MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 6. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/03/13 11:19:45
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
2205 /2015.
   Az ajánlások és a hazai gyakorlat viszonya: közeledő álláspontok? : az Egis Gyógyszergyár Zrt. szimpóziuma : Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa : ... Balatonfüred, ... 2014. május 15. - Budapest : Egis Gyógyszergyár Zrt., 2014. - 11 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
szívgyógyászat - gyógyszeralkalmazás - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Balatonfüred) *** 616.1-085
[AN 3570359]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

2206 /2015.
Győri Béla (1942-)
   Vasárnapi Újság : különkiadás / Győri Béla. - Budapest : Kairosz, 2014. - 210, [11] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-727-0 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - belpolitika - 1980-as évek - rádióműsorszám - interjú
791.9.096(439)Vasárnapi_Újság *** 323(439)"198"(047.53)
[AN 3569373]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

2207 /2015.
Bryson, Bill (1951-)
A short history of nearly everything (magyar)
   Majdnem minden rövid története / Bill Bryson ; [ford. Erdeős Zsuzsanna]. - [Budapest] : Akkord, [2014], cop. 2006. - 531 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 505-523.
ISBN 978-963-252-083-4 kötött : 4990,- Ft
természettudomány
5(03)
[AN 3575023]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

2208 /2015.
Byrne, Lorna (1955-)
A message of hope from the angels (magyar)
   Angyali üdvözlet / Lorna Byrne ; [... ford. Molnár Edit]. - Budapest : Central Kv., 2014. - 147, [4] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-081-3 fűzött : 2900,- Ft
angyal - ezoterika - memoár
133.25(0:82-94) *** 235.1
[AN 3575037]
MARC

ANSEL
UTF-82209 /2015.
Csicsáky Jenő (1885-?)
   Mu, az emberiség szülőföldje ; A magyar nemzetcsalád útja a távolnyugattól a távolkeletig : a magyar (maya) népcsalád vándorlása / írta Csicsáky Jenő. - Budapest : Angyali Menedék K., 2014. - 352 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: A magyar "Mu"
ISBN 978-615-80111-5-0 kötött : 4990,- Ft
rejtély - magyarságkutatás
001.94(309) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3574743]
MARC

ANSEL
UTF-82210 /2015.
Lajtner Tamás
   Ez minden? [elektronikus dok.] : gondolat, idő, világ, Isten / Lajtner Tamás. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - [Budapest] : [Lajtner T.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131684. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1439-0
rejtély - elektronikus dokumentum
001.94(089.3)
[AN 3571779]
MARC

ANSEL
UTF-82211 /2015.
Walsch, Neale Donald (1943-)
Conversations with God (magyar)
   A teljes Beszélgetések Istennel : 1-3. kötet / Neale Donald Walsch ; [ford. Ambrose Montanus]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 857 p. ; 21 cm
Tart.: Szokatlan párbeszédÞ; További párbeszédÞ; A párbeszéd folytatódik
ISBN 978-963-529-175-5 fűzött : 5490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3575283]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

2212 /2015.
Deutsch Nikolett
   A fenntartható rendszerinnovációk és a Kék Gazdaság koncepciója [elektronikus dok.] / Deutsch Nikolett. - Szöveg (epub : 4.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131642. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-963-397-338-7
innováció - projektmenedzsment - fenntartható fejlődés - elektronikus dokumentum
504.03 *** 330.341.1 *** 658.1.012.4
[AN 3571641]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

2213 /2015.
Huzsvai László (1961-)
   Lineáris modellek az R-ben [elektronikus dok.] / Huzsvai László, Balogh Péter. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Debrecen : Seneca Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131645. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80172-0-6
varianciaanalízis - elektronikus dokumentum
519.233.4
[AN 3571650]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

2214 /2015.
Juhász Árpád (1935-)
   Kóborló Farkas, a kék bolygó követe : Juhász Árpáddal beszélget Juhász Előd. - Budapest : Kairosz, 2014. - 143 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 123.)
ISBN 978-963-662-720-1 fűzött : 1500,- Ft
Juhász Árpád (1935-)
Magyarország - geológus - 20. század - 21. század - életútinterjú
55(439)(092)Juhász_Á.(047.53)
[AN 3569038]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

2215 /2015.
Ariely, Dan (1967-)
The upside of irrationality (magyar)
   Zseniálisan irracionális : az ésszerűtlenség nem várt előnyei / Dan Ariely ; [ford. Morvay Krisztina]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 340 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 319-331.
ISBN 978-963-304-203-8 fűzött : 3900,- Ft
siker - életvezetés - lelki élet - tudat
613.865 *** 159.922
[AN 3569310]
MARC

ANSEL
UTF-82216 /2015.
   Bibliodráma / szerk. Nyáry Péter, Sarkady Kamilla. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2014. - 198 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 187-195.
ISBN 978-963-288-003-7 fűzött
csoportterápia - pszichodráma - bibliai történet
615.851.84 *** 615.851.6 *** 22.046
[AN 3573291]
MARC

ANSEL
UTF-82217 /2015.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Finding flow (magyar)
   Az öröm művészete : flow a mindennapokban / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Halmos Mária]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2014. - 195 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 180-190.
ISBN 978-963-310-391-3 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - lélektan - boldogság
613.865 *** 159.9
[AN 3573321]
MARC

ANSEL
UTF-82218 /2015.
Cwynar, Eva
The fatigue solution (magyar)
   Megoldás fáradtság ellen : nyolc egyszerű módszer energiaszinted megnövelésére / Eva Cwynar és Sharyn Kolberg ; [ford. Kocsis Katalin]. - [Budapest] : Ericona : Roland, [2014]. - 288 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5368-36-3 fűzött : 2795,- Ft
mentálhigiénia - nő - fáradtság
613.865-055.2 *** 613.731
[AN 3569356]
MARC

ANSEL
UTF-82219 /2015.
Dahlke, Rüdiger (1951-)
Angstfrei leben (magyar)
   Te mitől félsz? : öngyógyító program / Ruediger Dahlke ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 107 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 102-105.
ISBN 978-963-291-115-1 fűzött : 1600,- Ft
kényszerneurózis
616.891.6
[AN 3568907]
MARC

ANSEL
UTF-82220 /2015.
   Az emberi test / [szerk. Lengyel Orsolya] ; [ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba]. - Budapest : Roland, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én kisenciklopédiám)
Kötött : 1895,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5368-54-7)
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3569591]
MARC

ANSEL
UTF-82221 /2015.
   Az emberi test [elektronikus dok.] / ill. Gálfi Éva és Gálfi Csaba. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Budapest : Roland, [2014]. - (Az én kisenciklopédiám)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131897. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5368-54-7
emberi test - anatómia - élettan - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
611(02.053.2) *** 612(02.053.2)
[AN 3574409]
MARC

ANSEL
UTF-82222 /2015.
   "Az én testvérem is autizmusos" : munkafüzet / [a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány kiadványa]. - [Budapest] : Nk. Cseperedő Alapítvány, 2014. - 31 p. ; 30 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-08-9466-1 fűzött
autizmus - gyermekkönyv - példatár
616.89-008.45(02.053.2)(076)
[AN 3570366]
MARC

ANSEL
UTF-82223 /2015.
   Hipnózis, hipnoterápia / szerk. Vértes Gabriella. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 467 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-517-9 kötött : 4780,- Ft
hipnózis
615.851.2 *** 612.821.7
[AN 3575265]
MARC

ANSEL
UTF-82224 /2015.
Honoré, Carl (1967-)
In praise of slow (magyar)
   Slow : a lassúság dicsérete / Carl Honoré ; [ford. Dávid Katalin Zsuzsanna]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-238-0 fűzött : 2690,- Ft
mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - életvezetés - stresszkezelés
612.06 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3569444]
MARC

ANSEL
UTF-82225 /2015.
Juhász Ágnes
   Gyógyteák könyve / Molnárné Juhász Ágnes. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2015. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
Bibliogr.: p. 84.
ISBN 978-963-9759-94-7 fűzött : 2495,- Ft
természetgyógyászat - gyógytea
615.89:615.322 *** 663.95
[AN 3574958]
MARC

ANSEL
UTF-82226 /2015.
Márkus Attila
   Neurológia : pszichológia szakos hallgatók számára / Márkus Attila. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2014. - 291 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8362-6 kötött
ideggyógyászat - egyetemi tankönyv
616.8(075.8)
[AN 3573270]
MARC

ANSEL
UTF-82227 /2015.
Mittelholcz Dóra (1981-2014)
   Tündérmese kis szépséghibával : [egy méhnyakrákos lány négy éve] / Mittelholcz Dóra. - Budapest : Libri, 2014. - 230 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-337-1 kötött : 2990,- Ft
rákbetegség - méhnyak - magyar irodalom - memoár
616-006(0:82-94) *** 618.146-006 *** 894.511-94
[AN 3569851]
MARC

ANSEL
UTF-82228 /2015.
Pacskovszky Zsolt (1968-)
   Hogyan élheted túl, ha nincs internet? : malacmentés / Pacskovszky Zsolt, Rigler Ilona ; [Kalmár István rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 69 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Lélekdoki ; 4.)
ISBN 978-963-11-9772-3 fűzött : 1999,- Ft
gyermeklélektan - gyermekkönyv
159.922.7(02.053.2)
[AN 3568762]
MARC

ANSEL
UTF-82229 /2015.
Parkin, John C.
F**k it (magyar)
   F**k it : b...a meg! : az igazi spirituális út / John C. Parkin ; [ford. Szarvas Réka]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 242 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-234-9 fűzött : 2300,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3568884]
MARC

ANSEL
UTF-82230 /2015.
Steier József (1954-)
   Az ebola poklában jártam : 21 nap rettegés : ebola Nyugat-Afrikában, 2014 / Steier József, Jakkel Anna Mária. - [Budapest] : I.A.T. K., 2014. - 216 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-20-1 kötött : 3490,- Ft
Nyugat-Afrika - fertőző betegség - járvány - memoár
616.9(66)"201"(0:82-94) *** 616-036.22(100)"201"(0:82-94) *** 614.4(100)"201"(0:82-94)
[AN 3569108]
MARC

ANSEL
UTF-82231 /2015.
Szczeklik, Andrzej
Nieśmiertelność (magyar)
   Halhatatlanság : az orvostudomány prométheuszi álma / Andrzej Szczeklik ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2014. - 163, [2] p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9918-8 kötött : 2990,- Ft
orvostörténet - művelődéstörténet
61(100)(091) *** 930.85
[AN 3569248]
MARC

ANSEL
UTF-82232 /2015.
Vajda Zsuzsanna (1949-)
   A gyermek pszichológiai fejlődése / Vajda Zsuzsanna. - 4. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Saxum, 2014. - 359 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 329-348.
ISBN 978-963-248-235-4 kötött : 4500,- Ft
gyermeklélektan
159.922.7
[AN 3574730]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

2233 /2015.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 9. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2015. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-963-89539-4-0 fűzött : 3490,- Ft
fototechnika - digitális technika
681.3.019(078) *** 77(078)
[AN 3573221]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

2234 /2015.
Horváth László
   A varrógép használata : a varrógép működési elve, segítő technikák / Horváth László ; [ill. Horváth Laura]. - Dunavarsány : Horváth L., 2014. - 113 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-08-7707-7 kötött : 14490,- Ft
varrógép
687.053
[AN 3569026]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

2235 /2015.
   Közlekedési eszközök / [szerk. Lengyel Orsolya] ; ill. Gálfi Csaba [és Gálfi Éva]. - Budapest : Roland, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 22x23 cm. - (Az én kisenciklopédiám)
Kötött : 1895,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5368-55-4)
jármű - gyermekkönyv
629(02.053.2)
[AN 3569609]
MARC

ANSEL
UTF-82236 /2015.
   Közlekedési eszközök [elektronikus dok.] / ill. Gálfi Csaba és Gálfi Éva. - Szöveg (pdf : 3.4 MB). - Budapest : Roland, [2014]. - (Az én kisenciklopédiám)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131896. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5368-55-4
jármű - gyermekkönyv - elektronikus dokumentum
629(02.053.2)
[AN 3574407]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

2237 /2015.
Maurer Oszkár
   Volt egyszer egy királyi borvidék : Maurer Oszkárral beszélget Benkei Ildikó és Jámbor László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 120 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 124.)
ISBN 978-963-662-715-7 fűzött : 1500,- Ft
Maurer Oszkár
Vajdaság - borászat - borász - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - interjú
663.2(497.11Vajdaság) *** 663.2(497.11)(=945.11)(092)Maurer_O.(047.53)
[AN 3569047]
MARC

ANSEL
UTF-82238 /2015.
Panyik Gáborné (1951-)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Budapest : Cser K., 2014. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-341-3 fűzött : 2995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3574955]
MARC

ANSEL
UTF-82239 /2015.
Priewe, Jens
Grundkurs Wein (magyar)
   A borokról könnyedén : minden, amit a szőlőről és a borról tudni kell / Jens Priewe. - Budapest : Mérték, 2014. - 168 p. : ill., színes ; 26 cm
Ford. Haynal Katalin
ISBN 978-615-5113-67-3 kötött
borászat - bor - borvidék - szőlőművelés
663.2(100) *** 634.8(100)
[AN 3569781]
MARC

ANSEL
UTF-82240 /2015.
Sebők Lajos
   Mediterrán kert itthon [elektronikus dok.] : a hazai klímán könnyen tartható növényekkel / Sebők Lajos és Gáspár Éva. - Szöveg és képek (pdf : 64 MB). - Budapest : Video-Plus Line Bt., cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131673. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1325-6
dísznövény - díszkert - elektronikus dokumentum
635.92
[AN 3571708]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

2241 /2015.
Csigó Zita
   Vegetáriánus ételek : magyar idény szerint / [fotó ...] Csigó Zita ; [receptek ...] Kocsis Bálint. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2014. - 162, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
ISBN 978-963-635-503-6 kötött : 4999,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3569474]
MARC

ANSEL
UTF-82242 /2015.
Fearnley-Whittingstall, Hugh (1965-)
River Cottage every day (magyar)
   River Cottage minden napra / Hugh Fearnley-Whittingstall ; Simon Wheeler fotóival ; Mariko Jesse rajz. - Pécs : Alexandra, 2014. - 415 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Ford. Szkokán Boglárka
ISBN 978-963-297-943-4 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3573393]
MARC

ANSEL
UTF-82243 /2015.
   Gasztroajándékok : minden alkalomra / ... összeáll. Csigó Zita, Kocsis Bálint, Szeleczky-Takács Viktória ; Meng Tünde ... alapján ... - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2014]. - 268, [4] p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
ISBN 978-963-635-504-3 kötött : 5999,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.852(083.12)
[AN 3569506]
MARC

ANSEL
UTF-82244 /2015.
Oliver, Jamie (1975-)
Jamie's 15 minute meals (magyar)
   15 perces kaják / [Jamie Oliver] ; [fotók ... David Loftus] ; [ford. Dobos Anna]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 287 p. : ill., főként színes ; 26 cm
ISBN 978-963-355-105-9 kötött : 6900,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3568682]
MARC

ANSEL
UTF-82245 /2015.
   Terítéken a gomba : olvasóink legjobb receptjei. - Veszprém : Pannon Lapok Társ., cop. 2014. - 42 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5101-20-5 fűzött
gomba - szakácskönyv
641.55(083.12):635.8
[AN 3569241]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

2246 /2015.
Tucker, Jim B.
Return to life (magyar)
   Vissza az életbe : előző életükre emlékező gyerekek különleges esetei / Jim B. Tucker ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : Studium Plusz, [2014]. - 252, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 243-252.
ISBN 978-615-5463-65-5 fűzött : 2499,- Ft
lélekvándorlás
129.4
[AN 3569278]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

2247 /2015.
Badiny Jós Ferenc (1909-2007)
   Jézus magyar eredete / Badiny Jós Ferenc. - Budapest : Angyali Menedék K., 2014. - 488, 93, 23 p. : ill., színes ; 24 cm
Tart.: Jézus király a Pártus HercegÞ; Magyar BibliaÞ; Magyar őstörténetet kérünk és nem idegent. - Bibliogr.: p. 485.
ISBN 978-615-80111-4-3 kötött : 6990,- Ft
Jézus
magyar őstörténet
232 *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3574725]
MARC

ANSEL
UTF-82248 /2015.
Byrne, Lorna (1955-)
Love from heaven (magyar)
   Mennyei szeretet / Lorna Byrne ; [... ford. Várady Soma]. - Budapest : Central Kv., 2014. - 174, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-341-098-1 fűzött : 2900,- Ft
angyal - ezoterika - szeretet
235.1 *** 133.25 *** 177.61
[AN 3569218]
MARC

ANSEL
UTF-82249 /2015.
Dér Katalin (1949-)
   A Jelenések könyve / Dér Katalin. - Utánny. - Budapest : Kairosz, 2014. - 395 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 395.
ISBN 978-963-662-619-8 fűzött : 3200,- Ft
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3575291]
MARC

ANSEL
UTF-82250 /2015.
Elias, Afzal Hoosen (1955-)
   Böjtölésről röviden / ... összeáll. ... Afzal Hoosen Elias. A böjtölést érvénytelenítő dolgokra vonatkozó alapelvek / ... írta Wassem Hussain ; [ford. Ali Hamid Szikszai]. - [Budapest] : M. Iszlám Közösség, 2014. - 47 p. ; 21 cm. - (Magyar medresze könyvek, ISSN 2064-5163 ; 3.)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-89967-2-5 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
böjt - iszlám
248.153.4 *** 297
[AN 3569231]
MARC

ANSEL
UTF-82251 /2015.
Farkas Ibolya
   Angyali segítség mindenkinek / Farkas Ibolya. - [Budapest] : Farkas I., cop. 2014. - 239 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-08-8301-6 kötött : 4990,- Ft
ezoterika - angyal - auditív dokumentum
235.1 *** 133.25
[AN 3571011]
MARC

ANSEL
UTF-82252 /2015.
Gánti Bence (1975-)
   A buddhizmus lélektana, spiritualitása és irányzatai / Gánti Bence. - Utánny. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 204 p., XVI t. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
Bibliogr.: p. 201-203.
ISBN 978-963-09-6879-9 fűzött : 2980,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3573040]
MARC

ANSEL
UTF-82253 /2015.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
   A szeretet prófétája / Khalil Gibran ; [ford. Szántai Zsolt]. - Budapest : TotHál, [2014]. - 270, [2] p. ; 20 cm
Tart.: Lázár szerelme. Khalil, az eretnek. Jézus, az Emberfia. - Egys. cím: Lazarus and his beloved ; Spirits rebellious ; Jesus the Son of man
ISBN 978-615-5055-15-7 fűzött : 2799,- Ft
krisztológia - válogatott művek
232(0:82-821)
[AN 3569333]
MARC

ANSEL
UTF-82254 /2015.
Heward-Mills, Dag
Model marriage (magyar)
   Mintaházasság : házassági tanácsadói kézikönyv / Dag Heward-Mills ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - VII, 303 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 299-303.
ISBN 978-615-5246-24-1 fűzött : 3450,- Ft
házasság
265.5
[AN 3569006]
MARC

ANSEL
UTF-82255 /2015.
Heward-Mills, Dag
Those who accuse you (magyar)
   A vádaskodók / Dag Heward-Mills. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 139 p. ; 21 cm. - (Hűség és hűtlenség sorozat)
ISBN 978-615-5246-28-9 fűzött : 1750,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3568861]
MARC

ANSEL
UTF-82256 /2015.
Heward-Mills, Dag
Those who leave you (magyar)
   Akik elhagynak / Dag Heward-Mills. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 180 p. ; 21 cm. - (Hűség és hűtlenség sorozat)
ISBN 978-615-5246-25-8 fűzött : 2150,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3568860]
MARC

ANSEL
UTF-82257 /2015.
Joó Sándor (1910-1970)
   Készülj Istened elé : prédikációk / Joó Sándor. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Ajtony A., 2014. - 160 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-88771-5-4 fűzött
prédikáció
252
[AN 3575031]
MARC

ANSEL
UTF-82258 /2015.
Krajsovszky Gábor (1966-)
   Harcold halálig az igazság harcát [elektronikus dok.] / Krajsovszky Gábor. - Szöveg (doc : 933 KB). - [Budapest] : [Krajsovszky G.], [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131678. - Működési követelmények: MS Word. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0611-1
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - elektronikus dokumentum
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/197"
[AN 3571738]
MARC

ANSEL
UTF-82259 /2015.
Krajsovszky Gábor (1966-)
   Válogatott közlemények a katolikus dogmatika, a hitvédelem és a XX. századi egyháztörténet témaköréből [elektronikus dok.] / Krajsovszky Gábor. - Szöveg (pdf : 952 KB). - Budapest : Krajsovszky G., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131677. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1176-4
dogmatika - katolikus egyház - elektronikus dokumentum
23 *** 282
[AN 3571718]
MARC

ANSEL
UTF-82260 /2015.
   Magyar katolikus lexikon / [főszerk. Diós István] ; [szerk. Viczián János]. - Budapest : Szt. István Társ., 1993-2014. - 17 db ; 25 cm
ISBN 963-360-727-2
katolikus egyház - vallási lexikon
282:030
[AN 81507]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Az I-XVI. kötet mutatója : A - Zs. - 2014. - 1212 p.
ISBN 978-963-277-502-9 kötött : 6800,- Ft
[AN 3566960] MARC

ANSEL
UTF-82261 /2015.
Scavo, Nello
La lista di Bergoglio (magyar)
   Bergoglio listája : Ferenc pápa az argentin diktatúra ellen / Nello Scavo ; [ford. Sajó Tamás]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9520-9 kötött
Ferenc (pápa) (1936-)
Argentína - pápa - 20. század - 21. század - belpolitika - állami terror - állam és egyház viszonya
262.13(092)Ferenc *** 323(82)"197/198" *** 323.282(82)"197/198" *** 322(82)"197/198"
[AN 3570204]
MARC

ANSEL
UTF-82262 /2015.
Trousdale, Jerry
Miraculous movements (magyar)
   Csodamozgalmak : arról, ahogy muzulmánok ezrei Jézus Krisztus szerelmesei lesznek / Jerry Trousdale. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 230 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-615-5246-36-4 fűzött : 2450,- Ft
vallásos irodalom - áttérés - iszlám - kereszténység
244 *** 297 *** 269 *** 23/28
[AN 3568947]
MARC

ANSEL
UTF-82263 /2015.
Undset, Sigrid (1882-1949)
Caterina av Siena (magyar)
   Sienai Szent Katalin / Sigrid Undset ; [ford. Kőrösiné Merkl Hilda]. - Budapest : Kairosz, 2014. - 375 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-662-722-5 kötött : 3900,- Ft
Caterina da Siena (1347-1380)
szent - 14. század
235.3(092)Caterina_da_Siena
[AN 3569595]
MARC

ANSEL
UTF-82264 /2015.
Voskamp, Ann (1973-)
One thousand gifts (magyar)
   Ezernyi ajándék : légy bátor teljes életet élni ott, ahol épp vagy / Ann Voskamp ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 232, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-232.
ISBN 978-615-5246-34-0 fűzött : 2750,- Ft
kanadai angol irodalom - vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 820-94(71)=945.11
[AN 3568922]
MARC

ANSEL
UTF-82265 /2015.
White, Ellen Gould (1827-1915)
Steps to Christ (magyar)
   Krisztushoz vezető lépések / Ellen G. White ; [ford. Vankó Zsuzsa]. - 4. kiad. - Budapest : BIK Kvk., 2014. - 119 p. ; 21 cm
Megj. "Jézushoz vezető út" címmel is
ISBN 978-615-5260-23-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3575281]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

2266 /2015.
Drábik János (1938-)
   Egyenlők és egyenlőbbek : a szemitizmus szervezett magánhatalom / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 406 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-286-2 kötött : 2999,- Ft
zsidóság - cionizmus - nemzetközi pénzügy - szabadkőművesség - 19. század - 20. század - ezredforduló
316.347(=924)(100)"18/20" *** 323.13(=924)(100)"18/20" *** 339.7(100)"18/20" *** 061.236.61(100)"19"
[AN 3569683]
MARC

ANSEL
UTF-82267 /2015.
   Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért : zárókiadvány / [közread. az] Autonómia Alapítvány [etc.]. - [Budapest] : Autonómia Alapítvány, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9192-9 fűzött
Magyarország - mélyszegénység - társadalmi integráció - 21. század
316.37-058.38(439)"201" *** 316.4.052(439)
[AN 3569846]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

2268 /2015.
   A bíró okos lánya és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-470-7 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3573396]
MARC

ANSEL
UTF-82269 /2015.
   A csillagszemű juhász és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-471-4 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3574718]
MARC

ANSEL
UTF-82270 /2015.
   A királykisasszony jegyei és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-316-8 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3574723]
MARC

ANSEL
UTF-82271 /2015.
   Mesék boldog öregekről / [vál. és szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Budapest : Magvető, 2014. - 287, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2776-9 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - idős - népmese
398.21(100) *** 316.37-053.9(0:82-34)
[AN 3568675]
MARC

ANSEL
UTF-82272 /2015.
   Mesék boldog öregekről [elektronikus dok.] / [vál., szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131772. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3229-9
világirodalom - idős - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(100) *** 316.37-053.9(0:82-34)
[AN 3572702]
MARC

ANSEL
UTF-82273 /2015.
   A mindent járó malmocska és más mesék. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 96 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-370-315-1 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3573395]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

2274 /2015.
   A holokauszt margójára : ember az embertelenségben : eredeti dokumentumokkal / [összeáll.] Bíró András. - Budapest : Kairosz, 2014. - 80 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-725-6 fűzött : 1200,- Ft
Bíró Gyula
Magyarország - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború
323.12(=924)(439)"1939/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Bíró_Gy.
[AN 3569029]
MARC

ANSEL
UTF-82275 /2015.
Horváth Jenő (1941-)
   Nemzetközi kapcsolatok története, 1941-1991 / Horváth Jenő, Paragi Beáta, Csicsmann László ; szerk. Horváth Jenő ; [kiad. az Antall József Tudásközpont]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2014. - 342 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 335-342.
ISBN 978-963-87486-6-9 fűzött : 2600,- Ft
külpolitika - diplomáciatörténet - 20. század - egyetemi tankönyv
327(100)"194/199"(075.8)
[AN 3574732]
MARC

ANSEL
UTF-82276 /2015.
Kulish, Nicholas
The eternal nazi (magyar)
   Mindhalálig náci : hajsza Mauthausentől Kairóig az SS orvosa után / Nicholas Kulish, Souad Mekhennet ; [ford. Sziklai István]. - Budapest : Libri, 2014. - 294 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 287-[295].
ISBN 978-963-310-397-5 kötött : 3990,- Ft
Heim, Aribert (1914-1982)
Németország - emberiség elleni bűntett - orvos - második világháború - 20. század
323.12(=924)(430)(092)Heim,_A. *** 341.485(430)"1939/1945"
[AN 3569232]
MARC

ANSEL
UTF-82277 /2015.
Sárközy Tamás (1940-)
   Kétharmados túlkormányzás avagy Gólerős csatár a mély talajú pályán / Sárközy Tamás ; [a névmutatót kész. Lovass Gyöngyvér]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 415 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 388-405.
ISBN 978-963-355-078-6 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - politikatörténet - kormányzati politika - 21. század
328.13(439)"2010/2014" *** 323(439)"201"
[AN 3569259]
MARC

ANSEL
UTF-82278 /2015.
Schöpflin György (1939-)
   Tekervényes úton Budapestről Budapestre : Schöpflin Györggyel beszélget Sályi András. - Budapest : Kairosz, 2014. - 143 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 126.)
ISBN 978-963-662-718-8 fűzött : 1500,- Ft
Schöpflin György (1939-)
Nagy-Britannia - politikus - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - 21. század - interjú
32(410)(=945.11)(092)Schöpflin_Gy.(047.53)
[AN 3569067]
MARC

ANSEL
UTF-82279 /2015.
Smith, Lynley
From matron to martyr (magyar)
   A missziótól a mártírságig : Jane Haining élete / Lynley Smith ; [ford. Kada Júlia]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 260, [4] p., [16] t. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-227-558-1 kötött : 2990,- Ft
Haining, Jane (1897-1944)
Magyarország - Skócia - zsidóság mentése - holokauszt - második világháború - presbiteriánus egyház - misszió - dokumentumregény
323.12(=924)(439)"193/1945" *** 266.2(411)"193/194" *** 323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Haining,_J.(0:82-31)
[AN 3571057]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

2280 /2015.
Endreffyné Takács Mária
   Szülőfalunk, Ozora : emlékezések, 1925-2012 / [szöveg és szerk. Endreffyné Takács Mária] ; [kiad. az Ozoráért Baráti Kör Egyesület]. - 2. bőv. kiad. - [Ozora] : Ozoráért Baráti Kör Egyes., 2014. - 354 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-7177-8 kötött
Ozora - helytörténet - helyismeret
943.9-2Ozora *** 908.439-2Ozora
[AN 3573155]
MARC

ANSEL
UTF-82281 /2015.
Kapa Mátyás
   A történelem legbizarrabb halálesetei / Kapa Mátyás, Marcinkovics Sára ; [graf. Kalamár Zuárd]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Historycum, 2014. - 196, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Kuriózum ; 1.)
ISBN 978-615-80051-4-2 fűzött : 1650,- Ft
művelődéstörténet - halál
930.85(100)(089.3)
[AN 3574950]
MARC

ANSEL
UTF-82282 /2015.
Kapa Mátyás
   A történelem legfurcsább ragadványnevei / Kapa Mátyás, Marcinkovics Sára ; [graf. Kalamár Zuárd]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Historycum, 2014. - 187, [6] p. : ill. ; 20 cm. - (Kuriózum ; 2.)
ISBN 978-615-80051-5-9 fűzött : 1650,- Ft
művelődéstörténet - világtörténelem - uralkodó - ragadványnév
930.9(092) *** 930.85(439)(092)
[AN 3574952]
MARC

ANSEL
UTF-82283 /2015.
Mályusz Elemér (1898-1989)
   Turóc megye kialakulása / Mályusz Elemér ; [... sajtó alá rend. Bárány Attila]. - Máriabesnyő : Attraktor, 2014. - 222 p. : ill. ; 20 cm. - (Historia incognita. Zsebkönyvek, ISSN 1786-4070 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5257-62-9 fűzött : 3200,- Ft
Turóc vármegye - helytörténet
943.922-35Turóc
[AN 3575289]
MARC

ANSEL
UTF-82284 /2015.
Massie, Robert K. (1929-)
Peter the Great (magyar)
   Nagy Péter élete és kora / Robert K. Massie ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 1002 p. : ill. ; 24 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Bibliogr.: p. 993-1002.
ISBN 978-963-635-501-2 kötött : 5999,- Ft
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - uralkodó - történelem - 17. század - 18. század
947(092)Péter,_I.,_Nagy *** 947"168/172"
[AN 3569044]
MARC

ANSEL
UTF-82285 /2015.
Mayer, Gregor (1960-)
Verschwönung in Sarajevo (magyar)
   A nagy összeesküvés : a szarajevói merénylet és következményei / Gregor Mayer ; [ford. Csutak Gabriella]. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 183 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 167-180.
ISBN 978-615-5274-93-0 fűzött : 2990,- Ft
Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
Princip, Gavrilo (1894-1918)
Bosznia-Hercegovina - Osztrák - Magyar Monarchia - merénylet - történelmi személy - uralkodócsalád - történelem - 20. század
943.6/.9(092)Ferenc_Ferdinánd *** 943.6/.9"190/191" *** 929(439.55)(092)Princip,_G. *** 323.285(439.55)"1914" *** 943.955"190/191"
[AN 3569187]
MARC

ANSEL
UTF-82286 /2015.
Meid, Wolfgang (1929-)
   Gaulish inscriptions : their interpretation in the light of archaeological evidence and their value as a source of linguistic and sociological information / Wolfgang Meid. - 3. rev., enl. ed. - Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2014. - 71, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-61-1 fűzött
gall nyelv - epigráfia - nyelvemlék
930.271=916.01 *** 809.160.1-8
[AN 3574961]
MARC

ANSEL
UTF-82287 /2015.
Sebag Montefiore, Simon (1965-)
Jerusalem (magyar)
   Jeruzsálem : egy város életrajza / Simon Sebag Montefiore ; [ford. Kisantal Tamás]. - Pécs : Alexandra, 2014, cop. 2013. - 720 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 674-693.
ISBN 978-963-357-343-3 kötött
Jeruzsálem - helytörténet - művelődéstörténet
956.94-2Yerushalayim *** 930.85(569.4-2Yerushalayim)
[AN 3569530]
MARC

ANSEL
UTF-82288 /2015.
Smith, Douglas (1962-)
Former people (magyar)
   Az orosz arisztokrácia végnapjai / Douglas Smith ; [ford. Soproni András]. - Budapest : Európa, 2014. - 622, [2] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 581-611.
ISBN 978-963-07-9924-9 kötött : 4490,- Ft
Oroszország - Szovjetunió - történelem - arisztokrácia - állami terror - 20. század - két világháború közötti időszak
947"191/193" *** 316.343.322(47)"19" *** 323.282(47)"191/193"
[AN 3569198]
MARC

ANSEL
UTF-82289 /2015.
Smith, Sally Bedell (1948-)
Elizabeth the Queen (magyar)
   Erzsébet, a királynő : egy modern uralkodó élete / Sally Bedell Smith. - Pécs : Alexandra, 2014. - 699, [3] p., [32] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Ford. Babits Péter. - Bibliogr.: p. 667-674.
ISBN 978-963-357-108-8 kötött
Erzsébet (Nagy-Britannia: királynő), II. (1926-)
Nagy-Britannia - uralkodó - 20. század - 21. század
941.0(092)Erzsébet,_II.
[AN 3573036]
MARC

ANSEL
UTF-82290 /2015.
   Sorsok és találmányok : a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum emlékkiállítása a holokauszt 70. évfordulóján / [szerk. Csáki Krisztina]. - Budapest : M. Műszaki és Közlekedési Múz., 2014. - 15 p. : ill. ; 21 cm
A kiállítást Budapesten, 2014. dec. 10 - 2015. márc. 1. között tartották
ISBN 978-963-7099-26-7 fűzött
Magyarország - tudós - iparos - zsidóság - 19. század - 20. század - holokauszt - kiállítási katalógus
929(439)(=924) *** 001(439)(=924)(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 323.12(=924)(439)"194"
[AN 3571005]
MARC

ANSEL
UTF-82291 /2015.
   A világkultúra leghíresebb személyiségei. - Budapest : Roland, [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5368-45-5 fűzött : 2290,- Ft
történelmi személy - híres ember - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.9(092)(02.053.2) *** 929(100)(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3569523]
MARC

ANSEL
UTF-82292 /2015.
Waldron, Lamar (1954-)
The hidden history of the JFK assassination (magyar)
   A Kennedy-gyilkosság elhallgatott története : a 20. század bűnténye az új adatok fényében / Lamar Waldron ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 525 p., [16] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 513-525.
ISBN 978-963-05-9521-6 kötött
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963)
Egyesült Államok - államfő - merénylet - 20. század
973(092)Kennedy,_J._F. *** 343.611(73)"1963" *** 323.285(73)"1963"
[AN 3570258]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

2293 /2015.
Balázs Judit (1943-)
   Mindenki egyformán különböző : rendhagyó útikönyv Egyiptomról / Balázs Judit. - [Sopron] : NYME K. ; Budapest ; Kairó : [Balázs J.], cop. 2014. - VIII, 226, [5] p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0464-3 fűzött
Egyiptom - helyismeret - memoár
908.620(0:82-94)
[AN 3569229]
MARC

ANSEL
UTF-82294 /2015.
Friedrich, Geraldine
Schweiz (magyar)
   Svájc / Geraldine Friedrich ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6264-0 fűzött : 2490,- Ft
Svájc - útikönyv
914.94(036)
[AN 3572924]
MARC

ANSEL
UTF-82295 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
   Magyarország 1000 csodája / [fotó] Kaiser Ottó ; [szöveg] Papp Márió. - 2. kiad. - Pécs : Alexandra, 2014. - 542 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-370-078-5 kötött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - építészet - fényképalbum
908.439(084.12) *** 930.85(439)(084.12) *** 72(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3573318]
MARC

ANSEL
UTF-82296 /2015.
Kovács Gáborján (1966-)
   Skócia : útikönyv / Kovács Gáborján. - Budapest : Hibernia, [2014]. - 168 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2014. nov. 3. - Borítócím: Brit-szigetek, Skócia
ISBN 978-963-7617-65-2 fűzött
Skócia - útikönyv
914.11(036)
[AN 3572922]
MARC

ANSEL
UTF-82297 /2015.
Raksányi Lajos (1895-1986)
   Válogatás Raksányi Lajos csurgói festményeiből / összeáll. Gulyásné Raksányi Olga és Nébli László. - Csurgó : Magánkiad., 2014. - 72 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0613-5 fűzött
Magyarország - Csurgó - festőművész - 20. század - helyismeret - festmény
908.439-2Csurgó *** 75(439)(092)Raksányi_L.
[AN 3570406]
MARC

ANSEL
UTF-82298 /2015.
Rosta Helga
   A cselédlány egy napja = A day of a maid / [szöveg Rosta Helga] ; [ill. Varga Gábor Farkas]. - [Székesfehérvár] : [Terembura Kult. és Múzeumkommunikációs Egyes.], cop. 2014. - [16] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Közread. a Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Székesfehérvár - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Székesfehérvár(02.053.2)
[AN 3569703]
MARC

ANSEL
UTF-82299 /2015.
Rosta Helga
   Elvarázsolt városlakók = The enchanted town people / [szöveg Rosta Helga] ; [ill. Varga Gábor Farkas]. - [Székesfehérvár] : [Terembura Kult. és Múzeumkommunikációs Egyes.], cop. 2014. - [16] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Közread. a Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Székesfehérvár - helyismeret - gyermekkönyv
908.439-2Székesfehérvár(02.053.2)
[AN 3569712]
MARC

ANSEL
UTF-82300 /2015.
   Tókerekező : múzeumpedagógiai foglalkoztató 10 éves kortól / [kiad. Katonai Emlékpark ...]. - Pákozd : Kempp, 2014. - 19 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Velencei-tó környéke - helyismeret - kerékpártúra - múzeumi kiadvány - ifjúsági könyv
908.439Velencei-tó_környéke(02.053.2) *** 796.57(439Velencei-tó_környéke)(02.053.2) *** 069(439-2Pákozd)
[AN 3570138]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

2301 /2015.
   Alkotmányjog / Csink Lóránt [et al.]. - 2. kiad. - Budapest : Novissima, 2014. - 225 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2014. aug. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5499-02-9 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(094)(075.8) *** 342.9(439)(094)(075.8)
[AN 3574977]
MARC

ANSEL
UTF-82302 /2015.
Demcsák Zsuzsa (1978-)
   A másik életem / Demcsák Zsuzsa. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 221, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-393-1 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - családon belüli erőszak - nők elleni erőszak - memoár
343.54(0:82-94) *** 316.647.3(439)(0:82-94) *** 364.65-055.2
[AN 3568864]
MARC

ANSEL
UTF-82303 /2015.
Demcsák Zsuzsa (1978-)
   A másik életem [elektronikus dok.] / Demcsák Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131895. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-387-0
Magyarország - családon belüli erőszak - nők elleni erőszak - memoár - elektronikus dokumentum
343.54(0:82-94) *** 316.647.3(439)(0:82-94) *** 364.65-055.2
[AN 3574398]
MARC

ANSEL
UTF-82304 /2015.
   A "hiteles helyektől" az elektronikus közigazgatásig : mérföldkövek a hazai közigazgatás automatizálásának és a kormányzati számítástechnika kialakulásának történetében / [szerk. Álló Géza és Molnár Szilárd]. - Szeged : Primaware, 2014. - 228 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanulmányok a magyar e-közigazgatásról, ISSN 2415-9255 ; 1.)
Bibliogr.: p. 219-228.
ISBN 978-963-306-309-5 fűzött
Magyarország - közigazgatás - elektronikus ügyintézés - önkormányzati igazgatás - történeti feldolgozás
35(439)(091) *** 681.3.004.14 *** 35.077 *** 352(439) *** 651
[AN 3569202]
MARC

ANSEL
UTF-82305 /2015.
Láng Nóra
   Law enforcement English 1 / Láng Nóra, Kelemen Zsolt ; [közread. a] BM Nemzetközi Oktatási Központ. - Budapest : BM NOK, 2014. - 172, [24] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9208-38-4 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - rendőrség - példatár
351.74 *** 802.0(078)=00
[AN 3570349]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

2306 /2015.
Evans, Richard J. (1947-)
The Third Reich at war (magyar)
   A Harmadik Birodalom háborúban : hogyan taszították a nácik katasztrófába Németországot / Richard J. Evans ; [ford. Szántó Judit]. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 923, [3] p., [16] t. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 827-871.
ISBN 978-963-355-027-4 kötött : 6900,- Ft
Németország - történelem - hadtörténet - második világháború
355.48(430)"1939/1945" *** 943.0"1939/1945"
[AN 3568678]
MARC

ANSEL
UTF-82307 /2015.
Makos, Adam
Voices of the Pacific (magyar)
   Az óceán hangjai : [ismeretlen történetek a második világháború tengerészgyalogos-hőseinek életéből] / Adam Makos és Marcus Brotherton ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 456, [16] p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-542-4 fűzött : 2999,- Ft
Egyesült Államok - Csendes-óceán - hadtörténet - tengerészgyalogság - második világháború - memoár
355.48(73)"1941/1945"(0:82-94) *** 359.31(73)(092)(0:82-94) *** 355.48(265)"1941/1945"(0:82-94)
[AN 3569207]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

2308 /2015.
Mayer-Schönberger, Viktor
Big data (magyar)
   Big data : forradalmi módszer, amely megváltoztatja munkánkat, gondolkodásunkat és egész életünket / Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier ; [ford. Dankó Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 260 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-199-4 kötött : 4200,- Ft
adatbiztonság - internet - információs társadalom
659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 316.77
[AN 3569242]
MARC

ANSEL
UTF-82309 /2015.
Watkins, Michael D. (1956-)
The first 90 days (magyar)
   Az első 90 nap : bevált stratégiák a gyorsabb és hatékonyabb beilleszkedéshez és előrelépéshez - az átmenet leküzdéséhez / Michael D. Watkins ; [ford. Karetka Zsófia]. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 289 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5274-92-3 fűzött : 3400,- Ft
vezetés - változás - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3569082]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

2310 /2015.
   15 éves a Szakértői Intézet = The Forensic Institute is 15 years old / [közread. a] Nemzeti Adó- és Vámhivatal. - [Budapest] : NAV, [2014]. - 63 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Fűzött
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Budapest). Szakértői Intézet
Budapest - termék - mérőlaboratórium - adóügy - vámügy
658.62 *** 336.41 *** 336.2 *** 061.6(439-2Bp.)(091)
[AN 3568687]
MARC

ANSEL
UTF-82311 /2015.
Bod Péter Ákos (1951-)
   Bevezetés a gazdaságpolitikába / Bod Péter Ákos. - Budapest : Akad. K., 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [221].
ISBN 978-963-05-9531-5 fűzött
Magyarország - gazdaságpolitika
338.2(439) *** 338.2
[AN 3570134]
MARC

ANSEL
UTF-82312 /2015.
Fekete Antal
   Külkereskedelmi kézikönyv / [szerző Fekete Antal]. - Budapest : Saldo, 2014. - 44 p. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-472-2 fűzött
külkereskedelem
339.5
[AN 3569320]
MARC

ANSEL
UTF-82313 /2015.
Kissné Horváth Marianna
   Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás gyakorlati alkalmazása : munkaidőkeret-elszámolási időszak / [szerzők Kissné Horváth Marianna, Greskóné Koller Krisztina]. - Budapest : Saldo, 2014. - 102 p. ; 24 cm. - (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-473-9 fűzött
Magyarország - munkaidő - jogi szabályozás - útmutató
331.31(439)(094)(036) *** 65.015.2
[AN 3569314]
MARC

ANSEL
UTF-82314 /2015.
Kordos Szabolcs (1981-)
   Luxushotel, Hungary : [a budapesti szállodák legféltettebb titkai] / Kordos Szabolcs. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89379-1-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - Budapest - turizmus - szálloda - ezredforduló - anekdota
338.48(439)(0:82-36) *** 640.41(439-2Bp.)(0:82-36)
[AN 3573044]
MARC

ANSEL
UTF-82315 /2015.
Lázár Csaba
   Építs te is márkát, vagy legyél te a márka! / Lázár Csaba. - [Siófok] : LCSBranding Kft., 2014. - 178 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-08-9211-7 kötött : 5000,- Ft
üzleti élet - vállalkozásismeret - életvezetés
658.1.011.1 *** 613.865
[AN 3575275]
MARC

ANSEL
UTF-82316 /2015.
   Magyar Nemzeti Bank = The Central Bank of Hungary / [fotók Gedai Csaba, Gordon Eszter, Láng-Miticzky András]. - Budapest : MNB, 2014. - [129] p. : ill., főként színes ; 28 cm
Kötött
Magyar Nemzeti Bank
Magyarország - nemzeti bank
336.71(439)
[AN 3574748]
MARC

ANSEL
UTF-82317 /2015.
   Mobilitási hatások a foglalkoztatásra a Dunántúl déli részén [elektronikus dok.] : kutatási zárótanulmány / ... szerk. Szellő János ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Pécs : PTE, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131643. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-714-6
Dél-dunántúli régió - foglalkoztatottság - társadalmi mobilitás - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5(439.11-13) *** 316.444 *** 325.11(439.11-13)"201"(083.41)
[AN 3571646]
MARC

ANSEL
UTF-82318 /2015.
Nagyné Véber Györgyi
   A költségvetési szervek 2014. évi számviteli szabályzatai / [szerző Nagyné Véber Györgyi]. - Budapest : Saldo, 2014. - 120 p. ; 24 cm. - (Számviteli kézikönyvek, ISSN 1787-7342)
ISBN 978-963-638-469-2 fűzött
Magyarország - költségvetési szervezet - számvitel
657 *** 336.61(439)
[AN 3568734]
MARC

ANSEL
UTF-82319 /2015.
   Self-publishing kisokos, 2015 [elektronikus dok.]. - Szöveg (epub : 1.9 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131641. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-370-7
könyvkiadás - publikálás - digitális könyv - marketing - elektronikus dokumentum
658.8 *** 681.327.004.14 *** 655.4
[AN 3571639]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

2320 /2015.
   A Cseppkő Gyermekotthon fél évszázada : emlékkönyv. - Budapest : Cseppkő Gyermekotthon, [2014]. - [48] p. : ill., részben színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-12-0206-9 fűzött
Cseppkő Gyermekotthon (Budapest)
Budapest - gyermekotthon
364.65-053.2(439-2Bp.)
[AN 3568715]
MARC

ANSEL
UTF-82321 /2015.
   Idősgondozási kézikönyv : geriátriai szolgáltatók kézikönyve : a magyarországi idősotthonok és hospice-ok adatbázisával / [szerk. Boga Bálint]. - Budapest : Geriáter Service K., cop. 2014. - 502 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80145-1-9 fűzött
Magyarország - idősgondozás - hospice-szolgálat - gerontológia - adattár
364.65-053.9(439)(035.5) *** 613.98
[AN 3575039]
MARC

ANSEL
UTF-82322 /2015.
   Idősgondozási kézikönyv szakembereknek : geriátriai szolgáltatók kézikönyve : a magyarországi idősotthonok és hospice-ok adatbázisával / [szerk. Boga Bálint]. - Budapest : Geriáter Service K., cop. 2014. - 504 p. ; 21 cm
Magyarország - idősgondozás - hospice-szolgálat - gerontológia - adattár
364.65-053.9(439)(035.5) *** 613.98
[AN 3575041]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

2323 /2015.
   Fenntarthatósági kiskönyv / [közread. az Együtt Európáért Alapítvány]. - [Budapest] : Együtt Európáért Alapítvány, 2014. - 28 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0518-3 fűzött
környezeti tudatosság - környezeti nevelés
37.033 *** 504.03
[AN 3570472]
MARC

ANSEL
UTF-82324 /2015.
Latta, Nigel (1967-)
Politically incorrect parenting (magyar)
   Szeress szívvel, nevelj ésszel! : 10 aranyszabály, mielőtt az agyadra megy a gyereked : [gyerekpszichológia egyszerűen 0-12 éves korig] / Nigel Latta ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Kulinária, cop. 2014. - 291 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9905-34-4 fűzött : 3490,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3569276]
MARC

ANSEL
UTF-82325 /2015.
Linking language and the environment (magyar)
   Zöld angol : tanári óravázlatok : környezeti nevelés az angolórán / George M. Jacobs [et al.]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 147 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-147.
ISBN 978-963-05-9507-0 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv - környezeti nevelés - óravázlat
372.880 *** 37.033 *** 371.214
[AN 3570482]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

2326 /2015.
Anderson, Chris
The numbers game (magyar)
   Számháború avagy Miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad? / Chris Anderson, David Sally ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2014. - 407 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 379-386.
ISBN 978-963-05-9478-3 fűzött
labdarúgás
796.332
[AN 3570898]
MARC

ANSEL
UTF-82327 /2015.
Bolt, Usain (1986-)
Faster than lightning (magyar)
   A szélnél is sebesebben : önéletrajz / Usain Bolt ; Matt Allen közrem. ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2014. - 314 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9519-3 kötött
Bolt, Usain (1986-)
Jamaica - sportoló - futás - 21. század - memoár
796.422(729.9)(092)Bolt,_U.(0:82-94)
[AN 3570891]
MARC

ANSEL
UTF-82328 /2015.
   Csepel-sziget ifjú tehetségei, 2014 : XIII. Regionális Képző- és Iparművészeti Kiállítás / [... kiad. ... Nagy Imre Általános Művelődési Központ, ... Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Budapest : Nagy I. Ált. Művel. Közp., 2014. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyarország - amatőr művészet - gyermek - kiállítási katalógus
379.825-053.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3570491]
MARC

ANSEL
UTF-82329 /2015.
Hosszú Katinka (1989-)
   A magyar Iron Lady / Hosszú Katinka ; [szöveg Szántó Dávid közreműködésével]. - Baja : Toos Sports Agency Szolgáltató Kft., 2014. - 256 p., [8] t. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0520-6 kötött
Hosszú Katinka (1989-)
Magyarország - sportoló - úszás - 21. század - memoár
797.21(439)(092)Hosszú_K.(0:82-94)
[AN 3569034]
MARC

ANSEL
UTF-82330 /2015.
Kapa Mátyás
   A történelem legérdekesebb focimeccsei / Kapa Mátyás, Marcinkovics Sára ; [graf. Kalamár Zuárd]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Historycum, 2014. - 147, [5] p. : ill. ; 20 cm. - (Kuriózum ; 3.)
Bibliogr.: p. 145-146.
ISBN 978-615-80051-6-6 fűzött : 1650,- Ft
sporttörténet - labdarúgás
796.332(100)(091)
[AN 3574756]
MARC

ANSEL
UTF-82331 /2015.
Kökényesi György (1943-2014)
   Moto-, enduro-cross : fotókönyv, 2014 / Kökényesi György ; Varga Zoltán és Kékesi 'Keke' Zoltán fotóival. - Budapest : Sua Trade & Press, cop. 2014. - 180, [4] p. : ill., főként színes ; 25x29 cm
ISBN 978-963-12-0641-8 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - sporttörténet - motorkerékpársport - fényképalbum
796.72(439)(091)(084.12)
[AN 3569457]
MARC

ANSEL
UTF-82332 /2015.
   Magyarország túraútvonalai : Budapest és környéke : [túrázók nagykönyve] : [nélkülözhetetlen kézikönyv mindarról, amit egy kiránduláshoz tudni érdemes] / szerk. Nagy Balázs. - Budapest : Totem Plusz, cop. 2014. - 416 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-590-490-7 kötött : 5499,- Ft
Közép-Magyarország - gyalogtúra - kerékpártúra - útikönyv
796.51(439-191)(036)
[AN 3569284]
MARC

ANSEL
UTF-82333 /2015.
Mező László (1956-)
   B.A.Z. megyei futball napló : Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2014. évi labdarúgó eredményei, adatai / Mező László. - Miskolc : Budai Nyip. Kft., 2014. - 158 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138.
ISBN 978-963-12-0533-6 fűzött : 1800,- Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - labdarúgás - 21. század
796.332(439.134)"201"
[AN 3569451]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

2334 /2015.
Benkő Erzsébet (1911-2000)
   Egy tanítvány a Szőnyi-festőiskolából : Benkő Erzsébet (1911-2000) : gobelinek és rajzok : Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény, 2014. május 10 - augusztus 3. / [szerk. Benkő István]. - Zebegény : Szőnyi Emlékmúz., 2014. - 29 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - iparművész - gobelin - 20. század - rajz - kiállítási katalógus
745.521(439)(092)Benkő_E. *** 741(439)(092)Benkő_E. *** 061.4(439-2Zebegény)
[AN 3570994]
MARC

ANSEL
UTF-82335 /2015.
Gyarmati Gabriella (1972-)
   Csabai arcképek : Békéscsaba képzőművészeti és iparművészeti élete / Gyarmati Gabriella. - Békéscsaba : Munkácsy M. Múz., 2014. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Munkácsy Mihály Múzeum évkönyve, ISSN 2064-4892 ; 2.). ("Ami csabai...", ISSN 2064-4906)
Bibliogr.: p. 150-152.
ISBN 978-963-7219-91-7 kötött
Magyarország - Békéscsaba - képzőművészet - iparművészet - művészeti élet - 19. század - 20. század - 21. század
745(439)(092)"19/201" *** 7(439-2Békéscsaba)"18/201" *** 73/76(439)(092)"18/201"
[AN 3569476]
MARC

ANSEL
UTF-82336 /2015.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Öt meg nem tartott előadás a művészetről : művészeti írások I. / Hamvas Béla. - [Budapest] : Medio, cop. 2014. - 400 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 26.)
ISBN 978-963-9240-50-6 kötött
művészetelmélet - képzőművészet - művészetfilozófia
7.01 *** 73/76
[AN 3568721]
MARC

ANSEL
UTF-82337 /2015.
Horváth Lajos (1941-)
   Horváth Lajos festőművész. - Veszprém : [Horváth L.], 2014. - 58 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0400-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Horváth_L.
[AN 3571154]
MARC

ANSEL
UTF-82338 /2015.
Kelby, Scott
The digital photography book (magyar)
   A digitális fotós könyv / Scott Kelby ; [ford. Lénárt Szabolcs és Magócsi Márton]. - 2. kiad. - Budapest : Perfact-Pro, [2013]-. - ill., főként színes ; 24 cm
fototechnika - digitális technika
77 *** 681.3.019 *** 681.327
[AN 3493628]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2014. - XIII, 228 p.
ISBN 978-963-9929-43-2 fűzött : 4410,- Ft
[AN 3573226] MARC

ANSEL
UTF-82339 /2015.
Mikita Gábor (1965-)
   Szín-játszó-ház : múzeumpedagógiai foglalkozások a Miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeumban / Mikita Gábor. - Miskolc : MG Vár. Műv. Múz. Színháztört. és Színészmúz., 2014. - [35] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5027-21-5 fűzött
múzeumpedagógia - színházművészet - múzeumi kiadvány
069.12 *** 792 *** 069(439-2Miskolc)
[AN 3570119]
MARC

ANSEL
UTF-82340 /2015.
Molenaar, Jurriaan (1968-)
   Paintings, 2000-2014 / Jurriaan Molenaar ; [text Sandra Spijkerman]. - [Budapest] : Pauker Holding Kft., 2014. - [41] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A bev. holland nyelven is
ISBN 978-615-5456-04-6 fűzött
Hollandia - festőművész - 20. század - 21. század
75(492)(092)Molenaar,_J.
[AN 3570980]
MARC

ANSEL
UTF-82341 /2015.
   Név-jegy : a Magyar Művészeti Akadémia Ipar- és Tervezőművészeti Tagozatának kiállítása : [Szent Adalbert Központ, Esztergom ..., 2014. 10. 09 - 2014. 11. 09.]. - [Budapest] : MMA, [2014]. - [35] p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-0612-8 fűzött
Magyarország - iparművészet - 21. század - kiállítási katalógus
745(439)"201" *** 061.4(439-2Esztergom)
[AN 3571103]
MARC

ANSEL
UTF-82342 /2015.
   Önvallomás : Hatodik Kortárs Önarckép Biennále, 2014 : Csili Művelődési Központ ... Budapest ... / [szerk. Lehoczkiné Fekete Emese]. - Budapest : Csili Művel. Közp., [2014]. - [32] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-88983-2-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - önarckép - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76.041.53 *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3571015]
MARC

ANSEL
UTF-82343 /2015.
Prokopp Mária (1939-)
   Mindenki egyformán fontos : Prokopp Mária művészettörténésszel beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2014. - 91 p. ; 17 cm. - (Magyarnak lenni, ISSN 1787-1735 ; 125.)
ISBN 978-963-662-706-5 fűzött : 1500,- Ft
Prokopp Mária (1939-)
Magyarország - művészettörténész - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
7.072.2(439)(092)Prokopp_M.(047.53) *** 37(439)(092)Prokopp_M.(047.53)
[AN 3569061]
MARC

ANSEL
UTF-82344 /2015.
Rockenbauer Zoltán (1960-)
   Apacs művészet : adyzmus a festészetben és a kubista Bartók, 1900-1919 / Rockenbauer Zoltán. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 463 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 367-390.
ISBN 978-615-5274-94-7 fűzött : 3990,- Ft
Ady Endre (1877-1919)
Bartók Béla (1881-1945)
Nyolcak (testület)
Magyarország - festészet - avantgárd - művészcsoport - író - zeneszerző - századforduló - 20. század
75(439)"190/191" *** 75.036.7(439) *** 061.28(439)Nyolcak *** 894.511(092)Ady_E. *** 78.071.1(439)(092)Bartók_B.
[AN 3568887]
MARC

ANSEL
UTF-82345 /2015.
Somlai Tibor (1950-)
   Fent és lent : pest-budai lépcsőházak, 1835-1945 / Somlai Tibor ; Székely Péter fotóival. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 287 p. : ill., főként színes ; 27 cm
Az előszó, a bevezetés és a tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 276.
ISBN 978-963-13-6261-9 fűzött : 9900,- Ft
Budapest - lépcsőház - fényképalbum
721.052.8(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3569206]
MARC

ANSEL
UTF-82346 /2015.
Soós Ferenc
   A magyar fémpénzek feliratai és címerei / Soós Ferenc ; [közread. a] Magyar Numizmatikai Társulat ... - Budapest : Argumentum : M. Numizmatikai Társ., 2014. - 313 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 273-280. - Összefoglalás német, angol és francia nyelven
ISBN 978-963-446-731-1 kötött : 7200,- Ft
Magyarország - címertan - fémpénz
737.1(439)(083.71) *** 929.6(439)
[AN 3574988]
MARC

ANSEL
UTF-82347 /2015.
Szilágyi Sándor (1954-)
   A fotográfia (?) elméletei : klasszikus és újabb megközelítések / Szilágyi Sándor. - Budapest : Vince K., cop. 2014. - 324 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 287-313.
ISBN 978-963-303-062-2 fűzött : 3995,- Ft
fotóművészet - művészetesztétika
77.01
[AN 3568867]
MARC

ANSEL
UTF-82348 /2015.
Szmolár Sándor (1958-)
   Szmolár Sándor festőművész. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - [24] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Szmolár_S.
[AN 3569722]
MARC

ANSEL
UTF-82349 /2015.
Várnai Gyula (1956-)
   Nap, éj, egyenlőség : Várnai Gyula kiállítása : Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros ..., 2014. 03. 21 - 04. 25. = Equinox : exhibition of Gyula Várnai : Institute of Contemporary Art, Dunaújváros / [kiad. a Modern Művészetért Közalapítvány]. - Dunaújváros : Modern Művészetért Közalapítvány, [2014]. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-87772-4-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Várnai_Gy. *** 061.4(439-2Dunaújváros)
[AN 3570383]
MARC

ANSEL
UTF-82350 /2015.
Vollein Ferenc (1999-)
   A színek bűvöletében : egy ifjú festőművész képi világa, 2006-2014 / Vollein Ferenc ; [kiad. a Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészeti Egyesület]. - Zalaegerszeg : Vitrin Kortárs Képző- és Iparműv. Egyes., [2014]. - 72 p. : ill., színes ; 28 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-89993-0-6 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - festőművész - 21. század - amatőr művészet
75(439)(092)Vollein_F. *** 379.825-053.2
[AN 3571091]
MARC

ANSEL
UTF-82351 /2015.
Whatmore, Candice
Step-by-step drawing book (magyar)
   Rajzolj lépésről lépésre! / terv. és ill. Candice Whatmore ; írta Fiona Watt ; ford. és szerk. Fodor Bernadett. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2014. - 95 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5240-80-5 fűzött : 2400,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3570941]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

2352 /2015.
Heinczinger Miklós (1976-)
   Az vagyok, aki vagyok?! avagy Isten arcán nem taposunk cipővel : Heinczinger Miklóssal, a Misztrál együttes tagjával beszélget Csűrös Csilla. - Budapest : Kairosz, 2014. - 113 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 102.)
ISBN 978-963-662-728-7 fűzött : 1500,- Ft
Heinczinger Miklós (1976-)
Magyarország - zenész - ezredforduló - 21. század - interjú
78.071.1(439)(092)Heinczinger_M.(047.53)
[AN 3569033]
MARC

ANSEL
UTF-82353 /2015.
Kelly, Thomas Forrest
Early music (magyar)
   Régizene : nagyon rövid bevezetés / Thomas Forrest Kelly ; [ford. Mikusi Balázs]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2014. - 147, [5] p. : ill. ; 18 cm. - (Müpa könyvek, ISSN 2064-6895)
Bibliogr.: p. 141-145.
ISBN 978-615-5062-20-9 fűzött : 1990,- Ft
zenetörténet - hangszer
78(100)(091) *** 681.8
[AN 3569358]
MARC

ANSEL
UTF-82354 /2015.
Vásáry Tamás (1933-)
   Üzenet / Vásáry Tamás. - Budapest : Libri, 2013-. - 24 cm
Magyarország - karmester - komolyzenei előadó - zongora - 20. század - 21. század - memoár
786.2.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94) *** 785.11.071.2(439)(092)Vásáry_T.(0:82-94)
[AN 3554426]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., 2. köt. - [2014], cop. 2013. - 561 p.
ISBN 978-963-310-561-0
[AN 3570106] MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

2355 /2015.
   Robin Williams, 1951-2014 / [... szerk. Géczi Zoltán] ; [az előszót írta Gálvölgyi János]. - Budapest : Duna Kvklub, cop. 2014. - 223 p., [32] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5390-82-1 fűzött : 2995,- Ft
Williams, Robin (1951-2014)
Egyesült Államok - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(73)(092)Williams,_R.
[AN 3569225]
MARC

ANSEL
UTF-82356 /2015.
Spencer, Bud (1929-)
Altrimenti mi arrabio (magyar)
   Különben dühbe jövök : önéletrajzom első része / Bud Spencer ; közrem. Lorenzo de Luca ; szerk. David de Filippi ; [ford. V. Pánczél Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Libri, 2014. - 196, [3] p., [16] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Gerinccím: Bud Spencer I. - Filmogr.: p. 193-197.
ISBN 978-963-310-490-3 kötött : 3490,- Ft
Spencer, Bud (1929-)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3570109]
MARC

ANSEL
UTF-82357 /2015.
Spencer, Bud (1929-)
In achtzig Jahren um die Welt (magyar)
   80 év alatt a Föld körül : önéletrajzom második része / Bud Spencer ; társsz. Lorenzo de Luca ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Libri, 2014. - 310 p., [16] t. : ill. ; 22 cm
Gerinccím: Bud Spencer II.
ISBN 978-963-310-455-2 kötött : 3990,- Ft
Spencer, Bud (1929-)
Olaszország - filmszínész - olasz irodalom - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Spencer,_B.(0:82-94) *** 850-94=945.11
[AN 3570136]
MARC

ANSEL
UTF-82358 /2015.
Suchet, David (1946-)
Poirot and me (magyar)
   Poirot és én / David Suchet ; Geoffrey Wansell közrem. ; [ford. Márton Róza Krisztina]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2014. - 360 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9522-3 kötött
Nagy-Britannia - filmszínész - 20. század - 21. század - televíziós sorozat - memoár
791.43.071.2(410)(092)Suchet,_D.(0:82-94) *** 791.9.097(410)(0:82-94)
[AN 3570877]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

2359 /2015.
Aceti, Laura
   Játékos szótár : 1000 matrica angolul gyerekeknek / [írta Laura Aceti és Mario Barboni] ; [rajz. Emanuela Caretti[!Carletti]]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 40 p., [8] t.fol. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-445-504-2 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=945.11=20(02.053.2)
[AN 3570502]
MARC

ANSEL
UTF-82360 /2015.
Bridges, Claire P.
   Magical world 3 : workbook / Claire P. Bridges. - Budapest : Klett, 2014. - 93 p. : ill., színes ; 29 cm + CD
ISBN 978-615-5258-00-8 fűzött
angol nyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)=00
[AN 3570356]
MARC

ANSEL
UTF-82361 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők kínai nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Jahnov Janka, Prutkay Csaba ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 129 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-095-2 kötött : 2500,- Ft
kínai nyelv - nyelvkönyv
809.51(078)=945.11
[AN 3573231]
MARC

ANSEL
UTF-82362 /2015.
Davies, Helen
   Xiongyaliyu jichu cidian / Hailun Daiweisi ... ; Li Zhen ... bianxie ; hui tu Yuehan Shakaier ... ; bianji Nikeer Ouwen ... ; [... átd. Jahnov Janka, Prutkay Csaba]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 131 p. : ill., színes ; 22 cm
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-349-095-2)
kínai nyelv - nyelvkönyv
809.51(078)=945.11
[AN 3573227]
MARC

ANSEL
UTF-82363 /2015.
Horváth Rudolf (1882-?)
   A magyarországi kóbor czigányok nyelvtana : czigány - magyar szótár / Horváth Rudolf ; [a kéziratot gond. Németh Janka] ; [előszó Nagy Anett]. - Szeged : Primaware, 2014. - 51 p. ; 21 cm. - (Művelődéstörténeti könyvtár. Lelőhely sorozat)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-252-4)
cigány nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=914.99
[AN 3569868]
MARC

ANSEL
UTF-82364 /2015.
   Könnyű & gyors angol = Quick & easy English. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80104-3-6 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3571070]
MARC

ANSEL
UTF-82365 /2015.
Kovács Csilla
   Angol vizsgaelőkészítő könyv = English exam preparatory book / Kovács Csilla és Sarkadi Zsolt. - [Győr] : Sarkadi Zs., cop. 2014. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0156-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3569952]
MARC

ANSEL
UTF-82366 /2015.
Pesti János (1938-)
   Hosszúhetény nyelvi kincseiről : névtani és dialektológiai tanulmányok / Pesti János. - Hosszúhetény : Nemes J. Művel. Közp., 2014. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Hosszúhetényi honismereti füzetek, ISSN 1416-7638 ; 7.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
Fűzött
Hosszúhetény - magyar nyelv - tulajdonnév - nyelvjárás
809.451.1-087(439-2Hosszúhetény) *** 809.451.1-311/-313(439-2Hosszúhetény)
[AN 3567749]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

2367 /2015.
Gallo, Carmine (1965-)
Talk like TED (magyar)
   TED-előadások : az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka / Carmine Gallo ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 336 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-198-7 kötött : 3900,- Ft
retorika - előadásmód - kommunikáció
82.085 *** 316.77
[AN 3569270]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

2368 /2015.
Rónay László (1937-)
   Hullámhegyek, hullámvölgyek / Rónay László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-707-2 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom története - világirodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 82(091)"19"
[AN 3569010]
MARC

ANSEL
UTF-82369 /2015.
Végel László (1941-)
   Négyszemközt Máraival : naplójegyzetek, 1992-2014 / Végel László. - Budapest : Noran Libro, 2014. - 163 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5274-90-9 kötött : 2690,- Ft
Márai Sándor (1900-1989)
Magyarország - Vajdaság - határon túli magyar irodalom - író - 20. század - ezredforduló - napló
894.511(092)Márai_S. *** 894.511-94(497.11)
[AN 3569092]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

2370 /2015.
Accardo, Jus
Toxic (magyar)
   Toxic : mérgezés : [Denazen-regény] : második könyv / Jus Accardo ; [ford. Sipos-Lánc Brigitta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 395 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-803-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-802-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3570027]
MARC

ANSEL
UTF-82371 /2015.
Aguirre, Ann
Horde (magyar)
   Horda / Ann Aguirre ; [ford. Holló-Vaskó Péter]. - Budapest : Fumax, 2014. - 479 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-91-6 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570180]
MARC

ANSEL
UTF-82372 /2015.
Anderson, Katie D.
Kiss & make up (magyar)
   Csók és szájfény / Katie D. Anderson ; [ford. Miklósi Zsuzsanna]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 343 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-496-1 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569732]
MARC

ANSEL
UTF-82373 /2015.
Ardagh, Philip (1961-)
The Grunts all at sea (magyar)
   Trutymóék a tengeren / Philip Ardagh ; Axel Scheffler rajz. ; ford. Totth Benedek. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 299 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5441-82-0 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568710]
MARC

ANSEL
UTF-82374 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opal (magyar)
   Opál : Luxen 3. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 451, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-858-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-857-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569829]
MARC

ANSEL
UTF-82375 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opal (magyar)
   Opál : Luxen 3. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 451, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-857-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3573079]
MARC

ANSEL
UTF-82376 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Origin (magyar)
   Origin : Luxen 4. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 428 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-213-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-212-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569869]
MARC

ANSEL
UTF-82377 /2015.
Black, Holly (1971-)
The iron trial (magyar)
   The iron trial : a vaspróba : Magisztérium I. könyv / Holly Black és Cassandra Clare ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 339, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
Ill. Fischer, Scott
ISBN 978-963-373-927-3 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-926-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3570239]
MARC

ANSEL
UTF-82378 /2015.
Bond, Michael
A bear called Paddington (magyar)
   A medve, akit Paddingtonnak hívnak : a legsötétebb Peruból jött medve igaz története / Michael Bond ; [Peggy Fortnum ill.] ; [ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Ciceró, [2014], cop. 2008. - 163 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-918-5 fűzött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3575029]
MARC

ANSEL
UTF-82379 /2015.
Bondoux, Anne-Laure (1971-)
Le temps des miracles (magyar)
   Csodák ideje / Anne-Laure Bondoux ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 179 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-994-3 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053)=945.11
[AN 3570185]
MARC

ANSEL
UTF-82380 /2015.
Bracken, Alexandra
The darkest minds (magyar)
   Sötét elmék / Alexandra Bracken ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 462 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-551-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-550-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569463]
MARC

ANSEL
UTF-82381 /2015.
Bray, Libba (1964-)
The diviners (magyar)
   The diviners : a látók / Libba Bray ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 661 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-932-7 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-931-0 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569887]
MARC

ANSEL
UTF-82382 /2015.
Brin, David (1950-)
Existence (magyar)
   Existence / David Brin ; [ford. Tamás Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 2 db ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3568908]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A létezés csapdája. - 431, [3] p.
ISBN 978-615-5158-78-0 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3568913] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A létezés titka. - 302, [2] p.
ISBN 978-615-5158-79-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3571372] MARC

ANSEL
UTF-82383 /2015.
Brown, Sandra (1948-)
Lethal (magyar)
   Halálos / Sandra Brown ; [ford. Kelly Ágnes]. - Budapest : Maecenas, cop. 2014. - 357, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-272-6 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3569389]
MARC

ANSEL
UTF-82384 /2015.
Butler, Erin
Finding Mr. Darcy (magyar)
   Mr. Darcy nyomában : gimis verzió / [Erin Butler] ; [ford. Lelik Krisztina]. - Budapest : Studium Plusz, [2014]. - 285, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-64-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569301]
MARC

ANSEL
UTF-82385 /2015.
Censorinus (3. sz)
De die natali (magyar)
   A születésnap / Censorinus ; [ford., a kísérő tanulmányt és a kommentárokat írta Forisek Péter] ; [a névmutatót összeáll. Kerepeszki Róbert]. - 2. kiad. - Máriabesnyő-Gödöllő : Attraktor, 2014. - 250, [2] p. ; 20 cm. - (Fontes historiae antiquae, ISSN 1588-7863 ; 3.)
Bibliogr.: p. 201-216.
ISBN 978-615-5257-61-2 fűzött : 3200,- Ft
ókori latin irodalom - filozófia
871-96=945.11
[AN 3575285]
MARC

ANSEL
UTF-82386 /2015.
Chamberlain, Diane (1950-)
Necessary lies (magyar)
   Kegyes hazugságok / Diane Chamberlain ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 439 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-475-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569581]
MARC

ANSEL
UTF-82387 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
City of heavenly fire (magyar)
   Mennyei tűz városa : [A végzet ereklyéi hatodik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 650, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-799-6 kötött : 4999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569830]
MARC

ANSEL
UTF-82388 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
The course of true love (magyar)
   Igaz szerelem : és egy első randi : Bane krónikák tizedik könyv / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 54 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-044-5 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3570139]
MARC

ANSEL
UTF-82389 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
The fall of the Hotel Dumort (magyar)
   A Dumort Hotel bukása : Bane krónikák hetedik könyv / Cassandra Clare, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 52 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-033-9 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-399-032-2 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3570129]
MARC

ANSEL
UTF-82390 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
The last stand of the New York Institute (magyar)
   A New York-i Intézet csatája : Bane krónikák kilencedik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 59 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-040-7 fűzött : 999,- Ft
amerikai irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3570135]
MARC

ANSEL
UTF-82391 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
What to buy the shadowhunter who has everything (magyar)
   Mit vegyünk egy árnyvadásznak, akinek mindene megvan? : és akivel amúgy sem járunk : Bane krónikák nyolcadik könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 53 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-037-7 kötött : 1699,- Ft
ISBN 978-963-399-036-0 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3570132]
MARC

ANSEL
UTF-82392 /2015.
Cleese, John Marwood (1939-)
So, anyway... (magyar)
   Na, szóval.. / John Cleese ; [ford. Izing Róbert]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 384 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-304-200-7 kötött : 4200,- Ft
Cleese, John Marwood (1939-)
Nagy-Britannia - filmszínész - humorista - 20. század - ezredforduló - angol irodalom - memoár
820-94=945.11 *** 792.73(410)(092)Cleese,_J._M.(0:82-94) *** 791.43.071.2(410)(092)Cleese,_J._M.(0:82-94)
[AN 3569246]
MARC

ANSEL
UTF-82393 /2015.
Coelho, Paulo (1947-)
Adultério (magyar)
   Házasságtörés / Paulo Coelho ; [ford. Nagy Viktória]. - 2. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 301, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-353-5 kötött : 3490,- Ft
brazil irodalom - regény
869.0-31(81)=945.11
[AN 3575034]
MARC

ANSEL
UTF-82394 /2015.
Cole, Kresley
Poison princess (magyar)
   Poison princess : méreghercegnő : Arkánum krónikák 1. / Kresley Cole ; [ford. Szoboszlay Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 474 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-129-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-128-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3569874]
MARC

ANSEL
UTF-82395 /2015.
Cole, Martina (1959-)
The life (magyar)
   Az élet / Martina Cole ; [ford. Babics Péter]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 558 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-501-7 fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569613]
MARC

ANSEL
UTF-82396 /2015.
Conrad, Lauren (1986-)
Sugar and spice (magyar)
   Sugar and spice : cukor és máz / Lauren Conrad ; [ford. Fazekasné Hajdú Beáta]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 261, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-119-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-879-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3569825]
MARC

ANSEL
UTF-82397 /2015.
Corey, James S. A.
Abaddon's Gate (magyar)
   Abaddon kapuja : a Térség harmadik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2014. - 524 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-85-5 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570282]
MARC

ANSEL
UTF-82398 /2015.
Cornwell, Bernard (1944-)
1356 (magyar)
   1356 / Bernard Cornwell. - Pécs : Alexandra, 2014. - 447 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-357-489-8 fűzött
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3569665]
MARC

ANSEL
UTF-82399 /2015.
Cowell, Cressida (1966-)
How to train your dragon (magyar)
   Így neveld a sárkányodat / Cressida Cowell ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Digitanart Studio, 2014. - 253, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89627-5-1 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573049]
MARC

ANSEL
UTF-82400 /2015.
Creagh, Kelly
Enshadowed (magyar)
   Enshadowed : árnyék mélyén / Kelly Creagh ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 414 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-373-867-2 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-866-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569969]
MARC

ANSEL
UTF-82401 /2015.
Cronenberg, David (1943-)
Consumed (magyar)
   Konzum / David Cronenberg ; [ford. Hegyi Pál]. - Budapest : Európa, 2014. - 388, [2] p. ; 20 cm. - (Transz, ISSN 2064-3063)
ISBN 978-963-07-9729-0 fűzött : 3290,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3569172]
MARC

ANSEL
UTF-82402 /2015.
Dâčenko, Marina (1968-)
Migrant, ili brevi finietur (magyar)
   Andrej és a Föld zarándokai / Marina és Szergej Gyacsenko ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 297 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-90-2 fűzött : 2990,- Ft
ukrán irodalom - fantasztikus regény
883-312.9=945.11
[AN 3568919]
MARC

ANSEL
UTF-82403 /2015.
Dashner, James (1972-)
The Scorch trials (magyar)
   Tűzpróba : [az Útvesztő-trilógia második kötete] / James Dashner ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 413, [3] p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-345-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569323]
MARC

ANSEL
UTF-82404 /2015.
Desplechin, Marie (1959-)
Le journal d'Aurore 3. : rien ne va plus (magyar)
   Totál titkos naplóm 3 : vigyázz, kész, elmebaj! / Marie Desplechin ; [ford. Nagy Abonyi Melinda]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 270 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-399-217-3 fűzött : 1699,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény - naplóregény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3569832]
MARC

ANSEL
UTF-82405 /2015.
Dessen, Sarah (1970-)
Along for the ride (magyar)
   Along for the ride : álom két keréken / Sarah Dessen ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 390 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-657-9 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-656-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569960]
MARC

ANSEL
UTF-82406 /2015.
Dickens, Charles (1812-1870)
A Christmas carol (magyar)
   Karácsonyi ének : karácsonyi kísértethistória / Charles Dickens ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 99, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-178-7 kötött : 1799,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3572968]
MARC

ANSEL
UTF-82407 /2015.
Dienes Zoltán Pál (1916-2014)
Memoirs of a maverick mathematician (magyar) (röv. kiad.)
   Játék az életem : egy matematikus mágus visszaemlékezései / Dienes Zoltán Pál ; [ford. Dienes Maya és Dienes Gedeon]. - 2. kiad. - Budapest : Edge 2000 K., 2014. - 348 p. : ill. ; 21 cm. - (Segítünk, ha lehet, ISSN 1418-6586)
ISBN 978-963-9760-31-8 fűzött : 3200,- Ft
Dienes Zoltán Pál (1916-2014)
angol irodalom - memoár
820-94=945.11
[AN 3573082]
MARC

ANSEL
UTF-82408 /2015.
DiSclafani, Anton
The Yonahlossee Riding Camp for girls (magyar)
   Veszélyes vágyak : [egy sorsfordító nyár története] / Anton DiSclafani ; [ford. Getto Katalin]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 389, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-472-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569569]
MARC

ANSEL
UTF-82409 /2015.
Driza, Debra
Mila 2.0 (magyar)
   Mila 2.0 / Debra Driza ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 428 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-181-7 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570181]
MARC

ANSEL
UTF-82410 /2015.
   Egyszervolt.. : meseantológia / [szerk. Both Gabi, Csányi Dóra, Tsík Sándor] ; [ill. Paulovkin Boglárka]. - Budapest : Csimota, 2014. - 132, [3] p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9768-78-9 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3569493]
MARC

ANSEL
UTF-82411 /2015.
Enger, Leif (1961-)
Peace like a river (magyar)
   A folyó dala : a család, a hit és a szeretet erejének megkapó regénye / Leif Enger ; [ford. Morvay Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 357, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-509-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569553]
MARC

ANSEL
UTF-82412 /2015.
Faulks, Sebastian (1953-)
Birdsong (magyar)
   Madárdal / Sebastian Faulks ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Európa, 2014. - 593, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9906-5 kötött : 4290,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569221]
MARC

ANSEL
UTF-82413 /2015.
Fay, Juliette (1963-)
Shelter me (magyar)
   Karjaidban / Juliette Fay ; [ford. Szabó Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 550 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-663-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3570261]
MARC

ANSEL
UTF-82414 /2015.
Fine, Sarah
Sanctum (magyar)
   Sanctum : [Az árnyékvilág őrei 1.] / Sarah Fine ; [ford. Mátics Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 405 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-992-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-991-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570004]
MARC

ANSEL
UTF-82415 /2015.
Gaiman, Neil (1960-)
Anansi boys (magyar)
   Anansi fiúk / Neil Gaiman ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 2009. - 278, [2] p. ; 21 cm
Fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5468-86-5)
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3572991]
MARC

ANSEL
UTF-82416 /2015.
Gaiman, Neil (1960-)
The graveyard book (magyar)
   A temető könyve / Neil Gaiman ; [ill. ... Dave McKean] ; [ford. Pék Zoltán]. - 2. kiad. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 2010. - 277 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9868-84-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3572995]
MARC

ANSEL
UTF-82417 /2015.
Garlando, Luigi (1962-)
In trasferta a Parigi (magyar)
   Bajnokság Párizsban / Luigi Garlando ; Stefano Turconi rajz. - Pécs : Alexandra, 2014. - 153, [6] p. : ill. ; 22 cm. - (Gól! ; 6.)
Ford. Tiszai Ágnes
ISBN 978-963-297-964-9 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573382]
MARC

ANSEL
UTF-82418 /2015.
Gavalda, Anna (1970-)
La vie en mieux (magyar)
   Édes életünk [elektronikus dok.] : két kisregény / Anna Gavalda. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Ford. Tótfalusi Ágnes. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131893. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3222-0
francia irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3574385]
MARC

ANSEL
UTF-82419 /2015.
Gavalda, Anna (1970-)
La vie en mieux (magyar)
   Édes életünk : két kisregény / Anna Gavalda ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Magvető, 2014. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2795-0 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3568736]
MARC

ANSEL
UTF-82420 /2015.
Gillham, David R.
City of women (magyar)
   Asszonyok városa / David R. Gillham ; [ford. Barta Judit]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 421 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-486-7 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569535]
MARC

ANSEL
UTF-82421 /2015.
Gluhovskij, Dmitrij Alekseevič (1979-)
Buduŝee (magyar)
   Futu.re / Dmitry Glukhovsky ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Európa, 2014. - 602, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-07-9940-9 fűzött : 3990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3569131]
MARC

ANSEL
UTF-82422 /2015.
Glut, Donald F.
Star wars: the Empire strikes back (magyar)
   A Birodalom visszavág / Donald F. Glut ; [ford. Gömöri Péter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 1982. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-49-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572964]
MARC

ANSEL
UTF-82423 /2015.
Grant, Michael (1954-)
Eve & Adam (magyar)
   Eve & Adam : Éva és Ádám / Michael Grant, Katherine Applegate ; [ford. Felföldi Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 271 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-868-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570143]
MARC

ANSEL
UTF-82424 /2015.
Haldeman, Joe (1943-)
Forever peace (magyar)
   Örök béke / Joe Haldeman ; [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 347 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-94-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3568961]
MARC

ANSEL
UTF-82425 /2015.
Han, Jenny
It's not summer without you (magyar)
   It's not summer without you : nincs nyár nélküled : Nyár-trilógia 2. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 259, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-909-9 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-908-2 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3570012]
MARC

ANSEL
UTF-82426 /2015.
Hawkins, Rachel (1979-)
Demonglass (magyar)
   Demonglass : démonüveg / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 300 p. ; 22 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-874-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-873-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569988]
MARC

ANSEL
UTF-82427 /2015.
Heinlein, Robert Anson (1907-1988)
The door into summer (magyar)
   Ajtó a nyárba / Robert A. Heinlein ; [ford. Joó Attila]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 219 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-72-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3568985]
MARC

ANSEL
UTF-82428 /2015.
Hilderbrand, Elin
Barefoot (magyar)
   Mezítláb / Elin Hildebrand ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2014]. - 414 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-507-4 fűzött : 3190,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569777]
MARC

ANSEL
UTF-82429 /2015.
Hill, Joe (1972-)
NOS4A2 (magyar)
   NOS4A2 / Joe Hill ; Gabriel Rodríguez rajz. ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Európa, 2014. - 903 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9907-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3570857]
MARC

ANSEL
UTF-82430 /2015.
Hoover, Colleen (1979-)
Point of retreat (magyar)
   Point of retreat : visszavonuló / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 276 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-903-7 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-373-902-0 fűzött : 2199,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570168]
MARC

ANSEL
UTF-82431 /2015.
Hoover, Colleen (1979-)
Slammed (magyar)
   Slammed : szívcsapás / Colleen Hoover ; [ford. Barthó Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 294 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-829-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-828-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570152]
MARC

ANSEL
UTF-82432 /2015.
Horan, Nancy
Under the wide and starry sky (magyar)
   A csillagos, nagy ég alatt / Nancy Horan ; [ford. Bánki Vera]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 471 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-722-0 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569344]
MARC

ANSEL
UTF-82433 /2015.
Howey, Hugh (1975-)
Shift : first shift: legacy (magyar)
   A műszak : első: örökség / Hugh Howey ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 187, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-267-8 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-399-162-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570197]
MARC

ANSEL
UTF-82434 /2015.
Howey, Hugh (1975-)
Shift : second shift: order (magyar)
   A műszak : második: rendelkezés / Hugh Howey ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 189, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-269-2 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-399-163-3 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570218]
MARC

ANSEL
UTF-82435 /2015.
Howey, Hugh (1975-)
Shift : third shift: pact (magyar)
   A műszak : harmadik: szerződés / Hugh Howey ; [ford. Varga Tibor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 226 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-271-5 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-399-164-0 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570228]
MARC

ANSEL
UTF-82436 /2015.
Jenoff, Pam
The ambassador's daughter (magyar)
   A követ lánya / Pam Jenoff ; [ford. Szoboszlay Anna]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 342 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-667-4 kötöttc3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3570232]
MARC

ANSEL
UTF-82437 /2015.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 10. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-340-5 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3574967]
MARC

ANSEL
UTF-82438 /2015.
Jordan, Sophie
Hidden (magyar)
   Hidden : menedék : [a Firelight - Tűzláng-trilógia harmadik ... része] / Sophie Jordan. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 236 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Ford. Gát Anna
ISBN 978-963-399-196-1 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-399-195-4 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569881]
MARC

ANSEL
UTF-82439 /2015.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron queen (magyar)
   The iron queen : vaskirálynő : Vastündérek 3. / Julie Kagawa ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 404, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-104-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-133-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569866]
MARC

ANSEL
UTF-82440 /2015.
Kahn, James
Star wars: the return of the Jedi (magyar)
   A Jedi visszatér / James Kahn ; [ford. Veres Mihály]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 1985. - 181 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-52-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572962]
MARC

ANSEL
UTF-82441 /2015.
   A karácsony füveskönyve : békesség, remény, szeretet / [összeáll. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... Barcza Gerda, ... Takács Mária Flóra ford.]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 138, [3] p. ; 21 cm
Gerinccím: A karácsony : békesség, remény, szeretet
ISBN 978-963-267-235-9 kötött : 1990,- Ft
világirodalom - karácsony - idézetgyűjtemény
82-84=945.11 *** 398.332.416(0.82-84)
[AN 3569211]
MARC

ANSEL
UTF-82442 /2015.
Kelk, Lindsey
About a girl (magyar)
   Aki mer, az nyer / Lindsey Kelk ; [ford. Molnár Júlia Dóra]. - Budapest : Kulinária, cop. 2014. - 360 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-33-7 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569274]
MARC

ANSEL
UTF-82443 /2015.
Kenner, Julie
Wanted (magyar)
   Kínzó vágy / J. Kenner ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-336-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3568870]
MARC

ANSEL
UTF-82444 /2015.
Keplinger, Kody
The DUFF (magyar)
   The DUFF : Designated Ugly Fat Friend : a pótkerék / Kody Keplinger ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 299 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-247-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-246-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3570036]
MARC

ANSEL
UTF-82445 /2015.
Kepnes, Caroline (1976-)
You (magyar)
   Te / Caroline Kepnes ; [ford. Bakonyi Berta]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-510-9 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3569679]
MARC

ANSEL
UTF-82446 /2015.
Kottmann, Agnes
Chiara (magyar)
   Chiara : a nehéz döntés / Agnes Kottmann. - Pécs : Alexandra, 2014. - 143 p. ; 22 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-963-357-490-4 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3569654]
MARC

ANSEL
UTF-82447 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Absolutely, positively (magyar)
   Ölelő karok / Jayne Ann Krentz ; [ford. Palkó Katalin]. - Budapest : Európa, 2014. - 426 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9621-7 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570868]
MARC

ANSEL
UTF-82448 /2015.
Kuhlmann, Torben (1982-)
Lindbergh (magyar)
   Lindbergh : egy repülő egér kalandos története / Torben Kuhlmann ; [ford. Várnai Péter ...]. - Budapest : Partvonal, 2014. - [94] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5283-58-1 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3569621]
MARC

ANSEL
UTF-82449 /2015.
Kuhn, Shane
The Intern's handbook (magyar)
   Nyírd ki a főnököd / Shane Kuhn ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Európa, 2014. - 324, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9929-4 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3569190]
MARC

ANSEL
UTF-82450 /2015.
Kutscher, Volker
Der nasse Fisch (magyar)
   Tisztázatlan bűnügy / Volker Kutscher ; [ford. Csősz Róbert]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 562 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-673-5 fűzött : 3990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3569364]
MARC

ANSEL
UTF-82451 /2015.
Lahiri, Jhumpa (1967-)
The lowland (magyar)
   Mélyföld / Jhumpa Lahiri ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 399 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-505-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569598]
MARC

ANSEL
UTF-82452 /2015.
Landers, Melissa
Alienated (magyar)
   Elidegenítve / Melissa Landers ; [ford. Marczali Ferenc]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 359 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-547-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-546-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569455]
MARC

ANSEL
UTF-82453 /2015.
Lawrence, Mark (1966-)
Prince of fools (magyar)
   Bolondok hercege : A vörös királynő háborúja első kötet / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - Budapest : Fumax, 2014. - 394 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-84-8 kötött : 3995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3570224]
MARC

ANSEL
UTF-82454 /2015.
Le Carré, John (1931-)
A perfect spy (magyar)
   Egy tökéletes kém / John le Carré ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 641 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-46-0 fűzött : 3680,- Ft : 14,40 EUR
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3572933]
MARC

ANSEL
UTF-82455 /2015.
Leighton, M.
Down to you (magyar)
   Down to you : rajtad áll : Rossz fiúk 1. könyv / M. Leighton ; [ford. Goitein Veronika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 262 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-995-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3570158]
MARC

ANSEL
UTF-82456 /2015.
Lorentz, Iny
Das goldene Ufer (magyar)
   A remény földjén / Iny Lorentz ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, [2014]. - 495 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-653-7 kötött : 3900,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3569940]
MARC

ANSEL
UTF-82457 /2015.
Low, Robert
Crowbone (magyar)
   Varjúcsont : a Felesküdöttek saga ötödik könyve / Robert Low ; [ford. Körmendi Ágnes]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 382 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-342-5 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3569662]
MARC

ANSEL
UTF-82458 /2015.
Lu, Marie (1984-)
Champion (magyar)
   Champion : bajnok / Marie Lu ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 371 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-953-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-952-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569828]
MARC

ANSEL
UTF-82459 /2015.
Lucas, George (1944-)
Star wars: a new hope (magyar)
   Csillagok háborúja / George Lucas ; [ford. Gömöri Péter]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014, cop. 1980. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-46-9 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572940]
MARC

ANSEL
UTF-82460 /2015.
Mann, Thomas (1875-1955)
Doktor Faustus (magyar)
   Doktor Faustus : Adrian Leverkühn német zeneszerző élete, elmondja egy barátja / Thomas Mann ; [ford. Szőllőssy Klára]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 614 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-979-0 kötött : 4500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3575172]
MARC

ANSEL
UTF-82461 /2015.
Mann, Thomas (1875-1955)
Joseph und seine Brüder (magyar)
   József és testvérei / Thomas Mann ; [ford. Sárközi György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 3 db ; 21 cm
A harmadik kötetet ford. Káldor György
ISBN 978-963-689-984-4 kötött : 9000,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3575214]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Jákob történetei ; A fiatal József. - 540 p.
Egys. cím: Der junge Joseph
ISBN 978-963-689-985-1
[AN 3575216] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., József Egyiptomban. - 490 p.
ISBN 978-963-689-986-8
[AN 3575218] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., József, a kenyéradó. - 462 p.
ISBN 978-963-689-987-5
[AN 3575223] MARC

ANSEL
UTF-82462 /2015.
Martigli, Carlo A.
L'eretico (magyar)
   Az eretnek / Carlo Adolfo Martigli ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Libri, 2014. - 596, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-367-8 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - történelmi regény
850-311.6=945.11
[AN 3568902]
MARC

ANSEL
UTF-82463 /2015.
Martin, George R. R. (1948-)
The world of ice & fire (magyar)
   A tűz és jég világa : a Trónok harca és Westeros ismeretlen históriája / George R. R. Martin, Elio M. García Jr. és Linda Antonsson ; [ford. Popovics Ferenc és Aranyi Gábor]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 326 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-498-5 kötött
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - televíziós műsorszám
820-312.9(73)=945.11 *** 791.9.097(73)
[AN 3569695]
MARC

ANSEL
UTF-82464 /2015.
Maynard, Joyce (1953-)
After her (magyar)
   Lány a hegyen / Joyce Maynard. - Pécs : Alexandra, 2014. - 351 p. ; 21 cm
Ford. Getto Katalin
ISBN 978-963-357-500-0 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569688]
MARC

ANSEL
UTF-82465 /2015.
McCarthy, Cormac (1933-)
Cities of the plain (magyar)
   A síkság városai [elektronikus dok.] : Határvidék-trilógia harmadik rész / Cormac McCarthy. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Galamb Zoltán. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131891. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3223-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3574379]
MARC

ANSEL
UTF-82466 /2015.
McCarthy, Cormac (1933-)
Cities of the plain (magyar)
   A síkság városai : Határvidék-trilógia harmadik rész / Cormac McCarthy ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Magvető, 2014. - 345, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3182-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3568713]
MARC

ANSEL
UTF-82467 /2015.
McCullough, Colleen (1937-2015)
Naked cruelty (magyar)
   Mezítelen valóság : [Carmine Delmonico újra nyomoz] / Colleen McCullough ; [ford. Nagy Nóra]. - Budapest : Európa, 2014. - 445 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9899-0 fűzött : 3290,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3570874]
MARC

ANSEL
UTF-82468 /2015.
McGarry, Katie
Dare you to (magyar)
   Dare you to : aki mer, az nyer / Katie McGarry ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 492 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-066-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-065-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569884]
MARC

ANSEL
UTF-82469 /2015.
McGarry, Katie
Pushing the limits (magyar)
   Pushing the limits : feszülő húr / Katie McGarry ; [ford. Károlyi Eszter, Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 436 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-698-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-578-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - ifjúsági regény
820-312.5(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569877]
MARC

ANSEL
UTF-82470 /2015.
McGuire, Jamie
Red Hill (magyar)
   Red Hill / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2014. - 354 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-545-5 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-544-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569519]
MARC

ANSEL
UTF-82471 /2015.
Meacham, Leila (1938-)
Somerset (magyar)
   Somerset / Leia Meacham ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 585 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-500-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569266]
MARC

ANSEL
UTF-82472 /2015.
Meyer, Marissa (1984-)
Scarlet (magyar)
   Scarlet : [Piroska és az Ordas Rend katonái] : [Holdbéli krónikák második könyv] / Marissa Meyer. - Pécs : Alexandra, 2014. - 496 p. ; 21 cm
Ford. Bujdosó István
ISBN 978-963-357-497-3 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569262]
MARC

ANSEL
UTF-82473 /2015.
Montalván, Luis Carlos
Until Tuesday (magyar)
   Új élet Keddtől! : a sokat megélt katona és a golden retriever, akinek az életét köszönheti / Luis Carlos Montalván és Bret Witter ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 299, [11] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-884-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-883-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3570097]
MARC

ANSEL
UTF-82474 /2015.
Montella, Christian de (1957-)
Graal: la nef du lion (magyar)
   Grál : az oroszlán bárkája ; Grál : az árnyak bosszúja / Christian de Montella ; [ford. Valovics Dániel]. - [Dunakeszi] : Mandorla-ház, 2014. - 362, [5] p. : ill. ; 21 cm
Egys. cím: Graal: la nef du lion ; Graal: la revanche des ombres
ISBN 978-615-5136-05-4 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3569251]
MARC

ANSEL
UTF-82475 /2015.
Moore, Edward Kelsey
The supremes at Earl's all-you-can-eat (magyar)
   Szikomorfán születtem / Edward Kelsey Moore ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 373 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-635-493-0 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569724]
MARC

ANSEL
UTF-82476 /2015.
Mora, Terézia (1971-)
Das Ungeheuer (magyar)
   A szörnyeteg : regény / Terézia Mora ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Magvető, 2014. - 669 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2802-5 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3568719]
MARC

ANSEL
UTF-82477 /2015.
Morosinotto, Davide
Isole nel vento (magyar)
   Szigetek a szélben : [Skyland] / David Carlyle ; [ford. Simonné Kajsza Krisztina]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 262 p., [16] t. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-357-185-9 kötött
olasz irodalom - fantasztikus regény
850-312.9=945.11
[AN 3569590]
MARC

ANSEL
UTF-82478 /2015.
Naam, Ramez
Nexus (magyar)
   Nexus / Ramez Naam. - [Budapest] : Ad Astra, 2014. - 438 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-51-0 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3568964]
MARC

ANSEL
UTF-82479 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktor og det store gullrøveriet (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : a nagy aranyrablás / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 295 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-615-5234-90-3 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3569848]
MARC

ANSEL
UTF-82480 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktor og verdens undergang (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : szeleburdi világvége / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 431 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5501-47-0 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573287]
MARC

ANSEL
UTF-82481 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors prompepulver (magyar)
   Doktor Proktor pukipora / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Kolibri, 2014, cop. 2012. - 257, [2] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5501-45-6 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573374]
MARC

ANSEL
UTF-82482 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Doktor Proktors tidsbadekar (magyar)
   Doktor Proktor pukipora : idővihar a kádban / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 414 p. : ill. ; 20 cm
Ill. Lowery, Mike. - A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5501-46-3 fűzött : 2990,- Ft
norvég irodalom - ifjúsági regény
839.6-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573376]
MARC

ANSEL
UTF-82483 /2015.
Nichols, Mary (1931-)
Escape by moonlight (magyar)
   Menekülés holdfénynél / Mary Nichols ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 359 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-669-8 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570175]
MARC

ANSEL
UTF-82484 /2015.
O'Flanagan, Sheila
All for you (magyar)
   Teérted mindent / Sheila O'Flanagan ; [ford. Keresnyei Klára]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 534 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-511-6 fűzött
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3569673]
MARC

ANSEL
UTF-82485 /2015.
Oke, Janette (1935-)
When calls the heart (magyar)
   Ha szólít a szív : különleges filmes kiadás / Janette Oke ; [ford. Benedek Dorottya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 266, [3] p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-399-107-7 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3570293]
MARC

ANSEL
UTF-82486 /2015.
Olsson, Fredrik T. (1969-)
Slutet på kedjan (magyar)
   Az utolsó láncszem / Fredrik T Olsson ; [ford. Herczegh Gabriella]. - Budapest : Európa, 2014. - 642, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9922-5 fűzött : 3690,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3569126]
MARC

ANSEL
UTF-82487 /2015.
The other side (magyar)
   A másik oldal / [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 399 p. ; 20 cm
Tart.: Az érme másik oldala / Mary Blayney. Halálos ajándék / J. D. Robb. Táncoló kísértet / Patricia Gaffney. Csaknem mennyország / Ruth Ryan Langan. Szeretni sohasem késő / Mary Kay McComas. - Egys. cím: Possession in death ; The other side of the coin ; The dancing ghost ; Almost heaven ; Never too late to love
ISBN 978-963-426-281-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3569704]
MARC

ANSEL
UTF-82488 /2015.
Park, Jessica
Flat-out Matt (magyar)
   Flat-out Matt : titkolni bolondulásig / Jessica Park ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 155 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-167-1 kötött : 2999,- Ft
ISBN 978-963-399-166-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570171]
MARC

ANSEL
UTF-82489 /2015.
Park, Tony (1964-)
Ivory (magyar)
   Elefántcsont / Tony Park ; [ford. Békési József]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 386 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-426-280-0 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - kalandregény
820-311.3(94)=945.11
[AN 3569437]
MARC

ANSEL
UTF-82490 /2015.
Penny, Louise (1958-)
Dead cold (magyar)
   Holtan, hidegen / Louise Penny ; [ford. Seress József]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 422 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-399-202-9 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-201-2 fűzött : 3499,- Ft
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3570269]
MARC

ANSEL
UTF-82491 /2015.
Percin, Anne (1970-)
Comment (bien) gérer sa love story (magyar)
   Hogy intézd el (jól) a love storyd / Anne Percin ; [ford. Farkas Ildikó]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 206 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-216-6 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3569841]
MARC

ANSEL
UTF-82492 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
Vanishing acts (magyar)
   Elrabolt az apám / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - 3. kiad. - Budapest : Athenaeum, 2014, cop. 2007. - 366 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-375-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3573054]
MARC

ANSEL
UTF-82493 /2015.
Plazenet, Laurenze (1968-)
L'amour seul (magyar)
   Magányos szerelem / Laurenze Plazenet ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - Budapest : Libri, 2014. - 190 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-351-7 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3569237]
MARC

ANSEL
UTF-82494 /2015.
Puértolas, Romain (1975-)
L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea (magyar)
   A fakír, aki egy Ikea-szekrényben ragadt / Romain Puértolas ; [ford. Takács M. József]. - Budapest : Libri, 2014. - 295 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-370-8 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3570090]
MARC

ANSEL
UTF-82495 /2015.
Rajaniemi, Hannu (1978-)
The causal angel (magyar)
   A kauzalitás angyala / Hannu Rajaniemi. - [Budapest] : Ad Astra, 2014. - 339 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-45-9 fűzött : 3690,- Ft : 12 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3568987]
MARC

ANSEL
UTF-82496 /2015.
Reaves, Michael (1950-)
Shadow games (magyar)
   Árnyjáték / Michael Reaves és Maya Kaathryn Bohnhoff ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2014. - 325 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-320-1 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569255]
MARC

ANSEL
UTF-82497 /2015.
Reger, Rob (1969-)
Emily the Strange : stranger and stranger (magyar)
   Emily the Strange : különös különcségek / Rob Reger és Jessica Gruner ; ill. Rob Reger és Buzz Parker ; [ford. Benes Attila]. - Budapest : Fumax, 2014. - 269 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-82-4 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3570217]
MARC

ANSEL
UTF-82498 /2015.
Reichs, Kathy (1950-)
Bare bones (magyar)
   Csupasz csontok / Kathy Reichs ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Fumax, 2014. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-86-2 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3570008]
MARC

ANSEL
UTF-82499 /2015.
Reichs, Kathy (1950-)
Seizure (magyar)
   Kincsvadászok / Kathy Reichs ; [ford. Markwarth Zsófia]. - Budapest : Fumax, 2014. - 414 p. ; 20 cm. - (Virals-sorozat)
ISBN 978-963-9861-81-7 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3570413]
MARC

ANSEL
UTF-82500 /2015.
Riley, Lucinda
The girl on the cliff (magyar)
   A meredély szélén / Lucinda Riley ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 439 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 439-[440].
ISBN 978-963-643-665-0 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569234]
MARC

ANSEL
UTF-82501 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
Concealed in death (magyar)
   Halálos rejtekhely / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 388 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-282-4 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3569721]
MARC

ANSEL
UTF-82502 /2015.
Roncaglia, Silvia
Nel paese dei balocchi (magyar)
   Szamárfüllentés és 1x1 / Silvia Roncaglia, Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 5.)
ISBN 978-963-11-9747-1 kötött : 2199,- Ft
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3568805]
MARC

ANSEL
UTF-82503 /2015.
Roncaglia, Silvia
Tantaneve e i sette draghi (magyar)
   Hógonoszka és a hét akaratos sárkány / Silvia Roncaglia, Roberto Luciani ; [ford. Dobosiné Rizmayer Rita]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 53 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Lumpi Lumpi gyógyító meséi ; 6.)
ISBN 978-963-11-9748-8 kötött : 2199,- Ft
gyermekirodalom - olasz irodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3568817]
MARC

ANSEL
UTF-82504 /2015.
Rothfuss, Patrick (1973-)
Name of the wind (magyar)
   A szél neve : a királygyilkos krónikája : első nap / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 811 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-933-2 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3574969]
MARC

ANSEL
UTF-82505 /2015.
Rothfuss, Patrick (1973-)
The wise man's fear (magyar)
   A bölcs ember félelme : a királygyilkos krónikája : második nap / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 996 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-689-934-9 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3574968]
MARC

ANSEL
UTF-82506 /2015.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the chamber of secrets (magyar)
   Harry Potter és a titkok kamrája / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2014. - 316 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 2. kötete
ISBN 978-963-9884-29-8 kötött : 2890,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573315]
MARC

ANSEL
UTF-82507 /2015.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the prisoner of Azkaban (magyar)
   Harry Potter és az azkabani fogoly / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2014. - 399 p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 3. kötete
ISBN 978-963-9884-03-8 kötött : 3390,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573299]
MARC

ANSEL
UTF-82508 /2015.
Sawyer, Robert J. (1960-)
Calculating God (magyar)
   Kifürkészhetetlen / Robert J. Sawyer ; [ford. Bagi Gábor]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 317 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-52-0 fűzött : 2990,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3568973]
MARC

ANSEL
UTF-82509 /2015.
Scalzi, John (1969-)
The last colony (magyar)
   Az utolsó gyarmat / John Scalzi ; [ford. Makai Péter Kristóf]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 294 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5272-26-4 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572937]
MARC

ANSEL
UTF-82510 /2015.
Scarrow, Simon (1962-)
The blood crows (magyar)
   Vérhollók / Simon Scarrow ; [ford. Sándor Zoltán]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 362 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-283-1 kötött : 2999,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3569690]
MARC

ANSEL
UTF-82511 /2015.
Schacht, Andrea (1956-)
Das Lied des Falken (magyar)
   A sólyom éneke / Andrea Schacht ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : General Press, [2014]. - 327 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-661-2 kötött : 3500,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3570257]
MARC

ANSEL
UTF-82512 /2015.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Otje (magyar)
   Oti megmenti a papáját / Annie M. G. Schmidt ; Fiep Westendorp rajz. ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 167 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5441-46-2 kötött : 3500,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3568895]
MARC

ANSEL
UTF-82513 /2015.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Winter met Jip en Janneke (magyar)
   Janó és Janka téli meséi / [szöveg] Annie M. G. Schmidt ; [ill.] Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 41 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-47-9 kötött : 1990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3568905]
MARC

ANSEL
UTF-82514 /2015.
Seskis, Tina
One step too far (magyar)
   Túl messzire mész / Tina Seskis ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Európa, 2014. - 366 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9898-3 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3570852]
MARC

ANSEL
UTF-82515 /2015.
Seton, Anya (1904?-1990)
Avalon (magyar)
   Avalon / Anya Seton ; [ford. Szentesi Mária]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 406 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-670-4 kötött : 3490-, Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3569339]
MARC

ANSEL
UTF-82516 /2015.
Shan, Darren (1972-)
The saga of Darren Shan (magyar)
   Darren Shan regényes története / [ford. F. Nagy Piroska]. - Budapest : Móra, [2014]-. - 22 cm
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3563099]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., A vámpír inasa. - cop. 2014. - 224 p. - (Vámpír könyvek ; 2.)
ISBN 978-963-11-9739-6 kötött : 2499,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3573312] MARC

ANSEL
UTF-82517 /2015.
Sheldrick, Daphne Jenkins (1934-)
An African love story (magyar)
   Szerelem a szavannán : életem Afrikában / Daphne Sheldrick ; [ford. Hordós Marianna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 326, [2] p., [24] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-266-394-4 kötött : 3990,- Ft
Sheldrick, Daphne Jenkins (1934-)
Kenya - angol nyelvű irodalom - állatvédelem - memoár
820-94(676.2)=945.11 *** 504.74.06(676.2)(0:82-94)
[AN 3569512]
MARC

ANSEL
UTF-82518 /2015.
Sidebottom, Harry
Warrior of Rome (magyar)
   Róma harcosa / Harry Sidebottom ; [ford. Tóthné Vágó Tímea]. - [Debrecen] : Golden Book, [2010]-. - 24 cm
A 4., 5. kötetet ford. Békési József
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3183225]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. kv., A Borostyánút. - [2014]. - 350 p. : ill., térk.
ISBN 978-963-426-270-1 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3569448] MARC

ANSEL
UTF-82519 /2015.
Simmons, Dan (1948-)
Endymion (magyar)
   Endymion / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 615 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-85-8 fűzött : 3880,- Ft : 15,20 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572936]
MARC

ANSEL
UTF-82520 /2015.
Simmons, Dan (1948-)
Hyperion (magyar)
   Hyperion / Dan Simmons ; [ford. Huszár András]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 537 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-84-1 fűzött : 3680,- Ft : 14,40 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3572934]
MARC

ANSEL
UTF-82521 /2015.
Sivec, Tara
Seduction and snacks (magyar)
   Csábítások és csemegék : [csokimázas szerelmi történet] / Tara Sivec ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 373, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-051-3 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570148]
MARC

ANSEL
UTF-82522 /2015.
Smith, L. J. (1965-)
The secret circle (magyar)
   The secret circle : a titkos kör / L. J. Smith ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3538589]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az erő. - 2014. - 229 p.
ISBN 978-963-373-886-3 kötött : 3299,- Ft
ISBN 978-963-373-885-6 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3569826] MARC

ANSEL
UTF-82523 /2015.
Smith, Wilbur
Desert god (magyar)
   A sivatag istene / Wilbur Smith ; [ford. Kovács Ágos]. - [Budapest] : Delej, cop. 2014. - 474 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9124-57-8 fűzött
Zambia - angol nyelvű irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3568992]
MARC

ANSEL
UTF-82524 /2015.
Sorensen, Jessica
The coincidence of Callie and Kayden (magyar)
   The coincidence of Callie & Kayden : Callie, Kayden és a véletlen / Jessica Sorensen ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 339 p. ; 22 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-862-7 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-861-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569978]
MARC

ANSEL
UTF-82525 /2015.
Stilton, Geronimo
Il mistero degli elfi (magyar)
   A karácsonyi manók titka / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 104, [15] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-505-5 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3569565]
MARC

ANSEL
UTF-82526 /2015.
Stilton, Geronimo
Secondo viaggio nel regno della fantasia (magyar)
   A boldogság titka : újabb utazás a fantázia birodalmába / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 315, [59] p. : ill., színes ; 20 cm
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-297-389-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3573380]
MARC

ANSEL
UTF-82527 /2015.
Stilton, Geronimo
Lo strano caso del tiramisù (magyar)
   A rejtélyes tiramisu esete / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 109, [10] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-201-6 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3569575]
MARC

ANSEL
UTF-82528 /2015.
Stilton, Tea
Chi si nasconde a Topford? (magyar)
   A titokzatos idegen / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 113, [8] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-390-7 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3569580]
MARC

ANSEL
UTF-82529 /2015.
Stilton, Tea
Una misteriosa lettera d'amore (magyar)
   A rejtélyes szerelmes levél / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 116, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-506-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3569588]
MARC

ANSEL
UTF-82530 /2015.
Stilton, Tea
Principessa del buio (magyar)
   A sötétség hercegnője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2014. - 271, [6] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 5.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-470-6 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3569490]
MARC

ANSEL
UTF-82531 /2015.
Sullivan, Michael J. (1961-)
Wintertide (magyar)
   Télvíz idején : a Riyria-krónikák ötödik kötete / Michael J. Sullivan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2014. - 352 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-96-1 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569965]
MARC

ANSEL
UTF-82532 /2015.
Thompson, Flora (1876-1947)
Lark Rise to Candleford (magyar)
   Candlefordi kisasszonyok / Flora Thompson ; [ford. Fazekas László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 523 p. ; 22 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-497-8 kötött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569228]
MARC

ANSEL
UTF-82533 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The hobbit (magyar)
   A hobbit vagy Oda-vissza / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gy. Horváth László] ; [a versbetéteket ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2014. - 311 p. ; 21 cm
Megj. "A babó" címmel is
ISBN 978-963-07-9552-4 kötött : 3290,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3574741]
MARC

ANSEL
UTF-82534 /2015.
Torres, Justin (1980-)
We the animals (magyar)
   Mi, állatok / Justin Torres ; [ford. Vághy László]. - Budapest : Európa, 2014. - 187, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9904-1 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ezoterika - regény
820-31(73)=945.11 *** 133.25
[AN 3569212]
MARC

ANSEL
UTF-82535 /2015.
Tucker, K. A.
Ten tiny breaths (magyar)
   Ten tiny breaths : tíz apró lélegzet / K. A. Tucker ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 349 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-055-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-054-4 fűzött : 2999,- Ft
kanadai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3570162]
MARC

ANSEL
UTF-82536 /2015.
Vasilʹev, Vladimir Nikolaevič (1967-)
S.T.A.L.K.E.R. : prâtki na osevoj (magyar)
   S.T.A.L.K.E.R. : halálos zóna / Vlagyimir Vasziljev ; [ford. Földeák Iván]. - Budapest : Metropolis Media, 2014. - 311 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5158-86-5 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3568955]
MARC

ANSEL
UTF-82537 /2015.
Walters, A. Meredith
Find you in the dark (magyar)
   Find you in the dark : utánad a sötétbe / A. Meredith Walters ; [ford. Somogyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 407 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-121-3 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-399-120-6 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3569827]
MARC

ANSEL
UTF-82538 /2015.
Webb, Holly
Buttons the runaway puppy (magyar)
   Mazsi elszökik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 101, [2] p. (ll.) ; 21 cm
ISBN 978-963-245-266-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573384]
MARC

ANSEL
UTF-82539 /2015.
Webb, Holly
Jess the lonely puppy (magyar)
   Gombóc, az elhagyatott kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 108, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-274-6 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573390]
MARC

ANSEL
UTF-82540 /2015.
Webb, Holly
Lost in the snow (magyar)
   Cica a hóban / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Borbás Mária]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-102-2 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573388]
MARC

ANSEL
UTF-82541 /2015.
Webb, Holly
Lucy the poorly puppy (magyar)
   Lucy, a pöttöm kiskutya / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 115, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-202-1 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573387]
MARC

ANSEL
UTF-82542 /2015.
Webb, Holly
Smudge the stolen kitten (magyar)
   Maszat, az elrabolt kiscica / Holly Webb ; [ill. Sophy Williams, Katherine Kirkland] ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 114, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-203-8 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573386]
MARC

ANSEL
UTF-82543 /2015.
Webb, Holly
Timmy in trouble (magyar)
   Bukfenc bajba jut / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Varsányi Anna]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 103, [5] p. : ill. ; 21 cm
Kötött : 1499,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-245-259-3)
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3573391]
MARC

ANSEL
UTF-82544 /2015.
Weir, Andy
The Martian (magyar)
   A marsi / Andy Weir ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2014. - 357 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9861-83-1 kötött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3570209]
MARC

ANSEL
UTF-82545 /2015.
Wells, Dan (1977-)
Ruins (magyar)
   Ruins : romok / Dan Wells ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2014. - 437 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9861-76-3 fűzött : 3495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3569999]
MARC

ANSEL
UTF-82546 /2015.
Welsh, Irvine (1958-)
The sex lives Siamese twins (magyar)
   A sziámi ikrek szexuális élete / Irvine Welsh ; [ford. Bus András]. - [Budapest] : Trubadúr, 2014. - 475 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-543-7 fűzött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3569250]
MARC

ANSEL
UTF-82547 /2015.
Widmark, Martin (1961-)
Fotbollsmysteriet (magyar)
   Focirejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 85 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-373-880-1 kötött : 1499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3570296]
MARC

ANSEL
UTF-82548 /2015.
Widmark, Martin (1961-)
Mumiemysteriet (magyar)
   Múmiarejtély / Martin Widmark, Helena Willis ; [ford. Maria Larsson]. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2014. - 83 p. : ill. ; 21 cm
keretcím: LasszeMaja nyomozóiroda
ISBN 978-963-373-881-8 kötött : 1499,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3570298]
MARC

ANSEL
UTF-82549 /2015.
Woltz, Anna (1981-)
Honderd uur nacht (magyar)
   Száz óra sötétség / Anna Woltz ; ford. Rádai Andrea. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5441-72-1 fűzött : 2590,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3569267]
MARC

ANSEL
UTF-82550 /2015.
Wootton, David (1952-)
Galileo : watcher of the skies (magyar)
   Az egek kémlelője : Galileo Galilei élete / David Wootton ; [ford. Kiss Annamária]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 329, [6] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 453-480.
ISBN 978-963-643-664-3 kötött : 3990,- Ft
Galilei, Galileo (1564-1642)
angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6=945.11
[AN 3570270]
MARC

ANSEL
UTF-82551 /2015.
Young, Robyn (1975-)
Renegade (magyar)
   A renegát : királynak született, nem fog meghajolni egy hódító előtt / Robyn Young ; [ford. Novák Gábor]. - [Debrecen] : Gold Book, [2014]. - 436 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 434-436.
ISBN 978-963-426-274-9 kötött : 3499,- Ft
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3569394]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

2552 /2015.
Ákody Zsuzsanna
   Minden harmadik kedden / Ákody Zsuzsa. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2014. - 163 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-15-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3569079]
MARC

ANSEL
UTF-82553 /2015.
Balatoni Virág
   Pompi és Pamacs / Balatoni Virág ; [Eszterházi [!Egyházi] Tünde rajz.]. - Budapest : Accordia, 2014. - 102 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5069-71-0 fűzött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574971]
MARC

ANSEL
UTF-82554 /2015.
Bán János (1968-)
   Hunyadi / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, [2008]-. - 24 cm
Hunyadi János (1407-1456)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 2793875]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., A félhold tündöklése. - cop. 2014. - 552 p.
Bibliogr.: p. 534-543.
ISBN 978-963-426-251-0 kötött : 3499,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569387] MARC

ANSEL
UTF-82555 /2015.
Bán János (1968-)
   A szigetkirály kincse ; A romok úrnője / Bán Mór. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 324 p. ; 24 cm
keretcím: Kárpáthia
ISBN 978-963-426-285-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3569715]
MARC

ANSEL
UTF-82556 /2015.
Benkő László (1952-)
   Szent László / Benkő László. - Szeged : Lazi, [2014]-. - 22 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3570822]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A lázadás parazsán. - cop. 2014. - 427, [2] p.
ISBN 978-963-267-233-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3570823] MARC

ANSEL
UTF-82557 /2015.
Benkő László (1952-)
   A Zrínyiek / Benkő László. - Budapest : Családi Kvklub, 2014-. - 21 cm
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569015]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A gránitlelkű. - 2014. - 613 p.
ISBN 978-963-89619-4-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569020] MARC

ANSEL
UTF-82558 /2015.
Bónizs Róbert (1973-)
   A kőfaragó / Bónizs Róbert. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 397 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-271-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569419]
MARC

ANSEL
UTF-82559 /2015.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Leányrablás Budapesten : Ambrózy báró esetei I. / Böszörményi Gyula. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 334 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-441-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-440-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3570018]
MARC

ANSEL
UTF-82560 /2015.
Buda Ferenc (1936-)
   Diótörő / E. T. A. Hoffmann meséje és Csajkovszkij balettműve alapján írta Buda Ferenc ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2014. - 35, [9] p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-055-6 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - színjáték - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
894.511-2(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3575258]
MARC

ANSEL
UTF-82561 /2015.
Carrigan, Ashley
   Lángoló máglya [elektronikus dok.] : Morwen-sorozat 3. könyv / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 692 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131651. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-366-0
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3571661]
MARC

ANSEL
UTF-82562 /2015.
Cseres Tibor (1915-1993)
   Hideg napok ; Vérbosszú Bácskában / Cseres Tibor. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 398 p. : ill., térk. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-245-8 kötött : 2999,- Ft
Magyarország - Bácska - Jugoszlávia - népirtás - határon túli magyarság - szerbek - zsidóság - második világháború - dokumentumregény
894.511-31 *** 323.282(497.1)(=945.11)"1944/1945" *** 323.282(439.2-13)"1942"
[AN 3569330]
MARC

ANSEL
UTF-82563 /2015.
Czakó Gabriella
   Mégis, ki ez a nő? [elektronikus dok.] : regény / Czakó Gabriella. - Szöveg (epub : 647 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131682. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-334-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3571765]
MARC

ANSEL
UTF-82564 /2015.
Fejős Éva (1967-)
   Máskülönben itt maradnék [elektronikus dok.] / Fejős Éva. - Szöveg (epub : 838 KB). - [Budapest] : Erawan, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131609. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5469-20-6
magyar irodalom - szórakoztató irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3571425]
MARC

ANSEL
UTF-82565 /2015.
Ford, Stephanie
   Ikrek harca [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - Szöveg (epub : 780 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131675. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-350-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3571712]
MARC

ANSEL
UTF-82566 /2015.
Glatt Gábor
   Gábor papa mesél [elektronikus dok.] : négy mese / ... írta Glatt Gábor ; ... rajz. Török Beatrix. - Szöveg (pdf : 2.4 MB) (epub : 5.2 MB) (mobi : 5.2 MB). - Budapest : Magánkiad., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131676. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-12-1495-6 (pdf)
ISBN 978-963-12-1434-5 (epub)
ISBN 978-963-12-1435-2 (mobi)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3571714]
MARC

ANSEL
UTF-82567 /2015.
Grandpierre K. Endre (1916-2003)
   Az ördög apostolai : Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér ifjúságáról / Grandpierre K. Endre ; Barcsik Géza illusztrációival. - [Budapest] : Titokfejtő, 2014. - 527, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-7707-07-0 kötött
Zrínyi Miklós (1620-1664)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569244]
MARC

ANSEL
UTF-82568 /2015.
Háy János (1960-)
   A bogyósgyümölcskertész fia / Háy János. - Budapest : Európa, 2014. - 232, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9926-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3569312]
MARC

ANSEL
UTF-82569 /2015.
Horváth Gita (1940-)
   Azértis, azértse / Horváth Gita. - Budapest : K.u.K. K., [2014]. - 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-14-2 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Horváth_G.(0:82-94)
[AN 3571073]
MARC

ANSEL
UTF-82570 /2015.
Igaz Dóra
   Holnapra kutya bajod! : doktormesék / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 54, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-48-6 kötött : 2650,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568873]
MARC

ANSEL
UTF-82571 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Akár hiszed, akár nem (angol)
   Believe it or not / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [... transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, 2014. - [33] p. : ill., részben színes ; 23 cm
Megj. "Even granny was young once" címmel is
ISBN 978-963-11-9782-2 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3568765]
MARC

ANSEL
UTF-82572 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Akár hiszed, akár nem (francia)
   Incroyable mais vrai / Éva Janikovszky ; ill. de László Réber ; trad. ... par Joële Dufeuilly. - Budapest : Móra, 2014. - [33] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9769-3 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=40
[AN 3568775]
MARC

ANSEL
UTF-82573 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Akár hiszed, akár nem (német)
   Ob du's glaubst oder nicht / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber. - Budapest : Móra, 2014. - [33] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9777-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3568779]
MARC

ANSEL
UTF-82574 /2015.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : egy új élet / Kalapos Éva. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 259, [12] p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5385-18-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3572920]
MARC

ANSEL
UTF-82575 /2015.
Kámán Tünde
   Érintő : versek / Kámán Tünde. - Budapest : [Kámán T.], 2014. - 108 p. ; 15 cm. - (Bársonyos könyvek)
ISBN 978-963-12-0791-0 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3569210]
MARC

ANSEL
UTF-82576 /2015.
Kolozsi Angéla
   Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak / Kolozsi Angéla ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 116, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5441-66-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3568684]
MARC

ANSEL
UTF-82577 /2015.
Komor Zoltán (1986-)
   Nácik a dínók ellen [elektronikus dok.] / Komor Zoltán & Tépő Donát. - Szöveg (epub : 642 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131674. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3571710]
MARC

ANSEL
UTF-82578 /2015.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv / Krúdy Gyula. - Budapest : Alinea, cop. 2014. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5303-53-1 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - álmoskönyv
894.511-43 *** 398.7
[AN 3572916]
MARC

ANSEL
UTF-82579 /2015.
Kukorelly Endre (1951-)
   Mind, átjavított, újabb, régiek : összegyűjtött versek / Kukorelly Endre. - [Budapest] : Libri, 2014. - 433 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-474-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3569291]
MARC

ANSEL
UTF-82580 /2015.
Lakatos István (1980-)
   Óraverzum [elektronikus dok.] : tisztítótűz / Lakatos István. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131890. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3225-1
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3574376]
MARC

ANSEL
UTF-82581 /2015.
Lakatos István (1980-)
   Óraverzum : tisztítótűz / Lakatos István. - Budapest : Magvető, 2014. - 256, [6] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2876-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3568674]
MARC

ANSEL
UTF-82582 /2015.
Leslie, Nick M. (1971-)
   Lethya / Nick M. Leslie & Kevin S. Raab. - [Budapest] : Nemzedékek Tudása Akadémia Nonprofit Közhasznú Kft., 2014. - 3 db ; 20 cm
Fűzött : 8990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3569059]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A fehér kristály legendája. - 400 p.
 (hibás ISBN 978-963-394-19-9797-2)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3569069] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A fehér kristály útja. - 494 p.
 (hibás ISBN 978-963-394-19-9798-9)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3569085] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A fehér kristály háborúja. - 607 p.
 (hibás ISBN 978-963-394-19-9799-6)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3569088] MARC

ANSEL
UTF-82583 /2015.
Litti, Mesa
   Forró percek [elektronikus dok.] / Mesa Litti. - Szöveg (epub : 599 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3571838]
MARC

ANSEL
UTF-82584 /2015.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
   Luca pihen / Lőrincz Judit Lívia ; [rajz. Paller Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 104, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5463-49-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3569570]
MARC

ANSEL
UTF-82585 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   A Pannon : Marcus Aurelius Pannóniában / Marcellus Mihály. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 374 p. : ill. ; 22 cm. - (Pannonia Romanum)
ISBN 978-963-426-284-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3571071]
MARC

ANSEL
UTF-82586 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Budán lakni világnézet / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta és ... szerk. Mészáros Tibor] ; [a képeket vál. Saly Noémi]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-374-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3570824]
MARC

ANSEL
UTF-82587 /2015.
Marwell, George B.
   Világok útvesztője / George B. Marwell. - [Budapest] : Árnyék K., cop. 2014. - 500 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5158-98-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3569001]
MARC

ANSEL
UTF-82588 /2015.
Medveczky Balázs (1969-)
   Vigyázat, genyorok! / Medveczky Balázs. - Pécs : Art Nouveau, 2014. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-48-0 fűzött
magyar irodalom - szatirikus regény
894.511-313.1
[AN 3569309]
MARC

ANSEL
UTF-82589 /2015.
Mohos Gyula
   Útravaló [elektronikus dok.] / Mohos Gyula. - Szöveg (epub : 466 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131679. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-342-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3571743]
MARC

ANSEL
UTF-82590 /2015.
Nemere István (1944-)
   Leszek, mint űzött vad : [Zsigmond-trilógia 1. könyv] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 339 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-273-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3571162]
MARC

ANSEL
UTF-82591 /2015.
Nyirő József (1889-1953)
   Életet tanultunk / Nyirő József ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt]. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 201 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-227-4 kötött : 2700,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3570830]
MARC

ANSEL
UTF-82592 /2015.
Olofsson Placid (1916-)
   Élet és imádság / Olofsson Placid. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Éghajlat Kvk., 2014. - 162 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9862-30-2 fűzött : 2000,- Ft
Olofsson Placid (1916-)
Magyarország - magyar irodalom - szerzetes - bencések - 20. század - memoár
894.511-94 *** 271.1(439)(092)Olofsson_P.(0:82-94)
[AN 3574985]
MARC

ANSEL
UTF-82593 /2015.
Papp Sándor Zsigmond (1972-)
   A Jóisten megvakul / Papp Sándor Zsigmond. - Budapest : Libri, 2014. - 279, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-456-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3570089]
MARC

ANSEL
UTF-82594 /2015.
Perczel Mária (1929-2012)
   Képtelen történelem : XX. századi gondolatforgácsok, visszaemlékezések / Perczel Mária. - Budapest : Kairosz, 2014. - 192 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött : 2100,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-674-7)
Perczel Mária (1929-2012)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3569023]
MARC

ANSEL
UTF-82595 /2015.
Pollman, Tyll J.
   Vandálok / Tyll J. Pollman. - Pécs : Alexandra, 2013-. - 22 cm
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3514289]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Farkasok vándorlása. - 2014. - 490, [4] p. : ill.
ISBN 978-963-357-485-0 kötött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3569543] MARC

ANSEL
UTF-82596 /2015.
Red, Rebecca (1965-)
   Boszorkányos történetek [elektronikus dok.] : három kisregény / Rebecca Red. - Szöveg (epub : 828 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Tart.: Fehér selyem, fekete bársonyÞ; A törött zafírÞ; Mámor és menedék. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131680. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-336-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3571748]
MARC

ANSEL
UTF-82597 /2015.
Red, Rebecca (1965-)
   Lidérces legendák [elektronikus dok.] : három kisregény / Rebecca Red. - Szöveg (epub : 753 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Tart.: "La femme fatale"Þ; A lidércÞ; A másik arc. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131681. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-333-2
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3571759]
MARC

ANSEL
UTF-82598 /2015.
Réti László (1972-)
   A kandahári fogoly : [krimi] / Réti László. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 549 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-139-7 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3574751]
MARC

ANSEL
UTF-82599 /2015.
Scott, Emily Marsh
   Isztambul titka marad / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0512-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3571061]
MARC

ANSEL
UTF-82600 /2015.
Scott, Emily Marsh
   Jordyn könnyei / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0513-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3571059]
MARC

ANSEL
UTF-82601 /2015.
Scott, Emily Marsh
   A palota rabságában / Emily Marsh Scott. - [Kistarcsa] : STB K., 2014. - 202 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80104-1-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3571060]
MARC

ANSEL
UTF-82602 /2015.
Silence, Helena
   Ezüsthíd : Enigma II. / Helena Silence. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 548, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-070-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3570190]
MARC

ANSEL
UTF-82603 /2015.
Simon Aranka, J. (1955-)
   Tél melege [elektronikus dok.] : családi olvasókönyv / J. Simon Aranka. - Szöveg (epub : 592 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131685. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-376-9
magyar irodalom - karácsony - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 398.332.416(0:82-821)
[AN 3571784]
MARC

ANSEL
UTF-82604 /2015.
Singer Magdolna (1952-)
   Mindhalálig / Singer Magdolna. - Budapest : Libri, 2014. - 426 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-476-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3569166]
MARC

ANSEL
UTF-82605 /2015.
Szabó Magda (1917-2007)
   Tündér Lala / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2014. - 216, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9430-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3574739]
MARC

ANSEL
UTF-82606 /2015.
Szalay Károly (1929-)
   Szent Jeromos éjszakája : spirituális pikareszk regény / Szalay Károly. - Budapest : Kairosz, 2014. - 424 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 423-424.
ISBN 978-963-662-717-1 fűzött : 3400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3570807]
MARC

ANSEL
UTF-82607 /2015.
Szegedi Sándor (1921-2014)
   Hét nap, hét éjjel / Szegedi Sándor ; [sajtó alá rend.] Bánó András. - Budapest : Scolar, 2014. - 315, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-524-3 fűzött : 3950,- Ft
Szegedi Sándor (1921-2014)
Magyarország - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
894.511-94 *** 323.282(439)"195"(0:82-94)
[AN 3568724]
MARC

ANSEL
UTF-82608 /2015.
Szűcs Vanda
   Egy ikerpár titkos naplója 2 : szívzűrök / Szűcs Vanda. - Pécs : Alexandra, 2014. - 381 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-491-1 fűzött
magyar irodalom - naplóregény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3569321]
MARC

ANSEL
UTF-82609 /2015.
Tóth Ferenc (1981-)
   Képtelenség [elektronikus dok.] : versek szívszínű füzetemből / Tóth Ferenc. - Szöveg (epub : 630 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131657. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-352-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3571666]
MARC

ANSEL
UTF-82610 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pillanatragasztó / Tóth Krisztina. - Budapest : Magvető, 2014. - 221, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2904-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3568727]
MARC

ANSEL
UTF-82611 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pillanatragasztó [elektronikus dok.] / Tóth Krisztina. - Szöveg (epub : 863 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131894. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3157-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3574393]
MARC

ANSEL
UTF-82612 /2015.
Tóth Norbert (1972-)
   Királyok végnapjai : El Cid 3. könyv / Allen Newman. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 375 p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-290-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569381]
MARC

ANSEL
UTF-82613 /2015.
Turi Tímea (1984-)
   A dolgok, amikről nem beszélünk [elektronikus dok.] / Turi Tímea. - Szöveg (epub : 535 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-131773. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3227-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3572707]
MARC

ANSEL
UTF-82614 /2015.
Turi Tímea (1984-)
   A dolgok, amikről nem beszélünk : versek / Turi Tímea. - Budapest : Magvető, 2014. - 90, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2908-4 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3568739]
MARC

ANSEL
UTF-82615 /2015.
Urbánszki László (1954-)
   Fegyver csörög : anno domini 1242 / Urbánszki László. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 349 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-287-9 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569421]
MARC

ANSEL
UTF-82616 /2015.
Urbánszki László (1954-)
   Vérszagra gyűl : anno domini 1241 / Urbánszki László. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2014. - 319 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-277-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3569717]
MARC

ANSEL
UTF-82617 /2015.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Örökké óvodás maradok! : ovis mesék / Vadadi Adrienn ; Pásztohy Panka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-65-3 kötött : 2990,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3568676]
MARC

ANSEL
UTF-82618 /2015.
Varga József (1917-1991)
   Visszanézek : Varga József nyelvtanár emlékkötete : fiatalkori versek, igazgatói beszédek, rajzok, fényképek / [szerk. ... Varga Gyöngyi és Varga József]. - 2. kiad. - Karcag : Varga Gy. és Varga J., 2014. - 230 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A címoldalon a megjelenés éve: 2012
ISBN 978-963-9145-56-6 fűzött
magyar irodalom - vers - ünnepi beszéd
894.511-14 *** 37(0:82-5)
[AN 3575020]
MARC

ANSEL
UTF-82619 /2015.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese a szarvasról / Wass Albert ; Gábor Emese festményeivel. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2014. - 24 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Erdők könyve ; 11.)
ISBN 978-963-9924-27-7 kötött : 1980,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3568704]
MARC

ANSEL
UTF-82620 /2015.
Weöres Sándor (1913-1989)
   Szerelmes verseim / Weöres Sándor ; [... vál., szerk. és sajtó alá rend. Steinert Ágota] ; [ill. Orosz István]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 74, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-548-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3571068]
MARC

ANSEL
UTF-82621 /2015.
Zsindely Ferenc (1891-1963)
   Dunárul fúj a szél.. : elbeszélések vadról, halról, fűről, fáról / Zsindely Ferenc ; Zsindely Endre felvételeivel. - Szeged : Lazi, cop. 2014. - 483 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-255-7 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - természetjárás - elbeszélés - vadászkaland
894.511-32 *** 799.2(439)(0:82-32) *** 502(439)(0:82-93)
[AN 3569341]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

2622 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca a jégen / Bartos Erika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: Az elveszett mogyoróÞ; Vendel korcsolyázik
ISBN 978-615-5441-58-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3575261]
MARC

ANSEL
UTF-82623 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca karácsonya / Bartos Erika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: TélapóÞ; Karácsony
ISBN 978-615-5441-57-8 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3575263]
MARC

ANSEL
UTF-82624 /2015.
Cuvellier, Vincent (1969-)
La première fois que je suis née (magyar)
   Amikor életemben először megszülettem / szöveg Vincent Cuvellier ; ill. Charles Dutertre ; m. szöveg Hotya Hajni. - [Budaörs] : Vivandra Kv., 2014. - 96 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5347-04-7 fűzött : 2500,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3573045]
MARC

ANSEL
UTF-82625 /2015.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 2. / ... vál. és a játékleírásokat kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-11-9697-9 kötött : 1999,- Ft
mondóka - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3568791]
MARC

ANSEL
UTF-82626 /2015.
Könnecke, Ole (1961-)
Anton und der grosse Streit (magyar)
   Marci dicsekszik / Ole Könnecke ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - [32] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5441-50-9 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568888]
MARC

ANSEL
UTF-82627 /2015.
Könnecke, Ole (1961-)
Anton und die Mädchen (magyar)
   Marci és a lányok / Ole Könnecke ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2014. - [27] p. : ill., színes ; 18x18 cm
ISBN 978-615-5441-54-7 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568881]
MARC

ANSEL
UTF-82628 /2015.
Scheffler, Axel (1957-)
The big balloon (magyar)
   A piros lufi / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-615-5441-44-8 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568782]
MARC

ANSEL
UTF-82629 /2015.
Scheffler, Axel (1957-)
The snowy day (magyar)
   Hurrá, havazik! / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-615-5441-45-5 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568776]
MARC

ANSEL
UTF-82630 /2015.
Waechter, Philip (1968-)
Ich (magyar)
   Én / Philip Waechter. - [Budapest] : Pagony, [2014]. - [61] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-615-5441-81-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3568921]
MARC

ANSEL
UTF-82631 /2015.
Wass Albert (1908-1998)
   Mese a szarvasról : művészi kifestő / Wass Albert ; [ill. Gábor Emese]. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., 2014. - [12] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9924-28-4 fűzött : 490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3568712]
MARC

ANSEL
UTF-8