MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 4. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/02/18 10:42:24
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1112 /2015.
International Academy of Cardiovascular Sciences. European section meeting (Balatongyörök) (2014)
   European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) : October 8-11, 2014, Balatongyörök ... : programme and abstract book / [ed. István Baczkó, Norbert Jost, András Varró] ; [org. by Department of Pharmacology and Pharmacotherapy University of Szeged ... & International Academy of Cardiovascular Sciences]. - Szeged : Dep. of Pharmacology and Pharmacotherapy Univ. of Szeged, 2014. - [2], 109 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-306-329-3 fűzött
szívgyógyászat - keringési betegség - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Balatongyörök) *** 616.12
[AN 3565397]
MARC

ANSEL
UTF-81113 /2015.
   Az osztrák - magyar munkaügyi konferencia módszertani megújítása / [... kiad. ... Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület]. - Szombathely : Vas M. TIT Egyes., [2014]. - 39 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5288-06-7 fűzött
Magyarország - Ausztria - konferencia - rendezvényszervezés - munkaügy - módszertan
061.3(439) *** 061.3(436) *** 658.1.012.63 *** 331
[AN 3565679]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1114 /2015.
   Corvina Augusta : die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel / hrsg. von Edina Zsupán unter Mitarb. von Christian Heitzmann. - Budapest : Bibl. Nat. Hung., 2014. - 319 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Ex Bibliotheca Corviniana, ISSN 2415-9158). (Supplementum Corvinianum, ISSN 1789-5421 ; 3.)
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-625-3 fűzött
Magyarország - Wolfenbüttel - Európa - könyvkultúra - magánkönyvtár - 15. század - 16. század - 17. század - kódex
09(4)"15" *** 027.1(430-2Wolfenbüttel) *** 091.14(439)"14"
[AN 3566705]
MARC

ANSEL
UTF-81115 /2015.
Gerő Gyula (1925-)
   Magyar könyvtártörténeti kronológia / összeáll. Gerő Gyula ; [... közrem. Rácz Ágnes] ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2009-. - 30 cm
ISBN 978-963-200-577-5 fűzött
Magyarország - könyvtártörténet - kronológia
02(439)(091)(0:930.24)
[AN 2906651]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., 2008-2010, pótlások, javítások 996-2007. - 2014. - 428 p.
Az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-200-628-4
[AN 3565596] MARC

ANSEL
UTF-81116 /2015.
Kind-Kovács, Friederike (1978-)
   Written here, published there : how underground literature crossed the iron curtain / Friderike Kind-Kovács. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - XVI, 504 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 267-290.
ISBN 978-963-386-022-9 kötött
Kelet-Európa - Szovjetunió - cenzúra - 1945 utáni időszak - orosz irodalom története - irodalomtörténet - terjesztés - illegálisan terjesztett dokumentum
655.56(100)"195/198" *** 882(091)"19" *** 82(4-11)(091)"19" *** 351.751(47)"195/198" *** 351.751(4-11)"195/198" *** 323.22(47)"195/198" *** 323.22(4-11)"195/198"
[AN 3565142]
MARC

ANSEL
UTF-81117 /2015.
Sáráné Lukátsy Sarolta (1939-)
   A Betűországtól a Könyvkirályig : a szegedi gyermekkönyvtár története, 1964-2014 / Sáráné Lukátsy Sarolta ; [közread. a] Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár. - Szeged : Somogyi Vár. és M. Kvt., 2014. - 132 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 81-90.
ISBN 978-963-659-056-7 fűzött
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged). Gyermekkönyvtár
Szeged - gyermekkönyvtár - könyvtártörténet
027.625(439-2Szeged)"196/201"
[AN 3565223]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

1118 /2015.
Lakatos Éva (1931-2014)
   A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944 / összeáll. Lakatos Éva ; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : OSZK, 2010-2014. - 5 db ; 24 cm
Magyarország - sajtótörténet - szakbibliográfia
070(439)"17/1944":016
[AN 3057862]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Pótlások, kiegészítések. - 2014. - 177 p.
ISBN 978-963-200-620-8 kötött
[AN 3565483] MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1119 /2015.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 479 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8746-4 fűzött
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 3570325]
MARC

ANSEL
UTF-81120 /2015.
How it works book of junior science (magyar)
   A tudomány csodái : junior kiadás / főszerk. Gál J. Zoltán. - [Budapest] : Bookazine Kft., [2014]. - 175 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Bookazine-tudástár, ISSN 2064-8960 ; 2014/1.)
Gerinccím: Csodálatos tudomány
ISBN 978-963-12-0564-0 fűzött : 2490,- Ft
természettudomány - ifjúsági könyv
5(02.053.2)
[AN 3565292]
MARC

ANSEL
UTF-81121 /2015.
   Az indológus indián : Baktay Ervin emlékezete / [szerk. Kelényi Béla] ; [közread. a] Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum. - [Budapest] : Hopp F. Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2014. - 447 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-31-6 fűzött
Baktay Ervin (1890-1963)
Magyarország - tudós - keletkutatás - asztrológia - 20. század - személyi bibliográfia
001(439)(092)Baktay_E. *** 910.4(439)(092)Baktay_E. *** 133.52(439)(092)Baktay_E. *** 012Baktay_E.
[AN 3564466]
MARC

ANSEL
UTF-81122 /2015.
Veresné Hornyacsek Júlia (1961-)
   A tudományos kutatás elmélete és módszertana : szakkönyv tudományos munkát végzők és doktori tanulmányokat folytatók számára / Hornyacsek Júlia ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 256 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-254.
ISBN 978-615-5491-36-8 fűzött
kutatás - módszertan
001.891
[AN 3566169]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1123 /2015.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az Erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3569036]
MARC

ANSEL
UTF-81124 /2015.
Byrne, Rhonda (1951-)
The Secret (magyar)
   A Titok = The Secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3569040]
MARC

ANSEL
UTF-81125 /2015.
Creme, Benjamin
The ageless wisdom teaching (magyar)
   Az időtlen bölcsesség tanai : bevezetés az emberiség szellemi hagyományába / Benjamin Creme ; [ford. Szász Andrea]. - Budapest : Sárkány Művek Műv. Bt., 2014. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0719-4 fűzött : 1250,- Ft
okkultizmus
133.25
[AN 3565841]
MARC

ANSEL
UTF-81126 /2015.
De Pape, Baptist (1977-)
The power of the heart (magyar)
   A szív ereje : találd meg valódi életcélodat / Baptist de Pape ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 232 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-529-381-0 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3565842]
MARC

ANSEL
UTF-81127 /2015.
Millman, Dan (1946-)
The life you were born to live (magyar)
   Erre születtél / Dan Millman ; [ford. Pordán Ferenc]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 514 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-528-749-9 fűzött : 3990,- Ft
jövendőmondás - személyiség
133.3 *** 159.923
[AN 3568957]
MARC

ANSEL
UTF-81128 /2015.
Petrov, Arkadij (1946-)
Drevo žizni (magyar)
   Életfa / [Arkagyij Petrov] ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2014-. - 25 cm
okkultizmus
133
[AN 3570073]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Ki vagy te, ember?. - 2. bőv. kiad. - 2014. - 323 p. : ill.
ISBN 978-963-12-0414-8 kötött
[AN 3565103] MARC

ANSEL
UTF-81129 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mindennapi élet mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-388-9 fűzött : 1990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3568293]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1130 /2015.
   "Energiastratégiák" : IX. Energetikai Konferencia : 2014. november 11. / [az Óbudai Egyetem kiadványa]. - [Budapest] : Óbudai Egy., 2014. - 149 p. : ill. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-31-9 fűzött
energetika - energiagazdálkodás - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3565006]
MARC

ANSEL
UTF-81131 /2015.
   Földünk természeti csodái : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - Debrecen : Cahs Kvk., [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-90-1 kötött
természeti környezet - gyermekkönyv
502(100)(02.053.2)
[AN 3565986]
MARC

ANSEL
UTF-81132 /2015.
Kovács Zsolt (1963-)
Az élet reménye (angol)
   Wanted alive : chicks and babies: conservation breeding in Budapest Zoo / Zsolt Kovács, Márta Szabon. - [Budapest] : Budapest Zoo, [2014]. - 127 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Zoo books for nature, ISSN 2062-1485)
ISBN 978-615-5392-03-0 fűzött
Budapest - állatkert - állatvédelem - veszélyeztetett faj - tenyészállat
504.74 *** 59.006(439-2Bp.) *** 59.082
[AN 3565581]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1133 /2015.
Cox, Brian (1968-)
Why does E=mc²? (magyar)
   E=mc² : de miért olyan nagy ügy ez? / Brian Cox, Jeff Forshaw ; [ford. Pataki János]. - Budapest : Európa, 2014. - 255, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9476-3 kötött : 2990,- Ft
relativitáselmélet
530.12
[AN 3569201]
MARC

ANSEL
UTF-81134 /2015.
Horváth Dezső (1946-)
   A Higgs-bozon / Horváth Dezső. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - VIII, 178 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 149-151.
ISBN 978-963-279-417-4 kötött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-279-417-7)
részecskefizika
539.12
[AN 3565479]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1135 /2015.
   Életpályák : földtudomány, energetika, kohászat / szerk. Horn János ; [kiad. a Bányász Kultúráért Alapítvány]. - Budapest : Bányász Kultúráért Alapítvány, 2014. - 300 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0643-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - geológus - kohászat - mérnök - energetika - 20. század - memoár
55(439)(092)(0:82-94) *** 62(439)(092)(0:82-94) *** 669 *** 620.9
[AN 3564450]
MARC

ANSEL
UTF-81136 /2015.
   Local and regional challenges of climate adaptation and green technologies [elektronikus dok.] : ... Sopron, 19/09/2014 : proceedings = A klímaváltozás helyi és regionális kihívásai, zöld technológiák : ... Sopron, 2014. szeptember 19. : konferencia-kiadvány / ed. András Polgár [et al.] ; [org., publ. by the] University of West Hungary Faculty of Forestry. - Szöveg. - Sopron : Univ. of West Hung. Fac. of Forestry, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-192-6 műanyag tokban
éghajlatváltozás - környezetbarát technológia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
551.583 *** 504.38.054 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3564954]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1137 /2015.
   Állatkölykök : képes ismeretterjesztés gyerekeknek. - [Debrecen] : Cahs Kvk., [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 31 cm. - (Fedezzük fel együtt!)
ISBN 978-963-9812-91-8 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3564975]
MARC

ANSEL
UTF-81138 /2015.
   Állatok / [szerk. Lengyel Orsolya] ; ill. Gálfi Csaba [és Gálfi Éva]. - Budapest : Roland, [2014]. - 234 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Az első enciklopédiám)
ISBN 978-615-5368-63-9 fűzött : 3490,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3564526]
MARC

ANSEL
UTF-81139 /2015.
Kullmann, Folko
Soforthelfer Orchideen (magyar)
   Orchidea mindentudó / Folko Kullmann ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - Budapest : Sziget, 2014. - 139 p. : ill., színes ; 20x23 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-58-0 fűzött : 2980,- Ft
orchidea - virágkertészet
582.594 *** 635.9
[AN 3565977]
MARC

ANSEL
UTF-81140 /2015.
Lázár Kálmán (1827-1874)
   Körut az állatkertekben : olvasókönyv az ifjuság számára / kész. L. K. ; [... zárótanulmányát írta ... Buza Péter] ; [az ... esszét Persányi Miklós írta] ; [kiad. Fővárosi Állat és Növénykert, Országos Széchényi Könyvtár]. - Hasonmás kiad. - Budapest : Főv. Állat és Növénykert : OSZK, 2014. - 74, [24] p., [11] t.fol. : ill., főként színes ; 23x32 cm
Eredeti kadása: Pest : Lauffer V., 1868
ISBN 978-615-5392-00-9 kötött
Lázár Kálmán (1827-1874)
Magyarország - vadon élő állat - zoológus - 19. század - ifjúsági könyv - hasonmás kiadás
59(02.053.2) *** 094/099.07 *** 59(439)(092)Lázár_K.
[AN 3565705]
MARC

ANSEL
UTF-81141 /2015.
Molnár V. Attila (1969-)
   Európai kosborfélék (Orchidaceae) és látonyafélék (Elatinaceae) kutatása [elektronikus dok.] : taxonómiai és ökológiai esettanulmányok : MTA doktori értekezés / Molnár V. Attila ; kiad. Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék. - Szöveg (pdf : 4.3 MB). - Debrecen : DE TTK Növénytani Tansz., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131410. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-722-3
Magyarország - orchideavirágú - teavirágú - biológiai taxonómia - növényföldrajz - elektronikus dokumentum
57.06 *** 581.9(439) *** 582.594 *** 582.812
[AN 3569465]
MARC

ANSEL
UTF-81142 /2015.
Tátraaljai Dóra
   Processing stabilization of polyethylene with traditional and natural antioxidants : Ph.D. thesis / prep. by Dóra Tátraaljai ; [publ. by the] Polymer Physics Research Group ... Hungarian Academy of Sciences, Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Laboratory of Plastics and Rubber Technology, 2014. - 135 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-110-7 fűzött
antioxidáns - polietilén - anyagstabilizátor
577.3 *** 678.742 *** 66.097.8
[AN 3565244]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1143 /2015.
Andrási Betty
   A nőből nő / Andrási Betty. - [Elek] : [Andrási B.], cop. 2014. - 214 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 214.
ISBN 978-963-12-1104-7 fűzött
mentálhigiénia - nő
613.865-055.2
[AN 3565570]
MARC

ANSEL
UTF-81144 /2015.
Bognár Ferenc
   Paleokonyha : 40 recept / [receptek Bognár Ferenc, Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 78 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-647-9 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3564451]
MARC

ANSEL
UTF-81145 /2015.
Brizendine, Louann (1952-)
The female brain (magyar)
   A női agy / Louann Brizendine ; [ford. Tesfay Sába]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2014. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 219-[271].
ISBN 978-963-310-237-4 fűzött : 2980,- Ft
nemek lélektana - nő - agykutatás - nemek szerinti különbség
613.865-055.2 *** 159.922.1-055.2 *** 612.82-055.2
[AN 3569574]
MARC

ANSEL
UTF-81146 /2015.
Bucay, Jorge (1949-)
20 pasos hacia adelante (magyar)
   20 lépés előre / Jorge Bucay ; [ford. Lukács Laura]. - Budapest : Európa, 2014. - 162 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9411-4 kötött : 2500,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés
613.865 *** 159.923.2
[AN 3569184]
MARC

ANSEL
UTF-81147 /2015.
Carmona, Richard (1949-)
Canyon Ranch - 30 days to a better brain (magyar)
   Canyon Ranch : a csodálatos agyfiatalító program : 30 nap alatt - minden korosztálynak : egy áttörést hozó program a memória, a koncentráció, a kedélyállapot és az általános közérzet javításáért / Richard Carmona ... - Budapest : Angyali Menedék K., cop. 2014. - 320 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 317-318.
ISBN 978-963-89836-7-1 kötött : 4990,- Ft
természetgyógyászat - egészséges életmód
615.89 *** 613
[AN 3566040]
MARC

ANSEL
UTF-81148 /2015.
Chochinov, Harvey Max
Dignity therapy (magyar)
   Méltóságterápia : utolsó szavak az utolsó napokra / Harvey Max Chochinov ; [ford. Bíró Eszter]. - Budapest : Oriold, 2014. - 248 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5443-00-8 fűzött : 3050,- Ft
haldoklás - halál - emberi méltóság - pszichoterápia
615.851 *** 236.1 *** 616-036.88 *** 177.7
[AN 3565503]
MARC

ANSEL
UTF-81149 /2015.
Cleminson, Richard
   Catholicism, race and empire : eugenics in Portugal, 1900-1950 / Richard Cleminson. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2014. - 297 p. ; 24 cm. - (CEU press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 5.)
Bibliogr.: p. 267-290.
ISBN 978-963-3860-28-1 kötött
Portugália - eugenika - orvostörténet - rasszizmus - társadalomtörténet - 20. század
613.94(469)"190/195" *** 316.32(469)"19" *** 323.12(=00)(469)
[AN 3565138]
MARC

ANSEL
UTF-81150 /2015.
Covey, Sean
The 7 habits of highly effective teens (magyar)
   A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása / Sean Covey ; [ford. Balázsyné Szucsik Judit]. - Budapest : Harmat, 2014. - 341 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 978-963-288-245-1 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - ifjúság
613.865-053.6
[AN 3564394]
MARC

ANSEL
UTF-81151 /2015.
Csete Marietta
   1000 tipp az egészségért : táplálkozás, fűben, fában orvosság, testmozgás, harmonikus életforma / Csete Marietta ; [... kiegészítésekkel ell. Daróczi Zoltán, Dékány László]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-632-5 fűzött
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - mentálhigiénia
613 *** 613.2 *** 613.865
[AN 3564455]
MARC

ANSEL
UTF-81152 /2015.
Csizmadia László
   Hittel, alázattal : az ónodi gyógyszerészet története / Csizmadia László ; [kiad. az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület]. - [Ónod] : Ónodi Lorántffy Zs. Honismereti Egyes., 2014. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0805-4 fűzött
Ónod - gyógyszerészet - gyógyszertár - történeti feldolgozás
615(439-2Ónod)(091) *** 614.27(439-2Ónod)(091)
[AN 3565000]
MARC

ANSEL
UTF-81153 /2015.
Diaz, Cameron (d1972-)
The body book (magyar)
   A test könyve : elárulom a szépség titkát: táplálkozás, mozgás és önbizalom / Cameron Diaz ; [ford. Götz Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 239-247.
ISBN 978-963-09-8003-6 kötött : 3990,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás - mentálhigiénia
613 *** 613.2 *** 613.865
[AN 3564895]
MARC

ANSEL
UTF-81154 /2015.
   Egészségdiplomácia / szerk. Ádány Róza, Kökény Mihály, Ilona Kickbusch. - Budapest : Medicina, 2014. - 304 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-514-8 kötött
közegészségügy - diplomácia
614 *** 327
[AN 3564351]
MARC

ANSEL
UTF-81155 /2015.
   Egészséges ételek a család asztalára / [szerk. Nyemcsok László]. - [Budapest] : [Axel Springer K.], 2014. - 216 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9631-32-8 kötött : 4990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3564587]
MARC

ANSEL
UTF-81156 /2015.
   Életre-való : az önálló élet kézikönyve : ingyenes információs kiadvány az önálló életüket kezdő salgótarjáni fiataloknak / [szerk.] Bakos Judit, Simon Lajos ; [közread. a Dornyai Béla Múzeum]. - 2. átd. kiad. - Salgótarján : Dornyay B. Múz., 2014. - 101 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5284-08-3 fűzött
Magyarország - állampolgári ismeret - életvezetés
613.865 *** 3 *** 342
[AN 3564513]
MARC

ANSEL
UTF-81157 /2015.
   Emléknyomok / szerk. Szűcs Gábor ; [közread. a] Bolyai Műhely Alapítvány. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2014. - 256 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87390-8-7 fűzött : 2390,- Ft
emlékezés - kollektív emlékezet - szociálpszichológia
159.953 *** 316.63 *** 316.6
[AN 3565297]
MARC

ANSEL
UTF-81158 /2015.
Feldmár András (1940-)
   Hogyan lesz a gyerekből felnőtt? / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 124 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 123-[125].
ISBN 978-963-304-195-6 kötött : 2900,- Ft
gyermeklélektan - fejlődéslélektan - szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés
159.922.7 *** 159.922.6/.8 *** 316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3565209]
MARC

ANSEL
UTF-81159 /2015.
   Gyógynövény ABC / [szerk.] Kiss Enikő. - Budapest : Fix-Therm, [2014], cop. 2009. - 171, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-41-3 fűzött
 (hibás ISBN 963-9726-41-3)
természetgyógyászat - gyógynövény - fitoterápia
615.89:615.322
[AN 3568989]
MARC

ANSEL
UTF-81160 /2015.
Hargitai Ágnes
   Mindent a semmiből avagy Spirituális segítség útkereső tizenéveseknek / Hargitai Ágnes. - [Pécs] : Magánkiad., [2014]. - 151 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-0637-1 fűzött : 1990,- Ft
életvezetés - serdülőkor
613.865-053.6
[AN 3565607]
MARC

ANSEL
UTF-81161 /2015.
   Healthy : egészséges közösségek : [zdrave skupnosti] / [szerk. Bakó Balázs, Balaton Gábor, Csonka László] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ]. - Szombathely : NYME Regionális Ped. Szolg. és Kut. Közp., 2014. - 437 p. : ill., színes ; 30 cm
Váltakozva magyar és szlovén nyelven. - Bibliogr.: p. 419-422.
ISBN 978-963-359-031-7 fűzött
Magyarország - Szlovénia - egészségnevelés - határ menti kapcsolat - 21. század
614(439) *** 614(497.12) *** 332.1(439)"201" *** 332.1(497.12)"201"
[AN 3565405]
MARC

ANSEL
UTF-81162 /2015.
   A kábítószer-helyzet Magyarországon, 2004-2014 : a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi kiadványa / [... szerk. Horváth Gergely Csaba]. - Budapest : Nemz. Drog Fókuszpont, 2014. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 71-75.
ISBN 978-963-12-0596-1 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - statisztikai adatközlés - 21. század
613.83 *** 364.272(439)"200/201"(083.41)
[AN 3565661]
MARC

ANSEL
UTF-81163 /2015.
Kapronczay Károly (1941-)
   A Magyar Orvostörténeti Társaság története / Kapronczay Károly. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 140 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-328-2 fűzött
Magyar Orvostörténelmi Társaság
Magyarország - orvostörténet - egyesület
61(439)(091) *** 061.2(439)Magyar_Orvostörténelmi_Társaság
[AN 3566018]
MARC

ANSEL
UTF-81164 /2015.
Katus Attila (1973-)
   Formáld magad! [elektronikus dok.] : változtass! : segítek neked / Katus Attila. - Szöveg (epub : 34.1 MB). - [Budapest] : Illia, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131298. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5439-19-3
egészséges életmód - testkultúra - életvezetés - elektronikus dokumentum
613.71 *** 613.865
[AN 3568153]
MARC

ANSEL
UTF-81165 /2015.
Kerekes Pál (1864-1926)
   Mi mindent esznek nálunk kenyér képében [elektronikus dok.] / Kerekes Pál ; előszó ... Kerekes Pál. - Szöveg (epub : 6 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A függelékben a szerző "A trachoma története" és "Trachoma politikánk" c. írásaival. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131407. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-319-6
orvostörténet - táplálkozástudomány - pékáru - kötőhártya-gyulladás - elektronikus dokumentum
613.2 *** 664.6 *** 617.711-002.291 *** 61(100)(091)
[AN 3569446]
MARC

ANSEL
UTF-81166 /2015.
Kőváry Zoltán
   Pszichobiográfia : történet, elmélet, módszertan és alkalmazás / Kőváry Zoltán. - Budapest : Oriold, 2014. - 260 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 238-260.
ISBN 978-615-5443-10-7 fűzött : 3570,- Ft
személyiségtipológia - pszichoanalízis - alkalmazott lélektan - életrajz
159.923 *** 159.964.2
[AN 3565496]
MARC

ANSEL
UTF-81167 /2015.
Lenkei Gábor (1961-)
   Egészségre ártalmas! avagy Cenzúrázott egészség Magyarországon / Lenkei Gábor. - 3. ünnepi kiad. - [Budapest] : [Free Choice K.], 2014. - 267 p. ; 20 cm
A címben az "cenzúrázott" szó áthúzva szerepel. - Bibliogr.: p. 256-261.
ISBN 978-963-06-7328-0 fűzött : 2700,- Ft
közegészségügy - gyógyszeripar
614(439) *** 661.12
[AN 3568539]
MARC

ANSEL
UTF-81168 /2015.
A life worth living (magyar)
   Élni jó! : tanulmányok a pozítív pszichológiáról / szerk. Csíkszentmihályi Mihály, Isabella Selega Csikszentmihalyi ; [ford. Boross Ottilia, Gábris Krisztián]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 331 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9161-4 fűzött
életvezetés - személyiségfejlesztés - boldogság
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3570323]
MARC

ANSEL
UTF-81169 /2015.
   Littmann sebészeti műtéttan / szerk. Horváth Örs Péter, Kiss János. - Budapest : Medicina, 2014. - XXV, 882 p. : ill., színes ; 34 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-497-4 kötött : 28000,- Ft
sebészet - műtét
617-089
[AN 3557241]
MARC

ANSEL
UTF-81170 /2015.
McMahon, John
First steps out of problem drinking (magyar)
   Kiút az alkoholproblémából / John McMahon ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2014. - 110 p. ; 19 cm. - (Első lépések, ISSN 2064-3144)
ISBN 978-963-288-242-0 fűzött : 1500,- Ft
alkoholizmus
613.81
[AN 3565452]
MARC

ANSEL
UTF-81171 /2015.
Millburn, Joshua Fields (1981-)
Everything that remains (magyar)
   Minimalisták : minden, ami igazán fontos / Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus ; [ford. Vándor Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 300, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-360-3 fűzött : 2990,- Ft
egyszerűség - mentálhigiénia - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94) *** 111.821(0:82-94)
[AN 3566058]
MARC

ANSEL
UTF-81172 /2015.
Mullainathan, Sendhil
Scarcity (magyar)
   A szűkösség pszichológiája : miért jelent sokat, amiből kevesebb van? / Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir ; [ford. Császár László]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 295 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-202-1 kötött : 4200,- Ft
gazdaságtan - személyiség-lélektan - magatartástudomány
159.923 *** 33 *** 316.6
[AN 3565826]
MARC

ANSEL
UTF-81173 /2015.
   Népegészségügyi medicina / [szerk.] Ádány Róza, Kárpáti István, Paragh György. - [Budapest] : Medicina, 2015. - 714 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-508-7 kötött : 6850,- Ft
közegészségügy - egyetemi tankönyv
614(075.8)
[AN 3564641]
MARC

ANSEL
UTF-81174 /2015.
Ortner, Jessica
The tapping solution for weight loss and body confidence (magyar)
   Karcsúsító EFT : kopogtató módszerrel a fogyásért / Jessica Ortner ; [ford. Bozai Zsuzsa]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 236 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-118-2 fűzött : 2800,- Ft
fogyókúra - természetgyógyászat
613.24 *** 615.89
[AN 3565419]
MARC

ANSEL
UTF-81175 /2015.
Pease, Allan
Why men lie and women cry (magyar)
   Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? : a nemek harca / Allan és Barbara Pease ; [ford. Komló Zoltán] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.] ; [ill. Barka Ferenc]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 356 p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
ISBN 978-963-355-162-2 fűzött : 2900,- Ft
nemek lélektana
159.922.1 *** 613.865
[AN 3568849]
MARC

ANSEL
UTF-81176 /2015.
   Próbált orvosságok leírva : válogatás XV-XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból / [sajtó alá rend. és az utószót írta S. Sárdi Margit]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 157 p. ; 22 cm. - (Intra Hungariam..., ISSN 1789-4328 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-55-1 fűzött : 2800,- Ft
természetgyógyászat - népi gyógymód
615.89
[AN 3564506]
MARC

ANSEL
UTF-81177 /2015.
   Pszichológiai kutatások : a Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak publikációi : Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet / [szerk. Papp Barbara]. - Pécs : PTE Pszichológia Int., 2014. - 58 p. ; 26 cm
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-642-685-9 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3565285]
MARC

ANSEL
UTF-81178 /2015.
Recht, Christine
Ernte am Wegrand (magyar)
   Mi terem az út mentén? : vadnövények, gyümölcsök és bogyók : több mint 80 recepttel / Christine Recht ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5178-53-5 kötött : 2500,- Ft
gyógynövény - természetgyógyászat
615.89:615.322
[AN 3564756]
MARC

ANSEL
UTF-81179 /2015.
Silbernagl, Stefan (1939-)
Taschenatlas der Physiologie (magyar)
   Élettan / Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos ; 201 színes tábla Rüdiger Gay és Astried Rothenburger ; [ford. Fedina László]. - Budapest : Medicina, 2015. - XIII, 458 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 414-415.
ISBN 978-963-226-505-6 kötött : 9800,- Ft
élettan - anatómiai atlasz
611(084.1) *** 612
[AN 3564357]
MARC

ANSEL
UTF-81180 /2015.
Soósné Kiss Zsuzsanna
Szülőnek lenni vagy szülővé válni? (új kiadása)
   A sikeres családalapítás többé nem titok : családot alapító párok, őket felkészítő szakemberek kézikönyve / Soósné Kiss Zsuzsanna ; [... rajz. Szűcs Édua]. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : General Press, cop. 2014. - 207 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-203.
ISBN 978-963-643-721-3 fűzött : 1490,- Ft
csecsemőgondozás
613.95
[AN 3569171]
MARC

ANSEL
UTF-81181 /2015.
   Sorskönyv : utak, mesterek / a kötet alapjául szolgáló interjúkat kész. Máté Judit ; szerk. és a képeket vál. Szalai Lilla. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7993-1 kötött : 3800,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3564862]
MARC

ANSEL
UTF-81182 /2015.
Szendi Gábor (1954-)
   A nő felemelkedése és tündöklése / Szendi Gábor. - Átd. kiad. - Budapest : Jaffa, 2009 [!2014]. - 344 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 328-344.
ISBN 978-963-9971-07-3 fűzött : 2940,- Ft
nemek lélektana - nő
159.922.1-055.2 *** 316.37-055.2
[AN 3569439]
MARC

ANSEL
UTF-81183 /2015.
Takács Erika
   Gyógyszer nélkül egészségesen / Kiss Enikő. - Budapest : Fix-Therm, [2014], cop. 2012. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-40-6 fűzött
 (hibás ISBN 963-9726-40-6)
természetgyógyászat - gyógynövény
615.89:615.322
[AN 3568981]
MARC

ANSEL
UTF-81184 /2015.
Takács Erika
   A homeopátia / Kiss Enikő. - Budapest : Fix-Therm, [2014], cop. 2009. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
borító- és gerinccím: Homeopátia ABC
ISBN 978-963-9726-42-0 fűzött
 (hibás ISBN 963-9726-42-0)
homeopátia
615.015.32
[AN 3568984]
MARC

ANSEL
UTF-81185 /2015.
Takács Erika
   Paleolit ételek / Kiss Enikő. - Budapest : Fix-Therm, [2014], cop. 2012. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-43-7 fűzött
 (hibás ISBN 963-9726-43-7)
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.55(083.12)
[AN 3568965]
MARC

ANSEL
UTF-81186 /2015.
Varró Aladár Béla (1881-1956)
   Gyógynövények gyógyhatásai : növényi gyógyszerek : hazai gyógynövényeink ismertetése, gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / Varró Aladár Béla. - Vásárosnamény : Kódexfestő, [2014], cop. 2011. - 264 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-008-7 fűzött
gyógynövény - népi gyógymód
615.89:615.322
[AN 3569182]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1187 /2015.
Nagy Valéria (1978-)
   "Biodiesel mikrohullámon" avagy Növényi olaj alapú hajtóanyagok előállítása mikrohullámú energiaközléssel [elektronikus dok.] / szerzők Nagy Valéria, Keszthelyi-Szabó Gábor ; kiad. Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar. - Szöveg. - Szeged : SZTE Mérnöki Kar, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-306-272-2 műanyag tokban
bioüzemanyag - észterezés - mikrohullám - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
620.95 *** 665.1/.5.086.4 *** 66.095.13
[AN 3564953]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

1188 /2015.
Jobs, Steve (1955-2011)
I, Steve (magyar)
   iSteve : Steve Jobs egy az egyben : kukkants bele egy zseni agyába! / szerk. George Beahm ; [ford. Zsámboki Péter]. - Budapest : Európa, 2014. - 137 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9916-4 kötött : 2590,- Ft
Egyesült Államok - vállalkozó - információs technika - 20. század - 21. század - idézetgyűjtemény
681.3(73)(092)Jobs,_S.(0:82-84)
[AN 3564365]
MARC

ANSEL
UTF-81189 /2015.
Popma, Jan
The Janus face of the "new ways of work" (magyar)
   A technostressz és a nomád munkavégzés egyéb hátulütői / Jan Popma ; [közread. az] Európai Szakszervezeti Intézet ; ... kiad. az MSZOSZ ... - Budapest : MSZOSZ, 2014. - 43 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 39-43.
ISBN 978-963-88048-6-0 fűzött
munkaegészségügy - távmunka - technikai kultúra - stressz - digitális technika
681.3.004.14 *** 331.47 *** 334.714
[AN 3565796]
MARC

ANSEL
UTF-81190 /2015.
Workshop on Application of Robotics for Enhanced Security (2014) (Budapest)
   Proceedings of ARES'14 [elektronikus dok.] : Workshop on Application of Robotics for Enhanced Security : June 13-14, 2014, Budapest ... / ed. Péter Korondi ; [org.], publ. Budapest University of Technology and Economics Department of Mechatronics, Optics and Mechanical Engineering Informatics. - Szöveg. - Budapest : BUTE, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-313-128-2
robotika - biztonságtechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.5 *** 65.012.8 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3564952]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1191 /2015.
Gyarmati Benjámin Sándor (1984-)
   Redox- and pH-sensitive poly(aspartic acid) hydrogels : from chemistry to adjustable response : Ph.D. thesis / prep. by Benjámin Sándor Gyarmati ; [publ. by the] Soft Matters Group Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Soft Matters Group, 2014. - 124 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-111-4 fűzött
szintetikus műanyag - zselé - kémiai szerkezet
678.7 *** 541.6
[AN 3565250]
MARC

ANSEL
UTF-81192 /2015.
Horváth Zsuzsanna
   Correlation between molecular architecture and properties in nucleated polypropylene : Ph.D. thesis / prep. by Zsuzsanna Horváth ; [publ. by the] Polymer Physics Research Group ... Hungarian Academy of Sciences, Laboratory of Plastics and Rubber Technology Department of Physical Chemistry and Materials Science Budapest University of Technology and Economics. - Budapest : BUTE Dep. of Physical Chemistry and Materials Science Laboratory of Plastics and Rubber Technology, 2014. - 151 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-099-5 fűzött
polipropilén - polimerkémia - molekulaszerkezet - kémiai szerkezet
678.742 *** 54.022 *** 541.6
[AN 3565234]
MARC

ANSEL
UTF-81193 /2015.
Nyeste Beatrix
   Szépségápolás felsőfokon : bőrápolás, smink, frizura és hajápolás / Nyeste Beatrix. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 109, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-637-0 fűzött
kozmetika - fodrászat - hajápolás
687.5 *** 646.7
[AN 3564473]
MARC

ANSEL
UTF-81194 /2015.
Von D, Kat (1982-)
Go big or go home (magyar)
   Mindent vagy semmit : kockázatvállalás az életben, a szerelemben és a tetoválásban / Kat Von D és Sandra Bark ; [ford. Kőszeghy Anna]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 200, [8] p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. [206].
ISBN 978-615-5492-05-1 kötött : 7990,- Ft
Egyesült Államok - tetoválás - memoár
687.5 *** 391.91(73)(092)(0:82-94)
[AN 3566048]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1195 /2015.
Nedoma, Gabriela
Grüne Kosmetik (magyar)
   Natúrkozmetikumok : [szépségápolás természetesen] / Gabriela Nedoma ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2014. - 255 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-341-096-7 fűzött : 4500,- Ft
kozmetikum - kozmetika - természetes anyag
665.5 *** 646.7
[AN 3564735]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1196 /2015.
   Építményeink 2014 : Erdély, Partium, Bánság : ... Gyergyószentmiklós, Hargita megye, Románia, 2014. november 6-7. - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2014. - 44 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80006-3-5 fűzött
építés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
69 *** 624.04 *** 061.3(498.4-2Gyergyószentmiklós)
[AN 3565117]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1197 /2015.
Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia (42.) (2014) (Gödöllő)
   42. Gépjármű Szakértői Szeminárium és Járműakadémia [elektronikus dok.] : 2014. szeptember 24., ... Gödöllő ... / [rend., közread. az] IBK Crash Center Laboratories. - Szöveg és képek. - [Budapest] : IBK Crash Center Laboratories, [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és német nyelven
közlekedésbiztonság - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
656.08 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3564950]
MARC

ANSEL
UTF-81198 /2015.
Ghost ships (magyar)
   Szellemhajók / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 18.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7827-9 kötött : 1290,- Ft
hajó - hajózás - művelődéstörténet
656.6 *** 629.12 *** 930.85(100)
[AN 3564870]
MARC

ANSEL
UTF-81199 /2015.
Szőke Csaba
   Szupersportautók / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-42-7 kötött
személygépkocsi
629.114.6
[AN 3564976]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1200 /2015.
   Állatkerti és egzotikus állatok egyes szervrendszereinek megbetegedései - bőr, idegrendszer, endokrin- és mozgásszervek : a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája : Budapest, 2014. március 28-30. = Diseases of selected organs in zoo and exotic animals - integumentary, neuroendocrine and locomotory organs / szerk. ... Liptovszky Mátyás, Sós Endre, Molnár Viktor. - [Budapest] : M. Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társ. : Főv. Állat- és Növénykert, [2014]. - 70 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5392-01-6 fűzött
állatkert - állatorvostan - konferencia-kiadvány
619 *** 59.006 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3565585]
MARC

ANSEL
UTF-81201 /2015.
Clergeau, Charlotte
Je rends mon cheval heureux! (magyar)
   A lovam és én / írta Charlotte Clergeau és Laure Marandet ; rajz. Cécile Miller ; [ford. Tegzes Emese]. - Budapest : Móra, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-11-9531-6 kötött : 3990,- Ft
- állattartás - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 599.723(02.053.2)
[AN 3565861]
MARC

ANSEL
UTF-81202 /2015.
   A jövőt alakító Európai Uniós agrárkutatási programok az MTA ATK-ban : III. ATK Tudományos Nap : 2014. november 13., Martonvásár : [a Magyar Tudomány Ünnepe, 2014] / szerk. Janda Tibor. - Martonvásár : MTA ATK, [2014]. - 52 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5387-03-6 fűzött
agrártudomány - konferencia-kiadvány
63 *** 061.3(439-2Martonvásár)
[AN 3565202]
MARC

ANSEL
UTF-81203 /2015.
   A kilencedik évtizedben.. / [szerk. Matuz János, Szilágyi László] ; [közread. a] Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. - Szeged : S-Press 5 Kft., 2014. - 504 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 430-504.
ISBN 978-963-12-0266-3 kötött
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged)
Szeged - növénytermesztés - növénynemesítés - kutatóintézet
633 *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 3565216]
MARC

ANSEL
UTF-81204 /2015.
    és építészet / szerk. Lázár Vilmos, Lázár Antal, Della Donna Alíz. - [Gödöllő] : [Sztárstúdió Bt.], 2014. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89448-4-9 fűzött
- lovaglás - állattartási épület - művelődéstörténet
636.1 *** 798.2 *** 631.2 *** 728.9 *** 725.85(100) *** 930.85(100)
[AN 3566211]
MARC

ANSEL
UTF-81205 /2015.
Lorenz, Konrad (1903-1989)
So kam der Mensch auf den Hund (magyar)
   Ember és kutya / Konrad Lorenz ; [ford. Sárközy Elga]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 169, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-542-0 kötött : 1990,- Ft
kutyatartás - etológia
636.7 *** 591.5
[AN 3570346]
MARC

ANSEL
UTF-81206 /2015.
Rabhi, Pierre (1938-)
L'offrande au crépuscule (magyar)
   Hogy megmaradjon az élet : beszámoló / Pierre Rabhi ; [ford. Nagy Andrea és Timár Noémi]. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 229 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-901-3 fűzött : 2300,- Ft
agroökológia - fenntartható fejlődés - mezőgazdaság
631.95 *** 63 *** 504.3
[AN 3565401]
MARC

ANSEL
UTF-81207 /2015.
Rabhi, Pierre (1938-)
   Pénzt akarunk, vagy életet? / Pierre Rabhi ; [ford. Bajzáth Gabriella]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 190 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-236-902-0 fűzött : 1990,- Ft
biológiai növénytermesztés - agroökológia
631.95 *** 631.147
[AN 3565421]
MARC

ANSEL
UTF-81208 /2015.
Stilwell, Victoria (1969-)
Train your dog positively (magyar)
   Kutyanevelés szeretettel : amitől a kutya jól nevelt eb / Victoria Stilwell ; [ford. Bertalan György]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 278 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5418-88-4 fűzött : 3150,- Ft
kutyatartás - kutyakiképzés - idomítás
636.7.088 *** 636.04
[AN 3564737]
MARC

ANSEL
UTF-81209 /2015.
Swinney, Nicola Jane
I love horses and ponies (magyar)
   Imádom a lovakat! : [több mint 50 fajta] / Nicola Jane Swinney ; [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Móra, 2014. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9532-3 fűzött : 2290,- Ft
- fényképalbum
636.1(084.12) *** 599.723(084.12)
[AN 3565836]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1210 /2015.
Buday Péter (1963-)
   Itt a Buday! / [Buday Péter]. - Budapest : Central Kv., 2014. - 159 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-100-1 kötött : 4900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3564583]
MARC

ANSEL
UTF-81211 /2015.
Dumas, Alexandre (1802-1870)
   Konyhaszótár : Alexandre Dumas szakácskönyve / [vál. és ford. Szederkényi Olga] ; [szerk. Cserna-Szabó András]. - Budapest : Corvina, 2014. - 163 p. : ill. ; 24 cm
A ford. a "Le grand dictionnaire de cuisine" (Paris : Henri Veyrier, 1978) és a "Mon dictionnaire de cuisine" (Paris : Bartillat, 2011) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-13-6250-3 kötött : 3490,- Ft
gasztronómia - művelődéstörténet - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 930.85(100) *** 641.5(100)(091)
[AN 3564594]
MARC

ANSEL
UTF-81212 /2015.
Kovácsné Oszlánczki Judit (1973-)
   Gluténmentes finomságok nem csak lisztérzékenyeknek / [receptek Kovácsné Oszlánczki Judit] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-639-4 fűzött
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3564439]
MARC

ANSEL
UTF-81213 /2015.
Pasta tradizioni regionali sapori d'Italia (magyar)
   Olasz tészták, hagyományos ételek. - Pécs : Alexandra, 2014. - 383 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Kajsza Krisztina
ISBN 978-963-357-478-2 kötött
Olaszország - ételspecialitás - tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.568(45)(083.12)
[AN 3564557]
MARC

ANSEL
UTF-81214 /2015.
   Receptsarok 2 : konyhasarok receptgyűjtemény-sorozat 5. / [szerk. Engárd Viktor]. - Budapest : Tudomány K., cop. 2014. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-77-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3565273]
MARC

ANSEL
UTF-81215 /2015.
   Receptsarok 2 : konyhasarok receptgyűjtemény-sorozat 5. / [szerk. Engárd Viktor]. - 2. kiad. - Budapest : Tudomány K., cop. 2014. - 64 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-8194-77-0 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3568505]
MARC

ANSEL
UTF-81216 /2015.
Romváry Vilmos (1915-1994)
   Fűszerek könyve : pikáns, egészséges, gyógyító / Romváry Vilmos. - [Budapest] : ABC Kv. ; [Kistarcsa] : STB K., [2014]. - 320 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80104-2-9 fűzött : 2990,- Ft
fűszer - szakácskönyv
641.885 *** 635.7 *** 641.55(083.12)
[AN 3569420]
MARC

ANSEL
UTF-81217 /2015.
Rosenstein Tibor (1943-)
   Rosenstein szakácskönyv / [szöveg és receptek Rosenstein Tibor, Rosenstein Róbert]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 200 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8152-1 kötött : 3990,- Ft
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 3564845]
MARC

ANSEL
UTF-81218 /2015.
Rosenstein Tibor (1943-)
Rosenstein szakácskönyv (angol)
   Rosensteins' cookbook / [text and recipes Tibor Rosenstein, Róbert Rosenstein]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 200 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8153-8 kötött : 4500,- Ft
ételspecialitás - zsidóság - szakácskönyv
641.568(=924)(083.12)
[AN 3564851]
MARC

ANSEL
UTF-81219 /2015.
Stahl Judit (1968-)
   Gyors konyha : receptek 10, 20, 30, 45 perc alatt / Stahl Judit. - Pécs : Alexandra, 2014. - 197, [10] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-357-488-1 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3564562]
MARC

ANSEL
UTF-81220 /2015.
Szatmári Ferenc
   Főzelékes Feri / Szatmári Ferenc ; [fotók Nink László]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2014. - 114, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-310-465-1 kötött : 3990,- Ft
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3564807]
MARC

ANSEL
UTF-81221 /2015.
Takács Erika
   Paleolit napról napra / Angela Josefsson. - Budapest : Fix-Therm, [2014]. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-44-4 fűzött
 (hibás ISBN 963-9726-44-4)
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3568977]
MARC

ANSEL
UTF-81222 /2015.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Médiacsop., 2014. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-067-7 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3568642]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1223 /2015.
Blue, Danny (1981-)
   Leleplezett hazugságok : eligazítás az emberi viselkedés útvesztőjében / Danny Blue. - [Budapest] : Danny Blue Produkciós Kft., cop. 2014. - 96 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0685-2 fűzött : 2995,- Ft
hazugság - társadalmi viselkedés
179.8 *** 316.6 *** 159.9
[AN 3565461]
MARC

ANSEL
UTF-81224 /2015.
Bucay, Jorge (1949-)
El camino de la felicidad (magyar)
   A boldogság útja / Jorge Bucay ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Európa, 2014. - 205 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-07-9928-7 kötött : 2990,- Ft
boldogság - mentálhigiénia - életvezetés
17.023.34 *** 159.942 *** 613.865
[AN 3566046]
MARC

ANSEL
UTF-81225 /2015.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Jegyzetek a kései hagyatékból / Friedrich Wilhelm Nietzsche. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014-. - 20 cm
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3564377]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A kereszténységről / [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - 2014. - 98 p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-78-0 fűzött : 2200,- Ft
kereszténység - vallásfilozófia
23/28 *** 1(430)Nietzsche,_F. *** 21
[AN 3564381] MARC

ANSEL
UTF-81226 /2015.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Minden napra szeretet / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna, Tőzsér Richárd]. - [Szada] : Kassák, cop. 2014. - 125 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 39.)
ISBN 978-963-9757-28-8 kötött : 1490,- Ft
szeretet - ókori görög irodalom - aforizma
177.61(0:82-84) *** 875-84=945.11
[AN 3565208]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1227 /2015.
   100 éve született Scheiber Sándor : emlékkötet / [szerk. Oláh János]. - Budapest : Gabbiano Print, 2014. - 224 p. : ill. ; 22 cm
A Budapesten, 2013. jún. 23-án és nov. 20-án rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5346-14-9 kötött
Scheiber Sándor (1913-1985)
Magyarország - tudós - judaisztika - 20. század
296(439)(092)Scheiber_S.
[AN 3565276]
MARC

ANSEL
UTF-81228 /2015.
   Betegek kilencede : Szent Arnold Janssen tiszteletére / [kiad. az Isteni Ige Társasága Missziós Titkársága]. - Kőszeg : Isteni Ige Társ., [2014]. - 23 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-0984-6 fűzött
lelkigyakorlat - gyógyulás
242 *** 616-036.82
[AN 3566511]
MARC

ANSEL
UTF-81229 /2015.
   A csendes szolgálat lelkisége : a jezsuita testvéri hivatás. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 122, [3] p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Küldetésünk, ISSN 2063-7977)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-68-9 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - jezsuiták - 20. század - 21. század - interjú
271.5(439)(092)(047.53)
[AN 3565172]
MARC

ANSEL
UTF-81230 /2015.
Ferenc (pápa) (1936-)
A year with Pope Francis (magyar)
   Ferenc pápa gondolatai : bölcsességek az év minden napjára / [szerk.] Alberto Rossa ; [ford. Kajsza Krisztina]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 173 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-239-7 kötött : 2490,- Ft
kereszténység - idézetgyűjtemény
23/28(0:82-84) *** 244(0:82-84)
[AN 3565111]
MARC

ANSEL
UTF-81231 /2015.
Földváry Miklós (1978-)
   Az esztergomi benedikcionále : irodalom és liturgia az államalapítás-kori Magyarországon / Földváry Miklós István. - Budapest : Argumentum : ELTE BTK Vallástud. Közp. Liturgiatört. Kutcsop., 2014. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (Műhelytanulmányok / ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, ISSN 2064-9991)
Bibliogr.: p. 91-102.
ISBN 978-963-446-726-7 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - áldás - középkori latin irodalom története - egyháztörténet - katolikus egyház - 11. század - szertartás-irodalmi dokumentum
264-78 *** 871(439)(091)"10" *** 282(439)"10"
[AN 3565324]
MARC

ANSEL
UTF-81232 /2015.
Gass, Bob
   Imádkozz és fedezd fel a változást! / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [kiad. a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány, cop. 2014. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89882-5-6 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3565002]
MARC

ANSEL
UTF-81233 /2015.
Görözdi Zsolt
   Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában a jelentősebb egyházi rendtartásokban / Görözdi Zsolt. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 137 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 130-136.
ISBN 978-963-236-889-4 fűzött : 1990,- Ft
Európa - egyháztörténet - protestáns egyház - egyházi hagyomány - reformáció - 16. század
284(4)"15" *** 262.7
[AN 3565409]
MARC

ANSEL
UTF-81234 /2015.
Horváth Beáta
   Elindulni sosem késő : az én Caminóm / Horváth Beáta. - [Budapest] : Minerva, 2014. - 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89815-3-0 fűzött : 2490,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3565137]
MARC

ANSEL
UTF-81235 /2015.
Isisa
   Cölibátus : legyen meg a te akaratod / Isisa. - [Budapest] : [Zentai G.], [2014]. - 184 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-460-386-3 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3565704]
MARC

ANSEL
UTF-81236 /2015.
Kayop, G. B.
   Az eredeti (eredendő) bűn : gondolatok az Istenről és az emberről / G. B. Kayop. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2014. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0456-8 fűzött
vallásosság - isten - lélektan
248.3 *** 211 *** 159.9
[AN 3568510]
MARC

ANSEL
UTF-81237 /2015.
   Közkincs : tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról / szerk. Maczák Ibolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2014. - 224 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 8.)
A Budapesten, 2013. dec. 5-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-508-788-4 fűzött
vallásos irodalom - magyar irodalom története - műfajtörténet - barokk - prédikáció
244(439)"17 *** 252(439)"15/17" *** 894.511(091)-97"15/17"
[AN 3565441]
MARC

ANSEL
UTF-81238 /2015.
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
   Prügytől Sárospatakon át Debrecenig : életútinterjú / Lenkeyné Semsey Klára ; [az interjút kész. Bartha Ákos]. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 218 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
borító- és gerinccím: Életútinterjú
ISBN 978-963-236-897-9 fűzött : 2200,- Ft
Lenkeyné Semsey Klára (1930-)
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - egyetemi tanár - teológus - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Lenkeyné_Semsey_K.(0:82-94) *** 37(439)(092)Lenkeyné_Semsey_K.(0:82-94)
[AN 3565394]
MARC

ANSEL
UTF-81239 /2015.
Mustó Péter (1935-)
   Megszereted, ami a tiéd / Mustó Péter. - Budapest : JTMR, 2014. - 198, [7] p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-69-6 kötött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3565156]
MARC

ANSEL
UTF-81240 /2015.
   A nagy sztúpa, Zalaszántó / [fel. szerk. Lama Konchok Lhundup és Lama Konchok Jigmet] ; [közread. a Buddhista Béke Sztúpa]. - Zalaszántó : Buddhista Béke Sztúpa, [2014]. - 36 p. ; 19 cm
Fűzött
buddhizmus
294.3 *** 294.311.825.12
[AN 3565723]
MARC

ANSEL
UTF-81241 /2015.
Petersen, Jim
The insider workbook (magyar)
   Hétköznapi küldetés munkafüzet : a kapcsolatokon keresztüli evangelizálás / Jim Petersen és Mike Shamy ; [ford. Sándorné Szeredi Éva] ; [közread. a] Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : KIA, 2014. - 151 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9390-90-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3564553]
MARC

ANSEL
UTF-81242 /2015.
Soós László (1924-)
   Kalandjaim / Soós László. - [Budakalász] : [Soós L.], 2013-. - 24 cm
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Soós_L.(0:82-94)
[AN 3520290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., Isten vele, tanár úr!. - 2014. - 332 p.
ISBN 978-963-12-0605-0 fűzött
[AN 3565260] MARC

ANSEL
UTF-81243 /2015.
Varga Péter (1971-)
   Krisztusfüzér, Élet gyöngyei / Varga Péter. - Kecskemét : Korda, 2014. - 256 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 255-256.
ISBN 978-615-5045-47-9 kötött
rózsafüzér - lelkigyakorlat
248.158 *** 242
[AN 3565225]
MARC

ANSEL
UTF-81244 /2015.
Varillon, François (1905-1978)
Vivre le christianisme (magyar)
   A keresztény élet / François Varillon ; [ford. Mán Éva]. - Kecskemét : Korda, 2014. - 3 db ; 20 cm
lelkigyakorlat
242
[AN 3555082]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Evangéliumi élet : elmélkedések az emberi élet isteni forrásáról. - 205 p.
ISBN 978-615-5045-50-9 fűzött : 1900,- Ft
[AN 3565214] MARC

ANSEL
UTF-81245 /2015.
Yancey, Philip (1949-)
Prayer (magyar)
   Az imádság : változtat-e bármin is? / Philip Yancey ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2014. - 503 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-250-5 fűzött : 3500,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3565220]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1246 /2015.
   Az 1949. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzetiségi adatai településenként = Mother tongue and ethnicity data by settlements of the 1949 population census in Hungary / [Pálházy László és Sebők László gyűjtése alapján szerk. és összeáll. Sebők László]. - Budapest : KSH Kvt., 2014. - 232 p. ; 30 cm. - (Számok és történelem, ISSN 2064-8987 ; 4.)
ISBN 978-963-235-464-4 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - népszámlálás - nemzetiségi statisztika - statisztikai adatközlés - 1945 utáni időszak
316.347(=00)(439)"1949"(083.41) *** 312.952(439)"1949"(083.41)
[AN 3565170]
MARC

ANSEL
UTF-81247 /2015.
   A család vonzásában : tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére / szerk. Spéder Zsolt. - Budapest : KSH NKI, 2014. - 295 p. : ill. ; 25 cm. - (Demográfus könyvtár, ISSN 2064-891X ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9597-31-0 kötött : 2900,- Ft
családszociológia - demográfia - emlékkönyv
316.356.2 *** 314
[AN 3564891]
MARC

ANSEL
UTF-81248 /2015.
   Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe, 1770-1945 : texts and commentaries / [ed. comm. Ahmet Ersoy et al.]. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2006-. - 24 cm
ISBN 963-7326-51-0
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - 18. század - 19. század - 20. század
316.63(4-191)"17/19" *** 316.63(4-12)"17/19" *** 323.1(=00)(4-11)
[AN 2620751]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 4., Anti-modernism : radical revisions of collective identity / ed. by Diana Mishkova, Marius Turda and Balázs Trencsényi. - 2014. - X, 442 p.
Bibliogr.: p. 405-419.
ISBN 978-963-7326-62-2 kötött
Közép-Európa - Délkelet-Európa - nemzettudat - nacionalizmus - 19. század - 20. század
316.63(=00)(4-12)"18/19" *** 316.63(=00)(4-11)"18/19" *** 329.17(4-11)"18/19" *** 329.17(4-12)"18/19"
[AN 3565148] MARC

ANSEL
UTF-81249 /2015.
   Ifjúságügy / Nagy Ádám [et al.] ; [kiad. az ISZT Alapítvány, Excenter Kutatóközpont]. - [Budapest] : ISZT Alapítvány ; [Szente] : Excenter Kutatóközpont, 2014. - 839 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 823-839.
ISBN 978-963-89861-0-8 kötött
Magyarország - ifjúságszociológia - ifjúságvédelem - ifjúságpolitika - társadalmi részvétel - közösségfejlesztés - 21. század
316.37-053.2(439)"200/201" *** 323.21(439)"200/201" *** 316.37-053.6/.8(439)"200/201" *** 364.65-053.6/.8(439) *** 316.45(439)"200/201"
[AN 3564416]
MARC

ANSEL
UTF-81250 /2015.
Kovács Gusztáv (1980-)
   Új szülők, új gyermekek : miképpen változtatja meg szülői felelősségünket a reprodukciós medicina / Kovács Gusztáv ; [közread. a] Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk., 2014. - 169 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89536-8-1 kötött
szülő-gyermek kapcsolat - családtervezés - gyermekvállalás
316.356.2 *** 173 *** 314.3 *** 265.5
[AN 3565395]
MARC

ANSEL
UTF-81251 /2015.
Kovács Judit (1967-)
   Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi kapcsolatok pszichológiájában / Kovács Judit. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 230 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai kutatások és módszerek, ISSN 2415-8887 ; 1.)
Bibliogr.: p. 187-207.
ISBN 978-963-318-448-6 fűzött
interperszonális kapcsolat - társadalmi kapcsolat - hatékonyság - igazságosság - szociálpszichológia
316.472.4 *** 316.47 *** 316.6 *** 177.9
[AN 3565314]
MARC

ANSEL
UTF-81252 /2015.
   A közösség dicsérete : 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete / [szerk. Farkas Gabriella és Kovács Edit]. - Budapest : Közösségfejlesztők Egyes., 2014. - 172 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87586-3-7 fűzött
Magyarország - közösségfejlesztés - civil társadalom - ezredforduló - 21. század
316.45(439)"199/201" *** 323.21(439)"199/201"
[AN 3565487]
MARC

ANSEL
UTF-81253 /2015.
Panûškin, Valerij (1969-)
Rublëvka (magyar)
   Luxus orosz módra / Valerij Panyuskin ; [ford. Vértes Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 284 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9728-3 kötött : 3290,- Ft
Oroszország - elit - életmód - 21. század
316.344.4(47)"200/201" *** 316.728(47)"200/201"
[AN 3564972]
MARC

ANSEL
UTF-81254 /2015.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-217-2 fűzött : 1700,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3565424]
MARC

ANSEL
UTF-81255 /2015.
   Történelmi traumáink : közös sebek és a gyógyításukra tett kísérletek a Kárpát-medencében / [... szerk. Ujváry Gábor] ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - [Székesfehérvár] : KJF, 2014. - 252 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-21-6 fűzött
Kárpát-medence - nemzeti trauma - magyarságtudat - nemzetiségi kérdés
316.63(=945.11) *** 323.15(=00)(4-191)
[AN 3564355]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1256 /2015.
   Esti mesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 79 p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-615-80104-6-7 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3570329]
MARC

ANSEL
UTF-81257 /2015.
   Hercegnős mesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 78, [2] p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-615-80104-7-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - gyermekirodalom - mese - népmese
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3570338]
MARC

ANSEL
UTF-81258 /2015.
   Karácsony : magyar hagyományok adventtől újévig / fel. szerk. Nimila Ági ; szerk. Szép Krisztina. - Budapest : Kossuth, [2014]. - 146 p. : ill., főként színes ; 29 cm + CD. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
melléklet címe: 10 szívhez szóló mese
Fűzött : 1990,- Ft
karácsony - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv - auditív dokumentum
398.322.416 *** 379.826 *** 641.566(083.12)
[AN 3565338]
MARC

ANSEL
UTF-81259 /2015.
   Magyar népmesék / [vál. és átd. Rus Ibolya]. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 79 p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-615-80104-5-0 kötött : 1490,- Ft
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3570330]
MARC

ANSEL
UTF-81260 /2015.
   Minden napra mondóka / [vál. és összeáll. Rus Ibolya]. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 80 p. ; 21 cm. - (Varázslatos mesebirodalom)
ISBN 978-615-80104-4-3 kötött : 1490,- Ft
mondóka - gyermekkönyv
398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3570342]
MARC

ANSEL
UTF-81261 /2015.
A mindent járó malmocska és más mesék (török)
   Marifetli değirmencik ve diğer masallar / [tercüme Emel Dev ...]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Macar halk masalları, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-476-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - magyar néprajz - mese - népmese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)=943.5
[AN 3566603]
MARC

ANSEL
UTF-81262 /2015.
Táin bó Cúailnge (magyar)
   Táin bó Cúailnge : a Cooley-i marharablás története : ír eposz a kora középkorból / [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Kiss Sándor]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 139 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5257-75-9 fűzött : 2800,- Ft
írek - ír irodalom - eposz
398.221(=916.2) *** 891.62-131=945.11
[AN 3564617]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1263 /2015.
Császár Nagy László (1948-)
   A bálványok ledőlnek, ugye? / Császár Nagy László. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 210 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-236-873-3 fűzött : 1989,- Ft
Magyarország - belpolitika - ellenzék - politikai feszültség - rendszerváltás
323(439)"197/198" *** 323.22(439)"197/198"
[AN 3565372]
MARC

ANSEL
UTF-81264 /2015.
Czene Gréta (1980-)
   Az Európai Unió konfliktus- és válságkezelő intézményrendszere, valamint gyakorlati alkalmazásai / Czene Gréta ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 201 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-02-3 fűzött
Európai Unió - konfliktuskezelés - válságmenedzselés - biztonságpolitika
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 338.2(4-62) *** 658.1.016.7(4-62) *** 355.02(4-62)
[AN 3566132]
MARC

ANSEL
UTF-81265 /2015.
Dupka György (1952-)
   A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján, 1944-1991 : a kárpátaljai magyarságot ért atrocitások, sérelmek vázlatos története levéltári források, egyéb dokumentumok alapján / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 276 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 232.)
Bibliogr.: p. 258-276.
ISBN 978-963-9814-61-5 fűzött
Kárpátalja - megtorlás - állami terror - határon túli magyarság - 20. század - koncepciós per
323.15(=945.11)(477.87)"1944/199" *** 323.282(47)"1944/199" *** 343.301.096(47)"1944/199"
[AN 3565591]
MARC

ANSEL
UTF-81266 /2015.
   Eltiporva : a vészkorszak és az Országos Széchényi Könyvtár : az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása : 2014. május 28 - július 12. : [tanulmányok a vészkorszakról és történelmi előzményeiről] / [... szerk. Ujváry Gábor] ; [... rend. Hanák Gábor, Nemeskéri Erika] ; [társkurátor Földesi Ferenc]. - Budapest : OSZK, 2014. - 64 p. : ill. ; 24 cm
Kész. a kiállítás alkalmából
ISBN 978-963-200-622-2 fűzött
Magyarország - antiszemitizmus - holokauszt - kulturális élet - Horthy-korszak
323.12(=924)(439)"192/194" *** 323.12(=924)(439)"1944/1945" *** 316.7(439)"192/194"
[AN 3565485]
MARC

ANSEL
UTF-81267 /2015.
Fischer, Tibor (1959-)
The Hungarian tiger (magyar)
   A magyar tigris / Tibor Fischer ; [ford. Farkas Á. I.]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-640-3 kötött : 2990,- Ft
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - belpolitika - ezredforduló - 21. század
32(439)(092)Orbán_V. *** 323(439)"198/201"
[AN 3564763]
MARC

ANSEL
UTF-81268 /2015.
   Holokauszt / [szerk. Schermann Vera, Joó Imre, Juhász Zsolt]. - Torony : [Önkormányzat], 2014. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - (Toronyi történések, ISSN 2415-8992 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0900-6 fűzött
Torony (Vas megye) - helytörténet - népirtás - cigányság - emléktábla
323.12(=914.99)(439-2Torony) *** 943.9-2Torony"19" *** 725.945(439-2Torony)
[AN 3565567]
MARC

ANSEL
UTF-81269 /2015.
Karácsony András (1957-)
   Mozaikok : politika, értelmiség, konzervativizmus / Karácsony András. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 274 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-59-9 fűzött : 3900,- Ft
Németország - eszmetörténet - konzervativizmus - politikai filozófia - teológia - 20. század
329.11(430)"19" *** 321.01 *** 21
[AN 3564449]
MARC

ANSEL
UTF-81270 /2015.
Kohl, Helmut (1930-)
Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung (magyar)
   A fal leomlásától az újraegyesülésig / Helmut Kohl ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2014. - 311 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Csősz Róbert
ISBN 978-615-80092-1-8 kötött : 3980,- Ft
Németország - politikus - politikatörténet - 20. század - ezredforduló
32(430)(092)Kohl,_H. *** 32(430)"197/199"
[AN 3564569]
MARC

ANSEL
UTF-81271 /2015.
   A Komintern "védőszárnyai" alatt : orosz levéltári források Rákosi Mátyás börtönéveiről, 1925-1940 / az iratokat gyűjt. és vál., ford., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Kolontári Attila, Seres Attila. - Budapest : Argumentum : Balassi Int. : MNL, 2014. - 374 p. ; 20 cm. - (Orosz levéltári források magyarul, ISSN 2064-8359 ; 3.)
Összefoglalás orosz és angol nyelven
ISBN 978-963-446-720-5 fűzött : 2900,- Ft
Rákosi Mátyás (1892-1971)
Magyarország - Szovjetunió - politikus - 20. század - politikai per - diplomáciatörténet - történelmi forrás
32(439)(092)Rákosi_M.(093) *** 343.301.096(439)"1926"(093) *** 343.301.096(439)"1935"(093) *** 327(439)(47)"192/194"(093)
[AN 3564328]
MARC

ANSEL
UTF-81272 /2015.
   "Maďari za Dunaj!" : felvidéki magyarok kitelepítése és deportálása 1945-1948 között : szöveggyűjtemény a korszak tanulmányozásához / [összeáll. és szerk. Rabi Lenke] ; [közread. a] Kecskés László Társaság. - [Komárom] : Kecskés L. Társ., 2014. - 159 p., [3] t.fol. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-88929-2-8 fűzött
Csehszlovákia - kitelepítés - nemzetiségi kérdés - felvidéki magyarság - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
325.254(=945.11)(437.6)"1945/1948"(093) *** 323.12(=945.11)(437.6)"1945/1948"(093)
[AN 3565155]
MARC

ANSEL
UTF-81273 /2015.
Muravchik, Joshua (1947-)
Heaven on earth (magyar)
   Földre szállt mennyország : a szocializmus története / Joshua Muravchik ; [ford. Babarczy Eszter] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2014. - 440 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 396-440.
ISBN 978-615-5118-23-4 fűzött : 4500,- Ft
politikatörténet - szocializmus - szocialista rendszer
321.74 *** 329.15(100)
[AN 3564652]
MARC

ANSEL
UTF-81274 /2015.
Nagy Ádám (1972-)
   Civil társadalom, nonprofit világ / Nagy Ádám, Nizák Péter, Vercseg Ilona ; [kiad. az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány, Excenter Kutatóközpont]. - [Budapest] : Új Ifjúsági Szemle Alapítvány ; [Szente] : Excenter Kutatóközpont, 2014. - 286 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-6971-3 fűzött : 2499,- Ft
civil társadalom - nonprofit szervezet - közösségfejlesztés
323.21 *** 316.45 *** 334.012.46
[AN 3564408]
MARC

ANSEL
UTF-81275 /2015.
Nagy Ervin (1977-)
   A liberalizmus illúziói : vitairat a modern liberalizmus ellenében / Nagy Ervin. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 120 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 978-615-5257-77-3 fűzött : 2400,- Ft
liberalizmus
329.12
[AN 3564368]
MARC

ANSEL
UTF-81276 /2015.
Petritsch, Wolfgang (1947-)
Bruno Kreisky (magyar)
   Bruno Kreisky, 1911-1990 : egy osztrák államférfi életútja / Wolfgang Petritsch ; [ford. Kajtár Mária]. - Budapest : Napvilág, 2014. - 385 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 369-375.
ISBN 978-963-338-350-6 fűzött : 3200,- Ft
Kreisky, Bruno (1911-1990)
Ausztria - politikus - 20. század
32(436)(092)Kreisky,_B.
[AN 3565642]
MARC

ANSEL
UTF-81277 /2015.
Reagan, Ronald (1911-2004)
An American life (magyar)
   Egy amerikai élet / Ronald Reagan ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2014. - 637 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
Ford. Magyarics Tamás
ISBN 978-615-80092-0-1 kötött : 5500,- Ft
Reagan, Ronald (1911-2004)
Egyesült Államok - politikus - államfő - politikatörténet - 20. század - ezredforduló - memoár
32(73)(092)Reagan,_R.(0:82-94) *** 32(100)"197/198"(0:82-94)
[AN 3564586]
MARC

ANSEL
UTF-81278 /2015.
Takáts József (1962-)
   A megfelelő ötvözet : politikai eszmetörténeti tanulmányok / Takáts József. - Budapest : Osiris, 2014. - 282 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-038-4 fűzött : 3180,- Ft
Magyarország - politikatörténet - eszmetörténet - politológia - 19. század - 20. század
32(439)"18/19" *** 32.001
[AN 3564916]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1279 /2015.
   Aeolian scripts : new ideas on the lithic world : studies in honour of Viola T. Dobosi / ed. by Katalin T. Biró, András Markó, Katalin P. Bajnok. - Budapest : MNM, 2014. - 344 p. : ill., részben térk. ; 29 cm. - (Inventaria praehistorica Hungariae, ISSN 0865-0381 ; 13.)
Gerinccím: Studies in honour of Viola T. Dobosi. - Váltakozva angol, francia, német és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-37-6 fűzött
Magyarország - régészet - őskőkor - emlékkönyv
903(439)"632"
[AN 3564714]
MARC

ANSEL
UTF-81280 /2015.
   Anjou-kori oklevéltár = Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301-1387 / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 1990-. - 24 cm
2007-től szerk. Almási Tibor. - A 7-10. kötetet közread. a Csongrád Megyei Levéltár, a 27. kötettől közread. a Szegedi Középkorász Műhely. - Közread. a József Attila Tudományegyetem, neve 2000-től Szegedi Tudományegyetem
ISBN 963-481-852-8 *
magyar történelem - 14. század - Anjou-kor - történelmi forrás
943.9"13"(093)
[AN 10804]
MARC

ANSEL
UTF-8


   30., 1346 / szerk. Piti Ferenc. - 2014. - 711 p.
ISBN 978-963-306-335-4 fűzött
[AN 3565330] MARC

ANSEL
UTF-81281 /2015.
Bánó Attila (1945-)
   Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig [elektronikus dok.] / Bánó Attila. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-388-7
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - történelmi személy - elektronikus dokumentum
930.85(439)(092) *** 943.9(092)
[AN 3569616]
MARC

ANSEL
UTF-81282 /2015.
Bárány Attila (1971-)
   A szulejmáni ajánlat : Magyarország, a Török Birodalom és a Nyugat, 1521-1524 / Bárány Attila. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 221, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 204-221.
ISBN 978-615-5257-64-3 fűzött : 3600,- Ft
Európa - Oszmán-török Birodalom - Magyarország - magyar történelem - történelem - diplomáciatörténet - 16. század
943.9"152" *** 94"152" *** 956.0"152" *** 327(4)"15" *** 327(439)"152" *** 327(560)"152"
[AN 3564516]
MARC

ANSEL
UTF-81283 /2015.
La ciudad inca de Machu Picchu (magyar)
   Machu Picchu / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 19.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7828-6 kötött : 1290,- Ft
inkák - régészet - művelődéstörténet
930.85(399.7) *** 904(399.7)
[AN 3565981]
MARC

ANSEL
UTF-81284 /2015.
Csoma Mózes (1978-)
   1989 : diszkózene a Kvangbok sugárúton : Észak-Korea a rendszerváltozások évében / Csoma Mózes. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 141 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-896-2 fűzött : 1989,- Ft
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - történelem - politikatörténet - 1980-as évek
951.93"198" *** 323(519.3)"198"
[AN 3565373]
MARC

ANSEL
UTF-81285 /2015.
   Források és hagyományképek / [szerk. Stemler Ágnes]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2014. - 199 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279)
Bibliogr.
ISBN 978-963-200-619-2 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - középkor - újkor - nyelvhasználat - latin nyelv - magyar nyelv
930.85(439)"14/18" *** 800.732(439) *** 807.1(439)"14/18" *** 809.451.1"14/18"
[AN 3565375]
MARC

ANSEL
UTF-81286 /2015.
Gaál Mózes (1863-1936)
   Napoleon, a hadvezér, az uralkodó és az ember [elektronikus dok.] / írta Gaál Mózes. - Szöveg (epub : 354 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131283. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-364-932-9 (epub)
ISBN 978-963-364-933-6 (mobi)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - történelem - történelmi személy - napóleoni kor - elektronikus dokumentum
944(092)Napóleon,_I. *** 944"179/181"
[AN 3568009]
MARC

ANSEL
UTF-81287 /2015.
   Királyok, hősök, vezérek : a történelem formálói Kleopátrától Mandeláig / főszerk. Gál J. Zoltán ; szerk. Vince Mátyás. - [Budapest] : Bookazine Kft., [2014]. - 175 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Bookazine-történelem, ISSN 2064-8952 ; 2014/1.)
A ford. a "Historic leaders, the men and women who shaped the world" (Bournemouth : Imagine Publ., 2014) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-12-0563-3 fűzött : 2490,- Ft
történelmi személy - világtörténelem - magyar történelem
930.9(092) *** 943.9(092)
[AN 3565287]
MARC

ANSEL
UTF-81288 /2015.
Kovács Krisztián
   Szécsényhalászi családjainak története, 1694-1914 / Kovács Krisztián. - Ludányhalászi : Kovács K., 2014. - 321 p. ; 24 cm. - (Ludányhalászi honismereti kiskönyvtár ; 1.)
ISBN 978-963-08-9233-9 fűzött
Szécsényhalászi - helytörténet - családtörténet
943.9-2Szécsényhalászi *** 929.52(439-2Szécsényhalászi)
[AN 3565205]
MARC

ANSEL
UTF-81289 /2015.
   Lappok : Nils-Aslak Valkeapää, Kirste Paltto, Klemetti Näkkäläjärvi, Kádár Zoltán írásai. - [Budapest] : Nap K., 2014. - 157 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-062-4 kötött : 3150,- Ft
lappok - néprajz - kisebbség - nemzettörténelem
930.8(=945.5) *** 39(=945.5) *** 316.347(=945.5)
[AN 3565848]
MARC

ANSEL
UTF-81290 /2015.
   "Magyar nemzeti értékek és hungarikumok aspektusai Magyarországon" : konferencia kiadvány / [rend. a] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ; [szerk. Urbánné Malomsoki Mónika]. - Gödöllő : SZIE K., 2014. - 25 p. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Gödöllőn, 2014. máj. 6-án rendezték
ISBN 978-963-269-438-2 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - termék - természeti környezet - konferencia-kiadvány
930.85(439) *** 658.62(439) *** 502(439) *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3564370]
MARC

ANSEL
UTF-81291 /2015.
Margócsy Emilné (1884-1980)
   Család a háborúban : a Margócsy család emlékei az 1944-45-ös évekből : Margócsy Emilné, Margócsy Józsefné, Margócsy József írásai / [a szövegeket gond., a kísérő szövegeket és jegyzeteket írta Margócsy István] ; [szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2014. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. II., Közlemények, ISSN 0866-3920 ; 44.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7240-78-2 fűzött
Margócsy család
családtörténet - második világháború - napló - memoár
943.9"1944/1945"(0:82-94) *** 929.52(439)Margócsy
[AN 3565592]
MARC

ANSEL
UTF-81292 /2015.
Nyirkos Tamás (1966-)
   Az ötfejű sas : teológia és politika a francia ellenforradalomban / Nyirkos Tamás. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 172, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 162-172.
ISBN 978-615-5257-72-8 fűzött : 3200,- Ft
Franciaország - történelem - politikatörténet - konzervativizmus - keresztény teológia - politikai filozófia - 19. század
944"18" *** 32(44)"18" *** 329.11 *** 21 *** 321.01
[AN 3564511]
MARC

ANSEL
UTF-81293 /2015.
Solovʹëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900)
Čteniâ o bogočelovečestve (magyar)
   Előadások az istenemberségről / Vlagyimir Szolovjov ; [ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Farkas Zoltán]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 186 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-56-8 fűzött : 3200,- Ft
történetfilozófia - társadalomfilozófia - vallásfilozófia
930.1 *** 141.7 *** 21
[AN 3564362]
MARC

ANSEL
UTF-81294 /2015.
Stendhal (1783-1842)
Vie de Napoléon (magyar)
   Napóleon élete [elektronikus dok.] / Stendhal ; ford. Lontay László. - Szöveg (epub : 969 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131353. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-045-3 (epub)
ISBN 978-963-398-046-0 (mobi)
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
Franciaország - történelem - történelmi személy - hadvezér - napóleoni kor - elektronikus dokumentum
944"179" *** 944(092)Napóleon,_I.
[AN 3569140]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1295 /2015.
Bagi Gábor (1960-)
   Somogyi Ignác (1859-1889) : Szolnok dualizmus kori monográfusa / Bagi Gábor. - Szolnok : Damjanich Múz., 2014. - 43 p. ; 21 cm. - (Szolnoki arcképcsarnok, ISSN 1418-690X ; 3.)
Bibliogr. - Számozott példány: 300
ISBN 978-963-9273-77-1 fűzött
Somogyi Ignác (1859-1889)
Magyarország - geográfus - 19. század - személyi bibliográfia
91(439)(092)Somogyi_I. *** 012Somogyi_I.
[AN 3565672]
MARC

ANSEL
UTF-81296 /2015.
   Bakonyszentlászló helytörténeti olvasókönyve / [írta és összeáll. Fodor Miklós]. - [Bakonyszentlászló] : [Önkormányzat], 2014. - 538 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Közread. Bakonyszentlászló Önkormányzata. - Bibliogr.
Kötött
Bakonyszentlászló - helyismeret - helytörténet
908.439-2Bakonyszentlászló *** 943.9-2Bakonyszentlászló
[AN 3565311]
MARC

ANSEL
UTF-81297 /2015.
   Falu, munka, ember : tanulmányok a Barkóságról / [szerk. Alabán Péter]. - [Ózd] : Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére : Újra Ózdért Egyes., cop. 2014. - 307 p. : ill. ; 23 cm. - (Studia Barkonum, ISSN 2415-9190 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0133-8 fűzött
Barkóság - helyismeret - magyar néprajz - szociográfia
908.439Barkóság *** 39(=945.11)(439Barkóság) *** 308(439Barkóság)
[AN 3566162]
MARC

ANSEL
UTF-81298 /2015.
Hangay György (1941-)
   Túl a horizonton : Nepál, Szumátra, Borneó, Fülöp-szigetek, Malajzia / Hangay György. - [Budapest] : EX-BB, cop. 2014. - 204 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-325-150-8 kötött : 2950,- Ft
Délkelet-Ázsia - helyismeret - útleírás
908.59(0:82-992)
[AN 3564508]
MARC

ANSEL
UTF-81299 /2015.
Kajszi Olga (1922-2009)
   Földeák község leírása, 1940 / Kajszi Olga ; [szerk. Horváth Mihály] ; [közread. a] Somogyi-könyvtár. - Szeged : Somogyi-kvt., 2014. - 87 p., [2] t.fol. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-659-027-7 fűzött
Földeák - helyismeret
908.439-2Földeák
[AN 3565416]
MARC

ANSEL
UTF-81300 /2015.
Kovács Ferenc
   A hódmezővásárhelyi országzászlók történetének olvasókönyve és képes albuma / Kovács Ferenc. - Hódmezővásárhely : Kovács F., 2014. - 72 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 72. - Számozott példány: 100
ISBN 978-963-08-9103-5 fűzött
Hódmezővásárhely - helytörténet - helyismeret - országzászló - 20. század
908.439-2Hódmezővásárhely *** 929.921(439)(091) *** 943.9-2Hódmezővásárhely"193/200"
[AN 3566122]
MARC

ANSEL
UTF-81301 /2015.
   Magyarok a Föld körül : felfedezők, utazók, tudós kalandozók / fel. szerk. Reményi József Tamás ; képszerk. Rappai Zsuzsa ; térk. Lieber Gábor. - Budapest : Kossuth, [2014]. - 146 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm + DVD. - (Polihisztor, ISSN 2064-8790)
melléklet címe: Visszatérés Benyovszky szigetére
Fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - felfedező - felfedező utazás - tudós - tudománytörténet - művelődéstörténet - audiovizuális dokumentum
910.4(439)(092) *** 910.4(100) *** 001(439)(092) *** 930.85(439)
[AN 3565326]
MARC

ANSEL
UTF-81302 /2015.
   Az Őrség Határok Nélkül Egyesület sikeres projektjei, 2007-2013 / [szerk. Györkéné Bognár Barbara]. - Őriszentpéter : Őrség Határok Nélkül Egyes., [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Őrség - Nyugat-Magyarország - vidékfejlesztés - helyismeret - album
908.439-15(084.12) *** 711.1(439Őrség)
[AN 3565650]
MARC

ANSEL
UTF-81303 /2015.
Técsi Zoltán
   Csodálatos Budapest = Wonderful Budapest = Wunderschönes Budapest / [írta Técsi Zoltán]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 127 p. : ill., színes ; 35 cm
ISBN 978-963-251-429-1 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)
[AN 3565919]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1304 /2015.
   2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. - régi Ptk. irányú konverziós táblával / szerk. Orosz Árpád. - Budapest : Opten Kft., 2014. - 702 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. aug.
ISBN 978-615-5122-19-4 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3565279]
MARC

ANSEL
UTF-81305 /2015.
   Alkotmányozás és alkotmányjogi változások Európában és Magyarországon / szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Szente Zoltán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE KTK, 2014. - 340 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-43-6 fűzött
Európa - Magyarország - alkotmányjog - jogállam - alkotmány
342.4(439) *** 321.72(4) *** 342(439)
[AN 3566149]
MARC

ANSEL
UTF-81306 /2015.
Árva Zsuzsanna (1979-)
   A közigazgatás quasi bíráskodási tevékenysége / Árva Zsuzsanna. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 225 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. ápr. 30. - Bibliogr.: p. 217-225.
ISBN 978-963-318-447-9 fűzött
Magyarország - közigazgatási büntetőjog - önkormányzati igazgatás - jogi szabályozás - 21. század
343.2(439) *** 342.9(439) *** 352.07(439)"201"
[AN 3565365]
MARC

ANSEL
UTF-81307 /2015.
Dombos Tamás
   Összefoglaló jelentés az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága szexuális irányultság, illetve nemi identitás alapján történő diszkrimináció leküzdését célzó intézkedésekről szóló CM/rec(2010)5. számú ajánlásának magyarországi végrehajtásáról / [szerzők Dombos Tamás, Polgári Eszter] ; [közread. a Háttér Társaság]. - Budapest : Háttér Társaság, 2014. - 54 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-88045-4-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - emberi jog - nemi diszkrimináció - 21. század - javaslat
342.726-055.1/.3(439)"201" *** 342.726-055.1/.3(4-62)
[AN 3565089]
MARC

ANSEL
UTF-81308 /2015.
   Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből. - Budapest : OBH MIA ; Szeged : Szegedi Ítélőtábla, 2014-. - 24 cm. - (Bíróságtörténeti könyvek, ISSN 2064-9533)
ISBN 978-963-12-0885-6
Szegedi Ítélőtábla
Szeged - bíróság - történeti feldolgozás
347.992(439-2Szeged)(091)
[AN 3565568]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1890 és 1914 között / Antal Tamás. - 2014. - 167 p. : ill., részben színes
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-0356-1 kötött
[AN 3565569] MARC

ANSEL
UTF-81309 /2015.
   Hatékony közszolgálat és jó közigazgatás : nemzetközi és európai dimenziók / szerk. Kaiser Tamás ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 191 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-37-5 fűzött
közszolgálat - közigazgatás - hatékonyság - egyetemi tankönyv
35.08(075.8) *** 65.011.44(075.8)
[AN 3566129]
MARC

ANSEL
UTF-81310 /2015.
Huhák Heléna
   Táborok tükrében : a Székely-család levelei a munkaszolgálat és a deportálás idejéből / Huhák Heléna, Szécsényi András ; [közread. a] Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. - Budapest : Holocaust Dok. Közp. és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2014. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5132-07-0 fűzött
Székely család
Magyarország - Bergen-Belsen - családtörténet - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - levelezés - történelmi forrás
343.819.5(430-2Bergen-Belsen)(093) *** 323.12(=924)(439)"194"(044) *** 929.52(439)Székely(044)
[AN 3565286]
MARC

ANSEL
UTF-81311 /2015.
   A katonai vezetői-parancsnoki (harcászati vezetői) kompetenciák fejlesztésének lehetséges stratégiája : tanulmánykötet / Bakos Csaba Attila [et al.] ; [szerk. Krajnc Zoltán] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 241 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-67-2 fűzött
katona - vezérkar - vezetéstudomány - képességfejlesztés
356.2 *** 65.012.4
[AN 3566134]
MARC

ANSEL
UTF-81312 /2015.
   Közszolgálat és fenntarthatóság / szerk. Knoll Imre, Lakatos Péter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 161 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-64-1 fűzött
közszolgálat - fenntartható fejlődés
35.08 *** 658.3 *** 504.03
[AN 3566143]
MARC

ANSEL
UTF-81313 /2015.
   "Most megint Európában vagyunk..." : Szabó József emlékkönyv / szerk. Révész Béla. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2014. - 556 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X ; 50.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5300-21-9 kötött
Szabó József (1909-1992)
Magyarország - jogász - egyetemi tanár - 20. század
34(439)(092)Szabó_J. *** 37(439)(092)Szabó_József
[AN 3565246]
MARC

ANSEL
UTF-81314 /2015.
   Nézz fel az égre még egyszer! : történetek a rácsok mögül / szerk. L. Molnár István és Magyarné Balogh Erzsébet. - Budapest : Kálvin, 2014. - 141, [2] p. : ill. ; 19 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-558-277-8 fűzött : 1100,- Ft
Magyarország - misszió - lelkipásztorkodás - büntetés-végrehajtás - elítélt - interjú
343.8(439) *** 266.3 *** 253 *** 316.37-058.56(439)(047.53)
[AN 3565132]
MARC

ANSEL
UTF-81315 /2015.
   Police - minority relations: policing - ethnic minorities : restorative justice in police practice / ed. by Andrea Kozáry. - Budapest : L'Harmattan Press, 2014. - 140 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-922-8 fűzött
Európa - kisebbségi kérdés - emberi jog - rendészet - konfliktuskezelés
341.234 *** 342.724(=00)(4) *** 351.74(4) *** 316.48
[AN 3565390]
MARC

ANSEL
UTF-81316 /2015.
Rosta Andrea
   A fiatalkorú bűnözés kriminológája és szociológiája : tankönyv / Rosta Andrea ; [közread. a] ... Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, 2014. - 398 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 389-398.
Fűzött : 3700,- Ft
ISBN 978-615-5436-05-5
Magyarország - fiatalkori bűnözés - kriminalisztika - bűnügyi szociológia - igazságügyi lélektan
343.955(439) *** 343.97-053.6(439) *** 343.915 *** 343.98(439)
[AN 3565345]
MARC

ANSEL
UTF-81317 /2015.
   Sale and community - adásvétel és közösség / szerk. Schiffner Imola, Varga Norbert. - Szeged : SZTE Állam- és Jogtud. Doktori Isk., 2014. - 202 p. : ill. ; 23 cm. - (Szegedi jogász doktorandusz konferenciák, ISSN 2063-3807 ; 4.)
A Szegeden, 2012. nov. 29-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-306-328-6 fűzött
Magyarország - jogtudomány
34(439)
[AN 3565274]
MARC

ANSEL
UTF-81318 /2015.
   Útmutató a polgármesteri és képviselői feladatok ellátásához, 2014 / [szerk. Varga Katalin] ; [közread. a] Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft. - Hagyárosbörönd : Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., 2014. - 218 p. ; 20 cm
Lezárva: 2014. okt. 13.
ISBN 978-963-9789-36-4 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - útmutató
352(439)(036)
[AN 3565263]
MARC

ANSEL
UTF-81319 /2015.
Zmeskál Zoltán Tamás (1953-)
   Kékfénnyel vagy anélkül : [trilógia 3.] / Zmeskál Zoltán Tamás. - Budapest : Zmeskál Z. G., 2014. - 193, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0733-0 fűzött
Magyarország - rendőrség - memoár
351.74(439)(0:82-94)
[AN 3565259]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1320 /2015.
   Europe - Asia regional security challenges / ed. by Béla Háda, Erzsébet N. Rózsa ; [publ. by the] National University of Public Service Institute of International Studies. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service Inst. of Intern. Studies, 2014. - 136 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-615-5491-40-5 fűzött
Európa - Ázsia - biztonságpolitika - geopolitika
355.02(4) *** 355.02(5) *** 327(4) *** 327(5)
[AN 3566159]
MARC

ANSEL
UTF-81321 /2015.
   Kommunikáció 2014 : [... Budapest, 2014. november 12.] = Communications 2014 / [szerk. Fekete Károly] ; [... rend. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ... Katonai Üzemeltetési Intézet Híradó Tanszék, Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület NKE Egyetemi Csoport]. - [Budapest] : NKE, [2014]. - 211 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-94-8 fűzött
haditechnika - infokommunikáció - konferencia-kiadvány
623.6 *** 681.3 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3565604]
MARC

ANSEL
UTF-81322 /2015.
   A Magyar Honvédség befejezett szárazföldi műveletei Afganisztánban : tapasztalatgyűjtemény / [szerk.] Boldizsár Gábor, Wagner Péter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Budapest : NKE HHK, 2014. - 244 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-35-1 fűzött
Afganisztán - Magyarország - békefenntartó erő - újjáépítés - katonapolitika
355.357(581) *** 355(439) *** 355.02(581)
[AN 3565998]
MARC

ANSEL
UTF-81323 /2015.
   NATO partnerség 2014 : a szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője : tanulmányok / [szerk. Kiss Petra, Szenes Zoltán, Zsolt Melinda] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 174 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A Budapesten, 2014. ápr. 2-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak átdolgozott, szerkesztett változata. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-81-8 fűzött
biztonságpolitika - védelmi szövetség - katonapolitika - ezredforduló
355.02 *** 355.356(100-15)"199/200"
[AN 3566140]
MARC

ANSEL
UTF-81324 /2015.
Réfi Attila (1974-)
   A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában, 1792-1815 / Réfi Attila ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Nádasdy Ferenc Múzeum. - Budapest : MTA BTK ; Sárvár : Nádasdy F. Múz., 2014. - 541 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 465-503. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-89848-4-5 kötött
Habsburg Birodalom - katonatiszt - huszár - hadtörténet - napóleoni kor - 18. század - 19. század
355(436/439)(092)"179/181" *** 355.48(4)"179/181" *** 357.133(436/439)"179/181"
[AN 3565317]
MARC

ANSEL
UTF-81325 /2015.
   Regionális biztonsági tanulmányok / szerk. Háda Béla és Tálas Péter ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet. - Budapest : NKE NI, 2014. - 215 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 978-615-5491-38-2 fűzött
biztonságpolitika - geopolitika
355.02(100) *** 327 *** 327.5
[AN 3566125]
MARC

ANSEL
UTF-81326 /2015.
Zaloga, Steven J. (1952-)
Soviet forces in World War II : Russian naval infantryman, 1941 (magyar)
   A szovjet haderő a második világháborúban : tengerészgyalogos, Vörös Hadsereg, 1941 / [írta Steven Zaloga] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 16.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7846-0 fűzött : 1990,- Ft
Szovjetunió - hadtörténet - második világháború - egyenruha - szárazföldi hadsereg
355.31(47)"1939/1945" *** 355.48(47)"1939/1945" *** 355.14(47)"1939/1945"
[AN 3565129]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1327 /2015.
Eszenyiné Borbély Mária
   Projektmenedzsment a könyvtárban / Eszenyiné Borbély Mária. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 85 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-318-423-3 fűzött
projektmenedzsment - könyvtárügy
65.012.2 *** 02
[AN 3565369]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1328 /2015.
Csizmadia Szabolcs
   Társasházak egyszeres könyvvitele : közös képviselők, számvizsgálók kézikönyve / Csizmadia Szabolcs. - Budapest : Könyvvizsgáló Iroda Kft., 2014-. - 30 cm
Magyarország - számvitel - társasház - útmutató
332.871.3 *** 657(439)(036)
[AN 3566170]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 306 p. : ill.
Lezárva: 2014. júl. 31.
ISBN 978-963-12-0180-2 fűzött
[AN 3566178] MARC

ANSEL
UTF-81329 /2015.
Ferguson, Niall (1964-)
The ascent of money (magyar)
   A pénz felemelkedése : a világ pénzügyi történelme / Niall Ferguson ; [ford. Nagy Márta]. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2010. - 420 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-244-540-3 fűzött : 4250,- Ft
gazdaságtörténet - pénzügy - művelődéstörténet
338(091)(100) *** 336.7(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3568529]
MARC

ANSEL
UTF-81330 /2015.
   Informatikusok és közgazdászok a hatékonyabb egészségügyért : a MedicSphere kutatási projekt eredményei / [szerk. Solt Katalin] ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola. - Budapest : BGF, 2014. - 232 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7159-82-4 fűzött
Magyarország - gazdaságtan - hatékonyság - cukorbetegség - egészségügyi ellátás - statisztikai adatközlés - 21. század - informatika
338.5 *** 65.011.44 *** 616.379-008.64(439)"201"(083.41) *** 681.3.004.14 *** 364.444(439)"201"(083.41)
[AN 3566105]
MARC

ANSEL
UTF-81331 /2015.
   Közgazdaságtan : társadalom-gazdaságtan, makroökonómiai alapok / szerk. Csath Magdolna ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE, 2014. - 245 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-41-2 fűzött
gazdaságtan - társadalom - makroökonómia - egyetemi tankönyv
330(075.8) *** 316.6(075.8) *** 330.101.541(075.8)
[AN 3566165]
MARC

ANSEL
UTF-81332 /2015.
Lázár Csaba
   Építs te is márkát, vagy legyél te a márka! / Lázár Csaba. - [Siófok] : LCSBranding Kft., 2014. - 178 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9993-2 kötött : 9800,- Ft : 40 EUR
üzleti élet - vállalkozásismeret - életvezetés
658.1.011.1 *** 613.865
[AN 3565781]
MARC

ANSEL
UTF-81333 /2015.
   Mind the gap [elektronikus dok.] : integration experiences of the ten Central and Eastern European countries / ed. by Andrea Éltető ; [publ. by the] Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences Institute of World Economics. - Szöveg (pdf : 3 MB). - Budapest : CERS HAS Inst. of World Economics, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131284. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5447-54-9
Közép-Európa - Kelet-Európa - európai integráció - gazdasági integráció - 21. század - statisztikai adatközlés - elektronikus dokumentum
339.923(4-11)"200/201"(083.41) *** 327.39(4-11)"200/201"(083.41)
[AN 3568107]
MARC

ANSEL
UTF-81334 /2015.
Mýtna Kuraková, Lucia
   Developing scenarios of migratory and labour market processes in South-Eastern Europe : foresight findings / Lucia Mýtna Kureková. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 31 p. : ill. ; 24 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 5.)
Bibliogr.: p. 29-30.
ISBN 978-963-9597-34-1 fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - munkaerőpiac - migráció - európai integráció - 21. század
331.5(4-11)"20" *** 325.1(4-11)"20" *** 339.923(4-62)
[AN 3565823]
MARC

ANSEL
UTF-81335 /2015.
Az osztrák - magyar munkaügyi konferencia módszertani megújítása (német)
   Die methodische Erneurung der Österreichisch - Ungarischen Arbeitsmarktkonferenz / [Hrsg. ... Verein zur Verbreitung Wissenschaftliche Kenntnisse des Komitates Vas]. - Szombathely : Verein zur Verbreitung Wissentschaftlicher Kenntnisse des Komitates Vas, [2014]. - 40 p. ; 23 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5288-06-7)
Magyarország - Ausztria - konferencia - rendezvényszervezés - módszertan - munkaügy
658.1.012.63 *** 061.3(439) *** 061.3(436) *** 331
[AN 3565682]
MARC

ANSEL
UTF-81336 /2015.
Szűcs István (1944-)
   Élem az életem : sok minden belefér / Szűcs István. - Budapest ; Gödöllő : SZIE K., 2014. - 279 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-441-2 kötött
Szűcs István (1944-)
Magyarország - közgazdász - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Szűcs_I.(0:82-94)
[AN 3564348]
MARC

ANSEL
UTF-81337 /2015.
   Tanulmányok Lengyel Imre professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Lukovics Miklós ; [közread. az] SZTE Gazdaságtudományi Kar. - Szeged : SZTE GTK, 2014. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-339-2 fűzött
gazdasági fejlődés - regionális gazdaság - emlékkönyv
330.34 *** 332.1
[AN 3564878]
MARC

ANSEL
UTF-81338 /2015.
   Tisztelet az érdemnek : írások Roóz József rector emeritus 70. születésnapjára / [... Halm Tamás szerk.] ; [kiad. a Budapesti Gazdasági Főiskola]. - Budapest : BGF, 2014. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7159-68-8 fűzött
gazdaságtan - számvitel - emlékkönyv
33 *** 657
[AN 3565785]
MARC

ANSEL
UTF-81339 /2015.
   A tisztes munka és a szociális párbeszéd erősítése a munkavédelemmel / összeáll. Borbély Szilvia ; kiad. MSZOSZ. - Budapest : MSZOSZ, 2014. - 100 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-88048-7-7 fűzött
Magyarország - munkavédelem - érdekegyeztetés
331.105(439) *** 331.45(439)
[AN 3565430]
MARC

ANSEL
UTF-81340 /2015.
   A vallási turizmus szerepe a terület- és településfejlesztésben / [fel. szerk. ... Huszti Zsolt]. - Dunaújváros : NFA, 2014. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2014/1.)
A Szekszárdon, 2013. nov. 19-én azonos címel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80098-0-5 fűzött
Magyarország - turizmus - területfejlesztés - településfejlesztés - vallásosság - zarándoklat - 21. század
338.48(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 711.1(439)"201" *** 248 *** 248.153.8
[AN 3565229]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1341 /2015.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. Kongresszus (8.) (2014)
   Az MSZOSZ VIII. kongresszusának dokumentumai. - [Budapest] : MSZOSZ, 2014. - 143 p. : ill. ; 30 cm
A kongresszust Budapesten, 2014. okt. 28-án tartották
Fűzött
Magyarország - szakszervezet - érdekvédelem - konferencia-kiadvány
331.105.44(439) *** 334.754(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3564459]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1342 /2015.
   50 éves a FM DASzK Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma : [1964-2014]. - Sellye : FM DASzK Sellyei Mezőgazd. Szakképző Isk. és Kollégium, 2014. - 90 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0727-9 fűzött
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Sellye - iskolatörténet - szakiskola - mezőgazdaság - kollégium
377.3:63(439-2Sellye)(091) *** 37.018.3(439-2Sellye)(091)
[AN 3565239]
MARC

ANSEL
UTF-81343 /2015.
   Beszédészlelés / összeáll. László M. Ágnes ; [szómagyarázatok Kóbor György]. - 3. kiad. - [Budapest] : Ton Ton K., 2014. - 156 p. : ill. ; 21 cm. - (Fimota fejlesztő füzetek ; 1.)
ISBN 978-963-06-4851-6 fűzött
beszéd - érzékelés - képességfejlesztés - logopédia - tanári segédkönyv
376.36(072) *** 616.89-008.434 *** 37.025(072)
[AN 3565572]
MARC

ANSEL
UTF-81344 /2015.
Bettelheim, Bruno (1903-1990)
A good enough parent (magyar)
   Az elég jó szülő : [könyv a gyereknevelésről] / Bruno Bettelheim ; [ford. Rakovszky Zsuzsa]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 509, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-131-8 kötött : 4500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3568848]
MARC

ANSEL
UTF-81345 /2015.
Faber, Adele
Siblings without rivalry (magyar)
   Testvérek féltékenység nélkül : [gyakorlati tanácsok testvérek neveléséhez] / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]. - Budapest : Reneszánsz Kvk., 2014. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Reneszánsz kézikönyvek)
ISBN 978-615-5336-16-4 kötött : 3150,- Ft
családi nevelés - testvér - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7 *** 316.37-055.71
[AN 3568641]
MARC

ANSEL
UTF-81346 /2015.
Farkas Éva (1970-)
   A rejtett tudás : a nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése / Farkas Éva ; [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2014. - 303 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-303.
ISBN 978-615-5455-08-7 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élethosszig tartó tanulás
37.013.83(4-62) *** 37.013.83(439) *** 371.26(439) *** 371.26(4-62)
[AN 3565195]
MARC

ANSEL
UTF-81347 /2015.
Gloviczki Zoltán (1968-)
   Nevelés és iskola az antik és középkori Európában / Gloviczki Zoltán, Zsinka László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 292, [7] p. ; 22 cm
Bibliogr.: 283-292.
ISBN 978-615-5257-71-1 fűzött : 3600,- Ft
Európa - neveléstörténet - ókor - középkor
37(100)(091)"03/13"
[AN 3564505]
MARC

ANSEL
UTF-81348 /2015.
   Isten hozott! : vallomások, apaságról, anyaságról / [szerk. Szőnyi Szilárd]. - [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2014. - 198 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9461-45-1 kötött : 3300,- Ft
Magyarország - családi nevelés - szülő - híres ember - 21. század - interjú
37.018.1(047.53) *** 613.865-055.52(047.53) *** 929(439)(047.53)
[AN 3564900]
MARC

ANSEL
UTF-81349 /2015.
   Az OECD az oktatásról : adatok, elemzések, értelmezések / szerk. Széll Krisztián. - Budapest : OFI, 2014. - 92 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Körkép az oktatásról, ISSN 2064-9266)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-682-788-5 fűzött
oktatáskutatás - 21. század - statisztikai adatközlés
37(100)"20"(083.41)
[AN 3565526]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1350 /2015.
   Családi rejtvénykönyv / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, 2014. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-624-4 fűzött : 999,- Ft
rejtvény
793.7
[AN 3570273]
MARC

ANSEL
UTF-81351 /2015.
   Családi rejtvénykönyv 3 / [szerk. Sterczer Ödön]. - [Kaposvár] : Holló, 2014. - 128 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-684-626-8 fűzött : 999,- Ft
rejtvény
793.7
[AN 3570276]
MARC

ANSEL
UTF-81352 /2015.
Csathó Kálmán (1881-1964)
   Vadászzsákmány : ha a vadász ír, az író meg vadászik / Csathó Kálmán. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-244-1 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3565174]
MARC

ANSEL
UTF-81353 /2015.
   Emléküket őrizzük 2 : az olimpikonjaink, sportolóink, sportvezetőink emlékei / [összeáll. és szerk. Győr Béla] ; a Magyar Olimpiai Akadémia kiadványa. - Budapest : MOA, 2014. - 117 p. : ill. ; 22 cm + DVD
Fűzött
Magyarország - olimpikon - temetkezési hely - emlékhely - 20. század - audiovizuális dokumentum
796.032(439)(092) *** 796.032(100)(091) *** 726.82 *** 725.945
[AN 3565425]
MARC

ANSEL
UTF-81354 /2015.
Fazekas Nándor (1976-)
   Első számú második : Fazekas Nándor portréja / [lejegyezte] Zatkalik Dávid. - [Veszprém] : Bakony-Balaton Média Kft., cop. 2014. - 222 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0243-4 kötött : 2990,- Ft
Fazekas Nándor (1976-)
Magyarország - sportoló - kézilabda - 20. század - 21. század - életútinterjú
796.322(439)(092)Fazekas_N.(047.53)
[AN 3565616]
MARC

ANSEL
UTF-81355 /2015.
Gáti Éva
   Kézműves karácsony / Gáti Éva. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-661-5 fűzött
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 3564477]
MARC

ANSEL
UTF-81356 /2015.
I love ponies (magyar)
   Imádok lovagolni! : [letehetetlen lovas kalauz nem csak lányoknak] / [ford. Zölei Anikó]. - Budapest : Móra, 2014. - 120 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9534-7 fűzött : 2490,- Ft
lovaglás - ló - gyermekkönyv
798.2(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3565873]
MARC

ANSEL
UTF-81357 /2015.
Marczinka Zoltán
Playing handball (magyar)
   Kézilabdázás : egy átfogó tanulmány a játékról / Marczinka Zoltán. - Új, aktualizált kiad. - [Budapest] : Kék Európa, 2014, cop. 1994. - 391 p., [6] t. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 391.
ISBN 978-963-12-0107-9 fűzött
kézilabda
796.322
[AN 3568498]
MARC

ANSEL
UTF-81358 /2015.
Réti József (1952-)
   Tokaj futball története : a kezdetektől 2013. december 31-ig / Réti József. - Tokaj : Szerző, 2014. - 266 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8992-6 fűzött
Tokaj - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439-2Tokaj)(091)
[AN 3564963]
MARC

ANSEL
UTF-81359 /2015.
Running for beginners (magyar)
   Fuss okosan : a kezdő lépésektől a maratonig. - [Budapest] : Bookazine Kft., [2014]. - 177 p. : ill., színes ; 28 cm. - (Bookazine-életmód, ISSN 2064-8944 ; 2014/1.)
ISBN 978-963-12-0565-7 fűzött : 2490,- Ft
futás - edzés
796.422.015
[AN 3565106]
MARC

ANSEL
UTF-81360 /2015.
Szőke Csaba
   Focivarázs : világsztárok, érdekességek, matricák, játékos feladatok / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-615-5370-36-6 fűzött
labdarúgás - ifjúsági könyv
796.332(02.053.2)
[AN 3564694]
MARC

ANSEL
UTF-81361 /2015.
Takács Erika
   Horgász ABC : [a horgászat nagy arcképcsarnoka] / Szabó Péter. - Budapest : Fix-Therm, [2014], cop. 2010. - 175 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9726-39-0 fűzött
 (hibás ISBN 963-9726-39-0)
Magyarország - horgászat - hal - útmutató - ételrecept
799.1(439)(036) *** 641.55(083.12):637.56
[AN 3568994]
MARC

ANSEL
UTF-81362 /2015.
Várady Zsóka
   Tű, cérna, olló : babusgatható, markolászható, szeretgethető, ajándékozható, saját kézzel elkészíthető figurák gyűjteménye / összegyűjt., kitalálta, megvarrta Várady Zsóka. - Pécs : H-SOFT Kft., cop. 2014. - [94] p. : ill., színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-0861-0 fűzött
textilművészet - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 3565564]
MARC

ANSEL
UTF-81363 /2015.
Ziman Kitti (1998-)
   A tükörvilág foglya [elektronikus dok.] / Ziman Kitti. - Szöveg (epub : 815 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131408. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-329-5
magyar irodalom - amatőr művészet - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
379.825 *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3569459]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1364 /2015.
Aknai Tamás (1945-)
   Polyphemos Bajkonurban : a szobrász Fusz György / Aknai Tamás. - Pécs : Kronosz, 2014. - 230 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 230. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5339-74-5 fűzött
Fusz György (1955-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Fusz_Gy.
[AN 3565511]
MARC

ANSEL
UTF-81365 /2015.
Arató András (1953-|)
   Gábriel éve : ...régi kór árnya felé / Arató András. - Budapest : Gabbiano Print, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5346-15-6 kötött
Budapest - szobor - emlékmű - fényképalbum
725.94(439-2Bp.) *** 77.04(439)(092)Arató_A.
[AN 3564354]
MARC

ANSEL
UTF-81366 /2015.
Balás Béla (1941-)
   Meló-dráma : bajóti építkezési napló / Balás Béla ; [kiad. a Kaposvári Püspökség]. - Kaposvár : Kaposvári Püspökség, 2014. - 139 p. : ill., főként színes ; 18 cm
ISBN 978-963-89592-2-5 fűzött
Bajót - lelkészség - építés - 20. század - napló
726.91(439-2Bajót)"198/199"(0:82-94)
[AN 3565224]
MARC

ANSEL
UTF-81367 /2015.
   Első világháborús katonatemetők a Felvidéken / [közread. a] Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány. - Budapest : NHKA, 2014-. - 21 cm
Szlovákia - temető - katonasír - első világháború
718(437.6) *** 726.825(437.6) *** 943.922"1914/1918"
[AN 3566099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Jobbos-Repejő, Nagypolány, Takcsány, Velkő, Vendégi, Világ = Pravrovce-Repejov, Veľká Poľana, Stakčín, Veľkrop, Hostovice, Svetlice / Pintér Tamás, Rózsafi János, Stencinger Norbert. - 2014. - 24 p. : ill., részben színes
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-12-0645-6 fűzött
[AN 3566100] MARC

ANSEL
UTF-81368 /2015.
Hegedűs Ákos (1972-)
   Pár/beszéd : morpho / [fotó Hegedűs Ákos/morpho] ; [a szöveget vál. Hetesi Péter Pál/g3]. - [Budapest] : Kultmédia, 2014. - 127 p. : ill. ; 24x24 cm + CD
A mell. szerzője Hetesi Péter Pál. - melléklet címe: Remixregény
ISBN 978-963-12-0313-4 kötött : 6200,- Ft
ISBN 978-963-08-1934-3 (mell.)
Magyarország - világirodalom - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - idézetgyűjtemény - fényképalbum - kisregény - elektronikus dokumentum
77.04(439)(092)Hegedűs_Á. *** 82-84=945.11 *** 894.511-31
[AN 3565481]
MARC

ANSEL
UTF-81369 /2015.
Ludmann Mihály
   A magyar építészet mesterei / Ludmann Mihály ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, cop. 2014. - 176 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-236-845-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - építészettörténet - 18. század - 19. század - 20. század
72(439)"17/19"
[AN 3565128]
MARC

ANSEL
UTF-81370 /2015.
Marsalkó Péter (1954-)
   Herend : érintés : Marsalkó Péter fotói : touch : photos by Péter Marsalkó / [közread. a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.]. - Herend : Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., 2014. - 70, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0538-1 kötött
Herend - kerámiaművészet - fényképalbum
77.04(439)(092)Marsalkó_P. *** 666.5(439-2Herend)(084.12) *** 738.1(439-2Herend)(084.12)
[AN 3565370]
MARC

ANSEL
UTF-81371 /2015.
Martos Gábor (1953-)
   A tözsdeügynök képei : egy ismeretlen magyar műgyűjtő és kollekciójának története / Martos Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 144 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Képfilozófiák, ISSN 1787-3444)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-279-418-1 fűzött : 2800,- Ft
Mestitz Lajos (1897-1969)
Magyarország - műgyűjtés - 20. század - magángyűjtemény - festészet - századforduló
7.074(439)(092)Mestitz_L. *** 069.017(439)Mestitz *** 75(439)(092)"189/19"
[AN 3565606]
MARC

ANSEL
UTF-81372 /2015.
Pereczes Orsolya
   Gyöngyékszerek : kapcsok, láncok, színek, modellek... / Pereczes Orsolya. - Budapest : Cser K., 2015. - 231 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-386-4 fűzött : 3995,- Ft
gyöngyfűzés - foglalkoztatókönyv
746.5 *** 379.826
[AN 3564771]
MARC

ANSEL
UTF-81373 /2015.
Révész Emese (1967-)
   Fényes Adolf / Révész Emese. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 2.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8155-2 kötött : 1690,- Ft
Fényes Adolf (1867-1945)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Fényes_A.
[AN 3564633]
MARC

ANSEL
UTF-81374 /2015.
Ruzsa György (1947-)
   Ikonragyogás : fémikonok, teológia, esztétika / Ruzsa György. - Gödöllő : [Vármédia Print], 2014. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
A Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeumának katalógusa
ISBN 978-963-12-0690-6 fűzött
Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma (Budapest)
ötvösség - keresztény művészet - ortodox egyház - ikon - múzeumi katalógus
7.046.3 *** 739(47) *** 247.3 *** 281.9 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3564535]
MARC

ANSEL
UTF-81375 /2015.
Ruzsa György (1947-)
Ikonragyogás (német)
   Metall-Ikonen / Georg Ruzsa. - Gödöllő : [Vármédia Print], 2014. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
A Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeumának katalógusa
ISBN 978-963-12-0691-3 fűzött
Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma (Budapest)
ötvösség - keresztény művészet - ortodox egyház - ikon - múzeumi katalógus
7.046.3 *** 739(47) *** 281.9 *** 247.3 *** 069(439-2Bp.)
[AN 3564536]
MARC

ANSEL
UTF-81376 /2015.
   Újpesti Művészek Társasága Portré kiállítása : Ifjúsági Ház, Új Galéria, 2014. május 5 - május 26. / [szerk. Nagy Imre Gyula]. - [Budapest] : Újpesti Művészek Társ., 2014. - 47 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9152-3 fűzött
Budapest. 4. kerület - Magyarország - képzőművészet - 21. század - portré - kiállítási katalógus
73/76(439-2Bp.IV.) *** 73/76(439)"200/201" *** 73/76.041.5 *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3564543]
MARC

ANSEL
UTF-81377 /2015.
Ujszászi Róbert (1983-)
   Kami : Zentai Kálmán élete és munkássága / Ujszászi Róbert. - Csongrád : Magánkiad., 2014. - 15, [49] p. : ill., részben színes ; 16x24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-0010-2 fűzött
Zentai Kálmán (1945-2012)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Zentai_K. *** 76(439)(092)Zentai_K.
[AN 3564968]
MARC

ANSEL
UTF-81378 /2015.
Ürmös Lóránt (1951-)
   Régi pápai fényképészek : a vizit- és kabinetképek korszaka, 1864-1935 / Ürmös Lóránt. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2014. - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 75.)
Bibliogr.: p. 74.
Fűzött
Pápa - fényképész - helyismeret - 19. század - 20. század
77.04(439-2Pápa)(092)"186/193" *** 908.439-2Pápa
[AN 3565383]
MARC

ANSEL
UTF-81379 /2015.
Veszprémi Nóra (1979-)
   Madarász Viktor / Veszprémi Nóra. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 1.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8154-5 kötött : 795,- Ft
Madarász Viktor (1830-1917)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Madarász_V.
[AN 3564618]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1380 /2015.
   Britannica Hungarica kisenciklopédia : klasszikus zeneszerzők / [szerk. Nádori Attila, Szirányi János]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 358 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8099-9 fűzött : 3990,- Ft
zeneszerző - komolyzene - zenei lexikon
78.071.1(100)(092):030
[AN 3564928]
MARC

ANSEL
UTF-81381 /2015.
Hegedűs Ákos (1972-)
   Arcmemóriák : morpho / fotó Hegedűs Ákos/morpho ; szöveg Göbölyös N. László. - [Budapest] : Kultmédia, 2014. - 125 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-963-08-8496-9 kötött : 5600,- Ft
zenész - zeneszerző - filmszínész - fényképalbum
78.071(100)(092)(084.12) *** 78.071.1(100)(092)(084.12) *** 791.43.071.2(100)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Hegedűs_Á.
[AN 3565437]
MARC

ANSEL
UTF-81382 /2015.
Lebrecht, Norman
The book of musical anecdotes (magyar) (röv. kiad.)
   A komolyzene anekdotakincse / Norman Lebrecht ; [vál. és ford. Szilágyi Mihály]. - Budapest : Európa, 2014. - 357 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9362-9 kötött : 3490,- Ft
komolyzene - zenei élet - zeneszerző - komolyzenei előadó - anekdota
78.071(100)(0:82-36) *** 78.071.1(100)(092)(0:82-36) *** 78.071.2(100)(092)(0:82-36)
[AN 3569180]
MARC

ANSEL
UTF-81383 /2015.
Valle, Elsa
   Nyitott ajtók / Elsa Valle. - Budapest : L'Harmattan, [2014]. - 197 p., [26] t. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-236-833-7 fűzött : 2490,- Ft
Kuba - könnyűzenei előadó - 21. század - magyar irodalom - memoár
78.067.26.036.7(729.1)(092)Valle,_E.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3565399]
MARC

ANSEL
UTF-81384 /2015.
Vásáry Tamás (1933-)
   Üzenet / Vásáry Tamás. - Budapest : Libri, 2014-. - 24 cm
ISBN 978-963-310-562-7 kötött
Magyarország - karmester - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94) *** 785.11.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94)
[AN 3569537]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 693 p.
ISBN 978-963-310-438-5
[AN 3569540] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1385 /2015.
Callan, Michael Feeney
Robert Redford (magyar)
   Robert Redford / Michael Feeney Callan ; [ford. Siklós Márta]. - Budapest : Európa, 2014. - 609, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 599-609.
ISBN 978-963-07-9735-1 kötött : 4990,- Ft
Redford, Robert (1936-)
Egyesült Államok - filmszínész - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Redford,_R. *** 791.43.071.1(73)(092)Redford,_R.
[AN 3566076]
MARC

ANSEL
UTF-81386 /2015.
Carlson, Marvin (1935-)
   A színpadtól a színpadig [elektronikus dok.] : válogatás Marvin Carlson színházi írásaiból / szerk. Kurdi Mária és Csikai Zsuzsa. - Szöveg (epub : 330 KB) (mobi : 659 KB). - Szeged : Americana e-Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131397. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5423-06-2 (epub)
ISBN 978-615-5423-05-5 (mobi)
színházművészet - elektronikus dokumentum
792.01
[AN 3569402]
MARC

ANSEL
UTF-81387 /2015.
Fügedi János (1953-)
   Régi tánckultúra egy baranyai faluban / Fügedi János, Varga Sándor. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK Zenetud. Int., 2014. - 363 p. : ill. ; 24 cm. - (Az európai régi táncréteg)
Bibliogr.: p. 351-363.
ISBN 978-963-236-871-9 fűzött
Hosszúhetény - magyar néprajz - néptánc - ugrós tánc
793.31(=945.11)(439-2Hosszúhetény) *** 394.3(=945.11)(439-2Hosszúhetény)
[AN 3565378]
MARC

ANSEL
UTF-81388 /2015.
Galla Miklós (1959-)
   Jé, Galla is ember! : [önéletrajz] / Galla Miklós. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2014. - 190, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5492-37-2 kötött : 2940,- Ft
Galla Miklós (1959-)
Magyarország - humorista - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
792.73(439)(092)Galla_M.(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(439)(092)Galla_M.(0:82-94)
[AN 3565960]
MARC

ANSEL
UTF-81389 /2015.
Lőrinc László (1961-)
   Blattner : egy bábos életútja / Lőrinc László. - [Budapest] : OSZMI, cop. 2014. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Bábtár, ISSN 2063-7136 ; 2.)
Bibliogr.: p. 219-226.
ISBN 978-963-9000-38-4 fűzött : 3100,- Ft
Blattner Géza (1893-1967)
Magyarország - színháztörténet - előadóművész - 20. század - bábszínház
792.97(439)(092)Blattner_G. *** 792.97(100)(091)
[AN 3565693]
MARC

ANSEL
UTF-81390 /2015.
   Márk Tivadar / [... vál., összeáll. Turnai Tímea] ; [szerk. Szűcs Katalin Ágnes]. - [Budapest] : OSZMI, [2014]. - 80 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Szcenika, ISSN 2064-9967 ; 1.)
Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Márk Tivadar (1908-2003)
Magyarország - iparművész - jelmeztervezés - 20. század
792.024.2(439)(092)Márk_T.
[AN 3565099]
MARC

ANSEL
UTF-81391 /2015.
O'Connor, Mimi
The mortal instruments: City of bones : shadowhunter's guide (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi : árnyvadász-útmutató : the mortal instruments : city of bones : shadowhunter's guide / Mimi O'Connor ; [ford. Szőke Julianna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 125, [11] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-373-810-8 kötött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - színész - 21. század - játékfilm - fényképalbum
791.43(73) *** 791.43.071.2(73)(092)(084.12)
[AN 3565113]
MARC

ANSEL
UTF-81392 /2015.
O'Connor, Mimi
The mortal instruments: City of bones : shadowhunter's guide (magyar)
   Csontváros : A végzet ereklyéi : the mortal instruments : city of bones : hivatalos, illusztrált filmkönyv / Mimi O'Connor ; [ford. Sziklai István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 124, [4] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-373-807-8 kötött : 3999,- Ft
Egyesült Államok - színész - 21. század - játékfilm - fényképalbum
791.43.071.2(73)(092)(084.12) *** 791.43(73)
[AN 3564977]
MARC

ANSEL
UTF-81393 /2015.
Orosdy Dániel
   A modern horror mesterei: Lucio Fulci & George A. Romero / Orosdy Dániel, Schreiber András. - Pécs : Kontraszt Plusz Kft., 2014. - 287 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 199-201. - Filmogr.: p. 226-287.
ISBN 978-963-89932-2-9 fűzött : 2690,- Ft
Fulci, Lucio (1927-1996)
Romero, George A. (1940-)
Olaszország - Egyesült Államok - filmtörténet - filmrendező - 20. század - 21. század - horrorfilm
791.43.01-312.9 *** 791.43.071.1(45)(092)Fulci,_L. *** 791.43.071.1(73)(092)Romero,_G._A.
[AN 3565391]
MARC

ANSEL
UTF-81394 /2015.
Püspöki Győző (1930-)
   A Radnóti színpadtól a Meseházikóig : a gyöngyösi gyermekszínjátszás 50 éve / Püspöki Győző, Lovász Béláné ; [kiad. a Gyöngyök Mátra Művelődési Központ]. - Gyöngyös : Gyöngyök Mátra Művel. Közp., 2014. - 85 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-12-0304-2 fűzött
Gyöngyös - színháztörténet - gyermek - amatőr színjátszás
792-053.2(439-2Gyöngyös)(091) *** 792.077(439-2Gyöngyös)(091)
[AN 3565265]
MARC

ANSEL
UTF-81395 /2015.
   Vágó Nelly / [... vál., összeáll. és szerk. Turnai Tímea]. - [Budapest] : OSZMI, [2014]. - 103 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Szcenika, ISSN 2064-9967 ; 2.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9000-37-7 fűzött
Vágó Nelly (1937-2006)
Magyarország - iparművész - 20. század - ezredforduló - jelmeztervezés
792.024(439)(092)Vágó_N.
[AN 3565493]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1396 /2015.
   Akadémiai helyesírási szótár / [... szerk. Bárány Margit]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 1415 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9351-9 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1(036)
[AN 3570324]
MARC

ANSEL
UTF-81397 /2015.
   Angol - magyar kisszótár = English - Hungarian dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XIV, 736 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8776-1 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3570316]
MARC

ANSEL
UTF-81398 /2015.
Brunellière, Lucie (1982-)
La ferme à déplier (magyar)
   A tanya : térbeli lapozó : angol - magyar böngésző szótár = The farm / Lucie Brunellière ; [... transl. Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-11-9630-6 kötött : 1990,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
801.321.19=945.11=20(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3565930]
MARC

ANSEL
UTF-81399 /2015.
   Élő tájnyelvek : válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból / vál. és szerk. Balázs Géza, Juhász Dezső, Zelliger Erzsébet. - Budapest : Anyanyelvápolók Szövets. : Inter Kft., 2014. - 191 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5642-3 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvjárás - pályázat
809.451.1-087 *** 06.063(439)
[AN 3565248]
MARC

ANSEL
UTF-81400 /2015.
Király Zsolt (1952-)
   Blackbird : előkészítő tanfolyam a "C" típusú középfokú angol nyelvvizsgára / Király Zsolt ; [ill. Szűcs Édua]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - 389 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9552-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3569481]
MARC

ANSEL
UTF-81401 /2015.
Kiséry István
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. Kiséry István]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2014. - XV, 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3570315]
MARC

ANSEL
UTF-81402 /2015.
   Magyar - angol, angol - magyar zsebszótár = Hungarian - English, English - Hungarian pocket dictionary / [... szerk. Berkáné Danesch Marianne]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2004. - XII, 858 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-05-9192-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11
[AN 3570320]
MARC

ANSEL
UTF-81403 /2015.
Szendrei László
   A "magyarok istene" : művelődéstörténeti tanulmány / Szendrei László. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 138 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 129-138.
ISBN 978-615-5257-81-0 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - magyar nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet
809.451.1-53 *** 930.85(439)
[AN 3564440]
MARC

ANSEL
UTF-81404 /2015.
Tschirner, Erwin
Französisch nach Themen (magyar)
   Francia szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd.] Erdős Katalin. - Szeged : Maxim, [2014]. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-398-7 fűzött : 2880,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=40=945.11
[AN 3565200]
MARC

ANSEL
UTF-81405 /2015.
Tschirner, Erwin
Spanisch nach Themen (magyar)
   Spanyol szókincs : a leggyakoribb szavak tematikus gyűjteménye : [A1-B2] / Erwin Tschirner ; [m. átd.] Berta Tibor. - Szeged : Maxim, [2014]. - 244 p : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-261-397-0 fűzött : 2880,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - tematikus szótár - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3565198]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1406 /2015.
Gilbert Edit, V. (1963-)
   Az együttérzés irodalmai és vonzatai / Gilbert Edit. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 209, [3] p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-73-2 fűzött : 3465,- Ft
irodalomtudomány - orosz irodalom története - genderkutatás
82.01 *** 316.37-055.2 *** 882(091)
[AN 3565407]
MARC

ANSEL
UTF-81407 /2015.
Imre László (1944-)
   Barta János (1901-1988) : a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között / Imre László ; [... a bibliográfiát és a névmutatót kész. Gönczy Monika]. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2014. - 183 p. : ill. ; 21 cm. - (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-427-1 fűzött
Barta János (1901-1988)
Magyarország - irodalomtörténész - egyetemi tanár - 20. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Barta_J. *** 37(439)(092)Barta_J. *** 012Barta_J.
[AN 3565366]
MARC

ANSEL
UTF-81408 /2015.
Kovács Eszter (1980-)
   A Makula nélkül való tükör cseh forrásai / Kovács Eszter. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2014. - 156 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, ISSN 2060-7385 ; 9.)
Bibliogr. - Összefoglalás cseh nyelven
ISBN 978-963-308-212-6 fűzött
cseh irodalom története - vallásos irodalom - 17. század - 18. század - magyar irodalom története - fordítás
82.03 *** 894.511(091)-97"17" *** 885.0(091)-97"16"
[AN 3565466]
MARC

ANSEL
UTF-81409 /2015.
Lapis József (1981-)
   Líra 2.0: közelítések a kortárs magyar költészethez / Lapis József. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 299 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 190.)
ISBN 978-615-5070-39-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - költészet - ezredforduló - műelemzés
82.01-14 *** 894.511(091)-14"199/201"
[AN 3565299]
MARC

ANSEL
UTF-81410 /2015.
   Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek / [szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix]. - Budapest : Bibl. Nationalis Hungariae : Gondolat, 2014. - 262 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Bibliotheca scientiae & artis, ISSN 2062-2279)
A Budapesten, 2014. jan. 27-én rendezett tudományos ülésszak válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-200-624-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - irodalomtudomány - magyar irodalom története - művelődéstörténet - térábrázolás - 19. század - 20. század
82.01 *** 894.511(091)"18/19" *** 930.85(439) *** 114
[AN 3565382]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1411 /2015.
Alföldy Jenő (1939-)
   Két költő : tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról / Alföldy Jenő. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 363 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-52-9 kötött : 3000,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989)
Kálnoky László (1912-1985)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S. *** 894.511(092)Kálnoky_L.
[AN 3565588]
MARC

ANSEL
UTF-81412 /2015.
Bayer Zsolt (1963-)
   Az ős Kaján [elektronikus dok.] : verselemzés / Bayer Zsolt. - Szöveg (epub : 3.5 MB). - Budapest : Szerző, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131281. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-08-8796-0
Ady Endre (1877-1919). Az ős Kaján
Magyarország - író - 20. század - műelemzés - elektronikus dokumentum
894.511(092)Ady_E.
[AN 3568005]
MARC

ANSEL
UTF-81413 /2015.
Bíró Gergely (1979-)
   A kristálnak mindegy : interjúk, esszék, kritikák / Bíró Gergely. - Budapest : M. Napló, 2014. - 258 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-11-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom története - esszé - irodalomkritika - interjú
894.511(091)(0:82-4) *** 894.511(091)(0:82-95) *** 894.511(092)(047.53)
[AN 3565426]
MARC

ANSEL
UTF-81414 /2015.
   Britannica Hungarica kisenciklopédia : magyar irodalom / [szerk. Nádori Attila, Reményi József Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 366 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8098-2 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom története - irodalmi lexikon
894.511(091):030
[AN 3564933]
MARC

ANSEL
UTF-81415 /2015.
Ekler Andrea (1971-)
   A szabadság hívása : esszék, kritikák / Ekler Andrea. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-46-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - könyvkritika
894.511(091)"19/200" *** 894.511-95
[AN 3565510]
MARC

ANSEL
UTF-81416 /2015.
Farkas Gyula (1894-1958)
   A "fiatal Magyarország" kora / Farkas Gyula. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 227, [3] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-76-6 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalmi élet - 19. század
894.511(091)"184"
[AN 3564510]
MARC

ANSEL
UTF-81417 /2015.
Fejtő Ferenc (1909-2008)
   Átéltem egy századot : utolsó interjúk Fejtő Ferenccel / Földes Anita. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Scolar, 2014. - 460 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-545-8 kötött : 3950,- Ft
Fejtő Ferenc (1909-2008)
Franciaország - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - interjú
894.511(44)(092)Fejtő_F.(047.53)
[AN 3568916]
MARC

ANSEL
UTF-81418 /2015.
Horák Magda
   "Lulu" : Bálint Lajos élete és munkássága / Horák Magda. - Budapest : Oriold, 2014. - 134 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 118-134.
ISBN 978-615-5443-12-1 fűzött : 2200,- Ft
Bálint Lajos (1886-1974)
Magyarország - kritikus - színházművészet - író - újságíró - 20. század - személyi bibliográfia
894.511(092)Bálint_L. *** 791.43.01(439)(092)Bálint_L. *** 070(439)(092)Bálint_L. *** 012Bálint_L.
[AN 3565499]
MARC

ANSEL
UTF-81419 /2015.
Lux Lajosné (?-1975)
   Pápai diófák alatt : emlékek 1941-ből Erdélyi József Diófa című költeménye margójára : Erdélyi József pápai vonatkozású verseivel / Lux Lajosné Závory Terézia. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., 2014. - 68 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 77.)
ISBN 978-963-9818-29-3 * fűzött
 (hibás ISBN 978-9818-29-3)
Erdélyi József (1896-1978)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - memoár - vers
894.511(092)Erdélyi_J.(0:82-94) *** 894.511-14 *** 894.511-94
[AN 3565371]
MARC

ANSEL
UTF-81420 /2015.
Sárdi Margit, S. (1947-)
   Napló-könyv : magyar nyelvű naplók 1800 előtt / S. Sárdi Margit. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 326, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 292-316.
ISBN 978-615-5257-66-7 fűzött : 3900,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - magyar irodalom története - 16. század - 17. század - 18. század - napló
894.511(091)-94 *** 82.01-94
[AN 3564521]
MARC

ANSEL
UTF-81421 /2015.
Szelestei N. László (1947-)
   Magyar bencések prédikációi a 17-18. század fordulójáról / Szelestei N. László. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2014. - 204 p. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2064-0250 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-213-3 fűzött
magyar irodalom története - vallásos irodalom - 17. század - 18. század - prédikáció
894.511(091)-97"16/17" *** 252(439)"16/17"
[AN 3565431]
MARC

ANSEL
UTF-81422 /2015.
   Születésnapi kalandok : a Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szerkesztett előadásai / [a köt. szerkesztői Fráter Zoltán és Gintli Tibor]. - Budapest : MIT, 2014. - 330 p. ; 24 cm. - (MIT-konferenciák, ISSN 2415-8925 ; 1.)
A konferenciát Budapesten, 2013. nov. 6-8. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89580-2-0 fűzött : 2800,- Ft
Krúdy Gyula (1878-1933)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Krúdy_Gy.
[AN 3565658]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1423 /2015.
Abbott, Jeff (1963-)
Inside man (magyar)
   Tégla / Jeff Abbott ; [ford. Huszár András]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 354 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-02-0 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3565956]
MARC

ANSEL
UTF-81424 /2015.
Anderson, Catherine (1947-)
Cheyenne amber (magyar)
   Borostyánszín / Catherine Anderson ; [ford. Tóth Bernadett]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 406 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-671-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3565974]
MARC

ANSEL
UTF-81425 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Onyx (magyar)
   Ónix : Luxen 2. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 469 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-632-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-631-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570220]
MARC

ANSEL
UTF-81426 /2015.
Avoledo, Tullio (1957-)
Le radici del cielo (magyar)
   Az ég gyökerei / Tullio Avoledo ; [ford. Matolcsi Balázs]. - Budapest : Európa, 2014. - 570 p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-07-9584-5 fűzött : 3500,- Ft
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3569181]
MARC

ANSEL
UTF-81427 /2015.
Baccalario, Pierdomenico (1974-)
Century 3 : la città del vento (magyar)
   Century : a szél városa / Pierdomenico Baccalario ; Iacopo Bruno illusztrációival ; [... ford. Balkó Ágnes]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2014. - 341, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5131-23-3 kötött : 3600,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3561319]
MARC

ANSEL
UTF-81428 /2015.
Baldacci, David (1960-)
King and Maxwell (magyar)
   King és Maxwell / David Baldacci ; [ford. Vraukó Tamás]. - Budapest : Európa, 2014. - 526 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9895-2 kötött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3564903]
MARC

ANSEL
UTF-81429 /2015.
Banks, Anna
Of Poseidon (magyar)
   Poszeidón / Anna Banks ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 326 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-520-2 kötött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565109]
MARC

ANSEL
UTF-81430 /2015.
Black, Holly (1971-)
Red glove (magyar)
   Red glove : Átokvetők 2 : [a vörös kesztyű] / Holly Black ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 364 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-892-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3564982]
MARC

ANSEL
UTF-81431 /2015.
Bouchard, Jackie
Rescue me, Maybe (magyar)
   Megmentőm, Maybe / Jackie Bouchard ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2014. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-58-5 fűzött : 3570,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3564909]
MARC

ANSEL
UTF-81432 /2015.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and the perfect paragon (magyar)
   Agatha Raisin és a feddhetetlen feleség / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-310-0 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3565935]
MARC

ANSEL
UTF-81433 /2015.
Chicken soup for the golden soul (magyar)
   Megható történetek / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2014], cop. 2001. - 225 p. ; 20 cm
A verseket Lengyel Tamás ford.
ISBN 978-963-9886-31-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-9886-31-5)
amerikai angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11
[AN 3568941]
MARC

ANSEL
UTF-81434 /2015.
Chicken soup for the grandparent's soul (magyar)
   Megható történetek nagymamákról és nagypapákról / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2014], cop. 2003. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-30-8 fűzött
 (hibás ISBN 963-9886-30-8)
amerikai angol irodalom - nagyszülő - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 316.37-055.53(0:82-32)
[AN 3568950]
MARC

ANSEL
UTF-81435 /2015.
Chicken soup for the mother's soul (magyar)
   Megható történetek édesanyákról / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2014], cop. 2001. - 229 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-29-2 fűzött
 (hibás ISBN 963-9886-29-2)
amerikai angol irodalom - anya - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 316.37-055.52-055.2(0:82-32)
[AN 3568933]
MARC

ANSEL
UTF-81436 /2015.
Chicken soup for the pet lover's soul (magyar)
   Megható állattörténetek / Marty Becker [et al.] ; [ford. Káldos Zsolt és Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2014], cop. 1998. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-28-5 fűzött
 (hibás ISBN 963-9886-28-5)
amerikai angol irodalom - állatirodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 59
[AN 3568946]
MARC

ANSEL
UTF-81437 /2015.
Chicken soup for the romantic soul (magyar)
   Megható romantikus történetek / Jack Canfield [et al.] ; [ford. Villányi György]. - [Budapest] : Novella, [2014], cop. 2004. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9886-27-8 fűzött
 (hibás ISBN 963-9886-27-8)
amerikai angol irodalom - antológia - elbeszélés
820-322.5(73)(082)=945.11
[AN 3568927]
MARC

ANSEL
UTF-81438 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
Hercule Poirot and the Greenshore folly (magyar)
   A Greenshore-gloriett / Agatha Christie ; [ford. Horváth Kornélia, Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2014. - 157 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
A sorozatcím feltüntetése nélkül
ISBN 978-963-07-9939-3 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3564380]
MARC

ANSEL
UTF-81439 /2015.
Ciotta, Beth
Anything but love (magyar)
   Szerelemtornádó [elektronikus dok.] : Cupcake imádók klubja III. / Beth Ciotta ; ford. Dóka Krisztina. - Szöveg (epub : 779 KB). - [Budapest] : Illia, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131300. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5439-18-6
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3568156]
MARC

ANSEL
UTF-81440 /2015.
Ciotta, Beth
In the mood for love (magyar)
   Párban a szerelemmel [elektronikus dok.] : Cupcake imádók klubja IV. / Beth Ciotta ; ford. Dóka Krisztina. - Szöveg (epub : 994 KB). - [Budapest] : Illia, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131312. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5439-26-1
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3568261]
MARC

ANSEL
UTF-81441 /2015.
Ciotta, Beth
The trouble with love (magyar)
   Bajban a szerelemmel [elektronikus dok.] : Cupcake imádók klubja II. / Beth Ciotta ; ford. Dóka Krisztina. - Szöveg (epub : 671 KB). - [Budapest] : Illia, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131301. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5439-14-8
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3568159]
MARC

ANSEL
UTF-81442 /2015.
Clavell, James (1924-1994)
Noble House (magyar)
   A Nemes Ház / James Clavell ; [ford. Szentgyörgyi József]. - Szeged : Aranytoll, 2014. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-373-183-3 kötött : 9999,- Ft
ISBN 978-963-373-184-0 fűzött : 7900,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570326]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 757, [3] p.
[AN 3570327] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 842, [5] p.
[AN 3570328] MARC

ANSEL
UTF-81443 /2015.
Corey, James S. A.
Leviathan wakes (magyar)
   Leviatán ébredése : a Térség első kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - 2. kiad. - Budapest : Fumax, 2014. - 581 p. ; 20 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2013
ISBN 978-963-9861-53-4 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570279]
MARC

ANSEL
UTF-81444 /2015.
   Csodálatos mesetár / [... átd. Csehné Miklósvári Magdolna]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2014. - 192 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-251-684-4 kötött
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3565802]
MARC

ANSEL
UTF-81445 /2015.
Dahl, Arne (1963-)
Ont blod (magyar)
   Rossz vér / Arne Dahl ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2014. - 475 p. ; 21 cm. - (Scolar krimik, ISSN 2060-8640)
ISBN 978-963-244-533-5 fűzött : 2950,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3564803]
MARC

ANSEL
UTF-81446 /2015.
Dahl, Roald (1916-1990)
Danny the champion of the world (magyar)
   Danny, a szupersrác / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Scolar, 2014. - 222 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-244-514-4 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568631]
MARC

ANSEL
UTF-81447 /2015.
Druon, Maurice (1918-2009)
Les rois maudits (magyar)
   Az elátkozott királyok / Maurice Druon ; [ford. Gyáros Erzsébet]. - Budapest : Partvonal, 2013-. - 20 cm
A 7. kötetet ford. Kamocsay Ildikó
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3512495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Franciaország nőstény farkasa : történelmi regény. - 2014. - 420 p.
ISBN 978-615-5283-50-5 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3569175] MARC

ANSEL
UTF-81448 /2015.
Dunn, Carola (1946-)
Requiem for a mezzo (magyar)
   Daisy és a megmérgezett díva / Carola Dunn ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 317 p. ; 20 cm. - (Daisy Dalrymple-sorozat)
ISBN 978-963-383-311-7 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3564805]
MARC

ANSEL
UTF-81449 /2015.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Beasts in my belfry (magyar)
   Életem értelme / Gerald Durrell ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1995. - 233, [3] p. ; 20 cm
Megj. "Vadállatok bolondja" címmel is
ISBN 978-963-07-9934-8 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - állat - memoár
820-94=945.11 *** 59(0:82-94)
[AN 3569174]
MARC

ANSEL
UTF-81450 /2015.
Elkeles, Simone (1970-)
Rules of attraction (magyar)
   Rules of attraction : a vonzás szabályai / Simone Elkeles ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 363 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-642-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3570286]
MARC

ANSEL
UTF-81451 /2015.
Fiala, Mursalin Hubert (1931-)
   Auf dem Weg : Gedichte / von Mursalin Hubert Fiala. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2014]. - [6], 44 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-094-9 fűzött
osztrák irodalom - vers
830-14(436)
[AN 3566102]
MARC

ANSEL
UTF-81452 /2015.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Ein Gespenst auf Schatzjagd (magyar)
   Kincsvadász kísértet / Alexandra Fischer-Hunold ; Karsten Teich illusztrációival ; [ford. Tandori Dezső]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2010. - 147 p. : ill. ; 20 cm. - (Sódervári Sherlock báró ; 1.)
ISBN 978-963-244-199-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568535]
MARC

ANSEL
UTF-81453 /2015.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea rettet die Elfenkönigin (magyar)
   Rozália királykisasszony megmenti a tündérkirálynőt / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-30-2 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568518]
MARC

ANSEL
UTF-81454 /2015.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Prinzessin Rosalea und das Geheimrezept (magyar)
   Rozália királykisasszony és a titkos recept / Alexandra Fischer-Hunold ; ill. Julia Ginsbach ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 86 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5220-05-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568522]
MARC

ANSEL
UTF-81455 /2015.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
Parade's end (magyar)
   Az utolsó angol úriember / Ford Madox Ford ; [ford. Bujdosó István]. - Szeged : Lazi, 2013-. - 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Túl mindenen.. - cop. 2014. - 239 p.
ISBN 978-963-267-246-5 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3565162] MARC

ANSEL
UTF-81456 /2015.
Freeman, Kimberley (1970-)
Gold dust (magyar)
   Aranypor / Kimberley Freeman ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 703 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-359-7 fűzött : 3990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3564430]
MARC

ANSEL
UTF-81457 /2015.
Freeman, Kimberley (1970-)
Gold dust (magyar)
   Aranypor [elektronikus dok.] / Kimberley Freeman. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Szieberth Ádám. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-378-8
ausztrál irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(94)=945.11
[AN 3570595]
MARC

ANSEL
UTF-81458 /2015.
Galsworthy, John (1867-1933)
Over the river (magyar)
   A tulsó parton [elektronikus dok.] / John Galsworthy ; ford. Bálint György. - Szöveg (epub : 594 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131394. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-081-1 (epub)
ISBN 978-963-398-082-8 * (mobi)
 (hibás ISBN 978-963-398-082-5)
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3569397]
MARC

ANSEL
UTF-81459 /2015.
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865)
Wives and daughters (magyar)
   Édesek és mostohák / Elizabeth Gaskell ; [ford. Leyrer Ginda]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 617 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-224-3 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570370]
MARC

ANSEL
UTF-81460 /2015.
Gerhardsen, Carin (1962-)
Mamma, pappa, barn (magyar)
   Mama, papa, gyerekek / Carin Gerhardsen ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 352 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-361-0 fűzött : 2990,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3564396]
MARC

ANSEL
UTF-81461 /2015.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2033 (magyar)
   Metró 2033 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2014. - 436, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9139-7 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3569435]
MARC

ANSEL
UTF-81462 /2015.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Metro 2034 (magyar)
   Metró 2034 / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Bazsó Márton]. - Budapest : Európa, 2014. - 269 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9303-2 fűzött : 3800,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3569438]
MARC

ANSEL
UTF-81463 /2015.
Gordon, Noah (1926-)
The physician (magyar)
   Az orvosdoktor / Noah Gordon ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2014. - 811, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9495-4 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569173]
MARC

ANSEL
UTF-81464 /2015.
Greene, Graham (1904-1991)
The end of the affair (magyar)
   Egy kapcsolat vége [elektronikus dok.] / Graham Greene ; előadja László Zsolt. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2014. - 1 CD (7 h 24 min) ; 12 cm
Ford. Róna Ilona. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-23-3 : 4500,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3564949]
MARC

ANSEL
UTF-81465 /2015.
Grémillon, Hélène (1977-)
Le confident (magyar)
   A bizalmas / Hélène Grémillon ; [ford. Pacskovszky Zsolt]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 299, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5331-34-3 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3564804]
MARC

ANSEL
UTF-81466 /2015.
Grey, Zane (1872-1939)
Betty Zane (magyar)
   Betty Zane [elektronikus dok.] : egy klasszikus westerntörténet / Zane Grey ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 798 KB) (mobi : 1.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - Megj. "A vadon leánya" címmel is. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131401. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-087-3 (epub)
ISBN 978-963-398-088-0 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3569412]
MARC

ANSEL
UTF-81467 /2015.
Grylls, Bear (1974-)
Tracks of the tiger (magyar)
   A tigris ösvényén : túlélés: teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2014. - 266 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-01-3 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - kalandregény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3564722]
MARC

ANSEL
UTF-81468 /2015.
Haggard, H. Rider (1856-1925)
Pearl maiden (magyar)
   Gyöngyhajadon [elektronikus dok.] / Henry Rider Haggard ; ford. Bartos Zoltán. - Szöveg (epub : 762 KB) (mobi : 1.8 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-089-7 (epub)
ISBN 978-963-398-090-3 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3569384]
MARC

ANSEL
UTF-81469 /2015.
Hale, Shannon (1974-)
The storybook of legends (magyar)
   A mesehősök végzetkönyve / írta Shannon Hale. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 307 p. ; 20 cm. - (Ever After High ; 1.)
Ford. Bottka Sándor Mátyás
ISBN 978-963-11-9753-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3564766]
MARC

ANSEL
UTF-81470 /2015.
Hale, Shannon (1974-)
The unfairest of them all (magyar)
   Ki a leggonoszabb a vidéken? / írta Shannon Hale. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 332 p. ; 20 cm. - (Ever After High ; 2.)
Ford. Bottka Sándor Mátyás
ISBN 978-963-11-9754-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3564767]
MARC

ANSEL
UTF-81471 /2015.
Harkness, Deborah (1965-)
Shadow of night (magyar)
   Az éjszaka árnyai : a Mindenszentek-trilógia második kötete / Deborah Harkness ; [ford. Szilágyi Zsófia és U. Rónay Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 670 p. : ill. ; 23 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-334-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565950]
MARC

ANSEL
UTF-81472 /2015.
Harrington, Kim (1974-)
Perception (magyar)
   Perception : a hatodik érzék : a Clarity folytatása / Kim Harrington ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 285 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-865-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-864-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565090]
MARC

ANSEL
UTF-81473 /2015.
Holler, Renée (1956-)
Rettet den Pharao! (magyar)
   Mentsük meg a fáraót! : rejtvényes krimi a régi Egyiptomból / Renée Holler ; Michaela Sangl illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 121, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Történelmi tetthelyek
ISBN 978-963-9869-47-9 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3566072]
MARC

ANSEL
UTF-81474 /2015.
Horkay Hörcher Ferenc (1964-)
   Of the usefulness of the humanities : essays = A bölcsészettudományok hasznáról : esszék, tanulmányok / Horkay Hörcher Ferenc. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 207 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 197-[208].
ISBN 978-963-236-891-7 kötött : 2900,- Ft
bölcsészettudomány - szellemtudomány - esszé
82(0:82-84)
[AN 3565720]
MARC

ANSEL
UTF-81475 /2015.
Hoyt, Elizabeth (1970-)
Thief of shadows (magyar)
   Az álarcos csókja / Elizabeth Hoyt ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 319 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-666-7 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565969]
MARC

ANSEL
UTF-81476 /2015.
Hunter, C. C.
Born at midnight (magyar)
   Born at midnight : született éjfélkor : [Alkonyvölgy tábor 1.] / C. C. Hunter ; [ford. Pásztor Judit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 437, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-859-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565774]
MARC

ANSEL
UTF-81477 /2015.
Hunter, Madeline
Dangerous in diamonds (magyar)
   Gyémántcsillogás / Madeline Hunter ; [ford. Balogh Edina]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 306 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-675-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3565971]
MARC

ANSEL
UTF-81478 /2015.
Ježková, Alena (1966-)
77 pražskýh legend (magyar)
   Prágai legendák / Alena Ježková ; [ford. Balázs Andrea] ; [ill. Renáta Fučíková]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 172 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9476-0 kötött : 2790,- Ft
Prága - cseh irodalom - legenda - helyismeret
885.0-343.5=945.11 *** 908.437.1-2Praha(0:82-343.3)
[AN 3565932]
MARC

ANSEL
UTF-81479 /2015.
Jordan, Sophie
Vanish (magyar)
   Vanish : szökésben : a Firelight - Tűzláng-trilógia második része / Sophie Jordan ; [ford. Gát Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 270 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-891-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-890-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565095]
MARC

ANSEL
UTF-81480 /2015.
Joyce, Rachel
Perfect (magyar)
   Ellopott pillanat / Rachel Joyce ; [ford. Lázár Júlia]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 386 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-501-1 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3565084]
MARC

ANSEL
UTF-81481 /2015.
Kästner, Erich (1899-1974)
Emil und die Detektive (magyar)
   Emil és a detektívek / Erich Kästner ; [ford. Déry Tibor] ; [Walter Trier rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 133, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9744-0 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568844]
MARC

ANSEL
UTF-81482 /2015.
Kedros, Elena
Ragazze dell' Olimpio : prigioniero dell' Ade (magyar)
   Olimposz lányai : Hádész foglya / Elena Kedros ; [ford. Garamvölgyi Katalin]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 234, [3] p., [16] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-373-875-7 kötött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565086]
MARC

ANSEL
UTF-81483 /2015.
King, Stephen (1947-)
11/22/63 (magyar)
   11/22/63 / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9514-2 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569177]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 760, [3] p.
[AN 3569178] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 362, [3] p.
[AN 3569179] MARC

ANSEL
UTF-81484 /2015.
King, Stephen (1947-)
The dark tower (magyar)
   A setét torony / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2004-. - 20 cm
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 2529790]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4,5. köt., Átfúj a szél a kulcslyukon. - 2014. - 366, [5] p.
ISBN 978-963-07-9651-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569167] MARC

ANSEL
UTF-81485 /2015.
King, Stephen (1947-)
Different seasons (magyar)
   A remény rabjai : kisregények / Stephen King. - Budapest : Európa, 2014. - 758, [3] p. ; 20 cm
Tart.: A remény rabjaiÞ; A jó tanulóÞ; Állj ki mellettem!Þ; A légzőgyakorlat ; Rita Hayworth and the Shawshank redemption ; Apt pupil ; The body ; The breathing method
ISBN 978-963-07-9468-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3569165]
MARC

ANSEL
UTF-81486 /2015.
King, Stephen (1947-)
Full dark, no stars (magyar)
   Minden sötét, csillag sehol / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 525, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9643-9 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3569169]
MARC

ANSEL
UTF-81487 /2015.
King, Stephen (1947-)
Under the dome (magyar)
   A búra alatt / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9443-5 kötött : 5800,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569046]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 795, [4] p.
[AN 3569048] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 740, [3] p.
[AN 3569050] MARC

ANSEL
UTF-81488 /2015.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : hard luck (magyar)
   Egy ropi naplója : pechszéria / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-127-5 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565787]
MARC

ANSEL
UTF-81489 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Late for the wedding (magyar)
   Lekésett esküvő / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-094-4 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3569449]
MARC

ANSEL
UTF-81490 /2015.
LaFevers, Robin
Dark triumph (magyar)
   Sötét diadal / Robin LaFevers ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 431 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-516-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-515-8 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565100]
MARC

ANSEL
UTF-81491 /2015.
Lawrence, Mark (1966-)
Prince of thorns (magyar)
   Tövisek hercege : A széthullott birodalom első kötete / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - 2. kiad. - Budapest : Fumax, 2014. - [8], 335 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-03-6 fűzött : 2995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3569205]
MARC

ANSEL
UTF-81492 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Samba Kicker : der entführte Stürmerstar (magyar)
   Szamba csapat : az elrabolt csodacsatár / Fabian Lenk ; Alexander von Knorre rajz. ; [ford. F. Kárpát Kinga]. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2014]. - 99 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7461-55-2 kötött : 1950,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3564585]
MARC

ANSEL
UTF-81493 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. köt., Oroszlánszívű Richárd : [krimi a lovagok korából]. - 2. kiad. - 2014, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-259-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568635] MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Michelangelo és a halál színe : [krimi a reneszánsz korából]. - 2. kiad. - 2014, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-304-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568637] MARC

ANSEL
UTF-8


   10. köt., Csalás Olümpiában : [krimi az ókori Görögországból]. - 2. kiad. - 2014, cop. 2011. - 156 p.
ISBN 978-963-244-305-8 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568638] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. köt., A fáraó halálának titka : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad. - 2014, cop. 2012. - 143 p.
ISBN 978-963-244-365-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568639] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. köt., A keresztes lovagok ezüstje : [krimi a középkorból]. - 2014, cop. 2012. - 154 p.
ISBN 978-963-244-364-5 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568640] MARC

ANSEL
UTF-81494 /2015.
Levi, Primo (1919-1987)
Se questo è un uomo (magyar)
   Ember ez? ; Fegyvernyugvás / Primo Levi ; [ford. Magyarósi Gizella]. - Budapest : Európa, 2014. - 489, [3] p. ; 19 cm
Egys. cím: Se questo è un uomo ; La tregua
ISBN 978-963-07-9893-8 kötött : 3490,- Ft
Levi, Primo (1919-1987)
olasz irodalom - holokauszt - memoár
850-94=945.11 *** 323.12(=924)(45)"1944/1945"(0:82-94)
[AN 3570311]
MARC

ANSEL
UTF-81495 /2015.
Levithan, David (1972-)
Every day (magyar)
   Nap nap után / David Levithan ; [ford. Vince Judit]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 312 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-511-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565083]
MARC

ANSEL
UTF-81496 /2015.
Linde, K. A.
Avoiding commitment (magyar)
   Nincs kötelezettség : Nincs kötelezettség trilógia I. / K. A. Linde ; [ford. Székely Szilvia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 619 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-314-8 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565966]
MARC

ANSEL
UTF-81497 /2015.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump (magyar)
   Harisnyás Pippi / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 118, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9793-8 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568784]
MARC

ANSEL
UTF-81498 /2015.
London, Jack (1876-1916)
Jerry of the Islands (magyar)
   A beszélő kutya [elektronikus dok.] / Jack London ; ford. Harsányi Zsolt. - Szöveg (epub : 520 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131391. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-093-4 (epub)
ISBN 978-963-398-094-1 (mobi)
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3569379]
MARC

ANSEL
UTF-81499 /2015.
Maas, Sarah J.
Crown of midnight (magyar)
   Crown of midnight : éjkorona : [az Üvegtrón folytatása] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 493 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-136-7 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-135-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3564810]
MARC

ANSEL
UTF-81500 /2015.
Macomber, Debbie (1948-)
Blossom street brides (magyar)
   A szerelem ünnepe / Debbie Macomber ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 414 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-678-0 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3565970]
MARC

ANSEL
UTF-81501 /2015.
May, Karl (1842-1912)
Der schwarze Mustang (magyar)
   A fekete táltos [elektronikus dok.] / Karl May ; ford. Hegedűs Arthúr. - Szöveg (epub : 831 KB) (mobi : 1.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131390. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-095-8 (epub)
ISBN 978-963-398-096-5 (mobi)
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény - elektronikus dokumentum
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3569375]
MARC

ANSEL
UTF-81502 /2015.
McAdams, Molly
Taking chances (magyar)
   Taking chances : kétesélyes szerelem / Molly McAdams ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 516 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-856-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3565096]
MARC

ANSEL
UTF-81503 /2015.
McCahan, Erin
Love and other foreign words (magyar)
   Szerelem és más fura szavak / Erin McCahan ; [ford. Vereckei Andrea]. - Budapest : Kolibri, 2014. - 420 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-30-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3566029]
MARC

ANSEL
UTF-81504 /2015.
McCarthy, Cormac (1933-)
Blood meridian (magyar)
   Véres délkörök avagy Vörös alkony a nyugati égen / Cormac McCarthy ; [ford. Bart István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2714-1 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568845]
MARC

ANSEL
UTF-81505 /2015.
McCarthy, Cormac (1933-)
No country for old man (magyar)
   Nem vénnek való vidék / Cormac McCarthy ; [ford. Bart István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 366 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2622-9 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568846]
MARC

ANSEL
UTF-81506 /2015.
McCarthy, Cormac (1933-)
The road (magyar)
   Az út / Cormac McCarthy ; [ford. Totth Benedek]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 286 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2675-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568808]
MARC

ANSEL
UTF-81507 /2015.
Mull, Brandon (1974-)
Fablehaven (magyar)
   Titokfölde / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2012-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3413877]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A Démonbörtön kulcsai. - 2014. - 538, [3] p.
ISBN 978-963-373-882-5 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565087] MARC

ANSEL
UTF-81508 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Sønnen (magyar)
   A fiú / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2014. - 431 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-287-2 fűzött : 3980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3564829]
MARC

ANSEL
UTF-81509 /2015.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
   Önéletrajzi írások / Friedrich Wilhelm Nietzsche ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 122 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-60-5 fűzött : 2800,- Ft
Németország - filozófus - német irodalom - 19. század - memoár
830-94=945.11 *** 1(430)(092)Nietzsche,_F.(0:82-94)
[AN 3564453]
MARC

ANSEL
UTF-81510 /2015.
Norfolk, Lawrence (1963-)
Lemprière's dictionary (magyar)
   A Lemprière-lexikon / Lawrence Norfolk ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Libri, 2014, cop. 1994. - 606 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-310-256-5 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3568871]
MARC

ANSEL
UTF-81511 /2015.
Novalis (1772-1801)
Die Christenheit oder Europa (magyar)
   A kereszténység, avagy Európa ; A szaiszi tanítványok / Novalis ; [ford., a jegyzeteket és az utószót írta Óvári Csaba]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 106 p. ; 18 cm
Egys. cím: Die Christenheit oder Europa ; Die Lehrlinge zu Sais
ISBN 978-615-5257-74-2 fűzött : 2200,- Ft
Európa - német irodalom - kereszténység - történelem - 18. század - filozófia - regény
830-31=945.11 *** 23/28 *** 94"17" *** 830-96=945.11
[AN 3564391]
MARC

ANSEL
UTF-81512 /2015.
Paige, Helena S.
A girl walks into a wedding (magyar)
   Egy lány beállít az eskövőre / Helena S. Paige ; [ford. Steiner Kristóf]. - Budapest : Libri, 2014. - 303 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-356-2 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - erotikus irodalom
820-993=945.11
[AN 3565909]
MARC

ANSEL
UTF-81513 /2015.
Palmer, Tom
Football academy : The real thing (magyar)
   Hazai pályán külföldön : Fociakadémia 3. / Tom Palmer ; [ill. ... Brian Williamson] ; [ford. Ujhelyi Bálint]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-241-7 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565964]
MARC

ANSEL
UTF-81514 /2015.
Paolini, Christopher (1983-)
Inheritance (magyar)
   Az örökség / Christopher Paolini. - Budapest : Európa, 2014-. - 24 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3568312]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Eragon / [ford. Bihari György]. - 2014. - 526 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9432-9 kötött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3568315] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Elsőszülött / [ford. Bihari György, Sóvágó Katalin]. - 2014. - 706 p. : ill.
ISBN 978-963-07-9433-6 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3568319] MARC

ANSEL
UTF-81515 /2015.
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960)
Doktor Živago (magyar)
   Zsivago doktor / Borisz Paszternak ; [ford. Pór Judit]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 741, [2] p. ; 21 cm. - (Partvonal szépirodalom, ISSN 2063-2088)
ISBN 978-615-5283-55-0 kötött : 4290,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3569004]
MARC

ANSEL
UTF-81516 /2015.
Perkins, Stephanie
Anna and the French kiss (magyar)
   Anna és a francia csók / Stephanie Perkins ; [ford. Pásztor Judit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 383 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-714-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-713-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3570246]
MARC

ANSEL
UTF-81517 /2015.
Pirandello, Luigi (1867-1936)
Ma non è una cosa seria (magyar)
   Nem komoly dolog / Luigi Pirandello ; [ford. Puskás László]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 150 p. ; 20 cm. - (Italianistica Hungarica, ISSN 1785-0320 ; 7.)
ISBN 978-615-5257-73-5 fűzött : 2400,- Ft
olasz irodalom - dráma
850-2=945.11
[AN 3564405]
MARC

ANSEL
UTF-81518 /2015.
Richards, Elizabeth
Phoenix (magyar)
   Főnix / Elizabeth Richards ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 355 p. : ill., térk. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-532-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-531-8 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3565093]
MARC

ANSEL
UTF-81519 /2015.
Rilke, Rainer Maria (1875-1926)
   Vallomás sötétből = Aus Dunkel ein Offenbares / Rainer Maria Rilke ; Suhai Pál versfordításai. - Kétnyelvű kiad. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 239 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-47-5 kötött : 3700,- Ft
osztrák irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
830-14.02(436)=945.11
[AN 3565619]
MARC

ANSEL
UTF-81520 /2015.
Robertson, Phil (1946-)
The legend of the Duck Commander (magyar)
   Örömvadászok / Phil Robertson, Mark Schlabach ; [ford. Berzsenyi Márta]. - Budapest : Libri, 2014. - 195 p., [8] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-440-8 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3565211]
MARC

ANSEL
UTF-81521 /2015.
Şafak, Elif (1971-)
Honour (magyar)
   Becsület / Elif Shafak ; [ford. Nagy Marietta, Sipos Kata]. - Budapest : Európa, 2014. - 448 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9635-4 fűzött : 3590,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569003]
MARC

ANSEL
UTF-81522 /2015.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Nine stories (magyar)
   Kilenc történet / J. D. Salinger. - Budapest : Európa, 2014. - 285, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9938-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3569170]
MARC

ANSEL
UTF-81523 /2015.
Sanz, Marta (1967-)
Black, black, black (magyar)
   Black, black, black / Marta Sanz ; [ford. Lukács Laura]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 310 p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
Fűzött : 3200,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-09-7857-6)
spanyol irodalom - bűnügyi regény
860-312.4=945.11
[AN 3564853]
MARC

ANSEL
UTF-81524 /2015.
Scherz, Oliver
Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika (magyar)
   Rögtön jövünk, leugrottunk Afrikába / Oliver Scherz ; ill. Barbara Scholz ; [m. szöveg Szigethy Katalin]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - 104, [7] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9869-45-5 kötött
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3564479]
MARC

ANSEL
UTF-81525 /2015.
Scott, Walter, Sir (1771-1832)
Quentin Durward (magyar)
   Quentin Durward [elektronikus dok.] / Walter Scott ; ford. Csillay Kálmán. - Szöveg (epub : 1.4 MB) (mobi : 2.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131400. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-107-8 (epub)
ISBN 978-963-398-108-5 (mobi)
angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6=945.11
[AN 3569410]
MARC

ANSEL
UTF-81526 /2015.
Shan, Darren (1972-)
Palace of the damned (magyar)
   A végzet szentélye : Larten Crepsley regényes története : harmadik könyv / Darren Shan ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Móra, 2014. - 228 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9788-4 kötött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3565869]
MARC

ANSEL
UTF-81527 /2015.
Shusterman, Neal
Tesla's attic (magyar)
   Tesla padlása : Akcelerátus-trilógia 1. / Neal Shusterman, Eric Elfman ; ford. Illés Róbert. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 253, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5441-75-2 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565968]
MARC

ANSEL
UTF-81528 /2015.
Snyder, Maria V.
Poison study (magyar)
   Poison study : méregtan / Maria V. Snyder ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 445 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-775-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565092]
MARC

ANSEL
UTF-81529 /2015.
Sparks, Nicholas (1965-)
The best of me (magyar)
   Vissza hozzád / Nicholas Sparks ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-723-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570281]
MARC

ANSEL
UTF-81530 /2015.
Sportès, Morgan (1947-)
Tout, tout de suite (magyar)
   Mindent azonnal : egy gyilkosság igaz története / Morgan Sportès ; ford. Lőrinszky Ildikó. - Budapest : Park Kvk., cop. 2014. - 369 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-010-6 fűzött
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3565197]
MARC

ANSEL
UTF-81531 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Five days in Paris (magyar)
   Öt nap Párizsban / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 307 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-103-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570983]
MARC

ANSEL
UTF-81532 /2015.
Strandberg, Mats (1976-)
Nyckeln (magyar)
   A kulcs : [az Engelsfors trilógia harmadik kötete] / Mats Strandberg, Sara B. Elfgren ; [ford. Péteri Vanda]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 861 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5331-33-6 kötött : 4490,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3566013]
MARC

ANSEL
UTF-81533 /2015.
Sund, Erik Axl
Hungerelden (magyar)
   Éhség : Victoria Bergman-trilógia második rész / Erik Axl Sund ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2014. - 378 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-469-9 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3566086]
MARC

ANSEL
UTF-81534 /2015.
Turkka, Sirkka (1939-)
   És a világ fél lábon állt, akár egy kócsag : versek / Sirkka Turkka ; vál., ford. és az utószót írta Jávorszky Béla. - Budapest : M. Napló, 2014. - 103, [4] p. ; 20 cm
A ford. a "Runot, 1973-2004" (Helsinki : Tamot, 2005) c. kiad. alapján kész. - A versek címe finn nyelven is
ISBN 978-615-5465-20-8 fűzött : 1600,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5465-18-5)
finn irodalom - vers
894.541-14=945.11
[AN 3565651]
MARC

ANSEL
UTF-81535 /2015.
Vanier, Nicolas (1962-)
Belle et Sébastien (magyar)
   Belle és Sébastien / Cécile Aubry regénye alapján ; Virginie Jouannet közreműködésével írta Nicolas Vanier ; [ford. Balla Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - 340 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9724-2 fűzött : 2190,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565881]
MARC

ANSEL
UTF-81536 /2015.
Verne, Jules (1828-1905)
   Doktor Ox theóriája [elektronikus dok.] / Jules Verne ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 721 KB) (mobi : 1.3 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Tart.: Doktor Ox theóriájaÞ; Zachariás mesterÞ; Telelés GrönlandbanÞ; Dráma a levegőben. - Egys. cím: Un fantaisie du Docteur Ox ; Un hivernage dans les glaces ; Maître Zacharius ; Un drame dans les air. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-115-3 (epub)
ISBN 978-963-398-116-0 (mobi)
francia irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3569357]
MARC

ANSEL
UTF-81537 /2015.
Vosganian, Varujan (1958-)
Cartea şoaptelor (magyar)
   Suttogások könyve / Varujan Vosganian ; [Karácsonyi Zsolt fordítása]. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 569 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9809-49-9 fűzött : 3500,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3565623]
MARC

ANSEL
UTF-81538 /2015.
Wallace, Edgar (1875-1932)
The man at the Carlton (magyar)
   Miss Grier 70 fontja [elektronikus dok.] / Edgar Wallace ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 1.9 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131399. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-117-7 (epub)
ISBN 978-963-398-118-4 (mobi)
angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3=945.11
[AN 3569408]
MARC

ANSEL
UTF-81539 /2015.
Walls, Jeannette (1960-)
The silver star (magyar)
   Az ezüst csillag / Jeannette Walls ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 299 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-536-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-535-6 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3565118]
MARC

ANSEL
UTF-81540 /2015.
Weatherford, Lacey
Crush (magyar)
   Crush : bizsergés / Lacey Weatherford ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-014-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3565775]
MARC

ANSEL
UTF-81541 /2015.
Webb, Holly
The kitten nobody wanted (magyar)
   A gazdátlan kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 114, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-145-9 kötött : 1499,- Ft
ISBN 978-963-399-144-2 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565079]
MARC

ANSEL
UTF-81542 /2015.
Webb, Holly
The missing kitten (magyar)
   Az elveszett kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 123, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-157-2 kötött : 1499,- Ft
ISBN 978-963-399-156-5 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565078]
MARC

ANSEL
UTF-81543 /2015.
Webb, Holly
The rescued puppy (magyar)
   A megmentett kutyus / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 113, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-149-7 kötött : 1499,- Ft
ISBN 978-963-399-148-0 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565085]
MARC

ANSEL
UTF-81544 /2015.
Webb, Holly
The secret puppy (magyar)
   A titkos kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 115, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-153-4 kötött : 1499,- Ft
ISBN 978-963-399-152-7 fűzött : 1199,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3565123]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

1545 /2015.
Ádám Tamás (1954-)
   Macskaszerdák : versek / Ádám Tamás. Két kenyér között az este : versek / Birtalan Ferenc. - Budapest : Szerző, 2014. - 52, 62 p. ; 21 cm. - (Z, ISSN 1216-1861)
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-0615-9 fűzött : 500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3564438]
MARC

ANSEL
UTF-81546 /2015.
Bak Rita (1974-)
   Bomló perspektíva / Bak Rita. - Pomáz : Kráter, 2014. - 83, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-298-161-1 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3565563]
MARC

ANSEL
UTF-81547 /2015.
Bán János (1968-)
   Hunyadi [elektronikus dok.] / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]-
Főcím a címképernyőről
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3568323]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A Hajnalcsillag fénye. - Szöveg (epub : 949 KB). - [2014], cop. 2008
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131317. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-291-6
[AN 3568329] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az üstökös lángja. - Szöveg (epub : 1 MB). - [2014], cop. 2009
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-292-3
[AN 3568332] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv., A Csillagösvény hídja. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [2014], cop. 2009
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-293-0
[AN 3568337] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. kv., A hadak villáma. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [2014], cop. 2010
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-294-7
[AN 3568368] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., A mennydörgés kapuja. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [2014], cop. 2011
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-295-4
[AN 3568369] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A holló háborúja. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [2014], cop. 2013
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-296-1
[AN 3568370] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - cop. 2014
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131330. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-297-8
[AN 3568373] MARC

ANSEL
UTF-81548 /2015.
Bán János (1968-)
   Isten katonái, 1456 [elektronikus dok.] / Bán Mór. - Szöveg (epub : 644 KB). - [Debrecen] : Gold Book, [2014], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-305-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3568310]
MARC

ANSEL
UTF-81549 /2015.
Barabás Zoltán (1953-)
   Vaksakk : versek / Barabás Zoltán ; a kötetet Wagner Nándor művei illusztrálják ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 65, [3] p. : ill ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-18-1 fűzött : 1500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3565420]
MARC

ANSEL
UTF-81550 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   A csodaóra és más mesék / Benedek Elek ; [... az illusztrációkat Bányai Éva kész.]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 127, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-643-167-9 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568841]
MARC

ANSEL
UTF-81551 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   Jégország királya és más mesék / Benedek Elek ; [... az illusztrációkat Bányai Éva kész.]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 166, [2] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9648-19-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568842]
MARC

ANSEL
UTF-81552 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   Vidám állatmesék : olvasásra és felolvasásra / Benedek Elek ; [ill. Eszes Hajnal]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2014]. - 23, [9] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-86-4 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - állatmese
894.511-35(02.053.2)
[AN 3565990]
MARC

ANSEL
UTF-81553 /2015.
Berde Mária (1889-1949)
   Szentségvivők : erdélyi regény / R. Berde Mária. - Pomáz : Kráter, 2014. - 392 p. ; 21 cm. - (Aranyrög könyvtár, ISSN 2061-1323 ; 32.)
ISBN 978-963-298-160-4 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3565474]
MARC

ANSEL
UTF-81554 /2015.
Bodor Béla (1954-2010)
   A szívós fúvósok ezek : összegyűjtött versek, 1974-2010 / Bodor Béla. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 557 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-45-1 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3565613]
MARC

ANSEL
UTF-81555 /2015.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Analfa visszatér : regény fiúknak és lányoknak / Bosnyák Viktória. - Budapest : Kolibri, 2014. - 210, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5450-54-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3569568]
MARC

ANSEL
UTF-81556 /2015.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lopotnyik / Böszörményi Gyula ; Szőnyi Gergely illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2014. - 132, [3] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-55-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3564509]
MARC

ANSEL
UTF-81557 /2015.
Cseke Dezsőné Varga Julianna (1934-)
   Hajnali gondolatok / Cseke Dezsőné Varga Julianna. - Pápa : Szerző, 2014. - 210 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0075-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3565313]
MARC

ANSEL
UTF-81558 /2015.
Cselenyák Imre (1957-)
   A halál vámszedője / Jean-Pierre Montcassen. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 415 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-278-7 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3569472]
MARC

ANSEL
UTF-81559 /2015.
Cserna-Szabó András (1974-)
   Veszett paradicsom [elektronikus dok.] : novellák / Cserna-Szabó András. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131416. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3149-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3569555]
MARC

ANSEL
UTF-81560 /2015.
Czick Julianna
   Rendeljünk kalandokat! / Czick Julianna. - [Kalocsa] : Szerző, cop. 2014. - 175 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0420-9 kötött
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - memoár
894.511-94 *** 908.73(0:82-94)
[AN 3565467]
MARC

ANSEL
UTF-81561 /2015.
Cziczó Attila (1970-)
   Terra incognita : Cziczó Attila drámái ; [közread. a Fészek Színház Kulturális Egyesület]. - Gárdony : Fészek Színház Kult. Egyes., 2014. - 522 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0320-2 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3564964]
MARC

ANSEL
UTF-81562 /2015.
Dávid Ádám (1985-)
   A Virág utcai focibajnokság : meseregény négy tételben / Dávid Ádám ; Rubik Anna rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 99, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9727-34-2 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3568843]
MARC

ANSEL
UTF-81563 /2015.
Devecseri Gábor
   Far előre, hátra arc! [elektronikus dok.] : szikrák a szabad térben / Devecseri Gábor. - Szöveg (epub : 660 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131405. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-327-1
magyar irodalom - memoár - publicisztika - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 894.511-92
[AN 3569431]
MARC

ANSEL
UTF-81564 /2015.
Dobai Bálint (1983-)
   Titántorkú Sámson : metálmítosz / Dobai Bálint. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 128 p. ; 13 cm
ISBN 978-963-9809-44-4 fűzött : 2500,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - verses epika
894.511-13(498)
[AN 3565491]
MARC

ANSEL
UTF-81565 /2015.
Dobozi Eszter (1956-)
   Kísért a lehetetlen / Dobozi Eszter. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 582 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9809-50-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3565611]
MARC

ANSEL
UTF-81566 /2015.
   Evokációk 3. - [Nagysáp] : Vázsonyi J., [2014]. - [123] p. : ill., színes ; 8 cm
Bibliofil kiad.
ISBN 978-963-12-0154-3 kötött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3565707]
MARC

ANSEL
UTF-81567 /2015.
Fable, Vavyan
   Nászjelentés : történet 101 lélegzetre / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2014. - 2 db ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-59-0 kötött : 4999,- Ft
ISBN 978-963-9300-56-9 fűzött : 4499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3569554]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1-54. - 415 p.
ISBN 978-963-9300-60-6 kötött
ISBN 978-963-9300-57-6 fűzött
[AN 3569561] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., 55-101. - 421, [5] p.
ISBN 978-963-9300-58-3 fűzött
ISBN 978-963-9300-61-3 kötött
[AN 3569564] MARC

ANSEL
UTF-81568 /2015.
Gérecz Attila (1929-1956)
   Sorsod művészete 3 : Gérecz Attila versei és utóélete / [szerk. Kárpáti Kamil] ; [... Gustave Doré metszeteivel, Kirják Miklós és Ősz Éva grafikáival ...]. - Budapest : Stádium, 2014. - 200 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5198-29-8 kötött : 3600,- Ft
Gérecz Attila (1929-1956)
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - vers
894.511-14 *** 894.511(092)Gérecz_A.
[AN 3565817]
MARC

ANSEL
UTF-81569 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Akár hiszed, akár nem / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 5. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - [32] p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9768-6 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3568834]
MARC

ANSEL
UTF-81570 /2015.
Karátson Gábor (1935-)
   A csodálatos kenyérszaporítás / Karátson Gábor. - Budapest : Kortárs, 2014. - 518 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9985-67-4 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3565643]
MARC

ANSEL
UTF-81571 /2015.
Kelemen Anna (1980-)
   A nép szolgálatában : [így szexel a magyar elit] / Kelemen Anna. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 268 p. ; 20 cm
Borítócím: Harminc nap a nép szolgálatában
ISBN 978-963-383-338-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - memoár
894.511-993 *** 894.511-94
[AN 3565936]
MARC

ANSEL
UTF-81572 /2015.
Kis Antónia
   Vesztesek és nyertesek / Kis Antónia. - Budapest : Szerző, cop. 2014. - 68 p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 157.)
ISBN 978-963-12-0373-8 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3564431]
MARC

ANSEL
UTF-81573 /2015.
Kiss Andrea, B.
   S.O.S. Elváltam! [elektronikus dok.] / B. Kiss Andrea. - Szöveg (epub : 408 KB) (mobi : 958 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-091-0 (epub)
ISBN 978-963-398-092-7 (mobi)
magyar irodalom - levélregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3569388]
MARC

ANSEL
UTF-81574 /2015.
Kónya Lajos (1914-1972)
   Naplók / Kónya Lajos ; a szöveget gond. Fehér Bence. - Budapest : TITE, 2014. - 400 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 5.)
ISBN 978-963-89727-5-0 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3565310]
MARC

ANSEL
UTF-81575 /2015.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Búcsú Senki szigetétől / Krúdy Gyula ; [szerk. Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Prospektus Ny., 2014. - 72 p. : ill. ; 21 cm. - (A Prospektus Nyomda Krúdy-kiskönyvtára ; 23.)
ISBN 978-963-89455-3-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3565379]
MARC

ANSEL
UTF-81576 /2015.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Szegény Dzsoni és Árnika / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 69, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9759-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568839]
MARC

ANSEL
UTF-81577 /2015.
   A legszebb mesék Mátyás királyról / [szerk. Lengyel Orsolya] ; [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2014]. - 128 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5368-56-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3564590]
MARC

ANSEL
UTF-81578 /2015.
Lieber Ilona (1947-)
   Könny és mosoly / Lieber Ilona. - Kozármisleny : Lieber I., 2014. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0582-4 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3565221]
MARC

ANSEL
UTF-81579 /2015.
Lipka Ádám, G.
   G. Lipka Ádám versei. - [Budapest] : InternetPrint Kft., cop. 2014. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1002-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3565450]
MARC

ANSEL
UTF-81580 /2015.
Magos Judit
   Demény : most én ugatok / pórázon vezette Magos Judit. - Budapest : Libri, 2014. - 242 p., [24] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-310-472-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3565837]
MARC

ANSEL
UTF-81581 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Boros könyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, [2014]. - 167 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-351-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3568565]
MARC

ANSEL
UTF-81582 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   A négy évszak / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 367 p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-349-5 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3568568]
MARC

ANSEL
UTF-81583 /2015.
Markó Béla (1951-)
   Száz mázsa hó : versek gyerekeknek, gyerekek rajzaival / Markó Béla. - Budapest : Pont, cop. 2014. - 58, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-01-5 kötött : 2520,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)(498)
[AN 3565306]
MARC

ANSEL
UTF-81584 /2015.
Márta Alex (1984-)
   Özséb : egy öngyilkos Miskolcon / Márta Alex. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 125 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-383-191-5 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3564842]
MARC

ANSEL
UTF-81585 /2015.
Máté Lilly Dorottya (1993-)
   Zseb-szerelmes : vers- és prózaválogatás / Máté Lilly ; a szerző saját rajz. - Budapest : Grand Boulevard Kvk., 2014. - 133 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-08-9358-9 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3565215]
MARC

ANSEL
UTF-81586 /2015.
Matúz György (1942-)
   A kecskerímektől az egyetemi katedráig : írásaim története / Matúz György. - Debrecen : [Matúz Gy.], 2014. - 226 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0677-7 fűzött
magyar irodalom - jogtudomány - válogatott művek
894.511-821 *** 34
[AN 3566068]
MARC

ANSEL
UTF-81587 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Válogatott mesék / Móra Ferenc ; [szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Szendrei Tibor]. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5370-39-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3564973]
MARC

ANSEL
UTF-81588 /2015.
Nagy Bandó András (1947-)
   Bandó mondókák : [versek gyerekeknek és szüleiknek] / Nagy Bandó András. - Pécs : Szamárfül, cop. 2014. - 119 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-10-8 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - mondóka - gyermekvers
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-193(02.053.2)
[AN 3570390]
MARC

ANSEL
UTF-81589 /2015.
Nagy Bandó András (1947-)
   Könyv azoknak, akik utálnak olvasni / Nagy Bandó András. - 3. kiad. - Pécs : Szamárfül, [2014], cop. 2007. - 506 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87456-8-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - olvasás - humoreszk
894.511-7 *** 028(0:82-7)
[AN 3570374]
MARC

ANSEL
UTF-81590 /2015.
Nagy Bandó András (1947-)
   Sosemvolt Toscana : regény / Nagy Bandó András. - 13. kiad. - Pécs : Szamárfül K., [2014]. - 315 p. ; 21 cm
Kötött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-229-845-2)
 (hibás ISBN 963-229-845-4)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3570392]
MARC

ANSEL
UTF-81591 /2015.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   J. M. B [elektronikus dok.] : versek / írta Nyírfalvi Károly. - Szöveg (epub : 637 KB) (mobi : 1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131396. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-023-1 (epub)
ISBN 978-963-398-024-8 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3569400]
MARC

ANSEL
UTF-81592 /2015.
Nyírfalvi Károly (1960-)
   Laza naplók [elektronikus dok.] : versek / írta Nyírfalvi Károly. - Szöveg (epub : 931 KB) (mobi : 1.7 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131395. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-025-5 (epub)
ISBN 978-963-398-026-2 (mobi)
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3569399]
MARC

ANSEL
UTF-81593 /2015.
Oláh-István László
   Az állatok mesélnek a ma emberének.. / Leslie Steve. - [Baks] : [Oláh-István L.], [2014]. - 166 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-0221-2 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3565114]
MARC

ANSEL
UTF-81594 /2015.
Orbán János Dénes (1973-)
   Alkalmi mesék idegbeteg fölnőtteknek [elektronikus dok.] / Orbán János Dénes. - Szöveg (epub : 928 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-400-6
Erdély - határon túli magyar irodalom - humor - paródia - elektronikus dokumentum
894.511-7(498)
[AN 3569610]
MARC

ANSEL
UTF-81595 /2015.
Ozsváth Sándor (1950-)
   Az idő ölén / Ozsváth Sándor. - Zilah ; [Debrecen] : [Ozsváth S.], 2014. - [2], 237 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0302-8 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3565601]
MARC

ANSEL
UTF-81596 /2015.
Papp Attila Zsolt (1979-)
   Vízimozi / Papp Attila Zsolt. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : FISZ, 2014. - 84 p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek). (Hortus conclusus, ISSN 1589-5025 ; 32.)
ISBN 978-963-7043-64-2 kötött
ISBN 978-606-8118-35-2
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3541087]
MARC

ANSEL
UTF-81597 /2015.
Papp Dénes (1980-)
   Vedlés : versek / Papp Dénes ; [ill. Kató Tamás]. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány : Helynekem Kult. Egyes., 2014. - 66, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 18.)
ISBN 978-615-5355-06-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3564425]
MARC

ANSEL
UTF-81598 /2015.
Papp Róbert (1965-)
   Kacagójancsi / Papp Róbert ; [ill. Farkas Gréta Fruzsina]. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2014. - 135 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89975-8-6 kötött
magyar irodalom - humor - vers
894.511-14 *** 894.511-7
[AN 3565470]
MARC

ANSEL
UTF-81599 /2015.
Papp Sándor Zsigmond (1972-)
   Semmi kis életek / Papp Sándor Zsigmond. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, 2014, cop. 2011. - 488 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-219-0 kötött : 3990,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3569176]
MARC

ANSEL
UTF-81600 /2015.
Pataki Éva (1954-)
   ...és megint nagymama : továbbfejlődésregény / Pataki Éva. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 219, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-293-391-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3564404]
MARC

ANSEL
UTF-81601 /2015.
Pethő László (1944-)
   Honfoglalások : versek és begubózott pillangók / Pethő László Árpád ; [... ill. Kelemen Botond ...]. - [Városlőd] : Androméda Kvműhely 2000, 2014. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9318-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3565325]
MARC

ANSEL
UTF-81602 /2015.
Popper Gábor (1960-)
   Tévutakon? / Popper Gábor. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 197, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-248-238-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-94 *** 894.511-32
[AN 3564422]
MARC

ANSEL
UTF-81603 /2015.
Pór Béla (1955-)
   Végtelen híd : verses napló, 1985-2014 / Pór Béla. - Budapest : Szerző, 2014. - 45, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0657-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3565589]
MARC

ANSEL
UTF-81604 /2015.
Prágai Tamás (1968-)
   Arcok buborékban : elbeszélések / Prágai Tamás. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 211 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9809-42-0 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3565488]
MARC

ANSEL
UTF-81605 /2015.
Reisinger Attila (1947-)
   Az út végén a nap : kisregény / Reisinger Attila ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2014. - 75 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-20-4 fűzött : 1500,- Ft
Nyírő István (1895-1978)
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3565458]
MARC

ANSEL
UTF-81606 /2015.
Ross Károly (1954-)
   Ártériek / Ross Károly. - Budapest : Kortárs ; Paks : TotáLiber, 2014. - 210 p. ; 21 cm. - (Folyóírás, ISSN 2064-9029)
ISBN 978-963-12-0554-1 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3566171]
MARC

ANSEL
UTF-81607 /2015.
   "S mást tevél-e te?" : rezonanciák Madáchra / [szerk. Mizser Attila]. - Salgótarján : [Balassi B. M. Kvt.], 2014. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - (Palócföld könyvek, ISSN 0209-7591)
ISBN 978-963-7284-64-9 fűzött : 1700,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3565004]
MARC

ANSEL
UTF-81608 /2015.
Schneider Izabella
   Lángba borult a tenger / Ïsa Schneider. - Budapest : K.u.K. Kvk., [2014]. - 204 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-16-6 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3568997]
MARC

ANSEL
UTF-81609 /2015.
Scott, Emily Marsh
   Hamis szerelem Egyiptomban / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0514-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3570350]
MARC

ANSEL
UTF-81610 /2015.
Scott, Emily Marsh
   Remény és szerelem Jemenben / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 206 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80104-0-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3570348]
MARC

ANSEL
UTF-81611 /2015.
Serestély Zalán (1988-)
   Feltételes átkelés / Serestyén Zalán. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : FISZ, 2014. - 50 p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 64.)
ISBN 978-963-7043-61-1 kötött
 (hibás ISBN 978-606-8118-35-2)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3541092]
MARC

ANSEL
UTF-81612 /2015.
Simor András (1938-)
   Jézus átka : 100 vers, 2013-2014 / Simor András. - Budapest : Szerző, cop. 2014. - 66, [4] p. ; 21 cm. - (Z-füzetek, ISSN 0866-4420 ; 156.)
ISBN 978-615-5357-03-9 fűzött : 250,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3564385]
MARC

ANSEL
UTF-81613 /2015.
Spiró György (1946-)
   Álmodtam neked : novellák / Spiró György. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2014. - 341, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3135-3 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3568813]
MARC

ANSEL
UTF-81614 /2015.
Szabó Dezső (1879-1945)
   A hazára talált próféta : elbeszélések / Szabó Dezső ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 349 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-230-4 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3565176]
MARC

ANSEL
UTF-81615 /2015.
Szabó Zsolt (1978-)
   Karácsonyi mesetár / [... írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-251-679-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3565798]
MARC

ANSEL
UTF-81616 /2015.
Szentmártoni János (1975-)
   Miféle földet : válogatott és új versek / Szentmártoni János. - Budapest : Orpheusz, 2014. - 131 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9809-48-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3565489]
MARC

ANSEL
UTF-81617 /2015.
Szerb Antal (1901-1945)
   Utas és holdvilág / Szerb Antal. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 1937. - 391 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-2463-8 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3568624]
MARC

ANSEL
UTF-81618 /2015.
Szigligeti Ede (1814-1878)
   A nőuralom : Szigligeti Ede négy színműve / [sajtó alá rend., ... szerk., az előszót írta Sirató Ildikó] ; [kiad. az Országos Széchényi Könyvtár és a nagyváradi Szigligeti Színház]. - Nagyvárad : Szigligeti Színház : [Budapest] : OSZK, 2014. - 219, [11] p. : ill. ; 25 cm
Tart.: NadányiÞ; Pünkösdi királynőÞ; A nőuralomÞ; A nagyidai cigányok
ISBN 978-963-200-621-5 kötött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3565472]
MARC

ANSEL
UTF-81619 /2015.
Szijj Ferenc (1958-)
   Agyag és kátrány [elektronikus dok.] : fényleírás / Szijj Ferenc. - Szöveg (epub : 787 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131414. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3228-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3569531]
MARC

ANSEL
UTF-81620 /2015.
Szijj Ferenc (1958-)
   Agyag és kátrány : fényleírás / Szijj Ferenc. - Budapest : Magvető, 2014. - 149, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3102-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3564409]
MARC

ANSEL
UTF-81621 /2015.
Szombathelyi Árpád (1955-)
   A szeri vitéz / Szombathelyi Árpád. - Kistelek : Gyimesi K. és Kiadványszerk. Bt., 2014. - [4], 231 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9016-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3565584]
MARC

ANSEL
UTF-81622 /2015.
Tarján Veronika
   Kuruttyoló békakirály : zenék, mesék a világ körül / [szöveg és előadó] Tarján Veronika ; [zeneszerző és előadó] Mogyoró Kornél ; Vigyázó Zsófia rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2013-. - ill., színes ; 20x20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3510867]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Kuruttyoló békakirály a mesés Keleten. - cop. 2014. - [43] p. + CD
Címváltozat: Kamalilla meséje : indiai mese ; Sári és az ördög : cigány mese
ISBN 978-615-5450-03-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3564537] MARC

ANSEL
UTF-81623 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pixel : szövegtest / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2014, cop. 2011. - 166 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2868-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3568820]
MARC

ANSEL
UTF-81624 /2015.
Totth Benedek (1977-)
   Holtverseny / Totth Benedek. - Budapest : Magvető, 2014. - 246 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2906-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3564360]
MARC

ANSEL
UTF-81625 /2015.
Ungvári Tamás (1930-)
   Hemingway háborúja / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2014. - 222 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-443-7 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3568920]
MARC

ANSEL
UTF-81626 /2015.
   Univerzum antológia. - [Budapest] : Kogenda Books, 2014. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0473-5 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3564551]
MARC

ANSEL
UTF-81627 /2015.
Vajda István, L. (1942-)
   Töretlen lélek / Lipcsey Vajda István. - [Budapest] : [L. Vajda I.], 2014. - 120 p. ; 20 cm
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3564965]
MARC

ANSEL
UTF-81628 /2015.
   Válogatós : óvodások verses kalendáriuma hétköznapokra és ünnepekre / szerk. Lovász Andrea ; [ill. Kismarty-Lechner Zita]. - Szentendre : Cerkabella, 2014. - 343, [13] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9820-54-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3564532]
MARC

ANSEL
UTF-81629 /2015.
Varga László Edgár (1985-)
   Cseréptavasz / Varga László Edgár. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó K. : Előretolt Helyőrség Szépirod. Páholy ; Budapest : FISZ, 2014. - 63, [2] p. ; 21 cm. - (Előretolt helyőrség könyvek). (FISZ könyvek, ISSN 1585-972X ; 63.)
ISBN 978-963-7043-60-4 kötött
 (hibás ISBN 978-606-8118-33-8)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3541164]
MARC

ANSEL
UTF-81630 /2015.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a foga kijött : még korszerűbb mondókák kevésbé kis babáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 30, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5028-50-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3568515]
MARC

ANSEL
UTF-81631 /2015.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Ha a világ rigó lenne / Weöres Sándor ; [Hincz Gyula rajz.]. - 6. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 77 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9749-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3568833]
MARC

ANSEL
UTF-81632 /2015.
Závada Péter (1982-)
   Ahol megszakad / Závada Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Libri, [2014], cop. 2012. - 67, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-095-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3569185]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

1633 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Hoppla meséi : vendégségben Pécs városában / írta és rajz. Bartos Erika. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 247, [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-357-098-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3569529]
MARC

ANSEL
UTF-81634 /2015.
Boutavant, Marc (1970-)
Le tour du monde de Mouk (magyar)
   Muki a világ körül / Marc Boutavant. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-11-9578-1 kötött : 3490,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565856]
MARC

ANSEL
UTF-81635 /2015.
Brunellière, Lucie (1982-)
La maison à déplier (magyar)
   A ház : térbeli lapozó : angol - magyar böngésző szótár = The house / Lucie Brunellière ; [... transl. Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-11-9631-3 kötött : 1990,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - képes szótár - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 801.321.19=945.11=20(02.053.2)
[AN 3565924]
MARC

ANSEL
UTF-81636 /2015.
Clarke, Phillip
Travel activity pad (magyar)
   Hurrá, utazunk! : foglalkoztatókönyv / írta Phil Clarke és Simon Tudhope ; ford. és szerk. Cooper Eszter. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 190, [8] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5240-75-1 fűzött : 1600,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3564575]
MARC

ANSEL
UTF-81637 /2015.
   Gyümölcsök = Fruits / [szerk. Molnár Sándor]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-251-674-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565940]
MARC

ANSEL
UTF-81638 /2015.
   Játékok / [szerk. ... Nagy Mária]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-963-251-675-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565941]
MARC

ANSEL
UTF-81639 /2015.
József Attila (1905-1937)
   Altató / József Attila ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-251-670-7 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3565882]
MARC

ANSEL
UTF-81640 /2015.
KilBride, Sarah
Willow the magic forest pony (magyar)
   Szélvész, az erdei póni / Sarah KilBride ; ill. Sophie Tilley ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, 2014. - [26] p. : ill., színes ; 25x25 cm + mell. - (A hercegnő és a varázspónik)
ISBN 978-963-11-9653-5 kötött : 2290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565870]
MARC

ANSEL
UTF-81641 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-251-671-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3565925]
MARC

ANSEL
UTF-81642 /2015.
Osvát Erzsébet (1913-1991)
   A hét ügyes tapsifüles / Osvát Erzsébet ; Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-673-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - verses mese
087.5(084.1) *** 894.511-13(02.053.2)
[AN 3565788]
MARC

ANSEL
UTF-81643 /2015.
   Ringató : mondókák, dalok gyermekeknek / Eszes Hajnal rajz. - Debrecen : Cahs Kvk., [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-87-1 kötött
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3565983]
MARC

ANSEL
UTF-81644 /2015.
Scarry, Richard (1919-1994)
I know my colours (magyar)
   Színre szín : ismerd meg a színeket! / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-11-9639-9 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565748]
MARC

ANSEL
UTF-81645 /2015.
Scarry, Richard (1919-1994)
I know my numbers (magyar)
   Mennyi az annyi? : ismerd meg a számokat! / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-11-9638-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565753]
MARC

ANSEL
UTF-81646 /2015.
Scarry, Richard (1919-1994)
I know my opposites (magyar)
   Az ellentétek párban járnak : ismerd meg az ellentéteket! / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-11-9640-5 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565755]
MARC

ANSEL
UTF-81647 /2015.
Scarry, Richard (1919-1994)
I know my shapes (magyar)
   Kerek és szögletes : ismerd meg a formákat! / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 14x14 cm
ISBN 978-963-11-9641-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565953]
MARC

ANSEL
UTF-81648 /2015.
Szabó Zsolt (1978-)
   Dudu, a kis versenyautó / [... írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-677-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565792]
MARC

ANSEL
UTF-81649 /2015.
Szabó Zsolt (1978-)
   Dudu és az autómentők / [... írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-676-9 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565793]
MARC

ANSEL
UTF-81650 /2015.
Szegedi Katalin (1963-)
   Álomcirkusz / Szegedi Katalin. - 2. jav. kiad. - Budapest : Csimota, 2014. - [33] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9768-79-6 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568511]
MARC

ANSEL
UTF-81651 /2015.
Toroczkay Balázs
   Cili cica a pácban / [rajz. Toroczkay Balázs] ; [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-251-668-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565790]
MARC

ANSEL
UTF-81652 /2015.
   Túl az Óperencián : népek meséi : olvasásra és felolvasásra / [ill. Bálint Mariann]. - Debrecen : Cahs Kvk., [2014]. - 17, [15] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9812-88-8 kötött
gyermekirodalom - képeskönyv - népmese
087.5(084.1) *** 398.21(=00)(02.053.2)
[AN 3565992]
MARC

ANSEL
UTF-81653 /2015.
Vida Katalin
   Háziállatok és kicsinyeik / Vida Kata rajz. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x14 cm
ISBN 978-963-251-669-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565934]
MARC

ANSEL
UTF-81654 /2015.
Vida Katalin
   Kincskereső kalandok : mesekönyv labirintusokkal / [rajz. Vida Kata] ; [írta Szabó Zsolt]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (10 p.) : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-251-660-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565795]
MARC

ANSEL
UTF-81655 /2015.
Vida Katalin
   Réka oviba megy / Vida Kata rajz. ; [írta Orosné Galaczi Edit]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-251-672-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3565922]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

1656 /2015.
Typex (1962-)
Rembrandt (magyar)
   Rembrandt / Typex ; ford. Wekerle Szabolcs. - Budapest : Libri, 2014. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-310-480-4 fűzött : 3990,- Ft
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
képregény
087.6:084.11
[AN 3564981]
MARC

ANSEL
UTF-8