MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 9. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/04/23 17:13:31
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
3676 /2015.
Boros László (1937-)
   Földrajzi tanulmányok a Kárpát-medence északkeleti részéről / Boros László ; [közread. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza ; Tokaj : NYF Turizmus és Földrajztud. Int., 2014. - 368 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1279-2 kötött
Tokaj-Hegyalja - természeti földrajz - szőlőtermesztés - borászat - személyi bibliográfia
012Boros_L. *** 911.2(439Tokaj_Hegyalja) *** 634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3577355]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

3677 /2015.
   15 év : visszatekintés, számvetés : "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének jubileumi emlékkönyve : 1999-2014 / [szerk. Nagy Jenőné]. - Szolnok : "Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Orsz. Szakmai Egyes. az Óvodások Neveléséért, [2014]. - 118 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 114-115.
ISBN 978-963-08-8751-9 fűzött
"Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete az Óvodások Neveléséért
Magyarország - egyesület - testülettörténet - óvodapedagógia - művészetpedagógia
061.2(439)(091) *** 372.3 *** 37.036
[AN 3576557]
MARC

ANSEL
UTF-83678 /2015.
Bokor Pál (1942-)
   Hollywood magyar szemmel : az Oscar-díj, a stúdiók, a sztárok és a magyarok, akik az egészet kitalálták / Bokor Pál. - 3. bőv. kiad. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 414 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5332-58-6 kötött
Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - Egyesült Államok - filmdíj - filmtörténet - külföldön élő magyar személyiség
06.068(73)Oscar *** 791.44(73-2LosAngeles)(091) *** 791.43.071.2(73)(=945.11)(092)
[AN 3575619]
MARC

ANSEL
UTF-83679 /2015.
   History of Hungarian bioequivalence workshops / ed. by Imre Klebovich. - Budapest : Medicina, 2014. - 567 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
ISBN 978-963-226-515-5 kötött
Magyarország - konferencia - gyógyszer - hatóanyag - ekvivalencia - történeti feldolgozás
061.3(439)"200/201" *** 615.45
[AN 3577809]
MARC

ANSEL
UTF-83680 /2015.
Las logias masónicas (magyar)
   A szabadkőművesek / [ford. Iványi Franciska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 46 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A történelem nagy rejtélyei ; 20.)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-09-7829-3 kötött : 1290,- Ft
szabadkőművesség - művelődéstörténet
061.236.61(100) *** 930.85(100)
[AN 3578165]
MARC

ANSEL
UTF-83681 /2015.
   Műemlékvédelem - fenntarthatóság, megőrzés és hasznosítás [elektronikus dok.] : Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem (43. Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem) : Eger, 2013. június 27 - július 3. = Protection of monuments - sustainability, preservation and utilisation : Román András Summer University on Monument Protection (43. Eger Summer University on Monument Protection) : Eger, June 27 - July 3, 2013 / [fel. szerk. Kovács Erzsébet]. - Szöveg és hangzó anyag. - [Budapest] : ICOMOS M. Nemz. Biz., [2014]. - 1 DVD ; 12 cm. - (Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem előadásai, ISSN 2063-417X ; 43.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző vagy Adobe Flash Player
ISBN 978-963-12-0119-2
műemlékvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Eger) *** 72.025.3/.4
[AN 3576319]
MARC

ANSEL
UTF-83682 /2015.
Sági Tibor
   "A mi gyárunknak lelke van..." : emlékképek a Borsodnádasdi Lemezgyár történetéből / írta és szerk. Sági Tibor. - [Borsodnádasd] : [Sági T.], cop. 2014. - 92 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-12-0741-5 kötött
Borsodnádasdi Lemezgyár
Borsodnádasd - iparvállalat - hengermű - történeti feldolgozás - fényképalbum
061.5(439-2Borsodnádasd)(091)(084.12) *** 621.771(439-2Borsodnádasd)(091)(084.12)
[AN 3576246]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

3683 /2015.
   Beiträge der paläographischen Tagung Quelle und Deutung I am 27. November 2013 / hrsg. von Balázs Sára. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2014. - [4], 194 p. : ill. ; 22 cm. - (Quelle & Deutung. Reihe 1, Konferenzbeiträge und Studien, ISSN 2064-969X ; 1.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-34-9 fűzött
Európa - írástörténet - kézirat - konferencia-kiadvány
091=30 *** 003(4)(091) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3576967]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

3684 /2015.
Havasi János (1952-)
   Az egyszemélyes stáb : gyakorlati tanácsok kezdő videó-újságíróknak / Havasi János. - 2. bőv., jav. kiad. - Pécs : Tettye Média Kv., 2014. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1213-6 fűzött
újságírás - tömegtájékoztatási eszköz - videotechnika
070 *** 791.9.097 *** 621.397
[AN 3576988]
MARC

ANSEL
UTF-83685 /2015.
Murányi Marcell (1966-)
   Szex, celebek, politikusok : 3000 őrült nap a Blikk élén / Murányi Marcell. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 283 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-32-9 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - újságíró - 20. század - 21. század - memoár
070(439)(092)Murányi_M.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3577577]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

3686 /2015.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Creativity (magyar)
   Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Keresztes Attila]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 479 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 451-465.
ISBN 978-963-05-8746-4 fűzött
szellemi munka - életvezetés
001.81 *** 331.102.344 *** 613.865
[AN 3580626]
MARC

ANSEL
UTF-83687 /2015.
Pál József (1953-)
   Nézőpontok : tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról / Pál József. - Szeged : JATEPress : Szegedi Egy. K., 2014. - 230 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-315-225-6 fűzött
Magyarország - művelődéspolitika - magyar irodalom története - 20. század - összehasonlító irodalomtudomány
008:323(439)"19" *** 894.511(091)"19" *** 82
[AN 3576767]
MARC

ANSEL
UTF-83688 /2015.
Tankó Gyula (1973-)
   Professional writing : the academic context / Gyula Tankó. - 3. ed. - Budapest : Eötvös Univ. Press, 2014. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 134-140.
ISBN 978-963-312-060-6 fűzött
szellemi munka - tudományos módszertan
001.81
[AN 3581506]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

3689 /2015.
Kecskeméti Lajos
   A kollektív őrület bolygója: a Föld / Kecskeméti Lajos. - Budapest : [s.n.], 2014. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4323-2)
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3576496]
MARC

ANSEL
UTF-83690 /2015.
Kecskeméti Lajos
A kollektív őrület bolygója: a Föld (angol)
   Earth, the planet of collective insanity / Lajos Kecskeméti. - Budapest : [s.n.], 2014. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-4323-2)
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3576497]
MARC

ANSEL
UTF-83691 /2015.
Kiss Balázs Kunó (1979-)
   Csillagleső : kétezer-tizenöt / Kiss Balázs Kunó. - Fót : Unio Mystica K., 2014. - 392 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80019-7-7 kötött : 3990,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3575863]
MARC

ANSEL
UTF-83692 /2015.
Stenger Györgyi (1954-)
   Életfonal : az idő misztériuma / Stenger Györgyi ; [közread. az] NLP Akadémia. - [Budapest] : NLP Akad., 2014. - 136 p. ; 18 cm
A gerincen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 122.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-8040-4)
életvezetés - ezoterika
133.25 *** 613.865
[AN 3576423]
MARC

ANSEL
UTF-83693 /2015.
Székelyhidi Ágnes
   Számmisztika / Székelyhidi Ágnes. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2012-. - 20 cm
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3407533]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Kulcsszavak, okkult számok, spirituális és pszichológiai összefüggések. - Átd. kiad. - 2015. - 180 p.
ISBN 978-963-291-243-1 fűzött : 1900,- Ft
számmisztika
133 *** 51-78
[AN 3580286] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

3694 /2015.
   Ember, természet, gazdaság, környezet Komárom-Esztergom megyében / tud. szerk. Anton Attila ; szerk. E. Nagy Lajos. - Budapest : Gesher Kft., 2014. - 188 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0223-6 kötött
Komárom-Esztergom megye - társadalmi ökológia - természeti környezet - természetvédelem - fenntartható fejlődés
504.03(439.115) *** 504.06(439.115)
[AN 3576503]
MARC

ANSEL
UTF-83695 /2015.
Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása (angol)
   Social and economic impact of climate change in rural Hungary: analysis and monitoring / ed. by László Kulcsár ; [publ. by the University of West Hungary Faculty of Economics]. - Sopron : Univ. of West Hungary Fac. of Economics, 2014. - 128 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-210-7 fűzött
Zala megye - éghajlatváltozás - gazdasági hatás - társadalmi hatás - statisztikai adatközlés
504.38.054(439.121)(083.41) *** 551.583(439.121)(083.41) *** 330(439.121)(083.41) *** 316.4.063(439.121)(083.41)
[AN 3577295]
MARC

ANSEL
UTF-83696 /2015.
   A holtfa / [szerk. Csóka György, Lakatos Ferenc]. - Sopron : NYME K., 2014. - 261 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 5.)
Bibliogr.: p. 237-261.
ISBN 978-963-334-207-7 fűzött
fatörzs - környezetvédelem - biodiverzitás - erdészet
504.73.06 *** 630*4 *** 574.24
[AN 3576774]
MARC

ANSEL
UTF-83697 /2015.
Kudich Zsolt (1971-)
   Naturparadiese an der Donau : Schutzgebiete von der Quelle bis zum Delta / Fotografen Zsolt Kudich and Réka Zsirmon ; Hrsg. András Sevcsik ; [Redaktionsleiter Direktorat des Nationalparks Duna-Ipoly]. - Budapest : Direktorat des Nationalparks Duna-Ipoly, [2014]. - 94 p., [2] t.fol. : ill., színes, részben térk. ; 28 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5241-13-0)
Európa - Duna - természeti környezet - nemzeti park - fényképalbum
502.4(4)(084.12) *** 502(4)(282.243.7)(084.12) *** 77.04(439)(092)Kudich_Zs. *** 77.04(439)(092)Zsirmon_R.
[AN 3577073]
MARC

ANSEL
UTF-83698 /2015.
   Pusztaságok. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az élet körforgása)
ISBN 978-615-5370-49-6 kötött
természeti környezet - füves puszta - sivatag - gyermekkönyv
502(251.3)(02.053.2) *** 502(252.32/.33)(02.053.2)
[AN 3577464]
MARC

ANSEL
UTF-83699 /2015.
   Táji örökségünk megőrzéséért : az Európai táj egyezmény hazai megvalósítása / [szerk. Kincses Krisztina, Kiss Gábor] ; [kiad. Miniszterelnökség]. - [Budapest] : Miniszterelnökség, 2015. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1327-0 fűzött
European landscape convention
Magyarország - Európai Unió - tájvédelem - kitüntetés - nemzetközi egyezmény
504.54.06(4-62) *** 504.54.06(439) *** 719(439) *** 719(4-62) *** 06.068
[AN 3580599]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

3700 /2015.
Antus Sándor (1944-)
   Szerves kémia / Antus Sándor, Mátyus Péter. - Átd. kiad. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 3 db (668 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-19-7434-8
szerves kémia - egyetemi tankönyv
547(075.8)
[AN 3580735]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 120 p.
ISBN 978-963-19-7430-0 fűzött : 2100,- Ft
[AN 3580736] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 128-443.
ISBN 978-963-19-7431-7 fűzött : 4000,- Ft
[AN 3580740] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - p. 452-668.
ISBN 978-963-19-7432-4 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3580743] MARC

ANSEL
UTF-83701 /2015.
   A természetes gyógyhatású Tokaj-hegyaljai zeolitok ásványtani-genetikai áttekintése, hasznos tulajdonságai / [Mátyás Ernő ... munkáiból összeáll. és kieg. Mátyás Szabolcs] ; [közread. a Geoproduct Kft.]. - [Mád] : Geoproduct Kft., cop. 2014. - 32 p. : ill. ; 24 cm
Fűzött
Tokaj-Hegyalja - zeolit - gyógyhatás - nyomelem
549.67(439Tokaj-Hegyalja) *** 615 *** 577.118
[AN 3577466]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

3702 /2015.
   Az erdészeti és agrárszektorban történő klímaváltozás gazdasági-társadalmi hatásának elemzése, monitorozása / szerk. Kulcsár László ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar]. - Sopron : NYME KTK, 2014. - 151 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-209-1 fűzött
Zala megye - éghajlatváltozás - gazdasági hatás - társadalmi hatás - statisztikai adatközlés
551.583(439.121)(083.41) *** 504.38.054(439.121)(083.41) *** 330(439.121)(083.41) *** 316.4.063(439.121)(083.41)
[AN 3577291]
MARC

ANSEL
UTF-83703 /2015.
   Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig / szerk. Horváth Gergely Krisztián ; [a földrajzi nevek mutatóját kész. Takács Árpád]. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 725 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-937-8 kötött
Magyarország - vízgazdálkodás - folyószabályozás - tulajdon - történeti feldolgozás
556.18(439)(091) *** 627.4(439)(091) *** 347.23(439)
[AN 3576377]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

3704 /2015.
   Magyar földmérők arcképcsarnoka / [kiad. a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat és az Erdészeti és Faipari Egyetem]. - Budapest : Budapesti Geod. és Térk. Váll. ; Székesfehérvár : Erdészeti és Faip. Egyet., 1976-. - ill. ; 30 cm
A 3. kötetet közread. a Geodéziai és Térképészeti Részvénytársaság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a 4. kötetet közread. a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság
ISBN 963-02-3253-7 *
Magyarország - tudós - geodézia - életrajz
528(439)(092)
[AN 793700]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2014. - 140 p.
Ill. Palánki Hedvig
Kötött
[AN 3577946] MARC

ANSEL
UTF-83705 /2015.
Pugev Béla
   Orion jelei : mikrovilág, naprendszerünk, világmindenség : elméleti felvetés / Pugev Béla. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 83-84.
ISBN 978-615-5058-41-7 fűzött : 2000,- Ft
csillagászat - űrkutatás - földön kívüli élet
52 *** 001.94
[AN 3576529]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

3706 /2015.
   Édesvizek. - [Debrecen] : Graph-Art, 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Az élet körforgása)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-5370-45-8 kötött
vízi állat - természeti környezet - ivóvíz - gyermekkönyv
59(28)(02.053.2) *** 502(28)(02.053.2)
[AN 3577457]
MARC

ANSEL
UTF-83707 /2015.
Gálik Margit
   Séta az Állatparkban : verses útikalauz / Gálik Margit ; [mell. kifestő rajz. Szabó István Attila]. - Nyíregyháza : Expo East Kft., [2014]. - 27 p. : ill., színes ; 21 cm + mell. ([16] p.)
ISBN 978-963-12-0449-0 fűzött
állat - magyar irodalom - gyermekvers - kifestőkönyv
59(0:82-14)(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3576534]
MARC

ANSEL
UTF-83708 /2015.
   "II. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében" nemzetközi konferencia : absztraktkötet = "II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference : Budapest ..., 11-12. December, 2014 : book of abstracts / [szerk. ... Zimmermann Zita, Szabó Gábor] ; [... rend. SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet Növénytani Tanszék etc.]. - Gödöllő : Szt. István Egy., 2014. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-455-9 fűzött
Kárpát-medence - biodiverzitás - fenntartható fejlődés - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
574.24(4-191) *** 504.03(4-191) *** 504.06(4-191) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3577766]
MARC

ANSEL
UTF-83709 /2015.
Szent-Györgyi Albert (1893-1986)
The crazy ape (magyar)
   Az őrült majom / Szent-Györgyi Albert ; [ford. Szabó T. Attila és Rakonczai János]. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2014. - 199 p. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 32.)
Tart.: Az élő állapotÞ; A béke élet- és erkölcstanaÞ; Az őrült majom. - A függelékben "Psalmus Humanus és hat imádság". - keretcím: Magyar hősök
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9872-30-1)
ember - biokémia - béke
577.1 *** 599.9 *** 327.36
[AN 3577828]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

3710 /2015.
Ábrahám-Hörömpő Andrea
   Lélekmozaikok : önismeret, tudatosság, személyiségfejlődés : a tudattérkép 33 titka / Ábrahám-Hörömpő Andrea. - Szeged : Magánkiad., 2014. - 263 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 254-255.
ISBN 978-963-12-1048-4 fűzött : 3890,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés - ezoterika
159.923 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3574114]
MARC

ANSEL
UTF-83711 /2015.
Allen, James (1864-1912)
James Allen's book of meditations for every day in the year (magyar)
   Meditációs könyv az év 365 napjára / James Allen ; [ford. Szabó Ágota]. - [Onga] : Hermit, [2014]. - 193 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5342-12-7 fűzött : 2500,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3576862]
MARC

ANSEL
UTF-83712 /2015.
Bagdy Emőke (1941-)
   A személyiség titkai : család, nevelés, önértékelés / Bagdy Emőke. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 246 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 234-246.
ISBN 978-963-227-644-1 fűzött : 2990,- Ft
személyiségfejlesztés - szocializáció
159.923 *** 316.736
[AN 3577097]
MARC

ANSEL
UTF-83713 /2015.
Balogh Zsuzsa (1955-)
   Az egészségügy rabszolgái [elektronikus dok.] / Balogh Zsuzsa. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132372. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-504-6
Magyarország - egészségügyi dolgozó - memoár - elektronikus dokumentum
616-051(439)(0:82-94)
[AN 3578918]
MARC

ANSEL
UTF-83714 /2015.
Bóna László (1960-)
   Kimondástól a megértésig : tabukról, lelki békéről, evésről, hitről, szabadságról, szexről homeopátiás nézőpontból : négy előadás, négy írás / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2014. - 194 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5414-13-8 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3577994]
MARC

ANSEL
UTF-83715 /2015.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Flow (magyar)
   Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 1997. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 347-371.
ISBN 978-963-05-8833-1 fűzött
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3580677]
MARC

ANSEL
UTF-83716 /2015.
Fonyó Attila (1927-)
   A neuronműködés alapjai / Fonyó Attila. - Budapest : Medicina, 2015. - 51 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-512-4 fűzött : 1790,- Ft
neuron - idegsejttan
611.8
[AN 3577431]
MARC

ANSEL
UTF-83717 /2015.
Fraser, Peter
Spiders (magyar)
   Pókok : függeszkedve föld és ég között / Peter Fraser ; [ford. Réczey Kata]. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2014. - 85 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5414-11-4 fűzött
homeopátia - gyógykészítmény - pók - testnedv
615.015.32 *** 615.3 *** 591.11 *** 595.44
[AN 3578029]
MARC

ANSEL
UTF-83718 /2015.
Frith, Alex
What's happening to me? (magyar)
   Mi történik velem? / írta Alex Frith ; ill. Adam Larkum ; [ford. ... Kiss Judit]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9677-41-8 fűzött
serdülőkor - nemi felvilágosítás - fiú
613.88-055.1-053.6(02.053.2)
[AN 3581218]
MARC

ANSEL
UTF-83719 /2015.
Gyermekápolók Országos Kongresszusa (13.) (2010) (Miskolc-Lillafüred)
   Gyermekápolók XIII. Országos Kongresszusa : Miskolc-Lillafüred, 2014. október 17-18. - [Miskolc] : [Velkey L. Gyermekegészségügyi Közp.] : [M. Egészségügyi Szakdolgozói Kamara], [2014]. - 54 p. ; 21 cm
Rend., közread. a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Fűzött
betegápolás - gyermek - konferencia-kiadvány
616-083-053.2 *** 061.3(439-2Miskolc-Lillafüred)
[AN 3575704]
MARC

ANSEL
UTF-83720 /2015.
Hídvéghy Róbert (1983-)
   Cashflow atlasz : útmutató a bőséghez / Hídvéghy Róbert. - [Budapest : Cashflow Mérnök Intern. Kft., cop. 2014. - 175 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1283-9 fűzött : 3200,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3576505]
MARC

ANSEL
UTF-83721 /2015.
   Idősen is fitten és szellemileg frissen : lépések az aktív időskorért : Menta 50+ kézikönyv / [szerk. ... Gert Lang]. - [Nagykovácsi] : [Trebag Kft.], cop. 2014. - 121, [45] p. : ill., részben színes ; 32 cm
Borítócím: Aktívan a szellemi frissesség és jóllét megőrzéséért 50 év felett is! : eszköztár tanulók és oktatók számára a szellemi fittség elősegítésére. - Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89960-3-9 fűzetlen
egészségmagatartás - egészséges életmód - mentálhigiénia - idős - oktatási segédlet
613-053.9(072) *** 613.865-053.9(072)
[AN 3578158]
MARC

ANSEL
UTF-83722 /2015.
Izzo, John (1957-)
Stepping up (magyar)
   Lépj elő! : hogyan változtat meg mindent a felelősségvállalás? / John Izzo ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Casparus, cop. 2014. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89924-1-3 fűzött : 2700,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3577852]
MARC

ANSEL
UTF-83723 /2015.
Kocsis Alajos
   Saját világ, bármi áron / Kocsis Alajos ; [közread. az] Autisták Országos Szövetsége. - Budapest : AOSZ, 2014. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 189-194.
ISBN 978-963-89090-5-3 fűzött
autizmus
616.89-008.45
[AN 3577949]
MARC

ANSEL
UTF-83724 /2015.
Kovács Andrea
   Mackógyógytorna hanyagtartás ellen / Kovács Andrea ; [phot. Kovács Emese] ; [... graf. Egri Mónika]. - Budapest : K&J Vital Kft., 2014. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0922-8 fűzött : 2500,- Ft
gyógytorna - gyermek - testtartás
615.825-053.2 *** 613.71
[AN 3577866]
MARC

ANSEL
UTF-83725 /2015.
Madeja, Michael (1962-)
Denkste?! (magyar)
   Vágod? : megdöbbentő kérdések és válaszok az agyról / írta Michael Madeja és Katja Naie ; fényképezte Jan von Holleben ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 174, [8] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9615-3 fűzött : 2499,- Ft
agy - élettan - gondolkodás - ifjúsági könyv
612.82(02.053.2) *** 159.955(02.053.2)
[AN 3576159]
MARC

ANSEL
UTF-83726 /2015.
Magyar Andrológiai Tudományos Társaság. Kongresszus (8.) (2014) (Velence)
   A Magyar Andrológiai Tudományos Társaság VIII. Kongresszusa : 2014. november 13-15., Velence ... : programfüzet. - [Budapest] : MATT, [2014]. - 48 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
andrológia - konferencia-kiadvány
616-055.1 *** 616.6 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3578039]
MARC

ANSEL
UTF-83727 /2015.
Melin Cedamus
   Így hallod meg a lelked és rajta keresztül Istent / Melin Cedamus. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 348 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0916-7 fűzött : 4490,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3576723]
MARC

ANSEL
UTF-83728 /2015.
Meredith, Susan
What's happening to me? (magyar)
   Mi történik velem? / írta Susan Meredith ; ... ill. Nancy Leschnikoff ; [ford. ... Kiss Judit]. - Utánny. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9677-18-0 fűzött
serdülőkor - nemi felvilágosítás - lány
613.865-055.2-053.6(02.053.2)
[AN 3581216]
MARC

ANSEL
UTF-83729 /2015.
   Meseterápia a gyakorlatban : a metamorphoses meseterápia alkalmazása / szerk. Boldizsár Ildikó. - Budapest : Magvető, 2014. - 407 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3218-3 kötött : 3690,- Ft
meseterápia - gyermeklélektan
615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3575658]
MARC

ANSEL
UTF-83730 /2015.
Mészáros Balázs
   Az élet könyve : egy élhetőbb életért / Mészáros Balázs. - Balatonfüred : Magánkiad., cop. 2014. - 205 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1205-1 fűzött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3576716]
MARC

ANSEL
UTF-83731 /2015.
Molnár Éva Zsófia
   Kiút a korlátok közül : hogyan vált egy súlyos betegség életem mozgatórugójává? / Molnár Éva Zsófia. - Rácalmás : Egészség K., cop. 2014. - 382 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 379-382.
ISBN 978-963-12-0802-3 fűzött : 2990,- Ft
gyógyulás - agykontroll - memoár
616-036.82(0:82-94) *** 613.865
[AN 3577266]
MARC

ANSEL
UTF-83732 /2015.
   A műhely : tanítványok a Környey-iskoláról / szerk. Bodosi Mihály, Környey Edit, Szirmai Imre. - Budapest : Medicina, 2015. - 298 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-516-2 kötött : 4780,- Ft
Környey István (1901-1988)
Magyarország - Pécs - ideggyógyászat - orvos - kórház - 20. század
61(439)(092)Környey_I. *** 616.8 *** 364.444.046.6(439-2Pécs)
[AN 3577829]
MARC

ANSEL
UTF-83733 /2015.
Potó István
   Álmaink megfejtése / Potó, Lévai. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2014. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-061-2 fűzött
álom - önismeret
159.963.3 *** 159.923
[AN 3577610]
MARC

ANSEL
UTF-83734 /2015.
Robinson, Ken (1950-)
Finding your element (magyar)
   Elemedben vagy? : fedezd fel a benned rejlő tehetséget! / Ken Robinson, Lou Aronica ; [ford. Mester Orsolya]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 260 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-253.
ISBN 978-963-304-193-2 fűzött : 3900,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3577075]
MARC

ANSEL
UTF-83735 /2015.
   Sermonis de euthanasia : a collection of studies on euthanasia : o colecţie de studii despre eutanasie / ed. by Viorel Guliciuc, Sorin Tudor Maxim, Yolanda Angulo Parra. - Szeged : JATEPress, 2014. - 172 p. ; 20 cm
Angol és román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-222-5 fűzött
eutanázia - halálhoz való jog - bioetika
616-036.88 *** 342.721 *** 179.7 *** 614.253
[AN 3576779]
MARC

ANSEL
UTF-83736 /2015.
Sherr, Jeremy (1955-)
   Utak a hegycsúcsra : beszélgetés Jeremy Sherr homeopata gyógyítóval, kutatóval, tanárral a homeopátia legalapvetőbb kérdéseiről / az interjút ... Manish Bhatia kész. ; [ford. Molnárné Decsák Veronika]. - [Budapest] : Vis Vitalis, [2014]. - 39 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5414-14-5 fűzött
homeopátia - interjú
615.015.32(047.53)
[AN 3578053]
MARC

ANSEL
UTF-83737 /2015.
Singh, Rajinder
Meditation as medication for the soul (magyar)
   A meditáció gyógyír a léleknek / Rajinder Singh ; [kiad. az SKRM Magyarországi Közössége]. - [Miskolc] : SKRM MK, 2014. - 292 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 272-292.
ISBN 978-963-89084-2-1 kötött
meditáció - mentálhigiénia
615.851.86 *** 613.865
[AN 3577696]
MARC

ANSEL
UTF-83738 /2015.
Wang Xuejun (1973-)
   Egészségmegőrzés népszerű kínai módszerekkel / Wang Xuejun. - [Budapest] : H.C.L. Kft., cop. 2014. - 258, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm + mell.
Kész. Liu Junru "Chinese foods" (China Intercontinental Press, 2014) c. műve alapján
ISBN 978-615-80117-0-9 fűzött : 4800,- Ft
Kína - egészséges életmód - egészséges táplálkozás - ázsiai gyógymód
615.89(510) *** 613(510)
[AN 3578194]
MARC

ANSEL
UTF-83739 /2015.
Wilson, Sarah (1974-)
I quit sugar (magyar)
   Leszoktam a cukorról : a teljes 8 hetes méregtelenítő program és szakácskönyv 108 cukormentes recepttel / Sarah Wilson ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Magnólia, cop. 2014. - 201, [12] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5468-62-9 fűzött : 3880,- Ft : 15,20 EUR
egészséges táplálkozás - diéta - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3577560]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

3740 /2015.
Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriuma (30.) (2014) (Miskolc)
   Géptervezők és Termékfejlesztők XXIX.[!] Szemináriuma [elektronikus dok.] : a jövő mérnökeinek prezentációi, 2014 : 2014. november 7. ... / szerk. Bihari Zoltán ; [rend., közread. a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet]. - Szöveg. - [Miskolc] : ME Gép- Terméktervezési Int., 2014. - 1 DVD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A szemináriumot Miskolcon tartották. - Címváltozat: A jövő mérnökeinek prezentációi, 2014. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-358-062-2
géptervezés - műszaki fejlesztés - egyetem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.01 *** 330.341.1 *** 061.3(439-2Miskolc) *** 378.184
[AN 3577107]
MARC

ANSEL
UTF-83741 /2015.
   Tüzeléstechnika 2014 [elektronikus dok.] : 45. Ipari Szeminárium : Dunaújváros, 2014. november 12. / [rend., közread. a] Tüki Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt., Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Miskolci Szervezete. - Szöveg. - [Miskolc] : Tüki, [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-963-89147-2-9
tüzelés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
662.9 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3576399]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

3742 /2015.
   IGIT 2015 International Conference [elektronikus dok.] : integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS : Székesfehérvár ..., January 16-17, 2015 / Tamás Jancsó, Dániel Dobos eds. - Szöveg. - Sopron : NYME K., 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-212-1
térinformatika - környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
681.3.004.14 *** 528 *** 504.06 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3578064]
MARC

ANSEL
UTF-83743 /2015.
   IGIT 2015 International Conference : integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards GEOSS : Székesfehérvár ..., January 16-17, 2015 / Tamás Jancsó, Dániel Dobos eds. - Sopron : NYME K., 2015. - 206 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-211-4 fűzött
térinformatika - környezetvédelem - konferencia-kiadvány
681.3.004.14 *** 528 *** 504.06 *** 061.3(439-2Székesfehérvár)
[AN 3578336]
MARC

ANSEL
UTF-83744 /2015.
Suehring, Steven
PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 all-in-one for dummies (magyar)
   PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 / Steven Suehring és Janet Valade ; [ford. Gonda László]. - Budapest : Panem Kv., 2014. - XXII, 750 p. : ill. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-22-6 fűzött : 7900,- Ft
programnyelv - adatbázis-kezelő rendszer - JavaScript - weblapszerkesztés
519.682PHP *** 681.3.016MySQL *** 519.682JavaScript *** 519.682HTML
[AN 3576386]
MARC

ANSEL
UTF-83745 /2015.
   Térinformatika, 2014 / szerk. Márkus Béla ; [közread. a] Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet. - Székesfehérvár : Óbudai Egy. Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Int., cop. 2014. - 399 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5460-27-2 fűzött
térinformatika
681.3.004.14 *** 659.2 *** 911
[AN 3576390]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

3746 /2015.
   Kvantumelektronika 2014 : VII. szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről : Budapest, 2014. november 28. / rend. ELFT Atom-, Molekulafizikai és Kvantumelektronikai Szakcsoport, MTA Lézerfizikai Tudományos Bizottság, BME TTK Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék ; [szerk. Ádám Péter, Almási Gábor] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet]. - [Pécs] : PTE TTK Fizikai Int., [2014]. - 10, [187] p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-697-2 fűzött
elektronika - kvantumfizika - konferencia-kiadvány
621.37/.39 *** 530.145 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3577423]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

3747 /2015.
Dezse Balázs
   Kis kocsmahatározó / írta Dezse Balázs ; ill. Szabó Zsófia. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 42, [3] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kis hungarikum határozók, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80109-3-1 fűzött
Magyarország - italbolt - alkoholfogyasztás - humor - magyar irodalom - ajándékkönyv
640.44(439) *** 894.511-7 *** 613.81(439)
[AN 3575987]
MARC

ANSEL
UTF-83748 /2015.
Dezse Balázs
Kis kocsmahatározó (angol)
   Little pubopedia / writer Balázs Balázs ; ill. Zsófia Szabó ; [... transl. Balázs Dezse & Orsolya Aporfi]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 42, [3] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Little hungaropedia series, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80109-4-8 fűzött
Magyarország - alkoholfogyasztás - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - italbolt - fordítás
640.44(439) *** 613.81(439) *** 894.511-7=20
[AN 3576014]
MARC

ANSEL
UTF-83749 /2015.
Dezse Balázs
Kis kocsmahatározó (olasz)
   Piccola guida ai pub / scritto da Balázs Dezse ; ill. di Zsófia Szabó ; [trad. di Emese Pálóczy & Regina Kerékgyártó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 42, [3] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Piccole guide agli hungaricum, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80109-5-5 fűzött
Magyarország - italbolt - alkoholfogyasztás - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
640.44(439) *** 613.81(439) *** 894.511-7=50
[AN 3576018]
MARC

ANSEL
UTF-83750 /2015.
Kék Emerencia (1979-)
   Egy magyar polgár a XX. században : Tatár József úri szabó mester életrajza / Kék Emerencia. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2014. - 51 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057 ; 2.)
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Tatár József (1923-2001)
Magyarország - Sárbogárd - konfekcióipar - iparos - 20. század - helyi társadalom
687(439)(092)Tatár_J. *** 929(439-2Sárbogárd)
[AN 3577999]
MARC

ANSEL
UTF-83751 /2015.
Szemerey Tamás (1950-)
   Szép famíves-szerszámok / Szemerey Tamás, Recska Endre ; [fotók Csigó László] ; [közread. a Magyar Famíves Céh Egyesület]. - Budapest : M. Famíves Céh Egyes., 2015. - 108 p. : ill., színes ; 26 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-0365-3 fűzött : 3995,- Ft
technikatörténet - fatechnológia - kézi szerszám
674.05 *** 674(100)(091) *** 682.3
[AN 3576992]
MARC

ANSEL
UTF-83752 /2015.
   Tér+kép / [rend., közread. a] Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága. - [Budapest] : Matt, [2014]. - 40 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A Budapesten, 2014. nov. 6 - nov. 16. között tartott kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-89080-4-9 fűzött
alkalmazott grafika - nyomdatechnika - 21. század - kiállítási katalógus
655.26 *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 766(439)"201"
[AN 3578041]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

3753 /2015.
   Acélszerkezetek : tervezés az Eurocode alapján / Ádány Sándor [et al.]. - Budapest : Artifex, 2014. - 89 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-7727-05-4 fűzött
acélszerkezet - szerkezettervezés
624.014.2
[AN 3579006]
MARC

ANSEL
UTF-83754 /2015.
Nagy Sándor (1966-)
   A debreceni közüzemi vízszolgáltatás regionális szemléletű fejlesztése / Nagy Sándor. - Hajdúböszörmény : Bodaszőlőért Egyes., 2014. - 118 p. : ill. ; 24 cm. - (Végzett doktoranduszok értekezései a regionális tudományok köréből, ISSN 2064-7840 ; 2.)
Bibliogr.: p. 103-110. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-0754-5 fűzött
Debrecen - vízmű - vízellátás - regionális fejlesztés
628.1(439-2Debrecen) *** 332.1(439-2Debrecen)
[AN 3576466]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

3755 /2015.
   HunFila 2014 Debrecen : Nemzetközi Bélyegkiállítás : 2014. április 25-27., ... Debrecen ... : [87. Bélyegnap] : [katalógus] = HunFila 2014 Debrecen : International Stamp Exhibition : 25-27. April 2014, ... Debrecen / szerk. Kámvás Judit ; [rend., közread. a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége]. - [Budapest] : Mabéosz, [2014]. - 42 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - bélyeggyűjtés - kiállítási katalógus
656.835.91(439) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3576385]
MARC

ANSEL
UTF-83756 /2015.
Kovách László
   424-es, az első 90 év : képek, emlékek, történetek egy legendás mozdonytípusról / Kovách László. - [Budapest] : Top Card, [2014]. - 197 p. : ill., főként színes ; 22 cm
keretcím: Mikor elindul a vonat...
ISBN 978-615-80141-0-6 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - gőzmozdony - technikatörténet
629.422(439)(091)
[AN 3576542]
MARC

ANSEL
UTF-83757 /2015.
Kovách László
   Országokon át - újra vasúttal 2013-ban : [Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Ukrajna és más helyek] / Kovách László. - [Budapest] : Top Card, [2014]. - 151 p. : ill., színes ; 22 cm
keretcím: Mikor elindul a vonat...
ISBN 978-963-89642-8-1 kötött : 1990,- Ft
Európa - Kaukázus - vasút - városi tömegközlekedés - közlekedéstörténet - helyismeret - történeti feldolgozás
656.2(4) *** 656.2(479) *** 908.4 *** 656.025.6(479) *** 656.025.6(4) *** 908.479
[AN 3576545]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

3758 /2015.
Bárány István (1956-)
   A székesfehérvári bukó / Bárány István. - Székesfehérvár : [Magánkiad.], 2014. - 115 p., [4] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
Fűzött
Magyarország - galambtenyésztés
636.596(439)
[AN 3576735]
MARC

ANSEL
UTF-83759 /2015.
   Bevezetés a közös agrárpolitikába / szerk. Jámbor Attila, Mizik Tamás. - Budapest : Akad. K., 2014. - [4], 268, [3] p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság sorozat, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9533-9 fűzött
Európai Unió - mezőgazdasági politika
338.43(4-62)
[AN 3576766]
MARC

ANSEL
UTF-83760 /2015.
Fáczányi Ödön
   Az erdészet és a vadászat mecénása : Dr. Balassa Gyula élete / Fáczányi Ödön. - Budapest : Nimród Vadászújság [Szerk.], cop. 2014. - 142 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-615-5223-10-5 kötött
Balassa Gyula (1903-1974)
Magyarország - politikus - 20. század - vezető alkalmazott - erdészet - vadgazdálkodás
639.1 *** 630(439)(092)Balassa_Gy. *** 32(439)(092)Balassa_Gy.
[AN 3575741]
MARC

ANSEL
UTF-83761 /2015.
   A folyamatos erdőborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata : a kutatási részprojektek szakmai beszámolói / [szerk. Bartha Dénes, Puskás Lajos]. - Sopron : NYME K., 2014. - 316 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Silva naturalis, ISSN 2064-1168 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-208-4 fűzött
Nyugat-Magyarország - erdészet - ökológia - biodiverzitás - természetvédelem - mérés
630(439-15) *** 574.24(439-15) *** 591.5(439-15) *** 504.03(439-15)
[AN 3576785]
MARC

ANSEL
UTF-83762 /2015.
   Industralizaciâ tehnologii v rybovodstve : yčebnik / Pekli J. [et al.] ; [publ. by the Szent István University Faculty of Agriculture and Environmental Sciences ..., Kazakh National Agrarian University Department of Technology in Animal Breeding and Fisheries ...]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Fac. of Agriculture and Environmental Sciences ; Almaty : Kazakh Nat. Agrarian Univ. Dep. of Technology in Animal Breeding and Fisheries, 2014. - 613 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 9965-720-66-2)
haltenyésztés - halgazdaság
639.3
[AN 3577811]
MARC

ANSEL
UTF-83763 /2015.
   Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban, XXXI : Budapest, 2014. november 26. / [... szervezői a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény,- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Magyar Növényvédelmi Társaság]. - Budapest : MNT, 2014. - 82 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89690-2-6 fűzött
növényvédelem - kártevő - szántóföldi növénytermesztés - konferencia-kiadvány
632.1/.8 *** 633 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3578313]
MARC

ANSEL
UTF-83764 /2015.
   A két somogyi földosztó miniszter : Nagyatádi Szabó István születésének 150. évfordulója tiszteletére 2013. október 5-én, Nagyatádon megtartott tudományos emlékülés / szerk. Bősze Sándor. - Nagyatád : Önkormányzat : Nagyatádi Kult. és Sport Közp., 2014. - 102 p. : ill. ; 21 cm. - (Múltidéző, ISSN 1416-1311 ; 25.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-87468-6-3 fűzött
Nagyatádi Szabó István (1863-1924)
Magyarország - politikus - mezőgazdasági politika - földreform - Horthy-korszak - 1945 utáni időszak - agrártörténet - 20. század
338.43(439)"192/194" *** 32(439)(092)Nagyatádi_Szabó_I. *** 338.431.4(439)"192/194"
[AN 3576836]
MARC

ANSEL
UTF-83765 /2015.
   Kézikönyv a "Dialecte" agrár-környezeti értékelő rendszer használatához : Agridiag projekt / [kiad. a Szent István Egyetem]. - [Gödöllő] : SZIE, 2014. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-269-446-7 fűzött
Magyarország - mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - minőségbiztosítás
63(439) *** 504.03 *** 65.018(439)
[AN 3577019]
MARC

ANSEL
UTF-83766 /2015.
   Kutatások a Tokaji Borvidéken, 2011-2014 / [szerk. Bihari Zoltán] ; [közread. a] Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. - Tarcal : Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutint., [2014]. - 188 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0005-8 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-0005-8-0)
Tokaj-hegyaljai borvidék - szőlőművelés - borászat - borvidék
634.8(439Tokaj-Hegyalja) *** 663.2(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3576610]
MARC

ANSEL
UTF-83767 /2015.
Lukács Zoltán (1962-)
   Egy negyedszázad kertjei / Lukács Zoltán. - [Budapest] : Garden, 2015. - 272 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1366-9 kötött
Garden Kft. (Budapest)
Magyarország - kertépítés - park - vállalat
712.3/.7 *** 712.25 *** 061.5(439)Garden
[AN 3577434]
MARC

ANSEL
UTF-83768 /2015.
Rédei Károly (1952-)
   Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába / írta Rédei Károly ; [közread. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet]. - Sárvár : NAIK ERTI, 2014. - 127 p., [1] t.fol. : ill., főként színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 122.
ISBN 978-963-12-0006-5 fűzött
erdészet - erdősítés
630*23
[AN 3576474]
MARC

ANSEL
UTF-83769 /2015.
   Válogatás a kormány birtokpolitikája elleni MOSZ fellépés sajtómegjelenéséből / [összeáll. Szabó Orsolya] ; [kiad. Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége]. - Budapest : MOSZ, 2014. - 155 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Fűzött
Magyarország - mezőgazdasági politika - vidékfejlesztés - érdekképviselet - 21. század - újságcikk - audiovizuális műsorszám
338.43(439)"2014"(046) *** 711.1(439)"2014"(046) *** 331.105.44(439)"2014"(046) *** 791.9.097(439) *** 791.9.096(439)
[AN 3576811]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

3770 /2015.
Ady Lőrincné Pásztor Mária (1858-1937)
   Tészta és torta leírása : Ady Lőrincné süteményes könyve / [szerk. Benák Katalin]. - Érmindszent ; Hódmezővásárhely : Benák K., 2014. - 54 p. : ill., részben színes ; 21 cm + mell. ([58] p.)
A mellékletben az eredeti kézirat fotómásolata
ISBN 978-963-12-0545-9 fűzött
ISBN 978-963-12-0544-2
sütemény - szakácskönyv - fényképmásolat
641.852(083.12) *** 094/099.07 *** 641.55(083.12)
[AN 3575796]
MARC

ANSEL
UTF-83771 /2015.
Borbás Marcsi (1968-)
   A sűrűje / Borbás Marcsi ; [fotók Krisztics Barbara]. - Budapest : Stratcomm Kft., 2014. - 253, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0732-3 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3575681]
MARC

ANSEL
UTF-83772 /2015.
   A Délmagyarország és a Délvilág szakácskönyve : válogatás olvasóink legjobb receptjeiből / [szerk. Lévay Gizella]. - Szeged : Délmagyarország, 2006-. - ill., színes ; 29 cm
A 2-4. köteten egyéb címadatként: Olvasóink szájíze szerint. - A 11. köteten a főcím: A Délmagyarország szakácskönyve. - Címváltozat: A Délmagyarország szakácskönyve
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 2717139]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11., A konyha mestereinek titkai. - 2014. - 195, [5] p.
ISBN 978-963-7258-49-7 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 613.2
[AN 3577956] MARC

ANSEL
UTF-83773 /2015.
   Együtt lenni, együtt enni : válogatott finomságok a Kárpát-medencétől Gambiáig / [a recepteket összegyűjt., szerk. Stefán Tímea] ; [kiad. a Taksonyi Református Missziói Egyházközség]. - Taksony : Taksonyi Református Missziói Egyházközség, 2014. - 88 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-1155-9 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3578128]
MARC

ANSEL
UTF-83774 /2015.
Erdélyi Z. Ágnes
   Fakanállal a Balatonfüred-csopaki borvidéken : ételek és történetek / szöveg Erdélyi Z. Ágnes ; fotó Szalontai Ábel. - Budapest : Central Kv., 2014. - 200 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-106-3 kötött : 4900,- Ft
Balatonfüred-csopaki borvidék - Magyarország - gasztronómia - borász - 21. század - interjú - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.5(439) *** 663.2(439)(092)(047.53) *** 634.8(439Balatonfüred-Csopak) *** 663.2(439Balatonfüred-Csopak)
[AN 3576793]
MARC

ANSEL
UTF-83775 /2015.
Erdélyi Z. Ágnes
   Fakanállal az egri borvidéken : ételek és történetek / szöveg Erdélyi Z. Ágnes ; fotó Busák Attila. - Budapest : Central Kv., 2014. - 224 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-341-087-5 kötött : 4900,- Ft
Egri borvidék - Magyarország - gasztronómia - borászat - 21. század - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 641.5(439) *** 634.8(439Egri_borvidék) *** 663.2(439)(092)(047.53)
[AN 3576803]
MARC

ANSEL
UTF-83776 /2015.
Hegyi Barbara (1966-)
   Alkalomadtán / Hegyi Barbara ; [fotók Kövesdi Réka, Csibi Szilvia, Domonkos Sándor]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 278 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-355-068-7 kötött : 5500,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3576057]
MARC

ANSEL
UTF-83777 /2015.
Nagy Boglárka, T.
   Főzzél velem! : siker-élmény a konyhában : [kicsik szakácskönyve] / T. Nagy Boglárka. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, cop. 2014. - 96 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-615-5349-60-7 kötött
szakácskönyv - gyermekkönyv
641.55(083.12)(02.053.2)
[AN 3577704]
MARC

ANSEL
UTF-83778 /2015.
   Nagy séf könyv : 25 szakács, 75 fogás / írta és szerk. Szabó Edit ; fényképezte ... Vető Gábor. - Budapest : Corvina, 2014. - 205, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6266-4 kötött : 5990,- Ft
Magyarország - séf - 21. század - szakácskönyv
641.5(439)(092) *** 641.55(083.12)
[AN 3577958]
MARC

ANSEL
UTF-83779 /2015.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek a kézilabdázók / Őszy-Tóth Gábriel, Vesztergombi Gábor. - Budapest : V&P Média, 2014. - 173 p. : ill., színes ; 31 cm + mell.
ISBN 978-963-12-0898-6 kötött : 9950,- Ft
Magyarország - sportoló - kézilabda - 21. század - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 796.322(439)(092)(047.53)
[AN 3576882]
MARC

ANSEL
UTF-83780 /2015.
Pöltl Jánosné
   Házi sütemények : [349 recept, hasznos gyakorlati tanácsokkal] / Pöltl Jánosné. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kiskapu, cop. 2014. - 264, [13] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9637-99-3 fűzött : 1490,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3580623]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

3781 /2015.
Alexander, Eben (1953-)
The map of heaven (magyar)
   A mennyország felfedezése / Eben Alexander és Ptolemy Tompkins ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Magnólia, 2014. - 176 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-78-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
túlvilág
129.6
[AN 3577461]
MARC

ANSEL
UTF-83782 /2015.
Tutu, Desmond (1931-)
The book of forgiving (magyar)
   A megbocsájtás könyve : négyállomásos ösvény önmagunk és a világ meggyógyításához / Desmond M. Tutu és Mpho A. Tutu ; szerk. Douglas C. Abrams ; [ford. Rézműves László]. - [Budapest] : Casparus K., cop. 2014. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89924-4-4 kötött : 3500,- Ft
emberszeretet - életvezetés
177.7 *** 248.145.23 *** 613.865
[AN 3576374]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

3783 /2015.
B. Zsófia Anna
   Szívedbe ültetem a reményt / B. Zsófia Anna. - [Szigetszentmiklós] : West-Graph Kft., [2014]. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0948-8 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3578147]
MARC

ANSEL
UTF-83784 /2015.
Barlay Ö. Szabolcs (1919-)
   A katedrális : fejezetek Prohászka Ottokár életéből, 1858-1905 / Barlay Ö. Szabolcs. - Budapest : Szt. Gellért K., 2014. - 274, [4] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 273-[275].
ISBN 978-963-696-608-9 fűzött : 1880,- Ft
Prohászka Ottokár (1858-1927)
Magyarország - püspök - katolikus egyház - 19. század - 20. század
282(439)(092)Prohászka_O.
[AN 3576553]
MARC

ANSEL
UTF-83785 /2015.
Bartha Borbála
   A kimondhatatlan ajándék : az Istennel való kapcsolatunk alapjai / Bartha Borbála. - [Budapest] : Bartha B., 2014. - 79 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1019-4 fűzött
lelkigyakorlat
244
[AN 3581237]
MARC

ANSEL
UTF-83786 /2015.
Biblia (magyar) (szemelv.)
   Énekek a Bibliában / ... versben leford. Soós László ; [közread. a] Magyarországi Református Egyház. - Budapest : Mo. Református Egyh., 2014. - 504 p. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 502.
ISBN 978-963-894-725-3 kötött
Biblia
vers
22.04=945.11
[AN 3577061]
MARC

ANSEL
UTF-83787 /2015.
Blavatsky, Helene Petrovna (1831-1891)
The secret doctrine (magyar)
   Titkos tanítás : a tudomány, a vallás és a filozófia szintézise / H. P. Blavatsky ; [közread. a] Magyar Teozófiai Társulat. - Budapest : M. Teozófiai Társ., [2011]-. - 21 cm
teozófia - tudomány - vallás
215 *** 141.332
[AN 3330482]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4/A. köt., Antropogenézis : az ember teremtése / [Harry Györgyné fordítását ... átd. Szabari János] ; [graf. Illés Irén]. - cop. 2014. - 383 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-05-1 fűzött
[AN 3576842] MARC

ANSEL
UTF-8


   4/B. köt., Antropogenézis : az ember teremtése / [Harry Györgyné fordítását ... átd. Szabari János] ; [graf. Illés Irén]. - cop. 2014. - p. [6], 391-767. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5038-05-1 fűzött
[AN 3576849] MARC

ANSEL
UTF-83788 /2015.
Böjte Csaba (1959-)
   Az igazgyöngy fájdalomból születik : Csaba testvér füveskönyve a szenvedésről, a méltóságteljes megöregedésről, a halálról és az örök életről / [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 197 p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-227-549-9 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom - idézetgyűjtemény
244(0:82-84)
[AN 3576076]
MARC

ANSEL
UTF-83789 /2015.
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
Advice on dying and living a better life (magyar)
   Tiszta fényű tudat : tanácsok a helyes életvitelhez és a tudatos meghaláshoz / Őszentsége, a Dalai Láma ; [ford. Agócs Tamás]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 218 p. ; 19 cm
Megj. "A mulandóságról" címmel is
ISBN 978-963-227-578-9 kötött : 2490,- Ft
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3577105]
MARC

ANSEL
UTF-83790 /2015.
Diós István (1943-)
   Előttünk jártak a hitben : 1945-2010 között elhunyt kedvesnővéreink mintegy 4100 életrajza / Diós István, Viczián János ; [a fényképfelvételeket Landthaller Judit és Csaba György kész.]. - Budapest : [Közp. Papnevelő Int.], 2014. - 599 p., [64] t. : ill., részben színes ; 31 cm
Közread. a Központi Papnevelő Intézet. - Bibliogr.: p. 9-10.
ISBN 978-963-89933-3-5 kötött
Magyarország - apáca - 20. század - ezredforduló - életrajzi lexikon
271-055.2(439):030
[AN 3577545]
MARC

ANSEL
UTF-83791 /2015.
Dóczi Ferenc
   Kiáltó szó / Dóczi Ferenc. - [Budapest] : [Szt. Gellért K.], [2014]. - 130, [5] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-620-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - magyar irodalom - vers
244(0:82-14) *** 894.511-14
[AN 3576549]
MARC

ANSEL
UTF-83792 /2015.
Dunn, James D. G. (1939-)
Jesus, Paul and the Gospels (magyar)
   Kezdetben volt az evangélium : Jézus, Pál és az evangéliumok / James D. G. Dunn ; [ford. Balla Ibolya]. - Budapest : Kálvin, 2014. - 239 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-558-285-3 fűzött : 3400,- Ft
Jézus
Pál (apostol) (8?-67)
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
szent - 1. század - bibliamagyarázat
226.07 *** 232 *** 235.3(092)Pál
[AN 3577055]
MARC

ANSEL
UTF-83793 /2015.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Le yoga (magyar)
   A jóga : halhatatlanság és szabadság / Mircea Eliade ; [ford. Horváth Z. Zoltán]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 561, [5] p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 491-561.
ISBN 978-963-227-535-2 kötött : 3990,- Ft
jóga
294.527 *** 291
[AN 3581224]
MARC

ANSEL
UTF-83794 /2015.
   Emlékezés a holokauszt 70. évfordulójára : 2014. április 29-én a Magyarországi Református Egyház zsinati épületében megrendezett "Közösen - együtt" című konferencia lektorált tanulmányai / szerk. Antalóczy Péter ; [közread. a] Barankovics Izraelita Műhely. - Budapest : Barankovics Izraelita Műhely, 2014. - 94 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80165-0-6 fűzött
Magyarország - vallásközi kapcsolat - zsidó egyház - keresztény egyház
291.16(439) *** 296(439) *** 28(439)
[AN 3577051]
MARC

ANSEL
UTF-83795 /2015.
Futó Károly (1925-)
   Meghívó a mennyországba! / Futó Károly. - Budapest : Szt. Gellért K., [2014]. - 157, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-696-617-1 fűzött : 1480,- Ft
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3576572]
MARC

ANSEL
UTF-83796 /2015.
Gonzalez, Maria Concepción (1949-)
   Conchita naplója : Garabandal. - [Budapest] : Árpád-házi Szt. Margit K., 2014. - 140 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Gonzalez, Maria Concepción
ISBN 978-963-08-9823-2 fűzött
San Sebastián de Garabandal - Szűz Mária megjelenése - kinyilatkoztatás - napló
248.215 *** 232.931.7(460-2San_Sebastián_de_Garabandal)(0:82-94)
[AN 3578140]
MARC

ANSEL
UTF-83797 /2015.
Györök Tibor
   A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban / Györök Tibor. - Budapest : Jel, 2014. - 327 p. ; 20 cm. - (Litteratura patristica, ISSN 1786-2671 ; 6.)
Bibliogr.: p. 300-327. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5147-50-0 fűzött : 2900,- Ft
Grīgorios Nyssīs (335-394)
patrológia - vallásfilozófia - 4. század
276(092)Grīgorius_Nyssīs *** 271
[AN 3577888]
MARC

ANSEL
UTF-83798 /2015.
Hegedűs Loránt (1930-2013)
   Jób könyve : szenvedéskultusz helyett szenvedéskultúra : igehirdetések a Hazatérés Templomában, 1984-1985 / Hegedűs Loránt ; [közread. a] Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet. - Budapest : Lórántffy Zs. Nőegylet, 2014. - 430 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1177-1 kötött
Biblia. Ószövetség. Jób könyve
bibliamagyarázat - prédikáció
223.1.07 *** 252
[AN 3575668]
MARC

ANSEL
UTF-83799 /2015.
   Imádkozzunk a családunkért! : családok imakönyve / [összeáll. Déri Péter]. - 5. kiad. - Szombathely : Martinus, 2014. - 276 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5091-02-5 kötött : 1500,- Ft
imakönyv
243
[AN 3580689]
MARC

ANSEL
UTF-83800 /2015.
Joyner, Rick (1949-)
Fire on the mountain (magyar)
   Tűz a hegyen / Rick Joyner ; [közread. az] Imádság Háza Alapítvány. - Budapest : Imádság Háza Alapítvány, [2014]-. - 20 cm
vallásos irodalom - amerikai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3577593]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Az ösvény / [ford. Szőcs Zoltán és Erős Tibor]. - cop. 2014. - 163 p.
ISBN 978-963-88374-3-1 fűzött
vallásos irodalom - amerikai angol irodalom - regény
244(0:82-31) *** 820-31(73)=945.11
[AN 3577595] MARC

ANSEL
UTF-83801 /2015.
Katona István (1928-)
   Meghívás az életre : lelkiismeretvizsgálat felnőtteknek életgyónás alkalmával / Katona István, Kunszabó Zoltán. - 4. kiad. - [Budapest] : Marana Tha, 2011 [!2015]. - 135 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 132.)
Fűzött : 500,- Ft
 (hibás ISBN 963-9281-55-4)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3581267]
MARC

ANSEL
UTF-83802 /2015.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: karácsony - vízkereszt / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 384 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-515-9 kötött : 2980,- Ft
karácsony - vízkereszt - prédikáció
252 *** 264-041.2
[AN 3577995]
MARC

ANSEL
UTF-83803 /2015.
Lipcseyné Bánfalvi Júlia
   Budapest-Széphalom Jézus Szíve Egyházközség, 1913-2013 / Lipcseyné Bánfalvi Júlia ; [kiad. a Budapest-Széphalom Jézus Szíve Plébánia]. - Budapest : Budapest-Széphalom Jézus Szíve Plébánia, cop. 2014. - 379 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Budapest-széphalmi Római Katolikus Egyházközség
Budapest. 2. kerület - egyházközség - katolikus egyház - történeti feldolgozás
282(439-2Bp.II.)(091)
[AN 3577638]
MARC

ANSEL
UTF-83804 /2015.
Mandula József (1931-)
   Ő szent fölsége : szentbeszédek gyermekeknek Istenről / Mandula József ; [ill. Szűcs Édua]. - Budapest ; [Verőce] : Szerző, 2014. - 94 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0806-1 fűzött : 2000,- Ft
vallásos irodalom - prédikáció - gyermekkönyv
244(02.053.2) *** 252(02.053.2)
[AN 3577871]
MARC

ANSEL
UTF-83805 /2015.
Mekis Ádám (19??-1984)
   A békéscsabai evangélikus gyülekezet életmódja a 18. század első felében az első anyakönyv alapján, 1722-1752 / Mekis Ádám. - Békéscsaba : Békéscsabai Evangélikus Egyházközs., 2014. - 146 p. : ill. ; 23 cm. - (Evangélikus kéziratok, ISSN 2063-7055 ; 2.)
ISBN 978-963-12-0034-8 fűzött
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Békéscsaba - Magyarország - egyháztörténet - társadalomtörténet - evangélikus egyház - egyházközség protestáns egyházakban - 18. század - történelmi forrás
284.1(439-2Békéscsaba)"17"(093) *** 316.4(439)"17"(093)
[AN 3576337]
MARC

ANSEL
UTF-83806 /2015.
Miklya Luzsányi Mónika (1965-)
   Beszélgető Biblia : történetek az Ó- és Újszövetségből / Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 251, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9792-1 kötött : 3999,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv
22.046(02.053.2)
[AN 3576184]
MARC

ANSEL
UTF-83807 /2015.
Nemeshegyi Péter (1923-)
   Isten éltető jóságában : találkozás a jezsuita lelkiség gyökereivel / Nemeshegyi Péter. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 122 p. ; 19 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Küldetésben, ISSN 2063-7977)
ISBN 978-963-8014-71-9 fűzött : 1500,- Ft
lelkigyakorlat
242
[AN 3577669]
MARC

ANSEL
UTF-83808 /2015.
Osteen, Joel (1963-)
I declare (magyar)
   Megvallásaim : 31 ígéret, amelyet kihirdethetsz az életed fölött / Joel Osteen ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - XIII, [2], 166 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-32-6 fűzött : 2250,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5246-36-4)
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3576762]
MARC

ANSEL
UTF-83809 /2015.
   Példabeszédek könyve. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2014. - 187, [3] p. ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119)
ISBN 978-615-5488-04-7 fűzött
Biblia. Ószövetség. Példabeszédek könyve
bibliamagyarázat
223.7.07
[AN 3577346]
MARC

ANSEL
UTF-83810 /2015.
Puşcaş, Petru (1953-)
   Contribuţii la studiul istoriei religiilor în sfera culturală maghiară / Petru Puşcaş. - Giula : Cronica, 2014. - 179 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 169-177.
ISBN 978-963-08-5739-0 fűzött
Magyarország - vallástudomány - teológus
21(439)(092) *** 291
[AN 3576469]
MARC

ANSEL
UTF-83811 /2015.
Szabó Ferenc (1931-)
   "Krisztus fénye" : bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe / Szabó Ferenc. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 501 p. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.: p. 472-487.
ISBN 978-963-8014-73-3 fűzött : 3900,- Ft
Lubac, Henri de (1896-1991)
Franciaország - bíboros - jezsuiták - teológus - vallásfilozófia - 20. század
21(44)(092)Lubac,_H._de *** 282(44)(092)Lubac,_H._de *** 271.5(44)(092)Lubac,_H._de
[AN 3577818]
MARC

ANSEL
UTF-83812 /2015.
Szécsi József (1948-)
   "Fölkél egy Csillag!" : néhány előadás / Szécsi József ; [közread. a] Keresztény - Zsidó Társaság. - Budapest : Keresztény - Zsidó Társ., 2014. - 304 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 963-85378-1-7)
zsidó vallás
296
[AN 3580589]
MARC

ANSEL
UTF-83813 /2015.
Szenci Molnár Albert (1574-1634)
   Magyar zsoltároskönyv : Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2014. - 431 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 34.)
keretcím: Magyar ritkaságok
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9872-32-5)
zsoltároskönyv
264-13
[AN 3578080]
MARC

ANSEL
UTF-83814 /2015.
Tanpai Gyalchen
   Az egyetemes szív szava : tanítások a szerető együttérzés és a megvilágosodás bölcsességének kifejlesztéséről / Karma Tanpai Gyalchen Rinpocse ; [... ford. Vincze Zsuzsanna]. - Budapest : Ezüstszem K., 2015. - 221 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80140-0-7 fűzött : 3400,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3577973]
MARC

ANSEL
UTF-83815 /2015.
Vankó Zsuzsa (1945-)
   Kezünkben van-e a jövő? : történelmi vonatkozású próféciák a Bibliában / Vankó Zsuzsa ; [közread. a] Spalding Alapítvány. - Budapest : Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2014. - 154 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5488-03-0 fűzött
Biblia
prófécia - bibliamagyarázat
248.215 *** 22.07
[AN 3577347]
MARC

ANSEL
UTF-83816 /2015.
Wagner, C. Peter (1930-)
Prayer shield (magyar)
   Imapajzs : hogyan járjunk közben pásztorokért és keresztény vezetőkért / C. Peter Wagner ; [ford. Gulyás Csilla]. - Győr : Gospel Star Mass Choir Kft., [2014]. - 205 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0949-5 fűzött : 1990,- Ft
imádkozás - vallásos irodalom
248.143 *** 244
[AN 3576732]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

3817 /2015.
Belső Nóra
   Veled maradok! : a hosszú távú kapcsolatok titkai / Belső Nóra. - Budapest : Jaffa K., 2014. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5418-96-9 fűzött : 3150,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3576875]
MARC

ANSEL
UTF-83818 /2015.
Burger Anikó
   Isten szajhája : Lilith: az örök nő / Burger Anikó. - [Szigetszentmiklós] : [Burger A.], cop. 2014. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0760-6 fűzött
- női szerep - antropozófia
316.37-055.2 *** 141.333
[AN 3576609]
MARC

ANSEL
UTF-83819 /2015.
   Emlékezés a holokauszt 70. évfordulójára : a 2014. december 18-án a Vatusz dísztermében megrendezett "Haza és egyenjogúság, avagy haza csak ott van, ahol jog is van" című konferencia lektorált tanulmányai / szerk. Antalóczy Péter ; [közread. a] Barankovics Izraelita Műhely. - Budapest : Barankovics Izraelita Műhely, 2014. - 86 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80165-2-0 fűzött
Magyarország - zsidóság - kisebbségi politika - holokauszt - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439)"18/19" *** 323.15(=924)(439)"18/19" *** 323.12(=924)(439)"192/194"
[AN 3577054]
MARC

ANSEL
UTF-83820 /2015.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   A fogyasztói magatartás alapjai / Hofmeister-Tóth Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9532-2 fűzött
fogyasztói magatartás - kultúra - társadalom - marketing
316.7 *** 316.64 *** 366.1 *** 658.8
[AN 3580569]
MARC

ANSEL
UTF-83821 /2015.
   Külhoni magyar ifjúságkutatás, 2014 : metszetek II. / [fel. szerk. Bali János, Marelyin Kiss József]. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2014. - 131 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza szemle, ISSN 2064-6372 ; 7.)
Válogatás a Budapesten, 2014. jún. 19-én rendezett konferencia előadásaiból. - keretcím: Nemzetstratégiai Akadémia
ISBN 978-615-80106-1-0 fűzött
Kárpát-medence - ifjúságszociológia - határon túli magyarság - 21. század
316.37-053.6/.8(4-11)(=945.11)"201"
[AN 3576606]
MARC

ANSEL
UTF-83822 /2015.
Lakk Norbert
   A sárbogárdi zsidóság története / Lakk Norbert. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2014. - 216 p. : ill. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057 ; 4.)
Bibliogr.: p. 206-216.
Fűzött
Sárbogárd - zsidóság - helytörténet - holokauszt - 18. század - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Sárbogárd)"17/19" *** 943.9-2Sárbogárd"17/19" *** 323.12(=924)(439-2Sárbogárd)"193/194"
[AN 3578106]
MARC

ANSEL
UTF-83823 /2015.
Levitt, Steven D.
Think like a freak (magyar)
   Agyament gondolkodás / Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : HVG Kv., 2014. - 237 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-229.
ISBN 978-963-304-211-3 fűzött : 3900,- Ft
kultúraszociológia - művelődéstörténet - problémamegoldás
316.7 *** 930.85 *** 167.7
[AN 3577067]
MARC

ANSEL
UTF-83824 /2015.
   Magyar főrangú családok / szerk. Kempelen Béla. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2015]. - 272 p. : ill. ; 18 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Szerző, 1931
ISBN 978-615-5496-13-4 fűzött : 4350,- Ft
Magyarország - családtörténet - arisztokrácia - hasonmás kiadás
316.343.32(439) *** 929.52(439) *** 094/099.07
[AN 3576972]
MARC

ANSEL
UTF-83825 /2015.
Menyhárt Ferenc
   Atyafiságos üdvözlettel! : Cecének és minden magyar falunak / Menyhárt Ferenc, Zsiros Mária. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - 195 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 188-191. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9846-72-2 fűzött
Cece - szociográfia - helytörténet
308(439-2Cece) *** 943.9-2Cece *** 908.439-2Cece
[AN 3578017]
MARC

ANSEL
UTF-83826 /2015.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
The book of women (magyar)
   Nők könyve / Osho ; [ford. Kecskeméti Edit & Yogabeej]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-529-202-8 kötött : 3490,- Ft
- ezoterika - mentálhigiénia
316.37-055.2 *** 133.25 *** 613.865-055.2
[AN 3577027]
MARC

ANSEL
UTF-83827 /2015.
   Socio-economic and regional processes in the developing countries / ed. by György Iván Neszmélyi ; [publ. by the Szent István University Faculty of Economic and Social Sciences Institute of Regional Economics and Rural Development]. - Gödöllő : Szt. István Univ. Publ., 2014. - 200 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-461-0 fűzött
gazdaságszociológia - gazdasági folyamat - fejlődő ország - gazdasági fejlődés
316.334.4(100-773) *** 330.34(100-773)
[AN 3577746]
MARC

ANSEL
UTF-83828 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
21 great ways to stay in love forever (magyar)
   21 nagyszerű módszer, hogy a szerelem örökké tartson [elektronikus dok.] / Brian Tracy ; [... magyar hangja Bódi Mátyás]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2014. - 1 CD (1 h 3 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-08-5427-6 műanyag tokban : 2990,- Ft
párkapcsolat - mentálhigiénia - hangoskönyv
316.472.4 *** 613.865
[AN 3576411]
MARC

ANSEL
UTF-83829 /2015.
Winckler, Laura
Femme fille de déesses (magyar)
   A nő, istennők leánya : a nő rejtett arcai / Laura Winckler ; [ford. Mezey Eszter]. - Budapest : Új Akropolisz, 2014. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Az Új Akropolisz könyvtára, ISSN 1588-225X)
ISBN 978-963-88867-5-0 fűzött : 2900,- Ft
- archetípus - nők a társadalomban - művelődéstörténet
316.37-055.2(100) *** 316.66-055.2 *** 930.85(100)
[AN 3576499]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

3830 /2015.
Gráfik Imre (1944-)
   Széki lakodalom / Gráfik Imre, Turbéky Dénes, Széki Soós János ; [kiad. a Hagyományok Háza] ; [... a bibliográfiát összeáll. Varga Sándor]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2014. - 231 p. : ill., főként színes ; 24 cm + CD-ROM
Bibliogr.: p. 173-231.
ISBN 978-963-7363-76-4 fűzött
Szék (Szolnok-Doboka) - lakodalmi szokás - magyar néprajz - helyismeret - audiovizuális dokumentum - szakbibliográfia
392.51(=945.11)(498.4-2Szék) *** 908.498.4-2Szék:016
[AN 3576974]
MARC

ANSEL
UTF-83831 /2015.
   A honfoglalók viselete / szerk. Sudár Balázs, Petkes Zsolt. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 188 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 1.)
ISBN 978-963-227-625-0 kötött : 3490,- Ft
Kárpát-medence - magyar őstörténet - régészet - magyar néprajz - viselettörténet - honfoglalás
391(=945.11) *** 930.8(=945.11) *** 904(=945.11)".../09"
[AN 3576308]
MARC

ANSEL
UTF-83832 /2015.
   Járom az új váramat : népmesék a világ minden tájáról 4-6 éveseknek / Bajzáth Mária válogatása ; Simonyi Cecília rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 234, [4] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Népmesekincstár ; 2.)
Bibliogr.: p. 232-[235].
ISBN 978-615-5450-24-2 kötött : 3990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - népmese - mondóka
398.21(=00)(02.053.2) *** 398.831(=00)(02.053.2)
[AN 3576193]
MARC

ANSEL
UTF-83833 /2015.
   Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában / [... szerk. Báti Anikó, Csoma Zsigmond]. - Budapest : [M. Néprajzi Társ.], 2014. - 249 p. : ill. ; 24 cm. - (Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből, ISSN 2415-9867 ; 1.)
A Budapesten, 2013. jún. 7-én rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88169-6-2 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88169-6-2-0)
Magyarország - magyar néprajz - anyagi kultúra - gazdaságtörténet - középkor - konferencia-kiadvány
39(=945.11) *** 338(091)(439)".../14" *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3576625]
MARC

ANSEL
UTF-83834 /2015.
   "Virágot bont a zsenge ág" : múltunkat őrizzük a jelenben / [szerk. Fodor Éva] ; [közread. Cigánd Város Önkormányzata]. - Cigánd : Önkormányzat, 2014. - 136 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 99.
ISBN 978-963-12-0239-7 fűzött
Cigánd - magyar néprajz - gyermekjáték - népi játék
398.831(=945.11)(439-2Cigánd) *** 394.3(=945.11)(439-2Cigánd)
[AN 3576722]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

3835 /2015.
Bihari Mihály (1943-)
   Mi történt velünk : magyarországi sorskérdések, 1987-2014 / Bihari Mihály, Kósa Ferenc, Pozsgay Imre. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 309 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-71-5 kötött : 3980,- Ft
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - interjú
323(439)"1987/2014"(047.53)
[AN 3575614]
MARC

ANSEL
UTF-83836 /2015.
   European integration [elektronikus dok.] : perspectives and challenges how "borderless" is Europe? / ed. by István Tarrósy [et al.] ; [publ. by the] Jean Monnet Centre of Excellence of Pécs Department of Poltical Science and International Studies Faculty of Humanities University of Pécs. - Szöveg. - Pécs : Publikon, 2014
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5457-24-1
európai integráció - elektronikus dokumentum
327.39(4-62)
[AN 3576343]
MARC

ANSEL
UTF-83837 /2015.
Gatti Beáta (1985-)
   "Egyről a kettőre és onnan háromra" : kézikönyv migráns gyerekek és fiatalok mentorálásához / [... írta és összeáll. Gatti Beáta] ; [kiad. az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért]. - Szeged : Agora Alapítvány, 2014. - 120 p. : ill., színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 80-81. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1112-2 fűzött
Magyarország - bevándorló - társadalmi beilleszkedés - felzárkóztatás
325.14(439) *** 316.4.052(=00)(439) *** 37.06
[AN 3577274]
MARC

ANSEL
UTF-83838 /2015.
   Good governance : international dimensions / ed. Krisztián Kádár ; [publ. by the] National University of Public Service Institute of International Studies. - Budapest : Nat. Univ. of Public Service Inst. of Intern. Studies, 2014. - 185 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-78-8 fűzött
kormányzati politika - gazdaságpolitika - közigazgatás - állami szerepvállalás
328.13(100) *** 338.2(100) *** 35(100)
[AN 3577507]
MARC

ANSEL
UTF-83839 /2015.
   Integrálódó Európa. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Perfekt, 2014-. - 24 cm
Európai Unió - európai integráció - történeti feldolgozás - útmutató
327.39(4-62)(036) *** 327.39(4-62)(091)
[AN 3580749]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Szerződések, folyamatok, intézmények / Ferkelt Balázs [et al.]. - 2014. - 302 p. : ill.
Bibliogr.: p. 296-302.
ISBN 978-963-394-840-8 fűzött : 3900,- Ft
[AN 3580750] MARC

ANSEL
UTF-83840 /2015.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   A remény hősei / Nagybaczoni Molnár Ferenc ; [kiad. Erdővidék Kör ...]. - Budapest : Erdővidék Kör, 2014. - 122 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Tart.: A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltekÞ; Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életírás Száldobosi Borbáth László századosról. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0973-0 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - magyar történelem - összeesküvés - katonatiszt - megtorlás - önkényuralom időszaka (1849-1867)
323.282(439.21)"1849/185"(093) *** 355(439)(092)Borbáth_L. *** 323.26(439.21)"185"(092)
[AN 3578083]
MARC

ANSEL
UTF-83841 /2015.
Wiest, Georg S.
   Politikus [elektronikus dok.] : leszek, vagyok / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-5-8
politika - elektronikus dokumentum
32
[AN 3576330]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

3842 /2015.
Ádám Magda (1925-)
   Nagyhatalmak szorításában : az Osztrák - Magyar Monarchia utódállamai a két világháború között : tanulmányok / Ádám Magda. - Budapest : Aura, 2014. - 277, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7913-51-8 fűzött : 2990,- Ft
Közép-Európa - magyar történelem - történelem - trianoni békeszerződés - külpolitika - két világháború közötti időszak - kisantant
94-11"191/193" *** 341.382"1920" *** 327(4-11)"192/193"
[AN 3577899]
MARC

ANSEL
UTF-83843 /2015.
Alexy Lajos (1826-?)
   Életemnek legemlékezetesebb éve : Alexy Lajos naplója 1848-ban / közread. Helle Mária. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 230 p. : ill. ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 226-227.
ISBN 978-963-506-918-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - arisztokrata - 19. század - magyar irodalom - napló
943.9"1848/1849"(0:82-94) *** 316.343.32(439)(092)Alexy_L.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3577353]
MARC

ANSEL
UTF-83844 /2015.
Angelico, Michele
   Ókori civilizációk / Michele Angelico ; [ford. ... Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-692-9 kötött
művelődéstörténet - történelem - ókor - gyermekkönyv
930.85(3)(02.053.2) *** 93(02.053.2)
[AN 3581193]
MARC

ANSEL
UTF-83845 /2015.
Angelico, Michele
   Az ókori Görögország / Michele Angelico ; [ford. Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-694-3 kötött
ókori Görögország - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(38)(02.053.2) *** 938(02.053.2)
[AN 3581213]
MARC

ANSEL
UTF-83846 /2015.
Angelico, Michele
   Az ókori Róma / Michele Angelico ; [ford. ... Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-695-0 kötött
Római Birodalom - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(37)(02.053.2) *** 937(02.053.2)
[AN 3581214]
MARC

ANSEL
UTF-83847 /2015.
Anka László (1980-)
   Tápiószecső anno : a 750 éves falu története írásban és képekben / írta és szerk. Anka László, Kucza Péter ; Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának kiad. - Tápiószecső : Önkormányzat, 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 93-95.
ISBN 978-963-12-0182-6 kötött
Tápiószecső - helytörténet - történelmi forrás - album
943.9-2Tápiószecső(093)
[AN 3578052]
MARC

ANSEL
UTF-83848 /2015.
Aquincum (angol)
   Aquincum : ancient landscape, ancient town / ed. by Katalin H. Kérdő and Ferenc Schweitzer ; [transl. by Erzsébet E. Bácskay]. - Budapest : Geographical Inst. Research Centre for Astronomy and Earth Sciences HAS, 2014. - 188 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (Theory, methods, practice, ISSN 0139-2875 ; 69.)
Bibliogr.: p. 142-158.
ISBN 978-963-9545-40-3 kötött
Aquincum - Budapest - régészet - geomorfológia
904(439-2Bp.) *** 904(398.6-2Aquincum) *** 551.4(439-2Bp.)
[AN 3578186]
MARC

ANSEL
UTF-83849 /2015.
   Arheovest II : in honorem Gheorghe Lazarovici : interdisciplinaritate în arheologie : Timişoara, 6 decembrie 2014 / [publ.] Asociaţia Arheo Vest. - Szeged : JATEPress, 2014. - 2 db (1013 p.) : ill. ; 24 cm + CD-R
Váltakozva román és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és román nyelven
ISBN 978-963-315-228-7 fűzött
Románia - régészet - emlékkönyv - elektronikus dokumentum
903/904(498)
[AN 3576806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 492 p.
ISBN 978-963-315-220-1
[AN 3576819] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 497-1013.
ISBN 978-963-315-221-8
[AN 3576826] MARC

ANSEL
UTF-83850 /2015.
Bánó Attila (1945-)
   Kinizsi özvegyétől Horthy testőréig / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 192 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-293-394-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - történelmi személy
943.9(092) *** 930.85(439)(092)
[AN 3576041]
MARC

ANSEL
UTF-83851 /2015.
Békásmegyeri-Bíró Csaba
   Ataisz : a magyar őshazától az új hazáig / Békásmegyeri-Bíró Csaba. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 134, [2] p. : ill., térk. ; 20 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-615-5058-42-4 fűzött : 2490,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3576524]
MARC

ANSEL
UTF-83852 /2015.
Blanchard, Anne (1948-)
Le grand livre des sciences et inventions arabes (magyar)
   Arab tudományok és találmányok nagy könyve / [Anne Blanchard] ; [ill. Emmanuel Cerisier] ; [ford. Tüske-Hegedűs Andrea]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-11-9778-5 kötött : 2999,- Ft
arabok - művelődéstörténet - tudománytörténet - találmány - ifjúsági könyv
930.85(=927)(02.053.2) *** 001.894(=927)(02.053.2)
[AN 3575630]
MARC

ANSEL
UTF-83853 /2015.
   Byzanz und das Abendland II : studia Byzantino-Occidentalia / hrsg. von Erika Juhász. - Budapest : Eötvös-József-Collegium, 2014. - 257 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Antiquitas, Byzantium, renascentia, ISSN 2064-2369 ; 12.). (Bibliotheca Byzantina, ISSN 2064-4620 ; 2.)
A Budapesten, 2013. nov. 25-29. között azonos címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Váltakozva német, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-36-3 fűzött
Bizánci Birodalom - Európa - bizantinológia - kulturális kölcsönhatás
930.85(495.02) *** 949.502 *** 930.85(4)"04/14"
[AN 3576865]
MARC

ANSEL
UTF-83854 /2015.
Dávid Gyula (1948-)
   A Dávid család mesekönyve a 19. századtól 2014-ig : és a Gerber, Tímár, Kovács, Piskóthy, Balog famíliák / írta, szerk. és kiad. Dávid Gyula ; [... közrem. Kocsis L. Mihály]. - Budapest : Dávid Gy., 2014. - 504, [17] p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-0704-0 kötött
Dávid család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Dávid
[AN 3578167]
MARC

ANSEL
UTF-83855 /2015.
   Emlékezés a holokauszt 70. évfordulójára : 2014. június 12-én az Újpest városháza dísztermében megrendezett "Nemzetegység, pozitív gondolatok a zsidó - keresztény együttélésben, a holokauszt üzenete Újpesten" című konferencia lektorált tanulmányai / szerk. Antalóczy Péter ; [közread. a] Barankovics Izraelita Műhely. - Budapest : Barankovics Izraelita Műhely, 2014. - 86 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80165-1-3 fűzött
Újpest - helytörténet - zsidóság - holokauszt
943.9-2Újpest *** 323.12(=924)(439-2Újpest)"1944/1945" *** 316.347(=924)(439-2Újpest)(091)
[AN 3577047]
MARC

ANSEL
UTF-83856 /2015.
   Emlékezünk az első világháborús hőseinkre, 1914-1918 / [... szerk. Varga Ambrusné, ... Tóthné Szabó Mária] ; [... kiad. a Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyesülete]. - [Sárrétudvari] : Sárrétudvari Mozgáskorlátozottak Közhasznú Egyes., 2014. - 91 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Sárrétudvari - Magyarország - hadtörténet - helytörténet - hősi halott - első világháború
943.9-2Sárrétudvari"1914/1918" *** 355.293(439-2Sárrétudvari)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3576278]
MARC

ANSEL
UTF-83857 /2015.
   Fonti ed interpretazioni : atti della sezione Italica del convegno internazionale Byzanz und das Abendland - Byzance et l'Occident II, 26 novembre 2013 / a cura di Ágnes Ludmann ; [pubbl.] ELTE Eötvös József Collegium. - Budapest : ELTE Eötvös J. Collegium, 2014. - 188 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-35-6 fűzött
Bizánci Birodalom - Itália - bizantinológia - kulturális kölcsönhatás
930.85(495.02) *** 949.502 *** 930.85(45)"04/15"
[AN 3576825]
MARC

ANSEL
UTF-83858 /2015.
Gyuricza Péter (1959-)
   Nanyu : [celebrating 90] / Gyuricza Péter ; [transl. by ... Gyuricza Kata Sára]. - Budapest : Pont Jó Nekem Kft., 2014. - 327, [20] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-12-0616-6 kötött
Schmidek Márta (1924-)
Schmidek család
Izrael - Magyarország - családtörténet - külföldön élő magyar személyiség - holokauszt
929.52(=924)(439)Schmidek *** 929.52(=945.11)(569.4)Schmidek *** 323.12(=924)(439)"193/194"
[AN 3577835]
MARC

ANSEL
UTF-83859 /2015.
Halmágyi Miklós (1980-)
   Mi és ők : azonosság és idegenség az első évezred fordulóján / Halmágyi Miklós. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014. - 343 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-343.
ISBN 978-615-5372-25-4 fűzött
Európa - történelem - népcsoport - identitás - előítélet - 11. század
94"10" *** 316.63 *** 316.647.8 *** 316.347(=00)(4)"10"
[AN 3576460]
MARC

ANSEL
UTF-83860 /2015.
Halmágyi Miklós (1980-)
   Mi és ők [elektronikus dok.] : azonosság és idegenség az első évezred fordulóján / Halmágyi Miklós. - Szöveg (pdf : 3.5 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132539. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5372-26-1
Európa - történelem - népcsoport - identitás - előítélet - 11. század - elektronikus dokumentum
94"10" *** 316.63 *** 316.647.8 *** 316.347(=00)(4)"10"
[AN 3580903]
MARC

ANSEL
UTF-83861 /2015.
   "...kedves bajtársim kössétek be sebem" : a nagy háború emlékezete / szerk. Kiss Gábor Ferenc, Vincze Gábor ; [közread. az] Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ... - Ópusztaszer : Ópusztaszeri Nemz. Tört. Emlékpark ; Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 195 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-27-8 kötött
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - első világháború
943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3577737]
MARC

ANSEL
UTF-83862 /2015.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Zsigmond király Sienában / E. Kovács Péter. - Budapest : Corvina, 2014. - 303, [4] p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 220-233.
ISBN 978-963-13-6246-6 kötött : 4490,- Ft
Zsigmond (Magyarország: király) (1368-1437)
Magyarország - uralkodó - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század
943.9(092)Zsigmond,_I. *** 930.85(439)"14"
[AN 3576678]
MARC

ANSEL
UTF-83863 /2015.
   Módszertani füzet / [összeáll. Pelle Anna]. - [Kazincbarcika] : [Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub], [2014]. - 51 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub
ISBN 978-963-12-0880-1 fűzött
Kazincbarcika - helytörténet - vetélkedő
943.9-2Kazincbarcika *** 793.7
[AN 3576432]
MARC

ANSEL
UTF-83864 /2015.
Mozaikok Gyoma és Endrőd történetéből (új kiadása)
   Tanulmányok Gyoma és Endrőd történetéből / ... szerzői Dusa Katalin [et al.] ; szerk. Róza Olga. - 2. kiad. - Gyomaendrőd : Honismereti Alapítvány, 2014. - 242 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Endrődi füzetek, ISSN 1215-7856 ; 10.)
A címoldalon a megjelenés éve: 2001. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88709-2-6 fűzött
Gyoma - Endrőd - Gyomaendrőd - helytörténet
943.9-2Gyoma *** 943.9-2Endrőd *** 943.9-2Gyomaendrőd
[AN 3576339]
MARC

ANSEL
UTF-83865 /2015.
   Múltunk a jelenben 2 : komlói településtörténeti konferenciák, 2012-2013 / [szerk. Páll Lajos] ; [kiad. a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület]. - Komló : Komlói Honismereti és Városszépítő Egyes., 2014. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0301-1 fűzött
Komló (Baranya megye) - helytörténet
943.9-2Komló
[AN 3576831]
MARC

ANSEL
UTF-83866 /2015.
Nagy Anikó, S. (1946-)
   Istenek eledele : történetek a csokoládéról / S. Nagy Anikó. - Budapest : Pauker-Holding, 2014. - 231 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 230-[232].
ISBN 978-615-5456-13-8 kötött
Magyarország - csokoládé - édesipar - művelődéstörténet - album
930.85 *** 663.91 *** 664.14(439)(091)
[AN 3578036]
MARC

ANSEL
UTF-83867 /2015.
Nagy Éva
   Forradalom és szabadságharc / [írta Nagy Éva]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
ISBN 978-963-9619-55-5 kötött : 1990,- Ft
magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - gyermekkönyv
943.9"1848/1849"(02.053.2) *** 355.48(439)"1848/1849"(02.053.2)
[AN 3575754]
MARC

ANSEL
UTF-83868 /2015.
Nemeskürty István (1925-)
   Önfia vágta sebét : két történelmi esszé / Nemeskürty István. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2014. - 415 p. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 36.)
keretcím: Magyar írók
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9872-34-9)
magyar történelem - 16. század
943.9"15"
[AN 3578091]
MARC

ANSEL
UTF-83869 /2015.
   Az ókori Egyiptom / [ford. ... Dobai Szilvia] ; [ill. Mara Ferrando, Maria Mantovani]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 40 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-693-6 kötött
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - történelem - gyermekkönyv
930.85(32)(02.053.2) *** 932(02.053.2)
[AN 3581195]
MARC

ANSEL
UTF-83870 /2015.
   Ősök és hősök. - [Debrecen] : Graph-Art, cop. 2014. - 47 p., [2] t.fol., [2] t. : ill., színes ; 29 cm. - (Pumi könyvek, ISSN 2416-013X)
ISBN 978-615-5370-22-9 fűzött
magyar történelem - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
943.9(02.053.2) *** 087.5
[AN 3577359]
MARC

ANSEL
UTF-83871 /2015.
Pintér Zoltán
   Képes civilizációtörténeti kronológia : [Nyugat-Európa, Európán kívüli országok] : [Kr. e. 3000 - Kr. u. 2000] / [írta Pintér Zoltán] ; [ill. Zugor Zoltán]. - Kisújszállás : Pannon Literatúra, 2015. - 72 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-697-4 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet - történeti kronológia
930.9(0:930.24) *** 930.85(0:930.24)
[AN 3581353]
MARC

ANSEL
UTF-83872 /2015.
Sándor Csaba Imre
   Emberek és magyarok : hogyan alakították földi világunk sorsát a szkíta-hun-magyar népcsoportok / Sándor Csaba Imre. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 270 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5058-43-1 fűzött : 3290,- Ft
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3576434]
MARC

ANSEL
UTF-83873 /2015.
Skorka Renáta
   Dicsőséges századok : Magyarország története, 1301-1526 / [írta Skorka Renáta] ; [ill. Jámbor Lajos, Jeney Zoltán, Kelemen Ágnes]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Magyar históriák ; 3.)
ISBN 978-963-9232-88-4 kötött : 2490,- Ft
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - 14. század - 15. század - 16. század
930.85(439)"13/15" *** 943.9"13/15"
[AN 3575692]
MARC

ANSEL
UTF-83874 /2015.
Stone, Oliver
The untold history of the United States (magyar)
   Amerika elhallgatott történelme / Oliver Stone, Peter Kuznick ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 613 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-7996-2 kötött : 4990,- Ft
Egyesült Államok - történelem - külpolitika - 20. század - ezredforduló
973"19/200" *** 327(73)"19/200"
[AN 3578175]
MARC

ANSEL
UTF-83875 /2015.
Széchenyi István (1791-1860)
   "Ezt köztünk! Isten áldja!" : Széchenyi István válogatott levelei / [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK TTI, 2014. - 584 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 529-533.
ISBN 978-963-9627-82-6 kötött : 4990,- Ft
Széchenyi István (1791-1860)
Magyarország - történelmi személy - politikus - 19. század - levelezés
943.9(092)Széchenyi_I.(044) *** 32(439)(092)Széchenyi_I.(044)
[AN 3576081]
MARC

ANSEL
UTF-83876 /2015.
Tulipán Éva (1975-)
   Ostrom 1956-ban : a Köztársaság tér emlékezete / Tulipán Éva. - Budapest : Jaffa, 2014. - 248 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 207-222.
ISBN 978-615-5418-92-1 kötött : 2940,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3577071]
MARC

ANSEL
UTF-83877 /2015.
   Az utolsó honfoglalás. - Budapest : Infotop, [2011]-. - ill., főként színes, részben térk. ; 28 cm. - (Bolygónk gyöngyszemei sorozat, ISSN 1787-842X ; 2.)
ISBN 978-963-87241-4-4
Salamin család
magyar őstörténet - nemzettörténelem - hunok - magyarságkutatás - családtörténet
930.8(=945.11)(089.3) *** 936.91 *** 929.52(439)Salamin
[AN 3376719]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Az ősök igaz története : családtörténet / Salamin András. - cop. 2014. - 356 p.
Bibliogr.: p. 323-324.
ISBN 978-963-87241-8-2 kötött
[AN 3577913] MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Dr. Salamin Pál (1913-1984), a hó és víz professzorának élettörténete / Salamin András. - cop. 2014. - 496 p.
Bibliogr.: p. 455.
ISBN 978-963-87241-9-9 kötött
Salamin Pál (1913-1984)
[AN 3577921] MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Életünk : a "honfoglaló Salaminok" ötödik generációja / Salamin András. - cop. 2014. - 214 p.
ISBN 978-963-89763-2-1 kötött
[AN 3577928] MARC

ANSEL
UTF-83878 /2015.
Vágó Csaba (1973-)
   Kiskirályok kora a magyar történelemben : [trónbitorlók, árulók és hitszegők] / Vécsey Judith. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-108-4 fűzött
magyar történelem - 13. század - 14. század
943.9"12/13"
[AN 3577993]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

3879 /2015.
Bagyarik Endre
   Places 3 : location photos from Hungary / [photos & ed. Endre Bagyarik]. - [Budapest] : [Laokoon Filmgroup], [2015]. - 238 p. : ill., színes ; 20x27 cm
ISBN 978-963-12-1266-2 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképalbum
908.439(084.12) *** 77.04(439)(092)Bagyarik_E.
[AN 3577904]
MARC

ANSEL
UTF-83880 /2015.
Balogh Zoltán
   "Köszönöm a Jóistennek, hogy ide születhettem" : Zenthe Ferenc és Salgótarján / Balogh Zoltán, Kelecsényi László ; [kiad. Dornyay Béla Múzeum ...]. - Salgótarján : Dornyay B. Múz., 2014. - 79 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 24.
ISBN 978-615-5284-06-9 fűzött
Zenthe Ferenc (1920-2006)
Salgótarján - Magyarország - színész - helyismeret - 20. század - ezredforduló
908.439-2Salgótarján *** 792.028(439)(092)Zenthe_F.
[AN 3576952]
MARC

ANSEL
UTF-83881 /2015.
Basa Balázs
   Itt forgott : főszerepben Budapest : nemzetközi filmek / Basa Balázs & Názer Ádám. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2014. - 246 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9553-7 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - Budapest - filmgyártás - helyismeret - 20. század - 21. század
908.439 *** 791.43(100)"19/20" *** 791.43(439)"19/20"
[AN 3575746]
MARC

ANSEL
UTF-83882 /2015.
   Békésszentandrás : a nagy vizek és a szőnyeg hazája / [szerk. Paljak János, Lóránt János Demeter, Fazekas Zoltán]. - [Békészentandrás] : Paljak J., 2014. - 148 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött
Békésszentandrás - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Békésszentandrás(084.12) *** 77.04(439)(092)Pajlak_J.
[AN 3576249]
MARC

ANSEL
UTF-83883 /2015.
Bige Szabolcs Csaba (1937-)
   A Szigligeti utcából indulok : váradi séták / Bige Szabolcs Csaba. - [Püspökladány] : Bige Sz. Cs., 2014. - 41 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-8581-2 fűzött
Nagyvárad - helyismeret - memoár
908.498-2Nagyvárad(0:82-94)
[AN 3576252]
MARC

ANSEL
UTF-83884 /2015.
   Co-operation portraits : Hungary - Romania Cross-Border Co-operation Programme, 2007-2013. - Budapest : Hungary - Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 Joint Technical Secretariat, 2014. - 99 p. : ill., főként színes ; 27x27 cm
Angol, magyar és román nyelven
ISBN 978-963-12-0142-0 kötött
Magyarország - Románia - gazdaságföldrajz - határ menti terület - regionális együttműködés - 21. század
911.3(439-04) *** 911.3(498-04) *** 332.1(439-04) *** 332.1(498-04)
[AN 3577150]
MARC

ANSEL
UTF-83885 /2015.
Dénes Károly (id.)
   Nagybarca / id. Dénes Károly, Dénes Hajnalka ; [kiad. Nagybarca Községi Önkormányzat]. - Nagybarca : Önkormányzat, 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1203-7 fűzött
Nagybarca - helyismeret
908.439-2Nagybarca
[AN 3576425]
MARC

ANSEL
UTF-83886 /2015.
Gazda László (1934-2003)
   Nagyhegyes falukönyve / Gazda László ; [megj. a Nagyhegyesi Önkormányzat gondozásában]. - Váltl. kiad. - [Debrecen] : Ethnica ; Nagyhegyes : Önkormányzat, 2014. - 163 p., [28] t. : ill., főként színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 159-160. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-472-336-5 fűzött
Nagyhegyes - helyismeret
908.439-2Nagyhegyes
[AN 3580679]
MARC

ANSEL
UTF-83887 /2015.
Hanula Zsolt Péter (1980-)
   Kis Balatonhatározó / írta Hanula Zsolt ; ill. Szabó Zsófia. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 41, [4] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kis hungarikum határozók, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-4-9 fűzött
Balaton - helyismeret - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv
908.439(285.2Balaton) *** 894.511-7
[AN 3576022]
MARC

ANSEL
UTF-83888 /2015.
Hanula Zsolt Péter (1980-)
Kis Balatonhatározó (angol)
   Little Balatonopedia / writer Zsolt Hanula ; ill. Zsófia Szabó ; [... transl. Zsófia Szabó & Máté Arató]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 41, [4] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Little hungaropedia series, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-5-6 fűzött
Balaton - helyismeret - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
908.439(285.2Balaton) *** 894.511-7=20
[AN 3576025]
MARC

ANSEL
UTF-83889 /2015.
Hanula Zsolt Péter (1980-)
Kis Balatonhatározó (olasz)
   Piccola guida al lago Balaton / scritto da Zsolt Hanula ; ill. di Zsófia Szabó ; [trad. di Emese Pálóczy & Regina Kerékgyártó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 41, [4] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Piccole guide agli hungaricum, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-6-3 fűzött
Balaton - helyismeret - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
908.439(285.2Balaton) *** 894.511-7=50
[AN 3576027]
MARC

ANSEL
UTF-83890 /2015.
Ladányi András (1945-)
   Kékcse : az évszakok ölelésében / Ladányi András ; [kiad. Kékcse Község Önkormányzata]. - Kékcse : Önkormányzat, 2014. - [310] p. : ill., színes ; 31 cm
A bev. angol és német nyelven is
ISBN 978-963-08-6859-4 kötött
Kékcse - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Kékcse(084.12) *** 77.04(439)(092)Ladányi_A.
[AN 3577874]
MARC

ANSEL
UTF-83891 /2015.
   Nömös tassi nevezetességek / [szerk. Csordás István és Németh Gábor] ; [... kiad. Tass Község Önkormányzata]. - [Tass] : Önkormányzat, 2015. - 72 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1453-6 fűzött
Tass - helyismeret
908.439-2Tass
[AN 3577855]
MARC

ANSEL
UTF-83892 /2015.
Steinhauser Klára
   Városunk kincsei : szobrok, emlékművek, értékek a belváros területén / írta Steinhauser Klára ; fotók Veiland Gyula ; kiad. a Budaörs Óvárosért Egyesület. - [Budaörs] : Budaörs Óvárosért Egyes., 2013-. - 21 cm
Budaörs - emlékmű - helyismeret
908.439-2Budaörs *** 725.945(439-2Budaörs)
[AN 3523777]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 48 p. : ill., főként színes, részben térk.
ISBN 978-963-08-8337-5 fűzött
[AN 3576270] MARC

ANSEL
UTF-83893 /2015.
   Szentmiklósi képeskönyv / [szerk. Szabó Józsefné Túri Éva]. - [Szigetszentmiklós] : Szabó J., 2014. - 399 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1060-6 kötött
Szigetszentmiklós - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Szigetszentmiklós(084.12)
[AN 3578151]
MARC

ANSEL
UTF-83894 /2015.
   Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában : Hevesi és Bátonyterenyei kistérségek terület és gazdaságfejlesztési lehetőségei és korlátai : [tanulmánykötet] / [szerk. Baranyi Aranka] ; [társszerk. Taralik Krisztina] ; [... kiad. a Károly Róbert Főiskola]. - Gyöngyös : KRF, [2014]. - 200 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 185-197.
ISBN 978-963-9941-83-0 fűzött
Hevesi kistérség - Bátonyterenyei kistérség - gazdaságföldrajz - területfejlesztés
911.3(439-2Heves) *** 911.3(439-2Bátonyterenye) *** 711.1
[AN 3576338]
MARC

ANSEL
UTF-83895 /2015.
Tóth Eszter
   Paks gyerekeknek / Tóth Eszter, Vassné Volf Klaudia ; [ill. Kecskés Judit, Kozma Bernadett]. - Pécs : KultúrAktív Egyes. ; Paks : Önkormányzat, cop. 2014. - 115 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Tiéd a város, ISSN 2063-5427)
ISBN 978-963-89794-1-4 fűzött
Paks - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439-2Paks(02.053.2) *** 087.5
[AN 3576822]
MARC

ANSEL
UTF-83896 /2015.
   Zemplén bakancslistája : [30 éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet] / szerk. Géczi István, Gécziné Nagy Mária, Hegyessy Gábor ; kiad. az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület. - Sátoraljaújhely : Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyes., 2014. - 133 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89398-4-5 fűzött
Zempléni tájvédelmi körzet - Zempléni-hegység - helyismeret - fényképalbum
908.439(234.373.5)(084.12) *** 502.4(439)Zempléni_tájvédelmi_körzet
[AN 3576602]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

3897 /2015.
Buczkó József (1955-)
   Akiknek még sír sem jutott : hajdúnánásiak a "málenkij robot" poklában / [Buczkó József, Hadas Ferenc]. - Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2014. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Nánási füzetek, ISSN 0237-8132 ; 22.)
Bibliogr.: p. 169. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-12-0318-9 fűzött
Szovjetunió - Hajdúnánás - kényszermunka - deportálás - második világháború - 1945 utáni időszak
343.819.5(47)"194"
[AN 3576975]
MARC

ANSEL
UTF-83898 /2015.
   Az EU mint a szabadság, a biztonság és a jog térsége : Magyarország az Európai Unióban, 2004-2014 / szerk. Hollán Miklós ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézet. - Budapest : NKE NI, 2014. - 227 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-39-9 fűzött
Európai Unió - Magyarország - jogrendszer - jogharmonizáció - büntetőjog
341.17(4-62) *** 340.137.3(439) *** 340.137.3(4-62) *** 343(4-62) *** 343(439)
[AN 3577498]
MARC

ANSEL
UTF-83899 /2015.
   Gazdasági magánjog / [szerzők] Károlyi [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar. - Debrecen : DE Gazdaságtud. Kar, 2014. - 322 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. okt. 31.
ISBN 978-963-12-1142-9 fűzött
gazdasági jog - polgári jog
347.7
[AN 3578133]
MARC

ANSEL
UTF-83900 /2015.
Gulyás Andrea
   Útmutató a 2015. évi közbeszerzési (jog)szabályokhoz / ... kész. és szerk. Gulyás Andrea. - [Budapest] : M. Közbeszerzési Társ., [2014]. - 24 p. ; 21 cm. - (Közbeszerzési közlemények, ISSN 1785-007X ; 57.)
Lezárva: 2014. dec. 7.
Fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - jogszabálygyűjtemény - útmutató
351.712.2(439)(094)(036)
[AN 3576437]
MARC

ANSEL
UTF-83901 /2015.
   Helyi önkormányzatok : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - 3. átd. kiad. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2014. - 315 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. okt. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-963-318-458-5 fűzött
Magyarország - közigazgatási jog - önkormányzat - helyi önkormányzat - egyetemi tankönyv
352(439)(075.8) *** 342.9(439)(075.8) *** 35.077(439)(075.8) *** 343.791(439)(075.8)
[AN 3580552]
MARC

ANSEL
UTF-83902 /2015.
Hidvéginé Adorján Lívia
   Biztosítási szerződések az egészségügyben / Hidvéginé Adorján Lívia, Sáriné Simkó Ágnes. - Budapest : Medicina, 2015. - 479 p. ; 23 cm. - (Orvos-beteg jogviszonyok az egészségügyben ; 3.)
ISBN 978-963-226-357-1 : 4950,- Ft
Magyarország - felelősségbiztosítás - betegségbiztosítás - egészségügyi ellátás
347.51(439) *** 368.86(439) *** 368.94(439)
[AN 3577474]
MARC

ANSEL
UTF-83903 /2015.
Horváth Gyula
   Kommentár a lakástörvényhez : kommentár a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényhez / [szerző Horváth Gyula]. - Budapest : Complex, 2014. - 252 p. ; 19 cm
Lezárva: 2014. szept. 30.
ISBN 978-963-295-433-2 fűzött
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
Magyarország - lakásjog - bérbeadás - törvény - útmutató
349.444(439)(094)(036) *** 347.254(439)(094)(036) *** 347.453.3(439)(094)(036)
[AN 3581477]
MARC

ANSEL
UTF-83904 /2015.
Kovácsné Komáromi Edit
   Huszár Dezső közéleti munkássága és utóélete 1918-tól napjainkig / Kovácsné Komáromi Edit. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2014. - 67 p. : ill. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057 ; 3.)
Bibliogr.: p. 59-61.
Fűzött
Huszár Dezső (1864-1944)
Magyarország - Sárbogárd - politikus - köztisztviselő - helytörténet - 19. század - 20. század
35.08(439)(092)Huszár_D. *** 32(439)(092)Huszár_D. *** 943.9-2Sárbogárd
[AN 3578098]
MARC

ANSEL
UTF-83905 /2015.
   Közigazgatási eljárási jog : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2014. június 16. : egységes szerkezetben a 2015. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel : kiegészítve a vonatkozó jogegységi határozatokkal. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 103 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2014. szept. 1.
ISBN 978-615-5337-72-7 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
342.924(439)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3577219]
MARC

ANSEL
UTF-83906 /2015.
   Magyar büntetőjog : különös rész / Görgényi Ilona [et al.]. - Budapest : Complex, 2015. - 716 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. aug. 31. - Bibliogr.: p. 709-716.
ISBN 978-963-295-351-9 kötött
Magyarország - büntetőjog
343.2(439)
[AN 3581339]
MARC

ANSEL
UTF-83907 /2015.
   Magyar közigazgatási jog : általános rész : egyetemi tankönyv / Árva [et al.] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék. - 2. átd. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 2 db ; 24 cm
Lezárva: 2014. okt. 31. - Bibliogr.
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.9(439)(075.8)
[AN 3580555]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 291 p.
ISBN 978-963-318-456-1 fűzött
[AN 3580558] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 245 p.
ISBN 978-963-318-457-8 fűzött
[AN 3580560] MARC

ANSEL
UTF-83908 /2015.
Molnár Marietta
   Jogi összefoglaló / [írta Molnár Marietta]. - Budapest : VOSZ, 2014. - 44 p. : ill. ; 21 cm. - (Vállalkozói füzetek)
Fűzött
Magyarország - gazdasági társaság - társasági jog - útmutató
347.72(439)(036)
[AN 3577660]
MARC

ANSEL
UTF-83909 /2015.
Rácz András (1980-)
   Miért nem bombázták a szövetségesek Auschwitzot? : a nyugati és a szovjet katonai lehetőségek vizsgálata / Rácz András ; [kiad. a Külügyi és Külgazdasági Intézet ...]. - Budapest : Külügyi és Külgazd. Int., 2014. - 117 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 111-117.
ISBN 978-963-7039-40-9 fűzött
Oświęcim - koncentrációs tábor - második világháború - légi támadás - történettudomány - tudományos vita
343.819.5(438-2Oświęcim) *** 355.469.2(438-2Oświęcim) *** 930.1
[AN 3576312]
MARC

ANSEL
UTF-83910 /2015.
The refugee law reader (orosz)
   Hrestomatiâ po pravam bežencev : rešeniâ, dokumenty, materialy = The refugee law reader : cases, documents and materials / glavnyj red. Mèrièllen Fullerton ; otv. red. russkogo izdaniâ Natalʹâ Zajbert ; [publ. Vengerskogo Helʹsinskogo Komiteta]. - 2. izd. - Budapešt : Veng. Helʹsinskij Kom., 2014. - 212 p. ; 16 cm
Csak orosz nyelven
ISBN 978-615-5215-26-1 fűzött
menekültügy - menedékjog
341.43 *** 325.1
[AN 3576646]
MARC

ANSEL
UTF-83911 /2015.
Schauer, Frederick
   A demokrácia és a szólásszabadság határai : válogatott tanulmányok / Frederick Schauer ; [a tanulmányokat vál., a kötetet szerk., ... az előszót írta Koltay András]. - Budapest : Complex, 2014. - 650 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-447-9 kötött
szólásszabadság
342.727(100)
[AN 3575645]
MARC

ANSEL
UTF-83912 /2015.
   Studia in honorem Lajos Kovács / szerk. Deres Petronella, Homicskó Árpád Olivér. - Budapest : KRE ÁJK, 2014. - 227 p. : ill. ; 22 cm. - (De iuris peritorum meritis, ISSN 1789-0896 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9808-58-4 kötött
Magyarország - büntetőjog - kriminalisztika - emlékkönyv
343(439) *** 343(100)
[AN 3578019]
MARC

ANSEL
UTF-83913 /2015.
   Tanulmányok az új Polgári törvénykönyvhöz / szerk. Vékás Lajos, Vörös Imre. - Budapest : Complex, 2014. - 304 p. ; 25 cm
Lezárva: 2013. szept. 30. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-295-413-4 kötött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3575631]
MARC

ANSEL
UTF-83914 /2015.
Vágó Csaba (1973-)
   Megdöbbentő sorozatgyilkosságok : [az emberi brutalitás elképesztő mélységei] / Steven Taylor. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2014. - 205, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-019-3 fűzött
gyilkosság - bűnöző - híres bűneset
34.096(100) *** 343.919(100)(092) *** 343.611(100)(092)
[AN 3577863]
MARC

ANSEL
UTF-83915 /2015.
Vörös Imre (1944-)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Vörös Imre. - Utánny. - Budapest : Krim Bt., 2015. - 3 db ; 24 cm
Lezárva: 2003. szept. 30.
ISBN 963-212-421-9 fűzött
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(075.8) *** 341.96(075.8) *** 339.9(100)(094)
[AN 3580580]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 172 p.
ISBN 963-212-422-7
[AN 3580582] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 364 p.
Bibliogr.: p. 320-324.
ISBN 963-212-423-5
[AN 3580584] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 72 p.
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 963-212-421-9
[AN 3580587] MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

3916 /2015.
Bognár Katalin (1977-)
   Nézőpontok : térhatású fényképek a Nagy Háborúról = Viewpoints : three dimensional photographs from the Great War / Bognár Katalin, Felvinczi Sándor. - [Budapest] : Anaglif Fotó Bt., 2014. - 166 p. : ill. ; 28 cm + szemüveg
ISBN 978-963-12-0578-7 kötött : 4990,- Ft
első világháború - hadtörténet - fényképalbum
355.48(100)"1914/1918"(084.12)
[AN 3577878]
MARC

ANSEL
UTF-83917 /2015.
Csapody Tamás (1960-)
   Bortól Szombathelyig : tanulmányok a bori munkaszolgálatról és a bori munkaszolgálatosok részleges névlistája / Csapody Tamás ; [a térképeket rajz. Nagy Béla] ; [előszót írta Karády Viktor]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 253 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + CD-R
Lezárva: 2014. szept. 19. - Bibliogr.: p. 195-202. - Összefoglalás angol, német és szerb nyelven
ISBN 978-963-327-632-7 kötött : 6500,- Ft
Bor (Szerbia) - munkaszolgálat - állami terror - tömeggyilkosság - második világháború - elektronikus dokumentum
355.241.4(497.11-2Bor)"194" *** 355.253.7(497.11-2Bor)"194" *** 323.282(439)"194"
[AN 3576262]
MARC

ANSEL
UTF-83918 /2015.
Cúth János (1947-)
   A magyar katonai vitézség évezredei : a harcterek magyar daliái / Cúth János. - Budapest : Hun-idea, 2014. - 89 p. : ill. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 23.)
Kónya-Hamar Sándor írásával. - A gerincen számozási adatként: 9. - Bibliogr.: p. 87.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7014-76-5)
Magyarország - hadtörténet - katona
355.48(439) *** 355(439)(092)
[AN 3578261]
MARC

ANSEL
UTF-83919 /2015.
Kiss Gábor Ferenc (1974-)
   Kézikönyv a 2. világháború hadtörténetéhez : tények, adatok, források / Kiss Gábor Ferenc. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014. - 245 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-238.
ISBN 978-615-5372-20-9 fűzött
hadtörténet - második világháború - adattár - történelmi forrás
355.48(100)"1939/1945"(093) *** 355.48(100)"1939/1945"(035.5)
[AN 3576463]
MARC

ANSEL
UTF-83920 /2015.
Mihályi Balázs (1980-)
   Az Árpád-vonal története, 1939-1944 / Mihályi Balázs. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2014. - 198 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 195-198.
ISBN 978-615-5374-13-5 fűzött : 1990,- Ft
Keleti-Kárpátok - Magyarország - második világháború - erőd - hadtörténet
623.13(439)(234.421.1)"194" *** 355.48(439)"1939/1945"
[AN 3576633]
MARC

ANSEL
UTF-83921 /2015.
Nagybaczoni Molnár Ferenc
   Erdővidék szabadságharcosa : pályakép és életírás Száldobosi Borbáth László századosról / Nagybaczoni Molnár Ferenc ; [kiad. Erdővidék Kör ...]. - Budapest : Erdővidék Kör, 2014. - 70 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 60-61.
ISBN 978-963-12-0974-7 fűzött
Borbáth László (1814-1898)
Erdély - hadtörténet - katonatiszt - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 19. század - történelmi forrás
355(439)(092)Borbáth_L. *** 355.48(439.21)"1848/1849"(093)
[AN 3578071]
MARC

ANSEL
UTF-83922 /2015.
Turán István
   Kiskőrös a századfordulón és az első világháború idején / Turán István. - Kiskőrös : Pátria Marketing Kft., 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 85-90.
ISBN 978-963-12-1216-7 fűzött
Kiskőrös - Magyarország - helytörténet - hadtörténet - századforduló - első világháború - hősi halott
355.48(439)"1914/1918" *** 943.9-2Kiskőrös"18/191" *** 355.293(439-2Kiskőrös)"1914/1918"
[AN 3576730]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

3923 /2015.
A guide to the project management body of knowledge (magyar)
   Projektmenedzsment útmutató : PMBOK guide / [ford. Pálvölgyi Lajos]. - 5. kiad. - Budapest : Akad. K., [2015], cop. 2013. - 486 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9426-4 fűzött
projektmenedzsment
65.011.1 *** 65.012.2
[AN 3580576]
MARC

ANSEL
UTF-83924 /2015.
   Húsz éves a közoktatási vezetőképzés, 1993-2013 / [szerk. Varga Lajos] ; ... kiad. a Gergely László Alapítvány. - Miskolc : Gergely L. Alapítvány, 2014. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Kötött
Magyarország - vezetőképzés - közoktatás - pedagógia - ezredforduló - 21. század
65.012.4 *** 37.014.(439)"199/201"
[AN 3575883]
MARC

ANSEL
UTF-83925 /2015.
Kuti Beatrix
   EU minőségpolitika és élelmiszer-jelölés / [szerzők Kuti Beatrix, Szegedyné Fricz Ágnes] ; [közread. a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara]. - [Kaposvár] : SKIK, 2014. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1265-5 fűzött
Európai Unió - élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás
65.018(4-62) *** 614.31(4-62) *** 663/664.017(4-62)
[AN 3576853]
MARC

ANSEL
UTF-83926 /2015.
Maxwell, John C. (1947-)
The 5 levels of leadership (magyar)
   A vezetés 5 szintje : növeld befolyásod lépésről lépésre! / John C. Maxwell ; [ford. Pajor Enikő és Hajdú Csaba]. - [Budapest] : Üzleti Plusz Kft., cop. 2014. - 304 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0944-0 fűzött : 3950,- Ft
ISBN 963-12-0944-X
vezetés - vezetéslélektan
65.012.4 *** 65.013
[AN 3577588]
MARC

ANSEL
UTF-83927 /2015.
Wellensiek, Sylvia Kéré
Resilienz-Training für Führende (magyar)
   Reziliencia tréning : a csapat pszichikai ellenálló képességének fejlesztésére : elmélet és gyakorlat : vezetőknek, trénereknek, coachoknak / Sylvia Kéré Wellensiek ; [ford. Borbély Péter]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2014. - 189 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 187-188.
ISBN 978-963-9493-74-2 kötött : 4900,- Ft
munkalélektan - ellenálló-képesség - vezetéslélektan
65.013 *** 65.012.4
[AN 3576402]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

3928 /2015.
   Befektetések, pénzügyek, minőség [elektronikus dok.] : VIII. Pénzügyi Napok : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia : Sopron, 2014. október 2-3. / [rend. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - Szöveg és képek. - [Sopron] : [Gazd. Tudásközp. Alapítvány], [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a cíimképernyőről. - Közread. a Gazdasági Tudásközpont Alapítvány. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-89173-9-3
pénzügy - adóügy - számvitel - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
336.2 *** 336.7 *** 657 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3577083]
MARC

ANSEL
UTF-83929 /2015.
Beke Jenő (1956-)
   Nemzetközi számvitel / Beke Jenő. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 271 p. : ill. ; 24 cm. - (Pénzügy és számvitel, ISSN 2060-9302)
Bibliogr.: p. 267-271.
ISBN 978-963-05-9572-8 fűzött
nemzetközi pénzügy - számvitel
657 *** 339.7
[AN 3581336]
MARC

ANSEL
UTF-83930 /2015.
Carr, Nicholas (1959-)
The shallows (magyar)
   Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? : a sekélyesek kora / Nicholas Carr ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : HVG K., 2014. - 352 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 287-291.
ISBN 978-963-304-201-4 fűzött : 3900,- Ft
információs társadalom - tudásmenedzsment - internet
658.1.011.1 *** 316.77 *** 681.3.004.14
[AN 3575831]
MARC

ANSEL
UTF-83931 /2015.
   Eurázsia a 21. században - a külkereskedelem tükrében / szerk. Ludvig Zsuzsa és Deák András. - Budapest : MTA KRTK VKI, 2014. - 112 p. : ill. ; 24 cm. - (Kelet-Európa tanulmányok, ISSN 1789-0829 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5447-53-2 fűzött
Ázsia - Oroszország - világgazdaság - külkereskedelem - posztszocialista ország - 21. század
339.9(100)"20" *** 339.5(5)"20" *** 339.5(47)"20
[AN 3576380]
MARC

ANSEL
UTF-83932 /2015.
Fejérdy Gergely (1975-)
   Vida Jenő és a gellérthegyi villa = Jenő Vida and the mansion on Gellért Hill / Fejérdy Gergely ; [ford. ... Csekő Benjámin István ...] ; [kiad. ... a Külügyi és Külgazdasági Intézet ...]. - Budapest : Külügyi és Külgazd. Int., 2014. - 127 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 121-127.
ISBN 978-963-7039-39-3 fűzött
Vida Jenő (1872-1945)
Magyarország - Gellért-hegy (Budapest) - vezető alkalmazott - vállalatirányítás - 19. század - 20. század - családi ház - építészettörténet
658.1(439)(092)Vida_J. *** 728.38(439-2Bp.)
[AN 3576287]
MARC

ANSEL
UTF-83933 /2015.
Földi Tamás (1955-)
   Menedzsment praktikum : vállalatvezetés az építőanyag-iparban / Földi Tamás. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 156 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 151.
ISBN 978-615-5445-21-7 kötött : 3900,- Ft
vállalatirányítás
658.1.012.4
[AN 3576145]
MARC

ANSEL
UTF-83934 /2015.
Gallo, Carmine (1965-)
The Apple experience (magyar)
   Apple élmény : a példátlan márkahűség nyomában / Carmine Gallo ; [ford. Zsélyi Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 335 p. : ill. ; 20 cm
keretcím: LoveBrands. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9419-6 fűzött
Apple Incorporation (Cupertino, Calif)
Egyesült Államok - ügyfélszolgálat - vállalat - információs technika
651.459.2 *** 061.5(73)Apple *** 681.3
[AN 3581246]
MARC

ANSEL
UTF-83935 /2015.
Gyarmati Péter (1941-)
   Nyereséges válság? : gondolkozz! : think! / Gyarmati Péter. - 3. jav., bőv. kiad. - Szentendre : TCC Computer Stúdió, 2014. - 208 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-5643-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - gazdaságtan - rendszerváltás - válogatott művek
330 *** 323(439)"198/200"(0:82-92) *** 894.511-821
[AN 3580704]
MARC

ANSEL
UTF-83936 /2015.
   Hajdú-Bihar megyei területfejlesztési program, 2014-2020 : stratégiai programrész / [kész. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala]. - [Debrecen] : Hajdú-Bihar M. Fejlesztési Ügynökség : Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség : Hajdú-Bihar M. Önkormányzat, 2014. - 268 p. : ill., színes ; 31 cm + CD-ROM
melléklet címe: Hajdú-Bihar megyei tervezés, 2014-2020
Kötött
Hajdú-Bihar megye - területfejlesztés - regionális politika - fejlesztési program - 21. század - elektronikus dokumentum
332.1(439.165)"201/202" *** 711.1(439.165)"201/202"
[AN 3576342]
MARC

ANSEL
UTF-83937 /2015.
   A hazai iparművészet és tervezőművészet helyzete és jövője : konferencia : 2013. április 27-28. / [szerk. Simon Károly] ; [rend., közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2014. - 99, 99, 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm
A konferenciát Zselickisfaludon rendezték
ISBN 978-615-5464-05-8 fűzött
Magyarország - iparművészet - formatervezés - felsőoktatás - konferencia-kiadvány
658.512.2(439) *** 061.3(439-2Zselickisfalud) *** 378.674.5(439)
[AN 3577710]
MARC

ANSEL
UTF-83938 /2015.
Kertész Júlia
   Vállalkozási formák / [írta Kertész Júlia]. - Budapest : VOSZ, 2014. - 44 p. ; 21 cm. - (Vállalkozói füzetek)
Fűzött
Magyarország - vállalkozásismeret
658.1(439)
[AN 3577629]
MARC

ANSEL
UTF-83939 /2015.
   Könyvvizsgálat és ellenőrzés / Ámon [et al.] ; [szerk. Bíró Tibor és Tremmel Zoltán] ; [közread. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara]. - Budapest : MKVK, 2014. - 556 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-89934-7-2 fűzött
gazdasági ellenőrzés - tankönyv
657.6(078)
[AN 3581307]
MARC

ANSEL
UTF-83940 /2015.
Kovács János
   A siker kulcsa a stratégia / [írta Kovács János]. - Budapest : VOSZ, 2014. - 44 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Vállalkozói füzetek)
Bibliogr.: p. 44.
Fűzött
vállalatirányítás
658.1.012.4
[AN 3577664]
MARC

ANSEL
UTF-83941 /2015.
Lámfalussy Sándor (1929-)
Alexandre Lamfalussy (magyar)
   Lámfalussy Sándor : az euró bölcse / [riporter] Christophe Lamfalussy, Ivo Maes, Sabine Péters ; [ford. Nagy Levente Péter] ; [közread. a] Mathias Corvinus Collegium. - Budapest : MCC, 2014. - 186 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9801-0 fűzött : 3500,- Ft
Lámfalussy Sándor (1929-)
Belgium - közgazdász - külföldön élő magyar személyiség - életútinterjú - európai integráció - 20. század - ezredforduló
330(493)(=945.11)(092)Lámfalussy_S.(047.53) *** 339.923(4-62)(091)
[AN 3576841]
MARC

ANSEL
UTF-83942 /2015.
Molnár Marietta
   Foglalkoztatás / [írta Molnár Marietta]. - Budapest : VOSZ, 2014. - 44 p. ; 21 cm. - (Vállalkozói füzetek)
Fűzött
Magyarország - munkajog - munkaügy - foglalkoztatás - útmutató
331(439)(036) *** 349.2(439)(036)
[AN 3577635]
MARC

ANSEL
UTF-83943 /2015.
Pataki Dezső
   Megoldás a mindennapok problémáira / [írta Pataki Dezső]. - Budapest : VOSZ, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Vállalkozói füzetek)
Fűzött
vállalkozásismeret
658.1
[AN 3577662]
MARC

ANSEL
UTF-83944 /2015.
Piskóti István (1960-)
   Business marketing-menedzsment : üzleti döntések, kapcsolatok marketingtámogatása / Piskóti István. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
borító- és gerinccím: Businessmarketing-menedzsment. - Bibliogr.: p. 365-376.
ISBN 978-963-05-9534-6 fűzött
marketing - vezetés - üzleti élet
658.8 *** 339.138 *** 658.1.011.1 *** 65.012.4
[AN 3576665]
MARC

ANSEL
UTF-83945 /2015.
   REdesign, REuse : termékötlettár : válogatás a projekt során készült ötletekből, termékekből : product idea collection : selection of ideas and prodacts made during the project : produktideen Katalog : eine Auswahl der Während des Projektes entstandenen Ideen, Produkte / [szöveg ... Antal Mária Réka, Horváth Péter György] ; [... kiad. ... az NYME SKK FTTI]. - Sopron : NYME SKK FTTI, [2014]. - [71] p. : ill., színes ; 15x21 cm
ISBN 978-963-359-028-7 fűzött
Magyarország - iparművészet - formatervezés - recycling - hulladékfeldolgozás - 21. század
658.512.2 *** 628.477 *** 745.05(439)"200/201"
[AN 3576410]
MARC

ANSEL
UTF-83946 /2015.
Sági Judit (1972-)
   Pénzügyi piacok európai keretrendszere a válságban : monográfia / Sági Judit. - Budapest : Agroinform, 2014. - 111 p. ; 24 cm
Bibliogr. - A tartalomjegyzék és az előszó angol nyelven is
ISBN 978-963-502-984-6 fűzött
Európai Unió - pénzügy - pénzpiac - pénzügyi válság - ezredforduló
336.7(4-62)"200/201" *** 338.124(100)"200"
[AN 3576579]
MARC

ANSEL
UTF-83947 /2015.
Takács András
   Vállalatértékelés magyar számviteli környezetben / Takács András. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : Perfekt, [2015]. - 220 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-205.
ISBN 978-963-394-839-2 fűzött : 3600,- Ft
vállalat - vagyonértékelés
657.92 *** 65.011.47
[AN 3580746]
MARC

ANSEL
UTF-83948 /2015.
   Tandem - tanuljunk demokráciát a közös sikerért! : projekt összefoglaló / [kiad. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat]. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önkormányzat, 2014. - 78 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-7196-35-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - civil szervezet - társadalmi részvétel - területfejlesztés - 21. század
334.012.46(439.161) *** 323.21(439.161)"201" *** 711.1(439.161)
[AN 3577233]
MARC

ANSEL
UTF-83949 /2015.
   Tiszta technológiai fejlesztések inkubációjának irányelvei és gyakorlata Európában / szerk. Fogarassy Csaba ; fotók... Szőke Linda ; ... ford. Fülöp Zsolt. - Gödöllő : SZIE K., 2014. - 138 p. : ill. ; 30 cm
A ford. a "Cleantech incubation policy and practice" c. kiad. alapján kész. - Bibliogr.: p. 137.
ISBN 978-963-269-449-8 fűzött
innováció - vállalkozásfejlesztés - fenntartható fejlődés - változásmenedzsment
330.341.1 *** 658.1.012.4 *** 504.03 *** 658.1.016.7
[AN 3577740]
MARC

ANSEL
UTF-83950 /2015.
Wiest, Georg S.
   Vállalkozom [elektronikus dok.] : egy tananyag kezdő és leendő vállalkozóknak / Georg S. Wiest. - Szöveg. - Pilis : G. Wiest, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80069-4-1
vállalkozásismeret - elektronikus dokumentum
658.1
[AN 3576332]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

3951 /2015.
Duflo, Esther (1972-)
   A szegénység felszámolása: lépésről lépésre : 9 tanulmány a Rajk László Szakkollégium összeállításában = Poverty alleviation: step by step : 9 papers compiled by the Rajk László College for Advanced Studies / Esther Duflo. - [Budapest] : Rajk L. Szakkollégium, 2014. - 35, 33 p. : ill. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
Fűzött
szegénygondozás - társadalmi integráció - szegénypolitika - oktatásügy
364.22(100) *** 316.4.052(100) *** 364.65-058.5(100) *** 376.63
[AN 3578060]
MARC

ANSEL
UTF-83952 /2015.
Sztanó Zsuzsanna
   A hadigondozás szabályozása / Sztanó Zsuzsanna ; [közread. a] Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetsége. - Budapest : Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Orsz. Szövets., 2014. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8356-6 fűzött
Magyarország - hadigondozás - történeti feldolgozás
369.251.9(439)(091)
[AN 3576357]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

3953 /2015.
   BDDSZ első 25 éve, 1989-2014 / [közread. a] Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. - Budapest : BDDSZ, [2014]. - 98 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Magyarország - szakszervezet - bölcsőde
373.22(439) *** 331.105.44(439)
[AN 3578037]
MARC

ANSEL
UTF-83954 /2015.
Deákné B. Katalin
   Hogyan fejlesztik a játékok a 0-2 éveseket? / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2014]. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5396-59-5 fűzött : 1950,- Ft
játékszer - fejlesztő játék - csecsemő - kisgyermekkor
371.382 *** 37.025-053.3 *** 688.72
[AN 3577665]
MARC

ANSEL
UTF-83955 /2015.
Deákné B. Katalin
   Ilyenek a gyerekek! : ovisoknak kisebbekről és önmagukról / Deákné B. Katalin. - [Pápa] : Tudatos Lépés Kft., [2014]. - 44 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Tudatos szülő
ISBN 978-615-5396-81-6 fűzött : 1200,- Ft
gyermeknevelés - gyermeklélektan
37.018.1(02.053.2) *** 37.018.2(02.053.2) *** 159.922.7(02.053.2)
[AN 3577667]
MARC

ANSEL
UTF-83956 /2015.
   Az első tíz év.. : szendrői Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola. - [Szendrő] : [Ujj V. G. Alapfokú Műv. Iskola], [2014]. - 19 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola (Szendrő)
Szendrő - művészeti iskola - általános iskola
373.3:7(439-2Szendrő)
[AN 3576350]
MARC

ANSEL
UTF-83957 /2015.
   A felsőoktatás tudományos, módszertani és munkaerőpiaci kihívásai a XXI. században / szerk. Mészáros Attila ; [közread. a] Széchenyi István Egyetem. - Győr : Széchenyi I. Egy., 2014. - 337 p. : ill. ; 25 cm + CD-R
Bibliogr.
ISBN 978-615-5391-32-3 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - tehetséggondozás - didaktika - tudásmenedzsment - 21. század - elektronikus dokumentum
378(439)"200/201" *** 376.545(439)"200/201" *** 371.3
[AN 3577199]
MARC

ANSEL
UTF-83958 /2015.
   "Így írjuk mi!" : ötletek és ajánlások a "Gyakorló Óvoda Gyermekekért[!Gyermekeiért] Egyesület" óvodapedagógusainak munkáiból / [szerk. Balogh Beáta, Kovácsné Fazekas Mónika]. - Hajdúböszörmény : Gyakorló Óvoda Gyermekeiért Egyes., 2014. - 94 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0890-0 fűzött
óvodapedagógia - tanári segédkönyv
372.3(072)
[AN 3576429]
MARC

ANSEL
UTF-83959 /2015.
   Két emberöltő a Gesztenyefasorban : jubileumi kiadvány, 1964-2014 / [szerk. Tóth Béláné] ; [kiad. a Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Lajoskomárom : Gesztenyefasori Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk., 2014. - 141 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0028-7 fűzött
Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lajoskomárom)
Lajoskomárom - általános iskola
373(439-2Lajoskomárom)
[AN 3578125]
MARC

ANSEL
UTF-83960 /2015.
Lukács Ágnes (1920-)
   Lukács Ágnes festőművész-rajztanár élete képekben (1920-). - [Budapest] : Magánkiad., [2014]. - 99 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0729-3 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - pedagógus
37(439)(092)Lukács_Á. *** 75(439)(092)Lukács_Á.
[AN 3578179]
MARC

ANSEL
UTF-83961 /2015.
Magocsa László (1957-)
   Up-to date methodology for teaching EFL to young learners [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 385 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132398. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89862-8-3
nyelvoktatás - angol nyelv - módszertan - tanári segédkönyv - elektronikus dokumentum
371.3 *** 802.0(072)=00
[AN 3579243]
MARC

ANSEL
UTF-83962 /2015.
   Minőségbiztosítás a felnőttkori tanulásban : útmutató a minőségirányítási rendszerek bevezetéséhez (ISO 9001, ISO 29990). - [Nagykovácsi] : [Net-mex], [2014]. - 126 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 104-110.
ISBN 978-963-12-1383-6 fűzött
Európai Unió - Magyarország - felnőttoktatás - minőségbiztosítás
374.7 *** 65.018(4-62) *** 65.018(439)
[AN 3576448]
MARC

ANSEL
UTF-83963 /2015.
   A pedagógus gyakornoki rendszer : nemzetközi áttekintés, hazai előzmények / szerk. Falus Iván ; [közread. az Oktatási Hivatal]. - Budapest : Okt. Hiv., 2014. - 201 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - pedagógus - pályakezdés - minősítés
37(100) *** 37(439) *** 331.5-053.81(100) *** 37.082(439) *** 37.082(100) *** 331.5-053.81(439)
[AN 3576888]
MARC

ANSEL
UTF-83964 /2015.
   A sárbogárdi községi gimnázium értesítői, 1920-1928 / [szerk.] Csanády Sándor. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2014. - [248] p. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057 ; 6.)
Az értesítők hasonmásával
Fűzött
Sárbogárdi Községi Reálgimnázium
Sárbogárd - gimnázium - iskolai bizonyítvány - iskolai évkönyv
373.54(439-2Sárbogárd)(058)
[AN 3578281]
MARC

ANSEL
UTF-83965 /2015.
Szűcs Katalin (1965-)
   Magyar iskolák (Cseh)Szlovákiában [elektronikus dok.] : 1944-től napjainkig, a kulturális élet fontosabb vonatkozásaival / Szűcs Katalin ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Szöveg. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-47-8
Csehszlovákia - Szlovákia - iskolatörténet - nemzetiségi oktatás - kulturális élet - határon túli magyarság - elektronikus dokumentum
376.7(=945.11)(437)"194/199" *** 376.7(=945.11)(437.6)"199/201" *** 316.7(=945.11)(437)"194/199" *** 316.7(=945.11)(437.6)"199/201"
[AN 3576396]
MARC

ANSEL
UTF-83966 /2015.
   Tehetség határok nélkül : a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karának, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának, illetve a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói munkáiból / [szerk. Bús Imre, Fekete Richárd] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2014. - [2], 267 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7305-71-9 fűzött
pedagógia - tanulmánygyűjtemény - egyetem
37 *** 082 *** 378.184
[AN 3576858]
MARC

ANSEL
UTF-83967 /2015.
Tóth Kornélia (1971-)
   A sárbogárdi községi (reál)gimnázium története, 1920-1928 / Tóth Kornélia. - Sárbogárd : Sárbogárdi Múz. Egyes., 2014. - [2], 106 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Helytörténeti füzetek, ISSN 2064-8057 ; 5.)
Bibliogr.: p. 105-106.
Fűzött
Sárbogárdi Községi Reálgimnázium
Sárbogárd - gimnázium - iskolatörténet - két világháború közötti időszak
373.54(439-2Sárbogárd)"192"
[AN 3578226]
MARC

ANSEL
UTF-83968 /2015.
   Vita az új orosz történeti koncepcióról / szerk. Szvák Gyula. - [Budapest] : Russica Pannonicana, cop. 2014. - 95 p. ; 20 cm. - (Poszt szovjet füzetek, ISSN 1416-8839 ; 21.)
A 2013. aug. 29-én és 2014. ápr. 24-én Budapesten tartott vitaülések szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-7730-94-8 fűzött
Oroszország - történelemtanítás - 21. század - tudományos vita
372.893(47)"201"
[AN 3577208]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

3969 /2015.
Burger Barna (1965-)
   Gera : Burger Barna fotorgáfus albuma. - [Budapest] : Burger és fia Kft., cop. 2014. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1000-2 fűzött : 3650,- Ft
Gera Zoltán (1979-)
Magyarország - sportoló - labdarúgás - 20. század - 21. század - fényképalbum
796.332(439)(092)Gera_Z.(084.12)
[AN 3576116]
MARC

ANSEL
UTF-83970 /2015.
Burger Barna (1965-)
   Kékvándor : ösvények, utak, képek / Burger Barna ; [kiad. a Magyar Természetjáró Szövetség]. - Budapest : M. Természetjáró Szövets., 2014. - 315, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0831-3 kötött
Magyarország - gyalogtúra - természetjárás - fényképalbum
796.51(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)Burger_B.
[AN 3577014]
MARC

ANSEL
UTF-83971 /2015.
Dénes Tamás (1963-)
   Helyünk a kupanap alatt / Dénes Tamás, Hegyi Iván, Lakat T. Károly ; [kiad. a Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ, [2014]. - 331 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 330-331.
ISBN 978-963-89675-5-8 kötött : 4990,- Ft
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás - sportesemény
796.332.093(439)(091)
[AN 3578096]
MARC

ANSEL
UTF-83972 /2015.
Fekete István (ifj.) (1932-)
   Bridzsezzünk, mosolyogjunk, tanuljunk! / ifj. Fekete István. - [Budapest] : Zenit Kv., cop. 2014. - 254 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9823-2 kötött : 2999,- Ft
bridzs - vicc
794.41 *** 398.94
[AN 3576799]
MARC

ANSEL
UTF-83973 /2015.
Fűrész Attila
   Fradi-ügyek nyomában / Fűrész Attila. - [Budapest] : Inverz Media, cop. 2014. - 235 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89903-3-4 fűzött : 3690,- Ft
Ferencvárosi Torna Club
labdarúgás - sportegyesület - történeti feldolgozás
796.332(439-2Bp)FTC *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 3575674]
MARC

ANSEL
UTF-83974 /2015.
Fűrész Attila
   Real Madrid : [tizedszer Európa futballtrónján] / Fűrész Attila, Privacsek András. - [Budapest] : Inverz Media, cop. 2014. - 235, [2] p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [237].
ISBN 978-963-89903-2-7 fűzött : 4690,- Ft
Real Madrid Club de Fútbol
Madrid - labdarúgás - sporttörténet - sportegyesület
796.332(460-2Madrid)Real_Madrid(091) *** 061.2(460-2Madrid)
[AN 3576144]
MARC

ANSEL
UTF-83975 /2015.
Hernádi Sándor (1927-2013)
   Elmemozgató nyelvi játékok / Hernádi Sándor ; [a szöveget gond. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 238 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9824-9 kötött : 2699,- Ft
magyar nyelv - nyelvi játék - nyelvművelés
793.72 *** 809.451.1-06
[AN 3576095]
MARC

ANSEL
UTF-83976 /2015.
Hidvégi Béla (1936-)
Hegyen innen, hegyen túl... (angol)
   Beyond the mountains / Béla Hidvégi ; [ill. Judit Prihoda]. - [Budapest] : Hidvégi B., 2014. - 342 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-0843-6 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(100)(0:82-94)
[AN 3576326]
MARC

ANSEL
UTF-83977 /2015.
   KEPpédia : minden, amit a Kiemelt Edző Programról tudni érdemes / [szerk. Siklós Erik] ; [a Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa]. - Budapest : MOB, [2014]. - 219 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7778-18-6 fűzött
Magyarország - edző - 20. század - 21. század
796.071.43(439)(092)
[AN 3575775]
MARC

ANSEL
UTF-83978 /2015.
Margitay Richárd
   Neymar : egy brazil gyémánt ragyogása / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2014. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-75-8 fűzött : 2200,- Ft
Neymar (1992-)
Brazília - labdarúgó - 21. század
796.332(81)(092)Neymar
[AN 3578005]
MARC

ANSEL
UTF-83979 /2015.
Mészáros András (1956-)
   Endgame tactics = Taktika koncoviek = Tactica finalurilor = Endspieltaktik = Végjátéktaktika : sakkfejlesztő tankönyv / Mészáros András. - Budapest : Mészáros A., 2014. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9561-3 fűzött
sakk
794.1
[AN 3576273]
MARC

ANSEL
UTF-83980 /2015.
Radványi Benedek (1987-)
   1984 : a kettétört olimpia / Radványi Benedek. - [Budapest] : Kék Európa Stúdió, 2014. - 399 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0755-2 fűzött
Magyarország - Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - sporttörténet - olimpia - bojkott - hidegháború - sportoló - 1980-as évek - interjú - történelmi forrás
796.032(73-2Los_Angeles)"1984" *** 796(439)"1984"(093) *** 323.262(47-62)"1984" *** 796.032(100)(091)
[AN 3576893]
MARC

ANSEL
UTF-83981 /2015.
Török Ferenc (1948-)
   Honvéd 65 : 1949-2014 / [írta és szerk. Török Ferenc] ; [kiad. a Bp. Honvéd Sportegyesület]. - [Budapest] : BHSE, 2014. - 66 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Budapesti Honvéd Sportegyesület
Budapest - sportegyesület - sporttörténet - sportoló - 20. század - 21. század
796(439-2Bp.)(091)(092) *** 061.2(439-2Bp.)(091)
[AN 3576877]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

3982 /2015.
   Alkotótáborok a Gyimóthy Villában, 2013-2014 / [szöveg ... Somody Péter] ; [kiad. ... a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar]. - [Pécs] : PTE Műv. Kar, [2014]. - 43 p. : ill., színes ; 26 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-642-696-5 fűzött
Magyarország - Nagyharsány - képzőművészet - alkotótábor - 21. század
73/76(439)"201" *** 061.28(439-2Nagyharsány)
[AN 3577452]
MARC

ANSEL
UTF-83983 /2015.
Apáti-Tóth Sándor (1948-)
   Atlantisz / Apáti-Tóth Sándor. - Cegléd : Apáti Bt., [2014]. - [118] p. : ill., főként színes ; 34 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1302-7 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - magyar irodalom - vers
77.04(439)(092)Apáti-Tóth_S. *** 894.511-14
[AN 3576394]
MARC

ANSEL
UTF-83984 /2015.
Bakó Gábor (1984-)
   Légi fényképezés a gazdálkodásban és a közszolgáltatásban = Arial photogrammetry in economy and public services / írta és fényképezte Bakó Gábor. - Budapest : E-Government Alapítvány, 2014. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm. - (E-government tanulmányok, ISSN 1785-6108 ; 40.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9753-27-3 fűzött
légi fényképezés - térinformatika
77.058.1 *** 528
[AN 3577024]
MARC

ANSEL
UTF-83985 /2015.
Barakonyi Zsombor (1972-)
   Manual focus / Barakonyi Zsombor ; [... szerk. Tóth Árpád] ; [kiad. Neon Alapítvány]. - [Budapest] : Neon Alapítvány, 2014. - 83 p. : ill., főként színes ; 27 cm
A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9858-4 fűzött
Magyarország - festőművész - ezredforduló - 21. század
75(439)(092)Barakonyi_Zs.
[AN 3577488]
MARC

ANSEL
UTF-83986 /2015.
Barki Gergely (1970-)
   Berény / [kiad. a Virág Judit Galéria és Aukciósház]. - [Budapest] : Virág J. Galéria és Aukciósház, 2014. - 55 p. : ill., részben színes ; 23x30 cm
Szerző Barki Gergely
Fűzött
Berény Róbert (1887-1953)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Berény_R.
[AN 3577594]
MARC

ANSEL
UTF-83987 /2015.
Borbély László (1939-)
   Borbély László / [szerk. Borsos Mihály (misi)] ; [tanulm. Nemes Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-09-8175-0 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Borbély_László
[AN 3577447]
MARC

ANSEL
UTF-83988 /2015.
Büki Barbara
   Bay gyűjtemény / Büki Barbara, Kovács Zita. - [Kiskunhalas] : Önkormányzat, [2014]. - 320 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kiskunhalasi könyvek, ISSN 2064-8804 ; 1.)
Összefoglalás angol és német nyelven
Magyarország - magángyűjtemény - képzőművészet - 20. század
069.017(439)Bay *** 73/76(439)"19"
[AN 3577885]
MARC

ANSEL
UTF-83989 /2015.
Cene gál István (1969-)
   Cene gál István. - [Budapest] : Selmed.pro Kft., 2014. - 152 p. : ill., színes ; 29 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-9755-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Cene_gál_I.
[AN 3576622]
MARC

ANSEL
UTF-83990 /2015.
Déry Attila (1954-)
   Hatodik könyv a régi építészetről : gyakorlati műemlékvédelem 6. : nyílászárók / Déry Attila. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 221 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5445-20-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - műemlékvédelem - építészettörténet - anyagismeret - nyílászáró szerkezet
72.025.3/.4(439) *** 72.023 *** 691 *** 692.8
[AN 3576150]
MARC

ANSEL
UTF-83991 /2015.
Ekler Dezső (1953-)
   Házak, 2000-2014 = Buildings, 2000-2014 / Ekler Dezső. - Budapest : AD Reklámstúdió Kft., cop. 2014. - 183 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-12-0212-0 fűzött : 4800,- Ft
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Ekler_D.
[AN 3577886]
MARC

ANSEL
UTF-83992 /2015.
Fejesné Koppány Gabriella (1949-)
   Emlékek a csipkeverés nagykunsági történetéből : barangolás a nagykunsági csipkeverők között 2013. évben / írta és szerk. Fejesné Koppány Gabriella ; [kiad. a Györffy István Nagykun Múzeum]. - Karcag : Györffy I. Nagykun Múz., 2014. - 104 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 104.
ISBN 978-963-7354-06-9 fűzött
Nagykunság - csipkekészítés
746.2.031.4(439Nagykunság)
[AN 3577935]
MARC

ANSEL
UTF-83993 /2015.
feLugossy László (1947-)
Szufla (angol)
   Steam : experiments in overproduction from the 80s / László feLugossy ; [publ. by the] MissionArt Gallery. - Budapest : MissionArt Gallery, 2014. - 190 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2014. okt. 20 - nov. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8074-40-9)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)feLugossy_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3577927]
MARC

ANSEL
UTF-83994 /2015.
feLugossy László (1947-)
   Szufla : túltermelési kísérletek a nyolcvanas évekből / feLugossy László ; [közread. a] MissionArt Galéria. - Budapest : MissionArt Galéria, 2014. - 190 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Megj. a Budapesten, 2014. okt. 20 - nov. 20. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-8074-40-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)feLugossy_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3577922]
MARC

ANSEL
UTF-83995 /2015.
   Festő diploma 2014 = Painter's degree 2014 / [szöveg ... Várkonyi György] ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar. - [Pécs] : PTE Műv. Kar, [2014]. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
A Pécsett, 2014. jún. 20 - júl. 6. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-642-695-8 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3577444]
MARC

ANSEL
UTF-83996 /2015.
Friend, John O. (1920-)
   Életem perzsaszőnyege, ahogy az emlékek áradása hozza / John O. Friend ; [ford. Szőcs Tekla]. - Budapest : Viva Média Holding, 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Sajtó alá rend. Szőcs Géza
ISBN 978-963-7619-87-8 fűzött : 980,- Ft
Friend, John O. (1920-)
Ausztrália - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - memoár
77.04(94)(=945.11)Friend,J._O.(0:82-94)
[AN 3577978]
MARC

ANSEL
UTF-83997 /2015.
Ilyés Gábor (1971-)
   Hősök temetője / Ilyés Gábor. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Temetkezési Váll., 2014. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Emlékhelyek, emlékjelek ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol, német, orosz, lengyel, olasz, horvát és szlovák nyelven
ISBN 978-963-12-0834-4 kötött
Nyíregyháza - hősi halott - temető - első világháború - névtár
718(439-2Nyíregyháza) *** 050.8 *** 355.293(439)"1914/1918"
[AN 3577500]
MARC

ANSEL
UTF-83998 /2015.
Jeney Lajos (1933-2014)
   Építészet, közösségi művelődés, iskola, nevelési központok : összegyűjtött tanulmányok / Jeney Lajos ; [szerk. Trencsényi László] ; [kiad. az Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete]. - Budapest : ÁMK Orsz. Egyes., 2014. - 84 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-36-8 fűzött
Magyarország - építészet - iskolaépület - 20. század - 21. század
727.1(439)"19/20"
[AN 3576445]
MARC

ANSEL
UTF-83999 /2015.
   Kép-tár-ház : [... Szombathelyi Képtár, 2014. március 27 - május 11.] = Picture-store-house / [közread. a] Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége. - Budapest : MKISZ, 2014. - 283 p. : ill., színes ; 34 cm
A kiállítás kurátora Simonffy Márta
ISBN 978-615-5280-11-5 kötött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3576603]
MARC

ANSEL
UTF-84000 /2015.
Kunkovács László (1942-)
   Ősépítmények : népi építészetünk archaikus rétege = Ancient constructions = Urbauten / Kunkovács László. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kvműhely, cop. 2014. - 111, [5] p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. [116]. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-0430-8 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - népi építészet
72.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3581302]
MARC

ANSEL
UTF-84001 /2015.
   Lechner : nemzetközi tudományos konferencia Lechner Ödön halálának 100. évfordulója alkalmából = Lechner : international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner's death / [szerk. ... Margittai Zsuzsa, Székely Miklós] ; [szervező ..., kiad. Iparművészeti Múzeum, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet]. - Budapest : Iparműv. Múz. : MTA BTK Művészettört. Int., [2014]. - 64 p. ; 23 cm
A Budapesten, 2014. nov. 19-21. között rendezett konferencia előadáskivonatai
ISBN 978-615-5217-19-7 fűzött
Lechner Ödön (1845-1914)
Magyarország - Európa - építész - 19. század - 20. század - iparművészet - múzeum - építészettörténet - konferencia-kiadvány
72(439)(092)Lechner_Ö. *** 745(4)"18/19" *** 72(439)"18/19" *** 069(4)"18/19" *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3577723]
MARC

ANSEL
UTF-84002 /2015.
A Mátyás-templom (francia)
   L'Église Mathias / [éd. par Balázs Mátéffy] ; [photos prises par Apor Püspöki] ; [trad. par Emese Gyöngyösiné Balogh] ; [éd. ... Mátyás-templom Gondnoksága]. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, cop. 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0765-1 fűzött
Budapest - templom - fényképalbum
726.54(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Püspöki_A.
[AN 3577163]
MARC

ANSEL
UTF-84003 /2015.
A Mátyás-templom (német)
   Die Matthiaskirche / [Red. Balázs Mátéffy] ; [Fotos Apor Püspöki] ; [Übers. von Katalin Pető] ; [Verl. ... Mátyás-templom Gondnoksága]. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, cop. 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0763-7 fűzött
Budapest - templom - fényképalbum
726.54(439-2Bp.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Püspöki_A.
[AN 3577180]
MARC

ANSEL
UTF-84004 /2015.
A Mátyás-templom (olasz)
   La Chiesa di Mattia / [redatto Balázs Mátéffy] ; [... foto di Apor Püspöki] ; [trad. da Lívia Putz] ; [ed. ... Mátyás-templom Gondnoksága]. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, cop. 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0764-4 fűzött
Budapest - templom - fényképalbum
726.54(439-2Bp.) *** 77.04(439)(092)Püspöki_A.
[AN 3577183]
MARC

ANSEL
UTF-84005 /2015.
A Mátyás-templom (spanyol)
   La Iglesia de Matías / [ed. Balázs Mátéffy] ; [fotografías Apor Püspöki] ; [trad. Noémi Mátraházi] ; [ed. Mátyás-templom Gondnoksága]. - [Budapest] : Mátyás-templom Gondnoksága, cop. 2014. - 77, [3] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0766-8 fűzött
Budapest - templom - fényképalbum
726.54(439-2Bp.) *** 77.04(439)(092)Püspöki_A.
[AN 3577187]
MARC

ANSEL
UTF-84006 /2015.
   Megvilágítások : Závada Pál hatvanadik születésnapjára / [... összeáll. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2014. - 61, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3230-5 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - fototechnika - fotóművészet
77(439)
[AN 3576751]
MARC

ANSEL
UTF-84007 /2015.
Ötvös Nagy Ferenc (1948-)
   Zománcművészet : a kezdetektől napjainkig / Ötvös Nagy Ferenc. - Budapest : Scolar, 2014. - 234 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 231-234.
ISBN 978-963-244-539-7 kötött : 5995,- Ft
zománcművészet - művészettörténet
738.4(100)(091)
[AN 3576790]
MARC

ANSEL
UTF-84008 /2015.
Rajcsók Attila (1983-)
   Rétegek / Rajcsók Attila. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2014. - 55 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 21.)
Magyar, angol és francia nyelven
ISBN 978-615-5456-07-7 kötött
Magyarország - szobrász - 21. század
73(439)(092)Rajcsók_A.
[AN 3577764]
MARC

ANSEL
UTF-84009 /2015.
Resánszky Mária (1932-)
   Resánszky : korrajz, életrajz, lélekrajz és képmotívumok / ... sajtó alá rend. és kieg., ... szerk. ... Buzás Dániel és Buzás Kálmán. - Budapest : HTSArt, 2014. - 147, [4] p. : ill., főként színes ; 28x30 cm
ISBN 978-963-08-8262-0 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Resánszky_M.
[AN 3577925]
MARC

ANSEL
UTF-84010 /2015.
Rogoyska, Jane
Gerda Taro (magyar)
   Gerda Taro : aki "kitalálta" Robert Capát / Jane Rogoyska ; [ford. Varga Benjámin]. - Budapest : Park, cop. 2014. - 245, [2] p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 241-242.
ISBN 978-963-355-079-3 kötött : 7900,- Ft
Taro, Gerda (1910-1937)
Capa, Robert (1913-1954)
Németország - Egyesült Államok - fotóriporter - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
77.04(430)(092)Taro,_G. *** 77.04(73)(=945.11)(092)Capa,_R.
[AN 3576382]
MARC

ANSEL
UTF-84011 /2015.
Ruzsa György (1947-)
   Az ikonfestészet lexikona / Ruzsa György. - Budapest : Corvina, cop. 2014. - 224 p., 182 t. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 205-209.
ISBN 978-963-13-6255-8 kötött : 5990,- Ft
festészet - ikon - szaklexikon
75.046.3:030
[AN 3577867]
MARC

ANSEL
UTF-84012 /2015.
Sipos László (1943-)
   Sipos László, erdélyi festőművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria : Méry Ratio, 2014. - 56, [2] p. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. júl. 15 - aug. 12. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80000-6-2 kötött
Erdély - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(498)(=945.11)(092)Sipos_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3577217]
MARC

ANSEL
UTF-84013 /2015.
Sonfist, Alan (1946-)
   Időtájkép : a land art születése : [Szépművészeti Múzeum, 2014. december 18 - 2015. február 15.] / Alan Sonfist ; [kurátor és a szöveg szerzője Orosz Márton]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2014. - Leporelló (6 p.) : ill., részben színes ; 24 cm. - (Az 1800 utáni gyűjtemény kabinetkiállításai, ISSN 2063-0557 ; 11.)
ISBN 978-615-5304-39-2 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - land art - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Sonfist,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 7.037
[AN 3576347]
MARC

ANSEL
UTF-84014 /2015.
Sonfist, Alan (1946-)
Időtájkép (angol)
   Time landscape : the birth of land art : [Museum of Fine Arts, ... 18 December 2014 - 15 February 2015] / Alan Sonfist ; [curator and auth. Márton Orosz]. - Budapest : Museum of Fine Arts, [2014]. - Leporelló (6 p.) : ill., részben színes ; 24 cm. - (Cabinet exhibitions of the department of art after 1800, ISSN 2063-0557 ; 11.)
ISBN 978-615-5304-40-8 fűzött
Egyesült Államok - képzőművész - land art - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(73)(092)Sonfist,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 7.037
[AN 3576363]
MARC

ANSEL
UTF-84015 /2015.
Szabó Ernő, P. (1952-)
   Férfi, esőben : válogatott művészeti írások / P. Szabó Ernő. - [Nagykovácsi] : Press XPress, 2014. - 398 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89944-5-5 fűzött : 3900,- Ft
művészetesztétika - publicisztika
7.01 *** 894.511-92
[AN 3577152]
MARC

ANSEL
UTF-84016 /2015.
Szirtes János (1954-)
   Szirtes János / [... kiállításainak kurátora ... Kovács Krisztina] ; [szerk. ... Kovács Krisztina, Molnár Ágnes Éva, Szirtes János] ; [kiad. ... Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.]. - Pécs : Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 2014. - 159 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Megj. a Pécsett, 2014. szept. 28 - nov. 23. között "Pro/contra" címmel, valamint a Budapesten, 2014. okt. 24 - nov. 22. között "Éjfél" címmel rendezett kiállítások alkalmából. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 159.
ISBN 978-615-80115-1-8 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Szirtes_J.
[AN 3577323]
MARC

ANSEL
UTF-84017 /2015.
   A szombathely-szőllősi Jézus Szíve Plébánia története / [összeáll. Horváth Lajos közreműködésével a "Szombathely Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány"]. - [Szombathely] : Szombathely-Szőlősi Városrész Jézus Szíve Templomért Alapítvány, [2014]. - 27 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1157-3 fűzött
Szombathely - templom
726.54(439-2Szombathely)
[AN 3576452]
MARC

ANSEL
UTF-84018 /2015.
Vásárhelyi Antal (1950-)
   Az élet jelképe / Vásárhelyi Antal. - Budapest : Pauker-Holding, 2014. - 71 p. : ill. ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 22.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-12-1 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Vásárhelyi_A.
[AN 3577463]
MARC

ANSEL
UTF-84019 /2015.
   Zempléni gazdaságfejlesztési tanulmányok 2013 [elektronikus dok.]. - Szöveg. - Sárospatak : Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyes., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Zemplén régió fejlesztése sorozat, ISSN 2062-7262)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
Zemplén Eurorégió - vidékfejlesztés - regionális gazdaság - elektronikus dokumentum
711.1(439.134) *** 332.1(439Zemplén_Eurorégió)
[AN 3576426]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

4020 /2015.
Budai Ilona (1951-)
   Szárnyaddal s torkod élivel.. : Budai Ilona népdalénekessel beszélget Gréczi László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 95 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 101.)
ISBN 978-963-662-714-0 fűzött : 1500,- Ft
Budai Ilona (1951-)
Magyarország - népdalénekes - 20. század - 21. század - életútinterjú
784.4.071.2(439)(092)Budai_I.(047.53)
[AN 3575960]
MARC

ANSEL
UTF-84021 /2015.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A halhatatlanság híradása : művészeti írások II. / Hamvas Béla. - [Budapest] : Medio, cop. 2014. - 408 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 27.)
Borítócím: Művészeti írások II.
ISBN 978-963-9240-51-3 kötött
zeneesztétika - irodalomelmélet - világirodalom története - magyar irodalom története - műelemzés
78.01 *** 82(091) *** 82.01 *** 894.511(091)
[AN 3576674]
MARC

ANSEL
UTF-84022 /2015.
Tallián Tibor (1946-)
   Magyar képek : fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940-1956 / Tallián Tibor ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. - Budapest : Balassi : MTA BTK, cop. 2014. - 459 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-941-5 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - zenetörténet - zenei élet - 1940-es évek - 1950-es évek
78.05(439)"1940/1956"
[AN 3575918]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

4023 /2015.
Bárdos András (1964-)
   A Fantom-tól a Mamma mia!-ig : a Madách Színház titkai / Bárdos András, Rényi Ádám. - Budapest : 21. Század K., 2014. - 199 p. : ill., főként színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5373-56-5 kötött : 5490,- Ft
Madách Színház (Budapest)
Magyarország - színháztörténet - műfajtörténet - musical - 20. század - 21. század
792(439-2Bp.)Madách_Színház *** 792.57(439)"198/201" *** 782.9(439)"198/201"
[AN 3577532]
MARC

ANSEL
UTF-84024 /2015.
   Sodrásban : Gaál 80 / [szerk. Pintér Judit és Shah Gabriella] ; [közread. a] Magyar Művészet Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2014. - 249 p. : ill. ; 24 cm
Filmogr.: p. 223-226.
ISBN 978-615-5464-13-3 kötött : 3800,- Ft
Gaál István (1933-2007)
Magyarország - filmrendező - filmművészet - 20. század - emlékkönyv
791.43.071.1(439)(092)Gaál_I. *** 791.43
[AN 3577940]
MARC

ANSEL
UTF-84025 /2015.
   Theatres in Hungary, outside the capital / ed. by Péter Fekete ; ... publ. by the Association of the Hungarian Country Theatre Directors. - [Békéscsaba] : Assoc. of the Hung. Country Theatre Directors, [2014]. - 66, [2] p. : ill., részben színes ; 28x28 cm
Kötött
Magyarország - színház - 21. század
792(439)"201"
[AN 3576242]
MARC

ANSEL
UTF-84026 /2015.
Toth, Naomi
   Quentin Tarantino / Naomi Toth. - Budapest : Vintage Media, cop. 2014. - 260 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Filmogr.: p. 197-238.
ISBN 978-963-89969-3-0 kötött : 5990,- Ft
Tarantino, Quentin (1963-)
Egyesült Államok - filmrendező - 20. század - 21. század
791.43.071.1(73)(092)Tarantino,_Q.
[AN 3575885]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

4027 /2015.
   Agapes francophones 2014 : actes du XIe Colloque international d'études francophones : CIEFT 2014 "Le texte en contexte(s)" tenu à l'Université de L'Ouest de Timişoara, les 13 et 14 mars 2014 / ... réunies par Mariana Pitar ..., Andreea Gheorghiu, Ramona Maliţa ; [org., publ. par] Université de l'Ouest de Timişoara Faculté des Lettres, Histoire et Théologie Chaire de français. - Szeged : JATEPress, [2014]. - 342 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-315-227-0 fűzött
francia irodalom története - francia nyelv - konferencia-kiadvány
804.0 *** 840(091) *** 061.3(498.4-2Temesvár)
[AN 3577023]
MARC

ANSEL
UTF-84028 /2015.
   Angol - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : A1, A2, B1, B2 / [szerk. Gál Edina] ; [a feladatokat összeáll. Pálvölgyi Nóra] ; [ill. Laczkó László]. - Budapest : Akad. K., cop. 2014. - 61 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9524-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3575847]
MARC

ANSEL
UTF-84029 /2015.
Csordás Norbert
   Angol - magyar értelmező kisszótár : magyar - angol szójegyzékkel / Csordás Norbert. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2015. - [2], 445 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89663-3-9 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - értelmező szótár
801.323=20=945.11
[AN 3580727]
MARC

ANSEL
UTF-84030 /2015.
Csordás Norbert
   Angol nyelvkönyv / Csordás Norbert. - [Budapest] : Tantaki, cop. 2015. - 167 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-89663-0-8 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3581281]
MARC

ANSEL
UTF-84031 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   I love you : szerelmesek angol nyelvi kalauza / Czifra Éva. - 2. utánny. - Budapest : Szerző, 2014. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89044-1-6 fűzött : 2250,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3581492]
MARC

ANSEL
UTF-84032 /2015.
Gyarmatiné Fehér Barbara
   25 szituáció + 250 kifejezés : alapfokú német - magyar nyelvű szituációkat tartalmazó gyűjtemény német nyelvterületen munkát vállaló egészségügyi dolgozók számára / Gyarmatiné Fehér Barbara. - Szeged : JATEPress, 2014. - 71 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-315-226-3 fűzött
német nyelv - egészségügy - nyelvkönyv - tankönyv
803.0(078)=945.11 *** 614(078)
[AN 3576829]
MARC

ANSEL
UTF-84033 /2015.
Horváth Viktor (1962-)
   A vers ellenforradalma : a versírás és versfordítás tanulása és tanítása / Horváth Viktor. - Budapest : Magvető, 2014. - 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2909-1 kötött : 2990,- Ft
magyar nyelv - verstan
809.451.1-6
[AN 3575661]
MARC

ANSEL
UTF-84034 /2015.
   Kiliki a Földön 1 : magyar nyelvkönyv gyerekeknek : [magyar kezdőknek] / Varga Csilla [et al.] ; [szerk. Nádor Orsolya] ; [... a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet és az Akadémiai Kiadó együttműködésében jelenik meg]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2013 [!2014]. - 183 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8367-1 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
809.451.1(078)(02.053.2)=00
[AN 3581242]
MARC

ANSEL
UTF-84035 /2015.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - 5. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2000. - [20], 1003, [41] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9239-0 fűzött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3580562]
MARC

ANSEL
UTF-84036 /2015.
Miszler Mónika
   Tanuljunk németül! : könnyen, egyszerűen és gyorsan! : kezdők német nyelvkönyve gyakorlatokkal / Miszler Mónika. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2014. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-158-9 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3577602]
MARC

ANSEL
UTF-84037 /2015.
Mondvay-Németh Boglárka
   Szóbeli feladatok német alapfokú nyelvvizsgára : [alapfok (B1)] / Mondvay-Németh Boglárka. - 2. kiad. - Budapest : Akad. K., 2014. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9582-7 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3581342]
MARC

ANSEL
UTF-84038 /2015.
   Russkoe âzykoznanie: istoriâ i sovremennostʹ [elektronikus dok.] : materialy meždunarodnoj lingvističeskoj konferencii aspirantov i molodyh učënyh : Budapešt, 28 fevralâ - 1 marta 2014 goda / red. Paloši Ilʹdiko ; [org.] Universitet im. Loranda Ètveša Centr rusisitiki Centr russkogo âzyka i kulʹtury. - Szöveg. - Budapešt : Russica Pannonicana, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7730-96-2
orosz nyelv - konferencia-kiadvány
808.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3576441]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

4039 /2015.
Gherdan, Maria Elena
   Influenţe engleze în romantismul românesc al secolului XIX / Maria Elena Gherdan. - Szeged : JATEPress, 2014. - 268 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 252-268.
ISBN 978-963-315-230-0 fűzött
angol irodalom története - műfajtörténet - 19. század - regény
820(091)-31"18" *** 820(091)"18"
[AN 3576792]
MARC

ANSEL
UTF-84040 /2015.
Mohácsi János (1959-|)
   Határ Győző regénypoétikája : esszék, tanulmányok / Mohácsi János ; [kiad. az Írók Alapítványa ...]. - Budapest : Írók Alapítványa : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 275, [5] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 272-[276].
ISBN 978-615-5479-02-1 fűzött : 2600,- Ft
Határ Győző (1914-2006)
Nagy-Britannia - író - 20. század - ezredforduló - külföldön élő magyar személyiség - regény - műelemzés
82.01 *** 894.511(092)Határ_Gy.
[AN 3576628]
MARC

ANSEL
UTF-84041 /2015.
   Stunned into uncertainty : essays on Julian Barnes's fiction / Eszter Tory and Janina Vesztergom eds. - Budapest : Dep. of Engl. Studies School of Engl. and Amer. Studies Fac. of Humanities Eötvös L. Univ., 2014. - 174 p. ; 21 cm. - (ELTE papers in English studies, ISSN 2061-5655)
Bibliogr.: p. 169-174.
ISBN 978-963-284-554-8 fűzött
Barnes, Julian (1946-)
Nagy-Britannia - író - 20. század - 21. század
820(092)Barnes,_J.
[AN 3576830]
MARC

ANSEL
UTF-84042 /2015.
Tremmel Flórián (1941-)
   Retorika és igazságszolgáltatás / Tremmel Flórián. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2014. - 271 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 268-271.
ISBN 978-615-5376-41-2 fűzött : 6980,- Ft
Magyarország - retorika - védőbeszéd
82.085 *** 343.139.2(439)
[AN 3576685]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

4043 /2015.
Gáspár György (1955-)
   Albert Gábor : pályakép / Gáspár György. - [Budapest] : MMA, 2014. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-18-8 kötött : 3400,- Ft
Albert Gábor (1929-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Albert_G.
[AN 3577685]
MARC

ANSEL
UTF-84044 /2015.
Hopp Lajos (1927-1996)
   Un épistolier et traducteur littéraire à l'orée des Lumières: Kelemen Mikes : recueil d'essais / Lajos Hopp ; sous la direction de Gábor Tüskés ; publié par Imre Vörös et Anna Tüskés ; revu et préparé par Béatrice Dumiche et Krisztina Kaló. - Szeged : JATEPress, 2014. - 183 p. ; 24 cm. - ("Felvilágosodás, lumières, enlightenment, Aufklärung", ISSN 2064-0544 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-223-2 fűzött
Mikes Kelemen (1690-1761)
Európa - Magyarország - író - felvilágosodás - művelődéstörténet - 17. század
894.511(092)Mikes_K. *** 82(091)"17" *** 894.511(091)"17" *** 930.85(4)"17"
[AN 3576994]
MARC

ANSEL
UTF-84045 /2015.
Ködöböcz Gábor (1959-)
   Kiss Benedek / Ködöböcz Gábor. - [Budapest] : MMA, 2014. - 255 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5464-21-8 kötött : 3400,- Ft
Kiss Benedek (1943-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Kiss_B.
[AN 3577985]
MARC

ANSEL
UTF-84046 /2015.
Madách Imre (1823-1864)
   Madách Imre levelezése / [... szerk. Andor Csaba és Gréczi-Zsoldos Enikő]. - Salgótarján : Dornyay B. Múz. ; Szeged : Madách Irod. Társ., 2014. - 584 p., [2] t., [4] t.fol. : ill. ; 20 cm. - (Madách Imre művei. Levelezés ; 6.). (Madách könyvtár, ISSN 1219-4042 ; 87.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5462-05-4 kötött
Madách Imre (1823-1864)
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Madách_I.(044)
[AN 3577411]
MARC

ANSEL
UTF-84047 /2015.
   A Ráday-család a magyar kultúrában : 300 éve született Ráday Gedeon : a 2013. október 10-én megrendezett jubileumi konferencia előadásai / szerk. Berecz Ágnes. - Budapest : Ráday Gyűjt., 2014. - 103 p., [5] t. : ill., színes ; 20 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 10.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8299-09-3 fűzütt
Ráday Gedeon (1713-1792)
Magyarország - író - irodalmi élet - 18. század
894.511(092)Ráday_G. *** 894.511(091)"17"
[AN 3576845]
MARC

ANSEL
UTF-84048 /2015.
Raffay Ernő (1948-)
   Ady Endre és a szabadkőművesség / Raffay Ernő. - Budapest : Kárpátia Stúdió, 2013-. - 22 cm
Ady Endre (1877-1919)
Magyarország - író - szabadkőművesség - 20. század - századforduló
894.511(092)Ady_E. *** 061.236.61(439)"189/190"
[AN 3484659]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Szabadkőműves zsoldban, 1905-1908. - 2014. - 339 p.
Bibliogr.: p. 329-331.
ISBN 978-615-5374-12-8 fűzött : 3490,- Ft
[AN 3576734] MARC

ANSEL
UTF-84049 /2015.
Sarusi Mihály (1944-)
   Tiszta betű : Sarusi-megszólaltatások, 1990-2014. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2014. - 84 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9666-5 fűzött
Sarusi Mihály (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Sarusi_M.(047.53)
[AN 3576770]
MARC

ANSEL
UTF-84050 /2015.
Sturm László (1967-)
   Marsall László / Sturm László. - [Budapest] : MMA, 2014. - 283 p. : ill. ; 21 cm. - (Közelképek írókról, ISSN 2064-9274)
Bibliogr.: p. 251-259.
ISBN 978-615-5464-19-5 kötött : 3400,- Ft
Marsall László (1933-2013)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Marsall_L.
[AN 3577980]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

4051 /2015.
Adler, Elizabeth
Meet me in Venice (magyar)
   Velem Velencében / Elizabeth Adler ; [ford. Alföldi Zsófia]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-277-6 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3581279]
MARC

ANSEL
UTF-84052 /2015.
Adler, Elizabeth
Summer in Tuscany (magyar)
   Toszkánai nyár / Elizabeth Adler ; [ford. Nagy Zsolt]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 381 p. ; 20 cm
Megj. "Egy nyár Toszkánában" címmel is
ISBN 978-963-383-276-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3581275]
MARC

ANSEL
UTF-84053 /2015.
Altınyeleklioğlu, Demet (1955-)
Moskof cariye Hürrem (magyar)
   Hürrem, Szulejmán ágyasa / Demet Altınyeleklioğlu ; [ford. Sastyin Gergő]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2014. - 368 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5334-21-4 kötött : 4490,- Ft
török irodalom - szerelmes regény
894.35-312.5=945.11
[AN 3577090]
MARC

ANSEL
UTF-84054 /2015.
Andre, Bella
Can't help falling in love (magyar)
   Most és mindörökké / Bella Andre ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-213-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3577554]
MARC

ANSEL
UTF-84055 /2015.
Ashley, Katie
Music of the heart (magyar)
   A szív zenéje : Runaway train 1. / Katie Ashley ; [ford. Sánta Orsolya]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-312-4 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3577186]
MARC

ANSEL
UTF-84056 /2015.
Bosco, Federica (1971-)
Un amore di angelo (magyar)
   Maradj velem, angyal! / Federica Bosco ; [ford. Kárpáti Zsuzsa]. - Budapest : Libri, 2014. - 457 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-437-8 fűzött : 3490,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3578263]
MARC

ANSEL
UTF-84057 /2015.
Bradford, Chris
The way of the warrior (magyar)
   A harcos útja : Az ifjú szamuráj 1. / Chris Bradford ; [ford. Fazekas András]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-339-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3577204]
MARC

ANSEL
UTF-84058 /2015.
Cahalan, Susannah
Brain on fire (magyar)
   Lángoló agy : egy hónapig őrült voltam / Susannah Cahalan ; [ford. Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 341, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-863-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3575945]
MARC

ANSEL
UTF-84059 /2015.
Camilleri, Andrea (1925-)
La storia de Il naso (magyar)
   Az orr / újrameséli Andrea Camilleri ; ill. Maja Celija. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 95, [3] p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 4.)
Ford. Gács Éva. - Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič alapján
ISBN 978-615-5234-93-4 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - orosz irodalom - átdolgozás - ifjúsági irodalom - elbeszélés
850-32(02.053.2)=945.11 *** 882-32.04=945.11
[AN 3576123]
MARC

ANSEL
UTF-84060 /2015.
Card, Orson Scott (1951-)
Xenocide (magyar)
   Fajirtás : [Végjáték 3] / Orson Scott Card ; [ford. Mohácsi Enikő]. - Budapest : Unio Mystica, 2014. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80019-6-0 fűzött : 3465,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3577021]
MARC

ANSEL
UTF-84061 /2015.
Chesney, Marion (1936-)
Death of a glutton (magyar)
   Hamish Macbeth és a torkos társkereső / M. C. Beaton ; [ford. Loósz Vera]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 253 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-341-4 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3577557]
MARC

ANSEL
UTF-84062 /2015.
Child, Lincoln (1957-)
Terminal freeze (magyar)
   Jégbe zárt félelem / Lincoln Child ; [ford. Ipacs Tibor]. - Budapest : General Press, cop. 2014. - 310 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-672-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3577202]
MARC

ANSEL
UTF-84063 /2015.
Cyprianus, Thascius Caecilius (?-258)
   Szent Cyprianus levelezése / [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Szabó Ádám]. - Budapest : Jel, 2014. - 495 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 19.)
Bibliogr.: p. 101-103.
ISBN 978-615-5147-52-4 kötött : 3900,- Ft
ókeresztény irodalom - ókori latin irodalom - levelezés - szent - 3. század
871-6=945.11 *** 276 *** 235.3(092)Cyprianus,_T._C.(044)
[AN 3578010]
MARC

ANSEL
UTF-84064 /2015.
Eggers, Dave (1970-)
The story of Captain Nemo (magyar)
   Nemo kapitány / újrameséli Dave Eggers ; ill. Fabian Negrin. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 99 p. : ill., színes ; 26 cm. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X ; 5.)
Ford. Gács Éva. - Verne, Jules alapján
ISBN 978-615-5450-17-4 kötött : 2990,- Ft
francia irodalom - amerikai angol irodalom - átdolgozás - ifjúsági irodalom - ifjúsági regény - elbeszélés
820-32(02.053.2)(73)=945.11 *** 840-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3576114]
MARC

ANSEL
UTF-84065 /2015.
   Emlékkerti kőoroszlán : írások György Péter 60. születésnapjára / [szerk. Orbán Katalin és Gács Anna] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Budapest : ELTE BTK, 2014. - 559 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-552-4 fűzött
társadalomtudomány - bölcsészettudomány - tanulmánygyűjtemény - emlékkönyv
82 *** 31
[AN 3574233]
MARC

ANSEL
UTF-84066 /2015.
Evans, Richard Paul
Michael Vey : rise of the Elgen (magyar)
   Michael Vey 2 : az Elgen felemelkedése / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 484, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-876-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-536-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3577042]
MARC

ANSEL
UTF-84067 /2015.
Frank, Anne (1929-1945)
Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis (magyar)
   Mesék és történetek a hátsó traktusból / Anne Frank ; ... ford. Gera Judit ; ... naplórészletek ford. Bernáth István ... - Budapest : Park, cop. 2014. - 285, [2] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-355-163-9 kötött : 3500,- Ft
Hollandia - holland irodalom - második világháború - válogatott művek
839.31-821=945.11
[AN 3576360]
MARC

ANSEL
UTF-84068 /2015.
Frey, James (1969-)
Endgame: the calling (magyar)
   Endgame : toborzás / James Frey ; Nils Johnson-Shelton közrem. - [Budapest] : Libri, 2014. - 527 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-412-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3578274]
MARC

ANSEL
UTF-84069 /2015.
Gaarder, Jostein (1952-)
Vita brevis (magyar)
   Vita brevis : Floria Aemilia levele Aurelius Augustinushoz : regény / Jostein Gaarder ; ford. Bernáth István. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 176 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-355-166-0 kötött : 2900,- Ft
Augustinus Aurelius (354-430)
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3581505]
MARC

ANSEL
UTF-84070 /2015.
Gábor Dénes (1900-1979)
Inventing the future (magyar)
   Találjuk fel a jövőt! / Gábor Dénes ; [ford. Búsné Pap Judit] ; [közread. a] Novofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért. - 2. kiad. - [Budapest] : Novofer Alapítvány, 2014. - 256 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9686-3 kötött
angol nyelvű irodalom - esszé
820-4=945.11
[AN 3580723]
MARC

ANSEL
UTF-84071 /2015.
Grimm, Jacob (1785-1863)
   Grimm testvérek összegyűjtött meséi / [magyarba átültette Benedek Elek]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2014]. - 301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5496-06-6 fűzött : 3700,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3576864]
MARC

ANSEL
UTF-84072 /2015.
   Gyilkos mesék : a halál mesterei / vál. és szerk. ifj. Veress István. - Szentendre : Urbis Kvk., 2014. - 242, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-72-9 fűzött
világirodalom - bűnügyi elbeszélés - antológia
82-322.4=945.11
[AN 3576115]
MARC

ANSEL
UTF-84073 /2015.
Hart, Liliana
Whiskey rebellion (magyar)
   Go-go girl nyomoz / Liliana Hart ; [ford. Lami Juli]. - [Budapest] : Erawan, 2014. - 276 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683). (Go-go girl sorozat ; 1.)
ISBN 978-615-5469-06-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3577198]
MARC

ANSEL
UTF-84074 /2015.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Lieben, das ist Glück (magyar)
   Szeretni boldogság : elmélkedések szeretetről, boldogságról, humorról és zenéről / Hermann Hesse ; [a szövegeket vál. Volker Michels] ; [ford. Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 98 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-551-2 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - idézetgyűjtemény
830-84=945.11
[AN 3577101]
MARC

ANSEL
UTF-84075 /2015.
James, P. D. (1920-2014)
The children of men (magyar)
   Az ember gyermeke / P. D. James ; [ford. Simonyi Ágnes]. - Budapest : XXI. Század K., 2014. - 351 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5373-50-3 fűzött : 3500,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3577574]
MARC

ANSEL
UTF-84076 /2015.
Kemmerer, Brigid
Spark (magyar)
   Spark : szikra : Elementálok 2. könyv / Brigid Kemmerer ; [ford. Vallató Péter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 468 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-185-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3577056]
MARC

ANSEL
UTF-84077 /2015.
Kingsbury, Karen (1963-)
Return (magyar)
   Visszatérés : a Baxter család története : Megváltás-sorozat 3. kötet / Karen Kingsbury és Gary Smalley ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 362 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-39-5 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3576807]
MARC

ANSEL
UTF-84078 /2015.
Kingsbury, Karen (1963-)
A time to embrace (magyar)
   Ideje az ölelésnek : történet a reményről, gyógyulásról, az élet gazdagságáról / Karen Kingsbury ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-40-1 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3576814]
MARC

ANSEL
UTF-84079 /2015.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Inget knussel, sa Emil i Lönneberga (magyar)
   Juharfalvi Emil és Ida : a karácsonyi mulatság / Astrid Lindgren ; [ill.] Björn Berg ; [ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - 57 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9781-5 kötött : 1999,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3576085]
MARC

ANSEL
UTF-84080 /2015.
Lowe, Dave
My hamster is a spy (magyar)
   A hörcsögöm egy kém / írta Dave Lowe ; [ill. Mark Chambers] ; [ford. Róbert Pál]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2014. - 98, [6] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Büdi és Ben)
ISBN 978-963-9905-35-1 kötött : 2490,- Ft
ausztrál irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3576048]
MARC

ANSEL
UTF-84081 /2015.
Makine, Andreï (1957-)
Le pays du lieutenant Schreiber (magyar)
   Schreiber hadnagy hazája : egy élet regénye / Andreï Makine ; [Szoboszlai Margit ford.]. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2014. - 184, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-62-8 fűzött : 2300,- Ft
francia irodalom - dokumentumregény
840-31=945.11
[AN 3576840]
MARC

ANSEL
UTF-84082 /2015.
Margaret, George (1943-)
The autobiography of Henry VIII (magyar)
   VIII. Henrik önéletrajza : az udvari bolond, Will Somers jegyzeteivel / Margaret George ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-963-383-344-5 fűzött : 7999,- Ft
Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3577032]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 639 p.
ISBN 978-963-383-345-2
[AN 3577043] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 637 p.
ISBN 978-963-383-346-9
[AN 3577045] MARC

ANSEL
UTF-84083 /2015.
Moyes, Jojo (1969-)
One plus one (magyar)
   Páros, páratlan / Jojo Moyes ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 415 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-351-7 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3577192]
MARC

ANSEL
UTF-84084 /2015.
Norweb, Jeanne K.
The gold armband (magyar)
   Az arany karkötő : A tiltott ajtó trilógia harmadik kötete / Jeanne K. Norweb ; [ford. Acsádi Tímea, Teszler Vendel] ; [közread. a] Sarutlan Kármelita Nővérek. - [Magyarszék] : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2014. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5147-51-7 fűzött : 1800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3577901]
MARC

ANSEL
UTF-84085 /2015.
Ohlsson, Kristina (1979-)
Glasbarnen (magyar)
   Az üveggyerekek / Kristina Ohlsson ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2014. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-324-303-9 kötött : 2590,- Ft
svéd irodalom - gyermekregény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3577049]
MARC

ANSEL
UTF-84086 /2015.
Parvela, Timo
Maukka ja Väykkä rakentavat talon (magyar)
   Miú és Vau házat épít / [szöveg] Timo Parvela ; [ill.] Virpi Talvitie ; [ford. Kovács Ottilia]. - Budapest : Kolibri, 2014. - 107, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5234-87-3 kötött : 2990,- Ft
finn irodalom - gyermekirodalom - mese
894.541-34(02.053.2)=945.11
[AN 3576020]
MARC

ANSEL
UTF-84087 /2015.
Paterson, Cynthia
The Foxwood regatta (magyar)
   Az evezősverseny / írta és ill. Cynthia Paterson és Brian Paterson ; [ford. Szabó T. Anna]. - Budapest : General Press, 2014. - 32 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Foxwoodi mesék)
ISBN 978-963-643-674-2 kötött : 2500,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3575664]
MARC

ANSEL
UTF-84088 /2015.
Petrović, Uroš (1967-)
Peti leptir (magyar)
   Az ötödik pillangó / Uroš Petrović ; [ford. Solymosy-Kurunci Viktória]. - [Monor] : Pillangó K. ; [Bačka Topola] : Solymosy, 2014. - 117 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-86-87561-18-2
ISBN 978-615-80076-0-3 fűzött : 1900,- Ft : 600 RSD
szerb irodalom - ifjúsági regény
886.1-31(02.053.2)=945.11
[AN 3577954]
MARC

ANSEL
UTF-84089 /2015.
Pilcher, Rosamunde (1924-)
The empty house (magyar)
   Ház a tengerparton / Rosamunde Pilcher ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 260 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-374-2 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3581274]
MARC

ANSEL
UTF-84090 /2015.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hotzenplotz 3 (magyar)
   Torzonborz megjavul / Otfried Preussler ; F. J. Tripp rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 116, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5450-01-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3581350]
MARC

ANSEL
UTF-84091 /2015.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Der Räuber Hotzenplotz (magyar)
   Torzonborz, a rabló : Otfried Preussler paprikajancsis és vitézlászlós története / [ford. Nádori Lídia] ; [ill. F. J. Tripp]. - Budapest : Kolibri, 2015. - 117 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5234-32-3 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3581347]
MARC

ANSEL
UTF-84092 /2015.
Rees, Gwyneth
My super sister (magyar)
   Szuper hugi / Gwyneth Rees ; rajz. Ella Okstad ; [... ford. Csapody Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5385-91-9 kötött : 1990,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3576026]
MARC

ANSEL
UTF-84093 /2015.
Rivers, Francine (1947-)
The atonement child (magyar)
   Az ártatlanság gyermeke / Francine Rivers ; [ford. ... Győri Anna]. - Budapest : Harmat, 2014. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-246-8 fűzött : 3200,- Ft
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 244(0:82-31)
[AN 3576870]
MARC

ANSEL
UTF-84094 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; ford. Ádám Péter. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 100, [3] p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-267-249-6 kötött : 2390,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3581345]
MARC

ANSEL
UTF-84095 /2015.
Sayers, Dorothy Leigh (1893-1957)
The man born to be king (magyar)
   Aki királynak született : tizenkét hangjáték Jézus Krisztus életéről / Dorothy L. Sayers ; [ford. Pásztor Péter]. - Veresegyház : Encián, 2014. - 465, [4] p. ; 23 cm
ISBN 978-615-80080-0-6 kötött : 3900,- Ft
angol irodalom - hangjáték
820-2=945.11
[AN 3576681]
MARC

ANSEL
UTF-84096 /2015.
Silverstein, Shel (1930-1999)
A giraffe and a half (magyar)
   Másfél zsiráf / Shel Silverstein ; Varró Dániel ford. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - [48] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-539-912-3 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekvers - képeskönyv
820-14(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3576033]
MARC

ANSEL
UTF-84097 /2015.
Simonson, Helen
Major Pettigrew's last stand (magyar)
   Pettigrew őrnagy utolsó csatája / Helen Simonson ; [ford. Kada Júlia]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 350 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-266-276-3 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3577177]
MARC

ANSEL
UTF-84098 /2015.
Snwniyt, Miykal (1940-)
Ṣipŵr hanepeš (magyar)
   Lélekmadár / Michal Sznunit ; [a fordítást átd. Lackfi János]. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5501-48-7 kötött : 2190,- Ft
ivrit irodalom - vers - képeskönyv
892.4-14=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3576206]
MARC

ANSEL
UTF-84099 /2015.
Spencer, Scott (1945-)
Endless love (magyar)
   Végtelen szerelem / Scott Spencer ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2014. - 483 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9921-8 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3578044]
MARC

ANSEL
UTF-84100 /2015.
Stilton, Tea
I naufraghi delle stelle (magyar)
   Hajótörés a világűrben / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2014. - 178, [45] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-481-2 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3577166]
MARC

ANSEL
UTF-84101 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Lord of the Rings (magyar)
   A Gyűrűk Ura : regény / J. R. R. Tolkien ; ill. Alan Lee ; [ford. Göncz Árpád] ; [az I. rész 1-11. fejezetét, ... a hozzá tartozó versbetéteket ford. Réz Ádám] ; [a többi verset ford. Tandori Dezső]. - Budapest : Európa, 2014, cop. 1985. - 3 db (1774 p.) : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9562-3 kötött : 8990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3581226]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Gyűrű szövetsége. - XXX, 606 p., [18] t.fol.
[AN 3581229] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., A két torony. - IX, 611-1097. p., [17] t.fol.
[AN 3581230] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., A király visszatér. - XII, 1103-1774. p., [15] t.fol.
[AN 3581231] MARC

ANSEL
UTF-84102 /2015.
Twain, Mark (1835-1910)
The adventures of Huckleberry Finn (magyar)
   Huckleberry Finn kalandjai / Mark Twain ; [ford. Baktay Ervin] ; [Edward Windsor Kemble ... rajz.] ; [közread. a] Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. - [Budapest] : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2014. - 366 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87496-3-5 fűzött
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3580620]
MARC

ANSEL
UTF-84103 /2015.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Medeâ i eë deti (magyar)
   Médea és gyermekei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit és Goretity József]. - 8. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2003. - 297 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2285-6 kötött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3581364]
MARC

ANSEL
UTF-84104 /2015.
Vespers rising (magyar)
   A Vesperek támadása / Rick Riordan [et al.] ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 244 p. ; 20 cm. - (A 39 kulcs ; 11.)
ISBN 978-963-399-134-3 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3577079]
MARC

ANSEL
UTF-84105 /2015.
Webb, Holly
Ellie the homesick puppy (magyar)
   Elli hazavágyik / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 109, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-536-5 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3581223]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

4106 /2015.
   Adventi hangulat : könyv és tányéralátét egyben : 6x8 ünnepi tányéralátét / [a novellákat vál. Kőrössi P. József]. - [Budapest] : Ventus Commerce, [2014]. - 96 p. : ill., színes ; 42 cm. - (Gasztrokönyv)
ISBN 978-963-89818-5-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 398.332.416(0:82-32)
[AN 3577889]
MARC

ANSEL
UTF-84107 /2015.
Áldozó Krisztián
   Kis pálinkahatározó / írta Áldozó Krisztián ; ill. Szabó Zsófia. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 39, [6] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kis hungarikum határozók, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-7-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - humor - égetett szeszes ital - ajándékkönyv
894.511-7 *** 663.5(439)(0:82-7)
[AN 3575839]
MARC

ANSEL
UTF-84108 /2015.
Áldozó Krisztián
Kis pálinkahatározó (angol)
   Little pálinkapedia / writer Krisztián Áldozó ; ill. Zsófia Szabó ; [... transl. Balázs Dezse & Orsolya Aporfi]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 39, [6] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Little hungaropedia series, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-8-7 fűzött
Magyarország - égetett szeszes ital - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=20 *** 663.5(439)(0:82-7)
[AN 3575844]
MARC

ANSEL
UTF-84109 /2015.
Áldozó Krisztián
Kis pálinkahatározó (olasz)
   Piccola guida alla pálinka / scritto da Krisztián Áldozó ; ill. di Zsófia Szabó ; [trad. di Emese Pálóczy & Regina Kerékgyártó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 39, [6] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Piccole guide agli hungaricum, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-9-4 fűzött
Magyarország - égetett szeszes ital - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=50 *** 663.5(439)(0:82-7)
[AN 3575865]
MARC

ANSEL
UTF-84110 /2015.
Arnold Viktória
   A nevem Bugi / Arnold Viktória, Arnold Szilvia ; [Rigler György Rígó ... ill.]. - Budapest : Ciceró, cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-539-914-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576055]
MARC

ANSEL
UTF-84111 /2015.
Bakti Éva
   Szívemnek húrjain : versek és dalszövegek / Bakti Éva. - Nyíregyháza : Bakti É., 2014. - 156 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0811-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3576783]
MARC

ANSEL
UTF-84112 /2015.
Baranyai Miklós (1966-)
   Megverselt idők / Baranyai Miklós. - Budapest : Agroinform, 2014. - 112 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-502-983-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3576514]
MARC

ANSEL
UTF-84113 /2015.
Bardet, S.
   Félek, szeretek, gyászolok [elektronikus dok.] : novellák / S. Bardet. - Szöveg (epub : 637 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132423. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-538-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3579329]
MARC

ANSEL
UTF-84114 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   Óriások és törpék / Benedek Elek ; [Széchy Gyula rajz.]. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2014]. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5496-07-3 fűzött : 1250,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576971]
MARC

ANSEL
UTF-84115 /2015.
Bodor Ádám (1936-)
   Verhovina madarai : változatok végnapokra / Bodor Ádám. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2011. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-2873-5 kötött : 2990,-Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3581474]
MARC

ANSEL
UTF-84116 /2015.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Égboltmesék / Böszörményi Gyula ; [Pásztohy Panka illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 16.)
ISBN 978-963-11-9757-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576155]
MARC

ANSEL
UTF-84117 /2015.
Csabai László (1969-)
   Száraz évszak : páros novellák / Csabai László. - Budapest : Magvető, 2014. - 337, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2900-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3575652]
MARC

ANSEL
UTF-84118 /2015.
Csizmadia Éva
   Szerelemből sosem elég / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 259 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-37-0 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3576547]
MARC

ANSEL
UTF-84119 /2015.
Csorba Piroska (1952-)
   A kövek nem hervadnak el / Csorba Piroska ; [közread. a] II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. - Miskolc : II. Rákóczi F. M. és Vár. Kvt., 2014. - 149 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9645-10-3 fűzött
Magyarország - holokauszt - zsidóság - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 323.12(=924)(439)"194"(0:82-32)
[AN 3575875]
MARC

ANSEL
UTF-84120 /2015.
Csurgó Csaba (1970-)
   Kukoricza / Csurgó Csaba. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 661 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5468-55-1 fűzött : 3680,- Ft : 14,40 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3577728]
MARC

ANSEL
UTF-84121 /2015.
Czipott György (1951-)
   Jobbantemperált láncfűrészzenekar / Czipott György. - [Budapest] : Czipott Gy., cop. 2014. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8407-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575701]
MARC

ANSEL
UTF-84122 /2015.
Czipott György (1951-)
   Kifordult húsú csillagok / Czipott György. - [Budapest] : Czipott Gy., cop. 2015. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0528-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3575699]
MARC

ANSEL
UTF-84123 /2015.
Dallos Emma
   Finita la commedia [elektronikus dok.] : egy elmúlt szerelem nyomában / Dallos Emma. - Szöveg (epub : 577 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132357. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-450-6
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3578865]
MARC

ANSEL
UTF-84124 /2015.
Deák Veronika
   Januártól decemberig [elektronikus dok.] / Deák Veronika. - Szöveg (epub : 589 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132415. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-436-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3579283]
MARC

ANSEL
UTF-84125 /2015.
Dobos Fanni
   Villámlók [elektronikus dok.] : a lázadók közt / Dobos Fanni. - Szöveg (epub : 613 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132425. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-554-1
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3579353]
MARC

ANSEL
UTF-84126 /2015.
Dorkó László
   A hét főbűnös [elektronikus dok.] : Hungária ezer éve / Dorkó László. - Szöveg (epub : 488 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132421. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-560-2
magyar irodalom - bohózat - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3579310]
MARC

ANSEL
UTF-84127 /2015.
Dragomán György (1973-)
   A fehér király : regény / Dragomán György. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2005. - 252, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3231-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581366]
MARC

ANSEL
UTF-84128 /2015.
Dragomán György (1973-)
   A pusztítás könyve : regény / Dragomán György. - 2. kiad. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2002. - 398 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3240-4 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581465]
MARC

ANSEL
UTF-84129 /2015.
Elekes Dóra
   Tündi és Samu / Elekes Dóra ; Kun Fruzsina rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2014. - [24] p. : ill., színes ; 19x19 cm
Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-9869-42-4 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3577480]
MARC

ANSEL
UTF-84130 /2015.
   Esik eső, süt a Nap : mondókák, versek apróságoknak / Benedek Virág rajz. ; [összeáll. Gönczöl Andrea]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2015. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-45-5 kötött : 1750,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3581334]
MARC

ANSEL
UTF-84131 /2015.
Fahidi Éva (1925-)
   A dolgok lelke / Fahidi Éva. - [Pilisszentlászló] : Ariel, cop. 2015. - 288 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1436-9 fűzött : 2990,- Ft
Németország - magyar irodalom - koncentrációs tábor - memoár
894.511-94 *** 343.819.5(430)(0:82-94)
[AN 3581265]
MARC

ANSEL
UTF-84132 /2015.
Farkas Ádám
   Kis fürdőhatározó / írta Farkas Ádám ; ill. Szabó Zsófia. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kis hungarikum határozók, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-963-12-0534-3 fűzött
Magyarország - fürdő - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv
894.511-7 *** 613.41(439)
[AN 3575810]
MARC

ANSEL
UTF-84133 /2015.
Farkas Ádám
Kis fürdőhatározó (angol)
   Little bathopedia / writer Ádám Farkas ; ill. Zsófia Szabó ; [... transl. Ádám Farkas & Ildi Ámon]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Little hungaropedia series, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-963-12-0535-0 fűzött
Magyarország - fürdő - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=20 *** 613.41(439)
[AN 3575962]
MARC

ANSEL
UTF-84134 /2015.
Farkas Ádám
Kis fürdőhatározó (olasz)
   Piccola guida ai bagni termali / scritto da Ádám Farkas ; ill. di Zsófia Szabó ; [trad. di Emese Pálóczy & Regina Kerékgyártó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Piccole guide agli hungaricum, ISSN 2415-9824)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-80108-9-4)
Magyarország - fürdő - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=50 *** 613.41(439)
[AN 3575973]
MARC

ANSEL
UTF-84135 /2015.
Fekete Liza (1998-)
   Álmomban már jártam itt [elektronikus dok.] / Fekete Liza. - Szöveg (epub : 572 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132382. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-492-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3578961]
MARC

ANSEL
UTF-84136 /2015.
Fly, Violett T. (1986-)
   Fearlin-Tündér Kate [elektronikus dok.] : kék bál / Violett T. Fly. - Szöveg (epub : 592 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132379. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-452-0
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3578953]
MARC

ANSEL
UTF-84137 /2015.
Ford, Stephanie
   Míg eljő a sötétség [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - Szöveg (epub : 646 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132419. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-546-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3579304]
MARC

ANSEL
UTF-84138 /2015.
Frányó Krisztina
   Legénylak [elektronikus dok.] / Frányó Krisztina. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-552-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3579364]
MARC

ANSEL
UTF-84139 /2015.
Goldwind, George
   Mindent a szerelemért [elektronikus dok.] : regény / George Goldwind. - Szöveg (pdf : 721 KB) (epub : 510 KB) (mobi : 272 KB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132246. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-078-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-076-1 (epub)
ISBN 978-963-387-077-8 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3578016]
MARC

ANSEL
UTF-84140 /2015.
Goldwind, George
   Szicíliai szerelem [elektronikus dok.] : regény / George Goldwind. - Szöveg (pdf : 595 KB) (epub : 1.1 MB) (mobi : 238 KB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132245. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-082-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-081-5 (pdf)
ISBN 978-963-387-080-8 (epub)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3578011]
MARC

ANSEL
UTF-84141 /2015.
Győri Magda (1952-)
   Az iszonyat küszöbén : 1 nő + 12 férfi / Maggie Greene. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 300 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1346-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3577189]
MARC

ANSEL
UTF-84142 /2015.
Hargitai Lajos
   Vándorlások könyve / Hargitai Lajos. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - 235 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9846-71-5 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3578013]
MARC

ANSEL
UTF-84143 /2015.
Hohol Ancsa
   Max a barátság nyomában / írta Hohol Ancsa ; ill. Gombos Gáspár. - Budapest : Manó Kv., 2014. - 70 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-039-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3575751]
MARC

ANSEL
UTF-84144 /2015.
Hozleiter Fanny (1988-)
   Lélekkód / Hozleiter Fanny Mosolyka ; Koczán Sára LányLevendula rajz. - Budapest : Libri, 2014. - 94 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-310-447-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576140]
MARC

ANSEL
UTF-84145 /2015.
Ilama Árgilus
   Erotika / Ilama Árgilus. - Budapest : Argilus Kft., 2014. - 530, [11] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9290-2 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom - fantasztikus regény
894.511-993
[AN 3577991]
MARC

ANSEL
UTF-84146 /2015.
Jász Attila (1966-)
   Szárnyas csiga : átiratok, Myth&Co / Jász Attila. - Tata : Új Forrás K., 2014. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Új Forrás könyvek, ISSN 0866-2053 ; 53.)
ISBN 978-963-7983-21-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3577283]
MARC

ANSEL
UTF-84147 /2015.
Juhász Júlia
   Bolond lyukból.. [elektronikus dok.] / Juhász Júlia. - Szöveg (epub : 677 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132374. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-448-3
magyar irodalom - humor - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3578944]
MARC

ANSEL
UTF-84148 /2015.
Juhász Roland
   A Virgil Newman Show [elektronikus dok.] / Juhász Roland. - Szöveg (epub : 654 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-550-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3579335]
MARC

ANSEL
UTF-84149 /2015.
Julie V.
   Faithbell [elektronikus dok.] : mentsd meg a világot önmagától / Julie V. - Szöveg (epub : 650 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132359. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-426-1
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3578872]
MARC

ANSEL
UTF-84150 /2015.
   Kacor király : csalafinta magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 30 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-72-2 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3581330]
MARC

ANSEL
UTF-84151 /2015.
Kaffka Margit (1880-1918)
   Színek és évek ; Hangyaboly / Kaffka Margit. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2014. - 348, [3] p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8055-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581220]
MARC

ANSEL
UTF-84152 /2015.
Kálóczi-Szvétek Éva
   Dorián könyve / Kálóczi-Szvétek Éva. - [Kalocsa] : [Kálóczi-Szvétek É.], cop. 2014. - 127 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1131-3 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576500]
MARC

ANSEL
UTF-84153 /2015.
Kármán Irén (1967-)
   Szex és Pest / Kármán Irén. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 308 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-375-9 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581277]
MARC

ANSEL
UTF-84154 /2015.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Az ibolyántúli ember / Kárpáti Kamil. - 2. kiad. - Budapest : Stádium, [2014]. - 183 p., XVI t., [7] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kárpáti Kamil életmű sorozata)
ISBN 978-963-8519-61-0 kötött : 4800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580546]
MARC

ANSEL
UTF-84155 /2015.
Kellár Márta
   Mr. Peare / Kellár Márta ; [graf. ... Krasznai Barbara]. - Balástya : Vándor K., 2014. - 253 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-89936-2-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3577964]
MARC

ANSEL
UTF-84156 /2015.
   A két bors ökröcske : vidám magyar népmesék / Bihari Beatrix-Renáta rajz. ; szerk. Nagy Éva. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-9619-70-8 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3581332]
MARC

ANSEL
UTF-84157 /2015.
King, Bradley (1983-)
   Alvilági játszma [elektronikus dok.] / Bradley King. - Szöveg (epub : 825 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-558-9
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3579372]
MARC

ANSEL
UTF-84158 /2015.
   Környezetünk jövője, jövőnk környezete : a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. gyeremekrajz- és szépírói pályázatának alkotásai / [szerk. Hajdú Judit]. - [Szentendre] : A-line Kft., cop. 2014. - 144, [33] p. : ill., színes ; 20x25 cm
ISBN 978-963-12-1305-8 kötött
Magyarország - magyar irodalom - gyermekirodalom - amatőr művészet - pályázat - hulladékgazdálkodás - gyermekrajz
894.511-822(02.053.2) *** 379.825-053.2 *** 06.063(439) *** 741.071-053.2 *** 504.064.4
[AN 3577989]
MARC

ANSEL
UTF-84159 /2015.
Kovács Árpád (1978-)
   Halál kommandó [elektronikus dok.] : metamorfózis / Kovács Árpád. - Szöveg (epub : 541 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - keretcím: Galaxy war. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132418. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-540-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3579300]
MARC

ANSEL
UTF-84160 /2015.
Kovács Ibolya, Ó
   Gazdagok és szépek [elektronikus dok.] : mesék fiatal és öreg gyerekeknek prózában és versben / Ó. Kovács Ibolya. - Szöveg (epub : 544 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132362. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-502-2
magyar irodalom - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821
[AN 3578884]
MARC

ANSEL
UTF-84161 /2015.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Előhang egy kispörkölthöz : válogatott írások / Krúdy Gyula ; [... vál., a szövegeket gond., a jegyzeteket írta, a kötetet szerk. Szigethy Gábor]. - Budapest : M. Közlöny- és Lapk., 2014. - 399 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345 ; 35.)
keretcím: Magyar ízek ; borító- és gerinccím: Krúdy ízei : előhang egy kispörkölthöz
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9872-33-2)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3578087]
MARC

ANSEL
UTF-84162 /2015.
Lackfi János (1971-)
   Szakimesék / Lackfi János ; Lackfi Margit rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 61 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5501-15-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576016]
MARC

ANSEL
UTF-84163 /2015.
Lak Katka
   Ciróka Boróka meséi Újpestről : szervusz, Újpest! / Lak Katka ; ill. Szász Regina ; kiad. Újpest Önkormányzata. - [Budapest] : Újpest Önkormányzata, 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21x27 cm
ISBN 978-963-12-0471-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3577670]
MARC

ANSEL
UTF-84164 /2015.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A hétfejű tündér [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Csákányi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, [2014], cop. 2003. - 1 CD (2 h 54 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8180-4 : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580700]
MARC

ANSEL
UTF-84165 /2015.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A Nyúl mint tolmács / Lázár Ervin ; [Rubik Anna illusztrációival]. - Budapest : Móra, cop. 2014. - [30] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9756-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576153]
MARC

ANSEL
UTF-84166 /2015.
Ledzényi Pálné (1931-)
   Az út / Ledzy Judit. - [Békéscsaba] : Ledzényi P.-né, [2014]. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-8795-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3576341]
MARC

ANSEL
UTF-84167 /2015.
Lengyel József (1948-)
   Fenyők árnyékában : [válogatott versek] / Lengyel József. - Székelyudvarhely ; [Püspökladány] : Magánkiad., 2014. - 20 p. : ill., színes ; 15 cm
ISBN 978-963-08-9706-8 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3576256]
MARC

ANSEL
UTF-84168 /2015.
Loose, Thomas
   Eadreon történetei [elektronikus dok.] / Thomas Loose. - Szöveg (epub : 571 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-556-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3579370]
MARC

ANSEL
UTF-84169 /2015.
Lőrincz Judit Lívia (1971-)
   Pufi kandúr világgá megy / Lőrincz Judit Lívia ; [rajz. Paller Eszter]. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2014. - 74, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5054-86-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3575897]
MARC

ANSEL
UTF-84170 /2015.
Magyariné Elek Andrea (1984-)
   Mítoszok és legendák könyve [elektronikus dok.] / Magyariné Elek Andrea. - Szöveg (epub : 597 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132381. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3578960]
MARC

ANSEL
UTF-84171 /2015.
Majzik Ilona
   Vidám gyümölcsábécé : gyümölcsversek kicsiknek / Majzik Ilona ; [ill. Majzik Ilona, Dajka Katalin]. - [Debrecen] : [Majzik I.], [2014]. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88871-5-3 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3576661]
MARC

ANSEL
UTF-84172 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   Az elátkozott völgy [elektronikus dok.] / Michael Mansfield. - Szöveg (pdf : 2.4 MB) (epub : 2.2 MB) (prc : 2.3 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132324. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-104-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-102-7 (epub)
ISBN 978-963-387-103-4 (prc)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3578707]
MARC

ANSEL
UTF-84173 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   Idegen árny [elektronikus dok.] / Michael Mansfield. - Szöveg (pdf : 2 MB) (epub : 2.1 MB) (prc : 2 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132323. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-108-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-106-5 (epub)
ISBN 978-963-387-107-2 (prc)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3578705]
MARC

ANSEL
UTF-84174 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   A parkoló [elektronikus dok.] / Michael Mansfield. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (epub : 1.8 MB) (prc : 1.3 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132325. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-096-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-094-5 (epub)
ISBN 978-963-387-095-2 (prc)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3578715]
MARC

ANSEL
UTF-84175 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   Rémsziget [elektronikus dok.] / Michael Mansfield. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (epub : 1 MB) (mobi : 2.6 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132250. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-112-6 (pdf)
ISBN 978-963-387-110-2 (epub)
ISBN 978-963-387-111-9 (mobi)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3578028]
MARC

ANSEL
UTF-84176 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   Sötét sarok [elektronikus dok.] / Michael Mansfield. - Szöveg (pdf : 2.6 MB) (epub : 2.4 MB) (prc : 2.6 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132322. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-100-3 (pdf)
ISBN 978-963-387-098-3 (epub)
ISBN 978-963-387-099-0 (prc)
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3578703]
MARC

ANSEL
UTF-84177 /2015.
Mayer István
   A zsidó kalóz / Mayer István. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 344 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1318-8 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3576784]
MARC

ANSEL
UTF-84178 /2015.
Millei Lajos (1961-)
   Éltető lélekcseppek / Millei Lajos. - [Lengyel] : [Millei L.], [2015]. - 210 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1514-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3577303]
MARC

ANSEL
UTF-84179 /2015.
   Minden idők : vers- és kispróza antológia : 5 év jubileumi kiadványa : [2009-2014] / [szerk. Szinay Balázs] ; [megj. a Tanítványi Láncolat Irodalmi Műhely kiadványaként]. - Budapest : Tanítványi Láncolat Irod. Műhely, 2014. - 118 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89238-3-7 kötött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3575931]
MARC

ANSEL
UTF-84180 /2015.
Moldova György (1934-)
   A bolygató / Moldova György. - Szentendre : Urbis Kvk., 2014. - 283, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-84-2 kötött
Magyarország - író - magyar irodalom - 20. század - 21. század - memoár
894.511-94 *** 894.511(092)Moldova_Gy.(0:82-94)
[AN 3577084]
MARC

ANSEL
UTF-84181 /2015.
Molnár Zsolt
   77 paleo versike / Molnár Zsolt. - Budapest : [Molnár Zs.], 2014. - 188 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-0854-2 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3578001]
MARC

ANSEL
UTF-84182 /2015.
Náray Tamás (1959-)
   Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény / Náray Tamás. - Budapest : Libri, 2014. - 2 db ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3563871]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 397 p.
ISBN 978-963-310-491-0 kötött : 3990,- Ft
[AN 3578188] MARC

ANSEL
UTF-84183 /2015.
Neetah, Alie (1971-)
   A fény gyermekei [elektronikus dok.] : novellák e világról és odaátról / Alie Neetah. - Szöveg (epub : 613 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132420. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-428-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3579305]
MARC

ANSEL
UTF-84184 /2015.
   Nem teljes, mégsem hiányos : irodalmi pályázat válogatás / [ill. Boros Attila] ; [kiad. a Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület]. - [Győr] : Pozitív Sokk Közhasznú Egyes., 2014. - 209 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0193-2 fűzött
magyar irodalom - pályázat - fogyatékos - antológia
894.511-822 *** 316.37-056.2/.3(0:82-822) *** 06.063(439)
[AN 3577518]
MARC

ANSEL
UTF-84185 /2015.
   Egy nyelvet beszélünk : anyanyelvi és művészeti diákpályázatok : antológia : a Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola 2013-as anyanyelvi és művészeti diákpályázat-sorozatának díjazott írásművei, diáktársaik illusztrációival névadónk születésének 130. jubileumi évfordulójára / [szerk. Horváth Lajos]. - Budapest : Jaschik Á. Műv. Szakközépisk., 2015. - 39 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9828-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - amatőr művészet - pályázat - antológia
894.511-822 *** 379.825 *** 06.063(439)
[AN 3576990]
MARC

ANSEL
UTF-84186 /2015.
Oláh János (1942-)
   Belső tükör : összegyűjtött versek, 1958-2014 / Oláh János. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2014. - 581 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9903-89-0 fűzött : 4600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3577895]
MARC

ANSEL
UTF-84187 /2015.
Oravecz Nóra (1989-)
   99 lélekerősítő gondolat / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2014. - [108] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-468-2 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3578212]
MARC

ANSEL
UTF-84188 /2015.
Pálinkás Mihály
   Időzóna [elektronikus dok.] / Pálinkás Mihály. - Szöveg (epub : 574 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132358. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-420-9
magyar irodalom - haiku - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3578868]
MARC

ANSEL
UTF-84189 /2015.
Palla Csilla (1992-)
   A sötétség fiai [elektronikus dok.] / Palla Csilla. - Szöveg (epub : 747 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132361. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-454-4
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3578880]
MARC

ANSEL
UTF-84190 /2015.
Paor Éva
   HuMorzsák : tele vidám történettel / Paor Éva ; [a grafikákat kész. Teszák Sándor]. - Budapest : Kornétás, cop. 2014. - 198 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-44-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - humor - memoár
894.511-94 *** 894.511-7
[AN 3576551]
MARC

ANSEL
UTF-84191 /2015.
Patay Pál (1914-)
   Az életet már megjártam : emlékezem, Magyarországra és a XX. századra / Patay Pál. - Budapest ; [Balatonalmádi] : [Patay Z.], 2014. - 544 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 529-531.
ISBN 978-963-12-1047-7 kötött
Bőr
Patay Pál (1914-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3576047]
MARC

ANSEL
UTF-84192 /2015.
Pepperdine, Sonia
   Sonia versei, 2014 / Pepperdine Sonia. - [Nyíregyháza] : Antal J.-né, cop. 2014. - [2], 55, [4] p. : ill., színes ; 15 cm
Borítócím: Figyeljetek emberek!
ISBN 978-963-12-1244-0 velúr
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3577479]
MARC

ANSEL
UTF-84193 /2015.
Petrusák János (1970-)
   "Téli aratás" : művész-sorsregény / Petrusák János. Pegazus könyvek antológia, 2014. - [Nyíregyháza] : Pegazus Tv Média és Okt. Kft., [2014]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89760-3-1 fűzött : 1995,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3577026]
MARC

ANSEL
UTF-84194 /2015.
Pintér Sándor (1940-)
   Színes történetek : prózák és elbeszélések / Pintér Sándor. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny., 2014. - 129 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-70-8 fűzött
magyar irodalom - esszé - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-4
[AN 3578124]
MARC

ANSEL
UTF-84195 /2015.
Pretor, Sophia
   Van tovább.. [elektronikus dok.] / Sophia Pretor. - Szöveg (pdf : 596 KB) (epub : 2.3 MB) (prc : 4.9 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132247. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-071-6 (pdf)
ISBN 978-963-387-069-3 (epub)
ISBN 978-963-387-070-9 (prc)
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3578022]
MARC

ANSEL
UTF-84196 /2015.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Radnóti Miklós emlékére / [szerk. Vorákné Szecsei Mónika] ; [kiad. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata]. - Kiskunlacháza : Önkormányzat, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 15 cm
Ill. Vajnai János
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3577797]
MARC

ANSEL
UTF-84197 /2015.
Rép Attiláné Vörös Erika
   Répácska meséi 1 / Rép Erika ; [ill. Mezőberényi Andrea]. - [Budapest] : Álomgyár, 2014. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5252-54-9 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3581191]
MARC

ANSEL
UTF-84198 /2015.
Sági Veronika
   Papírhajók [elektronikus dok.] : novellák, elbeszélések / Sági Veronika. - Szöveg (epub : 611 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-466-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3578945]
MARC

ANSEL
UTF-84199 /2015.
Samu Attila
   Ete napkirály regénye : Atilla, Istennek ostora... / Samu Attila ; [a ... képek alkotója Bertalan Gyula] ; [kiad. a "Fiatal művészekért - Új művészetért" Alapítvány]. - 2. kiad. - Szekszárd : "Fiatal művészekért - Új művészetért" Alapítvány, [2014]. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-8242-54-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581488]
MARC

ANSEL
UTF-84200 /2015.
Sándor Zsuzsanna
   Csodafiú szarvas / írta Sándor Zsuzsanna. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Veszprém] : Pannon Lapok Társ., 2014-. - 23 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A hét garabonciás : mitikus kalandregény. - 2014. - 287 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5214-83-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575898] MARC

ANSEL
UTF-84201 /2015.
Shepperd, Louis D.
   A velencei idegen [elektronikus dok.] / Louis D. Shepperd. - Szöveg (epub : 642 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132380. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3578957]
MARC

ANSEL
UTF-84202 /2015.
Szántay Marianna, H.
   Mesék szó szerint, mégis szabadon.. / H. Szántay Marianna. - Budapest : Szt. Gellért K., [2014]. - 100, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-618-8 fűzött : 880,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3576536]
MARC

ANSEL
UTF-84203 /2015.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   Jöttem, láttam.. : aztán nem győztem csodálkozni / Szentmiklósi Tamás ; [szerk. és az utószót írta Jakab István]. - Budapest : Ganésha Bt., 2014. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8593-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3577372]
MARC

ANSEL
UTF-84204 /2015.
Szentmiklósi Tamás (1953-)
   A többit találd ki! : ha és haha / Szentmiklósi Tamás ; [szerk. és az utószót írta Jakab István]. - Budapest : Ganésha Bt., 2014. - 139 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0770-5 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3577375]
MARC

ANSEL
UTF-84205 /2015.
Szikszainé Vrazala Marianna
   Mélykék égen habcsók felhők [elektronikus dok.] : gyermekversek gyűjteménye / Szikszainé Vrazala Marianna. - Szöveg (epub : 8.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-468-1
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3578887]
MARC

ANSEL
UTF-84206 /2015.
Szolár Judit, M. (1954-)
   Mit mesél a kiskacsa [elektronikus dok.] : képes mesekönyv / M. Szolár Judit. - Szöveg és képek (epub : 3.3 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132430. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-500-8
magyar irodalom - gyermekirodalom - állatmese - elektronikus dokumentum
894.511-35(02.053.2)
[AN 3579375]
MARC

ANSEL
UTF-84207 /2015.
Szűcs Ágnes
   A verhetetlen lehetetlen [elektronikus dok.] / Szűcs Ágnes. - Szöveg (epub : 698 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132360. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-512-1
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3578876]
MARC

ANSEL
UTF-84208 /2015.
T. Orsolya
   A veszély neve: érzelem [elektronikus dok.] / T. Orsolya. - Szöveg (epub : 597 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132377. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3578949]
MARC

ANSEL
UTF-84209 /2015.
   Tanítások : az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda tanulóinak verseskötete / [vál. és szerk. Szabó Zoltánné] ; [társszerk. Fórizsné Petrezselyem Judit]. - Edelény : Szt. Miklós Görögkatolikus Ált. Isk., Óvoda és Alapfokú Műv. Isk., 2014. - 50 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1347-8 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - vers - antológia
894.511-14(082) *** 379.825-053.2
[AN 3576451]
MARC

ANSEL
UTF-84210 /2015.
   Teremtés : antológia ; [összeáll., szerk. Sass Bálintné] ; [ill. ... David Beeri] ; [kiad. a Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyesület]. - [Debrecen] : Jövő Boldogsága Segítő és Támogató Egyes., 2014. - 160 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0911-2 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3575915]
MARC

ANSEL
UTF-84211 /2015.
Thomas, Stephen Paul
Gócpont (angol)
   Cluster : novel / Stephen Paul Thomas ; [transl. by Ákos Nicolas Roth and Katarina Peters]. - [Nagytarcsa] : Articity, 2014. - 403 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89985-0-7 fűzött : 4800,- Ft : 21 USD : 17 EUR : 13 GBP
magyar irodalom - fantasztikus regény - fordítás
894.511-312.9=20
[AN 3576733]
MARC

ANSEL
UTF-84212 /2015.
Tiszlavicz Mária (1988-)
   Őrangyalom! [elektronikus dok.] / Tiszlavicz Mária. - Szöveg (epub : 803 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-534-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3579314]
MARC

ANSEL
UTF-84213 /2015.
Ughy Szabina (1985-)
   Kis piachatározó / írta Ughy Szabina ; ill. Szabó Zsófia. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 39, [6] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kis hungarikum határozók, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-1-8 fűzött
piaci létesítmény - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv
894.511-7 *** 339.175(439)
[AN 3575977]
MARC

ANSEL
UTF-84214 /2015.
Ughy Szabina (1985-)
Kis piachatározó (angol)
   Little marketopedia / writer Szabina Ughy ; ill. Zsófia Szabó ; [... transl. Máté Arató & Zsófia Szabó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 39, [6] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Little hungaropedia series, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-2-5 fűzött
piaci létesítmény - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=20 *** 339.175(439)
[AN 3575979]
MARC

ANSEL
UTF-84215 /2015.
Ughy Szabina (1985-)
Kis piachatározó (olasz)
   Piccola guida ai mercati / scritto da Szabina Ughy ; ill. di Zsófia Szabó ; [trad. di Emese Pálóczy & Regina Kerékgyártó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 39, [6] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Piccole guide agli hungaricum, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80108-3-2 fűzött
Magyarország - piaci létesítmény - magyar irodalom - humor - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=50 *** 339.175(439)
[AN 3575983]
MARC

ANSEL
UTF-84216 /2015.
Urbán Gyula (1938-)
   A tengerkék színű kiskutya története / Urbán Gyula ; Horváth Andrea rajz. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 81, [2] p. : ill., színes ; 21x25 cm
ISBN 978-963-383-379-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3577237]
MARC

ANSEL
UTF-84217 /2015.
Vadász Ádám
   Nagyapónak [elektronikus dok.] / Vadász Ádám. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132417. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-544-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3579296]
MARC

ANSEL
UTF-84218 /2015.
Varró Dániel (1977-)
   Bögre azúr : versek / Varró Dániel. - 15. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 1999. - 93, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2413-3 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581471]
MARC

ANSEL
UTF-84219 /2015.
Videcz Ferenc (1944-2011)
   Az öreg tölgy meséi / Videcz Ferenc ; [... szerk. Berényi Csaba] ; [ill. H. Kolláth Mária] ; [kiad. Vadászati Kulturális Egyesület]. - Budapest : Vadászati Kult. Egyes., 2014. - 147 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0905-1 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - állatirodalom
894.511-35
[AN 3576884]
MARC

ANSEL
UTF-84220 /2015.
Vígh Viktória
   Kis közhelyhatározó / írta Vígh Viktória és Áldozó Krisztián ; ill. Szabó Zsófia. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Kis hungarikum határozók, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80109-0-0 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - humor - magyarságkép - ajándékkönyv
894.511-7 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3575908]
MARC

ANSEL
UTF-84221 /2015.
Vígh Viktória
Kis közhelyhatározó (angol)
   Little clichépedia / writers Viktória Vígh & Krisztián Áldozó ; ill. Zsófia Szabó ; [... transl. Balázs Dezse]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Little hungaropedia series, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80109-1-7 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - humor - magyarságkép - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=20 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3575913]
MARC

ANSEL
UTF-84222 /2015.
Vígh Viktória
Kis közhelyhatározó (olasz)
   Piccola guida di luoghi comuni / scritto da Viktória Vígh & Krisztián Áldozó ; ill. di Zsófia Szabó ; [trad. di Emese Pálóczy & Regina Kerékgyártó]. - Budapest : WeLovePublishing, 2014. - 44 p. : ill., színes ; 16 cm. - (Piccole guide agli hungaricum, ISSN 2415-9824)
ISBN 978-615-80109-2-4 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - humor - magyarságkép - ajándékkönyv - fordítás
894.511-7=50 *** 316.356.4(=945.11)(0:82-7)
[AN 3575921]
MARC

ANSEL
UTF-84223 /2015.
Weaver, Anita
   Most adj esélyt [elektronikus dok.] / Anita Weaver. - Szöveg (pdf : 1 MB) (epub : 656 KB) (mobi : 1.8 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132248. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-132-4 (pdf)
ISBN 978-963-387-130-0 (epub)
ISBN 978-963-387-131-7 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3578023]
MARC

ANSEL
UTF-84224 /2015.
Winkler Gábor
   Zokog a föld / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2014. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-60-9 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3575743]
MARC

ANSEL
UTF-84225 /2015.
Wittinger László
   Tiszta szívűek / Wittinger László ; [ill. Pócz Dániel]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2014]. - 220, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-621-8 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3576523]
MARC

ANSEL
UTF-84226 /2015.
Woods, Rose
   Sorsodnak fonala [elektronikus dok.] : regény / Rose Woods. - Szöveg (pdf : 1.1 MB) (epub : 800 KB) (mobi : 2.1 MB). - [Szarvas] ; Budapest : Adamo Books, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132327. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-116-4 (pdf)
ISBN 978-963-387-115-7 (epub)
ISBN 978-963-387-114-0 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3578720]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

4227 /2015.
Donaldson, Julia (1948-)
Hide-and-seek pig (magyar)
   Malacbújócska / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5441-62-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580698]
MARC

ANSEL
UTF-84228 /2015.
Donaldson, Julia (1948-)
Postman Bear (magyar)
   Mackó levelei / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5441-59-2 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580695]
MARC

ANSEL
UTF-84229 /2015.
Donaldson, Julia (1948-)
Rabbit's nap (magyar)
   Nyuszi álmos / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2014. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5441-61-5 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580690]
MARC

ANSEL
UTF-84230 /2015.
Donaldson, Julia (1948-)
The smartest giant in town (magyar)
   A legcsinosabb óriás / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2014. - Lapozó (30 p.) : ill., színes ; 19 cm
Kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580685]
MARC

ANSEL
UTF-84231 /2015.
Frozen (magyar)
   Téli mese / ford. Takács Orsolya. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5501-26-5 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3576110]
MARC

ANSEL
UTF-84232 /2015.
Hicks, Barbara Jean
A sister more like me (magyar)
   Ha jobban hasonlítana rám a testvérem / írta Barbara Jean Hicks ; ill. Brittney Lee. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [42] p. : ill., színes ; 29 cm
Ford. Takács Orsolya. - keretcím: Disney Jégvarázs
ISBN 978-615-5501-25-8 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3575687]
MARC

ANSEL
UTF-84233 /2015.
Kontio, Tomi
Wreck the halls (magyar)
   Karácsonyi kaland / [szerző Tomi Kontio] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - [36] p. : ill., színes ; 22x22 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-615-5507-08-3 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3575617]
MARC

ANSEL
UTF-84234 /2015.
Lite, Lori (1961-)
Angry octopus (magyar)
   A dühös polip : relaxációs mesekönyv a szorongás és az agresszió kezeléséhez / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 613.865(02.053.2) *** 615.825-053.2
[AN 3575651]
MARC

ANSEL
UTF-84235 /2015.
Lite, Lori (1961-)
Sea Otter cove (magyar)
   A Vidra-öböl : relaxációs mesekönyv a szorongás és az agresszió kezeléséhez / Lori Lite. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2014. - [28] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3575641]
MARC

ANSEL
UTF-84236 /2015.
Lucado, Max (1955-)
Punchinello and the most marvelous gift (magyar)
   A legszebb ajándék / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-82-9 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3581257]
MARC

ANSEL
UTF-84237 /2015.
Lucado, Max (1955-)
Your special gift (magyar)
   Különleges ajándék / Max Lucado ; ill. David Wenzel ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Utánny. - Budapest : KIA, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-54-6 kötött
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3581248]
MARC

ANSEL
UTF-84238 /2015.
Rigó Béla (1942-)
   Vuk / Fekete István [... alapján írta Rigó Béla] ; [az illusztrációkat] Dargay Attila [... alapján kész. Máli Csaba]. - 3. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [64] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9818-8 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3581244]
MARC

ANSEL
UTF-84239 /2015.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's please and thank you book (magyar)
   Ahogy illik : Tesz-Vesz város illemkönyve / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9838-6 kötött : 1999,- Ft
illemtan - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 177.1(02.053.2)
[AN 3581356]
MARC

ANSEL
UTF-84240 /2015.
   Tánci, baba, tánci! : mondókák apróságoknak / Benedek Virág rajz. ; [összeáll. Nagy Éva]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2015. - 47 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5230-44-8 kötött : 1750,- Ft
mondóka - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 398.831(=945.11)(02.053.2)
[AN 3581335]
MARC

ANSEL
UTF-84241 /2015.
Tinker bell and the pirate fairy (magyar)
   Kalóz a láthatáron! : Csingiling és a kalóztündér / ford. Takács Orsolya. - [Budapest] : Kolibri, 2014. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Disney tündérek
ISBN 978-615-5501-58-6 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3576106]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

4242 /2015.
Davis, Jim (1945-)
   A mosolygó macska mindig gyanús / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita, Benes Attila]. - [Budapest] : Drize K., cop. 2014. - [92] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 119.)
ISBN 978-615-5425-07-3 fűzött : 830,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3576540]
MARC

ANSEL
UTF-84243 /2015.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014) (Gyöngyös)
   Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia : rezümé kötet : Gyöngyös, 2014. november 11. / [rend., közread. a] Károly Róbert Főiskola. - Gyöngyös : KRF, [2014]. - 43 p. ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-9941-82-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gyöngyös)
[AN 3576671]
MARC

ANSEL
UTF-84244 /2015.
   "Let science bring us together" : VUA Youth Scientific Session : 26 November 2014, Gödöllő ... : conference proceeding / ed. József Káposzta, ... Henrietta Nagy ; [org., publ. by the Szent István University Faculty of Economic and Social Sciences]. - Gödöllő : Szt. István Univ., [2014]. - 213 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-451-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3577776]
MARC

ANSEL
UTF-84245 /2015.
Miklosovits László (1944-)
   Az Ikrek jegyében / rajz. Miklosovits László. - [Nyíregyháza] : [Linea Comics Kft.] : Miklosovits L., 2014. - 80 p. : ill. ; 25 cm. - (Képregénymúzeum ; 4.)
ISBN 978-963-89700-0-8 kötött
képregény
087.6:084.11
[AN 3577275]
MARC

ANSEL
UTF-84246 /2015.
Santa's little helper (magyar)
   A télapó kis segítői / [ford. Földváry Csilla]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 50 p. : ill., színes ; 30 cm
keretcím: Angry birds comics
ISBN 978-615-5507-07-6 kötött : 2999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3575624]
MARC

ANSEL
UTF-84247 /2015.
Szent István Egyetem (Gödöllő). Tudományos diákköri konferencia (2014)
   Szent István Egyetem tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói : Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Állatorvos-tudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Ybl Miklós Építéstudományi Kar / [szerk. Farkas Csaba]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2014. - 476 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-453-5 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439)
[AN 3577758]
MARC

ANSEL
UTF-8