MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 3. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/02/03 13:59:19
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
714 /2015.
Haben Kraken einen Lieblingsarm? (magyar)
   Hogyan kerülnek a lyukak a sajtba? : közel 300 agyafúrt kérdés és válasz / [ill. Nina Heinke, Daniela Pohl, Andrea Stitz]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 310 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kíváncsi gyerekek lexikona)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-489-7 fűzött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3567548]
MARC

ANSEL
UTF-8715 /2015.
Kriegen Pinguine kalte Füsse? (magyar)
   Miért nem fázik a pingvin lába? : közel 300 agyafúrt kérdés és válasz / [ill. Judith Arndt, Volker Fredrich, Isabel Grosse Holtforth]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 375 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kíváncsi gyerekek lexikona)
Ford. Kovács Tímea, N.
ISBN 978-963-297-626-6 fűzött
enciklopédia - gyermekkönyv
030(02.053.2)
[AN 3567547]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

716 /2015.
Baksai József (1957-)
   Baksai József festőművész Limen című kiállítása a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában, 2014. szeptember 13. és október 31. között / a kiállítást rend. Braskó Weibl Fukárek ; a katalógus szerkesztője Sári Zsolt. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2014]. - 15 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5123-40-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentendre) *** 77.04(439)(092)Baksai_J.
[AN 3562878]
MARC

ANSEL
UTF-8717 /2015.
Central European Symposium on Theoretical Chemistry (2014) (Nagybörzsöny)
   CESTC 2014 [elektronikus dok.] : Nagybörzsöny, 2014. 09. 21-25. : book of abstracts. - Szöveg (pdf : 5.1 MB). - [Budapest] : [BME] : Connections 2000 Kft., [2014]
Főcím a címképernyőről. - Rend. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131198. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-132-9
elméleti kémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Nagybörzsöny) *** 541
[AN 3567044]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

718 /2015.
Emődi András (1970-)
   A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén : 18. századi plébániai könyvjegyzékek, személyi gyűjtemények fennmaradt kötetei / Emődi András. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ. ; Szeged : SZTE ; Nagyvárad : Partiumi Keresztény Egy., 2014. - LVIII, [2], 284 p. : ill. ; 25 cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 19/4.)
Bibliogr.: p. LI-LVIII. - Összefoglalás német és román nyelven
ISBN 978-963-306-215-9 fűzött
egyháztörténet - könyvkultúra - katolikus egyház - Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye - papság - magánkönyvtár - 18. század - történelmi forrás - könyvkatalógus
09(439)"17" *** 282(439.21-03Nagyváradi_egyházmegye)"17"(093) *** 017.2(439)"17
[AN 3563654]
MARC

ANSEL
UTF-8719 /2015.
Varga Géza (1947-)
   A Tejút hasadékában kelő napistent ábrázolja-e a székely írás "us" (ős) jele? / Varga Géza. - Budapest : Írástört. Kutint., 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Írástörténeti tanulmányok, ISSN 1217-6974)
ISBN 978-963-12-1031-6 fűzött
rovásírás - írástörténet - magyarság
003.335.9(=945.11)
[AN 3566657]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

720 /2015.
Winfrey, Oprah (1954-)
What I know for sure (magyar)
   Amit biztosan tudok / Oprah Winfrey ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-361-2 kötött : 3290,- Ft
Egyesült Államok - híres ember - televíziózás - 20. század - 21. század - életvezetés - memoár
791.9.097(73)(092)Winfrey,_O.(0:82-94) *** 613.865
[AN 3563598]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

721 /2015.
Zoltai Márta
   A tehetség szolgálatában : tehetséggondozás, -fejlesztés, -támogatás, -nevelés : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és egyesületei. - Budapest : TIT, 2014. - 78 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Szerző Zoltai Márta. - Bibliogr.: p. 76-78.
Fűzött
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
Magyarország - tudomány - ismeretterjesztés - tehetséggondozás - egyesület - testülettörténet
001.92 *** 376.545 *** 061.2(439)(091)
[AN 3563154]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

722 /2015.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Csillagok nyelvén : szülők, gyerekek, zodiákusjegyek / Böszörményi Gyula, Rákos Péter. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 231 p. ; 15 cm. - (Humanisztikus asztrológia sorozat)
Kötött : 2200,- Ft
asztrológia - gyermeklélektan
133.52 *** 159.922.7
[AN 3563583]
MARC

ANSEL
UTF-8723 /2015.
Caputo, Theresa
There's more to life than this (magyar)
   Élet az élet után : [rendkívüli történetek és gyógyító üzenetek a túlvilágról a Született médium sztárjától] / Theresa Caputo és Kristina Grish ; [ford. Mörk Leonóra]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 274 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-87-7 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika
133
[AN 3563605]
MARC

ANSEL
UTF-8724 /2015.
Müller Péter (1936-)
   Halhatatlan szerelem / Müller Péter. - Budapest : Rivaldafény K., 2014. - 324 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89852-3-1 kötött : 3800,- Ft
Tolnay Klári (1914-1998)
ezoterika - szerelem
133.25 *** 177.61
[AN 3563919]
MARC

ANSEL
UTF-8725 /2015.
Tellinger, Michael
Slave species of the Gods (magyar)
   Az anunnakik titkos története : [a földönkívüliek és törekvéseik a Földön] / Michael Tellinger. - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2014. - 702 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 694-699.
ISBN 978-963-89836-6-4 kötött : 8990,- Ft
rejtély - földön kívüli élet
001.94
[AN 3563873]
MARC

ANSEL
UTF-8726 /2015.
Vörös Mária Nyemirovszkaja
   Orosz energiagyógyászat : gyakorlati útmutató / [írta Vörös Mária Nyemirovszkaja]. - [Nagytarcsa] : [Vörös M.], [2014]. - 120 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0104-8 kötött
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89
[AN 3563060]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

727 /2015.
Fogarassy Csaba (1971-)
Fenntarthatósági kritériumok értelmezése játékelméleti modellek alkalmazásával (angol)
   The interpretation of sustainability criteria using game theory models : sustainable project development with Rubik-'s cube solution / Csaba Fogarassy. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 122-126.
ISBN 978-963-236-843-6 fűzött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-789-7)
fenntartható fejlődés - projektmenedzsment - tervezés - játékelmélet
504.3 *** 65.011.1 *** 519.83
[AN 3565388]
MARC

ANSEL
UTF-8728 /2015.
   Szikfok : Dél-hevesi tanulmányok / [szerk. Schmotzer András] ; [kiad. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság]. - [Eger] : Bükki Nemz. Park Ig., [2014]. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk.
melléklet címe: Dél-Heves védett természeti területei. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9817-41-8 fűzött
ISBN 978-963-9817-40-1 (mell.)
Hevesi-sík - természeti környezet
502(439Hevesi-sík)
[AN 3563924]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

729 /2015.
Dékány Imre (1946-)
   A kolloidkémiából a nanotechnológiába / Dékány Imre. - [Budapest] : MTA, 2014. - 56 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 53-56.
ISBN 978-963-508-687-0 fűzött
kolloidika - nanotechnológia - akadémiai székfoglaló értekezés
541.18(043.5) *** 62-181.48(043.5)
[AN 3564529]
MARC

ANSEL
UTF-8730 /2015.
Őszi Radiokémiai Napok (2014) (Balatonszárszó)
   Őszi Radiokémiai Napok 2014 : Balatonszárszó, 2014. október 13-15. : a konferencia programja és előadás kivonatai / [... szerk. Szentmiklósi László] ; [... szervezői az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság ... és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja]. - [Budapest] : [MKE], [2014]. - 104 p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9970-50-2 fűzött
radiokémia - konferencia-kiadvány
541.28 *** 061.3(439-2Balatonszárszó)
[AN 3563467]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

731 /2015.
A Baradla-Domica-barlangrendszer (szlovák)
   Jaskynný systém Domica-Baradla : jaskyňa, ktorá nás spája / [zost. Ľudovít Gaál a Péter Gruber] ; [vyd.] Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság. - Jósvafő : Aggteleki Nemz. Park Ig., 2014. - 512 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + térk.
Bibliogr.: p. 471-497. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80050-3-6 kötött
Baradla-barlang - Domica - barlangtan
551.44(234.373.3/.5Baradla) *** 551.44(234.372.44Domica)
[AN 3563697]
MARC

ANSEL
UTF-8732 /2015.
Bujtor László (1965-)
   Rendszeres őslénytan [elektronikus dok.] / Bujtor László, Budai Tamás, Konrád Gyula. - Szöveg (epub : 9.6 MB) (mobi : 16.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131209. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-398-051-4 (epub)
ISBN 978-963-398-052-1 (mobi)
paleontológia - elektronikus dokumentum
56
[AN 3567098]
MARC

ANSEL
UTF-8733 /2015.
Hetényi Magdolna (1944-)
   Heterogén szerves anyag a talajban és a recens üledékekben : egy új irányzat a szerves geokémiai kutatásokban / Hetényi Magdolna. - [Budapest] : MTA, 2014. - 20 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 19-20.
ISBN 978-963-508-736-5 fűzött
geokémia - szerves kémia - talajtan - akadémiai székfoglaló értekezés
550.4(043.5) *** 547(043.5) *** 631.4(043.5)
[AN 3564340]
MARC

ANSEL
UTF-8734 /2015.
Kiss Tímea (1971-)
   Geomorfológiai vizsgálati módszerek / Kiss Tímea. - Szeged : JATEPress, 2014. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-228.
ISBN 978-963-315-215-7 fűzött
geomorfológia
551.4
[AN 3563622]
MARC

ANSEL
UTF-8735 /2015.
Pálfy József (1962-)
   200 millió éves történet : a Föld a triász-jura határon / Pálfy József. - [Budapest] : MTA, 2014. - 29 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 26-29.
ISBN 978-963-508-777-8 fűzött
földtörténet - triász - jura - akadémiai székfoglaló értekezés
551.761 *** 551.762
[AN 3564269]
MARC

ANSEL
UTF-8736 /2015.
Vörös Attila (1944-)
   Brachiopodák és a Tethys : paleogeográfia a jura időszakban / Vörös Attila. - [Budapest] : MTA, 2014. - 25 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 25.
ISBN 978-963-508-732-7 fűzött
paleontológia - pörgekarú - jura - akadémiai székfoglaló értekezés
564.8(100)"615"(043.5)
[AN 3564338]
MARC

ANSEL
UTF-8737 /2015.
Vörös Attila (1944-)
   Triász ammonoidea kutatások Magyarországon / Vörös Attila. - [Budapest] : MTA, 2014. - 18 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-508-733-4 fűzött
paleontológia - lábasfejű - triász - akadémiai székfoglaló értekezés
564.5
[AN 3564270]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

738 /2015.
Heck, Bernhard (1951-)
   Potential of geodetic approaches to the determination of recent crustal movements and deformations / Bernard Heck. - [Budapest] : MTA, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 29-31.
ISBN 978-963-508-724-2 fűzött
geodézia - akadémiai székfoglaló értekezés
528(043.5)
[AN 3564541]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

739 /2015.
Bagoly Ilona
   Cseperedő állatkölykök / [írta, szerk. ... Bagoly Ilona]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-40-3 kötött
vadon élő állat - fiatal állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3563692]
MARC

ANSEL
UTF-8740 /2015.
   A Bakony biodiverzitása : a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre kiadványa / [szerk. Katona Lajos Tamás]. - Zirc : Bakonyi Természettud. Múz. Baráti Köre, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 16.
ISBN 978-963-86984-9-0 fűzött
Bakony - flóra - fauna - biodiverzitás
581.9(439)(234.373.1) *** 591.9(439)(234.373.1) *** 574.24
[AN 3564032]
MARC

ANSEL
UTF-8741 /2015.
Bignotti, Francesca
Animali della notte (magyar)
   Éjszakai állatok / [írta Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Jenny Cappello] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 26 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9926-59-2 kötött : 1290,- Ft
állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3563910]
MARC

ANSEL
UTF-8742 /2015.
Bignotti, Francesca
Animali in Africa (magyar)
   Afrikai állatok / [írta Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Jenny Cappello] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 26 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9926-58-5 kötött : 1290,- Ft
Afrika - állat - gyermekkönyv - képeskönyv
59(6)(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3563679]
MARC

ANSEL
UTF-8743 /2015.
   Emlősök : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-89-5 kötött
emlős - gyermekkönyv
599(02.053.2)
[AN 3563696]
MARC

ANSEL
UTF-8744 /2015.
Heszky László (1945-)
   A tiltott fa gyümölcsétől a transzgénikus almáig / Heszky László. - [Budapest] : MTA, 2014. - 37 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 34-37.
ISBN 978-963-508-756-3 fűzött
molekuláris genetika - géntechnika - akadémiai székfoglaló értekezés
577.21 *** 575.08
[AN 3564273]
MARC

ANSEL
UTF-8745 /2015.
Ophoven, Ekkehard
Kosmos Wildtierkunde (magyar)
   Vadon élő állatok : [határozó] / Ekkehard Ophoven ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 172 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-248-234-7 kötött : 3950,- Ft
vadon élő állat - madár - emlős - állathatározó - auditív dokumentum
598.2(083.71) *** 599(083.71)
[AN 3563981]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

746 /2015.
Aron, Elaine N.
The undervalued self (magyar)
   Szeretet és hatalom válaszútján : kapcsolati mintáink újraformálása az egészségesebb önértékelésért / Elaine N. Aron ; [ford. Nagy Enikő]. - Budapest : Sensum Donum, 2014. - 283 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 281-283.
ISBN 978-963-12-0399-8 fűzött : 3960,- Ft
önértékelés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3563941]
MARC

ANSEL
UTF-8747 /2015.
Bailey, Philip M.
Homeopathic psychology (magyar)
   Homeopátiás pszichológia : 35 homeopátiás nagyszer személyiségprofilja / Philip M. Bailey ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - Budapest : PLG Publishing Kft., 2014. - 582 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-1202-55-7 fűzött : 6850,- Ft
homeopátia - személyiségtipológia
615.015.32 *** 159.923
[AN 3563950]
MARC

ANSEL
UTF-8748 /2015.
Bakó Tihamér (1955-)
   Az én és az énke : pszichoterápiás esetrészletekkel / Bakó Tihamér. - [Budapest] : Psycho Art, 2014. - 125, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-86941-8-8 fűzött : 1600,- Ft
pszichoterápia
615.851
[AN 3562959]
MARC

ANSEL
UTF-8749 /2015.
Bear Heart (1918-2008)
The wind is my mother (magyar)
   A szél az anyám : egy észak-amerikai indián sámán élete és tanításai / Medveszív és Molly Larkin ; [ford. Balázs Katalin]. - Budapest : Sensum Donum, cop. 2014. - 225 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0270-0 fűzött : 3960,- Ft
életvezetés - természetgyógyászat - észak-amerikai indiánok - memoár
613.865(0:82-94) *** 615.89(=97)(0:82-94)
[AN 3563934]
MARC

ANSEL
UTF-8750 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
Things I wish I'd known before we got married (magyar)
   12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt / Gary D. Chapman ; [ford. Szilágyi Zsófia]. - 4. utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 146 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-120-1 fűzött : 2500,- Ft
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3566463]
MARC

ANSEL
UTF-8751 /2015.
Cucinare senza glutine (magyar)
   Gluténmentes konyha olasz módra : receptgyűjtemény gluténérzékenyeknek / [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5178-59-7 fűzött : 2800,- Ft
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
616.341-008.6 *** 641.563(083.12)
[AN 3563818]
MARC

ANSEL
UTF-8752 /2015.
Farkas L. Rozália
   Mesevarázs : mesefoglalkozások nem csak iskolában : kézikönyv pedagógusoknak, szülőknek, gyerekfoglalkozás vezetőknek a gyerekek oktatása, nevelése céljából sok tanáccsal, ötlettel, gyakorlattal, feladattal / Farkas L. Rozália. - Budapest : Farkas L. R., 2014. - 179 p. : ill., részben színes ; 30 cm + társasjáték, mell. ([20] p.)
Bibliogr.: p. 177.
ISBN 978-963-12-0208-3 fűzött
gyermeklélektan - világirodalom - képességfejlesztés - mese - tanári segédkönyv
159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 37.025(072)
[AN 3564361]
MARC

ANSEL
UTF-8753 /2015.
Forward, Susan
Toxic parents (magyar)
   Mérgező szülők : hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségüktől és nyerjük vissza életünket? / Susan Forward ; [ford. és az utószót írta Kövi György]. - 4. kiad. - Budapest : Háttér, cop. 2014. - 339, [2] p. ; 19 cm. - (Lélek kontroll, ISSN 1217-0364)
ISBN 978-615-5124-35-8 fűzött : 2990,- Ft
családterápia
159.922-055.5/.7 *** 615.851
[AN 3566619]
MARC

ANSEL
UTF-8754 /2015.
Foster, Jeff
The deepest acceptance (magyar)
   A legmélyebb elfogadás : radikális felébredés a hétköznapi életben / Jeff Foster ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 285 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9718-69-2 fűzött : 3200,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3563068]
MARC

ANSEL
UTF-8755 /2015.
   Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez / [szerk. Altorjai Péter, Fogarasi András, Kereki Judit] ; [közread. az] Országos Tisztifőorvosi Hivatal. - Budapest : OTH, 2014. - 278 p. ; 17x24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 274-275.
ISBN 978-615-80084-0-2 fűzött
Magyarország - gyermekegészségügy - szűrővizsgálat - útmutató
613.95 *** 616-07
[AN 3563453]
MARC

ANSEL
UTF-8756 /2015.
Hay, Louise L. (1926-)
You can heal your heart (magyar)
   Gyógyítsd meg a szíved : lehetőség a belső béke megteremtésére / Louise L. Hay és David Kessler ; [ford. Kovács Zsuzsa]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-204-2 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés
613.865
[AN 3563690]
MARC

ANSEL
UTF-8757 /2015.
International Symposium on Scientific and Regulatory Advances in Complex Drugs (2014) (Budapest)
   International Symposium on Scientific and Regulatory Advances in Complex Drugs : ... Budapest ..., October 27-28, 2014 : final program & book of abstracts / [ed.-in-chief Imre Klebovich, Vinod P. Shah] ; [org. by the Semmelweis University Department of Pharmaceutics etc.]. - [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], 2014. - 75, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-13-0 fűzött
gyógyszerészet - gyógyszer-technológia - konferencia-kiadvány
615 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3564231]
MARC

ANSEL
UTF-8758 /2015.
Kiloby, Scott (1960-)
Natural rest for addiction (magyar)
   Természetes nyugalom : hogyan szokjunk le a függőségeinkről a jelenlét segítségével? : egy forradalmian új megközelítés / Scott Kiloby ; [ford. Horváth István]. - Budapest : Ezüstszem K., 2014. - 281 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0121-5 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3563187]
MARC

ANSEL
UTF-8759 /2015.
Kovács Melinda (1959-)
   A fumonizin B1 mikotoxin a táplálékláncban, egészségkárosító hatásai / Kovács Melinda. - [Budapest] : MTA, 2014. - 30 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 28-30.
ISBN 978-963-508-745-7 fűzött
növényi gombabetegség - toxikológia - élelmezés-egészségügy - akadémiai székfoglaló értekezés
614.31(043.5) *** 632.4(043.5) *** 615.9(043.5)
[AN 3564384]
MARC

ANSEL
UTF-8760 /2015.
Kriston Andrea (1964-)
   Kriston intim torna férfiaknak : a férfierő megtartása / Kriston Andrea. - Budapest : Central Kv., 2014, cop. 2009. - 325 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-9710-46-7 kötött : 4900,- Ft
urológia - gátizomtorna - férfi
616.6 *** 613.71-055.1
[AN 3567573]
MARC

ANSEL
UTF-8761 /2015.
Lazarus, Arnold A. (1932-2013)
Marital myths revisited (magyar)
   Házassági mítoszok : 24 végzetes tévedés a házasságról / A. A. Lazarus. - Budapest : Animula, cop. 2014. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-9751-87-1 fűzött
 (hibás ISBN 963-9751-87-3)
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 265.5 *** 316.472.4
[AN 3564041]
MARC

ANSEL
UTF-8762 /2015.
Lesser, Elizabeth
Broken open (magyar)
   A főnix szárnyalása : lehetőség egy teljesebb életre / Elizabeth Lesser ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 338 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-195-3 kötött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3563832]
MARC

ANSEL
UTF-8763 /2015.
Lukas, Elisabeth (1942-)
Spirituelle Psychologie (magyar)
   Spirituális lélektan : az értelmes élet forrásai / Elisabeth Lukas ; [ford. Bodnár Éva és Oláh Zsuzsanna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Új Ember, 2014. - 189 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7688-84-3 fűzött : 1980,- Ft
logoterápia - erkölcs
615.851 *** 241
[AN 3566472]
MARC

ANSEL
UTF-8764 /2015.
Magyar Atherosclerosis Társaság. Jubileumi kongresszus (20.) (2014) (Sopron)
   Magyar Atherosclerosis Társaság 20. Jubileumi Kongresszusa : a Magyar Atherosclerosis Társaság Dietetikai Szekciójának előadásai : Sopron, 2014. október 16-18. : absztraktkötet / [szerk. Kovács Ildikó, Lelovics Zsuzsanna]. - Budapest : M. Atherosclerosis Társ. Dietetikai Szekció, 2014. - 35 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0458-2 fűzött
érelmeszesedés - táplálkozástudomány - konferencia-kiadvány
616.13-004.6 *** 613.2 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3562894]
MARC

ANSEL
UTF-8765 /2015.
Monos Emil (1935-)
A magatartás, motiváció és érzelem pszichofiziológiai alapjai (új kiadása)
   A motiváció, az érzelem és a magatartás pszichofiziológiai alapjai / Monos Emil. - 3. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 116 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 103-107.
ISBN 978-963-331-316-9 fűzött
behaviorizmus - pszichofiziológia - egyetemi tankönyv
159.9.019.43(075.8) *** 159.91(075.8)
[AN 3566393]
MARC

ANSEL
UTF-8766 /2015.
My pregnancy & baby (magyar)
   A terhesség és a baba első három éve : útmutató az örömteli, egészséges terhességhez és a baba gondtalan első három évéhez / [szerk. Amy Carroll]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 272 p. : ill, színes ; 28 cm
Ford. Bank Szilvia és Lipták Judit
ISBN 978-963-357-465-2 fűzött
terhesség - csecsemőgondozás
618.2 *** 613.95 *** 649.1
[AN 3563633]
MARC

ANSEL
UTF-8767 /2015.
   Neurological examination / ed. Imre Szirmai. - 2. ed. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 132 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-326-8 fűzött
ideggyógyászat - orvosi diagnosztika
616.8-07
[AN 3566385]
MARC

ANSEL
UTF-8768 /2015.
Novick, Kerry Kelly
Working with parents makes therapy work (magyar)
   Munka szülőkkel gyermekterápiában / K. K. Novick, J. Novick ; [Hódi Ágnes előszó]. - Budapest : Animula, cop. 2014. - 180 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9751-45-3 fűzött
pszichoterápia - gyermekgyógyászat - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
615.851 *** 616.89-053.2 *** 316.356.2
[AN 3564044]
MARC

ANSEL
UTF-8769 /2015.
Oszlár Kálmán András
   Jóga az ágyban [elektronikus dok.] : tantrikus kontinencia & spirituális intimitás / Oszlár Kálmán András. - Szöveg (epub : 753 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-397-227-4
nemi élet - jóga - elektronikus dokumentum
613.88 *** 294.527 *** 615.851.86
[AN 3566070]
MARC

ANSEL
UTF-8770 /2015.
Pécsi Huszár Ildikó
   A testi, lelki egészség megőrzése és a testtudatosság elsajátítása a jóga segítségével / szerző Pécsi Huszár Ildikó. - Békéscsaba : Pécsi és Huszár Kft., 2014. - 57 p. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 56-57.
ISBN 978-963-12-0060-7 fűzött
jóga
615.851.86 *** 294.527
[AN 3562874]
MARC

ANSEL
UTF-8771 /2015.
Rogers, Carl R. (1902-1987)
On becoming a person (magyar)
   Valakivé válni : a személyiség születése / Carl R. Rogers ; [ford. Simonfalvi[!] László] ; [az előszót írta Peter D. Kramer] ; [az utószót írta Klein Sándor]. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Edge 2000, 2014. - 518 p. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
Bibliogr.: p. 507-518.
ISBN 978-963-9760-25-7 fűzött : 5000,- Ft
individuálpszichológia - pszichoterápia
159.923 *** 615.851
[AN 3566407]
MARC

ANSEL
UTF-8772 /2015.
   Szenvedély, szerelem, narrációk : filozófiai és pszichológiai tanulmányok. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 242 p. ; 24 cm. - (Világosság könyvek, ISSN 1786-3465 ; 6.)
Szerk., előszó Boros Gábor és Pólya Tibor. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-544-9 fűzött
érzelem - filozófia - narratológia - művészetelmélet
159.942 *** 1 *** 82.01 *** 7.01
[AN 3563241]
MARC

ANSEL
UTF-8773 /2015.
Vermeulen, Peter
Autism and context blindness (magyar)
   Az autizmus, mint kontextusvakság / Peter Vermeulen ; [ford. ... Bertalan Lilla]. - Szentendre : Geobook, cop. 2014. - [10], 398 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 366-397.
ISBN 978-615-5015-23-6 fűzött : 3990,- Ft
autizmus
616.89-008.45
[AN 3563476]
MARC

ANSEL
UTF-8774 /2015.
Wittek, Gabriele (1933-)
Lebensschule zur Lebensbemeisterung (magyar)
   Életiskola az élettel való mesteri bánásmódhoz : a kozmikus tudatba vezető út : könyv az adássorozathoz / Gabriellától ; [kiad. az Univerzális Élet]. - Szolnok : Univerzális Élet, [2011]-. - 18 cm
ezoterika - mentálhigiénia
613.865 *** 133.25
[AN 3484153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 142 p.
ISBN 978-963-88769-7-3 fűzött
[AN 3564281] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

775 /2015.
   A magyar földgázszektor működése és szabályozása / szerk. Fazekas Orsolya. - Budapest : Complex, 2014-. - 25 cm
Magyarország - földgázbányászat - csővezetékes szállítás - jogi szabályozás
622.324(439)(094) *** 665.6(439)(094)
[AN 3567646]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 600 p. : ill., részben színes
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-295-419-6 kötött
[AN 3563569] MARC

ANSEL
UTF-8776 /2015.
Simon V. László (1935-)
   Id. Rubik : a nagy magyar aviátor / Simon V. László. - Budaörs : Simon V. L., 2014. - 183 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0700-2 fűzött : 1990,- Ft
Rubik Ernő (1910-1997)
Magyarország - mérnök - repülőgép - 20. század
62(439)(092)Rubik_E.,_id. *** 629.73
[AN 3563628]
MARC

ANSEL
UTF-8777 /2015.
Simon V. László (1935-)
Id. Rubik (angol)
   Mr. Rubik Sen : the great aviator / László Simon V. - Budapest ; [Budaörs] : Simon, L. V., 2014. - 175 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0827-6 fűzött : 13 EUR
Rubik Ernő (1910-1997)
Magyarország - mérnök - repülőgép - 20. század
62(439)(092)Rubik_E.,_id. *** 629.73
[AN 3563635]
MARC

ANSEL
UTF-8778 /2015.
Simon V. László (1935-)
Id. Rubik (német)
   Rubik d. Ä : der grosse ungarische Aviator / László Simon V. - Budapest ; [Budaörs] : Simon, L. V., 2014. - 219 p., [32] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0826-9 fűzött : 13 EUR
Rubik Ernő (1910-1997)
Magyarország - mérnök - repülőgép - 20. század
62(439)(092)Rubik_E.,_id. *** 629.73
[AN 3563631]
MARC

ANSEL
UTF-8779 /2015.
Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience (6.) (2014)
   SIWAN6 : 6th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience : 15-18 October 2014, Szeged ... : programme, book of abstracts. - Budapest : Akad. K., [2014]. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Rend. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9554-4 fűzött
nanotechnológia - konferencia-kiadvány
62-181.48 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3563553]
MARC

ANSEL
UTF-8780 /2015.
Vajda György (1927-)
   Okok és következmények az energetikában / Vajda György. - Budapest : Akad. K., 2014. - 392 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 383-392.
ISBN 978-963-05-9495-0 kötött
energiagazdálkodás - energiaellátás - energetika
620.9
[AN 3562845]
MARC

ANSEL
UTF-8781 /2015.
Van Brussel, Hendrik (1944-)
   A systems approach to manufacturing science / Hendrik Van Brussel. - [Budapest] : MTA, 2014. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-508-741-9 fűzött
mérnöki tudomány - gyártástervezés - gyártástechnológia - akadémiai székfoglaló értekezés
62(043.5)
[AN 3564544]
MARC

ANSEL
UTF-8782 /2015.
   Via futuri 2013 : energiahatékonyság és versenyképesség / Kiss Tibor szerk. ; [rend., közread. a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Pécs : PTE KTK, 2014. - 220 p. : ill. ; 22 cm
A Pécsett, 2013. nov. 28-29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-686-6 fűzött
energiafogyasztás - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - környezeti tudatosság
620.9 *** 504.03
[AN 3563183]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

783 /2015.
Innovations in Medicine Conference (2014) (Budapest)
   Innovations in Medicine Conference : Semmelweis University, Budapest ..., October 10, 2014 : scientific program & abstracts. - [Budapest] : Akad. K., [2014]. - 29 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9555-1 fűzött
gyógyítás - bionika - ideggyógyászat - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 57 *** 616-085 *** 616.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3563642]
MARC

ANSEL
UTF-8784 /2015.
International Automation Congress (2014) (Budapest)
   IAC 2014 - International Automation Congress : Budapest ..., 29-31 October, 2014 : program and book of abstracts / [org. by the Scientific Society of Measurement Automation and Informatics etc.]. - [Budapest] : MATE [etc.], [2014]. - 169 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
automatizálás - konferencia-kiadvány
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3564347]
MARC

ANSEL
UTF-8785 /2015.
Tasi Gyula (1959-)
   Számítógépes toxikológia / Tasi Gyula. - Szeged : JATEPress, 2014. - 292 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-214-0 fűzött
toxikológia - alkalmazott matematika - számítástechnika
681.3.004.14 *** 615.9 *** 51-7
[AN 3563629]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

786 /2015.
Alexandru, Nicolae Dumitru (1947-)
   Noise and fluctuations in electronics and telecommunications / Nicolae Dumitru Alexandru, Adrian Graur. - Miskolc : Miskolc Univ. Press., 2014. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 247-256.
ISBN 978-615-5216-62-6 fűzött
távközléstechnika - elektronika - zavarvédelem
621.391.8 *** 621.37/.39
[AN 3564376]
MARC

ANSEL
UTF-8787 /2015.
Vágó István (1924-)
   Villamos hálózatok számítása a gráfelmélet alkalmazásával / Vágó István. - Budapest : Akad. K., 2014. - 211 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-208.
ISBN 978-963-05-9541-4 fűzött
villamos hálózat - számítás - gráfelmélet
621.311 *** 519.17
[AN 3564275]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

788 /2015.
Ágh Magdolna
   Üdv az erdésznek : nagyapánkról és a Bakonyról : Dobó Jenő erdőmérnök életútjának fejezetei / Ágh Magdolna. - Veszprém : Szerző, 2014. - 436 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0042-3 kötött
Dobó Jenő (1873-1956)
Magyarország - erdész - századforduló - 20. század
630(439)(092)Dobó_J.
[AN 3564212]
MARC

ANSEL
UTF-8789 /2015.
Nagy Béla (1941-)
   Enterobacterialis zoonózisok / Nagy Béla. - [Budapest] : MTA, 2014. - 22 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 21-22.
ISBN 978-963-508-775-4 fűzött
állatról emberre terjedő betegség - bakteriális fertőzés - akadémiai székfoglaló értekezés
619(043.5) *** 616-022(043.5)
[AN 3564345]
MARC

ANSEL
UTF-8790 /2015.
Solymos Rezső (1929-)
   A világ, Európa és Magyarország erdei, az erdők fenntartásának és fejlesztésének tudományos alapjai / Solymos Rezső. - [Budapest] : MTA, 2014. - 62 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 61-62.
ISBN 978-963-508-784-6 fűzött
erdészet - fenntartható fejlődés - akadémiai székfoglaló értekezés
630(043.5) *** 504.03(043.5)
[AN 3564372]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

791 /2015.
Marton Szabolcs (1978-)
   Mindennapi italunk : az italok és az italozás kultúrtörténete : kocsmatörténettel / Marton Szabolcs. - [Szeged] : Design K., 2014. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-[248].
ISBN 978-963-89612-8-0 kötött : 2990,- Ft
ital - művelődéstörténet
641.87 *** 663.2/.9 *** 930.85(100)
[AN 3554911]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

792 /2015.
Déry Attila (1954-)
   Alak és forma / Déry Attila. - Budapest : Kairosz, 2014. - 238 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-712-6 fűzött : 2700,- Ft
filozófia - világkép - világnézet
140.8
[AN 3562836]
MARC

ANSEL
UTF-8793 /2015.
Grünvald Mária
   A bölcsesség szeretete : filozófiatörténeti vázlat, kérdésekkel / Grünvald Mária. - Budapest : Romanika, 2014. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5037-15-3 fűzött
filozófiatörténet
1(100)(091)
[AN 3564267]
MARC

ANSEL
UTF-8794 /2015.
Hegedüs Csaba (1934-)
   Hogyan? : az életek fizikája és a nemzeti energia ; Miért? : a sors, a véletlen és a tudományok útja / Hegedüs Csaba. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2014. - 325, 289, [4] p. ; 22 cm
A két mű hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 321-325., 283-289.
ISBN 978-963-12-0312-7 kötött
élet - élet eredete - természetfilozófia
128 *** 573.5 *** 113/119
[AN 3564335]
MARC

ANSEL
UTF-8795 /2015.
Vajda Mihály (1935-)
   A szellem és a szellemek / Vajda Mihály. - [Budapest] : MTA, 2014. - 22 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-739-6 fűzött
szellemtudomány - filozófia - akadémiai székfoglaló értekezés
11(043.5)
[AN 3564343]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

796 /2015.
   25 éves a Dunántúli Református Lelkészegyesület / [szerk. Köntös László]. - Pápa : Dunántúli Református Lelkészegyes., 2014. - 56 p. ; 20 cm
Dunántúli Református Lelkészegyesület
Dunántúl - protestáns lelkész - egyesület - testülettörténet
284.2(439.11) *** 061.2(439.11)(091)
[AN 3564186]
MARC

ANSEL
UTF-8797 /2015.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, 2014. - 416 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-558-278-5 fűzött : 990,- Ft
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3567570]
MARC

ANSEL
UTF-8798 /2015.
   Cameralia documenta Pontificia : de regnis sacrae coronae Hungariae, 1297-1536 = The Camera Apostolica's documents : about the lands of Hungarian holy crown, 1297-1536 / feltárta, szerk. és közread. Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás ; szerkesztőtárs Nemes Gábor ; mtársak Koltai András [et al.]. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE "Lendület" Egyháztört. Kutcsop. : Gondolat, 2014. - 2 db : ill. ; 25 cm
A kísérő tanulmány magyar nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Magyarország - Vatikán - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházi vagyon - középkor - levéltár - történelmi forrás
282(439)"12/15"(093) *** 330.526.39(439)"12/15"(093) *** 262.136.234 *** 930.255.1(456.31)
[AN 3564334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Obligationes, solutiones. - LXIII, 384 p., [1] t.fol. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 9.)
ISBN 978-963-308-203-4 fűzött
[AN 3564337] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Divisiones, provisiones, visitationes, qiundennia, rationes, annatae, obl. part., legationes, varia, taxae. - VI, 482 p. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1., ISSN 1786-2116 ; 10.)
ISBN 978-963-308-204-1 fűzött
[AN 3564339] MARC

ANSEL
UTF-8799 /2015.
Colombás, García M.
La lectura de Dios (magyar)
   A Szentírás olvasása : a lectio divina / García M. Colombás ; [ford. Magyary Ágnes]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 176 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-067-3 fűzött
olvasás - lelkigyakorlat - Biblia
22 *** 243 *** 242
[AN 3566633]
MARC

ANSEL
UTF-8800 /2015.
Costa, Ken
God at work (magyar)
   Isten a munkában : legyen célja minden napodnak / Ken Costa ; [ford. Jermann Gábor] ; [kiad. az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : Alpha, cop. 2014. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-87142-9-9 fűzött
vallásos irodalom - munkavégzés - életvezetés
244 *** 331.102 *** 613.865
[AN 3564036]
MARC

ANSEL
UTF-8801 /2015.
Driscoll, Jeremy
What happens at mass (magyar)
   Ez történik a misén / Jeremy Driscoll ; [ford. Szopkó Márk és Fehérváry Jákó]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 134 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048 ; 14.)
ISBN 978-963-314-065-9 fűzött
istentisztelet
264-061
[AN 3566693]
MARC

ANSEL
UTF-8802 /2015.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2014. - 733 p. : ill., kotta ; 12 cm
ISBN 978-963-300-961-1 kötött : 1200,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3567574]
MARC

ANSEL
UTF-8803 /2015.
Gánóczy Sándor (1928-)
   Állati ember, emberi állat / Gánóczy Sándor. - [Budapest] : MTA, 2014. - 21 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-508-768-6 fűzött
etológia - bibliakutatás - akadémiai székfoglaló értekezés
22.01(043.5) *** 591.5(043.5)
[AN 3564349]
MARC

ANSEL
UTF-8804 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Glauben als Umdeuten (magyar)
   Adj új értelmet a világnak! / Anselm Grün ; [ford. Németh Attila, Insperger Rita]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 88 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-059-8 fűzött
vallás
211
[AN 3566629]
MARC

ANSEL
UTF-8805 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Spiritualität von unten (magyar)
   Mélyből forrásozó lelkiség / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 4. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 127 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 20.)
Megj. "Alulról induló lelkiség" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-060-4 fűzött
lelki élet - vallásos irodalom
244 *** 248.3
[AN 3566620]
MARC

ANSEL
UTF-8806 /2015.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. - Utánny. - Budapest : Kálvin, 2014. - 65 p. ; 19 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-222-8 fűzött : 390,- Ft
református egyház - katekizmus
284.2 *** 238.1
[AN 3567553]
MARC

ANSEL
UTF-8807 /2015.
Kreppold, Guido
Krisen - Wendezeiten im Leben (magyar)
   A válságok - életünk fordulópontjai / Guido Kreppold ; [ford. Mészáros Erzsébet]. - 3. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 113 p. ; 19 cm. - (Lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 41.)
ISBN 978-963-314-061-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3566626]
MARC

ANSEL
UTF-8808 /2015.
Louf, André (1929-2010)
Heer, leer ons bidden (magyar)
   Uram, taníts meg minket imádkozni / André Louf ; [ford. Mártonffy Marcell]. - 4. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 207 p. ; 19 cm
Megj. "Bennünk a Lélek imádkozik" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-314-064-2 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3566701]
MARC

ANSEL
UTF-8809 /2015.
Main, John
Word into silence (magyar)
   Szótól a csendig : a keresztény meditáció / John Main ; [ford. Karacs Ágnes]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 128 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi füzetek, ISSN 1216-3627 ; 42.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-062-8 fűzött
meditáció
248.143.2
[AN 3566628]
MARC

ANSEL
UTF-8810 /2015.
Milne, Bruce
Know the truth (magyar)
   A megismert igazság : a keresztyén hit kézikönyve / Bruce Milne ; [ford. Fábián Sándor] ; [közread. a Magyarországi Baptista Egyház]. - Budapest : Baptista K. : Mo. Baptista Egyh., 2014. - 471 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8788-5 kötött
teológia - hit
21 *** 234
[AN 3562950]
MARC

ANSEL
UTF-8811 /2015.
Ordass Lajos (1901-1978)
   Útravaló : [az év minden napjára] / Ordass Lajos ; [közread. az] ... Ordass Lajos Alapítvány. - 4. kiad. - Budapest : Harmat : Ordass L. Alapítvány, 2014. - 415, [7] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-288-251-2 fűzött : 2500,- Ft
lelkigyakorlat
248.3
[AN 3566731]
MARC

ANSEL
UTF-8812 /2015.
   Pietrelcinai Szent Pio / [összeáll. Csuti-Mátyás Zsófia] ; [ill. Sváb József]. - Szentpéterfa : Danica Kvk., 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiszták, hősök, szentek, ISSN 2063-9031 ; 9.)
ISBN 978-963-89758-5-0 fűzött : 850,- Ft
Forgione, Francesco (1887-1968)
Olaszország - szent - 20. század
235.3(092)Forgione,_F.
[AN 3563536]
MARC

ANSEL
UTF-8813 /2015.
Rāhula, Walpola (1907-1997)
What the Buddha taught (magyar)
   A Buddha tanítása / Valpola Ráhula ; [ford. Tóth Zsuzsanna] ; [közread.] A Tan Kapuja. - Budapest : A Tan Kapuja, 2014. - 234 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87286-5-4 fűzött
buddhizmus
294.3
[AN 3563002]
MARC

ANSEL
UTF-8814 /2015.
Szatmári Nóra
   Titkos angyali számkombináció [elektronikus dok.] : csodás üzenetekkel : hívd magadhoz az angyalod! / Szatmári Nóra. - Szöveg (epub : 508 KB). - [Budapest] : Illia, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131285. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5439-17-9
ezoterika - angyal - elektronikus dokumentum
235.1 *** 133.25
[AN 3568120]
MARC

ANSEL
UTF-8815 /2015.
   Vándor evangélium : apostoli imaszolgálat : imafüzet : IX. év / [közread. a Missio Christi Alapítvány]. - Budapest : Missio Christi Alapítvány, [2014]. - 118 p. ; 25 cm
Fűzött
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3563144]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

816 /2015.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Lakásviszonyok / [összeáll. Fiauschné Rákóczi Erzsébet, Simor Éva]. - 2014. - 251 p.
ISBN 978-963-235-467-5 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - népszámlálás - lakásviszonyok - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41) *** 332.8(439)"2011"(083.41)
[AN 3564284] MARC

ANSEL
UTF-8817 /2015.
Demeter Gábor (1980-)
   A Balkán és az Oszmán Birodalom : társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig / Demeter Gábor. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014-. - 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Oszmán-török Birodalom - Balkán - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - 18. század - 19. század - 20. század
316.32(560)"17/18" *** 338(091)(560)"17/18" *** 316.32(497)"17/19" *** 338(091)(497)"17/19"
[AN 3564330]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész és Bulgária. - 2014. - 767 p. : ill.
Bibliogr.: p. 705-725.
ISBN 978-963-9627-72-7 kötött : 4000,- Ft
[AN 3564332] MARC

ANSEL
UTF-8818 /2015.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   Az emberi kaland : egy civilizáció-elmélet vázlata / Hankiss Elemér. - 5. bőv. kiad. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 497 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 461-486.
ISBN 978-963-227-641-0 kötött : 3490,- Ft
civilizáció - kultúraszociológia
316.7 *** 316.6 *** 008
[AN 3567550]
MARC

ANSEL
UTF-8819 /2015.
König, Oliver (1951-)
Einführung in die Gruppendynamik (magyar)
   Bevezetés a csoportdinamikába / Oliver König, Karl Schattenhofer ; [ford. Németh Attila]. - Budapest : In Dynamics Consulting Kft., cop. 2014. - 133 p. : ill. ; 19 cm
Snír Péter "A csoportdinamikai tréning módszer és a T-csoport Magyarországon" c. tanulmányával. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8457-0 fűzött
csoportdinamika
316.45
[AN 3564055]
MARC

ANSEL
UTF-8820 /2015.
Kósa László (1942-)
   Természeti csapások és civilizációs következményeik a 19. században Magyarországon / Kósa László. - [Budapest] : MTA, 2014. - 33 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 32-33.
ISBN 978-963-508-744-0 fűzött
Magyarország - természeti katasztrófa - társadalomtörténet - művelődéstörténet - 19. század - akadémiai székfoglaló értekezés
316.3(439)"18"(043.5) *** 502.58(439)"18"(043.5) *** 930.85(439)"18"(043.5)
[AN 3564411]
MARC

ANSEL
UTF-8821 /2015.
   Naturalistic approaches to culture / ed. by Csaba Pléh, Gergely Csibra and Peter Richerson. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 260 p. : ill. ; 24 cm. - (Neurocognitive development and impairments, ISSN 1786-2620)
A Balatonvilágoson, 2011. szept. 4-7. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9496-7 fűzött
kulturális antropológia
316.7
[AN 3563656]
MARC

ANSEL
UTF-8822 /2015.
Pavluska Valéria
   Kultúramarketing : elméleti alapok, gyakorlati megfontolások / Pavluska Valéria. - Budapest : Akad. K., 2014. - 449 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 417-446.
ISBN 978-963-05-9529-2 fűzött
kultúra - marketing
316.7 *** 658.8 *** 008
[AN 3563441]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

823 /2015.
Ancient tombs (magyar)
   Ősi sírok / [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 17.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7826-2 kötött : 1290,- Ft
temetkezés - halotti szokás - régészet - művelődéstörténet
393 *** 904(100) *** 930.85(100)
[AN 3563939]
MARC

ANSEL
UTF-8824 /2015.
Balassa M. Iván (1943-)
   Vezető a MNM Rákóczi Múzeuma néprajzi kiállításához, Sárazsadány / [a vezetőt írta Balassa M. Iván ..., Leskó Andrea ..., Tamás Edit ...]. - Budapest : MNM, [2014]. - 55 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5209-31-4 fűzött
Rákóczi Múzeum (Sárospatak). Néprajzi Kiállítóhely (Sárazsadány)
Zemplén vármegye - magyar néprajz - tárgyi néprajz - üvegipar - kiállításvezető
39(=945.11)(439.138) *** 666.1(439.138) *** 069(439-2Sárazsadány)
[AN 3562952]
MARC

ANSEL
UTF-8825 /2015.
Bihari Diéta (8.) (2011) (Berettyóújfalu)
   Bihari Diéta VIII-IX : Berettyószentmárton / [szerk. Mezei Milán és Kállai Irén] ; [közread. Bihari Múzeumért Alapítvány, Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár]. - Berettyóújfalu : Bihari Múzeumért Alapítvány : Bihari Múz. : Sinka I. Vár. Kvt., 2014. - 242 p. : ill. ; 23 cm + CD-R
A Berettyóújfaluban, 2013. nov. 11-én rendezett tudományos ülés szerkesztett előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80089-0-7 fűzött
Hajdú-Bihar megye - Berettyószentmárton - helytörténet - magyar néprajz - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
39(=945.11)(439.165) *** 943.9-2Berettyószentmárton(093)
[AN 3563643]
MARC

ANSEL
UTF-8826 /2015.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Traditionen kindgemäss pflegen : Sitten und Bräuche von gestern für unsere Kinder von heute : eine methodische Handreichung für die Erziehung an deutschen Nationalitätenkindergärten / Monika Jäger-Manz. - Baja : Bajapress Ny., 2014. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-88.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5429-08-8)
óvodai nevelés - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - néprajz - módszertan
39(=30)(439) *** 371.3 *** 373.24 *** 376.7(=30)(439)
[AN 3566663]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

827 /2015.
   70 éves a Kereszténydemokrata Néppárt / [szerk. Pálffy István] ; [közread. a] Barankovics István Alapítvány. - Budapest : Barankovics I. Alapítvány : Gondolat, 2014. - 127 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-550-4 kötött
Kereszténydemokrata Néppárt
Magyarország - párt - kereszténydemokrácia - történeti feldolgozás
329(439)KDNP(091) *** 329.3:28
[AN 3563960]
MARC

ANSEL
UTF-8828 /2015.
   Alkotmány, alkotmányosság : konferenciakötet / [szerk. Dezső Márta és Kukorelli István]. - Budapest : Martin Opitz K., 2014. - 195 p. : ill., színes ; 20 cm
A Budapesten, 2010. nov. 23-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9987-14-2 fűzött
jogállam - alkotmány - alkotmányjog
321.72 *** 342.4 *** 342
[AN 3564342]
MARC

ANSEL
UTF-8829 /2015.
   Milyen változásokat hozott az elmúlt három év? : Keresztény Civil Szervezetek 9. Országos Fóruma : a 2013. november 21-én, a Parlament Felsőházi termében megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség]. - Budapest : MKDSZ, [2014]. - 96 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-80127-0-6 fűzött
Magyarország - kormányzati politika - 21. század
328(439)"200/201"
[AN 3564024]
MARC

ANSEL
UTF-8830 /2015.
   A polgármester és városa : Dr. Komjáthy László 1911-1929 / [szerk. Csiszár Miklós] ; [kiad. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Veszprém : Önkormányzat, 2014. - 127 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 100-101.
ISBN 978-963-87885-6-6 fűzött
Komjáthy László (1876-1930)
Veszprém - polgármester - helyi politika - helytörténet - két világháború közötti időszak
323(439-2Veszprém)"191/192" *** 943.9-2Veszprém"191/192" *** 352.075.31(439-2Veszprém)(092)Komjáthy_L.
[AN 3564027]
MARC

ANSEL
UTF-8831 /2015.
Simicskó István (1961-)
   Nemzeti önbecsülésünkért a törvényhozásban / Simicskó István. - Budapest : KDNP Országgyűlési Képviselőcsop., 2014. - 248, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Kereszténység és közélet, ISSN 1217-744X)
ISBN 978-963-9848-65-8 fűzött
Magyarország - politikus - 21. század - magyarságtudat - honvédelem - sport - országgyűlési beszéd
323.1(=945.11)(042.5) *** 32(439)(092)Simicskó_I. *** 355.02(439)(042.5) *** 796(439)(042.5)
[AN 3563138]
MARC

ANSEL
UTF-8832 /2015.
Turai János
   A holokauszt pusztítása a Duna mentén : a Váci Izraelita Hitközség deportáltjainak névjegyzéke, 1944-1945 / [szerzők ... Turai János, Vásárhelyi József] ; [kiad. a Váci Zsidó Hitközség]. - [Vác] : Váci Zsidó Hitközség, 2014. - [50] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9480-7 fűzött
Vác - holokauszt - második világháború - történelmi forrás - névjegyzék
323.12(=924)(439-2Vác)"1944/1945"(093)
[AN 3563142]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

833 /2015.
   Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei = Ghidul fondurilor şi colecţilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918-1919 / [sorozatszerk. Á. Varga László, Ioan Drăgan] ; [kiad. a Magyar Nemzeti Levéltár és Románia Nemzeti Levéltára]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2014-. - 28 cm
A leírás a 9. köt. alapján kész.
ISBN 978-963-631-228-2
Románia - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498)(083.8) *** 943.921
[AN 3564296]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9., Hargita megye = Judeţul Harghita / összeáll. Bicsok Zoltán ; [szerk. Á. Varga László]. - 2014. - 177, 168 p. : ill.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-226-8 fűzött
Hargita megye - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498-35Hargita)(083.8) *** 943.921
[AN 3564300] MARC

ANSEL
UTF-8


   12., Maros megye = Judeţul Mureş / összeáll. Pál-Antal Sándor ; [szerk. Á. Varga László]. - 2014. - 290, 270 p.
A magyar és a román nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-631-227-5 fűzött
Maros megye - Erdély - levéltár - magyar történelem - fondjegyzék
930.253(498-35Maros)(083.8) *** 943.921
[AN 3564329] MARC

ANSEL
UTF-8834 /2015.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Bánátból bánatba : a Sárköz és a temesközi Végvár rokoni kapcsolatai / Balázs Kovács Sándor, Gutai István. - Szekszárd : Babits, 2014. - 96 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 95-96.
ISBN 978-963-9556-76-8 fűzött
Tolnai-Sárköz - Végvár (Temes) - helytörténet - migráció - oral history - 19. század - 20. század
943.921-2Végvár *** 943.9Sárköz *** 325.1(439)"18/19"
[AN 3562868]
MARC

ANSEL
UTF-8835 /2015.
Bárdos Edith
   Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek / Edith Bárdos, Éva Garam. - Budapest : MNM : MTA Régészeti Int., 2009-. - 29 cm
Zamárdi - régészet - avarok
904(369.2) *** 904(439-2Zamárdi)
[AN 2893581]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2. - 2014. - 236 p. : ill. - (Monumenta Avarorum archaeologica, ISSN 1219-2813 ; 10.)
Ford. Friedrich, Albrecht. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-36-9 kötött
[AN 3564290] MARC

ANSEL
UTF-8836 /2015.
Bayer Árpád (1989-)
   Baross Gábor-telep története kezdetektől a Budapesthez csatolásig : identitásépítés az agglomerációban / Bayer Árpád, Pelikán Imre ; [kiad. a Budapest XXII. kerület Önkormányzata és ... a Baross Gábor-Telepi Polgári Kör]. - Budapest : XXII. Ker. Önkormányzat : Baross Gábor-telepi Polgári Kör, 2014. - 209 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-185.
ISBN 978-963-08-9777-8 fűzött
Budapest. 22. kerület - helytörténet
943.9-2Bp.XXII.
[AN 3564090]
MARC

ANSEL
UTF-8837 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   A magyar nép múltja és jelene [elektronikus dok.] / Benedek Elek. - [Budapest] : Quattrocento, [2014]
Főcím a címképernyőről
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
943.9 *** 930.85(439)
[AN 3566001]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A szolgaságtól a szabadságig. - Szöveg (mobi : 1.4 MB) (epub : 965 KB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-61-5 (epub)
ISBN 978-615-5313-62-2 (mobi)
[AN 3566006] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A bölcsőtől a sírig. - Szöveg (epub : 8473 KB) (mobi : 1.2 MB)
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5313-64-6 (epub)
ISBN 978-615-5313-65-3 (mobi)
[AN 3566009] MARC

ANSEL
UTF-8838 /2015.
Bottoni, Stefano (1977-)
Un altro novecento (átd. kiad.) (magyar)
   A várva várt Nyugat : Kelet-Európa története 1944-től napjainkig / Stefano Bottoni ; [ford. Andreides Gábor]. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 362 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 315-337.
ISBN 978-963-9627-79-6 fűzött : 3000,- Ft
Kelet-Európa - történelem - szocialista rendszer - szovjetológia - 20. század - ezredforduló
940-11"194/201" *** 321.74(4-11) *** 329.15(47-62)"194/198"
[AN 3564333]
MARC

ANSEL
UTF-8839 /2015.
Gazda József (1936-)
   Vezényelt történelem : sorsregény / Gazda József. - Budapest : Hét Krajcár, 2014. - 716 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9596-85-6 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - 20. század - dokumentumregény
943.921"19"(0:82-31) *** 894.511-31(498) *** 949.84"19"(0:82-31)
[AN 3565505]
MARC

ANSEL
UTF-8840 /2015.
Gerő András (1952-)
   Magyar másik : értelmezések és reprezentációk / Gerő András ; [... kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2014. - 204 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5118-22-7 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - zsidóság - magyar történelem - holokauszt - muzeológia
943.9(=924)"18/19" *** 323.12(=924)(439)"193/1945" *** 069(439)
[AN 3562923]
MARC

ANSEL
UTF-8841 /2015.
Grünvald Mária
   Pestszentlőrinc tragikus sorsú polgármesterei / Grünvald Mária. - Budapest : Romanika, 2014. - 99 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5037-14-6 fűzött
Budapest. 18. kerület - helytörténet - polgármester - 20. század
943.9-2Bp.XVIII. *** 352.075.31(439-2Bp.XVIII.)(092)
[AN 3564274]
MARC

ANSEL
UTF-8842 /2015.
Grylls, Bear (1974-)
True grit (magyar)
   Valódi hősök : igaz történetek hősökről, akik soha nem adták fel / Bear Grylls ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277.
ISBN 978-615-5492-03-7 fűzött : 3490,- Ft
híres ember - katona - felfedező - hősiesség
929(100) *** 179.6 *** 355(100)(092) *** 910.4(100)(092)
[AN 3563601]
MARC

ANSEL
UTF-8843 /2015.
   Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - [Budapest] : KSH, [2014]-. - 30 cm
ISBN 978-963-235-453-8
magyar történelem - demográfia - népesség - 20. század - statisztikai adatközlés
943.9"19" *** 312(439)"19"(083.41)
[AN 3564292]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A nagy háború. - cop. 2014. - 71 p. : ill., részben színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 69.
ISBN 978-963-235-454-5 fűzött
Magyarország - magyar történelem - első világháború - demográfia - 1910-es évek - statisztikai adatközlés
943.9"1914/1918" *** 312(439)"191"(083.41)
[AN 3564302] MARC

ANSEL
UTF-8844 /2015.
Hajnal Imre
   Tanulmányok Kócspuszta és Kócsújfalu történetéből / Hajnal Imre. - Tiszafüred : Tariczky E. Helytörténeti-helyismereti Alapítvány, 2014. - 240 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Tiszafüredi tanulmányok, ISSN 0237-4366 ; 9.)
Bibliogr.
Fűzött
Tiszafüred - Kócsújfalu - helytörténet
943.9-2Tiszafüred *** 943.9-2Kócsújfalu
[AN 3562833]
MARC

ANSEL
UTF-8845 /2015.
   Historia critica : tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből / szerk. Manhercz Orsolya. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 461 p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Publicationes Instituti Historici Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, ISSN 2064-7611 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-542-5 kötött
történelem - magyar történelem
94 *** 943.9
[AN 3563254]
MARC

ANSEL
UTF-8846 /2015.
Horváth Antal
   Chernelházadamonya a történelem szélárnyékában / Horváth Antal. - Szombathely : Martinus K., 2014. - 536 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 487-495.
ISBN 978-615-5091-31-5 kötött : 3500,- Ft
Chernelházadamonya - helytörténet - helyismeret - elektronikus dokumentum
943.9-2Chernelházadamonya *** 908.439-2Chernelházadamonya
[AN 3563543]
MARC

ANSEL
UTF-8847 /2015.
Kiss János, B. (1951-)
   Laczy család [elektronikus dok.] : Laczy Sándor munkássága Kecskeméten / B. Kiss János. - Szöveg (epub : 20.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-381-590-8
Laczy család
Laczy Sándor (1863-1917)
Kecskemét - családtörténet - asztalosság - iparos - századforduló - elektronikus dokumentum
929.52(439-2Kecskemét)Laczy *** 694(439)(092)Laczy_S.
[AN 3566015]
MARC

ANSEL
UTF-8848 /2015.
Lisztóczky László (1941-)
   A múló idő mérlegén : kuriózumok Eger irodalmi örökségéből / Lisztóczky László ; [közread. a] Dsida Jenő Baráti Kör ... - Eger : Dsida J. Baráti Kör ; Gyöngyös : Konturs Kft., 2014. - 263 p. : ill., főként színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89744-3-3 kötött
Eger - művelődéstörténet - magyar irodalom története - irodalmi élet
930.85(439-2Eger) *** 894.511(091)(439-2Eger)
[AN 3563463]
MARC

ANSEL
UTF-8849 /2015.
Margittai Gábor (1973-)
   Szamár-sziget szellemkatonái : a nagy háború eltitkolt halálmarsa / Margittai Gábor. - [Csabdi] : Külső Magyarok, 2014. - 267 p., [48] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 257-262.
ISBN 978-963-12-0109-3 kötött : 3950,- Ft
Szerbia - Szardínia - magyar történelem - első világháború - hadifogoly - fogolytábor
943.9"1914/1918" *** 355.257.7(497.1)(=945.11)"191" *** 343.819.5(450.88)"191"
[AN 3560194]
MARC

ANSEL
UTF-8850 /2015.
   A megtartó, kitartó sárréti nép [elektronikus dok.] : Hol a helyünk Európában? / szerk. Koncz István. - Szöveg (pdf : 1.8 MB). - Budapest ; Szeghalom : PEM, 2014. - (PEM-tanulmányok ; 11.)
Főcím a címképernyőről. - A Szeghalmon, 2010. okt. 20-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131147. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-88433-6-4
Tildy Zoltán (1889-1961)
Szeghalom - Kis-Sárrét - helytörténet - helyismeret - politikus - gazdaságtan - 20. század - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
943.9-2Szeghalom *** 061.3(439-2Szeghalom) *** 32(439)(092)Tildy_Z. *** 908.439.14Sárrét *** 330
[AN 3566060]
MARC

ANSEL
UTF-8851 /2015.
   Normák, cselekvés, társadalom : Orthmayr Imre hatvanadik születésnapjára / szerk. Kelemen János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 136 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-197-9 fűzött
társadalomfilozófia - történetfilozófia - etika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
930.1 *** 141.7 *** 17 *** 012Orthmayr_I.
[AN 3563023]
MARC

ANSEL
UTF-8852 /2015.
Orosz Zsolt
   Csalogány II : sumer : Ku-Mag-Ari, a tudás isteni fensőbbségének népe. - [Gencsapáti] : Orosz Zs., cop. 2014. - 423 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt
ISBN 978-963-12-0537-4 kötött
sumerok
930.8(=921.19)(089.3)
[AN 3564030]
MARC

ANSEL
UTF-8853 /2015.
   Paletta : I. Új- és Jelenkortörténeti Tudományos Diákkonferencia : tanulmánykötet / szerk. Fekete Bálint és Nyul Viktor ; [kiad. ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék]. - Budapest : ELTE BTK Új- és Jelenkori M. Tört. Tansz., 2014. - 180 p. ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2013. ápr. 23-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-553-1 fűzött
magyar történelem - 19. század - 20. század
943.9"18/19"
[AN 3564232]
MARC

ANSEL
UTF-8854 /2015.
Prokopp Mária (1939-)
   Nápoly középkori magyar emlékei a XIII-XV. századból = Ricordi ungheresi medievali dei secoli XIII-XV a Napoli / szöveg, képaláírások ... Prokopp Mária ; fotók ... Horváth Zoltán György. - Budapest : Romanika, 2014. - 184 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637)
Az összefoglalás és a képaláírások olasz nyelven is. - Bibliogr.: p. 111-112.
ISBN 978-615-5037-16-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Nápolyi Királyság - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - középkor
930.85(439)(457)"12/14"
[AN 3564240]
MARC

ANSEL
UTF-8855 /2015.
Rezsőházy Rudolf (1929-)
   Európai közös értékek / Rezsőházy Rudolf. - [Budapest] : MTA, 2014. - 16 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-748-8 fűzött
Európa - történelem - európai integráció - akadémiai székfoglaló értekezés
940
[AN 3564271]
MARC

ANSEL
UTF-8856 /2015.
Rostás Tibor (1974-)
   "Magyarország földjére küldtek" : Villard de Honnecourt és az érett gótika megjelenése Közép-Európában : a klosterneuburgi Capella Speciosa és Pannonhalma francia kapcsolatai / Rostás Tibor ; Pintér Farkas és Bajnóczi Bernadett tanulmányával. - Budapest ; [Nagykőrös] : [Rostás T.], 2014. - 220 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8220-0 fűzött
Villard de Honnecourt (13. sz)
Magyarország - Franciaország - művelődéstörténet - templom - gótika - építész - kulturális kapcsolat - 13. század
930.85(439)"12" *** 726.54(439)"12" *** 72.033.5 *** 72(44)(092)Villard_de_Honnecourt *** 008(44)(439)"12"
[AN 3564179]
MARC

ANSEL
UTF-8857 /2015.
Somfai Balázs (1951-)
   Királyszentistván története / [szerzők Somfai Balázs, Pilipkó Erzsébet]. - Veszprém : Viza Kft., 2014. - 280 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 218.
ISBN 978-615-5155-12-3 kötött
Királyszentistván - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz
943.9-2Királyszentistván *** 908.439-2Királyszentistván *** 39(=945.11)(439-2Királyszentistván)
[AN 3564022]
MARC

ANSEL
UTF-8858 /2015.
   Soroksár 1956 / [kiad. a Táncsics Mihály Művelődési Ház]. - [Budapest] : Táncsics M. Művel. Ház, cop. 2014. - 304 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A bev. tanulmányt írta és szerk. Eörsi László. - Bibliogr.: p. 272-275. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9443-2 fűzött
Budapest. 20. kerület - helytörténet - 1956-os forradalom - csata - történelmi forrás
943.9-2Bp.XX."1956"(093) *** 355.48(439-2Bp.XX.)"1956"(093)
[AN 3563071]
MARC

ANSEL
UTF-8859 /2015.
Szentgyörgyi Rudolf (1969-)
   A tihanyi apátság alapítólevele / Szentgyörgyi Rudolf ; [közread. az ELTE Bölcsészettudományi Kar]. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014-. - 24 cm
Magyarország - oklevéltan - magyar nyelv - egyháztörténet - bencések - 11. század - nyelvemlék - történelmi forrás
930.22(439)"10" *** 809.451.1-8"1055" *** 271.1(439-2Tihany)"1055"(093)
[AN 3563094]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása. - 2014. - 117 p., [2] t., [1] t.fol. : ill., színes
Bibliogr.: p. 106-117.
ISBN 978-963-284-546-3 fűzött
[AN 3563097] MARC

ANSEL
UTF-8860 /2015.
Szögi József (1925-)
   A XX. század viharában : [Magyarország 1900-2014] / Szögi József ; [közread. a] Május Elseje Tárasaság. - Budapest : Május Elseje Társ., cop. 2014. - 393 p. ; 23 cm
Fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - 20. század - ezredforduló - memoár
943.9"19/201"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3563211]
MARC

ANSEL
UTF-8861 /2015.
Tamáska Péter Miklós
   Álmos nagyfejedelem nemzetsége [elektronikus dok.] / írta Tamáska Péter Miklós. - Szöveg (pdf : 227.4 MB). - [Budapest] : [Tamáska P. M.], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131187. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-89656-6-0)
magyarságkutatás - elektronikus dokumentum
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3566942]
MARC

ANSEL
UTF-8862 /2015.
   Várpalota múltból örökölt értékei : olvasókönyv várpalotai (és inotai) lokálpatriótáknak, a környékünkön turistáskodóknak / [szerk. Budai László ; [kiad. Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Várpalota : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2014. - 149, [18] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0495-7 fűzött
Várpalota - helytörténet - helyismeret
943.9-2Várpalota *** 908.439-2Várpalota
[AN 3564215]
MARC

ANSEL
UTF-8863 /2015.
Vásáry István (1945-)
   Többnyelvűség és kulturális kölcsönhatások az Arany Hordában / Vásáry István. - [Budapest] : MTA, 2014. - 26 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-743-3 fűzött
Arany Horda - Mongol Birodalom - kultúratörténet - többnyelvűség - középkor - akadémiai székfoglaló értekezés
930.85(517)"12/13"(043.5) *** 800.7(517)"12/13"(043.5)
[AN 3564530]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

864 /2015.
   Adaptív város : az üres ingatlanok problémái és lehetőségei : Budapest Főváros Önkormányzata és a Kortárs Építész Központ (KÉK) kiállítása : ... 2013. december 10. - 2014. szeptember 30. / [kurátor Polyák Levente] ; [társkurátor Oravecz Júlia]. - [Budapest] : Kortárs Építészeti Közp. Alapítvány, [2014]. - 44 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-08-9388-6 fűzött
Magyarország - urbanisztika - ingatlan - hasznosítás - kiállítási katalógus
911.375 *** 347.214.2(439) *** 347.214.2(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2013/2014"
[AN 3564265]
MARC

ANSEL
UTF-8865 /2015.
   Értékeink nyomában Pétervásárán : bemutatkoznak a Péterkei Produktív Palánták / [összeáll. és szerk. Gerhát Gábor] ; [kiad. Pétervására Város Önkormányzata]. - [Pétervására] : Önkormányzat, 2014. - [32] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0204-5 fűzött
Pétervására - helyismeret - hagyományőrzés - képességfejlesztés
908.439-2Pétervására *** 398(=945.11)(439-2Pétervására) *** 37.025
[AN 3563156]
MARC

ANSEL
UTF-8866 /2015.
Gulyás Piroska
   Jászapáti képekben 1945-től 1975-ig / Gulyás Piroska ; [közread. a Jászapáti Gazdakör]. - [Jászapáti] : Jászapáti Gazdakör, 2014. - 343 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 342.
ISBN 978-963-08-9707-5 fűzött
Jászapáti - helyismeret - szociográfia - 20. század - fényképalbum
908.439-2Jászapáti(084.12) *** 308(439-2Jászapáti)(084.12)
[AN 3564026]
MARC

ANSEL
UTF-8867 /2015.
Horváth M. Ferenc (1953-)
   Vác : városkalauz / [írta és szerk. Horváth M. Ferenc] ; [kiad. Vác Város Önkormányzata]. - Vác : Önkormányzat, 2014. - 132 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-88026-3-7 fűzött
Vác - útikönyv
914.39-2Vác(036)
[AN 3563179]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

868 /2015.
Csehi Zoltán (1960-)
   Öröklési jog a 2013. évi V. törvény alapján : az új Polgári törvénykönyv szövegének magyarázata : ideiglenes jegyzet / Csehi Zoltán. - Budapest : Menedzser Praxis, 2014. - 74 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-89986-5-1 fűzött : 1890,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - öröklési jog - törvény - útmutató
347.65/.68(439)(094)(036)
[AN 3563460]
MARC

ANSEL
UTF-8869 /2015.
Dobos Csilla (1960-)
   Nyelv és jog / Dobos Csilla. - Miskolc : Miskolci Egy. K., 2014. - 258 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 245-258.
ISBN 978-615-5216-63-3 fűzött
jog - szaknyelv - jogelmélet
340.113 *** 340.12
[AN 3564371]
MARC

ANSEL
UTF-8870 /2015.
   Egyenlőtlen utakon / szerk. Barna László [et al.]. - [Miskolc] : ME BTK TDK, 2014. - 161 p. ; 24 cm. - (Tehetséggondozó műhely füzetek ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-055-4 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - 20. század - 21. század
342.722(439)"19/20" *** 342.722
[AN 3564366]
MARC

ANSEL
UTF-8871 /2015.
Gombos Katalin (1966-)
   10 éve az Európai Unióban : az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai / Simonné Gombos Katalin. - Budapest : Opten Kft., [2014]. - 196 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; ksz.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5122-02-6)
Magyarország - Európai Unió - bírósági eljárás - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 347.9(439)
[AN 3563123]
MARC

ANSEL
UTF-8872 /2015.
Gombos Katalin (1966-)
   A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban / Gombos Katalin. - Budapest : Complex, 2014. - 216 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2014. jún. 30. - Bibliogr.: p. 193-200.
ISBN 978-963-295-417-2 fűzött
Európai Unió - jogrendszer - jogharmonizáció
341.17(4-62) *** 340.137.3(4-62)
[AN 3563602]
MARC

ANSEL
UTF-8873 /2015.
Gosztonyi Gergely (1978-)
   Alternatív (?) média : a közösségi média jogi szabályozásának vetületei / Gosztonyi Gergely. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 22.)
Bibliogr.: p. 233-253. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-194-8 kötött
tömegtájékoztatási eszköz - közösségfejlesztés - jogi szabályozás - 21. század
342.732(100)"20" *** 316.774 *** 659.3
[AN 3563210]
MARC

ANSEL
UTF-8874 /2015.
Kovács András
   Ingatlan-nyilvántartás / Kovács András. - Budapest : Opten Kft., [2014]. - 217 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 11.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5122-02-6)
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - jogeset - ezredforduló - útmutató
34.096(439) *** 347.99(439)"200/201" *** 347.235.11(439)(036)
[AN 3563113]
MARC

ANSEL
UTF-8875 /2015.
   A közigazgatás funkciói és működése : [közös modul] / szerk. Temesi István ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2014. - 295 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5344-33-6 fűzött
közigazgatás - egyetemi tankönyv
35(075.8)
[AN 3566453]
MARC

ANSEL
UTF-8876 /2015.
   Médiajogi kommentárok / szerk. Koltay, Lapsánszky. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 641 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. máj. 6. - Bibliogr.: p. 607-612.
ISBN 978-963-295-398-4 kötött
Magyarország - tömegtájékoztatási eszköz - sajtószabadság - jogi szabályozás - útmutató
342.727(439)(094)(036) *** 34:791.9.096/.097(439)(094)(036) *** 316.774(439)(094)(036) *** 070(439)(094)(036) *** 659.3(439)(094)(036)
[AN 3563559]
MARC

ANSEL
UTF-8877 /2015.
   Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez : nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez / szerk. Gyertyánfy Péter. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 722 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. márc. 15. - Bibliogr.: p. 685-695.
ISBN 978-963-295-390-8 kötött
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
Magyarország - szerzői jog - törvény - útmutató
347.77/.78(439)(094)(036)
[AN 3562854]
MARC

ANSEL
UTF-8878 /2015.
   Nagykommentár a tőkepiaci törvényhez : nagykommentár a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényhez / Farkas [et al.]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 774 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-295-402-8 kötött
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
Magyarország - pénzügyi jog - tőkepiac - törvény - útmutató
347.735(439)(094)(036)
[AN 3563050]
MARC

ANSEL
UTF-8879 /2015.
Siklósi Iván (1979-)
   A nemlétező, érvénytelen és hatálytalan jogügyletek elméleti és dogmatikai kérdései a római jogban és a modern jogokban / Siklósi Iván. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 452 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 23.)
Bibliogr.: p. 427-448. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-200-6 kötött
jogügylet - jogelmélet - összehasonlító jog - római jog
347.131 *** 34.01 *** 340.5 *** 34(37)
[AN 3563203]
MARC

ANSEL
UTF-8880 /2015.
Szádeczky-Kardoss Irma
   Jogéletünk őstörténete / Szádeczky-Kardoss Irma. - 2. jav. kiad. - Budapest : Heraldika, 2014. - 340 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 321-336. - Összefoglalás román és szlovák nyelven
ISBN 978-963-9204-90-4 fűzött
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - magyar őstörténet
34(439)(091) *** 340.141 *** 930.8(=945.11)
[AN 3567558]
MARC

ANSEL
UTF-8881 /2015.
Szeibert Orsolya (1970-)
   A házasság Európában a jogegyesítő törekvések tükrében / Szeibert Orsolya. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 260 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 24.)
Bibliogr.: p. 241-254.
ISBN 978-963-312-201-3 kötött
Európai Unió - családjog - házasság - jogharmonizáció
340.137.3(4-62) *** 347.62(4-62)
[AN 3563217]
MARC

ANSEL
UTF-8882 /2015.
Tóth Tihamér (1971-)
Az Európai Unió versenyjoga (orosz)
   Antimonopolʹnoe pravo Evropejskogo Soûza / Tihamer Tot ; [per. Kristina Fûrst] ; [izd. Vengerskoe Antimonopolʹnoe Vedomstvo]. - Budapešt : Veng. Antimonopolʹnoe Ved., 2014. - 798 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2013. febr. 21. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0388-2 kötött
Európai Unió - gazdasági jog - gazdasági verseny
347.776(4-62)
[AN 3562958]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

883 /2015.
American infantry (magyar)
   Amerikai gyalogsági karóra : Egyesült Államok, 1970-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 1.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8036-4 fűzött : 2490,- Ft
Egyesült Államok - katonai felszerelés - karóra - 1970-es évek
355.666(73)"197" *** 681.114.8
[AN 3562719]
MARC

ANSEL
UTF-8884 /2015.
Jowett, Philip S. (1961-)
The Italian army in Europe, 1940-43 (magyar)
   Az olasz szárazföldi hadsereg Európában : hegyivadász altiszt, Olasz Királyi Hadsereg, 1940 / [írta Philip S. Jowett] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 15.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7845-3 fűzött : 1990,- Ft
Olaszország - szárazföldi hadsereg - egyenruha - második világháború
355.31(45)"1939/1945" *** 355.14(45)"1939/1945"
[AN 3562715]
MARC

ANSEL
UTF-8885 /2015.
Luftwaffe aviator (magyar)
   Luftwaffe légi megfigyelő : Németország, 1940-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 15 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 2.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8037-1 fűzött : 3990,- Ft
Németország - katonai felszerelés - karóra - második világháború
355.666(430)"194" *** 681.114(4)"18/19"
[AN 3563478]
MARC

ANSEL
UTF-8886 /2015.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   Katonai felsővezetők a diktatúrában : a levéltári források nem hazudnak / M. Szabó Miklós. - [Budapest] : MTA, 2014. - 65 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-740-2 fűzött
Magyarország - katona - vezérkar - katonapolitika - 1960-as évek - akadémiai székfoglaló értekezés
355.02(439)"196"(043.5) *** 356.2(439)"196"(043.5)
[AN 3564352]
MARC

ANSEL
UTF-8887 /2015.
Tóth Dezső (1928-)
   Dákaiak az I. világháborúban / Tóth Dezső. - Veszprém : Viza Kft., 2014. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Dákai füzetek, ISSN 0865-0934 ; 15.)
ISBN 978-615-5155-13-0 fűzött
Dáka - katona - helytörténet - első világháború
355(439-2Dáka)"1914/1918" *** 943.9-2Dáka"1914/1918"
[AN 3564228]
MARC

ANSEL
UTF-8888 /2015.
Udovecz György (1955-)
   Az első világháború magyar katonáinak öltözete, felszerelése és fegyverzete : segédanyag katonai hagyományőrzők részére / Udovecz György. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 106 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 105.
ISBN 978-963-327-615-0 kötött : 4000,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - egyenruha - katonai felszerelés - első világháború
355.66(439)"1914/1918" *** 355.14(436/439)"191"
[AN 3562943]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

889 /2015.
   Coaching alapok és irányzatok / szerk. Kelló Éva. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 403 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9530-8 fűzött
coaching - vezetés
659.2 *** 65.012.4
[AN 3563519]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

890 /2015.
Bordás Mária (1959-)
   A közigazgatás gazdaságtana : a gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái / Bordás Mária. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 319 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 305-319.
ISBN 978-615-5376-37-5 fűzött : 5480,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági igazgatás - egyetemi tankönyv
338.2(439)(075.8) *** 351.82(439)(075.8)
[AN 3566563]
MARC

ANSEL
UTF-8891 /2015.
Farkas Alexandra
   Az áfakötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye / Farkas Alexandra. - Budapest : Complex, 2014. - 221 p. ; 19 cm. - (Kiskönyvtár az áfáról, ISSN 2064-2237 ; 4.)
Lezárva: 2014. júl. 31.
ISBN 978-963-295-421-9 fűzött
Magyarország - forgalmi adó - adózás - útmutató
336.223(439)(036)
[AN 3563604]
MARC

ANSEL
UTF-8892 /2015.
Farkas Ferenc (1949-)
   Szervezetfejlesztés és professzionalizáció : hol tartanak a nonprofit szervezetek? / Farkas Ferenc, Dobrai Katalin. - Budapest : Nonprofit Társadalomkut. Egyes., 2014. - 220 p. ; 21 cm. - (Nonprofit kutatások, ISSN 0866-6148 ; 16.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-8139-14-6 fűzött
nonprofit szervezet - szervezetfejlesztés - tudásmenedzsment
334.012.46 *** 65.014 *** 65.011.1 *** 659.2
[AN 3564175]
MARC

ANSEL
UTF-8893 /2015.
Grátisz Mela
   Minden, amit az egynapos, fordulós, japán gyertya alakzatokról megtudtam [elektronikus dok.] / Grátisz Mela. - Szöveg (epub : 703 KB). - [Budapest] : Publio, 2014. - (Grátisz Mela füzetek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131145. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-280-9
tőzsdei üzletkötés - elektronikus dokumentum
336.764
[AN 3566043]
MARC

ANSEL
UTF-8894 /2015.
Halmai Péter (1953-)
   Krízis és növekedés az Európai Unióban : európai modell, strukturális reformok / Halmai Péter. - Budapest : Akad. K., 2014. - [4], 370 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 343-370.
ISBN 978-963-05-9523-0 fűzött
Európai Unió - gazdasági növekedés - gazdasági válság
330.35(4-62) *** 338.124(4-62)
[AN 3563525]
MARC

ANSEL
UTF-8895 /2015.
Kisgyörgy Sándor
   Az országos szintű szociális dialógus és bővítésének lehetőségei : [tanulmányok] / Kisgyörgy Sándor, Pásztóy András ; [kiad. a Liga Szakszervezetek]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2014. - 79 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - érdekképviselet - érdekegyeztetés - társadalmi szervezet
331.105(439) *** 331.105.44(439) *** 061.2(439)
[AN 3563165]
MARC

ANSEL
UTF-8896 /2015.
Kiss Mihály
   Az ágazati párbeszéd Magyarországon : [tanulmányok] / Kiss Mihály ; [kiad. a Liga Szakszervezetek]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2014. - 62 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - érdekegyeztetés - ágazati gazdaságpolitika
338.23(439) *** 331.105(439)
[AN 3563170]
MARC

ANSEL
UTF-8897 /2015.
Lentner Csaba (1962-)
   Közpénzügyek és államháztartástan : [közös modul] / Lentner Csaba ; Domokos László és Matolcsy György előszavával ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2014. - 341 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5344-38-1 fűzött
Magyarország - államháztartás - egyetemi tankönyv
336.1/.5(439)(075.8)
[AN 3566424]
MARC

ANSEL
UTF-8898 /2015.
   Management, enterprise and benchmarking in the 21st century / [ed. by Pál Michelberger] ; [publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Budapest : Óbuda Univ. Keleti Fac. of Business and Management, 2014. - 413 p. : ill., színes ; 25 cm
A Budapesten, 2014. máj. 30-31-én rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásaival. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-06-7 fűzött
vállalkozás - vállalkozásmenedzsment - benchmarking
658
[AN 3563019]
MARC

ANSEL
UTF-8899 /2015.
Megyeri Eszter
   A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban / Megyeri Eszter. - Szeged : JATEPress, 2014. - X, 133 p. ; 24 cm. - (Philosophiae doctores, ISSN 2061-1315)
Bibliogr.: p. 106-114.
ISBN 978-963-315-196-9 fűzött
Magyarország - Lengyelország - Szerbia - kiskereskedelem - igazságosság - együttműködés - statisztikai adatközlés
339.37(439)"200/201"(083.41) *** 339.37(497.11)"200/201"(083.41) *** 339.37(438)"200/201"(083.41) *** 177.9 *** 65.013
[AN 3563669]
MARC

ANSEL
UTF-8900 /2015.
Pásztor Miklós
   A norvég szociális párbeszéd : [tanulmányok] / Pásztor Miklós ; [kiad. a Liga Szakszervezetek]. - Budapest : Liga Szakszerv., 2014. - 56 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
Norvégia - érdekegyeztetés - társadalmi struktúra
331.105 *** 316.3(481)
[AN 3563168]
MARC

ANSEL
UTF-8901 /2015.
   Stratégiai menedzsment : Szun-ce-tól a "Kék óceánig" / Gulyás László szerk. - Szeged : JATEPress, 2014. - 196 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 978-963-315-204-1 fűzött
stratégiai menedzsment - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8)
[AN 3563704]
MARC

ANSEL
UTF-8902 /2015.
Török Ádám (1952-)
   Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! / Török Ádám. - [Budapest] : MTA, 2014. - 44 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 42-44.
ISBN 978-963-508-750-1 fűzött
Magyarország - kutatás-fejlesztés - versenyképesség - 21. század - akadémiai székfoglaló értekezés
330.341.1(439)"200/201"(043.5) *** 339.137(439)"200/201"(043.5) *** 339.137(043.5)
[AN 3564395]
MARC

ANSEL
UTF-8903 /2015.
   Vállalkozásfejlesztés a XXI. században : IV. tanulmánykötet / [szerk. Nagy Imre Zoltán] ; [közread. az] Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar. - Budapest : Óbudai Egy. Keleti K. Gazdasági Kar, 2014. - 451 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-04-3 fűzött
vállalkozásfejlesztés - versenyképesség
658.1.012.4 *** 339.137.2
[AN 3562863]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

904 /2015.
Grezsa Ferenc (1957-)
   Fiatalok szerhasználata : kiadvány szülőknek és pedagógusoknak / Grezsa Ferenc, Surányi Zsuzsanna ; [kiad. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézeti Drogmegelőzési Iroda]. - Budapest : NCSSZI Drogmegelőzési Iroda, 2014. - 91 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-963-7366-58-1 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - serdülőkor - 21. század - statisztikai adatközlés
364.272-053.6(439)"201"(083.41) *** 613.83
[AN 3564172]
MARC

ANSEL
UTF-8905 /2015.
   Őrzők : egészségügyi alapellátók gyakorlatközpontú kézikönyve / [szerk. Kereki Judit, Major Zsolt Balázs] ; [közread. az] Országos Tisztiorvosi Hivatal. - Budapest : OTH, 2014. - 638 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 629-638.
ISBN 978-963-86911-9-4 fűzött
egészségügyi ellátás - családvédelem - gyermeklélektan - tankönyv
364.444(078) *** 159.922.7(078)
[AN 3563417]
MARC

ANSEL
UTF-8906 /2015.
   Szükségletalapú tervezési és fejlesztési eszköz és módszertan kialakítása / [kiad. a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet]. - [Budapest] : NCSSZI, 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - szociális szolgáltatás - módszertan - 21. század
364(439)"201"
[AN 3563793]
MARC

ANSEL
UTF-8907 /2015.
Takács Hajnal
   Az asszony verve / Takács Hajnal. - Budapest : Háttér, cop. 2014. - 241 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5124-32-7 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - nők elleni erőszak - családon belüli erőszak - memoár
364.65-055.2 *** 343.54(0:82-94) *** 316.647.3(439)(0:82-94)
[AN 3562989]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

908 /2015.
   Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor : jubileumi évkönyv, 1954-2014 / [szerk. Krivánik József, Badacs Szabolcs]. - Nyírbátor : Báthory I. Kat. Gimn. és Szakközépisk., [2014]. - 296 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Gerinccím: Jubileumi évkönyv, 1954-2014
Kötött
ISBN 978-963-12-0276-2 fűzött
Báthory István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola (Nyírbátor)
Nyírbátor - gimnázium - szakközépiskola
373.54(439-2Nyírbátor) *** 373.6(439-2Nyírbátor)
[AN 3563091]
MARC

ANSEL
UTF-8909 /2015.
Béki Gabriella (1949-)
   Szabó Balázsné Dr. Róka Gizella, 1937- / Béki Gabriella. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014. - 47 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanárok a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ISSN 2061-3350 ; 8.)
ISBN 978-963-08-9405-0 fűzött
Szabó Balázsné Róka Gizella (1937-)
Magyarország - pedagógus - 20. század - memoár
37(439)(092)Szabó_Balázsné_Róka_G.(0:82-94)
[AN 3563447]
MARC

ANSEL
UTF-8910 /2015.
Danhauser Anikó (1942-)
   Danhauser Rezső, 1912-1967 / Danhauser Anikó, Danhauser Rezső, Szabó Balázsné. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014. - 51 p. : ill. ; 25 cm. - (Tanárok a Szent István Közgazdasági Szakközépiskolában, ISSN 2061-3350 ; 7.)
Fűzött
Danhauser Rezső (1912-1967)
Magyarország - pedagógus - 20. század
37(439)(092)Danhauser_R.
[AN 3563438]
MARC

ANSEL
UTF-8911 /2015.
Feketéné Szakos Éva (1959-)
   Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában / Feketéné Szakos Éva. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 141 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 121-141.
ISBN 978-963-9955-52-3 fűzött
felnőttnevelés
374.7
[AN 3563102]
MARC

ANSEL
UTF-8912 /2015.
Gőbel Orsolya
   Égig emelő légzés : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2014. - 76, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 3.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-236-855-9 kötött : 2500,- Ft
fejlesztő játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.025
[AN 3567565]
MARC

ANSEL
UTF-8913 /2015.
Gőbel Orsolya
   Mozgás a képzelet szárnyán : stresszcsökkentö, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2014. - 86 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 1.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-236-856-6 kötött : 2500,- Ft
fejlesztő játék - óvodai nevelés - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.025
[AN 3567562]
MARC

ANSEL
UTF-8914 /2015.
Gőbel Orsolya
   A szív érintése : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ötlete alapján. - 2. jav. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2014. - 81 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 4.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-236-857-3 kötött : 2500,- Ft
óvodai nevelés - fejlesztő játék - tanári segédkönyv
37.025 *** 372.3(072)
[AN 3567566]
MARC

ANSEL
UTF-8915 /2015.
Horváth Erzsébet (1957-)
   A református iskolák államosítása Magyarországon, 1945-1948 / Horváth Erzsébet ; [közread.] a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára. - Budapest : Mo. Református Egyház Zsinati Lvt., 2014. - 200, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 181-198.
ISBN 978-963-89472-4-6 kötött
Magyarország - egyházi iskola - államosítás - állam és egyház viszonya - egyházpolitika - református egyház - koalíciós időszak
37.014.521(439)"1945/1948" *** 322(439)"1945/1948" *** 332.025.27(439)"1945/1948" *** 284.2(439)"194"
[AN 3563758]
MARC

ANSEL
UTF-8916 /2015.
   A játéktól a kutatásig : matematikai és természettudományos tanár-diák tehetséggondozó program / szerk. Pálfalvi Józsefné ; kiad. a Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványa. - Budapest : Varga T. Tanítványainak Emlékalapítványa, 2014. - 94 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9839-3 fűzött
tehetséggondozás - matematika - természettudomány
376.545 *** 5 *** 51
[AN 3563160]
MARC

ANSEL
UTF-8917 /2015.
Kovács Judit (1946-)
   The world at their feet : children's early competence in two languages through education / Judit Kovács, Éva Trentinné Benkő. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 222, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-9955-55-4 fűzött
kétnyelvű iskola - pedagógiai munka - módszertan - nyelvoktatás
372.880 *** 37.018.554 *** 371.3
[AN 3563225]
MARC

ANSEL
UTF-8918 /2015.
Kucsera Tamás Gergely (1976-)
   Vázlatok a magyarországi felsőoktatás finanszírozásának 1990-2013 közötti gyakorlatáról / Kucsera Tamás Gergely ; kiad. a Kodifikátor Alapítvány. - Pécs : Kodifikátor Alapítvány, 2014. - 66 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 61-65.
ISBN 978-963-89912-2-5 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan - ezredforduló - 21. század
378.014.543(439)"199/201"
[AN 3562930]
MARC

ANSEL
UTF-8919 /2015.
   "Kutatástól a publikációig" : tudományos diákköri pályamunkák Budapest, 2014. tavasz / [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanács. - Budapest : ELTE BGGYK TDK, [2014]. - 118 p. : ill. ; 24 cm
A Budapesten, 2014. április 11-én rendezett konferencia előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
Fűzött
zsidóság - pedagógia - holokauszt - tudományos diákkör
37 *** 323.12(=924)(439)"1944/1945" *** 378.184
[AN 3563103]
MARC

ANSEL
UTF-8920 /2015.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal : [1887-2014] / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - interjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 179 p. : ill.
ISBN 978-963-08-9404-3 fűzött
[AN 3563731] MARC

ANSEL
UTF-8921 /2015.
Lindenberg, Christoph
Waldorfschulen (magyar)
   Waldorf-iskolák: szorongás nélkül tanulni, tudatosan cselekedni : egy félreismert iskolamodell a gyakorlatban / Christoph Lindenberg ; [ford. Honti Katalin] ; [közread. a Török Sándor Waldorf-pedagógiai Alapítvány]. - 3. átd. kiad. - Solymár : Török S. Waldorf-pedagógiai Alapítvány, [2014]. - 246 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 237-243.
Kötött
alternatív nevelés
371.4Waldorf
[AN 3566795]
MARC

ANSEL
UTF-8922 /2015.
Molitorisz Pál (1944-)
   Emlékezés Csabai Kálmán gazdasági tanárra (1878-1945) / írta és szerk. Molitorisz Pál. - Szarvas : SZIE GAEK : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2014. - 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 43.)
Bibliogr.
Fűzött
Csabai Kálmán (1878-1945)
Magyarország - pedagógus - agrármérnök - vezető alkalmazott - 19. század - 20. század
37(439)(092)Csabai_K. *** 63(439)(092)Csabai_K. *** 658.1(439)(092)Csabai_K.
[AN 3564020]
MARC

ANSEL
UTF-8923 /2015.
Szabó Miklós, M. (1942-)
   Volt egyszer egy egyetem, 1996-2007 : rektor a tűzvonalban : objektív tények, szubjektív emlékek / M. Szabó Miklós. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 338 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-327-630-3 fűzött : 4500,- Ft
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Budapest)
Magyarország - katonai akadémia - ezredforduló
378.635.5(439-2Bp.)"199/200"
[AN 3562876]
MARC

ANSEL
UTF-8924 /2015.
   Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára : a multikulturális és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban / szerk. Gordon Győri János ; [... kiad. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ...]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 51 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-540-1 fűzött
pedagógia - pedagógiai munka - multikultúra
37.035 *** 371.321 *** 316.347 *** 316.64
[AN 3563007]
MARC

ANSEL
UTF-8925 /2015.
   Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára : kutatási eredmények / szerk. Gordon Győri János ; [közread. az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 113 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-539-5 fűzött
pedagógia - pedagógiai munka - multikultúra
37.035 *** 371.321 *** 316.347 *** 316.64
[AN 3563017]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

926 /2015.
Bunyós Pityu (1964-)
   Bunyós Pityu : a mulatós bokszoló : a boksz és a zene bajnoka / [az interjúkötetet kész. Méry Péter]. - [Nyírparasznya] : Szikora I., 2014. - 200 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0687-6 fűzött : 2790,- Ft
Bunyós Pityu (1964-)
Magyarország - sportoló - ökölvívás - dalénekes - 20. század - 21. század - memoár
796.83(439)(092)Bunyós_P.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Bunyós_P.(0:82-94)
[AN 3563609]
MARC

ANSEL
UTF-8927 /2015.
   "Compass to health" : 1st International Conference on Leisure, Recreation and Tourism : Harkány ..., 16-18 October 2014 : book of abstracts / [org., publ. by the] University of Pécs Faculty of Sciences Institute of Sport Sciences and Physical Education with the Department of Tourism and Central-Eastern-European Recreation Association. - Pécs : Univ. of Pécs Fac. of Science Inst. of Sport Sciences and Physical Education, 2014. - 40 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-687-3 fűzött
sport - ökoturizmus - turizmus - rekreáció - egészségnevelés
796 *** 338.48 *** 504.06 *** 796.035 *** 614
[AN 3563736]
MARC

ANSEL
UTF-8928 /2015.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgás története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2013-. - 24 cm
ISBN 978-963-9822-22-1
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439)(091)
[AN 3544788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Profikorszak vb-ezüsttel, 1926-1944 / [A történelmi vébétalálat elfelejtett szerzője c. fejezet Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2014. - 626 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 616-617.
ISBN 978-963-9822-12-2 kötött
[AN 3563637] MARC

ANSEL
UTF-8929 /2015.
Harling, Gert G. von
450 Tipps für Jagd und Jäger (magyar)
   Vadászkönyv : 500 ötlet a jó vadászathoz / Gert G. von Harling, Carsten Bothe ; [ford. Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 219 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-248-232-3 fűzött : 3950,- Ft
vadászat
799.2
[AN 3563972]
MARC

ANSEL
UTF-8930 /2015.
Hauleitner, Franz (1944-)
Wiener Wanderberge (magyar)
   Bécsi-Alpok : Hohe Wand, Schneeberg, Raxalpe, Semmering : 52 válogatott túra / Franz és Rudolf Hauleitner ; [ford. Czermann Ferenc]. - 2. kiad. - Budapest : Freytag & Berndt, 2014. - 142 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 17 cm. - (Rother túrakalauz, ISSN 2061-2176)
ISBN 978-963-9458-92-5 fűzött : 3750,- Ft : 14,90 EUR
Keleti-Alpok - természetjárás - alpinizmus - útmutató
796.5(234.32)(036)
[AN 3566483]
MARC

ANSEL
UTF-8931 /2015.
Rózsaligeti László
   A futball aranykora : válogatott, FTC, Honvéd, MTK, Vasas, UTE és az '50-es évek / írta és szerk. Rózsaligeti László. - [Nagykanizsa] : Alma Mater Zala Bt., cop. 2014. - 428 p., [24] t. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-615-80078-0-1 kötött : 5995,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény - labdarúgó - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak
796.332(439)(092)(047.53) *** 796.332.093(439)"194/195"
[AN 3562692]
MARC

ANSEL
UTF-8932 /2015.
Simon V. László (1935-)
   Bodicsek / Simon V. László. - Budapest ; [Budaörs] : Simon V. L., 2014-. - 24 cm
Magyarország - sportoló - jégkorong - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
796.966(439)(092)Simon_V._L.(0:82-94) *** 070(439)(092)Simon_V._L.(0:82-94)
[AN 3563606]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. harmad, Ellenszélben. - 2014. - 399 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-12-0701-9 fűzött : 2600,- Ft
[AN 3563608] MARC

ANSEL
UTF-8933 /2015.
Szuper Levente (1980-)
   Szuper Levi : kalandjaim a Kisstadiontól az NHL-ig / Szuper Levente, Szűcs Miklós. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 348 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-383-208-0 fűzött : 3999,- Ft
Szuper Levente (1980-)
Magyarország - jégkorong - sportoló - ezredforduló - 21. század - memoár
796.966(439)(092)Szuper_L.(0:82-94)
[AN 3563932]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

934 /2015.
Birkás Ákos (1941-)
   A festő dolga : [Birkás Ákos, 2006-2014] : [2014. október 12 - 2015. február 8.] : [Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen] : [... a kiállítás katalógusa] / [kurátor Kukla Krisztián] ; [szövegek Kukla Krisztián, Sasvári Edit, Birkás Ákos]. - Debrecen : Modem, [2014]. - 103 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 98-100.
ISBN 978-963-89750-4-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Birkás_Á. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3563660]
MARC

ANSEL
UTF-8935 /2015.
Fekete Edit (1923-)
   Hiteles hihetetlen : [Bálint Ház, Budapest, 2014. május 15 - szeptember 5., Nagy Gyula Galéria, Lovas, 2014. szeptember 13 - október 31.] / Fekete Edit ; [a kiállításokat rend., ... a katalógusszöveget írta S. Nagy Katalin] ; [kiad. a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány]. - [Lovas] : Nagy Gy. Műv. Alapítvány, 2014. - 18 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0656-2 fűzött
Magyarország - grafikus - holokauszt - 20. század - kiállítási katalógus
76(439)(092)Fekete_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 323.12(=924)(439)(084.1) *** 061.4(439-2Lovas)
[AN 3562758]
MARC

ANSEL
UTF-8936 /2015.
Fenyvesi Ottó (1954-)
   Dryfująca szczelina / Ottó Fenyvesi. - Veszprém : Művészetek Háza, 2014. - 35 p. : ill. ; 22x22 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 34.)
ISBN 978-963-9105-84-3 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kollázs
76(439)(092)Fenyvesi_O.
[AN 3564276]
MARC

ANSEL
UTF-8937 /2015.
Fotóművészeti Nyári Egyetem (2014) (Miskolc)
   Fotóművészeti Nyári Egyetem : Miskolc, 2014 / [szerk. Horváth Imre] ; [rend., közread. a] Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége. - Budapest : Mafosz, 2014. - 56 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-88569-5-1 kötött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"200/201" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3564029]
MARC

ANSEL
UTF-8938 /2015.
Géczi János (1954-)
   Rozłupane plakaty / János Géczi. - Veszprém : Művészetek Háza, 2014. - 35 p. : ill. ; 22x22 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 35.)
ISBN 978-963-9105-83-6 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kollázs
76(439)(092)Géczi_J.
[AN 3564282]
MARC

ANSEL
UTF-8939 /2015.
Gömör Béla (1938-)
   Szegedi Szűts István : egy elfeledett emigráns művész / Gömör Béla. - Budapest : GMR Reklámügynökség Bt., 2014. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 67-76. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89701-2-1 kötött
Szegedi Szűts István (1893-1959)
Nagy-Britannia - grafikus - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(410)(=945.11)(092)Szegedi_Szűts_I. *** 76(410)(=945.11)(092)Szegedi_Szűts_I.
[AN 3563213]
MARC

ANSEL
UTF-8940 /2015.
   Installációk a Fővárosi Képtárban, 1992-2014 : [Fővárosi Képtár - Kiscelli Múzeum, ... 2014. október 2 - november 6.] / [kurátor Fitz Péter, Mattyasovszky Péter] ; [a katalógust szerk. Fitz Péter]. - [Budapest] : Főv. Képtár - Kiscelli Múz., [2014]. - 226 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 157.)
ISBN 978-615-5341-15-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - installációs művészet - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)"199/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3563577]
MARC

ANSEL
UTF-8941 /2015.
Jovánovics Tamás (1974-)
   Swing out : selected works, 2006-2014 : Municipal Gallery - Kiscelli Museum, Budapest : [03. 04 - 27. 04. 2014] / Tamás Jovanovics ; [curator Judit Lorányi]. - Budapest : BTM, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922)
A kísérő írások magyar, német, angol és olasz nyelven
ISBN 978-615-5341-12-0 kötött
Nagy-Britannia - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(410)(=945.11)(092)Jovánovics_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3563556]
MARC

ANSEL
UTF-8942 /2015.
Koller József (1954-)
   Jövőt építő múlt / Koller József ; [fotók Bozó Pál, Koller József, Pál Ildikó] ; [kiad. Magyarszék Község Német Nemzetiségi Önkormányzat]. - Pécs ; Magyarszék : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2014. - 294, [2] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Kötött
Baranya megye - népi építészet - gazdasági épület - építészettörténet - tégla - 19. század - 20. század - fényképalbum
72.031.4(=945.11)(439.127) *** 39(=945.11)(439.127) *** 728.9(439.127)(084.12) *** 624.012.82
[AN 3564242]
MARC

ANSEL
UTF-8943 /2015.
Marosvári Attila (1961-)
   A kiszombori rotunda / Marosvári Attila ; [fotó Dömötör Mihály] ; [kiad. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testülete]. - 2. bőv. kiad. - Kiszombor : Önkormányzat, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 69-77.
ISBN 978-963-08-9554-5 fűzött
Kiszombor - templom
726.54(439-2Kiszombor)
[AN 3566420]
MARC

ANSEL
UTF-8944 /2015.
   A mecénás főváros - a Fővárosi Képtár : [az Új Budapest Galéria és a Fővárosi Képtár kiállítása] : [2014. 04. 04 - 2014. 08. 31.] = Budapest, patron city of the arts - the Municipal Gallery : exhibition / [szerk. Fitz Péter]. - [Budapest] : [BTM], [2014]. - 165 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 155.)
Földes Emília "A Fővárosi Képtár története" c. művével. - Megj. a kiállítás alkalmából. - Bibliogr.: p. 161-165.
ISBN 978-615-5341-11-3 fűzött
Fővárosi Képtár (Budapes t)
Budapest - műpártolás - múzeumi gyűjtemény - történeti feldolgozás
7.078(439-2Bp.)"188/201" *** 069(439-2Bp.)Fővárosi_Képtár(091)
[AN 3563763]
MARC

ANSEL
UTF-8945 /2015.
   A mecénás főváros - a Fővárosi Képtár : kiállítás, 2014. 04. 04 - 2014. 08. 31. : [Új Budapest Galéria ...] = Budapest, patron city of the arts - the Municipal Gallery : exhibition / [kurátor Fitz Péter és Mattyasovszky Zsolnay Péter] ; [szerk. Fitz Péter]. - [Budapest] : [BTM], [2014]. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fővárosi Képtár katalógusai, ISSN 1416-4922 ; 156.)
ISBN 978-615-5341-13-7 fűzött
Budapest - műpártolás - képzőművészet - 19. század - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
7.078(439-2Bp.)"188/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3563760]
MARC

ANSEL
UTF-8946 /2015.
Neufert, Ernst
Bauentwurfslehre (magyar)
   Építés- és tervezéstan : létesítmények alapismeretei, szabványai, előírásai, épületek, helyiségek, berendezések, eszközök építése, tervezése, helyigénye, funkciókapcsolatai és méretei : kézikönyv építészek, tervezők, beruházók, kivitelezők, oktatók és hallgatók számára / Ernst Neufert ; [a magyar kiad. szakszerkesztője Győri Róbert]. - 2. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2014. - XII, 572 p. : ill. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 562-568.
ISBN 978-615-5376-20-7 kötött : 24675,- Ft
721.011(036)
[AN 3566484]
MARC

ANSEL
UTF-8947 /2015.
   O.Z.O.R.A. Art Camp, 2012/2013 / [... ed. Árpád Zimányi]. - [Pécs] : Mill Group, cop. 2014. - 33 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
Ozora - vizuális művészet - ezredforduló - fesztivál
73/76(100)"201" *** 061.7(439-2Ozora)"2012/2013"
[AN 3563289]
MARC

ANSEL
UTF-8948 /2015.
   Táj-élmény : [19. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, 2014] / [... kiad. a Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.]. - [Esztergom] : Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft., [2014]. - 40 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A kiállítást Esztergomban, 2014. aug. 29 - okt. 14. között és Budapesten, 2014. nov. 11 - dec. 8. között rendezték. - A bev. angol nyelven is
Fűzött
Magyarország - fotóművészet - pályázat - 21. század - természetkép - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 77.047 *** 06.063(439) *** 061.4(439-2Esztergom) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3562739]
MARC

ANSEL
UTF-8949 /2015.
   A területi fejlődés dilemmái [elektronikus dok.] / szerk. Lukovics Miklós, Zuti Bence ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. - Szöveg (pdf : 6.5 MB). - Szeged : SZTE GTK, 2014
A Kecskeméten, 2014. jún. 12-én azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131116. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-344-6
Magyarország - Alföld - területfejlesztés - regionális politika - elektronikus dokumentum
711.1 *** 332.1(439)
[AN 3565786]
MARC

ANSEL
UTF-8950 /2015.
Turai János
   Zsidó emlékek és látnivalók a Duna-Ipoly- és Galgamenti településeken = Jewish memories and attractions in settlements along the Duna-Ipoly and the Galga / [szerző ... Turai János] ; [közread. a] Váci Zsidó Hitközség. - [Vác] : Váci Zsidó Hitközség, 2014. - 94 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 58.
ISBN 978-963-08-9479-1 fűzött
Pest megye - helyismeret - zsidóság - emlékhely - zsinagóga
726.3(439.153) *** 725.945(439.153) *** 908.439.153 *** 316.347(=924)(439.153)
[AN 3563115]
MARC

ANSEL
UTF-8951 /2015.
Wéber Krisztina
   Ember a képek mögött : művészet, kultúra, história / Wéber Krisztina. - [Budapest] : Reneszánsz Invest Kft., 2014. - 144 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-144.
ISBN 978-963-08-9929-1 fűzött : 2490,- Ft
művészettörténet - 20. század - publicisztika - esszé
7(100)"19"(0:82-92)
[AN 3562849]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

952 /2015.
   Naše stare jačke = Régi dalaink / po sakupljanju Zorice Filipović-Horvath i Klare Harangozó knjigu je sastavila Ana Škrapić-Timar ; [izd. Hrvatska samouprava Petrovo Selo]. - Petrovo Selo : Hrvatska samouprava, 2014. - 83 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0519-0 fűzött
Szentpéterfa - magyarországi horvátok - dal
784(=862)(439-2Szentpéterfa) *** 784(=945.11)(439-2Szentpéterfa)
[AN 3563522]
MARC

ANSEL
UTF-8953 /2015.
Tóth Antal, Z.
   Ilosfalvy Róbert : forró szívvel, hideg fejjel / Z. Tóth Antal. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, 2014. - 263 p. : ill. ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-963-349-074-7 fűzött : 3700,- Ft
Ilosfalvy Róbert (1927-2009)
Magyarország - operaénekes - 20. század - ezredforduló - auditív dokumentum
784.071.2(439)(092)Ilosfalvy_R.
[AN 3566562]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

954 /2015.
Bagi Iván (1976-)
   Csak szeretet legyen! : életem igazi története / Bagi Iván. - Budapest : Jaffa, 2014. - 205 p., [6] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5418-85-3 kötött : 3150,- Ft
Bagi Iván (1976-)
Magyarország - előadóművész - humorista - ezredforduló - 21. század - memoár
792.73(439)(092)Bagi_I.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3563984]
MARC

ANSEL
UTF-8955 /2015.
   Az Operaház története kezdetektől napjainkig / [szerk. Devich Márton]. - Budapest : Helikon, 2014. - 194 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Opera
ISBN 978-963-227-647-2 kötött : 3990,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - zenei élet - történeti feldolgozás
792.54(439-2Bp.)(091) *** 78.05(439-2Bp.)(091)
[AN 3563657]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

956 /2015.
   Angol zsebszótár. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 670 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5409-13-4 fűzött : 1990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3563865]
MARC

ANSEL
UTF-8957 /2015.
Bérczi Szaniszló (1950-)
   A fogalomfejlesztés művészete a Kárpát-medencében és Eurázsiában / Bérczi Szaniszló. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes., 2014. - 55 p. : ill. ; 22x30 cm. - (Eurázsiai művészetek sorozat ; 29.)
Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-615-5412-01-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás
809.451.1(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3562769]
MARC

ANSEL
UTF-8958 /2015.
   Cseh társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-89787-5-2 fűzött : 2790,- Ft
cseh nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=850 *** 801.323=850=945.11
[AN 3563914]
MARC

ANSEL
UTF-8959 /2015.
Davies, Helen
Beginner's Italian dictionary (magyar)
   Kezdők olasz nyelvkönyve / Helen Davies, Giovanna Iannaco ; [ford.] Lénárd Csilla ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 19. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 126 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-087-7 kötött : 2300,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=50=945.11
[AN 3566569]
MARC

ANSEL
UTF-8960 /2015.
Davies, Helen
Beginner's Spanish dictionary (magyar)
   Kezdők spanyol nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Valkóné Pogány Zsuzsa ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 13. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-089-1 kötött : 2300,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=60=945.11
[AN 3566570]
MARC

ANSEL
UTF-8961 /2015.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 30. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-084-6 kötött : 2300,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3566566]
MARC

ANSEL
UTF-8962 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők japán nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Horváth Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-090-7 kötött : 2500,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=956=945.11
[AN 3566565]
MARC

ANSEL
UTF-8963 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők orosz nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Nagy Lászlóné ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 14. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-088-4 kötött : 2300,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=82=945.11
[AN 3566568]
MARC

ANSEL
UTF-8964 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők román nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Kovács Attila Zoltán ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 6. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-092-1 kötött : 2500,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=590=945.11
[AN 3566572]
MARC

ANSEL
UTF-8965 /2015.
   español.hu : spanyol nyelvi tankönyv és gyakorlókönyv középhaladók és haladók számára / Amelia Blas Nieves [et al.]. - Átd. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 509 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm + 2 CD
ISBN 978-963-346-943-9 fűzött : 6900,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3566561]
MARC

ANSEL
UTF-8966 /2015.
   Francia zsebszótár. - [Komárom] : Lingea, 2014. - 654 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5409-36-3 fűzött : 1990,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 3563859]
MARC

ANSEL
UTF-8967 /2015.
Horváth Andrea
   English in tourism = Angol nyelv a turizmusban és a vendéglátásban / írta Horváth Andrea, Horváth Krisztina. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Műszaki K., cop. 2014. - 332 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 332.
ISBN 978-963-336-905-0 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - turizmus - vendéglátás - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 338.48(078) *** 640.4(078)
[AN 3563335]
MARC

ANSEL
UTF-8968 /2015.
Horváth Viktória
   Hezitációs jelenségek a magyar beszédben / Horváth Viktória. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 101-112. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-205-1 fűzött
magyar nyelv - beszéd - fonetika - pszicholingvisztika
800.1 *** 809.451.1-4 *** 801.49 *** 159.9
[AN 3563000]
MARC

ANSEL
UTF-8969 /2015.
   Hungarian lexicography. - Budapest : Akad. K., [2011-2014]. - 3 db ; 21 cm
lexikográfia - magyar nyelv
809.451.1-3 *** 801.3
[AN 3370591]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., LSP lexicography / ed. by Judit Muráth. - cop. 2014. - 425 p. - (Lexikográfiai füzetek, ISSN 1785-5845 ; 7.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr. - Az előszó és az összefoglalások magyar nyelven is
ISBN 978-963-05-9539-1 fűzött
[AN 3563545] MARC

ANSEL
UTF-8970 /2015.
   Japán társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-02-8 fűzött : 3490,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - útiszótár - kétnyelvű szótár
801.323=956=945.11 *** 801.323=945.11=956
[AN 3563899]
MARC

ANSEL
UTF-8971 /2015.
Japanese Studies Conference (2014) (Budapest)
   Japanese Studies Conference 2014 : building connections in Central and Eastern Europe : February 17-18, 2014 / [ed. in chief Dániel-Levente Pál] ; [co-org. by the Japan Foundation ... and Eötvös Loránd University ...]. - Budapest : Eötvös Univ. Press : Japan Found., 2014. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva angol és japán nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9042-7 fűzött
japanológia - konferencia-kiadvány
809.56 *** 930.85(520) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3563127]
MARC

ANSEL
UTF-8972 /2015.
Klein Ágnes (1968-)
   Meine ersten deutschen Wörter : eine Empfehlung für Wortschatzvermittlung im Kindergarten / Agnes Klein. - [Szekszárd] : PTE IGYK, 2014. - 79 p. ; 23 cm. - (Deutsch für kleine Anfänger ; 1.)
Bibliogr.: p. 75-79.
ISBN 978-963-7305-68-9 fűzött
német nyelv - óvodai nevelés - nyelvkönyv - gyermekkönyv
803.0(078)(02.053.2)=00 *** 372.3
[AN 3563715]
MARC

ANSEL
UTF-8973 /2015.
   Kozmács értelmező szótár [elektronikus dok.] : írások a hatvan esztendős Kozmács István tiszteletére / [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. - Szöveg (pdf : 61.3 MB). - Szeged : SZTE Finnugor Nyelvtud. Tansz., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131144. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-331-6
nyelvészet - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
80
[AN 3566037]
MARC

ANSEL
UTF-8974 /2015.
   Német zsebszótár. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 671 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5409-12-7 fűzött : 1990,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3563861]
MARC

ANSEL
UTF-8975 /2015.
   Norvég társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-03-5 fűzött : 2990,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=396 *** 801.323=396=945.11
[AN 3563907]
MARC

ANSEL
UTF-8976 /2015.
   Olasz zsebszótár. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 622 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5409-14-1 fűzött : 1990,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 3563893]
MARC

ANSEL
UTF-8977 /2015.
   Orosz zsebszótár. - [Komárom] : Lingea, 2014. - 671 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5409-38-7 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5409-13-4)
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11
[AN 3563891]
MARC

ANSEL
UTF-8978 /2015.
   Ring starter 2 : A1, 2. szint. - Budapest : Ringroup Oktató Kft., [2014]. - 87 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=00
[AN 3562938]
MARC

ANSEL
UTF-8979 /2015.
   Román társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-89787-6-9 fűzött : 2790,- Ft
román nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=590=945.11 *** 801.323=945.11=590
[AN 3563903]
MARC

ANSEL
UTF-8980 /2015.
Romilly, Jacqueline de (1913-2010)
Petites leçons sur le grec ancien (magyar)
   Az ógörög nyelv szelleme / Jacqueline de Romilly, Monique Trédé ; ford. Vargyas Brigitta. - [Budapest] : ELTE Eötvös József Collegium : Typotex, 2014. - 155 p. ; 20 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-395-5 fűzött : 1900,- Ft
ógörög nyelv - ókori görög irodalom története
807.5 *** 875(091)
[AN 3564278]
MARC

ANSEL
UTF-8981 /2015.
Solymosi László (1944-)
   Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori magyar királyságban / Solymosi László. - [Budapest] : MTA, 2014. - 36 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-790-7 fűzött
Magyarország - többnyelvűség - nyelvhasználat - írásbeliség - jog - középkor - akadémiai székfoglaló értekezés
800.73(439)"10/14"(043.5) *** 003(439)"10/14"(043.5) *** 340.113(439)"10/14"(043.5)
[AN 3564327]
MARC

ANSEL
UTF-8982 /2015.
Sólyom Réka (1981-)
   A mai magyar neologizmusok szemantikája / írta Sólyom Réka. - Budapest : Akad. K., 2014. - 125 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvtudományi értekezések, ISSN 0078-2866 ; 165.)
Bibliogr.: p. 113-121.
ISBN 978-963-05-9548-3 fűzött
magyar nyelv - nyelvújítás - szókincs - szemantika
809.451.1-316.1 *** 809.451.1-54
[AN 3562925]
MARC

ANSEL
UTF-8983 /2015.
   Spanyol zsebszótár. - [Komárom] : Lingea, 2014. - 637 p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5409-37-0 fűzött : 1990,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=60 *** 801.323=60=945.11
[AN 3563858]
MARC

ANSEL
UTF-8984 /2015.
   Svéd társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-04-2 fűzött : 2990,- Ft
svéd nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=839.7=945.11 *** 801.323=945.11=839.7
[AN 3563911]
MARC

ANSEL
UTF-8985 /2015.
   Szlovák társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - Budapest ; [Komárom] : Lingea, 2014. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-963-89787-4-5 fűzött : 2790,- Ft
szlovák nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - útiszótár
801.323=945.11=854 *** 801.323=854=945.11
[AN 3563909]
MARC

ANSEL
UTF-8986 /2015.
   Szóbeli feladatok az egészségügyi szaknyelvi vizsgára : német : közös európai referenciakeret B1 szint (alapfok), B2 szint (középfok), C1 szint (felsőfok) / [szerk. Molnár Annamária] ; [közread. a] PTE Profex Nyelvvizsgaközpont. - [Pécs] : PTE Profex Nyelvvizsgaközp., 2014. - 207 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-642-664-4 fűzött
német nyelv - szaknyelv - egészségügy - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 614
[AN 3564238]
MARC

ANSEL
UTF-8987 /2015.
   Ügyes szótár : angol - magyar, magyar - angol. - [Komárom] : Lingea, 2014. - 718 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-34-9 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3563921]
MARC

ANSEL
UTF-8988 /2015.
   Ügyes szótár : német - magyar, magyar - német. - [Komárom] : Lingea, 2014. - 672 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-35-6 fűzött : 3490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3563917]
MARC

ANSEL
UTF-8989 /2015.
Wiest, Georg S.
   Unterwegs [elektronikus dok.] : ein Georg S. Wiest CD-Lehrbuch für Deutschlehrer. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: Unterwegs mit Dom Aloisio. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-3-4
német nyelv - nyelvkönyv - elektronikus dokumentum
803.0(078)
[AN 3562906]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

990 /2015.
   A búcsú a művészetben : Kelet és Nyugat az irodalomban : születésnapi tanulmánykötet Dukkon Ágnes tiszteletére / [szerk. Hetényi Zsuzsa és Gaál Xénia]. - Budapest : ELTE BTK, 2014. - 220 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Dolce filologia, ISSN 1589-1259 ; 11.)
Váltakozva magyar és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-533-3 fűzött
orosz irodalom története - irodalomtudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
882(091) *** 82.01 *** 012Dukkon_Á.
[AN 3564059]
MARC

ANSEL
UTF-8991 /2015.
   Esemény és költészet : az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban / [közread. a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar]. - Veszprém : PE MFTK, 2014. - 511 p. : ill. ; 21 cm
Kész. Kovács Árpád 70. születésnapja alkalmából. - Váltakozva magyar, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-019-6 fűzött
irodalomelmélet - emlékkönyv
82.01
[AN 3564331]
MARC

ANSEL
UTF-8992 /2015.
Percec, Dana
   Reading cultural history of William Shakespeare's plays / Dana Percec. - Szeged : JATEPress, 2014. - 230 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-230.
ISBN 978-963-315-213-3 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század
820(092)Shakespeare,_W.
[AN 3563613]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

993 /2015.
Faragó József
   Szilvási Lajos [elektronikus dok.] / Faragó József. - Szöveg (epub : 757 KB). - Budapest : Alinea, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131130. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5303-74-6
Szilvási Lajos (1932-1996)
Magyarország - író - 20. század - elektronikus dokumentum
894.511(092)Szilvási_L.
[AN 3565995]
MARC

ANSEL
UTF-8994 /2015.
   Hintázni a lét peremén : írások Zalán Tibor tiszteletére / [szerk. Virág Zoltán]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2014. - 201 p. ; 21 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-94-2 fűzött
Zalán Tibor (1954-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - emlékkönyv
894.511(092)Zalán_T.
[AN 3563757]
MARC

ANSEL
UTF-8995 /2015.
   Névelő növények / [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - [258] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Megj. a Debrecenben, 2012. jún. 16 - okt. 13., Budapesten, 2013. máj. 31 - jún. 18. és Pécsett, 2013. szept. 5-30. között "Névelő növények - rajzoló szépírók" címmel rendezett kiállítássorozat katalógusaként
ISBN 978-963-7218-95-8 kötött
Magyarország - író - rajz - kiállítási katalógus
894.511(092) *** 741(439) *** 061.4(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Bp.)"2013"
[AN 3563650]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

996 /2015.
   Az almásderes : középkori francia udvari elbeszélések / ford. Szabics Imre. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2014. - 73 p. : ill. ; 24 cm. - (Eötvös klasszikusok, ISSN 1219-3062 ; 113.)
ISBN 978-963-9955-53-0 fűzött
francia irodalom - okcitán irodalom - elbeszélés - antológia
840-32(082)=945.11 *** 849.0-32(082)=945.11
[AN 3563028]
MARC

ANSEL
UTF-8997 /2015.
Babits Mihály (1883-1941)
   Erato [elektronikus dok.] : az erotikus világköltészet remekei / Babits Mihály ; a rajzok François de Bayros eredeti munkái. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Content 2 Connect, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131238. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
világirodalom - vers - antológia - elektronikus dokumentum
82-14=945.11 *** 894.511-14.032
[AN 3567176]
MARC

ANSEL
UTF-8998 /2015.
Bourdain, Anthony
Kitchen confidential (magyar)
   A konyhafőnök vallomásai : mi zajlik a kulisszák mögött? / Anthony Bourdain ; [ford. Csillag János és Gimes Katalin]. - Budapest : Tericum, cop. 2014. - 362, [12] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-62-2 kötött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - vendéglátás - séf - memoár
820-94(73)=945.11 *** 640.4(0:82-94)
[AN 3567540]
MARC

ANSEL
UTF-8999 /2015.
Bradford, Barbara Taylor (1933-)
Cavendon Hall (magyar)
   Cavendon Hall / Barbara Bradford Taylor ; [ford. Urbán Erika]. - Budapest : Európa, 2014. - 457, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9917-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3563701]
MARC

ANSEL
UTF-81000 /2015.
Buwalda, Peter (1971-)
Bonita Avenue (magyar)
   Bonita Avenue / Peter Buwalda ; [ford. Zákányi Viktor]. - Budapest : Scolar, 2014. - 510 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-534-2 fűzött : 3950,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3563806]
MARC

ANSEL
UTF-81001 /2015.
Cardenal, Ernesto (1925-)
   Vigyázó, meddig még az éjszaka? : válogatott versek / Ernesto Cardenal ; [vál., ford., előszóval és jegyzetekkel ell. Simor András]. - Budapest : Simor A., 2014. - 154, [4] p. ; 21 cm
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-8452-5)
nicaraguai irodalom - vers
860-14(728.5)=945.11
[AN 3563173]
MARC

ANSEL
UTF-81002 /2015.
Chesney, Marion (1936-)
Belinda goes to Bath (magyar)
   Miss Pym és a rámenős márki / M. C. Beaton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 244 p. ; 20 cm. - (Az utazó házasságközvetítő ; 2.)
ISBN 978-963-383-199-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3563733]
MARC

ANSEL
UTF-81003 /2015.
Chesney, Marion (1936-)
Minerva (magyar)
   A szende Minerva / M. C. Beaton ; [ford. Tolvaj Zoltán]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 301 p. ; 20 cm. - (A hat nővér ; 1.)
ISBN 978-963-383-308-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3563746]
MARC

ANSEL
UTF-81004 /2015.
Cook, Robin (1940-)
Nano (magyar)
   Nano / Robin Cook ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-479-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3563698]
MARC

ANSEL
UTF-81005 /2015.
Goddard, Robert (1954-)
Into the blue (magyar)
   Leszálló nap / Robert Goddard ; [ford. Bajtai Zoltán ..., Kovács Botond ...]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 439 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-668-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3563711]
MARC

ANSEL
UTF-81006 /2015.
Gregory, Philippa (1954-)
The kingmaker's daughter (magyar)
   A királycsináló lánya / Philippa Gregory ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Libri, 2014. - 452 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Rokonok háborúja. - Bibliogr.: p. 449-[453].
ISBN 978-963-310-338-8 fűzött : 3990,- Ft
Anna (Anglia: királyné) (1456-1485)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3563794]
MARC

ANSEL
UTF-81007 /2015.
Grisham, John (1955-)
Sycamore row (magyar)
   Platánsor / John Grisham ; [ford. Wertheimer Gábor]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 671 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-32-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3563779]
MARC

ANSEL
UTF-81008 /2015.
Highsmith, Patricia (1921-1995)
The two faces of January (magyar)
   Kétarcú január / Patricia Highsmith ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2014. - 338 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-60-8 fűzött : 3570,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3567533]
MARC

ANSEL
UTF-81009 /2015.
Kenneally, Miranda
Catching Jordan (imagyar)
   Kivédhetetlen szerelem / Miranda Kenneally ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 340 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9758-7 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3563841]
MARC

ANSEL
UTF-81010 /2015.
Lavoie, Cat
Zoey & The Moment of Zen (magyar)
   Váratlan nyaralás : [Zoey és a Zen Pillanata] / Cat Lavoie ; [ford. Laik Eszter]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 346 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-02-2 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3563624]
MARC

ANSEL
UTF-81011 /2015.
Lee, Harper (1926-)
To kill a mockingbird (magyar)
   Ne bántsátok a feketerigót! / Harper Lee ; [ford. Máthé Elek]. - 3. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 412 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-48-0 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3566402]
MARC

ANSEL
UTF-81012 /2015.
Litvinova, Kselena (1976-)
   Álmok visszatükröződése = Otraženie snov / Kszelena Litvinova, Gaál Áron. - Budapest : Amon, 2014. - 58, 58 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és az orosz nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-08-9876-8 fűzött
orosz irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
882-14.02=945.11
[AN 3562724]
MARC

ANSEL
UTF-81013 /2015.
Maalouf, Amin (1949-)
Les désorientés (magyar)
   A tévelygők / Amin Maalouf ; [ford. Lőrinszky Ildikó]. - Budapest : Európa, 2014. - 522 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-8382-8 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3563890]
MARC

ANSEL
UTF-81014 /2015.
Monnin, Nathalie (1967-)
Mes contes de toujours (magyar)
   Klasszikus mesék képeskönyve : [26 mese] / írta Nathalie Monnin ; ill. Carlos Busquets. - Pécs : Alexandra, 2014. - 316 p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Oszkó Edina
ISBN 978-963-357-074-6 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3567542]
MARC

ANSEL
UTF-81015 /2015.
Murakami Haruki (1949-)
Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto (magyar)
   Miről beszélek, amikor futásról beszélek? : memoár / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-81-7 kötött : 2490,- Ft
japán irodalom - futás - memoár
895.6-94=945.11 *** 796.422(0:82-94)
[AN 3566406]
MARC

ANSEL
UTF-81016 /2015.
Murakami Ryu (1952-)
Piasshingu (magyar)
   Piercing / Murakami Rjú ; [ford. Nagy Gergely]. - Budapest : Libri, 2014. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-246-6 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3563822]
MARC

ANSEL
UTF-81017 /2015.
Nielsen, Jennifer A.
The false prince (magyar)
   The false prince : a hamis herceg : [a Hatalom-trilógia 1.] / Jennifer A. Nielsen ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 341, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-870-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-869-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3563722]
MARC

ANSEL
UTF-81018 /2015.
Nikolaidis, Andrej (1974-)
   Mimesis ; Fiam / Andrej Nikolaidis ; ford. Rajsli Emese. - Budapest : Gondolat, 2014. - 251 p. ; 22 cm
Egys. cím: Sin ; Mimesis
ISBN 978-963-693-533-7 fűzött : 2990,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3564239]
MARC

ANSEL
UTF-81019 /2015.
Ozeki, Ruth
A tale for the time being (magyar)
   Az idő partjain / Ruth Ozeki ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - 424 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89917-4-4 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3564025]
MARC

ANSEL
UTF-81020 /2015.
Plass, Adrian
The sacred diary of Adrian Plass aged thirty seven and three quarters (magyar)
   Egy kegyes kétbalkezes naplója / Adrian Plass ; [ford. Csák Szilárd és Orbán Eszter] ; Lente István illusztrációival. - 9. utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 166 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9148-41-3 fűzött
angol irodalom - regény
820-311.5=945.11
[AN 3566745]
MARC

ANSEL
UTF-81021 /2015.
Plinius Secundus, Caius (23-79)
Naturalis historia (magyar, latin) (részletek)
   Természetrajz : VII-VIII : az emberről és a szárazföld élőlényeiről / Idősebb Plinius ; [ford., a jegyzeteket és a névmagyarázatokat kész., valamint az utószót írta Darab Ágnes]. - Budapest : Kalligram, 2014. - 422 p. ; 26 cm
Latin és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 361-375.
ISBN 978-615-5454-38-7 kötött : 3990,- Ft
ókori latin irodalom - embertan - állattan - kétnyelvű dokumentum
871-96.02=945.11 *** 572 *** 59
[AN 3564182]
MARC

ANSEL
UTF-81022 /2015.
Randol, Anna
A secret in her kiss (magyar)
   Titkos csók / Anna Randol ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 306 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-662-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3563707]
MARC

ANSEL
UTF-81023 /2015.
Redfield, James
The celestine prophecy (magyar)
   A mennyei prófécia : [a véletlenekben rejlő lehetőségek felismerése] / James Redfield ; [ford. Révbíró Tamás]. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-369-262-2 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3566792]
MARC

ANSEL
UTF-81024 /2015.
Redondo, Dolores (1969-)
El guardián invisible (magyar)
   A láthatatlan őrző : [Navarra trilógia I.] / Dolores Redondo ; [ford. Szelivánov Júlia]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-16-0 fűzött : 3490,- Ft
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3563791]
MARC

ANSEL
UTF-81025 /2015.
Rowling, J. K. (1965-)
Fantastic beasts & where to find them (magyar)
   Legendás állatok és megfigyelésük / Göthe Salmander ; ... Albus Dumbledore előszavával ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2014. - 78 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-324-150-9 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3566417]
MARC

ANSEL
UTF-81026 /2015.
Rowling, J. K. (1965-)
Quidditch through the ages (magyar)
   A kviddics évszázadai / Tudor Hushpush ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2014. - 63 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-324-149-3 kötött : 1980,- Ft
angol irodalom - humor - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11 *** 820-7(02.053.2)=945.11
[AN 3566416]
MARC

ANSEL
UTF-81027 /2015.
Saramago, José (1922-2010)
O ano da morte de Ricardo Reis (magyar)
   Ricardo Reis halálának éve / José Saramago ; [ford. Székely Ervin]. - Budapest : Európa, 2014. - 551 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9903-4 kötött : 3590,- Ft
portugál irodalom - regény
869.0-31=945.11
[AN 3566794]
MARC

ANSEL
UTF-81028 /2015.
Shakespeare, Nicholas (1957-)
The dancer upstairs (magyar)
   Táncos a házban / Nicholas Shakespeare ; [ford. Pordán Ferenc]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 430 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-24-4 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3563777]
MARC

ANSEL
UTF-81029 /2015.
Stilton, Tea
Principessa dei ghiacci (magyar)
   A jéghercegnő / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 1.)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-238-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3566786]
MARC

ANSEL
UTF-81030 /2015.
Stilton, Tea
Principessa del deserto (magyar)
   A sivatag hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 270, [9] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 3.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-025-8 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3566775]
MARC

ANSEL
UTF-81031 /2015.
Stilton, Tea
Principessa delle foreste (magyar)
   Az erdők hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 271, [8] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 4.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-128-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3566783]
MARC

ANSEL
UTF-81032 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Unfinished tales of Númenor and Middle-Earth (magyar)
   Befejezetlen regék Númenorról és Középföldéről / J. R. R. Tolkien ; [ford. Szántó Judit ..., Koltai M. Gábor ...]. - Budapest : Európa, 2014. - 787 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A Gyűrű keresése" címmel is
ISBN 978-963-07-9502-9 kötött : 4900,- Ft
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3567554]
MARC

ANSEL
UTF-81033 /2015.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Tom Sawyer (magyar)
   Tom Sawyer kalandjai / Mark Twain ; [ford. Bartos Tibor] ; Kass János rajz. - 8. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 228, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-346-131-6 kötött : 2200,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3566611]
MARC

ANSEL
UTF-81034 /2015.
Verhulst, Dimitri (1972-)
De intrede van Christus in Brussel (magyar)
   Krisztus bevonulása Brüsszelbe / Dimitri Verhulst ; [ford. Rozgonyi Piroska]. - Budapest : Európa, 2014. - 177 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9900-3 kötött : 2490,- Ft
flamand irodalom - regény
839.32-31=945.11
[AN 3563703]
MARC

ANSEL
UTF-81035 /2015.
Verne, Jules (1828-1905)
Le château des Carpathes (magyar)
   A kárpáti várkastély [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 488 KB) (mobi : 1.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - Megj. "Várkastély a Kárpátokban" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131197. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-113-9 (epub)
ISBN 978-963-398-114-6 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3567040]
MARC

ANSEL
UTF-81036 /2015.
Verne, Jules (1828-1905)
Deux ans de vacances (magyar)
   Kétévi vakáció / Jules Verne ; [ford. Bartócz Ilona]. - 13. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-346-287-4 kötött : 2300,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3566599]
MARC

ANSEL
UTF-81037 /2015.
Waugh, Evelyn (1903-1966)
   Unconditional surrender [elektronikus dok.] / Evelyn Waugh. - Szöveg (epub : 457 KB). - [Monor] : Obelix Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-130989. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5521-37-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31
[AN 3563963]
MARC

ANSEL
UTF-81038 /2015.
Xue Yanping (1957-)
21 ke aiqing (magyar)
   21 gramm szerelem / Xue Yanping ; [ford. Nagy Mariann]. - Budapest : Libri, 2014. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-435-4 kötött : 3490,- Ft
kínai irodalom - regény
895.1-31=945.11
[AN 3563884]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1039 /2015.
Bakonyi László István
   Félpercesek a tanárráválásról / Bakonyi László István. - [Tarján] : Bakonyi-Tánczos Kvk., cop. 2014. - 242 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0678-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - humor - memoár
894.511-94 *** 894.511-7
[AN 3564057]
MARC

ANSEL
UTF-81040 /2015.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Mazsola / Bálint Ágnes ; Bródy Vera bábfiguráival és rajzaival. - 13. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 75, [3] p. : ill., főként színes ; 22x22 cm
Kész. a Magyar Televízió azonos c. bábfilmsorozata alapján
ISBN 978-963-349-103-4 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3566455]
MARC

ANSEL
UTF-81041 /2015.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   A szitakötők szigetén / Bálint Ágnes ; Pásztohy Panka graf. - 2. kiad. - Budapest : Holnap, 2014. - 49, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-082-2 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3566557]
MARC

ANSEL
UTF-81042 /2015.
Bálint Zoltán
   Macskoládé [elektronikus dok.] : gyerekversek / Bálint Zoltán. - Szöveg (epub : 2.3 MB) (mobi : 3.6 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131196. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-073-6 (epub)
ISBN 978-963-398-074-3 (mobi)
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3567033]
MARC

ANSEL
UTF-81043 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Százlábú : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014, cop. 2009. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-253-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3566790]
MARC

ANSEL
UTF-81044 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Zsákbamacska : versek óvodásoknak / írta és rajz. Bartos Erika. - 7. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 75, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-370-639-8 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3566788]
MARC

ANSEL
UTF-81045 /2015.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi az iskolában / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Utánny. - Budapest : Holnap, 2014. - 139 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-806-7 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3566558]
MARC

ANSEL
UTF-81046 /2015.
Brooke, Alex
   A balerina galeri első küldetése, avagy Szandi és a párizsi gyémánt / [írta Alex Brooke] ; [ill. Bedzsula István]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 119 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Balerina galeri ; 1.)
ISBN 978-615-5370-47-2 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3564102]
MARC

ANSEL
UTF-81047 /2015.
Czakó Gabriella
   Titkok, bűnök, remények [elektronikus dok.] : regény / Gwendoline Welsh. - Szöveg (epub : 678 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3566022]
MARC

ANSEL
UTF-81048 /2015.
Dragomán György (1973-)
   Máglya : regény / Dragomán György. - Budapest : Magvető, 2014. - 443, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2997-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3559871]
MARC

ANSEL
UTF-81049 /2015.
   A dubicsányi boszorkány [elektronikus dok.] : válogatott novellák. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [S.l.] : Magánkiad., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131125. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1234-1
magyar irodalom - elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-32(082)
[AN 3565859]
MARC

ANSEL
UTF-81050 /2015.
Fábián Janka (1973-)
   Koszorúfonat : vágyak, álmok és hagyományok / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 474 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-209-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563938]
MARC

ANSEL
UTF-81051 /2015.
Fekete István (1900-1970)
   Régi karácsony : elbeszélések / Fekete István. - 5. jav. kiad. - [Budapest] : Új Ember, 2014. - 148 p. ; 19 cm
Sinkó Ferenc "Ballagó idő - az örökkévalóságból" c. utószavával
ISBN 978-963-7688-08-9 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3566468]
MARC

ANSEL
UTF-81052 /2015.
Gaál Mózes (1863-1936)
   A vasember fia [elektronikus dok.] : történeti elbeszélés / Gaál Mózes. - Szöveg (epub : 240 KB) (mobi : 671 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-928-2 (epub)
ISBN 978-963-364-929-9 (mobi)
Wesselényi Miklós (1796-1850)
magyar irodalom - történelmi elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-321.6
[AN 3568006]
MARC

ANSEL
UTF-81053 /2015.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   Egri csillagok / Gárdonyi Géza. - 4. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 555, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-349-098-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566617]
MARC

ANSEL
UTF-81054 /2015.
Gárdonyi Géza (1863-1922)
   A láthatatlan ember / Gárdonyi Géza. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 326 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8050-0 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563724]
MARC

ANSEL
UTF-81055 /2015.
Géczi János (1954-)
   Jerusalaim : a képzelet szülte város / Géczi János ; graf. Szabados Árpád. - [Budapest] : Múlt és Jövő Kv., 2014. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5480-06-5 kötött : 2600,- Ft
Jeruzsálem - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 908.569.4-2Yerushalayim(0:82-4)
[AN 3563120]
MARC

ANSEL
UTF-81056 /2015.
Gerő Klári (1938-)
   Igaz mesék a fény útján / Gerő Klári. - Pesterzsébet : Magánkiad., 2014. - 108 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3562967]
MARC

ANSEL
UTF-81057 /2015.
Grimford, Matt
   A jövő krónikása [elektronikus dok.] / Matt Grimford. - Szöveg (epub : 518 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131146. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-278-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3566054]
MARC

ANSEL
UTF-81058 /2015.
Grubits Aranka
   A csodasapka titka [elektronikus dok.] : mese mindenkinek a jó látás megőrzéséhez / Grubits Aranka. - Szöveg (pdf : 1.3 MB) (epub : 1.5 MB). - Győr : Szerző, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131208. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-0978-5 (pdf)
ISBN 978-963-12-0979-2 (epub)
gyermekirodalom - magyar irodalom - szemtorna - tanmese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 617.7
[AN 3567094]
MARC

ANSEL
UTF-81059 /2015.
   Hon a hazában / [kiadó-szerk. Horgas Béla, Levendel Júlia, Horgas Judit] ; [közread. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2014. - 381, [13] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5419-06-5 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - magyarság - festészet - antológia
894.511-822 *** 75(439) *** 323.1(=945.11)(0:82-822)
[AN 3562704]
MARC

ANSEL
UTF-81060 /2015.
Horváth Lajos (1938-)
   Legendák Szent László királyról / újra mondta Horváth Lajos ; ... rajz. Ilés-Muszka Rudolf ; [közread.] Veresegyház Város Önkormányzata. - Veresegyház : Önkormányzat, 2014. - 37 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-8888-2 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - magyar irodalom - uralkodó - szent - 11. század - legenda
894.511-343.5 *** 943.9(092)László,_I.(0:82-343.5) *** 235.3(092)László,_I.(0:82-343.5)
[AN 3562990]
MARC

ANSEL
UTF-81061 /2015.
Jókai Mór (1825-1904)
   Erdély aranykora / Jókai Mór. - Budapest : Kossuth, cop. 2014. - 301, [2] p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8052-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566410]
MARC

ANSEL
UTF-81062 /2015.
Kerényi Lilla
   Csillagmesék / írta és rajz. Kerényi Lilla. - [Budapest] : [Kerényi L.], 2014. - 81 p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-12-0703-3 fűzött
magyar irodalom - csillagászat - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 52(0:82-34)
[AN 3564064]
MARC

ANSEL
UTF-81063 /2015.
Kerner Mariann (1984-)
   A remény madara / Kerner Mariann. - [Veszprém] : Firmus et Diligens Kft., 2014. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0494-0 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3564237]
MARC

ANSEL
UTF-81064 /2015.
   Kilitiről szeretettel, kilitiek tollából / összeáll. Dudás Károly. - [Győr] : [Szigony Design and Computer Kft.], [2014]. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0804-7 fűzött
Balatonkiliti - magyar irodalom - helyismeret - antológia
894.511-822 *** 908.439-2Balatonkiliti(0:82-822)
[AN 3564083]
MARC

ANSEL
UTF-81065 /2015.
Kiss Gábor Mátyás (2000-)
   Bikalovasok / Kiss Gábor Mátyás ; ötletet adta Kiss Péter József ; [az illusztrációkat kész. Nagy Marianna]. - Budaörs : Styrax-mix, cop. 2014. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9377-0 fűzött : 3498,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3563617]
MARC

ANSEL
UTF-81066 /2015.
Lackfi János (1971-)
   Három a magyar igazság : hajmeresztő történetek / Lackfi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 182, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-602-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - humoreszk - tárcanovella
894.511-7 *** 894.511-43
[AN 3563846]
MARC

ANSEL
UTF-81067 /2015.
   A legszebb mesék Mátyás királyról [elektronikus dok.] / szerk. Lengyel Orsolya ; ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita. - Szöveg (pdf : 2.1 MB). - [Budapest] : Roland, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131119. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5368-56-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3565803]
MARC

ANSEL
UTF-81068 /2015.
Magyar Katalin
   Eltitkolt szenvedély / Magyar Katalin. - [Nagymaros] : [Prominens Team Kft.], cop. 2014. - 217 p. ; 20 cm. - (Előző életek sorozat)
ISBN 978-963-08-9907-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - lélekvándorlás - regény
894.511-31 *** 129.4(0:82-31)
[AN 3563101]
MARC

ANSEL
UTF-81069 /2015.
Magyar Katalin
   Emlékkép / Magyar Katalin. - [Nagymaros] : [Prominens Team Kft.], cop. 2014. - 202 p. ; 20 cm. - (Előző életek sorozat)
ISBN 978-963-08-9910-9 fűzött : 2320,- Ft
magyar irodalom - lélekvándorlás - regény
894.511-31 *** 129.4(0:82-31)
[AN 3563036]
MARC

ANSEL
UTF-81070 /2015.
Márton László (1959-)
   A mi kis köztársaságunk : regény / Márton László. - Budapest : Kalligram, 2014. - 391 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-40-0 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3564225]
MARC

ANSEL
UTF-81071 /2015.
Méhes György (1916-2007)
   Kolozsvári milliomosok / Méhes György. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 335 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-383-381-0 kötött : 3499,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3567567]
MARC

ANSEL
UTF-81072 /2015.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 221 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8049-4 fűzött : 495,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563719]
MARC

ANSEL
UTF-81073 /2015.
   Miről álmodik a lány? / [kiad. a Magyar Nők Szövetsége]. - [Budapest] : M. Nők Szövets., 2014. - 238 p. ; 21 cm
Borítócím: Kortárs női hangok : versek, novellák
ISBN 978-963-12-0431-5 fűzött
magyar irodalom - nő - antológia
894.511-822 *** 316.37-055.2(0:82-822)
[AN 3564341]
MARC

ANSEL
UTF-81074 /2015.
Moldova György (1934-)
   Zsidómentes övezet : szatíra / Moldova György ; [az illusztrációkat Kós Mihály kész.]. - Szentendre : Urbis Kvk., 2014. - 155, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9706-73-6 kötött
magyar irodalom - szatíra
894.511-7
[AN 3563810]
MARC

ANSEL
UTF-81075 /2015.
Molnár László Gábor (1946-)
   Két léha tavaszom / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2014. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89872-3-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3564074]
MARC

ANSEL
UTF-81076 /2015.
Molnár László Gábor (1946-)
   Nevetni jó! : kinevetni még jobb! / Molnár László Gábor. - Budapest : Szerző, 2014. - 100 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89872-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3564070]
MARC

ANSEL
UTF-81077 /2015.
Moosach, Thomas I.
   A farm [elektronikus dok.] / Thomas I. Moosach. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - [Debrecen] : Szerző, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131223. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-0426-1
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3567130]
MARC

ANSEL
UTF-81078 /2015.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény / Náray Tamás. - Budapest : Libri, 2014-. - 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 391 p.
ISBN 978-963-310-386-9 kötött : 3990,- Ft
[AN 3563880] MARC

ANSEL
UTF-81079 /2015.
Németh Bálint (1985-)
   Kiküszöbölés [elektronikus dok.] / Németh Bálint. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2014. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131117. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5419-05-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3565797]
MARC

ANSEL
UTF-81080 /2015.
   Népmesék az állatokról / ill. Nyírő Erzsébet és Juhász Fruzsina. - Pécs : Alexandra, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-370-029-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3567545]
MARC

ANSEL
UTF-81081 /2015.
Nógrádi Gábor (1947-)
Hecseki és a gyermekrablók (új kiadása)
   Gyerekrablás a Palánk utcában : [apa, gyere vissza!] / Nógrádi Gábor. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 239, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9698-6 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3566414]
MARC

ANSEL
UTF-81082 /2015.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Két hét boldogság / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Szerző, 2014. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-1-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3562686]
MARC

ANSEL
UTF-81083 /2015.
Orcsik Ferenc (1951-)
   A kikötő szépe / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Szerző, 2014. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-0-8 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3562688]
MARC

ANSEL
UTF-81084 /2015.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor ; Kass János illusztrációival ; [a jegyzeteket írta Nagy Márton Károly]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 88 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-883-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3566492]
MARC

ANSEL
UTF-81085 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Az úr a pokolban is úr [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 515 KB) (mobi : 823 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131195. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-101-6 (epub)
ISBN 978-963-398-102-3 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3567020]
MARC

ANSEL
UTF-81086 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vikend a pokolban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 511 KB) (mobi : 855 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131194. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-103-0 (epub)
ISBN 978-963-398-104-7 (mobi)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3567015]
MARC

ANSEL
UTF-81087 /2015.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A szőlővirág illata : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2014. - 231 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-012-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3567572]
MARC

ANSEL
UTF-81088 /2015.
   A szabadság színes ceruzái : huszonöt író huszonöt évről / [... összeáll., szerk. és a szöveget gond. Keresztury Tibor] ; Szilágyi Lenke fotóival ; [közread. a] ... KPMG. - Budapest : Magvető : KPMG, 2014. - 252, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-14-3217-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3556131]
MARC

ANSEL
UTF-81089 /2015.
Szathmári Erzsébet, P.
   Kaleidoszkóp / P. Szathmári Erzsébet, Pásztor Bertalan. - 2. jav. kiad. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2014. - 340, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-11-8 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3566460]
MARC

ANSEL
UTF-81090 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mesés Gondwána / Szepes Mária. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 208 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-203-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - fantasztikus elbeszélés
894.511-312.9 *** 894.511-322.9
[AN 3567552]
MARC

ANSEL
UTF-81091 /2015.
Szuromi Tamás
   Képek könyve : egy elveszett album képei : Szentendre, 2011-2013 / [versek] Szuromi Tamás ; [képek] Szuromi Imre. - Szentendre : [Szuromi Építész Iroda], [2014]. - [244] p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-12-0830-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - festőművész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 75(439)(092)Szuromi_I.
[AN 3564227]
MARC

ANSEL
UTF-81092 /2015.
Tabák András (1938-)
   Utolsó versek : versek, 2010-2014 / Tabák András. - Budapest : Striker J., 2014. - 76, [2] p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861 ; 155.)
ISBN 978-963-08-9416-6 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3563035]
MARC

ANSEL
UTF-81093 /2015.
Tarjányi Péter (1969-)
   Forradalmár : Elhallgatott évszázad trilógia / Tarjányi Péter, Dosek Rita. - Budapest : Libri, [2014]. - 412, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-384-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3563804]
MARC

ANSEL
UTF-81094 /2015.
Tasnádi István (1970-)
   A kőmajmok háza / Tasnádi István. - 2. kiad. - [Budapest] : Tilos Az Á Kv., cop. 2014. - 113, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-88-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3566768]
MARC

ANSEL
UTF-81095 /2015.
Teply Tamás (1947-)
   Egy majdnem tökéletes férfi meséi / [Teply Tamás]. - [Budapest] : Novella, [2014]. - 495 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9886-32-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3563988]
MARC

ANSEL
UTF-81096 /2015.
Tóth Ágnes
   Mesevár [elektronikus dok.] ; Máté : novellák / Tóth Ágnes. - Szöveg (epub : 427 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80110-4-4
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3566005]
MARC

ANSEL
UTF-81097 /2015.
Tóth Kriszta, D. (1975-)
   Húszezer éjszaka / D. Tóth Kriszta. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2014. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-478-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563780]
MARC

ANSEL
UTF-81098 /2015.
Tóth Norbert (1972-)
   Királyok végnapjai [elektronikus dok.] : El Cid 3. könyv / Allen Newman. - Szöveg (epub : 927 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-306-7
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3566078]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1099 /2015.
Bergamino, Donatella
Scopri il mondo dei mestieri (magyar)
   Fedezd fel a mesterségek világát! / [írta Donatella Bergamino, Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Marco Viale] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Első szavak)
ISBN 978-615-5240-90-4 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3564099]
MARC

ANSEL
UTF-81100 /2015.
Bergamino, Donatella
Scopri il mondo di numeri (magyar)
   Fedezd fel a számok világát! / [írta Donatella Bergamino, Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Marco Viale] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - [23] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Első szavak)
ISBN 978-963-9546-44-8 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3563894]
MARC

ANSEL
UTF-81101 /2015.
Berner, Rotraut Susanne
Herbst-Wimmelbuch (magyar)
   Őszi böngésző / Rotraut Susanne Berner ; [ford. Szigethy Katalin]. - Budapest : Naphegy, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87281-3-5 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567527]
MARC

ANSEL
UTF-81102 /2015.
Bignotti, Francesca
Animali della fattoria (magyar)
   Állatok a ház körül / [írta Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Jenny Cappello] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 26 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9926-43-1 kötött : 1290,- Ft
állat - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 59(02.053.2)
[AN 3563673]
MARC

ANSEL
UTF-81103 /2015.
Bignotti, Francesca
Il mio mondo (magyar)
   Az én világom : Játsszunk a szavakkal! / [írta Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Marco Viale] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 27 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9701-84-7 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3563900]
MARC

ANSEL
UTF-81104 /2015.
Bignotti, Francesca
Nel mio tempo libero (magyar)
   Szabadidő : játsszunk a szavakkal! / [írta Francesca Bignotti, Francesca Massa] ; [ill. Marco Viale] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 27 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9701-89-2 kötött : 1290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3563906]
MARC

ANSEL
UTF-81105 /2015.
Busquets, Carlos
   Meseszép karácsony / [ill. Carlos Busquets]. - Pécs : Alexandra, 2014. - [75] p. : ill., színes ; 30 cm
Megj. "Az elveszett rénszarvas" címmel is
ISBN 978-963-297-764-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567556]
MARC

ANSEL
UTF-81106 /2015.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   Vidám erdei mesék / Kürti Kovács Sándor ; Carlos Busquets rajz. - Pécs : Alexandra, 2014. - 69 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-368-785-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567544]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1107 /2015.
Eliot
   Lacrimosa / írta és rajz. Eliot. - Hosszúvölgy : Tálosi A., [2014]-. - 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3568587]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2014]. - [127] p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-0397-4 fűzött
[AN 3563811] MARC

ANSEL
UTF-81108 /2015.
   Így kutattunk mi! : Nemzeti Kiválóság Országos Program ösztöndíjasainak tanulmányaiból : tanulmánykötet / [közread. a] Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. - Budapest : Közig. és Igazságügyi Hiv., 2014. - 3 db : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3563420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 191 p.
ISBN 978-963-89705-8-9 kötött
[AN 3563422] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 217 p.
ISBN 978-963-89705-9-6 kötött
[AN 3563423] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 237 p.
ISBN 978-615-80100-0-9 kötött
[AN 3563426] MARC

ANSEL
UTF-81109 /2015.
International TEAM Society. International scientific and expert conference (6.) (2014) (Kecskemét)
   Proceedings of TEAM 2014 [elektronikus dok.] : 6th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society : 10-11th November 2014, Kecskemét ... / eds. Lóránt Kovács, Zsolt Csaba Johanyák, Róbert Pap-Szigeti ; publ. Kecskemét College Faculty of Mechanical Engineering and Automation. - Szöveg (pdf : 32.3 MB). - [Kecskemét] : Kecskemét College Fac. of Mechanical Engineering and Automation, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131126. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-22-7
tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082
[AN 3565916]
MARC

ANSEL
UTF-81110 /2015.
Koska Zoltán (1991-)
   A halál és az iránytű : Koska Zoltán képregénye / Jorge Luis Borges novellája nyomán ... - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2014. - [52] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0396-7 fűzött : 800,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3563823]
MARC

ANSEL
UTF-81111 /2015.
Szebeni Péter (1988-)
   Testvérek / írta és rajz. Szebeni Péter. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2014. - 34, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0398-1 fűzött : 1200,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3563803]
MARC

ANSEL
UTF-8