MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/11/27 16:53:25
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
10465 /2014.
   Kecskemét arcai III : képző- és iparművészeti kiállítás : XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál : Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, ... 2014. március 14 - április 2. / [... rend. ... Balanyi Károly]. - Kecskemét : Kult. és Konferencia Közp., [2014]. - 71 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8837-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kecskemét) *** 73/76(439)"201"
[AN 3555467]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2014.
   Kiskunsági Alkotótábor, Bugac : 2005-2014 / [közread. a] KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. - Kecskemét : KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., cop. 2014. - 54 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-12-0011-9 kötött
Kiskunsági Alkotótábor (Bugac)
Magyarország - Erdély - alkotótábor - képzőművészet - 21. század - határon túli magyarság
061.28(439-2Bugac)"200/201" *** 73/76(439)(092) *** 73/76(=945.11)(498.4)
[AN 3555305]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2014.
Klaić, Dragan (1950-2011)
   Festivals in focus / Dragan Klaic ; with an introd. by Christopher Maughan and Franco Bianchini ; incl. The future of European festivals by Bernard Faivre d'Archier ; [publ. by the] The Budapest Observatory. - Budapest : The Budapest Observatory, 2014. - XVIII, 131 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-7940-8 fűzött
Európa - színházművészet - kulturális politika - fesztivál
061.7 *** 008:323(4)"199/200"
[AN 3556615]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2014.
   Magyar úton : a Palóc Társaság megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére / [... szerk., az előszót és a bev. tanulmányt írta Z. Urbán Aladár]. - Ipolybalog : Palóc Társ. ; [Budapest] : Siker K., 2014. - 188 p., [1] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 8.)
A főcím és a fejezetcímek rovásírással is
ISBN 978-963-7082-51-1 fűzött
Palóc Társaság
Felvidék - egyesület - határon túli magyarság - magyarságtudat - kultúra
061.2(437.6)(=945.11) *** 316.63(=945.11) *** 316.7(=945.11)(437.6)
[AN 3555784]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2014.
   Tradition et invention : exposition d'art contemporain hongrois : [Paris, ... du 30 juin 2014 au 4 juillet] = Tradition and invention : contemporary Hungarian art exhibition = Hagyomány és lelemény : kortárs magyar művészeti kiállítás / [réd. ... Tibor Wehner] ; [commiss. ... Attila Csáji] ; [publ. par] Hungarian Academy of Arts. - [Budapest] : MMA, 2014. - 127 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5464-10-2 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(44-2Paris)
[AN 3556872]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10470 /2014.
Csepregi Klára (1952-)
   "Könyvim az én fiaim" : Vitkovics Mihály könyvtára / feldolg. és szerk. Csepregi Klára, Bor Kálmán. - 2. átd. kiad., átd. Kégli Ferenc. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2014. - 332 p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr. - Összefoglalás német, angol és szerb nyelven
ISBN 978-963-200-627-7 fűzött : 2900,- Ft
ISBN 978-963-693-549-8
Vitkovics Mihály (1778-1829)
Magyarország - magánkönyvtár - 19. század - könyvtári katalógus
027.1(439)Vitkovics_M. *** 017.2(439)Vitkovics_M.
[AN 3560123]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2014.
Szinnyei József (1830-1913)
   Szemelvények idősb Szinnyei József kéziratos hagyatékából [elektronikus dok.] : I. levelezése alapján, II. naplójegyzetei nyomán / közread. Gyurcsó Júlia. - Szöveg (pdf : 8.5 MB). - Baja : EJF K., 2014
Főcím a címképernyőről. - Közread. az Eötvös József Főiskola. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130481. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5429-03-3
Szinnyei József (1830-1913)
Magyarország - könyvtáros - levelezés - könyvtártörténet - 19. század - századforduló - napló - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
02(439)(092)Szinnyei_J.(093) *** 02(439)"18/191"(093)
[AN 3557335]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10472 /2014.
Polzer-Hoditz, Ludwig (1869-1945)
Das Mysterium der europäischen Mitte (magyar)
   Az európai közép misztériuma : világtörténelmi sorselmélkedés Rudolf Steiner két fejtegetésével és tíz képpel / Ludwig Polzer-Hoditz ; [ford. Terényi Éva] ; [közread. az] Ita Wegman Alapítvány. - 2. kiad. - Budapest : Ita Wegman Alapítvány, 2014. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-87143-0-1 fűzött
Ausztria - Európa - misztika - filozófus - 19. század - történelem - 20. század
133.25 *** 940 *** 1(436)(092)Steiner,_R.
[AN 3559931]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10473 /2014.
Berényi László (1980-)
   A környezetmenedzsment feladatai és lehetőségei [elektronikus dok.] / Berényi László. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-247-2
környezetmenedzsment - környezeti tudatosság - társadalmi felelősség - vállalat vezetősége - elektronikus dokumentum
504.03 *** 658.1 *** 65.012.412
[AN 3560366]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2014.
   The evaluation of natural resources / ed. by György Ugrósdy, József Molnár, István Szűcs ; [publ. by the] Szent István University Faculty of Economics and Social Sciences. - Gödöllő : Szt. István Univ. ; Budapest : Agroinform, 2014. - 329 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-971-6 kötött
természeti erőforrás - fenntartható fejlődés - rendszerelmélet - környezetgazdaságtan
504.03 *** 504.06 *** 005
[AN 3556373]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2014.
Frank Tamás
   Védett erdők természetességi állapotának fenntartása és fejlesztése : hogyan csináljunk faállományból erdőt? / Frank Tamás és Szmorad Ferenc. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2014. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Rosalia kézikönyvek ; 2.)
Bibliogr.: p.149-151.
ISBN 978-615-5241-12-3 fűzött
erdővédelem - erdészet
504.064 *** 630*4
[AN 3556758]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10476 /2014.
Bíró István (1960-)
   Mechanikai lengések = Mechanical vibrations / Bíró István ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2014. - 239 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. V. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-288-3 fűzött
mechanika - rezgéstan - egyetemi tankönyv
534.01(075.8) *** 531/534(075.8)
[AN 3555546]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2014.
Gyarmati Zsuzsanna (1973-)
   A kísérletezés varázslatos világa : 100 otthon elvégezhető kísérlet gyerekeknek / Gyarmati Zsuzsanna. - [Dunakeszi] : LaBeGer Hungary Kft., 2014. - 116, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-8497-6 kötött
kísérlet - fizika - biológia - kémia - gyermekkönyv
53.03(02.053.2) *** 57(02.053.2) *** 54(02.053.2)
[AN 3556579]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2014.
Sárosi József (1975-)
   Mérési adatok gyűjtése = Measurement and data acquisition / Sárosi József ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2014. - 200 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. I. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-284-5 fűzött
műszertechnika - mérés - szoftver
53.08 *** 519.688
[AN 3555516]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10479 /2014.
Kémiai Előadói Napok (37.) (2014) (Szeged)
   XXXVII. Kémiai Előadói Napok [elektronikus dok.] : ... Szeged, 2014. november 3-5. : program és előadás-összefoglalók / szerk. Bohner Bíborka és Endrődi Balázs ; Magyar Kémikusok Egyesülete Csongrád Megyei Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezvénye. - Szöveg (pdf : 8.6 MB). - [Budapest] : MKE, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130648. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-53-3
kémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
54 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3560397]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2014.
Solymosi Frigyes (1931-)
   Egy kutató küzdelmei a szocializmusban és a demokráciában / Solymosi Frigyes. - Budapest : Agroinform, 2014. - 291 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-977-8 fűzött
Solymosi Frigyes (1931-)
Magyarország - vegyész - 20. század - ezredforduló - belpolitika - memoár - publicisztika
54(439)(092)Solymosi_F.(0:82-94) *** 323(439)"200"(0:82-94) *** 323(439)"200"(0:82-92)
[AN 3556434]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

10481 /2014.
Becklake, Sue
100 things you should know about space (magyar)
   Világűr / [m. szöveg Szlukovényi Beáta]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Becklake, Sue
ISBN 978-963-9619-40-1 kötött : 1990,- Ft
csillagászat - világűr - gyermekkönyv
52(02.053.2) *** 524(02.053.2)
[AN 3561055]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10482 /2014.
Darabos Tamás Zoltán
   A csuka horgászata / Darabos Tamás Zoltán. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-9555-38-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-510-6)
horgászat - csuka
597.556.3 *** 799.1
[AN 3560142]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2014.
De la Bédoyère, Camilla
100 things you should know about deadly creatures (magyar)
   Ragadozók / [m. szöveg Rácz Ildikó]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Írta De la Bédoyère, Camilla
ISBN 978-963-9619-37-1 kötött : 1990,- Ft
ragadozó állat - mérgező állat - állatökológia - gyermekkönyv
591.531.2(02.053.2) *** 592/599(02.053.2)
[AN 3561052]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2014.
   Erdők. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az élet körforgása)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-5168-37-6 kötött
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3556319]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2014.
   A Gömör-Tornai-karszt flórája = Flóra Gemersko-turnianskeho krasu / [szerk.] Virók Viktor [et al.] ; [kiad. ... Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság]. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2014-. - 24 cm
Gömör-Tornai-karszt - flóra
581.9(437.6)(234.372.43) *** 581.9(439)(234.373.3/.5)
[AN 3556531]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Általános rész = Všeobecná časť. - 2014. - 488 p. : ill., részben színes + térk. - (ANP füzetek, ISSN 1417-0442 ; 13.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88158-8-0 kötött
[AN 3556541] MARC

ANSEL
UTF-810486 /2014.
   Gyümölcsösök termőhelye / szerk. Kállay Tamásné. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 248 p., XII t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 236-248.
Kötött : 5900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-286-699-4)
gyümölcstermesztés - termőhely
581.52 *** 634.1
[AN 3557235]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2014.
Schmidt Egon (1931-)
   Tarka madárvilág : a világ madarai / Schmidt Egon ; Budai Tibor rajz. - Budapest : Műszaki K., 2014. - 172 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4629-0 fűzött
madár - állathatározó
598.2(083.71) *** 591.9
[AN 3555580]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2014.
   The Witt catalogue : a taxonomic atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea / [ed.-in-chief Thomas J. Witt]. - Budapest : Heterocera Press, 2008-. - 30 cm
ISBN 978-963-88014-1-8
Eurázsia - Észak-Afrika - bagolylepke - állatföldrajz - állathatározó
595.786(083.71) *** 591.9(5) *** 591.9(6-17)
[AN 2785341]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 7., Erebidae I / László Ronkay [et al.]. - 2014. - 281 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 273-277.
ISBN 978-615-5279-03-4 kötött
[AN 3556480] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10489 /2014.
Blue, Danny (1981-)
   Megújulás : mentális felfrissülés Danny Blue-val. - [Budapest] : Danny Blue Produkciós Kft., cop. 2014. - 51 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-9886-7 fűzött : 840,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3556929]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2014.
   Depresszió, bipoláris betegség és öngyilkosság-prevenció / szerk. Rihmer Zoltán. - Budapest : Oriold, 2014. - 198 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-05-3 fűzött
depresszió - öngyilkosság - elmegyógyászat - megelőzés
616.895.4 *** 616.89-008.441.44-084
[AN 3555829]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2014.
Gonzales, Ralph
Current practice guidelines in primary care, 2007 (magyar)
   Korszerű gyakorlati irányelvek az elsődleges orvosi ellátásban : minek van értelme az orvosi gyakorlatban? / Ralph Gonzales, Jean S. Kutner ; [ford. Kis-Zsirai Sirchich Sándor]. - Budapest : Medicina, 2014. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-226-490-5 fűzött : 2300,- Ft
orvosi ellátás
616-08
[AN 3557207]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2014.
Gray, John (1951-)
Mars and Venus in the bedroom (magyar)
   Mars és Vénusz a hálószobában : a szenvedély és az örökké tartó szerelem kézikönyve / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - Budapest : Trivium, cop. 2014. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-14-6 fűzött : 3290,- Ft
nemi élet - szexuálpszichológia
613.88 *** 159.922.1
[AN 3561153]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2014.
Gray, John (1951-)
Mars and Venus on a date (magyar)
   Mars és Vénusz párkeresőben : útmutató az igazi társ felismeréséhez és megtalálásához / John Gray ; [ford. Nagy Imre]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 387 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-15-3 fűzött : 3490,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3561155]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2014.
Gray, John (1951-)
Men are from Mars, women are from Venus (magyar)
   A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek : [az igazi párkapcsolat kézikönyve, hogyan éljünk boldogan társunkkal] / John Gray ; [ford. Szántó Balázs]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 274 p. ; 20 cm
Megj. "A férfiak a Marsról jöttek, a nők a Vénuszról" címmel is
ISBN 978-963-9711-93-8 fűzött : 3290,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1
[AN 3561156]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2014.
Hindley, Judy
How your body works (magyar)
   Hogyan működik a test? / írta Judy Hindley ; ill. Colin King ; ford. Hargitai Rita. - [Budapest] : Gulliver, [2013]. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5230-46-2 kötött : 1990,- Ft
anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3561069]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2014.
   Köszvény - hyperurikaemia : diagnosztika, differenciáldiagnózis, terápia a háziorvos szemével / [a kivonatot kész. Bodnár Nóra]. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - 16 p. ; 21 cm. - (SpringMed orvosi kiskönyvtár, ISSN 2064-907X)
ISBN 978-963-9456-51-8 fűzött
köszvény
616.72-002.78
[AN 3556429]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2014.
Krivácsy Péter
   Gyermekkori vészhelyzetek : S.O.S. megoldások / Krivácsy Péter. - 4. jav. kiad. - Budapest : Léghajó Program Kft., 2014, cop. 2006. - 96 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-06-1516-7 fűzött : 2850,- Ft
 (hibás ISBN 963-06-1516-7)
gyermekvédelem - baleset - elsősegélynyújtás
614.88-053.2 *** 364.65-053.2
[AN 3561179]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2014.
Lachauer, Rudolf
Der Fokus in der Psychotherapie (magyar)
   A fókusz a pszichoterápiában : fókuszmondatok és alkalmazásuk - nem csak az analitikus rövidterápiában / Rudolf Lachauer ; [ford. Menyes Csaba]. - Budapest : Oriold, 2014. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-284.
ISBN 978-615-5443-06-0 fűzött : 3990,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3556000]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2014.
Laskai M. Nelli
   Boldognak lenni : [kézikönyv az útkeresőknek] : [önbizalom, egészség, célkitűzés, párkapcsolat, álomállás] / Laskai M. Nelli. - [Mártély] : For Art K., 2014. - 150 p. ; 20 cm
Fűzött : 3380,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5504-03-7)
életvezetés
613.865
[AN 3554677]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2014.
László Mária
   Candida : minden lényeges tudnivaló szakszerűen és közérthetően / László Mária. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 223 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-223.
ISBN 978-963-09-7853-8 kötött : 3980,- Ft
candida
616-002.828.223
[AN 3554681]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Várandós anyák szakácskönyve / [az ételeket kész. Liptai Zoltán...]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2013]. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-474-9 fűzött
terhesség - szakácskönyv
618.2-083 *** 641.55(083.12)
[AN 3556790]
MARC

ANSEL
UTF-810502 /2014.
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Szakdolgozói tudományos kongresszus (1.) (2014) (Siófok)
   MESZK I. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusa : Siófok, 2014. szeptember 4-6. : programfüzet és absztraktgyűjtemény. - [Budapest] : MESZK, [2014]. - 140 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89435-5-2 fűzött
betegápolás - egészségügy - orvosi diagnosztika - orvostudomány - konferencia-kiadvány
616-083 *** 614 *** 616-07 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3557379]
MARC

ANSEL
UTF-810503 /2014.
   Megelőző orvostan és népegészségtan / [szerk. Paulik Edit] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : JATEPress, 2014. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Tart.: A közösségi egészségügyi ellátás elmélete. Közegészségtan-járványtan. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-203-4 fűzött
közegészségügy - megelőzés - egyetemi tankönyv
616-084(075.8) *** 614(075.8)
[AN 3561043]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2014.
Meyer, Joyce (1943-)
Making good habits, breaking bad habits (magyar)
   Jó szokások kialakítása, rossz szokások kitakarítása : tizennégy új viselkedésforma, amely energiával tölti be életed / Joyce Meyer ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 192 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-37-1 fűzött : 2750,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3556105]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2014.
El primer humano (magyar)
   Az első emberek / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 14.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7824-8 kötött : 1290,- Ft
ősembertan - származástan - ősrégészet
572.1/.4 *** 903
[AN 3555724]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2014.
   Radiológia : egyetemi tankönyv / szerk. Fráter Loránd [et al.]. - 3. korszerűsített kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 542 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-509-4 kötött : 13200,- Ft
röntgenológia - orvosi radiológia - egyetemi tankönyv
616-073.75(075.8) *** 615.849(075.8)
[AN 3560111]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2014.
Radnai Márta (1954-)
Részleges, kivehető fogpótlások (angol)
   Removable partial dentures / Márta Radnai. - Budapest : Medicina, 2014. - 231 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-507-0 fűzött : 4200,- Ft
fogászat - fogtechnika - egyetemi tankönyv
616.314-77(075.8)
[AN 3557246]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2014.
   Reumatológia a háziorvosi gyakorlatban / szerzők Bender Tamás [et al.] ; szerk. Szekeres László. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2014. - 328 p. ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-54-9 fűzött : 5200,- Ft
reumatológia - általános orvos
616-002.77 *** 616
[AN 3556312]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2014.
Tompa Anna (1945-)
   Globalizáció és egészség / Tompa Anna. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - 255 p : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed egészségtár, ISSN 1786-5670)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-56-3 fűzött
egészségnevelés - egészséges életmód - betegségmegelőzés
614 *** 613 *** 616-084
[AN 3556375]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2014.
   Tudományos szemelvények a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézetének jelenéből / szerk. Ács Pongrác. - Pécs : PTE ETK, 2014. - 142 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-659-0 fűzött
higiénia - fizikoterápia - sportegészségügy
613 *** 615.81/.84 *** 796.01
[AN 3556282]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2014.
Vándorfi Győző
   Segítség! Cukorbeteg lettem! : mindent tudó kisokos kezdő és haladó cukorbetegeknek / Vándorfi Győző, Havasi Anett, Földesi Irén. - Budapest : SpringMed, [2014]. - 239 p., [8] t. : ill., részben színes ; 16 cm. - (SpringMed életmód könyvek, ISSN 2063-7756)
ISBN 978-615-5166-15-0 fűzött : 2200,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3556358]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2014.
Vértes András
   A perifériás érszűkület gyógyszeres kezelésének korszerű szemlélete / Vértes András. - [Budapest] : [Orvosi Evidencia Kft.], [2014]. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
érbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.13 *** 615.225
[AN 3556980]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10513 /2014.
Balmaceda, Margarita M. (1965-)
   Living the high life in Minsk : Russian energy rents, domestic populism and Belarus' impending crisis / Margarita M. Balmaceda. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XIV, 219 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 193-212.
ISBN 978-615-5225-19-2 kötött
Fehéroroszország - Oroszország - energiapolitika - nemzetközi kapcsolat - ezredforduló
620.9(476)"199/201" *** 620.9(47)"199/201" *** 327(476)"199/201" *** 327(47)"199/201"
[AN 3556616]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2014.
Farkas Ferenc (1960-)
   Karbantartás és műszaki diagnosztika : rezgés elemzés = Maintenance and mechanical diagnostic : vibration analysis / Farkas Ferenc, Forgács Endre ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2014. - 274 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. VI. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-289-0 fűzött
műszaki diagnosztika - rezgés
62-7 *** 534.01
[AN 3555565]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2014.
Mészáros György
   Gépszerkezetek felépítése = Structures of machines with constructional examples / Mészáros György, Szuchy Péter, Varnyú Ferenc ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2014. - 302 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. III. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-286-9 fűzött
gépelem - géptan
621.81 *** 621
[AN 3555531]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2014.
   Számítási mintapéldák gépszerkezetek tervezéséhez = Calculation examples for design of machine constructions / Mészáros György [et al.] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2014. - 237 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. IV. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-287-6 fűzött
géptervezés - gépelem - egyetemi tankönyv
621.81(075.8) *** 621.01(075.8)
[AN 3555538]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10517 /2014.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2014) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2014 : AACS'14 : [Budapest ..., June 27, 2014] / ed. István Vajk, Dmitriy Dunaev ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE Dep. of Automation and Applied Informatics, [2014]. - 263 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-313-112-1 fűzött
automatizálás - informatika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3556193]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2014.
Csikós Sándor
   PLC programozás = PLC programming / Csikós Sándor ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2014. - 205 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. II. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-285-2 fűzött
számítógépes irányítás - programozás
681.5 *** 519.68
[AN 3555527]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2014.
   Hálózati szolgáltatások szabad szoftverekkel [elektronikus dok.] / Mátó Péter [et al.] ; [közread. az] E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ. - Szöveg (pdf : 7 MB). - [Budapest] : E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Közp., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130487. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8300-9
számítógép-hálózat - szabad szoftver - elektronikus dokumentum
681.324 *** 519.682
[AN 3557352]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2014.
   Linux rendszerek alapvető beállításai, üzemeltetése [elektronikus dok.] / Mátó Péter [et al.] ; [közread. az] E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Budapest] : E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Közp., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130486. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8299-6
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066Linux
[AN 3557351]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2014.
Torma László
   WordPress alapismeretek [elektronikus dok.] / Torma László ; [közread. az] E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ. - Szöveg (pdf : 20.7 MB). - [Budapest] : E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Közp., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130490. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8254-5
weblapszerkesztés - felhasználói program - elektronikus dokumentum
681.324Internet *** 519.688WordPress
[AN 3557364]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2014.
   Unix és Linux alapismeretek rendszergazdáknak [elektronikus dok.] / Mátó Péter [et al.] ; [közread. az] E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ. - Szöveg (pdf : 2.5 MB). - [Budapest] : E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Közp., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130485. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8298-9
operációs rendszer - elektronikus dokumentum
681.3.066UNIX *** 681.3.066Linux
[AN 3557347]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2014.
Varga Péter
   Qt strandkönyv [elektronikus dok.] : átfogó bevezetés a Qt kerertrendszer használatába / Varga Péter ; [közread. az] E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - [Budapest] : E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Közp., 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130489. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-8255-2
keretrendszer - elektronikus dokumentum
519.682Qt
[AN 3557361]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

10524 /2014.
Gerse Károly
   Villamosenergia-piacok / Gerse Károly ; [közread. a] BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. - Budapest : BME GK Energetikai Gépek és Rendszerek Tansz. ; Százhalombatta : Efo K., 2014. - 344 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-52-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - villamosenergia-ipar - energiaellátás - piac - 21. század
621.31(439)"200/201" *** 621.31(4-62)"200/201" *** 620.91(439)"200/201" *** 620.91(4-62)"200/201" *** 339.13(439)"200/201" *** 339.13(4-62)"200/201"
[AN 3554856]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10525 /2014.
   Budapest : day & night guide : ruin pubs, gastro, lifestyle / [ed. András Csejdy, László Valuska] ; [transl. Sue Foy]. - Budapest : Bookline, 2014. - 187, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-89855-3-8 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
Budapest - étterem - szórakozóhely - útmutató
640.43/.44(439-2Bp.)(036)
[AN 3556121]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10526 /2014.
Szente Vajk (1981-)
   Tóbiás és Balambér : ismerkedés a biztonságos közlekedéssel : mese játékos feladványokkal 5-7 éveseknek : 1. rész / Szente Vajk ; Berényi Nagy Péter rajz. - [Budapest] : Premium Relations, cop. 2014. - 16 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 24 cm
keretcím: Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai
ISBN 978-963-08-8977-3 fűzött
közlekedés - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
656.1.05(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3557319]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2014.
Zainkó Géza
   Tupoljev : Tu-154 / [összeáll. Zainkó Géza, Zsaludek Endre]. - Jav. különkiad. - Budapest : MRT, 2014. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Aero história. Típusismertető, ISSN 0238-7905 ; 4.)
ISBN 978-963-88646-9-7 fűzött
Szovjetunió - repülőgép
629.73(47)
[AN 3561047]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10528 /2014.
   Challenges for the agricultural sector in Central and Eastern Europe : [monograph] / ed. Anna Dunay. - Budapest : Agroinform, 2014. - 260 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-502-974-7 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - mezőgazdaság - 21. század
338.43(4-11)"200/201"
[AN 3556444]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2014.
   The collectivization of agriculture in communist Eastern Europe : comparison and entanglements / ed. by Constantin Iordachi and Arnd Bauerkämper. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - VII, [3], 557 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-63-5 kötött
Baltikum - Közép-Európa - gazdaságtörténet - kollektivizálás - mezőgazdaság - 1945 utáni időszak
338.43(4-11)"194/196" *** 332.264.4(4-11)"194/196"
[AN 3556862]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2014.
   Az európai szelídgesztenye szaporítása, ápolása, védelme / szerk. Radócz László. - Debrecen ; Nagymaros : Debreceni Egy. K., 2014. - 162 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 158-162.
ISBN 978-963-318-444-8 fűzött
szelídgesztenye - növénytermesztés
634.53
[AN 3556151]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2014.
   "Fiatal kutatók az egészséges élelmiszerért" : tudományos ülés : Debrecen, 2013. február 19. / [szerk. Bacskainé Bódi Éva, Fekete István, Kovács Béla] ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola. - [Debrecen] : DE AGTC MÉKK Hankóczy J. Doktori Isk., [2013]. - [7], 286 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-601-1 fűzött
élelmiszer-vizsgálat - minőségbiztosítás - élelmezés-egészségügy - mikrobiológia - konferencia-kiadvány
663/664.017 *** 614.31 *** 65.018 *** 579 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3556297]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2014.
   A magyar föld sorsa : Andrásfalvy Bertalan, Ángyán József, Márai Géza, Molnár Géza, Tanka Endre írásai földviszonyaink múltjáról és jelenéről a jövőnek / [szerk. Tanka Endre]. - Budapest : Agroinform, 2014. - 360 p. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-981-5 kötött
Magyarország - mezőgazdaság - termőföld - földbirtok - tulajdonjog - földjog - 21. század
338.43(439)"19/201" *** 631.164.25 *** 347.235(439) *** 349.41(439)"201"
[AN 3556551]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2014.
Módos Péter (1943-)
   Borkóstolás és borbírálat kézikönyve / Módos Péter. - Budapest : Agroinform, 2014. - 111 p., [12] t. : ill., részben színes ; 17 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-963-502-978-5 fűzött
bor - értékelés
663.2.017
[AN 3556383]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2014.
Rácz Georgina
   Az értékek változásának és a fenntartható fejlődés trendjének hatása a hazai élelmiszerfogyasztásra / Rácz Georgina. - Budapest : Agroinform, 2013. - 481 p. : ill. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 10.)
Bibliogr.: p. 229-241. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-980-8 kötött
Magyarország - fenntartható fejlődés - élelmiszer-fogyasztás - fogyasztói magatartás - ezredforduló - statisztikai adatközlés
338.439(439)"201"(083.41) *** 366.1(439)"201"(083.41) *** 504.03
[AN 3556403]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2014.
Radics László (1949-)
   Gyomkonyha / Radics László. - Budapest : Agroinform, 2014. - 206 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-963-502-976-1 fűzött
gyomnövény - szakácskönyv
632.51 *** 641.55(083.12)
[AN 3556388]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2014.
Sallai R. Benedek
   Az élővilágvédő kaszálás gyakorlata / [írta Sallai R. Benedek, Molnár Géza, Simon Edit] ; [kiad. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület]. - Túrkeve : Nimfea Természetvédelmi Egyes., 2014. - [26] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
kaszálás - mezőgazdasági munka - természetvédelem
631.351 *** 504.06
[AN 3555423]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2014.
Sipos Béla Zoltán (1946-)
   Gyümölcstermesztési ismeretek / [írta] Sipos Béla Zoltán, [Szabó Tibor]. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 320 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 315-318.
ISBN 978-963-286-582-9 kötött : 5900,- Ft
gyümölcstermesztés
634
[AN 3555331]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10538 /2014.
Biscotti (magyar)
   Aprósütemények : egyszerűen elkészíthető, ínycsiklandó finomságok / [szerk., ... Chiara Scudelotti]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hagyományos receptek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-464-5 fűzött
Olaszország - sütemény - ételspecialitás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3555544]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2014.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Ede a levesben : gasztrokrimik / Cserna-Szabó András, Fehér Béla ; Mikszáth Kálmán előszavával. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2011. - 263 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2957-2 kötött : 3490,- Ft
Magyarország - gasztronómia - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.5(439) *** 930.85(439) *** 641.55(083.12)
[AN 3559929]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2014.
   Fogyókúrás ételek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 22.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-394-2 fűzött
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3560134]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2014.
Horváth Ilona
   Ünnepi ételek / [receptek Horváth Ilona, Liptai Zoltán]. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 16.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-348-5 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3560126]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2014.
Kerekes Sándor
   33 partisütemény : lépésről lépésre / [az ételeket kész. Kerekes Sándor...] ; [fotó Csigó László]. - Budapest : Totem, [2013]. - 64 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-590-480-8 fűzött : 1399,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3556780]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2014.
Kerekes Sándor
   Gyomorkímélő ételek / [az ételeket kész. Kerekes Sándor...]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2014]. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-475-6 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3556813]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Szívbarát ételek / [az ételeket kész. Liptai Zoltán...]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2013]. - 72 p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-473-2 fűzött
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3556803]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2014.
Risotto (magyar)
   Rizottó : finomat, egyszerűen!. - Pécs : Alexandra, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Hagyományos receptek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-189-7 fűzött
Olaszország - rizs - ételspecialitás - szakácskönyv
641.55(083.12):633.18 *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3555550]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2014.
   Serpenyőben sült, párolt ételek. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 18.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-356-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-251-356-X)
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3560129]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2014.
Stőhr Gréta
   Gréta konyhája : vegán életmód és szakácskönyv / Stőhr Gréta ; [fotó Kenéz Ica]. - 2. jav. kiad. - [Nyíregyháza] : [Stőhr G.], 2014. - 221, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9198-1 fűzött : 4990,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3555862]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2014.
Szabó Szonja
   Székely anyám receptjei : a bálmostól a csalán főzelékig / Szabó Szonja. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0289-2 fűzött
Erdély - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(498.4)(083.12)
[AN 3559969]
MARC

ANSEL
UTF-810549 /2014.
Varga Gyula
   Vidéki gasztrotúra a Hajdúságban / [fotók Horváth Tamás]. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Didakt, 2014. - 172 p. : ill., színes ; 27 cm
Szerző Varga Gyula
ISBN 978-615-5212-24-6 kötött : 5000,- Ft
Hajdúság - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439Hajdúság)(083.12)
[AN 3559948]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10550 /2014.
Madarász Imre (1962-)
   Két máglya : Savonarola és Giordano Bruno / Madarász Imre. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 151 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5331-17-4)
Savonarola, Girolamo (1452-1498)
Bruno, Giordano (1548-1600)
Itália - dominikánusok - szerzetes - prédikátor - filozófus - 15. század - 16. század
1(45)(092)Bruno,_G. *** 271.2(45)(092)Savonarola,_G.
[AN 3556654]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2014.
Pünkösty András (1983-)
   Az európai uniós jog etikai vonatkozásai : kritikai elemzés, különös tekintettel az egyház társadalmi tanítására / Pünkösty András. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 227 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 9.)
Bibliogr.: p. 199-220.
ISBN 978-963-308-196-9 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - etika - vallás
17(4-62) *** 341.17(4-62) *** 2(4-62)
[AN 3557316]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2014.
West, Christopher (1969-)
Fill these hearts (magyar)
   Boldogságkeresés és szexualitás : a test teológiája / Christopher West ; [ford. Sivó Katalin és Juhász Gábor]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 235 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-695-2 fűzött : 3000,- Ft
nemi erkölcs - erkölcsteológia
176 *** 241 *** 21
[AN 3556279]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10553 /2014.
The art of marriage (magyar)
   A házasság művészete : eljutni Isten tervének lényegéhez / [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - [6], 145 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5446-06-1 fűzött
házasság
265.5
[AN 3555520]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2014.
Bábel Balázs (1950-)
   A hit kegyelmét kérve : Dr. Bábel Balázs metropolita, Kalocsa-Kecskemét érseke 2013 augusztusa és 2014 márciusa között elhangzott beszédeiből szerkesztett válogatás / szerk. Koloh Elek. - [Kecskemét] : Farkas Galéria Bt. : Wojtyla Ház Nonprofit Kft., [2014]. - 88 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Wojtyla Ház karitasz könyvek, ISSN 2063-6830)
ISBN 978-615-5064-06-7 kötött
Magyarország - érsek - 21. század - beszéd - prédikáció
282(439)(092)Bábel_B.(042) *** 252
[AN 3555461]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2014.
Bakos Attila
   Ég a szívben : a megvilágosodás filozófiája és pszichológiája : a Bhagavad-gítá, az Upanisádok, a Vedánta, a Számkhja és a Jóga-szútrák tanítása / Bakos Attila. - Budapest : Danvantara, 2014. - 647 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-20-6 kötött : 4990,- Ft
védizmus - hinduizmus - jóga
294.118 *** 294.5 *** 294.527
[AN 3555594]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2014.
Bálint László (1940-)
   Hamvas püspök és az ÁVH / Bálint László ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ...]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-77-3 fűzött
Hamvas Endre (1890-1970)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - titkosszolgálat - megfigyelés - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - 20. század
282(439)(092)Hamvas_E.(093) *** 351.746.1(439)"1946/1970"(093)
[AN 3554987]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2014.
Casel, Odo (1886-1948)
Mysterium der Ekklesia (magyar)
   Az egyház misztériuma : a megváltottak közössége Jézus Krisztusban : összegyűjtött írások / Odo Casel ; [a szöveget gond. és az előszót írta Theophora Schneider] ; [az utószót írta Burkhard Neunheuser] ; [ford. Nádasi Alfonz]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 408 p. ; 20 cm. - (A lelki élet mesterei, ISSN 0237-5877)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-482-4 kötött : 3600,- Ft
keresztény egyház - közösség
260.1
[AN 3554501]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2014.
   Christianity and modernity in Eastern Europe / ed. by Bruce R. Berglund, Brian Porter-Szűcs. - Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2013. - XVI, 386 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-66-6 fűzött
Kelet-Európa - kereszténység - 19. század - 20. század
23/28(4-11)"18/19"
[AN 3560928]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2014.
Cowman, L. B. (1870-1960)
Streams in the desert (magyar)
   Forrás fakad a pusztaságban / L. B. Cowman ; [ford. Gerzsenyi László]. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 432 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-55-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3554638]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2014.
   A család imakönyve / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 373 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-277-236-3 kötött : 1600,- Ft
imakönyv
243
[AN 3559936]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2014.
Csepregi Béla (1914-2004)
   A kegyelem forrásánál : szemelvények Csepregi Béla munkásságából / [szerk. Csepregi Márta] ; [kiad. a Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség]. - Sárszentlőrinc : Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközs., 2014. - 284, [2], XXVI p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8629-1 fűzött
Magyarország - protestáns lelkész - evangélikus egyház - 20. század - prédikáció
284.1(439)(092)Csepregi_B. *** 252
[AN 3554909]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2014.
   Domonkos imakönyv / [kiad. az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja]. - Budakeszi : Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, 2014. - 259 p. : ill. ; 17 cm
Magyar és latin nyelven
ISBN 978-963-08-9969-7 fűzött
imakönyv
243
[AN 3556494]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2014.
   Domonkos imakönyv : rendszeres szövegek. - Budakeszi : [Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja], 2014. - 52 p. ; 17 cm
Közread. az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja. - Magyar és latin nyelven
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3556491]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2014.
Dürr, Hans Peter (1929-)
Liebe - Urquelle des Kosmos (magyar)
   Szeretet - a kozmosz ősforrása / Hans Peter Dürr. - Budapest : Kairosz, 2013. - 224 p. ; 19 cm
Ford. Szabóné Révész M. Magdolna
ISBN 978-963-662-613-6 fűzött : 3200,- Ft
vallás - tudomány
215
[AN 3556245]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2014.
   Égbe szálló fohászok : kiskunfélegyházi imák és énekek - egykor és ma / [... szerk. ... Szász András]. - Kecskemét : Korda, 2014. - 123, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5045-46-2 kötött
ima - egyházi énekeskönyv
243 *** 245
[AN 3554954]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2014.
   Élő tűz a szívekben : százegy üzenet a Szeretetláng Lelki Naplóból. - Budapest : Szeretetláng K., 2014. - 32 p. ; 20 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
kinyilatkoztatás - vallásos irodalom
248.215 *** 244
[AN 3555745]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2014.
   Fedezd fel az elhívásod! [elektronikus dok.]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (1 h 8 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 1.)
Tart.: 10 szűz példázata a tálentumokról : Máté evangéliuma 25. / Kovátsné Hontvári Anna. Hogyan fedezem fel az elhívásom? Hogyan működtetem? / Kecskemétiné Lux Anna. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555089]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2014.
Ferrero, Bruno
L'allodola e le tartarughe (magyar)
   A pacsirta és a teknősbékák : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Nagy Brigitta]. - 2. újrany. - Budapest : Don Bosco, [2014], cop. 2012. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-23-0 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3559933]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2014.
Ferrero, Bruno
La vita è tutto quello che abbiamo (magyar)
   Az élet mindened, amid van : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Kiss Tamás]. - Újrany. - Budapest : Don Bosco, [2014], cop. 2013. - 79 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-27-8 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32)
[AN 3559932]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2014.
   A filozófiai hermeneutika mai útjai. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014-. - 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
teológia - vallásfilozófia - hermeneutika
21 *** 22.06
[AN 3557086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Globalizáció, vallásteológia, kölcsönösség / Patsch Ferenc. - 2014. - 359 p.
Bibliogr.: p.333-359.
ISBN 978-963-8014-67-2 fűzött : 2900,- Ft
teológia - vallásfilozófia - hermeneutika - vallásközi kapcsolat - globalizáció
21 *** 22.06 *** 291.16 *** 339.9
[AN 3557091] MARC

ANSEL
UTF-810571 /2014.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Mai példázatok : újabb mai példázatok / Gyökössy Endre. - 6. kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 231, [16] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-696-611-9 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - elbeszélés
244 *** 894.511-32
[AN 3560011]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2014.
   Híd az égbe : a világ legszebb imái / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 195 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-550-8 kötött : 1400,- Ft
világirodalom - ima
243 *** 82-141=945.11
[AN 3560009]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2014.
Idleman, Kyle
Not a fan (magyar)
   Nem pusztán rajongó : hogyan válhatok Jézus teljesen elkötelezett követőjévé? / Kyle Idleman ; [ford. Horváth Zita]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 215 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-33-3 fűzött : 2490,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3555867]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2014.
   Ifjúsági gyalogos zarándoklat, 2014 : Sárospatak - Máriapócs, 2014. augusztus 11-16. / [szerk. Szabó Sándor] ; [kiad. a Hajdúdorogi Egyházmegyei Pasztorációs Iroda]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházm. Pasztorációs Iroda, [2014]. - 254, [2] p. ; 15 cm
Borítócím: Zarándoklat, 2014. augusztus 11-16. : Sárospatak - Máriapócs
Fűzött
Máriapócs - zarándoklat - lelkigyakorlat - ima - dalszöveg
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 242 *** 243 *** 894.511-192(082)
[AN 3557349]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2014.
   Imádkozzunk együtt minden nap : taizéi énekek / [kiad. a Cselekvő Remény Alapítvány]. - Budapest : Cselekvő Remény Alapítvány, cop. 2014. - 35, [75] p. : ill. ; 15x21 cm
ISBN 963-00-3408-5 fűzött
imaóra - egyházi énekeskönyv
245 *** 248.159
[AN 3561205]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2014.
Janka György (1964-)
   A 100 éves Hajdúdorogi Egyházmegye története / Janka György. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2014. - 65, [2] p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
Bibliogr.: p. 63.
ISBN 978-963-88535-5-4 fűzött
Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye
Hajdúdorog - egyháztörténet - görög katolikus egyház - egyházmegye
281.5.018.2(439-03Hajdúdorogi_egyházmegye)(091)
[AN 3559958]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2014.
   Jézus tanításai. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2014. - 2 db ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119)
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 22.07
[AN 3556509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 111, [4] p.
Összeáll. Vankó Zsuzsa
ISBN 978-615-5488-00-9 fűzött
[AN 3556518] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 107, [3] p.
Összeáll. Soós Attila, Vankó Zsuzsa
ISBN 978-615-5488-01-6 fűzött
[AN 3556524] MARC

ANSEL
UTF-810578 /2014.
Komesz Mátyás (1938-)
   És szólt Isten: "Legyen világosság!" : a bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteiből : néhány tévhit oszlatásával / Komesz Mátyás ; [kiad. a Pünkösdi Teológiai Főiskola]. - Budapest : PTF, 2014-. - 21 cm
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve. Teremtés könyve
bibliamagyarázat
222.11.07
[AN 3554840]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 320 p.
Bibliogr.: p. 310-320.
ISBN 978-615-80026-0-8 kötött
[AN 3554845] MARC

ANSEL
UTF-810579 /2014.
Körner, Reinhard (1951-)
"Wenn der Mensch Gott sucht..." (magyar)
   Ha az ember keresi Istent.. : hitbeli tájékozódás Keresztes Szent János kármelhegyi vázlatának segítségével / Reinhard Körner ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.: p. 144-147.
ISBN 978-615-5120-12-1 fűzött : 2520,- Ft
Juan de la Cruz (1542-1591)
szent - 16. század
235.3(092)Juan_de_la_Cruz
[AN 3556056]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   Ében háézer [elektronikus dok.] : beszélgetések nők között / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (58 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 8.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555148]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   Győztesek harca [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (43 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 7.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555143]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   A hit útja [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna, Kecskemétiné Lux Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (55 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 10.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555161]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   Hogyan valósulnak meg imáink? [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (49 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 9.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555158]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   Legyen célod! [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (48 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 5.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555118]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   Legyen meg a Te akaratod! [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (1 h 11 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 11.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555163]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   A letört átok [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna, Kecskemétiné Lux Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (53 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 4.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555114]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   A megváltás hatalma [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna, Kecskemétiné Lux Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (55 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 3.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555111]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2014.
Kovátsné Hontvári Anna
   Megvannak a kéréseink [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna, Kecskemétiné Lux Anna, Kőrös Tiborné Erika. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (52 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 6.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555124]
MARC

ANSEL
UTF-810589 /2014.
Kreeft, Peter (1937-)
Back to virtue (magyar)
   Vissza az erényhez : hagyományos morális bölcsességgel a modern erkölcsi zűrzavarban / Peter Kreeft ; [ford. Szigeti-Cseke Zsuzsa] ; [a lábjegyzeteket írta Szigeti-Cseke Zsuzsa, Szigeti László]. - Magyarszék : Sarutlan Kármelita Nővérek, 2014. - 318 p. ; 20 cm. - (A Kármel látóhatára, ISSN 1419-3051)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5120-10-7 fűzött
erény - erkölcsteológia
241.5
[AN 3556047]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2014.
Krémer, Emile (1895-1990)
Tout est possible à Dieu (magyar)
   Istennél minden lehetséges : Istennel a náci rémuralom alatt / Emile Krémer. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 80 p. : ill. ; 19 cm
A függelékben Krémer, Jean-Paul "Isten védelme - tapasztalatok a szögesdrót mögött" c. írásával
ISBN 978-615-5189-63-0 fűzött
Franciaország - vallásos irodalom - holokauszt - második világháború - memoár
244(0:82-94) *** 323.12(=924)(44)(0:82-94) *** 944"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3554650]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2014.
Lefèvre, Pierre (1506-1546)
Memoriale Petri Fabri (magyar)
   A lélek útján : feljegyzések Isten ajándékairól / Fáber Szent Péter ; [... bev. tanulm. ... Severin Leitner ...] ; ford. Nemeshegyi Péter ; a bev. tanulmányt ford. Görföl Balázs. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 310 p. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Források, ISSN 2063-6431 ; 2.)
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-8014-66-5 kötött : 3400,- Ft
Lefèvre, Pierre (1506-1546)
szent - 16. század - lelki élet
235.3(092)Le�evre,_P. *** 248.3
[AN 3555336]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2014.
Lucado, Max (1955-)
Facing your giants (magyar)
   Harc az óriásokkal : Dávid és Góliát története hétköznapi embereknek / Max Lucado ; [ford. Kisházy Mária] ; [... kiad. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2014. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-51-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3561184]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2014.
McBirney, Allegra
   Wonderful names of Jesus / by Allegra McBirney ; [publ. by Associacion of Christian Schools International Europe Region]. - Budapest : ACSI Europe Reg., 2014. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-88765-9-1 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom - bibliamagyarázat
232 *** 244 *** 22.07
[AN 3554673]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2014.
Nisargadatta Maharaj (1897-1981)
I am that (magyar)
   Én az vagyok : beszélgetések Srí Niszargadatta Maháráddzsal / [ford. Malik Tóth István]. - Budapest : Filosz, 2013. - 565 p. : ill. ; 23 cm. - (Arunácsala könyvek, ISSN 1419-3515)
ISBN 978-963-9841-24-6 kötött : 5700,- Ft
India - vallási személy - hinduizmus - 20. század - dialógus
294.5(540)(092)Nisargadatta_M.(0:82-83)
[AN 3556138]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2014.
   Az örökségünk [elektronikus dok.]. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (50 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 2.)
Tart.: Jogos örökségünk : Efézusi levél 1. rész / Kovátsné Hontvári Anna. Őrizd meg! / Kecskemétiné Lux Anna. Képességeink és elhívásunk kibontakoztatása / Kovátsné Hontvári Anna. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3555106]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2014.
Schultz, Samuel J.
The Old Testament speaks (magyar)
   Üzen az Ószövetség / Samuel J. Schultz ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2014. - 510 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9390-92-8 fűzött
Biblia. Ószövetség
ókori Izrael - történelem - bibliamagyarázat
221.01 *** 933
[AN 3561071]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2014.
Somorjai Ádám (1952-)
   Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei, 1947-1950 : különös tekintettel a Magyar Bencés Kongregáció jogfejlődésére / Somorjai Ádám. - Budapest : METEM, 2014. - 259 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Pannonhalmi apátok és főapátok, ISSN 2064-7050 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és portugál nyelven
ISBN 978-963-9662-78-0 fűzött
Kelemen Krizosztom (1884-1950)
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae
Egyesült Államok - bencések - külföldön élő magyar személyiség - rendfőnök - 20. század - történelmi forrás
271.1(73)(=945.11)(092)Kelemen_K.(093)
[AN 3554967]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2014.
Soós Sándorné Veres Rózsa
   A ferences diák imádságai / [írta és összeáll. Soós Sándorné Veres Rózsa] ; [kiad. Ferences Gimnázium]. - Szentendre : Ferences Gimn., 2014. - 2 db : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9717-4 kötött
Francesco d'Assisi (1181-1226)
szent - franciskánusok - 13. század - imakönyv
235.3(092)Francesco_d'Assisi *** 271.3 *** 243
[AN 3556937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 239 p.
Bibliogr.: p. 237-239.
271.3
[AN 3556943] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - 283 p.
[AN 3556950] MARC

ANSEL
UTF-810599 /2014.
Szabó Tamás
   Papok, piaristák, kegyesrendiek : [tricentenáriumi emlékkönyv] / írta vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás. - Kecskemét ; [Tiszaug] : Szerző, 2014. - 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-08-8617-8 fűzött
Kecskemét - piaristák - egyháztörténet - katolikus pap - helytörténet
271.786(439-2Kecskemét) *** 271.786(439-2Kecskemét)(092) *** 943.9-2Kecskemét
[AN 3555501]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2014.
   A szentek kincsesháza : szentek és boldogok imái az év minden napjára / [vál. és szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 436 p. ; 17 cm
Kötött : 1700,- Ft
 (hibás ISBN 963-361-778-2)
vallásos irodalom - világirodalom - ima
243 *** 82-97=945.11 *** 82-141=945.11
[AN 3559946]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2014.
Tariczky Mária (1939-)
   Hogyan tovább, Jézusom? / Tariczky Mária. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 78 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-612-6 fűzött : 780,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3561146]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2014.
Valappila, Margaritha (1960-)
Unterwegs mit Jesus (magyar)
   Jézussal az élet útján / Margaritha Valappila ; [ford. Gregor Gábor]. - Budapest : Marana Tha, 2014. - 254 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 191.)
ISBN 978-615-5259-11-1 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom - tanúságtétel
244 *** 211
[AN 3556500]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2014.
Varillon, François (1905-1978)
Vivre le christianisme (magyar)
   A keresztény élet / François Varillon ; [ford. Mán Éva]. - Kecskemét : Korda, 2014-. - 20 cm
A leírás a 2. köt. alapján kész.
vallásos irodalom - elmélkedés
242 *** 244
[AN 3555082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Jézus üzenete : lelkigyakorlatos elmélkedések az Evangéliumról. - 2014. - 223 p.
ISBN 978-615-5045-44-8 fűzött : 1900,- Ft
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
lelkigyakorlat - elmélkedés
242 *** 226.07
[AN 3555081] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Jézus passiója : húsvét misztériuma. - 2014. - 135 p.
ISBN 978-615-5045-45-5 fűzött : 1300,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3555086] MARC

ANSEL
UTF-810604 /2014.
Zsebedics József (1942-)
   A kapuvári egyház története III : reménységben / Zsebedics József. - [Győr] : Hazánk, cop. 2014. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9829-32-9 fűzött
Római Katolikus Plébánia (Kapuvár)
Kapuvár - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Kapuvár)(091)
[AN 3556096]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10605 /2014.
Bajomi-Lázár Péter (1969-)
   Party colonisation of the media in Central and Eastern Europe / Péter Bajomi-Lázár. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - VI, [2], 273 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 253-266.
ISBN 978-963-386-041-0 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - médiapolitika - sajtószabadság - ezredforduló - 21. század
316.774(4-11)"199/201" *** 342.727(4-11)"199/201"
[AN 3556927]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2014.
   Emlék, emlékezet, életút / szerk. Deáky Zita és Smid Bernadett ; [közread. az] ELTE BTK Néprajzi Intézet. - Budapest : ELTE BTK Néprajzi Int., 2014. - 314 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 27-én "Életrajz, önéletírás, emlékezet" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-514-2 fűzött
hétköznapi élet - társadalomtörténet - magyar történelem - emlékezés - oral history
316.32(439)"19" *** 159.953 *** 943.9"19"(0:82-94)
[AN 3557400]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2014.
Fericsán Kálmán (1945-)
   Rítus és küldetés : sámánság, nevelés és írásbeliség / Fericsán Kálmán. - Budapest : Agroinform, 2014. - 290 p. : ill. ; 25 cm. - (A pedagógusképzés történeti előzményei ; 1.)
Bibliogr.: p. 274-290.
ISBN 978-963-502-975-4 kötött
kommunikáció - művelődéstörténet - őskor - ókor - sámánizmus
316.77 *** 930.85"63" *** 930.85(3) *** 398.49
[AN 3556477]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2014.
   Gazdaság és kultúra : a nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. és 20. században = Stopanstvo i kultura : očerci za stopanskata i kulturnata dejnost na nacionalnite obŝnosti v Ungariâ prez 19 i 20 vek = Economics and culture : studies on the occupational and cultural activities of minorities in Hungary in the 19th and 20th centuries / [szerk. Menyhárt Krisztina] ; [ford. Patricia Austin, Julia Krumova, Menyhárt Krisztina] ; [közread. a] Bolgár Kulturális Fórum, Kecskeméti Bolgár Önkormányzat. - Budapest : Bolgár Kult. Fórum ; Kecskemét : Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, 2014. - 230 p. : ill. ; 20 cm
Váltakozva magyar és bolgár nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, bolgár és magyar nyelven
ISBN 978-963-08-5730-7 fűzött
Magyarország - nemzetiség - gazdaság - kultúra - művelődéstörténet - 19. század - 20. század
316.347(=00)(439)"18/19" *** 338(439)"18/19" *** 008(439)"18/19" *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3555722]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2014.
   Hagyományláncolat és modernitás / szerk. Glässer Norbert, Zima András. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 348 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 11.). (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 43.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-283-8 fűzött
Magyarország - kulturális antropológia - nemzettörténelem - kultúratörténet - zsidóság
316.347(=924)(439) *** 930.8(=924) *** 316.7(=924)(439) *** 930.85(=924)(439)
[AN 3554804]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2014.
Marozsán Zsolt
   Az óhazától az új hazáig : a sajószentpéteri németek történetéből = Von ehemaliger Heimat bis zu neuen Heimat : aus der Geschichte der Deutschen von Sajószentpéter / [írta Marozsán Zsolt] ; [ford. Gaul Réka]. - Miskolc : Dominium Kvk., 2014. - 48 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5185-05-2 fűzött
Sajószentpéter - magyarországi németek - helytörténet
316.347(=30)(439-2Sajószentpéter) *** 943.9-2Sajószentpéter
[AN 3561045]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2014.
Móra Ferenc Sándor
   Miért olyan átkozottul vacak Magyarországon élni? : a magyar-emberi játszmák felismerése / Móra Ferenc Sándor. - Szeged : Szerző, 2014. - 227 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225.
ISBN 978-963-08-9238-4 fűzött
Magyarország - szociálpszichológia - 21. század
316.6(439)"200/201"
[AN 3555370]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2014.
Nagy Tamás
   Tanyavilág : tanyasi élet Kálmánháza határában / Nagy Tamás. - Kálmánháza : Magánkiad., 2013. - 186 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 167.
ISBN 978-963-08-9556-9 fűzött
Kálmánháza - tanya - hétköznapi élet - helyismeret - memoár
316.334.55(439-2Kálmánháza)(0:82-94) *** 908.439-2Kálmánháza(0:82-94)
[AN 3556304]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2014.
Nagy Zsóka
   Megoldjuk, szívem [elektronikus dok.] : útmutató a párkapcsolatokhoz / Nagy Zsóka. - Szöveg (epub : 327 KB) (mobi : 820 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-059-0 (epub)
ISBN 978-963-398-060-6 (mobi)
párkapcsolat - mediáció - elektronikus dokumentum
316.472.4 *** 613.89 *** 316.6 *** 316.48
[AN 3560978]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2014.
Smilovitsky, Leonid (1955-)
   Jewish life in Belarus : the final decade of the Stalin regime, 1944-53 / Leonid Smilovitsky. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XVII, 327 p. ; 24 cm. - (Publications of the Goldstein-Goren Diaspora Research Center ; 188.)
Bibliogr.: p. 305-321.
ISBN 978-963-386-025-0 kötött
Szovjetunió - Fehéroroszország - zsidóság - kisebbségi politika - második világháború - 1945 utáni időszak
316.347(=924)(476)"194/195" *** 323.15(=924)(47)"194/195"
[AN 3556884]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2014.
   Úr és szolga a történettudomány egységében : társadalomtörténeti tanulmányok : in memoriam Vári András (1953-2011) = Lords and servants in history's unity : studies on social history / szerk. ... Gyulai Éva ; [közread. a] Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet. - Miskolc : ME BTK Törttud. Int., 2014. - [2], 209 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-358-053-0 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - magyar történelem - emlékkönyv
316.343(439) *** 943.9
[AN 3555389]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2014.
Vobecká, Jana (1980-)
   Demographic avant-garde : jews in Bohemia between the enlightenment and the Shoah / Jana Vobecká. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XIX, [5], 225 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: 165-172.
ISBN 978-615-5225-33-8 kötött
Csehország - zsidóság - demográfia - 19. század - 20. század
316.347(=924)(437.1)"18/19" *** 314(=924)(437.1)"18/19"
[AN 3557268]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10617 /2014.
   A csillagszemű juhász : tréfás magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-69-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3561067]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2014.
Doubt, Keith
   Through the window : kinship and elopement in Bosnia-Herzegovina / Keith Doubt. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XVII, 158 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 149-156.
ISBN 978-963-386-060-1 kötött
Bosznia-Hercegovina - néprajz - kulturális antropológia - házassági szokás
392.5(497.15) *** 316.7(497.15)
[AN 3556989]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2014.
   An empire of others : creating ethnographic knowledge in imperial Russia and the USSR / ed. by Roland Cvetkovski and Alexis Hofmeister. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - VI, 407 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-76-5 kötött
Oroszország - Szovjetunió - tudománytörténet - néprajz - 19. század - 20. század
39.001(47)"18/19"
[AN 3556972]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2014.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : hatvan magyar népdal / Gróh Ilona ; [ill. Bogdán Viki]. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2014, cop. 2013. - 63, [6] p. : ill., színes ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-34-7 kötött : 3990,- Ft
magyar néprajz - gyermekkönyv - képeskönyv - népdal - auditív dokumentum
398.8(=945.11)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3561162]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2014.
Harangozóné Tóth Éva
   Múltidéző kalendárium : szokások, hagyományok, babonák, régi történetek / [írta Harangozóné Tóth Éva, Hegedűs Krisztián, Pusztai Gabriella ; [... kiad. ... a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Helytörténeti Múzeum]. - Kunszentmárton : Kunszentmártoni ÁMK Helytört. Múz., 2014. - 57, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. [60].
ISBN 978-963-08-8653-6 kötött
Kunszentmárton - Tiszazug - magyar néprajz - népszokás
398(=945.11)(439-2Kunszentmárton) *** 398(=945.11)(439Tiszazug)
[AN 3555477]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2014.
Mohácsi Lászlóné (1920-)
   Meggykeféce és tarajos kurcina : népi táplálkozás Tiszasason / Mohácsi Lászlóné ; [... szerk., a bev. tanulmányt írta és a tárgymutatót összeáll. Barna Gábor]. - Tiszasas : Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szerv., 2014. - 150 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Fejezetek Tiszasas történetéből ; 2.)
ISBN 978-963-08-9830-0 fűzött
Tiszasas - magyar néprajz - étkezési szokás
39(=945.11)(439-2Tiszasas) *** 392.8(439-2Tiszasas)
[AN 3554699]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2014.
Schőn Mária
   Holzäpfelbäumilein : das Liedgut von Hajosch = Vadalmafácska : Hajós német népdalkincse / Schőn Mária, Müller János. - Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre ; [Hajós] : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2014. - 576 p. : ill. ; 24 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 15.)
Bibliogr.: p. 543-558.
ISBN 978-963-87451-4-9 kötött
Hajós - néprajz - magyarországi németek - népdal
398.8(=30)(439-2Hajós) *** 784.4(=30)(439-2Hajós)
[AN 3555743]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2014.
   Ünnepek ünnepe : tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől / [szerk. Király Levente]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 196, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-178-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
398.332.416(0:82-32) *** 894.511-32(082) *** 82-32=945.11
[AN 3559961]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10625 /2014.
Almási Gábor (1972-)
   A Secretissima instructio, 1620 : a kora újkori politikai paradigmaváltás egy Bethlen-kori röpirat tükrében / Almási Gábor ; [az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke és a Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület közös kiadványa]. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori M. Történeti Tansz. : Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes., 2014. - 233 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-483-1 fűzött
Secretissima instructio
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - 17. század - történelmi forrás - röpirat
327(4)"16"(093) *** 943.9"16"
[AN 3557370]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2014.
Ausch Klára (1928-1988)
   Ajándékba kaptam az életet : egy 16 éves lány feljegyzései Auschwitzból / Ausch Klára ; [a szöveget gond. és szerk. Borzák Tibor] ; [... az előszót írta Szita Szabolcs]. - 2. kiad. - [Kecskemét] : BT-Press, 2014. - 120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-85599-9-9 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - 20. század - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3561149]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2014.
Bárczi Zoltán (1968-2002)
   Új korszak hajnalán : gondolatok a történelem törvényszerűségeiről / Bárczi Zoltán. - Budapest : Unicus, 2014. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5084-15-7 fűzött : 2520,- Ft
világrendszer - globalizáció - civilizáció
321.8 *** 339.9 *** 008
[AN 3556233]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2014.
Bogár László (1951-)
   Tékozló ország / Bogár László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 364 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 18.)
ISBN 978-963-662-699-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - belpolitika - globalizáció - kozmopolitizmus - 21. század
323(439)"200/201" *** 339.9"200/201"
[AN 3556264]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2014.
Bogyay Katalin (1956-)
The art of cultural diplomacy (magyar) (bőv. kiad.)
   Elnökségem története : a kulturális diplomácia művészete az Unesco-ban / Bogyay Katalin ; [ford. Bánki Veronika]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 234, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-349-101-0 fűzött : 4900,- Ft
Magyarország - diplomata - kulturális politika - 21. század - nemzetközi szervezet
327(439)(092)Bogyay_K. *** 341.123
[AN 3555295]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2014.
Bokros Lajos (1954-)
   Accidental occidental : economics and culture of transition in Mitteleuropa, the Baltic and the Balkan area / Lajos Bokros. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XII, 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 177-188.
ISBN 978-615-5225-24-6 kötött
Közép-Európa - szocialista rendszer - rendszerváltás - gazdaságtörténet
321.74 *** 32(4-11)"198/199" *** 338(091)(4-11)"198/199"
[AN 3556829]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2014.
Csányi István (1987-)
   A terror új arca [elektronikus dok.] : terrorizmus és terrorizmus elleni küzdelem / Csányi István. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130638. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-273-1
terrorizmus - biztonságpolitika - elektronikus dokumentum
323.285(100) *** 355.02(100)
[AN 3560358]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2014.
   Fókuszban a konfliktusok : tanulmányok a diplomáciatörténet és regionális konfliktusok témájában / [szerk. Joós Attila, Zágoni-Bogsch Gergely, Gyurácz Veronika] ; [közread. az] Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört. Tansz., 2014. - 199, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-513-5 fűzött
nemzetközi konfliktus - politikai feszültség - diplomáciatörténet - politikatörténet - 19. század - 20. század
327.5(100)"18/19" *** 323.233(100)"18/19"
[AN 3554862]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2014.
Magyarics Tamás (1953-)
   Az Egyesült Államok külpolitikájának története : mítosz és valóság: érdekek és értékek / Magyarics Tamás ; [kiad. az Antall József Tudásközpont]. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : Antall J. Tudásközpont, cop. 2014. - 782 p. : ill., részben színes térk. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 5980,- Ft
ISBN 978-963-87486-8-3 fűzött : 5980,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - történelem
327(73)(091) *** 973
[AN 3560185]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2014.
   Der Nachgeschmack von Speck und Pörkölt : das Paneuropäische Picknick : der Durchbruch in die Freiheit : [19. August 1989] = A pörkölt és szalonna utóíze : a Páneurópai Piknik : áttörés a szabadságba : [1989. augusztus 19.] / Magdalena Roder [et al.] ; [... ford. Frenyó Anna] ; [Hrsg.:] Konrad Adenauer Stiftung. - [Budapest] : Konrad-Adenauer-Stiftung, [2014]. - 72, [15] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [86-87].
ISBN 978-963-89918-4-3 fűzött
Német Demokratikus Köztársaság - Magyarország - Kelet-Európa - nemzetközi helyzet - külpolitika - belpolitika - rendszerváltás - menekült
327.5(4-11)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 323(439)"1989" *** 325.254(430.2)"1989"
[AN 3556998]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2014.
Ónody Éva
   Idegen csillagok alatt : tizenhárom emigráns / Ónody Éva ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 132, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-416-6 fűzött : 1490,- Ft
emigráns - híres ember - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
325.25(=945.11)(100)(092)"19" *** 929(=945.11)(100)
[AN 3555981]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2014.
Queneau, Raymond (1903-1976)
Traité des vertus démocratiques (magyar) (részletek)
   Értekezés a demokrata erényekről / Raymond Queneau ; Szigeti Csaba ford. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 44 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 82.)
ISBN 978-963-263-393-0 fűzött
demokrácia - erkölcsfilozófia
321.7 *** 179.9
[AN 3555950]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2014.
   Remény a reménytelenségben : főpásztorok a kelet-közép-európai diktatúrákban : Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła, Márton Áron, Mindszenty József / szerk. Soós Károly, Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ...]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. - 123 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. szept. 25-én tartott konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-75-9 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - püspök - katolikus egyház - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - szocialista rendszer - állami terror
322(4-11)"194/198" *** 282(4-11)(092)"19" *** 282(4-11)"1945/199" *** 323.282(4-11)"19"
[AN 3554943]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2014.
Schlett András (1973-)
   Államháztartás és szakpolitikák / Schlett András. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 198 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-193-8 fűzött
Magyarország - államháztartás - kormányzati politika - ezredforduló - 21. század
328(439)"199/201" *** 336.12(439)"199/201"
[AN 3557432]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2014.
Szabó Szonja
   Magyarország egy erdélyi szemével / Szabó Szonja. - 2. jav. kiad. - Budapest : Magánkiad., 2013. - [6], 87 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0288-5 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - társadalom - belpolitika - 20. század - ezredforduló
323(439)"199/201" *** 316.728(439)"196/200"
[AN 3559971]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2014.
   Utak és tévutak : tanulmányok Közép- és Kelet-Európa közelmúltjából és jelenéből / szerk. Simon Zoltán. - [Százhalombatta] : E.F.O. K., cop. 2014. - 264 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8243-49-2 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - politikatörténet - 20. század - ezredforduló
323(4-11)"19/201"
[AN 3554839]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2014.
   Das Vorspiel für die Grenzöffnung : das Paneuropäische Picknick in Sopron am 19. August 1989 / Hrsg. von György Gyarmati, Krisztina Slachta ; [Hrsg.:] Stadtsrat von Sopron, Historiches Archiv der Staatssicherheitsdienste Ungarns. - Sopron : Stadtsrat von Sopron ; Budapest : L'Harmattan Verl. : Historiches Archiv der Staatssicherheitsdienste Ungarns, 2014. - 177 p. : ill. ; 23 cm
A Sopronban, 2009 augusztusában és 2011 októberében rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-877-1 fűzött
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - Kelet-Európa - nemzetközi helyzet - külpolitika - belpolitika - rendszerváltás
327.5(4-11)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 323(439)"1989"
[AN 3556934]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10642 /2014.
   Akik a mórai talentumból örököltek : töredékek a félegyházi Mórák életéből / szerk. Kapus Béláné ; [kiad. ... Móra Ferenc Közművelődési Egyesület]. - Kiskunfélegyháza : Móra F. Közműv. Egyes., 2013. - 168 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 165-166.
ISBN 978-963-88688-3-1 kötött
Móra család
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom története - 19. század - 20. század
929.52(439)Móra *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3555486]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2014.
Binder, David (1931-)
   Fare well, Illyria / David Binder. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XV, 202 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-386-009-0 fűzött
Balkán - történelem - 20. század
949.7"19"
[AN 3556634]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2014.
Chakars, Melissa
   The socialist way of life in Siberia : transformation in Buryatia / Melissa Chakars. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XV, 296 p., [8] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 271-289.
ISBN 978-963-386-013-7 kötött
Burjátföld - Szovjetunió - történelem - 20. század
947 *** 957.15"19"
[AN 3556850]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2014.
Csörsz István (1942-)
   Viharjelzés : riportok 1956 katonáival / Csörsz István. - Budapest : Napkút K., 2014. - 214 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-424-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - oral history - interjú
943.9"1956"(047.53)
[AN 3555967]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2014.
Dindi István
   Nagytétény az 1940-es években : egy viharos évtized helytörténeti krónikája / Dindi István ; [közread. a] Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület, Nagytétényi Polgári Kör. - Budapest : Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyes. : Nagytétényi Polgári Kör, 2014. - 167 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-963-08-9064-9 fűzött
Nagytétény - helytörténet - második világháború - 1945 utáni időszak
943.9-2Nagytétény"194"
[AN 3555953]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2014.
Győri Kálmán (1938-)
   "...búcsú másnapján hajnalban 3 órakor, nótaszó mellett születtem" : egy monostorapáti család évszázadai : Győri Kálmán erdész önélet-vallomása / [riporter] Hangodi László. - Tapolca ; Monostorapáti : Győri K., 2014. - 112, [71] p. : ill. ; 21 cm
Gerinccím: Egy monostorapáti család évszázadai. - Bibliogr.: p. 59-60.
ISBN 978-963-08-8920-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Győri Kálmán (1938-)
magyar irodalom - memoár
929.52(439)Győri *** 894.511-94
[AN 3555349]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2014.
Hapák József (1945-2012)
   Tanúság hajléka / [fotók] Hapák József ; [szöveg] Szabadi István ; [kiad. Debrecen-nagytemplomi Református Egyházközség]. - Debrecen : Debrecen-nagytemplomi Ref. Egyházközs., 2014. - 72, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-0178-9 kötött
Magyarország - Debrecen - templom - művelődéstörténet - fényképalbum
930.85(439) *** 77.04(439)(092)Hapák_J. *** 726.54(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3556224]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2014.
   Jászszentlászló anno.. : a község története képekben a XIX. század végétől 1945-ig : die Geschichte der Gemeinde in Fotos vom Ende des XIX. Jahrhunderts bis 1945 / [írta és szerk. Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület] ; [... ford. Nagy Simon]. - Jászszentlászló : Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyes., 2014. - 292 p. : ill., részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-08-8678-9 kötött
Jászszentlászló - helytörténet - hétköznapi élet - fényképalbum
943.9-2Jászszentlászló(084.12)
[AN 3555680]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2014.
   Key concepts of Romanian history : alternative approaches to socio-political languages / ed. by Victor Neumann and Armin Heinen. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XII, 504 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-16-1 kötött
Románia - történelem - politikatörténet - történettudomány
949.8 *** 323(498) *** 930.1(498)
[AN 3556734]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2014.
Kovács Veres Tamás Gergely (1983-)
   Bolyok község históriája a török-kor első felében, 1526-1606 / Kovács-Veres Tamás Gergely. - Budapest : Agroinform, [2013]. - 91 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 72-77.
ISBN 978-963-502-964-8 fűzött
Bolyok - helytörténet - 16. század - 17. század - történelmi forrás
943.9-2Bolyok"15/16"(093)
[AN 3556394]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2014.
Kováts Dániel (1929-)
   Sárospatak ege alatt : esszék, tanulmányok / Kováts Dániel ; [kiad. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2014. - 584 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80035-1-3 kötött
Magyarország - Sárospatak - művelődéstörténet
930.85(439-2Sárospatak) *** 930.85(439)
[AN 3556543]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2014.
MacLeod, Elizabeth
A history of just about everything (magyar)
   Világtörténelmi felfedező : fontos események, meghatározó személyiségek, korszakalkotó találmányok / írták Elizabeth MacLeod és Frieda Wishinsky ; ill. Qin Leng ; [ford. Dobrás Zsófia]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 125 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-294-276-6 fűzött : 3790,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3556913]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2014.
   Magister historiae : válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból / szerk. Belucz Mónika [et al.]. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2014. - 195 p. ; 22 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-527-2 fűzött
Magyarország - Európa - történelem - magyar történelem - művelődéstörténet - középkor
943.9"10/14" *** 94"04/14" *** 930.85(439)"10/14" *** 930.85(4)"04/14"
[AN 3557366]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2014.
Miller, Burton Richard
   Rural unrest during the first Russian revolution : Kursk province, 1905-1906 / Burton Richard Miller. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XIV, 448 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, ISSN 2306-3637 ; 1.)
Bibliogr.: p. 389-427.
ISBN 978-615-5225-17-8 kötött
Kurszk-terület - Oroszország - történelem - forradalom - századforduló
947"1905/1906" *** 323.272(47)"1905"
[AN 3556821]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2014.
The moai of Easter Island (magyar)
   A Húsvét-sziget kőszobrai / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 13.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7823-1 kötött : 1290,- Ft
Húsvét-sziget - művelődéstörténet - rejtély
930.85(831.731) *** 001.94
[AN 3555717]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2014.
   Sarród 700 / szerk. Barcza Attila. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2013. - 339 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-18-4 fűzött : 2900,- Ft : 10 EUR
Sarród - helytörténet - elektronikus dokumentum
943.9-2Sarród
[AN 3556135]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2014.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Közös fényeink : lengyel - magyar történelmi és politikai írások / Konrad Sutarski ; Sutarski Szabolcs írásaival ; [ford. Józsa Péter, Sutarski Szabolcs, Szenyán Erzsébet]. - Budapest : Unicus, 2014. - 181, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5084-16-4 fűzött : 2520,- Ft
Magyarország - Lengyelország - magyar történelem - történelem - történelmi kapcsolat - politikatörténet - ezredforduló
943.9 *** 943.8 *** 32(439)"198/200"
[AN 3556371]
MARC

ANSEL
UTF-810659 /2014.
   A személyes történelem forrásai / [szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2014. - 291 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai I., Évkönyvek, ISSN 2064-5732 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-77-5 fűzött
hétköznapi élet - 19. század - 20. század - magyar történelem
943.9"18/19"
[AN 3555518]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2014.
   Városunk Őrbottyán, 2014 / [kiad. Őrbottyán Város Önkormányzata]. - [Őrbottyán] : Önkormányzat, [2014]. - 176 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Kötött
Őrbottyán - helytörténet - helyismeret
943.9-2Őrbottyán *** 908.439-2Őrbottyán
[AN 3557209]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2014.
Vermes Gábor (1933-2014)
   Hungarian culture and politics in the Habsburg Monarchy, 1711-1848 / Gábor Vermes. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - VIII, 388 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 343-379.
ISBN 978-963-386-019-9 kötött
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - művelődéstörténet - 18. század - reformkor
943.9"17/184" *** 323(439)"1711/1848" *** 930.85(439)"17/184"
[AN 3556842]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2014.
Vincze Sándor (1937-)
   A gáton túl és innen : történetek Tiszakerecsenyről / Vincze Sándor ; [a Tiszakerecsenyi Önkormányzat kiadása]. - Nyíregyháza ; [Tiszakerecseny] : Önkormányzat, 2014. - 146 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9971-0 fűzött
Tiszakerecseny - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz
943.9-2Tiszakerecseny *** 908.439-2Tiszakerecseny *** 39(=945.11)(439-2Tiszakerecseny)
[AN 3555100]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2014.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   Horthy / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., 2014. - 151 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-88959-9-8 kötött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - 20. század - magyar történelem - Horthy-korszak - fényképalbum
943.9(092)Horthy_M.(084.12) *** 943.9"191/194"(084.12)
[AN 3554922]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2014.
Zetényi-Csukás Ferenc (1969-)
   A kormányzó = The governor / Zetényi Csukás Ferenc. - Szeged : HK Hermanos K., cop. 2014. - 57 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80083-0-3 fűzött
Horthy Miklós (1868-1957)
Magyarország - államfő - magyar történelem - Horthy-korszak - 20. század
943.9(092)Horthy_M. *** 943.9"191/194"
[AN 3554918]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10665 /2014.
Apró Ferenc (1941-)
   Szeged útikönyv : [10 séta a városban] / Apró Ferenc, Péter László. - 3. átd., bőv. kiad. - Szeged : Grimm, 2014. - 252 p. : ill., színes, részben térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-9954-78-6 fűzött : 3990,- Ft
Szeged - útikönyv
914.39-2Szeged(036)
[AN 3555243]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2014.
B. Á. G.
   Teleírt hársfalevél / B. Á. G. - Budapest : Napkút K., 2014. - 95 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-263-414-2 kötött : 2490,- Ft
Széchenyi család
Nagycenk - helyismeret - családtörténet
908.439-2Nagycenk *** 929.52(439)Széchenyi
[AN 3555958]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2014.
Bennett, Lindsay
Prague (magyar)
   Prága / írta Lindsay Bennett ; átd. Jeroen van Marle ; [ford. Szalai Lilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 144 p. : ill., színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6574-3 fűzött : 1690,- Ft
Prága - útikönyv
914.371-2Praha(036)
[AN 3560100]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2014.
Elek Emil
   Folyók, tavak varázsa : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / Elek Emil. - Nyíregyháza : Los Lobos Del Rey Kft., [2014]. - 97, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0082-9 kötött
Tisza felső részének vidéke - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - helyismeret - fényképalbum
908.439(282.243.742)(084.12) *** 908.439.161(084.12) *** 77.04(439)(092)Elek_E.
[AN 3555090]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2014.
Farkas Zoltán
   Szlovákia / Farkas Zoltán és Sós Judit ; [rajzok Kemény Zsuzsa]. - Budapest : Jel-Kép Kft., 2014. - 327 p., [32] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 19 cm. - (Kelet - Nyugat útikönyvek, ISSN 2064-2083)
ISBN 978-615-5401-01-5 fűzött : 3990,- Ft
Szlovákia - útikönyv
914.376(036)
[AN 3555381]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2014.
Gostelow, Martin
Paris (magyar)
   Párizs / írta Martin Gostelow ; átd. Carine Tracanelli ; szerk. Jeffery Pike ; [ford. Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 144 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5542-3 fűzött : 1690,- Ft
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3560095]
MARC

ANSEL
UTF-810671 /2014.
Halász Péter (1939-)
   Hol ér véget a múlt...? : hat évtized a honismeret szolgálatában / Halász Péter ; [közread. a] Honismereti Szövetség. - Budapest : Honismereti Szövets., 2014. - 456 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-7688-9 kötött
helyismeret - magyar néprajz - magyarság - örökség
908.439 *** 39(=945.11) *** 316.347(=945.11)
[AN 3556306]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2014.
   Kárászi hunczutságok / [kiad. a Kárászért Egyesület]. - [Kárász] : Kárászért Egyes., 2014. - 79 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm + CD
melléklet címe: Völgységi dallamok
ISBN 978-963-08-9779-2 kötött
Kárász (Baranya megye) - helytörténet - helyismeret - anekdota - auditív dokumentum
908.439-2Kárász(0:82-36) *** 943.9-2Kárász(0:82-36)
[AN 3557302]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2014.
Kertai Lászlóné
   Emlékképek Rábapatonáról : [Kertai Lászlóné és a Rábapatonai Honismereti Szakkör gyűjtéséből] / [kiad. Rábapatona Község Önkormányzata]. - Rábapatona : Önkormányzat, 2014. - 149 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9255-1 kötött
Rábapatona - helyismeret - magyar néprajz
908.439-2Rábapatona *** 39(=945.11)(439-2Rábapatona)
[AN 3556079]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2014.
   Mezőhegyes képes albuma / [szerk. és a képeket aláírással látta el Hollós László] ; [... fotóit kész. Makai Judit és Novák Pál] ; [a város történetét írta Balanyi Miklós]. - Mezőhegyes : [Önkormányzat], 2014. - 126, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. Mezőhegyes Város Önkormányzata. - A bev. angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 19.
ISBN 963-03-6124-8 kötött
Mezőhegyes - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mezőhegyes(084.12)
[AN 3561068]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2014.
   A mi városunk : magyarországi egyetemista és főiskolás hallgatók külhoni tanulmányi kirándulásai / [főszerk. Szabó Pál Csaba] ; [kiad. a Trianon Múzeum Alapítvány]. - [Várpalota] : Trianon Múz. Alapítvány, 2013. - 592 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-89725-2-1 fűzött
Közép-Európa - helyismeret
908.4-11
[AN 3558475]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2014.
Nyholm, Per (1943-)
Europæerne (magyar)
   Európaiak : utazás Európa emlékezetébe / Per Nyholm ; Carsten Ingemann fotóival ; [ford. Simoncsics Péter]. - Budapest : Mérték, 2014. - 647 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 634-639.
ISBN 978-615-5113-66-6 fűzött
Európa - helyismeret - művelődéstörténet - kultúratörténet
908.4 *** 930.85(4)
[AN 3556248]
MARC

ANSEL
UTF-810677 /2014.
Sco
Krakow (magyar)
   Krakkó / írta Sco ; ... fotográfus Gregory Wrona ; [ford. Karsai Judit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 144 p. : ill., főként színes ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-5754-0 fűzött : 1690,- Ft
Krakkó - útikönyv
914.38-2Kraków(036)
[AN 3560109]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2014.
Szánthó Györgyné
   Hidak a Ráckevei-Duna térségéhez : egy kis gasztronómiával fűszerezve / írta és összeáll. Szánthó Györgyné. - [Ráckeve] : Sophia Nostra, 2014. - 223 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-218.
ISBN 978-963-08-9508-8 fűzött
Ráckevei kistérség - helyismeret - ételspecialitás - szakácskönyv
908.439.153 *** 641.568(439.153)(083.12)
[AN 3557279]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2014.
Szilassi Péter (1969-)
   Ami a bulvárhírekből kimaradt.. : Etiópia geográfus szemmel / Szilassi Péter. - Budapest : Panoráma, 2014. - 207 p. : ill., főként színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 199-200.
ISBN 978-963-243-958-7 kötött : 3600,- Ft
Etiópia - helyismeret - útleírás
908.63(0:82-992)
[AN 3557167]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2014.
   Tordas / Bödő István [et al.]. - Székesfehérvár : Tordas : MNL Fejér M. Lvt., 2014. - 285 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára közleményei, ISSN 2064-9118 ; 34.)
Bibliogr.: p. 264-270.
ISBN 978-963-7233-42-5 kötött
Tordas - helyismeret
908.439-2Tordas
[AN 3555855]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10681 /2014.
   2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről / [kész. ... a Rendőrség Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósága megrendelésére]. - [Budapest] : Rendőrség Központi GEI, 2013. - 173 p. ; 21 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3556986]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2014.
   Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai : a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a Europe Direct Szeged tudományos előadóülése : Szeged, 2013. május 9. / szerk. Antal Tamás, Papp Tekla. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2013. - 132 p. ; 24 cm. - (Lectiones iuridicae, ISSN 2062-5588 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5300-15-8 fűzött
Magyarország - Európai Unió - emberi jogok védelme - emberi jog - összehasonlító jog
342.57.08(439) *** 342.57.08(4-62) *** 342.7(439) *** 342.7(4-62) *** 340.5
[AN 3555355]
MARC

ANSEL
UTF-810683 /2014.
   Az aranykor polgármestere : Kada Elek és Kecskemét / [... írta és szerk. ifj. Gyergyádesz László, Somogyvári Ágnes, Székelyné Kőrösi Ilona] ; [... kiad. a ... Katona József Múzeum]. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2013. - 47 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Megj. a Kecskeméten, 2013. jún. 21-én megnyitott azonos című kiállítás alkalmából. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. [48].
ISBN 978-963-9815-31-5 fűzött
Kada Elek (1852-1913)
Kecskemét - polgármester - helytörténet - 19. század - 20. század
352.075.31(439-2Kecskemét)(092)Kada_E. *** 943.9-2Kecskemét"189/191"
[AN 3555493]
MARC

ANSEL
UTF-810684 /2014.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 372 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 978-615-5376-36-8 fűzött : 5980,- Ft
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3561136]
MARC

ANSEL
UTF-810685 /2014.
   Bevezetés az alkotmányjogba : az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei / szerk. Trócsányi László és Schanda Balázs Csink Lóránt közreműködésével. - 3. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 489 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. aug. 1. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-253-5 fűzött : 3750,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - egyetemi tankönyv
342.4(439)(075.8)
[AN 3561048]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2014.
   Büntető törvénykönyv : 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről : 2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról : kivonat : 2014. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 170 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. aug. 29.
ISBN 978-615-5499-00-5 fűzött : 1100,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3561028]
MARC

ANSEL
UTF-810687 /2014.
   Büntetőeljárás : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : 2014. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 223 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. szept. 2.
ISBN 978-615-5499-01-2 fűzött : 1250,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3561039]
MARC

ANSEL
UTF-810688 /2014.
Csere Péter (1956-)
   Hasfelmetsző Jack : egy sorozatgyilkos fantomképe / Csere Péter. - Budapest : Unicus Műhely, 2014. - 279 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5084-14-0 fűzött : 3360,- Ft
Nagy-Britannia - híres bűneset - gyilkosság - 19. század
343.91.9(410)"188" *** 343.611(410)"188"
[AN 3556225]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2014.
   Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében / szerk. Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktorandusz tanulmányok, ISSN 2064-4078 ; 3.)
A Budapesten, 2014. márc. 14-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-195-2 fűzött
Magyarország - Európai Unió - magánjog - jogharmonizáció
347(439) *** 347(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3557308]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2014.
Gyulavári Tamás (1969-)
   A szürke állomány : gazdaságilag függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglalkoztatás határán / Gyulavári Tamás. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 332 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Jogtudományi monográfiák, ISSN 2061-5191 ; 6.)
Bibliogr.: p. 291-326.
ISBN 978-963-308-191-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - munkajog - munkaviszony - jogharmonizáció
349.2(439) *** 331.102(439) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3557307]
MARC

ANSEL
UTF-810691 /2014.
Herke Csongor (1971-)
   Büntető eljárásjog / Herke Csongor. - 5. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 388 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2014. márc. 31.
ISBN 978-615-5376-33-7 fűzött : 6480,- Ft
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog
343.1(439)
[AN 3561112]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2014.
   Magyar állam- és jogtörténet / Barna Attila [et al.] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 664 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-90-0 kötött
államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
34(439)(091)(075.8) *** 342(439)(091)(075.8)
[AN 3557185]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2014.
   Modellkísérletek a közigazgatás fejlesztésében : az ún. "pilot projektek" határai elméletben és gyakorlatban / szerk. Gerencsér Balázs Szabolcs. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2013. - 351 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 19.)
A Budapesten, 2013. nov. 12-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-135-8 fűzött
közigazgatási jog - közigazgatás - fejlesztés - modellkísérlet - nemzetközi jog
342.9(100) *** 35 *** 341
[AN 3557310]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2014.
   A munka törvénykönyve : 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről kiegészítve a 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) vonatkozó részeivel : 2014. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 90 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. szept. 25.
ISBN 978-615-5499-03-6 fűzött : 800,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3560958]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2014.
   Pénzügyi jog / szerk. Halustyik Anna. - Budapest : Pázmány Press, 2013-2014. - 3 db ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
ISBN 978-963-308-097-9 fűzött
Magyarország - pénzügyi jog - pénzügy - egyetemi tankönyv
34:336(439)(075.8) *** 336(439)(075.8)
[AN 3470114]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2014. - 397 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-096-2 fűzött
[AN 3557438] MARC

ANSEL
UTF-810696 /2014.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2014. szeptember 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 169 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. szept. 8.
ISBN 978-615-5175-99-2 fűzött : 1100,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3561041]
MARC

ANSEL
UTF-810697 /2014.
Raffai Katalin (1967-)
   A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban / Raffai Katalin. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 107 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések, ISSN 2064-1907 ; 10.)
Bibliogr.: p. 103-107.
ISBN 978-963-308-197-6 fűzött
Magyarország - választottbíróság - kereskedelem - nemzetközi jog
341.63 *** 347.918(439) *** 347.999(439)
[AN 3557315]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2014.
   Ratio iuris : szövegek a természetjogi gondolkodás tanulmányozásához / szerk. Paksy Máté, Tattay Szilárd. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 258 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-202-7 fűzött
jogfilozófia - természetjog
34.01 *** 340.122
[AN 3557322]
MARC

ANSEL
UTF-810699 /2014.
   Szent István király intelmei és törvényei / [ford. Bollók János ... és Kristó Gyula ...]. - 6. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 67 p. ; 18 cm. - (Szent István könyvek, ISSN 1585-6186)
Bibliogr.
ISBN 978-963-361-488-4 kötött : 800,- Ft
Magyarország - államalapítás - középkori latin irodalom - államelmélet - 11. század - törvény
34(439)"10"(094) *** 871-84(439)=945.11 *** 321.01(0:82-84)
[AN 3559947]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2014.
Tattay Levente (1943-)
   A szellemi alkotások jogvédelme az Európai Unióban / Tattay Levente. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 416 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei, ISSN 2062-0837)
Bibliogr.: p. 403-416.
ISBN 978-963-308-201-0 fűzött
Európai Unió - szerzői jog - szellemi tulajdon
347.77/.78(4-62)
[AN 3557320]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10701 /2014.
Csák Zsófia (1947-)
   Az ostffyasszonyfai hadifogolytábor története, 1915-1918 / Csák Zsófia ; [kiad. Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető és Hadisírgondozó Közhasznú Egyesület ...]. - Bőv. átd. kiad. - [Ostffyasszonyfa] : Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temető és Hadisírgondozó Közhasznú Egyes., 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Az előszó olasz, orosz, román, német és angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 963-229-580-3 fűzött
Ostffyasszonyfa - fogolytábor - hadifogoly - első világháború
355.257.7(439-2Ostffyasszonyfa)"1915/1918"
[AN 3559965]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10702 /2014.
   ICT driven public service innovation : comparative approach focusing on Hungary / ed. András Nemeslaki ; [publ. by the] National University of Public Service Institute of International Studies. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service Inst. of Intern. Studies, 2014. - 208 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-89-4 fűzött
Magyarország - infokommunikáció - közszolgáltatás - önkormányzat - elektronikus ügyintézés - 21. század
659.2 *** 681.3.004.14 *** 352(439)"201" *** 338.465(439)"201" *** 35.077 *** 651
[AN 3557342]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2014.
   Informatio scientifica medicata 2014 : 2014. szeptember 24-26., Budapest, Balassi Intézet : programfüzet és előadás-kivonatok : conference schedule and abstracts / szervezők Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége. - [Budapest] : [SE], [2014]. - 30 p. : ill. színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9129-96-2 fűzött
információtudomány - orvostudomány - konferencia-kiadvány
659.2 *** 681.3.016 *** 61 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3557041]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2014.
   A katasztrófavédelem vezetési módszertani kézikönyve / [szerk. Schweickhardt Gotthilf] ; [... a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság együttműködésében jelent meg]. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2014. - 357 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 355-357.
ISBN 978-615-5305-79-5 fűzött
Magyarország - vezetés - katasztrófavédelem
65.012.4 *** 614.8(439) *** 355.58(439)
[AN 3557290]
MARC

ANSEL
UTF-810705 /2014.
Nagy Valéria (1978-)
   Kockázatalapú szemlélet az iparban = Risk based inspection in the industry / Nagy Valéria ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Műszaki Intézet]. - Szeged : SZTE MK Műszaki Int., 2013. - 207 p. : ill. ; 30 cm
A borítón számozási adatként: Vol. VII. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-290-6 fűzött
kockázatmenedzsment - ipar
65.012.8 *** 338.45
[AN 3555573]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10706 /2014.
Boros Imre (1947-)
   Árulkodó háttérképek pénzügyekről / Boros Imre. - Budapest : Kairosz, 2014. - 323 p. ; 19 cm. - (...és mégis élünk!, ISSN 1788-7682 ; 17.)
ISBN 978-963-662-684-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdaság - bankügy - pénzügy - ezredforduló - dialógus
336.7(439)"198/201"(0:82-83) *** 338.2(439)"198/201"(0:82-83)
[AN 3556259]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2014.
   Deficit and debt in transition : the political economy of public finances in Central and Eastern Europe / ed. by István Benczes. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - 226 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-058-8 kötött
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaságpolitika - pénzügy - államháztartás - ezredforduló
338.2(4-11)"199/200" *** 336.7(4-11)"199/200" *** 336.1/.5(4-11)"199/200"
[AN 3556666]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2014.
   European economic and monetary integration / Marján Attila ed. ; [publ. by the] National University of Public Service Institute of International Studies. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service Inst. of Intern. Studies, 2014. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-272.
ISBN 978-615-5305-69-6 fűzött
gazdasági integráció - európai integráció
339.923(4-62) *** 339.738(4-62)
[AN 3557338]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2014.
   Fejlesztési stratégiák, finanszírozási alternatívák / szerk. Katona Klára, Schlett András. - Budapest : Pázmány Press, 2014. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Heller Farkas könyvek, ISSN 2064-681X ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-194-5 fűzött
Európai Unió - Magyarország - válságmenedzselés - gazdasági válság - tőkemozgás - vidékfejlesztés - mezőgazdaság - pénzügyi támogatás
339.727(4-62) *** 338.124.4(4-62)"200/201" *** 332.1(439)"200/201" *** 338.43(439)"200/201" *** 338.246.027(4-62)"200/201"
[AN 3557312]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2014.
   Free market in its twenties : modern business decision making in Central and Eastern Europe / ed. by Maciej Kisilowski. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XII, 262 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-044-1 kötött
Kelet-Európa - Közép-Európa - kapitalista gazdaság - ezredforduló - 21. század - üzleti élet
658.1(4-11)"199/20" *** 330.342.14(4-11)"199/20"
[AN 3556735]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2014.
Győrffy Dóra
   Institutional trust and economic policy : lessons from the history of the Euro / Dóra Győrffy. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XV, 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-216.
ISBN 978-615-5225-22-2 kötött
Európai Unió - gazdaságpolitika - pénzrendszer - euró
336.744(4-62) *** 338.2(4-62)
[AN 3556617]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2014.
Kõll, Anu Mai (1946-)
   The village and the class war : anti-kulak campaign in Estonia / Anu Mai Kõll. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2013. - XII, 283 p. : ill. ; 24 cm. - (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, ISSN 2306-3637 ; 2.)
Bibliogr.: p. 273-280.
ISBN 978-615-5225-14-7 kötött
Észtország - kollektivizálás - mezőgazdaság - kulák - állami terror - 1945 utáni időszak
332.264.4(474.2)"194" *** 338.43(474.2)"194" *** 323.282(474.2)"194"
[AN 3556951]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2014.
Korányi G. Tamás (1960-)
   Sztellázs-ügylet ultimóra : a Budapesti Áru- és Értéktőzsde története, 1864-1948 / Korányi G. Tamás. - Budapest : BÉT, 2014. - 192, XVI p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-190.
ISBN 978-963-08-9308-4 kötött
Budapesti Áru- és Értéktőzsde
Budapest - tőzsde - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század
336.76(439-2Bp.)"186/194"
[AN 3557078]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2014.
Közlekedéstudományi Hallgatói és PhD konferencia (4.) (2014) (Budapest)
   4. Közlekedéstudományi Hallgatói és PhD Konferencia [elektronikus dok.] : Budapest, 2014. 06. 25. : konferencia kiadvány / szerk. Tóth János, Válóczi Dénes, Esztergár-Kiss Domokos ; [rend.,] kiad. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - [Budapest] : BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazd. Tansz., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130650. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-131-2
közlekedésügy - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
338.47 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3560434]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2014.
Péli László
   Növekedési pólusok főbb regionális gazdaságtani összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon / Péli László. - Budapest : Agroinform, 2013. - 166 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Szent István Egyetem Gazdálkodási és Szervezéstudományok Doktori Iskola ökonómiai tanulmányai, ISSN 1789-2295 ; 9.)
Bibliogr.: p. 147-156. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-502-970-9 kötött
Magyarország - regionális gazdaság - területfejlesztés - gazdasági növekedés - területi elemzés - ezredforduló
332.1(439) *** 711.1(439)"200" *** 330.35(439)"200"
[AN 3556381]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2014.
Sándorné Új Éva
   Adózási ismeretek alkalmazása II : példatár mérlegképes könyvelők részére / Sándorné Új Éva ; [kiad. a] Penta Unió. - Pécs : Penta Unió, 2014. - 213 p. ; 23 cm + mell.
ISBN 978-615-5249-20-4 fűzött
Magyarország - adózás - példatár
336.2(439)(076)
[AN 3560183]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2014.
Szunomár Ágnes
   Chinese outward FDI in Europe and the Central and Eastern European region within a global context [elektronikus dok.] / authors Ágnes Szunomár, Zsuzsánna Bidermann. - Szöveg (pdf : 842 KB). - Budapest : Inst. of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2014. - (Working papers / Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, ISSN 1215-5241 ; 207.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130488. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-301-611-4
Kína - Európai Unió - Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdasági kapcsolat - tőkebefektetés - elektronikus dokumentum
338(510)(4-62) *** 658.152(510)(4-11) *** 330.322(510)(4-11)
[AN 3557354]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2014.
   Understanding the crash : the financial crisis of 2008 : causes, consequences, cures / ed. by Gerald Frost ; publ. by the Danube Institute. - Budapest : Danube Inst., 2014. - 94 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 14-15-én "The financial crisis of 2008 : causes, consequences, cures" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-86217-1-9 fűzött : 3300,- Ft : 15 USD
gazdasági válság - pénzügyi válság - ezredforduló
338.124.4(100)"2008" *** 336.74
[AN 3557201]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2014.
   Válságban az Európai Unió / szerk. Láncos Petra Lea. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 249 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 24.)
A Budapesten, 2012. máj. 7-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-192-1 fűzött
Európai Unió - gazdasági válság - politika - európai integráció - 21. század
338.2(4-62)"200/201" *** 338.124.4(100)"200/201" *** 327.39(4-62)"200/201" *** 339.923(4-62)"200/201"
[AN 3557317]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2014.
Vámosi Tamás (1975-)
   Women [elektronikus dok.] : nők a munkaerőpiacon és a munka világában / Vámosi Tamás ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Szöveg (pdf : 2.8 MB). - Pécs : PTE FEEK, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130644. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-634-7
Magyarország - nők a társadalomban - munkaerőpiac - humánerőforrás-menedzsment - szervezeti kultúra - elektronikus dokumentum
658.3 *** 331.5-055.2
[AN 3560373]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10721 /2014.
Ladányi András (1945-)
   Rokkantprés / Ladányi András ; [kiad. a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány]. - Dorog : Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, 2014. - 294, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9639-9 fűzött
Magyarország - bányász - szénbányászat - nyugdíjügy - rokkantnyugdíj/segély - interjú
369.254.2(439) *** 622.33(439)(092)(047.53)
[AN 3555108]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10722 /2014.
Bacevic, Jana
   From class to identity : the politics of education reform[!reforms] in former Yugoslavia / Jana Bacevic. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XIII, 235 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 215-229.
ISBN 978-615-5225-72-7 kötött
Jugoszlávia - Nyugat-Balkán - oktatáspolitika - oktatási reform - 20. század - ezredforduló
37.014.5(497.1)"196/199" *** 37.014.5(497-15)"199/200"
[AN 3556660]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2014.
   Dögészek a Filoszterben / [szerk. Benyó Krisztián és Horváth László] ; [közread. az] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-26-4 fűzött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - természettudomány
378.187.5(439-2Bp.) *** 5
[AN 3557405]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2014.
   A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon / [kiad. a Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2014. - 2 db : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - mobilitás
378(439)
[AN 3557390]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 155 p.
[AN 3557394] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 148 p.
[AN 3557396] MARC

ANSEL
UTF-810725 /2014.
   "In caritate perficias" : a keresztény nevelés mint társadalmi érték / szerk. Fehér Ágota, Fülöpné Erdő Mária, Mészáros László ; [... kiad. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ...]. - Vác : AVKF, 2014. - 302 p. ; 24 cm
A Vácott, 2014. ápr. 25-26-án azonos címmel rendezett konferencia előadásösszefoglalói és válogatott előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7306-54-9 fűzött
pedagógia - vallásos nevelés - kereszténység - konferencia-kiadvány
37.017.93 *** 23/28 *** 061.3(439-2Vác)
[AN 3556271]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2014.
   Informatika a felsőoktatásban 2014 [elektronikus dok.] : Debrecen, 2014. augusztus 27-29. / szerk. Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné ; [rend., közread. a] Debreceni Egyetem Informatikai Kar. - Szöveg. - Debrecen : DE Informatikai Kar, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-473-712-4
felsőoktatás - informatika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
378 *** 681.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3556583]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2014.
Sebő József (1957-)
   A katedra túloldalán : fiatal pedagógusok füveskönyve / Sebő József ; [... grafikáit Szűcs Édua kész.]. - Újrany. - Budapest : Új Ember, cop. 2014. - 285 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9674-35-6 fűzött
pedagógus - pedagógiai munka - módszertan
371.321 *** 371.3
[AN 3561187]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2014.
   A Szilády Áron Református Gimnázium 350 éve : [1664-2014] / [szerk. Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Kiskunhalasi Református Kollégium, 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Halasi albumok, ISSN 1786-965X ; 15.)
ISBN 978-963-12-0033-1 kötött
Szilády Áron Református Gimnázium (Kiskunhalas)
Kiskunhalas - gimnázium - egyházi iskola - iskolatörténet
373.54(439-2Kiskunhalas)(091)
[AN 3554930]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2014.
   A természet jeles ünnepei / [kiad. Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium]. - Szombathely : Brenner J. Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Kollégium, 2014-. - ill., részben színes ; 30 cm
óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
37.033(072) *** 372.3(072)
[AN 3555765]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A víz világnapja. - 2014. - [28] p.
Bibliogr.: p. [27].
ISBN 978-963-08-9035-9 fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072)
[AN 3555777] MARC

ANSEL
UTF-810730 /2014.
   Vezetőképző : Veszprém, 2014. július 8-11. / [... szerk. Kiss Edina] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat. - Budapest : ELTE HÖK, 2014. - 72 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - diákönkormányzat - felsőoktatás - vezetőképzés - 21. század - konferencia-kiadvány
378.183(439)"201" *** 65.012.4 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3557435]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10731 /2014.
Behringer, Wolfgang
Kulturgeschichte des Sports (magyar)
   A sport kultúrtörténete : az ókori olimpiáktól napjainkig / Wolfgang Behringer ; [ford. Győri László]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 514 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 445-495.
ISBN 978-963-13-6235-0 fűzött : 4500,- Ft
olimpia - sporttörténet - művelődéstörténet
796(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3555596]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2014.
Darabos Tamás Zoltán
   Csomók és kötések / Darabos Tamás Zoltán. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-9677-45-6 fűzött
horgászat - csomózás
799.1 *** 679.725.58
[AN 3560161]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2014.
Hencsei Pál (1939-)
   Újpesti olimpikonok / Hencsei Pál, Fericsán Kálmán ; [közread.] Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata. - Budapest-Újpest : Önkormányzat, 2014. - 420 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-9693-1 kötött
Budapest. 4. kerület - olimpikon - életrajzi lexikon
796.032(439-2Bp.IV.)(031)
[AN 3557269]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2014.
   Ifjúság, egészség, sport : a sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében / Szmodis Márta [et al.]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2014. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 11.)
Bibliogr.: p. 118-124.
ISBN 978-615-5187-05-6 fűzött
Magyarország - sport - egészség - ifjúság - 21. század - statisztikai adatközlés
796(439)"200/201"(083.41) *** 613(439)"200/201"(083.41) *** 316.346.3-053.6(439)"200/201"(083.41)
[AN 3556162]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2014.
Jakab Vilmos (1952-)
   A sztárok árnyékában : "az ismeretlen keresése" / Jakab Vilmos. - Budapest : Szerző, 2013. - 215 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7847-0 kötött
Egyesült Államok - sportoló - ökölvívás - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - memoár
796.83(73)(=945.11)(092)Jakab_V.(0:82-94)
[AN 3556293]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2014.
Kapa Mátyás
   A történelem legérdekesebb focimeccsei / Kapa Mátyás, Marcinkovics Sára ; [graf. Kalamár Zuárd]. - Budapest : Historycum, 2014. - 115 p. : ill. ; 24 cm. - (Kuriózum ; 3.)
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-80051-0-4 fűzött : 1450,- Ft
sporttörténet - labdarúgás
796.332(100)(091)
[AN 3557068]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2014.
Margitay Richárd
   Az El Clásico, és ami mögötte van : [Barcelona - Real Madrid] / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Aba Kvk., 2014. - 111 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5033-01-8 fűzött : 1290,- Ft
Barcelona Football Club
Real Madrid Club de Fútbol
Barcelona (Spanyolország) - Madrid - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - 20. század - ezredforduló
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 796.332(460-2Barcelona)Barcelona(091) *** 061.2(460)
[AN 3555763]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2014.
Matusz Gyula (1945-)
   Éber kómában a magyar foci / Matusz Gyula. - [Százhalombatta] : Matusz Gy., cop. 2014. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9624-5 fűzött
Magyarország - labdarúgó - edző - játékvezető - sportvezető - labdarúgás - 20. század - 21. század - interjú
796.332(439)(092)(047.53) *** 796.332.071.4(439)(092)(047.53) *** 796.332.072.4(439)(092)(047.53)
[AN 3554803]
MARC

ANSEL
UTF-810739 /2014.
Molnár Angéla
   Újabb 10 év a vasutas természetjárás történetében, 2003-2012 / Molnár Angéla, Rósa László ; kiad. a Vasutas Természetjárók Szövetsége. - [Budapest] : VTSZ, [2014]. - 142 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9781-5 fűzött
Vasutas Természetjárók Szövetsége
Magyarország - természetjárás - gyalogtúra - egyesület
796.5(439) *** 061.2(439)
[AN 3555996]
MARC

ANSEL
UTF-810740 /2014.
Nagy Róbert
   Feederbotos horgászat / Nagy Róbert. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-9677-36-4 fűzött
horgászat
799.1
[AN 3560144]
MARC

ANSEL
UTF-810741 /2014.
Nagy Róbert
   Method forradalom! : bedobás, kapás, fárasztás - sokszor egymás után. - [Budapest] : Műszaki Kvk., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerzők Nagy Róbert, Nagy Zoltán Lajos, Oláh Zoltán
ISBN 978-963-16-4641-2 fűzött
horgászat - horgászcikk
799.1 *** 685.6
[AN 3555881]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2014.
Németh Nyiba Sándor (1957-)
   Nyibaizmus : ne szégyelld, hogy van lelked : Németh Nyiba Sándor versei : interjúk élő legendákkal, őskövületekkel / Németh Nyiba Sándor. - [Budapest] : [Németh S.], 2014. - 399, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8134-0 kötött
Magyarország - sportoló - zenész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár - interjú - vers
796(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.7(439)(092)(047.53) *** 894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3556023]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2014.
Pocsai Krisztián
   Őszi pecázás / Pocsai Krisztián. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-251-551-9 fűzött
 (hibás ISBN 963-251-551-9)
horgászat
799.1
[AN 3560136]
MARC

ANSEL
UTF-810744 /2014.
Varga Ervin
   Kezdő fogások / Varga Ervin ; [ill. Matheika Gábor]. - Újrany. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-9677-37-1 fűzött
horgászat
799.1
[AN 3560162]
MARC

ANSEL
UTF-810745 /2014.
Wein, Horst
Funiño (magyar)
   Funiño : egy csodálatos játék gyerekeknek : a legújabb minifutball 4 kapuval, a kreativitás és a játékintelligencia feltárására és fejlesztésére : Horst Wein teljes fejlesztési programja fiatal játékosok számára 7-9 éves korig / [ford. Hasulyó István] ; [kiad. Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, cop. 2013. - 122 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89675-2-7 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015
[AN 3557138]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2014.
Zdeborsky György (1944-)
   Big five : afrikai vadászkalandjaim / Zdeborsky György. - [Budapest] : Verecke Invest Kft., 2013. - 239 p. : ill., színes ; 22 cm
Gerinccím: A nagy ötös
Kötött
Afrika - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(6)(0:82-94)
[AN 3555727]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10747 /2014.
Aatoth, Franyo (1954-)
   Újabb munkák = Recent works = Oevres récentes = Phlngānľālud / Franyo Aatoth ; [közread. a] Várfok Galéria. - Budapest : Várfok Galéria, cop. 2014. - 126 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5323-03-4 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Aatoth,_F.
[AN 3556818]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2014.
Bátki György (1912-2005)
   Túlszárnyalás : munkaszolgálatos rajzok, Ukrajna : [2B Galéria, 2014. július 8 - augusztus 1.] = Transcendence : drawings from forced labor camp, Ukraine, 1942-1943 / Bátki György ; [szerk. ... John Batki] ; [... kiad. a ... 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány]. - [Budapest] : 2B Kult. és Műv. Alapítvány, cop. 2014. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A kiállítást Budapesten rendezték
ISBN 978-963-89739-3-1 fűzött
Egyesült Államok - grafikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - munkaszolgálat - rajz - kiállítási katalógus
741(73)(=945.11)(092)Bátki_Gy. *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 355.253.7(439)"1939/1945"(084.1)
[AN 3556318]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2014.
Csók István (1865-1961)
   Csók István (1865-1916) festészete : bálványok és démonok / [szerk. Gärtner Petra, Király Erzsébet]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - 489 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. A. sorozat, ISSN 1216-7967 ; 45.)
Kész. a 2011-2012-ben rendezett kiállítások anyaga alapján. - Bibliogr.: p. 485-488. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9279-92-6 fűzött : 7350,- Ft
Csók István (1865-1961)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Csók_I.
[AN 3555119]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2014.
Csupor István (1952-)
   A miskakancsó = The Miska jug / Csupor István, Füvessy Anikó. - Budapest : Néprajzi Múz., 2014. - 160 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 20.)
Bibliogr.: p. 157-158.
ISBN 978-963-9540-90-3 fűzött
Alföld - népi kerámia - kancsó - múzeumi katalógus
738.031.4(439.14) *** 39(=945.11)(439.14) *** 069(439-2Bp.)NM
[AN 3557446]
MARC

ANSEL
UTF-810751 /2014.
   A gödöllői királyi kastély = The royal palace of Gödöllő = Das königliche Schloss von Gödöllő = Le château royal de Gödöllő / [kiad. a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.]. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 15x24 cm
ISBN 978-963-87853-7-4 fűzött
Gödöllő - kastély - múzeum - útmutató
728.82(439-2Gödöllő)(036) *** 069(439-2Gödöllő)(036)
[AN 3557230]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2014.
Gyergyádesz László (1972-)
   Tóth Menyhért, 1904-1980 / ifj. Gyergyádesz László ; [ford. ... Baloghné Poór Györgyi] ; [közread. a] ... Katona József Múzeum. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2014. - 80 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9815-33-9 kötött
Tóth Menyhért (1904-1980)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Tóth_M.
[AN 3555588]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2014.
Győrffy Ákos (1976-)
   Álomvölgy : az üresség felfedezése = Landslides : exploring the void / Győrffy Ákos szövegeivel ; Vancsó Zoltán fotóival. - [Budapest] : Vancsó Z., cop. 2013. - 127 p. : ill., színes ; 16x23 cm
Számozott példány: 500
ISBN 978-963-89871-1-2 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - próza - kétnyelvű dokumentum
77.04(439)(092)Vancsó_Z. *** 894.511-3.02=945.11
[AN 3555388]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2014.
   Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében : megőrzött kulturális értékeink a holokauszt után : Kecskeméten született, alkotott, a városban őrzik műveit, vagy az itteni gyűjtőtáborból küldte el az utolsó sorait... : ... Katona József Múzeum, 2014. április 10 - július 27. = Kecskemét and the Hungarian Jewish fine art in the first half of the 20th century : our preserved Jewish cultural heritage after the Holocaust : was born or worked in Kecskemét, his works were preserved in the town, or sent his last lines from the local relocation camp... : Katona József Museum of Kecskemét, 10th April - 27th July 2014 / ... írta és szerk. Gyergyádesz László. - [Kecskemét] : Katona J. Múz., [2014]. - 103 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9815-34-6 kötött
Magyarország - Kecskemét - építészettörténet - zsidóság - festészet - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
72(439-2Kecskemét)(=924)"190/191" *** 75(=924)(439)"18/19" *** 061.4(439-2Kecskemét)
[AN 3555532]
MARC

ANSEL
UTF-810755 /2014.
   Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium épületrekonstrukció, 2013-2014 / [szöveg Bánáti Béla] ; [képek Burger Zsolt, Vass Zoltán]. - [Budapest] : Nemz. Közszolgálati és Tankvk., 2014. - [40] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5344-03-9 fűzött
Budapest - középület - közigazgatás - igazságügyi minisztérium
725.121(439-2Bp.)
[AN 3556824]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2014.
   A legjobb Szigetszentmiklósról / [... szerk. ... Kőszegi János, Szemadám Görgy] ; [kiad. ... Patak Képzőművészeti Egyesület]. - Szigetszentmiklós : Patak Képzőműv. Egyes., 2014. - 124 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. tanulmányok és a képaláírások angol nyelven is
ISBN 978-963-87353-4-8 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - Szigetszentmiklós - képzőművészet - fesztivál - ezredforduló - 21. század
73/76(439)"199/201" *** 061.7(439-2Szigetszentmiklós)"199/201"
[AN 3557210]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2014.
Matzon Ákos (1945-)
   Vonal és hasáb / Matzon Ákos. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 20.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-06-0 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Matzon_Á.
[AN 3556857]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2014.
Melcher Mihály (1953-)
   Bentről befelé / Melcher Mihály. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 63 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 19.)
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 62-63.
ISBN 978-615-5456-08-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Melcher_M.
[AN 3556849]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2014.
Nemes Péter (1979-)
   Amerigo Tot : kutatások Itáliában / Nemes Péter ; [közread. a] Balassi Intézet. - [Budapest] : Balassi Int., [2014]. - 267 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 221-264.
Fűzött
Tot, Amerigo (1909-1984)
Olaszország - szobrász - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
73(45)(=945.11)(092)Tot,_A.
[AN 3554830]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2014.
Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé (4.) (2014) (Kecskemét)
   IV. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé : 2014, Kecskemét ... = 4th International Triennial of Silicate Arts / [a katalógust szerk. Kormos Emese és Steve Mattison] ; [rend., közread. a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány]. - Kecskemét : Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány, [2014]. - [100] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-9950-5 fűzött
kerámiaművészet - szobrászat - üvegművészet - 21. század - kiállítási katalógus
738(100)"201" *** 73(100)"201" *** 748(100)"201" *** 061.3(439-2Kecskemét)
[AN 3555406]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2014.
   Pannonhalmi Bencés Főapátság Apátsági Major Látogatóközpont : apátságtörténet, kiállításvezető, érdekességek / [... szerk. Virág Zsolt]. - Pannonhalma : Várkastély K., 2014. - 231 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 176-177. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-80028-0-6 fűzött
Apátsági Major Látogatóközpont (Pannonhalma)
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae. Pannonhalmi Főapátság
Pannonhalma - helyismeret - apátság - bencések
726.7(439-2Pannonhalma) *** 271.1(439-2Pannonhalma) *** 908.439-2Pannonhalma
[AN 3557189]
MARC

ANSEL
UTF-810762 /2014.
Podhorányi Zsolt
   Mesélő felvidéki kastélyok : mágnások a Felvidék középső és keleti részén / [írta, fényképezte ... Podhorányi Zsolt]. - Göd : Szobek Kv., 2014. - 256 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 239-244.
ISBN 978-963-89907-0-9 kötött : 6990,- Ft
Felvidék - kastély - helytörténet - művelődéstörténet - nemesség
728.82(439.22) *** 930.85(439.22) *** 943.922 *** 316.343.32(439.22)
[AN 3557263]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2014.
Solt András (1986-)
   Kísérlet = Experiment / [Solt András] ; [... a kiállítást rend. Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - [48] p. : ill., részben színes ; 14x23 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 334.)
A Székesfehérváron, 2013. jún. 22 - aug. 25. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-9279-99-5 fűzött
Magyarország - grafikus - 21. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Solt_A. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3555033]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2014.
Takács Péter
   Márton Béla festőművész élete és munkássága, 1913-2007 / Takács Péter ; [közread.] Százhalombatta Város Önkormányzata. - Százhalombatta : Önkormányzat, 2014. - 96 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-9497-5 kötött
Márton Béla (1913-2007)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Márton_B.
[AN 3554891]
MARC

ANSEL
UTF-810765 /2014.
   "...Újabb meglepetés... olvasóink részére!" : V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás : [Székesfehérvár ..., 2013. május 18 - október 27.] = "...A new surprise ... for our readers!" : Fifth International Artists' Book Exhibition : [Székesfehérvár ..., May 18 - October 27, 2013] / [... rend. ... Izinger Katalin, Kovalovszky Márta, Szűcs Erzsébet] ; [... szerk. ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2013. - 256 p. : ill., színes ; 17 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 333.)
Gerinccím: V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás = Fifth International Artists' Book Exhibition
ISBN 978-963-9279-97-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - művészkönyv - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 73/76(100)"200/201" *** 745.54 *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3555307]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2014.
Vancsó Zoltán (1972-)
   Between nothingness and eternity = Nemlét és örökkévalóság között / Zoltán Vancsó ; texts by Emil Cioran. - Budapest : Szerző, 2013. - 207 p. : ill., részben színes ; 24x30 cm
ISBN 978-963-89871-0-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Vancsó_Z. *** 908.100(084.12)
[AN 3555310]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10767 /2014.
   Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Moór Emánuel : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, ... Maczelka Noémi] ; [kiad. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2014. - 159 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden, 2013. okt. 7-8-án rendezett konferencia szerkesztett előadásaival. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-01-8 fűzött
Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Wagner, Richard (1813-1883)
Moór Emánuel (1863-1931)
Olaszország - Németország - Magyarország - zeneszerző - zongora - komolyzenei előadó - 19. század - 20. század
78.071.1(45)(092)Verdi,_G. *** 78.071.1(430)(092)Wagner,_R. *** 78.071.1(439)(092)Moór_E. *** 786.2.071.2(439)(092)Moór_E.
[AN 3555359]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10768 /2014.
Beke Sándor (1939-)
   Az égigérő fa alatt : Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde színrevitele az egri Gárdonyi Géza Színházban / Beke Sándor. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 198, [15] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5351-44-0 fűzött : 2000,- Ft
Vörösmarty Mihály (1800-1855). Csongor és Tünde
Eger - 21. század - magyar irodalom - színielőadás - drámai költemény
792.027.2(439)(092)Beke_S. *** 792(439-2Eger)"201" *** 894.511-121 *** 894.511-293
[AN 3556502]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2014.
   Pro patria : Sára 80 / [szerk. Pintér Judit] ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2014. - 515 p. : ill. ; 24 cm + DVD
A Budapesten, 2013. szept. 27-28-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.: p. 482-487.
ISBN 978-615-5464-04-1 kötött : 4900,- Ft
Sára Sándor (1933-)
Magyarország - filmrendező - 20. század - 21. század - audiovizuális dokumentum
791.43.071.1(439)(092)Sára_S.
[AN 3557224]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2014.
   Utazás a túlsó világba Schmidt Éva nyomán / [szerk. Halmy György] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 381, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-381-7 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Ázsia - sámánizmus - dokumentumfilm
791.43-92(439) *** 398.49(5)
[AN 3555857]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10771 /2014.
Anglais (magyar)
   Angol útiszótár / [ford. Cooper Eszter Virág]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Angol szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5991-9 fűzött : 1590,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3560087]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2014.
   Argumentor 3 : ten years of Facebook : proceedings of the Third International Conference on Argumentation and Rhetoric, held in Oradea ..., Romania, 4-6 September 2014 / eds. Gizela Horváth, Rozália Klára Bakó, Éva Biró-Kaszás. - Oradea : Partium Press ; Debrecen : Debrecen Univ. Press, 2014. - 495 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-445-5 fűzött
retorika - stilisztika - internet - közösségfejlesztés
801.73 *** 82.085 *** 681.324Internet *** 316.45
[AN 3556478]
MARC

ANSEL
UTF-810773 /2014.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : német alapfok : [B1] / Babári Ernő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 189, [2] p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-03-8 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3559876]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2014.
Babári Ernő (1951-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : német alapfok : [B1] / Babári Ernő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 135 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-04-5 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
803.0(079.1)=945.11
[AN 3559875]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2014.
Baumann Tímea (1983-)
   Miről van szó? : tematikus szókincsfejlesztő feladatgyűjtemény haladóknak 2. / Baumann Tímea ; [... kiad. ... Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ]. - [Pécs] : PTE ÁOK NOK, 2014. - 86 p. : ill. ; 30 cm
keretcím: MagyarOK
ISBN 978-963-642-635-4 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3555348]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2014.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező kisszótár : magyar - angol szójegyzékkel / Csordás Norbert. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2014. - [2], 446 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89663-3-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - értelmező szótár
801.323=20=945.11
[AN 3559935]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   1 hét alatt oroszul : nem csak turistáknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 47 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89812-9-5 fűzött : 2450,- Ft
orosz nyelv - társalgás - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11
[AN 3555132]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2014.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő tanácsok sikeres angol/német írásbeli nyelvvizsgákhoz : Origo, BME, ECL, IELTS, TELC, Zöld út, Euroexam, érettségi : [középfok] / Czifra Éva. - [Budapest] : Szerző, 2014. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89812-4-0 fűzött : 2750,- Ft
angol nyelv - német nyelv - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3555180]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2014.
   Fifteen years of research in text linguistics : the Officiana Textologica project / ed. by István Csűry. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2013. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-379-3 fűzött
szövegnyelvészet
801.73
[AN 3556172]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2014.
French (magyar)
   Francia útiszótár / [ford. Tittel Kinga]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Francia szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5990-2 fűzött : 1690,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 3560089]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2014.
German phrase book (magyar)
   Német útiszótár / [ford. Székely Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Német szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5990-2 fűzött : 1690,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=30=945.11 *** 801.323=945.11=30
[AN 3560092]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2014.
Italian phrase book & dictionary (magyar)
   Olasz útiszótár / [ford. Kézdy Beatrix]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Olasz szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-6576-7 fűzött : 1690,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=50 *** 801.323=50=945.11
[AN 3560018]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2014.
MacFarlane, Michael
   Robin Hood : angol - magyar szószedettel, szövegértést segítő feladatokkal : [A2-B1] / Michael MacFarlane ; [m. átd. Póczné Szemán Eszter]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 81, [2] p. : ill. ; 21 cm + CD. - (Short story, ISSN 2062-2929)
ISBN 978-963-261-134-1 fűzött : 1880,- Ft
angol nyelv - angol irodalom - elbeszélés - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=945.11 *** 820-32
[AN 3555189]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2014.
Simon Gábor
   Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása / Simon Gábor. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - 223 p. : ill. ; 24 cm. - (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 163.)
Bibliogr.: p. 213-220.
ISBN 978-615-5219-75-7 fűzött : 2940,- Ft
kognitív nyelvészet - verstan
800.1 *** 165.194 *** 82.01-1 *** 801.66
[AN 3556144]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2014.
Spanish phrase book (magyar)
   Spanyol útiszótár / [ford. Hargitai György]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 224 p. : ill. ; 15 cm. - (Berlitz útiszótár, ISSN 1416-4361)
Borítócím: Spanyol szavak és kifejezések
ISBN 978-963-09-5547-8 fűzött : 1690,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=60
[AN 3560035]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2014.
Tschirner, Erwin
Russisch nach Themen (magyar)
   Orosz szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd.] Szöginé Csiszár Ilona. - Szeged : Maxim, [2014]. - 232 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-396-3 fűzött : 2880,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 3555137]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2014.
Viczena Andrea
   1000 questions, 1000 answers : business English / Viczena Andrea, Szőke Andrea. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 275 p. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek. - Bibliogr.: p. 272-273.
ISBN 978-615-5200-28-1 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - üzleti élet - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 65
[AN 3559884]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2014.
Vida Enikő
   Le nouvel Allons-y / Vida Enikő ; [... alkotószerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2014-. - ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9357-91-4
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3559877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant : niveaux A1 et A2 = Francia nyelvkönyv kezdőknek : A1 és A2 szint. - Utánny. - 2014. - 240 p. + CD
ISBN 978-963-9357-92-1 fűzött : 3300,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
804.0(078)=945.11
[AN 3559883] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10789 /2014.
   Argumentor Műhely : érvelés és retorika konferencia kiadvány / Bakó Rozália Klára, Biró-Kaszás Éva, Horváth Gizella szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. ; Nagyvárad : Partium, 2014. - 200 p. : ill. ; 21 cm
A Nagyváradon, 2013. szept. 13-án rendezett konferencia előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-438-7 fűzött
retorika - következtetés - logika
82.085 *** 162
[AN 3556448]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2014.
   Fyllovolia : Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae nyolcadik országos konferenciáján elhangzott előadások / szerk. Adorjáni Zsolt ; [közread. az] Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete. - Piliscsaba : Avicenna Közel-Kelet Kut. Int., 2013. - 161 p. ; 21 cm
A Piliscsabán, 2013. május 30-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5343-02-5 fűzött
klasszika-filológia - klasszikus irodalom története - művelődéstörténet
87(091) *** 930.85(3) *** 807
[AN 3554713]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2014.
   Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről : irodalomértésünk helyzete és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyei : [a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2012. november 14-én tartott konferencia előadásainak szerkesztett változata] / [szerk. Papp Endre] ; [közread. a] ... Nemzeti Kultúráért Alapítvány. - [Budapest] : Hitel Kvműhely : Nemz. Kultúráért Alapítvány, 2014. - 202 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80049-0-9 fűzött : 1500,- Ft
irodalomtudomány
82.01
[AN 3554858]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2014.
Juhász Anikó (1956-)
   Egzisztencia a háborúban / Juhász Anikó. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 48 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 86.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-425-8 fűzött
Jünger, Ernst (1895-1998)
Németország - író - 20. század - irodalmi motívum - háború
830(092)Jünger,_E. *** 355.01
[AN 3555987]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2014.
Lőrincz Csongor (1977-)
   Költői képek testamentumai / Lőrincz Csongor. - Budapest : Ráció, 2014. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-60-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - német irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - költészet - 19. század - 20. század - műelemzés
82.01-1 *** 894.511(091)-1"18/19" *** 830(091)-1"18/19"
[AN 3556323]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2014.
Pardi Anna (1945-)
   Gogol és a sátáni evolúció / Pardi Anna. - Budapest : Kairosz, 2014. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-710-2 fűzött : 2600,- Ft
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852)
Oroszország - író - 19. század
882(092)Gogol',_N._V.
[AN 3556253]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2014.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
   Levelek / Rainer Maria Rilke ; ford. Báthori Csaba ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 4 db (2555 p.) ; 21 cm
Közös tokban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-395-4 fűzött : 9950,- Ft
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
Ausztria - író - 19. század - 20. század - levelezés
830(436)(092)Rilke,_R._M.(044)
[AN 3555764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1894-1910. - 590 p.
[AN 3555788] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 1911-1916. - p. 599-1182.
[AN 3555798] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., 1917-1922. - p. 1191-1870.
[AN 3555800] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., 1923-1926. - p. 1879-2555.
[AN 3555801] MARC

ANSEL
UTF-810796 /2014.
Tóth Sándor Attila (1960-)
   A piarista rend 18. századi poétái : fejezetek a magyarországi barokk-klasszicizáló neolatin lírai költészet történetéből, 1740-1820 / Tóth Sándor Attila. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. - 380 p. : ill. ; 24 cm. - (Latin humanitas, neolatin poézis ; 1/2.)
Bibliogr.: p. 372-379.
ISBN 978-963-9662-73-5 fűzött
Magyarország - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - költészet - piaristák - 18. század
871(439)(091)"17" *** 871(439)(091)-1 *** 271.786(439)"17"
[AN 3555210]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2014.
Tüskés Tibor (1930-2009)
   Tükrök között : Tüskés Tibor levelesládájából / vál., szerk., a jegyzeteket írta Tüskés Tibor ; sajtó alá rend., a válogatást és a jegyzeteket kieg. Simon Zsuzsanna ; [a névmutatót kész. Simon Zsuzsanna, Tüskés Anna] ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Universitas : MTA BTK, 2014. - 437 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-45-4 kötött : 2940,- Ft
Tüskés Tibor (1930-2009)
Magyarország - író - irodalomtörténész - 20. század - ezredforduló - levelezés
82.01(439)(092)Tüskés_T.(044) *** 894.511(092)Tüskés_T.(044)
[AN 3556484]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10798 /2014.
   "Agyagedénybe zárt Isten-sugár" : in memoriam Gárdonyi Géza / [szerk. Cs. Varga István]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 248 p. ; 20 cm. - (Egri jubileumok, ISSN 2064-4701 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5153-41-9 fűzött : 2500,- Ft
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Gárdonyi_G.
[AN 3556547]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2014.
Barna Beáta
   Szentjánosbogárkák : Gárdonyi Géza világa / Barna Beáta, Rodics Eszter ; [közread. a] Petőfi Irodalmi Múzeum. - [Budapest] : PIM, 2013. - 24, [4] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9401-89-1 fűzött
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
894.511(092)Gárdonyi_G. *** 069(439-2Bp.) *** 087.5
[AN 3557314]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2014.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A természet kalendáriuma : [titkosnapló] / Gárdonyi Géza ; [sajtó alá rend. Gilicze Gábor, Kovács Attila Zoltán] ; [a szöveget megfejtette és szerk. Gilicze Gábor] ; [előszó Király Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 135, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-522-2 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - író - kriptográfia - magyar irodalom - 19. század - 20. század - napló
894.511(092)Gárdonyi_G. *** 003.26 *** 894.511-94
[AN 3555225]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2014.
Hansági Ágnes (1968-)
   Tárca, regény, nyilvánosság : Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei / Hansági Ágnes. - Budapest : Ráció, 2014. - 423 p. : ill. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 19.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-63-3 fűzött : 3500,- Ft
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - magyar irodalom története - műfajtörténet - 19. század - regény - tárcaregény - műelemzés
894.511(092)Jókai_M. *** 894.511(091)-31 *** 82.01-31
[AN 3556515]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2014.
Lajtos Nóra (1977-)
   A tiszta beszéd varázsa : tanulmányok, recenziók, kritikák / Lajtos Nóra. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5351-61-7 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - kritika - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 82.01 *** 894.511-95
[AN 3556496]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2014.
Sánta Ferenc (1927-2008)
   Sánta Ferenc / [vál. Mózsi Ferenc és Vasy Géza]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K. : PIM, 2014. - 156 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD. - (Hang-kép-írás, ISSN 1416-1532 ; 5.)
ISBN 978-963-263-379-4 kötött : 2980,- Ft
Sánta Ferenc (1927-2008)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló - auditív dokumentum
894.511(092)Sánta_F.
[AN 3555961]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2014.
   "Születtem Egerben, amire büszke vagyok" : in memoriam Bródy Sándor / [szerk. Cs. Varga István]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 154, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Egri jubileumok, ISSN 2064-4701 ; 2.)
Bibliogr.
Fűzött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5153-40-2)
Bródy Sándor (1863-1924)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Bródy_S.
[AN 3556542]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10805 /2014.
Baydur, Memet (1951-2001)
Gözün kahverengi suyu (magyar)
   Szemek barna vizei : elbeszélések, 1974-1994 / Memet Baydur ; [ford. Tasnádi Edit]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 112, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-385-5 fűzött : 1490,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 3555975]
MARC

ANSEL
UTF-810806 /2014.
Beck, Jessica
Fatally frosted (magyar)
   Végzetes nyalánkság / Jessica Beck ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 381 p. ; 20 cm. - (Donut shop krimik ; 2.)
ISBN 978-963-383-250-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3556514]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2014.
Belle, Logan
Bettie Page presents: the librarian (magyar)
   Féktelen szerelem / Logan Belle ; [ford. Wertheimer Gábor]. - Budapest : Libri, 2014. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-253-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-993(73)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3555608]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2014.
Birkegaard, Mikkel (1968-)
Over mit lig (magyar)
   A holttestemen keresztül / Mikkel Birkegaard ; [ford. Sulyok Viktória]. - Budapest : Libri, 2014. - 374 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-271-8 fűzött : 3490,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3555612]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2014.
Bovy, Jacqueline
Grand-père raconte (magyar)
   Nagypapa mesél : 365 történet / szöveg Jacqueline Bovy ; ill. Carlos Busquets. - Pécs : Alexandra, 2014. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
Ford. Pacskovszky Zsolt
ISBN 978-963-357-462-1 kötött
francia irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3556276]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2014.
Cajani, Franco (1943-)
   A nyeregből kivetett lovag : versek Baranyi Ferenc fordításában = Cavaliere disarcionato : poesie tradotte da Ferenc Baranyi / Franco Cajani. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 115 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-70-9 fűzött : 1500,- Ft
olasz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
850-14.02=945.11
[AN 3556560]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2014.
Carson, Aimee
Dare she kiss and tell? (magyar)
   Add ki az útját! / Aimee Carson ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 563.)
ISBN 978-963-538-809-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557353]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2014.
Celmer, Michelle
No ordinary Joe (magyar)
   Jókor, jó helyen / Michelle Celmer ; [... ford. E. Fejes Júlia]. Szerelem a szerepem / Marie Ferrarella ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 283-284.)
Egys. cím: No ordinary Joe. What the single dad wants
ISBN 978-963-538-814-1 fűzött : 1990,- Ft : 45,4 RON : 1170 RSD : 11,73 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557299]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the deadly dance (magyar)
   Agatha Raisin és a halálos tánc / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-258-5 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3555611]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2014.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a prankster (magyar)
   Hamish Macbeth és a pórul járt mókamester / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-271-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3555609]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
Adultério (magyar)
   Házasságtörés / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 301 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-353-5 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3554709]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
A bruxa de Portobello (magyar)
   A portobellói boszorkány / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 10. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2007. - 293 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-55-7 kötött : 2990,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3559964]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2014.
Coelho, Paulo (1947-)
Veronika decide morrer (magyar)
   Veronika meg akar halni / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 29. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2001. - 224 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9615-83-0 kötött : 2490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3559962]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2014.
Connelly, Victoria
The runaway actress (magyar)
   Szökevény színésznő / Victoria Connelly ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 411 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-11-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3555604]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2014.
Cox, Maggie
Distracted by her virtue (magyar)
   A titokzatos örökös / Maggie Cox ; [... ford. Vásárhelyi Zsolt]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 562.)
ISBN 978-963-538-802-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557295]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2014.
Ćurić, Mirko
   Bajka o sedmero braće gavranova i njihovoj sestri : bajka : prema đakovačkoj narodnoj bajci zapisanoj 1936. u Đakovačkim Selcima = A hollóvá változott hét fivér : tündérmese : a Đakovački Selciban 1936-ban lejegyzett đakovói tündérmese alapján / Mirko Ćurić ; prij. ... Frankovics György ; il. Katarina Kuric. - Budapest : Napkút K., [2014]. - [20] p. : ill., színes ; 21x23 cm
ISBN 978-963-263-398-5 fűzött : 1000,- Ft
horvát irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum
886.2-34.02(02.053.2)=945.11
[AN 3555827]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2014.
Dawn, Nyrae
Charade (magyar)
   A játszma / Nyrae Dawn ; [ford. Császár Tímea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-318-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3555639]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2014.
Delacourt, Grégoire (1960-)
La liste de mes envies (magyar)
   Vágyaim listája / Grégoire Delacourt ; ford. Tóth Réka. - Budapest : Park, cop. 2014. - 186 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-074-8 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3554689]
MARC

ANSEL
UTF-810823 /2014.
Diamond, Lucy (1970-)
The beach café (magyar)
   A tengerparti kávézó / Lucy Diamond ; [ford. Székely Szilvia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-275-2 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3555586]
MARC

ANSEL
UTF-810824 /2014.
Donovan, Rebecca
Barely breathing (magyar)
   Visszafojtott lélegzet / Rebecca Donovan ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 522 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-463-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-462-5 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3555147]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2014.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The tragedy of the Korosko (magyar)
   Utazás a halál torkába [elektronikus dok.] / Arthur Conan-Doyle ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 923 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-029-3 (epub)
ISBN 978-963-398-030-9 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3561000]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2014.
Erdrich, Louise
The round house (magyar)
   A körkunyhó / Louise Erdrich ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 395, [3] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-731-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-730-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3555548]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2014.
Fielding, Liz
Flirting with Italian (magyar)
   Széptevő receptre / Liz Fielding ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 554.)
ISBN 978-963-538-812-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3557043]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2014.
Flynn, Gillian (1971-)
Gone girl (magyar)
   Holtodiglan / Gillian Flynn ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 527 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-487-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3560007]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2014.
Forman, Gayle (1971-)
If I stay (magyar)
   Ha maradnék / Gayle Forman ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-902-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3561103]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2014.
Gaál László (1891-1964)
   Dr. Gaál László fordításai. - [Hajdúszoboszló] : L.N.L. K., 2014. - 140, [16] p. : ill., színes ; 30 cm. - (A fenséges kert legerősebb fája sorozat ; 9.)
Tart.: Firdauszí: Sáhnáme : A Királyok Könyve - részletekÞ; Perzsa költők versei
ISBN 978-963-89265-1-7 kötött
perzsa irodalom - eposz - vers - antológia
891.5-131=945.11 *** 891.5-14(082)=945.11
[AN 3556420]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2014.
Gabel, Claudia
Elusion (magyar)
   Káprázat : [az Elusion sorozat első része] / Claudia Gabel & Cheryl Klam ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 352 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-508-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3555356]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2014.
Geary, Debora
A modern witch (magyar)
   Modern boszorkány / Debora Geary ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 364 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-467-0 kötött : 3799,- Ft
ISBN 978-963-261-466-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3555139]
MARC

ANSEL
UTF-810833 /2014.
Glines, Abbi
Breathe (magyar)
   Te vagy nekem a levegő : [a Sea Breeze sorozat első kötete] / Abbi Glines ; [ford. Margitta Nóra]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 264 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-497-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3555126]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2014.
Glines, Abbi
The Vincent brothers (magyar)
   Ha esélyt adnál : [a Vincent fiúk második része] / Abbi Glines ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 300 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-474-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3555115]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2014.
Gordon, Lucy
Plain Jane in the spotlight (magyar)
   Az ég küldötte / Lucy Gordon ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 556.)
ISBN 978-963-538-823-3 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3557304]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2014.
Gordon, Neil (1958-)
The company you keep (magyar)
   A hallgatás szabálya / Neil Gordon ; [ford. Mészáros Viktor]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2014. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-300-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3555583]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2014.
Graham, Lynne (1956-)
The pregnancy shock (magyar)
   Görög gyümölcs / Lynne Graham ; [... ford. Kovács Vera]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 555.)
ISBN 978-963-538-822-6 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3557360]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2014.
Higgins, Wendy
Sweet peril (magyar)
   Angyali szövetség / Wendy Higgins ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 380 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-452-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3555133]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2014.
Hollis, Christina
Her ruthless Italian boss (magyar)
   Bál a palotában / Christina Hollis ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 553.)
ISBN 978-963-538-811-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3557305]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2014.
Howey, Hugh (1975-)
Wool 4. : the unraveling (magyar)
   A siló : Wool 4. : a megoldás / Hugh Howey ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 178, [4] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-735-4 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-734-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3555233]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2014.
Howey, Hugh (1975-)
Wool 5. : the stranded (magyar)
   A siló : Wool 5. : a hajótörött / Hugh Howey ; [ford. Rákócza Richárd]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 295 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-739-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-738-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3555238]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2014.
Joyce, Brenda (1963-)
A dangerous love (magyar)
   Vándor szívek / Brenda Joyce ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 384 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-538-867-7 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557285]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2014.
Kemmerer, Brigid
Storm (magyar)
   Storm : vihar : Elementálok 1. könyv / Brigid Kemmerer ; [ford. Vallató Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 533 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-832-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3555077]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2014.
Kerouac, Jack (1922-1969)
The haunted life (magyar)
   Hazajáró lélek : és egyéb írások / Jack Kerouac ; [ford. Baló András Márton]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 226 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-537-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3555350]
MARC

ANSEL
UTF-810845 /2014.
Kingsbury, Karen (1963-)
A time to dance (magyar)
   Ideje a táncnak / Karen Kingsbury ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - VI, 322 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-30-2 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3555992]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2014.
Läckberg, Camilla (1974-)
Tyskungen (magyar)
   Eltitkolt életek / Camilla Läckberg ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2014. - 445 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-256-8 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3555482]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2014.
Leonard, Niall
Crusher (magyar)
   Zúzógép / Niall Leonard ; [ford. Széky János]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 279 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-449-6 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3555128]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2014.
Lowe, Fiona
Tom's redemption (magyar)
   Ami a szemnek láthatatlan / Fiona Lowe ; [... ford. Szabó Júlia]. Szerencsés ballépés / Caroline Anderson ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 494-495.)
Egys. cím: Tom's redemption. The fiancée he can't forget
ISBN 978-963-538-807-3 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
ausztrál irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3557057]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2014.
Mallery, Susan
Sweet spot (magyar)
   Egy csepp méz / Susan Mallery ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
keretcím: Sütikirálynők
ISBN 978-963-538-866-0 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557443]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2014.
Marsh, Nicola
The boss's bedroom agenda (magyar)
   Szerelem a múzeumban / Nicola Marsh ; [... ford. Kiss Gábor]. Kézikönyv csajoknak / Tawny Weber ; [... ford. Győry Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 297-298.)
Egys. cím: The boss's bedroom agenda. Fearless
ISBN 978-963-538-805-9 fűzött : 1990,- Ft : 45,40 RON : 1170 RSD : 11,73 EUR
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3557473]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2014.
May, Karl (1842-1912)
   A bosszú [elektronikus dok.] : a Winnetou folytatása / írta Karl May ; ford. Hegedűs Arthúr. - Szöveg (epub : 953 KB) (mobi : 2.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130636. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-069-9 (epub)
ISBN 978-963-398-070-5 (mobi)
német irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-321.3(02.053.2)=945.11
[AN 3560341]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2014.
May, Karl (1842-1912)
Der Schut (magyar)
   A haramia [elektronikus dok.] / írta Karl May ; ford. Hegedűs Arthúr. - Szöveg (epub : 1.2 MB) (mobi : 2.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130635. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-047-7 (epub)
ISBN 978-963-398-048-4 (mobi)
német irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
830-321.3(02.053.2)=945.11
[AN 3560339]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2014.
May, Karl (1842-1912)
Weihnacht (magyar) (2. r.)
   Winnetou aranya [elektronikus dok.] / Karl May ; ford. Hegedűs Arthúr. - Szöveg (epub : 915 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Megj. "Karácsony" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130695. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-049-1 (epub)
ISBN 978-963-398-050-7 (mobi)
német irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3560983]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2014.
McGuire, Jamie
A beautiful wedding (magyar)
   Gyönyörű esküvő / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 156 p. ; 21cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-455-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3555203]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2014.
McGuire, Jamie
Requiem (magyar)
   A jóslat / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 315 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-471-7 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3555155]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2014.
Milburne, Melanie
His poor little rich girl! (magyar)
   Szegény gazdag lány / Melanie Milburne ; [... ford. Czárán Judit]. A jó, a rossz és egy kis vadság / Heidi Rice ; [... ford. Bosnyák Edit]. Koszorúslány, örökké? / Nicola Marsh ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Arany Júlia, ISSN 1218-666X ; 32.)
Egys. cím: His poor little rich girl!. Three times a bridesmaid. The good, the bad and the wild
ISBN 978-963-538-817-2 fűzött : 1699,- Ft : 10,01 EUR : 38,80 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557303]
MARC

ANSEL
UTF-810857 /2014.
Milburne, Melanie
Lexi's secret (magyar)
   Lány a szekrényből / Melanie Milburne ; [... ford. Szabó Júlia]. Te leszel a következő! / Janice Lynn ; [... ford. Scheer Emília]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 176 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 496-497.)
Egys. cím: Lexi's secret. Flirting with the society doctor
ISBN 978-963-538-815-8 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557341]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2014.
Mishima Yukio (1925-1970)
   Barátom, Hitler és Madame de Sade : drámák / Misima Jukio ; vál., szerk. és a bev. írta Jámbor József ; [a lábjegyzeteket kész. Vihar Judit]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 627, [4] p. ; 22 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-263-386-2 kötött : 6500,- Ft
japán irodalom - dráma
895.6-2=945.11
[AN 3555821]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2014.
Murail, Marie-Aude (1954-)
Oh, boy! (magyar)
   Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 189 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-571-6 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3554898]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2014.
Paige, Helena S.
A girl walks into a bar (magyar)
   Egy lány belép a bárba / Helena S. Paige ; [ford. Steiner Kristóf]. - Budapest : Libri, 2014. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-261-9 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom
820-993=945.11
[AN 3556476]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2014.
Palmer, Diana
Beloved (magyar)
   Meleg helyzet / Diana Palmer ; [... ford. Tandori Dezső]. A hozomány / Donna Clayton ; [... ford. Cziráky Erzsébet]. Bekerítve / Marie Ferrarella ; [... ford. Erdélyi Margit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 40.)
Egys. cím: Beloved. Let's get mommy married!. His wild young bride
ISBN 978-963-538-819-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557332]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2014.
Pasqualotto, Mario
La scuola dei pirati (magyar)
   Kalóziskola / Sir Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi. - Szeged : Könyvmolyképző, 2013-. - ill. ; 21 cm
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3499654]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Tűzszakáll, a rettegett kalóz. - 2014. - 81, [14] p.
ISBN 978-963-373-613-5 kötött : 1299,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3554902] MARC

ANSEL
UTF-810863 /2014.
Penny, Louise (1958-)
Still life (magyar)
   Csendélet / Louise Penny ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 366 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-158-1 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3555248]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2014.
Petrović, Uroš (1967-)
Aven i Jazopas u Zemlji Vauka (magyar)
   Áven és a kutyorz Vaúföldön / Uroš Petrović ; [ford. Solymosy-Kurunci Viktória]. - [Novi Sad] : Forum ; [Monor] : Pillangó K, ; [Bačka Topola] : Solymosy, 2014. - 295, [2] p. : ill. ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-08-9592-7 fűzött : 2700,- Ft : 700 RSD
ISBN 978-86-323-0899-2
szerb irodalom - fantasztikus regény
886.1-31=945.11
[AN 3556107]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2014.
Pratchett, Terry (1948-)
The amazing Maurice and his educated rodents (magyar)
   Fantasztikus Maurícius és az ő tanult rágcsálói / Terry Pratchett ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 379 p. : ill. ; 20 cm. - (Ifjúsági-sorozat)
ISBN 978-963-395-037-1 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3555589]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2014.
Probst, Jennifer
The marriage merger (magyar)
   Eltervezett házasság : szemenszedett szerelem... / Jennifer Probst ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Libri, 2014. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-354-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3556527]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2014.
Rice, Morgan
A march of kings (magyar)
   A királyok sorsa : [A varázsló gyűrűje 2. kötet] / Morgan Rice ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-459-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3555177]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2014.
   Római költők antológiája / [vál. és szerk. Szepessy Tibor] ; [a jegyzeteket összeáll. Boronkai Iván]. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 575 p. ; 24 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 7.)
ISBN 978-615-5371-25-7 fűzött
ókori latin irodalom - vers - antológia
871-14(082)=945.11
[AN 3557423]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2014.
Ryan, Amy Kathleen
Spark (magyar)
   Szikra / Amy Kathleen Ryan ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 384 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-477-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3555103]
MARC

ANSEL
UTF-810870 /2014.
Şafak, Elif (1971-)
Bit palas (magyar)
   A bolhapalota / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2014. - 521 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8745-1 fűzött : 3590,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3555711]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2014.
Shaw, Chantelle
Ruthless Russian, lost innocence (magyar)
   A szenvedély dallama / Chantelle Shaw ; [... ford. Gaáli István]. Érdekházasság / Abby Green ; [... ford. Szabó Júlia]. Mégiscsak szép az élet / Annie West ; [... ford. Kiss Gábor]. Tündérmese / Katherine Garbera ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 64.)
Egys. cím: Ruthless Russian, lost innocence. The sultan's choice. Undone by his touch. The tycoon's surprise
ISBN 978-963-538-813-4 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3557336]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2014.
Shaw, Rebecca
The new rector (magyar)
   Az új lelkész : Turnham Malpas sorozat 1. / Rebecca Shaw ; [ford. Fencsik Tamás]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-167-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-312.5=945.11
[AN 3556506]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2014.
Smith, Jennifer E. (1980-)
The geography of you and me (magyar)
   Létezik térkép a szerelemhez? / Jennifer E. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 343 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-481-6 kötött : 3799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3555252]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2014.
Stephens, S. C.
Reckless (magyar)
   Meggondolatlan : [Esztelenül trilógia III. rész] / S. C. Stephens ; [ford. Babits Péter ..., Eff Balázs ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 652 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-254-844-9 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3555627]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2014.
   Szerelmes franciák. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 18.)
Tart.: Egy szerelem két élete / Lynne Graham ; [... ford. Radics Viktória]. Egy malomban őrölünk / Annabel Murray ; [... ford. Horváth Géza]. Férficsapda / Marjorie Lewty ; [... ford. V. Lázár Mária]. - Egys. cím: The Frenchman's love child ; Tired of kissing ; Man-trap
ISBN 978-963-538-818-9 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3557160]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2014.
Tratnik, Suzana (1963-)
Vzporednice (magyar)
   Párhuzamosok / Suzana Tratnik ; ford. Szíjártó Imre. - Budapest : Libri, 2014. - 132, [3] p. ; 21 cm. - (Bóra könyvek, ISSN 1789-9184)
ISBN 978-963-310-383-8 fűzött : 2490,- Ft
szlovén irodalom - elbeszélés
886.3-32=945.11
[AN 3555129]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2014.
   Vitae sanctorum aetatis conversionis Europae Centralis (saec. X-XI) = Saints of the Christianization age of Central Europe (tenth-eleventh centuries) / ed. by. Gábor Klaniczay ; transl. and annotated by Cristian Gaşpar and Marina Miladinov ; ... introductory essay by Ian Wood. - Budapest ; New York, [N.Y.] : CEU Press, 2013. - X, 405 p. : ill. ; 24 cm. - (Central European medieval texts, ISSN 1419-7782 ; 6.)
Bibliogr.: p. 363-377.
ISBN 978-615-5225-20-8 kötött
Kelet-Európa - szent - 10. század - 11. század - középkori latin irodalom - legenda - kétnyelvű dokumentum
871-343.5.02(4-11)=20 *** 235.3(092)"09/10"
[AN 3556664]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2014.
Walker, Kate
The return of the stranger (magyar)
   Honnan fúj a szél? / Kate Walker ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 564.)
ISBN 978-963-538-810-3 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom története - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3557358]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2014.
Way, Margaret
Master of the outback (magyar)
   Perzselő vágy / Margaret Way ; [... ford. Herczog Gábor]. Mélységek és magasságok / Barbara McMahon ; [... ford. Vízvári Klára]. Bátraké a szerencse / Nicola Marsh ; [... ford. Kiss Gábor]. Szívrabló / Sheri WhiteFeather ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 64.)
Egys. cím: Master of the outback. From daredevil to devoted daddy. Who wants to marry a millionaire?. Thief of hearts
ISBN 978-963-538-806-6 fűzött : 1499,-Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3557193]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2014.
Wiggs, Susan
Home before dark (magyar)
   Mielőtt átölel az éj / Susan Wiggs ; [... ford. Gärtner Zita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 383 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
ISBN 978-963-538-865-3 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557456]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2014.
Wylie, Trish
The inconvenient laws of attraction (magyar)
   Több mint ügyvéd / Trish Wylie ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. - Budapest : Harlequin, cop. 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 561.)
ISBN 978-963-538-801-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3557030]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2014.
Yrsa Sigurðardóttir (1963-)
Ég man þig (magyar)
   Emlékszem rád / Yrsa Sigurđardóttir ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2014. - 346 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-272-8 fűzött : 3590,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3555597]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10883 /2014.
   Anya : irodalmi antológia. - Vásárosnamény : Albanegra K., 2014. - 391 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5358-07-4 fűzött
magyar irodalom - anya - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-14) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 3555536]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2014.
Azurák Mihály
   Boros mindenség : borversek : gondolatok a borról versben és prózában / Azurák Mihály ; [ill. Abonyi Ria]. - Székesfehérvár : A-Form Bt., 2014. - 125 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9545-3 kötött
magyar irodalom - bordal - vers
894.511-146.1 *** 663.2(0:82-14)
[AN 3555954]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2014.
Bakonyi Péter (1949-)
   Mulatós zsoltár / Bakonyi Péter ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 112, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-417-3 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555983]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2014.
Bán János (1968-)
   A szigetkirály kincse [elektronikus dok.] ; A romok úrnője / Bán Mór. - Szöveg (epub : 826 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Kárpáthia. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130646. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-304-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3560384]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2014.
Baraksó Szabolcs
   Susnyásjáró Akell : verses mese / Baraksó Szabolcs ; [... kiad. a Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyesület]. - [Szeghalom] : Fiatalok Közössége Szeghalomért Egyes., 2014. - 57 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9379-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3556214]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2014.
Bartók Imre (1985-)
   A nyúl éve / Bartók Imre. - Budapest : Libri, 2014. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-350-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3555097]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   The princess of the wind : Hungarian fairy tales / Elek Benedek ; [transl. ... Elizabeth Demeter] ; [ill. by Fruzsina Kun]. - Budapest : Corvina, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-6231-2 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás
894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3556833]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   A szegény ember királysága : magyar népmesék / Benedek Elek ; Kun Fruzsina illusztrációival. - Budapest : Corvina, 2014. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-13-6232-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3556822]
MARC

ANSEL
UTF-810891 /2014.
Berg Judit (1974-)
   Meseleves / Berg Judit ; [rajz. Gévai Csilla]. - [Budapest] : Ecovit : Tudex, cop. 2014. - 32 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-88743-4-4 kötött : 2400,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3561159]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2014.
Besenyei István
   Akai Ito [elektronikus dok.] : a végzet vörös fonala / Besenyei István. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130639. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-257-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3560361]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2014.
Bíró József (1951-)
   Kontextus / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 64, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5351-51-8 fűzött : 1000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556469]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2014.
Bíró József (1951-)
   Stromatolite : válogatott versek, 2003-2013 / Bíró József. - Budapest : Hungarovox, 2013. - 215, [21] p. ; 24 cm
Fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5351-64-4)
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3556468]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2014.
Black Widow
   Szexepil [elektronikus dok.] : Black Widow versei, novellái / ill. Szabó Gitta. - Szöveg (epub : 2.5 MB). - [Budapest] : Netlíra, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130643. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80110-3-7
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3560370]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2014.
Bónizs Róbert (1973-)
   A kőfaragó [elektronikus dok.] / Bónizs Róbert. - Szöveg (epub : 947 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130645. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-303-6
történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3560379]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2014.
Boros Csilla Andrea
   Angyalom / Boros Csilla Andrea. - [Budapest] : Boros Cs., [2014]. - 36 p. : ill., színes ; 23x24 cm
ISBN 978-963-08-9128-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3556923]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2014.
   Borzalom a sorok közt [elektronikus dok.] : bohóckodás : magyar horror novellák. - Szöveg (pdf : 8.3 MB). - [Szirmabesenyő] : Tales From The Blog : Herschman T., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130649. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0714-9
magyar irodalom - horror - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(082)
[AN 3560428]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2014.
Botz Domonkos (1952-)
   Amikor a bohóc felzokog / Botz Domonkos. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-56-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556466]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2014.
Bubutimár Éva (1972-)
   Manóvilág : pillangók tánca, avagy Pille Tuli története / [... írta és a manókat kész.] Bubutimár Éva ; Bató Helga illusztrációival. - [Szendehely] : Bubutimár-Manóvilág Kft., cop. 2014. - [43] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-9852-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3556918]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2014.
Csáji Gyöngyvér Dorottya
   Gémkapocs a világ körül : a világ egy nyolcéves kislány szemével / Csáji Gyöngyvér Dorottya. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 19 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 81.)
ISBN 978-963-263-378-7 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3555947]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2014.
Csányi Vilmos (1935-)
   A sértett / Csányi Vilmos. - Budapest : Libri, 2014. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-402-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3555099]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2014.
Csitáry-Hock Tamás (1965-)
   Mosolyszárnyak / Csitáry-Hock Tamás ; [... grafikákat Kovács Árpád ... kész.]. - 2. kiad. - [Úrhida] : Csitáry-Hock T., 2014. - 92 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9749-5 kötött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3555221]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2014.
Darvasi László (1962-)
   Ez egy ilyen csúcs : a nagy Szív Ernő-füzet / Darvasi László. - Budapest : Magvető, 2014. - 381, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3196-4 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3555211]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2014.
Doncsev Toso (1944-)
   Egy bolgár vallomásai : elbeszélések, emlékek, esszék / Doncsev Toso ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 172, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-263-397-8 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár - esszé
894.511-32 *** 894.511-94 *** 894.511-4
[AN 3555969]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2014.
Ebergényi Vicky (1989-)
   Marion Farrington : A sírkő [elektronikus dok.] / Ebergényi Vicky. - Szöveg (epub : 590 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130640. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-237-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3560362]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2014.
Erdélyi Z. János
   A cet könyve / Erdélyi Z. János. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 40 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 85.)
ISBN 978-963-263-422-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555980]
MARC

ANSEL
UTF-810908 /2014.
Faragó Jenő (1925-)
   A mindenségből kitaszítva : válogatott versek / Faragó Jenő. - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 144, [6] p. ; 19 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555190]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2014.
Farkas Gábor (1977-)
   Szavakkal elfedem : [versek] / Farkas Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 93 p. ; 19 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5351-65-6)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556586]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2014.
Fazekas József (1946-)
   Szárnyunkon a fény hegedül : versek, 2009-2013 / Fazekas József. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 135 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-55-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556467]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2014.
   Fejér megyei irodalmi emlékfal : olvasókönyv iskolásoknak és felnőtteknek / szerk. L. Simon László ; [... életrajzi jegyzeteit Rodics Eszter állította össze] ; [közread. a] Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány. - Kápolnásnyék ; Agárd : Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány, 2014. - 247, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0053-9 fűzött : 2300,- Ft
Fejér megye - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439.118)
[AN 3556745]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2014.
   Földön apám fia volnék : válogatás a magyar irodalom legszebb apaverseiből / [... vál. Havas Katalin] ; [szerk. Pintér Borbála]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 149, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Győrfi András
ISBN 978-963-349-094-5 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - apa - vers - antológia
894.511-14(082) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-14)
[AN 3555250]
MARC

ANSEL
UTF-810913 /2014.
Giovannini Kornél (1940-)
   Lúdas, Vojtina : debreceni bábszínpad / Giovannini Kornél. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-49-5 fűzött : 1500,- Ft
Vojtina Bábszínház (Debrecen)
Debrecen - bábszínház - színháztörténet - magyar irodalom - bábjáték
894.511-252.5 *** 792.97(439-2Debrecen)Vojtina(091)
[AN 3556635]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2014.
Handó Péter (1961-)
   Szín-tézisek : tragédia-monológok Madách Imre szellemében / Handó Péter. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 44 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 83.)
ISBN 978-963-263-396-1 fűzött
magyar irodalom - monológ
894.511-27
[AN 3555965]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2014.
Hattinger Gábor (1958-)
   Új idők illata : versek és műfordítások = Pah novogo času : vyrši ì perekladi / Hattinger-Klebasko Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-72-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - magyarországi ruszin irodalom - vers
894.511-14 *** 887.5-14(439)
[AN 3556649]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2014.
Holló József
   Érzéslabirintus : versek / Holló József. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-71-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556526]
MARC

ANSEL
UTF-810917 /2014.
Jókai Mór (1825-1904)
   Elbeszélések, 1863-1864 / Jókai Mór ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Rózsafalvi Zsuzsanna. - Budapest : Ráció, 2014. - 559 p. ; 22 cm. - (Jókai Mór összes művei. Elbeszélések ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-62-6 kötött : 3750,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kritikai kiadás
894.511-32
[AN 3556309]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2014.
Kelecsényi László (1947-)
   Fekete napló / Kelecsényi László ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 133, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-405-0 fűzött : 1790,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3555971]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2014.
Kertész Imre (1929-)
   Sorstalanság / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1975. - 332 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2464-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559934]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2014.
Kertész Imre (1929-)
   A végső kocsma / Kertész Imre. - Budapest : Magvető, 2014. - 395, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2773-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3555220]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2014.
Kiss S. Jenő (1883-1926)
   Kunszentmárton alapítása : verses elbeszélés tíz énekben / ... írta Kiss S. Jenő ; [... közread. Józsa László] ; [kiad. a] Szent Márton Plébánia. - Kunszentmárton : Szt. Márton Plébánia, 2014. - 71 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 13.
ISBN 978-963-08-9674-0 fűzött
Kunszentmárton - magyar irodalom - helyismeret - verses elbeszélés
894.511-13 *** 908.439-2Kunszentmárton(0:82-13)
[AN 3554925]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2014.
Kökény Éva
   Csepp(kő)szív / Kökény Éva ; [ill. ... B. Jánosi Gyöngyi]. - Kecskemét : Kökény É., 2014. - 146 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9425-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555663]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2014.
Lanczkor Gábor (1981-)
   Folyamisten / Lanczkor Gábor. - Budapest : Libri, 2014. - 320, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-380-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3555121]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2014.
Laskai M. Nelli
   Két férfi között / Laskai M. Nelli. - [Mártély] : For Art K., 2014. - 188 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5504-00-6 fűzött : 1930,- Ft
magyar irodalom - naplóregény
894.511-31
[AN 3555245]
MARC

ANSEL
UTF-810925 /2014.
László Szilvia, K. (1973-)
   Marci és a galibák : verekedéstől pityergésig : Kékmanó, a főnyeremény 2. / K. László Szilvia ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 82, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-373-846-7 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3555092]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013-2014]. - 9 db ; 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3478288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 6. kiad. - [2014], cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561084] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 6. kiad. - [2014], cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561091] MARC

ANSEL
UTF-810927 /2014.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3498317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 14. kiad. - [2014], cop. 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561083] MARC

ANSEL
UTF-810928 /2014.
   Lelkünk ünnepnapjai : a Montázsmagazin antológiája / [szerk. Király Lajos]. - Kecskemét : Wing K., 2014. - 306 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8184-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3555172]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2014.
Mally Győző
   Agade végnapjai / Mally Győző. - Budapest : Kairosz, 2014. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-693-8 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3556240]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2014.
Marie M.
   Hancúrcica társra talál : amikor a nő még facér... / Marie M. ; [ill. Szép Zsolt]. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 298 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-27-3 fűzött : 3490,- Ft
erotikus irodalom - magyar irodalom - blog
894.511-993
[AN 3554874]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2014.
Marik Sándor (1944-)
   Árnyalatok : Marik Sándor válogatott írásai : [válogatás egy évtized írásaiból, 2004-2014]. - Nyíregyháza : Ardlea, 2014. - 279 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-85702-9-1 kötött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3555008]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2014.
May Szilvia
   A Fásli Utcai Állatkórház / írta May Szilvia ; rajz. Petrók Ildikó. - [Szentendre] : Cerkabella, 2014. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-33-3 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3560117]
MARC

ANSEL
UTF-810933 /2014.
   Merész álmok, sötét titkok : történetek a XIV. zászlóháború idejéből : antológia / [szerk. Erdélyi István]. - Budapest : Delta Vision, 2014-. - 18 cm. - (M.a.g.u.s. könyvek, ISSN 1789-5847)
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3547793]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 386, [4] p.
ISBN 978-963-395-027-2 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
[AN 3547794] MARC

ANSEL
UTF-810934 /2014.
Mészáros M. Zsuzsa
   Öreglányok / Mészáros M. Zsuzsa. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 116 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-47-1 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3556538]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2014.
Mikó Eszter (1943-)
   Erősebb a halálnál : lélektani krimi / Mikó Eszter. - Győr : Hazánk, [2014]. - 143 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9829-33-6 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3556043]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Életem regénye / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 351 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 26.)
ISBN 978-963-09-7693-0 kötött : 1590,- Ft
Móricz Zsigmond (1879-1942)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3559978]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2014.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 366 p. ; 21 cm. - (Móricz Zsigmond prózai művei ; 25.)
ISBN 978-963-09-7692-3 kötött : 1590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559976]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2014.
Morlin Imre
   Csibi / Morlin Imre. - 2. jav., újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 216, [6] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-614-0 fűzött : 1480,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - regény
894.511-31(02.053.2) *** 244(0:82-31)
[AN 3561141]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2014.
Müller József (1946-)
   Onnan ide / Müller József. - Szeged : Magánkiad., 2014. - 187, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9550-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3555376]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2014.
Nagy Éva
   A róka meg a gólya : Aesopus tanulságos állatmeséi / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szöveg Nagy Éva. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2014. - 30 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-02-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3561058]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2014.
Németh Bálint (1985-)
   Kiküszöbölés / Németh Bálint. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2014. - 73, [4] p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-615-5419-04-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3554853]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2014.
Pálfi Ágnes (1952-)
   Mőbiusz : válogatott és új versek, 1967-2012 / Pálfi Ágnes. - Budapest : Napkút K., 2014. - 403, [4] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-263-420-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555993]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2014.
Petelei István (1852-1910)
   Petelei István összes novellái / sajtó alá rend. Török Zsuzsa. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2007-2014. - 4 db ; 24 cm
A 3-4. köteten a kiadó neve Debreceni Egyetemi Kiadó
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 2756758]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Sajtómegjelenések és kéziratok, 1878-1906. - 2014. - 467 p. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 16.)
ISBN 978-963-318-426-4
[AN 3556082] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Sajtómegjelenések és kéziratok, 1878-1906. - 2014. - p. 471-856. - (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 16.)
Bibliogr.: p. 846-850.
ISBN 978-963-318-426-4
[AN 3556091] MARC

ANSEL
UTF-810944 /2014.
Pétery Veronika
   Lélek-jelen-lét / Pétery Veronika. - Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2014. - 66, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-365-200-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556015]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2014.
Pintér Lajos (1953-)
   Sárkereszt : Pintér Lajos versei és Schrammel Imre kerámiaszobrai. - Kecskemét : Ziccer Bt., 2014. - 69, [6] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9001-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - keramikus - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 738(439)(092)Schrammel_I.
[AN 3555339]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2014.
Pócsi Dóra (2000-2013)
   Leya / Pócsi Dóra. - Százhalombatta : EFO K., 2014. - 127, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8243-51-5 fűzött
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3554820]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2014.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Váltogatja az ecsetjét.. : Pósa Lajos verses meséi / [szerk. Csipka Rozália]. - [Budapest] : SikerX K., [2014]. - 46 p. : ill., színes ; 27 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-7082-45-0)
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3555990]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2014.
Shiri Zsuzsa
   Klára virágos ruhája / Shiri Zsuzsa. - [Budapest] : Minerva, [2014]. - 103 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-89815-2-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3555460]
MARC

ANSEL
UTF-810949 /2014.
   Sorsfordító szerelem : [antológia] / [szerk. Döme Barbara]. - Budapest : Garbo, 2013. - 284 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-48-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3555229]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2014.
Szabó Dezső (1879-1945)
   Éjszaka Erdélyben : elbeszélések / Szabó Dezső ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 365 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-229-8 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3555297]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2014.
Szabó Magda (1917-2007)
   A Danaida / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2014. - 414 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9896-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559886]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2014.
Szathmári Erzsébet, P.
   Kaleidoszkóp / P. Szathmári Erzsébet, Pásztor Bertalan. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2014. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-08-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3555949]
MARC

ANSEL
UTF-810953 /2014.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
   Lelkiismeret : keresztény lelki kalauz / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Agroinform, 2014. - 363 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-502-973-0 fűzött
magyar irodalom - vallásosság - publicisztika
894.511-92 *** 248(0:82-92)
[AN 3556284]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2014.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Elpattant húrok / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2014. - 37 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0157-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555342]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2014.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Kiáltások / Szentpéterszegi Róza. - Kecskemét : Szentpéterszegi R., 2014. - 196 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8926-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3555654]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2014.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Tóparti paradicsom / Szentpéterszegi Róza ; [rajz. B. Halasi Éva]. - Kecskemét : Szentpéterszegi R., 2014. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9408-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3555625]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2014.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2013, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559928]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2014.
   Szeress, ha tudsz : [antológia] / [szerk. Döme Barbara]. - Budapest : Garbo, 2014. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-53-8 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3555228]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2014.
Tar Károly (1933-)
   Szárnyalj szabadon! : versek / Tar Károly. - Debrecen : [Tar K.], 2014. - 96 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-7-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556274]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2014.
Thomas, Stephen Paul
Halál a csillagokban (angol)
   Death in the stars : short story collection / Stephen Paul Thomas. - [Nagytarcsa] : Articity, 2014. - 246 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89985-2-1 fűzött : 10 EUR : 13 USD : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - fordítás
894.511-322.9=20
[AN 3556036]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2014.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Gördül a kő : a garabonciás könyve / Toót-Holló Tamás ; [képanyag Szondi György]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 627, [24] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-263-401-2 kötött : 4900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3557259]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2014.
Tóth Gyula, Sz (1945-)
   Tanári notesz 8 : a virtuális valósága : Sz. Tóth Gyula jegyzetei, 2013 : önmagunk nyomában - kerten túli tűnődések. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 210, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5351-63-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3556517]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2014.
Urbán Aladár, Z. (1946-)
   Honszerető barangolások / Z. Urbán Aladár. - [Budapest] : Siker K., 2014. - 138 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Palóc társasági könyvek, ISSN 2061-3733 ; 7.)
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-7082-44-3 fűzött
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3556086]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2014.
Valachi Anna (1948-)
   Szépségkoldusok : párhuzamos életrajzi dráma, dokumentumok alapján, két részben / Valachi Anna. - Budapest : Napkút K., [2014]. - 52 p. ; 24 cm. - (Káva téka, ISSN 1787-6877 ; 84.)
ISBN 978-963-263-413-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3555968]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2014.
Vörös Boglárka (1981-)
   Prizma : versek / Vörös Boglárka. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 68 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-48-8 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3556508]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2014.
Weyer Szilvia (1982-)
   Artúr tizenkétszer : a titokzatos öröknaptár / írta Weyer Szilvia ; ill. Steiner Lídia. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89917-3-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3556219]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2014.
Zirkuli Péter (1948-)
   Noktürn avagy A sánta ördög visszatér / Zirkuli Péter. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 131 p. ; 20 cm
Kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-227-518-5)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3555878]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2014.
Zsirai László (1956-)
   A dekubitusz ügy : kisregény / Zsirai László. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 123, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-68-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3556653]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2014.
Zsombok Zoltán (1903-1981)
   Macóka meséi / Zsombok Zoltán. - [Budapest] : [Storyteller Kft.], [2014]. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 16x22 cm
Ill. Szűcs Richárd
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3557161]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2014.
Zsombok Zoltán (1903-1981)
   Peti meséi / Zsombok Zoltán. - [Budapest] : [Storyteller Kft.], [2014]. - 65, [3] p. : ill., főként színes ; 16x22 cm
Ill. Szűcs Richárd
Kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3557154]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10971 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca rokonai / Bartos Erika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A sárga katicaÞ; A vízicsiga
ISBN 978-615-5441-52-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561202]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2014.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca világot lát / Bartos Erika. - 7. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Tengeri kalandÞ; Űrutazás
ISBN 978-615-5441-53-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561201]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin and the big kid (magyar)
   Franklin és a nagyfiú / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-25-7 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561169]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2014.
Bourgeois, Paulette
Franklin plays hockey (magyar)
   Franklin és a csapatjáték / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [ford. Csorba Tünde]. - [Budapest] : Lilliput, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin TV könyvek)
ISBN 978-615-5230-27-1 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561172]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp a hóban / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 8. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2014, cop. 1984. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-01-7 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3560164]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2014, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3560165]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2014.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp karácsonya / [írta és rajz.] Marék Veronika. - [Budapest] : Ceruza, 2014. - [48] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-00-0 kötött : 2400,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3560163]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2014.
Timmers, Leo (1970-)
Meneer René (magyar)
   Foxi úr / Leo Timmers ; [ford. Bérczes Tibor]. - Budapest : General Press, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-643-652-0 kötött : 2800,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3556118]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10979 /2014.
   Főzős képregények / [szerk. Kiss Judit]. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2014. - 52 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9409-8 fűzött : 600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3556729]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2014.
Korcsmáros Pál (1916-1975)
   Az elveszett cirkáló / a képregényváltozatot Rejtő Jenő azonos című regénye nyomán ... rajz. Korcsmáros Pál ; ... átd. Garisa H. Zsolt, ... Varga "Zerge" Zoltán. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Képes K., cop. 2014. - 74 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Rejtő-Korcsmáros sorozat)
ISBN 978-963-9833-55-5 kötött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3561050]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2014.
Pádár Ádám (1988-)
   Killer Kaller : Pádár Ádám és Koska Zoltán képregénye. - [Hosszúvölgy] : Tálosi A., 2014. - 41, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9378-7 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3556727]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2014.
Szebeni Péter (1988-)
   Isten ostora / [Horváth-Mühlhauser Gábor ötlete alapján írta és rajz. Szebeni Péter] ; [kiad. a Magyar Képregényalkotók Kulturális Egyesülete]. - Hosszúvölgy : M. Képregényalkotók Kult. Egyes., 2013-. - ill. ; 27 cm
A leírás a 2. r. alapján kész.
képregény
087.6:084.11
[AN 3556746]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2013. - 33 p.
ISBN 978-615-5345-04-3 fűzött
[AN 3556751] MARC

ANSEL
UTF-810983 /2014.
   Szeretettel / [szerk. Kiss Judit] ; [kiad. a Magyar Képregényalkotók Kulturális Egyesülete]. - Hosszúvölgy : M. Képregényalkotók Kult. Egyes., 2013. - 49 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5345-07-4 fűzött : 990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3556732]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2014.
   Újra 24 óra. - Hosszúvölgy : Tálosi A., [2014]. - [168] p. : ill. ; 15 cm. - (5Panels zsebkönyvek, ISSN 2063-6539 ; 3.)
ISBN 978-963-08-8763-2 fűzött : 1090,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3556722]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2014.
Vári Tamás (1986-)
   Theo / [írta Vári Tamás és Sebestyén Bence] ; [rajz.] Vári Tamás. - [Hosszúvölgy] : [M. Képregényalkotók Kult. Egyes.], [2013]-. - ill. ; 26 cm
A leírás a 3. r. alapján kész. - Közread. a Magyar Képregényalkotók Kulturális Egyesülete
képregény
087.6:084.11
[AN 3556764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - [60] p.
ISBN 978-615-5345-06-7 fűzött
[AN 3556766] MARC

ANSEL
UTF-8