MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 1. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2014

Created at 2014/12/18 15:56:40
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
1 /2015.
Lenkey István (1941-)
   Héthatáron innen és túl : Szarvas István Hetedhéthatár magazinban megjelent írásainak bibliográfiája / [gyűjt. és szerk. Imolay Lenkey István]. - Pécs ; Mohács ; Budapest : Mobil K. és Graf. Stúdió, 2014. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2012. dec. 31.
ISBN 978-963-7492-51-8 fűzött
Szarvas István
magyar irodalom - személyi bibliográfia - publicisztika
012Szarvas_I, *** 894.511-92
[AN 3561171]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

2 /2015.
Várnagy Péter (1967-)
   Mozaikok a XX. század eleji magyar cserkészéletből / Várnagy Péter ; [közread. a] PTE FEEK. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 150 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-132.
ISBN 978-963-642-646-0 fűzött
Magyarország - cserkészet - 20. század
061.213cserkészet(439)
[AN 3561125]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3 /2015.
   Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy [elektronikus dok.] : tanulmánykötet a PTE FEEK 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak és hallgatóinak munkáiból : Dr. Sipos Anna Magdolna 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Varga Katalin és Mészárosné Szentirányi Zita. - Szöveg (pdf : 4 MB) (epub : 5.2 MB). - Pécs : PTE FEEK, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131074. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-629-3 (pdf)
ISBN 978-963-642-630-9 (epub)
könyvtártudomány - könyvtárügy - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
02
[AN 3564605]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2015.
   Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy : tanulmánykötet a PTE FEEK 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak és hallgatóinak munkáiból : Dr. Sipos Anna Magdolna 60. születésnapja tiszteletére / [szerk. Varga Katalin és Mészárosné Szentirányi Zita]. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 366 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-602-6 fűzött
könyvtártudomány - könyvtárügy - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
02
[AN 3561002]
MARC

ANSEL
UTF-85 /2015.
Szőts Zoltán Oszkár (1979-)
   Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye / Szőts Zoltán Oszkár. - Budapest : OSZK : Gondolat, 2014. - 353, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Nemzeti téka, ISSN 1586-1163)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-623-9 fűzött : 2950,- Ft
ISBN 978-963-693-542-9
 (hibás ISBN 968-963-693-542-9)
Magyarország - dokumentumgyűjtemény - nemzeti könyvtár - első világháború - szakbibliográfia
027.54(439-2Bp.)OSZK *** 943.9"1914/1918" *** 013
[AN 3560847]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

6 /2015.
   Kutató kerestetik / Harsányi Szabolcs Gergő [et al.] ; [szerk.] Korsósné Delacasse Krisztina ; [közread. a] Pro Scientia Aranyérmesek Társasága. - Budapest : Pro Scientia Aranyérmesek Társ., 2014. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5303-67-8)
Magyarország - kutatás - tudományos pályafutás - tehetséggondozás - 21. század - statisztikai adatközlés - interjú
001.89 *** 376.545 *** 167 *** 001.89(439)(092)(047.53) *** 378.2(439)"200"(083.41)
[AN 3560013]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7 /2015.
Rákos Péter
Égi jelek könyve (új kiadása)
   Égi jelek : a lét tizenkét lépcsőfoka / Rákos Péter. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 220 p. : ill. ; 15 cm. - (Humanisztikus asztrológia sorozat)
Kötött : 2200,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3563551]
MARC

ANSEL
UTF-88 /2015.
Rákos Péter
   Jegyek és játszmák : a kapcsolatok asztrológiája / Rákos Péter. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 215 p. ; 15 cm. - (Humanisztikus asztrológia sorozat)
Kötött : 2200,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3563541]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9 /2015.
Bartoli, Sonia
Guarda gli animali del deserto (magyar)
   Sivatagi állatok / [írta Sonia Bartoli, Aurelia Altieri] ; [ill. Ferruccio Cucchiarini, Renzo Barsotti, Maria Mantovani] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 27 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-9926-30-1 kötött : 1390,- Ft
fauna - sivatag - természeti környezet - gyermekkönyv
502(252.32/.33)(02.053.2) *** 591.9(252.32/.33)(02.053.2)
[AN 3560711]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10 /2015.
Tasi Gyula (1959-)
   Matematikai kémia / Tasi Gyula. - 2. jav., bőv. kiad. - Szeged : JATEPress, 2014. - 334 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-201-0 fűzött
kémia - matematika - egyetemi tankönyv
54(075.8) *** 51(075.8)
[AN 3560951]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

11 /2015.
Anthony, Lawrence (1950-2012)
The elephant whisperer (magyar)
   Elefántsuttogó : amit egy elefántcsordától tanultam életről, szabadságról és hűségről / Lawrence Anthony és Graham Spence ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 422 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-355-051-9 kötött : 4500,- Ft
Dél-afrikai Köztársaság - állatvédelem - elefánt - dél-afrikai irodalom - regény
599.614 *** 504.74.06(680)(0:82-31) *** 591.9(680)
[AN 3560205]
MARC

ANSEL
UTF-812 /2015.
Bartoli, Sonia
Guarda gli animali del mare (magyar)
   Tengeri állatok / [írta Sonia Bartoli, Aurelia Altieri] ; [ill. Elisa Vallarino, Renzo Barsotti, Maria Mantovani] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 27 p. : ill., színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-9926-15-8 kötött : 1390,- Ft
tengeri állat - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2)
[AN 3560708]
MARC

ANSEL
UTF-813 /2015.
   A biológia jövője, a jövő biológusai avagy Szemelvények a magyarországi felsőoktatási intézményekben végzett tudományos munka eredményeiből : válogatás a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekciójának dolgozataiból / [szerk. Vágvölgyi Csaba, Szekeres András]. - Szeged : JATEPress, 2014. - 123 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-212-6 fűzött
biológia - tudományos diákkör
57 *** 378.184
[AN 3561003]
MARC

ANSEL
UTF-814 /2015.
Molecular Machinery COST Conference (2014) (Visegrád)
   Proceedings of the Molecular Machinery COST Conference : Visegrád, 15-17 September 2014 / [org., publ. by the Institute of Biophysics Biological Research Center of the Hungarian Academy of Sciences]. - [Szeged] : Inst. of Biohysics BRC of HAS, [2014]. - 58 p. ; 24 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-508-787-7 fűzött
biológiai technológia - orvosbiológia - konferencia-kiadvány
579.6 *** 57.089 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3560853]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

15 /2015.
Berki Imre
   Hőseink : a Katasztrófavédelem és jogelőd szervezeteinek hősi halottai / [írta és szerk. Berki Imre, Peterman József Attila] ; [közread. a] BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. - [Budapest] : BM OKF, [2014]. - 46 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-87837-4-5 kötött
Magyarország - hősi halott - katasztrófavédelem - névtár
614.8(439)(092) *** 355.58(439)(092) *** 050.8
[AN 3560879]
MARC

ANSEL
UTF-816 /2015.
Diósszilágyi Sámuel (1882-1963)
   Én is voltam háborúban.. : egy hadiorvos emlékeiből / Diósszilágyi Sámuel ; [szerk. Forgó Géza]. - Makó : József A. Kvt. és Múz., 2014. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (A makói múzeum füzetei, ISSN 0324-5179 ; 114.)
ISBN 978-963-12-0452-0 fűzött
Magyarország - orvos - első világháború - 20. század - memoár
61(439)(092)Diósszegi_S.(0:82-94) *** 943.9"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3560214]
MARC

ANSEL
UTF-817 /2015.
Draaisma, Douwe (1953-)
Vergeetboek (magyar)
   A felejtés könyve / Douwe Draaisma ; [ford. Dióssi Adrienn]. - Budapest : Gondolat, 2014. - 325 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-454-5 fűzött : 2950,- Ft
felejtés - lélektan - tudománytörténet
616.89-008.46 *** 159.953.6 *** 159.9(100)(091)
[AN 3560638]
MARC

ANSEL
UTF-818 /2015.
   Egymásba tükröződő emberképek : az emberi test a 18-19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában / szerk. Gurka Dezső. - Budapest : Gondolat, 2014. - 247, [26] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-693-548-1 fűzött : 2500,- Ft
emberi test - filozófiatörténet - embertan - orvostudomány - tudománytörténet - 18. század - 19. század
612 *** 1(100)"17/18" *** 572(100)"17/18" *** 61(100)"17/18"
[AN 3560637]
MARC

ANSEL
UTF-819 /2015.
Eszenyi Miklós (1969-)
   A "királyok királyának" orvosa : Dr. Mészáros Kálmán orvos-vadász élete, 1894-1971 / Eszenyi Miklós, Handa Gergely, Zahuczky László ; [közread. a] Magyar Kulturális, Közösségi és Turisztikai Egyesület. - Miskolc : M. Kult., Közösségi és Turisztikai Egyes., 2014. - 217 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88479-1-1 fűzött
Mészáros Kálmán (1894-1971)
Magyarország - orvos - vadász - 20. század
61(439)(092)Mészáros_K. *** 799.2(439)(092)Mészáros_K.
[AN 3561097]
MARC

ANSEL
UTF-820 /2015.
Hoppál Bori (1967-)
   Az én testem : tinilányok kérdései, Hoppál Bori válaszai / Vajda Melinda rajz. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 176 p. : ill. ; 20 cm + mell. (13 p. ; 15 cm)
ISBN 978-963-13-6240-4 fűzött : 2490,- Ft
lány - serdülőkor - személyi higiénia - nők egészsége - nemi felvilágosítás
613.96-055.2 *** 613.88
[AN 3560209]
MARC

ANSEL
UTF-821 /2015.
   Ki látott engem? : Buda Béla 75 / szerk. Spannraft Marcellina [et al.]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - 446 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-826-9 kötött : 3900,- Ft
Buda Béla (1939-2013)
Magyarország - pszichiáter - lélektan - kommunikáció - 20. század - emlékkönyv
159.9(439)(092)Buda_B. *** 316.77 *** 159.9
[AN 3559718]
MARC

ANSEL
UTF-822 /2015.
   A ma innovációja a holnap tudománya : a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége XVI. Szakmai Konferenciája : 2014. szeptember 20. ... - [Budapest] : [MDOSZ], [2014]. - [24] p. : illl. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferencia előadásösszefoglalói
Fűzött
táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
613.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3560664]
MARC

ANSEL
UTF-823 /2015.
Mooji (1954-)
Before I am (magyar)
   A vagyok előtt : az igazság közvetlen felismerése / Mooji ; [... tusrajzok Mooji] ; [ford. ... Kós Judit, Rakk Zsuzsa és David Dienes]. - Budapest : Unio Mystica, 2014. - 251 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7134-1 fűzött : 2900,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3563854]
MARC

ANSEL
UTF-824 /2015.
   Mozgásgyakorlatok sclerosis multiplexes embereknek / szerk. Szőke Marianna és Guseo András ; [kiad. a Magyar SM Alapítvány]. - 5. kiad. - [Székesfehérvár] : M. SM Alapítvány, 2014. - XVI, 132 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0262-5 fűzött
sclerosis multiplex - gyógytorna
616.832-004.2 *** 615.825
[AN 3560374]
MARC

ANSEL
UTF-825 /2015.
Sebald, Winfried G. (1944-2001)
Luftkrieg und Literatur (magyar)
   Légi háború és irodalom : a rombolás természetrajza / W. G. Sebald ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Európa, 2014. - 161, [3] p. : ill. ; 19 cm
A szerző "Alfred Andersch, az író" c. esszéjével. - Bibliogr.: p. 155-[162].
ISBN 978-963-07-8506-8 kötött : 2990,- Ft
Andersch, Alfred (1914-1980)
Németország - történelem - második világháború - német irodalom története - író - kollektív emlékezet - 20. század
159.953 *** 943.0"194" *** 830(091)"19" *** 830(092)Andersch,_A. *** 316.63
[AN 3559860]
MARC

ANSEL
UTF-826 /2015.
Sisson, Mark (1953-)
The primal blueprint (magyar)
   Őseink egészsége : programozd át a génjeidet az ősi kóddal az erőfeszítés nélküli fogyás, a kirobbanó egészség és a határtalan energia érdekében! / Mark Sisson ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 366 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5418-84-6 fűzött : 3990,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 3560137]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

27 /2015.
Tóth Ágoston (1974-)
   The company that words keep : distributional semantics / Ágoston Tóth. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2014. - 158 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137-150.
ISBN 978-963-318-449-3 fűzött
számítógépes nyelvészet
681.3.004.14 *** 80
[AN 3560860]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

28 /2015.
Cseh Fruzsina (1980-)
   A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon / Cseh Fruzsina. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2014. - 251, [34] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 13.)
Bibliogr.: p. 195-226.
ISBN 978-963-9627-78-9 fűzött
Magyarország - bognáripar - kisipar - ipartörténet
674.3(439)(091) *** 334.713(439)(091)
[AN 3560852]
MARC

ANSEL
UTF-829 /2015.
Gidel, Henry
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel / Henry Gidel ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 2002. - 429 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 425-427.
ISBN 978-963-07-9691-0 fűzött : 3990,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - életrajz
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 3563889]
MARC

ANSEL
UTF-830 /2015.
Vaughan, Hal (1928-)
Sleeping with the enemy (magyar)
   Egy ágyban az ellenséggel : Coco Chanel titkos háborúja / Hal Vaughan ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 263-278.
ISBN 978-963-07-9480-0 kötött : 3900,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - történelem
687.01:745(44)(092)Chanel *** 944"194"
[AN 3563844]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

31 /2015.
   Book of abstracts of the 18th International Conference of Waste Recycling : [9-10 October 2014, University of Miskolc ...] / [szerk. Gombkötő Imre]. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2014. - 50 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-60-2 fűzött
hulladékfeldolgozás - nyersanyag-hasznosítás - konferencia-kiadvány
628.477 *** 504.064.47 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3560653]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2015.
Nagy László (1956-)
   Buzgárok az árvízvédelemben / Nagy László ; [kiad. az Országos Vízügyi Főigazgatóság]. - [Budapest] : OVF, 2014. - 234 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-213.
ISBN 978-963-12-0319-6 fűzött
árvízvédelem - talajmechanika
627.516 *** 624.131
[AN 3560105]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

33 /2015.
   A bárányok nem hallgatnak : [a juhtartás és a pásztorélet európai öröksége] = The non-silence of the lambs / [... kurátora Sári Zsolt]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2014. - 196 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiállítási katalógusok / Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ISSN 2062-4239 ; 6.)
A Szentendrén, 2014. ápr. 11 - okt. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7376-60-3 fűzött
 (hibás ISBN 78-963-7376-60-3)
Európa - juh - állattartás - legelőgazdálkodás - életmód - néprajz - kiállítási katalógus
636.32/.38.083.5(4) *** 39(=00)(4) *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3560032]
MARC

ANSEL
UTF-834 /2015.
Hegedüs András
   Gyümölcs- és szőlőfajták / [írta Hegedüs András] ; [kiad. a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete]. - Budapest : M. Kertészeti Árudák Egyes., [2014]. - 137 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p.136-137.
ISBN 978-963-12-0249-6 fűzött
gyümölcstermesztés - szőlőtermesztés
634 *** 634.7
[AN 3560660]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

35 /2015.
   Bárány : konyhai kalandok Európában = Lamb : gastronomic adventures in Europe / [szerk. és a recepteket összeáll. Sári Zsolt] ; [fényképezte Bagi Ákos] ; [közread. a] ... Szabadtéri Néprajzi Múzeum ... - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2014. - 145 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5123-39-9 fűzött
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3560210]
MARC

ANSEL
UTF-836 /2015.
Halmos Monika
   Gasztro-ajándékok / Halmos Monika ; [fotók ... Vass András]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 79 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-638-7 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3560980]
MARC

ANSEL
UTF-837 /2015.
Korpádi Péter
   Smoothie-k és turmixok / [receptek, képaláírások Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 87 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-659-2 fűzött
egészséges táplálkozás - gyümölcslé - zöldség ivólé - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 613.2 *** 663.81
[AN 3561051]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

38 /2015.
Boros János (1954-)
   Szenvedély és szükségszerűség : filozófiai vázlatok / Boros János. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2014. - 196 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 47.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-257-2 fűzött
filozófia - filozófiatörténet
1 *** 1(100)(091)
[AN 3560650]
MARC

ANSEL
UTF-839 /2015.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Forgiveness (magyar)
   Megbocsátás = Forgiveness / Sri Chinmoy ; [ford. Gerő Emese]. - [Budapest] : Madal Bal, 2014, cop. 2013. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9793-38-5 fűzött : 990,- Ft
emberszeretet - életvezetés
177.7 *** 248.145.23 *** 613.865
[AN 3559691]
MARC

ANSEL
UTF-840 /2015.
Hankovszky Tamás (1969-)
   Fichte korai tudománytanának alapgondolata : antropológia és transzcendentális filozófia / Hankovszky Tamás. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 276 p. : ill. ; 22 cm. - (Germanizmusok, ISSN 2064-1532)
Bibliogr.: p. 263-276.
ISBN 978-963-236-880-1 fűzött : 2990,- Ft
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)
Németország - filozófus - metafizika - vallásfilozófia - 18. század - 19. század
1(430)Fichte,_J._G. *** 111 *** 21
[AN 3561147]
MARC

ANSEL
UTF-841 /2015.
Kiss-Koczka Éva (1982-)
   Az erény mestersége : David Hume morálfilozófiájának két olvasata / Kiss-Koczka Éva. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 117 p. ; 23 cm. - (Argumentum, ISSN 1787-0593)
Bibliogr.: p. 115-117.
ISBN 978-963-236-878-8 fűzött : 1950,- Ft
Hume, David (1711-1776)
Nagy-Britannia - filozófus - 18. század - erkölcsfilozófia
1(410)(092)Hume,_D. *** 17
[AN 3561218]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

42 /2015.
Biblia (magyar)
   Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2014. - 1351, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-558-279-2 kötött
22.04=945.11
[AN 3563831]
MARC

ANSEL
UTF-843 /2015.
Diriczi Tibor
   Elmegyek most : igaz megtérés a Biblia alapján / Diriczi Tibor. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 36 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89946-8-4)
Biblia
megtérés - bibliamagyarázat
248.152 *** 22.07
[AN 3560874]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2015.
Diriczi Tibor
   Fájdalmak útja : Jézus Krisztus és az őt követők szenvedése. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 142 p. ; 20 cm
Szerző Diriczi Tibor
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89947-0-7)
vallásos irodalom
244
[AN 3560999]
MARC

ANSEL
UTF-845 /2015.
Diriczi Tibor
   Két úrnak szolgálva : élő hit vagy önbecsapás?. - [Nagyér] : [Diriczi T.], [2014]. - 44 p. ; 15 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-615-80095-1-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3560893]
MARC

ANSEL
UTF-846 /2015.
Diriczi Tibor
Két úrnak szolgálva (német)
   Zwei Herren dienen : wahrer Glaube oder Selstbetrug?. - [Nagyér] : [Diriczi T.], [2014]. - 43 p. ; 15 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-615-80095-2-2 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3560976]
MARC

ANSEL
UTF-847 /2015.
Diriczi Tibor
   A lenyugvó nap : egy gyülekezet hanyatlása a világ hatására. - Nagyér : Szerző, [2014]. - 96 p. ; 20 cm
Szerző Diriczi Tibor
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-89947-4-5)
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3560990]
MARC

ANSEL
UTF-848 /2015.
Diriczi Tibor
A lenyugvó nap (román)
   Apusul soarelui : caderea unei adunării influenţată de lume. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 67 p. ; 21 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-963-89947-1-4 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3560968]
MARC

ANSEL
UTF-849 /2015.
Diriczi Tibor
   A megjelentetett titok : Jézus Krisztus élő gyülekezete. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 112 p. ; 21 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-963-89947-5-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3560996]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2015.
Diriczi Tibor
   Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram! megyen be a mennyek országába. - [Nagyér] : [Diriczi T.], [2014]. - 27 p. ; 15 cm
Szerző Diriczi Tibor
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3560901]
MARC

ANSEL
UTF-851 /2015.
Diriczi Tibor
Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram! megyen be a mennyek országába (német)
   Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! ins Himmelreich kommen. - [Nagyér] : [Diriczi T.], [2014]. - 24 p. ; 15 cm
Szerző Diriczi Tibor
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3560973]
MARC

ANSEL
UTF-852 /2015.
Diriczi Tibor
Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram! megyen be a mennyek országába (román)
   Nu oricine-mi zice Doamne, Doamne! va intra în împărăţia cerurilor. - [Nagyér] : [Diriczi T.], [2014]. - 19 p. ; 15 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-615-80095-0-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3560972]
MARC

ANSEL
UTF-853 /2015.
Diriczi Tibor
   Nincs más lehetőség : Jézus Krisztus az egyetlen út az Atyához. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 52 p. ; 20 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-963-08-8233-0 fűzött
krisztológia - vallásos irodalom - bibliamagyarázat
232 *** 244 *** 22.07
[AN 3560884]
MARC

ANSEL
UTF-854 /2015.
Diriczi Tibor
   A Te Igéd igazság : rövid gondolatok az Ige alapján különböző témákról. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 124 p. ; 20 cm
Szerző Diriczi Tibor
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-89946-6-0)
Biblia
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3560878]
MARC

ANSEL
UTF-855 /2015.
Diriczi Tibor
   Tévedés vagy tévelygés? : mit ír a Biblia a tévelygésről és annak okáról?. - Nagyér : Diriczi T., [2014]. - 48 p. ; 21 cm
Szerző Diriczi Tibor
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89946-2-2)
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3560865]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2015.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2014. - 623 p. : ill., kotta ; 14 cm
ISBN 978-963-300-896-6 kötött : 1300,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3563949]
MARC

ANSEL
UTF-857 /2015.
Familia für Mütter (magyar)
   Család és házasság az Isten tervében : tananyag a szeretetről / [... ford. Csernus Ágnes] ; [közread. a Krisztus Légiója, Regnum Christi]. - Budapest : Krisztus Légiója : Regnum Christi, 2014. - 217 p. ; 30 cm
keretcím: Familia : a szeretet ragyogása
Fűzött
család - házasság - lelkigyakorlat
265.5 *** 248.121
[AN 3560873]
MARC

ANSEL
UTF-858 /2015.
Fesquet, Henri (1917-2011)
Les fioretti du bon pape Jean (magyar)
   XXIII. János pápa virágoskertje : XXIII. János szellemes mondásai és a személyéről szóló anekdoták gyűjteménye / Henri Fesquet ; [ford. Ikvay László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-291-2 fűzött : 1400,- Ft
János (pápa), XXIII., Szent (1881-1963)
pápa - vallásos irodalom - idézetgyűjtemény - anekdota
262.13(092)János,_XXIII.(0:82-36) *** 262.13(092)János,_XXIII.(0:82-84)
[AN 3554462]
MARC

ANSEL
UTF-859 /2015.
Graham, Billy (1918-)
The reason for my hope (magyar)
   Üdvösség : a reménységem alapja / Billy Graham ; [ford. Morvay Szilárd]. - Budapest : Patmos Records, 2014. - 215 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9617-87-2 kötött : 3190,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3560198]
MARC

ANSEL
UTF-860 /2015.
Horváth Barna (1936-2009)
   Emlékezni tilos / Horváth Barna ; [szerk. Horváth Barnabás Dávid]. - Budapest : Amfipressz, 2014. - 516 p. : ill. ; 20 cm. - (Horváth Barna életműsorozata ; 5.)
ISBN 978-963-8230-14-0 fűzött
Horváth Barna (1936-2009)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - memoár
284.2(439)(092)Horváth_B.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3560684]
MARC

ANSEL
UTF-861 /2015.
Laun, Andreas (1942-)
Der Christ in der modernen Welt (magyar)
   Keresztény ember a modern világban / Andreas Laun ; [ford. Csontos Attila] ; [a 16. fejezet m. vonatkozású részét írta Tomka Ferenc]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 211 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-694-5 fűzött : 3500,- Ft
hit - kereszténység
234 *** 23/28
[AN 3560657]
MARC

ANSEL
UTF-862 /2015.
Rémiás Tibor (1962-)
   Templomok és hitélet Sajóbábonyban / Rémiás Tibor, Bányiné Varga Erzsébet. - Miskolc : Dominium Kvk., 2014. - 104 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 72.
ISBN 978-615-5185-09-0 fűzött
Sajóbábonyi Református Egyházközség
Sajóbábonyi Római Katolikus Egyházközség
Sajóbábony - egyházközség - református egyház - katolikus egyház - helytörténet
284.2(439-2Sajóbábony) *** 282(439-2Sajóbábony) *** 943.9-2Sajóbábony
[AN 3560925]
MARC

ANSEL
UTF-863 /2015.
   A szerzetesség mint az imádság iskolája. - Budapest : Vigilia, 2014. - 105 p. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 26.)
A Budapesten, 2014. márc. 22-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9920-38-5 fűzött : 1200,- Ft
szerzetesség - imádkozás
271 *** 248.143
[AN 3559927]
MARC

ANSEL
UTF-864 /2015.
Szikszai György (1738-1803)
   Keresztyéni tanítások és imádságok a keresztyén ember különböző állapotai és szükségei szerint a velük élni akarók lelki hasznára : három szakaszban / kész. Szikszai György ; [... sajtó alá rend., az előszót és Szikszai György életrajzát írta Papp János]. - Újonnan átnézett kiad. - Budapest : Kálvin, 2014. - 423 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-300-854-6 kötött : 1600,- Ft
lelkigyakorlat - imakönyv
242 *** 243
[AN 3563869]
MARC

ANSEL
UTF-865 /2015.
Wolf, Notker (1940-)
Mitten im Leben wird Gott geboren (magyar)
   Isten megszületik az életünkben : 24 karácsonyi elmélkedés / Notker Wolf, Corinna Mühlstedt ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Vigilia, 2014. - 99 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-40-8 kötött : 1900,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3559951]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

66 /2015.
   Boschok : unsere Heimat seit 300 Jahren / [zsgest. und gesamm. von Maria Thurn geb. Szorg, Maria Jordán geb. Mieth, Josef Jordán] ; [Übers. Andrea Kiszt, Robert Becker] ; [Hrsg.: Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület]. - [Palotabozsok] : Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyes., [2014]. - 446, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0209-0 kötött
Palotabozsok - magyarországi németek - helyismeret
316.347(=30)(439-2Palotabozsok) *** 908.439-2Palotabozsok(=30)
[AN 3560072]
MARC

ANSEL
UTF-867 /2015.
Kun Attila (1979-)
   A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei / Kun Attila. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 206 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Lezárva: 2013. nov. - Bibliogr.: p. 191-206.
ISBN 978-963-236-875-7 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - munkajog - társadalmi felelősség - közbeszerzés - vállalatirányítás
316.6 *** 349.2(439) *** 351.712.2(439) *** 658.1
[AN 3561221]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2015.
Török János
   Ónodi zsidóközösség, 1860-1945 / Török János. - [Miskolc] : Dominium Kvk., 2014. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-615-5185-04-5 fűzött
Ónod - zsidóság - helytörténet - holokauszt - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Ónod)"18/19" *** 943.9-2Ónod"18/19" *** 323.12(=924)(439-2Ónod)"1944/1945"
[AN 3560946]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

69 /2015.
Lőrincz Gergely (1932-)
   Székely édesanyám sok, szép szava : utódainkra bízom / Lőrincz Gergely. - [Baja] : Magánkiad., 2014. - 341, [23] p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9607-8 fűzött
Bukovina - bukovinai székelyek - folklór - magyar néprajz - magyar nyelv - tájszótár - szókincs - nyelvjárás
398(=945.11székelyek)(498.6) *** 809.451.1-087(498.6) *** 809.451.1-321.1(498.6)
[AN 3560706]
MARC

ANSEL
UTF-870 /2015.
   Mesék férfiakról nőknek / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2007. - 297, [6] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2608-3 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3563892]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2015.
   Mesék nőkről férfiaknak / [vál. és szerk. Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2007. - 293, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2609-0 kötött : 2990,- Ft
néprajz - népmese
398.21(100)
[AN 3563925]
MARC

ANSEL
UTF-872 /2015.
Mič zakarakaew akeekťotker (magyar)
   Egy elsüllyedt világ görbe tükörben : anekdoták a törökországi örménység hagyatékából = Mič zakarakaew akeekťotker / [ford., vál. és bevezetővel ell. Szám László] ; [közread. az] Arménia Népe Kulturális Egyesület. - Budapest : Arménia Népe Kult. Egyes., cop. 2014. - 79 p. : ill. ; 20 cm
A bev. örmény nyelven is
ISBN 978-963-12-0532-9 fűzött
Törökország - örmények - anekdota
398.23(=919.81)(560)
[AN 3560743]
MARC

ANSEL
UTF-873 /2015.
   Örmény közmondások = Čaykakan asacvaçkner / [... ford. és a bevezetőt írta Szám László] ; [közread. az] Örmény Kulturális és Információs Központ. - Budapest : Örmény Kult. és Információs Közp., cop. 2014. - 55 p. : ill. ; 15 cm
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-12-0256-4 fűzött
örmények - közmondásgyűjtemény
398.91(=919.81)
[AN 3560754]
MARC

ANSEL
UTF-874 /2015.
Szántó Gábor
   Magyar népmesék / [szerk. ... Szántó "Cápa" Gábor] ; [ill. Jenkovszky Iván]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-642-4 kötött
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3561089]
MARC

ANSEL
UTF-875 /2015.
Szilágyi Miklós (1939-)
   Zsákmányolók és zsákmányaik : történeti néprajzi dolgozatok a vadászatról, vadfogásról és a természethasznosítás egyéb formáiról / Szilágyi Miklós. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2014. - 248 p. : ill. ; 24 cm. - (Életmód és tradíció, ISSN 0238-9584 ; 12.)
Bibliogr.: p. 215-245.
ISBN 978-963-567-056-7 fűzött
magyar néprajz - vadászat - halászat
39(=945.11) *** 799.2 *** 639.1 *** 639.3
[AN 3560846]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

76 /2015.
Csorba Zoltán
   Több mint húsz év a roma közéletben / Csorba Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2014. - 268 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 221-227., 267-268.
ISBN 978-963-693-522-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - cigányság - kisebbségi politika - társadalmi integráció - ezredforduló
323.15(=914.99)(439)"199/200" *** 316.347(=914.99)(439)"199/200" *** 316.4.052(=914.99)(439)
[AN 3560744]
MARC

ANSEL
UTF-877 /2015.
Diriczi Tibor
   Trón és oltár : [a polgári kormány és a gyülekezet kapcsolata a tények tükrében]. - 2. átd. kiad. - Nagyér : Diriczi T., 2014. - 117 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Diriczi Tibor
ISBN 978-963-89946-3-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
állam és egyház viszonya - karizmatikusok
322 *** 289
[AN 3560979]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

78 /2015.
Ágoston Gábor (1960-)
   Európa és az oszmán hódítás / Ágoston Gábor. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2014. - 436 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 391-410.
ISBN 978-963-7097-68-3 fűzött : 2000,- Ft
Oszmán-török Birodalom - Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - hadtörténet - diplomáciatörténet - 15. század - 16. század - 17. század
956.0"14/16" *** 355.48(560)"15" *** 327(560)"15/16" *** 943.9"14/16" *** 327(4)"14/16" *** 327(439)"14/16"
[AN 3560208]
MARC

ANSEL
UTF-879 /2015.
Csapó Katalin (1954-)
   Mi és a huszadik század : gyerekkorunk, ifjúságunk, 1960-1969 / [... írta Csapó Katalin, Kozák József, Nemlaha György]. - [Budapest] : Bookmarket, [2014]. - 103 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Retró kiskönyvtár)
Kötött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-6556-2)
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 1960-as évek
930.85(439)"196" *** 930.85(100)"196"
[AN 3560005]
MARC

ANSEL
UTF-880 /2015.
Farkas Ferenc
   Sajópetri története : három népből egy falu, 1221-2010 / Farkas Ferenc. - Miskolc : Dominium Kvk., 2014. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-615-5185-08-3 fűzött
Sajópetri - helytörténet
943.9-2Sajópetri
[AN 3560915]
MARC

ANSEL
UTF-881 /2015.
   Jólét és erény : tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről / szerk. Hites Sándor. - Budapest : Reciti, 2014. - 193 p. ; 20 cm. - (Hagyományfrissítés, ISSN 2063-8361 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-00-0 fűzött
Széchenyi István (1791-1860). Hitel
Magyarország - társadalmi probléma - gazdaságpolitika - eszmetörténet - 19. század - magyar irodalom története - politikai irodalom
943.9(092)Széchenyi_I. *** 323.3(439)"181/183"(0:82-92) *** 338(439)"181/183"(0:82-92) *** 304(439)"181/183"(0:82-92) *** 894.511(091)-92
[AN 3560857]
MARC

ANSEL
UTF-882 /2015.
Kalicz Nándor (1928-)
   Mezőkövesd-Mocsolyás : a neolitikus Szatmár-csoport (AVK I) települése és temetője a Kr. e. 6. évezred második feléből / Kalicz Nándor, Koós Judit ; [rajz Homola Krisztina, Szabados Margit, T. Biró Katalin]. - Miskolc : HOM, 2014. - 320 p. : ill., részben színes ; 31 cm + DVD. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, ISSN 1586-3522 ; 9.)
melléklet címe: Mezőkövesd-Mocsolyás : digitalizált felszínrajz. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9271-99-9 kötött
Mezőkövesd - ősrégészet - újabb kőkor - elektronikus dokumentum
903(439-2Mezőkövesd)"634"
[AN 3559959]
MARC

ANSEL
UTF-883 /2015.
   Kázsmárkiak az 1848/49. évi szabadságharcban / összeáll. Pozbai Dezsőné ; [szerk. Kováts Dániel]. - Kázsmárk : Önkormányzat, 2014. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Kázsmárki füzetek, ISSN 0865-252X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0296-0 fűzött
Kázsmárk - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - helytörténet
943.9-2Kázsmárk"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3560222]
MARC

ANSEL
UTF-884 /2015.
Lerner János (1952-)
   Rejtélyes helyek, misztikus világok / Lerner János. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-251-650-9 kötött
művelődéstörténet - kőkorszak - rejtély
930.85(100)"631/634" *** 001.94
[AN 3560905]
MARC

ANSEL
UTF-885 /2015.
Lőrincz Gézáné
   A bocsári Mocsáry nemzetség leszármazása és története / Lőrincz Gézáné. - Salgótarján ; [Karancslapujtő] : Önkormányzat, 2014. - 243 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Lapujtői krónika, ISSN 2063-5419 ; 4.)
Bibliogr.: p. 200-208.
ISBN 978-963-08-8862-2 fűzött
Mocsáry család
Karancslapujtő - családtörténet - helytörténet
929.52(439)Mocsáry *** 943.9-2Karancslapujtő
[AN 3560346]
MARC

ANSEL
UTF-886 /2015.
Mátisfalvi Göttfy Borbála
   Zenebona Erdélyben Hóra pórhada által ahogy Mátisfalvi Göttfy Borbála látta 1784-ben és előnkbe vezeti Albert Gábor 2014-ben. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 77, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Historia arcana sorozat, ISSN 2064-7956)
ISBN 978-963-9957-88-6 fűzött : 2520,- Ft
Erdély - magyar történelem - 18. század - magyar irodalom - memoár
943.921"17"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3559740]
MARC

ANSEL
UTF-887 /2015.
Ombódi Ildikó
   Bárókert : az anarcsi Czóbel-kúria kertje / [... írta és szerk. Ombódi Ildikó] ; [közread.] Anarcs Község Önkormányzata. - Anarcs : Önkormányzat, 2014. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 118-123.
ISBN 978-963-12-0553-4 fűzött
Czóbel család
Anarcs - családtörténet - kert
929.52(439)Czóbel *** 712.3/.7(439-2Anarcs)
[AN 3560204]
MARC

ANSEL
UTF-888 /2015.
Szilágyi Miklós (1939-)
   Családtörténet két hangra : személyes vallomások a tiszafüredi parasztos vonásokkal átszőtt kispolgári életvitel és a 20. századi változó hatalmak találkozásáról / Szilágyi Miklós. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2014. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Folklór archívum, ISSN 0133-3771 ; 23.)
Bibliogr.: p. 165-176.
ISBN 978-963-567-055-0 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - oral history - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3561061]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

89 /2015.
   Agglomerációk, településegyüttesek / [szerk. Hidas Zsuzsanna]. - Budapest : KSH, 2014. - 255 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Magyarország településhálózata, ISSN 2064-8073 ; 1.)
Internetes hozzáféréssel. - Lezárva: 2014. máj.
ISBN 978-963-235-460-6 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - agglomeráció - 21. század
911.375.453(439)
[AN 3560008]
MARC

ANSEL
UTF-890 /2015.
Farkas József
   Kapospula monográfiai lexikon / Farkas József ; [... kiad. Kapospula Önkormányzata]. - Kapospula : Önkormányzat, 2014. - 308 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 5.
ISBN 978-963-08-9841-6 kötött
Kapospula - helyismeret - helytörténet
908.439-2Kapospula *** 943.9-2Kapospula
[AN 3559806]
MARC

ANSEL
UTF-891 /2015.
   Florianától Csákvárig : a Vértes fővárosának története napjainkig / [szerk. Katonáné Venguszt Beatrix és Szmolkáné Bene Ibolya] ; [... kiad. Csákvár Város Önkormányzata]. - Csákvár : Önkormányzat, 2014. - 153, [5] p. : ill., főként színes ; 30 cm + CD-R
ISBN 978-963-08-3362-2 kötött
Csákvár - helytörténet - helyismeret - elektronikus dokumentum
908.439-2Csákvár *** 943.9-2Csákvár
[AN 3560912]
MARC

ANSEL
UTF-892 /2015.
   A hősök emlékműve Abdán, 1914-1918 / [szerk. Somogyi Éva] ; [kiad. az Abdai Baráti Kör - Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület]. - Abda : Abdai Baráti Kör - Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyes., 2014. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0384-4 fűzött
Abda - helyismeret - emlékmű
908.439-2Abda *** 725.94(439-2Abda)
[AN 3560333]
MARC

ANSEL
UTF-893 /2015.
Koltai Zoltán (1972-)
Sikeres és versenyképes városok (angol) (röv. kiad.)
   Successful cities in Hungary / Zoltán Koltai ; publ. by University of Pécs Faculty of Adult Education and Human Resources Development. - [Pécs] : Univ. of Pécs Fac. of Adult Education and Human Resources Development, 2014. - 131 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 123-131.
ISBN 978-963-642-662-0 fűzött
Magyarország - területpolitika - versenyképesség - siker - 21. század - statisztikai adatközlés
911.37(439)"200/201" *** 339.137(439)"200/201"(083.41)
[AN 3561133]
MARC

ANSEL
UTF-894 /2015.
Koltai Zoltán (1972-)
   Sikeres és versenyképes városok : piackutatás a magyar települések körében / Koltai Zoltán ; [közread. a] PTE FEEK. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 198-211.
ISBN 978-963-642-663-7 fűzött
Magyarország - területpolitika - versenyképesség - siker - 21. század - statisztikai adatközlés - város
911.37(439)"200/201" *** 339.137(439)"200/201"(083.41)
[AN 3561093]
MARC

ANSEL
UTF-895 /2015.
Kudich Zsolt
   Nature's havens on the Danube : protected areas from source to delta / phot. Zsolt Kudich and Réka Zsirmon ; ed. András Sevcsik ; [... publ. Duna-Ipoly National Park Directorate]. - Budapest : Duna-Ipoly Nat. Park Directorate, 2014. - 94 p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
ISBN 978-615-5241-13-0 kötött
Duna - helyismeret - nemzeti park - fényképalbum
908.4(282.243.7)(084.12) *** 502.4(4)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kudich_Zs.
[AN 3560245]
MARC

ANSEL
UTF-896 /2015.
   Orosháza : városi arcképek : a részek egésze az egész része / [szerk. B. Imre Julianna, Vági Kata]. - Orosháza : Orosházi Média Kft., 2014. - 151 p. : ill., színes, részben térk. ; 34 cm
Magyar, angol, román és szerb nyelven
ISBN 978-963-12-0155-0 kötött
Orosháza - helyismeret
908.439-2Orosháza(084.12)
[AN 3560760]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2015.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Kárpátok koronája : Déli-Kárpátok - ősvárak 2. : szórványmagyarság / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2014. - 136 p. : ill., színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 133.
ISBN 978-963-89467-7-5 kötött : 9900,- Ft
Erdély - helyismeret - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3559874]
MARC

ANSEL
UTF-898 /2015.
Veress D. Csaba (1933-)
   A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba ; [kiad. Balatoncsicsó község Önkormányzata]. - 2. jav. kiad. - Balatoncsicsó : Önkormányzat, 2014. - 415 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A borítófedélen a megjelenési év: 2000. - Bibliogr.: p. 389-392. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-12-0110-9 kötött
Nivegy-völgy - helyismeret
908.439Nivegy-völgy
[AN 3563839]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

99 /2015.
Ásványi Zsófia (1975-)
   Az Európai Üzemi Tanács / Ásványi Zsófia ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : PTE FEEK, 2014. - 232 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 224-232.
ISBN 978-963-642-627-9 fűzött
Európai Unió - érdekképviselet - munkajog
349.2(4-62) *** 331.105.44(4-62)
[AN 3561031]
MARC

ANSEL
UTF-8100 /2015.
Gál István László (1978-)
   Bejelentés vagy feljelentés? : pénzmosás megelőzési ismeretek könyvelők és könyvvizsgálók számára / Gál István László ; [közread. a] Penta Unió. - Budapest : Penta Unió, 2014. - 151 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2014. aug. 12. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-18-1 fűzött
Magyarország - pénzmosás - terrorizmus - büntetőjog - számvitel - jogszabálygyűjtemény - útmutató
343.53(100) *** 323.285(100) *** 343(439)(094)(036) *** 657(439)(036)
[AN 3560167]
MARC

ANSEL
UTF-8101 /2015.
Lőrincz József (1944-)
   Büntetés-végrehajtási jogi alapfogalmak / Lőrincz József, Nagy Anita ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - 3. utánny. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2014. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-661-977-0 fűzött
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3563935]
MARC

ANSEL
UTF-8102 /2015.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 244 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. aug. 25.
ISBN 978-615-5175-98-5 fűzött : 1600,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3560984]
MARC

ANSEL
UTF-8103 /2015.
   Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar]. - Utánny. - Miskolc : Egyetemi K., 2014. - 246 p. ; 21 cm
Lezárva: 2012. nov. 30. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9360-49-5)
Magyarország - társadalombiztosítási jog - szociális jog - egyetemi tankönyv
349.3(439)(075.8) *** 351.84(439)(075.8)
[AN 3563936]
MARC

ANSEL
UTF-8104 /2015.
   Új büntetés-végrehajtás : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési elzárás végrehajtásáról / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2014. - 156 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. febr. 17.
ISBN 978-615-5175-84-8 fűzött : 1290,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343(439)(094) *** 343.8(439)(094)
[AN 3560977]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

105 /2015.
Karsza József (1888-1930)
   "A Hazáért mindent, a Hazát semmiért." : az alsózsolcai Karsza József és Orbán Károly I. világháborús hadi- és fogsági naplója / [a szöveget gond., a szómagyarázatokat összeáll. és a kötetet szerk. Rémiás Tibor]. - [Miskolc] : Dominium Kvk., 2014. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5185-07-6 fűzött
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - első világháború - napló
355.257.72(47)(=945.11)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3560963]
MARC

ANSEL
UTF-8106 /2015.
Rottman, Gordon L.
US Army Rangers in World War II. (magyar)
   Az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének rohamcsapatai : műszaki felderítő, USA Ranger Ezred, 1944 / [írta Gordon L. Rottman] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 14.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7844-6 fűzött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - szárazföldi hadsereg - második világháború - egyenruha
355.31(73)"1944" *** 355.48(100)"1944" *** 355.14(100)"1944"
[AN 3560249]
MARC

ANSEL
UTF-8107 /2015.
   A Zrínyiek és a honvédelem / szerk. Hausner Gábor, Padányi József ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 253 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A Budapesten, 2014. máj. 15-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol és horvát nyelven
ISBN 978-963-9543-53-9 kötött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
Magyarország - hadtudomány - hadtörténet - hadvezér - 17. század
355.48(439)(091) *** 355(439)(092)Zrínyi_Miklós
[AN 3559707]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

108 /2015.
Pataki Béla (1956-)
   Technomenedzsment : bevált módszerek és új utak / Pataki Béla. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 254 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyorsuló tudomány, ISSN 1787-4009)
Bibliogr.: p. 243-254.
ISBN 978-963-236-882-5 fűzött : 2500,- Ft
teljesítménymenedzsment - tudásmenedzsment
659.2 *** 65.011.44 *** 65.012.4
[AN 3561216]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

109 /2015.
Fritz Zoltán (1979-)
   Az élet NAV-os oldala / Fritz Zoltán ; [közread. a Penta Unió Zrt.]. - Budapest : Penta Unió, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 15x15 cm
ISBN 978-615-5249-17-4 fűzött
adóügy - humor - karikatúra
336.2(0:82-7) *** 398.94 *** 741.5(439)(092)Fritz_Z.
[AN 3560169]
MARC

ANSEL
UTF-8110 /2015.
Perczel Olivér
   Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban : a városegyesítéstől az I. világháború időszakáig / Perczel Olivér ; [közread. Erzsébetvárosi Önkormányzat ...]. - Budapest : Erzsébetvárosi Önkormányzat, cop. 2014. - 191 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 190-191.
Fűzött
Budapest. 7. kerület - helytörténet - gazdaságtörténet - 19. század - századforduló - album
338(091)(439-2Bp.VII.)"187/191" *** 943.9-2Bp.VII.(084.1)
[AN 3560867]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2015.
Sámson Dorottya
   VigyázzÁllás! / Sámson Dorottya ; [ill. Széll Adrienn]. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2014. - 121 p. : ill., színes ; 22 cm + 52 mell.
ISBN 978-963-341-091-2 fűzött : 3200,- Ft
álláskeresés - útmutató
331.535(036) *** 658.31(036)
[AN 3560689]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

112 /2015.
Ferge Zsuzsa (1931-)
   Ellenálló egyenlőtlenségek : a mai egyenlőtlenségek természetrajzához / Ferge Zsuzsa. - [Budapest] : MTA, 2014. - 69 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 65-69.
ISBN 978-963-508-735-8 fűzött
Magyarország - társadalmi egyenlőtlenség - ezredforduló
364.144(439)"199/200"
[AN 3563940]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

113 /2015.
Aron, Elaine N.
The highly sensitive child (magyar)
   Szuperérzékeny gyerekek : harmóniát hozó megoldások harsány világunkban / Elaine N. Aron ; [ford. Karczag Judit, Árokszállásy Zoltán]. - Budapest : Sensum Donum, 2014. - 341 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 339-340.
ISBN 978-963-08-4568-7 fűzött : 3690,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3563930]
MARC

ANSEL
UTF-8114 /2015.
   A Báró Eötvös József Collegium hivatástörténete, 1895-1950 : vezető és forrásgyűjtemény az állandó kiállításhoz = La mission du Collège "Baron József Eötvös" de 1895 à 1950 : guide et catalogue de l'exposition permanente / [az írásos forrásokat összegyűjt. és a magyarázatokat írta Garai Imre] ; [szerk. Horváth László]. - [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 244, [2] p. : ill. ; 25 cm
keretcím: Történelmi emlékhely
ISBN 978-615-5371-32-5 fűzött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - századforduló - 20. század - kiállításvezető
378.187.5(439-2Bp.)"189/195" *** 069(439-2Bp.)
[AN 3560778]
MARC

ANSEL
UTF-8115 /2015.
   Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés / szerk. Komlósi Piroska. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - 307 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-677-7 fűzött : 2950,- Ft
családi életre nevelés - családi élet - interperszonális kapcsolat
37.03 *** 37.018.1 *** 316.47
[AN 3561223]
MARC

ANSEL
UTF-8116 /2015.
   Elődeink iskolája Nicken : tisztelet a múltnak / [szerk. Szabó Ervin]. - Szombathely : MG Keresk. és Szolg. Bt., 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 34 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-89970-2-9 kötött
Nick - általános iskola
373.3(439-2Nick)
[AN 3560077]
MARC

ANSEL
UTF-8117 /2015.
   Nyirő 60 : Kárpát-medencei irodalmi és műveltségi verseny : 2013 Székelyudvarhely : kronológiai áttekintés a vetélkedőről szövegben és képekben / [kiad. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata]. - Budapest : Budapest XXI. Ker. Csepel Önkormányzat, 2014. - 208 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
Kárpát-medence - Erdély - tanulmányi verseny - középfokú oktatás - magyar irodalom története - 20. század - két világháború közötti időszak - 1940-es évek
371.384(4-191)"201" *** 373.5(4-191) *** 894.511(091)(439.21)"192/194"
[AN 3560218]
MARC

ANSEL
UTF-8118 /2015.
Radnai Gyula (1939-)
   Fizikusok és matematikusok az Eötvös Collegiumban, 1895-1950 / írta és összeáll. Radnai Gyula. - [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 339 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-24-0 fűzött
Eötvös József Kollégium (Budapest)
Budapest - egyetem - szakkollégium - századforduló - 20. század - fizika - matematika
378.187.5(439-2Bp.)"189/195" *** 53 *** 51
[AN 3560641]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2015.
Ranschburg Jenő (1935-2011)
   Szülők könyve : a fogantatástól az iskolakezdésig / Ranschburg Jenő ; [... Borsi Vera rajz. ...]. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2014. - 471 p. : ill. ; 22 cm. - (Ranschburg Jenő művei)
Bibliogr.: p. 467-471.
ISBN 978-963-248-226-2 kötött : 4500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3563850]
MARC

ANSEL
UTF-8120 /2015.
   Social co-existence, personality development, training = Soziales Zusammenleben, Persönlichkeitsentwicklung, Training / [ed. by Éva Kovácsné-Bakosi]. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2014. - 149 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-439-4 fűzött
iskoláskor előtti nevelés - szocializáció - fejlődéslélektan - személyiség-lélektan
372.3 *** 159.923 *** 316.736
[AN 3560875]
MARC

ANSEL
UTF-8121 /2015.
   Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében / [szerk. Havassy Péter Pál]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 3.)
Bibliogr.: p. 134-136.
ISBN 978-615-80106-0-3 fűzött
Kárpát-medence - nemzetiségi oktatás - határon túli magyarság
376.7(=945.11)(4-191)
[AN 3560891]
MARC

ANSEL
UTF-8122 /2015.
Takács Anna
   Hogyan tanítsunk olvasni? : útmutató szülőknek / Takács Anna. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2014. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5362-07-1 fűzött
írás- és olvasástanítás - módszertan
372.41 *** 37.02
[AN 3560190]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2015.
   Társadalomtudományi dimenziók az oktatásban / [szerk. Láczay Magdolna]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 331 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-443-1 fűzött
pedagógiai szociológia - szociológia - multikultúra - identitás
37.015.4 *** 316.7 *** 316.63
[AN 3560906]
MARC

ANSEL
UTF-8124 /2015.
Tóth Kálmán (1904-1980)
   A koppánymonostori mag-vető : Tóth Kálmán tanító regényes élete / [szerk. Monostori Éva] ; [kiad. Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, Komáromi Talpasíjászok]. - Komárom : Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyes. : Komáromi Talpasíjászok, 2014. - 215 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0257-1 fűzött
Tóth Kálmán (1904-1980)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Tóth_K.(0:82-94)
[AN 3560907]
MARC

ANSEL
UTF-8125 /2015.
   Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére / szerk. Csóka-Jaksa Helga, Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi Gábor. - Pécs : PTE Egyetemi Kvt. és Tudásközp., 2014. - 587 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, ISSN 1587-5202 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-648-4 fűzött
pedagógia - könyvtártudomány - tanulmánygyűjtemény - személyi bibliográfia - emlékkönyv
37 *** 02 *** 012Dárdai_Á.
[AN 3560335]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

126 /2015.
   365 kérdés és válasz. - Budapest : Roland, [2014]. - 368 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5368-09-7 fűzött : 4899,- Ft
fejtörő játék - művelődéstörténet - természeti környezet - gyermekkönyv
793.7(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2)
[AN 3560700]
MARC

ANSEL
UTF-8127 /2015.
Arató Györgyi
   Sporttáplálkozás / [... írta, szerk. Arató Györgyi] ; [kiad. Magyar Kajak-Kenu Szövetség]. - Budapest : MKKSZ, 2014. - 45 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
sport - egészséges táplálkozás
796 *** 613.2
[AN 3560696]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2015.
Bodorkós András (1956-)
   20 év ezüst keretben : a BTK női kézilabda sikerei / Bodorkós András. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. - 54 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5214-82-0 fűzött
Büki Testedzők Köre. Kézilabda Szakosztály
Bük - kézilabda - sportegyesület - sporttörténet
796.322(439-2Bük)(091) *** 061.2(439-2Bük)(091)
[AN 3559979]
MARC

ANSEL
UTF-8129 /2015.
Hornby, Nick
Fever pitch (magyar)
   Fociláz / Nick Hornby ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1995. - 304 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9933-1 fűzött : 2990,- Ft
Anglia - labdarúgás
796.332.073(410)
[AN 3563887]
MARC

ANSEL
UTF-8130 /2015.
Miklós György (1934-)
A sportszerű pisztolylövészet oktatása (német)
   Unterricht des sportlichen Pistolenschiessens : von der Auswahl bis zur Erziehung der Meister / György Miklós ; [Übers. Mária Posztobányi]. - Kalocsa : Kalopress, 2014. - 235 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80066-0-6 fűzött
sportpisztolylövészet - sportoktatás
799.311.2.015
[AN 3559793]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2015.
   Sporttudományi sziporkák : díjazott OTDK dolgozatok, 2011-2013 / [szerk. Schulteisz Nikolett, Wilhelm Márta, Kajos Attila]. - Pécs : PTE TTK, 2014. - 153 p. : ill. ; 23 cm. - (Sport- és egészségtudomány, ISSN 2064-5708)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-647-7 fűzött
sport - sportelmélet - tudományos diákkör
796 *** 796.01 *** 378.184
[AN 3560264]
MARC

ANSEL
UTF-8132 /2015.
Wohlram Gyula
   Wohlram "Kisalagi" János labdarúgó pályafutása / Wohlram Gyula. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 118, [64] p., [20] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 109-118.
ISBN 978-963-89975-3-1 kötött
Wohlram János (1912-1977)
Magyarország - labdarúgó - labdarúgás - edző - 20. század
796.332(439)(092)Wohlram_J. *** 796.332.071.4(439)(092)Wohlram_J.
[AN 3559693]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

133 /2015.
Bachman Zoltán (1945-)
   Keresztút = Way of the cross / Bachman Zoltán. - [Budapest] : ProVince Art, 2014. - 138 p. : ill., részben színes ; 21x22 cm
ISBN 978-615-80055-0-0 fűzött
Magyarország - építész - építészeti esztétika - 20. század - 21. század - memoár
72(439)(092)Bachman_Z.(0:82-94) *** 72.01
[AN 3560995]
MARC

ANSEL
UTF-8134 /2015.
Duló Károly (1949-)
   Budapest : tükör által vs. színről színre / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2014. - 173, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-693-479-8 kötött : 3500,- Ft
Budapest - építészet - helyismeret - fényképalbum
72(439-2Bp.)(084.12) *** 908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Duló_K.
[AN 3560855]
MARC

ANSEL
UTF-8135 /2015.
Halász Csilla
   Ybl összes : 52 város, 113 épület / [szerzők Halász Csilla, Őrfi József, Viczián Zsófia]. - Budapest : Látóhatár K., 2014. - 315, [4] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313.
ISBN 978-615-5444-01-2 kötött : 6900,- Ft
Ybl Miklós (1814-1891)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Ybl_M.
[AN 3561095]
MARC

ANSEL
UTF-8136 /2015.
   A Kálvin téri kripta titkai / [szerk. Kő András, Susa Éva]. - Budapest : Kortárs, 2014. - 185, [2] p. : ill., részben színes ; 35 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-65-0 fűzött : 5000,- Ft
Budapest - kripta - református egyház
726.821(439-2Bp.) *** 284.2(439)(092)
[AN 3559766]
MARC

ANSEL
UTF-8137 /2015.
   Ki van itthon? : XVIII. Népi Építészeti Tanácskozás : Békés, 2012. szeptember 27-29. / [szerk. Dobosyné Antal Anna, Szilágyi Mária] ; [kiad. Icomos Magyar Nemzeti Bizottság Népi Építészeti Szakbizottsága]. - Budapest : Icomos M. Nemz. Biz. Népi Építészeti Szakbiz., 2014. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0470-4 fűzött
Magyarország - népi építészet - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
72.031.4(439) *** 72.025.4(439) *** 061.3(439-2Békés)
[AN 3560189]
MARC

ANSEL
UTF-8138 /2015.
Körmendi Géza (1929-)
   Tatai és tóvárosi kápolnák, templomok harangjainak története / Körmendi Géza ; [sajtó alá rend. Sinkó Ildikó] ; [a mellékletet sajtó alá rend. Dollmayer Bea]. - Tata : MZSVK, 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 21 cm + mell. (19 p.). - (Tatai patrióta, ISSN 2062-7408 ; 6.)
melléklet címe: Körmendi Géza nyomtatásban megjelent írásainak bibliográfiája, 1960-2014. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89551-5-9 fűzött
Tata - templom - harang - történeti feldolgozás
726.54(439-2Tata) *** 673.5(439-2Tata)(091)
[AN 3559937]
MARC

ANSEL
UTF-8139 /2015.
   Refomo : az Óbudai Gázgyár Óraház épületének energiatudatos hasznosítása. - [Budapest] : Minusplus Generáltervező Kft., cop. 2014. - 137 p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
Bibliogr.: p. 134.
ISBN 978-963-08-9861-4 fűzött
Budapest. 3. kerület - műemlék - felújítás - környezeti tudatosság
72.025.3(439-2Bp._III.) *** 72.025.4(439-2Bp._III.) *** 504.03
[AN 3560233]
MARC

ANSEL
UTF-8140 /2015.
Somogyi György
   Fölfedezett örökség : a salföldi pálos kolostor : 2014-ben 25 éves a Magdolna búcsú / [Somogyi György]. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - [32] p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.
Fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Salföld - kolostor - kegyhely - pálosok
725.54(439-2Salföld) *** 248.153.8(439-2Salföld) *** 271.791
[AN 3560057]
MARC

ANSEL
UTF-8141 /2015.
Szakál Veronika (1986-)
   A Kultúrpalota 100 éve, 1914-2014 : a Közművelődés Házától a Munkácsy Mihály Múzeumig / Szakál Veronika. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2014. - 79 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum közleményei, ISSN 2064-4914 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7219-89-4 kötött
Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba)
Békéscsaba - múzeum - történeti feldolgozás
069(439-2Békéscsaba)
[AN 3560663]
MARC

ANSEL
UTF-8142 /2015.
Szatmári Gizella
   Fény és árnyék : Zala György pályája és művészete / Szatmári Gizella. - [Zalaegerszeg] : Vitrin K., cop. 2014. - 207 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-08-8402-0 fűzött
Zala György (1858-1937)
Magyarország - szobrász - 19. század - 20. század
73(439)(092)Zala_Gy.
[AN 3560619]
MARC

ANSEL
UTF-8143 /2015.
Török Mária, R.
   A szín mindennapi életünk környezetkultúrájában : belsőépítészeknek, lakberendezőknek, otthonteremtőknek / R. Török Mária. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 268 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 268.
ISBN 978-615-5445-03-3 kötött : 9900,- Ft
szín - belsőépítészet - lakberendezés
7.017.4 *** 747 *** 643/645
[AN 3560217]
MARC

ANSEL
UTF-8144 /2015.
Vadas József (1946-)
   A magyar iparművészet története : a századfordulótól az ezredfordulóig / Vadas József. - Budapest : Corvina, 2014. - 293 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-283.
ISBN 978-963-13-6238-1 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - iparművészet - 20. század - ezredforduló
745(439)"19/200"
[AN 3560970]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

145 /2015.
Lebrecht, Norman
The maestro myth (magyar)
   Maestro! : a karmestermítosz / Norman Lebrecht ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2014. - 619, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9581-4 kötött : 3990,- Ft
karmester
785.11.071.2(100)
[AN 3563860]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

146 /2015.
   Összkép szavakban : az I. Összkép Doktorandusz Konferencia tanulmánykötete / [szerk. Farkas György] ; [rend., közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Művészeti, Színház- és Filmtudományi Osztály. - Budapest : DOSZ Műv., Színház- és Filmtud. Oszt., 2014. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2013. nov. 23-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80044-0-4 fűzött
Magyarország - színházművészet - filmművészet - doktori képzés
792 *** 791.43 *** 378.21(439)
[AN 3560484]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

147 /2015.
Hoppál Mihály (1942-)
   Ethnosemiotics : approaches to the study of culture / Mihály Hoppál ; [publ. by Hungarian Association for Semiotic Studies]. - Budapest : Hung. Assoc. for Semiotic Studies, 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-220.
ISBN 978-963-88749-8-6 fűzött
néprajz - szemiotika
800.1 *** 39 *** 316.773 *** 003
[AN 3561132]
MARC

ANSEL
UTF-8148 /2015.
Kiss Róbert Richard (1971-)
   A fantasztikus nyelv : nyelvészeti kézikönyv / Kiss Róbert Richard. - Budapest : MediaCom, 2014. - 176 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6331-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvhasználat
809.451.1 *** 809.451.1-06
[AN 3560552]
MARC

ANSEL
UTF-8149 /2015.
Kowalczyk, Anna
   Słownik gwarowy mieszkańców Derenku i ich potomków = Derenki lengyelek górál - lengyel - magyar szótára / Anna Kowalczyk, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łukuś ; [wstęp historyczno-etnogaficzny Andrea Poros] ; [... wyd. Borsod-Torna-Gömör Egyesület]. - Edelény : Borsod-Torna-Gömör Egyes., [2014]. - 180 p. : ill., főként színes ; 22 cm + CD
Kötött
Derenk - lengyel nyelv - magyar nyelv - nyelvjárás - tájszótár - helytörténet - magyarországi lengyelek - auditív dokumentum
808.4-087(439-2Derenk) *** 808.4-321.1(439-2Derenk) *** 801.323=84=945.11 *** 801.323=945.11=84 *** 943.9-2Derenk *** 316.347(=84)(439-2Derenk)
[AN 3560930]
MARC

ANSEL
UTF-8150 /2015.
   Das Wort - ein weites Feld : Festschrift für Regina Hessky / hrsg. von Ida Dringó-Horváth [et al.]. - Budapest : Gáspár-Károli-Univ. der Reformierten Kirche : L'Harmattan, 2014. - 314 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Sammelband, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-885-6 fűzött : 2990,- Ft
lexikológia - frazeológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia
801.3 *** 801.318 *** 012Hessky_R.
[AN 3561227]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

151 /2015.
Rónay György (1913-1978)
   Az ismeretlen Rónay György / [vál. és szerk. Rónay László]. - Budapest : Vigilia, 2014. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-39-2 fűzött : 2300,- Ft
Rónay György (1913-1978)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - elbeszélés - publicisztika
894.511(092)Rónay_Gy. *** 894.511-32 *** 894.511-92
[AN 3559696]
MARC

ANSEL
UTF-8152 /2015.
Török Ervin (1977-)
   A szatíra diskurzusai a modernitásban / Török Ervin. - Szeged : Pompeji, 2014. - 240, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Apertúra könyvek, ISSN 2061-5256 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89000-3-6 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - világirodalom története - irodalomesztétika - filmtörténet - filmesztétika - 18. század - 19. század - 20. század - szatíra
894.511(091)-7"18/19" *** 791.43(100)"19" *** 82.01 *** 791.43.01 *** 82(091)-7"17"
[AN 3560673]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

153 /2015.
Abbott, Megan E. (1971-)
Dare me (magyar)
   Riválisok / Megan Abbott ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 275, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-474-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3560125]
MARC

ANSEL
UTF-8154 /2015.
Au pays des contes classiques (magyar)
   A leghíresebb klasszikus esti mesék / Grimm, Andersen, Perrault ; ill. Gustavo Mazali és Poly Bernatene. - Pécs : Alexandra, 2014. - 253 p. : ill., színes ; 27 cm
Ford. Pacskovszky Zsolt
ISBN 978-963-357-392-1 fűzött
világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3560252]
MARC

ANSEL
UTF-8155 /2015.
Backman, Fredrik (1981-)
En man som heter Ove (magyar)
   Az ember, akit Ovénak hívnak / Fredrik Backman ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2014. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-238-4 kötött : 3690,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3559303]
MARC

ANSEL
UTF-8156 /2015.
Bates, Marni (1989-)
Decked with Holly (magyar)
   Rocksztárt kaptam karácsonyra / Marni Bates ; [ford. Zalotay Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 301 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9775-4 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3563942]
MARC

ANSEL
UTF-8157 /2015.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
My flute (magyar)
   Fuvolám = My flute / Sri Chinmoy ; [ford. Maláya Rongits Gábor]. - [Budapest] : Madal Bal, cop. 2014. - 212 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-48-4 fűzött : 1600,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
820-14.02(73)=945.11 *** 244(0:82-14)
[AN 3559819]
MARC

ANSEL
UTF-8158 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
Miss Marple and mystery (magyar)
   Miss Marple / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Etédi Péter, Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2014. - 474 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9890-7 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - bűnügyi regény
820-312.4=945.11 *** 820-322.4=945.11
[AN 3560182]
MARC

ANSEL
UTF-8159 /2015.
   Csodákkal teli éjszaka : 14 szívhez szóló karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-356-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - próza - antológia
82-3(082)=945.11 *** 894.511-3(082) *** 398.332.416(0:82-3)
[AN 3560234]
MARC

ANSEL
UTF-8160 /2015.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
   Az üldöző [elektronikus dok.] / Arthur Conan-Doyle ; ford. Fái J. Béla. - Szöveg (epub : 437 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130918. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-027-9 (epub)
ISBN 978-963-398-028-6 (mobi)
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3563242]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2015.
Fontenelle, Bernard de (1657-1757)
Histoire des oracles (magyar)
   A jósda-história : értekezés az orákulumok természetéről és történetéről / Bernard le Bovier de Fontenelle ; ford. Kozma Tamás. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 119, [4] p. ; 20 cm. - (Enigma, ISSN 1787-0267)
ISBN 978-963-9957-79-4 fűzött : 2415,- Ft
francia irodalom - filozófia - jövendőmondás
840-96=945.11 *** 133.3 *** 159.961.3
[AN 3559726]
MARC

ANSEL
UTF-8162 /2015.
Gary, Romain (1914-1980)
L'angoisse du roi Salomon (magyar)
   Salamon király szorong / Émile Ajar ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2014. - 315 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-045-8 kötött : 3500,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3554252]
MARC

ANSEL
UTF-8163 /2015.
Hannah, Sophie (1971-)
The monogram murders (magyar)
   A monogramos gyilkosságok : Agatha Christie Hercule Poirot új esete / Sophie Hannah ; [ford. Molnár Eszter]. - Budapest : Európa, 2014. - 499, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9894-5 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3559891]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2015.
Hosseini, Khaled (1965-)
A thousand splendid suns (magyar)
   Egyezer tündöklő nap / Khaled Hosseini ; [ford. Bobory Dóra]. - 2. kiad. - Budapest : Libri, 2014, cop. 2008. - 480 p. ; 21 cm
Megj. "Ezeregy tündöklő nap" címmel is
ISBN 978-963-310-442-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3563856]
MARC

ANSEL
UTF-8165 /2015.
Karpowicz, Ignacy (1976-)
Cud (magyar)
   Csoda / Ignacy Karpowicz ; ford. Körner Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 287 p. ; 20 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-410-5 kötött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3559711]
MARC

ANSEL
UTF-8166 /2015.
Kehlmann, Daniel (1975-)
F (magyar)
   F : regény / Daniel Kehlmann ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - Budapest : Magvető, 2014. - 320 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2781-3 kötött : 3290,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3560114]
MARC

ANSEL
UTF-8167 /2015.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the last straw (magyar)
   Egy ropi naplója : az utolsó szalmaszál / Jeff Kinney ; [ford. Rindó Klára, Szabados Tamás]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 216 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-322-4 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3563878]
MARC

ANSEL
UTF-8168 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Samba Kicker : die magischen Schuhe von Pelé (magyar)
   Szamba csapat : Pelé mágikus cipője / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. F. Kárpát Kinga]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2014]. - 98 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7461-54-5 kötött : 1950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3560640]
MARC

ANSEL
UTF-8169 /2015.
Lenz, Pedro (1965-)
Der Goalie bin ig (magyar)
   A portás én vagyok / Pedro Lenz ; [ford. Adamik Lajos]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 161 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-894-8 fűzött : 1950,- Ft
svájci irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3561154]
MARC

ANSEL
UTF-8170 /2015.
Mádl Péter
   SKMB: a magyar fordításban megjelent skandináv irodalom és a magyarországi skandinavisztika bibliográfiája [elektronikus dok.] / Mádl Péter ; [közread. a] Magyar Skandinavisztikai Tudományos Egyesület. - 3. bőv. kiad. - Szöveg. - Budapest : Argumentum, 2014. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-446-727-4 műanyag tokban
északi germán nyelvek - irodalom - irodalomtörténet - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
839.5-1/-9=945.11:016 *** 839.5(091):016
[AN 3563952]
MARC

ANSEL
UTF-8171 /2015.
Die Märchen-Apotheke (magyar)
   Mesepatika avagy 25 lélekgyógyító Grimm-mese / Stephanie zu Guttenberg szerk. ; vál. és megjegyzésekkel látta el Silke Fischer és Bernd Philipp ; ill. Janice Brownlees-Kaysen ; [ford. Pete Nóra]. - Budapest : Officina '96, 2014. - 240 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5065-42-2 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - művészetterápia - gyermeklélektan - mese
830-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3561081]
MARC

ANSEL
UTF-8172 /2015.
   Mesterek és tanítványok : tanulmányok a bölcsészettudományok területéről / szerk. Böhm Gábor és Fedeles Tamás ; [a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa]. - Pécs : PTE BTK TDT, 2014. - 310 p. : ill. ; 21 cm
A Pécsett, 2013. máj. 10-11-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-592-0 fűzött
bölcsészettudomány - tudományos diákkör
82 *** 082 *** 378.184
[AN 3561022]
MARC

ANSEL
UTF-8173 /2015.
Novak, Vjenceslav (1859-1905)
Dva svijeta (angol)
   A tale of two worlds / Vjenceslav Novak ; transl. by John K. Cox. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - LXXXIII, 345 p. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
Bibliogr.: p. LXXXII-LXXXIII.
ISBN 978-615-5225-82-6 fűzött
horvát irodalom - regény - személyi bibliográfia
886.2-31=945.11 *** 012Novak,_V.
[AN 3561082]
MARC

ANSEL
UTF-8174 /2015.
Plath, Sylvia (1932-1963)
The bell jar (magyar)
   Az üvegbura / Sylvia Plath ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1971. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9919-5 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3563874]
MARC

ANSEL
UTF-8175 /2015.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
The narrative of Arthur Gordon Pym (magyar)
   Arthur Gordon Pym csodálatos kalandjai [elektronikus dok.] / Edgar Allan Poe ; ford. Király György. - Szöveg (epub : 1.8 MB) (mobi : 2.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130917. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-063-7 (epub)
ISBN 978-963-398-064-4 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3563239]
MARC

ANSEL
UTF-8176 /2015.
Quinn, Daniel (1935-)
My Ishmael (magyar)
   Az én Izmaelem : [szellemi és lelki kaland folytatás] : [az Izmael-trilógia harmadik könyve] / Daniel Quinn ; [ford. Trombitás Gábor]. - Budapest : Katalizátor, 2014. - 226 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-88599-7-6 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3559807]
MARC

ANSEL
UTF-8177 /2015.
Rattaro, Sara (1975-)
Non volare via (magyar)
   Tökéletlen szerelem / Sara Rattaro ; [ford. Sztanó László és Radó Ágnes]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 259 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-354-2 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3560229]
MARC

ANSEL
UTF-8178 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Narn i chîn Húrin (magyar)
   Narn i chîn Húrin : Húrin gyermekeinek legendája / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Gálvölgyi Judit] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2014. - 277 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 21 cm
borító- és gerinccím: Húrin gyermekei
ISBN 978-963-07-9563-0 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3563933]
MARC

ANSEL
UTF-8179 /2015.
Watson, S. J. (1971-)
Before I go to sleep (magyar)
   Mielőtt elalszom / S. J. Watson ; [ford. Gellért Marcell]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2011. - 462 p. ; 22 cm
borító- és gerinccím: Amnézia
ISBN 978-963-293-390-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3563852]
MARC

ANSEL
UTF-8180 /2015.
Wurtzel, Elizabeth
Prozac nation (magyar)
   Prozac-ország : fiatalon és depressziósan Amerikában / Elizabeth Wurtzel ; [ford. Zentai Éva]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 2001. - 487 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9905-8 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - depresszió - memoár
820-94(73)=945.11 *** 616.895.4(0:82-94)
[AN 3563945]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

181 /2015.
   20. századi magyar novellák, 1939-1956 / [... összeáll. és az utószót írta Szilágyi Zsófia]. - Budapest : Palatinus, 2014. - 308, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-146-8 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3559823]
MARC

ANSEL
UTF-8182 /2015.
Áfra Piroska
   Gesztenyevirágok : versek óvodásoknak és kisiskolásoknak / Áfra Piroska ; [a köt. illusztrációi Áfra Piroska és Kiss-Áfra Mária munkái]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 62 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89975-6-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3559701]
MARC

ANSEL
UTF-8183 /2015.
Ann, Mary B.
   Mámor [elektronikus dok.] / Mary B. Ann. - Szöveg (epub : 658 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130916. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3563236]
MARC

ANSEL
UTF-8184 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Hógolyó : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - Pécs : Alexandra, 2014. - 73, [6] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-357-152-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3563837]
MARC

ANSEL
UTF-8185 /2015.
Carrigan, Ashley
   Farkasok között [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130915. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3563232]
MARC

ANSEL
UTF-8186 /2015.
Coon, Roselyn
   Függőség [elektronikus dok.] / Roselyn Coon. - Szöveg (epub : 337 KB). - [S.l.] : Pulse Kft., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130919. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-0855-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3563250]
MARC

ANSEL
UTF-8187 /2015.
Cselenyák Imre (1957-)
   A halál vámszedője [elektronikus dok.] / Jean-Pierre Montcassen. - Szöveg (epub : 987 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130976. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-301-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3563926]
MARC

ANSEL
UTF-8188 /2015.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Veszett paradicsom : novellák / Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2014. - 310, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2903-9 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3560102]
MARC

ANSEL
UTF-8189 /2015.
Drotleff Zoltán (1940-)
   Hanna, hol vagy? / Drotleff Zoltán. - Budapest : Accordia, 2014. - 74 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5069-72-7 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3559702]
MARC

ANSEL
UTF-8190 /2015.
Eszes Hajnal
   Cicakaland a városban / Eszes Hajnal, Salfai Tibor Tamás. - Pécs : Alexandra, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-370-164-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3563825]
MARC

ANSEL
UTF-8191 /2015.
   Fény és árnyék : antológia : az egymás nélkül nem létezhetőkről / [szerk. Komáromi János]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 334 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89975-2-4 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3560627]
MARC

ANSEL
UTF-8192 /2015.
Flocke, Nora (1965-)
   1097 nap [elektronikus dok.] / Nora Flocke. - Szöveg (epub : 972 KB). - [Budapest] : [Publio], cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130913. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3563227]
MARC

ANSEL
UTF-8193 /2015.
   A gavallér zsiráf : nagy mesemondók legszebb történetei / [szerk. ... Molnár Sándor] ; [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-645-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3561294]
MARC

ANSEL
UTF-8194 /2015.
Hajdu Tibor
   Aloma, avagy Egy öreg mozigépész feljegyzései / Hajdu Tibor. - [Makó] : [Hajdu T.], [2014]. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9752-5 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3560544]
MARC

ANSEL
UTF-8195 /2015.
Kapitány Máté (1986-)
   Kentaur a terminálban [elektronikus dok.] / Kapitány Máté. - Szöveg (pdf : 5.5 MB). - [Budapest] : Liget, 2014. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130977. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-03-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3563931]
MARC

ANSEL
UTF-8196 /2015.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Kárpáti Kamil összes prózái. - [Budapest] : Stádium, 2011-. - 24 cm
magyar irodalom - összegyűjtött művek - próza
894.511-821
[AN 3292075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Az Isten háta fekete : regény négy könyvben. - 2014. - 465, [3] p. : ill.
ISBN 978-615-5198-21-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559940] MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Az Isten háta fekete : regény négy könyvben. - 2014. - 469, [3] p. : ill.
ISBN 978-615-5198-21-2 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559941] MARC

ANSEL
UTF-8197 /2015.
Kató Marianna
   Szabad álmok [elektronikus dok.] / Kató Marianna. - Szöveg (pdf : 531 KB). - [Nyíregyháza] : [Kató M.] : Élő Költők Kvklub, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130924. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0548-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3563266]
MARC

ANSEL
UTF-8198 /2015.
Kenyeres Lilla
   Melankólia : Kenyeres Lilla versei / [ill. Pável Szimonetta]. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. - 71 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5214-81-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3559987]
MARC

ANSEL
UTF-8199 /2015.
Kertész Imre (1929-)
   A végső kocsma / Kertész Imre. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 395, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2773-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3563929]
MARC

ANSEL
UTF-8200 /2015.
Kis Pál István (1951-)
   Áldva a pásztor a korttyal : Szekszárd-szőlőhegyi breviárium, 1998-2014 : [válogatott borversek] / Kis Pál István ; [graf. Baky Péter]. - Szekszárd : Vitolla Bt., cop. 2014. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9371-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - bordal
894.511-146.1 *** 663.2(0:82-14)
[AN 3559852]
MARC

ANSEL
UTF-8201 /2015.
Kovácsné Róza (1942-)
   Érzelem húrjaim [elektronikus dok.] : versek / Kovácsné Róza. - Szöveg (pdf : 581 KB). - [Sarkad] : [Kovácsné R.] : Élő Költők Kvklub, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130923. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9789-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3563262]
MARC

ANSEL
UTF-8202 /2015.
Kunfalvy Ákos (1970-)
   Gecsei Kunfalvy Ákos versei = Poems of Ákos Gecsei Kunfalvy / ford. Sarkadi Zsolt. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2014. - 111 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-0377-6 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20
[AN 3560146]
MARC

ANSEL
UTF-8203 /2015.
Méhes György (1916-2007)
   Micsoda társaság! / Méhes György ; Bányai István rajz. ; [szerk. Lovász Andrea]. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2014. - 243, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-53-1 kötött : 3390,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(498)(02.053.2)
[AN 3560643]
MARC

ANSEL
UTF-8204 /2015.
Örkény István (1912-1979)
   Önéletrajzom töredékekben / Örkény István ; [... összeáll. és a jegyzeteket írta Radnóti Zsuzsa]. - [Budapest] : Palatinus, 2014. - 250, [4] p. ; 20 cm. - (Örkény István művei ; 9.)
Tart.: BabikÞ; TatárfutásÞ; A Bónis család : két részlet
ISBN 978-963-274-147-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - töredékes mű - regény
894.511-31
[AN 3559827]
MARC

ANSEL
UTF-8205 /2015.
Pataki Éva (1954-)
   Nőből is megárt a nagymama : fejlődésregény / Pataki Éva. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 313, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-223-1 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563855]
MARC

ANSEL
UTF-8206 /2015.
Péterfy Gergely (1966-)
   Kitömött barbár : regény / Péterfy Gergely. - [2. kiad.]. - Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 447 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-24-0 kötött : 3490,- Ft : 12 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563885]
MARC

ANSEL
UTF-8207 /2015.
Pethes Mária (1955-)
   Egy vagy a közös térrel / Pethes Mária. - [Agárd] : Alkotóház, 2014. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-2-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3561259]
MARC

ANSEL
UTF-8208 /2015.
   A róka meg a pacsirta : nagy mesemondók legszebb történetei / [szerk. ... Molnár Sándor] ; [ill. Vida Kata]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-646-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3561295]
MARC

ANSEL
UTF-8209 /2015.
Szabó Magda (1917-2007)
   Mézescsók Cerberusnak / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2014. - 243, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9913-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3563888]
MARC

ANSEL
UTF-8210 /2015.
Szalai Tamás Dömötör (1987-)
   Szeretetösvények [elektronikus dok.] : tiszta szeretetek és koszos szerelmek novellái / Szalai Tamás Dömötör. - Szöveg (epub : 735 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130914. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3563229]
MARC

ANSEL
UTF-8211 /2015.
Szávai Géza (1950-)
   Ragyog az ég, akár az aszfalt : "pontos történet" / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 87, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-963-9957-90-9 kötött : 2100,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3559755]
MARC

ANSEL
UTF-8212 /2015.
   Tente, baba, tente : altató versek és mondókák / [szerk. Duzs Mária, Nagy Emese] ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - [64] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-651-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3561094]
MARC

ANSEL
UTF-8213 /2015.
Tóth János (1969-)
   Hársfalevelek / Tóth János "Janus". - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 161 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89975-5-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3560064]
MARC

ANSEL
UTF-8214 /2015.
Tóth János, H. (1939-)
   Cicaversek gyerekeknek / H. Tóth János. - Karcag : Szerző, 2014. - 33 fol. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0371-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3560900]
MARC

ANSEL
UTF-8215 /2015.
Tóth János, H. (1939-)
   Vőfélyi lakodalmas versek / H. Tóth János. - Karcag : Szerző, 2014. - 40 fol. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-0376-9 fűzött
magyar irodalom - lakodalmi szokás - alkalmi költemény
894.511-193.5 *** 392.51(0:82-14)
[AN 3560903]
MARC

ANSEL
UTF-8216 /2015.
Udvardi Lázár (1890-19??)
   Emlékeim a hadifogságból, 1914-1920 / Udvardi Lázár ; [sajtó alá rend. Kőhegyi Mihály és Merk Zsuzsa]. - 2. kiad. - Baja : Türr I. Múz., 2014. - 72 p., [1] t.fol. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 10.)
ISBN 978-963-88482-9-1 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - első világháború - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94)
[AN 3563835]
MARC

ANSEL
UTF-8217 /2015.
Vajdics Krisztina, V. (1966-)
   Reggeli szimfónia [elektronikus dok.] : novellák, karcolatok, humoreszkek / Vajdics Krisztina. - Szöveg (pdf : 897 KB). - [Nyíregyháza] : [Vajdics K.] : Élő Költők Kvklub, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130925. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0549-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3563269]
MARC

ANSEL
UTF-8218 /2015.
Varga Csaba (1946-)
   Isteni szerelem, a sorsom / Varga Csaba ; [kiad. a Stratégiakutató Intézet]. - Budapest : Stratégiakut. Int., 2014. - 183 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80038-2-7 fűzött : 2850,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3559939]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

219 /2015.
   Így terjed a jó : a Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2014-ben végzett évfolyamának tanulmánykötete / [szerk. Miklós Ágnes és Mucsi Márton]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2014. - 247 p. : ill. ; 24 cm. - (Esszencia-kötetek, ISSN 1788-2818 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87390-9-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3561209]
MARC

ANSEL
UTF-8