MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 16. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/08/24 11:07:59
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


03   Sorozatok. Folyóiratok
7266 /2015.
Bánszki István (1929-)
   Friss porszemek a Himaláján : a Bessenyei Almanach decenniuma, 2005-2014 / Bánszki István. - Nyíregyháza : Szerző, 2015. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2124-4 fűzött
Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság
Magyarország - egyesület - irodalmi élet - évkönyv - tartalomjegyzék
050.9 *** 655.535.25 *** 061.2(439)Bessenyei_Irodalmi_Társaság *** 894.511(091)"200/201"
[AN 3591757]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

7267 /2015.
   A bajtársiasság negyedszázada : a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület mindennapjai, 1989-2014 / [összeáll. Rusznyák József]. - Budapest : Balassi B. Bajtársi Egyes., 2014. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0987-7 fűzött
Balassi Bálint Bajtársi Egyesület
Budapest - egyesület - katona
061.2(439-2Bp.) *** 355(439-2Bp.)
[AN 3592451]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

7268 /2015.
Photo book (magyar)
   Fotókönyv : a második évad : a főszereplők története képekben / [ford. Kárpáti Edit és Papné László-Kókai Tímea]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 87, [9] p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-12-4 kötött : 3499,- Ft
Argentína - televíziós műsorszám - ifjúsági film - ifjúsági könyv - album
791.9.097(82)
[AN 3592446]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7269 /2015.
Caputo, Theresa
You can't make this stuff up (magyar)
   Ilyet nem lehet kitalálni : sorsfordító üzenetek a mennyországból / Theresa Caputo és Kristina Grish ; [ford. Mörk Leonóra]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 290 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-59-4 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133 *** 613.865
[AN 3591786]
MARC

ANSEL
UTF-87270 /2015.
Medhus, Elisa
My son and the afterlife (magyar)
   Fiam és a túlvilág : [másvilági beszélgetések] / Elisa Medhus ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Győr : Tarandus, 2015. - 328 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5261-88-6 fűzött : 3450,- Ft
ezoterika - halál - túlvilági élet - dialógus
133.25(0:82-83) *** 128(0:82-83) *** 291.23(0:82-83)
[AN 3592198]
MARC

ANSEL
UTF-87271 /2015.
Pond, David (1948-)
Chakras for beginners (magyar)
   Csakrák : ezotéria mindenkinek / David Pond ; [ford. Hegedűs Péter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 220 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 211-213.
ISBN 978-963-529-453-4 fűzött : 2490,- Ft
csakra
133.25 *** 615.89
[AN 3591715]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7272 /2015.
Bede Béla
   Nemzeti parkok Magyarországon : 39 kiemelt tájvédelmi körzettel / Bede Béla. - Budapest : Corvina, 2015. - 370, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6270-1 fűzött : 4490,- Ft
Magyarország - nemzeti park - útikönyv
502.4(439) *** 914.39(036)
[AN 3592360]
MARC

ANSEL
UTF-87273 /2015.
International Conference on Design and Light Industry Technologies (2014) (Budapest)
   International Conference on Design and Light Industry Technologies [elektronikus dok.] : November 19-20, 2014 / ed. Akos Borbely ; [org.], publ. Rejto Sandor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering Obuda University. - Szöveg. - Budapest : Rejto S. Fac. of Light Industry and Environmental Engineering Obuda Univ., cop. 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
A konferencát Budapesten, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében tartották. - Főcím a címképernyőről. - Címváltozat: ICDLIT 2014. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-615-5460-33-3
könnyűipar - környezetvédelem - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
504.06 *** 061.3(439-2Bp.)"2014" *** 67/68
[AN 3593158]
MARC

ANSEL
UTF-87274 /2015.
Involen (magyar)
   Involen : nemzedékek közötti tanulás természetvédelmi önkénteseknek : oktatási eszköztár / [szerk. Fouli Papageorgiou és Eleni Kolovou] ; [... ford. Raffay Zoltán] ; [... kiad. az MTA KRTK RKI Nyuto]. - Győr : MTA KRTK RKI Nyugat-mo. Tud. Oszt., 2015. - 253, [3] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-301-617-6 fűzött
természetvédelem - környezeti nevelés - önkéntes munka - nemzedékközi kapcsolat - módszertan
504.06 *** 37.033 *** 331.102.2 *** 316.346.36 *** 371.3
[AN 3591629]
MARC

ANSEL
UTF-87275 /2015.
   Renewable energy in Europe : through the policy, education and people. - [Gödöllő] : Szt. István Univ. Publ., 2015. - 164 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-466-5 fűzött
Európai Unió - energiapolitika - megújuló energiaforrás - fenntartható fejlődés
504.03(4-62) *** 620.9(4-62)
[AN 3592658]
MARC

ANSEL
UTF-87276 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
50 millió éves cápafog preparátummal
ISBN 978-963-09-8253-5 fűzött : 795,- Ft
[AN 3592766] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Vörös óriásbodobács preparátummal
ISBN 978-963-09-8254-2 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3592769] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Mandzsúriai skorpió preparátummal
ISBN 978-963-09-8255-9 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3592775] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7277 /2015.
Argyelán János
   Transzportfolyamatok / Argyelán János. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2009 [!2014]. - 273 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9696-79-2 fűzött
transzportfolyamat - vegyipari berendezés - egyetemi tankönyv - példatár
538.93(075.8)(076) *** 54.07(075.8)
[AN 3595437]
MARC

ANSEL
UTF-87278 /2015.
Gribbin, John (1946-)
Computing with quantum cats (magyar)
   Számolás kvantummacskákkal : [a számológéptől a számítógépekig, a Colossustól a kubitekig] / John Gribbin ; [ford. Both Előd]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2015. - 277 p. : ill. ; 24 cm. - (Talentum tudományos könyvtár, ISSN 1586-8419)
Bibliogr.: p. 285-288.
ISBN 978-963-252-081-0 kötött : 3990,- Ft
tudománytörténet - számítástechnika - kvantumelmélet
530.145 *** 681.3(091)
[AN 3591433]
MARC

ANSEL
UTF-87279 /2015.
Hegedűs Attila (1939-)
   Rezgéstan : fejezetek a kinetikából / Hegedűs Attila. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 210, [5] p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. [215].
ISBN 978-963-269-468-9 fűzött
rezgéstan - egyetemi tankönyv
534.1(075.8) *** 621-752(075.8)
[AN 3592614]
MARC

ANSEL
UTF-87280 /2015.
Jacobs, Pat
Eye-popping illusions (magyar)
   Vizuális illúziók kreatív könyve : [optikai csalódások, trükkös feladványok] / [írta Pat Jacobs] ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 128 p. : ill., főként színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5240-95-9 fűzött : 2490,- Ft
fénytan - kísérlet
535.03
[AN 3592293]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7281 /2015.
   Célzott kémiai és biológiai alapkutatások környezeti szennyezők felszámolására : TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 / [szerk. Szántó Zsuzsanna] ; [kiad. a Debreceni Egyetem ...]. - Debrecen : DE, 2015. - 77 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-473-804-6 fűzött
környezettudomány - szennyező anyag - kémia - biológia - alapkutatás
54 *** 57 *** 504
[AN 3591969]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

7282 /2015.
Eszterhás István (1941-)
   Balatonkenesei tatár-likak / Eszterhás István ; [kiad. Balatonkenese Város Önkormányzata]. - Balatonkenese : Önkormányzat, [2015]. - 27 p. : ill., színes ; 15x21 cm
Fűzött
Balatonkenese - barlang
551.44(439-2Balatonkenese)
[AN 3592685]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7283 /2015.
Bleier Norbert (1978-)
   Nyomhatározó zsebkönyv / Bleier, Márkus. - Vértessomló : Patamat Bt., [2014]. - 99 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 98.
ISBN 978-963-12-0852-8 fűzött
állathatározó
592/599(083.71)
[AN 3591736]
MARC

ANSEL
UTF-87284 /2015.
Chiapponi, Francesca
Il bosco (magyar)
   Erdők ; Hegyvidékek / [írta Francesca Chiapponi, Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferraris] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Egys. cím: Il bosco ; La montagna. - borító- és gerinccím: Erdők és hegyvidékek ; keretcím: Fedezd fel!
ISBN 978-963-9701-72-4 kötött : 1790,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3592386]
MARC

ANSEL
UTF-87285 /2015.
Chiapponi, Francesca
Il deserto (magyar)
   Sivatagok ; Sarkvidékek / [írta Francesca Chiapponi, Marina Raffo] ; [ill. Marco Ferraris] ; [ford. Pálmai Nóra]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 24x24 cm
Egys. cím: Il deserto ; I poli. - keretcím: Fedezd fel! ; borító- és gerinccím: Sivatagok és sarkvidékek
ISBN 978-963-9546-93-6 kötött : 1790,- Ft
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3592427]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7286 /2015.
1001 best health hints and tips (magyar)
   1001 hasznos tanács egészségünk védelmében / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 256 p. : ill, főként színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-268-9 kötött
egészséges életmód
613
[AN 3591465]
MARC

ANSEL
UTF-87287 /2015.
The amazing healing powers of nature (magyar)
   A természet csodálatos gyógyereje / [ford. Farkas Balázs, Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-296-2 kötött
gyógynövény
615.322
[AN 3591572]
MARC

ANSEL
UTF-87288 /2015.
   BHRG Szabadegyetem : előadások kivonatai II. : Hiperaktivitás, figyelemzavar, 2014, Tanulási zavarok, 2015 / [szerk. Lakatos Katalin] ; [... kiad. a BHRG Alapítvány]. - [Budapest] : BHRG Alapítvány, cop. 2015. - 204 p. : ill. ; 21 cm
A Budapesten rendezett konferenciák szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2088-9 fűzött
hiperaktivitás - figyelemzavar - tanulási nehézség
616.89-008.47 *** 616.89-008.481 *** 371.322.9
[AN 3591695]
MARC

ANSEL
UTF-87289 /2015.
Bradshaw, John (1933-)
Healing the shame that binds you (magyar)
   A mérgező szégyen gyógyítása / John Bradshaw ; [ford. Bratinané Lazányi Krisztina]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2015. - 406 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 405-[407].
ISBN 978-963-89924-5-1 fűzött : 3500,- Ft
mentálhigiénia - személyiség-lélektan - szégyen - önérzet
613.865 *** 159.923.2 *** 159.942
[AN 3592213]
MARC

ANSEL
UTF-87290 /2015.
Camerini, Valentina (1981-)
Come e perché coltivare le passioni (magyar)
   Hogyan valósítsd meg az álmaidat? : [tanácsok, ötletek, tippek és tesztek, melyekkel próbára teheted magad] / [ford. Kárpáti Edit és Papné László-Kókai Tímea]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 93, [3] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Csajos tippek ; 1.)
Szerző Camerini, Valentina. - keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-06-3 fűzött : 1999,- Ft
életvezetés - ifjúsági könyv
613.865(02.053.2)
[AN 3592326]
MARC

ANSEL
UTF-87291 /2015.
Digh, Patti
Life is a verb (magyar)
   Most élsz : kézikönyv a boldogabb, tudatosabb és teljesebb élethez / Patti Digh. - Pécs : Alexandra, 2015. - 239 p. : ill., színes ; 24 cm
Ford. Mácsainé Merényi Adrienn
ISBN 978-963-357-521-5 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3592468]
MARC

ANSEL
UTF-87292 /2015.
Gere Tibor (1937-)
   Daganatos betegségek megelőzése, diagnosztizálása, kezelése / Gere Tibor. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 334 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 331-332.
ISBN 978-963-269-454-2 fűzött
rákbetegség - megelőzés - egészséges életmód
616-006.6 *** 613 *** 616-006-084
[AN 3592597]
MARC

ANSEL
UTF-87293 /2015.
Ghose, Aurobindo (1872-1950)
Growing within (magyar)
   Ébredő tudatosság : a belső fejlődés pszichológiája : gyakorlati jóga pszichológia : [válogatások Sri Aurobindo és Mother műveiből] / [összeáll. és a bevezetőt írta A. S. Dalal] ; [ford. Berki Éva]. - Budapest : Danvantara, 2015. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9858-22-0 kötött : 2850,- Ft
jóga - személyiségfejlesztés
615.851.86 *** 294.527 *** 159.923
[AN 3591981]
MARC

ANSEL
UTF-87294 /2015.
Grimm, Hans-Ulrich (1955-)
Vom Verzehr wird abgeraten (magyar)
   Fogyasztása ellenjavallt : hogyan betegít meg az ipar egészséges táplálékkal / Hans-Ulrich Grimm ; [ford. Makra Julia]. - [Piliscsaba] : Kétezeregy K., cop. 2014. - 253 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 241-246.
ISBN 978-963-9904-10-1 fűzött : 3450,- Ft
táplálkozástudomány - élelmiszeripar
613.2 *** 663/664
[AN 3592228]
MARC

ANSEL
UTF-87295 /2015.
   A gyermekaneszteziológia elmélete és gyakorlata / szerk. Ujhelyi Enikő, Kövesi Tamás. - Budapest : Medicina, 2015. - 1220 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-527-8 fűzött : 10900,- Ft
aneszteziológia - gyermekgyógyászat
616-089.5-053.2
[AN 3592418]
MARC

ANSEL
UTF-87296 /2015.
Harland, Simone
Wer sich bewegt, lebt länger (magyar)
   Mozgásban az egészségért / [szerzők Simone Harland, Christiane Schwager] ; [ford. Kakuk Ágnes]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2015. - 319 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-306-8 kötött
testmozgás - egészséges életmód - idős
613.71-053.9 *** 613.98
[AN 3591474]
MARC

ANSEL
UTF-87297 /2015.
Heizler György (1953-)
   Tűzoltó készülék kézikönyv : a tűzoltó készülékekkel kapcsolatos jogszabályok, rendelkezések és egyéb tudnivalók kézikönyve : 2015. március 5-én véglegesített kiadás / [szerző Heizler György ... és Vágvölgyi László ...]. - [Kozármisleny] : HBU Kft., cop. 2015. - 248 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1711-7 fűzött
Magyarország - tűzoltó berendezés - tűzvédelem - jogszabálygyűjtemény - útmutató
614.84(439)(094)(036) *** 614.845
[AN 3592790]
MARC

ANSEL
UTF-87298 /2015.
Innere Medizin (magyar)
   Belgyógyászat / Gerd Herold és mtársai ; [... ford. Kis-Zsirai Sirchich Sándor]. - Budapest : Medicina, 2015. - 1320 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-226-524-7 fűzött : 8900,- Ft
belgyógyászat
616(035)
[AN 3592351]
MARC

ANSEL
UTF-87299 /2015.
Kahlichné Simon Márta
   A védőnői hivatás története / Kahlichné Simon Márta. - Budapest : Medicina, 2015. - 214 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 209-214.
ISBN 978-963-226-530-8 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - védőnő - történeti feldolgozás
614.253.5(439)(091) *** 364.442.22
[AN 3592365]
MARC

ANSEL
UTF-87300 /2015.
Karp, Harvey
The happiest baby on the block (magyar)
   A legboldogabb baba : egy hatékony módszer a baba megnyugtatására, avagy hogyan legyünk magabiztos szülők a kezdetektől / Harvey Karp ; [ford. Ákos György]. - [Budapest] : [Bonyvolt Kft.], 2015. - 287 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2001-8 fűzött : 3740,- Ft
csecsemőgondozás - sírás
613.95
[AN 3593368]
MARC

ANSEL
UTF-87301 /2015.
   Könyv és lélek : biblioterápiai tanulmányok / [szerk. Gombos Péter, Vörös Klára] ; [közread. a] Magyar Olvasástársaság. - Budapest : M. Olvasástárs., 2015. - 96 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2038-4 fűzött : 2490,- Ft
biblioterápia
615.851.82
[AN 3592564]
MARC

ANSEL
UTF-87302 /2015.
   Learning to take actions for mental fitness and wellbeing in older age : the Menta 50+ handbook : final version : [a toolkit for trainers and facilitators on mental fitness]. - [Nagykovácsi] : [Trebag Kft.], cop. 2014. - [6], 111, [37] p. : ill. ; 32 cm
Kapcsos borítóban. - Bibliogr.: p. 108-111.
Fűzetlen
 (hibás ISBN 978-963-89960-3-9)
egészségmagatartás - egészséges életmód - mentálhigiénia - idős - oktatási segédlet
613-053.9(072) *** 613.865-053.9(072)
[AN 3592567]
MARC

ANSEL
UTF-87303 /2015.
   Magda, 1939-2014 : képek, emlékek / szerk. ... Rideg Gyula és Gyűszű Katalin ; kiad. a Bethesda Kórház Alapítvány. - Budapest : Bethesda Kórház Alapítvány, 2015. - [145] p. : ill. ; 20x22 cm
ISBN 978-963-12-2292-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Neuwirth Magda (1939-2014)
Magyarország - gyermekorvos - ideggyógyász - 20. század - 21. század
61(439)(092)Neuwirth_M. *** 616.8-053.2
[AN 3592270]
MARC

ANSEL
UTF-87304 /2015.
Marwijk, Frank van
Lichaamstaal bij baby's (magyar)
   A kisbabák testbeszéde / Frank van Marwijk ; [ford. Nagy Ildikó]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 130 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-248-108-1 fűzött : 2500,- Ft
testbeszéd - nem verbális kommunikáció - csecsemő
159.925.8-053.3 *** 316.776.4-053.3
[AN 3592163]
MARC

ANSEL
UTF-87305 /2015.
Mihalec Gábor (1974-)
   Megcsalás nélkül : hűségben és elégedetten a párkapcsolatban / Mihalec Gábor. - [Budapest] : Kulcslyuk, cop. 2015. - 294 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 287-292.
ISBN 978-615-5281-27-3 fűzött : 2940,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság - nemi élet
613.89 *** 316.472.4 *** 159.922.1 *** 613.88
[AN 3592166]
MARC

ANSEL
UTF-87306 /2015.
Mosley, Michael (1957-)
The fast diet (magyar)
   Böjtdiéta : fogyjon le, őrizze meg egészségét, és éljen tovább az időszakos böjtölés egyszerű titkával : [az eredeti 5+2 napos diéta] / Michael Mosley, Mimi Spencer ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 223 p., [8] t. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-701-7 kötött : 3500,- Ft
diéta - táplálkozástudomány
613.2
[AN 3591329]
MARC

ANSEL
UTF-87307 /2015.
No more brain drain (magyar)
   A fitt agy titka : [több mint 100 gyakorlat és rejtvény, valamint 40 recept az agy egészsége védelmében] / [ford. Farkas Balázs, Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 319 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-285-6 kötött
agy - gondolkodásfejlesztés - szakácskönyv
159.955 *** 641.55(083.12) *** 612.82
[AN 3591522]
MARC

ANSEL
UTF-87308 /2015.
Palmer, Amanda (1976-)
The art of asking (magyar)
   A kérés művészete : hogyan tanuljunk meg segítséget kérni és elfogadni / Amanda Palmer ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 448 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-266-3 fűzött : 3900,- Ft
Palmer, Amanda (1976-)
Egyesült Államok - mentálhigiénia - személyiségfejlesztés - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - memoár
613.865(0:82-94) *** 78.067.26.036.7(73)(092)Palmer,_A.(0:82-94) *** 159.923.2(0:82-94)
[AN 3593416]
MARC

ANSEL
UTF-87309 /2015.
Peer Krisztina
   Mi bántja a gyerek lelkét? : 150 kérdés gyermekkori pszichés megbetegedésekről / Peer Krisztina ; [ill. Balassa Nikoletta]. - Budapest : Tea K., 2015. - 206 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-206.
ISBN 978-963-89751-7-1 fűzött : 3490,- Ft
gyermeklélektan - kóros lelkiállapot
159.922.7 *** 159.97 *** 616.89
[AN 3592318]
MARC

ANSEL
UTF-87310 /2015.
Pihurik Judit (1955-)
   Perben és haragban világháborús önmagunkkal : [tanulmányok] / Pihurik Judit ; [közread. az] ... Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Pécs : Kronosz ; Budapest : ÁBTL, 2015. - 252 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 235-249.
ISBN 978-615-5497-41-4 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Délvidék - magyar történelem - hadtörténet - katonaélet - emlékezés - kollektív emlékezet - második világháború - 1945 utáni időszak
159.953 *** 943.92-13"194" *** 355.48(439)"194" *** 355.1(439)"194"
[AN 3592830]
MARC

ANSEL
UTF-87311 /2015.
   Tanulmányok az Általános Pszichológiai Tanszék fennállásának 30. évfordulójára / szerk. Kondé Zoltán. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-487-5 fűzött
lélektan
159.9
[AN 3592526]
MARC

ANSEL
UTF-87312 /2015.
Wamser-Krasznai, Waltrud (1939-)
   Fliessende Grenzen : [zwischen Medizin, Literatur und (antiker) Kunst] / Waltrud Wamser-Krasznai. - Budapest : Minerva, 2015. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Az előszó magyar nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89815-4-7 fűzött
görög-római kultúra - betegség - idős - emberábrázolás
616 *** 316.37-053.9 *** 930.85(37/38) *** 7.041
[AN 3591774]
MARC

ANSEL
UTF-87313 /2015.
The world's best kept health secrets (magyar)
   Hétpecsétes orvosi titkok / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 320 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-265-8 kötött
egészséges életmód - természetgyógyászat - mentálhigiénia
613 *** 615.89 *** 613.865
[AN 3591588]
MARC

ANSEL
UTF-87314 /2015.
Zavodni Gréta Virág
   A szívem ezerkétszázat ver egy perc alatt / Zavodni Gréta Virág. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 348 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-77-8 fűzött : 2990,- Ft
nyirokrendszeri betegség - leukémia - memoár
616-006.44(0:82-94)
[AN 3592913]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7315 /2015.
Égéstudományi Konferencia (1.) (2014) (Budapest)
   1. MÉB Égéstudományi Konferencia [elektronikus dok.] : [2014. október 28.]. - Szöveg. - [Budapest] : MÉB, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1258-7
belső égésű motor - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.43 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3590649]
MARC

ANSEL
UTF-87316 /2015.
European Combustion Meeting (7.) (2015) (Budapest)
   European Combustion Meeting [elektronikus dok.] : Budapest, 2015. - Szöveg. - [Budapest] : [MÉB], [2015]. - 1 pendrive ; 9 cm
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Magyar Égéstudományi Bizottság. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1257-0
belső égésű motor - üzemanyag - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621.43 *** 665.3 *** 665.7 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3590677]
MARC

ANSEL
UTF-87317 /2015.
Képes Gábor
   A mérnök, aki teljes életet élt : Szesztay László élete és munkássága / Képes Gábor, Szabó Menyhért. - [Nyíregyháza] : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Mérnöki Kamara, 2015. - 96 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Kamarai füzetek - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara, ISSN 2416-1314 ; 1.)
Bibliogr.: p. 73-74.
ISBN 978-963-7754-10-4 fűzött
Szesztay László (1870-1958)
Magyarország - mérnök - vasútépítés - 19. század - 20. század
62(439)(092)Szesztay_L. *** 625.1
[AN 3591901]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7318 /2015.
Steyer, James P. (1956-)
Talking back to Facebook (magyar)
   Szólj vissza a Facebooknak! : gyakorlati útmutató a gyerekneveléshez a digitális korszakban / James P. Steyer ; [ford. Czibik Márta]. - Budapest : Gabo, cop. 2015. - 263 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 243-254.
ISBN 978-963-689-712-3 kötött : 3490,- Ft
internet - családi nevelés - gyermeklélektan
681.324Internet *** 37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3591357]
MARC

ANSEL
UTF-87319 /2015.
Szekeres Ferenc (1960-)
   MatematikArt : számítógép-kompozíció tanulmányok : (avagy) mi köze a bablevesnek Hamlethez? : 3/3 / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szekeres F., 2015. - 143 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80148-1-6 fűzött
számítógépes grafika
681.3.004.14 *** 741
[AN 3592194]
MARC

ANSEL
UTF-87320 /2015.
   Videotartalom-feldolgozás : a MedicSphere kutatási projekt eredményei : TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0009 / [szerk. Kardkovács Zsolt Tivadar] ; [kiad. U1 Kuatató, Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft.]. - Budapest : U1 Kut., Fejlesztő és Innovációs Közp. Nonprofit Kft., 2014. - 205 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 195-205.
ISBN 978-963-12-1280-8 fűzött : 2500,- Ft
képfeldolgozás - adatbányászat - adatelemzés - videotechnika
681.3.019 *** 681.3.016 *** 621.397
[AN 3592574]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7321 /2015.
Kocsis G. István
   Nikola Tesla és az univerzum titkai / [Kocsis G. István]. - 5. bőv. kiad. - [Érd] : Kocsis G. I., cop. 2015. - 496 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2445-0 kötött : 4990,- Ft
Tesla, Nikola (1856-1943)
Egyesült Államok - mérnök - elektrotechnika - fizika - csillagászat - 19. század - 20. század
621.3 *** 621.3(73)(=861)(092)Tesla,_N. *** 53 *** 52
[AN 3595407]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7322 /2015.
Lelièvre, Marie-Dominique
Chanel & Co (magyar)
   Chanel & Co : Coco és a barátnők / Marie-Dominique Lelièvre ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2015. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 251-254.
ISBN 978-963-405-057-5 kötött : 3590,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 3587777]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7323 /2015.
   Lumen V4 2014 [elektronikus dok.] : V. Visegrádi Országok Világítási Konferenciája : ... Visegrád, 2014. október 8-10. : V. Konference Vyšegrádských zemi pro osvětleni, ... Visegrád, 8-10. řijna 2014 : V. Konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie, Vyšehrad ..., 8-10. októbra 2014 : V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej, Wyszehrad ..., 8-10. pażdziernika 2014 / ed. by Zoltán Tóth ; [org.], publ. by MEE Világítástechnikai Társaság. - Szöveg. - Budapest : MEE Világítástechnikai Társ., [2014]. - 1 pendrive ; 6 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva angol, cseh, lengyel és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9299-21-4
világítástechnika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
628.9 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3593140]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7324 /2015.
Woodard, Colin (1968-)
The republic of pirates (magyar)
   Kalózköztársaság : a Karib-szigetvilág kalózainak igaz története, és az emberé, aki térdre kényszerítette őket / Colin Woodard ; [ford. Ferencz Tamás]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 478 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-980-8 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-979-2 fűzött : 6499,- Ft
Karib-tenger vidéke - kalóz - 17. század - 18. század
656.61.086.26(729)"16/17"
[AN 3593272]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7325 /2015.
Birkás Márta (1951-)
   Book of soil tillage [elektronikus dok.] / ed. by Márta Birkás ; authors Márta Birkás, Danijel Jug, Ivica Kisić ; transl. by Balázs Breznay. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. Istvan Univ. Press, cop. 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-447-4
talajművelés - talajtan - elektronikus dokumentum
631.4 *** 631.5
[AN 3593100]
MARC

ANSEL
UTF-87326 /2015.
Döbrössy Mihályné (1951-)
   Nagymarosi gyümölcstörténet / Döbrössy Mihályné Valentin Kriszta. - Nagymaros : Szerző, 2015. - 75 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Nagymarosi füzetek ; 5.)
ISBN 978-963-12-2090-2 fűzött
Nagymaros - gyümölcstermesztés - agrártörténet - helyismeret
634(439-2Nagymaros)(091) *** 908.439-2Nagymaros
[AN 3591814]
MARC

ANSEL
UTF-87327 /2015.
Galaxy, Jackson
Catification (magyar)
   Cicásítás : boldog és stílusos otthonteremtés a cicádnak (és neked!) / Jackson Galaxy és Kate Benjamin ; [ford. Kőszeghy Anna]. - Budapest : Jaffa, cop. 2015. - 299 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5492-58-7 fűzött : 3990,- Ft
macska - állattartás - lakberendezés
636.8 *** 645
[AN 3592348]
MARC

ANSEL
UTF-87328 /2015.
A little course in... growing veg & fruit (magyar)
   Kiskertek kézikönyve : a siker titkai kezdőknek és haladóknak / [ford. Szajki-Vörös Adél]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-8193-4 kötött : 3990,- Ft
amatőr kertészkedés
635
[AN 3592212]
MARC

ANSEL
UTF-87329 /2015.
   Milyen szert használjunk? : II. és III. forgalmi kategóriás engedélyezett növényvédő szerek katalógusa : kézikönyv kistermelőknek / szerk. Ocskó Zoltán. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 458 p. : ill. ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
ISBN 978-963-286-707-6 kötött : 4000,- Ft
növényvédő szer
632.95
[AN 3593454]
MARC

ANSEL
UTF-87330 /2015.
   Organikus nemesítésű takarmánynövények felhasználása javított minőségű organikus tejtermékek kifejlesztéséhez / Kovács Géza et al. ; [szerk. Áy Zoltán]. - Gyula : Munkácsy-Tej Kft., cop. 2015. - 119, [5] p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-1564-9 kötött
biogazdálkodás - takarmánynövény - tejfeldolgozás - kutatási és fejlesztési jelentés
631.147 *** 633.3 *** 637.1
[AN 3592963]
MARC

ANSEL
UTF-87331 /2015.
Palasik Mária (1957-)
   Vadhajtások : a sztálini természetátalakítási terv átültetése Magyarországon : 1948-1956 / Palasik Mária, Borvendég Zsuzsanna. - Budapest : Napvilág, 2015. - 226 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-208.
ISBN 978-963-338-090-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - mezőgazdasági politika - mezőgazdaság - Rákosi-korszak
338.43.02(439)"194/195" *** 63(439)"194/195"
[AN 3593464]
MARC

ANSEL
UTF-87332 /2015.
Sáez, Carmen
Jardinería para niños (magyar)
   Tanuljunk kertészkedni! : a növények gondozása szuper hobbi! / [szöveg és ill. Carmen Saez] ; [ford. Klebercz Orsolya]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 90 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-501-1 kötött
amatőr kertészkedés - gyermekkönyv - képeskönyv
635(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3592673]
MARC

ANSEL
UTF-87333 /2015.
   Szójatermesztés korszerűen / [szerk.] Balikó Sándor. - [Szeged] : S-Press 5 Kft., 2015. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2121-3 fűzött
szója - növénytermesztés
633.34 *** 635.655
[AN 3591886]
MARC

ANSEL
UTF-87334 /2015.
   Szójatermesztés korszerűen / [szerk.] Balikó Sándor ; [... kiad. Galldorf Zrt.]. - [Hernád] : Galldorf Zrt., 2015. - 105 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2191-6 fűzött
szója - növénytermesztés
633.34 *** 635.655
[AN 3595433]
MARC

ANSEL
UTF-87335 /2015.
Trepinszki József
   Mézes-élet : hogyan legyél tudatos mézfogyasztó? / Trepinszki József. - Dunakeszi : Mézédes Otthon Kft., cop. 2014. - 151 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Fűzött : 3690,- Ft
méz - táplálkozástudomány - természetgyógyászat
638.16 *** 613.2 *** 615.89
[AN 3592258]
MARC

ANSEL
UTF-87336 /2015.
The ultimate book of vegetables (magyar)
   Zöldségek nagykönyve : kertészkedés, szépség és egészség, kézműves alkotások, receptek / [ford. Apáti Ildikó és Őri Péter]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2015. - 319 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-289-310-5 kötött
zöldségféle - zöldségtermesztés - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
635.1/.8 *** 641.55(083.12):635.1/.8 *** 379.826
[AN 3591542]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7337 /2015.
A-Z of cooking secrets (magyar)
   Konyhai mindentudó A-tól Z-ig / [ford. Nyilas Ágnes, Takácsi-Nagy Klára, Farkas Balázs]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2015. - 304 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-315-0 kötött
konyhatechnika - élelmiszer - szakácskönyv
641.51/.54 *** 641.1 *** 641.55(083.12)
[AN 3591593]
MARC

ANSEL
UTF-87338 /2015.
The chocolate lover's cookbook (magyar)
   Szakácskönyv a csokoládé szerelmeseinek : több mint 100 pompás recept / [ford. Polgár Anita]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 255 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-301-3 kötött
csokoládé - sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):663.91
[AN 3591591]
MARC

ANSEL
UTF-87339 /2015.
Easy fixes for everyday things (magyar)
   Elromlott? Megjavítom! / [ford. Sóskuthy György]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 320 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-289-286-3 kötött
háztartás - útmutató
64(083.13)
[AN 3591598]
MARC

ANSEL
UTF-87340 /2015.
Ganter Klári
   Tavasz : tavaszi receptek hazai alapanyagokból / Ganter Klári, Szöllősi Kiss Orsi. - [Budaörs] : PannonPlant Kft., cop. 2015. - 103 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Ízek, étkek, évszakok)
ISBN 978-963-12-2111-4 fűzött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3592633]
MARC

ANSEL
UTF-87341 /2015.
Hémangi dévi dászi
   A napfénytől a tűzhelyig : [a népszerű "A kerttől a konyháig" című könyv folytatása] / Hémangi dévi dászi ; [ételfotók Radványi Mihály]. - [Budapest] : 108.hu, 2014. - 141 p. : ill., színes ; 23x23 cm + DVD
ISBN 978-963-89866-9-6 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv - audiovizuális dokumentum
641.564(083.12)
[AN 3591890]
MARC

ANSEL
UTF-87342 /2015.
Homemade (magyar)
   Házilag : egyszerűen, olcsón, egészségesen : 700 finom, illetve hasznos dolog, amely otthon is könnyen és olcsón elkészíthető / [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 400 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-271-9 kötött
háztartás - testápolás - szakácskönyv - útmutató
641.55(083.12) *** 613.4 *** 64(083.13)
[AN 3591585]
MARC

ANSEL
UTF-87343 /2015.
Kochen und backen mit Oma (magyar)
   Süssünk-főzzünk Nagyival! / [ford. Bedi Anikó, Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest K. : Tarsago, cop. 2014. - 287 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-270-2 kötött
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3591426]
MARC

ANSEL
UTF-87344 /2015.
Kunczly Judit
   Fény és árnyék : mit üzen a környezetünk? / Kunczly Judit. - [Budapest] : Kunczly J., cop. 2015. - 166, [33] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. [197].
ISBN 978-963-12-1774-2 fűzött : 2600,- Ft
feng shui
643/645 *** 133.25
[AN 3592875]
MARC

ANSEL
UTF-87345 /2015.
A little course in... knitting (magyar)
   Kötés : a siker titkai kezdőknek és haladóknak / [ford. ... Dobozi Andrea]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Fog ez menni..., ISSN 2064-7093)
ISBN 978-963-09-8192-7 kötött : 3990,- Ft
textilkötés - foglalkoztatókönyv
646.21 *** 379.826 *** 746.42 *** 646.26
[AN 3592205]
MARC

ANSEL
UTF-87346 /2015.
Papp Márió (1948-)
   Mit mond a főúr, ha azt mondja.. : gasztronómiai magánszótár / Papp Márió. - [Budapest] : ETK Zrt., 2015. - 333 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9811-24-9 kötött : 3990,- Ft
gasztronómia - értelmező szótár
641.5:030
[AN 3591778]
MARC

ANSEL
UTF-87347 /2015.
Posta Renáta
   Pénztárcabarát paleolit ételek hedonistáknak : minőség túlzások nélkül / Posta Renáta. - Budapest : Jaffa, 2015. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-48-8 fűzött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3591926]
MARC

ANSEL
UTF-87348 /2015.
Slonecker, Andrea
Pretzel making at home (magyar)
   Perec? Pereclek! / Andrea Slonecker ; fotók Alex Farnum. - [Budaörs] : Csipet K., 2015. - 128 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1971-5 kötött : 4000,- Ft
péksütemény - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3592319]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7349 /2015.
Földényi F. László (1952-)
   Melankólia / Földényi F. László. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 345, [2] p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 337-[346].
ISBN 978-615-5454-75-2 kötött : 3500,- Ft
bánat - depresszió - művelődéstörténet
130.2 *** 159.974.5 *** 930.85(100)
[AN 3595431]
MARC

ANSEL
UTF-87350 /2015.
Serna-Vara, Ana
Bones maneres (magyar)
   Tanuljunk viselkedni! / [írta Ana Serna] ; [ford. Mayer Márta]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 90 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-445-502-8 kötött
illemtan - gyermekkönyv - képeskönyv
177.1(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3592679]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7351 /2015.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Elég a kegyelem : a korinthusi gyülekezethez intézett második levél magyarázata / Ablonczy Dániel. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2015. - 160 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
A címoldalon a megjelenés éve: 1991
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.3.07
[AN 3592219]
MARC

ANSEL
UTF-87352 /2015.
Ablonczy Dániel (1915-2010)
   Legnagyobb a szeretet : gyakorlati írásmagyarázat Pál apostol korinthusiakhoz írt első levélhez / Ablonczy Dániel. - Budapest : Ablonczy D. gyermekei, 2015. - 191 p. ; 20 cm. - (Egyszerűen a Bibliáról, ISSN 1418-4567)
Fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.2.07
[AN 3592215]
MARC

ANSEL
UTF-87353 /2015.
Balás Béla (1941-)
   Kis idő : egyháztörténelmi vázlatok / Balás Béla ; [közread. a Kaposvári Karitász Alapítvány]. - 2. kiad. - Kaposvár : Kaposvári Karitász Alapítvány, 2015. - 143 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2062-9 fűzött
egyháztörténet - katolikus egyház
282(091)
[AN 3592392]
MARC

ANSEL
UTF-87354 /2015.
   "Bódi Mária Magdolna, ahogy én látom" : antológia : díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére / a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ gondozásában. - [Veszprém] : Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Közp., cop. 2015. - 26 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Fűzött
Bódi Mária Magdolna (1921-1945)
Magyarország - mártír - katolikus egyház - második világháború - magyar irodalom - képzőművészet - amatőr művészet - pályázat - antológia
248(092)Bódi_M. *** 894.511-822 *** 73/76(439) *** 06.063(439)
[AN 3592729]
MARC

ANSEL
UTF-87355 /2015.
Csibi Norbert (1980-)
   "Máriát dicsérni hívek jöjjetek" : a máriagyűdi búcsújárás története / [Csibi Norbert, Varga Szabolcs] ; [kiad. a Pécsi Egyházmegye]. - Pécs : Pécsi Egyházmegye, 2015. - 32 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 31-32.
ISBN 978-963-87802-5-6 fűzött
Máriagyűd - zarándoklat - Mária-ünnep - történeti feldolgozás
248.153.8(439-2Máriagyűd)(091) *** 232.931.8(439-2Máriagyűd)(091)
[AN 3591912]
MARC

ANSEL
UTF-87356 /2015.
   "Ember az embertelenségben", Szent-Iványi Sándor a vészkorszakban : konferenciakötet / kiad. a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete. - [Budapest] : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerület, 2015. - 144 p., [4] t. : ill., részben színes ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. jan. 16-17-én rendezték
ISBN 978-963-89114-1-4 fűzött
Szent-Iványi Sándor (1902-1983)
Magyarország - püspök - teológus - unitárius egyház - zsidóság mentése - második világháború - 20. század - konferencia-kiadvány
288(439)(092)Szent-Iványi_S. *** 323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3592362]
MARC

ANSEL
UTF-87357 /2015.
Füzeskuti Ferenc
   A megvilágosult harcos : Csekawa Jese Dordzse gyökérszövege, a szellem képzése hét pontban ... : Thogme Zangpo és Dilgo Khjence Rinpocse magyarázatai nyomán / Csöpel láma ; [kiad. a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség]. - Budapest ; Tar : Mo. Karma Kagyüpa Buddhista Közösség, [2011-2015]. - 3 db ; 24 cm. - (Lodzsong - a szellem képzése)
tibeti buddhizmus
294.321(515)
[AN 3415441]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt. - [2015]. - 163, [5] p. : ill.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89386-1-9)
[AN 3591849] MARC

ANSEL
UTF-87358 /2015.
Grandes histórias da Biblia (magyar)
   A Biblia legszebb történetei / [ill. Andrea Ebert ..., Pedro Lobianco ..., Luiz Dacosta ...] ; [ford. Rózsa Gábor]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 288 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-289-295-5 kötött
Biblia
bibliai történet
22.046
[AN 3591573]
MARC

ANSEL
UTF-87359 /2015.
Gyökössy Endre (1913-1997)
   Lélekápolás : önmagunk lelkigondozása / Gyökössy Endre. - 2. újraszedett kiad. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 203, [3] p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 203.
ISBN 978-963-696-630-0 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - vallásos irodalom - lelki gondozás
244 *** 613.865 *** 253
[AN 3592835]
MARC

ANSEL
UTF-87360 /2015.
   A házaskurzus : vezetői útmutató / [ford. Lajos-Berla Orsolya, Seres Ildikó] ; [közread. az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Alpha Alapítvány, 2015. - 36 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-89324-9-5 fűzött
házasság - párkapcsolat - nemek lélektana - csoportterápia - tanári segédkönyv
265.5 *** 316.472.4 *** 159.922.1 *** 615.851.6(072)
[AN 3592700]
MARC

ANSEL
UTF-87361 /2015.
   In memoriam Szabó atya / [szerk.] Hérics Istvánné. - [Fertőszéplak] : [Hérics I.], [2015]. - 122 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2050-6 fűzött
Szabó József (1926-2014)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - 21. század
282(439)(092)Szabó_J.
[AN 3592169]
MARC

ANSEL
UTF-87362 /2015.
Kowalska, Maria Faustyna (1905-1938)
Dzienniczek (magyar) (vál.)
   Minden Isten irgalmát hirdeti : Szent Fausztina nővér gondolatai / [... vál. Tóth Mária]. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 109, [2] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-696-626-3 fűzött : 980,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3592746]
MARC

ANSEL
UTF-87363 /2015.
Kuby, Gabriele (1944-)
Ausbruch zur Liebe (magyar)
   Kiút a szeretethez : fiataloknak, akik azt szeretnék, hogy legyen jövőjük / Gabriele Kuby ; [ford. Sallai Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 210 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-277-491-6 fűzött : 2100,- Ft
nemi felvilágosítás - vallási erkölcs - nemi erkölcs
241 *** 613.88 *** 176
[AN 3592639]
MARC

ANSEL
UTF-87364 /2015.
The marriage course manual (magyar)
   Házaskurzus : munkafüzet / [ill. Katy Harvey] ; [ford. Seres Ildikó] ; [kiad. az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Alpha Keresztény Ismterj. Alapítvány, 2015. - 128 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89324-6-4 fűzött
házasság - példatár
265.5(076)
[AN 3595428]
MARC

ANSEL
UTF-87365 /2015.
Napoleoni, Loretta (1955-)
The Islamist phoenix (magyar)
   Az iszlamista főnix : az Iszlám Állam születése és a Közel-Kelet újrafelosztása / Loretta Napoleoni ; [ford. Nagy Marcell]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 216 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-264-9 fűzött : 3200,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslā-miyyah
Közel-Kelet - terrorszervezet - iszlám fundamentalizmus - 21. század
297 *** 323.285(5-011)"200/201"
[AN 3591965]
MARC

ANSEL
UTF-87366 /2015.
Ravīndra Svarūpa dāsa (1949-)
Śrīla Prabhupāda: the founder-ācārya of ISKCON (magyar)
   Śrīla Prabhupāda, az ISKCON alapító ācāryája : [a GBC alapokmánya] / Ravīndra Svarūpa dāsa ; [ford. Revatī devī dāsī ; [közread. a] ... MKTHK ... - [Budapest] : MKTHK ; [Somogyvámos] : Lāl K., 2014. - 107 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 106-107.
ISBN 978-963-89866-8-9 fűzött
Bhaktivedanta, Abhay Charanaravinda (1896-1977)
International Society for Krishna Consciousness
Krisna-tudatúak felekezete - vallási személy
294.55 *** 294.55(092)BhaktivedantaSwamiPrabhupāda
[AN 3591681]
MARC

ANSEL
UTF-87367 /2015.
Ready when the master calls (magyar)
   Készen, ha hív a Mester : Andrea nővér története. - Budapest : Pro Planta 3M Bt., cop. 2014. - 79 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5202-15-5 fűzött
Philipson, Andrea (1946-2000)
Nagy-Britannia - apáca - 20. század
271.9(410)(092)Philipson,_A.
[AN 3592336]
MARC

ANSEL
UTF-87368 /2015.
Sas Péter (1954-)
   Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága / Sas Péter. - [Budapest] : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio K., 2014. - 255 p. : ill. ; 31 cm. - (Kárpát-haza könyvek, ISSN 2415-9352)
Bibliogr.: p. 253-254.
ISBN 978-615-80000-7-9 kötött
Márton Áron (1896-1980)
Erdély - püspök - katolikus egyház - határon túli magyarság - 20. század - történelmi forrás
282(498.4)(=945.11)(092)Márton_Á.(093)
[AN 3591472]
MARC

ANSEL
UTF-87369 /2015.
Śivarāma Swami (1949-)
   My daily prayers / Śivarāma Swami. - [Somogyvámos] : Lāl Publ., 2014. - 79 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-89866-5-8 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Krisna-tudatúak felekezete - ima
294.55 *** 243
[AN 3591755]
MARC

ANSEL
UTF-87370 /2015.
Śivarāma Swami (1949-)
My daily prayers (magyar)
   Mindennapi imáim / Śivarāma Swami ; [ford. Revati devī dāsī]. - [Somogyvámos] : Lāl K., 2014. - 88 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-89866-6-5 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Krisna-tudatúak felekezete - ima
294.55 *** 243
[AN 3591764]
MARC

ANSEL
UTF-87371 /2015.
Virtue, Doreen (1958-)
Flower therapy (magyar)
   Virágterápia : [engedd be életedbe a természet angyalait] / Doreen Virtue és Robert Reeves ; [ford. Szabó Zsuzsanna]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 212 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-529-201-1 fűzött : 3490,- Ft
ezoterika - angyal - alternatív gyógyászat
235.1 *** 133.25 *** 615.89
[AN 3591702]
MARC

ANSEL
UTF-87372 /2015.
"Wenn der Notfall eintritt" (magyar)
   Vészhelyzetben : [a halál és más krízishelyzetek feldolgozása az iskolában] / [ford. Sághy Balázs]. - [Budapest] : EPSZTI : Evangélikus Nevelési és Okt. Oszt., cop. 2015. - 320 p. ; 24 cm. - (Evangélikus valláspedagógia, ISSN 2064-1524 ; 2.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1714-8 fűzött
lelki gondozás - gyermeklélektan
253 *** 159.922.7
[AN 3592854]
MARC

ANSEL
UTF-87373 /2015.
   Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak : vándorkiállítás : kiállításvezető / ... összeáll. Basics Beatrix. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2014. - 20 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat, Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 7.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9590-80-9 fűzött
judaisztika - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
296 *** 061.4(439)
[AN 3591823]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7374 /2015.
Coloroso, Barbara
The bully, the bullied, and the bystander (magyar)
   Zaklatók, áldozatok, szemlélők: az iskolai erőszak : óvodától középiskoláig, hogyan szakíthatja meg a szülő és a pedagógus az erőszak körforgását? / Barbara Coloroso ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2014. - 275 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-196-6 fűzött : 2900,- Ft
iskolai erőszak - gyermeknevelés - gyermeklélektan - viktimológia
316.647.3 *** 37.018.1 *** 37.018.2 *** 159.922.7 *** 343.988-053.2/.6
[AN 3592263]
MARC

ANSEL
UTF-87375 /2015.
Csatári Bence (1972-)
   A Tájékoztatási Hivatal története Szirmai István elnöksége alatt, 1956-1957 / Csatári Bence. - Budapest : NEB, 2015. - 153 p. ; 24 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.: p. 151-153.
ISBN 978-615-80191-3-2 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország. Minisztertanács. Tájékoztatási Hivatal
Magyarország - sajtótörténet - testülettörténet - tömegkommunikáció - tájékoztatáspolitika - Kádár-korszak
316.774(439)"1956/1957" *** 659.3(439)"1956/1957" *** 32.019.5(439)"1956/1957" *** 061.1(439)"1956/1957"
[AN 3592218]
MARC

ANSEL
UTF-87376 /2015.
   Fókuszban a terapeuta : a Magyar Családterápiás Egyesület XXIX. Vándorgyűlése : Békéscsaba, 2015. április 10-12. - [Budapest] : M. Családterápiás Egyes., [2015]. - 64 p. ; 21 cm
Fűzött
pszichoterápia - párkapcsolat - családterápia - konferencia-kiadvány
316.472.4 *** 364.044.24 *** 615.851 *** 061.3(439-2Békéscsaba)
[AN 3592017]
MARC

ANSEL
UTF-87377 /2015.
   Kirekesztés, idegenség, másság / szerk. Bertók Rózsa és Bécsi Zsófia ; [közread. az] Ethosz. - Pécs : Ethosz : Virágmandula Kft., 2014. - 336 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-32-2 fűzött
intolerancia - előítélet - társadalmi viselkedés - társadalmi tudat
316.6 *** 316.647.5 *** 316.347 *** 316.647.8 *** 316.63
[AN 3592867]
MARC

ANSEL
UTF-87378 /2015.
Mérő László (1949-)
   Maga itt a tánctanár? [elektronikus dok.] / Mérő László ; László Zsolt előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8211-5 : 2990,- Ft
társadalmi viselkedés - erkölcs - magyar irodalom - publicisztika - hangoskönyv
316.6 *** 894.511-92 *** 17
[AN 3593079]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (65 min)
[AN 3593082] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (65 min)
[AN 3593084] MARC

ANSEL
UTF-87379 /2015.
   Social sciences: management in various fields : household, public services, company, region, national economy / ed. by Magdolna Láczay and Dariusz Fatuła. - [Debrecen] : Debrecen Univ. Press, 2015. - 145 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-476-9 fűzött
szociológia - szervezés - vezetés
316 *** 65.012.2 *** 65.012.4
[AN 3592521]
MARC

ANSEL
UTF-87380 /2015.
Szabó Ferenc (1931-)
   Szabadon és hűségesen Krisztusban : szerelem, házasság, család, keresztény szemmel / Szabó József. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 118 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 111-116.
ISBN 978-963-696-627-0 fűzött : 980,- Ft
párkapcsolat - házasság - család
316.472.4 *** 265.5
[AN 3592838]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7381 /2015.
Barna Gábor (1950-)
   Saints, feasts, pilgrimages, confraternities : selected papers = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften : ausgewählte Schriften / by ... Gábor Barna. - Szeged : Dep. of Ethnology And Cultural Antropology, 2014. - 434 p. : ill. ; 24 cm. - (A vallási kultúrakutatás könyvei, ISSN 2064-4825 ; 15.). (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 47.)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-327-9 fűzött
Magyarország - vallásantropológia - népi vallásosság - vallástudomány
398.3 *** 233 *** 291(439)
[AN 3591938]
MARC

ANSEL
UTF-87382 /2015.
Erdős Zsuzsanna
   Üzleti etikett kisokos vállalkozóknak / [írta Erdős Zsuzsanna]. - Budapest : VOSZ, 2015. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Összefoglaló, tapasztalatok)
Bibliogr.
Fűzött
üzleti etikett
395
[AN 3592726]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7383 /2015.
ʾAbiyneriy, Šlomoh (1933-)
Herṣl (magyar)
   Herzl : Theodor Herzl és a zsidó állam alapítása / Shlomo Avineri ; [ford. Bart István]. - Budapest : Corvina, 2015. - 362 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6289-3 fűzött : 3490,- Ft
Herzl Tivadar (1860-1904)
zsidóság - cionizmus - történelmi személy - 19. század - századforduló
323.13(=924)(100)"189/190" *** 323.1(=924)(092)Herzl_T.
[AN 3592230]
MARC

ANSEL
UTF-87384 /2015.
Antall József (1932-1993)
   Modell és valóság : bővített díszkiadás az Antall-kormány megalakulásának 25. évfordulójára / Antall József ; [... szerk. Soós Kálmán] ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., 2015. - 3 db (1231 p.) ; 25 cm
ISBN 978-615-5559-01-3 kötött : 4990,- Ft
Antall József (1932-1993)
Magyarország - miniszterelnök - történész - politikatörténet - rendszerváltás - 20. század
32(439)(092)Antall_J. *** 930.1(439)(092)Antall_J. *** 32(439)"198/199"
[AN 3592641]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Tanulmányok, cikkek, dokumentumok. - 356, [4] p.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-02-0
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - egészségügy - 19. század - közoktatás - történeti feldolgozás
930.85(439)"18" *** 614(439)"18" *** 943.9"18" *** 37.014(439)"18"
[AN 3592656] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Politikai beszédek, interjúk itthon és külföldön. - p. 367-810., [5].
ISBN 978-615-5559-03-7
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - rendszerváltás - előadóbeszéd - interjú
32(439)(092)Antall_J.(042) *** 32(439)(092)Antall_J.(047.53)
[AN 3592659] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Országgyűlési felszólalások : esszék Antall Józsefről. - p. 823-1231, [7].
Bibliogr.
ISBN 978-615-5559-04-4
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - rendszerváltás - országgyűlési beszéd
32(439)(092)Antall_J.(042.5)
[AN 3592663] MARC

ANSEL
UTF-87385 /2015.
Bellers, Robin
   Opening borders / Robin Bellers, Ajkay-Nagy Éva. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2010. - 191 p. : ill. ; 28 cm. - (Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 2061-960X)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-5200-31-1 fűzött : 3500,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - nemzetközi kapcsolat - auditív dokumentum
327 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3595354]
MARC

ANSEL
UTF-87386 /2015.
Horváth István (1943-)
   A magyar - német játszma : emlékezés és dokumentumok / Horváth István, Heltai András. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 311 p., [24] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6291-6 kötött : 3200,- Ft
Magyarország - Németország - diplomata - külkapcsolat - 1980-as évek - rendszerváltás - interjú - történelmi forrás
327(430)"198/199"(093) *** 327(439)(092)Horváth_I.(047.53) *** 327(439)"198/199"(093)
[AN 3592647]
MARC

ANSEL
UTF-87387 /2015.
Kagan, Robert
The world America made (magyar)
   Made in America avagy Kitart-e az amerikai világrend? / Robert Kagan ; [közread. az] Antall József Tudásközpont. - Budapest : Antall J. Tudásközp., cop. 2015. - 165 p. ; 21 cm
Ford. Pálmai Zsolt. - Bibliogr.: p. 158-[166].
ISBN 978-615-5559-00-6 kötött : 2500,- Ft
Egyesült Államok - külpolitika - világpolitika - 20. század - 21. század
327(73)"19/201" *** 327(100)"19/201"
[AN 3592333]
MARC

ANSEL
UTF-87388 /2015.
   A magyar külpolitika válogatott kronológiája, 1990-2010 / összeáll. Nagy Miklós. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2015. - 552 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 8-9.
ISBN 978-615-5344-66-4 kötött
Magyarország - külpolitika - politikatörténet - ezredforduló - kronológia
327(439)"1990/2010"(0:930.24)
[AN 3592314]
MARC

ANSEL
UTF-87389 /2015.
Nagy Levente (1958-)
   Választás és arányosság : a demokratikus választások arányossági kérdései / Nagy Levente. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 168 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-168.
ISBN 978-963-318-479-0 fűzött
Kanada - Nagy-Britannia - Hollandia - választás - arányosság - politológia - választási rendszer - 20. század - ezredforduló
324 *** 32.001 *** 342.849(71)"190/201" *** 342.849(410)"194/201" *** 342.849(492)"194/201"
[AN 3592506]
MARC

ANSEL
UTF-87390 /2015.
Nanovfszky György (1942-)
"Nano" (angol)
   Nano : a polyglot career diplomat's adventures on five continents / György Nanovfszky ; interviewed and transcribed by István Nemere ; [transl. by Péter Ortutay] ; [publ. by the] Hungarian National Organization of the World Congress of Finnougric Peoples. - Budapest : Hung. Nat. Org. of the World Congr. of Finnougric Peoples, 2015. - 274 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89280-3-0 fűzött
Nanovfszky György (1942-)
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
327(439)(092)Nanovfszky_Gy.(047.53) *** 327(439)"196/201"(093)
[AN 3592036]
MARC

ANSEL
UTF-87391 /2015.
Nanovfszky György (1942-)
"Nano" (eszperantó)
   "Nano" : aventuroj de poliglota diplomato en kvin kontinentoj / [Nanovfszky György] ; [surpaperigis Nemere István] ; [esperantigis Jozefo Horvath] ; [eldonis Hungara Nacia Organizo de la Mondkongreso de Finn-ugraj Popoloj]. - Budapest : Hungara Nacia Organizo de la Mondkongreso de Finn-ugraj Popoloj, 2015. - 269 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89280-5-4 fűzött
Nanovfszky György (1942-)
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
327(439)(092)Nanovfszky_Gy.(047.53) *** 327(439)"196/201"(093)
[AN 3592065]
MARC

ANSEL
UTF-87392 /2015.
Nanovfszky György (1942-)
"Nano" (orosz)
   "Nano" : priklûčeniâ diplomata-poliglota v pâti častâh sveta / Dërdʹ Nanovskij ; intervʹû Ištvan Nemere ; [per. ... Olʹga Volodarskaâ] ; [izd.] Nacionalʹnaâ Organizaciâ Vsemirnogo Kongressa Finno-Ugorskih Narodov. - Budapešt : Nac. Org. Vsemirnogo Kongressa Finno-Ugorskih Narodov, 2015. - 339 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89280-4-7 fűzött
Nanovfszky György (1942-)
Magyarország - diplomata - diplomáciatörténet - 20. század - ezredforduló - életútinterjú
327(439)(092)Nanovfszky_Gy.(047.53) *** 327(439)"196/201"(093)
[AN 3592053]
MARC

ANSEL
UTF-87393 /2015.
   Volksbund és ifjúság : dokumentumok a magyarországi német ifjúság történetéből, 1925-1944 / vál., szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Vitári Zsolt ; ... közrem. Czeferner Dóra, Gyimesi Réka, Márkus Beáta. - Pécs : Kronosz, 2015. - 685 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 654-658.
ISBN 978-615-5497-23-0 fűzött : 4950,- Ft
Magyarországi Németek Népi Szövetsége
Magyarország - magyarországi németek - ifjúsági mozgalom - Horthy-korszak - történelmi forrás
323.1(=30)(439)"192/194"(093) *** 329.78(=30)(439)"192/194"(093) *** 316.347(=30)(439)"192/194"(093)
[AN 3592797]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7394 /2015.
Ábel Julianna
   Sóskút a II. világháború előtt / Ábel Julianna. - Sóskút : Griger M. Emlékére Sóskút Községért Közhasznú Alapítvány, 2015. - 187 p. : ill. ; 20 cm. - (Sóskúti füzetek, ISSN 2062-7440 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2281-4 fűzött
Sóskút - helytörténet
943.9-2Sóskút
[AN 3592967]
MARC

ANSEL
UTF-87395 /2015.
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
   Mátyás király / Bajcsy-Zsilinszky Endre. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 267 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-08-4 fűzött : 2900,- Ft
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - uralkodó - 15. század - magyar történelem
943.9"14" *** 943.9(092)Mátyás,_I.
[AN 3595430]
MARC

ANSEL
UTF-87396 /2015.
   Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez = Fontes Byzantini ad historiam Hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes / összegyűjt., ford., bevezetéssel ell. Olajos Terézia. - Szeged : Lectum, 2014. - 225 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Opuscula Byzantina, ISSN 0139-2751 ; 12.). (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523)
A források szövege görög és magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 163-198.
ISBN 978-963-9640-52-8 kötött
magyar történelem - Árpád-kor - középkori görög irodalom - kétnyelvű dokumentum - történelmi forrás
943.9"10/12"(093) *** 877.3-96.02=945.11
[AN 3592358]
MARC

ANSEL
UTF-87397 /2015.
Cowper, Marcus
History book (magyar)
   Kalandos történelmi utazások : [20 eredeti dokumentum hű másával] / [írta Marcus Cowper] ; [ford. Sárváry Katalin]. - Budapest : Tarsago, cop. 2014. - 184 p. : ill., részben színes ; 29 cm + 20 mell.
ISBN 978-963-289-281-8 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3591631]
MARC

ANSEL
UTF-87398 /2015.
Fodor Pál (1955-)
   The unbearable weight of empire : the Ottomans in Central Europe : a failed attempt at universal monarchy, 1390-1566 / Pál Fodor ; [publ. by the] Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences. - Budapest : RCH HAS, 2015. - 175 p. : ill., térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 135-160.
ISBN 978-963-9627-93-2 kötött
Oszmán-török Birodalom - történelem - magyar történelem - török hódoltság
956.0"139/156" *** 943.9"15"
[AN 3592486]
MARC

ANSEL
UTF-87399 /2015.
Kasza Péter (1974-)
   Egy korszakváltás szemtanúja : Brodarics István pályaképe / Kasza Péter. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2015. - 267 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Sziluett, ISSN 2064-518X)
Bibliogr.: p. 247-257.
ISBN 978-615-5497-35-3 fűzött : 2500,- Ft
Brodarics István (1471-1539)
Magyarország - történelmi személy - püspök - katolikus egyház - 15. század - 16. század
943.9(092)Brodarics_I. *** 282(439)(092)Brodarics_I.
[AN 3592840]
MARC

ANSEL
UTF-87400 /2015.
Kerekes Tamás (1957-)
   Idegen a síromban [elektronikus dok.] / Kerekes Tamás. - Szöveg (pdf : 1.9 MB) (mobi : 6.8 MB) (epub : 3.9 MB). - Budapest ; [Szarvas] : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133054. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-387-281-9 (pdf)
ISBN 978-963-387-280-2 (mobi)
ISBN 978-963-387-279-6 (epub)
Párizs - művelődéstörténet - művészeti élet - 19. század - 20. század - anekdota - elektronikus dokumentum
930.85(=00)(44-2Paris)"18/19" *** 7(44-2Paris)(0:82-36)
[AN 3594167]
MARC

ANSEL
UTF-87401 /2015.
Kiss-Dobos László (1943-)
   Nap utca 3 : családi képes krónika / Kiss-Dobos László. - Budapest : [Kiss-Dobos L.], 2015. - 203, XXVII p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2128-2 fűzött
Magyarország - családtörténet - magyar irodalom - memoár
929.52(439) *** 894.511-94
[AN 3592966]
MARC

ANSEL
UTF-87402 /2015.
   Kor/társ panoráma : tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére / [szerk. Erőss Zsolt, Gyarmati György] ; [közread. a] ... Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTT : ÁBTL, 2015. - 244 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-39-1 fűzött : 2800,- Ft
világtörténelem - személyi bibliográfia - emlékkönyv
943.9 *** 012Vonyó_J. *** 930.9
[AN 3592874]
MARC

ANSEL
UTF-87403 /2015.
Ötvös László (1930-)
   Hajdúnánási bibliás krónika : história, eklézsia, poétika / Ötvös László ; ... Szathmáry Sándor... ajánlásával. - Debrecen : Szathmáry S., 2014. - 240 p. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 83.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5523-00-7 fűzött
Hajdúnánás - helytörténet - helyismeret - magyar irodalom - református egyház - egyháztörténet - vers
943.9-2Hajdúnánás *** 908.439-2Hajdúnánás *** 894.511-14 *** 284.2(439-2Hajdúnánás)(091)
[AN 3592016]
MARC

ANSEL
UTF-87404 /2015.
Perjésy László (1897-1981)
   Az észak-amerikai indiánok története 1492-től 1800 végéig / Perjésy László (Szürke Sólyom). - Budapest : Ősi Örökségünk Alapítvány, 2015. - 439 p. : ill. ; 24 cm. - (Zsarátnok könyvek, ISSN 2063-4412 ; 12.)
Bibliogr.: p. 433.
Fűzött : 2800,- Ft
Észak-Amerika - indiánok - történelem
930.8(=97)(7)
[AN 3591935]
MARC

ANSEL
UTF-87405 /2015.
Sonnabend, Holger (1956-)
Ist das wirklich wahr? (magyar)
   Képtelen történelem : izgalmas események, különleges személyiségek, meglepő fordulatok / [írta Holger Sonnabend] ; [ill. Jan Bazing]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2014. - 320 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-289-288-7 kötött
világtörténelem - művelődéstörténet
930.9 *** 930.85(100)
[AN 3591449]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7406 /2015.
   A budapesti agglomeráció nyugati kapuja : Budaörs, Törökbálint, Biatorbágy / szerk. Sikos T. Tamás ; [közread. a Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola]. - Budapest ; [Gödöllő] : Szt. István Egy. K., 2015. - 208 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 204-208.
ISBN 978-963-269-463-4 fűzött : 2500,- Ft
Budapest - Budaörs - Törökbálint - Biatorbágy - agglomeráció - szuburbanizáció - településfejlesztés - ezredforduló - statisztikai adatközlés
911.375.453(439-2Bp.)"199/201"(083.41) *** 911.375(439-2Törökbálint)"199/201"(083.41) *** 911.375(439-2Budaörs)"199/201"(083.41) *** 911.375(439-2Biatorbágy)"199/201"(083.41)
[AN 3592541]
MARC

ANSEL
UTF-87407 /2015.
   Geográfus körút 60 : [Mohos Mária, Kékkút - Pécs] / [szerk. Keceli[!Keczeli] Lajos, Kovács István Péter, Nezdei Csilla]. - Pécs : Virágmandula Kft., 2015. - 402 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5497-44-5 fűzött
gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3 *** 711.1
[AN 3592907]
MARC

ANSEL
UTF-87408 /2015.
Kocsis Péter
   Český Krumlov és környéke : útikönyv / Kocsis Péter ; [társszerző Daniel Pilát ...]. - Budapest : Hibernia, [2015]. - 165, [2] p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2015. márc. 21.
ISBN 978-615-5426-26-1 fűzött
Český Krumlov - útikönyv
914.371-2Český_Krumlov(036)
[AN 3592090]
MARC

ANSEL
UTF-87409 /2015.
Marót Miklós (1928-2006)
Körséták Budapesten (átd. kiad.)
   Budapest : körséták a fővárosban : magukban barangolóknak szóló fejezetekkel és hasznos tudnivalókkal / Marót Miklós, Marót Edit ; [... képeit Kiss Emese Szandra és Szigeti G. Csongor kész.]. - 2. átd., bőv. kiad. / ... átd. Marót Edit és Gámán-Morvay Katalin. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 214, [5] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-346-966-8 fűzött : 3200,- Ft
Budapest - útikönyv
914.39-2Bp.(036)
[AN 3595466]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7410 /2015.
Ács Vera Judit
   Külföldiek magyarországi foglalkoztatása / Ács Vera Judit. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 211 p. : ill. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 8.)
Lezárva: 2015. márc. 1.
ISBN 978-963-295-466-0 fűzött
Magyarország - munkajog - foglalkoztatás - külföldiek - útmutató
349.2(439)(036) *** 331.5-054.68(439)
[AN 3592956]
MARC

ANSEL
UTF-87411 /2015.
Balogh Ágnes
   Büntetőjog / Balogh Ágnes. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2014-2015]. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Magyarország - büntetőjog - egyetemi tankönyv
343(439)(075.8)
[AN 3548511]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Általános rész. - 6. átd. kiad. - cop. 2015. - 277 p.
Lezárva: 2015. febr. 9. - Bibliogr.: p. [279].
ISBN 978-615-5376-56-6 fűzött : 4980,- Ft
[AN 3595442] MARC

ANSEL
UTF-87412 /2015.
   Büntető törvénykönyv. - Budapest : Árboc, [2015]. - 100 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-69-1 fűzött : 1400,- Ft
2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről
Magyarország - büntetőjog - törvény
343(439)(094)
[AN 3595465]
MARC

ANSEL
UTF-87413 /2015.
   Büntetőeljárási törvény. - Budapest : Árboc, [2015]. - 136 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-70-7 fűzött : 1700,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3595491]
MARC

ANSEL
UTF-87414 /2015.
   Cégeljárás. - Budapest : Árboc, [2015]. - 64 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-75-2 fűzött : 1000,- Ft
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - gazdasági társaság - cégbíróság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3595422]
MARC

ANSEL
UTF-87415 /2015.
   Az Európai Unió joga / Karoliny Eszter [et al.] ; szerk. Mohay Ágoston, Szalayné Sándor Erzsébet. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 310 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Lezárva: 2015. febr. 1. - Bibliogr.: p. 302.
ISBN 978-615-5376-55-9 fűzött : 5980,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
34(4-62)
[AN 3595446]
MARC

ANSEL
UTF-87416 /2015.
Fodor László (1972-)
   Környezetjog / Fodor László ; [közrem. Bányai Orsolya ..., Gyüre Annamária Csilla ..., Bujdos Ágnes ...] ; [közread. a] Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 317 p. : ill. ; 24 cm
Lezárva: 2015. ápr. 20. - Bibliogr.: p. 308-317.
ISBN 978-963-318-495-0 fűzött
környezetvédelmi jog - egyetemi tankönyv
349.6(439)(075.8)
[AN 3595440]
MARC

ANSEL
UTF-87417 /2015.
   Gazdasági társaságok új jogi szabályozása : 2015. január 1. - Budapest : Árboc, [2015]. - 52 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-78-3 fűzött : 1000,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - társasági jog - gazdasági társaság - törvény
347.72(439)(094)
[AN 3595495]
MARC

ANSEL
UTF-87418 /2015.
Helmeczi András (1976-)
   Gazdasági jogi alaptan / Helmeczi András. - Debrecen : Helmeczi A., 2015. - 208 p. ; 22 cm
Lezárva: 2014. dec. 31.
ISBN 978-963-12-1855-8 kötött
Magyarország - gazdasági jog - jogtudomány
347.7(439) *** 34(439)
[AN 3592480]
MARC

ANSEL
UTF-87419 /2015.
   Ingatlan-nyilvántartás. - Budapest : Árboc, [2015]. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-73-8 fűzött : 1000,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3595416]
MARC

ANSEL
UTF-87420 /2015.
Jeney Petra
   Az Európai Unió joga / Jeney Petra, Kende Tamás, Lövenberg Viktória. - 3. kiad. - Budapest : Novissima, 2015. - 352 p. ; 24 cm. - (Jogi szakvizsga kézikönyvek, ISSN 1786-0806)
Lezárva: 2014. nov. 30.
ISBN 978-615-5499-17-3 fűzött : 4500,- Ft
Európai Unió - jogrendszer
341.17(4-62)
[AN 3591719]
MARC

ANSEL
UTF-87421 /2015.
Jobst Ágnes (1959-)
   A Stasi működése Magyarországon : a keletnémet és a magyar állambiztonság kapcsolata, 1955-1989 / Jobst Ágnes. - Budapest : Jaffa, 2015. - 344 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 311-316.
ISBN 978-615-5492-47-1 kötött : 3150,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság. Ministerium für Staatssicherheit
Magyarország - Német Demokratikus Köztársaság - titkosszolgálat - 20. század
351.746.1(430.2)"195/198" *** 351.746.1(439)"195/198" *** 327.84(430.2)"195/198"
[AN 3591742]
MARC

ANSEL
UTF-87422 /2015.
Juhász Ágnes (1983-)
   A közbeszerzésről másképpen : közjog és magánjog határán / Juhász Ágnes. - Szeged : Lectum, 2014. - 368 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 333-351.
ISBN 978-963-9640-50-4 fűzött : 4950,- Ft
Magyarország - közbeszerzés - jogi szabályozás
351.712.2(439)(094)
[AN 3592346]
MARC

ANSEL
UTF-87423 /2015.
Kovács Ferenc
   Föld és ég között : a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred és jogelőd szervezeteinek másfél évtizedéről / Kovács Ferenc, Könczöl Ferenc, Varga László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 159 p. : ill., színes ; 29 cm + DVD
Bibliogr.: p. 159-[160].
ISBN 978-963-327-654-9 kötött : 6000,- Ft
Magyarország. Honvédség. 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
Magyarország - Győr - légvédelem - tüzérség - rakétafegyver - katonai egység története - audiovizuális dokumentum
358.116(439)(091) *** 358.111.6(439)(091) *** 355.486(439-2Győr)
[AN 3592397]
MARC

ANSEL
UTF-87424 /2015.
   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás (Ket.). - Budapest : Árboc, [2015]. - 63 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-71-4 fűzött : 1000,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094)
[AN 3595463]
MARC

ANSEL
UTF-87425 /2015.
   Közjegyzői kollokviumok 25 éves jubileumi képeskönyve = The jubilee album of the colloquiums of civil law notaries the past 25 years = Album commémoratif du 25e anniversaire des colloques notariaux = Bildband zum 25. Jubiläum der Notarkolloquien / [szerk. és a bev. tanulmányt írta] Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2014. - 154 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás szlovák, román és horvát nyelven
ISBN 978-963-12-0218-2 kötött
Közép-Európa - közjegyző - konferencia
347.961(4-11) *** 061.3(4-11)
[AN 3591708]
MARC

ANSEL
UTF-87426 /2015.
   Magyar jogtudósok = Ungarische Rechtsgelehrte / szerk. Hamza Gábor. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 1999-. - 20 cm
A 3. kötettől párhuzamos címként: Ungarische Rechtsgelehrte. - A 2. kötetet kiad. a Professzorok Háza, a 4. kötetet kiad. az ELTE Eötvös K.
ISBN 963-18-9748-6 *
Magyarország - jogász
34(439)(092)
[AN 419763]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt. - 2014. - 173 p. : ill. - (Bibliotheca iuridica. Publicationes cathedrarum, ISSN 1586-8265 ; 59.)
Társszerk. Siklósi Iván. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-312-214-3
[AN 3592291] MARC

ANSEL
UTF-87427 /2015.
   Magyarország alaptörvénye : 2015. január 1. - Budapest : Árboc, [2015]. - 27 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-74-5 fűzött : 600,- Ft
Magyarország - alkotmány
342.4(439)(094)
[AN 3595486]
MARC

ANSEL
UTF-87428 /2015.
   Málenkij robot : zarándokok a múlt nyomában : 23:54 / [krónikás és szerk. Némethi Lajos]. - [Miskolc] : Herendi 2004 K., 2014. - 157, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89457-4-7 kötött
Magyarország - Szovjetunió - kényszermunka - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
343.819.5(47)"1944/1945"(=945.11)(0:82-94)
[AN 3591453]
MARC

ANSEL
UTF-87429 /2015.
Molnár Judit (1979-)
   A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében / Molnár Judit. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2014. - 248 p. ; 23 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 13.)
Bibliogr.: p. 233-244.
ISBN 978-963-12-0219-9 kötött
Európai Unió - Magyarország - polgári eljárás - meghagyás
347.919(439) *** 347.919(4-62)
[AN 3591705]
MARC

ANSEL
UTF-87430 /2015.
   Munka törvénykönyve. - Budapest : Árboc, [2015]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-72-1 fűzött : 1000,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - törvény
349.2(439)(094)
[AN 3595429]
MARC

ANSEL
UTF-87431 /2015.
Nótári Tamás (1976-)
   Római jog / Nótári Tamás. - Szeged : Lectum, 2014. - 364 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-9640-47-4 kötött : 6500,- Ft
római jog - egyetemi tankönyv
34(37)(075.8)
[AN 3592352]
MARC

ANSEL
UTF-87432 /2015.
   Polgári perrendtartás. - Budapest : Árboc, [2015]. - 104 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. febr. 1.
ISBN 978-963-9997-68-4 fűzött : 1400,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3595471]
MARC

ANSEL
UTF-87433 /2015.
   Polgári perrendtartás : 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról : kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi határozatokkal : 2015. március 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 168 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. márc. 4.
ISBN 978-615-5499-19-7 fűzött : 1100,- Ft
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Magyarország - polgári perrendtartás - törvény
347.9(439)(094)
[AN 3591763]
MARC

ANSEL
UTF-87434 /2015.
   Polgári törvénykönyv : Ptké.-vel és a kapcsolódó törvényekkel : 2015. január 1. - Budapest : Árboc, [2015]. - 264 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-67-7 fűzött : 2900,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3595489]
MARC

ANSEL
UTF-87435 /2015.
   Repülőászok, 1914-1918 : az Osztrák - Magyar Monarchia legsikeresebb légjárói és felszerelésük / [alkotószerk. Gondos László]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 339 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 269-271.
ISBN 978-963-327-634-1 kötött : 7500,- Ft
Osztrák - Magyar Monarchia - Magyarország - hadtörténet - légierő - pilóta - katonai repülőgép - haditechnika - első világháború - életrajz
358.4(439/439)"191/1918"(092) *** 623.746(436/439)"191"
[AN 3592599]
MARC

ANSEL
UTF-87436 /2015.
Rokolya Gábor (1954-)
   Egy alsólendvai polgár: Dr. Laubhaimer Oszkár (1852-1918) életrajza és pályafutása = Dolnjelendavski meščan: življenjska in poklicna pot Dr. Oszkárja Laubhaimerja (1852-1918) / Rokolya Gábor. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2015. - 67 p. : ill. ; 21x22 cm. - (Studia notarialia Hungarica, ISSN 1416-5635 ; 15.)
Bibliogr.: p. 62-65.
ISBN 978-615-80176-0-2 fűzött
Laubhaimer Oszkár (1852-1918)
Magyarország - Alsólendva - közjegyző - 19. század - 20. század - helyismeret
347.961(439)(092)Laubhaimer_O. *** 908.439.24-2Alsólendva
[AN 3591713]
MARC

ANSEL
UTF-87437 /2015.
Rózsás Eszter (1970-)
   Közigazgatási jog : C/2. témakör: alkotmányjog és közigazgatási jog / Rózsás Eszter. - 5. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 248 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2015. márc. 30.
ISBN 978-615-5376-59-7 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - alkotmányjog - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342(439)(075.8) *** 35(439)(075.8)
[AN 3595444]
MARC

ANSEL
UTF-87438 /2015.
Tóth Tamás
   Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből : [1871-2011] / Tóth Tamás ; [... kiad. ... a Balassagyarmati Törvényszék ...]. - Balassagyarmat : Balassagyarmati Törvényszék, 2015. - 350 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
Kötött
Nógrád vármegye - Nógrád megye - bíróság - 19. század - 20. század - 21. század - történeti feldolgozás - történelmi forrás
347.993(439.131)"18/201"(093)
[AN 3592763]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7439 /2015.
Atkinson, Rick (1952-)
The guns at last night (magyar)
   Ágyúdörgés alkonyatkor : a háború Nyugat-Európában, 1944-1945 : a Liberation-trilógia 3. kötete / Rick Atkinson ; [ford. Molnár György]. - Budapest : Gabo, cop. 2015. - 1101 p., [32] t. : ill., részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 1055-1075.
ISBN 978-963-406-054-3 kötött : 5990,- Ft
Nyugat-Európa - hadtörténet - csata - második világháború
355.48(4-15)"1944/1945" *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3591751]
MARC

ANSEL
UTF-87440 /2015.
Bedécs Gyula (1939-)
   A Doberdótól a Dolomitokig : útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek II. / [írta és összeáll. Bedécs Gyula] ; [a verseket és szemelvényeket vál. Trukáné[!] Katona Zsuzsa]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 295 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Emlékezés és emlékeztetés, ISSN 2415-9778)
ISBN 978-963-327-642-6 fűzött : 5500,- Ft
Magyarország - Szlovénia - Olaszország - hadtörténet - katonasír - temető - helyismeret - első világháború
355.48(439)"1914/1918" *** 355.293(439)"1914/1918" *** 726.825(497.12) *** 726.825(45)
[AN 3592454]
MARC

ANSEL
UTF-87441 /2015.
Bedécs Gyula (1939-)
   A Kárpátok hágóin át Galíciába : útikönyv az első világháború magyar emlékeit keresőknek I. / [írta és összeáll. Bedécs Gyula] ; [további szerzők Hegedűs Elemér, Hegedűs Zoltán, Moravcsek Mária] ; [a verseket és szemelvényeket vál. Trukáné[!] Katona Zsuzsa]. - 2. kiad. - Budapest : Zrínyi, 2015. - 307 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 24 cm. - (Emlékezés és emlékeztetés, ISSN 2415-9778)
ISBN 978-963-327-641-9 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - Szlovákia - Lengyelország - Kárpátalja - hadtörténet - katonasír - temető - helyismeret - első világháború
355.293(439)"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918" *** 726.825(477.87) *** 726.825(437.6) *** 726.825(438)
[AN 3592499]
MARC

ANSEL
UTF-87442 /2015.
Dér Dezső (1975-)
   Az 1848-49-es I. magyar hadtest : hadszervezés az önálló működés időszakában / Dér Cs. Dezső. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz. : Line Design, cop. 2015. - 167 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
borító- és gerinccím: Az 1848-49-es I. magyar hadtest születése. - Bibliogr.: p. 147-156.
ISBN 978-615-80101-2-2 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - hadtörténet - katonai egység története - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
355.48(439)"1848/1849" *** 355.486(439)"1848/1849"
[AN 3592759]
MARC

ANSEL
UTF-87443 /2015.
Hermann Róbert (1963-)
   A honvesztéstől a honmentésig : Perczel Mór téli hadjárata, 1848. december 14 - 1849. január 27. / Hermann Róbert. - [Budapest] : Line Design, cop. 2015. - 285 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - ('48-as könyvtár, ISSN 2416-1330)
Bibliogr.: p. 261-270.
ISBN 978-615-80101-0-8 fűzött : 3350,- Ft
Magyarország - hadtörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - csata - katonai egység története - hadvezér - 19. század
355(439)(092)Perczel_M. *** 355.486(439)"1848/1849" *** 355.48(439)"1848/1849"
[AN 3592754]
MARC

ANSEL
UTF-87444 /2015.
Japanese airman (magyar)
   Japán pilóta : Japán, 1940-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 8.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8043-2 fűzött : 3990,- Ft
Japán - katonai felszerelés - karóra - óraipar - 1940-es évek
355.666(520)"194" *** 681.114.8(520)
[AN 3591928]
MARC

ANSEL
UTF-87445 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Had- és Rendészettudományi Szekció (2015) (Gödöllő)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció : absztraktok : abstracts : Gödöllő, 2015. április 15-17. / [... szerk. Szabó Katalin] ; [rend., közread.] Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ; [rend. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Gödöllő : SZIE GTK, 2015. - 319 p. ; 24 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-269-478-8 fűzött
hadtudomány - rendészet - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
355 *** 351.74 *** 378.184 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3592525]
MARC

ANSEL
UTF-87446 /2015.
Virágh Ildikó
   Kardokkal ékesített : Afganisztánban tűzharcot átélt magyar katonák visszaemlékezései / Virágh Ildikó. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 203 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
ISBN 978-963-327-637-2 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - Afganisztán - katona - békefenntartó erő - 21. század - interjú
355(439)(092)(047.53) *** 355.357(581)"200/201"
[AN 3592434]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7447 /2015.
   10 éve a civil szervezetek szolgálatában / .. kiad. Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület ... - Veszprém : Veszprém M. Civil Hálózatért Közhasznú Egyes., 2015. - 16 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület
Veszprém - civil szervezet - egyesület - 21. század
334.012.46(439-2Veszprém)"200/201" *** 061.2(439-2Veszprém)
[AN 3592730]
MARC

ANSEL
UTF-87448 /2015.
   Civil szervezetek jogi szabályozása. - Budapest : Árboc, [2015]. - 80 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-9997-77-6 fűzött : 1300,- Ft
Magyarország - civil szervezet - jogszabálygyűjtemény
334.012.46(439) *** 323.21(439)(094)
[AN 3595426]
MARC

ANSEL
UTF-87449 /2015.
Fülöp Gyula (1952-)
   Globális stratégiai menedzsment : fogalmak, modellek és példák / Fülöp Gyula ; [közread. a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 353 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-72-5 fűzött
stratégiai menedzsment - globalizáció - egyetemi tankönyv
658.1.012.2(075.8) *** 339.9(075.8)
[AN 3592343]
MARC

ANSEL
UTF-87450 /2015.
Homolya Katalin
   Topic by topic : szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [B2] / Homolya Katalin, Robert Thiessen. - 3. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 128 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-5200-39-7 fűzött : 3190,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár
33 *** 802.0(079.1)=945.11
[AN 3595256]
MARC

ANSEL
UTF-87451 /2015.
   Illeték törvény. - Budapest : Árboc, [2015]. - 48 p. ; 29 cm
Lezárva: 2015. jan. 11.
ISBN 978-963-9997-76-9 fűzött : 1000,- Ft
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Magyarország - illeték - törvény
336.28(439)(094)
[AN 3595468]
MARC

ANSEL
UTF-87452 /2015.
Internal auditing and fraud (angol, magyar)
   Belső ellenőrzés és csalásmegelőzés : fraud kézikönyv : gyakorlati útmutató / [... ford. Tar György] ; [közread. a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete, ETK Szolgáltató Zrt.]. - Budapest : BEMSZ : ETK Szolgáltató Zrt., cop. 2015. - 63 p. : ill. ; 24 cm
Angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-9811-25-6 fűzött : 3990,- Ft
belső ellenőrzés - visszaélés - útmutató
657.6(036) *** 343.721 *** 658.1.012.7(036)
[AN 3592271]
MARC

ANSEL
UTF-87453 /2015.
Kassai Zsuzsanna
   Diplomás pályakövetési adatok a Szent István Egyetemen : telefonos felmérés a 2010-2012 között abszolutóriumot szerzettek körében / Kassai Zsuzsanna. - Gödöllő : SZIE, 2014. - 106 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-269-467-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - diplomás - pályakezdés - egyetem - munkaerőpiac - követéses vizsgálat - 21. század - statisztikai adatközlés
331.5-053.81(439)"201"(083.41) *** 378.4(439-2Gödöllő) *** 316.37-057.87(439-2Gödöllő)"201"(083.41)
[AN 3592557]
MARC

ANSEL
UTF-87454 /2015.
Kovács József, Ö (1960-)
   Vidéki Magyarország, 1945-1970 : dokumentumok földről, hatalomról, emberi sorsokról / Ö. Kovács József. - Budapest : Balassi : Korall, cop. 2015. - 712 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 56-64.
ISBN 978-963-506-953-8 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - kollektivizálás - parasztság - állami terror - Kádár-korszak - történelmi forrás
332.264(439)"194/197"(093) *** 316.334.55(439)"194/197"(093) *** 316.343.64(439)"194/197"(093) *** 323.282(439)"194/197"(093)
[AN 3591843]
MARC

ANSEL
UTF-87455 /2015.
Leányfalusi Károly (1934-)
   Hungarikumok a világ pénzein / Leányfalusi Károly. - Kecskemét : Magánkiad., 2015. - 167 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 160-163.
ISBN 978-963-12-2197-8 fűzött
Magyarország - numizmatika - művelődéstörténet - pénzeszköz
336.74(100) *** 930.85(439) *** 737(100)
[AN 3591869]
MARC

ANSEL
UTF-87456 /2015.
Lilliné Fecz Ildikó
   Államháztartási számvitel a gyakorlatban, 2014 / Lilliné Fecz Ildikó. - Budapest : Saldo, 2014-. - 29 cm
Magyarország - költségvetési szervezet - számvitel - útmutató
336.61(439) *** 657(036)
[AN 3559091]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2014. - 699 p.
ISBN 978-963-638-471-5 fűzött : 5100,- Ft
[AN 3592295] MARC

ANSEL
UTF-87457 /2015.
   Motivációkutatás : hosszú távú önkéntességről önkéntes szemmel : interjúkötet / [... kiad. Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért]. - Szeged : Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért, 2015. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - önkéntes munka - motiváció - 21. század - statisztikai adatközlés
331.102.2(439)"201"(083.41) *** 316.628(439)"201"(083.41)
[AN 3591746]
MARC

ANSEL
UTF-87458 /2015.
Piketty, Thomas (1971-)
Le capital au XXIe siècle (magyar)
   A tőke a 21. században / Thomas Piketty ; [ford. Balogh-Sárközy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 703 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8191-0 fűzött : 8500,- Ft
gazdaságelmélet - tőke - vagyon - jövedelem - társadalmi egyenlőtlenség - 21. század
336.7 *** 330.8(100)"20" *** 330.14 *** 316.344.23(100)"20"
[AN 3592248]
MARC

ANSEL
UTF-87459 /2015.
Szenes Gábor
   Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja : az elvektől az eszközökig / [írta Szenes Gábor]. - Budapest : VOSZ, 2015. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Összefoglaló, tapasztalatok)
Fűzött
kisvállalkozás - marketing - üzleti élet
334.72 *** 658.8 *** 658.1
[AN 3592714]
MARC

ANSEL
UTF-87460 /2015.
   "Tudomány és felelősség" [elektronikus dok.] : X. KHEOPS Nemzetközi Tudományos Konferencia : fiatal kutatók tudományos fóruma : előadáskötet : Mór, 2015. április 20. / ... szerk. ... Svéhlik Csaba ; [rend., közread. a] Kheops Automobil-Kutató Intézet. - Szöveg. - Mór : Kheops Automobil-Kut. Int., 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89779-4-6
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Mór)
[AN 3590686]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7461 /2015.
   200 éves a kaposvári Somssich-Táncsics Gimnázium, 1806-2006 : az ünnepségsorozat fotóalbuma / [... szerk. Reőthy Ferenc és a Somssich-Táncsics Baráti Kör Egyesület tagjai] ; [kiad. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - [Kaposvár] : Önkormányzat, 2015. - 167 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80091-3-3 kötött
Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár)
Kaposvár - gimnázium - fényképalbum
373.54(439-2Kaposvár)(084.12)
[AN 3592517]
MARC

ANSEL
UTF-87462 /2015.
Debreczeni Dániel
   A selmecbányai alma mater kebelében született diáktársaságok története, 1762-1948 / írta Debreczeni Dániel ... ; kiad. a Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága. - Miskolc : Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társ., 2015. - 103, [4] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. [105-107].
ISBN 978-963-12-1886-2 fűzött
Selmecbánya - diákegyesület - 18. század - 19. század - 20. század
371.83(439-2Selmecbánya)"17/19"
[AN 3592340]
MARC

ANSEL
UTF-87463 /2015.
   Első lépések a művészetek felé / Gyöngy Kinga szerk. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 2 db : ill. ; 24 cm. - (Pedagógia, ISSN 1418-480X). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.
vizuális nevelés - művészetpedagógia - kisgyermekkor
372.874 *** 37.036-053.2
[AN 3592687]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A vizuális nevelés és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. - 558 p.
ISBN 978-615-5376-53-5 fűzött : 5980,- Ft
vizuális nevelés - anyanyelvi nevelés - képességfejlesztés - kisgyermekkor
37.036-053.2 *** 372.46 *** 37.025
[AN 3592690] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Az ének-zenei nevelés lehetőségei kisgyermekkorban. - 520 p.
ISBN 978-615-5376-54-2 fűzött : 5980,- Ft
zenepedagógia - kisgyermekkor - képességfejlesztés
372.878 *** 37.025 *** 37.036-053.2
[AN 3592692] MARC

ANSEL
UTF-87464 /2015.
   Fenntarthatóságra nevelés a nevelési-oktatási intézményekben : tanulmánykötet = Sustainability education in educational institutions : volume of studies / Vitályos Gábor Áron szerk. ... - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-562-3 fűzött
környezeti nevelés - pedagógusképzés
37.033 *** 371.13
[AN 3592310]
MARC

ANSEL
UTF-87465 /2015.
   Innováció a neveléstudomány elméleti és gyakorlati műhelyeiben [elektronikus dok.] : tanulmánykötet / szerk. Nagyházi Bernadette ; ... közrem. Vörös Klára ; kiad. Kaposvári Egyetem. - Szöveg. - [Kaposvár] : KE, 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Kaposváron, 2013. nov. 29-én rendezett 7. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és magyar nyelven
ISBN 978-963-9821-77-4
pedagógia - elektronikus dokumentum
37
[AN 3590654]
MARC

ANSEL
UTF-87466 /2015.
Jilly Viktor (1955-)
   English for all! / Jilly Viktor. - Budapest : Jilly-Tan Bt., 2015. - 197 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2221-0 fűzött
nyelvoktatás - angol nyelv
372.880.20 *** 371.3
[AN 3592843]
MARC

ANSEL
UTF-87467 /2015.
   Közös cselekvés közös értékek mentén, közösségformálás a természet (vidék), a társadalom fenntarthatósága érdekében / szerk. Gulyás Pálné [et al.]. - Budapest : Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyes., 2015. - 188 p. : ill., részben színes ; 23 cm. - (Ökológiai kultúra, ökológiai nevelés, ISSN 1216-951X)
ISBN 978-615-5412-02-8 fűzött
Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete
Magyarország - környezeti nevelés - környezetvédelem - társadalmi ökológia - egyesület - interjú
37.033 *** 504.06 *** 061.2(439)TKTE *** 504(439)(047.53)
[AN 3592676]
MARC

ANSEL
UTF-87468 /2015.
   Pedagógiai innovációk / [szerk. Szerepi Sándor]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 124 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-463-9 fűzött
óvodai nevelés - képességfejlesztés - oktatás - esélyegyenlőség
37.025 *** 372.3 *** 342.722
[AN 3592518]
MARC

ANSEL
UTF-87469 /2015.
   Rókamese, 1995-2015 / [szerk. Angyal Gábor ..., Ujhelyi Péter ...] ; [írták a Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága]. - [Miskolc] : Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társ., [2015]. - 192 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 186-187.
Fűzött
Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága
Miskolc - diákegyesület - diákélet - felsőoktatás - ezredforduló
378.183(439-2Miskolc)"199/201"
[AN 3592253]
MARC

ANSEL
UTF-87470 /2015.
Szalontai Kriszta
   Kertpedagógia : nevelés a kertben, kertészet az oktatásban / Szalontai Kriszta. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 205 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 204-205.
ISBN 978-615-5058-48-6 fűzött : 3800,- Ft
környezeti nevelés - amatőr kertészkedés - iskoláskor előtti nevelés
37.033 *** 635 *** 372.3
[AN 3591729]
MARC

ANSEL
UTF-87471 /2015.
Szilárd Sáringer Zsuzsanna (1970-)
   Mozgásos tevékenységek összetett képességfejlesztő hatása inkluzív óvodáskorú közösségben / kész. Sáringerné Szilárd Zsuzsanna ; kiad. ... Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány. - [Budapest] : Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány, 2015. - 51 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-12-2356-9 fűzött
óvodai nevelés - mozgásos játék - képességfejlesztés
372.363 *** 37.025
[AN 3592476]
MARC

ANSEL
UTF-87472 /2015.
   VSZK 50 : jubileumi emlékkönyv : [1964-2014] : [professzionális szakképzés a minőség iskolájában]. - Keszthely : [Keszthelyi VSZK], 2015. - 131 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2175-6 kötött
Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium
Keszthely - szakiskola - kollégium - iskolatörténet - vendéglátás - idegenforgalom - kereskedelem
373.6:338.48(439-2Keszthely)(091) *** 373.6:640.4(439-2Keszthely)(091) *** 373.6:339.9(439-2Keszthely)(091) *** 37.018.3(439-2Keszthely)(091)
[AN 3592779]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7473 /2015.
Danner, Eva
Mein allererstes Basteljahr (magyar)
   Barkácskönyv egész évre : [2 éves kortól] / Eva Danner és Beate Vogel ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-67-2 kötött : 2300,- Ft
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3593004]
MARC

ANSEL
UTF-87474 /2015.
Danner, Eva
Mein allererstes Papier-Bastelbuch (magyar)
   Barkácsötletek papírból / Eva Danner és Beate Vogel ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5178-68-9 kötött : 2300,- Ft
papírművészet - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2) *** 745.54(02.053.2)
[AN 3593010]
MARC

ANSEL
UTF-87475 /2015.
Dénes Tamás (1963-)
   A magyar labdarúgás története / Dénes Tamás, Sándor Mihály, B. Bába Éva. - [Budapest] ; [Debrecen] : Campus K., 2013-. - 24 cm
ISBN 978-963-9822-22-1
Magyarország - sporttörténet - labdarúgás
796.332(439)(091)
[AN 3544788]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Aranykor, 1945-1966 / [A hatalom félt a Fradi szurkolóitól c. fejezet Sándorné Győr Melinda munkája]. - 2015. - 752 p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 742-744.
ISBN 978-963-9822-13-9 kötött
[AN 3591791] MARC

ANSEL
UTF-87476 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Testnevelés- és Sporttudományi Szekció (2015) (Pécs)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekció : program és összefoglalók / [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar [Sporttudományi és Testnevelési Intézet]. - Pécs : PTE TTK, 2015. - 153 p. : ill. ; 25 cm
A konferenciát Pécsett, 2015. ápr. 8-10. között rendezték
ISBN 978-963-642-740-5 fűzött
sportelmélet - testnevelés - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
796.01 *** 372.879.6 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3592785]
MARC

ANSEL
UTF-87477 /2015.
Valiukevičius, Valdas
Auksinės trasos (magyar)
   A vilniusi varázsló / Valdas Valiukevičius ; [... ford. Kováts Zoltán Sándor]. - [Budapest] : Baltic Trans, cop. 2015. - 166 p. : ill., részben színes ; 27 cm
ISBN 978-963-08-9273-5 kötött
Brundza, Stasys (1947-)
Szovjetunió - Litvánia - sporttörténet - autósport - 20. század - memoár - interjú
796.71(474.5)(092)Brundza,_S. *** 796.71(47)(091)(0:82-94)
[AN 3592533]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7478 /2015.
   Britannica Hungarica kisenciklopédia : művészeti stílusok / [szerk. Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 280 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-09-8250-4 fűzött : 3490,- Ft
művészettörténeti korszak - szaklexikon
7.03:030
[AN 3592344]
MARC

ANSEL
UTF-87479 /2015.
Horváth György (1941-)
   Dési Huber István / Horváth György. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 14.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8167-5 kötött : 1690,- Ft
Dési Huber István (1895-1944)
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század
76(439)(092)Dési_Huber_I. *** 75(439)(092)Dési_Huber_I.
[AN 3592620]
MARC

ANSEL
UTF-87480 /2015.
   Keresztek és kápolnák Szekszárdon / [szerk. Baltavári István] ; [fotó Elblinger Ferenc, Baltavári István] ; [kiad. a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület]. - Szekszárd : Schubert Grafikai Stúdió, 2015. - 101 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89905-5-6)
Szekszárd - kereszt - kápolna - fényképalbum
726.825.4(439-2Szekszárd)(084.12) *** 726.52(439-2Szekszárd)(084.12)
[AN 3592168]
MARC

ANSEL
UTF-87481 /2015.
Kopócsy Anna (1970-)
   Kmetty János / Kopócsy Anna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 13.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8166-8 kötött : 1690,- Ft
Kmetty János (1889-1975)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kmetty_J.
[AN 3592585]
MARC

ANSEL
UTF-87482 /2015.
Lellei Pál
   Bábkészítés / Lellei Pál ; [kiad. az Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete]. - Budapest ; [Szigetmonostor] : ESZME, 2014. - 239 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 229-231.
ISBN 978-963-12-1051-4 fűzött
bábkészítés
745.5 *** 688.745
[AN 3591733]
MARC

ANSEL
UTF-87483 /2015.
Nagy József (1948-)
   A kőszegi Jézus Szíve templom / Nagy József és Harangozó Vilmos ; [fényképezte Tóth Imre, Tóth Ákos]. - Szombathely : Martinus K., 2015. - 15 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (A Szombathelyi Egyházmegye kincsei, ISSN 2061-2060)
ISBN 978-615-5091-38-4 fűzött
Kőszeg - templom - keresztény művészet
726.54(439-2Kőszeg) *** 246
[AN 3591958]
MARC

ANSEL
UTF-87484 /2015.
Réthoret-Mélin, Marie-Anne
Merry Christmas (magyar)
   Boldog karácsonyt! : ünnepi motívumok keresztszemes hímzéssel / Marie-Anne Réthoret-Mélin ; [ford. Mohácsi Zsófia]. - Üllő : Tölgy K., cop. 2014. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Klasszikus kézimunkák)
ISBN 978-615-80099-2-8 fűzött : 2650,- Ft
keresztszemes hímzés - karácsony - foglalkoztatókönyv
746.311 *** 379.826 *** 398.322.416
[AN 3591618]
MARC

ANSEL
UTF-87485 /2015.
Réthoret-Mélin, Marie-Anne
Le petit monde de bébé (magyar)
   Babaváró hímzések : 100 keresztszemes minta babáknak és mamáknak / Marie-Anne Réthoret-Mélin, Perrette Samouïloff ; [ford. Mohácsi Zsófia]. - Üllő : Tölgy K., cop. 2014. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Klasszikus kézimunkák)
ISBN 978-615-80099-3-5 fűzött : 2650,- Ft
hímzés - foglalkoztatókönyv
746.3 *** 379.826
[AN 3591611]
MARC

ANSEL
UTF-87486 /2015.
   Rippl-Rónai, Maillol : egy művészbarátság története : [kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2014. december 17 - 2015. április 6.] : the story of a friendship : [exhibition at the Hungarian National Gallery, 17 December 2014 - 6 April 2015] / [a katalógust szerk. ..., a kiállítást rend. ... Földi Eszter]. - [Budapest] : [Szépműv. Múz. - MNG], cop. 2014. - 377, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Publications by the Hungarian National Gallery, ISSN 0864-7291 ; 2014/7.). (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, ISSN 0231-2387 ; 2014/8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-38-5 fűzött
Rippl-Rónai József (1861-1927)
Maillol, Aristide (1861-1944)
Magyarország - Franciaország - festőművész - szobrász - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Rippl-Rónai_J. *** 75(44)(092)Maillol,_A. *** 73(44)(092)Maillol,_A. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3592080]
MARC

ANSEL
UTF-87487 /2015.
   River ecologies : contemporary art and environmental humanities on the Danube / ed. by Maja and Reuben Fowkes ; [publ. by Translocal Institute]. - Budapest : Translocal Inst., 2015. - 154 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2126-8 fűzött
Duna-vidék - környezeti tudatosság - képzőművészet
73/76(100) *** 504.03(4-11) *** 502(4-11)(282.243.7)
[AN 3592350]
MARC

ANSEL
UTF-87488 /2015.
Schaadt, Susanne
Zendoodle (magyar)
   Zenfirkák : meditatív rajzolás / Susanne Schaadt ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 80 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5178-75-7 fűzött : 2950,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - meditáció
741.02 *** 615.851.86
[AN 3592952]
MARC

ANSEL
UTF-87489 /2015.
Tomsics Emőke (1959-)
   Kacagány és camera : az 1867-es koronázás fényképei a Magyar Nemzeti Múzeumban / Tomsics Emőke. - Budapest : MNM, cop. 2015. - 203 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 978-615-5209-39-0 fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - koronázás - arisztokrácia - viselettörténet - múzeumi gyűjtemény - kiegyezés kora - album - portré
069(439-2Bp.)MNM *** 391(439)"186" *** 342.519.8(439)"1867" *** 316.343.322(439)"18" *** 77.041 *** 930.85(439)"186"(084.1)
[AN 3592460]
MARC

ANSEL
UTF-87490 /2015.
Vadász Endre (1901-1944)
   Angyalszárnyon vigyed azt tovább : Vadász Endre (1901-1944) képzőművész emlékkiállítása : [Debrecen, Déri Múzeum - Modem, 2015. 03. 04. - 05. 31.] = On angel's wings, carry this forth : memorial exhibition of Endre Vadász's (1901-1944) life and work / [a kiállítás kurátora ... Szoboszlai Lilla] ; [rend., közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2015. - 96 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-7218-99-6 fűzött
Magyarország - festőművész - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus
75/76(439)(092)Vadász_E. *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3591656]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7491 /2015.
Géczi János (1954-)
   A Bunkerrajzoló : Likó Marcell-élettörténet-rekonstrukció / Géczi János. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 316 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-410-5 kötött : 2990,- Ft
Likó Marcell (1979-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - ezredforduló - 21. század - életrajz
78.067.26.036.7(439)(092)Likó_M.
[AN 3591717]
MARC

ANSEL
UTF-87492 /2015.
Isserlis, Steven (1958-)
Why Beethoven threw the stew (magyar)
   Miért csapott Beethoven a lecsóba? : történetek híres zeneszerzőkről / Steven Isserlis ; [Adam Stower rajzai nyomán az illusztrációkat kész. Lanczinger Mátyás] ; [ford. Nemes Krisztián]. - 2. utánny. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015, cop. 2014. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5062-26-1 fűzött : 1990,- Ft
zenetörténet - zeneszerző - életrajz - ifjúsági könyv
78.071.1(100)(092)(02.053.2)
[AN 3592225]
MARC

ANSEL
UTF-87493 /2015.
Stumpf András (1980-)
   Szörényi : rohan az idő / Stumpf András. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, cop. 2015. - 250 p., [64] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-242. - Diszkogr.: p. 243-249.
ISBN 978-963-227-555-0 fűzött : 3990,- Ft
Szörényi Levente (1945-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - zenész - 20. század - 21. század - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Szörényi_L.(0:82-94)
[AN 3592999]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7494 /2015.
Babos Eszter
   Otthonos bábok, bábos otthonok / Babos Eszter ; [a ... fényképeket Kóczán Éva és Mészáros Gábor kész.] ; [közread. a] ... Babos Bábos Társulat. - Budapest : Fekete Sas : Babos Bábos Társ., 2014. - 158 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-9680-90-6 * fűzött : 3750,- Ft
 (hibás ISBN 963-9680-90-6)
gyermekjáték - bábkészítés - drámapedagógia - bábjáték
792.97-053.2 *** 745.5 *** 371.383.1
[AN 3592520]
MARC

ANSEL
UTF-87495 /2015.
Canavan, Thomas
Amazing magic tricks (magyar)
   Bámulatos bűvésztrükkök : kápráztassuk el barátainkat! / [írta Thomas Canavan] ; ill. David Mostyn ; [ford. ... Cooper Eszter]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 128 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5240-94-2 fűzött : 2490,- Ft
bűvészkedés
792.735
[AN 3592203]
MARC

ANSEL
UTF-87496 /2015.
   Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió : 25 éves / [fotó Molnár Bea]. - [Veszprém] : [Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió], [2015]. - [50] p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió (Veszprém)
Veszprém - mozdulatművészet - táncművészet - tánciskola
793.3(439-2Veszprém)
[AN 3592691]
MARC

ANSEL
UTF-87497 /2015.
Győri Zsolt (1974-)
   Szerzők, filmek, kritikai-klinikai olvasatok / írta és szerk. Győri Zsolt. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 255 p. ; 24 cm. - (Zoom, ISSN 2063-8450 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-454-7 fűzött
Deleuze, Gilles (1925-1995)
Franciaország - filmesztétika - filozófus - 20. század
791.43.01 *** 1(44)(092)Deleuze,_G.
[AN 3592509]
MARC

ANSEL
UTF-87498 /2015.
Kiss-Dobos László (1943-)
   Pendula : négy évtized az Operaház színfalai mögött / Kiss-Dobos László. - Budapest : [Kiss-Dobos L.], 2015. - 328 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2127-5 fűzött
Magyarország - operaház - alkalmazott - ügyelő - 20. század - memoár
792.07(439)(092)Kiss-Dobos_L.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3592957]
MARC

ANSEL
UTF-87499 /2015.
Koltai Tamás (1942-2015)
   Tapsrend : öt év nézőtéren és köztéren / Koltai Tamás. - Budapest : Corvina, 2015. - 463 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6272-5 fűzött : 3490,- Ft
Magyarország - 21. század - színielőadás - színházi kritika
792.091(439)"201" *** 894.511-95
[AN 3592159]
MARC

ANSEL
UTF-87500 /2015.
Nagy Imre (1940-)
   A Lumière-örökség : filmek az ezredfordulón, 1990-2006 / Nagy Imre. - 2. jav., bőv. kiad. - Pécs : Kronosz, 2015. - 583 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5497-38-4 fűzött : 4950,- Ft
filmművészet - ezredforduló - filmkritika
791.43(100)"199/200"(049.3)
[AN 3592813]
MARC

ANSEL
UTF-87501 /2015.
Az Operaház története kezdetektől napjainkig (angol)
   A complete history of the Hungarian State Opera / [ed. Márton Devich] ; [.. transl. Arthur Crane, Adrian Courage]. - Budapest : Helikon, [2015], cop. 2014. - 194 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Gerinccím: Opera
ISBN 978-963-227-648-9 kötött : 3990,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - zenei élet - történeti feldolgozás
792.54(439-2Bp.)(091) *** 78.05(439-2Bp.)(091)
[AN 3592771]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7502 /2015.
Agócs Károly (194?-)
   Estando a la escucha : hallás utáni szövegértési tesztek : [közép- és felsőfok, közös európai referenciakeret szerint B2, ill. C1] / Agócs Károly. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 74 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-51-9 fűzött : 3200,- Ft
spanyol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
806.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595248]
MARC

ANSEL
UTF-87503 /2015.
Bándli Judit
   Játssz velünk! / Bándli Judit, Gordos Katalin, Maróti Orsolya ; Gyöngyösi Adrienn illusztrációival. - Budapest : Balassi Int., 2015. - 63 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Balassi-füzetek, ISSN 1589-8083 ; 5.)
ISBN 978-615-5389-42-9 fűzött
magyar nyelv - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - gyermekkönyv
809.451.1(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2) *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3592666]
MARC

ANSEL
UTF-87504 /2015.
Cott, Christina
Pons 250 Grammatik-Übungen Englisch (magyar)
   Pons 250 nyelvtani gyakorlat : angol : kezdőknek és haladóknak : [A1-B2] / írta Christina Cott. - Budapest : Klett, cop. 2015. - 179 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5328-05-3 fűzött
angol nyelv - nyelvtan - példatár
802.0-5(076)=945.11
[AN 3592870]
MARC

ANSEL
UTF-87505 /2015.
Csikós András
   Exerciseur pour l'examen de langue : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv gazdasági nyelvvizsgákhoz közép- és felsőfokon, B2 és C1 / Csikós András. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2009. - 158 p. ; 28 cm + 15 mell. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-47-2 fűzött : 2800,- Ft
francia nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
804.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595323]
MARC

ANSEL
UTF-87506 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   1 hónap alatt németül / Czifra Éva. - 2. jav. kiad. - Budapest : Szerző, 2015. - 223 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89657-5-2 fűzött : 3990,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3595292]
MARC

ANSEL
UTF-87507 /2015.
Erdei József
   Test by test : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv : gazdasági nyelvvizsgákhoz közép- és felsőfokon, B2 és C1 / Erdei József, Horváth Istvánné, Rékási Ildikó. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2008. - 141 p. ; 28 cm + 15 mell. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-37-3 fűzött : 2800,- Ft
angol nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595227]
MARC

ANSEL
UTF-87508 /2015.
Goldstein Katalin
   Prompt by prompt : felsőfokú szóbeli vizsgafelkészítő gyakorlókönyv közgazdasági szaknyelvi vizsgához : [C1] / Goldstein Katalin. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 190 p. : ill. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-615-5200-40-3 fűzött : 3990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaság - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595249]
MARC

ANSEL
UTF-87509 /2015.
Hartai Gabriella
   Be a good listener : a listening practice book : B2, C1] / Hartai Gabriella. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 92 p. ; 28 cm + CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-36-6 fűzött : 2800,- Ft
angol nyelv - gazdaság - nyelvvizsga - szaknyelv - példatár - auditív dokumentum
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595253]
MARC

ANSEL
UTF-87510 /2015.
Hauschild, Alke
Pons 250 Grammatik-Übungen Deutsch als Fremdsprache (magyar)
   Pons 250 nyelvtani gyakorlat : német : kezdőknek és haladóknak : [A1-B2] / írta Alke Hauschild ; [ford. Széles Gábor]. - Budapest : Klett, cop. 2015. - 175 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5328-06-0 fűzött
német nyelv - nyelvtan - példatár
803.0-5(076)=945.11
[AN 3592849]
MARC

ANSEL
UTF-87511 /2015.
Horváth Éva
   Alles klar! : német beszédfordulatok gyakorlatokkal érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak : [B1-2, C1] / Horváth Éva. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 224 p. ; 20 cm
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-88-4 fűzött : 1590,- Ft
német nyelv - példatár
803.0(076)=945.11
[AN 3595258]
MARC

ANSEL
UTF-87512 /2015.
Horváth Miklós
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Horváth Miklós. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 224 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-13-7 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3595239]
MARC

ANSEL
UTF-87513 /2015.
Hunyadi, Claire
   Réussir son test auditif : hallás utáni szövegértési tesztek : [B2, C1] / Claire Hunyadi, Domján Andrea, Messmer Lili. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2009. - 105 p. ; 28 cm + CD. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-46-5 fűzött : 3200,- Ft
francia nyelv - gazdaság - szaknyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3595331]
MARC

ANSEL
UTF-87514 /2015.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet / Kertész Judit ; [ill. Görög Júlia]. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2003. - 228 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-54-0 fűzött : 1950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3595130]
MARC

ANSEL
UTF-87515 /2015.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : munkafüzet / Kertész Judit ; [ill. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2015, cop. 2003. - 228 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-54-0 fűzött : 1950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3595133]
MARC

ANSEL
UTF-87516 /2015.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : [tankönyv] / Kertész Judit ; [ill. Görög Júlia]. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2003. - 208 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-53-3 fűzött : 2950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3595116]
MARC

ANSEL
UTF-87517 /2015.
Kertész Judit
   Spanyol nyelvkönyv kezdőknek : [tankönyv] / Kertész Judit ; [ill. Görög Júlia]. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2015, cop. 2003. - 208 p. : ill. ; 24 cm + CD
keretcím: Lexika kurzuskönyvek
ISBN 978-615-5200-53-3 fűzött : 2950,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
806.0(078)=945.11
[AN 3595123]
MARC

ANSEL
UTF-87518 /2015.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy BME nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Nóra. - 2. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 208 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-12-0 fűzött : 2950,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3595232]
MARC

ANSEL
UTF-87519 /2015.
Kész Zoltán (1974-)
   Nagy Origó nyelvvizsgakönyv : angol alapfok : [B1] / Kész Zoltán, Törökné Tenk Dóra. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 134 p. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-00-7 fűzött : 2980,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3595246]
MARC

ANSEL
UTF-87520 /2015.
Kocsis Mihály (1955-)
   Ukrainskie rukopisi v Vengrii : issledovaniâ po Skotarskomu učitelʹnomu evangeliû i Segedskoj minee XVI veka / Mihaj Kočiš ; [vyd.] Segedskij universitet Institut slavistiki. - Seged : Segedskij univ. Inst. slavistiki, 2014. - 304 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 293-301.
ISBN 978-963-306-363-7 fűzött
Magyarország - ukrán nyelv - kézirat - 16. század - nyelvemlék
808.3-8"15" *** 091=83(439)
[AN 3591876]
MARC

ANSEL
UTF-87521 /2015.
Margóczi Győző (1955-)
   Szavak / Margóczi Győző. - [Budapest] : Magánkiad., 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8861-5 fűzött
nyelvfilozófia
800.1
[AN 3592839]
MARC

ANSEL
UTF-87522 /2015.
Németh Katalin
   Angol nyelvtan : alapfok, középfok, felsőfok = English grammar : elementary, intermediate, advanced : rules & practice / Németh Katalin. - 2. jav. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 320 p. ; 29 cm
keretcím: Lexika nyelvtankönyvek
ISBN 978-963-9357-70-9 fűzött : 3200,- Ft
angol nyelv - nyelvtan - nyelvvizsga - példatár
802.0-5(079.1)=945.11
[AN 3595337]
MARC

ANSEL
UTF-87523 /2015.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions 1000 answers : társalgási gyakorlatok az angol "A" típusú nyelvvizsgákra / Némethné Hock Ildikó. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 368 p. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-9357-78-5 fűzött : 2995,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3595261]
MARC

ANSEL
UTF-87524 /2015.
Pákozdiné Gonda Irén
   Pluspunkt Wirtschaft : szakszókincs és nyelvismereti gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : középfok (B2), felsőfok (C1) / Pákozdiné Gonda Irén, Polakovits Sarolta, Zsludovné Klesics Tünde ; [a szószedetet összeáll. Dobó István]. - 2. kiad. - [Székesfehérvár] : Lexika, 2014. - 94 p. ; 28 cm + 15 mell. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-43-4 fűzött : 2500,- Ft
német nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
803.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595233]
MARC

ANSEL
UTF-87525 /2015.
Szénásiné Steiner Rita
   Twenty-three topics for teenagers : társalgási gyakorlatok tizenéveseknek a mindennapokhoz és az angol szóbeli nyelvvizsgákhoz / Szénásiné Steiner Rita, Szekeres Szilvia. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2014. - 175 p. ; 29 cm. - (Lexika nyelvvizsgakönyvek, ISSN 2063-5907)
ISBN 978-963-9357-77-8 fűzött : 2890,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3595228]
MARC

ANSEL
UTF-87526 /2015.
   Text by text : szövegértés gyakorló- és tesztkönyv a közgazdasági szaknyelvi vizsgához : középfok B2, felsőfok C1 / Schmidt Katalin [et al.]. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2008. - 88 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-38-0 fűzött : 2200,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - nyelvvizsga - gazdaság - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595141]
MARC

ANSEL
UTF-87527 /2015.
Torkos Róbert
   Bizterms : test and improve your business vocabulary : at intermediate and advanced levels : magyarázó megoldókulccsal! / Torkos Róbert. - 2. kiad. - Székesfehérvár : Lexika, 2014, cop. 2008. - 226 p. ; 28 cm. - (Gazdasági szaknyelvi vizsgafelkészítő, ISSN 1789-9370)
ISBN 978-615-5200-35-9 fűzött : 2800,- Ft
angol nyelv - szaknyelv - gazdaság - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3595136]
MARC

ANSEL
UTF-87528 /2015.
Vida Enikő
   Allons-y / Vida Enikő ; [szerk. Szalai Elek]. - Székesfehérvár : Lexika, 2014-. - ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9357-58-7
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3595235]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Méthode de français niveau débutant = Francia nyelvkönyv kezdőknek. - 2. kiad., utánny. - 2014. - 239 p.
ISBN 978-963-9357-59-4 fűzött : 2850,- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv
804.0(078)=945.11
[AN 3595236] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7529 /2015.
Maliţa, Ramona (1975-)
   Le chronotope romanesque et ses avatars : études comparatives / Ramona Maliţa. - Szeged : JATEPress, 2014. - 224 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-216. - Összefoglalás román és olasz nyelven
ISBN 978-963-315-237-9 fűzött
irodalomelmélet - narratológia
82.01
[AN 3591740]
MARC

ANSEL
UTF-87530 /2015.
Moldova György (1934-)
   Fej vagy írás : az írói mesterségről / Moldova György ; [az illusztrációkat kész. Szűcs Édua]. - Szentendre : Urbis Kvk., 2015. - 172, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9706-95-8 kötött
alkotó munka - fogalmazástechnika - magyar irodalom - memoár
82.081 *** 894.511-94
[AN 3591731]
MARC

ANSEL
UTF-87531 /2015.
   Műhelylapok [elektronikus dok.] : a Kerényi Károly Szakkollégium műhelynapjai konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Csönge Tamás, Kiss Georgina, Pálfy Eszter ; kiad. a PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium ... - Szöveg (epub : 2.7 MB). - Pécs : PTE BTK Kerényi K. Szakkollégium : Virágmandula Kft., 2014
A konferenciát Pécsett, 2014. febr. 14-15-én tartották. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5339-98-1
magyar irodalom története - irodalomtudomány - 20. század - ezredforduló - könyvkritika - elektronikus dokumentum
82.01 *** 894.511-95(082) *** 894.511(091)"19/200"
[AN 3594681]
MARC

ANSEL
UTF-87532 /2015.
Reichmann Angelika (1975-)
   Narcissus aranykora : (poszt)modern Dosztojevszkij-olvasatok / Reichmann Angelika. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2014. - 556 p. ; 21 cm. - (Orbis litterarum, ISSN 1416-7298 ; 26.)
Bibliogr.: p. 525-554.
ISBN 978-963-318-461-5 fűzött
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
Oroszország - író - összehasonlító irodalomtudomány - orosz irodalom története - angol irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
882(092)Dostoevskij,_F._M. *** 882(091)"18/19" *** 820(091)"18/19"
[AN 3592531]
MARC

ANSEL
UTF-87533 /2015.
   La ruta del Quijote en Hungría : catálogo de exposición bibliográfica = Don Quijote útja Magyarországon : kiállítási katalógus / [publ.] Instituto Cervantes. - Budapest : Inst. Cervantes, [2015]. - [15] p. ; 30 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. ápr. 23 - máj. 22. között rendezték
Fűzött
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). Don Quijote
Spanyolország - Magyarország - író - könyvkiadás - 16. század - 17. század - kiállítási katalógus
860(092)Cervantes_Saavedra,_M.:016 *** 655.41(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3592025]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7534 /2015.
Esterházy Péter (1950-)
   Az évek iszkolása : Esterházy Péter és Marianna D. Birnbaum beszélget. - Budapest : Magvető, 2015. - 148 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-14-3270-1 kötött : 2690,- Ft
Esterházy Péter (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú
894.511(092)Esterházy_P.(047.53)
[AN 3592742]
MARC

ANSEL
UTF-87535 /2015.
Keresztury Tibor (1962-)
   Petri György / Keresztury Tibor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Magvető, 2015. - 283, [35] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-284.
ISBN 978-963-14-3264-0 kötött : 3490,- Ft
Petri György (1943-2000)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Petri_Gy.
[AN 3595456]
MARC

ANSEL
UTF-87536 /2015.
Lakner Lajos (1962-)
   Az Árkádia-pör fogságában : a debreceni Csokonai-kultusz / Lakner Lajos ; [közread. a Déri Múzeum]. - Debrecen : Déri Múz., 2014. - 319 p., XXXI t. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 302-319. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7218-98-9 fűzött
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - Debrecen - író - 18. század - 19. század - kultusz
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 394.944(439)
[AN 3592788]
MARC

ANSEL
UTF-87537 /2015.
Lovász Andrea (1969-)
   Felnőtt gyerekirodalom : tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon / Lovász Andrea. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2015. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9820-60-9 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom története - gyermekirodalom - 21. század
894.511(091)-93"200/201"
[AN 3592322]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7538 /2015.
   22 híres háborús történet. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8273-3 fűzött : 2990,- Ft
világirodalom - elbeszélés - antológia
82-32=945.11
[AN 3593333]
MARC

ANSEL
UTF-87539 /2015.
   22 híres romantikus történet. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8274-0 fűzött : 2990,- Ft
világirodalom - elbeszélés - antológia
82-32=945.11
[AN 3593341]
MARC

ANSEL
UTF-87540 /2015.
Ahern, Cecelia (1981-)
The year I met you (magyar)
   Amikor megismertelek / Cecelia Ahern ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 350 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-409-9 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom
820-31(417)=945.11
[AN 3592180]
MARC

ANSEL
UTF-87541 /2015.
Altınyeleklioğlu, Demet (1955-)
Moskof cariye Hürrem (magyar)
   Hürrem, Szulejmán asszonya / Demet Altınyeleklioğlu ; [ford. Sastyin Gergő]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 301, [8] p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5334-22-1 kötött : 4490,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3593410]
MARC

ANSEL
UTF-87542 /2015.
Angleberger, Tom
Darth Paper strikes back (magyar)
   Hajt Vader visszavág : Papír-Yoda újabb kalandjai / Tom Angleberger ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 165, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-161-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3593608]
MARC

ANSEL
UTF-87543 /2015.
Applegate, Katherine (1956-)
The one and only Ivan (magyar)
   Ivan, az egyetlen / Katherine Applegate ; [ford. E. Gábor Éva] ; [ill. Patricia Castelao]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 295 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-611-7 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592273]
MARC

ANSEL
UTF-87544 /2015.
Archer, Jeffrey (1940-)
Mightier than the sword (magyar)
   Erősebb a kardnál : Clifton-krónika 5. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 454 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-752-7 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3591533]
MARC

ANSEL
UTF-87545 /2015.
Baldacci, David (1960-)
The hit (magyar)
   A végső csapás / David Baldacci ; [ford. Komáromy Rudolf]. Fagyos május / Sarah Jio ; [ford. Pelle Csilla]. Ezüst csillag / Jeannette Walls ; [ford. Szabó Olimpia]. Hideg és kietlen hely / Sara J. Henry ; [ford. Uram Tamás]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: The hit. Blackberry winter. A cold and lonely place. The silver star
ISBN 978-963-289-300-6 kötött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3591469]
MARC

ANSEL
UTF-87546 /2015.
Banks, Rosie
Dream dale (magyar)
   Álmok völgye / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 9.)
ISBN 978-963-403-024-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3592109]
MARC

ANSEL
UTF-87547 /2015.
Banks, Rosie
Lily-pad lake (magyar)
   Tündérliliomok tava / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 111, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 10.)
ISBN 978-963-403-025-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3592111]
MARC

ANSEL
UTF-87548 /2015.
Barclay, Linwood
Trust your eyes (magyar)
   Higgy a szemednek / Linwood Barclay ; [ford. Zsámboki Péter]. Elveszett gyermek / Patricia Bourgeau ; [ford. Kövesdy Miklós]. Mélyrepülés / Kristin Hannah ; [ford. Szőke Ágnes]. Az üvegfúvó inasa / Peter Pezzelli ; [ford. Komáromy Zsófi]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. : ill. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Trust your eyes. Fly away. Missing child. The glasblower's apprentice
ISBN 978-963-289-299-3 kötött
kanadai angol irodalom - amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-312.4(71)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3591510]
MARC

ANSEL
UTF-87549 /2015.
Bear, Elizabeth (1971-)
Range of ghosts (magyar)
   Range of ghosts : szellemek hegyei : Végtelen ég I. / Elizabeth Bear ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 429, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-951-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3593554]
MARC

ANSEL
UTF-87550 /2015.
Boehme, Julia (1966-)
Das grosse Conni-Buch zum Lesenlernen (magyar)
   A nagy Bori-könyv : új történetek és feladatok / írta Julia Boehme ; rajz. Herdis Albrecht ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 167 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5385-90-2 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3595403]
MARC

ANSEL
UTF-87551 /2015.
Brett, Peter V. (1973-)
The desert spear (magyar)
   A sivatag lándzsája : Démon-ciklus 2. / Peter V. Brett ; [ford. Zelei Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 836, [3] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-942-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3593284]
MARC

ANSEL
UTF-87552 /2015.
Brown, Pierce (1988-)
Golden son (magyar)
   Arany háború / Pierce Brown ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 496 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-09-3 fűzött : 3590,- Ft : 14 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3592207]
MARC

ANSEL
UTF-87553 /2015.
Chase, Emma
Twisted (magyar)
   Fejvesztve / Emma Chase ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 277 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-293-357-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3592327]
MARC

ANSEL
UTF-87554 /2015.
Cheverton, Mark
Battle for the nether (magyar)
   Harc az alvilágért : egy nem hivatalos minecraft-kaland : [Gameknight999-sorozat 2. kötet] / Mark Cheverton ; [ford. Mán-Várhegyi Réka]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 396 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-597-9 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3592832]
MARC

ANSEL
UTF-87555 /2015.
Child, Lee (1954-)
Never go back (magyar)
   Nincs visszaút / Lee Child ; [ford. Zsámboki Péter]. Apa elment vadászni / Mary Higgins Clark ; [ford. Moldova Júlia]. Sorsfordító hét / Maeve Binchy ; [ford. Szőke Ágnes]. Hosszú utazás / Nicholas Sparks ; [ford. Bornai Tibor]. - Budapest : Tarsago, cop. 2015. - 574 p. ; 22 cm. - (Reader's Digest válogatott könyvek, ISSN 1416-8812)
Egys. cím: Never go back. A week in winter. The longest ride. Daddy's gone a hunting
ISBN 978-963-289-311-2 kötött
amerikai angol irodalom - írországi angol irodalom - bűnügyi regény - regény
820-312.4(73)=945.11 *** 820-31(417)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3591457]
MARC

ANSEL
UTF-87556 /2015.
Cicero, Quintus Tullius (Kr. e. 102-Kr. e. 43)
Commentariolum petitionis (magyar)
   Hogyan nyerjük meg a választásokat? : a hivatalra pályázók kis kézikönyve / Quintus Tullius Cicero ; ford., a jegyzeteket, az előszót és az utótanulmányt írta Nótári Tamás ; szerk. és a kísérő tanulmányt írta Németh György. - Szeged : Lectum, 2014. - 166 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9640-49-8 fűzött : 1950,- Ft
Cicero, Quintus Tullius (Kr. e. 102-43)
Római Birodalom - ókori latin irodalom - köztisztviselő - választás - politikai propaganda - író - 1. század (Kr. e.) - történelmi forrás
871-96=945.11 *** 871(092)Cicero,_Q._T. *** 35.08(37)(093) *** 324.019.5(37)(093)
[AN 3592337]
MARC

ANSEL
UTF-87557 /2015.
Cohen-Scali, Sarah (1958-)
Max (magyar)
   Max / Sarah Cohen-Scali ; [ford. Tótfalusi Ágnes]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 474 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5234-88-0 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3593388]
MARC

ANSEL
UTF-87558 /2015.
Cohn, Rachel
Nick & Norah's infinite playlist (magyar)
   Nick és Norah végtelen éjszakája / Rachel Cohn, David Levithan ; [ford. Moldova Júlia]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 189 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5441-94-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592255]
MARC

ANSEL
UTF-87559 /2015.
Coolwijk, Marion van de (1959-)
Mzzl meiden (magyar)
   Lucky girls : apa kerestetik / Marion van de Coolwijk ; ford. Rádai Andrea. - Budapest : Tilos az Á Kv., 2015
Számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-037-9 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3592818]
MARC

ANSEL
UTF-87560 /2015.
Crouch, Blake (1978-)
The last town (magyar)
   Az utolsó város : [Wayward Pines-trilógia 3.] / Blake Crouch ; [ford. Makai Péter Kristóf]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 301 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-06-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3592195]
MARC

ANSEL
UTF-87561 /2015.
Dawkins, Richard (1941-)
An appetite for wonder (magyar)
   A csoda bűvöletében : egy tudós lenyűgöző életútja / Richard Dawkins ; [ford. Kelemen László, a verseket Mesterházi Mónika ford.]. - Budapest : Libri, 2015. - 309 p., [24] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-310-377-7 kötött : 3990,- Ft
Dawkins, Richard (1941-)
Nagy-Britannia - biológus - angol irodalom - 20. század - 21. század - memoár
820-94=945.11 *** 57(410)(092)Dawkins,_R.(0:82-94)
[AN 3591749]
MARC

ANSEL
UTF-87562 /2015.
Dobbs, Michael (1948-)
House of cards (magyar)
   Kártyavár / Michael Dobbs ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 318 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-09-8217-7 fűzött : 3400,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3591456]
MARC

ANSEL
UTF-87563 /2015.
Donoghue, Emma (1969-)
Frog music (magyar)
   Érzékek tánca / Emma Donoghue ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 399 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-537-6 kötött
kanadai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(71)=945.11
[AN 3593423]
MARC

ANSEL
UTF-87564 /2015.
Driza, Debra
Mila 2.0 : renegade (magyar)
   Mila 2.0 : renegade : renegát / Debra Driza ; [ford. Fazekas Sándor]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 387 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-272-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3591964]
MARC

ANSEL
UTF-87565 /2015.
Durrell, Gerald (1925-1995)
   Fecsegő fauna [elektronikus dok.] / Gerald Durrell ; Szacsvay László előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Ford. Katona Ágnes. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8222-1 : 2990,- Ft
Argentína - angol irodalom - vadbefogás - őserdő - humor - útleírás - hangoskönyv
820-992=945.11 *** 591.611(82)(0:82-992)
[AN 3593086]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (57 min)
[AN 3593090] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (57 min)
[AN 3593091] MARC

ANSEL
UTF-87566 /2015.
Ende, Michael (1929-1995)
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (magyar)
   Gombos Jim és Lukács, a masiniszta / Michael Ende ; [ford. Tapodi Rika] ; [ill. F. J. Tripp]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 236, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Kolibri klasszikusok, ISSN 2415-9956)
ISBN 978-615-5501-07-4 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3595409]
MARC

ANSEL
UTF-87567 /2015.
Everest, D. D.
Archie Greene and the magician's secret (magyar)
   Archie Greene és a mágus titka / D. D. Everest ; [ford. Besze Barbara]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 293 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-925-3 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3591507]
MARC

ANSEL
UTF-87568 /2015.
Faulks, Sebastian (1953-)
Jeeves and the wedding bells (magyar)
   Ásó, kapa, Jeeves / Sebastian Faulks ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor] ; [... az Amit érdemes tudni a krikettről c. fejezetet írta Vitray Péter]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 245 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-896-6 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3591513]
MARC

ANSEL
UTF-87569 /2015.
Fischer-Hunold, Alexandra (1966-)
Waldgeschichten (magyar)
   Erdei történetek / Alexandra Fischer-Hunold ; Betina Gotzen-Beek rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2014]. - 40, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (Kis olvasó tigris, ISSN 1785-1904)
ISBN 978-963-7461-57-6 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3592618]
MARC

ANSEL
UTF-87570 /2015.
Forman, Gayle (1971-)
I was here (magyar)
   Itt voltam / Gayle Forman ; [ford. Heinisch Mónika]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 276 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-942-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3591493]
MARC

ANSEL
UTF-87571 /2015.
Fowler, Karen Joy (1950-)
We are all completely beside ourselves (magyar)
   Majd' kibújunk a bőrünkből / Karen Joy Fowler ; [ford. Hegedűs Péter]. - Győr : Tarandus, 2015. - 422 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5261-91-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592123]
MARC

ANSEL
UTF-87572 /2015.
Giffin, Emily (1972-)
Heart of the matter (magyar)
   Szívügyek / Emily Giffin ; [ford. Pavlov Anna]. - Budapest : Tericum, cop. 2015. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5285-71-4 fűzött : 3970,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592339]
MARC

ANSEL
UTF-87573 /2015.
Gilstrap, John
High treason (magyar)
   Árulás / John Gilstrap ; [ford. Kőműves Erika]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 395 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-749-7 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3591529]
MARC

ANSEL
UTF-87574 /2015.
Glines, Abbi
Existence (magyar)
   A végzetem : [az Existence trilógia első kötete] / Abbi Glines ; [ford. Dávid Katalin Zsuzsanna]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 264 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-614-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3592137]
MARC

ANSEL
UTF-87575 /2015.
Green, John (1977-)
Paper towns (magyar)
   Papírvárosok / John Green ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 383 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-016-1 kötött : 3490,- Ft
ISBN 978-963-406-047-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3591347]
MARC

ANSEL
UTF-87576 /2015.
Haig, Matt (1975-)
To be a cat (magyar)
   Vigyázz, mit kívánsz! / Matt Haig ; ill. Stacy Curtis ; [ford. Magyari Andrea]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 377 p. : ill ; 20 cm
ISBN 978-615-5501-01-2 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3592279]
MARC

ANSEL
UTF-87577 /2015.
Harding, Paul (1967-)
Tinkers (magyar)
   Apák / Paul Harding ; [ford. Pordán Ferenc]. - Győr : Tarandus, 2015. - 198 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-85-5 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592208]
MARC

ANSEL
UTF-87578 /2015.
Hawkins, Karen
Scandal in Scotland (magyar)
   Olthatatlan szenvedély / Karen Hawkins ; [ford. Stier Ágnes]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 252 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-753-4 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591521]
MARC

ANSEL
UTF-87579 /2015.
Hawkins, Paula
The girl on the train (magyar)
   A lány a vonaton / Paula Hawkins ; [ford. Tomori Gábor]. - Budapest : 21. Század K., 2015. - 319 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5373-62-6 kötött : 3990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3591651]
MARC

ANSEL
UTF-87580 /2015.
Hendrix, Grady
Horrorstör (magyar)
   Horrorstör : a rémület bútoráruháza / Grady Hendrix ; ill. Michael Rogalski ; ford. Kemenes Iván. - [Budapest] : Gabo, [2015]. - 236 p. : ill. ; 22 cm
Fűzött : 3330,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3591769]
MARC

ANSEL
UTF-87581 /2015.
Higgins, Wendy
Sweet reckoning (magyar)
   Angyali győzelem / Wendy Higgins ; [ford. Béresi Csilla]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 391 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-619-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3592146]
MARC

ANSEL
UTF-87582 /2015.
Hillenbrand, Laura (1967-)
Seabiscuit (magyar)
   Vágta : egy amerikai sportlegenda története / Laura Hillenbrand ; [ford. Illés Róbert]. - [Budapest] : Cartaphilus, cop. 2015. - 435, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-266-354-8 fűzött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - sporttörténet - lóverseny - versenyló - amerikai angol irodalom - két világháború közötti időszak - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 798.4(73)"193" *** 636.12(73)
[AN 3591744]
MARC

ANSEL
UTF-87583 /2015.
Hodkin, Michelle
The unbecoming of Mara Dyer (magyar)
   The unbecoming of Mara Dyer : Mara Dyer eszmélése / Michelle Hodkin ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 444 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-082-7 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-245-477-1 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3593291]
MARC

ANSEL
UTF-87584 /2015.
Holdstock, Robert (1948-)
Lavondyss (magyar)
   Lavondyss : utazás az ismeretlenbe / Robert Holdstock ; [ford. Varró Attila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 517 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-982-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3591488]
MARC

ANSEL
UTF-87585 /2015.
Holm, Jennifer L. (1968-)
The fourteenth goldfish (magyar)
   A tizennegyedik aranyhal / Jennifer L. Holm ; [ford. Roboz Gábor]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-933-8 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(73)(02.053.2)=945.11
[AN 3591498]
MARC

ANSEL
UTF-87586 /2015.
Holt, Jonathan (1962-)
The abduction (magyar)
   Szöktetés : [rémlátomás Velencében] / Jonathan Holt ; [ford. Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 412, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8202-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3591492]
MARC

ANSEL
UTF-87587 /2015.
Houellebecq, Michel (1956-)
Soumission (magyar)
   Behódolás / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - Budapest : Magvető, 2015. - 308 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3271-8 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3592749]
MARC

ANSEL
UTF-87588 /2015.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
   Csodaalmák [elektronikus dok.] / Bohumil Hrabal ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8213-9 : 2990,- Ft
cseh irodalom - elbeszélés - hangoskönyv
885.0-32=945.11
[AN 3593070]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1 h)
[AN 3593072] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1 h)
[AN 3593073] MARC

ANSEL
UTF-87589 /2015.
Jolsvai Nándor
   A muzsikához : zenéhez kapcsolódó verses szövegek / Jolsvai Nándor fordításával. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 63 p. ; 22 cm
Az írások eredeti nyelven is
ISBN 978-963-12-1760-5 fűzött
német irodalom - olasz irodalom - vers - dalszöveg - kétnyelvű dokumentum - antológia
830-14.02(082)=945.11 *** 830-192.02(082)=945.11 *** 850-14.02(082)=945.11 *** 850-192.02(082)=945.11
[AN 3591985]
MARC

ANSEL
UTF-87590 /2015.
Joyce, Graham (1954-2014)
The year of the ladybird (magyar)
   A katicák éve : kísértethistória / Graham Joyce ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 277 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-055-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3591385]
MARC

ANSEL
UTF-87591 /2015.
Kane, Ben (1970-)
The silver eagle (magyar)
   Ezüst sas / Ben Kane ; [ford. Angster László]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 475 p. ; 20 cm. - (History regények, ISSN 2064-1230)
ISBN 978-963-09-7990-0 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - kalandregény - történelmi regény
820-311.3=945.11 *** 820-311.6=945.11
[AN 3591481]
MARC

ANSEL
UTF-87592 /2015.
Kästner, Erich (1899-1974)
Das fliegende Klassenzimmer (magyar)
   A repülő osztály / Erich Kästner ; [ford. B. Radó Lili] ; [Walter Trier illusztrációival]. - 19. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9952-9 kötött : 1999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3595282]
MARC

ANSEL
UTF-87593 /2015.
Kilty, Jerome (1922-2012)
Dear liar (magyar)
   Tisztelt hazudozó! [elektronikus dok.] : a Rózsavölgyi Szalon előadásának adaptációja / [Bernard Shaw és Stella Patrick Campbell levelezéséből összeáll.] Jerome Kilty ; [ford. Nádasdy Ádám] ; előadja Molnár Piroska és Jordán Tamás. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2015. - 1 CD (1 h 17 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-28-8 : 3500,- Ft
Shaw, George Bernard (1856-1950)
Campbell, Patrick, Mrs (1865-1940)
Nagy-Britannia - amerikai angol irodalom - író - színész - 20. század - hangjáték - auditív dokumentum
820-2(73)=945.11 *** 820(092)Shaw,_G._B.(0:82-2) *** 792.028(410)(092)Campbell,_P._Mrs.(0:82-2)
[AN 3593188]
MARC

ANSEL
UTF-87594 /2015.
King, Stephen (1947-)
Revival (magyar)
   Újjászületés / Stephen King ; [ford. Dranka Anita]. - Budapest : Európa, 2015. - 379 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-110-7 kötött : 4290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592755]
MARC

ANSEL
UTF-87595 /2015.
Kottmann, Agnes
Chiara : Wunsch des Herzens (magyar)
   Chiara : a szív vágya / Agnes Kottmann. - Pécs : Alexandra, 2015. - 142 p. ; 22 cm
Ford. Farkas Tünde
ISBN 978-963-357-523-9 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3592669]
MARC

ANSEL
UTF-87596 /2015.
Lappert, Rolf (1958-)
Pampa Blues (magyar)
   Pampa blues / Rolf Lappert ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 217, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-026-3 fűzött : 2790,- Ft
svájci német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)(494)=945.11
[AN 3591967]
MARC

ANSEL
UTF-87597 /2015.
Lemaire, Paul
Le pont de la Liberté (magyar)
   A Szabadság hídja / Paul Lemaire ; [... ford. Balogh András József] ; [ill. Gellén Sára]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 150, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-327-638-9 fűzött : 4800,- Ft
Ausztria - Magyarország - francia irodalom - hadifogoly - második világháború - memoár
840-94=945.11 *** 355.257.7(436)(=40)"194"(0:82-94) *** 943.9"194"(0:82-94)
[AN 3592420]
MARC

ANSEL
UTF-87598 /2015.
Leyson, Leon (1929-2013)
The boy on the wooden box (magyar)
   A lehetetlen valóra vált : egy fiú Schindler listáján / Leon Leison ; [ford. Margitta Nóra]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-610-0 fűzött : 2999,- Ft
Lengyelország - holokauszt - zsidóság - második világháború - amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11 *** 323.12(=924)(438)"1939/1945"(0:82-94)
[AN 3592151]
MARC

ANSEL
UTF-87599 /2015.
Lockhart, E. (1967-)
We were liars (magyar)
   A hazudósok / E. Lockhart ; [ford. Rudolf Anna]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-940-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3591504]
MARC

ANSEL
UTF-87600 /2015.
Maas, Sarah J.
The assassin's blade (magyar)
   The assassin's blade : az orgyilkos pengéje : [az Üvegtrón előzményei] / Sarah J. Maas ; [ford. Hetesy Szilvia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 498 p. : ill. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-140-4 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-399-139-8 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3593285]
MARC

ANSEL
UTF-87601 /2015.
Macomber, Debbie (1948-)
Love letters (magyar)
   Szerelmes sorok / Debbie Macomber ; [ford. Pejkov Boján]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 404 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-643-750-3 fűzött : 2900,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3591552]
MARC

ANSEL
UTF-87602 /2015.
Manchette, Jean-Patrick (1946-1995)
La position du tireur couché (magyar)
   Gunman / Jean-Patrick Manchette ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Trubadúr, 2015. - 173 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-567-3 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3592236]
MARC

ANSEL
UTF-87603 /2015.
Martin, Charles (1969-)
A life intercepted (magyar)
   A megváltás reménye / Charles Martin ; [ford. Gömöri Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-736-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592184]
MARC

ANSEL
UTF-87604 /2015.
McEwen, Scott
Sniper elite (magyar)
   Elit mesterlövész : egyirányú út / Scott McEwen ; Thomas Koloniar közrem. ; [ford. Pető Márk]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 339 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-689-976-9 kötött : 3990,- Ft
Egyesült Államok - amerikai angol irodalom - mesterlövész - ezredforduló - dokumentumregény
820-31(73)=945.11 *** 355.168(73)(0:82-31)
[AN 3591321]
MARC

ANSEL
UTF-87605 /2015.
Miles, Chris
Spurt (magyar)
   Hű, de nagy vagy! / Chris Miles ; [ford. Moldova Júlia]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 256 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-037-9 fűzött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(94)=945.11
[AN 3592286]
MARC

ANSEL
UTF-87606 /2015.
Modiano, Patrick (1945-)
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier (magyar)
   Hogy el ne tévedj / Patrick Modiano ; [ford. Takács M. József]. - Győr : Tarandus, 2015. - 163 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-94-7 fűzött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3592202]
MARC

ANSEL
UTF-87607 /2015.
Morgenstern, Christian (1871-1914)
Galgenlieder (magyar)
   Bitódalok / Christian Morgenstern ; Györe Gabriella fordítása ; [az illusztrációkat ... Friss Kriszta kész.]. - Budapest : Syllabux, 2014. - 110 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5296-50-5 fűzött
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3592948]
MARC

ANSEL
UTF-87608 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Blod på snø (magyar)
   Vér a havon / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - Budapest : Animus, 2015. - 190 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-310-7 fűzött : 2980,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3593279]
MARC

ANSEL
UTF-87609 /2015.
Pastis, Stephan (1968-)
We meet again (magyar)
   Megint én : [Ciki Miki No. 3] / Stephan Pastis ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 271 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-924-6 kötött : 2790,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3591455]
MARC

ANSEL
UTF-87610 /2015.
Peetz, Monika (1963-)
Die Dienstagsfrauen (magyar)
   Keddi nők / Monika Peetz ; ford. Lendvay Katalin. - [Budapest] : Park, cop. 2014. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-025-0 fűzött : 3500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3595291]
MARC

ANSEL
UTF-87611 /2015.
Pelevin, Viktor Olegovič (1962-)
Batman Apollo (magyar)
   Apolló batman / Viktor Pelevin ; [ford. Iván Ildikó]. - Budapest : Európa, 2015. - 669 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9984-3 kötött : 3990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3592619]
MARC

ANSEL
UTF-87612 /2015.
Pop princess (magyar)
   Pophercegnő / [ford. Besze Barbara]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 98, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Hello Kitty és barátai ; 4.)
ISBN 978-963-403-036-2 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3592120]
MARC

ANSEL
UTF-87613 /2015.
Qeret, ʾEtgar (1967-)
Haqayyṭanah šel Qneler (magyar)
   Boldog boldogultak / Etgar Keret ; [ford. Borgula András]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 109 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-502-3 kötött : 2490,- Ft
izraeli irodalom - kisregény
892.45-31=945.11
[AN 3592664]
MARC

ANSEL
UTF-87614 /2015.
Reisz, Tiffany
The mistress (magyar)
   Az úrnő : [Eredendő bűnösök IV.] / Tiffany Reisz ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 525 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-411-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3592177]
MARC

ANSEL
UTF-87615 /2015.
Richert, Katja
Ein Tag beim Tierarzt (magyar)
   Egy nap az állatorvosnál / Katja Richert ; Lisa Althaus rajz. - [Budapest] : Fabula Stúdió, [2014]. - 43 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Olvasó cinke, ISSN 1785-1912)
ISBN 978-963-7461-56-9 kötött : 1790,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3592629]
MARC

ANSEL
UTF-87616 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The son of Neptune (magyar)
   Neptunus fia : az Olimposz hősei 2. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 484, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-287-6 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3593473]
MARC

ANSEL
UTF-87617 /2015.
Rothfuss, Patrick (1973-)
The slow regard of silent things (magyar)
   A szótlan tárgyak lassú szemlélése / Patrick Rothfuss ; [ford. Bihari György] ; [ill. Nate Taylor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 161 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-034-5 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3591337]
MARC

ANSEL
UTF-87618 /2015.
Saunders, Karen
Suzy P. and the trouble with three (magyar)
   Suzy P. és a felesleges harmadik / Karen Saunders ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 368 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-445-642-1 fűzött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3592522]
MARC

ANSEL
UTF-87619 /2015.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's krazy ketchup (magyar)
   Rosszcsont Peti és a királyi ketchup / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2015. - 103 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-300-8 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3591570]
MARC

ANSEL
UTF-87620 /2015.
Simon, Francesca (1955-)
Horrid Henry's sports (magyar)
   Rosszcsont Peti és a sport / írta Francesca Simon ; rajz. Tony Ross ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2015. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-324-297-1 fűzött : 1290,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3591564]
MARC

ANSEL
UTF-87621 /2015.
Sivec, Tara
Futures and frosting (magyar)
   Életek és édességek : egy cukormázas örökkön-örökké : [Csokoládéimádók 2.] / Tara Sivec ; [ford. Farkas János]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 269, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-280-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3593253]
MARC

ANSEL
UTF-87622 /2015.
Snow, Alan
Cheese galore! (magyar)
   A jó, a rossz és a sajt / írta és rajz. Alan Snow ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 201 p. : ill. ; 22 cm. - (Doboztrollok ; 3.)
ISBN 978-615-5450-51-8 kötött : 2990,- Ft
angol irodalom - meseregény
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3592829]
MARC

ANSEL
UTF-87623 /2015.
Steinar Bragi (1975-)
Hálendið (magyar)
   Felföld / Steinar Bragi ; [ford. Utassy Ferenc]. - Budapest : Animus, 2015. - 303 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-246-9 fűzött : 3290,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3591836]
MARC

ANSEL
UTF-87624 /2015.
The summer fair (magyar)
   Nyári vásár / [ford. Besze Barbara]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 98, [8] p. : ill. ; 20 cm. - (Hello Kitty és barátai ; 3.)
ISBN 978-963-403-035-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3592116]
MARC

ANSEL
UTF-87625 /2015.
Sund, Erik Axl
Pythians anvisningar (magyar)
   Tisztulás : Victoria Bergman-trilógia harmadik rész / Erik Axl Sund ; [ford. Papolczy Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-514-6 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3591853]
MARC

ANSEL
UTF-87626 /2015.
Thilliez, Franck (1973-)
Gataca (magyar)
   Gataca / Franck Thilliez ; [ford. Bíró Péter]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 516 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-977-6 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3591378]
MARC

ANSEL
UTF-87627 /2015.
Timmer, Julie Lawson
Five days left (magyar)
   Öt nap / Julie Lawson Timmer ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Európa, 2015. - 429 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-101-5 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3591541]
MARC

ANSEL
UTF-87628 /2015.
   Tökjó aforizmák 1 : bölcsességek három évezredből / [összeáll. Posch Sándor & Szécsi Ilona]. - Siófok : Márvány Kv. és Képeslap K., 2015. - 95 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-1134-4 fűzött : 1750,- Ft
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3592911]
MARC

ANSEL
UTF-87629 /2015.
Truc, Olivier (1964-)
Le dernier Lapon (magyar)
   Sámándob / Olivier Truc ; [ford. Bognár Róbert]. - Budapest : Animus, 2015. - 463 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-284-1 fűzött : 3790,- Ft
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3591870]
MARC

ANSEL
UTF-87630 /2015.
Tursten, Helene (1954-)
Tatuerad torso (magyar)
   Torzó / Helene Tursten ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 413 p. ; 20 cm. - (Irene Huss felügyelő esetei)
ISBN 978-963-09-8200-9 fűzött : 3400,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3592130]
MARC

ANSEL
UTF-87631 /2015.
Vargas Llosa, Mario (1936-)
El héroe discreto (magyar)
   A diszkrét hős / Mario Vargas Llosa ; [ford. Szőnyi Ferenc]. - Budapest : Európa, 2015. - 497 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-100-8 fűzött : 3290,- Ft
perui irodalom - regény
860-31(85)=945.11
[AN 3592715]
MARC

ANSEL
UTF-87632 /2015.
Wallace, George (1950-)
Firing point (magyar)
   Lopakodó halál / George Wallace és Don Keith ; [ford. Mergl-Kovács Bernadett]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 573 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-172-5 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3593270]
MARC

ANSEL
UTF-87633 /2015.
Westerfeld, Scott (1963-)
Afterworlds (magyar)
   Túlvilágok / Scott Westerfeld ; [ford. Kleinheincz Csilla]. - [Budapest] : Ciceró, cop. 2015. - 538 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-941-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3591483]
MARC

ANSEL
UTF-87634 /2015.
Williams, Beatriz
A hundred summers (magyar)
   Perzselő nyár / Beatriz Williams ; [ford. Gács Júlia]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-659-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592193]
MARC

ANSEL
UTF-87635 /2015.
Winters, Ben H.
The last policeman (magyar)
   Gyilkosság világvége előtt / Ben H. Winters ; [ford. Falvay Dóra]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-39-0 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3592170]
MARC

ANSEL
UTF-87636 /2015.
Wodehouse, Pelham Grenville (1881-1975)
The old reliable (magyar)
   A leleményes szövetséges / P. G. Wodehouse ; [ford. Nagy Dóra]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 225 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-539-943-7 fűzött : 2490,- Ft
angol irodalom - humor - regény
820-311.5=945.11
[AN 3591397]
MARC

ANSEL
UTF-87637 /2015.
Zusak, Markus (1975-)
The underdog (magyar)
   A kispályás : Underdog I. / Markus Zusak ; [ford. Gács Anna]. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 156 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-032-4 fűzött : 2290,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3591960]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

7638 /2015.
Aleska Diamond (1988-)
   De hová tűnt Emese? / Aleska. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-75-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - filmszínész - pornográfia - memoár
894.511-94 *** 791.43-993(439)(092)(0:82-94)
[AN 3592923]
MARC

ANSEL
UTF-87639 /2015.
   Álomszövők - AKÍK vagyunk : antológia isaszegi költők és írók műveiből / [szerk. Haász Irén] ; [kiad. a Jókai Mór Városi Könyvtár Alkotó Költők és Írók Klubja]. - Isaszeg : Jókai M. Vár. Kvt. Alkotó Költők és Írók Klubja, 2015. - 174 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2093-3 fűzött
Isaszeg - magyar irodalom - antológia
894.511-822(439-2Isaszeg)
[AN 3592724]
MARC

ANSEL
UTF-87640 /2015.
Árvay Gréta
   Elmerülve : a Mystique Club / Árvay Gréta. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 278 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-408-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom
894.511-993
[AN 3592294]
MARC

ANSEL
UTF-87641 /2015.
Bagi Iván (1976-)
   A hűség árvája / Bagi Iván. - Budapest : Jaffa, 2015. - 266, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5492-46-4 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-43
[AN 3591808]
MARC

ANSEL
UTF-87642 /2015.
Benina (1982-)
   Tükör / Benina. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015-. - 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3593562]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Rekviem a szivárványodért. - 2015. - 269, [10] p. : ill.
ISBN 978-963-373-601-2 fűzött : 2799,- Ft
[AN 3593568] MARC

ANSEL
UTF-87643 /2015.
Bradányi Iván (1930-)
   Mindenkinek van egy csillaga : versek / Bradányi Iván. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2015]. - 216 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-7377-63-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3591953]
MARC

ANSEL
UTF-87644 /2015.
Brown, Borsa (1975-)
   A maffia szívében / Borsa Brown. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 294, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-67-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592885]
MARC

ANSEL
UTF-87645 /2015.
Buglyó Gergely (1980-)
   Oni : a bábu és a talizmán / Buglyó Gergely. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 352 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-935-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3591503]
MARC

ANSEL
UTF-87646 /2015.
DeKornfeld, Thomas J. (1924-)
   An uncommon life / Thomas J. DeKornfeld. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 262 p., [18] t. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6256-5 fűzött : 3900,- Ft
DeKornfeld, Thomas J. (1924-)
magyar irodalom - memoár - fordítás
894.511-94=20
[AN 3592653]
MARC

ANSEL
UTF-87647 /2015.
Egressy Zoltán (1967-)
   Lila csík, fehér csík / Egressy Zoltán. - Budapest : Európa, 2015. - 228 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-07-9985-0 kötött : 2990,- Ft
Törőcsik András (1955-)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592672]
MARC

ANSEL
UTF-87648 /2015.
Emli
   Dina, the curious bunny = Dina, a kíváncsi kisnyuszi / írta Emli ; [ill. Bognár Márta] ; [ford. Berta Tünde]. - [Bükkszék] : Labancz E. M., 2015. - [12] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Emli books)
ISBN 978-963-12-2009-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
894.511-34.02(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3592738]
MARC

ANSEL
UTF-87649 /2015.
Farkas Elek (1911-2004)
   Ember a XX. században : Farkas Elek feljegyzései / [szerk. Nényei Gáborné, Nényei Pál]. - [Piliscsaba] : Magánkiad., cop. 2015. - 299 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8172-2 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3592315]
MARC

ANSEL
UTF-87650 /2015.
Füst Milán (1888-1967)
   Írni : cikkek, bírálatok, visszaemlékezések, útirajzok, alkalmi megnyilatkozások / Füst Milán ; [sajtó alá rend. Szilágyi Judit]. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 2 db ; 21 cm
Kötött : 3900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9680-2)
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3592505]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 622 p.
ISBN 978-963-9680-86-9
[AN 3592511] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 544 p.
ISBN 978-963-9680-87-6
[AN 3592515] MARC

ANSEL
UTF-87651 /2015.
Gacsályi József (1944-)
   Mindenem : összegyűjtött versek / Gacsályi József. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9680-83-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3592660]
MARC

ANSEL
UTF-87652 /2015.
Gáspár Katalin
   Lélekpillangó boldogsághozó idézetei : 77 inspiráló idézet + 77 pompás pillangó a Lélekpillangó meséjéből / Gáspár Katalin. - [Budapest] : HarmoNet, [2014]. - 181, [3] p. : ill., színes ; 13x13 cm
ISBN 978-963-12-0994-5 fűzött
magyar irodalom - idézetgyűjtemény
894.511-84
[AN 3591940]
MARC

ANSEL
UTF-87653 /2015.
Gimesi Dóra (1983-)
   Időfutár / Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi István. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., [2014]-. - 20 cm
A 2., 3., 4. és 5. köteten társszerző Vészits Andrea
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3527418]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., A por hatalma. - cop. 2015. - 301, [2] p.
ISBN 978-963-410-034-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3591880] MARC

ANSEL
UTF-87654 /2015.
Green, Anne L.
   A remény hajnala / Anne L. Green. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 198, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-73-0 fűzött : 2790,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3592888]
MARC

ANSEL
UTF-87655 /2015.
Győrfi Kata
   Slam.pont 2 / Győrfi Kata, Simon Márton, Kövér András Kövi ; [bev.] Csider István Zoltán & Pion István ; [kommentárok Kálmán C. György] ; [ill. P. Szathmáry István] ; [portréfotók Máté Péter] ; [eseményfotók Pereszlényi Erika]. - Budapest : Libri, 2015. - 156 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-479-8 fűzött : 2490,- Ft
Magyarország - író - slam - 21. század - vers - antológia - interjú
894.511-14(082) *** 894.511(092)"201"(047.53)
[AN 3592171]
MARC

ANSEL
UTF-87656 /2015.
Halmi Iván (1934-)
   Botcsinálta versezetek, 1979-2015 / Halmi Iván. - Budapest : Szerző, 2015. - 124, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1927-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3592316]
MARC

ANSEL
UTF-87657 /2015.
Hartay Csaba (1977-)
   Nem boci! : tejbe aprított irodalom / Hartay Csaba ; [... ill. Földi Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 230, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-418-1 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592737]
MARC

ANSEL
UTF-87658 /2015.
Háy János (1960-)
   Hozott lélek / Háy János. - Budapest : Európa, 2015. - 378, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-096-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3592678]
MARC

ANSEL
UTF-87659 /2015.
Hécz Attila
   Plüsscápa : egy kisiskolás naplója / Hécz Attila ; [Bogdán Viki rajz.]. - [Budapest] : Colorcom Media, 2015. - 131 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80160-1-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3592312]
MARC

ANSEL
UTF-87660 /2015.
Horváth László Imre (1981-)
   A hajó, ami nőket szállított : versek / Horváth László Imre. - Budapest : Magvető, 2015. - 79, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3262-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3592744]
MARC

ANSEL
UTF-87661 /2015.
Husek-Horváth Edit (1954-)
   Bedobozolt, aktákba zárt életek / Husek-Horváth Edit. - Szekszárd : Babits, 2015. - 351 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9556-77-5 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3592581]
MARC

ANSEL
UTF-87662 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 10. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9903-1 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3595405]
MARC

ANSEL
UTF-87663 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva ; Réber László rajz. - 10. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [24] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9904-8 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3595406]
MARC

ANSEL
UTF-87664 /2015.
József Attila (1905-1937)
   József Attila szerelmes versei [elektronikus dok.] / Galkó Balázs előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (1 h 5 min) ; 12 cm. - (Hangzó líra, ISSN 2061-4098)
Főcím a lemezcímkéről. - Címváltozat: A szerelmes József Attila versei. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8223-8 : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers - hangoskönyv
894.511-14
[AN 3593065]
MARC

ANSEL
UTF-87665 /2015.
Kiss Orsolya, V.
   Anna és a boszorkány / V. Kiss Orsolya ; ill. Bihari Beatrix-Renáta. - [Budapest] : [Kiss O., V.], 2015. - 35 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2201-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3592964]
MARC

ANSEL
UTF-87666 /2015.
Kleinheincz Csilla (1978-)
   Üveghegy ; Kősárkány / Kleinheincz Csilla ; [ill. Cserny Timi Pookah]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 383 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-994-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3592233]
MARC

ANSEL
UTF-87667 /2015.
Lackfi János (1971-)
   Apám kakasa : változatok klasszikus magyar gyerekversekre : [új versekkel] / Lackfi János, Vörös István ; Molnár Jacqueline rajz. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 175, [8] p. : ill., színes ; 26 cm
A változatok alapjául szolgáló versekkel
ISBN 978-615-5501-02-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - gyermekvers
894.511-14.04(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3595404]
MARC

ANSEL
UTF-87668 /2015.
Lackfi János (1971-)
   Domboninneni mesék [elektronikus dok.] / Lackfi János ; Pogány Judit előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 1 CD (1 h 16 min) ; 12 cm. - (Irodalmi fülbevaló, ISSN 1789-4638)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8210-8 : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3593066]
MARC

ANSEL
UTF-87669 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   Hullócsillag : a Bexi-sorozat második kötete / Leiner Laura. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 412 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-005-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3591359]
MARC

ANSEL
UTF-87670 /2015.
Lukáts János (1943-)
   Vadliba voltam én is.. : széjjelszórt versek, 1959-2008 / Lukáts János. - Pomáz : Kráter, 2015. - 88 p. ; 20 cm. - (Fekete-piros sorozat, ISSN 0865-4573)
ISBN 978-963-298-180-2 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593801]
MARC

ANSEL
UTF-87671 /2015.
Markovics Botond (1975-)
   Az időutazás tegnapja / Brandon Hackett. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 345 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-12-3 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3592241]
MARC

ANSEL
UTF-87672 /2015.
Méhes György (1916-2007)
   Leleplezem a családomat / Méhes György ; Bányai István rajz. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2015. - 180, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-56-2 kötött : 3190,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(498)
[AN 3592444]
MARC

ANSEL
UTF-87673 /2015.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Hanga és a lényegrablók : [Hanga és Várkony I.] / Mészöly Ágnes ; Jósa Tamás rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2015. - 141, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9820-62-3 fűzött : 2190,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3592452]
MARC

ANSEL
UTF-87674 /2015.
Moon, Rosalie J.
   Gyöngyszív : a Boldogságtörekvések című regény II. kötete / Rosalie J. Moon. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 255 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2275-3 fűzött : 3540,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592796]
MARC

ANSEL
UTF-87675 /2015.
Nemere István (1944-)
   Csata a stúdióban [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (pdf : 373 KB) (mobi : 2.2 MB) (epub : 1 MB). - Budapest : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133117. - Működési követelmények: Adobe Reader / Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5404-86-3 (epub)
ISBN 978-615-5404-85-6 (pdf)
ISBN 978-615-5404-87-0 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3595636]
MARC

ANSEL
UTF-87676 /2015.
Nemere István (1944-)
   Halj meg helyettem! / Nemere István. - Budapest : Athenaeum, 2014. - 243 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-293-369-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3592325]
MARC

ANSEL
UTF-87677 /2015.
Örkény István (1912-1979)
   Egyperces anekdoták [elektronikus dok.] / Örkény István ; Mácsai Pál előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-09-8214-6 : 2990,- Ft
magyar irodalom - humor - elbeszélés - hangoskönyv
894.511-32 *** 894.511-321.5
[AN 3593075]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (55 min)
[AN 3593076] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (55 min)
[AN 3593078] MARC

ANSEL
UTF-87678 /2015.
Pajor László (1950-)
   A müezzin hangja / Pajor László. - Szeged : Szerző, 2014. - 205 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-570-8)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592005]
MARC

ANSEL
UTF-87679 /2015.
Papp Andrea
   75 half-minutes / Papp Andrea. - Budapest : Auth., 2015. - 79 p. ; 17 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-284-569-2)
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3592011]
MARC

ANSEL
UTF-87680 /2015.
Pintér Tibor (1954-)
   Tárgyak, élőlények / Pintér Tibor ; [graf. Kiss Balázs]. - Budapest : Fekete Sas, 2014. - 68 p. : ill. ; 19 cm
Fűzött : 900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9680-889-0)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3592652]
MARC

ANSEL
UTF-87681 /2015.
Salinger Richárd (1975-)
   Az élet megoldóképlete / Salinger Richárd. - [Budapest] : Libri, 2015. - 365 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-559-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592824]
MARC

ANSEL
UTF-87682 /2015.
Szekeres Ferenc (1960-)
   SzeFe-riqugram(ok) : az eddig előkerült ferikugram-féléim gyűjteménye... : 3/2 / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szekeres F., 2015. - 87 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80148-0-9 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3592186]
MARC

ANSEL
UTF-87683 /2015.
Szekeres Ferenc (1960-)
   SzeFe-riquság(ok) : az első évezred... : az eddig előkerült ferikugram-féléim gyűjteménye... : 3/1 / Szekeres Ferenc. - [Szolnok] : Szekeres F., 2015. - 267 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89719-9-9 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3592179]
MARC

ANSEL
UTF-87684 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
Katarzis (új kiadása)
   Corinna története : A vörös oroszlán varázslatos nőalakjának pokoljárása és katartikus útja / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 188 p. ; 21 cm
A szerző "A Jasper család szégyene" c. elbeszélésével
ISBN 978-963-529-489-3 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3591709]
MARC

ANSEL
UTF-87685 /2015.
Szepesi Zsuzsanna (1956-)
   Semmibe néző : Szepesi Zsuzsanna versei : válogatás / [graf. Gályász Attila, Robotka Imre]. - [Nyíregyháza] : IMI Print, 2015. - 100 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89771-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3591902]
MARC

ANSEL
UTF-87686 /2015.
Szük Norbert
   Aki mer, az szerelem! : [ízek, imák, szerelmek férfiverzióban] / Szük Norbert. - [Szentendre] : [Szük N.], [2015]. - 137 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592313]
MARC

ANSEL
UTF-87687 /2015.
Tóth D. Annamária
   Idősmalac és a sárkány / Tóth D. Annamária ; [ill. Küzmös Enikő]. - [Nyírbátor] : Tóth A., [2015]. - [16] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1843-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3592465]
MARC

ANSEL
UTF-87688 /2015.
Tóth D. Annamária
   Mama éneke = Der Gesang der Mutter / Sisakos Fanni. - [Nyírbátor] : [Tóth A.], cop. 2015. - 20 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1811-4 fűzött
magyar irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=30
[AN 3592467]
MARC

ANSEL
UTF-87689 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Porhó : új és válogatott versek / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2001. - 102, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2244-3 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595455]
MARC

ANSEL
UTF-87690 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Ének évada / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 583 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
Tart.: Emily néni szakállaÞ; Én és énÞ; Márkez meg én
ISBN 978-963-405-086-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - kisregény - regény
894.511-31
[AN 3592627]
MARC

ANSEL
UTF-87691 /2015.
Varga Bálint (1970-)
   Váltságdíj nélkül / Varga Bálint. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 341 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5501-74-6 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3591725]
MARC

ANSEL
UTF-87692 /2015.
Zsila Ágnes
   Sötétségre ébredve 3 / Zsila Ágnes. - Budapest : Prime Rate Kft. ; [Albertirsa] : Zsila Á., 2015. - 390 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1987-6 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3592484]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

7693 /2015.
Babucs Éva
   Gondri gazdára talál / Babucs Éva ; Mester Kata rajz. - [Budapest] : Geopen, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 17x21 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-615-5331-42-8 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3591671]
MARC

ANSEL
UTF-87694 /2015.
Boncsér Orsolya
   Fogd rá a jetire! / írta Boncsér Orsolya ; rajz. Csordás Levente. - Budapest : Naphegy K., cop. 2015. - [26] p. : ill., színes ; 21x21 cm
keretcím: Nokedli mesék
ISBN 978-963-9869-53-0 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - képeskönyv - gyermekvers
087.5(084.1) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3591895]
MARC

ANSEL
UTF-87695 /2015.
Busquets, Carmen
Ya sé las horas (magyar)
   Mennyi az idő? / [rajzok Carmen Busquets]. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 23 cm
Figuratív alakú
ISBN 978-963-445-544-8 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3592668]
MARC

ANSEL
UTF-87696 /2015.
Donaldson, Julia (1948-)
Fox's socks (magyar)
   A róka zoknija / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; [... ford. Papp Gábor Zsigmond]. - [Budapest] : Pozsonyi Pagony, 2014. - Lapozó (14 p.) : ill., színes ; 13x16 cm. - (Tölgyerdő meséi)
Kihajtható képekkel
ISBN 978-615-5441-60-8 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3595449]
MARC

ANSEL
UTF-87697 /2015.
Döring, Anna
Conni am Strand (magyar)
   Bori a strandon / ... Anna Döring meséli újra ; Wolfram Hänel ... [alapján] ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 10.)
ISBN 978-615-5028-15-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3595277]
MARC

ANSEL
UTF-87698 /2015.
Radnóti Blanka (1986-)
   Borisz bemutatkozik / Radnóti Blanka. - Budapest : Naphegy K., cop. 2015. - 43 p. : ill., színes ; 17x22 cm
ISBN 978-963-9869-54-7 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3591647]
MARC

ANSEL
UTF-87699 /2015.
Schneider, Liane
Conni geht zum Arzt (magyar)
   Bori orvoshoz megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 4.)
ISBN 978-615-5028-02-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3595267]
MARC

ANSEL
UTF-87700 /2015.
Schneider, Liane
Conni hat Geburtstag (magyar)
   Bori születésnapja / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 15.)
ISBN 978-615-5028-57-1 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3595274]
MARC

ANSEL
UTF-87701 /2015.
Schneider, Liane
Conni lernt Rad fahren (magyar)
   Bori és a piros bringa / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 8.)
ISBN 978-615-5028-13-7 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3595275]
MARC

ANSEL
UTF-87702 /2015.
Schneider, Liane
Conni macht das Seepferdchen (magyar)
   Bori úszni tanul / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 9.)
ISBN 978-615-5028-14-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3595273]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

7703 /2015.
Bendis, Brian Michael (1967-)
The new avengers (magyar)
   Az új bosszú angyalai : titkos invázió / [szöveg Brian Michael Bendis] ; [ford. Harza Tamás]. - Budapest : Kingpin, 2015. - 99, [21] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5090-15-8 fűzött : 2990,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3592819]
MARC

ANSEL
UTF-87704 /2015.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2015. - [22] p.
ISBN 978-963-12-2377-4 fűzött : 890,- Ft
[AN 3592274] MARC

ANSEL
UTF-87705 /2015.
   Detep konferencia : 2015. április 24. : [Debreceni Egyetem tehetséggondozó program] : [absztrakt összefoglalók]. - Debrecen : DE, 2015. - 169 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-473-809-1 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 378.184
[AN 3592648]
MARC

ANSEL
UTF-87706 /2015.
   Épregény / kész. a BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszékén ... - [Budapest] : Nero Blanco Comix : BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tansz., cop. 2015. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5524-05-9 fűzöttt : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3592412]
MARC

ANSEL
UTF-87707 /2015.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - 2015. - 184, [8] p.
ISBN 978-615-5356-01-8 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3592095] MARC

ANSEL
UTF-87708 /2015.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   23., Kutyaszorítóban. - [2015]. - 185 p.
ISBN 978-615-5356-15-5 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3592097] MARC

ANSEL
UTF-87709 /2015.
   A kommunikáció aspektusai [elektronikus dok.] / szerk. Farkas Attila, F. Orosz Sára, Józsa Imola. - Szöveg. - Gödöllő : SZIE K., 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-115-2
Magyarország - felsőoktatás - kommunikáció - szakfordítás - tanulmánygyűjtemény - elektronikus dokumentum
082 *** 82.03 *** 316.77 *** 378(439)
[AN 3593104]
MARC

ANSEL
UTF-87710 /2015.
Lomová, Lucie (1964-)
Na odstřel (magyar)
   Lőttek az előadásnak : bűnügyi képregény / [írta és rajz.] Lucie Lomová ; [a fordítást ... Bayer Antal kész.]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2015. - 81 p. : ill. ; 16x21 cm
ISBN 978-615-5524-02-8 fűzött : 2400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3592399]
MARC

ANSEL
UTF-87711 /2015.
Nakahara Aya
Rabu*kon (magyar)
   Love*com : Nakahara Aya mangája / [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2009-. - ill. ; 18 cm
Az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. kötetet ford. Imai Zsófia. - Címváltozat: Lovely complex
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2897410]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2015. - 137, [38] p.
ISBN 978-615-5356-10-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3592103] MARC

ANSEL
UTF-87712 /2015.
Wazem, Pierre (1970-)
Promenade(s) (magyar)
   Barangolás(ok) / [írta és rajz.] Pierre Wazem ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, 2015. - 57 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-615-5524-03-5 fűzött : 2000,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3592431]
MARC

ANSEL
UTF-87713 /2015.
Yazawa Ai (1961-)
Nana (magyar)
   Nana / írta és rajz. Yazawa Ai ; [... ford. Basa Zsófia]. - Budapest : MangaFan, 2008-. - ill. ; 19 cm
A 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18. kötetet ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11
[AN 2754135]
MARC

ANSEL
UTF-8


   18. - 2015. - 235, [12] p.
ISBN 978-615-5356-23-0 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3592107] MARC

ANSEL
UTF-87714 /2015.
Zórád Ernő (1911-2004)
   Salamon király kincse / rajz. Zórád Ernő ; H. Rider Haggard nyomán írta Cs. Horváth Tibor ; [szerk. Bayer Antal]. - [Budapest] : Nero Blanco Comix, cop. 2015. - 36 p. : ill. ; 26 cm. - (Zórád Ernő képregényei)
ISBN 978-615-5524-01-1 fűzött : 1400,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3592210]
MARC

ANSEL
UTF-8