MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 2. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/01/16 14:10:44
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
220 /2015.
Bakó Zsuzsanna (1946-)
   Munkácsy, Paál, Szinyei és tájképfestő kortársaik, 1870-1910 : [kiállítás a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből] : [Sopron, ... 2014] / Bakó Zsuzsanna. - Sopron : Pro Kultura Sopron Nonprofit Kft., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - festészet - 19. század - századforduló - tájkép - kiállítási katalógus
061.4(439-2Sopron) *** 75(439)"187/191" *** 75.047
[AN 3562410]
MARC

ANSEL
UTF-8221 /2015.
Pethő András
   Sikersztori Bayern-módra, 2012-2014 / Pethő András. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-69-7 fűzött : 2400,- Ft
Fussball-Club Bayern (München)
München - sporttörténet - sportegyesület - labdarúgás - 21. század
061.2(430-2München)Bayern_München *** 796.332(430-2München)"201"
[AN 3561804]
MARC

ANSEL
UTF-8222 /2015.
Szabó János Zoltán (1973-)
   A fesztiváljelenség / Szabó János Zoltán. - [Budapest] : Typotex : Kultindex Nonprofit Kft., cop. 2014. - 287 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 255-266.
ISBN 978-963-08-9573-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - fesztivál - kultúraszociológia - ezredforduló - statisztikai adatközlés
061.7(439)"200"(083.41) *** 316.7(439)"200"
[AN 3562292]
MARC

ANSEL
UTF-8223 /2015.
   A Tőkés László Alapítvány 25 éve / [szerk., összeáll. Néző István]. - Kisvárda : Tőkés L. Alapítvány, 2014. - 151 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0465-0 fűzött
Tőkés László Alapítvány
alapítvány - magyarságtudat - határon túli magyarság - történeti feldolgozás
061.27(439)(091) *** 316.63(=945.11) *** 316.347(=945.11)
[AN 3562101]
MARC

ANSEL
UTF-8224 /2015.
   Villanások 100 év sporttörténetében : a Nagybajomi AC jubileumi évfordulójára / [szerk. Nagy Erika] ; [kiad. NAC, Nagybajom Város Önkormányzata]. - Nagybajom : NAC : Önkormányzat, [2014]. - 46 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Nagybajomi Atlétikai Club
Nagybajom - sporttörténet - sportegyesület
061.2(439-2Nagybajom) *** 796(439-2Nagybajom)"191/201"
[AN 3561371]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

225 /2015.
Friedrich Klára (1948-)
   Felvidéki rovásírásos emlékek / Friedrich Klára. - Budapest : Szakács G., 2014. - 72 p. : ill. ; 24 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 65-67.
ISBN 978-963-88764-4-7 fűzött
Felvidék - rovásírás - magyarság
003.335.9(=945.11)(439.22)
[AN 3561336]
MARC

ANSEL
UTF-8226 /2015.
   Megújuló könyvtár a gyógyvíz városában / szerk. Szabó Irma, Juhász Ilona ; [közread. a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár]. - Hajdúszoboszló : Kovács Máté Művel. Közp. és Kvt., 2014. - 100 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9867-6 fűzött
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló)
Hajdúszoboszló - városi könyvtár - kulturális szolgáltatás
027.52(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3562213]
MARC

ANSEL
UTF-8227 /2015.
   Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, 2004-2014 / [összeáll. Takács Tímea]. - Oroszlány : Gárdonyi G. Vár. Kvt., 2014. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0638-8 fűzött
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár (Oroszlány)
Oroszlány - városi könyvtár
027.52(439-2Oroszlány)
[AN 3561757]
MARC

ANSEL
UTF-8228 /2015.
   Somogyi Antal rovásírásos gyűjteménye. - Budapest : Magánkiad., 2012-. - 21 cm
Magyarország - rovásírás - magyar nyelv - magánkönyvtár - 19. század
003.335.9(=945.11) *** 027.1(439)Somogyi_A.
[AN 3421400]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Hegyi Tah György féle gyűjtemény / kiad. és elemezte Mandics György ; a rovásírásos szövegeket latin betűsre átírta Tisza András ; a többi kéziratos szöveget átírta, s a latin szövegeket ford. Mandics György. - 2014. - 220 p. : ill.
A könyvek egyes oldalainak fotómásolatával
ISBN 978-963-12-0372-1 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3562485] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A Ciceró "kódex" hosszú rovásbeírásai / kiad. és kommentárokkal ell. Mandics György ; a rovás-szövegek átírását Tisza András végezte. - 2014. - 380 p. : ill.
A könyvek egyes oldalainak fotómásolatával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0374-5 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3562490] MARC

ANSEL
UTF-8229 /2015.
   Tájékoztató kiadvány a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéről / [szerk. Berényiné Szilaj Ilona]. - Hajdúszoboszló : Kovács Máté Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2014. - 40 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-08-9866-9 fűzött
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló)
Hajdúszoboszló - városi könyvtár
027.52(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3562203]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

230 /2015.
   Múltunkban a jövőnk - kreatív foglalkozások Hajdúszoboszlón / Berényiné Szilaj Ilona szerk. ; [... kiad. Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár]. - Hajdúszoboszló : Kovács Máté Vár. Művel. Közp. és Kvt., 2014. - 500 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0036-2 fűzött
kézműipar - kulturális örökség - kreativitás - képességfejlesztés
008 *** 334.712 *** 159.928.238 *** 37.025
[AN 3561892]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

231 /2015.
Müller Péter (1936-)
   Benső mosoly / Müller Péter. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 291 p. ; 23 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-528-782-6 kötött : 3390,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3564907]
MARC

ANSEL
UTF-8232 /2015.
Tolle, Eckhart (1948-)
Practicing the power of now (magyar)
   A most hatalma a gyakorlatban : nélkülözhetetlen tanítások, meditációk és gyakorlatok a pillanat erejének felismeréséhez / Eckhart Tolle ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-023-9 kötött : 2490,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3564910]
MARC

ANSEL
UTF-8233 /2015.
Vágó Ágnes
   Kutyahoroszkóp : [sztárok és kutyáik] / Vágó Ágnes. - Budapest : Professional Publ. Hungary, 2014. - 79 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5089-05-3 kötött : 2790,- Ft
asztrológia - kutya - állattartás
133.52 *** 636.7
[AN 3562867]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

234 /2015.
Hackbarth, Annette
Natur (magyar)
   A természet : ismerd meg, és vigyázz rá! / Annette Hackbarth ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-297-1 kötött : 2970,- Ft
természeti környezet - ifjúsági könyv
502(02.053.2)
[AN 3561998]
MARC

ANSEL
UTF-8235 /2015.
Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia (2014) (Veszprém)
   Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia : 2014. március 20-21. : [konferencia kiadvány] / [... szerk. Csányi-Tornyos Eszter] ; [rend., közread. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar. - [Veszprém] : Pannon Egy. Mérnöki Kar, 2014. - 120 p. : ill., főként színes ; 21 cm
A konferenciát Veszprémben tartották
Fűzött
környezettudomány - természettudomány - műszaki tudomány - tanulmányi verseny - középfokú oktatás - konferencia-kiadvány
504 *** 62 *** 373.54 *** 371.384 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3561395]
MARC

ANSEL
UTF-8236 /2015.
Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia (20.) (2014) (Szolnok)
   XX. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia : Szolnok, 2014. szeptember 26-27. = 20th International Students Conference on Environment Protection and Rural Development : 26-27 September, 2014, ... Szolnok / [... szerk. ... Szabó Attila] ; [rend., közread. a] Szolnoki Főiskola. - Szolnok : SZF, 2014. - 53 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89935-1-9 fűzött
környezetvédelem - vidékfejlesztés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
504 *** 711.1 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szolnok)
[AN 3561703]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

237 /2015.
International Conference on Atomic Collisions in Solids (26.) (2014) (Debrecen)
   26th International Conference on Atomic Collisions in Solids : ICACS-26 : 13-18 July 2014, Debrecen ... : programme and book of abstracts / [ed. Attila Csík]. - [Debrecen] : Rexpo Kft., [2014]. - 264 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9865-2 fűzött
atomfizika - elektronfizika - konferencia-kiadvány
539.1 *** 539.124 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3562664]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

238 /2015.
Nagy Géza, Cs
   Radonmentesítés lehetséges műszaki megoldásai / Cs. Nagy Géza, Nagy Hedvig Éva. - [Pécs] : Molnár Ny. és K., 2014. - 105 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 978-963-85574-6-9 fűzött
radon - radiobiológia
546.296 *** 577.34
[AN 3561617]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

239 /2015.
   Klímaváltozás és következményei: a globális folyamatoktól a lokális hatásokig : 40. Meteorológiai Tudományos Napok, 2014. november 20-21. : az előadások összefoglalói / [szerk. Lakatos Mónika] ; [kiad. az Országos Meteorológiai Szolgálat]. - Budapest : OMSZ, 2014. - 32 p. ; 15x21 cm
A tudományos napokat a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottsága rendezte Budapesten
ISBN 978-963-9931-07-7 fűzött
éghajlatváltozás - konferencia-kiadvány
551.583 *** 504.38.054 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3561968]
MARC

ANSEL
UTF-8240 /2015.
Urban, Karl
Unsere Erde (magyar)
   Otthonunk, a Föld : a kék bolygó / Karl Urban ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-281-0 kötött : 2970,- Ft
Föld - geológia - ifjúsági könyv
55(02.053.2)
[AN 3561935]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

241 /2015.
Mitton, Jacqueline (1948-)
Moon (magyar)
   A Hold / írta Jacqueline Mitton ; [ford. Horvai Ferenc]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-077-9 kötött : 2900,- Ft
Hold - művelődéstörténet - űrkutatás - gyermekkönyv
523.34(02.053.2) *** 629.78(02.053.2) *** 930.85(02.053.2)
[AN 3562151]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

242 /2015.
Baur, Manfred
Wale und Delfine (magyar)
   Bálnák és delfinek : szelíd óriások / Manfred Baur ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-282-7 kötött : 2970,- Ft
cet - delfin - ifjúsági könyv
599.5(02.053.2) *** 599.537(02.053.2)
[AN 3561941]
MARC

ANSEL
UTF-8243 /2015.
Borowski, Bianca
Tiefsee (magyar)
   A mélytenger világa / írta Bianca Borowski ; rajz. Andreas Röckener ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2014. - 29 p. : ill., színes ; 15 cm. - (Pixi ismeretterjesztő füzetei, ISSN 2062-8420 ; 29.)
ISBN 978-615-5294-22-8 fűzött : 450,- Ft
természeti környezet - tenger - vízi élet - gyermekkönyv
591.9(26)(02.053.2) *** 502(26)(02.053.2)
[AN 3562539]
MARC

ANSEL
UTF-8244 /2015.
Eisenreich, Wilhelm
BLV Tier- und Pflanzenführer für unterwegs (magyar)
   Állat- és növényhatározó természetjáróknak / Wilhelm Eisenreich, Alfred Handel, Ute E. Zimmer. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 559 p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Nagy Erika, Schmidt Egon
ISBN 978-963-11-9589-7 kötött : 4990,- Ft
állathatározó - növényhatározó
592/599(083.71) *** 582(083.71)
[AN 3564830]
MARC

ANSEL
UTF-8245 /2015.
Kiss Bitay Éva (1928-)
   Nagy állatlexikon A-Z / [írta Kiss Bitay Éva, Vojnits András] ; [ill. Veres László]. - Új, bőv. kiad. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 167 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-685-1 kötött
állat - szaklexikon - gyermekkönyv
59:030(02.053.2)
[AN 3564859]
MARC

ANSEL
UTF-8246 /2015.
Vida Péter
   Állati rekordok a világ körül / Vida Péter. - Debrecen : TKK, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-596-896-1 kötött
vadon élő állat
59
[AN 3561867]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

247 /2015.
Ablass, Werner
Gar nichts tun und alles erreichen (magyar)
   Engedd megtörténni az életed! : út a valódi természetedhez / Werner Ablass ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 171 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-240-0 fűzött : 1900,- Ft
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3562298]
MARC

ANSEL
UTF-8248 /2015.
Csúcs László Károly (1906-2000)
   Hittel, tollal, szikével / Csúcs László Károly ; [szerk. Csúcs László György]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 330, [6] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-638-9)
Csúcs László Károly (1906-2000)
Magyarország - orvos - nőgyógyász - 20. század - memoár
61(439)(092)Csúcs_L._K.(0:82-94) *** 618
[AN 3562544]
MARC

ANSEL
UTF-8249 /2015.
Dhammasami, Khammai (1965-)
Mindfulness meditation made easy (magyar)
   Mikor, ha nem most? : tudatos jelenlét könnyedén / ... Khammai Dhammasami ; [ford. Basa Ágnes, Nemes Mariann, Szekeres Tamás] ; [közread. a] Buddhista Vipassana Alapítvány, A Tan Kapuja Buddhista Egyház. - Budapest : Buddhista Vipassana Alapítvány : A Tan Kapuja Buddhista Egyh., 2014. - 148 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87286-7-8 fűzött
meditáció - buddhizmus
615.851.86 *** 294.3
[AN 3562090]
MARC

ANSEL
UTF-8250 /2015.
Fejed Benő
   Rómeó és Rómeó : műfajtalankodások Homopipőke naplójából / Fejed Benő. - Budapest : Szerző, 2014. - 423 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9905-5 kötött
homoszexualitás - memoár
613.885(0:82-92)
[AN 3561587]
MARC

ANSEL
UTF-8251 /2015.
   Good clinical practice : training course and scientific symposium : 10-11 October 2014, Szeged ... / ed. Tamás Bitó, Mario Philip R. Festin, Judit Tarnai ; org. by Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Szeged, Clinical Trial Management Society, ... - Budapest : Clinical Trial Manamegent Soc., 2014. - 76 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0322-6 fűzött
klinikai diagnosztika - konferencia-kiadvány
616-071 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3562086]
MARC

ANSEL
UTF-8252 /2015.
Hoffmann Gergely
   A végtelen egyszerű / Hoffmann Gergely ; [képek Németh János Gio] ; [közread. a] Humandok. - 3. kiad. - [Budapest] : Humandok, 2014. - 320 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0634-0 fűzött : 3280,- Ft
önismeret
613.865
[AN 3564882]
MARC

ANSEL
UTF-8253 /2015.
Hwang, James
Dr. Hwang's natural raw meal and health (magyar)
   Dr. Hwang természetes nyers étele és az egészség / James Hwang, Mary Park. - [Budapest] : Madal Bal, [2014]. - 80 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9793-47-7 fűzött
egészséges táplálkozás - növényi tápanyag
613.26
[AN 3561929]
MARC

ANSEL
UTF-8254 /2015.
   Járásfejlesztő eszköztár : a mozgássérült gyermekek járását fejlesztő eszközök gyűjteménye / [főszerk. Mátyásiné Kiss Ágnes] ; [közread. a] Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete. - Budapest : MPANNI, 2014. - 64 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 62.
ISBN 978-963-87821-2-0 fűzött
gyógyászati eszköz - konduktív pedagógia
615.47 *** 615.825 *** 376.22
[AN 3562187]
MARC

ANSEL
UTF-8255 /2015.
   Jubileumi emlékkönyv : Egészségügyi Szakdolgozók XLV. Jubileumi Országos Kongresszusa : [Budapest, 2014. február 19-20.] / [szerk. Mészáros Ildikó] ; [rend., közread. a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság]. - Budapest : GYEMSZI EFF, 2014. - 95 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89949-5-0 kötött
egészségügyi dolgozó - betegápolás - konferencia-kiadvány
616-051 *** 616-083 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3562740]
MARC

ANSEL
UTF-8256 /2015.
Kádár Annamária (1975-)
   Mesepszichológia 2 : útravaló a kényes nevelési helyzetekhez / Kádár Annamária ; [ill. Moldován Mária]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2014. - 362 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5281-17-4 kötött : 3360,- Ft
gyermeklélektan - gyermeknevelés - meseterápia
159.922.7 *** 37.018.1 *** 615.851.82
[AN 3562311]
MARC

ANSEL
UTF-8257 /2015.
Kékes-Szabó Andrea
   Párbaj : útmutató csajokról, kézikönyv pasikhoz / Kékes-Szabó Andrea. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-666-0 fűzött
nemek lélektana - párkapcsolat - humor
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3561933]
MARC

ANSEL
UTF-8258 /2015.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Az agyam eldobom : nő pánikban / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-43-3 fűzött
pánikbetegség - napló
616.891.6(0:82-94)
[AN 3562702]
MARC

ANSEL
UTF-8259 /2015.
Kubiszyn Viktor (1979-)
   Akik sztondulnak, azok velem vannak : egypercesek a református drogmisszió 30 éves történetéből / írta és szerk. Kubiszyn Viktor ; [közread. a] Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió. - [Ráckeresztúr] : MRE, 2014. - 114 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-0369-1 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - ifjúságvédelem - misszió - karitász - szociális munka - ezredforduló
613.83 *** 266.3 *** 364.65-053.6(439)"199/201"
[AN 3562406]
MARC

ANSEL
UTF-8260 /2015.
Lake, Rhody
Liver cleansing handbook (magyar)
   A májtisztítás kézikönyve : Hogyan őrizzük meg májunk egészségét? / Rhody Lake ; [ford. Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 80 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-229-5 fűzött : 1900,- Ft
méregtelenítés - máj - diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 616.36 *** 641.55(083.12)
[AN 3562127]
MARC

ANSEL
UTF-8261 /2015.
Oláh Gyöngyi
   Csodálatos gyógyulás : ne hagyjuk gyilkolni a rákot! / Oláh Gyöngyi. - Debrecen : [Oláh Gy.], 2014, cop. 2008. - 131 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-06-6426-4 fűzött
rákbetegség - memoár
616-006(0:82-94)
[AN 3562510]
MARC

ANSEL
UTF-8262 /2015.
   "Párbeszéd és kompetenciák az egészségügyben" : kutatási zárótanulmány / [közread. a] Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. - Budapest : GYEMSZI EFF, 2014. - 147 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89949-7-4 fűzött
Magyarország - egészségügy - egészségügyi dolgozó - kompetencia - humánerőforrás-menedzsment - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
614(439)"200/201" *** 616-051(439) *** 658.3
[AN 3562757]
MARC

ANSEL
UTF-8263 /2015.
Pilling János (1969-)
   A kommunikáció szerepe az orvosi hibák, tévedések megelőzésében és kezelésében / Pilling János, Purebl György ; [közread. a] Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. - Budapest : GYEMSZI, 2014. - [2], 19 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89949-3-6 fűzött
beteg-egészségügyi személyzet kapcsolat - kommunikáció
614.253 *** 316.7
[AN 3562661]
MARC

ANSEL
UTF-8264 /2015.
Rachlé, Sabrina
Der menschliche Körper (magyar)
   Az emberi test : a természet remekműve / Sabrina Rachlé ; [ford. Kirják Mara]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-294-0 kötött : 2970,- Ft
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3561970]
MARC

ANSEL
UTF-8265 /2015.
Varga Katalin (1962-)
   Pszichológus etika 99 dilemma tükrében / Varga Katalin. - Budapest : Medicina, 2014. - 569 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 557-569.
ISBN 978-963-226-179-9 kötött : 4700,- Ft
orvosi etika - lélektan - egyetemi tankönyv
614.253(075.8) *** 159.9(075.8) *** 174(075.8)
[AN 3564931]
MARC

ANSEL
UTF-8266 /2015.
Vörös Szilva
   A bőség elérése : [a cégvezetés tudománya] / [Vörös Szilvia]. - [Budapest] : Lawrence & Bennet Zrt., [2014]. - 119 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0573-2 fűzött
életvezetés - siker
613.865
[AN 3561696]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

267 /2015.
   Hazai ásványkincseink szerepe a XXI. századi energetikában : 47. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia : Balatongyörök, 2014. szeptember 25--26. / [szerk. Ladányi Gábor] ; [rend., kiad. a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány]. - [Oroszlány] : Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány, [2014]. - 128 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87684-3-8 fűzött
Magyarország - ásványbányászat - energetika - 21. század - konferencia-kiadvány
622.06(439) *** 620.9(439)"201" *** 061.3(439-2Balatongyörök)
[AN 3561786]
MARC

ANSEL
UTF-8268 /2015.
Hennemann, Laura
Energie (magyar)
   Energia : ami a világot hajtja / Laura Hennemann ; [ford. Frenkel Attila]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-283-4 kötött : 2970,- Ft
energia - ifjúsági könyv
620.9(02.053.2)
[AN 3561960]
MARC

ANSEL
UTF-8269 /2015.
International Conference on Competitive Materials and Technology Processes (3.) (2014) (Miskolc-Lillafüred)
   3rd International Conference on Competitive Materials and Technology Processes : ic-cmtp3 : Miskolc-Lillafüred ..., October 6-10, 2014 : book of abstracts / ed. by László A. Gömze. - Igrici : Igrex Ltd., cop. 2014. - 274 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0334-9 fűzött
anyagtudomány - technológia - műszaki tudomány - konferencia-kiadvány
62 *** 620.2 *** 061.3(439-2Lillafüred)
[AN 3561946]
MARC

ANSEL
UTF-8270 /2015.
   Megújuló erőforrások alkalmazása a kisgazdaságokban : minta üzleti terv = Primena obnovljivih izvora energije u maloj privredi : model poslovni plan / [szerk. Kovács Bence László] ; [kiad. a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat]. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun M. Önkormányzat, 2014. - 29, 28 p. : ill. ; 15x21 cm
A magyar és a szerb nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-7192-33-3 fűzött
Magyarország - Szerbia - megújuló energiaforrás - kisgazdaság
620.91(439) *** 631.115.11(439) *** 620.91(497.11) *** 631.115.11(497.11)
[AN 3562123]
MARC

ANSEL
UTF-8271 /2015.
   Smart functional materials for shaping our future : international conference, 19-20 September 2014, Debrecen ... : programme and book of abstracts / [ed. Attila Csík] ; [org., publ. by the University of Debrecen]. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, [2014]. - 187 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-724-7 fűzött
anyagtudomány - technológia - konferencia-kiadvány
620.1 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3562602]
MARC

ANSEL
UTF-8272 /2015.
   Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources : proceedings of Denzero International Conference : 9-10 October 2014, Debrecen ... : volume 2 = Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával / [publ. by University of Debrecen]. - Debrecen : Univ. of Debrecen, [2014]. - IX, 234 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Csak angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-473-736-0)
megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
620.9 *** 504.03 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3562765]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

273 /2015.
Jónás Katalin
   A C# nyelv és a programozás alapjai / Jónás Katalin ; [közread. a] Jedlik Oktatási Stúdió. - Budapest : JOS, 2014. - 210 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5012-27-3 fűzött : 1980,- Ft
programnyelv
519.682C
[AN 3561808]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

274 /2015.
   Regional impacts of different photovoltaic systems : Hungary - Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme = Utjecaj fotonaponskih sustava na regiju : IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska = Különböző fotovillamos rendszerek regionális hatásai : Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program / ured. ... Pelin, Denis [et al.]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2014. - 302 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 297-300.
ISBN 978-615-5457-22-7 fűzött
napenergia-hasznosítás
621.311.243 *** 621.383.5 *** 620.91
[AN 3561824]
MARC

ANSEL
UTF-8275 /2015.
Tóth Máté
   A hosszú távú szerződések esélyei a villamosenergia piacán / [kész. Tóth Máté]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2014. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 30.)
Bibliogr.
Fűzött
Európai Unió - Magyarország - villamosenergia-ipar - energiaellátás - piac
621.31(4-62) *** 621.31(439) *** 620.91(4-62) *** 620.91(439) *** 339.13(4-62) *** 339.13(439)
[AN 3561934]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

276 /2015.
   Főurak a monarchia nagykávéházból / a bev. tanulmányt írta, a kötetet és a szöveggyűjteményt szerk., a jegyzeteket kész. Buza Péter. - Budapest : Budapesti Városvédő Egyes. : M. Keresk. és Vendéglátóipari Múz., 2014. - 187 p. : ill. ; 17 cm. - (Budapest könyvek, ISSN 1788-9235)
ISBN 978-963-7537-41-7 kötött : 2000,- Ft
Wallburg Ernő (1859-1920)
Budapest - Magyarország - arisztokrata - művelődéstörténet - kávéház - 19. század - 20. század
640.44(439-2Bp.) *** 930.85(439-2Bp.)"18/19" *** 316.343.32(439)(092)Wallburg_E.
[AN 3561269]
MARC

ANSEL
UTF-8277 /2015.
Goralik, Linor (1975-)
Polaâ ženŝina (magyar)
   Barbie : az igazi szőkenő / Linor Goralik ; ford. Soproni András. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 287 p., [20] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-279-397-9 kötött : 3500,- Ft
kultúraszociológia - kulturális antropológia - játék baba
688.721.2 *** 316.7(100)"19/200"
[AN 3562158]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

278 /2015.
   "Egy lépéssel előrébb" : XVI. Pályafenntartási Konferencia : Debrecen, 2014. szeptember 3-5. - [Budapest] : [MÁV] ; [Debrecen] : [KTE Hajdú-Bihar M. Ter. Szerv.], [2014]. - 38 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Rend., közread. a Magyar Államvasutak, Közlekedéstudományi Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet
Fűzött
pályafenntartás - vasút - konferencia-kiadvány
625.17 *** 656.2 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3561382]
MARC

ANSEL
UTF-8279 /2015.
   Geotechnika 2014 : Ráckeve, Savoyai Kastély, 2014. október 13-15. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2014. - 76 p. : ill. ; 21 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-615-80006-2-8 fűzött
geotechnika - elektronikus dokumentum - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Ráckeve)
[AN 3562043]
MARC

ANSEL
UTF-8280 /2015.
International Conference of Waste Recycling (18.) (2014) (Miskolc)
   Proceedings of the XVIIIth International Conference of Waste Recycling [elektronikus dok.] : 9-10 October 2014, University of Miskolc ... / szerk. Gombkötő Imre. - Szöveg. - Miskolc : [Miskolci Egy. K.], 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-61-9 műanyag tokban
hulladékfeldolgozás - nyersanyag-hasznosítás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.477 *** 504.064.47 *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3560933]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

281 /2015.
Graham, Ian (1953-)
You wouldn't want to be on Apollo 13! (magyar)
   Rázós kalandok az Apollo-13 körül / írta Graham Ian ; rajz. David Antram ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 32 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9607-8 kötött : 1999,- Ft
űrhajózás - gyermekkönyv
629.78(02.053.2)
[AN 3561982]
MARC

ANSEL
UTF-8282 /2015.
Kaluza, Martin
Flugzeuge (magyar)
   A repülés : egy valóra vált álom / Martin Kaluza ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-285-8 kötött : 2970,- Ft
légi közlekedés - ifjúsági könyv
656.7(02.053.2)
[AN 3561962]
MARC

ANSEL
UTF-8283 /2015.
Vörös Zoltán
   Kínai sakkjátszma : tengeri kereskedelmi útvonalak és az energiabiztonság geopolitikája / Vörös Zoltán. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2014. - 232 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Geologica könyvek, ISSN 2064-2024 ; 2.)
Bibliogr.: p. 217-226.
ISBN 978-615-5457-29-6 fűzött : 2500,- Ft
Délkelet-Ázsia - Kína - Indiai-óceán - Dél-kínai-tenger - geopolitika - energiapolitika - tengerhajózás - biztonságpolitika - 21. század
656.61(267.3) *** 355.02(510)"20" *** 327(5-12)"20" *** 620.9(510)"20"
[AN 3561625]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

284 /2015.
Antal Tamás
   Hagyományos és korszerű élelmiszeripari szárítási eljárások / Antal Tamás ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2014. - 112 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5097-87-4 fűzött
élelmiszeripar - szárítás - élelmiszer-technológia
664.8.047
[AN 3562191]
MARC

ANSEL
UTF-8285 /2015.
   'Centre of Excellence for Poultry' CEPO : Nemzetközi "Baromfi Kiválósági Központ" létrehozása egyetemek közötti együttműködés keretében, 2011-2014 = 'Centre of Excellence for Poultry' CEPO : Etablierung einer universitären Kooperation und eines transnationalen "Centre of Excellence" für Geflügel, 2011-2014 / [kiad. Pannon Egyetem]. - Veszprém : Pannon Egy., [2014]. - 60, 60 p. : ill., színes ; 21 cm
Gerinccím: CEPO 2011-2014. - A magyar és a német nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-396-018-9 fűzött
Magyarország - Ausztria - baromfitenyésztés - kutatás-fejlesztés - határ menti kapcsolat - együttműködés - 21. század
636.5 *** 332.1(439)"201" *** 332.1(436)"201"
[AN 3562341]
MARC

ANSEL
UTF-8286 /2015.
   Finom hentesáruk könyve / szerk. Bittner János ; [kiad. a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete]. - Jav. kiad. - Debrecen : Mangalicatenyésztők Orsz. Egyes., 2014. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9610-8 fűzött
húsáru - húsfeldolgozás
637.523 *** 664.9
[AN 3562653]
MARC

ANSEL
UTF-8287 /2015.
Georgikon Napok (56.) (2014) (Keszthely)
   LVI. Georgikon Napok : kivonat-kötet : programfüzet, valamint az elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye : [évfordulók - trendfordulók] : [Festetics Imre születésének 250. évfordulója] : [2014. október 2-3., Keszthely] = 56th Georgikon Scientific Conference / [rend., közread. a Pannon Egyetem Georgikon Kar]. - [Keszthely] : PE Georgikon Kar, cop. 2014. - 160 p. ; 23 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9639-59-1 fűzött
agrártudomány - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
63 *** 338.48 *** 504.03 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3562208]
MARC

ANSEL
UTF-8288 /2015.
International Terroir Congress (10.) (2014) (Tokaj ; Eger)
   Xth International Terroir Congress, 2014 : 7-10 July, Tokaj - Eger ... : proceedings = Xe Congrès International des Terroirs Viticoles, 2014 / ed. by Borbála Bálo, Petra Majer & Gyula Váradi ; publ. Corvinus University of Budapest. - Budapest : Corvinus Univ. of Budapest, [2014]. - 2 db : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
borvidék - borászat - szőlőtermesztés - konferencia-kiadvány
634.8 *** 061.3(439-2Tokaj) *** 061.3(439-2Eger) *** 663.2
[AN 3561622]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 1. - 252 p.
ISBN 978-963-503-582-3 fűzött
[AN 3561642] MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol 2. - 348 p.
ISBN 978-963-503-583-0 fűzött
[AN 3561646] MARC

ANSEL
UTF-8289 /2015.
Mihók Sándor (1950-)
   A hucul / Mihók Sándor. - [Budapest] : Mezőgazda : M. Lótenyésztők Orsz. Szövets., 2014. - 251 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Lovaskultúra, ISSN 2062-8242 ; 8.)
Bibliogr.: p. 246-251.
ISBN 978-963-286-701-4 kötött
- lótenyésztés
636.1
[AN 3562681]
MARC

ANSEL
UTF-8290 /2015.
Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron). Erdőmérnöki Kar. Kari tudományos konferencia (4.) (2013) (Sopron)
   IV. Kari tudományos konferencia : konferencia kiadvány / [szerk. Bidló András, Horváth Adrienn, Szűcs Péter] ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. - Sopron : NYME Erdőmérnöki Kar, 2014. - 407 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
A konferenciát Sopronban, 2013. dec. 4-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-359-033-1 fűzött
erdészet - konferencia-kiadvány
630 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3562162]
MARC

ANSEL
UTF-8291 /2015.
   A talajok térbeli változatossága, elméleti és gyakorlati vonatkozások : Talajtani Vándorgyűlés : Keszthely, 2014. szeptember 4-6. / [szerk. Sisák István, Homor Anna, Hernádi Hilda] ; szervezők Magyar Talajtani Társaság, Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék. - Veszprém : PE ; Gödöllő : MTT, [2014]. - 161 p. ; 21 cm
Az előadások összefoglalói
talajtan - konferencia-kiadvány
631.4 *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3562351]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

292 /2015.
30 recetas con huevo (magyar)
   30 recept tojással / [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-496-0 kötött
tojás - szakácskönyv
641.55(083.12):637.4
[AN 3562367]
MARC

ANSEL
UTF-8293 /2015.
30 recetas con patata (magyar)
   30 recept burgonyával / [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-493-9 kötött
burgonya - szakácskönyv
641.55(083.12):635.21
[AN 3562326]
MARC

ANSEL
UTF-8294 /2015.
30 recetas con setas (magyar)
   30 recept gombával / [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 60, [4] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-500-4 kötött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3562362]
MARC

ANSEL
UTF-8295 /2015.
30 recetas con tomate (magyar)
   30 recept paradicsommal / [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-492-2 kötött
paradicsom - szakácskönyv
641.55(083.12):635.64
[AN 3562346]
MARC

ANSEL
UTF-8296 /2015.
Cocteles y combinados (magyar)
   Koktélok és italkeverékek / [ford. Császár Tímea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-494-6 kötött
koktél
641.87(083.12)
[AN 3562368]
MARC

ANSEL
UTF-8297 /2015.
   Disznótoros ételek könyve : olvasóink kedvenc receptjei / [... szerk. Simonits Erzsébet] ; [fotó Melczer Zsolt]. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2014. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5101-18-2 kötött : 2190,- Ft
sertés - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3562375]
MARC

ANSEL
UTF-8298 /2015.
Kolozsvári Ildikó
   Easy Hungarian recipes / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 46 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-50-7 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3561603]
MARC

ANSEL
UTF-8299 /2015.
Kolozsvári Ildikó
   Einfache ungarische Rezepte / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári] ; [Phot. ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 46 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-51-4 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3561610]
MARC

ANSEL
UTF-8300 /2015.
Kolozsvári Ildikó
   Recettes hongrois simples / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 46 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-52-1 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3561608]
MARC

ANSEL
UTF-8301 /2015.
Liptai Zoltán (1976-)
   Vendégváró finomságok : [77 recept] / [a recepteket írta ... Liptai Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 159 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-251-686-8 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3562379]
MARC

ANSEL
UTF-8302 /2015.
Mermeladas (magyar)
   Lekvárok és zselék / [ford. Bakos Katinka]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 62 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-499-1 kötött
lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3562350]
MARC

ANSEL
UTF-8303 /2015.
Recetas de cupcakes y muffins (magyar)
   A muffin és a cupcake titkai / [összeáll. Ana Doblado] ; [ford. Klebercz Orsolya]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-498-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3562354]
MARC

ANSEL
UTF-8304 /2015.
Recetas de hamburguesas (magyar)
   Hamburgerek / [összeáll. Ana Doblado] ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-549-3 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3562342]
MARC

ANSEL
UTF-8305 /2015.
Recetas de macarons (magyar)
   A macaron / [összeáll. Ana Doblado] ; [ford. Wágner Mária]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Formás szakácskönyvek, ISSN 2064-9657)
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-497-7 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3562364]
MARC

ANSEL
UTF-8306 /2015.
Wheatley, Abigail (1974-)
Making sweets (magyar)
   Édes finomságok / Abigail Wheatley és James Maclaine ; ill. Sarah Walsh ; [ford. ... Németh Beáta]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-680-6 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3562289]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

307 /2015.
Collard, Dianne B.
I choose to forgive (magyar)
   Úgy döntöttem, megbocsátok... ...fiam gyilkosának / Dianne B. Collard ; [ford. Gulyás Melinda]. - Budapest : Harmat, 2014. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 121-122.
ISBN 978-963-288-244-4 fűzött : 1750,- Ft
emberszeretet - vallásos irodalom - életvezetés - memoár
177.7(0:82-94) *** 244(0:82-94) *** 613.865
[AN 3562147]
MARC

ANSEL
UTF-8308 /2015.
Martin, John D.
I can't stop crying (magyar)
   Csak hull a könnyem : a gyász és feldolgozása / John D. Martin és Frank D. Ferris ; [ford. Baumann Zoltán]. - Pécs : Virágmandula Kft., 2014. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5497-01-8 fűzött : 1990,- Ft
gyászolás
128 *** 236.1
[AN 3561277]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

309 /2015.
Almási Tibor (1948-)
   Márk evangéliuma / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2014. - 338 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
ISBN 978-963-08-9501-9 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat - prédikáció
226.3.07 *** 252
[AN 3561411]
MARC

ANSEL
UTF-8310 /2015.
Almási Tibor (1948-)
   Pál apostol korinthusiakhoz írott első levele / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2014. - 393 p. ; 22 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
Gerinccím: A korinthusiakhoz írott első levél
ISBN 978-963-08-9212-4 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
227.2.07 *** 252
[AN 3561398]
MARC

ANSEL
UTF-8311 /2015.
Almási Tibor (1948-)
   Pál apostol korinthusiakhoz írott második levele / Almási Tibor. - Budapest : Almási T., 2014. - 260 p. ; 21 cm. - (Igehirdetések az Újszövetség könyveiből)
Gerinccím: A korinthusiakhoz írott második levél
ISBN 978-615-80064-0-8 fűzött : 2950,- Ft
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat - prédikáció
227.3.07 *** 252
[AN 3561405]
MARC

ANSEL
UTF-8312 /2015.
Barsi Balázs (1946-)
   Krisztus, virágunk, szép termő águnk : elmélkedések és imádságok a húsvéti időre / Barsi Balázs, Telek Péter-Pál. - Kecskemét : Telek A., 2014. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89444-7-4 fűzött
elmélkedés - ima - bibliamagyarázat
242 *** 243 *** 22.07
[AN 3561425]
MARC

ANSEL
UTF-8313 /2015.
Barsi Balázs (1946-)
A teremtő lélek (röv. kiad.)
   Újjáteremtő lélek / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek A., 2014. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89444-8-1 fűzött
Szentlélek Isten - hit
231.3 *** 234.2
[AN 3561462]
MARC

ANSEL
UTF-8314 /2015.
Boda Zsuzsa
   Nagyheti szókereső rejtvényfüzet / Boda Zsuzsa. - [Csömör] : Boldi-Maci Kft., [2014]. - [24] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Boldi maci füzetek
ISBN 978-963-08-9338-1 fűzött
bibliai történet - rejtvény - gyermekkönyv
22.046(02.053.2) *** 793.7
[AN 3562192]
MARC

ANSEL
UTF-8315 /2015.
   A család egykor és ma / Gyöngyössy Orsolya közreműködésével szerk. Barna Gábor és Kiss Endre. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz. ; Budapest : OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratud. Kutatócsop., 2014. - 279 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 44.). (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 12.)
A Budapesten, 2012. ápr. 24-25-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-293-7 fűzött
család
265.5
[AN 3562016]
MARC

ANSEL
UTF-8316 /2015.
Dobos Marianne (1942-)
   Rózsaablak / Dobos Marianne ; [közread. a] Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság. - Budapest : Vigyázó F. Művel. Társ., 2014. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0160-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3562675]
MARC

ANSEL
UTF-8317 /2015.
Erdődy Imre (1927-2005)
   A lelkiatya válaszol / Erdődy Imre. - 2. kiad. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., cop. 2014. - 491 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7573-55-2 kötött : 2400,- Ft
lelki gondozás
253
[AN 3564896]
MARC

ANSEL
UTF-8318 /2015.
Fruchtenbaum, Arnold G. (1943-)
The remnant of Israel (magyar)
   Izráel maradéka : a messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája / Arnold G. Fruchtenbaum ; [ford. Lengyel Péter]. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 152 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-48-7 fűzött
judaisztika - krisztológia - zsidó vallás
296 *** 232 *** 296.693
[AN 3562727]
MARC

ANSEL
UTF-8319 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a családi problémákban : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Benkő Krisztina]. - 2. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3735-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
házasság - család
265.5
[AN 3564868]
MARC

ANSEL
UTF-8320 /2015.
Gerloff, Johannes (1963-)
Verflucht und von Christus getrennt (magyar)
   Átok alatt és Krisztustól elszakítva : Izrael és a pogány népek : tanulmány a Róma 9-11-ről / Johannes Gerloff ; [ford. Tóth Gergely]. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 159 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 152-153.
ISBN 978-615-5189-66-1 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.12.07
[AN 3562717]
MARC

ANSEL
UTF-8321 /2015.
Gitt, Werner (1937-)
Schatzsucher (magyar)
   Kincskeresők : "...hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez" / Werner Gitt. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-61-6 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3562676]
MARC

ANSEL
UTF-8322 /2015.
Gustin, Marilyn N.
The inward journey (magyar)
   A benső út : lelki életed felfedezése / Marilyn Norquist Gustin ; [ford. Laczkó Zsuzsanna]. - 2. kiad. - Kecskemét : Korda, 2014, cop. 2000. - 125, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-49-3 fűzött : 1100,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3564898]
MARC

ANSEL
UTF-8323 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Isten iskolája / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 120, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-610-2 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3561419]
MARC

ANSEL
UTF-8324 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Karácsony, a szeretet nagy csodája / Gyökössy Endre. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 146, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-467-2 fűzött : 1480,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3561493]
MARC

ANSEL
UTF-8325 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kulcs a boldogsághoz / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 126, [2] p. ; 18 cm
Tart.: Kulcs a Hegyi beszédhezÞ; Ószövetségi boldogmondások
ISBN 978-963-696-609-6 fűzött : 1180,- Ft
Biblia. Újszövetség. Máté evangéliuma
Biblia. Ószövetség
bibliamagyarázat
226.2.07
[AN 3561489]
MARC

ANSEL
UTF-8326 /2015.
   Győzelem a veszteség fájdalma felett : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
 (hibás ISBN 978-963-08-3736-1)
gyászolás - lelkigyakorlat
244 *** 236.1
[AN 3564864]
MARC

ANSEL
UTF-8327 /2015.
Herdics György (1966-)
   A jó hír csodákra képes! / Herdics György. - [Bratislava] : Remény ; [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 165, [4] p. : ill. ; 18 cm
Fűzött : 1680,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-607-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3561497]
MARC

ANSEL
UTF-8328 /2015.
   Az igazság könyve : felkészítés Jézus második eljövetelére : Maria Divine Mercy által továbbított üzenetek a Szentháromságtól és a Szűzanyától : V. kötet : 2013. november 1 - 2014. július 31. - [Budapest] : [Zimányi L.], [2014]. - 312 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8246-0)
kinyilatkoztatás - eschatologia - keresztény misztika
236.93 *** 248.215
[AN 3561332]
MARC

ANSEL
UTF-8329 /2015.
Ioann, Kronstadtskij (1829-1908)
Moâ žiznʹ vo Hriste (magyar)
   Életem Krisztusban / Kronstadti Szent János ; [vál. és összeáll. Alekszandr Viktorovics Jelcsanyinov] ; [ford. és az előszót írta Havasi Ágnes és Pikler Mihály] ; [a bev. életrajzot ford. Komoróczy Miklós, átd. és kibőv. Imrényi Tibor]. - Budapest : Odigitria : Jel, 2014. - 150 p. : ill. ; 21 cm. - (Odigitria könyvek, ISSN 1589-1151)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-48-7 kötött : 2200,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3561889]
MARC

ANSEL
UTF-8330 /2015.
Jálics Ferenc (1927-)
Aprendiendo a orar (magyar)
   Tanuljunk imádkozni / Jálics Ferenc ; [... ford. Jálics Kálmánné] ; [a 8. és 9. fejezeteket ... ford. Horváth Erzsébet]. - 8. átd. kiad. - Kecskemét : Korda, 2014. - 112 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5045-52-3 fűzött : 900,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3564901]
MARC

ANSEL
UTF-8331 /2015.
Juhász Gábor Tamás (1964-)
   A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból / Juhász Gábor Tamás. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 184 p. ; 24 cm. - (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae. IV.,, Dissertationes, ISSN 1586-0957 ; 10.)
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-963-277-475-6 fűzött
ekkléziológia - kánonjog - jogfilozófia
260.2 *** 348
[AN 3561370]
MARC

ANSEL
UTF-8332 /2015.
Kerényi Lajos (1927-)
   Mondom néktek I-II / Kerényi Lajos. - Budapest : Szt. Gellért K., [2014]. - 198, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-599-0 fűzött : 1380,- Ft
prédikáció
252
[AN 3561416]
MARC

ANSEL
UTF-8333 /2015.
   A Keresztes Imahadjárat imái, melyeket a Mennyei Atya, az Úr Jézus és Szűz Mária az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária prófétanőnek adott : 157 ima + 6 litánia (imaszándékonként csoportosítva) és egyéb imák. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 112 p. ; 15 cm
Fűzött
imakönyv
243
[AN 3561342]
MARC

ANSEL
UTF-8334 /2015.
Kosztin Árpád (1921-)
   A dákoromán legenda : keresztény kultuszhelyek Erdélyben / Kosztin Árpád ; [az előszót írta ... Für Lajos] ; [kiad. Szent László Király Alapítvány]. - Átd. kiad. - Budapest : Szt. László Király Alapítvány, [2014]. - 132 p. : ill., színes ; 20 cm
A függelékben "Árpád-kori templomok Erdély, Partium és Kelet-Bánság területén" c. írás Gyurkó János összeállításában. - Bibliogr.: p. 95-97. - Összefoglalás román, német és angol nyelven
ISBN 978-963-89606-1-0 fűzött : 2400,- Ft
Erdély - katolikus egyház - román ortodox egyház - egyháztörténet - románok - nemzettörténelem
282(439.21)(091) *** 281.95(439.21)(091) *** 939.82 *** 930.8(=590)
[AN 3564809]
MARC

ANSEL
UTF-8335 /2015.
Kovátsné Hontvári Anna
   A gyümölcstermő élet [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (1 h 8 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 12.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3560918]
MARC

ANSEL
UTF-8336 /2015.
Kovátsné Hontvári Anna
   Hitben járunk, nem látásban [elektronikus dok.] / Kovátsné Hontvári Anna. - Hangzó anyag. - [Budapest] : TEKK Mahanaim Gyülekezet, [2014]. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm. - (Sikeres nők ; 13.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
vallásos irodalom - auditív dokumentum
244
[AN 3560922]
MARC

ANSEL
UTF-8337 /2015.
Kuminetz Géza (1959-)
   Krisztus papja leszel a katolikus egyházban az egész világ javára : rektori exhortációk / Kuminetz Géza. - Budapest : Közp. Papnevelő Int., 2014. - 149 p. ; 24 cm. - (Seminarium Centrale Budapestinense, ISSN 2064-048X ; 7.)
ISBN 978-963-89933-1-1 fűzött
vallásos irodalom - prédikáció - emlékbeszéd
252 *** 244(042)
[AN 3561928]
MARC

ANSEL
UTF-8338 /2015.
Laczlavik György (1975-)
   Kettős pecsét alatt : Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó, 1483-1549 / Laczlavik György. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014. - 156 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Gerinccím: Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó, 1483-1549. - Bibliogr.: p. 140-151.
ISBN 978-615-5339-90-5 fűzött : 1950,- Ft
Várday Pál (1483-1549)
Magyarország - magyar történelem - egyháztörténet - katolikus egyház - bíboros - történelmi személy - 16. század
282(439)(092)Várday_P. *** 943.9"15" *** 282(439-03Esztergomi_főegyházmegye)"15"
[AN 3561248]
MARC

ANSEL
UTF-8339 /2015.
Marton Marcell (1887-1966)
   Összeszedettség / ... Marcell atya. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 58, [6] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-597-6 fűzött : 680,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3561503]
MARC

ANSEL
UTF-8340 /2015.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Engem Isten nagyon szeret / Miklya Luzsányi Mónika ; Horváth Mónika rajz. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2014. - 44, [4] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5141-51-5 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv
244(02.053.2)
[AN 3562097]
MARC

ANSEL
UTF-8341 /2015.
Motyer, Stephen
Who's who in the Bible (magyar)
   Ki kicsoda a Bibliában / Stephen Motyer ; [ford. Medgyes Zsófia] ; [a rajzokat Peter Dennis kész.]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-11-9588-0 kötött : 2990,- Ft
Biblia
szaklexikon - ifjúsági könyv
22.046(092)(031)(02.053.2)
[AN 3564856]
MARC

ANSEL
UTF-8342 /2015.
Nagy Alexandra
   Boldog adventet! : elmélkedések az Úrjövet minden napjára / Nagy Alexandra. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 125, [3] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-607-2 fűzött : 880,- Ft
advent - elmélkedés
242 *** 264-041.1
[AN 3561507]
MARC

ANSEL
UTF-8343 /2015.
   Ostromnapló : szerzetes nővérek a halálkatlanban : 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig / [szerk. Fodor Eszter] ; [közread. a Szociális Missziótársulat]. - [Budapest] : Szociális Missziótárs. : Kairosz, cop. 2014. - 206 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 205-206.
ISBN 978-963-662-719-5 kötött : 3800,- Ft
Societas Missionis Socialis
Budapest - második világháború - ostrom - apácarend - misszió - memoár
266.3(439)"1944/1946"(0:82-94) *** 355.44(439-2Bp.)"1944/1946"(0:82-94) *** 364.4(439)"1944/1946"(0:82-94) *** 271-055.2(439)"1944/1946"(0:82-94)
[AN 3562538]
MARC

ANSEL
UTF-8344 /2015.
Penasa, Martino (1923-2013)
Il ritorno di Gesù è alle porte? (magyar)
   Jézus visszatérése a kapuban áll? / Martino Penasa ; [ford. Ördög Éva] ; [kiad. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2014. - 200 p. ; 20 cm + mell.
ISBN 978-963-89858-3-5 fűzött
eschatologia
236
[AN 3561335]
MARC

ANSEL
UTF-8345 /2015.
Prohászka Ottokár (1858-1927)
   Amíg élek, remélek : fohásznyi elmélkedések az esztendő minden napjára / Prohászka Ottokár ; [összeáll. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 131, [12] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-606-5 fűzött : 1180,- Ft
elmélkedés
242
[AN 3561511]
MARC

ANSEL
UTF-8346 /2015.
Sangharakshita, Bhikshu (1925-)
What is the Dharma? (magyar)
   A Dharma jelentése : a Buddha alapvető tanításai / Sangharakshita ; [ford. Agócs Tamás] ; [közread. a Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség]. - [Alsózsolca] : Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség, cop. 2014. - 324 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 310-321.
ISBN 978-963-12-0009-6 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3562107]
MARC

ANSEL
UTF-8347 /2015.
Schneider, Athanasius (1961-)
Corpus Christi (magyar)
   Corpus Christi : gondolatok a szentáldozásról és az egyház megújulásáról / Athanasius Schneider ; [ford. Kovács Ervin Gellért] ; [közread. a] Stella Maris Alapítvány. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2014. - 108 p. : ill., részben színes ; 15 cm
ISBN 978-963-89858-2-8 fűzött
szentáldozás
265.3
[AN 3561353]
MARC

ANSEL
UTF-8348 /2015.
St. Romain, Philip
Growing in inner freedom (magyar)
   Növekedés a belső szabadságban : útmutató a mai életben / Philip St. Romain ; [ford. Sajgó Kálmánné]. - 6. kiad. - Kecskemét : Korda, 2014, cop. 1993. - 103 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-48-6 fűzött : 900,- Ft
hit
248.1
[AN 3564899]
MARC

ANSEL
UTF-8349 /2015.
Strauch, Alexander (1944-)
Love or die (magyar)
   Térj vissza az első szeretethez! : Krisztus ébresztő felhívása a bibliai gyülekezetekhez / Alexander Strauch. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 88 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-64-7 fűzött
szeretet - vallásos irodalom
241.513 *** 244
[AN 3562710]
MARC

ANSEL
UTF-8350 /2015.
   Találkozások. - Békés : Cigány Módszertani és Kut. Közp., 2014. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Cigánymissziós módszertani füzetek, ISSN 2064-9177 ; 1.)
ISBN 978-615-80116-0-0 fűzött
Magyarország - cigányság - misszió
266.3 *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3561794]
MARC

ANSEL
UTF-8351 /2015.
Tobin, Eamon
How to forgive yourself and others (magyar)
   Hogyan bocsáss meg magadnak és másoknak : a kibékülés lépései / Eamon Tobin ; [ford. Obendorf Beatrix és Horváth Erzsébet]. - 3. kiad. - Kecskemét : Korda, 2014, cop. 1993. - 60 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5045-51-6 fűzött : 600,- Ft
bűnbocsánat
248.145.23
[AN 3564905]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

352 /2015.
   Boschok : unsere Heimat seit 300 Jahren / [zsgest. und gesamm. von Maria Thurn geb. Szorg, Maria Jordán geb. Mieth, Josef Jordán] ; [Übers. Andrea Kiszt, Robert Becker] ; [Hrsg. Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület]. - [Jav. kiad.]. - [Palotabozsok] : Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyes., [2014]. - 446 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0209-0 kötött
Palotabozsok - magyarországi németek - helyismeret
316.347(=30)(439-2Palotabozsok) *** 908.439-2Palotabozsok(=30)
[AN 3564818]
MARC

ANSEL
UTF-8353 /2015.
Fekete Zsolt
   33 bajnoki technika : a kommunikációs attitűd megalapozása az értékesítésben / Fekete Zsolt és G. E. Matolay. - [Veresegyház] : Bestideas Publ., cop. 2014. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9694-8 fűzött : 4950,- Ft
eladás - kommunikáció - tárgyalástechnika
316.77 *** 658.8 *** 658.1.012.63
[AN 3561937]
MARC

ANSEL
UTF-8354 /2015.
Nyíri Zoltán
   Kapcsolat - építés : ismerkedési technikák az üzleti életben / Nyíri Zoltán, Fuchs Anita, Kiss Gabriella ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. utánny. - Szeged : Design K., 2014. - 188 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-89612-4-2 fűzött : 2990,- Ft
társadalmi kapcsolat - hálózati értékesítés - üzleti élet - kommunikáció
316.47 *** 658.846 *** 316.77 *** 658.1
[AN 3564894]
MARC

ANSEL
UTF-8355 /2015.
Peres Zsuzsanna (1977-)
   A családi hitbizományok megjelenése Magyarországon / Peres Zsuzsanna. - [Pécs] : Publikon, [2014]. - 284 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 253-269.
ISBN 978-615-5457-25-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - családi tulajdon - öröklési jog - nemesség - 16. század - 17. század - 18. század
316.343.32(439)"15/17" *** 347.237(439)"15/17" *** 347.65/.68(439)"15/17"
[AN 3561340]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

356 /2015.
Erbné Merkler Csilla
   Unser Erbe = Örökségünk / [Erbné Merkler Csilla és Máy Péter] ; [... kiad. ... a Nagynyárádi Német Nemzetiségi Önkormányzat ...]. - Nagynyárád : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2014. - [35] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-08-5810-6 fűzött
Nagynyárád - néprajz - néphagyomány - magyarországi németek
39(=30)(439-2Nagynyárád)
[AN 3561525]
MARC

ANSEL
UTF-8357 /2015.
Malam, John (1957-)
You wouldn't want to be a Roman gladiator (magyar)
   Rázós kalandok a gladiátorok között / írta John Malam ; rajz. David Antram ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9606-1 kötött : 1999,- Ft
Római Birodalom - gladiátor - művelődéstörténet - gyermekkönyv
394.23(37)(02.053.2) *** 930.85(37)(02.053.2)
[AN 3561987]
MARC

ANSEL
UTF-8358 /2015.
Nagy Alexandra
   Földi és égi derű : [404 új vicc] / Nagy Alexandra. - 2. jav., újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 177, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-616-4 fűzött : 1480,- Ft
vicc
398.94
[AN 3561495]
MARC

ANSEL
UTF-8359 /2015.
Nagy Alexandra
   Valóban derűs az ég! / Nagy Alexandra ; [rajzok ... Sajdik Ferenc]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 169, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-605-8 fűzött : 1480,- Ft
vicc
398.94
[AN 3561494]
MARC

ANSEL
UTF-8360 /2015.
   Ráolvasások. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 2 db ; 25 cm
Kötött : 8400,- Ft
magyar néprajz - népi vallásosság - ráolvasás
398.3(=945.11)
[AN 3562684]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.], Gyűjtemény a legújabb korból, 1851-2012 / közread. és a bev. tanulmányt írta Pócs Éva. - 1203 p. - (A magyar folklór szövegvilága, ISSN 2063-7594 ; 2/A.)
Bibliogr.: p. 1105-1144.
ISBN 978-963-506-933-0
[AN 3562691] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.], Gyűjtemény a történeti forrásokból, 1488-1850 / közread. és a bev. tanulmányt írta Ilyefalvi Emese. - 342 p., 15, [16] t. : ill, részben színes. - (A magyar folklór szövegvilága, ISSN 2063-7594 ; 2/B.)
Bibliogr.: p. 311-324.
ISBN 978-963-506-932-3
[AN 3562697] MARC

ANSEL
UTF-8361 /2015.
Zágorhidi Czigány Csaba
   Az oszkói szőlőhegy pincéi / Zágorhidi Czigány Csaba ; [a kötet összeállításában közrem. Tar János, Zágorhidi-Czigány Ákos, Zágorhidi-Czigány Balázs] ; [kiad. a Hegypásztor Kör]. - 3. kiad. - Oszkó : Hegypásztor Kör, 2014. - 99 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7727-5 fűzött
Oszkó - magyar néprajz - borospince - népi építészet
39(=945.11)(439-2Oszkó) *** 728.9.031.4(439-2Oszkó) *** 663.28
[AN 3564820]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

362 /2015.
Bárány Katalin (1930-)
   Miért? : egy boldog, reményteljes gyermekkorától megfosztott 14 éves falusi zsidó kislány története / [Bárány Katalin] ; [közread. a] Filadelfia Kulturális és Sport Alapítvány. - Keszthely : Filadelfia Kult. és Sport Alapítvány, 2014. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9721-1 fűzött
Bárány Katalin (1930-)
holokauszt - második világháború - zsidóság - magyar irodalom - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3562234]
MARC

ANSEL
UTF-8363 /2015.
Blaskó Zsuzsa
   Surveying the absentees - surveying the emigrants : a methodological paper on the SEEMIG pilot study to survey emigrants from Hungary and Serbia / Zsuzsa Blaskó. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 79 p. ; 24 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 4.)
Bibliogr.: p. 45-47.
ISBN 978-963-9597-32-7 fűzött
Magyarország - Szerbia - migráció - 21. század - statisztikai adatközlés
325.1(439)"201"(083.41) *** 314.74(439)"201"(083.41) *** 325.1(497.11)"201"(083.41) *** 314.74(497.11)"201"(083.41)
[AN 3562896]
MARC

ANSEL
UTF-8364 /2015.
Bueno de Mesquita, Bruce (1946-)
The dictator's handbook (magyar)
   Diktátorok kézikönyve : miért jó politika a rossz viselkedés? / Bruce Bueno de Mesquita és Alastair Smith ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 399 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 375-390.
ISBN 978-963-689-709-3 kötött : 3990,- Ft
politikai filozófia - hatalom - diktatúra - történelem - 20. század
321.01 *** 321.6 *** 94"19"
[AN 3561548]
MARC

ANSEL
UTF-8365 /2015.
   Dokumentumok a magyar nőmozgalom történetéből, 1944-1948 / [vál. és a jegyzeteket kész. Sipos Levente] ; [névmutató Kiss Anna]. - [Tatabánya] : Alfadat-Press, 2014. - 455 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5493-00-3 fűzött
Magyarország - nőmozgalom - 1940-es évek - történelmi forrás
329.7-055.2(439)"1944/1948"(093) *** 316.37-055.2(439)"1944/1948"(093)
[AN 3561701]
MARC

ANSEL
UTF-8366 /2015.
   EU quo vadis? : a wake-up call : The Global Round Table : dedicated to the newly elected European Parliament and the new European Commission / [org. by the] Pázmány Péter Catholic University, Research Institute for National Strategy. - [Budapest] : Research Inst. for Nat. Strategy, 2014. - 34 p. : ill., színes ; 24 cm
A Budapesten, 2014. máj. 8-9-én rendezett tanácskozás anyaga
ISBN 978-615-80016-9-4 fűzött
Európai Unió - konferencia-kiadvány
327.39(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3561689]
MARC

ANSEL
UTF-8367 /2015.
Heller László
   Járatlan úton : jubileumi könyv a Magyar Szocialista Párt Győr és Környéke Szervezete megalakulásának 25. évfordulójára / Heller László. - Győr : MSZP Győr és Környéke Szervezete, 2014. - 176 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0213-7 fűzött
Magyar Szocialista Párt. Győr és Környéke Szervezet
Győr - szocialista párt - ezredforduló
329(439-2Győr)MSZP"1989/2014"
[AN 3561596]
MARC

ANSEL
UTF-8368 /2015.
Károlyi Mihály (1875-1955)
   Károlyi Mihály levelezése. - Budapest : Akad. K., 1978-. - 25 cm
2003-tól kiad. a Napvilág Kiadó
ISBN 963-05-1304-8
Károlyi Mihály (1875-1955)
Magyarország - politikus - 20. század - levelezés
32(439)(092)Károlyi_M.(044) *** 943.9"19"(093)
[AN 31431]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/A., 1930-1939 / szerk. Hajdu Tibor és Litván György. - 2014. - 417 p.
ISBN 978-963-338-380-3 kötött
[AN 3562517] MARC

ANSEL
UTF-8369 /2015.
Lévai Jenő (1892-1983)
   A pesti gettó csodálatos megmenekülésének hiteles története : [1944-2014] / Lévai Jenő ; [közread.] Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata. - Budapest : Budapest Főváros VII. Ker. Erzsébetváros Önkormányzata : Erva, 2014. - 327 p. ; 21 cm
Varga László és Dési János kísérő tanulmányaival. - borító- és gerinccím: A pesti gettó története. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88132-1-3 kötött : 2990,- Ft
Budapest - zsidóság - gettó - második világháború - állami terror - nyilas uralom - történelmi forrás
323.12(=924)(439-2Bp.)"194"(093) *** 323.282(439)"1944"(093)
[AN 3561924]
MARC

ANSEL
UTF-8370 /2015.
Szántó István (1949-)
   Isten szabadságra ment : Hernádvécse - Auschwitz - Hernádvécse / Szántó István. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 130, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-56-7 fűzött : 1650,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3562124]
MARC

ANSEL
UTF-8371 /2015.
Szeredi Pál (1955-)
   Ami eddig rejtve volt.. : dokumentumok a népi emigrációból, 1947-1953 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2014. - 248 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-86267-6-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - népi mozgalom - politikatörténet - emigráció - 20. század - történelmi forrás
329.73(439)"19" *** 325.25(=945.11)(100)"194/195"(093)
[AN 3562621]
MARC

ANSEL
UTF-8372 /2015.
   A terrorizmus Rubik-kockája, avagy A fenyegetések komplex megközelítése : nemzetközi tudományos-szakmai konferencia : ... 2013. szeptember 30 - október 1. = Rubik's cube of terrorism or Complex approach to the threats : international scientific and professional conference / [kiad. a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság]. - [Budapest] : BM Okt., Képzési és Tudományszervezési Főig., 2014. - 118 p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Az előadások váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-868)
terrorizmus - biztonságpolitika - konferencia-kiadvány
323.285(100) *** 355.02(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3562859]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

373 /2015.
Bagi Dániel (1968-)
   Az Anjouk Krakkóban : Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései / Bagi Dániel. - Pécs : Kronosz, 2014. - 147 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-137. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5339-71-4 fűzött : 1950,- Ft
Anjou-ház
Lajos (Magyarország: király), I., Nagy (1326-1382)
Lengyelország - Magyarország - történelem - uralkodó - 14. század - történelmi forrás
943.8"137/138"(093) *** 943.9(092)Lajos,_I.,_Nagy
[AN 3561236]
MARC

ANSEL
UTF-8374 /2015.
Béres Katalin (1960-)
   "Az én kedves csendes Söjtöröm" : Festetics Mária udvarhölgy és családja / Béres Katalin, Meyer Beatrix ; [kiad. Söjtör Község Önkormányzata]. - Söjtör : Önkormányzat, 2014. - 34 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 34.
ISBN 978-963-08-9978-9 fűzött
Festetics Mária (1839-1923)
Festetics család
Magyarország - híres ember - udvari élet - családtörténet - 19. század - 20. század
929(439)Festetics_M. *** 929.52(439)Festetics
[AN 3561339]
MARC

ANSEL
UTF-8375 /2015.
Csizmadia Sándor (1947-)
   A kos, a szfinx és a politika Elefántcsontparton : az etnikai békétől az állampolgári diszkriminációig és a xenofóbiáig / Csizmadia Sándor ; [... a térképeket rajz. Vörös Zoltán]. - Pécs : IDResearch Kft. : Publikon, 2014. - 191 p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 173-177.
ISBN 978-615-5457-23-4 fűzött : 2690,- Ft
Houphouët-Boigny, Félix (1905-1993)
Bédié, Henri Konan (1934-)
Elefántcsontpart - történelem - nemzetiségi tisztogatás - 20. század - ezredforduló - államfő
966.82"196/200" *** 355.426(668.2) *** 32(668.2)(092)Bédié,_H._K. *** 32(668.2)(092)Houphouët-Boigny,_F.
[AN 3561409]
MARC

ANSEL
UTF-8376 /2015.
Funck, Anne
Das alte Rom (magyar)
   Az ókori Róma : az antik nagyhatalom / Anne Funck, Sabine Hojer ; [ford. Frenkel Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-302-2 kötött : 2970,- Ft
Római Birodalom - történelem - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
937(02.053.2) *** 930.85(37)(02.053.2)
[AN 3562011]
MARC

ANSEL
UTF-8377 /2015.
Gecsényi Lajos (1942-)
   Sülysáp az első világháború viharában / Gecsényi Lajos, Katus Norbert, Zemen Pálné ; [kiad. Sülysáp Város Önkormányzata]. - Sülysáp : Önkormányzat, 2014. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103.
ISBN 978-963-12-0332-5 fűzött
Sülysáp - helytörténet - első világháború
943.9-2Sülysáp"1914/1918"
[AN 3561327]
MARC

ANSEL
UTF-8378 /2015.
Halász Bálint
   A magyar szellemiség hírnökei / Halász Bálint. - Budapest : NDP K., 2014. - 272 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9775-63-3 fűzött
Magyarország - híres ember - kertészet
929(439)(092)"14/19" *** 635
[AN 3561776]
MARC

ANSEL
UTF-8379 /2015.
   Invesztitúra - lovagavatás : Vác, 2014. szeptember 12-14. / [szerk. Farkas Olivér] ; [fotók Szalay Ákos] ; [közread. a] Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóság. - Budapest : Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Mo. Helytartóság, [2014]. - 80 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - lovagrend
929.71(439)Jeruzsálemi_Szent_Sír_Lovagrend
[AN 3561805]
MARC

ANSEL
UTF-8380 /2015.
Kardics István
   Oroszlány, a 60 éves bányaváros és az oroszlányi szénbányászat rövid története / Kardics István. - Oroszlány : Montázs Kv., 2014. - 275 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 273-275.
ISBN 978-963-12-0116-1 fűzött
Oroszlány - ipartörténet - szénbányászat
943.9-2Oroszlány *** 622.33(439-2Oroszlány)(091)
[AN 3561765]
MARC

ANSEL
UTF-8381 /2015.
Lentulay György (1926-)
   Vándorló oroszlán : a verbói Lentulay család története, 1338-2014 / írta verbói Lentulay György. - Budapest ; Butry-sur-Oise : [Lentulay Gy.], 2014. - 272 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 257-266.
Kötött
Lentulay család
családtörténet
929.52(439)Lentulay
[AN 3539598]
MARC

ANSEL
UTF-8382 /2015.
   Magyar történelmi fényképalbum, 1896-1946 / [összeáll.] Neszményi György. - [Tass] : Magánkiad., [2008]-. - 30 cm
magyar történelem - századforduló - 20. század - fényképalbum
943.9"189/194"(084.12)
[AN 2766312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2014. - 82 p. : ill., részben térk.
ISBN 978-963-08-9806-5 fűzött
[AN 3561692] MARC

ANSEL
UTF-8383 /2015.
Merényi László
   Kistapolca története / Merényi László ; [közread. a Polgármesteri Hivatal ...]. - Kistapolca : Polgármesteri Hiv., 2014. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0172-7 fűzött
Kistapolca - helytörténet
943.9-2Kistapolca
[AN 3561372]
MARC

ANSEL
UTF-8384 /2015.
Mészáros Zsuzsanna (1948-)
   Igaz mesék a gyermekkoromból / Mészáros Zsuzsanna. - Perkáta : Szerző, 2014. - 118 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0025-6 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - 20. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3561710]
MARC

ANSEL
UTF-8385 /2015.
Molnár Róbert
   Kübekháza első 170 éve : képek egy kis falu életéből / Molnár Róbert és Miklós Péter ; [közread. a] Kübekháza Községi Önkormányzat. - Kübekháza : Önkormányzat, 2014. - [88] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-08-7516-5 kötött : 1880,- Ft
Kübekháza - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kübekháza *** 908.439-2Kübekháza
[AN 3562199]
MARC

ANSEL
UTF-8386 /2015.
   Mozsgó története képekben / [szerk. Puskásné Horváth Éva, Bege Amália, Zsibrita Lászlóné] ; [kiad. Mozsgó Község Önkormányzata, Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület, Mozsgóért Egyesület]. - Mozsgó : Önkormányzat : Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyes. : Mozsgóért Egyes., 2014. - 74 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-0428-5 fűzött
Mozsgó - helytörténet - helyismeret
943.9-2Mozsgó *** 908.439-2Mozsgó
[AN 3561533]
MARC

ANSEL
UTF-8387 /2015.
Orosz Károly (1948-)
   Adalékok a vecsési zsidóság történetéhez, 1840-1944-2014 / Orosz Károly, Greschó József. - Vecsés : Szerzők, 2014. - 95 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0349-3 kötött : 1000,- Ft
Vecsés - helytörténet - zsidóság - holokauszt
943.9-2Vecsés *** 316.347(=924)(439-2Vecsés) *** 323.12(=924)(439-2Vecsés)"1944/1945"
[AN 3562726]
MARC

ANSEL
UTF-8388 /2015.
Petrusz Tibor (1924-)
   Rákosi börtönében / Petrusz Tibor. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-08-1 fűzött : 1490,- Ft
Magyarország - 20. század - memoár
929(439)"19"
[AN 3561414]
MARC

ANSEL
UTF-8389 /2015.
Rózsás József
   Négy nekropolisz: a bólyi temetők / [írta Rózsás József és Vajta László] ; [fényképek ... Máy Péter] ; [kiad. Bóly Város Önkormányzata]. - Bóly : Önkormányzat, 2014. - 244 p., [24] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9937-6 kötött
Bóly - helytörténet - temető - síremlék
943.9-2Bóly *** 726.825(439-2Bóly) *** 718(439-2Bóly)
[AN 3562505]
MARC

ANSEL
UTF-8390 /2015.
Schaller, Andrea
Das Mittelalter (magyar)
   Középkor : királyok, papok, földművesek / Andrea Schaller ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-296-4 kötött : 2970,- Ft
Európa - történelem - művelődéstörténet - középkor - ifjúsági könyv
930.85(4)"08/14"(02.053.2) *** 94"08/14"(02.053.2)
[AN 3561980]
MARC

ANSEL
UTF-8391 /2015.
Sibalszky Zoltán (1926-2014)
   Történelmi cikkek és visszaemlékezések IV / Sibalszky Zoltán. - [Budapest] : [s.n.], [2014]. - 200 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8130-92-1)
világtörténelem - magyar irodalom - publicisztika - memoár
930.9(0:82-92) *** 894.511-94
[AN 3561325]
MARC

ANSEL
UTF-8392 /2015.
Sípos Ferenc
   A Vállaji Sípos család irataiból / Sípos Ferenc. - Debrecen : [Sípos F.], 2010-. - 24 cm
ISBN 963-06-0059-5
Sípos család, vállaji
Magyarország - családtörténet - történelmi forrás
929.52(439)Sípos(093)
[AN 3301144]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2014. - p. 121-180. - (Családtörténeti füzetek, ISSN 1217-3185 ; 8.)
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-963-08-9181-3 fűzött
[AN 3562369] MARC

ANSEL
UTF-8393 /2015.
   Szenes Hanna : egy igazi Mensch / [szerk. Brenyó József] ; [közread. a] Mensch Nemzetközi Alapítvány. - Budapest : Mensch Nk. Alapítvány, 2014. - 35 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9972-7 fűzött : 1500,- Ft
Szenes Hanna (1921-1944)
Magyarország - Palesztina - partizán - zsidóság - állami terror - nyilas uralom - második világháború - memoár
929(=924)(439)Szenes_H.(0:82-94) *** 356.168(=924)(410)"1944" *** 355.425(=924)(569.4)(092)Szenes_H.(0:82-94) *** 323.282(439)"1944"
[AN 3561881]
MARC

ANSEL
UTF-8394 /2015.
   Zarándokkönyv : szentföldi zarándoklat Csordás Eörs atya emlékére, 2014. október 22-31. / [szerk. Farkas Olivér] ; [tárgyfotók Sajgó Krisztián] ; [közread. a] Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóság. - Budapest : Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Mo. Helytartóság, cop. 2014. - 140 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-277-510-4)
Izrael - Magyarország - zarándoklat - lovagrend
929.71(439) *** 248.153.8(569.4)
[AN 3561814]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

395 /2015.
Árgyelán György (1945-)
   Komló : egy bányaváros kulturális metszetei / Árgyelán György ; [Rott József szövegével]. - Komló : Szerző, 2014. - 115 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9337-4 kötött
Komló (Baranya megye) - helyismeret - emléktábla - képzőművészet - fényképalbum
908.439-2Komló(084.12) *** 725.94(439-2Komló) *** 77.04(439)(092)Árgyelán_Gy. *** 73/76(439-2Komló)
[AN 3561538]
MARC

ANSEL
UTF-8396 /2015.
Balázs D. Attila (1981-)
   Torockó és környéke régi képeslapokon / Balázs D. Attila. - [Budapest] : [Balázs D. A.], 2014. - 36 p. : ill., részben színes17x22 cm
ISBN 978-963-08-9857-7 fűzött
Torockó - helyismeret - 20. század - képes levelezőlap - album
908.439.21-2Torockó(084.1) *** 769.5(439.21)
[AN 3561556]
MARC

ANSEL
UTF-8397 /2015.
Czerny Károly (1944-)
   Dömsöd épített és természeti környezete, képes krónikája / Czerny Károly ; kiad. a Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület. - Ráckeve : Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyes., [2014]. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 259.
ISBN 978-963-08-8545-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Dömsöd - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439-2Dömsöd(084.12) *** 72(439-2Dömsöd)(084.12)
[AN 3561688]
MARC

ANSEL
UTF-8398 /2015.
Czerny Károly (1944-)
   Dunaföldvár épített és természeti környezete, képes krónikája / Czerny Károly ; kiad. a Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület. - Ráckeve : Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyes., [2014]. - 231 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 223.
ISBN 978-963-08-9359-6 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Dunaföldvár - helyismeret - építészet - fényképalbum
908.439-2Dunaföldvár(084.12) *** 72(439-2Dunaföldvár(084.12)
[AN 3561685]
MARC

ANSEL
UTF-8399 /2015.
Czerny Károly (1944-)
   Szigetszentmárton épített és természeti környezete, képes krónikája = Sankt-Martin : gebaute und natürliche Umwelt : Bilderchronik / Czerny Károly ; kiad. a Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyesület. - Ráckeve : Pest-budai és Ráckevei Városszépítő és Műemlékvédő Egyes., [2014]. - 226 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-615-80024-0-0 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Szigetszentmárton - építészet - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szigetszentmárton(084.12) *** 72(439-2Szigetszentmártom(084.12)
[AN 3561682]
MARC

ANSEL
UTF-8400 /2015.
Elekes Tibor (1961-)
   Erdély / Elekes Tibor. - Budapest : Cartographia, 2014. - 264 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. jan.
ISBN 978-963-352-170-0 fűzött
Erdély - útikönyv
914.984(036)
[AN 3564847]
MARC

ANSEL
UTF-8401 /2015.
   Az én Szentendrém / [kiad. a Ferenczy Múzeum]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014-. - ill., színes ; 20 cm
Szentendre - helyismeret
908.439-2Szentendre
[AN 3562294]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rózsa és Bandi a szélgyerekek : helytörténeti mesekönyv óvodásoknak és kisiskolásoknak / Papp Kornélia ; [Borsódy Eszter ill.]. - 2014. - 23, [2] p.
ISBN 978-963-9590-78-6 kötött : 1490,- Ft
Szentendre - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
908.439-2Szentendre(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3562296] MARC

ANSEL
UTF-8402 /2015.
Horváth Tibor
   Horvátország / Horváth Tibor ; [a Természet és környezet c. fejezet Schmidt Egon munkája] ; [a fotókat Horváth Tibor kész.]. - Budapest : Cartographia, 2014. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. ápr.
ISBN 978-963-352-421-3 fűzött
Horvátország - útikönyv
914.971.3(036)
[AN 3564836]
MARC

ANSEL
UTF-8403 /2015.
Horváth Tibor
   Prága, Csehország / Horváth Tibor. - Budapest : Cartographia, 2014. - 240 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. ápr.
ISBN 978-963-352-427-5 fűzött
Csehország - Prága - útikönyv
914.371(036) *** 914.371-2Praha(036)
[AN 3564838]
MARC

ANSEL
UTF-8404 /2015.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-54-5 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3561616]
MARC

ANSEL
UTF-8405 /2015.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [Inhalt ... Ildikó Kolozsvári] ; [Phot. ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-55-2 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3561678]
MARC

ANSEL
UTF-8406 /2015.
Kolozsvári Ildikó
   Budapest / [text ... Ildikó Kolozsvári] ; [photographs ... István Hajni]. - [Budaörs] : [CasteloArt], [2014]. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5148-56-9 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Hajni_I.
[AN 3561618]
MARC

ANSEL
UTF-8407 /2015.
   Kondoros : kisvárosi séták : [ahol a hagyomány és a fejlődés találkozik] / [szerk. Nyemcsok László] ; [kiad. Kondoros Város Önkormányzata]. - Kondoros : Önkormányzat, 2014. - 117, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
Kötött
Kondoros - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kondoros(084.12)
[AN 3561766]
MARC

ANSEL
UTF-8408 /2015.
Kudar Lajos
   Róma / Kudar Lajos, Kerepeczky Orsolya. - Budapest : Cartographia, 2014. - 192 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. ápr.
ISBN 978-963-352-431-2 fűzött
Róma - útikönyv
914.5-2Roma(036)
[AN 3564852]
MARC

ANSEL
UTF-8409 /2015.
Ladányi András (1945-)
   Kékcse barázdái / Ladányi András ; [kiad. Kékcse Község Önkormányzata]. - Kékcse : Önkormányzat, 2014. - 422, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6858-7 fűzött
Kékcse - helyi társadalom - helyismeret - interjú
908.439-2Kékcse(047.53) *** 929(439-2Kékcse(047.53)
[AN 3562091]
MARC

ANSEL
UTF-8410 /2015.
Ladányi András (1945-)
   Kékcsejárás / Ladányi András ; [kiad. Kékcse Község Önkormányzata]. - Kékcse : Önkormányzat, 2014. - 430, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6852-5 fűzött
Kékcse - helyismeret - helytörténet - interjú
908.439-2Kékcse(047.53) *** 943.9-2Kékcse
[AN 3562089]
MARC

ANSEL
UTF-8411 /2015.
   Nágocs emlékképei / [a fényképgyűjteményt összeáll. Kiss Máté] ; [kiad. a] Reménység Alapítvány. - Nágocs : Reménység Alapítvány, 2014. - 140 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-12-0281-6 fűzött
Nágocs - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nágocs(084.12)
[AN 3562534]
MARC

ANSEL
UTF-8412 /2015.
Novák Zsófi Alíz
   Terézvárosi kalandok : VI. kerületi mese / [mese Novák Zsófi Alíz] ; [... ill. Rippl Renáta] ; [kiad. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata]. - Budapest : Budapest Főváros VI. Ker. Terézváros Önkormányzata, 2014. - 36 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 19x19 cm
Fűzött
Budapest. 6. kerület - helyismeret - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
908.439-2Bp.VI.(0:82-34) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3561276]
MARC

ANSEL
UTF-8413 /2015.
   Oroszlány története az 1990-es évektől napjainkig. - Oroszlány : Gárdonyi G. Városi Kvt., 2014. - 4116 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Oroszlányi helytörténeti füzetek, ISSN 0238-3306 ; 8.)
Bibliogr.: p. 116.
ISBN 978-963-12-0353-0 fűzött
Oroszlány - helytörténet - helyismeret
908.439-2Oroszlány *** 943.9-2Oroszlány
[AN 3561744]
MARC

ANSEL
UTF-8414 /2015.
Paládi-Kovács Krisztina
   Görögország / Paládi-Kovács Krisztina. - Budapest : Cartographia, 2014. - 276 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. ápr.
ISBN 978-963-352-415-2 fűzött
Görögország - útikönyv
914.95(036)
[AN 3564834]
MARC

ANSEL
UTF-8415 /2015.
Szőnyi Attila (1984-)
   A Román Riviéra és Bukarest : útikönyv / Szőnyi Attila. - [Budapest] : Dekameron, 2014. - 147 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm. - (Dekameron útikönyvek, ISSN 1588-6484)
ISBN 978-615-5072-26-0 fűzött : 4950,- Ft
Románia - Bukarest - útikönyv
914.98-2Bukarest(036) *** 914.98(036)
[AN 3561322]
MARC

ANSEL
UTF-8416 /2015.
Szuromi Rita
   Poroszló története / [írta Szuromi Rita] ; [kiad. Poroszló Község Önkormányzata]. - Poroszló : Önkormányzat, 2014. - 400 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 390-396.
ISBN 978-963-12-0129-1 kötött
Poroszló - helyismeret - helytörténet
908.439-2Poroszló *** 943.9-2Poroszló
[AN 3562171]
MARC

ANSEL
UTF-8417 /2015.
Tubaldi Mihály
   An attempt at socio-economic regeneration through culture in a Central European city : the case of Pécs / by Michele Tubaldi. - Pécs : Inst. for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2014. - 40, [6] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Discussion papers / Hungarian Academy of Sciences Centre for Economic and Regional Studies Institute for Regional Studies, ISSN 0238-2008 ; 94.)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-9899-84-1 fűzött
Pécs - városfejlesztés - urbanisztika - kulturális politika - kulturális élet - 21. század
911.375(439-2Pécs)"200" *** 711.4(439-2Pécs) *** 008:323(439-2Pécs)"200" *** 316.7(439-2Pécs)"200/201"
[AN 3561708]
MARC

ANSEL
UTF-8418 /2015.
   Egy város képei / [szerk. Buza Péter]. - [Nagykovácsi] : PressXpress ; [Budapest] : Holnap, 2014. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Budapest plusz, ISSN 2064-8308 ; 2014/1.)
Fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Sebestyén_L.
[AN 3561773]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

419 /2015.
Bárány Antal (1923-2012?)
   Egy repülő akadémikus naplójából : "Justice for Hungary" - óceán-átrepülés és további érdekességek / Bárány Antal. - [Budapest] : [Bárány M.], cop. 2014. - 207 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-12-0571-8 fűzött
Magyarország - pilóta - második világháború - 20. század - napló
358.4(439)(093)Bárány_A.(0:82-94) *** 355.48(439)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3562449]
MARC

ANSEL
UTF-8420 /2015.
Beliznay Kinga (1966-)
   A bíbor méltóság, a sárga árulás : szimbólumok és rituálék a jogtörténetben / Bódiné Beliznai Kinga. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 315 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 297-315.
ISBN 978-963-506-934-7 kötött : 3800,- Ft
jogtörténet - jelkép - hagyomány - művelődéstörténet
34(100)(091) *** 003.62 *** 39(=00) *** 930.85(100)
[AN 3562486]
MARC

ANSEL
UTF-8421 /2015.
Belovics Ervin (1958-)
   A büntetésvégrehajtási törvény magyarázata : [a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény magyarázata]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 475 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. márc. 31. - Bibliogr.: p. 465-475.
ISBN 978-963-258-228-3 fűzött : 5000,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - büntetőjog - törvény - útmutató
343.8(439)(094)(036)
[AN 3561296]
MARC

ANSEL
UTF-8422 /2015.
Bisztriczki László
   A szabálysértési törvény magyarázata : [a 2014. július 1-jéig hatályba lépett módosításokkal] / Bisztriczki László, Kántás Péter. - 2. átd., hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 809 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. jún. 30. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-237-5 fűzött : 6900,- Ft
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
Magyarország - kihágás - törvény - útmutató
343.791(439)(094)(036) *** 343.232(439)(094)(036)
[AN 3561228]
MARC

ANSEL
UTF-8423 /2015.
Greksza Veronika (1987-)
   Bevezetés az Európai Unió jogába / Greksza Veronika, Mohay Ágoston. - Pécs : PTE ÁJK Európa Közp. : Publikon, 2014. - 105 p. ; 23 cm. - (Studia Europaea, ISSN 2062-5049)
Bibliogr.: p. 102.
ISBN 978-615-5457-27-2 fűzött : 2000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer - európai integráció
341.17(4-62)
[AN 3561484]
MARC

ANSEL
UTF-8424 /2015.
Kállai Ernő (1969-)
   A társadalmi együttélés kérdései : felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése a kisebbségi közösségek, az esélyegyenlőségi ismeretek, valamint az érdekvédelem vonatkozásában / Kállai Ernő ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2014. - 76 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 75-76.
ISBN 978-615-5297-16-8 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - 21. század
342.722.1(439)(094)
[AN 3561675]
MARC

ANSEL
UTF-8425 /2015.
Keller, Perry
European and international media law (magyar)
   Európai és nemzetközi médiajog : liberális demokrácia, kereskedelem és az új média / Perry Keller ; [ford. Müller Ákos]. - Budapest : Complex, 2014. - LXVII, 628 p. ; 25 cm
Bibliogr.
Európai Unió - tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - nemzetközi jog - 21. század
34:791.9.096/.097(4-62)(094) *** 659.3(100)(094) *** 659.3(4-62)(094) *** 316.774(100)"20" *** 316.774(4-62)(094)
[AN 3562401]
MARC

ANSEL
UTF-8426 /2015.
Kengyel Miklós (1953-)
   Magyar polgári eljárásjog / Kengyel Miklós. - 12. kiad. - Budapest : Osiris, 2014. - 651 p. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-250-0 kötött : 6100,- Ft
Magyarország - polgári eljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
347.9(439)(075.8)
[AN 3564874]
MARC

ANSEL
UTF-8427 /2015.
   A Kúria és elnökei. - Budapest : HVG-ORAC, 2014-. - 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Magyarország. Kúria
Magyarország - legfelsőbb bíróság - bíró - történeti feldolgozás
347.991(439)(091) *** 347.962(439)(092)
[AN 3561175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 234 p. : ill.
Szerk. Bódiné Beliznai Kinga. - A 2013. júniusában indult "Életutak-pályaképek" című konferenciasorozat előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-258-235-1 fűzött : 5000,- Ft
[AN 3561186] MARC

ANSEL
UTF-8428 /2015.
   The law of the European Union in Hungary : institutions, processes and the law / ed. by Márton Varju and Ernő Várnay. - Budapest : HVG-ORAC, cop. 2014. - 368 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 361-368.
ISBN 978-963-258-225-2 fűzött : 6000,- Ft
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - európai integráció
34(4-62) *** 34(439) *** 341.17(4-62)
[AN 3561264]
MARC

ANSEL
UTF-8429 /2015.
   Lezáratlan akták, viták a magyar és egyetemes történelemben : [rejtélyes merényletek, halálesetek, titkosszolgálati akciók - velünk élő, újra éledő nemzeti mítoszok] : tudományos konferencia : Nyíregyházi Főiskola, 2014. október 10. / [szerk. Szoboszlay György, Papp László Tamás] ; [rend., közread. a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Történettud. és Filozófia Int., 2014. - 51 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5097-90-4 fűzött
Magyarország - bűncselekmény - politikatörténet - 20. század - konferencia-kiadvány
343.23(439) *** 343.23(100) *** 32(100)"19" *** 323(439)"19"
[AN 3561718]
MARC

ANSEL
UTF-8430 /2015.
   A magyar bírósági gyakorlat az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tükrében, 2004-2014 / ... szerk. Osztovits András ; Blutman László [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 235 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Bibliotheca curiae, ISSN 2064-9525)
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-238-2 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - bíróság - eljárásjog - 21. század
347.99(439)"200/201"
[AN 3561203]
MARC

ANSEL
UTF-8431 /2015.
   A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata / szerk. Nagy Marianna és Hoffman István ; Balázs István [et al.]. - 2. hatályosított kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 574 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. febr. 15. - Bibliogr.: p. 564-568.
ISBN 978-963-258-227-6 fűzött : 7500,- Ft
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Magyarország - önkormányzat - törvény - útmutató
352/353(439)(094)(036)
[AN 3561312]
MARC

ANSEL
UTF-8432 /2015.
Nagy Éva
   Polgári jog : az új Ptk. alapján / Nagy Éva, Pecze Dóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2014]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 3561546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A/1. témakör: polgári jogi rész. - cop. 2014. - 472 p.
Lezárva: 2014. márc. 1.
ISBN 978-615-5376-32-0 fűzött : 6980,- Ft
[AN 3561551] MARC

ANSEL
UTF-8433 /2015.
   Üzleti jog a szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek / szerk. Sűriné Simkó Ágnes ; Bán Dániel [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 389 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. júl. 15.
ISBN 978-963-258-239-9 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - társasági jog
347.4(439) *** 347.72(439)
[AN 3561318]
MARC

ANSEL
UTF-8434 /2015.
   A védjegytörvény magyarázata / szerk. Faludi Gábor, Lukácsi Péter ; Bacher Gusztáv [et al.]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 721 p ; 24 cm
Lezárva: 2013. júl. 15. - Bibliogr.: p. 707-712.
ISBN 978-963-258-203-0 fűzött : 9000,- Ft
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
Magyarország - iparjog - védjegy - törvény - útmutató
347.77(439)(094)(036)
[AN 3561285]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

435 /2015.
Brown, Chris
   Tiger I on the battlefield / Brown Chris. - Budapest : Peko Kft., 2014. - 111 p. : ill. ; 22x30 cm. - (World War Two photobook series, ISSN 2063-9503 ; 7.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89623-6-2 kötött
Németország - páncélozott harci jármű - páncélos fegyvernem - katonaélet - második világháború - album
623.438(430)"1939/1945" *** 358.119(430)"1939/1945" *** 355.1(430)"1939/1945"(084.1)
[AN 3561381]
MARC

ANSEL
UTF-8436 /2015.
   Illustrated military history of Hungary / [ed. by Róbert Hermann] ; [transl. by Alan Campbell]. - Rev., enl. ed. - [Budapest] : Zrínyi, 2014. - 279 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-327-622-8 kötött
Magyarország - hadtörténet - magyar történelem
355(439) *** 943.9
[AN 3564876]
MARC

ANSEL
UTF-8437 /2015.
Ringer István
   Delolejárska dielňa Juraja Rákócziho I : turistický informačný text k stálej výstave Rákócziho múzea, patriaceho pod správu Maďarského národného múzea, Sárospatak = Odlewnia armat Jerzego I Rakoczego : przewodnik po stalej wystawie Muzeum Rakoczego WMN, Sárospatak = Masterskaâ litʹâ pušek Dʹërdâ Rakoci I : putevoditelʹ k poctoânno dejctvuûŝej vystavke Muzeâ Rakoci VNM, Šarošpatak / [... text nap. István Ringer]. - Budapest : MNM, [2014]. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-30-7 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Ágyúöntő Műhely
Sárospatak - haditechnika - fegyvergyártás - 17. század - kiállításvezető - ágyú
623.411(439-2Sárospatak)"16" *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3562287]
MARC

ANSEL
UTF-8438 /2015.
Ringer István
   Gun Foundry of György Rákóczi I : guide to the permanent exhibition of the Rákóczi Museum of the Hungarian National Museum, Sárospatak = Die Kanonengiesserei von György Rákóczi I. : Führer zu der ständigen Ausstellung des Rákóczi-Museums des MNM, Sárospatak / [... written by István Ringer]. - Budapest : MNM, [2014]. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-29-1 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Ágyúöntő Műhely
Sárospatak - haditechnika - fegyvergyártás - 17. század - kiállításvezető - ágyú
623.411(439-2Sárospatak)"16" *** 069(439-2Sárospatak)
[AN 3562236]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

439 /2015.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries for leaders (magyar)
   Határok a vezetés szolgálatában : vegye kezébe cége, csapata és élete irányítását / Henry Cloud ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - Budapest : Harmat, 2014. - 229 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak. - Bibliogr.: p. 217.
ISBN 978-963-288-243-7 fűzött : 2500,- Ft
vezetés - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3562133]
MARC

ANSEL
UTF-8440 /2015.
   Segédlet a könyvelői feladatokhoz : gyakorlati útmutató könyvelők és cégvezetők részére a feladat- és felelősségmegosztásról / [szerk.] Harkai István ; [közread. a] Minőségi Könyvelők Klubja. - [Érd] : Minőségi Könyvelők Klubja, cop. 2014. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0429-2 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - számvitel - hatáskör - felelősség - vállalatirányítás - útmutató
65.012.4 *** 657(439)(036)
[AN 3562523]
MARC

ANSEL
UTF-8441 /2015.
Tomka János (1952-)
   Megéri jónak lenni? : a Biblia és a menedzsment II. / Tomka János, Bőgel György. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 366 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 362-366.
ISBN 978-963-19-6179-9 kötött : 6200,- Ft
Biblia
vezetéstudomány
65.013 *** 22 *** 65.012.4
[AN 3562096]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

442 /2015.
   Brief and simple : solution focus in organizations / Natalie Polgár, Katalin Hankovszky ed. ; [publ. by the] SolutionSurfers Hungary. - Budapest : SolutionSurfers Hungary, cop. 2014. - 534 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0115-4 fűzött
vállalatirányítás - siker - munkahelyi légkör - szervezeti kultúra
658 *** 65.01
[AN 3561945]
MARC

ANSEL
UTF-8443 /2015.
Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája, 2014-2030 (angol)
   Budapest transport development strategy, 2014-2030 : Balázs Mór plan : draft for public consultation / [... prepared ... by BKK Centre for Budapest Transport ...]. - [Budapest] : BKK, cop. 2014. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Budapest - közlekedésügy - közlekedésszervezés - tömegközlekedés - 21. század - stratégia
338.47(439-2Bp.)"201/202" *** 656.025.6(439-2Bp.)
[AN 3561788]
MARC

ANSEL
UTF-8444 /2015.
   DUPLO : Drava Region Unified Planning Toolkit : Magyarország - Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program : általános keretterv a Dráva-régió számára : az IPA HUHR 1101/2.1.4/0014 projekt záródokumentuma / [szerk. Suvák Andrea] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete]. - Pécs : Eszék : Csáktornya : MTA KRTK Regionális Kutatások Int., 2014. - 56 p. : ill., főként színes, főként térk. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9899-83-4 fűzött
Magyarország - Horvátország - tervezés - területfejlesztés - turizmus - határ menti kapcsolat - együttműködés
332.1(439) *** 332.1(497.13) *** 711.1(439) *** 711.1(497.13) *** 338.48(439) *** 338.48(497.13)
[AN 3561521]
MARC

ANSEL
UTF-8445 /2015.
   DUPLO : Drava Region Unified Planning Toolkit : Magyarország - Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program : kézikönyv / [szerk. Suvák Andrea] ; [kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete]. - Pécs : Eszék : Csáktornya : MTA KRTK Regionális Kutatások Int., 2014. - 36 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-9899-82-7 fűzött
Magyarország - Horvátország - területfejlesztés - turizmus - határ menti kapcsolat - együttműködés
332.1(439) *** 332.1(497.13) *** 711.1(439) *** 711.1(497.13) *** 338.48(439) *** 338.48(497.13)
[AN 3561513]
MARC

ANSEL
UTF-8446 /2015.
   Elméleti igényességgel a gyakorlat igényei szerint.. : tanulmányok Rekettye Gábor 70. születésnapjára / szerk. Fojtik János ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : Publikon, 2014. - 360 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-26-5 kötött
marketing - kommunikáció - emlékkönyv
339.138 *** 658.8 *** 316.77
[AN 3561328]
MARC

ANSEL
UTF-8447 /2015.
Gass, Bob
   Győzelem a pénzügyekben és az adósságkezelésben : tanulj meg Isten erejével felállni és megszabadulni a téged fogva tartó kötelékektől! / [írta Bob Gass] ; [ford. Lőrinczné Fábián Éva és Nikodém Noémi]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Győzelem sorozat, ISSN 2063-434X)
ISBN 978-963-08-3736-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - pénzügy - adakozás
336.7 *** 244
[AN 3564867]
MARC

ANSEL
UTF-8448 /2015.
Heizer-Kiss Zsófia
   Reklámadó a gyakorlati jogalkalmazásban / Heizer-Kiss Zsófia, Kovács Attila ; [kiad. Penta Unió Zrt.]. - Pécs : Penta Unió, 2014. - 56 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-22-8 fűzött
2014. évi XXII. törvény a reklámadóról
2014. évi XXXIV. törvény a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról
Magyarország - reklám - adóügy - törvény
659.1 *** 336.2(439)(094)
[AN 3561915]
MARC

ANSEL
UTF-8449 /2015.
   Könyveljünk reális áron! : gyakorlati útmutató árképzéshez, ártárgyaláshoz könyvelőirodáknak / [szerk.] Harkai István ; [közread. a] Minőségi Könyvelők Klubja. - 2. bőv. kiad. - [Érd] : Minőségi Könyvelők Klubja, cop. 2014. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0315-8 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - könyvviteli szolgáltatás - díjszabás - útmutató
657.03(439)(036)
[AN 3562516]
MARC

ANSEL
UTF-8450 /2015.
Nagy Erzsébet Tünde
   Bevezetés az IFRS világába / Nagy Erzsébet Tünde ; [kiad. a Penta Unió Zrt.]. - Pécs : Penta Unió, 2014. - 130 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5249-21-1 fűzött
számvitel - szabályozás
657
[AN 3561835]
MARC

ANSEL
UTF-8451 /2015.
Szamkó Józsefné
   Államháztartási számvitel példatár [elektronikus dok.] / Szamkó Józsefné ; [közread. a] Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. - Szöveg. - Budapest : MKK Okt. Közp., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-9878-30-3
költségvetési szervezet - számvitel - példatár - elektronikus dokumentum
336.61(439) *** 657(076)
[AN 3560929]
MARC

ANSEL
UTF-8452 /2015.
   "Szervezetek és vállalatok aktuális kérdései" [elektronikus dok.] : IX. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia : fiatal kutatók tudományos fóruma : előadáskötet : Mór, 2014. augusztus 26. / ... szerk. ... Svéhlik Csaba ; [rend., közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - Szöveg. - Mór : Kheops Automobil-Kut. Int., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-2-2
gazdaságtan - elektronikus dokumentum
33
[AN 3560926]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

453 /2015.
   80 éves a Kapernaum : a Kapernaum Szeretetotthon és Konferenciaház jubileumi kiadványa. - [Gyenesdiás] : Kapernaum Szeretetotthon, 2014. - 48 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-08-9655-9 fűzött
Kapernaum Szeretetotthon és Konferenciaház (Gyenesdiás)
Gyenesdiás - nyugdíjasotthon - evangélikus egyház
364.442.046.6(439-2Gyenesdiás) *** 284.1
[AN 3562195]
MARC

ANSEL
UTF-8454 /2015.
Ádám Zsuzsanna (1980-)
   A fogyatékosság megjelenítése a médiában és a filmek világában : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Ádám Zsuzsanna, Csuklich Eszter, Seres Katalin ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 39 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5043-87-1 fűzött
középfokú oktatás - szociális érzékenység - fogyatékos - kommunikáció - médiaismeret - tanári segédkönyv
364.65-056.2/.3(072) *** 372.831.677(072)
[AN 3562636]
MARC

ANSEL
UTF-8455 /2015.
Bartos Éva (1946-)
   Egyenlő esélyű kulturális-, sport és szabadidős tevékenységek : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Bartos Éva, Seres Katalin ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 72 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5043-88-8 fűzött
középfokú oktatás - fogyatékos - szabadidő-felhasználás - kommunikáció - tanári segédkönyv
364.65-056.2/.3(072) *** 372.831.677(072) *** 372.837.98(072)
[AN 3562637]
MARC

ANSEL
UTF-8456 /2015.
Bodolainé Makkai Erika
   Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Bodolainé Makkai Erika, Helfenbein Henrik ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 111 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5043-86-4 fűzött
infokommunikáció - akadálymentesítés - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
364.65-056.2/.3(072) *** 372.868.13(072)
[AN 3562611]
MARC

ANSEL
UTF-8457 /2015.
Deákné Orosz Zsuzsa
   Fogyatékos emberek szociális segítése : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Deákné Orosz Zsuzsa, Győri Enikő, Huszka Klára ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 79 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-615-5043-91-8 fűzött
testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - támogatás - akadálymentesítés
364.65-056.2/.3
[AN 3562640]
MARC

ANSEL
UTF-8458 /2015.
   Esélyteremtő kommunikáció és kapcsolat : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Ádám Zsuzsanna [et al.] ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 63 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 28.
ISBN 978-615-5043-92-5 fűzött
középfokú oktatás - fogyatékos - szociális érzékenység - tanári segédkönyv
364.65-056.2/.3(072) *** 372.836.4(072)
[AN 3562641]
MARC

ANSEL
UTF-8459 /2015.
Fodor Valéria
   Mentorhálózat a szociális intézményi férőhelykiváltásban : módszertani kézikönyv a mentorszolgáltatáshoz / Fodor Valéria ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 111 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 107-108.
ISBN 978-615-5043-84-0 fűzött
Magyarország - szociális gondozás - társadalmi integráció - fogyatékos
364.442(439) *** 316.4.052 *** 364.65-056.2/.3
[AN 3562593]
MARC

ANSEL
UTF-8460 /2015.
Gruiz Katalin
   Van segítség! : sorstársi támogatás sérült, beteg baba szüleinek / [írta Gruiz Katalin] ; [közread. a] Down Alapítvány. - Budapest : Down Alapítvány, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 52.
ISBN 978-963-08-9618-4 fűzött
Magyarország - testi fogyatékos - értelmi fogyatékos - gyermek - segítségnyújtás - fejlesztés - útmutató
364.26-053.2 *** 364.65-056.37(439)(036) *** 364.65-056.26(439)(036)
[AN 3562178]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

461 /2015.
   Embermesék a legnagyobb magyar faluból : a 120 esztendős alma materhez kötődők üzenete / [szerk. Bárdos Zsuzsa]. - Orosháza : Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., 2014. - 141 p. : ill. ; 24 cm. - (Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kiadványai, ISSN 2063-4684 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0720-0 fűzött
Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Orosháza - általános iskola - iskolatörténet - memoár
373.3(439-2Orosháza)(0:82-94)
[AN 3561943]
MARC

ANSEL
UTF-8462 /2015.
Farkasné Gönczi Rita
   Könnyen érthető kommunikáció : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Farkasné Gönczi Rita ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 56 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5043-89-5 fűzött
középfokú oktatás - szociális érzékenység - társadalmi kommunikáció - tanári segédkönyv
372.836.4(072) *** 372.831.677(072)
[AN 3562638]
MARC

ANSEL
UTF-8463 /2015.
   Fűzzünk lombot szép füzérbe.. : a Hajdúnánási Óvoda rendezvénygyűjteménye, 2014 / [szerk. Ádám Sándorné, Daróczi Antalné, Kovácsné Bata Éva] ; [kiad. Hajdúnánás Városi Önkormányzat]. - Hajdúnánás : Önkormányzat, [2014]. - 239 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD
Bibliogr.: p. 237-238.
ISBN 978-963-89351-3-7 fűzött
Hajdúnánás - óvoda - óvodapedagógia - elektronikus dokumentum
373.24(439-2Hajdúnánás) *** 372.3
[AN 3561122]
MARC

ANSEL
UTF-8464 /2015.
Gáti József (1954-)
   Óbudai Egyetem : jubileumi évkönyv, 1879-2014 / Gáti József. - Budapest : Óbudai Egy., 2014. - 175 p. : ill., főként színes ; 32 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-615-5460-09-8 kötött
Óbudai Egyetem (Budapest)
Budapest - oktatástörténet - szakiskola - műszaki tudomány - egyetem
378.662(439-2Bp.)(091) *** 373.62(439-2Bp.)(091) *** 378.4(439-2Bp.)
[AN 3561677]
MARC

ANSEL
UTF-8465 /2015.
Hajduné László Zita
   Az atlétika mozgásanyagának oktatása kisiskoláskorban : szakmódszertani kézikönyv 6-10 éves gyermekek képzéséhez / Hajduné László Zita. - Pécs : Virágmandula Kft., 2014. - 229 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-615-5339-93-6 fűzött : 2000,- Ft
alapfokú oktatás - alsó tagozat - testnevelés - atlétika - tanári segédkönyv
372.879.6(072)
[AN 3561183]
MARC

ANSEL
UTF-8466 /2015.
Huszka Klára
   Fogyatékos személy a családban : adaptációs kézikönyv középiskolában dolgozó pedagógusok számára / Huszka Klára, Vízvári László ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 55 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5043-90-1 fűzött
fogyatékos - szociális érzékenység - középfokú oktatás - tanári segédkönyv
372.836.4(072) *** 364.65-056.2/.3(072)
[AN 3562639]
MARC

ANSEL
UTF-8467 /2015.
   Így kutattunk mi! : almanach : Nemzeti Kiválóság Országos Program ösztöndíjasai 2012-2014 között / [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Hiv., 2014. - 200 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89705-7-2 fűzött
Magyarország - ösztöndíj - kutatómunka
371.217.42(439) *** 001.89(439)
[AN 3559703]
MARC

ANSEL
UTF-8468 /2015.
   Kreativitás & mobilitás : a magyar felsőoktatás mint országmárka : Campus Hungary kötet / [főszerk. Szentkirályi-Szász Krisztina] ; [szerkesztésben közrem. Kadlót Nikolett] ; előszó Hatos Pál ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2014. - 235 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5389-25-2 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - 21. század
378(439)"200/201"
[AN 3562543]
MARC

ANSEL
UTF-8469 /2015.
   A Magyar Piarista Diákszövetség negyedszázada, 1989-2014 / [szerk. Mikecz Tamás] ; [társszerk. Borián Tibor]. - [Budapest] : MPDSZ, 2014. - 240 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-0474-2 kötött
Magyar Piarista Diákszövetség
Magyarország - piaristák - diákegyesület - ezredforduló - 21. század
371.83(439)"1989/2014" *** 061.2(439)Magyar_Piarista_Diákszövetség *** 271.786(439)
[AN 3561989]
MARC

ANSEL
UTF-8470 /2015.
   Miben más? : ismeretek a gyógypedagógia köréből a felsőoktatásban és felnőttképzésben oktatók számára / szerk. Estefánné Varga Magdolna ; Dávid Mária [et al.] ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2014. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-115.
ISBN 978-615-5297-15-1 fűzött
Magyarország - gyógypedagógia - felsőoktatás - jogalkalmazás - közoktatás
376.013.82 *** 342.72/.73(439)(094) *** 378(439)(094) *** 37.014
[AN 3561674]
MARC

ANSEL
UTF-8471 /2015.
   A mozgás tere : a magyar felsőoktatás és a nemzetközi mobilitási folyamatok : Campus Hungary tanulmánykötet 2014 / főszerk. Veroszta Zsuzsanna ; [szerk. Csekő Krisztina] ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2014. - 249 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-26-9 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - egyetemi hallgató - oktatási mobilitás - 21. század
378.18(439)"201" *** 378.18(100)"201" *** 378(439)"201" *** 378(100)"201"
[AN 3562566]
MARC

ANSEL
UTF-8472 /2015.
   A pécsi felsőoktatás évszázadai = The centuries of higher education in Pécs / [... összeáll. Lengvári István] ; [... ford. Bocz András] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem Marketing Osztály]. - Pécs : PTE Marketing Oszt., [2014]. - 39 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-642-642-2 fűzött
Pécs - felsőoktatás - történeti feldolgozás
378(439-2Pécs)(091)
[AN 3561316]
MARC

ANSEL
UTF-8473 /2015.
Sallai Éva
   Pedagógiai svédasztal kezdő oktatóknak / Sallai Éva ; [kiad. az Eszterházy Károly Főiskola]. - Eger : EKF, 2014. - 143 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-615-5297-17-5 fűzött
Magyarország - oktatás - felsőoktatás
37 *** 378(439)
[AN 3561679]
MARC

ANSEL
UTF-8474 /2015.
Tárnok Zsanett (1976-)
   Szülőnek lenni jó! / Tárnok Zsanett. - [Budapest] : Média Connection, cop. 2014. - 142 p. : ill. ; 20 cm. - (Mindennapi pszichológia kiskönyvtár, ISSN 2064-9495 ; 1.)
ISBN 978-615-80079-0-0 fűzött : 1990,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 316.356.2 *** 159.922.7/.8
[AN 3561509]
MARC

ANSEL
UTF-8475 /2015.
   Tudásexport : a felsőoktatás nemzetköziesítésének eszközei : Campus Hungary esettanulmányok 2014 / főszerk. Őrsi Gábor ; [szerk. Kadlót Nikolett, Csekő Krisztina] ; [közread. a] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2014. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 171-195. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5389-27-6 fűzött
felsőoktatás - mobilitás - nemzetközi együttműködés
378(100)
[AN 3562580]
MARC

ANSEL
UTF-8476 /2015.
Vida Ágnes
   Békés dackorszak / Vida Ágnes. - [Gyál] : Kismamablog Kv., cop. 2014. - 132 p. ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-08-9634-4 fűzött : 8900,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan - elektronikus dokumentum
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3561975]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

477 /2015.
Góth Imre Árpád (1967-)
   135 év Keszthely vízi sportjáért : a Keszthelyi Yacht Club rövid története / Góth Imre Árpád. - [Keszthely] : Keszthelyi Yacht Club, [2014]. - 36 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9827-0 fűzött
Keszthelyi Yacht Club
sportegyesület - vitorlázás - történeti feldolgozás
797.14 *** 061.2(439-2Keszthely)(091)
[AN 3562224]
MARC

ANSEL
UTF-8478 /2015.
   Kézilabda : módszertani kézikönyv a 6-14 éves korosztály képzéséhez / Juhász [et al.]. - [Budapest] : [M. Kézilabda Szövets.], [2014]. - 141 p. : ill. ; 30 cm + 3 DVD
Közread. a Magyar Kézilabda Szövetség
Fűzött
kézilabda - edzés - elektronikus dokumentum
796.322.015
[AN 3561978]
MARC

ANSEL
UTF-8479 /2015.
Könnyü Mária
   Kreatív ünnepek : dekorációs ötletek és finomságok karácsonyra és szilveszterre / Könnyü Mária, Niksz Gyula. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-458-1 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
379.826 *** 641.566(083.12) *** 398.332.416
[AN 3564929]
MARC

ANSEL
UTF-8480 /2015.
Margitay Richárd
   A labdarúgó-világbajnokságok gólkirályai / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-66-6 fűzött : 2300,- Ft
sporttörténet - labdarúgó - világbajnokság - 20. század - 21. század
796.332(100)(092) *** 796.332.093(100)
[AN 3561947]
MARC

ANSEL
UTF-8481 /2015.
Margitay Richárd
   Tizedszer is Real Madrid / Margitay Richárd. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-72-7 fűzött : 2200,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
Madrid - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 3561811]
MARC

ANSEL
UTF-8482 /2015.
Mészáros László (1957-)
   Az én (szál)keresztem : Bakonybéltől a Varangyos béka folyóig / Mészáros László. - [Budapest] : [Mészáros L.], 2014. - 176 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9975-8 kötött : 2960,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3561585]
MARC

ANSEL
UTF-8483 /2015.
   "New challenges and solutions in teaching and coaching" and education through sport : International Conference on Education, 2014 : ICE 2014 : 18-20 September 2014, Szombathely ... : book of abstracts / ed. by Ágnes N. Tóth. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 40 p. ; 24 cm
Rend. a Nyugat-magyarországi Egyetem
ISBN 978-615-5251-34-4 fűzött
sportoktatás - konferencia-kiadvány
796.015 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3561699]
MARC

ANSEL
UTF-8484 /2015.
Schneider László
25 "kata" (angol)
   25 "kata" : structural resource / [transl. Peter Borsos]. - [Dunaújváros] : Auth., 2014. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Szerző Schneider László
ISBN 978-963-12-0568-8 fűzött
ázsiai küzdő- és védősport
796.855
[AN 3561956]
MARC

ANSEL
UTF-8485 /2015.
Smith, Leif H.
Sports psychology for dummies (magyar)
   Sikerpszichológia / Leif H. Smith, Todd M. Kays ; [ford. Hidasi Györgyi]. - Budapest : Panem, cop. 2014. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-21-9 fűzött : 4900,- Ft
sportlélektan - személyiségfejlesztés
796.015 *** 159.923
[AN 3562099]
MARC

ANSEL
UTF-8486 /2015.
   Voltak a kosaras lányok : a fűzfői női kosárlabdázás története / [szerk. Schleicher Imre ...] ; [kiad. Fűzfői Atlétikai Klub]. - [Balatonfűzfő] : Fűzfői Atlétikai Klub, cop. 2014. - 55 p. : ill. ; 17x24 cm
ISBN 978-963-12-0379-0 fűzött
Balatonfűzfő - kosárlabda - sporttörténet
796.323(439-2Balatonfűzfő)(091)
[AN 3561364]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

487 /2015.
   Amaház : az alkotóház / [kiad. az Amadeus Művészeti Alapítvány]. - Budapest : Amadeus Műv. Alapítvány, 2014. - 151, [4] p. : ill., részben színes ; 23x24 cm
Gerinccím: Ama II. - Számozott példány: 50
ISBN 978-963-89062-3-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század
73/76(439)"201"
[AN 3561948]
MARC

ANSEL
UTF-8488 /2015.
Balassa M. Iván (1943-)
Vezető a MNM Rákóczi Múzeuma néprajzi kiállításához, Sárazsadány (szlovák, lengyel, orosz)
   Turistický informačný text k národopisnej výstave Rákócziho múzea MNM, Sárazsadány = Przewodnik do wystawy etnograficznej w Muzeum Rakoczego Węgierskiego Narodowego, Sárazsadány = Putevoditelʹ k ètnografičeskoj vystavke muzeâ Rakoci Vengerskogo Nacionalʹnogo Muzeâ, Šaražadanʹ / [... text nap. M. Iván Balassa ..., Andrea Leskó ..., Edit Tamás]. - Budapest : MNM, [2014]. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-33-8 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Néprajzi Kiállítóhely (Sárazsadány)
Zemplén vármegye - magyar néprajz - tárgyi néprajz - üvegipar - kiállításvezető
069(439-2Sárazsadány) *** 39(=945.11)(439.138) *** 666.1(439.138)
[AN 3562206]
MARC

ANSEL
UTF-8489 /2015.
   Cigándi kézműves motívumtár / ... [összeáll. Csáki Balázsné, Csáki Andrea] ; [közread.] Cigánd Város Önkormányzata. - Cigánd : Önkormányzat, 2014. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0093-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Cigánd - szövés - népi díszítőművészet - fazekasság
746.1.031.4(=945.11)(439-2Cigánd) *** 738.031.4(439-2Cigánd) *** 39(=945.11)(439-2Cigánd)
[AN 3562489]
MARC

ANSEL
UTF-8490 /2015.
   Cigándi népi építészeti értéktár / ... [összeáll. Leskó Andrea] ; [közread.] Cigánd Város Önkormányzata. - Cigánd : Önkormányzat, 2014. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0092-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Cigánd - magyar néprajz - népi építészet
72.031.4(439-2Cigánd) *** 39(=945.11)(439-2Cigánd)
[AN 3562488]
MARC

ANSEL
UTF-8491 /2015.
   Coronatus Posonii.. : Bratislavské korunovačné medaily a žetóny, 1563-1830 : [spoločna výstava Slovenského národného múzea-historického múzea a Maďarského národného múzea] : [Bratislavský hrad, 10. júl 2014-18. január 2015] = Coronatus Posonii... : a pozsonyi magyar uralkodókoronázások érmei, 1563-1831 : [a Szlovák Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállítása] : [Pozsony, Vár, 2014. július 10. - 2015. január 18.] / [kurátori výstavy ... Budaj Marek, Soltész Ferenc Gábor, Tóth Csaba]. - Bratislava : Slovenským národ. múz. - Historickým múz. ; Budapešť : Maďarským národ. múz., 2014. - 156 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Kötött
ISBN 978-80-8060-334-2
Pozsony - Magyarország - érem - koronázás - újkor - uralkodó - kiállítási katalógus
737(439-2Pozsony)"15/18" *** 943.9(092)"15/18" *** 342.519.8(439)"15/18" *** 061.4(437.6-2Pozsony)
[AN 3562339]
MARC

ANSEL
UTF-8492 /2015.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3564923]
MARC

ANSEL
UTF-8493 /2015.
   A Mátyás-templom / [szerk. Mátéffy Balázs] ; [kiad. a Mátyás-templom Gondnoksága]. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, cop. 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9945-1 fűzött
Budapest. 1. kerület - templom - fényképalbum
77.04(439)(092)Püspöki_A. *** 726.54(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3561496]
MARC

ANSEL
UTF-8494 /2015.
Milbich Tamás
   Barangolás a solymári várban / [szöveg Milbich Tamás, Ritter György, Szalay Gábor] ; [közread. a] Szépsolymár Kulturális és Értékvédelmi Alapítvány. - [Solymár] : Szépsolymár Kult. és Értékvédelmi Alapítvány, 2014. - 81 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9775-4 fűzött
Solymár - vár - felújítás
728.81(439-2Solymár) *** 72.025.4(439-2Solymár)
[AN 3561925]
MARC

ANSEL
UTF-8495 /2015.
Nagy Judit (1954-)
   Nagy Judit / [riporter Dvorszky Hedvig]. - [Budapest] : Press XPress K., cop. 2014. - 126, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89944-3-1 fűzött
Nagy Judit (1954-)
Magyarország - iparművész - gobelin - 20. század - 21. század
746.311(439)(092)Nagy_J.
[AN 3561537]
MARC

ANSEL
UTF-8496 /2015.
   A performansz határain / [szerk. Di Blasio Barbara]. - Budapest : Kijárat, 2014. - 221 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5160-38-7 fűzött : 2800,- Ft
művészetfilozófia - szituatív művészet - színházesztétika - kultúraszociológia - filmesztétika
7.01 *** 792.01 *** 316.7 *** 791.43.01
[AN 3562138]
MARC

ANSEL
UTF-8497 /2015.
Pevsner, Nikolaus
An outline of European architecture (magyar)
   Az európai építészet története / Nikolaus Pevsner ; Michael Forsyth bevezetőjével és utóiratával ; [ford. Borbás Mária]. - 5. átd. kiad. - [Budapest] : Corvina, cop. 2014. - 254 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-13-6242-8 kötött : 7990,- Ft
Európa - építészettörténet
72(4)(091)
[AN 3564918]
MARC

ANSEL
UTF-8498 /2015.
Svoboda Vilmos
   A Zsolnay gyár iparkrónikája / Svoboda Vilmos. - Pécs : Svoboda V., 2014. - [2], 206 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 198-199.
ISBN 978-963-12-0258-8 kötött
Zsolnay Porcelángyár (Pécs)
Pécs - porcelán - porcelánművészet - iparvállalat - ipartörténet
738.1(439)Zsolnay(091) *** 666.5(439-2Pécs)(091) *** 061.5(439-2Pécs)(091)
[AN 3561315]
MARC

ANSEL
UTF-8499 /2015.
Szádeczky-Kardoss Géza
   Börzsönyi vártúrák : a Börzsöny várai / Szádeczky-Kardoss Géza. - [Budapest] : Szádeczky-Kardoss G., cop. 2014. - 77 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [78].
ISBN 978-963-08-9935-2 fűzött
Börzsöny - vár - régészet - helyismeret
728.81(439)(234.373.33) *** 904(439)(234.373.33) *** 908.439(234.373.33)
[AN 3561871]
MARC

ANSEL
UTF-8500 /2015.
Szentkuti Károly (1957-)
   Széchényiek nyughelye : nagycenki temető / Szentkuti Károly ; [kiad. Nagycenk Önkormányzata]. - Nagycenk : Önkormányzat, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 15 cm
Bibliogr.: p. 32. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-12-0189-9 fűzött
Széchenyi család
Nagycenk - temető - síremlék
718(439-2Nagycenk) *** 726.825(439-2Nagycenk) *** 726.822(439-2Nagycenk) *** 929.52(439)Széchenyi
[AN 3561368]
MARC

ANSEL
UTF-8501 /2015.
   A Színház utcai Evangélikus Elemi Iskola megépítése 1883-1884 között = Der Bau der evangelischen Volksschule in der Theatergasse in den Jahren 1883-1884 / összeáll. Graf Sámuel ; [ford. ... Gimesi Réka, Krisch András] ; [... kiad. Soproni Evangélikus Egyházközség]. - Sopron : Soproni Evangélikus Egyházközség, 2014. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88685-1-0 fűzött
Sopron - iskolaépület - építés - 19. század
727.113(439-2Sopron)"188"
[AN 3562466]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

502 /2015.
Cseh Tamás (1943-2009)
   Cseh Tamás : Bérczes László beszélgetőkönyve. - 2. kiad. - [Budapest] : Palatinus, 2014. - 333, [2] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-274-148-2 fűzött : 5500,- Ft
Cseh Tamás (1943-2009)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
78.067.26.036.7(439)(092)Cseh_T.(047.53)
[AN 3564816]
MARC

ANSEL
UTF-8503 /2015.
   Fischer Annie / [szerk. Fittler Katalin és Székely György]. - 2. kiad. - [Budapest] : Retkes A. Kult. Értékteremtő Kft., 2014. - 335 p. : ill. ; 25 cm. - (Gramofon könyvek, ISSN 2060-0453)
Diszkogr.: p. 311-312. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-0253-3 kötött : 3300,- Ft
Fischer Annie (1914-1995)
Magyarország - komolyzenei előadó - zongora - 20. század
786.2.071.2(439)(092)Fischer_A.
[AN 3562333]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

504 /2015.
Novák Géza (1970-)
   Defekt? színház és dráma a fogyatékosságügyért / Novák Géza Máté, Szári Laura, Katona Vanda ; [programfelelős] 21. Színház a Nevelésért Egyesület ; [közread. a] Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. - [Budapest] : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., cop. 2014. - 183 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 160-167.
ISBN 978-615-5043-85-7 fűzött
drámapedagógia - művészeti nevelés - hátrányos helyzetű - tolerancia
792 *** 37.036 *** 316.647.5 *** 364.65-056.2/.3
[AN 3562495]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

505 /2015.
   Angol nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 2. kiad. - Budapest : Lingea, cop. 2014. - 171 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-39-4 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - tankönyv
802.0-5(078)=945.11
[AN 3564937]
MARC

ANSEL
UTF-8506 /2015.
Bartók Zoltán
   English express [elektronikus dok.] : angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig / Bartók Zoltán. - Szöveg (pdf : 565 KB) (prc : 4 MB) (epub : 1.5 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2014, cop. 1993
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131024. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-124-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-122-5 (epub)
ISBN 978-963-387-123-2 (prc)
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár - elektronikus dokumentum
802.0(078)(076)=945.11
[AN 3564141]
MARC

ANSEL
UTF-8507 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő német külföldi munkavállaláshoz / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 123 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123.
ISBN 978-963-89812-5-7 fűzött : 2850,- Ft
német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3562680]
MARC

ANSEL
UTF-8508 /2015.
Derrida, Jacques (1930-2004)
De la grammatologie (magyar)
   Grammatológia / Jacques Derrida ; ford. Marsó Paula. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 362 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-394-8 fűzött : 4800,- Ft
Franciaország - nyelvfilozófia - filozófus - 20. század - ezredforduló
800.1 *** 1(44)(092)Derrida,_J.
[AN 3562131]
MARC

ANSEL
UTF-8509 /2015.
   DExam mintafeladatok : középfok, B2 : humán- és reálmodul feladatsorok angol nyelvből CD melléklettel és megoldókulccsal / [szerk. Kovács Magdolna és Vad Kálmánné ] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont. - 2. kiad. - Debrecen : DE Idegennyelvi Közp. DExam Vizsgaközp., 2014. - 59 p. ; 30 cm + CD
ISBN 978-963-473-133-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=00
[AN 3564906]
MARC

ANSEL
UTF-8510 /2015.
Lawson, Thomas R.
   Magyar - angol szociális munka értelmező szótár ; English - Hungarian social work dictionary / Lawson Thomas, Toldi Andrea, Fábián Gergely. - [Nyíregyháza] : DE Egészségügyi Kar Szociális és Társtud. Int., cop. 2014. - 302, 303 p. ; 24 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-473-721-6 fűzött
szociális munka - magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár - értelmező szótár - szakszótár
801.323=20=945.11 *** 364.62 *** 801.323=945.11=20
[AN 3562284]
MARC

ANSEL
UTF-8511 /2015.
   Német nyelvtani áttekintés : [praktikus példákkal]. - 2. kiad. - Budapest : Lingea, cop. 2014. - 176 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-40-0 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - nyelvtan - nyelvkönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3564935]
MARC

ANSEL
UTF-8512 /2015.
   Német társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - Budapest : Lingea, cop. 2014. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-33-2 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 3564938]
MARC

ANSEL
UTF-8513 /2015.
Péntek Bernadett
   Argumentieren und Diskutieren : 70 Pro und Kontra - Themen und Graphiken mit Wortlisten : a német emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra / Péntek Bernadett, Szombatiné Fülöp Ildikó. - 2. jav. kiad. - Győr : Nordwest 2002, 2014. - 163 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-86795-7-4 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3564880]
MARC

ANSEL
UTF-8514 /2015.
Petz András
   Terminology of civil law : with optional interactive web-based content / András Petz. - [Budapest] : Angolfon Studio : ARX Office Kft., 2014. - 208 p. ; 26 cm. - (Contract drafting series ; 2.)
ISBN 978-963-08-4825-1 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=00
[AN 3562459]
MARC

ANSEL
UTF-8515 /2015.
Stilton, Geronimo
English! my family (magyar)
   English! my family : a családom / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 23, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-675-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3564627]
MARC

ANSEL
UTF-8516 /2015.
Stilton, Geronimo
English! my house (magyar)
   English! my house : a házam / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 26, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-482-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3564624]
MARC

ANSEL
UTF-8517 /2015.
Stilton, Geronimo
English! the day of the week (magyar)
   English! the days of the week : a hét napjai / Geronimo Stilton ; [ill. Claudio Cernuschi, Andrea Denegri ... és Daria Cerchi]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 25, [7] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-483-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3564622]
MARC

ANSEL
UTF-8518 /2015.
Szalai Tünde
   Tematikus szótár német nyelvből / [szerzők Szalai Tünde, Wolf-Schäffer Judit]. - Utánny. - Szeged : Maxim, [2014]. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9624-40-5 fűzött : 1680,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3564893]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

519 /2015.
Bálint Ágnes (1969-)
   Pszichobiográfia és irodalom / Bálint Ágnes. - Pécs : Kronosz, 2014. - 192 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 178-188.
ISBN 978-615-5339-68-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - irodalomtudomány - lélektan - író - 20. század - műelemzés
82.01 *** 159.9 *** 894.511(092)"19"
[AN 3561263]
MARC

ANSEL
UTF-8520 /2015.
Csuday Csaba (1944-)
   Fantasztikum, mágia, valóság : írások a hispán és a magyar irodalomról / Csuday Csaba. - Budapest : Nap K., 2014. - 294 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
Kötött : 3500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9658-32-5)
spanyol nyelvű irodalom története - 20. század - magyar irodalom - esszé - publicisztika
860(100)(091)"19"(0:82-4) *** 894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3562474]
MARC

ANSEL
UTF-8521 /2015.
   Műhelylapok : a Kerényi Károly Szakkollégium műhelynapjai konferencia előadásainak szerkesztett változata / [szerk. Csönge Tamás, Kiss Georgina, Pálfy Eszter] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kerényi Károly Szakkollégium. - Pécs : PTE BTK Kerényi K. Szakkollégium : Virágmandula Kft., 2014. - 202 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2014. febr. 14-15-én tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5339-96-7 fűzött
magyar irodalom története - irodalomtudomány - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
82.01 *** 894.511-95(082) *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3561213]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

522 /2015.
Balogh Tamás (1975-)
   Mint aki a sínek közé esett : Kosztolányi Dezső életrajzához / Bíró-Balogh Tamás. - Budapest : Equinter, 2014. - 190 p. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9963-01-6 fűzött
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3562157]
MARC

ANSEL
UTF-8523 /2015.
Hegyi Katalin (1956-)
   Az oltalmazó Csucsa : Ady és Csinszka a Boncza birtokon = Ciucea cea ocroitoare : Ady şi Csinszka pe moşia Boncza / [... írta és szerk. Hegyi Katalin] ; [... ford. Szőcs Petra] ; [... kiad. ... a Petőfi Irodalmi Múzeum ...]. - Budapest : PIM, 2014. - 31 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. a Csucsán, 2014. márc. 8-án megnyitott emlékkiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 30.
Fűzött
Ady Endre (1877-1919)
Boncza Berta (1894-1934)
Csucsa - Magyarország - író - helyismeret - híres ember - 19. század - 20. század
894.511(092)Ady_E. *** 929(439)Boncza_B. *** 908.498-2Csucsa
[AN 3561866]
MARC

ANSEL
UTF-8524 /2015.
   Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség. - [Budapest] : Nap K., 2014. - 191 p. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
ISBN 978-963-332-012-9 kötött : 3000,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Hajnali részegség
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D. *** 82.01
[AN 3562299]
MARC

ANSEL
UTF-8525 /2015.
Mekis D. János (1970-)
   Vers és kontextus : a modern magyar líra, mint irodalomtörténeti probléma / Mekis D. János. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 207 p. ; 21 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 195-207.
ISBN 978-963-9893-96-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - műfajtörténet - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(091)-14"19" *** 82.01-14 *** 894.511(4-191)(091)-14
[AN 3561605]
MARC

ANSEL
UTF-8526 /2015.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Így szerettek ők : magyar irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2014. - 129 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 127-[130].
ISBN 978-963-13-6098-1 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - író - szerelem - 19. század - 20. század - életrajz - album
894.511(092) *** 392.6
[AN 3564922]
MARC

ANSEL
UTF-8527 /2015.
Ócsai Éva
   Intertextualitás Weöres Sándor színjátékaiban / Ócsai Éva. - Budapest : Kijárat, 2014. - 233, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 217-233.
ISBN 978-615-5160-39-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - író - 20. század - dráma - műelemzés
894.511(092)Weöres_S. *** 82.01
[AN 3562110]
MARC

ANSEL
UTF-8528 /2015.
Pomogáts Béla (1934-)
   A magyar irodalom köztársasága : irodalomtörténeti tanulmányok / Pomogáts Béla. - Budapest : Nap K., 2014. - 321, [5] p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-053-2 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 3562306]
MARC

ANSEL
UTF-8529 /2015.
Sárközi Mátyás (1937-)
   Csé : Cs. Szabó László életműve / Sárközi Mátyás. - Budapest : Kortárs, 2014. - 245 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-66-7 fűzött : 2750,- Ft
Szabó László, Cs (1905-1984)
Nagy-Britannia - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
894.511(410)(092)Szabó_L.,_Cs.
[AN 3562477]
MARC

ANSEL
UTF-8530 /2015.
Szemes Péter
   "Rendületlenül" : írások a zalai-muravidéki irodalomról / Szemes Péter. - [Zalaegerszeg] : Pannon Írók Társ. : Göcseji Múz., 2014. - 141 p. : ill. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
ISBN 978-615-5022-14-2 fűzött
Szlovénia - Zala megye - határon túli magyar irodalom története - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
894.511(439.121)(091) *** 894.511(497.12)(091)
[AN 3561672]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

531 /2015.
ʾWren, Ram (1936-)
Śebwʿah (magyar)
   Gertruda esküje / Ram Oren. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 351 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Szántó András
ISBN 978-615-5332-56-2 fűzött : 4290,- Ft
Stolovitski, Mikhaʾel (1936-)
Babilińska, Gertruda (1902-1995)
izraeli irodalom - regény
892.4-31=945.11
[AN 3562109]
MARC

ANSEL
UTF-8532 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Look to the lady [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 490 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131010. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-02-7
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3564094]
MARC

ANSEL
UTF-8533 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   More work for the undertaker [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 523 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131002. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-07-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563992]
MARC

ANSEL
UTF-8534 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Mr. Campion's lucky day & other stories [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 488 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131001. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-08-9
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32 *** 820-322.4
[AN 3563990]
MARC

ANSEL
UTF-8535 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Mystery mile [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 487 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131000. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-10-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563989]
MARC

ANSEL
UTF-8536 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Police at the funeral [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 512 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130999. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-19-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563987]
MARC

ANSEL
UTF-8537 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Sweet danger [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 476 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130998. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-30-0
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563986]
MARC

ANSEL
UTF-8538 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Tether's end [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 473 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130997. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-32-4
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563985]
MARC

ANSEL
UTF-8539 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   The tiger in the smoke [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 511 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130996. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-35-5
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563982]
MARC

ANSEL
UTF-8540 /2015.
Allingham, Margery (1904-1966)
   Traitor's purse [elektronikus dok.] / Margery Allingham. - Szöveg (epub : 465 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-36-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4
[AN 3563977]
MARC

ANSEL
UTF-8541 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The stars like dust (magyar)
   A csillagok, akár a por : [... Birodalom sorozatának 1. kötete] / Isaac Asimov ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 294, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-671-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3561529]
MARC

ANSEL
UTF-8542 /2015.
Barry, Max (1973-)
Lexicon (magyar)
   Lexicon / Max Barry ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 488 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-960-8 fűzött
ausztrál irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(94)=945.11
[AN 3561490]
MARC

ANSEL
UTF-8543 /2015.
Boehme, Julia (1966-)
Conni und der grosse Schnee (magyar)
   Bori és a téli vakáció / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 90, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-86-5 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561874]
MARC

ANSEL
UTF-8544 /2015.
Boehme, Julia (1966-)
Das grosse Conni-Buch zum Lesenlernen (magyar)
   A nagy Bori-könyv : új történetek és feladatok / írta Julia Boehme ; rajz. Herdis Albrecht ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-90-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561883]
MARC

ANSEL
UTF-8545 /2015.
Cotugno, Katie
How to love (magyar)
   Hogyan szeress? / Katie Cotugno ; [ford. Tulics Mónika]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 386 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-901-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3561418]
MARC

ANSEL
UTF-8546 /2015.
Dale, Elizabeth
Bedtime stories for girls (magyar)
   Álomtündér a barátnőm : [20 bűbájos mese] / [írta Elizabeth Dale] ; [ill. Helen Poole] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 160 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-445-507-3 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3562380]
MARC

ANSEL
UTF-8547 /2015.
Dunai, Frank Desmond
   Yo-yo yaya youyou : a novel / Frank Desmond Dunai. - [Dorog] : [Dunai F.], 2014. - 180 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-08-9957-4 fűzött
Magyarország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(439)
[AN 3562659]
MARC

ANSEL
UTF-8548 /2015.
Follett, Ken (1949-)
Edge of eternity (magyar)
   Az örökkévalóság küszöbén : Évszázad-trilógia 3. / Ken Follett ; [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 1218, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-964-6 kötött : 4990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3561428]
MARC

ANSEL
UTF-8549 /2015.
Forester, Cecil Scott (1899-1966)
   Lieutenant Hornblower [elektronikus dok.] / C. S. Forester. - Szöveg (epub : 494 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131015. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-01-0
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6
[AN 3564105]
MARC

ANSEL
UTF-8550 /2015.
Forester, Cecil Scott (1899-1966)
   Lord Hornblower [elektronikus dok.] / C. S. Forester. - Szöveg (epub : 486 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131014. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-03-4
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6
[AN 3564101]
MARC

ANSEL
UTF-8551 /2015.
Forester, Cecil Scott (1899-1966)
   Mr. Midshipman Hornblower [elektronikus dok.] / C. S. Forester. - Szöveg (epub : 493 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131013. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-09-6
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6
[AN 3564098]
MARC

ANSEL
UTF-8552 /2015.
Forester, Cecil Scott (1899-1966)
   A ship of the line [elektronikus dok.] / C. S. Forester. - Szöveg (epub : 492 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131012. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-23-2
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6
[AN 3564096]
MARC

ANSEL
UTF-8553 /2015.
Foster, Emma
My sweetest fairy story (magyar)
   A legédesebb tündérmesém : [csodás cseresznye- és vaníliaillattal] / [rajz. Emma Foster] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-508-0 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562407]
MARC

ANSEL
UTF-8554 /2015.
Foster, Emma
My sweetest princess story (magyar)
   A legédesebb hercegnős mesém : [csodás eper- és áfonyaillattal] / [rajz. Emma Foster] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [26] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-509-7 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562395]
MARC

ANSEL
UTF-8555 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
Chi ha rapito il re dei fornelli? (magyar)
   Ki rabolta el a tűzhely királyát? / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto ; [ford. Berényi Márk] ; ill. Stefano Turconi. - Budapest : Ciceró, [2014]. - 122 p. : ill. ; 20 cm. - (Macskadetektívek ; 1.)
ISBN 978-963-539-898-0 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561399]
MARC

ANSEL
UTF-8556 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
Un ladro... gentilmicio (magyar)
   Ékszerlopás a színházban / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto ; [ford. Berényi Márk] ; ill. Stefano Turconi. - Budapest : Ciceró, [2014]. - 116 p. : ill. ; 20 cm. - (Macskadetektívek ; 2.)
ISBN 978-963-539-899-7 fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561385]
MARC

ANSEL
UTF-8557 /2015.
Gospodinov, Georgi (1968-)
Baladi i razpadi (magyar)
   Balladák és bomlások / Georgi Goszpodinov ; [ford. Szondi György]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 263 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-387-9 kötött : 2490,- Ft
bolgár irodalom - vers
886.7-14=945.11
[AN 3561392]
MARC

ANSEL
UTF-8558 /2015.
Gurdjieff, Georges I. (1872-1949)
All and everything. Life is real only then, when "I am" (magyar)
   Az élet csak akkor valóságos, amikor "én vagyok" : A mindenségről és a mindenről harmadik sorozat / G. Gurdjieff ; [ford. ... Hollán László és Fecskés Judit]. - Budapest : Püski, 2014. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-302-143-9 kötött
 (hibás ISBN 978-963-302-136-1)
amerikai angol irodalom - filozófia - ezoterika
820-96(73)=945.11 *** 133
[AN 3562303]
MARC

ANSEL
UTF-8559 /2015.
Harrison, Kim
Dead witch walking (magyar)
   Dead witch walking : boszorkányfutam / Kim Harrison ; [ford. Bódi Virág és Pollák Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 529 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-172-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-073-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3564855]
MARC

ANSEL
UTF-8560 /2015.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Taneční hodiny prostarši a pokročile (magyar)
   Táncórák idősebbeknek és haladóknak / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Európa, 2014. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9920-1 kötött : 2490,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3564915]
MARC

ANSEL
UTF-8561 /2015.
Hwang Sŏn-mi (1963-)
Madang ul naon amt'ak (magyar)
   Rügy : [a tyúk, aki repülésről álmodott] / Sun-mi Hwang ; [Szabó T. Anna ford.] ; [Földi Andrea illusztrációival]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 124, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-293-358-0 kötött : 3490,- Ft
koreai irodalom - mese
895.7-34=945.11
[AN 3562322]
MARC

ANSEL
UTF-8562 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   The bird's nest [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 452 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130983. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-26-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3563955]
MARC

ANSEL
UTF-8563 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   Come along with me [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 456 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130985. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-24-9
amerikai angol irodalom - elbeszélés - regény - elektronikus dokumentum
820-32(73) *** 820-31(73)
[AN 3563957]
MARC

ANSEL
UTF-8564 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   Hangsaman [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 426 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130984. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-25-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3563956]
MARC

ANSEL
UTF-8565 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   Just an ordinary day [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 587 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131009. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-00-3
amerikai angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(73)
[AN 3564091]
MARC

ANSEL
UTF-8566 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   The road through the wall [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 401 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130982. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-27-0
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3563954]
MARC

ANSEL
UTF-8567 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   The sundial [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 411 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130981. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-28-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3563953]
MARC

ANSEL
UTF-8568 /2015.
Jackson, Shirley (1916-1965)
   We have always lived in the castle [elektronikus dok.] / Shirley Jackson. - Szöveg (epub : 366 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130980. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-39-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3563948]
MARC

ANSEL
UTF-8569 /2015.
Kaiser, Renate (1964-)
750 Gramm pro Woche (magyar)
   Mérlegen az új lány / Renate Kaiser ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2014. - 120 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-615-5376-39-9 fűzött : 1980,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561407]
MARC

ANSEL
UTF-8570 /2015.
   Klasszikus mesék / [ill. Eduardo Trujillo és Marcela Grez]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 219 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Csodaszép altató mesék)
ISBN 978-963-445-535-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562290]
MARC

ANSEL
UTF-8571 /2015.
Kyle, Barbara
The queen's gamble (magyar)
   A királynő játszmája / Barbara Kyle ; [ford. Füsti Molnár Zsuzsa]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 490 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-952-3 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3561361]
MARC

ANSEL
UTF-8572 /2015.
Leckie, Ann
Ancillary justice (magyar)
   Mellékes igazság / Ann Leckie ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 435, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-959-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3561486]
MARC

ANSEL
UTF-8573 /2015.
L'Engle, Madeleine (1918-2007)
   A wrinklein[!] time quintet [elektronikus dok.] / Madeleine L'Engle. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Tart.: A wrinklein[!] timeÞ; A wind in the doorÞ; A swiftly tilting planetÞ; Many watersÞ; An acceptable time. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131022. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-05-8
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)
[AN 3564129]
MARC

ANSEL
UTF-8574 /2015.
Marín, Lorena
Animales bomberos (magyar)
   A tűzoltó / [szöveg] Lorena Marín ; [ill.] Marifé González. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 28 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Állati foglalkozások
ISBN 978-963-445-474-8 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562446]
MARC

ANSEL
UTF-8575 /2015.
Marín, Lorena
Animales granjeros (magyar)
   A gazda / [szöveg] Lorena Marín ; [ill.] Marifé González. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 28 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Állati foglalkozások
ISBN 978-963-445-475-5 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562452]
MARC

ANSEL
UTF-8576 /2015.
Marín, Lorena
Animales médicos (magyar)
   Az orvos / [szöveg] Lorena Marín ; [ill.] Marifé González. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 28 p. : ill., színes ; 27 cm
keretcím: Állati foglalkozások
ISBN 978-963-445-476-2 kötött
spanyol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
860-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3562454]
MARC

ANSEL
UTF-8577 /2015.
Mazetti, Katarina (1944-)
Berättelser för till-och frånskilda (magyar)
   Elváltak és válófélben lévők panaszai / Katarina Mazetti ; ford. Kertész Judit ; [a verseket Bogdán Ágnes ford.]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 198, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-081-6 kötött : 2900,- Ft
svéd irodalom - elbeszélés
839.7-32=945.11
[AN 3562105]
MARC

ANSEL
UTF-8578 /2015.
McDonald, Ian (1960-)
Planesrunner (magyar)
   Síkvándor : Örökkévaló-sorozat I. / Ian McDonald ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 331 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-958-5 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3561569]
MARC

ANSEL
UTF-8579 /2015.
Minier, Bernard (1960-)
Le cercle (magyar)
   Testvériség / Bernard Minier ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 571 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-742-0 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3561448]
MARC

ANSEL
UTF-8580 /2015.
Moccia, Federico
Tre metri sopra il cielo (magyar)
   A felhők fölött három méterrel / Federico Moccia ; [ford. Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 520 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A felhők fölött 3 méterrel
ISBN 978-963-539-894-2 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3561422]
MARC

ANSEL
UTF-8581 /2015.
Modest, Julian (1952-)
Mistera lumo (magyar)
   Titokzatos fény / Julian Modest ; [... ford. Sz. Balogh Szilvia] ; [az illusztrációkat kész. Szántó Liliána és Szántó Gergely]. - [Keszthely] : [Sz. Balogh Sz.], [2014]. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9539-2 fűzött
eszperantó irodalom - elbeszélés
82-089.2-32=945.11
[AN 3562167]
MARC

ANSEL
UTF-8582 /2015.
Moser, Erwin (1954-)
Fantastische Gute-Nacht-Geschichten (magyar)
   Fantasztikus jóéjtmesék / Erwin Moser ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5385-87-2 kötött : 3290,- Ft
osztrák irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3561886]
MARC

ANSEL
UTF-8583 /2015.
O'Brien, Flann (1911-1966)
   The third policeman [elektronikus dok.] / Flann O'Brien. - Szöveg (epub : 549 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131011. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-34-8
írországi angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(417)
[AN 3564095]
MARC

ANSEL
UTF-8584 /2015.
O'Connor, Frank (1903-1966)
   The best of Frank O'Connor [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 723 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131021. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-11-9
írországi angol irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-32(417)
[AN 3564127]
MARC

ANSEL
UTF-8585 /2015.
O'Connor, Frank (1903-1966)
   My Oedipus complex and other stories [elektronikus dok.] / Frank O'Connor. - Szöveg (epub : 514 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131020. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-13-3
írországi angol irodalom - humor - elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-321.5(417)
[AN 3564125]
MARC

ANSEL
UTF-8586 /2015.
O'Dell, Scott (1898-1989)
   Island of the blue dolphins [elektronikus dok.] / Scott O'Dell. - Szöveg (epub : 481 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131019. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-14-0
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3564115]
MARC

ANSEL
UTF-8587 /2015.
Oliver, Lauren (1982-)
Panic (magyar)
   Pánik / Lauren Oliver ; [ford. Heinisch Mónika]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2014. - 419 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-890-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3561379]
MARC

ANSEL
UTF-8588 /2015.
Pizzolatto, Nic (1975-)
Galveston (magyar)
   Galveston / Nic Pizzolatto ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 284 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-942-4 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3561488]
MARC

ANSEL
UTF-8589 /2015.
Raskin, Ellen (1928-1984)
   The westing game [elektronikus dok.] / Ellen Raskin. - Szöveg (epub : 528 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131018. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-20-1
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3564114]
MARC

ANSEL
UTF-8590 /2015.
Shan, Darren (1972-)
Demon thief (magyar)
   Démontolvaj / Darren Shan ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 264, [4] p. ; 22 cm. - (Démonvilág ; 2.)
ISBN 978-963-11-9743-3 kötött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3564908]
MARC

ANSEL
UTF-8591 /2015.
Smith, Edward Elmer (1890-1965)
   Second-stage Lensman [elektronikus dok.] / E. E. "Doc" Smith. - Szöveg (epub : 480 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131016. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-22-5
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)
[AN 3564107]
MARC

ANSEL
UTF-8592 /2015.
Smith, Edward Elmer (1890-1965)
   The skylark of space [elektronikus dok.] / Edward Elmer Smith. - Szöveg (epub : 443 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131017. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-17-1
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9(73)
[AN 3564110]
MARC

ANSEL
UTF-8593 /2015.
Soderberg, Erin
The Quirks (magyar)
   A Dili család : Isten hozott Normalban! / Erin Soderberg ; ill. Kelly Light ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 237, [2] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-539-879-9 fűzött : 1990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3561404]
MARC

ANSEL
UTF-8594 /2015.
Steinbeck, John (1902-1968)
The moon is down (magyar)
   Lement a hold / John Steinbeck ; ford. Vas István. - Szeged : Aranytoll, 2014. - 316, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-245-726-0 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3564869]
MARC

ANSEL
UTF-8595 /2015.
Townsend, Sue (1946-2014)
The woman who went to bed for a year (magyar)
   A nő, aki egy évig ágyban maradt / Sue Townsend ; [ford. Nemes Anna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 390, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-795-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3561443]
MARC

ANSEL
UTF-8596 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   The loved one [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 361 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130994. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-04-1
angol irodalom - kisregény - szatíra - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563976]
MARC

ANSEL
UTF-8597 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Men at arms [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 462 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130993. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-06-5
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563975]
MARC

ANSEL
UTF-8598 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Officers and gentlemen [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 470 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130992. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-15-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563970]
MARC

ANSEL
UTF-8599 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   The ordeal of Gilbert Pinfold [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 389 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130991. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-16-4
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563968]
MARC

ANSEL
UTF-8600 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Put out more flags [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 431 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130990. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-18-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563967]
MARC

ANSEL
UTF-8601 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Scoop [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 431 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130987. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-21-8
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563961]
MARC

ANSEL
UTF-8602 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Sword of honor [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 798 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130988. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-31-7
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563962]
MARC

ANSEL
UTF-8603 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Vile bodies [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 414 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130986. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-38-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563959]
MARC

ANSEL
UTF-8604 /2015.
Wiechmann, Heike
Rennfahrergeschichten (magyar)
   Autóversenyzők : három száguldós történet / Heike Wiechmann ; a szerző rajz. ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 58, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-001-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561870]
MARC

ANSEL
UTF-8605 /2015.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
Laughing gas (magyar)
   Kéjgáz / P. G. Wodehouse ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 273 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-900-0 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3561429]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

606 /2015.
Ágh Rita (1972-)
   Tarka-barka nagyvilág : versek gyermekeknek / Ágh Rita ; [... rajz. Ágh Rita és Gordana] ; [... kiad. Szajk Község Önkormányzata]. - Szajk : Önkormányzat, 2014. - 105 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0047-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3561343]
MARC

ANSEL
UTF-8607 /2015.
   Arc a papír tükrében : írások Jánosi Zoltán tiszteletére / [szerk. Karádi Zsolt, T. Károlyi Margit, Pethő József] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2014. - 327 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-86-7 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - 20. század - emlékkönyv - antológia
894.511-822 *** 894.511(091)"19"
[AN 3562106]
MARC

ANSEL
UTF-8608 /2015.
Átányi László (1938-)
   Kamion az iskola tetején / Átányi László ; [közread. a] Szent Adalbert Misszió. - Budapest : Szt. Adalbert Misszió, 2014. - 60 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3561964]
MARC

ANSEL
UTF-8609 /2015.
Balázs Ágnes (1967-)
   A tésztapacsni / Balázs Ágnes ; [Radnóti Blanka illusztrációival]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 34 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600)
ISBN 978-963-11-9779-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561965]
MARC

ANSEL
UTF-8610 /2015.
Bartalis Imre (1931-)
   Magyar tragédiák / Bartalis Imre. - 2. kiad. - [Budapest] : Spektrum, 2014. - 479 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0174-1 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3561472]
MARC

ANSEL
UTF-8611 /2015.
Bodor Johanna (1965-)
   Nem baj, majd megértem / Bodor Johanna. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3170-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3562093]
MARC

ANSEL
UTF-8612 /2015.
Bogos Katalin
   Nevess velünk! : vidám versek kicsiknek / Bogos Katalin. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 22 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5130-99-1)
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3562732]
MARC

ANSEL
UTF-8613 /2015.
Bólyi Tünde
   Kapuk mögött 2 : Damien és a maghor kapcsolat / Bólyi Tünde ; [az ill. a szerző munkái]. - [Egerág] : Tündérliget, 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-089-672-6 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3561504]
MARC

ANSEL
UTF-8614 /2015.
Brunner Tamás (1963-)
   Ötórai gyilkosság ; Tangó / Thomas B. Runner. - [Budapest] : Brunner Blatt, cop. 2014. - 107, 101 p. : ill. ; 20 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-0392-9 fűzött
magyar irodalom - kisregény - dráma
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 3562180]
MARC

ANSEL
UTF-8615 /2015.
Cey-Bert Róbert Gyula (1938-)
   Koppány : a fény harcosa / Cey-Bert Róbert Gyula. - Budapest : Püski, 2014. - 284, [2] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-302-144-6 kötött : 3800,- Ft
Koppány (962?-997)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3561953]
MARC

ANSEL
UTF-8616 /2015.
Csehné Miklósvári Magdolna
   Karácsony kis gubanccal / Miklósvári Magdolna. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9555-09-9 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561961]
MARC

ANSEL
UTF-8617 /2015.
Csehné Miklósvári Magdolna
   Mázli a sípályán / Miklósvári Magdolna. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-251-678-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561942]
MARC

ANSEL
UTF-8618 /2015.
Csernák Árpád (1943-)
   A doboz / Csernák Árpád ; Orosz István grafikáival. - [Budapest] : Stádium, 2014. - 115 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-26-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3562314]
MARC

ANSEL
UTF-8619 /2015.
Deme Tamás
   Belső tó / Deme Tamás. - Budapest : [Deme T.], 2014. - 197, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0137-6 fűzött
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-821
[AN 3561940]
MARC

ANSEL
UTF-8620 /2015.
Dessewffy Aurél (1808-1842)
   X.Y.Z. könyv / Dessewffy Aurél ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Repr. kiad. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp., 2014. - [12], 183 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Pesten : Trattner, 1841
ISBN 978-615-5491-76-4 kötött
Magyarország - magyar irodalom - politikai irodalom - társadalmi probléma - 19. század - publicisztika - hasonmás kiadás
894.511-92 *** 094/099.07 *** 304(439)"183"(0:82-92) *** 323(439)"183"(0:82-92)
[AN 3562494]
MARC

ANSEL
UTF-8621 /2015.
Ébert Tibor (1926-)
   Kamaramuzsika : hét dráma / Ébert Tibor. - Budapest : Napkút K., 2014. - 252, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-436-4 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3561351]
MARC

ANSEL
UTF-8622 /2015.
Fakíliusz
   Egy zenebohóc utazásai / Fakíliusz. - Budapest : Könyvtárellátó, cop. 2014. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0117-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3562656]
MARC

ANSEL
UTF-8623 /2015.
Fedina Lídia (1960-)
   Klaudia és az első csók / Fedina Lídia. - Budapest ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2014. - 161 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-615-5376-30-6 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561402]
MARC

ANSEL
UTF-8624 /2015.
Fésüs Éva (1926-)
   A palacsintás király / Fésűs Éva ; [ill. Szekeres Erzsébet]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 151 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-723-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3564926]
MARC

ANSEL
UTF-8625 /2015.
Ford, Stephanie
   Vendég a múltból [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - Szöveg (epub : 667 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131035. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3564177]
MARC

ANSEL
UTF-8626 /2015.
Forest, Elisabeth
   Légy az enyém [elektronikus dok.] : Greenshire-i szerelmek I. : regény / Elisabeth Forest. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (mobi : 4.5 MB) (epub : 1.9 MB). - [Szarvas] : [Adamo Books], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131023. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-120-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-118-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-119-5 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3564134]
MARC

ANSEL
UTF-8627 /2015.
Garzó László (1982-)
   A szilánk / Garzó László. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-39-6 fűzött : 2390,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3562660]
MARC

ANSEL
UTF-8628 /2015.
Horváth Ödön (1938-)
   Más tájak felé / Horváth Ödön ; [Horváth Krisztina festményeivel] ; [közread. a] ... Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - [Budapest] : Napeledel Kvk. ; [Pilisvörösvár] : MBKKE, 2014. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9831-10-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3561936]
MARC

ANSEL
UTF-8629 /2015.
   Hungaraj noveloj / [kolektitaj kaj trad. de János Petik]. - [Salgótarján] : Privata eld., 2014. - 399 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8711-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - fordítás
894.511-32(082)=089.2
[AN 3561930]
MARC

ANSEL
UTF-8630 /2015.
Huszthy Bálint (1989-)
   Csakazért : versek / Huszthy Bálint. - [Piliscsaba] : Magánkiad., cop. 2014. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9838-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3561654]
MARC

ANSEL
UTF-8631 /2015.
Kacsmarik Ádám
   A Bihargó : regény / Kacsmarik Ádám. - Gyula : Szerző, 2014. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0540-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3561113]
MARC

ANSEL
UTF-8632 /2015.
Kelebi Kiss István (1947-)
   Komódversek / Kelebi Kiss István. - [Agárd] : Alkotóház, 2014. - 87 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89756-5-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3561378]
MARC

ANSEL
UTF-8633 /2015.
Komor Zoltán (1986-)
   Mutánsvagdalt [elektronikus dok.] / Komor Zoltán & Tépő Donát. - Szöveg (epub : 561 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131036. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3564178]
MARC

ANSEL
UTF-8634 /2015.
Kormányos Gábor (1953-)
   Lélekfonásban : korgák / Kormányos Gábor ; [kiad. Magyar a Magyarért Alapítvány]. - Budapest : Magyar a Magyarért Alapítvány, cop. 2014. - 157 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-7706-35-6 fűzött
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3561684]
MARC

ANSEL
UTF-8635 /2015.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő [elektronikus dok.] / Kosztolányi Dezső ; előadja Molnár Piroska. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2014. - 1 CD (9 h 40 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-25-7 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3564828]
MARC

ANSEL
UTF-8636 /2015.
Médl Sándor (1948-)
   Ki tenyészti a gyíkokat? : aki a dzsungel fáit ültette / [Médl Sándor]. - [Mosonmagyaróvár] : [Médl S.], [2014]. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7791-6 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3562529]
MARC

ANSEL
UTF-8637 /2015.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 52. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9633-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3564833]
MARC

ANSEL
UTF-8638 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Aranykoporsó / Móra Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 428, [3] p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8051-7 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3564913]
MARC

ANSEL
UTF-8639 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A pillangók királya / Móra Ferenc ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Szűcs István...]. - Szeged : Lazi, 2014. - 106, [3] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-267-236-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3561864]
MARC

ANSEL
UTF-8640 /2015.
   Mozdonytűz : fiatal írók antológiája / [szerk. Gáll Attila] ; [a szerk. mtársa. Potozky László]. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : FISZ, 2014. - 146, [9] p. ; 20 cm. - (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 65.). (Előretolt helyőrség könyvek)
ISBN 978-963-7043-63-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-606-8118-33-8)
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3540972]
MARC

ANSEL
UTF-8641 /2015.
Muzsai István
   Holnapkutyák - kevélység [elektronikus dok.] / Muzsai István. - Szöveg (pdf : 9.9 MB). - [Budapest] : Roland, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131034. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5368-49-3
magyar irodalom - állatmese - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3564174]
MARC

ANSEL
UTF-8642 /2015.
   Nagyapáink a világháborúban / [... szerk. ... Bálint Sándor és Bálint Sándorné]. - [Tass] : Tassi Helytört. Egyes., cop. 2014. - 66 p. : ill. ; 21 cm. - (A Tassi Helytörténeti Egyesület kiadványai, ISSN 2063-6806 ; 3.)
ISBN 978-963-08-9734-1 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - első világháború - vers
894.511-14 *** 943.9"1914/1918"(0:82-14)
[AN 3561697]
MARC

ANSEL
UTF-8643 /2015.
Nepp József (1934-)
   Bölcs Bagoly meséi / írta Nepp József. - Pécs : Alexandra, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 27 cm
Ill. Eszes Hajnal és Nepp József
ISBN 978-963-368-366-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3564902]
MARC

ANSEL
UTF-8644 /2015.
Nógrádi Gergely (1971-)
   Misu és a piros kenu / Nógrádi Gergely ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 94, [7] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-403-023-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3561869]
MARC

ANSEL
UTF-8645 /2015.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   Álmomban : szerelmes versek / Pálfalvi Nándor. - [Cegléd] : Gladius, 2014. - 97, [6] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-88364-9-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3562200]
MARC

ANSEL
UTF-8646 /2015.
Pálfalvi Nándor (1931-)
   A bolond / Pálfalvi Nándor ; [rajz. ... Szabó György István]. - [Cegléd] : Gladius, cop. 2014. - 99 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-80056-0-9 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3562194]
MARC

ANSEL
UTF-8647 /2015.
Pergel Zsolt
   Mesés pofára esés / Pergel Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 166 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-68-0 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3561880]
MARC

ANSEL
UTF-8648 /2015.
Péteri Lajos (1932-)
   Huszadik századi történetek / Péteri Lajos ; [kiad. a Hajdúnánási Szellemi Műhely]. - Hajdúnánás : Hajdúnánási Szellemi Műhely, 2014. - 95 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9663-4 fűzött
Hajdúnánás - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Hajdúnánás(0:82-32)
[AN 3561105]
MARC

ANSEL
UTF-8649 /2015.
Pintér György
   Hegyháti krónikák / Pintér György. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 238 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
Kötött
Vasi-Hegyhát - magyar irodalom - helytörténet - történelmi elbeszélés
894.511-322.6 *** 943.9Vasi-Hegyhát(0:82-32)
[AN 3561595]
MARC

ANSEL
UTF-8650 /2015.
Póli Róbert
   Csillaglélek / Póli Róbert. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 199 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89975-7-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3562484]
MARC

ANSEL
UTF-8651 /2015.
Solymosi Éva (1932-)
   Szóval, magamról és másokról / Solymosi Éva. - Budapest : Ocskay I., 2014. - 2 db : ill. ; 21 cm
Solymosi Éva (1932-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3561346]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Emlékek érettségiig. - 241 p.
ISBN 978-963-08-8662-8 fűzött
[AN 3561352] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Munka, család. - 348 p.
ISBN 978-963-08-8663-5 fűzött
[AN 3561357] MARC

ANSEL
UTF-8652 /2015.
Strasser Kaponya Berzeviczi Anna
   A megbántás és megbánás közt elidőző résen / Strasser Kaponya Berzeviczi Anna. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 161, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5252-41-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3562832]
MARC

ANSEL
UTF-8653 /2015.
Szabó Magda (1917-2007)
   Für Elise [elektronikus dok.] / Szabó Magda ; felolvassa Bánsági Ildikó. - 2. kiad. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, 2014. - 1 CD (15 h 38 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-25-7 : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31
[AN 3564822]
MARC

ANSEL
UTF-8654 /2015.
Szakonyi Károly (1931-)
   Hangversenydarabok / Szakonyi Károly ; Zugor Sándor grafikáival. - [Budapest] : Stádium, 2014. - 114 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-27-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3562376]
MARC

ANSEL
UTF-8655 /2015.
   Szent karácsony éjjel : [dalok, mesék, versek] / Jenkovszky Iván rajz. - Pécs : Alexandra, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-368-170-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3564904]
MARC

ANSEL
UTF-8656 /2015.
Szepesi Attila (1942-)
   Citeraszó / Szepesi Attila. - [Budapest] : Nap K., cop. 2014. - 126 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-332-002-0 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3562281]
MARC

ANSEL
UTF-8657 /2015.
Temple, Jake
   Végítélet [elektronikus dok.] / Jake Temple ; [!]ford. Szabó Zsolt. - Szöveg (epub : 438 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131037. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-109-2 (epub)
ISBN 978-963-398-110-8 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3564183]
MARC

ANSEL
UTF-8658 /2015.
Töröki Papp Erzsébet (1975-)
   Vándorúton : novellák / Töröki Papp Erzsébet. - Budapest : Rím, 2014. - 144 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5266-45-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3561902]
MARC

ANSEL
UTF-8659 /2015.
Tóth Klára, B. (1955-)
   Föld rácsain / B. Tóth Klára ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 126 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-48-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3561992]
MARC

ANSEL
UTF-8660 /2015.
Urbánszki László (1954-)
   Fegyver csörög [elektronikus dok.] : anno domini 1242 / Urbánszki László. - Szöveg (epub : 911 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131038. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-307-4
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3564187]
MARC

ANSEL
UTF-8661 /2015.
Vajda István, L. (1942-)
   Csak becsülettel..., csak őszintén..., csak tisztán érzelemmel.. / L. Vajda István ; [ill. Horváth Balázs]. - [S.l.] : [s.n.], 2013 [!2014]. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0844-3 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3564861]
MARC

ANSEL
UTF-8662 /2015.
Vályi András (1946-)
   A mi világunk / Vályi András ; szerk. Pataki Margit ; ill. Valkó Gréta ... - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 112 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3561314]
MARC

ANSEL
UTF-8663 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Sánta kutya : egy élet / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2014. - 337, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9909-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3564619]
MARC

ANSEL
UTF-8664 /2015.
Várszegi Adél
   Raptormese / [szöveg] Várszegi Adél ; [ill.] Máray Mariann. - Budapest : Kolibri, 2014. - [38] p. : ill., színes ; 16x22 cm
ISBN 978-615-5450-48-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3561903]
MARC

ANSEL
UTF-8665 /2015.
Vaszkó Tamás (1927-)
   Túléltem a terrort, 1954-1961 / Vaszkó Tamás. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. - 126 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5374-09-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3561412]
MARC

ANSEL
UTF-8666 /2015.
Wekker, Anita
   A 6.25-ös járat [elektronikus dok.] / Anita Wekker. - [Szombathely] : [Wekker A.], 2014-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3564168]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - Szöveg (pdf : 733 KB) (mobi : 693 KB) (epub : 237 KB). - 2014
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131031. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-1178-8 (pdf)
ISBN 978-963-12-1180-1 (mobi)
ISBN 978-963-12-1179-5 (epub)
[AN 3564170] MARC

ANSEL
UTF-8667 /2015.
Winkler Gábor
   A Holland alagút / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 383 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-54-8 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3562141]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

668 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca sportol / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: FocimeccsÞ; Pihe síel
ISBN 978-615-5441-49-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561321]
MARC

ANSEL
UTF-8669 /2015.
Berner, Rotraut Susanne
Sommer-Wimmelbuch (magyar)
   Nyári böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-9869-16-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3564871]
MARC

ANSEL
UTF-8670 /2015.
Boda Zsuzsa
   Az örömhír nyomában : a karácsonyi történet labirintusfeladatokkal / írta Boda Zsuzsa ; ill. Jenes Katalin. - [Csömör] : Boldi-Maci Kft., [2014]. - [20] p. : ill., színes ; 15x21 cm
keretcím: Boldi maci füzetek
ISBN 978-963-08-9339-8 fűzött
bibliai történet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 22.046(02.053.2)
[AN 3562196]
MARC

ANSEL
UTF-8671 /2015.
Bourgeois, Paulette
Franklin goes to the hospital (magyar)
   Franklin és a bátorság / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin könyvek)
ISBN 978-615-5230-22-6 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561890]
MARC

ANSEL
UTF-8672 /2015.
Bourgeois, Paulette
Franklin's baby sister (magyar)
   Franklin és a kisbaba / Paulette Bourgeois és Brenda Clark ; [m. szöveg Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput : Gulliver, [2014]. - [32] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Franklin könyvek)
ISBN 978-963-9232-98-3 kötött : 1250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561907]
MARC

ANSEL
UTF-8673 /2015.
Busquets, Carmen
Del bosque (magyar)
   Az erdő állatai / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x24 cm. - (Állati lapozó)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-491-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562835]
MARC

ANSEL
UTF-8674 /2015.
Busquets, Carmen
De la granja (magyar)
   A tanya állatai / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x24 cm. - (Állati lapozó)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-490-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562840]
MARC

ANSEL
UTF-8675 /2015.
Busquets, Carmen
Mascotas (magyar)
   Háziállatok / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x24 cm. - (Állati lapozó)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-489-2 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562839]
MARC

ANSEL
UTF-8676 /2015.
Busquets, Carmen
Salvajes (magyar)
   Vadállatok / [rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21x24 cm. - (Állati lapozó)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-488-5 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562837]
MARC

ANSEL
UTF-8677 /2015.
East, Jacqie
   Gyere te is, kisegér! / [rajz. Jackie East]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
keretcím: Sípoló könyvek
ISBN 978-963-445-531-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562373]
MARC

ANSEL
UTF-8678 /2015.
East, Jacqie
   Isten hozott, kiskacsa! / [rajz. Jackie East]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
keretcím: Sípoló könyvek
ISBN 978-963-445-529-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562329]
MARC

ANSEL
UTF-8679 /2015.
East, Jacqie
   Kalandozz a rókával! / [rajz. Jackie East]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
keretcím: Sípoló könyvek
ISBN 978-963-445-530-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562366]
MARC

ANSEL
UTF-8680 /2015.
East, Jacqie
   Lepjük meg a fókát! / [rajz. Jackie East]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 13x15 cm
keretcím: Sípoló könyvek
ISBN 978-963-445-532-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562377]
MARC

ANSEL
UTF-8681 /2015.
   Egy, megérett a meggy : első mondókáim. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5130-00-7 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3562729]
MARC

ANSEL
UTF-8682 /2015.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Dornröschen (magyar)
   Csipkerózsika : a Grimm testvérek meséje / rajz. Nina Chen ; [ford. ... Komlósi Amina]. - Budapest : Nicam, 2014. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 32.)
ISBN 978-615-5294-28-0 fűzött : 250,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562655]
MARC

ANSEL
UTF-8683 /2015.
Haui József (1952-)
   Első altatóim / Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5476-09-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562560]
MARC

ANSEL
UTF-8684 /2015.
Haui József (1952-)
   Első dalocskáim / Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5476-08-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562540]
MARC

ANSEL
UTF-8685 /2015.
Haui József (1952-)
   Első mondókáim / Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5476-07-5 kötött
képeskönyv - mondóka
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3562531]
MARC

ANSEL
UTF-8686 /2015.
Haui József (1952-)
   Első versikéim / Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5476-10-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562550]
MARC

ANSEL
UTF-8687 /2015.
Haui József (1952-)
   Hófehérke és a hét törpe / Haui József rajz. ; [... átd. Szamosi Kitty]. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-02-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562476]
MARC

ANSEL
UTF-8688 /2015.
Haui József (1952-)
   Jancsi és Juliska / Haui József rajz. ; [... átd. Szamosi Kitty]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5476-05-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562554]
MARC

ANSEL
UTF-8689 /2015.
Haui József (1952-)
   A kismalac és a farkasok / Haui József rajz. ; [... átd. Szamosi Kitty]. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-01-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562483]
MARC

ANSEL
UTF-8690 /2015.
Haui József (1952-)
   Az okos kecskegidák / Haui József rajz. ; [írta Rangáné Lovas Ágnes]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5476-12-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562535]
MARC

ANSEL
UTF-8691 /2015.
Haui József (1952-)
   Piroska és a farkas / Haui József rajz. ; [... átd. Szamosi Kitty]. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-00-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562462]
MARC

ANSEL
UTF-8692 /2015.
Haui József (1952-)
   A róka és a gólya / Haui József rajz. ; [... átd. Szamosi Kitty]. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-03-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562479]
MARC

ANSEL
UTF-8693 /2015.
   A hercegnők kastélya. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Nyitogasd ki!
ISBN 978-963-445-528-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562875]
MARC

ANSEL
UTF-8694 /2015.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5476-11-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3562541]
MARC

ANSEL
UTF-8695 /2015.
Little reindeer wants to play (magyar)
   A kicsi rénszarvas választása : egy lélekmelengető téli történet / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9626-08-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562852]
MARC

ANSEL
UTF-8696 /2015.
Lovas Ágnes (1964-)
   Babaringató / Rangáné Lovas Ágnes ; Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5476-04-4 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3562725]
MARC

ANSEL
UTF-8697 /2015.
Lovas Ágnes (1964-)
   Holdmese / Rangáné Lovas Ágnes ; Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5170-95-9 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3562468]
MARC

ANSEL
UTF-8698 /2015.
Majoros Nóra (1979-)
   Rém a szobádban / írta Majoros Nóra ; rajz. Szabó Levente. - Budapest : Móra, cop. 2014. - [42] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9755-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561972]
MARC

ANSEL
UTF-8699 /2015.
   Móka a farmon. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Nyitogasd ki!
ISBN 978-963-445-527-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562884]
MARC

ANSEL
UTF-8700 /2015.
Morán, José
El conejo y la sinceridad (magyar)
   Jobb későn, mint soha! : a nyuszi és az őszinteség / [írta] José Morán ; [rajz.] Simon Mendez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [25] p. : ill., színes ; 26x29 cm
keretcím: Értékek
ISBN 978-963-9621-76-3 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562500]
MARC

ANSEL
UTF-8701 /2015.
Morán, José
El elefante y la generosidad (magyar)
   Adni vagy kapni? : az elefánt és a nagylelkűség / [írta] José Morán ; [rajz.] Simon Mendez ; [ford. Rusznák György]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [25] p. : ill., színes ; 26x29 cm
keretcím: Értékek
ISBN 978-963-9621-69-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562498]
MARC

ANSEL
UTF-8702 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   A török és a tehenek / Móricz Zsigmond ; Haui József rajz. - [Kistarcsa] : Csengőkert K., [2014]. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5476-06-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3562545]
MARC

ANSEL
UTF-8703 /2015.
The perfect Christmas tree (magyar)
   A tökéletes karácsonyfa : egy lélekmelengető téli történet / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9626-06-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562853]
MARC

ANSEL
UTF-8704 /2015.
Santa's busy night (magyar)
   A Mikulás nagy napja : egy lélekmelengető téli történet / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9626-09-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562843]
MARC

ANSEL
UTF-8705 /2015.
Schmachtl, Andreas H. (1971-)
Tilda Apfelkern: oh du schöne Weihnachtszeit! (magyar)
   Alma Magdi : karácsonyi varázslat / Andreas H. Schmachtl ; [ford. Szalay Zsuzsanna]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - [25] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-643-526-4 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561917]
MARC

ANSEL
UTF-8706 /2015.
Snowman's party (magyar)
   A hóember ünnepe : egy lélekmelengető téli történet / [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9626-07-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562850]
MARC

ANSEL
UTF-8707 /2015.
Thé Tjong-Khing (1933-)
Waar is de taart? (magyar)
   Hová tűnt a torta? : egy izgalmas hajsza története / Thé Tjong-Khing. - [Budapest] : Digitanart Studio, cop. 2014. - [26] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89627-4-4 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3561876]
MARC

ANSEL
UTF-8708 /2015.
Valiente, Francisca
Animales de la granja (magyar)
   A tanya állatai / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-520-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562447]
MARC

ANSEL
UTF-8709 /2015.
Valiente, Francisca
Animales en el agua (magyar)
   Merüljünk a víz alá / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-518-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562470]
MARC

ANSEL
UTF-8710 /2015.
Valiente, Francisca
Animales y sus crías (magyar)
   Állatok és kölykeik / [ill. Francisca Valiente]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Ablakos érdekességek)
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-445-519-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3562457]
MARC

ANSEL
UTF-8711 /2015.
Varga Tamás (1974-)
   Az aranytulipán / Varga Tamás illusztrációival. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [24] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Mesekuckó)
ISBN 978-615-5240-81-2 fűzött : 990,- Ft
magyar néprajz - népmese - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3562155]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

712 /2015.
Bendis, Brian Michael (1967-)
Secret invasion (magyar)
   Titkos invázió : végjáték / [Brian Michael Bendis szöveg] ; [Leinil Francis Yu rajz] ; [Harza Tamás ford.]. - Budapest : Kingpin, 2014. - 92, [27] p. : ill., színes ; 24 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5090-14-1 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3561680]
MARC

ANSEL
UTF-8713 /2015.
Davis, Jim (1945-)
   Otthon, édes otthon / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita, Bayer Antal, Benes Attila]. - [Budapest] : Drize K., cop. 2014. - [96] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 118.)
ISBN 978-615-5425-06-6 fűzött : 830,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3562487]
MARC

ANSEL
UTF-8