MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2014 - 18. évfolyam, 24. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/12/12 11:45:38
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10986 /2014.
Bencze Béla
   Börtönügyi lexikon / írta és szerk. Bencze Béla. - Pécs : Kronosz, 2014. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-615-5339-89-9 kötött : 4800,- Ft
büntetőjog - börtönügy - szaklexikon
343: 030 *** 343.8: 030
[AN 3559516]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

10987 /2014.
Nopcsa Ferenc (1877-1933)
   Traveler, scholar, political adventurer : a Transylvanian baron at the birth of Albanian independence : the memoirs of Franz Nopcsa / ed. and transl from the German by Robert Elsie. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XIII, 227 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
A ford. a "Reisen in den Balkan" c. kézirat alapján kész. - Bibliogr.: p. 205-216.
Kötött
ISBN 978-615-5225-80-2
Nopcsa Ferenc (1877-1933)
Magyarország - Albánia - geológus - 19. század - 20. század - helyismeret - személyi bibliográfia - memoár
012 Nopcsa_F. *** 908.497 (0:82-94) *** 55 (439) (092) Nopcsa_F. (0:82-94)
[AN 3557467]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10988 /2014.
   100% kreativitás : 1. Építészeti Nemzeti Szalon : 2014.06.04 - 09.07. = 100 % creativity : 1st National Salon of Architecture / [kurátor ... Szegő György] ; [szerk. ... Rockenbauer Zoltán] ; [közread. a] Műcsarnok. - Budapest : Műcsarnok, [2014]. - 526 p. : ill., színes ; 21x26 cm
ISBN 978-963-9506-74-9 kötött
Magyarország - építészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 72 (439) "200/201"
[AN 3557574]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2014.
   Dada és szürrealizmus : Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí : válogatás a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből = Rearrenged reality : creative strategies in Hungarian art under the spell of dada and surrealism = Dada and surrealism : Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dalí : selected works from the collection of the Israel Museum, Jerusalem / [a kiállítást rend. ... Adina Kamien-Kazhdan]. Átrendezett valóság : alkotói stratégiák a magyar művészetben a dada és a szürrealizmus vonzásában ; [a katalógust szerk. ... Adina Kamien-Kazhdan, Kumin Mónika]. - Budapest : Szépműv. Múz. - MNG, cop. 2014. - 403 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/4.). (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/3.)
A kiállításokat Budapesten, 2014. júl. 9 - okt. 5. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9964-05-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - avantgárd - dadaizmus - szürrealizmus - két világháború közötti időszak - 20. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 73/76 .036.75 (439) *** 73/76 .036/.037 (100)
[AN 3559098]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2014.
Hetyei László
   Újpest Közép-Európa legjobbja : 1929, 1939 / Hetyei László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 125 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-64-2 fűzött : 1995,- Ft
Újpest Football Club
Közép-Európa - Magyarország - nemzetközi verseny - sportegyesület - sporttörténet - 20. század
061.2 (439-2 Bp.) *** 796.332.093 (4-191) "19"
[AN 3558766]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2014.
Pécsi Sürgősségi Napok (9.) (2014)
   IX. Pécsi Sürgősségi Napok : 2014. szeptember 26-27. : előadáskivonatok = IX. Critical Care Days in Pécs : 26-27th September 2014 : abstracts / szerk. Betlehem József [et al.] ; [rend. a Magyar Ápolástudományi Társaság, PTE Egészségtudományi Kar Mentőtiszt Szak]. - Pécs : PTE ETK, 2014. - 40 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-661-3 fűzött
sürgősségi ellátás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Pécs) *** 616-039.74
[AN 3558980]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2014.
Sassné Szalay Gyöngyike
   A püspökladányi Széchenyi Kör negyedszázada, 1988-2013 / Sassné Szalay Gyöngyi ; [kiad. a Szalay Alapítvány]. - Püspökladány ; [Debrecen] : Szalay Alapítvány, 2013. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136.
ISBN 978-963-08-9688-7 fűzött
Széchenyi Kör (Püspökladány)
Püspökladány - Magyarország - kulturális egyesület - testülettörténet - helyismeret
061.2 (439-2 Püspökladány) (091) *** 908.439
[AN 3559490]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2014.
A szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeumban (angol)
   Masters of Art Nouveau in the Budapest Museum of Applied Arts : 23 May 2013 - 4 January 2015 / curators Éva Csenkey and Miklós Gálos ; [publ. by the Museum of Applied Arts]. - Budapest : Mus. of Applied Arts, 2014. - 111 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-615-5217-18-0 fűzött
szecesszió - iparművészet - kiállítási katalógus
061.3(439-2Bp.)"2013" *** 745 (439) *** 745 (100) *** 7 .035.93
[AN 3558960]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2014.
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
   A Sziget : ötvenéves az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete / Szentgyörgyi Zsuzsa. - Budapest : Typotex, 2014. - 342 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-815-8 kötött : 2900,- Ft
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet
Budapest - kutatóintézet - számítástechnika - automatizálás - történeti feldolgozás
061.6 (439-2 Bp.) (091) *** 681.3 *** 681.5
[AN 3559523]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10995 /2014.
Persovits József (1951-)
   Kner-könyv : a könyvművészet mesterei / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2014. - 117, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nyomdász könyvtár)
Bibliogr.: p. 116-117.
ISBN 978-963-88860-4-0 fűzött : 1950,- Ft
Kner család
Magyarország - Gyoma - nyomdász - családtörténet
655.1 (439-2 Gyoma) *** 929.52 (439) Kner
[AN 3557482]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2014.
Sándor Klára (1965-)
   A székely írás nyomában / Sándor Klára. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 353 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 315-346.
ISBN 978-963-279-387-0 fűzött : 3500,- Ft
rovásírás - magyarság
003.335.9 (=945.11)
[AN 3559570]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2014.
   "Tudástár - anno" : lexikonok, enciklopédiák a Somogyi-könyvtár régi és ritka gyűjteményében : kiállítás a Somogyi-könyvtárban, 2014. július 15 - október 8. / [... rend., az ismertetőt írta és szerk. Szőkefalvi-Nagy Erzsébet]. - Szeged : Somogyi-kvt., [2014]. - 28 p., [28] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-659-026-0 fűzött
könyvtári gyűjtemény - enciklopédia - könyvritkaság - lexikon - kiállítási katalógus
09 *** 030 *** 027.52 (439-2 Szeged) *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3559163]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10998 /2014.
Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás (angol)
   Civil service career and HR management [elektronikus dok.] / Márta Bokodi [et al.]. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : Hung. Official Journal Publ., [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130728. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-36-3
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - statisztikai adatközlés - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
659.3 *** 35.08 (439) "200/201" (083.41)
[AN 3561225]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2014.
   Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás [elektronikus dok.] / Bokodi Márta [et al.]. - Szöveg (pdf : 2.6 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130727. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-35-6
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
659.3 *** 35.08 (439) "200/201" (083.41)
[AN 3561222]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

11000 /2014.
Byrne, Rhonda
Hero (magyar)
   A hős / Rhonda Byrne ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 227 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: The Secret
ISBN 978-963-529-197-7 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3557558]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2014.
László Ruth (1938-)
   A pszichológusok fája / László Ruth. - Budapest ; [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2014. - 22 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Számozott példány: 144
ISBN 978-963-9694-56-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3559108]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

11002 /2014.
International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (4.) (2013) (Budapest)
   4th International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies [elektronikus dok.] : November 20-22, 2013 / ed. Ákos Borbély ; [org., publ. by the] ... Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering Óbuda University. - Szöveg. - Budapest : Óbuda Univ., [2014], cop. 2013. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Magyar Tudomány Ünnepe c. rendezvénysorozat keretében. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5018-93-0
környezetvédelem - könnyűipar - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 67/68 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3558313]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2014.
   Újratervezés : szemléletformáló program a hulladék megelőzés és energiafelhasználás csökkentése érdekében a helyi termelési fogyasztási rendszerek fejlesztésével az Észak-alföldi régióban : KEOP-6.1-0/B/11 - 2011 - 0164 : záró tanulmány. - [Nyíregyháza] : [Inspi-Ráció Egyes.], [2014]. - 60 p. : ill. ; 30 cm
Közread. az Inspi-Ráció Egyesület
Fűzött
Észak-alföldi régió - környezeti tudatosság - környezeti nevelés
504.03 (439 Észak-alföld) *** 37.033 (439 Észak-alföld)
[AN 3558865]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

11004 /2014.
Franzén, Torkel (1950-2006)
Gödel's theorem (magyar)
   Gödel nemteljességi tételei : értelmezések és félreértések / Torkel Franzén. - [Budapest] : Typotex, cop. 2013. - 273 p. ; 21 cm
Ford. Csaba Ferenc. - Bibliogr.: p. 266-270.
ISBN 978-963-279-370-2 kötött : 4200,- Ft
Gödel, Kurt (1906-1978)
Ausztria - matematikai logika - axióma - matematikus - 20. század
510.6 *** 164.042 *** 51 (436) (092) Gödel,_K.
[AN 3559543]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

11005 /2014.
Schrödinger, Erwin (1887-1961)
   Erwin Schrödinger válogatott írásai / vál. és az előszót írta Szegedi Péter. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 387 p. ; 17 cm. - (Principia philosophiae naturalis, ISSN 1588-7669 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-392-4 fűzött : 2900,- Ft
kvantumfizika - természetfilozófia
530.145 *** 113/119
[AN 3559549]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

11006 /2014.
   Az ásványok vonzásában : tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére = In the attraction of minerals : studies in honour of the 60-year-old Sándor Szakáll / szerk. ... Fehér Béla ; [közread. a] Hermann Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság. - Miskolc : HOM : M. Minerofil Társ., 2014. - 309 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9271-96-8 kötött
Magyarország - ásványtan - kőzettan - geológia - emlékkönyv
549 *** 552 *** 55 (439)
[AN 3557357]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2014.
   Bilingual lecturebook on spectroscopy : on the 80th birthday of professor Dr. Ferenc Billes : Dr. Billes professzor úr 80. születésnapjára / [szerk. ... Ziegler Ildikó és Fejes István]. - Esztergom : Ziegler I., 2014. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9474-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
spektroszkópia - emlékkönyv
543.42
[AN 3557560]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2014.
   GLISTEN Budapest 2014 Conference : work group meeting, training school, GPCRDB satellite meeting : October 2-4, 2014, Budapest ... : abstract booklet / [szerk. Feenczy György] ; [org., publ. by the] Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Research Centre for Natural Sciences HAS, [2014]. - 71 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7067-27-3 fűzött
fehérje - sejttan - kémiai szerkezet - konferencia-kiadvány
547.96 *** 576.3 *** 541.6 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3559189]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

11009 /2014.
   Balázs Dénes emlékkötet : a Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencián 2013. szeptember 17-én elhangzott előadásokból szerkesztett tanulmányok / [szerk. Lendvai Timár Edit, Leviczki Anita] ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földr. Múz., 2014. - 129 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88012-9-6 fűzött
Balázs Dénes (1924-1994)
Magyarország - geológus - geológia - 20. század - emlékkönyv
55 (439) (092) Balázs_D. *** 55 (439)
[AN 3559538]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2014.
   A Baradla-Domica-barlangrendszer : a barlang, amely összeköt / [szerk. Gruber Péter és Gaál Lajos] ; [közread. az] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2014. - 512 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 469-494. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80050-0-5 kötött
Baradla-barlang - Domica - barlangtan
551.44 (234.373.3/.5 Baradla) *** 551.44 (234.372.44 Domica)
[AN 3559334]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2014.
   Légköri folyamatok előrejelzésének módszerei és alkalmazásai : a Meteorológiai TDK 2014. évi nyári iskola előadásainak összefoglalói. - Budapest : ELTE Meteorológiai Tansz., 2014. - 130 p. : ill. ; 30 cm. - (Egyetemi meteorológiai füzetek, ISSN 0865-7920 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-538-8 fűzött
meteorológia - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
551.5 *** 061.3(439-2Szigliget) *** 378.184
[AN 3557416]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2014.
   A Remete-csurgó egykor és ma / [szerk. Töttős Gábor] ; [kiad. a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány]. - Szekszárd : CivilSegéd Közhasznú Alapítvány, 2014. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Szekszárd - forrásvíz - helytörténet
556.36 (439-2 Szekszárd) *** 943.9-2 Szekszárd
[AN 3558562]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11013 /2014.
Bagoly Ilona
   Tengeri állatok / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5370-33-5 kötött
tengeri állat - album
591.9 (26)
[AN 3559348]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2014.
Kontschán Jenő (1975-)
   Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) of Transylvania (Romania) : [acarological studies 3.] / Jenő Kontschán. - [Budapest] : Ad Librum, [2014]. - 140 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 135-139. - Összefoglalás angol, román és magyar nyelven
ISBN 978-615-5110-67-2 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - atka - állatföldrajz
591.9 (498.4) *** 595.42 (498.4)
[AN 3559200]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2014.
Quammen, David (1948-)
The reluctant Mr. Darwin (magyar)
   A kétkedő Darwin : az evolúcióelmélet eredete / David Quammen ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 316 p. ; 22 cm. - (Nagy felfedezések, ISSN 2064-4833)
ISBN 978-963-304-189-5 kötött : 3500,- Ft
evolucionizmus - tudománytörténet - 19. század
575.8 (100) "18"
[AN 3559304]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

11016 /2014.
Atkinson, Sue
First steps out of depression (magyar)
   Kiút a depresszióból / Sue Atkinson ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2014. - 142 p. ; 19 cm. - (Első lépések, ISSN 2064-3144)
ISBN 978-963-288-148-5 fűzött : 1500,- Ft
depresszió - mentálhigiénia
613.865 *** 616.895.4
[AN 3562844]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2014.
Bardócz Zsuzsa (1950-)
   Génjeink harca a XXI. század kihívásaival : az egészség, a táplálék, és környezet kapcsolata a mezőgazdasággal / Bardócz Zsuzsanna. - [Keszthely] : Balaton Akad. K., 2014. - 83 p. : ill. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-67-4 fűzött
táplálkozástudomány - élelmiszeripar - géntechnika
613.2 *** 663/664 *** 575.08
[AN 3558682]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2014.
Bernstein, Gabrielle
May cause miracles (magyar)
   Történhetnek csodák : 42 lépés a csodák útján a boldogság eléréséhez / Gabrielle Bernstein ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 250, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-198-4 kötött : 3290,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3559051]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2014.
   "Bioethics and biopolitics" : proceedings of the 28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care : 27-30 August, 2014, ... University of Debrecen ... / ed. by Bert Gordijn, Péter Kakuk, Attila Bánfalvi ; org. by the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESPMH) and the Department of Behavioural Sciences Faculty of Public Health University of Debrecen. - [Debrecen] : Dep. of Behavioural Sciences Fac. of Publ. Health Univ. of Debrecen, [2014]. - 139, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-728-5 fűzött
bioetika - biopolitika - konferencia-kiadvány
614.253 *** 174 *** 504.75 *** 314.15 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3558727]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2014.
   Bízz magadban! : önértékelés, önelfogadás, önbecsülés / [Bagdy Emőke et al.]. - Budapest : Kulcslyuk K., 2014. - 184 p. ; 18 cm. - (Nyitott akadémia, ISSN 2062-4360)
ISBN 978-615-5281-18-1 fűzött : 2290,- Ft
személyiség-lélektan - önérzet - önértékelés - mentálhigiénia
159.923.2 *** 613.865
[AN 3558529]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2014.
Christian, A. J. (1975-)
   A férfiakkal csak a baj van?! / A. J. Christian. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 251 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-382-7 kötött : 3490,- Ft
nemek lélektana - férfi - párkapcsolat
159.922.1 -055.1 *** 316.472.4
[AN 3559020]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2014.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Das Schatten-Prinzip (magyar)
   A lélek árnyai : kibékülés titkos énünkkel / Ruediger Dahlke ; Margit Dahlke közrem. ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-143-4 fűzött : 2600,- Ft
ezoterika - önismeret - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3562045]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2014.
   Fejlődésbiológia II. : epigenetika és fejlődési mintázatképzés / [szerk. Rauch Tibor, Varga Máté, Hoffmann Gyula] ; [közread. a] PTE TTK, PTE ÁOK. - Pécs : Kronosz : PTE TTK : PTE ÁOK, 2014. - VIII, 542 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 541-542.
ISBN 978-615-5339-99-8 kötött : 5500,- Ft
egyedfejlődés - genetika - molekuláris biológia - egyetemi tankönyv
611.013 (075.8) *** 591.3 (075.8) *** 575.1 (075.8) *** 577.21 (075.8)
[AN 3559685]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2014.
Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Nap (5.) (2014) (Budapest)
   V. Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Továbbképző Nap : Budapest, 2014. május 24. : absztrakt- és emlékgyűjtemény / [szerk. Hirdi Henriett Éva, Balogh Zoltán] ; [rend., kiad. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara]. - Budapest : MESZK, 2014. - 24 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89435-4-5 fűzött
munkaegészségügy - ápolástan - konferencia-kiadvány
613.6 *** 616-083 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3559107]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2014.
   Foniátria és társtudományok : a hangképzés, a beszéd és a nyelv, a hallás és a nyelés élettana, kórtana, diagnosztikája és terápiája / szerk. Hirschberg Jenő, Hacki Tamás, Mészáros Krisztina. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2013. - 2 db : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.
beszéd - beszédzavar - hangképző szerv
616.22-008.5 *** 616.89-008.434
[AN 3558552]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 282 p.
ISBN 978-963-7155-61-1 kötött : 4250,- Ft
[AN 3558556] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 256 p.
ISBN 978-963-7155-63-5 kötött : 4250,- Ft
[AN 3558559] MARC

ANSEL
UTF-811026 /2014.
Gadd, Ann
The girl who bites her nails and the man who is always late (magyar)
   Árulkodó szokásaink : a lány, aki a körmét rágja és a fiú, aki mindig késve érkezik / Ann Gadd ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 225 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-138-0 fűzött : 2300,- Ft
lélektan - viselkedés - életvezetés
159.922 *** 613.865
[AN 3562064]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2014.
Gardalits János
   Dr. Tiszta Víz : a legcsodálatosabb természetes gyógyszer / Gardalits János, Nagy Ágnes. - Budapest : Greylet Mo., 2014. - 181, [9] p. : ill. ; 21 cm. - (Doktor könyvek)
ISBN 978-963-08-9541-5 fűzött : 2900,- Ft
vízfelvétel - víz - egészséges életmód
613.3 *** 616.395 *** 613.2
[AN 3557739]
MARC

ANSEL
UTF-811028 /2014.
Graham, Douglas N.
Grain damage (magyar)
   Gabona babona : [a magas keményítőtartalmú étrend átgondolása] / Douglas N. Graham ; [ford. Hargittai Krisztina]. - Budapest : Unio Mystica K., 2014. - 62 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 57-58.
ISBN 978-615-80019-5-3 kötött : 1990,- Ft
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány - keményítő
613.262 *** 613.2
[AN 3559246]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2014.
   Helyes táplálkozás, de hogyan? : a debreceni Egészségfejlesztési Iroda Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet kiadványa. - Debrecen : EFI Kenézy Gy. Kórház és Rendelőint., [2014]. - 91, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0176-5 fűzött
egészséges táplálkozás - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3559708]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2014.
Hogg, Tracy (1960-2004)
The baby whisperer solves all your problems (magyar)
   A suttogó mindent megold : alvásról, evésről, viselkedésről és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 2006. - 513 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9974-4 kötött : 3690,- Ft
gyermekgondozás - családi nevelés
613.95 *** 37.018.1
[AN 3563112]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2014.
Kleon, Austin
Show your work! (magyar)
   Mutasd meg magad! : 10 tanács, hogy felfigyeljenek a munkádra / Austin Kleon ; [ford. Takács Zoltán ...]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - [8], 215 p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-304-190-1 fűzött
siker
613.865
[AN 3558641]
MARC

ANSEL
UTF-811032 /2014.
   Klinikai gyermeklélektan és preventív egészségpszichológia a gyakorlatban / szerk. Nagy Beáta ; [kiad. a Debreceni Egyetem]. - Debrecen : DE, 2014. - 404 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-726-1 fűzött
gyermeklélektan - egészséglélektan - megelőzés
159.922.7 *** 616-084
[AN 3559586]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2014.
Magyar Kontaktológiai Társaság. Továbbképző tanfolyam és kongresszus (7.) (2014) (Hajdúszoboszló)
   Magyar Kontaktológiai Társaság VII. továbbképző tanfolyama és kongresszusa a Magyar Szemorvostársaság Cornea Társasága részvételével : Hajdúszoboszló ..., 2014. szeptember 19-20. : [program és előadáskivonatok] / [szerk. Végh Mihály]. - [Budapest] : Convention Budapest, [2014]. - 39, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88100-6-9 fűzött
szemészet - kontaktlencse - konferencia-kiadvány
617.7 *** 681.73 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3557642]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2014.
Millman, Dan (1946-)
Living on purpose (magyar)
   Élj céltudatosan : egyenes válaszok az élet kérdéseire / Dan Millman ; [ford. Tasi Júlia]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 165 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-359-9 kötött : 2790,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3558003]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2014.
O'Connor, Joseph
Introducing NLP (magyar)
   NLP : segítség egymás és önmagunk megértéséhez : pszichológiai gyakorlatok / Joseph O'Connor, John Seymour ; Robert Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével ; [ford. Kazsoki János, Kazsoki Marianna, Kazsoki Gábor]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 241 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8120-15-1 fűzött : 1800,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3562048]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2014.
Oriah (1954-)
The invitation (magyar)
   Meghívó / Oriah ; [ford. Keresztyné Rehák Aranka]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-199-1 kötött : 2490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3558906]
MARC

ANSEL
UTF-811037 /2014.
   Rendszeres mozgás, de hogyan? : a debreceni Egészségfejlesztési Iroda Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet kiadványa. - Debrecen : EFI Kenézy Gy. Kórház és Rendelőint., [2014]. - 85 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0177-2 fűzött
egészséges életmód - mozgás - testkultúra - életvezetés
613.71 *** 613.865
[AN 3559712]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2014.
Stibal, Vianna
ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing : egy kivételes energiagyógyászati módszer bemutatása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-236-3 fűzött : 2950,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
615.89 *** 133.25
[AN 3559847]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2014.
Thrash, Agatha (1931-)
Rx : charcoal (magyar)
   Faszenes kezelések : új tények az orvosi célra használt leghatékonyabb felszívó anyagról / Agatha M. Thrash, Calvin L. Thrash ; [ford. Sonnleitner Zsolt]. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 105 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-615-5260-19-3 fűzött
természetgyógyászat - faszén
615.89 *** 662.71
[AN 3559398]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2014.
   Transzfúzió / szerk. Vezendi Klára. - Budapest : Medicina, 2014. - 416 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-500-1 kötött : 6500,- Ft
vérátömlesztés
615.38
[AN 3558002]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2014.
Vass Zoltán
   A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai : projekció, kifejezés, mintázatok / Vass Zoltán. - 2. kiad. - Budapest : Flaccus, 2013. - 927 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 854-875.
ISBN 978-615-5278-13-6 kötött : 6800,- Ft
lélektan - kísérleti lélektan - elmegyógyászat - kóros lelkiállapot - rajz - egyetemi tankönyv
159.9.072 (075.8) *** 159.946.4 (075.8) *** 616.89-008.435 (075.8)
[AN 3562889]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2014.
Walker, Richard (1951-)
Human body (magyar)
   Az emberi test / írta Richard Walker ; [ford. Makovecz Benjamin]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-148-6 kötött : 2900,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611 (02.053.2) *** 612 (02.053.2)
[AN 3562897]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2014.
Wiest, Georg S.
   Gyógyítóink [elektronikus dok.] : hetven év magyar gyógyítása / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Az idő tanúja sorozat)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9878-2
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - gyógyítás - memoár - elektronikus dokumentum
616-085 *** 614.253.5 (0:82-94)
[AN 3558237]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2014.
Wiest, Georg S.
   Tanítóink [elektronikus dok.] / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Az idő tanúja sorozat)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-1-0
mentálhigiénia - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3558227]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2014.
Winkler Gábor (1938-)
   A cukorbetegség egészségkárosító hatása : a megelőzés és a kezelés lehetőségei / Winkler Gábor, Baranyi Éva. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - 151, [8] p. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
ISBN 978-615-5166-16-7 fűzött : 2800,- Ft
cukorbetegség
616.379-008.64
[AN 3559227]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

11046 /2014.
Ádám Béla
   Geotermikus energia : hőszivattyúzás / Ádám Béla, Büki Gergely, Maiyaleh Tarek. - [Budapest] : Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 2013. - 284 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Energetikai szakkönyvek, ISSN 2064-0676)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88358-5-7 fűzött
hőszivattyú - geotermikus energia
662.99 *** 620.91 *** 621.577
[AN 3557779]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2014.
   Lignocellulózok energetikai hasznosításának műszaki vonatkozásai / [szerk. Czupy Imre]. - Sopron : NYME K., 2014. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
A Sopronban, 2014. szept. 11-én "Konferencia a lignocellulózok energetikai hasznosításának műszaki vonatkozásairól" című rendezvény előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-190-2 fűzött
megújuló energiaforrás - biológiai energia - energiaültetvény - technológia
620.95 *** 630*2
[AN 3559228]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2014.
Réthy Károly (1935-)
   Az arany varázsa / Réthy Károly. - Budapest : [s.n.], [2014]. - 209, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 208-209.
Fűzött
bányászat - arany - művelődéstörténet
622.342 (100) (091) *** 930.85 (100)
[AN 3559127]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2014.
Young Welding Professionals International Conference (2014) (Budapest)
   YPIC 2014 [elektronikus dok.] : Young Welding Professionals International Conference together with the International Welding Competition / [org. by the] International Institute of Welding. - Szöveg. - [Budapest] : [M. Hegesztési Egyes.], [2014]. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0084-3
hegesztés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.791 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3558304]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

11050 /2014.
Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (7.) (2014) (Budapest)
   VII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia : Budapest, 2014. február 19-20. / szerk. Szirmay-Kalos László, Renner Gábor ; [rend., közread. a] Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. - [Budapest] : NJSZT, [2014]. - IV, 207 p. : ill. ; 28 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5036-08-8 fűzött
számítógépes grafika - geometria - konferencia-kiadvány
681.3.019 *** 514 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3557638]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2014.
   Numeration and substitution : July 7-11, 2014, Debrecen ... : abstracts / [org., publ. by the] University of Debrecen Faculty of Informatics. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen Fac. of Informatics, [2014]. - 45 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
informatika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3558796]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

11052 /2014.
Véghely Tamás (1949-)
   Napelemes rendszerek villamos berendezései / Véghely Tamás. - Budapest : Cser K., 2014. - 171 p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Mestermunka, ISSN 1585-0021)
ISBN 978-963-278-377-2 fűzött : 3495,- Ft
napenergia-hasznosítás - villamos berendezés - épületgépészet
621.311.243 *** 621.383.5 *** 697.329 *** 621.31
[AN 3559247]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

11053 /2014.
   Inflater handbook / [ed. László Nagy and Tamás Huszák] ; [ed. by Budapest University of Technology and Economics Geotechnical Department]. - [Budapest] : BUTE Geotechnical Dep., 2013. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-075-9 fűzött
árvízvédelem - kutatás-fejlesztés
627.516
[AN 3557639]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2014.
Umbrai Laura (1973-)
   Így szemeteltek Budapesten : a hulladékgazdálkodás múltja a fővárosban / Umbrai Laura. - Budapest : Napvilág, 2014. - 243 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 236-241.
ISBN 978-963-338-378-0 fűzött : 3600,- Ft
Budapest - hulladékgazdálkodás - település-egészségügy - 19. század - 20. század
628.4 (439-2 Bp.) "186/194"
[AN 3559817]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

11055 /2014.
Burckhardt, Manfred
   Fékrendszerek : gépjármű futóművek / Manfred Burckhard, Kőfalusi Pál, Varga Ferenc. - Budapest : Maróti, 2014. - 432 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 408.
ISBN 978-963-9945-11-1 kötött : 5900,- Ft
gépjármű - fék - egyetemi tankönyv
629.113-592 (075.8)
[AN 3559208]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2014.
   Team, mission, future : 5 years of Strategic Airlift Capability flight operations : ['09-'14]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 112 p. : ill., színes ; 21x29 cm
Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-327-618-1 kötött
North Atlantic Treaty Organization. Heavy Airlift Wing
Magyarország - Pápa - légierő - légi szállítás - repülőtér - katonaélet - album
656.71 (439-2 Pápa) *** 355.469.38 (439) *** 355.1 (439) (084.12)
[AN 3558676]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

11057 /2014.
Boros Emil
   Ecology and management of soda pans in the Carpathian Basin / Emil Boros, Zoltán Ecsedi & János Oláh ; [transl. Regina Szegedi & Jon Dunn] ; [publ. by the] Hortobágy Environmental Association. - Balmazújváros : Hortobágy Environmental Assoc., 2013. - 551 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9471-5 kötött
Kárpát-medence - természeti környezet - környezetvédelem - szikes talaj - tó
631.445.52/.54 (4-191) *** 502 (4-191) (285.2)
[AN 3559316]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2014.
European Society for Agronomy. Congress (13.) (2014) (Debrecen)
   XIIIth Congress of the European Society for Agronomy : Debrecen ..., 25-29 August 2014 : abstracts / [ed. Péter Pepó, József Csajbók]. - [Debrecen] : [DE], [2014]. - [2], 510 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - borító- és gerinccím: ESA XIIIth Congress. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-723-0 fűzött
agrártudomány - konferencia-kiadvány
63 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3558758]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2014.
Herczeg Ágnes (1959-)
   Borról neked : a pincétől a hálószobáig / Herczeg Ágnes & Pánczél Andrea. - Budapest : Libri, 2014. - 190 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-471-2 kötött : 2990,- Ft
bor - útmutató
663.2 (031)
[AN 3558932]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2014.
   Kedvenceink a lovak / [szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 62 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5370-35-9 kötött
- lovaglás - album
636.1 *** 798.2
[AN 3559536]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2014.
   Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület, 1989-2014 / [szerk. Janászik Andrea, Pataki Balázs, Novotni Péter]. - [Gyúró] : Kisbéri-félvér és Gidrán Lótenyésztő Orsz. Egyes., 2014. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0329-5 fűzött
Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület
Kisbér - lótenyésztés - egyesület - album
636.1 (439-2 Kisbér) (084.1) *** 061.2 (439-2 Kisbér)
[AN 3558861]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2014.
Mangalicatenyésztők Kárpát-medencei Találkozója (1.) (2014) (Budapest)
   Mangalicatenyésztők Első Kárpát-medencei Találkozója / [szerk. Havassy Péter Pál]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 44 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 2.)
A találkozót a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete Budapesten, 2014. jan. 24-én rendezte. - Bibliogr.: p. 44.
ISBN 978-615-80016-2-5 fűzött
sertéstenyésztés - konferencia-kiadvány
636.4 (4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3557614]
MARC

ANSEL
UTF-811063 /2014.
Megyeri Szabolcs
   Üvegház a kertben / Megyeri Szabolcs. - Budapest : Cser K., 2014. - 115 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kertünk növényei, ISSN 1586-9954)
ISBN 978-963-278-365-9 fűzött : 2995,- Ft
növényház - zöldségtermesztés - dísznövény
631.544 *** 635.1/.8 *** 635.9
[AN 3559405]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2014.
Nagy Péter
   A pápateszéri malmok vízikönyvei / Nagy Péter ; [közread. a Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány]. - Győr : Mo. Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány, 2014. - 213, [19] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0044-7 fűzött
Pápateszér - ipartörténet - vízimalom - gazdaságtörténet - 19. század - 20. század
664.7 (439-2 Pápateszér) *** 338 (091) (439-2 Pápateszér) "18/19"
[AN 3559465]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2014.
Späth, Hans
Ziegen halten (magyar)
   Kecsketartás : gondozás, ápolás, sajtkészítés, hústermékek / Hans Späth, Otto Thume, Johann-Georg Wenzler ; [ford. Szüle Dénes]. - Budapest : Cser K., 2014. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-163.
ISBN 978-963-278-371-0 fűzött : 3995,- Ft
állattenyésztés - kecske
636.39
[AN 3559460]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2014.
Stefanovits Pál (1920-)
   Talajtan / Stefanovits Pál, Filep György, Füleky György ; [a FAO-talajosztályozás c. fejezetet Michéli Erika írta]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Mezőgazda, [2013], cop. 2010. - 470 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 470.
ISBN 978-963-286-676-5 fűzött : 5400,- Ft
talajtan - egyetemi tankönyv
631.4 (075.8)
[AN 3562847]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2014.
   Tartamkísérletek : Debrecen-Látókép / [szerk. Nagy János, Pepó Péter] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ. - Debrecen : DE Agrártud. Közp., 2014. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5451-02-7 fűzött
növénytermesztés - agrotechnika - statisztikai adatközlés
633 *** 613.5 (083.41)
[AN 3558846]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

11068 /2014.
   Csábító házi sütemények 10. - [Nyíregyháza] : SZTÉ Kereskedőház Kft., cop. 2014. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-89670-8-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3561991]
MARC

ANSEL
UTF-811069 /2014.
   Csábító házi sütemények 10. - [Nyíregyháza] : Pro-Team, 2014. - 111 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9972-95-7 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3561981]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2014.
Hegyi Boglárka (1967-)
   1000 Fragen 1000 Antworten : Gastronomie - Tourismus : társalgási gyakorlatok a gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgákra / Hegyi Boglárka. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2005. - 368 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 368.
ISBN 978-963-9357-52-5 fűzött : 2390,- Ft
német nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - gasztronómia - nyelvvizsga
641/642 *** 803.0 (079.1) =945.11 *** 338.48
[AN 3562891]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2014.
Jakuszeit, Jinaika
Kosmetikwerkstatt (magyar)
   Kozmetikumok készítése otthon / Jinaika Jakuszeit ; [ford. Cser Judit]. - Budapest : Cser K., 2014. - 136 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-379-6 fűzött : 2995,- Ft
kozmetika - kozmetikum
646.7 *** 665.5
[AN 3559457]
MARC

ANSEL
UTF-811072 /2014.
Koller Mártonné Molnár Veronika (1940-)
   A Perczel család alkalmazottjának, Makai Erzsébetnek receptgyűjteménye Koller Mártonné átdolgozásában. - Bonyhád : Koller Panzió : Völgységi Múz. : Völgységi Tájkutató Alapítvány, 2014. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Völgységi füzetek, ISSN 0866-3610 ; 17.)
ISBN 978-615-80042-0-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3557696]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2014.
Kövecses-Varga Etelka (1959-)
   Rétesfélék Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu térségéből : 24 helyi íz - 24 néprajzi kérdés / Kövecses Varga Etelka. - [Esztergom] : [Kövecses Varga E.], 2014. - 44 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9049-6 fűzött
Dorogi kistérség - ételspecialitás - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.568 (439 Dorogi_kistérség)(083.12)
[AN 3557551]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2014.
Kresser, Chris
Your personal paleo code (magyar)
   Paleolit kódolás személyre szabva : a háromlépéses terv, amellyel lefogyhatsz, meggyógyulhatsz, valamint fitt és egészséges maradhatsz egy életen át / Chris Kresser ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 395 p. ; 24 cm
Fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3559325]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Erdélyi ételek / [receptek Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 50.)
ISBN 978-963-251-631-8 fűzött
Erdély - nemzeti étel - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568 (439.21)(083.12) *** 641.568 (498.4)(083.12)
[AN 3558355]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2014.
Liptai Zoltán (1976-)
   Különleges köretek / [receptek ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 51.)
ISBN 978-963-251-649-3 fűzött
köret - szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3558346]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2014.
Székely, Edmond Bordeaux (1900?-1979)
Scientific vegetarianism (magyar)
   Tudományos vegetariánizmus : iránymutató az organikus, ökológiai táplálkozáshoz / Edmond Bordeaux Székely ; [ford. Szentesy E. András]. - Budapest : Living Earth - Élő Föld Kft., cop. 2014. - 89, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (E. B. Székely könyvek ; 6.)
ISBN 978-963-89410-6-0 fűzött
vegetáriánus étrend
641.564 *** 613.261
[AN 3562021]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2014.
Vörös Gyöngyi
   Természetes hatású szemöldök tetoválása szálazással : "Controlled D-NC. softBrow" - ahogy én készítem / Vörös Gyöngyi ; [fotók és graf. munkák Vörös Gyöngyi]. - Fonyód : Vörös Gy., 2014. - 100 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9743-3 fűzött : 4500,- Ft
smink - kozmetika - tetoválás
646.75 *** 687.55 *** 687.56
[AN 3558759]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

11079 /2014.
   Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak... : életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése / Fazakas Sándor, Ferencz Árpád szerk. - Debrecen : Debreceni Református Hittud. Egy. Szociáletikai Int., 2014. - 250 p. ; 21 cm. - (Szociáletikai Intézet kiadványai, ISSN 1785-6027 ; 6.)
A Debrecenben, 2013. ápr. 12-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-80-3 fűzött
etika - vallási erkölcs - halál - eutanázia
179.7 *** 241 *** 616-036.88
[AN 3559362]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2014.
   Pauler Ákos filozófiája / szerk. Frenyó Zoltán ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet. - Budapest : MTA BTK Filozófiai Int., 2014. - 228, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. ápr. 12-én "Pauler Ákos életműve" címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-786-0 kötött : 2000,- Ft
Pauler Ákos (1876-1933)
Magyarország - filozófus - 19. század - 20. század
1 (439) (092) Pauler_Á.
[AN 3559621]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2014.
Sawyer, Frank (1946-)
   Philosophical perspectives in dialogue with theology / Frank Sawyer ; [publ. by Sárospatak Reformed Theological Academy]. - Sárospatak : Sárospatak Reformed Theological Acad., 2010-2013. - 2 db ; 23 cm
filozófia - vallásfilozófia - teológia
1 *** 21 *** 23
[AN 3050283]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2., Philosophical perspectives from the renaissance to postmodernism. - 2013. - 431 p. : ill.
Bibliogr.: p. 423-430.
ISBN 978-963-89817-0-7 kötött
[AN 3559504] MARC

ANSEL
UTF-811082 /2014.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Zeitgeschichtliche Betrachtungen (magyar)
   Kortörténeti szemlélődések / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Kv., [2014]-. - 25 cm
ISBN 978-963-89736-5-8
Európa - antropozófia - történelem - első világháború - történetfilozófia
141.333 *** 94 "191" *** 930.1
[AN 3559960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A tárgyilagos ítéletalkotáshoz vezető út : 1. rész. - cop. 2014. - 263 p.
ISBN 978-963-89736-6-5 kötött : 3300,- Ft
[AN 3559968] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A tárgyilagos ítéletalkotáshoz vezető út : 2. rész. - cop. 2014. - 328 p. : ill.
ISBN 978-963-89736-7-2 kötött : 3300,- Ft
[AN 3559974] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

11083 /2014.
Bobik Jánosné
   "Emlékezzél mi történék" : a kéki református egyház története, 1787-2011 / Bobik Jánosné ; [... kiad. Kék Község Önkormányzata]. - Kék : Önkormányzat ; Nyíregyháza : Örökségünk, 2014. - 184 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-54-5 fűzött
Kéki Református Egyházközség
Kék - egyházközség - református egyház - történeti feldolgozás
284.2 (439-2 Kék) (091)
[AN 3559496]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2014.
Boda Zsuzsa
   Virágvasárnaptól pünkösdig : bibliai színező / Boda Zsuzsa ; ill. Jenes Katalin. - [Csömör] : Boldi-Maci Kft., [2014]. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Boldi maci füzetek
ISBN 978-963-08-9384-8 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - kifestőkönyv
22.046 (02.053.2) *** 087.5
[AN 3558468]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2014.
Börcsök Mária (1944-)
   Égszakadás / Börcsök Mária. - [Budapest] : Új-Könyvbarát Kft., cop. 2014. - 133 p. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0307-3 fűzött : 2400,- Ft
vallási erkölcs - erkölcs
241 *** 17
[AN 3558563]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2014.
Cheung, Theresa
The afterlife is real (magyar)
   Üzenetek a túlvilágról / Theresa Cheung ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Magnólia, 2014. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-546-834-6 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
túlvilág - ezoterika
236 *** 129.6 *** 133.25
[AN 3558618]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2014.
   Commitment, belief, knowledge : celebratory volume on the occasion of the 475th anniversary of the Debrecen Reformed Theological University / ed. by Károly Fekete, Zoltán Kustár. - Debrecen : Debrecen Reformed Theological Univ., 2014. - 112 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Acta theologica Debrecinensis, ISSN 2062-6045 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8429-81-0 kötött
teológia - református egyház
21 *** 284.2
[AN 3559359]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2014.
Czirmayné Kocsis Róza
   Az Úrnak szolgái / Czirmayné Kocsis Róza. - [Hajdúböszörmény] : Szerző, [2014]. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0013-3 fűzött
Erdély - protestáns lelkész - református egyház - életrajzi elbeszélés
284.2 (498.4) (=945.11) (092) (0:82-322.6) *** 284.2 (439.21) (092) (0:82-322.6)
[AN 3557372]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2014.
   Egyház és történelem : tanulmányok az egyház életéről és történelméről / [szerk. Lévai Attila]. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2013. - 284 p. ; 21 cm. - (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, ISSN 2064-4523)
Váltakozva magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89359-6-0 fűzött
Csehszlovákia - Felvidék - egyháztörténet - református egyház - határon túli magyarság - 20. század
284.2 (437.1) (=945.11) *** 316.347 (=945.11) (437.1) *** 284.2 (439)
[AN 3558872]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2014.
   Források a magyar görögkatolikusok történetéhez / közread. Véghseő Tamás, Katkó Márton Áron ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2014-. - 25 cm
Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - történelmi forrás
281.5.018.2 (439) (091) (093)
[AN 3559512]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 1778-1905. - 2014. - 605 p. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 4/1.)
Váltakozva magyar, latin, olasz és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-27-4 kötött
[AN 3559519] MARC

ANSEL
UTF-811091 /2014.
   Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez : az egri egyházmegye területén szolgáló görögkatolikus papok 1741. évi javadalom-összeírása / közread. Véghseő Tamás, Terdik Szilveszter, Simon Katalin. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2014. - 573 p. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. II., Textus/Fontes, ISSN 2063-0433 ; 5.)
A forrásszöveg latin nyelven
ISBN 978-615-5073-29-8 kötött
Észak-Magyarország - egyháztörténet - görög katolikus egyház - egyházmegye - gazdaságtörténet - 18. század - történelmi forrás
281.5.018.2 (439-03 Egri_egyházmegye) "17" (093) *** 338 (091) (439.2-17) "17" (093)
[AN 3559575]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2014.
Goodings, Christina
Hands-on Bible craft book (magyar)
   Kézműves ötletek bibliai történetekhez / ... ötletek Christina Goodings ; fényképek John Williams ; rajz. Adrian Barclay ; ford. Mucsi Zsófia. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-558-214-3 fűzött : 1100,- Ft
foglalkoztatókönyv - bibliai történet - gyermekkönyv
22.046 (02.053.2) *** 087.5
[AN 3563095]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2014.
   Görögkatolikus templomok a Miskolci Apostoli Exarchátusban / [a szövegeket gond. Terdik Szilveszter ...] ; [képek Fodor László]. - Miskolc : Miskolci Apostoli Exarchátus, 2014. - 187 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-0150-5 kötött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - görög katolikus egyház - templom - fényképalbum
281.5.018.2 (439-03 Miskolci_Apostoli_Exarchátus) *** 726.54 (439-03 Miskolci_Apostoli_Exarchátus) (084.12)
[AN 3559382]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2014.
Grósz András (1979-)
   A Kőhegyi-kápolna búcsúja : 2014. szeptember 13. : ünnepi szentmise és a kápolna története / [írta Grósz András] ; [kiad. a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány ...]. - Budaörs : Wendler F. Szűz Mária Alapítvány, 2014. - [28] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [27].
ISBN 978-963-12-0067-6 fűzött
Budaörs - kápolna - istentisztelet - történeti feldolgozás
264-12 (439-2 Budaörs) *** 726.52 (439-2 Budaörs) (091)
[AN 3559133]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2014.
Kalydy Miklós (1912-1994)
   Szederkényi töredékek : Tiszaszederkény és a református gyülekezet története a tiszaszederkényi református lelkész szemével / Kalydy Miklós ; [... kiad. Tiszaújváros Önkormányzata ... a Derkovits Kulturális Központ közreműködésével]. - Tiszaújváros : Önkormányzat : Derkovits Kulturális Közp., 2014. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8553-9 kötött
Tiszaszederkényi Református Egyházközség
Tiszaszederkény - református egyház - egyházközség - helytörténet - történeti feldolgozás
284.2 (439-2 Tiszaszederkény) (091) *** 943.9-2 Tiszaszederkény
[AN 3559546]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2014.
   Kép és kereszténység : vizuális médiumok a középkorban = Image and christianity : visual media in the Middle Ages / szerk. ..., [kurátor ...] Bokody Péter ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság, 2014. - 309, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
A Pannonhalmán, 2014. márc. 21 - nov. 11. között "Ikon és ereklye" és a 2014. júl. 3 - szept. 30. között "Kép és kereszténység" címmel rendezett kiállítások közös katalógusa. - Bibliogr.: p. 291-309.
ISBN 978-963-9053-94-6 fűzött
keresztény művészet - ikonográfia - vallási ábrázolás - művészettörténet - kiállítási katalógus
246 *** 7 .046.3 *** 7 (100) (091) *** 061.4(439-2Pannonhalma)
[AN 3559528]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2014.
Kopa János (1935-)
   Az ember Isten világában : válogatott tanulmányok / Kopa János ; [ill. Gáspár András]. - Kaposvár : Kopa J., 2014. - 119 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9757-0 fűzött : 1750,- Ft
vallás - tudomány
215
[AN 3558578]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2014.
Kőpataki Rózsa
   Úton a kegyelem felé : képes zarándoknapló az El Caminoról / Kőpataki Rózsa. - Budapest : Tájműhely, 2014. - 235 p. : ill., színes ; 19x26 cm
ISBN 978-963-08-8740-3 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - fényképalbum
248.153.8 (460-2 Santiago_de_Compostela) (084.12) (0:82-94) *** 77.04 (439) (092) Kőpataki_R.
[AN 3557491]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2014.
   A lelkipásztor : Nagy Árpád : Galgahévíz plébánosa, 1956-1999 : Nagy Árpád tiszteletbeli főesperes, 1915. június 13 - 2004. június 4. / [szerk. Balázs Gusztáv]. - Galgahévíz : HNA 2002 Kft., cop. 2014. - 260 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9284-1 kötött : 1980,- Ft
Nagy Árpád (1915-2004)
Magyarország - katolikus pap - 20. század
282 (439) (092) Nagy_Á.
[AN 3557570]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2014.
Merton, Thomas (1915-1968)
New seeds of contemplation (magyar)
   A szemlélődés magvai / Thomas Merton ; [ford. ... Lukács László és Malik Tóth István]. - Utánny. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 277 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2009
ISBN 978-963-9718-19-7 fűzött : 2700,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3562970]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2014.
Sudár Balázs (1972-)
   Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon / Sudár Balázs. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 653 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Adattárak, ISSN 2064-0951)
Bibliogr.: p. 607-627.
ISBN 978-963-9627-70-3 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - török hódoltság - művelődéstörténet - mecset - iszlám - 16. század - 17. század - adattár
297 (439) *** 316.7 (=943.5) (439) *** 930.85 (439) "15/16" *** 726.2 (439) "15/16" (035.5)
[AN 3557723]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Bizonytalanság és kétely / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 24 p. : ill. ; 20 cm. - (Megújult élet)
ISBN 978-615-5034-64-0 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3559013]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2014.
Szigeti Jenő (1936-)
   Vallomások a szeretet titkáról / Szigeti Jenő. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 503 p. : ill. ; 22 cm. - (Lelki élet, ISSN 2064-6518)
ISBN 978-615-5034-63-3 kötött
ISBN 978-615-5034-62-6 fűzött
szeretet - vallási erkölcs
241 *** 177.61
[AN 3558977]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

11104 /2014.
Fassmann, Heinz (1955-)
   Dynamic historical analysis of longer term migratory, labour market and human capital processes in the SEEMIG region / Heinz Fassmann, Elisabeth Musil, Kathrin Gruber. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 66 p. : ill. ; 24 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 3.)
Bibliogr.: p. 63-66.
ISBN 978-963-9597-30-3 fűzött
Délkelet-Európa - migráció - munkaerőpiac - 20. század - 21. század
314.74 (4-12) "195/201" *** 325.1 (4-12) "195/201" *** 331.5 (4-12) "195/201"
[AN 3559239]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2014.
   Führungsschichten im pannonischen Raum zwischen 1890 und 1945 : Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2007 : in Kőszeg 3. bis 6. Juli 2007 = Hierarchical levels of leaders in the Pannon region between 1890 and 1945 : July 3 to 6, 2007 / [... rend., kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára]. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt., 2014. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 37.)
Gerinccím: Mogersdorf 37. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7183-17-1 fűzött
Kárpát-medence - társadalomtörténet - elit - századforduló - 20. század
316.32 (4-191) "189/194" *** 316.344.4 (4-191) "189/194"
[AN 3559444]
MARC

ANSEL
UTF-811106 /2014.
Halmos Sándor (1946-)
   A debreceni zsidóság története, 1840-2007 / Halmos Sándor. - Debrecen : [Szerző], 2014. - 397 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-08-8416-7 kötött
Debrecen - zsidóság - 19. század - 20. század
316.347 (=924) (439-2 Debrecen) "18/19"
[AN 3559682]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2014.
   I do care : an information booklet on the youth programme of the Equal Treatment Authority ; [... transl. Szilvia Viktória Sereg]. - Budapest : EBH, cop. 2014. - 62 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-89774-7-2 fűzött
Magyarország - tolerancia - amatőr művészet - magyar irodalom - gyermekirodalom - pályázat - antológia - gyermekrajz
316.647.5 *** 894.511-822 (02.053.2) *** 741.071 -053.2 *** 379.825 -053.2 *** 06.063 (439)
[AN 3558433]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2014.
Körmendyné Érdi Mária
   Városbarát család : mit tehetünk a környezetünkért? / Körmendyné Érdi Mária, Körmendy Imre. - Budapest : Új Város, 2014. - 63 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89954-5-2 fűzött
interperszonális kapcsolat - társadalmi részvétel
316.472.4 *** 323.21
[AN 3559486]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2014.
Kristóf Ilona (1975-)
   Egyházi középréteg a késő középkori Váradon, 1440-1526 / Kristóf Ilona. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2014. - 319 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 4.)
Bibliogr.: p. 171-182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8948-24-3 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - Nagyvárad - társadalomtörténet - egyháztörténet - papság - művelődéstörténet - humanizmus - 15. század - 16. század - adattár
316.343.33 (439) "14/15" *** 930.85 (439.21) "15/16" *** 282 (439-2 Nagyvárad) "14/15" (035.5)
[AN 3559472]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2014.
Laczó Ferenc (1982-)
   Felvilágosult vallás és modern katasztrófa közt : magyar zsidó gondolkodás a Horthy-korban / Laczó Ferenc. - Budapest : Osiris, 2014. - 299 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-299.
ISBN 978-963-276-249-4 fűzött : 2480,- Ft
Magyarország - zsidóság - értelmiség - Horthy-korszak
316.347 (=924) (439) "193/1944" *** 316.343.652 (=924) (439) "193/194"
[AN 3557676]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2014.
Malustyikné Király Ibolya
   Közösségben egészséges : hogyan függ jólétünk kapcsolatainktól? / Malustyikné Király Ibolya. - Budapest : Új Város, 2014. - 60 p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89954-6-9 fűzött
interperszonális kapcsolat - mentálhigiénia - család - beteg - egészségügy
316.472.4 *** 613.865 *** 316.356.2 *** 316.37 -056.24 *** 614
[AN 3559480]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2014.
   Média és identitás : tanulmányok / szerk. Apró István. - Budapest : Médiatud. Int., 2014. - 237 p. : ill. ; 25 cm. - (Médiatudományi könyvtár, ISSN 2063-5222 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5302-07-7 fűzött
Közép-Európa - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - határon túli magyarság - identitás
316.774 (4-11) (=945.11) *** 316.347 (=945.11) (4-11) *** 791.9.096/.097 (=945.11) (4-11) *** 316.63 (=945.11) (4-11)
[AN 3558838]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2014.
Mező Barna (1973-)
   Párhuzamos társadalmak : szegregációs és integrációs folyamatok Hajdúböszörményben / Mező Barna. - Hajdúböszörmény-Bodaszőlő : Bodaszőlőért Egyes., 2014. - 155 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Végzett doktoranduszok értekezései a regionális tudományok köréből, ISSN 2064-7840 ; 1.)
Bibliogr.: p. 127-135.
ISBN 978-963-08-9824-9 fűzött
Hajdúböszörmény - társadalomföldrajz - társadalmi elkülönülés - társadalmi beilleszkedés - cigányság
316.334.56 (439-2 Hajdúböszörmény) *** 316.736 (439-2 Hajdúböszörmény) *** 316.347 (=914.99) (439-2 Hajdúböszörmény) *** 911.3 (439-2 Hajdúböszörmény)
[AN 3558741]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2014.
Mitscherlich, Alexander (1908-1982)
Die Unfähigkeit zu trauern (magyar)
   A gyászolásra képtelenül : a közösségi viselkedés alapjai / Alexander és Margarete Mitscherlich ; [ford. Huszár Ágnes]. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., cop. 2014. - 254 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9512-97-9 fűzött : 3600,- Ft
Németország - szociálpszichológia - kollektív emlékezet - történelem - 20. század
316.6 *** 316.63 *** 943.0 "19"
[AN 3559563]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2014.
   Nemzeti szempont / szerk. Prazsák Gergő. - Budapest : Apeiron, 2014. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89569-2-7 fűzött
Magyarország - nemzettudat - szociológia - szociálpszichológia - kultúraszociológia
316.63 (439) *** 316.6 *** 316.7
[AN 3558694]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2014.
   Races to modernity : metropolitan aspirations in Eastern Europe, 1890-1940 / ed. by Jan C. Behrends and Martin Kohlrausch. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XII, 356 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 313-344.
ISBN 978-963-386-035-9 kötött
Kelet-Európa - urbanizáció - városfejlesztés - városszociológia - 19. század - 20. század
316.334.56 (4-11) "189/193" *** 911.375 (4-11) "189/193" *** 711.4 (4-11) "189/193"
[AN 3557449]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2014.
Szabó A. Ferenc (1943-)
   Tízmilliónál kevesebben : válogatott írások a magyar népesedésről / Szabó A. Ferenc ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 452 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5465-05-5 kötött : 4000,- Ft
Fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - népesedés - népességfogyás - emigráció - migráció - 20. század - 21. század
314.83 (439) "19/20" *** 325.1/.2 (439) "19/20"
[AN 3559770]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2014.
   A tanyák múltja, jelene és jövője a szarvasi járásban / szerk. Gyulavári András. - Szarvas : SZIE GAEK : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2014. - 36 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 42.)
Fűzött
Szarvasi járás - tanya - ezredforduló - felmérés
316.334.55 (439-37 Szarvas) *** 911.373 (439-37 Szarvas)
[AN 3559223]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2014.
Tóth Imre (1921-2010)
"Az életben van, amit az ember nem tesz. És tesz..." (új kiadása)
   Hosszú út tőlem hozzám : "Az életben van, amit az ember nem tesz ...És tesz." : beszélgetések Tóth Imrével / [riporter] Várdy Péter. - 2. kiad. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 179, [2] p. ; 23 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-92-3 fűzött : 3675,- Ft
Tóth Imre (1921-2010)
Erdély - Németország - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - zsidóság - antiszemitizmus - memoár
316.347 (=924) (498.4) "192/196" (0:82-94) *** 323.12 (=924) (498.4) *** 1 (430) (=945.11) (092) Tóth_I. (82-94)
[AN 3559716]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

11120 /2014.
Alf laila wa laila (magyar)
   Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi / [... feldolg. és az utószót írta Rónay György] ; [Róna Emy illusztrációival]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 197, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9736-5 kötött : 2599,- Ft
arab irodalom - mese
398.21 (=927) *** 892.7-34 =945.11
[AN 3563106]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2014.
Bódis Zoltán (1969-)
   A meseszó igazsága : Cifra János cigány mesemondó meséi = The truth of the tale-word : tales of János Cifra, Gypsy tale teller / Bódis Zoltán. - Debrecen : Didakt, 2014. - 424 p. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 3.)
Bibliogr.: p. 417-423.
ISBN 978-615-5212-23-9 fűzött
Cifra János (1898-19??)
néprajz - cigányság - mesekutatás - folklorisztika - népmese
398.21.001 *** 398.21 (=914.99) (439) (092) Cifra_J.
[AN 3559351]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2014.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesekalauz úton lévőknek : életfordulók meséi / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2013. - 431 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3080-6 kötött : 3490,- Ft
világirodalom - fejlődéslélektan - művészetterápia - népmese
398.21 (100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3562002]
MARC

ANSEL
UTF-811123 /2014.
Faragó Laura (1949-)
   Szép illatja száll a víg szívemre : a Baranyában élő moldvai magyarok hit- és dallamvilágáról / Faragó Laura ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2014. - 95, [4] p. : ill. ; 22 cm + CD
ISBN 978-615-80001-1-6 kötött : 2500,- Ft
Baranya megye - moldvai csángók - magyar néprajz - népdalgyűjtemény - auditív dokumentum
39 (=945.11 csángók) (439.127) *** 398.8 (=945.11 csángók) (439.127) *** 784.4 (=945.11 csángók) (439.127)
[AN 3559864]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2014.
Mácsik Gábor
   A skandináv mitológia. - Jav. [kiad.]. - [Szekszárd] : Szerző, [2014], cop. 2012. - 280 p. : ill., színes ; 21 cm
Szerző Mácsik Gábor
ISBN 978-963-12-0551-0 kötött
skandináv népek ősvallása
398 (48) *** 293
[AN 3563062]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2014.
   Mesék anyákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2008. - 313, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2671-7 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21 (100)
[AN 3562017]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2014.
   Mesék apákról / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2008. - 311, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2670-0 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21 (100)
[AN 3562005]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2014.
Selmeczi Kovács Attila (1942-)
   Nemzeti jelképek a magyar népművészetben / Selmeczi Kovács Attila ; [közread. a] ... Néprajzi Múzeum. - Budapest : Cser K. : Néprajzi Múz., 2014. - 302 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 279-286.
ISBN 978-963-278-363-5 kötött : 9495,- Ft
magyar néprajz - tárgyi néprajz - állami jelkép - díszítőelem - album
39 (=945.11) *** 342.22 (439) *** 391.984 (=945.11)
[AN 3557878]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2014.
   Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. : tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére : [konferencia Alsóbokodon és Nyitrán a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel közösen 2011. október 5-8.] / szerk. Gyöngyössy Orsolya, Limbacher Gábor ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2014. - 640 p. : ill. ; 21 cm
A konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9938-15-1 fűzött
Kárpát-medence - népi vallásosság - vallásszociológia - vallástörténet - emlékkönyv
398.3 (=00) (4-191) *** 398.3 (=945.11) *** 291 (4-191)
[AN 3557706]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

11129 /2014.
Gonda Gábor (1979-)
   Kitaszítva : kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken, 1944-1948 / Gonda Gábor. - 2. kiad. - Pécs : PHF : Kronosz, 2014. - 499 p. : ill. ; 25 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 11.)
Bibliogr.: p. 441-476. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5497-02-5 kötött : 4500,- Ft
Dél-Dunántúl - Nyugat-Dunántúl - kitelepítés - magyarországi németek - második világháború - 1945 utáni időszak
325.254 (=30) (439.11-13) "194" *** 325.254 (=30) (439.11-15) "194" *** 323.1 (=30) (439.11-13) "194" *** 323.1 (=30) (439-15) "194"
[AN 3562046]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2014.
Hautzinger Zoltán (1973-)
   A migráció elmélete / Hautzinger Zoltán, Hegedüs Judit, Klenner Zoltán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE RTK, 2014. - 103 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-54-2 fűzött
migráció
325.1 (100) *** 314.74 (100)
[AN 3558454]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2014.
   International entrepreneurship and corporate growth in Visegrad countries / ed. by Andrea S. Gubik and Krzysztof Wach ; [publ. by the] University of Miskolc. - Miskolc : Univ. of Miskolc, 2014. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-054-7 fűzött
nemzetközi együttműködés - fejlesztési politika - gazdasági fejlődés - ezredforduló - Visegrádi államok
327.3 (439) "200/201" *** 330.341.1 (4-11) "200/201"
[AN 3557737]
MARC

ANSEL
UTF-811132 /2014.
   Jogi tanulmányok tehetségek tollából ; Érvelések az Európai Parlament kapcsán / szerk. Pogácsás Anett [et al.]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2014. - 214 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tehetségpont, ISSN 2064-1508 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-198-3 fűzött
Európai Unió. Parlament
jogtudomány
328 (4-62) *** 34
[AN 3559215]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2014.
   Lengyel, magyar - "két jó barát" : a magyar - lengyel kapcsolatok dokumentumai, 1957-1987 / ... vál., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket kész. Mitrovits Miklós. - Budapest : Napvilág, 2014. - 844 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-338-366-7 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - Lengyelország - külkapcsolat - diplomáciatörténet - Kádár-korszak - történelmi forrás
327 (439) (438) "195/198" (093) *** 327 (438) (439) "195/198" (093)
[AN 3559821]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2014.
   Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon : a kezdetektől 1918-ig / [kiad. az] Országgyűlés Hivatala. - [Budapest] : Argumentum : Országgyűlés Hiv., cop. 2013. - 458 p. ; 25 cm
A Budapesten, 2012. nov. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-446-709-0 kötött
Magyarország - parlamentarizmus - országgyűlés - politikatörténet - magyar történelem
328 (439) (091) *** 342.53 (439) (091) *** 943.9
[AN 3557553]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2014.
Reznák Erzsébet (1957-)
   A ceglédi 100-as küldöttség turini látogatása alkalmából... / Reznák Erzsébet. - 2. bőv. kiad. - Cegléd : Kossuth Múz., 2014. - 75 p. : ill. ; 26 cm. - (Ceglédi füzetek, ISSN 0528-3477 ; 36.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8317-13-1 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - Cegléd - politikus - 19. század - egyesület
32 (439) (092) Kossuth_L. *** 061.2 (439-2 Cegléd)
[AN 3562070]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2014.
   Társadalmi válságok, konfliktusok a jól-lét kontextusában / szerk. Hervainé Szabó Gyöngyvér, Folmeg Márta ; [kiad. a Kodolányi János Főiskola]. - Székesfehérvár : KJF, 2014. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-19-3 fűzött
Magyarország - konfliktus - társadalmi részvétel - gazdasági válság - társadalmi változás - válságmenedzselés - 21. század
323.21 (439) "200/201" *** 338.124.4 (100) "200/201" *** 316.42 (100) "200/201" *** 338.124.4 (439) "200/201" *** 316.42 (439) "200/201" *** 316.48 *** 658.1.016.7
[AN 3558878]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

11137 /2014.
Berényi László
   Esterházyak : egy ezeréves család történetei / Berényi László. - [Fertőd] : EKKF, 2014. - 2 db (889 p.) : ill., részben színes ; 24 cm. - (Eos könyvek, ISSN 1788-8611)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88405-4-7)
Esterházy család
Magyarország - művelődéstörténet - családtörténet - arisztokrácia - történelmi személy
930.85 (439) "15/19" (092) *** 929.52 (439) Esterházy *** 316.343.32 (439) (092)
[AN 3558560]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 417 p.
 (hibás ISBN 978-963-88405-5-4)
[AN 3558584] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - [8], 419-889 p.
Bibliogr.: p. 843-851.
 (hibás ISBN 978-963-88405-6-1)
[AN 3558585] MARC

ANSEL
UTF-811138 /2014.
Biró Aurél (1972-)
   A Tanácsköztársaság fővárosi karhatalmai / Biró Aurél ; Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria kiadása. - Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Galéria, 2014. - 247 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89994-0-5 kötött
Magyarország - magyar történelem - Tanácsköztársaság - karhatalom - büntetőeljárás - történelmi forrás
943.9 "1919" (093) *** 351.74 (439) "1919" (093" *** 34.096 (439) "1919" (093)
[AN 3559032]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2014.
Bodnár Tamás (1967-)
   Gesztely története / Bodnár Tamás, Simon István, Takács László ; [kiad. Gesztely Község Önkormányzata]. - Gesztely : Önkormányzat, 2014. - 418 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 399-416.
ISBN 978-963-08-9960-4 kötött
Gesztely - helytörténet
943.9-2 Gesztely
[AN 3559526]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2014.
Bodnár Tamás (1967-)
   Sajóörös története / Bodnár Tamás, Takács László ; [... kiad. Sajóörös Község Önkormányzata]. - Sajóörös : Önkormányzat, 2014. - 328 p., [4] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 313-325.
ISBN 978-963-08-9249-0 kötött
Sajóörös - helytörténet
943.9-2 Sajóörös
[AN 3559372]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2014.
Bruckner Éva
   A tengerszemű hölgy rejtélye : a Zámoryak történetei / Bruckner Éva, Csepeli György, Csepeli Miklós. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 278 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 259-274.
ISBN 978-963-09-8031-9 fűzött : 2990,- Ft
Zámory család
családtörténet
929.52 (439) Zámory
[AN 3558628]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2014.
Los caballeros templarios (magyar)
   A templomos lovagok / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 15.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7825-5 kötött : 1290,- Ft
történelem - művelődéstörténet - lovagrend - középkor
929.712 *** 271.024 *** 930.85 (100)
[AN 3559326]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2014.
Crowley, Roger (1951-)
Empires of the sea (magyar)
   Tengeri birodalmak : a kereszténység és az iszlám harca a Földközi-tenger feletti uralomért, 1521-1580 / Roger Crowley ; [ford. Varga Benjámin]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 447, [3] p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 398-407.
ISBN 978-963-355-044-1 kötött : 4500,- Ft
Európa - Földközi-tenger - Oszmán-török Birodalom - történelem - hadtörténet - tengeri hadművelet - 16. század
940 "15" *** 355.49 (262.2) "15" *** 956.0 "15"
[AN 3557595]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2014.
Dönsz Judit
   Titokzatos világok / [írta és szerk. Dönsz Judit, Kész Barnabás, Kisszebeni Krisztina]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm + szemüveg. - (3D-s könyvek, ISSN 2062-4816)
ISBN 978-615-5370-34-2 kötött
művelődéstörténet - ókor - óamerikai népek területe - album
930.85 (3) *** 930.85 (8=6)
[AN 3559354]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2014.
Erdős Mátyás (1908-2003)
Fejezetek Epöl község történetéből (új kiadása)
   Epöl község története / Erdős Mátyás, Haraszti Mihály. - [2. bőv. kiad.]. - [Epöl] : [Falufejlesztési Közalapítvány], 2013. - 401 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. a Falufejlesztési Közalapítvány
ISBN 978-963-08-8874-5 fűzött
Epöl - helytörténet
943.9-2 Epöl
[AN 3557598]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2014.
Fábián Évi (1977-)
   Nők Magyarországon 2. : portrégaléria = Frauen in Ungarn 2 : Portraitgalerie = Women in Hungary 2 : portraitgallery / Fábián Évi ; Fiáth Marianna szövegével. - [Budapest] : Fábián É., cop. 2014. - 191 p. : ill. ; 24x24 cm
ISBN 978-963-12-0106-2 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - híres ember - nő - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
929 -055.2 (439) (084.12) *** 77.04 (439) (092) Fábián_É.
[AN 3557627]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2014.
   Fejezetek Cigánd néprajzából / szerk. Viga Gyula ; [kiad. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, 2014. - 518 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 450-473.
ISBN 978-963-08-9530-9 kötött
Cigánd - magyar néprajz - helytörténet - helyismeret
943.9-2 Cigánd *** 908.439-2 Cigánd *** 39 (=945.11) (439-2 Cigánd)
[AN 3559483]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2014.
   A Ferenczy Múzeum régészeti gyűjteményei : Gödöllői Látványraktár : kiállításvezető = The archaeological collections of the Ferenczy Museum : exhibition to the Visual Store at Gödöllő / szerk. ... Rajna András. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 64 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat, Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 5.)
ISBN 978-963-9590-71-7 fűzött
Pest megye - Gödöllő - ősrégészet - régészet - múzeumi gyűjtemény
904 (439.153) *** 903 (439.153) *** 069 (439-2 Gödöllő)
[AN 3557795]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2014.
Fodor Pál (1955-)
   Szülejmán szultántól Jókai Mórig : tanulmányok az oszmán-török hatalom szerkezetéről és a magyar - török érintkezésekről / Fodor Pál. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 448 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-76-5 kötött : 3200,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Magyarország - történelem - hadtörténet - művelődéstörténet - török hódoltság
956.0 "13/16" *** 943.9 "15/16" *** 355.48 (560) "13/15" *** 930.85 (439) (560) "15/16"
[AN 3557730]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2014.
   Fontes : studies presented to Róbert Simon on the occasion of his 75th birthday : tanulmányok a 75 éves Simon Róbert tiszteletére / ed. by Monika Pesthy-Simon. - Budapest : Corvina, 2014. - 228 p. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Fontes : Róbert Simon 75. - Váltakozva angol, német, francia és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6224-4 kötött
keletkutatás - vallástörténet - vallástudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.85 (=927) *** 012 Simon_R. *** 291
[AN 3557768]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2014.
Hajdu Imre
   Száz éves történetek / Hajdu Imre ; [kiad. Sárospatak Város Önkormányzata]. - Sárospatak : Önkormányzat, 2014. - 191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9623-8 kötött
Sárospatak - művelődéstörténet - album
930.85 (439-2 Sárospatak)
[AN 3559594]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2014.
   The harbour of all this sea and realm : crusader to Venetian Famagusta / ed. by Michael J. K. Walsh, Tamás Kiss, Nicholas Coureas. - Budapest : Dep. of Medieval Studies ; Budapest ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2014. - X, 204 p., [56] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (CEU medievalia, ISSN 1587-6470 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5225-96-3 kötött
Ciprus - történelem - középkor
956.43 "13/14"
[AN 3557683]
MARC

ANSEL
UTF-811153 /2014.
Hársvölgyi Virág
   Korea / [írta és szerk. Hársvölgyi Virág] ; [fotók Hársvölgyi Virág, Sulyok Miklós]. - Budapest : Iparműv. Múz. : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., cop. 2013. - 44 p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Ázsiai kultúrákról fiataloknak, ISSN 2064-1117 ; 1.)
ISBN 978-963-89585-3-2 kötött
Korea - művelődéstörténet - múzeumi kiadvány
930.85 (519) *** 069 (439-2 Bp.) Hopp_Ferenc
[AN 3558716]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2014.
Henzselné Danku Erzsébet
   Már csak emlék : [történetek házakról és lakóikról] / Henzselné Danku Erzsébet. - Nyíregyháza : Henzselné Danku E., 2014. - 52 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0381-3 fűzött
Szamuely család
Nyíregyháza - családtörténet - helyismeret
929.52 (439) Szamuely *** 908.439-2 Nyíregyháza
[AN 3558600]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2014.
Huisman, Marijke (1972-)
Mata Hari (magyar)
   Mata Hari : a legenda él / Marijke Huisman ; ford. Balogh Tamás. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 259 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 253-256.
ISBN 978-963-279-404-4 fűzött : 2800,- Ft
Mata Hari (1876-1917)
Hollandia - híres ember - nő - századforduló
929 (492) Mata_Hari
[AN 3559541]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2014.
   L'Istituto Italiano di Cultura di Budapest = A Budapesti Olasz Kultúrintézet / [... red. Prajda Anita]. - Budapest : Vince K., 2014. - 295 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-303-059-2 kötött
Olasz Kultúrintézet (Budapest)
Budapest - Magyarország - Olaszország - kulturális kapcsolat - kulturális intézmény
930.85 (439) (45) *** 727.9 (439-2 Bp.) (091) *** 008 (439) (45)
[AN 3557686]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2014.
Jerem Erzsébet (1942-)
Turisztikai vezető a százhalombattai Régészeti Park látnivalóihoz (angol)
   Gudie to the Archaeological Park at Százhalombatta / Erzsébet Jerem, Zsolt Vasáros and Magdolna Vicze ; with contributions by Krisztina Müller [et al.] ; [... transl. Magdaléna Seleanu] ; [publ. by the] Archaeolingua, "Matrica" Múzeum. - Budapest : Archaeolingua ; [Százhalombatta] : "Matrica" Múz., 2014. - 84 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-963-9911-60-4 fűzött
Matrica Múzeum (Százhalombatta). Régészeti Park
Százhalombatta - ősrégészet - bronzkorszak - vaskorszak - kiállításvezető
903 (439-2 Százhalombatta) "637/638" *** 069 (439-2 Százhalombatta) (036)
[AN 3559433]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2014.
Katus László (1927-)
   Európa története a középkorban / Katus László ; [a mutatókat összeáll. Erőss Zsolt] ; [... térképeket Erőss Zsolt és Nagy Béla kész.]. - Pécs : Kronosz, 2014. - 572 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 538-545.
ISBN 978-615-5339-59-2 kötött : 4500,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor
94 "02/14" *** 930.85 (4) "02/14"
[AN 3559501]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2014.
Kész Barnabás
   Róma : illusztrált atlasz / [írta és szerk. Kész Barnabás, Kovács András]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5168-88-8 kötött
Római Birodalom - művelődéstörténet - album
930.85 (37) (084.1)
[AN 3559323]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2014.
Kiss Norbert Péter
   Juta község története / [szerző Kiss Norbert Péter] ; [fotó Fejes László, Vígh István, Csima Tibor] ; [kiad. ... Bay Zoltán Egyesület]. - Kaposvár : Profunda Kv. ; Juta : Bay Z. Egyes., 2014. - 264 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 258-264.
ISBN 978-963-12-0064-5 kötött
Juta (Somogy megye) - helytörténet
943.9-2 Juta
[AN 3557546]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2014.
Kolivoško, Štefan (1947-)
   Gibárt : fejezetek Gibárt történelméből / Kolivosko István ; [... ford. Hadas Katalin] ; [kiad. Polgármesteri Hivatal Gibárt]. - Gibárt : Polgármesteri Hiv., 2014. - 132, [9] p., [15] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. [138-139].
ISBN 978-963-08-9216-2 kötött
Gibárt - helytörténet - helyismeret
943.9-2 Gibárt *** 908.439-2 Gibárt
[AN 3559356]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2014.
László Gábor
   Fejezetek Rákoshegy történetéből : egy nagyközség és társadalma Budapest peremén, 1892-1950 / László Gábor, Puzsár Imre ; szerk. és az utcajegyzéket összeáll. Lakatos Bálint ; [kiad. a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság és a Rákoshegyi Polgári Kör]. - Budapest : Vigyázó F. Művel. Társ. : Rákoshegyi Polgári Kör, 2014. - 248 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 168-179.
ISBN 978-963-12-0187-1 fűzött
Rákoshegy - helytörténet - társadalomtörténet - századforduló - 20. század
943.9-2 Rákoshegy *** 316.3 (439-2 Rákoshegy) (091)
[AN 3559138]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2014.
   The medieval royal town at Visegrád : royal centre, urban settlement, churches / ed. by Gergely Buzás, József Laszlovszky and Orsolya Mészáros. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2014. - 272 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 32.). (Medieval Visegrád, ISSN 2064-2318 ; 2.)
Bibliogr.: p. 242-270.
ISBN 978-963-9911-58-1 kötött
Visegrád - helytörténet - régészet - topográfia - középkor - történelmi forrás
904 (439-2 Visegrád) *** 943.9-2 Visegrád "13/15" (093) *** 528.425 (439-2 Visegrád)
[AN 3558647]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2014.
   Múltunk a föld alatt : újabb régészeti kutatások Pest megyében = Our past under the earth : recent archaeological investigations in Pest county / szerk. ... Rajna András. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 319 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. A. sorozat, Monográfiák, ISSN 2064-714X ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-75-5 fűzött
Pest megye - régészet
904 (439.153)
[AN 3557805]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2014.
Németh Ernő
   Élet a Várhegy alján : fonyódi emberek, történetek / Németh Ernő. - Fonyód : Magánkiad., 2014. - 308 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 303-304.
ISBN 978-963-08-8627-7 kötött
Fonyód - helytörténet - hétköznapi élet - anekdota
943.9-2 Fonyód (0:82-36)
[AN 3558755]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2014.
   Nyugat-magyarországi Egyetem / [kiad. Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, [2014]. - 127 p. : ill., főként színes ; 22x30 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-309-052-7)
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron)
Nyugat-Magyarország - egyetem - művelődéstörténet - diákélet - történeti feldolgozás - album
930.85 (439-15) *** 378.183 *** 378.4 (439-2 Sopron) (091)
[AN 3559664]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2014.
   Októberi tűzvirág / [szerk. Kósa Csaba] ; [kiad. az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége]. - Budapest : 1956-os M. Szabadságharcosok Világszövets., [2014]. - 185 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0173-4 kötött
magyar irodalom - világirodalom - 1956-os forradalom - vers - antológia
943.9 "1956" (0:82-14) *** 82-14(082) =945.11 *** 894.511-14(082)
[AN 3557702]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2014.
Pavlóczki Béla
   Berg Gusztáv / Pavlóczki Béla. - Kapuvár ; Budapest : Pavlóczki B., 2014. - 452, [2] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 425-427. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-8536-2 kötött
Berg Gusztáv (1828-1903)
Magyarország - Kapuvár - híres ember - helytörténet - 19. század - századforduló
929 (439) Berg_G. *** 943.9-2 Kapuvár "18"
[AN 3557386]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2014.
Pók Attila (1950-)
   Klios Schuld, Klios Sühne : politische Wendepunkte und Historie im Karpatenbecken, 1867-2000 / Attila Pók ; mit einem Vorw. von Andreas Oplatka. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 182 p. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-71-0 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - magyar történelem - politikatörténet - történetírás - 19. század - 20. század
943.9 "18/19" *** 32 (439) "18/19" *** 930.1 (439)
[AN 3557728]
MARC

ANSEL
UTF-811170 /2014.
   Salgótarjánról diákoknak / K. Peák Ildikó [et al.] ; [kiad. Dornyay Béla Múzeum ...]. - Salgótarján : Dornyay B. Múz., 2014. - 51 p. : ill. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5284-07-6 fűzött
Salgótarján - helytörténet
943.9-2 Salgótarján
[AN 3558015]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2014.
Sári Andrea, D. (1972-)
   A múltnak kövéből... épül fel jelen, s jövő : [püspökladányi portrék] / [szerk., a riportokat kész. ... Sári Andrea] ; [kiad. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum]. - Püspökladány : Püspökladányi Tájékoztató és Közművel. Közp., Kvt., Múz., 2014. - 143 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89782-4-0 kötött
Püspökladány - helyi társadalom - interjú
929 (439-2 Püspökladány) (047.53)
[AN 3559736]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2014.
   Szendrey Júlia emlékkönyv / [szerk. Tóth Éva, Lukács Gábor]. - 2. jav. kiad. - Keszthely : Georgikon Alapítvány : Pannon Egy. Georgikon Kar, 2014. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Georgikon kiskönyvtár, ISSN 1217-7687 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9639-58-4 fűzött
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
Magyarország - Keszthely - híres ember - nő - magyar irodalom története - 19. század - emlékszoba
929 (439) Szendrey_J. *** 894.511 (091) "18" *** 069 (439-2 Keszthely)
[AN 3562067]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2014.
Szilágyi Magdolna (1978-)
   On the road : the history and archaeology of communication networks in East-Central Europe / Magdolna Szilágyi. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 254 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 35.)
Bibliogr.: p. 211-254.
ISBN 978-963-9911-57-4 fűzött
Közép-Európa - közlekedéstörténet - közúthálózat - régészet - gazdaságföldrajz - késő ókor - középkor
904 (4-11) *** 656.1 (4-11) "04/14" *** 911.3 (4-11)
[AN 3558642]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2014.
Szőcs Tibor
   Diplomatarium comitum terrestrium Crisiensium, 1274-1439 = A körösi comes terrestrisek oklevelei, 1274-1439 = Isprave križevačkih zemaljskih župana, 1274-1439 / ... szerk. és a bev. tanulmányt írta ... B. Halász Éva, Suzana Miljan. - Budapest ; Zagreb : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2014. - 261 p : ill., térk. ; 24 cm. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 6.)
Bibliogr.: p. 143-147.
ISBN 978-963-508-761-7 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Körös vármegye - történelem - hűbéri rendszer - nemesség - helytörténet - 13. század - 14. század - 15. század - történelmi forrás - oklevél
943.924-35 Körös "12/14" (093) *** 930.22 (439) "12/14" *** 316.343.32 (439) "12/14" (439)
[AN 3557781]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2014.
   Egy történelmi gyilkosság margójára : Merániai Gertrúd emlékezete, 1213-2013 : tanulmánykötet / szerk. Majorossy Judit. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 320 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. A. sorozat, Monográfiák, ISSN 2064-714X ; 2.)
A Szentendrén, 2013. szept. 28-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-77-9 fűzött
Gertrúd (Magyarország: királyné) (1185?-1213)
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - udvari élet - uralkodócsalád - nő - gyilkosság - 13. század
943.9 "12" *** 929 (439) Gertrúd *** 343.611 (439) "1213" *** 930.85 (439) "12" *** 394.012 (439) "12"
[AN 3557816]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2014.
Yekelchyk, Serhy (1966-)
Ukraine (magyar)
   Ukrajna története : egy modern nemzet születése / Szerhij Jekelcsik. - Budapest : Kairosz, 2014. - 359 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Ford. Jánki András, Szamborovszkyné Nagy Borbála
ISBN 978-963-662-702-7 kötött : 3800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-661-702-7)
Ukrajna - történelem
947.7
[AN 3559866]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2014.
   Zánkai értéktár : emlékkötet Zánka 850. évfordulójára / főszerk. T. Horváth Lajos ; [kiad. Zánka Község Önkormányzata]. - Zánka : Önkormányzat, 2014. - 152 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9452-4 kötött
Zánka - helytörténet - helyismeret
943.9-2 Zánka *** 908.439-2 Zánka
[AN 3557582]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2014.
   Zászlók zsebkönyve : a világ országainak zászlói és címerei / összeáll. Balogh László ; [szerk. Szűcs Péter]. - Budapest : Cser K., 2014. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 978-963-278-374-1 fűzött : 3495,- Ft
nemzeti zászló
929.921 (100)
[AN 3557874]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2014.
Zsidi Paula (1952-)
Az aquincumi polgárváros (angol)
   The civilian town at Aquincum : guide to the Archaeological Park at Aquincum / Paula Zsidi. - Budapest : [BTM] : [Archaeolingua], cop. 2013. - 142 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm. - (Aquincum pocket guide, ISSN 2064-3217 ; 1.)
Bibliogr.: p. 138-139.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-9340-55-3)
Budapesti Történeti Múzeum. Aquincumi Múzeum
Római Birodalom - Aquincum - Budapest - régészet - lelet - útmutató
904 (398.6-2 Aquincum)(036) *** 904 (439-2 Bp.)(036)
[AN 3558570]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

11180 /2014.
Czecze József (1939-)
   Szőlők és pincék "Emődön, a jó földön" / Czecze József ; [közread.] Emőd Város Önkormányzata. - Emőd : Önkormányzat, 2014. - 487 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0123-9 fűzött
Emőd - helyismeret - helytörténet
908.439-2 Emőd *** 943.9-2 Emőd
[AN 3558934]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2014.
   Délszaki kalandok : magyar írók Itália-élménye, 1890-1950 : Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2013. május 8 - 2013. október 30. = Episodi mediterranei : esperienze Italiane degli scrittori Ungheresi / [szerk. Török Dalma]. - Budapest : PIM, [2013]. - 231 p. : ill. ; 16x22 cm
ISBN 978-963-9401-92-1 fűzött
Magyarország - Olaszország - író - helyismeret - századforduló - 20. század - kiállítási katalógus
908.45 *** 061.4(439-2Bp.)"2013" *** 894.511 (092) "189/195"
[AN 3559218]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2014.
Dombovári László (1912-2005)
   Csokonyavisonta / Dombóvári László, Kuminetz Gyula, Mészáros Ádám ; [kiad. Csokonyavisonta Község Önkormányzata]. - Csokonyavisonta : Önkormányzat, 2014. - 289 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 283-286.
ISBN 978-963-08-8392-4 fűzött
Csokonyavisonta - helyismeret - helytörténet
908.439-2 Csokonyavisonta *** 943.9-2 Csokonyavisonta
[AN 3558699]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2014.
Gacsári István1791-1847
   175 éves a füzesgyarmati Gacsári Krónika / [sajtó alá rend.] N. Diviki Emma. - [Budapest] : N. Diviki E., 2014. - 212 p. ; 21 cm
Címváltozat: A füzes gyarmati helvetziai hitvallásu szent ekklézsiának krónikája
ISBN 978-963-87819-7-0 fűzött : 2900,- Ft
Füzesgyarmat - helyismeret - helytörténet - 19. század - történelmi forrás
908.439-2 Füzesgyarmat "183" (093) *** 943.9-2 Füzesgyarmat "183" (093)
[AN 3559159]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2014.
Korzenszky Richárd (1941-)
   Amikor felkel a nap : így látom Tihanyt = When the sun rises : my vision of Tihany / Korzenszky Richárd ; [... ford. Panajotu Kosztasz]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 247 p. : ill., színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-327-616-7 kötött : 5000,- Ft
Tihany - helyismeret - fényképalbum - természetkép
908.439-2 Tihany (084.12) *** 77.047 *** 77.04 (439) (092) Korzenszky_R.
[AN 3558663]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2014.
   A mi városunk : magyarországi egyetemista és főiskolás hallgatók külhoni tanulmányi kirándulásai / [főszerk. Szabó Pál Csaba] ; [kiad. a Trianon Múzeum]. - 2. kiad. - [Várpalota] : Trianon Múz., 2014. - 272 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-89725-1-4 kötött
Kárpát-medence - helyismeret
908.4-191
[AN 3562858]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2014.
   Önkormányzati jelentés Karcag város 2010-2014. évi állapotáról / [szerk. Elek György] ; [kiad. Karcag Város Önkormányzata]. - Karcag : Önkormányzat, 2014. - 416 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89349-1-8 fűzött
Karcag - helyi politika - településfejlesztés - helyismeret - 21. század
908.439-2 Karcag *** 323 (439-2 Karcag) "2010/2014" *** 911.37 (439-2 Karcag) "201"
[AN 3558687]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2014.
Székely László (1892-1946)
   A lehetetlenségek országa : Székely László szumátrai elbeszélései / [... sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Pusztai Gábor]. - Debrecen : Printart-Press, 2014. - 243 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-241.
ISBN 978-963-89963-1-2 fűzött : 2990,- Ft
Szumátra - helyismeret - magyar irodalom - két világháború közötti időszak - elbeszélés
908.594.42/.49 (0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3558852]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2014.
   Szigliget : az örök szerelem : könyvsorozat / [szerk. Méry Péter]. - Szigliget : Eszterházy Pince Szigliget Kft., 2014-. - 24 cm
Szigliget - helyismeret
908.439-2 Szigliget
[AN 3559488]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Vallomások. - 2014. - 146 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-08-9963-5 fűzött
Szigliget - helyismeret - helyi társadalom - híres ember - memoár
908.439-2 Szigliget (0:28-94) *** 929 (439-2 Szigliget) (0:82-94)
[AN 3559498] MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

11189 /2014.
Bérces Kamilla
   A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkajogi-humánpolitikai vizsgálata a 2011-2013 közötti időszakban [elektronikus dok.] / Bérces Kamilla. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130710. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-52-3
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Budapest)
Magyarország - szervezetkutatás - humánerőforrás-menedzsment - munkajog - adóhatóság - 21. század - elektronikus dokumentum
349.2 *** 658.3 *** 351.713 (439) "201"
[AN 3561098]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2014.
Bukovics István (1948-)
   A fenntartható közigazgatás elmélete / Bukovics István ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 238 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-615-5305-32-0 fűzött
közigazgatás - elektronikus ügyintézés - konfliktuskezelés - egyetemi jegyzet
35.077 (075.8) *** 681.3.004.14 *** 651 (075.8) *** 316.48 (075.8)
[AN 3558533]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2014.
Czirók Zoltán
   Horváth Ernő, egy sárvári vadászpilóta a 2. világháborúban / Czirók Zoltán ; [közread. a] Nádasdy Ferenc Múzeum. - Sárvár : Nádasdy F. Múz., 2014. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89848-5-2 fűzött
Horváth Ernő (1922-1944)
Magyarország - pilóta - vadászrepülőgép - 20. század - második világháború
358.4 (439) (092) Horváth_E. *** 355.48 (439) "1939/1945"
[AN 3559449]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2014.
Darcsi István
   Veszprém két választás között, 2010-2014 / Darcsi István, Donát Tamás ; [kiad. Veszprém Televízió Kft.]. - [Veszprém] : Veszprém Televízió Kft., cop. 2014. - 81, [17] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprém - önkormányzati képviselő - helyi politika - helyismeret - 21. század
352.074.1 (439-2 Veszprém) "2010/2014" *** 908.439-2 Veszprém
[AN 3557568]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2014.
   Földtörvény : 2014. május 2. / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2014]. - 52 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-64-6 fűzött : 1200,- Ft
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
Magyarország - földbirtok - tulajdonjog - törvény
349.41 (439) (094)
[AN 3559161]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2014.
   Gazdasági társaságok új jogi szabályozása : 2014. május 2. / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2014]. - 52 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-62-2 fűzött : 1000,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - társasági jog - gazdasági társaság - törvény
347.72 (439) (094)
[AN 3559179]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2014.
György István
   Az autonóm szervek személyi állományának közszolgálati jogviszonyáról [elektronikus dok.] / György István. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130708. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-54-7
Magyarország - közszolgálat - munkaviszony - államigazgatás - decentralizáció - elektronikus dokumentum
35.08 (439) *** 331.106 (439) *** 35.071.6 (439)
[AN 3561090]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2014.
Halász Iván (1971-)
   Államfő, parlament, kormány : az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után / Halász Iván. - Budapest : Lucidus, 2014. - 369 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 362-[370].
ISBN 978-963-9465-87-9 fűzött : 3400,- Ft
államszervezet - kormányzati politika - államhatalmi ágak megosztása - államfő - kormány - parlamentarizmus - ezredforduló - Visegrádi államok
342.5 (4-11) "198/201" *** 328.13 (4-11)
[AN 3557735]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2014.
Hazafi Zoltán (1963-)
   Új közszolgálati életpálya [elektronikus dok.] : a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói / Hazafi Zoltán. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130723. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-38-7
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - elektronikus dokumentum
35.08 (439) "201" *** 658.3
[AN 3561174]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2014.
Hazafi Zoltán (1963-)
Új közszolgálati életpálya (francia)
   Le nouveau modele de carrière dans la fonction publique [elektronikus dok.] : les dimensions juridiques et la gestion des ressources humaines du developpement de la fonction publique / Zoltán Hazafi. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130724. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-37-0
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - elektronikus dokumentum
35.08 (439) "201" *** 658.3
[AN 3561214]
MARC

ANSEL
UTF-811199 /2014.
Horváth Attila
   A vegyes jogállás és a jogviszonyváltás problémája az ÁNTSZ, az NRSZH és a GYEMSZI példáján [elektronikus dok.] / Horváth Attila. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130707. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-55-4
Magyarország - államigazgatás - közszolgálat - munkaviszony - elektronikus dokumentum
35.08 (439) *** 331.106 (439)
[AN 3561088]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2014.
   Igazság, ideál és valóság : tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére / [szerk. Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. - Debrecen : DE ÁJK Büntető Eljárásjogi Tansz., 2014. - 385 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-674-5 kötött
büntetőjog - büntetőeljárás - emlékkönyv
343
[AN 3558726]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2014.
Kiss Daisy (1955-)
   A polgári per titkai : kérdések és válaszok a Polgári perrendtartás Általános részéből / Kiss Daisy ; [példákat összeáll. Sántha Ágnes]. - 3. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 948 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-234-4 fűzött : 7800,- Ft
Magyarország - polgári jog - polgári perrendtartás - egyetemi tankönyv
347.9 (439) (075.8)
[AN 3563064]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2014.
Krauss Ferenc Gábor
   A közszolgálat személyi állományának véleménye a közszolgálat kompenzációs és javadalmazási rendszeréről [elektronikus dok.] : stabil alap vagy időzített bomba? : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Krauss Ferenc Gábor. - Szöveg (pdf : 5.9 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130717. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-48-6
Magyarország - közszolgálat - jövedelem - bérszínvonal - közvélemény-kutatás - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
35.08 (439) "201" *** 331.2 (439) "201" (083.41) *** 316.65 (439) "201"
[AN 3561145]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2014.
Kun Attila (1979-)
   A közszolgálati jog önálló jogági fejlődésének kérdéséről [elektronikus dok.] / Kun Attila, Petrovics Zoltán. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130709. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-53-0
Magyarország - közigazgatási jog - munkajog - magánszektor - állami szektor - elektronikus dokumentum
342.9 (439) *** 349.2 (439) *** 332.012.3
[AN 3561092]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2014.
Lattmann Tamás (1976-)
   International protection of human rights / Tamás Lattmann, Norbert Tóth, Balázs Vizi ; ed. by Tamás Lattmann, Balázs Vizi ; [publ. by the] National University of Public Service Institute of International Studies. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service Inst. of Intern. Studies, 2014. - 144 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5491-42-9 fűzött
emberi jogok védelme
342.57.08 (100)
[AN 3558446]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2014.
Linder Viktória
   Egyes független jogállású központi állami szervek személyi állományára vonatkozó jogi szabályozás sajátosságai és humánerőforrás gazdálkodásuk jellegzetességei nemzetközi összehasonlításban [elektronikus dok.] / Linder Viktória. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130706. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-56-1
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - nemzetközi összehasonlítás - elektronikus dokumentum
35.08 (439) *** 658.3 (100)
[AN 3561087]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2014.
Linder Viktória
   A hivatásos és civil közigazgatási személyi állomány foglalkoztatási viszonyai nemzetközi összehasonlításban [elektronikus dok.] / Linder Viktória. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130705. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-57-8
Magyarország - közszolgálat - rendvédelmi szervezet - munkaerő-gazdálkodás - nemzetközi összehasonlítás - ezredforduló - elektronikus dokumentum
35.08 (439) "200" *** 351.74 *** 351.86 *** 658.3 (100)
[AN 3561086]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2014.
   Magyarország új büntetés-végrehajtási kódexe : konferencia utókiadvány / szerk. Domokos Andrea. - Budapest : KRE ÁJK, 2014. - 96 p. : ill. ; 21 cm. - (Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 10.)
A konferenciát Budapesten, 2014. máj. 5-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-57-7 fűzött
Magyarország - büntetőjog - büntetés-végrehajtás - jogszabálygyűjtemény - útmutató - konferencia-kiadvány
343.8 (439) *** 343 (439) (094)(036) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3558998]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2014.
   Munkavállaló kézikönyve : amit az új munka törvénykönyvéről tudnod kell... / [közread. a] Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége [etc.]. - [Budapest] : MSZOSZ [etc.], [2013]. - 72 p. : ill., színes ; 15 cm
Lezárva: 2013. aug. - Spirál fűzéssel
Fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - útmutató
349.2 (439)(036)
[AN 3562978]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2014.
   Összehasonlító jogtörténet / szerk. Földi András ; Földi András [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 678 p. : ill. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari tankönyvek, ISSN 2060-6494 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-206-8 kötött : 7800,- Ft
jogtörténet - jogrendszer - összehasonlító jog - egyetemi tankönyv
340.5 (075.8) *** 340.13 (100) (075.8)
[AN 3563067]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2014.
Petró Csilla
   A teljesítménymenedzsment humánfolyamatának működése a közszolgálat szervezeteiben [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Petró Csilla, Stréhli-Klotz Georgina. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130714. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-47-9
Magyarország - közszolgálat - teljesítménymenedzsment - elektronikus dokumentum
35.08 (439) *** 65.011.4
[AN 3561134]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2014.
   Polgári jog : az új Ptk. magyarázata / ... főszerk. Petrik Ferenc. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 6 db ; 24 cm
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347 (439) (094)(036)
[AN 3562025]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/6., Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa. Pomeisl András. - 351 p.
Lezárva: 2014. jún. 30.
ISBN 978-963-258-242-9 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - öröklési jog - törvény - útmutató
347.6 (439) (094)(036)
[AN 3562027] MARC

ANSEL
UTF-8


   2/6., A jogi személy / szerk. Sárközy Tamás. - 493 p.
Lezárva: 2014. jún. 30.
ISBN 978-963-258-243-6 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - jogi személy - társasági jog - törvény - útmutató
347.72 (439) (094)(036) *** 347.191 (439) (094)(036)
[AN 3562030] MARC

ANSEL
UTF-8


   3/6., Családjog / szerk. Kőrös András. - 401 p.
Lezárva: 2014. jún. 30.
ISBN 978-963-258-244-3 fűzött : 5400,- Ft
Magyarország - családjog - gyámügy - törvény - útmutató
347.6 (439) (094)(036)
[AN 3562031] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/6., Dologi jog / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa. Pomeisl András. - 337 p.
Lezárva: 2014. jún. 30.
ISBN 978-963-258-245-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - dologi jog - törvény - útmutató
347.2 (439) (094)(036)
[AN 3562035] MARC

ANSEL
UTF-8


   5/6., Kötelmi jog : első és második rész / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa. Pomeisl András. - 437 p.
Lezárva: 2014. jún. 30.
ISBN 978-963-258-246-7 fűzött : 4400,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4 (439) (094)(036)
[AN 3562037] MARC

ANSEL
UTF-8


   6/6., Kötelmi jog : harmadik, negyedik, ötödik és hatodik rész / szerk. Wellmann György ; a szerk. mtársa Pomeisl András. - 623 p.
Lezárva: 2014. jún. 30.
ISBN 978-963-258-247-4 fűzött : 5800,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4 (439) (094)(036)
[AN 3562039] MARC

ANSEL
UTF-811212 /2014.
Sári Szilvia (1977-)
   Andragógia és felsőoktatás / Sári Szilvia ; [közread. a] Stratégiakutató Intézet. - Budapest : Stratégiakut. Int., 2013. - 241 p. : bill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 226-237.
ISBN 978-615-80038-0-3 fűzött : 2000,- Ft
Európa - felnőttnevelés - felsőoktatás - neveléstörténet
347.7 *** 378 (4) (091) *** 37 (4) (091)
[AN 3559458]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2014.
Sumner, Ian (1953-)
The French army, 1939-1945
   A Francia Hadsereg Vichyig : páncélostiszt, Francia Hadsereg, 1939 / [írta Ian Sumner és François Vauvillier] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 12.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7842-2 fűzött : 1990,- Ft
Franciaország - páncélos fegyvernem - egyenruha - második világháború
358.119 (44) "1939" *** 355.14 (100) "1939/1945"
[AN 3559370]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2014.
Szabó Szilvia (1978-)
   Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Szabó Szilvia. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130719. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-46-2
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - elektronikus dokumentum
35.08 (439) *** 658.3
[AN 3561151]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2014.
Szabó Szilvia (1978-)
   A közszolgálati életpálya modell [elektronikus dok.] : emberi erőforrás áramlás a közszolgálatban : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Szabó Szilvia. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130720. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-45-5
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - elektronikus dokumentum
35.08 (439) *** 658.3
[AN 3561158]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2014.
Szakács Gábor
   A közszolgálat személyi állományának összetételéről, a vezetőkről és a munkahelyi mobilitásról [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Szakács Gábor. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130722. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-40-0
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
35.08 (439) "201" (083.41) *** 658.3
[AN 3561164]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2014.
Tamás Veronika
   Politikai élet a helyi önkormányzatokban : a helyi politika szereplői, mozgásterük és kapcsolataik a helyi politikai rendszerben / Tamás Veronika ; [kiad. az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont]. - Budapest : MTA Társadalomtud. Kutatóközp., 2014. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 178-189.
ISBN 978-963-7372-94-0 fűzött
Magyarország - helyi politika - helyi önkormányzat - civil szervezet
352 (439) *** 323.21 (439)
[AN 3557557]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2014.
   Társasház : 2014. május 2. / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2014]. - 24 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-63-9 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - társasház - lakásjog - jogszabálygyűjtemény
349.444 (439) (094) *** 332.871.3 (439) (094)
[AN 3559177]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2014.
Tilk Péter (1976-)
   A Kúria Önkormányzati Tanácsa helyi jogalkotással kapcsolatos elvárásai / Tilk Péter ; kiad. a Kodifikátor Alapítvány. - Pécs : Kodifikátor Alapítvány, 2014. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 110.
ISBN 978-963-89912-1-8 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - önkormányzati igazgatás - döntvénytár
352/353 (439) (094.92) *** 340.134 (439) (094.92)
[AN 3559299]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2014.
Vajnági Márta
   Császárválasztás, 1745 / Vajnági Márta ; [közread. az] ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék. - Budapest : ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Tört. Tansz., 2014. - 186 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 170-186.
ISBN 978-963-284-515-9 fűzött
Ferenc (Német-római Birodalom: császár), I. (1708-1765)
Németország - történelem - koronázás - uralkodó - 18. század
342.519.8 (430) "17" *** 943.0 (092) Ferenc,_I. *** 943.0 "17"
[AN 3558016]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2014.
Verdery, Katherine Maureen (1948-)
   Secrets and truths : ethnography in the archive of Romania's secret police / Katherine Verdery. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XIX, 289 p. : ill. ; 20 cm. - (The Natalie Zemon Davis annual lecture series at Central European University, Budapest, ISSN 1996-1197)
Bibliogr.: p. 255-269.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5225-99-4)
Románia - politikai rendőrség - megfigyelés - állami terror - 1945 utáni időszak
351.746.1 (498) "197/198" *** 323.282 (498) "197/198"
[AN 3557426]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2014.
   A verseny hálójában : aktuális versenyjogi kérdések a hírközlés liberalizációja terén / [szerk. Vallyon Emese, Vittay Melinda] ; [közread. az] ELTE Bibó István Szakkollégium. - Budapest : ELTE Bibó I. Szakollégium, 2014. - 124 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2014. márc. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88700-6-3 fűzött
Magyarország - versenyjog - távközléstechnika - hírközlési hálózat - vezeték nélküli híradástechnika - jogi szabályozás
347.776 (439) *** 621.395.74 *** 654 (439) *** 621.396.218
[AN 3558593]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2014.
Wiest, Georg S.
   K und K, azaz Találkozásom a kommunistákkal és a korrupcióval [elektronikus dok.] / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Az idő tanúja sorozat)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9877-5
Magyarország - korrupció - rendszerváltás - memoár - elektronikus dokumentum
343.352 (439) "199/200" (0:82-94)
[AN 3558233]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2014.
Windrow, Martin (1944-)
The Panzer Divisions (magyar)
   Német páncélosok : páncélos altiszt, Német Birodalmi Hadsereg, 1942 / [írta Martin Windrow] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 13.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7843-9 fűzött : 1990,- Ft
Németország - páncélos fegyvernem - második világháború - egyenruha
358.119 (430) "1939/1945" *** 355.14 (100) "1939/1945"
[AN 3559380]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

11225 /2014.
   Az aranycsillag felé vezető út : MH Ludovika Zászlóalj = The road to commissioning : HDF Ludovika Battalion / [ford. Panajotu Kosztasz]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-629-7 fűzött
Magyar Honvédség. Ludovika Zászlóalj
Magyarország - Budapest - katonai egység - katonaélet - katonatisztképzés - fényképalbum
355.486 (439-2 Bp.) *** 355.1 (439) (084.12) *** 378.635.5 (439)
[AN 3558684]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2014.
Bognár László
   A rendvédelmi szervek hivatásos állománya szolgálati viszonyát szabályozó normák a közszolgálati jogviszonyok rendszerében [elektronikus dok.] / Bognár László. - Szöveg (pdf : 4.7 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130703. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-59-2
Magyarország - haderő - közigazgatási jog - szolgálati szerződés - elektronikus dokumentum
355/359 (439) (094) *** 351.86 (439) (094) *** 342.9 (439) *** 331.106 (439)
[AN 3561033]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2014.
Bolek Zoltán (1959-)
   Az utolsó dzsihád : muszlimokkal az első világháborúban / Bolek Zoltán ; [kiad. Magyar Iszlám Közösség]. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2014. - 240 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89967-3-2 fűzött
Osztrák - Magyar Monarchia - Oszmán-török Birodalom - Balkán - hadtörténet - külpolitika - bosnyákok - haderő - első világháború - történeti kronológia
355.48 (560) "191" *** 355.48 (100) "1914/1916" (0:930.23) *** 355.48 (436/439) "1914/1918" *** 355 (436/439) (=1.497.15) *** 327 (436/439) (560) "191"
[AN 3558341]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2014.
   A hadtudomány és a 21. század : konferenciakötet / [... szerk. Kiss Petra] ; [közread. a Doktoranduszok Országos Szövetsége] Hadtudományi Osztály. - Budapest : DOSZ Hadtudományi Oszt., 2014. - 279 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten, 2014. febr. 13-14-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89560-4-0 fűzött
Magyarország - hadtudomány - felsőoktatás
355.01 *** 378.635.5 (439)
[AN 3558829]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2014.
Halász Iván (1971-)
   Az állam összeomlása és újjáépítése / Halász Iván ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 177 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-48-1 fűzött
nemzetközi biztonság - békefenntartó erő - újjáépítés - külpolitika
355.357 (100) *** 355.02 (100) *** 327 (100)
[AN 3558460]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2014.
Háy György (1950-)
   Formabontó repülőgépek / Háy György. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 244 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-279-816-5 kötött : 4200,- Ft
technikatörténet - repülőgép - katonai repülőgép
623.746 (100) (091) *** 629.73 (100) (091)
[AN 3559573]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2014.
Krajcsír Lukács
   A kínai - orosz kooperáció a XXI. század elején : Kína, Oroszország és a Sanghaji Együttműködési Szervezet / Krajcsír Lukács ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2014. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 160-169.
ISBN 978-615-5360-01-5 fűzött : 2500,- Ft
Kína - Oroszország - külpolitika - nemzetközi együttműködés - gazdasági együttműködés - biztonságpolitika - 21. század
355.02 (510) "200/201" *** 327.3 (510) (47) "200/201" *** 327 (510) (47) "200/201" *** 355.02 (47) "200/201"
[AN 3559452]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2014.
Krajnc Zoltán (1962-)
   Az összhaderőnemi elmélet és gyakorlat evolúciója, hatása a légi hadviselési doktrínákra / Krajnc Zoltán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-116.
Fűzött
harcászat - hadművelet - légierő
355.4 *** 358.4
[AN 3558451]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2014.
Padányi József (1959-)
   Az éghajlatváltozás és a katonai erő viszonyrendszere a hazai és a nemzetközi kutatások tükrében / Padányi József ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 79 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-615-5491-01-6 fűzött
állambiztonság - haderő - éghajlatváltozás
355.48 *** 355.02 *** 551.583
[AN 3558472]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2014.
Somogyi Győző (1942-)
   Warriors of the Hungarian frontier, 1526-1686 = Végvári vitézek, 1526-1686 / Győző Somogyi ; [szakford. Panajotu Kosztasz]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 104 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-557-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - végvári katonaság - török hódoltság - album
355.3 (439) "15/16" (084.1) *** 355.14/.15 (439) "15/16" (084.1)
[AN 3558660]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2014.
Szekendi Gyöngyvér
   A Magyar Honvédség békeidőszaki személyi állományának foglalkoztatási viszonyai, különös tekintettel a honvédek jogállására [elektronikus dok.] / Szekendi Gyöngyvér. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130704. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-58-5
Magyarország - honvédség - hadkötelezettség - szolgálati szerződés - közigazgatási jog - elektronikus dokumentum
355.12 (439) *** 331.106 (439) *** 342.924 (439)
[AN 3561054]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2014.
   Színészkatonák, fogolyprimadonnák : frontszínházak, hadifogolyszínházak az első világháborúban / [... Csiszár Mirella és Sipőcz Mariann áll. össze] ; [közread. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. - Budapest : OSZMI, 2014. - 183 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. tanulmány angol és német nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9000-36-0 fűzött : 1914,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - színháztörténet - hadifogolyszínház - frontszínház - első világháború - 1910-es évek
355.257.7 (47) (=945.11) "191" *** 792 (439) "191"
[AN 3559459]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2014.
Ungvár Gyula (1931-2013)
   Pro Militum Artibus = A hadtudományért / [Ungvár Gyula]. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 143 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-327-620-4 fűzött
Magyarország - katonatiszt - hadtudomány - katonai kitüntetés - ezredforduló - 21. század
355 (439) (092) *** 355.134.22 (439)
[AN 3558680]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

11238 /2014.
Batta Zsófia
   Önkéntesség Magyarországon, 2013 / [szerző Batta Zsófia] ; [közread. a Századvég Politikai Iskola Alapítvány]. - [Budapest] : Századvég Politikai Iskola Alapítvány, [2014]. - 108 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97-98.
ISBN 978-615-5164-13-2 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102.2 (439) "200/201" (083.41)
[AN 3559289]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2014.
Bauer András (1952-)
   Eladásmenedzsment : a személyes értékesítés folyamata és irányítása / Bauer András, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2008. - 268 p. ; 25 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8612-2)
marketing - eladás - egyetemi tankönyv
658.85 (075.8) *** 339.138 (075.8)
[AN 3563077]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2014.
Bokodi Márta
   A közszolgálati szervezetek jellemzői és az emberi erőforrás gazdálkodás [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Bokodi Márta, Szakács Gábor. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2013 [!2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130712. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-50-9
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
658.3 *** 35.08 (439) "201"
[AN 3561127]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2014.
Bokodi Márta
   Munkavégzési rendszerek humánfolyamatáról [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Bokodi Márta. - Szöveg (pdf : 5.4 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130721. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-44-8
humánerőforrás-menedzsment - közszolgálat - elektronikus dokumentum
658.3 *** 35.08
[AN 3561160]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2014.
   Civil szervezetek jogi szabályozása. - Budapest : Árboc, [2014]. - 72 p. ; 29 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-9997-61-5 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - civil szervezet - jogi szabályozás - jogszabálygyűjtemény - útmutató
334.012.46 (439)(036) *** 323.21 (439) (094)(036)
[AN 3558740]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2014.
Czike László (1950-)
   Mezopotámirak [elektronikus dok.] : fejtegetések az iraki háború kapcsán / Czike László. - Szöveg (epub : 980 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014. - (Czike László könyvei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130843. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-033-0 (epub)
ISBN 978-963-398-034-7 (mobi)
Irak - globalizáció - háború - ezredforduló - pamflet - elektronikus dokumentum
339.9 "200" (0:82-92) *** 355.48 (567) "200" (0:82-92)
[AN 3562356]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2014.
   Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism : spatial-economic cohesion and competitiveness in the context to tourism / ed. by Zsolt Radics and János Pénzes. - Debrecen : Didakt, 2014. - 220 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-22-2 fűzött
turizmus - versenyképesség - regionális gazdaság - Visegrádi államok
338.48 (4-11) *** 339.137 (4-11) *** 332.1 (4-11)
[AN 3559347]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2014.
Farkas Ferenc (1949-)
   A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata / Farkas Ferenc. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 361 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 349-361.
ISBN 978-963-05-9432-5 fűzött
változásmenedzsment
658.1.016.7
[AN 3563081]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2014.
Hatos Adrian (1972-)
   Strategia transfrontalieră integrată = Határmenti integrált stratégia = Cross-border integrated strategy / ... Adrian Hatos ; [publ. Camera de Comert şi Industrie Bihor ..., "Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány" ..., Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România ...]. - Oradea : Camera de Comerţ si Industrie Bihor : Asoc. pentru Promovarea Afacerilor în România ; Debrecen : "Hajdú-Bihar M. Vállalkozásfejleszt. Alapítvány", [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Románia - Hajdú-Bihar megye - Bihar megye - határ menti kapcsolat - gazdasági kapcsolat - társadalomföldrajz - 21. század - statisztikai adatközlés
332.1 (439-04) *** 332.1 (498-04) *** 332.1 (439.165) (083.41) *** 332.1 (498-35 Bihar) (083.41) *** 911.3 (439 Bihar) (498 Bihar)
[AN 3557846]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2014.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 386 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-386.
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött
üzleti élet - kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 3563076]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2014.
   Innovationsfördersysteme : Handbuch für Kleinst- und Kleinunternehmen / [Red. Mihály Lados, Gábor Kovács] ; [Hrsg.:] MTA KRTK RKI Wissenschaftliche Abteilung West Transdanubien. - Győr : MTA KRTK RKI Wissenschaftliche Abteilung West Transdanubien, 2014. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-87.
ISBN 978-963-9899-79-7 fűzött
Magyarország - Ausztria - kisvállalkozás - innováció - regionális gazdaság - határ menti kapcsolat - 21. század
334.72.012.63/.64 (439) *** 330.341.1 *** 334.72.012.63/.64 (436) *** 332.1 (436) "200/201" *** 332.1 (439) "200/201"
[AN 3559688]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2014.
   Kárpát-medencei fejlesztési hálózat és szakértői adatbázis létrehozása : 2014. január - június / [szerk. Havassy Péter Pál]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 1.)
ISBN 978-615-80016-8-7 fűzött
Kárpát-medence - fejlesztési politika - határon túli magyarság - együttműködés - 21. század
330.341.1 (4-191) "201" *** 316.347 (=945.11) (4-191)
[AN 3557601]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2014.
Kopcsay László (1954-)
   A marketingcsatorna menedzselése / Kopcsay László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 262-263.
ISBN 978-963-05-9438-7 fűzött
marketing
658.8 *** 339.138
[AN 3563078]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2014.
Kovács András
   Hódíts, köss, ápolva gyarapíts! / Kovács András. - [Zirc] : Szerző, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0151-2 fűzött
üzletkötés - siker
658.846 *** 347.732
[AN 3559007]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2014.
Közgazdász-vándorgyűlés (50.) (2012) (Eger)
   Válogatás az 50. Közgazdász-vándorgyűlés előadásaiból [elektronikus dok.] : Eger, 2012. szeptember 27-29. - Szöveg. - [Budapest] : Tas-11 Kft., [2013]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Átalakulás és konszolidáció a magyar gazdaságban és gazdaságirányításban : válogatás az 50. Közgazdász-vándorgyűlés előadásaiból. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-86705-8-8
Magyarország - gazdaságtan - gazdaságpolitika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 338.2 (439) *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3558309]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2014.
   "Közszolgálati humán tükör" kutatás [elektronikus dok.] : strukturált interjú : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Bokodi Márta [et al.]. - Szöveg (pdf : 7.1 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130726. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-39-4
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - kérdőíves felmérés - 21. század - elektronikus dokumentum
658.3 *** 35 (439) "201"
[AN 3561217]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2014.
Krauss Ferenc Gábor
   Stratégiai emberi erőforrás menedzsment a közszolgálaton belül [elektronikus dok.] : a szervezeti célok elérésének záloga? : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Krauss Ferenc Gábor. - Szöveg (pdf : 5.3 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130718. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-43-1
közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - stratégiai menedzsment - statisztikai adatközlés - 21. század - elektronikus dokumentum
658.3 *** 65.011.1 *** 35.08 (439) "201" (083.41)
[AN 3561150]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2014.
Lázár Egon (1921-)
   Visszapillantó : színházi évtizedek / Lázár Egon. - Budapest : Corvina, 2014. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6239-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - Budapest - vezető alkalmazott - színház - színháztörténet - 20. század - 21. század - memoár - interjú
658.1 (439) (092) Lázár_E. (0:82-94) *** 658.1 (439) (092) Lázár_E. (047.53) *** 792 (439-2 Bp.) "195/201"
[AN 3558551]
MARC

ANSEL
UTF-811256 /2014.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási számvitel a gyakorlatban / Lilliné Fecz Ildikó. - Budapest : Saldo, 2014-. - 29 cm
költségvetési szervezet - számvitel
657 *** 336.12
[AN 3559091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., 2014. - 504 p.
ISBN 978-963-638-465-4 fűzött : 10900,- Ft
[AN 3559093] MARC

ANSEL
UTF-811257 /2014.
   Logisztika : felvetések, példák, válaszok / [szerk.] Gubán Ákos. - Budapest : Saldo, 2013. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (Bologna-könyvsorozat (BSc), ISSN 1789-5103)
Bibliogr.
ISBN 978-963-638-452-4 fűzött : 3990,- Ft
logisztika - egyetemi tankönyv - példatár
658.78 (075.8) (076)
[AN 3559029]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2014.
Petró Csilla
   Az emberi erőforrás menedzsment terület munkavégzésének jellemzői a közszolgálatban [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Petró Csilla, Stréhli-Klotz Georgina. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130715. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-42-4
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
658.3 *** 35.08 (439) "201" (083.41)
[AN 3561138]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2014.
Petró Csilla
   Mennyire elégedett a közszolgálat? [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Petró Csilla, Stréhli-Klotz Georgina. - Szöveg (pdf : 5 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130716. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-41-7
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - munkahelyi légkör - statisztikai adatközlés - ezredforduló - elektronikus dokumentum
658.3 *** 65.013 *** 35.08 (439) "200/201" (083.41)
[AN 3561142]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2014.
Petró Csilla
   Személyügyi szolgáltatások a közszolgálatban [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" résztanulmány / Petró Csilla, Stréhli-Klotz Georgina. - Szöveg (pdf : 5.2 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130713. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-49-3
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - informatikai hálózat - 21. század - elektronikus dokumentum
658.3 *** 681.3.004.14 *** 35.08 (439) "201"
[AN 3561129]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2014.
Petrovics Zoltán
   Emberi erőforrás és közszolgálati életpálya kutatás [elektronikus dok.] : a jogi szabályozás munkacsoport zárótanulmánya / Petrovics Zoltán. - Szöveg (pdf : 4.9 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130702. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5269-60-8
munkaerő - emberierőforrás-kezelés - államigazgatási előmenetel - közszolgálat - szervezetkutatás - 21. század - elektronikus dokumentum
658.3 (439) "201" *** 35.08 (439) "201"
[AN 3561029]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2014.
   Piacok a társadalomban és a történelemben : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi, debreceni konferenciájának kötete / [szerk. Halmos Károly, Kiss Zsuzsanna, Klement Judit]. - Budapest : Hajnal I. Kör Társadalomtört. Egyes., 2014. - 546 p. : ill. ; 24 cm. - (Rendi társadalom - polgári társadalom, ISSN 2060-2332 ; 26.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89463-2-4 fűzött
Európa - Magyarország - piac - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - magyar történelem - 18. század - 19. század - 20. század
339.13 *** 316.32 (4) "17/19" *** 316.32 (439) "17/19" *** 943.9 "17/19" *** 338 (091) (439) "17/19"
[AN 3559598]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2014.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozásgazdálkodási ismeretek ügyintézők részére / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2014]. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-394-623-7 fűzött : 2400,- Ft
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1 (075.8)
[AN 3562072]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2014.
Roóz József (1944-)
   Vállalkozások gazdaságtana / Roóz József. - [Budapest] : Perfekt, [2014]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 2750,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-394-487-2)
üzemgazdaságtan - tankönyv
658.1 (078)
[AN 3562074]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2014.
Szakács Gábor
   Stratégiai alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodás a közszolgálatban [elektronikus dok.] : "Közszolgálati humán tükör 2013" : ágazati összefoglaló tanulmány / Szakács Gábor. - Szöveg (pdf : 7 MB). - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., [2014]
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130711. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5269-51-6
Magyarország - közszolgálat - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés - kérdőív - elektronikus dokumentum
658.3 *** 35.08 (439) "201"
[AN 3561118]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2014.
   Számvitel nem számvitel szakon : Számvitel 2 / [szerk. Veress Attila, Siklósi Ágnes]. - [Budapest] : Saldo, 2014. - 272 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-460-9 fűzött : 3500,- Ft
számvitel - tankönyv - példatár
657 (078) (076)
[AN 3559094]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2014.
Trainor, Norm (1946-)
The eight best practices of high-performing salespeople (magyar)
   Nyolc gyakorlati ötlet a sikeres üzletkötéshez / Norm Trainor ; [ford. Koppány Emese]. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Talento Consulting K. és Tanácsadó Kft., 2014. - 153, [2] p. ; 25 cm. - (Iránytű pénzügyi tanácsadói könyvtár ; 3.)
ISBN 978-963-08-6274-5 fűzött : 4200,- Ft
üzletkötés - siker
658.846 *** 347.732
[AN 3559540]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2014.
   Vállalkozni jó! : sikeres magyar vállalkozók történetei / [fel. szerk. Czirják László] ; az Amerikai Kereskedelmi Kamara kiadványa. - Budapest : Amerikai Keresk. Kamara, 2014. - 71 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0236-6 fűzött
Magyarország - vállalkozó - vállalkozás - siker - 21. század - interjú
658.1.012.4 *** 658.1 (439) (092) "20" (047.53)
[AN 3557651]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2014.
Vörös József (1951-)
   Termelés- és szolgáltatásmenedzsment / Vörös József. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 367 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.: p. 365-367.
ISBN 978-963-05-8835-5 fűzött
termelésszervezés - szolgáltatásmenedzsment
658.5 *** 658.8 *** 658.1.011.1
[AN 3563080]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

11270 /2014.
   Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára / szerk. Czibere Ibolya, Rácz Andrea ; [kiad. a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék]. - Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tansz., 2014. - 116 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 111.
ISBN 978-963-473-638-7 kötött
szociális munka - idősgondozás - fogyatékos
364.62 *** 364.65 -053.9 *** 364.65 -056.2/.3
[AN 3557863]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2014.
Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számára (angol)
   Theory and practice of providing home care to elderly people and persons with disabilities : a handbook for informal caregivers / ed. by Ibolya Czibere and Andrea Rácz ; [transl. Róbert Balogh] ; [publ. Department of Sociology and Social Policy University of Debrecen]. - Debrecen : Dep. of Sociology and Social Policy Univ. of Debrecen, 2014. - 109 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-473-720-9 kötött
szociális munka - idősgondozás - fogyatékos
364.65 -053.9 *** 364.62 *** 364.65 -056.2/.3
[AN 3557869]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2014.
   Gyermekvédelem és társadalmi integráció : kétnyelvű szöveggyűjtemény = Child protection and social integration : bilingual text book / Rácz Andrea szerk. ... - Budapest : Validart, 2014. - 240 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0275-5 fűzött
Magyarország - gyermekvédelem - család - társadalmi integráció - ezredforduló
364.65 -053.2/.6 (439) "200" *** 316.356.2 *** 316.4.052 (439) "200"
[AN 3559291]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2014.
Rixer Ádám (1972-)
   Health law and health administration in Hungary / Adam Rixer. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 166 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-158.
ISBN 978-615-5337-66-6 fűzött
Magyarország - egészségügyi rendszer - egészségügy - törvény - útmutató
364.444 (439) "199/201" *** 614 (439) "199/201" *** 614 (439) (094)(036)
[AN 3558581]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

11274 /2014.
   A Bocskai István Katolikus Gimnázium 60 éve, 1954-2014 / [szerk. Gál András, Nyíri Tibor, Vitányi András] ; kiad. Bocskai István Katolikus Gimnázium Igazgatósága. - Szerencs : Bocskai I. Katolikus Gimn., 2014. - 558 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0297-7 kötött
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola (Szerencs)
Szerencs - gimnázium - iskolatörténet
373.54 (439-2 Szerencs) (091)
[AN 3559448]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2014.
   A büki óvoda hatvan éve / kiad. Bük Város Önkormányzata. - Bük : Önkormányzat, 2014. - 35 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0422-3 fűzött
Csodaország Óvoda (Bük)
Bük - óvoda - történeti feldolgozás
373.24 (439-2 Bük) (091)
[AN 3558514]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2014.
   A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának története / szerk. Papp Klára. - Debrecen : DE BTK, 2014-. - 25 cm
Debreceni Egyetem. Bölcsészettudományi Kar
Debrecen - egyetem - bölcsészettudomány - történeti feldolgozás
378.4 (439-2 Debrecen).096 (091)
[AN 3559355]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 430 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-710-0 kötött
[AN 3559358] MARC

ANSEL
UTF-811277 /2014.
   Diákutaztatási program / [közread. a] Rákóczi Szövetség. - Budapest : Rákóczi Szövets., [2014]. - 73 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0265-6 fűzött
Kárpát-medence - diákélet - kapcsolattörténet - határon túli magyarság - társadalmi szervezet
371.8 (4-191) *** 061.2 (4-11) (=945.11) (091)
[AN 3559719]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2014.
Didmattech Intenational Scientific and Professional Conference (26.) (2013) (Győr)
   XXVI. Didmattech 2013 : abstracts : abstrakty / [ed. Veronika Stoffová] ; [org., publ. by the] J. Selye University ..., University of West Hungary ... - Győr : Univ. of West Hungary ; Komárno : J. Selye Univ., 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Győrben tartották. - Váltakozva angol, magyar és szlovák nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-80-8122-086-9
didaktika - informatika - konferencia-kiadvány
378.147 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3558194]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2014.
Dienes Dénes (1956-)
   A Sárospataki Református Kollégium története / Dienes Dénes, Ugrai János. - Sárospatak : Hernád, 2013. - 196, [8] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-9-6 kötött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - iskolatörténet - gimnázium - református egyház - tanítóképző - pedagógusképzés
373.54 (439-2 Sárospatak) (091) *** 378.637 (439-2 Sárospatak) (091)
[AN 3559430]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2014.
Engler Ágnes (1974-)
   Hallgatói metszetek : a felsőoktatás felnőtt tanulói / Engler Ágnes. - [Debrecen] : DE Felsőokt. Kut. és Fejlesztő Közp., cop. 2014. - 226 p. : ill. ; 25 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80077-0-2 kötött
Magyarország - oktatásszociológia - felsőoktatás - felnőttoktatás - élethosszig tartó tanulás - 21. század
378 (439) *** 374.7 (439) *** 37.013.83
[AN 3559015]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2014.
   Az erdélyi tudományosság messze fénylik : tisztelgő kötet Prof. Gábos Zoltán 90. éves születésnapjára / [szerk.] Vincze János ; [társszerk. Vincze-Tiszay Gabriella]. - Budapest : NDP K., 2014. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 206-207.
ISBN 978-963-9775-61-9 fűzött
Gábos Zoltán (1924-)
Románia - egyetemi tanár - fizikus - határon túli magyarság - emlékkönyv
37 (498) (=945.11) (092) Gábos_Z. *** 53 (498) (=945.11) (092) Gábos_Z.
[AN 3559149]
MARC

ANSEL
UTF-811282 /2014.
Forisek Péter (1972-)
   A tudás temploma : a Debreceni Egyetem főépülete / Forisek Péter, Kerepeszki Róbert ; [fotó Derencsényi István]. - Debrecen : DE, 2014. - 70 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-473-732-2 kötött
Debrecen - egyetem - épület - fényképalbum
378.4 (439-2 Debrecen) (084.12) *** 727.3 (439-2 Debrecen) (084.12)
[AN 3557629]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2014.
Harmatiné Olajos Tímea (1967-)
   Kit zavar a tanulási zavar? : a tanulási zavarok társas-érzelmi oldala / Harmatiné Olajos Tímea. - Debrecen : Pedellus, [2014]. - 108 p. : ill. ; 23 cm
Biblogr.: p. 105-107.
ISBN 978-615-5154-90-4 fűzött
tanulási nehézség
371.322.6
[AN 3559667]
MARC

ANSEL
UTF-811284 /2014.
Hogg, Tracy (1960-2004)
   A suttogó titkai / Tracy Hogg, Melinda Blau ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Európa, 2014-. - 24 cm
csecsemőgondozás - gyermekgondozás - családi nevelés
37.018.1 -053.3 *** 613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3563109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A csecsemő gondozása és nevelése. - 2014. - 323 p.
ISBN 978-963-07-9425-1 kötött : 3290,- Ft
csecsemőgondozás
613.95 *** 649.1 *** 613.22
[AN 3563111] MARC

ANSEL
UTF-811285 /2014.
   Hűséggel a katedrán : jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében : 5. kötet / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné] ; [... kiad. az "Emelj fel emlék!" Alapítvány]. - Győr : "Emelj fel emlék!" Alapítvány, 2014. - 336 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7692-53-6 kötött
Győr-Moson-Sopron megye - pedagógus - 20. század - életrajz
37 (439.114) "19" (092)
[AN 3559403]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2014.
   A közgazdász-képzés 43 éve : a zalaegerszegi "Számviteli Főiskola", 1971-2014 / [kiad. a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar]. - Zalaegerszeg : BGF Gazdálkodási Kar, [2014]. - 179 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7159-46-6)
Budapesti Gazdasági Főiskola. Gazdálkodási Kar (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - főiskola - közgazdászképzés - történeti feldolgozás
378.33 (439-2 Zalaegerszeg) (091)
[AN 3558840]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2014.
   Már tudok olvasni? : tanulmányok az értő olvasásról / Gombos Péter [et al.] ; [szerk. Gombos Péter, Kiss Gábor] ; [közread. a] Kaposvári Egyetem. - Kaposvár : KE, 2014. - 135 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9821-70-5 kötött
Magyarország - szövegértés - képességfejlesztés - tehetséggondozás - 21. század - statisztikai adatközlés
372.41 (439) "201" (083.41) *** 376.545 (439) "201" *** 37.025 (439) "201"
[AN 3558771]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2014.
   A putnoki gimnázium 50 éve, 1963-2013 / [szerk. Sándorné Gyurcsik Erika]. - Putnok : Tompa M. Gömöri Kulturális Egyes., 2014. - 161, [3] p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Gömöri múlt és jelen, ISSN 2061-3105 ; 4.)
ISBN 978-615-80047-0-1 kötött
Gomba Levente Gimnázium (Putnok)
Putnok - iskolatörténet - gimnázium
373.54 (439-2 Putnok) (091)
[AN 3559431]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2014.
Rezsabek Nándor (1972-)
   Költő a Naprendszerből : Zerinváry Szilárd tudományos ismeretterjesztő emlékére / Rezsabek Nándor. - Budapest : Szerző, 2014. - 144 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9626-9 fűzött
Zerinváry Szilárd (1915-1958)
Magyarország - pedagógus - író - ismeretterjesztés - csillagászat - geofizika - 20. század
37 (439) (092) Zerinváry_Sz. *** 894.511 (092) Zerinváry_Sz. *** 001.92 *** 52 *** 550.3
[AN 3558543]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2014.
Rózsai Tivadar (1914-1990)
   Az egyház jövője : tanulmányok a református keresztyén nevelés kérdéseiről / Rózsai Tivadar ; a szöveget vál., gond. és a jegyzeteket írta Virágh György ; szerk. Győri L. János és Fekete Károly. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházker., 2014. - 243 p. : ill. ; 22 cm. - (Református művelődéstörténeti füzetek, ISSN 2060-8233 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89706-3-3 kötött
vallásos nevelés - református egyház - lelkészképzés
37.017.93 *** 284.2 *** 261.5 *** 378.628.42
[AN 3558767]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2014.
Szalai Lajosné Kohl Éva (1928-)
   Volt egyszer egy iskola... : a Sacré Coeur Sophianum Leánygimnázium és épületének rövid története / a visszaemlékező Kohl Éva Szalai Lajosné. - [Budapest] : Kohl É. Szalai L.-né, 2014. - 35 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Az utószó angol, német és francia nyelven is
ISBN 978-963-08-9818-8 fűzött
Sacré Coeur Sophianum Leánygimnázium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - egyházi iskola - gimnázium
373.54 (439-2 Bp.) (091)
[AN 3557661]
MARC

ANSEL
UTF-811292 /2014.
   A tanárképzés jövőjéről : Pécs, 2013. május 5-6. / szerk. Deék Máté [et al.] ; [rend., közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - [Budapest] : OFI, [2014]-. - 24 cm
A konferencia szerkesztett anyaga
Magyarország - pedagógusképzés - 21. század
371.13 (439) "201"
[AN 3559741]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2014]. - 174 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-790-8 fűzött
[AN 3559744] MARC

ANSEL
UTF-811293 /2014.
   Tehetségmenedzsment a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán : az esettanulmányi versenyek története, 2001-2014 / [szerk. Fehérvölgyi Beáta, Hargitai Dávid]. - Veszprém : PE GTK, 2014. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - tanulmányi verseny - felsőoktatás - gazdaságtan - történeti feldolgozás - esettanulmány
371.384 (439) "200/201" *** 378.633 (439)
[AN 3557572]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

11294 /2014.
Boyle, Michael (1959-)
Advances in functional training (magyar)
   Funkcionális edzés mesterfokon : edzéstechnikák edzők, személyi edzők és sportolók számára / Michael Boyle ; [Alwyn Cosgrove előszavával] ; [Mark Verstegen bevezetőjével] ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa K., 2014. - 392 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-392.
ISBN 978-615-5418-98-3 fűzött : 3990,- Ft
edzés
796.015
[AN 3559117]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2014.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas juleverksted (magyar)
   Tilda télköszöntő ötletei / [Tone Finnanger] ; [ford. Mohácsi Anikó]. - Üllő : Tölgy K., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-0072-0 fűzött : 2490,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 747
[AN 3557615]
MARC

ANSEL
UTF-811296 /2014.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas sommerliv (magyar)
   Tilda a tengerparton / Tone Finnanger ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-08-9105-9 fűzött : 2490,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 747
[AN 3557620]
MARC

ANSEL
UTF-811297 /2014.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas vintereventyr (magyar)
   Tilda Meseországban : több mint 25 mesebeli tárgy textilből és papírból / Tone Finnanger ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Budapest : Aréna 2000, cop. 2013. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9974-76-0 kötött : 3890,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 747
[AN 3557606]
MARC

ANSEL
UTF-811298 /2014.
Finnanger, Tone (1973-)
Tildas vintergleder (magyar)
   Tilda északi barátai / Tone Finnanger ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-0073-7 fűzött : 2490,- Ft
textilművészet - lakásművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 747
[AN 3557624]
MARC

ANSEL
UTF-811299 /2014.
Gyáfrásné Muhoray Andrea
   A Szászberek Sportegyesület múltja és jelene, 1938-2013 / Gyáfrásné Muhoray Andrea. - Szászberek : Szászberek Sportegyes., cop. 2014. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-12-0096-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Szászberek Sportegyesület
Szászberek - labdarúgás - sportegyesület
796.332 (439-2 Szászberek) *** 061.2 (439-2 Szászberek)
[AN 3559463]
MARC

ANSEL
UTF-811300 /2014.
Kriston Vízi József (1953-)
   Kő, papír, olló : játék-írások a 21. század elejéről / Kriston Vízi József. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 92, [11] p. : ill. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-86-2 fűzött : 2898,- Ft
Kiss Áron (1845-1908)
Magyarország - játék - művelődéstörténet - pedagógus - 19. század - 20. század - ezredforduló
793/794 *** 930.85 (439) "18/201" *** 37 (439) (092) Kiss_Á.
[AN 3559713]
MARC

ANSEL
UTF-811301 /2014.
Madaras Kata
   Gyurmázás / Madaras Kata. - Budapest : Cser K., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 77.)
ISBN 978-963-278-385-7 fűzött : 1195,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3559455]
MARC

ANSEL
UTF-811302 /2014.
Menuge, Alexis
Franck (magyar)
   Ribéry / Alexis Menuge ; Daniel Van Buyten előszavával. - Budapest : Twister Media Kft., 2014. - 183 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 183-[184].
ISBN 978-963-89899-8-7 kötött : 2980,- Ft
Ribéry, Franck (1983-)
Franciaország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332 (44) (092) Ribéry,_F.
[AN 3558625]
MARC

ANSEL
UTF-811303 /2014.
Paksi Konstantin (1975-)
   Damon Hill : Formula 1 világbajnok és úriember / Paksi Konstantin, Steven Lieb. - [Budapest] : Tarsoly K., 2014. - 271 p., XV t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9570-58-0 fűzött
Hill, Damon (1960-)
Nagy-Britannia - sporttörténet - autósport - sportoló - ezredforduló
796.71 (410) (092) Hill,_D. *** 796.71 (100) "199"
[AN 3557711]
MARC

ANSEL
UTF-811304 /2014.
Pocsai István
   Pergetés : körforgók és kanalak / Pocsai István. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Menjünk pecázni!, ISSN 2063-9937)
ISBN 978-963-251-552-6 fűzött
horgászat - horgászcikk
799.1 *** 685.6
[AN 3558361]
MARC

ANSEL
UTF-811305 /2014.
Szepessy Gábor
   Karancs - Medves : túrakalauz / Szepessy Gábor. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 246 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Lezárva: 2014. máj. 31. - Bibliogr.: p. 241-243.
ISBN 978-615-5058-40-0 fűzött : 3000,- Ft
Karancs-vidék - természetjárás - útikönyv
796.51 (439) (234.373.3/.5 Karancs)(036)
[AN 3559313]
MARC

ANSEL
UTF-811306 /2014.
Szőke György
   Keresztek nyomában : Gyöngyösön és környékén : jelvényszerző túramozgalom / [írta, szerk., ... fényképezte Szőke György] ; [közread. a] Kékes Turista Egyesület. - Gyöngyös : Kékes Turista Egyes., 2014. - 264 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9564-4 fűzött
Mátraalja - gyalogtúra - kereszt - helyismeret
796.51 (439 Mátraalja) *** 726.825.4 (439 Mátraalja)
[AN 3557616]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

11307 /2014.
Balázs György (1933-|)
   Számadás / Balázs György. - [Budapest] : [Balázs Gy.], [2014]. - 36 fol. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0191-8 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század - épület
72 (439) *** 72 (439) (092) Balázs_Gy.
[AN 3558776]
MARC

ANSEL
UTF-811308 /2014.
Bereghi Sz. József
   Dioecesis Munkacsiensis in faciebus / [Bereghi Sz. József]. - Budapest : Archi+Med, 2014. - 157 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Magyar és orosz nyelven
ISBN 978-963-12-0238-0 fűzött
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Magyarország - püspök - görög katolikus egyház - festőművész - 20. század - portré
75 (439) (092) Bereghi_Sz._J. *** 281.5.018.2 (439-03 Munkácsi_egyházmegye) (092) (084.1)
[AN 3558976]
MARC

ANSEL
UTF-811309 /2014.
Csécsi Lajos (1948-)
   Derecske népi építészeti emlékei : néprajzi fotók egy észak-bihari városból / Csécsi Lajos. - Derecske : Csécsi L., 2014. - 100 p., [1] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0056-0 kötött
Derecske - népi építészet - fényképalbum
72.031.4 (439-2 Derecske) (084.12)
[AN 3559714]
MARC

ANSEL
UTF-811310 /2014.
Czóbel Béla (1883-1976)
Czóbel (angol)
   Czóbel : a French Hungarian painter : [30 May - 31 August 2014, Ferenczy Múzeum, Szentendre] : [exhibition catalogue] / [ed. Gergely Barki, Beatrix Basics, Emőke Bodonyi]. - Szentendre : Ferenczy Mus., 2014. - 199 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (ArtMill publications, ISSN 2064-1044 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-76-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75 (439) (092) Czóbel_B. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3557793]
MARC

ANSEL
UTF-811311 /2014.
   The emperor's new apparel : [Apparatus 22, Lőrinc Borsos, János Fodor, Jaroslav Kyša, Péter Szalay, Karol Radziszewski] : [05. 09. 2013 - 20. 10. 2013, Trafó Gallery, Budapest] : [15. 01. 2014 - 09. 02. 2014, Futura - Karlin Studios, Prague] = A császár új ruhája / [texts ... Zsolt K. Horváth, Borbála Szalai] ; [publ. by ... Trafó - House of Contemporary Arts]. - Budapest : Trafó - House of Contemporary Arts, cop. 2014. - 43 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89989-0-3 fűzött
Közép-Európa - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76 (4-11) "201" *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3558502]
MARC

ANSEL
UTF-811312 /2014.
Az Esterházy-kincstár textíliái az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében (angol)
   Textiles from the Esterházy Treasury in the Budapest Museum of Applied Arts : thesaurus domus Esterhazyanae II. / [ed. by Emese Pásztor] ; [bibliogr. István Bardoly] ; [... transl. Miklós Bodóczky, Alan Campbell]. - Budapest : Mus. of Applied Arts, 2013. - 335 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (The collections of the Museum of Applied Arts, Budapest, ISSN 1218-1811)
A sorozatcím feltüntetése nélkül. - Bibliogr.: p. 311-325.
ISBN 978-615-5217-10-4 fűzött
Magyarország - textilművészet - magángyűjtemény - 16. század - 17. század - 18. század
745.52 (439) "15/17" *** 069.017 (439) Esterházy
[AN 3558969]
MARC

ANSEL
UTF-811313 /2014.
Füst Antal (1940-)
   Szentkút : a templomépítők emlékkönyve / Füst Antal. - [Budapest] : Füst A., cop. 2014. - 188 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9926-0 fűzött : 2500,- Ft
Szentkút (Mátraverebély) - templom - helyismeret - művelődéstörténet
726.54 (439-2 Mátraverebély) *** 908.439-2 Mátraverebély *** 930.85 (439-2 Mátraverebély)
[AN 3558886]
MARC

ANSEL
UTF-811314 /2014.
   GrafitriXXVI : Miskolci Grafikai Triennále, 2014 / [rend. ... Kákóczki András és Urbán Tibor] ; [a katalógust szerk. ... Madarász Györgyi]. - Miskolc : HOM - MG, [2014]. - 96 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Miskolci Galéria könyvek, ISSN 1219-0594 ; 48.)
A Miskolcon, 2014. máj. 31 - szept. 7. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9271-98-2 fűzött
Magyarország - grafika - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
76 (439) "201" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3559296]
MARC

ANSEL
UTF-811315 /2014.
Hajdú Éva
   A Seuso-kincs / Hajdú Éva. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 16.)
Bibliogr.: p. [47].
ISBN 978-963-09-7830-9 kötött : 1290,- Ft
Pannonia - Magyarország - régészet - ötvösség - bűnügy - 4. század - lelet
739.1 (398.6) *** 34.096 (439) "1980" *** 904 (398.6) "03"
[AN 3559331]
MARC

ANSEL
UTF-811316 /2014.
   Hiba és társai : a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása / [kurátor Mayer Éva] ; [szerk. Beke László, Mayer Éva]. - Budapest : MKE DI, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 23 cm
A Dunaszerdahelyen, 2013. dec. 6. és 2014. jan. 5. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7165-58-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76 (439) "201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3557704]
MARC

ANSEL
UTF-811317 /2014.
Hiba és társai (angol)
   Error and Co. : exhibition of the Hungarian University of Fine Art Doctoral School / [curator Éva Mayer] ; [ed. by László Beke, Éva Mayer]. - Budapest : Doctoral School of the Hung. Univ. of Fine Arts, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 23 cm
A Dunaszerdahelyen, 2013. dec. 6. és 2014. jan. 5. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76 (439) "201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3557707]
MARC

ANSEL
UTF-811318 /2014.
   Hit, művészet, mesterség : a Szent Bertalan-templom kincsei / [szöveg H. Kolba Judit] ; [kiad. a Gyöngyös-felsővárosi Szent Bertalan Plébánia]. - Gyöngyös : Gyöngyös-felsővárosi Szt. Bertalan Plébánia, 2014. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9678-8 fűzött
Gyöngyös - templom - keresztény művészet - templomi berendezés
726.54 (439-2 Gyöngyös) *** 247
[AN 3559214]
MARC

ANSEL
UTF-811319 /2014.
Hit, művészet, mesterség (angol)
   Faith, art, craft : the treasures of Saint Bartholomew church / [text Judit H. Kolba] ; [publ. by St. Bartholomew Parish Church ...]. - Gyöngyös : St. Bartholomew Parish Church, 2014. - 56 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9714-3 fűzött
Gyöngyös - templom - templomi berendezés - keresztény művészet
726.54 (439-2 Gyöngyös) *** 247
[AN 3559232]
MARC

ANSEL
UTF-811320 /2014.
Holló Szilvia Andrea (1964-)
A Pesti Vigadó (angol)
   The Vigadó : a fairy-tale palace on the Danube / Szilvia Andrea Holló ; [transl. by Ákos Dudich] ; [publ. by the] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2014. - 112 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-5464-16-4 fűzött : 2800,- Ft : 9 EUR
Pesti Vigadó (Budapest)
Budapest - művelődési intézmény - történeti feldolgozás
725.81 (439-2 Bp.) (091)
[AN 3558363]
MARC

ANSEL
UTF-811321 /2014.
Holló Szilvia Andrea (1964-)
A Pesti Vigadó (német)
   Die Pester Vigadó : Feenpalast am Donau-Ufer / Szilvia Andrea Holló ; [übers. von Judit Szamel] ; [Hrsg.:] Magyar Művészeti Akadémia. - Budapest : MMA, 2014. - 111 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-5464-15-7 fűzött : 2800,- Ft : 9 EUR
Pesti Vigadó (Budapest)
Budapest - művelődési intézmény - történeti feldolgozás
725.81 (439-2 Bp.) (091)
[AN 3558366]
MARC

ANSEL
UTF-811322 /2014.
Király Ferenc (1936-)
   Király Ferenc, muravidéki szobrászművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria, 2014. - 58, [6] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. jún. 24 - júl. 9. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-5-5 kötött
Szlovénia - szobrász - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73 (=945.11) (497.12) (092) Király_F. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3557566]
MARC

ANSEL
UTF-811323 /2014.
Kőnig Frigyes (1955-)
   Térábrázolás / Kőnig Frigyes. - Budapest : Cser K., 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kis műterem, ISSN 1789-5685)
ISBN 978-963-278-349-9 fűzött : 2495,- Ft
rajzművészet - térábrázolás
741
[AN 3559521]
MARC

ANSEL
UTF-811324 /2014.
   Labirintus = Labyrinth / [... kurátora ... D. Udvary Ildikó, Sárkány Győző] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2014. - 379 p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. a Szentendrén, 2014. szept. 7 - okt. 10. között rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-88403-6-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - iparművészet - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745/749 (439) "201" *** 73/76 (439) "201" *** 77.04 (439) "201" *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3559434]
MARC

ANSEL
UTF-811325 /2014.
Lakatos József (1938-)
   Lakatos József kiállítása, 2013. - [Sárvár] : [Magánkiad.], [2013]. - 30 p. : ill., színes ; 21 cm
A kiállítást Sárváron tartották
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75 (439) (092) Lakatos_J. *** 061.4(439-2Sárvár)
[AN 3558478]
MARC

ANSEL
UTF-811326 /2014.
Ligeti Zsuzsa
   Egypercesek : Ligeti Zuzsa pillanatrajzai. - [Budapest] : Ligeti Csák L.-né, 2014. - 101 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8579-9 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
741 (439) (092) Ligeti_Zs.
[AN 3557541]
MARC

ANSEL
UTF-811327 /2014.
Luithle, Anja (1968-)
   Objektek : Művészetek Háza, Csikász Galéria, Veszprém, [2014. június 20 - július 26.] : Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum, [2014. június 12 - augusztus 24.] = Objekte : Haus der Künste, Csikász Galerie, Veszprém, [20. Juni - 26. Juli 2014] : Museum Kiscelli - Hauptstädtliche Gemäldegalerie, [12. Juni - 24. August 2014] / Anja Luithle ; [... kurátora ... Alexander Tolnay]. - Veszprém : Műv. Háza, [2014]. - [28] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
Fűzött
Németország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76 (430) (092) Luithle_A. *** 061.4(439-2Veszprém) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3558530]
MARC

ANSEL
UTF-811328 /2014.
Miklósvölgyi János (1970-)
   Sixtus-kápolna : a félezer éves Hollywood / Miklósvölgyi János. - Budapest : Két Hollós, 2013. - 173 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89400-5-6 kötött : 2390,- Ft
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Vatikán - Itália - vallási ábrázolás - festőművész - 16. század - falfestmény
75.052 (456.31) *** 75 .046.3 *** 75 (45) (092) Michelangelo
[AN 3559287]
MARC

ANSEL
UTF-811329 /2014.
   NKA 2012 : a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott művészek kiállítása : MűvészetMalom, 2013. december 13 - 2014. március 23. / [szerk. Herpai András]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 197 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. C. sorozat, Katalógusok, ISSN 2064-1036 ; 7.). (MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 4.)
A kiállítást Szentendrén rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9590-72-4 kötött
Magyarország - képzőművészet - határon túli magyarság - 21. század - kiállítási katalógus
73/76 (439) "201" *** 061.4(439-2Szentendre) *** 73/76 (=945.11) (4-11) "201"
[AN 3557787]
MARC

ANSEL
UTF-811330 /2014.
Peák Ildikó
   Mihályfi-gyűjtemény = Mihályfi Collection / K. Peák Ildikó, Shah Gabriella ; [közread. a] Dornyay Béla Múzeum... - Salgótarján : Dornyay B. Múz., 2014. - 304 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5284-04-5 kötött
Dornyay Béla Múzeum (Salgótarján). Mihályfi-gyűjtemény
Magyarország - magángyűjtemény - múzeumi gyűjtemény - képzőművészet - 20. század
069.017 (439) Mihályfi *** 069 (439-2 Salgótarján) *** 73/76 (439) "19"
[AN 3559310]
MARC

ANSEL
UTF-811331 /2014.
   Retracings : [archívumhasználat a kortárs fotográfiában] : [usage of archive in the contemporary photography] : [Monostori Erőd, Komárom, 2014. augusztus 22 - szeptember 21.] : [Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Körösvidéki Múzeum, Nagyvárad, 2014. szeptember 25 - október 26.] : [Budapest Galéria, 2014. november 12 - december 31.] / [kurátor ..., szerk. ... Uhl Gabriella] ; [szöveg ... Ramona Novicov, Uhl Gabriella]. - [Budapest] : [M. Fotóművészek Szövets.], [2014]. - 49 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Közread. a Magyar Fotóművészek szövetsége
ISBN 978-615-80045-1-0 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04 (439) "20" *** 061.4(439-2Komárom) *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 061.4(498-2Nagyvárad)
[AN 3559446]
MARC

ANSEL
UTF-811332 /2014.
Simon, Verena
Perlenblumen zart & elegant (magyar)
   Gyöngyből fűzött virágok : új modellek 2. / Verena Simon ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 76.)
ISBN 978-963-278-353-6 fűzött : 1195,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3559451]
MARC

ANSEL
UTF-811333 /2014.
Terleczky Ádám
   3D origami / Terleczky Ádám ; [fotók Csigó László]. - Budapest : Cser K., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 75.)
ISBN 978-963-278-375-8 fűzött : 1195,- Ft
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3559447]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11334 /2014.
Hendrix, Jimi (1942-1970)
Starting at zero (magyar)
   Nulláról indulva / Jimi Hendrix ; [... összeáll. és az előszót írta Peter Neal] ; [ill. Bill Sienkiewicz] ; [ford. Pritz Péter]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 252, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-227-420-1 fűzött : 3990,- Ft
Hendrix, Jimi (1942-1970)
Egyesült Államok - könnyűzenei előadó - 20. század - rockzene - memoár
78.067.26.036.7 (73) (092) Hendrix,_J. (0:82-94)
[AN 3558331]
MARC

ANSEL
UTF-811335 /2014.
Keresztes Ildikó (1964-)
   "Egészen, mert félig semmit sem tudok" : a sokoldalú díva őszinte vallomása / Koronczay Lilla, Keresztes Ildikó. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 332 p. : ill., színes ; 20 cm
borító- és gerinccím: Keresztes Ildikó
ISBN 978-963-383-320-9 fűzött : 3999,- Ft
Keresztes Ildikó (1964-)
Magyarország - dalénekes - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7 (439) (092) Keresztes_I. (0:82-94)
[AN 3559037]
MARC

ANSEL
UTF-811336 /2014.
Majnay Klára
   Gyönki hangoskodók : zenészek régen és ma / Majnay Klára. - [Gyönk] : [Majnay K.], [2014]. - 144 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9933-8 kötött
Gyönk - zenei élet - zenész
78.05 (439-2 Gyönk) *** 78.071.2 (439-2 Gyönk) (092)
[AN 3559765]
MARC

ANSEL
UTF-811337 /2014.
Marton Éva (1943-)
   Marton Éva : a mennyei hang / [riporter] Batta András. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 355 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Diszkogr.: p. 221-247.
ISBN 978-963-227-473-7 kötött : 4990,- Ft
Marton Éva (1943-)
Magyarország - operaénekes - életútinterjú - 20. század - 21. század - diszkográfia
784.071.2 (439) (092) Marton_É. (047.53)
[AN 3557556]
MARC

ANSEL
UTF-811338 /2014.
   A Tápió-mente zenekarai a XX. században : rezesbandák, cigányzenekarok, népi zenekarok / szerk. Terék József ; [közread. a] Szivárvány Alapítvány. - Tápiószentmárton : Szivárvány Alapítvány, 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9701-3 kötött
Tápió-vidék - cigányzenekar - rézfúvós zenekar - népies műzene - fényképalbum
785.16 .071 (=914.99) (439 Tápió-mente) (084.12) *** 78.067.26 (=945.11) (439 Tápió-mente) (084.12)
[AN 3557407]
MARC

ANSEL
UTF-811339 /2014.
Tóth Dénes (1950-)
   Ricercare : apakönyv / Tóth Dénes. - Budapest : Révai K., 2013. - 95 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-239-087-1 fűzött
Tóth Dénes Imre (1908-1955)
Magyarország - zeneszerző - zeneesztétika - 20. század - személyi bibliográfia
78.071.1 (439) (092) Tóth_D._I. *** 78.01 (439) (092) Tóth_D._I. *** 012 Tóth_D._I.
[AN 3558532]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11340 /2014.
Életre kelt (film)kísérletek (angol)
   (Film) experiments brought to life : the first cinema of the avant-garde : Hungarian National Gallery, 8 July - 5 October 2014 / [curator, auth. Márton Orosz]. - [Budapest] : [Museum of Fine Arts - Hung. Nat. Gallery], [2014]. - 15 p. (2 leporelló) : ill. ; 24 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/4.)
Bibliogr.: p. [16].
ISBN 978-615-5304-36-1 kötött
Magyarország - filmtörténet - filmművészet - avantgárd - kísérleti film - kiállítási katalógus
791.43 (100) "191/193" *** 791.43 (439) "191/193" *** 7 .037 (439) "191/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3559790]
MARC

ANSEL
UTF-811341 /2014.
   Életre kelt (film)kísérletek : az avantgard első mozija : Magyar Nemzeti Galéria, 2014. július 8 - október 5. / [kurátor, szerző Orosz Márton]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz. - MNG], [2014]. - 15 p. (2 leporelló) : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/5.)
Bibliogr.: p. [16].
ISBN 978-615-5304-35-4 kötött
Magyarország - filmművészet - filmtörténet - avantgárd - kiállítási katalógus - kísérleti film
791.43 (100) "191/193" *** 791.43 (439) "191/193" *** 7 .037 (439) "191/193" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3559784]
MARC

ANSEL
UTF-811342 /2014.
Eörsi László (1955-)
   "Megbombáztuk Kaposvárt" : a kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika / Eörsi László ; [közread. a] ... 1956-os Intézet Alapítvány. - Budapest : Napvilág : 1956-os Int. Alapítvány, 2013. - 222 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-210. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-338-323-0 fűzött : 2900,- Ft
Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
Kaposvár - Magyarország - színháztörténet - kulturális politika - 20. század - ezredforduló
792 (439-2 Kaposvár) "195/201" *** 008: 323 (439) "195/201"
[AN 3557709]
MARC

ANSEL
UTF-811343 /2014.
Lukácsi Pál
   A dunaföldvári színjátszás krónikája / Lukácsi Pál ; [kiad. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár]. - [Dunaföldvár] : Dunaföldvári Művel. Közp. és Kvt., cop. 2014. - 145 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9864-5 fűzött
Dunaföldvár - színháztörténet - amatőr színjátszás
792 (439-2 Dunaföldvár) (091) *** 792.077 (439-2 Dunaföldvár) (091)
[AN 3559842]
MARC

ANSEL
UTF-811344 /2014.
Toth, Naomi
   Robert de Niro / Naomi Toth. - Budapest : Vintage Media K., 2014. - 239 p., [32] t. : ill. ; 21 cm
Filmogr.: p. 197-238. - Bibliogr.: p. 239.
ISBN 978-963-89969-0-9 fűzött : 3990,- Ft
De Niro, Robert (1943-)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század - filmográfia
791.43.071.2 (73) (092) De_Niro,_R.
[AN 3556249]
MARC

ANSEL
UTF-811345 /2014.
Zórándi Mária (1956-2010)
   A bartóki út : pályaképek a színpadi néptáncművészet 20. századi történetéből / Zórándi Mária ; [szerk. és az előszót írta Felföldi László] ; [... közrem. és az utószót írta Bolvári-Takács Gábor]. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2014. - 168 p. : ill. ; 21 cm. - (A magyar táncművészet nagyjai, ISSN 1217-9159 ; 4.)
Bibliogr.: p. 155-165.
ISBN 978-963-89842-3-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - néptánc - 20. század - színpadi tánc
793.31 (439) "19" *** 792.83 (439) "19"
[AN 3559454]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11346 /2014.
Bába Barbara (1983-)
   Magyar földrajzi köznevek tára / Bába Barbara, Nemes Magdolna. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 338 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17-24.
ISBN 978-963-318-440-0 fűzött
földrajzi név - magyar nyelv - köznév - névtár
809.451.1-311 *** 809.451.1-541.25
[AN 3559466]
MARC

ANSEL
UTF-811347 /2014.
Csányi Eszter
   Német gyakorlókönyv a szóbeli közép- és felsőkokú üzleti-pénzügyi nyelvvizsgára : [online hanganyag tesztekkel és megoldásokkal] / Csányi Eszter, Magyar Gézáné. - Budapest : Saldo, 2013. - 192 p. : ill., színes ; 24 cm
német nyelv - szaknyelv - nyelvvizsga - üzleti élet - példatár
803.0 (079.1) =00 *** 658.1
[AN 3559034]
MARC

ANSEL
UTF-811348 /2014.
Fekete Gábor
   Go! : életre való angol 2 / Fekete Gábor. - [Gödöllő] : Go Angol Tanfolyamok Kft., [2014]. - 198 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0309-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0 (078) =945.11
[AN 3563070]
MARC

ANSEL
UTF-811349 /2014.
Gáldi László (1910-1974)
   Akadémiai magyar - orosz szótár = Vengersko - russkij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2014. - XLVII, 947 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - orosz szótár = Vengersko - russkij slovarʹ
ISBN 978-963-05-9509-4 kötött
magyar nyelv - orosz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323 =945.11 =82
[AN 3562953]
MARC

ANSEL
UTF-811350 /2014.
Gáldi László (1910-1974)
   Akadémiai orosz - magyar szótár = Russko - vengerskij slovarʹ / Gáldi László, Uzonyi Pál. - Budapest : Akad. K., 2014. - CXXXIX, 741 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Orosz - magyar szótár = Russko - vengerskij slovarʹ
ISBN 978-963-05-9508-7 kötött
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323 =82 =945.11
[AN 3562964]
MARC

ANSEL
UTF-811351 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Magyar - német nagyszótár = Ungarisch - deutsches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - [Budapest] : Akad. K., [2014], cop. 1998. - XLVIII, 1637 p. ; 29 cm
Internetes hozzásféréssel
ISBN 978-963-05-8932-1 kötött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323 =945.11 =30
[AN 3561993]
MARC

ANSEL
UTF-811352 /2014.
Halász Előd (1920-1997)
   Német - magyar nagyszótár = Deutsch - ungarisches Grosswörterbuch / Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál. - Utánny. - [Budapest] : Akad. K., 2014, cop. 1998. - XXXIX, 1873 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8814-0 kötött
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323 =30 =945.11
[AN 3561995]
MARC

ANSEL
UTF-811353 /2014.
Horváth József (1949-)
   EHV eszperantó - magyar szótár = EHV esperanta - hungara vortaro / összeáll. ... Horváth József ; [közread. a] Magyarországi Eszperantó Szövetség. - [Budapest] : Mo. Eszperantó Szövets., 2014. - 2 db ; 30 cm
ISBN 978-963-571-482-7 fűzött
eszperantó - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323 =089.2 =945.11 *** 801.323 =945.11 =089.2
[AN 3558569]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 579 p.
[AN 3558575] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 612 p.
[AN 3558576] MARC

ANSEL
UTF-811354 /2014.
   I speak English : tanulj játékosan angolul!. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5240-88-1 kötött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0 (078) (02.053.2) =00
[AN 3557995]
MARC

ANSEL
UTF-811355 /2014.
   Ich spreche Deutsch : tanulj játékosan németül! / [ford. Progl Helga]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5240-89-8 kötött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0 (078) (02.053.2) =00
[AN 3557877]
MARC

ANSEL
UTF-811356 /2014.
Jordanas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Este (3.) (2012) (Budapest)
   III Jordanas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Este [elektronikus dok.] : Universidade Eötvös Loránd de Budapeste, 29 de novembro - 1 de dezembro 2012. - Szöveg. - Budapeste : [Camões Int.], 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Camões Intézet - Budapesti Portugál Nyelvi Központ. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0391-2
luzofónia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
806.90 *** 061.3(439-2Bp.)"2012"
[AN 3558317]
MARC

ANSEL
UTF-811357 /2014.
   Der Kirschenjunge [elektronikus dok.] / aufgearb. nach einer Alpenerzählungen von Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-0-3
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0 =00 (078)
[AN 3558245]
MARC

ANSEL
UTF-811358 /2014.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Német nyelv a hétköznapokban : a hasznos nyelvkönyv / Judit Kugelstadt-Tábori ; [ill. Demény Andrea]. - [Budapest] : Kugelstadt-Tábori J., 2014. - 97 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 97.
ISBN 978-963-12-0210-6 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0 (078) =945.11
[AN 3558786]
MARC

ANSEL
UTF-811359 /2014.
   Magyar értelmező kéziszótár / szerk. Juhász József [et al.]. - 2. átd. kiad., utánny. / főszerk. Pusztai Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2003. - XXIV, 1507 p. ; 29 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8737-2 kötött
magyar nyelv - értelmező szótár
809.451.1-321.1
[AN 3562882]
MARC

ANSEL
UTF-811360 /2014.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2000. - 509, [3] p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8742-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3562949]
MARC

ANSEL
UTF-811361 /2014.
   A nyelv és a nyelvek / [szerk. Kenesei István]. - 6. jav., bőv. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 425 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 396-413.
ISBN 978-963-05-8998-7 kötött
nyelvészet - nyelvi rendszer
80 *** 801
[AN 3562948]
MARC

ANSEL
UTF-811362 /2014.
Wiest, Georg S.
   Einführung in die Heimatkunde [elektronikus dok.] / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-2-7
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0 =00 (078)
[AN 3558241]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11363 /2014.
   Investigatio Fontium : griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungen : Beiträge der Tagung Klassisches Altertum - Byzanz - Humanismus der XI. Ungarischen Konferenz für Altertumswissenschaft / hrsg. von László Horváth. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2014. - 281 p. : ill. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 10.)
A Budapesten, 2014. máj. 22-24-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva francia, angol, német és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-33-2 fűzött
klasszika-filológia - középkori görög irodalom története - bizantinológia - középkori latin irodalom története
87 (091) *** 807 *** 877.3 (091) *** 930.85 (495.02) *** 873.3 (091)
[AN 3558857]
MARC

ANSEL
UTF-811364 /2014.
   Kitekintések és bepillantások : alkotói eljárások és olvasói szerepek a latin-amerikai irodalomban / [szerk. Menczel Gabriella, Tompa Rozália]. - Budapest : ELTE BTK Spanyol Tansz., 2014. - 106 p. ; 24 cm. - (Lazarillo, ISSN 1789-4557)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-536-4 fűzött
Latin-Amerika - spanyol nyelvű irodalom története - irodalomelmélet - narratológia
860 (8) (091) *** 82.01
[AN 3558014]
MARC

ANSEL
UTF-811365 /2014.
   Menny és pokol a barokk kori ember életében / szerk. Báthory Orsolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2014. - 415 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 7.)
A Piliscsabán, 2013. ápr. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-190-7 fűzött
magyar irodalom története - világirodalom története - vallásos irodalom - 17. század - 18. század
82 (091)-97 "16/17" *** 894.511 (091)-97 "16/17"
[AN 3559768]
MARC

ANSEL
UTF-811366 /2014.
Nyilasy Balázs (1950-)
   Szavak tánca és árnyéktánca : irodalmi tanulmányok A vén cigánytól Harry Potterig / Nyilasy Balázs. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2014. - 294 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-723-6 fűzött : 2900,- Ft
irodalomelmélet - irodalomtörténet - magyar irodalom története
82.01 *** 894.511 (091) *** 82 (091)
[AN 3557496]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11367 /2014.
Csábi Domonkos (1976-)
   Összeálló mozaik : beszélgetések, esszék, jegyzetek / Csábi Domonkos ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 503 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-09-9 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - válogatott művek
894.511 (091) "19/201" (0:82-821)
[AN 3559680]
MARC

ANSEL
UTF-811368 /2014.
Csongrády Béla (1941-)
   "Remény a csillag..." I-II-III. : fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből, 1964-2014 / Csongrády Béla. - Szeged ; Salgótarján : Madách Irod. Társ., 2014. - [226] p. : ill. ; 20 cm. - (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 86.)
ISBN 978-615-5462-04-7 fűzött
Nógrád megye - Magyarország - író - helyismeret - kultusz - 19. század
894.511 (092) Madách_I. *** 908.439.131 *** 394.944 (439)
[AN 3557653]
MARC

ANSEL
UTF-811369 /2014.
Jancsó Benedek (1854-1930)
   Pusztába kiáltott szó? : Jancsó Benedek breviárium / [vál., szerk., az előszót írta és a jegyzeteket kész. Jancsó András] ; [az utószót írta Raffay Ernő] ; [kiad. a Jancsó Alapítvány]. - 2. bőv. kiad. - [Tahitótfalu] : Jancsó Alapítvány, 2014. - 254 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-08-7761-9 kötött
Magyarország - Románia - magyar irodalom története - oktatásügy - nemzetiségi politika - határon túli magyarság - századforduló - 20. század
894.511 (091) *** 37.014 (439) "189/190" *** 323.15 (=945.11) (498) "192"
[AN 3562981]
MARC

ANSEL
UTF-811370 /2014.
Ködöböcz Gábor (1959-)
   Szépen magyarul, szépen emberül : esszék, tanulmányok, pályaképek / Ködöböcz Gábor ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-16-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század
894.511 (091) "19/20"
[AN 3559678]
MARC

ANSEL
UTF-811371 /2014.
   "Kőgörgelék legyen, ha néha szólok..." : barátok Papp Árpádról / [összeáll.] Szijártó István. - Keszthely : Balaton Akad., 2014. - 146 p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 79.)
ISBN 978-615-5174-64-3 fűzött
Papp Árpád (1937-2010)
Magyarország - író - fordító - 20. század - ezredforduló
894.511 (092) Papp_Á.
[AN 3558673]
MARC

ANSEL
UTF-811372 /2014.
   Köszöntjük a nyolcvanöt éves Juhász Ferencet. - [Budapest] : [Tekintet Alapítvány], 2013. - 48 p. : ill. ; 19 cm
Közread. a Tekintet Alapítvány. - Írások a Tekintet, ISSN 0238-7220, 2013. évi 4. számából. - Borítócím: Juhász Ferenc 85
Fűzött
Juhász Ferenc (1928-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511 (092) Juhász_F.
[AN 3558520]
MARC

ANSEL
UTF-811373 /2014.
   Kovács Imre centenáriuma : tudományos emlékülés a Politikatörténeti Intézetben / [szerk. Sipos Levente]. - Budapest : Napvilág, cop. 2013. - 304 p. ; 21 cm
A Budapesten, 2013. márc. 7-én rendezett tudományos emlékülés előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-338-362-9 fűzött : 2900,- Ft
Kovács Imre (1913-1980)
Magyarország - író - politikus - népi irodalom - népi mozgalom - 20. század
894.511 (092) Kovács_I. *** 32 (439) (092) Kovács_I. *** 329.73 (439) "19"
[AN 3557725]
MARC

ANSEL
UTF-811374 /2014.
Pap Gábor (1939-)
   Tündérszép Ilona vár : barangolás a Napúton Árgyélus királyfival és Csongor úrfival / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2014. - 447 p. : ill. ; 20 cm. - (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
Bibliogr.: p. 441-447.
ISBN 978-615-80048-1-7 fűzött
Vörösmarty Mihály (1800-1855). Csongor és Tünde
Magyarország - író - 19. század - magyar irodalom - ezoterika - drámai költemény
894.511 (092) Vörösmarty_M. *** 894.511-121 *** 133.25
[AN 3559129]
MARC

ANSEL
UTF-811375 /2014.
Petrőczi Éva (1951-)
   Holt költők társaságában / Petrőczi Éva. - Sárospatak : Hernád, 2014. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 9.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 155-182.
ISBN 978-963-89817-7-6 fűzött
magyar irodalom története - angol irodalom története - irodalmi kapcsolat - műfajtörténet - vallásos irodalom - 17. század - 18. század
894.511 (091) "16/17" *** 820 .091 "16" *** 894.511 (091)-97 "16/17"
[AN 3559461]
MARC

ANSEL
UTF-811376 /2014.
   Sinka István: Anyám balladát táncol. - Budapest : Nap K., 2014. - 237 p. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
ISBN 978-963-9658-62-2 kötött : 3000,- Ft
Sinka István (1897-1969). Anyám balladát táncol
Magyarország - író - 20. század
894.511 (092) Sinka_I.
[AN 3559834]
MARC

ANSEL
UTF-811377 /2014.
Szabó András, Gy. (1953-)
   Legenda ez is : irodalmi tanulmányok, esszék / Gy. Szabó András ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-17-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - magyar irodalom - 19. század - 20. század - esszé
894.511 (091) *** 82 (091) "18/19" *** 894.511-4
[AN 3559756]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11378 /2014.
Adūnīs (1930-)
   Tükör Orfeusznak / Adonisz ; vál. és szerk. Tüske László ; ford. Boros Attila [et al.] ; [közread. a] PEN Club, Pluralica. - Budapest : PEN Club : Pluralica, 2014. - 158 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89336-7-6 kötött : 2800,- Ft
Franciaország - arab irodalom - vers
892.7-14 (44) =945.11
[AN 3557663]
MARC

ANSEL
UTF-811379 /2014.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
   Andersen meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 231, [4] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-445-534-9 kötött
dán irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.8-34 (02.053.2) =945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562795]
MARC

ANSEL
UTF-811380 /2014.
Atherton, Gertrude Franklin (1857-1948)
   Black oxen [elektronikus dok.] / Gertrude Atherton. - Szöveg (epub : 367 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-88-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3562257]
MARC

ANSEL
UTF-811381 /2014.
Atherton, Gertrude Franklin (1857-1948)
   The splendid idle forties [elektronikus dok.] : stories of old California / Gertrude Atherton. - Szöveg (epub : 236 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130817. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-89-3
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32 (73)
[AN 3562256]
MARC

ANSEL
UTF-811382 /2014.
Banks, Rosie
Bubble Volcano (magyar)
   Buborék-vulkán / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 112, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 7.)
ISBN 978-615-5385-94-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3558439]
MARC

ANSEL
UTF-811383 /2014.
Banks, Rosie
Sugarsweet bakery (magyar)
   Csodasüti cukrászda / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 8.)
ISBN 978-615-5385-95-7 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3558442]
MARC

ANSEL
UTF-811384 /2014.
Barclay, Linwood
Stone rain (magyar)
   Sötét oldal / Linwood Barclay ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : General Press, [2014]. - 351 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-660-5 kötött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (71) =945.11
[AN 3557538]
MARC

ANSEL
UTF-811385 /2014.
Bonnefoy, Yves Jean (1923-)
   Másik otthon : Yves Bonnefoy az ezredfordulón ; vál. és szerk. Sepsi Enikő ; ford. Bárdos László [et al.] ; [közread. a] PEN Club, Pluralica. - Budapest : PEN Club : Pluralica, 2014. - 154, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89336-6-9 kötött : 2800,- Ft
francia irodalom - válogatott művek
840-821 =945.11
[AN 3557672]
MARC

ANSEL
UTF-811386 /2014.
Bradean-Ebinger, Nelu (1952-)
   Love Story in Budapest : der Volksgruppenführer und die Jüdin / von Nelu B. Ebinger ; [Hrsg.: Jakob Bleyer Gemeinschaft e. V.]. - Budapest : J. Bleyer Gemeinschaft e. V., 2014. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87776-4-5 fűzött
Basch Ferenc Antal (1901-1946)
Spieler Klára (1906-1946)
magyarországi német irodalom - regény
830-31 (439)
[AN 3559288]
MARC

ANSEL
UTF-811387 /2014.
Brontë, Charlotte (1816-1855)
   Jane Eyre [elektronikus dok.] / Charlotte Brontë. - Szöveg (epub : 594 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-99-2
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3562223]
MARC

ANSEL
UTF-811388 /2014.
Brown, Pierce (1988-)
Red rising (magyar)
   Vörös lázadás / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-31-5 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9 (73) =945.11
[AN 3558646]
MARC

ANSEL
UTF-811389 /2014.
Burnett, Frances Hodgson (1849-1924)
   Little Lord Fauntleroy [elektronikus dok.] / Frances Hodgson Burnett. - Szöveg (epub : 366 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130784. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-05-5
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31 (02.053.2)
[AN 3562051]
MARC

ANSEL
UTF-811390 /2014.
Cather, Willa (1873-1947)
   My Antonia [elektronikus dok.] / Willa Cather. - Szöveg (epub : 403 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-10-9
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3562061]
MARC

ANSEL
UTF-811391 /2014.
Clark, Mary Higgins (1931-)
The lost years (magyar)
   Elveszett évek / Mary Higgins Clark ; [ford. Kövesdy Miklós]. A jótevő / Kevin Alan Milne ; [ford. Szabó Olimpia]. A harmadik kapu / Lincoln Child ; [ford. Uram Tamás]. A katona felesége / Joanna Trollope ; [ford. Szőke Ágnes]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The lost years. The soldier's wife. The one good thing. The third gate
ISBN 978-963-289-278-8 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - bűnügyi regény - regény - kalandregény
820-312.4 (73) =945.11 *** 820-31 (73) =945.11 *** 820-311.3 (73) =945.11 *** 820-31 =945.11
[AN 3557743]
MARC

ANSEL
UTF-811392 /2014.
Coben, Harlan (1962-)
Six years (magyar)
   Hat év / Harlan Coben ; [ford. Pelle Csilla]. Áfonya kávézó / Mary Simses ; [ford. Szőke Ágnes]. Égzengés / Charles Martin ; [ford. Zsámboki Péter]. Sötét anyag / Michelle Paver ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Reader's Digest K., cop. 2014. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Six years. The irresistible blueberry bakeshop and café. Thunder and rain. Dark matter
ISBN 978-963-289-279-5 kötött
angol irodalom - amerikai angol irodalom - regény
820-31 =945.11 *** 820-31 (73) =945.11
[AN 3557766]
MARC

ANSEL
UTF-811393 /2014.
Conrad, Joseph (1857-1924)
   Heart of darkness [elektronikus dok.] / Joseph Conrad. - Szöveg (epub : 171 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-84-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3562264]
MARC

ANSEL
UTF-811394 /2014.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
   The pathfinder [elektronikus dok.] / James Fenimore Cooper. - Szöveg (epub : 568 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-98-5
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-311.3 (02.053.2) (73)
[AN 3562226]
MARC

ANSEL
UTF-811395 /2014.
Cooper, James Fenimore (1789-1851)
   The pioneers or The sources of the Susquehanna [elektronikus dok.] : a descriptive tale / J. Fenimore Cooper. - Szöveg (epub : 703 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130789. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-11-6
amerikai angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6 (73)
[AN 3562062]
MARC

ANSEL
UTF-811396 /2014.
Cruz, Afonso (1971-)
A boneca de Kokoschka (magyar)
   Kokoschka babája / Afonso Cruz ; ford. Bense Mónika. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 280, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-407-5 fűzött : 2790,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31 =945.11
[AN 3559531]
MARC

ANSEL
UTF-811397 /2014.
Dʹâkov, Andrej
K svetu (magyar)
   A fény felé / Andrej Gyjakov ; [ford. Schiller Erzsébet]. - Budapest : Európa, 2014. - 295, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Dmitry Glukhovsky világa : Metró 2033 univerzum
ISBN 978-963-07-9611-8 fűzött : 3200,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9 =945.11
[AN 3562946]
MARC

ANSEL
UTF-811398 /2014.
Davis, Richard Harding (1864-1916)
Soldiers of fortune (magyar)
   Szerencse katonái [elektronikus dok.] / Richard Harding Davis ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 565 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130837. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-035-4 (epub)
ISBN 978-963-398-036-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73) =945.11
[AN 3562349]
MARC

ANSEL
UTF-811399 /2014.
Defoe, Daniel (1660?-1731)
   Robinson Crusoe [elektronikus dok.] / Daniel Defoe. - Szöveg (epub : 462 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130822. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-83-1
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3562265]
MARC

ANSEL
UTF-811400 /2014.
Delaney, Luke
Cold killing (magyar)
   Hideglelés / Luke Delaney ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 353 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-83-9 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 =945.11
[AN 3559321]
MARC

ANSEL
UTF-811401 /2014.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Idiot (angol)
   The idiot [elektronikus dok.] / Fyodor Dostoyevsky. - Szöveg (epub : 546 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130815. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-91-6
orosz irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
882-31 =20
[AN 3562251]
MARC

ANSEL
UTF-811402 /2014.
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Zapiski iz podpolʹâ (angol)
   Notes from the underground [elektronikus dok.] / Fyodor Dostoyevsky. - Szöveg (epub : 127 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130816. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-90-9
orosz irodalom - kisregény - fordítás - elektronikus dokumentum
882-31 =20
[AN 3562252]
MARC

ANSEL
UTF-811403 /2014.
Franzen, Jonathan (1959-)
Freedom (magyar)
   Szabadság / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2014. - 636 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9374-2 kötött : 4500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3562944]
MARC

ANSEL
UTF-811404 /2014.
The Friendship Club (magyar)
   A Barátság Klub / [ford. Besze Barbara]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 97, [9] p. : ill. ; 20 cm. - (Hello Kitty és barátai ; 1.)
ISBN 978-615-5385-88-9 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3558347]
MARC

ANSEL
UTF-811405 /2014.
Gilstrap, John
Threat warning (magyar)
   Intő jel / John Gilstrap ; [ford. Tokai Titusz]. - Budapest : General Press, [2014]. - 405 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-654-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3557542]
MARC

ANSEL
UTF-811406 /2014.
Glass, Cathy
My dad's a policeman (magyar)
   Nekem is van apukám! / Cathy Glass ; [ford. Berki Judit]. - Budapest : Kulinária, cop. 2014. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9905-28-3 fűzött : 795,- Ft
angol irodalom - regény
820-31 =945.11
[AN 3557770]
MARC

ANSEL
UTF-811407 /2014.
Grue, Jan (1981-)
Kropp og sinn (magyar)
   Test és elme : novellák / Jan Grue ; ford. Petrikovics Edit. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 137, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-406-8 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - elbeszélés
839.6-32 =945.11
[AN 3559527]
MARC

ANSEL
UTF-811408 /2014.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
   The brethren [elektronikus dok.] / H. Rider Haggard. - Szöveg (epub : 335 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-87-9
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6
[AN 3562259]
MARC

ANSEL
UTF-811409 /2014.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
   Marie [elektronikus dok.] / H. Rider Haggard. - Szöveg (epub : 279 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-86-2
angol irodalom - búrok - háború - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6 *** 355.48 (680) (=393.6) (0:82-31)
[AN 3562260]
MARC

ANSEL
UTF-811410 /2014.
Hardy, Thomas (1840-1928)
   Jude the obscure [elektronikus dok.] / Thomas Hardy. - Szöveg (epub : 641 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-92-3
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3562250]
MARC

ANSEL
UTF-811411 /2014.
Hawkins, Karen
One night in Scotland (magyar)
   Kincsvadászok : a Hurst-amulett / Karen Hawkins ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, [2014]. - 314 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-655-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3559224]
MARC

ANSEL
UTF-811412 /2014.
James, Henry (1843-1916)
   The American [elektronikus dok.] / Henry James. - Szöveg (epub : 454 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130735. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-03-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3561298]
MARC

ANSEL
UTF-811413 /2014.
James, Henry (1843-1916)
   Daisy Miller [elektronikus dok.] : a study / Henry James. - Szöveg (epub : 80 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130783. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-04-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3562034]
MARC

ANSEL
UTF-811414 /2014.
Jeffries, Sabrina (1958-)
To wed a wild lord (magyar)
   A csábítás tétje / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, [2014]. - 303 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-658-2 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3558006]
MARC

ANSEL
UTF-811415 /2014.
Jensen, Carsten (1952-)
Vi, de druknede (magyar)
   Mi, vízbefúltak / Carsten Jensen ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 718 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7975-7 fűzött : 3990,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31 =945.11
[AN 3558638]
MARC

ANSEL
UTF-811416 /2014.
Joyce, James (1882-1941)
   Dubliners [elektronikus dok.] / James Joyce. - Szöveg (epub : 236 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-00-0
angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32
[AN 3562219]
MARC

ANSEL
UTF-811417 /2014.
Kafka, Franz (1883-1924)
Der Prozess (angol)
   The trial [elektronikus dok.] / Franz Kafka. - Szöveg (epub : 219 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-37-4
Csehország - német irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
830-31 (437.1) =20
[AN 3562232]
MARC

ANSEL
UTF-811418 /2014.
Kerman, Piper (1969-)
Orange is the new black (magyar)
   Orange is the new black : túlélni a női börtönt / Piper Kerman. - Budapest : Twister Media Kft., 2014. - 320 p. ; 21 cm
Ford. Csulák Márta
ISBN 978-963-89899-6-3 fűzött : 2980,- Ft
Egyesült Államok - börtön - amerikai angol irodalom - memoár
820-94 (73) =945.11 *** 343.8 (73) (0:82-94)
[AN 3558943]
MARC

ANSEL
UTF-811419 /2014.
King, Stephen (1947-)
The dark tower (magyar)
   A setét torony / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2013-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9 (73) =945.11
[AN 3512463]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Varázsló és üveg. - 2014. - 1021, [2] p.
ISBN 978-963-07-9616-3 fűzött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9 (73) =945.11
[AN 3563098] MARC

ANSEL
UTF-811420 /2014.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : cabin fever (magyar)
   Egy ropi naplója : négy fal között / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-069-0 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) (73) =945.11
[AN 3563136]
MARC

ANSEL
UTF-811421 /2014.
Kipling, Rudyard (1865-1936)
   The jungle book [elektronikus dok.] / Rudyard Kipling. - Szöveg (epub : 409 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130823. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-82-4
angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31 (02.053.2)
[AN 3562266]
MARC

ANSEL
UTF-811422 /2014.
Le Carré, John (1931-)
The looking-glass war (magyar)
   Tükrök háborúja / John Le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 266 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-37-7 fűzött : 3080,- Ft : 12,10 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 =945.11
[AN 3558651]
MARC

ANSEL
UTF-811423 /2014.
Leonard, Elmore (1925-2013)
The switch (magyar)
   Született bűnözők / Elmore Leonard ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-54-9 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3559329]
MARC

ANSEL
UTF-811424 /2014.
Littell, Robert (1935-)
Legends (magyar)
   Legendák / Robert Littell ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 424 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-12-4 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3558653]
MARC

ANSEL
UTF-811425 /2014.
London, Jack (1876-1916)
   Martin Eden [elektronikus dok.] / Jack London. - Szöveg (epub : 581 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-96-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3562237]
MARC

ANSEL
UTF-811426 /2014.
London, Jack (1876-1916)
   The sea wolf [elektronikus dok.] / Jack London. - Szöveg (epub : 425 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-94-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3562248]
MARC

ANSEL
UTF-811427 /2014.
London, Jack (1876-1916)
   White Fang [elektronikus dok.] / Jack London. - Szöveg (epub : 449 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-95-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31 (73)
[AN 3562239]
MARC

ANSEL
UTF-811428 /2014.
Mlynowski, Sarah (1977-)
If the shoe fits (magyar)
   Pipőke cipője / Sarah Mlynowski ; [ford. Vándor Judit] ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 174 p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-11-9746-4 kötött : 1990,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31 (02.053.2) (71) =945.11
[AN 3559054]
MARC

ANSEL
UTF-811429 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Anne of the Island [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 341 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130825. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-80-0
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31 (02.053.2) (71)
[AN 3562269]
MARC

ANSEL
UTF-811430 /2014.
Montgomery, Lucy Maud (1874-1942)
   Rilla of Ingleside [elektronikus dok.] / Lucy Maud Montgomery. - Szöveg (epub : 573 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130824. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5430-81-7
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31 (02.053.2) (71)
[AN 3562267]
MARC

ANSEL
UTF-811431 /2014.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Davidsstjärnor (magyar)
   Dávidcsillagok / Kristina Ohlsson ; [ford. Erdődy Andrea]. - Budapest : Animus, 2014. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-253-7 fűzött : 3790,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4 =945.11
[AN 3559295]
MARC

ANSEL
UTF-811432 /2014.
Palahniuk, Chuck (1962-)
Doomed (magyar)
   Halálraítélt / Chuck Palahniuk ; [ford. Bajtai Zoltán]. - [Budapest] : Trubadúr, 2014. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-564-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3558325]
MARC

ANSEL
UTF-811433 /2014.
Picoult, Jodi (1966-)
Leaving time (magyar)
   Találj rám! / Jodi Picoult ; [ford. Babits Péter]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 454 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-365-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3558369]
MARC

ANSEL
UTF-811434 /2014.
Pilkey, Dav (1966-)
The adventures of captain Underpants (magyar)
   Alsógatyás kapitány kalandjai / Dav Pilkey ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 121, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-383-247-9 kötött : 1999,- Ft
gyermekirodalom - amerikai angol irodalom
820-93 (73) =945.11
[AN 3558894]
MARC

ANSEL
UTF-811435 /2014.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
The murders in the rue Morgue (magyar)
   A Morgue utczai gyilkosság [elektronikus dok.] / Edgar Allan Poe ; ford. Király György. - Szöveg (epub : 374 KB) (mobi : 673 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-061-3 (epub)
ISBN 978-963-398-062-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4 (73) =945.11
[AN 3560992]
MARC

ANSEL
UTF-811436 /2014.
Robotham, Michael (1960-)
Watching you (magyar)
   Fojtott suttogás / Michael Robotham ; [ford. Varga-Körtvélyes Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, [2014]. - 366 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-656-8 kötött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4 (94) =945.11
[AN 3557543]
MARC

ANSEL
UTF-811437 /2014.
Roth, Philip (1933-)
Portnoy's complaint (magyar)
   A Portnoy-kór / Philip Roth ; [ford. Nemes Anna]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1991. - 267 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9908-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31 (73) =945.11
[AN 3563135]
MARC

ANSEL
UTF-811438 /2014.
Salgari, Emilio (1862-1911)
I minatori dell'Alaska (magyar)
   Az alaszkai aranyásók [elektronikus dok.] / Emilio Salgari ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 730 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130832. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-043-9 (epub)
ISBN 978-963-398-044-6 (mobi)
olasz irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
850-311.3 =945.11
[AN 3562345]
MARC

ANSEL
UTF-811439 /2014.
Salgari, Emilio (1862-1911)
Il tesoro del monti azzurri (magyar)
   A kék hegyek kincse [elektronikus dok.] / Emilio Salgari ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 690 KB) (mobi : 1.4 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130847. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-041-5 (epub)
ISBN 978-963-398-042-2 (mobi)
olasz irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
850-311.3 =945.11
[AN 3562412]
MARC

ANSEL
UTF-811440 /2014.
Scalzi, John (1969-)
Lock in (magyar)
   Bezárt elmék / John Scalzi ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 306 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-59-9 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9 (73) =945.11
[AN 3558659]
MARC

ANSEL
UTF-811441 /2014.
The school trip (magyar)
   Az osztálykirándulás / [ford. Besze Barbara]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 96, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Hello Kitty és barátai ; 2.)
ISBN 978-615-5385-89-6 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3558367]
MARC

ANSEL
UTF-811442 /2014.
Shan, Darren (1972-)
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, [2014]-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9 (02.053.2) (417) =945.11
[AN 3563099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Rémségek cirkusza. - cop. 2014. - 233 p. - (Vámpír könyvek ; 1.)
ISBN 978-963-11-9738-9 kötött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9 (02.053.2) (417) =945.11
[AN 3563100] MARC

ANSEL
UTF-811443 /2014.
Shaw, Rebecca
Talk of the village (magyar)
   Ördögi pletyka : Turnham Malpas sorozat 2. / Rebecca Shaw ; [ford. Megyeri Kata]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-168-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5 =945.11
[AN 3558899]
MARC

ANSEL
UTF-811444 /2014.
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
W pustyni i w puszczy (angol)
   In desert and wilderness [elektronikus dok.] / Henryk Sienkiewicz. - Szöveg (epub : 555 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130790. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-02-4
lengyel irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
884-31 (02.053.2) =20
[AN 3562063]
MARC

ANSEL
UTF-811445 /2014.
Simenon, Georges (1903-1989)
L'assassin (magyar)
   A gyilkos / Georges Simenon ; [ford. Ertl István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-58-2 fűzött : 2280,- Ft : 9 EUR
francia irodalom - regény
840-31 =945.11
[AN 3558535]
MARC

ANSEL
UTF-811446 /2014.
Simsion, Graeme (1956-)
The Rosie project (magyar)
   A Rosie projekt : ésszerű szerelem / Graeme Simsion ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2014. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-352-4 kötött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - humor - regény
820-311.5 (94) =945.11
[AN 3558918]
MARC

ANSEL
UTF-811447 /2014.
Smale, Holly (1981-)
Geek girl (magyar)
   Geek girl : a lány, akit soha senki sem vett észre / Holly Smale ; [ford. Nagy Boldizsár]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 336 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-000-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31 =945.11
[AN 3558623]
MARC

ANSEL
UTF-811448 /2014.
Stöckl, Werner (1940-)
   Entdecke Ungarn! : Erzählungen = Fedezd fel Magyarországot! : elbeszélések / Werner Stöckl ; [... vál., ford. és ... szerk. Maurer Teodóra, Werner Stöckl]. - [Balatonboglár] : Kánya A.-né, cop. 2014. - 104 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9374-9 kötött
osztrák irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
830-32.02 (436) =945.11
[AN 3558895]
MARC

ANSEL
UTF-811449 /2014.
Ström, Eva (1947-)
   Az újságkihordó elaludt : versek / Eva Ström ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2014. - 106, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-18-5 fűzött : 1800,- Ft
svéd irodalom - vers
839.7-14 =945.11
[AN 3559681]
MARC

ANSEL
UTF-811450 /2014.
Strong, Jeremy (1949-)
My dad's got an alligator! (magyar)
   Apa szerzett egy aligátort! : az öcsém híres feneke 1. / Jeremy Strong ; [ford. Svoboda Róbert]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 91 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Sharratt, Nick. - keretcím: Nevess nagyokat!
ISBN 978-963-383-278-3 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31 (02.053.2) =945.11
[AN 3557645]
MARC

ANSEL
UTF-811451 /2014.
Sund, Erik Axl
Kråkflickan (magyar)
   Bomlás : Victoria Bergman-trilógia első rész / Erik Axl Sund ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2014. - 395 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-358-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4 =945.11
[AN 3558925]
MARC

ANSEL
UTF-811452 /2014.
Sutarski, Konrad (1934-)
   Ha úgy tudnánk... : válogatott versek / Konrad Sutarski ; [a bevezetőket és az utószót írták Janusz Drzewucki, Jerzy Snopek, Szenyán Erzsébet] ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2014. - 176, [7] p. ; 20 cm
Egyes versek lengyel nyelven is
ISBN 978-615-80001-2-3 fűzött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - vers
884-14 =945.11
[AN 3559825]
MARC

ANSEL
UTF-811453 /2014.
Szalay, David (1974-)
The innocent (magyar)
   Az ártatlanság / David Szalay ; ford. Sári Júlia. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 247, [5] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-390-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31 =945.11
[AN 3559562]
MARC

ANSEL
UTF-811454 /2014.
   Tanulságos mesék állatokról : mesegyűjtemény készségfejlesztő feladatokkal / [a meséket vál., a feladatokat szerk. Takács Marianna] ; [az illusztrációkat kész. Baracsi Gabriella]. - Debrecen : Pedellus, [2014]. - 64 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5154-92-8 kötött
gyermekirodalom - állatmese - foglalkoztatókönyv
82-34 (02.053.2) =945.11 *** 087.5
[AN 3559290]
MARC

ANSEL
UTF-811455 /2014.
Van Dyken, Rachel
Ruin (magyar)
   Egyetlen / Rachel Van Dyken ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 290 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-355-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5 (73) =945.11
[AN 3558524]
MARC

ANSEL
UTF-811456 /2014.
Welsh, Irvine (1958-)
Filth (magyar)
   Mocsok / Irvine Welsh ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Trubadúr, 2014. - 493 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-538-3 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31 =945.11
[AN 3558320]
MARC

ANSEL
UTF-811457 /2014.
Yalom, Irvin D. (1931-)
Every day gets a little closer (magyar)
   Minden nappal közelebb : egy történet, két mesélő / Irvin D. Yalom és Ginny Elkin ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 352, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-040-3 kötött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - pszichoterápia - levélregény
820-31 (73) =945.11 *** 615.851
[AN 3557888]
MARC

ANSEL
UTF-811458 /2014.
Zola, Émile (1840-1902)
La débâcle (angol)
   The downfall [elektronikus dok.] / Emile Zola. - Szöveg (epub : 566 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-08-6
francia irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
840-31 =20
[AN 3562058]
MARC

ANSEL
UTF-811459 /2014.
Zola, Émile (1840-1902)
   Germinal [elektronikus dok.] / Émile Zola. - Szöveg (epub : 509 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-07-9
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31
[AN 3562056]
MARC

ANSEL
UTF-811460 /2014.
Zola, Émile (1840-1902)
Le rêve (angol)
   The dream [elektronikus dok.] / Emile Zola. - Szöveg (epub : 310 KB). - [Pilis] : [Time Apartment Group], 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5449-06-2
francia irodalom - regény - fordítás - elektronikus dokumentum
840-31 =20
[AN 3562054]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11461 /2014.
Albert Gábor (1929-)
   Nagy záporok után : válogatott művek 2. : elbeszélések / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 149, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9957-89-3 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3559748]
MARC

ANSEL
UTF-811462 /2014.
Aranth, A. M.
   Cleadur : dobszó a ködben / A. M. Aranth. - [Debrecen] : Főnix Kvműhely, cop. 2014. - 357 p. ; 21 cm. - (Holdárnyék-sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-7051-59-3 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9 (02.053.2)
[AN 3559640]
MARC

ANSEL
UTF-811463 /2014.
Átányi László (1938-)
   Kukac kandúr és az útilapu / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 67 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3559220]
MARC

ANSEL
UTF-811464 /2014.
Átányi László (1938-)
   Örömtüzek a hegycsúcsokon : Böjte Csaba testvérnek és gyermekeinek Déván, Nagyszalontán, Szászvárosban és a többi otthonaiban / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 40 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - elbeszélés
894.511-32 (02.053.2)
[AN 3559253]
MARC

ANSEL
UTF-811465 /2014.
Átányi László (1938-)
   Zöld manó a körtefán / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 39 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3559243]
MARC

ANSEL
UTF-811466 /2014.
Balogh Ágnes Emese
   Balázsmesék : tíz történet / Balogh Ágnes Emese. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2014. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-09-5 fűzött : 1600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3557536]
MARC

ANSEL
UTF-811467 /2014.
Baracsi Gabriella
   A manókertek titka / Baracsi Gabriella. - Debrecen : Pedellus, [2014]. - 44 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5154-91-1 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3559294]
MARC

ANSEL
UTF-811468 /2014.
Benedek Elek (1859-1929)
   Benedek Elek mesekertje. - Budapest : Olvasók Háza, cop. 2014. - 304 p. : ill. ; 22 cm. - (A meseirodalom gyöngyszemei, ISSN 2064-9304)
ISBN 978-615-5034-61-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3559210]
MARC

ANSEL
UTF-811469 /2014.
Bényei József (1934-)
   Árokparti fű : régimódi magándalok / Bényei József ; [... illusztrációit László Ákos ... kész.]. - Debrecen : Stílus Stúdió, 2014. - 119 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9735-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3559475]
MARC

ANSEL
UTF-811470 /2014.
Bertalan Károly (1914-1972)
   Szívbe zárt üzenet Erdélyből / Bertalan Károly ; [szerk. Kurta Mihály]. - Budapest : Pulszky Társ. M. Múz. Egyes. ; Miskolc : Regionális Múzeumbaráti Kör Alapítvány, 2014. - 213 p. ; 24 cm. - (Múzeumandragógia, ISSN 2061-7615 ; 3.)
ISBN 978-615-80043-0-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3559409]
MARC

ANSEL
UTF-811471 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Emberek [elektronikus dok.] : elbeszélések / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 536 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130846. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-065-1 (epub)
ISBN 978-963-398-066-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3562409]
MARC

ANSEL
UTF-811472 /2014.
Bródy Sándor (1863-1924)
   Nyomor [elektronikus dok.] : novellák / Bródy Sándor. - Szöveg (epub : 422 KB) (mobi : 917 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130845. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-067-5 (epub)
ISBN 978-963-398-068-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3562408]
MARC

ANSEL
UTF-811473 /2014.
Dinók Zoltán (1981-)
   A koravén : novelláskötet / Dinók Zoltán. - [Kecskemét] : [Dinók Z.], [2014]. - [56] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0305-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3558669]
MARC

ANSEL
UTF-811474 /2014.
Doboss Gyula (1945-)
   A Merza-napló : egy örmény-magyar család a XX. században / Doboss Gyula ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 304, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-12-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559686]
MARC

ANSEL
UTF-811475 /2014.
Fábián Janka (1973-)
   Rozmaring / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 108 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-337-7 kötött : 1499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3559047]
MARC

ANSEL
UTF-811476 /2014.
Farkas András (1944-)
   Les préludes trois : 103 novella és automatikus vers / Farkas András. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 150 p. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-7714-5)
magyar irodalom - blog
894.511-94
[AN 3558952]
MARC

ANSEL
UTF-811477 /2014.
Frigyesi Judit (1954-)
   Jelek a vízen / Niran Judit. - Budapest : Libri, 2014. - 251, [8] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-365-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - zsidóság - népzene - memoár
894.511-94 *** 784.4 (=924) (439) *** 316.7 (=924) (439)
[AN 3558912]
MARC

ANSEL
UTF-811478 /2014.
Fülöp Gábor János (1942-)
   Jászságban születtem : válogatott versek / Fülöp Gábor János ; kiad. a Jásztelkiek Baráti Köre. - Budapest : Jásztelkiek Baráti Köre, 2013. - 212 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8323-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3557463]
MARC

ANSEL
UTF-811479 /2014.
Füst Antal (1940-)
   Az égő kő : a nógrádi szénbányászat regénye / Füst Antal ; [kiad. a Zagyvaforrás Egyesület]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2014. - 187 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0050-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3558904]
MARC

ANSEL
UTF-811480 /2014.
Füst Antal (1940-)
   Szanda várának legendája / Füst Antal. - [Budapest] : Füst A., 2014. - 193 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0183-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3558916]
MARC

ANSEL
UTF-811481 /2014.
Garai Péter
   A sír élet : a cím helyes olvasata: A sír után is van élet fölötte / Garai Péter ; [ill. ... Molnár Iscsu István]. - Budapest : Élőfej K., cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9412-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3557767]
MARC

ANSEL
UTF-811482 /2014.
Gergely Tamás (1952-)
   Szépvölgyi mesék / Gergely Tamás ; Damó István rajz. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2014. - 46 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5359-07-1 kötött : 2200,- Ft
Svédország - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2) (485)
[AN 3557535]
MARC

ANSEL
UTF-811483 /2014.
Hankiss János (1926-)
   Barangolás emlékek sűrűjében : randevú elmúlt önmagunkkal... és a sorssal mint tettes, mint áldozat és mint szemtanú : egy orvos útja Debrecentől Debrecenig / Hankiss János. - Budapest : [Piliscsaba] : Mati, 2014. - 312 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, ISSN 1416-5368 ; 103.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5365-07-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3559300]
MARC

ANSEL
UTF-811484 /2014.
Horváth-Takács Róbert
   Hófehér Afrika / Horváth-Takács Róbert. - Budapest : Aposztróf, cop. 2013. - 264 p. (ll.) ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-30-7 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3558880]
MARC

ANSEL
UTF-811485 /2014.
Ircsik Vilmos (1944-)
   Kertek és kerítések : összegyűjtött novellák és elbeszélések / Ircsik Vilmos ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 423 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-10-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3559520]
MARC

ANSEL
UTF-811486 /2014.
Kanizsa József (1942-)
   Karácsonyfa és a tündér : mesés-verses kifestő / Kanizsa József ; Vörös Édua rajz. - [Budapest] : Szerző : C&N Bt., 2014. - 22 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9939-0 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - kifestőkönyv
894.511-34 (02.053.2) *** 894.511-14 (02.053.2) *** 087.5
[AN 3557632]
MARC

ANSEL
UTF-811487 /2014.
Kellei György (1947-)
   Üzenet odaátról : emlékezések, tárcanovellák, kritikák / Kellei György. - Keszthely : Balaton Akad., 2014. - 101 p. ; 19 cm. - (Balaton Akadémia könyvek, ISSN 1217-4491 ; 80.)
ISBN 978-615-5174-68-1 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - irodalomkritika
894.511-43 *** 894.511-95
[AN 3558678]
MARC

ANSEL
UTF-811488 /2014.
Kenéz Ferenc (1944-)
   Pukkancs füle-királysága : gyermekversek egykori felnőtteknek / Kenéz Ferenc ; az illusztrációkat Kenéz Anikó kész. ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 93, [2] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5195-19-8 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14 (02.053.2)
[AN 3559704]
MARC

ANSEL
UTF-811489 /2014.
Kilián László (1961-)
   Zibnayimut megtestesülései ; A mitográfus cifrakönyve / Kilián László. - Zalaegerszeg ; Veszprém : Pannon Írók Társ., 2014. - 36, 93 p. : ill. ; 15 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5022-13-5 fűzött : 800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3559202]
MARC

ANSEL
UTF-811490 /2014.
Kliment Kata, H.
   Fények és árnyékok / H. Kliment Kata. - Debrecen : [H. Kliment K.], 2014. - 159 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9842-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3559477]
MARC

ANSEL
UTF-811491 /2014.
Kóbor Tamás (1867-1942)
   Cognac-idillek [elektronikus dok.] : novellák / Kóbor Tamás. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-039-2 (epub)
ISBN 978-963-398-040-8 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3562414]
MARC

ANSEL
UTF-811492 /2014.
Kontra Ferenc (1958-)
   Angyalok regénye / Kontra Ferenc. - Budapest : M. Napló, 2014. - 215, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-09-3 kötött : 2500,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31 (497.13)
[AN 3559809]
MARC

ANSEL
UTF-811493 /2014.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Excelsior : regény ; Távoli kék hegyek : regény / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2014. - 171 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 10.)
ISBN 978-963-298-144-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559613]
MARC

ANSEL
UTF-811494 /2014.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Selmeci diákok : regény ; Tündérkastélyt álmodtunk mi régen : versek / Kosáryné Réz Lola. - Pomáz : Kráter, 2014. - 167 p. ; 18 cm. - (Kosáryné Réz Lola regénytára ; 9.)
ISBN 978-963-298-126-0 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény - vers
894.511-31 *** 894.511-14
[AN 3559607]
MARC

ANSEL
UTF-811495 /2014.
Kovács Éva, N.
   "Szerelem, szeretet őszintén" / N. Kovács Éva. - [Nyíregyháza] : [Kovács Éva, N.], 2014. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8145-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3557459]
MARC

ANSEL
UTF-811496 /2014.
Kovács Gábor
   Tótokilap / Kovács Gábor. - [Kaposfő] : Kovács G., 2013. - 121 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3558940]
MARC

ANSEL
UTF-811497 /2014.
Kozma Károly (1936-)
   Aforizmák... / Kozma Károly ; [közread. a] Bakonyi Erőmű Zrt. - Ajka : Bakonyi Erőmű Zrt., [2014]. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0216-8 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3557577]
MARC

ANSEL
UTF-811498 /2014.
Kozma Károly (1936-)
   Időskorú versek, 2010-2013 / Kozma Károly ; [közread. a] Bakonyi Erőmű Zrt. - Ajka : Bakonyi Erőmű Zrt., [2014]. - 80 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0217-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3557580]
MARC

ANSEL
UTF-811499 /2014.
   Krakkó arcai / Bronisław Maj [et al.] ; [ford.] Zsille Gábor. - Pomáz : Kráter, cop. 2014. - 55 p. : ill., színes ; 19x21 cm. - (Költők, városok, ISSN 2064-9673 ; 2.)
ISBN 978-963-298-142-0 fűzött : 2400,- Ft
Krakkó - magyar irodalom - lengyel irodalom - helyismeret - vers
894.511-14 *** 884-14 =945.11 *** 908.438-2 Kraków (0:82-14)
[AN 3559952]
MARC

ANSEL
UTF-811500 /2014.
Lackfi János (1971-)
   Milyenek a magyarok? : útikalauz kül- és belföldieknek / Lackfi János ; [P. Szathmáry István rajz.]. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 135 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-634-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - magyarságkép - nemzeti karakter
894.511-7 *** 316.356.4 (=945.11) (0:82-7)
[AN 3563116]
MARC

ANSEL
UTF-811501 /2014.
Lőrincz György (1946-)
   A szív hangjai / Lőrincz György ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2014. - 265 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-88467-8-5 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31 (498)
[AN 3559684]
MARC

ANSEL
UTF-811502 /2014.
Losonczi Léna (1943-)
   Eddig jutottam : hetven vers / Losonczi Léna ; [... ill. Szöllösi Lajos ...] ; [kiad. Mátészalkai Művészetbarát Egyesület ...]. - [Mátészalka] : Mátészalkai Művészetbarát Egyes., cop. 2013. - 113, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-7229-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3560282]
MARC

ANSEL
UTF-811503 /2014.
Lukáts János (1943-)
   Tücsök lovag meséi / Lukáts János ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075 ; 4.)
ISBN 978-963-298-131-4 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3559579]
MARC

ANSEL
UTF-811504 /2014.
Magén István (1950-)
   Isten a fegyvergolyóban : regény / Magén István. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-91-6 kötött : 2625,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559764]
MARC

ANSEL
UTF-811505 /2014.
Magyar Magda (1952-)
   Mesélni igazán... / Magyar Magda ; [fotó és graf. ... Szilágyi Ágnes]. - [Hosszúpályi] : Szerző, 2014. - 88 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-3153-2)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3557769]
MARC

ANSEL
UTF-811506 /2014.
Mansfield, Michael (1962-)
   Az idő tava : [Tutanhamon végnapjai] / Marcellus Mihály. - [Budapest] : Hystorycum, cop. 2014. - 211, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80051-1-1 fűzött : 1950,- Ft
Tutanhamon (Egyiptom: fáraó) (Kr. e 1343?-Kr. e. 1325)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3557537]
MARC

ANSEL
UTF-811507 /2014.
Martini Magdolna Eszter
   Lepergő gyöngyök / Martini Magdolna Eszter. - 3. kiad. - [Budapest] : [Martini M. E.], 2014. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9943-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3557503]
MARC

ANSEL
UTF-811508 /2014.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán ; [a jegyzeteket kész. és az utószót írta Dobás Kata]. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 229, [2] p. ; 19 cm. - (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6343-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3562022]
MARC

ANSEL
UTF-811509 /2014.
Mitták Ferenc (1949-)
   Nyíló ablakok : a Dabasi Gimnázium diákja voltam : diáknapló 1964-1968-ból / Mitták Ferenc. - Dabas : [Pressman], 2014. - 273 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88618-9-4 fűzött
Dabas - magyar irodalom - diákélet - 1960-as évek - napló
894.511-94 *** 371.8 (439-2 Dabas) "196" (0:82-94)
[AN 3559170]
MARC

ANSEL
UTF-811510 /2014.
Mogyorósi Erika (1954-)
   Tündér Szelina / Mogyorósi Erika ; Tóth Anita rajz. - Budapest : Könyvtárellátó, cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0118-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3557590]
MARC

ANSEL
UTF-811511 /2014.
Nótár Ilona
   Amit a nő kíván = What the woman wishes / Nótár Ilona. - Budapest : Garbo, 2014. - 312 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5007-54-5 fűzött : 2350,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - kétnyelvű dokumentum
894.511-32.02 =20
[AN 3557472]
MARC

ANSEL
UTF-811512 /2014.
Pagonyi Szabó János (1943-)
   Szemedbe mondom : verseim / Pagonyi Szabó János. - [Nyírpazony] : Szerző, 2014. - 88 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7972-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3559154]
MARC

ANSEL
UTF-811513 /2014.
Péterfy-Novák Éva (1961-)
   Egyasszony : [aki nem félt elmondani, amiről mindenki hallgat] / Péterfy-Novák Éva. - Budapest : Libri, 2014. - 174, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-385-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3557564]
MARC

ANSEL
UTF-811514 /2014.
Rados Virág (1967-)
   Ádám asszonyai / Rados Virág. - Budapest : Jaffa K., 2014. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-95-2 fűzött : 2940,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559317]
MARC

ANSEL
UTF-811515 /2014.
Ratkó József (1936-1989)
   Ratkó József összes művei / [szerk. és a jegyzeteket írta Babosi László] ; [a szöveget gond. Ratkó Lujza]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2000-2014. - 3 db ; 21 cm
A 2. kötetet kiad. a Kairosz Kiadó. - A 3. kötetet közread. a Ratkó József Olvasótábori Egyesület
ISBN 963-9280-15-1 *
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 799310]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Próza. - 2014. - 590 p.
ISBN 978-963-662-690-7 kötött : 3500,- Ft
[AN 3559679] MARC

ANSEL
UTF-811516 /2014.
Shelley, Duncan (1969-)
   Az elme gyilkosai III. : a végső háború / Duncan Shelley. - 4. kiad. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2014. - 442 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89067-4-8 fűzött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3563061]
MARC

ANSEL
UTF-811517 /2014.
Simon Erika
   Az élet háza / Simon Erika. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-62-8 fűzött : 2590,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3558873]
MARC

ANSEL
UTF-811518 /2014.
Sinka István (1897-1969)
   És elfelejtették... : válogatott versek / Sinka István ; Ágh István [et al.] esszéivel. - Budapest : Nap K., cop. 2014. - 150 p. ; 21 cm. - (Költők a költőről, ISSN 2061-3393)
ISBN 978-963-332-034-1 kötött : 3000,- Ft
Sinka István (1897-1969)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511 (092) Sinka_I.
[AN 3559840]
MARC

ANSEL
UTF-811519 /2014.
Somlyó Zoltán (1882-1937)
   A kötetek, 1902-1937 / Somlyó Zoltán. - 501 p., 23 cm. - Budapest : Múlt és Jövő Kv., cop. 2014. - (Somlyó Zoltán összes művei. II., Versek ; 1.)
ISBN 978-615-5480-01-0 fűzött : 4200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3559700]
MARC

ANSEL
UTF-811520 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   A ha-lász és a ha-lacs-ka / [Ezópus meséit átd. Szabó Zsolt Pannóniai Pesti Gábor fordítása alapján] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Szótagolós mesék)
ISBN 978-963-251-682-0 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - olvasókönyv - mese
894.511-34 (02.053.2) *** 372.41
[AN 3558360]
MARC

ANSEL
UTF-811521 /2014.
Szabó Zsolt (1978-)
   A macs-ka és a ka-kas / [Ezópus meséit átd. Szabó Zsolt Pannóniai Pesti Gábor fordítása alapján] ; [rajz. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Szótagolós mesék)
ISBN 978-963-251-681-3 fűzött
gyermekirodalom - magyar irodalom - írás- és olvasástanítás - mese - olvasókönyv
894.511-34 (02.053.2) *** 372.41
[AN 3558358]
MARC

ANSEL
UTF-811522 /2014.
Szávai Géza (1950-)
   Akit átvisznek a hegyen : egész estét betöltő színjáték előjátékkal és utójátékkal, ahogy ez illik / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 105 p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-00-8 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3559730]
MARC

ANSEL
UTF-811523 /2014.
   Szavak körvonalai / szerk. Bátai Sándor, Vass Norbert. - Kaposvár : Közgyűlés, 2014. - 96 p. : ill. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 43.)
ISBN 978-963-87678-9-9 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3558911]
MARC

ANSEL
UTF-811524 /2014.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
   Megmondtam előre : összegyűjtött versek / Szentmihályi Szabó Péter. - [Budapest] : Zrínyi, cop. 2014. - 766 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-327-626-6 kötött : 9900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3558691]
MARC

ANSEL
UTF-811525 /2014.
Szép Ernő (1884-1953)
   Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; [Zórád Ernő rajz.]. - 14. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 130, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9735-8 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3563096]
MARC

ANSEL
UTF-811526 /2014.
Szilasi László (1964-)
   A harmadik híd : [részlet] / Szilasi László. - Balatonfüred : M. Fordítóház, 2014. - 53 p. ; 30 cm. - (Füredi fordítói füzetek, ISSN 2061-9618 ; 13.)
Magyar, angol, bolgár, észt, finn, francia, hindi, horvát, kínai, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, szlovén, török, udmurt, és vietnámi nyelven
Fűzött
magyar irodalom - regény - fordítás - többnyelvű szótár
894.511-31.02 =00
[AN 3558554]
MARC

ANSEL
UTF-811527 /2014.
Szoliva János (1936-)
   Égig érő valóság / Szoliva János ; [... illusztrációt Szoliva Ildikó kész.]. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2014. - 91, [4] p. : ill. ; 22 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-12-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3558571]
MARC

ANSEL
UTF-811528 /2014.
Szörényi László (1945-)
   "Már eleget éltünk?" : tárcák és nyakalások / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2014. - 172 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-003-7 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - publicisztika - tárcanovella
894.511-92 *** 894.511-43
[AN 3559830]
MARC

ANSEL
UTF-811529 /2014.
Téglási Lajos
   Harin / Téglási Lajos. - [Péteri] : [Téglási L.], [2014]. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0136-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3558505]
MARC

ANSEL
UTF-811530 /2014.
Thot, Alexandra
   Játék a lélekkel / Alexandra Thot ; [kiad. Inter Humán Alapítvány]. - [Budapest] : Inter Humán Alapítvány, [2014]. - 589, [2] p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559145]
MARC

ANSEL
UTF-811531 /2014.
Török Gyula (1888-1918)
   A halszemű három fia [elektronikus dok.] / Török Gyula. - Szöveg (epub : 559 KB) (mobi : 1.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-111-5 (epub)
ISBN 978-963-398-112-2 (mobi)
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3562417]
MARC

ANSEL
UTF-811532 /2014.
   Történetek csak neked : kiváló kortárs kisregények / [szerk. Dunay Csilla]. - Budapest : Garbo K., 2014. - 382 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-58-3 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - kisregény - antológia
894.511-31(082)
[AN 3558950]
MARC

ANSEL
UTF-811533 /2014.
Tóth Katalin Mirage
   Koromfehéren / Tóth Katalin Mirage. - [Agárd] : Alkotóház, 2014. - 75 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3558542]
MARC

ANSEL
UTF-811534 /2014.
Ungvári Bélyácz Betti
   Tündérkerti kalandok / Ungvári Bélyácz Betti ; Pál Rita rajz. - Pécs : Ungvári Bélyácz B., 2014. - [63] p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - meseregény
894.511-34 (02.053.2)
[AN 3558721]
MARC

ANSEL
UTF-811535 /2014.
Vencsellei István (1934-)
   Holló - Fény : Vencsellei István fotográfiái és Vitéz Ferenc versei Holló Lászlóról. - Debrecen : Néző Pont, 2014. - 63 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-88320-6-1 fűzött
Holló László (1887-1976)
Magyarország - festőművész - 20. század - magyar irodalom - vers - portré
894.511-14 *** 75 (439) (092) Holló_L. (0:82-14) *** 75 (439) (092) Holló_L. (084.12) *** 77.04 (439) (092) Vencsellei_I.
[AN 3559469]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11536 /2014.
Boda Zsuzsa
   Virágvasárnaptól pünkösdig : bibliai színező / Boda Zsuzsa ; ill. Jenes Katalin. - [Csömör] : Boldi-Maci Kft., [2014]. - [24] p. : ill., részben színes ; 30 cm
keretcím: Boldi maci füzetek
ISBN 978-963-08-9383-1 fűzött
bibliai történet - gyermekkönyv - kifestőkönyv
087.5 *** 22.046 (02.053.2)
[AN 3559105]
MARC

ANSEL
UTF-811537 /2014.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm meséi / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 231, [2] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-445-533-2 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 830-34 (02.053.2) =945.11
[AN 3562791]
MARC

ANSEL
UTF-811538 /2014.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a vánoce (magyar)
   A vakond és a karácsony / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Hana Doskočilová ; [ford. Balázs Andrea]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 34 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9771-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3563132]
MARC

ANSEL
UTF-811539 /2014.
Schneider, Liane
Conni backt Pizza (magyar)
   Bori pizzát süt / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 29.)
ISBN 978-615-5385-83-4 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3558967]
MARC

ANSEL
UTF-811540 /2014.
Schneider, Liane
Conni verkleidet sich (magyar)
   Bori szülinapi buliba megy / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 30.)
ISBN 978-615-5385-84-1 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3558972]
MARC

ANSEL
UTF-811541 /2014.
Tielmann, Christian (1971-)
Max im Winter (magyar)
   Berci és a nagy hó / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 5.)
ISBN 978-615-5385-85-8 fűzött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3558957]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11542 /2014.
Davis, Jim (1945-)
   Legyen mindig hétvége! / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita, Bayer Antal, Benes Attila]. - Budapest : Drize K., [2014]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 117.)
ISBN 978-615-5425-05-9 fűzött : 830,- Ft
képregény
087.6: 084.11
[AN 3559314]
MARC

ANSEL
UTF-811543 /2014.
Goscinny, René (1926-1977)
Les Dalton dans le blizzard (magyar)
   Daltonok a hóviharban / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2014. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 20.)
ISBN 978-963-88539-9-8 fűzött : 1899,- Ft
képregény
087.6: 084.11
[AN 3558988]
MARC

ANSEL
UTF-8