MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/09/18 16:39:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
7975 /2014.
   A debreceni Pszichiátriai Tanszék története / [szerk. Erdész Jánosné] ; [kiad. "A visszatérés" Alapítvány]. - Debrecen : "A visszatérés" Alapítvány, 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 169-200.
ISBN 978-963-08-9362-6 fűzött
Debreceni Egyetem. Klinikai Központ. Általános Orvostudományi Kar. Pszichiátriai Klinika
Debrecen - egyetem - tanszék - elmegyógyászat - történeti feldolgozás - személyi bibliográfia
012Degrell_I. *** 378.661(439-2Debrecen).096(091) *** 616.89
[AN 3544123]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2014.
   Dévényi Dezső emlékkötet : Dévényi Dezső (1948-2009) meteorológus kollégánk emlékére / [szerk. Horányi András, Remete Éva]. - [Solymár] : Magánkiad., 2014. - 87 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
A Budapesten, 2010. jún. 21-én rendezett szakmai emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9449-4 fűzött
meteorológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
012Dévényi_D. *** 551.5
[AN 3544304]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7977 /2014.
   Emlékkönyv a Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület fennállásának 15 évéről. - [Diósd] : Diósdi Hagyományőrző Klub Egyes., [2014]. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8116-6 fűzött
Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület
Diósd - egyesület - testülettörténet - hagyománytisztelet
061.2(439-2Diósd)(091) *** 398(439-2Diósd)
[AN 3543320]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2014.
Ivasivka Mátyás (1933-)
   A magyar cserkészet rövid története, 1912-1988 : a magyar cserkészet elindulása és kibontakozása, 1912-1948 : a cserkészet üldöztetése, "katakomba" évtizedek magyar földön, 1948-1988 / Ivasivka Mátyás. - Székesfehérvár : [Ivasivka M.], 2014. - 222 p. : ill. ; 16 cm
Bibliogr.: p. 219-220.
ISBN 978-963-08-8674-1 fűzött
Magyarország - cserkészet - 20. század
061.213cserkészet(439)"191/198"
[AN 3543107]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2014.
   Jótékonysági kiállítás és vásár barátok, kollégák munkáiból a Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj létrehozására : katalógus / [szerk. Tóth Norbert] ; [kiad. a ZAZEE Kulturális Egyesület]. - Zalaegerszeg : ZAZEE Kult. Egyes., 2013. - 45 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A kiállítást Zalaegerszegen, 2013. nov. 27-29. között rendezték
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Zalaegerszeg) *** 73/76(439)"201"
[AN 3544999]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2014.
Kovács László, É (1923-)
   Egy angol Lady, akiből magyar honleány lett : Vásony Sándorné (1874-1949) sz. Ayshford Wood Florence gömöri működéséről / É. Kovács László. - Gömörszőlős : Tompa M. Gömöri Kult. Egyes., 2014. - 94, [2] p. : ill. ; 27 cm. - (Gömöri múlt és jelen, ISSN 2061-3105 ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-6577-7)
Vásony Sándorné (1874-1949)
Gömör vármegye - Magyarország - ifjúsági szervezet - híres ember - nő - 20. század
061.213(439.134) *** 929(439)(092)Vásony_S.-né
[AN 3543666]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2014.
Müller János
   A Magyar Bankszövetség története / Müller János, Kovács Tamás, Kovács Levente. - Budapest : Tarsoly K., 2014. - 152 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 148-152.
ISBN 978-963-9570-57-3 kötött
Magyar Bankszövetség
Magyarország - bankügy - szakmai szervezet - érdekképviselet - ezredforduló
061.231(439)(091) *** 336.7(439)"198/210"
[AN 3544785]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2014.
   Negyed évszázada a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában : Rákóczi Szövetség, 1989-2014 / [... összeáll. Mátyás Zoltán]. - [Budapest] : [Rákóczi Szövets.], 2014. - 286 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9239-1 kötött
Rákóczi Szövetség
határon túli magyarság - társadalmi szervezet - testülettörténet
061.2(4-11)(=945.11)(091)
[AN 3544419]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2014.
   Növénynemesítés a megújuló mezőgazdaságban : XX. Növénynemesítési Tudományos Nap : Budapest, 2014. március 18. / [... szerk. Veisz Ottó] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottsága]. - [Budapest] : MTA Agrártud. Oszt. Növénynemesítési Tud. Biz., [2014]. - [16], 522 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: XX. Növénynemesítési Tudományos Nap. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8351-42-5 fűzött
növénynemesítés - géntechnika - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2014" *** 631.52 *** 575.08
[AN 3543720]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2014.
Vinczeffy László (1946-)
   Vinczeffy László, székelyföldi festőművész / [a kiáll. kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria, 2014. - 51 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. ápr. 1 - ápr. 27. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-3-1 kötött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 75(498)(=945.11)(092)Vinczeffy_L.
[AN 3543011]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7985 /2014.
Diederichsen, Karin
WM-Buch (magyar)
   Foci extra / [graf. ... Karin Diederichsen] ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [176] p. : ill. ; 20 cm. - (NemKönyv, ISSN 2064-7670)
ISBN 978-615-5385-61-2 fűzött : 1490,- Ft
humor - ajándékkönyv
099
[AN 3543564]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7986 /2014.
Kovács Ferenc (1944-)
   Ne félj, nem ítéllek el! : kiút az abortusz okozta fájdalomból : tanúságtételek a Mária Rádióban elhangzott beszélgetéseinkből / Kovács Ferenc és Kovácsné Treer Mária. - Esztergom : Pax, [2014]. - 101, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89783-2-5 fűzött
művi abortusz - rádióműsorszám - interjú
791.9.096(439) *** 618.39(047.53)
[AN 3544613]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7987 /2014.
Gaul Emil (1947-)
   Fiatalok tárgyai : elemzési szempontok és esettanulmányok / Gaul Emil. - Nyíregyháza : Bessenyei, 2014. - 144 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-83-6 fűzött
anyagi kultúra - ifjúságszociológia - fogyasztói társadalom - 20. század - 21. század
008(100)"19/20" *** 316.37-053.6/.8(100)"19/20" *** 366.1
[AN 3545043]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2014.
Hargittai István (1941-)
Buried glory (magyar)
   Eltemetett dicsőség avagy Hogyan tették a szovjet tudósok szuperhatalommá a Szovjetuniót / Hargittai István ; [ford. Silberer Vera]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 456 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-05-9425-4)
Szovjetunió - tudós - találmány - tudománytörténet - 20. század
001.894(47)"194/198"
[AN 3543604]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2014.
Varga Domokos (1922-2002)
   Herman Ottó : a kalandos és küzdelmes sorsú nagy magyar tudós élete / Varga Domokos. - Budaörs : Doba K., 2014. - 275 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9738-9 fűzött
Herman Ottó (1835-1914)
Magyarország - tudós - 19. század - 20. század - életrajzi regény
001(439)(092)Herman_O.(0:82-312.6)
[AN 3548466]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7990 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok könyve : [hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?] : [őrangyalok, arkangyalok és angyali üdvözletek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-047-6 fűzött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3549131]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Angyalok között : angyaltársadalom és hierarchikus rend : [arkangyalok, elementálok és felemelkedett mesterek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2011. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-093-3 fűzött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3549152]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Feng shui a kertemben / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2007. - 199 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-28-4 fűzött
kertépítés - feng shui
133.25 *** 712.3/.7
[AN 3549359]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2014.
The Bermuda triangle (magyar)
   Bermuda-háromszög / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 7.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7817-0 kötött : 1290,- Ft
Bermuda-háromszög - rejtély
001.94(1-927.9)
[AN 3543037]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2014.
Gurdjieff, Georges I. (1872-1949)
Gurdjieff parle à ses élèves (magyar)
   Gurdjieff beszél tanítványainak. - Budapest : Püski, 2007 [!2014]. - 273, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9592-29-2 kötött
okkultizmus
133
[AN 3548375]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2014.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A valóságot kereső ember II / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2013. - 44 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89523-1-8)
ezoterika
133.25
[AN 3544644]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2014.
Hodonyi, Magdalena (1943-)
   A valóságot kereső ember III / Magdalena Hodonyi-Ickler. - [Cserszegtomaj] : [Hodonyi M.], 2014. - 32 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89523-1-8)
ezoterika
133.25
[AN 3544658]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2014.
Komlóssy Vera
   Ji Csing : a változások könyve / Komlóssy Vera. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2013. - 208 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Jóskönyv : jóslatok mindennapra
ISBN 978-963-290-131-2 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 3549258]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2014.
The Nazca lines (magyar)
   A Nazca-vonalak / [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 8.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7818-7 kötött : 1290,- Ft
Peru - rejtély - művelődéstörténet - óamerikai művészet - lelet
001.94 *** 903.9(399.7)(85) *** 930.85(399.7)(85)
[AN 3544694]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2014.
Norman, Gabriel
Shift your world (magyar)
   Építsd fel a valóságodat! : QPL : a kvantumtér és a théta agyhullámok birodalma / Gabriel Norman. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 108 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-2912-25-7 fűzött : 2350,- Ft
meditáció - mentálhigiénia - auditív dokumentum
133.25 *** 613.865
[AN 3544969]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2014.
Reddy, Alida W.
   Mit mutat a cigánykártya : jelen, múlt, jövő / Alida W. Reddy. - [Onga] : Pythia, [2014]. - 130 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9790-50-6 fűzött : 1850,- Ft
jóskártya
133.3 *** 159.961.324
[AN 3544722]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2014.
Szepes Mária (1908-2007)
   A vörös oroszlán : az örök élet itala / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 413 p. ; 24 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-983-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - okkultizmus - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3548959]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8002 /2014.
Endrédy István (1949-)
   A szovjet csapatok kivonása Magyarországról és a környezeti károk felszámolásának története : környezetvédelem az ország szolgálatában / Endrédy István. - Budapest ; Balatonfűzfő : Palásthy Bt., 2013. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6153-3 fűzött
Magyarország - környezeti kár - csapatkivonás - talajtisztítás - 1990-es évek
504.05 *** 351.777(439) *** 341.223.7(439)"1989/1990" *** 368.025.7
[AN 3543617]
MARC

ANSEL
UTF-88003 /2014.
Herman Ottó (1835-1914)
   A madarak és fák napja Magyarországon : történeti vázlat = Der Vogel- u. Baum-Tag in Ungarn : historische Skizze / írta Hermann Ottó. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2014]. - 38 p. : ill. ; 15x21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : M. Ornithologiai Közp., 1906
ISBN 978-615-5242-77-9 fűzött : 790,- Ft
Magyarország - környezetvédelem - környezeti nevelés - rendezvény - századforduló - történelmi forrás - hasonmás kiadás
504.06(439)"190"(093) *** 37.033(439)"190"(093) *** 061.7(439)"190"(093) *** 094/099.07
[AN 3544681]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2014.
   Meddő? Hulladék? Nem! Haszonanyag! : Budapest, 2014. május 15. / szerk. Török Ákos, Puzder Tamás, Cserny Tibor. - Budapest : Hantken, 2014. - [8], 138 p. : ill. ; 26 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 17.)
Az azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5086-06-12)
Magyarország - környezetvédelem - hulladékfeldolgozás - bányászat - meddő anyag - konferencia-kiadvány
504.064.47(439) *** 622'112 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3544116]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8005 /2014.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (39.) (2014) (Hajdúszoboszló)
   XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : 2014. május 13-15., Hajdúszoboszló = 39th Annual Meeting on Radiation Protection : May 13-15, 2014, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2014]. - 41, 42 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
621.039.58 *** 614.876 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3544596]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8006 /2014.
   Alapreakciók a szerves kémiában / összeáll. Molnár Árpád. - Szeged : JATEPress, [2013]. - 55 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-139-6 fűzött
szerves kémia - egyetemi jegyzet
547(075.8)
[AN 3548292]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2014.
Informal Meeting on Mass Spectrometry (32.) (2014) (Balatonszárszó)
   32nd Informal Meeting on Mass Spectrometry : 11th-14th May, 2014, Balatonszárszó ... : [book of abstracts and program] / org. by MS Proteomics Laboratory Research Centre for Natural Sciences of the Hungarian Academy of Sciences ..., IENI CNR ... - [Budapest] : MTA Természettud. Kutközp., [2014]. - 178 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-7067-26-6 fűzött
tömegspektroszkópia - konferencia-kiadvány
543.51 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3544425]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8008 /2014.
   Korszerű technológiák a termálvíz visszasajtolásban : kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok. - Szeged : InnoGeo Kft., 2013. - 202 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-202.
ISBN 978-963-89689-2-0 fűzött
termálvíz - vízvisszasajtolás
551.23 *** 620.92 *** 556.18
[AN 3544330]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8009 /2014.
Csiki Anetta
   Kerékpárral a Tisza-tó körül / Csiki Anetta. - Tiszaszőlős ; [Tiszafüred] : [Csiki A.], 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tisza-tavi természetkalauz ; 2.)
ISBN 978-963-08-9559-0 fűzött
Tisza-tó - flóra - fauna
581.9(439)(285.2Tisza-tó) *** 591.9(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3544170]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2014.
Csiki Anetta
   Tisza-tavi barangolás / Csiki Anetta. - Tiszaszőlős ; [Tiszafüred] : [Csiki A.], 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tisza-tavi természetkalauz ; 3.)
ISBN 978-963-08-9558-3 fűzött
Tisza-tó - flóra - fauna
581.9(439)(285.2Tisza-tó) *** 591.9(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3544172]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2014.
   A Szelestei arborétum megőrzése és helyreállítása / [... összeáll. Hegedűs Henrietta]. - Szombathely : BKL K., [2013]. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm + mell.
Fűzött
Szelestei arborétum - területrendezés
58.006(439-2Szeleste) *** 711.3(439-2Szeleste)
[AN 3544958]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8012 /2014.
Bagdy Emőke (1941-)
   A tehetség kibontakozása / Bagdy Emőke, Kövi Zsuzsanna, Mirnics Zsuzsa. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 469 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 456-466.
ISBN 978-963-227-427-0 fűzött : 3990,- Ft
gyermeklélektan - tehetség - tehetséggondozás
159.922.7 *** 159.928.22 *** 376.545
[AN 3544687]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2014.
Barnai Roberto
   Biologika szerv atlasz / Barnai Roberto. - Budapest : Biologi-Team Kft., 2014. - [158] p. : ill., főként színes ; 23x30 cm
Bibliogr.: p. [158].
ISBN 978-963-08-4535-9 kötött
öngyógyítás - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 615.89
[AN 3548226]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2014.
Bede Béla
Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyarországon (orosz)
   Vengerskie lečebnye kupalʹni i oteli : so 122 vydelennymi kupalʹnâmi / Bela Bede ; [fotografii Bagyinszki Zoltán ...]. - Budapest : Corvina, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 2064-2040)
ISBN 978-963-13-6216-9 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - gyógyfürdő - útikönyv
615.838(439) *** 914.39(036)
[AN 3545094]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2014.
   Beteg voltam, meggyógyultam : igaz történetek a gyógyulásról / [... szerk. Kun J. Judit]. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2014. - 164, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-2-4 fűzött
gyógyulás - hit - memoár
616-036.82(0:82-94) *** 234(0:82-94)
[AN 3544726]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2014.
Bitó László (1934-)
   Boldogabb élet - jó halál : eutelia - eutanázia / Bitó László. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-79-4 fűzött
eutanázia
616-036.88 *** 342.721 *** 179.7
[AN 3549448]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2014.
Bridges in Life Sciences Annual Scientific Conference (9.) (2014) (Split)
   Bridges in Life Sciences : 9th Annual Scientific Conference : Split, Croatia, May 27 - June 1, 2014 / [org., publ. by Recoop HST Association] ; [org. by ... Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California, Visegrad Fund]. - Debrecen : Recoop HST Assoc., [2014]. - 163 p. : ill., színes térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9491-3 fűzött
orvostudomány - orvosbiológia - konferencia-kiadvány
61 *** 57 *** 061.3(497.13-2Split)
[AN 3544582]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2014.
Dávid Mária (1955-)
   Tehetségazonosítás a pedagógiában = Identifying gifted students in education / Dávid Mária, Hatvani Andrea, Héjja-Nagy Katalin. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 27 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 1.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 16-17.
Fűzött
tehetség - képességvizsgálat
159.928.22 *** 159.9.072 *** 376.545
[AN 3543689]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2014.
Fredrickson, Barbara (1964-)
Love 2.0 (magyar)
   Love 2.0 : határtalan szeretet / Barbara Fredrickson ; [ford. Erdélyi András István] ; [a versidézeteket Molnár Krisztina Rita ford.]. - Budapest : Akad. K. : Profil Training Kft., 2014. - 287 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9479-0 fűzött
szeretet - életvezetés
159.942 *** 613.865
[AN 3543505]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2014.
Frost, Jo (1971-)
Confident baby care (magyar)
   A csecsemőkor nagy kérdései : [várandósság, szülés, gondozás és fejlődés 0-1] / Jo Frost ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 325 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-001-4 kötött : 3900,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1
[AN 3545102]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2014.
Furka István (1935-)
   Szösszenetek a műtéttanról / Furka István ; [László Ákos ... rajz. ...]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-318-433-2 kötött
műtét - humor - memoár
617-089(0:82-7) *** 617-089(0:82-94)
[AN 3543691]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2014.
Guiliano, Mireille (1946-)
French women don't get facelifts (magyar)
   A francia nők nem ráncosodnak : az érett nők titkos praktikái / Mireille Guiliano ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 367, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-317-7 kötött : 3490,- Ft
- életvezetés
613.865-055.2
[AN 3543377]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2014.
Hallowell, Edward M.
Driven to distraction (magyar)
   Szétszórtság : a gyermek- és felnőttkori figyelemhiányos zavar (ADHD és ADD) felismerése és leküzdése / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 378, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-65-4 fűzött : 3900,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.481 *** 616.89-008.47
[AN 3543667]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2014.
   Határtalan pszichológia : a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos tudományos nagygyűlése : 2014. május 15-17., Marosvásárhely, Románia : kivonatkötet = Unlimited psychology : XXIIIrd Annual meeting of the Hungarian Psychological Association : May 15-17, 2014, Târgu Mureş, Romania : abstracts / [fel. szerk. ... Vargha András] ; [rend. ... Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki- és Humántudományok Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék ...]. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., [2014]. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87915-9-7 fűzött
lélektan - konferencia-kiadvány
159.9 *** 061.3(498-2Marosvásárhely)
[AN 3544122]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2014.
Hay, Louise L. (1926-)
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van : feltárul előttünk a bennünk rejlő szépség, szeretet és erő / Louise L. Hay ; [ford. Bors Katalin]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 234 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-529-086-4 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3548351]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2014.
   Házi orvoslás : vízgyógyászat, masszázs, faszén és más egyszerű módszerek. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, cop. 2013. - 176 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5338-01-4 fűzött
népi gyógymód
615.89
[AN 3548393]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2014.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Az orvosi kezelési szerződés / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 74 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-281-3 fűzött : 750,- Ft
Magyarország - Ausztria - Németország - orvosi jog - összehasonlító jog
614.253(439)(094) *** 614.253(436)(094) *** 614.253(430)(094) *** 340.5
[AN 3544801]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2014.
   Kapcsolataink világa : a Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos tudományos nagygyűlése : Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar : Budapest, 2013. június 5-7. : kivonatkötet / [fel. szerk. Vargha András] ; [rend. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet]. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., [2013]. - 359 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-87915-8-0 fűzött
lélektan - konferencia-kiadvány
159.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3544112]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2014.
Katus Attila (1973-)
   Formáld magad! : változtass! : segítek neked / Katus Attila. - [Budapest] : Illia, cop. 2014. - 255 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5439-15-5 fűzött : 3990,- Ft
egészséges életmód - testkultúra - életvezetés
613.71 *** 613.865
[AN 3544668]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2014.
   Kilencven éves a pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület : "a város hozzánk, mi pedig a városhoz tartozunk...". - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2014. - 78 p. : ill. ; 20 cm. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 14.)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-89430-9-5 fűzött
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Pusztaszabolcs)
Pusztaszabolcs - tűzoltóság - történeti feldolgozás
614.842.83(439-2Pusztaszabolcs)(091)
[AN 3544349]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2014.
Kulcsár Tibor
   A világon élni csak hősként érdemes! / Kulcsár Tibor. - Budapest : Brand Content, 2014. - 117 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9401-2 fűzött : 1900,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3543084]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2014.
Leaf, Caroline (1963-)
Who switched off my brain? (magyar)
   Ki kapcsolta ki az agyam? : hogyan változtassuk meg a gondolkozásmódunkat? / Caroline Leaf ; [ford. Dávidházi Krisztina]. - 3. jav. kiad. - Szentendre : Denton 2000 Bt., cop. 2014. - 184 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172-184.
ISBN 978-963-08-1687-8 kötött : 2990,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3549001]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2014.
LeShan, Lawrence (1920-)
Cancer as a turning point (magyar)
   A rák mint fordulópont : kézikönyv rákbetegek, hozzátartozóik és egészségügyi szakemberek számára / Lawrence LeShan ; [ford. Pordány Katalin] ; [közread. a] Gerson Egészségközpont Kft. - [Dobogókő] : Gerson Egészségközpont Kft., cop. 2014. - 231 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-08-7595-0 fűzött
rákbetegség - pszichoterápia - mentálhigiénia
616-006 *** 613.865 *** 615.851
[AN 3545065]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2014.
Mező Ferenc (1973-)
   Az APM-intelligenciateszttel kapcsolatos vizsgálati tapasztalatok a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjában 2002-2008 között = Experiences of the APM intelligence test in the talent development program of the University of Debrecen between years 2002-2008 / Mező Ferenc, Kurucz Győző. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 22 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 4.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 20-22.
Fűzött
intelligenciavizsgálat - tehetség - kutatási és fejlesztési jelentés
159.95.072 *** 159.928.22
[AN 3543727]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2014.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Vigyázz! : hogy sose érjen baj! / szöveg Nógrádi Gábor ; rajz Cakó Ferenc. - Átd., összevont kiad. - Göd : Presskontakt, 2014, cop. 2010. - 157 p. : ill., részben színes ; 14 cm
ISBN 978-963-9503-45-8 fűzött : 840,- Ft
balesetvédelem - természetjárás - útmutató - gyermekkönyv
614.8(02.053.2) *** 796.5(02.053.2)
[AN 3549083]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2014.
Nyiszli Miklós (1901-1956)
   Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitz-i krematóriumban / Nyiszli Miklós. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2004. - 212 p. ; 19 cm
Megj. "Orvos voltam Auschwitzban" címmel is. - Tokban
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-14-2372-7)
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - orvos - memoár
61(439)(092)Nyiszli_M.(0:82-94) *** 343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94)
[AN 3548171]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2014.
Payne, Martin
Narrative therapy (magyar)
   Narratív terápia : bevezetés / Martin Payne ; [ford. Moukhtar Lucia] ; [... kiad. a Magyar Családterápiás Egyesület]. - 2. kiad. - [Budapest] : M. Családterápiás Egyes., cop. 2014. - 238 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 233-238.
ISBN 978-963-08-7932-3 fűzött
pszichoterápia
615.851
[AN 3544909]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2014.
Péter-Szarka Szilvia (1975-)
   Kreatív klíma - a kreativitást támogató légkör megteremtésének iskolai lehetőségei = Creative climate - building a creativity-friendly atmosphere in the classroom / Péter-Szarka Szilvia. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 3.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 19-24.
Fűzött
kreativitás - pedagógiai lélektan
159.928.238 *** 37.015.3
[AN 3543722]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2014.
Rankin, Lissa (1969-)
Mind over medicine (magyar)
   Gyógyulás gyógyszerek nélkül : bizonyíték az öngyógyítás hatékonyságára / Lissa Rankin ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 307 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-529-188-5 fűzött : 2990,- Ft
öngyógyítás - mentálhigiénia
615.89 *** 613.865
[AN 3542952]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2014.
Sacharow, Boris (1899-1959)
Yoga aus dem Urquell (magyar)
   Jóga az ősforrásból / Yogiraj Boris Sacharow ; [ford. Kássa Lászlóné]. - [Onga] : Hermit K., [2014]. - 172 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-08-0 fűzött : 2100,- Ft
jóga
615.851.86
[AN 3544782]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2014.
Scotto, Maria
Uomo donna (magyar)
   Férfi és nő : a különbözőségek harmóniája / Maria és Raimondo Scotto ; [ford. Bernáth Mária]. - Budapest : Új Város, 2014. - 61 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89954-4-5 fűzött
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3544002]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2014.
Sebestyén Szilvia
   Makrobiotika : az egészséges és harmonikus életért / Sebestyén Szilvia. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 240 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 235.
ISBN 978-963-09-7854-5 kötött : 4500,- Ft
makrobiotika - táplálkozástudomány - szakácskönyv
613.261 *** 641.561(083.12)
[AN 3545116]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2014.
   Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz / szerk. H. Nagy Anna. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2013. - 80, [2] p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 29.)
Bibliogr.: p. [82].
Fűzött
gyermeklélektan - tehetséggondozás
159.922.7 *** 376.54
[AN 3543335]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2014.
Szekanecz Zoltán (1964-)
   Köszvény és más kristálybetegségek / Szekanecz Zoltán, Paragh György, Poór Gyula. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - 135 p., [2] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.: p. 117-127.
ISBN 978-615-5166-49-5 fűzött : 3200,- Ft
köszvény
616.72-002.78
[AN 3543374]
MARC

ANSEL
UTF-88045 /2014.
Tulassay Zsolt (1944-)
   A hasnyálmirigy daganatai / Tulassay Zsolt, Lapis Károly, Zalatnai Attila. - Budapest : Medicina, 2014. - 347 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-495-0 kötött : 5200,- Ft
hasnyálmirigy - rákbetegség
616.37-006
[AN 3545232]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2014.
Várhegyi László
   Mit egyek, hogy egészséges legyek? : vércsoportnak megfelelő egyhavi étrend és a vércsoportnak megfelelő ételkészítési, táplálkozási szabályok : "0" vércsoport / írta és összeáll. Weixl-Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : [Szerző], 2014. - 19 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-081-6 fűzött
táplálkozástudomány - vércsoport - természetgyógyászat
613.2 *** 612.118.221.2 *** 615.89
[AN 3548471]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2014.
Xu Mingtang
   Bevezetés a képmedicinába / Hszü Ming-tang ; [angol nyelvből ford. Jancsó Ágnes] ; [kiad. A Fizikai és Szellemi Egészségért Csung Jüan Csikung Alapítvány]. - Szolnok : A Fizikai és Szellemi Egészségért Csung Jüan Csikung Alapítvány, 2014. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9224-7 fűzött
ázsiai gyógymód - természetgyógyászat
61(510) *** 615.89
[AN 3544666]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8048 /2014.
Bai Attila (1967-)
   A bio-üzemanyagok válság utáni alakulása, kilátásai / [kész. Bai Attila, Jobbágy Péter]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2014. - 44 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 29.)
Fűzött
Magyarország - Európai Unió - bioüzemanyag - energiapolitika - 21. század
620.95(4-62)"200/201" *** 665.1/.5 *** 620.95(439)"200/201"
[AN 3544441]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2014.
Lengyelné Kiss Katalin (1950-)
   Vasba öntött múlt : a Korompay gyűjtemény : öntöttvas remekek Sándor József adományából a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában / [a kiáll. kurátora és a kiállításvezetőt írta Lengyelné Kiss Katalin]. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 61.)
A Sárospatakon, 2014. jún. 6-án megnyitott kiállítás vezetője. - Bibliogr.: p. [80].
ISBN 978-615-5209-25-3 fűzött
Magyarország - vasművesség - öntöttvas - múzeumi kiadvány - magángyűjtemény - 19. század
621.73(439)"18" *** 669.13 *** 069.017(439)Korompay *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3543940]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8050 /2014.
Ecsedy Judit, V. (1946-)
   A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század / V. Ecsedy Judit. - Budapest : Balassi : OSZK, [2010]-. - ill. ; 30 cm. - (Hungaria typographica, ISSN 1785-7201 ; 2.)
Magyarország - betű - könyvművészet - nyomdászattörténet - 17. század
655.24 *** 655.1(439)"16" *** 76.056
[AN 2920300]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[1]., Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák : Lőcse, Kassa : tanulmányok és katalógus / Bánfi Szilvia [et al.]. - cop. 2014. - 376 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-506-924-8 kötött : a 2/[2]. kötettel együtt 10500,- Ft
[AN 3544818] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/[2]., Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák : Lőcse, Kassa : illusztrációk / Bánfi Szilvia [et al.]. - cop. 2014. - p. 385-1215.
ISBN 978-963-506-924-8 kötött : a 2/[1]. kötettel együtt 10500,- Ft
[AN 3544825] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8051 /2014.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 8 : a IX. és X. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Tiszaderzs, 2013. június 22. : Érd, 2013. augusztus 24. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2014. - 124 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-4-2 fűzött
Magyarország - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy
666.71(439)"17/19" *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3544429]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2014.
Tóth Balázs Tamás
   CPR adattár : termékkiírási segédlet / szerzők Tóth Balázs Tamás ..., Csanády Pál. - Budapest : Artifex, 2013. - [80] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-7727-04-7 fűzött
építőipar - ipari termék - adattár
69 *** 050.8
[AN 3543293]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8053 /2014.
International Conference on Railway Bogies and Running Gears (9.) (2013) (Budapest)
   Proceedings of the 9th International Conference on Railway Bogies and Running Gears : Budapest ..., 9-12 September, 2013 : Bogie '13 / [org., publ. by the] Department of Railway Vehicles, Aircraft and Ships BME, Section of Rolling Stock SSME ; ed. by István Zobory. - [Budapest] : BME : SSME, [2013]. - 391 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Proceedings of Bogie '13. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-103-9 kötött
futómű - konferencia-kiadvány
629.4.027 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3544812]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2014.
   Tankönyv + fuvarozói kézikönyv : C, D kategóriás GKI. - 2. bőv. kiad. - Budaörs : Business Media Mo. Kft., cop. 2014. - 324 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2014. ápr. - Gerinccím: C, D kategóriás GKI tankönyv + fuvarozói kézikönyv
ISBN 978-963-9518-70-4 fűzött : 3490,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - tankönyv
656.135.052(078)
[AN 3548465]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2014.
   Vasúti kocsik szerkezete, berendezései és üzeme / [szerk. Mezei István]. - [Budapest] : MÁV-Start, 2013. - 415 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Vasúttechnikai szakkönyvek, ISSN 2064-7506)
Bibliogr.: p. [416].
ISBN 978-963-9852-19-8 kötött
vasúti kocsi
629.4
[AN 3543288]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8056 /2014.
Hajdu Imre (1947-)
   Színészliget Bogácson / írta és szerk. Hajdu Imre. - Miskolc : Hajdu-Vinpress, 2014. - 148 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5172-05-2 fűzött
Magyarország - Bogács - emlékpark - színész
712.253(439-2Bogács) *** 792.028(439)(092)
[AN 3543189]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2014.
Lénárt Gitta
   Élő aszalványok könyve / Lénárt Gitta. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 157 p. : ill., színes ; 20 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-2912-32-5 fűzött : 2940,- Ft
aszalás - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
664.8.047 *** 641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3544956]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2014.
Niemelä, Reetta (1973-)
Tikkumäen koirat (magyar)
   A csillaghegyi kutyák / [szöveg] Reetta Niemelä ; [ill.] Salla Savolainen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9820-52-4 kötött : 2500,- Ft
kutyatartás - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3545174]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2014.
Niemelä, Reetta (1973-)
Tikkumäen talli (magyar)
   A csillaghegyi lovak / [szöveg] Reetta Niemelä ; [ill.] Salla Savolainen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 35 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9820-51-7 kötött : 2500,- Ft
- lovaglás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 798.2(02.053.2)
[AN 3545143]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2014.
Varga Sándor
   Kedvencünk a rózsásfejű törpepapagáj / Varga Sándor. - Miskolc : Bíbor K., 2014. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9988-84-2 fűzött : 1680,- Ft
papagáj - állattartás
636.68
[AN 3543764]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2014.
Westerman, Frank (1946-)
Dier, bovendier (magyar)
   Lipicai : a legenda / Frank Westerman ; [ford. Bérczes Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 330 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-424-9 kötött : 3490,- Ft
Európa - lótenyésztés - művelődéstörténet - történeti feldolgozás
636.1(4)(091) *** 930.85(4)
[AN 3544675]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8062 /2014.
Bártfai László
   Bográcsos szakácskönyv / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2008. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-46-8 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3549249]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2014.
Bártfai László
   Süteményeskönyv gyerekeknek / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2009. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-005-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3549230]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2014.
Benda Borbála (1966-)
   Étkezési szokások a magyar főúri udvarokban a kora újkorban / Benda Borbála. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt., 2014. - 320 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Archivum comitatus Castriferrei, ISSN 1786-7355 ; 6.)
Bibliogr.: p. 248-265. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-7227-31-8 kötött
Magyarország - étkezési szokás - gasztronómia - arisztokrácia - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
641/642(439)"15/16" *** 316.343.322(439)"15/16" *** 930.85(439)"15/16"
[AN 3543823]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2014.
   Csipetnyi Büdszentmihály / Baloghné Szűcs Zsuzsanna [et al.]. - Nyíregyháza : CreativeArt, 2013. - 93 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 93.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9891-13-5)
Büdszentmihály - ételspecialitás - helytörténet - helyismeret - szakácskönyv
641.568(439-2Büdszentmihály)(083.12) *** 943.9-2Büdszentmihály *** 908.439-2Büdszentmihály
[AN 3545049]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2014.
Frank Júlia (1946-)
   Ínyenckonyha cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak : 555 recept / Frank Júlia, Zanker Zsuzsa, Csallos Margit. - Budapest : Corvina, 2014, cop. 2010. - 258 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5958-9 kötött : 2990,- Ft
diéta - cukorbetegség - fogyókúra - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.24 *** 616.379-008.64
[AN 3549536]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2014.
Frank Júlia (1946-)
   Óriás szakácskönyv kezdőknek és haladóknak / Frank Júlia. - 3. kiad. - Budapest : Corvina, 2014, cop. 2005. - 952 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6011-0 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3549539]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2014.
   Gyümölcsös finomságok könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [... szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2014. - 199 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-15-1 kötött : 2190,- Ft
gyümölcs - szakácskönyv
641.55(083.12):634.1
[AN 3543267]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2014.
Lau Kwan
Feng shui for today (magyar)
   Feng shui : életterünk harmonikus elrendezésének ősi kínai művészete / Kwan Lau ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2014]. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5144-31-8 fűzött : 1450,- Ft
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 3544705]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2014.
Mautner Zsófia (1974-)
   Főzőiskola : középfok / Mautner Zsófi ; [fényképezte Erdőháti Áron]. - Budapest : Libri, 2014. - 98, [6] p. : ill., színes ; 23 cm + DVD
ISBN 978-963-310-400-2 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv - audiovizuális dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3544676]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2014.
   "So koch(t)en die Jerkinger" : Receptsammlung = "Így főz(t)ünk Györkönyben" : receptgyűjtemény / [ins Deutsche übers. von Katharina Rohn] ; [ill. von Silvia Kövér-Horváth] ; [Hrsg.: Jerkinger Traditionspflegeverein]. - 2. kiad. - [Györköny] : Györkönyi Hagyományőrző Egyes., [2014]. - 127 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Györköny - gasztronómia - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Györköny)(083.12) *** 392.8(=30)(439-2Györköny)
[AN 3548962]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2014.
Sókiné Hajdara Ágota
   Gluténmentes finomságok : recepteskönyv / Sókiné Hajdara Ágota. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - 151 p., XXXVII t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-5166-48-8 fűzött : 2600,- Ft
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3543442]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2014.
Szabó Szonja
   Székely anyám receptjei : a bálmostól a csalán főzelékig / Szabó Szonja. - Budapest : Szabó Sz., 2014. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9298-8 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 3543066]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8074 /2014.
   A hazugság / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest ; Szeged : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2014. - 534 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 12.)
A Szegeden, 2013. máj. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-6-7 fűzött : 2500,- Ft
hazugság - filozófiatörténet
179.8 *** 1(100)(091)
[AN 3544495]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2014.
Kolnai Aurél (1900-1973)
   Szeretet és gyűlölet, undor és gőg : érzelemfilozófia a realista fenomenológiában : Kolnai Aurél és Max Scheler írásai / szerk. Boros Gábor ; [ford. Mesterházi Miklós] ; [közread. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar]. - [Budapest] : ELTE BTK, cop. 2014. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-526-5 kötött
Magyarország - Németország - filozófus - filozófia - érzelem - fenomenológia
1(430)Scheler,_M. *** 159.942 *** 165.62 *** 1(439)Kolnai_A.
[AN 3543221]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2014.
McVea, Crystal
Waking up in heaven (magyar)
   A mennyországban ébredtem : igaz történet reményvesztettségről, túlvilágról és újrakezdésről / Crystal McVea és Alex Tresniowski ; [ford. Bodócs Virág]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-189-2 kötött : 3290,- Ft
túlvilág - ezoterika
129.6 *** 133.25
[AN 3542938]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2014.
Schusterman, Richard (1949-)
   Szómaesztétika és az élet művészete : válogatás Richard Schusterman írásaiból / [... vál. és ford. Krémer Sándor]. - Szeged : JATE Press, 2014. - 102 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-181-5 fűzött
esztétika - test - identitás
111.852 *** 612 *** 316.63
[AN 3543094]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2014.
Székely Attila, S. (1959-)
   Végtelen tudat : a struktúrák új tudománya : infinitológia / Simon-Székely Attila. - Budapest : Animula, 2013. - 363 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 334-347. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9751-80-4 fűzött
kozmológia - strukturalizmus - tudat - biopszichológia
113/119 *** 524.8 *** 159.922 *** 159.929 *** 165.75
[AN 3544426]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8079 /2014.
   Bacsinszky András munkácsi püspök : a Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai : Nyíregyháza, 2009. november 12-14. / szerk. Véghseő Tamás. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2014. - 288 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-13-7 kötött
Bacsinszky András (1732-1809)
Magyarország - püspök - görög katolikus egyház - 18. század
281.5.018.2(439)(092)Bacsinszky_A.
[AN 3543835]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2014.
Baertz, Liselotte
Die Engel von Geburt und Tod (magyar)
   A mennyország üzenete : élet és halál angyalai / Liselotte Baertz ; [ford. Ladányi Lóránd]. - [Onga] : Hermit, [2014]. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9790-49-0 fűzött : 1650,- Ft
angyal - élet - halál - ezoterika
235.1 *** 128 *** 133.25
[AN 3544720]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2014.
Bernard, Jean (1907-1994)
Pfarrerblock 25487 (magyar)
   Lelkészblokk 25487 : egy katolikus pap emlékiratai : Dachau, 1941-42 / Jean Bernard ; [ford. Pető Katalin]. - [Budapest] : Új Ember, 2014. - 160, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-36-2 fűzött : 1980,- Ft
Luxemburg - Németország - katolikus pap - 20. század - koncentrációs tábor - memoár
282(435.9)(092)Bernard,_J.(0:82-94) *** 343.819.5(430-2Dachau)(0:82-94)
[AN 3543670]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2014.
Biblia. Ószövetség. Makkabeusok első könyve (magyar)
   A Makkabeusok első könyve / [ford. Répás László]. - Budapest : Patmos Records, 2014. - 82 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-76-6 fűzött : 1690,- Ft
222.92=945.11
[AN 3544840]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2014.
Biblia. Ószövetség. Makkabeusok második könyve (magyar)
   A Makkabeusok második könyve / [ford. Répás László]. - Budapest : Patmos Records, 2014. - 67 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-86-5 fűzött : 1590,- Ft
222.93=945.11
[AN 3544844]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2014.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 683 p. ; 12 cm
ISBN 978-963-277-497-8 kötött
225.04=945.11
[AN 3549447]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2014.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetségi Szentírás / Gál Ferenc és Kosztolányi István fordításának javított szövege új bevezetőkkel és jegyzetekkel ; sajtó alá rend. Rózsa Huba. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 683 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-277-496-1 b.
Fűzött
225.04=945.11
[AN 3549445]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2014.
Bohatta, Ida (1900-1992)
Jesus und ich (magyar)
   Jászol és kereszt / rajz. Ida Bohatta ; írta Csillag Éva. - Budapest : Simon, 2013. - [30] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9338-76-0 kötött
passiójáték - gyermekkönyv
232.96(02.053.2)
[AN 3543040]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2014.
Culver, Robert Duncan (1916-)
Systematic theology (magyar)
   Bibliai, történeti és rendszeres keresztyén teológia / Robert D. Culver ; [ford. Darvas-Tanács Erik] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2010-2014. - 3 db ; 25 cm
Bibliogr.
dogmatika
23
[AN 3253245]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2014. - 627 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-94-2 kötött
[AN 3544914] MARC

ANSEL
UTF-88088 /2014.
Czakó Gábor (1942-)
   Beavatás : az országút szélén / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., 2014. - 261, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89767-4-1 fűzött
vallásos irodalom - esszé
244(0:82-4)
[AN 3544784]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2014.
Ellis, Gwen
Read and share Bible (magyar)
   Gyerekek Bibliája : több mint 200 közkedvelt bibliai történet / a történeteket átd. Gwen Ellis ; ill. Steve Smallman ; [ford. Joób Viktória]. - [Budapest] : Patmos Records, cop. 2014. - 436 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9617-85-8 kötött : 4890,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3544887]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2014.
Érszegi Géza (1944-)
   Magyarország igazgyöngye : Árpádházi Szent Margit élete : Ráskay Lea 1510-ből fennmaradt írása alapján / [... Érszegi Géza által modernizált változata]. - Esztergom : Pax, 2013. - 40 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89783-1-8 fűzött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Magyarország - szent - 13. század - magyar irodalom - dráma
235.3(092)Margit,_Árpád-házi(0:82-2) *** 894.511-2
[AN 3544601]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2014.
   Evangélikus iskola a Galga partján : Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium : jubileumi évkönyv, 1994-2014. - Aszód : Aszódi Evangélikus Petőfi Gimn. és Kollégium, [2014]. - 324, [3] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9581-1 fűzött
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium
Aszód - gimnázium - kollégium
284.1 *** 373.54(439-2Aszód) *** 37.018.3(439-2Aszód)
[AN 3543942]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2014.
Feldmann, Christian (1950-)
Alfred Delp (magyar)
   Élet az árral szemben : a jezsuita Alfred Delp vértanúsága / Christian Feldmann ; [ford. Rosdy Pál]. - [Budapest] : Új Ember, 2014. - 140, [2] p. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-38-6 fűzött : 1980,- Ft
Delp, Alfred (1907-1945)
Németország - katolikus pap - jezsuiták - mártír - 20. század - második világháború - vallásos irodalom
244 *** 271.5(430)(092)Delp,_A. *** 248(092)Delp,_A.
[AN 3543593]
MARC

ANSEL
UTF-88093 /2014.
Fúziková, Ildika (1947-)
   Nechajte deti prichádzať ku mne! / Ildika Klauszová-Fúziková ; [publ. Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku]. - 2. sprac. vyd. - Budapesť : Celoštatnej Slovenskej Samosprávy v Maďarsku : Croatica, 2014. - 205, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5239-49-6 kötött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3549418]
MARC

ANSEL
UTF-88094 /2014.
Gass, Bob
   Győzelem az anyagiasság felett / [írta Bob Gass] ; [ford. Kossuth Olívia]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3738-5 fűzött
vallásos irodalom - érték - fogyasztói társadalom
244 *** 316.752 *** 366
[AN 3544953]
MARC

ANSEL
UTF-88095 /2014.
Hohnberger, Jim (1948-)
Escape to God (magyar)
   Menekülés Istenhez : hiteles történet egy családról, akik engedelmeskedtek Isten hangjának / Jim Hohnberger ; [ford. Takács Szabolcs]. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 215 p. ; 21 cm. - (Új életstílus, ISSN 2060-5692)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5034-55-8)
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3548528]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2014.
Horváth Barna (1936-2009)
   Presbiterek : egyházismereti előadások / Horváth Barna ; [szerk. ... Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Horváth B. D., 2014. - 161, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 4.)
ISBN 978-963-08-8846-2 fűzött
presbitérium
259
[AN 3544416]
MARC

ANSEL
UTF-88097 /2014.
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
   Szent II. János Pál pápa breviáriuma : a Szentatya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára / [összeáll. és ... ford. Koncz Éva]. - 4. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2014]. - 121, [2] p. ; 17 cm
Megj. "II. János Pál pápa breviáriuma" címmel is
Fűzött
 (hibás ISBN 963-696-285)
lengyel irodalom - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84) *** 884-84=945.11
[AN 3548468]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2014.
   Jegyeseknek, házasoknak : jegyesfelkészítőknek és öntudatos jegyespároknak, és azoknak a házaspároknak is, akik szeretnék megújítani a kapcsolatukat / összeáll. Vértesaljai János ; [graf. Simon András] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2014. - 165 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 151-155.
ISBN 978-615-5149-76-4 fűzött
házasság
265.5
[AN 3543959]
MARC

ANSEL
UTF-88099 /2014.
Kertész Botond (1971-)
   Békeidők küzdelmei : Szeberényi Gusztáv Adolf élete / Kertész Botond ; [közread. a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium]. - Békéscsaba : Szeberényi G. A. Evangélikus Gimn., Műv. Szakközépisk., Ált. Isk., Óvoda, Alapfokú Műv. Isk. és Kollégium, 2014. - 127 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 121-124.
ISBN 978-963-08-9363-3 kötött
Fűzött
Szeberényi Gusztáv Adolf (1816-1890)
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 19. század
284.1(439)(092)Szeberényi_G._A.
[AN 3545260]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2014.
Koning, M. G. de
Wenn Eltern leiden - was ist, wenn Kinder eigene Wege gehen? (magyar)
   Amikor a szülők szenvednek ...a gyermekek a maguk útját járják / Ger de Koning. Elfeledkezett-e könyörülni Isten? / Hans-Joachim Kuhley. - Budapest : Evangéliumi K., [2014]. - 62 p. ; 19 cm
Egys. cím: Wenn Eltern leiden - was ist, wenn Kinder eigene Wege gehen?. Hat Gott vergessen gnädig zu sein?
ISBN 963-9434-23-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3548324]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2014.
Kort, Kees de (1934-)
Abraham (magyar)
   Ábrahám / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-45-4 fűzött
gyermekkönyv - bibliai történet
222.046(02.053.2)
[AN 3544831]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2014.
Kort, Kees de (1934-)
God maakt alles nieuw (magyar)
   Isten mindent újjáteremt / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-48-5 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.046(02.053.2)
[AN 3544826]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2014.
Kort, Kees de (1934-)
Op weg naar het Paasfeest (magyar)
   Húsvét felé / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-46-1 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.2.046(02.053.2)
[AN 3544833]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2014.
Kort, Kees de (1934-)
De werkers in de wijngaard (magyar)
   A szőlőmunkások / ill. Kees de Kort. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, cop. 2013. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm. - (Így szól hozzám a Biblia)
ISBN 978-615-5141-47-8 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv
226.2.046(02.053.2)
[AN 3544829]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2014.
Kötzle, Esther
Ich gehe zu Pater Kentenich (magyar)
   Kentenich atyához megyek : kilenc nap Kentenich atyával : gyerekeknek gyerekektől / szöveg E. Kötzle gyermekekkel közösen ; [kiad. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2013. - 40 p. : ill., főként színes ; 15 cm
ISBN 978-615-5149-70-2 fűzött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3544022]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2014.
   Közeledj Istenhez és utat mutat számodra : XXIII. János és II. János Pál 8 erénye, ami közelebb visz a boldogsághoz / szerk. Verebné Sárközi Réka. - Szeged : Laudetur K., cop. 2014. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88465-6-3 fűzött
János (pápa), XXIII., Szent (1881-1963)
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - lelkigyakorlat
242 *** 262.13(092)János,_XXIII. *** 262.13(092)János_Pál,_II.
[AN 3543061]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2014.
MacDonald, William (1917-2007)
Living above the average (magyar)
   Rendkívüli életek : bizonyságtételek a krisztusi lelkületről / William MacDonald. - Budapest : Evangéliumi K., [2014]. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 79-80.
ISBN 963-9434-99-X fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3548321]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2014.
Mátyás Szabolcs (1975-)
   Szent Kinga legendája = Legenda o Świętej Kindze / Mátyás Szabolcs, Mátyás-Kulcsár Éva ; [... rajzokat Porubjánszki Roland kész.] ; [ford. ... Jakab Ágota ...]. - Debrecen : M. Sz. és Tsa, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 15x20 cm
ISBN 978-963-08-8648-2 kötött
Kinga, Szent, Árpád-házi (1224-1292)
magyar irodalom - gyermekirodalom - szent - 13. század - legenda - kétnyelvű dokumentum - gyermekkönyv
235.3(092)Kinga(02.053.2) *** 894.511-343.5.02(02.053.2)=84
[AN 3543881]
MARC

ANSEL
UTF-88109 /2014.
Philip, Joe S.
   Bemerítkezés és engedelmesség / Joe S. Philip. - 2. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 80 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 80.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9867-47-7)
keresztség - hit
265.1 *** 234
[AN 3548316]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2014.
Pocsainé Eperjesi Eszter (1955-)
   "Legyen kedves az Úr előtt ez ajándék..." : a Sárospataki Református Kollégium Múzeumának úrihímzéses úrasztali terítői / Pocsainé Eperjesi Eszter, Rádainé Bodnár Katalin. - Sárospatak : Hernád, 2014. - 251 p. : ill., színes ; 29 cm. - (A pataki iskolamúzeum gyűjteményei ; 1.)
A bevezetés német és angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 242-244.
ISBN 978-963-89817-5-2 kötött
Magyarország - népi textilművészet - 16. század - 17. század - 18. század - templomi berendezés - református egyház
247.264(439) *** 284.2(439) *** 745.52.031.4(439)"15/17"
[AN 3543863]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2014.
Puskely Mária (1933-)
   Batthyány hercegorvos : ősök, elődök, kortársak, utódok körében / Puskely Mária. - Szombathely : Martinus K., 2014. - 275 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5091-30-8 fűzött : 1690,- Ft
Batthyány-Strattmann László (1870-1931)
Batthyány család
Magyarország - orvos - boldog - 19. század - 20. század - családtörténet
235.3(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 61(439)(092)Batthyány-Strattmann_L. *** 929.52(439)Batthyány
[AN 3544012]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2014.
Schlickmann, Dorothea M. (1956-)
Herbststürme 1912 (magyar)
   Őszi viharok : egy forradalom a bensőben kezdődik... : fejezetek Kentenich atya pedagógiájához / Dorothea M. Schlickmann ; [ford. Pete-Pikó Erzsébet] ; [kiad. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2014. - 217 p. : ill. ; 21cm
Bibliogr.: p. 191-206.
ISBN 978-615-5149-79-5 fűzött
Kentenich, Joseph (1885-1968)
Németország - katolikus pap - reformpedagógia - 20. század
282(430)(092)Kentenich,_J. *** 37(430)"191"
[AN 3543933]
MARC

ANSEL
UTF-88113 /2014.
Varga Gyöngyi
   Remény s ég / Varga Gyöngyi. - 3. kiad. - Budapest : Luther, 2014. - 173, [2] p. : ill., főként színes ; 14x19 cm
ISBN 978-963-380-039-3 kötött
áldás - vallásos irodalom
265.9 *** 244
[AN 3548354]
MARC

ANSEL
UTF-88114 /2014.
Veres Győző
   Adventisták Békésen : Veres Győző visszaemlékezései / [közread. a] Hetednapi Adventista Egyház Békési Gyülekezet. - Békés : Hetednapi Adventista Egyh. Békési Gyülekezet, 2014. - 440 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9930-36-0 fűzött
Békés - egyháztörténet - adventista egyház
286.3(439-2Békés)(091)
[AN 3544690]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2014.
   Zarándokkönyv : egyházmegyei zarándoklat Pusztacsatár, 2014. május 1. / [összeáll. Molnár János András] ; [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Szombathely : Martinus, 2014. - 71 p. ; 21 cm
Fűzött
Pusztacsatár - zarándoklat
248.153.8(439-2Pusztacsatár)
[AN 3543696]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2014.
Zarka Péter
   Teremtő Isten vagy ősrobbanás? / Zarka Péter. - 2. kiad. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5034-57-2 fűzött
teremtés - törzsfejlődés
231.51 *** 575.8
[AN 3548462]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8117 /2014.
Borsi-Kálmán Béla (1948-)
   Zsidók Temesvárott... és széles e világban : esszék a magyar - zsidó (zsidó - magyar) szimbiózis történetéből / Borsi-Kálmán Béla. - Budapest : Lucidus, 2014. - 303 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
ISBN 978-963-9465-85-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Izrael - zsidóság - antiszemitizmus - politika - magyar irodalom - esszé
316.347(=924)(439)"17/19" *** 323.12(=924)(439) *** 32(569.4) *** 894.511-4
[AN 3544099]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2014.
Jalsovszky Katalin (1943-)
   A magyarországi zsidóság képes története / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna. - Budapest : Vince K., 2014. - 376 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-045-5 kötött
Magyarország - zsidóság - művelődéstörténet - album
316.347(=924)(439)(091) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3545173]
MARC

ANSEL
UTF-88119 /2014.
   Roma-társadalomismereti szöveggyűjtemény / Hüse Lajos, Kerülő Judit ; [közread. az] Evangélikus Roma Szakkollégium. - Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2014. - 320 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8191-3 fűzött
Magyarország - romológia - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.347(=914.99)(439)"200/201" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3545057]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2014.
   Se vele, se nélküle? : tanulmányok a médiáról / szerk. Lányi András, László Miklós. - Budapest : Complex, 2014. - 324 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-386-1 kötött
médiakutatás - tömegtájékoztatási eszköz - közösségfejlesztés
316.774 *** 681.324Internet *** 316.45 *** 791.9.096/.097
[AN 3543559]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2014.
Szeles Péter (1954-)
   Hírnévmenedzsment / Szeles Péter, Szűcs Tamás, Varga Zsolt. - Budapest : Révai Digitális K., 2014. - 384, [8] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 367-383.
ISBN 978-963-239-093-2 kötött
hírnév - stratégiai menedzsment
316.662 *** 658.1.012.2
[AN 3544026]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2014.
Ventriglia, Rino
Le spie rosse dell'amore (magyar)
   Vészjelzések a párkapcsolatban : mit kerüljünk? / Rino Ventriglia ; [ford. Paksy Eszter]. - Budapest : Új Város, 2014. - 63 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89954-3-8 fűzött
párkapcsolat - házasság - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3543749]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2014.
Virág Irén (1971-)
   A magyar arisztokrácia neveltetése, 1790-1848 / Virág Irén. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-209.
ISBN 978-615-5250-24-8 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - oktatás - arisztokrácia - társadalomtörténet - 19. század
316.343.322(439)"179/184" *** 37(439)"179/184"
[AN 3544522]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8124 /2014.
Barcsa Dániel (1957-)
   Jösz' te hezzám : 69 pajzán erdélyi történet / Barcsa Dániel. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 284, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-596-3 fűzött : 3490,- Ft
magyar néprajz - székelyek - szerelem - anekdota
398.23(=945.11)(498.4) *** 392.6(0:82-36)
[AN 3545272]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2014.
Batári Zsuzsanna (1980-)
   Az észak-magyarországi falu / Nagyné Batári Zsuzsanna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2014. - 164 p. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Skanzen könyvek. Épület és tájegység monográfiák, ISSN 2061-7461 ; 2.)
Bibliogr.: p. 147-155. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5123-37-5 fűzött
Észak-Magyarország - magyar néprajz - népi építészet
39(=945.11)(439.13) *** 72.031.4(439.13)
[AN 3544926]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2014.
Csörgő Zoltán (1967-)
   Hagyománytár : jelek, üzenetek a jelennek / Csörgő Zoltán. - Budapest : Püski, 2011-. - 24 cm
Magyarország - hagyomány - magyar néprajz - jelkép - művelődéstörténet
39(=945.11) *** 003.62 *** 930.85(439)
[AN 3550840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Garabonciás - küszöb. - 2014. - 284 p.
Bibliogr.: p. 281-284.
ISBN 978-963-302-138-5 fűzött
[AN 3545003] MARC

ANSEL
UTF-88127 /2014.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2014. - 89, [6] p. : ill., színes, részben kotta ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-15-6 kötött : 3990,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3548337]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2014.
Hála József (1949-)
   Tudósok, kutatók, gyűjtők : néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia történetéből / Hála József. - [Budapest] : L'Harmattan : MTA BTK Néprajztud. Int., 2014. - 624 p. : ill. ; 23 cm. - (Documentatio ethnographica, ISSN 0138-9793 ; 30.)
Bibliogr.: p. 471-615.
ISBN 978-963-236-787-3 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - magyar néprajz - etnográfus - 19. század - 20. század - muzeológia
39.001(439)(091) *** 39.001(439)(092)"19/20" *** 39(=945.11) *** 069.01(439)(091)
[AN 3544982]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2014.
Hallók Ákos
   Van egy jó viccem!. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-9409-40-8 fűzött
vicc
398.94
[AN 3549417]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2014.
The legend of King Arthur (magyar)
   Artúr király legendája / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 9.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7819-4 kötött : 1290,- Ft
Britannia - kelták - kultúratörténet - monda
398.224(=916) *** 930.85(366)
[AN 3544704]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2014.
Pázmány Péter
   Nepáli rokonaink a magarok és a gurungok : könyv azokról a rokon népekről, akiket Kőrösi Csoma Sándor szeretett volna megtalálni / Pázmány Péter. - Debrecen : Magánkiad., 2014. - 136 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9056-4 kötött
Nepál - helyismeret - néprajz
39(=954.2) *** 908.541.35
[AN 3543506]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2014.
Sargent, Emma
How you can talk to anyone in every situation (magyar)
   Társalgás : hogyan beszélgessünk bármely szituációban? / Emma Sargent, Tim Fearon ; [ford. Tibor Szilvia]. - Budapest : Scolar, cop. 2014. - 206 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-437-6 fűzött : 2950,- Ft
társalgás - társadalmi viselkedés - társasági élet
395.6 *** 316.62
[AN 3542963]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2014.
   Tudok még egy jó viccet!. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2005. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-38-5 fűzött
vicc
398.94
[AN 3549416]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2014.
   Utak, technikák, hagyományok : ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Európai Etnológia Program doktoranduszainak műhelykiadványa / szerk. Komor Judit, Schiller Katalin. - Budapest : ELTE Történelemtud. Doktori Isk., 2014. - 176 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-508-1 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - kulturális antropológia
39(=945.11) *** 316.7(439)
[AN 3544918]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2014.
Varga Patrícia
   Gondolatok a szerelemről / Varga Patrícia. - [Medgyesháza] : Magánkiad., 2014. - 124, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9141-7 fűzött
szerelem - magyar irodalom - aforizma - vers
392.6(82-84) *** 894.511-84 *** 392.6(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3543090]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2014.
Walker, Jane
100 things you should know about knights & castels (magyar)
   Lovagkor / [m. szöveg Mattenheim Gréta]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Walker, Jane
ISBN 978-963-9619-46-3 kötött : 1990,- Ft
lovag - művelődéstörténet - középkor
394.7(4)"10/15"(02.053.2) *** 930.85(4)))0/15"(02.053.2)
[AN 3548336]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8137 /2014.
   Európa a polgárokért : hogyan vehetünk részt aktívan Európa közös építésében? : mozaik magyar koordinálású projektekről, 2007-2013 / [szerk. Horváth Katalin, Velényi Réka]. - Bőv. kiad. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 120 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 45.)
ISBN 978-615-5319-12-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - civil társadalom - rendezvény - 21. század
323.21(4-62) *** 061.7(439)"200/201"
[AN 3543428]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2014.
   Az illír mozgalom : a horvát nemzeti megújhodás kordokumentumai / szerk., a szövegeket vál. és a kommentárokat írta Lukács István ; a szerk. mtársa Kálecz-Simon Orsolya ; a szövegeket ford. Kálecz-Simon Orsolya, Lukács István ; [az ELTE Eötvös József Collegium kiadványa]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2013. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5371-02-8 fűzött
horvátok - nemzettörténelem - autonómia - nemzettudat - 18. század - 19. század - történelmi forrás
323.1(=862)(436/439)"17/18(093) *** 949.713"17/18"(093)
[AN 3544531]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2014.
Marchut Réka
   Töréspontok : a Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre vonása és annak előzményei, 1920-1948 / Marchut Réka ; [közread. az] MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Magyar Történelmi Társulat, Budaörsi Passió Egyesület. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp. : MTT ; Budaörs : Budaörsi Passió Egyes., 2014. - 407 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 369-396. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-8451-8 fűzött
Pest megye - kitelepítés - állami terror - magyarországi németek - két világháború közötti időszak - második világháború - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439.153)"194" *** 323.282(439)"194" *** 316.347(=30)(439.153)"192/194"
[AN 3543120]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2014.
   New approaches in a complex world : international relations, history and social sciences / ed. by Barbara Biltsik [et al.] ; [publ. by the Kodolányi János Főiskola]. - [Budapest] : L'Harmattan, 2014. - 212 p. : ill., térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-851-1 fűzött : 2200,- Ft : 8 EUR
Magyarország - nemzetközi kapcsolat - magyar történelem - társadalomtörténet - 20. század - ezredforduló
327(100)"19/200" *** 943.9"19" *** 316.32(439)"19/200"
[AN 3544935]
MARC

ANSEL
UTF-88141 /2014.
Pál József (1921-2013)
   Az újrakezdés és a vég tavasza : Erdei Ferenc feljegyzései a politikáról és a mezőgazdaságról 1956 és 1957 fordulóján, s 1971 első harmadában / írta Pál József és Varga Gyula. - Makó : Erdei F. Társ. ; Szeged : Bába, 2013. - 86, [22] p. : ill. ; 20 cm. - (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, ISSN 0239-0752 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87954-5-8 fűzött
Erdei Ferenc (1910-1971)
Magyarország - politikatörténet - mezőgazdasági politika - politikus - szövetkezet - 20. század
323(439)"1956/1957" *** 338.43(439)"195/197" *** 32(439)(092)Erdei_F. *** 334.73(439)
[AN 3543990]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2014.
Székely Szabolcs
   Cézárarcmás : egy cezaromániás miniszterelnök személyiségrajza / Székely Szabolcs. - Debrecen : Demos K., 2013. - 70 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7193-8 fűzött : 1200,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század - személyiség
32(439)(092)Orbán_V. *** 159.923.3
[AN 3544519]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2014.
Szűrös Mátyás (1933-)
   Szűk volt a mundér : egy magyar diplomata emlékezései és emlékeztetése, 1959-2013 / Szűrös Mátyás. - Budapest : Püski, 2013 [!2014]. - 348, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-132-3 kötött
Magyarország - politikus - diplomata - 20. század - 21. század - memoár
327(439)(092)Szűrös_M.(0:82-94)
[AN 3548379]
MARC

ANSEL
UTF-88144 /2014.
Virág Attila (1984-)
   Elgázolt szuverenitás : a "Nabucco vs. Déli Áramlat" vita magyarországi vizsgálata a nemzetállami szuverenitás, az európai integráció és az orosz birodalmi törekvések tükrében / Virág Attila. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 399 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 364-399.
ISBN 978-615-5331-25-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Oroszország - Európai Unió - Európa - külpolitika - energiapolitika - gázvezeték - szuverenitás - 21. század
327(439)"200/201" *** 327(4-62)"200/201" *** 327(47)"200/201" *** 620.9(439)"200/201" *** 620.9(4-62)"200/201" *** 622.691.4(4) *** 341.211
[AN 3544699]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8145 /2014.
   Ad perpetuam rei memoriam : történeti tanulmányok a XIII. Eötvös Konferenciáról / szerk. Ternovácz Bálint ; [rend., közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2013. - 177 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2012. máj. 4-6. között tartották. - Bibliogr. - Összefoglalás francia, német és angol nyelven
ISBN 978-615-5371-01-1 fűzött
történelem
930.9
[AN 3544463]
MARC

ANSEL
UTF-88146 /2014.
Áment Márton
   Bakonygyepes története : a község nyolc évszázadának élete és történései / Áment Márton ; [a dokumentumokat és a képeket szerk. Áment Szilárd] ; [kiad. a Gyepesi Örökségümk[!Örökségünk] Egyesület]. - Bakonygyepes : Gyepesi Örökségümk[!] Egyes., 2014. - 249 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 244-246.
ISBN 978-963-08-9574-3 fűzött
Bakonygyepes - helytörténet
943.9-2Bakonygyepes
[AN 3544088]
MARC

ANSEL
UTF-88147 /2014.
Angeli András (1948-)
   Császártöltés múltja : egy Angeli tollából ; Őrmester : Angeli Tamás családjának krónikája / Angeli András ; [kiad. Császártöltési[!] Község Önkormányzata]. - Budapest ; [Császártöltés] : Önkormányzat, 2014. - 340 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-08-9281-0 kötött
Angeli család
Császártöltés - helytörténet - családtörténet
943.9-2Császártöltés *** 929.52(439)Angeli
[AN 3544337]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2014.
   Archaeological imaginations of religion / ed. by Thomas Meier and Petra Tillessen. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 403 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-24-6 fűzött
ősrégészet - ősvallás - kulturális antropológia
903 *** 292/299 *** 316.7
[AN 3544888]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2014.
Boncz Ödön
   Vázlatok a magyar viselet történetéből / Boncz Ödön. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2014]. - 61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5242-85-4 fűzött : 1900,- Ft
magyarság - viselettörténet - művelődéstörténet - magyar őstörténet
930.85(439) *** 391(100)(091) *** 930.85(100) *** 930.8(=945.11) *** 391(=945.11)(091)
[AN 3544715]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2014.
Csapó Katalin (1954-)
   Mi és a huszadik század : gyerekkorunk, ifjúságunk, 1950-1959 / [... írta Csapó Katalin, Kozák József, Nemlaha György]. - [Budapest] : Bookmarket, [2013]. - 103 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Retró kiskönyvtár)
ISBN 978-963-08-6556-2 kötött : 1800,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 1950-es évek
930.85(439)"195" *** 930.85(100)"195"
[AN 3543469]
MARC

ANSEL
UTF-88151 /2014.
Duffy, Paul R.
   Complexity and autonomy in Bronze Age Europe : assessing cultural developments in Eastern Hungary / Paul R. Duffy. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 407 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 31.). (Prehistoric research in the Körös Region, ISSN 2064-7557 ; 1.)
Bibliogr.: p. 357-407.
ISBN 978-963-9911-52-9 kötött
Körösök vidéke - ősrégészet - bronzkorszak
903(439)(282.243.742.3)"637"
[AN 3544732]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2014.
Groszman, Gabriel (1930-)
Mis raíces, mi destino (magyar)
   Őseim és sorsom / Gabriel Groszman ; [... ford. Strompf Klára] ; [szerk. Ungvári Tamás]. - [Nyíregyháza] : Diaspora, [2014]. - 296 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 292-293. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9164-6 fűzött : 3450,- Ft
Groszman család
Groszman, Gabriel (1930-)
Magyarország - Argentína - családtörténet - antiszemitizmus - holokauszt - Horthy-korszak - 20. század - memoár
929.52(439)Groszman(0:82-94) *** 929.52(82)(=945.11)Groszman(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"193/1945"(0:82-94)
[AN 3543289]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2014.
Gyarmati Tiborné
   A templomépítő Sigrayak / Gyarmati Tiborné. - Ivánc : [Gyarmati T.], 2014. - 216 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 213.
ISBN 978-963-08-9656-6 fűzött
Sigray család
Ivánc - családtörténet - helyismeret
929.52(439)Sigray *** 908.439-2Ivánc
[AN 3543702]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2014.
Halmi Iván (1934-)
   Így is..? / Halmi Iván. - Budapest : Szerző, 2014. - 230 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9454-8 fűzött : 1990,- Ft
művelődéstörténet - történelem - tudománytörténet
930.85(100) *** 940 *** 001(100)
[AN 3543195]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2014.
   Hausbuch / [... Red. Tóth Györgyné Bencze Mária, Kovács József László] ; [... Umschrift und Übersetzer Kovács József László, Bertalan-Varga Eszter, Vinkler Bálint] ; [... Fussnoten Grósz András] ; [... Hrsg. ... Deutsche Selbstverwaltung Budaörs]. - Budaörs : Deutsche Selbstverwaltung, 2014. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Gerinccím: Budaörser Hausbuch. - Német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87776-2-1 kötött
Budaörs - magyarországi németek - helytörténet - napló
943.9-2Budaörs(0:82-94) *** 316.347(=30)(439-2Budaörs)(0:82-94)
[AN 3544903]
MARC

ANSEL
UTF-88156 /2014.
Horváth József
   A csurgói járás születése, megszűnése és újraindulása / Horváth József ; [kiad. Csurgó Város Önkormányzata]. - Csurgó : Önkormányzat, 2014. - 75 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88448-2-8 fűzött
Csurgói kistérség - helytörténet
943.9-37Csurgó
[AN 3542970]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2014.
Katona Ferenc (1925-)
   Az emberi kéz kultúrtörténete / Katona Ferenc. - Budapest : Medicina, 2014. - 332 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-499-8 kötött : 4900,- Ft
művelődéstörténet - kéz
930.85(100) *** 611.97
[AN 3545259]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2014.
Keegan, John (1934-2012)
The First World War (magyar)
   Az első világháború / John Keegan ; [ford. Molnár György]. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - 657 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
Bibliogr.: p. 621-631.
ISBN 978-963-05-9503-2 fűzött
történelem - első világháború - hadtörténet
94"1914/1918" *** 355.48(100)"1914/1918"
[AN 3549414]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2014.
   A kód : Bethlen 1613 : [kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2013. november 12 - 2014. február 2.] / [szerk. Kiss Erika, Oborni Teréz]. - [Budapest] : MNM, 2014. - 165 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 103-109.
ISBN 978-615-5209-26-0 fűzött
Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) (1580-1629)
Erdély - uralkodó - 17. század - magyar történelem - kiállítási katalógus
943.921(092)Bethlen_G. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3545156]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2014.
Kövér György (1949-)
   Biográfia és társadalomtörténet / Kövér György. - Budapest : Osiris, 2014. - 436 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 389-414.
ISBN 978-963-276-246-3 kötött : 4480,- Ft
Magyarország - történettudomány - társadalomtörténet - mikrotörténelem - életrajzi módszer - 19. század - 20. század
930.1 *** 303.422 *** 929 *** 929(439)"18/19" *** 316.3(439)"18/19"
[AN 3545210]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2014.
   Magyar csillagok : versek a magyar történelem nagyjaihoz / [vál., szerk. és az előszót írta Pomogáts Béla]. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 1159 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9862-65-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - történelmi személy - vers - antológia
929(439)(0:82-14) *** 894.511-14(082)
[AN 3545127]
MARC

ANSEL
UTF-88162 /2014.
Makkay János (1933-)
   Ásatás az alföldi vonaldíszes kerámia lelőhelyein Szarvason és Gyomán : minótaurosz avagy kentaurosz? : appendix: fosszilis fából készült tárgyak a Körös kultúrában / Makkay János. - Budapest : Szerző, 2014. - 70 p., 39 t. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 61-65.
ISBN 978-963-89285-4-2 fűzött
Szarvas (Békés megye) - Gyoma - régészet
904(439-2Szarvas) *** 904(439-2Gyoma)
[AN 3543754]
MARC

ANSEL
UTF-88163 /2014.
   Merénylettől hadüzenetig : a béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán, 1914. június 28 - 1914. július 28. / a bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Gerő András ; [közread. a] Habsburg Történeti Intézet, Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Első Világháborús Centenáriumi Emlékbiz., 2014. - 485, [3] p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89981-0-1 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - sajtótörténet - hétköznapi élet - 1910-es évek
943.9"1914"(0:82-92) *** 070(439)"1914" *** 930.85(439)"1914"
[AN 3543489]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2014.
Molitorisz Pál (1944-)
   Szarvasi emberek / Molitorisz Pál. - Szarvas : Szerző, 2014. - 389 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9658-0 kötött
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - életrajz
929(439-2Szarvas) *** 943.9-2Szarvas
[AN 3544044]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2014.
Pécsi L. Dániel (1951-)
   Címerekkel írt történelem : a történelmi Magyarország ország- és nemzetrészeinek címerei, címleírásokkal és térképmellékletekkel / Pécsi L. Dániel. - Budapest : Kiss A., 2014. - 175 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-963-89788-5-1 fűzött
Magyarország - helytörténet - címer
943.9 *** 929.6(439)
[AN 3545099]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2014.
Pozsonyi József (1950-)
   A jeszeniczei Jankovich család története / Pozsonyi József. - Debrecen : Tiszántúli Történész Társ., 2014. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Régi magyar családok, ISSN 1588-7642 ; 10.)
Összefoglalás holland, német és francia nyelven
ISBN 978-963-88807-6-5 kötött
Jankovich család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Jankovich
[AN 3544031]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2014.
Pozsonyi József (1950-)
A jeszeniczei Jankovich család története (angol)
   The history of the Jankovich de Jeszenice family / József Pozsonyi ; [... transl. György Borus and Péter Szaffkó]. - Debrecen : Historical Soc. of Eastern Hungary, 2014. - 238 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Old Hungarian families, ISSN 1588-7642 ; 11.)
Összefoglalás holland, német és francia nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-88807-6-5)
Jankovich család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Jankovich
[AN 3544032]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2014.
Radványi Béla
   A Kettőskereszt fiai : rövid magyar krónika IV. Béla királytól, V. István királyon át IV. László királyig / ... írattatott Radványi Bélától. - Piliscsaba : Szerző, 2014. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-145.
ISBN 978-963-08-9419-7 fűzött
Árpád-ház
magyar történelem - 13. század
943.9"12"
[AN 3543053]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2014.
   Régi mátészalkai "lélekrezdülések" : [öreg házak, hajdan volt emberek, jóízű történetek] / szerk. Farkas Judit. - Mátészalka : Szatmári Múz., 2014. - 107 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22x22 cm. - (Studia Szatmariensia, ISSN 1587-2467 ; 2.)
Bibliogr.: p. 102-104.
ISBN 978-963-08-8938-4 kötött
Mátészalka - helytörténet - művelődéstörténet
943.9-2Mátészalka *** 930.85(439-2Mátészalka)
[AN 3543784]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2014.
Réti G. Péter (1943-)
   Történelmi tanulmányok ; Agamemnon / Réti G. Péter. - Budapest : [Réti G. P.], 2014. - 88 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9357-2 fűzött
Római Birodalom - magyar történelem - történelem - magyar irodalom - dráma
937"-00" *** 894.511-2 *** 943.9
[AN 3543102]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2014.
   Sikertörténetek : interjúkötet / [szerk. biz. Lajkó Istvánné, Bense László] ; [közread. a] Szent István Egyetem. - Gödöllő : SZIE, cop. 2014. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - híres ember - 21. század - életútinterjú
929(439)(092)(047.53)
[AN 3544030]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2014.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian military flags : a millenium in the military = Magyar hadizászlók : egy ezredév hadban / Győző Somogyi. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2014, cop. 2013. - 68 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-579-5 fűzött
Magyarország - hadseregzászló - album - történeti feldolgozás
929.924(439)(091)(084.1)
[AN 3548458]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2014.
Szirmay Gábor (1947-)
   Szirmayak Tokaj-Hegyalján / Szirmay Gábor ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság]. - Budapest ; [Debrecen] : Tiszántúli Történész Társ., 2014. - 162 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 156-158.
ISBN 978-963-88807-8-9 kötött
Szirmay család
Tokaj-hegyaljai borvidék - Magyarország - családtörténet - borászat - szőlőművelés - történeti feldolgozás
929.52(439)Szirmay *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja)(091) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)(091)
[AN 3543693]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2014.
Tóth Iván (1977-)
   Alexandros Homérosa : Arrhianos-tanulmányok / Tóth Iván. - Budapest : ELTE Eötvös J. Coll., 2013. - 208 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 3.)
Bibliogr.: p. 193-205.
ISBN 978-615-5371-03-5 fűzött
Arrianus, Flavius (95 k.-180). Alexandroy Anabasis
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Hellén Birodalom - történetíró - 1. század - 2. század - uralkodó - 4. század (Kr. e.) - történelem
938.1(092)Sándor,_Nagy *** 930.1(38)(092)Arrianus_F. *** 938.1"-03"
[AN 3544569]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2014.
Tóth Tamás (1968-)
   A budapesti templomokban nyugvó jeles személyek adattára / Tóth Tamás. - Szeged : Tóth T., 2014. - 35 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88567-1-5 fűzött
Budapest - híres ember - temetkezési hely - templom - adattár
929(439-2Bp.) *** 718(439-2Bp.) *** 726.54(439-2Bp.) *** 050.8
[AN 3543071]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8176 /2014.
Buza Péter (1942-)
   Balatonfenyves : fejezetek egy nyaralótelep életéből / írta Buza Péter ; [a fotókat ... Gadányi György kész.] ; [kiad. Balatonfenyves Község Önkormányzata]. - Utánny. - Balatonfenyves : Önkormányzat, 1993 [!2014]. - 216 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9489-0 fűzött
Balatonfenyves - helyismeret
908.439-2Balatonfenyves
[AN 3548232]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2014.
   Duna menti kerékpárút Németországban : a Fekete-erdőtől Passauig : [15 túraszakasz] / [alkotószerk. Szokoly Miklósné] ; [fotók Szentirmai László, Peter Ferstl, Andreas Dahms]. - Budapest : Frigoria, [2014]. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm
Lezárva: 2014. jan. 15.
ISBN 978-963-9586-35-2 fűzött : 2990,- Ft
Németország - Duna-vidék - kerékpártúra - útikönyv
914.30(282.243.7)(036) *** 796.57
[AN 3548995]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2014.
   Harkányfürdő és környéke / [... szerk. Pinczehelyi Sándor] ; [... kész. ... a Harkányi Turisztikai Egyesület gondozásában]. - [Harkány] : Harkányi Turisztikai Egyes., 2014. - 95 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9348-0 fűzött
Harkány - Dél-Dunántúl - útikönyv
914.39-2Harkány(036) *** 914.391.1-13(036)
[AN 3544928]
MARC

ANSEL
UTF-88179 /2014.
Huntford, Roland
The last place on earth (magyar)
   Scott és Amundsen : versenyben a Déli-sarkért / Roland Huntford ; [ford. Széky János]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 541, [3] p., [12] t. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Veszélyes övezet, ISSN 1586-426X)
Bibliogr.: p. 537-541.
ISBN 978-963-355-112-7 kötött : 4900,- Ft
Scott, Robert Falcon (1868-1912)
Amundsen, Roald (1872-1928)
Norvégia - Nagy-Britannia - Antarktisz - felfedező - századforduló - felfedező utazás
910.4(99) *** 910.4(410)(092)Scott,_R._F. *** 910.4(481)(092)Amundsen,_R.
[AN 3549533]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2014.
Kátai Mihály (1935-)
   Etruszk sugallatok trilógia / Kátai Mihály György. - [Eger] : [Egri Kult. és Műv. Közp.], [2013]-. - 25 cm
Közread. az Egri Kulturális és Művészeti Központ
Olaszország - Magyarország - helyismeret - festőművész - 20. század - 21. század - útleírás
908.45(0:82-992) *** 75(439)(092)Kátai_M.
[AN 3544804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dél kapuja. - [2013]. - 160 p., [36] t.fol. : ill., főként színes
ISBN 978-963-08-8347-4 kötött
[AN 3544806] MARC

ANSEL
UTF-88181 /2014.
Komáromi József (1941-)
   Konzervált útipor [elektronikus dok.] : indzsera, balalajka és egyéb hasznos élmények / Komáromi József. - Szöveg (pdf : 10.9 MB). - [Budapest] : [Komáromi J.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129710. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8461-7
Magyarország - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.100(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3549465]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2014.
Lengyel Miklós
   Dél-Korea : Ázsia rejtett gyöngyszeme / Lengyel Miklós ; [a fotókat kész. Magyar Tibor ... Kiss Ágnes, Sohn Chang-hyun]. - [Budapest] : Libri, 2014. - 174, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-310-343-2 kötött : 5990,- Ft
Koreai Köztársaság - országismeret
908.519.5
[AN 3544685]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2014.
Maruzs Éva
   Nógrádi mese a Mesebeli Anyukával, a Mesebeli Apukával, Zsófival és Zsolttal, meg a Pocaklakó Zsuzsival / [... írta] Maruzs Éva ; [rajz.] Fazekas Nóra ; [a babákat fényképezte Tóth András] ; [közread. a] Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesület. - [Endrefalva] : FaluTájék K., [2014]. - [30] p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-80027-0-7 kötött : 1940,- Ft
Nógrád megye - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
908.439.131(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3543187]
MARC

ANSEL
UTF-88184 /2014.
Mészáros László (1939-)
   A festői Magyarország = Picturesque Hungary / Mészáros László. - [Győr] : Szerző, [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 25x30 cm
Kötött : 3999,- Ft
Magyarország - Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Mészáros_L.
[AN 3544934]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2014.
Rome (magyar)
   Róma / [főszerk. Sarah Sweeney] ; [ford. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 344 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm. - (Nyitott szemmel városkalauz, ISSN 1787-3789)
ISBN 978-963-09-7705-0 fűzött : 4500,- Ft
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3548979]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2014.
   Tanyavilág, eltűnt világ : Jászapáti-Jászivány (Hevesivány) / [közread. Suba Györgyné] ; [gyűjt. a Vándorfy János Honismereti Szakkör tagjai] ; [kiad. a Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - 2. hasonmás kiad. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2014. - 2 db (736 p.) : ill. ; 24 cm
A borítófedélen a megjelenés éve: 2001
ISBN 963-00-6168-6 kötött
Jászapáti - Jászivány - tanya - helyismeret
911.373(439-2Jászapáti) *** 911.373(439-2Jászivány) *** 908.439-2Jászapáti *** 908.439-2Jászivány
[AN 3548359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 430 p. + 3 mell.
[AN 3548363] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 433-736.
[AN 3548365] MARC

ANSEL
UTF-88187 /2014.
   Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára / szerk. Gál András, Kókai Sándor ; [kiad. a Bocskai István Római Katolikus Gimnázium és a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztudományi Int. ; Szerencs : Bocskai I. Római Katolikus Gimn., 2014. - 358 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8652-9 kötött
Magyarország - történeti földrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv - személyi bibliográfia
911.3(439) *** 012Frisnyák_S.
[AN 3543955]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8188 /2014.
   Büntetőjog. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2014]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3548511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Különös rész / Balogh Ágnes. - 3. átd. kiad. - cop. 2014. - 550 p.
Lezárva: 2014. márc. 15. - Bibliogr.: p. [551].
ISBN 978-615-5376-29-0 fűzött : 6480,- Ft
[AN 3548514] MARC

ANSEL
UTF-88189 /2014.
   Dr. Maráz Vilmosné emlékkönyv 2013 / [rend., közread. a] Szegedi Ítélőtábla. - [Szeged] : Szegedi Ítélőtábla, [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
A Szegeden, 2012. nov. 16-án rendezett emlékülés szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9683-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog
343(439)
[AN 3544155]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2014.
   Gazdasági társaságok - cégtörvény / szerk. Sárközy Tamás ; Gadó Gábor [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 504 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 2.)
Lezárva: 2014. márc. 1.
ISBN 978-963-258-221-4 fűzött : 8000,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény - gazdasági jog - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3544045]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2014.
   Az igazság szolgálatában : Szegedi Ítélőtábla, 2003-2013 / [szerk. Hámori Attila]. - [Szeged] : Szegedi Ítélőtábla, [2014]. - 123 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9684-9 kötött
Szegedi Ítélőtábla
Szeged - bíróság - 21. század
347.992(439-2Szeged)"200/201"
[AN 3544145]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2014.
Kiss Gábor
   A szerződések érvénytelensége / Kiss Gábor, Sándor István. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 338 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 3.)
Lezárva: 2014. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 327-333.
ISBN 978-963-258-232-0 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - szerződés - kötelmi jog - útmutató
347.75(439)(036)
[AN 3544050]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2014.
   Komplementer kutatási irányok és eredmények az agrár-, a környezeti- és a szövetkezeti jogban : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, valamint az Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék doktorandusz konferenciája : Szeged, 2012. június 22. / [szerk. Ágoston Eszter Ildikó]. - Szeged : SZTE ÁJK : JATEPress, 2013. - 113 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-128-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - mezőgazdasági jog - környezetvédelmi jog - gazdasági jog - szövetkezet
349.42(439) *** 347.726(439) *** 349.6(439) *** 349.6(100) *** 347.726(4-62)
[AN 3543087]
MARC

ANSEL
UTF-88194 /2014.
   Law, regions, development / Tímea Drinóczi, Mirela Župan eds. ; [publ. by Faculty of Law University of Pécs and Faculty of Law J. J. Strossmayer University of Osijek]. - Pécs : Fac. of Law Univ. of Pécs ; Osijek : Fac. of Law J. J. Strossmayer Univ. of Osijek, 2014. - 702 p. ; 22 cm
A Pécsett, 2013. jún. 14-15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-953-6072-76-7
Magyarország - Horvátország - Európai Unió - jogharmonizáció - regionális együttműködés - regionális fejlesztés - környezetvédelmi jog
340.137.3(4-62) *** 349.6(439) *** 332.14(439) *** 332.14(497.13) *** 349.6(497.13)
[AN 3544664]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2014.
Madai Sándor (1980-)
   A csalás / Madai Sándor. - Budapest : Opten Kft., [2014]. - 187 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 9.)
ISBN 978-615-5122-13-2 fűzött
Magyarország - büntetőjog - csalás - bírósági ítélet
343.721(439)(094.92)
[AN 3544906]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2014.
   "Megújulás a jogi személyek szabályozásában" : tanulmányok az új Ptk. köréből / ... szerk. Miskolczi Bodnár Péter, Grad-Gyenge Anikó. - Budapest : KRE ÁJK, 2014. - 258 p. ; 24 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 9.)
Lezárva: 2014. febr. 28. - A Budapesten, 2013. okt. 4-én "Megújulás a gazdasági társaságok jogában" címmel megrendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-55-3 fűzött
Magyarország - társasági jog
347.72(439)
[AN 3543031]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2014.
   Nemzetközi jog / szerk. Kende Tamás [et al.]. - Budapest : Complex, 2014. - 885 p. : ill., főként térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-382-3 kötött
nemzetközi jog - egyetemi tankönyv
341(075.8)
[AN 3543717]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2014.
   A Polgári törvénykönyv : a Ptké.-vel és az irányadó elvi iránymutatásokkal egységes szerkezetben / [összeáll. és jegyz. ellátta Aszalós Dániel]. - Budapest : Complex, 2014. - 553 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. ápr. 15. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-295-394-6 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3543351]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2014.
   Szerződések tára : az új Ptk. alapján / szerk. Wellmann György ; Bacher Gusztáv [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 762 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 1.)
Lezárva: 2014. márc. 5.
ISBN 978-963-258-222-1 fűzött : 9000,- Ft
Magyarország - szerződés - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3544043]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2014.
   A történelmi alkotmány alkalmazásának kérdései : konferencia a Szegedi Ítélőtáblán : 2013. február 8. / [szerk. Bátyi Zoltán]. - Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-9695-5 fűzött
Magyarország - alkotmány - jogalkalmazás - 21. század - konferencia-kiadvány
342.4(439) *** 340.132(439)"201" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3544161]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2014.
Vargha László (1913-2000)
   Kézírásvizsgálat : kandidátusi disszertáció a kriminalisztika köréből, 1959 / Vargha László ; [szerk. Hengl Melinda]. - Pécs : [PTE], 2014. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Pécsi Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-568-5 fűzött
kriminalisztika - grafológia
343.982.4 *** 159.925.6
[AN 3544656]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8202 /2014.
   Fegyvert forgató hajdúk : a 2012. szeptember 14-i tudományos konferencia anyaga. - Hajdúböszörmény : Polgármesteri Hiv., 2013. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Közszolgálati füzetek, ISSN 1788-4292 ; 7.)
Bibliogr.
Fűzött
Hajdúböszörmény - hajdúk - hadtörténet - helytörténet
355.318(439)hajdúk *** 943.9-2Hajdúböszörmény
[AN 3544717]
MARC

ANSEL
UTF-88203 /2014.
   "Fegyvert s vitézt éneklek" : hat évszázad tárgyi emlékei a magyar huszárság történetében : válogatás Fekete György és Mádai Norbert magángyűjteményéből / [írta Kováts S. Tibor, Máday Norbert, Fekete György]. - Keszthely : Fekete Gy. : Máday N., 2014. - 142 p. : ill., színes ; 31 cm
A Keszthelyen, 2014. máj. 18 - szept. 30. között, azonos címen rendezett kiállítás anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9389-3 kötött
Magyarország - fegyver - katonai felszerelés - hadtörténet - kiállítási katalógus
355.48(439) *** 623(439) *** 061.4(439-2Keszthely)
[AN 3544917]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2014.
Végh Ferenc (1948-)
   Véghelszámolás : a korszakváltás katonája / Végh Ferenc. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 462, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-613-6 kötött : 6000,- Ft
Végh ferenc (1948-)
Magyarország - katonatiszt - 20. század - ezredforduló - memoár
355(439)(092)Végh_F.(0:82-94)
[AN 3544279]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8205 /2014.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V : theory meets practice in GIS : Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás : Debrecen, 2014 / [szerk. Balázs Boglárka] ; [... szervezte a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete etc.]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2014. - 459 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A konferenciát 2014. máj. 29-31. között rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-434-9 kötött
térinformatika
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14
[AN 3543668]
MARC

ANSEL
UTF-88206 /2014.
   A huszadik század mezsgyéjén : Haiman György (1914-1996) születésének 100. évfordulója emlékére / [... összeáll. Füzesné Hudák Julianna, Haiman Ágnes] ; [szerk. Hradeczky Moni] ; [közread. a] Kner Múzeum és Könyv Alapítvány. - Gyomaendrőd : Kner Múz. és Kv. Alapítvány, 2014. - 246 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8183-38-5 kötött
Haiman György (1914-1996)
Magyarország - nyomdász - könyvművészet - egyetemi tanár - 20. század
655(439)(092)Haiman_Gy. *** 655.1:745(439)(092)Haiman_Gy. *** 37(439)(092)Haiman_Gy.
[AN 3543287]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2014.
   Tanulmányok a magyar menedzsmenttudomány 20. századi történetéről / szerk. Dobák Miklós. - Budapest : L'Harmattan, 2013. - 129 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-854-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - vezetéstudomány - 20. század
65.012.4(439)"19"
[AN 3544931]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8208 /2014.
   Adalékok az adózás történetéhez / szerk. Horváth Attila, Marschal Adrienn, Galambos István. - Budapest : TITE, 2014. - 148 p. : ill. ; 22 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-3-6 fűzött
Magyarország - adózás - államháztartás - történeti feldolgozás
336.1/.5(439)(091)
[AN 3545041]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2014.
   Adótörvények, 2014 / [szerk.] Vámosi-Nagy Szabolcs. - Budapest : Kompkonzult, 2014. - 2 db (896 p.) ; 29 cm
Lezárva: 2014. jan. 1.
ISBN 978-963-9427-91-4 kötött : 13650,- Ft
Magyarország - adóügy - jogszabálygyűjtemény
336.2(439)(094)
[AN 3544897]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 464 p.
[AN 3544900] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 467-896.
[AN 3544901] MARC

ANSEL
UTF-88210 /2014.
   BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg tanulmánykötet : válogatás a 2013. évi TDK versenyen szereplő hallgatók dolgozataiból / [szerk. Antal Anita]. - Budapest : BGF, 2014. - 50 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-61-9 fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör
330 *** 378.184
[AN 3544377]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2014.
   BGF Kereskedelmi, Vendéglátói és Idegenforgalmi Kar tanulmánykötet : a hallgatói tudományos műhelyekben létrejött kutatási eredmények / [szerk. Szabóné Erdélyi Éva]. - Budapest : BGF, 2014. - 90 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-63-3 fűzött
marketing - turizmus - vendéglátóipar - tudományos diákkör
658.8 *** 339.138 *** 338.48 *** 640.4 *** 378.184
[AN 3544388]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2014.
   BGF Külkereskedelmi Kar tanulmánykötet : "Nemzetközi tőkeáramlások - az EU-hoz újonnan csatlakozott országok fizetési mérlegének elemzése" című szakkollégiumi kurzus keretében készült műhelytanulmányok / [szerk. Antalóczy Katalin, Rébel Zsuzsanna]. - Budapest : BGF, 2014. - 87 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-62-6 fűzött
Európai Unió - fizetési mérleg - nemzetközi pénzügy - 21. század
339.7(4-62) *** 336.12(4-62)"200/201"
[AN 3544488]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2014.
   BGF Pénzügyi és Számviteli Kar tanulmánykötet : válogatás a 2013. évi TDK versenyen helyezést elért hallgatók tanulmányaiból / [szerk. Lepp Katalin]. - Budapest : BGF, 2014. - 89 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7159-61-9)
gazdaságtan - tudományos diákkör
33 *** 378.184
[AN 3544383]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2014.
Botos Katalin (1941-)
   Nemzetközi pénzügyek : a Bretton Woods-i rendszer múltja, jelene, jövője / Botos Katalin, Halmosi Péter. - 2. jav. kiad. - Szeged : JATEPress, 2014. - 154 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-187-7 fűzött
nemzetközi pénzügy - egyetemi tankönyv
339.7(075.8)
[AN 3548300]
MARC

ANSEL
UTF-88215 /2014.
Constantinovits Milán (1956-)
   Nemzetközi üzleti technikák / Constantinovits Milán, Sipos Zoltán. - Budapest : Akad. K., 2014. - 272 p. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9506-3 fűzött
nemzetközi kereskedelem - multinacionális vállalat - marketing
658.8 *** 339.9 *** 334.726
[AN 3543550]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2014.
Gálik Mihály (1946-)
   Médiagazdaságtan / Gálik Mihály, Urbán Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2014. - 255 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9484-4 fűzött
gazdaságtan - médiaismeret
330 *** 070 *** 791.9.096/.097
[AN 3543613]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2014.
Gombásné Haraszti Edit
   Gyakorlati példatár a mestervizsgához : vállalkozási ismeretek / Gombásné Haraszti Edit, Stelli József ; [kiad. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, 2013. - 128 p. : ill. ; 30 cm
A borítófedélen számozási adatként: 74.
Fűzött
ISBN 978-615-5224-51-5
vállalkozásismeret - vizsgakövetelmény - példatár
658.1(076)(079.1)
[AN 3544182]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2014.
Józsa László (1960-)
   Marketingstratégia : a tervezés gyakorlata és elmélete / Józsa László. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 394 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 389-394.
ISBN 978-963-05-9482-0 fűzött
marketing
658.8
[AN 3543543]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2014.
   Kisvállalkozások finanszírozása / Béza Dániel [et al.]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2013. - 375 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-825-5 kötött : 3990,- Ft
kisvállalkozás - üzemgazdaságtan - pénzügy
658.1 *** 334.722
[AN 3548448]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2014.
   KultúrÁsz 10 : a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület jubileumi kötete alapításának 10. évfordulója alkalmából, 2004-2014 / [szerk. Juhász Erika, Pete Nikoletta, Pintér Magdolna]. - Debrecen : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2014. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9468-5 fűzött
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
Debrecen - civil szervezet
334.012.46(439-2Debrecen) *** 061.2(439-2Debrecen)
[AN 3543742]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2014.
   Módszertani útmutató a munkavédelmi oktatás hatékony megtartásának elősegítésére / [szerk. Déri Miklós] ; [kiad. a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 2013. - 72 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5936-3 fűzött
Magyarország - munkavédelem - útmutató
331.45(439)(036)
[AN 3544996]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2014.
   Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok : Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály szimpózium kötete : Budapest, 2013. április 15. : 2. kötet / [főszerk. Hamar Farkas]. - Budapest : BGF KVIK, 2014. - 81 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7159-66-4 fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény
330 *** 082
[AN 3544449]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2014.
   Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok : Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály szimpózium kötete : Budapest, 2013. november 11. : 3. kötet / [főszerk. Hamar Farkas]. - Budapest : BGF KVIK, 2014. - 85 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7159-67-1 fűzött
gazdaságtan - tanulmánygyűjtemény
330 *** 082
[AN 3544455]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2014.
   Napközbeni átutalás projekt, 2010-2012 [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. ... Prágay István. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest : Giro Zrt., cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - . - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-86819-6-6
Magyarország - bankügylet - pénzforgalom - elektronikus dokumentum
336.717(439)
[AN 3549599]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2014.
Noszkay Erzsébet (1944-)
   Változás- és válságmenedzsment az alapoktól / Noszkay Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : N & B K., [2014], cop. 2009. - 130 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-06-7674-8 kötött
változásmenedzsment - válságmenedzselés
658.1.016.7 *** 65.011.1 *** 65.012.4
[AN 3548460]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2014.
   Növekedés és egyensúly : a 2013. június 11-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai / szerk. Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. - 209 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Győrött rendezték. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5391-12-5)
gazdaságtan - üzletpolitika
330 *** 65.011.1
[AN 3544140]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2014.
Rácz Zsuzsanna
   Légy pénz-mágnes! / Rácz Zsuzsanna. - [Telki] : Rácz Zs., 2014. - 186 p. : ill. ; 21 cm. - (Pénzteremtő könyvek sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-08-9614-6 fűzött
gazdagság - siker - életvezetés
336.7 *** 613.865
[AN 3543063]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2014.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, [2014], cop. 2013. - 388 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 387-388.
ISBN 978-963-394-821-7 kötött : 3990,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3548353]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2014.
   Tanulószerződés, együttműködési megállapodás lépésről lépésre / szerk. Pataki Tamás ; [kiad. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, 2013. - 71 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 70.
ISBN 978-615-5224-55-3 fűzött
Magyarország - tanuló - szakképzés - mezőgazdaság - munkaszerződés
331.36 *** 377 *** 63 *** 331.106.26(439)
[AN 3544165]
MARC

ANSEL
UTF-88230 /2014.
   Változó civil világ : kézikönyv civil szervezetek számára / [szerk. Lakrovits Elvíra] ; [szerzők] Bódi György [et al.]. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Complex, 2014. - 430 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. máj. 8. - Bibliogr.: p. 423-425.
ISBN 978-963-295-406-6 fűzött
Magyarország - civil szervezet - jogi szabályozás - útmutató
334.012.46(439)(036) *** 323.21(439)(094)(036)
[AN 3549372]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2014.
Wimmer Éva
   Egérút a hitelcsapdából : kézikönyv az apróbetűk értelmezéséről / Wimmer Éva. - [Szentes] : [ANPEKA Holding Kft.], cop. 2014. - 165 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. máj. 10.
ISBN 978-963-08-9470-8 fűzött
Magyarország - hitelügy - adósságbehajtás - végrehajtás - útmutató
336.77(439)(036) *** 347.736(439)(036) *** 347.952(439)(036)
[AN 3544109]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2014.
Zeller Gyula (ifj.) (1954-)
   Pénzügyi alapismeretek : kézikönyv / Zeller Gyula, Koltai Zoltán ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 176 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 173-174.
ISBN 978-963-642-583-8 fűzött
pénzügy
336.7
[AN 3545037]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8233 /2014.
   Alma a fán 3 : a tanulás jövője / [főszerk. Szegedi Eszter] ; [... interjúk készítése, szerkesztése B. Tier Noémi, Szegedi Eszter] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2014. - 80 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-615-5319-14-3 fűzött
Magyarország - információs társadalom - oktatásügy - pedagógus - egyetemi tanár - 21. század - interjú
37(439)(092)(047.53) *** 316.77 *** 37.014(439)"20"
[AN 3543433]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2014.
Bakonyvári L. Ágnes (1968-)
   A civil kurázsi iskolája : nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek / Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba ; [... közrem. Pelbát Gergely] ; [az utószót írta B. Nagy Éva] ; [közread. a] Civil Művek Közművelődési Egyesület. - Budapest : Civil Művek Közműv. Egyes., 2014. - 52 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-08-9465-4 fűzött
társadalmi viselkedés - társadalmi felelősség - állampolgári ismeret - drámapedagógia - módszertan
372.83 *** 316.6 *** 371.3 *** 372.879.2
[AN 3544314]
MARC

ANSEL
UTF-88235 /2014.
   BeleSTEM : felsőoktatási jó gyakorlatok a tudomány, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika szolgálatában / [főszerk. Szegedi Eszter] ; [szerk. Révai Nóra] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2014. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-15-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - természettudomány - gazdasági verseny - versenyképesség
378.66(439) *** 339.137(439) *** 378.65(439)
[AN 3543430]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2014.
Benkóczy Emil (1883-1944)
   Pyrker első magyar tanítóképzője : az egri érseki r. k. tanítóképző centenáriumára / Benkóczy Emil ; [az előszót írta Kis-Tóth Lajos]. - Hasonmás kiad. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - [6], 246 p. ; 20 cm
Eredeti kiadása: Eger : Érseki Liceumi Ny., 1928
ISBN 978-615-5250-31-6 fűzött
Egri Érseki Római Katolikus Tanítóképzőintézet
Eger - tanítóképző - egyházi iskola - iskolatörténet - hasonmás kiadás
378.637(439-2Eger)(091) *** 377.8(439-2Eger)(091) *** 094/099.07
[AN 3544500]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2014.
Damsa Andrei
   Szabályok közt, szabadon! : a játékosítás szerepe a kreativitásfejlesztésben = Freely, between rules! : the role of gamification in creativity development / Damsa Andrei. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 9 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 5.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 8-9.
Fűzött
képességfejlesztés - kreativitás
37.025 *** 159.928.238
[AN 3543731]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2014.
Harmatiné Olajos Tímea (1967-)
   A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása / Harmatiné Olajos Tímea, Pataky Nóra, K. Nagy Emese. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 30.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - tanulási nehézség - viselkedészavar - gyermeklélektan
371.322.9 *** 376.545 *** 616.89-008.48-053.2 *** 159.922.7
[AN 3543345]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2014.
   Határtalan oktatáskutatás : tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére / szerk. Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán. - Debrecen : DE Felsőokt. Kut. és Fejleszt. Közp., 2014. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9146-2 fűzött
Magyarország - oktatás - emlékkönyv
37(439)
[AN 3543934]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2014.
   Hátránnyal indultak : sikeres fiatalok az Egész életen át tartó tanulás programban / [szerk. Győrpál Zsuzsanna, Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 42.)
ISBN 978-615-5319-09-9 fűzött
Magyarország - ösztöndíj - szakképzés - közoktatás - hátrányos helyzetű - interjú
37.014 *** 377 *** 342.722(439)(047.53) *** 371.217.42(439)(047.53)
[AN 3544220]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2014.
   Hogyan szerettessük meg a természettudományokat? : jó példák a Comenius és Leonardo da Vinci programokban / [szerk. Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 26 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 44.)
ISBN 978-615-5319-11-2 fűzött
Európai Unió - oktatás - természettudomány - módszertan - nemzetközi együttműködés
371.3 *** 372.85(4-62)
[AN 3544244]
MARC

ANSEL
UTF-88242 /2014.
   Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFITr) alkalmazásához / szerzők Kaj Mónika [et al.] ; főszerk. Csányi Tamás. - Budapest : MDSZ, 2014. - 109 p. : ill., főként színes ; 31 cm + CD, DVD
melléklet címe: Oktatófilm a NETFITr alkalmazásához : Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt ; Hanganyag a NETFITr alkalmazásához : Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztmmelléklet címe ; keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek. - Bibliogr.: p. 67-72.
ISBN 978-963-08-8654-3 kötött
ISBN 978-963-08-8705-2
testnevelés - egészséges életmód - teszt - auditív dokumentum - audiovizuális dokumentum
372.879.6 *** 613.24
[AN 3544626]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2014.
Kiss Albert
   Kreatív természettudományi tehetséggondozás : lehetséges irányok tehetségsegítő pedagógusoknak / Kiss Albert. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 143 p. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 32.)
Bibliogr.: p. 141-143.
Fűzött
tehetséggondozás - környezeti nevelés - módszertan
376.545 *** 372.850.4 *** 371.3
[AN 3543361]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2014.
   K.O.M.P : kreatív oktatási-művészeti projekt : projektleírás / [szerk. Kishonthy-Kardos Rita, Sélley Andrea] ; [kiad. a ... Szépmesterségek Alapítvány]. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2014. - 88 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5355-04-2 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - művészeti nevelés - tehetséggondozás - regionális együttműködés
37.036(439.134) *** 376.545(439.134)
[AN 3544323]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2014.
   Mentorálás a tehetséggondozásban / Dávid Mária [et al.]. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 188 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 35.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 3543372]
MARC

ANSEL
UTF-88246 /2014.
   Mérföldkövek : 110 éves a debreceni hallássérültek intézménye / [szerk. Vértessyné Agárdi Anikó] ; [kiad. a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium]. - Debrecen : Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Óvoda, Ált. Isk. és Kollégium, 2013. - 242, [14] p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (Debrecen)
Debrecen - iskolatörténet - gyógypedagógiai iskola - siket - nagyothalló
376.33(439-2Debrecen)(091)
[AN 3544700]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2014.
Mihálka Gáborné
   A szak- és felnőttképzés jogi szabályozása 2013-ban / Mihálka Gáborné ; [kiad. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, 2013. - 64 p. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 71.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5224-48-5)
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - jogi szabályozás
377(439)(094) *** 374.7(439)(094)
[AN 3544168]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2014.
Modláné Görgényi Ildikó (1949-)
   Kézikönyv a mesterképzéshez és vizsgáztatáshoz / Modláné Görgényi Ildikó és Modla Mónika ; [kiad. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, 2013. - 71 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 73.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5224-50-8)
Magyarország - szakképzés - felnőttoktatás - 21. század
377(439)"201" *** 374.7(439)"201"
[AN 3544180]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2014.
Modláné Görgényi Ildikó (1949-)
   Komplex vizsga a szakképzésben : agrárágazati képzések / Modláné Görgényi Ildikó és Modla Mónika ; [kiad. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, 2013. - 72 p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 72. - Bibliogr.: p. 72.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5224-49-2)
Magyarország - szakképzés - vizsga - jogi szabályozás - 21. század
377(439)"200/201" *** 371.27(439)(094)
[AN 3544173]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2014.
Neufeld, Gordon
Hold on to your kids (magyar)
   A család ereje : ragaszkodj a gyermekeidhez! / Gordon Neufeld, Máté Gábor ; [ford. Leyrer Ginda]. - Budapest : Libri, 2014. - 511 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-290-9 fűzött : 3990,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2
[AN 3542804]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2014.
   Az oktatás a fenntarthatóság szolgálatában : Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében / [szerk. Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 51 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 41.)
ISBN 978-615-5319-08-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - környezeti nevelés - környezeti tudatosság - oktatás - együttműködés
37.033(439) *** 37.033(4-62) *** 504.03
[AN 3544210]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2014.
Páskuné Kiss Judit (1964-)
   Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli programok a tehetséggondozásban = The role of extracurricular and outside-of-school activities in the talent development / Páskuné Kiss Judit. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 23 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 2.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 21-23.
Fűzött
gyermekfoglalkozás - tehetséggondozás
376.545
[AN 3543718]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2014.
   A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben / Balogh László [et al.]. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 254 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 31.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - pedagógiai munka - szülő-pedagógus kapcsolat
376.545 *** 371.321 *** 37.018.26
[AN 3543354]
MARC

ANSEL
UTF-88254 /2014.
   Rugalmas és átjárható szakképzés : dilemmák és lehetőségek az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) hazai alkalmazására / [szerk. Balla Ágnes, Lulács Julianna]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 55 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 43.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-5319-10-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - szakképzés - munkaerő-mobilitás
377(4-62) *** 374.7(439) *** 374.7(4-62) *** 377(439) *** 331.55(4-62)
[AN 3544233]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2014.
   Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok / Dávid Imre [et al.]. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2014. - 263, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 34.)
Bibliogr.
Fűzött
pedagógiai lélektan - tehetséggondozás
37.015.3 *** 376.545
[AN 3543368]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2014.
Szűcs Katalin (1965-)
   Magyar iskolák (Cseh)Szlovákiában : 1944-től napjainkig, a kulturális élet fontosabb vonatkozásaival / Szűcs Katalin ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91-99.
ISBN 978-615-5026-45-4 fűzött
Csehszlovákia - Szlovákia - iskolatörténet - nemzetiségi oktatás - kulturális élet - határon túli magyarság
376.7(=945.11)(437)"194/199" *** 376.7(=945.11)(437.6)"199/201" *** 316.7(=945.11)(437)"194/199" *** 316.7(=945.11)(437.6)"199/201"
[AN 3544206]
MARC

ANSEL
UTF-88257 /2014.
   Teacher education case studies in comparative perspective / ed. Gabriella Pusztai, Ágnes Engler ; [publ. by the] Center for Higher Education Research and Development - Hungary. - Debrecen : CHERD-H, 2014. - 184 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-705-6 kötött
Európa - pedagógus - pedagógusképzés - továbbképzés
371.321 *** 371.13/.14(4)
[AN 3543978]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2014.
   A természettudomány tanítása : szakmódszertani kézikönyv és tankönyv / szerk. Radnóti Katalin. - Szeged : Mozaik, 2014. - 575 p. : ill. ; 25 cm. - (Mozaik pedagógiai szakkönyvek)
Bibliogr.
ISBN 978-963-697-764-1 fűzött
tantárgy-pedagógia - természettudomány - módszertan
372.85 *** 371.3
[AN 3545109]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2014.
Török József
   Vitairatok kultúráról, közművelődésről / Török József ; [közread. a] Zempléni Múzsa Alapítvány. - Sárospatak : Zempléni Múzsa Alapítvány, 2014. - 282 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8966-7 fűzött
Magyarország - művelődésügy - népművelés - kulturális szolgáltatás - helyi társadalom - 20. század - ezredforduló
374(439)"198/200" *** 008(439)"198/200" *** 316.7(439)"198/200"
[AN 3543937]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2014.
   Tréningek a tehetséggondozásban / Juhász Erika, Pete Nikoletta szerk. - Szeged : Belvedere Meridionale ; Debrecen : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., 2013. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Civil dimenziók, ISSN 2063-7829 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5372-09)
Debrecen - tehetséggondozás - élethosszig tartó tanulás - civil szervezet
376.545 *** 37.013.83 *** 334.012.46(439-2Debrecen)
[AN 3544589]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2014.
   Üzenet a palackban : fiatal kutatók gondolatai az egész életen át tartó tanulásról / [szerk. Juhász Judit, Szegedi Eszter] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 234 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-07-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - oktatáspolitika - pedagógia
37.013.83 *** 37.014.5(439) *** 37.014.5(4-62)
[AN 3544318]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2014.
   A vállalkozókészség fejlesztése : Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében / [szerk. Kardos Anita]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2013. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Hoppá disszeminációs füzetek ; 46.)
ISBN 978-615-5319-13-6 fűzött
Európai Unió - élethosszig tartó tanulás - mobilitás - vállalkozásismeret
37.013.83(4-62) *** 658.1
[AN 3544248]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2014.
   Változó életformák - régi és új tanulási környezetek : XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia : Eger, 2013. november 6-7-8-9. : absztraktkötet / [szerk. Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság. - Eger : Líceum K., 2013. - 561 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5250-32-3 fűzött
pedagógia - konferencia-kiadvány
37 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3544560]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2014.
   Végzettséget mindenkinek! : kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában / [főszerk. Szegedi Eszter] ; [szerk. Juhász Judit, Mihályi Krisztina] ; [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5319-16-7 fűzött
Magyarország - oktatásügy - lemorzsolódás - iskola-társadalom kapcsolat - esélyegyenlőség
37.014(439) *** 371.212.73
[AN 3543203]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2014.
Velkey Gábor (1963-)
   Dinamikus egyensúlytalanság : a hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye / Velkey Gábor ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete]. - Budapest ; Pécs ; Békéscsaba : MTA KRTK Regionális Tud. Int., 2013. - 213 p. : ill., főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202-208.
ISBN 978-963-9899-74-2 fűzött
Magyarország - közoktatás - oktatási rendszer - ezredforduló - 21. század
37.014(439)"199/201"
[AN 3545005]
MARC

ANSEL
UTF-88266 /2014.
Virágné Katona Zsuzsanna (1954-)
   Tehetséggondozó konferencia, 2013.05.10-11. Törökszentmiklós = Talent development conference in Törökszentmiklós, 10-11 of May 2013 / Virágné Katona Zsuzsanna. - Budapest : Matehetsz, 2014. - 14 p. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 6.)
Csak magyar nyelven
Fűzött
tehetséggondozás - konferencia
376.545 *** 061.3(439-2Törökszentmiklós)
[AN 3543740]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8267 /2014.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgás története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2013-. - 24 cm
ISBN 978-963-9822-22-1
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439)(091)
[AN 3544788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Amatőrök és álamatőrök, 1897-1926 / [A hőskor őskora c. fejezet Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2013. - 592 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 574-575.
ISBN 978-963-9822-11-5 kötött
[AN 3544790] MARC

ANSEL
UTF-88268 /2014.
   Mit varrnak az algyői foltvarrók?! / [kiad. az Algyői Faluház és Könyvtár, Algyői Foltvarrók Köre]. - [Algyő] : Algyői Faluház és Kvt. : Algyői Foltvarrók Köre, [2014]. - 57 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89200-2-7 fűzött
foltvarrás - foglalkoztatás
379.826 *** 746.41
[AN 3543065]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2014.
Páll Tibor (1964-)
   A támadástaktika felépítése rendezett védelem ellen / Páll Tibor. - [Budapest] : Fix Logistic Trans-Sport Kft., 2014. - 185 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8609-3 fűzött
kézilabda
796.322
[AN 3543128]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2014.
Schaaf, Anne
Seifenwerkstatt (magyar)
   Szappankészítés lépésről lépésre / Anne Schaaf ; [ford. Bíró Katalin]. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2014. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-164-8 fűzött : 2495,- Ft
szappan - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 661.187
[AN 3549257]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2014.
Sturm, Karin
Michael Schumacher (magyar)
   A bajnok : Michael Schumacher / Karin Sturm ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 317 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-09-7973-3 fűzött : 3490,- Ft
Schumacher, Michael (1969-)
Németország - sportoló - autósport - 20. század - 21. század - életrajz
796.71(430)(092)Schumacher,_M.
[AN 3545285]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2014.
   Vadászati Múzeum : öt földrész trófeái Széchenyi Zsigmond, Kittenberger Kálmán, Windisch-Grätz Ferenc József, Dr. Szederjei Ákos, Dózsa György, Lakatos Ferenc és Hidvégi Béla trófeagyűjteményéből = Jagdmuseum : Trophäen aus fünf Kontinenten von der Sammlung Zsigmond Széchenyi, Kálmán Kittenberger, Franz Josef Windisch-Grätz, Dr. Ákos Szederjei, György Dózsa, Ferenc Lakatos und Béla Hidvégi = Hunting Museum : trophies from five continents from the collection of Zsigmond Széchenyi, Kálmán Kittenberger, Franz Josef Windisch-Grätz, Dr. Ákos Szederjei, György Dózsa, Ferenc Lakatos and Béla Hidvégi / [... szerk. Wéber Ferenc] ; [közread. a] Helikon Kastélymúzeum. - Keszthely : Helikon Kastélymúz., [2014]. - 45 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-86908-7-6 fűzött
Helikon Kastélymúzeum (Keszthely). Vadászati Múzeum
Magyarország - Keszthely - vadász - trófea - múzeumi katalógus
799.2(439)(092) *** 639.18 *** 069(439-2Keszthely)
[AN 3548179]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8273 /2014.
   Álmok Ázsiából : Burma, Herend, Thaiföld, Vietnam : [from the Collection of dr. Zelnik] / szerk. Tímár András ; kiad. Magyar Indokína Társaság Kft. ... - Budapest : M. Indokína Társ. Kft., cop. 2013. - 13 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. szept. 27-29. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89890-0-0 fűzött
Kelet-Ázsia - magángyűjtemény - művészet - kiállítási katalógus
069.017(439)Zelnik *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 73/76(5-11)
[AN 3545038]
MARC

ANSEL
UTF-88274 /2014.
Batári Zsuzsanna (1980-)
   Tájegység születik : szabadtéri kiállítások rendezéseinek kérdései az Észak-magyarországi falu tájegység esettanulmánya alapján / Nagyné Batári Zsuzsanna ; szerk. Cseri Miklós. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2014. - 459 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 407-457. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-36-8 fűzött
muzeológia - szabadtéri múzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz
069.01 *** 39(=945.11)
[AN 3544880]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2014.
Beregnyei Miklós
   Újvárosi anziksz : Paks épített környezete : 1945-1990 / Beregnyei Miklós ; [kiad. a Jámbor Pál Társaság]. - Paks : Jámbor P. Társ., 2014. - 133 p. : ill., főként színes ; 23x25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8388-11-7 fűzött
Paks - épített környezet - helyismeret
72(439-2Paks) *** 908.439-2Paks
[AN 3544255]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2014.
Dusha Béla (1948-)
   Dragulji s prekretnice vekova : putovanje kroz čudesan svet secesije u Subotici, Segedinu i Senti = Gems of the turn of the century : adventures in the magic world of art nouveau in Subotica, Szeged and Senta / Béla Dusha, Gordana Prčić Vujnović, Attila Tóth ; [izd. Lokalna samouprava Segedina ...]. - [Szeged] : Lokalna samouprava, 2014. - 99 p. : ill.,főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-89222-3-6 kötött
Szabadka - Szeged - Zenta - építészettörténet - szecesszió - századforduló - fényképalbum
72(497-2Senta)"190/191"(084.12) *** 7.035.93(497.11-2Subotica)(084.12) *** 7.035.93(497-2Senta)(084.12) *** 7.035.93(439-2Szeged)(084.12) *** 72(497.11-2Subotica)"190/191"(084.12) *** 72(439-2Szeged)"190/191"(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 3543224]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2014.
Dusha Béla (1948-)
   Századfordulós ékkövek : kalandozások a szecesszió varázslatos világában Szabadkán, Szegeden és Zentán = Gems of the turn of the century : adventures in the magic world of art nouveau in Subotica, Szeged and Senta / Dusha Béla, Prčić Vujnović Gordana, Tóth Attila ; [... kiad. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Szeged : Önkormányzat, 2014. - 99 p. : ill.,főként színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-89222-2-9 kötött
Szabadka - Zenta - Szeged - szecesszió - építészettörténet - századforduló - fényképalbum
7.035.93(497.11-2Subotica)(084.12) *** 7.035.93(497-2Senta)(084.12) *** 7.035.93(439-2Szeged)(084.12) *** 72(497.11-2Subotica)"190/191"(084.12) *** 72(497-2Senta)"190/191"(084.12) *** 72(439-2Szeged)"190/191"(084.12) *** 77.04(439)(092)Dusha_B.
[AN 3543218]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2014.
Erfán Ferenc (1959-)
   Erfán Ferenc, kárpátaljai festőművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria : Méry Ratio, 2014. - 54 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. febr. 25 - márc. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-2-4 kötött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(477.87)(=945.11)(092)Erfán_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3544745]
MARC

ANSEL
UTF-88279 /2014.
Fáy Aladár (1898-1963)
   Állatoskönyv / Fáy Aladár ; [szerk. Ghyczyné Fáy Tünde] ; [kiad. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ]. - Budapest : Forster Gy. Nemz. Örökséggazdálkodási és Szolg. Közp., 2014. - 39 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89937-2-4 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - állatkép
75(439)(092)Fáy_A. *** 76(439)(092)Fáy_A. *** 7.042.1
[AN 3543173]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2014.
Gombos Ferenc (1950-)
   Berettyóújfalu / Gombos Ferenc. - Berettyóújfalu ; Budapest : B. Tónus Bt., 2014. - 112 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87285-9-3 kötött
Berettyóújfalu - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Gombos_F. *** 908.439-2Berettyóújfalu(084.12)
[AN 3548454]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2014.
Győrffy Sándor (1951-)
   A csend pillanata : festmények, 1976-2013 = The moments of silence : paintings 1976-2013 / Győrffy Sándor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 175 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 166-167.
ISBN 978-615-5026-42-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Győrffy_S.
[AN 3544891]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2014.
   Kazinczy metszetgyűjtemény / [közread. a] Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. - Sárospatak : Sárospataki Református Kollégium Tud. Gyűjteményei, [2014]. - [20] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Fűzött
Magyarország - művészeti gyűjtemény - magángyűjtemény - 16. század - 17. század - metszetkép
76(439)"15/16" *** 069.017(439)Kazinczy *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3543818]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2014.
   Kőbánya az én városom. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2014. - 95 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5214-73-8 fűzött
Budapest. 10. kerület - amatőr művészet - pályázat - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 06.063(439-2Bp.X.) *** 379.825-053.2
[AN 3544929]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2014.
Kuti Dénes (1952-)
   Kuti Dénes, szovátai festőművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria : Méry Ratio, 2014. - 38 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2013. okt. 14 - dec. 13. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-0-0 kötött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(498.4)(=945.11)(092)Kuti_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3544735]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2014.
Lovass Dóra
   Toulouse-Lautrec világa : litográfiák a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből, 1891-1901 : családi füzet / [szerző Lovass Dóra]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2014. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kész. a Budapesten, 2014. ápr. 30 - aug. 24. között rendezett kiállítás alkalmából
Fűzött
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901)
Franciaország - festőművész - 19. század - századforduló - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H. *** 069(439-2Bp.) *** 087.5
[AN 3543054]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2014.
   Munkácsy gyermekszemmel : a XXXVI. Városi Gyermekrajz-kiállítás / [szerk. N. Varga Éva] ; [kiad. a Munkácsy Mihály Múzeum]. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2014. - 67 p. : ill., főként színes ; 20x22 cm
A kiállítást Békéscsabán, 2014. ápr. 12 - máj. 18. között rendezték
ISBN 978-963-7219-88-7 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - festőművész - 19. század - pályázat - gyermekrajz
741.071-053.2 *** 75(439)(092)Munkácsy_M.(02.053.2) *** 379.825-053.6
[AN 3545262]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2014.
Nagy János (1935-)
   Nagy János, felvidéki szobrászművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria : Méry Ratio, 2014. - 42 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. jan. 21 - febr. 17. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-1-7 kötött
Felvidék - szobrász - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(437.6)(=945.11)(092)Nagy_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3544742]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2014.
   Nagy Kunszt : a Miskolci Galéria kortárs képzőművészeti tanulmányi múzeuma : Miskolc Gallery contemporary art methodology museum : [2008-2013] / [szerk. ... Éliás István] ; [... Bán András műleírások ...]. - Miskolc : HOM - Miskolci Galéria, 2014. - 87 p. : ill., főként színes ; 34 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 47.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88042-8-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - múzeumi kiadvány
069(439-2Miskolc) *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3543966]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2014.
   Naphimnusz : nemzetközi Velence-tavi symposion, 2006-2013 / [szerk. Szombathy Bálint] ; [közread. a] Symposion Alapítvány. - Budapest : Symposion Alapítvány, 2013. - 198 p. : ill., színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-8434-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Európa - fotóművészet - képzőművészet - művésztelep
77.04(439)"200/201" *** 77.04(4)"200/201" *** 73/76(439)"200/201" *** 73/76(4)"200/201" *** 061.28(439-2Velence)
[AN 3543947]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2014.
Sisa Béla (1942-)
   Népi műemlékek a Balaton körül / Sisa Béla. - Budapest : Romanika, 2014. - 87 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637)
ISBN 978-615-5037-09-2 kötött : 2990,- Ft
Balaton (környék) - népi építészet
72.031.4(439Közép-Dunántúl)
[AN 3544407]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2014.
Slézia József (1960-)
   Kortárs magyar formatervezés, 2000-2013 / Slézia József. - Budapest : Designtrend Kft., 2014. - 255 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-963-08-9356-5 fűzött : 5990,- Ft
Magyarország - formatervezés - terméktervezés - 21. század
745.05(439)"200/201" *** 658.512.26
[AN 3544344]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2014.
   Space maker : [13th International Architecture Exhibition Venice] / [ed. in chief Bálint Bachmann] ; [publ. by University of Pécs Szentágothai Research Centre]. - Budapest : Vince K., cop. 2014. - 244, [4] p. : ill., részben színes ; 28x28 cm
A kiállítást 2012. aug. 29 - nov. 25 között rendezték. - Plasztikus ábrákkal
ISBN 978-963-303-063-9 fűzött
Magyarország - építészet - 21. század - kiállítási katalógus
72(439)"201" *** 061.4(45-2Venezia)
[AN 3545202]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2014.
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901)
Toulouse-Lautrec világa (angol)
   The world of Toulouse-Lautrec : Museum of Fine Arts ..., 29 April - 24 August 2014 / [curators Zsuzsa Gonda and Kata Bodor]. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2014. - 219 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-23-1 fűzött
Franciaország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3543376]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2014.
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901)
   Toulouse-Lautrec világa : Szépművészeti Múzeum ..., 2014. április 29 - augusztus 24. / [a kiállítást rend. Gonda Zsuzsa és Bodor Kata]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2014. - 219 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-22-4 fűzött
Franciaország - festőművész - 19. század - kiállítási katalógus
75(44)(092)Toulouse-Lautrec,_H. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3543371]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2014.
   Trafó Galéria, 2011-2012 = Trafó Gallery / [szerk. ... Fenyvesi Áron, Szalai Borbála] ; [kiad. ... a Trafó Kortárs Művészetek Háza ...]. - Budapest : Trafó Kortárs Műv. Háza, 2014. - 154 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89989-1-0 fűzött
Trafó Kortárs Művészetek Háza (Budapest). Trafó Galéria
Budapest - Magyarország - galéria - kiállítás - 21. század - képzőművészet - installációs művészet
069(439-2Bp.)Trafó_Galéria *** 061.4(439-2Bp.)"2011/2012" *** 73/76(439)"200/201" *** 73/76(100)"200/201"
[AN 3543110]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2014.
   Valahol a szívünkben is egy új templom épült : [2011-2014]. - Nyíregyháza : Örökségünk K., 2014. - 112 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Nyíregyháza-örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség
Nyíregyháza - templom - építés - egyházközség - ortodox egyház
726.54(439-2Nyíregyháza) *** 281.5.018.2(439-2Nyíregyháza)
[AN 3543622]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2014.
Vincze Eszter
   Gyöngyfűzés gyerekeknek / Vincze Eszter. - Utánny. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek. Fortélyok, ISSN 1787-503X ; 70.)
ISBN 978-963-278-360-4 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - ékszer - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 739.2 *** 379.826
[AN 3549255]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2014.
   The Zelnik István Southeast Asian Gold Museum / István Zelnik [et al.] ; [publ. Hungarian Southeast Asian Research Institute ..., Magyar Indokína Társaság Kft.]. - Budapest : Hung. Southeast Asian Research Inst. : M. Indokína Társ., cop. 2013. - 242 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-89890-1-7 kötött
Zelnik István Délkelet-ázsiai Aranymúzeum (Budapest)
Délkelet-Ázsia - műtárgy - magángyűjtemény - múzeumi gyűjtemény
73/76(59) *** 069.017(439)Zelnik *** 069(439-2Bp.)
[AN 3544975]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8299 /2014.
   60 éves az Óbudai Kamarazenekar : Till Ottó emlékének / [kiad. az Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület]. - Óbuda : Óbudai Jubileumi Zenekar Egyes., 2014. - 47 p. : ill., főként színes ; 30 cm + 2 CD
ISBN 978-963-08-9385-5 fűzött
Till Ottó (1929-2011)
Óbudai Kamarazenekar
Budapest - Magyarország - kamarazenekar - zenepedagógus - 20. század - ezredforduló - történeti feldolgozás - auditív dokumentum
785.7(439-2Bp.)(091) *** 78.071.4(439)(092)Till_O.
[AN 3544502]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2014.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : sárkányparipán vágtattam : hatvan gyerekdal / Gróh Ilona ; [ill. Szepesi Szűcs Barbara]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2014. - 59 p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
Bibliogr.: p. 59.
ISBN 978-615-5234-95-8 kötött : 3990,- Ft
gyermekdal - auditív dokumentum
784.67(02.053.2)
[AN 3543174]
MARC

ANSEL
UTF-88301 /2014.
Ókovács Szilveszter (1969-)
   Kritikám alul : 365 - minden lapra egy zene / Ókovács Szilveszter. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 615 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-393-8 fűzött : 3990,- Ft
opera - magyar irodalom - zenekritika - publicisztika
782.1(100)(049.3) *** 894.511-92
[AN 3545268]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2014.
Szíki Károly (1954-)
   Az évszázad hangja: Széki Sándor : Széki Sándor halálának 20. évfordulója / Szíki Károly. - [Eger] : [Szíki K.], 2013. - 55 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88106-6-3 fűzött
Széki Sándor (1930-1993)
Magyarország - operaénekes - 20. század
784.071.2(439)(092)Széki_S.
[AN 3542967]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2014.
Wagner és magyar barátai (angol)
   Wagner and his Hungarian friends : temporary exhibition in the Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest : [from 17 May 2013 to 15 May 2014.] / [the exhib. was org., the cat. was comp. and ed. by Zsuzsanna Domokos ...] ; [the chapter titled Painter friends of Liszt and Wagner was written by Anna Peternák] ; [publ. by the Liszt Museum Foundation]. - Budapest : Liszt Múz. Alapítvány, [2013]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8592-8 fűzött
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század - kiállítási katalógus
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3543308]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2014.
   Wagner és magyar barátai : kiállítás Budapesten a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban : [2013. május 17-től 2014. május 15-ig] / [a kiállítást rend., a katalógust összeáll. ... Domokos Zsuzsanna ...] ; [a Festők Liszt és Wagner társaságában című részt írta Peternák Anna] ; [kiad. a Liszt Múzeum Alapítvány]. - Budapest : Liszt Múz. Alapítvány, [2013]. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8591-1 fűzött
Wagner, Richard (1813-1883)
Németország - zeneszerző - 19. század - kiállítási katalógus
78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3543301]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8305 /2014.
Kristel, Sylvia (1952-2012)
Nue (magyar)
   Meztelenül : a káprázat árnyékában / Sylvia Kristel ; kész. Jean Arcelin ... közreműködésével ; [ford. Molnár Zsófia]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 309 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-16-7 fűzött : 3150,- Ft
Kristel, Sylvia (1952-2012)
Hollandia - színész - 20. század - ezredforduló - memoár
791.43.071.2(492)(092)Kristel,_S.(0:82-94)
[AN 3544647]
MARC

ANSEL
UTF-88306 /2014.
Sebestény Katalin (1940-)
A klasszikus balett módszertana : II. évfolyam (angol)
   The methodology of classical ballet : year 2 / written by Katalin Sebestény ; [... transl. by Hanna Melis]. - Budapest : Hung. Dance Acad., 2014. - 148, [4] p. ; 24 cm. - (The Hungarian Dance Academy's series of textbooks, ISSN 1219-9109)
ISBN 978-963-89842-2-7 fűzött : 3500,- Ft
táncművészet - módszertan - balett - egyetemi tankönyv
792.82(075.8) *** 793.3(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3543981]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8307 /2014.
   Kiliki a Földön 1 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Varga Csilla [et al.] ; [szerk. Nádor Orsolya] ; [... a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., [2014]. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-05-8367-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)(02.053.2)=00
[AN 3548355]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2014.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay Tamás, Kiss László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XIV, 820 p. ; 21 cm
Gerinccím: Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary
ISBN 978-963-05-8610-8 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3548474]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2014.
Magay Tamás (1928-)
   Akadémiai magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamár, Kiss László. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XVI, 792 p. ; 21 cm
Gerinccím: Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary
ISBN 978-963-05-8611-5 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3548524]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2014.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár / Magay Tamás, Kiss László. - Budapest : Akad. K., [2014], cop. 2011. - XIII, 586 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9028-0 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3548350]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2014.
   Magyar generatív történeti mondattan / szerk. É. Kiss Katalin. - Budapest : Akad. K., 2014. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-304.
ISBN 978-963-05-9456-1 kötött
magyar nyelv - mondattan - nyelvtörténet - generatív nyelvészet
809.451.1-56 *** 809.451.1-53
[AN 3543592]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2014.
   Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perspektívák I-II. : a XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26-28.) előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. - Budapest : MANYE : Tinta Kvk., 2014. - 302 p. : ill. ; 24 cm + CD-R. - (A MANYE kongresszusok előadásai, ISSN 1786-545X ; 10/1-2.)
ISBN 978-615-5219-66-5 fűzött : 2990,- Ft
alkalmazott nyelvészet - multikultúra - nyelvhasználat - elektronikus dokumentum
80.004.14 *** 800.6 *** 316.7
[AN 3545039]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2014.
   Pszicholingvisztika : magyar pszicholingvisztikai kézikönyv / szerk. Pléh Csaba és Lukács Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2014. - 2 db (1445 p.) : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9499-8 kötött
pszicholingvisztika
800.1 *** 159.9
[AN 3543525]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - XXX, 656 p.
ISBN 978-963-05-9500-1
[AN 3543529] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 660-1445.
ISBN 978-963-05-9501-8
[AN 3543532] MARC

ANSEL
UTF-88314 /2014.
Rácz János (1953-|)
   Gyümölcsneves könyv / Rácz János ; [közread. az] Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft. - Budapest : Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Közp. Nonprofit Kft., 2014. - 243 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 231-240.
ISBN 978-963-89240-7-0 kötött : 3500,- Ft
magyar nyelv - gyümölcs - etimológiai szótár - szaklexikon
809.451.1-321.2 *** 634:030
[AN 3543131]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2014.
Tegyey Imre (1930-)
   Akadémiai latin - magyar szótár = Dictionarium Latino - Hungaricum / Tegyey Imre. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - 392 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-9488-2 fűzött
latin nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=871=945.11
[AN 3543771]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2014.
Tegyey Imre (1930-)
   Akadémiai magyar - latin szótár = Dictionarium Hungarico - Latinum / Tegyey Imre. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - [8], 481 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-05-9487-5 fűzött
magyar nyelv - latin nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=871
[AN 3543780]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2014.
Zimányi Árpád (1955-)
   Szókészleti és morfológiai változások a mai magyar nyelvben / Zimányi Árpád. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 80 p. ; 24 cm. - (Pandora könyvek, ISSN 1787-9671 ; 31.)
Bibliogr.: p. 76-80.
ISBN 978-615-5250-30-9 fűzött
magyar nyelv - szókincs - alaktan
809.451.1-3 *** 809.451.1-55
[AN 3544481]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8318 /2014.
   Esercizi di filologia / [pubbl.] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös Collegium, 2013. - 154 p. ; 21 cm
Tart.: I libri contabili di Ippolito I d'Este, cardinale di Esztergom : materiali per l'edizione critica / Hajnalka Kuffart. Testo e contesto: un testimone peculiare dei Vangeli italiani del Medioevo / Alma Huszthy. - Bibliogr.: p. 35-36., 136-137.
ISBN 978-615-5371-06-6 fűzött
ISBN 978-615-5371-07-3
középkor - olasz irodalom története - filológia
82.07 *** 850(091)"10/14"
[AN 3544591]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2014.
   Hrabal '99 : tanulmányok Bohumil Hrabal 99. születésnapja tiszteletére / [szerk. Balogh Gábor, Hanzelik Gábor] ; [közread. a] Szent Vince Szakkollégium. - Piliscsaba : Szt. Vince Szakkollégium, 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. máj. 9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Váltakozva magyar és cseh nyelven. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-6902-7 fűzött
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Csehország - író - 20. század
885.0(092)Hrabal,_B.
[AN 3544212]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2014.
   Juvenália: egy / [szerk. Szilvási Viktória, Varga Nóra] ; [rend., közread. az] Eötvös Collegium Magyar Műhely. - Budapest : Eötvös Collegium M. Műhely, 2014. - 69 p. ; 26 cm
A Budapesten, 2013. ápr. 26-án "I. Juvenália" címmel rendezett hallgatói konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-16-5 fűzött
magyar irodalom története - török irodalom története - angol irodalom története - műfajtörténet - 20. század - regény
894.35(091)-31"19" *** 894.511(091)-31"19" *** 820(091)-31"19"
[AN 3544549]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2014.
   Tableaux changeants : anthologie des étudiants de l'Atelier d'Études françaises Aurélien Sauvageot du Collegium Eötvös József / [... réunis et éd. par Kata Gyuris]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2013. - 159 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-04-2 fűzött
francia irodalom története
840(091)
[AN 3544490]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2014.
   Trends in American culture in the post-1960s period : proceedings of the 9th Biennial Conference of the Hungarian Association of American Studies / [ed. Zoltán Peterecz, Judit Szathmári, András Tarnóc] ; [publ. by the Department of American Studies Eszterházy Károly College]. - Eger : EKF Líceum K., 2013. - 272 p. ; 24 cm
Az Egerben, 2012 májusában rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5250-27-9 fűzött
Egyesült Államok - amerikanisztika - történelem - művelődéstörténet
820(73)(091) *** 802.0 *** 930.85(73) *** 973
[AN 3544580]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8323 /2014.
Bárdos Zsuzsa (1961-)
   Betűvetők konok akaratjáról : irodalomismertető dolgozatok Békésből / Bárdos Zsuzsa. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz. ; Szeghalom : Tildy Z. Alapítvány, 2014. - 213 p. : ill. ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219-87-0 fűzött
Békés megye - Orosháza - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)(439.175)"18/19" *** 894.511(091)(439-2Orosháza)"18/19"
[AN 3543945]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2014.
   Elértem, amit ember érhet el : esszé- és tanulmánykötet : Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének 165. évfordulójára / [szerk. Kispálné Lucza Ilona] ; [kiad. az Országos Petőfi Sándor Társaság]. - [Kiskőrős] : Orsz. Petőfi S. Társ., 2013. - 234 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5844-1 fűzött
Petőfi Sándor (1823-1849)
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S. *** 929(439)Szendrey_J.
[AN 3544408]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2014.
Ferencz Győző (1954-)
   Az alany mint tárgy : kritikák és megemlékezések, 1992-2013 / Ferencz Győző. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 384 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-858-0 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - irodalomkritika
894.511(091)"19/201" *** 894.511-95
[AN 3544924]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2014.
Károlyi Csaba (1962-)
   Nincs harmadik híd : kritikák / Károlyi Csaba. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 369, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5454-17-2 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - ezredforduló - kritika
894.511(091)"19/201" *** 894.511-95
[AN 3543615]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2014.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Levelezés : XXIV. kötet : 3. pótkötet / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Orbán László. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 840 p. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Harmadik osztály, Levelezés)
A "Kazinczy Ferenc összes művei. 3. osztály, Levelezés" (Budapest : MTA, 1890-1960) c. mű kiegészítése. - Bibliogr.: p. 801-808.
ISBN 978-963-318-410-3 kötött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-318-411-0)
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - levelezés - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.(044)
[AN 3543672]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2014.
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
   Levelezés : XXV. kötet : hivatali levelezés / Kazinczy Ferenc ; sajtó alá rend. Soós István ; [a térképeket rajz. Nagy Béla]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 964 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Kazinczy Ferenc művei. Harmadik osztály, Levelezés)
A "Kazinczy Ferenc összes művei. 3. osztály, Levelezés" (Budapest : MTA, 1890-1960) c. mű 4. pótkötete. - Bibliogr.: p. 929-934.
ISBN 978-963-318-411-0 kötött : 3900,- Ft
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Magyarország - levelezés - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Kazinczy_F.(044)
[AN 3543695]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2014.
Szíki Károly (1954-)
   Színház, szerelmem : XXX év a pokolban és a csillagok között / Szíki Károly. - [Eger] : [Szíki K.], 2013. - 490 p. : ill. ; 24 cm + DVD
melléklet címe: Egy szívvel két hazában 2. rész : Szíki Károly dokumentumfilmje
ISBN 978-963-88106-7-0 fűzött
Szíki Károly (1954-)
Magyarország - színész - író - 20. század - 21. század - memoár - audiovizuális dokumentum
894.511(092)Szíki_K.(0:82-94) *** 792.028(439)(092)Szíki_K.(0:82-94)
[AN 3543007]
MARC

ANSEL
UTF-88330 /2014.
Ujváry Zoltán (1932-)
   Folklór az irodalomban : hetven példa / Ujváry Zoltán ; [az illusztrációkat kész. Lovas Kiss Antal]. - Debrecen : Ethnica, 2014. - 242 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-678-3 kötött
magyar irodalom története - magyar néprajz - folklór - motívumtörténet
894.511(091) *** 398(=945.11) *** 82.01
[AN 3543537]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2014.
Varga Mária
   Válság és hagyomány : tanulmányok, kritikák, interjúk / Varga Mária ; [közread. a] Közép-európai Média Intézet. - [Balassagyarmat] : Közép-európai Média Int., cop. 2014. - 236 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-236.
ISBN 978-963-08-7899-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - művelődéstörténet - 20. század - 21. század - könyvkritika - interjú
894.511(091)"200" *** 894.511-95 *** 930.85(439)(092)(047.53)
[AN 3544795]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2014.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Angyalkapuk és szövegjáratok : tanulmányok és esszék a szakrális, az irodalmi, a vizuális és az esztétikai kommunikáció köréből / Vitéz Ferenc. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2014. - 287 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5354-11-3 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - magyar irodalom - kommunikáció - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 894.511-4 *** 82.01 *** 316.772.2
[AN 3544017]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8333 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
Lady Susan (magyar)
   Lady Susan / Jane Austen ; [ford. Greskovits Endre]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 157 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-251-6 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - levélregény
820-6=945.11
[AN 3549128]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2014.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Dangerous to know (magyar)
   Veszélyes ismeretség / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Dezsényi Katalin]. - Budapest : Európa, 2014. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9889-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3548302]
MARC

ANSEL
UTF-88335 /2014.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
Jane Eyre (magyar)
   Jane Eyre / Charlotte Brontë ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 565 p. ; 20 cm. - (Ulpius-ház klasszikusok, ISSN 2064-4671)
ISBN 978-963-383-207-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3548478]
MARC

ANSEL
UTF-88336 /2014.
Brown, Sandra (1948-)
Love's encore (magyar)
   Hiába menekülsz! / Sandra Brown ; [ford. Lorschy Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-201-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3549569]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2014.
Brown, Sandra (1948-)
Tempest in eden (magyar)
   Vihar az édenkertben / Sandra Brown ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 279 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-232-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3549568]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2014.
Cannone, Éléonore
Changement de famille (magyar)
   Családcsere / Éléonore Cannone ; [ford. Balla Katalin] ; [Czeizler Zsolt rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 132, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9692-4 kötött : 1990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3549069]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2014.
Child, Lee (1954-)
A wanted man (magyar)
   Összeesküvés / Lee Child ; [ford. Kovács Attila]. Az égből jött lány / Simon Mawer ; [ford. Pelle Csilla]. Kis lépések / Sheila Roberts ; [ford. Moldova Júlia]. Hivatali eskü / Michael Palmer ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Reader's Digest K., 2014. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: A wanted man. Small change. Oath of office. The girl who fell from the sky
ISBN 978-963-289-277-1 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3544205]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2014.
Clavell, James (1924-1994)
King Rat (magyar)
   Patkánykirály / James Clavell ; [ford. Nikowitz Oszkár]. - Szeged : Aranytoll, 2014. - 380, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-187-1 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-373-188-8 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3549544]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2014.
Coben, Harlan (1962-)
No second chance (magyar)
   Nincs több esély / Harlan Coben ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-50-1 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3542849]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2014.
Ditrói Ákos (1926-)
Les racines de la citadelle (magyar)
   Az Erősség gyökerei / Ditrói Ákos ; [... Paul Thibaud előszavával]. - Budakalász : Szószabó Stúdió, 2014. - 331, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9499-9 fűzött : 4500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3544892]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2014.
Duǰmov, Dragomir
   Vreme mesečaren̂a : roman / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ign̂atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarosu. - Budimpěsta : Zadužbina Jakova Ign̂atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarosu, 2014. - 428, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8670-3 fűzött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3544627]
MARC

ANSEL
UTF-88344 /2014.
Faraway, Lara
Fleur and the sunset chorus (magyar)
   Flóra és a naplementekórus / írta Lara Faraway [Sara Starbuck] ; [rajz. Jan McCafferty] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 160 p. : ill. ; 20 cm. - (A tündértövis meséi ; 3.)
ISBN 978-963-445-512-7 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3544241]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2014.
Faraway, Lara
Honeysuckle and the bees (magyar)
   Mézi kalandja a méhekkel / írta Lara Faraway [Sara Starbuck] ; [rajz. Jan McCafferty] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A tündértövis meséi ; 4.)
ISBN 978-963-445-513-4 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3544249]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2014.
Faraway, Lara
Posy and the trouble with draglings (magyar)
   Pipacs és a bajba került sárkánykák / írta Lara Faraway [Sara Starbuck] ; [rajz. Jan McCafferty] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 156, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A tündértövis meséi ; 2.)
ISBN 978-963-445-511-0 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3544238]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2014.
Faraway, Lara
Rose and the friendship wish (magyar)
   Rozi és a különleges kívánság / írta Lara Faraway [Sara Starbuck] ; [rajz. Jan McCafferty] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 171, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (A tündértövis meséi ; 1.)
ISBN 978-963-445-510-3 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)
[AN 3544234]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2014.
Flynn, Gillian (1971-)
Dark places (magyar)
   Sötét helyek / Gillian Flynn. - Pécs : Alexandra, 2014. - 399 p. ; 21 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-357-215-3 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3544628]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2014.
Gantz, Corine
Hidden in Paris (magyar)
   Rejtekhely Párizsban / Corine Gantz ; [ford. Balázs Laura]. - Budapest : Tericum, cop. 2014. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-38-7 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3545090]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2014.
Grinti, Mike
Claws (magyar)
   Karmok / Mike és Rachel Grinti ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-56-2 fűzött : 2680,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3543852]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2014.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Hit list (magyar)
   Tigrisvadászat / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-11-7 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3545298]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2014.
Horowitz, Anthony (1955-)
Russian roulette (magyar)
   Orosz rulett / Anthony Horowitz ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2014. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-235-3 fűzött : 2980,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3542816]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2014.
   Irodalmi panoráma / [vál. Györe Bori, Illés Andrea, Nádor Zsófia]. - Budapest : Scolar, 2014. - 191 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-495-6 fűzött : 490,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény - antológia
82-84=945.11
[AN 3542969]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2014.
Johansson, J. R. (1978-)
Insomnia (magyar)
   Álmatlanság : az Éjjeljárók első könyve / J. R. Johansson ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 281 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-54-8 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-54-8)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3543673]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2014.
Kundera, Milan (1929-)
L'identité (magyar)
   Azonosság / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1997. - 116 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9557-9 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3549440]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2014.
Larwood, Kieran
Freaks (magyar)
   Rémségek / Kieran Larwood ; [ford. Szalóki Zsuzsa]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-55-5 fűzött : 2680,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3543861]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2014.
Levin, Ira
Rosemary's baby (magyar)
   Rosemary gyermeke / Ira Levin ; [ford. Varsányi Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 244 p. ; 21 cm
Megj. "Rosemary gyereket vár" címmel is
ISBN 978-615-5468-21-6 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3545303]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2014.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; ford. Tótfalusi István ; ... illusztrációkat Ingrid Vang-Nyman kész. - 5. utánny. - Budapest : Egmont, 2014. - 134 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-629-462-5 fűzött : 1699,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3548434]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2014.
Malpas, Jodi Ellen
Beneath this man (magyar)
   A férfi alatt : [Ez a férfi trilógia II.] / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Rácz Péter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 781 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-858-6 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3544693]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2014.
Merle, Robert (1908-2004)
Dernier été à Primerol (magyar)
   Utolsó nyár Primerolban / Robert Merle ; [ford. Boros Krisztina]. - Budapest : Európa, 2014. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9733-7 fűzött : 2290,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3542919]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2014.
Mitchell, Margaret (1900-1949)
Gone with the wind (magyar)
   Elfújta a szél : regény / Margaret Mitchell ; [ford. Kosáryné Réz Lola]. - Budapest : Európa, 2014. - 1176 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9665-1 kötött : 5490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3549564]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2014.
Mull, Brandon (1974-)
Fablehaven (magyar)
   Titokfölde / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A Sárkánytemplom kincsei. - 2014. - 476, [3] p.
ISBN 978-963-373-391-2 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3542979] MARC

ANSEL
UTF-88363 /2014.
Nesbø, Jo (1960-)
Frelseren (magyar)
   A megváltó / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 3. kiad. - Budapest : Animus, 2014. - 460 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-270-4 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3549005]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2014.
Nesbø, Jo (1960-)
Rødstrupe (magyar)
   Vörösbegy / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2014. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-268-1 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3548328]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2014.
Nesbø, Jo (1960-)
Sorgenfri (magyar)
   Nemeszisz / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2014. - 453 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-269-8 fűzött : 3790,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3548330]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2014.
Pflugfelder, Bob (1967-)
Nick and Tesla's high-voltage danger lab (magyar)
   Nick és Tesla veszélyes laboratóriuma : vigyázat! nagyfeszültség! : rejtélyes történet elektromágnesekkel, betörőriasztókkal és egyéb, otthon megépíthető kütyükkel / "Tudós Bob" Pflugfelder és Steve Hockensmith ; Scott Garrett illusztrációival ; m. szöveg Krusovszky Dénes. - [Szentendre] : Cerkabella ; [Budaörs] : Vivandra, cop. 2014. - 254 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5347-05-4 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - fizika - kísérlet - gyermekregény - gyermekkönyv
820-31(73)(02.053.2)=945.11 *** 53.03(02.053.2)
[AN 3545269]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2014.
Phillips, Susan Elizabeth
The great escape (magyar)
   A nagy menekülés / Susan Elizabeth Phillips ; [ford. Szalai Emmi]. - Budapest : Victoria, cop. 2014. - 368 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9803-65-7 kötött : 3850,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3544132]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2014.
Rich, Roberta (1946-)
The harem midwife (magyar)
   A hárem bábája / Roberta Rich ; [ford. Kovács Teréz Orsolya]. - Budapest : Tericum, cop. 2014. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-39-4 kötött : 3570,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3545091]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2014.
Richter, Joseph (1749-1813)
Der deutsche Gevatter Matthies (magyar)
   Német Máté koma / sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta Labádi Gergely és Balázs Péter. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Szerző Richter, Joseph
ISBN 978-963-506-917-0 kötött : 3000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3543236]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2014.
Robinson, Peter (1950-)
Watching the dark (magyar)
   Sötét ügylet / Peter Robinson ; [ford. Ipacs Tibor]. - Budapest : General Press, [2014]. - 371 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-539-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3544621]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2014.
Rosoff, Meg (1956-)
Just in case (magyar)
   Just in case : sorsbújócska / Meg Rosoff ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2014. - 293, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9708-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3542923]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2014.
Sandford, John (1944-)
Stolen prey (magyar)
   Lenyúlt préda / John Sandford ; [ford. Kovács Kristóf]. - Budapest : Victoria, cop. 2014. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9803-62-6 fűzött : 3390,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3544091]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2014.
Schwab, Victoria
The unbound (magyar)
   Felszabadulás / Victoria Schwab ; [ford. Hudácskó Brigitta]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-57-9 fűzött : 2980,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-57-9)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3543699]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2014.
Simukka, Salla (1981-)
Punainen kuin veri (magyar)
   Vérvörös / Salla Simukka ; [ford. Panka Zsóka]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 242 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-314-6 fűzött : 2490,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3542811]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Echoes (magyar)
   Visszhangok / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-122-4 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3549575]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Granny Dan (magyar)
   A cár balerinája / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-226-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3549571]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2014.
Stepanova, Marina (1971-)
Ženŝiny Lazarâ (magyar)
   Lazar asszonyai / Marina Sztyepanova ; [ford. Goretity József]. - Budapest : Európa, 2014. - 374 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9673-6 kötött : 3490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3544652]
MARC

ANSEL
UTF-88378 /2014.
Vincent, Rachel (1978-)
My soul to keep (magyar)
   Lélekőrzők : sikoltók 3. / Rachel Vincent ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-53-2 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3542926]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2014.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The lone house mystery (magyar)
   A meztelen lábnyom / Edgar Wallace ; [ford. Földes Jolán]. - [Onga] : Detektív K., [2014]. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5268-08-3 fűzött : 1400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3544787]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2014.
Widmark, Martin (1961-)
Cirkusmysteriet (magyar)
   Cirkuszrejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 76 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-373-341-7 kötött : 1499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3542974]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2014.
Zusak, Markus (1975-)
The book thief (magyar)
   A könyvtolvaj / Markus Zusak ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Ulpius-ház, 2010 [!2014]. - 598 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-254-387-1 fűzött : 3999,- Ft
 (hibás ISBN 978-933-383-190-8)
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3549443]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8382 /2014.
   Álmok hajótöröttje : szemelvények gödöllői írók és költők műveiből / [szerk. Istók Anna] ; [közread. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ...]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvtár és Inf. Közp., 2014. - 143 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80025-0-9 fűzött
Gödöllő - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Gödöllő)
[AN 3544800]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2014.
Ambrus András (1925-)
   Székely Trianon : regény / Ambrus András. - 2. kiad. - Pomáz : Kráter, 2014. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-298-152-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548249]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2014.
Antal Gabriella
   Makkos Manó és Makk Marinka történetei [elektronikus dok.] / Antal Gabriella ; ill. Oláh Marietta Éva. - Szöveg (epub : 4.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-484-0
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3549461]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2014.
Átányi László (1938-)
   Gézengúz és Lézergúz / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 43 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3544793]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2014.
Bába József
   A hazaszeretet üzenetei : 40°-os láz-jelek: magyar nemzetemnek, az emberiségnek : [a jövő versek] / Bába József. - Keszthely : Minerva, 2014. - 235 p. ; 25 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2011
ISBN 978-963-08-2601-3 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549250]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2014.
Bajtai András (1983-)
   Kerekebb napok / Bajtai András. - Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 83 [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5454-28-8 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543555]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2014.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és Szamóca / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 205, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9696-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3549077]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2014.
Banka Gabriella (1961-)
   Csak, ami örök / Banka Gabriella ; a szerző rajz. ; ... az utószót írta Székely András Bertalan ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 127 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-43-0 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3544204]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2014.
Baráth Katalin (1978-)
   Az arany cimbalom / Baráth Katalin. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 440 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-13-1 fűzött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3545294]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2014.
Bieliczky Sándor (1929-1983)
   "Ez maradt belőlem ..." : Bieliczky Joó Sándor válogatott írásai : irodalmi emlékek, újságcikkek és magánéletének feljegyzései / vál. és megjegyzéseivel kieg. Bieliczkyné Buzás Éva. - 2. bőv. kiad. - [Hajdúszoboszló] : Magánkiad., 2014. - 322 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9488-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - kritika
894.511-95 *** 894.511(091)
[AN 3548174]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2014.
Böde Péter (1979-)
   Nyomomban a sárkány / Böde Péter. - [Budapest] : Böde P., [2013]. - 134 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kedvenceid mesekönyve ; 3.)
keretcím: Ismerd meg a mesék varázsát!
ISBN 978-963-88773-3-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3544329]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2014.
Brátán Erzsébet
   A Jégcsaptündér könnyei [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 9.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129713. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-544-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3549474]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2014.
Csillag István (1976-)
   A titokzatos csizmaevő szörny : igaz történetek valódi gyerekekről / [szerk. Halász Csilla] ; [ill. Csillag István]. - Budapest : Látóhatár K., 2014. - 92, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5444-00-5 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3544357]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2014.
Csordás László (1988-)
   A szétszóródás árnyékában : tanulmányok, esszék, kritikák / Csordás László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 188 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 231.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-63-9 fűzött
magyar irodalom - határon túli magyar irodalom története - irodalomkritika
894.511-95 *** 894.511(477.87)(091)
[AN 3543929]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2014.
Csukás István (1936-)
   A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen / [írta] Csukás István ; [rajz.] Sajdik Ferenc. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-515-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3548333]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2014.
Csüllög Ferenc
   Metszéspontok / Csüllög Ferenc. - [Gyula] : [Csüllög F.], 2014. - 127, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9302-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3542920]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2014.
Czakó Gabriella
   Ne idd ki fenékig! [elektronikus dok.] : ...a tartós boldogság titka... / Czakó Gabriella. - Szöveg (epub : 629 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3549475]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2014.
Dénesi Ildikó
   A kárhozat éjjele / Izolde Johannsen. - [Budapest] : Szerző, 2013-. - 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543103]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Róma. - 2013. - 519, [2] p.
ISBN 978-963-08-7094-8 fűzött
[AN 3543108] MARC

ANSEL
UTF-88400 /2014.
Devecsery László (1949-)
   Egér-Eldorádó = Mišji El dorado / Devecsery László ; ill. Őszi Zoltán ; ford. Győrvári Gábor Zoltán. - Budapest : Croatica, cop. 2014. - 67, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5239-37-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
894.511-34.02(02.053.2)=861
[AN 3544418]
MARC

ANSEL
UTF-88401 /2014.
   Életünk egén : David Arts antológia, 2013 / szerk. Putnoki A. Dávid. - [Budapest] : [David Arts], [2013]. - 248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7023-8 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3543049]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2014.
Eperjesi László (1943-)
   Bikaherepörkölt / Eperjesi László. - Budapest : [Eperjesi L.], 2014. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8637-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543938]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2014.
   Ez itt az én hazám. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, cop. 2014. - 38 p. ; 15x16 cm + CD
ISBN 978-963-7377-60-0 kötött
magyar irodalom - amatőr művészet - patriotizmus - esszé - auditív dokumentum
894.511-3 *** 172.15(0:82-3) *** 379.825-053.2
[AN 3543214]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2014.
Fábián Franciska
   Gombamesék = Mushroom tales / Fábián Franciska ; [Szabó Ágnes Erzsébet rajz.] ; [... ford. Amanda Solymosi]. - Budapest : Garbo, 2014. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-52-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34.02(02.053.2)=20
[AN 3543249]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2014.
Fehér Majzik Sarolta
   Szerelmek az ostrom idején, 1944-1945 / Fehér Majzik Sarolta. - Budapest : Accordia, 2014. - 256, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5069-79-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3544312]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2014.
Fejős Éva (1967-)
   Bangkok, tranzit / Fejős Éva. - Új, átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89827-7-3 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548335]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2014.
Fejős Éva (1967-)
   Száz éjjel vártam / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 425, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89827-2-8 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3542957]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2014.
Fekete Pál (1928-)
   Magyar Jeanne d'Arc / Fekete Pál. - Budapest : Püski, 2014. - 97, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-139-2 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3543185]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2014.
Fráter Gyuláné Buchwald Ágnes (1922-)
   Erről nem beszélünk : hírvivő magyar lány a Bánságból : Dr. Fráter Gyuláné Buchwald Ágnes elbeszélése alapján / [lejegyezte] Szafián Zsuzsanna. - Budapest : Accordia, 2014. - 83 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5069-73-4 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - híres ember - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929(439)(092)Fráter_Gy.-né_Buchwald_Á.(0:82-94)
[AN 3544324]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2014.
Gerevich András (1976-)
   Tizenhat naplemente / Gerevich András. - Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 91, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5454-18-9 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543565]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2014.
Gyöngyösi András (1954-)
   N-1 herceg / Gyöngyösi András. - Budapest : Littera Nova : Accordia, 2014. - 191 p. ; 18 cm. - (Új versek, ISSN 1586-121X ; 35.)
ISBN 978-963-9643-94-9 fűzött : 2100,- Ft : 7 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3544335]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2014.
Harmat Ádám
   Az első lépcsőfok / Harmat Ádám ; [ill. Kósa H. Ica, Kovács Réka]. - [Kaposvár] : Magánkiad., 2014. - 105, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7356-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3542918]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2014.
Háy János (1960-)
   Napra jutni / Háy János. - Budapest : Európa, 2014. - 261 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9395-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3542936]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2014.
Ivanova, Johanna
   Valahogy másként / Johanna Ivanova. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9062-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3544679]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2014.
Juhász Magdolna (1944-)
   Szatmári Somvirág / Versényi Ivánné Juhász Magdolna. - Debrecen : Magánkiad., 2014. - 152 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9026-7 fűzött
Kömörő - magyar irodalom - magyar néprajz - memoár
894.511-94 *** 39(=945.11)(439-2Kömörő)
[AN 3543737]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2014.
Kalmár János (1937-)
   Hátam mögött zúg a tajga [elektronikus dok.] / Kalmár János. - Szöveg (epub : 748 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3549462]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2014.
Kalmár János (1937-)
   Linaria vulgaris [elektronikus dok.] / Kalmár János. - Szöveg (epub : 680 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129706. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-504-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3549456]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2014.
Kalmár János (1937-)
   A rendszer [elektronikus dok.] / Kalmár János. - Szöveg (epub : 807 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-517-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3549453]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2014.
Kenese Erzsébet, D. (1906-1991)
   Honfoglalók / D. Kenese Erzsébet. - Pomáz : Kráter, 2014. - 303 p. ; 22 cm. - (Kráter ifjúsági könyvek, ISSN 1788-4748 ; 3.)
ISBN 978-963-298-093-5 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3543710]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2014.
Kertész Edina
   A zenélő doboz / Kertész Edina ; Horváth Mónika illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Pötyi és Pepita nyomoz ; 2.)
ISBN 978-963-9869-39-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3545281]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2014.
Kertész Péter (1937-)
   Hangulatjelentés / Kertész Péter. - [Budapest] : Urbis, 2014. - 190 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9706-82-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3548222]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2014.
Király Levente (1976-)
   Pergamen : versek / Király Levente. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 80, [5] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5436-10-9 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3544878]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2014.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Négyszög / Kiss Judit Ágnes. - Budapest : Európa, 2014. - 135, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9721-4 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3544667]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2014.
Kiss Ottó (1963-)
   Ati repülni tanul / Kiss Ottó ; Hanga Réka illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 38 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-47-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3545138]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2014.
Kordás Gergely
   Kocsmanapló : ...és gyomorba dönt / Kordás Gergely. - Budapest : Szerző, 2014. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9271-1 fűzött
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3544080]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2014.
Kozári Dorka (1980-)
   Marcsi és a nyári kalamajka : Cicakalandok 2. / Kozári Dorka ; ill. László Maya. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 85, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-373-844-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3545264]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2014.
Krusovszky Dénes (1982-)
   A fiúk országa : novellák / Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2014. - 220, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3193-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3543206]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2014.
Mácz István (1934-)
   Örülj velem! / Mácz István. - 10. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 110, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-595-2 fűzött : 1080,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-3
[AN 3548530]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2014.
Martini Magdolna Eszter
   Egyre áradó zenék / Martini Magdolna Eszter. - 2. kiad. - [Budapest] : [Martini M. E.], 2014. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9579-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3544803]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2014.
Mészáros Sámuel (1929-)
   Elfojtott szó / Mészáros Sámuel. - Budapest : Garbo, 2014. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-55-2 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543435]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2014.
Miklosovits László (1944-)
   Retro - Zalaegerszeg : rendhagyó, képes napló / Miklosovits László. - [Albertirsa] : [Miklosovits L.], cop. 2014. - 232 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9596-5 kötött
Magyarország - magyar irodalom - grafikus - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 76(439)(092)Miklosovits_L.(0:82-94)
[AN 3543186]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2014.
Mónus Miklós
   Hatvanon túl [elektronikus dok.] / Mónus Miklós. - Szöveg (epub : 600 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - dialógus - elektronikus dokumentum
894.511-83
[AN 3549451]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Címtelen könyv : versek / Móra Ferenc ; közzéteszi Lengyel András ; [közread.] ... Móra Ferenc Múzeum. - Budapest : Wesley K. ; Szeged : Móra F. Múz., 2014. - [122] p. : ill. ; 20 cm
A versek kéziratának fotómásolatával
ISBN 978-963-9804-48-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543845]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2014.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A didergő király / Móra Ferenc ; Békés Rozi illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2014. - 17, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-519-9 kötött : 1495,- Ft
magyar irodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3545131]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2014.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Ünnep Szodomában : regény / Nagy Zoltán Mihály. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 208 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 230.)
ISBN 978-963-9814-62-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 3543927]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2014.
Nánási Lovász József (1710?-1757)
   Nánási Lovász Jó'sef' harmintz két versbe foglalt ditsérete, a' mellyekbenn fel-magasztallya Hadnagy Kovács János' chronicáját, a' melly egybe szedi 's idö szakasz szerént elö adja a' hajduk' tselekedeteit és Böszörmény' historiáját / ... világosságra hozta és magyarázásokkal 's jegyzésekkel el-látta ... Pál Nagy Balázs ; [... meg-fejtette Pál Nagy Balázs és Vörösmarty Rita]. - [Kecskemét] : [Pál Nagy B.], 2013. - 48 p. : ill. ; 21 cm. - (Édenkert könyvek, ISSN 2063-8116)
A mű kéziratának fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6466-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543008]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2014.
Nemere István (1944-)
   Lövészezred : a II. világháború bemutatása és a Wermacht veresége ez alkalommal a Vöröshadseregben harcoló katonák szemével / P. Sz. Alihanov. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, cop. 2013. - 221 p. ; 19 cm. - (CCCP regények)
ISBN 978-615-5338-11-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3548401]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2014.
Pálffy Gyula (1933-)
   Rozehán Neti : regény / Pálffy Gyula. - 2. jav. kiad. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2014. - 453 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-93-1 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548489]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2014.
Pintér Károly
   Vidám kohászok titkai / Pintér Károly ; [összeáll. és szerk. Imre József] ; [közread. a Kerpely Antal Alapítvány ...]. - [Miskolc] : Kerpely A. Alapítvány, [2013]. - 186 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 186.
ISBN 978-963-08-8835-6 fűzött
Miskolc - magyar irodalom - humor - anyagtudomány - kohászat - egyetem - diákélet
894.511-7 *** 620.1 *** 669 *** 378.18(439-2Miskolc)
[AN 3544730]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2014.
Poczai Péter
A tükör (angol)
   The mirror [elektronikus dok.] / Péter Poczai ; transl. by Tímea Boglárka Abonyi. - Szöveg (epub : 559 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-478-9
magyar irodalom - vers - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-14=20
[AN 3549455]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2014.
Polgár Vera
   Újratervezés [elektronikus dok.] : novellák / Polgár Vera. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Semmelweis, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129718. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-331-280-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3549515]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2014.
Rácz Péter (1948-)
   Az alvó testről / Rácz Péter. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 116, [4] p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5454-15-8 fűzött : 2000,- Ft : 6,5 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543610]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2014.
Rákosi Viktor (1860-1923)
   Korhadt fakeresztek / Rákosi Viktor. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 192 p. ; 21 cm. - (Mindenki könyvtára, ISSN 2063-3556)
ISBN 978-615-5034-56-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3549379]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2014.
Regényi Ildikó (1938-)
   Vallomások öt sóhajtásban / Regényi Ildikó. - Budapest : Optima Téka, 2014. - 297, [2] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88860-5-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3543197]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2014.
Rutkai Bori (1973-)
   Sárkányjárgány : elvarázsolt kaland-dalok / Rutkai Bori. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 44, [4] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5450-49-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - gyermekdal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3545182]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2014.
Sajó László (1956-)
   A futball ábécéje és más történetek / Sajó László ; Burger Barna fotóival. - Budapest : Osiris, 2014. - 271, [4] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-276-247-0 fűzött : 2480,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - hírlapi tárca
894.511-43 *** 894.511-92
[AN 3545229]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2014.
Sármándi Pál
   Blöff és hetvenkedés / Sármándi Pál. - Szeged : Bába, 2014. - 70 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-319-087-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - karcolat - vers
894.511-32 *** 894.511-43 *** 894.511-14
[AN 3544015]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2014.
Sebestyén Gyula (1848-1911)
   A mesemondó / Sebestyén Gyula ; [Löschinger Hugó ... rajz.]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2014]. - 100 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5242-81-6 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3544807]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2014.
Slachta Etelka (1821-1876)
   "... kacérkodni fogok vele" : Slachta Etelka soproni úrileány naplója / [a naplót közread. Katona Csaba] ; kiad. Mediawave Alapítvány. - Győr : Mediawave Alapítvány, 2014-. - 24 cm
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3549251]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1838-1840. - 2014. - 144 p. : ill.
ISBN 978-963-08-9608-5 fűzött
[AN 3549254] MARC

ANSEL
UTF-88450 /2014.
Spannraft Marcellina (1958-)
   Felhőszirmok : magyar táj, japán ecsettel / Szennay Ilona. - [Budapest] : Tinta Kvk., cop. 2014. - 73 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5219-69-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3545042]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2014.
Szabó Ádám (1969-)
   Álomkórász nyolcadik útja / Szabó Ádám. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-844-3 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3544972]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2014.
Szabó Judit, G. (1925-2010)
   Különös sziget / G. Szabó Judit ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 172, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-11-9671-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3549027]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2014.
Szalay Károly (1929-)
   101 grimasz / Szalay Károly. - Budapest : Athos Ignis, 2014. - 235 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - magyar irodalom - belpolitika - 21. század - publicisztika
894.511-92 *** 323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3543445]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2014.
Szaszkó Éva
   Tündércsúszda / Szaszkó Éva ; [... Bakai Kitti ill.]. - Budapest : Garbo, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5007-51-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3543256]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2014.
   Szépasszony dombja : kárpátaljai történeti és helyi mondák / összeáll. Dupka György és Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 240 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 227.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9814-59-2)
Kárpátalja - magyar néprajz - magyar irodalom - népmonda - monda
894.511-343 *** 398.223(=945.11)(439.23)
[AN 3543926]
MARC

ANSEL
UTF-88456 /2014.
   Szerelem minden esetre : tíz kisregény / [szerk. Döme Barbara]. - Budapest : Garbo, 2013. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-49-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés - antológia
894.511-31(082) *** 894.511-32(082)
[AN 3543436]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2014.
Szíki Károly (1954-)
   Az elme zavar : versek / Szíki Károly. - [Eger] : [Szíki K.], 2014. - 139 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88106-8-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3543021]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2014.
Szíki Károly (1954-)
   Erzsébet és Sándor : otthon, édes otthon én otthoni fuldoklásom : 14 stációban, 2 mennybéli tétel között : Házy Erzsébet születésének 85., Széki Sándor halálának 20. évfordulójára / [Szíki Károly]. - [Eger] : [Szíki K.], 2013. - 69 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88106-5-6 fűzött
Házy Erzsébet (1929-1982)
Széki Sándor (1930-1993)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3542983]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2014.
Tarján Veronika
   Kuruttyoló békakirály : zenék, mesék a világ körül / [szöveg és előadó] Tarján Veronika ; [zeneszerző és előadó] Mogyoró Kornél ; Vigyázó Zsófia rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2013-. - ill., színes ; 20x20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3510867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kuruttyoló békakirály és az elveszett hangok. - cop. 2014. - [43] p. + CD
ISBN 978-615-5234-56-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - lappok - mese - auditív dokumentum - népmese
894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.5)
[AN 3545195] MARC

ANSEL
UTF-88460 /2014.
Terák Katta
   Álmok és vágyak / Terák Katta. - [Törökszentmiklós] : Magánkiad., 2014. - 341 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9145-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3543115]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2014.
Tilki János (1945-)
   Életem, életünk versekben / [írta Tilki János]. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 92 p. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88522-4-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3544994]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2014.
Turcsik György (1946-)
   Dülöngélő nagykabát : egymásba s egy másba fonódó regényes sorsok : kor- és kórrajz / [Turcsik György]. - [Budapest] : Ester Communications Kft., cop. 2014. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9652-8 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3545047]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2014.
   Ugyanaz a föld : szatmári és partiumi költők antológiája / [szerk. Antal Balázs és Nagy Zsuka] ; [közread. a] Kölcsey Társaság. - Fehérgyarmat ; Nyíregyháza : Kölcsey Társ., 2014. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89998-0-1 kötött
Erdély - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-14(498)(082)
[AN 3545046]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2014.
Uzonyi Pál (1923-1986)
   Ecsetemben mesék élnek.. : illusztrált gyermekversek / Uzonyi Pál ; [... vál. Tóvizi Erika]. - Ebes : Ebes Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2013. - 70, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8293-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3544511]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2014.
Vámos Miklós (1950-)
   Szitakötő : nemzedékünk regénye / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2013. - 432, [2] p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-07-9486-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549442]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2014.
Varga Patrícia
   Emlék [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 528 KB). - [Budapest] : Publio, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129711. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3549471]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2014.
Varga Patrícia
   Útkeresés [elektronikus dok.] / Varga Patrícia. - Szöveg (epub : 880 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129712. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3549472]
MARC

ANSEL
UTF-88468 /2014.
Varsányi Veronika
   Csabi Marci és Huncfy Laci : mesék az Óperencián innen- és túlról / Varsányi Veronika. - Debrecen : Fábián, 2013. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7423-6 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3544494]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2014.
Várszegi Adél
   A jakifészek / Várszegi Adél ; Máray Mariann illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-244-518-2 kötött : 1950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3545134]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2014.
Vitéz Anna
   Boszi suli / Vitéz Anna Veronika. - Debrecen : Néző Pont, 2014. - 63 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88320-4-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3543713]
MARC

ANSEL
UTF-88471 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Angyali történetek a pokolból / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2014. - 367 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-457-7 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3549015]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoli történetek : különkiadás : Benjamin könyve / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2014. - 349 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-456-0 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3548352]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Újabb pokoli történetek / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2014. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-454-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3549022]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Utolsó pokoli történetek / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2014. - 344 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-455-3 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3549019]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2014.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Éren-nádon : versek, mondókák állatokról / Weöres Sándor ; [ill. Keresztes Dóra] ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Steinert Ágota]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-227-595-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - állat - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 59(0:82-14)(02.053.2)
[AN 3545266]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2014.
Yugovich, Robert
   Hontalan hazafi / Robert Yugovich. - [Kecel] : R. Yugovich, [2014]. - 317 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-8534-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - délszláv háború - dokumentumregény
894.511-31 *** 355.48(497.1)"199"(0:82-31)
[AN 3542933]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2014.
Závada Pál (1954-)
   Jadviga párnája : napló / Závada Pál. - 20. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1997. - 444 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2465-2 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548382]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2014.
Zsonda István
   Verseim az északi fényben / Zsonda István. - Debrecen : Fábián, 2013. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5163-05-0 fűzött
Svédország - magyar irodalom - vers
894.511-14(485)
[AN 3544476]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8479 /2014.
Animal counting (magyar)
   Trópusi tanoda : forgass és keress! / [m. szöveg Mátyás Lara]. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 23x29 cm
ISBN 978-963-89751-8-8 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3545128]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2014.
Bagge, Tapani (1962-)
Mystery of the king's mines (magyar)
   A király bányáinak rejtélye / [szerző Tapani Bagge] ; [ill. Jean Michel Boesch] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-963-89980-4-0 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3543251]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2014.
Bergamino, Donatella
Scopri il mondo di feste, mesi e stagioni (magyar)
   Fedezd fel az ünnepek, hónapok és évszakok világát! / [írta Donatella Bergamino, Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Marco Viale] ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsa és Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [23] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Első szavak)
ISBN 978-615-5240-85-0 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3542829]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2014.
Bergamino, Donatella
Scopri il mondo di forme e colori (magyar)
   Fedezd fel a formák és a színek világát! / [írta Donatella Bergamino, Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Marco Viale] ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsa és Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [23] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Első szavak)
ISBN 978-615-5240-84-3 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3542841]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2014.
Bernier, Jean-Pierre
Family (magyar)
   Család / [szöveg Jean-Pierre Bernier] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-629-529-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548428]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2014.
Busquets, Carlos
La légende de l'oiseau bleu (magyar)
   A kék madár legendája / ill. Carlos Busquets ; szöveg Daniel Beau. - Pécs : Alexandra, 2014. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-334-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3544711]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2014.
Caldas-Miranda, Noémi
The family tree (magyar)
   A családfa / Walt Disney ; [szöveg Noémi Caldas-Miranda] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 26 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-629-529-5)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548412]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2014.
Davies, Benji
Bizzy Bear: Knight's castle (magyar)
   Kismackó a lovagi tornán / [ill.] Benji Davies ; [m. szöveg Mátyás Lara]. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-89917-1-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3544369]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2014.
Davies, Benji
Bizzy Bear: Zoo ranger (magyar)
   Kismackó az állatkertben / [ill.] Benji Davies ; [m. szöveg Mátyás Lara]. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
Mozgatható és kihúzható képekkel
ISBN 978-963-89917-0-6 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3544372]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2014.
Disney yearbook 2012 (magyar)
   Nagy filmeskönyv : kedvenc Disney-Pixar szereplőiddel / Disney ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Budapest : Egmont, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Disney Könyvklub, ISSN 1416-261X)
ISBN 978-963-343-029-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548407]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2014.
Gurmai Beáta
   Világszám / Gurmai Beáta ; Cornides Ágnes illusztációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 29 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-9869-32-5 kötött : 1600,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3542987]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp és Tipptopp / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 7. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2014, cop. 1985. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-8-0 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548238]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp gyerekei / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 6. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2014, cop. 1986. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-88745-9-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548245]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2014.
Maxtone Graham, Ysenda
Discovering shapes (magyar)
   Barangolás a formák birodalmában / [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - [24] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-393-4 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548432]
MARC

ANSEL
UTF-88493 /2014.
Müller, Daniel
Das grosse Fussball-Wimmelbuch (magyar)
   Nagy fociböngésző / Daniel Müller rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [18] p. : ill., színes ; 32 cm
Ford. Orosz Anett
ISBN 978-615-5450-52-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3543184]
MARC

ANSEL
UTF-88494 /2014.
Noronen, Paula
The tale of a featherless friend (magyar)
   Mese a tollatlan barátról : [Sztella kalandjai] / [szerző Paula Noronen] ; [ill. Cat Farris] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 30 p. : ill., színes ; 31 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-963-89980-5-7 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3543266]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2014.
On the move colours (magyar)
   Színpompás futam : forgass és keress! / [m. szöveg Mátyás Lara]. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - Lapozó (10) p. : ill., színes ; 23x29 cm
ISBN 978-963-89751-9-5 kötött : 2190,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3545149]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2014.
Scur Katalin
   Mesterségek a Bibliában / írta Scur Katalin ; ill. Elek Lívia. - [Budapest] : Advent K., [2014]. - [28] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5143-12-0 fűzött
Biblia
kifestőkönyv
087.5
[AN 3548573]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2014.
Zimmermann, Natalie
What time is it? (magyar)
   Mennyi az idő? / [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Bikádi Katalin] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-627-386-6 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548415]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8498 /2014.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags in den Rocky Mountains (magyar)
   Digedagék a Sziklás-hegység lábánál / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 27.)
ISBN 978-963-9791-38-1 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3543259]
MARC

ANSEL
UTF-88499 /2014.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags und Häuptling Rote Wolke (magyar)
   Digedagék és Vörös Felhők főnök / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János és Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 28.)
ISBN 978-963-9791-39-8 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3543264]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2014.
   Intelligens háló.. : fiatal kutatók a Kárpát-medencében / [szerk. B. Varga Judit] ; [közread. az] Edutus Főiskola. - Tatabánya : Edutus Főisk., cop. 2014. - 264 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8445-75-9 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3545086]
MARC

ANSEL
UTF-88501 /2014.
Sclavi, Tiziano (1953-)
   Dylan Dog / [írta Tiziano Sclavi] ; [ford. Bauerfeind Zoltán]. - [Budapest] : Fumax, cop. 2014. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Az élőholtak ébredése / [rajz. Angelo Stano]Þ; Hasfelmetsző Jack / [rajz. Gustavo Trigo]. - Egys. cím: L'alba dei morti viventi ; Jack lo squartatore. - A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9861-62-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3544240]
MARC

ANSEL
UTF-8