)Kovács_T.(0:82-94) *** 796.86.071.43(439)(092)Kovács_T.(0:82-94)
[AN 3534942]
MARC

ANSEL
UTF-86846 /2014.
Margitay Richárd
   Kubala : a XX. század legjobb Barcelona-játékosa / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-57-4 fűzött : 2200,- Ft
Kubala László (1927-2002)
Spanyolország - labdarúgó - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló
796.332(460)(=945.11)(092)Kubala_L.
[AN 3535011]
MARC

ANSEL
UTF-86847 /2014.
Péter Gyula
   Szuper focisták / szöveg Péter Gyula. - Nyíregyháza : Nagykönyv K., [2014]. - [32] p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Szuper füzetek, ISSN 2064-1877)
ISBN 978-615-5277-22-1 fűzött
labdarúgó - 20. század - 21. század
796.332(100)(092)
[AN 3535232]
MARC

ANSEL
UTF-86848 /2014.
Posta János
   Sportlovak díjugratási sporteredményeinek értékelése : az OTKA PD83885 posztdoktori kutatási pályázat keretében elvégzett kutatás eredményei 2011-2013 / Posta János, Rudiné Mezei Anita, Mihók Sándor ; [közread. a] Debreceni Egyetem AGTC Állattenyésztéstani Tanszék. - Debrecen : DE AGTC Állattenyésztéstani Tansz., 2013. - 88 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 80-88. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5183-99-7 fűzött
díjugratás - lótenyésztés
798.26 *** 636.1
[AN 3536968]
MARC

ANSEL
UTF-86849 /2014.
   Tapsi rébuszparádé gyerekeknek / [szerk. Balog László]. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lapu Bt., 2014. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-85847-2-6 fűzött : 695,- Ft
rejtvény - gyermekkönyv
793.7(02.053.2)
[AN 3540396]
MARC

ANSEL
UTF-86850 /2014.
   A tél bajnokai : fejezetek a magyar műkorcsolyázás történetéből : jégen írt sportsikerek Zuglóban = Champions of winter : chapters of Hungarian history of figure skating : ice-wroted successes in Zugló / [szerk. Millisits Máté, Szabó Lajos] ; [kiad. a Nemzeti Sportközpontok Magyar Olimpiai és Sportmúzeum és a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.]. - Budapest : Nemz. Sportközp. M. Olimpiai és Sportmúz. : Zuglói Cserepes Kult. Non-profit Kft., 2014. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2014. jan 20-án "Korcsolyázás anno" címmel megnyitott, valamint a Budapesten, 2014. febr. 21 - márc. 17. között "Jégen írt sportsikerek Zuglóban" címmel rendezett kiállítások alkalmából. - Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-963-89990-0-9 fűzött
Magyarország - korcsolyázás - sporttörténet - sportoló - múzeumi kiadvány - album
796.912(439)(091)(092) *** 069(439-2Bp.XIV.)
[AN 3535620]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6851 /2014.
Fekete Károly (1930-)
   Őrállók és örökhagyók : műalkotások a Debreceni Református Kollégiumban / Fekete Károly, Barcza János. - [Debrecen] : Debreceni Ref. Kollégium, 2013. - 188 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-9322-19-6 fűzött
Debreceni Református Kollégium
Magyarország - Debrecen - iskolatörténet - egyházi iskola - híres ember - képzőművészet - fényképalbum
73/76(439) *** 929(439-2Debrecen)(084.12) *** 373.552(439-2Debrecen)(091)
[AN 3536722]
MARC

ANSEL
UTF-86852 /2014.
   Hajnal János római műterme : [kiállítás Hajnal János válogatott műveiből, ... 2014. máj. 9 - jún. 15.] = L'atelier romano de Giovanni Hajnal : [mostra di opere selezionate di Giovanni Hajnal, ... dal 9 maggio al 15 giugno 2014] / [... kurátorai Balázs Kata, Németh Pál] ; [... kiad. Balassi Intézet - Római Magyar Akadémia]. - [Roma] : Balassi Int. - Római M. Akad., 2014. - 99 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A kiállítást Rómában rendezték. - Bibliogr.: p. 96-97.
ISBN 978-963-89583-6-5 fűzött
Hajnal János (1913-2010)
Olaszország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(45)(=945.11)(092)Hajnal_J. *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3537693]
MARC

ANSEL
UTF-86853 /2014.
   Így épült a debreceni Nagyerdei Stadion / [fotó Oláh Tibor]. - Debrecen : Hunép Universal Zrt., 2014. - 203 p. : ill., főként színes ; 27x28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9240-7 kötött
Debrecen - sportcsarnok - építés - fényképalbum
725.85(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3535348]
MARC

ANSEL
UTF-86854 /2014.
   Kallina Mór, az eklektikus Budapest építésze / [szerk. Aczélné Halász Magdolna és Virág-Eglesz Anna]. - [Leányvár] : Salt Communications Kft., 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 92-94.
Fűzött
Kallina Mór (1844-1913)
Magyarország - Budapest - építész - építészettörténet - századforduló - 19. század
72(439)(092)Kallina_M. *** 72(439-2Bp.)"187/191"
[AN 3536992]
MARC

ANSEL
UTF-86855 /2014.
Kiss György (1943-)
   Nyúlfarkincák / [Kiss György]. - Budapest : KM-Pharmamédia, 2013. - 184 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89077-9-0 kötött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század - memoár
73(439)(092)Kiss_Gy.(0:82-94)
[AN 3534944]
MARC

ANSEL
UTF-86856 /2014.
Lengyel András
Aranykönyv, 1325-1540 (magyar)
   Gold book, 1325-1540 : Hungarian medieval coinage / András Lengyel ; [publ. by the] Hungarian National Museum, Pannonia Terra Numizmatika. - Budapest : Pannonia Terra Numizmatika, 2013. - 322 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-08-8377-1 kötött
Magyarország - numizmatika - pénzverés - középkor - fémpénz
737.1(439)"1325/1540" *** 336.746(439)"1325/1540"
[AN 3535141]
MARC

ANSEL
UTF-86857 /2014.
   Magyar plakátok : a Magyar Plakát Társaság művészeinek kiállítása : Római Magyar Akadémia, ... 2013. november 15 - december 8. = Manifesti ungheresi : mostra della Società Ungherese del Manifesto : Accademia d'Ungheria in Roma, ... 15 Novembre - 8 Dicembre 2013 = Hungarian posters : exhibition of Hungarian Poster Association : Hungarian Academy in Roma, ... 15 November - 8 December 2013. - [Budapest] : M. Plakát Társ., 2013. - 79 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88785-3-3 kötött
Magyarország - plakátművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
769.91(439)"196/201" *** 061.4(45-2Roma)
[AN 3535081]
MARC

ANSEL
UTF-86858 /2014.
   Od Krajiny víl po Krajinu nespoznanú : putovanie históriou umení od Satmárskej župy po Košický kraj / [red. István Antall, Csaba Csutkai, Attila Deák]] ; [vyd. Agentúra pre regionálny rozvoj a environmentálne hospodárstvo župy Szabolcs-Szatmár-Bereg]. - Nyíregyháza : Agentúra pre regionálny rozvoj a environmentálne hospodárstvo župy Szabolcs-Szatmár-Bereg, 2013. - 160 p. : ill., főként színes ; 22x31 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-08-8276-7 kötött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Kelet-Szlovákia - építészet - fényképalbum
72(439.161)(084.12) *** 72(437.67)(084.12)
[AN 3535252]
MARC

ANSEL
UTF-86859 /2014.
   Paloznak népművészete, 1993-2013 / [szerk. Szuper Miklósné Bohus Judit] ; [kiad. Paloznak Önkormányzata és a Paloznaki Civil Egyesület]. - Paloznak : Önkormányzat : Paloznaki Civil Egyes., [2014]. - 142 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 142.
ISBN 978-963-08-9333-6 kötött
Paloznak - népi díszítőművészet - hímzés - egyesület
746.3.031.4(=945.11)(439-2Paloznak) *** 061.2(439-2Paloznak)
[AN 3537018]
MARC

ANSEL
UTF-86860 /2014.
Parádi Orsolya
   Mesekavics : kreatív alkotókönyv / Parádi Orsolya. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - [40] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-15-8 kötött : 2200,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
745 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3536623]
MARC

ANSEL
UTF-86861 /2014.
Rátkai László
   Jáki templom : a kövek üzenete = Die Jáker Kirche : Botschaft der Steine = The church of Ják : the message of the stones / Rátkai László, Zsámbéky Monika, Kovács Géza. - Szombathely : MG Keresk. és Szolgáltató Bt., 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 34 cm
ISBN 978-963-89970-1-2 kötött
Ják - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Ják) *** 246
[AN 3537105]
MARC

ANSEL
UTF-86862 /2014.
Vida Péter
   Híres épületek a nagyvilágban / Vida Péter. - Debrecen : TKK, [2014]. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-862-6 kötött
építészettörténet - gyermekkönyv
72(100)(091)(02.053.2)
[AN 3537273]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6863 /2014.
Cook, Nicholas (1950-)
Music (magyar)
   Zene : nagyon rövid bevezetés / Nicholas Cook ; [ford. Fazekas Gergely]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2014. - 157 p. : ill. ; 18 cm. - (Müpa könyvek, ISSN 2064-6895)
Bibliogr.: p. 143-150.
ISBN 978-615-5062-17-9 fűzött : 1990,- Ft
zeneelmélet
781
[AN 3536596]
MARC

ANSEL
UTF-86864 /2014.
Fischer-Dieskau, Dietrich (1925-2012)
Johannes Brahms (magyar)
   Johannes Brahms : élet és dalok / Dietrich Fischer-Dieskau ; [ford. Gáti István] ; [... a képeket vál. Várbiró Judit]. - Budapest : Holnap, 2014. - 267 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-963-349-075-4 fűzött : 2900,- Ft
Brahms, Johannes (1833-1897)
Németország - zeneszerző - 19. század
78.071.1(430)(092)Brahms,_J.
[AN 3536327]
MARC

ANSEL
UTF-86865 /2014.
Kalinak, Kathryn (1952-)
Film music (magyar)
   Filmzene : nagyon rövid bevezetés / Kathryn Kalinak ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2014. - 156 p. : ill. ; 18 cm. - (Müpa könyvek, ISSN 2064-6895)
Bibliogr.: p. 126-136. - Filmogr.: p. 137-140.
ISBN 978-615-5062-15-5 fűzött : 1990,- Ft
zenetörténet - műfajtörténet - filmzene
78.04 *** 791.43(100)(091)
[AN 3536582]
MARC

ANSEL
UTF-86866 /2014.
   Müpa könyvek / Művészetek Palotája. - Budapest : Rózsavölgyi, 2014-. - 18 cm
ISSN 2064-6895 = Müpa könyvek
zeneelmélet - zenetörténet - sorozati kiadvány
781 *** 78(100)(091) *** 082.1
[AN 3536579]
MARC

ANSEL
UTF-86867 /2014.
Tóth Antal, Z.
   Ilosfalvy Róbert : forró szívvel, hideg fejjel / Z. Tóth Antal. - Budapest : Holnap, 2014. - 263 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-963-349-074-7 fűzött : 3700,- Ft
Ilosfalvy Róbert (1927-2009)
Magyarország - operaénekes - 20. század - ezredforduló - auditív dokumentum
784.071.2(439)(092)Ilosfalvy_R.
[AN 3536363]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6868 /2014.
Góg Laura
   Tolnay 100 / Góg Laura. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 229, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-526-0 kötött : 3490,- Ft
Tolnay Klári (1914-1998)
Magyarország - színész - 20. század
792.028(439)(092)Tolnay_K.
[AN 3536218]
MARC

ANSEL
UTF-86869 /2014.
Lénárt András (1984-)
   A spanyol film a Franco-diktatúrában : ideológia, propaganda és filmpolitika / Lénárt András. - Szeged : JATEPress, 2014. - 254 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Filmogr.: p. 223-228.
ISBN 978-963-315-171-6 fűzött
Spanyolország - filmművészet - belpolitika - kulturális politika - 20. század
791.43(460)"193/197" *** 323(460)"193/197" *** 008:323(460)"193/197"
[AN 3536682]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6870 /2014.
   Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. - Szeged : SZEK JGYF K., 2014-. - 24 cm
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3536686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Nyelvész hallgatók, beszélő nyelvészek / szerk. Klippel Rita, Tóth Eszter. - 2014. - 186 p. : ill. - (Nyelvészeti füzetek, ISSN 1217-9957 ; 11.)
A Szegeden, 2012. ápr. 12-14-én megtartott XXII. MANYE Kongresszus hallgatói szekciójának és a 2013. ápr. 25-26-án Találkozások címmel megrendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-03-2 fűzött
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3536687] MARC

ANSEL
UTF-86871 /2014.
   Az angol tudománya : 125 éves az egyetemi angol szak, 1886-2011 / szerk. Frank Tibor és Károly Krisztina ; [közread. az ELTE Bölcsészettudományi Kar]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2013. - 360 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2011. nov. 9-10-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-501-2 fűzött
anglisztika - amerikanisztika
802.0 *** 820(73)(091) *** 820(091)
[AN 3536810]
MARC

ANSEL
UTF-86872 /2014.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Székely Ervin. - 17. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-086-0 kötött : 2300,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3542220]
MARC

ANSEL
UTF-86873 /2014.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 26. átd. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-085-3 kötött : 2300,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3542216]
MARC

ANSEL
UTF-86874 /2014.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Palkó Katalin ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 4. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-063-1 kötött : 2500,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=84=945.11
[AN 3542226]
MARC

ANSEL
UTF-86875 /2014.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-093-8 kötött : 2500,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 3542205]
MARC

ANSEL
UTF-86876 /2014.
Davies, Helen
   Kezdők szlovák nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Tóthné Rácz Kornélia ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 5. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 122 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-091-4 kötött : 2500,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=854=945.11
[AN 3542224]
MARC

ANSEL
UTF-86877 /2014.
Davies, Helen
   Vengerskij âzyk dlâ russkih / Helen Davies, Halász Lászlóné ; red. Nicole Irving ; hudož. John Shackell. - 4. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-097-6 kötött : 2500,- Ft
magyar nyelv - orosz nyelv - képes szótár
801.321.19=945.11=82
[AN 3542213]
MARC

ANSEL
UTF-86878 /2014.
Dévainé Angeli Mariann
   Angol nyelvtani gyakorlatok az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dévainé Angeli Mariann. - 2. jav. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 207 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9092-83-9 fűzött : 1980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3542418]
MARC

ANSEL
UTF-86879 /2014.
Gyuris Edit
   Pons szórakosgató : német : nyelvi játékok kezdőknek : [A1-A2] / Gyuris Edit, Sárvári Tünde ; [ill. Viemann Rozália]. - Budapest : Klett, 2014. - 112 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5258-69-5 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3537539]
MARC

ANSEL
UTF-86880 /2014.
Horváth Rudolf (1882-?)
   A magyarországi kóbor czigányok nyelvtana [elektronikus dok.] : czigány - magyar szótár / Horváth Rudolf ; a kéziratot gond. Németh Janka ; előszó Nagy Anett. - Szöveg (pdf : 600 KB). - Szeged : Primaware, 2014. - (Művelődéstörténeti könyvtár. Lelőhely sorozat)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127291. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-252-4
cigány nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - elektronikus dokumentum
801.323=945.11=914.99
[AN 3539860]
MARC

ANSEL
UTF-86881 /2014.
Jókai Mór (1825-1904)
   "Oh, te édes szép magyar nyelvem!" : Jókai és a magyar nyelv / Jókai Mór ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Közös Önkormányzati Hiv. Művel. Oszt., 2014. - 80 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 12.)
ISBN 978-963-9990-25-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87107-5-8)
magyar nyelv - nyelvhasználat - magyar irodalom - esszé
809.451.1 *** 809.451.1-06 *** 894.511-4
[AN 3537213]
MARC

ANSEL
UTF-86882 /2014.
Kész Zoltán (1974-)
   Let's discuss it! : társalgási témák közép- és felsőfokú nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 192 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9357-90-7 fűzött : 2685,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11
[AN 3542172]
MARC

ANSEL
UTF-86883 /2014.
Marri, Emanuela
Pons Audio-Training : Italienisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam : olasz [elektronikus dok.] / [szerző Emanuela Marri] ; [a hangfelvételen közrem. Maria Teresa Arbia, Cesare Ghilardelli, Kovács Gabriella Anna]. - 2. kiad. - Hangzó anyag és szöveg. - Budapest : Klett, 2013. - 2 db ; 12 cm + mell. (8 p. ; 18 cm)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép; Acrobat Reader. - Dobozban
ISBN 978-615-5258-20-6 papírtokban
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3534943]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD-R
[AN 3534946] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD-R
[AN 3534947] MARC

ANSEL
UTF-86884 /2014.
Pons Audiotraining Plus - Englisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam extra : angol : hallgass, érts és beszélj könnyedén! : [A1-B1] / [szerk. Majka Dischler] ; [ford. Hetesy Bálint, Hetesy Szilvia]. - Budapest : Klett, cop. 2013. - 104 p. : ill. ; 17 cm + 2 CD
Dobozban
ISBN 978-615-5258-42-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3535920]
MARC

ANSEL
UTF-86885 /2014.
Pons Audiotraining Plus - Französisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam extra : francia : hallgass, érts és beszélj könnyedén! : [A1-B1] / [szerk. Majka Dischler] ; [ford. Bokor Gabriella]. - Budapest : Klett, cop. 2013. - 103 p. : ill. ; 17 cm + 2 CD
Dobozban
ISBN 978-615-5258-43-5 fűzött
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3535928]
MARC

ANSEL
UTF-86886 /2014.
Pons Audiotraining Plus - Italienisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam extra : olasz : hallgass, érts és beszélj könnyedén! : [A1-B1] / [szerk. Majka Dischler] ; [ford. Szentpály-Balázs Anita Boglárka]. - Budapest : Klett, cop. 2013. - 104 p. : ill. ; 17 cm + 2 CD
Dobozban
ISBN 978-615-5258-45-9 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
805.0(078)=945.11
[AN 3535931]
MARC

ANSEL
UTF-86887 /2014.
Pons Audiotraining Plus - Spanisch (magyar)
   Pons mobil nyelvtanfolyam extra : spanyol : hallgass, érts és beszélj könnyedén! : [A1-B1] / [szerk. Majka Dischler] ; [ford. Benkő Ildikó]. - Budapest : Klett, cop. 2013. - 104 p. : ill. ; 17 cm + 2 CD
Dobozban
ISBN 978-615-5258-44-2 fűzött
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3535925]
MARC

ANSEL
UTF-86888 /2014.
Simonffy Zsuzsa
   Langue(s), discours, culture(s) : en quète de nouvelles synergies / Zsuzsa Simonffy. - Szeged : JATEPress, 2014. - 230 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-226.
ISBN 978-963-315-178-5 fűzött
nyelvészet - francia nyelv - kultúra
800.1 *** 804.0 *** 316.7
[AN 3536981]
MARC

ANSEL
UTF-86889 /2014.
   Slovak level B2 : ECL practice exams : certificate of attainment in modern languages : [čítanie textu s porozumením tvorba (štylizácia) textu počúvanie textu s porozumením komunikačné schopnosti] / auth. Elena Zelenická [et al.]. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2014. - 120 p. ; 24 cm + 2 CD, 5 mell.
ISBN 978-615-5386-00-8 fűzött
szlovák nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.54(078)=945.11
[AN 3536957]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6890 /2014.
Bodnár Dániel (1957-)
   Biblia és drámairodalom / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-493-0 fűzött : 1980,- Ft
Biblia
világirodalom története - bibliakutatás - motívumtörténet - műfajtörténet - dráma
82(091)-2 *** 22.07
[AN 3536838]
MARC

ANSEL
UTF-86891 /2014.
   Latinitas Polona : a latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában / szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita ; [... ford. Petneki Noémi, ... Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Reciti, 2014. - 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-97-7 fűzött
Lengyelország - újkori latin irodalom története - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
871(091)"15/16" *** 930.85(438)"15/16"
[AN 3534962]
MARC

ANSEL
UTF-86892 /2014.
   A Nemzet Kalogánya : Kálmán C. György 60. születésnapjára / [szerk. Veres András]. - Budapest : Reciti, 2014. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7341-98-4 fűzött
irodalomtudomány - magyar irodalom története - kultúrakutatás - emlékkönyv
82.01 *** 316.7 *** 894.511(091)
[AN 3534968]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6893 /2014.
   Bánffy Miklós emlékkönyv / [szerk. Szebeni Zsuzsa]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 296 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 24.)
Tart.: Bánffy Miklós, egy művészpolitikus főúr / Gaal György. Egy nyughatatlan ember / Szebeni Zsuzsa. Bonchidai Prospero / Marosi Ildikó. - keretcím: Magyar írók. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-24-0 kötött : 2500,- Ft
Bánffy Miklós (1873-1950)
Magyarország - Erdély - író - politikus - határon túli magyarság - művelődéstörténet - 20. század - életrajz - válogatott művek
894.511(498)(092)Bánffy_M. *** 32(439)(092)Bánffy_M. *** 930.85(439)(092)Bánffy_M.
[AN 3536060]
MARC

ANSEL
UTF-86894 /2014.
Fraknói Vilmos (1843-1924)
   Pázmány Péter, 1570-1637 / Fraknói Vilmos. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 263 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 29.)
keretcím: Magyar hősök
ISBN 978-615-5269-29-5 kötött : 2500,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - író - 16. század - 17. század
894.511(092)Pázmány_P. *** 282(439)(092)Pázmány_P.
[AN 3536092]
MARC

ANSEL
UTF-86895 /2014.
Halmai Tamás (1975-)
   Korszerű mágia : vázlat Rába György költészetéről / Halmai Tamás. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 116, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. [117].
ISBN 978-963-9893-86-3 kötött : 1700,- Ft
Rába György (1924-2011)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Rába_Gy.
[AN 3536959]
MARC

ANSEL
UTF-86896 /2014.
Kollarits Krisztina (1968-)
   "Csak szétszórt őrszemek vagyunk..." : tanulmányok a Napkeletről / Kollarits Krisztina. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2014. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-19-3 kötött : 2380,- Ft
Napkelet
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - folyóirat - két világháború közötti időszak
894.511(091)"192/194" *** 070(439)Napkelet
[AN 3534796]
MARC

ANSEL
UTF-86897 /2014.
Kőszeghy Péter (1951-)
   Balassi Bálint: magyar Amphión / Kőszeghy Péter. - Budapest : Balassi, 2014. - 559 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 485-528. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-916-3 kötött : 3600,- Ft
Balassi Bálint (1554-1594)
Magyarország - író - 16. század
894.511(092)Balassi_B.
[AN 3537569]
MARC

ANSEL
UTF-86898 /2014.
Németh István Péter (1960-)
   A számkivetett hűsége : írások Batsányi Jánosról / Németh István Péter, Praznovszky Mihály. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2014. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 14.)
ISBN 978-963-9990-24-1 fűzött
Batsányi János (1763-1845)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Batsányi_J.
[AN 3537686]
MARC

ANSEL
UTF-86899 /2014.
   "Óh, hol vagyok, hol vannak álmaim?" : Madách Imre emlékkiállítás, Alsósztregova (Dolná Strehová) / [... rendezői Jarábik Gabriella et al.] ; [írta Kovács Anna] ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - [Budapest] : [PIM], [2014]. - 26 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9401-96-9 fűzött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Madách_I. *** 061.4(437.6-2Alsósztregova)
[AN 3537065]
MARC

ANSEL
UTF-86900 /2014.
"Óh, hol vagyok, hol vannak álmaim?" (szlovák)
   "Kde som to vlastne, kde sú moje sny?" : memoriálna výstava Imre Madácha, Dolná Strehová / [organizátori ... Gabriella Jarábik et al.] ; [autorka Anna Kovács] ; [redigoval Mihály Praznovszky]. - [Budapest] : [PIM], [2014]. - 26 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9401-96-9)
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Madách_I. *** 061.4(437.6-2Alsósztregova)
[AN 3537069]
MARC

ANSEL
UTF-86901 /2014.
Sánta Gábor (1967-)
   Fekete István : tanulmányok / Sánta Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2003-. - 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. a jegyzetekben
Fekete István (1900-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Fekete_I.
[AN 967893]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2014. - 142 p. : ill. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199)
ISBN 978-963-9893-88-7 kötött : 1900,- Ft
[AN 3537233] MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6902 /2014.
ʿŴz, ʿAmŵs (1939-)
Ben haverim (magyar)
   Barátok között / Ámosz Oz ; [ford. Szilágyi Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2014. - 177, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9614-9 kötött : 3290,- Ft
izraeli irodalom - elbeszélés
892.4-32=945.11
[AN 3536240]
MARC

ANSEL
UTF-86903 /2014.
Aaronovitch, Ben (1964-)
Rivers of London (magyar)
   London folyói / Ben Aaronovitch ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 376 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-733-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3535683]
MARC

ANSEL
UTF-86904 /2014.
Abbott, Jeff (1963-)
Downfall (magyar)
   Bukás / Jeff Abbott ; [ford. Huszár András]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-49-5 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3535013]
MARC

ANSEL
UTF-86905 /2014.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Marco effekten (magyar)
   Hajtóvadászat / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2014. - 459 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-239-1 fűzött : 3790,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3535381]
MARC

ANSEL
UTF-86906 /2014.
Baird, Jacqueline
Picture of innocence (magyar)
   Földre szállt boszorkány / Jacqueline Baird ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 544.)
ISBN 978-963-538-764-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535772]
MARC

ANSEL
UTF-86907 /2014.
Bănulescu, Daniel (1960-)
Fugi din viaţa ta, revoltătoare şi slută, in cartea mea (magyar)
   Csókolom a segged, szeretett vezérünk! / Daniel Bănulescu ; [ford. Demény Péter]. - Budapest : Scolar, 2014. - 221, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-512-0 kötött : 3450,- Ft
román irodalom - szatirikus regény
859.0-313.1=945.11
[AN 3536603]
MARC

ANSEL
UTF-86908 /2014.
Brooks, Pamela (1966-)
Italian doctor, no strings attached (magyar)
   Fogadj el! / Kate Hardy ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 489.)
ISBN 978-963-538-779-3 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3535767]
MARC

ANSEL
UTF-86909 /2014.
Busquets, Carlos
Des animaux en folie (magyar)
   Bolondos állatok : [mulatságos és kacagtató történetek] / ill. Carlos Busquets ; szöveg Fabrice Lelarge. - Pécs : Alexandra, 2014. - [114] p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-190-3 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
840-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3536067]
MARC

ANSEL
UTF-86910 /2014.
Cabot, Meg (1967-)
Awaken (magyar)
   Ébredés : [a trilógia harmadik kötete] / Meg Cabot ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 404 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-877-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535655]
MARC

ANSEL
UTF-86911 /2014.
Campbell, Judy
Celebrity in Braxton Falls (magyar)
   Gyengéd macsó / Judy Campbell ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 486.)
ISBN 978-963-538-766-3 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535751]
MARC

ANSEL
UTF-86912 /2014.
Cashore, Kristin
Bitterblue (magyar)
   Bitterblue : keserkék / Kristin Cashore ; [ford. Szalai Virág]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 646 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-663-0 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-662-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3535122]
MARC

ANSEL
UTF-86913 /2014.
Child, Lee (1954-)
Echo burning (magyar)
   Lángoló sivatag / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2013]. - 366 p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-9459-08-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3542179]
MARC

ANSEL
UTF-86914 /2014.
Cleary, Anna
Keeping her up all night (magyar)
   Egy pár balettcipő / Anna Cleary ; [... ford. Harcsa Henrietta]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 555.)
ISBN 978-963-538-771-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3535939]
MARC

ANSEL
UTF-86915 /2014.
Conrad, Joseph (1857-1924)
   Heart of darkness [elektronikus dok.] / Joseph Conrad. - Szöveg (epub : 402 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127275. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-15-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3539758]
MARC

ANSEL
UTF-86916 /2014.
Craven, Sara (1938-)
The count's blackmail bargain (magyar)
   Az élet napos oldala / Sara Craven ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Az ártatlanság vélelme / Amy Andrews ; [... ford. Czárán Judit]. Az álmok szigete / Lynne Graham ; [... ford. Halász Kriszta]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 62.)
Egys. cím: The count's blackmail bargain. Innocent 'til proven otherwise. The Stephanides pregnancy
ISBN 978-963-538-776-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.4(94)=945.11
[AN 3535967]
MARC

ANSEL
UTF-86917 /2014.
Crews, Caitlin
Princess from the past (magyar)
   Szívem zsarnoka / Caitlin Crews ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 546.)
ISBN 978-963-538-774-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535814]
MARC

ANSEL
UTF-86918 /2014.
Cross, Neil (1969-)
The calling (magyar)
   Luther : vihar előtt / Neil Cross ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 427 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-858-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3535367]
MARC

ANSEL
UTF-86919 /2014.
De Vlieger, Evelien
Hoe maak ik een vriend? (magyar)
   Az új barát / írta Evelien De Vlieger ; ill. Wendy Panders ; ford. Alföldy Mari. - Budapest : Csimota, 2014. - [76] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9768-69-7 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536600]
MARC

ANSEL
UTF-86920 /2014.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
   The life and adventures of Robinson Crusoe [elektronikus dok.] / Daniel Defoe. - Szöveg (epub : 656 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127278. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-14-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3539805]
MARC

ANSEL
UTF-86921 /2014.
Erikson, Steven (1959-)
Toll the hounds (magyar)
   Harangszó a kopókért : a malazai bukottak könyvének regéje / Steven Erikson ; [a verseket Kleinheincz Csilla ford.]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 911 p. ; 24 cm
Ford. Tamás Gábor
ISBN 978-963-357-143-9 kötött
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3536225]
MARC

ANSEL
UTF-86922 /2014.
Evans, Katy
Real (magyar)
   Valós : Real sorozat 1. / Katy Evans ; [ford. Balogh Dániel]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-220-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535018]
MARC

ANSEL
UTF-86923 /2014.
Fombelle, Timothée de (1973-)
Victoria rêve (magyar)
   Ábrándok könyvtára / Timothée de Fombelle ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - Budapest : Móra, 2014. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9614-6 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3536617]
MARC

ANSEL
UTF-86924 /2014.
Foster, Lori (1958-)
Run the risk (magyar)
   Kockázatos játszma / Lori Foster ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-858-5 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535707]
MARC

ANSEL
UTF-86925 /2014.
France, Anatole (1844-1924)
La révolte des anges (magyar)
   Angyalok lázadása / Anatole France ; [ford. Kunfi Zsigmond]. - Budapest : Palatinus, 2014. - 310 p. ; 21 cm. - (Nobel-díjasok könyvtára, ISSN 1787-4866)
ISBN 978-963-274-144-4 kötött : 3800,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3542497]
MARC

ANSEL
UTF-86926 /2014.
Frisa, María (1969-)
75 consejos para sobrevivir en el colegio (magyar)
   75 tuti tipp kezdő és haladó túlélőknek : a suli / Maria Frisa ; [ill. Celestino Belinchón] ; [ford. Orosz Sára]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 249, [7] p., [2] t.fol. : ill. ; 23 cm
Kötött : 2690,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3536495]
MARC

ANSEL
UTF-86927 /2014.
Gablé, Rebecca
Das Lächeln der Fortuna (magyar)
   Fortuna mosolya : történelmi regény / Rebecca Gablé ; [ford. Almássy Ágnes]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 1010, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-735-2 kötött : 4790,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3535478]
MARC

ANSEL
UTF-86928 /2014.
Gatti, Alessandro (1975-)
Klincus Corteccia e la lacrima di drago (magyar)
   Klinkusz és a sárkány könnye / Alessandro Gatti ; Matteo Piana illusztrációival ; [ford. F. Joannovics Mária]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 97 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-856-2 kötött : 2700,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536705]
MARC

ANSEL
UTF-86929 /2014.
Geisler, Dagmar (1958-)
Wandas geheime Notizen (magyar)
   Wanda titkos naplója / Dagmar Geisler. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 122, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Nádori Lídia
ISBN 978-615-5234-59-0 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3537382]
MARC

ANSEL
UTF-86930 /2014.
Gordon, Lucy
Rescued by the brooding tycoon (magyar)
   Különös házasságszerző / Lucy Gordon ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 545.)
ISBN 978-963-538-783-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3535777]
MARC

ANSEL
UTF-86931 /2014.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   A Grimm testvérek összegyűjtött meséi [elektronikus dok.] / magyarra átültette Benedek Elek. - Szöveg (mobi : 939 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Mesék. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127272. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-398-3
német irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3539741]
MARC

ANSEL
UTF-86932 /2014.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
   The brethren [elektronikus dok.] / H. Rider Haggard. - Szöveg (epub : 646 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127273. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-18-5
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6
[AN 3539750]
MARC

ANSEL
UTF-86933 /2014.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
   Marie [elektronikus dok.] : an episode in the life of the late Allan Quatermain / H. Rider Haggard. - Szöveg (epub : 628 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127274. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-17-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3539754]
MARC

ANSEL
UTF-86934 /2014.
Hansson, Gunnar D. (1945-)
Lomonosovryggen (magyar)
   A Lomonoszov-hátság / Gunnar D Hansson ; [az előszót Esterházy Péter írta] ; [ford. Bogdán Ágnes és Kertész Judit]. - [Budapest] : QLT Műfordító Bt., 2014. - 178, [3] p. ; 24 cm. - (Polar könyvek, ISSN 1418-0243)
ISBN 978-963-88296-8-9 fűzött : 2900,- Ft
svéd irodalom - vers - próza
839.7-14=945.11 *** 839.7-3=945.11
[AN 3535323]
MARC

ANSEL
UTF-86935 /2014.
Harms, Daniil Ivanovič (1905-1942)
Čto èto bylo? (magyar)
   Negyvennégy pici pinty / Danyiil Harmsz ; Réber László rajz. ; [ford. Rab Zsuzsa]. - Budapest : Holnap, 2014. - 56, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-079-2 kötött : 2700,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - gyermekvers - mese
882-14(02.053.2)=945.11 *** 882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536650]
MARC

ANSEL
UTF-86936 /2014.
Hart, Jessica
The secret princess (magyar)
   A hercegnők nem sírnak / Jessica Hart ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 92 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 543.)
ISBN 978-963-538-763-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3535765]
MARC

ANSEL
UTF-86937 /2014.
Hirata, Andrea
Laskar pelangi (magyar)
   A végletek szigete [elektronikus dok.] / Andrea Hirata ; ford. Szántó András. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Geopen, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127350. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5331-16-9
indonéz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
899.221.0-31=945.11
[AN 3540811]
MARC

ANSEL
UTF-86938 /2014.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 9. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-340-5 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3542569]
MARC

ANSEL
UTF-86939 /2014.
Joyce, Brenda (1963-)
Deadly vows (magyar)
   Halálos esküvések / Brenda Joyce ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-859-2 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535704]
MARC

ANSEL
UTF-86940 /2014.
Jünger, Ernst (1895-1998)
In Stahlgewittern (magyar)
   Acélzivatarban / Ernst Jünger ; [ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó]. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 375 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-64-0 kötött : 3800,- Ft
Németország - német irodalom - katonaélet - első világháború - memoár
830-94=945.11 *** 355.1(430)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3536491]
MARC

ANSEL
UTF-86941 /2014.
Kasparvičius, Kȩstutis (1954-)
Sodininkas Florencijus (magyar)
   Florentin, a kertész / Kęstutis Kasparavičius ; [... ford. Dabi István]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 63, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-078-5 kötött : 2700,- Ft
litván irodalom - gyermekirodalom - mese
888.2-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3536656]
MARC

ANSEL
UTF-86942 /2014.
   Kedvenc csodaszer meséim / [szerk. Lengyel Orsolya]. - Budapest : Roland, [2014]. - 46 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5368-41-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3537386]
MARC

ANSEL
UTF-86943 /2014.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   The jungle book [elektronikus dok.] / Rudyard Kipling. - Szöveg (epub : 528 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127280. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-13-0
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)
[AN 3539817]
MARC

ANSEL
UTF-86944 /2014.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
The jungle books (magyar)
   A dzsungel könyve / Rudyard Kipling ; [ford. Varró Gábor] ; [a verseket Varró Dániel ford.] ; [ill. Békés Rozi]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 237, [2] p. : ill. ; 24 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-9673-539-699-3)
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3535673]
MARC

ANSEL
UTF-86945 /2014.
Klassen, Julie (1964-)
The tutor's daughter (magyar)
   A házitanító lánya / Julie Klassen ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, [2014]. - 403 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-546-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3534826]
MARC

ANSEL
UTF-86946 /2014.
Lagercrantz, Rose (1947-)
Mitt lyckliga liv (magyar)
   Az én boldog életem / írta Rose Lagercrantz ; rajz. Eva Eriksson ; ford. Maria Larsson. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 138 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-48-7 kötött : 2500,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3536103]
MARC

ANSEL
UTF-86947 /2014.
Lang, Kimberly
The privileged and the damned (magyar)
   Földi paradicsom / Kimberly Lang ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 96 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 553.)
ISBN 978-963-538-761-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535919]
MARC

ANSEL
UTF-86948 /2014.
Lennox, Marion (1953-)
Sydney harbour hospital: Lili's scandal (magyar)
   Egy csók és következményei / Marion Lennox ; [... ford. Pánt Julianna]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 488.)
ISBN 978-963-538-778-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3535761]
MARC

ANSEL
UTF-86949 /2014.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Emils hyss nr 325 (magyar)
   Juharfalvi Emil és Ida : a háromszázadik csíny / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - 53 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9575-0 kötött : 1990,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3536999]
MARC

ANSEL
UTF-86950 /2014.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
När lilla Ida skulle göra hyss (magyar)
   Juharfalvi Emil és Ida : a kis csínytevő / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Björn Berg illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - 53 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9576-7 kötött : 1990,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3536995]
MARC

ANSEL
UTF-86951 /2014.
Logan, Nikki
Rapunzel in New York (magyar)
   Manhattan madártávlatból / Nikki Logan ; [... ford. Kovács Ágnes]. Pletykarovat / Brenda Harlen ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Csokoládé-mennyország / Nina Harrington ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 62.)
Egys. cím: Rapunzel in New York. When chocolate is not enough. The prince's second chance
ISBN 978-963-538-768-7 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
ausztrál irodalom - kanadai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(71)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3535828]
MARC

ANSEL
UTF-86952 /2014.
Lowe, Dave
My hamster is a genius (magyar)
   A hörcsögöm egy zseni / írta Dave Lowe ; [ill. Mark Chambers] ; ford. Stahl Judit. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2014. - 100 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Büdi és Ben)
ISBN 978-963-9905-24-5 kötött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3537405]
MARC

ANSEL
UTF-86953 /2014.
Mallery, Susan
Living on the edge (magyar)
   Ne eressz el! / Susan Mallery ; [... ford. Gaáli István]. Szertelenül tökéletes / Maya Banks ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 293-294.)
Egys. cím: Living on the edge. Tempted by her innocent kiss
ISBN 978-963-538-765-6 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535734]
MARC

ANSEL
UTF-86954 /2014.
Mallery, Susan
Sweet talk (magyar)
   Egy falat csokoládé / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 320 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Sütikirálynők
ISBN 978-963-538-860-8 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535701]
MARC

ANSEL
UTF-86955 /2014.
McArthur, Fiona
The midwife and the millionaire (magyar)
   Szerelem a vadonban / Fiona McArthur ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 487.)
ISBN 978-963-538-767-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535758]
MARC

ANSEL
UTF-86956 /2014.
Mlynowski, Sarah (1977-)
Fairest of all (magyar)
   Tükröm, tükröm.. / Sarah Mlynowski ; [ford. Vándor Judit] ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - Budapest : Móra, 2014. - 168, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9658-0 kötött : 1990,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3534850]
MARC

ANSEL
UTF-86957 /2014.
Montale, Eugenio (1896-1981)
   Eugenio Montale versei / [vál., az utószót írta és a szöveget gond. Lator László] ; [ford. Kálnoky László és Lator László]. - Budapest : Európa, 2014. - 135, [7] p. ; 18 cm. - (Lyra mundi, ISSN 0324-3362)
ISBN 978-963-07-9579-1 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - vers
850-14=945.11
[AN 3536284]
MARC

ANSEL
UTF-86958 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of Avonlea [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 688 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-10-9
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3539826]
MARC

ANSEL
UTF-86959 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of the Island [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 550 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-11-6
kanadai angol irodalom - ifjúsági irodalom - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3539823]
MARC

ANSEL
UTF-86960 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Rilla of Ingleside [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 613 KB). - [Pilis] : [Lion Books], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-12-3
kanadai angol irodalom - ifjúsági irodalom - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(71)
[AN 3539820]
MARC

ANSEL
UTF-86961 /2014.
Morgan, Raye
Secret prince, instant daddy! (magyar)
   Együtt ezer veszélyben / Raye Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 548.)
ISBN 978-963-538-784-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535821]
MARC

ANSEL
UTF-86962 /2014.
Morgan, Raye
Single father, surprise prince! (magyar)
   Kék vér / Raye Morgan ; [... ford. Gaáli István]. Álomesküvő újratöltve / Caroline Anderson ; [... ford. Bálint Orsolya]. Villa Mimóza / Anne Mather ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 5.)
Egys. cím: Single father, surprise prince!. Valtieri's bride. The Brazilian millionaire's lovechild
ISBN 978-963-538-777-9 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3535672]
MARC

ANSEL
UTF-86963 /2014.
Mortimer, Carole (1960-)
Surrender to the past (magyar)
   Édes vagy mostoha? / Carole Mortimer ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 556.)
ISBN 978-963-538-772-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3535959]
MARC

ANSEL
UTF-86964 /2014.
   Múló diákévek. - Debrecen : TKK, [2014]. - [47] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-596-877-0 kötött
világirodalom - idézetgyűjtemény - fényképalbum
82-84=945.11 *** 77.04
[AN 3537254]
MARC

ANSEL
UTF-86965 /2014.
Myers, Cindi
Marriage on her mind (magyar)
   Ne csináld a fesztivált! / Cindi Myers ; [... ford. Bosnyák Edit]. Lebilincselő ügyfél / Teresa Hill ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 279-280.)
Egys. cím: Marriage on her mind. Mr. Right next door
ISBN 978-963-538-775-5 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535720]
MARC

ANSEL
UTF-86966 /2014.
   A nagy alma. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 17.)
Tart.: New York legszebb lánya / Sandra Marton ; [... ford. Somló Katalin]. Reklám helyett / Ingrid Weaver ; [... ford. Petricsák Judit]. Kibékülés New Yorkban / Sandra Marton ; [... ford. Vitéz Ildikó]. - Egys. cím: Guardian groom ; Heart of the hawk ; Big-city bachelor
ISBN 978-963-538-780-9 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535682]
MARC

ANSEL
UTF-86967 /2014.
Nayeri, Dina
A teaspoon of Earth and sea (magyar)
   Közöttünk a tenger / Dina Nayeri ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Tericum, cop. 2014. - 452 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-37-0 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3536294]
MARC

ANSEL
UTF-86968 /2014.
Nelson, Jandy (1985-)
The sky is everywhere (magyar)
   Az ég a földig ér / Jandy Nelson ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Móra, 2014. - 349 p. : ill. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9584-2 fűzött : 2390,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3534857]
MARC

ANSEL
UTF-86969 /2014.
Nopola, Tiina (1955-)
Siiri ja kolme Ottoa (magyar)
   Sári és a három Ottó / [szöveg] Tiina Nopola ; [ill.] Mervi Lindman ; [ford. Kovács Ottilia]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [33] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5234-60-6 kötött : 2490,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3537369]
MARC

ANSEL
UTF-86970 /2014.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Paradisoffer (magyar)
   Az 573-as járat / Kristina Ohlsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2014. - 395 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-236-0 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3535398]
MARC

ANSEL
UTF-86971 /2014.
Pasqualotto, Mario
L'enigma del faraone (magyar)
   A fáraó rejtélye [elektronikus dok.] / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; ford. Ungváriné Simon Nóra. - Szöveg (epub : 5 MB). - Budapest : Manó Kv., 2013
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Agatha nyomoz. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127365. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5220-95-1
olasz irodalom - gyermekregény - elektronikus dokumentum
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3540804]
MARC

ANSEL
UTF-86972 /2014.
Paterson, Cynthia
The Foxwood kidnap (magyar)
   A nagy felfedezés / írta és ill. Cynthia Paterson és Brian Paterson ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Foxwoodi mesék)
ISBN 978-963-643-558-5 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3536632]
MARC

ANSEL
UTF-86973 /2014.
Percy, Benjamin
Red moon (magyar)
   Vörös hold [elektronikus dok.] / Benjamin Percy ; ... ford. Bozai Ágota. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - [Budapest] : Geopen, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127338. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5331-11-4
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)=945.11
[AN 3540782]
MARC

ANSEL
UTF-86974 /2014.
Phillips, Arthur (1969-)
The tragedy of Arthur (magyar)
   Arthur tragédiája / Arthur Phillips ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2014. - 559 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9592-0 kötött : 3990,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3536269]
MARC

ANSEL
UTF-86975 /2014.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Neues vom Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz újabb gaztettei : még egy paprikajancsis és vitézlászlós történet Otfried Preusslertől / ford. Nádori Lídia ; ... összefirkálta F. J. Tripp. - Budapest : Kolibri, 2014. - 121, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5234-91-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3537360]
MARC

ANSEL
UTF-86976 /2014.
Reawakened (magyar)
   Ébredés : Egyszer volt, hol nem volt / [... Edward Kitsis és Adam Horowitz által írt televíziós sorozat alapján] ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 364 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-839-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535355]
MARC

ANSEL
UTF-86977 /2014.
Revis, Beth
Across the universe (magyar)
   Across the universe : túl a végtelenen / Beth Revis ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 533 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-587-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-586-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535107]
MARC

ANSEL
UTF-86978 /2014.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-747-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535043]
MARC

ANSEL
UTF-86979 /2014.
Rivers, Francine (1947-)
The last sin eater (magyar)
   Az utolsó bűnevő / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. - Budapest : Harmat, 2014. - 363 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-226-0 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535641]
MARC

ANSEL
UTF-86980 /2014.
Roth, Veronica (1988-)
Allegiant (magyar)
   A hűséges : [a trilógia harmadik kötete] / Veronica Roth ; [ford. Logos]. - Budapest : Cicero, cop. 2014. - 450 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-876-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535738]
MARC

ANSEL
UTF-86981 /2014.
Royer, Clara (1981-)
Csillag (magyar)
   Csillag [elektronikus dok.] / Clara Royer ; ... ford. Tótfalusi Ágnes. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Geopen, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127172. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5331-17-6
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3538816]
MARC

ANSEL
UTF-86982 /2014.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 3. (magyar)
   Egy zizi naplója : popsztár : egy nem túl tehetséges popsztár meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 317, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 3
ISBN 978-963-373-352-3 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535034]
MARC

ANSEL
UTF-86983 /2014.
Schimel, Lawrence
El niño y el espía (magyar)
   A fiú és a kém = The boy and the spy / írta Lawrence Schimel ; ill. Jaime Martínez ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2014. - [26] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-71-0 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
860-34(02.053.2).02=20=945.-11
[AN 3536540]
MARC

ANSEL
UTF-86984 /2014.
Shriver, Lionel (1957-)
The post birthday world (magyar)
   Születésnap után / Lionel Shriver ; [ford. Komló Zoltán]. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 602 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-869-4 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535325]
MARC

ANSEL
UTF-86985 /2014.
Soames, Mary (1922-)
A daughter's tale (magyar)
   A Churchill lány története : Winston és Clementine Churchill legkisebb gyermekének emlékei / Mary Soames ; [ford. Bánki Veronika] ; [... versbetéteit Lackfi János ford.]. - Utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 409, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-346-805-0 fűzött : 2900,- Ft
Churchill, Winston Spencer (1874-1965)
Soames, Mary (1922-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - politikus - hétköznapi élet - két világháború közötti időszak - második világháború - 20. század - történelem - memoár
820-94=945.11 *** 32(410)(092)Churchill,_W._S.(0:82-94) *** 941.0"193/194"(0:82-94)
[AN 3542228]
MARC

ANSEL
UTF-86986 /2014.
Sparks, Nicholas (1965-)
The notebook (magyar)
   Szerelmünk lapjai / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - Budapest : General Press, [2014]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-402-1 kötött : 2800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3542176]
MARC

ANSEL
UTF-86987 /2014.
Stiefvater, Maggie (1981-)
The Scorpio Races (magyar)
   The Scorpio Races : a Skorpió Vágta / Maggie Stiefvater ; [ford. Vallató Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 446 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-411-7 fűzött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-412-4 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535008]
MARC

ANSEL
UTF-86988 /2014.
Strandberg, Mats (1976-)
Eld (magyar)
   Tűz [elektronikus dok.] : [az Engelsfors trilógia második kötete] / Mats Strandberg, Sara B. Elfgren. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Geopen, 2013
Főcím a címképernyőről. - Ford. Péteri Vanda. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127359. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5331-12-1
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3540816]
MARC

ANSEL
UTF-86989 /2014.
Świrszczyńska, Anna (1909-1984)
Budowałam barykadę (magyar)
   Barikádot építettem : a varsói felkelés versei / Anna Świrszczyńska ; ford. Zsille Gábor ; az illusztrációkat kész. Lovász Anita ; [az utószót írta Kovács István]. - Budapest : M. Napló, 2014. - 137, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-97-5 fűzött : 1800,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14=945.11
[AN 3534937]
MARC

ANSEL
UTF-86990 /2014.
Vadas, Marek (1971-)
Liečitel' (magyar)
   A gyógyító : afrikai novellák / Marek Vadas ; az illusztrációkat kész. Mário Domček ; ford. Tóth Annamária. - Budapest : M. Napló, 2013. - 167, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9961-90-6 fűzött : 1800,- Ft
szlovák irodalom - elbeszélés
885.4-32=945.11
[AN 3535161]
MARC

ANSEL
UTF-86991 /2014.
Valente, Catherynne M. (1979-)
The girl who fell beneath fairyland and led the revels there (magyar)
   A lány aki tündérföld alá zuhant és a tivornya élére állt / Catherynne M. Valente ; [ford. Kleinheincz Csilla] ; [ill. Ana Juan]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 276, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-539-888-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3535759]
MARC

ANSEL
UTF-86992 /2014.
Vásquez, Juan Gabriel (1973-)
Las reputaciones (magyar)
   A hírnév / Juan Gabriel Vásquez ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - [Budapest] : Ab Ovo, [2014]. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-44-4 fűzött : 2850,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3535147]
MARC

ANSEL
UTF-86993 /2014.
Vila-Matas, Enrique (1948-)
Dublinesca (magyar)
   Dublineszk / Enrique Vila-Matas ; [ford. Imrei Andrea]. - Budapest : Magvető, 2014. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3127-8 kötött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3537681]
MARC

ANSEL
UTF-86994 /2014.
Weisberger, Lauren (1977-)
The devil wears Prada (magyar)
   Az ördög Pradát visel / Lauren Weisberger ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 479 p. ; 21 cm
Megj. "A főnöknőm egy boszorkány" címmel is
ISBN 978-963-689-848-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535383]
MARC

ANSEL
UTF-86995 /2014.
Weisberger, Lauren (1977-)
Revenge wears Prada (magyar)
   A bosszú Pradát visel / Lauren Weisberger ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-870-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3535391]
MARC

ANSEL
UTF-86996 /2014.
Wiggs, Susan
Table for five (magyar)
   Asztal öt személyre / Susan Wiggs ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 368 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-857-8 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535714]
MARC

ANSEL
UTF-86997 /2014.
Wilkins, Gina (1948-)
The M. D. next door (magyar)
   Jószomszédi viszony ; Tűzről pattant szerelem ; Dr. Kalandor / Gina Wilkins ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 42.)
Egys. cím: The M. D. next door ; A home for the M. D ; Doctors in the wedding
ISBN 978-963-538-769-4 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535775]
MARC

ANSEL
UTF-86998 /2014.
Williams, Cathy
In want of a wife? (magyar)
   Lábad előtt a világ / Cathy Williams ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 554.)
ISBN 978-963-538-762-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3535929]
MARC

ANSEL
UTF-86999 /2014.
Winters, Rebecca (1940-)
Their new-found family (magyar)
   Az egyetlen igazi / Rebecca Winters ; [... ford. Czárán Judit]. Érdekből vagy szerelemből? / Nicola Marsh ; [... ford. Mátyás Mária]. Kinek kell a rosszfiú? / Anne McAllister ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 31.)
Egys. cím: Their new-found family. Marriage, for business or pleasure?. Savas's wildcat
ISBN 978-963-538-770-0 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3536001]
MARC

ANSEL
UTF-87000 /2014.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Galahad at Blandings (magyar)
   Galahad mindent elrendez / P. G. Wodehouse ; [ford. Szennai Éva]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 247 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-841-6 fűzött : 2200,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3535468]
MARC

ANSEL
UTF-87001 /2014.
Wojdowski, Bogdan (1930-1994)
Chleb rzucony umarłym (magyar)
   A holtaknak vetett kenyér / Bogdan Wojdowski ; [ford. és az utószót írta Pálfalvi Lajos] ; [a német nyelvű részeket ford. Halasi Zoltán] ; [a héber nyelvű szövegeket átírta és ford. Juhász Szandra]. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 463 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-042-7 kötött : 3900,- Ft
Varsó - lengyel irodalom - holokauszt - regény
884-31=945.11 *** 323.12(=924)(438-2Warszawa)"1940/1942"(0:82-94)
[AN 3536756]
MARC

ANSEL
UTF-87002 /2014.
Wolff, Isabel
Ghostwritten (magyar)
   Séta az időben : egy szellemíró története / Isabel Wolff. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 343, [8] p. ; 20 cm
Ford. Lázár Júlia. - Bibliogr.: p. [345-346].
ISBN 978-963-341-078-3 fűzött : 3300,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3536259]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7003 /2014.
Abonyi Árpád (1865-1918)
   A vörös Regina [elektronikus dok.] / Abonyi Árpád. - Szöveg (epub : 302 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127290. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-573-4 (epub)
ISBN 978-963-364-574-1 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3539856]
MARC

ANSEL
UTF-87004 /2014.
Acsády Ignác (1845-1906)
   Fridényi bankja [elektronikus dok.] : regény / Acsády Ignác. - Szöveg (epub : 404 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-576-5 (mobi)
ISBN 978-963-364-575-8 (epub)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3539854]
MARC

ANSEL
UTF-87005 /2014.
Albert Gábor (1929-)
   Egy lakodalom végelszámolása : válogatott művek I. : elbeszélések / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 177, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-81-7 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3542374]
MARC

ANSEL
UTF-87006 /2014.
Bakos István (1943-)
   Őrtállók az ezredfordulón / Bakos István. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2014. - 76 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
ISBN 978-615-5174-63-6 fűzött
Magyarország - híres ember - magyar irodalom - 20. század - publicisztika - előadóbeszéd - nekrológ
894.511-92 *** 929(439)(042)
[AN 3535046]
MARC

ANSEL
UTF-87007 /2014.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Egy egér naplója / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Péter Alpár kész.]. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 95, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-071-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3542198]
MARC

ANSEL
UTF-87008 /2014.
Barnás Ferenc (1959-)
   A kilencedik / Barnás Ferenc. - 2. jav. kiad. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5454-08-0 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3540329]
MARC

ANSEL
UTF-87009 /2014.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : a táltos fia : történelmi regény a kalandozások korának első évtizedéből / Benkő László. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, 2014, cop. 2012. - 372, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-088-1 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3540424]
MARC

ANSEL
UTF-87010 /2014.
Berezvai István (1974-)
   A világ ura [elektronikus dok.] : ítélkezésre kikészítve. - Szöveg (prc : 663 KB) (epub : 3.2 MB). - [Szentes] : [Berezvai I.], [2013]
Főcím a címképernyőről. - Szerző Berezvai István. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127177. - Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-8265-1 (prc)
ISBN 978-963-08-8264-4 (epub)
magyar irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-994
[AN 3538857]
MARC

ANSEL
UTF-87011 /2014.
Bíró Zsófia (1977-)
   A boldog hentes felesége / Bíró Zsófia ; [ill. Gilicze Gergő]. - Budapest : Libri, 2014. - 171 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-340-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536265]
MARC

ANSEL
UTF-87012 /2014.
Buglyó Gergely (1980-)
   Oni : a néma város / Buglyó Gergely. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 360 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-885-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3535749]
MARC

ANSEL
UTF-87013 /2014.
Carasoni, J.
   Mrs. Chester margarétái / J. Carasoni. - 2. kiad. - Budapest : 3T+C, 2014. - 232 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-85910-3-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3540331]
MARC

ANSEL
UTF-87014 /2014.
   Csillag és csók : [életünk így múlik el...] : [érdekes nők vallomásai] / [szerk. Szűcs Veronika] ; [a szerk. mtársa. Fekete Sándor]. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., 2014. - 352 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 13.)
ISBN 978-963-89964-1-1 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3535157]
MARC

ANSEL
UTF-87015 /2014.
Csupor Tibor (1943-)
   A Seuso-rejtély : titkosszolgálatok harca a római ezüstért / [írta Csupor Tibor]. - 2. bőv. kiad. - [Páty] : Szilvia és Tsa Kft., 2014. - 306 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9331-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3542174]
MARC

ANSEL
UTF-87016 /2014.
   Előtted a világ. - Debrecen : TKK, [2014]. - 96 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-596-878-7 kötött
magyar irodalom - világirodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 82-84=945.11
[AN 3537263]
MARC

ANSEL
UTF-87017 /2014.
Erdélyi Béla (1891-1955)
   Erdélyi Béla kárpátaljai festőművész, tanár naplója, 1926-1927 / [fel. szerk. Szakolczay Lajos és Zsiga Kristóf]. - Budapest : M. Napló, 2013. - 84, [16] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Borítócím: Napló, 1926-1927
ISBN 978-963-9961-32-6 fűzött : 2500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - napló
894.511-94(477.87) *** 75(477.87)(=945.11)(092)Erdélyi_B.
[AN 3535165]
MARC

ANSEL
UTF-87018 /2014.
Fenyő Miksa (1877-1972)
   Az elsodort ország : naplójegyzetek 1944-1945-ből / Fenyő Miksa ; [... sajtó alá rend. és jegyzetekkel ell. Schiller Erzsébet]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 541 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-052-6 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3536709]
MARC

ANSEL
UTF-87019 /2014.
Fésüs Éva (1926-)
   Kukkantó manó és a kerekerdő titka / Fésűs Éva ; Egri Mónika rajz. - Verőce : Arcus, 2014. - [47] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5402-02-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537225]
MARC

ANSEL
UTF-87020 /2014.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-17-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3536489]
MARC

ANSEL
UTF-87021 /2014.
Gál Enikő
   A nagy család / [szöveg Gál Enikő] ; [fotó ... Baricz Kati]. - Budapest : [Baricz K.], 2014. - 48 p. : ill. ; 15 cm
Borítócím: Gyermekeink
ISBN 978-963-08-9094-6 kötött
magyar irodalom - gyermek - családi kép - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Baricz_K. *** 77.041-053.2/.6
[AN 3537092]
MARC

ANSEL
UTF-87022 /2014.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
A 2., 3. köteten társszerző Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A királynő palástja. - cop. 2014. - 358, [2] p.
ISBN 978-615-5291-98-2 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3534833] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A próbák palotája. - cop. 2014. - 341 p.
ISBN 978-615-5441-13-4 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3534838] MARC

ANSEL
UTF-87023 /2014.
Gömöri György (1934-)
   Rózsalovaglás : újabb versek / Gömöri György. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 111 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-87-0 kötött : 1900,- Ft
Nagy-Britannia - magyar irodalom - vers
894.511-14(410)
[AN 3536953]
MARC

ANSEL
UTF-87024 /2014.
Havasréti József (1964-)
   Űrérzékeny lelkek / Havasréti József. - Budapest : Magvető, 2014. - 360, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3167-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3537220]
MARC

ANSEL
UTF-87025 /2014.
Huba Judit
   Logopédiai mesék / Huba Judit ; [ill. ... Kozári Imre]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-835-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - logopédia - mese
894.511-34(02.053.2) *** 376.36
[AN 3535453]
MARC

ANSEL
UTF-87026 /2014.
Jártó Róza (1950-)
   Golgoták és kisdedek / Jártó Róza. - [Orosháza] : Róza & Julius K., 2014. - 239 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8844-8 kötött : 2800,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3536301]
MARC

ANSEL
UTF-87027 /2014.
Jókai Mór (1825-1904)
   A serfőző [elektronikus dok.] / Jókai Mór. - Szöveg (epub : 418 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127337. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540774]
MARC

ANSEL
UTF-87028 /2014.
Kakuk Tamás (1952-)
   Ahogy távolodik / Kakuk Tamás ; [... Kovács Attila fotói]. - Tata : Új Forrás K., 2014. - 44, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 51.)
ISBN 978-963-7983-19-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3534894]
MARC

ANSEL
UTF-87029 /2014.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C [elektronikus dok.] : egy új élet / Kalapos Éva. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Manó Kv., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127395. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5385-21-6
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3540856]
MARC

ANSEL
UTF-87030 /2014.
Kárász József (1914-1996)
   Egy régi nyár : elsüllyedt világ : regény / Kárász József. - [Hódmezővásárhely] : [Kárász J.], cop. 2014. - 227 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7103-7 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3537007]
MARC

ANSEL
UTF-87031 /2014.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Az emberke tragédiája [elektronikus dok.] / Karinthy Frigyes. - Szöveg (epub : 48 KB) (mobi : 152 KB) ( pdf : 258 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127387. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-595-6 (pdf)
ISBN 978-963-364-596-3 (epub)
ISBN 978-963-364-597-0 (mobi)
magyar irodalom - humoreszk - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7
[AN 3540840]
MARC

ANSEL
UTF-87032 /2014.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Utazás Faremidóba ; Capillaria ; Utazás a koponyám körül / Karinthy Frigyes. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 319 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 8.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-963-9722-68-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény - memoár
894.511-31 *** 894.511-94
[AN 3535439]
MARC

ANSEL
UTF-87033 /2014.
Kelemen István (1957-)
   A fagylaltrajongó királylány / [írta és ill. Kelemen István]. - Budapest : Roland, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Apa mesél)
ISBN 978-615-5368-43-1 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3536097]
MARC

ANSEL
UTF-87034 /2014.
Kiss Ottó (1963-)
   Szusi apó álmot lát / Kiss Ottó ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Móra, 2014. - [39] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9603-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3537611]
MARC

ANSEL
UTF-87035 /2014.
Konrád György (1933-)
   Itt, Európában / Konrád György. - Budapest : Európa, 2014. - 227, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8712-3 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - európai integráció - esszé
894.511-4 *** 327.39(4-62)(0:82-4)
[AN 3535132]
MARC

ANSEL
UTF-87036 /2014.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő ; Pacsirta ; Édes Anna / Kosztolányi Dezső. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 535 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 27.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-27-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536088]
MARC

ANSEL
UTF-87037 /2014.
Köves József (1938-)
   A csöszmödi borszálló / Köves József ; [... ill. Leslie Téjlor]. - Budapest : Arión, cop. 2014. - 270 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9699-47-2 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - humor - regény
894.511-31 *** 894.511-7
[AN 3537844]
MARC

ANSEL
UTF-87038 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Dömdö-dömdö-dömdödöm / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - 62, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Négyszögletű Kerek Erdő)
ISBN 978-963-11-9611-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537700]
MARC

ANSEL
UTF-87039 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Gyere haza, Mikkamakka! / Lázár Ervin ; [Buzay István illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - 53 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Négyszögletű Kerek Erdő)
ISBN 978-963-11-9612-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537698]
MARC

ANSEL
UTF-87040 /2014.
Lőrincz L. László (1939-)
   A szitáló fehér por kolostora / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-89-1 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3540432]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 273 p.
ISBN 978-615-5054-85-3
[AN 3540434] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 301 p.
ISBN 978-615-5054-88-4
[AN 3540437] MARC

ANSEL
UTF-87041 /2014.
   Magyar húsvét / a szöveget vál., ... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 331 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 14.)
keretcím: Magyar ünnepek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-11-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - folklór - húsvét - antológia
894.511-822 *** 398.332.12(0:82-822) *** 398(=945.11)
[AN 3536042]
MARC

ANSEL
UTF-87042 /2014.
   Magyar karácsony / a szöveget vál., ... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013. - 399 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 20.)
keretcím: Magyar ünnepek. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-19-6 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - magyar néprajz - folklór - karácsony - antológia
894.511-822 *** 398(=945.11) *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3536049]
MARC

ANSEL
UTF-87043 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Centi és a Csicseri bolt / Marék Veronika, Tarbay Ede, Urbán Gyula ; Radnóti Blanka illusztrációival. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 184, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9539-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3537296]
MARC

ANSEL
UTF-87044 /2014.
Mátyás Lara
   Dinoszaurusz rex! / [szöveg] Mátyás Lara ; [ill.] Dusik Móni. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89751-5-7 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3536506]
MARC

ANSEL
UTF-87045 /2014.
May Szilvia
   A Fásli Utcai Állatkórház : újabb esetek / írta May Szilvia ; rajz. Petrók Ildikó. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 40 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-46-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3536084]
MARC

ANSEL
UTF-87046 /2014.
Menyhért Anna (1969-)
   Tengerimalacom története / Menyhért Anna ; [Maros Krisztina illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - 43 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-11-9593-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3537003]
MARC

ANSEL
UTF-87047 /2014.
Módra Ildikó
   Cinóber cirkusz / Módra Ildikó ; Szalma Edit illusztrációival. - Budapest : Móra, 2014. - 36, [3] p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-11-9591-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3537657]
MARC

ANSEL
UTF-87048 /2014.
Móra István (1864-1957)
   Földszint : [versek] / [írta Móra István] ; [kiad. a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Hasonmás kiad. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2014. - 232 p. ; 17 cm
Eredeti kiadása: Budapest : Singer és Wolfner, 1894
ISBN 978-963-88688-4-8 kötött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3535042]
MARC

ANSEL
UTF-87049 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Kivilágos kivirradtig ; Forró mezők / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 15.)
ISBN 978-963-09-7682-4 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536414]
MARC

ANSEL
UTF-87050 /2014.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Pete Pite : [az apu én vagyok] / Nógrádi Gábor. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 192, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9668-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3542163]
MARC

ANSEL
UTF-87051 /2014.
Nomád Földi László
   Farkasfog : thriller / Nomád Földi László. - [Budapest] : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2014. - 181 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5223-08-2 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3537694]
MARC

ANSEL
UTF-87052 /2014.
Parti Nagy Lajos (1953-)
   Fülkeufória és vidéke : százegy új magyar mese / Parti Nagy Lajos. - Budapest : Magvető, 2014. - 206, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3175-9 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - szatíra
894.511-7 *** 323(439)"201"(0:82-7)
[AN 3536200]
MARC

ANSEL
UTF-87053 /2014.
Páskándi Géza (1933-1995)
   Páskándi Géza válogatott művei / szerk. Páskándiné Sebők Anna. - Budapest : Mérték, 2013-. - 21 cm
A 3. kötettől kiad. az Alexandra Kiadó
ISBN 978-615-5113-63-5
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3464177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Versek. - 2014. - 245 p.
ISBN 978-963-357-200-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3535015] MARC

ANSEL
UTF-87054 /2014.
Pungor András
   Kárókaresz és Angyalandi / Pungor András ; ill. Takács Mari. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 103, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-544-116-5 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3536530]
MARC

ANSEL
UTF-87055 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 657 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127413. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-551-2
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3540913]
MARC

ANSEL
UTF-87056 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127412. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-553-6
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3540912]
MARC

ANSEL
UTF-87057 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Csontbrigád [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 375 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127459. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-426-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541058]
MARC

ANSEL
UTF-87058 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 579 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127411. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-555-0
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3540911]
MARC

ANSEL
UTF-87059 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Egy bolond száz bajt csinál [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 261 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127458. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-427-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541056]
MARC

ANSEL
UTF-87060 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 816 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127419. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-539-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540922]
MARC

ANSEL
UTF-87061 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 810 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127418. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-541-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540921]
MARC

ANSEL
UTF-87062 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott század [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 327 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127417. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-543-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540917]
MARC

ANSEL
UTF-87063 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 619 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127336. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-34-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540770]
MARC

ANSEL
UTF-87064 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 923 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127416. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
 (hibás ISBN 978-963-364-545-4)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540916]
MARC

ANSEL
UTF-87065 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 347 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127415. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-547-5
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3540915]
MARC

ANSEL
UTF-87066 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 632 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127414. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-549-9
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3540914]
MARC

ANSEL
UTF-87067 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Ezen egy éjszaka [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 341 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127457. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-428-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541054]
MARC

ANSEL
UTF-87068 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 645 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127427. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-523-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540935]
MARC

ANSEL
UTF-87069 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Gyilkos!? [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 219 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127431. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-440-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540984]
MARC

ANSEL
UTF-87070 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Halálsziget [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 335 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127410. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-557-4
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3540910]
MARC

ANSEL
UTF-87071 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Halálsziget [elektronikus dok.] : regény / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 205 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127430. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-441-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540943]
MARC

ANSEL
UTF-87072 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában ; Csontbrigád / Rejtő Jenő ; Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 583 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 25.)
keretcím: Magyar írók
ISBN 978-615-5269-25-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3536078]
MARC

ANSEL
UTF-87073 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 858 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127426. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-525-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540934]
MARC

ANSEL
UTF-87074 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Jó üzlet a halál [elektronikus dok.] : regény / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 205 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-442-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540941]
MARC

ANSEL
UTF-87075 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 824 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127425. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-527-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540933]
MARC

ANSEL
UTF-87076 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Legény a talpán [elektronikus dok.] : regény / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 215 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-443-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540937]
MARC

ANSEL
UTF-87077 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 611 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127424. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-529-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540931]
MARC

ANSEL
UTF-87078 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 716 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127393. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-559-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540851]
MARC

ANSEL
UTF-87079 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 274 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-429-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541051]
MARC

ANSEL
UTF-87080 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 814 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127423. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-531-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540930]
MARC

ANSEL
UTF-87081 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 557 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127391. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-561-1
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3540848]
MARC

ANSEL
UTF-87082 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 246 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-430-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541047]
MARC

ANSEL
UTF-87083 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pipacs, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 198 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127454. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-431-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541043]
MARC

ANSEL
UTF-87084 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 973 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127388. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-563-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540842]
MARC

ANSEL
UTF-87085 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred, a kapitány [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 337 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-433-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541031]
MARC

ANSEL
UTF-87086 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-565-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540838]
MARC

ANSEL
UTF-87087 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 366 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127453. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-432-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541039]
MARC

ANSEL
UTF-87088 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 285 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127450. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-434-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541028]
MARC

ANSEL
UTF-87089 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Sárga Garnizon [elektronikus dok.] : öt kisregény / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Tart.: A Sárga GarnizonÞ; Víkend a pokolbanÞ; Az úr a pokolban is úrÞ; A Halál fiaÞ; Minden jó, ha vége van. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127422. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-533-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540927]
MARC

ANSEL
UTF-87090 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 781 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127421. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-535-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540926]
MARC

ANSEL
UTF-87091 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 299 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127448. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-435-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541022]
MARC

ANSEL
UTF-87092 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 689 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-567-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540836]
MARC

ANSEL
UTF-87093 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Tigrisvér [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 282 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127446. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-436-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541019]
MARC

ANSEL
UTF-87094 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 904 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127420. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-537-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540923]
MARC

ANSEL
UTF-87095 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 963 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127375. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-569-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540835]
MARC

ANSEL
UTF-87096 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vanek úr Párizsban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 330 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127444. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-437-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541018]
MARC

ANSEL
UTF-87097 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (mobi : 767 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127369. - Működési követelmények: Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-571-0
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3540829]
MARC

ANSEL
UTF-87098 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vesztegzár a Grand Hotelben [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 317 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127442. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-438-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541015]
MARC

ANSEL
UTF-87099 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vissza a pokolba! [elektronikus dok.] : regény / írta Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 217 KB). - Budapest : Book and Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127440. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-439-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3541012]
MARC

ANSEL
UTF-87100 /2014.
Repity Zsuzsa (1976-)
   Tükrös Tünde meséje avagy Hogyan mentette meg a legkisebb tündérlány Tündérországot / Repity Zsuzsa ; Morvay Zsófia rajz. - Pécs : Alexandra, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-297-421-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3536061]
MARC

ANSEL
UTF-87101 /2014.
Réti László (1972-)
   Vérvonal : [krimi] / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 573 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-195-3 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3535016]
MARC

ANSEL
UTF-87102 /2014.
Schein Gábor (1969-)
   Márciusban jaguárok? / Schein Gábor ; [Rofusz Kinga illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - 64, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9595-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3537550]
MARC

ANSEL
UTF-87103 /2014.
Szilasi László (1964-)
   A harmadik híd : magánérdekű feljegyzések Foghorn Péter halálának ügyében / Szilasi László. - Budapest : Magvető, 2014. - 349, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3166-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3537672]
MARC

ANSEL
UTF-87104 /2014.
Telegdi Ágnes
   Tavaszi-nyári ösvényeken / Telegdi Ágnes ; ill. Telegdi Judit és Telegdi Ágnes. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2014. - [56] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Ó, azok a csodálatos állatok!)
ISBN 978-963-89492-5-7 kötött : 1990,- Ft
állat - magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93 *** 59(02.053.2)
[AN 3536511]
MARC

ANSEL
UTF-87105 /2014.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-083-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3542199]
MARC

ANSEL
UTF-87106 /2014.
Thomas, Stephen Paul
   A mag / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, 2014-. - 20 cm
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3536677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Vannak még világok. - 2014. - 365 p. : ill.
ISBN 978-963-08-8791-5 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3536680] MARC

ANSEL
UTF-87107 /2014.
Tömpe István (1948-)
   Sugárzó hónapok : előszó egy családregényhez / Tömpe István. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 173, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-41-3 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - rákbetegség - memoár
894.511-94 *** 616-006(0:82-94)
[AN 3535651]
MARC

ANSEL
UTF-87108 /2014.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   Édesanyám történetei : születésének 100. évfordulójára / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest ; [Biatorbágy] : Spalding Alapítvány, 2014. - 55 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89424-8-7 fűzött
Vankó Mihályné Bóka Julianna (1914-1997)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3537621]
MARC

ANSEL
UTF-87109 /2014.
Wessely Gábor (1957-)
   Léttöredékek / Wessely Gábor ; [ill. Szatmári Juhos László ..., Sziráki Zsolt ..., Török Levente ...]. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2013. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 26.)
ISBN 978-615-5174-60-5 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3534884]
MARC

ANSEL
UTF-87110 /2014.
Winkler, William G.
   A pénzváltó / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 252 p. ; 20 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3537560]
MARC

ANSEL
UTF-87111 /2014.
Závada Pál (1954-)
   Természetes fény / Závada Pál. - Budapest : Magvető, 2014. - 622 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3169-8 kötött : 6990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3536706]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7112 /2014.
   Állati kölykök. - Debrecen : TKK, [2014]. - [31] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-596-863-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537270]
MARC

ANSEL
UTF-87113 /2014.
Bagge, Tapani (1962-)
Mystery of the green bird (magyar)
   A zöld madár rejtélye / [szerző Tapani Bagge] ; [ill. Jari Rasi] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-963-08-8500-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537508]
MARC

ANSEL
UTF-87114 /2014.
Bagge, Tapani (1962-)
Mystery of the lost treasure (magyar)
   Az elveszett kincs rejtélye / [szerző Tapani Bagge] ; [ill. Jari Sari] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-963-08-8714-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537497]
MARC

ANSEL
UTF-87115 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rajzol / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: KavicsokÞ; Bábszínház
ISBN 978-615-5441-11-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3536966]
MARC

ANSEL
UTF-87116 /2014.
Cuvellier, Vincent (1969-)
Émile est invisible (magyar)
   Emil láthatatlan / Vincent Cuvellier, Ronan Badel ; m. szöveg Lackfi János. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9869-35-6 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3536198]
MARC

ANSEL
UTF-87117 /2014.
Cuvellier, Vincent (1969-)
Émile veut une chauve-souris (magyar)
   Emil denevért szeretne / Vincent Cuvellier, Ronan Badel ; m. szöveg Lackfi János. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9869-34-9 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3536197]
MARC

ANSEL
UTF-87118 /2014.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu pihalla (magyar)
   Tatu és Patu elszabadul : kézikönyv mindazoknak, akiknek nincs mit csinálniuk és azoknak akik már megfeledkeztek a játék nemes tudományáról / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-50-0 kötött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3536106]
MARC

ANSEL
UTF-87119 /2014.
Kőszeghy Csilla (1977-)
   Bumburi és a születésnap / Kőszeghy Csilla. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - [40] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5441-18-9 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3536499]
MARC

ANSEL
UTF-87120 /2014.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Foci / Lázár Ervin ; [Kőszeghy Csilla illusztrációival]. - Budapest : Móra, 2014. - [35] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9613-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3537667]
MARC

ANSEL
UTF-87121 /2014.
Maros Krisztina (1971-)
   Az illatok és hangok őrzője / Maros Krisztina. - Budapest : Csimota, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-72-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3536584]
MARC

ANSEL
UTF-87122 /2014.
Moser, Erwin (1954-)
Boris, der Kater (magyar)
   Borisz, a kandúr : az autóvá változtatott fürdőkád / Erwin Moser. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 52 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5385-48-3 kötött : 1690,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3537415]
MARC

ANSEL
UTF-87123 /2014.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
   Panni, a kis katica / ill. Süleyman Özkonuk ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos állatmesék)
ISBN 978-615-5203-48-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3535912]
MARC

ANSEL
UTF-87124 /2014.
Özkonuk, Süleyman (1960-)
   Vidorka, a kis vakond / ill. Süleyman Özkonuk ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra, cop. 2013. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Csodálatos állatmesék)
ISBN 978-615-5203-66-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3535917]
MARC

ANSEL
UTF-87125 /2014.
Peltoniemi, Sari (1963-)
Hunters of the jade eggs (magyar)
   Vadászat a jáde tojásra / [szerző Sari Peltoniemi] ; [ill. Nora Katto] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-963-89980-0-2 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537503]
MARC

ANSEL
UTF-87126 /2014.
Peyo (1928-1992)
   Hupikék törpikék : a törpomobilok versenye / [ford. Csonka Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Rajz. Peyo
ISBN 978-615-5385-59-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3542431]
MARC

ANSEL
UTF-87127 /2014.
Peyo (1928-1992)
   Hupikék törpikék : a varázsgömb / [ford. Csonka Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 23 cm
Rajz. Peyo
ISBN 978-615-5385-58-2 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3542427]
MARC

ANSEL
UTF-87128 /2014.
Schneider, Liane
Conni is krank (magyar)
   Bori beteg / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 27.)
ISBN 978-615-5385-29-2 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540569]
MARC

ANSEL
UTF-87129 /2014.
Schneider, Liane
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540417]
MARC

ANSEL
UTF-87130 /2014.
Schneider, Liane
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540413]
MARC

ANSEL
UTF-87131 /2014.
Schneider, Liane
Connis erster Flug (magyar)
   Bori először ül repülőn / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 28.)
ISBN 978-615-5385-49-0 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540567]
MARC

ANSEL
UTF-87132 /2014.
Szabó T. Anna (1972-)
   Tükörrobot / Szabó T. Anna ; Maul Ági rajz. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2014. - [31] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-294-251-3 kötött : 2170,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537391]
MARC

ANSEL
UTF-87133 /2014.
   A tanya állatai. - Debrecen : TKK, [2014]. - [31] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-596-864-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3537265]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7134 /2014.
   ComiXconnection : strip, bandă desenată, strip, képregény, strip. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - [61] p. ; 21 cm
Megj. a Pécsett, 2014. ápr. 4 - máj. 5. között és a Budapesten, 2014. máj. 8 - jún. 5. között azonos címmel rendezett nemzetközi vándorkiállítás alkalmából. - Csak magyar nyelven
Fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - műfajtörténet - 21. század - vándorkiállítás - képregény
087.6:084.11(4-191)"200/201" *** 061.4(439)
[AN 3537073]
MARC

ANSEL
UTF-87135 /2014.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [... ford. Kiss Réka]. - Budapest : MangaFan, [2014]-. - ill. ; 19 cm
manga
087.6:084.11
[AN 3542558]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nindzsa próbái. - 2014. - 187 p.
ISBN 978-963-87539-1-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3542560] MARC

ANSEL
UTF-87136 /2014.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (7.) (2013)
   A VII. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia kiadványa : Nyíregyháza, 2013. december 22. / [szerk. Semsei Imre] ; [rend.] Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar, Nyíregyházi Főiskola, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2014. - 281 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-419-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3536737]
MARC

ANSEL
UTF-8