MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 15. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/07/28 17:37:34
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7137 /2014.
Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (1.) (2014) (Szarvas)
   Book of abstracts & programme : joint symposia 1st Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research and 11th Hungarian Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research : 10-13. April 2014, Szarvas ... / comp. by Péter Mauchart and Zoltán Csabai. - Pécs ; Szarvas : [PTE TTK Biológiai Int. Hidrobiológiai Tansz.], 2014. - [2], 85 p. ; 25 cm
Rend. a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Hidrobiológiai Tanszék
Fűzött
vízi állat - gerinctelen - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Szarvas) *** 592(28)
[AN 3540649]
MARC

ANSEL
UTF-87138 /2014.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2014) (Pécs)
   Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia : Pécs, 2014. április 3-4. = University of Pécs Medical School Students' Research Conference : Pécs, 3-4 April, 2014. - Pécs : PTE ÁOK, 2014. - 170 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 61 *** 378.184
[AN 3540114]
MARC

ANSEL
UTF-87139 /2014.
   Szépség, egészség, tudomány : Kozmetikai Szimpózium 2013 : Budapest, 2013. november 21. : program és előadás-összefoglalók = Beauty, health, cosmetic science : Cosmetic Symposium 2013 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : MKE, [2013]. - 23, [7] p. ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-45-8 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 646.7 *** 687.55
[AN 3540053]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7140 /2014.
Szívós Mihály (1951-)
   A jelaktusok elmélete / Szívós Mihály. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : Loisir Kvk., 2014. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 30.)
Bibliogr.: p. 219-225.
ISBN 978-963-88749-7-9 fűzött
szemiotika - jel
003.62
[AN 3540063]
MARC

ANSEL
UTF-87141 /2014.
Szívós Mihály (1951-)
   A jeltől a kódig : rendszeres szemiotika / Szívós Mihály. - Budapest : Loisir K., 2013. - 498 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 469-479.
ISBN 978-963-88267-4-9 fűzött : 3700,- Ft
szemiotika
003.62
[AN 3540151]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7142 /2014.
Lukács Csaba (1971-)
   Szavak kapaszkodnak : Lukács Csabával beszélget Járai Judit. - Budapest : Kairosz, 2014. - 116 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 118.)
ISBN 978-963-662-686-0 fűzött : 1500,- Ft
Lukács Csaba (1971-)
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - életútinterjú - magyarság
070(439)(092)Lukács_Cs.(047.53) *** 323.1(=945.11)
[AN 3537831]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7143 /2014.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation (magyar)
   Meditáció : az ember tökéletessége Isten elégedettségére / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - 2. kiad., 2. utánny. - Budapest : Madal Bal, [2013], cop. 2010. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86752-9-3 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3542955]
MARC

ANSEL
UTF-87144 /2014.
Gunagriha
   Sorsnavigátor : a tudatos sorsalakítás kézikönyve : gyakorlati spiritualitás / Gunagriha. - 2. átszerk. kiad. - Budapest : Madal Bal, [2014], cop. 2010. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-11-8 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3542951]
MARC

ANSEL
UTF-87145 /2014.
Takács Edina
   Bortarot / írta Takács Edina ; ill. Bónyai Barbara. - [Tordas] : [Takács E.], 2014. - 95 p. : ill. ; 22 cm + 22 kártya
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-08-8898-1 fűzött
jövendőmondás - tarot - bor
133.3 *** 663.2
[AN 3540423]
MARC

ANSEL
UTF-87146 /2014.
Tóth László
   A Jézus gyermek naplója / [Tóth László]. - [Szeged] : Magma, 2013. - 554 p. ; 20 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-08-5986-8 fűzött
ezoterika - napló
133.25(0:82-94)
[AN 3540481]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7147 /2014.
Heiligman, Deborah
The boy who loved math (magyar)
   A fiú, aki imádta a matekot : Erdős Pál hihetetlen élete / írta Deborah Heiligman ; rajz. LeUyen Pham ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Naphegy, cop. 2014. - 37 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9869-36-3 kötött : 2400,- Ft
Erdős Pál (1913-1996)
Egyesült Államok - matematikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - életrajz - gyermekkönyv
51(73)(=945.11)(092)Erdős_P.(02.053.2)
[AN 3539090]
MARC

ANSEL
UTF-87148 /2014.
Varró Zoltán (1949-)
   Operációkutatás / Varró Zoltán, Temesi József. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 370 p. : ill. ; 23 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 347.
ISBN 978-963-05-9475-2 fűzött
operációkutatás - egyetemi tankönyv
519.8(075.8)
[AN 3543692]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7149 /2014.
Innovation in Science Doctoral Student Conference (1.) (2014) (Szeged)
   I. Innovation in Science Doctoral Student Conference 2014 [elektronikus dok.] : May 2-3, 2014, Szeged ... : ebook of abstracts / ed. in chief Szilárd Szélpál ; [org., publ. by the] DOSZ, MKE. - Szöveg. - [Budapest] : DOSZ : MKE, 2014. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-52-6
biokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
577.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3539732]
MARC

ANSEL
UTF-87150 /2014.
Magyar Magnézium Szimpózium (13.) (2013) (Budapest)
   13. Magyar Magnézium Szimpózium : 2013. április 18., Budapest : programok és összefoglalók = 13th Hungarian Magnesium Symposium : 18th April 2013 Budapest, ... : programme and abstracts / [rend. a Magyar Magnézium Társaság ...] ; [kiad. a Magyar Kémikusok Egyesülete]. - Budapest : MKE, [2013]. - 43 p. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-35-9 fűzött
magnézium - nyomelem - táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
577.118 *** 546.46 *** 612.015.31 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3540043]
MARC

ANSEL
UTF-87151 /2014.
   Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon / szerk. Haraszthy László ; [közread. a] Pro Vértes Közalapítvány. - Csákvár : Pro Vértes Közalapítvány, 2014. - 955 p. : ill., színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8853-0 kötött
Magyarország - flóra - fauna - élőhely - természetvédelem
581.9(439) *** 591.9(439) *** 581.55(439) *** 504.06
[AN 3540093]
MARC

ANSEL
UTF-87152 /2014.
Pappné Tarányi Zita
   Kaktuszok és pozsgások ápolása / Pappné Tarányi Zita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 158.
ISBN 978-615-5237-89-8 fűzött
kaktusz - amatőr kertészkedés
582.852 *** 635.9
[AN 3538393]
MARC

ANSEL
UTF-87153 /2014.
Raskó István (1939-)
   Genetika és egészség / Raskó István. - Budapest : Akad. K., 2014. - 146 p. ; 20 cm. - (Támpont könyvek, ISSN 2064-6976 ; 10.)
Bibliogr.: p. 139-146.
ISBN 978-963-05-9489-9 fűzött
genetika - humángenetika - egészség
575.1 *** 614
[AN 3537820]
MARC

ANSEL
UTF-87154 /2014.
Taylor, Marianne
What if humans were like animals? (magyar)
   Mi lenne, ha átmennénk állatba? / Marianne Taylor, Lauren Taylor ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2014. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-173-4 kötött : 2300,- Ft
állat - állatökológia - gyermekkönyv
591.5(02.053.2)
[AN 3539377]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7155 /2014.
Bagdy Emőke (1941-)
   Pszichofitness [elektronikus dok.] / Bagdy Emőke. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7873-6
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3542992]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 1 CD (60 min)
[AN 3542994] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 1 CD (56 min)
[AN 3542997] MARC

ANSEL
UTF-87156 /2014.
Benner, David G. (1947-)
The gift of being yourself (magyar)
   Az önismeret ajándéka / David G. Benner ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2014. - 121 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-288-232-1 fűzött : 1980,- Ft
önismeret - vallásos irodalom
159.9 *** 613.865 *** 244
[AN 3538815]
MARC

ANSEL
UTF-87157 /2014.
Bóna László (1960-)
   Ágyban, asztalnál : homeopátiás segítség az alvás, az evés és a szexualitás körüli zavarokra / Bóna László. - Budapest : Vis Vitalis, 2014. - 159 p. ; 21 cm. - (Bóna László homeopátiás előadás-sorozatai ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5414-08-4 fűzött
homeopátia - szexuális zavar - táplálkozási zavar - alvászavar
615.015.32 *** 613.88 *** 613.79 *** 613.2
[AN 3539734]
MARC

ANSEL
UTF-87158 /2014.
Bóna László (1960-)
   Egy másik : önismereti és kapcsolati terápiás gyakorlatok energiamintákkal / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2014. - 90, [5] p. ; 21 cm. - (Gyakorlatos könyvek ; 3.)
ISBN 978-615-5414-04-6 fűzött
homeopátia - önismeret - csoportterápia
615.015.32 *** 613.865 *** 615.851.6
[AN 3539745]
MARC

ANSEL
UTF-87159 /2014.
Boros János (1954-)
   Időszerű etika : esszék a felelősségről / Boros János. - Veszprém : Iskolakultúra, 2013. - 186 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 46.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-097-4 fűzött
felelősség - etika
159.947.23 *** 17
[AN 3540027]
MARC

ANSEL
UTF-87160 /2014.
Boruzs János (1936-)
   Hasznos tanácsok hazai gyógynövényekhez / Boruzs János. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
ISBN 978-615-5237-90-4 fűzött
Magyarország - gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322(439)
[AN 3538310]
MARC

ANSEL
UTF-87161 /2014.
Burgetti László (1943-)
   Közforgalmú gyógyszertári gyógyszerészi gyakorlat : gyógyszertári működés : nem alapszintű, de általános érvényű ajánlások a gyógyszertári gyógyszerészeknek : 2012-től / Burgetti László. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 358 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-331-311-4 fűzött
gyógyszerészet - kézikönyv
615(035)
[AN 3540529]
MARC

ANSEL
UTF-87162 /2014.
Christiansen, Andrea (1964-)
Lese- und Rechenkompetenz trainieren (magyar)
   Az írás-olvasási és számolási zavarok kezelése : segítség a tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeknek / Andrea Christiansen ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 162-165.
ISBN 978-963-248-230-9 fűzött : 1800,- Ft
diszgráfia - diszlexia - diszkalkulia - tanulási nehézség - képességfejlesztés
616.89-008.43 *** 376.36 *** 372.41/.45 *** 37.025 *** 371.382
[AN 3540682]
MARC

ANSEL
UTF-87163 /2014.
Davidson, Richard J. (1951-)
The emotional life of your brain (magyar)
   Az agy érzelmi élete / Richard J. Davidson, Sharon Begley ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 323 p. : ill. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
ISBN 978-963-05-9415-8 fűzött
agykutatás - lélektan - érzelem
612.82 *** 159.942
[AN 3543676]
MARC

ANSEL
UTF-87164 /2014.
   Egészséges ételek : könnyű levesek, gyors és olcsó főétkek, zöldséges finomságok / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 155, [5] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-44-7 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3538255]
MARC

ANSEL
UTF-87165 /2014.
Eőry Ajándok (1946-)
   Minden út Istené : Eőry Ajándokkal beszélget Halász Zsuzsa. - Budapest : Kairosz, 2014. - 91 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 45.)
ISBN 978-963-662-127-8 fűzött : 1500,- Ft
Eőry Ajándok (1946-)
Magyarország - orvos - természetgyógyász - 20. század - 21. század - kereszténység - világnézet - életútinterjú
615.89(439)(092)Eőry_A.(047.53) *** 61(439)(092)Eőry_A.(047.53)
[AN 3537804]
MARC

ANSEL
UTF-87166 /2014.
Farkas Orsolya
   Schüssler arcdiagnosztikai és terápiás zsebkönyv / Farkas Orsolya. - 4. kiad. - Budapest : SpringMed, 2014. - 168, [11] p. : ill., színes ; 16 cm. - (SpringMed természetgyógyászat sorozat, ISSN 1788-2478)
Bibliogr.: p. 166.
ISBN 978-963-9456-62-4 fűzött : 2280,- Ft
természetgyógyászat - homeopátia - ásványi só
612.014.46 *** 615.89 *** 615.015.32
[AN 3542960]
MARC

ANSEL
UTF-87167 /2014.
Feldmár András (1940-)
   Most vagy soha / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 119, [2] p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 119-[120].
ISBN 978-963-304-153-6 kötött : 2900,- Ft
lélektan - mentálhigiénia
159.9 *** 613.865
[AN 3538817]
MARC

ANSEL
UTF-87168 /2014.
Gienger, Wilhelm
Mein Baby weint (magyar)
   Sír a kisbabám! : hogyan értse és nyugtassa meg csecsemőjét? / Wilhelm és Zora Gienger ; [ford. Farkas Tünde]. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 170 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-231-6 fűzött : 1800,- Ft
sírás - csecsemőgondozás
613.95
[AN 3540692]
MARC

ANSEL
UTF-87169 /2014.
Grout, Pam
E2 (magyar)
   E2 : a bizonyíték, hogy gondolataid alakítják a valóságot : mindenki számára elvégezhető 9 energiagyakorlat / Pam Grout ; [ford. Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-185-4 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3539534]
MARC

ANSEL
UTF-87170 /2014.
Hajnáczky Károly
   Terhességi anaemia : diagnosztika, kezelés, megelőzés / Hajnáczky Károly. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Ansamed, 2014. - 128 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8728-1 fűzött
vérszegénység - terhesség
618.3 *** 616.155.194
[AN 3543847]
MARC

ANSEL
UTF-87171 /2014.
Halbig, Konrad
Richtig atmen für mehr Lebensfreude (magyar)
   Lélegezz helyesen! : stresszoldás, rebirthing, meditáció : a légzésterápia gyakorlati alkalmazásmódjai / Konrad Halbig, Karin Schnellbach ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 166 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-202-8 fűzött : 1900,- Ft
légzés - öngyógyítás
612.2 *** 615.89
[AN 3540716]
MARC

ANSEL
UTF-87172 /2014.
Hofmekler, Ori (1952-)
The warrior diet (magyar)
   Harcosok étrendje 24/4 / Ori Hofmekler ; [ford. Jilly Dávid]. - 3. kiad. - Budapest : D-Plus Kft., cop. 2014. - 276 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 256-263.
ISBN 978-963-08-0460-8 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
613.24 *** 641.563(083.12)
[AN 3542980]
MARC

ANSEL
UTF-87173 /2014.
Holford, Patrick
Say no to diabetes (magyar)
   Mondj nemet a cukorbetegségre! : tíz tanács a diabétesz megelőzésére és leküzdésére / Patrick Holford ; [ford. Kocsor Ferenc]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 455 p. : ill. ; 21 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 431-454.
ISBN 978-615-5283-15-4 kötött : 3490,- Ft
cukorbetegség - egészséges táplálkozás - diéta
613.2 *** 616.379-008.64 *** 615.874.2
[AN 3538355]
MARC

ANSEL
UTF-87174 /2014.
Jenei András (1976-|)
   Emlék-szem azaz 21 évnyi történés a gyökerektől a mentőig / Jenei András. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2014. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8912-4 fűzött
cukorbetegség - memoár
616.379-008.64(0:82-94)
[AN 3539783]
MARC

ANSEL
UTF-87175 /2014.
Kiss Csaba
   Hegyek és völgyek / Kiss Csaba. - [Miskolc] : [Z-Press], cop. 2013. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9493-70-4 kötött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3539819]
MARC

ANSEL
UTF-87176 /2014.
Koródi Sándor
   Álmok teremtése közben.. : egy spirituális útkereső gondolatai és felismerései : blog könyv / Koródi Sándor. - [Tatabánya] : Magánkiad., cop. 2014. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8586-7 fűzött : 3500,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3539871]
MARC

ANSEL
UTF-87177 /2014.
Kramer, Jonathan
Why men don't get enough sex and women don't get enough love (magyar)
   Miért kevés a szex a férfiaknak? Miért kevés a szerelem a nőknek? / Jonathan Kramer & Diane Dunaway ; [ford. és az előszőt írta F. Várkonyi Zsuzsa]. - [2. kiad.]. - Budapest : Drive Online K., 2014. - 323 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8873-8 fűzött : 3990,- Ft
nemi élet - nemek lélektana
613.88 *** 159.922.1
[AN 3542975]
MARC

ANSEL
UTF-87178 /2014.
Laham, Simon M.
The science of sin (magyar)
   Miért jó, ha néha rosszak vagyunk? : a 7 főbűn pszichológiája / Simon M. Laham ; [ford. Laik Eszter ...]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-160-4 fűzött : 3500,- Ft
személyiség-lélektan
159.923
[AN 3538860]
MARC

ANSEL
UTF-87179 /2014.
Mautner, Raeleen D'Agostino
Lemons into limoncello (magyar)
   Citromból limoncellót : a veszteség feldolgozásától a lélek újjászületéséig olasz módra / Raeleen D'Agostino Mautner ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 332 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.
ISBN 978-963-635-481-7 kötött : 3199,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3538575]
MARC

ANSEL
UTF-87180 /2014.
Michelcsik Erika
   Írás és az archetípusok / Michelcsik Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 292 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8808-0 fűzött
grafológia - ezoterika
159.925.6 *** 133.25
[AN 3539436]
MARC

ANSEL
UTF-87181 /2014.
Moritz, Andreas (1954-)
Diabetes - no more! (magyar) (szemelv.)
   Soha többé cukorbetegség : fedezd fel és kezeld a valódi okokat : az egészséged a saját kezedben van / [Andreas Motiz[!Moritz]] ; [... ford. Briss Ágnes]. - Abda : Sanawing Kft., [2013]. - 73 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-6915-7 fűzött : 2190,- Ft
cukorbetegség - öngyógyítás
616.379-008.64 *** 615.89
[AN 3537964]
MARC

ANSEL
UTF-87182 /2014.
Moritz, Andreas (1954-)
Zeitlose Geheimnisse der Gesundheit und Verjüngung (magyar) (szemelv.)
   Soha többé szívbetegség! : békélj meg a szíveddel és gyógyítsd meg magad! / [Andreas Moritz]. - Győr : FHL Kft., 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5827-4 fűzött : 2690,- Ft
szívbetegség - öngyógyítás
616.12 *** 615.89
[AN 3538030]
MARC

ANSEL
UTF-87183 /2014.
Nagao Tadahiko
Kōkōlōjē 2 (magyar)
   Kokology 2 : még több önismereti játék / Tadahiko Nagao és Isamu Saito ; [ford. Marczali Ferenc, Szigeti Vera]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 205, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-284-5 kötött : 1799,- Ft
önismeret - teszt
613.865
[AN 3539422]
MARC

ANSEL
UTF-87184 /2014.
Patel, Nita
A little course in... yoga (magyar)
   Jóga kezdőknek és haladóknak / [Nita Patel] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-7786-9 kötött : 3800,- Ft
jóga - torna
615.851.86 *** 613.71
[AN 3537990]
MARC

ANSEL
UTF-87185 /2014.
Simó Tímea (1975-)
   Pocakosnapló : [babavárás hétről-hétre 3D-s ultrahang fotókkal] / Simó Tímea. - 7. kiad. - [Budapest] : New Age Média 2000, [2014], cop. 2005. - 57 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87322-5-5 kötött : 3490,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3543175]
MARC

ANSEL
UTF-87186 /2014.
Sweet, Victoria
God's hotel (magyar)
   Isten Hotel : gyógyító figyelem a modern orvoslásban / Victoria Sweet ; [ford. Bányász Réka ...]. - Budapest : HVG K., 2014. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-158-1 fűzött : 3900,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - orvos - 20. század - memoár
61(73)(092)Sweet,_V.(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3538872]
MARC

ANSEL
UTF-87187 /2014.
Szummer Csaba (1956-)
   Freud, avagy A modernitás mítosza : esszék a pszichoanalitikus antropológiáról és beszédmódról / Szummer Csaba. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 233 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 175-193.
ISBN 978-963-236-793-4 fűzött : 2500,- Ft
Freud, Sigmund (1856-1939)
Ausztria - pszichológus - pszichoanalízis - 19. század - 20. század
159.964.2(436)(092)Freud,_S. *** 159.964.2
[AN 3540557]
MARC

ANSEL
UTF-87188 /2014.
Vollmar, Klausbernd (1946-)
Das Arbeitsbuch zu den Chakras (magyar)
   A csakrák : gyakorlati kézikönyv / Klausbernd Vollmar. - 3. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2014, cop. 2002. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-222-6 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - csakra
615.89 *** 133.25
[AN 3542406]
MARC

ANSEL
UTF-87189 /2014.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja : keleti gyógymódok / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, cop. 2014. - 139, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89777-7-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - természetgyógyász - ázsiai gyógymód - 20. század - 21. század - életútinterjú
615.89(439)(092)(047.53) *** 615.89(5)
[AN 3539983]
MARC

ANSEL
UTF-87190 /2014.
Zelina György (1983-)
   Mesterségem címere bemutatja : orvosok / Zelina György. - [Budapest] : Andalúz, cop. 2014. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89777-9-3 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - orvos - 20. század - 21. század - életútinterjú
61(439)(092)(047.53)
[AN 3539990]
MARC

ANSEL
UTF-87191 /2014.
Zoltán János (1921-2011)
   A női emlő pótlása / Zoltán János ; [szerk. Ferenczy József, Lelovics Zsuzsanna]. - 3. jav. kiad. - Kaposvár : plasztika.org, 2014. - 314 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 205-283.
ISBN 978-963-08-9173-8 fűzött
emlő - rákbetegség - plasztikai sebészet
611.69 *** 618.19-089.28 *** 618.19-006-089.844
[AN 3543177]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7192 /2014.
   BME Gépész Szakkollégium szakmai konferencia : előadások : 2014. április 30. : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ... / [szerk. Károly Dóra]. - Budapest : BME Gépész Szakkollégium, 2014. - 20 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-313-109-1 fűzött
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3540626]
MARC

ANSEL
UTF-87193 /2014.
Lőrincz Árpád
Az elfelejtett bánya (szlovák)
   Zabudnutá baňa : krátka história baníctva v Ardove / Lőrincz Árpád ; [vyd. Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány, ... Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány]. - Rudabánya : Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2014. - 62 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-89609-2-4 fűzött
Pelsőcardó - bányászat - történeti feldolgozás
622(439-2Pelsőcardó)(091) *** 622(437.6-2Pelsőcardó)
[AN 3540050]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7194 /2014.
Béres Ilona
   Alkalmazott számítástechnika az üzleti kommunikáció, a kereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén / Béres Ilona, Licskó Ildikó ; [közread. a] BKF, KIT Országos Szakképzési Hálózat. - Átd. kiad. - Budapest : BKF : KIT, 2014, cop. 2010. - 260 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-637-322-1 fűzött
számítástechnika - tankönyv
681.3(078)
[AN 3543824]
MARC

ANSEL
UTF-87195 /2014.
Kövesdán Gábor (1987-)
   Szoftverfejlesztés Java SE platformon / Kövesdán Gábor. - Bicske : Szak K., 2014. - XIII, 236 p. : ill. ; 24 cm. - (Alkalmazott informatika sorozat, ISSN 1785-363X)
ISBN 978-963-9863-35-4 fűzött : 5900,- Ft
programozás - Java
519.682Java
[AN 3540356]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7196 /2014.
Szemerey Tamás (1950-)
   Hajlítottbútor-gyárak a történelmi Magyarországon / Szemerey Tamás. - Budapest : Geopen, 2013. - 102, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5331-21-3 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - bútoripar - iparvállalat - ipartörténet
684.4(439)"18/19" *** 061.5(439)"18/19"
[AN 3539395]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7197 /2014.
   "Hosszú élettartamú útpályaszerkezetek" / [rend. a] Magyar Betonburkolat Egyesület. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., 2014. - 32 p. ; 21 cm + CD
A Budapesten, 2014. máj. 8-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak anyaga
ISBN 978-615-80006-1-1 fűzött
útépítés - technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
625.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3540527]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7198 /2014.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Bőv. kiad. - Püspökladány : Kotra Kft., 2014. - 253 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5226-04-5 fűzött : 2400,- Ft
közlekedési szabály - tankönyv
656.1.05(078)
[AN 3537782]
MARC

ANSEL
UTF-87199 /2014.
Szemerey Ádám
   A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút / Szemerey Ádám ; [kiad. a "Zsuzsi" Erdei Kisvasútért Alapítvány ...]. - Debrecen : "Zsuzsi" Erdei Kisvasútért Alapítvány, 2014. - 34 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33.
ISBN 978-963-08-9373-2 fűzött
Debrecen - kisvasút - közlekedéstörténet
656.331(439-2Debrecen)(091)
[AN 3540104]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7200 /2014.
   Aromatic cytokinins applied exogenously in plant tissue culture / ed. by Judit Dobránszki ; [publ. University of Debrecen Centre for Agricultural Sciences Research Institute of Nyíregyháza ...]. - [Nyíregyháza] : Univ. of Debrecen Centre for Agricultural Sciences Research Inst. of Nyíregyháza, 2014. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-704-9 fűzött
növényi hormon - növénynemesítés - szövettenyésztés
631.52 *** 575.085.2 *** 577.17
[AN 3540419]
MARC

ANSEL
UTF-87201 /2014.
Balázs Péter
   A sziklakert építése / Balázs Péter, Balázs László. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5237-88-1 fűzött
kertépítés - sziklakert
712.3/.7 *** 635.923
[AN 3538275]
MARC

ANSEL
UTF-87202 /2014.
Boruzs János (1936-)
   888 kerti tipp : hasznos tanácsok kertbarátoknak / Boruzs János. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 150 p. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
ISBN 978-615-5237-91-1 fűzött
amatőr kertészkedés
635
[AN 3538273]
MARC

ANSEL
UTF-87203 /2014.
Füleky György (1945-)
   Tápanyag-gazdálkodás : mezőgazdasági mérnököknek / Füleky György, Sárdi Katalin. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 259 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253.
ISBN 978-963-286-599-7 fűzött : 4200,- Ft
mezőgazdasági termelés - trágya - agrokemikália - egyetemi tankönyv
631.8(075.8) *** 661.15(075.8)
[AN 3538851]
MARC

ANSEL
UTF-87204 /2014.
Glósz József (1950-)
   Gabonakereskedelem Magyarországon a 19. század első felében / Glósz József. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 335 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 273-292.
ISBN 978-963-236-794-1 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságtörténet - kereskedelem - gabona - 19. század
339.166.82(439)"18" *** 338(091)(439)"18" *** 633.1
[AN 3540547]
MARC

ANSEL
UTF-87205 /2014.
Grosléziat, Rodolphe
Kleiner Garten, grosse Ernte (magyar)
   Gazdag termés a kiskertben / Rodolphe Grosléziat ; [a rajzok Caroline Koehly munkái] ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 141 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Lépésről lépésre, ISSN 1589-6773)
ISBN 978-615-5178-52-8 fűzött : 2500,- Ft
amatőr kertészkedés
634
[AN 3540702]
MARC

ANSEL
UTF-87206 /2014.
Jacsmenik Gyula
   Szőlészet, borászat a kiskertben / Jacsmenik Gyula. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 153-154.
ISBN 978-615-5237-85-0 fűzött
szőlőművelés - borászat - amatőr kertészkedés
634.8 *** 663.2
[AN 3538288]
MARC

ANSEL
UTF-87207 /2014.
   Kutyaegészségtan / Deim Zoltán [et al.]. - Szeged : Deim Z., 2014. - 256 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 249-250.
ISBN 978-963-08-8885-1 kötött : 4200,- Ft
állatorvostan - kutya - kutyatartás
619 *** 636.7
[AN 3539053]
MARC

ANSEL
UTF-87208 /2014.
Nemere István (1944-)
   Biotitkok : csalások, botrányok, tévhitek / Nemere István. - [Debrecen] : Világóceán K., 2013. - 115, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-14-4 fűzött : 2000,- Ft
biotermék - élelmiszeripar - táplálkozástudomány
631.147 *** 663/664 *** 613.2
[AN 3538537]
MARC

ANSEL
UTF-87209 /2014.
Nyúltenyésztési Tudományos Nap (26.) (2014) (Kaposvár)
   26. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2014. május 21. / szerk. Matics Zsolt ; [rend., közread.] a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara [etc.]. - Kaposvár : KE Agrár- és Környezettud. Kar [etc.], 2014. - [2], 126 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen párhuzamos címként: 26th Hungarian Conference on Rabbit Production. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9821-71-2 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3540633]
MARC

ANSEL
UTF-87210 /2014.
Pappné Tarányi Zita
   Gyümölcsök termesztése a kiskertben / Pappné Tarányi Zita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 176 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-615-5237-82-9 fűzött
gyümölcstermesztés
634.1
[AN 3538282]
MARC

ANSEL
UTF-87211 /2014.
Pappné Tarányi Zita
   Metszés, szaporítás a kiskertben / Pappné Tarányi Zita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5237-86-7 fűzött
növénymetszés - szaporítás - amatőr kertészkedés
631.542 *** 631.53
[AN 3538390]
MARC

ANSEL
UTF-87212 /2014.
Pappné Tarányi Zita
   Ősztől őszig a kiskertben / Pappné, Boruzs, Jacsmenik. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5237-84-3 fűzött
amatőr kertészkedés
635.018
[AN 3538307]
MARC

ANSEL
UTF-87213 /2014.
Pappné Tarányi Zita
   Szobanövények ápolása / Pappné Tarányi Zita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-615-5237-87-4 fűzött
szobanövény
635.91
[AN 3538293]
MARC

ANSEL
UTF-87214 /2014.
Pappné Tarányi Zita
   Zöldségek termesztése a kiskertben / Pappné Tarányi Zita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
Bibliogr.: p. 149-150.
ISBN 978-615-5237-83-6 fűzött
zöldségtermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 3538374]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7215 /2014.
   Bögrés sütemények : piskótafélék, formasütemények, uzsonnafalatok, kalácsok hétköznapokra és ünnepekre / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 155, [5] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-45-4 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3538332]
MARC

ANSEL
UTF-87216 /2014.
Boruzs Jánosné
   888 hasznos tipp : konyhai tanácsok háziasszonyoknak / Boruzs Jánosné. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 160 p. ; 20 cm. - (Gyakorlati útmutató, ISSN 2064-6984)
ISBN 978-615-5237-92-8 fűzött
konyhatechnika - élelmiszer
641.51/.54
[AN 3538313]
MARC

ANSEL
UTF-87217 /2014.
   Édes csábítások : sütemények, muffinok, piték és lepények, desszertek, nagyszerű torták / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 156, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-38-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3538323]
MARC

ANSEL
UTF-87218 /2014.
   Híres magyar ízek : pörköltek, gulyások, pásztorételek, világjáró magyar receptek, ezerfüves erdélyi fogások, örökölt finomságaink az alföldtől a havasokig / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 156, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-41-6 fűzött
Magyarország - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3538263]
MARC

ANSEL
UTF-87219 /2014.
   Illatos muffinok : sokszínű aprósütemények, imádott sós és édes palacsinták, csokoládés finomságok / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 155, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-39-3 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3538269]
MARC

ANSEL
UTF-87220 /2014.
   Ízletes levesek : ötletes egytálételek, tészta- és rizsételek, burgonyás kedvencek / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 156, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-40-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3538252]
MARC

ANSEL
UTF-87221 /2014.
Lénárt Gitta
   Élő ételek könyve : lúgosítás természetesen / Lénárt Gitta. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 188 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-059-8 kötött : 3200,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3542958]
MARC

ANSEL
UTF-87222 /2014.
   Nagyszerű húsételek : könnyű szárnyasételek, szaftos pörköltek, ropogós sültek, disznótoros csemegék, ízletes pecsenyék / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 156, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-46-1 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3538326]
MARC

ANSEL
UTF-87223 /2014.
Petneházi Szilvia (1974-)
   Paleokos receptek 4 : cukor-, glutén- és tejmentes receptek a paleo diéta tükrében 0-24 óráig / Petneházi Szilvia. - [Körösladány] : OnLine-Egészség Kft., cop. 2014. - [110] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89766-3-5 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3540403]
MARC

ANSEL
UTF-87224 /2014.
Steel, Susannah
A little course in... preserving (magyar)
   Befőzés és egyéb konyhai praktikák / [Susanna Steel] ; [receptek Amanda Wright] ; [ford. Joannovics F. Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-7785-2 kötött : 3800,- Ft
befőzés - lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3537985]
MARC

ANSEL
UTF-87225 /2014.
   Színes saláták : könnyű ételek, mediterrán csemegék, mártások és dresszingek / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 154, [6] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-42-3 fűzött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3538244]
MARC

ANSEL
UTF-87226 /2014.
   Tepsis ínyencségek : megunhatatlan zöldséges és húsos rakott ételek, édes és sós felfújtak, pizzák és lepények / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 156, [4] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-47-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3538248]
MARC

ANSEL
UTF-87227 /2014.
   Változatos egytálételek : tartalmas és ízletes csemegék római tálban, mázas cserépben, mikrohullámon / [szerk. Toró Elza]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 155, [5] p. ; 20 cm. - (Tűzrőlpattant receptek, ISSN 2064-7018)
ISBN 978-615-5237-48-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3538258]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7228 /2014.
   Civilnek maradni : a 2013-ban Budapesten megrendezett Nemzetközi Civil Etikai Konferencia előadásai / [közread. a] Fokusz Egyesület. - Budapest : Fokusz Egyes., 2014. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88467-6-1 kötött
Európa - etika - civil szervezet
174 *** 334.012.46(4)
[AN 3539672]
MARC

ANSEL
UTF-87229 /2014.
Civilnek maradni (angol)
   Staying civil : International Conference of Civil Ethics, Budapest 2013 / [publ. by the] Fokusz Association. - Budapest : Fokusz Assoc., 2014. - 128 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88467-7-8 kötött
Európa - etika - civil szervezet
174 *** 334.012.46(4)
[AN 3539677]
MARC

ANSEL
UTF-87230 /2014.
Forrai Gábor (1962-)
   Kortárs nézetek a tudásról / Forrai Gábor. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 220 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 211-220.
ISBN 978-963-236-815-3 fűzött : 2200,- Ft
ismeretelmélet
165
[AN 3540551]
MARC

ANSEL
UTF-87231 /2014.
Potter, Ellis
3 theories of everything (magyar)
   3 elmélet a mindenségről / Ellis Potter ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2014. - 135 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-227-7 fűzött : 1750,- Ft
vallásfilozófia - metafizika - világnézet
11 *** 21 *** 140.8
[AN 3538822]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7232 /2014.
Barsi Balázs (1946-)
   Jézus, világ megváltója : elmélkedések és imádságok nagyböjt idejére / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Kecskemét ; [Csólyospálos] : Takács A., 2014. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89444-6-7 fűzött
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 243 *** 22.07
[AN 3539350]
MARC

ANSEL
UTF-87233 /2014.
Bauberger, Stefan (1960-)
Der Weg zum Herzgrund (magyar)
   Nyitottan a teljességre : keresztény hit, zen gyakorlatok / Stefan Bauberger ; [ford. Palóczné Kovács Beáta]. - Budapest : JTMR, 2014. - 90 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Lelkiségi írások, ISSN 2063-3467)
Bibliogr.: p. 89-90.
ISBN 978-963-8014-62-7 fűzött : 1600,- Ft
zen buddhizmus - kereszténység
294.321(520) *** 23/28
[AN 3538917]
MARC

ANSEL
UTF-87234 /2014.
Beller, Tilmann (1938-)
Der neue Anfang (magyar)
   2000 - az új kezdet : egy út Kentenich atyával / Beller Tilmann ; [ford. Szelesteiné Czopf Krisztina] ; [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - 2. jav. kiad. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2013. - 95 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-88469-7-6 fűzött
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 3543841]
MARC

ANSEL
UTF-87235 /2014.
Bendász István (1903-1991)
   Helytállás és tanúságtétel : a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye hitvalló és meghurcolt papjai / Bendász István, Bendász Dániel. - Budapest : Kairosz, 2014. - 529 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 517-529.
ISBN 978-963-662-679-2 kötött : 3900,- Ft
Kárpátalja - Szovjetunió - katolikus pap - görög katolikus egyház - határon túli magyarság - állami terror - 1945 utáni időszak
281.5.018.2(477.87)(=945.11)(092) *** 323.282(477.87)(=945.11)"1945/195"
[AN 3543775]
MARC

ANSEL
UTF-87236 /2014.
Biacsi Mónika
   Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás / Biacsi Mónika, Danka Balázs, Ótott-Kovács Eszter. - Szeged : SZTE Altajisztikai Tansz., 2014. - 165 p. : ill. ; 23 cm. - (Altajisztikai tankönyvtár, ISSN 2062-9036 ; 3.)
Bibliogr.: p. 163-165.
ISBN 978-963-306-269-2 fűzött
ótörök nyelv - manicheizmus - gyónás
265.6 *** 273.21 *** 809.438.9
[AN 3540213]
MARC

ANSEL
UTF-87237 /2014.
Biblia (magyar)
   Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján / [... Eleonore Beck magyarázataival] ; [közread. a] Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. - 8. kiad. - Budapest : Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2014. - 1384, V, [2] p. ; 21 cm
A ford. a Káldi György-féle fordítás alapján kész. - A bev. és a magyarázatok a "Die Heilige Schrift" (Stuttgart : Verl. Katholisches Bibelwerk, 1980) c. kiadvány alapján. - borító- és gerinccím: Szentírás
ISBN 978-963-9921-07-8 kötött
22.04=945.11
[AN 3542921]
MARC

ANSEL
UTF-87238 /2014.
   Corpus Antiphonalium Officii - Ecclesiarum Centralis Europae / red. ... by László Dobszay ; [publ. by the] ... Institute for Musicology. - Budapest : MTA ZTI, 1990 [!1991]-. - 24 cm
2010-től közread. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet és az MTA-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport. - gerinccím: CAO-ECE
ISBN 963-7074-31-7 *
ISBN 978-963-7074-31-8
egyházi énekeskönyv - antifóna
264-068.2
[AN 117645]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/B., Aquileia : sanctorale / red. Gabriella Gilányi. - 2014. - 384 p. : ill., színes
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-7074-90-2)
szertartás - antifóna
264-068.2
[AN 3540353] MARC

ANSEL
UTF-87239 /2014.
The Dead Sea scrolls (magyar)
   A holt-tengeri tekercsek / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 5.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7815-6 kötött : 1290,- Ft
ókori Palesztina - esszénusok - holt-tengeri tekercsek - régészet
296.624.2 *** 904(33) *** 904(569.4) *** 296.73
[AN 3539081]
MARC

ANSEL
UTF-87240 /2014.
Glässer Norbert (1979-)
   Találkozás a Szent Igazzal : a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe, 1891-1944 / Glässer Norbert. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 374 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 40.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 8.)
Bibliogr.: p. 319-338. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-258-6 fűzött
Magyarország - zsidóság - haszidizmus - sajtó - századforduló - 20. század
296.67(439) *** 070(439)(=924)"189/194" *** 316.347(=924)(439)"189/194"
[AN 3538668]
MARC

ANSEL
UTF-87241 /2014.
Görföl Tibor (1976-)
   A felfoghatatlan titok a történelemben : Karl Rahner szentháromságtana a mai teológia összefüggésében / Görföl Tibor. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 207 p. ; 23 cm. - (Coram Deo, ISSN 1587-3374)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-834-4 fűzött : 2200,- Ft
Rahner, Karl (1904-1984)
Németország - vallásfilozófia - filozófus - szentháromságtan - 20. század - teológus
231.01 *** 1(430)(092)Rahner,_K. *** 21 *** 282(430)(092)Rahner,_K.
[AN 3540561]
MARC

ANSEL
UTF-87242 /2014.
Gyócsi László (1947-)
   Száguldó zarándoklat : útirajz / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2014. - 63 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88402-7-1 fűzött : 1000,- Ft
Csíksomlyó - Székelyföld - Moldva - helyismeret - zarándoklat
248.153.8(498.4-2Csíksomlyó) *** 908.498.3 *** 908.498.4Székelyföld
[AN 3540176]
MARC

ANSEL
UTF-87243 /2014.
   Ha nem hallasz, hajolj le.. : történetek, anekdoták Szent II. János Pál pápáról / összeáll. és ford. Koncz Éva. - Budapest : [s.n.], 2014. - 91 p. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5166-07-8)
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - anekdota
262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-36)
[AN 3540072]
MARC

ANSEL
UTF-87244 /2014.
Hafenscher Károly (1926-)
   Perbeszéd helyett párbeszéd : Hafenscher Károllyal beszélget Zimányi Ágnes. - Budapest : Kairosz, 2014. - 126 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 96.)
ISBN 978-963-662-688-4 fűzött : 1500,- Ft
Hafenscher Károly (1926-)
Magyarország - evangélikus egyház - protestáns lelkész - 20. század - 21. század - életútinterjú
284.1(439)(092)Hafenscher_K.(047.53)
[AN 3537818]
MARC

ANSEL
UTF-87245 /2014.
Kővári Réka (1973-)
   A Deák-Szentes kézirat = The Deák-Szentes manuscript / Kővári Réka ; [ford. ... Pokoly Judit]. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközp., 2013. - 364 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Fontes historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria, ISSN 1586-2143 ; 6.)
Bibliogr.: p. 311-329.
ISBN 978-615-5273-04-9 kötött
Magyarország - kézirat - 18. század - egyházi énekeskönyv - egyházi népének
245 *** 398.88(=945.11) *** 09(439)"17"
[AN 3540372]
MARC

ANSEL
UTF-87246 /2014.
   Kulturális identitás: a vallás szerepe Európában = Cultural identity: the role of religion in Europe / [szerk. Kardos Lili]. - Szeged : SZTE ÁJK NRTI, 2013. - 94 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 8.)
A Szegeden, 2013. ápr. 25-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-243-2 fűzött
Európa - vallásszociológia - konferencia-kiadvány
291(4) *** 261(4) *** 316.7(4) *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3539045]
MARC

ANSEL
UTF-87247 /2014.
Pap Gábor (1939-)
   Manitól Rasdiig : a "fő-fő eretnekről", elő- és utóéletéről / Pap Gábor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Két Hollós, 2014. - 128 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 111-119.
ISBN 978-963-89400-6-3 fűzött : 2215,- Ft
manicheizmus
273.21
[AN 3543814]
MARC

ANSEL
UTF-87248 /2014.
Puskely Mária (1933-)
   Szent Ágoston regulája = Regula Sancti Augustini / Puskely Mária. - Budapest : Jel, 2014. - 130 p. : ill. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 90-111.
ISBN 978-615-5147-42-5 fűzött : 1200,- Ft
Augustinus Aurelius (354-430). Regula ad servos Dei
szent - 4. század - 5. század - ágostonosok - szabályzat
235.3(092)Augustinus_Aurelius *** 271.4-4
[AN 3539666]
MARC

ANSEL
UTF-87249 /2014.
Rozsnaki László (1965-)
   Dekódolt Biblia / Rozsnaki László ... - Budapest : Angyali Menedék K., 2014. - 337 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött : 4990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-46085-9-0)
rejtély - bibliakutatás
22 *** 001.94
[AN 3539287]
MARC

ANSEL
UTF-87250 /2014.
Tanúságtétel liliommal, vérrel (olasz)
   Testimonianza con il giglio e con il sangue : la via e il martirio di una giovane raguzza operaia / a cura di József Temesi ; [trad. di Éva Ellenbacher ...]. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2014]. - 117 p. : ill. ; 21 cm
Kész. Galambos Miklós és Oross István adatgyűjtése alapján
ISBN 978-963-7573-54-5 fűzött
Bódi Mária Magdolna (1921-1945)
Magyarország - mártír - katolikus egyház - második világháború
248(092)Bódi_M.
[AN 3539587]
MARC

ANSEL
UTF-87251 /2014.
Vujicic, Nick (1982-)
Limitless (magyar)
   Nyitott lélekkel : imák egy varázslatosan jó életért / Nick Vujicic ; [... szerk. és átd. Szántai Zsolt]. - Budapest : Studium Plusz, 2014. - 232 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5054-97-6 kötött : 3199,- Ft
hit - életvezetés
234 *** 613.865
[AN 3537787]
MARC

ANSEL
UTF-87252 /2014.
Ye-śes-mtsho-rgyal (8. sz)
Padma bka than (magyar)
   A Lótuszban született : Padmaszambhava élettörténete / lejegyezte Jese Cögyal ; feltárta Nyang Ral Nyima Öszer ; az ajánlást írta Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse ; az előszót írta Őszentsége Dilgo Khjence Rinpocse ; [bev.] Cele Nacok Rangdröl ... ; [ford. Balla Krisztiánné és Tóth Csilla]. - Budapest : Ezüstszem K., 2014. - 385 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 339-353.
ISBN 978-963-08-8060-2 fűzött : 3500,- Ft
Padma Sambhava (717?-762?)
Tibet - vallási személy - tibeti buddhizmus - 12. század
294.3(515)(092)Padma_Sambhava
[AN 3540249]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7253 /2014.
Aronson, Elliot (1932-)
The social animal (magyar)
   A társas lény / Elliot Aronson ; [ford. Erős Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 504 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 417-468.
ISBN 978-963-05-8628-3 kötött
társadalmi viselkedés
316.6
[AN 3543688]
MARC

ANSEL
UTF-87254 /2014.
Bangó Jenő (1934-)
   Magyarország Nyugatról nézve : Bangó Jenő belga-magyar szociológussal beszélget Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2013. - 128 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 116.)
ISBN 978-963-662-646-4 fűzött : 1500,- Ft
Bangó Jenő (1934-)
Belgium - szociológus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - életútinterjú
316(493)(=945.11)(092)Bangó_J.(047.53)
[AN 3537829]
MARC

ANSEL
UTF-87255 /2014.
Csúcs László (1942-)
   Pénz és média / Csúcs László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 390 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-683-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - tömegtájékoztatási eszköz - tömegkommunikáció - memoár
316.774(439)"198/199"+(0:82-94) *** 323(439)"198/199"(0:82-94) *** 791.9.096/.097(439)"198/199"(0.82-94)
[AN 3537957]
MARC

ANSEL
UTF-87256 /2014.
Csúri Ákos (1970-)
   Honfoglalók albérletben : Magyarország, 1988-2013 / Csúri Ákos. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 499 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-693-367-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - szociográfia - ezredforduló - interjú
308(439)"198/201"(047.53)
[AN 3540080]
MARC

ANSEL
UTF-87257 /2014.
Grän, Sigfried
Alltag zur Zeit Jesu (magyar)
   Mindennapok Jézus idejében / Sigfried Grän ; [ford. Gyürki Károly]. - Budapest : Jel, 2014. - 191 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5147-45-6 fűzött : 2100,- Ft
ókori Izrael - társadalom - hétköznapi élet - 1. század
316.3(33)"00" *** 316.728(33)"00"
[AN 3539657]
MARC

ANSEL
UTF-87258 /2014.
   Iljics gyermekei : a "kárpátontúli szovjet magyar" népoktatás olvasókönyve, 1945-1991" / összeáll., szerk. M. Takács Lajos. - Edelény : MKKM, 2013. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 47.)
ISBN 978-963-88916-7-9 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - határon túli magyarság - közoktatás - 20. század
316.347(=945.11)(477.87) *** 37.014(477.87)(=945.111)"194/199"
[AN 3539655]
MARC

ANSEL
UTF-87259 /2014.
   Másodkézből : magyar ifjúság, 2012 / [szerk. Nagy Ádám, Székely Levente]. - [Budapest] : [ISZT Alapítvány], [2014]. - 302 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. Az Ifjúságügy Szakértőinek Társasága Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89861-2-2 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(439)"201"(083.41)
[AN 3538910]
MARC

ANSEL
UTF-87260 /2014.
Máté János (1947-)
   Értékrendek ökonómiája : a formákba vetített értelmezések szerepe / Máté János. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 68 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 63-67.
ISBN 978-963-08-9494-4 fűzött
értékrend - társadalomfilozófia - gazdaságfilozófia
316.752 *** 141.7 *** 330.1
[AN 3540159]
MARC

ANSEL
UTF-87261 /2014.
Néző István (1963-)
   Kisvárda és környéke zsidóságának története / Néző István. - [Záhony] : Kiút Térségfejlesztési Egyes., 2014. - 135, [2] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Kiút Térségfejlesztési Egyesület. - Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-963-08-8941-4 kötött
Kisvárda - zsidóság - holokauszt - helytörténet
316.347(=924)(439-2Kisvárda)(091) *** 323.12(=924)(439-2Kisvárda)"194" *** 943.9-2Kisvárda
[AN 3540157]
MARC

ANSEL
UTF-87262 /2014.
   Pedagogikum és kommunikáció = Comprehensive pedagogy and communication / szerk. Dombi Alice, Dombi Mária. - Szeged : Universitas Szeged, [2014]. - 328 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5106-13-2 fűzött
kommunikáció - pedagógia
316.77 *** 37
[AN 3539268]
MARC

ANSEL
UTF-87263 /2014.
Szále László (1943-)
   Pokolhegy : befejezetlen riport / Szále László. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-59-6 fűzött : 2900,- Ft
Ráckeve - cigányság - oktatás - hátrányos helyzetű
316.347(=914.99)(439-2Ráckeve) *** 376.7(=914.99)(439-2Ráckeve)
[AN 3537762]
MARC

ANSEL
UTF-87264 /2014.
Szegedi Péter (1973-)
   Riválisok : Debrecen futballtársadalma a 20. század első felében / Szegedi Péter. - Budapest : Korall, 2014. - 358 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 355-358.
ISBN 978-963-89221-4-4 kötött : 3490,- Ft
Debrecen - labdarúgás - sporttörténet - társadalomtörténet - 20. század
316.32(439-2Debrecen)"190/194" *** 796.332(439-2Debrecen)"190/194"
[AN 3540203]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7265 /2014.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
vicc
398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - [2014]. - 96 p. : ill.
ISBN 978-615-5361-09-8 fűzött : 950,- Ft
[AN 3538548] MARC

ANSEL
UTF-87266 /2014.
Stendhal (1783-1842)
De l'amour (magyar)
   A szerelemről / Stendhal ; [ford. Kolozsvári Grandpierre Emil] ; [a jegyzeteket írta Benyhe János]. - Győr : Tarandus, cop. 2013. - 448, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5261-46-6 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - szerelem - esszé
392.6(0:82-4) *** 840-4=945.11
[AN 3538395]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7267 /2014.
   1946 : a mezőberényi németek kitelepítése : hiánypótló történelemkönyv / [a visszaemlékezéseket összegyűjt. és szerk. Kisari Miklósné]. - [Mezőberény] : Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyes., 2014. - 163 p. : ill. ; 29 cm. - (Mezőberény öröksége, ISSN 2062-9540 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9244-5 kötött
Mezőberény - kitelepítés - magyarországi németek - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
325.254(=30)(439-2Mezőberény)"194"(093)
[AN 3540163]
MARC

ANSEL
UTF-87268 /2014.
   EU10, Martonyi 70 : [díszkötet Martonyi János 70. születésnapjára] / [szerk. Margitay-Becht Beáta] ; [kiad. Magyarország Külügyminisztériuma]. - [Budapest] : Külügymin., 2014. - 222 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Kötött
Magyarország - Európa - külpolitika - 21. század - emlékkönyv
327(4)"200/201" *** 327(439)"200/201"
[AN 3540357]
MARC

ANSEL
UTF-87269 /2014.
   Ezt hozta a fülkeforradalom! : elemzések az Orbán-kormány négy évéről ; [közread. a] ... Policy Agenda. - Budapest : L'Harmattan : Policy Agenda, 2014. - 214 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-827-6 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - társadalom - 21. század
323(439)"201" *** 338.2(439)"201" *** 316.32(439)"201"
[AN 3540556]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2014.
Funder, Anna (1966-)
Stasiland (magyar)
   Stasiország / Anna Funder ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Európa, 2014. - 337 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9567-8 kötött : 3490,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - titkosszolgálat - hétköznapi élet - riportregény
327.84(430.2)(0:82-94) *** 929(430.2)(0:82-94)
[AN 3538002]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2014.
Kende Tamás
   Az intézményes forradalom : adatok a kommunista párt kulturális és társadalmi történetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 1945-1956 / Kende Tamás ; [közread. a] Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára. - Miskolc ; Budapest : MNL Borsod-Abaúj-Zemplén M. Lvt., 2014. - 219 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 202-217.
ISBN 978-963-9311-61-9 fűzött
Magyar Dolgozók Pártja
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kommunista párt - politikai propaganda - Rákosi-korszak
329(439.134)MDP"1945/1956" *** 329(439.134)MKP"1945/1956" *** 32.019.51(439.134)"1945/1956"
[AN 3539997]
MARC

ANSEL
UTF-87272 /2014.
   Magyar ifjúsági kódex : a Jobbik Ifjúsági Tagozatának kiadványa magyar fiatalok részére. - [Budapest] : Jobbik Ifj. Tag., [2014]. - 35 p. : ill., színes ; 15 cm
Kötött
Magyarország - jobboldali irányzat - párt - politikai propaganda
329.17(439) *** 32.019.5
[AN 3540184]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2014.
   Magyar Narancs : minden héten forradalom : A szerk. 2010-2014 : az elmúlt négy év 141 tételben / [szerk. Bojtár B. Endre] ; [a válogatásban közrem. Fenyves Katalin]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 310, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-049-6 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század - publicisztika
323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3538905]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2014.
Mészáros Tamás (1947-)
   Vészhelyzet : [4 év a centrális erőtérben] / Mészáros Tamás. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 285 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-66-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - gazdaságpolitika - 21. század
323(439)"200/201" *** 338.2(439)"200"/201"
[AN 3537778]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2014.
Szabó Márton (1942-)
   A közügy politikaelmélete / Szabó Márton ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE : Nemz. Közszolgálati Tankv. K., 2014. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 243-251.
ISBN 978-615-5344-55-8 fűzött
Magyarország - nyilvánosság - közpolitika - politológia - 21. század - egyetemi tankönyv
32.001(439)(075.8) *** 32(439)"200"(075.8) *** 316.65(439)"200"(075.8)
[AN 3539979]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2014.
Szájer József (1961-)
   Szabad Magyarország, szabad Európa : újabb tizenöt év : beszédek, írások, dokumentumok, 1998-2013 / Szájer József. - Budapest : [Szájer J.], 2014. - 926 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9032-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Európai Unió - Magyarország - belpolitika - európai integráció - ezredforduló
323(439)"199/201" *** 327.39(4-62) *** 328(4-62)
[AN 3540384]
MARC

ANSEL
UTF-87277 /2014.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Szülőföldön hontalanul : az elhurcolt felvidéki magyarok kálváriája / Ujváry Zoltán. - Budapest : Kalligram, 2014. - 132, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5454-19-6 fűzött : 2000,- Ft : 7 EUR
Felvidék - kitelepítés - határon túli magyarság - 1945 utáni időszak - memoár
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1949"(0:82-94)
[AN 3543854]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2014.
Venczel István
   Viharfelhők a Selyemút felett : egy diplomata visszaemlékezése a közép-ázsiai térségben eltöltött éveire / Venczel István. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2014. - 275, [11] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8800-4 fűzött
Venczel István
Magyarország - Közép-Ázsia - diplomata - politika - 20. század - ezredforduló - memoár
32(58)"197/200" *** 327(439)(092)Venczel_I.(0:82-94)
[AN 3539679]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2014.
Zbig (magyar)
   Zbig : Zbigniew Brzezinski, a stratéga / szerk. Charles Gati ; Jimmy Carter előszavával ; [ford. Dudik Annamária Éva ..., Nagy Mónika Zsuzsanna ...]. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 359 p., [8] fol. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-58-9 fűzött : 3490,- Ft
Brzezinski, Zbigniew (1928-)
Egyesült Államok - politikus - külpolitika - 20. század
32(73)(092)Brzezinski,_Z. *** 327(73)"197/198"
[AN 3537770]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7280 /2014.
   Acta et fragmenta visitationes canonicae parochiarum : VÉL I.1.7. / szerk. Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2014. - VIII, 309 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 6.)
Váltakozva magyar és latin nyelven. - Bibliogr.: p. VII-VIII.
ISBN 978-963-88757-9-2 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém - levéltár - történelmi forrás - mutató
930.253(439-2Veszprém)(083.8) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)(093)
[AN 3540361]
MARC

ANSEL
UTF-87281 /2014.
Barlay, Nick (1963-)
Scattered ghosts (magyar)
   Szellemek nyomában : egy család története a háború, a holokauszt és a forradalom tükrében / Nick Barlay. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2013. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Szekeres Gábor. - Bibliogr.: p. 249-253.
ISBN 978-615-5361-04-3 kötött : 3300,- Ft
Barlay család
Magyarország - Nagy-Britannia - családtörténet - memoár
929.52(439)Barlay(0:82-94) *** 929.52(410)(=945.11)Barlay(0:82-94)
[AN 3538542]
MARC

ANSEL
UTF-87282 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Fehér sas, vörös csillag : szovjet agresszió Lengyelország ellen, 1919-1920 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 190, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 188.
ISBN 978-615-5237-65-2 fűzött
Lengyelország - Oroszország - történelem - hadtörténet - két világháború közötti időszak
943.8"191/192" *** 355.48(438)"1919/1920" *** 355.48(47)"1919/1920"
[AN 3538080]
MARC

ANSEL
UTF-87283 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Oroszlán és sas : a harmincéves háború, 1618-1648 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 205, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-615-5130-63-2 fűzött
történelem - hadtörténet - harmincéves háború
940"1618/1648" *** 355.48(4)"1618/1648"
[AN 3538077]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2014.
Forrai György (1930-)
   Az orvos nyomoz : miben haltak meg a halhatatlanok? / Forrai György, Józsa László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-712-0 fűzött : 2900,- Ft
híres ember - betegség - művelődéstörténet
929(100) *** 616-092.11 *** 930.85(100)
[AN 3540390]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2014.
Halmy Miklós (1931-)
   Szerkő I : egyedi periodika / Halmy Miklós. - Budapest : Duranki, 2000[!2014]. - [96] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9004-5 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - magyarságkutatás - világirodalom - antológia
930.8(=945.11)(089.3) *** 73/76(439)(092)Halmy_M. *** 82-822=945.11
[AN 3540631]
MARC

ANSEL
UTF-87286 /2014.
Lukacs, John (1924-)
Budapest, 1900 (magyar)
   Budapest, 1900 : a város és kultúrája / John Lukacs ; [ford. Mészáros Klára]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1991. - 305, [2] p., [32] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 296-301.
ISBN 978-963-07-9630-9 kötött : 3690,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - szociográfia - századforduló
930.85(439-2Bp.)"190" *** 308(439-2Bp.)"190"
[AN 3543092]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2014.
Lukacs, John (1924-)
A short story of the twentieth century (magyar)
   A huszadik század rövid története / John Lukacs ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2014. - 221 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9692-7 kötött : 2990,- Ft
világtörténelem - 20. század
930.9"19"
[AN 3538015]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2014.
Nemeskürty István (1925-)
   Búcsúpillantás : a Magyar Királyság és kormányzója, 1920-1944 / Nemeskürty István. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 356 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-253-0 kötött : 2950,- Ft
Horthy Miklós (1868-1957)
943.9"192/194" *** 943.9(092)Horthy_M.
[AN 3542930]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2014.
   Püspöki birtokjogi iratok, 1527-1785 : VÉL III.1.a.3. = Litteralia instrumenta jura episcopatus Vesprimiensis tangentia, 1527-1785 / szerk. Karlinszky Balázs. - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2014. - 75 p. ; 24 cm. - (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei, ISSN 2061-828X ; 7.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5471-00-1 fűzött
Veszprémi Egyházmegye
Veszprém - levéltár - földesúri birtokjog - 16. század - 17. század - 18. század - történelmi forrás
930.253(439-2Veszprém)(083.8) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)(093) *** 347.236(439)"15/17"(093)
[AN 3540365]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2014.
Tóth Ferenc (1928-)
   Makó igézetében : cikkek, tanulmányok / Tóth Ferenc. - Makó : [Tóth F.], 2014. - 380 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8879-0 kötött
Makó - helytörténet - publicisztika
943.9-2Makó(0:82-92)
[AN 3538680]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2014.
Zelenay, K. T.
   2038 avagy A magyar történelem eltitkolt lapjai / K. T. Zelenay. - Budapest : One Média, 2014. - 688 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8470-9 fűzött : 3890,- Ft
magyar történelem - szentkoronatan
943.9 *** 342.519.8(439)
[AN 3538562]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7292 /2014.
Kovács Lajos (1949-)
   Dorog és a tudományok 6 : Dorog a városiasodás útján I. : gazdaság-, politika- és kultúrtörténeti folyamatok a XX. századból / [Kovács Lajos és Menyhárt Csaba írásai]. - [Dorog] : DVBE, 2014. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 45.)
Bibliogr.
Fűzött
Dorog - helyismeret
908.439-2Dorog
[AN 3540187]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2014.
   Nagykanizsa / [előszó Polay József] ; [bev. és képaláírás Kunics Zsuzsa] ; [... ford. Ballér Piroska ..., Modor Constance ...]. - [Nagykanizsa] : Canissa, 2014. - 85, [3] p. : ill., főként színes ; 23 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-9379-96-1 kötött
Nagykanizsa - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagykanizsa(084.12)
[AN 3541027]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2014.
Sümegh László (1945-)
Ausztriai anziksz (új kiadása)
   Új ausztriai anziksz / Sümegh László ; [graf. Hetényi Katalin]. - Átd., bőv. kiad. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 395, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395.
ISBN 978-615-5219-62-7 fűzött : 1490,- Ft
Bécs - Ausztria - helyismeret
908.436-2Wien *** 908.436
[AN 3540346]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2014.
Tápi Mária
   Kínai kalandozásaim / Tápi Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 147 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-98-3 fűzött
Kína - helyismeret - memoár
908.510(0:82-94)
[AN 3539656]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7296 /2014.
Ambrus István (1986-)
   Egység és halmazat : régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben / Ambrus István ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék]. - Szeged : SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tansz., 2014. - 316 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 294-315.
ISBN 978-963-306-265-4 fűzött
büntetőjog - bűncselekmény
343.23
[AN 3538920]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2014.
Applebaum, Anne (1964-)
Iron curtain (magyar)
   Vasfüggöny : Kelet-Európa megtörése, 1944-1956 / Anne Applebaum ; [ford. Szabó Hedvig]. - Budapest : Európa, 2014. - 610, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 579-598.
ISBN 978-963-07-8466-5 kötött : 4590,- Ft
Kelet-Európa - vasfüggöny - állami terror - kommunista párt - forradalom - 1945 utáni időszak
341.222(4-11)"194/195" *** 323.282(4-11)"194/195" *** 329.15(4-11)"194/195" *** 323.272(4-11)"194/195" *** 327.8(4-11)"194/195"
[AN 3538890]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2014.
   Börtönügyi kaleidoszkóp : ünnepi kötet Dr. Lőrincz József 70. születésnapja tiszteletére / [szerk. Deák Ferenc és Pallo József]. - Budapest : Büntetés-végrehajtás Tud. Tcs., 2014. - 249 p. : ill. ; 26 cm. - (Börtönügyi tanulmányok, ISSN 2064-5457 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89996-0-3 kötött
Magyarország - börtönügy - büntetés-végrehajtás - büntetőjog - emlékkönyv
343(439) *** 343.8(439)
[AN 3539976]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Sasok harcban : német ejtőernyős vadászok Krétán és Monte Cassinonál / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 158, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5237-20-1 fűzött
Monte Cassino - Kréta (sziget) - Németország - hadtörténet - ejtőernyős fegyvernem - csata - második világháború
356.169(430)"1939/1945" *** 355.483(495.9)"1941" *** 355.483(45-2Monte_Cassino)"1944"
[AN 3538069]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2014.
   Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive : Internationaler Kongress : Szeged, 17-19. Mai 2012 / Hrsg. Éva Jakab. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 158 p. : ill. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 10.)
Váltakozva német, angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5300-19-6 fűzött
Európa - szerzői jog - jogtörténet - szellemi tulajdon
347.77/.78(4)(091)
[AN 3538858]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2014.
Hegedűs Andrea (1971-)
   Polgári jog : családjog / Hegedűs Andrea. - Szeged : R.I.M.Á.K. Bt., 2014. - 400 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. márc. 15. - Gerinccím: Családjog. - Bibliogr.: p. 399-400.
ISBN 978-963-08-9013-7 fűzött
Magyarország - családjog
347.6(439)
[AN 3538847]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2014.
Kovácsné Sipos Ágnes
   A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig : a keleti és nyugati fejlődési út összegző bemutatása kilenc európai uniós tagország példáján keresztül / Kovácsné Sipos Ágnes ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - Budapest : BGF, 2014. - 297, [140] p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 281-292. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7159-65-7 fűzött
Magyarország - nemzeti bank - pénzügyi jog - jogtörténet
34:336(100) *** 336.711(439)(091) *** 336.711(100)(091) *** 34:336(439)
[AN 3540371]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2014.
Kulisity Mária
   A munkaviszony megszűnése és megszüntetése / Kulisity Mária. - Budapest : Complex, 2014. - 244 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 5.)
Lezárva: 2014. márc. 31.
ISBN 978-963-295-392-2 fűzött
Magyarország - munkajog - munkaviszony-megszűnés
349.227(439)(036)
[AN 3540964]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2014.
   Mire való egy alkotmány? : nemzeti sajátosságok és európai konszenzus : [nemzetközi kollokvium a budapesti Francia Intézet és a Károlyi József Alapítvány szervezésében ...] : [2013. március 8. ... - március 9., ... Fehérvárcsurgó ...] = Une constitution, pour quoi faire? : entre spécificités nationales et consensus européen : [colloque international organisé par la Fondation Joseph Károlyi et l'Institut français de Budapest ...] : [... 8 et ... 9 mars 2013, ... Fehérvárcsurgó ...] = Warum bedarf es einer Verfassung? : zwischen nationalen Besonderheiten und europäischem Konsensus : [internationale Konferenz organisiert von der Joseph Károlyi Stiftung und dem Französischen Institut in Budapest ...] : [8. und ... 9. März 2013, ... Fehérvárcsurgó] / [... szerk. ... Károlyi Elisabeth]. - Budapest : Károlyi J. Alapítvány : Helikon, 2014. - 289 p. ; 24 cm
Váltakozva francia, magyar és német nyelven. - Összefoglalás váltakozva francia, magyar és német nyelven
ISBN 978-963-227-566-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Európa - alkotmány - összehasonlító jog - konferencia-kiadvány
342.4(439) *** 342.4(4) *** 340.5 *** 061.3(439-2Fehérvárcsurgó)
[AN 3539542]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2014.
Pokol Béla (1950-)
   Alkotmánybíráskodás : szociológiai, politológiai és jogelméleti megközelítésekben / Pokol Béla. - Budapest : Kairosz, 2014. - 227 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-677-8 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - alkotmánybíróság - alkotmányjog
342.565.2(439) *** 342.4(439)
[AN 3537794]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2014.
   Polgári jogunk alapvonásai / szerk. Török Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar [Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet Civilisztikai Tanszék]. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 259 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5344-52-7 fűzött
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 3540089]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2014.
Saviano, Roberto (1979-)
Zero zero zero (magyar)
   Zéró zéró zéró : a világot felforgató kokain nyomában / Roberto Saviano ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-17-8 fűzött : 3290,- Ft
kábítószer - kábítószer-forgalmazás - szervezett bűnözés
343.575(100) *** 343.341(100) *** 613.83
[AN 3538433]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2014.
Szita Szabolcs (1945-)
   A Gestapo tevékenysége Magyarországon, 1939-1945 : a német Titkos Államrendőrség Magyarországon a II. világháború idején / Szita Szabolcs. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-348. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-13-6207-7 kötött : 3490,- Ft
Németország. Geheime Staatspolizei
Németország - politikai rendőrség - állami terror - magyar történelem - második világháború
351.746.1(430)"193/194" *** 943.9"193/194" *** 323.282(430)"193/1945"
[AN 3538882]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2014.
Takács Tibor (1974-|)
   Szoros emberfogás : futball és állambiztonság a Kádár-korszakban / Takács Tibor. - Budapest : Jaffa, 2014. - 252 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 226-229.
ISBN 978-615-5418-14-3 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - labdarúgás - sporttörténet - megfigyelés - titkosszolgálat - Kádár-korszak
351.746.1(439)"195/198" *** 796.332(439)"195/198"
[AN 3539568]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2014.
   Új Btk. kommentár : frissítés az első kiadáshoz / főszerk. Polt Péter. - Budapest : Nemz. Közszolgálati Tankv. K., 2014. - 379 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-56-5 fűzött
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - útmutató - törvény
343(439)(094)(036)
[AN 3539974]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2014.
   WIT handbook / [publ. by the] Magyar Honvédség Altiszti Akadémia. - [Szentendre] : [MH Altiszti Akad.], 2014. - [123] p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
terrorizmus - harci cselekmény - helyszíni szemle - útmutató
343.98(036) *** 323.285
[AN 3543842]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7312 /2014.
Dobri István
   Nagydorogiak a világháborúk poklában / Dobri István ; [kiad. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata]. - Nagydorog : Önkormányzat, 2013. - 307 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 306-307.
ISBN 978-963-08-8368-9 kötött
Nagydorog - katona - hadtörténet - első világháború - második világháború - helytörténet
355(439-2Nagydorog)(092)"1914/1948" *** 355(439-2Nagydorog)(092)"1914/1918" *** 943.9-2Nagydorog *** 355.48(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3539519]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Acélvihar : páncéloscsaták : Kurszk 1943, Ardennek 1944 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 205, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202.
ISBN 978-615-5237-22-5 fűzött
Kurszk - Ardennek - hadtörténet - második világháború - páncélos fegyvernem - csata
355.483(47-2Kurszk)"1943" *** 355.483(430)(234.28)"1944/1945"
[AN 3538065]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2014.
Földi Pál (1938-)
   Nagy kudarcok : halálos partraszállás, Dieppe 1942 : híd a messzeségben, Arnhem 1944 / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5237-21-8 fűzött
Dieppe (Franciaország) - Arnhem - hadtörténet - csata - második világháború
355.483(44-2Dieppe)"1942" *** 355.483(492-2Arnhem)"1944"
[AN 3538072]
MARC

ANSEL
UTF-87315 /2014.
Kovács József Dénes
   "Arma virumque cano - Fegyvert s vitézt énekelek" : Déri Frigyes fegyver-gyűjteménye / Kovács József Dénes. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 30, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Déri Múzeum és gyűjteményei, ISSN 2064-6267 ; 2.)
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-7218-92-7 fűzött
Magyarország - Debrecen - fegyver - múzeumi gyűjtemény
623(100)(091) *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3539673]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2014.
Nemere István (1944-)
   A világháború 10 titka / Nemere István. - [Debrecen] : Világóceán K., 2013. - 129, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-15-1 fűzött : 2000,- Ft
második világháború - hadtörténet - történelem
355.48(100)"1939/1945" *** 94"1939/1945"
[AN 3538539]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2014.
Varga József (1893-1923)
   "19-esek voltunk, hát ki kellett bírnunk!"" : Varga József mesztegnyői főhadnagy első világháborús naplója / [főszerk. Kiss Kálmán] ; [közread. a] Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület. - Marcali : Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartest., 2014. - 205 p. : ill. ; 30 cm
A kéziratos napló fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 202-203. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9261-2 fűzött
Magyarország - első világháború - hadtörténet - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3540167]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7318 /2014.
   Desztinációmenedzsment az egészségturizmusban / szerk. Lőke Zsuzsanna ; [kiad. a Pannon Egyetem Georgikon Kar]. - Keszthely : PE Georgikon Kar, 2014. - 152 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 978-963-9639-54-6 fűzött
turizmus - gyógyturizmus - szervezés
65.012.4 *** 338.48 *** 613
[AN 3540521]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2014.
   Kockázatelemzés, kockázatértékelés : tanulmányok az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola kutatásaiból / szerk. Fregan Beatrix ; szerzők Kerti András [et al.]. - Budapest : Óbudai Egy. Biztonságtud. Doktori Isk., 2013. - 207 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-98-5 fűzött
kockázatbecslés - kockázatmenedzsment
006.015.8 *** 65.012.8
[AN 3540343]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2014.
Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium (2013) (Budapest)
   Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium [elektronikus dok.] : a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére : Bánki Kari Tudományos Konferencia : Budapest, 2013. november 19. = International Engineering Symposium at Bánki, IESB 2013 / [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. - Szöveg és képek. - [Budapest] : Óbudai Egy. BDGBMK, [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5018-86-2
biztonságtechnika - gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.012.8 *** 621 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3540395]
MARC

ANSEL
UTF-87321 /2014.
Starr, Julie
Brilliant coaching (magyar)
   Coach szemlélettel a munkahelyen / Julie Starr ; [ford. Szabó Tamara és Ábri Judit]. - [Budapest] : Coaching Határok Nélkül Kft., [2014]. - 208 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8430-3 fűzött : 3900,- Ft
coaching - vezetéstudomány
65.012.4 *** 659.2
[AN 3538535]
MARC

ANSEL
UTF-87322 /2014.
Szabó Klára
   Európai uniós projektek menedzselése és megvalósítása / Szabó Klára ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 87-88.
ISBN 978-963-9927-86-5 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3539098]
MARC

ANSEL
UTF-87323 /2014.
Szabó Klára
Európai uniós projektek menedzselése és megvalósítása (angol)
   English for managing and implementing EU projects / Klára Szabó ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9927-79-7 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3539108]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7324 /2014.
Bartos Gyula
   Környezetvédelmi termékdíj, 2014 / Bartos Gyula, Debreczeni László, Kovács Csaba. - Budapest : e-Termékdíj.hu Kft., 2014-. - 24 cm
Magyarország - illeték - környezetvédelem - hulladékgazdálkodás - csomagolóanyag - törvény - útmutató
336.28(439)(094)(036) *** 504.06 *** 504.064.47 *** 658.788.4
[AN 3539686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A gyakorlati szakemberek termékdíjkódexe. - 2014. - 261 p.
Bibliogr.: p. 259-261.
ISBN 978-963-08-8525-6 fűzött
[AN 3539690] MARC

ANSEL
UTF-87325 /2014.
   Destinacijski menadžment u zdrastvenom turizmu / uredio Ernő Kovács ; [izd. Georgikon fakultet Panonsko svečilište]. - Keszthely : Georgikon Fak. Panonsko sveučilište, 2014. - 149 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 147-149.
ISBN 978-963-9639-55-3 fűzött
turizmus - gyógyturizmus - szervezés
338.48 *** 613 *** 65.012.4
[AN 3540492]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2014.
   Destination management in health tourism / ed. by Zsuzsanna Bacsi ; [publ. University of Pannonia Georgikon Faculty]. - Keszthely : Univ. of Pannonia Georgikon Fac., 2014. - 152 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 978-963-9639-56-0 fűzött
turizmus - gyógyturizmus - szervezés
338.48 *** 613 *** 65.012.4
[AN 3540513]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2014.
Döbörné Fizel Natasa (1978-)
Munkaerő-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése (angol)
   Development of labour market services and competencies : career and labour market trainings / Natasa Fizel ; [transl. Zsuzsanna Gál] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 69 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-9927-82-7 fűzött
álláskeresés
331.535 *** 658.31
[AN 3539218]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2014.
Döbörné Fizel Natasa (1978-)
   Munkaerő-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése : karrier- és munkaerő-piaci tréningek / Fizel Natasa ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 69 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-9927-70-4 fűzött
álláskeresés
331.535 *** 658.31
[AN 3539165]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2014.
Döbörné Fizel Natasa (1978-)
   Pályaszocializációs készségfejlesztő tréningek / Fizel Natasa ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-9927-71-1 fűzött
pályaorientáció - teszt
331.547
[AN 3539189]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2014.
Döbörné Fizel Natasa (1978-)
Pályaszocializációs készségfejlesztő tréningek (angol)
   Career socialization training / Natasa Fizel ; [transl. Edina Dombi] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 65 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 65.
ISBN 978-963-9927-83-4 fűzött
pályaorientáció - teszt
331.547
[AN 3539211]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2014.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2013) (Budapest)
   Fikusz 2013 : Symposium for Young Researchers : Celebration of Hungarian Science 2013 : Budapest, 15th November 2013 : proceedings of Fikusz 2013 / ed. by Valéria Szekeres ; [org., publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2013. - 141 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-91-6 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3540341]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2014.
Harford, Tim (1973-)
The undercover economist strikes back (magyar)
   Az oknyomozó közgazdász : hogyan virágoztathatjuk fel vagy tehetjük tönkre egy ország gazdaságát? / Tim Harford ; [ford. Bojtár Péter ...]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-169-7 fűzött : 3900,- Ft
gazdaságtan - világgazdaság - gazdasági folyamat
33 *** 339.9
[AN 3538849]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2014.
Kahney, Leander (1965-)
Jony Ive (magyar)
   Jony Ive : a zseni az Apple termékei mögött / Leander Kahney ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 296 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-165-9 kötött : 4200,- Ft
Ive, Jony (1967-)
Nagy-Britannia - Egyesült Államok - iparművész - formatervezés - 20. század - 21. század - vállalat - információs technika
658.512.2(410)(092)Ive,_J. *** 681.3 *** 061.5(73)Apple
[AN 3538850]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2014.
Kardos Péter
   A számvitel nagy kézikönyve / Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály. - Budapest : Complex, 2014. - 1296 p. ; 24 cm. - (Meritum, ISSN 1788-6198)
Lezárva: 2014. márc. 1.
ISBN 978-963-295-388-5 kötött
Magyarország - számvitel - útmutató
657(439)(036)
[AN 3543800]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2014.
   Könyvelő kaleidoszkóp, 2014 / Herich György szerk. - Pécs : Penta Unió, 2014. - 404 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-16-7 fűzött
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3539963]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2014.
   Munkahelyi ergonómiai kockázatok csökkentésének lehetőségei / [... szerk. Szabó Gyula]. - Budapest : [Óbudai Egy.], 2013. - 217 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. az Óbudai Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-01-2 fűzött
ergonómia - munkavédelem - kockázatmenedzsment
331.101.1 *** 331.47 *** 65.012.8
[AN 3540349]
MARC

ANSEL
UTF-87337 /2014.
Nagy Angelika (1974-)
A felnőttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje (angol)
   Communication and marketing of adult education organizations / Angelika Nagy ; [transl. Zsuzsanna Gál] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 86 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-963-9927-84-1 fűzött
felnőttoktatás - public relations - kommunikáció - marketing
658.8 *** 374 *** 659.4 *** 316.77 *** 339.138
[AN 3539263]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2014.
Prevics Éva
   Fiatalok külföldön : megéri? / Prevics Éva. - [Sárszentágota] : [AP Marketing Kft.], cop. 2014. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9301-5 fűzött
Ausztria - külföldi munkavállalás - ifjúság - 21. század - interjú
331.556.46-053.81(=945.11)(436)"201"(047.53)
[AN 3539953]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2014.
   Problems of energy saving and nature use 2013 : conference reports materials = Az energiamegtakarítás és a természeti erőforrások felhasználásának problémái 2013 : konferencia szakmai anyagok / [ed. Anatoliy[!] Pavlenko] ; [publ. by] Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, University of Tuzla, China University of Petroleum. - Budapest : [Z-Press], 2014. - 206 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9493-71-1 fűzött
természeti erőforrás - energiatakarékosság - fenntartható fejlődés
330.15 *** 620.9 *** 504.03
[AN 3540055]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2014.
Szamkó Józsefné
   Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén, 2014 / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. - Budapest : Complex, 2014. - 259 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. ápr. 7.
ISBN 978-963-295-396-0 fűzött
Magyarország - számvitel - államháztartás - tanfolyami jegyzet
657(078) *** 336.12(439)(078)
[AN 3540994]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2014.
   Turizmus és településmarketing : tanulmánykötet / szerk. Tózsa István ; kiad. a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék. - Budapest : BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkut. Tansz., 2014. - 195 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 22-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-503-564-6)
Magyarország - turizmus - településfejlesztés - marketing - versenyképesség
338.48(439) *** 711.4(439) *** 339.138 *** 339.137
[AN 3539982]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2014.
   Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek / [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013-. - 21 cm
gazdaságtan
330
[AN 3524782]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési szervek bemutatása / Alattyányi István. - 2013. - 104 p.
Bibliogr.: p. 103-104.
ISBN 978-963-9927-95-7 fűzött
Magyarország - gazdálkodó szervezet - civil szervezet - költségvetési szervezet
334(439) *** 334.012.46(439) *** 336.61(439)
[AN 3539114] MARC

ANSEL
UTF-87343 /2014.
Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek (angol)
   Business studies for vocational and adult education trainers / [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013-. - 21 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
gazdaságtan
330
[AN 3539203]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., An introduction to Hungarian business, civil and budgetary organizations / István Alattyányi ; [... transl. by Zsuzsanna Gál]. - 2013. - 108 p.
A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési szervek bemutatása
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-963-9927-96-4 fűzött
gazdálkodó szervezet - civil szervezet - költségvetési szervezet
334(439) *** 334.012.46(439) *** 336.61(439)
[AN 3539207] MARC

ANSEL
UTF-87344 /2014.
   Vállalkozásfejlesztés a XXI. században : III. tanulmánykötet / [szerk. Nagy Imre Zoltán] ; [közread. az] Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar. - Budapest : Óbudai Egy. Keleti K. Gazd. Kar, 2013. - 260 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-61-9 fűzött
vállalkozásfejlesztés - versenyképesség
658.1.012.4 *** 339.137.2
[AN 3540337]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7345 /2014.
Dina Miletta (1978-)
Útkereszteződés (angol)
   Crossroads: effective methods to support adult learning / Miletta Dina ; [transl. András Bernáth] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 136 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 978-963-9927-88-9 fűzött
felnőttoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
374.7(072) *** 371.3(072)
[AN 3539236]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2014.
Dina Miletta (1978-)
   Útkereszteződés : hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához / Dina Miletta ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 136 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 133-136.
ISBN 978-963-9927-67-4 fűzött
felnőttoktatás - módszertan - tanári segédkönyv
374.7(072) *** 371.3(072)
[AN 3539161]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2014.
Faragó Ágnes
Civil szervezetek szerepe a felnőttképzésben (angol)
   The role of civil organisations in adult education / Ágnes Faragó ; [transl. István Juhász] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 87 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-9927-89-6 fűzött
Csongrád megye - felnőttnevelés - felnőttoktatás - civil szervezet
374.7(439.181) *** 334.012.46(439.181)
[AN 3539173]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2014.
Farkas Éva (1970-)
A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon (angol)
   The practice of lifelong learning mobility tools in Hungary / Éva Farkas ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-84.
ISBN 978-963-9927-98-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - munkaerő-mobilitás
37.013.83(439) *** 331.55(4-62)
[AN 3539167]
MARC

ANSEL
UTF-87349 /2014.
Farkas Éva (1970-)
   A szak- és felnőttképzés gyakorlata / Farkas Éva ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 82 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-82.
ISBN 978-963-9927-68-1 fűzött
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - 21. század
377(439)"201" *** 374.7(439)"201"
[AN 3539157]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2014.
Farkas Olga (1952-)
Tehetség a szakképzésben (angol)
   Talent in vocational education and training : talent-focused quality assurance framework system in vocational training : Centre for Vocational, Further Training and Distance Learning of the Juhász Gyula Faculty of Education of the University of Szeged / Olga Farkas ; [transl. Zsuzsanna Gál] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 96 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 93-96.
ISBN 978-963-9927-90-2 fűzött
Magyarország - szakképzés - tehetséggondozás - 21. század
377(439)"201" *** 376.545
[AN 3539204]
MARC

ANSEL
UTF-87351 /2014.
Farkas Olga (1952-)
   Tehetség a szakképzésben : tehetségfókuszú minőségbiztosítási rendszer a gyakorlati képzésben / Farkas Olga ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 108 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-98.
ISBN 978-963-9927-69-8 fűzött
Magyarország - szakképzés - tehetséggondozás - 21. század
377(439)"201" *** 376.545
[AN 3539179]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2014.
Gévayné Janurik Márta
   A Zenedétől a Zeneművészeti Karig : fejezetek a szegedi zeneoktatás történetéből dokumentumok és képek tükrében / Gévayné Janurik Márta, Kerekné Fekete Éva ; [kiad. a Triola Művészpalántákért és Oktatóikért Alapítvány]. - [Szeged] : Triola Művészpalántákért és Oktatóikért Alapítvány, 2013. - 388 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-306-219-7)
Szegedi Tudományegyetem. Zeneművészeti Kar
Szeged - iskolatörténet - felsőfokú zeneoktatási intézmény
378.678(439-2Szeged)(091)
[AN 3539996]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2014.
Gulyás Józsefné
   Könyves krónika : ötvenéves a harmincnégyes : [1963-2013] / [írta és szerk. Gulyás Józsefné] ; [közread. a] Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. - [Miskolc] : Miskolci Könyves K. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., [2014]. - 332 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8571-3 fűzött
Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Miskolc - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Miskolc)(091)
[AN 3541506]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2014.
Hangya Dóra
   Hátrányos helyzetű célcsoportok mentorálási tapasztalatai : a fogyatékossággal élők és az időskorúak felnőttképzési sajátosságai / Hangya Dóra ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 89-96.
ISBN 978-963-9927-72-8 fűzött
felnőttoktatás - idős - fogyatékos - felzárkóztatás
374.7-053.9 *** 364.65-056.26
[AN 3539171]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2014.
Hangya Dóra
Hátrányos helyzetű célcsoportok mentorálási tapasztalatai (angol)
   Mentoring experiences of disadvantaged target groups : characteristics of adult training for disadvantaged and the elderly / Dóra Hangya ; [transl. Júlia Szarvas] ; [publ. by the] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 85-93.
ISBN 978-963-9927-92-6 fűzött
felnőttoktatás - idős - fogyatékos - felzárkóztatás
374.7-053.9 *** 364.65-056.26
[AN 3539225]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2014.
International Conference on Vocational and Adult Education (2013) (Szeged)
   International Conference on Vocational and Adult Education : 17-19. October, 2013, Szeged ... ; [ed. Ferenc Szabó] ; [org. publ. by the] "Gyula Juhász" Faculty of Education University of Szeged. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 382 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-02-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - felsőoktatás - szakképzés - 21. század - konferencia-kiadvány
378(4-62) *** 378(439)"201" *** 377(4-62) *** 377(439)"201" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3539247]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2014.
   A kaposvári Kisfaludy Utcai Tagiskola jubileumi évkönyve : Kaposvár, 1974-2014 / [szerk. Biró Márk, Pétervári Ágnes]. - Kaposvár : Kisfaludy Ált. Isk., [2014]. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Borítócím: Jubileumi évkönyv : Kisfaludy Utcai Tagiskola, 1974-2014
ISBN 978-963-08-8985-8 fűzött
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (Kaposvár). Kisfaludy Utcai Tagiskola
Kaposvár - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Kaposvár)(091)
[AN 3541509]
MARC

ANSEL
UTF-87358 /2014.
Kiss Attila
   Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben / Kiss Attila ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 114 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 113-114.
ISBN 978-963-9927-74-2 fűzött
szaknyelv - nyelvoktatás - logisztika
372.880 *** 800.7 *** 658.78
[AN 3539149]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2014.
   Kompart : kompetenciafejlesztő művészet : [hagyomány és építészet, táj és építészet, analóg fotó, digitális fotográfia, animációs film, dokumentum film, film reál] / [kiad. a Nemzeti Művelődési Intézet]. - [Budapest] : Nemz. Művel. Int., 2014. - [48] p. : ill., színes ; 14 cm + DVD
Fűzött
művészeti nevelés - képességfejlesztés - kompetencia - audiovizuális dokumentum
37.036 *** 37.025
[AN 3540613]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2014.
Kontráné Hegybíró Edit
   Diszlexiával angolul : gyakorlati útmutató nyelvtanároknak / Kontráné Hegybíró Edit, Dóczi-Vámos Gabriella, Kálmos Borbála ; [az illusztrációkat kész. Navratil Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-207.
ISBN 978-963-05-9262-8 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - diszlexia - tanári segédkönyv
372.880.20 *** 376.36(072)
[AN 3542948]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2014.
Nagy Angelika (1974-)
   A felnőttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje / Nagy Angelika ; [közread. az] SZTE JGYPK. - Szeged : SZTE JGYPK, 2013. - 84 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9927-78-0 fűzött
felnőttoktatás - public relations - kommunikáció - marketing
374 *** 659.4 *** 316.77 *** 658.8 *** 339.138
[AN 3539261]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2014.
Németh András (1950-)
   Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert / András Németh. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 86 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 81-86.
ISBN 978-963-693-190-2 fűzött
Magyarország - oktatási reform - felsőoktatás - 18. század - 19. század
37.014.3(439)"17/18" *** 378(439)"18"
[AN 3540045]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2014.
Németh András (1950-)
   Erziehungswissenschaft in Ungarn, 1870-1852 / András Németh. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 80 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 73-80.
ISBN 978-963-693-206-0 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - 19. század - 20. század
37(439)"1870/1952"
[AN 3540036]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2014.
Pukánszky Béla (1954-)
   A nőnevelés története / Pukánszky Béla. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 228 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 211-228.
ISBN 978-963-693-222-0 fűzött
Magyarország - nőnevelés - neveléstörténet - nő
37.04-055.2(100)(091) *** 37.04-055.2(439)(091)
[AN 3540061]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2014.
Pukánszky Béla (1954-)
   Pädagogische Innenmission oder Sehnsucht nach der Freiheit? : Paradigmen der von unten aufgebauten und von oben regulierten Pädagogik in Ungarn / Béla Pukánszky. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 102 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 97-102.
ISBN 978-963-693-492-7 fűzött
Magyarország - oktatáspolitika - neveléstörténet - 20. század
37(439)"19" *** 37.014.5(439)"19"
[AN 3540048]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2014.
Pukánszky Béla (1954-)
   Pedagógiai eszmetörténet / Pukánszky Béla. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 168 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 978-963-693-228-2 fűzött
neveléstörténet - pedagógia - neveléselmélet
37(100)(091) *** 37.01
[AN 3540059]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2014.
   Sokszínű szakMA : andragógusok kutatás közben / [szerk. Farkas Éva]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2014. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Andragógia és kulturális mediáció, ISSN 2062-9958)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-271-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-305-271-5)
felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás
374.7 *** 37.013.83
[AN 3538818]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2014.
   Szent-Györgyi lovon? : válogatás a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának anekdotakincséből / [... összeáll. és szerk. Szabó Péter Gábor]. - Szeged : SZTE TTIK, 2014. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-306-261-6 fűzött
Szeged - egyetem - anekdota
378.4(439-2Szeged)(0:82-36)
[AN 3539520]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2014.
Vidi Rita
   Így neveld szeresd a tehetséget! : gondolkodásmód- és szemléletfejlesztés tehetséges gyermekek szüleinek / Vidi Rita. - [Kartal] : PC Kommandó Kft., 2014. - 138 p. ; 21 cm
A főcímben a "neveld" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-08-8784-7 fűzött : 2990,- Ft
tehetséggondozás
376.545
[AN 3539944]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2014.
   XVIII. kerületi SOFI. - Budapest : SOFI, 2014. - 101 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9222-3 fűzött
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Budapest
Budapest. 18. kerület - gyógypedagógiai iskola - óvoda - általános iskola - szakiskola
373.24(439-2Bp.XVIII.) *** 377(439-2Bp.XVIII.) *** 376.22(439-2Bp.XVIII.) *** 373.3(439-2Bp.XVIII.)
[AN 3540198]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7371 /2014.
   Macskanyelv = Langue de chat / au(ra)teurs Balogh Ákos [et al.] ; ... red. Pascal Biras ; [közread. az] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : AKG, 2014. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9190-27-6 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - francia irodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
379.825-053.6 *** 840-34.02(439)=945.11
[AN 3540571]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2014.
Szent-Ivány Géza (1871-1960)
   Egy vadászéleten át : fényképfelvételekkel / Szent Ivány Géza ; [lábjegyzetek Albert Sándor]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 297 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-219-9 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3538926]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2014.
Zanetti, Javier (1973-)
Giocare da uomo (magyar)
   A kapitány / Javier Zanetti ; Ginanni Riotta közrem. ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Milan Ticket Shop Kft., 2014. - 333 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8761-8 fűzött : 3290,- Ft
Zanetti, Javier (1973-)
Argentína - labdarúgó - 20. század - 21. század - memoár
796.332(82)(092)Zanetti,_J.(0:82-94)
[AN 3537960]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7374 /2014.
Csorba László (1952-)
   Az Országház / [Csorba László szöveg] ; [Szalay Zoltán kép]. - [Budapest] : Műszaki Kvk., [2014]. - [24] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-336-599-1 fűzött
Budapest - országház - fényképalbum
725.11(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Szalay_Z.
[AN 3543180]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2014.
Derkovits Gyula (1894-1934)
   Derkovits : a művész és kora : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2014. április 3 - július 27.] / [... rend. Bakos Katalin, Zwickl András]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz. - MNG], cop. 2014. - 331, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/2.)
Bibliogr.: p. 330.
ISBN 978-615-5304-26-2 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Derkovits_Gy. *** 75(439)(092)Derkovits_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3539444]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2014.
Derkovits Gyula (1894-1934)
Derkovits (angol)
   Derkovits : the artist and his times : [exhibition in the Hungarian National Gallery, 3 April - 27 July 2014] / [... curated by Katalin Bakos, András Zwickl]. - [Budapest] : [Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery], cop. 2014. - 315, [2] p. : ill., színes ; 30 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/2.)
Bibliogr.: p. 314.
ISBN 978-615-5304-27-9 kötött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Derkovits_Gy. *** 76(439)(092)Derkovits_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3539514]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2014.
   Egyptian artefacts of the Museum of Fine Arts, Budapest / ed. by Katalin Anna Kóthay and Éva Liptay ; entries by Péter József Gaboda [et al.]. - Budapest : Mus. of Fine Arts, 2013. - 187 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 174-187.
ISBN 978-615-5304-21-7 fűzött
Szépművészeti Múzeum (Budapest). Egyiptomi Gyűjtemény
ókori Egyiptom - Budapest - ókori művészet - múzeumi gyűjtemény
7.032.2 *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3543178]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2014.
Gál István (1938-)
   A vecsési Andrássy-telepi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve nevét viselő templom építésének története / írta és szerk. Gál István ; fényképezte Gál István, Koncsik Sándor, Nagy István Elek. - [Vecsés] : Magánkiad., 2013. - 98 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7475-5 fűzött
Vecsés - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Vecsés)(091)
[AN 3539405]
MARC

ANSEL
UTF-87379 /2014.
Kovács József Dénes
   Kincsek a felkelő nap országából : Déri Frigyes Japán-gyűjteménye / Kovács József Dénes. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Déri Múzeum és gyűjteményei, ISSN 2064-6267 ; 3.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-7218-93-4 fűzött
Japán - képzőművészet - 17. század - 18. század - 19. század - múzeumi gyűjtemény
745(520)"16/18" *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3539682]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2014.
Kovács Lajos (1949-)
   Dorog és a tudományok 7 : Dorog a városiasodás útján II. : in memoriam I. világháború és Dorogi Bányakaszinó / Kovács Lajos és Menyhárt Csaba írásai. - [Dorog] : DVBE, 2014. - 177 p. : ill. ; 24 cm. - (Dorogi füzetek, ISSN 1215-7872 ; 46.)
Bibliogr.
Fűzött
Dorog - kaszinó - helyismeret
725.751(439-2Dorog) *** 908.439-2Dorog
[AN 3540191]
MARC

ANSEL
UTF-87381 /2014.
Lakner Lajos (1962-)
   Déri Frigyes és múzeuma / Lakner Lajos. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Déri Múzeum és gyűjteményei, ISSN 2064-6267 ; 1.)
Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 978-963-7218-91-0 fűzött
Déri Frigyes (1852-1924)
Déri Múzeum (Debrecen)
Debrecen - Magyarország - múzeum - vállalkozó - műgyűjtés - 19. század - 20. század - történeti feldolgozás
069(439-2Debrecen)(091) *** 658.1(439)(092)Déri_F. *** 7.074(439)(092)Déri_F.
[AN 3539668]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2014.
   Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai : impresszionista és posztimpresszionista remekművek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Geléria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2013. június 28 - október 13.] : impressionist and post-impressionist masterworks from the collection of The Israel Museum, Jerusalem, the Hungarian National Gallery and the Museum of Fine Arts, Budapest : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 28 June - 13 October 2013] / [kurátor ... Gergely Mariann, Plesznivy Edit] ; [szerk. ... Borus Judit]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz. - MNG], [2013]. - 213 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2013/4.)
ISBN 978-615-5304-09-5 fűzött
Franciaország - Magyarország - festészet - impresszionizmus - posztimpresszionizmus - kiállítási katalógus
75.036.2(44)"186/187" *** 75(439)"187/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 75.036.4(44)
[AN 3540370]
MARC

ANSEL
UTF-87383 /2014.
Pap Gábor (1939-)
   A bölcsesség házat épít magának : a veleméri templom / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2014. - 132 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Varázstükör, ISSN 1215-9883 ; 4.)
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-89400-7-0 fűzött
Velemér - templom - 14. század - falfestmény
726.54(439-2Velemér) *** 75.052(439)"13"
[AN 3540179]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2014.
Plessi, Fabrizio (1940-)
   Liquid Labyrinth / Fabrizio Plessi ; [Kuratorin ... Anna Bálványos, ... Beate Reifenscheid]. - Milano : Silvana Ed. ; Budapest : Ludwig Múz. ; Koblenz : Ludwig Mus., 2014. - 143 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, a Ludwig Múzeumban, 2014. jan 30 - ápr. 13. között és a Koblenzben, a Ludwig Museumban, 2014. jún. 15 - aug. 17. között rendezett kiállítás katalógusa. - Német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 139-143.
Fűzött
Olaszország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(45)(092)Plessi,_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 061.4(430-2Koblenz)
[AN 3539466]
MARC

ANSEL
UTF-87385 /2014.
Stefán György
   Csicsó / [írta Stefán György] ; [... kész. a Hőgyészi Értékőrző Egyesület]. - Hőgyész : Hőgyészi Értékőrző Egyes., 2013. - 27 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
Hőgyész - templom - kegyhely
726.54(439-2Hőgyész) *** 248.153.8(439-2Hőgyész)
[AN 3539462]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2014.
   Vengry, alany, âsy = Magyarok, alánok, jászok / [kurator vystavki Norbert Tot ...] ; [red. ... Katalin Sarba ...] ; [izd. Nekomerčeskoe O.O.O. Hudožestvennyj Institut Forras]. - Budapest : Forrás Műv. Int., [2014]. - [36] p. : ill., színes ; 23 cm
A Vlagyikavkazban, 2014. ápr. 15 - máj. 6. között, azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-8777-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(47-2Vladikavkaz)
[AN 3540002]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7387 /2014.
   Dalkincsünk : a pilisszentiváni németek dalai = Unser Liederschatz. - Pilisszentiván : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2011. - 21 cm. - (Őrizlek kérő tenyerekkel..., ISSN 2060-8160)
magyarországi németek - folklór - daloskönyv
784 *** 398.8(=30)(439)
[AN 3372468]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2013. - 28 p. + 2 CD
ISBN 978-963-87521-8-5 fűzött
Pilisszentiván - magyarországi németek - folklór - daloskönyv - auditív dokumentum
398.8(=30)(439-2Pilisszentiván) *** 784
[AN 3540615] MARC

ANSEL
UTF-87388 /2014.
Török Máté (1978-)
   A dallá vált szavak : Török Mátéval beszélget Molnár Pál. - Budapest : Kairosz, 2014. - 108 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 97.)
ISBN 978-963-662-685-3 fűzött : 1500,- Ft
Török Máté (1978-)
Magyarország - zenész - 20. század - 21. század - életútinterjú
78.071.1(439)(092)Török_M.(047.53)
[AN 3537822]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7389 /2014.
   Mouvement rythme danse : les débuts de la danse moderne en Hongrie, 1902-1950 : [Institut hongrois de Paris, 7 novembre - 16 décembre 2013] / [commissaire de l'exposition Gabriella Vincze] ; [éd. et soigné par Gabriella Vincze et Judit Faludy] ; [éd. Institut Balassi Institut hongrois Collegium Hungaricum ... et Musée des Beaux-Arts - Galerie Nationale ...]. - Paris : Inst. Balassi Inst. hongr. Collegium Hungaricum ; Budapest : Musée des Beaux-Arts - Galerie Nationale, [2013]. - 207, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-28-6 fűzött
Magyarország - tánctörténet - táncművészet - mozdulatművészet - 20. század - kiállítási katalógus
793.327(439)"19" *** 792.87(439)"19" *** 061.4(44-2Paris)
[AN 3539697]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2014.
Poór Ferenc
   50 év Thália szolgálatában : a Veszprémi Petőfi Színház állandó társulatának története / [Poór Ferenc]. - Veszprém : Veszprémi Petőfi Színház, 2014. - 200 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88144-4-9 kötött
Veszprémi Petőfi Színház
Veszprém - színháztörténet
792(439-2Veszprém)(091)
[AN 3540536]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2014.
   "Ünneprontók" : a középkor táncélete : tananyag jellegű kiadvány / összeáll. Botos József. - Székesfehérvár : Alba Tánc Nonprofit Kft., 2014. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Táncok az időkben ; 4.)
Bibliogr.: p. 109-111.
ISBN 978-963-88133-7-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Európa - tánctörténet - művelődéstörténet - középkor
793.3(439)"10/16" *** 793.3(4)"10/16" *** 930.85(439)"10/16" *** 930.85(4)"10/16"
[AN 3540377]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7392 /2014.
   Akadémiai magyar értelmező szótár = Dictionary of the Hungarian language / [főszerk. Pusztai Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - [8], 1146 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar értelmező szótár
ISBN 978-963-05-8860-7 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.2
[AN 3543680]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2014.
Csábi Szilvia (1975-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. ... Csábi Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2014. - XV, 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3543100]
MARC

ANSEL
UTF-87394 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   1 hét alatt angolul : basic English lessons / Czifra Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2014. - 48 p. : ill. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-88072-6-7 fűzött : 1950,- Ft
angol nyelv - társalgás
802.0(078)=945.11
[AN 3543176]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2014.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : C1 : [felsőfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2014. - 125 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9483-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3537792]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2014.
Doba Dóra
   Német - magyar kisszótár = Deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch / szerk. Doba Dóra. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2009. - XV, 590 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai német - magyar kisszótár = deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch. - Gerinccím: Német - magyar kisszótár = deutsch - ungarisches Kleinwörterbuch
ISBN 978-963-05-8690-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3543675]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2014.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai magyar - spanyol szótár = Diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - spanyol szótár = diccionario húngaro - español
ISBN 978-963-05-8704-4 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3543807]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2014.
Görgényi István
   Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra / Görgényi István, Várkonyi Andrea. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013, cop. 2004. - 360 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Virtuális melléklettel
ISBN 978-963-05-9325-0 fűzött
angol nyelv - kereskedelem - szaknyelv - nyelvvizsga - nyelvkönyv
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3543683]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2014.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Akadémiai latin - magyar kéziszótár = Dictionarium Latino - Hungaricum / Györkösy Alajos ; [mtársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit]. - 5. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 1970. - [8], 614 p. ; 21 cm
Gerinccím: Latin - magyar kéziszótár = Dictionarium Latino - Hungaricum
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-05-9486-4)
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=71=945.11
[AN 3543684]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2014.
Györkösy Alajos (1896-1973)
   Akadémiai magyar - latin kéziszótár = Dictionarium Hungarico - Latinum / Györkösy Alajos. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 1960. - 1158 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - latin kéziszótár = Dictionarium hungarico - latinum
ISBN 978-963-05-9485-1 kötött
magyar nyelv - latin nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=71
[AN 3543678]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2014. - XLIV, 819, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch
ISBN 978-963-05-9405-9 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3543811]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XVI, 736 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch
ISBN 978-963-05-8687-0 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3543685]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2014. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Német - magyar kéziszótár = deutsch - ungarisches Handwörterbuch
ISBN 978-963-05-9404-2 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3543810]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Akadémiai német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XVI, 712 p. ; 21 cm
Gerinccím: Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch
ISBN 978-963-05-8688-7 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3543687]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német szótár = Ungarisch - deutsches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. Földes Zsuzsanna]. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2002. - XLIV, 819, [17] p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9214-7 b.
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3542981]
MARC

ANSEL
UTF-87406 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál ; [kötetszerk. ... Tóth Ákos]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2002. - LII, 967, XVI p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8786-0 b.
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3542985]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2014.
Honti László (1943-)
   Magyar nyelvtörténeti tanulmányok / Honti László ; szerk. Fóris Ágota. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2013. - 367 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-802-3 fűzött : 3500,- Ft
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3540553]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2014.
Lázár Györgyné
   Melyiket válasszam? : helyes szóhasználat a németben : [német alapfok (B1), középfok (B2)] / Lázár Györgyné. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9213-0 fűzött
német nyelv - nyelvhelyesség - nyelvkönyv
803.0-06(078)=945.11
[AN 3542946]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2014.
   Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae / praeses consilii editionem adiuvantis János Harmatta ; ad redigendum edendumque consilio adiuverunt Loránd Benkő [et al.] ; ad edendum praeparavit Iván Boronkai ; ab Instituto Studiorum Antiquitatis Promovendorum Academiae Scientiarum Hungaricae compositum = A magyarországi középkori latinság szótára / a szerkbiz. elnöke Harmatta János ; szerkbiz. Benkő Loránd [et al.] ; kiadásra előkész. Boronkai Iván ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Ókortudományi Kutatócsoportjában. - Budapest : Akad. K., 1987-. - 30 cm
Kiadásra előkész. a 3. kötettől Boronkai Iván és Bellus Ibolya, a 4. kötettől Boronkai Iván és Szovák Kornél, az 5. kötettől Szovák Kornél. - Kiad. a 3. kötettől az Argumentum Kiadó és az Akadémiai Kiadó, a 4. kötettől az Argumentum Kiadó. - A 3. köteten a főcím: Lexikon Latinitatis medii aevi Hungariae. - 2013-tól a szerkbiz. elnöke Maróth Miklós, szerkbiz. Érszegi Géza [et al.]
ISBN 963-05-4185-8
Magyarország - latin nyelv - magyar nyelv - középkor - értelmező szótár - kétnyelvű szótár
807.33-321.1 *** 801.323=733=945.11 *** 930.85(439)(37)"10/15"
[AN 36452]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Suppl. 1., A - I / adiuv. Ibolya Bellus [et al.]. - 2013. - 283 p.
ISBN 978-963-446-714-4 v.
[AN 3540342] MARC

ANSEL
UTF-87410 /2014.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-8117-2 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3543183]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2014.
   Nyelvelmélet és diakrónia 2 / szerk. É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila ; [közread. a] PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2014. - 189 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-183-9 fűzött
nyelvészet - nyelvtörténet - magyar nyelv
800.1 *** 809.451.1-53
[AN 3540020]
MARC

ANSEL
UTF-87412 /2014.
   A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII : 2012. március 29-30. / szerk. Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. - Szeged : SZTE M. Nyelvészeti Tansz., 2013. - 198 p., [5] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-249-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3538821]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2014.
Pomázi Gyöngyi (1955-)
   Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch / szerk. Pomázi Gyöngyi. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XVI, 486 p. ; 15 cm
Borítócím: Akadémiai magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch. - Gerinccím: Magyar - német kisszótár = Ungarisch - deutsches Kleinwörterbuch
ISBN 978-963-05-8689-4 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3543674]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2014.
Szabó Károly
   Situations : teacher's book / Károly Szabó. - [Szentpéterszeg] : [Szabó K.], cop. 2014. - [4], 80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89984-1-5 fűzött
angol nyelv - tanári segédkönyv
802.0(072)=00
[AN 3539418]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2014.
Szabó Károly
   Wortschatz- und Grammatiktraining anhand Dialoge : anhand "Njemački - audiovizuelna metoda" : Lehrerhandbuch : Lektionen 1-50 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / Károly Szabó. - [Szentpéterszeg] : [Szabó K.], cop. 2013. - [2], 132 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89984-0-8 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3539410]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2014.
Velényi Dóra
   Fülszöveg : spanyol hallás utáni szövegértés feladatok : B1, B2 : [alapfok, középfok] / Velényi Dóra. - Budapest : Akad. K., 2014. - 109 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9460-8 fűzött
spanyol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
806.0(079.1)=945.11
[AN 3537988]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2014.
Vida Enikő
   Impeccable! : francia nyelvtani gyakorlatok : középfokú francia nyelvtani feladatgyűjtemény : niveau intermédiaire B1, B2 / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 240 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-68-6 fűzött : 2750,- Ft
francia nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
804.0-5(079.1)=945.11
[AN 3542927]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2014.
Willmann, Helmut
   Langenscheidt euroszótár : német : magyar - német, német - magyar = Langenscheidts Eurowörterbuch : Ungarisch : Ungarisch - Deutsch, Deutsch - Ungarisch / [szerk. Helmut Willmann, Wolfgang Worsch és Dorogman György]. - Utánny. - Budapest : Akad. K. ; Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2014. - 627 p. ; 16 cm
Borítócím: Euroszótár : német : magyar - német, német - magyar
ISBN 978-963-05-7414-3 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3543677]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7419 /2014.
   Közelítések a szatírához : [narratív párbeszédek] / szerk. Ferenczi Attila és Hajdu Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 237 p. ; 23 cm. - (Párbeszéd-kötetek, ISSN 1787-0585 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-714-9 fűzött : 2500,- Ft
műfajelmélet - szatíra
82.01-7
[AN 3540566]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2014.
   Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák : az MTA Modern Filológiai Társasága fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepi tudományos konferencia előadásai : Budapest, 2013. június 19-20. / szerk. Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 159.)
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva francia, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-615-5219-63-4 fűzött : 2990,- Ft
szövegtan - nyelvhasználat
82.07 *** 800.6
[AN 3540389]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7421 /2014.
Ferencz Győző (1954-)
   Körvonalak a ködben : tanulmányok a költészetről / Ferencz Győző. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 382 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-822-1 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01-14 *** 894.511(091)-14 *** 82(091)-14
[AN 3540549]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2014.
   Kilencven : meglepetéskönyv Méray Tibor születésnapjára ; [... szerk. Murányi Gábor]. - [Budapest] : Argumentum : Philobiblon, 2014. - 242, [5] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-446-716-8 kötött
Méray Tibor (1924-)
Franciaország - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(44)(092)Méray_T.
[AN 3540344]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2014.
   A magyar irodalomtörténet bibliográfiája / szerk. Vargha Kálmán és V. Windisch Éva ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. - Budapest : Akad. K., 1972-. - 25 cm
Szerk. a 4., 5. és a 8. kötetet Kókay György és V. Windisch Éva, a 9. kötetet Kókay György és Németh S. Katalin, a 10. kötetet Csóra Karola. - A 4., 5., 9. kötetet kiad. az Akadémiai és az Argumentum Kiadó, a 10. kötetet az Argumentum Kiadó
ISBN 963-05-0306-9
 (hibás ISBN 963-0306-9)
magyar irodalom története - szakbibliográfia
894.511(091):016
[AN 265153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10., 1996-2000 : általános rész : személyi rész A - Zs / Csóra Karola. - 2013. - 672 p.
ISBN 978-963-446-708-3 kötött : 6500,- Ft
[AN 3540468] MARC

ANSEL
UTF-87424 /2014.
Magyar Miklós (1938-)
   A posztmodern kelgyó enfarkába harap : Esterházy Péter és a francia új regény / Magyar Miklós. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 190-193.
ISBN 978-615-5083-97-6 kötött
Esterházy Péter (1950-)
Magyarország - író - francia irodalom története - 20. század - 21. század - összehasonlító irodalomtudomány
894.511(092)Esterházy_P. *** 840(091)"19/200" *** 894.511.091 *** 840.091
[AN 3539665]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7425 /2014.
Andre, Bella
The look of love (magyar)
   A Sullivan család / Bella André[!] ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-211-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3539275]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2014.
Ashley, Jennifer
The seduction of Elliot McBride (magyar)
   Szabadító szerelem / Jennifer Ashley ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 342 p. ; 18 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-7855-2 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3538594]
MARC

ANSEL
UTF-87427 /2014.
Ashley, Katie
The proposal (magyar)
   A javaslat / Katie Ashley ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-189-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3540951]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2014.
Baricco, Alessandro (1958-)
Emmaus (magyar)
   Emmaus / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - Budapest : Libri, 2014. - 170 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-272-5 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3539250]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2014.
Barron, Stephanie (1963-)
Jane and the wandering eye (magyar)
   Egy boszorkány portréja : [Jane Austen nyomoz] / Stephane Barron ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 346, [3] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-482-4 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3538448]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2014.
Baxter, Stephen (1957-)
Anti-ice (magyar)
   Antijég / Stephen Baxter ; [ford. Hidy Mátyás]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 230, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-49-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3537900]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2014.
Benioff, David (1970-)
City of thieves (magyar)
   Tolvajok tele / David Benioff ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2014. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-63-3 kötött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538036]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2014.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : black flag (magyar)
   Assassin's creed : fekete lobogó / Oliver Bowden ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Budapest : Fumax, 2014. - 436, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-60-2 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3538209]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2014.
Brooks, Ben (1992-)
Lolito (magyar)
   Lolito / Ben Brooks ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 261 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-56-8 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3540961]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the curious curate (magyar)
   Agatha Raisin és a kívánatos káplán / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-200-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3539308]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2014.
Christie, Agatha (1890-1976)
   Az álmok háza / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2014. - 239 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
A ford. a "While the light lasts and other stories" c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-07-9467-1 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3543171]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
City of ashes (magyar)
   Hamuváros : [A végzet ereklyéi második könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 415 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-272-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3543034]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
City of glass (magyar)
   Üvegváros : [A végzet ereklyéi harmadik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 497, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-288-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3543082]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
City of the lost souls (magyar)
   Elveszett lelkek városa : [A végzet ereklyéi ötödik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 505, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-075-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3543004]
MARC

ANSEL
UTF-87439 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
Clockwork princess (magyar)
   A hercegnő : Pokoli szerkezetek harmadik könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 546, [6] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-386-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3543085]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
The midnight heir (magyar)
   Az éjféli örökös : Bane krónikák negyedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-753-8 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-752-1 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3538810]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
The runaway queen (magyar)
   A szökevény királyné : Bane krónikák második könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 54 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-684-5 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-683-8 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3538716]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
Vampires, scones, and Edmund Herondale (magyar)
   Vámpírok, pogácsák és Edmund Herondale : Bane krónikák harmadik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-749-1 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-748-4 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3538721]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2014.
Clare, Cassandra (1973-)
What really happened in Peru (magyar)
   Mi történt Peruban? : Bane krónikák első könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 55 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-462-9 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-461-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3538697]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2014.
Clarke, Arthur Charles (1917-2008)
The trigger (magyar)
   Tűzszünet / Arthur C. Clarke, Michael Kube-McDowell ; [ford. Sohár Anikó]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 2 db ; 21 cm
angol irodalom - amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3537740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Ravasz. - 402, [3] p.
ISBN 978-615-5158-40-7 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3537741] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Béklyó. - 257, [2] p.
ISBN 978-615-5158-57-5 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3537746] MARC

ANSEL
UTF-87445 /2014.
Coetzee, John Maxwell (1940-)
The childhood of Jesus (magyar)
   Jézus gyermekkora / J. M. Coetzee ; [ford. Kada Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 346 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-534-5 kötött : 3490,- Ft
dél-afrikai angol irodalom - regény
820-31(680)=945.11
[AN 3537826]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2014.
Cojean, Annick (1957-)
Les proies (magyar)
   Kadhafi háremében / Annick Cojean ; [ford. Tóth Timea]. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-44-2 fűzött : 3490,- Ft
Qad_d_afī, Muʿammar al- (1942-2011)
Líbia - francia irodalom - államfő - 20. század - 21. század - memoár
840-94=945.11 *** 32(612)(092)Qad_d_afī,_M.(0:82-94)
[AN 3540751]
MARC

ANSEL
UTF-87447 /2014.
Collins, Courtney
The burial (magyar)
   A temetés / Courtney Collins ; [ford. Popovics Ferenc]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 332 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-483-1 kötött : 3499,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3538566]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2014.
Desplechin, Marie (1959-)
Le journal d'Aurore 2. : toujours fâchée (magyar)
   Totál titkos naplóm 2 : minden az agyamra megy! / Marie Desplechin ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 195 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-681-4 fűzött : 1499,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3539396]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2014.
Dietrich, William (1951-)
The barbed crown (magyar)
   Töviskorona / William Dietrich ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, [2014]. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-551-6 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3537772]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2014.
Dunn, Carola
Death at Wentwater Court (magyar)
   Daisy és a jégbe fagyott Don Juan / Carola Dunn ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 333 p. ; 20 cm. - (Daisy Dalrymple-sorozat)
ISBN 978-963-383-198-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3539304]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2014.
Durgin, Doranna
Ghost whisperer : revenge (magyar)
   Szellemekkel suttogó : a bosszú / Doranna Durgin ; [ford. Szántai Zita]. - Budapest : Studium Plusz, [2014]. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-72-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3538011]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2014.
Ebert, Sabine (1958-)
Die Entscheidung der Hebamme (magyar)
   A bába döntése / Sabine Ebert ; [ford. Réti Emese]. - Budapest : General Press, [2014]. - 531, [3] p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-562-2 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3537761]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2014.
Forsyth, Frederick (1938-)
The kill list (magyar)
   Halállista : hajsza egy fantom után / Frederick Forsyth ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 294 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-196-5 kötött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3538223]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2014.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
El amor en los tiempos del cólera (magyar)
   Szerelem a kolera idején / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1990. - 421 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2055-5 kötött : 3490,- Ft
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3543167]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2014.
García Márquez, Gabriel (1928-2014)
Cien años de soledad (magyar)
   Száz év magány / Gabriel García Márquez ; [ford. Székács Vera]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1971. - 373 p. ; 24 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2049-4)
kolumbiai irodalom - regény
860-31(861)=945.11
[AN 3543166]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2014.
Golden, Che
Mulberry for sale (magyar)
   Szederke eladó / Che Golden ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 178, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Rét-völgyi pónik ; 2.)
Ill. Docherty, Thomas
ISBN 978-615-5463-16-7 kötött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3537866]
MARC

ANSEL
UTF-87457 /2014.
Grunberg, Arnon (1971-)
De man zonder ziekte (magyar)
   A betegség nélküli ember / Arnon Grunberg ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2014. - 227 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-534-4 fűzött : 2800,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3540208]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2014.
Günday, Hakan (1976-)
Az (magyar)
   Kevés / Hakan Günday ; [ford. Sipos Áron]. - Budapest : Libri, 2014. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-348-7 kötött : 3490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3539050]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2014.
Hale, Shannon (1974-)
Austenland (magyar)
   Austenland : vakáció Mr. Darcyval / Shannon Hale ; [ford. Palásthy Ágnes]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 235 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-545-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3539295]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2014.
Han, Jenny
The summer I turned pretty (magyar)
   The summer I turned pretty : a nyár, amikor megszépültem : Nyár trilógia I. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 254, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-646-3 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-645-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3538619]
MARC

ANSEL
UTF-87461 /2014.
Hassel, Sven (1917-2012)
GPU-fængslet (magyar)
   OGPU-börtön / Sven Hassel ; [ford. Nitkovszki Stanislaw]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-29-1 fűzött : 2990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3538382]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2014.
Hawkins Rachel (1979-)
Hex Hall (magyar)
   Hex Hall / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 270 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-245-544-0 kötött : 3699,- Ft
ISBN 978-963-245-440-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3538636]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2014.
Heijden, Adrianus Franciscus Theodorus van der (1951-)
Tonio (magyar)
   Tonio : rekviemregény / A. F. Th. van der Heijden ; ford. Fenyves Miklós. - Budapest : Gondolat, 2014. - 492 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-532-0 fűzött : 3990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3540192]
MARC

ANSEL
UTF-87464 /2014.
Hoover, Collen
Hopeless (magyar)
   Hopeless : reménytelen / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 404, [2] p. ; 22 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-699-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-394-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538576]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2014.
Hornby, Nick
A long way down (magyar)
   Hosszú út lefelé / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2014. - 395 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9664-4 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3543182]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2014.
Horváth, Martin (1967-)
Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten (magyar)
   Négercsók avagy Hogyan indultam megmenteni a világot : regény / Martin Horváth ; [ford. Blaschtik Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 419, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-532-1 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3537838]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2014.
Houck, Colleen (1969-)
Tiger's voyage (magyar)
   A tigris utazása / Colleen Houck ; [ford. Pásztor Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 685, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-585-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-584-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - szerelmes regény
820-312.9(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3538640]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2014.
İrepoğlu, Gül (1956-)
Cariye (magyar)
   Az ágyas / Gül İrepoğlu ; [ford. Tasnádi Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-7859-0 fűzött : 2490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3538620]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2014.
Kim So-wŏl (1903-1934)
Chindallaekkot (magyar, angol)
   Azáleák : Kim So-wol költeményei = Azaleas : poems by Kim So-wol / Dézsi Ibolya, Kim Bogook fordításában ; Engl. transl. by Jaihiun Kim and Ronald B. Hatch. - [Isaszeg] : Magánkiad., cop. 2014. - 93 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9027-4 fűzött
koreai irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
895.7-14.02=20=945.11
[AN 3539943]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2014.
Kopeczky Rita (1978-)
   Homéros-fordítás az archaikus római irodalomban / Kopeczky Rita. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 156 p. ; 20 cm. - (Apollo könyvtár, ISSN 0324-4415 ; 34.)
Bibliogr.: p. 149-154.
ISBN 978-963-446-713-7 fűzött : 1800,- Ft
ókori latin irodalom - ókori görög irodalom - műfordítás - eposz - műelemzés
875-131=871 *** 871-131.032 *** 82.01
[AN 3540406]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2014.
   Kör de Pierre = Kör de Pierre : magyar változat / au(ra)teurs Máté Ábrahám [et al.] ; ... red. Pascal Biras ; [publ. par] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : AKG, 2014. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9190-26-9 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - francia irodalom - regény - kétnyelvű dokumentum
840-31.02(439)=945.11 *** 379.825-053.6
[AN 3540559]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2014.
Kowal, Mary Robinette (1969-)
Glamour in glass (magyar)
   Üvegbűbáj : bűbájoló történet / Mary Robinette Kowal ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 430 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-484-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538557]
MARC

ANSEL
UTF-87473 /2014.
Ljubić, Nicol (1971-)
Meeresstille (magyar)
   Bonaca / Nicol Ljubić ; [ford. Sándorfi Edina]. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 183 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-52-7 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3538654]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2014.
Lukʹânenko, Sergej Vasilʹevič (1968-)
Blizitsâ utro (magyar)
   Igék földje : a vas birodalma / Szergej Lukjanyenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 334, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-59-9 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3537830]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2014.
Machart, Bruce
The wake of forgiveness (magyar)
   A múlt sebei / Bruce Machart ; [ford. Belia Anna]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-194-1 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538232]
MARC

ANSEL
UTF-87476 /2014.
MacLean, Sarah (1978-)
Nine rules to break when romancing a rake (magyar)
   A csábítás kilenc szabálya / Sarah MacLean ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 494 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-572-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-571-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3538814]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2014.
Macomber, Debbie (1948-)
Starry night (magyar)
   Csillagos éj : karácsonyi történet / Debbie Macomber ; [ford. Tokai Titusz]. - Budapest : General Press, [2014]. - 253 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-542-4 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3539485]
MARC

ANSEL
UTF-87478 /2014.
Manea, Norman (1936-)
Vizuina (magyar)
   Odú / Norman Manea ; [ford. és az utószót írta Koszta Gabriella]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-7870-5 kötött : 3490,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3538533]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2014.
Mansell, Jill
Don't want to miss a thing (magyar)
   Szerepcsere / Jill Mansell ; [ford. Sárossy-Beck Anita]. - Budapest : Kulinária, cop. 2013. - 365 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-21-4 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3537805]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2014.
Martin, Charles (1969-)
Thunder and rain (magyar)
   Égzengés / Charles Martin ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, [2014]. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-518-9 kötött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3537775]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2014.
McDonald, Ian (1960-)
Brasyl (magyar)
   Brasyl / Ian McDonald. - [Budapest] : Ad Astra, 2014. - 414 p. ; 21 cm
Ford. Tamás Gábor
ISBN 978-615-5229-37-4 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3538413]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2014.
Mehmedinović, Semezdin (1960-)
Ruski kompjuter (magyar)
   Ruszki komputer / Semezdin Mehmedinović ; [ford. Orcsik Roland] ; [utószó Kollár Árpád]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, cop. 2013. - 80 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 72.)
ISBN 978-963-236-809-2 fűzött : 1750,- Ft
bosnyák irodalom - naplóregény
886.1-31=945.11
[AN 3540703]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2014.
Meryem, Hatice (1968-)
Sinek kadar kocam olsun başımda bulunsun (magyar)
   Csak egy hüvelyknyi férjem legyen / Hatice Meryem ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Európa, 2014. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9623-1 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3537763]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2014.
Modiano, Patrick (1945-)
La petite bijou (magyar)
   A kis Bizsu / Patrick Modiano ; [ford. és az előszót írta Rőhrig Eszter]. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-58-9 fűzött : 2290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3538064]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2014.
Moeyaert, Bart (1964-)
Duet met valse noten (magyar)
   Duett hamis hangokra / Bart Moeyaert ; ford. Rádai Andrea. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 192 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5441-29-5 fűzött : 2350,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3539374]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2014.
Murail, Marie-Aude (1954-)
Simple (magyar)
   Lakótárs kerestetik! / Marie-Aude Murail ; [ford. Farkas Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 212, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-572-3 fűzött : 2299,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3538646]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2014.
Murakami Haruki (1949-)
Nejimaki-dori kuronikuru (magyar)
   Kurblimadár krónikája / Murakami Haruki ; [Erdős György ford.]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 940 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-05-3 kötött : 4990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3539695]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2014.
Ness, Patrick (1971-)
The crane wife (magyar)
   A daruasszony / Patrik Ness ; [ford. Tábori Zoltán]. - Budapest : Európa, 2014. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9582-1 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3537774]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2014.
Nichols, Mary (1931-)
The fountain (magyar)
   A szökőkút / Mary Nichols ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, [2014]. - 343 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-552-3 kötött : 3800,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3537766]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2014.
Nye, Robert (1939-)
The late Mr Shakespeare (magyar)
   A néhai Mr. Shakespeare / Robert Nye ; ford. Bényei Tamás. - Budapest : Gondolat, 2014. - 537, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-513-9 fűzött : 3990,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3540223]
MARC

ANSEL
UTF-87491 /2014.
Orwell, George (1903-1950)
Animal farm (magyar)
   Állatfarm [elektronikus dok.] / George Orwell ; Rudolf Péter előadásában ; [ford. Szíjgyártó László]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2014. - 1 CD (3h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezborítóról. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7916-0
angol irodalom - utópia - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3543357]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2014.
Palacio, R. J.
Wonder (magyar)
   Csodácska / R. J. Palacio ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 364, [4] p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-685-2 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3539403]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2014.
Park, Jessica
Flat-out love (magyar)
   Flat-out love : szeretni bolondulásig / Jessica Park ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 386 p. ; 22 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-542-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-541-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538649]
MARC

ANSEL
UTF-87494 /2014.
Peduzzi, Elena (1974-)
Ballando a New York (magyar)
   Balett New Yorkban / Elena Peduzzi ; ill. Federica Salfo ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 135, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969). (Milly Merletti ; 3.)
ISBN 978-963-373-590-9 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3539073]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2014.
Peduzzi, Elena (1974-)
Minigonna rock (magyar)
   Rocker miniszoknya / Elena Peduzzi ; ill. Federica Salfo ; [ford. Hajdúné Vörös Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 133, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Milly Merletti ; 2.). (Narancs pöttyös könyvek, ISSN 2063-7969)
ISBN 978-963-373-628-9 kötött : 1999,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3539078]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2014.
Peeters, Elvis (1957-)
Wij (magyar)
   Közöd? / Elvis Peeters ; társszerző Nicole van Bael ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Európa, 2014. - 176 p. ; 20 cm. - (Transz, ISSN 2064-3063)
ISBN 978-963-07-9699-6 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3537768]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2014.
Preston, Douglas (1956-)
White fire (magyar)
   Fehér tűz / Douglas Preston, Lincoln Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, [2014]. - 333 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-538-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3539481]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2014.
Puenzo, Lucía (1976-)
Wakolda (magyar)
   A német doktor / Lucía Puenzo ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2014. - 221 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9695-8 kötött : 4590,- Ft
argentin irodalom - regény
860-31(82)=945.11
[AN 3538005]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2014.
Quiroga, Horacio (1878-1937)
   Anakonda visszatérése és más dél-amerikai őserdők mondái / Horacio Quiroga ; ford. Ujvári Tibor. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9120-2 fűzött
uruguay-i irodalom - elbeszélés
860-32(899)=945.11
[AN 3539755]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2014.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die Braut von Assisi (magyar)
   Assisi menyasszonya / Brigitte Riebe ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2014]. - 422 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-560-8 kötött : 3800,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3537758]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2014.
Riggs, Ransom
Hollow city (magyar)
   Üresek városa : Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei : a történet folytatódik... / [Ransom Riggs] ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 382 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-7884-2 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3539530]
MARC

ANSEL
UTF-87502 /2014.
Roth, Philip (1933-)
The counterlife (magyar)
   Ellenélet / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2014. - 476 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9593-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3537809]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2014.
Sánchez Piñol, Albert (1965-)
Pandora al Congo (magyar)
   Pandóra Kongóban / Albert Sánchez Piñol ; [... ford. Bakucz Dóra]. - Budapest : Európa, 2014. - 455 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9697-2 kötött : 3990,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3538028]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2014.
Schacht, Andrea (1956-)
Mit falschem Stolz (magyar)
   Hamis büszkeség / Andrea Schacht ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, [2014]. - 356 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-561-5 kötött : 3600,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3537764]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2014.
Schenkel, Andrea Maria (1962-)
Finsterau (magyar)
   Macska és kölyke / Andrea Maria Schenkel ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 110 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-49-7 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3538664]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2014.
Seymour, Gerald (1941-)
The dealer and the dead (magyar)
   Bűnbocsánat / Gerald Seymour ; [ford. Danka Sándor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 459 p. ; 24 cm
A címben a "bocsánat" szó áthúzva szerepel
ISBN 978-963-09-7864-4 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3538466]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2014.
Sibley, Priscille
The promise of Stardust (magyar)
   Csillagpor / Priscille Sibley ; [ford. Spiegl Máté]. - [Budaörs] : Pioneer Books, 2014. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5435-01-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3538550]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2014.
Simenon, Georges (1903-1989)
La tête d'un homme (magyar)
   Maigret és az idegek harca / Georges Simenon ; [ford. Ertl István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 154 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-82-7 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3540965]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2014.
Smith, L. J. (1965-)
The secret circle (magyar)
   The secret circle : a titkos kör / L. J. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538589]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A beavatás. - 2014. - 238 p.
ISBN 978-963-373-580-0 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-579-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538599] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A fogoly. - 2014. - 221 p.
ISBN 978-963-373-641-8 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-640-1 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538605] MARC

ANSEL
UTF-87510 /2014.
Sprunk, Jon (1970-)
Shadow's lure (magyar)
   Az árny csábítása / Jon Sprunk ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2014. - 447 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-61-9 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3538203]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
First sight (magyar)
   Első látásra / Danielle Steel ; [ford. Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-267-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3537754]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Winners (magyar)
   Győztesek / Danielle Steel ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 332 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-268-9 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3537776]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2014.
Stross, Charles (1964-)
Accelerando (magyar)
   Accelerando / Charles Stross. - [Budapest] : Ad Astra, 2014. - 429 p. ; 21 cm
Ford. Hidy Mátyás
ISBN 978-615-5229-36-7 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3538409]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2014.
Taylor, Kathryn
Colours of love : Entfesselt (magyar)
   A szerelem színei : felszabadulva / Kathryn Taylor. - Pécs : Art Nouveau, 2014. - 295 p. ; 21 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-615-5104-47-3 fűzött
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3539515]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2014.
Traviss, Karen
501st (magyar)
   501 / Karen Traviss ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2014. - 494 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : imperial commando
ISBN 978-963-497-308-9 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3538472]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2014.
Traviss, Karen
Order 66 (magyar)
   A 66-os parancs / Karen Traviss ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2014. - 552 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars : republic commando
ISBN 978-963-497-307-2 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3538421]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2014.
Trollope, Joanna (1943-)
Sense & sensibility (magyar)
   Értelem és érzelem / Joanna Trollope ; [Jane Austen nyomán] ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-7866-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3538676]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2014.
Twead, Victoria
Chickens, mules and two old fools (magyar)
   Két vén bolond otthonra talál : végy egy szelet andalúz életet / Victoria Twead ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 305, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-471-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-470-4 fűzött : 2999,- Ft
Andalúzia - angol irodalom - helyismeret - memoár
820-94=945.11 *** 908.468.1(0:82-94)
[AN 3538812]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2014.
VanderMeer, Jeff (1968-)
Authority (magyar)
   Kontroll : [Déli Végek-trilógia 2.] / Jeff VanderMeer ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5442-79-7 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3540958]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2014.
Vasta, Giorgio (1970-)
Il tempo materiale (magyar)
   A megfogható idő / Giorgio Vasta ; [ford. Lukácsi Margit]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 279 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 71.)
ISBN 978-963-236-814-6 fűzött : 2950,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3540576]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2014.
Venu (1985-)
   The story behind the scene : failures or secret love? / Venu. - [Csoma] : [Kovács Zs.], [2014]. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8899-8 fűzött
Kenya - angol nyelvű irodalom - memoár
820-94(676.2)=945.11
[AN 3539442]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2014.
Vittachi, Nury (1958-)
The feng shui detective (magyar)
   A feng shui detektív / Nury Vittachi ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 299, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5158-58-2 fűzött : 2990,- Ft
Hongkong - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(510)=945.11
[AN 3537891]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2014.
Wagner, David (1971-)
Leben (magyar)
   Élet / David Wagner ; [ford. Balla Judit]. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 260 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5261-55-8 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3538408]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2014.
Waller, Robert James (1939-)
The bridges of Madison County (magyar)
   Madison megye hídjai / Robert James Waller ; [ford. Tótisz András]. - 5. jav. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-193-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3543179]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2014.
Walliams, David (1971-)
Ratburger (magyar)
   Patkányburger / David Walliams ; Tony Ross illusztrációival ; [ford. Totth Benedek]. - Budapest : Kolibri, 2014. - 285, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-94-1 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3538903]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2014.
Ward, J. R. (1969-)
An irresistible bachelor (magyar)
   Egy ellenállhatatlan agglegény / Jessica Bird ; [ford. Varga Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-229-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3540948]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2014.
Wells, Dan (1977-)
I don't want to kill you (magyar)
   Nem akarlak megölni / Dan Wells ; [ford. Szebegyinszki Szilvia]. - Budapest : Fumax, 2014. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-65-7 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3538201]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2014.
Westerfeld, Scott (1963-)
Goliath (magyar)
   Góliát / Scott Westerfeld ; [ill. Keith Thompson] ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - Budapest : Ciceró, 2014. - 578 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-539-880-5 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3539115]
MARC

ANSEL
UTF-87529 /2014.
Young, Moira (1959-)
Blood red road (magyar)
   Blood red road : vérvörös út : Homokvidék 1. / Moira Young ; [ford. Dobó Zsuzsanna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 422 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-594-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-593-0 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3538618]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2014.
Zábranský, David (1977-)
Slabost pro každou jinou pláž (magyar)
   Mindig más strandra vágyik : észrevételek a tengerről, a nevetésről és a korszellemről / David Zábranský ; [ford. G. Kovács László] ; [az utószót írta Vörös István]. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 461 p. ; 21 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 11.)
ISBN 978-963-236-507-7 kötött : 3650,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3539057]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7531 /2014.
Angyal Bella
   Tükörkép : versek / Angyal Bella. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-99-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3539658]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2014.
Angyal Pál
   Hazatérés : út a Kárpát-medencébe, dicső eleink szép házába / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], cop. 2014. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8919-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3539861]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2014.
Balázs Bálint (1951-)
   Visszafele nem muzsikálnak / Balázs Bálint ; [közread. a] Galyasági Településszövetség. - Perkupa : Galyasági Településszövets., 2014. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9088-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539869]
MARC

ANSEL
UTF-87534 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Zakatoló : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 5. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-496-5 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3543095]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2014.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : az aranyasszony : történelmi regény a kalandozások korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, 2014. - 434, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-222-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3540955]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2014.
Bolyai Farkas (1775-1856)
   A párisi per [elektronikus dok.] : egy érzékeny játék öt felvonásokban, 1818 / írta Bolyai Farkas. - Szöveg (epub : 150 KB) (mobi : 655 KB) ( pdf : 574 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127620. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader /Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-577-2 (pdf)
ISBN 978-963-364-578-9 (epub)
ISBN 978-963-364-579-6 (mobi)
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3543515]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2014.
Crucifer, Eva
   Az élet gyötrelmes gyönyöre : regény / Eva Crucifer. - [Miskolc] : Könyvműhely, [2014]. - 420 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9081-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539736]
MARC

ANSEL
UTF-87538 /2014.
C.S Judith
   Az ősök nemzetsége / C.S. Judith. - Pécs : Cs. Judit, 2014-. - 21 cm
A főcím rovásírással is
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539947]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A szövetség szirmai. - 2014. - 348 p.
ISBN 978-963-08-9119-6 fűzött : 2960,- Ft
[AN 3539967] MARC

ANSEL
UTF-87539 /2014.
Cselenyák Imre (1957-)
   Az aranyhajú kisfiú álma / Cselenyák Imre ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 43, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-373-027-0 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3538689]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2014.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Mosolyvarázs / Csitáry-Hock Tamás. - [Úrhida] : Csitáry-Hock T., 2014. - 82 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-8589-8 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3538840]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2014.
Egri Antal (1824-1901)
   Sinka halma : néprege nyolcz énekben ; Törtel : néprege tiz énekben / Chiovini (Egri) Antal. - [Kecskemét] : [Chiovini B.], [2013]. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-6337-7 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3540415]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2014.
Faragó Jenő (1925-)
   Szellemidézés : regényes kortörténeti életrajz / Faragó Jenő. - [S.l.] : [Szerző], [2013]. - 225, [4] p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3538811]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2014.
Farkas Tiborc (1973-)
   Vadidegen / Farkas Tiborc. - Budapest : Libri, 2014. - 347 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-245-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3538107]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2014.
Farkas Viola (1934-)
   Fények felé / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-95-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3539662]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2014.
Gál Halász Anna (1938-)
   Utak, ha találkoznak / Gál Halász Anna ; [... ill. Márta Elzita]. - Felsőzsolca : Smart Contact, 2014. - 184 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89961-0-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3538909]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2014.
Géczi János (1954-)
   Szélbe burkolt város / Géczi János. - Veszprém : Művészetek Háza, 2014. - 374 p. ; 22 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 31.)
ISBN 978-963-9105-79-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3540150]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2014.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Isten hozott : a Klein-napló : regény / Grecsó Krisztián. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2005. - 319, [2] p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2449-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543181]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2014.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Tánciskola : regény / Grecsó Krisztián. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2008. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2602-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3542932]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2014.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Mindennapi szerelmünket add meg nekünk ma : regény / Gyurkovics Tibor. - Pomáz : Kráter, 2014. - 271 p. ; 22 cm. - (7 fátyol ; 11.)
ISBN 978-963-298-147-5 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543822]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2014.
Hullan Zsuzsa (1961-)
   Bakancskoptató / Hullan Zsuzsa. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-226-4 fűzött : 3499,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - magyar irodalom - útinapló
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3540760]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2014.
Hunyady József (1921-1983)
   A viharmadár : mozaikok Petőfi Sándor életéből / Hunyady József tollából. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 287 p. ; 22 cm. - (Magyar históriák)
Bibliogr.: p. 287.
ISBN 978-615-5054-92-1 kötött : 2999,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3537790]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2014.
Jóba Katalin
   Cinegemese / Jóba Katalin. - [Budapest] : Ad Librum, cop. 2014. - [7] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-87819-5-6 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3540338]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2014.
Jouvain
   Az elveszett közlegény / Jouvain. - Budapest : K.u.K. K., [2014]. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-08-1 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - humor - kalandregény
894.511-311.3 *** 894.511-311.5
[AN 3538558]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2014.
Katie G.
   Sóvirág / Katie G. - [Pécel] : [Bánfalvi Á.], cop. 2013. - 121 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-8236-1)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3539722]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2014.
Katona Rózsa Helga (1977-)
   Alibi / Gara Róbert elbeszéléséből írta Katona Rózsa Helga. - [Szeged] : [Katona R. H.], cop. 2014. - 99 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-7264-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3539936]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2014.
Kepes Ágnes
   Sün Peti és barátai : kalandozások az erdei óvodában / Kepes Ágnes ; Oszter Alexandra illusztrációival. - Budapest : Officina '96, cop. 2014. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5065-40-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3539382]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2014.
Kerékgyártó István (1953-)
   Hurok : pénzmagyar / Kerékgyártó István. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 169, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-07-3 kötött : 2600,- Ft : 9 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3540233]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2014.
Kopál József (1946-)
   Kié leszel, Mongólia? : regény / Kopál József. - [Diósd] : Enkonzult Kft., 2014. - 435 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8515-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539731]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2014.
Kordély Mária
   Lelkem rezdülései : versek / Kordély Mária. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 108 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5083-96-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3539660]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2014.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   A szegény kisgyermek panaszai / Kosztolányi Dezső ; [... sajtó alá rend., a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Győrei Zsolt, Lovas Borbála] ; [a francia kéziratot sajtó alá rend. Józan Ildikó] ; [szerk. Győrei Zsolt]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 735 p., XVI t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Kosztolányi Dezső összes művei)
A mű első kiadásának fotómásolatával
ISBN 978-615-5454-10-3 kötött : 3990,- Ft : 13 EUR
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - recepcióelmélet - vers - kritikai kiadás
894.511-14 *** 894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3540153]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2014.
Kovács Gergő
   Csillagrendszerem / Kovács Gergő. - [Békéscsaba] : Kovács G., cop. 2014. - 104 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8981-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3539949]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2014.
Kozári Dorka (1980-)
   Marcsi szeretetre vágyik : Cicakalandok 1. / Kozári Dorka ; ill. László Maya. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-373-501-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3538671]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2014.
Kukorelly Endre (1951-)
   Országházi divatok / Kukorelly Endre. - [Budapest : Libri, 2014. - 282 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-344-9 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - országgyűlés - 21. század - memoár
894.511-94 *** 328(439)"201"(0:82-94)
[AN 3537780]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2014.
Lakatos Szabolcs
   Kicsavart világ / Lakatos Szabolcs. - Budapest : [Lakatos Sz.], 2014. - 172 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9176-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539733]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2014.
László Szilvia, K. (1973-)
   Marci és a galibák : elalvástól csúfolásig : Kékmanó, a főnyeremény 1. / K. László Szilvia ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2013. - 68 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-373-548-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3538669]
MARC

ANSEL
UTF-87566 /2014.
Lázár F. Katalin
Hol lennél jó helyen (angol)
   Ever in the right place? / Katalin F. Lázár ; [transl. by Xénia Bartos]. - Szombathely : [Magánkiad.], cop. 2014. - 340 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8827-1 fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3539865]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2014.
Leszkai András (1907-1988)
   Moha bácsi nagy mesekönyve / Leszkai András ; [ill. Riedl Katalin]. - Budapest : Új Ember K., [2013]-2014. - 2 db : ill., színes ; 31 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3521108]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 260, [3] p., [12] t.fol.
ISBN 978-963-9981-37-9 kötött : 3490,- Ft
[AN 3539969] MARC

ANSEL
UTF-87568 /2014.
Lévay Mária
   A nagy hegyeken túl / Lévay Mária. - [Fonyód] : Szerző, cop. 2014. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9232-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539853]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2014.
Maison, Syndie
   Évődő szerelem : kösd be a szemed, majd én vezetlek! / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 190 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5170-76-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538094]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2014.
Maison, Syndie
   Jéggé dermedt szenvedély : csak azt tedd, amit a szíved diktál! / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 207 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-12-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538086]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Itália életérzés / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta és a kötetet szerk. Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 148, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-531-4 kötött : 3490,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Olaszország - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.45(0:82-821)
[AN 3537755]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2014.
Maros Edit
   Hűvösvölgyi suli 4 / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 403, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-10-5 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3537785]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2014.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Lazítás két kapás közt : két kisregény / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press, 2014. - 172 p. ; 21 cm
Tart.: Külvárosi ballada avagy Egy szoknyapecér memoárjaÞ; Gyilkosság a Páva utcában
ISBN 978-963-89768-1-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3539450]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2014.
Mezey Katalin (1943-)
   Ismernek téged : elbeszélések és kisregények, 2001-2013 / Mezey Katalin ; ... ill. Oláh Mátyás László. - Budapest : M. Napló, 2014. - 255 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9961-85-2 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3539749]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2014.
Miller, Alice
   Érzelmek ingoványa : erotikus regény / Alice Miller. - [Mezőtúr] : Magánkiad., cop. 2014. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8655-0 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3539790]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A boldog ember / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 335 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 18.)
ISBN 978-963-09-7685-5 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543170]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2014.
Mörk Leonóra
   A Hellinger-Madonna / Mörk Leonóra. - Budapest : Jaffa, 2014. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-59-4 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3539557]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2014.
Móró Piros (1948-)
   Sorskönyv / Móró Piros. - [Budapest] : Minerva, 2014. - 447 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89815-1-6 fűzött : 4200,- Ft
Móró Piros (1948-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3538871]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2014.
Mukli Ágnes, D.
   A kristálypohár / Mukli Ágnes. - [Győr] : Ny.E.K. Nyomdai Előkészítő és Kivitelező Kft., 2014. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8752-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3540064]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2014.
Nemere István (1944-)
   Az élet hajnalán : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2013. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-771-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538462]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2014.
Nemere István (1944-)
   Gyógyító szeretet : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2013. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-772-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538457]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2014.
Nemere István (1944-)
   Lidércfény Nyomozóiroda : a nádas titka / Nemere István. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - 189, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-28-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3539549]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2014.
Nemere István (1944-)
   Ragyogó hold : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2014. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-773-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3538463]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2014.
Newhause, Jules
   Álomjárók / Jules Newhause. - [Baracs] : [Ujvári Gy.], cop. 2014. - 110 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8809-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3539787]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2014.
Nyirő József (1889-1953)
   Székely tragédia / Nyirő József ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-226-7 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3537748]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2014.
Ónody Magdolna (1929-)
   Találkozások, utazgatásaim / Ónody Magdolna. - [Miskolc] : Ónody M., cop. 2014. - 70 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8927-8 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3539857]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2014.
Pápai T. Simon
   Visszatérők / Pápai T. Simon. - [Székesfehérvár] : Szerző, 2014. - 493 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9335-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3539427]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2014.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Az életed, Bíró Berta / Polcz Alaine. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 205, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 16.)
ISBN 978-963-676-533-0 fűzött : 2500,- Ft
Bíró Berta (1923-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3543001]
MARC

ANSEL
UTF-87589 /2014.
Polcz Alaine (1922-2007)
   Ideje az öregségnek : naplójegyzetek, 2002-2006 / Polcz Alaine ; vál. és összeáll. Ablonczy Anna. - 2. kiad. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 282, [3] p. ; 20 cm. - (Polcz Alaine művei ; 7.)
ISBN 978-963-676-532-3 fűzött : 2500,- Ft
Polcz Alaine (1922-2007)
magyar irodalom - öregkor higiénéje - memoár
894.511-94 *** 613.98(0:82-94)
[AN 3542999]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A boszorkánymester [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 280 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127619. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-408-2
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543512]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 270 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127601. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-425-9
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543473]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A drótnélküli gyilkosság [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 194 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127618. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-409-9
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543510]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elátkozott part [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 314 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127608. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-419-8
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543486]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott futár [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 321 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-420-4
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543485]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az ellopott század [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 197 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127606. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-421-1
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543484]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az előretolt helyőrség [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 343 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127605. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-422-8
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543481]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elsikkasztott pénztáros [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 202 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127603. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-423-5
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543478]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az elveszett cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 274 KB)
Főcím a címképernyőről. - Budapest. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127602. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-424-2
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543476]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 281 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-410-5
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543504]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A három testőr Afrikában [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 313 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127616. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-411-2
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543502]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A láthatatlan légió [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 315 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-412-9
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543500]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A megkerült cirkáló [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 274 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127614. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-413-6
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543498]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A néma revolverek városa [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 308 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127613. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-414-3
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543497]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 284 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127612. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-415-0
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543493]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A pokol zsoldosai [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 320 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127611. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-416-7
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543491]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 304 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127610. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-417-4
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543490]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A tizennégy karátos autó [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 329 KB). - Budapest : Book & Walk, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-127609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-378-418-1
magyar irodalom - elektronikus dokumentum - regény
894.511-311.5
[AN 3543487]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2014.
   A röpülő falu : magyar írók trianoni novellái és publicisztikai írásai / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 301 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-615-5274-65-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - trianoni békeszerződés - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 943.9"1920"(0:82-32)
[AN 3543172]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2014.
Sándor Iván (1930-)
   A Vanderbilt-jacht hajóorvosa / Sándor Iván. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 203, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5454-05-9 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3540244]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2014.
Sári László (1950-)
   Az ifjú Lin-csi vándorlásai / Su-la-ce ; közread. Sári László. - Budapest : Kelet, 2014. - 242, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5041-13-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vallásfilozófia
894.511-96
[AN 3543165]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2014.
Serfőző Attila (1960-)
   Buen camino : versek és prózák / Serfőző Attila. - Debrecen : Ser-Müller Kft., 2014. - 93 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89618-1-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3540171]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2014.
Szabó Magda (1917-2007)
   Ókút / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2014. - 250 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9597-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3542988]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2014.
Szeitz János
   Az úton : ők és én / Szeitz János. - Budapest : Rím, 2014. - 270 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5266-36-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3539966]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2014.
Szélesi Sándor (1969-)
   Szörnyeteg a hajtóműben / Szélesi Sándor. - [Budapest : Libri, 2014. - 255 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-342-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3537797]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2014.
Szepes Mária (1908-2007)
   Varázstükör / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 312 p. ; 21 cm + CD. - (Életműsorozat)
melléklet címe: Kirándulás az élet vizéhez
ISBN 978-963-529-187-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény - auditív dokumentum
894.511-31
[AN 3543088]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2014.
Szerb Antal (1901-1945)
   Szerelem a palackban / Szerb Antal. - 6. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1963. - 402 p. ; 18 cm
Az utószót írta Poszler György
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 963-14-2522-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3543169]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2014.
Szerb Antal (1901-1945)
   VII. Olivér / Szerb Antal. - 4. kiad. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1943. - 233 p. ; 18 cm
ISBN 963-14-2508-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543168]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2014.
   Tavaszi zsongás : antológia : [Allegória művészeti portál 2014. évi antológiája]. - [Berettyóújfalu] : Kertész É., 2014. - 210 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8910-0 fűzött
magyar irodalom - vers - próza - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-3(082)
[AN 3540617]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2014.
Temesi Ferenc (1949-)
   Tündér, mesék / Temesi Ferenc ; Mayer Hella illusztrációival. - [Budapest] : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 81, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5436-01-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3539055]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2014.
Tornyi Barnabás (1952-)
   Jóakaró : erotikus versek / Rot Barna ; [ill. Németh Judit Ilon]. - Budapest : Tornyi B., 2014. - 79 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8957-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers
894.511-993 *** 894.511-14
[AN 3540408]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2014.
Tumpeck, George (1953-)
   Rád szabott kabát : versek és prózák : válogatás / Tumpeck György. - [Jászberény] : [Fejesné Pápay A.], 2014. - 120 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9390-9 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3539937]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2014.
Váradi András (1948-)
   Haydan és most : Budapest-Brooklyn, 2010-2012 / Váradi András ; Böröcz András rajz. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 148, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5454-09-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3540160]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2014.
Visnyovszki Vendel
   Ébredezz..., magyar! / Visnyovszki Vendel. - [Tata] : [Önkormányzat], [2014]. - 76 p. ; 21 cm
Közread. Tata Önkormányzata
ISBN 978-963-88813-5-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3540508]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2014.
   Visszhangok : válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Életünk című pályázatának díjnyertes műveiből / [... vál. és szerk. Jámborné Balog Tünde, Bíró Gergely, Zsille Gábor] ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-9961-99-9
magyar irodalom - memoár - antológia
894.511-94(082)
[AN 3539669]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 300 p.
ISBN 978-615-5465-00-0 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3539671] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 304 p.
ISBN 978-615-5465-01-7 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3539678] MARC

ANSEL
UTF-87625 /2014.
Vozákné Rauf Katalin
   Ma még minden tiéd : versek / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozák J.-né], cop. 2014. - [2], 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8852-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3539792]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2014.
Wonder, Alice
   Párizsi napló / Alice Wonder ; [... graf. Rácz Brigitta]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-59-8 fűzött : 2690,- Ft
Párizs - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.44-2Paris(0:82-94)
[AN 3539683]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2014.
Wood, Leslie G.
   A pásztor, a csempész és a trófea / Leslie G. Wood. - [Budapest] : MediaCom, cop. 2014. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8741-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3537749]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7628 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bárányfelhők : gyerekversek / írta és rajz. Bartos Erika. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 75, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-297-195-7 kötött
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3543098]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2014.
Fecske Csaba (1948-)
   Állatok a tanyán / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-18-1 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540221]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2014.
Fecske Csaba (1948-)
   Állatok kicsinyei / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-20-4 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540218]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2014.
Fecske Csaba (1948-)
   Állatok otthon / [versek Fecske Csaba]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 17 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-19-8 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3540226]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2014.
Giggebanch, Ellen
My town (magyar)
   Az én városom : több mint 40 kipattintható modell és tábla : hajtogató könyv / [rajz. Ellen Giggenbach] ; [tervezte Janie Louise Hunt] ; [írta Libby Hamilton] ; [ford. és szerk. Fodor Bernadett]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [22] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5240-50-8 kötött : 2980,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3538031]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2014.
Giggebanch, Ellen
My zoo (magyar)
   Az én állatkertem : több mint 40 kipattintható modell és tábla : hajtogató könyv / [rajz. Ellen Giggenbach] ; [írta Libby Hamilton] ; [ford. és szerk. Fodor Bernadett]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [22] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5240-42-3 kötött : 2980,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3538019]
MARC

ANSEL
UTF-8