MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/10/03 13:07:58
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
8502 /2014.
Kozma Katalin
   Frisnyák Sándor műveinek bibliográfiája / összeáll. Kozma Katalin ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztudományi Int., 2014. - 85 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5097-84-3 fűzött
Frisnyák Sándor (1934-)
Magyarország - geográfus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia
012Frisnyák_S. *** 91(439)(092)Frisnyák_S. *** 37(439)(092)Frisnyák_S.
[AN 3546091]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8503 /2014.
   10 éves a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely = 10th anniversary of Kép-Szín-Tér Photo Art Association / [... szerk. ... Fehér Tamás]. - Tatabánya : Kép-Szín-Tér Fotóműv. Műhely, 2014. - 23 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-08-9429-6 fűzött
Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely
Tatabánya - Magyarország - művészcsoport - fotóművészet - ezredforduló
061.28(439-2Tatabánya)Kép-Szín-Tér *** 77.04(439)
[AN 3546687]
MARC

ANSEL
UTF-88504 /2014.
   Orvosi biotechnológia : VIII. Szent-Györgyi Albert Konferencia : 2014. április 4-5., BME ... / [szerk. Szűcs Rózsa] ; [rend., közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szent-Györgyi Albert Szakkollégium. - Budapest : BMGE Szent-Györgyi A. Szakkollégium, [2014]. - 20 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-313-108-4 fűzött
orvosbiológia - biológiai technológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2014" *** 57.089
[AN 3547182]
MARC

ANSEL
UTF-88505 /2014.
Timkó György (1928-)
   A Kossuth Nyomda képes krónikája, 1884-2006 / Timkó György. - [Budapest] : [Timkó Gy.], 2014. - 99, [7] p. : ill., színes ; 46 cm
ISBN 978-963-08-9073-1 kötött
Kossuth Nyomda (Budapest)
Budapest - nyomda - történelmi forrás - album
061.5(439-2Bp.) *** 655.1(439-2Bp.)(093)
[AN 3546538]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8506 /2014.
Varga Géza (1947-)
   A Tejút hasadékában kelő napistent ábrázolja-e a székely írás "us" (ős) jele? / Varga Géza. - Budapest : Írástört. Kutint., cop. 2013. - 17 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
ISBN 978-963-08-8975-9 fűzött
rovásírás - írástörténet - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3545484]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

8507 /2014.
Gulyás Erzsébet (1951-)
   Redemptio repertórium, 1994-2013 / [szerk. Gulyás Erzsébet] ; [kiad. a Jász Múzeumért Alapítvány]. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2014. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7113-38-3 fűzött
Redemptio, ISSN 1218-9553
Jászkun kerületek - Magyarország - folyóirat - helytörténet - repertórium
070(439)Redemptio:014.3 *** 943.9Jászkunság
[AN 3546924]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8508 /2014.
Jehan, Gerard-Adam
   Mesterséges testmagasság növelés : egy természetesnek vélt tulajdonság megváltoztathatóságának tapasztalati bizonyítékai / Gerard-Adam Jehan. - [Budapest] : Angyal SK, 2014. - 251 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9426-5 fűzött
kutatás - szatíra
001.891(0:82-7)
[AN 3545844]
MARC

ANSEL
UTF-88509 /2014.
Simon László, L. (1972-)
   Polgári kultúrpolitika : eredmények és dilemmák / L. Simon László. - Budapest : Ráció, 2014. - 335 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5047-56-5 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - kulturális politika - politikus - 21. század - beszéd - interjú
008:323(439)"201" *** 32(439)(092)Simon_L.,_L.(047.53)
[AN 3545313]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8510 /2014.
Ábrahám Krisztián
   Sugallatok könyve : a szintézis : ahol az utak összeérnek / Ábrahám Krisztián. - Szeged : Magánkiad., 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1980,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3546531]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2014.
Both Gábor (1971-)
   Útmutató az élethez a Föld nevű bolygón : Anasztázia tanításai alapján / Both Gábor. - [Lábatlan] : Emeriseg.hu : [Both G.], 2014. - 223 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-08-9563-7 fűzött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3545940]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2014.
Byrne, Lorna (1955-)
A message of hope from the angels (magyar)
   Angyali üdvözlet / Lorna Byrne ; [... ford. Molnár Edit]. - Budapest : Sanoma Media Budapest, 2014. - 147, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-081-3 fűzött : 2900,- Ft
angyal - ezoterika - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3546245]
MARC

ANSEL
UTF-88513 /2014.
Markides, Kyriacos C.
Homage to the sun (magyar)
   Hódolat a Napnak : a ciprusi mágus bölcsessége / Kyriacos C. Markides ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 227, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-289-283-2 fűzött
Daskalos (1912-1995)
133.4
[AN 3551840]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2014.
Markides, Kyriacos C.
The magus of Strovolos (magyar)
   A ciprusi mágus : egy spirituális gyógyító rendkívüli világa / Kyriacos C. Markides ; [ford. Daróczi Péter]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 219, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-289-282-5 fűzött
Daskalos (1912-1995)
mágia
133.4
[AN 3551860]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2014.
Nagy Anita, S. (1983-)
   Ébredj fel : az angyal szemével / S. Nagy Anita. - [Nagyszénás] : S. Nagy A., cop. 2014. - 235 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9084-7 fűzött
ezoterika - angyal
133.25 *** 235.1
[AN 3545806]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2014.
Nemere István (1944-)
   Parajelenségek könyve : szellemek, vámpírok, űrlények / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-091-9 fűzött
jelenség
001.94 *** 133 *** 159.961
[AN 3550330]
MARC

ANSEL
UTF-88517 /2014.
Nemere István (1944-)
   Ufó a láthatáron / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-094-0 fűzött
ufó
001.94UFO
[AN 3550366]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2014.
Walsch, Neale Donald (1943-)
What God said (magyar)
   Az üzenet / Neale Donald Walsch ; [ford. Kereszty András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-192-2 kötött : 3490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3546370]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8519 /2014.
Droop, Constanza (1965-)
Die Jahreszeiten (magyar)
   Az évszakok / [ill. és szöveg Constanza Droop]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 8.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-186-3 fűzött : 2450,- Ft
évszak - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3551746]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2014.
   Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia, 2013 / [fel. szerk. Bartus Gábor] ; [közread. a] Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. - [Budapest] : NFFT, 2013. - 183 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7737-4 kötött
Magyarország - fenntartható fejlődés - stratégia - 21. század
504.03(439)"201"
[AN 3545848]
MARC

ANSEL
UTF-88521 /2014.
Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia, 2013 (angol)
   National framework strategy on sustainable development of Hungary, 2013 / [... ed. Gábor Bartus] ; [publ. by the] National Council for Sustainable Development. - [Budapest] : Nat. Council for Sustainable Development, 2013. - 175, [7] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-7737-4)
Magyarország - fenntartható fejlődés - stratégia - 21. század
504.03(439)"201"
[AN 3545851]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2014.
Payne, Jan
Liar! Liar! Pants on fire! (magyar)
   Igaz vagy hamis? : képtelen valóság, valóságos képtelenség / Jan Payne ; [ill. Paul Moran] ; [ford. G. Szilágyi Zsófia]. - Budapest : HVG Kv. Junior, 2014. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-185-7 kötött : 2300,- Ft
természeti környezet - tudománytörténet - művelődéstörténet - gyermekkönyv
502(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 001(100)(091)(02.053.2)
[AN 3546397]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2014.
   Változó éghajlat, változó közösségek : a fenntartható energiaellátás lehetőségei és jó gyakorlatai / [fel. szerk. Marelyin Kiss József]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 74 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 3.)
A Budapesten, "Önfenntartó falu - fenntartható vidék - jó gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében" címmel rendezett műhelykonferencia-sorozat 2014. február 6-án tartott konferenciájának anyaga. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia
ISBN 978-615-80016-3-2 fűzött
Magyarország - fenntartható fejlődés - éghajlatváltozás - energiagazdálkodás - vidékfejlesztés - 21. század - konferencia-kiadvány
504.03 *** 551.583 *** 620.9(439)"201" *** 711.1(439)"201" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3546222]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8524 /2014.
Bárdi Imre
   Matematika összefoglaló [elektronikus dok.] / szerző Bárdi Imre. - Szöveg (epub : 740 KB). - [Budapest] : Publio, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-564-9
matematika - példatár - ifjúsági könyv
51(076)(02.053.2)
[AN 3550543]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2014.
Keviczky László (1945-)
   Youla parameterization based control system design / László Keviczky and Csilla Bányász ; [publ. by the Széchenyi István University Faculty of Engineering Sciences]. - Győr : Universitas-Győr, 2014. - [4], 435 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 427-432.
ISBN 978-615-5298-32-5 kötött
irányítástechnika - kibernetikai szabályozó rendszer
519.71 *** 681.5
[AN 3546101]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

8526 /2014.
Fekete Jenő (1949-)
   A folyadékkromatográfia fejlesztési irányai : gyors folyadékkromatográfia / Fekete Jenő, Kormány Róbert, Fekete Szabolcs. - Budapest : Merck Kft., 2014. - 176 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9407-4 fűzött
folyadékkromatográfia
543.544.5
[AN 3545978]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8527 /2014.
   Budapest : földtani értékek és az ember : városgeológiai tanulmányok / [szerk. Mindszenty Andrea]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 311 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm + mell. (40 p. ; 21 cm)
melléklet címe: Szépvölgy-Rózsadomb (város)geológiai tanösvény és barlangtúrák. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-368-1 kötött
Budapest - geológia - hidrogeológia - régészet
55(439-2Bp.) *** 556.3(439-2Bp.) *** 904(439-2Bp.)
[AN 3545936]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2014.
International Students Geological Conference (5.) (2014) (Budapest)
   5th ISGC : 5th International Students Geological Conference : Budapest ..., 24-27 April, 2014 : abstracts / ed. by Gabriella B. Kiss ; [org. Eötvös Loránd University]. - Szeged : Dep. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology Univ. of Szeged, 2014. - [2], 142 p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta mineralogica-petrographica. Abstract series, ISSN 1589-4835 ; 8.)
Bibliogr.
Fűzött
geológia - kőzettan - konferencia-kiadvány
551 *** 552 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3545455]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

8529 /2014.
   Tudomány születik : Elek László beszélgetései a magyar űrkutatás megteremtőivel : [1957-1980] / [közread. a] Magyar Asztronautikai Társaság. - Budapest : Mant, 2014. - 232, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7367-05-2 fűzött
Magyarország - űrkutatás - 20. század - interjú
52(439)(092)"195/198"(047.53)
[AN 3546260]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8530 /2014.
Chiapponi, Francesca
Il mare (magyar)
   Tengerek ; Folyók és tavak / [írta Francesca Chiapponi, Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferris[!Ferraris]] ; [ford. Keresztfalvi Zsuzsa]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [44] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Egys. cím: Il mare ; Fiumi e laghi. - keretcím: Fedezd fel! ; borító- és gerinccím: Tengerek, folyók és tavak
ISBN 978-615-5240-86-7 kötött : 1790,- Ft
vadon élő állat - vízi állat - gyermekkönyv
59(28)(02.053.2)
[AN 3547143]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2014.
Chiapponi, Francesca
La savana (magyar)
   Szavanna ; Dzsungel / [írta Francesca Chiapponi, Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferris[!Ferraris]] ; [ford. Ruskó András]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [44] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Egys. cím: La savana ; La giungla. - keretcím: Fedezd fel! ; borító- és gerinccím: Szavanna és dzsungel
ISBN 978-615-5240-87-4 kötött : 1790,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3547149]
MARC

ANSEL
UTF-88532 /2014.
   Gut-brain-axis : 2nd European Conference of Microbiology and Immunology : 6-7 June 2014, ... Berlin, Germany : [book of abstracts]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 49 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9516-2 fűzött
mikrobiológia - immunológia - konferencia-kiadvány
579 *** 612.017.1 *** 061.3(430-2Berlin)
[AN 3546189]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2014.
Harka Ákos (1941-)
   A Tisza-tó halai / Harka Ákos, Csiki Anetta. - Tiszafüred : Önkormányzat : M. Haltani Társ., 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tisza-tavi természetkalauz)
ISBN 978-963-08-9197-4 fűzött
Tisza-tó - hal - fauna
591.9(439)(285.2Tisza-tó) *** 597(439)(285.2Tisza-tó)
[AN 3546206]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2014.
A hazai szarvasgombászat múltja, jelene és jövője (angol)
   The past, present and future of truffle growing in Hungary / [ed. Zoltán Bratek, Zsolt Merényi] ; [transl. by János Árgyelán] ; [publ. by the Hungarian Federation of Truffling]. - [Budapest] : Hung. Fed. of Truffling, [2014]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7741-1 fűzött
Magyarország - mikológia - szarvasgomba
582.282.18 *** 635.85(439)
[AN 3546196]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2014.
A hazai szarvasgombászat múltja, jelene és jövője (francia)
   Le passé, le présent et l'avenir de la trufficulture hongroise / [réd. Zoltán Bratek, Zsolt Merényi] ; [trad. Ágnes Pintér] ; [ed. Fédération Hongroise de Truffe]. - [Budapest] : Féd. Hongroise de Truffe, [2014]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7743-5 fűzött
Magyarország - mikológia - szarvasgomba
582.282.18 *** 635.85(439)
[AN 3546198]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2014.
   Macskatéka : tudományosan a macskafélékről / közread. Buda Attila. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 206 p. : ill. ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 187-200.
ISBN 978-963-506-925-5 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - tudománytörténet - állattan - macskaféle
59(439)"16/19" *** 599.742.7
[AN 3546358]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2014.
   Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót / [közread. az] MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet. - Vácrátót : MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Int., 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8391-55-1 fűzött
Vácrátót - botanikus kert - útmutató
58.006(439-2Vácrátót)(036)
[AN 3546044]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2014.
Steinmann Henrik (1932-2009)
   A rovartest alaktani kifejezései / Steinmann Henrik és Zombori Lajos. - Budapest : Akad. K., 1984-2014. - 4 db : ill. ; 24 cm
A 4. kötetet kiad. a Mondat Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum
ISBN 963-05-3405-3
rovar - alaktan - értelmező szótár
595.7 *** 591.4:030
[AN 572590]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Kiegészítések. - 2014. - 228 p. - (Biológiai tanulmányok, ISSN 0520-1772 ; 16.)
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-9877-18-4 fűzött
[AN 3545306] MARC

ANSEL
UTF-88539 /2014.
   A Szalafői Őserdő / [szerk. Bartha Dénes, Horváth Jenő]. - Sopron : NYME K., 2014. - 214 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-177-3 fűzött
Szalafő - erdő - erdővédelem
581.526.42(439-2Szalafő) *** 630*4
[AN 3546652]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2014.
   Terepi madárhatározó gazdálkodóknak / [szerk. Tóth Péter] ; [közread. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület]. - [Budapest] : MME, [2014]. - 60 p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-309-035-0 fűzött
Magyarország - madár - állathatározó
598.2(439)(083.71) *** 591.9(439)
[AN 3546191]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8541 /2014.
Audeguy, Stéphane (1964-)
Alma n'est pas encore là... (magyar)
   Alma : végre itt vagy! / [szöveg] Stéphane Audeguy ; [ill.] Laurent Moreau ; m. szöveg Finy Petra. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5347-03-0 kötött : 4200,- Ft
terhesség - gyermekkönyv - képeskönyv
618.2(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3546212]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2014.
Bernáth Lajos (1919-1996)
   A Büki Gyógyfürdő történetének képes krónikája, 1957-1979 = Die Geschichte des Heilbades Bük in Bildern, 1957-1979 / Bernáth Lajos ; [... szerk., ... jegyzetekkel ell., ... az előszót írta Németh Sándor] ; [kiad. Bük Város Önkormányzata ...]. - Bük : Önkormányzat ; Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2014. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5145-21-6 kötött : 3200,- Ft
Büki Gyógyfürdő
Bük - gyógyfürdő - 20. század
615.838(439-2Bük)"195/197"
[AN 3546185]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2014.
   Célzott diagnosztika és célzott terápia az onkológiában 3 [elektronikus dok.] / Kopper László [et al.]. - 3. átd., bőv. kiad. - Szöveg (pdf : 29.3 MB). - Budapest : Semmelweis, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129760. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-300-8
onkológia - elektronikus dokumentum
616-006
[AN 3550443]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2014.
Csépány Tünde (1956-)
   Klinikai neuroimmunológia / Csépány Tünde és Illés Zsolt. - 2. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Professional Publ. Hungary Medical Tribune Scientific Divízió, 2014. - 434 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5089-03-9 kötött : 11000,- Ft
ideggyógyászat - immunológia
616.8 *** 612.017.1
[AN 3551834]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2014.
Deák Sándor (1947-)
   Egészség Dormicur alvásszettel / szerző ... Deák Sándor. - Szarvas : Deák S., 2013. - 182 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 170-177.
ISBN 978-963-08-8341-2 fűzött
természetgyógyászat - gyógyászati eszköz - kristály
615.89 *** 615.46 *** 549
[AN 3546142]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2014.
   Flow, emotional intelligence and psychological immunity : empirical studies in positive psychological perspective / ed. by Attila Oláh & Henriett Nagy. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 178 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-504-3 kötött
érzelmi intelligencia - lélektan
159.942 *** 159.9
[AN 3545822]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2014.
   Főzzünk az egészségesebb jövőért! = Cooking for a healthy future! / szerk. Lendvai Edina ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar]. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, 2014. - 98, 64 p. : ill., színes ; 29 cm
Az angol nyelvű részt Sahleanu, Emilian szerk. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-296-8 fűzött
egészséges táplálkozás - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
613.2 *** 641.568(4)(083.12)
[AN 3546190]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2014.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
   Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium : egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa : fejezet a historia litteraria magyarországi történetéből / Gáborjáni Szabó Botond. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2014. - 497 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.: p. 483-[498].
ISBN 978-963-08-9552-1 kötött
Kazay Sámuel (1711-1797)
Magyarország - könyvkultúra - bibliofília - magánkönyvtár - gyógyszerész - művelődéstörténet - 18. század
615.15(439)(092)Kazay_S. *** 930.85(439)"17" *** 027.1(439)Kazay_S. *** 09(439)"17"
[AN 3546513]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2014.
Juhász Ágnes
   Memóriaőrző : útmutató a demenciával élő betegek gondozásához / Juhász Ágnes. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-923-1 fűzött : 2400,- Ft
elbutulás - idősgondozás - öregkor higiénéje - memoár
616.892-053.9(0:82-94) *** 364.65-053.9(0:82-94) *** 613.98(0:82-94)
[AN 3546327]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2014.
Kapronczay Károly (1941-)
   Közép-Kelet-Európa orvosi múltja / Kapronczay Károly ; [kiad. a Johan Béla Alapítvány]. - Budapest : Johan B. Alapítvány, 2013. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 215-219.
ISBN 978-963-08-8173-9 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - orvostörténet - közegészségügy
61(4-11)(091)
[AN 3545687]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2014.
Kóczián Géza (1942-1987)
   A hagyományos parasztgazdálkodás termesztett, a gyűjtögető gazdálkodás vad növényfajainak etnobotanikai értékelése / Kóczián Géza ; [sajtó alá rend. és szerk. Kóczián Zoltán Gergely] ; [a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ kiadása]. - Nagyatád : Nagyatádi Kult. és Sport Közp., 2014. - 545, [19] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 526-542.
ISBN 978-963-87468-4-9 fűzött
Kárpát-medence - természetgyógyászat - gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322 *** 39(4-191)
[AN 3545743]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2014.
Leman, Kevin
The birth order book (magyar)
   Születési sor(s)rend : személyiségünk születési sorrendünk tükrében / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2014. - 330, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 327-330.
ISBN 978-963-288-197-3 fűzött : 2900,- Ft
személyiségtipológia - család - családi nevelés
159.923 *** 316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3546126]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2014.
   Lyávinec Antal tudományos öröksége és a jelenkor : nemzetközi tudományos konferencia = Naučnoe nasledie Antoniâ Lâvinec i sovremennostʹ : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, maj - iûnʹ 2014, Budapešt. - Budapest : Archi+Med, 2014. - 229 p. : ill. ; 26 cm
Váltakozva magyar, orosz, ukrán és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9619-1 fűzött
Lyavinecz Antal (1934-)
orvos - magyarországi ruszinok - 20. század - 21. század - konferencia-kiadvány
61(439)(=875)(092)Lyavinecz_A. *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3545667]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2014.
Nieländer, Peter (1969-)
Alles über die Feuerwehr (magyar)
   A tűzoltók / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm + mell. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 15.)
Ford. Götz Edina
ISBN 978-963-244-048-4 fűzött : 3750,- Ft
tűzoltóság - gyermekkönyv
614.842.83(02.053.2)
[AN 3551806]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2014.
Petkó Mihály (1974-)
   Betegjogok, orvosjogok / Petkó Mihály. - Debrecen : [Petkó M.], 2014. - 104 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-08-9375-6 fűzött
Magyarország - orvosi jog - betegjog
614.25(439) *** 614.253.83(439)
[AN 3546032]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2014.
Popper Péter (1933-2010)
   Mi az élet étterme? : Popper Péter beszélgető szakácskönyve, kétségekkel fűszerezett étel- és életreceptjei az Ájurvéda ősi indiai hagyománya alapján, és néha vitatkozva vele. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 247-248.
ISBN 978-963-248-215-6 kötött : 2980,- Ft
természetgyógyászat - táplálkozástudomány - ezoterika
615.89 *** 613.2 *** 294.118.5 *** 133
[AN 3551952]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2014.
Rübel, Doris (1952-)
Wir entdecken unseren Körper (magyar)
   Fedezd fel a tested! / [ill. és szöveg Doris Rübel]. - 2. kiad., 2. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 9.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor
ISBN 978-963-244-075-0 fűzött : 3750,- Ft
élettan - test - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3551830]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2014.
Ruiz, Miguel (1952-)
The four agreements (magyar)
   A négy egyezség : a személyes szabadság elérése / Don Miguel Ruiz ; [ford. Szabados Tamás]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 173 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-200-4 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3546366]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2014.
Ruzsa Ágota
   Világkávéház : a társas teremtő dialógusok : TTD : módszertani kézikönyv : dialógusok, világkávéház és art of hosting / írta és összeáll. Ruzsa Ágota és Szentirmai Judit. - [Budapest] : SoL Int., 2014. - 78 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (DiaLogos sorozat)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9645-0 fűzött
társadalmi kapcsolat - kommunikáció - intelligencia
159.928.22 *** 316.47 *** 316.77
[AN 3546221]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2014.
Skidelsky, Robert
How much is enough? (magyar)
   Mennyi az elég? : a pénz imádata, érvek a jó élet mellett / Robert Skidelsky, Edward Skidelsky ; [ford. Felcsuti Péter]. - Budapest : Corvina, 2014. - 318 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6217-6 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - pénzeszköz
613.865 *** 336.74
[AN 3545296]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2014.
Soma (1966-)
   Öngyógyító könyv : módszerek, technikák, gyakorlatok, szemléletek / Soma Mamagésa. - Budapest : Jaffa, 2014. - 348 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 341-343.
ISBN 978-615-5418-58-7 kötött : 3150,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3546312]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2014.
Szegedi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2014) (Szeged)
   Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2014. évi Tudományos Diákköri Konferenciája : Szeged, 2014. április 7-12. - Szeged : SZTE, [2014]. - 252 p. : ill. ; 21 cm
Az előadáskivonatok váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-267-8 fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3545445]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2014.
Tarr Ferenc (1948-)
   Egy szívsebész naplója / Tarr Ferenc. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5261-70-1 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - orvos - szívgyógyászat - sebészet - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Tarr_F.(0:82-94) *** 616.12-089
[AN 3545276]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2014.
   A természetes gyógymódok kincsestára : gyógyulás helyes táplálkozással. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 963-9544-97-3 fűzött
természetgyógyászat - táplálkozástudomány
615.89 *** 613.2
[AN 3550210]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2014.
Ungváry Krisztián (1969-)
   Tettesek vagy áldozatok? : feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből / Ungváry Krisztián. - Budapest : Jaffa, 2014. - 333 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5418-52-5 kötött : 3490,- Ft
Európa - magyar történelem - történelem - állami terror - 20. század - emlékezés - kollektív emlékezet
159.953 *** 943.9"19" *** 94"19" *** 323.282(439)"19"
[AN 3544639]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2014.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Iskolák?!?! : gyerekek, szülők, tanárok / Vekerdy Tamás. - Budapest : Sanoma Media Budapest, cop. 2014. - 183 p. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-092-9 kötött : 2900,- Ft
pedagógiai lélektan - gyermeklélektan - gyermeknevelés - oktatásügy
159.922.7 *** 37.015.3 *** 37.018.1 *** 37.018.2 *** 37.014
[AN 3546232]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2014.
Vitri, Vanessa
Mystic scuba (magyar)
   Misztikus búvárkodás : búvárkalandjaim egy megvilágosodott mesterrel / Vanessa Vitri ; [ford. Edelényi Gyula]. - [Budapest] : Felébredt Tudat K., cop. 2014. - 332, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8766-3 fűzött : 3590,- Ft
meditáció - buddhizmus - búvárkodás - memoár
615.851.86 *** 294.3 *** 797.215(0:82-94)
[AN 3546262]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2014.
White, Paul (1910-1992)
Jungle doctor operates (magyar)
   Műtétek a dzsungelben / Paul White. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 16 p. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5185-60-9)
Ausztrália - orvos - ausztrál irodalom - 20. század - memoár
61(94)(092)White,_P.(0:82-94) *** 820-94(94)=945.11
[AN 3547278]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2014.
White, Paul (1910-1992)
Maasai (magyar)
   Maszáj : az evangélium sorsfordító ereje egy afrikai törzs életében / Paul White. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 184 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-54-8 fűzött
Tanzánia - orvosi tevékenység - ausztrál irodalom - dokumentumregény
616-08(678)(0:82-31) *** 820-31(94)=945.11
[AN 3547277]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2014.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Love's executioner & other tales of psychotherapy (magyar)
   Szerelemhóhér és más pszichoterápiás történetek / Irvin D. Yalom ; [ford. Biró Sándor és Nagy Csilla]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 334 p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-053-3 fűzött : 2900,- Ft
pszichoterápia - memoár
615.851(0:82-94)
[AN 3551847]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8571 /2014.
   Educational technologies in the information- and knowledge-based society : XXVI. Didmattech 2013 International Scientific and Professional Conference : [4th-7th December 2013, Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr] / [ed. Veronika Stoffová] ; [org., publ. by the] University of West Hungary ..., J. Selye University ... - Győr : Univ. of West Hungary Apáczai Cs. J. Faculty, 2014. - 284 p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva angol, magyar, szlovák és lengyel nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-185-8 fűzött
didaktika - információs technika - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 371.3 *** 681.3 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3546079]
MARC

ANSEL
UTF-88572 /2014.
   New technologies in science and education : XXVI. Didmattech 2013 : [International Scientific and Professional Conference] : [4th-7th December 2013, Apáczai Csere János Faculty University of West Hungary in Győr] / [ed. Veronika Stoffová] ; [org., publ. by the] University of West Hungary ..., J. Selye University ... - Győr : Univ. of West Hungary Apáczai Cs. J. Faculty, 2014. - 254 p. : ill. ; 22 cm
Váltakozva angol, magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-184-1 fűzött
információs technika - tanulás - oktatás - módszertan - konferencia-kiadvány
681.3 *** 37.025 *** 371.332 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3546080]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8573 /2014.
   Kis Bence és kis szűcs.. / [szerk. Takács Ágnes, Homonai Karolina, Molnár Máté] ; [kiad. a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete]. - [Szeged] : Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyes., [2014]. - 102 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-7667-4 fűzött
Európa - kemence - sütés - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
683.95 *** 664.65 *** 641.568(4)(083.12)
[AN 3546209]
MARC

ANSEL
UTF-88574 /2014.
Rózsás József
   Zoltai János / [írta Rózsás József]. - Bóly : [Önkormányzat], 2014. - 59 p. : ill. ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719 ; 1/b.)
ISBN 978-963-08-9196-7 fűzött
Zoltai János (1925-)
Magyarország - asztalosság - 20. század - 21. század - életrajz
674.23(439)(092)Zoltai_J.
[AN 3546007]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8575 /2014.
   60 éves a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság : fejezetek az elmúlt évtized történetéből / [szerk. Laczi Zoltán és Nagy Réka]. - [Szolnok] : Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Ig., 2013. - 109 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Szolnok megye - vízügy - Közép-tiszai-ártér - árvízvédelem - 21. század
627.516(439)(282.243.742)"20" *** 351.79(439.169)
[AN 3547165]
MARC

ANSEL
UTF-88576 /2014.
Cseh Valentin (1978-)
   A Petróleum-kikötő : a csepeli olajipari társaságok története 1945-ig / Cseh Valentin. - Zalaegerszeg : M. Olaj- és Gázip. Múz., 2014. - 132 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 32 cm. - (A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum közleményei, ISSN 2064-4108 ; 49.)
Bibliogr.: p. 125-130.
ISBN 978-963-88950-7-3 kötött : 4700,- Ft
Budapest - Magyarország - ipartörténet - kőolaj-feldolgozás - kikötő
627.2(439-2Bp.)"18/1945" *** 622.323(439)(091) *** 725.342(439-2Bp.)"18/1945"
[AN 3546491]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8577 /2014.
Hidvégi János Péter
   100 éves a Főtaxi / [szerző Hidvégi János Péter]. - Budapest : Főtaxi Zrt., cop. 2013. - 179 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
ISBN 978-963-08-6634-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt. (Budapest)
Budapest - taxi - vállalat - testülettörténet - történeti feldolgozás
656.131(439-2Bp.)(091) *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3546002]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2014.
Horváth Károly
   A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesületének története, 1894-2014 / Horváth Károly, Szabó Gyula. - Budapest : Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyes., 2014. - 186, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9486-9 fűzött
Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete
Magyarország - vasút - önsegélyezés - egyesület - történeti feldolgozás
656.2(439) *** 364.044.62 *** 061.2(439)"189/201"
[AN 3546102]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2014.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Autos (magyar)
   Az autók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2005. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 7.)
Ford. Rigó Zsuzsanna, Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-086-6 fűzött : 3750,- Ft
személygépkocsi - gyermekkönyv
629.114.6(02.053.2)
[AN 3551820]
MARC

ANSEL
UTF-88580 /2014.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Alles über Laster, Bagger und Traktoren (magyar)
   Teherautók, markológépek és traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - 3. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2008. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 11.)
Ford. Rigó Zsuzsanna. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-007-1 fűzött : 3750,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv
629.113(02.053.2)
[AN 3551828]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2014.
Nieländer, Peter (1969-)
Wir entdecken die Weltraum (magyar)
   A világűr felfedezése / [ill. Peter Nieländer] ; [szöveg Andrea Erne]. - 3. utánny. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2007. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 10.)
Ford. Érsek-Obádovics Nándor. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9534-98-8 fűzött : 3750,- Ft
űrkutatás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2)
[AN 3551805]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2014.
   Tanulmányok a vasúti járművek és a járműrendszer-analízis témaköreiből : emlékkönyv prof. Dr. Zobory István 70. születésnapja alkalmából / [szerk. Sábitz László]. - Budapest : Öt Évszak Kft., 2014. - 309, [8] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9690-0 kötött
sínhez kötött jármű - közlekedésgépészet - közlekedésmérnöki ismeretek - emlékkönyv
629.4 *** 621
[AN 3545956]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8583 /2014.
Babai Dániel (1982-)
   "Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát" : hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben : traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians) / [szerzők ... Babai Dániel, Molnár Ábel, Molnár Zsolt] ; [kiad. ... MTA Bölcsésztudományi[!] Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet és MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet]. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int. ; Vácrátót : MTA Ökológiai Kuatóközp. Ökológiai és Botanikai Int., 2014. - 173 p. : ill., színes ; 21x30 cm
Bibliogr.: p. 165-173.
ISBN 978-963-9627-75-8 kötött
Gyimes - biogazdálkodás - paraszti gazdálkodás - flóra
631.147(498.4Gyimes) *** 631.115.1(498.4Gyimes) *** 581.9(498.4Gyimes)
[AN 3546077]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2014.
Bathó Edit, H. (1956-)
   A szőlő termesztése a Jászságban / Bathó Edit. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány, 2014. - 224 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek, ISSN 0237-224X)
Bibliogr.: p. 154-161. - Összefoglalás angol, német, lengyel, olasz és orosz nyelven
ISBN 978-963-7113-39-0 kötött
Jászság - szőlőtermesztés - borászat
634.8(439Jászság) *** 663.2(439Jászság)
[AN 3546764]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2014.
   Furioso-North Star ménkönyv, 1993-2013 / [szerk. Csíkvári Mónika]. - [Budapest] : Furioso-North Star Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2014. - 248 p. ; 31 cm
Kötött
Magyarország - lótenyésztés - törzskönyvezés - ezredforduló
636.12.082(439)
[AN 3547008]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2014.
   A hazai szarvasgombászat múltja, jelene és jövője / [szerk. Bratek Zoltán, Merényi Zsolt] ; [közread. a] Magyar Szarvasgombász Szövetség. - [Budapest] : M. Szarvasgombász Szövets., [2014]. - 26 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7740-4 fűzött
Magyarország - mikológia - szarvasgomba
635.85(439) *** 582.282.18
[AN 3546193]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2014.
Hecker Walter (1937-)
A bábolnai arab lótenyésztés története (bőv. kiadása)
   A Bábolnai Arab Ménes / Hecker Walter. - [Budapest] : IAT K., cop. 2014. - 307 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-615-5068-15-7 kötött : 9990,- Ft
Bábolna - ménes - lótenyésztés - történeti feldolgozás
631.11(439-2Bábolna)(091) *** 636.1
[AN 3550248]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2014.
Hecker Walter (1937-)
A bábolnai arab lótenyésztés története (bőv. kiadása)
   A Bábolnai Arab Ménes / Hecker Walter ; [közread. a Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete]. - [Budapest] : Mo. Arablótenyésztők Egyes., cop. 2014. - 307 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 192-193.
ISBN 978-963-08-9270-4 kötött
Bábolna - ménes - lótenyésztés - történeti feldolgozás
631.11(439-2Bábolna)(091) *** 636.1
[AN 3550243]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2014.
Honty Katalin (1940-)
   Az utolsó fehérvári serfőző : Friedrich Peuser - Peuser Frigyes és családja : család- és kortörténet a székesfehérvári Sörház és a Sörházi malom krónikájával / Honty Katalin. - Székesfehérvár : Szerző, 2014. - 312 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9392-3 fűzött
Peuser család
Székesfehérvár - ipartörténet - söripar - 18. század - 19. század - 20. század - családtörténet
663.4(439-2Székesfehérvár)"17/19" *** 725.42(439-2Székesfehérvár) *** 929.52(439)Peuser
[AN 3546579]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2014.
   Húsmarhatenyésztés, gyepgazdálkodás, természetvédelem, vidékfejlesztés a Rio Alto Kft.-nél = Beef cattle farming, grassland management, nature conservation and rural development with Rio Alto Ltd. - [Kaposvár] : Rio Alto Kft., 2014. - 81 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9113-4 kötött
Rio Alto Kft. (Kaposvár)
Kaposvár - szarvasmarha-tenyésztés - legelőgazdálkodás - vállalat
636.2 *** 636.083.51 *** 061.5(439-2Kaposvár)
[AN 3546150]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2014.
Weller, Ursula (1996-)
Die Katze (magyar)
   Cicák / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Patricia Mennen]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini ; 7.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-185-6 fűzött : 2450,- Ft
macska - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3551748]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2014.
Youth Scientific Forum (20.) (2014) (Keszthely)
   20th Youth Scientific Forum : 23-24 May 2014, Keszthely ... / ed. Szabolcs Bene ; [org., publ. by the] University of Pannonia Georgikon Faculty. - Keszthely : Univ. of Pannonia Georgikon Fac., [2014]. - 600 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-57-7 fűzött
Magyarország - agrártudomány - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
63 *** 338.43(439) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3545751]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8593 /2014.
   Derecskei ízek / [... szerk. Fülepné Sipos Ilona Eszter] ; [kiad. a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Derecske : Derecske Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2014. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-7178-5 kötött
Derecske - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439-2Derecske)(083.12)
[AN 3546035]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2014.
Magyar Elek (1875-1947)
   Az ínyesmester szakácskönyve / Magyar Elek. - Pécs : Alexandra, 2014, cop. 2007. - 607 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-370-465-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3550315]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2014.
   Nagyanyáink főzték / [szerk. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya, Polónyi Péter] ; [ford. Jaszmann Gabriella]. - Ceglédbercel : Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifj. Egyes., 2014. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ceglédberceli füzetek, ISSN 2064-468X ; 3.)
Magyar és német nyelven
ISBN 978-963-08-9514-9 fűzött
nemzeti étel - ételspecialitás - magyarországi németek - szakácskönyv
641.568(=30)(439-2Ceglédbercel)(083.12)
[AN 3546033]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2014.
   Szülinapi receptek : készült a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. sz. Fiókkönyvtára fennállásának 85. évfordulója alkalmából / [kiad. a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár]. - Dunakeszi : Kölcsey F. Városi Kvt., 2013. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963)
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3546823]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2014.
   Terített asztalaink üzenete : tájak, korok, jeles napok és hétköznapok asztalai / [... szerk. Szeleczky Ildikó] ; [fényképezte Csíkszentmihályi Márton] ; [közread. a] Vendégvárás Művészete Egyesület. - [Szentendre] : Vendégvárás Művészete Egyes., 2014. - 280 p. : ill., színes ; 23x24 cm
Bibliogr.: p. 242-243. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-8968-1 kötött
Magyarország - terítés - anyagi kultúra - 19. század - 20. század - album
642.6(439)"18/19" *** 008(439)"18/19"
[AN 3546192]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8598 /2014.
Gyenge Zoltán (1962-)
   Kép és mítosz : a mitológia esztétikája / Gyenge Zoltán. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 232 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr.: p. 229-232.
ISBN 978-963-279-388-7 fűzött : 3600,- Ft
művészetfilozófia - görög-római mitológia - esztétika - festészet
111.852 *** 292 *** 398.221(37/38) *** 75.01
[AN 3545872]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2014.
Molnár Attila Károly (1961-)
   A szabadságolt lelkiismeret / Molnár Attila Károly ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2014-. - 23 cm
etika - lelkiismeret
17.024.1 *** 17
[AN 3547283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 309 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-509-2 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3547284] MARC

ANSEL
UTF-88600 /2014.
Popovics Zoltán (1969-)
   A prezentifikáció fenomenológiája / Popovics Zoltán. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2014. - 391 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-776-7 fűzött : 3450,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - filozófus - 19. század - 20. század - fenomenológia
165.62 *** 1(430)Husserl,_E.
[AN 3546819]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2014.
Somlyó Bálint (1957-)
   Kerülő úton / Somlyó Bálint. - Budapest : Kijárat, 2014. - 154, [4] p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. [157-158].
ISBN 978-615-5160-37-0 fűzött : 2700,- Ft
filozófiatörténet - művészetfilozófia - világirodalom története
1(091) *** 82(091) *** 82.01
[AN 3546573]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8602 /2014.
Angot, Marie-Benoîte
Les maisons d'adoration (magyar)
   Az imádás hajlékai / Marie-Benoîte Angot ; [ford. Héjj Éva]. - [Budapest] : Marana Tha, 2014. - 194 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 190.)
ISBN 978-615-5259-10-4 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3545481]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2014.
   Felebarát vagy embertárs : bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon / [szerk. Fabiny Tibor, Pecsuk Ottó, Zsengellér József] ; [közread. a] Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány ... - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp. Alapítvány : Luther : Kálvin, 2014. - 247 p. ; 24 cm
A Budapesten, 2013. ápr. 2-3-án "Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon" címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-380-038-6 fűzött : 2300,- Ft
ISBN 978-963-558-271-6
Magyarország - bibliakutatás - fordítás - történeti feldolgozás
22=03=945.11(091)
[AN 3545494]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2014.
Kaposvári Kálmán
   Fejezetek Gyömrő és a 100 éves Jézus Szíve Egyházközség történetéből / Kaposvári Kálmán. - Gyömrő : Kaposvári K., 2014. - 174 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9731-0 fűzött
Gyömrői Római Katolikus Egyházközség
Gyömrő - egyházközség - római katolikus egyház - helytörténet - történeti feldolgozás
282(439-2Gyömrő)(091) *** 943.9-2Gyömrő
[AN 3545988]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2014.
Marton Marcell (1887-1966)
   Szépszeretet : Marton Marcell karmelita atya önéletrajzi írása / [közread. a] Sarutlan Karmelita Rendtartomány. - Kritikai kiad., 2. átd., kibőv. vált. - Budapest : Sarutlan Karmelita Rendtartomány, 2014. - 351, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5218-02-6 kötött
Marton Marcell (1887-1966)
Magyarország - karmeliták - szerzetes - 20. század - memoár
271.73(439)(092)Marton_M.(0:82-94)
[AN 3551742]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2014.
   Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete / szerk. Hermann István. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2014. - 304 p. : ill. ; 25 cm. - (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, ISSN 0134-112X ; 33.)
A Veszprémben, 2012. szept. 13-14-én megrendezett konferencia előadásainak szerkeszett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-36-7 kötött
Biró Márton (1693-1762)
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - egyházpolitika - katolicizmus - katolikus egyház - püspök - 18. század
282(439)"17" *** 322(439)"17" *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"17" *** 282(439)(092)Bíró_M.
[AN 3545610]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2014.
Pálhegyi Ferenc (1935-)
   Mitől leszünk keresztyének? / Pálhegyi Ferenc ; [ill. Gaál Éva] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - 60 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5446-03-0 fűzött
kereszténység
23/28
[AN 3545474]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2014.
   "Pásztora igaz ügyeknek" : "... akinek Isten, a haza és a szegény nép ügye volt a legfontosabb" : Dr. Közi Horváth József emlékkönyv / [közread. a Közi Horváth József Népfőiskola]. - Agyagosszergény : Közi Horváth J. Népfőisk., 2014. - 109 p. : ill. ; 21 cm
Az Agyagosszergényen, 2012. nov. 4-én és 2013. szept. 29-én rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai
ISBN 978-963-08-9604-7 fűzött
Közi Horváth József (1903-1988)
Magyarország - katolikus pap - politikus - 20. század
282(439)(092)Közi_Horváth_J. *** 32(439)(092)Közi_Horváth_J.
[AN 3546128]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2014.
Sándor Balázs (1971-)
   Reformok, vagy reformáció? : tanulmányok Kálvin mennyei születésnapjára az egyház életfolyamatainak megújulásáról / Sándor Balázs. - [Cegléd] : Axiosz, 2014. - 255 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9208-7 fűzött
református egyház - hitvallás - egyháztörténet - 16. század
284.2"15" *** 238.2
[AN 3545965]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2014.
Szatmári Nóra
   Titkos angyali számkombináció : csodás üzenetekkel : hívd magadhoz az angyalod! / Szatmári Nóra. - [Budapest] : Illia, cop. 2014. - 150 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5439-10-0 kötött : 2990,- Ft
ezoterika - angyal
235.1 *** 133.25
[AN 3545999]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2014.
Szedmák András
   Judit könyve : bevezetés és kommentár Judit könyvéhez / Szedmák András. - Szeged : Agapé, 2014. - 208 p. ; 24 cm. - (Scriptura, ISSN 1418-2297 ; 5.)
Bibliogr.: p. 203-206.
ISBN 978-963-458-389-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Judit könyve
bibliamagyarázat
229.22.07
[AN 3546852]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2014.
Teresa de Jesus (1515-1582)
Camino de perfección (magyar)
   A tökéletesség útja / Avilai Szent Teréz ; [ford., a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta Sajó Tamás és Templom Kata]. - [Magyarszék] : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel K., 2014. - 270 p. : ill. ; 20 cm. - (Avilai Szent Teréz összes művei ; 3.)
ISBN 978-615-5147-43-2 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - gondolkodás
242 *** 244
[AN 3551895]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2014.
Wallace, Frank
Noch heute? (magyar)
   Még ma? : 3 előadás az Úr Jézus eljöveteléről / Frank Wallace. Szabadon Isten számára : a Római levél 5-7. fejezeteinek magyarázata / Karl-Heinz Weber. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 125 p. ; 20 cm
Egys. cím: Noch heute?. Befreit für Gott
ISBN 978-615-5189-57-9 fűzött
Jézus
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
eschatologia - bibliamagyarázat
236.93 *** 227.12.07
[AN 3547287]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8614 /2014.
Ábrahám Vera
   Fejezetek Balatonberény zsidóságának történetéből és a Bét Olám / [Ábrahám Vera, Kovács Ilona]. - Balatonberény : [Kovács I.], 2014. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 978-963-08-9461-6 fűzött
Balatonberény - zsidóság - temető - helytörténet
316.347(=924)(439-2Balatonberény)(091) *** 718(439-2Balatonberény)(=924) *** 943.9-2Balatonberény
[AN 3545791]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2014.
   Átány : a megtalált hagyomány és az önfenntartás / [fel. szerk. Schwarcz Gyöngyi]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 100 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 2.)
A Budapesten, "Önfenntartó falu - fenntartható vidék - jó gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében" címmel rendezett műhelykonferencia-sorozat 2013. december 3-án tartott konferenciájának anyaga. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia
ISBN 978-615-80016-1-8 fűzött
Átány - falukutatás - vidékfejlesztés - falu - konferencia-kiadvány
316.334.55(439-2Átány) *** 711.437(439-2Átány) *** 911.373(439-2Átány) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3546220]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2014.
   Azonosságtudat az olvasztótégelyben : a gradistyei horvátok identitásának szociológiai vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel Vas megye 7 településén / [szerk. Tasi István ...] ; [közread. a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar]. - Jászberény : SZIE Alkalmazott Bölcsészeti és Ped. Kar, 2013. - 118 p. : ill., színes, főként térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-[119]. - Összefoglalás angol és horvát nyelven
ISBN 978-963-217-606-2 fűzött
Vas megye - magyarországi horvátok - nemzettudat
316.347(=862)(439.111) *** 316.63
[AN 3546078]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2014.
   A battonyai zsidóság emlékkönyve / [... szerk. és összeáll. Palkó Lajosné] ; [kiad. a Városi Művelődési Központ és Könyvtár ...]. - Battonya : Városi Műv. Közp. és Kvt., 2014. - 87p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 978-963-08-9467-8 fűzött
Battonya - zsidóság - holokauszt - helytörténet
316.347(=924)(439-2Battonya)(091) *** 323.12(=924)(439-2Battonya)"194" *** 943.9-2Battonya
[AN 3545794]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2014.
Bráz János (1951-)
   Szél, rózsa, bokor : a befogadó ország : vendéglátó magyarok a Kárpát-medencében / Bráz János. - Veszprém : Godzsa Z., 2014. - 165 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-88917-3-0 fűzött
Magyarország - nemzetiség
316.347(=00)(439)
[AN 3545469]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2014.
Czirmayné Kocsis Róza
   Tanyasirató / Czirmayné Kocsis Róza. - [Hajdúböszörmény] : Szerző, [2014]. - 117 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9451-7 fűzött
Hajdúböszörmény - magyar irodalom - tanya - hétköznapi élet - elbeszélés
316.334.55(439-2Hajdúböszörmény)(0:82-32) *** 711.438(439-2Hajdúböszörmény)(0:82-32)
[AN 3545885]
MARC

ANSEL
UTF-88620 /2014.
Demmel József (1982-)
   A kettős identitás ára : a békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban / Demmel József. - Békéscsaba : Orsz. Szlovák Önkormányzat Kutint., 2014. - 163 p. : ill. ; 20 cm. - (Kor/ridor könyvek, ISSN 2064-7727 ; 1.)
Bibliogr.: p. 143-157. - Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-5330-02-5 fűzött
Szeberényi Gusztáv Adolf (1816-1890)
Szeberényi család
Békés megye - magyarországi szlovákok - családtörténet - püspök - evangélikus egyház - 19. század
316.347(=854)(439)"18" *** 929.52(439)Szeberényi *** 284.1(439)(092)Szeberényi_G._A.
[AN 3545865]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2014.
Girard, René (1923-)
Le bouc émissaire (magyar)
   A bűnbak / René Girard ; [ford. Jakabffy Imre, Jakabffy Éva]. - Budapest : Gondolat, 2014. - 346 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-265-7 fűzött : 2950,- Ft
konfliktus - előítélet - ellenségkép - teológia - mitológia
316.48 *** 316.647.82 *** 21 *** 291.13
[AN 3545607]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2014.
Kónya Annamária
   Szlovák reformátusok a XVI-XVIII. században / Kónya Annamária, Kónya Péter. - Sárospatak : Hernád, 2013. - 193, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 187-193.
ISBN 978-963-89817-6-9 fűzött
Magyarország - református egyház - szlovákok - egyháztörténet - 16. század - 17. század - 18. század
316.347(=854)(439)"15/17" *** 284.2(439)"15/17"
[AN 3546582]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2014.
   Külhoni magyar ifjúságkutatás, 2014 : metszetek / [fel. szerk. Bali János, Marelyin Kiss József]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 130 p. ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 6.)
Válogatás a Budapesten, 2014. április 10-én és április 24-én rendezett műhelykonferenciák előadásaiból. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia
ISBN 978-615-80016-7-0 fűzött
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - 21. század
316.37-053.6/.8(4-11)(=945.11)"201"
[AN 3546214]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2014.
Lebrecht, Michael (1757-1807)
Über den National-Charakter der in Siebenbürgen befindlichen Nationen (magyar)
   Az Erdélyben található nemzetek nemzeti jelleméről / Michael Lebrecht ; ford. Lőkös Péter. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 112.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-51-6 fűzött
Erdély - történelem - nemzetiség - nemzeti karakter - 18. század
316.356.4(=00)(439.21) *** 316.347(=00)(439.21)"17" *** 943.921(=00)
[AN 3545927]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2014.
   Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás és szomszéd településeinek, valamint Muraköz megye općinák társadalmi-gazdasági tényezőinek elemző bemutatása / Bali Lóránt szerk. - Szeged : Egyes. Közép-Európa Kutatására, 2014. - 479 p. ; 21 cm. - (Közép-európai monográfiák, ISSN 2062-3712 ; 9.)
Bibliogr.: p. 479.
ISBN 978-963-89724-4-6 fűzött
Muraköz - területi statisztika - demográfia - statisztikai adatközlés - 21. század
311.313(439Muraköz)"200/201"(083.41) *** 311.313(497.13Muraköz)"200/201"(083.41) *** 314(439Muraköz)"200/201"(083.41) *** 314(497.13Muraköz)"200/201"(083.41)
[AN 3546857]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2014.
Őri Péter (1963-)
   Residence patterns in nineteenth century Hungary : evidence from the Hungarian mosaic sample / by Péter Őri, Levente Pakot. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 20.)
Bibliogr.: p. 37-40.
ISBN 978-963-235-452-1 fűzött
Magyarország - háztartás-statisztika - történeti statisztika - népszámlálás - 19. század - statisztikai adatközlés
312.5(439)"186"(083.41)
[AN 3545862]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2014.
Pease, Allan
Body language (magyar)
   Testbeszéd : gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease ; [ford. Walkóné Békés Ágnes]. - 23. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 222, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-139-4 fűzött : 3300,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3551951]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2014.
Schulz von Thun, Friedemann (1944-)
Miteinander reden. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung (magyar)
   Kommunikációs stílusok : differenciáló kommunikációpszichológia / Friedemann Schulz von Thun ; [ford. Schulcz Katalin]. - Budapest : Háttér, cop. 2014. - 311 p. : ill. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
Bibliogr.: p. 307-311.
ISBN 978-615-5124-29-7 fűzött : 2990,- Ft
interperszonális kommunikáció - lélektan
316.472.4 *** 316.77 *** 159.9
[AN 3545506]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2014.
Szabó Jenő (1942-)
   Hurrá! Hurrá! Hurrá! : megöregedtünk / Szabó Jenő. - Debrecen : Uropath Bt., cop. 2014. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5427-01-5 fűzött
idős - öregkor higiénéje - dialógus
316.37-053.9(0:82-83) *** 613.98(0:82-83)
[AN 3545944]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2014.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
La civilización del espectáculo (magyar)
   A látványcivilizáció / Mario Vargas Llosa ; [ford. Scholz László]. - Budapest : Európa, 2014. - 270, [6] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9601-9 kötött : 3290,- Ft
perui irodalom - kultúra - esszé
316.7 *** 008 *** 860-4(85)=945.11
[AN 3546325]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2014.
Vincze János
   Regnum Marianum szimbólum : határok nélküli nemzeti tanoda, XXI. század ; Magyarország felemelkedésének programtervezete, 2014-2018 / Vincze János. - Budapest : NDP K., 2014. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-106.
ISBN 978-963-9775-54-1 fűzött
Magyarország - magyarságtudat - keresztény egyesület és szervezet - cserkészet
316.63(=945.11) *** 267(439)Regnum_Marianum *** 061.213cserkészet(439)
[AN 3546728]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2014.
Zsohár Melinda
   Tabajd anno.. / Zsohár Melinda. - [Tabajd] : [Önkormányzat], 2014. - 97 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Közread. Tabajd Község Önkormányzata
ISBN 978-963-08-7705-3 kötött
Tabajd - parasztság - hétköznapi élet - helytörténet
316.343.64(439-2Tabajd) *** 943.9-2Tabajd
[AN 3546187]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8633 /2014.
Nemere István (1944-)
   Háremek titkai / Oscar Welden. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-101-5 fűzött
Oszmán-török Birodalom - hárem - nők a társadalomban - iszlám
392.841.2(560 *** 316.37-055.2(560) *** 297
[AN 3550374]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2014.
Pethő Mária (1951-)
   Kalotaszeg népi táplálkozása és szokásai / Pethő Mária Anna. - Budapest : Püski, 2014. - 169 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-168.
ISBN 978-963-302-136-1 fűzött
Kalotaszeg - Erdély - magyar néprajz - határon túli magyarság - étkezési szokás - ételspecialitás - ételrecept
392.8(=945.11)(498.4Kalotaszeg) *** 641.568(=945.11)(498.4Kalotaszeg)(083.12)
[AN 3546149]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2014.
Trapp, Kyrima (1968-)
Wir entdecken die Ritterburg (magyar)
   A lovagvár / [ill. és szöveg Kyrima Trapp]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 22.)
Ford. Götz Edina. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-151-1 fűzött : 3750,- Ft
udvari élet - lovagi torna - gyermekkönyv
394.012(02.053.2)
[AN 3551803]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2014.
   Útravaló mesék. - Sopron : Hotel Lövér, [2014]. - 58 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - kifestőkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3545724]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8637 /2014.
Benyus Máté
   Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez, 1949-1953 / ... írta, ford. és sajtó alá rend. Benyus Máté, Csernus-Lukács Szilveszter, Tóth Marcell. - Szeged : JATE Press, 2014. - 49, [5] p. ; 24 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 92.)
Bibliogr.
Fűzött
Nagy-Britannia - Jugoszlávia - külpolitika - diplomáciatörténet - 1945 utáni időszak
327(410)"1949/1953"
[AN 3546897]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2014.
Egedy Gergely (1953-)
   Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban : John Adamstől Russell Kirkig / Egedy Gergely. - [Budapest] : Századvég, cop. 2014. - 560 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 523-550.
ISBN 978-615-5164-15-6 fűzött : 4500,- Ft
Egyesült Államok - konzervativizmus - 18. század - 19. század - 20. század
329.11(73)"17/19"
[AN 3545427]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2014.
Ember Alex (1975-)
   Az Európai Unió : ismertető füzet az Európai Unió működéséről és felépítéséről / Ember Alex, Molnár Viktor ; [közread. a Magyar Munkaügyi Alapítvány]. - [Szeged] : M. Munkaügyi Alapítvány, 2014. - 38 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9516-3 fűzött
Európai Unió
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 3546848]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2014.
Gödri Irén
   Immigration or emigration country? : migration trends and their socio-economic background in Hungary : a longer-term historical perspective / by Irén Gödri, Béla Soltész, Boróka Bodacz-Nagy. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - (Working papers on population, family and welfare, ISSN 1588-3396 ; 19.)
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 978-963-235-451-4 fűzött
Magyarország - migráció - munkaerő - munkaerőpiac - gazdaságszociológia - 21. század
325.1(439)"200/201" *** 331.5(439)"200/201" *** 331.101.262(439) *** 316.344.2(439)
[AN 3545857]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2014.
   Hegedüs Sándor, a százkezű politikus : tanulmányok, dokumentumok / szerk. Katona Tamás és Szász Zoltán. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 606 p., [48] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött : 4500,- Ft
Hegedüs Sándor (1847-1906)
Magyarország - politikus - újságíró - 19. század - századforduló - magyar irodalom - beszéd - publicisztika
32(439)(092)Hegedüs_S. *** 070(439)(092)Hegedüs_S. *** 894.511-92
[AN 3547102]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2014.
   A állam mérhetősége : Jó Állam Kutatóműhely : ÁROP-2.2.21-001 "Tudásalapú közszolgálati előmenetel" : [tanulmányok] / [szerk. Kaiser Tamás, Kis Norbert] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2014. - 294 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-78-8 fűzött
állam - jogállam - kormányzati politika - közigazgatás
321.01 *** 321.72 *** 328.13 *** 35
[AN 3547281]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2014.
   Kisebbségek és nemzeti közösségek : a külhoni magyarság jogvédelmének hagyományos és új útjai / [fel. szerk. Schwarcz Gyöngyi]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 99 p. ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 4.)
A Budapesten, "Nemzetstratégiai Akadémia" címmel rendezett konferencia-sorozat 2014. március 6-án tartott konferenciájának anyaga. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80016-4-9 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - kisebbségi kérdés - határon túli magyarság - kisebbségi politika - konferencia-kiadvány
323.1(=00)(439) *** 323.1(=945.11)(4-11) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3546223]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2014.
   Kompromisszumok a közép-európai politikai kultúrában : [a Habsburg Történeti Intézet és a Budapesti Andrássy Egyetem Közép-Európa Tanulmányok Fakultásának 2012-es konferenciája] / Gerő András szerk. ; [kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány és a Habsburg Történeti Intézet]. - Budapest : Habsburg Tört. Int. : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2014. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89981-1-8 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - politikai alku - politikai kultúra - belpolitika - 17. század - 19. század - 20. század
323(439)"18/19" *** 32(4-11)"18/19" *** 323(439)"16" *** 316.485
[AN 3547484]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2014.
   Magyarország első évtizede az Európai Unióban, 2004-2014 / Marján Attila szerk. ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet. - Budapest : NKE Nk. Int., 2014. - 574 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 551-556.
ISBN 978-615-5305-42-9 kötött
Magyarország - európai integráció - 21. század
327.39(4-62)"200/201" *** 327(439)"200/201"
[AN 3546991]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2014.
Máthé Áron (1977-)
   A zuglói nyilasok pere, 1967 : értelmezési lehetőségek / Máthé Áron. - [Budapest] : Századvég, cop. 2014. - 278 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 239-244.
ISBN 978-615-5164-16-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Budapest. 14. kerület - nyilaskeresztes párt - jogeset - holokauszt - Kádár-korszak
329.18(439-2Bp.XIV.)"194" *** 34.096(439)"196" *** 323.12(=924)(439)"194"
[AN 3545429]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2014.
   Migráció : képben vagy? / [szerk. Barcza Ildikó, Hetzer Kata] ; [közread. a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület]. - Budapest : Menedék - Migránsokat Segítő Egyes., 2014. - 60 p. : ill., színes ; 17x24 cm + mell.
ISBN 978-963-89566-3-7 fűzött
migráció - társadalomismeret - oktatási segédlet
325 *** 37.035 *** 372.832.5(072)
[AN 3545934]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2014.
Nagy Attila (1949-)
   2014 : az évfordulók éve / Nagy Attila. - Debrecen : Uropath K., cop. 2014. - 218, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5427-03-9 fűzött
Magyarország - belpolitika - 21. század - pamflet
323(439)"201"(0:82-92)
[AN 3546024]
MARC

ANSEL
UTF-88649 /2014.
Nagy Dávid (1984-)
   Matthew Calbraith Perry 1853-1854-es expedíciója Japánban / ... írta, ford. és sajtó alá rend. Nagy Dávid. - Szeged : JATE Press, 2014. - 31, [5] p. : ill. ; 24 cm. - (Documenta historica, ISSN 1216-0954 ; 91.)
Bibliogr.: p. 30-31.
Fűzött
Perry, Matthew Calbraith (1794-1858)
Egyesült Államok - Japán - külkapcsolat - katonatiszt - 19. század
327(73)"185" *** 327(520)"185" *** 355(73)(092)Perry,_M.,_C.
[AN 3546894]
MARC

ANSEL
UTF-88650 /2014.
   A nagypolitikától a hétköznapokig : a magyar holokauszt 70 év távlatából : 2014. május 14-15. = From high politics to everyday life : the Hungarian holocaust from the perspective of 70 years : May 14-15, 2014 / [szerk. Molnár Judit] ; [rend., közread. a] SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék, Szegedi Zsidó Hitközség. - Szeged : SZTE ÁJTK Politológiai Tansz. : Szegedi Zsidó Hitközs., 2014. - 95 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-282-1 fűzött
Magyarország - zsidóság - holokauszt - konferencia-kiadvány
323.12(=924)(439)"1944" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3546841]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2014.
Qʾaṣenelswn, Yiṣḥaq (1886-1944)
Dʾos lyid pwneʿm ʾoysgeʿhargeʿṭn yidyiśn pʾalq (magyar)
   Ének a kiirtott zsidó népről / Jichak Katzenelson. Út az üres éghez / Halasi Zoltán. - Budapest : Kalligram, 2014. - 235, [3] p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5454-20-2 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
Lengyelország - antiszemitizmus - holokauszt - jiddis irodalom - vers
323.12(=924)"1939/1945"(0:82-14) *** 830-088-14(438)=945.11
[AN 3545587]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2014.
Raáb Renáta
   Ausztria schleswigi politikája, 1848-1852 / Raáb Renáta. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 305 p. ; 24 cm + mell. (6 p. : ill., színes ; 22 cm)
Bibliogr.: p. 291-299.
ISBN 978-963-693-487-3 fűzött : 3950,- Ft
Dánia - Ausztria - külpolitika - külkapcsolat - hadtörténet - 19. század
327(436)"181/185" *** 355(489)"184/185" *** 355(436)"184/185" *** 327(489)"181/185"
[AN 3547210]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2014.
Ujváry Gábor (1960-)
   Kultúra nélkül nincs Magyarország / Ujváry Gábor, Vertel Beatrix. - Budapest : Árgyélus K., 2014. - 191 p. : ill., részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-89431-2-5 fűzött : 5990,- Ft
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - kulturális politika - művelődéstörténet - századforduló - Horthy-korszak - történelmi forrás
32(439)(092)Klebelsberg_K. *** 008:323(439)"191/193"(093) *** 930.85(439)"191/193"(093)
[AN 3547013]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8654 /2014.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - Jav. kiad. - [Budapest] : Park, [2014]-. - 22 cm
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
930.85(439)"196/198" *** 943.9"196/198"
[AN 3551905]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], '60 : hatvanas évek / [a képanyagot vál. Rédei Ferenc]. - [2014], cop. 2010. - 415 p., [64] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-530-967-2 kötött : 4500,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - 1960-as évek
943.9"196" *** 930.85(439)"196"
[AN 3551906] MARC

ANSEL
UTF-88655 /2014.
Al-Ḥabtwr, H̲alaf Aḥmad
The autobiography (magyar)
   Önéletrajz / Khalaf Ahmad al-Habtoor ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 616 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-357-335-8 kötött
Al-Ḥabtwr, H̲alaf Aḥmad
Arab Emírségek - híres ember - üzleti élet - 20. század - 21. század - memoár
929(536.2)Al-Ḥabtwr,_H._A.(0:82-94) *** 658.1(536.2)(092)Al-Ḥabtwr,_H._A.(0:82-94)
[AN 3546228]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2014.
   Balatonfüred város kitüntetettjei, 1978-2009-2013 / [szerk.] Zatkalik András ; [a függeléket összeáll. Tóth-Bencze Tamás]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2014. - 180 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 70.)
ISBN 978-963-9990-26-5 fűzött
Balatonfüred - helyi társadalom - híres ember - kitüntetés - életrajzi lexikon
929(439-2Balatonfüred):030 *** 06.068(439-2Balatonfüred)
[AN 3545538]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2014.
Las ciudades perdidas del Amazonas (magyar)
   Amazónia ősi városai / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7820-0 kötött : 1290,- Ft
Amazonas-medence - indiánok - őstörténet - régészet
930.8(=98) *** 904(81)
[AN 3546511]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2014.
Dombóvári Antal (1941-)
   Hévízgyörk története / Dombóvári Antal ; [... kiad. Hévízgyörk Önkormányzata]. - Hévízgyörk : Önkormányzat, [2014]. - 196 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-195.
ISBN 978-963-08-9011-3 fűzött : 1000,- Ft
Hévízgyörk - helytörténet
943.9-2Hévízgyörk
[AN 3546261]
MARC

ANSEL
UTF-88659 /2014.
   Az első világháború, 1914-1918 : tanulmányok és dokumentumok / Németh István szerk. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 474 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459-466.
ISBN 978-963-236-836-8 fűzött : 3900,- Ft
történelem - első világháború - történelmi forrás
940"191"(093)
[AN 3546955]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2014.
   Emberek aranyban - fejedelmi sírok leletei a sztyeppe piramisaiból című kiállítás katalógusa / [kiad. a Civil Régészeti Alap Egyesület]. - [Budapest] : Civil Régészeti Alap Egyes., cop. 2014. - 118 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Veszprémben, 2014. ápr. 3 - jún. 30. között tartották. - Bibliogr.: p. 114-117.
ISBN 978-963-08-9774-7 fűzött
Kazahsztán - régészet - vaskorszak - szkíták - ötvösség - kiállítási katalógus
904(574)"738" *** 904(395.1) *** 739.2(395.1) *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3546903]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2014.
Evans, Richard J. (1947-)
The coming of the Third Reich (magyar)
   A Harmadik Birodalom születése : hogyan verték szét a nácik a demokráciát és kerültek hatalomra Németországban / Richard J. Evans ; [ford. Sóskuthy György, Zsuppán András, Varga Benjámin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 597, [2] p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 524-570.
Kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-355-140-0)
Németország - történelem - két világháború közötti időszak
943.0"191/193"
[AN 3551950]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2014.
Fischer Ferenc (1953-)
   A kétpólusú világ, 1945-1989 : tankönyv és atlasz / Fischer Ferenc. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 396 p., LVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Studia historiae, ISSN 1787-8985). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 377-389.
ISBN 978-963-9542-85-3 kötött : 8500,- Ft
világtörténelem - hidegháború - 20. század
94"194/198" *** 327.54(100)"194/198"
[AN 3551867]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2014.
Hankiss Elemér (1928-)
   A befejezetlen ember : gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról / Hankiss Elemér. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 342 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-594-9 kötött : 3490,- Ft
kultúra - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
930.85 *** 008 *** 894.511-4
[AN 3546288]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2014.
Horvát János (1944-)
   Kubai retró [elektronikus dok.] / Horvát János. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Geopen, 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5331-18-3
Kuba - helyismeret - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
930.85(729.1) *** 908.729.1
[AN 3550500]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2014.
Horváth Győző (1945-)
   Történelmi tükörképek : Szil község 20. századi képes kalauza / [írta és szerk. Horváth Győző] ; [kiad. Szil Község Önkormányzata]. - Szil : Önkormányzat, 2014. - 98 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9560-6 fűzött
Szil - helytörténet - helyismeret - hétköznapi élet
943.9-2Szil *** 908.439-2Szil
[AN 3545995]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2014.
Horváth Miklós (1953-)
   Budapest 1956 : időutazás : a journey to the past / [... írta, ... képeket vál.] Horváth Miklós ; [a helyszínfotókat kész. Szikits Péter] ; [... szöveget ford. Sallay Gergely Pál] ; [a térképeket szerk. Abonyi György] ; [közread. a] Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : Hadtört. Int. és Múz., cop. 2014. - 143 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-7097-64-5 * kötött : 3610,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7079-64-5)
Budapest - 1956-os forradalom - helytörténet - helyismeret - 21. század - fényképalbum - történelmi forrás
943.9-2Bp."1956"(084.12) *** 908.439-2Bp."200/201"(084.12)
[AN 3547119]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2014.
Kelényi Angelika, R.
   Szulejmán : sorozat és történelem. - Budapest : [R. Kelényi A.], 2014. - 198 p. ; 21 cm
Szerzők Kelényi Angelika, R., Jencsel Éva. - Bibliogr. : p. 197-198.
ISBN 978-963-08-9265-0 fűzött
Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
Oszmán-török Birodalom - uralkodó - történelem - művelődéstörténet - 16. század - televíziós műsorszám
956.0(092)Szulejmán,_I. *** 956.0"15" *** 930.85(560)"15" *** 791.9.097(560)
[AN 3545629]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2014.
Kóka Rozália (1943-)
   Mátyás király neve napja : száz szép mese Mátyás királyról / Kóka Rozália ; Gyulai Líviusz metszeteivel. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 303 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-299.
ISBN 978-963-9680-80-7 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - magyar néprajz - uralkodó - 15. század - népmese
943.9(092)Mátyás,_I.(0:82-34) *** 398.223(=945.11)(092)Mátyás,_I.
[AN 3545519]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2014.
   A közös haza konfliktusai : a Kárpát-medence népei és kelet-közép-európai kapcsolataik / [... szerk. Ujváry Gábor] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - [Székesfehérvár] : KJF, 2014. - 223 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5075-18-6 fűzött
magyar történelem - kisebbségkutatás - magyarság
943.9 *** 316.347(=00)(439) *** 323.1(=945.11)
[AN 3547094]
MARC

ANSEL
UTF-88670 /2014.
Lantos Antal (1929-)
   Cinkota története / Lantos Antal. - Budapest : Corvin Művel. Ház, 2009-. - 24 cm
Cinkota - Budapest. 16. kerület - helytörténet - történelmi forrás
943.9-2Bp.XVI.(093) *** 943.9-2Cinkota(093)
[AN 2897732]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1920-tól 1950-ig. - 2013. - 338 p. : ill., részben színes. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 29.)
ISBN 978-963-89027-8-8 fűzött
[AN 3546111] MARC

ANSEL
UTF-88671 /2014.
Lantos Antal (1929-)
   Községeink utolsó önálló évei a statisztika tükrében / Lantos Antal. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2013. - 83 p. : ill. ; 23 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 31.)
ISBN 978-963-89902-0-4 fűzött
Budapest. 16. kerület - helytörténet - 1945 utáni időszak - statisztikai adatközlés
943.9-2Bp.XVI."194"(083.41)
[AN 3546104]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2014.
László Gyula (1910-1998)
   50 rajz a honfoglalókról / László Gyula ; a szerző rajz. - [Budapest] : Kairosz, cop. 2014. - 109 p. : ill. ; 21x28 cm
ISBN 978-963-662-689-1 kötött : 2900,- Ft
magyar történelem - honfoglalás - album - gyermekkönyv
943.9"08"(084.1)(02.053.2)
[AN 3550241]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2014.
   Letagadott eleink, a szkíták : szkíta olvasókönyv / szerk., összeáll. Pápai Szabó György. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 96 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 3.)
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7014-43-7 fűzött
magyarságkutatás - magyar őstörténet - szkíták
930.8(=945.11)(089.3) *** 939.51(089.3)
[AN 3551866]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2014.
   Magyar művelődéstörténeti lexikon : középkor és kora újkor / főszerk. Kőszeghy Péter ; [szerk. Tamás Zsuzsanna]. - Budapest : Balassi, 2003-2014. - 14 db ; 24 cm
ISBN 963-506-540-X
ISBN 978-963-506-540-0
Magyarország - művelődéstörténet - szaklexikon
930.85(439):030
[AN 1063641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   14., Mutatók. - 2014. - 360 p.
ISBN 978-963-506-928-6 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3546351] MARC

ANSEL
UTF-88675 /2014.
Majoros Mária Magdolna
   Magdi / Majoros Mária Magdolna. - Budapest : Gondolat, 2014. - 298 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-267-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3547189]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2014.
   Mária Terézia királynő kiváltságlevele a jászok és a kunok részére (Redemptio), 1745 / [... a tanulmányok szerzője Csáky Imre]. - Nyíregyháza : Start Nonprofit Kft., 2014. - 44, [4] p. : ill., színes ; 33 cm. - (A magyar királyság vármegyéinek és kiváltságos kerületeinek címereslevelei a XVIII-XIX. században)
A kiváltságlevél latin és magyar nyelven, az ismertető magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. [45]. - Számozott példány: 800
ISBN 978-615-5138-20-1 velúr
magyar történelem - előjog - jászok - kunok - 18. század - történelmi forrás - történelmi oklevél
943.9"174"(093) *** 943.9(=943.46)"17"(093) *** 943.9(=915.6)"17"(093) *** 347.174(439)"174" *** 930.22(439)"1745"
[AN 3547068]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2014.
Markó Árpád (1885-1966)
   Tudós és katona : Markó Árpád visszaemlékezései / sajtó alá rend. Kincses Katalin Mária ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2014-. - 25 cm
ISBN 978-963-7097-65-2
Markó Árpád (1885-1966)
Magyarország - történész - katonatiszt - 20. század - memoár
930.1(439)(092)Markó_Á.(0:82-94) *** 355(439)(092)Markó_Á.(0:82-94)
[AN 3547174]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 401 p. : ill., részben térk.
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-66-9 kötött : 3500,- Ft
[AN 3547177] MARC

ANSEL
UTF-88678 /2014.
Mátyás Sándor (1958-)
   Dicsőség a legyőzötteknek / Mátyás Sándor. - Budapest : Püski, 2014. - 138, [2] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-302-141-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar történelem - 20. század - memoár
943.9"19"(0:82-94)
[AN 3546123]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2014.
Miskolczy Ambrus (1947-)
   A múlt megszelídítése : eszmetörténet és historiográfia határán / Miskolczy Ambrus. - Budapest : Gondolat, 2014. - 164 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 151-164.
ISBN 978-963-693-083-7 fűzött : 3350,- Ft
Magyarország - magyar történelem - történettudomány - magyarság
930.1(439) *** 323.1(=945.11) *** 943.9
[AN 3547202]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2014.
Nemere István (1944-)
   Heydrich, a hóhér / Stefan Niemayer. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-096-4 fűzött
Heydrich, Reinhard Tristan (1904-1942)
Németország - politikus - 20. század - történelem - második világháború
943.0(092)Heydrich,_R._T. *** 943.0"193/194"
[AN 3550375]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2014.
   Az oszmán - magyar kényszerű együttélés és hozadéka / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2013. - 392 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Piliscsabán, 2012. dec. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak bővített anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-188-4 fűzött
Magyarország - Oszmán-török Birodalom - magyar történelem - török hódoltság - interetnikus kapcsolat - kulturális kapcsolat - törökök - 16. század - 17. század
943.9"15/16" *** 949.7"15/16" *** 930.85(439)"15/16" *** 316.7(=943.5)(439)
[AN 3547018]
MARC

ANSEL
UTF-88682 /2014.
Rothschild, Hannah (1962-)
The baroness (magyar)
   Pannonica : a lázadó bárónő / Hannah Rothschild ; [ford. Vereckei Andrea]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 360 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 335-342. - Filmogr.: p. 343-345.
ISBN 978-963-227-406-5 kötött : 3490,- Ft
Koenigswarter, Pannonica de (1913-1988)
Egyesült Államok - híres ember - 20. század - életrajz
929(73)Koenigswarter,_P._de
[AN 3546310]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2014.
   Tanulmányok Pest megye múltjából / [szerk. Halász Csilla, Tóth Judit]. - Budapest : Pest M. Lvt., 2006-. - 25 cm
Pest megye - magyar történelem - helytörténet
943.915.3
[AN 2714990]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2014. - 256 p. : ill. + térk. - (Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7235-50-4 fűzött
[AN 3546014] MARC

ANSEL
UTF-88684 /2014.
   Világunk határai / [közread. az] Eötvös Collegium Filozófia Műhely. - Budapest : Eötvös Collegium Filozófia Műhely, 2014. - 154 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. febr. 22-24. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-17-2 fűzött
bölcsészettudomány - kultúra
930.1 *** 82 *** 316.7
[AN 3547313]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2014.
   Visszaemlékezések a magyar XX. századra / [szerk., előszó, jegyzetek ... Kondorosy Szabolcs] ; [közread. az] Országút Társulat. - Budapest : Országút Társulat, 2014. - 503 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-8959-9 kötött
magyar történelem - 20. század - oral history - memoár
943.9"19"(0:82-94)
[AN 3546019]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8686 /2014.
Bornai Tibor (1955-)
   Ülünk a mólón : Balaton, 2013 / Bornai Tibor ; Bornai Eszter fotóival. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 268, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-46-8 fűzött : 2950,- Ft
Balaton - magyar irodalom - helyismeret - útleírás
908.439(285.2Balaton)(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3545745]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2014.
Büld Campetti, Christiane
Toskana (magyar)
   Toszkána / Christiane Büld Campetti ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 156 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6233-6 fűzött : 2490,- Ft
Toszkána - útikönyv
914.505.2(036)
[AN 3550279]
MARC

ANSEL
UTF-88688 /2014.
Csurgai Horváth József (1962-)
   Székesfehérvár urbanizációja : a városfejlődés a kiegyezés korában / Csurgai Horváth József. - Budapest : Ráció, 2014. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai, ISSN 2062-0764 ; 7.)
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-615-5047-59-6 fűzött : 3125,- Ft
Székesfehérvár - urbanizáció - helytörténet - 19. század - századforduló
911.375(439-2Székesfehérvár)"186/191" *** 943.9-2Székesfehérvár"186/191"
[AN 3545592]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2014.
Galcsik Zsolt (1968-)
   "Szívélyes üdvözletemet küldöm Szécsényből..." / Galcsik Zsolt. - Szécsény : Galcsik Zs. : Ipoly-Print, 2011-2013. - 2 db : ill., részben színes ; 30 cm
Szécsény - Magyarország - helyismeret - album - képes levelezőlap
908.439-2Szécsény(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3545496]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A várossá fejlődött Szécsény képes levelezőlapokon, 1950-2013. - 2013. - 54 p.
ISBN 978-963-08-8120-3 fűzött
[AN 3545500] MARC

ANSEL
UTF-88690 /2014.
Juhász Árpád (1935-)
   Egzotikus Ázsia / Juhász Árpád. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 272 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 271-272.
ISBN 978-963-19-7495-9 kötött : 5900,- Ft
Ázsia - helyismeret - fényképalbum
908.5(084.12)
[AN 3545690]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2014.
Kabarcz Zoltán (1954-)
   Nyeregbe, magyar! : Csíksomlyó üzenete / Kabarcz Zoltán. - Budapest : K&Z, 2014. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Csíksomlyó - zarándoklat - helyismeret - útleírás
908.498.4(0:82-992) *** 248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)
[AN 3546122]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2014.
   Messziről felmerülő, vonzó szigetek. - Budapest : Ráció, 2010-. - 24 cm. - (Pagoda és krizantém, ISSN 2062-0780)
Japán - helyismeret - történelmi forrás
908.520(093)
[AN 3068133]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2/2., Japánról szóló, magyar nyelvű források 1896-tól az első világháború végéig / [összeáll., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila]. - 2014. - 478 p. : ill., színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 375-413.
ISBN 978-615-5047-58-9 kötött : 3995,- Ft
[AN 3545320] MARC

ANSEL
UTF-88693 /2014.
   Önfenntartó falu, fenntartható vidék : pro Énlaka : hogy Énlaka élő falu maradjon... / [fel. szerk. Marelyin Kiss József]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 91 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 5.)
keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80016-6-3 fűzött
Énlaka - faluszociológia - helyismeret - határon túli magyarság
908.498.4-2Énlaka *** 316.334.55(=945.11)(498.4-2Énlaka)
[AN 3546225]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2014.
   Önfenntartó falu, fenntartható vidék : Rozsály és Túristvándi / [fel. szerk. Schwarcz Gyöngyi]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 1.)
A Budapesten, "Önfenntartó falu - fenntartható vidék - jó gyakorlatok és modellek a Kárpát-medencében" címmel rendezett műhelykonferencia-sorozat 2013. október 3-án tartott konferenciájának anyaga. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia
ISBN 978-615-80016-0-1 fűzött
Rozsály - Túristvándi - vidékfejlesztés - fenntartható fejlődés - társadalmi felelősség - falu - konferencia-kiadvány
911.373(439-2Rozsály) *** 911.373(439-2Túristvándi) *** 504.03 *** 316.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3546207]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2014.
   Remembering the city : a guide through the past of Košice / ed. by Veronika Gayer, Slávka Otčenášova and Csaba Zahorán ; photos by György Szaszák ; transl. by Anna Kőszeghy [et al.] ; [publ. by the] Terra Recognita Foundation, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. - Budapest : Terra Recognita Found. ; Košice : Univ. P. J. Šafárika v Košiciach, 2013. - 174, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89185-2-9 fűzött
Kassa - helytörténet - helyismeret
908.437.6-2Kassa *** 943.76-2Kassa
[AN 3546942]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2014.
Szalai Károly
   Városfejlődés Székesfehérváron a XX. század elején : a dualizmus utolsó két évtizede / Szalai Károly. - Székesfehérvár : Szalai K., 2014. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 140-151.
ISBN 978-963-08-8634-5 fűzött
Székesfehérvár - urbanisztika - helytörténet - társadalomtörténet - századforduló
911.375(439-2Székesfehérvár)"190/191" *** 943.9-2Székesfehérvár"190/191" *** 316.3(439-2Székesfehérvár)"190/191"
[AN 3546578]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8697 /2014.
Blutman László (1961-)
   A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra / Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner Imola. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 531 p. ; 24 cm
Lezárva: 2013. nov. 30. - Bibliogr.: p. 521-531.
ISBN 978-963-258-214-6 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - nemzetközi jog - jogrendszer - jogalkalmazás
341 *** 340.15(439) *** 340.132(439)
[AN 3546022]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2014.
Budaházi Árpád (1981-)
   Poligráf : műszeres vallomásellenőrzés a bűnügyekben : monográfia / Budaházi Árpád ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2014. - 296 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-286. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5305-46-7 fűzött
kriminalisztika - hazugságvizsgálat
343.98
[AN 3547219]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2014.
   A büntető hatalom korlátainak megtartása: a büntetés mint végső eszköz : tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 499 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-511-1 kötött
büntetőjog - igazságszolgáltatás - emlékkönyv
343 *** 347.9
[AN 3545950]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2014.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   Új Polgári törvénykönyv kötelmi jogi könyve : vázlatok : előadássorozat közjegyzők számára a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szervezésében / Fuglinszky Ádám. - Budapest : MOKK, 2013. - 166 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89790-5-6 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - kötelmi jog
347.4(439)
[AN 3546237]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2014.
Hamza Gábor (1949-)
   A római jog és hatása a modern jogok fejlődésére / Hamza Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 302 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-187-0 kötött
jogtörténet - római jog - összehasonlító jog
34(100)(091) *** 34(37) *** 340.5
[AN 3545958]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2014.
   Herbert L. A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban / [a tanulmányokat vál., szerk. Cs. Kiss Lajos] ; [a Devlin - Hart-vita tanulmányait ... vál., szerk. Bretter Zoltán]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 992 p. : ill. ; 25 cm. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 58.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-490-9 kötött
Hart, Herbert Lionel Adolphus (1907-1992)
Nagy-Britannia - jogfilozófia - jogtudomány - tudós - 20. század
34.01 *** 34(410)(092)Hart,_H.
[AN 3545975]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2014.
   Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez, 1985-1993 / főszerk. Sáringer János. - Budapest : Balassi, 2014-. - 25 cm
Magyarország. Külügyminisztérium
Magyarország - külügyminisztérium - 20. század - történelmi forrás
354.11(439)"198/199"(093)
[AN 3546359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 660, [8] p., [11] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 645-650. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-931-6 kötött : 3500,- Ft
[AN 3546360] MARC

ANSEL
UTF-88704 /2014.
Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás (angol)
   Civil service career and HR management / Márta Bokodi [et al.]. - Budapest : Hung. Official Journal Publ., [2014]. - 185 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p.184-185.
ISBN 978-615-5269-34-9 fűzött
Magyarország - közszolgálat - emberierőforrás-kezelés
35.08(439)"201" *** 658.3(439)
[AN 3546523]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2014.
Kunvári Enikő
   A foglalkoztatás alapjai / Brusztné Kunvári Enikő ; [közread. a] Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság. - Budapest : NMH SZFI, 2014. - 102 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 101-102.
ISBN 978-963-264-108-9 fűzött
Magyarország - munkajog - munkaerőpiac - foglalkoztatás - karrier - tankönyv
349.2(439)(078) *** 331.5(439)(078)
[AN 3547088]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2014.
   Legal studies on the contemporary Hungarian legal system / ed. by János Kálmán ; pres. by the Batthyány Lajos College. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft. : BLSZK, 2014. - 376 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-33-2 fűzött
Magyarország - jogtudomány
34(439)
[AN 3546034]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2014.
Magyarország. Országgyűlés
   Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben : 2014-2018-as ciklus / [szerk. Németh Adrienn] ; [közread. az] Országgyűlés Hivatala. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., cop. 2014. - 297 p. ; 23 cm
Lezárva: 2014. ápr. - borító- és gerinccím: Házszabályi rendelkezések
ISBN 978-963-9848-62-7 fűzött
2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
Magyarország - országgyűlés - házszabály - 21. század - törvény
342.53(439)(094)
[AN 3545869]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2014.
   Menedékkérők hozzáférése a nemzetközi védelemhez / [közread. a] Magyar Helsinki Bizottság. - Budapest : M. Helsinki Biz., 2014. - 43 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5215-25-4 fűzött
Európai Unió - menekültügy - menedékjog
351.756(4-62) *** 341.43(4-62)
[AN 3546518]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2014.
   Összehasonlító alkotmányjog : fejezetek az alkotmány, az állam, az államszervezet és az alapvető jogok témaköréből / szerk. Bende Zsófia, Halász Iván ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-183.
ISBN 978-615-5344-51-0 fűzött
alkotmányjog - államszervezet - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
342(075.8) *** 342.5(100)(075.8) *** 340.5(075.8)
[AN 3547146]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2014.
Paksy Máté (1976-)
   A konstitucionalizmus archeológiája : történetek és elméletek az összehasonlító alkotmánytan köréből / Paksy Máté. - Budapest : Gondolat, 2014. - 303 p. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-269-5 fűzött : 2500,- Ft
alkotmányjog - jogdogmatika - összehasonlító jog
342.4
[AN 3547162]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2014.
   Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben : ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére / szerk. Patyi András, Lapsánszky András. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 627 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-408-0 kötött
Magyarország - közigazgatás - közigazgatási jog - politológia - emlékkönyv
35(439) *** 32.001 *** 342.9(439)
[AN 3546226]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2014.
Renkó Ferenc István
   A végelszámolás szabályai / [szerzők Renkó Ferenc, Ladányi Gábor]. - Budapest : Saldo, 2014. - 65 p. ; 24 cm. - (Adózási kézikönyvek, ISSN 1788-0165). (Saldo szakkönyv sorozat, ISSN 2062-8218)
ISBN 978-963-638-464-7 fűzött
Magyarország - társasági jog - számvitel - útmutató
347.72(439)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3546246]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2014.
Tóth Gábor Attila (1970-)
   A jogok törvénye : értekezések az alkotmányos szabadságról / Tóth Gábor Attila. - Budapest : Gondolat, 2014. - 295 p. : ill. ; 22 cm. - (Dignitas iuris, debreceni iskola, ISSN 2063-5087 ; 14.)
Bibliogr.: p. 271-283.
ISBN 978-963-693-538-2 fűzött : 2950,- Ft
alkotmányjog - emberi jog
342.7(100)
[AN 3547195]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2014.
   Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból, 1867-1945 / szerk. és vál. Farkas Ádám ; [kiad. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkolégium]. - Budapest : M. Katonai Jogi és Hadijogi Társ. ; Győr : BLSZK, 2014. - 2 db ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - jogtörténet - katonai büntetőjog - 19. század - 20. század - jogszabálygyűjtemény - történelmi forrás
344(439)"186/194"(093)
[AN 3546036]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 377 p.
ISBN 978-963-08-9566-8 fűzött
[AN 3546038] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 377 p. - 464 p.
ISBN 978-963-08-9567-5 fűzött
[AN 3546039] MARC

ANSEL
UTF-88715 /2014.
   A XIX-XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei : a tanulmánykötet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett azonos című tudományos konferencia kiadványa : 2012. október 27. / [szerk. Boda József, Parádi József]. - Budapest : NBSZ : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2014. - 399, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89828-0-3 fűzött
Magyarország - rendvédelmi szervezet - titkosszolgálat - történeti feldolgozás
351.74(439)(091) *** 355.40(439)(091)
[AN 3547166]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8716 /2014.
Cali, Davide (1972-)
L'ennemi (magyar)
   Az ellenség / Davide Cali, Serge Bloch ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : Csimota, 2014. - [60] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9768-75-8 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - gyermekirodalom - háború - mese - képeskönyv
355.01(0:82-34) *** 087.5(084.1) *** 840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3545599]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2014.
Dobri István
   Kajdacsiak a világháborúk poklában / Dobri István ; [kiad. Kajdacs Község Önkormányzata]. - [Kajdacs] : Önkormányzat : 2014. - 276 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8948-3 kötött
Kajdacs - hadtörténet - helytörténet - első világháború - második világháború - történelmi forrás
355.48(439-2Kajdacs)"1914/1918"(093) *** 355.48(439-2Kajdacs)"1939/1945"(093) *** 943.9-2Kajdacs"1939/1945"(093) *** 943.9-2Kajdacs"1914/1918"(093)
[AN 3545997]
MARC

ANSEL
UTF-88718 /2014.
Greenwald, Glenn (1967-)
No place to hide (magyar)
   A Snowden-ügy : korunk legnagyobb nemzetbiztonsági botránya / Glenn Greenwald ; [ford. Böszörményi Jenő ..., Nagy Marcell ...]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 365 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-183-3 fűzött : 3900,- Ft
Snowden, Edward (1983-)
Egyesült Államok - titkosszolgálat - hírszerzés - 21. század
355.40(73)"201" *** 327.84(73)"201"
[AN 3545315]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2014.
Nemere István (1944-)
Agyak harca (új kiadása)
   A második világháború titkos csatái / Nemere István. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-095-7 fűzött
Németország - Nagy-Britannia - haditechnika - hadtörténet
623(410)"1939/1945" *** 623(430)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3550264]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2014.
Sándor Zsuzsa (1948-)
   Elsodortak : a vörösiszap-katasztrófa utóélete: a per / Sándor Zsuzsa. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 228, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5353-48-2 fűzött : 3250,- Ft
Kolontár - Devecser - Magyarország - vörösiszap - katasztrófa - környezetszennyezés - jogeset - jogalkalmazás
355.58(439-2Kolontár) *** 355.58(439-2Devecser) *** 504.05(439-2Kolontár) *** 504.05(439-2Devecser) *** 34.096(439-2Kolontár) *** 34.096(439-2Devecser) *** 340.132(439)
[AN 3546095]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2014.
Szabó Pál József (1953-)
   Radarokkal a lopakodók ellen : a magyar katonai légtérellenőrző és radarrendszer története, 1917-2014 / Szabó Pál József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 338 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 338.
ISBN 978-963-327-621-1 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - hadtörténet - légvédelem - radar
355.469.5(439)(091) *** 621.396.96 *** 623.61 *** 358.2(439)(091)
[AN 3546988]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2014.
Szekeres Ferenc (1960-)
   A tapintható múlt.. : élménytúra a szolnoki csatába : ...nevezetesebb helyszínei és egy kis kitekintés / SzeFe. - [Szolnok] : Szekeres F., 2014. - 73 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89719-8-2 fűzött
Szolnok - csata - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - helyismeret - hagyománytisztelet
355.48(439-2Szolnok)"1849" *** 908.439-2Szolnok
[AN 3546600]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8723 /2014.
Tracy, Brian (1944-)
Motivation (magyar)
   Motiváció : az ösztönzés művészete / Brian Tracy ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 183 p. ; 17 cm. - (Brian Tracy sikerkönyvtára)
ISBN 978-615-5334-08-5 fűzött : 2490,- Ft
vezetéslélektan - motiváció
65.012.4 *** 316.628 *** 65.013
[AN 3546159]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8724 /2014.
Bakucs Lajos Zoltán
   Fejezetek a mezőgazdasági árak elemzéséből / Bakucs Zoltán, Fertő Imre. - Budapest : MTA KRTK KTI, 2014. - 166 p. ; 24 cm. - (KTI könyvek, ISSN 1786-5476 ; 17.)
Bibliogr.: p. 159-166.
ISBN 978-615-5447-23-5 fűzött
agroökonómia - ár
338.5 *** 338.43
[AN 3545475]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2014.
   Controlling-esettanulmányok : izgalmas kihívások, sikeres megoldások / [szerk. Dénes Tamásné] ; [szerzők] Böcskei Elvira [et al.] ; [közread. a] Magyar Controlling Egyesület. - [Budapest] : Saldo, [2014]. - 197 p. : ill. részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-457-9 fűzött : 3500,- Ft
kontrolling - esettanulmány
657 *** 658.1.011.1
[AN 3546239]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2014.
Farkas Zoltán (1952-)
   Hét szűk esztendő : a válságtól az önkénygazdaságig / Farkas Zoltán. - Budapest : Napvilág, 2014. - 341 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-[342].
ISBN 978-963-338-376-6 fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-338-372-8)
Magyarország - gazdasági helyzet - gazdaságpolitika - 21. század - publicisztika
338.2(439)"200"/201"(0:82-92) *** 338(439)"200/201"(0:82-92)
[AN 3545602]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2014.
   Hasznos információk, gyakorlati tanácsok külföldi munkavállalás előtt. - [Budapest] : Alpha Harmony Kft., [2014]. - 80 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9097-7 fűzött
Európai Unió - külföldi munkavállalás - útmutató
331.535(4-62)(036)
[AN 3546109]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2014.
   Az innovatív munkaerő-piaci politika az osztrák - magyar munkaügyi konferenciák tükrében, 2008-2014 = Die innovative Arbeitsmarktpolitik im Lichte der Konferenzen der österreichisch - ungarischen Expertinnenakademie, 2008-2014 / [... kiad. ... Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. TIT Egyes., [2014]. - 49, 49 p. ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5288-05-0 fűzött
Magyarország - Ausztria - foglalkoztatáspolitika - munkaerőpiac - 21. század
331.5.024.5(436)"200/201" *** 331.5.024.5(439)"200/201"
[AN 3545951]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2014.
Kennedy, Dan S. (1954-)
The ultimate marketing plan (magyar)
   A tökéletes marketingterv kisvállalkozóknak / Dan S. Kennedy ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Pongor, 2014. - 200 p. : ill. ; 23 cm. - (Kisvállalati marketing sorozat, ISSN 2063-1014 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5263-12-5 fűzött : 4990,- Ft
marketing - eladás - siker
658.8 *** 65.013
[AN 3545733]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2014.
   Méltó kezdet : a fiatalok foglalkoztatási lehetőségei ; [szerk. Zemplényi Adrienne] ; az alapvető jogok biztosának kiadványa. - Budapest : Alapvető Jogok Biztosának Hiv., 2014. - 148 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. febr. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89682-7-2 fűzött
Magyarország - foglalkoztatáspolitika - munkavállalás - ifjúság - 21. század
331.5-053.8(439)"201"
[AN 3545501]
MARC

ANSEL
UTF-88731 /2014.
Molnár Klára
   Vevőszerzés az interneten : keresőhirdetés és remarketing technikák kezdőknek és haladóknak / Molnár Klára. - Kistarcsa : Midián Kft., 2014. - 148 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9380-0 fűzött : 3500,- Ft
marketing - internet
658.8 *** 681.324Internet
[AN 3546530]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2014.
Tracy, Brian (1944-)
Negotiation (magyar)
   Tárgyalás / Brian Tracy ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 151 p. ; 17 cm. - (Brian Tracy sikerkönyvtára)
ISBN 978-615-5334-09-2 fűzött : 2490,- Ft
üzleti élet - tárgyalástechnika - kommunikáció
658.1.012.63 *** 65.013 *** 316.77
[AN 3546158]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8733 /2014.
   Együtt - értük : kézikönyv hallássérült gyermekeket nevelő szülőknek / [szerk. Mészáros Judit] ; [közread. a Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány]. - Budapest : Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány, 2014. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9393-0 fűzött
nagyothalló - gyermek - családi nevelés - iskolai oktatás
364.65-056.263-053.2 *** 376.33 *** 37.018.1
[AN 3546532]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2014.
   Munka és család összeegyeztethetősége : Osztrák - Magyar Munkaügyi Konferencia : 2014. április 09-10., ... Szombathely = Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben : Österreichisch - Ungarische Arbeitsmarktkonferenz : 9. bis 10. April 2014, ... Szombathely / ... szervezői L&R Szociális Kutató Intézet, Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. - Szombathely : Vas M. TIT Egyes., [2014]. - 160, 126 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5288-04-3 fűzött
Európa - Magyarország - Ausztria - családpolitika - foglalkoztatáspolitika - konferencia-kiadvány
369.013.6(4)"200/201" *** 369.013.6(439)"200/201" *** 369.013.6(436)"200/201" *** 331.5.024.5(4)"200/201" *** 331.5.024.5(439)"200/201" *** 331.5.024.5(436)"200/201" *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3545949]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8735 /2014.
Csipes Antal (1953-)
   Mi / Csipes Antal. - [Budapest] : Szerző, cop. 2014. - 140 p. : ill., részben színes ; 29 cm + 2 mell.
Magyar és angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-506-868-5)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)
Budapest - egyetem - iparművészet - történeti feldolgozás - fényképalbum
378.67(439-2Bp.)(091)(084.12)
[AN 3546725]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2014.
Dudás Margit (1950-)
   Válogatás Dudás Margit írásaiból / szerk. Bárdossy Ildikó, Molnár-Kovács Zsófia. - Pécs : PTE BTK Nevtud. Int., 2014. - 107 p. ; 22 cm. - (Szakmai életút-lapozgató, ISSN 2063-0751 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-624-8 kötött
pedagógia - pedagógusképzés - személyi bibliográfia
37 *** 371.13 *** 012Dudás_M.
[AN 3545597]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2014.
Dunay Péter (1972-)
   Nem mersz megszólalni angolul? avagy A nyelvérzék mítosza / Dunay Péter, Hrncsár József ; [graf. Moravcsik Roland és Szabados Pál]. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2013. - 94 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5310-08-9 fűzött : 3990,- Ft
nyelvtanulás - nyelvoktatás
372.880 *** 371.3
[AN 3546825]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2014.
Gyöngy Kinga
   A bölcsődei művészeti nevelés előzményei és jelen gyakorlata / Gyöngy Kinga. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 151 p. : ill. ; 21x21 cm. - (A pedagógusképzés megújítása, ISSN 2064-4884)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-506-7 fűzött
Magyarország - iskoláskor előtti nevelés - bölcsőde - művészeti nevelés - 21. század
37.036 *** 373.22(439)"200/201"
[AN 3545756]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2014.
Hunyady Györgyné (1942-)
   Az iskolakép változatai és változásai / Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 112 p. ; 21x21 cm. - (A pedagógusképzés megújítása, ISSN 2064-4884)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-524-1 fűzött
Magyarország - oktatásügy - pedagógusképzés - közvélemény - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
37(439)"200/201"(083.41) *** 371.13(439)"200/201" *** 316.653(439)"200/201"
[AN 3545762]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2014.
   Az irodalomoktatás új kihívásai / szerk. Erdélyi Margit. - Budapest : Gondolat, 2014. - 282 p. ; 20 cm. - (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei, ISSN 2064-7794)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-539-9 fűzött : 2850,- Ft
irodalomtanítás - irodalomtudomány
372.882 *** 82.01
[AN 3547164]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2014.
Képzési program és szervezet a magyar felsőoktatás bolognai folyamatában (angol)
   Training programme and organisation in the Bologna process of Hungarian higher education: the BaBe project / Ágnes Vámos & Sándor Lénárd eds. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 185 p. : ill. ; 21x21 cm. - (Renewal of teacher education, ISSN 2064-4884)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-534-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - pedagógusképzés - Bolognai folyamat - ezredforduló
378.637(439)"200/201" *** 371.13(439)"200/201" *** 378.014.5(439)"200/201"
[AN 3545797]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2014.
Móroczné Komáromi Gyöngyi (1942-)
   Élet-fa : pedagógiai kaland az ezredfordulón / M. Komáromi Gyöngyi ; [az interjúkat kész. Partics Roland]. - [Keszthely] : [Komáromi Gyöngyi, M.], cop. 2013. - 451, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8171-5 fűzött
Magyarország - óvodapedagógia - óvodapedagógus - interjú
37(439)(092)(047.53) *** 373.24
[AN 3545738]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2014.
Németh András (1950-)
   Lebensreform, Reformpädagogik und Lehrerberuf / András Németh. - Budapest : Gondolat, 2014. - 76 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 71-76.
ISBN 978-963-693-545-0 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - reformpedagógia - századforduló - Horthy-korszak - neveléselmélet
371.4(439) *** 37.013(439)"190/194"
[AN 3547179]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2014.
Pukánszky Béla (1954-)
   Iskola és pedagógusképzés / Pukánszky Béla. - Budapest : Gondolat, 2014. - 182 p. ; 17 cm. - (Novalis, ISSN 2064-731X)
Bibliogr.: p. 171-182.
ISBN 978-963-693-544-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-693-228-2)
Magyarország - oktatástörténet - pedagógusképzés - 20. század
378.637(439) *** 37(439)"194/199"
[AN 3547178]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2014.
Stéger Csilla
Tanárképzési helyzetkép a bolognai reformok után (angol)
   State of play in teacher education in Hungary after the Bologna reforms / Csilla Stéger ; transl. by Anna Csilla Gösiné Greguss and Csilla Stéger. - [Budapest] : Eötvös Univ. Press, 2014. - 94 p. ; 21x21 cm. - (Renewal of teacher education, ISSN 2064-4884)
Bibliogr.: p. 90-92.
ISBN 978-963-284-505-0 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - pedagógusképzés - Bolognai folyamat - 21. század
378.014.5(439)"200/201" *** 371.13(439)"200/201" *** 378.637(439)"200/201"
[AN 3545788]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2014.
Szivák Judit (1962-)
   Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok / Szivák Judit. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 124 p. : ill. ; 21x21 cm. - (A pedagógusképzés megújítása, ISSN 2064-4884)
Bibliogr.: p. 123-124.
ISBN 978-963-284-482-4 fűzött
pedagógus - pedagógiai lélektan
371.321 *** 37.015.3
[AN 3545766]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2014.
   A vidék és az agrárium szolgálatában : Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő / [főszerk. Gyuricza Csaba, Nagy László és Urbányi Béla] ; [kiad. a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, [2014]. - 228 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-309-043-5 kötött
Szent István Egyetem (Gödöllő). Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Gödöllő - egyetem - agrártudomány - környezettudomány
378.4(439-2Gödöllő).096 *** 63 *** 504
[AN 3546152]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8748 /2014.
Amler Zoltán (1975-)
   A halálraítélt : Gyurta Dániel mestere kiteregeti az uszodai szennyest / Amler Zoltán, Széles Sándor. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 267 p., [32] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-222-6 fűzött : 3999,- Ft
Széles Sándor (1956-)
Magyarország - sporttörténet - úszás - edző - 20. század - 21. század - memoár
797.21.071.4(439)(092)Széles_S.(0:82-94) *** 797.21(439)"197/201"(0:82-94)
[AN 3546233]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2014.
García-Otero, José Manuel (1955-)
Messi (magyar)
   Lionel Messi : egy kis herceg álma / José Manuel García-Otero ; [ford. Nagy Klaudia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 236 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-217-2 fűzött : 3499,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Argentína - labdarúgó - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L.
[AN 3546235]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2014.
Gottesmann Péter
   A sport rejtvényei : [feladatok, megoldások 3 szinten] / Gottesmann Péter, Szilágyi Rita. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Kvízfolyam ; 1.)
ISBN 978-615-5240-82-9 fűzött : 1200,- Ft
sport - rejtvény
796 *** 793.7
[AN 3546389]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2014.
Kavadlo, Al
Raising the bar (magyar)
   Rúdra fel! : a rúdon végezhető saját testsúlyos gyakorlatok kézikönyve / Al Kavadlo ; [ford. Tóth Szabolcs]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5418-82-2 fűzött : 3490,- Ft
edzés - body building
796.894.015
[AN 3546311]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2014.
Nieländer, Peter (1969-)
Rund um den Fussball (magyar)
   A foci / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Jav. utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 24.)
Ford. Mélyi József. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-161-0 fűzött : 3750,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3551798]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2014.
Oren, Rony (1953-)
Secrets of clay (magyar)
   Gyurmatitkok / Rony Oren ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, [2013]-. - ill., színes ; 32 cm
A 2. kötetet ford. Komoróczy Szonja és Mezei Ábrahám
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3515171]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Vadállatok. - cop. 2014. - 44, [3] p.
ISBN 978-615-5441-14-1 kötött : 2990,- Ft
[AN 3545625] MARC

ANSEL
UTF-88754 /2014.
Schwarzenegger, Arnold (1947-)
The encyclopedia of modern bodybuilding (magyar)
   A testépítés nagy enciklopédiája / Arnold Schwarzenegger ; Bill Dobbins [közrem.]. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - XXXII, 800 p. : ill. ; 28 cm
Ford. Cserna György
ISBN 978-963-367-846-6 fűzött
body building
796.894
[AN 3550250]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2014.
Somogyi Zsolt (1971-)
   Torghelle Sándor : a levegő ura / Somogyi Zsolt, Torghelle Sándor. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 268 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-221-9 fűzött : 3999,- Ft
Torghelle Sándor (1982-)
Magyarország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(439)(092)Torghelle_S.
[AN 3546202]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2014.
Szécsényiné Fekete Irén (1935-)
   Gyermekek alapozó "testépítése" gimnasztikával / Szécsényiné Fekete Irén ; [kiad. a Szécsényi Fitness Mozgásművészeti Stúdió]. - [Budapest] : Szécsényi Fitness Mozgásművészeti Stúdió, [2014]. - 199 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-08-8059-6 kötött
torna - gyermekegészségügy
796.41-053.2
[AN 3545789]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8757 /2014.
Ágoston Lóránt (1970-)
   Vattacukor élet / Ágoston Lóránt. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 43 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Magyar, angol és szerb nyelven
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ágoston_L.
[AN 3546769]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2014.
Bakó Tihamér (1955-)
   Psychographics / Tihamér Bakó. - [Budapest] : Psycho Art, 2005-. - 23 cm
A 2. köteten alcímként: grimasks, a 3. köteten alcímként: the executive. - Angol, francia, német, spanyol, portugál, olasz, orosz, görög, japán és kínai nyelven
Magyarország - grafikus - 20. század - lélektan - album
741(439)(092)Bakó_T. *** 159.9(084.1)
[AN 2592966]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2014. - [111] p. : ill.
ISBN 978-963-86941-7-1 fűzött
[AN 3545867] MARC

ANSEL
UTF-88759 /2014.
Balogh Edit (1958-)
   Fény : Balogh Edit Ferenczy Noémy-díjas kárpitművész. - Budapest : Balogh E., [2013]. - [59] p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: Balogh Edit
ISBN 978-963-08-7915-6 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - gobelin - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Balogh_E.
[AN 3547161]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2014.
Bátonyi Péter
   A Belügyminisztérium épülettömbje = The building complex of the Ministry of the Interior Hungary / [... írta ... Bátonyi Péter] ; [ford. ... Breznay Balázs]. - [Budapest] : BM, 2014. - 61 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-9208-37-7 fűzött
Budapest - belügyminisztérium - középület
725.121(439-2Bp.)
[AN 3546013]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2014.
   Building : [14. Nemzetközi Építészeti Velencei Biennálé - La Biennale di Venezia, Magyar Pavilon ..., 2014. június 7 - november 23. ...] / [kurátorok ... Jakab Csaba és Márton László Attila] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Szentendre : M. Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft., [2014]. - 203 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9410-4 fűzött : 5950,- Ft : 25 EUR
építőművészet - kaláka - pályázat - 21. század
72(439)"200" *** 06.063(439)
[AN 3546495]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2014.
Csavarga Rózsa (1953-)
   Belső színtérkép / Csavarga Rózsa. - Pomáz : Kráter, 2014. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Belső tárlat, ISSN 1217-3339 ; 9.)
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-298-148-2 fűzött : 3400,- Ft
belsőépítészet - lakásművészet
747
[AN 3546964]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2014.
Csukás Irén (1931-)
   Békési szűcshímzés / Csukás Irén. - Budapest : Püski, 2013. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 94.
ISBN 978-963-302-130-9 fűzött
Békés - magyar néprajz - hímzés - népi díszítőművészet
746.3(=945.11)(439-2Békés)
[AN 3546118]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2014.
Czóbel Béla (1883-1976)
   Czóbel : egy francia magyar : [2014. május 30 - augusztus 31., Ferenczy Múzeum, Szentendre] : [kiállítási katalógus] / [szerk. Barki Gergely, Bodonyi Emőke]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 199 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 5.)
ISBN 978-963-9590-73-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Czóbel_B. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3546092]
MARC

ANSEL
UTF-88765 /2014.
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Francis Bacon (magyar)
   Francis Bacon : az érzet logikája / Gilles Deleuze ; [ford. Seregi Tamás]. - Budapest : Atlantisz, 2014. - 178 p., [45] t. : ill., színes ; 21 cm. - (A francia szellem könyvtára, ISSN 2063-5834). (Mesteriskola, ISSN 0866-0379)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9777-28-6 kötött : 3995,- Ft
Bacon, Francis (1909-1992)
Nagy-Britannia - festőművész - 20. század - művészetfilozófia - festészet
75(410)(092)Bacon,_F. *** 75.01
[AN 3546272]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2014.
Erben, Ulrich (1940-)
   Párbeszéd színekkel, formákkal : [2013. július 20 - október 19., ... Művészetek Háza, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, Veszprém] = Dialog mit Farben und Formen : [20. Juli - 19. Oktober 2013, Haus der Künste, Moderne Gemäldegalerie - Sammlung László Vass, Veszprém] / Ulrich Erben ; [... kurátora ... Alexander Tolnay]. - Veszprém : Műv. Háza : Modern Képtár - Vass L. Gyűjt., [2013]. - [36] p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Vass-gyűjtemény katalógusai, ISSN 1789-2104 ; 17.)
ISBN 978-963-9105-76-8 fűzött
Németország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(430)(092)Erben,_U. *** 061.4(439-2Veszprém)
[AN 3546941]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2014.
Fülöp Péter (1967-)
   Megapixel : Fülöp Péter fényképei. - Szombathely : B.K.L. K., 2014. - 104 p. : ill. ; 19x19 cm
ISBN 978-963-7334-77-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - fényképalbum
77.04(439)(092)Fülöp_P.(084.12)
[AN 3544797]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2014.
Illés Andrea
Magyarország világörökségei (angol)
   World heritage sites in Hungary / Andrea Illés ; [... transl. Márta Nagy]. - Unchang. repr. - Budapest : Scolar, 2014. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-262-4 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - világörökség - építészet - természeti környezet
72(439) *** 502.4(439) *** 930.85(439) *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3551864]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2014.
Klimó Károly (1936-)
   Artaud sorozat / Klimó Károly ; [ford. Schneller Dóra]. - [Budapest] : Pauker, [2013]. - [12], XLV, [4] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
A bev. tanulmányt Földényi F. László írta. - Magyar és francia nyelven
ISBN 978-963-89673-5-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - francia irodalom - vers
75(439)(092)Klimó_K. *** 840-14=945.11
[AN 3546680]
MARC

ANSEL
UTF-88770 /2014.
   Krajobrazy i twarze w zwierciadle : wystawa atrystów polskiego i chorwackiego pochodzenia żyjących na Węgrzec = Tájak és arcok a tükörben : Magyarországon élő lengyel és horvát származású művészek kiállítása = "Krajolici i lica u zrcalu" : izložba poljskih i hrvatskih likovnih umjetnika u Mađarskoj / [... kurátora, tanulmány Trojan Márta] ; [mtársak. Plander Patrícia, Buskó Gábor] ; [kiad. Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára]. - Budapest : Mo. Lengyelség Múzeuma és Levéltára, 2014. - 22 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2014. máj. 22 - jún. 20. között tartották. - Címváltozat: Pejzaži i lica u zrcalu
ISBN 978-963-89548-9-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - lengyelek - magyarországi horvátok - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(=84)(439)"19/200" *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 73/76(=862)(439)"19/200"
[AN 3547021]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2014.
Lantai-Csont Gergely
   Eltűnő Núbia : válogatás Lantai-Csont Gergely szudáni fotóiból = Disappearing Nubia : selection from Gergely Lantai-Csont's photos from Sudan / [szöveg ... Lassányi Gábor] ; [... kiad. ... a BTM ...]. - Budapest : BTM, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. a Budapesten, 2014. febr. 28 - ápr. 21. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5341-09-0 fűzött
Szudán - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Lantai-Csont_G. *** 908.624(084.12)
[AN 3545491]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2014.
Ludwigsen-Kaiser, Ute
Der Kunst-Ratgeber Kreative Kindermalschule (magyar)
   Színezz te is! : kreatív rajziskola gyerekeknek / Ute Ludwigsen-Kaiser ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 64 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-57-3 kötött : 2300,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3546499]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2014.
Merényi Dániel (1977-)
   Napirajz : biokertészet és gyorsacél szerszámok a modern zenében : a 2012-ben megjelent rajzok gyűjteménye / Merényi Dániel. - [Budapest] : Shirokuma, 2013. - [477] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89711-8-0 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Merényi_D.
[AN 3547114]
MARC

ANSEL
UTF-88774 /2014.
Mező István (1951-)
   18 éven felülieknek! : Mező István karikatúrái. - Miskolc : Budai Nyomdaipari Kft., [2013]. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89428-3-8 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - karikatúra
741.5(439)(092)Mező_I.
[AN 3546163]
MARC

ANSEL
UTF-88775 /2014.
   Művészet és tér : Hamvas Béla konferencia : Balatonfüred, 2014. március 21-22. / [szerk. Tóbiás Krisztián]. - [Balatonfüred] : Balatonfüred Városért Közalapítvány, [2014]. - 97 p. : ill. ; 19 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 15.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9990-28-9 fűzött
művészetelmélet - művészetfilozófia - képzőművészet
7.01 *** 73/76
[AN 3545684]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2014.
   Négy festőművész : Király Lajos, Roder Judit, Károly Ernő, Kellermann Emil : [Pécs, Múzeum Galéria, 2014. július 4 - 2014. augusztus 1.] / [... szerk. Nagy András] ; [közread. a] Janus Pannonius Múzeum, Pécsi Zsidó Hitközség. - Pécs : JPM : Pécsi Zsidó Hitközség, 2014. - 101, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Kész. a "Négy festőművész és a Soá" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9873-36-0 kötött
Magyarország - festészet - zsidóság - 20. század
75(439)(=924)"193/194"
[AN 3546820]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2014.
   Olvasható kép, látható szöveg / [szerk. Lakner Lajos] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 256 p. ; 24 cm + CD-R
A Debrecenben, 2012. szept. 7-8-án azonos címmel rendezett konferencia válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7218-90-3 fűzött
irodalomelmélet - művészetesztétika - vizualitás - elektronikus dokumentum
7.017 *** 82.01
[AN 3546453]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2014.
Ottó László (1966-)
   Az abszolút-konkrét keresése / Ottó László. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 18.)
Magyar, német és angol nyelven
ISBN 978-963-89673-6-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Ottó_L.
[AN 3546676]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2014.
Pető Hunor (1968-)
   Rekonstrukció / Pető Hunor. - Budapest : M. Műhely, cop. 2014. - [45] t.fol., [11] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 9.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-7596-80-3 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Pető_H.
[AN 3545466]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2014.
Präkel, David
Composition (magyar)
   Kompozíció / David Präkel ; [ford. Baki Ádám, Herhoff Katalin]. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2009. - 175 p. : ill., főként színes ; 23 cm. - (A fotográfia alapjai ; 1.)
ISBN 978-963-244-489-5 fűzött : 5995,- Ft
fotóművészet - fototechnika
77(078)
[AN 3551858]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2014.
Reigl, Judit (1923-)
   Reigl Judit : űr és extázis : emptiness and ecstasy / [a kiállítás kurátorai ... Kopeczky Róna, Makláry Kálmán] ; [szerk. ... Kopeczky Róna, Kürti Emese, Makláry Kálmán] ; [kiad. ... Ludwig Múzeum ... ]. - Budapest : Ludwig Múz., 2014. - 204 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A Budapesten, 2014. március 22 - június 22. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-43-9 fűzött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Reigl,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3545991]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2014.
Stalter György (1956-)
   ...akár egy film noir = ...just like a film noir / Stalter György. - Budapest : Artphoto Galéria, 2014. - 63 p. : ill. ; 28 cm. - (Közelkép, ISSN 2064-4612 ; 3.)
ISBN 978-963-08-8675-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akt
77.04(439)(092)Stalter_Gy. *** 77.041.3
[AN 3545490]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2014.
Széman Richárd (1958-)
   Belső térben : egykor és most / Széman Richárd. - Budapest : [Corvin Művel. Ház], 2014. - 135 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kertvárosi helytörténeti füzetek, ISSN 1586-0906 ; 32.)
ISBN 978-963-89902-2-8 fűzött
Budapest. 16. kerület - templom - iskolaépület - lakóhelyiség - helytörténet
726.54(439-2Bp.XVI.) *** 727.11(439-2Bp.XVI.) *** 643.5(439-2Bp.XVI.) *** 943.9-2Bp.XVI.
[AN 3546090]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2014.
Wamser-Krasznai, Waltrud (1939-)
   Für Götter gelagert : [Studien zu Typen und Deutung Tarentiner Symposiasten] / Waltrud Wamser-Krasznai. - Budapest : Minerva, 2013. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89815-0-9 fűzött
ókori Görögország - szobrászat - régészet
7.032.6 *** 73(38) *** 904(38)
[AN 3545755]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8785 /2014.
Borsi Ferenc (1960-)
   Tamási citerák / Borsi Ferenc. - Tamási : Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány, 2014. - 42 p. : ill. ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 5.)
Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-963-08-9790-7 fűzött
Tamási (Tolna megye) - citera - magyar néprajz
787.68(439-2Tamási) *** 681.817.68(439-2Tamási) *** 39(=945.11)(439-2Tamási)
[AN 3546081]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2014.
   Az első 20 év.. : a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar krónikája, a kezdetektől napjainkig / összeáll. Kiss Tamás, Németh László ; [kiad. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata ..., Balatongyörök Nagyközség Önkormányzata ...]. - Vonyarcvashegy : Önkormányzat ; Balatongyörök : Önkormányzat, 2014. - 160 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8933-9 fűzött
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
Vonyarcvashegy - fúvószenekar - történeti feldolgozás - album
785.11.071(439-2Vonyarcvashegy)(091)(084.1)
[AN 3545828]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2014.
Oberhoff, Bernd (1943-)
Richard Wagner: Der Ring des Nibelungen (magyar)
   Richard Wagner: A Nibelung gyűrűje : zene-pszichoanalitikus tanulmány / Bernd Oberhoff ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Neuroline K., 2014. - 431 p. : ill., kotta ; 22 cm
Bibliogr.: p. 417-420.
ISBN 978-963-08-9247-6 kötött : 6300,- Ft
Wagner, Richard (1813-1883). Der Ring des Nibelungen
Németország - opera - zeneszerző - 19. század - műelemzés
782.1(430)"18" *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R.
[AN 3545627]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8788 /2014.
Beke Sándor (1939-)
   A sors vezetett Pozsonytól Kassáig, Kassától Egerig / Beke Sándor ; lejegyezte és szerk. Pásztó András. - Budapest : Szerző, 2014. - 179 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8988-9 fűzött
Beke Sándor (1939-)
Felvidék - színházi rendező - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - memoár
792.027.2(437.6)(=945.11)(092)Beke_S.(0:82-94)
[AN 3545450]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2014.
Gerner András
   Néptáncmozaik : volt egyszer egy Pécsi Kiszöv Néptáncegyüttes / Gerner András ; [közread. a] Déli Kapu Folklórszövetség. - Pécs : Déli Kapu Folklórszövets., 2014. - 144 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 144.
ISBN 978-963-08-8843-1 fűzött
Pécsi Kiszöv Pannónia Néptáncegyüttes
Déli Kapu Folklórszövetség
Pécs - Dél-Dunántúl - néptáncegyüttes - néptánc - hagyományőrzés - egyesület
793.31.071(439-2Pécs) *** 061.2(439-2Pécs) *** 793.31(439.11-13)
[AN 3546527]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2014.
Kelecsényi László (1947-)
   Filmszextétika / Kelecsényi László. - Budapest : Scolar, 2014. - 156, [3] p. ; ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 145-151. - Filmogr.: p. 152-156.
ISBN 978-963-244-499-4 fűzött : 2450,- Ft
filmművészet - filmesztétika - erotika - 20. század - ezredforduló
791.43.01-993 *** 791.43(100)"19/200"
[AN 3545620]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8791 /2014.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Babári Ernő. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 207 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-26-7 fűzött : 2980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3552033]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő német a munkahelyen / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 75 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 75.
ISBN 978-963-89812-6-4 fűzött : 2750,- Ft
német nyelv - üzleti élet - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11 *** 65
[AN 3547198]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2014.
Hegyi Boglárka (1967-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : német középfok : [B2] / Hegyi Boglárka, Hornung Zsuzsanna. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 189 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-27-4 fűzött : 2980,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3552038]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2014.
Horváth József (1941-2013)
   "Könyvbe menekített múlt" : ragadványnevek Sárváron / Horváth József ; [... kiad. a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár]. - Sárvár : Nádasdy-vár Művel. Közp. és Kvt., 2013. - 103 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Borítócím: Ragadványnevek Sárváron. - Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-88944-4-1 fűzött
Sárvár - családnév - földrajzi név - csúfnév - magyar nyelv
809.451.1-313.1(439-2Sárvár) *** 809.451.1-311(439-2Sárvár) *** 392.91(=945.11)(439-2Sárvár)
[AN 3546139]
MARC

ANSEL
UTF-88795 /2014.
Lázár Györgyné
   Német szókincsgyakorló / Lázár Györgyné. - Budapest : Akad. K., 2014. - 178 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9517-9 fűzött
német nyelv - szókincs - példatár
803.0-3(076)=945.11 *** 803.0(076)=945.11
[AN 3546970]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2014.
Markó Alexandra (1974-)
   Az irreguláris zönge funkciói a magyar beszédben / Markó Alexandra. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 124 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 113-122. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-195-5 fűzött
magyar nyelv - fonetika - beszédhang - kiejtés
809.451.1-4 *** 801.42 *** 801.15
[AN 3545749]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2014.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés angolul : [B1, B2] / Némethné Hock Ildikó. - Új kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-98-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3551872]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2014.
Olaszy Kamilla (1946-)
   Német társalgási zsebkönyv = Deutsche Konversation / Olaszy Kamilla. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 221 p. ; 21 cm. - (Híd szótárak, ISSN 1787-7180)
ISBN 978-963-9902-53-4 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3550008]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8799 /2014.
Békés Enikő (1972-)
   Asztrológia, orvoslás és fiziognómia Galeotto Marzio műveiben / Békés Enikő. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 208 p., [14] t. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Humanizmus és reformáció, ISSN 0134-0468 ; 35.)
Bibliogr.: p. 183-192. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-919-4 fűzött : 2800,- Ft
Galeotto Marzio (1427-1497)
Itália - filozófus - író - humanizmus - tudománytörténet - 15. század - műelemzés
850(092)Marzio,_G. *** 1(45)(092)Marzio,_G. *** 001(45)"14"
[AN 3545359]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2014.
Heltai Pál (1944-)
   Mitől fordítás a fordítás? : válogatott fordítástudományi tanulmányok / Heltai Pál. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 335 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 321-335.
ISBN 978-963-9955-49-3 fűzött
szakfordítás - fordítás
82.03
[AN 3545929]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2014.
Horváth Géza, S. (1971-)
   Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében : a megtestesüléstől a groteszk testig / S. Horváth Géza. - Budapest : Gondolat, cop. 2013. - 130 p. ; 17 cm. - (Universitas Pannonica, ISSN 2062-5073 ; 25.)
Bibliogr.: p. 123-130.
ISBN 978-963-693-530-6 fűzött : 1200,- Ft
Bahtin, Mihail Mihajlovič (1895-1975)
Szovjetunió - irodalomelmélet - irodalomtörténész - 20. század
82.01(47)(092)Bahtin,_M._M.
[AN 3547170]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2014.
   Mémoire, histoire, témoignage : essais sur la littérature du Goulag Est-Européen / Dumitru Tucan dir. - Szeged : JATEPress, 2014. - 168 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-188-4 fűzött
irodalmi motívum - orosz irodalom története - román irodalom története - 20. század - Gulag - kényszermunka
882(091)"19" *** 859.0(091)"19" *** 343.819.5
[AN 3547307]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2014.
   Narratívák / [vál., szerk. és a szöveget gond. Thomka Beáta]. - Budapest : Kijárat, 1998-. - 23 cm
ISBN 963-9136-18-2 *
narratológia
82.01-3 *** 82.07 *** 111.852
[AN 310190]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Narratív televízió / [vál. Kiss Gábor Zoltán]. - 2014. - 235 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-36-3 fűzött : 2900,- Ft
Egyesült Államok - narratológia - televíziózás - televíziós sorozat
82.01 *** 791.9.097(73)
[AN 3546597] MARC

ANSEL
UTF-88804 /2014.
Rohonyi Zoltán (1943-2013)
   Per activam resistentiam : kiadatlan elméleti előadások, 1974-1975, 1977, irodalomtörténeti tanulmányok, 2002-2010 / Rohonyi Zoltán. - Budapest : Ráció, 2014. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5047-54-1 fűzött : 2500,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 3545596]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2014.
   Shakespeare-olvasatok a strukturalizmus után / szerk. Gárdos Bálint, Kállay Géza, Vince Máté. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013-. - 24 cm
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - műelemzés
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3552391]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2013. - 228 p. - (Kritikatörténeti műhely, ISSN 2064-3209 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-476-3 fűzött
[AN 3545793] MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8806 /2014.
Arany János (1817-1882)
   Arany János levelezése. - Budapest : Akad. K., 1975-. - 21 cm
A 3. kötettől kiad. az Universitas Kiadó
ISBN 963-05-2524-0 kötött
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Arany_J.(044)
[AN 567605]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1862-1865 / [sajtó alá rend. Új Imre Attila]. - 2014. - 1197 p. - (Arany János összes művei ; 18.)
ISBN 978-963-9671-44-7 kötött : 4200,- Ft
[AN 3545764] MARC

ANSEL
UTF-88807 /2014.
   Batsányi kiskönyv / [összeáll. Praznovszky Mihály]. - Tapolca : [Wass A. Kvt. és Múz.], 2013. - 35 p. : ill., részben színes ; 15 cm
Közread. a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Fűzött
Batsányi János (1763-1845)
Magyarország - író - 18. század - 19. század
894.511(092)Batsányi_J.
[AN 3545710]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2014.
Géczi János (1954-)
   Egy teremtés története : Onagy Zoltán beszélgetései Géczi Jánossal. - Budapest : Gondolat, 2014. - 172 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-693-279-4 fűzött : 2000,- Ft
Géczi János (1954-)
Magyarország - író - életútinterjú - 20. század - 21. század
894.511(092)Géczi_J.(047.53)
[AN 3547176]
MARC

ANSEL
UTF-88809 /2014.
Gottesmann Péter
   A magyar irodalom rejtvényei : [feladatok, megoldások 3 szinten] / Gottesmann Péter, Szilágyi Rita. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Kvízfolyam ; 2.)
ISBN 978-615-5240-65-2 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom története - rejtvény
894.511(091) *** 793.7
[AN 3546391]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2014.
Horváth István
   Szerkesztő a vészkorszakban : Illyés Gyula és a Magyar Csillag / Horváth István. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2014. - 255 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-99-3 fűzött : 3700,- Ft
Illyés Gyula (1902-1983)
Magyar csillag, ISSN 0201-0313
Magyarország - magyar irodalom története - író - folyóirat - Horthy-korszak - irodalomtudományi forrás - levelezés
894.511(092)Illyés_Gy.(093) *** 070(439)Magyar_Csillag *** 894.511(091)"193/194"(093)
[AN 3545924]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2014.
   "Ki vagyok én? Nem mondom meg..." : tanulmányok Petőfiről / szerk. Szilágyi Márton ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2014. - 427 p., [30] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-97-6 fűzött : 2400,- Ft
Petőfi Sándor (1823-1849)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Petőfi_S.
[AN 3547134]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2014.
Komáromi Gabriella (1941-)
   Janikovszky Éva : pályakép mozaikokban / Komáromi Gabriella. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 334 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 307-331. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-11-9689-4 kötött : 2990,- Ft
Janikovszky Éva (1926-2003)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - személyi bibliográfia
894.511(092)Janikovszky_É. *** 012Janikovszky_É.
[AN 3546363]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2014.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Kíméletlen szentimentalizmus : esszék, kritikák / Krusovszky Dénes. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2013. - 168 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-797-2 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - 21. század - könyvkritika
894.511(091)"19/20" *** 894.511-95
[AN 3546818]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2014.
Lőcsei Péter (1957-)
   Weöres-mozaik : dokumentumok, tanulmányok, beszélgetések / Lőcsei Péter. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2014. - 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5145-20-9 kötött : 2380,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Weöres_S.
[AN 3546148]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2014.
Nagy Csilla (1981-)
   Megvont határok : tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében / Nagy Csilla. - Budapest : Ráció, 2014. - 143 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-57-2 fűzött : 2000,- Ft
József Attila (1905-1937)
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)József_A. *** 894.511(092)Szabó_L.
[AN 3545520]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2014.
   "Próza az, amit kinyomtatnak" : tanulmányok Ottlik Gézáról / szerk. Bednanics Gábor [et al.]. - Budapest : PIM, 2013. - 351 p. : ill., színes ; 20 cm. - (PIM studiolo, ISSN 2064-7581)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9401-94-5 fűzött
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Ottlik_G.
[AN 3545483]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2014.
   A sors kísértései : tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára / szerk. Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Ráció, 2014. - 419 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-61-9 kötött : 3750,- Ft
Kemény Zsigmond (1814-1875)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Kemény_Zs.
[AN 3545316]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2014.
Varga Pál, S. (1955-)
   Az újraszőtt háló : kulturális mintázatok szerepe a felvilágosodás utáni magyar irodalomban / S. Varga Pál. - Budapest : Ráció, 2014. - 367 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 345-360.
ISBN 978-615-5047-55-8 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - kultúratörténet - 19. század - irodalomelmélet
894.511(091)"18" *** 008(439)"18" *** 82.01
[AN 3545310]
MARC

ANSEL
UTF-88819 /2014.
Varga Zoltán, Z. (1970-)
   Önéletrajzi töredék, talált szöveg / Z. Varga Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 201 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-922-4 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - irodalomelmélet - műfajelmélet - napló - memoár
894.511(091)"19" *** 82.01-94
[AN 3545516]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8820 /2014.
Andahazi, Federico (1963-)
El libro de los placeres prohibidos (magyar)
   Tiltott gyönyörök könyve / Federico Andahazi ; [ford. Varju Kata és Mester Yvonne]. - Budapest : Libri, 2014. - 309 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-252-7 kötött : 3490,- Ft
argentin irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(82)=945.11
[AN 3546385]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2014.
Andersen, Susan (1950-)
Cutting loose (magyar)
   Jane és a nagyestélyi : titkos naplók / Susan Andersen ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 288 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-862-2 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547319]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2014.
Anderson, Caroline
Tempted by Dr Daisy (magyar)
   Szomszéd, főnök... szerető? / Caroline Anderson ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 493.)
ISBN 978-963-538-797-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3547327]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2014.
Anderson, Natalie (1973-)
The end of faking it (magyar)
   Olthatatlan vágy / Natalie Anderson ; [... ford. Kis Z. Margit]. Hiába futsz / Heidi Rice ; [... ford. Czárán Judit]. Könnyű kaland, extrákkal / Kate Hardy ; [... ford. Csató Gabriella]. Szerelmünk érintése / Brenda Jackson ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 63.)
Egys. cím: The end of faking it. A lover's touch. Public affair, secretly expecting. The hidden heart of Rico Rossi
ISBN 978-963-538-795-3 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3547461]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2014.
Andrews, Amy
Sydney harbour hospital: Luca's bad girl (magyar)
   Ördögből őrangyal / Amy Andrews ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 492.)
ISBN 978-963-538-796-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3547324]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2014.
Ardagh, Philip
The Grunts in trouble (magyar)
   Trutymóék a pácban / Philip Ardagh ; Axel Scheffler rajz. ; [... ford. Totth Benedek]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-36-3 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3545659]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2014.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Harðskafi (magyar)
   Hipotermia / Arnaldur Indriðason ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2014. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-240-7 fűzött : 3290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3546451]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2014.
Baldacci, David (1960-)
Deliver us from evil (magyar)
   Szabadíts meg a gonosztól / Baldacci ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2014. - 537 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9726-9 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3547466]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2014.
Barreau, Nicolas
Das Lächeln der Frauen (magyar)
   A nő mosolya / Nicolas Barreau ; [ford. Szántó Judit] ; [a sanzonrészleteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-064-9 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3546243]
MARC

ANSEL
UTF-88829 /2014.
Beck, Jessica
Glazed murder (magyar)
   Cukormázas gyilkosság / Jessica Beck ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 388 p. ; 20 cm. - (Donut shop krimik ; 1.)
ISBN 978-963-383-206-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3546200]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2014.
Becker Róbert (1970-)
   Gebündelt / Robert Becker. - Budapest : VUdAK, 2013. - 112, [3] p. ; 20 cm. - (VUdAK-Bücher. Reihe Literatur, ISSN 1216-6324 ; 14.)
ISBN 978-963-8333-19-3 fűzött
magyarországi német irodalom - vers
830-14(439)
[AN 3546012]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2014.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
The women in his life (magyar)
   Az elveszett fiú / Barbara Taylor Bradford ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2014. - 632, [3] p. ; 20 cm
Megj.: "Maxim és a nők" és "A szív sebei" címmel is. - Bibliogr.: p. 630-[631].
ISBN 978-963-07-9560-9 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547460]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2014.
Brockmann, Suzanne (1960-)
Body language (magyar)
   Testbeszéd / Suzanne Brockmann ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, [2014]. - 221 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-682-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547459]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2014.
Brooks, Pamela (1966-)
The ex who hired her (magyar)
   Különös állásinterjú / Kate Hardy ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 557.)
ISBN 978-963-538-781-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3547394]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Emily goes to Exeter (magyar)
   Miss Pym és a menekülő menyasszony / M. C. Beaton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 236 p. ; 20 cm. - (Az utazó házasságközvetítő ; 1.)
ISBN 978-963-383-204-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3545437]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2014.
Chevalier, Tracy (1962-)
The last runaway (magyar)
   Az utolsó szökevény / Tracy Chevalier ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-27-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3546448]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2014.
Ciotta, Beth
Anything but love (magyar)
   Szerelemtornádó : Cupcake imádók klubja III. / Beth Ciotta ; [ford. Dóka Krisztina]. - [Budapest] : Illia, cop. 2014. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5439-12-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - szórakoztató irodalom
820-312.5(73)=945.11
[AN 3545758]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2014.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Es irrt der Mensch (magyar)
   Tévelygő lelkek / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Szalay Judit]. - 2. kiad. - [Budapest] : EX-BB, [2014]. - 157 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler regényei, ISBN 963-8248-52-)
ISBN 978-963-325-147-8 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3550239]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2014.
Croker, Bithia Mary (18??-1920)
Proper pride (magyar)
   Jogos büszkeség / B. M. Croker. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő, cop. 2014. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-104-6 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3550371]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2014.
Crosby, Susan
His temporary live-in wife (magyar)
   Szenvedély a négyzeten / Susan Crosby ; [... ford. Járdán Eszter]. Mint a hurrikán / Leigh Duncan ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 281-282.)
Egys. cím: His temporary live-in wife. The officer's girl
ISBN 978-963-538-794-6 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547192]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2014.
Dante Alighieri (1265-1321)
La divina commedia. Il Paradiso (magyar)
   Isteni színjáték : Paradicsom / Dante Alighieri ; ford. Simon Gyula. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 111.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-9955-50-9 fűzött
olasz irodalom - verses epika
850-131=945.11
[AN 3545926]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2014.
D'Avenia, Alessandro (1977-)
Cose che nessuno sa (magyar)
   Senki sem tudja / Alessandro D'Avenia ; [ford. Vaszócsik Crista]. - Budapest : Európa, 2014. - 452, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9646-0 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3546324]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2014.
Dicker, Joël (1985-)
La vérité sur l'affaire Harry Quebert (magyar)
   Az igazság a Harry Quebert-ügyben / Joël Dicker ; ford. Boros Krisztina. - Budapest : Göncöl, cop. 2014. - 674 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-84-1 fűzött : 3570,- Ft
svájci francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4(494)=945.11
[AN 3546275]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2014.
Dodd, Christina
Into the flame (magyar)
   A sötétség lángjai / Christina Dodd. - Pécs : Alexandra, 2014. - 351 p. ; 20 cm. - (A sötétség örökösei ; 4.)
Ford. Erdő Orsolya
ISBN 978-963-357-391-4 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3546208]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2014.
Druon, Maurice (1918-2009)
Les rois maudits (magyar)
   Az elátkozott királyok / Maurice Druon ; [ford. Gyáros Erzsébet]. - Budapest : Partvonal, 2013-. - 20 cm
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3512495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Korona és méreg. - 2014. - 278 p.
ISBN 978-615-5283-32-1 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3550105] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Az ősi törvény. - 2014. - 333 p.
ISBN 978-615-5283-33-8 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3550107] MARC

ANSEL
UTF-88845 /2014.
Ellis, Lucy
Innocent in the ivory tower (magyar)
   Pénzért nem kapható / Lucy Ellis ; [... ford. Gaáli István]. Sötét angyal / Margaret Way ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. Szívből, igazán / Kathryn Ross ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 6.)
Egys. cím: Innocent in the ivory tower. The cattle king's bride. A Latin passion
ISBN 978-963-538-798-4 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3547371]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2014.
Fielding, Liz
Tempted by trouble (magyar)
   Vaníliás csók / Liz Fielding ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 550.)
ISBN 978-963-538-793-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3547338]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2014.
Fisher, Catherine (1957-)
Sapphique (magyar)
   Sapphique / Catherine Fisher ; [... ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2014. - 593, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-36-3 kötött : 3400,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3545727]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2014.
Fluke, Joanne (1943-)
Apple turnover murder (magyar)
   Almás levél és gyilkosság / Joanne Fluke. - [Budapest] : Illia, cop. 2014. - 313 p. ; 21 cm. - (Hannah Swensen titokzatos esetei ; 13.)
Ford. Dóka Krisztina
ISBN 978-615-5439-03-2 fűzött : 3390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9769)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - szakácskönyv
820-312.4(73)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 3545448]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2014.
Foster, Lori (1958-)
Bare it all (magyar)
   Veszélyes játszma / Lori Foster ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 352 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-864-6 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547316]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2014.
Green, John (1977-)
An abundance of Katherines (magyar)
   Katherine a köbön, avagy A szerelem képlete / John Green ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 298 p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3551620]
MARC

ANSEL
UTF-88851 /2014.
Green, John (1977-)
The fault in our stars (magyar)
   Csillagainkban a hiba / John Green ; [ford. Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 295 p. ; 22 cm
Kötött : 3490,- Ft
ISBN 978-963-689-917-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3550378]
MARC

ANSEL
UTF-88852 /2014.
Green, John (1977-)
Looking for Alaska (magyar)
   Alaska nyomában / John Green ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 248 p. ; 19 cm
Kötött : 3490,- Ft
ISBN 978-963-689-915-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3551733]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2014.
Gregor, Carol
Pretence of love (magyar)
   Élethű alakítás / Carol Gregor ; [... ford. Schmonz Aranka]. Parádés szereposztás / Janice Kaiser ; [... ford. G. Korda Edit]. Két vőlegény, egy esküvő / JoAnn Ross ; [... ford. G. Korda Edit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 17.)
Egys. cím: Pretence of love. Just the way you are. Three grooms and a wedding
ISBN 978-963-538-800-4 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547408]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2014.
Hargitainé Szimeonova Rajna (1947-)
   Bolgár könyvek és más nyomtatványok magyar nyelven : bibliográfia, 1892-2012 = Bʺlgarski knigi i drugi pečatni izdaniâ v prevod na ungarski ezik : bibliografiâ, 1892-2012 / összeáll. Hargitainé Szimeonova Rajna ; [közread. a Bolgár Országos Önkormányzat]. - Budapest : Croatica, 2014. - 205, [3] p. ; 28 cm
ISBN 978-615-5239-38-0 fűzött
bolgár irodalom - magyarországi bolgárok - szakbibliográfia
886.7-1/-9=945.11:016 *** 013(497.2)=945.11"189/201" *** 316.347(=867)(439):016
[AN 3546899]
MARC

ANSEL
UTF-88855 /2014.
Hauff, Wilhelm (1802-1827)
Das kalte Herz (magyar)
   A kőszív / Wilhelm Hauff ; [ford. Rónay György] ; [Szegedi Katalin illusztrációival]. - Budapest : General Press, [2014]. - 50 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A gyermekirodalom klasszikusai)
ISBN 978-963-643-577-6 kötött : 2900,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3551873]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2014.
Hewitt, Kate
The darkest of secrets (magyar)
   Mona Lisa mosolya / Kate Hewitt ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 560.)
ISBN 978-963-538-791-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547337]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2014.
Hjorth, Michael (1963-)
Lärjungen (magyar)
   A tanítvány / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2014. - 511 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-265-0 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3546450]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2014.
Hunter, Madeline
Sinful in satin (magyar)
   Merész álmok / Madeline Hunter ; [ford. Melis Pálma]. - Budapest : General Press, [2014]. - 318 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-549-3 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547458]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2014.
Iggulden, Conn (1971-)
Emperor (magyar)
   Az uralkodó / Con Iggulden. - [Budapest] : Gabo, [2014]-. - 23 cm
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3551609]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Róma kapui / [ford. Bihari György]. - cop. 2014. - 477 p.
ISBN 978-963-689-908-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3551611] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Királyok halála / [ford. Sóvágó Katalin]. - cop. 2014. - 630 p.
ISBN 978-963-689-909-7 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3551657] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A kardok mezeje / [ford. Bihari György és Sóvágó Katalin]. - cop. 2014. - 626 p.
ISBN 978-963-689-910-3 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3551725] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A háború istenei / [ford. Bihari György és Sóvágó Katalin]. - cop. 2014. - 608 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-689-911-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3551727] MARC

ANSEL
UTF-88860 /2014.
Janus Pannonius (1434-1472)
   Iani Pannonii opera quae manserunt omnia / seriem redigunt Stephanus Borzsák et Agnes Ritoók-Szalay ; [ed.] Institutum Litterarum Academiae Scientiarum Hungaricae Sectio Litterarum Renascentium. - Budapest : Balassi, 2006-. - 24 cm
2014-től szerk. Ritoókné Szalay Ágnes és Szepessy Tibor
ISBN 963-506-677-5
Magyarország - író - középkori latin irodalom - 15. század - összegyűjtött művek
871-821(439) *** 871(439)(092)Janus_Pannonius
[AN 2625106]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2, fasc. 1, Elegiae. Textus / edidit ... Iulius Mayer ; similia addidit Ladislaus Török. - cop. 2014. - 203 p. : ill.
A bev. angol nyelven. - Bibliogr.: p. 35-41.
ISBN 978-963-506-929-3 kötött : 4500,- Ft
[AN 3545349] MARC

ANSEL
UTF-88861 /2014.
Juričić Spasović, Danica (1967-)
Volim džudo, volim Sandru (magyar)
   Szeretem a dzsúdót, szeretem Sandrát / Danica Juričić Spasović ; [ford. Krékity Tamás]. - Budapest : Croatica, cop. 2013. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5239-31-1 fűzött
horvát irodalom - ifjúsági regény
886.2-31(439)(02.053.2)
[AN 3546008]
MARC

ANSEL
UTF-88862 /2014.
Kästner, Erich (1899-1974)
Der 35. Mai (magyar)
   Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol / Erich Kästner ; [ford. Fenyő László] ; [Horst Lemke rajz.]. - 9. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 117, [9] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9669-6 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3552045]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2014.
Keyes, Daniel (1927-2014)
The asylum prophecies (magyar)
   Jóslatok az őrültek házából / Daniel Keyes ; [ford. Varga-Sabján Dóra]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 367 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-394-5 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3546449]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2014.
King, Stephen (1947-)
The shining (magyar)
   A ragyogás / Stephen King ; [ford. Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1986. - 500, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9716-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3550322]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2014.
Lang, Kimberly
Redemption of a Hollywood starlet (magyar)
   Botrány Hollywoodban / Kimberly Lang ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 559.)
ISBN 978-963-538-790-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547333]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2014.
Laukkanen, Owen
The professionals (magyar)
   Profi munka / Owen Laukkanen ; [ford. Mente Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 407 p. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-293-314-6)
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3546266]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2014.
Lennox, Marion (1953-)
The doctor & the runaway heiress (magyar)
   Földön, vízen, levegőben / Marion Lennox ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. Jó tündér a háznál / Marie Ferrarella ; [... ford. Gaáli István]. Szélesvásznú mese / Anne Fraser ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 43.)
Egys. cím: The doctor & the runaway heiress. Doctor on the red carpet. A match for the doctor
ISBN 978-963-538-799-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3547463]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2014.
Lucado, Max (1955-)
Hermie : god listens when I pray (magyar)
   Berci imádkozik / Max Lucado ; Karen Hill ötlete alapján ill. Daniel Howarth ; [ford. Némethné Udvardi Judit] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Berci & barátai
ISBN 978-615-5446-05-4 fűzött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3545476]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2014.
Mackenzie, Myrna
Riches to rags bride (magyar)
   Művészlélek / Myrna Mackenzie ; [... ford. Kovács Ágnes]. Sírás, nevetés / Nikki Logan ; [... ford. Wenner Borbála]. Hullócsillag az égen / Melissa McClone ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 63.)
Egys. cím: Riches to rags bride. A kiss to seal the deal. Not-so-perfect princess
ISBN 978-963-538-787-8 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3547425]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2014.
Mann, Thomas (1875-1955)
Betrachtungen eines Unpolitischen (magyar)
   Egy apolitikus ember elmélkedései / Thomas Mann ; [ford. Györffy Miklós] ; [a verseket ford. Majtényi Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 519 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-928-8 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - esszé
830-4=945.11
[AN 3551731]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2014.
McKenzie, Sophie
Close my eyes (magyar)
   Mióta meghaltál / Sophie McKenzie ; [ford. Záhonyi Barbara]. - Budapest : Európa, 2014. - 415 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9715-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3547473]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2014.
   Meleg ABC / [vál., ford. és szerk. Zalotay Melinda]. - Budapest : Katalizátor, 2014. - 159 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-88599-8-3 fűzött : 2900,- Ft
homoszexualitás - világirodalom - aforizma - idézetgyűjtemény - kétnyelvű dokumentum
82-84=20=945.11 *** 613.885(0:82-84)
[AN 3546265]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2014.
Murphy, Monica (1970-)
Second chance boyfriend (magyar)
   Második esély pasi / Monica Murphy ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-941-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3545439]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2014.
Oram, Kelly (1981-)
The Avery Shaw experiment (magyar)
   Szívzűrterápia strébereknek / Kelly Oram ; [ford. Vándor Judit]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 223 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9676-4 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3546361]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2014.
Palmer, Tom
Football academy : Striking out (magyar)
   Gólkirály a bajban : fociakadémia 2. / Tom Palmer ; [ill. ... Brian Williamson] ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 141 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-216-5 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3547470]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2014.
Powers, Margaret Fishback
Footprints (magyar)
   Lábnyomok : a vers igaz története, mely milliók életére volt hatással / Margaret Fishback Powers ; [ford. Kálmán Gyöngyvér]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 175 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-12-2 fűzött : 2490,- Ft
kanadai angol irodalom - memoár
820-94(71)=945.11
[AN 3546165]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2014.
Roberts, Alison (1956-)
Sydney harbour hospital: Zoe's baby (magyar)
   Déltengeri szenvedély / Alison Roberts ; [... ford. Brodszky Ildikó]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 490.)
ISBN 978-963-538-785-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(931)=945.11
[AN 3547321]
MARC

ANSEL
UTF-88878 /2014.
Roberts, Nora (1950-)
Night smoke (magyar)
   Tűznél forróbb : a Hold árnyéka / Nora Roberts ; [... ford. Hanny Norbert]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 256 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-863-9 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547304]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2014.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Zomer met Jip en Janneke (magyar)
   Janó és Janka nyári meséi / [szöveg] Annie M. G. Schmidt ; [ill.] Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-30-1 kötött : 1990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3545657]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2014.
Schmidt-Schell, Erich (1935-)
Rache am Forsthaus (magyar)
   Kibékülés az erdészházban / Erich Schmidt-Schell ; [graf. Heike Schweinberger]. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 94 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-62-3 fűzött
német irodalom - vallásos irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11 *** 244(0:82-31)(02.053.2)
[AN 3547279]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2014.
Sem-Sandberg, Steve (1958-)
De fattiga i Łódź (magyar)
   Azok a szegény łódźiak / Steve Sem-Sandberg ; [ford. Péteri Vanda, Papolczy Péter]. - Budapest : Magvető, 2014. - 613, [2] p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3195-7 kötött : 4490,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3545608]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2014.
Shaw, Chantelle
Behind the Castello doors (magyar)
   Babaszoba / Chantelle Shaw ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 558.)
ISBN 978-963-538-782-3 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3547403]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2014.
Smith, Dodie
The hundred and one dalmatians (magyar)
   Száz meg egy kiskutya ; A kutyák csillaga / Dodie Smith ; [ford. ... Bokor Klára, Szentmiklósi Tamás] ; [rajz. Zdenek Netopil]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 315, [3] p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: The hundred and one dalmatians ; The starlight barking
ISBN 978-615-5283-31-4 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3550203]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Journey (magyar)
   Utazás / Danielle Steel ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-038-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550219]
MARC

ANSEL
UTF-88885 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Leap of faith (magyar)
   Ugrás a sötétbe / Danielle Steel ; [ford. Gálvölgyi Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-145-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550218]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2014.
Steel, Danielle (1947-)
Special delivery (magyar)
   Égi küldemény / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 298 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-102-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550222]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2014.
Stevens, Amanda
The prophet (magyar)
   A próféta : [a Sírkertek királynője trilógia harmadik kötete] / Amanda Stevens ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 350, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-334-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3545626]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2014.
Stirling, Joss (1969-)
Storm & Stone (magyar)
   Storm és Stone / Joss Stirling ; [ford. Kiss Enikő Hajna]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 325 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-73-5 fűzött2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3545305]
MARC

ANSEL
UTF-88889 /2014.
Stuart, Anne
Ruthless (magyar)
   A könyörtelen : a Rohan-ház / Anne Stuart ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 288 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-861-5 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547298]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2014.
Susann, Jacqueline
Valley of the dolls (magyar)
   Babák völgye / Jacqueline Susann ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 574 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-36-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3550109]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2014.
Thacker, Cathy Gillen
Make room for baby (magyar)
   Derült égből / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Mátyás Mária]. Csodás átváltozás / Christine Rimmer ; [... ford. Koltai Györgyné]. Álljon meg a nászmenet! / Trisha Alexander ; [... ford. Erős László]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 39.)
Egys. cím: Make room for baby. Stop the wedding!. Cinderella's big sky groom
ISBN 978-963-538-789-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547465]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2014.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The gorilla who wanted to grow up (magyar)
   A gorilla, aki olyan akart lenni, mint az apukája / Jill Tomlinson ; [Anna Laura Cantone rajz.] ; [... ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - 93, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-31-8 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3545678]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2014.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins comes back (magyar)
   A csudálatos Mary visszatér / P. L. Travers ; [ford. Borbás Mária] ; [Mary Shepard rajz.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-903-1 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3551617]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2014.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins opens the door (magyar)
   A csudálatos Mary kinyitja az ajtót / P. L. Travers ; [Mary Shepard rajz.] ; [ford. Borbás Mária] ; [a versbetéteket ford. Székely Magda]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 194 p. : ill. ; 21 cm. - (Klasszikusok fiataloknak, ISSN 1219-0306)
ISBN 978-963-539-904-8 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3551614]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2014.
Uris, Leon (1924-2003)
Armageddon (magyar)
   Armageddon : Berlin regénye / Leon Uris ; [ford. Félix Pál]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 791 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-34-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3550021]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2014.
Way, Margaret
Her outback commander (magyar)
   Vendég a farmon / Margaret Way ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 552.)
ISBN 978-963-538-804-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3547356]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2014.
Webb, Katherine (1977-)
The misbegotten (magyar)
   A fattyú / Katherine Webb ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budapest : General Press, [2014]. - 495 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-553-0 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3545658]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2014.
Webber, Meredith
Taming Dr Tempest (magyar)
   Csillagfény a szemedben / Meredith Webber ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 491.)
ISBN 978-963-538-786-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547323]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2014.
Wilde, Lori
Intoxicating (magyar)
   Bor, mámor, szerelem / Lori Wilde ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Felforgatókönyv / Jules Bennett ; [... Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 295-296.)
Egys. cím: Intoxicating. Caught in the spotlight
ISBN 978-963-538-788-5 fűzött : 1699,- Ft : 38,80 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547188]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2014.
Winters, Rebecca (1940-)
Her Italian soldier (magyar)
   Luxusmodell / Rebecca Winters ; [... ford. Halász Krisztina]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 549.)
ISBN 978-963-538-792-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547328]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2014.
Young, William Paul (1955-)
Cross roads (magyar)
   Keresztutak : Wm. Paul Young regénye / [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, [2014], cop. 2013. - 321 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-08-1 fűzött : 3450,- Ft
kanadai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(71)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3545677]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8902 /2014.
Aczél Géza (1947-)
   (szino)líra : torzószótár : Á - Ál / Aczél Géza. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 104, [7] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-534-7 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3546318]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2014.
Adamik Zsolt
   Ördögbőr grófja : rettentő kalózmesék / Adamik Zsolt ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 60, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-32-5 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3545589]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2014.
André Ferenc (1992-)
   Slam.pont 1 / André Ferenc, Mavrák Kata Hugee, Süveg Márk Saiid ; [bev.] Csider István Zoltán & Pion István ; [kommentárok Nádasdy Ádám] ; [ill. Csordás Dániel] ; [portréfotók Máté Péter] ; [eseményfotók Pereszlényi Erika]. - Budapest : Libri, 2014. - 106 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-366-1 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - slam - 21. század - vers - antológia - interjú
894.511-14(082) *** 894.511(092)"201"(047.53)
[AN 3546373]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2014.
Árpás Károly (1955-)
   Zegzugos egy-ösvény / Árpás Károly. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-45-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3545297]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2014.
Balajthy Ferenc (1946-)
   Aranyozott parancsikon : versek, 2014 / Balajthy Ferenc ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2014. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9830-32-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546088]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2014.
Ballai László (1963-)
   Az erdélyi dáma / Ballai László. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 276 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5153-59-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3545345]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2014.
Bárány János (1948-)
   Hat év Las Vegasban... és a folytatás / Bárány János. - 2. bőv. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 373, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-341-9 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3550070]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2014.
Baranyai László (1943-)
   Pszeudo : [a Schiele-rejtély] : regény / Baranyai László. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 388, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-535-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546315]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2014.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Írások a falon : jubileumi versválogatás / Baranyi Ferenc. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-58-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545295]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2014.
Bartalovics Zoltán
   Két világ közt : versek, prózák, a semmi küszöbén / Bartalovics Zoltán (prayer) ; [kiad. a Pécs-baranyai Origó-ház Egyesület]. - Pécs : Pécs-baranyai Origó-ház Egyes., 2014. - 200 p. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546595]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2014.
Békés Márton (1983-)
   Az utolsó felkelés / Békés Márton. - [Budapest] : Századvég, cop. 2014. - 280 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5164-17-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - technikai kultúra - információs társadalom - társadalomkritika - esszé
894.511-4 *** 316.774 *** 681.3.004.14 *** 304
[AN 3545428]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2014.
Bence János (1923-)
   Bence János. - Bóly : [Önkormányzat], 2014. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Bólyi arcok, ISSN 2064-7719 ; 1/a.)
ISBN 978-963-08-9195-0 fűzött
Bence János (1923-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3546005]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2014.
Bérczy József
   Gotlandi nyár : versek, történetek, fordítások : Oslo 1963, Szent György-hegy 2013 / Bérczy József. - Jav. kiad. - Balatonfüred : Tempevölgy, 2014. - 132, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 13.)
ISBN 978-963-9990-21-0 fűzött
magyar irodalom - svéd irodalom - német irodalom - vers
894.511-14 *** 839.7-14=945.11 *** 830-14=945.11
[AN 3551903]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2014.
Bertók László (1935-)
   Ott mi van? : versek / Bertók László. - Budapest : Magvető, 2014. - 106, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3177-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546231]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2014.
Bistey András (1942-)
   A kápolna / Bistey András. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-64-8 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545347]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2014.
Boda Mónika Marianna (1943-)
   Egyszerű történetek : bemutatkozás / Boda Mónika Marianna. - [Gyömrő] : [Boda M.], 2014. - 59 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9168-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3546119]
MARC

ANSEL
UTF-88918 /2014.
Bóna László (1960-)
   Illatos kikötő : utazások Hongkongtól Székelyudvarhelyig : esszé és irodalom / Bóna László. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2014. - 151, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5454-29-5 kötött : 2600,- Ft : 8,50 EUR
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3545456]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2014.
Borlóyné Selmeczi Hédi
   Gúny-özön / Borlóyné Selmeczi Hédi. - Budapest : [Borlóyné Selmeczi H.], 2014. - 57, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9342-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546135]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2014.
Borsos J. Gyöngyi
   Macskamesék / Borsos J. Gyöngyi ; Makhult Gabi illusztrációival. - Budapest : General Press, [2014]. - [27] p. : ill., színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-643-559-2 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3545679]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2014.
Böszörményi Zoltán (1951-)
   Majorana a tér tenyerén / Böszörményi Zoltán. - Budapest : Pesti Kalligram ; Pozsony : Kalligram, 2014. - 99, [4] p. ; 18 cm + DVD
melléklet címe: Katedrális az örök télnek
ISBN 978-615-5454-25-7 kötött : 2500,- Ft : 8 EUR
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - audiovizuális dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3545454]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2014.
Botár Attila (1944-)
   Időfoltok : szösszék / Botár Attila. - Veszprém : Művészetek Háza, 2014. - 179 p. ; 20 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 33.)
ISBN 978-963-9105-81-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545623]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2014.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia ölelésében / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 395, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-36-5 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3547181]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2014.
Csákány Tibor (1950-)
   Ahol a fák is sírnak / Csákány Tibor. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9397-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545811]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2014.
Cséby Géza (1947-)
   Vasárnapi koncert = Niedzielny koncert / Cséby Géza. - Keszthely : Szerző, 2014. - 95, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9077-9 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14 *** 894.511-14.02=84
[AN 3545695]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2014.
Csobánka Zsuzsa (1983-)
   A hiányzó test / Csobánka Zsuzsa. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 376 p. ; 22 cm
Kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
ISBN 978-80-968529-3-2
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545444]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2014.
Czotter József
   Fogatlan fogaskerék : Magyarországon a rendszerváltozás idején : dráma két felvonásban, hét jelenetben / Czotter József. - Budapest : Duna Kvklub, cop. 2014. - 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5390-66-1 kötött : 1290,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3546093]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2014.
Czotter József
   A purgatórium, avagy A pokolban még Lucifer az úr : történelmi (bűn)dráma két történeti részben, tizenkét jelenetben / Czotter József. - Budapest : Duna Kvklub, cop. 2014. - 119 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5390-67-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3546094]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2014.
Czotter József
   Tavasz szívemben s lelkemben nyár : versek / Czotter József. - Budapest : Duna Kvklub, cop. 2014. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5390-68-5 kötött : 1090,- Ft
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3546096]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2014.
Dániel András (1966-)
   A kuflik és a nagy eső / Dániel András. - Budapest : Pagony, [2014]. - [50] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5441-34-9 kötött : 1990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3545591]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2014.
Döbrentei Kornél (1946-)
   És mégis / Döbrentei Kornél ; vál. és szerk. Lantos Tivadar. - Budapest : Püski, 2014. - 122 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-137-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546127]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2014.
Egressy Zoltán (1967-)
   Százezer eperfa / Egressy Zoltán. - Budapest : Európa, 2014. - 376 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9720-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546234]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2014.
Erdélyi Lili Ada
   Intermacionálé / Erdélyi Lili Ada ; [ill. Romány Réka]. - [Piliscsév] : Szerző, cop. 2014. - 78 p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-08-9744-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546084]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2014.
Erdős István
   Rajkó : a havasokban / Erdős István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 163, [4] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5441-38-7 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3546454]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2014.
Esterházy Péter (1950-)
   Egyszerű történet vessző száz oldal : a Márk-változat / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2014. - 118 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3202-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546229]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2014.
Faragó Annamária
   Háború és lélek : regény / Faragó A. - Budapest : Püski, 2013. - 269, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-125-5 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546124]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2014.
Farkas András (1944-)
   Les préludes 2 : 107 novella és automatikus vers / Farkas András. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 174 p. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7714-5)
magyar irodalom - blog
894.511-94
[AN 3545621]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2014.
Farkas András (1944-)
   Les préludes : 243 novella és 24 komment / Farkas András. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 400 p. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7714-5)
magyar irodalom - blog
894.511-94
[AN 3545619]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2014.
Fecske Csaba (1948-)
   A sivatag hajója / Fecske Csaba ; [ill. ... Juhász Ildikó]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 111 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-57-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545317]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2014.
Finy Petra (1978-)
   Kettő : Másvilágok-trilógia 1. / Finy Petra. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 214, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-39-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3545754]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2014.
Fülöp G. László (1935-)
   Minneapolisi tükör : [esszék] / Fülöp G. László. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 200 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9680-81-4 fűzött : 2000,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-92(73)
[AN 3545522]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2014.
Gaál Antal (1948-)
   A hülyeség hétköznapjai : levelek az olvasónak / Gaál Antal. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 124 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-54-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3545299]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Az a hatalmas harmadik / Gárdonyi Géza. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 199 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-82-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545478]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2014.
Gellért Annamária
   Finn és Emil kalandjai / Gellért Annamária ; [ill. Otten Mártin]. - [Vashosszúfalu] : Gellért A., 2014. - 82 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-8602-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3546115]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2014.
Gerendás Lajos
   A véres nyílvessző : Máma település mondája / Gerendás Lajos. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2014. - 20 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek ; 6.)
Bibliogr.: p. 18-20.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
Máma - magyar néprajz - magyar irodalom - helytörténet - monda - vers
894.511-14 *** 943.9-2Máma(0:82-343.4) *** 398.22(=945.11)
[AN 3546537]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2014.
Gerlóczy Márton (1981-)
   A csemegepultos naplója / Gerlóczy Márton. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, 2014. - 310 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-527-4 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3552043]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2014.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Megyek utánad : regény / Grecsó Krisztián. - Budapest : Magvető, 2014. - 304, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3176-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545617]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2014.
Gregorits Irén (1942-)
   Legyen úgy! / Gregorits Irén, Góth Imre Árpád. - [Keszthely] : Gregorits I., [2014]. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8819-6 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(477.87)
[AN 3545757]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2014.
H. Csöppike
   A jászok földjén kezdődött : [válogatás H. Csöppike verseiből 2.]. - Pécs : Szerző, 2014. - 58 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9268-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546083]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2014.
Hadnagy József (1950-)
   Kő és tükör között : versek / Hadnagy József. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-46-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545336]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2014.
Hajósi Péter
   Teremtett valóság / Hajósi Péter. - [Budapest] : [Hajósi P.], cop. 2014. - 248 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9111-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3545615]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2014.
Harsányi Zsolt (1887-1943)
   Ecce homo : Munkácsy Mihály életének regénye / Harsányi Zsolt. - Pécs : Alexandra, 2014. - 719 p., [34] t. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-357-179-8 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3550019]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2014.
Heller Ágnes (1929-)
   Olvasónapló, 2013-2014 / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2014. - 238 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5480-00-3 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - könyvismertetés - memoár
894.511-95 *** 82(091)(0:82-95) *** 894.511-94
[AN 3545922]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2014.
Horváth Júlia Borbála
   33 áthalló / Horváth Júlia Borbála. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5353-51-2 fűzött : 2650,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3546112]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2014.
Horváth Tamás, P. (1967-)
   Tündérváros : Zsolnay Miklós titkos élete : regény / P. Horváth Tamás. - Budapest : Prae.hu : Palimpszeszt, 2014. - 219, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-32-7 fűzött : 3400,- Ft
Zsolnay Miklós (1857-1922)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545282]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2014.
Jankovics Marcell (1941-)
   Lékiratok / Jankovics Marcell. - Átd. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 757 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-482-9 kötött : 5990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3546284]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2014.
Kaiser László (1953-)
   A fekete emberek : novellák / Kaiser László. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 109 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-66-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3545318]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2014.
Kalas Zsuzsa
A decemberi gyerek (új kiadása)
   Álomutazó : a decemberi gyerek avagy mese a gyermeki akarat hatalmáról / Kalas Zsuzsa ; a szerző rajz. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kolibri, cop. 2014. - 200, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5450-56-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3550294]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2014.
Kapitány Gábor (1948-)
   Álommalom / Kapitány Gábor. - Budapest : Gondolat, 2014. - 385, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-521-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3547184]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2014.
Kapitány Máté (1986-)
   Kentaur a terminálban / Kapitány Máté. - [Budapest] : Liget, 2014. - 169, [4] p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-615-5419-02-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3547204]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2014.
Karátson Endre (1933-)
   Az elbeszélő önkénye / Karátson Endre. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 179, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-27-1 kötött : 2800,- Ft : 9 EUR
Franciaország - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(44)
[AN 3545586]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2014.
   Két tűz között : magyar írók első világháborús novellái / [gyűjt., összeáll. és szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 285 p. ; 18 cm. - (Novella, ISSN 1586-7641)
ISBN 978-615-5274-69-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - első világháború - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 943.9"1914/1918"(0:82-32)
[AN 3546227]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2014.
Király Gábor
   Csúf versek, 2012-2013 / Király Gábor ; Katarina Peters és Dányi Dániel műfordításaival ; Merényi "Grafitember" Dániel illusztrációival. - [Budapest] : Kalandor, 2014. - 245, [13] p. : ill. ; 22 cm
Egyes versek angol nyelven is
ISBN 978-963-9557-47-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545660]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2014.
Kissné Varga Rozália (1949-)
   Kagylóba zárt igazgyöngy / Kissné Varga Rozália. - [Kecskemét] : Kissné Varga R., 2014. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9754-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545970]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2014.
Kollár Árpád (1980-)
   Milyen madár / Kollár Árpád ; ill. Nagy Norbert. - Budapest : Csimota, 2014. - 57, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9768-73-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3545622]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2014.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   Kistehén : felhős / írta Kollár-Klemencz László ; rajz. Igor Lazin. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 79 p. : ill., színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5385-43-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3545301]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2014.
Koronyi Ágnes, D.
   ...és kifordítom a világot / Jerome Coctoo. - Budapest : Jerome Coctoo Kv. : Duna Kvklub, cop. 2014. - 187 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5390-65-4 fűzött : 2995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546147]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2014.
Kunkli Éva
   Rendhagyó szerelmek : kisregény és novellák / Kunkli Éva. - Budapest : Püski, 2013. - 138 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-122-4 kötött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3546132]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2014.
Lángh Júlia (1942-)
   Macskák és férfiak : hármaskönyv / Lángh Júlia. - Budapest : Magvető, 2014. - 198, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3179-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3546162]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2014.
László Zsolt (1963-)
   Rajzolt távlatok : versek, 2008-2014 / László Zsolt ; Revák István rajz. ; kiad. a Vörösmarty Társaság. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2014. - 95 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9830-34-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546086]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2014.
Lovas Ildikó (1967-)
   Cenzúra alatti : készülődés szabómagdaságra : regény / Lovas Ildikó. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 329 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-26-4 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3545540]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2014.
Maison, Syndie
   Érzelmek labirintusában : légy boldog, akkor én is az leszek! / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 190 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-74-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3550078]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2014.
Maison, Syndie
   A fátyol sikolya / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert, [2014], cop. 2011. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5170-58-4 fűzött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3550102]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2014.
Maison, Syndie
   Kölcsönkapott boldogság : erős pecsét a szerelem / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 190 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-76-8 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3550083]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2014.
Maison, Syndie
   Mi ketten és a remény : én eljövök érted, drága szerelmem! / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 189 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-75-1 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3550087]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2014.
Maison, Syndie
   Veszélyes játék : találj meg, ha szeretsz! / Syndie Maison. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 195 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5237-77-5 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3550097]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2014.
Máté László (1942-)
   Nagyapám Isonzón / Máté László ; [közread. az Óbudai Egyetem]. - Budapest : Óbudai Egy., 2014. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás szlovák nyelven
ISBN 978-615-5460-02-9 fűzött
Máté László (1884-1916)
Felvidék - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(437.6)
[AN 3546781]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2014.
Máté-Tóth András (1957-)
   Parallax : meditációk egy sokszínű világról / Máté-Tóth András. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 287 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-314-058-1 fűzött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3545487]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2014.
Matyikó Sebestyén József (1951-)
   Vasra vert fohász : versek / Matyikó Sebestyén József ; Varga Imre rajz. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 137 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-60-0 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545330]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2014.
Mihályfalvi László (1941-)
   Mifizmusok : néminemű eventuális vagy evidens, esetleg emocionális evokációkkal ; Másodpercesek és nem.. / Mihályfalvi László. - Kaposvár : Mihályfalvi L., 2014. - 241 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8820-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3545860]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2014.
Mikó Csaba
   Veszélyben a Tölgy! : Csápy színre lép / Mikó Csaba ; Lakatos István rajz. - Budapest : Kolibri, 2014. - 412 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-47-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3545364]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2014.
Molnár Edit, L.
   Kíváncsi-Kósza Annabella Lujza és az özönvíz / L. Molnár Edit ; Almási Zétény illusztrációival. - [Budapest] : Pongrác K., cop. 2014. - 60, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5131-62-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3545716]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2014.
Molnár Edit, L.
   A sárga kanapé / L. Molnár Edit. - Budapest : Pongrác, cop. 2014. - 252, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5131-46-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3545739]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Az asszony beleszól ; Rab oroszlán / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 527 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 19.)
ISBN 978-963-09-7686-2 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546216]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Jobb mint otthon / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 287 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 20.)
ISBN 978-963-09-7687-9 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546218]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 22. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 307, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9673-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3552040]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2014.
Nagy Ferenc Gábor
   A pokol tüzén edzett lélek / Nagy Ferenc Gábor. - [Budapest] : Universal Accounting Kft., [2014]. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9170-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545685]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2014.
Németh András (1956-)
   Copia publica / Németh András. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 68 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-299-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546125]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2014.
Neumann Ottó (1943-)
   Tettes után tipegő / Neumann Ottó ; [ill. ... Almási Zétény]. - [Budapest] : Pongrác K., cop. 2014. - 359 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-30-1 kötött : 3900,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3545732]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2014.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A mi Dózsánk : mentünk, láttunk, hazajönnénk / Nógrádi Gábor. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 248, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9675-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3546365]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2014.
Oláh András (1959-)
   A szökevény ; Az utolsó játszma / Oláh András. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 101 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-67-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3545334]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2014.
Ősi János (1965-)
   A lovagkirály keresztje : Szent László regénye / Ősi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2014. - 413 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5475-00-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3545855]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2014.
Péterfy Gergely (1966-)
   Kitömött barbár : regény / Péterfy Gergely. - Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-24-0 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545447]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2014.
Pienták Attila (1973-2014)
   Éva / Pienták Attila. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2014. - 92 p. ; 18 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 14.)
ISBN 978-963-9990-27-2 fűzött
magyar irodalom - kisepika
894.511-3
[AN 3545532]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2014.
Polgár József (1946-)
   Utak, tévutak.. / Polgár József ; [utószót írta Márkus Ferenc]. - Nagykanizsa : Magánkiad., 2014. - 315 p. ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-89245-2-0 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546089]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2014.
Pusztai János (1934-)
   ...Öregség / Pusztai János. - Budapest : Püski, 2012-. - 24 cm
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3461696]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - 2014. - 372 p. : ill.
ISBN 978-963-302-142-2 fűzött
[AN 3546110] MARC

ANSEL
UTF-88997 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Anno, 2014. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-767-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550213]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2014.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A szőke ciklon / Rejtő Jenő. - [Budapest] : Anno, 2014. - 192 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-763-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3550216]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2014.
Róbert Katalin
   Nalávia titka / Róbert Katalin. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9869-40-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3546247]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2014.
Romhányi Ágnes (1953-)
   Lepkefarsang / [versek] Romhányi Ágnes ; [ill.] Szyksznian Wanda. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-383-259-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3546281]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2014.
Sági György (1957-)
   Gilgul : Weisz búcsúja a magyar irodalomtól / Sági György. - Budapest : Scolar, 2014. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-244-517-5 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546322]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2014.
Saitos Lajos (1947-)
   Mire megvirrad : haiku-naptár / Saitos Lajos ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2014. - 110, [2] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-9830-04-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3546087]
MARC

ANSEL
UTF-89003 /2014.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Túl az ezrediken : válogatott cikkek, tárcák, kritikák / Sárközi Mátyás. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 470, [8] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-676-536-1 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - könyvkritika
894.511-92 *** 894.511-95
[AN 3546316]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2014.
Sarusi Mihály (1944-)
   Vagabundkorzó / Sarusi Mihály. - Szolnok : Jászkunság, 1993-2014. - 5 db ; 21 cm. - (Jászkunság füzetek, ISSN 0865-7211 ; 7.)
A 4-6. köt. sorozaton kívül. - A 4-6. kötetet kiad. a Barbaricum Könyvműhely, a 7. kötetet kiad. a Művészetek Háza Veszprémben
ISBN 963-02-9463-X
Kárpát-medence - magyar irodalom - útirajz
894.511-992 *** 908.4-191(0:82-992)
[AN 37856]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., Szentföldön. - 2014. - 183 p. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 32.)
ISBN 978-963-9105-80-5 fűzött : 2500,- Ft
[AN 3545511] MARC

ANSEL
UTF-89005 /2014.
Schneider Izabella
   A tizenegyedik parancsolat / Ïsa Schneider. - Budapest : K. u. K., [2014]. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-10-4 kötött : 2300,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3550262]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2014.
Shelley, Duncan (1969-)
   Elveszett múlt : Amnézia I. / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2014. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-12-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3545854]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2014.
Szigeti Lajos (1940-)
   A Tejút szélén : versek, 2011-2014 / Szigeti Lajos ; [... illusztrációit ... Vén Zoltán kész.]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 70 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-50-1 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545340]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2014.
Szőnyi Ferenc (1944-)
   Félrevert csend : versek, fordítások, próza, egyebek / Szőnyi Ferenc. - Budapest : Gondolat, 2014. - 249, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-543-6 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3547183]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2014.
Tamási Áron (1897-1966)
   Bölcső a hegyek között / Tamási Áron ; [sajtó alá rend. Sipos Lajos] ; [közread. a Tamási Áron Alapítvány]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 318, [5] p. : ill. ; 19 cm
Tart.: Bölcső és bagolyÞ; Bölcső a hegyek között
ISBN 978-963-227-560-4 kötött : 3490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31(498) *** 894.511-32(498)
[AN 3547477]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2014.
Tatár György (1947-)
   A "másik oldal" : kabbalista esszék / Tatár György. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 251 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5454-21-9 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - vallásfilozófia - esszé - publicisztika - könyvkritika
894.511-4 *** 894.511-92 *** 894.511-95 *** 21
[AN 3545541]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2014.
Térey János (1970-)
   Átkelés Budapesten : novellák / Térey János. - Budapest : Libri, 2014. - 119 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-381-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - verses elbeszélés
894.511-13
[AN 3546270]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2014.
Tinkó Máté (1988-)
   Amíg a dolgok rendeződnek / Tinkó Máté. - Budapest : FISZ, 2014. - 119 p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 66.)
ISBN 978-963-7043-65-9 fűzött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-704)
magyar irodalom - szabadvers
894.511-14
[AN 3545432]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2014.
Tóth Attila
   Versek az életből / Tóth Attila ; [ill. ... Eisenberger Réka]. - Budapest : Szerző, 2014. - 169 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9061-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545611]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2014.
Tungli M. Klára
   Végtelen úton : válogatott és új versek / Tungli M. Klára. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 127, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-69-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3545323]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2014.
Turbuly Lilla (1965-)
   Viszlát, kosársuli! / Turbuly Lilla ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 201, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9680-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3546362]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2014.
Ungvári Tamás (1930-)
   A torinói lepel : misztikus-mágikus utazás / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2014. - 287 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-523-6 fűzött : 3750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546321]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2014.
Vass Géza (1926-)
   Emlék- és humormorzsák : válogatás írásaimból / Vass Géza ; [a ... grafikákat Buday Mihály ... rajz.]. - [Hévíz] : [Vass G.], 2014. - 203 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-88985-3-1 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3545693]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9018 /2014.
Ahlberg, Allan (1938-)
Kicking a ball (magyar)
   Rúgom a bőrt! / írta Allan Ahlberg ; ill. Sébastien Braun ; ford. Szabó T. Anna. - Budapest : General Press, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-643-575-2 kötött : 2800,- Ft
labdarúgás - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 796.332(02.053.2)
[AN 3545948]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / [Bartos Erika]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5441-51-6 kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3551732]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca foglalkoztatókönyv : 12 új mesével / Bartos Erika. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 193, [7] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5441-33-2 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3545655]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2014.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Bagger (magyar)
   Markolók / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 12.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-318-8 fűzött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3551749]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2014.
Radnóti Blanka (1986-)
   Balaton : beszélgetős könyv / szerk. Megyery-Pálfay Adrienn ; [... Radnóti Blanka ill.]. - Budapest : Libell, 2014. - [60] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-89281-7-7 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3545616]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2014.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's animal nursery tales (magyar)
   Kedvenc meséid Tesz-Vesz városból : tizenegy történet / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 67 p. ; ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9605-4 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3545664]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9024 /2014.
Bayer Antal (1955-)
   Az adaptáció kísértése : irodalom és képregény / Bayer Antal. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2013. - 52 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89893-1-4 fűzött : 1000,- Ft
műfajelmélet - műfajtörténet - képregény
087.6:084.11(100)(091)
[AN 3545880]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2014.
Davis, Jim (1945-)
   Nyálas fogadtatás / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita, Bayer Antal, Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2014]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 116.)
ISBN 978-615-5425-04-2 fűzött : 790,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3546082]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2014.
   Goulash : bandes dessinées hongroises / [trad. ... Antal Bayer]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2013. - 48 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-08-7297-3 fűzött : 2000,- Ft : 8 EUR : 10 CHF
Magyarország - képregény - antológia - fordítás
087.6:084.11(493)=40
[AN 3545980]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2014.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2013) (Veszprém ; Keszthely)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : 2013. november 13. : válogatás kiadvány / [közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy., [2014]. - 106 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-013-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém) *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3546028]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2014.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Ostromállapot. - cop. 2014. - 139 p.
ISBN 978-963-89365-6-1 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3545486] MARC

ANSEL
UTF-89029 /2014.
   A könyv : No Kredit Szabadegyetem / [szerk. Sántha Gábor, Sós Dóra, Varga Júlia]. - Budapest : Attention, 2014. - 205 p. : ill. ; 22 cm
A Budapesten, 2013. júl. 15 - aug. 15. között rendezett szabadegyetem tanulmányai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9615-3 kötött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3547302]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2014.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Aranyásók Alaszkában / Jack London nyomán írta és rajz. Zórád Ernő ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2013. - 28 p. : ill. ; 27 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-963-89893-0-7 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3546016]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2014.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Gwiazdy Egeru : komiks na podstawie powiesci Gézy Gárdonyiego / graf. Ernő Zórád ; opracowanie László Márkusz. - Budapest : Four Color Ltd., 2014. - [20] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8840-0 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3546251]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2014.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Harc a szalamandrákkal / Karel Čapek nyomán írta és rajz. Zórád Ernő ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2014. - 28 p. : ill. ; 27 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-963-89893-2-1 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3546018]
MARC

ANSEL
UTF-8