MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 13. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/06/25 09:37:23
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
5765 /2015.
   Hatvanhat év a katedrán : a 90 esztendős Szathmári István köszöntése : beszélgetések Szathmári István nyelvészprofesszorral, az ELTE egykori dékánjával : Szathmári István bibliográfiája, 1948-2014 / szerk. Balázs Géza. - Budapest : Iku, 2015. - 86 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Jót s jól! Iku-kiskönyvtár, ISSN 2415-9204 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89240-9-4 fűzött
Szathmári István (1925-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - interjú
012Szathmári_I. *** 80.001(439)(092)Szathmári_I.(047.53)
[AN 3584673]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

5766 /2015.
   Belső utak : a Nagy Miklós gyűjtemény : Kaposvár, Vaszary Képtár, 2014. augusztus 15-től október 17-ig / [... kurátora és a kiadványt szerk. Géger Melinda] ; [kiad. az Együd Árpád Kulturális Központ]. - [Kaposvár] : Együd Á. Kult. Közp., [2014]. - [39] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-7212-85-7 fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - ezredforduló - kiállítási katalógus
061.4(439-2Kaposvár) *** 069.017(439)Nagy_M. *** 75(439)"199/201"
[AN 3586426]
MARC

ANSEL
UTF-85767 /2015.
   Humántapéták / kurátorok M. Novák András és Stefanovits Péter ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2014. - [37] p. : ill., részben színes ; 17x24 cm
A Budapesten, 2014. dec. 16 - 2015. jan. 27. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5464-25-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - ezredforduló - pályázat - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 06.063(439) *** 73/76(439)"200"
[AN 3586476]
MARC

ANSEL
UTF-85768 /2015.
Lévay Jenő (1954-)
   Váltótér : képpraxisok : [Műcsarnok, 2014. december 13 - 2015. február 1.] = Transfer point : image praxes / Lévay Jenő ; [kurátor ..., szerk. ...Kondor-Szilágyi Mária] ; [szöveg ... Nagy T. Katalin ...]. - Budapest : Műcsarnok, 2014. - 47 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9506-77-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - digitális technika - 20. század - 21. század - montázs - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 73/76(439)Lévay_J.
[AN 3584950]
MARC

ANSEL
UTF-85769 /2015.
   Szolnoki Képtár : a Damjanich János Múzeum állandó kiállítása a Szolnoki Művésztelep történetéről / [... szerk. Szebenyi Nándor]. - Szolnok : Damjanich Múz., 2014. - 118 p. : ill., színes ; 21x30 cm. - (A Damjanich János Múzeum kiállításvezetői, ISSN 0237-9155)
Magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.: p. 117-118.
ISBN 978-963-9273-78-8 fűzött
Szolnoki Művésztelep
Szolnok - Magyarország - képzőművészet - művésztelep - 20. század - ezredforduló - múzeumi katalógus
061.28(439-2Szolnok) *** 73/76(439)"19/200" *** 069(439-2Szolnok)
[AN 3586670]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

5770 /2015.
   Miénk (lett volna?) a tér : a magyar média magánosítása, 1989-1999 / [szerk.] Lipovecz Iván. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2014. - 245 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-16-5 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - médiatörténet - privatizáció - rendszerváltás
070(439)"1989/199" *** 316.774(439)"1989/199" *** 338.246.025.88(439)"1989/199"
[AN 3585590]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

5771 /2015.
   Istenért, királyért, hazáért! : emlékkép a nagy háborúról : Diszel ..., 2014. június 28 - 2015. május 31. / ... rend. Vörösváry Ákos. - [Budapest] : Első M. Látványtár Alapítvány, [2015]. - 59 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Az Első Magyar Látványtár Alapítvány kiállítása, ISSN 1215-4482 ; 11.)
ISBN 978-963-12-0966-2 fűzött
Magyarország - kultúratörténet - anyagi kultúra - első világháború - kiállítási katalógus
008(439)"1914/1918" *** 061.4(439-2Tapolca-Diszel)
[AN 3585658]
MARC

ANSEL
UTF-85772 /2015.
   A szabadság iskolája : köszöntő kötet Ludassy Mária tiszteletére / szerk. Szántó Veronika. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 351 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-893-1 fűzött : 3900,- Ft
filozófiatörténet - eszmetörténet - politikai filozófia - emlékkönyv
008 *** 1(100)(091) *** 321.01
[AN 3584625]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

5773 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Információs gyógyászat [elektronikus dok.] / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (pdf : 1 MB) (mobi : 2.8 MB) (epub : 1.3 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132843. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-175-1 (pdf)
ISBN 978-963-387-174-4 (mobi)
ISBN 978-963-387-173-7 (epub)
alternatív gyógyászat - ezoterika - elektronikus dokumentum
133 *** 615.89
[AN 3588553]
MARC

ANSEL
UTF-85774 /2015.
Bays, Brandon
Freedom is (magyar)
   Jelenlét : szabadítsd fel rejtett lehetőségeidet / Brandon Bays ; [ford. Szilágyi Katalin]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 241 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-447-3 fűzött : 2690,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3586587]
MARC

ANSEL
UTF-85775 /2015.
Boudassou, Bénédicte
L'influence de la lune (magyar)
   A Hold titkai : [szépség, jó közérzet, kert, háztartás] / Bénédicte Boudassou ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 97, [8] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5178-65-8 fűzött : 1480,- Ft
asztrológia - életvezetés
133.52 *** 613.865
[AN 3585028]
MARC

ANSEL
UTF-85776 /2015.
Golenya Purisaca, Agnes (1961-)
   A kék vér gyermekei / Purisaca Golenya Ágnes. - [Üröm] : Magánkiad., 2014. - 2 db ; 20 cm
okkultizmus
133.25
[AN 3586815]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Imhotep, a kékség papja. - 244 p.
ISBN 978-963-12-0361-5 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3586822] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az Isis-kód. - 322, [2] p.
ISBN 978-963-12-0362-2 fűzött : 3500,- Ft
[AN 3586827] MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

5777 /2015.
Antal Attila (1985-)
   Ökopolitika, ideológia, baloldal : egy baloldali környezetpolitika alapjai / Antal Attila. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2014. - 229 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 217-227.
ISBN 978-963-236-911-2 fűzött : 1990,- Ft
Magyarország - környezeti politika - baloldali irányzat - társadalmi ökológia - környezetvédelem - környezetszociológia - ezredforduló - 21. század
504.06 *** 316.334.5 *** 504.03(439)"199/201" *** 329.14(439)"199/201"
[AN 3584811]
MARC

ANSEL
UTF-85778 /2015.
Futó János (1959-)
   A gyulafirátóti Miklád lápja : élőhelyvédelem és -helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein / Futó János, Mészáros András, Nagy Lajos. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2014. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 11.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80144-3-4 fűzött
Gyulafirátót - természeti környezet - mocsár
502(439-2Gyulafirátót) *** 551.312.2(439-2Gyulafirátót)
[AN 3585527]
MARC

ANSEL
UTF-85779 /2015.
Futó János (1959-)
   A mindszentkállai Kopasz-hegy : élőhelyvédelem és -helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein / Futó János, Vers József. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2014. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 10.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80144-2-7 fűzött
Kopasz-hegy (Mindszentkálla) - természeti környezet
502(439-2Mindszentkálla)
[AN 3585521]
MARC

ANSEL
UTF-85780 /2015.
Futó János (1959-)
   A Sásdi-legelő és a Kornyi-tó : élőhelyvédelem és -helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein / Futó János, Vers József. - Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2014. - 32 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Élőhelyvédelmi füzetek ; 9.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-80144-1-0 fűzött
Káli-medence - természeti környezet
502(439Káli-medence)
[AN 3585512]
MARC

ANSEL
UTF-85781 /2015.
   Global environmental change and population health: progress and challenges [elektronikus dok.] : 5th ICEEE International Conference : Budapest ..., November 19th - November 21st 2014 : programme and proceedings / [org., publ. by the] Óbuda University Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Protection Engineering ... - Szöveg. - [Budapest] : Óbuda Univ., [2014]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5460-26-5
környezetszennyezés - közegészségügy - globális probléma - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.05 *** 614 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3585183]
MARC

ANSEL
UTF-85782 /2015.
Hohmann Balázs
   Szervezetek környezeti teljesítményének értékelési és fejlesztési lehetőségei / szerző Hohmann Balázs ; [közread. a] Tudatosan a Környezetünkért Egyesület. - Pécs : Tudatosan a Környezetünkért Egyes., 2014. - [2], 120 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 117-120.
ISBN 978-963-08-9829-4 fűzött
környezeti tudatosság - társadalmi felelősség - vállalatirányítás - felmérés - módszertan
504.03 *** 316.6 *** 65.012.412
[AN 3584366]
MARC

ANSEL
UTF-85783 /2015.
   Madárdal tanösvény : Dinnyés / [szerk. Futó János, Kézdy Pál]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2014. - [32] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Cincér-füzetek, ISSN 1785-0584 ; 10.)
ISBN 978-963-88013-5-7 fűzött
Dinnyési fertő természetvédelmi terület - természeti környezet - tanösvény
502(439-2Dinnyés) *** 502.4(439Dinnyési_fertő)
[AN 3589594]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

5784 /2015.
   Ghid metodologic pentru evaluarea râurilor din bazinul Tisei = A Tisza vízgyűjtő rendszerének módszertani kézikönyve = Guide book of river survey methods of Tisa catchment area / [ed. ... Telcean Ilie Cătălin, Cupşa Diana]. - Debrecen : [DE] ; Oradea : [Univ. din Oradea], 2014. - 641 p. : ill., színes ; 24 cm
Közread. a Debreceni Egyetem és az Universitatea din Oradea. - Bibliogr.: p. 625-641.
Fűzött
Tisza-vidék - ökoszisztéma vízben - emberi ökológia
556.51(439)(282.243.742) *** 504.45.03(439)(282.243.742)
[AN 3586600]
MARC

ANSEL
UTF-85785 /2015.
   Klímaadaptációs és kockázatértékelési kézikönyv a Duna makrorégióra / [szerk. Marko Pavlović] ; kiad. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. - [Budapest] : BM OKF, 2014. - 120 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 107-109.
ISBN 978-963-87837-6-9 fűzött
Duna-medence - Európai Unió - éghajlatváltozás - katasztrófavédelem - kockázatbecslés
551.583 *** 330.131.7 *** 614.8(4-11) *** 614.8(4-62)
[AN 3585274]
MARC

ANSEL
UTF-85786 /2015.
Prakfalvi Péter (1957-)
   Varga Gyula geológus Nógrád megyei munkássága, (1924 Rónabánya - 1984 Budapest) : egy megkésett nekrológ / Prakfalvi Péter. - Salgótarján : Polar Stúdió, 2015. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-88059-9-7 fűzött
Varga Gyula (1924-1984)
Magyarország - Nógrád megye - geológus - geológia - 20. század
55(439)(092)Varga_Gy. *** 55(439.131)
[AN 3586843]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

5787 /2015.
Fazekas György (1940-)
   Biológia / Fazekas György, Szerényi Gábor ; [... rajz. Daday E. Hedvig]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Scolar, cop. 2015. - 2 db : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-244-567-0
biológia
57
[AN 3589492]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Molekulák, élőlények, életműködések. - XIV, [2], 591 p.
ISBN 978-963-244-568-7 kötött : 7450,- Ft
[AN 3589500] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Ember, bioszféra, evolúció. - XVI, [2], 573 p.
ISBN 978-963-244-569-4 kötött : 7450,- Ft
[AN 3589502] MARC

ANSEL
UTF-85788 /2015.
Gál János (1972-)
   Királysiklók tartása, szaporítása és egészségvédelme / írta Gál János, Farkas Szilvia, Vincze Zoltán ; alkotószerk. Gál János. - Szombathely : MG keresk. és Szolg. Bt., 2014. - 158 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
Kötött : 3990,- Ft
 (hibás ISBN 978-93-89970-3-6)
sikló - állattartás - állategészségügy
598.124 *** 636.98 *** 619
[AN 3585503]
MARC

ANSEL
UTF-85789 /2015.
Gáspár János
   Japán fürj ismertetése és tenyésztése / Gáspár János [és Wirth Tünde]. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2014. - 78 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-239-096-3 fűzött
fürj - állattenyésztés - állattartás
598.617 *** 639.12
[AN 3584542]
MARC

ANSEL
UTF-85790 /2015.
Kohut Ildikó (1978-)
   Bodza a kertben, a konyhában és a házi patikában / Kohut Ildikó ; [receptek Bezselics Ildikó]. - Budapest : Cser K., 2015. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Házi praktikák, ISSN 1789-2996)
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-963-278-405-2 fűzött : 2995,- Ft
bodza - gyümölcstermesztés - gyógynövény - szakácskönyv
582.973 *** 634.7 *** 615.322 *** 641.55(083.12)
[AN 3584701]
MARC

ANSEL
UTF-85791 /2015.
Möller, Anne
Im Streichelzoo (magyar)
   Állatsimogató / [ill. és szöveg Anne Möller]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 32.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-547-2 kötött : 2450,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3585295]
MARC

ANSEL
UTF-85792 /2015.
Möller, Anne
Mein Junior-Lexikon - Tiere (magyar)
   Állatlexikon / [ill. és szöveg Anne Möller]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (22 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-546-5 kötött : 3250,- Ft
állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3585290]
MARC

ANSEL
UTF-85793 /2015.
   Paál Árpádtól a molekuláris növénybiológiáig : tudományos ülés Paál Árpád születésének 125. és intézetigazgatói kinevezésének 85. évfordulója alkalmából / [szerk. Fodor Ferenc] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék. - [Budapest] : ELTE TTK Biológiai Int. Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tansz., 2014. - 69 p. : ill. ; 24 cm
A tudományos ülést Budapesten, 2014. dec. 16-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-284-561-6 fűzött
növényélettan - molekuláris biológia - konferencia-kiadvány
581.1 *** 577.2 *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3586324]
MARC

ANSEL
UTF-85794 /2015.
Weinhold, Angela (1955-)
Wir entdecken den Wald (magyar)
   Fedezd fel az erdőt! / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2015. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 40.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-241-9 kötött : 3750,- Ft
erdő - gyermekkönyv
581.526.42(02.053.2)
[AN 3585526]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

5795 /2015.
Achor, Shawn
The happiness advantage (magyar)
   A boldogság mint versenyelőny : hogyan legyünk sikeresek a munkában a pozitív pszichológia eszközeivel? / Shawn Achor ; [ford. Frank Orsolya]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 303 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 275-296.
ISBN 978-963-304-212-0 kötött : 3900,- Ft
életvezetés - siker
613.865
[AN 3585016]
MARC

ANSEL
UTF-85796 /2015.
Bagdy Emőke (1941-)
   Párkapcsolat [elektronikus dok.] : esélyek, veszélyek, remények / Bagdy Emőke ; a szerző előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8212-2
párkapcsolat - nemek lélektana - auditív dokumentum
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3583187]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 5 min)
[AN 3583191] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 7 min)
[AN 3583192] MARC

ANSEL
UTF-85797 /2015.
Balla M. Anna
   Nyugi-nyögi ko(ó)r / Balla M. Anna. - Budapest : Popart Kft., 2015. - 398 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8816-5 fűzött : 3800,- Ft
mentálhigiénia - egészségmagatartás - egészséges életmód - idős
613.865-053.9 *** 613-053.9
[AN 3584939]
MARC

ANSEL
UTF-85798 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Mágikus gyógyászat [elektronikus dok.] / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (pdf : 1.2 MB) (mobi : 4.1 MB) (epub : 1.8 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132842. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-181-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-180-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-179-9 (epub)
alternatív gyógyászat - elektronikus dokumentum
615.89
[AN 3588552]
MARC

ANSEL
UTF-85799 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Titkosszolgálat a szervezet védelmében [elektronikus dok.] : immunitás és méregtelenítés / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (pdf : 1.5 MB) (mobi : 3.9 MB) (epub : 1.7 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132840. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-190-4 (pdf)
ISBN 978-963-387-189-8 (mobi)
ISBN 978-963-387-188-1 (epub)
alternatív gyógyászat - nyirokrendszer - elektronikus dokumentum
615.89 *** 611.4
[AN 3588549]
MARC

ANSEL
UTF-85800 /2015.
Balogh Gyula (1941-)
   Transzcendentális gyógyászat [elektronikus dok.] : eszközös gyógyítás / Balogh Gyula Bogumil. - Szöveg (pdf : 1.6 MB) (mobi : 6.4 MB) (epub : 2.9 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132839. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-178-2 (pdf)
ISBN 978-963-387-177-5 (mobi)
ISBN 978-963-387-176-8 (epub)
alternatív gyógyászat - ezoterika - elektronikus dokumentum
615.89 *** 133
[AN 3588545]
MARC

ANSEL
UTF-85801 /2015.
Covey, Sean
The 7 habits of highly effective teens (magyar)
   A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása / Sean Covey ; [ford. Balázsyné Szucsik Judit]. - Jav. utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 341 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 335.
ISBN 978-963-288-245-1 fűzött : 2500,- Ft
életvezetés - ifjúság
613.865-053.6
[AN 3589643]
MARC

ANSEL
UTF-85802 /2015.
   Csont-ízületi daganatok és daganatszerű elváltozások / szerk. Szendrői Miklós. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 427 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-226-528-5 kötött : 8400,- Ft
csont - ízület - daganat
616.72-006 *** 616.71-006
[AN 3589581]
MARC

ANSEL
UTF-85803 /2015.
Davis, Nancy
   Az aranytök : terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek / Nancy Davis, Laura Simms ; [szerk.] Korbai Hajnal. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Mosoly Alapítvány, 2015. - 160 p. ; 23 cm. - (Mosoly terápiák, ISSN 2062-0306 ; 1.)
Bibliogr.: p. 33-34.
ISBN 978-963-414-015-3 fűzött : 2300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-414-015-3)
biblioterápia - gyermeklélektan - világirodalom - mese
615.851.82 *** 159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11
[AN 3589613]
MARC

ANSEL
UTF-85804 /2015.
Dunham, Lena (1986-)
Not that kind of girl (magyar)
   Nem olyan csaj : egy fiatal nő útmutatója az élethez / Lena Dunham ; [ill. ... Joana Avillez] ; [ford. Tamás-Balha M. Etelka]. - Budapest : Bookline Kv., 2015. - 304 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-411-8 kötött : 3990,- Ft
- mentálhigiénia - nemek lélektana - amerikai angol irodalom - memoár
613.865-055.2(0:82-94) *** 159.922.1-055.2(0:82-94) *** 820-94(73)
[AN 3585010]
MARC

ANSEL
UTF-85805 /2015.
Enders, Giulia (1990-)
Darm mit Charme (magyar)
   Bélügyek : a belek csodálatos világa és a jó emésztés / Giulia Enders ; Jill Enders rajz. ; [ford. Blandl Borbála]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 297 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 281-294.
ISBN 978-963-355-132-5 fűzött : 2900,- Ft
bélrendszer - emésztés
616.34 *** 612.3
[AN 3584884]
MARC

ANSEL
UTF-85806 /2015.
   Az evolúció árnyoldala : a lelki betgségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése / szerk. Gyuris Petra, Meskó Norbert, Tisljár Roland. - Budapest : Akad. K., 2014. - 267 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 237-267.
ISBN 978-963-05-9575-9 kötött
kóros lelkiállapot - elmebetegség - törzsfejlődés
159.97 *** 616.89 *** 575.8
[AN 3584559]
MARC

ANSEL
UTF-85807 /2015.
Fövényi József (1936-)
   GI-diéta : optimális fogyás cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak / Fövényi József, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - 303 p. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-615-5166-55-6 fűzött : 3480,- Ft
cukorbetegség - diéta - fogyókúra - szakácskönyv
616.379-008.64 *** 641.563(083.12) *** 641.561(083.12)
[AN 3585807]
MARC

ANSEL
UTF-85808 /2015.
Freeman, Joan (1935-)
Gifted lives (magyar)
   A tehetség ajándéka : mi lesz a tehetséges gyerekekből felnőttként? / Joan Freeman. - Budapest : Animula, [2015]. - 244 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 242-244.
ISBN 978-963-9751-89-7 fűzött : 3450,- Ft
ISBN 963-9751-89-8
tehetség
159.928.22
[AN 3585476]
MARC

ANSEL
UTF-85809 /2015.
Grout, Pam
E³ (magyar)
   E³ : kilenc újabb energiagyakorlat annak bizonyítására, hogy mindenki képes főállásban csodát tenni / Pam Grout ; [ford. Farkas Csaba]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 245 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-415-2 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3586493]
MARC

ANSEL
UTF-85810 /2015.
Hermann Imre (1889-1984)
   További adalélok a pszichoanalízis elméletéhez / Hermann Imre ; [... ford. Berényi Gábor]. - Budapest : Animula, [2014]. - 180 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9751-88-0 fűzött
ISBN 963-9751-88-X
pszichoanalízis
159.964.2
[AN 3585470]
MARC

ANSEL
UTF-85811 /2015.
   Hypertonia és nephrologia a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Barna István. - Budapest : SpringMed, cop. 2014. - XXIV, 464 p., [12] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-11-2 fűzött
magas vérnyomás
616.12-008.331.1
[AN 3585814]
MARC

ANSEL
UTF-85812 /2015.
Keating, Thomas (1923-)
Divine therapy & addiction (magyar)
   Isten terápiája és a szenvedélybetegségek : a középpontba vezető ima és a tizenkét lépés / Thomas Keating ... ; [riporter] Tom S. ; [ford. és az előszót írta Görföl Tibor]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2014. - 236 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 234-236.
ISBN 978-963-9718-72-2 fűzött : 2850,- Ft
alkoholizmus - dialógus - lelkigyakorlat
613.81(0:82-83) *** 364.272(0:82-83) *** 242
[AN 3584814]
MARC

ANSEL
UTF-85813 /2015.
Kovács József (1956-)
   A hirudoterápia aranyreceptjei : gyógyítás piócával : egy természetgyógyász feljegyzései / [Kovács József]. - Budapest : Szerző, 2015. - 288 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 275-276.
ISBN 978-963-88993-4-7 fűzött : 4000,- Ft
természetgyógyászat - fizikoterápia - pióca
615.89 *** 615.811.2
[AN 3584555]
MARC

ANSEL
UTF-85814 /2015.
Lehmann, Andreas
Abhängig vom Alkohol? (magyar)
   Alkohol-függő? Kiutak egy betegségből : tanácsok érintetteknek, veszélyeztetetteknek és hozzátartozóknak / Andreas Lehmann, Wolfgang Gruner ; [ford. Seregdy Andrea] ; [közread. a] Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. - 2. kiad. - Budapest : Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolg., 2014. - 54 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-86716-3-7 fűzött
alkoholizmus
613.81 *** 364.272
[AN 3589590]
MARC

ANSEL
UTF-85815 /2015.
Lübeck, Walter (1960-)
Das Reiki-Handbuch (magyar)
   Reiki : ezotéria mindenkinek / Walter Lübeck ; [ford. P. Szabó Klára]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 230 p. : ill. ; 21 cm
Megj. "A reiki ösvényén" címmel is
ISBN 978-963-529-444-2 fűzött : 2690,- Ft
reiki
615.89 *** 133.25
[AN 3586590]
MARC

ANSEL
UTF-85816 /2015.
   Mit kell ma tudni az inkontinenciáról? / szerk. Katona Ferenc, Hamvas Antal. - Budapest : Medicina, 2015. - 89 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-226-522-3 fűzött : 1500,- Ft
inkontinencia
616.62-008.22
[AN 3585401]
MARC

ANSEL
UTF-85817 /2015.
   Módszertani kézikönyv : pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen = Metodologijski priručnik : prepoznavanje i tretiranje psihičkih smetnji na radnom mjestu / [szerk.] Pankász Balázs, Nemeskéri Zsolt ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. - Pécs : PTE FEEK, 2015. - 151, 120 p. : ill. ; 24 cm
A magyar és a horvát nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 978-963-642-715-3 fűzött
kóros lelkiállapot - munkalélektan
616.89 *** 159.97 *** 65.013 *** 331.101
[AN 3585297]
MARC

ANSEL
UTF-85818 /2015.
   A neurotraumatológia alapvonalai / szerk. Büki András és Szeifert György. - Budapest : Semmelweis, 2014. - XXVII, 324 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 317.
ISBN 978-963-331-330-5 fűzött : 9600,- Ft
idegsebészet - traumatológia
616.8-089 *** 617-001
[AN 3585056]
MARC

ANSEL
UTF-85819 /2015.
Nikolic Anita
   Az egészséges gerinc : jóga és dao yin gyakorlatok / Nikolic Anita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 156, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5537-00-4 fűzött
gerinc - torna - jóga
616.711 *** 613.71 *** 615.851.86
[AN 3584861]
MARC

ANSEL
UTF-85820 /2015.
Nikolic Anita
   Jóga : az ászanákon túl : gyakorlatleírás ábrákkal / Nikolic Anita. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 158, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-99-0 fűzött
jóga
615.851.86 *** 294.527
[AN 3584854]
MARC

ANSEL
UTF-85821 /2015.
Pourquoi je suis moi? (magyar)
   Ki vagyok én? : az élet nagy kérdései keresztény szemmel / szöveg Gwenaëlle Boulet [et al.] ; kép Clotka [et al.]. - [Pannonhalma] : Bencés K., cop. 2014. - 135, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-314-057-4 kötött : 3900,- Ft
önismeret - mentálhigiénia - vallásos irodalom - gyermekkönyv
159.923(02.053.2) *** 613.865(02.053.2) *** 244(02.053.2)
[AN 3584827]
MARC

ANSEL
UTF-85822 /2015.
Rousselet-Blanc, Josette
La pharmacie de mamie (magyar)
   Nagyanyáink házipatikájából : [házi gyógymódok A-tól Z-ig] / Josette Rousselet-Blanc ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 116 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-615-5178-62-7 fűzött : 1480,- Ft
házi gyógymód - kozmetika
615.89 *** 646.7
[AN 3585023]
MARC

ANSEL
UTF-85823 /2015.
Schmidt, Barb
The practice (magyar)
   A gyakorlat : egyszerű stresszkezelő eszközök a belső béke és a boldogság megtalálásához / Barb Schmidt ; [ford. ... Edelényi Gyula]. - Budapest ; Fót : Lunarimpex, cop. 2015. - XVIII, 142 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-9219-92-2 fűzött : 2580,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3586671]
MARC

ANSEL
UTF-85824 /2015.
Schuler László
   Ébredjetek Titanic táncosai! / Schuler László. - Budapest : Schuler L., 2015. - 263 p. ; 21 cm
A főcím rovásírással is
ISBN 978-963-12-1678-3 fűzött
természetgyógyászat - egészséges életmód - mentálhigiénia
615.89 *** 613 *** 613.865
[AN 3584747]
MARC

ANSEL
UTF-85825 /2015.
Szekanecz Zoltán (1964-)
   A köszvény és a húgysavszintcsökkentés kézikönyve / Szekanecz Zoltán, Gyurcsáné Kondrát Ilona. - Budapest : SpringMed, 2015. - 247 p., [8] t. : ill., részben színes ; 20 cm. - (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Diabetológia, ISSN 1786-0105)
ISBN 978-615-5166-40-2 fűzött : 2480,- Ft
köszvény - diéta - szakácskönyv
616.72-002.78 *** 641.563(083.12)
[AN 3585866]
MARC

ANSEL
UTF-85826 /2015.
Tringer László (1939-)
   Fél évszázad a lelki betegek szolgálatában / Tringer László. - Budapest : Semmelweis, cop. 2014. - 208 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-331-332-9 kötött
elmegyógyászat
616.89
[AN 3585251]
MARC

ANSEL
UTF-85827 /2015.
Viszket Zoltán
   Örlős Endre : egy óbudai orvos élete / Viszket Zoltán ; [kiad. az Óbudai Múzeum]. - Budapest : Óbudai Múz., cop. 2014. - 147 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 138-146.
ISBN 978-615-80143-0-4 fűzött
Örlős Endre (1903-1988)
Magyarország - orvos - 20. század
61(439)(092)Örlős_M.
[AN 3584492]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

5828 /2015.
Békés Sándor (1940-)
   Mélyből hangzó szívdobbanás / Békés Sándor. - [Pécs] : Kódex K., 2014. - 151 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5290-04-6 kötött
Mecsek - Magyarország - ipartörténet - bányászat - urán - bányász - 20. század - interjú
622.349.5(439)(092)(047.53) *** 622.349.5(439)(234.373.6)"195/199"
[AN 3585330]
MARC

ANSEL
UTF-85829 /2015.
Gerse Károly (1944-)
   Kazánok / Gerse Károly ; [közread. a] BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. - Budapest : BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tansz., 2014. - 2 db : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-100-8 fűzött
kazán - fűtés - hőtechnika
662.9 *** 697.1
[AN 3586339]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 461 p.
[AN 3586346] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 413 p.
[AN 3586347] MARC

ANSEL
UTF-85830 /2015.
Kő- és Kavicsbányász Napok (2015) (Velence)
   Kő- és Kavicsbányász Napok 2015 : 2015. február 26-27., ... Velence / [... szervezők Szilikátipari Tudományos Egyesület Kő- és Kavics Szakosztálya, ... Magyar Bányászati és Földtani Hivatal valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet]. - Budapest : Konf. Iroda Bt., [2015]. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80006-4-2 fűzött
kőbányászat - kavicsbányászat - konferencia-kiadvány
622.35 *** 622.362 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3584398]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

5831 /2015.
Iványi Amália (1940-)
   Hardverek villamosságtani alapjai / Iványi Amália. - Pécs : Pollack Press, 2015. - IX, 345 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 340-341.
ISBN 978-963-7298-59-2 kötött
villamosságtan - villamos hálózat - hardver - egyetemi tankönyv
621.311(075.8) *** 681.326.32(075.8)
[AN 3585459]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

5832 /2015.
Guba Ildikó
   "A halál nem program" : Buday-Goldberger Leó élete / Guba Ildikó ; [kiad. az Óbudai Múzeum]. - Budapest : Óbudai Múz., cop. 2014. - 145 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 141-145.
ISBN 978-963-12-0996-9 fűzött
Buday-Goldberger Leó (1878-1945)
Magyarország - gyáros - textilipar - 19. század - 20. század - életrajz
677 *** 658.1(439)(092)Buday-Goldberger_L.
[AN 3584500]
MARC

ANSEL
UTF-85833 /2015.
   Kozmetikai tudomány elvei és gyakorlata : Kozmetikai Szimpózium 2014 : Budapest, 2014. november 13. ... : program és előadás-összefoglalók = Principles and practice of cosmetic science : Cosmetic Symposium 2014 : program and abstract book / a Magyar Kémikusok Egyesülete Kozmetikai és Háztartásvegyipari Társasága szervezésében. - Budapest : MKE Kozmetikai és Háztartásvegyip. Társ., [2014]. - 30 p. : ill. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-9970-51-9 fűzött
kozmetika - konferencia-kiadvány
687.55 *** 646.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3585237]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

5834 /2015.
   Mérnökgelógia[!] - kőzetmechanika 2015 : Budapest, 2015. február 4-5. / szerk. Török Ákos, Görög Péter, Vásárhelyi Balázs. - Budapest : Hantken, 2015. - 454 p. : ill. ; 25 cm. - (Mérnökgeológia-kőzetmechanika kiskönyvtár, ISSN 1789-0454 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5086-09-0 fűzött
geotechnika - kőzetmechanika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 624.12 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3585494]
MARC

ANSEL
UTF-85835 /2015.
Szlávik Lajos (1947-)
   Szembenézünk az árvizekkel : a 2013. évi árvizek és belvizek krónikája / [írta, szerk. ... Szlávik Lajos] ; [településismertetők és vízügytörténeti szócikkek Fejér László]. - [Nyíregyháza] : [Consult-Info Kft.], [2014]. - 315, [5] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21x25 cm + DVD
melléklet címe: Dunai árvíz, 2013 június. - Bibliogr.: p. [316-318].
ISBN 978-963-12-0436-0 kötött
Magyarország - árvíz - árvízvédelem - 21. század - audiovizuális dokumentum
627.51(439)"2013" *** 627.516(439)"2013"
[AN 3585128]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

5836 /2015.
   Biztonságosabb közúti infrastruktúra / [szerk. Koren Csaba]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. - 417 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-47-9 fűzött
közúti közlekedés - közlekedésbiztonság
656.1 *** 338.47
[AN 3584793]
MARC

ANSEL
UTF-85837 /2015.
Metzger, Wolfgang (1953-)
Der Traktor (magyar)
   Traktorok / [ill. Wolfgang Metzger] ; [szöveg Andrea Erne]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2015. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 33.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-548-9 kötött : 2450,- Ft
traktor - gyermekkönyv
629.114.2(02.053.2)
[AN 3585299]
MARC

ANSEL
UTF-85838 /2015.
Nagy Csaba
   EKAER-kalauz 2.0 : mit kell tudni az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről? / írta Nagy Csaba. - 2. jav. kiad. - Nagykanizsa : Új Média, cop. 2015. - 60 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1725-4 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3584390]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

5839 /2015.
Kis Anna
   Kutyaelsősegély : nyújts segítő mancsot! / Kis Anna, Mező Tibor. - 2. átd., bőv. kiad. - [Kecskemét] : Magánkiad., cop. 2014. - 271 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 271.
ISBN 978-963-12-1433-8 fűzött : 3490,- Ft
kutyatartás - elsősegélynyújtás
636.7 *** 614.88
[AN 3585258]
MARC

ANSEL
UTF-85840 /2015.
Laczay Péter (1957-)
Élelmiszer-higiénia (angol)
   Food hygiene : food chain safety / Laczay Péter ; [chapter 2 was written by Olivér Reichart] ; [... transl. András Székely]. - Budapest : A/3 Print. and Publ., cop. 2014. - 693 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 675-684.
ISBN 978-963-9483-89-7 kötött
élelmezés-egészségügy - minőségbiztosítás - élelmiszer-vizsgálat - egyetemi tankönyv
663/664.017(075.8) *** 65.018(075.8) *** 614.31(075.8)
[AN 3585685]
MARC

ANSEL
UTF-85841 /2015.
Mód László (1972-)
   "Borközraktárat Csongrádnak!" : állami közpince létrehozása egy alföldi városban / Mód László. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Bor, kultúra, örökség füzetek ; 2.)
Bibliogr.: p. 30.
ISBN 978-963-306-325-5 fűzött
Csongrád - borászat - Horthy-korszak - közraktározás
663.2(439-2Csongrád)"192/193" *** 339.173(439-2Csongrád)"192/193"
[AN 3586053]
MARC

ANSEL
UTF-85842 /2015.
Mód László (1972-)
   A homoki bor már nem buczkai vinkó : a Homoki Szőlőbirtokosok Egyesületének megalakulása / Mód László. - Szeged : SZTE BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 40 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Bor, kultúra, örökség füzetek ; 1.)
Bibliogr.: p. 32-34.
ISBN 978-963-306-324-8 fűzött
Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesülete
Magyarország - Alföld - szőlőművelés - borászat - egyesület - 19. század - századforduló
663.2(439)"18/191" *** 634.8(439.14)"191" *** 061.2(439)
[AN 3586040]
MARC

ANSEL
UTF-85843 /2015.
Monostori Tamás
   Crop production [elektronikus dok.] / Tamás Monostori ; [publ. by the] University of Szeged Faculty of Agriculture. - Szöveg. - Hódmezővásárhely : Univ. of Szeged Fac. of Agriculture, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-360-6
növénytermesztés - elektronikus dokumentum
633
[AN 3585190]
MARC

ANSEL
UTF-85844 /2015.
Nagykutasi Viktor
   A konyhakert nagykönyve : növénygondozás a veteményesben / Nagykutasi Viktor tanácsaival. - [Győr] : Lapcom Zrt., [2015]. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89922-5-3 kötött : 3500,- Ft
zöldségtermesztés - amatőr kertészkedés
635.1/.8
[AN 3585614]
MARC

ANSEL
UTF-85845 /2015.
Szilágyi József (1924-2009)
   Erdőfeltárás Somogy megyében / [írta Szilágyi József]. - [Kaposvár] : SEFAG Zrt., [2014]. - 64 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1024-8 fűzött
Somogy megye - erdészet - útépítés - 20. század
630*383(439.123) *** 625.7(439.123)"195/199"
[AN 3585284]
MARC

ANSEL
UTF-85846 /2015.
Takács László (1972-)
   "Közösségi gyümölcsbank és tankert létrehozása" / [írta és szerk. Takács László]. - Onga : Ongai Kult. Egyes., 2015. - 24 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Ongai kulturális füzetek, ISSN 1585-8618 ; 8.)
Fűzött
Onga - önellátó gazdálkodás - kisgazdaság - gyümölcstermesztés - gyümölcs - feldolgozás
634 *** 631.117.2(439-2Onga) *** 330.342.11(439-2Onga) *** 664.8
[AN 3584663]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

5847 /2015.
Bauer, Yvonne
Weihnachten mit Fräulein Klein (magyar)
   Karácsonyi finomságok : Fräulein Klein házi cukrászdája : [sütés és díszítés] / Yvonne Bauer ; [ford. Csukás Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 176 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-15-6 kötött : 4800,- Ft
sütemény - karácsony - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.566(083.12)
[AN 3586501]
MARC

ANSEL
UTF-85848 /2015.
Bauer, Yvonne
Die wunderbare Welt von Fräulein Klein (magyar)
   Négy évszak süteményei : Fräulein Klein házi cukrászdája : sütés és díszítés / Yvonne Bauer ; [ford. Csukás Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2014. - 155 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-14-9 kötött : 4500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3586509]
MARC

ANSEL
UTF-85849 /2015.
Borics Katalin
   9 kulcs az egészséghez : mit főzzek, hogy jobban legyek? : [könnyű, egészséges, gyógyító ételek] / Borics Kata. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-97-6 fűzött
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 613.2
[AN 3584866]
MARC

ANSEL
UTF-85850 /2015.
Borics Katalin
   Édes egészségünk : csábító receptek nem csak cukorbetegeknek : [megelőzés, szemléletváltás, cukordiéta] / Borics Kata. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5476-98-3 fűzött
cukorbetegség - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.379-008.64
[AN 3584869]
MARC

ANSEL
UTF-85851 /2015.
   Csodálatos házi sütemények. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-14-9 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3585681]
MARC

ANSEL
UTF-85852 /2015.
   Házi vegyes sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-76-5 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3585663]
MARC

ANSEL
UTF-85853 /2015.
   Karcsúsító reform ételek. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-54-3 fűzött : 290,- Ft
fogyókúra - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3585653]
MARC

ANSEL
UTF-85854 /2015.
   Mákos és diós sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-74-1 fűzött : 290,- Ft
sütemény - mák - dió - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):634.51 *** 641.55(083.12):633.75
[AN 3585661]
MARC

ANSEL
UTF-85855 /2015.
Sókiné Hajdara Ágota
   Gluténmentes ételek gyógyító fűszerekkel / ... összeáll. Sókiné Hajdara Ágota. - Budapest : Medicina, 2015. - 151 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-226-525-4 fűzött : 2320,- Ft
diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3585416]
MARC

ANSEL
UTF-85856 /2015.
   Sütés nélküli édes sütemények. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-73-4 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3585667]
MARC

ANSEL
UTF-85857 /2015.
   Varázslatos muffinok. - [Debrecen] : Wexy-Nova, 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pár perc konyha, ISSN 2064-6852)
ISBN 978-615-5308-75-8 fűzött : 290,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3585662]
MARC

ANSEL
UTF-85858 /2015.
   Vegyes, édes sütemények. - Debrecen : Wexy-Nova, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Házias konyha, ISSN 2064-4094)
ISBN 978-615-5528-15-6 fűzött : 990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3585671]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

5859 /2015.
Ádám Antal (1930-)
   Bölcseletek, vallások, jogi alapértékek / Ádám Antal ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - Pécs : PTE ÁJK, 2015. - 402 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-705-4 kötött
Magyarország - filozófiatörténet - vallásfilozófia - jogtörténet - személyi bibliográfia
1(439)(091) *** 012Ádám_A. *** 21 *** 34(439)(091)
[AN 3585417]
MARC

ANSEL
UTF-85860 /2015.
Bollinger, Lee C. (1946-)
The tolerant society (magyar)
   A toleráns társadalom ; Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott : az új évszázad sajtószabadsága / Lee C. Bollinger ; [ford. Majkó Balázs ..., Vajda Gábor] ; [... utószavát írta Koltay András]. - Budapest : Complex, 2014. - 396 p. ; 25 cm
Egys. cím: The tolerant society ; Uninhibited, robust and wide-open. - Bibliogr.
ISBN 978-963-295-445-5 kötött
Egyesült Államok - szólásszabadság - sajtószabadság - jogszociológia - tolerancia
172.3 *** 342.727(73) *** 342.732(73) *** 342.732 *** 342.727 *** 316
[AN 3584581]
MARC

ANSEL
UTF-85861 /2015.
   Contempler l'infini / sous la direction d'Anikó Ádám, Enikő Sepsi et Stéphane Kalla. - [Budapest] : L'Harmattan : L'Univ. G. Károli, cop. 2015. - 231 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2062-9850)
Fűzött : 15 EUR
ISBN 978-2-343-05400-1
filozófia - irodalomtudomány - végtelenség
125 *** 82.01
[AN 3585008]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

5862 /2015.
   A 150 éves jászkarajenői Római Katolikus Egyházközség története / [összeáll. Erdeiné Tóth Klára]. - Jászkarajenő : Római Katolikus Plébánia, 2014. - 237 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9201-8 fűzött
Jászkarajenői Római Katolikus Egyházközség
Jászkarajenő - egyháztörténet - egyházközség - katolikus egyház
282(439-2Jászkarajenő)(091)
[AN 3586024]
MARC

ANSEL
UTF-85863 /2015.
   Az anglikán kereszténység évszázadai : a történelmi és a teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig / [szerk. Fabiny Tibor, Faludy Alexander] ; [közread. a] Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány ... - Budapest : Hermeneutikai Kutatóközp. Alapítvány : Luther, 2014. - 192 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-047-8 fűzött : 1790,- Ft
egyháztörténet - anglikán egyház
283(410)"15/19"
[AN 3586102]
MARC

ANSEL
UTF-85864 /2015.
   Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei. - 2. jav. kiad. - Kozármisleny : Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, 2015. - 38 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-12-1608-0 fűzött
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei
franciskánus apácák
271.973
[AN 3589815]
MARC

ANSEL
UTF-85865 /2015.
Barsi Balázs (1946-)
   Názáret iskolája : elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről / Barsi Balázs. - 4. jav. kiad. - Kecskemét : Telek A., 2014. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89444-9-8 fűzött
krisztológia - elmélkedés
242 *** 232.9
[AN 3589509]
MARC

ANSEL
UTF-85866 /2015.
Barsi Balázs (1946-)
   "Neked adom az élet koronáját" : a Jelenések könyvének magyarázata / Barsi Balázs. - Kecskemét : Telek A., 2014. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80130-0-0 fűzött
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07
[AN 3589508]
MARC

ANSEL
UTF-85867 /2015.
Bell, Katherine
Jonathan's journey (magyar)
   Jonathan utazása / Katherine Bell ; ill. Steve Miller ; [ford. Kaszim Seherezádé] ; [kiad. a "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány]. - [Budapest] : Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, [2015]. - 147 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5299-05-6 fűzött
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3585607]
MARC

ANSEL
UTF-85868 /2015.
Bütösi János (1919-2010)
"Praise the Lord, o my soul" (magyar)
   "Áldjad én lelkem az Urat" : teológiai önéletrajz / Bütösi János ; [ford. Kóczián Viktória] ; [kiad. a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Bütösi János Alapítvány]. - Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker. : Bütösi J. Alapítvány, 2015. - 311 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89706-4-0 kötött
Bütösi János (1919-2010)
Egyesült Államok - protestáns lelkész - református egyház - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - ezredforduló - memoár
284.2(73)(=945.11)(092)Bütösi_J.(0:82-94)
[AN 3584909]
MARC

ANSEL
UTF-85869 /2015.
Eliade, Mircea (1907-1986)
Traité d'histoire des religions (magyar)
   Vallástörténeti értekezés / Mircea Eliade ; [ford. Sujtó László]. - [Budapest] : Helikon, 2015, cop. 2014. - 665 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-454-6 kötött : 3990,- Ft
vallástudomány
291
[AN 3584605]
MARC

ANSEL
UTF-85870 /2015.
Furey, Richard G.
   Mária keresztútja / Richard G. Furey ; [ford. Bóday Jenő]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - [32] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-624-9 fűzött : 340,- Ft
krisztológia - elmélkedés
232.9 *** 242
[AN 3589563]
MARC

ANSEL
UTF-85871 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Jeder Tag ein Weg zum Glück (magyar)
   Minden napunk út a boldogsághoz / Anselm Grün ; [ford. Edelényi Judit]. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 102, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-696-386-6 fűzött : 1180,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3589566]
MARC

ANSEL
UTF-85872 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Bibliai miniatűrök / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 39 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 12.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-224-3)
bibliai történet
225.046
[AN 3589773]
MARC

ANSEL
UTF-85873 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Döntő találkozás / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 50 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 9.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-221-9)
vallásos irodalom
244
[AN 3589761]
MARC

ANSEL
UTF-85874 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Ember a sírboltból : a gadarai megszállott története / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 47 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 6.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-218-9)
vallásos irodalom
244
[AN 3589738]
MARC

ANSEL
UTF-85875 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Én vagyok az, aki veled beszélek.. / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 38 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 11.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-223-5)
vallásos irodalom
244
[AN 3589770]
MARC

ANSEL
UTF-85876 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   "Ezt cselekedd, és élsz" : az irgalmas szamaritánus / Gyökössy Endre. - 5. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 62 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 4.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-216-2)
vallásos irodalom
244
[AN 3589732]
MARC

ANSEL
UTF-85877 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Fogadd el végre önmagad! / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 37 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 19.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-231-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3589821]
MARC

ANSEL
UTF-85878 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Gyógyulj meg, hogy gyógyíthass! / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 47 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 14.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-226-X)
vallásos irodalom
244
[AN 3589776]
MARC

ANSEL
UTF-85879 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hat névtelen levél / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 47 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 2.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-214-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3589726]
MARC

ANSEL
UTF-85880 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Hogy nézheti az Isten? : a tékozló fiú példázata / Gyökössy Endre. - 5. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 47 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 3.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-215-4)
vallásos irodalom
244
[AN 3589728]
MARC

ANSEL
UTF-85881 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Kelj fel! / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 37 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 15.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-227-8)
vallásos irodalom
244
[AN 3589803]
MARC

ANSEL
UTF-85882 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A lélek nyugalma / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 38 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 17.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-229-4)
vallásos irodalom
244
[AN 3589812]
MARC

ANSEL
UTF-85883 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Levél Jézustól : egykor a szárdeszieknek, most mindenkinek / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 38 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 8.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-220-0)
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
228.07 *** 232.33
[AN 3589757]
MARC

ANSEL
UTF-85884 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Megnyílt szemek : Bartimeus története / Gyökössy Endre. - 5. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 47 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 1.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-213-8)
vallásos irodalom
244
[AN 3589525]
MARC

ANSEL
UTF-85885 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Megújulás : kezdjük el újra, de Jézussal! / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 37 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 13.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-225-1)
vallásos irodalom
244
[AN 3589775]
MARC

ANSEL
UTF-85886 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A nagy birkózás : Jézus megkísértése / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 42 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 7.)
ISBN 978-963-696-219-7 fűzött : 360,- Ft
vallási erkölcs
248.131
[AN 3589747]
MARC

ANSEL
UTF-85887 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Negatívumok pozitívumai / Gyökössy Endre. - 4. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 38 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 10.)
ISBN 978-963-696-222-7 fűzött : 360,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3589765]
MARC

ANSEL
UTF-85888 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Az okos istentisztelet / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 39 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 16.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-228-6)
vallásos irodalom
244
[AN 3589808]
MARC

ANSEL
UTF-85889 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Szabadság és kötöttség / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 38 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 18.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-230-8)
vallásos irodalom
244
[AN 3589818]
MARC

ANSEL
UTF-85890 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   A szeretet ereje / Gyökössy Endre. - 3. újraszedett kiad. - [Budapest] : Szt. Gellért K., 2014. - 38 p. ; 14 cm. - (Kézfogás ; 20.)
Fűzött : 360,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-696-232-4)
vallásos irodalom - szeretet
244 *** 241.513
[AN 3589823]
MARC

ANSEL
UTF-85891 /2015.
Hegedüs Éva
   Uros pannonhalmi apát jogbiztosító és birtokszerző tevékenysége, 1207-1242 / Hegedüs Éva. - Budapest : METEM, 2014. - 102 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Pannonhalmi apátok és főapátok, ISSN 2064-7050 ; 2.)
Bibliogr.: p. 78-81. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9662-80-3 fűzött
Uros (pannonhalmi apát) (118?-1242)
Ordo Sancti Benedicti. Congregatio Hungariae
Pannonhalma - rendfőnök - bencések - egyházi birtok - jogtörténet - 13. század
271.1(439)(092)Uros *** 348.42(439)"12"
[AN 3586224]
MARC

ANSEL
UTF-85892 /2015.
Institutio generalis Missalis Romani (magyar)
   A II. Vatikáni Egyetemes Szent Zsinat határozata szerint megújított, VI. Pál pápa tekintélyével kiadott és II. János Pál pápa gondozásában felülvizsgált Római misekönyv általános rendelkezései : kivonat a harmadik hivatalos kiadásból, amely az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció gondozásával és közreműködésével készült. - Budapest : Szt. István Társ., 2014, cop. 2009. - 117 p. ; 21 cm
Közread. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. - borító- és gerinccím: A Római misekönyv általános rendelkezései. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-137-3 fűzött : 1600,- Ft
katolikus egyház - misekönyv
264-12 *** 282
[AN 3585850]
MARC

ANSEL
UTF-85893 /2015.
   Irodalom, teológia, művészet : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból / szerk. D. Tóth Judit és Heidl György. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 308, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-068-0 fűzött : 2800,- Ft
patrológia - teológia - ókeresztény irodalom története - ókori latin irodalom története
276 *** 21 *** 871(091)-97
[AN 3585804]
MARC

ANSEL
UTF-85894 /2015.
Jusková, Miroslava
   Religious orders under communism : Czechoslovakia, 1948-1989 / Miroslava Jusková. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2014. - 240 p. : ill. ; 21 cm. - (Vita consecrata, ISSN 2061-7399 ; 8.)
Bibliogr.: p. 181-198.
ISBN 978-963-236-937-2 fűzött : 2500,- Ft
Csehszlovákia - franciskánusok - franciskánus apácák - egyháztörténet - egyházpolitika - szocialista rendszer
271.3(437)"194/198" *** 322(437)"194/198" *** 271.973(437)
[AN 3584844]
MARC

ANSEL
UTF-85895 /2015.
Keller, Tim (1950-)
The meaning of marriage (magyar)
   A házasságról : illúziók és félelmek helyett kiteljesedés / Timothy és Kathy Keller ; [ford. J. Füstös Erika] ; [közread. a] KIA. - Budapest : Harmat : KIA ; Kolozsvár : Koinónia, 2015. - 287 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-252-9 fűzött : 2500,- Ft : 36 RON
házasság - párkapcsolat
265.5 *** 316.472.4
[AN 3584615]
MARC

ANSEL
UTF-85896 /2015.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: nagyhét - húsvét / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 378 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-526-5 kötött : 2850,- Ft
krisztológia - homília
252 *** 232
[AN 3585432]
MARC

ANSEL
UTF-85897 /2015.
   "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem" : emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára / [... szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert]. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015. - 452 p. : ill., színes ; 24 cm. - (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1037-8 kötött
Magyarország - egyháztörténet - református egyház - könyvtártudomány - személyi bibliográfia - emlékkönyv
284.2(439)(091) *** 02 *** 012Fekete_Cs.
[AN 3586452]
MARC

ANSEL
UTF-85898 /2015.
Kránitz Mihály (1959-)
   Jézus-várás : adventi útikönyv Ferenc pápával : 2014. november 30 - december 24. / Kránitz Mihály. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 55 p. ; 12x17 cm
ISBN 978-963-277-521-0 fűzött : 680,- Ft
advent - elmélkedés
242 *** 264-041.1
[AN 3585881]
MARC

ANSEL
UTF-85899 /2015.
   Legyen minden család szentély! : a Szeretetláng és a családok. - Budapest : Szeretetláng K., 2014. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89997-0-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
család
265.5
[AN 3586153]
MARC

ANSEL
UTF-85900 /2015.
Márfi Gyula (1943-)
   A vízhordó ember : Elmer István beszélgetése Márfi Gyula veszprémi érsekkel. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 271 p. ; 21 cm. - (Pásztorok, ISSN 1786-8912 ; 20.)
ISBN 978-963-277-514-2 kötött : 2900,- Ft
Márfi Gyula (1943-)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
282(439)(092)Márfi_Gy.(047.53)
[AN 3585875]
MARC

ANSEL
UTF-85901 /2015.
Martos Levente Balázs (1973-)
   Márk evangéliuma / Martos Levente Balázs. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 346 p. ; 20 cm. - (Szent István bibliakommentárok, ISSN 1788-4195 ; 6.)
ISBN 978-963-277-507-4 fűzött : 2600,- Ft
Biblia. Újszövetség. Márk evangéliuma
bibliamagyarázat
226.3.07
[AN 3585868]
MARC

ANSEL
UTF-85902 /2015.
Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1953)
   Boldog Meszlényi Zoltán Lajos válogatott kéziratai / sajtó alá rend., szerk., a bevezetőt írta, jegyzetekkel ell. Beke Margit. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 286 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-155-7 kötött
Serédi Jusztinián (1884-1945)
Magyarország - katolikus egyház - bíboros - 20. század
282(439)"19" *** 282(439)(092)Serédi_J.
[AN 3586051]
MARC

ANSEL
UTF-85903 /2015.
   A mi arcaink : pasaráti hitvallás / [szerk. Koncz Veronika, Meskó Zsolt]. - 2. kiad. - Budapest : Auditórium Hungaricum, 2015. - 255 p. : ill. ; 20 cm. - (Pasaréti hitvallás sorozat ; 1.)
ISBN 978-963-12-1885-5 fűzött
Budapest. 1. kerület - hit - katolikus egyház - interjú
282(439-2Bp.I.)(047.53) *** 248
[AN 3585700]
MARC

ANSEL
UTF-85904 /2015.
Nagymihályi Géza (1942-)
   Kiáltás éjfélkor : tanulmányok a teremtés nyolcadik napjáról / Nagymihályi Géza. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 96 p., [24] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 91-95.
ISBN 978-963-277-416-9 kötött : 2000,- Ft
eschatologia - teológia - patrológia - keresztény művészet
236 *** 21 *** 246 *** 276
[AN 3586042]
MARC

ANSEL
UTF-85905 /2015.
Newton, Isaac (1642-1727)
Observations upon the prophecies of Daniel and the Apocalypse of St John (magyar)
   Észrevételek Dániel próféciáiról és Szt. János Apokalipsziséről két részben / Isaac Newton ; [ford. Szabó-Nagy Zsuzsanna Z.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : D7 K., 2014. - 280, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 277-280.
ISBN 978-963-12-0579-4 fűzött
Biblia. Ószövetség. Dániel könyve
Biblia. Újszövetség. Jelenések könyve
bibliamagyarázat
224.5.07 *** 228.07
[AN 3590522]
MARC

ANSEL
UTF-85906 /2015.
Petre András
   Egy kiállítás képei : Szent Márton útján Baranyában : Via Divide Caritatem / Petre András, Perjés Krisztina. - Pécs : Petre A., 2014. - [92] p. : ill., színes ; 22x22 cm
A kiállítást Pécsett, 2014. okt. 14 - nov. 12. között rendezték
ISBN 978-963-12-1290-7 fűzött
Martin de Tours (316?-397)
Baranya megye - kegyhely - szent - 4. század - kiállítási katalógus
248.153.8(439.127) *** 235.3(092)Martin_de_Tours *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3586656]
MARC

ANSEL
UTF-85907 /2015.
Rédly Elemér (1934-)
   Isten kegyelméből : emlékeimből / Rédly Elemér. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-498-5 kötött : 1600,- Ft
Rédly Elemér (1934-)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század - vallásoktatás - memoár
282(439)(092)Rédly_E.(0:82-94) *** 268(439)"196/199"
[AN 3585837]
MARC

ANSEL
UTF-85908 /2015.
Rónay László (1937-)
   A lelkek visszahódítása : katolikus újjászületés 1890 és 1920 között : történelmi összefoglalás és szöveggyűjtemény / Rónay László. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 218 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-070-3 fűzött : 2400,- Ft
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - művelődéstörténet - századforduló
282(439)"189/191" *** 930.85(439)"189/191"
[AN 3585839]
MARC

ANSEL
UTF-85909 /2015.
Šakota, Marinko (1968-)
Živeti s srcem (magyar)
   Szívvel élni : Fra Slavko Barbarić élete és műve / Fra Marinko Šakota ; [ford. Sarnyai Andrea]. - Budapest : [Szeretetláng K.], 2014. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89997-1-9 fűzött
Barbarić, Slavko (1946-2000)
Bosznia-Hercegovina - katolikus pap - franciskánusok - 20. század
271.3(497.15)(092)Barbarić,_S.
[AN 3585772]
MARC

ANSEL
UTF-85910 /2015.
Szécsi-Tóth Zsófia
   Zarándokok nászúton : 4100 km gyalog az El Caminón, Budapest, Santaigo de Compostela és Fátima között / Szécsi-Tóth Zsófia és Szécsi Gábor. - Szeged : Ornamens Tata Bt., cop. 2014. - 349 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1370-6 fűzött : 2950,- Ft
Santiago de Compostela - zarándoklat - memoár
248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-94)
[AN 3586161]
MARC

ANSEL
UTF-85911 /2015.
   A szentmise előkészületi és hálaadási imádságai : a Római misekönyv (2008) ajánlása szerint : nem hivatalos, ideiglenes változat / [szerk. Pákozdi István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 15, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-277-509-8 fűzött : 380,- Ft
katolikus egyház - ima - misekönyv
265.3 *** 264-12 *** 282
[AN 3585893]
MARC

ANSEL
UTF-85912 /2015.
   A szenvedő ember Isten színe előtt / [... szerk. Puskás Attila, Perendy László]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 332 p. ; 20 cm. - (Varia theologica, ISSN 2061-6244 ; 6.)
A Budapesten, 2014. jan. 29-31. között rendezett Teológiai Tanárok Konferenciájának szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-522-7 fűzött : 2700,- Ft
szenvedés - teológia
248.132 *** 21
[AN 3585844]
MARC

ANSEL
UTF-85913 /2015.
   Teológia és kultúra : az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete / szerk. Szabó Lajos. - Budapest : Luther, 2014. - 214 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-380-037-9 fűzött : 1790,- Ft
teológia - vallástudomány - kultúra
2 *** 21 *** 008
[AN 3586437]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

5914 /2015.
   Civic and uncivic values in Kosovo : history, politics, and value transformation / ed. by Sabrina P. Ramet, Albert Simkus and Ola Listhaug. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - XIV, 449 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-073-1 kötött
ISBN 978-963-386-098-4 fűzött
Koszovó - társadalmi érték - társadalmi változás - politikatörténet - kisebbségi kérdés - ezredforduló
316.752(497.11-32Kosovo)"199/200" *** 316.42(497.11-32Kosovo)"199/200" *** 323(497.11-32Kosovo)"199/200" *** 323.1(=00)(497.11-32Kosovo)"199/200"
[AN 3584618]
MARC

ANSEL
UTF-85915 /2015.
Dessewffy Tibor (1962-)
   A gonosz szociológiája / Dessewffy Tibor. - [Budapest] : Geopen, 2014. - 303 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 280-303.
ISBN 978-615-5331-28-2 fűzött : 3990,- Ft
szociológia - szociálpszichológia - esszé
316.6(439) *** 316
[AN 3585520]
MARC

ANSEL
UTF-85916 /2015.
   Az egészségnyereség mérése a betegek értékelése alapján / szerk. Inotai András, Lovas Kornélia, Kaló Zoltán. - Budapest : SpringMed, 2014. - 328 p. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9695-15-3 fűzött : 4600,- Ft
életminőség - egészségügy - gazdaságtan - pszichometria - statisztika
316.728 *** 364.444 *** 330 *** 159.938.3
[AN 3585796]
MARC

ANSEL
UTF-85917 /2015.
   Az erőszak reprezentációi / Pabis Eszter szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 204, [4] p. ; 21 cm. - (Cultura animi, ISSN 2415-9328 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-452-3 fűzött
erőszak - művelődéstörténet
316.647.3 *** 930.85 *** 316.7
[AN 3585600]
MARC

ANSEL
UTF-85918 /2015.
   Gyakorlati adatelemzés / ... szerk. Ács Pongrác ; szerző Ács Pongrác [et al.] ; ... kiad. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 295 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 282-287.
ISBN 978-963-642-723-8 fűzött
adatelemzés - számítástechnika - tudományos módszertan - szellemi munka - egyetemi tankönyv
311.2(075.8) *** 681.3.004.14(075.8) *** 001.81(075.8)
[AN 3585289]
MARC

ANSEL
UTF-85919 /2015.
Halász Péter (1939-)
   A hagyományos szántóföldi növénytermesztés a moldvai csángó magyaroknál / Halász Péter. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 406 p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 361-380.
ISBN 978-963-643-657-5 fűzött : 3490,- Ft
határon túli magyarság - moldvai csángók - szántóföldi növénytermesztés - magyar néprajz
316.347(=945.11csángók)(498.3) *** 39(=945.11csángók)(498.3) *** 633(498.3)(=945.11)
[AN 3584475]
MARC

ANSEL
UTF-85920 /2015.
Molnár Attila Károly (1961-)
   A tanácskozó demokrácia és a megváltó csevegés / Molnár Attila Károly ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp., 2014. - 203 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-85-6 fűzött
demokrácia - politológia - információs társadalom - internet
316.77 *** 321.7 *** 32.001 *** 659.3 *** 681.324
[AN 3585629]
MARC

ANSEL
UTF-85921 /2015.
   A művészettől a tömegkultúráig / szerk. Olay Csaba, Weiss János. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2014. - 214 p. ; 23 cm. - (Kritikai elméletek, ISSN 2063-9171)
A Budapesten, 2012. febr. 16-17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-236-944-0 fűzött
tömegkultúra - irodalomesztétika - művészetesztétika - kultúrafilozófia
316.7 *** 130.2 *** 82.01 *** 7.01
[AN 3584744]
MARC

ANSEL
UTF-85922 /2015.
Pálosfalvi Tamás (1968-)
   The noble elite in the County of Körös (Križevci), 1400-1526 / by Tamás Pálosfalvi. - Buapest : MTA BTK TTI, 2014. - 526 p. : ill. ; 25 cm + térk. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 471-491.
ISBN 978-963-9627-84-0 kötött : 3000,- Ft
Szlavónia - Körös vármegye - nemesség - társadalomtörténet - családtörténet - 15. század - 16. század
316.343.32(439.24)"14/15" *** 316.32(439.24)"14/15" *** 929.52(439.24-35Körös)
[AN 3585233]
MARC

ANSEL
UTF-85923 /2015.
Pomogáts Béla (1934-)
   A lélek térképe : tanulmányok és előadások / Pomogáts Béla. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 272, [2] p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 233.)
ISBN 978-963-9814-68-4 fűzött
Kárpát-medence - Kárpátalja - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom története - esszé
316.347(=945.11)(4-11) *** 894.511(477.87)(091) *** 894.511-4
[AN 3584321]
MARC

ANSEL
UTF-85924 /2015.
Rosta Andrea
   Női élethelyzetek / Rosta Andrea, Ádám Szilvia ; [közread. az] ... Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány. - Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, 2014. - 142 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 131-142.
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-945-7)
nők a társadalomban - nemi szerep - genderkutatás
316.37-055.2 *** 159.922.1 *** 316.6
[AN 3584598]
MARC

ANSEL
UTF-85925 /2015.
Tari Annamária
   Rád találni : 2x33 gondolat a párkapcsolatról és a romantikaképünkről / Tari Annamária, Horváth Gergely. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 255 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-403-7 fűzött : 2990,- Ft
párkapcsolat - nemek lélektana
316.472.4 *** 159.922.1
[AN 3585031]
MARC

ANSEL
UTF-85926 /2015.
   "Tavaszi szél vizet áraszt" című országos művelődéstörténeti, néprajzi, ökológiai és oktatási konferencia : rezümékötet : [Békéscsaba, 2015. március 11-13.] / [... szerk. Micheller Magdolna] ; [rend., közread. a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar]. - Békéscsaba : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar, 2015. - 28 p. ; 21 cm
Összefoglalás váltakozva angol, német, szlovák és román nyelven
ISBN 978-963-269-470-2 fűzött
társadalomtörténet - néprajz - ökológia - oktatás - konferencia-kiadvány
316.32 *** 504.03 *** 39 *** 37 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 3586853]
MARC

ANSEL
UTF-85927 /2015.
   Zsidósors Kárpátalján: a deportálástól az internálásig : Magyar Holokauszt Emlékév 2014 Kárpátalján : a kárpátaljai zsidóság gettóba zárásának és deportálásának 70. évfordulója kapcsán tartott beregszászi emlékkonferencia anyagai : 2014. április 24. / szerk. Dupka György, Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 201 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 239.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9814-71-4 fűzött
Kárpátalja - Szovjetunió - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - magyar történelem - második világháború - 1945 utáni időszak - konferencia-kiadvány
316.347(=924)(477.87) *** 316.347(=924)(439.23) *** 323.12(=924)(47)"193/194" *** 061.3(477.87-2Beregszász) *** 323.12(=924)(439.23)"193/194"
[AN 3584557]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

5928 /2015.
Bálint Sándor (1904-1980)
   Nehéz évek leltára : Bálint Sándor vallási néprajzi írásai az Új Ember-ben / [összeáll.] Barna Gábor, Tóth Sándor ; [közread. az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport]. - Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakut. Csop., 2015. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-306-355-2 fűzött
Bálint Sándor (1904-1980)
Magyarország - magyar néprajz - népi vallásosság - etnográfus - 20. század - publicisztika
398.3(=945.11)(0:82-92) *** 39.001(439)(092)Bálint_S.(0:82-92)
[AN 3586175]
MARC

ANSEL
UTF-85929 /2015.
   Colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul "Arhiva de Folclor a Academiei Române" = Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában = The ethnomusicological collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy / red. de ... Pávai István, Zakariás Erzsébet ; [ed. de ... Institutul "Arhiva de Folclor a Academiei Române", MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza]. - Cluj-Napoca : Inst. "Arhiva de Folclor a Acad. Române" ; Budapest : MTA BTK ZTI : Hagyományok Háza, 2014. - 95 p. : ill. ; 21 cm + DVD
Bibliogr.
ISBN 978-963-86437-4-2 kötött
Jagamas János (1913-1997)
Erdély - magyar néprajz - népdalgyűjtés - zenetudós - etnográfus - határon túli magyarság - 20. század - elektronikus dokumentum
39.001(498)(=945.11)(092)Jagamas_J. *** 78.072.2(498)(=945.11)(092)Jagamas_J. *** 784.4(=945.11)(498.4) *** 398.8(=945.11)(498.4)
[AN 3584600]
MARC

ANSEL
UTF-85930 /2015.
   Daloskönyv : a Kariatidák Egyesület kórusának összegyűjtött dalaiból : syllogī ellīnikōn tragoydiōn tīs horōdias toy Syllogoy Karyatides / [... szerk. Annaházi Veronika]. - Budapest : Kariatidák, 2014. - 106 p. : ill., színes ; 22 cm
A dalok csak görög nyelven
ISBN 978-963-12-1237-2 fűzött
magyarországi görögök - folklór - daloskönyv
398.8(=774)(439) *** 784.4(=774)(439)
[AN 3585321]
MARC

ANSEL
UTF-85931 /2015.
   Indulj el egy úton.. : Kallós Zoltán = Setting off on the road... : Zoltán Kallós / [szöveg ..., szerk. ..., kurátor Bereczki Ibolya]. - Szentendre : Skanzen Kv. : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2015. - 143 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kiállítási katalógusok / Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ISSN 2062-4239 ; 8.)
A Szentendrén, 2015. márc. 13 - szept. 13. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 140-141.
ISBN 978-615-5123-43-6 fűzött
Kallós Zoltán (1926-)
Erdély - Moldva - etnográfus - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - magyar néprajz - népdalgyűjtés - kiállítási katalógus
39.001(498.4)(=945.11)(092)Kallós_Z. *** 061.4(439-2Szentendre) *** 784.4(=945.11)(498.4) *** 784.4(=945.11)(498.3) *** 398.8(=945.11)(498.4) *** 398.8(=945.11)(498.3)
[AN 3585577]
MARC

ANSEL
UTF-85932 /2015.
Köves Gábor (1967-)
   Iskolások vicces könyve / [gyűjt. KÁGÉ] ; [karikatúrák Menkó László]. - Budapest : K.u.K. K., [2004]-. - 19 cm
vicc
398.94
[AN 2578328]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - [2015]. - 95 p. : ill.
ISBN 978-615-5361-18-0 fűzött : 950,- Ft
[AN 3586692] MARC

ANSEL
UTF-85933 /2015.
Löw Immanuel (1854-1944)
Studien zur jüdischen Folklore (magyar)
   Zsidó folklór tanulmányok / Löw Immánuel ; [ford. Hrotkó Larissza] ; [szerk. Barna Gábor, Glässer Norbert és Zima András]. - Szeged : Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 2014. - 171 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 33.)
Bibliogr.: p. 166-169.
ISBN 978-963-306-231-9 fűzött
folklór - zsidóság - judaisztika
398(=924) *** 296
[AN 3585809]
MARC

ANSEL
UTF-85934 /2015.
   A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből / szerk. Biacsi Mónika és Ivanics Mária. - Szeged : SZTE Altajisztikai Tansz. : MTA-SZTE Turkológiai Kutcsop., 2014. - 284 p. : ill. ; 23 cm. - (Altajisztikai tankönyvtár, ISSN 2062-9036 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-306-342-2 fűzött
turkológia - vallástudomány - iszlám - néprajz - török népek
39(=943) *** 297 *** 894.3 *** 291(=943)
[AN 3585574]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

5935 /2015.
   Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945 és 1989 között : intézmények és módszerek / szerk. Nagy Mihály Zoltán, Zombori István ; [kiad. a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség ..., Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány]. - Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-74-2 fűzött
Kelet-Közép-Európa - állam és egyház viszonya - állami terror - 20. század
322(4-11)"194/198" *** 323.282(4-11)"194/198"
[AN 3586212]
MARC

ANSEL
UTF-85936 /2015.
Csapody Miklós (1955-)
   A Bánffy-misszió : Bukarest, 1943 / Csapody Miklós ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE, 2014. - 319 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 289-308.
ISBN 978-615-5491-84-9 fűzött
Bánffy Miklós (1873-1950)
Magyarország - Románia - diplomáciatörténet - második világháború - magyar történelem - politikus - 19. század - 20. század - történelmi forrás
32(439)(092)Bánffy_M. *** 327(439)"1943"(093) *** 327(436)"1943"(093) *** 943.9"1943"(093)
[AN 3585668]
MARC

ANSEL
UTF-85937 /2015.
Dömők Csilla
   Közép-Európa és a föderalizmus : nemzetiségi kérdés Ausztriában 1848-tól 1867-ig / Dömők Csilla. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., 2015. - 259 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 228-238.
ISBN 978-963-89932-9-8 fűzött
Közép-Európa - Habsburg Birodalom - történelem - nemzetiségi politika - föderalizmus - önkényuralom időszaka (1849-1867)
323.15(=00)(436)"184/186" *** 943.6"184/186"(=00) *** 323.172(4-191)"18"
[AN 3585701]
MARC

ANSEL
UTF-85938 /2015.
   Eszme és történet : a Molnár Tamás Kutató Központ tanulmánykötete, 2014 / szerk. Ekert Mária és Molnár Attila Károly. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp., 2014. - 564 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-02-9 fűzött
Magyarország - politikai eszme - eszmetörténet - politikai filozófia - politikai mozgalom - jobboldali irányzat - 20. század - 21. század
32.001 *** 1(091) *** 329.7(439)"198/201" *** 329.17(439)"198/201"
[AN 3585666]
MARC

ANSEL
UTF-85939 /2015.
   János Esterházy : męczennik dwóch narodów polskiego i węgierskiego / pod red. Imre Molnára, Istvána Zomboriego ; [wydaw. ... Zespół Encyklopedii Historii Węgierskiego Kościoła i Fundacja Historia Ecclesiastica Hungarica]. - Budapest : Warszawa : Zespół Encyklopedii Historii Węgierskiego Kościoła : Fund. Historia Ecclesiastica Hungarica, 2015. - 154 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9662-47-6 fűzött
Esterházy János (1901-1957)
Csehszlovákia - politikus - határon túli magyarság - 20. század
32(437)(=945.11)(092)Esterházy_J.
[AN 3586294]
MARC

ANSEL
UTF-85940 /2015.
   Kiálts rám! S fölkelek! : tanulmánykötet a holokauszt 70. évfordulója alkalmából / [szerk. Pécsi Tibor, Szobota István]. - Budapest : Hetek Kv., 2014. - 302 p. : ill, részben színes ; 20 cm + DVD
Bibliogr.: p. 275-302.
ISBN 978-615-80118-1-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - audiovizuális dokumentum
323.12(=924)(439)"194"
[AN 3584759]
MARC

ANSEL
UTF-85941 /2015.
Megadja Gábor (1985-)
   Az utópia hegemóniája / Megadja Gábor ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Molnár T. Kut. Közp., 2014. - 160 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-69-6 fűzött
politológia - utópia
32.001 *** 167.5
[AN 3585660]
MARC

ANSEL
UTF-85942 /2015.
   A migránsok politikai integrációja a visegrádi államokban / szerk. Halász Iván ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2014. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-03-6 fűzött
bevándorló - politikai részvétel - társadalmi integráció - Visegrádi államok
325.14(4-11) *** 316.4.052(=00)(4-11) *** 323(=00)(4-11)
[AN 3585315]
MARC

ANSEL
UTF-85943 /2015.
Smuk Péter (1975-)
   A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete : a demokratikus közvélemény kialakulásának garanciái : európai standardok és közép-európai kihívások / Smuk Péter. - Budapest : MTA BTK, 2014. - 167 p. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.: p. 155-167.
ISBN 978-963-9627-83-3 fűzött : 3000,- Ft
Közép-Európa - Európai Unió - demokrácia - közvélemény - alkotmányjog - ezredforduló - 21. század
321.72 *** 316.65(4)"199/201" *** 342(4-11)"199/201" *** 342(4-62)"199/201"
[AN 3585225]
MARC

ANSEL
UTF-85944 /2015.
Stessel, Zahava Szász (1930-)
Snow flowers (magyar)
   Hóvirágok : magyar zsidó nők Markkleebergben, egy repülőgépgyárban / Zahava Szász Stessel ; [ford. Dudik Annamária Éva ..., Nagy Mónika Zsuzsanna ...]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 527 p. : ill., részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 507-514.
ISBN 978-615-5274-96-1 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Németország - zsidóság - holokauszt - kényszermunka - második világháború - memoár
323.12(=924)(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(430-2Markkleeberg)(0:82-94)
[AN 3584427]
MARC

ANSEL
UTF-85945 /2015.
Tőkés Rudolf L. (1935-)
   A harmadik magyar köztársaság születése : emberek, ideológiák és intézmények / Tőkés Rudolf. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 151 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 131-151.
ISBN 978-963-236-987-7 fűzött : 1989,- Ft
Magyarország - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
323(439)"198/201"
[AN 3584822]
MARC

ANSEL
UTF-85946 /2015.
Voegelin, Eric (1901-1985)
The new science of politics (magyar)
   Új politikatudomány / Eric Voegelin ; [ford. Dippold Ádám] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE, 2014. - 146 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-83-2 fűzött
politológia - politikai filozófia - történetfilozófia
32.001 *** 321.01 *** 930.1
[AN 3585631]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

5947 /2015.
   Un autre guide de la Hongrie. - [Budapest] : [Levendula Bt.], cop. 2015. - 77 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Fűzött
Magyarország - országismeret - művelődéstörténet - kultúratörténet
930.85(439) *** 008(439) *** 908.439
[AN 3585642]
MARC

ANSEL
UTF-85948 /2015.
Békési Sándor (1954-)
   Sisi személyének teológiai portréja / Békési Sándor. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2014. - 291 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Questiones theologiae, ISSN 1788-6236 ; 9.). (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 254-262.
ISBN 978-963-236-904-4 fűzött : 2900,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
Magyarország - uralkodócsalád - nő - teológia
929(439)Erzsébet *** 21
[AN 3584630]
MARC

ANSEL
UTF-85949 /2015.
Boia, Lucian (1944-)
Primul război mondial (magyar)
   Vesztesek és győztesek : az első világháború újraértelmezése / Lucian Boia ; [ford. Tibori Szabó Zoltán]. - Budapest : Cser K., 2015. - 108, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-278-398-7 fűzött : 2495,- Ft
történelem - első világháború - trianoni békeszerződés
94"1914/1918" *** 341.382"1920"
[AN 3584754]
MARC

ANSEL
UTF-85950 /2015.
Csetényi Mihályné
   Mozaikok Csépa történetéből / Csetényi Mihályné ; [kiad. Csépa Községi Önkormányzat és Alapítvány Csépa Községért]. - Csépa : Önkormányzat : Alapítvány Csépa Községért, 2014. - 238 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-12-0291-5 kötött
Csépa - helytörténet - hitélet
943.9-2Csépa *** 291.4(439-2Csépa)
[AN 3586127]
MARC

ANSEL
UTF-85951 /2015.
   Dialogues et diversités francophones : [actes du colloque du 20 septembre 2013, organisé à l'occasion de l'inauguration du Centre universitaire francophone de l'Université de Szeged] / [... réd. Carine Guémar et Andrea Gyivicsán]. - Szeged : [Université de Szeged Institut des études internationales et régionales], 2014. - 120 p. ; 20 cm. - (Nemzetközi és regionális tanulmányok, ISSN 2064-4639 ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-273-9 fűzött
francia kultúra - kulturális kapcsolat - külkapcsolat - francia nyelv
930.85(44)(100) *** 327(44)(100) *** 804.0
[AN 3585879]
MARC

ANSEL
UTF-85952 /2015.
Histories of nations (magyar)
   Nemzettörténetek : hogyan alakult ki a nemzetek identitása? / szerk. Peter Furtado ; [ford. Zsuppán András]. - Budapest : Móra, 2014. - 320 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 304-306.
ISBN 978-963-11-9459-3 kötött : 6990,- Ft
világtörténelem - nemzettudat
930.9 *** 316.63(=00)(100)
[AN 3584593]
MARC

ANSEL
UTF-85953 /2015.
   Home away = Külhon / [ed. by ... Bakonyi Zsuzsa & Pályi Zsófia]. - [Budapest] : [M. Fotóművészek Szövets.], cop. 2014. - 128 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Közread. a Magyar Fotóművészek Szövetsége
Fűzött
Egyesült Államok - magyarság - emigráns - album - portré - memoár
929(=945.11)(73)(0:82-94) *** 77.041.5 *** 325.25(=945.11)(73)
[AN 3584574]
MARC

ANSEL
UTF-85954 /2015.
Jordanes (6. sz)
Romana (magyar)
   Romana : az idők rövid összefoglalása, avagy a római nép eredete és tettei / Iordanes ; közread., [ford., jegyzeteket, névmutatókat kész.] Horváth Szilvia. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz. ; Pécs : GeniaNet, 2014. - 168 p. : ill. ; 25 cm. - (Vivarium fontium, ISSN 1588-4422 ; 7.)
Bibliogr.: p. 163-168.
ISBN 978-963-89394-5-6 kötött
Római Birodalom - történelem - ókor - történelmi forrás
931(093) *** 937(093)
[AN 3584768]
MARC

ANSEL
UTF-85955 /2015.
Kávássy Sándorné
   Bónis György tudományos hagyatéka Szegeden : letéti jegyzék, függelékkel / [... rend., .... kész. Kávássy Sándorné] ; [sajtó alá rend. Tamási A. Éva]. - Szeged : JATEPress, 2014. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-482-756-6 fűzött
Bónis György (1914-1985)
Magyarország - jogtörténet - történész - kézirathagyaték - 20. század
930.1(439)(092)Bónis_Gy.(093)
[AN 3586309]
MARC

ANSEL
UTF-85956 /2015.
Kelemen István
A soproni Tűztorony (német)
   Soproner Feuerturm : historischer Turmführer in Bildern / [Aut. István Kelemen und Melinda Kiss-Lukács] ; [Foto. Zoltán Bolodár, István Kelemen] ; [Hrsg.:] Soproner Museum. - Sopron : Soproner Mus., 2014. - 34, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [36].
ISBN 978-963-89753-4-8 fűzött
Sopron - helytörténet - torony
943.9-2Sopron *** 725.944(439-2Sopron)
[AN 3584726]
MARC

ANSEL
UTF-85957 /2015.
Krasznai Korcz János
   Magyarok / [Krasznai Korcz János, Zsigmond Gábor] ; [ford. Rupp Anikó]. - [Budapest] : Napocska Kft., cop. 2014. - 219, [4] p. : ill., főként színes ; 31 cm
Angol nyelven is
ISBN 978-963-12-0877-1 kötött : 9890,- Ft
Magyarország - hétköznapi élet - híres ember - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
929(439)(084.12) *** 77.04(439)(092)KrasznaiKorcz_J. *** 77.04(439)(092)Zsigmond_G.
[AN 3584821]
MARC

ANSEL
UTF-85958 /2015.
Láng Orsolya
   The Aquincum macellum : researches in the area of the macellum in the Aquincum civil town, 1882-1965 : applying new methods for old excavation materials / Orsolya Láng, Alexandra Nagy, Péter Vámos. - Budapest : Budapest History Museum, 2014. - 198 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Aquincum nostrum. I., ISSN 1217-3592 ; 3.)
Bibliogr.: p. 91-99.
ISBN 978-615-5341-17-5 fűzött
Aquincum - régészet - vásárcsarnok
904(398.6-2Aquincum) *** 725.26(398.6-2Aquincum) *** 904(439-2Bp.)
[AN 3584637]
MARC

ANSEL
UTF-85959 /2015.
Puskás Béla (1952-)
   Kaposmérő : községtörténeti tanulmányok / Puskás Béla ; [kiad. Kaposmérői Dobogó Egyesület, Kaposmérő Község Önkormányzata]. - Kaposmérő : Kaposmérői Dobogó Egyes. : Önkormányzat, 2014. - 706 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 631-634.
ISBN 978-963-12-0580-0 kötött
Kaposmérő - helytörténet - helyismeret
943.9-2Kaposmérő *** 908.439-2Kaposmérő
[AN 3585890]
MARC

ANSEL
UTF-85960 /2015.
Ruzsinszky László
   Múltunk tükörcserepei / Ruzsinszky László. - Komló : [Ruzsinszky K.], 2015. - 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1874-9 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3586870]
MARC

ANSEL
UTF-85961 /2015.
   Száz halom őrzi az álmuk : egy kis falu a nagy háborúban : [emlékek, dokumentumok 1914-1918-ról] / [szerk. Jankovits Márta]. - [Százhalombatta] : Százhalombattai Faluvédő Egylet Hagyományőrző Köre, cop. 2014. - 73 p. : ill. ; 20 cm. - (Hírhalom könyvek, ISSN 2416-0776 ; 1.)
Bibliogr.: p. 35-36.
ISBN 978-963-12-0744-6 fűzött
Százhalombatta - katona - helytörténet - első világháború
943.9-2Százhalombatta"191"(092) *** 355(439-2Százhalombatta)(092)"1914/1918"
[AN 3586194]
MARC

ANSEL
UTF-85962 /2015.
Varga Tibor (1962-)
   A szívbe írt igazság : a szkíta és a hun jog alapjai / Varga Tibor ; [közread. a] Szent Korona Országáért Alapítvány ... - [Solymár] : Szent Korona Országáért Alapítvány : ArchiRegnum, 2014. - 95 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 94-[96].
ISBN 978-963-12-1151-1 fűzött
Magyarország - magyar őstörténet - jogtörténet
930.8(=945.11) *** 34(439)(091)
[AN 3585044]
MARC

ANSEL
UTF-85963 /2015.
Weinhold, Angela (1955-)
Bei den Indianern (magyar)
   Indiánok / [ill. és szöveg Angela Weinhold]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (16 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?, ISSN 1586-6386 ; 39.)
Ford. Tihor Szilvia. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-529-8 kötött : 3750,- Ft
indiánok - gyermekkönyv
930.8(=97)(02.053.2)
[AN 3585515]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

5964 /2015.
   Apagyi emlékek képeskönyve : a fényképek mesélnek / [szerk. Benga Andrásné] ; [kiad. az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola és az Apagyi Önkormányzat]. - Apagy : Zrínyi I. Ált. Isk. : Önkormányzat, 2015. - 125 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1483-3 fűzött
Apagy - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Apagy(084.12) *** 943.9-2Apagy(084.12)
[AN 3584416]
MARC

ANSEL
UTF-85965 /2015.
Bryson, Bill (1951-)
Neither here nor there (magyar)
   Egyik lábam itt.. : utazások Európában / Bill Bryson ; [ford. Pék Zoltán]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-05-9535-3 fűzött
Európa - helyismeret - útleírás
908.4(0:82-992)
[AN 3584797]
MARC

ANSEL
UTF-85966 /2015.
Czifrik Beáta
   Köszönöm, Indonézia! [elektronikus dok.] : egy év meseországban / Czifrik Beáta. - Szöveg (epub : 839 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-360-8
Indonézia - helyismeret - memoár - elektronikus dokumentum
908.594(0:82-94)
[AN 3587808]
MARC

ANSEL
UTF-85967 /2015.
Kékkői László (1917-2006)
   Szécsény vára épül szívünk melegébül.. / Kékkői László ; [... szerk. Galcsik Zsolt, Kékkői Károly]. - Szécsény : Múzeumbaráti Kör, 2014. - 241 p. ; 25 cm. - (Szécsényi honismereti kiskönyvtár, ISSN 0237-8043 ; 34.)
Fűzött
Szécsény - helyismeret - memoár
908.439-2Szécsény(0:82-94)
[AN 3585932]
MARC

ANSEL
UTF-85968 /2015.
   Kincseink, településeink = Blaga, grad = Treasures, settlements = Schätze, Siedlung = Comorile, oras / [kiad. Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület]. - Bőszénfa : Zselici Lámpások Vidékfejleszt. Egyes., [2015]. - 113 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1324-9 fűzött
Zselic - Horvátország - helyismeret
908.439Zselic *** 908.497.13
[AN 3585696]
MARC

ANSEL
UTF-85969 /2015.
Kuun Aladár
   Ázsiai kalandozásaim [elektronikus dok.] : Azerbajdzsán, Irán, Iraki Kurdisztán, Izrael, EAE, Omán, Oroszország, Mongólia, Észak-Korea / Kuun Aladár. - Szöveg (epub : 6.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-390-5
Ázsia - magyar irodalom - helyismeret - útleírás - elektronikus dokumentum
908.5(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3587679]
MARC

ANSEL
UTF-85970 /2015.
   Mezőtúr / [szerk. Karsainé Szabó Judit, Korcsok Anita] ; [kiad. Mezőtúr Város Önkormányzata]. - Mezőtúr : Önkormányzat, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 31 cm
Magyar, angol és német nyelven
Kötött
Mezőtúr - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Mezőtúr(084.12)
[AN 3584931]
MARC

ANSEL
UTF-85971 /2015.
   Nagycenk : a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István faluja : Gemeinde des grössten Ungarn, Graf Stephan Széchenyi : the village of Count Stephen Széchenyi, "the greatest Hungarian" / [szerk. Keszei István] ; [kiad. a Friends of Europe Egyesület]. - Nagycenk : Friends of Europe Egyes., [2015]. - 51, [4] p. : ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Nagycenk : Széchenyi István faluja
ISBN 978-963-12-1506-9 fűzött
Nagycenk - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Nagycenk(084.12) *** 77.04(439)(092)Keszei_I.
[AN 3584864]
MARC

ANSEL
UTF-85972 /2015.
Szecskó Károly (1939-)
   Megújult Eger belvárosa / [írta és összeáll. Szecskó Károly] ; [fotó Molnár István Géza] ; [kiad. a Heves Megyei Mérnöki Kamara]. - [Eger] : Heves M. Mérnöki Kamara, 2014. - 111 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-12-0709-5 fűzött
Eger - helyismeret - városfelújítás
908.439-2Eger *** 72.025.3/.4(439-2Eger)
[AN 3585815]
MARC

ANSEL
UTF-85973 /2015.
Szecskó Károly (1939-)
   Megújult Eger belvárosa / [írta és összeáll. Szecskó Károly] ; [fotó Molnár István Géza] ; [kiad. a Heves Megyei Mérnöki Kamara]. - 2. jav. kiad. - [Eger] : Heves M. Mérnöki Kamara, 2015. - 115 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 112-113.
ISBN 978-963-12-1561-8 fűzött
Eger - helyismeret - városfelújítás
908.439-2Eger *** 72.025.3/.4(439-2Eger)
[AN 3585824]
MARC

ANSEL
UTF-85974 /2015.
Szili Istvánné Viczkó Tímea (1947-)
   A torony alatt / [Szili Istvánné] ; [kiad. a Szapáry Péter Honismereti Szakkör]. - [Ercsi] : Szapáry P. Honismereti Szakkör, [2014]-. - 25 cm
Ercsi - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Ercsi(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3549048]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Szili Istvánné Viczkó Tímea Ercsi Híradóban 2002 februártól - 2013 decemberig megjelent válogatott írásai. - 2014. - 161 p.
ISBN 978-963-08-8984-1 fűzött
[AN 3584412] MARC

ANSEL
UTF-85975 /2015.
   Vidéki élmények = Rural experiences = Experienţe rustice / [kiad. Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület]. - Bőszénfa : Zselici Lámpások Vidékfejleszt. Egyes., [2015]. - 199 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0892-4 fűzött
Zselic - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Erdély - helyismeret - kulturális örökség
908.439Zselic *** 908.439.134 *** 908.498.4 *** 398(439Zselic) *** 398(439.134) *** 398(498.4)
[AN 3585769]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

5976 /2015.
   Azonos tisztelettel : Egyenlő Bánásmód Hatóság TÁMOP-5.5.5/08/1-2008-0001 projekt, 2009-2014 : zárókiadvány / [kiadványkoordináció Ágó Anna, Fris E. Kata]. - Budapest : EBH, 2014. - 100 p. : ill., színes ; 30 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-89774-8-9 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - hátrányos helyzetű - 21. század
342.722(439)"201" *** 316.647.8(439)"201"
[AN 3585676]
MARC

ANSEL
UTF-85977 /2015.
Barabás Andrea Tünde (1965-)
   Áldozatok és igazságszolgáltatás / Barabás A. Tünde ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri : P-T Műhely, 2014. - 175 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 132-142. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89468-5-0 fűzött
Magyarország - viktimológia - áldozatgondozás - igazságügyi lélektan - igazságszolgáltatás
343.988 *** 343.122(439) *** 343.122(100) *** 343.95 *** 347.9(439) *** 347.9(100)
[AN 3585256]
MARC

ANSEL
UTF-85978 /2015.
   Civil law issues in intellectual property rights and consumer protection / ed. by Veronika Szikora, Éva Török ; [vol. of University of Debrecen Faculty of Law Civil Law Department]. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2014. - 167 p. ; 24 cm
Váltakozva angol, német és orosz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-727-8 fűzött
Magyarország - Ukrajna - gazdasági jog - szerzői jog - szellemi tulajdon
347.77/.78(477) *** 347.77/.78(439)
[AN 3585461]
MARC

ANSEL
UTF-85979 /2015.
Csörgits Lajos (1978-)
   A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása : a demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései / Csörgits Lajos ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2014. - 222 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 209-213.
ISBN 978-615-5491-99-3 fűzött
Magyarország - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - 21. század
352(439)"201"
[AN 3585288]
MARC

ANSEL
UTF-85980 /2015.
Czenczer Orsolya (1981-)
   Veszélyes fiatalok vagy fiatalok veszélyben? / Czenczer Orsolya ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2014. - 194 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 164-173.
ISBN 978-615-5527-04-3 fűzött
Magyarország - kriminológia - fiatalkori bűnözés - igazságügyi lélektan
343.97-053.6(439) *** 343.915(439) *** 343.95
[AN 3585287]
MARC

ANSEL
UTF-85981 /2015.
   Az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése : dokumentumgyűjtemény / szerk. Koós Tamás ; [közread. az Országos Egészségfejlesztési Intézet]. - Budapest : OEFI : SpringMed, cop. 2014. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-51-8 fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - egészségpolitika - szegénység - gyermekvédelem - 21. század - statisztikai adatközlés
342.722(439)"201" *** 364.444(439)"201" *** 316.37-058.38(439)"201" *** 364.65-053.2/.6(439)"201"
[AN 3585786]
MARC

ANSEL
UTF-85982 /2015.
Fantoly Zsanett (1972-)
   Büntető eljárásjog : egyetemi tankönyv / Fantoly Zsanett, Budaházi Árpád ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015-. - 24 cm
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - egyetemi tankönyv
343.1(439)(075.8)
[AN 3585730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Statikus rész. - 2015. - 271 p.
Lezárva: 2014. okt. 1. - Bibliogr.: p. 251-260.
ISBN 978-615-5527-05-0 fűzött
[AN 3585732] MARC

ANSEL
UTF-85983 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Halálos küldetés : kommandós akciók: a Szahara-akció, a kegyetlen dzsungel / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 205, [3] p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5237-69-0 fűzött
Nagy-Britannia - kommandósok - hadtörténet - második világháború
356.168(410)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3584816]
MARC

ANSEL
UTF-85984 /2015.
Gaius (2. sz)
Institutionum commentarii quattuor (magyar)
   Gaius Institúciói : négy kommentár / [ford. Brósz Róbert]. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 191 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-277-470-1 fűzött : 1980,- Ft
római jog - 2. század - ókori latin irodalom - kommentár
34(37)"01" *** 871-96=945.11
[AN 3585859]
MARC

ANSEL
UTF-85985 /2015.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog I : a kötelmek közös szabályai, a szerződések általános szabályai, felelősségtan / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-277-504-3 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - felelősség - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8) *** 347.447(439)(075.8)
[AN 3586068]
MARC

ANSEL
UTF-85986 /2015.
Kiss Tibor
   A haszonbérleti szerződés : a mezőgazdasági haszonbérlet : az új Ptk. és az új földforgalmi szabályok alapján / Kiss Tibor. - [Hajdúszoboszló] : Szerző, 2014. - 380 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. júl. 25. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1054-5 fűzött
Magyarország - jogi szabályozás - haszonbérlet - mezőgazdasági terület - útmutató
347.453.1(439)(036)
[AN 3585902]
MARC

ANSEL
UTF-85987 /2015.
   Kommentár a Polgári törvénykönyvhöz : kommentár a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez / szerk. Vékás Lajos, Gárdos Péter. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 2 db (2587 p.) ; 25 cm
Lezárva: 2014. aug. 1.
ISBN 978-963-295-428-8 fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény - útmutató
347(439)(094)(036)
[AN 3584564]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 1290 p.
ISBN 978-963-295-429-5
[AN 3584568] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - p. 1301-2587.
ISBN 978-963-295-430-1
[AN 3584573] MARC

ANSEL
UTF-85988 /2015.
Magyary Napok (2014) (Tata ; Budapest)
   Magyary Napok 2014: megújítás és megújulás : konferenciakiadvány / [szerk. Horváth Attila] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2014. - 118, [5] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Tatán, 2014. jún. 11-én "A közigazgatás korszerűsítésének helyi és megyei tapasztalatai Komárom-Esztergom megyében" címmel, valamint Budapesten, 2014. jún. 12-én "Az önkormányzati és a területi államigazgatási rendszer átalakulása" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5305-80-1 fűzött
Magyarország - Komárom-Esztergom megye - közigazgatási reform - önkormányzati igazgatás - középfokú igazgatás - 21. század
352/353(439)"201" *** 352/353(439.115)"201"
[AN 3585275]
MARC

ANSEL
UTF-85989 /2015.
Nagy Zoltán András (1959-)
   Sport és büntetőjog / Nagy Zoltán András. - Pécs : Kódex, 2014. - 232 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5290-05-3 fűzött
büntetőjog - sport - sportügyi igazgatás
343 *** 796 *** 351.855
[AN 3585892]
MARC

ANSEL
UTF-85990 /2015.
   Nagykommentár a cégtörvényhez : nagykommentár a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez / [szerzők] Bánki-Horváth [et al.]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2014. - 689 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. júl. 1. - Bibliogr.: p. 657.
ISBN 978-963-295-441-7 kötött
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - társasági törvény - csőd - törvény - útmutató
347.736(439)(094)(036) *** 347.72(439)(094)(036)
[AN 3584575]
MARC

ANSEL
UTF-85991 /2015.
   The refugee law reader : cases, documents and materials / ed.-in-chief Jens Vedsted-Hansen ; [publ. by the Hungarian Helsinki Committee]. - 7. ed. - Budapest ; Dublin : Hung. Helsinki Comm., 2015. - 334 p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5215-27-8 fűzött
menedékjog
341.43
[AN 3589419]
MARC

ANSEL
UTF-85992 /2015.
   A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban : az új Polgári törvénykönyvre és az új Büntető törvénykönyvre tekintettel / szerk. Csehi Zoltán, Koltay András, Navratyil Zoltán. - Budapest : Complex, 2014. - 467 p. ; 25 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-295-386-1)
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - személyiségi jog - polgári jog - büntetőjog - tömegtájékoztatási eszköz
347.15/.17(439) *** 342.7(439) *** 343(439) *** 316.774
[AN 3584595]
MARC

ANSEL
UTF-85993 /2015.
   Tolvaj-kulcs : a betöréses lopások vizsgálata az elkövetők szemszögéből / szerk. Barabás A. Tünde ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri : P-T Műhely, 2014. - 188 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 183-187.
ISBN 978-963-89468-7-4 fűzött
Magyarország - betöréses lopás - 21. század - statisztikai adatközlés
343.711(439)"200/201"(083.41)
[AN 3585203]
MARC

ANSEL
UTF-85994 /2015.
Tóth Mihály (1954-)
Naučno-praktičeskij kommentarij Zakona Ukrainy ob osnovah gosudarstvennoj âzykovoj politiki (magyar)
   Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez : monográfia / Tóth Mihály, Csernicskó István ; [ford. Tóth Mihály]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 140 p. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 234.)
ISBN 978-963-9814-65-3 fűzött
Ukrajna - nyelvpolitika - kollektív jogok - törvény - útmutató
342.725(477)(094)(036) *** 341.234(477)(094)(036)
[AN 3584327]
MARC

ANSEL
UTF-85995 /2015.
   Választási dilemmák : tanulmányok az új választási eljárási törvény nóvumai és első megmérettetése tárgyában / szerk. Cserny Ákos ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Választási Rendszerek Kutatóműhely. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2015. - 262 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-06-7 fűzött
Magyarország - választás - választójog - 21. század
342.8(439)(094) *** 324(439)"2014"
[AN 3585294]
MARC

ANSEL
UTF-85996 /2015.
   Visszaemlékezések a vasfüggöny lebontásáról, 1989-2014 / [szerk. Hautzinger Zoltán] ; [kiad. a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat]. - Győr ; [Budapest] : MRTT Migrációs Tag., 2014. - 79 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-9681-8 fűzött
Magyarország - Közép-Európa - vasfüggöny - államhatár - politikatörténet - rendszerváltás
341.222(439)"1989" *** 32(4-11)"1989"
[AN 3585396]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

5997 /2015.
Borus Gábor (1969-)
   Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hódmezővásárhelyi honvédei / Borus Gábor ; [... kiad. a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár]. - [Hódmezővásárhely] : Németh L. Vár. Kvt. és Pósa L. Gyermekkvt., 2014. - 192 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 190-192.
ISBN 978-963-87406-2-5 kötött
Hódmezővásárhely - katona - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - hadtörténet - helytörténet - életrajzgyűjtemény - történelmi forrás
355(439-2Hódmezővásárhely)(092)"1848/1849" *** 355.48(439-2Hódmezővásárhely)"1848/1849" *** 943.9-2Hódmezővásárhely(093)
[AN 3585703]
MARC

ANSEL
UTF-85998 /2015.
Bozóki László (1946-)
   Tumpek Ferenc vadászkések / Bozóki László. - Balatonföldvár : Eujáger, 2014. - 143 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-08-8429-7 kötött
kés - tőr - művelődéstörténet
623.444.6 *** 672.711(100) *** 930.85(100)
[AN 3585876]
MARC

ANSEL
UTF-85999 /2015.
Földi Pál (1938-)
   Torpedo! Los! : Dönitz tengeri farkasfalkái / Földi Pál. - 2. jav. kiad. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2015. - 174, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 174-[175].
ISBN 978-615-5476-88-4 fűzött
Atlanti-óceán - Németország - tengeri hadművelet - hadtörténet - második világháború - haditengerészet
355.48(261)"1939/1945" *** 355.48(100)"1939/1945" *** 355.49(261)"1939/1945" *** 355.49(100)"1939/1945" *** 359(430)"1939/1945"
[AN 3584829]
MARC

ANSEL
UTF-86000 /2015.
   A haza szolgálatában : konferencia : rezümékötet / [szerk. Kiss Dávid, Orbók Ákos] ; [kiad. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 169 p. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. okt. 31-én rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5491-88-7 fűzött
hadtudomány - rendészet - közigazgatás - konferencia-kiadvány
355 *** 351.74 *** 35 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3585302]
MARC

ANSEL
UTF-86001 /2015.
Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (2014) (Budapest)
   Nemzeti Közszolgálati Egyetem Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. tavasz : rezümékötet / szerk. Németh András. - [Budapest] : [NKE], [2014]. - 331 p. ; 24 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. ápr. 2-án, ápr. 24-én, illetve máj. 22-én rendezték. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5305-38-2 fűzött
hadtudomány - katasztrófavédelem - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
355 *** 614.8 *** 355.58 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3585349]
MARC

ANSEL
UTF-86002 /2015.
   "Kedves feleségem", "Kedves szeretett férjem" : levelek és naplójegyzetek az első világháborúból, 1914-1916 / [közzéteszi] Bíró Friderika ; szerk. Bereczki Ibolya, Bíró Friderika, Nagyné Batári Zsuzsanna ; [kiad. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ...]. - Szentendre : Skanzen : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2015. - 204 p. : ill. ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5123-41-2 fűzött
Magyarország - katona - első világháború - levelezés - napló
355(439)(092)"1914/1918"(044) *** 355(439)(092)"1914/1918"(0:82-94)
[AN 3585664]
MARC

ANSEL
UTF-86003 /2015.
   Koháry István emlékkönyv a kecskeméti piarista gimnázium alapításának 300. évfordulójára / szerk. Kozicz János és Koltai András. - Budapest : Piarista Rend M. Tartománya ; Kecskemét : Piarista Gimn., Kollégium, Ált. Isk. és Óvoda, 2015. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarország piarista múltjából, ISSN 1789-1566 ; 8.)
ISBN 978-963-89610-6-8 fűzött
Koháry István (1649-1731)
Magyarország - katona - arisztokrácia - 17. század - 18. század
355(439)(092)Koháry_I. *** 316.343.32(439)(092)Koháry_I.
[AN 3586336]
MARC

ANSEL
UTF-86004 /2015.
Mart Tamás
   Harci repülők atlasza / [írta és szerk. Mart Tamás] ; [ill. Mart Tamás, Véghseő Béla]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 62, [2] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5370-50-2 kötött
vadászrepülőgép
623.746.3
[AN 3585137]
MARC

ANSEL
UTF-86005 /2015.
   Önkéntesek a katasztrófavédelemben : konferenciakötet / [szerk. Papp Antal] ; [a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsának kiadványa]. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2014. - 264 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. nov. 13-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-11-1 fűzött
katasztrófavédelem - önkéntes szervezet - önkéntes munka - konferencia-kiadvány
355.58 *** 614.8 *** 331.102.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3585280]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

6006 /2015.
   Építőkockák : [tanulmánykötet] / [szerk.] Kovács Norbert. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. - 199 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5298-40-0 fűzött
kockázatmenedzsment - építőipar
65.012.8 *** 69
[AN 3584776]
MARC

ANSEL
UTF-86007 /2015.
Haig Zsolt (1961-)
   Információ, társadalom, biztonság / Haig Zsolt ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2015. - 291 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 267-280.
ISBN 978-615-5527-08-1 fűzött
információ - adatvédelem - információs társadalom - információalapú hadviselés
659.2.012.8 *** 681.3.004.14 *** 316.7 *** 623.6
[AN 3585296]
MARC

ANSEL
UTF-86008 /2015.
Magyar Kitti
   Karriertervezés pályakezdőknek és újrakezdőknek : milliókat érő különbség munkavállalás és karrierépítés között / Magyar Kitti. - [Budapest] : Vision and Shine Kft., 2014. - 203 p. : ill. ; 24 cm
borító- és gerinccím: Életed mérföldköve
ISBN 978-963-12-0807-8 fűzött : 3490,- Ft
karrier - életvezetés - önismeret
65.013 *** 613.865 *** 159.923
[AN 3586316]
MARC

ANSEL
UTF-86009 /2015.
Török László (1957-)
   A vezetés öröm-e? : vezetésen innen és túl / Török László. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-06-0 fűzött : 3600,- Ft
Magyarország - vezető alkalmazott - vezetéstudomány - 21. század - interjú
65.012.4(439)(092)(047.53)
[AN 3586112]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

6010 /2015.
   Az állami működés finanszírozásának lehetséges módjai : tanulmány / [szerk. Jugovits Károly, Moravcsik Dóra] ; [... kiad. Magyary Zoltán Szakkollégium]. - Budapest : Magyary Z. Szakkollégium, 2014. - 82 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79-82.
ISBN 978-963-89770-2-1 fűzött
Magyarország - államháztartás - költségvetés - fiskális politika - 21. század
336.12(439)"201"
[AN 3586410]
MARC

ANSEL
UTF-86011 /2015.
Bankó Zoltán (1973-)
   A rugalmas foglalkoztatás munkajogi megoldásai / Bankó Zoltán. - Pécs ; Budapest : Utilitates Bt., 2014. - 217 p. ; 25 cm. - (Pécsi munkajogi közlemények. Monográfiák, ISSN 2416-075X ; 1.)
Bibliogr.: p. 187-216.
ISBN 978-963-08-8896-7 fűzött
Magyarország - munkaidő - munkajog - jogi szabályozás - 21. század
331.31(439)(094) *** 349.2(439)"200/201"
[AN 3585370]
MARC

ANSEL
UTF-86012 /2015.
Csonka-Ambrus Ágnes
   Útikalauz kezdő és haladó vállalkozóknak : szabályok, tippek, sztorik / írta Csonka-Ambrus Ágnes. - Szeged : Tisza Office Kft., 2014. - [6], 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1004-0 fűzött
vállalkozás - vállalatirányítás
658.1.012.4 *** 658.1
[AN 3585057]
MARC

ANSEL
UTF-86013 /2015.
Ferber Katalin (1952-)
   A siker ára : tanulmányok a (másik) Japánról / Ferber Katalin. - Budapest : Syllabux, 2014. - 223 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 220-221.
ISBN 978-615-5296-62-8 fűzött
Japán
338(520)"199" *** 316.32(520)
[AN 3589504]
MARC

ANSEL
UTF-86014 /2015.
Huszka Péter (1965-)
   A modern marketingmenedzsment ismerettára / Huszka Péter. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 142-148. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5298-48-6 fűzött
marketing
339.138 *** 658.8
[AN 3584789]
MARC

ANSEL
UTF-86015 /2015.
Interdiszciplináris Tudományos Konferencia (2014) (Debrecen)
   Interdiszciplináris Tudományos Konferencia : tanulmánykötet / [szerk. Dajnoki Krisztina, Szőllősi László] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. - Debrecen : DE, 2015. - 182 p. ; 30 cm
A konferenciát Debrecenben, 2014. nov. 26-án rendezték. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-769-8 fűzött
gazdaságtan - mezőgazdaság - konferencia-kiadvány
330 *** 63 *** 061.3(439-2Debrecen)
[AN 3586529]
MARC

ANSEL
UTF-86016 /2015.
Kertész Júlia
   Finanszírozás / [írta Kertész Júlia]. - Budapest : VOSZ, 2014. - 43 p. ; 21 cm. - (Vállalkozói füzetek)
Fűzött
Magyarország - finanszírozás - kisvállalkozás
658.14 *** 334.72.012.63/.64(436)
[AN 3586801]
MARC

ANSEL
UTF-86017 /2015.
   A kis- és középvállalkozások adózási, számviteli kérdései : az Adózás Európában - VIII. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / [szerk. Herich György] ; [közread. a] Moklasz, Penta Unió Zrt. - Budapest : Moklasz : Penta Unió Zrt., 2015. - 87 p. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. jún. 5-6-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5249-28-0 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - középvállalat - adózás - számvitel
336.2(439) *** 334.72.012.63/.64(439) *** 657(439)
[AN 3585187]
MARC

ANSEL
UTF-86018 /2015.
   Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó, 2015 : KATA, KIVA / [összeáll.] Tomcsányi Erzsébet. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2015]. - 32 p. ; 30 cm
Lezárva: 2015. jan. 25.
ISBN 978-963-89611-8-1 fűzött
Magyarország - kisvállalkozás - adóügy - útmutató
336.2(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3584534]
MARC

ANSEL
UTF-86019 /2015.
   Klímaváltozás és turizmus / [fel. szerk. ... Huszti Zsolt]. - Dunaújváros : NFA, 2014. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (NFA füzetek, ISSN 2062-8250 ; 2014/2.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80098-1-2 fűzött
ökoturizmus - környezeti tudatosság - éghajlatváltozás - fenntartható fejlődés
338.48 *** 551.583 *** 504.03
[AN 3586103]
MARC

ANSEL
UTF-86020 /2015.
Matolcsy György (1955-)
   Egyensúly és növekedés : konszolidáció és stabilizáció Magyarországon, 2010-2014 / Matolcsy György. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 644 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 602-614.
ISBN 978-963-662-734-8 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - gazdaságpolitika - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"199/201"
[AN 3585497]
MARC

ANSEL
UTF-86021 /2015.
Nyíri Zoltán
   Kellett ez nekem? : 25+1 válasz egy kezdő hálózatépítő kérdéseire : [sikeres magyar hálózatépítők gondolatai] / Nyíri Zoltán. - Budapest : MLM Lapk. Kft., cop. 2015. - 150 p. ; 17 cm. - (MLM az életem)
Bibliogr.
ISBN 978-963-89451-3-6 fűzött : 1980,- Ft
hálózati értékesítés
658.846
[AN 3585385]
MARC

ANSEL
UTF-86022 /2015.
   A pénzügyi piac szabályozásának és felügyeletének aktuális kérdései : állam, válság, pénzügyek / [szerk. Kálmán János] ; [kiad. Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány]. - Győr : Batthyány Lajos Szakkollégiumért Alapítvány, 2015. - [4], 154 p. ; 21 cm
A Győrött, 2015. febr. 27-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1644-8 fűzött
pénzpiac - gazdaságpolitika - monetáris politika - bankfelügyelet - 21. század
336.7(100)"200/201" *** 338.2(100)"200/201" *** 351.822(100)"200/201"
[AN 3584698]
MARC

ANSEL
UTF-86023 /2015.
Sándor Kata (1955-)
   Az erdők szövetsége : közgazdasági mesekönyv : mesés történetek a kerek erdőből az önellátó gazdálkodástól - az uniós csatlakozásig / Sándor Kata ; [rajz. Baróthy Andrea]. - [Budapest] : Sándor Gy., 2014. - 49, [2] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9280-3 fűzött
gazdaságtan - magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekkönyv
330(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3586314]
MARC

ANSEL
UTF-86024 /2015.
   Számviteli és adóváltozások : mikrogazdálkodói beszámoló, 2015 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet, ... Lucz Zoltánné. - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2015]. - 112 p. ; 30 cm
Lezárva: 2015. jan. 30.
ISBN 978-615-5544-00-2 fűzött
Magyarország - számvitel - adózás - kisvállalkozás - útmutató
657(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 334.72.012.65(439)
[AN 3584537]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

6025 /2015.
Dattilio, Frank M.
Cognitive-behavioral therapy with couples and families (magyar)
   Kognitív-viselkedésterápia párokkal és családokkal / Frank M. Dattilio. - Budapest : Animula, cop. 2014. - 244 p. ; 20 cm. - (Családterápiás sorozat, ISSN 1587-527X ; 27.)
borító- és gerinccím: KVT párokkal és családokkal
ISBN 978-963-9751-93-4 fűzött : 3150,- Ft
családterápia - kognitív pszichológia
364.044.24 *** 615.851 *** 316.356.2 *** 165.194
[AN 3585464]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

6026 /2015.
Besir Anna
   Az anyanyelvi nevelés tantárgy-pedagógiája az alsó tagozaton / Besir Anna, Gasparicsné Kovács Erzsébet, Koós Ildikó ; [közread. az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet]. - [Budapest] : OFI, 2014. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-794-6 fűzött : 3690,- Ft
anyanyelvi nevelés - írás- és olvasástanítás - tantárgy-pedagógia
372.41/.45 *** 372.46 *** 371.3
[AN 3585650]
MARC

ANSEL
UTF-86027 /2015.
Dobay Beáta
   Az iskolai sporttanfolyamok motivációs hatása a felnőttkori rekreációs sporttevékenységekre Dél-Szlovákiában / Dobay Beáta. - Komárom : Kompress, 2015. - 90 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 77-84. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1663-9 fűzött
Szlovákia - testnevelés - egészséges életmód - rekreáció - kérdőíves felmérés - statisztikai adatközlés
378.679.6 *** 613 *** 796.035(437.6)(083,41)
[AN 3584669]
MARC

ANSEL
UTF-86028 /2015.
   Érd-Ófalu iskolája : emlékkönyv / [szerk. Kóboryné Szabó Ildikó, Szabó Károlyné] ; [kiad. Jovicza Ignác Alapítvány]. - Érd : Jovicza I. Alapítvány, 2014. - 159 p. : ill., főként színes ; 24 cm
borító- és gerinccím: 100 éves Érd-Ófalu iskolája, 1907-2007 : II. Lajos Általános Iskola
ISBN 978-963-12-1348-5 kötött
II. Lajos Általános Iskola (Érd)
Érd - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Érd)(091)
[AN 3586296]
MARC

ANSEL
UTF-86029 /2015.
Farsang Andrea (1967-)
   Földrajzi kísérletek és modellek / Farsang Andrea. - Szeged : SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2014. - 140 p. : ill., főként színes ; 25 cm. - (GeoLitera, ISSN 2060-7067)
Bibliogr.: p. 135-138.
ISBN 978-963-306-294-4 kötött
földrajztanítás - szemléltető oktatás - kísérlet - modellkísérlet
372.891 *** 371.335
[AN 3585172]
MARC

ANSEL
UTF-86030 /2015.
   A felnőttek tanulásának és oktatásának legújabb kérdései : doktorandusz konferencia : 2014. november 28., Budapest : [absztraktfüzet] / [szerk. Stéber Andrea] ; [rend., közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. - Budapest : ELTE PPK, 2014. - 37 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-284-563-0 fűzött
felnőttoktatás - konferencia-kiadvány
37.013.83 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3586847]
MARC

ANSEL
UTF-86031 /2015.
Gordon, Thomas (1918-2002)
P.E.T. : parent effectiveness training (magyar)
   P.E.T. : a gyereknevelés aranykönyve / Thomas Gordon ; [ford. F. Várkonyi Zsuzsa]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2015. - 252 p. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "P.E.T. : a szülői eredményesség tanulása" címmel is
ISBN 978-963-9766-09-9 fűzött : 3500,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3589586]
MARC

ANSEL
UTF-86032 /2015.
Hoffmann Rózsa (1948-)
   Mérföldkő után : mit, miért? : a köznevelés megújítása, 2010-2014 / Hoffmann Rózsa. - Budapest : Kairosz, 2014. - 199 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-726-3 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - oktatáspolitika - közoktatás - 21. század
37.014.5(439)"201"
[AN 3585214]
MARC

ANSEL
UTF-86033 /2015.
   Istennek hála! : a pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola emlékkönyve / [az anyagot vál. és a könyvet szerk. Molnár Marianna, Veszelovszki Balázs] ; [közread. a] Szent Lőrinc Plébánia. - Pásztó : Szt. Lőrinc Plébánia, 2014. - 183 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-12-0112-3 kötött
Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola (Pásztó)
Pásztó - óvoda - általános iskola - egyházi iskola - helyismeret - katolikus egyház
373.3(439-2Pásztó) *** 373.24(439-2Pásztó) *** 908.439-2Pásztó *** 282(439-2Pásztó)
[AN 3585793]
MARC

ANSEL
UTF-86034 /2015.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Deutschförderung durch literarische Werke im Kindesalter : eine methodische Handreichung zur deutschsprachigen Kinderliteratur / Monika Jäger-Manz. - Baja : Bajapress Ny., 2014. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-615-5429-09-5 fűzött
irodalompedagógia - gyermekirodalom - anyanyelvi oktatás - magyarországi németek - tanári segédkönyv
372.883.0(072) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3585691]
MARC

ANSEL
UTF-86035 /2015.
Körmöci Katalin (1948-)
   Óvodapedagógiai kislexikon / Körmöci Katalin. - [Budapest] : Flaccus, 2015. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-17-4 kötött : 3400,- Ft
óvodapedagógia - szaklexikon
372.3:030
[AN 3585048]
MARC

ANSEL
UTF-86036 /2015.
Leman, Kevin
Have a new kid by Friday (magyar)
   Péntekre új gyerek : hogyan változtasson gyermeke hozzáállásán és viselkedésén 5 nap alatt / Kevin Leman ; [ford. Hamerli Nikolett]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-144-7 fűzött : 2500,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés
37.018.1
[AN 3589640]
MARC

ANSEL
UTF-86037 /2015.
   Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon, 1867-1890 = Ungarländische Studenten an wiener Universitäten und Hochschulen, 1867-1890 / Patyi Gábor [et al.] ; szerk. és a bev. írta Szögi László. - Budapest : ELTE Lvt., 2015. - 852 p. ; 25 cm. - (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, ISSN 1218-3385 ; 22.)
ISBN 978-963-284-583-8 kötött
Bécs - egyetemi hallgató - magyarság - egyetem - 19. század - adattár - hallgatói névjegyzék
378.18(436-2Wien)(=945.11)"186/189"(035.5) *** 378.4(436-2Wien)"189/191" *** 378.6(436-2Wien)"186/189"
[AN 3584786]
MARC

ANSEL
UTF-86038 /2015.
Marton-Dévényi Éva
   Gondolatok a diszlexia végső okairól : az alapozó terápia hatása : esettanulmányok / szerzők Marton-Dévényi Éva, Jordanidisz Ágnes, Horváth Ilona ; ... közrem. Szerdahelyi Márton. - [Budapest] : [Alapozó Terápiák Alapítvány], 2014. - 152 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. az Alapozó Terápiák Alapítvány
ISBN 978-963-12-1338-6 fűzött
diszlexia - gyógypedagógia - esettanulmány
376.36
[AN 3589652]
MARC

ANSEL
UTF-86039 /2015.
   Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXVIII. országos konferenciája [elektronikus dok.] : Pécs, 2014. aug. 25-27. / [szerk. Perjésiné Hámori Ildikó, Klincsik Mihály, Pethőné Vendel Terézia] ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Pollack Miháy Műszaki és Informatikai Kar. - Szöveg és képek. - [Pécs] : PTE PMMIK, [2015]. - 1 DVD ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: XXXVIII. Mafiok 2014, Pécs. - Működési követelmények: internet böngésző
ISBN 978-963-642-722-1
matematikatanítás - fizikatanítás - informatika - felsőoktatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.851 *** 372.853 *** 372.868.13 *** 378(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3585195]
MARC

ANSEL
UTF-86040 /2015.
   Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj : [kiállítás, Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2015. március 13 - május 10.] = László Moholy-Nagy Design Grant : [exhibition, Museum of Applied Art, Budapest, 13 March - 10 May 2015] / [szerk. ... Majcher Barbara, Szombathelyi Réka]. - [Budapest] : [SZTNH], 2015. - 31, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Közread. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
ISBN 978-963-9157-77-4 fűzött
Magyarország - formatervezés - iparművészet - ösztöndíj - 21. század
371.217.42(439) *** 745.05(439)"200/201" *** 658.512.2
[AN 3584588]
MARC

ANSEL
UTF-86041 /2015.
   Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés [elektronikus dok.] : IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia : ... Budapest ..., 2014. november 20. : tanulmánykötet / Tóth Péter, Ősz Rita, Várszegi Ágnes szerk. ; [rend., közread. az] Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. - Szöveg. - [Budapest] : Óbudai Egy. Trefort Á. Mérnökpedagógiai Közp., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző
ISBN 978-615-5460-05-0
Magyarország - szakképzés - pedagógusképzés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.13(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2014" *** 377(439)
[AN 3585179]
MARC

ANSEL
UTF-86042 /2015.
   Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére / szerk. Fizel Natasa és Nóbik Attila. - Szeged : SZEK JGYF K., 2014. - 300 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-10-0 fűzött
Magyarország - neveléstörténet - emlékkönyv
37(439)(091)
[AN 3585155]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

6043 /2015.
Barta Ákos
   Különös házasság : Helvéczia kalandmodul / Mikszáth Kálmán regényét átd. Barta Ákos. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., 2014. - 10 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89932-5-0 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3586047]
MARC

ANSEL
UTF-86044 /2015.
Bozóki László (1946-)
   Kafferbivalyok : legenda és valóság / Bozóki László. - Balatonföldvár : Eujáger, 2014. - 552 p. : ill., színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 547-548.
ISBN 978-963-12-0425-4 kötött
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3585483]
MARC

ANSEL
UTF-86045 /2015.
Divine, Mark
8 weeks to SEALfit (magyar)
   Kommandós edzés : változz elit katonává nyolc hét alatt! : SEALfit / Mark Divine ; [ford. Végh Gabriella]. - [Budapest] : Magnólia, 2015. - XIV, 255 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5522-16-1 fűzött : 3380,- Ft : 13,30 EUR
edzés
796.015
[AN 3586447]
MARC

ANSEL
UTF-86046 /2015.
Grosán Pál
   "Tettem a dolgomat mindenkor" : Törös Olga (Szemerey Andorné) a kecskemétivé lett tornász olimpikon : [az 1936-os berlini olimpián bronzérmes magyar tornászcsapat tagjának pályája] / Grosán Pál. - Kecskemét : Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gy. Köre, 2014. - 92 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Sporttörténeti füzetek, ISSN 2063-0646 ; 2.)
Bibliogr.: p. 88.
ISBN 978-963-08-9804-1 fűzött
Törös Olga (1914-2015)
Magyarország - sportoló - torna - olimpikon - pedagógus - 20. század - 21. század
796.41(439)(092)Törös_O. *** 37(439)(092)Törös_O.
[AN 3584695]
MARC

ANSEL
UTF-86047 /2015.
Grossmann, Janja
Schminkspass für Kinder (magyar)
   Arcfestés / Janja Grossmann ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 88.)
ISBN 978-963-278-400-7 fűzött : 1195,- Ft
testfestés - arc - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91 *** 792.024.3
[AN 3584713]
MARC

ANSEL
UTF-86048 /2015.
Kandis, Mags
Gifted (magyar)
   Szívből.. : kötött, horgolt és nemezelt ajándékok gyorsan, egyszerűen / Mags Kandis ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - Üllő : Tölgy K., cop. 2014. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-80099-1-1 fűzött : 3990,- Ft
díszítőművészet - textilművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.52
[AN 3584604]
MARC

ANSEL
UTF-86049 /2015.
Küssner-Neubert, Andrea
Papierflechten für Kinder (magyar)
   Papírcsíkfűzés / Andrea Küssner-Neubert ; [ford. Gulázsi Aurélia]. - Budapest : Cser K., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 89.)
ISBN 978-963-278-399-4 fűzött : 1195,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3584708]
MARC

ANSEL
UTF-86050 /2015.
   Labdarúgás gyerekeknek 5-7 éves korig : módszertani kiadvány 5-7 éves gyermekekkel történő labdarúgó-foglalkozásokhoz / [közread.] MLSZ Edzőképző Központ. - [Budapest] : MLSZ, [2014]. - 76 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89675-6-5 fűzött
labdarúgás - edzés
796.332.015-053.2/.6
[AN 3586442]
MARC

ANSEL
UTF-86051 /2015.
Lord, Kerry
Edward's menagerie (magyar)
   Edward állatsereglete : 40 állatfigura horgolásmintája : pihe-puha kedvencek 4 méretben / Kerry Lord ; [ford. Viertlné Kirtyán Beáta]. - [Üllő] : Tölgy K., cop. 2014. - 127 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-80099-0-4 fűzött : 3790,- Ft
horgolás - díszítőművészet - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.43
[AN 3584601]
MARC

ANSEL
UTF-86052 /2015.
Lux Gábor (1980-)
   Ebül szerzett jószág : Helvéczia kalandmodul / írta Lux Gábor. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., 2014. - 11 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89932-7-4 fűzött
szerepjáték
793.9
[AN 3586059]
MARC

ANSEL
UTF-86053 /2015.
Lux Gábor (1980-)
   Kivilágos virradatig : Helvéczia kalandmodul-gyűjtemény / írta Lux Gábor. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., 2014. - 35 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 78-963-89932-3-6)
szerepjáték
793.9
[AN 3586052]
MARC

ANSEL
UTF-86054 /2015.
   Sport és gazdaság / [szerk. Ács Pongrác] ; [... kiad. Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar]. - Pécs : PTE ETK, 2015. - 593 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-725-2 fűzött
Magyarország - sport - vezetés - szervezés - finanszírozás - gazdaságtan - jog
796.06(439) *** 796.078(439) *** 796(439)(094)
[AN 3585499]
MARC

ANSEL
UTF-86055 /2015.
Udvardy-Szabó Gergely
   WTCC - a túraautó világbajnokság rövid krónikája / Udvardy-Szabó Gergely, Harsányi Bence. - Pécs : Tóth I., 2014. - 164, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0558-9 fűzött
autósport - világbajnokság - sporttörténet
796.71.093.544(100)(091)
[AN 3585865]
MARC

ANSEL
UTF-86056 /2015.
Varga Gábor Farkas (1976-)
   Pirulák : papír alapú gyógyhatású készítmények = Pills : paper-based medicinal preparations / Varga Gábor Farkas ; [a katalógus szerk., a kiállítás kurátora ... Izinger Katalin]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2014. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szt. István Király Múzeum közleményei. D. sorozat, ISSN 1216-5697 ; 339.)
Kész. a Székesfehérváron, 2014. szept. 26 - 2015. jan. 25. között "Türelemjáték" címmel rendezett kiállítás alkalmából
ISBN 978-615-5413-05-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - papírművészet - 21. század - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54 *** 73/76(439)(092)Varga_G._F. *** 061.4(439-2Székesfehérvár) *** 087.5
[AN 3584558]
MARC

ANSEL
UTF-86057 /2015.
Vér Imre
   Lovasturizmus és lovastáborok : [lovastúravezetők, lovaskultúra-oktatók és lovastábort működtetők kézikönyve] / Vér Imre. - [Székesfehérvár] : Lapu Bt., 2014. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Lovas kalendárium szakkönyvtára, ISSN 2416-0806)
Bibliogr.: p. 204.
Fűzött : 1980,- Ft
lovas turizmus - tankönyv
798.28(078) *** 338.48(078)
[AN 3585615]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

6058 /2015.
   Alfejezetek a magyar konceptuális művészet első fejezetéből / [... szerk. Tóth Árpád] ; [kiad. Neon Alapítvány]. - [Budapest] : Neon Alapítvány, [2014]. - 71 p. : ill. ; 28 cm
Megj. a Budapesten, 2013. szept. 12 - 2014. máj. 6. között "Neo-Rose" címmel rendezett kiállítássorozat alkalmából
ISBN 978-963-08-9860-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - konceptuális művészet - 1970-es évek
73/76(439)"197"
[AN 3585041]
MARC

ANSEL
UTF-86059 /2015.
   Ávila - Budapest : válogatott hallgatói tervek : selected student projects / [szerk. Sági Gergely, Vasáros Zsolt]. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazd. Épülettervezési Tansz., 2014. - 99 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm. - (Ipartanszék füzetek, ISSN 2064-5325 ; 2.)
ISBN 978-963-313-139-8 fűzött
Budapest. 1. kerület - Ávila - építészeti terv
72.011(439-2Bp.I.) *** 72.011(460-2Ávila)
[AN 3585576]
MARC

ANSEL
UTF-86060 /2015.
Batári Zsuzsanna (1980-)
Tájegység születik (angol)
   An exhibition is born : questions of preparing open air exhibitions based on the case study of the Northern Hungarian village regional unit / Zsuzsanna Nagyné Batári ; ed. Miklós Cseri ; [publ. by Hungarian Open Air Museum ...]. - Szentendre : Skanzen : Hung. Open Air Mus., 2014. - 454 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 395-452.
ISBN 978-615-5123-38-2 fűzött
muzeológia - szabadtéri múzeum - magyar néprajz - tárgyi néprajz
069.01 *** 39(=945.11)
[AN 3585176]
MARC

ANSEL
UTF-86061 /2015.
Bráda Tibor (1941-)
   Egy üvegfestő belső monológja : Bráda Tibor üvegfestészete / [a bevezetőt ... és a képelemzéseket ... írta Sipos Endre]. - Budapest : Cser K., cop. 2014. - 122, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [124].
ISBN 978-963-278-396-3 fűzött : 4495,- Ft
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - üvegfestmény
75(439)(092)Bráda_T. *** 75.021.335
[AN 3585024]
MARC

ANSEL
UTF-86062 /2015.
   Budapest templomai : Erzsébetváros, VII. kerület. - [Budapest] : BVE, 2014. - 71 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Templomtörténeti sorozat ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-7537-37-0 fűzött
Budapest. 7. kerület - templom
726.54(439-2Bp.VII.)
[AN 3584798]
MARC

ANSEL
UTF-86063 /2015.
   Creative cities and sustainability / Ferenc Miszlivetz and the research community of ISES. - [Szombathely] : Savaria Univ. Press, 2015. - 236 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (ISES book series, ISSN 1588-7995)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-39-9 fűzött
Szombathely - Kőszeg - városfejlesztés - innováció - fenntartható fejlődés
711.1(439-2Szombathely) *** 711.1(439-2Kőszeg) *** 330.341.1 *** 504.03
[AN 3585557]
MARC

ANSEL
UTF-86064 /2015.
Csáji Attila (1939-)
   Fényút : [Műcsarnok, 2015. március 7 - április 5.] = Light path : [7 March - 5 April 2015] / Csáji Attila ; [kurátorok ... Bán András, Haris László, Mayer Marianna]. - Budapest : Műcsarnok, 2015. - 223 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9506-79-4 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Csáji_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3585603]
MARC

ANSEL
UTF-86065 /2015.
Császi Irén (1965-)
   "Kocsira ládám, hegyibe párnám..." : ácsolt- és festett ládák a palócföldről : a Dobó István Vármúzeum vándorkiállítása / [szöveg Császi Irén, Veres Gábor, Zábrátzky Éva]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2014. - 32 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88924-5-4 fűzött
Palócföld - magyar néprajz - népi díszítőművészet - bútor - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
7.031.4(439Palócföld) *** 645.455 *** 39(=945.11)(439Palócföld) *** 061.4(439)
[AN 3586471]
MARC

ANSEL
UTF-86066 /2015.
Czaga Viktória (1951-)
   Pesthidegkút temetői / írta és szerk. Czaga Viktória, Vörös Éva, Vörös Tivadar ; a képeket kész. András Márton, Auber János, Czaga Viktória. - [Budapest] : II. Ker. Kult. Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 67 p. : ill. ; 21 cm. - (Pesthidegkúti helytörténeti füzetek, ISSN 2064-5740 ; 2.)
ISBN 978-963-8457-31-8 fűzött
Budapest. 2. kerület - temető - helyismeret
718(439-2Bp.II.) *** 908.439-2Bp.II.
[AN 3585244]
MARC

ANSEL
UTF-86067 /2015.
   Czirádás kulcstartók. - Budapest : Tandem Graf. Stúdió, [2014]. - 111 p. : ill., főként színes ; 13 cm. - (Anno, ISSN 1786-6030)
ISBN 978-615-5194-09-2 fűzött : 1450,- Ft
Magyarország - kulcs - ötvösség - díszítőművészet - magángyűjtemény - album
739 *** 069.017(439)Bagdy_A. *** 683.33
[AN 3585249]
MARC

ANSEL
UTF-86068 /2015.
Dolnick, Edward (1952-)
The forger's spell (magyar)
   A képhamisító : igaz történet Vermeerről, a nácikról és a 20. század legnagyobb képhamisításáról / Edward Dolnick ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 399 p., [8] t. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 377-387.
ISBN 978-963-643-681-0 kötött : 3490,- Ft
Meegeren, Han van (1889-1947)
Hollandia - második világháború - festőművész - festményhamisítás
75.061(492)"193/194" *** 75(492)(092)Meegeren,_H._van
[AN 3586481]
MARC

ANSEL
UTF-86069 /2015.
Dombauer Lászlóné
   Horgolt ékszerek / Dombauer Lászlóné. - Budapest : Cser K., 2015. - 30, [2] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. - (Színes ötletek, ISSN 1585-7646 ; 87.)
ISBN 978-963-278-373-4 fűzött : 1195,- Ft
horgolás - ékszer - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3584716]
MARC

ANSEL
UTF-86070 /2015.
Egri Mária (1940-)
   Nyáry Éva festőművész / Egri Mária. - Budapest : Hi Res digit-all Printshop, 2015. - 161 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 158-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1723-0 fűzött
Nyáry Éva (1946-)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Nyáry_É.
[AN 3585514]
MARC

ANSEL
UTF-86071 /2015.
Elképzelés (angol)
   Imagination/idea : the beginning of Hungarian conceptual art : the László Beke Collection, 1971 / [... ed. by Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Eszter Szakács]. - Budapest : Tranzit ; Zurich : JRP/Ringier, cop. 2014. - [261] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-3-03764-318-1
Fűzött
Magyarország - képzőművészet - konceptuális művészet - 20. század - magángyűjtemény
73/76(439)"197" *** 069.017(439)Beke
[AN 3585009]
MARC

ANSEL
UTF-86072 /2015.
Enzsöly Kinga (1982-)
   Hajak : a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállítás katalógusa / [Enzsöly Kinga]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2015. - 43 p. : ill., színes ; 15x15 cm
A kiállítást 2015. márc. 20 - ápr. 26. között tartották. - Borítócím: Enzsöly Kinga
ISBN 978-963-7207-53-2 fűzött
Magyarország - festőművész - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Enzsöly_K. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3586752]
MARC

ANSEL
UTF-86073 /2015.
   Fában a jövő / [szerk. Pásztory Zoltán]. - Sopron : NYME K., 2015. - [57] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-359-043-0 fűzött
lakóépület - energiagazdálkodás - faanyag
728.3 *** 620.9 *** 630*8
[AN 3584723]
MARC

ANSEL
UTF-86074 /2015.
Fiedler, François (1921-2001)
   François Fiedler / [texts by ... Ágnes Berecz, Róna Kopeczky, Octave Nadal] ; [publ. by the Kálmán Makláry Fine Arts]. - Budapest : Makláry Artworks Kft. : Kálmán Makláry Fine Arts, cop. 2014. - 242 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Angol, francia és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89441-4-6 kötött
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(=945.11)(44)(092)Fiedler,_F.
[AN 3584896]
MARC

ANSEL
UTF-86075 /2015.
Hegedűs László (1950-)
   2kettő : képpraxisok : [Műcsarnok, 2014. december 13 - 2015. február 1.] = 2two : image praxes / Hegedűs 2 László ; [kurátor, ... szerk. ... Készman József] ; [szöveg ... Keserű Katalin, Hegedűs 2 László]. - Budapest : Műcsarnok, 2014. - 48 p. : ill., részben színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9506-76-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Hegedüs_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3585109]
MARC

ANSEL
UTF-86076 /2015.
Horváth János (1949-)
   Rippl-Rónai az első világháborúban : Rippl-Rónai József Emlékház és Látogatóközpont, Kaposvár, Róma-villa, 2014. május 23 - december 30. : Rippl-Rónai Fesztivál, Kaposvár, 2014 / Horváth János ; [kiad. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum ...]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Vár. Múz., [2014]. - 47 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 45.
ISBN 978-963-7212-84-0 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3584808]
MARC

ANSEL
UTF-86077 /2015.
   Idő : Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne : Łódzi Fotóművészek Társasága = "Time" / [... szerk. Német Gabriella, Nagy István]. - Szentes : [Szentesi Fotókör], 2014. - [32] p. : ill. ; 15x22 cm
A Szentesen, 2014. szept. 1 - okt. 17. között a Szentesi Fotókör által rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Lengyelország - fotóművészet - kiállítási katalógus
77.04(438)"19/20" *** 061.4(439-2Szentes)
[AN 3586363]
MARC

ANSEL
UTF-86078 /2015.
Istókovits Kálmán (1898-1990)
   Istókovits Kálmán, 1898-1990 / [szöveg Bellák Gábor]. - [Budapest] : Art és Design Kft., 2015. - [51] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-1380-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Istókovits_K.
[AN 3586434]
MARC

ANSEL
UTF-86079 /2015.
Kovács Ferenc (1924-2003)
   Kovács Ferenc (1924-2003) : a kisvárosi faragó : the small-town carver : [kiállítás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban, 2015. február 26 - 2015. március 29.] / [kurátor ... Grászli Bernadett]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz. : Palatia Ny. : Artportal, 2015. - [76] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7207-33-4 fűzött
Magyarország - faszobrász - fafaragás - 20. század - kiállítási katalógus
73.023.1(439)(092)Kovács_F. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3586719]
MARC

ANSEL
UTF-86080 /2015.
   Liget Budapest : OMRRK : Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet : National Conservation and Storage Centre, Central European Research Institute for Art History / [szerk. Sasvári Áron, Vasáros Zsolt] ; [kiad. a Narmer Építészeti Stúdió, Városliget Zrt.]. - Budapest : Narmer Építészeti Stúdió : Városliget Zrt., 2014. - 91 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1407-9 fűzött
Budapest. 13. kerület - múzeum - restaurálás - raktározás - kutatóintézet - építészeti terv
727.011(439-2Bp.XIII.)
[AN 3585693]
MARC

ANSEL
UTF-86081 /2015.
Lukácsi Ákos (1973-)
   Kaldera = Caldera / Lukácsi Ákos ; Géczi János előszavával. - [Mosonmagyaróvár] : Calendula Kvk., 2015. - 46 p. : ill. ; 27 cm
borító- és gerinccím: Lukácsi
ISBN 978-963-12-1312-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - Izland - fényképész - természeti környezet - 21. század - fényképalbum - természetkép
77.04(439)(092)Lukácsi_Á. *** 77.047 *** 502(491.1)(084.12)
[AN 3586455]
MARC

ANSEL
UTF-86082 /2015.
Magyar László (1955-|)
   Magyar László : kárpátaljai festőművész / [a kiállítás kurátora Tóth Norbert ...] ; [szerk. Sárba Katalin ...]. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Kárpát-haza Galéria, 2014. - 58, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Kortárs magyar művészet, ISSN 2064-762X)
A Budapesten, 2014. szept. 30 - okt. 11. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80150-0-4 kötött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(477.87)(=945.11)(092)Magyar_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3585135]
MARC

ANSEL
UTF-86083 /2015.
Manajló András (1970-)
   Paintings / Andrew Manaylo. - [S.l.] : [s.n.], cop. 2014. - [32] p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Borítócím: Manaylo paintings
Fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - 20. század - 21. század
75(477.87)(=945.11)(092)Manajló_A.
[AN 3586341]
MARC

ANSEL
UTF-86084 /2015.
Markovics Ferenc (1936-)
   Magyar művészek = Hungarian artists / Markovics Ferenc. - Budapest : Artphoto Galéria, 2014. - 64 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Közelkép, ISSN 2064-4612 ; 5.)
ISBN 978-615-5503-01-6 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - művész - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
7(439)(092)(084.12) *** 77.04(439)(092)Markovics_F. *** 77.041.5
[AN 3585019]
MARC

ANSEL
UTF-86085 /2015.
Nagy Gergely (1957-)
   A Budapesti Központi Vásárcsarnok / [szöveg Nagy Gergely] ; [közread. az] Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2014. - 60 p. : ill., részben színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 58-59.
ISBN 978-963-9439-88-7 fűzött
Budapest. 9. kerület - vásárcsarnok - album
725.261(439-2Bp.)(084.1)
[AN 3585247]
MARC

ANSEL
UTF-86086 /2015.
   Parallel Spuren : [Budapest/Wien - 1914/2014] : [Symposium ... 19. Juni 2014 ..., Austellung ... in Budapest 21. Oktober - 15. November 2014 ..., in Wien 21. November 2014 - 11. Jänner 2015 ...] = Párhuzamos nyomok : [Budapest/Wien 1914/2014] : [... szimpózium ... 2014. június 19.] : [... kiállítás ... Budapesten, 2014. október 21 - november 15. ..., Bécsben 2014. november 21 - 2015. január 11. ...] / [Hrsg.:] Magyar Képzőművészeti Egyetem, Akademie der Bildenden Künste Wien. - [Budapest] : MKE ; Wien : Akademie der Bildenden Künste, 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89883-1-7 fűzött
Ausztria - Magyarország - képzőművészet - első világháború - 21. század
73/76(436)"200/201" *** 73/76(439)"200/201" *** 94"1914/1918"
[AN 3585536]
MARC

ANSEL
UTF-86087 /2015.
Pártay István (1906-1979)
   Pártay István festőművész. - [Budapest] : Pártay L., 2014. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Összeáll. Pártay Lilla
ISBN 978-963-12-0847-4 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Pártay_I.
[AN 3584940]
MARC

ANSEL
UTF-86088 /2015.
Peternák Miklós (1956-)
   koncept.hu : a konceptuális művészet hatása Magyarországon = concept.hu : the influence of conceptual art in Hungary / Peternák Miklós ; [közread. a] Paksi Képtár, C? Alapítvány. - [Paks] : Paksi Képtár ; [Budapest] : C³ Alapítvány, 2014. - 199 p. : ill., részben színes ; 23 cm
A Pakson, 2014. márc. 28 - június 8. között "1,2, ! ? "Itt jelentkezzen öt egyforma ember". Koncept palimpszeszt, vagy a magyar konceptuális művészet" címmel rendezett kiállítás katalógusával. - Bibliogr.: p. 185-191.
ISBN 978-615-5121-15-9 kötött
Magyarország - művészettörténet - konceptuális művészet - 20. század - 21. század
73/76(439)"197/201"
[AN 3585136]
MARC

ANSEL
UTF-86089 /2015.
Radics Boglárka
   Groteszkek, kimérák, vízköpők : séta a Vajdahunyadvár épületszobrászati elemei között / Radics Boglárka ; a Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiadványa. - Budapest : M. Mezőgazd. Múz., 2014. - 120 p. : ill., főként színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 116-118.
ISBN 978-963-7092-75-6 kötött
Budapest. 14. kerület - építészet - historizmus - épületszobrászat - album
725.94(439-2Bp.) *** 72.04(439-2Bp.) *** 72.026 *** 72.035(439-2Bp.)(084.1)
[AN 3584650]
MARC

ANSEL
UTF-86090 /2015.
Rosch Gábor
   A Hegyvidék épített öröksége / Rosch Gábor ; [kiad. a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria]. - Budapest : Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjt. és Galéria, 2012-2014. - 3 db ; 28 cm
Budapest. 12. kerület - építészet - helyismeret
72(439-2Bp.XII.) *** 908.439-2Bp.XII.
[AN 3440308]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Irodaépületek, kulturális intézmények, tudományos intézetek, kórházak, kereskedelmi és vendéglátó épületek, kilátótornyok és ipari épületek, közlekedési épületek, temetők. - 2014. - 237 p. : ill., főként színes, részben térk.
Bibliogr.: p. 226-230.
ISBN 978-615-80087-0-9 fűzött : 5000,- Ft
[AN 3584942] MARC

ANSEL
UTF-86091 /2015.
Szabó Tamás (1953-|)
   Szecessziós vasművesség Kaposváron / Szabó Tamás ; [fotók Baksa Imre és a szerző]. - Kaposvár : Szabó T., 2014. - 88 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 50-51.
Kötött
Kaposvár - vasművesség - szecesszió
739.4.035.93(439-2Kaposvár)
[AN 3584760]
MARC

ANSEL
UTF-86092 /2015.
Szecskó Károly (1939-)
   Hevesy Sándor / Szecskó Károly. - Budapest : PG Nyip. Vállalkozás, 2014. - 259 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8125-8 fűzött
Hevesy Sándor (1902-1985)
Magyarország - Eger - építész - 20. század - műemlékvédelem
72(439)(092)Hevesy_S. *** 72.025.3/.4(439-2Eger)
[AN 3585687]
MARC

ANSEL
UTF-86093 /2015.
   "Szépíteni kívánta a világot..." : Rippl-Rónai József iparművészeti munkássága : konferencia-előadások / [... szerk. Géger Melinda] ; [közread. a] Rippl-Rónai Múzeum, [Kaposvár Város Önkormányzata ...]. - Kaposvár : Rippl-Rónai Múz. : Önkormányzat, 2014. - 76 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
A Kaposváron, 2014. máj. 23-án rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7212-86-4 fűzött
Magyarország - iparművész - 19. század - 20. század
745(439)(092)Rippl-Rónai_J.
[AN 3584888]
MARC

ANSEL
UTF-86094 /2015.
Tóth Attila (1949-)
   Képzőművészet Csongrádon : alkotók, alkotások, alkotóház / Tóth Attila, Ujszászi Róbert. - Csongrád : Deák I. B. : Hegedűs E., 2015. - 268 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 256. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-0659-3 kötött
Csongrád - képzőművészet - művészeti élet - 20. század - 21. század
73/76(439-2Csongrád)"19/201" *** 73/76(439-2Csongrád)(092)
[AN 3585026]
MARC

ANSEL
UTF-86095 /2015.
Vajda Júlia (1913-1982)
   A világképalakítás terei : [kiállítás a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban, 2014. december 14 - 2015. február 1.] = Creation of the worldvision in the human mind's universe / Vajda Júlia ; [kurátor ... Kolozsváry Marianna]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2014. - 77 p. : ill., részben színes ; 25 cm
borító- és gerinccím: Vajda Júlia
ISBN 978-963-7207-52-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Vajda_J. *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3586714]
MARC

ANSEL
UTF-86096 /2015.
Váli Dezső (1942-)
   Deske.hu : képpraxisok : image praxes : [Műcsarnok, 2014. december 13 - 2015. február 1.] / Váli ; [kurátor, ... szerk., ... Rockenbauer Zoltán] ; [szöveg ... Rockenbauer Zoltán, Váli Dezső]. - Budapest : Műcsarnok, 2014. - 47 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9506-75-6 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Váli_D. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3585077]
MARC

ANSEL
UTF-86097 /2015.
   Vásárhelyi Kerámia Szimpózium, 1998-2013 / [... a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány gondozásában kész.]. - Hódmezővásárhely : Wartha V. Kerámiaműv. Alapítvány, [2014]. - 256 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A 2014. jan. 26 - márc. 16. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-08-8786-1 fűzött
Magyarország - kerámiaművészet - ezredforduló - 21. század - kiállítási katalógus
738(439)"199/201" *** 738(100)"199/201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3585561]
MARC

ANSEL
UTF-86098 /2015.
   A világ hét csodája / [ill. Narancsik Krisztina]. - [Budapest] : Anno, [2015]. - 36 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-375-709-3 kötött
művelődéstörténet - építészeti örökség - ókor - ifjúsági könyv
72(3)(02.053.2) *** 930.85(3)(02.053.2)
[AN 3584403]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

6099 /2015.
Cziffra György (1921-1994)
Des canons et des fleurs (magyar) (bőv. kiad.)
   Ágyúk és virágok / Cziffra György ; ford. Tóth Ágnes Nikolett. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 239 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-615-5269-63-9 kötött : 2500,- Ft
Cziffra György (1921-1994)
Franciaország - komolyzenei előadó - zongora - külföldön élő magyar személyiség - memoár
786.2.071.2(44)(=945.11)(092)Cziffra_Gy.(0:82-94)
[AN 3589601]
MARC

ANSEL
UTF-86100 /2015.
Iván Csaba (1957-)
   Jazztérkép [elektronikus dok.] / Iván Csaba. - Szöveg (epub : 682 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-378-3
Magyarország - zenetörténet - dzsesszzenész - 20. század - 21. század - dzsessz - interjú - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.5(439)(092)(047.53) *** 78.067.26.036.5(100)(091)
[AN 3587805]
MARC

ANSEL
UTF-86101 /2015.
Sipos János (1953-)
   Kyrgyz folksongs / János Sipos ; [... transl. by Judit Pokoly ..., Gülzura Cumakunova ...] ; [publ. by] Institute for Musicology of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences ... - Budapest : Inst. for Musicology of the Research Centre for the Humanities of the HAS : L'Harmattan, 2014. - 416 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
A népdalszövegek kirgiz, török és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 409-416.
ISBN 978-963-236-899-3 kötött : 20 EUR
népzene - kirgizek - népdal
784.4(=943.41) *** 398.8(=943.41) *** 78.031.4(=943.41)
[AN 3584959]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

6102 /2015.
Nánay István (1938-)
   Ruszt József / Nánay István ; [közread. a] ... Független Előadó-művészeti Szövetség. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Független Előadó-művészeti Szövets., 2014. - 183 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-705-7 fűzött : 2100,- Ft
Ruszt József (1937-2005)
Magyarország - színházi rendező - 20. század - ezredforduló - színielőadás
792.027.2(439)(092)Ruszt_J. *** 792.091(439)"196/200"
[AN 3584685]
MARC

ANSEL
UTF-86103 /2015.
   Sanyi manó : Lévai Sándor báb- és díszlettervező élete és művei / [szerk. Shah Gabriella] ; [kiad. a Gaál István Egyesület]. - Salgótarján : Gaál I. Egyes., 2014. - 79 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0950-1 kötött
Lévai Sándor (1930-1997)
Magyarország - iparművész - díszlettervezés - báb - 20. század
792.021(439)(092)Lévai_S. *** 792.97.024(439)(092)Lévai_S.
[AN 3584608]
MARC

ANSEL
UTF-86104 /2015.
Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál (11.) (2014) (Budapest)
   Verzió11 : Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál : International Human Rights Documentary Film Festival : Budapest, 2014. november 11-16. / [ed. by Anikó Kövecsi, Luisa Ordóñez Ortegón, Oksana Sarkisova] ; [publ. by the OSA Archivum at Central European University ...]. - Budapest : CEU OSA, 2014. - 77 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-0715-6 fűzött
Budapest - dokumentumfilm - emberi jog - filmfesztivál
791.43(100) *** 342.7 *** 061.7(439-2Bp.)"2014"
[AN 3586756]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

6105 /2015.
Czakó Gábor (1942-)
   Juliánusz barát ajándéka / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., 2014. - 242, [3] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-89767-5-8 fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet - magyarságkutatás
809.451.1-53 *** 930.8(=945.11)
[AN 3584502]
MARC

ANSEL
UTF-86106 /2015.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 2 : munkafüzet : exercise book / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - 2. jav. kiad. - [Szeged] : Design K., 2015. - [4], 83 p. : ill. ; 24 cm. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-963-89612-7-3 fűzött : 5500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89612-3-5)
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=20
[AN 3586308]
MARC

ANSEL
UTF-86107 /2015.
Fenyvesi Laura
   TELC német szókincsgyakorló munkafüzet / [a feladatokat kész. Fenyvesi Laura]. - Budapest : Akad. K., 2014. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9542-1 fűzött
német nyelv - szókincs - példatár
803.0(076)=945.11 *** 803.0-3(076)=945.11
[AN 3584803]
MARC

ANSEL
UTF-86108 /2015.
   Képes angol szótár / [ill. Reményi Béla]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5476-78-5 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11 *** 801.321.19=945.11=20
[AN 3586603]
MARC

ANSEL
UTF-86109 /2015.
   Képes német szótár / [ill. Reményi Béla]. - [Kistarcsa] : Csengőkert Kvk., 2014. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5476-79-2 fűzött
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3586608]
MARC

ANSEL
UTF-86110 /2015.
Lázár Györgyné
   Német szókincsgyakorló : tematikus feladatgyűjtemény / Lázár Györgyné. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 178 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9517-9 fűzött
német nyelv - szókincs - példatár
803.0(076)=945.11 *** 803.0-3(076)=945.11
[AN 3585677]
MARC

ANSEL
UTF-86111 /2015.
Papp István (1901-1972)
Unkarin kielen historia (magyar)
   Magyar nyelvtörténet : kézirat / Papp István ; [ford. Kornyáné Szoboszlay Ágnes]. - Debrecen : [s.n.], 2014. - 186 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 183-185.
Fűzött
magyar nyelv - nyelvtörténet
809.451.1-53
[AN 3585690]
MARC

ANSEL
UTF-86112 /2015.
Révai Miklós (1750-1807)
Antiquitates literaturae Hungaricae (magyar)
   Magyar irodalmi régiségek = Antiquitates literaturae Hungaricae / Révai Miklós ; ford. C. Vladár Zsuzsa ; [szerk. ... Stemler Ágnes] ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Országos Széchényi Könyvtár. - Budapest : ELTE M. Nyelvtud. és Finnugor Int. : OSZK, 2014. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 247-259.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-200-626)
magyar nyelv - nyelvtörténet - nyelvemlék
809.451.1-53 *** 809.451.1-8
[AN 3585524]
MARC

ANSEL
UTF-86113 /2015.
Szabó Szilvia (1978-)
   English practice test 1-5 : level A2 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Juhászné Bem Rita. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2015. - 131 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 5 mell.
ISBN 978-615-5386-02-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3586525]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

6114 /2015.
Horváth Györgyi (1974-)
   Utazó elméletek : angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusban / Horváth Györgyi. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 153 p. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 15.)
Bibliogr.: p. 137-[154].
ISBN 978-963-506-938-5 fűzött : 2000,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - Egyesült Államok - irodalomtudomány - recepcióelmélet - kulturális hatás - politikai filozófia - nyugati civilizáció - ezredforduló
82.01(73) *** 82.01(4-11)"199/200" *** 321.01(73)
[AN 3585337]
MARC

ANSEL
UTF-86115 /2015.
   "Jól őrizd helyedet" : emlékezések Tarnai Andorra / vál., szerk. Tüskés Gábor ; mtárs Bretz Annamária. - Budapest : Reciti, 2014. - 123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5478-01-7 fűzött
Tarnai Andor (1925-1994)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század
82.01(439)(092)Tarnai_A.
[AN 3584746]
MARC

ANSEL
UTF-86116 /2015.
Lőkös István (1933-)
   Litteratura kajkaviana : a kaj horvát irodalomtörténet magyar szemmel / Lőkös István. - Budapest : Kairosz, 2014. - 416 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 410-416.
ISBN 978-963-662-729-4 kötött : 4000,- Ft
horvát irodalom története
886.2(091)"15/17"
[AN 3584429]
MARC

ANSEL
UTF-86117 /2015.
   Textológia, filológia, értelmezés : klasszikus magyar irodalom / szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 410 p. : ill. ; 21 cm. - (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 55.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-468-4 fűzött
filológia - szövegtan - magyar irodalom története - 18. század - 19. század
82.07 *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3585627]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

6118 /2015.
Kis János (1770-1846)
   A' magyar Páméla : forráskiadás / Kis János. Die neue Pamela / Charlotte Schiller ; bev. és sajtó alá rend. Labádi Gergely. - Budapest : Reciti, 2014. - 152 p. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 1.)
Bibliogr.: p. 145-149.
ISBN 978-615-5478-03-1 fűzött
Magyarország - író - 18. század - 19. század - német irodalom - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511(092)Kis_J. *** 830-31.02=945.11
[AN 3585005]
MARC

ANSEL
UTF-86119 /2015.
   Suit up! : írók öltönyben / [... Hevesi Judit és Gaborják Ádám szerk.] ; [a fotókat Bach Máté kész.]. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 84, [8] p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-615-5070-38-9 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - író - 20. század - 21. század - magyar irodalom - fényképalbum - antológia
894.511(092)(084.12) *** 894.511-822 *** 77.04(439)(092)Bach_M.
[AN 3584975]
MARC

ANSEL
UTF-86120 /2015.
Szénási Zoltán (1975-)
   Vasadi Péter / Szénási Zoltán. - Budapest : Balassi, cop. 2014. - 172, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (Kortársaink, ISSN 0324-5020)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-944-6 fűzött : 2000,- Ft
Vasadi Péter (1926-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Vasadi_P.
[AN 3585150]
MARC

ANSEL
UTF-86121 /2015.
Veszprémi Nóra (1979-)
   Fölfújt pipere és költői mámor : romantika és művészeti közízlés a refomkori Magyarországon / Veszprémi Nóra. - Budapest : L'Harmattan : Könyvpont, cop. 2015. - 239 p. : ill. ; 23 cm. - (Határesetek, ISSN 2064-3810 ; 3.)
Bibliogr.: p. 208-234.
ISBN 978-963-236-963-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - művészettörténet - romantika - irodalmi élet - művészeti élet - reformkor - 19. század
894.511(091)"18" *** 75..035.3 *** 75(439)"182/185"
[AN 3584876]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

6122 /2015.
Accardo, Jus
Untouched (magyar)
   Untouched : érintés nélkül : Denazen-regény / Jus Accardo ; [ford. Károlyi Eszter]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 84 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-923-5 kötött : 1999,- Ft
ISBN 978-963-373-922-8 fűzött : 1299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3584523]
MARC

ANSEL
UTF-86123 /2015.
Allen, Sarah Addison (1971-)
The peach keeper (magyar)
   A barackfa titka / Sarah Addison Allen ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 249, [4] p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
Megj. "A barackfa őrzői" címmel is
ISBN 978-963-399-002-5 kötött : 3699,- Ft
ISBN 978-963-399-001-8 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584447]
MARC

ANSEL
UTF-86124 /2015.
Angry birds : a pig from the stars and other stories (magyar)
   Egy malac a csillagokból és más madaras történetek / [ford. Sánta Balázs és Földváry Csilla]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - 151 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-615-5507-10-6 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3585092]
MARC

ANSEL
UTF-86125 /2015.
Archer, Lily
The poison apples (magyar)
   Mérgezett almák / Lily Archer ; [... ford. Zubovics Katalin]. - [Budapest] : Pongrác, cop. 2014. - 314 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5131-12-7 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3584766]
MARC

ANSEL
UTF-86126 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Wait for you (magyar)
   Wait for you : várok rád / J. Lynn ; [ford. Császár László]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 491 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-022-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3584368]
MARC

ANSEL
UTF-86127 /2015.
Atwood, Margaret (1939-)
The year of the flood (magyar)
   Az özönvíz éve / Margaret Atwood ; [ford. Varga Zsuzsanna] ; [a verseket ford. Horváth Viktor]. - Budapest : Európa, 2015. - 548, [10] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9930-0 kötött : 3790,- Ft
kanadai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(71)=945.11
[AN 3585043]
MARC

ANSEL
UTF-86128 /2015.
Bomer, Paula
Nine months (magyar)
   Kilenc hónap / Paula Bomer ; [ford. Gábor Emma]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 286 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
Borítócím: 9 hónap
ISBN 978-963-635-511-1 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3586119]
MARC

ANSEL
UTF-86129 /2015.
Bowden, Oliver (1948-)
Assassin's creed : unity (magyar)
   Assassin's creed : egység / Oliver Bowden ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Fumax, 2015. - 455 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-13-5 fűzött : 3790,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3586511]
MARC

ANSEL
UTF-86130 /2015.
Brooker, Barbara Rose
The Viagra diaries (magyar)
   Viagra-napló / Barbara Rose Brooker ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 295 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-512-8 fűzött : 3199,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3586155]
MARC

ANSEL
UTF-86131 /2015.
Castillo, Linda
The dead will tell (magyar)
   A halál szava / Linda Castillo ; [ford. Tokai Titusz]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 318 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-730-5 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3584704]
MARC

ANSEL
UTF-86132 /2015.
Child, Lee (1954-)
Personal (magyar)
   Bosszúvágy / Lee Child ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 322 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-734-3 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3586159]
MARC

ANSEL
UTF-86133 /2015.
Clancy, Tom (1947-2013)
Without remorse (magyar)
   Bűntudat nélkül / Tom Clancy ; [ford. Holbok Zoltán és Vajda Tünde]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 902 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5283-49-9 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3584457]
MARC

ANSEL
UTF-86134 /2015.
Crouch, Blake (1978-)
Pines (magyar)
   Wayward Pines : [Wayward Pines-trilógia 1.] / Blake Crouch ; [ford. Makai Péter Kristóf]. - [Budapest] : Agave Kv., 2014. - 288 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-00-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3584778]
MARC

ANSEL
UTF-86135 /2015.
Cussler, Clive (1931-)
Skeleton Coast (magyar)
   Csontvázpart : [Oregon-akták] / Clive Cussler, Jack Du Brul ; [ford. Gondos László]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 441 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-499-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3584426]
MARC

ANSEL
UTF-86136 /2015.
Ende, Michael (1929-1995)
Die unendliche Geschichte (magyar)
   A végtelen történet / Michael Ende ; [ford. Hárs Ernő]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1985. - 440 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-405-055-1 fűzött : 3290,- Ft
német irodalom - mese
830-34=945.11
[AN 3589445]
MARC

ANSEL
UTF-86137 /2015.
Flanagan, John
Oakleaf bearers (magyar)
   A tölgylevelesek / John Flanagan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 291 p. ; 21 cm. - (A vadonjáró tanítványa ; 4.)
ISBN 978-963-399-132-9 kötött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3586178]
MARC

ANSEL
UTF-86138 /2015.
Gauck, Joachim (1940-)
Winter im Sommer (magyar)
   Nyári fagyok, őszi kikelet : visszaemlékezések / Joachim Gauck ; [ford. Kaposi Luca]. - Budapest : Luther, 2014. - 317 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-380-041-6 kötött : 4800,- Ft
Gauck, Joachim (1940-)
Német Demokratikus Köztársaság - Németország - német irodalom - történelem - politikus - 20. század - 21. század - memoár
830-94=945.11 *** 32(430)(092)Gauck,_J.(0:82-94) *** 943.0"19"
[AN 3586094]
MARC

ANSEL
UTF-86139 /2015.
Gibbins, David (1962-)
The sword of Attila (magyar)
   Attila kardja : Total war regény / David Gibbins ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : PlayON!, cop. 2015. - 303 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89622-5-6 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3586694]
MARC

ANSEL
UTF-86140 /2015.
Griffin, W. E. B. (1929-)
   Becsületbeli ügyek / W. E. B. Griffin ; [ford. Bally István]. - Debrecen : Gold Book, [2008]-. - 22 cm
A 4. és 5. kötetet ford. Nitkovszki Stanislaw. - A 4., 5., 6., 7. kötet társszerzője Butterworth, William E. - A 7. kötetet ford. Békési József
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 2760388]
MARC

ANSEL
UTF-8


   7. kv., Birodalom és becsület. - cop. 2015. - 432 p.
ISBN 978-963-426-289-3 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3586270] MARC

ANSEL
UTF-86141 /2015.
Harper, Tom (1977-)
Zodiac station (magyar)
   Zodiákus állomás / Tom Harper ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 395 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5535-00-0 fűzött : 3200,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3586541]
MARC

ANSEL
UTF-86142 /2015.
Hawking, Jane (1944-)
Travelling to infinity (magyar)
   Utazás a végtelenbe / Jane Hawking ; [ford. Csáki Judit és Kelemen László]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 484, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-555-9 fűzött : 3990,- Ft
Hawking, Jane (1944-)
Hawking, Stephen W. (1942-)
Nagy-Britannia - angol irodalom - fizikus - 20. század - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 53(410)(092)Hawking,_S.(0:82-94)
[AN 3585061]
MARC

ANSEL
UTF-86143 /2015.
Hooker, Richard (1924-1997)
M.A.S.H. (magyar)
   M.A.S.H : regény három katonaorvosról / Richard Hooker ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 196 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-077-3 kötött : 2799,- Ft
ISBN 978-963-373-680-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584358]
MARC

ANSEL
UTF-86144 /2015.
Hoover, Colleen (1979-)
Hopeless (magyar)
   Hopeless : reménytelen / Collen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 404 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-394-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3584364]
MARC

ANSEL
UTF-86145 /2015.
Hurley, Tonya
Ghostgirl: lovesick (magyar)
   Szellemlány : vágyakozás / Tonya Hurley ; [... ford. Győri Dávid]. - Budapest : Pongrác, cop. 2014. - 307 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-615-5131-18-9 kötött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3584774]
MARC

ANSEL
UTF-86146 /2015.
   Idegen partokon : válogatás az orosz emigráció kisprózájából / [... vál. és ... összeáll. Goretity József és M. Nagy Miklós]. - Lakitelek : Antológia, 2014. - 342 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5428-11-1 kötött : 3000,- Ft
orosz irodalom - emigráns irodalom - elbeszélés - antológia
882-32(100)(082)=945.11
[AN 3579743]
MARC

ANSEL
UTF-86147 /2015.
Kagawa, Julie (1982-)
The iron king (magyar)
   The iron king : vaskirály : Vastündérek 1. / Julie Kagawa ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 371, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-604-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3589335]
MARC

ANSEL
UTF-86148 /2015.
Kant, Komal
Impossible (magyar)
   Mire jó a rosszfiú? / Komal Kant ; [ford. Kulcsár Júlia]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 313 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9856-0 fűzött : 2299,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3586545]
MARC

ANSEL
UTF-86149 /2015.
Kate, Lauren (1981-)
Fallen in love (magyar)
   Fallen in love : szerelemben : történetek a Fallen-sorozathoz / Lauren Kate ; [ford. Godó Klára]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 176, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-229-6 kötött : 2799,- Ft
ISBN 978-963-399-211-1 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - fantasztikus regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.9(73)=945.11
[AN 3584527]
MARC

ANSEL
UTF-86150 /2015.
Kenner, Julie (1965-)
Heated (magyar)
   Őrült vágy / J. Kenner ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 351 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-405-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3584775]
MARC

ANSEL
UTF-86151 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2009-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 2872352]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17. köt., Mozart és a kottatolvajok : [krimi a bécsi klasszicizmus korából]. - 2015. - 155 p.
ISBN 978-963-244-549-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3584794] MARC

ANSEL
UTF-86152 /2015.
Ludlum, Robert (1927-2001)
The Janus reprisal (magyar)
   A Janus-megtorlás / Robert Ludlum, Jamie Freveletti ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 522 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-502-9 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3586265]
MARC

ANSEL
UTF-86153 /2015.
Maas, Sarah J.
Throne of glass (magyar)
   Throne of glass : üvegtrón / Sarah J. Maas ; [ford. Varga Csaba]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 543 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-180-2 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589450]
MARC

ANSEL
UTF-86154 /2015.
MacLean, Sarah (1978-)
Ten ways to be adored when landing a lord (magyar)
   A hódítás tíz szabálya / Sarah MacLean ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 443 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-957-0 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-956-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3584370]
MARC

ANSEL
UTF-86155 /2015.
Marten, Helena
Der Zitronengarten (magyar)
   A citromkert / Helena Marten ; [ford. Szalai Lajos]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 509 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-732-9 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3586156]
MARC

ANSEL
UTF-86156 /2015.
McCann, Colum (1965-)
TransAtlantic (magyar)
   TransAtlantic : atlanti átkelés / Colum McCann ; [ford. Mesterházi Mónika]. - Budapest : Magvető, 2015. - 318 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3241-1 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584908]
MARC

ANSEL
UTF-86157 /2015.
McClellan, Brian (1986-)
Promise of blood (magyar)
   Vérrel írt ígéretek : a Lőpormágus-trilógia I. könyv / Brian McClellan ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2014. - 550 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-02-9 kötött : 4495,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3584463]
MARC

ANSEL
UTF-86158 /2015.
Meehan, Thomas (1929-)
Annie (magyar)
   Annie / Thomas Meehan ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 191 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-266-348-7 fűzött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584443]
MARC

ANSEL
UTF-86159 /2015.
Merle, Robert (1908-2004)
Le jour ne se lève pas pour nous (magyar)
   Nekünk nem kel föl a nap / Robert Merle ; [ford. Kamocsay Ildikó]. - Budapest : Európa, 2015. - 342 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9910-2 fűzött : 3290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3586256]
MARC

ANSEL
UTF-86160 /2015.
Millay, Katja
The sea of tranquility (magyar)
   The sea of tranquility : nyugalom tengere / Katja Millay ; [ford. Komáromy Zsófia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 493, [3] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-373-778-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3589460]
MARC

ANSEL
UTF-86161 /2015.
Miller, John Jackson (1968-)
Kenobi (magyar)
   Kenobi / John Jackson Miller ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 437 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák
ISBN 978-963-497-326-3 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3586466]
MARC

ANSEL
UTF-86162 /2015.
Miyazawa Kenji (1896-1933)
Yodaka no hoshi (magyar)
   Az esti héja csillagképe : [japán mese] / Mijazava Kendzsi ; [ford. és rajz. Higashiguchi Shaari]. - Budapest : Gabbiano Print, 2015. - 27 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5346-20-0 kötött
japán irodalom - mese
895.6-34=945.11
[AN 3584607]
MARC

ANSEL
UTF-86163 /2015.
Mull, Brandon (1974-)
Fablehaven (magyar)
   Titokfölde / Brandon Mull ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015-. - 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589375]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., A mesés menedék. - 2015. - 293, [2] p.
ISBN 978-963-245-479-5 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589382] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. kv., Az Esthajnalcsillag felkel. - 2015. - 363, [2] p.
ISBN 978-963-245-684-3 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589394] MARC

ANSEL
UTF-86164 /2015.
Munro, Alice (1931-)
The love of a good woman (magyar)
   Anyám álma [elektronikus dok.] / Alice Munro ; Für Anikó előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Mesterházi Mónika. - Megj. "Egy jóravaló nő szerelme" címmel is. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8207-8
kanadai angol irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
820-32(71)=945.11
[AN 3583196]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h 6 min)
[AN 3583200] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h 6 min)
[AN 3583201] MARC

ANSEL
UTF-86165 /2015.
Napóleon (Franciaország: császár), I. (1769-1821)
   Az uralkodás művészete / Napóleon ; [... vál., ford. és a bev. szövegeket írta Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 165, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 1.)
Bibliogr.: p. 165.
ISBN 978-963-227-629-8 fűzött : 999,- Ft
államelmélet - hatalom - francia irodalom
840-96=945.11 *** 321.01
[AN 3586211]
MARC

ANSEL
UTF-86166 /2015.
Peirce, Lincoln
Big Nate: in a class by himself (magyar)
   Profi Noki kalandjai : egyedül az osztályban / Lincoln Peirce ; [ford. Rákócza Richárd]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 221, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-144-4 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589409]
MARC

ANSEL
UTF-86167 /2015.
Petterson, Per (1952-)
Jeg nekter (magyar)
   Megtagadom : regény / Per Petterson ; [ford. Földényi Júlia]. - Budapest : Scolar, 2015. - 269 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-550-2 kötött : 3450,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3584645]
MARC

ANSEL
UTF-86168 /2015.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   A fekete macska és más történetek / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 116 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 3.)
ISBN 978-963-227-443-0 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3586238]
MARC

ANSEL
UTF-86169 /2015.
Quick, Matthew (1973-)
Forgive me, Leonard Peacock (magyar)
   Forgive me, Leonard Peacock : bocsáss meg, Leonard Peacock! / Matthew Quick ; [ford. Stern Gábor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 268 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-058-2 fűzött : 2699,- Ft
ISBN 978-963-399-059-9 kötött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584515]
MARC

ANSEL
UTF-86170 /2015.
Reber, Tina
Love unrehearsed (magyar)
   Rögtönzött szerelem / Tina Reber ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 494 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-509-8 fűzött : 3190,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3586173]
MARC

ANSEL
UTF-86171 /2015.
Riebe, Brigitte (1953-)
Die Hexe und der Herzog (magyar)
   A boszorkány és a herceg / Brigitte Riebe ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 471 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-729-9 kötött : 3790,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3584470]
MARC

ANSEL
UTF-86172 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
The return of Rafe MacKade (magyar)
   Véráztatta föld : a MacKade fivérek / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, cop. 2015. - 240 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-538-984-1 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3589507]
MARC

ANSEL
UTF-86173 /2015.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 3. (magyar)
   Egy zizi naplója : popsztár : egy nem túl tehetséges popsztár meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 317, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-373-352-3 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589320]
MARC

ANSEL
UTF-86174 /2015.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 4. (magyar)
   Egy zizi naplója : jéghercegnő : egy nem-túl-tehetséges jéghercegnő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 354, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-373-813-9 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589327]
MARC

ANSEL
UTF-86175 /2015.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries (magyar)
   Egy zizi naplója : mesék nem valami mesés életemről / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 288 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-245-663-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3589323]
MARC

ANSEL
UTF-86176 /2015.
Santis, Pablo de (1963-)
Crímenes y jardines (magyar)
   Gyilkosok és kertek / Pablo de Santis ; [ford. Dornbach Mária]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 277, [2] p. ; 20 cm. - (Spanyol krimi, ISSN 2064-6720)
ISBN 978-963-09-8198-9 fűzött : 2990,- Ft
argentin irodalom - bűnügyi regény
860-312.4(82)=945.11
[AN 3586443]
MARC

ANSEL
UTF-86177 /2015.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Lente met Jip en Janneke (magyar)
   Janó és Janka tavaszi meséi / [szöveg] Annie M. G. Schmidt ; [ill.] Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, [2015]. - 38 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5441-93-6 kötött : 1990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese
839.31-34(02.053.2)=945.11
[AN 3584922]
MARC

ANSEL
UTF-86178 /2015.
Scott, Cavan (1973-)
Angry birds : treasure island (magyar)
   A kincses sziget / a történetet írta Cavan Scott ; [... a képeket rajz. Rory Walker] ; [ford. Sánta Balázs]. - [Fót] : JCS Média, [2014]. - [2], 145, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Angry birds
ISBN 978-615-5507-11-3 fűzött : 2499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3585106]
MARC

ANSEL
UTF-86179 /2015.
Shan, Darren (1972-)
Brothers to the death (magyar)
   Fivérek mindhalálig : Larten Crepsley regényes története : negyedik könyv / Darren Shan ; [ford. Robin Edina]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 234 p. ; 22 cm
írországi angol irodalom - horror - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3586574]
MARC

ANSEL
UTF-86180 /2015.
Shirvington, Jessica
Embrace (magyar)
   Embrace : elhívás : [Violet Eden krónikák 1.] / Jessica Shirvington ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 387, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-913-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-912-9 fűzött : 2999,- Ft
ausztrál irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3586098]
MARC

ANSEL
UTF-86181 /2015.
Simenon, Georges (1903-1989)
Signé Picpus (magyar)
   Maigret és a beharangozott gyilkosság / Georges Simenon ; [ford. Barta Tamás]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 141 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-15-4 fűzött : 2280,- Ft : 8,90 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3584409]
MARC

ANSEL
UTF-86182 /2015.
Snow, Alan
The man in the iron socks (magyar)
   A vaszoknis ember / írta és rajz. Alan Snow ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 187 p. : ill. ; 22 cm. - (Doboztrollok ; 2.)
ISBN 978-615-5234-54-5 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3586566]
MARC

ANSEL
UTF-86183 /2015.
Somers, Nathalie (1966-)
Le roman des filles : amour, avalanches et trahisons (magyar)
   Lányok regénye 2 : szerelmek, árulások, lavinák! / Nathalie Somers ; [ford. Burján Monika]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 310 p. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
ISBN 978-963-373-201-4 fűzött : 1999,- Ft
francia irodalom - ifjúsági regény
840-31(02.053.2)=945.11
[AN 3589334]
MARC

ANSEL
UTF-86184 /2015.
Sprunk, Jon (1970-)
Shadow's master (magyar)
   Az árny ura / Jon Sprunk ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2015. - 355 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-15-9 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3586507]
MARC

ANSEL
UTF-86185 /2015.
Stilton, Geronimo
Il segreto del lago scomparso (magyar)
   Az eltűnt tó nyomában / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 112, [15] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-357-519-2 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3586441]
MARC

ANSEL
UTF-86186 /2015.
Strayed, Cheryl (1968-)
Wild (magyar)
   Vadon : ezermérföldes utam önmagamhoz / Cheryl Strayed ; [ford. Gázsity Mila]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 393, [5] p. : ill., térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-266-397-5 kötött : 3690,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - gyalogtúra - memoár
820-94(73)=945.11 *** 796.51(73)(0:82-94)
[AN 3586187]
MARC

ANSEL
UTF-86187 /2015.
Süskind, Patrick (1949-)
Drei Geschichten und eine Betrachtung (magyar)
   A mélység kényszere : három elbeszélés és egy elmélkedés / Patrick Süskind ; [ford. Várnai Péter]. - Budapest : Partvonal, 2014. - 103 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5283-54-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - elbeszélés
830-32=945.11
[AN 3584658]
MARC

ANSEL
UTF-86188 /2015.
   Tanulmánykötet Milosevits Péter tiszteletére / szerk. Lukács István. - Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2015. - 249 p. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ISSN 1785-9808 ; 14.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-284-576-0 fűzött
szlavisztika - emlékkönyv
88 *** 808.1
[AN 3584831]
MARC

ANSEL
UTF-86189 /2015.
Thomas, Rosie
The Kashmir shawl (magyar)
   A kasmírkendő / Rosie Thomas ; [ford. Czuczor Tamás]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2015. - 489 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-508-1 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3586162]
MARC

ANSEL
UTF-86190 /2015.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Krug čteniâ (részlet) (magyar)
   "Mindennapra" Tolsztojtól januárra : sok író gondolata az igazságról, életről és a magaviseletről Tolsztoj által összegyűjtött, összeválogatott és minden napra elrendezett olvasmányok köre, 1904-1908 : fordítás / Tolsztoj Lev Nyikolajevics ; [... ford., értelmezte Bedzsula Bálint László]. - Madocsa : Magánkiad., 2015. - 34 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5380-00-6 fűzött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3584623]
MARC

ANSEL
UTF-86191 /2015.
Travers, Pamela Lyndon (1899-1996)
Mary Poppins (magyar)
   A csudálatos Mary Poppins [elektronikus dok.] / P. L. Travers ; Polyák Lilla előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 1 CD (4 h 50 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8013-5 : 2990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény - hangoskönyv
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3583213]
MARC

ANSEL
UTF-86192 /2015.
Trollope, Joanna (1943-)
Balancing act (magyar)
   Porcelánéletek / Joanna Trollope ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 334 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-7983-2 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - családregény
820-31=945.11
[AN 3585052]
MARC

ANSEL
UTF-86193 /2015.
Vroček, Šimun
Piter (magyar)
   A pétervári háború / Simun Vrocsek ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2015. - 591, [2] p. ; 20 cm
keretcím: Metró 2033 univerzum : Dmitry Glukhovsky világa
ISBN 978-963-07-9923-2 fűzött : 3490,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3586448]
MARC

ANSEL
UTF-86194 /2015.
Webber, Tammara
Between the lines (magyar)
   Between the lines : a sorok között / Tammara Webber ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 370 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-009-4 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-008-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584437]
MARC

ANSEL
UTF-86195 /2015.
Webber, Tammara
Breakable (magyar)
   Breakable : törékeny / Tammara Webber ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 430 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-265-4 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-160-2 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3584442]
MARC

ANSEL
UTF-86196 /2015.
Weiner, Ellis
The Templeton twins have an idea (magyar)
   A Templeton ikrek nagyszerű terve / írta Ellis Weiner ; rajz. Jeremy Holmes ; ford. Gács Anna. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 227 p. : ill. ; 21 cm
Számozási adatként: 1. kv.
ISBN 978-615-5441-84-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3584927]
MARC

ANSEL
UTF-86197 /2015.
Wilde, Oscar (1854-1900)
   A boldog herceg és más mesék / Oscar Wilde ; [ford. és az utószót írta Lengyel Balázs]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 191 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 2.)
ISBN 978-963-227-632-8 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - mese
820-34=945.11
[AN 3586227]
MARC

ANSEL
UTF-86198 /2015.
Zahn, Timothy (1951-)
Scoundrels (magyar)
   Gazfickók / Timothy Zahn ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 427 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars
ISBN 978-963-497-323-2 fűzött : 3900,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3586220]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

6199 /2015.
A. O. Esther
   Gombnyomásra 2 : a trilógia második része / A. O. Esther. - [Biatorbágy] : Decens Magazin Média, 2014. - 494 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1166-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3584540]
MARC

ANSEL
UTF-86200 /2015.
Ablonczy László (1945-)
   "Templom, parlament, kínpad: megannyi színpad", ÁVH-s (be)súgókkal : új évezredi tűnődések, jegyzetek, beszélgetések / Ablonczy László. - Budapest : Kairosz, 2014. - 446, [6] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-716-4 fűzött : 3900,- Ft
magyar irodalom - színházi élet - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 792(439)"196/200"(0:82-94)
[AN 3585377]
MARC

ANSEL
UTF-86201 /2015.
   Apafi Mihály fejedelem temetése : [forráskiadás] / sajtó alá rend. Csorba Dávid, Mikó Gyula. - Budapest : Reciti, 2014. - 227 p. : ill. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 2.)
Bibliogr.: p. 211-219. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5478-08-6 fűzött
Apafi Mihály (Erdély: fejedelem), I. (1632-1690)
Erdély - Magyarország - uralkodó - 17. század - magyar irodalom - újkori latin irodalom - történelmi forrás - gyászvers
894.511-193.6 *** 871-193.6(439) *** 943.921(092)Apafi_M.,_I.(093)
[AN 3585006]
MARC

ANSEL
UTF-86202 /2015.
Barnás Ferenc (1959-)
   Bagatell / Barnás Ferenc. - 2. átd. kiad. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5454-67-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3589510]
MARC

ANSEL
UTF-86203 /2015.
Bartal Klári (1940-)
   A Tiszától a Balti-tengerig / Bartal Klári. - Székesfehérvár : [Balásné Szalma K.], 2015. - 136 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1412-3 fűzött
magyar irodalom - tárcanovella - memoár
894.511-94 *** 894.511-43
[AN 3585958]
MARC

ANSEL
UTF-86204 /2015.
Boda László (1929-2014)
   Kimondatlan jelenlét : válogatott versek, esszék / Boda László. - Budapest : Szt. István Társ., 2014. - 137 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-277-501-2 fűzött : 1300,- Ft
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3586062]
MARC

ANSEL
UTF-86205 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királyfi születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Naphegy K., cop. 2015. - [34] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-52-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3589518]
MARC

ANSEL
UTF-86206 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Királylány születik / Boldizsár Ildikó ; [ill.] Szegedi Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Naphegy K., cop. 2015. - [36] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-963-9869-51-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3589516]
MARC

ANSEL
UTF-86207 /2015.
Cornova, Arnold von
   Ars moriendi [elektronikus dok.] : a halhatatlanság hídján / Arnold von Cornova. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132796. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-267-0
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3587697]
MARC

ANSEL
UTF-86208 /2015.
Császár Levente (1961-)
   A bölcs remete / Császár Levente meséje ; Pál Rita rajz. ; [kiad. Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület]. - Hosszúhetény : Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyes., 2014. - 31 p. : ill., főként színes ; 33 cm
ISBN 978-963-12-0961-7 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3585842]
MARC

ANSEL
UTF-86209 /2015.
Csépány Ágnes
   Camíno de Santíago : 798 km : égi útnak földi mása ...úgy fenn mint lenn... : Csépány Ágnes jegyzetei a Szent Jakab útról. - [Szigliget] : [Csépány Á.], [2015]. - 90, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Santiago de Compostela - zarándoklat - magyar irodalom - útleírás
894.511-992 *** 248.153.8(460-2Santiago_de_Compostela)(0:82-992)
[AN 3585947]
MARC

ANSEL
UTF-86210 /2015.
Csukás István (1936-)
   Vakáció a halott utcában : regény / Csukás István ; [ill. Miklósovits László]. - 6. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 222 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-9492-53-0 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3589400]
MARC

ANSEL
UTF-86211 /2015.
   Drámai mesék : kortárs magyar gyerekdarabok / szerk. Markó Róbert, Papp Tímea ; [közread. a] Vaskakas Bábszínház. - Győr : Vaskakas Bábszínház, 2014-. - 20 cm
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bábjáték
894.511-2(02.053.2) *** 894.511-252.5
[AN 3574501]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Legkisebb fiúk. - 2015. - 179 p.
ISBN 978-963-12-0004-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - dráma - bábjáték
894.511-2(02.053.2) *** 894.511-252.5
[AN 3584386] MARC

ANSEL
UTF-86212 /2015.
Elekes Dóra
   A muter meg a dzsinnek / Elekes Dóra ; Kun Fruzsina rajz. - Budapest : Csimota, 2015. - 37, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-9768-80-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - alkoholizmus - ifjúsági regény - kisregény
894.511-31(02.053.2) *** 613.81(0:82-31)
[AN 3585035]
MARC

ANSEL
UTF-86213 /2015.
Fabbro, Giuditta
   A nyomozónő [elektronikus dok.] : kísért a múlt / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 669 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132798. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-388-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3587702]
MARC

ANSEL
UTF-86214 /2015.
Farkas Pál (1952-)
   Mezítláb a csillagok között : verses kötet / Ruva Farkas Pál ; [kiad. ... Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2015. - 219 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1534-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3584594]
MARC

ANSEL
UTF-86215 /2015.
Farkas Pál (1952-)
   Rókatánc : novellák / Ruva Farkas Pál ; [kiad. ... Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)Művelődési Társaság]. - [Taksony] : Cigány Írószövets. és Nemz. (Köz)Művel. Társ., 2015. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1533-5 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3584591]
MARC

ANSEL
UTF-86216 /2015.
Finch, Jonathan
   Texasi árnyak [elektronikus dok.] / Jonathan Finch. - Szöveg (epub : 531 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-400-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3587792]
MARC

ANSEL
UTF-86217 /2015.
Fox, Janet G.
   Swinger kalandok : egy magyar pár swinger kalandjai / Janet G. Fox, Adam R. King. - Budapest : Innovate Expert, 2015. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1932-6 fűzött
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3586027]
MARC

ANSEL
UTF-86218 /2015.
Gál Mihály
   Kötélkarc / Gál Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 110 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-236-831-3 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3584806]
MARC

ANSEL
UTF-86219 /2015.
Gál Mihály
   Sodródó palackposta : jegyzetlapok 2012 / Gál Mihály. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 116 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-236-832-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3584809]
MARC

ANSEL
UTF-86220 /2015.
Gayn, Anita
   Sütilány [elektronikus dok.] / Anita Gayn. - Szöveg (epub : 793 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132799. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-386-8
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3587783]
MARC

ANSEL
UTF-86221 /2015.
Grembi MadiHun
   Holdomiglan avagy Egy (f)eltűnő srác, ha komolyra fordul / Grembi MadiHun. - Budapest : [Biczók D.-né], 2014. - 243 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1241-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3586118]
MARC

ANSEL
UTF-86222 /2015.
Gyöngyösi Zoltán
   Az ördög ujjai / Gyöngyösi Zoltán. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 260 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-22-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3586248]
MARC

ANSEL
UTF-86223 /2015.
Győrfi András (1964-)
   Miénk itt a tér! : rovinji egypercesek / Győrfi András. - [Budapest] : [Győrfi A.], cop. 2014. - 59 p. : ill. ; 20x20 cm
Fűzött
Rovinj - magyar irodalom - helyismeret - karcolat
894.511-43 *** 908.497.13-2Rovinj(0:82-43)
[AN 3584985]
MARC

ANSEL
UTF-86224 /2015.
H. Csöppike
   Mindennapi versek a XXI. századból / H. Csöppike ; [festmények Marsi Csaba és H. Csöppike]. - Pécs : Szerző, 2013-. - 21 cm
A 3. köt. fotóit Boglári József kész.
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3509209]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2014. - 106 p. : ill., színes
ISBN 978-963-08-9826-3 fűzött
[AN 3585857] MARC

ANSEL
UTF-86225 /2015.
Henglár Gertrúd
   Karcos tükör [elektronikus dok.] : novellák, életképek / Henglár Gertrúd. - Szöveg (epub : 576 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-406-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3587692]
MARC

ANSEL
UTF-86226 /2015.
Horváth Anna
   Egy gyermek lelke / Horváth Anna. - [Nagyszénás] : Magánkiad., 2015. - 80 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1777-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3586828]
MARC

ANSEL
UTF-86227 /2015.
Horváth László (1946-)
   Viszályok földjén / Horváth László. - Nyíregyháza : Horváth L., 2015. - 142 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1599-1 fűzött
magyar irodalom - magyar történelem - verses epika
894.511-13 *** 943.9(0:82-13)
[AN 3584382]
MARC

ANSEL
UTF-86228 /2015.
Konrád György (1933-)
   Kerti mulatság : Agenda 1. / Konrád György. - Budapest : Európa, 2015. - 480, [4] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9731-3 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3589436]
MARC

ANSEL
UTF-86229 /2015.
Kun Miklós (1908-2005)
   Kedves Hilda : egy elmeorvos az elmebeteg huszadik században / Kun Miklós. - 2. kiad. - Budapest : Syllabux, 2014. - 165 p. ; 21 cm. - (Élő történelem, ISSN 2064-1982)
ISBN 978-615-5296-56-7 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3589505]
MARC

ANSEL
UTF-86230 /2015.
Lázár Anna
   Tűnő idők / Lázár Anna ; ill. Márton Árpád. - [Budapest] : Szerző, cop. 2015. - 110 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1541-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3586197]
MARC

ANSEL
UTF-86231 /2015.
Lázár Ervin (1936-2006)
   Manógyár [elektronikus dok.] / Lázár Ervin ; Kerekes József előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2014. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8208-5
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3583205]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (59 min)
[AN 3583207] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (59 min)
[AN 3583210] MARC

ANSEL
UTF-86232 /2015.
Lehoczki Károly (1955-)
   Az ismeretlen kert / Lehoczki Károly ; [a grafikát kész. Ovik és Damó István]. - [Kecskemét] : Szerző, 2015. - 268, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1543-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3585242]
MARC

ANSEL
UTF-86233 /2015.
Madách Imre (1823-1864)
   Az ember tragédiája / Madách Imre. - Budapest : M. Közlöny Lap- és Kvk., 2015. - 327 p. ; 28 cm. - (Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345)
A mű kéziratának másolatával
ISBN 978-615-5269-62-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - drámai költemény
894.511-121
[AN 3589595]
MARC

ANSEL
UTF-86234 /2015.
Madas András (1917-2009)
   Életem, családom, pályafutásom / Madas András ; szerk. Oroszi Sándor. - [Budapest] : OEE, 2014-. - ill. ; 24 cm
Madas András (1917-2009)
Magyarország - magyar irodalom - erdőmérnök - 20. század - memoár
894.511-94 *** 630(439)(092)(0:82-94)
[AN 3584438]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Feljegyzések, levelek, visszaemlékezések. - 2014. - 518 p. - (Erdészettörténeti közlemények, ISSN 0866-3181 ; 90.)
ISBN 978-963-8251-79-4 kötött
[AN 3584441] MARC

ANSEL
UTF-86235 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Amerikai délibáb / Márai Sándor ; [a tanulmányt írta Mészáros Tibor]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 168, [8] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-583-3 kötött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - helyismeret - idézetgyűjtemény
894.511-84 *** 908.73(0:82-84)
[AN 3585636]
MARC

ANSEL
UTF-86236 /2015.
   Mesélnek az erdők-mezők állatai / Molnár Sándor [et al.] ; [kiad. az Erfaret Erdő- és Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.]. - Sopron : Erfaret Nonprofit Kft., 2014. - 80 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-08-9635-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - vadon élő állat - mese - gyermekkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 59(02.053.2)
[AN 3586532]
MARC

ANSEL
UTF-86237 /2015.
Nagy Bandó András (1947-)
   A kis herceg visszatért / Nagy Bandó András ; [... illusztrációi Antoine de Saint-Exupéry eredeti rajzai ...]. - Pécs : Szamárfül, cop. 2014. - 104 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9880-27-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3586514]
MARC

ANSEL
UTF-86238 /2015.
Nagy Zsófia
   Lángra lobbant glória [elektronikus dok.] / Nagy Zsófia. - Szöveg (epub : 797 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-394-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3587699]
MARC

ANSEL
UTF-86239 /2015.
Nánó Csaba
   Ellopott ősz [elektronikus dok.] : karcolások az idő ablakára / Nánó Csaba. - Szöveg (epub : 512 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132794. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-408-7
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - karcolat - elektronikus dokumentum
894.511-32(498) *** 894.511-43(498)
[AN 3587687]
MARC

ANSEL
UTF-86240 /2015.
Nemere István (1944-)
   Hullámverés : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2014. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-779-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3584497]
MARC

ANSEL
UTF-86241 /2015.
Nemere István (1944-)
   Királyi kapcsolat : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2014. - 197 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-784-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3584506]
MARC

ANSEL
UTF-86242 /2015.
Nemere István (1944-)
   Merénylet a Balatonon : regény / Nemere István. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 157 p. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-245-328-6 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3589397]
MARC

ANSEL
UTF-86243 /2015.
Nemere István (1944-)
   A sebesült robotrendőr [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 352 KB) (mobi : 2.2 MB) (epub : 992 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132912. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5408-07-6 (epub)
ISBN 978-615-5408-08-3 (mobi)
ISBN 978-615-5408-06-9 (pdf)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3590871]
MARC

ANSEL
UTF-86244 /2015.
Oláh Gábor (1938-)
   Ne nézz a harmonikásra : novellák, hangjátékok, egy filmforgatás körülményei / Oláh Gábor. - Budapest : Novella, cop. 2014. - 235 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9886-33-9 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - hangjáték
894.511-32 *** 894.511-2
[AN 3586446]
MARC

ANSEL
UTF-86245 /2015.
Pákozdy Ferenc (1904-1970)
   Vásárhelyi Pákozdy Ferenc hátrahagyott versei / [bev. tanulmány Bakó Endre] ; [verstani értekezés Szabó Pál]. - Hódmezővásárhely : [Németh L. Vár. Kvt. és Pósa L. Gyermekkvt.], 2014. - 423 p. : ill. ; 25 cm
Közread. a Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
ISBN 978-963-87406-3-2 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3586034]
MARC

ANSEL
UTF-86246 /2015.
Pálfi Krisztina
   Hangfalatok / [dalszövegek, mese Pálfi Kriszta] ; [zene] Apacuka Zenekar ; [ill. ... Varga Bence]. - [Göd] : Rézbong K., cop. 2014. - [55] p. : ill., színes ; 16x18 cm + CD
ISBN 978-615-5475-02-3 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - dalszöveg - gyermekdal - foglalkoztatókönyv - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 087.5
[AN 3586763]
MARC

ANSEL
UTF-86247 /2015.
Palmer, Ryan A. (1979-)
   Cserbenhagyott Istenek [elektronikus dok.] / Ryan A. Palmer. - Szöveg (epub : 809 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-382-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3587673]
MARC

ANSEL
UTF-86248 /2015.
Petelei István (1852-1910)
   Egy asszonyért : regény : [forráskiadás] / Petelei István ; sajtó alá rend. és a bevezetőt írta Török Zsuzsa. - Budapest : Reciti, 2015. - 111 p. ; 20 cm. - (ReTextum, ISSN 2064-728X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-09-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3585007]
MARC

ANSEL
UTF-86249 /2015.
Polgár Vera
   Készen-lét : minden összefügg egy/mással / Polgár Vera, Táncos Laci bácsi. - Budapest : Semmelweis, cop. 2014. - 155 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-331-329-9 kötött : 2800,- Ft
Inota - magyar irodalom - helyismeret - elbeszélés
894.511-32 *** 908.439-2Inota(0:82-32)
[AN 3585177]
MARC

ANSEL
UTF-86250 /2015.
Rácz-Stefán Tibor
   Fogadj el! / Rácz-Stefán Tibor. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 295 p. ; 21 cm. - (Szivárvány kör, ISSN 2064-0994)
ISBN 978-963-399-266-1 fűzött : 2699,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3584353]
MARC

ANSEL
UTF-86251 /2015.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Esti mosolygás / Radnóti Miklós ; Gábor Emese festményeivel. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek K., cop. 2015. - 32 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9924-29-1 kötött : 1980,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3584804]
MARC

ANSEL
UTF-86252 /2015.
Salamin András (1944-)
   Igazszólások / Salamin András. - [Budapest] : Infotop, 2007-. - 21 cm. - (Újkori történetek, ISSN 1789-4816)
A főcím rovásírással is
Salamin András (1944-)
Salamin család
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 2695806]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Igaz történetek az elmúlt másfél évszázad történéseiből. Családi kör : történetek egy budakeszi család életéből / Herein Mária. - 2014. - 254, 72 p.
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-89763-1-4 fűzött
[AN 3586106] MARC

ANSEL
UTF-86253 /2015.
Silence, Helena
   Enigma / Helena Silence. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 356 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-463-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3589413]
MARC

ANSEL
UTF-86254 /2015.
Smith, K. M.
A szerelem ezer arca (angol)
   Thousand faces of love [elektronikus dok.] / K. M. Smith ; transl. Tünde Gyuriczky. - Szöveg (epub : 686 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-480-3
magyar irodalom - szerelmes regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-312.5=20
[AN 3587793]
MARC

ANSEL
UTF-86255 /2015.
Smith, K. M.
   A szerelem ezer arca [elektronikus dok.] / K. M. Smith. - Szöveg (epub : 751 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132803. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-139-0
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3587803]
MARC

ANSEL
UTF-86256 /2015.
Szabó Katalin
   A tűzmadár : mesés foglalkoztató füzet óvodásoknak és kisiskolásoknak / Szabó Katalin. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 39 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-688-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3586408]
MARC

ANSEL
UTF-86257 /2015.
Szabó Marcell
   Újraszületésem, 2011-2014 / Szabó Marcell. - [Százhalombatta] : [EFO K.], [2014]. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8243-53-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3586142]
MARC

ANSEL
UTF-86258 /2015.
Szakácsné Kozári Piroska (1936-)
   Életcseppek / Szakácsné Kozári Piroska. - Pécs : Kódex, 2014. - 262 p. : ill. ; 21 cm. - (Szép és jó)
ISBN 978-615-5290-03-9 fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5290-02-2)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3585884]
MARC

ANSEL
UTF-86259 /2015.
Szalay Róbert (1946-)
   A betűraktáros ébredése / Szalay Róbert ; [... kiad. Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület]. - Sárvár : Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyes., 2014. - 92 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0171-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3585481]
MARC

ANSEL
UTF-86260 /2015.
Szerényi Imre
   A fitos mókus és más mesék / Szerényi Imre. - [Miskolc] : Szerényi I., 2015. - 32 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1962-3 fűzött : 890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3584743]
MARC

ANSEL
UTF-86261 /2015.
Sziklai Gábor (1949-)
   Ludwig : kisregény / Sziklai Gábor. - [Barcs] : Szerző, [2014]. - 163 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0815-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3585500]
MARC

ANSEL
UTF-86262 /2015.
Szombathy Bálint (1950-)
   Bada Tibor : képversek és fotókollázsok a 80-as évekből : with English summary / Szombathy Bálint ; [... vál., koncepció, szerk. Tóth Árpád] ; [közread. a] Galeria Neon. - [Budapest] : Galeria Neon, 2014. - 51 p. : ill., részben színes ; 27 cm
Bibliogr.: p. 49.
ISBN 978-963-08-9859-1 fűzött
Bada Dada Tibor (1963-2006)
Magyarország - magyar irodalom - képzőművész - 20. század - 21. század - képvers - vers - kollázs
894.511-14 *** 73/76(439)(092)Bada_Dada_T.
[AN 3585034]
MARC

ANSEL
UTF-86263 /2015.
Tárczy Andor (1954-)
   Úgy szépen : versek / Tárczy Andor ; [... Réti János ill.]. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 91, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 235.)
ISBN 978-963-9814-67-7 fűzött
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(477.87)
[AN 3584323]
MARC

ANSEL
UTF-86264 /2015.
Tímár József (1952-)
   Sürgöny (a múltból) / Tímár József. - Budapest : Semmelweis, 2014. - 68 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-331-320-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3585254]
MARC

ANSEL
UTF-86265 /2015.
Tóth Gyöngyi
   A suttogó / Tóth Gyöngyi ; [... képek Molnár Pál ...]. - [Kaposvár] : Szerző, [2014]. - 130 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-08-9834-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3585511]
MARC

ANSEL
UTF-86266 /2015.
   "Uram... segíts haza minket...!" : lágerírások: versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből, 1944-1959 : a "malenykij robot" 70. évfordulójára / Dupka György közreadásában. - 3. bőv. kiad. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 319, [7] p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 236.)
Bibliogr.: p. 310-317.
ISBN 978-963-9814-66-0 fűzött
Szovjetunió - magyar irodalom - kényszermunka - állami terror - Gulag - 1945 utáni időszak - antológia
894.511-822 *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 323.282(47)(=945.11)"194/195"
[AN 3584299]
MARC

ANSEL
UTF-86267 /2015.
Varga Beáta (1975-)
   Lucy : Szivárgó sötétség II. / On Sai. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 398 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-228-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-227-2 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3584373]
MARC

ANSEL
UTF-86268 /2015.
Zelenay, K. T.
   2038 : a Szent Korona végveszélyben / K. T. Zelenay. - Budapest : One Media, 2015. - 464 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-0624-1 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szentkoronatan - regény
894.511-31 *** 342.519.8(439)(0:82-31)
[AN 3584620]
MARC

ANSEL
UTF-86269 /2015.
Zsédő Gábor
   Katyvasz ügyirat [elektronikus dok.] / Zsédő Gábor. - Szöveg (epub : 591 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-132800. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-396-7
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3587789]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

6270 /2015.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatu ja Patu päiväkodissa (magyar)
   Tatu és Patu az óvodában / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - [34] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-15-9 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3589520]
MARC

ANSEL
UTF-86271 /2015.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun oudot kojeet (magyar)
   Tatu és Patu fura masinái / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; ... ford. Bába Laura. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 30 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-01-2 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3589522]
MARC

ANSEL
UTF-86272 /2015.
Scheffler, Axel (1957-)
The bedtime frog (magyar)
   Hol az alvókám? / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-615-5441-90-5 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584810]
MARC

ANSEL
UTF-86273 /2015.
Scheffler, Axel (1957-)
The scary monster (magyar)
   A kék szörny / Axel Scheffler. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 18 cm
keretcím: Pipp és Polli
ISBN 978-615-5441-91-2 kötött : 1590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3584912]
MARC

ANSEL
UTF-86274 /2015.
Schneider, Liane
Conni bekommt Taschengeld (magyar)
   Bori zsebpénzt kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 32.)
ISBN 978-963-403-031-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585107]
MARC

ANSEL
UTF-86275 /2015.
Schneider, Liane
Conni und ihr Lieblingspony (magyar)
   Bori és a lovasbemutató / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931 ; 31.)
ISBN 978-963-403-032-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585100]
MARC

ANSEL
UTF-86276 /2015.
Suetens, Clara
Der kleine Klo-König (magyar)
   A kis klotyókirály / [ill. Clara Suetens] ; [szöveg Sandra Grimm]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (20 p.) : ill., színes ; 13x14 cm
Ford. Tihor Szilvia
ISBN 978-963-244-531-1 kötött : 995,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585306]
MARC

ANSEL
UTF-86277 /2015.
Szesny, Susanne (1965-)
Zähne putzen, Pipi machen (magyar)
   Pisilés, fogmosás, fürdés / [ill. Susanne Szesny] ; [szöveg Frauke Nahrgang]. - [Budapest] : Scolar, cop. 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 20 cm. - (Mit? Miért? Hogyan?. Scolar mini, ISSN 2061-3474 ; 31.)
Ford. Gulyás Lelle. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-244-542-7 kötött : 2450,- Ft
tisztálkodás - személyi higiénia - képeskönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 613.4(02.053.2)
[AN 3585281]
MARC

ANSEL
UTF-86278 /2015.
Tielmann, Christian (1971-)
Max fährt zu Oma und Opa (magyar)
   Berci nagyiéknál alszik / Christian Tielmann története ; Sabine Kraushaar illusztrációival ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátom, Berci ; 6.)
ISBN 978-963-403-033-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3585089]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

6279 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Le domaine des dieux (magyar)
   Az istenek otthona / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 47 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 17.)
ISBN 978-963-11-9828-7 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3584897]
MARC

ANSEL
UTF-86280 /2015.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags und die Dampforgel (magyar)
   Digedagék és a gőzorgona / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Dani Tivadar, Nagy János és Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 32.)
ISBN 978-963-9791-43-5 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3584764]
MARC

ANSEL
UTF-86281 /2015.
Pádár Ádám (1988-)
   Retszecsakul : képregények Lukács Eszter gyerekkori írásai alapján / ... rajz. Pádár Ádám, ... Koska Zoltán, ... Szebeni Péter. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2015. - [44] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80193-0-9 fűzött : 600,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3586859]
MARC

ANSEL
UTF-86282 /2015.
Sclavi, Tiziano (1953-)
   Dylan Dog / [írta Tiziano Sclavi] ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Fumax, [2014]. - 196 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Teliholdas éjszakák / [rajz. Montanari & Grassani]Þ; Anna Never kísértete / [rajz. Roi]. - Egys. cím: Le notti della luna piena ; Il fantasma di Anna Never. - A borítófedélen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-9861-97-8 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3585784]
MARC

ANSEL
UTF-86283 /2015.
   Tudástérkép [elektronikus dok.] : Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 : rezümékötet / szerk. ... Berényi János ; [rend. az] MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság ..., Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács ... - Szöveg. - Újvidék : Vajdasági M. Akad. Tcs., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Szabadkán tartották. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-86-89095-05-0
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(497.11-2Szabadka)
[AN 3586552]
MARC

ANSEL
UTF-86284 /2015.
   A tudomány vonzásában : Evangélikus Iskolák Kutató Tanárainak I. Konferenciája / [szerk. Érfalvy Lívia]. - Budapest : Luther, 2014. - 254 p. : ill. ; 23 cm. - (Opera scholarum, ISSN 2064-7999 ; 1.)
A Budapesten, 2013. ápr. 23-án rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-380-048-5 fűzött : 1100,- Ft
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3586084]
MARC

ANSEL
UTF-8