MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/10/17 13:56:22
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
9033 /2014.
Gállos Orsolya (1946-)
   A Pécsváradi Várbaráti Kör 30 éve, 1981-2011 / Gállos Orsolya. - [Pécsvárad] : Pécsváradi Várbaráti Kör, 2014. - 127 p. : ill. ; 21 cm. - (Pécsváradi füzetek, ISSN 2060-5358 ; 5.)
ISBN 978-963-08-9551-4 fűzött
Pécsváradi Várbaráti Kör
Pécsvárad - helytörténet - egyesület - hagyományőrzés
061.2(439-2Pécsvárad) *** 943.9-2Pécsvárad
[AN 3548181]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2014.
   Húsz éve szövetségben : a kecskeméti nyugdíjas klubok történeti antológiája / [főszerk. Juhászné Balasi Franciska] ; [kiad. a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége]. - Kecskemét : Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövets., 2014. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége
Kecskemét - nyugdíjas - egyesület
061.2(439-2Kecskemét) *** 316.37-057.75
[AN 3549036]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2014.
Robertson, David C.
Brick by brick (magyar)
   Kockáról kockára : Lego : hogyan írta át a Lego az innováció szabályait és hódította meg a játékipart világszerte / David C. Robertson, Bill Breen ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 367 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
keretcím: LoveBrands
ISBN 978-963-05-9514-8 fűzött
The Lego Group (Billund)
Dánia - vállalat - játékipar - innováció - stratégiai menedzsment
061.5(489)Lego *** 330.341.1 *** 658.1.012.2 *** 688.727.9
[AN 3547688]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2014.
Szőnyegi Hajnalka
   Ikarus szárnyai : az Ikarus székesfehérvári gyárának mindennapjai : emlékkönyv / Szőnyegi Hajnalka. - [Székesfehérvár] : Gárdonyi G. Művel. Ház és Kvt. Egyes., cop. 2014. - 433, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Maroshegyi téka, ISSN 2061-0327 ; 4.)
ISBN 978-963-08-6534-0 kötött : 5000,- Ft
Ikarus Járműgyártó Rt. (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - iparvállalat - autóbusz
061.5(439-2Székesfehérvár) *** 629.114.5
[AN 3549563]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2014.
   Tizenöt éves a GIM, Gödöllői Iparművészeti Műhely / [szerk. Katona Szabó Erzsébet] ; [kiad. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány]. - Gödöllő : Gödöllői Új Művészet Közalapítvány, 2013. - [92] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88060-4-8 fűzött
Gödöllői Iparművészeti Műhely
Gödöllő - iparművészet - művésztelep - ezredforduló
061.28(439-2Gödöllő) *** 745/749(439)"200/201"
[AN 3548685]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9038 /2014.
Pécsi Lukács (1548?-1606?)
   Az keresztyen szvzeknec tisteseges koszoroia melyben minden ü ioszagos erkölchöc az közönseges viragoc altal ki ielentetnec es kepestetnec / az idegen nyeluen irokat köuetuen magyarul ira Peechi Lvkach ; [a mell.] Kőszeghy Péter és Utasi Csilla tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]. - Budapest : Balassi : MTA Irodalomtud. Int. : MTA Kvt. és Információs Közp., [2014]. - [390] p. : ill. ; 14 cm + mell. (47 p.). - (Bibliotheca Hungarica antiqua, ISSN 0067-8007 ; 44.)
Kész. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának KEZ-Ráth 53 jelzetű példánya alapján. - borító- és gerinccím: Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorója. - Hasonmás kiad. - Eredeti kiadása: Nagyszombat, 1591. - Bibliogr. a mellékletben. - A mell. összefoglalása angol nyelven
ISBN 978-963-506-926-2 kötött : 3000,- Ft
vallási erkölcs - vallásos irodalom - hasonmás kiadás
094/099.07 *** 241 *** 244
[AN 3547636]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2014.
Sonnevend Péter (1944-)
   Összegyűjtött könyvtári írások, 1968-2013 [elektronikus dok.] / Sonnevend Péter ; közrem. Fülöpp Levente. - Szöveg és képek. - Budapest ; Kaposvár : Szerző, 2013. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader; videólejátszó
ISBN 978-963-08-6430-5 műanyag tokban
könyvtártudomány - elektronikus dokumentum
02
[AN 3468228]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2014.
Zsupos Zoltán (1959-)
   Hirdetmények, színlapok, aprónyomtatványok : Győr, 1848-1849 = Kundmachungen, Theaterzettel, Kleindrucksachen : Raab, 1848-1849 / Zsupos Zoltán. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2014. - 711 p. : ill. ; 31 cm. - (A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum katalógusai, ISSN 2064-5309 ; 1.)
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-7207-51-8 kötött
Győr - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - helytörténet - kisnyomtatvány - történelmi forrás
025.172(439-2Győr)"1848/1849" *** 943.9-2Győr(093)
[AN 3549594]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9041 /2014.
Farndon, John
Great scientists (magyar)
   Tudósok és lángelmék / [m. szöveg Bujdosó István]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 44 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Farndon, John
ISBN 978-963-9619-67-8 kötött : 1990,- Ft
tudománytörténet - gyermekkönyv
001(091)(02.053.2)
[AN 3547673]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2014.
Kun Zsuzsa (1955-)
   A világhírű magyar agy : beszélgetések Bolyai-díjas tudósainkkal / Kun Zsuzsa. - Budapest : Cser K., 2014. - 208 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-278-358-1 fűzött : 3450,- Ft
Magyarország - tudós - 20. század - 21. század - interjú
001(439)(047.53)
[AN 3549059]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2014.
   Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet / [szerk. Bíró Gyöngyvér]. - Szeged : SZTE Móra Ferenc Szakkollégium, 2014. - 290 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Szakkollégiumi füzetek, ISSN 2064-809X ; 1.)
A Szegeden, 2013. dec. 2-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak bővített, szerkesztett változata. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-306-299-9 fűzött
természettudomány - társadalomtudomány
5 *** 3
[AN 3549849]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9044 /2014.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
The jewels of happiness (román)
   Nestematele fericirii : inspiraţie şi înţelepciune care să ghideze călătoria vieţii tale / Sri Chinmoy ; cuvânt înainte de Desmond Tutu ; trad. Cristian Ichim. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2014. - 241, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-46-0 fűzött : 35 RON
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3547790]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2014.
Dörnyei Katalin (1968-)
   Eggyé válni Istennel / Dörnyei Katalin. - [Fonyód] : Magánkiad., 2014. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9742-6 fűzött : 900,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3549382]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2014.
Illés Sarolta
   Goldspirit / Illés Sarolta. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-38-1 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - magyar irodalom - regény
133.25(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3549105]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2014.
The shroud of Turin and other christian mysteries (magyar)
   A torinói lepel / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 11.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7821-7 kötött : 1290,- Ft
rejtély - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85
[AN 3547731]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2014.
Zubor Erika (1958-)
   Az öreg kő meséi / Zubor Erika Nérya. - [Budapest] : Zubor E., cop. 2014. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9955-0 fűzött
ezoterika - regény
133.25(0:82-31)
[AN 3549764]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9049 /2014.
   Környezeti folyamatok modellezése / Molnár Sándor [et al.] ; [közread. a Szent István Egyetem]. - Gödöllő : SZIE K., 2014. - 263 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-263.
ISBN 978-963-269-423-8 fűzött
éghajlatváltozás - környezetszennyezés - matematikai modell
504.06(075.8) *** 504.05(075.8) *** 519.86(075.8)
[AN 3547910]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2014.
Szaky, Tom (1982-)
Outsmart waste (magyar)
   Hulladék tudatosan : egy korszakalkotó ötlet, avagy hogyan gondolkodjunk másképp a szemétről? / Tom Szaky ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Budapest : Unio Mystica K., 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 159-169.
ISBN 978-615-80019-3-9 fűzött : 2700,- Ft
hulladékfeldolgozás - környezeti tudatosság
504.064.47 *** 628.47 *** 504.03
[AN 3548398]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2014.
   Természetvédelmi állattan / szerk. Juhász Lajos. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 301, XVI p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-301.
ISBN 978-963-286-699-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - állatvédelem - egyetemi tankönyv
502.74(439)(075.8)
[AN 3554924]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9052 /2014.
Pataki Attila
   A fény jelenségei / Pataki Attila ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2014. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Kísérletezzünk!, ISSN 2061-1102)
ISBN 978-963-278-362-8 fűzött : 1995,- Ft
fénytan - kísérlet - ifjúsági könyv
535.03(02.053.2)
[AN 3549281]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9053 /2014.
Cserháti Tibor (1938-)
   Chromatography of medicinal plants / Tibor Cserháti and Mária Szőgyi ; [publ. by the] Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Research Centre for Natural Sciences HAS, 2014. - 370 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9948-2 fűzött
kromatográfia - gyógynövény
543.544 *** 615.322
[AN 3549695]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2014.
International Conference on Bio-friendly Polymers and Polymer Additives (2014) (Budapest)
   BPPA14 : International Conference on Bio-friendly Polymers and Polymer Additives : from scientific aspects to processing and applications : 19-21 May, 2014, Budapest ... : program and book of abstracts / [ed. György Kasza]. - [Dunakeszi] : Palatinus Print Kft., [2014]. - IX fol., 92 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9492-0 fűzött
polimerizátum - konferencia-kiadvány
541.64 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3548682]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2014.
International Symposium on MicroScale Bioseparations (30.) (2014) (Pécs)
   30th International Symposium on MicroScale Bioseparations : Pécs ..., April 27 - May 1, 2014 : book of abstracts / [org., publ. by University of Pécs], Hungarian Society for Separation Sciences. - Pécs : Univ. of Pécs : Hung. Soc. for Separation Sciences, cop. 2014. - 163 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-599-9 fűzött
elválasztás - kromatográfia - biokémiai technika - konferencia-kiadvány
543.544 *** 577.1 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3549518]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9056 /2014.
Dobróka Mihály (1948-)
   Geofizikai információfeldolgozás - módszerek és alkalmazások / [szerzők Dobróka Mihály, Szabó Norbert Péter, Szegedi Hajnalka]. - Miskolc : Milagrossa, 2014. - 205 p. : ill., színes ; 25 cm. - (CriticEl monográfia sorozat, ISSN 2064-3195 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9325-1 fűzött
geofizika - adatfeldolgozás
550.8.05
[AN 3549627]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2014.
Gulyás Pál (1939-)
   A szigetközi Duna és vízterek vízminősége, Rotatoria és Crustacea planktonja, 1981-2006 / Gulyás Pál. - Budapest : Öko-nat Bt., 2014. - 204 p. : főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 172-179. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9002-1 fűzött
Duna - Szigetköz - hidrológia - hidrobiológia - plankton
556(439Szigetköz)(282.243.73) *** 574.583(282.243.73)
[AN 3549686]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9058 /2014.
Anthes, Emily
Frankenstein's cat (magyar)
   Frankenstein macskája : a szép új világ állatai / Emily Anthes ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 288 p. ; 20 cm. - (Új polihisztor, ISSN 2062-1477)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9480-6 fűzött
biológiai technológia - állatkísérlet - bioetika
57.08 *** 59.084 *** 174 *** 614.253
[AN 3549065]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2014.
Csányi Vilmos (1935-)
   Ironikus etológia [elektronikus dok.] / Csányi Vilmos ; a szerző előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7962-7 : 2990,- Ft
ember - etológia - humor - hangoskönyv
591.5(0:82-7) *** 599.9(0:82-7)
[AN 3547067]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 10 min)
[AN 3547070] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 5 min)
[AN 3547072] MARC

ANSEL
UTF-89060 /2014.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The whispering land (magyar)
   Tengernyi főpincér [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; Szacsvay László előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Katona Ágnes. - Megj. "A susogó táj" címmel is. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7880-4 : 2990,- Ft
Argentína - fauna - útleírás - hangoskönyv
591.9(82)(0:82-992)
[AN 3547051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 8 min)
[AN 3547053] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 8 min)
[AN 3547054] MARC

ANSEL
UTF-89061 /2014.
Farkas Roland
   Fészkelő és vonuló madárfajok állományainak vizsgálata a Bódva-völgyben = A study on the populations of breeding and migrating bird species in the Bódva valley / Farkas Roland, Huber Attila, Gáti Eszter. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2014. - 248 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 12.)
Bibliogr.: p. 231-232. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-963-88158-7-3 kötött
Bódva-Rakaca-völgy - madárvonulás - ornitológia
598.2(439Bódva-Rakaca-völgy) *** 591.543.43
[AN 3549829]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2014.
   Humán embrionális őssejtkutatás : orvosbiológiai, filozófiai-etikai, jogi kérdések / [szerk. Kőmüves Sándor]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 309 p. ; 21 cm. - (Meditor bioetikai sorozat, ISSN 2064-034X ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-417-2 fűzött
őssejt - kutatás - orvosbiológia - bioetika - embrió - emberi jog
577.2 *** 614.253 *** 174 *** 347.158 *** 575 *** 611-018.1
[AN 3548190]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2014.
Isépy István (1942-)
   Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkert élőnövény-gyűjteménye, 2012 = Index horti botanici universitatis / [... összeáll. Isépy István]. - [Pomáz] : Paulus 2008 Kft., 2014. - 308 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9339-50-7 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Botanikus Kert
Budapest - botanikus kert - növény - jegyzék
58.006(439-2Bp.) *** 58(083.8)
[AN 3549329]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2014.
   Korszerű anyagok és gyártástechnológiák alkalmazása a gyógyászatban [elektronikus dok.] : konferencia : Tatabánya, 2014. május 30-31. / [rend. az] Edutus Főiskola. - Szöveg. - [Budapest] : Asszisztencia Kft., [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88981-2-8
biomechanika - implantáció - gyártástechnológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
57 *** 531/534 *** 616-089.28 *** 061.3(439-2Tatabánya)
[AN 3547122]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2014.
Król, Magdalena
   Különleges állatok : matricák és érdekességek : matricás album / [szerző Magdalena Król] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - 4 db : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 087.5
[AN 3549911]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - [8] p., [2] t.
ISBN 978-615-5335-24-2
[AN 3549951] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - [8] p., [2] t.
ISBN 978-615-5335-25-9
[AN 3549964] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - [8] p., [2] t.
ISBN 978-615-5335-26-6
[AN 3549968] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. r. - [8] p., [2] t.
ISBN 978-615-5335-27-3
[AN 3549975] MARC

ANSEL
UTF-89066 /2014.
   Szatmár-beregi madárkalauz / [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány]. - Kisar : Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány, 2013-. - 21 cm
Szatmár - Beregi-Tiszahát - fauna - madár - natúrpark
591.9(439Szatmár-Beregi_natúrpak)(036) *** 502.4(439)Szatmár-Beregi_natúrpark *** 598.2(439Szatmár-Beregi_natúrpark)(036)
[AN 3522217]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [2013]. - 62 p. : ill., színes
Összeáll. Horváth Róbert. - Magyar, román és angol nyelven
ISBN 978-963-89834-1-1 fűzött
[AN 3549138] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - [2013]. - 62 p. : ill., színes
Összeáll. Horváth Róbert. - Magyar, román és angol nyelven
ISBN 978-963-89834-2-8 fűzött
[AN 3549146] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9067 /2014.
A.A. for the older alcoholic - never too late (magyar)
   Az A. A. az idősödő alkoholisták számára - soha nem késő / [kiad. a Felépülők Egészségügyi Anonim Egyesülete]. - [Budapest] : Felépülők Eü. Anonim Egyes., 2014. - 53 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89020-7-8 fűzött
alkoholizmus - idős
613.81-053.9
[AN 3548185]
MARC

ANSEL
UTF-89068 /2014.
Balázs Alfréd
   Öröktől fogva / Balázs Alfréd. - [Salgótarján] : [Balázs A.], [2014]. - 135 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9524-8 fűzött
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3547938]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Életmódkönyv : [a mindennapok csodái] : [mentális útmutató nőknek] / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2007. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-39-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3553675]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Keleti gyógymódok kézikönyve / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2014. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-41-3 fűzött
Távol-Kelet - természetgyógyászat
615.89(5-012)
[AN 3553665]
MARC

ANSEL
UTF-89071 /2014.
Berente Ági (1968-)
   Talpmasszírozás otthon / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2010. - 204, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-048-3 fűzött
talpmasszázs
615.82
[AN 3553672]
MARC

ANSEL
UTF-89072 /2014.
Böjte Csaba (1959-)
   A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény / Böjte Csaba. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 197 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-431-7 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3547799]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2014.
Brizendine, Louann (1952-)
The male brain (magyar)
   A férfi agy / Louann Brizendine ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Libri, 2014. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-173-5 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - férfi - agykutatás - nemek szerinti különbség
159.922.1-055.1 *** 613.865-055.1 *** 612.82-055.1
[AN 3554908]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2014.
Buscaglia, Leo F.
Love (magyar)
   A szeretet : tűnődések az emberi élet legnagyobb élményéről / Leo F. Buscaglia ; [ford. Tittel Kinga] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, [2014], cop. 2011. - 159, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-065-6 fűzött : 2000,- Ft
szeretet
159.942 *** 316.647.2 *** 177.61
[AN 3554073]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2014.
   Érintsd meg a szivárványt! : III. Nemzetközi Gyermekhospice Kongresszus : 2014. május 15-16, Pécs ... = Touching rainbows : 3rd International Children's Hospice Congress : 15-16th May, Pécs ... / [rend., közread. a] Szemem Fénye Alapítvány. - [Pécs] : Szemem Fénye Alapítvány, [2014]. - [14], [14] p. : ill., színes ; 21 cm
A magyar és angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
hospice-szolgálat - palliatív gondozás - gyermekgondozás - konferencia-kiadvány
616-036.88-053.2 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3547888]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2014.
Fábián Gábor
   Álmodtam egyet : öt évem a speciális filmezésben : értelmi fogyatékossággal élők, pszichiátriai- és szenvedélybetegek mozgóképes megnyilvánulásai és lehetőségei 2008-2013 között / Fábián Gábor. - Kőszeg : Szerző, 2014. - 211 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9787-7 fűzött
Magyarország - filmművészet - amatőr művészet - művészetterápia - értelmi fogyatékos - 21. század
615.851.82(439)"200/201" *** 379.825(439)"200/201" *** 791.43 *** 364.65-056.37
[AN 3549688]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2014.
   Felépülő közösségek / szerk. Erdős Márta és Márk Mónika. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 173, [3] p. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9893-91-7 fűzött : 2600,- Ft
szenvedélybetegség - káros szenvedély - emlékkönyv - esettanulmány
613.8 *** 364.272(439)
[AN 3548201]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2014.
Hay, Louise L. (1926-)
Experience your good now! (magyar)
   Éld jól az életed most! : tanuld meg használni a megerősítéseket / Louise L. Hay ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 118 p. ; 17 cm + CD
ISBN 978-963-529-100-7 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3555036]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2014.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Orvosi jog : Hippokratésztől a klónozásig / Jobbágyi Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 325 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-898-1 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - orvosi jog
614.25(100) *** 614.25(439)
[AN 3553790]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2014.
Kaminoff, Leslie (1958-)
Yoga anatomy (magyar)
   Jógaanatómia / Leslie Kaminoff ; [ford. Szegedi Márk]. - [Budapest] : Saxum, 2014, cop. 2011. - 235 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-248-081-7 kötött : 4500,- Ft
jóga - anatómia
615.851.86 *** 611
[AN 3553697]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2014.
Kast, Verena (1943-)
Seele braucht Zeit (magyar)
   A léleknek idő kell / Verena Kast ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 158 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
Bibliogr.: p. 153-158.
ISBN 978-615-5376-31-3 fűzött : 2780,- Ft
mentálhigiénia - személyiség-lélektan - érzelem - képzelőerő
613.865 *** 159.923 *** 159.942 *** 159.954/.5
[AN 3547820]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2014.
   Kézikönyv a foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához / Cseh Károly [et al.] ; [... kiad. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar]. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 526 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 451-452.
ISBN 978-963-642-625-5 fűzött
foglalkozás-egészségügy - útmutató
613.6(036) *** 331(036)
[AN 3549818]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2014.
Lukács Endréné (1934-)
   Gyógynövények mesekönyve / Lukács Endréné (Mária) ; rajz. Diós Magda. - [Eger] : [Lukács E.-né], [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-9272-8 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - természetgyógyászat - gyermekkönyv - mese
615.89(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3547721]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2014.
   A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai / szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya és Takács Miklós ; [a névmutatót kész. Jován Katalin]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2013. - 431 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-384-7 fűzött
Magyarország - kollektív emlékezet - magyarságtudat - emlékhely - emlékezés - kulturális identitás
159.953 *** 316.63(=945.11) *** 316.65 *** 008(439) *** 725.945(439) *** 316.7(439)
[AN 3548172]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2014.
Marshall, Andrew G.
I love you but you always put me last (magyar)
   Szeretlek, de miért én vagyok mindig az utolsó? / Andrew G. Marshall ; [ford. U. Rónay Anna]. - Budapest : Tea K., 2014. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 262.
ISBN 978-963-89751-6-4 fűzött : 3290,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana - házasság
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3547787]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2014.
Milesz Sándor (1958-)
   Aloe vera : a XXI. század legismertebb gyógynövénye / Milesz Sándor. - [Pellérd] : Crossroad Consulting Kft., 2014. - 154 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9220-9 kötött : 2990,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat - művelődéstörténet
615.89:615.322 *** 930.85(100) *** 582.572.226
[AN 3549520]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2014.
Navarro, Joe (1953-)
What every body is saying (magyar)
   Beszédes testek : egy FBI-ügynök emberismereti kézikönyve / Joe Navarro, Marvin Karlins közrem. ; [ford. Bánföldi Tibor]. - Budapest : Libri, 2014. - 383 p. : ill. ; 24 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012. - Bibliogr.: p. 370-373.
ISBN 978-963-310-184-1 fűzött : 2990,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció
159.925.8 *** 316.776.4
[AN 3554901]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2014.
Németh Margit, Cs
   Tegyél, hogy legyél / Cs. Németh Margit. - Győr : Palatia, 2014. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 91.
ISBN 978-963-08-9183-7 fűzött : 1650,- Ft
természetgyógyászat - magyar irodalom - válogatott művek
615.89 *** 894.511-821
[AN 3549580]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2014.
Ősz Árpád (1946-)
   Meddő olajipari fúrások - termálfürdők / [írta és szerk. id. Ősz Árpád]. - Budapest : Montan-Press, cop. 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89723-1-6 fűzött
Magyarország - gyógyfürdő - termálvíz
615.838(439)
[AN 3548786]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2014.
Papp Zoltán (1942-)
   Tudásmorzsák 1-8 : sorozat dr. Papp Zoltán professzor emlékezéseiből a MediArt folyóiratban, 2012-2013. - [S.l.] : [s.n.], [2013]. - 31, [2] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - orvos - nőgyógyász - 20. század - 21. század - memoár
61(439)(092)Papp_Z.(0:82-94) *** 618
[AN 3549878]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2014.
Rákóczi István (1941-)
   Édesanyák könyve : várandósság / Rákóczi István. - [Pilisszántó] ; [Budapest] : Family Care Hungary, cop. 2014. - 148 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9080-9 fűzött
terhesség
618.2
[AN 3547159]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2014.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Az én... és a másik : a személyiség és a társas kapcsolatok fejlődése óvodáskorban / Ranschburg Jenő. - [Budapest] : Saxum, 2014, cop. 2011. - 194 p. ; 18 cm. - (Az élet dolgai, ISSN 1585-4000)
Bibliogr.: p. 188-194.
ISBN 978-963-248-240-8 fűzött : 1780,- Ft
gyermeklélektan - személyiség
159.922.7 *** 159.923.2
[AN 3553718]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2014.
Renner Antal (1933-)
   A kéz sebészete / Renner Antal, Sántha Ernő. - Budapest : Kadix Press, 2014. - 658 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88919-5-2 kötött
kézsebészet
617.575/.578
[AN 3548413]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2014.
Riso, Don Richard
Personality types (magyar)
   Személyiségtípusok : [önismeret mindenkinek az enneagram segítségével] / Don Richard Riso, Russ Hudson ; [ford. Sóskuthy György]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 559 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 557-559.
ISBN 978-963-355-124-0 kötött : 4900,- Ft
személyiségtipológia - önismeret
613.865 *** 159.923
[AN 3554095]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2014.
Salex, George
   Kombucha [elektronikus dok.] : az isteni tea, mely az egészséget megtartja és a fiatalságot megőrzi / George Salex. - 3. kieg. kiad. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
természetgyógyászat - kombucha - elektronikus dokumentum
615.89:615.322
[AN 3547099]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2014.
   S.O.S. cukor! : párbeszéd a diabéteszről / [szerk. Campos Jiménez Mária] ; [az interjúkat kész. Hódi Ágnes ... és Szegedi Károly...]. - Budapest : Oriold, 2013. - 326 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-97-0 fűzött : 3400,- Ft
cukorbetegség - interjú
616.379-008.64(047.53)
[AN 3555032]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2014.
Wiest, Georg S.
   Pszichógrammok [elektronikus dok.] : egy élet tükre / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9400-5
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3547096]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2014.
Wolf, Robb
The paleo solution (magyar)
   Paleolit megoldás : az ősi emberi étrend / Robb Wolf ; [ford. Nyuli Kinga]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 306-333.
ISBN 978-963-244-353-9 fűzött : 3250,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás - betegség - étrend - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12) *** 616
[AN 3555003]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9099 /2014.
Csath Béla (1927-)
   Megkésve, de nem elfeledve / Csath Béla. - Budapest : Montan-Press, cop. 2014. - 244 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 239-244.
ISBN 978-963-89723-2-3 fűzött
Magyarország - kőolajbányászat - kőolaj-feldolgozás - mérnök - 20. század - életrajzgyűjtemény
62(439)(092)"19" *** 665.6/.7(439)(092)"19"
[AN 3548783]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2014.
Győri Tribológia Konferencia (3.) (2014)
   3. Győrer Tribologie Tagung des Lehrstuhls für Verbrennungsmotoren ... der Széchenyi István Universität ... in Zusammenarbeit mit der Technischen Entwicklung der Audi Hungaria Motor Kft : 30. Juni - 1. Juli, 2014 / wiss. Leitung Kay Schintzel. - Győr : Universitas-Győr, cop. 2014. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Tagungsband zur 3. Győrer Tribologie Tagung 2014. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-35-6 fűzött
tribológia - autógyártás - konferencia-kiadvány
621.89 *** 629.113 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3548742]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2014.
Hegesztési Konferencia (27.) (2014) (Budapest)
   27. Hegesztési Konferencia [elektronikus dok.] : Budapest, 2014. május 22-24. - Szöveg. - [Budapest] : [M. Hegesztési Egyes.], [2014]. - 1 pendrive ; 5 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend., közread. a Magyar Hegesztési Egyesület. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8585-0
hegesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.791 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3547132]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2014.
International Conference on Microreaction Technology (13.) (2014) (Budapest)
   13th International Conference on Microreaction Technology : Imret : 23-25 June 2014, Budapest University of Technology and Economics : [book of abstracts]. - [Budapest] : [Akad. K.], [2014]. - 215 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9518-6 fűzött
nanotechnológia - mikrotechnika - kémia - konferencia-kiadvány
62-181.48 *** 54 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3548411]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9103 /2014.
Borbély Balázs
   Otthoni és irodai hálózatok zsebkönyve / Borbély Balázs ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2014. - 186 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5012-26-6 fűzött : 980,- Ft
számítógép-hálózat - LAN
681.324
[AN 3548498]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2014.
Debreceni Egyetem. Informatikai Kar. Tudományos diákköri konferencia (2014) (Debrecen)
   TDK konferencia : 2013/2014. II. félév : 2014. április 24. : program és összefoglalók / [... szerk. Biró Piroska] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Informatikai Kar. - Debrecen : DE Informatikai Kar, 2014. - 28 p. ; 21 cm
Fűzött
informatika - információs társadalom - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 316.77 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3548257]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2014.
   Evolution social media & performance : 2014. március 12., Budapest ... : az online evolúció napja ; Mobile Hungary és keresőmarketing nap : 2014. március 13., Budapest ... / [... szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [s.n.], [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
információs társadalom - digitális technika - technikai kultúra - marketing - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 316.77 *** 658.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3549355]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2014.
Kulcs a net világához! (angol)
   Key to the world of the net! : study of the NAIH on the safe and conscious internet use of children : promoting legally conscious internet use of children by means of fundamental rights protecting measures / ed. ... Julia Sziklay ; co-authors Viktor Árvay [et al.] ; transl. Balázs Mayer. - Budapest : NAIH, 2013. - [4], 112, [8] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7155-6)
internet - gyermekvédelem - ifjúságvédelem
681.324Internet *** 342.7-053.2
[AN 3549307]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2014.
Langer Tamás
   Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben : a hagyományostól az agilisig / Langer Tamás. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Panem, 2014. - 364 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5186-20-2 fűzött : 5900,- Ft
programtervezés - projektmenedzsment
681.3.06 *** 65.012.4
[AN 3553716]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2014.
   A határozza meg a tudatot..., akkor újratervezés! : 2014. május 13-14., ... Siófok : Media Hungary 2014 / [... szerk. Csermely Ákos]. - [Budapest] : [s.n.], [2014]. - 204 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
digitális technika - technikai kultúra - információs társadalom - tömegkommunikáció - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 316.77 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3549294]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2014.
   Tízéves az ELTE Eötvös József Collegium Informatikai Műhelye, 2004-2014 / [... szerk. Csörnyei Zoltán]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 414 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2014. febr. 21-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-30-1 fűzött
informatika - programozás
681.3 *** 519.68
[AN 3547866]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2014.
Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics (1.) (2013) (Veszprém)
   1st Winter School of PhD Students in Informatics and Mathematics : November 15-17 2013, Veszprém ... / [org. by the] Scientific Section of Mathematics and Informatics of the Association of Hungarian PhD and DLA Students & National Coordinating Center for Infocommunications ; [org., publ. by the University of Pannonia]. - [Balatonfűzfő] : [Tradeorg], cop. 2013. - 20 p. : ill., színes ; 21 cm
Borítócím: WSPS 2013. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-88001-2-1 fűzött
informatika - matematika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 51 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3549978]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9111 /2014.
Balázs György (1926-2013)
   Különleges betonok és betontechnológiák / Balázs György. - Budapest : Akad. K., 2007-. - 25 cm
A 4., 5. köt. társszerzője Balázs L. György
beton - betonozás
691.32 *** 666.972
[AN 2714270]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - 2013. - 443 p. : ill.
Bibliogr.: p. 433-443.
ISBN 978-963-05-9490-5 kötött
[AN 3549708] MARC

ANSEL
UTF-89112 /2014.
   Inland excess water = Belvíz = Suvišne unutrašnje vode / [ed. by ... Szatmári József, Boudewijn van Leeuwen] ; [publ. by ... Szegedi Tudományegyetem TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet, Universitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka]. - Szeged : SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tansz. ; Novi Sad : Univ. u Novom Sadu, 2013. - 154 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 147-154.
ISBN 978-963-306-263-0 kötött
Délkelet-Alföld - Szerbia - vízmentesítés - regionális együttműködés - határ menti kapcsolat - monitoring
627.53(439) *** 627.53(497.11) *** 332.1(497.11)"201" *** 332.1(439.14)"201"
[AN 3549265]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9113 /2014.
   Figyelj rám, hogy vigyázhassak rád! : kerékpáros közlekedés / [rajz. Koncsek János] ; [rímek Ayala és Brindisi] ; [kész. a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács]. - [Budapest] : NBT, [2014]. - 25 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
kerékpáros közlekedés - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv - kifestőkönyv
656.18(02.053.2) *** 087.5
[AN 3549985]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2014.
Majdán János (1952-)
   A közlekedés története Magyarországon, 1700-2000 / Majdán János. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 240, [2] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. p. 225-227. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9893-94-8 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - közlekedéstörténet - művelődéstörténet - újkor - legújabb kor
656(439)"17/19" *** 930.85(439)"17/19"
[AN 3548217]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2014.
   Suzuki-Swift (Sedan) : valamennyi hazai forgalmazású típusváltozat, 1993-2003 : javítási kézikönyv / [írta és szerk. Kováts Miklós, Maróti József]. - 4. bőv., átd. kiad. - Budapest : Maróti, 2014. - 247 p. : ill. ; 30 cm
Gerinccím: Suzuki Swift (Sedan), 1993-2003
ISBN 978-963-9945-12-8 fűzött : 4480,- Ft
autójavítás
629.114.6.083
[AN 3553836]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2014.
Virágh Sándor
   KRESZ-tankönyv autóvezetőknek "B" kategóriás járművezetői vizsgához + elsősegélynyújtási ismeretekkel : a legújabb KRESZ-módosításokkal! / [... írták Virágh Sándor, ... Samu Kata] ; [... rajz. Badovszky Zoltán és Klobusitzky György]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft., cop. 2014. - 220 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr.
ISBN 978-963-9518-69-8 fűzött : 2490,- Ft
járművezetés - tankönyv
656.13.052(078)
[AN 3548349]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9117 /2014.
   Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról / Lett Béla [et al.]. - Sopron : NYME K., 2013. - 87 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 2.)
Bibliogr.: p. 87.
ISBN 978-963-334-120-9 fűzött
Magyarország - erdészet - részvénytársaság - gazdálkodás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
630 *** 658.114.45(439) *** 658.14/.17"199/200"(083.41)
[AN 3548975]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2014.
Bruel, Nick
Bad Kitty gets a bath (magyar)
   Rossz cica fürdik / Nick Bruel ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 124, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-806-1 kötött : 1499,- Ft
macska - állattartás - gyermekkönyv
636.8(02.053.2)
[AN 3547523]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2014.
Dobos-Kovács Mihály (1941-)
   Házimadarak kórbonctana / Dobos-Kovács Mihály ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - Budapest : MÁOK, 2014. - 469 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 447.
ISBN 978-963-88522-1-2 kötött
kórbonctan - baromfi - egyetemi tankönyv
636.5(075.8) *** 619-091(075.8)
[AN 3548584]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2014.
   Emlékkönyv : a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán, 1964-ben - 50 éve - végzett "öregdiákok" visszaemlékezései / [szerk. Vásárhelyi Gyöngyvér] ; [kész. a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar és a Gödöllői Egyetemi Kollégiumi Alapítvány gondozásában]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2014. - 197 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-269-430-6 fűzött
Gödöllői Agrártudományi Egyetem. Mezőgazdaságtudományi Kar
Gödöllő - Magyarország - egyetem - agrártudomány - agrármérnök - 1960-as évek - 20. század - diákélet - memoár
63(439)(092)(0:82-94) *** 378.663(439-2Gödöllő)"196" *** 378.18(439-2Gödöllő)"196"
[AN 3547796]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2014.
Kassai Tibor (1930-)
   Két és fél év Irakban, 1970-1972 : egy kutató állatorvos visszaemlékezései / Kassai Tibor. - Budapest : Kaufmann Invest Kft., 2014. - 157 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 152-155.
ISBN 978-963-08-9215-5 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - Irak - állatorvos - 20. század - helyismeret - memoár
619(439)(092)Kassai_T.(0:82-94) *** 908.567(0:82-94)
[AN 3548596]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2014.
Lett Béla (1945-)
   Az erdészeti tartamosság értelmezése és az erdővagyon-gazdálkodás : múlt, jelen, jövő az erdővagyon-gazdálkodásban / Lett Béla, Stark Magdolna. - Sopron : NYME K., 2013. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Erdővagyon-gazdálkodási közlemények, ISSN 2064-8049 ; 1.)
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-334-119-3 fűzött
erdészet - fenntartható fejlődés
630 *** 504.03
[AN 3548968]
MARC

ANSEL
UTF-89123 /2014.
   A magyar agrár felsőoktatás aktuális kérdései PhD-s szemmel : I. workshop : 2014. február 21., Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely / [szerk. ... Gór Arnold és Fitos Gábor] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztály. - [Budapest] : DOSZ Agrártudományi Oszt., 2014. - 135 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89560-3-3 fűzött
Magyarország - agrártudomány - felsőoktatás - mezőgazdaság
63 *** 338.43(439) *** 378.663(439)
[AN 3548485]
MARC

ANSEL
UTF-89124 /2014.
Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület. Országos tudományos diákköri konferencia (20.) (2014) (Budapest)
   XX. Jubileumi Országos MÉTE TDK Konferencia [elektronikus dok.] : ... Budapest ..., 2014. május 13. : konferencia kiadvány / szerk. Fodor Marietta és Nguyen Duc Quang ; kiad. a BCE Élelmiszertudományi Kar. - Szöveg. - Budapest : BCE Élelmiszertud. Kar, [2014]. - 1 CD-R ; 8 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-503-581-6
élelmiszer-technológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
663/664 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3547127]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2014.
   A magyarországi paradicsomhajtatás helyzetének elemzése / [szerk. Németh Szilvia]. - Budapest : AKI, 2014. - 98 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: 93-98. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-589-8 fűzött
Magyarország - zöldségtermesztés - paradicsom - élelmiszer-kereskedelem - statisztikai adatközlés - 21. század
635.64(439)"200/201"(083.41) *** 339.166.82(439)"200/201"(083.41)
[AN 3549693]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2014.
Mihók Sándor (1950-)
   A hucul ma, képekben : egy régi fajta beillesztése az új használatba / Mihók Sándor, Németh Zoltán ; [kész. a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete megbízásából]. - [Debrecen] : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., cop. 2014. - 136 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Fűzött
Magyarország - lótenyésztés - lovassport - fényképalbum
636.1(439)(084.12) *** 798(439)(084.12)
[AN 3548271]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2014.
Mihók Sándor (1950-)
   Tenyésztési programok, állománylétszámok : tervezet / [kész. Mihók Sándor, Németh Zoltán] ; [kiad. a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete]. - Debrecen : Póni- és Kislótenyésztők Orsz. Egyes., 2014. - 252 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89417-1-8 fűzött
Magyarország - lótenyésztés - póniló
636.1(439) *** 636.16(439)
[AN 3548275]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2014.
Molnár Gábor Éva
   Kertfüvesítés / Molnár Gábor Éva. - Mórahalom : Molnár Gábor É., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
kertépítés - amatőr kertészkedés
712.3/.7 *** 634
[AN 3549583]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2014.
   Multifunctionality and regional development : [challenges and potentials of the agrobusiness sector in the development of Visegrad rural areas] : selected papers of the First Visegrad Scientific Doctoral Symposium / [ed. József Káposzta, ... Melinda Nagy-Molnár, ... Henrietta Nagy ...] ; org. ... the Visegrad University Association. - Gödöllő : Szt. István Univ., 2014. - 125 p. : ill. ; 25 cm. - (Acta regionis rurum. Special issue, ISSN 2064-812X ; 1.)
A konferenciát Gödöllőn, 2013. okt. 3-5. között rendezték. - Bibliogr.
Fűzött
Visegrádi államok - mezőgazdaság - 21. század
338.43(4-11)"20"
[AN 3549264]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2014.
Pichard, Marie-Noëlle (1955-)
Les secrets du citron (magyar)
   A citrom titkai : [konyha, egészség, szépség, háztartás] / Marie-Noëlle Pichard ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 125 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5178-54-2 kötött : 1480,- Ft
citrom - háztartás - útmutató
634.33 *** 64(083.13)
[AN 3549870]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2014.
   Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession : lessons learned and implications for the design of future agricultural policies / [ed. Norbert Potori, Paweł Chmieliński, Andrew F. Fieldsend]. - Budapest : Research Inst. of Agricultural Economics ; 2014. - 292 p. : ill. ; 25 cm. - (Agricultural economics books, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.
ISBN 978-963-491-588-1 fűzött
Magyarország - Lengyelország - mezőgazdaság - európai integráció - ezredforduló
338.43(438)"200" *** 338.43(439)"200" *** 339.923(4-62)
[AN 3549468]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2014.
Szabó Dávid (1808-1886)
   A' mádi bor : természet- és orvostudományi tekintetben / Szabó Dávidtól. - Budapest : P-Press Média, [2014]. - 63, 13 p. ; 21 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Pesten : Trattner-Károlyi, 1838. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9058-8 kötött : 3490,- Ft
Mád - borászat - borvidék - gyógyhatás - hasonmás kiadás
663.2(439-2Mád) *** 094/099.07 *** 613.3
[AN 3549040]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2014.
Szekeres Gyula (1964-)
   Serkészítés és kimérés Hajdúböszörményben / Szekeres Gyula ; [a Hajdúsági Múzeum kiadványa]. - Hajdúböszörmény : Hajdúsági Múz., 2014. - XII p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
Fűzött
Hajdúböszörmény - söripar - ipartörténet
663.4(439-2Hajdúböszörmény(091)
[AN 3549549]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9134 /2014.
Bártfai László
   Befőttek, házi szörpök, lekvárok és savanyúságok / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2010. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-004-9 fűzött
befőtt - üdítőital - savanyúság - konzerválás - szakácskönyv
641.87:663.81 *** 641.83(083.12) *** 641.4(083.12)
[AN 3553696]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2014.
Bojtosné Nacsa Hajnalka
   A nagyi régi receptjei / Bojtosné Nacsa Hajnalka. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2013. - 208 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-091-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3553694]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2014.
Harcsás Judit (1962-)
   Réteskönyv : ízek, ötletek Győrből / Harcsás Judit, Kovácsné Bognár Ilona. - Győr : Harcsi Kft., 2014. - 175 p. : ill., főként színes ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9184-4 fűzött : 2240,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3549026]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2014.
   Kóstoló : fogyjunk 1200 kalóriával. - [Nyíregyháza] : "Pro-Team", 2013. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9901-44-5 fűzött
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3548492]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2014.
Lévai Anita
   Régimódi finom torták / Lévai Anita. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-126-8 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3549075]
MARC

ANSEL
UTF-89139 /2014.
Mezei Elmira
   Paleolit vendégváró falatkák / Mezei Elmira. - Budapest : Jaffa, 2014. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-55-6 fűzött : 2940,- Ft
gyorsétel - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.552(083.12) *** 641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3547507]
MARC

ANSEL
UTF-89140 /2014.
Nábelek Zsófia
   Lakodalmas sütemények / [szöveg Nábelek Zsófia] ; [fotó Zirig Árpád]. - Nagykovácsi : Malackaraj Kft., [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Malackaraj sorozat, ISSN 2064-602X ; 1.)
Fűzött : 890,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3548386]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2014.
   Piré és sok más, az jóféle gesztenyéből : receptgyűjtemény / [közread.] Vas Megye Önkormányzata. - Utánny. - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzata, 2014. - 77 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7183-19-5 fűzött
sütemény - szelídgesztenye - szakácskönyv
641.55(083.12):634.53 *** 641.852(083.12):634.53
[AN 3553933]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2014.
   Rendhagyó szakácskönyv : patikusok receptjei tápanyagtartalommal / [szerk. Szarvasházi Judit] ; [tápanyagszámítás Lelovics Zsuzsanna] ; [zöldségek ismertetői Kerekes Judit] ; [fotók Hadarik Rita]. - Budapest : Galenus, 2014. - 150 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-7157-38-7 kötött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3547711]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2014.
   A szilvalekvárfőzés szatmár-beregi hagyománya / [kiad. Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány]. - [Fehérgyarmat] : Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítvány, [2014]. - 20 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-963-89834-3-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - lekvár - ételspecialitás - magyar néprajz - szakácskönyv
641.568(439.161)(083.12) *** 39(=945.11)(439.161) *** 641.4(083.12)
[AN 3548776]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9144 /2014.
Laczkó Sándor (1962-)
   A dolog és a szó : tanulmányok a magyar filozófiai hagyományról / Laczkó Sándor. - Kolozsvár : Pro Philosophia ; Szeged : SZTE Klebelsberg Kvt. Társadalomelméleti Gyűjt., 2013. - 301 p. ; 18 cm. - (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-606-8074-06-1
Fűzött
Magyarország - filozófiatörténet
1(439)(091)
[AN 3541680]
MARC

ANSEL
UTF-89145 /2014.
Lapis József (1981-)
   Az elmúlás poétikája : a haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben / Lapis József. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 288 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 54.)
Bibliogr.: p. 257-278.
ISBN 978-963-318-425-7 fűzött
magyar irodalom története - műfajtörténet - irodalmi motívum - halál - két világháború közötti időszak - vers
128 *** 894.511(091)-14"191/193"
[AN 3548195]
MARC

ANSEL
UTF-89146 /2014.
Sajó Sándor (1965-)
   Majdnem minden : a megtört totalitás dialektikája / Sajó Sándor. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 173 p. ; 22 cm. - (Aspecto-könyvek, ISSN 2063-4668)
Bibliogr.: p. 163-173.
ISBN 978-963-236-853-5 fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-547-3)
filozófia - fenomenológia
1 *** 165.62
[AN 3546956]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2014.
Veszelka András
   Everyday abstract conditional reasoning : in light of a 2400 year-old mistake in logic / András Veszelka. - Kecskemét : Pellea Humán Kut. és Fejlesztő Bt., cop. 2014. - X, 165 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 152-162.
ISBN 978-963-08-9463-0 fűzött
állítás - logika
161.2 *** 164.1
[AN 3549068]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9148 /2014.
   20 éves a Bajóti Karitász Régió : Esztergom-budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ, 1994-2014. - [Bajót] : Szt. Erzsébet Karitász Közp. Bajóti Régió, [2014]. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Szent Erzsébet Karitász Központ (Budapest). Bajóti Régió
Komárom-Esztergom megye - katolikus egyház - karitász
282(439-03Esztergom-Budapesti_Főegyházmegye) *** 266.3(439.115)
[AN 3547091]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2014.
Álló Géza
   Higgyem vagy tudhatom is? : a vallástól a humanista erkölcsig / Álló Géza. - [Budapest] : Szerző, cop. 2014. - 208 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9613-9 fűzött
vallásfilozófia - vallási erkölcs
21 *** 241
[AN 3549706]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2014.
Bakk István
   A magyar Pálos Rend oktatási és irodalmi életének története / Bakk István, Bakk Erzsébet ; [közread. az] MBE. - Miskolc : MBE, 2014. - 768 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 9-780837-528953)
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Magyarország - egyháztörténet - művelődéstörténet - egyházi intézmény
271.791(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3549150]
MARC

ANSEL
UTF-89151 /2014.
Boulad, Henri (1931-)
   Isten őrülten szeret téged! / Henri Boulad ; [ford. Müntzberger Tompa Mária]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2014]. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-591-4 fűzött : 1650,- Ft
vallásos irodalom - ember - teremtés
233 *** 244
[AN 3548295]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2014.
Bright, Bill (1921-2003)
   Továbbadható alapigazságok / Bill Bright ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a Timóteus Társaság Alapítvány]. - Budapest : Timóteus Társ., [2014]-. - 14 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
vallásos irodalom
244
[AN 3553734]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hogyan tapasztalhatjuk Isten szeretetét és megbocsátását?. - [2014], cop. 2001. - 55 p. : ill.
ISBN 978-963-89579-1-7 fűzött
[AN 3553736] MARC

ANSEL
UTF-8


   [3.], Hogyan telhetünk meg Szentlélekkel?. - 2014, cop. 2001. - 53 p. : ill.
ISBN 978-963-89579-2-4 fűzött
[AN 3553780] MARC

ANSEL
UTF-8


   [4.], Hogyan járjunk Szentlélekben?. - [2014], cop. 2001. - 53 p. : ill.
ISBN 978-963-89579-3-1 fűzött
[AN 3553784] MARC

ANSEL
UTF-89153 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
O diário de um mago (magyar)
   A zarándoklat / Paulo Coelho ; [ford. Palkó Katalin]. - 14. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 1993. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "Egy mágus naplója" címmel is
ISBN 978-963-9615-82-3 kötött : 2490,- Ft
Santiago de Compostela - brazil irodalom - szent hely - zarándoklat - regény
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela) *** 869.0-31(81)=945.11
[AN 3554089]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2014.
   Egyház-látogatási jegyzőkönyvek a Görögkatolikus Püspöki Levéltárban : forráskiadvány. - Nyíregyháza : Görög Katolikus Püspöki Lvt. : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2014-. - 25 cm. - (A Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai, ISSN 1588-9718 ; 5.)
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye
egyházlátogatási jegyzőkönyv
281.5.018.2(439-03Hajdúdorogi_egyházmegye)(093)
[AN 3548227]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Dudás Miklós canonica visitatiói a Hegyaljai Esperesi Kerületben, 1940-1950 / [összeáll. és a mutatókat kész. Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna] ; [bev. tanulmányok Nyirán János, Terdik Szilveszter]. - 2014. - 172, [8] p. : ill.
ISBN 978-963-88535-7-8 kötött
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye. Hegyaljai Esperesi Kerület
egyházlátogatási jegyzőkönyv
281.5.018.2(439-03Hegyaljai_Esperesi_Kerület)"1940/1950"(093)
[AN 3548242] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Dudás Miklós canonica visitatiói a Miskolci Esperesi Kerületben, 1940 / [összeáll. és a mutatókat kész. Majchricsné Ujteleki Zsuzsanna] ; [a bev. tanulmányt írta Terdik Szilveszter]. - 2014. - 184, [8] p. : ill.
ISBN 978-963-88535-6-1 kötött
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye. Miskolci Esperesi Kerület
egyházlátogatási jegyzőkönyv
281.5.018.2(439-03Miskolci_Esperesi_Kerület)"1940"(093)
[AN 3548250] MARC

ANSEL
UTF-89155 /2014.
Fazekas István (1964-)
   A reform útján : a katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon / Fazekas István. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2014. - 339 p. : ill. ; 25 cm + térk. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások, ISSN 1786-6480 ; 20.)
Bibliogr.: p. 279-300. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5035-09-8 kötött : 3500,- Ft
Győri Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - 16. század - 17. század - 18. század
282(439-03Győri_Egyházmegye)"15/17"
[AN 3549499]
MARC

ANSEL
UTF-89156 /2014.
Getz, Gene A.
The measure of a man (magyar)
   A férfi a Biblia tükrében : [gyakorlati feladatokkal] / Gene A. Getz ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-93-5 fűzött
férfi - vallási erkölcs
241.8-055.1
[AN 3555017]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2014.
György Antal
   Szívemet hozzád emelem uram : gyermekimák versben és prózában : szeretettel minden magyar iskolásnak / György Antal ; [kiad. az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet]. - [Őrbottyán] : Őrszentmiklósi Ref. Gyülekezet, [2014]. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4205-1 fűzött
ima - gyermekkönyv
243(02.053.2)
[AN 3553966]
MARC

ANSEL
UTF-89158 /2014.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A tao virágai [elektronikus dok.] / Hamvas Béla ; Rátóti Zoltán előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h 2 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7878-1 : 1990,- Ft
taoizmus - hangoskönyv
299.513
[AN 3547006]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2014.
Hír János (1956-)
   Rajeczky : hittan-, sí- és zenetanár, legkedveltebb atya, zenetudós professzor, legendás cserkészparancsnok, Béni bácsi / Hír János, Gherdán Katalin ; [kiad. Pásztói Múzeum]. - Pásztó : Pásztói Múz., 2014. - [20] p. : ill. ; 22 cm
Megj. a Pásztón, 2014. márc. 21 - jún. 14. között azonos címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. [19]. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9568-2 fűzött
Rajeczky Benjamin (1901-1989)
Magyarország - szerzetes - ciszterciták - zenetudós - 20. század - életrajz
271.12(439)(092)Rajeczky_B. *** 78.072.2(439)(092)Rajeczky_B.
[AN 3548707]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2014.
Ilie, Cleopa (1912-1998)
Ne vorbeşte pârintele Cleopa (magyar)
   Cleopa atya szól hozzánk. - [Budapest] : Terebint Bt., 2014-. - 20 cm
román ortodox egyház - prédikáció
252 *** 281.95
[AN 3549272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 148 p.
Ford. Tarkóné Vásárhelyi Mónika és Oláh Immánuel. - Szerk. és a jegyzeteket írta Tarkó Mihály
ISBN 978-963-08-9578-1 fűzött
[AN 3549284] MARC

ANSEL
UTF-89161 /2014.
   Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században / [... szerk. Balogh Margit, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int. ; Budapest : MTA BTK, 2014. - 516 p. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 10.)
A Pécsett, 2012. dec. 6-7-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89536-6-7 kötött
Magyarország - zsinat - gyűlés - katolikus egyház - egyháztörténet
262.4(439)"15/19" *** 282(439)"15/19"
[AN 3548214]
MARC

ANSEL
UTF-89162 /2014.
Kindelmann-né Szántó Erzsébet (1913-1985)
   Szeretetláng : lelki napló, 1961-1983 : Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet kéziratos lelki naplójának szerkesztett, szövegkritikai kiadása. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 508 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-277-193-9 kötött : 2600,- Ft
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom - napló
244(0:82-94) *** 248.215
[AN 3553995]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2014.
Kovács Kálmánné Nóri
   Boldogasszony üzenőlapjai / [... írta Kovács Kálmánné Nóri] ; [a rajzokat kész. Rózsa Éva]. - Debrecen : Kovács Kálmánné, [2014]. - 125, [6] p. : ill. ; 23 cm + 25 kártya
Bibliogr.: p. [129].
ISBN 978-963-08-9760-0 fűzött
magyar ősvallás - mariológia - ünnep - életvezetés
299.4(=945.11) *** 232.931 *** 398.33(=945.11)
[AN 3547681]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2014.
   KözössÉGteremtők : tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt / szerk. Pusztai Gabriella és Lukács Ágnes. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 406 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-424-0 fűzött
vallásszociológia
291 *** 261 *** 316.7
[AN 3548168]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2014.
Kunszabó Zoltán (1966-)
   Az új evangelizáció útjai / Kunszabó Zoltán. - Budapest : Új Ember, 2014. - 237, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-67-7 fűzött : 1980,- Ft
vallásos irodalom - publicisztika
244(0:82-92)
[AN 3547126]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2014.
   "Láttak a vizek téged, Istenem..." : tanulmánykötet, 2013-2014 / [szerk. Lukácsi Zoltán, Martos Levente Balázs] ; [fotók Ács Zoltán, Lukácsi Zoltán, Magyarós László] ; [közread. a] Győri Hittudományi Főiskola. - [Győr] : GYHF, [2014]. - 263 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88359-5-6 fűzött
kereszténység - emlékkönyv
23/28
[AN 3549439]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2014.
Lucado, Max (1955-)
Fearless (magyar)
   Félelem nélkül : képzeld el az életedet félelem nélkül! / Max Lucado ; [ford. Hargitai Róbert] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2014. - 231 p. ; 20 cm
Bibliogr.
vallásos irodalom - félelem
244 *** 159.942
[AN 3555015]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2014.
Majer Zsuzsa
   A Cam tánc hagyományának felélesztése Mongóliában [elektronikus dok.] = Reviving the Cam dance tradition in Mongolia / Majer Zsuzsa és Teleki Krisztina. - Multimédia. - Budapest : ELTE Belső-ázsiai Tansz., 2014. - 1 DVD-ROM ; 12 cm. - (Hagyományos mongol műveltség ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Windows XP/Vista/7/8. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-512-8
Mongólia - tibeti buddhizmus - szakrális tánc - elektronikus dokumentum
294.321(517) *** 394.3(=942)
[AN 3547124]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2014.
Paisios (szerzetes) (1924-1994)
O Gerōn Chatzī-Geōrgīs o Athōnitīs, 1809-1886 (magyar)
   Athoszi Hádzi Georgisz szerzetes, 1809-1886 / Athoszi Paisziosz szerzetes ; [ford. Horeftosz Konstantin] ; [... kiad. a Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat]. - Szentes : Görög Nemzetiségi Önkormányzat, 2013. - 48 p. : ill., színes ; 19 cm
Fűzött
Chatzī-Geōrgīs (szerzetes) (1809-1886)
Görögország - szerzetes - ortodox egyház - 19. század - életrajz
281.94(092)Chātzi-Geōrgīs
[AN 3547001]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2014.
Pongrácz Róbert (1971-)
Evangélium az Új Keletben (új kiadása)
   Az örökkévaló evangéliumról : válogatott írások / Pongrácz Róbert. - 2. bőv. kiad. - Pécsvárad : Szerző, 2014. - 415, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9519-4 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - publicisztika - bibliamagyarázat
244(0:82-92) *** 22.07
[AN 3548258]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2014.
Ruzsa György (1947-)
   Russische Metallikonen in ungarischen Sammlungen / Georg Ruzsa. - Gödöllő : [Sztárstúdió Bt.], 2014. - 83 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 978-963-89448-3-2 fűzött
Oroszország - Magyarország - ötvösség - keresztény művészet - ortodox egyház - művészeti gyűjtemény - ikon
281.9 *** 7.046.3 *** 739(47) *** 247.3 *** 069(439)
[AN 3549674]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2014.
Schneider, Athanasius (1961-)
Dominus est (magyar)
   Dominus est : egy közép-ázsiai püspök gondolatai a szentáldozásról / Athanasius Schneider ; [ford. Kovács Ervin Gellért]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 80, [3] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-175-5 fűzött : 860,- Ft
szentáldozás
265.3
[AN 3554000]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2014.
   A spirituális közvetítő / szerk. Vassányi Miklós, Sepsi Enikő, Voigt Vilmos. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - 389, [4] p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-860-3 fűzött : 3900,- Ft
vallástudomány - szellemi lény
291 *** 398.4
[AN 3546953]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2014.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Kálvin, 2014. - 256, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-217-4 kötött : 950,- Ft
vallásoktatás - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3554960]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2014.
   A szentek köztünk élnek : vallomások Szent XXIII. János és Szent II. János Pál pápákról / [szerk. Gégény István]. - [Budapest] : Új Ember, [2014]. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9527-43-0 fűzött
János (pápa), XXIII., Szent (1881-1963)
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
Magyarország - pápa - szent - katolikus egyház - egyházi személy - híres ember - 20. század - 21. század - memoár - interjú
262.13(092)János,_XXIII.(0:82-94) *** 262.13(092)János_Pál,_II.(0:82-94) *** 282(439)(092)(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3549320]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   A hit ABC-je : közelebb a Bibliához / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 111 p. ; 22 cm. - (Útjelző)
ISBN 978-615-5034-55-8 fűzött
Biblia
hit - bibliamagyarázat
22.07 *** 211
[AN 3548446]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Az őszinteség hoz igaz megbékülést / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 24 p. ; 20 cm. - (Üzenet, ISSN 1589-4398)
ISBN 978-615-5034-50-3 fűzött
vallási erkölcs - őszinteség
241 *** 177.3
[AN 3548322]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Visszaút a hithez / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 24 p. ; 20 cm. - (Menedék)
ISBN 978-615-5034-58-9 fűzött
hit
234.2 *** 211
[AN 3548461]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2014.
Tomka Ferenc (1942-)
   Találkozás a kereszténységgel : fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek / Tomka Ferenc. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 385 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-040-6 fűzött
hittankönyv
23/28(078)
[AN 3554098]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2014.
Virtue, Doreen (1958-)
Healing with the angels (magyar)
   Gyógyítás angyalokkal : kérd az angyalok segítségét életed minden területén! / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 213 p. ; 21 cm
Megj. "Angyalokkal gyógyítás" címmel is
ISBN 978-963-529-191-5 kötött : 2990,- Ft
okkultizmus - angyal
235.1 *** 133.25
[AN 3549811]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2014.
Zámbó Zoltán
   Sorsdöntő kérdések / Zámbó Zoltán ; [közread. a Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2014. - 86 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-33-2 fűzött
vallásos irodalom - vitairat
244(0:82-92)
[AN 3548247]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9182 /2014.
Apró Ferenc (1941-)
   Képek a szegedi zsidóság múltjából / Apró Ferenc. - Szeged : Gradus ad Parnassum, 2014. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9184-32-9 fűzött
Szeged - helyi társadalom - híres ember - zsidóság - helyismeret
316.347(=924)(439-2Szeged) *** 929(439-2Szeged) *** 908.439-2Szeged
[AN 3548970]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2014.
Bánffy Katalin (1924-)
   Ének az életből / Bánffy Katalin ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2014, cop. 2013. - 323, [3] p., [40] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-412-6 kötött : 3490,- Ft
Bánffy Katalin (1924-)
Bánffy család
Magyarország - arisztokrácia - családtörténet - 20. század - memoár
316.343.32(439)(092)Bánffy_K.(0:82-94) *** 929.52(439)Bánffy(0:82-94)
[AN 3547552]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2014.
Dankó Istvánné Majnik Márta (1921-)
   Adalékok és emlékek Sátoraljaújhely zsidóságának XX. századi történetéhez = Facts and memories about the history in the 20th century of the Jewish community in Sátoraljaujhely / [írta és szerk. Dankó Istvánné Majnik Márta ..., Szűcsné Dankó Márta ...] ; [kiad. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata]. - 3. kiad. - Sátoraljaújhely : Önkormányzat, 2014. - 85 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88003-8-1 kötött
Sátoraljaújhely - zsidóság - történeti feldolgozás
316.347(=924)(439-2Sátoraljaújhely)(091)
[AN 3553907]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2014.
   Kopogtatás nélkül : szociológiai tanulmányok Szekeres Melinda 70. születésnapjára / Csoba Judit szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 448 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-437-0 fűzött
szociológia - emlékkönyv
316
[AN 3548183]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2014.
Kovács Tamás
   Statisztika I : példatár / Kovács Tamás, Lovasné Avató Judit ; szerk. Sándorné Kriszt Éva. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 413 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-7308-2 fűzött : 3200,- Ft
statisztika - példatár
311(075.8)(076)
[AN 3548662]
MARC

ANSEL
UTF-89187 /2014.
Makara Sándor (1974-)
   Kritikus tömeg : védőbeszéd az emberi jogokért / Makara Sándor. - Nyíregyháza : Makara S., [2014]. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-08-9810-2 fűzött : 2490,- Ft
nők a társadalomban - egyenjogúság - művelődéstörténet
316.37-055.2 *** 930.85(100)
[AN 3548048]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2014.
Mérő László (1949-)
   Sok út vezet a nirvánába [elektronikus dok.] : mindenki másképp egyforma / [Mérő László] ; [Für Anikó előadásában]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (55 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7877-4 : 1990,- Ft
játékelmélet - szociálpszichológia - hangoskönyv
316.6 *** 159.955.622
[AN 3547033]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2014.
Mező Ferenc (1973-)
   Kreatív kapcsolatalakítási stratégiák / Mező Ferenc ; kiad. a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2014. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-615-5267-03-1 fűzött
interperszonális kapcsolat - interperszonális kommunikáció - lélektan
316.472.4 *** 316.77 *** 159.923.33
[AN 3548291]
MARC

ANSEL
UTF-89190 /2014.
Mol, Arnold
Let's both win (magyar)
   Házaspárbaj : nyerjünk mindketten / Arnold Mol ; [ford. Knapp Klára]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2014. - 166 p. ; 20 cm
Megj. "Nyerjünk mindketten" címmel is
ISBN 978-963-288-238-3 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3554974]
MARC

ANSEL
UTF-89191 /2014.
   Műhelytitkok : tanulmányok a politikai filozófia, a politika és a szociológia tudományterületeiről / szerk. Ditzendy Orsolya ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 165 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5371-28-8 fűzött
társadalmi viselkedés - társadalomtudomány - jogtudomány
316 *** 34
[AN 3547841]
MARC

ANSEL
UTF-89192 /2014.
Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás és szomszéd településeinek, valamint Muraköz megye općinák társadalmi-gazdasági tényezőinek elemző bemutatása (horvát)
   Predstavljanje društveno-gospodarstvenih čimbenika Pomurskog nacionalnog udruženja za regionalni razvoj (Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás) i susjednih naselja, odnosno općina Međimurske županije / Lóránt Bali ur. ; prijevod Margit Bernadett Vuk. - Szeged : Udruga za istraživanje srednje-Europe, 2014. - 475 p. ; 21 cm. - (Srednje-Europske monografije, ISSN 2062-3712 ; 10.)
Bibliogr.: p. 475.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89724-4-6)
Muraköz - területi statisztika - demográfia - statisztikai adatközlés - 21. század
314(439Muraköz)"200/201"(083.41) *** 311.313(439Muraköz)"200/201"(083.41) *** 311.313(497.13Muraköz)"200/201"(083.41) *** 314(497.13Muraköz)"200/201"(083.41)
[AN 3549789]
MARC

ANSEL
UTF-89193 /2014.
   Nevelésről szülőknek : szülők iskolája II. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 68.
ISBN 978-963-248-227-9 fűzött : 1800,- Ft
családi nevelés - szülő-gyermek kapcsolat
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3549504]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2014.
Pőcze Flóra (1987-)
   A Moszkva tér gyermekei / Pőcze Flóra. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Libri, cop. 2014. - 143 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-432-3 fűzött : 2990,- Ft
Budapest - hajléktalan - 21. század - szociográfia
308-058.51(439-2Bp.)"200" *** 364.252(439-2Bp.)"200"
[AN 3554913]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2014.
Popély Gyula (1945-)
   Felvidék, 1918-1928 : az első évtized csehszlovák uralom alatt / Popély Gyula. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. - 486 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 459-463. - Összefoglalás angol, német és cseh nyelven
ISBN 978-615-5374-07-4 kötött : 4990,- Ft
Felvidék - Csehszlovákia - magyar történelem - határon túli magyarság - két világháború közötti időszak
316.347(=945.11)(437.6) *** 943.922"191/192" *** 943.76"191/192
[AN 3548306]
MARC

ANSEL
UTF-89196 /2014.
   Prevenciós, konfliktuskezelő technikák, játékok gyűjteménye osztályfőnöki órák tervezéséhez, megvalósításához / [összeáll. Wohlfart Zsuzsanna] ; [kiad. ... a Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.]. - Tatabánya : Viéta Kut., Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft., 2014. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
konfliktuskezelés - tanári segédkönyv
316.48(072) *** 316.6(072)
[AN 3550011]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2014.
Varga Papi László
   Babilon folyói mellől a Tisza partjáig : zsidók és zsidó magyarok / Varga Papi László. - [Szeged] : Szerző, cop. 2014. - 205 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-205.
ISBN 978-963-08-5953-0 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Szeged - zsidóság - nemzettörténelem
316.347(=924)(100)(091) *** 316.347(=924)(439)(091) *** 316.347(=924)(439-2Szeged)(091) *** 943.9(=924)
[AN 3549787]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9198 /2014.
Bereczky Zoltán
   Ősképeskönyv : jelképolvasókönyv : mennyezetkazettás templomok táblaképeinek értelmezése ősképek, bibliai képek, imaképek, jelképek által / Bereczky Zoltán ; [közread. a Külső-Üllői Úti Református Missziói Egyházközség]. - Budapest : Külső-Üllői Úti Református Missziói Egyházközs., [2014]. - 100 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-963-08-7986-6 kötött
Kárpát-medence - magyar néprajz - jelkép - templom - falfestmény
39(=945.11)(4-191) *** 246.6 *** 247.5 *** 726.54(4-191) *** 75.052
[AN 3547607]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2014.
Dózsa Katalin, F. (1942-)
   "Megbámulni és megbámultatni" : viselettörténeti tanulmányok / F. Dózsa Katalin. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 473 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 437-455.
ISBN 978-615-5436-02-4 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - viselettörténet - művelődéstörténet
391(439)(091) *** 930.85(439)
[AN 3546954]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2014.
   A gyermek és a sárkány : magyarországi horvát népmesék és mondák / [Sinkó Veronika rajz.] ; [... ford. Frankovics György]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 223 p., [12] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9604-7 kötött : 2990,- Ft
magyarországi horvátok - népmese - monda
398.21(=862)(439) *** 398.223(=862)(439)
[AN 3547535]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2014.
Hallók Ákos
   Férfiviccek, malacviccek. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2008. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos. - borító- és gerinccím: Malac férfiviccek
ISBN 978-963-9409-79-8 fűzött
nemi élet - humor - vicc
398.94 *** 392.6(0:82-7)
[AN 3553677]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2014.
Hallók Ákos
   Rendőrviccek : most nevess, ha mersz! / Hallók Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-148-0 fűzött
vicc
398.94
[AN 3549072]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2014.
Hallók Ákos
   Szia, van még egy jó viccem! : [több mint 1000 vicc a javából!]. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2011. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerző Hallók Ákos
ISBN 978-963-290-092-6 fűzött
vicc
398.94
[AN 3553681]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2014.
   Itt vagyok, ragyogok! : legkisebbek népmeséi / Bajzáth Mária vál. ; Schall Eszter rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 175, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 1.)
Bibliogr.: p. 172-175.
ISBN 978-615-5234-97-2 kötött : 3490,- Ft
gyermekirodalom - világirodalom - népmese - mondóka
398.831(=00)(02.053.2) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3548727]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2014.
Jenei Teréz (1958-)
   Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban / Jenei Teréz ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - 2. jav. kiad. - Nyíregyháza : NYF, 2014. - 256, [4] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-245. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5097-69-0 kötött
néprajz - cigányság - szocializáció - társadalmi beilleszkedés - népmese
398.21(=914.99) *** 316.736 *** 37.035
[AN 3554916]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2014.
Lengyel Ágnes (1961-)
   MNM Palóc Múzeuma - Látványtár / [szöveg Lengyel Ágnes] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - [Budapest] : MNM, 2014. - 20 p. : ill., színes ; 15x20 cm
Fűzött
Palóc Múzeum (Balassagyarmat)
magyar néprajz - tárgyi néprajz - palócok - múzeumi gyűjtemény
39(=945.11)(439Palócföld) *** 069(439-2Balassagyarmat)
[AN 3547137]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2014.
Mednyánszky Miklós (1960-)
   A moldvai csángók népi építészete / Mednyánszky Miklós. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 120 p. : ill., részben térk. ; 19 cm. - (Népi kultúra, ISSN 1785-3699)
Bibliogr.: p. 119-120.
ISBN 978-963-9968-98-1 fűzött : 3600,- Ft
magyar néprajz - népi építészet - moldvai csángók
39(=945.11)(498.3) *** 72.031.4(=945.11)(498.3)
[AN 3549494]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2014.
   Tanulmányok az Andokról : kulturális antropológiai írások : [Bolívia, Chile, Equador, Peru] / [szerk., az előszót és a bev. tanulmányokat írta Letenyei László]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Kelet, [2014]. - 430 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5041-14-3 kötött : 3900,- Ft
Andok - dél-amerikai indiánok - kulturális antropológia
39(=98)
[AN 3553824]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9209 /2014.
Fassmann, Heinz (1955-)
   Conceptual framework for modelling longer term migratory, labour market and human capital processes / Heinz Fassmann and Elisabeth Musil. - [Budapest] : [Hung. Demographic Research Inst.], 2013. - 40 p. : ill. ; 21 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 1.)
Másolat. - Bibliogr.: p. 32-39.
Fűzött
migráció - munkaerőpiac
325.1 *** 331.5
[AN 3549962]
MARC

ANSEL
UTF-89210 /2014.
Gárdos Éva
   Analysis of existing migratory data production systems and major data sources in eight South-East European countries : synthesis report / Éva Gárdos and Irén Gödri. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 76 p. ; 24 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 2.)
Bibliogr.: p. 66-70.
ISBN 978-963-9597-29-7 fűzött
Délkelet-Európa - migráció - statisztikai adatgyűjtés - statisztikai elemzés - ezredforduló
325.1(4-12)"199/201" *** 314.74(4-12)"199/201" *** 311.21
[AN 3549974]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2014.
Gonda Gábor (1979-)
   Kitaszítva : kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken, 1944-1948 / Gonda Gábor. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2014. - 499 p. : ill. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 11.)
Bibliogr.: p. 441-476. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-89536-7-4 kötött
Dél-Dunántúl - Nyugat-Dunántúl - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak
325.254(=30)(439.11-13)"194" *** 325.254(=30)(439.11-15)"194" *** 323.1(=30)(439.11-13)"194" *** 323.1(=30)(439-15)"194"
[AN 3548209]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2014.
Hábel János (1964-)
   "Elköltözött" szomszédaink : a pécsi zsidóság 1944-ben / Hábel János. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 158, [2] p. ; 21 cm + térk. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr. p. 156-158.
ISBN 978-963-9893-95-5 kötött : 1750,- Ft
Pécs - holokauszt - magyar történelem - helytörténet - történelmi forrás - névtár
323.12(=924)(439-2Pécs)"1944"(093) *** 943.9-2Pécs"1944"(093)
[AN 3548229]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2014.
Hodicska Tibor
   Négyszemközt Ceauşescuval / Hodicska Tibor. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia ; Budapest : Pont, 2014. - 411, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 389-393.
Fűzött : 3255,- Ft
ISBN 978-973-665-376-6
 (hibás ISBN 978-9957-82-4)
Magyarország - Románia - külpolitika - diplomata - külkapcsolat - 20. század - ezredforduló - memoár
327(439)"197/200"(0:82-94) *** 327(439)(092)Hodicska_T.(0:82-94) *** 327(439)(498)"197/199"(0:82-94)
[AN 3548503]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2014.
   Magyarország a tragédia árnyékában [elektronikus dok.] : tudományos emlékülés a Nemzetközi Holokauszt Emléknapon : Budapest, 2014. január 27. / [kiad. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány]. - Multimédia. - Budapest : Holokauszt Emlékközp., 2014. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; videólejátszó
ISBN 978-615-5132-08-7 műanyag tokban
Magyarország - holokauszt - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3547107]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2014.
   Old neighbours - new policies in the countries along the Danube and the Black Sea Region : [proceedings of the 10th DRC Summer School, Budapest, 2013] / István Tarrósy, Susan Milford eds. ; [publ. by IDResearch Ltd. and the Institute for the Danube Region and Central Europe ...]. - Pécs : Publikon Books, 2014. - 168 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-20-3 fűzött
Közép-Európa - Duna-vidék - szomszédsági politika - biztonságpolitika - ezredforduló
327(4-11)"200" *** 355.02(4-11)"200"
[AN 3548003]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2014.
Pap József (1974-)
   Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből / Pap József. - Budapest : Akad. K. ; [Eger] : EKF Líceum K., 2014. - 385 p., [15] t. : ill., színes térk. ; 21 cm. - (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei, ISSN 2062-7483 ; 5.)
Bibliogr.: p. 377-385.
ISBN 978-963-05-9510-0 fűzött
Magyarország - politikatörténet - parlamentarizmus - magyar történelem - 19. század - századforduló
32(439)"186/191" *** 328(439)"186/191" *** 943.9"186/191"
[AN 3548288]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2014.
Róbert Péter (1942-)
   Nehéz idők.. : a cionista sajtó történeti emlékei Magyarországon a II. világháború alatt / Róbert Péter. - [Budapest] : Mo. Cionista Szövets., [2014]. - 245 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
Bibliogr.: p. 245.
ISBN 978-963-08-9689-4 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - antiszemitizmus - cionizmus - Horthy-korszak - második világháború
323.13(=924)(439)"193/1945" *** 070(439)"193/1945" *** 070(=924)(439)
[AN 3546951]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2014.
Szita Szabolcs (1945-)
   A hiányzó ember : Raoul Wallenberg, a humánum lovagja / Szita Szabolcs. - Budapest : Hetek Kv., 2014. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-248.
ISBN 978-963-89282-9-0 kötött : 2950,- Ft
Wallenberg, Raoul (1912-1947?)
Magyarország - Svédország - diplomata - második világháború - zsidóság mentése
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Wallenberg,_R. *** 327(485)(092)Wallenberg,_R.
[AN 3549460]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2014.
Tóth Zoltán József (1967-)
   Végkifejlet előtt - végveszélyben / Tóth Zoltán József. - Budapest : Két Hollós, [2014]. - 172 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 157-172.
ISBN 978-615-80048-0-0 fűzött
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"201"
[AN 3548387]
MARC

ANSEL
UTF-89220 /2014.
   Uniós szakpolitikák / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-460-2 fűzött : 2700,- Ft
Európai Unió - európai integráció - politika - jogrendszer
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3554004]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9221 /2014.
   Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube : proceedings of the Bulgarian - Hungarian Meeting : Sofia, May 27-28, 2009 / ed. Lyudmila Doncheva-Petkova, Csilla Balogh, Attila Türk ; [org. by the] National Institute of Archaeology and Museum BAS, Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities and Social Sciences Department of Archaeology. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 264 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae, ISSN 2064-8162 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-55-0 kötött
Magyarország - Duna-medence - régészet - avarok - bolgárok - magyar őstörténet - honfoglalás előtti kor - kora középkor - konferencia-kiadvány
904(369.2) *** 904(439)"05/10" *** 930.8(=945.11)"06/10" *** 904(497.2)"05/10" *** 061.3(497.2-2Sofiâ)
[AN 3549749]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2014.
   Bakonyi fények : válogatás / [közread. a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB]. - Zirc : Békefi A. Vár. Kvt., Művel. Ház és Stúdió KB, 2014. - [32] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [33].
Fűzött
Zirc - híres ember - művelődéstörténet
929(439-2Zirc) *** 930.85(439-2Veszprém)
[AN 3549998]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2014.
Berecz Csaba
   Szülőfalunk Győröcske / írta Berecz Csaba ; ... kiad. Győröcske Község Önkormányzata. - Győröcske : Önkormányzat, 2014. - 94 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9938-3 fűzött
Győröcske - helytörténet - helyismeret
943.9-2Győröcske *** 908.439-2Győröcske
[AN 3548054]
MARC

ANSEL
UTF-89224 /2014.
   Cserhátszentiván 2014 : a cserhátszentivániak VI. Világtalálkozója 2014. június 28-án, a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 255-ik, és az új templom felszentelésének 72. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc [et al.]. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2014]. - 234 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89825-1-3 fűzött
Cserhátszentiván - helytörténet - helyismeret - világtalálkozó
943.9-2Cserhátszentiván *** 908.439-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3548521]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2014.
Dominkovits Péter (1962-)
   Forradalmak sodrában : a Tanácsköztársaság Sopronban és Sopron vármegyében a kortársak szemével, 1920-1921 / ... összeáll., bev. és jegyz. Dominkovits Péter, Németh Ildikó ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára]. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2014. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-162.
ISBN 978-963-8327-36-9 fűzött
Sopron - Sopron vármegye - Tanácsköztársaság - helytörténet - történelmi forrás
943.9(439.113)"1919"(093) *** 943.9(439-2Sopron)"1919"(093)
[AN 3549467]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2014.
Gyükér Zsófia
   Játssz a múltban! : Erdély aranykora : [történelmi foglalkoztató füzetek] / [rajz. és összeáll. Gyükér Zsófia]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [24] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5240-77-5 fűzött : 890,- Ft
Erdély - magyar történelem - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
943.921(02.053.2) *** 087.5
[AN 3549875]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2014.
Haffner, Sebastian (1907-1999)
Geschichte eines Deutschen (magyar)
   Egy német története : emlékeim, 1914-1933 / Sebastian Haffner ; [ford. Liska Endre] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2014. - 359 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9041-3 kötött : 3290,- Ft
Németország - történelem - német irodalom - első világháború - két világháború közötti időszak - memoár
943.0"191/193"(0:82-94) *** 830-94=945.11
[AN 3553980]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2014.
   Hungarian - American ties : essays and studies in intercultural links and contacts / ed. by Zsolt K. Virágos. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2013. - 418 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-420-2 fűzött
Magyarország - Egyesült Államok - interkulturális kapcsolat - kulturális kapcsolat - diplomáciatörténet
930.85(439)(73) *** 327(439)(73) *** 008(439)(73)
[AN 3548169]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2014.
   Interdiszciplinaritás a régiókutatásban [elektronikus dok.] : fiatal kutatók nemzetközi konferenciája III. : elektronikus tanulmánykötet / szerk. Bartha Ákos, Szálkai Tamás. - Szöveg. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2013. - 1 DVD ; 12 cm. - (Régiókutatás, ISSN 2063-1812)
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Debrecenben, 2012. nov. 21-én tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-50-5 műanyag tokban
Hajdú-Bihar megye - magyar történelem - regionális gazdaság - elektronikus dokumentum
943.9 *** 332.1(439.165)
[AN 3547111]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2014.
   "Isten hozzád Európa" 1914-1918 : tanulmányok az első világháború kitörésének centenáriumán / [szerk. Balogh Gábor] ; [rend., közread. a] Szent Vince Szakkollégium. - Piliscsaba : Szt. Vince Szakkollégium, 2014. - 216 p. ; 21 cm
A Piliscsabán, 2014. máj. 8-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9767-9 fűzött
Európa - történelem - első világháború - művelődéstörténet - irodalmi hatás
94"1914/1918" *** 940"191" *** 930.85 *** 82.091
[AN 3549413]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2014.
   Kassai napok : történelmi konferenciák Fonyban : 2013. június - augusztus / [szerk. Bojtor István és Kováts Dániel] ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Fony ; [Sátoraljaújhely] : Kazinczy F. Társ., 2014. - 168 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80035-0-6 fűzött
Fony - Kassa - magyar történelem - helytörténet - konferencia-kiadvány
943.9 *** 061.3(439-2Fony) *** 943.922-2Kassa *** 943.9-2Fony
[AN 3549314]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2014.
Kernné Magda Irén
   Híres paksi elődeink : életrajzi gyűjtemény / Kernné Magda Irén. - 2. bőv. kiad. - Paks : Pákolitz Vár. Kvt., 2014. - 184 p. : ill. ; 25 cm. - (Hiador, ISSN 1788-5930)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89905-1-8)
Paks - híres ember
929(439-2Paks)
[AN 3553730]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2014.
Kovács Orsolya Zsuzsanna (1981-)
   Lengyel mozaik : tizennégy interjú / Kovács Orsolya Zsuzsanna. - Budapest : M. Napló, 2014. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-14-7 fűzött : 1600,- Ft
Lengyelország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(438)"19/20"(047.53)
[AN 3547061]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2014.
   "Közel, s távol" III : az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2013 / [szerk. Takó Ferenc]. - Budapest : Eötvös Collegium, 2014. - 373 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-18-9 fűzött
ókori Kelet - Közel-Kelet - Távol-Kelet - keletkutatás - történelem - művelődéstörténet
931 *** 809.5 *** 930.85(5-012) *** 930.85(5-011)
[AN 3547830]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2014.
Lőrincz Árpád
   A kezdetektől a II. világháború végéig : megjelent a település első írásos emlékének 680. évfordulójára, faluvá válásának 30., valamint az iskola építésének 130. évfordulójára. - Sátorhely : LőÁrT '14, 2014. - 42 p. ; 21 cm. - (Helytörténeti könyvek. Sátorhely története ; 1.)
Szerző Lőrinc Árpád. - Bibliogr.: p. 41-42.
ISBN 978-963-08-9989-5 fűzött
Sátorhely - helytörténet
943.9-2Sátorhely
[AN 3549714]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2014.
Macdonald, Fiona (1958-)
Ancient Greece (magyar)
   Görögök / [m. szöveg Hertelendy Csaba és Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Macdonald, Fiona
ISBN 978-963-9619-64-7 kötött : 1990,- Ft
ókori Görögország - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2)
[AN 3547650]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2014.
Mìsûk, Mihajlo
   A Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918/1919-ig és 1938-1944/1945 között = Anotovanij perelìk opisìv fondìv ugorsʹkogo pohodžennâ Beregìvsʹkogo pìdrozdìlu Deržavnogo arhìvu Zakarpatsʹkoï oblastì do 1918/1919 rr. - ta za 1938-1944/1945 rr. / Miszjuk Mihajlo, Kutassy Ilona. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : BFL, 2014. - 332, 353, [2] p : ill. ; 28 cm. - (A Kárpát-medence levéltári forrásai. I., Fond- és állagjegyzékek ; 2.)
A magyar és ukrán nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-7323-91-1 fűzött
Kárpátalja - levéltár - fondjegyzék
930.253(439.23)(083.8)
[AN 3549576]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2014.
   Örökségünk Dankóbokor : megbecsült emlékek / [szerk. Dankó Mihály] ; [kiad. Összefogás Nyírtelekért Egyesület]. - Nyírtelek : Összefogás Nyírtelekért Egyes., 2014. - 50 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9785-3 fűzött
Dankóbokor - helytörténet
943.9-2Dankóbokor
[AN 3548747]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2014.
   A projeção secular do Brasil na Hungria / Ferenc Pál, Marcelo Marinho e Daniela Neves org. - 2. ed. ampliada. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 155 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-537-1 fűzött
Magyarország - Brazília - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet
930.85(439)(81)
[AN 3549681]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2014.
The pyramids of Egypt (magyar)
   Az egyiptomi piramisok / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 12.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7822-4 kötött : 1290,- Ft
Egyiptom - piramis - művelődéstörténet
930.85(32) *** 726.853(32)
[AN 3549856]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2014.
Rakó József
   A szabadságharc gyermekhősei / Rakó József. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 56 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 54-55.
ISBN 978-963-19-7750-9 fűzött : 890,- Ft
Magyarország - magyar történelem - gyermekkatona - hősiesség - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
943.9"1848/1849" *** 355-053.5/.6(439)"1848/1849"
[AN 3548603]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2014.
   Rekordok és érdekességek gyerekeknek : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2014]. - 32 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-81-9 kötött
művelődéstörténet - emberi test - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3547564]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2014.
   La scuola Transilvana / ed. Remus Câmpeanu [et al.] ; [publ.] ... Vescovato Romeno Unito con Roma, Greco-cattolico [etc.] ; casa ed. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkatolikus Hittud. Főisk. ; Oradea : Vescovato Romeno Unito con Roma, Greco-cattolico, [2013]. - 398 p. : ill. ; 25 cm
A Nagyváradon, 2013. ápr. 12-13-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5073-22-9 fűzött
Románia - művelődéstörténet - egyháztörténet - görög katolikus egyház - 19. század - 20. század
930.85(498)"18/19" *** 281.5.018.2(498)(091)
[AN 3548750]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2014.
Szijártó M. István (1965-)
   A történész mikroszkópja : a mikrotörténelem elmélete és gyakorlata / Szijártó M. István. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 273 p. ; 22 cm. - (Mikrotörténelem, ISSN 1789-0098 ; 7.)
Bibliogr.: p. 244-273.
ISBN 978-963-236-846-7 fűzött : 2800,- Ft
történettudomány - mikrotörténelem
930.1
[AN 3546959]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2014.
Sztanó László (1966-)
   Taljánok, olaszok, digók : a nemzeti sztereotípiák fogságában / Sztanó László. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 579 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 537-563.
ISBN 978-963-13-6221-3 kötött : 4500,- Ft
Olaszország - művelődéstörténet - nemzetkép - olaszok
930.85(45) *** 159.922.4(=50) *** 316.356.4(=50)
[AN 3547586]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2014.
Thullner István (1934-)
   Mecsér története : egy falu az ómega ölelésében / Thullner István, Tuba László ; [kiad. a Ladikos Közhasznú Alapítvány ...]. - Mecsér : Ladikos Közhasznú Alapítvány, 2014. - 148 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8551-5 kötött
Mecsér - helytörténet
943.9-2Mecsér
[AN 3549609]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2014.
   A városkaputól az ügyfélkapuig / összeáll. Horváth J. András ; [közread. a] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2013. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7323-88-1 fűzött
Budapest Főváros Levéltára
Budapest - levéltár - útmutató
930.253(439-2Bp.)
[AN 3550045]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2014.
A városkaputól az ügyfélkapuig (angol)
   City gate to client gate / comp. by András J. Horváth and Tamás Csáki ; [transl. ... by Júlia Károlyi] ; [publ. by the] Budapest City Archives. - Budapest : Budapest City Archives, 2013. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7323-89-8 fűzött
Budapest Főváros Levéltára
Budapest - levéltár - útmutató
930.253(439-2Bp.)
[AN 3550052]
MARC

ANSEL
UTF-89249 /2014.
Vécsey Aurél
   Az Árpád-házi királyok / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2010. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-072-8 fűzött
Árpád-ház
uralkodó - magyar történelem - középkor
943.9(092) *** 943.9"10/1301"
[AN 3553686]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2014.
Vécsey Aurél
   Erdélyország aranykora : [Transylvania keserű elveszítése] / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2011. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-107-7 fűzött
Erdély - Románia - magyar történelem - történelem
943.921 *** 949.84
[AN 3553688]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2014.
Végh József (1953-)
   Szemelvények Penc múltjából I / Végh József. - Gödöllő : Q-Print, 2014. - 280 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80010-1-4 fűzött
Penc - helytörténet - életrajz
943.9-2Penc *** 929(439-2Penc)
[AN 3548244]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2014.
Żbikowski, Andrzej (1953-)
Karski (magyar)
   A hírnök : Karski, a világ igaza / Andrzej Żbikowski ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 477 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 441-467.
ISBN 978-963-09-7882-8 kötött : 3990,- Ft
Karski, Jan (1914-2000)
Lengyelország - történelem - zsidóság mentése - második világháború - ellenállási mozgalom
943.8"1939/1945" *** 323.13(=924)(438)"1939/1945"(092)Karski,_J. *** 323.26(438)"1939/1945"
[AN 3547479]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9253 /2014.
Besenyő János (1972-)
   Egyiptom : országismertető / Besenyő János, Miletics Péter ; [a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, a Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat kiadványa]. - 2. bőv. kiad. - [Székesfehérvár] : MH ÖHP ; [Budapest] : MH KDK : MH GEOSZ, 2014. - 294 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 251-263.
ISBN 978-963-89948-1-3 fűzött
Egyiptom - országismeret
908.620
[AN 3548361]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2014.
Filep Bálint (1980-)
   A nagyvárosok az európai és a magyar területi politikában / Filep Bálint. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 201 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/5.)
Bibliogr.: p. 183-194. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-12-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - város - településfejlesztés - területpolitika
911.375(439) *** 911.375(4-62) *** 711.1(439) *** 711.1(4-62)
[AN 3548047]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2014.
Gazsi Szabolcs
   Kerékpártúrák a Balaton környékén / Gazsi Szabolcs, Németh Balázs. - Budapest : Cser K., 2014. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Fitten & egészségesen, ISSN 1589-7621)
ISBN 978-963-278-354-3 fűzött : 2995,- Ft
Balaton (környék) - Közép-Dunántúl - kerékpártúra - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 914.391.1(036) *** 796.57
[AN 3549051]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2014.
Kapitánffy Krisztina
   Kelet felől hajnalodik : szubjektív útirajzok Ázsiáról / Kapitánffy Krisztina. - [Budaörs] : Szerző, cop. 2014. - 403 p. ; 21cm
ISBN 978-963-08-9570-5 fűzött
Ázsia - helyismeret - útirajz
908.5(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3549726]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2014.
Mihovics József (1949-)
   Odalenn délen : adriai útirajzok és más válogatott írások magyarul és horvátul = Geni na more zovu : putopisi o Jadranu i drugi odabrani tekstovi na hrvatskom i mađarskom jeziku / Mihovics József. - Budapest : Croatica, cop. 2014. - 196 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5239-35-9 fűzött
Adriai-tenger - helyismeret - horvát tengerpart - magyar irodalom - horvát irodalom - publicisztika
914.971.3(262.3)(0:82-92) *** 894.511-92 *** 886.2-92
[AN 3549340]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2014.
Molnár Dániel
   3D view : 30 photographs from Budapest / [fényképezte ... Molnár Dániel]. - [Budapest] : 3D Photo Guide Kft., 2014. - [64] p. : ill., színes ; 15x21 cm + szemüveg
A bev. magyar, angol, német és orosz nyelven
ISBN 978-963-08-9747-1 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Molnár_D.
[AN 3548980]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2014.
   Örökségünk : Tisza-tó / [a fotókat kész. Vajó Sándor] ; [előszó Kovács Sándor] ; [kiad. Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány]. - Szolnok : Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány, 2014. - 130, [2] p. : ill., színes ; 16x16 cm. - (Képes régió sorozat)
Az előszó angol és német nyelven is
Kötött
Tisza-tó - helyismeret - fényképalbum
908.439(285.2Tisza-tó)(084.12) *** 77.04(439)(092)Vajó_S.
[AN 3548483]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2014.
Petényi Szilárdné
   Hunya múltja és jelene / írta Petényi Szilárdné. - [Hunya] : [Önkormányzat], 2014. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. Hunya Önkormányzata
Fűzött
Hunya - helyismeret - helytörténet
908.439-2Hunya *** 943.9-2Hunya
[AN 3547616]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2014.
Pintérné Simon Szabina
   Abony : a fejlődő város / [szöveg Pintérné Simon Szabina]. - Utánny. - Abony : Abonyi Városfejlesztő Kft., 2013. - 95 p. : ill., színes ; 17x24 cm
ISBN 978-963-08-7694-0 kötött
Abony - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Abony(084.12) *** 77.04(439)(092)Polyák_A.
[AN 3549858]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2014.
Szili Istvánné Viczó Tímea (1947-)
   A torony alatt / [Szili Istvánné] ; [kiad. a Szapáry Péter Honismereti Szakkör]. - [Ercsi] : Szapáry P. Honismereti Szakkör, [2014]-. - 25 cm
Ercsi - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Ercsi(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3549048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Szili Istvánné Viczó Tímea Ercsi Híradóban 1990 decembertől - 2001 decemberig megjelent válogatott írásai. - 2013 [!2014]. - 134 p.
ISBN 978-963-08-8983-4 fűzött
[AN 3549061] MARC

ANSEL
UTF-89263 /2014.
   Veresegyház : a 15 éves város / [szerk. Baranyó Csaba] ; [kiad. Veresegyház Város Önkormányzata]. - Veresegyház : Önkormányzat, 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 160.
ISBN 978-963-08-8706-9 kötött
Veresegyház - helyismeret - album
908.439-2Veresegyház(084.1)
[AN 3548431]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2014.
Vida Mihály (1927-)
   Hit, haza, család : a múlt századok és jelen történései Mindszenten / Vida Mihály. - Hódmezővásárhely : HDK Hód K., 2014. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9444-9 fűzött
Mindszent - helyismeret - helytörténet
908.439-2Mindszent *** 943.9-2Mindszent
[AN 3549126]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9265 /2014.
Andor Ágnes
   Kiskönyv az új Polgári törvénykönyvről gazdasági szakembereknek / Andor Ágnes, Lakatos László Péter. - Budapest : Wolters Kluwer Kft., 2014. - 219 p. ; 19 cm
Lezárva: 2014. jún. 5.
ISBN 978-963-295-410-3 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - társasági jog - kötelmi jog - útmutató
347.72(439)(036) *** 347.4(439)(036)
[AN 3548281]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2014.
Aszódi Ilona
   A mi jogunk / Aszódi Ilona, Kondorosi Ferenc. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 280 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 280.
ISBN 978-963-19-7654-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - jog - jogrendszer - egyetemi tankönyv
34(439)(075.8)
[AN 3548666]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2014.
Detrich László (1931-2012)
   Ifjúkorom a kistarcsai munkatáborban / Detrich László. - Pécs : Publikon, 2014. - 147 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 19.
ISBN 978-615-5457-08-1 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - Kistarcsa - kényszermunka - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
343.819.5(439-2Kistarcsa)"195"(0:82-94) *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3547811]
MARC

ANSEL
UTF-89268 /2014.
   Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 332 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 21. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-352-0 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3554012]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2014.
Földi András (1957-)
   A római jog története és institúciói / Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor ; [sajtó alá rend., a jegyzékeket és a mutatókat összeáll. Rihmer Zoltán]. - 19. átd., bőv. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014, cop. 1996. - XXXIX, 719 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. XXVI-XXXV. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-19-7840-7 kötött : 6500,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3553797]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2014.
Géczi Zoltán (1975-)
   A magyar korona titokzatos története / Vécsey Olivér. - [Kecskemét] : Vagabund, 2014, cop. 2006. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-82-8 fűzött
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439)
[AN 3553683]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2014.
Hársfai Katalin (1950-)
   Bevezetés a házasságjogba / Hársfai Katalin. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-277-079-6 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - családjog - házasság
347.62(439)(075.8)
[AN 3553999]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2014.
   Kémek, ügynökök, besúgók az ókortól Mata Hariig : a szombathelyi Mediawave Fesztivál keretében 2011. június 3-án megrendezett tudományos konferencia előadásai / szerk. Katona Csaba. - Szombathely : Mediawave Alapítvány : MNL Vas M. Lvt., 2014. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Mediawave konferenciák, ISSN 1789-9311 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7227-32-5 kötött
besúgó - titkos ügynök - hírszerzés
351.746.1(100) *** 355.40(100)(092) *** 327.84(100)
[AN 3549524]
MARC

ANSEL
UTF-89273 /2014.
   Kommentár a munka törvénykönyvéhez : kommentár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez / [szerk.] Berke, Kiss. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 828 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. júl. 1.
ISBN 978-963-295-415-8 kötött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3553842]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2014.
Kovács Gábor (1975-)
   Önkormányzati kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása / Kovács Gábor. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 138 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/4.)
Bibliogr.: p. 121-28. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-14-2 fűzött
helyi önkormányzat - finanszírozás
352 *** 658.14
[AN 3548041]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2014.
   Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében / Baán Mihály [et al.] ; [... szerk. Szentes László]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 382 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD. - (Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás, ISSN 2064-3306)
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-617-4 fűzött
Magyarország - honvédelem - katonai igazgatás - állambiztonság - katasztrófavédelem - 21. század - elektronikus dokumentum
351.86(439)"20" *** 351.78(439)"20" *** 355.58(439)"20"
[AN 3547041]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2014.
Som Krisztián
   A magyar úti okmányok, 1848-2012 / Som Krisztián. - Budapest : NBSZ : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2014. - 337 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában, ISSN 2064-5333 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89828-3-4 fűzött
Magyarország - 19. század - 20. század - ezredforduló - útlevél - történeti feldolgozás
351.755.61(439)"184/201"
[AN 3548545]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2014.
Szálkai Tamás
   Bihar és Hajdú megye közigazgatási beosztásának története, 1552-2013 [elektronikus dok.] / Szálkai Tamás, Szikla Gergő, Szilágyi Ferenc. - Szöveg. - Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2014. - 1 DVD ; 12 cm. - (Régiókutatás, ISSN 2063-1812)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7238-51-2 műanyag tokban
Hajdú (vármegye) - Bihar vármegye - Hajdú-Bihar megye - Bihar megye - közigazgatás - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
353(439.173)(091) *** 353(439.165)(091) *** 353(498.43)(091)
[AN 3547113]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2014.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in charts / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 3. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 376 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-241-2 fűzött
Európai Unió - európai integráció - jogrendszer - polgári jog
341.17(4-62) *** 347(4-62)
[AN 3553921]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2014.
Tobler, Christa (1961-)
   Essential EU law in text / Christa Tobler, Jacques Beglinger. - 3. ed. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 122 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-258-240-5 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
341.17(4-62)
[AN 3553930]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9280 /2014.
Hastings, Max (1945-)
Catastrophe (magyar)
   1914 : Európa lángba borul / Max Hastings ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 752 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 727-733.
ISBN 978-963-689-918-9 kötött : 5990,- Ft
Európa - hadtörténet - történelem - első világháború
355.48(4)"1914" *** 940"1914"
[AN 3546456]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2014.
Hermann Ernő (1884-1950)
   Hadifogolynapló : [1914-1918] / Hermann Ernő. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 414, [6] p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD-R
ISBN 978-963-327-614-3 kötött : 4500,- Ft
Szovjetunió - Magyarország - katona - hadifogoly - első világháború - napló - elektronikus dokumentum
355(439)(092)Hermann_E.(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94)
[AN 3548236]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2014.
Jörgensen, Christer (1967-)
Tank warfare (magyar)
   Harckocsi-hadviselés : [a harckocsik szerepe a háborúkban, 1914-2000] / Christer Jorgensen és Chris Mann ; [ill. Patrick Mulrey] ; [ford. Harman András]. - Debrecen : Hajja, [2014], cop. 2001. - 176 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (20. századi hadtörténet. Hadászat és harcászat, ISSN 1589-2999)
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 963-9329-27-4 kötött : 4998,- Ft
hadtörténet - páncélozott harci jármű - páncélos fegyvernem - 20. század
355.48(100)"19" *** 358.119(100)"19" *** 623.438(100)"19"
[AN 3549512]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2014.
Mező Ferenc (1973-)
   Psyops avagy Kalandozás a hadak útján, a pszichológia ösvényein, a történelem útvesztőiben / Mező Ferenc ; kiad. a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2014. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144-152. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5267-02-4 fűzött
 (hibás ISBN 615-5267-02-4)
hadtudomány - propaganda
355 *** 32.019.51
[AN 3548255]
MARC

ANSEL
UTF-89284 /2014.
   A nagy háború : 100 : főhajtás a honvédeknek / [kiad. a] Katonai Emlékpark. - Pákozd : Kempp, 2014. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 20.
Fűzött
Velencei-tó környéke - katona - hősi halott - emlékhely - első világháború
355.293(439Velencei-tó_környéke)"1914/1918" *** 725.945(439Velencei-tó_környéke)
[AN 3548430]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2014.
Radnai István (1893-1940)
   Szumátrától az orosz frontig : Radnai István első világháborús naplója / [... sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Pusztai Gábor]. - Debrecen : Printart-Press, 2013. - 251 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 230-238.
ISBN 978-963-08-7570-7 fűzött : 2990,- Ft
Szumátra - Magyarország - helyismeret - katonatiszt - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 908.594.42/.49(0:82-992) *** 355(439)(092)Radnai_I.(0:82-94)
[AN 3548283]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9286 /2014.
Bartha Ágnes
   Nemzetközi számviteli ismeretek / Bartha Ágnes, Gellért Henriett, Madarasiné Szirmai Andrea. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2013. - 302 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-824-8 fűzött : 4500,- Ft
számvitel - nemzetközi szabvány - tankönyv
006.7/.8(100)(078) *** 657(078)
[AN 3548532]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2014.
Lőre Vendel (1983-)
   A tudástőke szerepe a vállalati stratégiában / Lőre Vendel. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 144 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/9.)
Bibliogr.: p. 135-142. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-17-3 fűzött
tudásmenedzsment - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 65.012.4 *** 659.2
[AN 3548065]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2014.
   Management and managers facing challenges of the 21st century : theoretical background and practical applications : monograph / ed. Felicjan Bylok, Iveta Ubrežiová, Leszek Cichobłaziński. - Gödöllő : SZIE K., 2014. - 403 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Szent István Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-431-3 fűzött
vezetés - vezető alkalmazott - esettanulmány
65.011.1 *** 65.012.4 *** 658
[AN 3547800]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2014.
Nagy Valéria (1978-)
   Kockázat és kockázatkezelés [elektronikus dok.] / írta és szerk. Nagy Valéria ; kiad. a Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány. - Szöveg. - Gödöllő : Környezetvédelmi, Környezetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány, 2013. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-86453-7-1
kockázatmenedzsment - ipar - elektronikus dokumentum
65.012.8 *** 338.45
[AN 3547117]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2014.
Salamon Péter
   Az Európai Unió által nyújtott támogatások ellenőrzése / Salamon Péter. - Budapest : Perfekt, 2014. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-134.
ISBN 978-963-394-834-7 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - Európai Unió - ellenőrzés - pénzügyi támogatás
65.012.7(439) *** 657.6(439) *** 338.246.027(4-62)
[AN 3548582]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2014.
Schwickerath, Josef
Mobbing am Arbeitsplatz (magyar)
   Mobbing : a munkahelyi pszichoterror : gyakorlati kézikönyv pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak / Josef Schwickerath, Moritz Holz. - Miskolc : Z-Press, cop. 2014. - 162, [9] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 163-[171].
ISBN 978-963-9493-73-5 kötött : 5900,- Ft
munkalélektan - zaklatás - stresszkezelés - pszichoterápia
65.013 *** 615.851
[AN 3547654]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9292 /2014.
Blumné Bán Erika
   Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati tevékenységek elemzésének módszertani alapjaihoz / Blumné Bán Erika, Kresalek Péter. - Budapest : Perfekt, 2014. - 120 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-835-4 fűzött : 3400,- Ft
üzemgazdaságtan - gazdasági elemzés - példatár
658.1(075.8)(076) *** 65.012.12(075.8)(076)
[AN 3548555]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2014.
Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma. Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar. Kari tudományos diákköri konferencia (15.) (2014) (Debrecen)
   15. Kari Tudományos Diákköri Konferencia : [2013/2014. tanév, tavaszi félév] : Debrecen, 2014. április 29. : rezümé kötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Szőllősi László] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- ás Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri Tanács. - [Debrecen] : DE GVK, [2014]. - 34 p. ; 21 cm
Fűzött
gazdaságtan - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
330 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3548262]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2014.
   DECENT projekt a tisztes munkáért 2013-2014. - [Budapest] : [SZEF], [2014]. - 277 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
ISBN 978-963-89204-3-0 fűzött
Magyarország - szakszervezet - érdekegyeztetés
331.106.24 *** 331.105.44(439)
[AN 3548313]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2014.
   Az egészség fókuszai a turizmusban : III. Nemzetközi Turizmus Konferencia : 2014. 06. 05-06., Debrecen : program és előadás kivonatok / [szerk. Fenyves Veronika, Könyves Erika, Nagy Adrián Szilárd] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar. - Debrecen : DE GVK, [2014]. - 56 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-713-1 fűzött
gyógyturizmus - konferencia-kiadvány
338.48 *** 613 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3548348]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2014.
   Emberi erőforrás menedzsment / Bokor Attila [et al.]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 409 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-19-6834-7 fűzött : 4500,- Ft
humánerőforrás-menedzsment - egyetemi tankönyv
658.3(075.8)
[AN 3548749]
MARC

ANSEL
UTF-89297 /2014.
Ercsey Ida (1955-)
   A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban / Ercsey Ida. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 146 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/2.)
Bibliogr.: p. 121-131. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-11-1 fűzött
Magyarország - közüzemi szolgáltatás - ügyfélkapcsolat - minőségbiztosítás - fogyasztói magatartás - 21. század - statisztikai adatközlés
366.1(439)"201"(083.41) *** 658.8.009.7(439)"201"(083.41) *** 65.018(439)"201"(083.41) *** 338.465(439)"201"(083.41)
[AN 3548027]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2014.
Fassmann, Heinz (1955-)
   Conceptual framework for modelling longer term migratory, labour market and human capital processes / Heinz Fassmann and Elisabeth Musil. - 2. ed. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 40 p. : ill. ; 24 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 1.)
Bibliogr.: p. 32-39.
Fűzött
migráció - munkaerőpiac
331.5 *** 325.1
[AN 3549969]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2014.
   Hungarikumok Gyűjteménye - Magyar Értéktár, 2013 = Collection of Hungaricums - Collection of Hungarian Values, 2013 / [szerk. Pappné Máté Erzsébet] ; [kiad. a Hungarikum Bizottság Vidékfejlesztési Minisztérium]. - [Budapest] : Hungarikum Bizottság VFM, 2014. - 75 p. : ill., színes ; 38 cm
ISBN 978-963-89399-3-7 kötött
Magyarország - termék - művelődéstörténet - természeti környezet
658.62(439) *** 930.85(439) *** 502(439)
[AN 3548667]
MARC

ANSEL
UTF-89300 /2014.
   Iparbiztonság I : veszélyes anyagok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban / szerzők Szakál Béla [et al.] ; szerk. Szakál Béla. - 2. átd. kiad. - Budapest : Terc, 2014. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5445-10-1 fűzött
munkavédelem - biztonságtechnika - biztonságvédelem - veszélyes anyagok kezelése - vegyipar
331.45 *** 613.6 *** 614.8 *** 620.26 *** 66
[AN 3553911]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2014.
   "Karbantartás szerepe az üzleti folyamatok újragondolásában" : nemzetközi konferencia kiadványa : 2014. június 2-3., Veszprém / [szerk. Balogh Ágnes] ; [rend., közread. az] Universitas Pannonica. - Veszprém : Univ. Pannonica, 2014. - 184, [14] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-012-7 fűzött
karbantartás - vezetés - konferencia-kiadvány
658.58 *** 658.1.012.4 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3547557]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2014.
   Egy kivételes ember : Halbritter Mátyás : visszaemlékezések / [szerk. Vida István]. - Győr : Competitor-21 K., 2014. - 188 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9096-0 kötött
Halbritter Mátyás (1944-2011)
Magyarország - vezető alkalmazott - gyártörténet - élelmiszeripar - 20. század - 21. század
658.1(439)(092)Halbritter_M. *** 663/664 *** 061.5(439-2Győr)
[AN 3549555]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2014.
Kovács Norbert (1980-)
   A piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon / Kovács Norbert. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 159 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/1.)
Bibliogr.: p. 147-154. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-10-4 fűzött
Magyarország - biztosításügy - piac - gazdasági verseny - mérés
368(439) *** 339.13(439)
[AN 3548015]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2014.
   A kulturális turizmus sokszínűsége / szerk. Jászberényi Melinda. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2014. - 380 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-53-4 fűzött
Magyarország - turizmus - kulturális örökség - esettanulmány
338.48 *** 008 *** 351.853 *** 338.48(439)
[AN 3546949]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2014.
Kundi Viktória (1982-)
   Fesztiválok jellemzői és jelentőségük napjaink turizmusában / Kundi Viktória. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 143 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/8.)
Bibliogr.: p. 133-142. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-18-0 fűzött
Magyarország - kulturális turizmus - rendezvény
338.48(439) *** 061.7(439)
[AN 3548061]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2014.
   Lakásszövetkezet : 2014. május 20. / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2013]. - 40 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-65-3 fűzött : 1000,- Ft
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
Magyarország - lakásszövetkezet - törvény
332.871.3(439)(094)
[AN 3548828]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2014.
Limpók Valéria (1980-)
   Adópolitikai útkeresés a 21. század elején : működőtőke, versenyképesség, válságkezelés / Limpók Valéria. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 144 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/3.)
Bibliogr.: p. 123-138. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-13-5 fűzött
Európa - adópolitika - gazdaságpolitika - gazdasági válság - ezredforduló
336.2(4)"200/201" *** 338.2(4)"200/201" *** 338.124.4(4)"200"
[AN 3548036]
MARC

ANSEL
UTF-89308 /2014.
Losoncz Miklós (1954-)
   Az államadósság-válság és kezelése az EU-ban / Losoncz Miklós. - Tatabánya : TRI-Mester, 2014. - 414 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 390-411. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9561-27-4 fűzött
Európai Unió - gazdaságpolitika - államadósság - gazdasági válság - gazdasági integráció - 21. század
336.3(4-62) *** 338.124.4(100)"200/201" *** 339.923(4-62)"200/201"
[AN 3548364]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2014.
   Megvetés és önbecsülés : igaz történet üstfoltozóról, drótostótról, teknőscigányról : [kiállítási vezető] = Dispossession and self-respect : the true story of braziers, pot menders, and trough carvers / [... kurátora ... Szuhay Péter] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum ... - Budapest : Néprajzi Múz., 2014. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2014. jún. 25 - 2015. jan. 4. között tartották. - A bevezető angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-9540-91-0 fűzött
Magyarország - kisipar - kézműipar - nemzetiség - művelődéstörténet - kiállítási katalógus
334.742.44(439)"17/19" *** 316.347(=00)(439)"17/19" *** 930.85(439.2) *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3548374]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2014.
   Módszertani kézikönyv II : szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig / [szerk. Lehel Andrásné] ; [közread. az] Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : OFA, cop. 2014. - 151 p. : ill., színes ; 23 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9367-1 fűzetlen
Magyarország - szövetkezet - szociális foglalkoztatás - útmutató
334.73(439)(036) *** 331.582.22(439)
[AN 3549867]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2014.
Nagy Valéria (1978-)
Kockázat és kockázatkezelés (angol)
   Risk and risk management [elektronikus dok.] / written by and ed. Valéria Nagy ; publ. by Foundation for Environment and Environmental Management Higher Education. - Szöveg. - Gödöllő : Found. for Environment and Environmental Management Higher Education, 2013. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-86453-8-8
kockázatmenedzsment - ipar - elektronikus dokumentum
338.45 *** 65.012.8
[AN 3547120]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2014.
   A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok elmélete és gyakorlata, 2013 : magyarázatok és példák / Lakatos [et al.] ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara]. - Budapest : MKVK, 2013. - VI, 1036 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2013. máj.
ISBN 978-963-89934-0-3 fűzött
számvitel - szabályozás - nemzetközi szabvány - tankönyv
657(078) *** 006.7/.8(100)(078)
[AN 3548560]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2014.
Sólyom Andrea (1975-)
   Múlt, jelen, jövő, avagy A tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói / Sólyom Andrea. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 137 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/6.)
Bibliogr.: p. 117-132. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-16-6 fűzött
tudásmenedzsment - humánerőforrás-menedzsment
658.1.011.1 *** 659.2 *** 658.3
[AN 3548051]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2014.
   A számvitel és az adózás időszerű kérdései, 2014 / Madarasiné Szirmai Andrea [et al.]. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2014. - 264 p. : ill. ; 29 cm
Lezárva: 2014. jan. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-394-829-3 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - számvitel - adóügy - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036)
[AN 3548527]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2014.
   A számviteli törvény, 2014. - [Budapest] : Perfekt, [2014]. - 119 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-394-828-6 fűzött : 1200,- Ft
2000. évi C. törvény a számvitelről
Magyarország - számvitel - törvény
657(439)(094)
[AN 3548538]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2014.
Szentkuti Károly
   Rajkai Takarék, a Takarékpont hálózat tagja : 1958-2013 / [írta és szerk. Szentkuti Károly]. - Rajka : Rajka és Vidéke Takarékszöv., [2014]. - 128 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 963088944-7)
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rajka - Pereszteg - takarékszövetkezet - történeti feldolgozás
334.732.2(439-2Rajka)(091) *** 334.732.2(439-2Pereszteg)(091)
[AN 3549618]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2014.
Tamándl László (1981-)
   A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői / Tamándl László. - Pécs : Publikon ; Győr : Széchenyi I. Egy. Regionális- és Gazdaságtud. Doktori Isk., 2014. - 147 p. : ill. ; 23 cm. - (Regionális- és gazdaságtudományi kismonográfiák, ISSN 2064-4698 ; 2014/7.)
Bibliogr.: p. 136-143. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-19-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - versenyképesség
339.137 *** 378(439)
[AN 3548058]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2014.
Tóth-Máté, Árpád von (1962-)
   The alchemy of financial success : tax liens: attaining prosperity with interest rate strategies / Árpád von Tóth-Máté & Ádám Keresztes. - [Budaörs] : [Keresztes Á.], cop. 2014. - 236 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9745-7 kötött
tőkebefektetés - üzleti élet - siker
330.322 *** 336.76 *** 65
[AN 3549806]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9319 /2014.
   Cage beds and coercion in Czech psychiatric institutions / [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center. - [Budapest] : MDAC, 2014. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89303-6-1 fűzött
Csehország - elmegyógyintézet - emberi jog - betegjog - bántalmazás
364.444.046.6(437.1) *** 616.89 *** 342.726-056.34(437.1) *** 614.253.83(437.1) *** 343.615
[AN 3550017]
MARC

ANSEL
UTF-89320 /2014.
   Emlékezünk.. / [szerk. Kocsis Andrea] ; [közread. az] "Őszi Napfény" Idősek Otthona. - [Abaújszántó] : "Őszi Napfény" Idősek Otthona, [2013]. - 66 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
"Őszi Napfény" Idősek Otthona (Abaújszántó)
Abaújszántó - nyugdíjasotthon
364.442.046.6(439-2Abaújszántó)
[AN 3549846]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2014.
   Klecová lůžka a používání omezovacích prostředků v českých psychiatrických zařízeních / [publ.] Mental Disability Advocacy Center. - [Budapest] : MDAC, 2014. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89303-7-8 fűzött
Csehország - elmegyógyintézet - emberi jog - betegjog - bántalmazás
364.444.046.6(437.1) *** 616.89 *** 342.726-056.34(437.1) *** 614.253.83(437.1) *** 343.615
[AN 3550038]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2014.
Tatai Gábor
A Sziklakórház rövid története, 1935-2002 (orosz)
   Kratkaâ istoriâ gospitalâ v skale, 1935-2002 : neveroâtnaâ, no pravdivaâ istoriâ nahodâŝihsâ v nedrah Budajskogo krepostnogo holma gospitalâ sil protivovozdušnoj oborony i atomnogo bunkera, kotorye do 2002 goda predstavlâli soboj sverhsekretnye obʺekty / Gabor Tatai. - Budapešt : Nekommerčeskoe obŝestvenno-poleznoe OOO v oblasti kulʹtury "Gospitalʹ v skale", 2014. - 41 p. : ill. ; 18 cm. - (Gospitalʹ v skale i atomnyj bunker, ISSN 2064-6364 ; 1.)
ISBN 978-963-89952-2-3 fűzött : 2000,- Ft
Titkos Légókórház és Atombunker (Budapest)
Budapest - kórház - óvóhely - történeti feldolgozás
364.444.046.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3549346]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9323 /2014.
   20 év vendégségben / [szerk. Jakab Gábor]. - Győr : Prohászka, 2014. - 198 p. : ill., részben színes ; 16x22 cm. - (Győri prohászkás füzetek ; 2.)
Kötött
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ (Győr)
Győr - Magyarország - óvoda - általános iskola - gimnázium - egyházi iskola - híres ember - 20. század - 21. század - memoár - interjú
373.24(439-2Győr)(0:82-94) *** 373.3(439-2Győr)(0:82-94) *** 373.54(439-2Győr)(0:82-94) *** 929(439)(092)(047.53)
[AN 3549527]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2014.
   Doktoriskolánk : a pécsi földtudományi doktori képzés 20 éve : [1994-2014] / szerk. Dövényi Zoltán, Tésits Róbert ; a PTE TTK FDI kiadványa. - Pécs : Publikon, 2014. - 445 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-15-9 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Természettudományi Kar. Földtudományok Doktori Iskola
Pécs - doktori képzés - földrajz - történeti feldolgozás
378.691 *** 378.21(439-2Pécs)(091)
[AN 3548205]
MARC

ANSEL
UTF-89325 /2014.
Garai Imre
   A tanári elitképzés műhelye : a Báró Eötvös József Collegium története, 1895-1950 / Garai Imre. - Budapest : Eötvös Collegium, 2014. - 499 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 431-449.
ISBN 978-615-5371-20-2 fűzött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - kollégium - pedagógusképzés
378.4(439-2Bp.).094Eötvös_Kollégium(091) *** 378.637(439-2Bp.)
[AN 3548063]
MARC

ANSEL
UTF-89326 /2014.
Gila János (1929-)
   Az ezerarcú megye iskolán kívüli művelődéstörténete a kezdetektől 1975-ig / Gila János. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., cop. 2013. - 735 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 697-719.
ISBN 978-963-19-7716-5 fűzött : 3400,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-7716-5)
Bács-Kiskun megye - népművelés - 19. század - 20. század
374(439.155)"186/197"
[AN 3548650]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2014.
Hudecz Ferenc (1952-)
   Minőség és teljesítmény : válogatott beszédek és írások, 2006-2010 / Hudecz Ferenc. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 287 p. : ill. ; 25 cm. - (Rektori beszédek / Eötvös Loránd Tudományegyetem, ISSN 2064-7832)
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-284-481-7 kötött
Budapest - Magyarország - vezető alkalmazott - egyetem - 20. század - 21. század - előadóbeszéd - interjú
378.113.1(439)(092)Hudecz_F.(047.53) *** 378.4(439-2Bp.)ELTE"200"
[AN 3549360]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2014.
Illés Anita
   Egy kisváros Rózsája : Szalkári Rózsa életútja / Illés Anita ; [kiad. Jászapátiak Baráti Egyesülete]. - Jászapáti : Jászapátiak Baráti Egyes., 2014. - 56 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-89495-1-6 kötött
Szalkári Rózsa (1936-)
Magyarország - pedagógus - festőművész - 20. század - 21. század
37(439)(092)Szalkári_R. *** 75(439)(092)Szalkári_R.
[AN 3549021]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2014.
   A játék nem játék! : hogyan és milyen játékokat vezess, hogy közben a résztvevőknek eszükbe se jusson a mobiltelefonjuk? / [szerk. Besnyi Szabolcs, Nagy Gábor Mapó]. - Budapest : Pollyanna Tanácsadó Bt., 2014. - 288 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-9229-2 fűzött
játék
371.382
[AN 3548311]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2014.
Lénárt Krisztina
   Csengőszóra : komplex iskola-előkészítő program diszlexia prevenciós gyakorlatokkal, színes feladatlapokkal, esetleírásokkal, mesékkel / Lénárt Krisztina ; [a rajzokat kész. Fürjesiné Ferencsik Ibolya]. - [Budapest] : Flaccus, 2014. - 127 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-5278-01-3 fűzött : 2480,- Ft
iskoláskor előtti nevelés - képességfejlesztés
372.3 *** 37.025
[AN 3549944]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2014.
   A matematika tanítása az alsó tagozaton / szerk. Herendiné Kónya Eszter. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013. - 355 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 353-355.
ISBN 978-963-19-7353-2 fűzött : 3490,- Ft
matematikatanítás - didaktika - tantárgy-pedagógia - egyetemi tankönyv
372.851(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3548756]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2014.
   A megyaszói iskola története : iskolatörténeti gyűjtemény / szerk. Nyiri Tibor, Tóth Ferenc ; [kiad. Megyaszó Község Önkormányzata ..., Sziget Alapítvány ...]. - Megyaszó : Önkormányzat ; Szerencs : Sziget Alapítvány, 2014. - 493 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9657-3 kötött
Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola (Megyaszó)
Megyaszó - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Megyaszó)(091)
[AN 3548441]
MARC

ANSEL
UTF-89333 /2014.
   NTP utópia / szerk. Mező Ferenc. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 113 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-436-3 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - 21. század - jövőkép
376.545(439)"20"
[AN 3548199]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2014.
Ördögné Gyurkó Katalin
   Egy iskola története a sajtó tükrében : a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium : bibliográfia / [szerk. Ördögné Gyurkó Katalin]. - [Jászberény] : Ördögné Gyurkó K., [2014]. - 88 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9230-8 fűzött
Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium
Jászapáti - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - szakiskola - szakbibliográfia
373.54(439-2Jászapáti)(091):016 *** 373.6(439-2Jászapáti)(091):016
[AN 3548758]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2014.
Rochovská, Ivana
   Natural science education of preschool and primary school teachers in V4 countries = Óvodapedagógusok és általános iskolai tanárok természettudományos képzése a V4 országokban / Ivana Rochovská ; [publ. by the Szent István University Faculty of Applied Arts and Education]. - Szarvas : Szt. István Univ. Fac. of Applied Arts and Education, 2014. - 81 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-419-1 fűzött
Közép-Európa - környezeti nevelés - óvodapedagógia - alapfokú oktatás - tantárgy-pedagógia - természettudomány - pedagógusképzés
378.637(4-11) *** 37.033 *** 372.362 *** 372.85
[AN 3548840]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2014.
Szalai Béla
   Szegletkő : a pannonhalmi gimnázium és diákotthon története / Szalai Béla. - Budapest : Szalai B., 2014-. - 25 cm
Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium
Pannonhalma - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium - bencések
373.54(439-2Pannonhalma)(091) *** 271.1(439)
[AN 3548546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az első negyedszázad, 1939-1964. - 262, [50] p.
Bibliogr.: p. 254-262.
ISBN 978-963-08-9031-1 kötött
[AN 3548552] MARC

ANSEL
UTF-89337 /2014.
   Szelíden, mint a szél : a Váci Mihály Általános Iskola 125 éves története / [szerk. Illés-Vados Gyöngyvér, Répásiné Hajnal Csilla, Szeitnerné Pingiczer Gizella ...]. - Győr : Váci M. Ált. Isk., 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7692-25-3)
Váci Mihály Általános Iskola (Győr)
Győrszentiván - Győr - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Győrszentiván)(091) *** 373.3(439-2Győr)(091)
[AN 3549429]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2014.
   Tehetségnapló : a nemzeti tehetség program eredménye tevékenységek tükrében / [szerk. Baranyai Zoltánné] ; Baranyai Zoltánné [et al.] ; [kiad. a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány ...]. - Badacsonytördemic : Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány, 2014. - 207 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9784-6 fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - művészeti nevelés - 21. század
376.545(439)"20" *** 37.036
[AN 3549548]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2014.
Wege zur Qualität (magyar)
   Utak a minőséghez : kézikönyv szabad iskolák számára / [ford. Mescha Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Waldorf Szövetség. - Budapest : M. Waldorf. Szövets., 2013. - 98 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87634-8-8 kötött
alternatív iskola - minőségbiztosítás
371.4Waldorf *** 65.018
[AN 3548218]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9340 /2014.
Árvai Anikó
   Nemez ékszerek / Árvai Anikó, Vetró Mihály. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 73.)
ISBN 978-963-278-361-1 fűzött : 1195,- Ft
textilművészet - nemez - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 677.026.24
[AN 3549306]
MARC

ANSEL
UTF-89341 /2014.
Beck, Simone
Charmante Fimo-Minis (magyar)
   Apró ékszerek süthető gyurmából / Simone Beck ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 71.)
ISBN 978-963-278-346-8 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.55
[AN 3549297]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2014.
   "Countries and stories" : Comenius multilateral project, 2012-2014 : Education and culture lifelong learning programme Comenius. - Debrecen : Pán Péter Print, 2014. - 182 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Váltakozva angol, német, török, spanyol, magyar, lengyel, szlovén, finn és szlovák nyelven
ISBN 978-963-08-9952-9 fűzött
európai irodalom - amatőr művészet - antológia
379.825-053.6 *** 82-822(4)=00
[AN 3548983]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2014.
Csürke Anna
   Foltvarrás : bargello lépésről lépésre / Csürke Anna ; [fotók Csigó László] ; [graf. Pető Erzsébet]. - Budapest : Cser K., 2014. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-315-4 fűzött : 2495,- Ft
foltvarrás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.41
[AN 3549262]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2014.
Dillbaum, Monika
Tierkinder filzen mit der Nadel (magyar)
   Tűznemezelés - állatkák / Monika Dillbaum ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 72.)
ISBN 978-963-278-355-0 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - nemez - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 677.026.24
[AN 3549302]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2014.
Frank László
   Tarokktan avagy Tarokk kezdőknek és haladóknak / [Frank László, Karsai Krisztina] ; [Szűcs Édua rajz.]. - Szeged : Novum-Tech Kft., cop. 2014. - 230 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 24-25.
ISBN 978-963-08-8787-8 kötött
tarokk
794.4
[AN 3549402]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2014.
Gre, Olga
   Papírkörlap-figurák / Olga Gre ; [ford. Angster Mária]. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 74.)
ISBN 978-963-278-357-4 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3549310]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2014.
Horváth Géza (1939-)
   Ide veled régi kardunk! / Horváth Géza. - Budapest : Filmkapu Kft., cop. 2014. - 273, [11] p. : ill., részben színes ; 26 cm. - (Kapu könyvek, ISSN 0239-0566)
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-7706-34-9 fűzött : 5700,- Ft
Magyarország - vívás - sporttörténet - 20. század - magyarságtudat - nemzettudat
796.86(439)"19" *** 316.63(=945.11) *** 323.1(=945.11)
[AN 3548230]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2014.
Keen, Sarah
Knitted wild animals (magyar)
   Kötött vadállatok / Sarah Keen ; [ford. Varga Zsuzsanna]. - Budapest : Cser K., 2014. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-364-2 fűzött
textilkötés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.42
[AN 3549291]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2014.
Kemendi Ágnes (1955-)
   Festés növényekkel : fonalak, textíliák / Kemendi Ágnes ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2014. - 127 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-351-2 fűzött : 2495,- Ft
textilfestés - növényi színezék - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 667.272/.276
[AN 3549278]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2014.
Kopár István (1953-)
   Kihívás I-II : a Szilas-pataktól a Connecticut-folyóig : [nem csak vitorlázóknak] / Kopár István. - 2. jav. kiad. - [Tordas] : Kopár I., 2014, cop. 2012. - 336 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-963-08-3659-3 fűzött
vitorlázás - óceán - ezredforduló - útleírás
797.14(100)(26)(0:82-992)
[AN 3553729]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2014.
Pelé (1940-)
Why soccer matters (magyar)
   Csak a foci / Pelé és Brian Winter ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Libri, 2014. - 276, [2] p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-434-7 kötött : 3990,- Ft
Pelé (1940-)
Brazília - labdarúgó - 20. század - 21. század - memoár
796.332(81)(092)Pelé(0:82-94)
[AN 3547615]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2014.
Péter Norbert
   Iránytű : gyakorlatgyűjtemény és módszertani útmutató játékokkal a labdarúgó edzések tervezéséhez / Péter Norbert. - [Paks] : Péter N., [2014]. - 102 p. : ill. ; 25 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-963-08-9121-9 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3549298]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2014.
Power, Jean
Compendium of beading techniques (magyar)
   300 ötlet, műhelytitok, technika : gyöngyfűzés kezdőknek és haladóknak / Jean Power ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-7631-2 fűzött : 3800,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.5
[AN 3549670]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2014.
Wade, Jeremy (1956-)
River monsters (magyar)
   Édesvízi szörnyek / Jeremy Wade ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 332 p., [16] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 330-331.
ISBN 978-615-5418-48-8 fűzött : 3150,- Ft
ragadozó hal - édesvízi halászat - horgászat - memoár
799.1(100)(0:82-94)
[AN 3547530]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9355 /2014.
   The adventures of Rasselas, Prince of Abyssinia : ... complete with explanatory and textual notes and study guides, for the inquisitive scholar and student, including also the complete Hungarian translations of the works listed above / [ed. Fejérvári Boldizsár] ; [ELTE Eötvös József Collegium Angol - Amerikai Műhely kiadványa]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium Angol - Amerikai Műhely, 2014. - III, 151, [3] p. : ill., térk. ; 21 cm
Tart.: The adventures of Rasselas, Prince of Abyssinia / Samuel Johnson. A defence of poetry / Percy Bysshe Shelley. The four ages of poetry / Thomas Love Peacock. Edmund Burke on the sublime and beautiful / Oliver Goldsmith. - Gerinccím: Rasselas, Prynce of Abyssinia = Rasszelasz abesszin herceg. - Bibliogr.: p. 152-[154].
ISBN 978-615-5371-29-5 fűzött
angol irodalom - művészetfilozófia - költészet - regény - esszé
7.01 *** 820-31=945.11 *** 820-4=945.11
[AN 3548007]
MARC

ANSEL
UTF-89356 /2014.
Anna Margit (1913-1991)
   Csillagpor : száz éve született Anna Margit, 1913-1991 : kiállítás : Magyar Zsidó Múzeum, 2013. október 8 - december 7. = Stardust : centenary : exhibition : Hungarian Jewish Museum / [kurátor ... Gábor Anna]. - [Budapest] : Mazsihisz M. Zsidó Múz., [2013]. - 27 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Borítócím: Anna Margit. - Bibliogr.: p. 8.
ISBN 978-963-87083-3-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Anna_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3549796]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2014.
Atkin, Jacqui
250 tips, techniques, and trade secrets for potters (magyar)
   250 ötlet, műhelytitok, technika : fazekasság : az alapoktól a mesterfogásokig / Jacqui Atkin ; [fényképek Geoff Morgan] ; [ill. John Woodcock] ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 160 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-7630-5 fűzött : 3800,- Ft
fazekasság
738
[AN 3549668]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2014.
   Felhőkönyv = Cloudbook / [szerk. ... Barcza Dániel, Fehér Borbála, Schmidt Andrea] ; [közread. a] Mome. - Budapest : Mome, 2014. - 135 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5134-04-3 fűzött
Edelényi kistérség - hátrányos helyzet - 21. század - magyar irodalom - antológia - kétnyelvű dokumentum - gyermekrajz
741.071-053.6 *** 379.825-053.6 *** 316.37-058.38(439-2Edelény)(084.1) *** 894.511-822=20
[AN 3548409]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2014.
Franković, Đuro (1945-)
   20. obljetnica kapele u Brlobašu = 20 éves a szentborbási kápolna. - Budapest : Croatica, 2014. - 93 p. : ill., színes ; 20 cm
Írta Franković, Đuro
ISBN 978-615-5239-50-2 fűzött
Szentborbás - kápolna - magyarországi horvátok
726.52(439-2Szentborbás) *** 316.347(=862)(439-2Szentborbás)
[AN 3549356]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2014.
Gáspár Imre (1947-)
   Képsor : negyven híres magyar festőművész / Gáspár Imre. - [Dunakeszi] : [Gáspár I.], [2013]. - 88 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-08-8168-5 kötött
Magyarország - festészet - grafikus - 20. század - 21. század - arckép
75(439)(092) *** 76(439)(092)Gáspár_I. *** 76.041.5
[AN 3549677]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2014.
Hantai Simon (1922-2008)
   Hantai : Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest : [2014. május 9 - augusztus 31.] = Hantai : Ludwig Museum - Museum of Contemporary Art, Budapest : [9 May - 31 August, 2014] / [a kiállítást rend. ... Fabényi Júlia] ; [szerk. ... Fabényi Júlia, Kürti Emese, Popovics Viktória]. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., [2014]. - 211 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 202-204.
ISBN 978-963-9537-44-6 fűzött : 3900,- Ft
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
75(44)(=945.11)(092)Hantai_S. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3548297]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2014.
   Idővonal : [Szentendrei Képtár, 2013. június 13 - augusztus 31.] = Timeline : [Szentendre Art Gallery, from 13 June 2014 to 31 August 2014] / [a kiállítás kurátora, a kötet szerk. ... Kopin Katalin]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 84, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 6.)
ISBN 978-963-9590-74-8 fűzött
Magyarország - Szentendrei kistérség - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"200/201" *** 77.04(439-2Szentendre)"200/201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3548443]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2014.
Kelecsényi Csilla (1953-)
   Párhuzamok : Kelecsényi Csilla és Somogyi Pál kiállítása a FUGA Építészeti Központban : Budapest, 2014. - [Budapest] : [FUGA Építészeti Közp.], [2014]. - 55, 48 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
A két rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 11.
Fűzött
Magyarország - képzőművész - belsőépítészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Kelecsényi_Cs. *** 747(439)(092)Somogyi_P. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3548846]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2014.
Kiss Ilona (1955-)
   Grafikai munkák = Oeuvres graphiques = Graphische Werke / Kiss Ilona. - Budapest : Atelier Kiss, 2014. - 55 p. : ill., színes ; 12x17 cm
Borítócím: Cologne Paper Art : Kunstmesse für Grafik und Paperworks. - Gerinccím: Kiss. - Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-08-8945-2 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Kiss_I.
[AN 3548767]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2014.
Kuryjak, Joanna
   Rajzolni tanulok a cicával : rajztanulás matricákkal óvodásoknak / [szerző Joanna Kuryjak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina] ; [ill. Beata Batorska]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - [16] p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell.
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-28-0 fűzött
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3548586]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2014.
Kuryjak, Joanna
   Rajzolni tanulok a kutyussal : rajztanulás matricákkal óvodásoknak / [szerző Joanna Kuryjak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina] ; [ill. Beata Batorska]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - [16] p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell.
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-29-7 fűzött
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3548580]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2014.
Kuryjak, Joanna
   Rajzolni tanulok a mókussal : rajztanulás matricákkal óvodásoknak / [szerző Joanna Kuryjak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina] ; [ill. Beata Batorska]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - [16] p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell.
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-30-3 fűzött
művészet technikája - rajzművészet - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3548590]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2014.
Kuryjak, Joanna
   Rajzolni tanulok a nyuszival : rajztanulás matricákkal óvodásoknak / [szerző Joanna Kuryjak] ; [ford. Bárcziné Sowa Halina] ; [ill. Beata Batorska]. - Miskolc : Aksjomat, 2014. - [16] p. : ill., részben színes ; 28 cm + mell.
Figuratív alakú
ISBN 978-615-5335-31-0 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3548587]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2014.
Lengyel Ágnes (1961-)
   A Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma / [szöveg Lengyel Ágnes, Harth Tamás] ; [közread. a Magyar Nemzeti Múzeum]. - [Budapest] : MNM, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 15x20 cm
Borítócím: MNM Palóc Múzeuma. - Összefoglalás angol és szlovák nyelven
ISBN 978-615-5209-27-7 fűzött
Palóc Múzeum (Balassagyarmat)
magyar néprajz - palócok - múzeumi kiadvány
069(439-2Balassagyarmat) *** 39(=945.11)(439Palócföld)
[AN 3547125]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2014.
   Meditációk / Matusz Péter Pál képeivel. - [Feketeerdő] : Mosonvármegye Kvk., [2014]. - 114 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-89897-4-1 fűzött
Magyarország - grafikus - festőművész - meditáció - 20. század - 21. század
76(439)(092)Matusz_P. *** 75(439)(092)Matusz_P. *** 242
[AN 3548665]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2014.
Mészáros Flóra (1986-)
   Martyn Ferenc és Párizs / Mészáros Flóra. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 143 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 139-143.
ISBN 978-963-506-927-9 fűzött : 4000,- Ft
Martyn Ferenc (1899-1986)
festőművész - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(44)(=945.11)(092)Martyn_F. *** 741.5(44)(=945.11)(092)Martyn_F.
[AN 3548661]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2014.
   Miszla Art : IV. Nemzetközi Képzőművészeti Szimpozion, 2014 : IV. International Fine Art Symposium / [... kurátorai Nagy Gábor és Nádas Alexandra] ; [szöveg Nagy Gábor]. - [Budapest] : [Makay Kft.], cop. 2014. - 35 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A szimpozion vándorkiállításának katalógusa
ISBN 978-963-08-9771-6 fűzött
Európa - Magyarország - képzőművészet - 21. század - vándorkiállítás
73/76(4)"200/201" *** 061.4(439)"2013"
[AN 3548716]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2014.
   A művészi grafika születése, 1906-1914 : Olgyai Viktor és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Főiskolán : Magyar Képzőművészeti Egyetem ..., Budapest, 2014. március 10 - április 5. : Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ..., Győr, 2014. június 21 - augusztus 31. / [a kiállítás kurátorai Földi Eszter, Zsákovics Ferenc]. - Budapest : MKE ; Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., [2014]. - 203 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 28-29.
ISBN 978-963-7165-61-0 fűzött
Magyarország - grafika - századforduló - kiállítási katalógus
76(439)"190/191" *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3548832]
MARC

ANSEL
UTF-89374 /2014.
   A nemzet főtere : az Országgyűlés Hivatalának kiadványa a Kossuth tér történetéről / [főszerk. Ablonczy Bálint]. - [Budapest] : Országgyűlés Hiv., [2014]. - 114 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9848-66-5 fűzött
Budapest. 5. kerület - helytörténet - közterület - országház - szobrászat - szimbolikus politika - album
725.945(439-2Bp.V.) *** 725.11(439-2Bp.)(084.1) *** 943.9-2Bp.V.(084.1)
[AN 3549160]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2014.
Penovác Endre (1956-)
   Penovác Endre, délvidéki festőművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria, 2014. - 58 p. : ill., főként színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. máj. 27 - jún. 13. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-4-8 kötött
Szerbia - határon túli magyarság - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(497.11)(=945.11)(092)Penovác_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3547812]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2014.
   Válogatás XX. századi magyar enteriőr festményekből. - [Budapest] : Enteriőr Vertikál Kft., 2014. - 35 p. : ill.,színes ; 26 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - 20. század - album
75(439)"19"(084.1)
[AN 3549003]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2014.
Vencsellei István (1934-)
   A valóság lelke : Vencsellei István fotóművész születésének 80. évfordulója tiszteletére / [írta és szerk. Bényei József] ; [kiad. a Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - Debrecen ; [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88650-9-0 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Vencsellei_I.
[AN 3548252]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2014.
   Ybl 200 : [plakátok 2014] / [szerk. Borsos András] ; [közread. a Magyar Építőművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Építőművészek Szövets., [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
A Budapesten, 2014. április 16 - május 14. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-08-9650-4 fűzött
Magyarország - plakátművészet - pályázat - építész - 19. század - album - kiállítási katalógus
769.91(439)"201" *** 06.063(439) *** 72(439)(092)Ybl_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3548526]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2014.
   Zsoboki tanulmányok / [szerk.] Farkas Tibor, Kassai Zsuzsanna ; [közread. a Szent István Egyetem ... Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar]. - Gödöllő : SZIE K., 2014. - 172 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és román nyelven
ISBN 978-963-269-432-0 fűzött
Zsobok - vidékfejlesztés - szociográfia - faluszociológia - statisztikai adatközlés
711.1(498.4-2Zsobok) *** 308(498.4-2Zsobok) *** 316.334.55(498.4-2Zsobok)(083.41)
[AN 3547922]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9380 /2014.
Fancsali János (1940-)
   Írások Erdély zenetörténelméhez I / Fancsali János. - Budaörs : [Örmény Kisebbségi Önkormányzat], 2014. - 191 p. ; 24 cm. - (Magyar - örmény könyvtár, ISSN 1586-0566 ; 16.)
Összefoglalás francia és angol nyelven
ISBN 963-218-508-0 fűzött
Erdély - zenetörténet - zenei élet - 18. század
78.05(439.21)"18"
[AN 3548308]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2014.
Garai Antal
   Ocho Macho, Ocho Camino : 10 éve úton / [... írta és a fotókat kész. Garai Antal "Atom"] ; [előszó Bérczes Ádám]. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. - 86, [10] p. : ill., színes ; 16x16 cm + CD
ISBN 978-615-5214-75-2 kötött
Ocho Macho (együttes)
Magyarország - zenekar - könnyűzene - ezredforduló - auditív dokumentum
78.067.26.036.7(439)Ocho_Macho
[AN 3547049]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2014.
Kaszás Sándor (1967-)
   Hangjegyek Sóskútról, szeretettel.. : pillanatok egy zenekar életéből / Kaszás Sándor. - Budapest : Szt. Gellért K., 2014. - 170, [4] p. : ill ; 21 cm
ISBN 978-963-696-600-3 fűzött : 2000,- Ft
Sóskúti Ifjúsági Zenekar
Sóskút - fúvószenekar - történeti feldolgozás
785.11.071(439-2Sóskút)(091) *** 788
[AN 3548268]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2014.
Ku Cha-hyŏng
Ssai Kangnam sŭt'ail (magyar)
   Psy, a lovacskázó filozófus : Gangnam style / Gu Ja-Hyoung ; [ford. Rákócza Richárd] ; [Psy verseit ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 236, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-147-5 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-148-2 fűzött : 2499,- Ft
Psy (1977-)
Koreai Köztársaság - könnyűzenei előadó - 21. század
78.067.26.036.7(519.5)(092)Psy
[AN 3547605]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2014.
Lovasi András (1967-)
   Lovasi : idáig tudom a történetet / Lévai Balázs. - Budapest : Libri, 2014. - 431 p., [32] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-217-6 kötött : 3990,- Ft
Lovasi András (1967-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Lovasi_A.(0:82-94)
[AN 3547627]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2014.
Tótfalusi István (1936-)
   Operamesék [elektronikus dok.] : második rész / [Tótfalusi István] ; Rost Andrea előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7879-8 : 2990,- Ft
operakalauz - hangoskönyv
782.1(036)
[AN 3547062]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h)
[AN 3547065] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h)
[AN 3547066] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9386 /2014.
Egressy Zoltán (1967-)
   Portugál / Egressy Zoltán ; rend. Lukáts Andor. - Budapest : Parlando, 2014. - 110, [2] p. : ill., főként színes ; 19 cm + DVD
ISBN 978-963-87867-9-1 fűzött
Budapest - magyar irodalom - ezredforduló - színielőadás - dráma - audiovizuális dokumentum
792.091(439-2Bp.)"199/200" *** 894.511-2
[AN 3549839]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2014.
   Az én füzetem : a Kristóf Ágota A nagy füzet című regényéről és Szász János A nagy füzet című filmjéről 2013. november 6-án, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karán rendezett diákkonferencia szerkesztett anyaga / [szerk. Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 75 p. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-31-3 fűzött : 2014, Ft : 7 EUR
Kristof, Agota (1935-2011). Le grand cahier
Szász János (1958-). A nagy füzet
Magyarország - Svájc - író - filmrendező - 20. század - 21. század - francia irodalom - műelemzés
791.43.071.1(439)(092)Szász_J. *** 840(494)(092)Kristof,_A.
[AN 3549612]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2014.
Markó Iván (1947-)
   A magány mosolya / Markó Iván. - [Budapest] : Táncvilág Nonprofit Kft., 2014. - 216 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-9442-5 kötött : 5990,- Ft
Markó Iván (1947-)
Magyarország - táncművész - koreográfus - 20. század - 21. század - balett - memoár
792.82(439)(092)Markó_I.(0:82-94) *** 793.3.02(439)(092)Markó_I.(0:82-94)
[AN 3549540]
MARC

ANSEL
UTF-89389 /2014.
Tarján Tamás (1949-)
   Egy évad akváriuma : színikritikák, 2009-2010 / Tarján Tamás. - [Budapest] : Noran Libro, 2012[!2013]. - 245 p. ; 20 cm
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9996-89-2)
Magyarország - színházművészet - kritika - 21. század
792(439)"200/201"
[AN 3548022]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2014.
Tarján Tamás (1949-)
   Szünet nélkül : színikritikák, 2012-2013 / Tarján Tamás. - [Budapest] : Noran Libro, 2014. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5274-72-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - színházművészet - kritika - 21. század
792(439)"201"
[AN 3548029]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2014.
   Tízen túl ...a zöld függöny előtt : városi szintű diákszínjátszás Orosházán / [szerk. Baranyainé Imre Julianna]. - Orosháza : Petőfi Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 109 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8771-7 fűzött
Orosháza - iskolai színjátszás - amatőr színjátszás
792.077(439-2Orosháza)"200/201" *** 371.383(439-2Orosháza)"200/201"
[AN 3549171]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9392 /2014.
Balázs Géza (1959-)
   Kettesnyelvünk : száz anyanyelvi írás / Balázs Géza, Minya Károly ; [kiad. Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft.]. - Budapest : Inter, 2014. - 215, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89240-8-7 kötött : 2450,- Ft
magyar nyelv - nyelvészet - köznyelv
809.451.1-085.5
[AN 3547805]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2014.
Dudău, Ana-Maria
   Textul dialectal din perspectivă pragmatică / Ana-Maria Dudău. - [Gyula] : Ed. NOI, [2013]. - 215 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88890-3-4 fűzött
román nyelv - nyelvjárás - nyelvtörténet
805.90-087 *** 805.90-53
[AN 3548794]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2014.
Falileev, Aleksandr
   In search of the Eastern Celts : studies in geographical names, their distribution and morphology / Alexander Falileyev. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 173 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 34.)
Bibliogr.: p. 145-168.
ISBN 978-963-9911-56-7 fűzött
Kelet-Európa - kelták területe - kelta nyelvek - földrajzi név - epigráfia - névtan
809.16-311 *** 930.271(=916) *** 904(364)(4-11)
[AN 3549716]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2014.
Ferenczi Attila (1962-)
   Latin nyelvkönyv / Ferenczi Attila, Monostori Martina. - 5. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014, cop. 1998. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-5108-0 fűzött
latin nyelv - nyelvkönyv
807.1(078)=945.11
[AN 3553793]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2014.
Lakos Dorottya
   Hungarian for foreigners = Magyar nyelvkönyv külföldieknek / Lakos Dorottya ; [angolra ford. Alice Choyke, Varjasi Tamás] ; [a rajzokat kész. Lehoczki István]. - 3. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014, cop. 1998. - 190 p. : ill., színes ; 24 cm + 2 mell. (CD, füzet)
ISBN 978-963-19-6776-0 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=20
[AN 3553801]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2014.
Marschalkó Gabriella
   Hungarolingua basic : nível 2 : [húngaro para iniciantes] / Gabriella Marschalkó ; [közread. a Debreceni Nyári Egyetem]. - Debrecen : Debreceni Nyári Egy., 2014. - 84 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-89522-7-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=690
[AN 3548167]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2014.
Maywald József (1849-1911)
   Görög nyelvtan / Maywald, Vayer ; ... átd. kiad. kész. Mészáros Ede ; ... szerk. Mayer Gyula. - 13. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös J. Coll., 2014. - 333 p. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 8.)
ISBN 978-615-5371-31-8 fűzött
ógörög nyelv - egyetemi tankönyv
807.5(075.8)=945.11
[AN 3553724]
MARC

ANSEL
UTF-89399 /2014.
Móritz György
   Olasz társalgás / Móritz György. - 14. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014, cop. 1969. - 207 p. ; 17 cm. - (Tanuljunk nyelveket!, ISSN 0133-1094)
ISBN 978-963-19-3704-6 fűzött
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3553990]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2014.
Pulai Zsolt
   Let's play English : angol nyelvi társas játékok / [szerző Pulai Zsolt] ; [ill. Fatér Anna]. - Budapest : Akad. K., 2013. - 2 db : ill., színes ; 30 cm + 8 mell.
Közös tokban
ISBN 978-963-05-9310-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3550065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kék füzet. - 28 p.
[AN 3550071] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Piros füzet. - 28 p.
[AN 3550081] MARC

ANSEL
UTF-89401 /2014.
Pulai Zsolt
   Spielen wir Deutsch : német nyelvi társas játékok / [szerző Pulai Zsolt] ; [ill. Fatér Anna]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 2 db : ill., színes ; 30 cm + 8 mell.
Közös tokban
ISBN 978-963-05-9459-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
803.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5
[AN 3550093]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Kék füzet. - 28 p.
[AN 3550095] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Piros füzet. - 28 p.
[AN 3550096] MARC

ANSEL
UTF-89402 /2014.
Szabó Károly
Revolution in English teaching (német)
   Revolution im Deutschunterricht : Kursbuch / Károly Szabó ; [Zeichnungen Péter Nagy]. - [Szentpéterszeg] : [Szabó K.], 2013. - 275 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89984-2-2 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3549732]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2014.
Szabó Károly
   Situationen : Lehrerhandbuch / Károly Szabó. - [Szentpéterszeg] : [Szabó K.], cop. 2014. - [2], 80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89984-3-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3549754]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2014.
Szabó Károly
   Wortschatz- und Grammatiktraining anhand Dialoge : anhand "Njemački audiovizuelna metoda" : Kursbuch : Lektionen 1-50 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache / Károly Szabó. - [Szentpéterszeg] : [Szabó K.], cop. 2013. - [2], 133 p. ; 30 cm
ISBN 978-963-89984-4-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=00
[AN 3549766]
MARC

ANSEL
UTF-89405 /2014.
Szeles József
   Premiers pas vers les examens : francia nyelvi feladatgyűjtemény érettségihez és nyelvvizsgához / Szeles József, Munkácsi Erika. - [Budapest] : Klett, 2014. - 112 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5258-68-8 fűzött
francia nyelv - példatár
804.0(076)=945.11
[AN 3549843]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9406 /2014.
   Hereditas litteraria totius graeco-latinitatis II / [cur. et ed. Ursula Tóth]. - Debrecini : Debreceni Egy. K., 2014. - 346 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 28.)
Váltakozva latin, angol, francia, olasz és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-421-9 fűzött
klasszika-filológia
871(091) *** 807
[AN 3548170]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2014.
Knapp Éva (1956-)
   Martin von Cochem Magyarországon / Knapp Éva. - Zebegény : Borda Antikvárium, 2014-. - ill. ; 29 cm
Martin von Cochem (1634-1712)
Németország - író - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - vallásos irodalom - összehasonlító irodalomtudomány - 17. század - 18. század
871(430)(092)Cochem,_M._von *** 894.511(091)-97"16/17" *** 871(430)(091)-97"16/17"
[AN 3549438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Mennyei követek, Len kötelecske, Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve. - 2014. - 119 p. - (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok, ISSN 2064-7921 ; 1.)
Bibliogr.: p. 59-111.
ISBN 978-963-8006-54-7 kötött
[AN 3548798] MARC

ANSEL
UTF-89408 /2014.
Tukacs Tamás (1979-)
   A megrekedt idő: az emlékezet válsága a késő modern angol regényben / Tukacs Tamás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 236 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 25.)
Bibliogr.: p. 223-234.
ISBN 978-963-318-402-8 fűzött
angol irodalom története - műfajtörténet - irodalmi motívum - regény
820(091)-31"193"
[AN 3548187]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9409 /2014.
Bosnyák István (1940-2009)
   Vázlatok egy portréhoz : Sinkó-variációk '63-73 / Baranyai B. István. - Budapest : Dotnet Kft., 2014. - 439 p. ; 21 cm. - (Baranyai B. István művei ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88407-5-2 fűzött
Sinkó Ervin (1898-1967)
Vajdaság - író - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század - esszé
894.511(497.11)(092)Sinkó_E.(0:82-4) *** 894.511-4(497.11)
[AN 3549635]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2014.
Fűzfa Balázs (1958-)
   Arany János, a "nyelvrontó" : tanulmányok Arany János költészetéről / Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 59 p. ; 24 cm. - (Kézjegy, ISSN 2061-845X)
Bibliogr.: p. 54-58.
ISBN 978-615-5251-27-6 fűzött : 2014,- Ft : 7 EUR
Arany János (1817-1882)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Arany_J.
[AN 3549622]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2014.
Jenei Gyula (1962-)
   Munkák, metaforák : íróportrék / Jenei Gyula. - Szolnok : Max-kontír '99 Bt., 2014. - 210 p. : ill. ; 20 cm. - (Eső könyvek, ISSN 1589-9497)
ISBN 978-963-08-9322-0 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - író - 21. század - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3549144]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2014.
Laczkó András (1943-)
   Költő a képzőművészet igézetében / Laczkó András ; [közread. a] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2014. - 31, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [32-34].
ISBN 978-615-5366-08-6 fűzött : 550,- Ft
Búzás Huba (1935-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Búzás_H.
[AN 3548978]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2014.
Madácsy Piroska (1942-)
   Magyar szellem európai vonzáskörben : írói világképek változásai, XIX-XX. század : komparatisztikai tanulmányok / Madácsy Piroska. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2014. - 168 p., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 85.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-03-0 fűzött
magyar irodalom története - 19. század - 20. század
894.511(091)"18/19"
[AN 3549000]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2014.
Pesti Brigitta (1981-)
   Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében / Pesti Brigitta. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2013. - 493 p. : ill. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.: p. 447-476.
ISBN 978-963-09-7726-5 kötött : 3800,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - műpártolás - könyvkiadás - 17. század - dedikáció
894.511(091)"16" *** 099.3 *** 7.078(439)"16" *** 655.4(439)"16"
[AN 3548745]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2014.
Tasnádi Gábor (1943-)
   1956 hűségében, avagy Az ismeretlen Váci Mihály : négy grafikával és huszonöt fotóval / Tasnádi Gábor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2014. - 211 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5354-10-6 fűzött : 2500,- Ft
Váci Mihály (1924-1970)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Váci_M.
[AN 3549649]
MARC

ANSEL
UTF-89416 /2014.
   Vers : verstan, poétika, trópusok a 15-17. századi Európában : Fiatalok Konferenciája 2013 / szerk. Bartók Zsófia Ágnes [et al.]. - Budapest : reciti, 2014. - 128 p. : ill. ; 24 cm. - (Arianna könyvek, ISSN 2061-2184 ; 7.)
A Szegeden, 2013. okt. 10-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-615-5478-02-4 fűzött
magyar irodalom története - verstan - műfajelmélet - 15. század - 16. század - 17. század
894.511(091)"14/16" *** 82.01-1
[AN 3549888]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9417 /2014.
   3Pofon : műfordítás antológia : a MűMű Műfordítói Műhely (ELTE BTK) fordításai / [szerk. Hetényi Zsuzsa]. - Budapest : [ELTE BTK], 2014. - 179 p. ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 12.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-238-7)
világirodalom - magyar irodalom - műfordítás - antológia
82-822=945.11 *** 894.511-822.032
[AN 3548655]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2014.
50 utterly silly stories (magyar)
   50 mókás mese / összeáll. Vic Parker ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 512 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5240-62-1 kötött : 4500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3549672]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2014.
Abercrombie, Joe (1974-)
Best served cold (magyar)
   Hidegen tálalva / Joe Abercrombie ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 770, [5] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-769-9 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-373-668-5 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3547595]
MARC

ANSEL
UTF-89420 /2014.
Aesop's fables (magyar)
   200 ezópusi mese : [meséljünk együtt!] / összeáll. Vic Parker ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 512 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5240-61-4 kötött : 4500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3549682]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2014.
Alvtegen, Karin (1965-)
Skam (magyar)
   Szégyen / Karin Alvtegen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2014. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-143-1 fűzött : 2980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3547631]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2014.
Andre, Bella
From this moment on (magyar)
   Menekülés a szerelemtől / Bella André ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-212-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3549647]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2014.
Auel, Jean M.
The shelters of stone (magyar)
   Sziklamenedék : a Föld gyermekei sorozat 5. / Jean M. Auel ; [ford. Deák Márta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-383-192-2 fűzött : 5999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 543 p.
ISBN 978-963-383-243-1
[AN 3547589] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 469 p.
ISBN 978-963-383-244-8
[AN 3547590] MARC

ANSEL
UTF-89424 /2014.
Austen, Jane (1775-1817)
Persuasion (magyar)
   Meggyőző érvek / Jane Austen ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014, cop. 2007. - 271 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2010
ISBN 978-963-9752-40-5 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3553699]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2014.
Barclay, Linwood
A tap on the window (magyar)
   A stoppos / Linwood Barclay ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : General Press, [2014]. - 370 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-537-0 kötött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3547532]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2014.
Bardugo, Leigh
Shadow and bone (magyar)
   Shadow and bone : árnyék és csont / Leigh Bardugo ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 373 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-451-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-450-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3547596]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2014.
Baricco, Alessandro (1958-)
Novecento (magyar)
   Novecento : monológ / Alessandro Baricco ; [ford. Gács Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-422-5 fűzött : 2490,- Ft
olasz irodalom - monológ
850-27=945.11
[AN 3554065]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2014.
Bates, Marni (1989-)
Awkward (magyar)
   Segítség, Youtube-sztár lettem! / Marni Bates ; [ford. Béresi Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 271 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3555007]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2014.
Benni, Stefano (1947-)
La storia di Cyrano de Bergerac (magyar)
   Cyrano de Bergerac / újrameséli Stefano Benni ; ill. Miguel Tanco. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 106 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 3.)
Ford. Gács Éva. - Rostand, Edmond alapján
ISBN 978-615-5234-92-7 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - francia irodalom - ifjúsági irodalom - átdolgozás - dráma
840-2.04=945.11 *** 850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3547833]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2014.
Card, Orson Scott (1951-)
Speaker for the dead (magyar)
   A holtak szószólója : [Végjáték 2] / Orson Scott Card ; [ford. Körmendi Ágnes]. - Budapest : Unio Mystica, 2014. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89847-5-3 fűzött : 3465,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3547742]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2014.
Cates, Georgia
Beauty from pain (magyar)
   A fájdalom szépsége / Georgia Cates ; [ford. Megyeri Klára]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-218-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3549755]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the haunted house (magyar)
   Agatha Raisin és a kísértetház / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-201-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3549178]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a snob (magyar)
   Hamish Macbeth és a gyilkos vakáció / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-203-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3549836]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
O alquimista (magyar)
   Az alkimista / Paulo Coelho ; [ford. Simkó György és Piros Ákos]. - 29. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2002. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-81-6 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3554077]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei (magyar)
   A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 24. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2003. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-80-9 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3554094]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
O vencedor está só (magyar)
   A győztes egyedül van / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 6. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2009. - 425 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-009-1 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3554085]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2014.
Cole, Kresley
Dreams of a dark warrior (magyar)
   Az álmok sötét harcosa / Kresley Cole ; [ford. Medgyesi Csilla]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 524 p. ; 20 cm. - (Halhatatlanok alkonyat után sorozat ; 9.)
ISBN 978-963-383-249-3 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - horror
820-312.9(73)=945.11
[AN 3549763]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2014.
Connelly, Victoria
Wish you were here (magyar)
   Bárcsak itt lennél / Victoria Connelly ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 359 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-89977-4-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3549792]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2014.
Conrad, Joseph (1857-1924)
The nigger of the Narcissus (magyar)
   A Narcissus négere [elektronikus dok.] : regény / Joseph Conrad. - Szöveg (epub : 625 KB) (mobi : 795 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129907. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5316-14-2 (epub)
ISBN 978-615-5316-15-9 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3552692]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2014.
Conrad, Joseph (1857-1924)
An outcast of the islands (magyar)
   A szigetek száműzöttje [elektronikus dok.] / Joseph Conrad ; ford. Pogány Kázmér. - Szöveg (epub : 731 KB) (mobi : 999 KB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129906. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5316-11-1 (epub)
ISBN 978-615-5316-12-8 (mobi)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3552689]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2014.
Dolan, Lian
Elizabeth the first wife (magyar)
   Szerelmem, William / Lian Dolan ; [ford. Pap Ágnes]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 357, [2] p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-89977-2-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547692]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2014.
Dunn, Carola
The winter garden mystery (magyar)
   Daisy és a téli kert rejtélye / Carola Dunn ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 364 p. ; 20 cm. - (Daisy Dalrymple-sorozat)
ISBN 978-963-383-214-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3549800]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2014.
Ellingsen, Cynthia
Marriage matters (magyar)
   Hab a tortán / Cynthia Ellingsen ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 493 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-963-89977-6-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3549669]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2014.
Fforde, Katie (1952-)
Practically perfect (magyar)
   Majdnem tökéletes / Katie Fforde ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 540 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-260-8 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3547542]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2014.
Fisher, Tarryn
The opportunist (magyar)
   The opportunist : kihasznált alkalom : [Szeress, ha hazudok is 1.] / Tarryn Fisher ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 278, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-835-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547697]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2014.
Florian, Reinhard (1923-)
Ich wollte nach Hause, nach Ostpreussen! (magyar)
   Hazavágytam, Kelet-Poroszországba! : hogyan élte túl a népirtást egy német szintó? / Reinhard Florian ; szerk. Jana Mechelhoff-Herezi és Uwe Neumärker ; [ford. Halasi Zoltán] ; [kiad. Magyarország Nagykövetsége Berlin, Külgazdasági és Külügyminisztérium]. - Berlin : Magyarország Nagykövetsége ; [Budapest] : Külgazd. és Külügymin., 2014. - 149, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 109-110.
ISBN 978-963-7038-47-1 fűzött
Németország - népirtás - cigányság - második világháború - memoár
830-94=945.11 *** 323.12(=914.99)(430)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3549723]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2014.
Flynn, Vince (1966-)
Act of treason (magyar)
   Küldetés / Vince Flynn ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, [2014]. - 338, [2] p. ; 20 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-649-0 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3547670]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2014.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
Parade's end (magyar)
   Az utolsó angol úriember / Ford Madox Ford ; [ford. Bujdosó István]. - Szeged : Lazi, 2013-. - 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Soha többé.. - 2014. - 273 p.
ISBN 978-963-267-223-6 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3549248] MARC

ANSEL
UTF-89449 /2014.
Fremantle, Elizabeth
Queen's gambit (magyar)
   Queen's gambit : vezércsel / Elizabeth Fremantle ; [ford. Károlyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 503 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-664-7 fűzött : 2999,- Ft
Katalin (Anglia: királyné ; VIII. Henrik felesége) (1512?-1548)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3547543]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2014.
Gaiman, Neil (1960-)
Fortunately, the milk (magyar)
   Szerencsére a tej / Neil Gaiman ; Skottie Young illusztrációival ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 101, [12] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5442-83-4 kötött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3549480]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2014.
Genova, Lisa (1970-)
Left neglected (magyar)
   Fél testben ép lélek / Lisa Genova ; [ford. Skarka Cecília]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 366 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-479-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547510]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2014.
Gregory, Philippa (1954-)
Changeling (magyar)
   A sötétség rendje / Philippa Gregory ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2014. - 276 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-292-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3549844]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2014.
Grof, Andrew (1946-)
The Goldberg variations (magyar)
   A Goldberg-variációk : regény / Andrew Grof ; [ford. Petrányi Judit]. - [Budapest] : Argumenum, cop. 2014. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-721-2 fűzött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547109]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2014.
Henry, Veronica
The long weekend (magyar)
   Hosszú hétvége : [egy kiruccanás, amely örökre megváltoztatja az életedet] / Veronica Henry ; [ford. Kovács Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-836-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3549173]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2014.
Johnson, Adam (1967-)
The orphan master's son (magyar)
   The orphan master's son : az ellopott élet / Adam Johnson ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 566, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-377-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547591]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2014.
Johnson, Milly (1964-)
An autumn crush (magyar)
   Őszi románc / Milly Johnson ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-147-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3549803]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2014.
Kane, Ben (1970-)
The forgotten legion (magyar)
   Az elfeledett légió / Ben Kane ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 452 p. : ill. ; 20 cm. - (History regények, ISSN 2064-1230)
ISBN 978-963-09-7869-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3549848]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2014.
Kehlmann, Daniel (1975-)
Die Vermessung der Welt (magyar)
   A világ fölmérése / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2544-4 kötött : 2990,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3554076]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2014.
Keyes, Marian (1963-)
The mystery of Mercy Close (magyar)
   A Mercy Close-i rejtély / Marian Keyes ; [ford. Rét Viktória]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 572 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-270-7 fűzött : 3999,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3549679]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the third wheel (magyar)
   Egy ropi naplója : a harmadik kerék / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-760-6 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3547585]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2014.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
   Leonardo da Vinci meséi [elektronikus dok.] / Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (32 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Szálinger Balázs. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7927-6 : 990,- Ft
olasz irodalom - mese - hangoskönyv
850-34=945.11
[AN 3547050]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2014.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Ronja rövardotter (magyar)
   Ronja, a rabló lánya / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ilon Wikland illusztrációival]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 204 p. : ill. ; 22 cm
Megj. "A rabló lánya" címmel is
ISBN 978-963-11-9715-0 kötött : 2599,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3553785]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2014.
Littlewood, Kathryn
Bliss (magyar)
   Bliss : a varázslatos pékség titkai / Kathryn Littlewood ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 254, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-463-6 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3547514]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2014.
Lundberg, Ulla-Lena (1947-)
Is (magyar)
   Jég : regény / Ulla-Lena Lundberg ; ford. Jávorszky Béla ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2014. - 371 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9903-81-4 fűzött : 3500,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3548507]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2014.
MacFarlane, Seth
One million ways to die in the West (magyar)
   Hogyan rohanj a vesztedbe : Seth MacFarlane regénye / Seth MacFarlane, Alec Sulkin és Wellesley Wild forgatókönyve alapján ; [ford. Speier Dávid]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 179 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-09-4 fűzött : 2480,- Ft : 9,70 EUR
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-311.5(73)=945.11
[AN 3549321]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2014.
MacMeans, Donna
The education of Mrs. Brimley (magyar)
   A szerelem iskolája / Donna MacMeans ; [ford. Őri Péter]. - Budapest : General Press, [2014]. - 302 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-547-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3549807]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2014.
Maizel, Rebecca
Infinite days (magyar)
   Infinite days : végtelen napok / Rebecca Maizel ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 382, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-616-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-471-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547527]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2014.
Masini, Beatrice (1962-)
Bimbo d'ombra (magyar)
   Árnyékgyermek / Beatrice Masini elbeszélése ; Alessandra Scandella rajz. ; [közread. a] Szemem Fénye Alapítvány. - Pécs : Szemem Fénye Alapítvány, 2013. - 65, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8037-4 kötött : 1990,- Ft
olasz irodalom - gyermekirodalom - halál - elbeszélés
850-32(02.053.2)=945.11 *** 128(02.053.2)
[AN 3548175]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2014.
Mazetti, Katarina (1944-)
Grabben i graven bredvid (magyar)
   A pasi a szomszéd sír mellől / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-137-0 kötött : 2900,- Ft
svéd irodalom - szerelmes regény
839.7-312.5=945.11
[AN 3555001]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2014.
Mi diario (magyar)
   A naplóm : a titkaim, az álmaim / [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Egmont, 2014. - 186, [6] p. : ill., részben színes ; 22 cm
keretcím: Disney Violetta
Fűzött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-343-301-0)
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3548381]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2014.
Millay, Katja
The sea of tranquility (magyar)
   The sea of tranquility : nyugalom tengere / Katja Millay ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 493, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-779-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-778-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547468]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
Road to Avonlea (magyar)
   Váratlan utazás / Lucy Maud Montgomery ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - 4. jav. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014-. - 21 cm
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3554977]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 222, [2] p.
ISBN 978-963-373-003-4 fűzött : 1999,- Ft
[AN 3554980] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 188 p.
ISBN 978-963-373-020-1 fűzött : 1999,- Ft
[AN 3554983] MARC

ANSEL
UTF-89473 /2014.
Park, Barbara (1947-2013)
Junie B. Jones and a little monkey business (magyar)
   Furfangos Fruzsi Bé és az öcsimajom / Barbara Park ; [ill. Denise Brunkus] ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 72, [6] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-692-0 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-689-0 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3548833]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2014.
Park, Barbara (1947-2013)
Junie B. Jones and her big fat mouth (magyar)
   Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel / Barbara Park ; [ill. Denise Brunkus] ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 66, [12] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-373-696-8 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-373-693-7 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3548842]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2014.
Pearse, Lesley
Belle (magyar)
   Belle / Lesley Pearse ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 634 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-861-6 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3547592]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2014.
Pennypacker, Sara (1951-)
Clementine's letter (magyar)
   Klementin levelet ír / Sara Pennypacker ; Marla Frazee rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 150, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-278-4 kötött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3547518]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2014.
Perrotta, Tom (1961-)
The leftovers (magyar)
   A hátrahagyottak / Tom Perrotta ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 350 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-29-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3547487]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2014.
Probst, Jennifer
The marriage mistake (magyar)
   Elhibázott házasság / Jennifer Probst ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Libri, 2014. - 347, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-288-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3547504]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2014.
Rash, Ron (1953-)
Serena (magyar)
   Serena / Ron Rash ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 431 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-531-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547550]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2014.
Renberg, Tore (1972-)
Charlotte Isabel Hansen (magyar)
   Charlotte Isabel Hansen / Tore Renberg ; [ford. Ambrus Orsolya] ; [utószó Hidas Judit]. - Budapest : JAK : L'Harmattan, 2013. - 279 p. ; 21 cm. - (JAK világirodalmi sorozat, ISSN 1585-6542 ; 73.)
ISBN 978-963-236-816-0 fűzött : 2800,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3546961]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2014.
Rubio-Barreau, Vanessa
La Belle et la Bête (magyar)
   A Szépség és a Szörnyeteg : filmregény / Christophe Gans és Sandra Vo-Anh forgatókönyve nyomán írta Vanessa Rubio-Barreau ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 125 p., [14] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9656-6 fűzött : 1990,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3549739]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2014.
Sakey, Marcus
Brilliance (magyar)
   Briliánsok / Marcus Sakey ; [ford. Pap Vera-Ágnes]. - Budapest : Európa, 2014. - 500, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9615-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3547639]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2014.
Saylor, Steven (1956-)
Raiders of the Nile (magyar)
   A nílusi rablók / Steven Saylor ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 397 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-10-0 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3549305]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2014.
Shan, Darren (1972-)
Ocean of blood (magyar)
   Tengernyi vér : Larten Crepsley regényes története : második könyv / Darren Shan ; [ford. Szűcs Teréz]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 187 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9681-8 kötött : 2490,- Ft
írországi angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3547548]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2014.
Silva, Daniel (1960-)
The kill artist (magyar)
   A Moszad ügynöke, a gyilkolóművész / Daniel Silva ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 460 p. ; 20 cm
Megj. "Hidegvérrel" címmel is
ISBN 978-963-254-826-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3549675]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2014.
Söderberg, Alexander (1970-)
Den andalusiske vännen (magyar)
   Andalúziai szerető / Alexander Söderberg ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Libri, 2014. - 506 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-225-1 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3549825]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2014.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : amitié, Shakespeare et jalouise (magyar)
   Lányok regénye 3 : barátság, féltékenység, Molière / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 322 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-842-9 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3547500]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2014.
Tieck, Ludwig (1773-1853)
Die schönsten Märchen (magyar)
   Az élet fényűző bősége : elbeszélések / Ludwig Tieck ; ... vál. és az utószót írta Hermann Hesse ; ford. Horváth Géza és Tatár Sándor. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-711-3 fűzött : 2900,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3547168]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2014.
   A tudás kiskönyve : út a bölcsességhez / [ford. György Edit, Tőzsér Richárd]. - Átd., bőv., új kiad. - [Budapest] : Kassák, cop. 2014. - 173 p. ; 17 cm. - ("Bölcsességek kincsestára" sorozat, ISSN 1416-079X ; 14.)
ISBN 978-963-9757-33-2 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3554962]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2014.
Vincent, Rachel (1978-)
Shift (magyar)
   Shift : változás / Rachel Vincent ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 412, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-855-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-827-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3547522]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2014.
Wayne, Teddy
The love song of Jonny Valentine (magyar)
   Jonny Valentine szerelmes éneke / Teddy Wayne ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2014. - 347, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9727-6 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3547641]
MARC

ANSEL
UTF-89492 /2014.
White, Stephen (1951-)
Compound fractures (magyar)
   Nyílt törés / Stephen White ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : General Press, [2014]. - 383 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-541-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3547538]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9493 /2014.
Antal András (1960-)
   Versek - észrevételek / Antal András. - [Sajószentpéter] : [Antal A.], 2014. - 135 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9598-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549637]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2014.
Bari Gábor (1942-)
   Randevú emlékeimmel : [versek] / Bari Gábor. - [Miskolc] : Könyvműhely : Szerző, 2014. - 144 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9662-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549795]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2014.
Bartha Gusztáv (1963-)
   A gabonafarkas legendája : válogatott novellák, 1988-2012 / Bartha Gusztáv ; [... ill. Matl Péter]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 228.)
ISBN 978-963-9814-60-8 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3549501]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2014.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Kehida! IV : az Angyalrablás hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 347 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-845-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3547517]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2014.
Brátán Erzsébet
   Mohóka, a telhetetlen kismanó [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129922. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3552904]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2014.
Brátán Erzsébet
   Murk, Burk és Szurk [elektronikus dok.] : a három törpe / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 4.8 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129923. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
 (hibás ISBN 978-1-301-625-45-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3552908]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2014.
Cholnoky Viktor (1868-1912)
   A kísértet : válogatás Cholnoky Viktor publicisztikájából [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 737 KB) (mobi : 1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129972. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5316-02-9 (epub)
ISBN 978-615-5316-03-6 (mobi)
magyar irodalom - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3553233]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2014.
Cholnoky Viktor (1868-1912)
   Trivulzio szeme [elektronikus dok.] : elbeszélések és novellák / Cholnoky Viktor. - Szöveg (epub : 824 KB) (mobi : 1.1 MB). - [Budapest] : Quattrocento, [2013]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129973. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5316-05-0 (epub)
ISBN 978-615-5316-06-7 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3553296]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2014.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Mosolyhíd / Csitáry-Hock Tamás ; [... grafikákat Kovács Árpád ... kész.]. - 3. kiad. - [Úrhida] : Csitáry-Hock T., 2014. - 95 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9750-1 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3554969]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2014.
Csobán Zsuzsa
   Rozzancs Rozi Barathániában / Csobán Zsuzsa. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 255 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-709-5 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-508-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3547493]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2014.
Csontos János (1962-)
   Karnevál : tárcák, 2011-2014 / Csontos János. - Budapest : Napkút K., 2014. - 283, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-399-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - hírlapi tárca
894.511-43
[AN 3548083]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2014.
Csuk Ferenc (1941-)
   Szentgotthárdi csata / Csuk Ferenc ; [... jegyzetekkel ell. Horváth Zsuzsanna]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 24 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5251-33-7 fűzött : 664,- Ft : 2,5 EUR
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3549619]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2014.
Dalos László (1924-2011)
   Szarvas-hegyi daloskönyv : versek és énekszövegek / Dalos László ; [... egybegyűjt. és gondozta ... Dalos Gábor]. - [Budapest] : d@d Kft., cop. 2014. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9259-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3548996]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2014.
Darvas Ferenc (1936-)
   A vörös hajú lány / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2014. - 98 p. : ill. ; 21 p.
ISBN 978-963-88073-8-0 fűzött : 2150,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - memoár
894.511-94 *** 894.511-993
[AN 3548733]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2014.
Dávid Csaba (1943-)
   Azonképpen itt a földön is : dokumentum és fikció / Dávid Csaba. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 217 p. ; 20 cm
Fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-446-681-9)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3547130]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2014.
Dittrich Panka
   Csendhajó / Dittrich Panka. - Győr : Palatia, 2014. - 171 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9715-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549288]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2014.
Dóka Péter (1974-)
   Lila királylány : 9 mese / Dóka Péter ; [Anne Pikkov illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9608-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-34
[AN 3547724]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2014.
Drozdy Győző (1885-1970)
   Bajtai kisbetyárok / Drozdy Győző ; [a szöveget gond. Dombi Gábor] ; [az utószó Eőry Áron munkája] ; [ill. ... Vincze Judit]. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 227 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9862-67-8 fűzött : 2800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9809-45-1)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546843]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2014.
Esterházy Péter (1950-)
   Ha minden jól megy [elektronikus dok.] / Esterházy Péter ; a szerző előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7773-9 : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
894.511-92
[AN 3547056]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 4 min)
[AN 3547059] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 4 min)
[AN 3547060] MARC

ANSEL
UTF-89512 /2014.
Fejős Éva (1967-)
   Mert nekünk szeretnünk kell egymást : [kirándulás a sötét titkok és szerelmek álomvilágába] / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan Kvk., 2014. - 543, [26] p. ; 20 cm + mell. (15 p. : ill.)
melléklet címe: A Kainami-manga
ISBN 978-963-89977-0-8 fűzött : 3499,- Ft
ISBN 978-615-5469-01-5 (mell.)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3547682]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2014.
Ferenczi Tihamér (1941-)
   A magány templomában : versek / Ferenczi Tihamér ; [ill. Horváth Anna]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 124 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 229.)
ISBN 978-963-9814-59-2 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3549506]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2014.
Flautner Lajos (1938-)
   Száz év feledés : Szarajevó - a gonosz ébredése : regény / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2014. - 225 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-18-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3549253]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2014.
Gaál Viktor (1979-)
   Feketén-fehéren / Gaál Viktor, Kiss Angéla. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-30-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549851]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2014.
Green, Gerda
   Fény és förtelem / Gerda Green ; ill. Bölecz Lilla. - [Budapest] : Publio, 2014. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-381-683-7 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3553932]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2014.
Hajdú Balázs (1982-)
   Megúsztuk szárazon / Hajdú Balázs, ... Kőrösi Norbert, Rima Péter. - Budapest : Konkrét Kv., 2014. - 384 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7424-65-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - tengerhajózás - pincér - memoár
894.511-94 *** 656.61(0:82-94) *** 642.6
[AN 3549118]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2014.
Hargitai Gyula (1956-1982)
   Lelkemben sas ragyog / Hargitai Gyula. - Budapest : Napkút K., 2014. - 90, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-408-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3548173]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2014.
Hollósy Tóth Klára (1949-)
   Visszanézve / Hollósy-Tóth Klára Éva. - [Debrecen] : Dela Kvk. : Lícium-Art, cop. 2014. - 112 p. : ill., színes ; 20 cm
Gerinccím: Szonettek I. kötet
ISBN 978-615-5403-06-4 kötött
magyar irodalom - szonett
894.511-193.3
[AN 3548734]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2014.
Ijjas Tamás (1978-)
   A világ legrövidebb meséi / Ijjas Tamás, Lackfi János ; Molnár Jacqueline illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 53, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9594-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - humor - mese
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-34
[AN 3547738]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2014.
Jókai Anna (1932-)
   A mérleg nyelve / Jókai Anna. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2014. - 2 db : ill. ; 23 cm
Kötött : 7700,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3548652]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 310, [2] p.
ISBN 978-963-9903-87-6
[AN 3548653] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 423 p.
ISBN 978-963-9903-88-3
[AN 3548657] MARC

ANSEL
UTF-89522 /2014.
Jónásné Göncz Zsuzsánna
   Kezemet kezedbe / Jónásné Göncz Zsuzsánna. - [Szabolcsbáka] : [Jónásné Göncz Zs.], cop. 2014. - 325 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9941-3 fűzött
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244(0:82-14)
[AN 3549760]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2014.
Jurányi Zsolt
   Az alvilág csapdájában : a sötétség után / Jurányi Zsolt. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 364 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-245-5 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3549832]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2014.
Kalmár János (1937-)
   A pokol kazemattja [elektronikus dok.] / Kalmár János. - Szöveg (epub : 748 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129920. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3552829]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2014.
Kalmár János (1937-)
   A remény vándorai [elektronikus dok.] / Kalmár János. - Szöveg (epub : 736 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-129919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3552823]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2014.
Kamarás István (1941-)
   Kétfülüek : tényregény / Kamarás István. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 182, [2] p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-89-4 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548165]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2014.
Kamarás István (1941-)
   Utánam, olvasók! : olvasmányregény / Kamarás István. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 154, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9957-87-9 fűzött : 2625,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548395]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2014.
Káplán Géza (1954-)
   Hullámzó távlat / Káplán Géza. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 78 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-90-0 fűzött : 1750,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3548184]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2014.
Kis András
   És akkor majd eljön a Messiás! / Kis András. - [Csengőd] : Kis A., cop. 2014. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9599-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549967]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2014.
Kiss József (1962-)
   Angyalok a függöny mögött : drámák / Kiss József ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2014. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9903-86-9 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3548651]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2014.
Kiss Tibor Noé (1976-)
   Aludnod kellene / Kiss Tibor Noé. - Budapest : Magvető, 2014. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3173-5 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3547612]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2014.
Kormos István (1923-1977)
   Vackor világot lát [elektronikus dok.] / Kormos István ; Hernádi Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7875-0 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - hangoskönyv
894.511-13(02.053.2)
[AN 3547009]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2014.
Kovács András Ferenc (1959-)
   York napsütése ; Zengő tombolás : kettős verseskönyv, 1980-2014 / Kovács András Ferenc. - Budapest : Magvető, 2014. - 178, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3180-3 kötött : 2690,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3547606]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2014.
Lackfi János (1971-)
   Szemhunyásnyi mesék [elektronikus dok.] / Lackfi János ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h 18 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó, személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7774-6 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3547037]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2014.
Maczó János (1950-)
   Alkonyuló évek / Maczó János ; [közread. a] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2014. - 105 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5366-09-3 fűzött : 2300,- Ft
Maczó János (1950-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3549006]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2014.
Maczó János (1950-)
   A "legvidámabb barakk"-ban : életem 2. 18-40 / Maczó János ; [közread. a] NAP. - Dunaharaszti : NAP, 2014. - 111 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5366-07-9 fűzött : 2600,- Ft
Maczó János (1950-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3548972]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2014.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája : drámai költemény / Madách Imre ; [sajtó alá rend. és a kommentárokat összeáll. Bene Kálmán]. - Szeged : Madách Irod. Társ., 2014. - 430 p., [11] t.fol. : ill. ; 21 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 84.). (Madách Imre művei. Drámák ; 5.)
Bibliogr.: p. 423-429.
ISBN 978-615-5462-02-3 kötött
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3548990]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2014.
Malter György
   A kalamajkák folytatódnak : Mókus Marci és Panda Panni további kalandjai / Malter György ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 76, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-539-892-8 kötött : 2790,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3547625]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Az igazi [elektronikus dok.] / Márai Sándor. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3547002]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 1 CD (4 h 56 min)
Előadja Györgyi Anna
ISBN 978-615-5157-21-9 : 3990,- Ft
[AN 3547003] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 1 CD (5 h 48 min)
Előadja Hirtling István
ISBN 978-615-5157-22-6 : 3990,- Ft
[AN 3552472] MARC

ANSEL
UTF-89540 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   Kabala [elektronikus dok.] / Márai Sándor ; Mácsai Pál előadásában. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-7876-7 : 2990,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
894.511-92
[AN 3547073]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 11 min)
[AN 3547074] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 11 min)
[AN 3547075] MARC

ANSEL
UTF-89541 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1964-66 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2013. - 460 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-387-7 kötött : 7490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3554931]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2014.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1967-69 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 432 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-514-7 kötött : 7490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3554928]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2014.
   Mi meséink : mesék gyermekeknek, gyermekektől / [kiad. Rotary Club Szeged Dóm]. - Szeged : Rotary Club Szeged Dóm, 2014. - 126 p. : ill., részben színes ; 16x21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9450-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - mese - kétnyelvű dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 379.825-053.6 *** 894.511-34.02(02.053.2)=20
[AN 3549770]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rózsa Sándor a lovát ugratja / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 382 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 24.)
ISBN 978-963-09-7691-6 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3554080]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2014.
Münz András (1941-)
   Malomzúgás : emlékezetem emberei / Münz András. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 322, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-383-246-2 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - riport - tárcanovella
894.511-43
[AN 3547594]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2014.
Nagy Márta Júlia (1982-)
   Ophélia a kádban / Nagy Márta Júlia. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 60, [8] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 186.)
ISBN 978-615-5470-00-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3546950]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2014.
Nagy Miklós, M. (1963-)
   Ha nem is egy bomba nő : szerelmesregény / M. Nagy Miklós. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 427, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-335-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - esszéregény
894.511-31
[AN 3547489]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2014.
Novák Zsüliet
   Disznó vallomások / Novák Zsüliet. - Győr : AmbrooBook, 2014. - 125, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5379-07-9 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3548974]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2014.
Pál-Kutas Orsolya, Sz (1974-)
   Didereg : versek / Sz. Pál-Kutas Orsolya. - [Nyíregyháza] : Élő Költők Kvklub, 2014, cop. 2013. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9127-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549484]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2014.
Pápay Eszter
   A magányos dervis tánca : [egyperces lélekmesék] / Pápay Eszter. - Budapest : Unio Mystica K., 2014. - 164, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80019-2-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3547476]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2014.
Papp Zoltán, P. (1949-)
   Rétegrend : válogatott versek / P. Papp Zoltán. - Budapest : Napkút K., 2014. - 172, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-409-8 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3548091]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2014.
Páskándi Géza (1933-1995)
   És fölemeltem a gyertyát.. [elektronikus dok.] / Páskándi ; ... a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Parlando, cop. 2013. - 1 CD (53 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-87867-8-4 : 1990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers - hangoskönyv - interjú
894.511-14 *** 894.511(092)Páskándi_G.(047.53)
[AN 3546998]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2014.
Petőcz András (1959-)
   Az Egészen Kicsi Kis Létező és egyéb történetek : felnőttmesék / Petőcz András. - Budapest : Napkút K., 2014. - 157, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-407-4 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3548166]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2014.
Rácz Margit Sandy
   Képeslap a pokolból / Rácz Margit Sandy ; [ill. Horváth Krisztián]. - [Ágfalva] : Szerző, cop. 2014. - 194 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9391-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549781]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2014.
Ratkai Tibor
   Rímbe szedett történelem / Ratkai Tibor. - Vásárosnamény : Albanegra K., 2014. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5358-04-3 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5358-02-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3547123]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2014.
Roth, Thanka
   Sárkánylélekkel / Thanka Roth. - [Miskolc] : [Balla A.], cop. 2014. - 397 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9654-2 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3549628]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2014.
Rott József (1964-)
   Áldozatot akartatok : válogatott elbeszélések / Rott József. - Budapest : Napkút K., 2014. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-402-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3548095]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2014.
Sárándi József (1945-)
   A hitetlenség mágneses viharában : versvágások, 1-14. / Sárándi József. - Budapest : Optima Téka, 2014. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88860-6-4 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3547929]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2014.
Sarbu Aladár (1940-)
   Tájkép tóval / Sarbu Aladár. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 228 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-840-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3546958]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2014.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   A csillag-futár : történelmi dokumentum-regény / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 132, [4] p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-96-08-9797-6)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3548356]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2014.
Sárosi István (1951-)
A rabbi, a pápa és a sátán (angol)
   The rabbi, the pope and the devil : a drama in 2 acts / Istvan Sarosi ; transl. Andrew C. Rouse. - [Pécs] : Pro Pannonia, [2014]. - 134 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-92-4 fűzött : 1800,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - dráma - fordítás
894.511-2=20
[AN 3548210]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2014.
Schvalm Rózsa (1942-)
   Mindig a fény felé : [válogatott versek] / Schvalm Rózsa. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 114 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549602]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2014.
Serfőző Simon (1942-)
   Semmi sem úgy van : elbeszélések és kisregény / Serfőző Simon ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2014. - 147 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9903-98-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kisregény
894.511-32 *** 894.511-31
[AN 3549590]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2014.
Simon Erzsi
   Múló csönd ölelésében / Simon Erzsi. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 126 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-00-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549591]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2014.
Simon Márton (1984-)
   Polaroidok / Simon Márton. - Budapest : Libri, 2014. - 87 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-193-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3554921]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2014.
Sohonyai Attila (1988-)
   Metamorfózis / Sohonyai Attila ; [ill. Skorday Gabriella]. - [Pécs] : Harthmedia Kft., [2014]. - 98 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9691-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3549426]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2014.
Sumonyi Zoltán (1942-)
   Elégia az assisi cipőről / Sumonyi Zoltán. - [Budapest] : Argumenum, cop. 2014. - 75, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-446-719-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3547105]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2014.
Szabó Lőrinc (1900-1957)
   Lóci óriás lesz [elektronikus dok.] / Szabó Lőrinc ; Németh Kristóf és Lóci előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (45 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7874-3 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - hangoskönyv
894.511-14(02.053.2)
[AN 3547010]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2014.
Szabó T. Anna (1972-)
   Kerített tér / Szabó T. Anna. - Budapest : Magvető, 2014. - 119, [7] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3178-0 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3547617]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2014.
Szántai Zsolt (1966-)
   Pártusok kincse : a Seuso-eredet / Szántai Zsolt ; [... graf. Noël Taylor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., 2014. - 344 p. : ill. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-488-6 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3549407]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2014.
Szávai Géza (1950-)
Burgum Bélus, Piroska és a farkas (román)
   Beluş Burgum, Scufiţa Roşie şi lupul : roman detectiv pentru copii / Géza Szávai ; trad. de Corneliu Balla. - Sfântul-Gheorghe : Pontifix ; Budapest : Pont, cop. 2014. - 15 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9957-72-5 fűzött
ISBN 978-606-8630-00-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=590
[AN 3548696]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2014.
Teimel Alexandra
   Habcsókok / Teimel Alexandra ; [... graf. Pék Anita]. - [Győr] : [Teimel A.], cop. 2014. - 117, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9186-8 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549375]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2014.
Tóth Dénes (1950-)
   Diárium : leltárkönyv / Tóth Dénes. - Budapest : Révai K., 2014. - [214] p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 7.)
ISBN 978-963-239-090-1 fűzött
Tóth Dénes (1950-)
magyar irodalom - memoár - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-94
[AN 3548893]
MARC

ANSEL
UTF-89574 /2014.
Tóth Gábor Ákos (1955-)
   Szerelmem, Balaton : Édesvízi mediterrán 2. / Tóth Gábor Ákos. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 286 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-46-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549109]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2014.
Varga Tibor (1954-)
   Ámok : napló és regény / Sajgó Tibor. - [Nagyoroszi] : [Varga T.], cop. 2014. - 335 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9150-9 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549614]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2014.
Vasi Ferenc Zoltán (1966-)
   A szeretet fájdalma / Vasi Ferenc Zoltán. - [Budapest] : [Kapu K.], cop. 2014. - 82 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-7706-32-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3548298]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2014.
Vitkolczi Ildikó (1973-)
   Palkó, Zsófi és a szörnyű szerda / Vitkolczi Ildikó. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 46 p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5353-50-5 kötött : 1950,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom
894.511-93
[AN 3547826]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Menekülés a pokolból / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2014. - 375 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-460-7 fűzött
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 3555020]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoli történetek : Tvrtko könyve. - Pécs : Alexandra, 2014. - 343 p. : ill. ; 21 cm
Közrem. Nógrádi Gergely
ISBN 978-963-357-458-4 fűzött
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 3555024]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Pokoljárás / Vujity Tvrtko. - Pécs : Alexandra, 2014. - 336 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-459-1 fűzött
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 3555026]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2014.
Vujity Tvrtko (1972-)
   Tizenkét pokoli történet / Vujity Tvrtko, Nógrádi Gergely. - Budapest : Alexandra, 2014. - 270 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-453-9 fűzött
magyar irodalom - riport
894.511-92
[AN 3555021]
MARC

ANSEL
UTF-89582 /2014.
Winkler Gábor
   A 210-es izotóp / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-53-1 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3547635]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2014.
Zvada László (1978-)
   Jéggé vált idő : regény / Zvada László. - [Kazincbarcika] : [Zvadáné Farkas E.], cop. 2014. - 109 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109.
ISBN 978-963-08-9832-4 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3549960]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9584 /2014.
101 Dalmatians (magyar)
   101 kiskutya / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-539-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548360]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2014.
   Aranyalma : első osztályos emlékkönyvem / [írta és szerk. Bozsik Rozália] ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, 2014. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5349-00-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - antológia - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-822(02.053.2)
[AN 3549853]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2014.
Cars 2 (magyar)
   Verdák 2 / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-538-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548376]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2014.
Cars (magyar)
   Verdák / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-537-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548373]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2014.
Csörgő Anikó
   Csodaország : foglalkoztatókönyv óvodásoknak, kisiskolásoknak 3. / írta-szerk. Csörgő Anikó ; rajz. Füzesi Zsuzsa. - Budapest : Csodaország, 2014. - 175 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9180-56-7 fűzött
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3549592]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2014.
Finding Nemo (magyar)
   Némó nyomában / Disney, Pixar. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-543-4 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548366]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2014.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Eszterlánc : dalok és játékok kicsinyeknek / összeáll. Forrai Katalin ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - [47] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9654-2 kötött : 1990,- Ft
gyermekdal - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 784.67(02.053.2)
[AN 3555034]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2014.
The jungle book (magyar)
   A dzsungel könyve / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-536-6 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548368]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2014.
The little mermaid (magyar)
   A kis hableány / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-542-7 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548362]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2014.
Pinocchio (magyar)
   Pinokkió / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-541-0 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548377]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2014.
Sleeping Beauty (magyar)
   Csipkerózsika / Disney. - Budapest : Egmont, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Disney-filmek gyűjteménye)
ISBN 978-963-343-540-3 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3548357]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9595 /2014.
   Adsumus XII : tanulmányok a XIV. Eötvös Konferencia előadásaiból / [kiad. az] Eötvös Collegium. - Budapest : Eötvös Collegium, 2014. - 168 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2013. máj. 3-5. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-19-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3547851]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2014.
Fekete Dániel
   Széles mosoly / Fekete Dániel. - [Gyulafirátót] : Szerző, [2014]-. - 22 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3549148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2014. - 42 p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-9439-5 fűzött : 900,- Ft
[AN 3549157] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2014. - 66 p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-9954-3 fűzött : 1200,- Ft
[AN 3549162] MARC

ANSEL
UTF-8