MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 5. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató

Hibaigazítás


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/02/26 15:57:12
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
1657 /2015.
   A Nemzetközi Zöld Kereszt Magyarországi Szervezete a környezetért, 1994-2014 : Green Cross : 20 éves a Magyarországi Zöld Kereszt / [szerk. Tarján Lászlóné, Jancsó Gábor, Pálmüller József]. - [Budapest] : Heraldika, 2014. - 31 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-9204-89-8 fűzött
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület
Magyarország - egyesület - környezetvédelem - fenntartható fejlődés
061.2(439) *** 504 *** 504.03
[AN 3568309]
MARC

ANSEL
UTF-81658 /2015.
Tudományos Diákköri Konferencia (40.) (2014) (Budapest)
   XL. Tudományos Diákköri Konferencia : 2014. november 19. : tartalmi kivonatok / [főszerk. Vámossy Zoltán] ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem. - [Budapest] : Óbudai Egy., [2014]. - 201 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-5460-29-6 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2014" *** 378.184 *** 082
[AN 3566451]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

1659 /2015.
Nyáry Éva (1946-)
   Ősi magyar díszítőművészet / Nyáry Éva. - Budapest : Heraldika, 2014. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9204-87-4 fűzött
díszítőművészet - magyar néprajz - jelkép
003.62 *** 745(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3568100]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

1660 /2015.
Kurzweil, Ray (1948-)
The singularity is near (magyar)
   A szingularitás küszöbén : amikor az emberiség meghaladja a biológiát / Ray Kurzweil. - 2. kiad. - Budapest : Ad Astra, 2014. - 942 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5229-25-1 kötött : 5490,- Ft : 19 EUR
prognosztika - intelligencia - mesterséges intelligencia - nanotechnológia - genetika - robotika
008.2 *** 612.821.3 *** 62-181.48 *** 575 *** 007.52 *** 165.0.001.572
[AN 3571040]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

1661 /2015.
Adyashanti (1962-)
Falling into grace (magyar)
   Kegyelembe esni : felismerések a szenvedés megszűnéséről / Adyashanti ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 232 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-67-8 fűzött : 2700,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3566587]
MARC

ANSEL
UTF-81662 /2015.
Bardon, Franz
Der Weg zum wahren Adepten (magyar)
   Az igazi beavatás útja : tízszintes tanfolyam, elmélet és gyakorlat / Franz Bardon ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 378 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-193-9 kötött : 3690,- Ft
okkultizmus
133.4
[AN 3567788]
MARC

ANSEL
UTF-81663 /2015.
Schilling Péter (1977-)
   2015, az áttörés éve : számmisztikai útmutató az előtted álló izgalmas év energiáinak megértéséhez / Schilling Péter. - Budapest : Indigo Online Kft., cop. 2014. - 200 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89659-5-0 fűzött : 5990,- Ft
számmisztika
133.5:51 *** 159.961.335
[AN 3567997]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

1664 /2015.
Balázs Kovács Sándor (1954-)
   Gemenc kincsei : tájak, növények, állatok / szerző Balázs Kovács Sándor ; [kiad. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság]. - Baja : Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 2014. - 170 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 164-170.
ISBN 978-963-12-1106-1 kötött
Gemenc - természeti környezet - helyismeret
502(439Gemenc) *** 908.439Gemenc
[AN 3567923]
MARC

ANSEL
UTF-81665 /2015.
   Manual : transnational tools to valorise the resource "regional culture" : Cultural Capital Counts project / [publ. Hegypásztor Kör]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, [2014]. - 21 p. : ill., színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-08-6922-5 fűzött
kulturális örökség - hagyományőrzés - vidékfejlesztés - regionális fejlesztés - fenntartható fejlődés
504.3 *** 008 *** 332.1 *** 711
[AN 3568256]
MARC

ANSEL
UTF-81666 /2015.
Nagy Roland
   Nukleáris energia, társadalom és környezettudatosság az Atomvárosban / Nagy Roland, Glied Viktor, Barkóczi Csaba. - [Pécs] : Publikon, 2014. - 139 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 132-139.
ISBN 978-615-5457-32-6 fűzött : 2000,- Ft
Paks - atomerőmű - környezeti tudatosság
504.03(439-2Paks) *** 621.311.25(439-2Paks)
[AN 3567650]
MARC

ANSEL
UTF-81667 /2015.
Workshop on Energy and Environment (20.) (2014) (Gödöllő)
   20th Workshop on Energy and Environment : December 4-5, 2014, Gödöllő ... : book of abstracts / [org., publ. by the] Szent István University ... Department of Physics and Process Control. - Gödöllő : Szt. István Univ. Dep. of Physics and Process Control, [2014]. - 35 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-269-450-4 fűzött
környezet-gazdaságtan - energetika - konferencia-kiadvány
504.03 *** 620.9 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3568279]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

1668 /2015.
Török Melinda
   Furfangos kísérletek - ügyes kezek : [otthoni, óvodai és kisiskolai foglalkozásokhoz] / Török Melinda. - Budapest ; Pécs : Dialóg Junior, cop. 2014. - 50 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9950-77-1 fűzött : 2980,- Ft
kísérlet - fizika - kémia - biológia - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
53.03(02.053.2) *** 54(02.053.2) *** 57(02.053.2) *** 087.5
[AN 3566207]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

1669 /2015.
Hochleitner, Rupert
Welcher Stein ist das? (magyar)
   Milyen ásvány ez? : [80 ásvány egyszerű meghatározása] / Rupert Hochleitner ; [ford. Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 93 p. : ill., színes ; 18 cm. - (Kis természetkalauz, ISSN 2062-4212)
ISBN 978-615-5178-63-4 fűzött : 1480,-
ásványhatározó
549(083.71)
[AN 3566929]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

1670 /2015.
   Kőzettani folyamatok a földköpenytől a felszínig : V. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés : [2014. szeptember 4-6., ... Révfülöp ...] / szerk. Pál-Molnár Elemér, Harangi Szabolcs] ; [rend., közread. az] MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport, SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Vulcano Kutatócsoport. - Budapest : MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsop. ; [Szeged] : SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tansz. Vulcano Kutatócsop., 2014. - 107 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-482-997-3 fűzött
kőzettan - geokémia - konferencia-kiadvány
552 *** 550.4 *** 061.3(439-2Révfülöp)
[AN 3567820]
MARC

ANSEL
UTF-81671 /2015.
Lambert, David
Dinosaur (magyar)
   Dinoszauruszok / írta David Lambert ; [ford. Korsós Zoltán] ; [... az Őshüllők a Kárpát-medencében c. részt írta Főzy István]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-146-2 kötött : 2900,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3568602]
MARC

ANSEL
UTF-81672 /2015.
Symes, Robert F.
Rocks & minerals (magyar)
   Kőzetek és ásványok / írta R. F. Symes és a londoni Természettudományi Múzeum munkatársai ; [ford. Karátson Dávid]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-147-9 kötött : 2900,- Ft
kőzet - ásvány - ifjúsági könyv
552(02.053.2) *** 549(02.053.2)
[AN 3568616]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

1673 /2015.
Alla scoperta degli animali (magyar)
   Fedezzük fel az állatvilágot / [ford. Bakos Katinka, Mayer Márta, Császár Tímea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 196 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-058-0 kötött
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3567838]
MARC

ANSEL
UTF-81674 /2015.
Bignotti, Francesca
Il grande libro degli animali (magyar)
   Az állatok nagy könyve / [írta Francesca Bignotti, Irene Ceruti] ; [ford. Bakos Katinka, Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 511 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-445-505-9 fűzött
állat - ifjúsági könyv
59(02.053.2)
[AN 3567827]
MARC

ANSEL
UTF-81675 /2015.
Gazsó-Fodor István
   Az önszervező anyag : az élő rendszerek útja a molekuláktól a társadalmakig / Gazsó-Fodor István. - Szeged : Mozaik, 2014. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-223.
ISBN 978-963-697-765-8 fűzött
élő szervezet - társadalom - társadalmi kapcsolat - tudományfilozófia - tudományközi kapcsolat
573.7 *** 316.3 *** 001 *** 001.2
[AN 3567906]
MARC

ANSEL
UTF-81676 /2015.
Kovács Zsolt (1963-)
   Az élet reménye : kölykök és fiókák az Állatkertben / Kovács Zsolt, Szabon Márta. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, [2014]. - 127 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
ISBN 978-615-5392-02-3 fűzött
Budapest - állatkert - állatvédelem - tenyészállat - veszélyeztetett faj
59.082 *** 59.006(439-2Bp.) *** 504.74
[AN 3567112]
MARC

ANSEL
UTF-81677 /2015.
Magyar Növénybiológiai Társaság. Kongresszus (11.) (2014) (Szeged)
   A Magyar Növénybiológiai Társaság XI. kongresszusa : 2014. augusztus 27 - augusztus 29., Szeged ... és a kapcsolódó Workshop on "Abiotic stress responses of plants" ... : absztraktkönyv / a Magyar Növénybiológiai Társaság ... és az SZTE Növénybiológiai Tanszékének rendezvénye. - [Szeged] : M. Növénybiológiai Társ., [2014]. - 81 p. ; 30 cm
Borítócím: 11th Congress of the Hungarian Society of Plant Biology : 27-29 August 2014, Szeged ... : book of abstracts. - Az előadáskivonatok csak angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
növényélettan - konferencia-kiadvány
581.1 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3567808]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

1678 /2015.
   100 éves a sebészet egyetemünkön : a Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáinak emlékkönyve / [főszerk. Vereczkei András, Horváth Örs Péter] ; [kiad. a PTE KK Sebészeti Klinika]. - Pécs : PTE KK Sebészeti Klinika, 2014. - 247, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-694-1 kötött
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Klinikai Központ. Sebészeti Klinika
Pécs - egyetem - kórház - sebészet
617 *** 364.444.046.6(439-2Pécs)
[AN 3567669]
MARC

ANSEL
UTF-81679 /2015.
Bailey, Nicole
Tantric super sex (magyar)
   Tantrikus szuperszex [elektronikus dok.] : élj hétről hétre elmélyültebb szerelmi életet / Nicole Bailey ; ford. Dobrocsi László. - Szöveg (epub : 28.6 MB). - [Budapest] : Bioenergetic, 2014, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131617. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-291-230-1
nemi élet - elektronikus dokumentum
613.88
[AN 3571452]
MARC

ANSEL
UTF-81680 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Meggyógyult a szívem! : felkészítő füzet szívműtétre váró gyerekeknek / [rajz Bartos Erika] ; [szöveg ifj. Székely Edgár ... alapján ...]. - [Budapest] : [GOKI Gyermekszív Közp.], [2014]. - [48] p. : ill., színes ; 15x21 cm
Közread. a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központ
Fűzött
szívbetegség - műtét - gyermekkönyv
616.12-089(02.053.2)
[AN 3566491]
MARC

ANSEL
UTF-81681 /2015.
   Beteg voltam, meggyógyultam 2 : igaz történetek a gyógyulásról / [... szerk. Kun J. Judit]. - Budapest : Élő Irodalom - Élő Könyv Műhely, 2014. - 116, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89692-3-1 fűzött
gyógyulás - hit - memoár
616-036.82(0:82-94) *** 234(0:82-94)
[AN 3566266]
MARC

ANSEL
UTF-81682 /2015.
Clayton, Paul
Out of the fire (magyar)
   Ne gyulladj be! : a krónikus gyulladás, mint a betegségek fő oka, és az általa okozott károk elkerülése / Paul Clayton ; [ford. Ősz Katalin és Lente Gábor]. - [Budapest] : Biogenic World Laboratories Europe Kft., [2014]. - 303 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-303.
ISBN 978-963-12-1114-6 fűzött
gyulladás - egészséges táplálkozás
616-002 *** 613.2
[AN 3567522]
MARC

ANSEL
UTF-81683 /2015.
Davidson, Rosemary
The great big glorious book for girls (magyar)
   Lányok könyve : praktikák, receptek, trükkök / Rosemary Davidson és Sarah Vine ; ill. Natacha Ledwidge ; [ford. Stern Gabriella]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 237 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-39-0 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - lány - serdülőkor - foglalkoztatókönyv
613.865-055.2 *** 379.826
[AN 3572268]
MARC

ANSEL
UTF-81684 /2015.
Dyer, Wayne W. (1940-)
I can see clearly now (magyar)
   Most már tisztán látok / Wayne W. Dyer ; [ford. Bodócs Virág]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 376 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-529-206-6 fűzött : 3690,- Ft
Dyer, Wayne W. (1940-)
életvezetés - amerikai angol irodalom - memoár
613.865 *** 820-94(73)=945.11
[AN 3567789]
MARC

ANSEL
UTF-81685 /2015.
Iyer, Pico (1957-)
The art of stillness (magyar)
   A nyugalom művészete : kalandozások egy helyben / Pico Iyer ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG K., 2014. - 74 p. : ill. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 2.)
Bibliogr.: p. 59-[61].
ISBN 978-963-304-210-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - elmélkedés
613.865 *** 159.95
[AN 3566809]
MARC

ANSEL
UTF-81686 /2015.
Joós István (1974-)
   Az én útja / Joós István. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 343 p. ; 19 cm
Kötött
önismeret - mentálhigiénia
613.865(089.3) *** 159.923(089.3)
[AN 3566922]
MARC

ANSEL
UTF-81687 /2015.
Kasza Kitty
   A túlélés szellemi titkai : hogyan élj tudatos és boldog életet / Kasza Kitty, Kelemen Kara. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2014]. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-239-095-6 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3566559]
MARC

ANSEL
UTF-81688 /2015.
Kata Mihály (1935-)
   Kozmetikai készítmények a gyógyszertárban / Kata Mihály. - Szeged ; [Budapest] : Press GT Kft., 2014. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 256-261.
ISBN 978-963-12-0375-2 fűzött
kozmetikum - gyógyszerészet
615.4 *** 646.7 *** 687.5
[AN 3566504]
MARC

ANSEL
UTF-81689 /2015.
Lajkó Károly (1948-)
   Önsegítő pszichológia - nem csak keresztényeknek / Lajkó Károly. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 325, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 978-963-314-063-5 fűzött
pszichoterápia - önismeret - lelki gondozás
615.851 *** 613.865 *** 253
[AN 3566734]
MARC

ANSEL
UTF-81690 /2015.
Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete. Audiológiai Szekció. Vándorgyűlés (51.) (2014) (Győr)
   A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 51. Vándorgyűlése : 2014. május 22-24., Győr ... : programfüzet / a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház rendezvénye. - Győr : Petz A. M. Okt. Kórház, [2014]. - 37 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
fülgyógyászat - konferencia-kiadvány
616.28-008.1 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3568891]
MARC

ANSEL
UTF-81691 /2015.
Michaels, Mark A. (1959-)
Great sex made simple (magyar)
   Nagyszerű szex [elektronikus dok.] : tantrikus tanácsok az intimitás elmélyítéséhez és az örömök fokozásához / Mark A. Michaels és Patricia Johnson ; ford. Dobrocsi László. - Szöveg (epub : 7.1 MB). - [Budapest] : Bioenergetic, 2014, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131615. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-291-231-8
nemi élet - tantra - elektronikus dokumentum
613.88 *** 294.55
[AN 3571440]
MARC

ANSEL
UTF-81692 /2015.
Millburn, Joshua Fields (1981-)
Everything that remains (magyar)
   Minimalisták [elektronikus dok.] : minden, ami igazán fontos / Joshua Fields Millburn, Ryan Nicodemus. - Szöveg (epub : 639 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Vándor Éva. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131469. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-379-5
egyszerűség - mentálhigiénia - életvezetés - memoár - elektronikus dokumentum
613.865(0:82-94) *** 111.821(0:82-94)
[AN 3570597]
MARC

ANSEL
UTF-81693 /2015.
Neff, Kristin
Self compassion (magyar)
   Együttérzés önmagunkkal : hagyj fel az önostorozással és légy magabiztosabb! / Kristin Neff ; [ford. Malik Tóth István és Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 328 p. ; 22 cm. - (Emberközpontú pszichológia, ISSN 1785-2544 ; 9.)
Bibliogr.: p. 311-328.
ISBN 978-963-9718-70-8 fűzött : 3900,- Ft
személyiségfejlesztés - önismeret
159.923 *** 613.865
[AN 3566340]
MARC

ANSEL
UTF-81694 /2015.
Nógrádi Csilla
   Álom és önismeret / Nógrádi Csilla ; [ill. ... Lebár József]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 221 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 218-220.
ISBN 978-963-9718-71-5 fűzött : 2700,- Ft
álom - önismeret - személyiség-lélektan - pszichoterápia
159.923 *** 615.851 *** 159.963.3
[AN 3566334]
MARC

ANSEL
UTF-81695 /2015.
   Országos programok a lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatására és a szabadidő-sportolói közösségek bővítésére : tanulmánykötet / szerk. Géczi Gábor és Kassay Lili ; [közread. a Magyar Sportmenedzsment Társaság, Magyar Sporttudományi Társaság]. - [Budapest] : M. Sportmenedzsment Társ. : M. Sporttud. Társ., [2014]. - 306 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80088-0-8 fűzött
Magyarország - egészségnevelés - szabadidősport - tömegsport - 21. század - sportesemény
614(439)"201" *** 796.035(439)"201" *** 796.093(439)"201" *** 796.034.2(439)"201"
[AN 3568378]
MARC

ANSEL
UTF-81696 /2015.
   Orvosi informatika 2014 : a XXVII. Neumann Kollokvium konferencia-kiadványa : Szegedi Tudományegyetem ..., 2014. november 21-22. / szerk. Bari Ferenc, Almási László ... ; [rend. a] Neumann János Számítógép--tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály ; [kiad. a Pannon Egyetem]. - Veszprém : Pannon Egy., 2014. - 162 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-040-0 fűzött
orvostudomány - informatika - konferencia-kiadvány
61 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3566564]
MARC

ANSEL
UTF-81697 /2015.
Prince, Joseph (1963-)
The power of right believing (magyar)
   Higgy jól, hogy jól élj! avagy A helyes hit ereje : a félelem, bűntudat és függőségek nélküli élet hét kulcsa / Joseph Prince ; [ford. ... Berényi György és Berényiné Kis-Katos Natália]. - Méhkerék : StAR K., cop. 2014. - 358 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0783-5 fűzött : 3150,- Ft
életvezetés - vallásos irodalom
613.865 *** 244
[AN 3566412]
MARC

ANSEL
UTF-81698 /2015.
Riso, Don Richard
The wisdom of the enneagram (magyar)
   Az enneagram bölcsessége : útmutató a kilenc személyiségtípus lelki és szellemi fejlődéséhez / Don Richard Riso, Russ Hudson ; [ford. Sóskuthy György]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 477-479.
ISBN 978-963-355-126-4 kötött : 5900,- Ft
személyiségtipológia
159.923 *** 613.865
[AN 3572265]
MARC

ANSEL
UTF-81699 /2015.
Röhr, Heinz-Peter (1949-)
Wege aus der Abhängigkeit (magyar)
   Kiút a függőségből : ha gúzsba köt a szülői háttér... / Heinz-Peter Röhr ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 203 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 202-203.
ISBN 978-963-9718-66-1 fűzött : 2700,- Ft
személyiség-lélektan - függőség - pszichoterápia - szülő-gyermek kapcsolat
159.923 *** 613.8 *** 615.851 *** 316.356.2
[AN 3566576]
MARC

ANSEL
UTF-81700 /2015.
Sáfrán Mihály (1985-)
   A paleon túl : tudatosan egy minőségibb életért / Sáfrán Mihály. - Budapest : Sáfrán M., 2014. - 347 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 314-340.
ISBN 978-963-12-0814-6 fűzött : 3790,- Ft
egészséges életmód - egészséges táplálkozás
613 *** 613.2
[AN 3565851]
MARC

ANSEL
UTF-81701 /2015.
Stipkovits Erika, L.
   Harmóniában egymással : újabb 11 tévhit párkapcsolatainkról / L. Stipkovits Erika ; [ill. Pásti-Kovács Nóra]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 408 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 397-402.
ISBN 978-963-304-196-3 kötött : 3500,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3567397]
MARC

ANSEL
UTF-81702 /2015.
   Szabadidős sportolói közösségek fejlesztésére irányuló helyi programok és egészségfejlesztésüket szolgáló fizikai aktivitások : tanulmánykötet / szerk. Géczy Gábor és Kassay Lili ; [közread. a Magyar Sportmenedzsment Társaság, Magyar Sporttudományi Társaság]. - [Budapest] : M. Sportmenedzsment Társ. : M. Sporttud. Társ., [2014]. - 305 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80088-1-5 fűzött
Magyarország - szabadidősport - egészségnevelés - közösségfejlesztés - 21. század
614(439)"201" *** 796.035(439)"201" *** 316.453(439)"201"
[AN 3568382]
MARC

ANSEL
UTF-81703 /2015.
Szabó Péter
   Van élet a halál előtt! / Szabó Péter. - [Budapest] : Guruló Egy., 2014. - 160 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5641-6 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3566280]
MARC

ANSEL
UTF-81704 /2015.
Szendi Gábor (1954-)
   Az önértékelés csapdájában / Szendi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2014. - 318 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 301-313.
ISBN 978-615-5418-89-1 fűzött : 3490,- Ft
önértékelés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3567230]
MARC

ANSEL
UTF-81705 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
Success and achievement (magyar)
   A siker kézikönyve / Brian Tracy ; [ford. Siklósi Viktória]. - [Budapest] : Guruló Egy., 2014. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89746-1-7 fűzött : 2990,- Ft
siker - életvezetés
613.865
[AN 3566274]
MARC

ANSEL
UTF-81706 /2015.
Varga Viola
   Dinamikus manuálterápia : a myofasciális rendszer vizsgálata és kezelése / Varga Viola ; Varga Virág és Gyenes Péter rajz. ; [fotók Hidasi László]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 336 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 336.
ISBN 978-615-5351-73-0 fűzött
mozgásszervi betegség - izombetegség - mozgásterápia - kiropraktika - tanfolyami jegyzet
615.89(078) *** 615.82(078) *** 616.74-085(078)
[AN 3566841]
MARC

ANSEL
UTF-81707 /2015.
Wansink, Brian
Mindless eating (magyar)
   Evés ész nélkül : miért eszünk többet, mint hisszük? / Brian Wansink ; [ford. Laik Eszter]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 300 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-192-5 fűzött : 3900,- Ft
táplálkozástudomány - egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3568409]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

1708 /2015.
Büki Gergely (1932-)
   Településenergetika : távhőellátás, távhűtés / Büki Gergely, Metzing József, Orbán Tibor. - Budapest : Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., 2014. - 362 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Energetikai szakkönyvek, ISSN 2064-0676)
Bibliogr.: p. 359-362.
ISBN 978-963-88358-7-1 fűzött
hőenergetika - hűtés - távfűtés - megújuló energiaforrás
620.91 *** 697.34 *** 697.971
[AN 3567469]
MARC

ANSEL
UTF-81709 /2015.
   Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával / szerk. Kalmár Ferenc. - Budapest : Akad. K., 2014. - 403 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9540-7 kötött
Magyarország - Európai Unió - energetika - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
620.9(4-62) *** 504.03 *** 620.9(439)
[AN 3566342]
MARC

ANSEL
UTF-81710 /2015.
   Iskolánk az FGT - GAMF 50 éves : szerkesztett jubileumi kiadvány az induló főiskola első nappali tagozatos végzős évfolyamáról : [Kecskeméti Főiskola Gépipri és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar rendhagyó jubileumi emlékkönyve, 1964-2014]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2014. - [10], 105, [7] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Gépipari Automatizálási Felsőfokú Technikum (Kecskemét)
Kecskemét - főiskola - gépipar - automatizálás
621 *** 681.5 *** 378.662(439-2Kecskemét)
[AN 3569037]
MARC

ANSEL
UTF-81711 /2015.
   A Kecskeméti Főiskola 50 éves Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karának jubileumi évkönyve, 1964-2014 / [szerk. Némethné Falusi Erzsébet, Madarász László]. - Kecskemét : KF GAMFK, 2014. - 120 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
Kecskeméti Főiskola. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Kecskemét - főiskola - gépipar - automatizálás
621 *** 681.5 *** 378.662(439-2Kecskemét)
[AN 3569058]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

1712 /2015.
Csornai-Kovács Géza
   Az intarziakészítés műhelytitkai / Csornai-Kovács Géza. - Budapest : Taramix, 2014. - 192 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5186-27-1 fűzött : 8400,- Ft
intarzia
684.63 *** 745.51
[AN 3567989]
MARC

ANSEL
UTF-81713 /2015.
Szolnoki Beáta
   Új, égésgátolt epoxigyanták és kompozitjaik kifejlesztése / Szolnoki Beáta ; [közread. a] Szerves Kémia és Technológia Tanszék, [Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskola]. - Budapest : Szerves Kémia és Technológia Tansz. : BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Isk., 2014. - 133 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-132.
ISBN 978-963-313-133-6 fűzött
epoxigyanta - kompozit anyag - égésgátlás
678.686 *** 678.5
[AN 3568144]
MARC

ANSEL
UTF-81714 /2015.
Zeke Gyula (1956-)
   Volt egy feketém : a budapesti eszpresszók története / Zeke Gyula. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 328 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 328.
ISBN 978-963-506-935-4 fűzött : 3400,- Ft
Budapest - művelődéstörténet - kávéház - eszpresszó - 20. század
640.44(439-2Bp.)"19" *** 930.85(439-2Bp.)"19"
[AN 3566728]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

1715 /2015.
   Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok / sorozatszerk. Hancsók Jenő ; [közread. a] Pannon Egyetem. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2014-. - 24 cm
üzemanyag
665.733
[AN 3572279]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Motorbenzinek / szerzők Hancsók Jenő, Eller Zoltán, Kriván Eszter. - 2. bőv., átd. kiad. - 2014. - [2], IV, 543 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 527-539.
ISBN 978-963-396-009-7 kötött
benzin
665.733
[AN 3572287] MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

1716 /2015.
Gulyás István
   Zöldotthont mindenkinek! : zöldotthont mindenkinek? : családi ház tulajdonosoknak, akik minimum 50%-kal szeretnék csökkenteni otthonuk rezsiköltségeit! / Gulyás István. - Csehbánya : Arculat Immo Kft. : Paneldoctor Kft., 2014. - 225 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-6395-7 fűzött : 2990,- Ft
klímatechnika - energetika - házépítés
628.8 *** 697
[AN 3566470]
MARC

ANSEL
UTF-81717 /2015.
   (köz)úti lapu : foglalkoztató füzet gyerekeknek / [szerk. Baranyainé Fekete Judit, Kaposi Gabriella] ; [közread. a] Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény. - [Budapest] : M. Közút Nonprofit Zrt., [2014]. - 28 p. : ill., főként színes ; 15x21 cm
Fűzött
útépítés - közlekedéstörténet - múzeumi kiadvány - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
625.7 *** 656(100)(091)(02.053.2) *** 087.5 *** 069(439-2Kiskőrös)(036)
[AN 3569084]
MARC

ANSEL
UTF-81718 /2015.
Towards contemporary rivers in South East Europe (magyar)
   Útban Délkelet-Európa korszerű folyói felé : SEE River : záró kiadvány / [ford. Szalay Miklós] ; [közread. az Inštitut za vode Republike Slovenije, ... NeKI ...]. - Ljubljana : Inst. za vode Rep. Slovenija ; [Budapest] : NeKI, [2014]. - 42 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Fűzött
Balkán - Magyarország - folyószabályozás - határ menti kapcsolat
627.42(497) *** 627.42(439)
[AN 3566372]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

1719 /2015.
Graham, Ian (1953-)
Build the rocket (magyar)
   Építs rakétát! / [írta Ian Graham] ; [ill. Mark Ruffle, Galia Bernstein] ; [ford. és szerk. Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 29 p. : ill., színes ; 37 cm
Közös tokban 88 darabos rakétamakettel
ISBN 978-615-5240-76-8 kötött : 4800,- Ft
űrhajózás - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
629.78(02.053.2) *** 087.5
[AN 3567878]
MARC

ANSEL
UTF-81720 /2015.
   Győr fejlődésének mozgatórugói / szerk. Honvári János. - Győr : Universitas-Győr, 2014. - 236 p. : ill. ; 24 cm. - (A győri járműipari körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-37-0 fűzött
Győr - járműipar - textilipar - regionális gazdaság - urbanisztika - 20. század - 21. század
629(439-2Győr)"194/200" *** 677(439-2Győr)"198/201" *** 332.1(439-2Győr)"194/201" *** 911.375(439-2Győr)"194/201"
[AN 3568666]
MARC

ANSEL
UTF-81721 /2015.
   "A múltra épülő jövő" : X. Regionális Közlekedési Konferencia : Debrecen : programfüzet. - [Debrecen] : [DKV Debreceni Közlekedési Zrt.] ; [Budapest] : [KTE], [2014]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Rend., közread. a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesület. - A konferenciát 2014. máj. 21-23. között tartották. - Előadáskivonatokkal
Fűzött
városi közlekedés - regionális fejlesztés - konferencia-kiadvány
656.025.6 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 332.1
[AN 3568799]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

1722 /2015.
   Birs / [szerk.] Szabó Tibor, Nyéki József, Soltész Miklós ; [kiad. az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.]. - [Újfehértó] : Újfehértói Gyümölcstermesztési Kut. és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft., 2014. - 290 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0940-2 kötött
gyümölcstermesztés - birs
634.14
[AN 3567432]
MARC

ANSEL
UTF-81723 /2015.
   A folyamatos erdőborítás gyakorlati megvalósításának tapasztalatai / [szerk. Bartha Dénes, Markovics Tibor, Puskás Lajos]. - Sopron : NYME K., 2014. - 270 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-196-4 fűzött
erdészet
630
[AN 3568233]
MARC

ANSEL
UTF-81724 /2015.
Hansen, Sig (1968-)
North by Northwestern (magyar)
   Halálos fogás : rákhalászok a gyilkos alaszkai vizeken / Sig Hansen és Mark Sundeen ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 288 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-13-6 fűzött : 3150,- Ft
tengerhajózás - halászat - memoár
639.22(0:82-94)
[AN 3566859]
MARC

ANSEL
UTF-81725 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Pure joy (magyar)
   Színtiszta öröm : szeretett kutyáink / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-203-270-2 kötött
kutya - amerikai angol irodalom - memoár
636.7(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3565864]
MARC

ANSEL
UTF-81726 /2015.
   Szervesanyag-gazdálkodás a mezőgazdaságban : BIORES AT-HU Konferencia, 2014. november 13. Mosonmagyaróvár / [... szerk. Beke Dóra]. - [Sopron] : NYME K., [2014]. - 83 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Rend. a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-206-0 fűzött
talajtan - szerves trágya - agrotechnika - konferencia-kiadvány
631.4 *** 631.86 *** 631.333 *** 061.3(439-2Mosonmagyaróvár)
[AN 3566686]
MARC

ANSEL
UTF-81727 /2015.
   "A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről" szóló megállapodás keretében létrejött kertekben található gyümölcsfajták leírásai / [szerk. Veres Emese] ; [kiad. a Növényi Diverzitás Központ]. - Tápiószele : Nödik, 2014. - 102 p. : ill., színes ; 22 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-963-12-0639-5 fűzött
Magyarország - gyümölcstermesztés
631.961(439) *** 634
[AN 3567394]
MARC

ANSEL
UTF-81728 /2015.
Taylor-Laino, Barbara
The healthy homemade pet food cookbook (magyar)
   Gyorsan, finomat kedvenceinknek szakácskönyv : 75 teljes értékű, ízletes fogás és jutalomfalat kutyáknak, macskáknak minden korban / Barbara Taylor-Laino ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 176 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-7913-9 fűzött : 3890,- Ft
kutya - macska - kisállateledel - szakácskönyv
636.7.084(083.12) *** 636.8.084(083.12)
[AN 3567859]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

1729 /2015.
   20 séf, 100 recept : nem csak ínyenceknek / [fel. szerk. Madary Orsolya]. - [Budapest] : M. Konyha Magazin K., [2014]. - 296 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0989-1 kötött : 5900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3567858]
MARC

ANSEL
UTF-81730 /2015.
Bickel, Gabriele (1955-)
Geschenke aus meinem Kräutergarten (magyar)
   Ajándékok saját fűszerkertünkből / Gabriele Bickel ; Anne Rogge és Jan Jankovic fotóival ; [ford. Jakab Judit]. - [Budapest] : Sziget, 2014. - 123 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5178-61-0 kötött : 3500,- Ft
fűszer - fűszernövény - gyógynövény - szakácskönyv
641.885(083.12) *** 635.7 *** 615.89:615.322
[AN 3567362]
MARC

ANSEL
UTF-81731 /2015.
Bodzsár Tamás
   Latin-amerikai receptkönyv : az autentikus latin konyha ízei / [Bodzsár Tamás]. - Budapest : Monkeybird, 2014. - 131 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0746-0 fűzött : 3900,- Ft
Latin-Amerika - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(8)(083.12)
[AN 3567523]
MARC

ANSEL
UTF-81732 /2015.
Bodzsár Tamás
   Latin-amerikai receptkönyv [elektronikus dok.] : az autentikus latin konyha ízei. - Szöveg (pdf : 10.8 MB). - Budapest : Monkeybird, 2014
Szerző Bodzsár Tamás. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131671. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1447-5
Latin-Amerika - ételspecialitás - szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.568(8)(083.12)
[AN 3571681]
MARC

ANSEL
UTF-81733 /2015.
Day, Martha
The complete book of desserts (magyar)
   Sütemények és desszertek nagykönyve / Martha Day. - Budapest : Roland, [2014]. - 512 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5368-58-5 kötött : 6990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3568167]
MARC

ANSEL
UTF-81734 /2015.
Dr. Oetker: Hefegebäck von A-Z (magyar)
   Kelt tészták A-tól Z-ig - Dr. Oetker / [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Grafo, 2014. - 141 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-9485-72-3 kötött : 3500,- Ft
tésztaáru - sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69 *** 641.852(083.12)
[AN 3567077]
MARC

ANSEL
UTF-81735 /2015.
Dugliss-Wesselman, Stacey
The home apothecary (magyar)
   Természetes házipatika : otthon elkészíthető szépítő-gyógyító szerek testnek és léleknek / Stacey Dugliss-Wesselman ; [ford. Tuza Csilla, Joannovics F. Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 159 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-09-7999-3 kötött : 3990,- Ft
kozmetikum - természetes anyag
646.7 *** 665.5
[AN 3567899]
MARC

ANSEL
UTF-81736 /2015.
Fearnley-Whittingstall, Hugh (1965-)
River Cottage - veg everyday! (magyar)
   River Cottage : zöldséget minden napra! / Hugh Fearnley-Whittingstall ; Simon Wheeler fotóival ; Mariko Jesse illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2014. - 415 p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-357-493-5 kötött
zöldségféle - szakácskönyv
641.55(083.12):635.1/.8
[AN 3567317]
MARC

ANSEL
UTF-81737 /2015.
   Gemenc kincsei : az ártéri erdő ételei / [... szerk. Kovácsné Schulteisz Margit] ; [közread. a] Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. - Baja : Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt., 2014. - 137 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-1105-4 kötött
Gemenc - ételspecialitás - vadhús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.54/.55 *** 641.568(439Gemenc)(083.12)
[AN 3567935]
MARC

ANSEL
UTF-81738 /2015.
Gyömbér Rita
   Paleo különleges ételek / [Gyömbér Rita] ; [... fotó Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2014]. - 34, [20] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1003-3 fűzött : 1090,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3566928]
MARC

ANSEL
UTF-81739 /2015.
Gyömbér Rita
   Paleo sósak / [desszertek Gyömbér Rita] ; [... fotó Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2014]. - 36, [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8929-2 fűzött : 1090,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3566884]
MARC

ANSEL
UTF-81740 /2015.
Gyömbér Rita
   Paleo sületlenségek / [desszertek Gyömbér Rita] ; [... fotó Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2014]. - 38, [14] p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött : 1090,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-8930-8)
sütemény - egészséges táplálkozás - nyers étrend - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3566931]
MARC

ANSEL
UTF-81741 /2015.
Gyömbér Rita
   Paleo torták és desszertek / [desszertek Gyömbér Rita] ; [... fotó Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2014]. - 39, [11] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8930-8 fűzött : 1090,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3566936]
MARC

ANSEL
UTF-81742 /2015.
Gyömbér Rita
   Paleo ünnepi finomságok / [desszertek Gyömbér Rita] ; [... fotó Lukácsi Ákos]. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., [2014]. - 42, [22] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8932-2 fűzött : 1090,- Ft
sütemény - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 613.2
[AN 3566933]
MARC

ANSEL
UTF-81743 /2015.
A little course in... sewing (magyar)
   Varrás : a siker titkai kezdőknek és haladóknak / [ford. D. Wallaszky Teodóra]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-8000-5 kötött : 3990,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
646.21 *** 379.826
[AN 3567848]
MARC

ANSEL
UTF-81744 /2015.
Papp Emese
   Porcukor és habverő : sütemények kezdőknek és haladóknak / Papp Emese. - Budapest : Central Kv., 2014. - 191 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-341-102-5 kötött : 4900,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3567846]
MARC

ANSEL
UTF-81745 /2015.
   Terítéken a karácsony : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2014. - 2 db : ill., színes ; 21 cm
karácsony - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3568289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Előételek, levesek és főételek. - 42 p.
ISBN 978-615-5101-21-2 fűzött
[AN 3568292] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Desszertek. - 42 p.
ISBN 978-615-5101-22-9 fűzött
[AN 3568295] MARC

ANSEL
UTF-81746 /2015.
Tolnai Orsolya
   Érzékenyek szakácskönyve... avagy Bevezetés a laktóz-, glutén- és cukormentes főzés világába / Tolnai Orsolya. - Budapest : Perfact, 2014. - 238 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9929-46-3 kötött : 4410,- Ft
diéta - allergia - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.24 *** 616-056.43
[AN 3567852]
MARC

ANSEL
UTF-81747 /2015.
Wright, Amanda
A little course in... baking (magyar)
   Sütés kezdőknek és haladóknak / [Amanda Wright] ; [ford. Piros Christa]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-8001-2 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3567839]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

1748 /2015.
Bartók Imre (1985-)
   A hamis Alef : kezdet és a temporalitás / Bartók Imre. - [Budapest] : L'Harmattan : M. Daseinanalitikai Egyes., 2014. - 127 p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-865-8 fűzött : 1950,- Ft
idő - filozófia
1 *** 115
[AN 3566964]
MARC

ANSEL
UTF-81749 /2015.
Lichner, Miloš
   Vers une ecclésiologie de la "tolerantia" : recherche sur Saint Augustin / Miloš Lichner. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2014. - 419 p. ; 19 cm. - (Sensus fidei fidelium, ISSN 2063-0859 ; 4.)
Bibliogr.: p. 388-419.
ISBN 978-963-236-934-1 fűzött : 3600,- Ft
Augustinus Aurelius (354-430)
Római Birodalom - filozófus - egyházi személy - 4. század - 5. század - vallásfilozófia
1(37)Augustinus_A. *** 21 *** 276(092)Augustinus_Aurelius
[AN 3568266]
MARC

ANSEL
UTF-81750 /2015.
Onfray, Michel (1959-)
   A boldogság antik étrendje / Michel Onfray ; [... vál. és ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Napkút K. ; Újvidék : Forum, 2014. - 152, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-86-323-0896-1
ISBN 978-963-263-403-6 fűzött : 1590,- Ft : 300 RSD
esztétika - művészetfilozófia - francia irodalom - esszé
111.852(0:82-4) *** 7.01(0:82-4) *** 840-4=945.11
[AN 3566605]
MARC

ANSEL
UTF-81751 /2015.
   Søren Kierkegaard, 1813-2013 / [szerk. Gyenge Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 323 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 243-260.
ISBN 978-963-236-837-5 fűzött : 3200,- Ft
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Dánia - filozófus - 19. század
1(489)(092)Kierkegaard,_S.
[AN 3567089]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

1752 /2015.
   Adventi kalendárium, 2014 / szerk. Fülöp Zsuzsanna. - [Budapest] : Kairosz, 2014. - 181 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-662-644-0 fűzött : 3200,- Ft
vallásos irodalom - magyar irodalom - világirodalom - antológia
244(0:82-822) *** 82-822=945.11 *** 894.511-822
[AN 3568810]
MARC

ANSEL
UTF-81753 /2015.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / ford., a bevezetőket és az utószót írta Simon Tamás László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, cop. 2014. - 876 p. : ill., térk. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9053-95-3 kötött
225.04=945.11
[AN 3566935]
MARC

ANSEL
UTF-81754 /2015.
Bogdanova, Nina
   Otkrovenie boga lûdâm [elektronikus dok.] / N. Bogdanova. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2013-
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
vallásos irodalom - kinyilatkoztatás - elektronikus dokumentum
244 *** 248.215
[AN 3517672]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Kn. 5. č. 2. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - 2014
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131718
ISBN 978-615-5383-67-0
[AN 3571887] MARC

ANSEL
UTF-8


   Kn. 5. č. 3. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - 2014
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131719
ISBN 978-615-5383-81-6
[AN 3571888] MARC

ANSEL
UTF-81755 /2015.
   Ciszterci arcképek / szerk. Kereszty Rókus ; társszerk. Turócziné Pesty Ágnes ; [közread. a Zirci Ciszterci Apátság és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium]. - Zirc : Zirci Ciszterci Apátság ; Budapest : Budai Ciszterci Szt. Imre Gimn., 2014. - 311 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0633-3 kötött
Magyarország - ciszterciták - szerzetes - egyháztörténet - 20. század
271.12(439)(091) *** 271.12(439)(092)
[AN 3568374]
MARC

ANSEL
UTF-81756 /2015.
   Dr. Bernstein Béla főrabbi : a nyíregyházi évek / [szerk. Timár Éva] ; megj. ... a Nyíregyházi Zsidó Hitközség kiadásában. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Zsidó Hitközs., 2014. - 132 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0517-6 fűzött
Bernstein Béla (1868-1944)
Magyarország - Nyíregyháza - rabbi - 19. század - 20. század - zsidóság
296(439)(092)Bernstein_B. *** 316.347(=924)(439-2Nyíregyháza)
[AN 3567399]
MARC

ANSEL
UTF-81757 /2015.
Ducza Lajos (1942-)
   A kisújszállási református gyülekezet és templom története / [szerzők Ducza Lajos, Gulyás Sándor, Mihály Árpád]. - Kisújszállás : Kisújszállási Ref. Egyházközség : Önkormányzat : Kisújszállási Művel. Közp. és Kvt., 2014. - 186 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 1417-3433 ; 32.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0383-7 fűzött
Kisújszállási Református Egyházközség
Kisújszállás - egyházközség - református egyház - egyháztörténet - templom
284.2(439-2Kisújszállás)(091) *** 726.54(439-2Kisújszállás)
[AN 3567817]
MARC

ANSEL
UTF-81758 /2015.
Farkas József (1914-1999)
   Istenfiúságunk elveszíthetetlen / Farkas József. - Velence : Somhegyi, 2014. - 16 p. ; 19 cm
Fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3566507]
MARC

ANSEL
UTF-81759 /2015.
Gregory, David (1959-)
Night with a perfect stranger (magyar)
   Éjszaka egy tökéletes idegennel : a beszélgetés, mely mindent megváltoztat / David Gregory ; [ford. Scharle Csilla Réka] ; [közread. az] Egyházfórum. - Budapest : Egyházfórum, cop. 2014. - 117 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8156-42-6 kötött : 1890,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3567754]
MARC

ANSEL
UTF-81760 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szeress ma jobban, mint tegnap! : Gyökössy Endre bátorításai, tanácsai az esztendő minden napjára / [összeáll. Nagy Alexandra]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2014]. - 137, [3] p. : ill. ; 14 cm
ISBN 978-963-696-603-4 kötött : 1950,- Ft
vallásos irodalom - kalendárium
244 *** 249 *** 050.9
[AN 3566946]
MARC

ANSEL
UTF-81761 /2015.
Hoekendijk, Anneke (1900-1992)
Ik zie de hemel geopend (magyar)
   Látom a megnyílt eget / Anneke Hoekendij, Frans Horsthuis ; [ford. Németh Marietta]. - Budapest : Marana Tha, 2014. - 111 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 192.)
ISBN 978-615-5259-12-8 fűzött : 800,- Ft
túlvilág
236.6
[AN 3566980]
MARC

ANSEL
UTF-81762 /2015.
Hünermann, Wilhelm (1900-1975)
Sankt Martin, der Reiter der Barmherzigkeit (magyar)
   Bátorság és irgalom : Szent Márton életregénye / Wilhelm Hünermann ; [Molnár Miklós fordítása] ; [közread. a] Martinus Vallási és Kulturális Egyesület. - Szombathely : Martinus Vallási és Kult. Egyes., 2014. - 293, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0756-9 fűzött : 2000,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - német irodalom - életrajzi regény
235.3(092)Martin_de_Tours(0:82-31) *** 830-312.6=945.11
[AN 3567541]
MARC

ANSEL
UTF-81763 /2015.
   Az igaz(i) élet felé : mit üzen neked erről az egyház társadalmi tanítása? / [írta a] Keteg-műhely ... ; [közread. az Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány, [2014]. - 31 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0915-0 fűzött
katolikus egyház - szociális érzékenység
282 *** 261.62
[AN 3567212]
MARC

ANSEL
UTF-81764 /2015.
Iyengar, B. K. S. (1918-2014)
Core of the yoga sutras (magyar)
   A jóga-szútrák szíve : a jóga filozófiájának végső vezérfonala / B. K. S. Iyengar ; [ford. Pressing Lajos]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2014. - 311 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-248-224-8 kötött : 4500,- Ft
jóga
294.527
[AN 3566997]
MARC

ANSEL
UTF-81765 /2015.
Jacobsen, Wayne (1953-)
So you don't want to go to church anymore (magyar)
   Szóval nem akarsz többé gyülekezetbe járni : egy váratlan utazás / Wayne Jacobsen, Dave Coleman. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-35-7 fűzött : 2250,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3568488]
MARC

ANSEL
UTF-81766 /2015.
Leonard, Richard
Where the hell is God? (magyar)
   Hol van Isten a bajban? : gondolatok a hitről és a szenvedésről / Richard Leonard ; [ford. Görföl Tibor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 132 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-132.
ISBN 978-963-9718-63-0 fűzött : 1900,- Ft
szenvedés - hit
248.132 *** 234
[AN 3566579]
MARC

ANSEL
UTF-81767 /2015.
   Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök emlékezete = Gedenken an die Bischöfe Áron Márton und Antal Jakab aus Siebenbürgen / szerk. ... Szabó Csaba ; [szakford. ... Kékesi Katalin, Michael Graeme, Michaela Schierhuber] ; [közread. a] ... Balassi Intézet, [Bécsi Magyar Történeti Intézet]. - Budapest : Új Ember : Balassi Int. ; Wien : Bécsi M. Tört. Int., 2014. - 127 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9981-35-5 fűzött
Márton Áron (1896-1980)
Jakab Antal (1909-1993)
Erdély - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á. *** 282(498.4)(=945.11)(092)Jakab_A.
[AN 3566471]
MARC

ANSEL
UTF-81768 /2015.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Engem Isten nagyon szeret : kifestő és foglalkoztató füzet / Miklya Luzsányi Mónika ; [graf.] Horváth Mónika. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2014. - [24] p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5141-52-2 fűzött
vallásos irodalom - gyermekkönyv - kifestőkönyv - foglalkoztatókönyv
244(02.053.2) *** 087.5
[AN 3568938]
MARC

ANSEL
UTF-81769 /2015.
Nawawī, Yaḥyá ibn Šaraf al- (1233-1277)
Arbaʿūn al-Nawawīyah (magyar)
   Negyven hagyomány = Kitáb al-arba'ín / An-Nawawí ; ford. Kovács Miklós. Negyven hagyomány az isteni könyörületességről / ford. Szikszai András. - Budapest : M. Iszlám Közösség, 2014. - 56 p. ; 21 cm. - (Magyar medresze könyvek, ISSN 2064-5163 ; 4.)
ISBN 978-963-89967-4-9 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
iszlám
297
[AN 3567512]
MARC

ANSEL
UTF-81770 /2015.
   Örökségünk, értékeink a Magyar Zarándokút dél-alföldi szakasza mentén / [szerk. Tombáczné Végh Katalin, Rosta Szabolcs] ; [közread. a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás]. - Dabas : M. Zarándokút Önkormányzati Társulás, [2014]. - 48 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0079-9 fűzött
Bács-Kiskun megye - helytörténet - helyismeret - művelődéstörténet - zarándoklat
248.153.8 *** 930.85(439.155) *** 943.915.5 *** 908.439.155
[AN 3566191]
MARC

ANSEL
UTF-81771 /2015.
   Óvoda, iskola, templom : egy óvoda születése és annak háttere Dunakeszin / [kiad. Szent Imre Egyházközség]. - [Dunakeszi] : Szent Imre Egyházközség, 2014. - 167, [5] p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-1399-0 fűzött
Szent Erzsébet Katolikus Óvoda (Dunakeszi)
Dunakeszi - óvoda - hitélet - katolikus egyház - vallásos nevelés - történeti feldolgozás
282(439-2Dunakeszi) *** 37.017.93 *** 373.24(439-2Dunakeszi)(091) *** 291.4(439-2Dunakeszi)
[AN 3566831]
MARC

ANSEL
UTF-81772 /2015.
Pintye Tímea
   Világosság és fény az Ószövetségben / Pintye Tímea ; [közread. az] Adventista Teológiai Főiskola. - Pécel : Adventista Teológiai Főisk., 2014. - 83 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 79-83.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-9930-44-5)
Biblia. Ószövetség
jó és rossz - bibliamagyarázat
221.07 *** 216
[AN 3567336]
MARC

ANSEL
UTF-81773 /2015.
Rohr, Richard (1943-)
Immortal diamond (magyar)
   Halhatatlan gyémánt : igaz énünk keresése / Richard Rohr ; [ford. Malik Tóth István]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 215-218.
ISBN 978-963-9718-68-5 fűzött : 2700,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3566593]
MARC

ANSEL
UTF-81774 /2015.
Szakács Tibor
   Khrüszeon genosz. - Csehbánya : Csendközpont ; Veszprém : LifeVision Kft., 2014. - 29, [2] p. ; 15 cm. - (Csendközpont kiadványok, ISSN 2064-0455)
Szerző Szakács Tibor
ISBN 978-963-08-8047-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - elmélkedés
244 *** 242
[AN 3566261]
MARC

ANSEL
UTF-81775 /2015.
   A Szent Márton-ereklye köszöntése : liturgikus segédanyag / [összeáll. Kürnyek Róbert, Molnár János]. - Szombathely : Martinus, 2014. - 47 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5091-33-9 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
ereklye - egyházi szertartás - szent
235.3(092)Martin_de_Tours *** 247.3 *** 264
[AN 3567579]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

1776 /2015.
Arendt, Hannah (1906-1975)
Rahel Varnhagen (magyar)
   Rahel Varnhagen : egy német zsidó nő élete a romantika korából / Hannah Arendt ; [ford. Bán Zoltán András]. - Budapest : Scolar, 2014. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-538-0 fűzött : 3490,- Ft
Varnhagen von Ense, Rahel (1771-1833)
Németország - Európa - történelmi személy - nők a társadalomban - zsidóság - napóleoni kor - 19. század
316.37-055.2(4)"17/18" *** 316.347(=924)(4)"17/18" *** 929(430)Varnhagen_von_Ense,_R.
[AN 3568456]
MARC

ANSEL
UTF-81777 /2015.
   Berentei kaleidoszkóp : a település komplex szociológiai elemzése / [szerk. Szabó-Tóth Kinga] ; [kiad. a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézete]. - Miskolc : ME BTK Szociológiai Int., 2014. - 92 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-358-060-8 fűzött
Berente - településföldrajz - faluszociológia - statisztikai adatközlés - 21. század
316.334.55(439-2Berente) *** 911.375(439-2Berente)"201"(083.41)
[AN 3566478]
MARC

ANSEL
UTF-81778 /2015.
   Foglyul ejtett média : médiapolitikai írások / szerk. Polyák Gábor, Uszkiewicz Erik. - Budapest : [Gondolat], 2014. - 339 p. : ill. ; 23 cm
A Mérték Médiaelemző Műhely tanulmányai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-529-0 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - médiapolitika - médiatörténet - jogi szabályozás - 21. század
316.774(439)"201" *** 34:791.9.096/.097(439)"201" *** 323:008(439)"201" *** 791.9.096/.097(439)"201" *** 659.3(439)"201"
[AN 3567569]
MARC

ANSEL
UTF-81779 /2015.
György Péter (1954-)
   A hatalom képzelete : állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között / György Péter. - Budapest : Magvető, 2014. - 477, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2899-5 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - kultúraszociológia - kulturális élet - kulturális politika - magyar irodalom története - Kádár-korszak
316.7(439)"195/198" *** 008:323(439)"195/198" *** 894.511(091)"195/198"
[AN 3566908]
MARC

ANSEL
UTF-81780 /2015.
György Péter (1954-)
   A hatalom képzelete [elektronikus dok.] : állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között / György Péter. - Szöveg (epub : 4.4 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131486. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3234-3
Magyarország - kultúraszociológia - kulturális élet - kulturális politika - magyar irodalom története - Kádár-korszak - elektronikus dokumentum
316.7(439)"195/198" *** 008:323(439)"195/198" *** 894.511(091)"195/198"
[AN 3570689]
MARC

ANSEL
UTF-81781 /2015.
   Gyűrűk és sugarak : mit nyújt egy magyar város? / szerk. Horváth M. Tamás és Bartha Ildikó. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 344 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-35-1 fűzött
Hajdúböszörmény - városszociológia - társadalomföldrajz - helyi önkormányzat
316.334.56(439-2Hajdúböszörmény) *** 352(439-2Hajdúböszörmény) *** 911.375(439-2Hajdúböszörmény)
[AN 3566236]
MARC

ANSEL
UTF-81782 /2015.
Jakab Réka (1974-)
   Bérlőből polgár : Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete, 1748-1848 / Jakab Réka ; [közread.] ... a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. - [Budapest] : L'Harmattan ; [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., cop. 2014. - 321 p. : ill. ; 23 cm + CD-R
Bibliogr.: p. 280-290. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-887-0 fűzött : 3990,- Ft
Pápa - társadalomtörténet - gazdaságtörténet - helytörténet - zsidóság - 18. század - 19. század - elektronikus dokumentum
316.3(439-2Pápa)"174/184" *** 338(091)(439-2Pápa)"174/184" *** 316.347(=924)(439-2Pápa)"17/18" *** 943.9-2Pápa"17/18"
[AN 3567183]
MARC

ANSEL
UTF-81783 /2015.
Kulcsár-Szabó Zoltán (1973-)
   A gondolkodás háborúi : töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi történetéből / Kulcsár-Szabó Zoltán. - Budapest : Ráció, 2014. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-64-0 fűzött : 3125,- Ft
szociálpszichológia - erőszak - diskurzuselemzés - irodalomelmélet
316.6 *** 321.01 *** 82.01
[AN 3566713]
MARC

ANSEL
UTF-81784 /2015.
Leman, Kevin
Be the dad she needs you to be (magyar)
   Útmutató lányos apáknak : hogyan találhat utat lánya szívéhez? / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - Budapest : Harmat, 2014. - 234 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-288-247-5 fűzött : 2900,- Ft
gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - lánygyermek
316.356.2 *** 37.018.1
[AN 3566680]
MARC

ANSEL
UTF-81785 /2015.
Luhmann, Niklas (1927-1998)
   Kommunikáció és társadalom : Luhmann olvasókönyv / vál. és a bev. tanulmányokat írta Bognár Bulcsu, Karácsony András. - Budapest : Gondolat, 2014. - 408 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-511-5 fűzött : 3800,- Ft
Luhmann, Niklas (1927-1998)
Németország - rendszerelmélet - társadalomelmélet - kommunikáció - szociológus - 20. század
316(430)(092)Luhmann,_N. *** 005 *** 316.7
[AN 3567555]
MARC

ANSEL
UTF-81786 /2015.
   A magyar ifjúság történetének kronológiája, 1914-1991 / ... összeáll. Gergely Ferenc és Ólmosi Zoltán ; a bev. tanulmányt írta Gergely Ferenc. - Budapest : Holnap K., cop. 2014. - 397, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 385-392., [398].
ISBN 978-963-349-099-0 fűzött : 3200,- Ft
Magyarország - ifjúságszociológia - magyar történelem - politikatörténet - 20. század - kronológia
316.37-053.6/.8(439)"191/199"(0:930.24) *** 943.9"191/199"(0:930.24) *** 323(439)"191/199"(0:930.24)
[AN 3566560]
MARC

ANSEL
UTF-81787 /2015.
   Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből : életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig / [főszerk. Rózsa Dávid]. - Budapest : KSH Kvt., 2014. - 807 p. : ill. ; 25 cm. - (A statisztika történetei, ISSN 2064-8979 ; 1.)
Bibliogr.: p. 769-779.
ISBN 978-963-235-449-1 kötött : 8700,- Ft
Magyarország - statisztikus - demográfia - életrajzi lexikon
311(439)(092):030 *** 312(439)(092):030
[AN 3568070]
MARC

ANSEL
UTF-81788 /2015.
Szabó Gabriella
   Kommunikáció és integráció : a magyar médiatörvények európai vitája / Szabó Gabriella. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 193 p. ; 23 cm. - (Politikai kommunikáció, ISSN 1787-9825)
Bibliogr.: p. 157-174.
ISBN 978-963-236-910-5 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - médiapolitika
316.774(439)"201" *** 316.774(4-62)"201" *** 323:008(439)"201" *** 327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3568263]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

1789 /2015.
Bene Lajos (1876-1942)
   Vasgyúró Palkó : kalotaszegi népmesék / elmondja Bene Lajos. - [Budapest] : Fiesta, cop. 2014. - 138 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9258-39-6 * fűzött : 3390,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9258-39-3)
Kalotaszeg - magyar néprajz - népmese
398.21(=945.11)(498.4-2Kalotaszeg)
[AN 3566523]
MARC

ANSEL
UTF-81790 /2015.
   Ethno-Trezor : válogatott kincsek Déri György népművészeti gyűjteményéből : kiállítási katalógus / szerk. Angi János, Lakner Lajos, Magyari Márta ; [... rend. Magyari Márta] ; [közread. a] Déri Múzeum. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 188 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A kiállítást Debrecenben, 2014. márc. 14 - aug. 20. között tartották. - Az előszó és a bev. tanulmány angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-7218-94-1 fűzött
népművészet - magyar néprajz - magángyűjtemény - kiállítási katalógus
39(=945.11) *** 7.031.4(439) *** 069.017(439)Déri_Gy. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3567504]
MARC

ANSEL
UTF-81791 /2015.
   Fenntarthatóság Röszkén egykor és napjainkban / [szerk. Ladányi Zsuzsanna] ; [közread. a] Beretzk Péter Természetvédelmi Klub. - Röszke : Beretzk P. Természetvédelmi Klub, 2014. - 28 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0522-0 fűzött
Röszke - fenntartható fejlődés - családi gazdaság - hagyományőrzés
398(=945.11)(439-2Röszke) *** 631.115.11(439-2Röszke)
[AN 3567724]
MARC

ANSEL
UTF-81792 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Die Heilkraft der Natur (magyar)
   A természet gyógyító ereje : gyógynövények, mítoszok, rituálék az évkörben / Anselm Grün, Susanne Türtscher ; [ford. Hámoriné Simon Cecília]. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 206 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-314-069-7 fűzött
keresztény ünnep - naptári szokás - természetgyógyászat - gyógynövény
398.33 *** 615.89:615.322 *** 264
[AN 3566750]
MARC

ANSEL
UTF-81793 /2015.
   Hacsak úgy nem.. : zsidó alapviccek Dés Mihály válogatásában. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 146 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6254-1 kötött : 1990,- Ft
zsidóság - vicc
398.94(=924)
[AN 3566087]
MARC

ANSEL
UTF-81794 /2015.
Hernádi Miklós (1944-)
   A zsidó vicc világképe / Hernádi Miklós. - Budapest : Gondolat, 2014. - 282 p. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 39-40.
ISBN 978-963-693-576-4 fűzött : 2450,- Ft
zsidóság - vicc
398.94(=924)
[AN 3567546]
MARC

ANSEL
UTF-81795 /2015.
   Mezőföldi ugrósok : táncelemzések / szerk. Fügedi János, Kovács Henrik. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK Zenetud. Int., 2014. - 121 p. : ill. ; 24 cm. - (Az európai régi táncréteg)
Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 978-963-236-870-2 fűzött
Mezőföld - ugrós tánc - magyar néprajz - néptánc - koreográfia
394.3(=945.11)(439Mezőföld) *** 793.31.02(=945.11)(439Mezőföld)
[AN 3568140]
MARC

ANSEL
UTF-81796 /2015.
   Mwomboko : köszöntő kötet Sárkány Mihály 70. születésnapjára / szerk. Schiller Katalin, Tóth-Kirzsa Fruzsina ; [közread. a] Makat, ELTE BTK Néprajzi Intézet. - Budapest : Makat : ELTE BTK Néprajzi Int., 2014. - 259 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80003-1-4 fűzött
kulturális antropológia - néprajz - emlékkönyv
39 *** 316.7
[AN 3568146]
MARC

ANSEL
UTF-81797 /2015.
Radnai Éva
   Mi fán terem? : találós kérdések növényekről / [versek] Radnai Éva ; [rajzok] Starkey Krisztina. - [Pécs] : Radnai É., 2014. - [50] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-08-7585-1 kötött : 1700,- Ft
találós kérdés - gyermekkönyv
398.6(=945.11)(02.053.2)
[AN 3567793]
MARC

ANSEL
UTF-81798 /2015.
   A város és a falvak kapcsolata a Közép-Tiszavidéken : tudományos konferencia : Tiszafüred, 2014. november 4. : programfüzet és szinopszisok / összeáll. Örsi Julianna ; rendezőszervek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület [etc.]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2014. - 16 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-87536-8-7 fűzött
Közép-Tisza-síkság - magyar néprajz - konferencia-kiadvány
39(=945.11)(439Közép-Tiszavidék) *** 061.3(439-2Tiszafüred)
[AN 3568288]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

1799 /2015.
Dallago, Bruno
   The crisis, the monetary union, and migration : [joinly for our common future] / Bruno Dallago. - Budapest : Hung. Demographic Research Inst., 2014. - 36 p. : 24 cm. - (Working papers / SEEMIG, ISSN 2064-6216 ; 6.)
Bibliogr.: p. 31-35.
ISBN 978-963-9597-35-8 fűzött
Európai Unió - pénzrendszer - valutaunió - migráció - gazdasági válság
325.1(4-62) *** 339.7(4-62) *** 338.124(4-62)
[AN 3566704]
MARC

ANSEL
UTF-81800 /2015.
   Diplomácia, emancipáció és egyházpolitika / szerk. Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, 2014. - 267 p. ; 21 cm. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9204-88-1 fűzött
Magyarország - külpolitika - diplomácia - egyházpolitika - női munkavállaló - emancipáció - nők a társadalomban - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 20. század
327(439)"19" *** 322(439)"191" *** 342.726-055.2 *** 331.5-055.2(439)"190/192" *** 316.37-055.2(436/439)"1867/1918"
[AN 3568057]
MARC

ANSEL
UTF-81801 /2015.
   "Ezt a hazát tehát elvesztettem" : a holokauszt komáromi eseményei / [szerk. Számadó Emese]. - Komárom : Klapka Gy. Múz., 2014. - 288 p. : ill. ; 22 cm. - (A komáromi Klapka György Múzeum katalógusai, ISSN 1588-9467 ; 20. [!21.])
Bibliogr.
ISBN 978-963-87668-8-5 fűzött
Komárom - holokauszt - helytörténet - oral history - történelmi forrás
323.12(=924)(439-2Komárom)"1944/1945"(093) *** 943.9-2Komárom"1944/1945"(093)
[AN 3568034]
MARC

ANSEL
UTF-81802 /2015.
Halmesvirta, Anssi
Rakkaat heimoveljet (magyar)
   Kedves rokonok : [Magyarország és Finnország, 1920-1945] / Anssi Halmesvirta ; [ford. Mátyás Emese] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 326, [3] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 315-[327].
ISBN 978-963-263-430-2 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - Finnország - nemzetközi kapcsolat - külpolitika - kulturális kapcsolat - két világháború közötti időszak - második világháború
327(439)"192/194" *** 327(480)"192/194" *** 930.85(439)(480)"192/194"
[AN 3566621]
MARC

ANSEL
UTF-81803 /2015.
Lakner Zoltán (1975-)
   Négy fordulat : baloldali útkeresés / Lakner Zoltán. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 247 p. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-676-542-2 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - baloldali irányzat - 21. század
323(439)"201" *** 329.14(439)"201"
[AN 3567332]
MARC

ANSEL
UTF-81804 /2015.
Majtényi László (1950-)
   Romok ormán [elektronikus dok.] : Magyarország legújabb történetei / Majtényi László. - Szöveg (epub : 922 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131487. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3233-6
Magyarország - belpolitika - jogállam - alkotmányjog - demokrácia - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
323(439)"199/201" *** 342(439)"199/201" *** 321.72(439)"199/201"
[AN 3570696]
MARC

ANSEL
UTF-81805 /2015.
Majtényi László (1950-)
   Romok ormán : Magyarország legújabb történetei / Majtényi László. - Budapest : Magvető, 2014. - 479, [5] p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3224-4 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - belpolitika - jogállam - alkotmányjog - demokrácia - ezredforduló - 21. század
323(439)"199/201" *** 342(439)"199/201" *** 321.72(439)"199/201"
[AN 3566915]
MARC

ANSEL
UTF-81806 /2015.
   Migrációs tendenciák napjainkban / szerk. Tarrósy István, Glied Viktor, Vörös Zoltán. - Pécs : Publikon, 2014. - 376 p. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-34-0 fűzött
Európai Unió - migráció - 21. század
325.1(100)"20" *** 325.1(4-62)
[AN 3567628]
MARC

ANSEL
UTF-81807 /2015.
   "Mint észrevétlenül..." : középiskolások, egyetemisták írásai a holokausztról / [szerk. Kiss Márton] ; [ill. Egyed Noémi]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Pilinszky János és Radnóti Miklós verseivel. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5251-42-9 fűzött : 2014,- Ft
holokauszt - második világháború - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-822) *** 894.511-822 *** 379.825
[AN 3567753]
MARC

ANSEL
UTF-81808 /2015.
Nagy László, J. (1945-)
   A Magreb-országok története a 20. században / J. Nagy László. - Szeged : JATEPress, 2014. - 271 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-963-315-216-4 fűzött
Maghreb-ország - történelem - belpolitika - politikatörténet - 20. század
323(61)"19" *** 961"19"
[AN 3567510]
MARC

ANSEL
UTF-81809 /2015.
Oplatka, Andreas (1942-)
   Németh Miklós : "mert ez az ország érdeke" : [rendszerváltás a kormányfő szemével] / Oplatka András. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 434, [3] p., [40] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 424-427.
ISBN 978-963-227-627-4 kötött : 3990,- Ft
Németh Miklós (1948-)
Magyarország - politikus - politikatörténet - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
32(439)(092)Németh_M.(0:82-94) *** 32(439)"198"(0:82-94)
[AN 3565978]
MARC

ANSEL
UTF-81810 /2015.
   Padlóról padlóra : magyar baloldal, 2010-2014 / [szerk. Böcskei Balázs]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 140, [3] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-864-1 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - belpolitika - baloldali irányzat - 21. század
323(439)"201" *** 329.14(439)"201"
[AN 3567401]
MARC

ANSEL
UTF-81811 /2015.
Ronay, Gabriel (1930-)
The Tartar khan's Englishman (magyar)
   Egy angol Batu kán udvarában : a tatárjárás kalandora / Gabriel Rónay ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 308, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
Bibliogr.: p. 297-302.
ISBN 978-963-09-7977-1 fűzött : 3200,- Ft
Európa - Anglia - Mongol Birodalom - történelem - kalandor - történelmi személy - nemzetközi kapcsolat - 13. század
327(410)(517)"12" *** 929(410)Robert *** 951.7"12" *** 940"12"
[AN 3565877]
MARC

ANSEL
UTF-81812 /2015.
Scheibner Tamás (1980-)
   A magyar irodalomtudomány szovjetizálása : a szocialista realista kritika és intézményei, 1945-1953 / Scheibner Tamás. - Budapest : Ráció, 2014. - 314 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 269-304.
ISBN 978-615-5047-66-4 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - irodalompolitika - irodalmi élet - szocialista realizmus - Rákosi-korszak
323:008(439)"1945/195" *** 82.01(439)"1945/195" *** 894.511(091)-95"1945/195"
[AN 3566880]
MARC

ANSEL
UTF-81813 /2015.
Thatcher, Margaret (1925-2013)
Margaret Thatcher : the autobiography (magyar)
   Életem / Margaret Thatcher ; [ford. Magyarics Péter] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2014. - 912 p., [32] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80092-3-2 kötött : 6980,- Ft
Thatcher, Margaret (1925-2013)
Nagy-Britannia - politikus - miniszterelnök - 20. század - ezredforduló - memoár
32(410)(092)Thatcher,_M.(0:82-94)
[AN 3568125]
MARC

ANSEL
UTF-81814 /2015.
Toró T. Tibor (1957-)
   "Két pogány közt egy hazáért" : "kuruc" és "labanc" szemlélet az erdélyi magyar politikai érdekképviseletben a '89-es rendszerváltozás után / Toró T. Tibor. - [Šamorín] : Méry Ratio ; [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2014. - 280, [5] p. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.
Kötött : 3400,- Ft
ISBN 978-80-8160-030-2
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Erdély - Románia - határon túli magyarság - politikatörténet - párt - rendszerváltás - ezredforduló
323.15(=945.11)(498)"198/201" *** 323(498)"198/201" *** 329(498)(=945.11)RMDSZ
[AN 3567164]
MARC

ANSEL
UTF-81815 /2015.
   Transznacionális politika és a holokauszt emlékezettörténete / szerk. Szász Anna Lujza és Zombory Máté ; [kiad. a Befejezetlen Múlt Alapítvány]. - Budapest : Befejezetlen Múlt Alapítvány, 2014. - 302 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0251-9 fűzött : 3900,- Ft
holokauszt - második világháború - kollektív emlékezet
323.12(=924)(100)"1939/1945" *** 159.953
[AN 3568367]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

1816 /2015.
1000 events that shaped the world (magyar)
   1000 történelemformáló esemény / Jared Diamond előszavával ; [Kevin Mulroy ... főszerk.] ; [m. vonatkozású szövegek Szende László]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 415 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Ford. Bánki Veronika. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5105-38-8)
világtörténelem - művelődéstörténet - kronológia - album
930.9(0:930.24) *** 930.85(100)(0:930.24)
[AN 3568042]
MARC

ANSEL
UTF-81817 /2015.
Adams, Simon (1955-)
World War I (magyar)
   Az első világháború / írta Simon Adams ; [ford. Ábrahám Zoltán]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-145-5 kötött : 2900,- Ft
első világháború - világtörténelem - hadtörténet - ifjúsági könyv
930.9"1914/1918"(02.053.2) *** 355.48(100)"1914/1918"(02.053.2)
[AN 3568612]
MARC

ANSEL
UTF-81818 /2015.
   Békebeli séták a pesti belvárosban = The downtown of old Budapest = Die alte Innenstadt von Budapest / Berkiné Tálos Barbara [et al.]. - Budapest : Darabanth Aukciósház, 2014. - 87 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Az előszó és a képaláírások angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 85-87.
ISBN 978-963-12-0569-5 kötött
Pest - Budapest. 5. kerület - helyismeret - művelődéstörténet - 19. század - századforduló - képes levelezőlap - album
930.85(439-2Bp.)"18/191" *** 769.5(439) *** 908.439-2Bp.V.(084.1)
[AN 3566524]
MARC

ANSEL
UTF-81819 /2015.
Cap György
   Élet a kastélyban : a székhelyi gróf Mailáth család és a perbenyiki kastély története / Cap György ; Alföldy Gábor tanulmányával. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Rátio K., [2014]. - 294 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80000-8-6 kötött
Mailáth család
Perbenyik - családtörténet - helyismeret - kastély
929.52(439)Mailáth *** 908.439.21-2Perbenyik *** 728.82(439.21-2Perbenyik)
[AN 3567794]
MARC

ANSEL
UTF-81820 /2015.
   Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums (5. Jahrtausend v. Chr.) / István Zalai-Gaál [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 185 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 30.)
Bibliogr.: p. 113-122.
ISBN 978-963-9911-59-8 kötött
Dél-Dunántúl - ősrégészet - újabb kőkor - lelet
903(439.11-13)"634"
[AN 3566347]
MARC

ANSEL
UTF-81821 /2015.
L'encyclopédie de l'humanité (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberiség történetének képes enciklopédiája / [ford. Aczél Ferenc, Horányi Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 224, [4] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-5220-00-5 kötött : 4990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3568508]
MARC

ANSEL
UTF-81822 /2015.
Gál István (1938-)
   Vecsésen élő vitézek albuma / írta Gál István. - [Vecsés] : Magánkiad., 2014. - 73 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-4153-5 fűzött
Vecsés - vitézi rend - híres ember - két világháború közötti időszak - második világháború
929.71(439)"192/194" *** 929(439-2Vecsés)
[AN 3566520]
MARC

ANSEL
UTF-81823 /2015.
Gerendás Lajos
   A Veszprém-völgyi alapítólevél / Gerendás Lajos. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2014. - 24 p. : ill. ; 24 cm. - (Balatonfűzfői honismereti füzetek ; 7.)
Bibliogr.: p. 17-22.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89449-0-0)
Veszprém - 12. század - nyelvemlék - történelmi oklevél
930.22(439-2Veszprém)"11"(093) *** 809.451.1-8"11"
[AN 3568406]
MARC

ANSEL
UTF-81824 /2015.
Il grande libro delle ricerche (magyar)
   Fedezzük fel a világunkat!. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 195 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-061-0 kötött
művelődéstörténet - enciklopédia - gyermekkönyv
930.85(100)(02.053.2) *** 030(02.053.2)
[AN 3567844]
MARC

ANSEL
UTF-81825 /2015.
Hannig, Alma (1977-)
Franz Ferdinand (magyar)
   Ferenc Ferdinánd : életrajz 20 illusztrációval / Alma Hannig ; [ford. Pete Nóra]. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 285 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-248-237-8 kötött : 3950,- Ft
Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
Osztrák - Magyar Monarchia - történelem - történelmi személy - uralkodócsalád - századforduló - életrajz
943.6/.9(092)Ferenc_Ferdinánd *** 943.6/.9"189/191"
[AN 3567353]
MARC

ANSEL
UTF-81826 /2015.
   Hungarológia Veszprémben : egy műhelytanácskozás eredményei / szerk. Géczi János, K. Lengyel Zsolt. - Budapest : Gondolat ; Veszprém : Pannon Egy. MFTK Antropológia és Etika Tansz., 2014. - 100 p. : ill. ; 17 cm. - (Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Antropológia és Etika Tanszék füzetei ; 1.)
A tanácskozást Veszprémben, 2012. máj. 3-án tartották
ISBN 978-963-693-553-5 fűzött : 1000,- Ft
magyarságkutatás - történettudomány - irodalomtudomány - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 930.1 *** 82.01 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3567761]
MARC

ANSEL
UTF-81827 /2015.
   Identitás és kultúra = Identity and culture / [szerk. Gaul Cicelle, Sági Gergely, Vasáros Zsolt]. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazd. Épülettervezési Tansz., 2014. - 75, [4] p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Ipartanszék füzetek, ISSN 2064-5325 ; 1.)
ISBN 978-963-313-106-0 fűzött
Dacia - Erdély - régészet - határőrvidék - római birodalom kora - regionális fejlesztés - kulturális örökség - turizmus - építészeti terv
904(398.2) *** 355.457.1(398.2) *** 72.011 *** 332.1(498.4) *** 008 *** 338.48
[AN 3568094]
MARC

ANSEL
UTF-81828 /2015.
Lawrence, Paul
The Lion concise atlas of Bible history (magyar)
   Bibliai kéziatlasz / Paul Lawrence ; szerk. Richard Johnson ; [ford. Görgey Etelka]. - Budapest : Kálvin, 2014. - 191 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 176.
ISBN 978-963-558-249-5 fűzött : 4000,- Ft
Biblia
művelődéstörténet - bibliai történet
930.85 *** 22.046 *** 22
[AN 3567155]
MARC

ANSEL
UTF-81829 /2015.
Markos Gyöngyi
   Egy városrész születése : Szeged Kecskés István telep, 1924-44 / Markos Gyöngyi ; [... kiad. Kecskési Művelődési Ház]. - Szeged : Kecskési Művel. Ház, 2014. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9879-9 fűzött
Szeged. Kecskés-telep - helytörténet
943.9-2Szeged
[AN 3566257]
MARC

ANSEL
UTF-81830 /2015.
   Monetársak : interjúkollázs a pénzről / szerk. Soós Eszter Petronella és Vargha Márk. - [Budapest] : [Soós E. P.], 2014. - 192 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8946-9 fűzött
Magyarország - híres ember - pénzeszköz - interjú
929(439)(047.53) *** 336.74
[AN 3566512]
MARC

ANSEL
UTF-81831 /2015.
Nyáry Krisztián (1972-)
   Igazi hősök : 33 magyar / Nyáry Krisztián. - Budapest : Corvina, 2014. - 247 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-963-13-6262-6 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - történelmi személy - művelődéstörténet - híres ember - 19. század - 20. század - életrajz
929(439) *** 930.85(439)(092)
[AN 3567954]
MARC

ANSEL
UTF-81832 /2015.
Orgona Angelika
   Unikornisok Tündérországban : a ruszkai Kornisok Erdélyben, 1546 k.-1648 / T. Orgona Angelika. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 325 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 270-302.
ISBN 978-963-236-847-4 fűzött : 3300,- Ft
Kornis család
Erdély - családtörténet - magyar történelem - 16. század - 17. század
929.52(439.21)Kornis *** 943.921"15/16"
[AN 3567166]
MARC

ANSEL
UTF-81833 /2015.
   Per aspera ad astra : történészhallgatók tudományos diákköri dolgozatai / [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem [Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar]. - Szombathely ; Sopron : NYME, 2014. - 150 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-189-6 fűzött
Római Birodalom - ókori Görögország - történelem - tudományos diákkör
937 *** 938 *** 378.184
[AN 3567602]
MARC

ANSEL
UTF-81834 /2015.
   Sajóbábony az őskortól napjainkig : monográfia / [szerk. Rémiás Tibor]. - Miskolc ; Sajóbábony : Dominium Kvk., 2014. - 351 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5185-11-3 kötött
Sajóbábony - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sajóbábony *** 908.439-2Sajóbábony
[AN 3568147]
MARC

ANSEL
UTF-81835 /2015.
Simon Attila (1966-)
   Magyar idők a Felvidéken, 1938-1945 : az első bécsi döntés és következményei / Simon Attila. - Budapest : Jaffa, 2014. - 247 p. : ill., színes, térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5418-91-4 kötött : 3150,- Ft
Felvidék - első bécsi döntés - területi visszacsatolás - magyar történelem
943.76"1938/1945" *** 943.922"1938/1945" *** 341.218.4(439)"1938"
[AN 3567326]
MARC

ANSEL
UTF-81836 /2015.
   Studies in economic and social history of the ancient Near East in memory of Péter Vargyas / ed. by Zoltán Csabai. - Pécs : Univ. of Pécs ; Budapest : L'Harmattan, 2014. - 856 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Ancient Near Eastern and Mediterranean studies, ISSN 2062-0667 ; 2.)
Váltakozva angol, francia és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-795-8 kötött : 6900,- Ft : 29 EUR
ókori Kelet - Közel-Kelet - történelem - gazdaságtörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
931 *** 338(091)(31) *** 012Vargyas_P.
[AN 3567372]
MARC

ANSEL
UTF-81837 /2015.
Szabó Antónia (1949-)
   Megy a gyűrű vándorútra : "kincshorizont"-szemle, avagy kapcsolódások és láncolatok a szilágysomlyói ékességek nyomvonalán / Szabó Antónia ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 349, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-447-0 fűzött : 3490,- Ft
Szilágysomlyó - régészet - ötvösség - magyarságkutatás - nomád népek - lelet
904(439.21-2Szilágysomlyó)"17" *** 930.8(=945.11)(089.3) *** 739(36)
[AN 3567680]
MARC

ANSEL
UTF-81838 /2015.
Szilágyi Márton (1965-)
   A költő mint társadalmi jelenség : Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói / Szilágyi Márton. - Budapest : Ráció, 2014. - 506 p. ; 23 cm. - (Ligatura, ISSN 1789-0292)
Bibliogr.: p. 445-491.
ISBN 978-615-5047-71-8 fűzött : 3500,- Ft
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - magyar irodalom története - író - 18. század - 19. század - művelődéstörténet - életrajz
930.85(439)"17/18" *** 894.511(092)Csokonai_Vitéz_M.
[AN 3566889]
MARC

ANSEL
UTF-81839 /2015.
   A történettudomány jövője - jövőképek története : tudományos konferencia, 2014. november 20-21. / [szerk. Reszler Gábor] ; [rend., közread. a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézet]. - Nyíregyháza : NYF, 2014. - 35 p. ; 21 cm
A konferenciát Nyíregyházán tartották
ISBN 978-615-5097-95-9 fűzött
történettudomány - konferencia-kiadvány
930.1 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3566555]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

1840 /2015.
Dalrymple, William (1965-)
From the holy mountain (magyar)
   A Szent Hegytől keletre : Bizánc örökségének nyomában / William Dalrymple ; [ill. Olivia Fraser] ; [ford. Bánki Veronika]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 414, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 398-405.
ISBN 978-963-349-106-5 fűzött : 2900,- Ft
Közel-Kelet - helyismeret - angol irodalom - ortodox egyház - útleírás
908.5-011(0:82-992) *** 820-992=945.11 *** 281.9(5-011)
[AN 3566607]
MARC

ANSEL
UTF-81841 /2015.
Jackson, Tom
Wonders of the world (magyar)
   A világ csodái / írta Tom Jackson ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-144-8 kötött : 2900,- Ft
művelődéstörténet - természeti környezet - helyismeret - ifjúsági könyv
908.100(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2) *** 502(100)(02.053.2)
[AN 3568661]
MARC

ANSEL
UTF-81842 /2015.
   Kárpát-medencei felsős barangoló / [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2014. - 107 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80102-0-7 fűzött
Kárpát-medence - helyismeret
908.4-191
[AN 3567589]
MARC

ANSEL
UTF-81843 /2015.
   Mórahalom : emlékképek a 25 éves város életéből / [... szerk. Duka Félix, Magyar Istvánné]. - [Szeged] : Mihazánk K., 2014. - 207 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 206.
ISBN 978-963-89801-5-1 kötött
Mórahalom - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mórahalom(084.12)
[AN 3567826]
MARC

ANSEL
UTF-81844 /2015.
   Múltunk nyomában : veszprém megyei mesék, mondák, legendák válogatott bibliográfiája : olvasásnépszerűsítő kiadvány / kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. - Veszprém : EKMK, 2014. - 77 p. ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - magyar irodalom - helyismeret - ajánló bibliográfia - mese
908.439.117:016 *** 894.511-34:016 *** 894.511-34(439.117):016 *** 019.922
[AN 3572407]
MARC

ANSEL
UTF-81845 /2015.
Nowak, Kazimierz (1897-1937)
Rowerem i pieszo przez czarny ląd (magyar)
   Kerékpárral és gyalog a fekete földrészen át : [levelek az 1931-1936-os afrikai útról] / Kazimierz Nowak ; [ford. Wolosz Vera]. - [Pécs] : Publikon, 2014. - 421 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5457-35-7 fűzött : 3800,- Ft
Afrika - helyismeret - két világháború közötti időszak - levelezés - lengyel irodalom - útleírás
908.6(0:82-992) *** 884-992=945.11
[AN 3567633]
MARC

ANSEL
UTF-81846 /2015.
Vank Erzsébet
   Eleink derűje : képeskönyv régi veresiekről / Vank Erzsébet ; [kiad. Veresegyház Önkormányzata]. - Veresegyház : Önkormányzat, 2014. - 111 p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-08-9903-1 kötött
Veresegyház - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Veresegyház(084.12)
[AN 3567746]
MARC

ANSEL
UTF-81847 /2015.
   Városunk, Dabas, 2010-2014 / kiad. a Dabas Fejlődéséért Integrálódók Egyesülete. - Dabas : Dafi, 2014. - 87 p. : ill., színes ; 19 cm
Kötött
Dabas - helyismeret
908.439-2Dabas
[AN 3568257]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

1848 /2015.
Béli Gábor (1958-)
   Városi szokásjog az Ars notaria alapján / Béli Gábor. - Pécs : Publikon, 2014. - 216 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 202-205. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5457-28-9 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - oklevéltan - városi jog - 14. század
352(439-2)"13" *** 340.141(439)"13" *** 930.22(439)"13"
[AN 3567643]
MARC

ANSEL
UTF-81849 /2015.
   Egységes szerkezetbe foglalt munka törvénykönyve magyarázatokkal a munkaadók számára a 2012. évi I. törvény alapján / [összeáll. Bálint Adrienn, Lóródi László] ; [közread. a] Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége. - 2. jav., átd. kiad. - Budapest : MGYOSZ, 2014. - 224 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. jún. 1. - Gerinccím: Munka törvénykönyve
ISBN 978-963-89163-6-5 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036)
[AN 3567894]
MARC

ANSEL
UTF-81850 /2015.
Fenyvesi Csaba (1961-)
   A kriminalisztika tendenciái : a bűnügyi nyomozás múltja, jelene, jövője / Fenyvesi Csaba. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 304 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 275-296. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5376-38-2 fűzött : 4980,- Ft
kriminalisztika
343.98
[AN 3566822]
MARC

ANSEL
UTF-81851 /2015.
   Közigazgatási jog : különös rész I. / Bencsik András szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 183 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-14-6 fűzött : 4280,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.95(439)(075.8)
[AN 3566222]
MARC

ANSEL
UTF-81852 /2015.
   Külön utak : közfeladatok megoldásai / szerk. Horváth M. Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 375 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-34-4 fűzött
közszolgáltatás
351
[AN 3566218]
MARC

ANSEL
UTF-81853 /2015.
Litkei-Szabó Anita
   A bíróságról másképpen / Litkei-Szabó Anita, Németh-Egry Emőke, Varga Erika ; [közread. a] Veszprémi Törvényszék. - [Veszprém] : Veszprémi Törvényszék, 2014. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0442-1 fűzött
Magyarország - bírósági eljárás - ifjúsági könyv
347.9(439)(02.053.2)
[AN 3567367]
MARC

ANSEL
UTF-81854 /2015.
Litkei-Szabó Anita
   Rejtett kincsek : a veszprémi várbörtön története / Litkei-Szabó Anita, Varga Erika, Németh-Egry Emőke ; [közread. a] Veszprémi Törvényszék. - [Veszprém] : Veszprémi Törvényszék, 2014. - 16 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-12-0443-8 fűzött
Veszprém - börtön - vár - helytörténet
343.812(439-2Veszprém) *** 943.9-2Veszprém *** 728.81(439-2Veszprém)
[AN 3567389]
MARC

ANSEL
UTF-81855 /2015.
Nagy Éva
   Polgári jog : az új Ptk. alapján / Nagy Éva, Pecze Dóra. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2014]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - polgári jog - egyetemi tankönyv
347(439)(075.8)
[AN 3561546]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A/1. témakör: polgári jogi rész. - cop. 2014. - 372 p.
Lezárva: 2014. okt. 13.
ISBN 978-615-5376-42-9 fűzött : 6980,- Ft
[AN 3567655] MARC

ANSEL
UTF-81856 /2015.
Osztovits András (1976-)
   Felülvizsgálat polgári perekben / Osztovits András, Villám Krisztián. - Budapest : Opten Kft., [2014]. - 279 p. ; 24 cm. - (Bírói gyakorlat füzetek, ISSN 2063-725X ; 12.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5122-02-6)
Magyarország - polgári perrendtartás - jogi felülvizsgálat
347.957(439)
[AN 3568102]
MARC

ANSEL
UTF-81857 /2015.
Petercsák Tivadar (1947-)
   A fertálymesterség : egy hagyományőrző tisztség Egerben / Petercsák Tivadar. - Budapest : Kossuth ; Eger : EKF, 2014. - 343 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kulturális örökség, ISSN 2063-5257)
Bibliogr.: p. 322-325.
ISBN 978-963-09-8048-7 kötött : 2990,- Ft
Eger - helyi önkormányzat - köztisztviselő - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század
352.075.8(439-2Eger)"17/19" *** 943.9-2Eger"17/19"
[AN 3567476]
MARC

ANSEL
UTF-81858 /2015.
Pókecz Kovács Attila (1969-)
   A királyság és a köztársaság közjogi intézményei Rómában / Pókecz Kovács Attila. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 162 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 147-162.
ISBN 978-615-5376-40-5 fűzött : 2480,- Ft
Római Birodalom - jogtörténet - történelem - római jog
34(37) *** 937
[AN 3566832]
MARC

ANSEL
UTF-81859 /2015.
Rózsás Eszter (1970-)
   Közigazgatási jog : különös rész II. / Rózsás Eszter. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 159 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5376-27-6 fűzött : 4280,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.95(439)(075.8)
[AN 3566229]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

1860 /2015.
Bijl, Nick van der
The royal marines : Marine 41(RM) Commando, Sicily 1943 (magyar)
   Brit királyi tengerész-gyalogosok : rohamlövész, Brit Királyi Haditengerészet, 1943 / [írta Nick van der Bijl] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 17.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7847-7 fűzött : 1990,- Ft
Nagy-Britannia - hadtörténet - egyenruha - tengerészgyalogság - második világháború
355.48(410)"1939/1945" *** 359.31(410)"1943" *** 355.14(410)"1940/1945"
[AN 3566345]
MARC

ANSEL
UTF-81861 /2015.
British SBS Commando (magyar)
   Brit Királyi Haditengerészet Különleges Szolgálata : Nagy-Britannia, 1970-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 3.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8038-8 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - katonai felszerelés - karóra - 1970-es évek
355.666(410)"197" *** 681.114.8
[AN 3568000]
MARC

ANSEL
UTF-81862 /2015.
Hajdu Tibor (1930-)
   A régi Magyarország utolsó háborúja, 1914-1918 / Hajdu Tibor, Pollmann Ferenc. - Budapest : Osiris, 2014. - 414 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-396.
ISBN 978-963-276-196-1 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - első világháború - hadtörténet
355.48(439)"1914/1918" *** 355.48(100)"1914/1918" *** 355.48(436/439)"1914/1918"
[AN 3568145]
MARC

ANSEL
UTF-81863 /2015.
Haskew, Michael E.
Weapons of World War II (magyar)
   A II. világháború fegyverei : légierő, haditengerészet, szárazföldi erők / Michael E. Haskew ; [ford. Szemere Ádám]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 224 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-09-8002-9 kötött : 5990,- Ft
hadtörténet - második világháború - fegyver - haditechnika
355.48(100)"1939/1945" *** 623(100)"1939/1945"
[AN 3567833]
MARC

ANSEL
UTF-81864 /2015.
Kiss Gábor Ferenc (1974-)
   "Lovon, gyalog, autón, biciklin, vasúton..." [elektronikus dok.] : a magyar királyi Honvédség gyorscsapatai, 1938-1941 / Kiss Gábor Ferenc. - Szöveg (pdf : 7.9 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131465. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-23-0
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - Horthy-korszak - második világháború - elektronikus dokumentum
355.486(439)"193/1945" *** 355.48(439)"1938/1945"
[AN 3570589]
MARC

ANSEL
UTF-81865 /2015.
Komjáthy János (1894-1969)
   Sajóvámosiak a nagy háborúban : Komjáthy János visszaemlékezése és Ortó Dánel levelezése / [a szöveget gond., a szómagyarázatokat összeáll. és a kötetet szerk. Rémiás Tibor]. - Miskolc ; Sajóvámos : Dominium Kvk., 2014. - 120 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-615-5185-10-6 kötött
Magyarország - Szovjetunió - katona - hadifogoly - első világháború - levelezés - memoár
355(439)(092)Komjáthy_J.(0:82-94) *** 355(439)(092)Ortó_D.(044) *** 355.257.7(47)(=945.11)"191"(0:82-94)
[AN 3568138]
MARC

ANSEL
UTF-81866 /2015.
Pallud, Jean-Paul
The Ardennes, 1944 : corporal, SS-Panzergrenadier-Regiment (magyar)
   Az ardenneki hadművelet : páncélgránátos, SS-páncélgránátos ezred, 1944 / [írta Jean-Paul Pallud] ; [ford. Berényi Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 18 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (A második világháború katonái ; 18.)
Ólomkatonával
ISBN 978-963-09-7848-4 fűzött : 1990,- Ft
Ardennek - Németország - hadtörténet - második világháború - páncélos fegyvernem - egyenruha
355.48(430)"1944" *** 358.119(430)"1939/1945" *** 355.14(430)"1944"
[AN 3567975]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

1867 /2015.
Rother, Mike (1958-)
Toyota kata (magyar)
   Toyota-kata : hogyan ösztönözzük munkatársainkat fejlődésre, alkalmazkodásra és kiváló eredményekre? / Mike Rother ; [ford. Doma Dénes és Darnyik Judit]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 299 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-292.
ISBN 978-963-304-186-4 kötött : 5900,- Ft
vállalatirányítás
65.012.4
[AN 3568417]
MARC

ANSEL
UTF-81868 /2015.
   Szemelvénygyűjtemény Dr. Farkas Ferencné tiszteletére / [szerk. Balogh Gábor] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Pécs : PTE KTK, 2014. - 154 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-684-2 kötött
vezetéstudomány - coaching - emlékkönyv
65.012.4 *** 659.2
[AN 3568031]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

1869 /2015.
Acton, Johnny
Economy (magyar)
   Gazdaság / írta Johnny Acton és David Goldblatt ; [ford. Búsné Pap Judit]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 72 p. : ill., főként színes ; 29 cm. - (Szemtanú, ISSN 0865-1973)
ISBN 978-963-355-143-1 kötött : 2900,- Ft
világgazdaság - kereskedelem - pénzeszköz - ifjúsági könyv
339(02.053.2) *** 336.74(02.053.2) *** 339.9(02.053.2)
[AN 3568623]
MARC

ANSEL
UTF-81870 /2015.
   Chinese investments and financial engagement in Visegrad countries : myth or reality? / ed. by Ágnes Szunomár ; [publ. by the] Institute of World Economics Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : Inst. of World Economics Centre for Economic and Regional Studies HAS, 2014. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-301-615-2 fűzött
Kína - Visegrádi államok - gazdasági kapcsolat - tőkebefektetés
338(510)(4-11) *** 658.152(510)(4-11) *** 330.322(510)(4-11)
[AN 3567993]
MARC

ANSEL
UTF-81871 /2015.
   A civil Erzsébetváros / összeáll. és szerk. Iván Géza ; [közread. az] Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége. - Budapest : Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövets., 2014. - 197 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0059-1 fűzött
Budapest. 7. kerület - civil szervezet - alapítvány - egyesület
334.012.46(439-2Bp.VII.) *** 061.2(439-2Bp.VII.)
[AN 3568060]
MARC

ANSEL
UTF-81872 /2015.
Gaál István
   Út a sikerhez : magyar üzletkötő a magyar piacon / Gaál István ; [ill. Szép Vendel]. - 4. kiad. - Nagykanizsa : Kanizsa-Infó, 2014. - 151 p. : ill. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89126-1-9)
üzletkötő - siker - biztosításügy
658.846 *** 347.732 *** 368
[AN 3572440]
MARC

ANSEL
UTF-81873 /2015.
Hohmann Balázs
   A környezeti térképezés perspektívái egy gyakorlati projekt tükrében / [... szerző Hohmann Balázs] ; [közread. a] Tudatosan a Környezetünkért Egyesület. - Pécs : Tudatosan a Környezetünkért Egyes., 2014. - 16 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0410-0 fűzött
környezetmenedzsment - környezeti tudatosság - vállalat vezetősége
658.1.011.4 *** 658.1 *** 504.03
[AN 3567335]
MARC

ANSEL
UTF-81874 /2015.
Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb határmenti régión átmenő fő közlekedési útvonal térségében elhelyezkedő fürdőhelyek számára (angol)
   Integrated spa development strategy for spas situated in the area along the main highway traffic route crossing the Hungarian-Serbian border region : Cooling Cubes project, 2014 / [... prepared by University of Szeged Department of Economic and Social Geography]. - [Szeged] : Univ. of Szeged Dep. of Economic and Soc. Geography, [2014]. - 176 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-161.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-295-1)
Dél-alföldi régió - Vajdaság - határ menti kapcsolat - regionális fejlesztés - gyógyturizmus - fürdő
338.48(439Dél-Alföld) *** 332.1(439Dél-Alföld) *** 332.1(497.11) *** 338.48(497.11) *** 615.838
[AN 3566711]
MARC

ANSEL
UTF-81875 /2015.
Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb határmenti régión átmenő fő közlekedési útvonal térségében elhelyezkedő fürdőhelyek számára (szerb)
   Integrisana strategija razvoja kupališta koja se nalaze duž glavnih saobraćajnica u pograničnom regionu Mađarske i Srbije / [studiju izradio Univerzitet u Segedinu smer za ekonomsku i socijalnu geografiju]. - [Szeged] : Univ. u Segedinu smer za ekonomsku i socijalnu geografiju, [2014]. - 172 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153-159.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-295-1)
Dél-alföldi régió - Vajdaság - határ menti kapcsolat - regionális fejlesztés - gyógyturizmus - fürdő
338.48(439Dél-Alföld) *** 332.1(439Dél-Alföld) *** 332.1(497.11) *** 338.48(497.11) *** 615.838
[AN 3566720]
MARC

ANSEL
UTF-81876 /2015.
Kassay, Štefan (1941-)
Podnik a podnikanie (magyar)
   Vállalat és vállalkozás / Štefan Kassay. - Bratislava : Veda ; Budapest : Gondolat, 2012-. - 31 cm
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3417350]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gazdaság és pénzügyek : a makro- és mikrogazdasági folyamatok kölcsönhatása a társadalmi-gazdasági fejlődésben / [ford. Lajos P. János]. - 2014. - 661 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 622-626. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-693-282-4 kötött : 8000,- Ft
makrogazdaságtan - mikroökonómia - vállalkozás - pénzügy
330.101.541 *** 330.101.542 *** 658.15
[AN 3567763] MARC

ANSEL
UTF-81877 /2015.
Laczkó Péter
   Legyen tiéd az aranycsapat : [a cégvezetés tudománya] / [Laczkó Péter]. - [Budapest] : Lawrence & Bennet Zrt., [2014]. - 117 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1042-2 fűzött : 5000,- Ft
humánerőforrás-menedzsment
658.3
[AN 3566868]
MARC

ANSEL
UTF-81878 /2015.
Nagy Béla (1965-)
   Az értékesítés nem szerencsejáték / Nagy Béla. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2014. - 97 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5310-14-0 fűzött
eladás
658.85
[AN 3566894]
MARC

ANSEL
UTF-81879 /2015.
Nagy Krisztina
   Nevek harca : hogyan nyeri meg a csatát a személyes márkád? / Nagy Krisztina. - [Budapest] : Harmopress, cop. 2014. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9306-0 fűzött : 4990,- Ft
marketing - siker
658.8 *** 613.865
[AN 3566873]
MARC

ANSEL
UTF-81880 /2015.
Oláh Judit (1973-)
   A foglalkoztatottság aktuális kérdései az Észak-alföldi régióban / írta Oláh Judit ; [közread. a] Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Kör, [Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Debrecen] : HVTK : DE Gazdaságtud. Kar, 2014. - 64 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 59-64.
ISBN 978-963-08-9808-9 fűzött
Észak-alföldi régió - foglalkoztatottság - munkaerőpiac - közmunka - 21. század
331.5(439Észak-Alföld)"200/201" *** 351.712(439Észak-Alföld)"200/201"
[AN 3567949]
MARC

ANSEL
UTF-81881 /2015.
   Pénzügyi eszközök alkalmazása az élelmiszergazdaságban / [szerk. Tanító Dezső, Lámfalusi Ibolya]. - Budapest : AKI, 2014. - 163 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 162-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-592-8 fűzött
pénzügy - állami támogatás - statisztikai adatközlés - 21. század
658.1 *** 338.43 *** 338.246.027(439)"200"
[AN 3566386]
MARC

ANSEL
UTF-81882 /2015.
   Responsible innovation / ed. by Norbert Buzás, Miklós Lukovics ; [publ. by the] University of Szeged Faculty of Economics and Business Administration. - Szeged : Univ. of Szeged Fac. of Economics and Business Administration, 2014. - 208 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-292-0 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - innováció
330.341.1(4-11)
[AN 3568087]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

1883 /2015.
Biobrikett (angol)
   Biobriquettes : biobriquettebuilding, Monor Designbuild / [ed. by Katalin Fazekas, Balázs Kemes, Miklós Oroszlány]. - [Budapest] : Fazekas, K., cop. 2014. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1167-2 fűzött
Monor - szociális program - ifjúsági tábor - egyetem - tüzelőanyag - biomassza
364.65(439-2Monor) *** 620.95 *** 631.57 *** 379.835
[AN 3566862]
MARC

ANSEL
UTF-81884 /2015.
   Biobrikett : biobrikett szárító, Monor Építőtábor / [szerk. Fazekas Katalin, Kemes Balázs, Oroszlány Miklós]. - [Budapest] : Fazekas K., cop. 2014. - 51 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7701-5 fűzött
Monor - szociális program - ifjúsági tábor - egyetem - tüzelőanyag - biomassza
364.65(439-2Monor) *** 631.57 *** 620.95 *** 379.835
[AN 3566852]
MARC

ANSEL
UTF-81885 /2015.
   LX annorum et artifexrheumatologyphysiotherapy = 60 éves a Reumatológia és Fizioterápia Szakrendelés / Sandra Sándor [et al.] ; [közread. a] MHEK Reumatológia - Fizioterápia Szakrendelés. - Budapest : San-Ergonomia Kft., 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-12-1149-8 fűzött
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Budapest). Járóbeteg Szakrendelő Intézet. Reumatológia, Fizioterápia Szakrendelés
Budapest - rendelőintézet - reumatológia - fizioterápia - járóbeteg-ellátás
369.223.22(439-2Bp.) *** 616-002.77 *** 615.81/.84
[AN 3566614]
MARC

ANSEL
UTF-81886 /2015.
Tompa Anna (1945-)
   Szenvedélybetegségek, szerfüggés / Tompa Anna. - [Budakeszi] : Tompa A., 2014. - 23 p. : ill., részben színes ; 19 cm. - (Függőségek hálójában)
ISBN 978-963-12-0278-6 fűzött
szenvedélybetegség
364.272 *** 613.8
[AN 3567126]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

1887 /2015.
Csempesz Péter
   A Motiváció Hallgatói Mentorprogram adaptálásának szerbiai tapasztalatai = The adaptation of the Motivation Student Mentoring Program in Serbia / Csempesz Péter ; [kiad. ... SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2014. - 77 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-305-7 fűzött
Magyarország - Vajdaság - integrált oktatás - hátrányos helyzetű - határ menti kapcsolat - cigányság - alapfokú oktatás - 21. század - esettanulmány
376.63(=914.99)(439-04) *** 372.4 *** 376.63(=914.99)(497.11)"201"
[AN 3566291]
MARC

ANSEL
UTF-81888 /2015.
   "Ecce vivimus" : jubileumi emlékkönyv az újraindulás 20. évfordulójára / [szerk. Horváth Krisztina, Szakály Szilvia, Véghné Busics Hilda] ; [... kiad. Csornai Premontrei Prépostság]. - Szombathely ; [Csorna] : Csornai Premontrei Prépostság, 2014. - 253 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0138-3 kötött
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium (Szombathely)
Szombathely - gimnázium - egyházi iskola
373.54(439-2Szombathely)
[AN 3567720]
MARC

ANSEL
UTF-81889 /2015.
Fejes József Balázs
   A Motiváció Hallgatói Mentorprogram modellje : útmutató felsőoktatási hallgatók részvételével szervezett hátránykompenzáló programok megvalósításához = The model of Motivation Student Mentoring Program : guidelines for the realisation of disadvantage compensation programs with the involvement of university students / Fejes József Balázs, Kelemen Valéria, Szűcs Norbert ; [kiad. ... SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet]. - Szeged : SZTE JGYPK FI, 2014. - 117 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-303-3 fűzött
Magyarország - felzárkóztatás - hátrányos helyzetű - deszegregáció
376.7(439) *** 37.06(439) *** 316.4.052(439)
[AN 3566301]
MARC

ANSEL
UTF-81890 /2015.
   A felsőoktatás kutatása : tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára / szerk. Nagy Péter Tibor, Veroszta Zsuzsanna. - Budapest : Gondolat, 2014. - 221 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 2060-1107 ; 38.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-551-1 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - oktatáskutatás - felsőoktatás - ezredforduló - statisztikai adatközlés - emlékkönyv
378.01(439)"199/201"(083.41)
[AN 3567585]
MARC

ANSEL
UTF-81891 /2015.
Gál József (1938-)
   Gerlits Sándor, a dualizmuskori Vasvármegye szociális ügyeinek mindenese / Gál József ; [kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ]. - Szombathely : NYME Regionális Pedagógiai Szolg. és Kut. Közp., 2014. - 171 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-58-8 fűzött
Gerlits Sándor (1861-1933)
Magyarország - Vas vármegye - pedagógus - gyermekvédelem - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - 19. század - 20. század
37(439)(092)Gerlits_S. *** 364.65-053.2/.6(439.111)"189/192"
[AN 3567740]
MARC

ANSEL
UTF-81892 /2015.
   Gazdasági-, és pénzügyi alapok általános iskolások számára : a Sulibank program foglalkozásvázlatai / szerk. Benedek Henriett ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2014. - 92 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
ISBN 978-615-80102-1-4 fűzött
pénzügy - bankügy - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
372.833.67(072)
[AN 3567587]
MARC

ANSEL
UTF-81893 /2015.
Gonda Judit
   Paradigmaváltás : módszertani ajánlások a tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlesztéséhez / Gonda Judit ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2014. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 68-72.
ISBN 978-963-89595-8-4 fűzött
képességfejlesztés - problémamegoldás - gondolkodásfejlesztés - tanári segédkönyv
37.025(072) *** 167.7(072) *** 159.955(072)
[AN 3567591]
MARC

ANSEL
UTF-81894 /2015.
   Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben / [szerk. Jenei Teréz] ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2014. - 279 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Nyíregyházán, 2014. máj. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-89-8 fűzött
Magyarország - pedagógusképzés - 21. század
371.13 *** 371.13(439)"200/201"
[AN 3567412]
MARC

ANSEL
UTF-81895 /2015.
Kiesewetter, Ina
Eine Woche Mama, eine Woche Papa (magyar)
   Egy hét anyánál, egy hét apánál : az elvált szülők gyermekeinek is lehet jó élete / Ina Kiesewetter, Petra Wagner ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 183 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-615-5376-26-9 fűzött : 2780,- Ft
családi nevelés - válás - gyermeklélektan - szülő-gyermek kapcsolat
37.018.1 *** 364.286 *** 159.922.7 *** 316.356.2
[AN 3566194]
MARC

ANSEL
UTF-81896 /2015.
   Lépések a tudományos élet felé : a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, tudományos és művészeti diákkörei / [szerk. Újvári Edit] ; [kiad. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar]. - Szeged : SZTE JGYPK, 2014. - 54 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5455-06-3 fűzött
Szeged - egyetem - tudományos diákkör
378.184(439-2Szeged)
[AN 3566304]
MARC

ANSEL
UTF-81897 /2015.
Mészáros Ilona (1947-)
   Nagy gyárak és iskolák[!iskoláik] a kezdetektől 1945-ig / Mészáros Ilona ; [fotókat kész. Dulai Lajos]. - [Ózd] : Szerző, 2014. - 163 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Ózd - oktatástörténet - oktatási intézmény - iparvállalat
37(439)(091) *** 061.5(439) *** 37(439-2Ózd)(091) *** 061.5(439-2Ózd)
[AN 3568335]
MARC

ANSEL
UTF-81898 /2015.
Mészáros Ilona (1947-)
   Egy település szakképzésének alakulása : a tanoncképzéstől napjaink szakképzéséig Ózdon / Mészáros Ilona ; [a fotókat kész. Dulai Lajos]. - [Ózd] : Szerző, 2014. - 184 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
Fűzött
Ózd - szakképzés - szakiskola - oktatástörténet - iskolatörténet
377(439-2Ózd)(091) *** 373.6(439-2Ózd)(091)
[AN 3568254]
MARC

ANSEL
UTF-81899 /2015.
Mikonya György (1955-)
   Az európai egyetemek története, 1230-1700 [elektronikus dok.] / Mikonya György ; [közread. az] ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. - Szöveg (pdf : 5.8 MB). - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131665. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-560-9
Európa - egyetem - oktatás - neveléstörténet - középkor - újkor - történeti feldolgozás - elektronikus dokumentum
378.4(4)"12/17"
[AN 3571673]
MARC

ANSEL
UTF-81900 /2015.
Ősz Rita
   Empirikus kutatások a szakképzésben és a felsőoktatás-pedagógiában / szerk. Ősz Rita. - [Székesfehérvár] : DSGI, 2014. - 235 p. : ill. ; 21 cm. - (Kutatási füzetek / Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, ISSN 2063-4358 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89747-3-0 fűzött
Magyarország - Vajdaság - pedagógusképzés - felsőoktatás - tanulás - határon túli magyarság - statisztikai adatközlés - 21. század
378(439)"201"(083.41) *** 371.13(439)"201"(083.41) *** 371.322(497.11)"201"(083.41)
[AN 3566710]
MARC

ANSEL
UTF-81901 /2015.
Pap István
   "Mozgalmas" életem / Pap István. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2014. - 78 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 7.)
ISBN 978-963-7123-34-4 fűzött
Pap István
Magyarország - pedagógus - úttörőmozgalom - 20. század
37(439)(092)Pap_I. *** 329.78(439)"196"
[AN 3567446]
MARC

ANSEL
UTF-81902 /2015.
Perlai Rezsőné (1934-)
Az óvodáskor viselkedéskultúrája (új kiadása)
   Erkölcsi nevelés az óvodában : az óvodáskor viselkedéskultúrája / Perlai Rezsőné. - Átd., jav. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2014. - 123 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 122-123.
ISBN 978-615-5278-18-1 fűzött : 960,- Ft
óvodapedagógia - erkölcsi nevelés - személyiségfejlesztés - viselkedéskultúra - szocializáció
372.3 *** 37.015.324 *** 37.034 *** 395 *** 316.736
[AN 3567347]
MARC

ANSEL
UTF-81903 /2015.
Sebő József (1957-)
   Osztályfőnöki füveskönyv / Sebő József ; [kiad. a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.]. - Budapest : Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2014. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-89595-9-1 fűzött
iskolai nevelés - osztályfőnöki óra - pedagógiai munka - módszertan
37.018.2(072) *** 371.321(072) *** 371.213.3(072)
[AN 3567596]
MARC

ANSEL
UTF-81904 /2015.
   A szentendrei Templomdombi Általános Iskola 25 éves jubileumi évkönyve / [szerk. Czuprák Ottóné, Vorindánné Gyüre Ágnes]. - Szentendre : Templomdombi Ált. Isk., 2014. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Borítócím: 25 éves a szentendrei Templomdombi Általános Iskola, 1989-2014
ISBN 978-963-12-0489-6 fűzött
Templomdombi Általános Iskola (Szentendre)
Szentendre - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Szentendre)(091)
[AN 3566836]
MARC

ANSEL
UTF-81905 /2015.
Szondy Zsuzsanna
   Csodakert : játsszunk színdarabot, mondjunk együtt verset és mondókát! : [otthoni, óvodai és kisiskolai foglalkozásokhoz] / Szondy Zsuzsanna ; [ill. Poszpisek Márta]. - Budapest ; Pécs : Dom K. : Dialóg Junior, cop. 2014. - 61 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5376-28-3 fűzött : 1980,- Ft
anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - tanári segédkönyv
372.46(072) *** 37.025(072)
[AN 3566200]
MARC

ANSEL
UTF-81906 /2015.
   Tehetségek a tudomány horizontján : válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hallgatóinak tudományos munkáiból / szerk. Vajda Zoltán ; ... kiad. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Szeged] : SZTE BTK, 2014. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-297-5 fűzött
tudományos diákkör - tanulmánygyűjtemény
378.184 *** 082
[AN 3566238]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

1907 /2015.
Balagué, Guillem
Barça (magyar)
   Barça : több mint egy klub : a legendás futballcsapat képes története / Guillem Balagué ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 192 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-8033-3 kötött : 6990,- Ft
Barcelona Football Club
Barcelona (Spanyolország) - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Barcelona) *** 061.2(460-2Barcelona)Barcelona
[AN 3567821]
MARC

ANSEL
UTF-81908 /2015.
Craft smart (magyar)
   Ügyes kezek : [48 kreatív kézműves ötlet] / Adel Kay [et al.] ; [ford. és szerk. Fodor Bernadett]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 120 p. : ill., színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5240-59-1 kötött : 3400,- Ft
díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.5
[AN 3567880]
MARC

ANSEL
UTF-81909 /2015.
Fehér Dezső (1922-)
A verhetetlen Kincsem (új kiadása)
   A legendás Kincsem / Fehér Dezső. - [4. kiad.]. - Székesfehérvár : Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 2014. - 198 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 198.
ISBN 978-963-89686-1-6 kötött
Magyarország - sporttörténet - lóverseny - versenyló - 19. század
798.4(439)"187" *** 636.12(439)"187"
[AN 3567402]
MARC

ANSEL
UTF-81910 /2015.
Green, Dan
Cube countdown (magyar)
   A kocka mentőakciója : [a Rubik-misszió: matek] / Dan Green ; [ill. David Shephard] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-546-2 fűzött
fejtörő játék - matematikai játék
793.7
[AN 3567645]
MARC

ANSEL
UTF-81911 /2015.
Kemp, Beth
50 Japanese braids (magyar)
   50 japán fonat és zsinórékszer : [kézikönyv kezdőknek és haladóknak] / Beth Kemp ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 128 p. : ill., főként színes ; 23x23 cm
Fonótárcsával
ISBN 978-963-09-7921-4 fűzött : 3600,- Ft
ékszer - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3567888]
MARC

ANSEL
UTF-81912 /2015.
Méhes Károly (1965-)
   Gilles Villeneuve : his untold life from Berthierville to Zolder : 44 interviews by Károly Méhes. - Pécs : Verartis, cop. 2014. - 191 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-0717-0 kötött : 29 EUR : 39 USD : 25 BNP
Villeneuve, Gilles (1950-1982)
Kanada - autósport - sportoló - 20. század - interjú
796.71(100)(047.53) *** 796.71(71)(092)Villeneuve,_G.(047.53)
[AN 3566819]
MARC

ANSEL
UTF-81913 /2015.
Okos Márton
   Negyedszázada gyalog vittük Erdélyt Európába / Okos Márton. - [Budapest] : [Okos M.], 2014. - 256 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-12-0448-3 fűzött : 2800,- Ft
Erdély - gyalogtúra - határon túli magyar irodalom - memoár
796.51(4)(0:82-94) *** 894.511-94(498)
[AN 3566739]
MARC

ANSEL
UTF-81914 /2015.
   Rejtvények, fejtörők minden korosztálynak / [ford. Gordos Judit, Koncz Éva] ; [a fejtörőket m. nyelvre adaptálta Svoboda Róbert, Tótfalusi István] ; [keresztrejtvények Szedlmayer József]. - [Budapest] : Reader's Digest K., cop. 2014. - 272 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-289-4 fűzött
fejtörő játék - rejtvény
793.7
[AN 3568273]
MARC

ANSEL
UTF-81915 /2015.
Rhédey Zoltán, K.
   Verébtől a szarvasbikáig / K. Rhédey Zoltán. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 281 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-228-1 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3570888]
MARC

ANSEL
UTF-81916 /2015.
   Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény. - Szeged : SZTE JGYPK, 2014. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely, ISSN 2064-5821 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-07-0 fűzött
sportelmélet
796.01
[AN 3566203]
MARC

ANSEL
UTF-81917 /2015.
Török Szilvi
   Krumpli, papír, olló / Török Szilvi. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 54, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5441-64-6 kötött : 2990,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3568571]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

1918 /2015.
Batykó Róbert (1981-)
   Festmények, 2012-2013 = Paintings, 2012-2013 / Batykó Róbert ; [bev. ... Fehér Dávid]. - [Budapest] : Pauker Holding Kft., 2014. - [56] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5456-05-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század
75(439)(092)Batykó_R.
[AN 3568986]
MARC

ANSEL
UTF-81919 /2015.
Boda Balázs (1954-)
   Boda Balázs. - [S.l.] : Oláh K., [2014]. - [16] p. : ill., színes ; 21x21 cm
Fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Boda_B.
[AN 3568963]
MARC

ANSEL
UTF-81920 /2015.
Boros Judit (1952-)
   Hollósy Simon / Boros Judit. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 3.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8156-9 kötött : 1690,- Ft
Hollósy Simon (1857-1918)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Hollósy_S.
[AN 3567840]
MARC

ANSEL
UTF-81921 /2015.
Czeglédi Imre (1930-)
   "Nem szeretne festő lenni?" : Munkácsy Gyulán / Czeglédi Imre ; [kiad. Gyula Város Polgármestei Hivatala]. - Gyula : Polgármesteri Hiv., 2014. - 87 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85.
ISBN 978-963-88168-3-2 kötött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - Gyula - festőművész - 19. század - helytörténet - helyismeret
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 943.9-2Gyula *** 908.439-2Gyula
[AN 3568164]
MARC

ANSEL
UTF-81922 /2015.
Darvas Árpád (1927-)
   Graphics / Darvas Árpád. - Budapest : Alapfy Kft., cop. 2014. - [63] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-85091-2-3)
Magyarország - képzőművész - grafikus - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Darvas_Á. *** 76(439)(092)Darvas_Á.
[AN 3568325]
MARC

ANSEL
UTF-81923 /2015.
Darvas Árpád (1927-)
   Plastic art / Darvas Árpád. - Budapest : Alapfy Kft., cop. 2014. - [63] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-85091-2-3)
Magyarország - szobrász - kisplasztika - 20. század - 21. század
73(439)(092)Darvas_Á.
[AN 3568313]
MARC

ANSEL
UTF-81924 /2015.
Darvas Árpád (1927-)
   Poster / Darvas Árpád. - Budapest : Alapfy Kft., cop. 2014. - [63] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Magyar, angol és német nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-85091-2-3)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - filmplakát
769.91(439)"195/198" *** 76(439)(092)Darvas_Á.
[AN 3568330]
MARC

ANSEL
UTF-81925 /2015.
Dulácska Zsolt
   Utirajzok építész szemmel / Dulácska Zsolt. - Budapest : Sámson Kft., 2014. - 2 db ; 15x22 cm
Spirál fűzéssel
Fűzött
épület - grafika
72(100)(084.11)
[AN 3568165]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Magyarország. - [50] fol. : ill., részben színes
Magyarország - épület - grafika - építész - 20. század - 21. század
72(439)(084.11) *** 72(439)(092)Dulácska_Zs.
[AN 3568170] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Külföld. - [26] fol. : ill.
[AN 3568174] MARC

ANSEL
UTF-81926 /2015.
Gajdán Zsuzsa (1954-)
   Gajdán Zsuzsa / [kiad. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata]. - Hajdúböszörmény : Önkormányzat, [2014]. - 16 p. : ill., színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Gajdán_Zs.
[AN 3568262]
MARC

ANSEL
UTF-81927 /2015.
   Imák Auschwitz után / [szerk. Galambos Ádám]. - Budapest : Luther, 2014. - 45, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-380-049-2 fűzött : 990,- Ft
Magyarország - képzőművészet - 21. század - holokauszt - ima
73/76(439)"201" *** 323.12(=924)(439)"194" *** 243
[AN 3566817]
MARC

ANSEL
UTF-81928 /2015.
Karakas András (1948-2008)
   In memoriam Karakas András grafikusművész. - [Verőce] : Arcus, 2014. - [90] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Kész. a Budapesten, 2014. okt. 29 - nov. 15. között rendezett emlékkiállítás alkalmából. - Borítócím: Karakas András grafikusművész
ISBN 978-615-5402-03-6 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Karakas_A.
[AN 3568280]
MARC

ANSEL
UTF-81929 /2015.
   Egy kortárs lehetősége és felelőssége : Miskolczy Ferenc, a múzeumalapító festő / [... szerk. Zalatnai Pál, Kovács Zita]. - Baja : Önkormányzat : Türr I. Múz., 2014. - 56 p. : ill., főként színes ; 20x20 cm. - (A bajai Türr István Múzeum kiadványai, ISSN 0324-2366 ; 33.)
Borítócím: Miskolczy Ferenc, 1899-1994. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88482-6-0 űzött
Miskolczy Ferenc (1899-1994)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Miskolczy_F.
[AN 3567984]
MARC

ANSEL
UTF-81930 /2015.
   Kós Károly-emlékkonferencia : 2013. december 13. / [szerk. ... Dévényi Sándor]. - Budapest : MMA, 2014. - 144 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942 ; 9.)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-5464-03-4 fűzött
Kós Károly (1883-1977)
Magyarország - Erdély - építész - író - határon túli magyarság - 19. század - 20. század
72(439)(092)Kós_K. *** 894.511(498)(092)Kós_K.
[AN 3568078]
MARC

ANSEL
UTF-81931 /2015.
Kucsora Márta (1979-)
   Márta Kucsora. - Budapest : Budapest Art Factory, cop. 2014. - [30] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-08-8103-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Kucsora_M.
[AN 3568688]
MARC

ANSEL
UTF-81932 /2015.
Labádi Lajos (1953-)
   A szentesi Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség templomának története / Lábadi Lajos ; [kiad. a ... Alföldi Görögkeleti Parochiája]. - Szentes : Alföldi Görögkeleti Parochia, 2014. - 47 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-08-9756-3 fűzött
Alföldi Görögkeleti Egyházközösségek Parochiája (Szentes)
Szentes - ortodox egyház - egyházközség - templom - történeti feldolgozás
726.54(439-2Szentes) *** 281.5.018.2(439-2Szentes)(091)
[AN 3566427]
MARC

ANSEL
UTF-81933 /2015.
Lantosné Imre Mária (1943-)
   Lyceum : a pálosok temploma és egykori rendháza / L. Imre Mária, Lantos Miklós ; [kiad. a Magyar Pálos Rend]. - Pécs : M. Pálos Rend, 2014. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-615-8009-40-9 fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae. Pécsi Rendház
Pécs - templom - egyházi épület - történeti feldolgozás
726.54(439-2Pécs) *** 271.791(439-2Pécs)(091)
[AN 3567751]
MARC

ANSEL
UTF-81934 /2015.
   Mehr Licht! : Knut Eckstein, Sugár János, Johannes Franzen, Szira Henrietta = Több fényt! / [Red. Márta Nagy, Flóra Apár] ; [Übers. Adamik Lajos, Lutz Heis] ; [Hrsg. ... Goethe-Institut Budapest]. - Budapest : Goethe-Inst., cop. 2014. - 43 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - Németország - installációs művészet - fény - képzőművészet - 21. század
73/76(439)"201" *** 73/76(430)"201" *** 7.017
[AN 3566857]
MARC

ANSEL
UTF-81935 /2015.
Nemes Z. Márió (1982-)
   A preparáció jegyében / Nemes Z. Márió. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 255, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 189.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5070-36-5 fűzött : 2990,- Ft
művészetesztétika - posztmodern - kulturális antropológia - erőszak - ábrázolás
7.01 *** 7.037 *** 316.7 *** 316.647.3
[AN 3566115]
MARC

ANSEL
UTF-81936 /2015.
Novotny Tihamér (1952-)
   A látható és a láthatatlan : művészeti írások, 2004-2013 / Novotny Tihamér. - [Budaörs] : [Novotny T.], cop. 2014. - 696 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-7990-3 fűzött
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - 21. század - publicisztika
73/76(439)"200/201" *** 894.511-92
[AN 3566466]
MARC

ANSEL
UTF-81937 /2015.
   Paradigmák a művészetben : konferencia, 2013. november 18-19. / [szerk. Szász László]. - Budapest : MMA, 2014. - 373 p. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942 ; 7.)
A Budapesten rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-01-0 fűzött
művészetesztétika - irodalomesztétika - hermeneutika
7.01 *** 82.01 *** 801.73
[AN 3568076]
MARC

ANSEL
UTF-81938 /2015.
Soltész Imre
   Origami kisállatok és nagyok / Soltész Imre. - [Budapest] : Soltész I., cop. 2014. - 64 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0837-5 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826(02.053.2)
[AN 3566457]
MARC

ANSEL
UTF-81939 /2015.
   Szada képeslapok és fényképek tükrében, 1900-2014 / [... szerk. Hangya István, Várlaki Imre] ; [... kiad. Szada Nagyközség Önkormányzata]. - Szada : Önkormányzat, 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-9980-2 kötött
Szada - helyismeret - fényképalbum - képes levelezőlap - album
769.5(439) *** 908.439-2Szada(084.12) *** 908.439-2Szada(084.1)
[AN 3567725]
MARC

ANSEL
UTF-81940 /2015.
Szegedi Csaba (1960-)
   Akrilképek : Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2014. május 17 - szeptember 14. / Szegedi Csaba ; [a katalógus szerkesztője Izinger Katalin, Szegedi Csaba] ; [a kiállítást rend. Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., [2014]. - [20] p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 338.)
ISBN 978-615-5413-04-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Szegedi_Cs. *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3568694]
MARC

ANSEL
UTF-81941 /2015.
Szinyei Merse Anna (1942-)
   Koszta József / Szinyei Merse Anna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2014. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 4.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8157-6 kötött : 1690,- Ft
Koszta József (1861-1949)
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Koszta_J.
[AN 3567841]
MARC

ANSEL
UTF-81942 /2015.
Tolvaly Ernő (1947-2008)
   Csodálatos rendszer = Miraculous system / Tolvaly Ernő ; [kurátor Üveges Krisztina] ; [közread. a] Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. - Budapest : Ludwig Múz. - Kortárs Műv. Múz., 2014
A Budapesten, 2014. szept. 19 - nov. 30. között rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-42-2 fűzött : 4900,- Ft
Tolvaly Ernő (1947-2008)
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Tolvaly_E. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3568397]
MARC

ANSEL
UTF-81943 /2015.
   V4+Japán, Artist 100 : celebration V4+Japan exchange year : 21th Budapest International Book Festival invitation catalog / org. by Hungarian Publishers' and Booksellers' Association. - Budapest : Folpress, 2014. - 182, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89440-6-1 fűzött
Japán - Közép-Európa - képzőművészet - 21. század
73/76(520)"201" *** 73/76(4-11)"201"
[AN 3568033]
MARC

ANSEL
UTF-81944 /2015.
   Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig / szerk. Hidvégi Violetta, Marótzy Katalin ; [közread.] Budapest Főváros Levéltára. - Budapest : BFL, 2014. - 192 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 189-191.
ISBN 978-963-7323-93-5 fűzött
Budapest - Magyarország - építész - lakóépület - palota - 19. század
72(439)(092)Ybl_M. *** 728.82(439-2Bp.) *** 728.2(439-2Bp.)
[AN 3568304]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

1945 /2015.
Monsaingeon, Bruno (1943-)
Passion Menuhin (magyar)
   Menuhin-varázs / Bruno Monsaingeon ; [ford. Rácz Judit]. - Budapest : Holnap, 2014. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-349-107-2 fűzött : 2900,- Ft
Menuhin, Yehudi (1916-1999)
Egyesült Államok - komolyzenei előadó - hegedű - 20. század - memoár
787.1.071.2(73)(092)Menuhin.Y.(0:82-94)
[AN 3566596]
MARC

ANSEL
UTF-81946 /2015.
Nagy Péter
   A szegedi fogadalmi templom orgonája = The pipe organ in the votive church of Szeged = Orgulje zavetne crkve u Segedinu / Nagy Péter ; [ford. Borbély Zoltán, Asztalos-Zsembery Eszter] ; [társkiad. ... Szeged-belvárosi Római Katolikus Plébánia]. - Szeged : Agapé : Szeged-belvárosi Római Katolikus Plébánia, 2014. - 111 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-458-393-6 kötött
Szeged - orgona - templom
786.6 *** 726.54(439-2Szeged)
[AN 3566272]
MARC

ANSEL
UTF-81947 /2015.
Pretzné Belány Judit
   "A látrányi Füzes utca cimbalommal van kirakva..." : a Látrányi Népdalkör 40 éves krónikája, 1974-2014 / [szerző ... Pretzné Belány Judit] ; [kiad. a Kerek Világ Egyesület]. - Látrány : Kerek Világ Egyes., cop. 2014. - 73 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1006-4 fűzött
Látrányi Népdalkör
Látrány - népdalkör
784.087.68.071(439-2Látrány)(091)
[AN 3567463]
MARC

ANSEL
UTF-81948 /2015.
Serres, Michel (1930-)
Musique (magyar)
   Zene / Michel Serres ; [ford. Romhányi Török Gábor]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 106 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-111-9 fűzött : 2900,- Ft
zenefilozófia - zeneesztétika
78.01
[AN 3566678]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

1949 /2015.
Bodrogi Gyula (1934-)
   80 év, 80 recept, 80 történet / Bodrogi Gyula ; [ételfotók Havas Miklós]. - Pécs : Alexandra, 2014. - [165] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-357-494-2 kötött
Bodrogi Gyula (1934-)
Magyarország - színész - 20. század - 21. század - memoár - szakácskönyv
792.028(439)(092)Bodrogi_Gy.(0:82-94) *** 641.55(083.12)
[AN 3567441]
MARC

ANSEL
UTF-81950 /2015.
Bolvári-Takács Gábor (1967-)
   Táncosok és iskolák : fejezetek a hazai táncművészképzés 19-20. századi intézménytörténetéből / Bolvári-Takács Gábor. - Budapest : Gondolat, 2014. - 263 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 237-263.
ISBN 978-963-693-571-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - táncművészet - művészeti oktatás - táncpedagógia - 19. század - 20. század
793.3(439)"18/19" *** 37.018.5(439)"18/19" *** 372.879.33(439)"18/19"
[AN 3567549]
MARC

ANSEL
UTF-81951 /2015.
Földesdy Gabriella (1951-)
   Körkép színházi estékről : színikritikák és egyéb írások / Földesdy Gabriella. - Budapest : Uránusz, 2014. - 294 p. ; 21 cm. - (Uránusz könyvek, ISSN 1418-3005 ; 31.)
Fűzött
Magyarország - színházművészet - kritika - 21. század
792(439)"200/201"
[AN 3568227]
MARC

ANSEL
UTF-81952 /2015.
Tarján Tamás (1949-)
   A tragédia emberei : színikritikák, 2010-2011 / Tarján Tamás. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 384 p. ; 20 cm. - (Isis-könyvek. Eszmetörténeti könyvtár, ISSN 1219-0322)
ISBN 978-615-5251-35-1 fűzött
Magyarország - színházművészet - kritika - 21. század
792(439)"201"
[AN 3567717]
MARC

ANSEL
UTF-81953 /2015.
   A történelem határán : irodalom-, nemzetiség- és politikatörténeti tanulmányok / szerk. Strausz Péter, Zachar Péter Krisztián. - Budapest : Heraldika, 2014. - 368 p. ; 21 cm. - (Modern Minerva könyvek, ISSN 2060-8004 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9204-92-8 fűzött
Európa - Magyarország - nemzetiségi kérdés - színháztörténet - két világháború közötti időszak - 20. század - történelem
792(439)"192/194" *** 323.15(=00)(4) *** 940"19"
[AN 3568065]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

1954 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő orosz pincéreknek : [gyorsétteremben, étteremben, bárban és pizzériában dolgozók részére] / Cziffra Éva. - Budapest : Szerző, 2014. - 61 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80017-0-0 fűzött : 2990,- Ft
orosz nyelv - pincér - vendéglátás - szaknyelv - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11 *** 642.6(078) *** 640.4(078)
[AN 3568407]
MARC

ANSEL
UTF-81955 /2015.
Mihalik Márta
   Čaj ili kofe? : orosz nyelvkönyv kezdőknek / Mihalik Márta. - Budapest : Holnap, 2014. - 294, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-349-104-1 fűzött : 3700,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
808.2(078)=945.11
[AN 3566454]
MARC

ANSEL
UTF-81956 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Analiz slovarej školʹnoj terminologii komi âzyka / Ânoš Pustai. - Badacsonytördemic : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2014. - 441 p. ; 23 cm. - (Analysis ; 3.). (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-9876-75-0 kötött
komi nyelv - finnugor nyelvek - orosz nyelv - terminológia - oktatás - szakszótár - többnyelvű szótár
801.316.4=82=945.32 *** 801.316.4=82=945.2/.3 *** 37
[AN 3567578]
MARC

ANSEL
UTF-81957 /2015.
Vizvári Róbert
   Viva Brasil : portugál nyelvkönyv / Vizvári Róbert. - Budapest : Heraldika, [2014]. - 2 db ; 29 cm
portugál nyelv - nyelvkönyv
806.90(078)=945.11
[AN 3531682]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 321 p.
ISBN 978-963-9204-91-1 fűzött
[AN 3567885] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

1958 /2015.
Bánki Éva (1966-)
   A bűn nyelvét megtanulni : tanulmányok a kemény krimiről / Bánki Éva. - Budapest : Napkút K., 2014. - 111, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-423-4 fűzött : 1790,- Ft
irodalomelmélet - műfajelmélet - bűnügyi regény
82.01-312.4
[AN 3566748]
MARC

ANSEL
UTF-81959 /2015.
Cseke Ákos (1976-)
   Mennyi boldogságot bír el az ember? / Cseke Ákos. - Budapest : Kortárs, 2014. - 152, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs esszé, ISSN 1789-123X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9985-63-6 fűzött : 2500,- Ft
irodalomelmélet - vallásfilozófia - filozófia
82.01 *** 21 *** 1
[AN 3566154]
MARC

ANSEL
UTF-81960 /2015.
   A forradalom ígérete? : történelmi és nyelvi események kereszteződései / szerk. Bónus Tibor, Lőrincz Csongor, Szirák Péter. - Budapest : Ráció, 2014. - 567 p. ; 20 cm. - (Ráció-tudomány, ISSN 1787-5234 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-65-7 fűzött : 3500,- Ft
irodalomtudomány - világirodalom története - magyar irodalom története - történettudomány
82.01 *** 82(091) *** 894.511(091) *** 930.1
[AN 3567068]
MARC

ANSEL
UTF-81961 /2015.
Imangulieva, Aida Nasirovna (1939-1992)
Korifei novoarbskoj literatury (magyar)
   Az újarab irodalom nagy alakjai / Aida Imangulijeva ; [... ford. Várhegyi Tamás] ; [a m. kiadást kész. az Európai Folklór Intézet]. - Budapest : L'Harmattan : EFI, 2014. - 289 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 268-285. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5197-03-1 fűzött
arab irodalom története - 19. század - 20. század
892,7(091)"18/19"
[AN 3567143]
MARC

ANSEL
UTF-81962 /2015.
István László, G. (1972-)
   Dekonstruált ritmika : a vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatában / Géher István László. - Budapest : Ráció, 2014. - 215 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 207-215.
ISBN 978-615-5047-67-1 fűzött : 2500,- Ft
Weöres Sándor (1913-1989). Magyar etűdök
Magyarország - verstan - műfajelmélet - számítástechnika - író - 20. század
82.01-1 *** 681.3.004.14 *** 894.511(092)Weöres_S.
[AN 3566692]
MARC

ANSEL
UTF-81963 /2015.
Kastan, David Scott
Shakespeare and the book (magyar)
   Shakespeare és a könyv / David Scott Kastan ; [ford. Kiséry András]. - Budapest : Gondolat : Infonia, 2014. - 213 p. : ill. ; 20 cm. - (Információtörténelem, ISSN 1785-8585)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-434-7 fűzött : 2790,- Ft
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - író - 16. század - 17. század - könyvnyomtatás - könyvkiadás - újkor - szövegváltozat
820(092)Shakespeare,_W. *** 655.1(410)"15/18" *** 655.4(410)"15/18" *** 82.083
[AN 3567600]
MARC

ANSEL
UTF-81964 /2015.
Pap Balázs (1975-)
   Históriák és énekek / Pap Balázs. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 234 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 223-228.
ISBN 978-963-9893-97-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom története - műfajelmélet - műfajtörténet - 16. század - 17. század - históriás ének
82.01-13 *** 398.87(=945.11) *** 894.511(091)-13"15/16"
[AN 3567742]
MARC

ANSEL
UTF-81965 /2015.
Rónay György (1913-1978)
   Szentek, írók, irányok : tanulmányok / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 277 p. ; 21 cm. - (Életműsorozat)
Bibliogr.
Kötött : 1900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-277-345-2)
világirodalom története - magyar irodalom története - 20. század - dogmatika - katolikus egyház
82(091)"19" *** 894.511(091)"19" *** 282
[AN 3566885]
MARC

ANSEL
UTF-81966 /2015.
Žantovský, Michael (1949-)
Havel (magyar)
   Havel: egy élet / Michael Žantovský ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 548 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 477-481.
ISBN 978-963-304-204-5 kötött : 4900,- Ft
Havel, Václav (1936-2011)
Csehország - író - politikus - államfő - 20. század - 21. század
885.0(092)Havel,_V. *** 32(437.1)(092)Havel,_V.
[AN 3567426]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

1967 /2015.
Babits Mihály (1883-1941)
   Babits Mihály levelezése, 1921-1923 / sajtó alá rend. Szőke Mária ; [a jegyzeteket írta Sipos Lajos]. - Budapest : Argumentum, cop. 2014. - 697, [2] p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezés)
Bibliogr.
ISBN 978-963-446-728-1 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - író - levelezés - 20. század
894.511(092)Babits_M.(044)
[AN 3566432]
MARC

ANSEL
UTF-81968 /2015.
   Bánffy Miklós-emlékkonferencia : 2013. december 18. / [szerk. Papp Endre]. - Budapest : MMA, 2014. - 274 p. : ill. ; 20 cm. - (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei, ISSN 2063-7942 ; 8.)
A konferenciát Budapesten rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-02-7 fűzött
Bánffy Miklós (1873-1950)
Magyarország - Erdély - író - politikus - művelődéstörténet - határon túli magyar irodalom - 19. század - 20. század
894.511(498)(092)Bánffy_M. *** 32(439)(092)Bánffy_M. *** 930.85(439)(092)Bánffy_M.
[AN 3568080]
MARC

ANSEL
UTF-81969 /2015.
Beke Albert (1934-)
   Keserű igazságok : tanulmányok és kritikák / Beke Albert. - [Budapest] : L'Harmattan, 2014. - 460 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-879-5 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19"
[AN 3561140]
MARC

ANSEL
UTF-81970 /2015.
Czeizel Endre (1935-)
   Kertész Imre és a sors : mit adtak a magyar zsidó-géniuszok kultúránknak? / Czeizel Endre, Bárdossy Péter. - Budapest : Galenus, 2014. - 143 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 142-143.
ISBN 978-963-7157-39-4 kötött : 3450,- Ft
Kertész Imre (1929-)
Magyarország - író - tehetség - kreativitás - zsidóság - genetika - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Kertész_I. *** 159.928.238 *** 577.21 *** 929(=924)(439)
[AN 3567871]
MARC

ANSEL
UTF-81971 /2015.
Kelemen Lajos (1954-)
   Tenger, nyújtom kezem : esszék Kalász Márton műveiről / Kelemen Lajos. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 96, [4] p. ; 19 cm. - (Értekezők - etűdök, ISSN 2061-5396 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-388-6 fűzött : 1290,- Ft
Kalász Márton (1934-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kalász_M.
[AN 3566708]
MARC

ANSEL
UTF-81972 /2015.
Kőbányai János (1951-)
   Szétszálazás és újraszövés : a Mult és Jövő, a Nyugat és a modern zsidó kultúra megteremtése / Kőbányai János. - Budapest : Osiris, 2014. - 430 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-419.
ISBN 978-963-276-252-4 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - zsidóság - kultúratörténet - magyar irodalom története - sajtótörténet - irodalmi élet - 19. század - 20. század
894.511(091)(=924) *** 316.7(=924)(439)"18/19" *** 070(439)(=924)(091)
[AN 3568173]
MARC

ANSEL
UTF-81973 /2015.
Nagy L. János (1946-)
   Hullámok a Weöres-tengerből : válogatás Weöres-tanulmányaimból : egyetemi tankönyv / Nagy L. János. - Szeged : SZEK JGYF K., 2014. - 298 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-09-4 fűzött
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - 20. század - szövegtan
894.511(092)Weöres_S. *** 82.07
[AN 3567456]
MARC

ANSEL
UTF-81974 /2015.
   Orfeusz unokája : Kassai Franciska alkotó- és előadóművészi pályája a sajtó tükrében / [vál. és összeáll. Baranyi Ferenc]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 143 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-85-3 fűzött : 1500,- Ft
Kassai Franciska (1953-)
Magyarország - író - előadóművész - 20. század - 21. század - publicisztika
894.511(092)Kassai_F.(0:82-92) *** 78.071.2(439)(092)Kassai_F.(0:82-92)
[AN 3566753]
MARC

ANSEL
UTF-81975 /2015.
Vilcsek Béla (1956-)
   A kritika válsága : a válság kritikája / Vilcsek Béla. - Budapest : Napkút K., 2014. - 264, [4] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 12.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-411-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - magyar irodalom - kritika - műelemzés
894.511(091)"19/200" *** 894.511-95 *** 82.01
[AN 3566733]
MARC

ANSEL
UTF-81976 /2015.
Zsávolya Zoltán (1968-)
   Gyújtópont : válogatott tanulmányok / Zsávolya Zoltán ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 227, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-439-5 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - műelemzés
894.511(091)"19" *** 82.01
[AN 3566119]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

1977 /2015.
Anderson, Natalie (1973-)
Nice girls finish last (magyar)
   Bosszantó nőszemély / Natalie Anderson ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 565.)
ISBN 978-963-538-820-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3567654]
MARC

ANSEL
UTF-81978 /2015.
Árni Þórarinsson (1950-)
Tími nornarinnar (magyar)
   A boszorkány ideje / Árni Þórarinsson ; [ford. Egyed Veronika]. - Budapest : Scolar, 2014. - 316 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-525-0 fűzött : 3750,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3568460]
MARC

ANSEL
UTF-81979 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The end of eternity (magyar)
   A halhatatlanság halála / Isaac Asimov ; [ford. Apostol András]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 227, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-71-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572329]
MARC

ANSEL
UTF-81980 /2015.
Astvacaturov, Andrej Alekseevič (1969-)
Lûdi v golom (magyar)
   Emberek meztelenül / Andrej Alekszejevics Asztvacaturov ; [ford. Horváth Iván]. - [Budapest] : [Aposztróf], cop. 2014. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-76-5 fűzött : 1995,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31
[AN 3566443]
MARC

ANSEL
UTF-81981 /2015.
Brooks, Pamela (1966-)
A moment on the lips (magyar)
   Édes kísértés / Kate Hardy ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 567.)
ISBN 978-963-538-830-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.4=945.11
[AN 3567674]
MARC

ANSEL
UTF-81982 /2015.
Burgess, Anthony (1917-1993)
A clockwork orange (magyar)
   Gépnarancs / Anthony Burgess ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1990. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9613-2 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570894]
MARC

ANSEL
UTF-81983 /2015.
Cameron, Christian (1962-)
Tyrant (magyar)
   Türannosz / Christian Cameron ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2011]-. - 24 cm
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3331175]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Városok pörölye. - [2014]. - 467 p. : ill.
ISBN 978-963-426-279-4 kötött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(71)=945.11
[AN 3567419] MARC

ANSEL
UTF-81984 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
The adventure of the Christmas pudding, and a selection of entrées (magyar)
   A karácsonyi puding esete / Agatha Christie ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2014. - 347, [2] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "A karácsonyi puding" címmel is
ISBN 978-963-07-9927-0 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3566844]
MARC

ANSEL
UTF-81985 /2015.
Clark, Lucy
The boss she can't resist (magyar)
   Doktornő pizsamában / Lucy Clark ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. Magánpraxis / Janice Lynn ; [... ford. Járdán Eszter]. Hozzád húz a szívem / Alison Roberts ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 288 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 44.)
Egys. cím: The boss she can't resist. Dr Di Angelo's baby bombshell. St Piran's: the wedding
ISBN 978-963-538-828-8 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - új-zélandi irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(931)=945.11
[AN 3568345]
MARC

ANSEL
UTF-81986 /2015.
Connelly, Michael (1956-)
The black box (magyar)
   Fekete doboz / Michael Connelly ; [ford. Uram Tamás]. Az ígéret / Ann Weisgarber ; [ford. Kovács Attila]. Bob, az utcamacska / James Bowen ; [ford. Majsa Krisztina]. Szomjúság / L. A. Larkin ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The black box. A street cat named Bob. The promise. Thirst
ISBN 978-963-289-280-1 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - macska - állat-ember kapcsolat - ausztrál irodalom - bűnügyi regény - regény - memoár
820-312.4(73)=945.11 *** 636.8(0:82-94) *** 820-31(73)=945.11 *** 820-94=945.11 *** 591.557.2(0:82-94) *** 820-312.4(94)=945.11
[AN 3568215]
MARC

ANSEL
UTF-81987 /2015.
Corasanti, Michelle Cohen (1966-)
The almond tree (magyar)
   A mandulafa / Michelle Cohen Corasanti ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Európa, 2014. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9936-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3567119]
MARC

ANSEL
UTF-81988 /2015.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Nur aus Liebe, Marlies (magyar)
   A szívedre hallgass! / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Herceg Miklós]. - 2. kiad. - Budapest : EX-BB, [2014]. - 173 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-148-5 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3572396]
MARC

ANSEL
UTF-81989 /2015.
Dahl, Roald (1916-1990)
Charlie and the chocolate factory (magyar)
   Charlie és a csokigyár / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Scolar, 2014. - 188 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Karcsi és a csokoládégyár" címmel is
ISBN 978-963-244-513-7 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568693]
MARC

ANSEL
UTF-81990 /2015.
Dahl, Roald (1916-1990)
George's marvellous medicine (magyar)
   Georgie és a csodaszérum / Roald Dahl ; Quentin Blake rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Scolar, 2014. - 107 p. : ill. ; 20 cm
Megj. "Hugó és a csodaszer" címmel is
ISBN 978-963-244-491-8 fűzött : 1750,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568685]
MARC

ANSEL
UTF-81991 /2015.
A darker shade of Sweden (magyar)
   Valami a tekintetében : svéd kriminovellák / szerk. John-Henri Holmberg ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Animus, 2014. - 319 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-290-2 fűzött : 3590,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi elbeszélés - elbeszélés - antológia
839.7-322.4(082)=945.11 *** 839.7-32(082)=945.11
[AN 3566012]
MARC

ANSEL
UTF-81992 /2015.
Day, Sylvia
Afterburn (magyar)
   Átverve : afterburn ; Átölelve : aftershock / Sylvia Day ; [... ford. Bálint Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője. Romantika, ISSN 1789-2732)
Egys. cím: Afterburn ; Aftershock
ISBN 978-963-538-868-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567959]
MARC

ANSEL
UTF-81993 /2015.
Dimon, HelenKay
Everything you need to know (magyar)
   Minden, amit tudnod kell / HelenKay Dimon ; [... ford. Bálint Orsolya]. Több mint szomszéd / Crystal Green ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 299-300.)
Egys. cím: Everything you need to know. Roped in
ISBN 978-963-538-824-0 fűzött : 1990,- Ft : 45,40 RON : 1170 RSD : 11,73 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567853]
MARC

ANSEL
UTF-81994 /2015.
Druon, Maurice (1918-2009)
Les rois maudits (magyar)
   Az elátkozott királyok / Maurice Druon ; [ford. Gyáros Erzsébet]. - Budapest : Partvonal, 2013-. - 20 cm
A 7. kötetet ford. Kamocsay Ildikó
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3512495]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Az országvesztő : történelmi regény. - 2014. - 335 p.
ISBN 978-615-5283-52-9 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - történelmi regény
840-311.6=945.11
[AN 3571046] MARC

ANSEL
UTF-81995 /2015.
Durrell, Gerald (1925-1995)
Rosy is my relative (magyar)
   Rokonom, Rosy / Gerald Durrell ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2014. - 301, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9901-0 fűzött : 2790,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570892]
MARC

ANSEL
UTF-81996 /2015.
Ebrahim, Zak (1983-)
The terrorist's son (magyar)
   A terrorista fia : történet a választás szabadságáról / Zak Ebrahim, Jeff Giles ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG K., 2014. - 111 p. : ill. ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 1.)
ISBN 978-963-304-209-0 fűzött : 1900,- Ft
Ebrahim, Zak (1983-)
Nosair, El Sayyid (1955-)
amerikai angol irodalom - terrorista - memoár
820-94(73)=945.11 *** 323.285(73)(092)(0:82-94)
[AN 3566777]
MARC

ANSEL
UTF-81997 /2015.
Emond, Paul (1944-)
   Ebből se lesz szerelem / Paul Emond ; [ford. Károly Judit] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 131, [4] p. ; 21 cm
Tart.: MalagaÞ; Ebből se lesz szerelemÞ; Madártej. - Egys. cím: Malaga ; Inaccessibles amours ; Les îles flottantes
ISBN 978-963-263-391-6 fűzött : 1490,- Ft
vallon irodalom - dráma
840-2(493)=945.11
[AN 3566870]
MARC

ANSEL
UTF-81998 /2015.
Ferrari, Jérôme (1968-)
Le sermon sur la chute de Rome (magyar)
   Intelem Róma bukásáról / Jérôme Ferrari ; [ford. Jancsó Júlia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 244 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-347-6 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3566813]
MARC

ANSEL
UTF-81999 /2015.
Gaiman, Neil (1960-)
Neverwhere (magyar)
   Sosehol / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 267 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-86-5 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5049-85-9)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3572442]
MARC

ANSEL
UTF-82000 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
La cattedrale della paura (magyar)
   A katedrális árnyéka / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 251, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-021-8 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568545]
MARC

ANSEL
UTF-82001 /2015.
Giffin, Emily (1972-)
Where we belong (magyar)
   Láthatatlan kötelék / Emily Giffin ; [ford. Pavlov Anna]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2014. - 402 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-59-2 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568123]
MARC

ANSEL
UTF-82002 /2015.
Glauser, Friedrich (1896-1938)
   Studer és társai : bűnügyi és kriminális történetek / Friedrich Glauser ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 377, [2] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 9.)
ISBN 978-963-263-437-1 fűzött : 3490,- Ft
svájci német irodalom - bűnügyi elbeszélés
830-322.4(494)=945.11
[AN 3566643]
MARC

ANSEL
UTF-82003 /2015.
Graham, Lynne (1956-)
A stormy Greek marriage (magyar)
   Félbeszakadt nászéjszaka / Lynne Graham ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243)
ISBN 978-963-538-832-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3567835]
MARC

ANSEL
UTF-82004 /2015.
Green, Abby
Breaking the sheikh's rules (magyar)
   A legszebb hastáncosnő / Abby Green ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 568.)
ISBN 978-963-538-831-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3567679]
MARC

ANSEL
UTF-82005 /2015.
Grisham, John (1955-)
Sycamore row (magyar)
   Platánsor / John Grisham ; [ford. Komáromy Rudolf]. A férj, aki elfelejtette a feleségét / John O'Farrell ; [ford. Pelle Csilla]. A gyanúsított / Robert Crais ; [ford. M. Nagy Miklós]. Elveszett december / Richard Paul Evans ; [ford. Szabó Olimpia]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Sycamore row. The man who forgot his wife. Suspect. Lost December. - A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 100.
ISBN 978-963-289-298-6 kötött
amerikai angol irodalom - angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-31=945.11
[AN 3568276]
MARC

ANSEL
UTF-82006 /2015.
Hagerup, Hilde (1976-)
Mysteriet med den forsvunne diamanten (magyar)
   Az elveszett gyémánt titokzatos esete / Hagerup & Hagerup ; rajz. Ella K. Okstad ; ford. Büki Zsófia. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 77, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Tim mesterdetektív és társa ; 1.)
ISBN 978-615-5441-74-5 kötött : 1790,- Ft
norvég irodalom - gyermekregény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568558]
MARC

ANSEL
UTF-82007 /2015.
Hunter, Kelly
Cracking the dating code (magyar)
   Szerelmi gyorstalpaló / Kelly Hunter ; [... ford. Csató Gabriella]. Egyéjszakás menyasszony / Trish Morey ; [... ford. Kiss Gábor]. Most és mindörökké / Elizabeth Power ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 65.)
Egys. cím: Cracking the dating code. Fiancée for one night. Back in the lion's den
ISBN 978-963-538-837-0 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3567700]
MARC

ANSEL
UTF-82008 /2015.
Hwang Sŏn-mi (1963-)
Madang ul naon amt'ak (magyar)
   Rügy [elektronikus dok.] : a tyúk, aki repülésről álmodott / Sun-mi Hwang ; ill. Földi Andrea. - Szöveg (epub : 1.8 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Szabó T. Anna. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-377-1
koreai irodalom - mese - elektronikus dokumentum
895.7-34=945.11
[AN 3570593]
MARC

ANSEL
UTF-82009 /2015.
Ilhan, Çiler (1972-)
Sürgün (magyar)
   Száműzetés / Çiler Ilhan ; [ford. Sipos Áron]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 149, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-392-3 fűzött : 1590,- Ft
török irodalom - elbeszélés
894.35-32=945.11
[AN 3566826]
MARC

ANSEL
UTF-82010 /2015.
Ishiguro, Kazuo (1954-)
A pale view of hills (magyar)
   A dombok halvány képe / Kazuo Ishiguro ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-360-9 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3567466]
MARC

ANSEL
UTF-82011 /2015.
   Jégszivárvány : legújabb norvég drámák / közread. Kovács katáng Ferenc ; [... ford. Kovács katáng Ferenc és Borka László]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 341, [2] p. ; 21 cm. - (Drámatájak, ISSN 2061-5388 ; 4.)
Tart.: Eltűnök örökre / Arne Lygre. Pusztíts el mindent! / Tore Vagn Lid. Nagy és csúnya / Olaug Nilssen. Országos felmérő / Maria Tryti Vennerød. A visszatérések / Fredrik Brattberg. Satöbbi / Johan Harstad. - Egys. cím: Jeg forsvinner ; Nasjonal prøve ; Kill them all! ; Stort og stygt ; Tilbakekomstene ; Osv
ISBN 978-963-263-389-3 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - dráma - antológia
839.6-2(082)=945.11
[AN 3566659]
MARC

ANSEL
UTF-82012 /2015.
Kaiblinger, Sonja (1985-)
Scary Harry (magyar)
   Scary Harry : csapatban a szellem / Sonja Kaiblinger ; Fréderic Bertrand illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 238 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-002-7 kötött : 2890,- Ft
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3568484]
MARC

ANSEL
UTF-82013 /2015.
King, Stephen (1947-)
Mr. Mercedes (magyar)
   Mr. Mercedes / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2014. - 441 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9935-5 kötött : 4590,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3566983]
MARC

ANSEL
UTF-82014 /2015.
Komarek, Alfred (1945-)
Himmel, Polt und Hölle (magyar)
   Polt felügyelő és a nadragulya : Bűntények a pincesoron III. / Alfred Komarek ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 230, [4] p. ; 18 cm. - (Nyomolvasó, ISSN 2061-5612 ; 8.)
ISBN 978-963-263-390-9 fűzött : 2290,- Ft
osztrák irodalom - bűnügyi regény
830-312.4(436)=945.11
[AN 3566726]
MARC

ANSEL
UTF-82015 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Don't look back (magyar)
   Ne nézz hátra! / Amanda Quick ; [ford. Roby Tiallac]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-073-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3572343]
MARC

ANSEL
UTF-82016 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Rendezvous (magyar)
   Légyott / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 313 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-149-1 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3572387]
MARC

ANSEL
UTF-82017 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Slightly shady (magyar)
   Kissé gyanús / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-216-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3572306]
MARC

ANSEL
UTF-82018 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Wicked widow (magyar)
   A Gonosz Özvegy / Amanda Quick ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-199-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3572363]
MARC

ANSEL
UTF-82019 /2015.
Kundera, Milan (1929-)
Kniha smíchu a zapomnění (magyar)
   A nevetés és felejtés könyve / Milan Kundera. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1993. - 332, [3] p. ; 19 cm
Ford. Zádor Margit
ISBN 978-963-07-9902-7 kötött : 3290,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3570904]
MARC

ANSEL
UTF-82020 /2015.
Lee, Miranda
The playboy's proposition (magyar)
   Baráti kötelék ; A végzet asszonya ; Szerep, nem szerep.. / Miranda Lee ; [... ford. Csató Gabriella]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 18.)
Egys. cím: The playboy's proposition ; The playboy's virgin ; The playboy in pursuit
ISBN 978-963-538-829-5 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567693]
MARC

ANSEL
UTF-82021 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   16., Montezuma és az istenek haragja : [krimi az Azték Birodalom korából]. - 2014. - 156 p.
ISBN 978-963-244-536-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568709] MARC

ANSEL
UTF-82022 /2015.
Lennox, Marion (1953-)
Mardie and the city surgeon (magyar)
   Viharos viszontlátás / Marion Lennox ; [... ford. Bosnyák Edit]. A nagy hercegnő-teszt / Shirley Jump ; [... ford. Herczog Gábor]. Sziget a szívemben / Jackie Braun ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 65.)
Egys. cím: Mardie and the city surgeon. Confessions of a girl-next-door. The princess test
ISBN 978-963-538-827-1 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3568083]
MARC

ANSEL
UTF-82023 /2015.
Lenz, Siegfried (1926-2014)
Es waren Habichte in der Luft (magyar)
   Héják a levegőben : regény / Siegfried Lenz ; [ford. Szalai Lajos] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 181, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-429-6 fűzött : 1990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3566843]
MARC

ANSEL
UTF-82024 /2015.
Lindley, Maureen
The private papers of Eastern Jewel (magyar)
   Keleti Ékkő titkos emlékiratai / Maureen Lindley ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2014. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-61-5 kötött : 3970,- Ft
Kawashima Yoshiko (1906-1948)
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3568121]
MARC

ANSEL
UTF-82025 /2015.
Logan, Nikki
Friends to forever (magyar)
   Halvány reménysugár / Nikki Logan ; [... ford. Bosnyák Edit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 558.)
ISBN 978-963-538-833-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3567819]
MARC

ANSEL
UTF-82026 /2015.
Martin, George R. R. (1948-)
   A hét királyság lovagja : történetek A tűz és a jég dala világából / George R. R. Martin ; [ford. Novák Gábor]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 382 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-357-484-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3566825]
MARC

ANSEL
UTF-82027 /2015.
Martinez, Carole (1966-)
Du domaine des murmures (magyar)
   Suttogások uradalma / Carole Martinez ; [ford. Domonkos Eszter]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 249 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-348-3 fűzött : 3499,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3566815]
MARC

ANSEL
UTF-82028 /2015.
Matanović, Julijana (1959-)
Zašto sam vam lagala (magyar)
   Miért hazudtam nektek / Julijana Matanović ; [ford. Radnics Manda]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 158, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-384-8 fűzött : 1790,- Ft
horvát irodalom - regény
886.2-31=945.11
[AN 3566688]
MARC

ANSEL
UTF-82029 /2015.
McAllister, Anne
The night that changed everything (magyar)
   Elvarázsolt keringő / Anne McAllister ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 96 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 566.)
ISBN 978-963-538-821-9 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567667]
MARC

ANSEL
UTF-82030 /2015.
McArthur, Fiona
Sydney harbour hospital: Marco's temptation (magyar)
   Egy hónap vagy egy élet? / Fiona McArthur ; [ford. Szabó Júlia]. Szőlő, bor, szerelem / Joanna Neil ; [ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 500-501.)
Egys. cím: Sydney harbour hospital: Marco's temptation. Becoming Dr Bellini's bride
ISBN 978-963-538-835-6 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567965]
MARC

ANSEL
UTF-82031 /2015.
Mi mundo al revés (magyar)
   A világ a feje tetejére állt. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 157 p. ; 19 cm
Ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna. - keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5501-24-1 fűzött : 2499,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3568328]
MARC

ANSEL
UTF-82032 /2015.
Modiano, Patrick (1945-)
Dimanches d'août (magyar)
   Augusztusi vasárnapok / Patrick Modiano ; [ford. V. Pánczél Éva]. - Új, jav. kiad. - Győr : Tarandus, cop. 2014. - 180 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-82-4 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3572457]
MARC

ANSEL
UTF-82033 /2015.
Molesini, Andrea
Non tutti i bastardi sono di Vienna (magyar)
   Nem minden mocsok bécsi / Andrea Molesini ; [ford. Nádor Zsófia]. - Budapest : Scolar, 2014. - 333, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-541-0 fűzött : 3250,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3568466]
MARC

ANSEL
UTF-82034 /2015.
Murakami Haruki (1949-)
Zō no shōmetsu (magyar)
   Köddé vált elefánt : [novellák] / Murakami Haruki ; [ford. Nagy Anita]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 407 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-31-2 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - elbeszélés
895.6-32=945.11
[AN 3565996]
MARC

ANSEL
UTF-82035 /2015.
Nagyová-Džerengová, Petra (1972-)
Klára a iglu (magyar)
   Klára és az iglu / Petra Nagyová Džerengová ; Katarína Gasko rajz. ; ford. Mészáros Tünde. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-67-7 kötött : 2990,- Ft
szlovák irodalom - gyermekirodalom - meseregény
885.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3568561]
MARC

ANSEL
UTF-82036 /2015.
Õnnepalu, Tõnu (1962-)
Mandala (magyar)
   Mandala / Tõnu Õnnepalu ; ford. Lengyel Tóth Krisztina. - Budapest : Gondolat, 2014. - 252 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-558-0 fűzött : 2990,- Ft
észt irodalom - regény
894.545-31=945.11
[AN 3567609]
MARC

ANSEL
UTF-82037 /2015.
Palmer, Diana
True blue (magyar)
   Nyomoz a páros / Diana Palmer ; [... ford. Gaáli István]. Emily megoldja / Cathy Gillen Thacker ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 304 p. ; 18 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 285-286.)
Egys. cím: True blue. A baby for mommy
ISBN 978-963-538-834-9 fűzött : 1990,- Ft : 45,4 RON : 1170 RSD : 11,73 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567895]
MARC

ANSEL
UTF-82038 /2015.
Pasqualotto, Mario
Omicidio sulla Tour Eiffel (magyar)
   Titokzatos bűntény az Eiffel-toronyban / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 132, [3] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-963-403-005-8 kötött : 1790,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568531]
MARC

ANSEL
UTF-82039 /2015.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il fantasma del dottor Muffa (magyar)
   Penész doktor kísértete / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 92, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-357-339-6 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568301]
MARC

ANSEL
UTF-82040 /2015.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il mammut freddoloso (magyar)
   A fázós mamut / írta Roberto Pavanello ; [ill. Blasco Pisapia]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 118, [10] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Bat Pat
ISBN 978-963-357-342-6 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568297]
MARC

ANSEL
UTF-82041 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
Leaving time (magyar)
   Találj rám! [elektronikus dok.] / Jodi Picoult. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Babits Péter. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131476. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-381-8
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3570609]
MARC

ANSEL
UTF-82042 /2015.
Popov, Alek (1966-)
   Testgyomok / Alek Popov ; [vál. Krasztev Péter]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 167, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-418-0 fűzött : 1790,- Ft
bolgár irodalom - elbeszélés
886.7-32=945.11
[AN 3566729]
MARC

ANSEL
UTF-82043 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
Night shield (magyar)
   A Fekete Sólyom : a hold árnyéka / Nora Roberts ; [... ford. Melegh Erika]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2014. - 240 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-869-1 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3567953]
MARC

ANSEL
UTF-82044 /2015.
Rowell, Rainbow
Eleanor & Park (magyar)
   Eleanor és Park / Rainbow Rowell ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2014. - 333 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-535-9 fűzött : 3250,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3568454]
MARC

ANSEL
UTF-82045 /2015.
Shakespeare, William (1564-1616)
   Shakespeare csábítása : százötvennégy szonett újraköltve / Tarbay Ede ; [... Borbás Zoltán grafikáinak felhasználásával ...]. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-112-6 fűzött : 2500,- Ft
angol irodalom - magyar irodalom - szonett
820-193.3=945.11 *** 894.511-193.3.032
[AN 3566706]
MARC

ANSEL
UTF-82046 /2015.
Šikulová, Veronika (1967-)
Miesta v sieti (magyar)
   Menettérti / Veronika Šikulová ; [ford. Mészáros Tünde] ; [az utószót írta Závada Pál]. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 357 p. ; 22 cm. - (Valahol Európában, ISSN 2062-2295 ; 20.)
ISBN 978-963-236-819-1 kötött : 3290,- Ft
szlovák irodalom - regény
885.4-31=945.11
[AN 3567341]
MARC

ANSEL
UTF-82047 /2015.
Simukka, Salla (1981-)
Valkea kuin lumi (magyar)
   Hófehér / Salla Simukka ; [ford. Panka Zsóka]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 233, [5] p. ; 17 cm
ISBN 978-963-293-289-7 fűzött : 2490,- Ft
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3566079]
MARC

ANSEL
UTF-82048 /2015.
Simukka, Salla (1981-)
Valkea kuin lumi (magyar)
   Hófehér [elektronikus dok.] / Salla Simukka. - Szöveg (epub : 693 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Panka Zsóka. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-385-6
finn irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3570641]
MARC

ANSEL
UTF-82049 /2015.
Snow, Alan
Pants ahoy! (magyar)
   Gatyára fel! / írta és rajz. Alan Snow ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 201 p. : ill. ; 22 cm. - (Doboztrollok ; 1.)
ISBN 978-615-5450-31-0 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3568769]
MARC

ANSEL
UTF-82050 /2015.
Soueif, Ahdaf
The map of love (magyar)
   Szerelmem, Egyiptom / Ahdaf Soueif ; [ford. Ladányi Katalin]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 541 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-42-0 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3571043]
MARC

ANSEL
UTF-82051 /2015.
Stark, Richard (1933-2008)
Ask the parrot (magyar)
   Kérdezd a papagájt / Richard Stark ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2014. - 279 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89613-8-9 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3566866]
MARC

ANSEL
UTF-82052 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
44 Charles street (magyar)
   Charles street 44 / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-239-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570982]
MARC

ANSEL
UTF-82053 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Big girl (magyar)
   Kakukktojás / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 2. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-223-8 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3570995]
MARC

ANSEL
UTF-82054 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
The house on Hope Street (magyar)
   Ház a Remény utcában / Danielle Steel ; [ford. M. Szabó Csilla]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-230-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3571037]
MARC

ANSEL
UTF-82055 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Impossible (magyar)
   Nem lehet / Danielle Steel ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 2. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2014. - 333 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-131-6 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3572299]
MARC

ANSEL
UTF-82056 /2015.
Stohl, Margaret (1967-)
Icons (magyar)
   Icons : ikonok / Margaret Stohl ; [ford. Mátics Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 402, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-878-8 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-373-877-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3567343]
MARC

ANSEL
UTF-82057 /2015.
Strong, Jeremy (1949-)
My granny's great escape (magyar)
   A nagyi nagy szökése : az öcsém híres feneke 2. / Jeremy Strong ; [ford. Svoboda Róbert]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Sharratt, Nick. - keretcím: Nevess nagyokat!
ISBN 978-963-383-316-2 fűzött : 1499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3566830]
MARC

ANSEL
UTF-82058 /2015.
Sussman, Paul (1966-2012)
The last secret of the temple (magyar)
   A jeruzsálemi templom titka / Paul Sussman ; [ford. Tótisz András]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 574 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5283-36-9)
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3570999]
MARC

ANSEL
UTF-82059 /2015.
Teodorovici, Lucian Dan (1975-)
Matei Brunul (magyar)
   A bábmester börtönévei / Lucian Dan Teodorovici ; [ford. Karácsonyi Zsolt]. - [Budapest] : Libri, 2014. - 474 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-345-6 kötött : 3990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3567192]
MARC

ANSEL
UTF-82060 /2015.
Uris, Leon (1924-2003)
Miła 18 (magyar)
   Miła 18 : [túlélni Varsóban] / Leon Uris ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 630 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-47-5 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3570910]
MARC

ANSEL
UTF-82061 /2015.
Urquhart, Rachel
The visionist (magyar)
   A látnok / Rachel Urquhart ; [ford. Gebula Judit]. - Budapest : Scolar, 2014. - 335 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-244-532-8 kötött : 3950,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568468]
MARC

ANSEL
UTF-82062 /2015.
Uzuner, Buket (1955-)
İstanbullular (magyar)
   Isztambuliak / Buket Uzuner ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 504, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-400-5 fűzött : 3490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3566709]
MARC

ANSEL
UTF-82063 /2015.
Vaccarino, Lucia
Il mio diario un anno dopo (magyar)
   Naplóm : egy évvel később : [a titkaim, az álmaim] / ford. Kárpáti Edit és Papné László-Kókai Tímea. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 190, [2] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Szerző Vaccarino, Lucia. - keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5501-23-4 fűzött : 2999,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568341]
MARC

ANSEL
UTF-82064 /2015.
   Varázslatos karácsony : [2 történet 1 kötetben]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 320 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
Tart.: Fenn a csúcson / Nora Roberts ; [... ford. Bakay Dóra]. Az utolsó levél / Day Leclaire ; [... ford. Várnai Péter]. - Egys. cím: Blithe images ; Long-lost bride
ISBN 978-963-538-871-4 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3568086]
MARC

ANSEL
UTF-82065 /2015.
Velikić, Dragan (1953-)
Bonavia (magyar)
   Bonavia / Dragan Velikić ; [ford. Bognár Antal]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 283, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-433-3 fűzött : 2990,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3566598]
MARC

ANSEL
UTF-82066 /2015.
Velmar-J̌anković, Svetlana (1933-2014)
Nigdina (magyar)
   Sehonnia : a semmibe tágult ország / Svetlana Velmar-Janković ; [ford. ... Bognár Antal és Virág Bognár Ágota]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 296, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-383-1 fűzött : 2990,- Ft
szerb irodalom - regény
886.1-31=945.11
[AN 3566882]
MARC

ANSEL
UTF-82067 /2015.
Vonnegut, Kurt (1922-2007)
Sucker's portfolio (magyar)
   Éden a folyónál / Kurt Vonnegut ; [ford. és az utószót írta Szántó György Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 202 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-553-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés - esszé
820-32(73)=945.11 *** 820-4(73)=945.11
[AN 3565895]
MARC

ANSEL
UTF-82068 /2015.
Wallace, Edgar (1875-1932)
Terror keep (magyar)
   Borzalmak kastélya / Edgar Wallace. - Budapest : K.u.K. K., [2014]. - 207 p. ; 19 cm. - (Klasszikus krimi, ISSN 2064-1249)
Ford. Zigány Árpád
ISBN 978-615-5361-17-3 fűzött : 1800,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3572390]
MARC

ANSEL
UTF-82069 /2015.
Walter, Jess (1965-)
Beautiful ruins (magyar)
   Szép romok / Jess Walter ; [ford. Benedek Mihály]. - Budapest : Európa, 2014. - 433 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-8127-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3566849]
MARC

ANSEL
UTF-82070 /2015.
Walters, Louise
Mrs Sinclair's suitcase (magyar)
   Levelek a bőröndből [elektronikus dok.] / Louise Walters. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Farkas Eszter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-384-9
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3570627]
MARC

ANSEL
UTF-82071 /2015.
Ward, J. R. (1969-)
The king (magyar)
   A király : Fekete Tőr Testvériség 12. / J. R. Ward ; [ford. Lukács Andrea]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 684 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-315-5 fűzött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3567404]
MARC

ANSEL
UTF-82072 /2015.
Watson, S. J. (1971-)
Before I go to sleep (magyar)
   Amnézia [elektronikus dok.] / S. J. Watson. - Szöveg (epub : 845 KB). - Budapest : Athenaeum, [2014], cop. 2011
Ford. Gellért Marcell. - Megj. "Mielőtt elalszom" címmel is. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131488. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-398-6
angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31=945.11
[AN 3570706]
MARC

ANSEL
UTF-82073 /2015.
Weston, Robert Paul
The creature department (magyar)
   Szörnyen titkos részleg / Robert Paul Weston ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 290 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5450-26-6 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3567242]
MARC

ANSEL
UTF-82074 /2015.
Whittenburg, Karen Toller
Last-minute marriage (magyar)
   A legjobb recept / Karen Toller Whittenburg ; [... ford. Bethlen Katalin]. Fura fuvar / Kimberly Raye ; [... ford. Brodszky Ildikó]. Tartós őrizet / Crystal Green ; [... ford. Kánya Krisztina]. - Budapest : Harlequin, 2014. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 41.)
Egys. cím: Last-minute marriage. His arch enemy's daughter. Gettin' Lucky
ISBN 978-963-538-838-7 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3567845]
MARC

ANSEL
UTF-82075 /2015.
Winters, Cat
In the shadow of blackbirds (magyar)
   Fekete madarak árnyékában / Cat Winters ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : Scolar, 2014. - 303 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-528-1 fűzött : 3250,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568589]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2076 /2015.
Adamik Zsolt
   Adamik Zsolt, Hanga Réka féle bibedombi szörnyhatározó : XXXVI. javított kiadás. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., cop. 2014. - 111 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-57-9 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568352]
MARC

ANSEL
UTF-82077 /2015.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Odaát esik / Albert Zsuzsa. - Budapest : Kortárs, 2014. - 86 p. ; 21 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-70-4 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566085]
MARC

ANSEL
UTF-82078 /2015.
   Állati huncutkodó : versek, rajzok, játékos feladatok bölcsiseknek / [szerk. Baloghné Baranyás Ágnes és Dobó Róbert]. - Mórahalom : Hello Studio Kft., 2014. - [33] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3567799]
MARC

ANSEL
UTF-82079 /2015.
Asperján György (1939-)
   Karcinóma : egy tüdőrákbeteg regénye / Asperján György. - [Budapest] : Attisz, [2014]. - 319 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-87086-4-9 kötött : 2980,- Ft
magyar irodalom - tüdőrák - memoár
894.511-94 *** 616.24-006(0:82-94)
[AN 3567070]
MARC

ANSEL
UTF-82080 /2015.
Bächer Iván (1957-2013)
   Nagypapa hűlt helye / Bächer Iván. - [Budapest] : Göncöl, [2014]. - 244, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9183-49-0 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - holokauszt - zsidóság - 20. század - hírlapi tárca
894.511-43 *** 323.12(=924)(439)"19"(0:82-43)
[AN 3572453]
MARC

ANSEL
UTF-82081 /2015.
Balaskó Ákos (1984-)
   A gépház üzen / Balaskó Ákos. - Budapest : Magvető, 2014. - 88, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3103-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566898]
MARC

ANSEL
UTF-82082 /2015.
Balaskó Ákos (1984-)
   A gépház üzen [elektronikus dok.] / Balaskó Ákos. - Szöveg (epub : 782 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3238-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3570668]
MARC

ANSEL
UTF-82083 /2015.
Békés Pál (1956-2010)
   A kétbalkezes varázsló / Békés Pál ; [Sajdik Ferenc rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 145, [5] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9750-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3570926]
MARC

ANSEL
UTF-82084 /2015.
Bene Zoltán (1973-)
   Kurta élet : három novellafüzér / Bene Zoltán ; [ill. Pusztai Virág]. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 286 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-75-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3566742]
MARC

ANSEL
UTF-82085 /2015.
Benedikty Béla (1943-)
   Menon Club : a Teleki-merénylet / Benedikty Béla. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 671 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-362-7 kötött : 4490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3567072]
MARC

ANSEL
UTF-82086 /2015.
Benedikty Béla (1943-)
   Menon Club [elektronikus dok.] : a Teleki-merénylet / Benedikty Béla. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-380-1
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3570614]
MARC

ANSEL
UTF-82087 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Lengekalendárium : négy évszak a Nádtengeren / Berg Judit ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Central Médiacsop., cop. 2014. - 60 p. : ill., színes ; 22x22 cm + DVD
ISBN 978-963-341-097-4 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - audiovizuális dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568711]
MARC

ANSEL
UTF-82088 /2015.
Borbély Szilárd (1964-2014)
   A testhez [elektronikus dok.] : ódák & legendák / Borbély Szilárd. - Szöveg (epub : 450 KB). - [Budapest] : Content 2 Connect Kft., 2014, cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131611. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5416-59-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3571429]
MARC

ANSEL
UTF-82089 /2015.
Borsa Kata (1975-)
   Történetek a Borostyán Teázóból / Borsa Kata ; Germán Fatime rajz. - Budapest : Holnap K., cop. 2014. - 121, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-110-2 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3566556]
MARC

ANSEL
UTF-82090 /2015.
Both Gabi (1968-)
   Palipál, a csupaszív lovag / Both Gabi ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-83-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568582]
MARC

ANSEL
UTF-82091 /2015.
Buda Ferenc (1936-)
   Diótörő / A. C. Hoffman [!E. T. A. Hoffmann] meséje és Csajkovszkij balettműve alapján írta Buda Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 35, [9] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-055-6 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - színjáték - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
894.511-2(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3566487]
MARC

ANSEL
UTF-82092 /2015.
Buda Ferenc (1936-)
   Míg élsz : versek / Buda Ferenc. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 83, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-102-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566567]
MARC

ANSEL
UTF-82093 /2015.
Csabai László (1969-)
   Száraz évszak [elektronikus dok.] : páros novellák / Csabai László. - Szöveg (epub : 871 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3235-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3570681]
MARC

ANSEL
UTF-82094 /2015.
Csikós Attila (1969-)
   Díszítők : egyfelvonásosok / Csikós Attila. - Budapest : Kortárs, 2014. - 172 p. ; 20 cm. - (Kortárs dráma, ISSN 2061-1854)
Tart.: TrióÞ; Mindjárt itt az esteÞ; DíszítőkÞ; Androgün-levél
ISBN 978-963-9985-61-2 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3566081]
MARC

ANSEL
UTF-82095 /2015.
Czigány György (1931-)
   Győri Te Deum : Czigány György diáriuma. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 102 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-83-9 fűzött : 1500,- Ft
Győr - magyar irodalom - helyismeret - válogatott művek
894.511-821 *** 908.439-2Győr(0:82-821)
[AN 3566874]
MARC

ANSEL
UTF-82096 /2015.
Czucza Emma (1886-1974)
   Naplórészlet : a boldog gyermekkortól 1918-ig / Czucza Emma. - Pápa : Jókai Vár. Kvt., 2014. - 54 p. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 65.)
Fűzött
Czucza Emma (1886-1974)
Erdély - magyar irodalom - hétköznapi élet - századforduló - napló
894.511-94 *** 929(439.21)(0:82-94)
[AN 3567075]
MARC

ANSEL
UTF-82097 /2015.
Dániel András (1966-)
   Mit keresett Jakab az ágy alatt? : és mi történt ott vele? / írta és rajz. Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 71 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5441-86-8 kötött : 3790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568563]
MARC

ANSEL
UTF-82098 /2015.
Darvas Ferenc (1936-)
   Válogatott versek I / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2014. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-2-9 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3568180]
MARC

ANSEL
UTF-82099 /2015.
Dávid Rózsa
   A kagylóban ott zúg a tenger / Dávid Rózsa. - Budapest : Dávid R., [2012-2014]. - 3 db ; 20 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3437076]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - cop. 2014. - 196 p.
ISBN 978-963-08-8249-1 fűzött
[AN 3566110] MARC

ANSEL
UTF-82100 /2015.
   Dimenziók 5 : 54 mai magyar novella. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 203 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-77-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3566436]
MARC

ANSEL
UTF-82101 /2015.
Dobronyai István
   Az árny / Dobronyai István. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 130 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-78-9 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3566438]
MARC

ANSEL
UTF-82102 /2015.
Dragomán György (1973-)
   Máglya [elektronikus dok.] : regény / Dragomán György. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131489. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3155-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3570712]
MARC

ANSEL
UTF-82103 /2015.
Durbák Ildikó
   Haristum / Durbák Ildikó. - [Vecsés] : Tisz-Ta-Más K., 2014. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1070-5 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3568197]
MARC

ANSEL
UTF-82104 /2015.
Elek Tibor (1962-)
   Irodalom és nemzeti közösség : válogatott és új esszék, 1984-2014 / Elek Tibor. - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 347, [4] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 13.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-412-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - ezredforduló - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"198/201"
[AN 3566718]
MARC

ANSEL
UTF-82105 /2015.
Elmer István (1952-)
   Örökre veszve nem lehet : regény / Elmer István. - Budapest : Új Ember, 2014. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9981-39-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566461]
MARC

ANSEL
UTF-82106 /2015.
Fábián Janka (1973-)
   Karácsony a Ligetben : [századvégi szép remények és csalódások] / Fábián Janka. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 94 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-371-1 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3566811]
MARC

ANSEL
UTF-82107 /2015.
Farkas Nándor
   Mesék az életről / Farkas Nándor. - Budapest : Folpress K., 2014. - 200 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89440-8-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3567882]
MARC

ANSEL
UTF-82108 /2015.
Farsang Károly (1926-)
   Naprendszerünk változása ; Életképek / Farsang Károly Béla. - Budapest : Uránusz, 2014. - 115 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-25-2 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3568402]
MARC

ANSEL
UTF-82109 /2015.
Fejős Éva (1967-)
   November lánya / Fejős Éva. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 456, [12] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-08-4 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3567107]
MARC

ANSEL
UTF-82110 /2015.
Fekete András (1955-)
   Lét elemek : Fekete András verseskötete ; [... ill. Deák Ágoston]. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 96 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0164-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3568269]
MARC

ANSEL
UTF-82111 /2015.
Filep Tamás Gusztáv (1961-)
   Agorák kora : tanulmányok, esszék, cikkek / Filep Tamás Gusztáv. - [Šamorín] : Méry Ratio ; [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2014. - 298, [3] p. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.
Kötött : 4200,- Ft
ISBN 978-80-8160-034-0
Magyarország - eszmetörténet - magyar irodalom - határon túli magyarság - kisebbségkutatás - esszé
894.511-4 *** 008 *** 316.347(=945.11)(4-191)
[AN 3567177]
MARC

ANSEL
UTF-82112 /2015.
Finy Petra (1978-)
   A Zöld Cirkusz és a virágtolvaj / Finy Petra ; Rubik Anna rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 151 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-80-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3568559]
MARC

ANSEL
UTF-82113 /2015.
Fodor András (1929-1997)
   Kulcsolt vállak tengelye : összegyűjtött esszék / Fodor András ; [sajtó alá rend. és szerk. Fodor János]. - Budapest : Gondolat, 2014-. - 24 cm
Magyarország - magyar irodalom - író - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(092)"19"
[AN 3567603]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 449, [4] p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-262-6 fűzött : 4500,- Ft
[AN 3567604] MARC

ANSEL
UTF-82114 /2015.
Gecser Erzsébet
   Ezüst est : novellák és versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2014. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-24-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3568252]
MARC

ANSEL
UTF-82115 /2015.
Géczi János (1954-)
   Hosszú versek, képversek / Géczi János. - Budapest : Gondolat, 2014. - 242 p. : ill., részben színes ; 24x24 cm
ISBN 978-963-693-525-2 fűzött : 5000,- Ft
magyar irodalom - vers - képvers
894.511-14
[AN 3567767]
MARC

ANSEL
UTF-82116 /2015.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
A 2., 3. és 4. köteten társszerző Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., A káosz temploma. - cop. 2014. - 410 p.
ISBN 978-615-5441-71-4 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3565967] MARC

ANSEL
UTF-82117 /2015.
Harman, Edward Lee
   Skardes / Edward Lee Harman ; [!ford. Cziberéné Kovács Ingrid]. - Debrecen : Garftech Bt., cop. 2014. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-7934-7 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3566144]
MARC

ANSEL
UTF-82118 /2015.
Hauser Tamás
   Végtelen történet [elektronikus dok.] : életeken át / Hauser Tamás. - 2. átd. kiad. - Szöveg (epub : 551 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131683. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-344-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3571769]
MARC

ANSEL
UTF-82119 /2015.
Hegyi Botos Attila (1970-)
   Az etruszk utas ; A tengeri csikó éneke / Hegyi Botos Attila. - Budapest : Kortárs, 2014. - 93, [2] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-69-8 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566148]
MARC

ANSEL
UTF-82120 /2015.
Hermann Marika
   A bátor csigabiga : mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2014. - 43 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-963-12-0521-3 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568707]
MARC

ANSEL
UTF-82121 /2015.
Hermann Marika
   A rút manó : mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2014. - 47 p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-963-12-0993-8 kötött : 2950,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568701]
MARC

ANSEL
UTF-82122 /2015.
Hidasi József (1945-)
   Ez is Magyarország : huszonöt évvel a rendszerváltás után : humorral és versekkel illusztrált rendhagyó szociográfia / Hidasi József. - Salgótarján : Szerző, 2015. - 310 p. ; 21 cm. - (Érdekes könyvek ; 8.)
ISBN 978-963-89371-4-8 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3568116]
MARC

ANSEL
UTF-82123 /2015.
Horányi Katalin (1947-)
   Vakfolt : kalandregény filozófiával / Horányi Katalin. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 471 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-100-3 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566574]
MARC

ANSEL
UTF-82124 /2015.
Horváth Attila
   Emlékeztető / Hajmáskéri Horváth Attila. - Veszprém : Hajmáskéri Horváth A., 2014. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0539-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566255]
MARC

ANSEL
UTF-82125 /2015.
Jancsó Katalin
   Szeretetfolyó / Jancsó Katalin. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - 68 p. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566719]
MARC

ANSEL
UTF-82126 /2015.
Juhász Anikó (1956-)
   Istenem, Duinóban a sirályok.. / Juhász Anikó ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 137, [7] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-263-404-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566585]
MARC

ANSEL
UTF-82127 /2015.
Karinthy Frigyes (1887-1938)
   Tanár úr kérem : képek a középiskolából / Karinthy Frigyes. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 107, [2] p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-94-4 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - humoreszk
894.511-7
[AN 3572451]
MARC

ANSEL
UTF-82128 /2015.
Kelemen Lajos (1954-)
   Tovább a történet / Kelemen Lajos ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 72, [3] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-421-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566581]
MARC

ANSEL
UTF-82129 /2015.
Kemény Zsófi (1994-)
   Én még sosem / Kemény Zsófi. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-76-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3566855]
MARC

ANSEL
UTF-82130 /2015.
Kolozsi László
   A farkas gyomrában [elektronikus dok.] / Kolozsi László. - Szöveg (epub : 1.1MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-383-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - dokumentumregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3570622]
MARC

ANSEL
UTF-82131 /2015.
Koltai Ernő
   Tarkabarka / Koltai Ernő ; [karika-túráival megvilágította Jelenszky László]. - [Budapest] : Docta Fordító Kft., 2014. - 87 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
magyar irodalom - humor - szójáték
894.511-7
[AN 3567388]
MARC

ANSEL
UTF-82132 /2015.
Koncz Éva
   Mesterségem az élő halál : sose hagyjuk feledni a múltat, mert akkor mire ráeszmélünk, újra körénk építhetik : krimi / Koncz Éva. - Budapest : Koncz É., 2014. - 96 p. ; 31 cm
ISBN 978-963-12-0158-1 kötött
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3567649]
MARC

ANSEL
UTF-82133 /2015.
Kós Károly (1883-1977)
   Életrajz / Kós Károly ; [közzéteszi Benkő Samu]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 349, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-559-8 kötött : 3490,- Ft
Kós Károly (1883-1977)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3567099]
MARC

ANSEL
UTF-82134 /2015.
Lászlóffy Csaba (1939-)
   A költő utolsó színhelye / Lászlóffy Csaba ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 261, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-427-2 fűzött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - prózaepika
894.511-3(498)
[AN 3566509]
MARC

ANSEL
UTF-82135 /2015.
Lévai Katalin (1954-)
   Anna Karenina lánya / Lévai Katalin. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8174-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3567114]
MARC

ANSEL
UTF-82136 /2015.
Lőrincz L. László (1939-)
   A fekete anya kígyója / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5054-91-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3572225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 372 p.
ISBN 978-615-5463-45-7
[AN 3572230] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 333 p.
ISBN 978-615-5463-46-4
[AN 3572231] MARC

ANSEL
UTF-82137 /2015.
Lőrincz L. László (1939-)
   Három sötét király / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-57-0 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3572153]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 307 p.
ISBN 978-615-5463-58-7
[AN 3572159] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 481 p.
ISBN 978-615-5463-59-4
[AN 3572162] MARC

ANSEL
UTF-82138 /2015.
Lőrincz L. László (1939-)
   Az ördög fekete kalapja / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 508 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-47-1 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3571006]
MARC

ANSEL
UTF-82139 /2015.
Malejkó Norbert
   Nekem fáj / Malejkó Norbert. - [Miskolc] : [Malejkó N.], cop. 2014. - 82, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89798-1-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3568054]
MARC

ANSEL
UTF-82140 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Ajándék az egész élet : gondolatok az ünnepről és jeles napokról / Márai Sándor ; [vál. és sajtó alá rend. Szepessy Kata & Kovács Attila Zoltán]. - [Budapest] : [Helikon], cop. 2014. - 95 p. ; 15x15 cm
ISBN 978-963-227-237-5 kötött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3567194]
MARC

ANSEL
UTF-82141 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Föld, föld!.. : a teljes változat / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 622, [2] p. ; 19 cm. - (Márai Sándor művei)
ISBN 978-963-227-597-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3571001]
MARC

ANSEL
UTF-82142 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Régi Kassa, álom / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 142, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-375-4 kötött : 3490,- Ft
Kassa - magyar irodalom - helyismeret - művelődéstörténet - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 908.439.22-2Kassa(0:82-84) *** 930.85(439.22-2Kassa)(0:82-84)
[AN 3570996]
MARC

ANSEL
UTF-82143 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Zendülők : [a Garrenek műve 1.] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2014. - 249 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-598-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3572149]
MARC

ANSEL
UTF-82144 /2015.
Mentes Mihály (1891-1960)
   Szent Ágnes : kép a keresztényüldözés korából : három felvonásban / írta Mentes Mihály. - [Fertőszéplak] : [Hérics I.-né], 2014. - 17 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0833-7 fűzött
Ágnes, Szent (291?-304)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3568354]
MARC

ANSEL
UTF-82145 /2015.
   Mi a manó? : [CD és interaktív daloskönyv] / [zene] Iszkiri Zenekar ; [a kísérőszövegeket írta Baraczka Gergő és Dombi Ádám] ; [ill. ... Varga Bence]. - [Göd] : Rézbong K., 2014. - [40] p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD
ISBN 978-615-5475-01-6 kötött : 2590,- Ft
 (hibás ISBN 978-61554)
magyar irodalom - dalszöveg - gyermekdal - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2)
[AN 3567321]
MARC

ANSEL
UTF-82146 /2015.
   Mire jó az esszé? : prózaest ötösben : öt szerző huszonöt esszéje, bevezető tanulmánnyal / Adamik Tamás [et al.]. - [Százhalombatta] : Üveghegy K., 2014. - 74, [2] p. : ill. ; 22x23 cm
ISBN 978-615-5359-10-1 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - esszé - antológia
894.511-4(082)
[AN 3566201]
MARC

ANSEL
UTF-82147 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Iciri-piciri / Móricz Zsigmond ; [ill.] Marsai Ágnes. - Budapest : Napkút K., cop. 2014. - Lapozó (14) p. : ill., színes ; 15x21 cm
Rovásírással
ISBN 978-963-263-440-1 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese - képeskönyv
894.511-13(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3566578]
MARC

ANSEL
UTF-82148 /2015.
Mosonyi Aliz (1944-)
   Egyszer volt, ahogy még sose volt : tizenkét és fél Grimm mese / elmeséli Mosonyi Aliz ; Rofusz Kinga képeivel. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - 104, [7] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5441-87-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568576]
MARC

ANSEL
UTF-82149 /2015.
Muzsai István
   Holnapkutyák : a 7 főbűn : kevélység : nagyon "állat" tanmesék, melyek alázatra tanítanak / [Muzsai István]. - Budapest : Roland, [2014]. - 32 p. : ill., színes ; 21x28 cm
Kötött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5368-49-3)
magyar irodalom - tanmese - állatmese
894.511-35
[AN 3567873]
MARC

ANSEL
UTF-82150 /2015.
Nagy Gábor (1951-)
   Nem is tudom.. : harmadszor : új írások műemlékvédelemről és másról / Nagy Gábor. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 364 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5351-84-6 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - műemlékvédelem - publicisztika
894.511-92 *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3566760]
MARC

ANSEL
UTF-82151 /2015.
Nagy Pál (1934-)
   Emilienne könyve / Nagy Pál. - Budapest : Kortárs, 2014. - 189 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-62-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566088]
MARC

ANSEL
UTF-82152 /2015.
Nemere István (1944-)
   Halj meg helyettem! [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 861 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-382-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3570620]
MARC

ANSEL
UTF-82153 /2015.
Nemere István (1944-)
   Lidércfény Nyomozóiroda II : a Setét-barlang kincse / Nemere István. - Budapest : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 243, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-73-8 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3567104]
MARC

ANSEL
UTF-82154 /2015.
Norman, M. D.
   Papírcsavar : [novelláskötet] / M. D. Norman. - [Budapest] : [Rapid Argus Kft.], 2014. - 116 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0881-8 fűzött : 1840,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3566480]
MARC

ANSEL
UTF-82155 /2015.
Pászti Amina
   Glóbi kalandjai / Pászti Amina ; Hajba László illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2014. - 46 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-244-530-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568683]
MARC

ANSEL
UTF-82156 /2015.
Pataki Éva (1954-)
   ...és megint nagymama [elektronikus dok.] : továbbfejlődésregény / Pataki Éva. - Szöveg (epub : 883 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131490. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-399-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3570719]
MARC

ANSEL
UTF-82157 /2015.
Peterdy Ilona, H. (1936-)
   Igaz mesék / Horváthné Peterdy Ilona. - Veszprém : Szerző, 2014. - 83 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-0413-1 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821(02.053.2)
[AN 3566243]
MARC

ANSEL
UTF-82158 /2015.
Pintér János Zsolt
   Strata Hungarorum, 1241 : történelmi regény / Pintér János Zsolt. - Jav., bőv. vált. - Miskolc : Pintér J. Zs., 2014. - 437 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1090-3 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3572445]
MARC

ANSEL
UTF-82159 /2015.
Prágai Tamás (1968-)
   Veller vagyis Arnold Sobriewicz gentleman újabb törekvései tamburán, trapézon és Trabanton, melyeket lejegyzett és mindenek emlékezetére közread Prágai Tamás. - Budapest : Napkút K., 2014. - 203, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-410-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566715]
MARC

ANSEL
UTF-82160 /2015.
Scherter Judit (1945-2013)
   Utazás Hiába / Scherter Judit. - Budapest : Magvető, 2014. - 101, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2898-8 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566902]
MARC

ANSEL
UTF-82161 /2015.
Scherter Judit (1945-2013)
   Utazás Hiába [elektronikus dok.] / Scherter Judit. - Szöveg (epub : 641 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3237-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3570671]
MARC

ANSEL
UTF-82162 /2015.
Shelley, Duncan (1969-)
   Az ellenállás [elektronikus dok.] : Paktum-trilógia III. rész / Duncan Shelley. - Szöveg (epub : 708 KB). - [Törökbálint] : Brooks K., 2014, cop. 2013
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131613. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5310-10-2
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3571434]
MARC

ANSEL
UTF-82163 /2015.
Suhai Pál (1945-)
   Bábeli adottságok : levelek, esszék, kritikák / Suhai Pál ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 407, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-406-7 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - 21. század - magyar irodalom - irodalmi levél - esszé - irodalomkritika
894.511-6 *** 894.511(091)"19/20" *** 894.511-4 *** 82.09
[AN 3566635]
MARC

ANSEL
UTF-82164 /2015.
Szalóczi Géza (1954-)
   A csendről nem lehet / Szalóczi Géza ; [az illusztrációkat kész. Papp Károly]. - Budapest : Ráday Könyvesház, 2014. - 142 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9942-09-7 fűzött : 1954,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3568041]
MARC

ANSEL
UTF-82165 /2015.
Száraz Miklós György (1958-)
   Elpatkolsz, szívem, mint a pinty : novellák / Száraz Miklós György. - Budapest : Scolar, 2014. - 189, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-445-1 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3568697]
MARC

ANSEL
UTF-82166 /2015.
Szikszay Tamás (1959-)
   Néhány magam [elektronikus dok.] : tárcanovellák, 1995-2005 / Szikszay Tamás ; ... ill. Narcisse Steiner munkái. - Szöveg (pdf : 1.4 MB). - Debrecen : Szerző, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131466. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9321-3
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3570590]
MARC

ANSEL
UTF-82167 /2015.
Szikszay Tamás (1959-)
   Vagyunk [elektronikus dok.] : tárcaportrék / Szikszay Tamás. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - Debrecen : Szerző, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131464. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-08-9320-6
magyar irodalom - tárcanovella - elektronikus dokumentum
894.511-43
[AN 3570587]
MARC

ANSEL
UTF-82168 /2015.
Szöllős Vera (1937-)
   Eszti babája / Szöllős Vera. - Budapest : Aposztróf, cop. 2014. - 114 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-73-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3566450]
MARC

ANSEL
UTF-82169 /2015.
Sztojcsev Szvetoszláv (1959-)
   Vaku / Sztojcsev Szvetoszláv ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2014. - 87, [3] p. ; 16 cm
ISBN 978-963-263-438-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566723]
MARC

ANSEL
UTF-82170 /2015.
   Térhatárok : határon túli magyar írók antológiája / [vál. és szerk. Fekete Vince]. - Budapest : Kortárs, 2014. - 355 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9985-64-3 kötött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - határon túli magyar irodalom - antológia
894.511-822(4-191)
[AN 3566202]
MARC

ANSEL
UTF-82171 /2015.
Tóth József (1940-|)
   Kráterek a szívemen / Tóth József ; [száraz virágok Gács Ágnes]. - [Törökbálint] : Tóth J., cop. 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-12-0722-4 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3567349]
MARC

ANSEL
UTF-82172 /2015.
Totth Benedek (1977-)
   Holtverseny [elektronikus dok.] / Totth Benedek. - Szöveg (epub : 816 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131607. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3226-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3571423]
MARC

ANSEL
UTF-82173 /2015.
Tüskés Tibor (1930-2009)
   "A csend burka vastagodik" : napló, vallomások, tárcák / Tüskés Tibor ; [sajtó alá rend. Szirtes Gábor] ; [... közrem. Nagy Anna]. - Pécs : Pro Pannonia, 2014. - 212 p. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-963-9893-99-3 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3567694]
MARC

ANSEL
UTF-82174 /2015.
Ugron Zsolna (1978-)
   A nádor asszonyai / Ugron Zsolna. - Budapest : Libri, 2014. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-335-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3567327]
MARC

ANSEL
UTF-82175 /2015.
Urbán Szabó István
   Átváltozások / Urbán Szabó István. - Budapest : Accordia, 2014. - 162, [2] p. ; 20 cm. - (Urbán Szabó István regényei ; 6.)
ISBN 978-615-5069-81-9 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3568029]
MARC

ANSEL
UTF-82176 /2015.
Urbán Szabó István
   Veszélyben a Föld / Urbán Szabó István. - Budapest : Accordia, 2014. - 151 p. ; 20 cm. - (Urbán Szabó István regényei ; 5.)
ISBN 978-615-5069-80-2 fűzött : 2290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3568028]
MARC

ANSEL
UTF-82177 /2015.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ákos óvodába megy / [írta] Vadadi Adrienn ; [rajz.] Igor Lazin. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 44, [4] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5441-85-1 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568520]
MARC

ANSEL
UTF-82178 /2015.
Varga Imre (1950-)
   Játék Vénusz dombján / Varga Imre. - Budapest : Napkút K., 2014. - 120, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-415-9 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3566497]
MARC

ANSEL
UTF-82179 /2015.
Varga Klára
   Múzsakarbantartási alapismeretek / Varga Klára ; [... ill. Egyed László]. - Budapest : Napkút K., 2014. - 171, [4] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-263-432-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3567686]
MARC

ANSEL
UTF-82180 /2015.
Vass Virág (1969-)
   Sohanő / Vass Virág. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 587 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-782-4 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3567410]
MARC

ANSEL
UTF-82181 /2015.
Vedres Ferencné (1947-)
   Tavasz a télben : megmozdított kövek II. / [Vedres-Nagy Ibolya, Vedres Ferenc] ; Kondákor Ferenc illusztrálásával. - Kiskunmajsa : Majsa Lapny., 2014. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0122-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3568055]
MARC

ANSEL
UTF-82182 /2015.
Zalán Tibor (1954-)
   És néhány akvarell = Und einige Aquarelle = And some watercolour = ...Şi câteva acuarele / Zalán Tibor. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 75 p. ; 15x21 cm
ISBN 978-963-693-563-4 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers - többnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20=30=590
[AN 3567619]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2183 /2015.
   Búcsú a pelustól : matricákkal. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + mell.
ISBN 978-963-445-525-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567687]
MARC

ANSEL
UTF-82184 /2015.
   Búcsú a pelustól : matricákkal. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23x23 cm + mell.
ISBN 978-963-445-526-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567692]
MARC

ANSEL
UTF-82185 /2015.
Cafferata, Florencia
El bosque mágico (magyar)
   Melinda és Cukorfalat kalandjai : a varázserdő : [csillogó matricákkal] / Florencia Cafferata ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-514-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567608]
MARC

ANSEL
UTF-82186 /2015.
Cafferata, Florencia
Caramelo se enamora (magyar)
   Melinda és Cukorfalat kalandjai : Cukorfalat és a szerelem : [csillogó matricákkal] / Florencia Cafferata ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-517-2 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567627]
MARC

ANSEL
UTF-82187 /2015.
Cafferata, Florencia
En busca de la primavera (magyar)
   Melinda és Cukorfalat kalandjai : hol lehet a tavasz? : [csillogó matricákkal] / Florencia Cafferata ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-515-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567618]
MARC

ANSEL
UTF-82188 /2015.
Cafferata, Florencia
La gran carrera (magyar)
   Melinda és Cukorfalat kalandjai : az őrületes lóverseny : [csillogó matricákkal] / Florencia Cafferata ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-445-516-5 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567626]
MARC

ANSEL
UTF-82189 /2015.
   Csingiling és a kalóztündér / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [67] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Takács Orsolya
ISBN 978-615-5501-29-6 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567972]
MARC

ANSEL
UTF-82190 /2015.
Cuvellier, Vincent (1969-)
Émile fait un cauchemar (magyar)
   Emil rosszat álmodik / Vincent Cuvellier, Ronan Badel ; m. szöveg Lackfi János. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9869-50-9 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568106]
MARC

ANSEL
UTF-82191 /2015.
Cuvellier, Vincent (1969-)
Émile se déguise (magyar)
   Emil beöltözik / Vincent Cuvellier, Ronan Badel ; m. szöveg Lackfi János. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - [25] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9869-49-3 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568103]
MARC

ANSEL
UTF-82192 /2015.
Farndon, John
Mission invent (magyar)
   A feltalálók futama : [a Rubik-misszió: fizika] / John Farndon ; [ill. David Shephard és Lyndon White] ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Kalandos küldetés, ISSN 2064-6003)
ISBN 978-963-445-545-5 fűzött
fizika - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 53(02.053.2)
[AN 3567638]
MARC

ANSEL
UTF-82193 /2015.
Fire & rescue (magyar)
   A mentőalakulat / Disney. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [60] p. : ill., színes ; 28 cm
Ford. Kabdebó Flórián. - keretcím: Repcsik
ISBN 978-615-5501-30-2 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567967]
MARC

ANSEL
UTF-82194 /2015.
Guerra, Carmen
   Karácsonyi kirakóskönyv / [ill. Carmen Guerra]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-9621-22-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3567713]
MARC

ANSEL
UTF-82195 /2015.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Az ármányos Bobcat / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - Budapest : Scolar, 2014. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 3.)
ISBN 978-963-244-509-0 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568681]
MARC

ANSEL
UTF-82196 /2015.
Kácsor Zoltán, M. (1978-)
   Az óvodakerülő úthenger / [szöveg] M. Kácsor Zoltán ; [ill.] Szigeti András. - Budapest : Scolar, 2014. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm. - (Garázs bagázs ; 4.)
ISBN 978-963-244-493-2 kötött : 1495,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568650]
MARC

ANSEL
UTF-82197 /2015.
Rothrock, Megan H.
The LEGO adventure book (magyar)
   A Lego kalandok könyve / Megan H. Rothrock. - [Budapest] : Perfact, [2013]-. - Ill., színes ; 28 cm
modellhobbi - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 796.15
[AN 3513793]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Űrhajók, kalózok, sárkányok és sok minden más! / [ford. Farkas Kornél]. - cop. 2014. - 195 p.
ISBN 978-963-9929-45-6 kötött : 6300,- Ft
[AN 3567908] MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

2198 /2015.
Heuvel, Eric (1960-)
De ontdekking (magyar)
   Családi titok / Eric Heuvel. - Budapest : Luther K., 2014. - 60 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-380-051-5 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3566896]
MARC

ANSEL
UTF-82199 /2015.
Jacobson, Sidney
Anne Frank (magyar)
   Anne Frank : a hivatalos életrajz képregényátirata - együttműködésben az Anne Frank-házzal / Sid Jacobson és Ernie Colón ; [ford. Juhász Viktor] ; [a naplórészleteket Bernáth István fordításában közöljük]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 158 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
ISBN 978-963-254-824-1 fűzött : 3499,- Ft
Frank, Anne (1929-1945)
Hollandia - író - holokauszt - második világháború - képregény - életrajz
087.6:084.11 *** 839.31(092)Frank,_A. *** 323.12(=924)(492)"194"
[AN 3566867]
MARC

ANSEL
UTF-82200 /2015.
Kirkman, Robert (1978-)
The walking dead (magyar)
   The walking dead : élőhalottak / Robert Kirkman, Tony Moore ; [ford. Juhász Viktor]. - Budapest : Kepregeny.hu, 2011-. - ill. ; 24 cm
A 2. kötettől rajz. Adlard, Charlie
képregény
087.6:084.11
[AN 3306014]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. köt., Túlélők. - cop. 2014. - 136 p.
ISBN 978-963-89365-7-8 fűzött : 2690,- Ft
[AN 3566689] MARC

ANSEL
UTF-82201 /2015.
   Merénylet Szarajevóban : a Nagy háború képregénypályázat nyertes művei / [közread. a] Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány. - Budapest : NHKA, 2014. - [28] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1111-5 fűzött
Magyarország - pályázat - képregény
087.6:084.11 *** 06.063(439)
[AN 3567535]
MARC

ANSEL
UTF-82202 /2015.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (12.) (2014) (Pécs)
   XII. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Rab Virág ; [rend., közread. a] PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkoll., 2014. - 333 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát 2014. márc. 18-20-án Pécsett rendezték. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-640-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3566883]
MARC

ANSEL
UTF-82203 /2015.
   Per aspera ad astra : válogatás a művészeti-, pszichológiai- és a sporttudományi diákkör munkáiból / [szerk. Holecz Anita, Katona Attila] ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. - Szombathely ; Sopron : NYME BDPK, 2014. - 70 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-359-030-0 fűzött
pedagógia - tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör
082 *** 378.184 *** 37
[AN 3567613]
MARC

ANSEL
UTF-82204 /2015.
Yun Mi-Kyung (1980-)
Habaek-eui Shinbu (magyar)
   A vízisten menyasszonya / Jun Mi-Kjong ; [ford. Kálovics Dalma]. - [Újhartyán] : Vadvirágok Kvműhely, [2008]-. - ill. ; 20 cm
manga
087.6:084.11
[AN 2777677]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - cop. 2015. - [164] p.
ISBN 978-963-999-832-2 fűzött : 2490,- Ft
[AN 3566993] MARC

ANSEL
UTF-8