MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/09/08 14:23:46
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)
7813 /2014.
   Barangolás szavakban, képekben ; A tündérlány szívlámpása : mesék, versek / [szerk. Haizler Lászlóné] ; [kiad. a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár]. - Bük : Büki Művel. és Sportközp., Kvt., 2014. - 29, 35 p. : ill., színes ; 30 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-9135-6 fűzött
Bük - olvasáspedagógia - könyvtár - magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia
028 *** 027.1(439-2Bük) *** 894.511-94(082)
[AN 3541998]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7814 /2014.
Szabó Annamária Eszter (1979-)
   A kulturális örökség joga / Szabó Annamária Eszter. - Miskolc : Bíbor K., 2013. - 223 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9988-75-0 fűzött : 3360,- Ft
kulturális örökség - műemlékvédelem - jogi szabályozás - intézményrendszer
008(100) *** 7.025.4(100) *** 351.853(100)
[AN 3542416]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7815 /2014.
Domokos Gábor (1961-)
   Modellek a diszkrét és folytonos között, avagy Dialógus a kontinuumról / Domokos Gábor. - [Budapest] : MTA, 2014. - 26 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-710-5 fűzött
irracionális szám - dinamikai rendszer - akadémiai székfoglaló értekezés
511.14(043.5) *** 519.2(043.5)
[AN 3542251]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2014.
Zalai Ernő (1943-)
   Reducibilitás és egyensúly Leontief- és Neumann-típusú stacionárius modellekben / Zalai Ernő. - [Budapest] : MTA, 2014. - 39 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 38-39.
ISBN 978-963-508-701-3 fűzött
gazdasági modell - akadémiai székfoglaló értekezés
519.86(043.5)
[AN 3542304]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7817 /2014.
Öveges József (1895-1979)
   Kísérletezzünk és gondolkozzunk! / Öveges József. - Felújított, átd. kiad. - Budapest : Móra, 2006-. - ill. ; 24 cm
fizika - kísérlet - gyermekkönyv
53.03(02.053.2)
[AN 2632928]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Mágnesség és elektromosság. - 2014. - 97, [2] p.
ISBN 978-963-11-9655-9 kötött : 2490,- Ft
mágnesség - villamosság - kísérlet - gyermekkönyv
537(02.053.2) *** 53.03(02.053.2)
[AN 3542684] MARC

ANSEL
UTF-87818 /2014.
Pálinkás József (1952-)
   Egyensúlyban : ex libris Pálinkás József / [szerk. Kindert Judit] ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - Budapest : MTA, 2014. - 477 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-508-746-4 * kötött
 (hibás ISBN 963-508-746-4)
Magyarország - fizikus - politikus - tudományos élet - 20. század - 21. század - interjú
53(439)(092)Pálinkás_J.(047.53) *** 001.89(439)"200/201"
[AN 3542321]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7819 /2014.
Huszthy Péter (1950-)
   Optikailag aktív koronaéterek szintézise, enantiomerfelismerő képessége és alkalmazása / Huszthy Péter. - [Budapest] : MTA, 2014. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-508-711-2 fűzött
szerves kémia - éter - akadémiai székfoglaló értekezés
547.27
[AN 3542238]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7820 /2014.
Szarka László (1954-)
   Elektromágneses geofizika, föld- és környezettudomány / Szarka László Csaba. - [Budapest] : MTA, 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 37-46.
ISBN 978-963-508-706-8 fűzött
geofizika - földtudomány - akadémiai székfoglaló értekezés
550.3 *** 55
[AN 3542307]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2014.
Timár Edit
   A Kárpát-medence tudományos feltárói / Lendvai Timár Edit ; [közread. a Magyar Földrajzi Múzeum]. - Érd : M. Földr. Múz., 2013. - 79 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-78. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88012-8-9 fűzött
Kárpát-medence - földrajz - növénytan - paleontológia - tudós - múzeumi kiadvány
56(439)(092) *** 069(439-2Érd) *** 581(439)(092) *** 91(439)(092)
[AN 3542191]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7822 /2014.
Csermely Péter (1958-)
   Hogyan tudjuk megváltoztatni a bennünk lévő és a minket körülvevő hálózatokat? / Csermely Péter. - [Budapest] : MTA, 2014. - 32 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-717-4 fűzött
biokémia - hálózat - akadémiai székfoglaló értekezés
577.1 *** 001.891
[AN 3542314]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2014.
   Lepkék. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-68-8 fűzött : 590,- Ft
lepke - gyermekkönyv
595.78(02.053.2)
[AN 3542572]
MARC

ANSEL
UTF-87824 /2014.
   Magyarország állatvilága. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-81-7 fűzött : 590,- Ft
Magyarország - fauna - gyermekkönyv
591.9(439)(02.053.2)
[AN 3542559]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2014.
Mandl József (1947-)
   A máj endoplazmás reticuluma: alkalmazkodás a külső/belső környezethez / Mandl József. - [Budapest] : MTA, 2014. - 15 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-728-0 fűzött
biokémia - kórtan - májbetegség - akadémiai székfoglaló értekezés
577.1 *** 616.36
[AN 3542319]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2014.
Spohn, Margot
Welcher Baum ist das? (magyar)
   Parkok és kertek fái / Margot és Roland Spohn ; [ford. Crow Zsófia Klára]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-50-4 fűzött : 1480,- Ft
fa - cserje - növényhatározó
581.412(083.71) *** 582(083.71)
[AN 3542777]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2014.
Vigh László (1950-)
   Sejtmembránok és a hőmérsékletstressz / Vigh László. - [Budapest] : MTA, 2014. - 15 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-730-3 fűzött
sejtbiokémia - sejtmembrán - akadémiai székfoglaló értekezés
577 *** 576.314
[AN 3542332]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7828 /2014.
Adams, Marilee (1945-)
Change your questions, change your life (magyar)
   Kérdezz másként, élj másként! : fedezd fel a kérdező gondolkodás erejét! : 10 hatékony módszer az élethez és a munkához / Marilee Adams ; [ford. Rézműves László ...]. - [Budapest] : Casparus K., cop. 2014. - [6], 216 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89924-0-6 fűzött : 2700,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3542466]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2014.
Aleman, André (1975-)
Het seniorenbrein (magyar)
   Az idősödő agy : Hogyan változik az agyunk ötven felett? / André Aleman ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : Corvina, 2014. - 238 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6212-1 fűzött : 2690,- Ft
gerontológia - agy
612.67 *** 612.82
[AN 3542061]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2014.
Bronson, Po (1964-)
NurtureShock (magyar)
   Amit rosszul tudunk a gyerekekről / Po Bronson, Ashley Merryman ; [szakmai kommentárok Vekerdy Tamás és Kádár Annamária] ; [ford. Károlyi Juli és Hűvös András]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2014. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5281-16-7 fűzött : 3150,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3542316]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2014.
Csépe Valéria (1951-)
   A nyelv fejlődése - a fejlődés nyelve / Csépe Valéria. - [Budapest] : MTA, 2014. - 27 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 25-27.
ISBN 978-963-508-729-7 fűzött
nyelvelsajátítás - kognitív nyelvészet - pszicholingvisztika - akadémiai székfoglaló értekezés
159.946.3 *** 800.7 *** 165.194
[AN 3542504]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2014.
De Lennart, Eleonora
The biochemical machine 2 (magyar)
   Táplálkozzunk okosan! : a testünk biokémiai laboratóriuma : biokémiai "A&B módszer" / Eleonora De Lennart ; [... ford. Tomposné Erdeős Éva]. - Budapest : Medicina, 2014, cop. 2013. - 457 p., [2] t.fol. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 453-454.
ISBN 978-963-226-459-2 fűzött : 4200,- Ft
táplálkozástudomány - biokémia - étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.56(083.12) *** 577.1
[AN 3542471]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2014.
Deák Sándor (1947-)
   Gyógyítás fény- és színterápiával / szerző ... Deák Sándor. - 3. bőv. kiad. - Szarvas : Deák S., 2014. - 212 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 963-440-952-0 fűzött
színterápia
615.831.6
[AN 3545902]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2014.
   Emlékkönyv : a Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság 25 éve. - [Budapest] : Tudomány K., cop. 2014. - 224 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8194-76-3 kötött
Magyar Műlencse Implantációs és Refraktív Sebészeti Társaság
Magyarország - egyesület - szemsebészet - történeti feldolgozás
617.7-089 *** 061.2(439)(091)
[AN 3542501]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2014.
Ferenci Tamás
   Védőoltásokról a tények alapján / Ferenci Tamás. - Budapest : Medicina, 2014. - 375 p. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-496-7 fűzött : 2500,- Ft
oltóanyag-bevitel
614.47
[AN 3542355]
MARC

ANSEL
UTF-87836 /2014.
Gerő László (1942-)
   Inzulinanalógok a klinikai gyakorlatban / Gerő László, Jermendy György. - Budapest : Medicina, 2014. - 219 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-488-2 fűzött : 3200,- Ft
cukorbetegség - gyógyszeralkalmazás - klinikai farmakológia
616.379-008.64 *** 615.245 *** 615.03
[AN 3542464]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2014.
Goddard Blythe, Sally (1957-)
Attention, balance, and coordination (magyar)
   Akaratlagos figyelem, biztos egyensúly, csodálatos összhang : a sikeres tanulás ABC-je / Sally Goddard Blythe ; Lawrence J. Beuret és Peter Blythe közreműködésével ; [... ford. Fedina László és Fedina Lídia]. - Budapest : Medicina, 2014. - 500 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-493-6 kötött : 4400,- Ft
gyermeki fejlődés - idegrendszer - tanulási nehézség
611.8 *** 612.65 *** 371.322.9
[AN 3542520]
MARC

ANSEL
UTF-87838 /2014.
Gosztonyi György (1932-)
   Az AIDS idegrendszeri manifesztációjának morfológiája és patogenezise / Gosztonyi György. - [Budapest] : MTA, 2014. - 19 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 17-19.
ISBN 978-963-508-722-8 fűzött
AIDS - neuropatológia - akadémiai székfoglaló értekezés
616.97:578.828:612.017.1 *** 616.8
[AN 3542357]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2014.
   A gyermekintenzív ellátás elmélete és gyakorlata / szerk. Ujhelyi Enikő. - Budapest : Medicina, 2014. - 807 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-489-9 kötött : 14000,- Ft
gyermekgyógyászat - intenzív betegellátás
616-053.2 *** 616-08-039.76
[AN 3542483]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2014.
Kállai János (1952-)
   A társas kapcsolatok neuropszichológiája : én és a másik, személyközpontú és tárgyközpontú referenciakeretek, megközelítés és elkerülés / Kállai János. - Budapest : Medicina, 2013. - 312 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 273-302.
ISBN 978-963-226-445-5 kötött : 3600,- Ft
ideggyógyászat - elmegyógyászat - interperszonális kapcsolat
616.89 *** 316.47
[AN 3542463]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2014.
Kun István
   Reiki : az ismeretlen őserő / Kun István. - 2. kiad. - Eger ; Szeged : Szerző : Eu Connection Kft., 2014. - 158 p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 1992
Fűzött
reiki
615.89
[AN 3545914]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2014.
Leaf, Caroline (1963-)
The gift in you (magyar)
   Tehetség vagy! : [ismerd fel és növeld a benned levő tehetséget!] / Caroline Leaf ; [ford. Dávidházi Krisztina]. - [Szentendre] : Denton 2000 Bt., cop. 2014. - 231 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 222-231.
ISBN 978-963-08-6249-3 kötött : 3490,- Ft
tehetség - életvezetés
159.928.22 *** 613.865
[AN 3542768]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2014.
Magyar Artériás Stiffness Társaság. Kongresszus (9.) (2014) (Győr)
   A Magyar Artériás Stiffness Társaság IX. Kongresszusa : 2014. április 11-12., Győr ... : programfüzet. - [Budapest] : [M. Artériás Stiffness Társ.], [2014]. - 24 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
szívbetegség - érbetegség - konferencia-kiadvány
616.1 *** 616.13 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3542868]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2014.
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Dél-magyarországi Területi Szervezet. Tudományos ülés (2014) (Gyula)
   Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyarországi Területi Szervezetének Tudományos Ülése : programfüzet és előadás összefoglalók : Gyula, 2014. május 9-10. / [szerk. H. Nagy Katalin] ; [... kiad. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Csecsemő- és Gyermekosztálya]. - [Gyula] : Békés M. Pándy K. Kórház Csecsemő- és Gyeremekoszt., [2014]. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89515-1-9 fűzött
gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-053.2 *** 061.3(439-2Gyula)
[AN 3542876]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2014.
Makara B. Gábor (1939-)
   Stressz és betegségek / Makara B. Gábor. - [Budapest] : MTA, 2014. - 14 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 14.
ISBN 978-963-508-726-6 fűzött
stressz - kórtan - akadémiai székfoglaló értekezés
612.06 *** 616
[AN 3542327]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2014.
Moritz, Andreas (1954-)
Feel great, lose weight (magyar)
   Fogyj természetesen, élj egészségesen! : hagyd abba a fogyókúrákat és kezdj el élni! : rakd rendbe az egészséged méregtelenítéssel, helyes táplálkozással, életmóddal és érzelmi gyógyulással / Andreas Moritz. - Abda : Sanawing Kft., 2014. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8682-6 fűzött : 3290,- Ft
egészséges életmód - fogyókúra
613.24
[AN 3542490]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2014.
   Neuroanesztézia és neurointenzív ellátás / szerk. Fülesdi Béla, Tassonyi Edömér, Molnár Csilla. - Budapest : Medicina, 2014, cop. 2013. - 384 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-475-2 kötött : 7800,- Ft
neuraszténia - intenzív betegellátás - aneszteziológia
616.891.4 *** 616-089.5 *** 616-039.76
[AN 3542461]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2014.
Pál Judit
   Elakadás-jelzők : utak önmagunk és mások felé / Pál Judit. - [Kaposvár] : Pál J., 2014. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9159-2 fűzött
életvezetés - publicisztika
613.865(0:82-92)
[AN 3542185]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2014.
Posta Renáta
   Paleolit fogyókúra hedonistáknak : tartós karcsúság és egészség, koplalás nélkül / Posta Renáta. - Budapest : Jaffa, 2014. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-[232].
ISBN 978-615-5418-57-0 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - fogyókúra - szakácskönyv
613.24 *** 641.561(083.12)
[AN 3542248]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2014.
Ritter Andrea (1962-)
   Melegek : ismeretlen ismerősök a 21. században : pszichológiai tanulmányok / Ritter Andrea. - Budapest : Corvina, 2014. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-160.
ISBN 978-963-13-6229-9 fűzött : 2690,- Ft
homoszexualitás - társadalmi csoport - lélektan
613.885 *** 159.9
[AN 3542334]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2014.
Várhegyi László
   Mit egyek, hogy egészséges legyek? : vércsoportnak megfelelő táplálkozás szabályai és táblázatai / írta és összeáll. Weixl-Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : [Szerző], 2014. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-080-8 fűzött
táplálkozástudomány - vércsoport - természetgyógyászat
613.2 *** 612.118.221.2 *** 615.89
[AN 3545890]
MARC

ANSEL
UTF-87852 /2014.
Yousry, Menis
Discover your hidden memory & find the real you (magyar)
   Rejtett emlékeink nyomában : út a valódi önmagunkhoz / Menis Yousry ; [ford. Ureczky Eszter]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2014. - 236, [4] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 233.
ISBN 978-615-5281-15-0 fűzött : 2940,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés
159.923 *** 613.865
[AN 3542325]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7853 /2014.
Schiller Róbert (1935-)
Rendszertelen bevezetés a fizikai kémiába a hidrogén ürügyén (új kiadása)
   Hidrogén, az elemek királya : a kémia születésétől az energetika jövőjéig / Schiller Róbert. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - XI, 319 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-316-0 kötött : 3800,- Ft
fizikai kémia - hidrogén - energetika
620.9 *** 541.1 *** 546.11
[AN 3542460]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7854 /2014.
Adobe Dreamweaver CS6 (magyar)
   Adobe Dreamweaver CS6 : tanfolyam a könyvben / [ford. Detvay László]. - [Budapest] : Perfact-Pro, cop. 2014. - VI, 392 p. : ill. ; 26 cm
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-9929-41-8 fűzött : 5880,- Ft
program - weblapszerkesztés
519.682Dreamweaver
[AN 3542158]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7855 /2014.
Ocskay Zoltán
   Autózás az ötvenes években / Ocskay Zoltán. - Budapest : Oldtimer Média, 2014. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 219.
ISBN 978-963-87582-7-9 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - közúti közlekedés - autóközlekedés - politikai elit - belpolitika - 1950-es évek
629.114.6(439) *** 656.13(439)"195" *** 323(439)"195"
[AN 3542661]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7856 /2014.
Az egri bor (angol)
   Eger wine : from Bikavér to Csillag / ed. by Lajos Gál, Tibor Gál ; [photographs ... Péter Benke, ... Róbert Nemes, Árpád Pintér]. - Eger : EKF Líceum Publ., 2014. - 75 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm + mell. (22 p.)
melléklet címe: Wines and wineries of Eger wine district. - Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-615-5250-53-8 kötött
Egri borvidék - borászat - album
634.8(439-2Eger) *** 663.2(439-2Eger)
[AN 3542476]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2014.
   Az egri bor : bikavértől a csillagig / szerk. Gál Lajos, Gál Tibor ; [fotó ... Benke Péter, ... Nemes Róbert, Pintér Árpád]. - Eger : EKF Líceum K., 2014. - 75 p. : ill., főként színes ; 24x24 cm + mell. (22 p.)
melléklet címe: Az egri borok és borászok. - Bibliogr.: p. 74-75.
ISBN 978-615-5250-52-1 kötött
Egri borvidék - borászat - album
634.8(439-2Eger) *** 663.2(439-2Eger)
[AN 3542467]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2014.
Gencsi Zoltán
   Megmaradásunk jelképe a magyar szürke : nem szürke, hanem színes eredetmese = Die Geschichte des ungarischen Graurindes : keine graue, sondern eine bunte Tiergeschichte / Gencsi Zoltán ; [kiad. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, [2014]. - 95, [12] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-309-045-9 kötött
Magyarország - szarvasmarha - művelődéstörténet
636.273(439) *** 930.85(439)
[AN 3545901]
MARC

ANSEL
UTF-87859 /2014.
Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet beindításához (francia)
   Démarrer la production de fruits et légumes biologiques : guide pour une nouvelle génération d'arboriculteurs et maraîchers / éd. Matthew Hayes, Arjen Huese, Charles-André Descombes. - [Gödöllő] : GAK Nonprofit Kft., 2013. - 208 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7035-1)
biológiai növénytermesztés - kertészet
631.147 *** 635
[AN 3542772]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7860 /2014.
Kelemenné Pataki Márta
   Paleós édességek : 100% paleo / BB - K. Pataki Márta. - [Budapest] : Perfact-Pro, [2013], cop. 2011. - 73 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Paleovital recept-sorozat ; 4.)
ISBN 978-963-9929-40-1 fűzött : 1300,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3542533]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7861 /2014.
Leininger, Bruce
Soul survivor (magyar)
   A túlélő : egy második világháborús pilóta reinkarnációja / Bruce és Andrea Leininger, Ken Gross ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 315, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5261-64-0 fűzött : 3450,- Ft
lélekvándorlás - amerikai angol irodalom - regény
129.4(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3542157]
MARC

ANSEL
UTF-87862 /2014.
Pléh Csaba (1945-)
   A tér és a nyelv világa / Pléh Csaba. - [Budapest] : MTA, 2014. - 52 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 48-52.
ISBN 978-963-508-723-5 fűzött
kognitív pszichológia - nyelvészet - interdiszciplináris módszer - akadémiai székfoglaló értekezés
165.194(043.5) *** 800.1(043.5)
[AN 3542470]
MARC

ANSEL
UTF-87863 /2014.
Szabó Miklós (1951-)
   Logica magna : utazások a logika birodalmában / Szabó Miklós. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - (Prudentia iuris, ISSN 1219-8471 ; 29.)
Bibliogr.: p. 205-212.
ISBN 978-963-9988-82-8 fűzött
logika - egyetemi tankönyv
16(075.8)
[AN 3542530]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7864 /2014.
Bognár Attila
   A négy ősanya : a Messiás négy arcvonásának kiábrázolói / Bognár Attila. - [Budapest] : [Bognár A.], cop. 2014. - 32 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9562-0 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3541996]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2014.
   A Dicsérjétek az Urat című énekeskönyvünk megjelenésének 60. évfordulója alkalmából 2014. május 8-án rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2014. - 83 p. : ill. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 13.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 28.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-26-7 fűzött
Magyarország - egyházi és vallásos zene - zenetörténet - görög katolikus egyház - 20. század - ezredforduló - énekeskönyv
245(439)"195/201" *** 783(439)"195/201" *** 281.5.018.2(439)"195/201"
[AN 3542195]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2014.
Ferenc (pápa) (1936-)
Evangelii gaudium (magyar)
   Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítása a püspököknek, a papoknak és a diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és a világi híveknek : az evangélium hirdetéséről a mai világban / [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 170 p. ; 20 cm. - (Pápai megnyilatkozások, ISSN 1788-8948 ; 49.)
Borítócím: Evangelii gaudium : Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása
ISBN 978-963-277-477-0 fűzött : 1600,- Ft
misszió - enciklika
262.131.22Ferenc *** 266
[AN 3542482]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2014.
Literáty Zoltán (1976-)
   ...Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.. : válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2013-ban elhangzott kátémagyarázatos prédikációkból / Literáty Zoltán ; [közread. az] Érdligeti Református Templom Alapítvány. - Érd : Érdligeti Református Templom Alapítvány, 2014. - 157, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9087-8 fűzött
prédikáció
252
[AN 3542600]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2014.
Lőrincz Róbert
   A szaléziak nyomában Újpesten / Lőrincz Róbert, Kadlecovits Géza ; [közread.] Újpest Város Önkormányzata. - [Budapest] : Újpest Város Önkormányzata, 2014. - 116 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88292-2-1)
Budapest. 4. kerület - Don Bosco rend - történeti feldolgozás
271.789.1(439-2Bp.IV.)(091)
[AN 3542653]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2014.
   Natália nővér / [szerk., bevezetéssel ell. Fogas Anna]. - 2. kiad. - Budapest : Szt. József K., 2013. - 20 cm
ISBN 978-963-7872-31-0 fűzött
Kovacsics Mária (1901-1992)
Magyarország - apáca - 20. század - kinyilatkoztatás
248.215 *** 271.9(439)(092)Kovacsics_M.
[AN 3545973]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 261, [2] p., [8] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-7872-32-7
[AN 3545974] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 192 p., [8] t. : ill.
ISBN 978-963-7872-33-4
[AN 3545977] MARC

ANSEL
UTF-87870 /2014.
   Rashajok, papok, szerzetesek : istenes emberek a cigányok között. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 134 p. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Tűz és lélek, ISSN 2064-6445)
ISBN 978-963-8014-65-8 kötött : 2300,- Ft
Magyarország - katolikus pap - szerzetes - cigányság - interjú
282(439)(092)(047.53) *** 271(439)(092)(047.53) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3542622]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2014.
Simon Róbert (1939-)
   Az iszlám fundamentalizmus : gyökerek és elágazások Mohamedtől az al-Qá'idáig / Simon Róbert. - Budapest : Corvina, 2014. - 486 p. ; 22 cm. - (Keleti források, ISSN 1787-8993)
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6199-5 kötött : 4200,- Ft
iszlám fundamentalizmus
297 *** 291.7
[AN 3542699]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2014.
Takó Gábor
   Egy évszázad krónikája : a kemestaródfai templom 100 éve, 1914-2014 / Takó Gábor ; [kiad. a Miród-forrásért Egyesület]. - Kemestaródfa : Miród-forrásért Egyes., 2014. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 26.
ISBN 978-963-08-9544-6 fűzött
Kemestaródfa - templom - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Kemenestaródfa)(091) *** 726.54(439-2Kemenestaródfa)
[AN 3542210]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7873 /2014.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8., Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás / [összeáll. Bartha Krisztián, Csipke Adrienn]. - 2014. - 161 p.
ISBN 978-963-235-354-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - foglalkoztatás - munkaerőpiac - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5(439)"201"(083.41)
[AN 3542026] MARC

ANSEL
UTF-8


   11., Fogyatékossággal élők / [összeáll. Csordás Gábor]. - 2014. - 97 p.
ISBN 978-963-235-357-9 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - fogyatékos - 21. század - statisztikai adatközlés
364.26(439)"2011"(083.41)
[AN 3542031] MARC

ANSEL
UTF-87874 /2014.
   Beszélgetések : 18 portré a magyar zsidóságról / [... szerk. Bán Dávid, Cernov Mircea, Tordai Bence] ; [graf. Roskó Gábor] ; [kiad. a Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Haver Alapítvány, cop. 2014. - 183 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-6611-8 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - zsidóság - híres ember - 21. század - interjú
316.347(=924)(439)(047.53) *** 929(=924)(439)
[AN 3542541]
MARC

ANSEL
UTF-87875 /2014.
Farkas Zoltán (1952-|)
   Társadalomelmélet : az intézményes szociológia elmélete / Farkas Zoltán. - Miskolc : Bíbor K., 2010-. - 24 cm
társadalomelmélet
316
[AN 3288363]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2013. - 431 p. : ill.
Bibliogr.: p. 403-419.
ISBN 978-963-9988-76-7 fűzött
[AN 3542426] MARC

ANSEL
UTF-87876 /2014.
Haraszti György (1947-)
   Pannóniától Magyarországig : a magyarországi zsidóság annotált kronológiája az előidőktől napjainkig / Haraszti György. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Magyarország - zsidóság - magyar történelem - kronológia
316.347(=924)(439)"08/20"(0:930.24) *** 943.9(=924)"08/20"(0:930.24) *** 019.941
[AN 3542235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Hágár földjén : a kezdetektől az ország három részre szakadásáig. - 2014. - 379 p.
Bibliogr.: p. 323-348. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-9627-67-3 kötött : 5000,- Ft
[AN 3542242] MARC

ANSEL
UTF-87877 /2014.
Kugler, Gudrun (1976-)
Niemand ist eine Insel (magyar)
   Senki sem magányos sziget : hogyan találjunk magunknak életre szóló társat / Gudrun Kugler ; [ford. T. Bori Zsuzsa]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 202 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-484-8 fűzött : 1800,- Ft
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3542781]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7878 /2014.
Arutunyan, Anna (1980-)
The Putin mystique (magyar)
   A Putyin-varázs : isten, hatalom, korrupció Oroszországban / Anna Arutunyan ; [ford. Vígh Zoltán]. - Budapest : Európa, 2014. - 506, [4] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9734-4 kötött : 3790,- Ft
Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-)
Oroszország - politikus - államfő - hatalom - 20. század - 21. század
32(47)(092)Putin,_V._V. *** 321.01(47)
[AN 3542761]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2014.
Dawidowicz, Lucy S.
The war against the Jews, 1933-1945 (magyar)
   Háború a zsidók ellen, 1933-1945 / Lucy S. Dawidowicz. - 2. kiad. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2014. - 492 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 475-480.
ISBN 978-963-9512-94-8 fűzött : 4900,- Ft
Európa - antiszemitizmus - nemzettörténelem - zsidóság - 1930-as évek - második világháború - holokauszt
323.12(=924)(4)"1933/1945" *** 930.8(=924)(4)"1933/1945"
[AN 3545877]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7880 /2014.
Batkin, Leonid
Die historische Gesamtheit der italienischen Renaissance (magyar)
   Az itáliai reneszánsz / Leonyid Batkin ; ford. Soproni András ; [... a nem orosz nyelvű idézeteit ford. Bellus Ibolya]. - Budapest : Typotex, cop. 2014. - 480 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-311-5 fűzött : 4800,- Ft
Itália - művelődéstörténet - reneszánsz
930.85(45)"14/15"
[AN 3545895]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2014.
Bertók Gábor
Régi idők - új módszerek (angol)
   Old times - new methods : non-invasive archaeology in Baranya County ..., 2005-2013 / Gábor Bertók, Csilla Gáti ; [publ. Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest ; Pécs : Archaeolingua, 2014. - 171 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9911-53-6)
Baranya megye - régészeti felmérés - légi felvétel
904(439.127) *** 902.2 *** 77.058.1
[AN 3542214]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2014.
Bertók Gábor
   Régi idők - új módszerek : roncsolásmentes régészet Baranyában, 2005-2013 / Bertók Gábor, Gáti Csilla ; [közread. az Archaeolingua Alapítvány]. - Budapest ; Pécs : Archaeolingua, 2014. - 171 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-53-6 fűzött
Baranya megye - régészeti felmérés - légi felvétel
904(439.127) *** 77.058.1 *** 902.2
[AN 3542207]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2014.
Bózsa Anikó
   "Ajándék a szépnek!" : a Magyar Nemzeti Múzeum Római Gyűjteményének "ólomtükrei" / Bózsa Anikó, Szabó Ádám. - Budapest : MNM, 2013. - 486 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli archaeologici, ISSN 1589-9292 ; Suppl. 1.)
Bibliogr.: p. 479-486.
ISBN 978-615-5209-24-6 fűzött
Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest). Régészeti Tár. Római Gyűjtemény
Pannonia - régészet - iparművészet - római birodalom kora - ólomtárgy - tükör - múzeumi katalógus
904(398.6)"01/03" *** 069(439-2Bp.)MNM *** 686.7 *** 673.8 *** 745.5(37)"01/03"
[AN 3542571]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2014.
   Ferenc József, a rendíthetetlen : Titánia lovagjai III. : időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumában : 2014. május 30 - szeptember 28. / [a kiállítást rend. Kaján Marianna, Kovács Éva Marianna, Papházi János] ; [... szerk. Faludi Ildikó]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 46-47.
ISBN 978-963-89974-1-8 fűzött
Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
Ausztria - Magyarország - uralkodó - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
943.6/.9(092)Ferenc_József,_I. *** 061.4(439-2Gödöllő)
[AN 3542508]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2014.
   A forradalom tanúi : Budapest 1956 : akik megélték - franciaországi emigránsok visszaemlékezései / [szerk. Horváth Miklós] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2014. - 166, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5118-20-3 fűzött : 2900,- Ft
Franciaország - 1956-os forradalom - külföldön élő magyar személyiség - memoár
943.9"1956"(0:82-94) *** 929(44)(=945.11)(0:82-94)
[AN 3542219]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2014.
   A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei : tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára / szerk. Révész László, Wolf Mária. - Szeged : SZTE Régészeti Tansz. ; [Budapest] : MTA BTK M. Őstört. Témacsop. : Martin Opitz K., 2013. - 885 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről, ISSN 2062-9877 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-306-241-8 kötött
Magyarország - régészet - honfoglalás - emlékkönyv
904(439)"08/09"
[AN 3542261]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2014.
Horváth Tünde (1971-)
   The prehistoric settlement at Balatonőszöd - Temetői-dűlő : the Middle Copper Age, Late Copper Age and Early Bronze Age occupation / Tünde Horváth ; with contributions by Erika Gál [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 733, [2] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 29.)
Bibliogr.: p. 670-733.
ISBN 978-963-9911-54-3 kötött
Balatonőszöd - ősrégészet
903(439-2Balatonőszöd)
[AN 3542339]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2014.
Lantos Antal (1929-)
   Sashalom története a kezdetektől 1950-ig / Lantos Antal. - 2. kiad. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2014. - 254 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 13.)
ISBN 978-963-89902-1-1 fűzött
Sashalom (Budapest) - helytörténet
943.9-2Sashalom
[AN 3545897]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2014.
Lichtner Gáspár (1822-1884)
   Hódmezővásárhely története katolikus szemmel / Lichtner Gáspár, Gacsári Kiss Sándor ; szerk., sajtó alá rend. és kiegészítésekkel bőv. Alácsi Ervin János és Pálinkó Máté. - Hódmezővásárhely : Magánkiad., 2014. - 326 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 309-314.
ISBN 978-963-08-9487-6 fűzött
Hódmezővásárhely - helytörténet - katolikus egyház - egyházközség - történeti feldolgozás
943.9-2Hódmezővásárhely *** 282(439-2Hódmezővásárhely)(091) *** 726.54(439-2Hódmezővásárhely)(091)
[AN 3542385]
MARC

ANSEL
UTF-87890 /2014.
   Polsko - węgierska czytanka historyczna = Lengyel - magyar történelmi olvasókönyv / [... szerk. és kieg. ... Biernacki Karol, Rotár Krisztina] ; [wyd.] Samorząd Polski w Segedynie, ... Polsko - Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne. - Jav., bőv., átd. kiad. - Szeged : Samorząd Polski w Segedynie : Polsko - Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne, 2014. - 210, [3] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-963-08-8868-4 kötött
Lengyelország - magyar történelem - történelem - történelmi kapcsolat - művelődéstörténet
943.8 *** 943.9 *** 327(439)(438) *** 930.85(439)(438)
[AN 3545909]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2014.
Romsics Ignác (1951-)
   A magyar történetírás gleichschaltolása, 1945-1949 / Romsics Ignác. - [Budapest] : MTA, 2014. - 31 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-738-9 fűzött
Magyarország - történettudomány - tudománypolitika - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - akadémiai székfoglaló értekezés
930.1(439)"1945/195" *** 001.89:323(439)"1945/195"
[AN 3542517]
MARC

ANSEL
UTF-87892 /2014.
Szálkai Tamás
   Hajdúsági pecsétek : a Hajdú kerület és Hajdú vármegye közösségi jelképei / Szálkai Tamás. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2014. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Hajdú-bihari levéltári füzetek, ISSN 2061-7267 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8326-9 fűzött
Hajdúság - pecsét - címer
929.6(439Hajdúság) *** 930.223.64(439Hajdúság)
[AN 3542225]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7893 /2014.
Dombóvári Antal (1941-)
   Zarándokhely Rákoshegyen / Dombóvári Antal ; [kiad. Rákoshegyi Római Katolikus Egyházközség]. - Váltl. lny. - Budapest-Rákoshegy : Rákoshegyi Római Katolikus Egyházközség, 2014. - 57 p. : ill. ; 14x15 cm
Magyar és lengyel nyelven
ISBN 978-963-06-8964-9 fűzött
Budapest. 17. kerület - katolikus egyház - helyismeret - híres ember - szobor - pápa
908.439-2Bp.XVII.(092) *** 725.945(439-2Bp.XVII.) *** 262.13(092)János_Pál,_II. *** 282(439-2Bp.XVII.)
[AN 3545941]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2014.
   Karintia : útikönyv / Hadnagy Attila [et al.] ; [társszerzők Bíró Ágnes, Nagyváthy János, Pátzelt Hajnal]. - Budapest : Hibernia, [2014]. - 118 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2014. máj. 21.
ISBN 978-615-5426-18-6 fűzött
Karintia - útikönyv
914.365(036)
[AN 3542218]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2014.
Kustán Klaudia
   Kerékpárral keresztül Amerikán / Kustán Klaudia, Puskás Zoltán. - [Szombathely] : [Puskás Z.], 2014. - 332 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9228-5 fűzött
Egyesült Államok - helyismeret - kerékpártúra - magyar irodalom - útleírás
908.73(0:82-992) *** 796.57(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3542626]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2014.
   Sétál a család Veszprémben : a zsidó múlt nyomában / szerk. Máthé Éva, Nagyné Kozma Ildikó ; [... kiad. Eötvös Károly Megyei Könyvtár ...]. - Veszprém : EKMK, [2014]. - 29, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9510-17-3 fűzött
Veszprém - helyismeret - zsidóság - útmutató
908.439-2Veszprém(036) *** 316.347(=924)(439-2Veszprém)
[AN 3542805]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2014.
Tamáska Máté (1976-)
   Falvak az uradalmak helyén : a megszűnt nagybirtok telepes községeinek építészete 1945 után / Tamáska Máté. - Budapest : Martin Opitz K., 2013. - 240 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 200-216. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9987-12-8 kötött
Magyarország - faluszociológia - uradalom - településszerkezet - ház - 1945 utáni időszak
911.373(439)"1945/195" *** 316.334.55(439)"1945/195" *** 728.6(439)
[AN 3542407]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7898 /2014.
Erdő Péter (1952-)
   Az íjászok és a hajítógép-kezelők büntetése : adalékok a kánonjogi szövegmagyarázat és esetmegoldás történetéhez / Erdő Péter. - [Budapest] : MTA, 2014. - 71 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-719-8 fűzött
Európa - egyházi büntetőjog - jogtörténet - középkor - újkor - hadtudomány - íj - akadémiai székfoglaló értekezés
34(4)(091) *** 355(4)"11/16" *** 623.446(4) *** 348.5(4)"11/16"
[AN 3542168]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2014.
Erdő Péter (1952-)
   Jog, kánonjog, kultúra egy új antropológiai helyzet küszöbén / Erdő Péter. - [Budapest] : MTA, 2014. - 21 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-720-4 fűzött
egyházjog - akadémiai székfoglaló értekezés
348
[AN 3542379]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2014.
Lamm Vanda (1945-)
   A kötelező nemzetközi bíráskodás kilenc évtizede / Lamm Vanda. - [Budapest] : MTA, 2014. - 40 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 978-963-508-712-9 fűzött
nemzetközi bíráskodás - történeti feldolgozás - akadémiai székfoglaló értekezés
341.64(100)(091)
[AN 3542365]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2014.
Lenkovics Barnabás (1950-)
   Dologi jog / Lenkovics Barnabás. - 8. átd. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 252 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. aug. 30. - Borítócím: Magyar polgári jog : dologi jog. - Bibliogr.: p. 249-252.
ISBN 978-963-9955-48-6 fűzött
Magyarország - dologi jog - egyetemi tankönyv
347.2(439)(075.8)
[AN 3545893]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2014.
Nyomárkay István (1937-)
   Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya : magyar hatás a 16. századi horvát jogi terminológiában / Nyomárkay István. - [Budapest] : MTA, 2014. - 22 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-508-714-3 fűzött
filológia - nyelvi kölcsönhatás - szaknyelv - jog - horvát nyelv - magyar nyelv - akadémiai székfoglaló értekezés
34 *** 808.62-316.3(043.5) *** 809.451.1-316.3(043.5) *** 82.07(043.5)
[AN 3542484]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2014.
   Az Országgyűlés feladatai és működése a jogszabályok tükrében / [a bevezetéseket írta ... Soltész István] ; [szerk. Pintér Péter] ; [kiad. az] Országgyűlés Hivatala. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., 2014. - 209 p. ; 23 cm
Lezárva: 2014. ápr.
ISBN 978-963-9848-64-1 fűzött
Magyarország. Országgyűlés
útmutató
342.53(439)(036) *** 328(439)(036)
[AN 3545887]
MARC

ANSEL
UTF-87904 /2014.
   Polgári törvénykönyv : Ptké.-vel és a kapcsolódó törvényekkel : 2014. március 15. - Budapest : Árboc, [2014]. - 264 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-51-6 fűzött : 2990,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3542817]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2014.
   A rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete / szerk. Horváth József, Kovács Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE Rendészettud. Kar, 2014. - 240 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-41-2 fűzött
rendészet - vezetéstudomány - szervezéstechnika - egyetemi tankönyv
351.74(075.8) *** 65.012.4(075.8) *** 65.012.3(075.8)
[AN 3542590]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2014.
Szőcs Tibor
   A nádori intézmény korai története, 1000-1342 / Szőcs Tibor ; [a térképeket szerk. Nagy Béla]. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2014. - 331 p : ill., térk. ; 24 cm. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 5.)
Bibliogr.: p. 277-298. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-508-697-9 kötött
Magyarország - államszervezet - nádor - magyar történelem - Árpád-kor - középkor
342.5(439)"10/13" *** 943.9"10/13"
[AN 3542076]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7907 /2014.
Willheim Imre
   Galíciától Isonzóig : hadinapló az I. világháborúból / Willheim Imre ; [szerk. Károssy Csaba Ákos]. - [Szombathely] : Oskar, 2014. - 244 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-8122-73-5 fűzött
Magyarország - katona - hadtörténet - első világháború - napló
355(439)(092)Willheim_I.(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3542159]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7908 /2014.
Palánkai Tibor (1938-)
   Európai egység - integrációelmélet : az új integráció gazdaságtanának szükségessége / Palánkai Tibor. - [Budapest] : MTA, 2014. - 34 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 978-963-508-718-1 fűzött
európai integráció - akadémiai székfoglaló értekezés
339.923(4-62)(043.5)
[AN 3542469]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2014.
   Pénz, világpénz, adó, befektetések : tanulmánykötet / [szerk. Bánfi Tamás, Kürthy Gábor]. - Budapest : [Pauker Holding Kft.], 2013. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
Fűzött
pénzügy - bankügy - pénzrendszer - tőkebefektetés
336.7
[AN 3542616]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2014.
Schumacher, Ernst F.
Small is beautiful (magyar)
   A kicsi szép : tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról / Ernst F. Schumacher ; [ford. Perczel István]. - Budapest : Katalizátor, 2014. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88599-5-2 fűzött : 2900,- Ft
gazdaságelmélet - fenntartható fejlődés
330.876Schumacher,_E._F. *** 330.1 *** 504.03
[AN 3545933]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7911 /2014.
   Gondolkodjunk 3D-ben! : a közösségi vita módszertana / [szerk. Takács Viktória] ; [ill. ... Láng Zsófi] ; [közread. a] Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. - [Budapest] : DIA, 2014. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 187.
ISBN 978-963-88966-2-9 fűzött
vita - módszertan
371.334
[AN 3542617]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2014.
   A művészetoktatás terei : tanulmányok a vizuális nevelés nemzetközi szakirodalmából / szerk. Gaul Emil [et al.] ; [közread. a] Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete. - Budapest : MROE, 2014, cop. 2013. - 247 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Budapesten, 2011. jún. 24-30. között megrendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7415-1 kötött
vizuális nevelés - művészeti nevelés - módszertan
372.874 *** 37.036 *** 371.3
[AN 3542578]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2014.
Sárközi Gabriella
   Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken, 1789-1919 = Hungarian students in England and Scotland, 1789-1919 / Sárközi Gabriella. - Budapest : ELTE Lvt., 2013. - 200 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 19.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-331-5 kötött
Anglia - Skócia - tanulmányút - egyetem - egyetemi hallgató - magyarság - 18. század - 19. század - 20. század - hallgatói névjegyzék
378.18(410)(=945.11)"178/191"(083.86) *** 378.4(410)"178/191"
[AN 3542053]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7914 /2014.
Forrest, Brett
The big fix (magyar)
   A bundamaffia : a futballt térdre kényszerítő nemzetközi bűnszövetkezet utáni hajsza igaz története / Brett Forrest. - Budapest : Candover Kft., 2014. - 287 p. ; 23 cm
Ford. Hegedűs Henrik
ISBN 978-963-89899-4-9 fűzött : 3490,- Ft
labdarúgás - korrupció - szervezett bűnözés - 21. század
796.332(100)"200/201" *** 343.352(100)"200/201" *** 343.974(100)"200/201"
[AN 3542279]
MARC

ANSEL
UTF-87915 /2014.
Higgins, Gillian
How your horse moves (magyar)
   A ló mozgásának biomechanikája / Gillian Higgins ; [ford. Mihók Zsuzsanna]. - Budapest : Mezőgazda, [2014], cop. 2012. - 150 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 7.)
ISBN 978-963-286-700-7 kötött : 7500,- Ft
- mozgásszerv - lovaglás
798.2 *** 599.723 *** 591.17
[AN 3542751]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2014.
   Maciva : a szórakoztatás művészete : the art of entertainment / [kiad. a Maciva Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maciva, cop. 2014. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89759-1-1 kötött
Fővárosi Nagycirkusz (Budapest)
Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (Budapest)
Magyarország - cirkusz - testülettörténet - történeti feldolgozás
791.83(439)(091)
[AN 3546043]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2014.
   Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum. - [Hatvan] : Széchenyi Zs. Vadászati Múz., [2014]. - 30 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum (Hatvan)
Hatvan - múzeum - vadászat
799.2 *** 639.1 *** 069(439-2Hatvan)
[AN 3542748]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7918 /2014.
   75 év, 75 épület, 75 újságcikk : Budapest XIII. kerület, 1938-2013 / [szerk. Arató György, Muraközi Réka, Gellért Lajos] ; [fotók Hlavács Károly]. - [Budapest] : Sprint Kft., [2014]. - 155 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Az eredeti dokumentumok fotómásolataival. - Az előszó magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89557-6-0 kötött
Budapest. 13. kerület - építészet - helyismeret - fényképalbum
72(439-2Bp.XIII.)(084.12) *** 908.439-2Bp.XIII.(084.12)
[AN 3542752]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2014.
Baksai József (1957-)
   Baksai / [szöveg] Szeifert Judit ; [ford. ... Kozák Csaba]. - Budapest : T-Art Alapítvány, 2014. - 339 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Kugler könyvek, ISSN 1789-8692)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [340].
ISBN 978-963-88976-4-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Baksai_J.
[AN 3542630]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2014.
Cseke Szilárd (1967-)
   Cseke Szilárd. - [Budapest] : Pauker Holding Kft., cop. 2014. - [67] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 17.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89673-9-8 kötött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Cseke_Sz.
[AN 3542676]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2014.
Debreceni Tavaszi Tárlat (23.) (2014)
   XXIII. Debreceni Tavaszi Tárlat : 2014. március 9 - április 6. / [a kiállítást rend. Durucskó Zsolt] ; [a katalógust szerk. Tóth András]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., 2014. - 55 p. : ill., főként színes ; 17 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3542864]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2014.
Klüver, Billy (1927-2004)
Ein Tag mit Picasso (magyar)
   Egy nap Picassóval : Jean Cocteau 29 fényképe / Billy Klüver ; [... ford. Thomas Cooper, Orosz Márton] ; [közread. az] Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért, [Kepes Intézet]. - Eger : Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért : Kepes Int., 2014. - [54] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Megj. az Egerben, 2014. márc. 15 - jún. 23. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8881-3 kötött : 3700,- Ft
Picasso, Pablo (1881-1973)
Cocteau, Jean (1889-1963)
Spanyolország - Franciaország - festőművész - író - 20. század - fényképalbum
75(460)(092)Picasso,_P.(084.12) *** 840(092)Cocteau,_J.(084.12)
[AN 3542632]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2014.
Lukoviczky Endre (1939-)
   Kis-nagy képek / Lukoviczky Endre. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 63 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 16.)
Magyar, angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-89673-7-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Lukoviczky_E.
[AN 3542672]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2014.
   A modern reneszánsz derült idomai : válogatás Ybl Miklós (1814-1891) épületeiből / [szerk. Hidvégi Violetta, Ritoók Pál és Vasáros Zsolt] ; [kiad. Narmer Építészeti Stúdió]. - Budapest : Narmer Építészeti Stúdió, 2014. - 309 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 302-303.
ISBN 978-963-08-8998-8 fűzött
Ybl Miklós (1814-1891)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Ybl_M.
[AN 3542525]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2014.
   Percorsi italiani nel Museo di Belle Arti di Budapest = Olasz séták a Szépművészeti Múzeumban / [coordinamento editoriale ... Michele Sità, Grega Lilla] ; [pubbl. Istituto Italiano di Cultura, ... Museo di Belle Arti]. - Budapest : Ist. Italiano di Cultura : Museo di Belle Arti, 2013. - 87 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Itália - Budapest - festészet - múzeumi gyűjtemény
75(45)(092) *** 069(439-2Bp.)Szépművészeti_Múzeum
[AN 3542583]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2014.
Rózsa György
   "Itt nyújt az élet örömet, fájdalmat, tövist és rózsákat" : Kőrössy Albert Kálmán és a Munkácsy utcai gimnázium / Rózsa György. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 173, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5456-02-2 kötött
Kőrössy Albert Kálmán (1869-1955)
Magyarország - Budapest - építész - 19. század - 20. század - iskolaépület - építészettörténet
72(439)(092)Kőrössy_A._K. *** 727.113(439-2Bp.)(091)
[AN 3542631]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2014.
Szinyei Merse Anna (1942-)
   Koszta József, 1861-1949 : élete és művészete a dokumentumok tükrében / Szinyei Merse Anna ; [kiad. a Kogart Galéria Kft.]. - Budapest : Kogart Galéria, [2014]. - 247 p. : ill., színes ; 30 cm
Borítócím: Koszta. - Bibliogr.: p. 230-231. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8964-3 kötött
Koszta József (1861-1949)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Koszta_J.
[AN 3542759]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2014.
Szirtes János (1954-)
   Pro contra - festmények / Szirtes János. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 15.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 70-71.
ISBN 978-963-89673-8-1 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szirtes_J.
[AN 3542666]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2014.
Tóth Vilmos (1973-)
   A salgótarjáni utcai zsidó temető / írta és szerk. Tóth Vilmos ; fényképezte Nagy Károly Zsolt ; [közread. a] Nemzeti Örökség Intézete. - Budapest : Nemz. Örökség Int., 2014. - 287 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-8832-5 kötött
Budapest - temető - zsidóság - síremlék - névtár - fényképalbum
726.825(439-2Bp.VIII.)(=924) *** 050.8 *** 718(439-2Bp.VIII.)(=924)(084.12)
[AN 3542487]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2014.
Wormser Antal (1931-)
   Előhívás : Wormser Antal fotóriporter kor-lenyomatai, 1957-1981 = Development : press photographer Antal Wormser's imprints of time, 1957-1981 / [... szöveg ... Bognár Katalin, Kiscsatári Marianna] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum ... - Budapest : MNM, 2014. - 47 p. : ill. ; 21x21 cm
A Budapesten, 2014. jún. 26 - aug. 25. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5209-11-6 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - kiállítási katalógus - szociofotó
77.04(439)(092)Wormser_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 77.041
[AN 3542177]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7931 /2014.
Honti László (1943-)
   Personae ingratissimae? : a 2. személyek jelölése az uráliban / Honti László. - [Budapest] : MTA, 2014. - 31 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 27-31.
ISBN 978-963-508-716-7 * fűzött
 (hibás ISBN 978-963-508-XXX-X)
uráli nyelvek - alaktan - akadémiai székfoglaló értekezés
809.44/.45-557.2(043.5)
[AN 3542481]
MARC

ANSEL
UTF-87932 /2014.
Honti László (1943-)
   Uráli birtokos szerkezetek / Honti László. - [Budapest] : MTA, 2014. - 31 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 27-31.
ISBN 978-963-508-715-0 fűzött
uráli nyelvek - nyelvészet - akadémiai székfoglaló értekezés
809.44/.45-563.213(043.5)
[AN 3542472]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2014.
Kelemen János (1943-)
   Nyelv és történelem: Dante, Vico, Hegel / Kelemen János. - [Budapest] : MTA, 2014. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-508-731-0 fűzött
Dante Alighieri (1265-1321)
Vico, Giambattista (1668-1744)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
Itália - Németország - nyelvfilozófia - történetfilozófia - író - filozófus - akadémiai székfoglaló értekezés
800.1(043.5) *** 930.1(043.5) *** 850(092)Dante,_A.(043.5) *** 1(45)Vico,_G. *** 1(430)(092)Hegel,_G._W._F.(043.5)
[AN 3542500]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2014.
Kiss Katalin, É (1949-)
   Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? / É. Kiss Katalin. - [Budapest] : MTA, 2014. - 31 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 30-31.
ISBN 978-963-508-742-6 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - mondattan
809.451.1-53(043.5) *** 809.451.1-561(043.5)
[AN 3542475]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2014.
Nyomárkay István (1937-)
   Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében : a magyar - horvát nyelvi kapcsolatok múltja és jelene / Nyomárkay István. - [Budapest] : MTA, 2014. - 22 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-713-6 fűzött
magyar nyelv - horvát nyelv - nyelvi kölcsönhatás - akadémiai székfoglaló értekezés
809.451.1-316.3(043.5) *** 808.62-316.3(043.5)
[AN 3542477]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2014.
Tolcsvai Nagy Gábor (1953-)
   Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében / Tolcsvai Nagy Gábor. - [Budapest] : MTA, 2014. - 35 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 33-35.
ISBN 978-963-508-721-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - szociolingvisztika - akadémiai székfoglaló értekezés
809.451.1-53(043.5) *** 800.1(043.5) *** 800.6(043.5)
[AN 3542479]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7937 /2014.
Lu Xun (1881-1936)
   Irodalom, forradalom, társadalom : Lu Hszün válogatott esszéi / [vál. és ford., az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre]. - Budapest : Püski, 2014. - 279, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-302-134-7 kötött
kínai irodalom története - 20. század - kínai irodalom - irodalomesztétika - esszé
895.1(091)"19" *** 82.01 *** 895.1-4=945.11
[AN 3545906]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7938 /2014.
Beerten, Els (1959-)
Allemaal willen we de hemel (magyar)
   Mind a mennybe vágyunk / Els Beerten ; [... ford. Winkler Erika]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Pongrác, 2014. - 586, [9] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-64-6 kötött : 4500,- Ft
flamand irodalom - ifjúsági regény
839.32-31(02.053.2)=945.11
[AN 3545870]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2014.
Cornwell, Patricia (1956-)
The Scarpetta factor (magyar)
   A Scarpetta-faktor / Patricia Cornwell ; [ford. Tavasz Marianna]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 511 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-191-0 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3542579]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2014.
Emmerik, Gerard van (1955-)
De kippenjongen (magyar)
   Csibefiú / Gerard van Emmerik ; [ford. Fenyves Miklós]. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5261-61-9 fűzött : 2490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3542196]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2014.
Freeman, Kimberley (1970-)
Lighthouse Bay (magyar)
   Álom-öböl / Kimberley Freeman ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 527 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-321-4 fűzött : 3490,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3542690]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2014.
Funnell, Pippa (1968-)
Magic spirit (magyar)
   Táltos : váratlan barátság / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Tilly lovas történetei
Fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3542146]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2014.
Kellerman, Jonathan (1949-)
Guilt (magyar)
   Bűntudat / Jonathan Kellerman ; [ford. Gács Júlia]. - Budapest : General Press, [2014]. - 356 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-540-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3542681]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2014.
Korman, Gordon
One false note (magyar)
   Egy hamis hang / Gordon Korman ; [ford. Farkas Orsolya]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 185 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 2.)
ISBN 978-963-245-295-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3545957]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2014.
Lewis, Clive Staples (1898-1963)
The magician's nephew (magyar)
   A varázsló unokaöccse : [Narnia 1.] / C. S. Lewis ; [... K. Nagy Erzsébet fordításának felhasználásával átd. Háy János]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat, 2013. - 204, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-130-0 fűzött : 1980,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3545937]
MARC

ANSEL
UTF-87946 /2014.
Osborne, Charles
The unexpected guest (magyar)
   A váratlan vendég / Agatha Christie [alapján] ; [regénnyé átd.] Charles Osborne ; [... ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 2003. - 188 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9891-4 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3545952]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2014.
Palmer, Tom
Football academy (magyar)
   Foci akadémia : összeállt a kis United / Tom Palmer ; [ill. ... Brian Williamson] ; [ford. Újhelyi Bálint]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 161 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-215-8 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3542773]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2014.
Picoult, Jodi (1966-)
The pact (magyar)
   Sorsfordítók / Jodi Picoult ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 559 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-319-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3542272]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2014.
Putney, Mary Jo
Sometimes a rogue (magyar)
   Lányrablás / Mary Jo Putney ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2014]. - 339 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-548-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3542586]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2014.
Riordan, Rick (1964-)
The maze of bones (magyar)
   A csontlabirintus / Rick Riordan ; [ford. Farkas Orsolya]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 235 p. : ill. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 1.)
ISBN 978-963-245-279-1 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3545955]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2014.
Scalzi, John (1969-)
The human division (magyar)
   A lázadás hangjai / John Scalzi ; [ford. Pék Zoltán, Farkas István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 463 p. ; 21cm
ISBN 978-615-5468-07-0 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3542258]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7952 /2014.
Babos Eszter
   Mit rejt a láda? / írta Babos Eszter ; ill. Martincsák Katalin ; [megj. a Babos Bábos Társulat kiadásában]. - [Budapest] : Babos Bábos Társ., [2014]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9571-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3542206]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2014.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola és Tádé / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 9. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 64, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-072-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3545943]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2014.
Bődy József (1894-1984)
   Magyar odisszea a XX. században / Bődy József ; [szerk. Károssy Csaba Ákos]. - [Szombathely] : Oskar, 2014. - 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8122-74-2 fűzött
 (hibás ISBN 963-8122-72-2)
Bődy József (1894-1984)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3542164]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2014.
Carasoni, J.
   A kántáló rémek / J. Carasoni. - Budapest : 3T+C K., 2014. - 200 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-85910-4-3 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3542376]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2014.
Gellért Emese
   A csodálatos villamos = The magic tram / [írta] Gellért Emese ; [ill.] Marcus Goldson ; English version by Gwen Jones. - [Budapest] : [Memo Communications Kft.], cop. 2013. - [51] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7383-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02(02.053.2)=20
[AN 3542462]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2014.
Hankó András
   Szentmihályi szivárvány 2 : Hankó András írásaiból / Hamvas Máté grafikáival ; [kiad. a Vasvári Pál Múzeum ...]. - Tiszavasvári : Vasvári P. Múz., 2014. - 191 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9218-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3542153]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2014.
Kleinheincz Csilla (1978-)
   Ólomerdő / Kleinheincz Csilla ; [ill. Cserny Timi Pookah]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 354 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-900-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3545916]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2014.
Kondorosi Ferenc (1954-)
   Jog és kereszt : publicisztikák / Kondorosi Ferenc ; [... a fotókat kész. Sereg András] ; [közread. a] ... Civil Akadémia. - [Miskolc] : Bíbor K. ; [Budapest] : Civil Akadémia, 2014. - 97, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9988-81-1 kötött
magyar irodalom - politika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 32(100)"201"(0:82-92)
[AN 3542364]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2014.
Maklári Tamás
   A Teknős és az álmodozók : regény / Maklári Tamás. - Budapest : Studium, 2014. - 359 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-87362-3-9 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3542402]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska ; Csibe-novellák / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 271 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 17.)
ISBN 978-963-09-7684-8 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3542766]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2014.
Náray Vilmos
   Vitorlás vakáció / Náray Vilmos ; Takács Viktória rajz. - [Budapest] : Náray-NRV Kft., cop. 2014. - 66, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-9200-1 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3542465]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2014.
Nyíri János (1932-2002)
   Madárország / Nyíri János. - Budapest : Corvina, 2014. - 554, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6225-1 kötött : 3990,- Ft
894.511-31
[AN 3545945]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2014.
Pászthory Karolin (1932-)
   Téli erdő / Pászthory Karolin ; [közread. a] Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár. - 2. bőv. kiad. - Sárvár : Nádasdy-vár Művel. Közp. és Kvt., 2014. - 58 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88944-5-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3545985]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2014.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; [Róna Emy rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 117 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
ISBN 978-963-11-9670-2 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3545962]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2014.
Szabó Judit, G. (1925-2010)
   Hárman a szekrény tetején / G. Szabó Judit ; [Várnai György rajz.]. - 7. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 154, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9657-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3545968]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2014.
Szabó Olivér
   Egy titokzatos vízi lény nyomában : Duna, hajók, mesterségek : játszófüzet 6-10 éves gyerekeknek / [szöveg Szabó Olivér] ; [ill. ... Bereznyei Róbert] ; [kiad. Monostori Erőd Nonprofit Kft.]. - [Komárom] : Monostori Erőd Nonprofit Kft., 2013. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3542770]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2014.
Tolnai Ottó (1940-)
   Balkáni babér : katalekták / Tolnai Ottó. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 235, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-537-8 kötött : 2200,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(497.11)
[AN 3545954]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2014.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Priapos / Weöres Sándor ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 79 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-545-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - vers
894.511-14 *** 894.511-993
[AN 3545946]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7970 /2014.
Goscinny, René (1926-1977)
Chasseur de primes (magyar)
   A fejvadász / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2014. - 46, [2] p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 19.)
ISBN 978-963-88539-8-1 fűzött : 1899,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3542298]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2014.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - 2014. - [192] p.
ISBN 978-963-9794-97-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3542350] MARC

ANSEL
UTF-87972 /2014.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   20., Naruto vs. Szaszuke!!. - 2014. - 185 p.
ISBN 978-615-5356-12-4 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3542333] MARC

ANSEL
UTF-87973 /2014.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5., 6., 7., 8., 9. kötetet ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2014. - 153, [25] p.
ISBN 978-615-5356-08-7 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3542373] MARC

ANSEL
UTF-87974 /2014.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15. - 2014. - 188, [2] p.
ISBN 978-615-5356-20-9 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3542345] MARC

ANSEL
UTF-8