MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 11. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/05/22 10:12:43
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
4766 /2015.
Ajka Tárlat (2014)
   Ajka Tárlat : Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, ... Ajka ..., 2014. október 17 - november 7. / [rend. Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ]. - [Ajka] : Önkormányzat, [2014]. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-08-2498-9)
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Ajka) *** 73/76(439)"201"
[AN 3582214]
MARC

ANSEL
UTF-84767 /2015.
   Ki őrizné, ha nem mi? : a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat bemutatása / [közread. a] Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány. - [Nemesvámos] : Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány, [2014]. - [48] p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Veszprém megye - ifjúsági szervezet - helyismeret - hagyományőrzés
061.213(439.117) *** 908.439.117 *** 398(=945.11)(439.117)
[AN 3581400]
MARC

ANSEL
UTF-84768 /2015.
   A tanítás túléli a tanítót / [szövegvál. Major János]. - [Albertirsa] : Magánkiad., [2015]. - 96 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-1334-8 fűzött
Albertirsai Izraelita Hitközség
Albertirsa - egyesület - zsidó vallás - zsidó egyház - történeti feldolgozás
061.2(439-2Albertirsa)(091) *** 296(439-2Albertirsa)(091)
[AN 3581600]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

4769 /2015.
Cave, Roderick
The history of the book in 100 books (magyar)
   A könyv története : a barlangfestményektől az e-könyvig / Roderick Cave, Sara Ayad ; [az előszót írta ... Monok István]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 288 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 270-278.
ISBN 978-963-09-8097-5 kötött : 6990,- Ft
könyvtörténet - könyvművészet - művelődéstörténet - album
02(100)(091) *** 930.85(100) *** 09(100)(091) *** 655.1(100)(091)
[AN 3582117]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

4770 /2015.
Lengyel Zsolt, K. (1960-)
   Tükrözés és torzulás : Magyarország és a magyar kisebbségek képe a német politikai irodalomban, 1993-1994 / K. Lengyel Zsolt. - [Šamorín] : Méry Ratio ; [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2014. - 282, [4] p. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Bibliogr.: p. 255-263.
ISBN 978-80-8160-032-6
Kötött : 4200,- Ft
Németország - Magyarország - Kárpát-medence - politikatörténet - 1990-es évek - határon túli magyarság - sajtó - közvélemény
070(430)"199" *** 32(439)"199" *** 316.65(430)"199" *** 323.15(=945.11)(4-11)"199"
[AN 3568530]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

4771 /2015.
Pál Eszter (1972-)
   A viktoriánus Anglia : tudomány és társadalom / Pál Eszter ; [közread. az ELTE Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 164 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 155-162.
ISBN 978-963-284-581-4 fűzött
Anglia - tudománytörténet - tudományos élet - társadalomtörténet - 19. század
001.89(410)"18" *** 316.32(410)"18"
[AN 3582299]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

4772 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Vosstanovlenie organizma čeloveka koncentraciej na čislah (magyar)
   Az emberi szervezet egészségének helyreállítása számokra való koncentrálással / Grabovoj Grigorij Petrovics. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2014. - 209 p. ; 21 cm
Megj. "Gyógyító számok" címmel is
ISBN 978-963-12-1284-6 fűzött
természetgyógyászat - ezoterika
133.25 *** 615.89
[AN 3582055]
MARC

ANSEL
UTF-84773 /2015.
Lister, Tilly
Crystal healing (magyar)
   Gyógyító kristályok : éljünk a Föld ősi energiáival! / Tilly Lister ; [ford. Medgyesy Zsófia]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm + kártyacsomag
ISBN 978-963-09-8143-9 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - természetgyógyászat
133.25 *** 615.89 *** 548
[AN 3581715]
MARC

ANSEL
UTF-84774 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   A szerelem mágiája ; Az öröm mágiája / Szepes Mária ; A hűség mágiája. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2014. - 157 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-389-6 fűzött : 2290,- Ft
ezoterika - érzelem
133.25 *** 159.942
[AN 3585095]
MARC

ANSEL
UTF-84775 /2015.
Virtue, Doreen (1958-)
Angel numbers (magyar)
   Angyali számok : mit üzennek az angyalok az életünkben előforduló számok által? / Doreen Virtue és Lynnette Brown ; [ford. Domokos Áron]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 199 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-414-5 fűzött : 2490,- Ft
számmisztika
133 *** 159.961.335
[AN 3585091]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

4776 /2015.
   Ökoszisztéma szolgáltatások a természet- és társadalomtudományok metszéspontjában / szerk. Kelemen Eszter és Pataki György ; [... kiad. a Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézet]. - Gödöllő : SZIE Környezet- és Tájgazd. Int., cop. 2014. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-269-462-7 fűzött
ökoszisztéma - társadalmi ökológia - természeti környezet
504.03 *** 574.2
[AN 3580654]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

4777 /2015.
   Avanture na papiru : matematičko-umetničke aktivnosti za učen̂e matematike bazirano na iskustvu / ured. Kristof Fen̂veši, Ilona Olan̂e Teglasi i Ibol̂a Prokaǰne Silađi ; izd. Eszterházy Károly College. - Eger : Eszterházy K. College, 2014. - 4 füzet (199 p.) : ill., részben színes ; 31 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-27-4 fűzött
geometria - matematikatanítás - oktatási módszer - vizualitás - tanári segédkönyv - példatár
514(072)(076) *** 372.851(072)(076) *** 372.8.025(072)(076)
[AN 3581930]
MARC

ANSEL
UTF-84778 /2015.
Pintz János (1950-)
   A Goldbach-sejtésről / Pintz János. - [Budapest] : MTA, 2014. - 53 p. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 45-53.
ISBN 978-963-508-783-9 fűzött
számelmélet - prímszám - akadémiai székfoglaló értekezés
511.31(043.5)
[AN 3580484]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

4779 /2015.
Domokos Péter (1970-)
   Kvantumzaj a fény-anyag kölcsönhatásban / Domokos Péter. - [Budapest] : MTA, 2015. - 35 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-793-8 fűzött
kvantumoptika - kvantummechanika - akadémiai székfoglaló értekezés
535.14(043.5) *** 530.145(043.5)
[AN 3580508]
MARC

ANSEL
UTF-84780 /2015.
Füzessy Zoltán (1932-)
   Optikai holográfia és holografikus interferometria : alapelvek, módszerek, eljárások, alkalmazások / Füzessy Zoltán. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 302 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 275-291.
ISBN 978-963-19-7482-9 fűzött : 3990,- Ft
holográfia - interferometria
535.41:778.38 *** 543.45
[AN 3581239]
MARC

ANSEL
UTF-84781 /2015.
Lovas Rezső G. (1946-)
   Azonosság és másság : a Pauli-elv az atommagban / Lovas Rezső. - [Budapest] : MTA, 2015. - 33 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
magfizika - akadémiai székfoglaló értekezés
539.1(043.5)
[AN 3580498]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

4782 /2015.
Antus Sándor (1944-)
   Újabb eredményeink a biológiailag aktív heterociklusok kémiájában / Antus Sándor. - [Budapest] : MTA, 2015. - 49 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: 46-49.
ISBN 978-963-508-800-3 fűzött
gyógyszerkémia - heterociklusos vegyület - akadémiai székfoglaló értekezés
547.7(043.5) *** 615.011.5(043.5)
[AN 3580501]
MARC

ANSEL
UTF-84783 /2015.
Born, Ignaz von (1742-1791)
Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn ... (német, magyar)
   Úti levelek az 1770-es bánsági, erdélyi, felső- és alsó-magyarországi ásványtani utazásról : eredeti német szöveg és első magyar fordítás = Briefe über mineralogische Gegenstände auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn im Jahr 1770 : Originaltext und ungarische Übersetzung / Born Ignác ; [... ford. ... Fuchs Péter]. - Miskolc : Milagrossa, 2014. - 308 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8128-9 kötött
Magyarország - helyismeret - német irodalom - ásványtan - 18. század - útleírás - kétnyelvű dokumentum
549(439.2) *** 830-992.02=945.11 *** 908.439"17"(0:82-992)
[AN 3582153]
MARC

ANSEL
UTF-84784 /2015.
Flórián Károly (1944-)
   A színképelemzés mint a tudományágakat áthidaló analitikai kémiai módszer múltja, mai helyzete és jövője / Flórián Károly. - [Budapest] : MTA, 2015. - 75 p. : ill., részben színes ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 66-75.
ISBN 978-963-508-795-2 fűzött
spektroszkópia - tudománytörténet - akadémiai székfoglaló értekezés
543.42(091)(043.5)
[AN 3580491]
MARC

ANSEL
UTF-84785 /2015.
Kovács Karolina Eszter
   Fedezd fel a világot! : természettudományos kísérletek gyerekeknek / Kovács Karolina Eszter ; kiad. a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2014. - 152 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-615-5267-06-2 fűzött
kísérlet - kémia - fizika - biológia - gyermekkönyv
54(02.053.2) *** 53.03(02.053.2) *** 57(02.053.2)
[AN 3580548]
MARC

ANSEL
UTF-84786 /2015.
Orbán Miklós (1939-)
   Oszcilláló kémiai reakciók: múlt, jelen, jövő / Orbán Miklós. - [Budapest] : MTA, 2015. - 36 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-776-1 fűzött
kémiai reakció - szerves kémia - akadémiai székfoglaló értekezés
547(043.5) *** 541.124(043.5)
[AN 3580505]
MARC

ANSEL
UTF-84787 /2015.
Sarkadi Balázs (1948-)
   ABC-fehérjék a biológiában és az orvoslásban / Sarkadi Balázs. - [Budapest] : MTA, 2014. - 16 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
ISBN 978-963-508-727-3 fűzött
fehérje - sejtmembrán - transzportfolyamat - akadémiai székfoglaló értekezés
547.96(043.5) *** 577.2(043.5) *** 611.018.1(043.5)
[AN 3580489]
MARC

ANSEL
UTF-84788 /2015.
Weinhold, Angela (1955-)
Experimentieren und Entdecken (magyar)
   Felfedezés és kísérletezés / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2011. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 30.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-285-3 kötött : 3750,- Ft
kísérlet - kémia - fizika - gyermekkönyv
542(02.053.2) *** 53.03(02.053.2)
[AN 3585184]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

4789 /2015.
Baur, Manfred (1959-)
Dinosaurier (magyar)
   Ősi hüllők birodalma : dinoszauruszok / Manfred Baur ; [ford. Varga Csaba]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-293-3 kötött : 2970,- Ft
dinosaurus - ifjúsági könyv
568.19(02.053.2)
[AN 3582231]
MARC

ANSEL
UTF-84790 /2015.
Karátson Dávid (1964-)
   Vulkanológia II / Karátson Dávid. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 279 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 253-279.
ISBN 978-963-312-212-9 kötött
vulkanológia - egyetemi tankönyv
551.21(075.8)
[AN 3582328]
MARC

ANSEL
UTF-8
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet

4791 /2015.
   New challenges in astro- and environmental informatics in the Big Data era : proceedings of the workshop, Szombathely ..., 14-16 May, 2014 / ed. by J. Kovács and Gy. M. Szabó ; [publ. by Gothard Astrophysical Observatory of Eötvös Loránd University in conjunction with Vas County Scientific Educational Association]. - [Szombathely] : Gothard Astrophysical Observatory of Eötvös L. Univ : Vas County Sci. Educational Assoc., cop. 2014. - [6], III, 161 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva angol és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5288-07-4 fűzött
asztrofizika - informatika - konferencia-kiadvány
52 *** 681.3 *** 061.3(439-2Szombathely)
[AN 3581500]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

4792 /2015.
   Magyarországi tojásgyűjtemények katalógusai = Catalogues of the Hungarian oological collections / szerk. Haraszthy László ; [ford. ... Fuisz Tibor István, Szomor Erika] ; [közread. a] Pro Vértes Nonprofit Zrt. - Csákvár : Pro Vértes Nonprofit Zrt., 2015. - 578 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80093-0-0 kötött
Magyarország - tojás - ornitológia - múzeumi gyűjtemény
598.2 *** 591.3 *** 069(439)
[AN 3581920]
MARC

ANSEL
UTF-84793 /2015.
   Simontornya ízeltlábúi : in memoriam Pillich Ferenc / szerk. Szita Éva [et al.] ; [közread. a] Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság. - Budapest : M. Biodiverzitás-kutató Társ., 2014. - 197 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1174-0 fűzött
Simontornya - fauna - ízeltlábú
591.9(439-2Simontornya) *** 595
[AN 3582100]
MARC

ANSEL
UTF-84794 /2015.
Spinyó
   Csimpánzlesen a Tanganyika-tónál : egy nagyon amatőr természetbúvár kalandjai Tanzániában / Spinyó. - [Székesfehérvár] : [Spindler Zs.], cop. 2015. - 220 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1548-9 fűzött
Tanzánia - Tanganyika-tó - helyismeret - etológia - csimpánz - útleírás
599.88 *** 908.678(0:82-992) *** 591.5(678)
[AN 3581539]
MARC

ANSEL
UTF-84795 /2015.
Vincze János (1941-)
   A biofizika nagy fejezetei = The capital chapter of biophysics / Vincze János ; [társszerző Vincze-Tiszay Gabriella]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2015. - 371 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 2.)
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 369-371.
ISBN 978-963-9775-64-0 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3581131]
MARC

ANSEL
UTF-84796 /2015.
Vincze János (1941-)
   The biophysics is a boderland[!borderland] science / J. Vincze ; [co-auth. Gabriella Vincze-Tiszay]. - 2. extended version. - Budapest : NDP Press, 2015. - 164 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 1.)
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-963-9775-66-4 fűzött
biofizika
577.3
[AN 3581111]
MARC

ANSEL
UTF-84797 /2015.
Weinhold, Angela (1955-)
Was Insekten alles können (magyar)
   A rovarok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 21.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-150-4 kötött : 3750,- Ft
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3585171]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

4798 /2015.
Arany György
   Orvosunk a természet : természetes gyógymódok / Arany György. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-53-2 fűzött
természetgyógyászat
615.89
[AN 3584222]
MARC

ANSEL
UTF-84799 /2015.
Bencsik Klára (1942-)
   Hogy fel ne menjen a pumpa! : fókuszban a magas vérnyomás / Bencsik Klára, Mák Erzsébet. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 151, [9] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-56-3 fűzött
magas vérnyomás - diéta - szakácskönyv
616.12-008.331.1 *** 641.563(083.12)
[AN 3584226]
MARC

ANSEL
UTF-84800 /2015.
Coombes, Frances
Motivate yourself and reach your goals (magyar)
   Önmotiváció / Frances Coombes ; [ford. Fügedi Tímea]. - Budapest : Akad. K., 2012 [!2015]. - 337 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-05-9116-4 fűzött
motiváció - életvezetés - siker
613.865
[AN 3584163]
MARC

ANSEL
UTF-84801 /2015.
Csákvári Eszter (1969-)
   Vagyok, aki vagyok : gyakorlati útmutató a germán gyógytudomány alkalmazásához / Csákvári Eszter. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2014. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8958-2 fűzött : 3500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3581918]
MARC

ANSEL
UTF-84802 /2015.
Csíkszentmihályi Mihály (1934-)
Flow (magyar)
   Flow : az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája / Csíkszentmihályi Mihály ; [ford. Legéndyné Szabó Edit]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 1997. - 371 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.: p. 347-371.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8863-1)
boldogság - mentálhigiénia
159.942 *** 159.95 *** 613.865
[AN 3584116]
MARC

ANSEL
UTF-84803 /2015.
Debreceni Egyetem. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Tudományos diákköri konferencia (2015) (Debrecen)
   Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Konferencia 2014/15. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 363 p. ; 21 cm
A konferenciát 2015. febr. 11-13-án rendezték. - Gerinccím: DE Orvos- & Egészségtudományi TDK 2013/14.[!2014/15.]
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3580966]
MARC

ANSEL
UTF-84804 /2015.
Forgas, Joseph Paul (1947-)
   Az érzelmek szerepe a gondolkozásban és a társas érintkezésben = The role of affect in social thinking and interpersonal behaviour / Forgács József. - [Budapest] : MTA, 2015. - 53 p. : ill. ; 20 cm. - (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959)
Bibliogr.: p. 51-53.
ISBN 978-963-508-753-2 fűzött
érzelem - gondolkodás - interperszonális kapcsolat - akadémiai székfoglaló értekezés
159.942(043.5) *** 159.955(043.5) *** 316.472.4(043.5)
[AN 3580492]
MARC

ANSEL
UTF-84805 /2015.
Furka István (1935-)
   Egy tű, amely körül forog a világ : Dr. Veres János orvos életútja : Debrecen, Kapuvár, Budapest / Furka István. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2014. - 208 p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-318-455-4 kötött
Veres János (1903-1979)
Magyarország - orvos - orvostörténet - endoszkópia - 20. század
61(439)(092)Veres_J. *** 616-072.1
[AN 3580892]
MARC

ANSEL
UTF-84806 /2015.
Gőbel Orsolya
   Önmagunkban elmélyülten : stresszcsökkentő, önértéknövelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások és iskolások számára / Gőbel Orsolya ; Klaus W. Vopel ... alapján. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, 2014. - 84, [2] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Varázsjátékok ; 5.)
Bibliogr.: p. 19-21.
ISBN 978-963-236-905-1 kötött : 2500,- Ft
gyermeklélektan - személyiségfejlesztés - fejlesztő játék - óvodai nevelés
159.922.7 *** 37.025 *** 372.3
[AN 3585087]
MARC

ANSEL
UTF-84807 /2015.
Gyurcsáné Kondrát Ilona
   Cukorbetegek diétája : tanácsok és receptek / Gyurcsáné Kondrát Ilona, Fövényi József. - [Budapest] : SpringMed, cop. 2014. - 40 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5166-37-2 fűzött : 980,- Ft
diéta - cukorbetegség - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12)
[AN 3586005]
MARC

ANSEL
UTF-84808 /2015.
   Házi gyógymódok az ízületi gyulladásra. - [Vásárosnamény] : Kódexfestő ; [Nyíregyháza] : Pro Team, 2015. - 208 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-238-073-5 fűzött
népi gyógymód - ízületi betegség - gyulladás
615.89 *** 616.72-002
[AN 3586400]
MARC

ANSEL
UTF-84809 /2015.
Hill, Napoleon (1883-1970)
Think and grow rich (magyar)
   Gondolkodj és gazdagodj! / Napoleon Hill ; [ford. Bayer Antal]. - 2. aktualizált, átd. kiad. - Budapest : Pongor, 2011 [!2015]. - 214 p. ; 23 cm. - (Menedzser észjárás sorozat, ISSN 2061-9235 ; 4.)
Megj. "Gondolkozz és gazdagodj" címmel is
ISBN 978-963-88996-5-1 fűzött : 4490,- Ft
siker - életvezetés
613.865 *** 65.013
[AN 3585084]
MARC

ANSEL
UTF-84810 /2015.
   Az immunológia alapjai / szerk. Falus András [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 304 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-331-306-0 fűzött : 7800,- Ft
immunológia - egyetemi tankönyv
612.017.1(075.8)
[AN 3585083]
MARC

ANSEL
UTF-84811 /2015.
Kast, Verena (1943-)
Trauern (magyar)
   A gyász : egy lelki folyamat stádiumai és esélyei / Verena Kast ; [ford. Mérei Vera] ; [ill. Barka Ferenc]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 181, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 179-[182].
ISBN 978-963-355-182-0 fűzött : 2900,- Ft
gyászolás
159.942 *** 159.964.2
[AN 3584157]
MARC

ANSEL
UTF-84812 /2015.
Michelcsik Erika
   Régi korok, régi írások / Michelcsik Erika. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 304 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1727-8 fűzött
Magyarország - grafológia - híres ember
159.925.6 *** 929(100) *** 929(439)
[AN 3581661]
MARC

ANSEL
UTF-84813 /2015.
Moritz, Andreas (1954-)
The amazing liver & gallbladder flush (magyar)
   A csodálatos máj- és epehólyag tisztítás : az egészség és vitalitás javításának hatékony módszere / Andreas Moritz. - 3. kiad. - Abda : Sanawing Kft., 2014. - 208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-0261-1 fűzött : 3290,- Ft
epekő - öngyógyítás
615.89 *** 612.357.6
[AN 3586004]
MARC

ANSEL
UTF-84814 /2015.
Naszlady Attila (1931-2015)
   Jól-létünk időszerű kérdései : előadások a Mária Rádióban / Naszlady Attila. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2014. - 119 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 33.)
ISBN 978-615-5174-71-1 fűzött
életminőség - mentálhigiénia - társadalmi környezet - kereszténység - rádióműsorszám
613.865 *** 316.728 *** 316.32 *** 23/28 *** 791.9.096(439)
[AN 3581446]
MARC

ANSEL
UTF-84815 /2015.
Neuberger Tilda
   A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban / Neuberger Tilda. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 184 p. : ill. ; 24 cm. - (Beszéd, kutatás, alkalmazás, ISSN 2064-4442)
Bibliogr.: p. 157-182. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-204-4 fűzött
nyelvelsajátítás - gyermeklélektan - pszicholingvisztika
159.922.7 *** 159.946.3 *** 165.194
[AN 3582310]
MARC

ANSEL
UTF-84816 /2015.
Pécsi Tudományegyetem. Általános Orvostudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (2015) (Pécs)
   Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia : Pécs, 2015. február 5-6. = University of Pécs Medical School Students' Research Conference : Pécs, 5-6 February, 2015. - Pécs : PTE ÁOK, 2015. - 134 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3580530]
MARC

ANSEL
UTF-84817 /2015.
Petrőczi Éva (1951-)
   Szürkeháj : két szemműtét története / Petrőczi Éva. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 127 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-92-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - szürkehályog - gyógyulás - memoár
617.741-004.1 *** 616-036.82(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3582059]
MARC

ANSEL
UTF-84818 /2015.
Petrov, Arkadij (1946-)
Sistema upražnenij po razvitiû spospbnostej čeloveka "Drevo žizni" (magyar)
   "Az életfa" gyakorlatrendszer az emberi képességek fejlesztéséhez : gyakorlati kézikönyv : [bioinformációs technológiák a XXI. században] / Arkagyij Petrov. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : Örökkévalóság Kft., 2015. - 97 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1652-3 fűzött
okkultizmus - öngyógyítás
615.89 *** 133
[AN 3582045]
MARC

ANSEL
UTF-84819 /2015.
Puskás Ildikó, T. (1947-)
   Gyógyító ételek : táplálkozásunk a középpontban / T. Puskás Ildikó. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-50-1 fűzött
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3584229]
MARC

ANSEL
UTF-84820 /2015.
Regdony Ildikó
   Kulcs az életedhez / Regdony Ildikó. - [Miskolc] : Könyvműhely, 2014. - 124 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1249-5 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3581518]
MARC

ANSEL
UTF-84821 /2015.
   A rehabilitáció gyakorlata / szerk. Katona Ferenc és Siegler János. - Budapest : Medicina, 2004 [!2014]. - 525 p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-521-6 kötött : 5600,- Ft
gyógytorna - egyetemi tankönyv
615.825(075.8)
[AN 3585901]
MARC

ANSEL
UTF-84822 /2015.
Rodriguez, Judith C.
200 surefire ways to eat well & feel better (magyar)
   Jól enni, jól lenni : útmutató életmódváltáshoz : 200 ötlet, tipp, recept / Judith Rodriguez ; [fképek Simon Pask] ; [ill. Justin Gabbard] ; [ford. Nimila Zsolt]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-09-8140-8 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás
613.2
[AN 3582089]
MARC

ANSEL
UTF-84823 /2015.
Rovó Edina
   Testruhát szőtt lelkek / Rovó Edina. - [Szeged] : [Rovó E.], cop. 2014. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1148-1 fűzött
egészséges életmód - ezoterika - mentálhigiénia
613 *** 133.25 *** 613.865
[AN 3581445]
MARC

ANSEL
UTF-84824 /2015.
Seligman, Martin E. P. (1942-)
What you can change and what you can't (magyar)
   Amin változtathatsz... és amin nem : átfogó kalauz a sikeres önfejlesztéshez / Martin Seligman ; [ford. Bíró Gábor]. - Budapest : Akad. K., [2015], cop. 2011. - 420 p. ; 21 cm. - (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-9149-2)
személyiség-lélektan
159.923
[AN 3585983]
MARC

ANSEL
UTF-84825 /2015.
Somi Ildikó
   Győzelem a nátha felett : a hétfejű sárkány betegség / Somi Ildikó. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 157, [2] p. : ill. ; 20 cm
Meseválogatással Benedek Elek gyűjtéséből. - Bibliogr.: p. 83.
ISBN 978-615-5476-55-6 fűzött
nátha - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
616.211-002 *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3584216]
MARC

ANSEL
UTF-84826 /2015.
   Szövettan / szerk. Röhlich Pál. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Semmelweis, 2014. - XIV, 542 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-331-322-0 kötött : 16000,- Ft
szövettan - egyetemi tankönyv
611.018(075.8)
[AN 3585081]
MARC

ANSEL
UTF-84827 /2015.
Tóth András
   Ősember a pénztárcámban : miért olyan nehéz meggazdagodni? / Tóth András ; [ill. Tóth Tamás]. - 4. ill., jav. kiad. - Budapest : Efficenter, 2014. - 143 p. : ill. ; 16 cm. - (Jómódúak könyvtára ; 1.)
ISBN 978-963-06-8902-1 fűzött : 3000,- Ft
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3586295]
MARC

ANSEL
UTF-84828 /2015.
Vincze János (1941-)
   Az emberi hosszú csontok mikroszkopikus architektúrája = The microscopical architectury of the long human' bones / Vincze János ; [társszerzők Vincze Zoltán, Vincze-Tiszay Gabriella]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2014. - 208 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 28.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 204.
ISBN 978-963-9775-57-2 fűzött
csontszerkezet
611.71 *** 611.018.4
[AN 3581148]
MARC

ANSEL
UTF-84829 /2015.
Vincze János (1941-)
   A szín- és kristályterápia biofizikája = The biophysics of the colour- and crystal-therapy / Vincze János ; [társszerzők Vincze Zoltán, Vincze-Tiszay Gabriella, Vörösmarthy Dániel]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : NDP K., 2014. - 168 p. : ill. ; 20 cm. - (Biofizika ; 16.)
A bev. angol, német és francia nyelven is. - Bibliogr.: p. 161-163. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9775-58-9 fűzött
színterápia - biofizika
615.831.6 *** 577.3
[AN 3581139]
MARC

ANSEL
UTF-84830 /2015.
Zhu Zongxiang
   Élj száz évet egészségesen a "3-1-2" meridián gyakorlatokkal / Zhu Zong-Xiang, Qiao Zhi-Gui ; [ford. Szász Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Kairosz, 2014. - 79 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Élj 100 évet egészségesen a "3-1-2" meridiángyakorlatokkal
ISBN 978-963-9642-93-5 fűzött : 2200,- Ft
Kína - akupunktúra - természetgyógyászat
615.814.1 *** 615.89(510)
[AN 3585204]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

4831 /2015.
Asztalos Péter Zsolt
   ActionScript 3.0 / Asztalos Péter Zsolt. - [Budapest] : Szerző, cop. 2015. - 207 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1523-6 fűzött
programnyelv - programozás - számítógépes grafika
681.3.019 *** 519.682ActionScript
[AN 3581525]
MARC

ANSEL
UTF-84832 /2015.
Balassa Lilla
   A közösségi média mérése : hogyan elemezd a mutatókat és hozz ki minél többet oldalaidból? / Balassa Lilla, Klausz Melinda. - Veszprém : [Klausz Social Group Kft.], 2015. - 190 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 181-190.
ISBN 978-963-12-1616-5 kötött
médiaismeret - tömegtájékoztatási eszköz - internet - marketing
681.3.004.14 *** 316.774 *** 658.8
[AN 3581486]
MARC

ANSEL
UTF-84833 /2015.
Gál Kristóf
   A Google AdWords nagykönyve 2.0 / Gál Kristóf. - [Budapest] : Klikkmarketing Bt., 2014. - 218 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80086-0-0 fűzött : 5990,- Ft
internet - hirdetés - eladás - marketing
519.688Google_Adwords *** 681.324Internet *** 658.8
[AN 3581276]
MARC

ANSEL
UTF-84834 /2015.
Gál Kristóf
   A sikeres landing oldalak alapjai / Gál Kristóf. - [Budapest] : Klikkmarketing Bt., 2014. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80086-1-7 fűzött : 3990,- Ft
weblapszerkesztés - marketing
681.324Internet *** 658.8
[AN 3581270]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

4835 /2015.
Buck, Shannon
200 tips, techniques & recipes for natural beauty (magyar)
   Természetes szépség : 200 ötlet, recept, technika / Shannon Buck ; [fképek Simon Pask] ; [ill. Tracy Turnball, Juliet Percival] ; [ford. Tuza Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 144 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-09-8141-5 fűzött : 3990,- Ft
kozmetika - kozmetikum - természetes anyag
665.5 *** 646.7
[AN 3582095]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

4836 /2015.
Jármai Károly (1955-)
   LVS3 : acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja : műszaki háttér / a m. változatot kész. Jármai Károly, Marcsák Gábor Zoltán. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2014]. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-87738-9-0 fűzött
acélszerkezet - energiagazdálkodás - építőipar
624.014.2 *** 69 *** 620.9
[AN 3581428]
MARC

ANSEL
UTF-84837 /2015.
Jármai Károly (1955-)
   LVS3 : acélszerkezetek fenntarthatósága és valorizációja : tervezési segédlet / a m. változatot kész. Jármai Károly, Kota László. - Miskolc : Gazdász-Elasztik Kft., [2014]. - 137 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-87738-8-3 fűzött
acélszerkezet - szerkezettervezés - energiagazdálkodás - szoftver
624.014.2 *** 681.3.06 *** 620.9
[AN 3581421]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

4838 /2015.
   Égjárók = Skywalkers / [szerk. Sajtos Zoltán] ; [... ford. Maradi István, Szöllősi-Nagy Dániel]. - [Budapest] : JetMedia, 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 21x29 cm
ISBN 978-963-12-1189-4 kötött
Magyarország - repüléstörténet
656.7(439)(091)
[AN 3582151]
MARC

ANSEL
UTF-84839 /2015.
Horváth Annamária
   Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás / Horváth Annamária, Karmazin György. - Budapest : Akad. K., 2014. - 168 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9573-5 fűzött
teherszállítás - közúti szállítás - tankönyv
656.1.073(078)
[AN 3582189]
MARC

ANSEL
UTF-84840 /2015.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Flughafen (magyar)
   Repülőtér / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2009. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 1.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-091-0 fűzött : 2450,- Ft
légi közlekedés - gyermekkönyv
656.7(02.053.2)
[AN 3585207]
MARC

ANSEL
UTF-84841 /2015.
Weller, Ursula (1996-)
Autos und Laster (magyar)
   Autók, teherautók / [ill. Ursula Weller] ; [szöveg Andrea Erne]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2015, cop. 2010. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 4.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-153-5 kötött : 2450,- Ft
gépjármű - gyermekkönyv
629.113(02.053.2)
[AN 3585210]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

4842 /2015.
   Beszélgetések az önellátásról 2 : a biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai / [... szerk. Kun András]. - Somogyvámos : Öko-völgy Alapítvány, 2014. - 360 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Öko-völgy könyvek, ISSN 2063-823X)
ISBN 978-963-89636-5-9 fűzött
Somogyvámos - biogazdálkodás - fenntartható fejlődés - ökológia - Krisna-tudatúak felekezete
631.147(439-2Somogyvámos) *** 504.03 *** 294.55(439)
[AN 3581979]
MARC

ANSEL
UTF-84843 /2015.
   A dohányvertikum társadalmi és gazdasági élei / szerzők Borsos János [et al.] ; kész. a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi és Vidékfejlesztési Kar Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola ... feldolgozásában. - Debrecen : DE GTK Ihrig K. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Isk., 2014. - 185 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Az elő- és utószó angol nyelven is. - Bibliogr.: p. 180-185.
Kötött
Magyarország - Európai Unió - növénytermesztés - dohánynövény - dohányipar - dohányzás
633.71 *** 663.97(100) *** 663.97(439) *** 613.84 *** 663.97(4-62)
[AN 3580572]
MARC

ANSEL
UTF-84844 /2015.
Gál János (1972-)
   Kaméleonok egészségvédelme / Gál János ; [közread. a] Magyar Állatorvosi Kamara. - Budapest : MÁOK, 2014. - 125 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88522-5-0 kötött
kaméleon - állattartás - állatorvostan
619 *** 598.114
[AN 3581608]
MARC

ANSEL
UTF-84845 /2015.
   Juhtenyésztés : alap- és mesterképzés / szerk. Jávor András. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2014. - 221 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-221.
ISBN 978-963-286-558-4 kötött : 4900,- Ft
juhtenyésztés
636.32/.38
[AN 3580482]
MARC

ANSEL
UTF-84846 /2015.
Miklósi Bernadett
   Állati vezetők avagy, Miért nincs szüksége szervezetfejlesztőre az alfának? / Miklósi Bernadett, Horváth-Tóth Boglárka, Horváth András. - Budapest : Klicker Consulting Kft., 2014. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9863-8 fűzött : 3800,- Ft
szervezetfejlesztés - munkalélektan - kutyatartás - etológia
636.7 *** 65.014 *** 591.5 *** 65.013
[AN 3581256]
MARC

ANSEL
UTF-84847 /2015.
Pozsonyi József (1950-)
   Pásztordinasztiák Balmazújvároson / Pozsonyi József ; [kiad. Balmazújváros Város Önkormányzata]. - Balmazújváros : Önkormányzat, 2014. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-0670-8 kötött
Hortobágy (alföldi táj) - Balmazújváros - legelőgazdálkodás - magyar néprajz - családtörténet
636.083.51(439-2Balmazújváros) *** 929.52(439-2Balmazújváros) *** 39(=945.11)(439Hortobágy)
[AN 3580905]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

4848 /2015.
Bártfai László
   Bártfai Laci bácsi magyaros szakácskönyve. - Kecskemét : Vagabund, [2014], cop. 2007. - 207 p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: 555 magyaros recept
ISBN 978-963-9685-13-0 fűzött
Magyarország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(439)(083.12)
[AN 3584729]
MARC

ANSEL
UTF-84849 /2015.
Bauer, Yvonne
Fräulein Klein lädt ein (magyar)
   Ünnepi sütemények : Fräulein Klein házi cukrászdája : [sütés és díszítés] / Yvonne Bauer ; [ford. Csukás Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 189 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-16-3 kötött : 4800,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3582226]
MARC

ANSEL
UTF-84850 /2015.
Csizmadia Valéria
   Palócország gasztronómiája / Csizmadia Valéria. - Budapest : Kvműhely, 2014. - 151 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1381-2 kötött
Palócföld - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.5(439) *** 641.568(439Palócföld)(083.12)
[AN 3582054]
MARC

ANSEL
UTF-84851 /2015.
D'Acampo, Gino
Pronto! (magyar)
   Pronto! : olasz konyha 20 perc alatt / Gino D'Acampo ; [ford. ... Nimila Ági]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 224 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-09-8102-6 kötött : 5990,- Ft
Olaszország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(45)(083.12)
[AN 3582105]
MARC

ANSEL
UTF-84852 /2015.
Fási Katalin
   Bőrápolás nőknek : a természetes "csodaszövet" / Fási Katalin. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-52-5 fűzött
bőrápolás
646.75
[AN 3584269]
MARC

ANSEL
UTF-84853 /2015.
Fási Katalin
   Szépségápolás otthon : légy saját kozmetikusod! / Fási Katalin. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 126 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-54-9 fűzött
kozmetika - testápolás
646.7 *** 613.4
[AN 3584267]
MARC

ANSEL
UTF-84854 /2015.
Lichthammer Adrienn
   Szívügyünk a táplálkozás : éltető tippek / Lichthammer Adrienn. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-51-8 fűzött
egészséges táplálkozás - szívbetegség - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 616.12
[AN 3584208]
MARC

ANSEL
UTF-84855 /2015.
Love, Heather M.
30 minute sewing (magyar)
   Minivarrások 30 perc alatt : mókás varrott apróságok gyorsan, könnyedén / Heather M. Love ; [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 128 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5240-91-1 fűzött : 3400,- Ft
varrás - foglalkoztatókönyv
646.21 *** 379.826
[AN 3582063]
MARC

ANSEL
UTF-84856 /2015.
Mák Erzsébet
   Fitneszdiéta : gyakorlati útmutató / Mák Erzsébet, Neducza Judit. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-49-5 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3584263]
MARC

ANSEL
UTF-84857 /2015.
Pálfi Erzsébet
   Van, akinek étel, van, akinek méreg : receptgyűjtemény táplálékallergiásoknak / Pálfi Erzsébet. - [Kistarcsa] : Csengőkert, 2015. - 156, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-58-7 fűzött
allergia - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.39-056.43
[AN 3584206]
MARC

ANSEL
UTF-84858 /2015.
Quon, Erin
The juice solution (magyar)
   Éltető levek : [több mint 90 energetizáló, tápláló, méregtelenítő zöldség- és gyümölcslé!] / Erin Quon, Briana Stockton ; fotók Sara Remington ; [ford. Leyrer Ginda]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8144-6 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - gyümölcslé - zöldség ivólé - szakácskönyv
641.87(083.12) *** 663.81 *** 613.26
[AN 3582126]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

4859 /2015.
Boros Gábor (1959-)
   A szeretet, szerelem filozófiája : szisztematikus-történeti tanulmányok / Boros Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 300 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 291-297.
ISBN 978-963-284-555-5 kötött
filozófiatörténet - szeretet - szerelem
177.61 *** 392.6 *** 1(100)(091)
[AN 3582207]
MARC

ANSEL
UTF-84860 /2015.
Long, Anthony A.
The Hellenistic philosophers (magyar)
   A hellenisztikus filozófusok / Anthony A. Long, David N. Sedley ; ... szerk. Bene László. - Budapest : Akad. K., 2014. - 738 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 625-699.
ISBN 978-963-05-9576-6 fűzött
ókori Görögország - filozófiatörténet - ókori görög filozófia - hellenisztika
1(38)(091) *** 1(091)"-03/00"
[AN 3582171]
MARC

ANSEL
UTF-84861 /2015.
   A művészet eredete : kultúra, evolúció, kogníció / szerk. Horváth Márta. - Budapest : Typotex, cop. 2014. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-359-7 fűzött : 2800,- Ft
kultúrafilozófia - emberi evolúció - kultúra - művészetelmélet - esztétika
130.2 *** 575.8 *** 316.7 *** 7.01 *** 111.852
[AN 3580412]
MARC

ANSEL
UTF-84862 /2015.
To a very special friend (magyar)
   Egy csodálatos barátnak / szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Legjobb barátomnak" címmel is
ISBN 978-963-310-483-5 kötött : 1490,- Ft
barátság - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
177.63(0:82-84)
[AN 3580757]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

4863 /2015.
Baráth Béla Levente (1971-)
   "Földbegyökerezés és égbe fogózás..." : a Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében, 1911-1920 / Baráth Béla Levente. - Sárospatak : Hernád, 2014. - 247 p. : ill. ; 25 cm. - (Nemzet, egyház, művelődés, ISSN 1785-6345 ; 10.)
Bibliogr.: p. 203-218. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80132-2-2 kötött
Baltazár Dezső (1871-1936)
Tiszántúli Református Egyházkerület
Magyarország - püspök - egyházkerület - református egyház - 19. század - 20. század
284.2(439)(092)Baltazár_D. *** 284.2(439-03Tiszántúli_egyházkerület)"191/192"
[AN 3580640]
MARC

ANSEL
UTF-84864 /2015.
Bíró László (1950-)
   Hívom a családokat, 2005. június - 2009. december / Bíró László ; [a Pécsi Egyházmegye Családreferatúrájának kiadványa]. - Szekszárd : Schubert Grafikai Stúdió, 2015. - 154 p. : ill. ; 25 cm
A gerincen számozási adatként: 1
ISBN 978-963-89905-4-9 fűzött
házasság - család - lelkipásztorkodás
253 *** 265.5
[AN 3581253]
MARC

ANSEL
UTF-84865 /2015.
Burpo, Todd
Heaven is for real (magyar)
   Igazából mennyország : egy kisfiú megdöbbentő története a mennyországba tett utazásáról és csodálatos visszatéréséről / Todd Burpo és Lynn Vincent ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Budapest : XXI. Század K., 2015. - 197 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89262-5-8 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94)
[AN 3585144]
MARC

ANSEL
UTF-84866 /2015.
   "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris" : tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából / [szerk. Bárány Attila, Pósán László]. - Debrecen : Printart-Press, 2014. - 454 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2014. nov. 5-7. között rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89963-3-6 fűzött
Concilium Constantiense (1414-1418)
Konstanz - Európa - Magyarország - zsinat - történelem - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet - 15. század
282(439)"14" *** 262.5(430-2Konstanz)"141" *** 282(4)"14" *** 943.9"14" *** 930.85(439)"14"
[AN 3580554]
MARC

ANSEL
UTF-84867 /2015.
   Cserkészélet imakönyve : velemjáró a cserkészösvényre : Táborkereszt katolikus cserkészek imakönyve ; [összeáll. a Táborkereszt mtársai Kispál György vezetésével] ; [kiad. a Táborkereszt, Jézus Szíve Plébánia]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Táborkereszt : Jézus Szíve Plébánia, 2014. - 143 p. : ill. ; 13 cm
ISBN 978-963-08-8464-8 fűzött
cserkészet - imakönyv - idézetgyűjtemény
243 *** 244(0:82-84) *** 061.213cserkészet
[AN 3585960]
MARC

ANSEL
UTF-84868 /2015.
Dajczer, Tadeusz (1931-2009)
Rozważania o wierze (magyar)
   Elmélkedések a hitről : a hit a szeretet iskolája / Tadeusz Dajczer ; [ford. Jeney Judit]. - 2. kiad. - Budapest : Marana Tha, 2015. - 247 p. ; 20 cm
Megj. "A hit fényében a harmadik évezred küszöbén" címmel is
ISBN 978-615-5259-13-5 fűzött : 1500,- Ft
hit
234.2
[AN 3582032]
MARC

ANSEL
UTF-84869 /2015.
De Haan, Martin Ralph (1891-1965)
Jesus Christus (magyar)
   Jézus Krisztus születésének csodája / M. R. de Haan. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 47 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-68-5 fűzött
Jézus
krisztológia
232.921
[AN 3582030]
MARC

ANSEL
UTF-84870 /2015.
Eglis István (1913-1963)
   Keresztúton : egy magyar pap Dachau poklában / Eglis István ; [a szöveget gondozta és a lábjegyzeteket írta Szigeti László]. - Budapest : Új Ember, 2014. - 216 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9981-41-6 fűzött : 1980,- Ft
Magyarország - Dachau - magyar irodalom - koncentrációs tábor - katolikus pap - 20. század - önéletrajzi regény
282(439)(092)Eglis_I. *** 343.819.5(430-2Dachau)(0:82-312.6)
[AN 3580744]
MARC

ANSEL
UTF-84871 /2015.
   Az életrendezés apostola : Vácz Jenő atya emlékezete / [közread. a] Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2014. - 233 p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 233-[234].
ISBN 978-963-8014-75-7 kötött
Vácz Jenő (1914-2003)
Magyarország - katolikus pap - jezsuiták - 20. század - ezredforduló - memoár
271.5(439)(092)Vácz_J.(0:82-94)
[AN 3580841]
MARC

ANSEL
UTF-84872 /2015.
   Felemelő szeretet : Szent Márton imakönyv / [... szerk. Horváth József]. - Szombathely : Martinus, 2015. - 127 p., [12] t. : ill., részben színes ; 18 cm
ISBN 978-615-5091-32-2 kötött : 1500,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
szent - 4. század - vallásos irodalom - imakönyv
243 *** 235.3(092)Martin_de_Tours *** 244
[AN 3580849]
MARC

ANSEL
UTF-84873 /2015.
Gánóczy Sándor (1928-)
   A bízó hit szerepe a hívő földi életben, halálban és az örök életben / Gánóczy Sándor. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 102 p. ; 19 cm. - (Bencés lelkiségi sorozat, ISSN 1788-4640 ; 53.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-072-7 fűzött
hit - teológia
234 *** 21
[AN 3582042]
MARC

ANSEL
UTF-84874 /2015.
Gáspár István (1968-)
   A Tábor-hegyen : homíliavázlatok / Gáspár István. - [Budapest] : Új Ember, 2014. - 117 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-45-4 fűzött : 1290,- Ft
homília
252
[AN 3580782]
MARC

ANSEL
UTF-84875 /2015.
Gögele, Thomas
Das ganz normale Wunder (magyar)
   Csodák a hétköznapokban : 100 katolikus pap tanúságtétele / Thomas M. Gögele, Valentin Gögele ; [ford. Cserhalmi Mihályné Mária]. - Budapest : Marana Tha, 2015. - 252 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9281-44-8 fűzött : 1500,- Ft
katolikus pap - 21. század - tanúságtétel
211 *** 282
[AN 3582029]
MARC

ANSEL
UTF-84876 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Schönheit (magyar)
   Szépség : az életöröm új spiritualitása / Anselm Grün ; [ford. Hernádyné Szemere Rita]. - Budapest : Új Ember, 2014. - 151, [3] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-46-1 fűzött : 2280,- Ft
vallásos irodalom - szépség
244 *** 111.852
[AN 3580792]
MARC

ANSEL
UTF-84877 /2015.
Hahn, Scott
Rome sweet home (magyar)
   Minden érv Rómába vezet : hogyan lettünk katolikusok? / Scott és Kimberley Hahn ; [ford. Paulik Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 231 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-361-382-5 fűzött : 1800,- Ft
megtérés - katolikus egyház - memoár
282 *** 248.152(0:82-94)
[AN 3586111]
MARC

ANSEL
UTF-84878 /2015.
Kasper, Walter (1933-)
Barmherzigkeit (magyar)
   Irgalmasság : az evangélium alapfogalma - a keresztény élet kulcsa / Walter Kasper ; [ford. Török Csaba]. - Budapest : Új Ember, 2014. - 253 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-40-9 fűzött : 3490,- Ft
erény - vallási erkölcs
241.513.43
[AN 3580842]
MARC

ANSEL
UTF-84879 /2015.
   Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon : művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából : Sárospatak, 2013. október 3-4. / [kötetszerk. Szabó Irén]. - Sárospatak : Sárospataki Római Katolikus Egyh. Gyűjt., 2014. - 260 p. ; 24 cm. - (Folia collecta, ISSN 2064-9819 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1056-9 kötött
Societas Jesu. Provincia Hungariae
Északkelet-Magyarország - jezsuiták - magyar történelem - katolikus egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet - 17. század - 18. század
271.5(439-18)"16/17" *** 943.9"16/17" *** 282(439-18)"16" *** 930.85(439-18)"16/17"
[AN 3580649]
MARC

ANSEL
UTF-84880 /2015.
   Ki nem száradó Patak : Győri István tiszteletére : [tanulmányok] / [szerk. Enghy Sándor] ; [közread. a Sárospataki Református Teológiai Akadémia]. - Sárospatak : Hernád, 2014. - 543 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva angol, magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, magyar vagy német nyelven
ISBN 978-963-89817-9-0 kötött
Biblia
teológia - bibliakutatás - református egyház - emlékkönyv
282 *** 21 *** 22.01
[AN 3580852]
MARC

ANSEL
UTF-84881 /2015.
Kocsis Imre (1957-)
   Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába / Kocsis Imre. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2013-2014. - 2 db ; 24 cm
Biblia. Újszövetség
bibliakutatás - bibliamagyarázat
225.07 *** 225.01
[AN 3525288]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 274 p.
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-295-0 fűzött : 2800,- Ft
[AN 3586385] MARC

ANSEL
UTF-84882 /2015.
Kovács György
   A keresztény vallás megszületésének története / Kovács György. - [Budapest] : Ad Librum, 2014. - 156 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5110-71-9 kötött : 3890,- Ft
egyháztörténet - őskereszténység - krisztológia - kronológia
232 *** 281.2 *** 930.24
[AN 3580772]
MARC

ANSEL
UTF-84883 /2015.
Langenstein, Bernhard (1953-)
Nada te turbe (magyar)
   Ne félj, ne aggódj : a bizalom éneke / Bernhard Langenstein ; [ford. Eisenbarth Kriszta]. - [Budapest] : Új Ember, 2014. - 67 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-33-1 fűzött : 1250,- Ft
Teresa de Jesus (1515-1582)
Schutz, Roger (1915-2005)
Franciaország - Taizé - szent - 16. század - szerzetes - 20. század - katolikus egyház - közösség
235.3(092)Teresa_de_Jesus *** 271(44)Taizé *** 271(44)(092)Schutz,_R.
[AN 3580834]
MARC

ANSEL
UTF-84884 /2015.
The Lion handbook to the Bible (magyar)
   Scolar kézikönyv a Bibliához / szerk. Pat és David Alexander. - Új, átd. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2014. - 815 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-244-526-7 fűzött : 7450,- Ft
Biblia
22.07(035)
[AN 3585219]
MARC

ANSEL
UTF-84885 /2015.
Luffy Katalin (1973-)
   "Romlás építőinek fognak neveztetni" : prédikátori szerepek és alkalmi beszédek az Erdélyi Fejedelemség válsága idején / Luffy Katalin. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 356 p. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 56.)
Bibliogr.: p. 299-344. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-467-7 fűzött
Medgyesi Pál (1604-1663)
Erdély - magyar irodalom története - író - prédikátor - műfajtörténet - vallásos irodalom - református egyház - művelődéstörténet - 17. század - prédikáció - alkalmi beszéd
282(439.21)"16"(093) *** 894.511(091)-97"16" *** 894.511(092)Medgyesi_P. *** 894.511(091)-52"16"
[AN 3580953]
MARC

ANSEL
UTF-84886 /2015.
McBirney, Allegra
The surprise (magyar)
   A meglepetés / Allegra McBirney ; [ill. Steve Bates] ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. az Associacion of Christian Scools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2015. - 15 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3582050]
MARC

ANSEL
UTF-84887 /2015.
McBirney, Allegra
The unexpected missionary (magyar)
   A nem várt misszionárius / Allegra McBirney ; [ill. Steve Bates] ; [ford. Kenyeres Anna] ; [... kiad. az Associacion of Christian Scools International Keresztény Alapítvány]. - Budapest : ACSI Keresztény Alapítvány, 2015. - 15 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés
244(0:82-32)
[AN 3582040]
MARC

ANSEL
UTF-84888 /2015.
Molnár Ferenc (1986-)
   A Munkácsi Egyházmegye 1848-1849-ben : tanulmányok és kronológia / Molnár Ferenc. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görögkat. Hittud. Főisk., 2014. - 220 p., [7] t. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Collectanea Athanasiana. I., Studia, ISSN 2060-1603 ; 7.)
Bibliogr.: p. 188-195.
ISBN 978-615-5073-28-1 kötött
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye
Kárpátalja - egyháztörténet - magyar történelem - görög katolikus egyház - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történeti kronológia
281.5.018.2(439-03Munkácsi_egyházmegye)"1848/1849"(0:930.24) *** 943.923"1848/1849"
[AN 3580837]
MARC

ANSEL
UTF-84889 /2015.
Molnár Imre (1956-)
   Az igazság szabaddá tesz : Boldog Jerzy Popiełuszko, lengyel mártírpap élete és halála a történelmi dokumentumok és visszaemlékezések tükrében / Molnár Imre ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-184.
ISBN 978-963-9662-49-0 fűzött
Popiełuszko, Jerzy (1947-1984)
Lengyelország - katolikus pap - mártír - 20. század - állami terror - életrajz
282(438)(092)Popiełuszko,_J. *** 272(438)(092) *** 323.282(438)"198"
[AN 3586281]
MARC

ANSEL
UTF-84890 /2015.
Obereder, Ingeborg
Der Priester (magyar)
   Az Úr meghívott szolgálatára : a papi élet küzdelme és öröme / Ingeborg & Horst Obereder ; [ford. Kurinszky Ildikó]. - Budapest : Marana Tha 2000 Alapítvány, 2014. - 130 p. : ill. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 193.)
ISBN 978-963-9281-36-3 fűzött : 1200,- Ft
papság - katolikus egyház
254 *** 282
[AN 3582024]
MARC

ANSEL
UTF-84891 /2015.
Peters, Benedikt (1950-)
   Tolerancia elkötelezettség nélkül? ; Tolerancia - szeretet és igazság / Benedikt Peters. - Budapest : Evangéliumi K., 2014. - 48 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-67-8 fűzött
vallási erkölcs - tolerancia
241.5 *** 261
[AN 3582025]
MARC

ANSEL
UTF-84892 /2015.
Sári Ruth
   Szenvedéllyel, de szenvedés nélkül : 3000 km az El Caminon Ruth-tal, Fridával és Raphaëllel / Sári Ruth. - [Budaörs] : Hoffmann Kft., cop. 2015. - 104 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1470-3 fűzött
Santiago de Compostela - zarándoklat - útleírás
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3581528]
MARC

ANSEL
UTF-84893 /2015.
Stosiek, Nurit
Greifst du richtig? (magyar)
   Jól választasz? : mitől jó egy döntés, és hogyan találunk rá : női lelkinap, 2014 / M. Nurit Stosiek, M. Gertraud Evanzin, Ursula-Maria Bitterli ; [ford. Vissiné Berényi Edit] ; [közread. a] Családakadémia-Óbudavár Egyesület. - Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyes., 2015. - 80 p. ; 18 cm
vallásos irodalom - döntés
244 *** 159.947.2
[AN 3581432]
MARC

ANSEL
UTF-84894 /2015.
   Szentségimádás : katolikus imakönyv / összeáll. Bánk József. - 17. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2015. - 395 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-363-359-5 kötött : 1690,- Ft
katolikus egyház - imakönyv - egyházi énekeskönyv
243 *** 245 *** 282
[AN 3585937]
MARC

ANSEL
UTF-84895 /2015.
   Temetési szertartáskönyv : temetési kézikönyv = Ordo exsequiarum : funebrale / [szerk. az Országos Liturgikus Tanács]. - 6. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 368 p. : ill. ; 17 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-277-512-8 kötött : 3800,- Ft
katolikus egyház - szertartáskönyv - gyászszertartás
264-75 *** 282
[AN 3586126]
MARC

ANSEL
UTF-84896 /2015.
Terdik Szilveszter (1976-)
   Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században : művészet és reprezentáció / Terdik Szilveszter. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főisk., 2014. - 315 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Collectanea Athanasiana. VI., Ars sacra Byzantino-Carpathiensis, ISSN 2416-0326 ; 1.)
Bibliogr.: p. 288-296. - Összefoglalás angol, ukrán és román nyelven
ISBN 978-615-5073-25-0 kötött : 12500,- Ft
Magyarország - görög katolikus egyház - egyháztörténet - székesegyház - keresztény művészet - ikonográfia - 18. század
281.5.018.2(439)"17" *** 726.54(439) *** 246 *** 7.046.3(439)"17"
[AN 3580911]
MARC

ANSEL
UTF-84897 /2015.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
   Szemelvények Teréz Anya legszebb gondolataiból / [vál. Andrási Zoltán]. - 9. kiad. - Budapest : Ecclesia, 2014. - 103 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-363-355-7 fűzött : 690,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3585943]
MARC

ANSEL
UTF-84898 /2015.
Tóth Tamás (1976-)
   A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején, 1733-1784 / Tóth Tamás ; [mutatók ... Tóth Krisztina]. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány ; Kalocsa : Kalocsai Főegyházmegyei Lvt., 2014. - 493 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + 3 mell. - (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, ISSN 1587-3730 ; 8.)
Bibliogr.: p. 351-364. - Összefoglalás német és horvát nyelven
ISBN 978-963-89957-1-1 kötött
Patachich Gábor (1699-1745)
Patachich Ádám (1717-1784)
Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - főegyházmegye - érsek - török hódoltság - 18. század
282(439-03Kalocsa-Bácsi_főegyházmegye)"17" *** 282(439)(092)Patachich_Á. *** 282(439)(092)Patachich_G.
[AN 3581663]
MARC

ANSEL
UTF-84899 /2015.
   Válogatott cikkek és beszámolók a Miskolci Apostoli Exarchátus cigánymissziós tevékenységéről 2012-2014 között / [kiad. a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium]. - Miskolc : Görögkatolikus Egy. és Főisk. Kollégium, 2014. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1365-2 kötött
Miskolci Apostoli Exarchátus
Miskolc - lelkipásztorkodás - cigányság - görög katolikus egyház - 21. század
253 *** 281.5.018.2(439-2Miskolc) *** 316.347(=914.99)(439-2Miskolc)"201"
[AN 3581911]
MARC

ANSEL
UTF-84900 /2015.
Várnai Péter (1958-)
   Megváltottál már : keresztúti imák és elmélkedések / Várnai Péter. - [Budapest] : Új Ember, 2014. - 135 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-44-7 fűzött : 1490,- Ft
elmélkedés - ima
242 *** 243
[AN 3580776]
MARC

ANSEL
UTF-84901 /2015.
Voznesenskaâ, Ûliâ Nikolaevna (1940-)
Utoli moâ pečali (magyar)
   Szüntesd meg bánatomat / Julia Voznyeszenszkaja ; [ford. Bilku Marina]. - Nyíregyháza : Görögkatolikus Szemle [Szerk.], 2014. - 228 p. ; 19 cm. - (Görög katolikus szemle füzetek, ISSN 2061-5213 ; 6.)
Fűzött
vallásos irodalom - orosz irodalom - elbeszélés
244(0:82-32) *** 882-32=945.11
[AN 3581596]
MARC

ANSEL
UTF-84902 /2015.
Williams, Rowan (1950-)
Faith in the public square (magyar)
   A hit szerepe a mai világban / Rowan Williams ; [ford. Orzóy Ágnes]. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - 406 p. ; 23 cm. - (Napjaink teológiája, ISSN 1787-5048)
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-068-0 fűzött
kereszténység - szekularizáció - társadalmi kapcsolat
23/28 *** 261
[AN 3581511]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

4903 /2015.
Brown, Pam
To a very special daughter (magyar)
   Legcsodálatosabb lányomnak / írta Pam Brown ; ill. Juliette Clarke ; ford. Dávid Anna. - [Budapest] : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Örök emlékül, sok szeretettel lányomnak" címmel is
ISBN 978-963-310-482-8 kötött : 1490,- Ft
lánygyermek - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.62-055.2(0:82-84)
[AN 3581813]
MARC

ANSEL
UTF-84904 /2015.
Brown, Pam
To a very special grandma (magyar)
   A legcsodálatosabb nagymamának / írta Brown Pam ; szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Egy rendkívüli nagymamának" címmel is
ISBN 978-963-310-484-2 kötött : 1490,- Ft
nagyszülő - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.53-055.2(0:82-84)
[AN 3580753]
MARC

ANSEL
UTF-84905 /2015.
Brown, Pam
To a very special sister (magyar)
   A legcsodálatosabb nővérnek / írta Brown Pam ; szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Tóth Attila]. - Budapest : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Örök emlékül, sok szeretettel nővéremnek" címmel is
ISBN 978-963-310-488-0 kötött : 1490,- Ft
testvér - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
316.37-055.71-055.2(0:82-84)
[AN 3580748]
MARC

ANSEL
UTF-84906 /2015.
Esterházy Lujza (1899-1966)
   Sorskérdések margójára : tanulmányok, cikkek, dokumentumok / Esterházy Lujza ; [egybegyűjt., a szövegeket gond., ... szerk. Filep Tamás Gusztáv, Molnár Imre, Szendrei Zsuzsanna]. - [Šamorín] : Méry Ratio ; [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2014. - 353, [4] p. : ill. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
ISBN 978-80-8160-031-9
Kötött : 4450,- Ft
Csehszlovákia - Felvidék - határon túli magyarság - identitás - katolikus egyház - társadalmi hatás - két világháború közötti időszak - publicisztika
316.347(=945.11)(437.6)"193/194"(0:82-92) *** 282(437.6)(=945.11)"193/194"(0:82-92) *** 261(437.6) *** 316.63(=945.11)(437.6) *** 323.15(=945.11)(437.6)"193/194"(0:82-92)
[AN 3568524]
MARC

ANSEL
UTF-84907 /2015.
   Garske bunjevačke familije u slikama / [... ured. ... Martin Kubatov] ; [izd.] Hrvatska samouprava Gara. - Budapest : Croatica, 2014. - 342 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-5714-7 kötött
Gara - bunyevácok - családtörténet - helytörténet
316.347(=862)(439-2Gara)(084.12) *** 929.52(=862)(439-2Gara)(084.12) *** 943.9-2Gara(=862)(084.12)
[AN 3580529]
MARC

ANSEL
UTF-84908 /2015.
   Gyerekszáj : mosolyogtató mondások a legkisebbektől / [szerk. ... Bacskai Csaba]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2015. - [47] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-251-640-0 kötött
gyermek - idézetgyűjtemény
316.37-053.2(0:82-84)
[AN 3582275]
MARC

ANSEL
UTF-84909 /2015.
   Helyi társadalom és intézményrendszer Győrben / szerk. Csizmadia Zoltán, Tóth Péter. - Győr : Universitas-Győr, 2014. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - (A győri járműipari körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái ; 4.)
Bibliogr.: p. 291-306.
ISBN 978-615-5298-41-7 fűzött
Győr - helyi társadalom - társadalmi struktúra - városszociológia - 21. század
316.3(439-2Győr)"201" *** 316.334.56(439-2Győr)"201"
[AN 3580517]
MARC

ANSEL
UTF-84910 /2015.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Alternatív életstratégiák / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 394 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 978-963-279-822-6 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - értékrend - életmód - szociológiai vizsgálat - interjúmódszer - 21. század
316.752(439)"200/201" *** 316.728(439)"200/201"
[AN 3582335]
MARC

ANSEL
UTF-84911 /2015.
Konrád Miklós (1967-)
   Zsidóságon innen és túl : zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig / Konrád Miklós. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 670 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 589-641.
ISBN 978-963-9627-85-7 fűzött : 3800,- Ft
Magyarország - zsidóság - identitás - asszimiláció - 19. század - századforduló
316.347(=924)(439)"18/191" *** 316.63(=924)
[AN 3580600]
MARC

ANSEL
UTF-84912 /2015.
   Nemzetiségi identitás, nemzetiségi kultúra : nemzetközi konferencia : Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Nemzetiségi Kutatóközpontja : Szarvas, 2014. március 19. / [szerk. Olteanu Florea]. - Szarvas : GFF PK Nemzetiségi Kutatóközp., 2014. - 181 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar, német, román, ruszin és szlovák nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5256-13-4 fűzött
Magyarország - nemzetiség - kultúra - nemzetiségi identitás - nemzetiségi oktatás - konferencia-kiadvány
316.347(=00)(439) *** 316.7(=00)(439) *** 316.63(=00)(439) *** 376.7(=00)(439) *** 061.3(439-2Szarvas)
[AN 3581963]
MARC

ANSEL
UTF-84913 /2015.
Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria (23.) (2013) (Gyula)
   Simpozion : comunicările celui de al XXIII-lea Simpozion al Cercetătorilor Români din Ungaria : Giula, 23-24 noiembrie 2013 / [... ed. ... Maria Berényi] ; [org., publ. a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria]. - Giula : Inst. de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2014. - 286 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5369-09-4 fűzött
magyarországi románok - oktatásügy - művelődéstörténet
316.347(=590)(439) *** 376.7(=590)(439) *** 930.85(=590)
[AN 3581748]
MARC

ANSEL
UTF-84914 /2015.
Szilasi Judit
   A visszailleszkedési kultúrsokk generálta akcidentális krízisek a jelenkori Magyarországon : szakdolgozat, 2014 / Szilasi Judit. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 47 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 46.
ISBN 978-963-12-1285-3 fűzött
Magyarország - kulturális beilleszkedés - kulturális különbség - kultúrapszichológia - esettanulmány
316.733(439) *** 159.9
[AN 3582280]
MARC

ANSEL
UTF-84915 /2015.
   Tapasztalataink magasából : a Százak Tanácsa / [szerk. Szijártó István]. - Budapest : Százak Tanácsa, 2014. - 211, [6] p. : ill., főként színes ; 21 cm
A Kaposváron, 2014. ápr. 23-án "Az életminőség mint kihívás" címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.: p. 42-44.
Fűzött
Magyarország - életminőség - egészségügy - konferencia-kiadvány
316.728(439) *** 614(439) *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3581299]
MARC

ANSEL
UTF-84916 /2015.
   Viszontlátásra Blum néni : zsidó életmód és a holokauszt Mátészalkán / szerk. Cservenyák László. - Mátészalka : Szatmári Múz., 2014. - 117, [2] p., [12] t. : ill., részben színes ; 22x22 cm. - (Studia Szatmariensia, ISSN 1587-2467 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1050-7 kötött
Mátészalka - zsidóság - holokauszt - második világháború
316.347(=924)(439-2Mátészalka) *** 323.12(=924)(439-2Mátészalka)"193/194"
[AN 3580902]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

4917 /2015.
Brown, Pam
To a very special mother (magyar)
   A legcsodálatosabb édesanyának / írta Brown Pam ; szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Dávid Anna]. - Budapest : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Egy rendkívüli anyának" és "Édesanyámnak szeretettel" címmel is
ISBN 978-963-310-487-3 kötött : 1490,- Ft
anya - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
394.268.2(0:82-84) *** 316.37-055.52-055.2(0:82-84)
[AN 3580725]
MARC

ANSEL
UTF-84918 /2015.
Farkas Gábor
   Drakula az időutazó, a hiedelmek világában / Farkas Gábor. - Budapest : NDP K., 2015. - 83 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9775-68-8 kötött
Erdély - folklór - vámpír - művelődéstörténet
392.28 *** 398.49 *** 930.85(439.21)
[AN 3581775]
MARC

ANSEL
UTF-84919 /2015.
Gelencsér József (1951-)
   "Őseink szokásait követtük..." : jogtörténet, jogi népszokás, művészet / Gelencsér József ; [kiad. a Vörösmarty Társaság]. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2014. - 184 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 163-175.
ISBN 978-963-9830-39-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - jogtörténet - jogszokás - jogkultúra - magyar néprajz
39(=945.11) *** 34(439)(091) *** 340.141
[AN 3580414]
MARC

ANSEL
UTF-84920 /2015.
   Határjelek és hagyásfák : a hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok / [... szerk. Kothencz Kelemen]. - Baja : Türr I. Múz., 2014. - 879 p. : ill. ; 25 cm. - (Bajai dolgozatok, ISSN 0324-3966 ; 18.)
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva német és angol nyelven
ISBN 978-963-88482-8-4 kötött
Magyarország - társadalomtörténet - személyi bibliográfia - emlékkönyv
39(=945.11) *** 316.32(439) *** 012Bárth_J.
[AN 3581652]
MARC

ANSEL
UTF-84921 /2015.
   Kacor király és a többiek : magyar népmese válogatás / [közread. a] Rákóczi Szövetség. - Budapest : Rákóczi Szövets., 2014. - 29 p. : ill. ; 21 cm + CD
A mellékletben szereplő előadó Szalóczy Pál
ISBN 978-963-12-0602-9 fűzött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv - auditív dokumentum
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3582114]
MARC

ANSEL
UTF-84922 /2015.
Kakuk Zsuzsa (1925-)
   Adakálei török népdalok : Kúnos Ignác gyűjtését versbe szedte Kakuk Zsuzsa / szerk. Bartha Júlia ; [kiad. a Mark Egyesület ...]. - Karcag ; Szolnok : Mark Egyes., 2015. - 111 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1108-5 kötött
Újorsova - néprajz - törökök - népdalgyűjtemény
398.8(=943.5)(439.2-13Újorsova)
[AN 3580657]
MARC

ANSEL
UTF-84923 /2015.
Tám László (1940-)
   Busójárás feketén fehéren = Busho carnival in black and white = Buscho-Gang schwarz auf weiss = Pohod bušara na crno-bijelim slikama / Tám László. - Pécs : Kronosz, 2015. - [192] p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5497-24-7 kötött
Mohács - néprajz - farsangi szokás - sokácok - fényképalbum
398.332.47(=862)(439-2Mohács)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tám_L.
[AN 3580454]
MARC

ANSEL
UTF-84924 /2015.
To my very special husband (magyar)
   A legcsodálatosabb férjnek / szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clark[!Clarke] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
Megj. "Örök emlékül, sok szeretettel férjemnek" címmel is
ISBN 978-963-310-485-9 kötött : 1490,- Ft
férj - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
394.268.2(0:82-84)
[AN 3580738]
MARC

ANSEL
UTF-84925 /2015.
To someone special on your birthday (magyar)
   Születésnapodra : egy csodálatos embernek / szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clark[!Clarke] ; [ford. Pap Zoltán]. - Budapest : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-481-1 kötött : 1490,- Ft
születésnap - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
394.268.2(0:82-84)
[AN 3580707]
MARC

ANSEL
UTF-84926 /2015.
Zucker, Fiona
Dream healing (magyar)
   Gyógyító álmok : fejtsd meg álmaid titkait! / Fiona Zucker, Jonny Zucker ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm + kártyacsomag
ISBN 978-963-09-8136-1 kötött : 3990,- Ft
álmoskönyv
398.7
[AN 3581723]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

4927 /2015.
   Államelmélet : fejezetek és előadások az állam általános elmélete köréből / [szerk. Takács Péter, H. Szilágyi István, Fekete Balázs]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 404 p. : ill. ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-350-6 fűzött : 4800,- Ft
államelmélet
321.01 *** 340.12
[AN 3586297]
MARC

ANSEL
UTF-84928 /2015.
Bloomwealth, Emma
Immigrant women and mothers in the 21st century (magyar)
   Amerikai álom, nem luxuskivitelben : kivándorló nők és anyák a 21. században / Emma Bloomwealth ; [ford. Cserna György]. - Pécs : Virágmandula Kft., 2014. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5497-19-3 fűzött : 1990,- Ft
Egyesült Államok - nők a társadalomban - bevándorló - társadalmi beilleszkedés - 21. század - memoár
323.14(=00)(73)(092)(0:82-94) *** 316.4.052(=00)(73) *** 316.37-055.2(73)
[AN 3581668]
MARC

ANSEL
UTF-84929 /2015.
Farkas Claudia, K. (1970-)
   Zsidósors Mohácson 1944-ben / K. Farkas Claudia ; [közread. a] PTE FEEK. - Pécs : PTE FEEK, 2015. - 119 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 114-119.
ISBN 978-963-642-718-4 fűzött : 1800,- Ft
Mohács - holokauszt - helytörténet - második világháború
323.12(=924)(439-2Mohács)"1944"
[AN 3581559]
MARC

ANSEL
UTF-84930 /2015.
Halász Iván (1971-)
   A nemzetközi migráció és a közigazgatás / Halász Iván ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Utánny. - Budapest : NKE Közigazgatástud. Kar, 2014. - 257 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 978-615-5491-82-5 fűzött
Magyarország - Európai Unió - migráció - migrációs politika
325(439) *** 325(4-62)
[AN 3584957]
MARC

ANSEL
UTF-84931 /2015.
   Kenessey Gyula emlékezete / szerk. L. Simon László. - Sárbogárd : U Group Kft., 2015. - 23 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Kenessey Gyula (1888-1945)
Magyarország - politikus - köztisztviselő - 20. század
32(439)(092)Kenessey_Gy. *** 35.08(439)(092)Kenessey_Gy.
[AN 3582037]
MARC

ANSEL
UTF-84932 /2015.
   Mérlegen az ember : ismeretlen források a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából a magyarországi holokauszt történetéről / [szerk. Ólmosi Zoltán] ; [a bev. tanulmányt írta, ... összeáll. ... Kovács Tamás]. - Budapest : MNL, 2014. - 213 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-631-230-5 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - holokauszt - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1938/1945"(093)
[AN 3580621]
MARC

ANSEL
UTF-84933 /2015.
   A Páneurópai Piknik és határáttörés, 1989 / szerk. Gyarmati György ; [közread.] Sopron Megyei Város Önkormányzata, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - 2. kiad. - Sopron : Önkormányzat ; Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2014. - 159 p. : ill. ; 23 cm
A Sopronban, 2009. aug. 17-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-892-4 fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-542-8)
Kelet-Európa - Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - belpolitika - külpolitika - nemzetközi helyzet - rendszerváltás
323(439)"1989" *** 327(4-11)"1989" *** 327.5(4-11)"1989"
[AN 3585101]
MARC

ANSEL
UTF-84934 /2015.
Ujvári Gábor (1960-)
   "Egy európai formátumú államférfi" : Klebelsberg Kuno, 1875-1932 / Ujvári Gábor. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2014. - 226 p. : ill. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 209-220.
ISBN 978-615-5497-20-9 fűzött : 2500,- Ft
Klebelsberg Kuno (1875-1932)
Magyarország - politikus - kulturális politika - Horthy-korszak - 20. század
323:008(439)"192/193" *** 32(439)(092)Klebelsberg_K.
[AN 3581763]
MARC

ANSEL
UTF-84935 /2015.
   A válaszhiányok kezelésétől a résztvevő megfigyelésig : módszertani problémák a migrációkutatásban / [... szerk. Kováts András és Várhalmi Zoltán]. - [Budapest] : [ICCR-Budapest Alapítvány], cop. 2014. - 212 p. : ill. ; 21 cm
Közread. az ICCR-Budapest Alapítvány. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1477-2 fűzött
migráció - társadalmi integráció - társadalomtudományi módszer
325 *** 303 *** 316.4.052
[AN 3581739]
MARC

ANSEL
UTF-84936 /2015.
Weiczner Jenő
   "Ez most a sorsod, kiüldözött zsidó" : napló, 1944-1945 / Weiczner Jenő ; Dénes György utószavával. - [Budapest] : Wesley J. K., [2014]. - 282 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-39-4 kötött : 3080,- Ft
Magyarország - Bergen-Belsen - Németország - holokauszt - munkaszolgálat - koncentrációs tábor - napló - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(430-2Bergen-Belsen)(093)
[AN 3580813]
MARC

ANSEL
UTF-84937 /2015.
   Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas = Bécsi levéltári kutatások : ünnepi tanulmányok a bécsi magyar levéltári delegátus, Fazekas István tiszteletére / hrsg. von Zsuzsanna Cziráki [et al.]. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2014. - 421 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 10.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-21-4 fűzött
Ausztria - magyar történelem - külkapcsolat - művelődéstörténet - emlékkönyv
327(439)(436)"15/19" *** 943.9"15/19" *** 930.85(436)(439)
[AN 3580720]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

4938 /2015.
   Arcana tabularii : tanulmányok Solymosi László tiszteletére / szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. - Budapest ; Debrecen : [DE], 2014. - 2 db (928 p.) : ill., részben térk. ; 25 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Váltakozva magyar, angol, német, francia és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-760-5 kötött
történettudomány - magyar történelem - művelődéstörténet - középkor - emlékkönyv - történelmi forrás
930.1 *** 943.9"04/14"(093) *** 930.85(439)"04/14"(093)
[AN 3580894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 470 p.
ISBN 978-963-473-746-9
[AN 3580897] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 478-928.
ISBN 978-963-473-759-9
[AN 3580899] MARC

ANSEL
UTF-84939 /2015.
   Avarok pusztái : régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára = Avarum solitudines : archeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday / szerk. Anders Alexandra, Balogh Csilla, Türk Attila. - Budapest : Martin Opitz K. : MTA BTK MŐT, 2014. - 690 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Opitz archaeologica, ISSN 2060-6370 ; 6.). (MTA BTK MŐT kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 2.)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német és magyar nyelven
ISBN 978-963-9987-13-5 kötött
régészet - avarok területe - személyi bibliográfia - emlékkönyv
904(439) *** 904(369.2) *** 012Lőrinczy_G.
[AN 3580769]
MARC

ANSEL
UTF-84940 /2015.
Balogh Ádám (1977-)
   Szerbek és görögök a XVIII-XIX. századi Szegeden : adalékok a "kis cerkó" történetéhez = Srbi i Grci u Segedinu u XVIII-XIX. veku : prilozi za istoriǰu Gorn̂ovaroške Grko-cincarske crkve = Servoi kai Ellīnes sto Segkent kata to 18o -19o aiōna : o "mikros naos" tīs Anō Polīs / Balogh Ádám, Kaplan Pavle, Purosz Alexandrosz. - Szeged : Mo.-i Görögök Kult. Egyes. Csongrád M. Helyi Csop., 2014. - 72 p. : ill. ; 20 cm. - (Szegedi görög füzetek, ISSN 2063-2762 ; 8.)
Összefoglalás szerb és görög nyelven
ISBN 978-963-12-1201-3 fűzött : 1200,- Ft
helytörténet - magyarországi szerbek - magyarországi görögök - 18. század - 19. század - templom - ortodox egyház
943.9-2Szeged(=774)"17/18" *** 943.9-2Szeged(=861)"17/18" *** 726.54(439-2Szeged) *** 281.9(439-2Szeged)
[AN 3581418]
MARC

ANSEL
UTF-84941 /2015.
Bihari Péter (1957-)
   1914 : a nagy háború száz éve : személyes történetek / Bihari Péter. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 574 p., [8] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 549-559.
ISBN 978-615-5454-22-6 kötött : 4990,- Ft
első világháború - világtörténelem - hadtörténet
930.9"1914/1918" *** 355.48(100)"1914/1918"
[AN 3581062]
MARC

ANSEL
UTF-84942 /2015.
   Clio inter arma : tanulmányok a 16-18. századi magyarországi történetírásról / szerk. Tóth Gergely. - Budapest : MTA BTK TTI, 2014. - 263 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9627-86-4 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - történetírás - 16. század - 17. század - 18. század
930.1(439)"15/17"
[AN 3580544]
MARC

ANSEL
UTF-84943 /2015.
   Felirattani újdonságok 2014-ben / szerk. Kovács Péter, Fehér Bence. - Budapest : TITE, 2014. - 130 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Studia epigraphica Pannonica ; 6.). (TITE könyvek, ISSN 2063-5753 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89727-6-7 fűzött
Pannonia - epigráfia - latin nyelv - régészet
930.271=71(398.6) *** 904(398.6)
[AN 3581480]
MARC

ANSEL
UTF-84944 /2015.
   Genealógia / szerk. Kollega Tarsoly István [et al.]. - Budapest : Tarsoly K., 2012-2015. - 3 db : ill. ; 25 cm. - (A történelem segédtudományai, ISSN 2064-5295 ; 1.)
Bibliogr.
genealógia - családkutatás - levéltári kutatás
929.5 *** 930.253 *** 001.891
[AN 3523196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2015. - 294 p.
ISBN 978-963-9570-66-5 kötött : 3800,- Ft
[AN 3580697] MARC

ANSEL
UTF-84945 /2015.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   A befejezetlen ember : gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 342 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-496-6 kötött : 3490,- Ft
kultúra - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
930.85 *** 008 *** 894.511-4
[AN 3585098]
MARC

ANSEL
UTF-84946 /2015.
Huiber Edit
   Beszélő múlt, amiről a cenki sírkövek mesélnek : történetek a falu múltjából / Huiber Edit. - Nagycenk : Simon P., 2014. - 140, [5] p. : ill., főként színes ; 24 cm. - (Nagycenki füzetek, ISSN 2060-1425 ; 11.)
Bibliogr.: p. 135-139.
ISBN 978-963-89849-1-3 fűzött
Nagycenk - helytörténet - temető - síremlék
943.9-2Nagycenk *** 718(439-2Nagycenk) *** 726.825(439-2Nagycenk)
[AN 3580912]
MARC

ANSEL
UTF-84947 /2015.
Kovács Szilvia
   A kunok története a mongol hódításig / Kovács Szilvia. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 322 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 29.)
Bibliogr.: p. 271-297.
Fűzött : 3300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-506-946-0)
Kelet-Európa - kunok - nemzettörténelem - történelem - 11. század - 12. század - 13. század
930.8(=943.46)"10/12" *** 940-11(=943.46)"10/12" *** 940-11"10/12"
[AN 3581714]
MARC

ANSEL
UTF-84948 /2015.
Lovag Zsuzsa (1940-)
   Az Esztergom-Prímás szigeti apácakolostor feltárása / Lovag Zsuzsa. - Budapest : MNM, 2014. - 155 p. : ill. ; 30 cm + mell. - (Opuscula Hungarica, ISSN 1419-9521 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5209-38-3 fűzött
Esztergom - régészet - kolostor - középkor
904(439-2Esztergom)"10/15" *** 726.7(439)"10/15"
[AN 3580662]
MARC

ANSEL
UTF-84949 /2015.
   Magyar őstörténet : tudomány és hagyományőrzés / szerk. Sudár Balázs [et al.]. - Budapest : MTA BTK, 2014. - 431 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (MTA BTK MŐT kiadványok, ISSN 2064-9916 ; 1.)
A Budapesten, 2013. ápr. 17-18-án azonos címmel rendezett konferencia anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-87-1 kötött : 6200,- Ft
magyar őstörténet - régészet - magyar nyelv - nyelvtörténet - művelődéstörténet - konferencia-kiadvány
930.8(=945.11) *** 904(=945.11) *** 809.451.1-53 *** 930.85(=945.11) *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3580754]
MARC

ANSEL
UTF-84950 /2015.
   Mediterrán perspektívák / szerk. Ferwagner Péter Ákos, Garaczi Imre, Kalmár Zoltán ; [közread. a] Stratégiakutató Intézet. - Budapest : Stratégiakut. Int., 2015. - 296 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80038-3-4 fűzött : 2500,- Ft
Mediterráneum - Latin-Amerika - történelem - 20. század - ezredforduló - politikatörténet
940-015 *** 32(8=6)"19"
[AN 3581006]
MARC

ANSEL
UTF-84951 /2015.
   Minden közösségnek vannak értékei : az értékgyűjtő mozgalom kezdete / [szerk. Horváth Zsolt] ; [kiad. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület]. - Veszprém ; Sümeg : Éltető Balaton-felvidékért Egyes., 2014. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1536-6 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - kulturális örökség - természeti környezet - termék - jogi szabályozás
930.85(439) *** 008(439) *** 502(439) *** 658.62(439)
[AN 3581900]
MARC

ANSEL
UTF-84952 /2015.
   Miscellanea historiae antiquitatis : proceedings of the First Croatian - Hungarian PhD Conference on Ancient History / ed. by György Németh and Dániel Bajnok. - Budapest : Eötvös L. Univ. Dept. of Ancient History ; Debrecen : Univ. of Debrecen Dept. of Ancient History, 2014. - 225 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708 ; 21.)
A konferenciát Budapesten, 2014. okt. 2-3-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-572-2 fűzött
ókori Görögország - Római Birodalom - Illyria - Pannonia - művelődéstörténet - régészet - konferencia-kiadvány
930.85(37/38) *** 904(398.7) *** 930.85(398.6) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3580659]
MARC

ANSEL
UTF-84953 /2015.
   Monumenta ecclesiae Vesprimiensis, 1437-1464 : a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei / szerk. Dreska Gábor, Karlinszky Balázs. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2014. - 346 p. : 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 25.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5471-02-5 kötött
Veszprémi Egyházmegye
egyháztörténet - katolikus egyház - 15. század - levéltári irat - történelmi forrás - oklevél
930.253(439-2Veszprém) *** 282(439-03Veszprémi_egyházmegye)"14"(093)
[AN 3581073]
MARC

ANSEL
UTF-84954 /2015.
Nagy Levente (1967-)
   A holló, a gyűrű és a sárkány jegyében : magyar, román és lengyel Corvinusok : Drakulától Esterházy Pálig / Nagy Levente. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 105 p. : ill. ; 24 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-567-8 fűzött
Hunyadi család
Magyarország - Lengyelország - Erdély - Havasalföld - uralkodócsalád - művelődéstörténet - motívumtörténet - kultusz - újkor
930.85(4-11)"14/16" *** 394.944(4-11)"14/16" *** 929.52(439)Hunyadi
[AN 3582169]
MARC

ANSEL
UTF-84955 /2015.
Németh S. Katalin (1950-)
   Magyar dolgokról : magyar - német kapcsolattörténeti tanulmányok / Németh S. Katalin. - Budapest : Universitas, 2014. - 264 p. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 31.)
Bibliogr.: p. 223-251.
ISBN 978-963-9671-47-8 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - Németország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - német irodalom története - 16. század - 17. század
930.85(439)"15/17" *** 008(430)(439)"15/17" *** 930.85(430)(439)"15/" *** 830(4)(091)"15/17"
[AN 3581655]
MARC

ANSEL
UTF-84956 /2015.
   Nemzeti nagyvizit / szerk. Kásler Miklós ; szerk.biz. Földesi Margit ..., Kővári Péter ..., Szabados György ; tud. mtárs. Nyári Gábor. - [Budapest] : Kairosz, [2014]-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyarságtudat - művelődéstörténet - interjú
930.85(439) *** 316.63(=945.11)(047.53)
[AN 3580475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2014. - 338 p.
ISBN 978-963-662-730-0 kötött : 2800,- Ft
[AN 3580478] MARC

ANSEL
UTF-84957 /2015.
Olivari, Adriano
   Urne biconiche e anfore di bronzo in Etruria : tipologia, origine e diffusione / Adriano Olivari. - Budapest : [Olivari, A.], 2015. - 56 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 44-56.
ISBN 978-963-12-1763-6 fűzött
Etruria - régészet - temetkezés
904(375) *** 393(375)
[AN 3582019]
MARC

ANSEL
UTF-84958 /2015.
   Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert = Ausztria és Magyarország a 20. században / hrsg. von Csaba Szabó. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2014. - 351 p. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 9.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-32-0 fűzött
Magyarország - Ausztria - magyar történelem - történelem - külkapcsolat - 20. század
943.9"19" *** 943.6"19" *** 327(439)(436)"19"
[AN 3580691]
MARC

ANSEL
UTF-84959 /2015.
   Otthonná tett romok : írások Rugási Gyula hatvanadik születésnapjára / [szerk. Benke László]. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 222 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5454-45-5 fűzött : 2500,- Ft : 8 EUR
történetfilozófia - művelődéstörténet - zsidóság - judaisztika - emlékkönyv
930.1 *** 930.85(100) *** 930.85(=924) *** 296
[AN 3580823]
MARC

ANSEL
UTF-84960 /2015.
Pete László (1971-)
   "Viva l'unione magiaro-italica!" : magyar - olasz kapcsolatok 1848-1849-ben / Pete László. - Debrecen : Printart-Press, 2014. - 502 p. : ill. ; 21 cm. - (Italianistica Pannonica, ISSN 2416-030X ; 1.)
Bibliogr.: p. 391-428. - A tartalomjegyzék olasz és angol nyelven is
ISBN 978-963-89963-2-9 fűzött
Magyarország - Itália - kapcsolattörténet - magyar történelem - történelem - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
945"1848/1849" *** 327(439)"1848/1849" *** 327(45)"1848/1849" *** 943.9"1848/1849"
[AN 3580606]
MARC

ANSEL
UTF-84961 /2015.
Rachlé, Sabrina
Das alte Ägypten (magyar)
   Az ókori Egyiptom : tündöklő birodalom a Nílus partján / Sabrina Rachlé ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 48 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (Mi micsoda, ISSN 0866-109X)
ISBN 978-963-294-308-4 kötött : 2970,- Ft
ókori Egyiptom - művelődéstörténet - történelem - ifjúsági könyv
930.85(32)(02.053.2) *** 932(02.053.2)
[AN 3582237]
MARC

ANSEL
UTF-84962 /2015.
Schmal Róza (1979-)
   Szent László király / kép és szöveg Schmal Róza. - Pannonhalma : Bencés K., 2014. - [28] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-314-074-1 fűzött
László (Magyarország: király), I., Szent (1040-1095)
Magyarország - uralkodó - szent - 11. század - gyermekkönyv - képeskönyv
943.9(092)László,_I.(02.053.2) *** 235.3(092)László,_I.(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3582049]
MARC

ANSEL
UTF-84963 /2015.
   Studia moralia : acta officinae programmate "OTKA" svstentatae in aedibvs Universitatis Scientiarvm Debreceniensis redacta / ... red. Ursula Tóth ; [kiad. a DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke]. - Debrecini : DE Klasszika-filológiai és Ókortört. Tansz., 2014. - 219 p. : ill. ; 21 cm. - (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-755-1 fűzött
klasszika-filológia - klasszikus irodalom története - művelődéstörténet
930.85(3) *** 871(091)
[AN 3581190]
MARC

ANSEL
UTF-84964 /2015.
Szebeni Zsuzsa (1970-)
Gróf Bánffy Miklós, egy nyughatatlan ember (román)
   Un om neliniştit : Miklós Bánffy, Ben Myll, Miklós Kisbán / publ. red. de Zsuzsa Szebeni ; [ed.] Muzeul si Institutul National de Istorie a Teatrului. - [Budapest] : OSZMI ; Cluj : [s.n.], 2014. - 123 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Az azonos címmel rendezett vándorkiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 120-121.
ISBN 978-963-9000-35-3 fűzött
Bánffy Miklós (1873-1950)
Erdély - Magyarország - művelődéstörténet - színházi rendező - író - határon túli magyarság - 19. század - 20. század - vándorkiállítás
930.85(439)(092)Bánffy_M. *** 792.027.2(498)(=945.11)(092)Bánffy_M. *** 894.511(498)(092)Bánffy_M. *** 061.4(498)
[AN 3582104]
MARC

ANSEL
UTF-84965 /2015.
Székelyné Kőrösi Ilona (1953-)
   A Fanto Fotó Kecskeméten : egy fényképész dinasztia emlékére / írta és szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. - Kecskemét : [Katona J. Múz.], 2014. - 159 p. : ill. ; 29 cm
Közread. a Katona József Múzeum. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7216-81-7 kötött
Fanto család
Kecskemét - családtörténet - helyismeret - fényképész - fotóművészet - 20. század - fényképalbum
929.52(439)Fanto *** 77.04(439-2Kecskemét)"189/194" *** 908.439-2Kecskemét(084.12)
[AN 3581325]
MARC

ANSEL
UTF-84966 /2015.
   Szeretlek, Szanda! / szerk. Pongrácz Ágnes ; [kiad. Szanda Község Önkormányzata]. - [Szanda] : Önkormányzat, 2014. - 159 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Szanda - helytörténet - helyismeret - magyar néprajz
943.9-2Szanda *** 908.439-2Szanda *** 39(=945.11)(439-2Szanda)
[AN 3581544]
MARC

ANSEL
UTF-84967 /2015.
Tácsi István
   A magyar megváltó : Úr Jézus a történelmi ember / Tácsi István. - Vaskút : Magánkiad., 2014. - 224 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 222.
ISBN 978-963-08-9997-0 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3580963]
MARC

ANSEL
UTF-84968 /2015.
   Településtörténeti kutatások : Solt-Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya / [szerk. Somogyvári Ágnes, Szentpéteri József, V. Székely György]. - Kecskemét : Katona J. Múz. ; Budapest : MTA BTK, 2014. - 400 p. : ill., részben térk. ; 28 cm. - (Archaeologia Cumanica, ISSN 2061-2931 ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9815-37-7 kötött
Solt - Kiskunfélegyháza - régészet
904(439-2Solt) *** 904(439-2Kiskunfélegyháza)
[AN 3581371]
MARC

ANSEL
UTF-84969 /2015.
Tompó László (ifj.) (1972-)
   Mélyszántás : történelmünk titkai / ifj. Tompó László. - Budapest : Két Hollós, [2014]. - 119 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 978-615-80048-2-4 fűzött
Magyarország - magyar történelem - zsidóság
943.9 *** 316.347(=924)(439)
[AN 3580936]
MARC

ANSEL
UTF-84970 /2015.
Vilmos László (1955-)
   "Gyilkos nem távozhat szabadon?" : Démosthenés Aristokratés elleni beszéde, avagy pillanatfelvétel az athéni demokráciáról / Vilmos László. - Pécs : Kronosz, 2014. - 180 p. : ill., térk. ; 20 cm
A beszéd magyar nyelvű fordításával. - Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-615-5497-03-2 fűzött : 1950,- Ft
Dīmosthenīs (Kr. e. 384-Kr. e. 322). Kata Aristokratoys
ókori Görögország - történelem - ókori görög irodalom története - retorika - 4. század - műfajtörténet
938"-03" *** 875(091)-5"-03"
[AN 3581702]
MARC

ANSEL
UTF-84971 /2015.
Vörös Boldizsár (1967-)
   Történelemhamisítás és politikai propaganda : Illés Béla elmeszüleményei a magyar szabadságküzdelmek orosz támogatásáról / Vörös Boldizsár. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2014. - 335 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 301-326.
ISBN 978-963-9627-81-9 fűzött : 2800,- Ft
Illés Béla (1895-1974)
Magyarország - magyar történelem - Rákóczi-szabadságharc - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - politikai propaganda - Rákosi-korszak - író - 20. század
943.9"170/171" *** 943.9"1848/1849" *** 894.511(092)Illés_B. *** 32.019.5(439)"194/195"
[AN 3580673]
MARC

ANSEL
UTF-84972 /2015.
Zimonyi István (1956-)
   A magyarság korai történetének sarokpontjai : elméletek az újabb irodalom tükrében / Zimonyi István. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 245, [2] p. : ill., térk. ; 23 cm. - (Magyar őstörténeti könyvtár, ISSN 1215-4024 ; 28.)
Bibliogr.: p. 231-245.
ISBN 978-963-506-940-8 fűzött : 3200,- Ft
magyar őstörténet - nyelvtörténet - magyar nyelv - honfoglalás
930.8(=945.11) *** 930.85(369)(4) *** 809.451.1-53
[AN 3581693]
MARC

ANSEL
UTF-84973 /2015.
Zsemlye János (1969-)
   Nagy Péter kül- és katonapolitikája : Oroszország nagyhatalommá válása / írta és Jaroszlav Vodarszkij tanulmányát ford. Zsemlye János. - Budapest : VVMA, 2014. - 126, [2] p. : ill. ; 17 cm. - (Változó világ, ISSN 1219-5235 ; 77.)
Bibliogr.: p. [127].
ISBN 978-615-5179-05-1 fűzött
Péter (Oroszország: cár), I., Nagy (1672-1725)
Oroszország - uralkodó - történelem - külpolitika - katonapolitika - 18. század
947(092)Péter,_I.,_Nagy *** 947"17" *** 327(47)"17" *** 355.02(47)"17"
[AN 3580531]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

4974 /2015.
Brown, Regina
   Lizzy élete : [a tengeren túl és innen] / Regina Brown. - [Budajenő] : [Török T.], cop. 2014. - 81 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1150-4 fűzött
Nagy-Britannia - magyar irodalom - gyermekirodalom - helyismeret - gyermekkönyv
908.410(02.053.2) *** 894.511-93
[AN 3581527]
MARC

ANSEL
UTF-84975 /2015.
   Foglalkoztató füzet a Bakony és Balaton keleti kapuja térségről / [kész. a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület megbízásából]. - [Berhida] : Bakony és Balaton Keleti Kapuja közhasznú Egyes., [2014]. - 15 p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Bakony - Balaton (környék) - helyismeret - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
908.439(234.373.1)(02.053.2) *** 908.439(285.2Balaton)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3582489]
MARC

ANSEL
UTF-84976 /2015.
Kárpáti Kamil (1929-)
   Helyettesítők Velencében / Kárpáti Kamil ; Gí [fotóival]. - [Budapest] : Stádium, cop. 2015. - 93 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5198-25-0 kötött : 5900,- Ft
Velence (Olaszország) - helyismeret - művészeti élet - fényképalbum
908.45-2Venezia(084.12) *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K. *** 73/76(45-2Venezia)
[AN 3580402]
MARC

ANSEL
UTF-84977 /2015.
Kovács Sándor (1954-|)
   Érdi honismereti kaleidoszkóp : válogatott publicisztikai írások / Kovács Sándor ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földrajzi Múz., 2014. - 148 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 137-139.
ISBN 978-615-80058-1-4 fűzött
Érd - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Érd(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3582091]
MARC

ANSEL
UTF-84978 /2015.
Pénzes János (1980-)
   Periférikus térségek lehatárolása : dilemmák és lehetőségek / szerző Pénzes János. - Debrecen : Didakt, 2014. - 139 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 109-121.
ISBN 978-615-5212-06-2 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - településfejlesztés - területi egyenlőtlenség - regionális politika
911.3(439) *** 711.1(439) *** 332.1(439)
[AN 3580731]
MARC

ANSEL
UTF-84979 /2015.
Timár Edit
   3276 expedíciós nap : Balázs Dénes, a múzeumalapító geográfus újraolvasva = 3276 days of expedition : Dénes Balázs, the museum founder geographer revisited / Lendvai Timár Edit ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földr. Múz., 2014. - 65, [6] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88012-8-9)
Balázs Dénes (1924-1994)
Magyarország - geográfus - 20. század - múzeumi katalógus
91(439)(092)Balázs_D. *** 55(439)(092)Balázs_D. *** 069(439-2Érd)
[AN 3580718]
MARC

ANSEL
UTF-84980 /2015.
Timár Edit
   Korok, emberek, történetek : a Kárpát-medence tudományos feltárói / Lendvai Timár Edit ; [közread. a] Magyar Földrajzi Múzeum. - Érd : M. Földr. Múz., 2014. - 127 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 978-615-80058-2-1 fűzött
Kárpát-medence - földrajz - növénytan - paleontológia - tudós - tudománytörténet
91(439)(092) *** 581(439)(092) *** 56(439)(092)
[AN 3580702]
MARC

ANSEL
UTF-84981 /2015.
   Utánam, srácok! : hétköznapok Miskolc rendszerváltozás előtti évtizedeiből : A Célváros II. / [szerk. Darázs Richárd] ; [az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kiadványa]. - [Miskolc] : Észak-Keleti Átjáró Egyes., 2014. - 224 p. : ill., részben színes ; 21x24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-6403-9 fűzött : 2881,- Ft
Miskolc - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - album
908.439-2Miskolc"195/198"(084.1) *** 943.9-2Miskolc"195/198"(0:82-94)
[AN 3580930]
MARC

ANSEL
UTF-84982 /2015.
   Zalaegerszeg titkai : városkalauz a múlt tükrében / [szerk. Tódor Tamás, ... Pereszteginé Szabó Júlia ...] ; [kiad. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata]. - Zalaegerszeg : Önkormányzat, 2015. - 34 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 33-34.
Fűzött
Zalaegerszeg - helyismeret - helytörténet
908.439-2Zalaegerszeg *** 943.9-2Zalaegerszeg
[AN 3585196]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

4983 /2015.
Bándi Gyula (1955-)
   Környezetjog / Bándi Gyula. - 2. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 501 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 501.
ISBN 978-963-277-505-0 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
349.6(439)(075.8)
[AN 3586383]
MARC

ANSEL
UTF-84984 /2015.
Bánrévy Gábor (1929-2013)
   A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga / Bánrévy Gábor. - 10. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 227 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, ISSN 1417-7285 ; 4.)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-277-247-9 fűzött : 2800,- Ft
nemzetközi jog - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
341.9(100)(075.8) *** 347.7(075.8)
[AN 3586120]
MARC

ANSEL
UTF-84985 /2015.
Dencz Zsuzsanna (1941-)
   "Ember lenni mindég, minden körülményben" : édesapám emlékére / Dencz Zsuzsanna. - Tamási : Könnyü L. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2014. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Tamási örökség, ISSN 2061-4810 ; 6.)
ISBN 978-963-88748-4-9 fűzött
Dencz Ákos (1876-1963)
Magyarország - jogász - országgyűlési képviselő - 19. század - 20. század - memoár
34(439)(092)Dencz_Á.(0:82-94) *** 342.53(439)(092)Dencz_Á.(0:82-94)
[AN 3581844]
MARC

ANSEL
UTF-84986 /2015.
   Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - 4. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 332 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 21. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-520-3 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3586395]
MARC

ANSEL
UTF-84987 /2015.
   Az Európai Unió jogi fundamentumai / szerk. Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar]. - 5. jav. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 334 p. ; 24 cm
Lezárva: 2012. márc. 21. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-525-8 fűzött : 3000,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3586397]
MARC

ANSEL
UTF-84988 /2015.
Hamza Gábor (1949-)
   Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata : opera selecta = Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht / Gábor Hamza. - Budapest : Eötvös Univ. Verl., 2010-. - 24 cm
összehasonlító jog - római jog
340.5 *** 34(37)
[AN 2927516]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Tom. 4. - 2014. - 326 p. : ill.
Az előszó német, olasz és magyar nyelven. - A tanulmányok váltakozva angol, német, spanyol és görög nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-312-211-2 fűzött
[AN 3582344] MARC

ANSEL
UTF-84989 /2015.
Hársfai Katalin (1950-)
   Bevezetés a házasságjogba / Hársfai Katalin. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 155 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-963-277-079-6 fűzött : 1800,- Ft
Magyarország - családjog - házasság
347.62(439)(075.8)
[AN 3586012]
MARC

ANSEL
UTF-84990 /2015.
Hellenbárt László
   Gyermeki jogtudatosság, gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak : az S.O.S. Krízis Alapítvány által 2013. évben a 9-11. osztályos korosztály körében lefolytatott kutatás bemutatása / Hellenbárt László. - [Budapest] : S.O.S. Krízis Alapítvány, 2014. - 87 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0945-7 fűzött
Magyarország - családon belüli erőszak - kiskorúak elleni erőszak - 21. század - statisztikai adatközlés
343.54(439) *** 343.62-053.2/.6 *** 364.65-053.2(439)"201"(083.41)
[AN 3581110]
MARC

ANSEL
UTF-84991 /2015.
Holló András (1943-)
   Az alkotmányjognak asztalánál : az Alkotmánybíróság belülnézetben... / Holló András. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 250 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-264-1 kötött : 5000,- Ft
Magyarország. Alkotmánybíróság
Magyarország - alkotmánybíróság - ezredforduló
342.565.2(439)"198/200"
[AN 3582348]
MARC

ANSEL
UTF-84992 /2015.
Horváth Gyula
   Kommentár a társasházi törvényhez : kommentár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényhez / Horváth Gyula. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 349 p. ; 19 cm
Lezárva: 2014. márc. 15.
ISBN 978-963-295-435-6 fűzött
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
Magyarország - lakásjog - társasház - jogszabálygyűjtemény - útmutató
349.444(439)(094)(036) *** 332.871.3(439)(094)(036)
[AN 3582160]
MARC

ANSEL
UTF-84993 /2015.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Magyar polgári jog 1 : általános rész, emberi személy, családjog, szellemi alkotások joga / Jobbágyi Gábor. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 376 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-457-2 fűzött : 4200,- Ft
Magyarország - polgári jog
347(439)
[AN 3586228]
MARC

ANSEL
UTF-84994 /2015.
   Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában / [szerk. Zoványi Nikolett] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály. - Budapest ; Debrecen : DOSZ Jogtudományi Oszt., 2014. - 519 p. : ill. ; 24 cm
A Debrecenben, 2013. dec. 5-6-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Lezárva: 2014. júl. 31. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80044-1-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - jogalkotás - jogalkalmazás - 21. század
340.132(439)"200/201" *** 340.134(439)"200/201" *** 340.134(4-62)"200/201" *** 340.132(4-62)"200/201"
[AN 3580759]
MARC

ANSEL
UTF-84995 /2015.
Kecskés András (1981-)
   Jogi ismeretek a gyakorlatban / Kecskés András, Rozman András, Szalai Erzsébet ; [közread. a] Penta Unió. - Bőv., átd. kiad. - Pécs : Penta Unió, 2015. - 469 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 453-455.
ISBN 978-615-5249-27-3 fűzött
Magyarország - jogrendszer - tankönyv
34(439)(078)
[AN 3584916]
MARC

ANSEL
UTF-84996 /2015.
Kitonich, Joannes (1560?-1619)
Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae (magyar)
   Rövid igazgatás a nemes Magyarországnak és hozzá tartozó Részeknek szokott törvény folyásiról / Kithonich János ; ... ford. Kászoni János. - Budapest : M. Mercurius, 2014. - 279 p. : ill. ; 22 cm
Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9872-28-8 kötött : 5800,- Ft
Magyarország - jogtörténet - perrendtartás - 16. század - 17. század - történelmi forrás
34(439)"15/16"(093) *** 347.9(439)(036) *** 343.1(439)(036)
[AN 3581796]
MARC

ANSEL
UTF-84997 /2015.
Koháry István (1649-1731)
   "Sok jókkal áldgyon Isten benneteket" : gróf Koháry István levelei Kecskemét város főbíróihoz és tanácsához, 1673-1730 / [szerk. és a bevezetőt írta Péterné Fehér Mária] ; [az iratok válogatásában közrem. Hajagos Csaba]. - Kecskemét : Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, 2014. - 145 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti örökség könyvek)
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-12-1119-1 fűzött
Magyarország - Kecskemét - arisztokrata - 17. század - 18. század - földesúri birtokjog - történelmi forrás
347.236(439-2Kecskemét)"167/173"(093) *** 316.343.32(439)(092)Koháry_I.(044)
[AN 3581114]
MARC

ANSEL
UTF-84998 /2015.
Lábady Tamás (1944-)
   A magánjog általános tana / Lábady Tamás. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 258 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-242.
ISBN 978-963-277-458-9 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - magánjog - jogtörténet
347 *** 347(439)(091)
[AN 3586234]
MARC

ANSEL
UTF-84999 /2015.
   Magyar büntetőjog : általános rész / Görgényi Ilona [et al.]. - Budapest : Complex, 2014. - 564 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. aug. 30. - Bibliogr.: p. 559-564.
ISBN 978-963-295-439-4 kötött
Magyarország - büntetőjog - útmutató
343(439)(036)
[AN 3584062]
MARC

ANSEL
UTF-85000 /2015.
   Munkajogi jogszabálygyűjtemény : hatályos: 2014. júl. 1. - Budapest : Patrocinium, 2014. - 95 p. ; 21 cm
Lezárva: 2014. aug. 21.
ISBN 978-615-5337-69-7 fűzött : 690,- Ft
Magyarország - munkajog - jogszabálygyűjtemény
349.2(439)(094)
[AN 3585987]
MARC

ANSEL
UTF-85001 /2015.
Országos Jegyző-közigazgatási Konferencia (22.) (2014) (Keszthely)
   XXII. Országos Jegyző-közigazgatási Konferencia : 2014. szeptember 10-12., Keszthely / [szerk. és összeáll. Gyergyák Ferenc] ; [rend., közread. a] Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége. - [Gödöllő] : [Közszöv], [2014]. - 240 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - közigazgatás - önkormányzat - 21. század - konferencia-kiadvány
35(439)"201" *** 352/353(439)"201" *** 061.3(439-2Keszthely)
[AN 3582163]
MARC

ANSEL
UTF-85002 /2015.
Roth, Nicolas (1928-)
Avoir 16 ans à Auschwitz (magyar)
   Tizenhat évesen Auschwitzban : egy debreceni zsidó visszaemlékezései / Nicolas Roth ; [ford. ... Pelle János] ; [közread. a] Debreceni Zsidó Hitközség ... - Debrecen : Debreceni Zsidó Hitközség ; [Csobánka] : Merkava, 2015. - 328, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80190-0-2 fűzött : 3000,- Ft
Roth, Nicolas (1928-)
Oświęcim - Debrecen - holokauszt - koncentrációs tábor - második világháború - memoár
343.819.5(438-2Oświęcim)(0:82-94) *** 323.12(=924)(439-2Debrecen)"193/194"(0:82-94)
[AN 3582140]
MARC

ANSEL
UTF-85003 /2015.
Somogyi Győző (1942-)
   Royal Hungarian Defence Forces, 1868-1914 : a millennium in the military = Magyar Királyi Honvédség, 1868-1914 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 92 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-327-635-8 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország. Honvédség
Magyarország - haderő - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - album
356/359(439)"186/191"(084.1)
[AN 3581098]
MARC

ANSEL
UTF-85004 /2015.
Takács Miklós (1955-)
   Kutas Árpád Balatonfüred díszpolgára / Takács Miklós. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2014. - 168 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, ISSN 1589-6803 ; 72.)
ISBN 978-963-9990-30-2 kötött
Kutas Árpád (1960-2010)
Balatonfüred - önkormányzati képviselő - díszpolgárság - 20. század - ezredforduló
352.084.98(439-2Balatonfüred) *** 929(439-2Balatonfüred)Kutas_Á.
[AN 3581064]
MARC

ANSEL
UTF-85005 /2015.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   A pozsonyi prépost és a káptalan viszálya, 1421-1425 : a szentszéki bíráskodás Magyarországon, a pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején / C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint, Mikó Gábor. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2014. - 463 p. ; 24 cm. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 3.)
Bibliogr.: p. 353-364. - Összefoglalás német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-08-7391-8 kötött
Magyarország - Pozsony - egyháztörténet - káptalan - egyházi törvényszék - 15. század - jogeset - történelmi forrás
348.58(439)"14"(093) *** 34.096(439)"14" *** 262.142.6(439.22-2Pozsony)"14"(093)
[AN 3580693]
MARC

ANSEL
UTF-85006 /2015.
   A vezető tisztségviselő felelőssége / szerk. Csehi Zoltán, Szabó Marianna. - Budapest : Complex, 2015. - 367 p. : ill. ; 21 cm
Lezárva: 2014. dec. 20. - Bibliogr.: p. 365-367.
ISBN 978-963-295-451-6 fűzött
Magyarország - felelősség - vezető alkalmazott - polgári jog - munkajog
347.51(439) *** 347.1(439) *** 349.2(439) *** 65.012.4
[AN 3581312]
MARC

ANSEL
UTF-85007 /2015.
   A világ mi magunk vagyunk : liber amicorum Imre Vörös / [szerk. Fekete Balázs, Horváthy Balázs, Kreisz Brigitta]. - Budapest : HVG-ORAC, 2014. - 658 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-255-9 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - Európai Unió - jogtudomány - emlékkönyv
34(439) *** 34(100) *** 34(4-62)
[AN 3582345]
MARC

ANSEL
UTF-85008 /2015.
Zlinszky János (1928-)
   Ius privatum : a római magánjog története / Zlinszky János. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 217 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-500-5 fűzött : 2200,- Ft
római jog - magánjog - jogtörténet
347(37)(091)
[AN 3586007]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5009 /2015.
   Amit nem felejthetünk.. : első, második világháborús és 1956-os katonatörténetek / [szerk. Papp Gyula, Barna Attila] ; [kiad. a Méliusz Juhász Péter Könyvtár]. - Debrecen : Méliusz Juhász P. Kvt., 2014. - 237, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9946-03-3 kötött
Magyarország - katona - hadtörténet - magyar történelem - első világháború - második világháború - 1956-os forradalom - oral history - memoár
355.48(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 355(439)"19"(0:82-94) *** 355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 943.9"1956"(0:82-94)
[AN 3580797]
MARC

ANSEL
UTF-85010 /2015.
   Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban : száz éve tört ki az I. világháború / [összeáll., szerk. Hadobás Pál]. - Edelény : MKKM, 2014. - 121 p. : ill. ; 21 cm. - (Edelényi füzetek, ISSN 0238-1842 ; 49.)
ISBN 978-963-88916-9-3 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Bódva-Rakaca-völgy - hadtörténet - első világháború - katona - memoár
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355(439.134)(092)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3582072]
MARC

ANSEL
UTF-85011 /2015.
Csiffáry Gergely (1948-)
   Ruszkai Dobó István életrajza / Csiffáry Gergely ; [közread. a] Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány. - Rudabánya : Bányászattört. Kutatások Alapítvány, 2014. - 110 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 102-110.
ISBN 978-963-89609-3-1 fűzött
Dobó István (1500?-1572)
Dobó család
történelmi személy - katonatiszt - családtörténet - 16. század
355(439)(092)Dobó_I. *** 943.9(092)Dobó_I. *** 929.52(439)Dobó
[AN 3581549]
MARC

ANSEL
UTF-85012 /2015.
Faddi József (1886-1959)
   Élettörténet a világháborúból, 1914-1917 : Faddi József dunapataji népfölkelő naplója / az előszót és a jegyzeteket írta Rákóczy Rozália. - Dunapataj ; Kalocsa : Kalocsai Múzeumbarátok Köre : Viski K. Múz., 2014. - 152 p. : ill. ; 25 cm. - (Kalocsai múzeumi értekezések, ISSN 1218-4039 ; 16.)
A napló fotómásolatával. - borító- és gerinccím: Dunapataj az I. világháborúban. - Bibliogr.: 141-144. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-87451-5-6 kötött
Magyarország - Dunapataj - első világháború - helytörténet - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 943.9-2Dunapataj"1914/1918"
[AN 3581722]
MARC

ANSEL
UTF-85013 /2015.
Harai Dénes (1951-)
   A katona antropológiája / Harai Dénes. - Budapest : Balassi, 2015, cop. 2014. - 268 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-232. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-946-0 kötött : 4000,- Ft
hadtudomány - szociálantropológia
355/359 *** 316
[AN 3582426]
MARC

ANSEL
UTF-85014 /2015.
Kershaw, Robert J. (1950-)
Tank men (magyar)
   Harckocsizók : a páncélos hadviselés emberi oldala / Robert Kershaw ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 586 p., [16] t. : ill. ; 21 cm. - (Hadiakadémia, ISSN 2062-8498)
ISBN 978-963-05-9327-4 fűzött
hadtörténet - páncélos fegyvernem - páncélozott harci jármű
623.438(100)(091) *** 358.119(100)(091)
[AN 3581032]
MARC

ANSEL
UTF-85015 /2015.
Kőváry László (1819-1907)
   Erdély 1848-1849-ben / Kővári László ; [sajtó alá rend. és ... szerk. Somogyi Gréta] ; [a bev. tanulmányt írta Hermann Róbert] ; [közread. a] HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. - Budapest : HM Hadtört. Int. és Múz., 2014. - 536 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 513-520.
ISBN 978-963-7097-71-3 kötött : 4900,- Ft
Erdély - magyar történelem - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - történelmi forrás
355.48(439.21)"1848/1849" *** 943.921"1848/1849"(093)
[AN 3580882]
MARC

ANSEL
UTF-85016 /2015.
Kozma Miklós (1884-1941)
   Egy csapattiszt naplója, 1914-1918 / Kozma Miklós ; [a szövegeket Csillag István rend. sajtó alá] ; [bev. tanulm. Brenzovics László] ; [a jegyzeteket és a mutatókat Farkas Gyöngyi állította össze]. - [Šamorín] : Méry Ratio ; [Budapest] : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2014. - 729 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (Pro minoritate könyvek, ISSN 1217-887X)
Kötött : 4900,- Ft
ISBN 978-80-8160-033-3
Magyarország - hadtörténet - katonatiszt - első világháború - napló
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 355(439)(092)Kozma_M.(0:82-94)
[AN 3581076]
MARC

ANSEL
UTF-85017 /2015.
Perjés Géza (1917-2003)
   Csatakönyv : tanulmányok a magyar és az egyetemes történelem csatáiról / Perjés Géza ; vál. és szerk. Hausner Gábor ; [a bevezetőt írta Veszprémy László] ; [... közrem. Csákváry Ferenc] ; [a térképeket rajz. Csicsely János]. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2014. - 302 p. : ill., térk. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.: p. 283-289. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7097-69-0 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - hadtörténet - csata
355.48(100)"15/19" *** 355.48(439)"15/19" *** 355.422
[AN 3580967]
MARC

ANSEL
UTF-85018 /2015.
Somkutas Róbert
   Álcaruhában : fejezetek a hadműveleti-harcászati és csapatfelderítés történetéből, 1945-2000 / Somkutas Róbert. - Budapest : Zrínyi, cop. 2014. - 320, [3] p. : ill. ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. [321-323].
ISBN 978-963-327-631-0 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - felderítés - katonai egység története - 20. század
355.413(439)"1945/199"
[AN 3581082]
MARC

ANSEL
UTF-85019 /2015.
Szentesi Ambrus Gábor
   Kis szigetek a világpolitika metszetében : a kínai - japán viszonyok a Szenkaku/Tiaojü-szigeteki ütközőzóna árnyékában / Szentesi Ambrus Gábor ; [közread. a] Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2015. - 184 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 163-184.
ISBN 978-615-5360-03-9 fűzött : 2500,- Ft
Szenkaku-szigetek - Kelet-kínai-tenger - Japán - Kína - geopolitika - szomszédsági politika
355.02(528) *** 327(510)(520)
[AN 3581091]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

5020 /2015.
   Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában / szerk. Horváth Sándor és Ö. Kovács József. - Budapest : MTA BTK TTI, 2015. - 395 p. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-90-1 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - kollektivizálás - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
332.264.4(439)"194/196"
[AN 3580539]
MARC

ANSEL
UTF-85021 /2015.
Andrásfalvy Bertalan (1931-)
   Magyarország földjének és népének múltja, jelene és jövője / Andrásfalvy Bertalan. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2014. - 47 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 29.)
Bibliogr.: p. 43-45.
ISBN 978-615-5174-65-0 fűzött
Magyarország - Európai Unió - földhasználat - mezőgazdasági terület - mezőgazdasági politika
332.3(439) *** 338.43(439) *** 338.43(4-62)
[AN 3581408]
MARC

ANSEL
UTF-85022 /2015.
Artner Annamária (1961-)
   Tőke, munka és válság a globalizáció korában / Artner Annamária. - Budapest : Akad. K., 2014. - 312 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nemzetközi gazdaság sorozat, ISSN 2061-1080)
Bibliogr.: p. 289-308.
ISBN 978-963-05-9574-2 fűzött
Európai Unió - gazdasági helyzet - tőkemozgás - munkaerőpiac - gazdasági válság - globalizáció - 21. század
339.727(4-62)"200/201" *** 331.5(4-62)"200/201" *** 338.1(4-62)"200/201" *** 339.923(4-62)"200/201" *** 338.124.4(100)"200/201" *** 339.9
[AN 3582185]
MARC

ANSEL
UTF-85023 /2015.
Blanchard, Olivier Jean (1948-)
   Végtelen várakozások : szemelvények a modern makroökonómia területéről / Olivier Blanchard ; [szerk. Diallo Alfa, Dézsi Bettina, Spéder Balázs] ; [Kornai János előszavával] ; [közread. a] ... Rajk László Szakkollégium. - Budapest : Alinea : Rajk L. Szakkollégium, cop. 2014. - 310 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9659-95-7 fűzött : 4950,- Ft
Európa - makrogazdaságtan - gazdaságpolitika - 20. század - 21. század
330.101.541 *** 330.101.541(4)"196/201" *** 338.2(4)"196/201"
[AN 3580500]
MARC

ANSEL
UTF-85024 /2015.
Botos Katalin (1941-)
   Közgazdaságtan, nem csak közgazdászoknak / Botos Katalin. - Budapest : Tarsoly K., 2014. - 136 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9570-65-8 fűzött : 3000,- Ft
gazdaságtan
330
[AN 3580761]
MARC

ANSEL
UTF-85025 /2015.
Botos Katalin (1941-)
   Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer / Botos Katalin, Bódy László. - 9. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 151 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
ISBN 978-963-277-180-9 fűzött : 1790,- Ft
Magyarország - pénzügy - bankügy - pénzpiac - egyetemi tankönyv
336.7(439)(075.8)
[AN 3586370]
MARC

ANSEL
UTF-85026 /2015.
   A devizahitelezés nagy kézikönyve / szerk. Lentner Csaba. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2015. - 613 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5344-62-6 kötött
gazdaságtörténet - hitel - deviza - állami támogatás - 20. század - 21. század
338(091)(439)"19/201" *** 338.246.027(439)"201" *** 336.77(439) *** 336.74(100)
[AN 3582433]
MARC

ANSEL
UTF-85027 /2015.
   Az emberhez méltó megoldás / [szerk. Rochlitz Bernadett] ; [kiad. a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége]. - Budapest : KÉSZ, [2014]. - 157, [2] p. : ill., színes ; 16x22 cm
A Gödöllőn, 2014. máj. 17-én rendezett találkozó előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-7864-28-5 kötött
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Magyarország - civil szervezet - egyesület
334.012.46(439) *** 061.2(439)Keresztény_Értemiségiek_Szövetsége
[AN 3580941]
MARC

ANSEL
UTF-85028 /2015.
Eperjesi Zoltán (1976-)
   Az Európai Unió versenyképességének és szociális kohéziójának vizsgálata / Eperjesi Zoltán. - Budapest : MVA, [2014]. - 173 p. : ill. ; 24 cm. - (MVA könyvek sorozat)
Bibliogr.: p. 169-171.
ISBN 978-963-9112-27-8 kötött
Európai Unió - gazdasági integráció - pénzügyi támogatás - kohéziós alap - szociálpolitika - versenyképesség - 21. század
339.923(4-62)"201" *** 338.246.027(4-62) *** 339.96(4-62) *** 364(4-62) *** 339.137.2(4-62)
[AN 3580246]
MARC

ANSEL
UTF-85029 /2015.
Gerda István Zsolt
   A munkaerőpiacról érthetően, világosan és lényegretörően / szerzők Gerda István Zsolt, Gönczi András ; ill. Hancsovszki Norbert. - [Nyíregyháza] : Stúdium K., 2014. - 139 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-9505-44-5 fűzött
Magyarország - munkaerőpiac - foglalkoztatáspolitika - tankönyv
331.5(439)(078) *** 331.5.024.5(439)(078)
[AN 3580610]
MARC

ANSEL
UTF-85030 /2015.
Halmosi Ákos
   Merj belevágni! : útmutató a sikeres külföldi munkavállaláshoz / Halmosi Ákos. - [Kozármisleny] : Hakosideas Bt., 2015. - 101 p. ; 19 cm. - (Külföldi munkavállalás sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-1513-7 fűzött : 2990,- Ft
külföldi munkavállalás - útmutató
331.556.46(100)(036) *** 331.535(100)(036)
[AN 3581841]
MARC

ANSEL
UTF-85031 /2015.
Horváth Katalin (1951-)
   Számvitel / Horváth Katalin, Mányó-Váróczi Violetta. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 247 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 247.
ISBN 978-963-277-152-6 fűzött : 3000,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3586365]
MARC

ANSEL
UTF-85032 /2015.
Huerta de Soto, Jesús
Dinero, crédito bancario y ciclos económicos (magyar)
   Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok / Jesús Huerta de Soto. - Budapest : Akad. K., 2014. - 623 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 595-623.
ISBN 978-963-05-9583-4 fűzött
pénzpiac - pénzügy - bankügy - gazdasági ciklus
336.7 *** 330.33
[AN 3582177]
MARC

ANSEL
UTF-85033 /2015.
    gyakorlatok / [szerk. Farkas Emese és Gulyás-Balázs Zsófia] ; [kiad. Önkéntes Központ Alapítvány]. - Budapest : ÖKA, 2014. - 76 p. : ill., színes ; 16x17 cm
ISBN 978-963-87111-6-8 fűzött
Magyarország - önkéntes munka - vállalat - társadalmi felelősség - 21. század - interjú
331.102.2(439)"200/201"(047.53) *** 316.6 *** 061.5(439)"200/201"(047.53)
[AN 3581860]
MARC

ANSEL
UTF-85034 /2015.
Katona Klára
   A vállalatgazdaságtan alapjai / Katona Klára. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-361-644-4 fűzött : 2000,- Ft
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3586375]
MARC

ANSEL
UTF-85035 /2015.
Kovács Árpád (1948-)
   Vázlatos betekintés a közpénzügyi döntéshozatalba / Kovács Árpád ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2014. - 307 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 287-304.
ISBN 978-963-682-795-3 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - államháztartás - állami költségvetés - állami szerepvállalás - gazdaságpolitika - közpolitika
336.1/.5 *** 336.1/.5(439) *** 32 *** 338.244.4
[AN 3581989]
MARC

ANSEL
UTF-85036 /2015.
Kovácsné Bukucs Erzsébet
   Feladatgyűjtemény a számvitelszervezés módszertanához / Kovácsné Bukucs Erzsébet ; [kiad. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.]. - Budapest : MKVK Okt. Közp., 2014. - 152 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 152.
ISBN 978-963-9878-32-7 fűzött : 2700,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3581245]
MARC

ANSEL
UTF-85037 /2015.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási szervezetek számlatükre, 2015 / [szerző Lilliné Fecz Ildikó]. - Budapest : Saldo, 2015. - 331 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-638-477-7 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - államháztartás - számvitel
336.12(439) *** 657.4.012.2
[AN 3584943]
MARC

ANSEL
UTF-85038 /2015.
   Nemzetközi gazdasági ismeretek : a világgazdaság és az európai integráció / [szerk.] Botos Katalin, Kőrösi István ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 290 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2200,- Ft
Európai Unió - világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62) *** 339.9(100)(075.8)
[AN 3586302]
MARC

ANSEL
UTF-85039 /2015.
   Pénzügyi szolgáltatások fogyasztói szemszögből / szerk. Katona Klára. - 4. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 130 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - hitelügy - egyetemi tankönyv
336.77(439)(075.8)
[AN 3586378]
MARC

ANSEL
UTF-85040 /2015.
Siklósi Ágnes
   Bevezetés a számvitelbe : számvitel alapjai példatár / Siklósi Ágnes, Simon Szilvia, Veress Attila. - [Budapest] : Perfekt, cop. 2014. - 307 p. ; 29 cm
Gerinccím: Számvitel alapjai : példatár
ISBN 978-963-394-827-9 fűzött : 4300,- Ft
számvitel - példatár
657(076)
[AN 3581582]
MARC

ANSEL
UTF-85041 /2015.
Simon Éva, Sz (1969-)
   A hódoltságon kívüli "hódoltság" : oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében / Sz. Simon Éva. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int. : MNL, 2014. - 368 p. : ill. ; 24 cm + CD-R. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 281-312. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9627-65-9 fűzött : 4500,- Ft
Dunántúl - adózás - török hódoltság - magyar történelem - gazdaságtörténet - 16. század - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
336.2(439.11)"15"(093) *** 943.911"15" *** 338(091)(439.11)"15(093)
[AN 3580563]
MARC

ANSEL
UTF-85042 /2015.
Süli-Zakar István (1945-)
Emlékek, sikerek, megújulás (új kiadása)
   Közös múltunk - közös jövőnk, együtt Európáért: 20 éves a Kárpátok Eurorégió : emlékek, sikerek, megújulás / Süli-Zakar István. - Debrecen : Didakt, 2014. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 347-364. - Összefoglalás angol és ukrán nyelven
ISBN 978-615-5212-25-3 fűzött
Kárpátok Eurorégió - Kelet-Európa - Kelet-Magyarország - regionális fejlesztés - határ menti kapcsolat - gazdasági együttműködés
339.92(4-11) *** 711.1(4-11) *** 332.14(4-11)
[AN 3580924]
MARC

ANSEL
UTF-85043 /2015.
Tamás Erzsébet (1935-)
   A sárospataki iparosok története, XVI-XXI. század / Tamás Erzsébet. - Sárospatak : Tamás E., 2014. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 130.
ISBN 978-963-08-9700-6 fűzött
Sárospatak - ipartörténet - kisipar - kézműipar
334.712(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3580900]
MARC

ANSEL
UTF-85044 /2015.
Unidroit principles of international commercial contacts, 2010 (magyar, angol)
   Unidroit nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei, 2010 = Unidroit principles of international commercial contacts, 2010 / Király Miklós szerk. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 121 p. ; 24 cm. - (ELTE jogi kari jegyzetek, ISSN 2060-5986 ; 16.)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-312-213-6)
nemzetközi kereskedelem - szerződés
339.5 *** 347.75
[AN 3582211]
MARC

ANSEL
UTF-85045 /2015.
Varju Éva
   Útközben : angliai napló / Varju Éva. - [Budapest] : Thalia-V Bt., [2014]. - 141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0983-9 fűzött
Nagy-Britannia - külföldi munkavállalás - napló
331.556.46(410)(0:82-94)
[AN 3581672]
MARC

ANSEL
UTF-85046 /2015.
Veres Zoltán (1953-)
   A szolgáltatásmarketing alapkönyve / Veres Zoltán. - 2. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 578 p. : ill. ; 24 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.: p. 549-570.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8670-2)
marketing - szolgáltatóipar - egyetemi tankönyv
658.64(075.8) *** 658.8(075.8) *** 338.46(075.8)
[AN 3585149]
MARC

ANSEL
UTF-85047 /2015.
Vigvári András (1955-2014)
   Pénzügy(rendszer)tan : alapvető ismeretek rendhagyó megközelítésben / Vigvári András. - 2. bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - 468 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-8595-8)
pénzügy - egyetemi tankönyv
336(075.8)
[AN 3584105]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

5048 /2015.
   Nemzeti Drogellenes Stratégia, 2013-2020 : tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen / [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet [Nemzeti Drogmegelőzési Iroda]. - Budapest : NCSSZI Nemz. Drogmegelőzési Iroda, 2014. - 84 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-7366-60-4 fűzött
Magyarország - egészségpolitika - kábítószer-fogyasztás - kábítószer-rendészet - 21. század
364.272(439)"201/202" *** 613.83(439)"201/202" *** 364.444(439)"201/202" *** 351.761(439)"201/202"
[AN 3581384]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

5049 /2015.
   50 éves a Szegedi Fekete István Általános Iskola : visszaemlékezések, pillanatképek az elmúlt 50 évből / [szerk. Mihályi Ilona, Lehoczky Gábor]. - [Szeged] : [Szegedi Fekete I. Ált. Isk.], [2014]. - 62 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Szegedi Fekete István Általános Iskola
Szeged - általános iskola - album - memoár
373.3(439-2Szeged)(0:82-94)
[AN 3580604]
MARC

ANSEL
UTF-85050 /2015.
   Adventures on paper : math-art activities for experience-centered education of mathematics / ed. by Kristóf Fenyvesi, Ilona Oláhné Téglási and Ibolya Prokajné Szilágyi ; publ. Eszterházy Károly College. - Eger : Eszterházy K. College, 2014. - 4 füzet (199 p.) : ill., részben színes ; 31 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-25-0 fűzött
geometria - matematikatanítás - oktatási módszer - vizualitás - tanári segédkönyv - példatár
372.8.025(072)(076) *** 514(072)(076) *** 372.851(072)(076)
[AN 3581923]
MARC

ANSEL
UTF-85051 /2015.
Baranyai Mihály
   "Emlékek az iskoláról, emlékek az iskolából" : szakdolgozat, 2014 / Baranyai Mihály. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-963-12-1349-2 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - közoktatás - diákélet - 20. század
37(439)"192/198" *** 37.014(439)"192/198" *** 371.8(439)"192/198"
[AN 3582261]
MARC

ANSEL
UTF-85052 /2015.
Bazsa György (1940-)
   Metszetek felsőoktatásunk közelmúltjából / Bazsa György. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 134 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-446-2 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - ezredforduló
378(439)"199/200"
[AN 3580871]
MARC

ANSEL
UTF-85053 /2015.
   Campus-lét a Debreceni Egyetemen : ifjúságszociológiai tanulmányok / Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 306 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-459-2 fűzött
Debreceni Egyetem
Magyarország - Debrecen - ifjúságszociológia - egyetemi hallgató - 21. század
378.18(439-2Debrecen)"201" *** 316.37-053.81(439-2Debrecen)"201"
[AN 3581093]
MARC

ANSEL
UTF-85054 /2015.
   Csak rajtad múlik! / [szerk. Almási László és Markóné Szálku Ildikó] ; [kiad. a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Biri : Dankó P. Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ált. Isk., Szakképző Isk., Gimn., Kollégium és Alapfokú Műv. Isk., [2014]-. - 21 cm
Biri - oktatási intézmény
373(439-2Biri)
[AN 3585873]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - cop. 2014. - 79 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-0566-4 fűzött
[AN 3580774] MARC

ANSEL
UTF-85055 /2015.
   A Debreceni Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 100. tanévnyitó ünnepsége / [szerk. Rőfi Mónika]. - Debrecen : DE, 2014. - 70 p. : ill., főként színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-473-754-4 kötött
Debrecen - egyetem - református egyház - ünnepség - audiovizuális dokumentum - előadóbeszéd
378.628.42(439-2Debrecen)(042) *** 061.7(439-2Debrecen)
[AN 3581829]
MARC

ANSEL
UTF-85056 /2015.
Dömsödy Andrea (1977-)
   M. Nádasdi Mária szakirodalmi munkássága / összeáll. Dömsödy Andrea ; [közread. a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány]. - Budapest : TEPA, 2015. - 50 p. ; 24 cm
Fűzött
Nádasi Mária, M. (1939-)
pedagógia - szakbibliográfia - életrajzi bibliográfia
37:016 *** 012Nádasi_M.,_M.
[AN 3582354]
MARC

ANSEL
UTF-85057 /2015.
Drexler, James L.
Nurturing the school community (román)
   Cultivarea comunităţii şcolare : iniţierea dascălilor şi comunităţile profesionale de învăţare / James L. Drexler ; [trad. Felicia Bilauca, Cornelia Iovin] ; [publ.] ACSI Europa. - Budapesta : ACSI Europa, 2015. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5538-00-1 fűzött
pedagógus-tanuló kapcsolat - pedagógiai munka
37.064.2 *** 371.321
[AN 3582002]
MARC

ANSEL
UTF-85058 /2015.
   Elődeink : Karácsony Sándor, Kiss Árpád, Jausz Béla / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Neveléstud. Int., 2014. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Gyűjteményi füzetek / Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, ISSN 2064-955X ; 1.)
A 2012. nov. 21-én és 2013. nov. 27-én rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-750-6 fűzött
Karácsony Sándor (1891-1952)
Kiss Árpád (1907-1979)
Jausz Béla (1895-1974)
Magyarország - pedagógus - századforduló - 20. század
37(439)(092)Karácsony_S. *** 37(439)(092)Kiss_Árpád *** 37(439)(092)Jausz_B.
[AN 3580909]
MARC

ANSEL
UTF-85059 /2015.
   Az Eötvös József Főiskola végzettjeinek munkaerő-piaci helyzete : imázskép 2014 / összeáll. Sipos Norbert. - Baja : EJF Karrier Közp. : EJF Gazdálk. Int., 2014. - 49 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm. - (Sugo szemle sorozat, ISSN 2064-9193)
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-615-5429-13-2 fűzött
Magyarország - pályakezdés - egyetemi hallgató - diplomás - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - statisztikai adatközlés - 21. század
378.18(439)"201"(083.41) *** 331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 316.37-057.85(439)"201"(083.41)
[AN 3582096]
MARC

ANSEL
UTF-85060 /2015.
Farkas Claudia, K. (1970-)
   Olasz pedagógiai modellek / K. Farkas Claudia ; [közread. a] PTE FEEK. - Pécs : PTE FEEK, 2015. - 125 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 117-125.
ISBN 978-963-642-719-1 fűzött : 1500,- Ft
Olaszország - neveléstörténet - nevelési rendszer - pedagógus - 20. század - két világháború közötti időszak
371.4(45)"190/193" *** 37(45)"19"(092)
[AN 3581554]
MARC

ANSEL
UTF-85061 /2015.
Hartmann, Ulrike (1966-)
Mutterschuldgefühl (magyar)
   Anyának lenni és nem görcsölni / Ulrike Hartmann ; [ford. Kiss Noémi]. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 262 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-225-5 fűzött : 2990,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3584921]
MARC

ANSEL
UTF-85062 /2015.
Henczi Lajos (1948-)
   Felnőttképzési és intézményi menedzsment / Henczi Lajos. - Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 272-278.
ISBN 978-963-19-7819-3 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - felnőttoktatás - szolgáltatásmenedzsment
374.7(439) *** 65.011.1
[AN 3581282]
MARC

ANSEL
UTF-85063 /2015.
   Horizontok : a pedagógusképzés reformjának folytatása / [szerk. Arató Ferenc]. - Pécs : PTE BTK Nevtud. Int., 2014. - 231 p. : ill. ; 21 cm. - (Autonómia és felelősség tanulmánykötetek, ISSN 2064-9371)
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-683-5 fűzött
pedagógusképzés - nemzetközi összehasonlítás
371.13(100)
[AN 3581044]
MARC

ANSEL
UTF-85064 /2015.
   Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés : a VIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2013. szeptember 6-7. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Neveléstud. Int., 2014. - 521 p. : ill. ; 24 cm. - (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-730-8 fűzött
pedagógia - oktatásügy
37 *** 37.014
[AN 3580830]
MARC

ANSEL
UTF-85065 /2015.
   Iskola a dombok között : az úri iskola története / [... szerk. Demeterné Ecseri Katalin]. - [Tápiógyörgye] : Patkós Stúdió, 2014. - 80 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0838-2 fűzött
Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Úri - iskolatörténet - általános iskola - zeneiskola
373.3(439-2Úri) *** 373.3:78(439-2Úri)
[AN 3581629]
MARC

ANSEL
UTF-85066 /2015.
Karlócai Mariann (1925-)
   Komámasszony, hol az olló? : gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak / Karlócai Mariann. - 6. kiad. - Budapest : Flaccus, 2015. - 235 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 231-233.
ISBN 978-615-5278-21-1 kötött : 2900,- Ft
gyermekjáték
372.363
[AN 3585140]
MARC

ANSEL
UTF-85067 /2015.
Kiss Tamás, T. (1949-)
   Az önépítés útjai : Durkó Mátyás munkássága / T. Kiss Tamás, Tibori Timea. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2015. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 73-80. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-24-7 kötött : 4600,- Ft
Durkó Mátyás (1926-2005)
Magyarország - népművelő - felnőttnevelés - 20. század - személyi bibliográfia
374(439)(092)Durkó_M. *** 012Durkó_M.
[AN 3581956]
MARC

ANSEL
UTF-85068 /2015.
Kriska György (1964-)
   A biológia tanításának elmélete és gyakorlata / Kriska György, Karkus Zsolt. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 344 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-344.
ISBN 978-963-312-217-4 fűzött
biológia - tantárgy-pedagógia - módszertan - egyetemi tankönyv
372.857(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3582229]
MARC

ANSEL
UTF-85069 /2015.
Magocsa László (1957-)
   Some specific features of English acquisition in kindergartens [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 216 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132706. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89862-9-0
óvodai nevelés - nyelvoktatás - angol nyelv - esettanulmány - elektronikus dokumentum
372.3 *** 372.880.20
[AN 3585606]
MARC

ANSEL
UTF-85070 /2015.
   Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára, 1848-1944. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2012-. - 24 cm
Magyarország - egyetemi tanár - 19. század - 20. század - életrajzi lexikon
37(439)(092)"184/194":030
[AN 3470551]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Hit, tudomány, közélet : a Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914-1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása / szerk. Kovács I. Gábor ; összeáll. Kovács I. Gábor, Takács Árpád. - 2014. - 220 p. - (Történeti elitkutatások, ISSN 0866-3157 ; 9.)
Bibliogr.: p. 207-220.
ISBN 978-963-284-559-3 kötött
Debrecen - Magyarország - teológus - egyetemi tanár - egyetem - református egyház - 20. század - életrajz
21(439)(092) *** 378.628.42(439-2Debrecen)(092)
[AN 3582329] MARC

ANSEL
UTF-85071 /2015.
Misák Marianna
   "Minden oskolába járó leány gyermektül..." : református nőnevelés a 16-19. századi Felső-Magyarországon / Misák Marianna. - Sárospatak : Hernád, 2014. - 211 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 194-211.
ISBN 978-615-80132-1-5 fűzött
Felvidék - nőnevelés - nők a társadalomban - neveléstörténet - társadalomtörténet - református egyház
37.04-055.2(439.22)"15/18" *** 284.2(439.22)"15/18" *** 316.66-055.2(439.22)"15/18" *** 37.014.521(439.22)"15/18"
[AN 3580741]
MARC

ANSEL
UTF-85072 /2015.
Mohainé Dániel Ágnes
   Áron könyve : olvasó gyakorlatok lassan tanuló gyerekeknek / Mohainé Dániel Ágnes ; [kiad. a Down Alapítvány]. - [Budapest] : Down Alapítvány, [2014]. - 261 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. [262].
ISBN 978-963-12-0821-4 fűzött
írás- és olvasástanítás - képességfejlesztés - példatár
372.41/.45(076) *** 37.025(076)
[AN 3581143]
MARC

ANSEL
UTF-85073 /2015.
   Neveléstudományi kutatások közben : válogatás doktori hallgatók munkáiból / szerk. Szabolcs Éva, Garai Imre. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - 185 p. : ill. ; 21x21 cm. - (A pedagógusképzés megújítása, ISSN 2064-4884)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-517-3 fűzött
pedagógia
37
[AN 3582290]
MARC

ANSEL
UTF-85074 /2015.
Novák Emil (1954-)
   Az én operatőr iskolám : történetek a Magyar Operatőr Iskoláról / [írta és az interjúkat kész.] Novák Emil ; [... kiad. a Magyar Operatőrök Társasága ...]. - [Budapest] : MOT, [2014]. - 117, [31] p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-963-88114-3-1 kötött
Magyarország - filmoperatőr - felsőoktatás - történeti feldolgozás
378.679.143(439-2Bp.)(091) *** 791.43.071.5
[AN 3582122]
MARC

ANSEL
UTF-85075 /2015.
   Oktatás Ászáron : Jászai Mari Általános Iskola / [összeáll. és szerk. Mazalin Zsuzsanna, Zséfár Csilla]. - Ászár : Önkormányzat, [2015]. - 109 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Ászári füzetek ; 3.)
Fűzött
Jászai Mari Általános Iskola (Ászár)
Ászár - iskolatörténet - általános iskola - helytörténet
373.3(439-2Ászár)(091) *** 943.9-2Ászár
[AN 3581417]
MARC

ANSEL
UTF-85076 /2015.
   Polgári nevelés, digitális oktatás : nyelv és módszer : 20 éves a Tanárok Világnapja : konferencia és kerekasztal-beszélgetés : [2014. október 10., ... Budapest ...] / [a szövegeket gond. Maleczki József] ; [rend. a Magyar Nyelvstratégiai Intézet, ... Magyar Unesco Bizottság]. - [Budapest] : M. Nyelvstratégiai Int., 2014. - 84 p. : ill. ; 24 cm. - (Nyelvstratégiai füzetek, ISSN 2416-0458 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80154-0-0 fűzött
Magyarország - közoktatás - információs társadalom - 21. század - konferencia-kiadvány
37.014(439)"20" *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3582010]
MARC

ANSEL
UTF-85077 /2015.
Ratio educationis (1777) (magyar)
   Ratio educationis : a nevelés- és oktatásügy rendje Magyarországon és a hozzá kapcsolt tartományaiban = Ratio educationis, totiusque rei literariae per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas / [... Friml Aladár ... fordítása ...]. - Budapest : M. Mercurius, 2014. - 367, [9] p. : ill. ; 21 cm
Csak magyar nyelven. - Számozott példány: 250
ISBN 978-963-9872-27-1 kötött : 6400,- Ft
Magyarország - oktatásügy - 18. század - törvény
37.014(439)(094)"1777"
[AN 3581804]
MARC

ANSEL
UTF-85078 /2015.
   Tanulással a jövőért! / [szerk. Almási László és Markóné Szálku Ildikó] ; [kiad. a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Biri : Dankó P. Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ált. Isk., Szakképző Isk., Gimn., Kollégium és Alapfokú Műv. Isk., cop. 2014. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0469-8 fűzött
Biri - hátrányos helyzetű - cigányság - esélyegyenlőség - oktatási intézmény - felzárkóztatás
376.7(=914.99)(439-2Biri) *** 373(439-2Biri)
[AN 3580778]
MARC

ANSEL
UTF-85079 /2015.
Teremy Krisztina
   Ottlik Géza Iskola a határon című regényének pedagógiai szempontú elemzése : szakdolgozat, 2012 / Teremy Krisztina. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 142 p. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-12-1286-0 fűzött
Ottlik Géza (1912-1990). Iskola a határon
Magyarország - író - 20. század - irodalompedagógia - műelemzés
372.889.451.1 *** 894.511(092)Ottlik_G. *** 82.01
[AN 3582273]
MARC

ANSEL
UTF-85080 /2015.
   Téri tájékozódás : pontrácsok / összeáll. Jakus Judit. - Budapest : Ton Ton K., 2008[!2015]. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - (Fimota fejlesztő füzetek, ISSN 2416-0342 ; 2.)
ISBN 978-963-88140-0-5 fűzött
képességfejlesztés - térérzékelés - látás - példatár
37.025(076) *** 612.843.72 *** 159.937.52
[AN 3581008]
MARC

ANSEL
UTF-85081 /2015.
Tóth Klára
   Gerinciskola : Porci Berci barátokat keres : egészségmegőrző oktatóprogram kisiskolásoknak : munkafüzet / szerzők Tóth Klára, Tóthné Steinhausz Viktória. - Átd. kiad. - Zalaegerszeg : Viktória Bt. : Mozgás in forma Bt., 2014. - 32 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-7178-21-X fűzött
egészségnevelés - porc - gerinc - gyermekkönyv - példatár
372.861.3(076) *** 611.711.018.3(02.053.2)
[AN 3582479]
MARC

ANSEL
UTF-85082 /2015.
Vassné Kovács Emőke (1933-2014)
   A nyelvlökéses nyelés / Vassné Kovács Emőke, Rehák Gizella, Vizkelety Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 180 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 978-963-9955-54-7 fűzött
nyelés - logopédia - fogszabályozás
376.36 *** 616.314-089.23 *** 612.312
[AN 3582350]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

5083 /2015.
   10 éves a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör Egyesület / [a képanyagot vál. Miklós László]. - [Várpalota] : Várpalotai Olimpiai Baráti Kör Egyes., 2014. - 19 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1071-2 fűzött
Várpalotai Olimpiai Baráti Kör Egyesület
Várpalota - egyesület - testülettörténet - sport
796 *** 061.2(439-2Várpalota)(091)
[AN 3581964]
MARC

ANSEL
UTF-85084 /2015.
Balogh Géza
   Borbélyvillantók / Balogh Géza ; [kiad. a Tisza-Rétköz Horgászegyesület]. - Nyíregyháza : Tisza-Rétköz Horgászegyes., cop. 2014. - 99, [2] p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
horgászat - magyar irodalom - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3580931]
MARC

ANSEL
UTF-85085 /2015.
Bull, Jane
Crafty dolls (magyar)
   Babáskönyv / Jane Bull ; [ford. Nádor Zsófia]. - [Budapest] : Libri, cop. 2014. - 77 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-310-512-2 kötött : 3499,- Ft
díszítőművészet - játék baba - textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52 *** 688.721.2
[AN 3580568]
MARC

ANSEL
UTF-85086 /2015.
András (1940-)
   PárbajtőrPaganini : Kulcsár Győző / Kő András. - [Budapest] : Apriori International, [2014]. - 230 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 978-615-5103-01-8 kötött
Kulcsár Győző (1940-)
Magyarország - sportoló - párbajtőrvívás - olimpikon - 20. század
796.864(439)(092)Kulcsár_Gy.
[AN 3581083]
MARC

ANSEL
UTF-85087 /2015.
Lakatos Péter
   Kettlebell : nyolc hét az erősebb, fittebb testért : a program, ami garantáltan megváltoztat / Lakatos Péter. - Budapest : Jaffa K., 2014. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-615-5418-94-5 fűzött : 3990,- Ft
body building - erőedzés
796.894
[AN 3581513]
MARC

ANSEL
UTF-85088 /2015.
Növényi Norbert (1957-)
   Kódolt sport : [amit a sportról tudni kell] / Növényi Norbert. - [Dunakeszi] : Növényi N., [2014]. - 189, [2] p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 183.
ISBN 978-963-12-0672-2 fűzött : 2190,- Ft
sportelmélet
796.01
[AN 3581965]
MARC

ANSEL
UTF-85089 /2015.
Növényi Norbert (1957-)
   Kódolt sport : [amit a sportról tudni kell] / Növényi Norbert. - Budapest : Növényi N., 2014. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
Fűzött : 2190,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-0672-2)
sportelmélet
796.01
[AN 3582224]
MARC

ANSEL
UTF-85090 /2015.
Pintér Norbert
   Vadászhónapok / Pintér Norbert ; [graf. Pintér Viktória Enikő]. - [Debrecen] : [Pintér N.], 2015. - 186, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1452-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
799.2(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3580783]
MARC

ANSEL
UTF-85091 /2015.
Soós Ferenc
   Lilike : képeskönyv / Soós Ferenc. - Miskolc : Soós F. : Könyvműhely, 2014. - 252 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1091-0 fűzött
Tóth Lili Anna (1998-)
Magyarország - sportoló - futás - fényképalbum
796.422(439)(092)Tóth_L._A.(084.12)
[AN 3581656]
MARC

ANSEL
UTF-85092 /2015.
Szöllősi György (1977-)
   Puskás Ferenc : a legismertebb magyar : fényképes életrajz minden idők talán legjobb futballistájáról / [írta és szerk. Szöllősi György]. - [Göd] : Rézbong, 2015. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-06-1 fűzött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz - album
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1)
[AN 3582340]
MARC

ANSEL
UTF-85093 /2015.
Szöllősi György (1977-)
Puskás Ferenc (angol)
   Ferenc Puskás : the most famous Hungarian : the illustrated biography of perhaps the greatest footballer of all time / [written and ed. by György Szöllősi]. - [Göd] : Rézbong, 2015. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
ISBN 978-615-5475-07-8 fűzött
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz - album
796.332(439)(092)Puskás_F.
[AN 3582404]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

5094 /2015.
Biacsi Karolina
   Értékmentés a déli végeken : a magyarcsernyei Biacsi-kápolna restaurálása = Rettung eines Kulturwertes in einstigen Südungarn : Restaurierung der Biancsi-Kapelle in Nova Crnja = Spasavanje nasleđa na južnim krajevima : restauracija kapele Pala Biačija u Novoj Crnji / Biacsi Karolina ; társszerzők Farkas Réka, Tóth Alexandra ; [ford. Nitschmann Ágnes, Pálics Márta]. - Kecskemét ; [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 264 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 248-252.
ISBN 978-963-12-0324-0 kötött
Magyarcsernye - kápolna - felújítás
726.52(497.11-2Magyarcsernye) *** 72.025.4(497.11-2Magyarcsernye)
[AN 3581768]
MARC

ANSEL
UTF-85095 /2015.
Botos Zoltán (1949-)
   Beszélgetéseim Balázs Jánossal / Botos Zoltán ; [kiad. Tarjáni Művészetpártoló Kör]. - Salgótarján : Tarjáni Művészetpártoló Kör, 2014. - 80 p. : ill. ; 18x18 cm
ISBN 978-963-12-1099-6 fűzött
Balázs János (1905-1977)
Magyarország - festőművész - 20. század - memoár
75(439)(092)Balázs_J.(0:82-94)
[AN 3581731]
MARC

ANSEL
UTF-85096 /2015.
   A csend hangjai : antológia / [szerk. Majorváry Szabó Sándor, Szabó Zsolt] ; [közread. a] Magyar Alkotók Internetes Társulása. - Kisgyőr : MAIT, 2014. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1247-1 fűzött
Magyarország - magyar irodalom - képzőművészet - fotóművészet - 21. század - antológia
77.04(439)"200/201" *** 894.511-822 *** 73/76(439)"200/201"
[AN 3581516]
MARC

ANSEL
UTF-85097 /2015.
Feyér Ákos
   Rajziskola gyerekeknek / Feyér Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015]. - 78 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-290-117-6 fűzött
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv
741.02(02.053.2)
[AN 3586214]
MARC

ANSEL
UTF-85098 /2015.
   Fotóhónap 2014 : a Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja = Hungarian Month of Photography / [kurátor ... Uhl Gabriella]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2014]. - 127 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88650-2-1 fűzött
Magyarország - fotóművészet - kiállítás - 20. század - 21. század
77.04(100)"19/201" *** 77.04(439)"19/201" *** 061.4(439)"2014"
[AN 3581035]
MARC

ANSEL
UTF-85099 /2015.
Gubis Mihály (1948-2006)
   Hiánypótló [elektronikus dok.] : Gubis Mihály "Michel" képzőművész alkotásai, gondolatai, műveinek katalógusa / [összeáll.] Bércesné Juhász Gabriella és Bérces László. - Multimédia. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző
Magyarország - képzőművész - 20. század - ezredforduló - elektronikus dokumentum
73/76(439)(092)Gubis_M.
[AN 3580295]
MARC

ANSEL
UTF-85100 /2015.
Jakab Attila (1978-)
   Műépítészeti barangolások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Călătorii arhitecturale în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg = Exploring the architectural monuments of Szabolcs-Szatmár-Bereg County / [írta Jakab Attila és Veszprémi Beáta] ; [kiad. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2014. - 147 p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-7220-95-1 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - építészet - műemlék - helyismeret
72(439.161) *** 908.439.161 *** 72.025.3(439.161)
[AN 3580938]
MARC

ANSEL
UTF-85101 /2015.
   Képző / [kiállításszervezés Nagy Géza] ; [katalógusszerk. Vasák Benedek] ; [... kiad. Diákhitel Központ Zrt.]. - [Budapest] : Diákhitel Központ Zrt., [2014]. - [24] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: A Diákhitel Központ Zrt. képzőművészeti pályázata : A38 Hajó, 2014. november 3-9. : kiállítási katalógus
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3582264]
MARC

ANSEL
UTF-85102 /2015.
Kulcsár Attila (1942-)
   Kész a leltár : épületek, tervek, tervpályázatok, 1966-2014 / Kulcsár Attila & Márta. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2014. - 168 p. : ill., főként színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-9694-60-6 fűzött
Magyarország - építész - 20. század - 21. század
72(439)(092)Kulcsár_A. *** 72(439)(092)Kulcsár_M.
[AN 3580898]
MARC

ANSEL
UTF-85103 /2015.
Lamers, Emiel (1969-)
   Kortárs építészet Magyarországon : 21 épület a 21. százaból = Contemporary architecture in Hungary : 21 projects of the 21st century / Emiel Lamers. - Budapest : Terc, 2015. - 174 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5445-04-0 kötött : 6800,- Ft
Magyarország - építészet - 21. század
72(439)"200/201"
[AN 3582216]
MARC

ANSEL
UTF-85104 /2015.
   Miskolci minorita templom / [szerk. Várhelyi Krisztina] ; [... kiad. az Éltető Lélek Alapítvány]. - Miskolc : Éltető Lélek Alapítvány, [2014]. - 120 p. : ill., színes ; 22x30 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-963-12-0860-3 kötött
Miskolc - templom - keresztény művészet - templomi berendezés
726.54(439-2Miskolc) *** 247
[AN 3580920]
MARC

ANSEL
UTF-85105 /2015.
Nikolausz Krisztián
   Löszmélyút-kultúra : Mészáros Imre grafikai világa / Nikolausz Krisztián. - Várpalota : Mészáros I., 2014. - 183 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 178-179.
ISBN 978-963-12-1095-8 kötött
Mészáros Imre (1947-)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Mészáros_I.
[AN 3581962]
MARC

ANSEL
UTF-85106 /2015.
Páll István (1952-)
   Az újlétai uradalmi magtár a Sóstói Múzeumfaluban = Grânarul domeniului nobiliar din Újléta în Muzeul Satului din Sóstó = The manorial granary from Újléta in the Village Museum in Sóstó / [írta Páll István] ; [kiad. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2014. - 27 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7220-93-7 fűzött
Újléta - Nyíregyháza - magtár - felújítás - falumúzeum
069(439-2Nyíregyháza) *** 72.025.3/.4 *** 725.36(439-2Újléta)
[AN 3580940]
MARC

ANSEL
UTF-85107 /2015.
Pintér Zoltán Árpád
   Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében / Pintér Zoltán Árpád ; [közread. a Kunszövetség]. - Karcag : Kunszövetség, 2015. - 64 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 21 cm
Az előszó angol és orosz nyelven is. - Bibliogr.: p. 60-62.
ISBN 978-963-12-1726-1 fűzött
Kárpát-medence - emlékhely - kunok
725.945(=943.46)(4-191)
[AN 3581394]
MARC

ANSEL
UTF-85108 /2015.
Pintye Gábor (1978-)
   Falu a faluban : Nyires Árpád-kori település születése a Sóstói Múzeumfaluban = Sat în sat : naşterea aşezării Nyires din epoca arpadiană în Muzeul Satului din Sóstó = A village in a village : the birth of Nyires, an Árpád age settlement in the Museum Village of Sóstó / [írta Pintye Gábor és Tompa György] ; [kiad. a Jósa András Múzeum]. - Nyíregyháza : Jósa A. Múz., 2014. - 120 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-7220-96-8 fűzött
Nyíregyháza - falumúzeum - régészet - magyar néprajz - házépítés - népi építészet - Árpád-kor
069(439-2Nyíregyháza) *** 904(439)"09/12" *** 39(=945.11)"09" *** 72.031.4(=945.11)"09/12"
[AN 3580933]
MARC

ANSEL
UTF-85109 /2015.
   Rátkay Endre (1928-2011) művészete / [szerk. Kárpáti Kamil] ; [fotó Gí, Juhász Imre, Vahl Ottó]. - [Budapest] : Stádium, 2014. - 119 p. : ill., színes ; 30 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5198-24-3 fűzött : 5900,- Ft
Rátkay Endre (1928-2011)
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Rátkay_E.
[AN 3580450]
MARC

ANSEL
UTF-85110 /2015.
Szabó Ernő, P. (1952-)
   Polgár Rózsa / P. Szabó Ernő ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2014. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 94-96. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89926-4-2 kötött : 1995,- Ft
Polgár Rózsa (1936-2014)
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Polgár_R.
[AN 3580800]
MARC

ANSEL
UTF-85111 /2015.
Szilárd Klára (1921-)
   Szentendre... másképp / Szilárd Klára. - [Budapest] : [Szilárd K.], cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 15x15 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1619-6 fűzött
Magyarország - Szentendre - festőművész - 20. század - 21. század - helyismeret - festmény
75(439)(092)Szilárd_K. *** 908.439-2Szentendre
[AN 3581951]
MARC

ANSEL
UTF-85112 /2015.
Taragyia Tomiszláv
   Horvát nemzetiségi falvak építészeti hagyományai képekben = Tradicijsko građevinarstvo hrvatskih narodnosnih naselja u slikama / [fotó Taragyia Tomiszláv] ; [kiad. a Zornica Alapítvány]. - Pécs ; Kökény : Zornica Alapítvány, 2014. - 118 p. : ill., színes, részben térk. ; 21x30 cm
Fűzött
Baranya megye - népi építészet - magyarországi horvátok - fényképalbum
72.031.4(=862)(439.127)(084.12)
[AN 3581163]
MARC

ANSEL
UTF-85113 /2015.
   A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében / szerk. Szulovszky János. - Budapest : Plusz Kv., 2014. - 164 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében, ISSN 1788-5418 ; 5.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-8257-08-6 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - ipartörténet - textilipar - textilművészet - tárgyi néprajz
745.52(439)(091) *** 677(439)(091) *** 39(4-191)
[AN 3581127]
MARC

ANSEL
UTF-85114 /2015.
Törő György (1944-)
   Faragjunk együtt : száz tábor, több száz alkotás / Törő György. - Szekszárd : Faművesség Gemenc Kft., 2014. - 174 p. : ill., főként színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 158-159.
ISBN 978-963-12-0640-1 kötött
Magyarország - fafaragás - népművészet - magyar néprajz
745.51.031.4(439) *** 39(=945.11)
[AN 3581243]
MARC

ANSEL
UTF-85115 /2015.
Tóth János, Cs (1951-)
   A történés pillanatában : Burai István művészete / Cs. Tóth János. - [Békéscsaba] : Pegazus, 2014. - 119 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-88035-6-6 fűzött
Burai István (1951-)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Burai_I.
[AN 3580893]
MARC

ANSEL
UTF-85116 /2015.
   Utazás : kultúra & kritika : a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Esztétika Tanszékének hallgatói által szerkesztett kritikai portál tematikus kötete. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2015. - 159 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1598-4 fűzött
Olaszország - utazás - művészettörténet - művészetfilozófia - magyar irodalom története - világirodalom története
7(100)(091) *** 7(45)(091) *** 7.01 *** 894.511(091) *** 82(091)
[AN 3580487]
MARC

ANSEL
UTF-85117 /2015.
Világörökségi helyszínek, Pécs (horvát)
   Lokaliteti svjetske baštine Pečuha : zrcalo prošlosti, korijeni budućnosti / [... ured. Anita Bozóky] ; [izd. Uprava Zsolnayeve baštine neprofitni d. o. o.]. - [Pécs] : Uprava Zsolnayeve baštine neprofitni d. o. o., 2014. - 43 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-963-89844-8-7 fűzött
Pécs - Sopianae - építészeti örökség - világörökség - ókeresztény művészet - régészet - 4. század - múzeumi katalógus
72.025.3/.4(439-2Pécs) *** 904(398.6-2Sopianae) *** 7.033.1(398.6-2Sopiane)"03"(084.1) *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 3581328]
MARC

ANSEL
UTF-85118 /2015.
Világörökségi helyszínek, Pécs (szerb)
   Mesta svetske baštine u Pečuǰu : ogledalo prošlosti, koreni buduđnosti / [... ured. Anita Bozoki] ; [izd. Žolnaǰeva uprava baštine neprofitna d. o. o.]. - [Pécs] : Žolnaǰeva uprava baštine neprofitna d. o. o., 2014. - 43 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
Bibliogr.: p. 40.
ISBN 978-615-80115-3-2 fűzött
Pécs - Sopianae - építészeti örökség - világörökség - régészet - ókeresztény művészet - 4. század - múzeumi katalógus
72.025.3/.4(439-2Pécs) *** 7.033.1(398.6-2Sopiane)"03"(084.1) *** 904(398.6-2Sopianae) *** 069(439-2Pécs)(036)
[AN 3581310]
MARC

ANSEL
UTF-85119 /2015.
Wehner Tibor (1948-)
   Harasztÿ István / Wehner Tibor ; [közread. a] HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület. - [Budapest] : HUNGART Egyes., cop. 2014. - 123 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 109-121. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89926-3-5 kötött
Harasztÿ István (1934-)
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Harasztÿ_I.
[AN 3580808]
MARC

ANSEL
UTF-85120 /2015.
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs (horvát)
   Zsolnayeva Kulturna Četvrt, Pečuh / [... ured. Anita Bozóky] ; [izd. Uprava Zsolnayeve baštine neprofitni d. o. o.]. - Pečuh : Uprava Zsolnayeve baštine neprofitni d. o. o., [2014]. - 31 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-80115-0-1 fűzött
Pécs - építészeti örökség - helyismeret - óváros
72.025.3/.4(439-2Pécs) *** 908.439-2Pécs(084.1)
[AN 3581380]
MARC

ANSEL
UTF-85121 /2015.
Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs (szerb)
   Žolnaǰeva Kulturna Četvrt, Pečuǰ / [... ured. Anita Bozoki] ; [izd. Žolnaǰeva baštinska uprava neprofitna doo.]. - Pečuǰ : Žolnaǰeva uprava baštine neprofitna doo., [2014]. - 31 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-80115-2-5 fűzött
Pécs - építészeti örökség - óváros - helyismeret
72.025.3/.4(439-2Pécs) *** 908.439-2Pécs(084.1)
[AN 3581377]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

5122 /2015.
   Budavári palotakoncert : operett a Duna fölött / [szerk. Virányi Orsolya, Szentpéteri András]. - [Budapest] : Showtime Event Kft., cop. 2014. - 88 p. : ill., színes ; 28x29 cm + CD
ISBN 978-963-12-0761-3 kötött : 5999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-445-547-9)
Budapest - hangverseny - operett - auditív dokumentum - fényképalbum
78.05(439-2Bp.)"201"(084.12) *** 782.8 *** 061.7(439-2Bp.)"201"(084.12)
[AN 3581250]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

5123 /2015.
   Alkotás - befogadás - kritika a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban : IV. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2013. november 8-9. - Budapest : M. Táncműv. Főisk., 2014. - 196 p. : ill. ; 24 cm. - (Táncművészet és tudomány, ISSN 2060-7091 ; 7.)
A konferencia válogatott, szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89842-4-1 fűzött : 3500,- Ft
táncművészet - táncpedagógia - művészeti oktatás - táncelmélet
793.3.01 *** 37.018.5 *** 372.879.33
[AN 3580907]
MARC

ANSEL
UTF-85124 /2015.
   Hiány, csonkít(ás), (ki)húzás, (el)hallgatás a drámában és a színpadon / szerk. P. Müller Péter [et al.]. - Pécs : Kronosz, 2014. - 328 p. : ill. ; 21 cm. - (Színháztudományi kiskönyvtár, ISSN 2415-8941)
A címben a "hiány" szóban az i helyett hiányjel, a "kihúzás" szó áthúzva szerepel. - A Pécsett, 2014. ápr. 11-12-én "Hiányod átjár, mint..." címmel rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-15-5 fűzött : 2950,- Ft
színházművészet - színháztörténet
792.01 *** 792(100)
[AN 3581581]
MARC

ANSEL
UTF-85125 /2015.
Kelecsényi László (1947-)
A magyar hangosfilm hét évtizede, 1931-2000 (új kiadása)
   Klasszikus, kultikus, korfestő : magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig / Kelecsényi László. - 3. bőv., jav. kiad. - Pécs : Kronosz, 2014. - 363 p. ; 21 cm
Filmogr.: p. 325-353.
ISBN 978-615-5497-18-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - filmtörténet - 20. század - ezredforduló
791.43(439)"193/201"
[AN 3581769]
MARC

ANSEL
UTF-85126 /2015.
Máté Gábor (1955-)
   Első lépések / Máté Gábor. - Budapest : Balassi : Színház- és Filmműv. Egy., cop. 2014. - 125 p. ; 20 cm. - (Színházcsinálók füzetei, ISSN 2064-1850)
Bibliogr.: p. 125-[126].
ISBN 978-963-506-945-3 fűzött : 1200,- Ft
színészi mesterség - színházművészet
792.028 *** 792.01
[AN 3581654]
MARC

ANSEL
UTF-85127 /2015.
Sebestény Katalin (1940-)
A klasszikus balett módszertana : III. évfolyam (angol)
   The methodology of classical ballet : year 3 / written by Katalin Sebestény ; [... transl. by Hanna Melis]. - Budapest : Hung. Dance Acad., 2014. - 118, [5] p. ; 24 cm. - (Táncművészet, ISSN 1585-5694). (The Hungarian Dance Academy's series of textbooks, ISSN 1219-9109)
ISBN 978-963-89842-5-8 fűzött : 3500,- Ft
táncművészet - módszertan - balett - egyetemi tankönyv
792.82(075.8) *** 793.3(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3582036]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

5128 /2015.
   Angol tematikus nyelvvizsgaszótár : A1, A2, B1, B2 / [szerk. Gál Edina]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2009. - 61 p. ; 21 cm. - (Akadémiai füzetek, ISSN 2061-4705)
ISBN 978-963-05-8815-7 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
802.0(079.1)=945.11 *** 801.323=20=945.11
[AN 3585982]
MARC

ANSEL
UTF-85129 /2015.
Bakos Ferenc (1922-1996)
   Idegen szavak és kifejezések szótára / Bakos Ferenc. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 723 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9236-9 kötött
magyar nyelv - idegen szavak szótára
809.451.1-316.3
[AN 3585152]
MARC

ANSEL
UTF-85130 /2015.
Csábi Szilvia (1975-)
   Magyar - angol kisszótár = Hungarian - English dictionary / [vez. szerk. ... Csábi Szilvia]. - Utánny. - Budapest : Akad K., 2015. - XV, 795 p. ; 15 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8777-8 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3585964]
MARC

ANSEL
UTF-85131 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol/német/orosz ruházati eladóknak, vásárlóknak, diákoknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80017-1-7 fűzött : 3450,- Ft
angol nyelv - német nyelv - orosz nyelv - ruházat - kereskedelmi technika - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 803.0(078)=945.11 *** 808.2(078)=945.11 *** 687 *** 658.6
[AN 3582147]
MARC

ANSEL
UTF-85132 /2015.
Doba Dóra
   Német túlélőszótár / Doba Dóra. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2010. - 479 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-05-8840-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3585946]
MARC

ANSEL
UTF-85133 /2015.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 1 : munkafüzet : exercise book / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - 3. jav. kiad. - [Szeged] : Design K., 2015. - 86 p. : ill. ; 24 cm. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-89612-3-5 fűzött : 5500,- Ft
magyar nyelv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3586196]
MARC

ANSEL
UTF-85134 /2015.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 1 : tankönyv : coursebook / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - 3. jav. kiad. - [Szeged] : Design K., 2015. - 126, IX p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-89612-3-5 fűzött : 5500,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3586199]
MARC

ANSEL
UTF-85135 /2015.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 2 : tankönyv : coursebook / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. jav. kiad. - [Szeged] : Design K., 2015. - [4], 124, VI p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-89612-7-3 fűzött : 5500,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)=00
[AN 3586207]
MARC

ANSEL
UTF-85136 /2015.
Erdélyi Margit
   Angol nyelvkönyv : úton a nyelvvizsgához / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Zen, cop. 2014. - 251, [28] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-30-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3585933]
MARC

ANSEL
UTF-85137 /2015.
Erdélyi Margit
   Angol társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Zen, cop. 2014. - 123, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-29-1 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3585920]
MARC

ANSEL
UTF-85138 /2015.
Erdélyi Margit
   Kis angol nyelvtan / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Zen, cop. 2014. - 167 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5171-26-0 fűzött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3585917]
MARC

ANSEL
UTF-85139 /2015.
Erdélyi Margit
   Kis német nyelvtan / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Zen, cop. 2014. - 142 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5171-27-7 fűzött
német nyelv - nyelvtan
803.0-5(078)=945.11
[AN 3585911]
MARC

ANSEL
UTF-85140 /2015.
Erdélyi Margit
   Német nyelvkönyv : úton a nyelvvizsgához / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Zen, cop. 2014. - 268, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-31-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3585922]
MARC

ANSEL
UTF-85141 /2015.
Erdélyi Margit
   Német társalgási kézikönyv / Erdélyi Margit. - [Nagykovácsi] : Zen, cop. 2014. - 121, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5171-28-4 fűzött
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3585919]
MARC

ANSEL
UTF-85142 /2015.
   Euroexpress : Lehr- und Übungsbuch zur Prüfungsvorbereitung, 2.0 : Niveau B2. - 4. Aufl. - Budapest : [Euro Nyelvvizsga Kft.], 2015. - 129 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-9762-18-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3580585]
MARC

ANSEL
UTF-85143 /2015.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai magyar - spanyol szótár = Diccionario húngaro - español / Faluba Kálmán, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 747 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - spanyol szótár = diccionario húngaro - español
ISBN 978-963-05-8704-4 kötött
magyar nyelv - spanyol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=60
[AN 3585230]
MARC

ANSEL
UTF-85144 /2015.
Faluba Kálmán (1941-)
   Akadémiai spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro / Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 800 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Spanyol - magyar szótár = Diccionario español - húngaro
ISBN 978-963-05-8705-1 kötött
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11
[AN 3585898]
MARC

ANSEL
UTF-85145 /2015.
Fekésházi Márta
   Tourism in focus : felkészítő- és gyakorlókönyv az angol szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / Fekésházi Márta, Máthé Krisztina ; [közread. a] BKF, KIT Országos Szakképzési Hálózat. - Átd. kiad. - Budapest : BKF : KIT, 2014. - 374 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 373.
ISBN 978-963-637-305-4 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - idegenforgalom - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 338.48
[AN 3584073]
MARC

ANSEL
UTF-85146 /2015.
Gerencsér Ferenc
   Angol - magyar kisszótár ; Magyar - angol kisszótár / [Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Zen, [2014]. - 151, 136 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5171-32-1 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3585908]
MARC

ANSEL
UTF-85147 /2015.
Gerencsér Ferenc
   Német - magyar kisszótár ; Magyar - német kisszótár / [Gerencsér Ferenc]. - [Nagykovácsi] : Zen, [2014]. - 143, 144 p. ; 15 cm
A két rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5171-33-8 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30 *** 801.323=30=945.11
[AN 3585905]
MARC

ANSEL
UTF-85148 /2015.
Herczeg Gyula (1920-1994)
   Akadémiai olasz - magyar szótár = Vocabolario italiano - ungherese / Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XV, 1086 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8832-4 kötött
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11
[AN 3584055]
MARC

ANSEL
UTF-85149 /2015.
Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
   Czigány nyelvtan = Románo csibákero sziklaribe / írta József főherczeg. - Budapest : M. Mercurius, 2015. - XXIII, 377 p. : ill. ; 25 cm. - (Magyar roma történeti könyvtár, ISSN 1589-231X ; 5.)
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : MTA, 1888
ISBN 978-963-9872-36-3 kötött : 4400,- Ft
cigány nyelv - cigányság - néprajz - művelődéstörténet - nyelvkönyv - hasonmás kiadás
809.149.9(078)=945.11 *** 39(=914.99) *** 930.85(=914.99) *** 094/099.07
[AN 3581759]
MARC

ANSEL
UTF-85150 /2015.
Kiss Jenő (1943-)
   Kérdések és válaszok a nyelvtudományban : jelen, múlt, jövő : válogatás Kiss Jenő tanulmányaiból / szerk. Juhász Dezső. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 2 db : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-284-549-4 kötött
nyelvészet - magyar nyelv
800.1 *** 809.451.1
[AN 3582460]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 552 p.
ISBN 978-963-284-550-0
[AN 3582463] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 532 p.
ISBN 978-963-284-551-7
[AN 3582465] MARC

ANSEL
UTF-85151 /2015.
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985)
   Akadémiai magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano / Koltay-Kastner Jenő, Juhász Zsuzsanna. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014. - XV, 1115 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Magyar - olasz szótár = Vocabolario ungherese - italiano
ISBN 978-963-05-8825-6 kötött
magyar nyelv - olasz nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=50
[AN 3584059]
MARC

ANSEL
UTF-85152 /2015.
Magay Tamás (1928-)
   Angol - magyar szótár = English - Hungarian dictionary / Magay, Országh. - 2. átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - [20], 1157 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9238-3 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11
[AN 3585224]
MARC

ANSEL
UTF-85153 /2015.
Magay Tamás (1928-)
   Magyar - angol szótár = Hungarian - English dictionary / Magay Tamás, Országh László. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2014, cop. 2000. - XXI, 816 p. ; 25 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8784-6 kötött
magyar nyelv - angol nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20
[AN 3584058]
MARC

ANSEL
UTF-85154 /2015.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 11. kiad., 12. bőv. lny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2000. - 509, [3] p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3585979]
MARC

ANSEL
UTF-85155 /2015.
Nagy Mária
   Olasz túlélőszótár / Nagy Mária. - Budapest : Akad. K., [2015], cop. 2011. - 480 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-05-9226-0)
magyar nyelv - olasz nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3585949]
MARC

ANSEL
UTF-85156 /2015.
   Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok : német alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2007. - 241, [6] p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9580-3 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3585157]
MARC

ANSEL
UTF-85157 /2015.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - angol tematikus szókincstár : Hungarian vocabulary by topic / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 283 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9062-4 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=20=945.11
[AN 3585227]
MARC

ANSEL
UTF-85158 /2015.
Pelcz Katalin
   Egy szó mint száz : magyar - német tematikus szókincstár : thematischer Wortschatz Ungarisch / Pelcz Katalin, Szita Szilvia ; [ill. Jean-Marc Deltorn]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 287 p. : ill. ; 28 cm
borító- és gerinccím: 1 szó mint 100
ISBN 978-963-05-9463-9 fűzött
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár - tematikus szótár
801.323=945.11=30
[AN 3585228]
MARC

ANSEL
UTF-85159 /2015.
   Qŵl Yehẇdah = Kol Jehuda : héber A. B. C. és olvasókönyv. - Budapest : Makkabi, [2015]. - 96 p. ; 21 cm
Borítócím: Héber ábécé és olvasókönyv
ISBN 963-7475-57-5 fűzött
héber nyelv - írás- és olvasástanítás - tankönyv
809.24(078)=945.11
[AN 3584935]
MARC

ANSEL
UTF-85160 /2015.
   Stílusról, nyelvről sokszínűen : Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára / [szerk. Dobi Edit, Domonkosi Ágnes, Pethő József]. - Debrecen : [Debreceni Egy. M. Nyelvtud. Int.], 2014. - 332 p. : ill. ; 24 cm. - (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, ISSN 1588-6433 ; 91.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-753-7 fűzött
nyelvészet - stilisztika - műelemzés - emlékkönyv
800.1 *** 82.08
[AN 3580888]
MARC

ANSEL
UTF-85161 /2015.
   Ünnepi kötet Rébék-Nagy Gábor 60. születésnapjára : pályatársak, kollégák, tanítványok tanulmányaiból / [szerk. Demeter Éva, Nagy Tímea] ; [... kiad. ... a PTE ÁOK]. - Pécs : PTE ÁOK, 2014. - 204, [2] p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-699-6 fűzött
nyelvészet - emlékkönyv
800.1
[AN 3580523]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

5162 /2015.
Babits Mihály (1883-1941)
   Egyetemi előadások, 1919 / Babits Mihály ; Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzése alapján ; ... lejegyzését megfejtette, ... átd. és sajtó alá rend. Lipa Tímea. - Budapest : Ráció, 2014. - 295 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-69-5 fűzött : 2750,- Ft
irodalomelmélet
82.01
[AN 3581630]
MARC

ANSEL
UTF-85163 /2015.
Berényi Ödön
   Hagyomány : az A után B következik / Berényi Ödön. - Budapest : NDP K., 2015. - 92 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 91-92.
ISBN 978-963-9775-69-5 fűzött
Shakespeare, William (1564-1616)
Anglia - Magyarország - Budapest - író - 17. század - kultúra - városfejlesztés - ezredforduló
820(092)Shakespeare,_W. *** 316.7(439)"200/201" *** 711.4(439-2Bp.)"200/201"
[AN 3581777]
MARC

ANSEL
UTF-85164 /2015.
Károly Krisztina (1969-)
   Szövegkoherencia a fordításban / Károlyi Krisztina ; [közread. az ELTE Bölcsészettudományi Kar]. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 300 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 265-283.
ISBN 978-963-284-545-6 kötött
szövegtan - szövegnyelvészet - fordítás
82.03 *** 801.73 *** 82.07
[AN 3582210]
MARC

ANSEL
UTF-85165 /2015.
Sári B. László (1972-)
   "Joe csikorgó fogsora vagyok" : vázlat a kortárs amerikai minimalista prózáról / Sári B. László. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 226 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 27.)
Bibliogr.: p. 215-224.
ISBN 978-963-318-453-0 fűzött
amerikai angol irodalom története - műfajtörténet - 20. század - 21. század - próza
820(73)(091)-3 *** 820(73)(091)"19/201"
[AN 3581068]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

5166 /2015.
Ács Pál (1954-)
   Átszitált idő : Tinóditól Tandoriig / Ács Pál. - Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 595 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5454-53-0 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3581355]
MARC

ANSEL
UTF-85167 /2015.
Bartal Mária (1977-)
   Áthangzások : Weöres Sándor mítoszpoétikája / Bartal Mária. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 421 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 388-409.
ISBN 978-615-5454-51-6 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Weöres Sándor (1913-1989)
Magyarország - író - hermeneutika - költészet - 20. század - műelemzés
894.511(092)Weöres_S. *** 82.01-1
[AN 3580956]
MARC

ANSEL
UTF-85168 /2015.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Berzsenyi Dániel levelezése / sajtó alá rend. Fórizs Gergely. - Budapest : EditioPrinceps, 2014. - 1203 p. ; 20 cm. - (Berzsenyi Dániel összes munkái)
Bibliogr.: p. 1123-1141.
ISBN 978-963-89214-0-6 kötött : 5250,- Ft
Magyarország - író - 18. század - 19. század - levelezés
894.511(092)Berzsenyi_D.(044)
[AN 3581660]
MARC

ANSEL
UTF-85169 /2015.
   "Fenn és lenn" : tanulmányok Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára / szerk. Gazdag László és P. Müller Péter ; [közread. a] ... Magyar Történelmi Társulat. - Pécs : Kronosz ; [Budapest] : MTT, 2014
A Pécsett, 2013. nov. 8-9-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-06-3 fűzött : 2250,- Ft
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Magyarország - író - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(092)Herczeg_F.
[AN 3581687]
MARC

ANSEL
UTF-85170 /2015.
   In memoriam Görömbei András / szerk. Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 435 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-464-6 fűzött
magyar irodalom története - emlékkönyv
894.511(091)
[AN 3580869]
MARC

ANSEL
UTF-85171 /2015.
   "Kegyelet és jövő" : Fáy András halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencia előadásai / szerk. Tanászi Árpád ; [közread. a] Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. - Sárospatak : Sárospataki Református Kollégium Tud. Gyűjteményei : [Hernád], 2014. - 99 p. : ill. ; 22 cm
A konferenciát Sárospatakon, 2014. aug. 28-án tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80132-0-8 fűzött
Fáy András (1786-1864)
Magyarország - író - politikus - 19. század - konferencia-kiadvány
894.511(092)Fáy_A. *** 32(439)(092)Fáy_A. *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3580872]
MARC

ANSEL
UTF-85172 /2015.
Osztroluczky Sarolta (1977-)
   "Veszem a szót..." : a "keletkező szó" poétikája József Attila költészetében / Osztroluczky Sarolta. - Budapest : Ráció, 2014. - 167 p. ; 24 cm. - (Művek, értelmezések, elméletek, ISSN 2062-3828 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-73-2 fűzött : 2250,- Ft
József Attila (1905-1937)
Magyarország - író - 20. század - költészet - műelemzés
894.511(092)József_A. *** 82.01-14
[AN 3581684]
MARC

ANSEL
UTF-85173 /2015.
Pintér Márta Zsuzsanna (1961-)
   Theatrum és literatúra / Pintér Márta Zsuzsanna. - Budapest : Universitas, 2014. - 287 p. : ill. ; 24 cm. - (Historia litteraria, ISSN 1219-8552 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-46-1 kötött : 2940,- Ft
Magyarország - magyar irodalom története - színháztörténet - műfajtörténet - 17. század - 18. század - dráma
894.511(091)-2"16/17" *** 792(439)"16/17"
[AN 3581627]
MARC

ANSEL
UTF-85174 /2015.
Rideg István (1942-)
   Körmendi Lajos világa / Rideg István. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2012-2014. - 3 db ; 25 cm
Körmendi Lajos (1946-2005)
Magyarország - író - 20. század - ezredforduló
894.511(092)Körmendi_L.
[AN 3415729]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A pálya kiteljesedése, 1996-2005. - 2014. - 533 p. : ill.
Bibliogr.: p. 520-527.
ISBN 978-963-9145-62-7 kötött : 5000,- Ft
[AN 3580703] MARC

ANSEL
UTF-85175 /2015.
Róna Judit, M. (1951-)
   Nap nap után : Babits Mihály életének kronológiája, 1915-1920 / Róna Judit. - Budapest : Balassi, [2014]-. - 24 cm
Babits Mihály (1883-1941)
Magyarország - író - 20. század - életrajz - kronológia
894.511(092)Babits_M.(0:930.24)
[AN 3581664]
MARC

ANSEL
UTF-8


   A köt., 1915-1918. - cop. 2014. - 456 p. - (Babits-kronológia ; 3.)
Bibliogr.: p. 13-29.
ISBN 978-963-506-947-7 fűzött
[AN 3581673] MARC

ANSEL
UTF-85176 /2015.
   "Szirt a habok közt" : tanulmányok Imre László 70. születésnapjára / szerk. Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 541 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-318-451-6 fűzött
magyar irodalom története - emlékkönyv
894.511(091)
[AN 3580845]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

5177 /2015.
Akunin, Boris (1956-)
Azazel' (magyar)
   Azazel / Borisz Akunyin ; [ford. Bagi Ibolya]. - Budapest : Európa, 2015. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-075-9 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3586403]
MARC

ANSEL
UTF-85178 /2015.
Andersen, Hans Christian (1805-1875)
Den lille havfrue (magyar)
   A kis hableány [elektronikus dok.] / H. C. Andersen ; Rost Andrea előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2014. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Ford. Rab Zsuzsa. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8135-4 : 1990,- Ft
dán irodalom - gyermekirodalom - hangoskönyv - mese
839.8-34(02.053.2)=945.11
[AN 3580205]
MARC

ANSEL
UTF-85179 /2015.
Atxaga, Bernando (1951-)
Behi euskaldun baten memoriak (magyar)
   Egy baszk tehén emlékei [elektronikus dok.] / Bernardo Atxaga ; ... ford. Szabadi Tibor. - Szöveg (epub : 558 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132699. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
baszk irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
891.69-31=945.11
[AN 3585558]
MARC

ANSEL
UTF-85180 /2015.
Augustinus Aurelius (354-430)
Confessiones (magyar)
   Szent Ágoston vallomásai / [ford. Vass József]. - 5. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 461 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-361-579-9 kötött : 2980,- Ft
ókori latin irodalom - ókeresztény irodalom
871-97=945.11 *** 244
[AN 3586131]
MARC

ANSEL
UTF-85181 /2015.
Barbery, Muriel (1969-)
L'élégance du hérisson (magyar)
   A sündisznó eleganciája / Muriel Barbery ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 366 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9765-67-2 fűzött : 3690,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3585945]
MARC

ANSEL
UTF-85182 /2015.
Barreau, Nicolas
Die Frau meines Lebens (magyar)
   Álmaim asszonya / Nicolas Barreau ; [ford. Fodor Zsuzsa]. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 168 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-080-9 kötött : 2500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3582410]
MARC

ANSEL
UTF-85183 /2015.
Berry, Steve (1955-)
The king's deception (magyar)
   Királyi fortély / Steve Berry ; [ford. Lantos István]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 570 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-317-9 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3581922]
MARC

ANSEL
UTF-85184 /2015.
Bromberg, K.
Driven (magyar)
   Szükség : Szükség-trilógia I. / K. Bromberg ; [ford. Sánta Orsolya]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-373-5 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3581815]
MARC

ANSEL
UTF-85185 /2015.
Chesney, Marion (1936-)
Agatha Raisin and love, lies and liquor (magyar)
   Szesz, szerelem, szemfényvesztés Agatha Raisinnel / M. C. Beaton ; [ford. Borbély Judit Bernadett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 316 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-330-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3581624]
MARC

ANSEL
UTF-85186 /2015.
Chesney, Marion (1936-)
Penelope goes to Portsmouth (magyar)
   Miss Pym és a léhűtő lord / M. C. Beaton ; [ford. Szűr-Szabó Katalin] ; [a verseket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 252 p. ; 20 cm. - (Az utazó házasságközvetítő ; 3.)
ISBN 978-963-383-342-1 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3581626]
MARC

ANSEL
UTF-85187 /2015.
Donoghue, Emma (1969-)
Room (magyar)
   A szoba / Emma Donoghue. - Pécs : Alexandra, 2015. - 387 p. ; 22 cm
Ford. Csonka Ágnes
ISBN 978-963-297-551-1 kötött
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3586392]
MARC

ANSEL
UTF-85188 /2015.
Grey, Zane (1872-1939)
The lone star ranger (magyar)
   A texasi lovas [elektronikus dok.] / Zane Grey ; ford. Fekete Oszkár. - Szöveg (epub : 343 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132670. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-07-6
amerikai angol irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
820-311.3(73)=945.11
[AN 3584155]
MARC

ANSEL
UTF-85189 /2015.
Hamilton, Peter F. (1960-)
Pandora's star (magyar)
   Pandóra csillaga / Peter F. Hamilton. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 2 db ; 20 cm
Ford. Vitális Szabolcs. - keretcím: Nemzetközösség univerzum
ISBN 978-963-395-064-7
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3581823]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 606 p.
ISBN 978-963-395-062-3 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3581833] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 542 p.
ISBN 978-963-395-063-0 fűzött : 3490,- Ft : 12 EUR
[AN 3581835] MARC

ANSEL
UTF-85190 /2015.
Hoover, P. J.
The navel of the world (magyar)
   A világ köldöke / PJ Hoover ; [ford. Sámi László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 249 p. ; 21 cm. - (Elfeledett világok ; 2.)
ISBN 978-963-7051-63-0 fűzött : 2880,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3581140]
MARC

ANSEL
UTF-85191 /2015.
   Invasion Paradies : Lesebuch über die Möglichkeiten, Finne zu sein : ein multikulturelles Plädoyer / hrsg. von Johanna Domokos ; [Hrsg.:] Pluralica. - Budapest : Pluralica, 2014. - 437 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-89336-8-3 kötött : 42,- EUR
Finnország - finn irodalom - irodalmi élet - ezredforduló - antológia - fordítás
895.411-822=30 *** 894.541(091)"200"
[AN 3580860]
MARC

ANSEL
UTF-85192 /2015.
Johnson, Milly (1964-)
White wedding (magyar)
   Fehér esküvő / Milly Johnson ; [ford. H. Prikler Renáta]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 605 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-273-8 fűzött : 3499,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3581887]
MARC

ANSEL
UTF-85193 /2015.
   Karácsonyi ajándék [elektronikus dok.] : újabb versek, mesék, történetek téli estékre. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h 12 min) ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8138-5 : 1990,- Ft
világirodalom - karácsony - hangoskönyv - antológia
82-822=945.11 *** 398.332.416(0:82-822)
[AN 3580199]
MARC

ANSEL
UTF-85194 /2015.
   Királylányos mesék [elektronikus dok.] / Ónodi Eszter előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-7623-7 : 1990,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3580221]
MARC

ANSEL
UTF-85195 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2014-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3529090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., Drake kapitány, a királynő kalóza : [krimi a merész tengerészek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2015. - 157 p.
ISBN 978-963-244-214-3 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584255] MARC

ANSEL
UTF-85196 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584234]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Összeesküvés a Holtak Városában : [krimi az ókori Egyiptomból]. - 2. kiad., utánny. - 2015. - 153 p.
ISBN 978-963-244-343-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584250] MARC

ANSEL
UTF-85197 /2015.
Malpas, Jodi Ellen
This man confessed (magyar)
   Kell a férfi : [Ez a férfi trilógia III.] / Jodi Ellen Malpas ; [ford. Hoppán Eszter ..., Eff Balázs ...]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 716 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-252-3 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3581874]
MARC

ANSEL
UTF-85198 /2015.
Nöstlinger, Christine (1936-)
Krankengeschichten vom Franz (magyar)
   Frici a betegágyban / Christine Nöstlinger ; [ford. Nádori Lídia] ; [Baranyai (b) András illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 18.)
osztrák irodalom - gyermekregény
830-31(436)(02.053.2)=945.11
[AN 3582268]
MARC

ANSEL
UTF-85199 /2015.
Pearse, Lesley
The promise (magyar)
   Ígéret / Lesley Pearse ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 557 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-383-382-7 fűzött : 3999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3581830]
MARC

ANSEL
UTF-85200 /2015.
Pratchett, Terry (1948-2015)
The wee free men (magyar)
   Csip-csap népek : [történet a korongvilágból] / Terry Pratchett ; [ill. ... Paul Kidby] ; [ford. Farkas Veronika]. - Budapest : Delta Vision, 2014. - 301, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Ifjúsági-sorozat)
ISBN 978-963-395-066-1 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3581809]
MARC

ANSEL
UTF-85201 /2015.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Das kleine Gespenst (magyar)
   A kis szellem / Otfried Preussler ; F. J. Tripp ... rajz. ; Nádori Lídia fordításában. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 107 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5450-02-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3582283]
MARC

ANSEL
UTF-85202 /2015.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 4. (magyar)
   Egy zizi naplója : jéghercegnő : egy nem-túl-tehetséges jéghercegnő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-373-813-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3581993]
MARC

ANSEL
UTF-85203 /2015.
To the one I love (magyar)
   Egy csodálatos embernek, akit szeretek / szerk. Helen Exley ; ill. Juliette Clarke ; [ford. Tóth Attila]. - [Budapest] : Libri, 2014. - [28] p. : ill., színes ; 16 cm
ISBN 978-963-310-486-6 kötött : 1490,- Ft
világirodalom - ajándékkönyv - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3581810]
MARC

ANSEL
UTF-85204 /2015.
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-)
Kazus Kukockogo (magyar)
   Kukockij esetei / Ljudmila Ulickaja ; [ford. V. Gilbert Edit, Goretity József]. - 2. kiad., 4. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2003. - 501 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-2673-1 kötött : 3890,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3584951]
MARC

ANSEL
UTF-85205 /2015.
Undusk, Jaan (1958-)
   Jaan Undusk breviárium / ill. Asko Künnap ; ford. Bereczki Urmas, Lengyel Tóth Krisztina, Márkus Virág ; [közread. az] Észt Intézet, Pluralica. - Budapest : Észt Int. : Pluralica, 2014. - 85, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-89336-9-0 fűzött
észt irodalom - próza
894.545-3=945.11
[AN 3580876]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

5206 /2015.
A. O. Esther
   Összetört glóriák / A. O. Esther. - [Biatorbágy] : Decens Magazin Média Kft., 2015-. - 22 cm
A leírás az 5. kv. alapján kész.
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3584149]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. kv., Kristályfény. - 2. kiad. - 2015. - 496 p.
ISBN 978-963-08-9297-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3584150] MARC

ANSEL
UTF-85207 /2015.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Halálhinta : 2014. január 23-tól november 30-ig / Valentini Zsuzsa. - [Budapest] : [Gambatte Bt.], cop. 2014. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1343-0 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581521]
MARC

ANSEL
UTF-85208 /2015.
Anne, Levia
   A múlt ára / Levia Anne. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-60-0 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3582076]
MARC

ANSEL
UTF-85209 /2015.
Benedek Elek (1859-1929)
   A tűzmadár : újabb ötvenkét mese / Benedek Elek ; [szerk. M. Tóth Katalin ; [ill. Szekeres Erzsébet]. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 387 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-662-732-4 kötött : 4500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580466]
MARC

ANSEL
UTF-85210 /2015.
Berecz Attila
   Atavizmus kövei / Berecz Attila, Pesgawan Mzatanoskas. - [Győr] : [Berecz A.], [2015]. - 183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1510-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3582064]
MARC

ANSEL
UTF-85211 /2015.
Bihari Péter (1975-)
   Hívószó / Peter Sanawad ; [ill. Baranya Tamás]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 129 p. : ill. ; 21 cm. - (Hollóvér ; 1.)
ISBN 978-963-7051-64-7 fűzött : 1780,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3581172]
MARC

ANSEL
UTF-85212 /2015.
Bíró Krisztina (1991-)
   Morajló tenger [elektronikus dok.] / Bíró Krisztina. - Szöveg (epub : 573 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132700. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3585578]
MARC

ANSEL
UTF-85213 /2015.
Birtalan Ferenc (1945-)
   Játszik éjszakát / Birtalan Ferenc. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2015. - 128, [3] p. ; 21 cm. - (Liget könyvek, ISSN 0865-008X)
ISBN 978-615-5419-08-9 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581906]
MARC

ANSEL
UTF-85214 /2015.
Bogár Erika (1974-)
   Őrző [elektronikus dok.] : Tullia meséi / Bogár Erika. - Szöveg (epub : 774 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132698. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3585553]
MARC

ANSEL
UTF-85215 /2015.
Böröczki Mihály (1946-)
   Falevelek / Böröczki Mihály ; [graf. Gasztonyi Zsuzsa]. - Szombathely : PenCom Grafika, 2014. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80121-0-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581107]
MARC

ANSEL
UTF-85216 /2015.
Cooper, George
   Magánügy / George Cooper. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-52-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3582107]
MARC

ANSEL
UTF-85217 /2015.
Csapody Kinga (1980-)
   Tesó lettem! avagy Miért és mire jó egy kistesó / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2014. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5385-44-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3584110]
MARC

ANSEL
UTF-85218 /2015.
Darázs Richárd (1974-)
   Kalandos Fényesvölgy / írta Darázs Richárd ; ill. Schall Eszter. - Miskolc : Kék Darázs Kft., 2014. - 58, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kék Darázs mesék)
ISBN 978-963-12-0147-5 kötött : 1890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580865]
MARC

ANSEL
UTF-85219 /2015.
Deák Csaba
   Sárkányvér / Deák Csaba. - [Pilis] : [Deák Cs.], [2014]. - 212 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3582069]
MARC

ANSEL
UTF-85220 /2015.
Demény Antal (1931-)
   Gyulafehérvártól Veszprémig / Demény Antal. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2014. - 151 p. : ill. ; 22 cm. - (Veszprémből Veszprémbe, ISSN 2416-0369 ; 1.)
ISBN 978-963-7229-37-4 kötött
Demény Antal (1931-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3581029]
MARC

ANSEL
UTF-85221 /2015.
Déry Zoltán
   A XX. század rögös útjain.. : egy "túlélő" önélet- és korrajza / Déry Zoltán. - Sárospatak : Hernád, 2014. - 333 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89817-8-3 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3580771]
MARC

ANSEL
UTF-85222 /2015.
Dumas, Dee
   Marokkói szerelem : ahol az 1001 éjszaka csodái valóra válhatnak / Dee Dumas. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 186 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-55-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3582082]
MARC

ANSEL
UTF-85223 /2015.
Esterházy Péter (1950-)
   A mi a bánat [elektonikus dok.] / Esterházy Péter ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8206-1 : 2990,- Ft
magyar irodalom - hangoskönyv - publicisztika
894.511-92
[AN 3580209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 10 min)
[AN 3580211] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 11 min)
[AN 3580212] MARC

ANSEL
UTF-85224 /2015.
Etta P
   Az álmok fogságában [elektronikus dok.] / Etta P. - Szöveg (epub : 733 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132697. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-404-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3585549]
MARC

ANSEL
UTF-85225 /2015.
Farkas Edit (1995-)
   Tiszta szemmel [elektronikus dok.] : versek / Farkas Edit. - Szöveg (epub : 583 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132705. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-442-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3585602]
MARC

ANSEL
UTF-85226 /2015.
Farkas Erzsébet, Z. (1945-)
   A remény győzelme / Z. Farkas Erzsébet. - [Kazincbarcika] : Z. Farkas E., 2015. - 200 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1709-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581509]
MARC

ANSEL
UTF-85227 /2015.
Farkas Judit (1958-)
   Üvegszilánkok / Farkas Judit. - Budapest : Hungarovox, 2014. - 77 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5351-87-7 kötött : 1500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3582046]
MARC

ANSEL
UTF-85228 /2015.
Farkas Viola (1934-)
   80 tavasz / Farkas Viola. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-11-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581523]
MARC

ANSEL
UTF-85229 /2015.
   Farkasszélben : requiem a Don hőseiért / [szerk. Bobory Zoltán] ; [közread. a] Vörösmarty Társaság, Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ. : Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövets., 2014. - 213, [2] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-38-7 kötött
Magyarország - Don-kanyar - magyar irodalom - hadtörténet - második világháború - antológia
894.511-822 *** 355.48(439)"1942/1943"(0:82-822) *** 355.48(47)"1942/1943"(0:82-822)
[AN 3580417]
MARC

ANSEL
UTF-85230 /2015.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy illusztrációival. - 15. felújított kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 17 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9776-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3584114]
MARC

ANSEL
UTF-85231 /2015.
Fekete István (1900-1970)
   Vuk / Fekete István ; [Szalma Edit rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9733-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3585074]
MARC

ANSEL
UTF-85232 /2015.
Fekete István (1900-1970)
Vuk (angol)
   Vuk : the fox cub / István Fekete ; [transl. by Andrew G. Biri] ; [ill. Edit Szalma]. - 2. ed. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 110 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9734-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fordítás
894.511-31(02.053.2)=20
[AN 3585075]
MARC

ANSEL
UTF-85233 /2015.
Fésüs Éva (1926-)
   Szélfiúcska meséi [elektronikus dok.] / Fésűs Éva ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h 4 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8209-2 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580216]
MARC

ANSEL
UTF-85234 /2015.
Gerzsényi Melinda
   Mézike okosodik / Gerzsényi Melinda ; [ill. Csesznák Verka]. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 43 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5252-59-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3582116]
MARC

ANSEL
UTF-85235 /2015.
Grecsó Krisztián (1976-)
   Megyek utánad : regény / Grecsó Krisztián. - 2. utánny. - Budapest : Magvető, 2015. - 304, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3176-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3584277]
MARC

ANSEL
UTF-85236 /2015.
Gy-Bágy Katalin (1983-)
   Ábrányka kalandvilágban [elektronikus dok.] / írta Gy-Bágy Katalin ; rajz. Nagy-Bán Kitti. - Szöveg (epub : 2.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-331-8
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3585585]
MARC

ANSEL
UTF-85237 /2015.
   Gyenesdiási antológia, 2014 / [szerk. Góth Imre Árpád] ; [kiad. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata]. - [Gyenesdiás] : Önkormányzat, 2014. - 84 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89275-3-8 fűzött
Gyenesdiás - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Gyenesdiás)(082)
[AN 3581266]
MARC

ANSEL
UTF-85238 /2015.
Hajnal Géza (1967-)
   Egyes szám harmadik / [fotó] Baják Gábor ; [vers] Hajnal Géza. - Budapest : M. Napló, 2014. - 77, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-9961-95-1 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 20. század - 21. század - vers
894.511-14 *** 77.04(439)(092)Baják_G.
[AN 3581025]
MARC

ANSEL
UTF-85239 /2015.
Hard, Steve
   Az őrző : regény / Steve Hard. - [Miskolc] : Magánkiad., [2014]. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1250-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581701]
MARC

ANSEL
UTF-85240 /2015.
Hegedűs Béla (1946-)
   Pipacsot és búzavirágot szakajtottam / Hegedűs Béla ; [graf. Bodri Ferenc]. - Kecskemét : Szerző, 2014. - 179 p. : ill., részben színes ; 19 cm
A "Tükörkeret - mestertükörszonett" c. mű német és angol nyelven is
ISBN 978-963-89378-6-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581595]
MARC

ANSEL
UTF-85241 /2015.
   Hévíz : irodalmi antológia, 2012-2014 / szerk. Szálinger Balázs, Cserna-Szabó András. - Budapest : Magvető, 2015. - 303 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3243-5 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3582317]
MARC

ANSEL
UTF-85242 /2015.
Holloway, Vivien
   Tolvajbecsület / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 93 p. ; 21 cm. - (Winie Langton történetek ; 2.)
ISBN 978-963-7051-62-3 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3581150]
MARC

ANSEL
UTF-85243 /2015.
Horgas Béla (1937-)
   Hova tovább / Horgas Béla ; [kiad. a Liget Műhely Alapítvány]. - [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2014. - 108 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5419-07-2 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3582109]
MARC

ANSEL
UTF-85244 /2015.
Horváth Ildikó
   Varjúnátha / írta Horváth Ildikó ; rajz. Horváth Kata. - 2. kiad. - [Győr] : [Palatia Ny.], [2015]. - 79, [5] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7692-58-1 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3584923]
MARC

ANSEL
UTF-85245 /2015.
Jegroth-ess
   Horrorfej / Jegroth-ess. - [Szabadegyháza] : [Wirth M.], cop. 2014. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1154-2 fűzött
magyar irodalom - horror - regény
894.511-312.9
[AN 3581495]
MARC

ANSEL
UTF-85246 /2015.
Jucianya
   Égből kapott gyémánt : [versek a szeretetről, életről, érzésekről...] / Jucianya. - [Szeged] : Szerző, 2014. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1311-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581466]
MARC

ANSEL
UTF-85247 /2015.
Juhász István
   Menekülés a Földről / Juhász István. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-48-8 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3582102]
MARC

ANSEL
UTF-85248 /2015.
Kasza Tamás (1974-)
   Kiválasztottak : űrháborúk gyermekei / Tom Skythe. - [Dunakeszi] : Négy Évszak Training Kft., 2014. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0575-6 fűzött : 3998,- Ft : 15 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3581848]
MARC

ANSEL
UTF-85249 /2015.
Katie G.
   Afrikai harcsa ; Laura / Katie G. - [Pécel] : [Bánfalvi Á.], cop. 2014. - 149 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1102-3 kötött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3581449]
MARC

ANSEL
UTF-85250 /2015.
Katie G.
   A skorpió ölelésében : [novellák] / Katie G. - [Pécel] : [Bánfalvi Á.], [2014]. - 79 p. ; 21 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-12-1103-3)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3581698]
MARC

ANSEL
UTF-85251 /2015.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Negyven felé pártában : nőcik a pácban / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 230 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-57-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3582053]
MARC

ANSEL
UTF-85252 /2015.
Kéry Anna Lilla (1995-)
   Flóra fénye / Kéry Anna Lilla. - Debrecen : TT Play K., 2014. - 136 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1120-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3580944]
MARC

ANSEL
UTF-85253 /2015.
   Keszthelyi múzsa / [szerk. Kocsondiné Eisenkorb Györgyi] ; [kiad. a Könyvtárpártoló Alapítvány]. - Keszthely : Könyvtárpártoló Alapítvány, 2014. - 156 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0529-9 kötött
Keszthely - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Keszthely)
[AN 3581273]
MARC

ANSEL
UTF-85254 /2015.
Király, Carmen D.
   Angyalok démona [elektronikus dok.] / Carmen D Király. - Szöveg (epub : 672 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132694. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3585541]
MARC

ANSEL
UTF-85255 /2015.
Kiss Orsolya, V.
   A pelikán, aki olyan kapzsi volt / V. Kiss Orsolya ; rajz. Bihari Beatrix-Renáta. - Budapest : Álomgyár K., [2014]. - [24] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-615-5252-61-7 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3582136]
MARC

ANSEL
UTF-85256 /2015.
   Ködfátyol : versek / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 128 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-18-9 fűzött
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3581538]
MARC

ANSEL
UTF-85257 /2015.
Körmendi Lajos (1946-2005)
   Körmendi Lajos összes művei / [szerk. ... Rideg István]. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2013-. - 25 cm
ISBN 978-963-9145-58-0
magyar irodalom - összegyűjtött művek
894.511-821
[AN 3494484]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2014. - 628 p. : ill.
ISBN 978-963-9145-63-4 kötött : 5000,- Ft
[AN 3580696] MARC

ANSEL
UTF-85258 /2015.
Kovács Zsolt
   Még fájsz / Kovács Zsolt. - [S.l.] : [Kovács Zs.], cop. 2014. - 128 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-1443-9)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581562]
MARC

ANSEL
UTF-85259 /2015.
Kozma Zsuzsanna
   Eszmélés / Kozma Zsuzsanna. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 69 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5483-15-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581611]
MARC

ANSEL
UTF-85260 /2015.
Kun Dávid
   Adam Derrick kalandjai [elektronikus dok.] / Kun Dávid. - Szöveg (epub : 1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132696. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3585545]
MARC

ANSEL
UTF-85261 /2015.
Lakatos Levente (1986-)
   Aktus : [erotikus thriller] / Lakatos Levente. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 890 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-254-788-6 fűzött : 3999,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4 *** 894.511-993
[AN 3581836]
MARC

ANSEL
UTF-85262 /2015.
Liebe Attila (1963-)
   Útkeresők [elektronikus dok.] / Liebe Attila. - Szöveg (epub : 576 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132701. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-572-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3585581]
MARC

ANSEL
UTF-85263 /2015.
Long, Mickey
   Kócos és a szivárvány / Mickey Long ; [ill. Baranya Tamás]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (Arany Tölgyfalevél Tanoda ; 1.)
ISBN 978-963-7051-61-6 fűzött : 1780,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3581162]
MARC

ANSEL
UTF-85264 /2015.
Lovas Gábor
   A változások hordalékai : blogversek / Lovas Gábor. - [Ráckeve] : KözBeszéd K., [2015]. - 118 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1701-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers - blog
894.511-14 *** 894.511-92
[AN 3581957]
MARC

ANSEL
UTF-85265 /2015.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája ; A civilizátor / Madách Imre ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Turcsányi Márta]. - Budapest : Európa, 2015. - 209, [2] p. ; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978-963-07-9680-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény - vígjáték
894.511-121 *** 894.511-22
[AN 3586405]
MARC

ANSEL
UTF-85266 /2015.
Markó Béla (1951-)
   Elölnézet : szonettek / Markó Béla. - Pécs : Jelenkor, 2014. - 106, [6] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-541-5 kötött : 2200,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - szonett
894.511-193.3(498)
[AN 3581450]
MARC

ANSEL
UTF-85267 /2015.
Molnár Ferenc (1878-1952)
   A Pál utcai fiúk / Molnár Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 53. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 206 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9826-3 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3585071]
MARC

ANSEL
UTF-85268 /2015.
Morrison, Patrick J.
   A Holló hatalmában / Patrick J. Morrison ; [rajzok Vincze Andrea és Sánta Kira]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 198, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Nostradamus levelei ; 1.)
ISBN 978-963-7051-60-9 fűzött : 2680,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3581154]
MARC

ANSEL
UTF-85269 /2015.
   A Nagy Lajos Társaság köszönti a nyolcvanéves Szerdahelyi Istvánt / [szerk. Szepes Erika]. - Budapest : Nagy L. Irod. és Műv. Társ., 2014. - [48] p. ; 30 cm
Borítócím: Szerdahelyi LXXX. - Bibliogr.
Fűzött
magyar irodalom - antológia - emlékkönyv
894.511-822
[AN 3581853]
MARC

ANSEL
UTF-85270 /2015.
Németh László (1901-1975)
   Iszony / Németh László. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-248-9 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3586241]
MARC

ANSEL
UTF-85271 /2015.
Novák Anita
   Buborék : gyerekversek kicsiknek / Novák Anita ; Lengyel Lívia illusztrációival. - [Tóalmás] : [Czinke Zs.], cop. 2014. - 86 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1044-6 kötött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3581456]
MARC

ANSEL
UTF-85272 /2015.
Nyerges András (1940-)
   Makó szomszédja Jeruzsálem, 1993-2013 : történelem, politika, sajtó, irodalom / Nyerges András. - Pécs : Kronosz, 2014. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5497-12-4 fűzött : 2650,- Ft
Magyarország - nyilvánosság - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 894.511-4 *** 323(439)"199/201"(0:82-92)
[AN 3581732]
MARC

ANSEL
UTF-85273 /2015.
Orcsik Ferenc (1951-)
   Emlékek nyara / Orcsik Ferenc. - [Pécs] : Szerző, 2014. - 50 p. ; 15 cm. - (Balatoni történetek)
ISBN 978-615-80033-2-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3581182]
MARC

ANSEL
UTF-85274 /2015.
Palotás Laura
   Szívdobbanás [elektronikus dok.] : az a bizonyos plakát / Palotás Laura. - Szöveg (epub : 488 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132704. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-532-9
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3585598]
MARC

ANSEL
UTF-85275 /2015.
Péterfy Emma
   Love story : regény / Péterfy Emma. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 214 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény - szerelmes regény
894.511-312.5(02.053.2)
[AN 3580847]
MARC

ANSEL
UTF-85276 /2015.
Poór István
   A kirándulás / Poór István. - [Pásztó] : [Poór I.], cop. 2014. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1323-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3581584]
MARC

ANSEL
UTF-85277 /2015.
Rácz J. Zoltán (1940-)
   Párbeszéd a csillagokkal : [Rácz J. Zoltán válogatott versei]. - [Aszód] : [Rácz J. Z.], 2014. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1314-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581558]
MARC

ANSEL
UTF-85278 /2015.
Reizinger Tibor
   Így is történhetett.. / Reizinger Tibor. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 236 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-41-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3582051]
MARC

ANSEL
UTF-85279 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Bradley Tamás visszaüt / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 157 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-64-8 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.3
[AN 3584741]
MARC

ANSEL
UTF-85280 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-65-5 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3584738]
MARC

ANSEL
UTF-85281 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Menni vagy meghalni / Rejtő Jenő P. Howard. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 157 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-38-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3584730]
MARC

ANSEL
UTF-85282 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A Nevada szelleme / Rejtő Jenő G. Lavery. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-33-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3584734]
MARC

ANSEL
UTF-85283 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Nincs kegyelem / Rejtő Jenő G. Lavery. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 143 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-61-7 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3584742]
MARC

ANSEL
UTF-85284 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Pokol a hegyek között / Rejtő Jenő G. Lavery. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 158 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-34-1 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3584739]
MARC

ANSEL
UTF-85285 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Texas Bill, a fenegyerek / Rejtő Jenő G. Lavery. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 159 p. ; 20 cm. - (A ponyva gyöngyszemei)
ISBN 978-615-5476-62-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-311.5
[AN 3584732]
MARC

ANSEL
UTF-85286 /2015.
Román Károly (1959-)
   Tallózás az irodalomban : esszék, tanulmányok, megemlékezések / Román Károly ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2014. - 234, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9830-36-3 fűzött
magyar irodalom - magyar irodalom története - esszé - irodalomkritika
894.511-4 *** 894.511-95 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3580399]
MARC

ANSEL
UTF-85287 /2015.
Rose, Holden
   A harmadik : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2014. - 130 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-963-7051-65-4 fűzött : 1780,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3581180]
MARC

ANSEL
UTF-85288 /2015.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Egyszer elmesélem [elektronikus dok.] / Schäffer Erzsébet ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (1 h 14 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8134-7 : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32
[AN 3580226]
MARC

ANSEL
UTF-85289 /2015.
Spirit Bliss (1984-)
   A jelen árnyai : Démoni érintés III. / Spirit Bliss. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 350, [7] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-223-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581995]
MARC

ANSEL
UTF-85290 /2015.
Szélesi Sándor (1969-)
   Jumurdzsák gyűrűje : egy évszázados legenda nyomában / Pierrot [forgatókönyve alapján írta] ... Szélesi Sándor. - Pécs : Alexandra, 2014. - 399 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-512-3 fűzött
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3584160]
MARC

ANSEL
UTF-85291 /2015.
Szentmihályi Szabó Péter (1945-2014)
   Gellért : történelmi regény / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 219 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-513-5 fűzött : 1900,- Ft
Gellért, Szent (980-1046)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3586117]
MARC

ANSEL
UTF-85292 /2015.
Tar Károly (1933-)
   Milyen is volt hajdanán az álmom? : versek / Tar Károly ; László Ákos és Vincze László rajz. - Debrecen : [Tar K.], 2015. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88663-8-7 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580928]
MARC

ANSEL
UTF-85293 /2015.
Tarbay Ede (1932-)
   Kő, kavics : összegyűjtött gyermekversek / Tarbay Ede. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 241 p. ; 20 cm. - (Öregbetűs könyvek, ISSN 1587-2475)
ISBN 978-963-9680-88-3 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3582057]
MARC

ANSEL
UTF-85294 /2015.
Teply Tamás (1947-)
   Egy majdnem tökéletes férfi meséi / [Teply Tamás]. - 2. kiad. - [Budapest] : Novella, [2015]. - 495 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9886-32-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3585141]
MARC

ANSEL
UTF-85295 /2015.
Tömörkény István (1866-1917)
   Tréfál az idő : elfelejtett írások / Tömörkény István ; [szerk. és a szöveget gond. Péter László]. - [Budapest] : Wesley J. K., 2014. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-35-6 kötött
magyar irodalom - magyar néprajz - elbeszélés - publicisztika - memoár
894.511-821 *** 39(=945.11)
[AN 3580877]
MARC

ANSEL
UTF-85296 /2015.
   Tükröződés / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 243 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 2.)
ISBN 978-615-5483-12-7 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3581590]
MARC

ANSEL
UTF-85297 /2015.
Turner, Alíz
   Sötét paradicsom [elektronikus dok.] / Alíz Turner. - Szöveg (epub : 669 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-496-4
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3585594]
MARC

ANSEL
UTF-85298 /2015.
Varga István (1956-)
   Hűs vizeknek íze : esszék, tanulmányok / Varga István. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2014. - 191 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 32.)
ISBN 978-615-5174-70-4 fűzött
magyar irodalom története - magyar irodalom - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)(0:82-4)
[AN 3581444]
MARC

ANSEL
UTF-85299 /2015.
Varró Dániel (1977-)
   Akinek a lába hatos : korszerű mondókák kisbabáknak / Varró Dániel ; Maros Krisztina illusztrációival. - 6. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-615-5028-05-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2)
[AN 3584108]
MARC

ANSEL
UTF-85300 /2015.
Vázsonyi Endre (1906-1986)
   Rémusz bácsi meséi / Vázsonyi Endre ; [a szerző forrásként Joel Chandler Harris ... néger népmesegyűjteményeit használta fel] ; [Reich Károly rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 218, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9843-0 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3584947]
MARC

ANSEL
UTF-85301 /2015.
   Virág-nyelv. - 4. átjav., megbőv. kiad. - Budapest : M. Mercurius, 2014. - 132 p. : ill., színes ; 11 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Székesfehérvárott : Számmer I., 1874. - Számozott példány: 500
ISBN 978-963-9872-35-6 kötött
magyar irodalom - növény - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07 *** 58(0:82-14)
[AN 3581704]
MARC

ANSEL
UTF-85302 /2015.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Fekete sugarak alatt : Octavio Paz felvágása / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2014. - 48 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-88320-5-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580879]
MARC

ANSEL
UTF-85303 /2015.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Kis esti könyv : toronyszótár / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2015. - 79 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-88320-7-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3580880]
MARC

ANSEL
UTF-85304 /2015.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Labirintusok : szentendrei vendégkönyv / Vitéz Ferenc. - Debrecen : Néző Pont, 2015. - 63 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-88320-8-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580878]
MARC

ANSEL
UTF-85305 /2015.
Vozákné Rauf Katalin
   Csöndorkán / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozák J.-né], cop. 2015. - [2], 113 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1481-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3581441]
MARC

ANSEL
UTF-85306 /2015.
Vukovics Gyula
   A gyűlölet falai között / Vukovics Gyula. - [Budapest] : [Vukovics Gy.], cop. 2015. - 437 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-1524-3)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3581555]
MARC

ANSEL
UTF-85307 /2015.
Weiner Sennyey Tibor (1981-)
   Pihik : válogatott versek / Weiner Sennyey Tibor ; [ill. Szarka Fedor Guido] ; [közread. a] Pluralica. - Budapest : Pluralica, 2015. - 168, [7] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-80147-0-0 kötött : 3300,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3580952]
MARC

ANSEL
UTF-85308 /2015.
Winczheim Tibor (1951-)
   "Mese a 7fejű anyósról : 22 novella / Winczheim Tibor. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 147 p. ; 21 cm. - (Mese mindenkinek sorozat)
ISBN 978-615-5483-13-4 fűzött
magyar irodalom - mese - elbeszélés
894.511-34 *** 894.511-32
[AN 3582066]
MARC

ANSEL
UTF-85309 /2015.
Zsarnai Beáta
   Fordított szék / Zsarnai Beáta. - Budapest : Álomgyár K., 2014. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5252-63-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3582098]
MARC

ANSEL
UTF-85310 /2015.
Zsitvainé Borsos Irén (1945-)
   Útjelző fényeim / Borsos Irén. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2014. - 114 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-16-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3581620]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

5311 /2015.
Baranyai András (1974-)
   Európai böngésző / Baranyai (b) András. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5441-41-7 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580958]
MARC

ANSEL
UTF-85312 /2015.
Baranyai András (1974-)
Európai böngésző (angol)
   Travelling Europe / Baranyai (b) András. - Budapest : Pagony, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5441-63-9 kötött : 2690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3581101]
MARC

ANSEL
UTF-85313 /2015.
Busquets, Carmen
¿Quién soy? : los números (magyar)
   Ki vagyok? : számok / [tervezte és rajz. Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (8 p.) : ill., színes ; 19 cm
keretcím: Füleskönyvek. - Kihajtható oldalakkal
ISBN 978-963-445-522-6 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580392]
MARC

ANSEL
UTF-85314 /2015.
Csehné Miklósvári Magdolna
   Húsvéti csínytevők / Miklósvári Magdolna. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm
keretcím: Glória és Tina
ISBN 978-963-251-690-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekregény - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 894.511-31(02.053.2)
[AN 3582314]
MARC

ANSEL
UTF-85315 /2015.
Donaldson, Julia (1948-)
The Gruffalo's child (magyar)
   A graffalókölyök / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2014. - Lapozó (32 p.) : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5441-10-3 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580991]
MARC

ANSEL
UTF-85316 /2015.
Jelenkovich, Barbara
Sachen, suchen (magyar)
   Keress, találj, mesélj! 2 / [ill. Barbara Jelenkovich] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2011. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle
ISBN 978-963-244-267-9 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585193]
MARC

ANSEL
UTF-85317 /2015.
Kiss Orsolya, V.
A pelikán, aki olyan kapzsi volt (angol)
   The pelican who was so greedy / Orsolya V. Kiss ; ill. by Beatrix-Renáta Bihari. - [Budapest] : Kiss, O. V., [2015]. - [24] p. : ill., színes ; 17x19 cm
ISBN 978-963-12-0706-4 kötött : 2390,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - fordítás - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)=20
[AN 3582142]
MARC

ANSEL
UTF-85318 /2015.
Kreimeyer-Visse, Marion (1964-)
Die Eisenbahn (magyar)
   A vasút / [ill. M. Kreimeyer-Visse] ; [szöveg Andrea Erne]. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 19.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-362-1 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585216]
MARC

ANSEL
UTF-85319 /2015.
Lite, Lori (1961-)
Bubble riding (magyar)
   Buborékrepülés : relaxációs mesekönyv a szorongás csökkentéséhez és a kreativitás fokozásához / Lori Lite. - [Budapest] : [Kulcslyuk], [2015]. - [30] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5281-24-2 kötött : 2290,- Ft
relaxáció - mentálhigiénia - gyermekkönyv - képeskönyv
087.5(084.1) *** 615.825-053.2 *** 613.865(02.053.2)
[AN 3582252]
MARC

ANSEL
UTF-85320 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és az állatok : babakönyv / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5441-55-4 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580973]
MARC

ANSEL
UTF-85321 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon, merre jársz? : babakönyv / Marék Veronika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2014. - Lapozó (18 p.) : ill., színes ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5441-56-1 kötött : 1390,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3580977]
MARC

ANSEL
UTF-85322 /2015.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Meine Fahrzeuge (magyar)
   Járművek / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Susanne Gernhäuser]. - Utánny. - [Budapest] : Scolar, 2014, cop. 2012. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 21 cm
Ford. Gulyás Lelle. - keretcím: Keress, találj, mesélj!
ISBN 978-963-244-366-9 kötött : 1950,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585186]
MARC

ANSEL
UTF-85323 /2015.
Nieländer, Peter (1969-)
Die Müllabfuhr (magyar)
   Jön a kukásautó! / [ill. és szöveg Peter Nieländer]. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2014, cop. 2012. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 18.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-369-0 kötött : 2450,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585218]
MARC

ANSEL
UTF-85324 /2015.
Nyírő Erzsébet
   Húsvéti ajándék / Nyírő Erzsébet ; [ill. Nyírő Erzsébet, Juhász Fruzsina]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-368-435-1 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584946]
MARC

ANSEL
UTF-85325 /2015.
Romhányi Ágnes (1953-)
   Babászat / Romhányi Ágnes ; Szyksznian Wanda rajz. - Budapest : Ulpius-ház, 2014. - 67 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-383-383-4 fűzött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3581618]
MARC

ANSEL
UTF-85326 /2015.
Schneider, Liane
Conni geht nicht Fremden mit (magyar)
   Bori nem áll szóba idegenekkel / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 23.)
ISBN 978-615-5220-55-5 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584910]
MARC

ANSEL
UTF-85327 /2015.
Schneider, Liane
Conni geht verloren (magyar)
   Bori eltéved / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 12.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-81-9)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584898]
MARC

ANSEL
UTF-85328 /2015.
Schneider, Liane
Conni hilft Mama (magyar)
   Bori segít anyának / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 26.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-84-0)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584915]
MARC

ANSEL
UTF-85329 /2015.
Schneider, Liane
Conni lernt backen (magyar)
   Bori sütni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 5.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-80-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584892]
MARC

ANSEL
UTF-85330 /2015.
Schneider, Liane
Conni tanzt (magyar)
   Bori, a balerina / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 13.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-82-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584905]
MARC

ANSEL
UTF-85331 /2015.
Schneider, Liane
Conni übernachtet bei Julia (magyar)
   Bori Julcsiéknál alszik / Liane Schneider története ; Annette Steinhauer illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 25.)
Fűzött : 790,- Ft
 (hibás ISBN 599-903-3927-83-3)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584913]
MARC

ANSEL
UTF-85332 /2015.
Verdick, Elizabeth
Bye-bye time (magyar)
   Ovi-idő / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1077-4 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3582304]
MARC

ANSEL
UTF-85333 /2015.
Verdick, Elizabeth
Diapers are not forever (magyar)
   Pá-pá pelus! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1075-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3582301]
MARC

ANSEL
UTF-85334 /2015.
Verdick, Elizabeth
Pacifiers are not forever (magyar)
   Pá-pá cumi! / írta Elizabeth Verdick ; rajz. Marieka Heinlen. - [Nyíregyháza] : Almafa-K., cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 19x19 cm
ISBN 978-963-12-1076-7 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3582291]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

5335 /2015.
Ferri, Jean-Yves (1959-)
Astérix chez les Pictes (magyar)
   Asterix és a piktek / írta Jean-Yves Ferri ; rajz. Didier Conrad ; [ford. ... Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 35.)
ISBN 978-963-11-9831-7 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3584941]
MARC

ANSEL
UTF-85336 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Asterix le Gaulois (magyar)
   Asterix, a gall / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - Budapest : Egmont, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 1.)
ISBN 978-963-11-9830-0 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3584937]
MARC

ANSEL
UTF-8