MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 17. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/09/04 09:52:11
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
7715 /2015.
   Műemlékeink és épületeink védelme 2015 : 2015. május 7-8., ... Budapest ... - Budapest : Konferencia Iroda Bt., cop. 2015. - 72 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80006-6-6 fűzött
Magyarország - műemlékvédelem - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2015" *** 72.025.3/.4(439)
[AN 3594627]
MARC

ANSEL
UTF-87716 /2015.
   Negyedszázada szövetségben : huszonöt éves a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége / [... összeáll. Tóth Sándor]. - Budapest : Zrínyi : BEOSZ, 2015. - 208 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-327-648-8 fűzött
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
Magyarország - katona - egyesület - testülettörténet
061.2(439)BEOSZ *** 355
[AN 3594172]
MARC

ANSEL
UTF-87717 /2015.
   A nők és a régi magyarországi vallásosság / szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya. - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2015. - 437 p. : ill. ; 23 cm. - (Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, ISSN 2060-7385 ; 10.)
A Budapesten, 2014. ápr. 24-26-án azonos címmel rendezett konferencia előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-234-8 fűzött
Magyarország - vallásosság - nők a társadalomban - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2014" *** 248.3 *** 316.66-055.2(439)"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 3593919]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

7718 /2015.
Friedrich Klára (1948-)
   Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár / Friedrich Klára. - 9. jav. kiad. - Budapest : Szakács G., 2015, cop. 2003. - 96 p. : ill. ; 30 cm
A főcím rovásírással is. - Bibliogr.: p. 83.
ISBN 963-060-285-7 fűzött
rovásírás - tankönyv
003.335.9(=945.11)(078)
[AN 3597762]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

7719 /2015.
Hideg Éva (1950-)
   A magyar jövőkutatás történeti alapjai / Hideg Éva, Nováky Erzsébet, Tóthné Szita Klára. - Budapest : BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkut. Tansz., 2014. - 69 p. : ill. ; 21 cm. - (Jövőelméletek, ISSN 1419-8789 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-588-5 fűzött
Magyarország - tudománytörténet - prognosztika
008.2(439)(091)
[AN 3594616]
MARC

ANSEL
UTF-87720 /2015.
Székely András Bertalan (1952-)
   Dunának, Oltnak.. : román - magyar kulturális találkozások Budapesten = Dunărea, Oltul... : întâlniri culturale româno - maghiare la Budapesta / Székely András Bertalan ; [ford. ... Fischer György, Olasz Zoltán Sándor, Roxin Anna] ; [közread. az] Euro-Etnikum Alapítvány ... - Budapest : Euro-Etnikum Alapítvány, 2014. - 231 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0190-1 fűzött
Magyarország - Románia - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - magyarországi románok
008(439)(498) *** 930.85(439)(498) *** 316.347(=590)(439) *** 930.85(=590)
[AN 3594485]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

7721 /2015.
Izsó Nóra Sofia
Hermetikus lélektan (új kiadása)
   Kozmolélektan / Izsó Nóra Sofia. - 2. jav., átd. kiad. - [Budapest] : Valo-Art Bt., 2015. - 214 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 193-207.
ISBN 978-963-89276-3-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3593978]
MARC

ANSEL
UTF-87722 /2015.
Seklitova, Larisa Aleksandrovna
Tajnaâ žiznʹ nebesnyh učitelej (magyar)
   Az égi tanítók titkos élete : párbeszéd Istennel / Larisza Alekszandrovna Szeklitova, Ludmila Leonovna Sztrelnikova. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9079-3 fűzött
okkultizmus
133.25
[AN 3594561]
MARC

ANSEL
UTF-87723 /2015.
Stibal, Vianna
Advanced ThetaHealing (magyar)
   ThetaHealing haladóknak : a mindenség erejének kiaknázása / Vianna Stibal ; [ford. Bozai Zsuzsa, Dobrosi Orsolya, Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 264 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-121-2 fűzött : 2990,- Ft
ezoterika - öngyógyítás
133.25 *** 615.89
[AN 3593971]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

7724 /2015.
Antal Z. László (1955-)
   Klímaparadoxonok : lehet-e harmónia természet és társadalom között? / Antal Z. László. - [Budapest] : L'Harmattan, 2015. - 200 p. ; 23 cm. - (Környezet és társadalom, ISSN 1586-1961)
Bibliogr.: p. 158-170.
ISBN 978-963-236-886-3 fűzött : 2100,- Ft
Magyarország - Nagy-Britannia - társadalmi ökológia - éghajlatváltozás - környezeti politika
504.03 *** 551.583 *** 329.63:504(439) *** 329.63:504(410)
[AN 3594818]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

7725 /2015.
Bárdi Imre
   Többváltozós analízis érthetően [elektronikus dok.] / Bárdi Imre. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133134. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
integrálszámítás - többváltozós elemzés - elektronikus dokumentum
519.237 *** 517.3
[AN 3595853]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

7726 /2015.
Gindikin, Semën Grigorʹevič (1937-)
Rasskazy o fizikah i matematikah (magyar)
   Történetek fizikusokról és matematikusokról / Simon Gindikin. - Budapest : Typotex, [2015], cop. 2003. - 448 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-279-690-1 fűzött : 5600,- Ft
matematikus - fizikus - művelődéstörténet
53(100)(091)(092) *** 51(100)(091)(092) *** 930.85(100)
[AN 3598265]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

7727 /2015.
   Díszdiplomás emlékkönyv, 2014. szeptember 27 / [kiad. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatika Kar ...]. - [Szeged] : SZTE TTIK, [2014]. - 104 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - természettudomány - vegyész - pedagógus - 20. század - 21. század - életrajzgyűjtemény
54(439)(092) *** 37(439)(092)
[AN 3593966]
MARC

ANSEL
UTF-87728 /2015.
Veszprémi Tamás (1947-)
   Általános kémia / Veszprémi Tamás. - 2. átd. kiad. - Budapest : Akad. K., 2015. - 599 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9618-3 kötött
 (hibás ISBN 963-05-9618-3)
kémia - egyetemi tankönyv
54(075.8)
[AN 3598146]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

7729 /2015.
Czeizel Endre (1935-2015)
   Czeizel Endre: két életem, egy halálom : orvoslásról, vádakról, szerelemről, halálról, életről / [lejegyezte] M. Kiss Csaba. - Budapest : XXI. Század K., 2015. - 398 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-54-1 fűzött : 3990,- Ft
Czeizel Endre (1935-2015)
Magyarország - orvos - genetika - 20. század - 21. század - memoár
575 *** 61(439)(092)Czeizel_E.(0:82-94)
[AN 3593669]
MARC

ANSEL
UTF-87730 /2015.
Zarimis, Maria
   Darwin's footprint : cultural perspectives of evolution in Greece, 1880-1930s / Maria Zarimis. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - XI, 333 p. : ill. ; 24 cm. - (CEU Press studies in the history of medicine, ISSN 2079-1119 ; 6.)
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 978-963-386-077-9 kötött
ISBN 978-963-386-100-4 fűzött
Görögország - evolucionizmus - kultúraszociológia - űjkori görög irodalom története - 19. század - 20. század
575.8 *** 316.423.2 *** 008(495)"18/19" *** 877.4(091)"18/19"
[AN 3594088]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

7731 /2015.
   75 papír-ceruza teszt. - [Budapest] : Animula, [2015]. - [231] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9751-91-0 fűzött
személyiség-lélektan - teszt
159.9.072
[AN 3594241]
MARC

ANSEL
UTF-87732 /2015.
Andreas, Steve
Transforming your self (magyar)
   Énkép : válj azzá, aki lenni szeretnél! / Steve Andreas ; [ford. Monáth Gábor]. - 4. kiad. - Budapest : Libri, 2015. - 422 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 422-[423].
ISBN 978-963-310-393-7 fűzött : 3490,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3596341]
MARC

ANSEL
UTF-87733 /2015.
Balla M. Anna
   Azt mondják, hogy.. : pszicho-dolog : közérthetően magunkról / [Balla M. Anna]. - [Budapest] : Popart Kft., 2015. - 150 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80020-2-8 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - lélektan
159.9 *** 613.865
[AN 3594703]
MARC

ANSEL
UTF-87734 /2015.
Balogh Béla (1955-)
   Szabadulás az érzelmek fogságából : tanulj meg félelem nélkül élni! / Balogh Béla. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 111 p. : ill. ; 20 cm + CD
ISBN 978-963-291-248-6 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865
[AN 3593730]
MARC

ANSEL
UTF-87735 /2015.
Bognár Tünde
   Szüléstörténetek : így szültünk mi, avagy egy új élet kezdete... / Bognár Tünde. - Budapest : GraphiPack Bt., 2015. - 462 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2269-2 fűzött : 3490,- Ft
szülés - memoár
618.4(0:82-94)
[AN 3594657]
MARC

ANSEL
UTF-87736 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
How to really love your adult child (magyar)
   Szülőfüggő fiatalok : hogyan szeressük felnőtt gyermekünket? / Gary Chapman & Ross Campbell ; [ford. Bratináné Lazányi Krisztina]. - Budapest : Harmat, 2015. - 205 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-254-3 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-288-24-3)
személyiség-lélektan - szülő-gyermek kapcsolat - felnőtté válás
159.922.62 *** 316.356.2
[AN 3594039]
MARC

ANSEL
UTF-87737 /2015.
   Ételünk és életünk a természettel és önmagunkkal összhangban : frissítő, fiatalító, egyénre szabott életvitel kialakítása a Kárpát-medencében élők számára. - [Veszprém] : Dok. Center 2001 Bt., 2015. - 41 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 41.
ISBN 978-963-12-2304-0 fűzött
egészséges táplálkozás - ezoterika
613.2 *** 133.25
[AN 3594684]
MARC

ANSEL
UTF-87738 /2015.
Feldmár András (1940-)
   Álom és valóság / Feldmár András. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 143 p. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 141-143.
ISBN 978-963-304-230-4 kötött : 2900,- Ft
álom
159.963.3
[AN 3594035]
MARC

ANSEL
UTF-87739 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Finde deine Lebensspur (magyar)
   Találd meg a magad útját! : gyermekkorunk sebeinek gyógyítása, spirituális impulzusok / Anselm Grün, Maria-M. Robben ; [ford. Szabó Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság ... - 4. kiad. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátság : Bencés K., 2015. - 247 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 243-244.
ISBN 978-963-314-080-2 fűzött
mentálhigiénia - lelki gondozás
613.865 *** 253
[AN 3596352]
MARC

ANSEL
UTF-87740 /2015.
Hsu, Albert Y. (1972-)
Grieving a suicide (magyar)
   Hátrahagyottak : gyász az öngyilkosság után / Albert Y. Hsu ; [ford. Farkas Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2015. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-253-6 fűzött : 2900,- Ft
öngyilkosság - gyászolás - vallásos irodalom
616.89-008.441.44 *** 236.1 *** 244
[AN 3593747]
MARC

ANSEL
UTF-87741 /2015.
Kirády Attila
   Emberkísérletek / Kirády Attila. - 6. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015. - 279 p. : ill. ; 22 cm
Borítócím: Emberkísérletek a náci haláltáborokban
ISBN 978-963-370-924-5 kötött
Németország - történelem - orvostörténet - koncentrációs tábor - kísérlet - 20. század
61(430)"193/194" *** 61.001.5 *** 343.819.5(430)"193/194" *** 943.0"193/194"
[AN 3596902]
MARC

ANSEL
UTF-87742 /2015.
Lajkó Károly (1948-)
   Önsegítő pszichológia - nem csak keresztényeknek / Lajkó Károly. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2015. - 325, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 319-321.
ISBN 978-963-314-079-6 fűzött
pszichoterápia - önismeret - lelki gondozás
615.851 *** 613.865 *** 253
[AN 3596755]
MARC

ANSEL
UTF-87743 /2015.
   Országos Tűzvédelmi Szabályzat : 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról / [közread. az] Országos Tűzmegelőzési Bizottság. - [Budapest] : BM OKF Országos Tűzmegelőzési Bizottság, [2015]. - 148 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - tűzvédelem - rendelet
614.84(439)(094)
[AN 3594197]
MARC

ANSEL
UTF-87744 /2015.
   Párok és családok felmérése : papír-ceruza tesztek. - [Budapest] : Animula, [2015]. - [63] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9751-92-7 fűzött
párkapcsolat - házasság - család - személyiség-lélektan - nemek lélektana - teszt
159.9.072 *** 316.472.4 *** 316.356.2 *** 159.922.1
[AN 3594245]
MARC

ANSEL
UTF-87745 /2015.
Réti G. Péter (1943-)
   A kéz röntgenvizsgálatának alapvonalai / Réti G. Péter. - Budapest : Szerző, 2015. - 84 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2203-6 fűzött
röntgendiagnosztika - kéz
616-073.75 *** 611.97
[AN 3594448]
MARC

ANSEL
UTF-87746 /2015.
Schweitzer, Albert (1875-1965)
   Életem és gondolataim : önéletrajzi írások / Albert Schweitzer ; [ford. Balassa Klára, Kenesei Sándor]. - [Budapest] : Etalon, 2015. - 439, [5] p., [16] t. : ill. ; 19 cm
Tart.: Az őserdő pereménÞ; Életem és gondolataimÞ; Levelek Lambarénéból, 1924-1927Þ; Johann Sebastian Bach : részletek. - Egys. cím: Briefe aus Lambarene ; Ma vie et ma pensée ; A l'orée de la forêt vierge ; Johann Sebastian Bach (szemelv.)
ISBN 978-963-88020-5-7 fűzött : 3790,- Ft
Schweitzer, Albert (1875-1965)
Németország - Gabon - orvos - 20. század - kórház - memoár
61(430)(092)Schweitzer,_A.(0:82-94) *** 364.444.046.6(672.1)
[AN 3596371]
MARC

ANSEL
UTF-87747 /2015.
Servan-Schreiber, David (1961-2011)
Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse (magyar)
   Szíveddel figyelj : a stressz, a szorongás és a depresszió gyógyításának új módjai / Davis Servan-Schreiber ; [ford. Horváth Ágnes] ; [... jegyzetekkel kieg. Szendi Gábor]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 267, [2] p. ; 20 cm. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865-0705)
Bibliogr.: p. 249-[268].
ISBN 978-963-355-056-4 fűzött : 2900,- Ft
depresszió - félelem - stressz
616.895.4 *** 612.06 *** 316.647.2
[AN 3596759]
MARC

ANSEL
UTF-87748 /2015.
Soma (1966-)
   Egységben önmagammal : három előadás arról, hogyan találd meg önmagad, hogy egységben élhess a világgal is / Soma Mamagésa. - Budapest : Jaffa, 2015. - 252 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5492-50-1 kötött : 3150,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3593375]
MARC

ANSEL
UTF-87749 /2015.
Steiner, Aviva (1930-)
   Il metodo Aviva : S.O.S. per le donne = Aviva's method / [Aviva Steiner]. - [Budapest] : Könyves I. : Erdőhegyi M., 2015-. - ill. ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Csak olasz nyelven
női torna - öngyógyítás - nők egészsége
613.71-055.2 *** 615.89 *** 613.99
[AN 3594778]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. vol., Serie di esercizi che aiutano le donne a regolare il ciclo mensile come vogliono e che aiutano a ridurre i sintomi della menopausa. - 2015. - 108 p.
Bibliogr.: p. 105-108.
ISBN 978-963-12-2134-3 fűzött
[AN 3594779] MARC

ANSEL
UTF-87750 /2015.
Szépréthy Tibor
   Díszít és gyógyít / Szépréthy Tibor. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 134 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Kertészkönyvtár, ISSN 1419-4937)
Bibliogr.: p. 133-134.
ISBN 978-963-286-709-0 kötött : 3900,- Ft
gyógynövény - dísznövény
615.322 *** 635.9
[AN 3594368]
MARC

ANSEL
UTF-87751 /2015.
   Tennessee énkép skála. - [Budapest] : Animula, [2015]. - [24] p. ; 30 cm
ISBN 978-963-9751-90-3 fűzött
önismeret - teszt
159.923.072
[AN 3594239]
MARC

ANSEL
UTF-87752 /2015.
   "Terápiás kihívások, újszerű megoldások" : Kórházi Gyógyszerészek XX. Kongresszusa : 2015. április 24-26, ... Visegrád : programfüzet / [rend., közread. az] MGYT KGYSZ. - [Budapest] : MGYT KGYSZ, [2015]. - 77 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
gyógyszerészet - konferencia-kiadvány
615 *** 061.3(439-2Visegrád)
[AN 3594998]
MARC

ANSEL
UTF-87753 /2015.
   Vállbetegségek / [szerk.] Fekete András [et al.]. - Budapest : Agnus-Med Okt., Szervező, Eü. és Információs Kft., 2015. - 287 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2345-3 fűzött
ízületi betegség - váll
617.571
[AN 3594594]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

7754 /2015.
   Nyugat-balkáni országok villamosenergia-fogyasztása 2040-ig / [szerk. Hegedűs Miklós, Borosán Piroska]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2015. - 56 p. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 31.)
Fűzött
Nyugat-Balkán - nemzetgazdaság - energiafogyasztás - villamosenergia-ipar - prognosztika
620.9(497-15)"201/204" *** 338(497-15)"201/204" *** 621.31(497-15)"201/204"
[AN 3594777]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

7755 /2015.
Ercsey Zsolt
   Üzleti folyamatok támogatása a felhőben / Ercsey Zsolt ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar]. - Pécs : Pollack Press, 2014. - [4], 69 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7298-61-5 kötött
felhőzés - infokommunikáció - üzleti élet
681.3.004.14 *** 658.1
[AN 3594676]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

7756 /2015.
   ELI-ALPS az oktatásban I : képzők képzése, Kecskemét, 2015. január 16. : előadásanyagok / Borossáné Tóth Sára [et al.] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2015. - 75 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-26-5 fűzött
lézertechnika
621.375.826
[AN 3594724]
MARC

ANSEL
UTF-87757 /2015.
   ELI-ALPS az oktatásban II : képzők képzése, Kecskemét, 2015. január 30. : előadásanyagok / Czitrovszky Aladár [et al.] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2014[!2015]. - 78 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-27-2 fűzött
lézertechnika
621.375.826
[AN 3594729]
MARC

ANSEL
UTF-87758 /2015.
   Az ELI-ALPS felépítése, lehetőségei és alkalmazási perspektívái : téli iskola, Kecskemét, 2014. december 05. : előadásanyagok / Czitrovszky Aladár [et al.] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2014. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-24-1 fűzött
lézertechnika
621.375.826
[AN 3594721]
MARC

ANSEL
UTF-87759 /2015.
   Az ELI-ALPS felépítése, lehetőségei és alkalmazási perspektívái : téli iskola, Kecskemét, 2014. december 12. : előadásanyagok / Czitrovszky Aladár [et al.] ; [rend., közread. a] Kecskeméti Főiskola. - Kecskemét : Kecskeméti Főisk., 2014. - 86 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5192-25-8 fűzött
lézertechnika
621.375.826
[AN 3594714]
MARC

ANSEL
UTF-87760 /2015.
Török Miklós (1940-2003)
   Elektronika / Török Miklós. - 2. kiad. - Szeged : JATEPress, 2014. - 482 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 17-18.
ISBN 978-963-315-186-0 fűzött
elektronika - egyetemi tankönyv
621.37/.39(075.8)
[AN 3596414]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

7761 /2015.
   Parancsolj, kérlek! : címeres cigarettatárcák / [tervező-szerkesztő Szaplonczay Polgár Marianne ...] ; [közread. a] Magyar Történelmi Szalon. - [Budaörs] : M. Tört. Szalon, 2014. - 118 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-08-8622-2 fűzött
Magyarország - dohányzókészlet - műtárgy - címertan - 19. század - 20. század
688.93(439)"18/19" *** 929.6(439)
[AN 3594601]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

7762 /2015.
Acélszerkezeti Konferencia (13.) (2015) (Dunaújváros)
   XIII. Acélszerkezeti Konferencia : Dunaújváros, 2015. május 20-21. : [előadásgyűjtemény] / [fel. szerk. Csapó Ferenc] ; [rend., kiad. Magész Magyar Acélszerkezeti Szövetség]. - [Dunaújváros] : Magész, [2015]. - 90 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89317-2-6)
acélszerkezet - konferencia-kiadvány
624.014.2 *** 061.3(439-2Dunaújváros)
[AN 3594598]
MARC

ANSEL
UTF-87763 /2015.
   Hidak Vas megyében / [szerk. Tóth Ernő] ; [... kiad. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - [Budapest] : Közlekedésfejleszt. Koord. Közp., 2015. - 228 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 213-219. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-88495-3-3 kötött
Vas megye - híd
624.21(439.111) *** 725.95(439.111)
[AN 3594432]
MARC

ANSEL
UTF-87764 /2015.
Sipos Anna
   E-napló a gyakorlatban : mit kell tudni az e-napló használatáról? / írta Sipos Anna, Magyar Marianna, Jenei László. - Nagykanizsa : Új Média Kft., [2015]. - 114 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2156-5 fűzött
építés - számítógépes ügyviteltechnika - jegyzőkönyv
69 *** 681.3.004.14
[AN 3594727]
MARC

ANSEL
UTF-87765 /2015.
   A szennyvíziszapok környezetkímélő alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban = Možnosti ekologicky prijateľnej aplikácie odpadových kalov v poľnohospodárstve / [szerk. Seres Emese] ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar]. - Mosonmagyaróvár : NYME MÉK, 2015. - 383 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2061-2 kötött
szennyvíziszap - környezetvédelem - mezőgazdaság
628.336 *** 628.38 *** 504.06 *** 63
[AN 3593960]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

7766 /2015.
Jóvér Balázs (1979-)
   ETML : az Egységes Európai Vasúti Üzemirányitási Réteg / Jóvér Balázs. - [Budapest] : M. Közlekedési K., 2015. - 480 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
ISBN 978-963-89631-5-4 kötött
Európa - vasúti közlekedés - jármű-irányítási rendszer
629.05(4) *** 656.2(4)
[AN 3593694]
MARC

ANSEL
UTF-87767 /2015.
Kotra Károly
   Interaktív KRESZ-könyv motorkerékpár-vezetők részére / Kotra Károly ; [az ábrákat kész. Murvai Zsuzsa és Hangyási Attila]. - Püspökladány : Kotra Kft., 2015. - 224 p. : ill., színes ; 23 cm
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5226-03-8 fűzött : 2400,- Ft
közlekedési szabály - motorkerékpár - tankönyv - példatár
656.18.05(078)(076) *** 656.1.05(078)(076)
[AN 3597677]
MARC

ANSEL
UTF-87768 /2015.
Steindl Rezső
   Tours-i Szent Márton a világ bélyegein / Steindl Rezső. - Szombathely : Szerző, 2014. - 120 p. : ill., színes ; 21x22 cm
ISBN 978-963-12-0846-7 fűzött : 3900,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
bélyeggyűjtés - szent - kultusz - 4. század
656.835.91(100) *** 235.3(092)Martin_de_Tours *** 394.944(100)
[AN 3594431]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

7769 /2015.
   Bedő Albert, az erdész szakma kiemelkedő alakja / [szerk. Andrési Pál] ; [közread. az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány]. - Ásotthalom : Ásotthalmi Bedő A. Alapítvány, 2015. - 130 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1898-5 fűzött
Bedő Albert (1839-1918)
Magyarország - erdész - 19. század - 20. század
630(439)(092)Bedő_A.
[AN 3594093]
MARC

ANSEL
UTF-87770 /2015.
Tamás Jenő (1932-)
   A tőkétől a pohárig : amit a szőlőről és a borról tudni érdemes / [szöveg] Tamás Jenő ; [fotók] Tamás Ervin. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015. - 286 p. : ill., színes ; 32 cm
ISBN 978-963-357-159-0 kötött
borászat - szőlőművelés
663.2 *** 634.8
[AN 3598150]
MARC

ANSEL
UTF-87771 /2015.
Tóth Sándor
   Pétfürdő patakmalmainak története. - [Pétfürdő] : Pétfürdői Település Védő és Szépítő Egyes., 2014. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Barangolások Pétfürdőn, ISSN 2416-1039 ; 1.)
Szerző Tóth Sándor
Fűzött
Pétfürdő - ipartörténet - vízimalom
664.7(439-2Pétfürdő)(091)
[AN 3594639]
MARC

ANSEL
UTF-87772 /2015.
Vogel, Wolfgang
Bier aus eigenem Keller (magyar)
   Házi sörfőzés / Wolfgang Vogel ; [ford. Seresi Frigyes]. - Jav. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 128 p., VIII t. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Házunk táján, ISSN 0238-7271)
Megj. a "Sör házi készítése" címmel is
ISBN 978-963-286-706-9 kötött : 3900,- Ft
sör
663.4
[AN 3593433]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

7773 /2015.
Frische Salate und Dressings (magyar)
   Friss saláták és finom öntetek / [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2015. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc a konyhában)
ISBN 978-963-289-302-0 kötött
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3593924]
MARC

ANSEL
UTF-87774 /2015.
Kuchen und süsses Gebäck (magyar)
   Torták és édes sütemények / [főszerk. Renate Mangold] ; [ford. Takácsi-Nagy Klára]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago, cop. 2015. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc a konyhában)
ISBN 978-963-289-304-4 kötött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3593932]
MARC

ANSEL
UTF-87775 /2015.
Pizzas und pikantes Gebäck (magyar)
   Pizzák és sós lepények / [ford. Kakuk Ágnes]. - Budapest : Reader's Digest : Tarsago Magyarország Kft., cop. 2015. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm. - (30 perc a konyhában)
ISBN 978-963-289-303-7 kötött
pizza - szakácskönyv
641.55(083.12):664.68 *** 641.55(083.12)
[AN 3593945]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

7776 /2015.
   A bizalom / szerk. Laczkó Sándor. - Szeged : Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány ; Budapest ; Szeged : M. Filozófiai Társ. ; Csíkszereda : Státus K., 2015. - 380 p. : ill., részben színes ; 21 cm. - (Lábjegyzetek Platónhoz, ISSN 1785-7082 ; 13.)
A Szegeden, 2014. máj. 15-16-án azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett, bővített anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88812-7-4 fűzött : 2500,- Ft
filozófiatörténet - bizalom - kultúraszociológia - társadalmi tőke
17 *** 316.7 *** 316.334.2 *** 1(100)(091)
[AN 3594623]
MARC

ANSEL
UTF-87777 /2015.
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
En literair Anmeldelse. Nutiden (magyar)
   A jelenkor kritikája / Søren Aabye Kierkegaard ; [ford. Szabó Csaba] ; [az utószót és a jegyzeteket írta ... Gyenge Zoltán]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 87 p. : ill. ; 20 cm
Kész. Haecker, Theodor "Kritik der Gegenwart" c. átdolgozott kiadása alapján
ISBN 978-963-236-971-6 fűzött : 1890,- Ft
filozófia - dán irodalom
1(489)Kierkegaard,_S. *** 839.8-96=945.11
[AN 3593865]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

7778 /2015.
Alföldi Kálmán (1938-)
   Református iskoláztatás Ácson : 19. század első fele / Alföldi Kálmán. - Ács : [s.n.], 2014. - 78 p. : ill. ; 25 cm
Fűzött
Ácsi Református Egyházközség
Ács - iskolatörténet - református egyház - egyháztörténet - 19. század
284.2(439-2Ács)(091) *** 373(439-2Ács)"18"
[AN 3594595]
MARC

ANSEL
UTF-87779 /2015.
Barry, William A.
The practice of spiritual direction (magyar)
   A lelkivezetés gyakorlata / William A. Barry, William J. Connolly ; [ford. Lukács János]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 287, [3] p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-78-8 kötött : 2800,- Ft
lelki gondozás
253.4
[AN 3594300]
MARC

ANSEL
UTF-87780 /2015.
   Az egyház a család szolgálatában [elektronikus dok.] / ... szerk. Vértesi Lázár ; [közread. a] Pécsi Hittudományi Főiskola. - Szöveg (pdf : 7.2 MB). - Pécs : PHF, 2014
Főcím a címképernyőről. - A Pécsett, 2014. ápr. 4-én rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133122. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89536-5-0
családi erkölcs - vallási erkölcs - erkölcsteológia - elektronikus dokumentum
241 *** 261.4 *** 173
[AN 3595760]
MARC

ANSEL
UTF-87781 /2015.
   Elsőáldozók zarándokfüzete / [közread. a] Szombathelyi Egyházmegye. - Vasvár ; [Szombathely] : Szombathelyi Egyházmegye, 2015. - 22 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
szentáldozás - zarándoklat - imakönyv - gyermekkönyv
265.3 *** 248.153.8 *** 243(02.053.2)
[AN 3594549]
MARC

ANSEL
UTF-87782 /2015.
Empereur, James
The enneagram and spiritual direction (magyar)
   A belső növekedés kilenc útja : enneagram és lelkivezetés / James Empereur ; [ford. Lisztes Gábor]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 266 p. ; 24 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-79-5 fűzött : 3900,- Ft
lelki gondozás - személyiségfejlesztés
253.4 *** 253 *** 159.923
[AN 3594113]
MARC

ANSEL
UTF-87783 /2015.
Ferrero, Bruno
La vita secondo l'aurora (magyar)
   Elérkezett a hajnal : apró történetek a lélek számára / Bruno Ferrero ; [ford. Sárközi Jáhel Anna]. - Budapest : Don Bosco, cop. 2015. - 78 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9956-37-7 fűzött
vallásos irodalom - elbeszélés - tanmese
244(0:82-32) *** 244(0:82-34)
[AN 3593597]
MARC

ANSEL
UTF-87784 /2015.
Gass, Bob
Knowing god's will (magyar)
   Isten vezetése : hogyan érthetjük meg Isten akaratát? / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi]. - Kiskőrös : Keresztyén Média UBC Hungary Alapítvány, cop. 2015. - 29, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89882-7-0 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3594609]
MARC

ANSEL
UTF-87785 /2015.
Heidelberger Katechismus (magyar)
   A Heidelbergi Káté. - Budapest : Kálvin, 2015. - 65 p. ; 19 cm
Összeáll. Ursinus, Zacharias és Olevian, Caspar
ISBN 978-963-558-224-2 kötött : 650,- Ft
református egyház - katekizmus
284.2 *** 238.1
[AN 3598130]
MARC

ANSEL
UTF-87786 /2015.
   Hétköznapi és ünnepi imádságok a Biblia fényében / [... sajtó alá rend. Pecsuk Ottó]. - Budapest : Kálvin, 2015. - 79 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-558-305-8 fűzött
ima
243
[AN 3593845]
MARC

ANSEL
UTF-87787 /2015.
Kováts Györgyné
   Válaszok : a döntés megerősítése : ige, ima, bizonyságtétel, közösség : megállni az Úrban / Kováts Györgyné Ági néni ; [... ill. Kováts Eszter]. - 3. kiad. - [Budapest] : Kováts Gy., 2015. - 20 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-87987-5-6 fűzött
vallásos irodalom - katekizmus
238.1 *** 244
[AN 3596335]
MARC

ANSEL
UTF-87788 /2015.
Louf, André (1929-2010)
La grâce peut davantage (magyar)
   A többi - kegyelem : a spirituális kísérés / André Louf ; [ford. Somorjai Gabi]. - 3. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2015. - 280 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-314-081-9 fűzött
lelki élet
248.3
[AN 3596753]
MARC

ANSEL
UTF-87789 /2015.
Love is our mission (magyar)
   A szeretet küldetésében járunk : az élettel teljes család : előkészítő katekézis a Családok Világtalálkozójára, Philadelphia, 2015 / [... ford. Laczkó Zsuzsanna] ; [közread. a] Magyar Katolikus Családegyesület ... - Budapest : M. Katolikus Családegyes. ; Kecskemét : Korda, 2015. - 128 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 127-128.
ISBN 978-615-5045-56-1 fűzött : 800,- Ft
házasság - család
265.5
[AN 3594375]
MARC

ANSEL
UTF-87790 /2015.
McPartlan, Paul
Sacrament of salvation (magyar)
   Az üdvösség szentsége : bevezetés az eucharisztikus egyháztanba / Paul McPartlan ; [ford. Mészáros Viktor]. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2015. - 215 p. ; 19 cm. - (Sensus fidei fidelium, ISSN 2063-0859 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-923-5 fűzött : 2000,- Ft
szentáldozás - keresztény teológia
265.3 *** 23/28
[AN 3594847]
MARC

ANSEL
UTF-87791 /2015.
Papp Miklós (1972-)
   A vallásosság erkölcsi erénye / Papp Miklós. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2015. - 526 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Teológiai etika, ISSN 2416-0660 ; 1.)
Bibliogr.: p. 513-521.
ISBN 978-963-236-936-5 fűzött : 3200,- Ft
kereszténység - vallási erkölcs - vallásosság
23/28 *** 241 *** 248
[AN 3594813]
MARC

ANSEL
UTF-87792 /2015.
Ravasz László (1882-1975)
   Gondolatok / Ravasz László. - 8. kiad. - Budapest : Kálvin, 2015. - 139 p. ; 20 cm
Szénási Sándor utószavával
ISBN 978-963-558-133-7 fűzött : 630,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3598131]
MARC

ANSEL
UTF-87793 /2015.
Teresa (calcuttai) (1910-1997)
Where there is love, there is God (magyar)
   Ahol szeretet van, ott az Isten : út a szorosabb egységre Istennel és a nagyobb szeretetre az emberek iránt / Teréz anya ; szerk. és összeáll. Brian Kolodiejchuk ; [ford. Lukács József]. - Budapest : Vigilia, 2015. - 257 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9920-45-3 fűzött : 3800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3593539]
MARC

ANSEL
UTF-87794 /2015.
Tipiţaka. Suttapiţaka. Majjhimanikāya (magyar) (vál.)
   Buddha beszédei / [páliból ford. és az utószót írta Vekerdi József]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 121 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 8.)
ISBN 978-963-227-528-4 fűzött : 999,- Ft
buddhizmus
294.3
[AN 3596877]
MARC

ANSEL
UTF-87795 /2015.
Vas László (1965-)
   A passaici Szent István római katolikus magyar templom története / Vas László, Kerkayné Maczky Emese, Dudás Róbert Gyula. - [Domaszék] : Magánkiad., [2015]. - II, 30 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-2330-9 fűzött
Passaici Magyar Római Katolikus Egyházközség
Passaic - Egyesült Államok - templom - katolikus egyház - egyházközség - nyugati magyarság - katolikus pap - életrajzgyűjtemény
282(73-2Passaic)(=945.11) *** 726.54(73-2Passaic) *** 316.347(=945.11)(73-2Passaic) *** 282(73)(=945.11)(092)
[AN 3594735]
MARC

ANSEL
UTF-87796 /2015.
Vörös Éva
   Kötényes teológia : esszék és tanulmányok / Vörös Éva. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., [2015]. - 285 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5022-16-6 fűzött
teológia - bibliamagyarázat
21 *** 22.046
[AN 3594457]
MARC

ANSEL
UTF-87797 /2015.
Vosen, Klaus-Peter (1962-)
Mit allen Sinnen der Seele (magyar)
   Alakítsd szívünket! : elmélkedések Krisztus jelenlétében / Klaus-Peter Vosen ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2015. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5045-54-7 fűzött : 1700,- Ft
vallásos irodalom - ima
244 *** 243
[AN 3594025]
MARC

ANSEL
UTF-87798 /2015.
Wolf, Notker (1940-)
Seien Sie unbesorgt! (magyar)
   Ne nyugtalankodjék a szívetek! : hogyan élhetünk teljes életet? / Notker Wolf ; [ford. Kerényi Dénes]. - Budapest : Vigilia, 2015. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-44-6 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3593546]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

7799 /2015.
Csepeli György (1946-)
   A szervezkedő ember : a szervezeti élet szociálpszichológiája / Csepeli György. - Átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 366 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8292-4 fűzött : 3990,- Ft
szervezet - szervezéstudomány - szociálpszichológia
316.334 *** 316.6 *** 303.424 *** 65.01
[AN 3596786]
MARC

ANSEL
UTF-87800 /2015.
   Diplomás pályakövetés hazai és nemzetközi közegben : tanulmánykötet / [szerk. Nyüsti Szilvia, Veroszta Zsuzsanna] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. - [Budapest] : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőokt. Oszt., 2015. - 59 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-55-6 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - Európa - diplomás - pályakezdés - egyetem - munkaerőpiac - követéses vizsgálat
316.37-057.85(439) *** 316.37-057.85(4) *** 331.5-053.81(439) *** 331.5-053.81(4) *** 378.4(439) *** 378.4(4)
[AN 3594046]
MARC

ANSEL
UTF-87801 /2015.
   Faluszemináriumi kutatások, Átány. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2014. - 113 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Acta regionis rurum, ISSN 1789-5588 ; 8.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Átány - faluszociológia - társadalomföldrajz - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.55(439-2Átány) *** 911.3(439-2Átány)"201"(083.41)
[AN 3594653]
MARC

ANSEL
UTF-87802 /2015.
Kapitány Ágnes (1953-)
   Értékválasztás 2014 [elektronikus dok.] : a 2014-es választási kampány vizuális üzeneteinek szimbolikus és értékvonatkozásai / Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest : MTA TK PTI, 2014. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 2014/3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133123. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-97-1
Magyarország - politikatörténet - választási kampány - értékorientáció - közvélemény - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
316.7 *** 32.019.5(439)"201" *** 324(439)"200/201"
[AN 3595765]
MARC

ANSEL
UTF-87803 /2015.
Nikl János
   Tíz lépés a másik világ / Nikl János. - Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya : Jezsuita K., 2015. - 100 p. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Tűz és lélek, ISSN 2064-6445)
Kötött : 2300,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-8014-65-8)
Magyarország - cigányság - misszió - karitász - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201" *** 266.3
[AN 3594335]
MARC

ANSEL
UTF-87804 /2015.
Pease, Barbara
The definitive book of body language (magyar)
   A testbeszéd enciklopédiája / Barbara és Allan Pease ; [ford. Nemes Anna]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 339-349.
ISBN 978-963-355-060-1 kötött : 4900,- Ft
nem verbális kommunikáció - testbeszéd
316.77 *** 800.951 *** 159.925.8
[AN 3597773]
MARC

ANSEL
UTF-87805 /2015.
Tagányi Zoltán (1940-)
   A közép-kelet európai faluközösség genezise : válogatott tanulmányok / Tagányi Zoltán. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 360 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 339-343. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-236-948-8 fűzött : 3900,- Ft
Közép-Európa - Kelet-Európa - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - faluszociológia - agrártársadalom - földhasználat - parasztság
316.334.55(4-11)(091) *** 316.32(4-11)(091) *** 332.3(4-11)(091) *** 316.343.64(4-11)(091)
[AN 3594802]
MARC

ANSEL
UTF-87806 /2015.
Takács Péter (1941-)
   A székelyek szolgálónépei az 1820-as úrbérrendezési kísérlet idején / Takács Péter. - Budapest : Lucidus, 2015. - 287 p. ; 21 cm. - (Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
Bibliogr.: p. 281-[288].
ISBN 978-963-9465-89-3 fűzött : 3400,- Ft
Székelyföld - társadalomtörténet - rendi szervezet - hűbéri rendszer - 19. század
316.323.5(439.21Székelyföld)"182" *** 316.343.3(439.21Székelyföld)"182"
[AN 3594620]
MARC

ANSEL
UTF-87807 /2015.
   A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé / Szirmai Viktória szerk. ; [közread. a] Kodolányi János Főiskola. - Székesfehérvár : KJF, 2015. - 480 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 446-462.
ISBN 978-615-5075-27-8 fűzött
Magyarország - városszociológia - társadalmi rétegződés - jóléti társadalom - regionális gazdaság - 21. század
316.334.56(439)"200/201" *** 316.34(439)"200/201" *** 330.342.146(439)"200/201" *** 332.14(439)"200/201"
[AN 3593868]
MARC

ANSEL
UTF-87808 /2015.
A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé (angol)
   From spatial inequalities to social well-being / ed. by Viktória Szirmai ; [transl. by György Váradi] ; [publ. by the] Kodolányi János University of Applied Sciences. - Székesfehérvár : Kodolányi János Univ. of Appl. Sciences, 2015. - 187 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 162-169.
ISBN 978-615-5075-29-2 fűzött
Magyarország - városszociológia - társadalmi rétegződés - jóléti társadalom - regionális gazdaság - 21. század
316.334.56(439)"200/201" *** 316.34(439)"200/201" *** 332.14(439)"200/201" *** 330.342.146(439)"200/201"
[AN 3593918]
MARC

ANSEL
UTF-87809 /2015.
   Történelmi traumáink kezelési lehetőségei lélektani megközelítésben / szerk. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea ; [közread. a] KJF. - Székesfehérvár : KJF, 2015. - 327 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5075-26-1 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - konfliktus - nemzetiségi kérdés - szociálpszichológia - nemzeti trauma
316.48 *** 316.63(439) *** 323.15(=00)(4-191)
[AN 3593500]
MARC

ANSEL
UTF-87810 /2015.
   A versengés és az együttműködés pszichológiája / szerk. Fülöp Márta, Bereczkei Tamás, Kovács Judit. - Budapest : Akad. K., 2015. - [4], 282, [2] p. : ill. ; 24 cm. - (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511 ; 19.)
A tartalomjegyzék angol nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-05-9617-6 fűzött
szociálpszichológia - együttműködés - társadalmi viselkedés - személyiség-lélektan
316.62 *** 159.923 *** 316.47
[AN 3594062]
MARC

ANSEL
UTF-87811 /2015.
   A Z generáció magatartása és kommunikációja : tanulmánykötet / [szerk. Törőcsik Mária] ; [kiad. Pécsi Tudományegyetem]. - [Pécs] : PTE, [2015]. - 349 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-733-7 kötött
Magyarország - ifjúságszociológia - információs társadalom - médiaismeret - 21. század
316.37-053.6/.8(439)"201" *** 316.77(439)"201"
[AN 3594593]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

7812 /2015.
Arany László (1844-1898)
   Az aranyszakállú ember / Arany László ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... ill. Szűcs István ...]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 106, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-267-257-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3594078]
MARC

ANSEL
UTF-87813 /2015.
Horváth Júlia Borbála
   Lánylegény : a XXI. századi nőtípus kialakulásának filozófiatörténeti háttere / Horváth Júlia Borbála. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 188 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-188.
ISBN 978-963-236-946-4 fűzött : 2200,- Ft
nőtörténet - nők a társadalomban - feminizmus - nemi szerep - mentalitás
396 *** 316.6 *** 316.37-055.2(100)
[AN 3594796]
MARC

ANSEL
UTF-87814 /2015.
Nagy Czirok László (1883-1970)
   Lótartás a Kiskunságon / Nagy Czirok László ; [szerk. és szöveggondozás Szakál Aurél]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2015. - 168 p. : ill. ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum könyvei, ISSN 1416-1427 ; 39.)
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-615-5282-07-2 kötött
Kiskunság - lótenyésztés - magyar néprajz
39(439Kiskunság) *** 636.1(439.14)
[AN 3594075]
MARC

ANSEL
UTF-87815 /2015.
   "Örökségünk a tér és az idő" : tanítványi tisztelgés Filep Antalnak / [... szerk. Kürtössy Péter, Máté Gábor, Varga Szabolcs] ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék. - Pécs : PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Int. Néprajz - Kult. Antropológia Tansz., 2014. - 503 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-642-728-3 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - kulturális antropológia - művelődéstörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 316.7(439) *** 930.85(439) *** 012Filep_A.
[AN 3593530]
MARC

ANSEL
UTF-87816 /2015.
Ruttkay-Miklián Eszter (1971-)
   Amikor a láb elnehezül.. : a szinjai hantik tisztaságkoncepciója / Ruttkay-Miklián Eszter. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 265 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 189-197.
ISBN 978-963-236-890-0 kötött : 3900,- Ft
Nyugat-Szibéria - kulturális antropológia - néprajz - hantik
39(=945.13)(571.1)
[AN 3593842]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

7817 /2015.
Antall József (1932-1993)
   Selected speeches and interviews, 1989-1993 / József Antall ; ed. by Géza Jeszenszky ; [publ. by the] Antall József Knowledge Centre. - 2. rev. ed. - Budapest : Antall J. Knowledge Centre, 2015. - 422 p., [24] t. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5559-05-1 kötött
Antall József (1932-1993)
Magyarország - politikus - miniszterelnök - 20. század - előadóbeszéd - interjú
32(439)(092)Antall_J.(042) *** 32(439)(092)Antall_J.(047.53)
[AN 3598204]
MARC

ANSEL
UTF-87818 /2015.
Bene Márton
   Békemenet és médiadiskurzus [elektronikus dok.] / Bene Márton. - Szöveg (pdf : 1.1 MB). - Budapest : MTA TK PTI, 2014. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 2014/1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133124. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-96-4
Magyarország - belpolitika - nyilvánosság - politikai propaganda - 21. század - elektronikus dokumentum
323(439)"201" *** 328.18(439)"201" *** 32.019.5(439)"201"
[AN 3595774]
MARC

ANSEL
UTF-87819 /2015.
   Bevezetés az Európai Unió politikáiba / szerk. Kende Tamás. - 4. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 954 p. : ill. ; 25 cm
Lezárva: 2014. jún. 30. - Bibliogr.: p. 937-954.
ISBN 978-963-295-460-8 kötött
Európai Unió - politika
327.39(4-62) *** 341.17(4-62)
[AN 3596424]
MARC

ANSEL
UTF-87820 /2015.
   Honvágy : [vallomások] / összeáll. és szerk. Szávai Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 105, [3] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-9957-94-7 fűzött : 2520,- Ft
patriotizmus - magyarság - emigráns
323.1(=945.11) *** 172.15 *** 325.25(=945.11)(100)
[AN 3593460]
MARC

ANSEL
UTF-87821 /2015.
   Struktúrafordulók [elektronikus dok.] : üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára / [szerk.] A. Gergely András. - Szöveg (pdf : 7.3 MB). - Budapest : MTA TK PTI, 2014. - (Studies in political science, ISSN 2062-3119 ; 2014/2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133125. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7372-92-6
társadalomtudomány - politológia - emlékkönyv - személyi bibliográfia - elektronikus dokumentum
32.001 *** 3 *** 012Róbert_P.
[AN 3595779]
MARC

ANSEL
UTF-87822 /2015.
Tar Pál (1931-)
   Többet lát, aki távolabbról néz : beszélgetések Tar Pállal / [riporter] Koncz Attila ; [közread. a Szent István Közhasznú Alapítvány]. - [Zalacsány] : Szt. István Közhasznú Alapítvány, [2014]. - 200 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-0351-6 kötött : 3900,- Ft
Magyarország - belpolitika - külpolitika - gazdaságpolitika - globalizáció - ezredforduló - interjú
323(439)"199/201"(047.53) *** 327(439)"199/201"(047.53) *** 338.2(439)"199/201"(047.53) *** 339.9(100)"200/201"(047.53)
[AN 3594346]
MARC

ANSEL
UTF-87823 /2015.
Tóth Csaba (1979-)
   Négy választás Magyarországon : a magyar politika az elmúlt 12 évben, 2002-2014 / Tóth Csaba, Török Gábor. - Budapest : Osiris, 2015. - 598 p. ; 24 cm. - (A mai Magyarország, ISSN 2416-1454)
Bibliogr.: p. 589-598.
ISBN 978-963-389-992-2 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - választás - népszavazás - belpolitika - 21. század
324(439)"200/201" *** 323(439)"200/201"
[AN 3593911]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

7824 /2015.
Bodnár István (1943-)
   Templomok, kastélyok, kúriák / Bodnár István, Szatmári István. - Bőv. kiad. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2015. - 175 p., XXXVI t. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 174.
ISBN 978-963-9694-65-1 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Felső-Tisza-síkság - helyismeret - művelődéstörténet - templom - kastély
930.85(439.161) *** 908.439.161 *** 726.54(439.161) *** 728.82(439.161)
[AN 3598267]
MARC

ANSEL
UTF-87825 /2015.
Csapó Katalin (1954-)
   Mi és a huszadik század : gyerekkorunk, ifjúságunk, 1930-1939 / [... írta Csapó Katalin, Kozák József, Nemlaha György]. - [Budapest] : Bookmarket, [2014]. - 103 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Retró kiskönyvtár)
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-08-6556-2)
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 1930-as évek
930.85(439)"193" *** 930.85(100)"193"
[AN 3594690]
MARC

ANSEL
UTF-87826 /2015.
   Az első világháború következményei Magyarországon / szerk. Tomka Béla. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2015. - 343 p. : ill. ; 25 cm. - (Tudományos konferenciák az Országházban, ISSN 2064-4876)
A Budapesten, 2014. okt. 17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9848-69-6 kötött : 3980,- Ft
első világháború - magyar történelem - két világháború közötti időszak
943.9"191/193"
[AN 3593906]
MARC

ANSEL
UTF-87827 /2015.
   Ereklyés országzászló Wekerlén / [szerk. Bartosné Mészáros Margit, Szabó Kálmán, Vitéz Tamás] ; [kiad. a Wekerlei Polgári Egyesület]. - Budapest : Wekerlei Polgári Egyes., [2014]. - [174] p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0205-2 fűzött
Budapest. 19. kerület. Wekerle-telep - Magyarország - országzászló - helyismeret - vármegye
929.921(439)(091) *** 908.439-2Bp.XIX. *** 908.439-35
[AN 3593952]
MARC

ANSEL
UTF-87828 /2015.
   Európé égisze alatt : ünnepi tanulmányok Fekete Mária hatvanötödik születésnapjára kollégáitól, barátaitól és tanítványaitól / szerk. Csabai Zoltán [et al.]. - Pécs : PTE Ókortört. Tansz. ; Budapest : L'Harmattan, 2015. - 527 p. : ill. ; 24 cm. - (Ókor-történet-írás, ISSN 2062-0497 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
ISBN 978-963-414-008-5 fűzött : 4900,- Ft
ókor - történelem - régészet - emlékkönyv
93 *** 904
[AN 3594893]
MARC

ANSEL
UTF-87829 /2015.
   Fehér lovag : tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára / [szerk. Gálffy László és Sáringer János] ; [Szegedi Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszék kiadványa]. - Szeged : Lazi : SZTE Középkori Egyetemes Tört. Tansz., 2015. - 468 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-267-270-0 kötött
Fűzött
történettudomány - művelődéstörténet - emlékkönyv
930.1 *** 930.85
[AN 3594043]
MARC

ANSEL
UTF-87830 /2015.
Géra Eleonóra Erzsébet (1977-)
   Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái, 1699-1703 / Géra Eleonóra Erzsébet, Oross András, Simon Katalin. - Budapest : BFL, 2015. - 483 p. ; 24 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368 ; 10.)
Bibliogr.: p. 387-394.
ISBN 978-963-7323-97-3 fűzött
Buda - helytörténet - 18. század - önkormányzati irat - jegyzőkönyv - történelmi forrás
943.9-2Buda"169/170"(093) *** 352(439-2Buda)"169/170"(093)
[AN 3594607]
MARC

ANSEL
UTF-87831 /2015.
   Hungarikum : selected Hungarian specialities : a taste of tradition. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 49 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - művelődéstörténet - termék
930.85(439) *** 658.62(439)
[AN 3594811]
MARC

ANSEL
UTF-87832 /2015.
Kormány Margit (1935-)
   "Kilenc letört rózsa" : készült a penyigei ballada 110. évfordulójára / Kormány Margit. - [Penyige] : [Kormány M.], 2015. - 63 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 61.
ISBN 978-963-12-2161-9 fűzött
Penyige - magyar néprajz - folklór - népballada - helytörténet
943.9-2Penyige *** 39(=945.11)(439-2Penyige) *** 398.87(=945.11)(439-2Penyige)
[AN 3594669]
MARC

ANSEL
UTF-87833 /2015.
   Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität / hrsg. von Tünde Katona und Detlef Haberland. - Szeged : Grimm, 2014. - 526 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Acta Germanica, ISSN 1216-9455 ; 14.)
ISBN 978-963-9954-81-6 fűzött
Duna-vidék - Kárpát-medence - Magyarország - művelődéstörténet - kultúratörténet - 17. század - 18. század
930.85(4)(282.243.7)"16/17" *** 930.85(439)"16/17"
[AN 3593758]
MARC

ANSEL
UTF-87834 /2015.
   Megtizedelt évek : az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai : [a Kecskeméti Katona József Múzeum konferenciája, Kecskemét, 2014. október 21.] / [szerk. Szabóné Bognár Anikó, Tombáczné Végh Katalin]. - Kecskemét : Katona J. Múz., [2015]. - 148 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9815-42-1 fűzött
magyar történelem - hadtörténet - első világháború
943.9"1914/1918" *** 355.48(439)"1914/1918"
[AN 3594498]
MARC

ANSEL
UTF-87835 /2015.
   Nemzeti nagyvizit / szerk. Kásler Miklós ; szerk.biz. Földesi Margit ..., Kővári Péter ..., Szabados György ; tud. mtárs. Nyári Gábor. - [Budapest] : Kairosz, [2014]-. - ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
Magyarország - magyarságtudat - művelődéstörténet - interjú
930.85(439) *** 316.63(=945.11)(047.53)
[AN 3580475]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - cop. 2015. - 295 p.
ISBN 978-963-662-742-3 kötött : 2800,- Ft
[AN 3593717] MARC

ANSEL
UTF-87836 /2015.
Vezse Gyula
   Gergelyiugornya története / [írta és szerk. Vezse Gyula]. - Gergelyiugornya : Vezse Gy., 2014. - 154 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 153.
ISBN 978-963-12-2119-0 fűzött
Gergelyiugornya - helytörténet
943.9-2Gergelyiugornya
[AN 3594612]
MARC

ANSEL
UTF-87837 /2015.
Zachar Péter Krisztián (1976-)
   Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között / Zachar Péter Krisztián. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 345 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 281-311. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-236-955-6 fűzött : 3900,- Ft
Európa - eszmetörténet - történelem - gazdaságtörténet - két világháború közötti időszak
94"191/193" *** 338(4)"191/193" *** 329(4)"191/193"
[AN 3594858]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

7838 /2015.
Barley, Nigel (1947-)
Not a hazardous sport (magyar)
   Az antropológia nem extrém sport / Nigel Barley ; ford. Walsh Máté Gergely. - Budapest : Typotex, cop. 2015. - 287, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Szokatlan szempontok, ISSN 1788-3873 ; 9.)
ISBN 978-963-279-838-7 fűzött : 2900,- Ft
Indonézia - néprajz - helyismeret - kulturális antropológia - memoár
908.594(0:82-94) *** 39(594) *** 316.7
[AN 3593657]
MARC

ANSEL
UTF-87839 /2015.
Boros Péter
   Szilvásvárad régi képeslapokon / Boros Péter. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 74 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 74.
ISBN 978-963-12-2343-9 kötött
Szilvásvárad - helyismeret - képes levelezőlap - album
908.439-2Szilvásvárad(084.1) *** 769.5(439)
[AN 3594425]
MARC

ANSEL
UTF-87840 /2015.
Bötig, Klaus (1948-)
Malta, Gozo (magyar)
   Málta, Gozo / [szerző Klaus Bötig] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 140 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6278-7 fűzött : 2490,- Ft
Málta - útikönyv
914.582(036)
[AN 3598186]
MARC

ANSEL
UTF-87841 /2015.
Gerecsei Zsolt
   "...kis község a Duna jobb partján..." : adatok Lábatlan 18-19. századi életéhez / Gerecsei Zsolt. - Lábatlan : [Gerecsei Zs.], 2014. - 128 p. : ill. ; 19 cm. - (Helytörténeti olvasókönyv, ISSN 1417-5851 ; 3.)
ISBN 978-963-08-8550-8 fűzött
Lábatlan - helyismeret - helytörténet - 18. század - 19. század
908.439-2Lábatlan *** 943.9-2Lábatlan"17/18"
[AN 3594558]
MARC

ANSEL
UTF-87842 /2015.
Horváth Tibor
   Szlovénia / Horváth Tibor. - Átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2015. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. dec.
ISBN 978-963-352-414-5 fűzött
Szlovénia - útikönyv
914.971.2(036)
[AN 3598189]
MARC

ANSEL
UTF-87843 /2015.
Hunt, Lindsay
Venice (magyar)
   Velence : útikalauz / Lindsay Hunt ; [... ford. ... Umenhoffer István]. - Békéscsaba : Booklands 2000, [2015]. - 128 p. : ill., színes, részben térk. ; 18 cm
ISBN 978-963-86603-2-9 fűzött : 2750,- Ft
Velence (Olaszország) - útikönyv
914.5-2Venezia(036)
[AN 3598273]
MARC

ANSEL
UTF-87844 /2015.
Imecs Orsolya
   Benelux államok / Imecs Orsolya, Török Orsolya. - Budapest : Cartographia, 2015. - 274 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2014. okt.
ISBN 978-963-352-165-6 fűzött
Hollandia - Belgium - Luxemburg - útikönyv
914.92(036) *** 914.93(036) *** 914.359(036)
[AN 3598192]
MARC

ANSEL
UTF-87845 /2015.
   Méli-mélo, 2014-2015 / [szerk. Pierrick Declerck] ; [közread. a Magyar - Francia Ifjúsági Alapítvány]. - Budapest : Magyar - Francia Ifjúsági Alapítvány, cop. 2015. - 47 p. : ill., főként színes ; 15x22 cm
ISBN 978-963-12-2441-2 fűzött
Magyarország - helyismeret - nyelvoktatás - francia nyelv - memoár
908.439(0:82-94) *** 372.880.40(439)(0:82-94)
[AN 3595010]
MARC

ANSEL
UTF-87846 /2015.
Németh Viktor
   Thaiföld / [szerző Németh Viktor]. - [Nyíregyháza] : [Németh V.], cop. 2015. - 179 p. : ill., színes, részben térk. ; 26 cm. - (Körutazások világszerte)
ISBN 978-963-12-2163-3 kötött
Thaiföld - helyismeret - fényképalbum
908.593(084.12) *** 77.04(439)(092)Németh_V.
[AN 3594430]
MARC

ANSEL
UTF-87847 /2015.
Pethő Zsoltné Németh Erika
   25 éves az Izbégi Baráti Kör / Pethő Zsoltné Németh Erika. - Szentendre : Izbégi Baráti Kör, 2015. - 68 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Izbégi füzetek, ISSN 0866-1812 ; 4.)
Bibliogr.: p. 68.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-12-1836-7)
Izbégi Baráti Kör
Izbég - helyismeret - egyesület
908.439-2Izbég *** 061.2(439-2Izbég)
[AN 3594619]
MARC

ANSEL
UTF-87848 /2015.
Sebestyén Árpád
   Montenegró : útikönyv = Crna Gora / Sebestyén Árpád. - 4. jav. kiad. - Budapest : Hibernia, [2015]. - 216 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Varázslatos tájak, ISSN 1786-402X). (Utazzunk együtt!, ISSN 2060-0356)
Lezárva: 2015. máj. 25.
ISBN 978-963-7617-70-6 fűzött
Montenegró - útikönyv
914.971.6(036)
[AN 3596763]
MARC

ANSEL
UTF-87849 /2015.
   Tovább egy zöldebb úton : a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részvétele a ZENFE programban, 2013-2015 / [szerk. Rakonczai János, Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsanna]. - Szeged : SZTE Földrajzi és Földtani Tanszékcsop., 2015. - 176 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-361-3 fűzött
Magyarország - Szeged - ökológia - környezetvédelem - társadalomföldrajz - egyetem - tanszék - geológia
911.3(439) *** 504.03(439) *** 378.655(439-2Szeged).096
[AN 3594104]
MARC

ANSEL
UTF-87850 /2015.
Váradi Péter Pál (1944-)
   Erdély, Magyar Zsoltár : Dsida Jenő, 1907-1938 / [a felvételeket kész.] Váradi Péter Pál ; [szöveg] Lőwey Lilla. - Veszprém : PéterPál Kvk., 2015. - 120 p. : ill., főként színes ; 32 p.
Bibliogr.: p. 117.
ISBN 978-963-89467-8-2 kötött : 8300,- Ft
Dsida Jenő (1907-1938)
Erdély - helyismeret - író - határon túli magyarság - határon túli magyar irodalom - 20. század - vers - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 894.511(498)(092)Dsida_J. *** 894.511-14(498) *** 77.04(439)(092)Váradi_P._P.
[AN 3594424]
MARC

ANSEL
UTF-87851 /2015.
Varga, Krzysztof (1968-)
Gulasz z turula (magyar)
   Turulpörkölt / Krzysztof Varga ; [ford. Hermann Péter]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2009. - 191, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-170-1 fűzött : 2790,- Ft
Magyarország - lengyel irodalom - magyar történelem - helyismeret - szociográfia - memoár
908.439(0:82-94) *** 308(=945.11) *** 884-94=945.11 *** 943.9
[AN 3597776]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

7852 /2015.
   10 éves a Debreceni Ítélőtábla / [szerk. Szilágyiné Karsai Andrea] ; [közread. a] Debreceni Ítélőtábla. - Debrecen : Debreceni Ítélőtábla, 2015. - 144 p. : ill., főként színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1676-9 kötött
Debreceni Ítélőtábla
Debrecen - bíróság - 21. század
347.992(439-2Debrecen)"200/201"
[AN 3594976]
MARC

ANSEL
UTF-87853 /2015.
Gál Judit
   Társasági és cégjogi iratmintatár / Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit ; szerk. Gál Judit. - 3. átd. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 720 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 8.)
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-258-265-8 fűzött : 9000,- Ft
Magyarország - társasági törvény - iratminta
347.72(439)(094)(083.76)
[AN 3596494]
MARC

ANSEL
UTF-87854 /2015.
   Kötelmi jog II. a 2013. évi V. törvény alapján : az új Polgári törvénykönyv szövegének rövid magyarázata : ideiglenes jegyzet / Bán Dániel [et al.]. - Budapest : Menedzser Praxis, 2015. - 396 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-89986-9-9 fűzött : 4200,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - kötelmi jog - törvény - útmutató
347.4(439)(094)(036)
[AN 3594461]
MARC

ANSEL
UTF-87855 /2015.
Ruszoly József (1940-)
   A választási bíráskodás története Magyarországon / Ruszoly József. - Szeged : Pólay E. Alapítvány, 2015. - VIII, 723 p. ; 25 cm. - (Jogtörténeti tár, ISSN 1417-877X ; 3.)
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5411-17-5 kötött
Magyarország - választási csalás - jogtörténet - 19. század - 20. század
342.842(439)"18/19"
[AN 3593947]
MARC

ANSEL
UTF-87856 /2015.
   Szolnoki jogászok emlékezete : bíróságtörténeti emlékek 1945-től / [szerk. Pongrácz Zsolt] ; [közread. a] Szolnoki Törvényszék. - Szolnok : Szolnoki Törvényszék, 2015. - 151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1958-6 fűzött
Magyarország - Szolnok megye - jogtörténet - bíróság - jogász - 1945 utáni időszak - ezredforduló - interjú
347.91/95(439)"1945/198" *** 34(439.169)(092)(047.53)
[AN 3594532]
MARC

ANSEL
UTF-87857 /2015.
Török Tamás
   Felelősség a társasági jogban / Török Tamás. - 2. átd., bőv. kiad. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 479 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 9.)
Lezárva: 2015. márc. 1. - Bibliogr.: p. 475-479.
ISBN 978-963-258-269-6 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - társasági jog - felelősség - útmutató
347.447(439)(036) *** 347.72(439)(036)
[AN 3596501]
MARC

ANSEL
UTF-87858 /2015.
   Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre egyetemi tanár 80. születésnapjára / Jakab Éva és Pozsonyi Norbert gondozásában. - Szeged : [SZTE], 2014. - 516 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523). (Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; 76.)
Gerinccím: Molnár Imre ünnepi kötet. - Váltakozva magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-313-2 kötött
Fűzött
római jog - jogtudomány - jogtörténet - emlékkönyv
34(37) *** 34(439)(091) *** 34(100)(091)
[AN 3593990]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

7859 /2015.
   Gáz! Riadó! : a vegyivédelmi szolgálat története / Madaras Péter [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 368 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 328-332.
Fűzött : 6600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-327-592-4)
Magyarország - vegyivédelem - hadtörténet - történeti feldolgozás
623.459(439)(091) *** 623.459(100)(091) *** 355.48(439)(091) *** 355.48(100)(091)
[AN 3594150]
MARC

ANSEL
UTF-87860 /2015.
Somogyi Győző (1942-)
   Hungarian soldiers in the world wars 1914-1918, 1939-1945 : a millennium in the military = A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi ; [szakford. Panajotu Kosztasz]. - Budapest : Zrínyi, 2015. - 112 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-327-636-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egyenruha - katonai felszerelés - első világháború - második világháború
355.14(439)"1914/1918" *** 355.14(439)"1939/1945" *** 355.66(439)"1914/1918" *** 355.66(439)"1939/1945"
[AN 3594053]
MARC

ANSEL
UTF-87861 /2015.
Sun Zi (Kr. e. 6. sz)
Sun Zi bingfa (magyar)
   A háború művészete / Szun-ce ; [ford. Tokaji Zsolt]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 158 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 7.)
Megj. "A hadviselés törvényei", "A hadviselés tudománya" és "A hadviselés művészete" címmel is
ISBN 978-963-227-390-7 fűzött : 999,- Ft
hadtudomány - kínai irodalom - filozófia
355.4 *** 895.1-96=945.11
[AN 3596872]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

7862 /2015.
Gordon, Thomas (1918-2002)
Leader effectiveness training : L.E.T. (magyar)
   Vezetők könyve : a fejlett világ sikeres vezetési gyakorlata : vezetői eredményesség tréning : V.E.T. / Thomas Gordon ; [ford. Sziklai Hella]. - [Balatonendréd] : Gordon K., 2015. - 285 p. : ill. ; 20 cm. - (Gordon könyvek, ISSN 1416-6348)
Megj. "Vezetői eredményesség tréning" címmel is. - Bibliogr.: p. 281-285.
ISBN 978-963-9766-12-9 fűzött : 4500,- Ft
vezetés
65.012.4
[AN 3596484]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

7863 /2015.
   Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodása és működése : ellenőrzési tapasztalatok : tanulmány / [szerk. Németh Erzsébet] ; [közread. az] Állami Számvevőszék. - Budapest : ÁSZ, 2015. - 44 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5222-07-8 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatás-gazdaságtan - gazdasági ellenőrzés - állami vagyonkezelés - ezredforduló - 21. század
657.6 *** 351.711 *** 378.014.543(439)"200/201"
[AN 3594454]
MARC

ANSEL
UTF-87864 /2015.
Bencsik Andrea (1956-)
   A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban / Bencsik Andrea. - Budapest : Akad. K., 2015. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9589-6 fűzött
tudásmenedzsment
658.1.011.1 *** 659.2
[AN 3593832]
MARC

ANSEL
UTF-87865 /2015.
Beszeda Róbert
   Pénzverés Erdélyben, 1542-1598 : numizmatikai katalógus / Beszeda Róbert. - Budapest : Beszeda R., 2015. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1545-8 kötött
Erdély - pénzverés - numizmatika - 16. század - fémpénz
336.746(439.21)"154/1591" *** 737.1(439.21)"154/159"
[AN 3594792]
MARC

ANSEL
UTF-87866 /2015.
   Biztos alap : javaslat az alapjövedelem magyarországi bevezetésére : közpolitikai vitairat / [... szerk. Scheiring Gábor és Tordai Bence] ; [közread. a] Megújuló Magyarországért Alapítvány Re|vízió Műhely. - Budapest : Megújuló Magyarországért Alapítvány Re|vízió Műhely, 2015. - 33 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-2040-7 fűzött
Magyarország - közpolitika - jövedelempolitika - vitairat
330.564.2(439) *** 331.28(439) *** 32.001(439)
[AN 3594691]
MARC

ANSEL
UTF-87867 /2015.
Garai László (1935-)
   Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia? / Garai László. - [Budapest] : Napvilág, 2015. - 467 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-338-083-3 kötött
gazdaságpszichológia
330.16
[AN 3593883]
MARC

ANSEL
UTF-87868 /2015.
Kóródi Edit
   Pályára lépünk / [szerzők Kóródi Edit, Mészáros Éva, Hegyi-Tóth Erika] ; [közread. a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Szeged : Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., 2015. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2543-3 fűzött
Magyarország - munkaerő-kölcsönzés - pályakezdés - hátrányos helyzetű - 21. század
331.5-053.81(439)"201" *** 331.533-056.2(439)
[AN 3594630]
MARC

ANSEL
UTF-87869 /2015.
Lovas István (1945-)
   Unortodox különcök : Malajzia, Izland és Magyarország sikeres válságkezelése / Lovas István. - Budapest : Kairosz, 2015. - 267 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 261-263.
ISBN 978-963-662-744-7 kötött : 3000,- Ft
Malajzia - Izland - Magyarország - gazdaságpolitika - gazdasági válság - válságmenedzselés - 21. század
338.2(491.1)"200/201" *** 338.2(439)"200/201" *** 338.2(595)"200/201" *** 338.124.4(100)"200" *** 658.1.016.7
[AN 3593727]
MARC

ANSEL
UTF-87870 /2015.
Molnár Miklós Viktor
   Új Ptk. vállalkozói szemmel : változások a régi Ptk. szabályaihoz képest : a kiadvány a Vállalkozói Akadémia című rendezvénysorozat tapasztalatai alapján készült, második kiadvány : [összefoglaló] / [írta Molnár Miklós Viktor] ; [közread. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége]. - Budapest : VOSZ, 2015. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - vállalkozásismeret - polgári jog - törvény - útmutató
658.1 *** 347(439)(094)(036)
[AN 3594538]
MARC

ANSEL
UTF-87871 /2015.
Szamkó Józsefné
   Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén, 2015 / Szamkó Józsefné, Sándorné Új Éva. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 172 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. márc. 31.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-295-295-480-6)
Magyarország - számvitel - államháztartás
657 *** 336.12(439)
[AN 3594665]
MARC

ANSEL
UTF-87872 /2015.
Tornielli, Andrea (1964-)
Papa Francesco: questa economia uccide (magyar)
   Ferenc pápa: ez a gazdaság öl / Andrea Tornielli, Giacomo Galeazzi ; [ford. és a lábjegyzeteket írta Török Csaba]. - Budapest : Jezsuita K., cop. 2015. - 231 p. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Agóra, ISSN 2063-7896)
ISBN 978-963-8014-77-1 fűzött
Ferenc (pápa) (1936-)
pápa - szegénység - világgazdaság - 21. század
339.9 *** 316.344.233 *** 262.13(092)Ferenc
[AN 3594230]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

7873 /2015.
Csányi Krisztina
   Fogyatékkal élő frissdiplomások munkaerő-piaci integrációja : zárótanulmány / [szerzők Csányi Krisztina, Duráczky Bálint, Maszlavér Gábor] ; szerk. Garai Orsolya és Kiss László ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. - [Budapest] : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőokt. Oszt., 2015. - 64 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9795-56-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - testi fogyatékos - diplomás - pályakezdés - társadalmi integráció - esélyegyenlőség - munkaerőpiac - 21. század - statisztikai adatközlés
364.65-056.2(439)"201"(083.41) *** 316.4.052(439)"201"(083.41) *** 342.722(439)"201"(083.41) *** 331.5-057.85(439)"201"(083.41)
[AN 3594054]
MARC

ANSEL
UTF-87874 /2015.
Hughes, Joanna
First steps out of problem gambling (magyar)
   Kiút a játékszenvedélyből / Joanna Hughes és Lisa Ustok ; [ford. Forgács Ildikó]. - Budapest : Harmat, 2015. - 119 p. ; 19 cm. - (Első lépések, ISSN 2064-3144)
ISBN 978-963-288-248-2 fűzött : 1500,- Ft
játékszenvedély
364.272 *** 616.89-008.44
[AN 3593767]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

7875 /2015.
   20 éves a Hošig, 1993-2013 : a horvát nemzetiségi közösség szolgálatában / [szerk. Gojtán Anna]. - Budapest : Croatica, 2015. - 178 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5239-18-2 kötött
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Budapest)
Budapest - iskolatörténet - nemzetiségi oktatás - magyarországi horvátok
373.24(439-2Bp.)(091) *** 373.54(439-2Bp.)(091) *** 376.7(=862)(439-2Bp.) *** 373.3(439-2Bp.)(091)
[AN 3594711]
MARC

ANSEL
UTF-87876 /2015.
   Budapest XVIII. kerület Eötvös Loránd Általános Iskola évkönyve az iskola 50. jubileumi évében / [szerk. Csoma Zoltánné, Márkiné Gácsi Mónika]. - Budapest : Eötvös L. Ált. Isk., 2015. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Borítócím: Lakatos - 50 - Eötvös : jubileumi évkönyv, 2014/15
Fűzött
Eötvös Loránd Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.)(091)
[AN 3593905]
MARC

ANSEL
UTF-87877 /2015.
Buzásné Hartyányi Marietta
   Hartyányi László kutató mérnök és tanár (1911-1978) / Buzás Istvánné Hartyányi Marietta. - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2015. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 45.)
Bibliogr.: p. 56.
Fűzött
Hartyányi László (1911-1978)
Magyarország - agrármérnök - egyetemi tanár - 20. század
37(439)(092)Hartyányi_L. *** 63(439)(092)Hartyányi_L.
[AN 3594624]
MARC

ANSEL
UTF-87878 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages of children (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : gyerekekre hangolva : Szeresd úgy, hogy érezze! / Gary Chapman & Ross Campbell ; [ford. Péter Erika]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2015, cop. 2003. - 228 p. ; 21 cm
Megj. "Gyerekekre hangolva" címmel is
ISBN 978-963-288-270-3 fűzött : 2500,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan
37.018.1 *** 159.922.7
[AN 3596350]
MARC

ANSEL
UTF-87879 /2015.
Duráczky Bálint
   Az oktatói munka hallgatói véleményezésének intézményi felhasználása / [szerzők Duráczky Bálint, Gulyás Tibor, Maszlavér Gábor] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. - [Budapest] : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőokt. Oszt., 2015. - 57 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9795-59-4 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - egyetemi tanár - felsőoktatás - vélemény - egyetemi hallgató - statisztikai adatközlés - 21. század
378(439)"200/201" *** 316.65 *** 378.18(439)"201"(083.41)
[AN 3594157]
MARC

ANSEL
UTF-87880 /2015.
   Emlékkönyv / szerk. S. Nagy Katalin ; [közread.] Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány, Pannon Egyetem, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. - Nagykanizsa : Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány, 2015. - 161, [2] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-2041-4 kötött
Pannon Egyetem (Veszprém). Nagykanizsai Kampusz
Nagykanizsa - egyetem - emlékkönyv
378.4(439-2Nagykanizsa)
[AN 3594417]
MARC

ANSEL
UTF-87881 /2015.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Deutschförderung durch literarische Werke im Kindesalter : eine methodische Handreichung zur deutschsprachigen Kinderliteratur / Monika Jäger-Manz. - 2. Aufl. - Baja : Bajapress Ny. : M. Jäger-Manz, 2015. - 140 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 139-140.
ISBN 978-963-12-2686-7 fűzött
irodalompedagógia - gyermekirodalom - anyanyelvi oktatás - magyarországi németek - tanári segédkönyv
372.883.0(072) *** 376.7(=30)(439)
[AN 3596489]
MARC

ANSEL
UTF-87882 /2015.
Katona Irén
   Lélekharang : egy óvónő lelkének naplója : a bárándi nevelési rendszer - VII. rész: Mérleg / Katona Irén. - [S.l.] : Szerző, 2015. - 226 p. : ill., főként színes ; 23 cm
Fűzött
óvodai nevelés - játék
372.3 *** 793/794
[AN 3594992]
MARC

ANSEL
UTF-87883 /2015.
   Magyarországi és külföldi duális képzési programok jó gyakorlatai / [szerk. Kerekes Gábor] ; [közread. az] Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. - [Budapest] : Educatio Társ. Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőokt. Oszt., 2015. - 80 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9795-58-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - felsőoktatás - képzési program - együttműködés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés
378(439)"200/201" *** 378(100)"200/201"
[AN 3594065]
MARC

ANSEL
UTF-87884 /2015.
Mező Katalin
   Kreativitás és élménypedagógia / Mező Katalin ; [kiad. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület]. - Debrecen : Kocka Kör Tehetséggondozó Kult. Egyes., 2015. - 160 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-128.
ISBN 978-615-5267-07-9 fűzött
pedagógia - kreativitás - tehetséggondozás - képességfejlesztés
376.545 *** 37.015.3 *** 371.322.6
[AN 3594820]
MARC

ANSEL
UTF-87885 /2015.
Nagy Beáta (1970-)
   Háttérben : kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására / Nagy Beáta. - Budapest : L'Harmattan, 2015, cop. 2014. - 202 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 185-196.
ISBN 978-963-236-939-6 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - genderkutatás - nők a társadalomban - felsőoktatás - pályaválasztás - mérnökképzés - informatika - 21. század
378.662 *** 37.048 *** 316.647.8 *** 316.37-055.2(439)"201"
[AN 3594789]
MARC

ANSEL
UTF-87886 /2015.
   A nevelés kozmológusai : Kodály Zoltán, Karácsony Sándor és Németh László megújító öröksége / szerk. Lázár Imre, Szenczi Árpád. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 263 p. : ill. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Tanulmánykötet, ISSN 2062-9850)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-009-2 fűzött : 2900,- Ft
Kodály Zoltán (1882-1967)
Karácsony Sándor (1891-1952)
Németh László (1901-1975)
Magyarország - neveléselmélet - pedagógus - író - zeneszerző - zenepedagógus - 20. század
37.01 *** 37(439)(092)Karácsony_S. *** 894.511(092)Németh_L. *** 78.071.1(439)(092)Kodály_Z. *** 78.072.2(439)(092)Kodály_Z. *** 37(439)(092)Németh_L.
[AN 3594824]
MARC

ANSEL
UTF-87887 /2015.
   Pszichológiai tanácsadás felsőfokon : a szegedi Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ húsz éve / szerk. Szenes Márta és Pintér Judit Nóra. - Szeged ; Algyő : Innovariant Nyip. Kft., 2014. - 247 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0631-9 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
Szeged - felsőoktatás - tanácsadás - életvezetés - ifjúságvédelem - diákélet - egyetem
378.048 *** 378.4(439-2Szeged)
[AN 3597745]
MARC

ANSEL
UTF-87888 /2015.
Sági Matild (1960-)
   Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve : módszertani segédkönyv oktatásfejlesztők számára / kész. Sági Matild és Széll Krisztián ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, cop. 2015. - 92 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 85-89.
ISBN 978-963-682-798-4 fűzött
oktatáspolitika - oktatás - fejlesztés - módszertan
37.014.5
[AN 3594228]
MARC

ANSEL
UTF-87889 /2015.
Ungvári János (1931-)
   Egy Tisza-menti gimnázium első évtizede / Ungvári János ; [kiad. a Polgár Városáért Alapítvány]. - Polgár : Polgár Városért Alapítvány, 2015. - 128 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1609-7 fűzött
József Attila Gimnázium (Polgár)
Polgár - iskolatörténet - gimnázium - 1960-as évek - memoár
373.54(439-2Polgár)"196"(0:82-94)
[AN 3594660]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

7890 /2015.
Kasznár-Kovács József
   Vadásznapló : Isten háta mögött, a világ(om) közepén / Kasznár-Kovács József. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 213 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-261-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3594029]
MARC

ANSEL
UTF-87891 /2015.
Sebők Zsolt
   Origami papírrepcsik : Sebők Zsolt modelljeivel. - Utánny. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 24, [2] p., [11] fol. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-251-416-1 fűzött
origami - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 745.54
[AN 3598234]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

7892 /2015.
   6 Ungarn im Hagenbund : Béni Ferenczy, Anna Lesznai, Tibor Gergely, Georg Mayer-Marton, Elza Kövesházi Kalmár, Imre Simay : Ausstellung mit Kunstwerken aus österreichischen Privatsammlungen und der Ungarischen Nationalgalerie : Galerie Ungart, Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien, 23. Jänner bis 27. März 2015, Rómer Flóris Museum, Győr, 11. April bis 27. Juni 2015 = A Hagenbund magyarjai : Ferenczy Béni, Gergely Tibor, Kövesházi Kalmár Elza, Lesznai Anna, Mayer-Marton György, Simay Imre : képzőművészeti kiállítás osztrák magángyűjtemények és a Magyar Nemzeti Galéria együttműködésével : Ungart Galéria, Balassi Intézet - Collegium Hungaricum Bécs, 2015. január 23 - március 27., Rómer Flóris Múzeum, Győr, 2015. április 11 - június 27. / [... Red. ..., Kuratorin der Ausstellungen Bajkay Éva] ; [... Publ. des Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien und des Rómer Flóris Museums Győr ...]. - Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien ; Győr : Rómer Flóris Mus., [2014]. - 95 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-40-5 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 20. század - művészcsoport
73/76(439)(092) *** 061.28(436-2Wien) *** 061.4(439-2Győr) *** 061.4(436-2Wien)
[AN 3594815]
MARC

ANSEL
UTF-87893 /2015.
Barabás Zsófi (1980-)
   Mindenki tud rajzolni / Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa. - Utánny. - Budapest : Scolar, 2015. - [176] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-373-7 fűzött : 2495,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3597727]
MARC

ANSEL
UTF-87894 /2015.
Bárány Mara
   Csuhémunkák / Bárány Mara ; [fotók Pecsics Mária] ; [ábrák Csuka Zsuzsa]. - Budapest : Cser K., 2015. - 86 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 86.
ISBN 978-963-278-033-7 kötött : 3495,- Ft
díszítőművészet - iparművészet - gyékénytermék - fonás
745.55 *** 379.826
[AN 3598153]
MARC

ANSEL
UTF-87895 /2015.
   Fiatal alkotók a szobrok városában : Turisztikai Központ Nagyatád, 2014. október 3 - november 03. / a kiállítást rend. ... Gálhidy Péter ; ... szerk. Huszár Endre ; kiad. a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ. - Nagyatád : Nagyatádi Kult. és Sport Közp., [2015]. - 37 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-87468-7-0 fűzött
Magyarország - faszobrászat - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)"201 *** 73.023.1(439) *** 061.4(439-2Nagyatád)
[AN 3594407]
MARC

ANSEL
UTF-87896 /2015.
Forisek Péter (1972-)
A tudás temploma (angol)
   The temple of knowledge : the main building of the University of Debrecen / Péter Forisek, Róbert Kerepeszki ; [photography] István Derencsényi ; [transl. by Balázs Venkovits]. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2015. - 70 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 70.
ISBN 978-963-473-801-5 kötött
Debrecen - egyetem - épület - fényképalbum
727.3(439-2Debrecen)(084.12) *** 378.4(439-2Debrecen)(084.12)
[AN 3594988]
MARC

ANSEL
UTF-87897 /2015.
Fürjesi Csaba (1969-)
   Werk.Genau / [Csaba Fürjesi]. - Budapest : Pátria Ny., cop. 2014. - 71 p. : ill., részben színes ; 28 cm
A bev. német és angol nyelven
ISBN 978-963-7539-36-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Fürjesi_Cs.
[AN 3593953]
MARC

ANSEL
UTF-87898 /2015.
   A magyar gobelin 100 éve : Ferenczy Noémitől napjainkig : Szombathelyi Képtár, 2015. február 20 - április 19. / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria Megyei Hatókörű Városi Múz. : Szombathelyi Képtár, [2015]. - 116 p. : ill., színes ; 30 cm. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai, ISSN 0239-1910)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-8368-73-7 kötött
Magyarország - textilművészet - gobelin - művészettörténet - 20. század - ezredforduló - kiállítási katalógus
745.521(439)"19/201" *** 061.4(439-2Szombathely)
[AN 3594427]
MARC

ANSEL
UTF-87899 /2015.
Manyák Mariola (1957-)
   Manyák Mariola : magia przestrzeni : térmágia : the magic of space / [kurator wyst. ... Marta Trojan] ; [... org. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii ..., Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech ...]. - Budapest : Muz. i Arch. Węgierskij Polonii, 2015. - 22 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2015. máj. 6 - jún. 10. között rendezett kiállítás katalógusa. - Lengyel, magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-80239-0-0 fűzött
Magyarország - festőművész - magyarországi lengyelek - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(=84)(092)Manyák_M. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3594382]
MARC

ANSEL
UTF-87900 /2015.
   Pétfürdő emlékhelyei / [... összeáll., szerk. Tóth Sándor]. - [Pétfürdő] : Pétfürdői Település Védő és Szépítő Egyes., 2014. - 24 p. : ill. ; 21 cm. - (Barangolások Pétfürdőn, ISSN 2416-1039 ; 2.)
Fűzött
Pétfürdő - emlékmű
725.945(439-2Pétfürdő)
[AN 3594642]
MARC

ANSEL
UTF-87901 /2015.
Sisa József (1952-)
Az Országház (angol)
   The Hungarian Parliament : a walk through history / [text József Sisa] ; [photographs Bence Tihanyi and Ágnes Bakos] ; [... transl. by Godfrey Offord]. - 4. ed. - [Budapest] : Corvina, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6303-6 fűzött : 1480,- Ft
Budapest - országház - útmutató
725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 3596790]
MARC

ANSEL
UTF-87902 /2015.
Terdik Szilveszter (1976-)
   "...kincseiből újat és régit hoz elő" : válogatás a történeti Szabolcs és Szatmár vármegye görög- és római katolikus szakrális emlékeiből = "...scoate din vistieria sa lucruri vechi şi lucruri noi" : din patrimoniul ecleziastic greco- şi romano-catolic al fostelor comitate Szabolcs şi Sătmar / Terdik Szilveszter, Bara Júlia ; [román ford. Mihály Melinda] ; [kiad. a Hajdúdorogi Egyházmegye]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2014. - 279 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-88535-8-5 kötött
Szatmár vármegye - Szabolcs vármegye - templom - keresztény művészet
726.54(439.161) *** 726.54(439.163) *** 246
[AN 3594784]
MARC

ANSEL
UTF-87903 /2015.
Török András (1954-)
   A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll / Török András, Wachsler Tamás. - Budapest : Országgyűlés Hiv., 2015. - 366 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Országházi séták, ISSN 2416-1594)
Gerinccím: Országház. - Bibliogr.: p. 338-343.
ISBN 978-963-9848-68-9 kötött
Budapest. 5. kerület - országház - helyismeret - helytörténet - közterület
725.11(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp.V. *** 943.9-2Bp.V.
[AN 3593567]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

7904 /2015.
   Auer Lipót, 1845-1930 / [szerk. Rakos Miklós] ; [kiad. a ... Művészetek Háza ...]. - Átd. kiad. - Veszprém : Művészetek Háza, [2015]. - 326 p. : ill. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 315-318.
ISBN 978-963-9105-87-4 kötött : 4500,- Ft
Auer Lipót (1845-1930)
Magyarország - komolyzenei előadó - hegedű - 19. század - 20. század
787.1.071.2(439)(092)Auer_L.
[AN 3596321]
MARC

ANSEL
UTF-87905 /2015.
   Elmegyek : [Máté Péter emlékére] / ... szerk. és írta S. Nagy István. - Budapest : K.u.K. K., [2015], cop. 1985. - 187, [21] p., [1] t.fol. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-24-1 fűzött : 1950,- Ft
Máté Péter (1947-1984)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század
785.161.071.1/.2(439)Máté_P.
[AN 3597690]
MARC

ANSEL
UTF-87906 /2015.
   Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet / [szerk. Dombi Józsefné, Asztalos Bence] ; [közread. SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék]. - Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2015. - 210 p. : ill. ; 21 cm
A Szegeden, 2014. szeptember 29-30-án azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga. - Borítócím: Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : tanulmánykötet. - Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-13-1 fűzött
Európa - zenetudomány - zenetörténet
78.01 *** 78(4)(091)
[AN 3594320]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

7907 /2015.
Balogh Géza (1936-)
   Fejezetek a bábjáték történetéből / Balogh Géza. - Budapest : OSZMI, cop. 2015. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Bábtár, ISSN 2063-7136 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9000-40-7 fűzött : 3100,- Ft
színháztörténet - bábszínház
792.97(100)(091)
[AN 3593524]
MARC

ANSEL
UTF-87908 /2015.
Bokor Balázs (1957-)
Az én Hollywoodom (angol)
   My Hollywood / Balazs Bokor. - New York [N.Y.] : Mixmedia ; Budapest : Panoráma Világklub Kft., 2015. - 236 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Panorama könyvek, ISSN 1785-0312)
Kötött : 40 USD
 (hibás ISBN 978-963-87474-9-5)
Egyesült Államok - Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - filmgyártás - filmművész - külföldön élő magyar személyiség - interjú
791.44(73-2Los_Angeles) *** 791.43(=945.11)(73)(047.53)
[AN 3594083]
MARC

ANSEL
UTF-87909 /2015.
Földes Anna (1930-)
   Ősbemutató után : kortárs magyar drámák sorsa / Földes Anna ; [közread. az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet]. - Budapest : OSZMI, cop. 2015. - 239 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9000-41-4 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - színháztörténet - műfajtörténet - 20. század - ezredforduló - dráma
792(439)"19/201" *** 894.511(091)-2
[AN 3593985]
MARC

ANSEL
UTF-87910 /2015.
Hermann Zoltán (1967-)
   Néző : klasszikusok a mai magyar színházban / Hermann Zoltán ; [közread. a] ... Kossuth Klub. - Budapest : L'Harmattan : Kossuth Klub, 2015. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-947-1 fűzött : 2300,- Ft
Magyarország - színházművészet - színházesztétika - 21. század - színielőadás - színházi kritika
792.01 *** 792.091(439)"201"(0:82-95) *** 894.511-95
[AN 3594840]
MARC

ANSEL
UTF-87911 /2015.
Irimiás Anna
   Filmturizmus : a filmek és televíziós sorozatok turisztikai szerepének és hatásainak geográfiai vizsgálata / Irimiás Anna. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 235 p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN 2061-3504)
Bibliogr.: p. 221-235.
ISBN 978-963-05-9621-3 fűzött
filmgyártás - turizmus - helyismeret
791.44(100) *** 338.48 *** 908.100
[AN 3593915]
MARC

ANSEL
UTF-87912 /2015.
   Kelet-nyugat : tanulmánykötet / [szerk. Farkas György] ; [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége Művészeti, Színház- és Filmtudományi Osztály. - Budapest : DOSZ Műv., Színház- és Filmtud. Oszt., 2015. - 189 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80044-5-9 fűzött
filmművészet - színházművészet - kulturális hatás
791.43(100) *** 792(100) *** 316.7(100)
[AN 3594633]
MARC

ANSEL
UTF-87913 /2015.
Meller András (1946-)
   Meller András = András Meller / [... terv. és szerk. Flohr János] ; [angol szöveg Harsia Bea]. - [Budapest] : [Meller A.], [2014]. - 13, [58] p. : ill., színes ; 20x20 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-0636-4 : fűzött
Magyarország - díszlettervezés - képzőművész - belsőépítészet - 20. század - 21. század
792.021(439)(092)Meller_A. *** 747(439)(092)Meller_A.
[AN 3594599]
MARC

ANSEL
UTF-87914 /2015.
   Nagyajtay Teréz : a Nemzeti "jellemtervezője" / [... vál., összeáll. és szerk. Turnai Tímea]. - [Budapest] : OSZMI, [2015]. - 91 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Szcenika, ISSN 2064-9967 ; 3.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9000-42-1 kötött
Nagyajtai Teréz (1897-1978)
Magyarország - iparművész - jelmeztervezés - 20. század - album - jelmezterv
792.024.2(439)(092)Nagyajtai_T.(084.1)
[AN 3593680]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

7915 /2015.
   Angol középfokú írásbeli nyelvvizsga / [szerk. Kovács Éva] ; [a feladatokat kész. Dezsényi István, Kovács Éva, Rigó Tibor]. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, cop. 2015. - 119 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Origó angol írásbeli nyelvvizsga : B2
ISBN 978-963-05-9593-3 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3593922]
MARC

ANSEL
UTF-87916 /2015.
   Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok : angol alapfok (B1), középfok (B2) / [szerk. Doba Dóra]. - 3. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 277, [9] p. ; 30 cm. - (TELC sorozat, ISSN 1789-4719)
Az internetről letölthető melléklettel
ISBN 978-963-05-9579-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3597720]
MARC

ANSEL
UTF-87917 /2015.
   Angol társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 336 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-45-5 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11
[AN 3596322]
MARC

ANSEL
UTF-87918 /2015.
Balázs Géza (1959-)
   Antroposzemiotika : életünk feltűnő jelei / Balázs Géza. - Budapest : M. Szemiotikai Társ. : Inter, 2015. - 268 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar szemiotikai tanulmányok, ISSN 1418-253X ; 31.)
Bibliogr.: p. 251-265.
ISBN 978-963-88749-9-3 fűzött : 2500,- Ft
antropológiai nyelvészet - szemiotika
800.1 *** 003.62
[AN 3594865]
MARC

ANSEL
UTF-87919 /2015.
Barta Éva
   Gazdasági írásbeli feladatok : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva, Loch Ágnes. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 182 p. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535). (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
ISBN 978-963-05-7864-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3597730]
MARC

ANSEL
UTF-87920 /2015.
   Első képes szótáram : magyar - angol : 60 matricával. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Xact-Elektra, [2015], cop. 2013. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9966-55-0 fűzött : 1490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár - kétnyelvű szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=945.11(02.053.2)
[AN 3598277]
MARC

ANSEL
UTF-87921 /2015.
Erdei Ilona
   350 nyelvtani gyakorlat : orosz nyelvtani gyakorlókönyv, A1-A2-B1 szint / [összeáll. Erdei Ilona] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. - Szeged : JATEPress, [2015]. - 246 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 246.
ISBN 978-963-315-060-3 fűzött
orosz nyelv - nyelvtan - egyetemi tankönyv
808.2-5(075.8)=945.11
[AN 3597775]
MARC

ANSEL
UTF-87922 /2015.
Fonyódi Jenő
   Tesztek a nyelvvizsgán : angol középfok / [szerzők Fonyódi Jenő, Sarbu Aladárné]. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ITK, 2015, cop. 1998. - 124 p. ; 24 cm. - (Origo nyelvvizsgakönyvek, ISSN 1589-7842)
ISBN 978-963-05-5728-3 fűzött
ISBN 963-05-5728-0
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(076)(079.1)=945.11
[AN 3597729]
MARC

ANSEL
UTF-87923 /2015.
Funk, Hermann
Kompaktgrammatik (magyar)
   Kompaktgrammatik : német összefoglaló nyelvtan / Hermann Funk, Michael Koenig, Lutz Rohrmann ; [m. átd.] Scheibl György. - Szeged : Maxim, [2015]. - 164 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-261-580-6 fűzött : 2280,- Ft
német nyelv - nyelvtan - tankönyv
803.0-5(078)=945.11
[AN 3594003]
MARC

ANSEL
UTF-87924 /2015.
   Magyar - angol - magyar jogi szakszótár. - Utánny. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 396, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-224-918-6 kötött
angol nyelv - magyar nyelv - jog - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=20 *** 801.323=20=945.11 *** 34
[AN 3596492]
MARC

ANSEL
UTF-87925 /2015.
   Mehrsprachigkeit / hrsg. von Ilona Feld-Knapp. - Budapest : Eötvös-József-Coll., 2014. - 379, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (Cathedra magistrorum, ISSN 2063-837X ; 2.)
Váltakozva német, magyar, francia, orosz és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-37-0 fűzött
többnyelvűség
800.73
[AN 3594218]
MARC

ANSEL
UTF-87926 /2015.
   Német középfokú írásbeli nyelvvizsga / [szerk. Szűcs Melinda] ; [a teszteket írták Sz. Egerszegi Erzsébet, Szűcs Melinda]. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, cop. 2015. - 115 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel. - Gerinccím: Origó német írásbeli nyelvvizsga : B2
ISBN 978-963-05-9594-0 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3593928]
MARC

ANSEL
UTF-87927 /2015.
   Olasz társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-46-2 fűzött : 2490,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3596311]
MARC

ANSEL
UTF-87928 /2015.
   Orosz társalgás : [szótárral és nyelvtani áttekintéssel]. - 2. kiad. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 320 p. : ill., színes, részben térk. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-47-9 fűzött : 2490,- Ft
orosz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.2(078)=945.11
[AN 3596318]
MARC

ANSEL
UTF-87929 /2015.
Rácz János (1953-|)
   Szőlő- és borneveink / Rácz János. - Budapest : Iku, 2015. - 152 p. : ill. ; 19 cm. - (Iku-tár, ISSN 2416-0652 ; 1.)
Bibliogr.: p. 143-149.
ISBN 978-615-5556-01-2 fűzött : 1000,- Ft
szőlő - bor - etimológiai szótár
801.312.1 *** 809.451.1-321.2 *** 634.85:030 *** 663.2:030
[AN 3594922]
MARC

ANSEL
UTF-87930 /2015.
Romológus Konferencia (3.) (2014) (Pécs)
   III. Romológus Konferencia : nemzetközi konferencia : 2014. április 25-26. : konferenciakötet / [szerk. Cserti Csapó Tibor] ; [rend. a] Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. - Pécs : PTE BTK NTI, 2014. - 369 p. : ill. ; 21 cm. - (Gypsy studies, ISSN 1586-6262 ; 33.)
A konferenciát Pécsett tartották. - Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-734-4 fűzött
romológia - konferencia-kiadvány
809.149.9 *** 316.347(=914.99)(439) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3594590]
MARC

ANSEL
UTF-87931 /2015.
Sarkadi Zsolt
   Nagyszótár tanulóknak / Sarkadi Zsolt és Szabados Pál. - [Győr] : Sarkadi Zs., 2015-. - 31 cm
magyar nyelv - értelmező szótár - képes szótár
809.451.1-321.19
[AN 3595006]
MARC

ANSEL
UTF-8


   0. köt., Gyakran használt szavak. - 2015. - 390 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-2198-5 kötött
[AN 3595008] MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

7932 /2015.
Greenblatt, Stephen (1943-)
The swerve (magyar)
   Egy reneszánsz könyvvadász : Hogyan vált modernné a világunk? / Stephen Greenblatt ; ford. Zsuppán András. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 251 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 223-243.
ISBN 978-963-279-836-3 fűzött : 3500,- Ft
Bracciolini, Poggio (1380-1459)
Lucretius Carus, Titus (Kr. e. 94?-Kr. e. 55?)
Római Birodalom - Itália - könyvtörténet - kézirat - filológia - latin irodalom - író - humanizmus - 1. század (Kr. e.) - 15. század
871(092)Lucretius_Carus,_T. *** 091=71 *** 930.85(45)"14" *** 871(45)(092)Bracciolini,_P.
[AN 3593902]
MARC

ANSEL
UTF-87933 /2015.
   Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal : egy rejtőzködő életmű újraolvasása / szerk. Dávidházi Péter, Komáromy Zsolt. - Budapest : Reciti, 2015. - 304 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-10-9 fűzött
Ruttkay Kálmán (1922-2010)
Magyarország - irodalomtörténész - anglisztika - 20. század - ezredforduló
82.01(439)(092)Ruttkay_K. *** 820(091)
[AN 3594248]
MARC

ANSEL
UTF-87934 /2015.
Puskás István (1972-)
   Távoli világok : kulturális identitás és idegenség az olasz irodalomban a kora újkortól napjainkig / Puskás István. - Debrecen : Printart-Press, 2015. - 286 p. ; 21 cm. - (Italianistica Pannonica, ISSN 2416-030X ; 2.)
Bibliogr.: p. 269-286.
ISBN 978-963-89963-5-0 fűzött
olasz irodalom története - kulturális identitás
850(091) *** 316.63(=50)
[AN 3594807]
MARC

ANSEL
UTF-87935 /2015.
Szabó Tünde (1968-)
   Rodoslovnaâ "Sonečki" : genetičeskij fon povesti L. Ulickoj / Tûnde Sabo. - Szombathely : Szláv Tört. és Filológiai Társ., 2015. - 190 p. ; 20 cm. - (Ruszisztika, ISSN 1785-4164 ; 3.)
Bibliogr.: p. 176-188.
ISBN 978-963-12-2150-3 fűzött
Ulickaâ, Lûdmila Evgenʹevna (1943-). Sonečka
Oroszország - író - 20. század - 21. század
882(092)Ulickaâ,_L.
[AN 3594960]
MARC

ANSEL
UTF-87936 /2015.
Szörényi László (1945-)
   Nem olvastam hiába : beszélgetések / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2015. - 217 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-056-3 kötött : 3570,- Ft
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - interjú
82.01(439)(092)Szörényi_L.(047.53)
[AN 3593497]
MARC

ANSEL
UTF-87937 /2015.
   Szörényi László LXX / [szerk. Hafner Zoltán]. - Budapest : Nap K., 2015. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-332-076-1 kötött
Szörényi László (1945-)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - 21. század - emlékkönyv - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Szörényi_L. *** 012Szörényi_L.
[AN 3593585]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

7938 /2015.
Bárdos József (1949-)
   Piroska és a vegetáriánus farkas : kalandozások a kortárs gyermekirodalomban / Bárdos József. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 145, [2] p. ; 23 cm. - (Fordulópont könyvek, ISSN 1585-5503)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9957-95-4 fűzött : 2898,- Ft
magyar irodalom története - gyermekirodalom - 20. század - ezredforduló
894.511(091)(02.053.2)
[AN 3593465]
MARC

ANSEL
UTF-87939 /2015.
Csizmadia Éva
   Alkotótábor : Szigligettől Pasarétig / Csizmadia Éva. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 136 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-47-9 kötött : 2100,- Ft
Magyarország - irodalmi élet - író - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(092)"19"
[AN 3593900]
MARC

ANSEL
UTF-87940 /2015.
Díez Pérez, Fernando
   Révész Andor, egy híd a megosztott Európában = Andrés Révész, un puente en la Europa dividida / Fernando Díez Pérez, Ignacio Szmolka Vida ; [ford. Bernadette Borosi] ; [közread. a] Balassi Intézet. - [Budapest] : Balassi Int. ; Pomáz : Kráter, 2015. - 143, 143 p. : ill. ; 25 cm
A magyar és a spanyol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-298-166-6 kötött
Révész Andor (1890-1970)
Spanyolország - író - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
894.511(460)(092)Révész_A.
[AN 3593771]
MARC

ANSEL
UTF-87941 /2015.
Gáborjáni Szabó Botond (1952-)
   Csokonai Vitéz Mihály a Debreceni Református Kollégiumban : kiállítási vezető / Gáborjáni Szabó Botond. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 2015. - 66, [3] p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80158-0-6 fűzött
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Magyarország - író - 18. század - 19. század - kiállításvezető
894.511(092)Csokonai_Vitéz_M. *** 069(439-2Debrecen)
[AN 3593991]
MARC

ANSEL
UTF-87942 /2015.
   A komáromi fiú, aki meghódította a világot / [szerk. Praznovszky Mihály]. - Balatonfüred : Balatonfüred Kult. Nonprofit Kft., 2015. - 87 p. ; 21 cm. - (Jókai-napi könyvek, ISSN 1788-8255 ; 13.)
ISBN 978-963-89764-3-7 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-87107-5-8)
Jókai Mór (1825-1904)
Magyarország - író - 19. század
894.511(092)Jókai_M.
[AN 3594573]
MARC

ANSEL
UTF-87943 /2015.
Kovács Péter (1939-)
   Pilinszky közelében / Kovács Péter. - Budapest : Vigilia, 2015. - 263 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9920-43-9 fűzött : 2700,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Kovács Péter (1939-)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom - memoár
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511-94
[AN 3593995]
MARC

ANSEL
UTF-87944 /2015.
Sepsi Enikő (1969-)
   Pilinszky János mozdulatlan színháza : Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében / Sepsi Enikő. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 234 p. : ill. ; 24 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 157-186.
ISBN 978-963-236-972-3 kötött : 2800,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - drámaelmélet
894.511(092)Pilinszky_J. *** 82.01-2
[AN 3593859]
MARC

ANSEL
UTF-87945 /2015.
Tóbiás Áron (1927-)
   Megmentett hangszalagok : a megálmodott Magyarország : beszélgetések, emlékezések / [az interjúkat kész.] Tóbiás Áron. - Budapest : Kortárs, cop. 2015. - 492, [2] p. ; 24 cm. - (Kortárs beszélgetés, ISSN 2416-0105)
ISBN 978-963-9985-68-1 fűzött : 3500,- Ft
Magyarország - író - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 3593887]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

7946 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
Tales of the black widowers (magyar)
   Fekete özvegyek klubja / Isaac Asimov. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 251, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5508-15-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4(73)=945.11
[AN 3593792]
MARC

ANSEL
UTF-87947 /2015.
Bukowski, Charles (1920-1994)
Ham on rye (magyar)
   A kezdő / Charles Bukowski ; [ford. Fritz Péter]. - [Budapest] : Trubadur, 2015. - 363 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-674-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3596789]
MARC

ANSEL
UTF-87948 /2015.
Burgess, Anthony (1917-1993)
The doctor is sick (magyar)
   Beteg a doktor / Anthony Burgess ; [ford. Békés Pál]. - [Budapest] : Trubadúr : Helikon, 2015. - 302 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-612-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3597781]
MARC

ANSEL
UTF-87949 /2015.
Cercas, Javier (1962-)
Las leyes de la frontera (magyar)
   A határ törvényei / Javier Cercas ; [ford. Pál Ferenc]. - Budapest : Európa, 2015. - 419, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-079-7 kötött : 3590,- Ft
spanyol irodalom - regény
860-31=945.11
[AN 3593534]
MARC

ANSEL
UTF-87950 /2015.
Chbosky, Stephen (1970-)
The perks of being a wallflower (magyar)
   Egy különc srác feljegyzései / Stephen Chbosky ; [ford. Gyuris Norbert]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 238 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-033-3 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3596905]
MARC

ANSEL
UTF-87951 /2015.
Chutnik, Sylwia (1979-)
Kieszonkowy atlas kobiet (magyar)
   Női zsebatlasz / Sylwia Chutnik ; ford. Mihályi Zsuzsa. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 189, [4] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-840-0 fűzött : 2500,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3593709]
MARC

ANSEL
UTF-87952 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
City of fallen angels (magyar)
   Bukott angyalok városa : [A végzet ereklyéi negyedik könyv] / Cassandra Clare ; [ford. Kamper Gergely]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 386, [4] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-466-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3596832]
MARC

ANSEL
UTF-87953 /2015.
Claudel, Paul (1868-1955)
Partage de midi (magyar)
   Délforduló / Paul Claudel ; ford. Székely Melinda. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 104 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Műfordítás, forrás, ISSN 2063-787X)
ISBN 978-963-236-991-4 fűzött : 1800,- Ft
francia irodalom - dráma
840-2=945.11
[AN 3594836]
MARC

ANSEL
UTF-87954 /2015.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Frau Juttas Befreiung (magyar)
   Jutta megváltása / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Fábián Sebestyén]. - 2. kiad. - [Budapest] : EX-BB, [2014]. - 173 p. ; 18 cm. - (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140). (Bastei romantik, ISSN 1589-1046)
ISBN 978-963-325-149-2 fűzött : 850,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3596817]
MARC

ANSEL
UTF-87955 /2015.
Dessen, Sarah (1970-)
This lullaby (magyar)
   Altatódal / Sarah Dessen ; [ford. Pásztor Judit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 398 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Fűzött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-245-581-5)
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3596808]
MARC

ANSEL
UTF-87956 /2015.
Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930)
The memoirs of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes emlékiratai / Arthur Conan Doyle. - [Szeged] : Szukits, 2014. - 290, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-324-9 fűzött : 2690,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3596988]
MARC

ANSEL
UTF-87957 /2015.
Dukaj, Jacek (1974-)
Inne pieśni (magyar)
   Más dalok / Jacek Dukaj ; ford. Mihályi Zsuzsa. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 645 p. ; 20 cm. - (Science in fiction, ISSN 2063-3866)
ISBN 978-963-279-408-2 kötött : 3900,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3593664]
MARC

ANSEL
UTF-87958 /2015.
Eco, Umberto (1932-)
Il nome della rosa (magyar)
   A rózsa neve / Umberto Eco ; a szerző új előszavával ; [ford. Barna Imre]. - Átd. kiad. - Budapest : Európa, 2015. - 746 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-144-2 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3598162]
MARC

ANSEL
UTF-87959 /2015.
Elkeles, Simone (1970-)
Perfect chemistry (magyar)
   Perfect chemistry : tökéletes kémia / Simone Elkeles ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 411, [5] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-423-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3596992]
MARC

ANSEL
UTF-87960 /2015.
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
   Önéletrajz : kísérleteim az igazsággal / Gandhi ; [Fridli Judit fordítását átd. Tekulics Judit és Somogyi Eszter] ; [az utószót írta Gáthy Vera]. - 3. jav. kiad. - [Budapest] : Etalon, 2015. - 397, [5] p., [16] t. : ill. ; 20 cm
A ford. az "An autobiography or The story of my experiments with truth" c. kiad. alapján kész. - Megj. "Önéletrajz, avagy Az igazsággal való próbálkozásaim története" címmel is
ISBN 978-963-88020-9-5 fűzött : 3790,- Ft
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948)
India - történelmi személy - újind irodalom - történelem - 20. század - memoár - történelmi forrás
891.474-94=945.11 *** 32(540)(092)Gandhi,_M._K.(0:82-94) *** 954.0"19"(093)
[AN 3596359]
MARC

ANSEL
UTF-87961 /2015.
Garcia, Kami (1972-)
Beautiful chaos (magyar)
   Beautiful chaos : lenyűgöző káosz / Kami Garcia és Margaret Stohl ; [ford. Neset Adrienn]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 524, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-122-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3596828]
MARC

ANSEL
UTF-87962 /2015.
Gibran, Kahlil (1883-1931)
The prophet (magyar, angol)
   A próféta / Kahlil Gibran ; [ford. Révbíró Tamás]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 94 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 6.)
ISBN 978-963-227-476-8 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - életvezetés
820-96(73)=945.11 *** 613.865
[AN 3596879]
MARC

ANSEL
UTF-87963 /2015.
Gibson, William (1948-)
Virtual light (magyar)
   Virtuálfény / William Gibson ; [ford. Pék Zoltán]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-45-1 fűzött : 3280,- Ft : 12,90 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3596841]
MARC

ANSEL
UTF-87964 /2015.
Glavan, Polona (1974-)
Noč v Evropi (magyar)
   Éjszaka Európában / Polona Glavan ; ford. Gállos Orsolya. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 202, [3] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-842-4 fűzött : 2500,- Ft
szlovén irodalom - regény
886.3-31=945.11
[AN 3593684]
MARC

ANSEL
UTF-87965 /2015.
Hakl, Emil (1958-)
O rodičích a dětech (magyar)
   Szülőkről és gyermekekről / Emil Hakl ; ford. Csoma Borbála ; [a verseket ford. Leszkovszki Anna]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 166 p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-414-3 fűzött : 2490,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3593458]
MARC

ANSEL
UTF-87966 /2015.
Hawkins, Rachel (1979-)
Hex Hall (magyar)
   Hex Hall / Rachel Hawkins ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 270 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-440-5 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3596791]
MARC

ANSEL
UTF-87967 /2015.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Bambini di Praga 1947 (magyar)
   Bambini di Praga 1947 / Bohumil Hrabal ; [ford. Hosszú Ferenc]. - Budapest : Európa, 2015. - 190 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-147-3 kötött : 2990,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3597761]
MARC

ANSEL
UTF-87968 /2015.
Hrabal, Bohumil (1914-1997)
Harlekýnovy milióny (magyar)
   Harlekin milliói / Bohumil Hrabal ; [ford. V. Detre Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1990. - 298 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-164-0 kötött : 3290,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3597758]
MARC

ANSEL
UTF-87969 /2015.
King, Stephen (1947-)
Different seasons (magyar)
   A remény rabjai : kisregények / Stephen King. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1998. - 758, [3] p. ; 20 cm
Tart.: A remény rabjaiÞ; A jó tanulóÞ; Állj ki mellettem!Þ; A légzőgyakorlat ; Rita Hayworth and the Shawshank redemption ; Apt pupil ; The body ; The breathing method
ISBN 978-963-07-9468-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - kisregény
820-31(73)=945.11
[AN 3597718]
MARC

ANSEL
UTF-87970 /2015.
King, Stephen (1947-)
Doctor Sleep (magyar)
   Álom doktor / Stephen King ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2014. - 692, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-141-1 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597702]
MARC

ANSEL
UTF-87971 /2015.
King, Stephen (1947-)
The green mile (magyar)
   A halálsoron / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1997. - 506 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-169-5 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3597721]
MARC

ANSEL
UTF-87972 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Mischief (magyar)
   A bajkeverő / Amanda Quick ; [ford. Varga Monika]. - 3. kiad. - [Budapest] : Maecenas, cop. 2015. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-108-8 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3596801]
MARC

ANSEL
UTF-87973 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Scandal (magyar)
   Botrány / Amanda Quick ; [ford. Keszthelyi Klára]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 254 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-059-3 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3596802]
MARC

ANSEL
UTF-87974 /2015.
Krohn, Leena (1947-)
Hotel Sapiens ja muita irrationaalisia kertomuksia (magyar)
   Hotel Sapiens és más irracionális elbeszélések / Leena Krohn ; ford. Molnár Csilla. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 165, [2] p. ; 21 cm. - (Typotex világirodalom, ISSN 2064-2989)
ISBN 978-963-279-837-0 fűzött : 2800,- Ft
finn irodalom - elbeszélés
894.541-32=945.11
[AN 3593677]
MARC

ANSEL
UTF-87975 /2015.
Kundera, Milan (1929-)
Život je jinde (magyar)
   Az élet máshol van / Milan Kundera ; [ford. Varga György]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1991. - 321, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-152-7 kötött : 3290,- Ft
cseh irodalom - regény
885.0-31=945.11
[AN 3597770]
MARC

ANSEL
UTF-87976 /2015.
Larsson, Åsa (1966-)
Grimmen (magyar)
   A démonkutya / Åsa Larsson, Ingela Korsell ; [ford. Deres Péter]. - Budapest : Európa, 2015. - 203, [5] p. : ill. ; 22 cm. - (Pax ; 2.)
ISBN 978-963-405-153-4 kötött : 2990,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
839.7-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3593665]
MARC

ANSEL
UTF-87977 /2015.
Latendorf, Ute (1951-)
Was ich dir schenken will (magyar)
   Élet-útra-való / Ute Latendorf ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, 2015. - [81] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5045-55-4 fűzött : 1700,- Ft
német irodalom - vers
830-14=945.11
[AN 3594299]
MARC

ANSEL
UTF-87978 /2015.
Lawrence, Mark (1966-)
King of thorns (magyar)
   Tövisek királya : A széthullott birodalom második kötete / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - 2. kiad. - Budapest : Fumax, 2015, cop. 2013. - 498 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-22-7 fűzött : 3995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3597648]
MARC

ANSEL
UTF-87979 /2015.
Lovegrove, James (1965-)
The age of Ra (magyar)
   Ré kora : [Panteon I.] / James Lovegrove ; [ford. Tamás Dénes]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 314, [4] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-12-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3593786]
MARC

ANSEL
UTF-87980 /2015.
Machiavelli, Niccolò (1469-1527)
Il principe (magyar)
   A fejedelem / Niccolò Machiavelli ; [ford. ... Lutter Éva]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 150 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 4.)
ISBN 978-963-227-540-6 fűzött : 999,- Ft
olasz irodalom - államelmélet
850-96=945.11 *** 321.01
[AN 3596860]
MARC

ANSEL
UTF-87981 /2015.
MacLean, Sarah (1978-)
Nine rules to break when romancing a rake (magyar)
   A csábítás kilenc szabálya / Sarah MacLean ; [ford. Hetesy Szilvia]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 494 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-571-8 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3596851]
MARC

ANSEL
UTF-87982 /2015.
Marchant, Jackie
I'm Dougal Trump - where's my tarantula? (magyar)
   Danny Tooty kalandjai : meglógott a pókom! / írta D. Tooty ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 253 p. : ill. ; 21 cm
Írta Marchant, Jackie. - Ill. Lowery, Mike
ISBN 978-963-373-972-3 kötött : 2299,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3593631]
MARC

ANSEL
UTF-87983 /2015.
McDonald, Megan
Stink, the incredible shrinking kid (magyar)
   Büdi és a fantasztikus töpörödés / Megan McDonald ; ill. Peter H. Reynolds ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 107, [4] p. : ill. ; 19 cm
A borítófedélen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-11-9927-7 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3593593]
MARC

ANSEL
UTF-87984 /2015.
Meyer, Stephenie (1973-)
The host (magyar)
   A burok / Stephenie Meyer ; [ford. Farkas Veronika]. - [Bőv. kiad.]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015, cop. 2008. - 544 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-52-9 kötött : 3480,- Ft : 13,60 EUR
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3596926]
MARC

ANSEL
UTF-87985 /2015.
Mi mundo al revés (magyar)
   A világ a feje tetejére állt : a második évad regénysorozatának első kötete / ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 157 p. ; 19 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5501-24-1 fűzött : 2499,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3598166]
MARC

ANSEL
UTF-87986 /2015.
Modiano, Patrick (1945-)
La petite Bijou (magyar)
   A kis Bizsu / Patrick Modiano ; [ford. és az előszót írta Rőhrig Eszter]. - Utánny. - Győr : Tarandus, cop. 2015. - 127 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5261-58-9 fűzött : 2290,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3596762]
MARC

ANSEL
UTF-87987 /2015.
Morton, Kate (1976-)
The forgotten garden (magyar)
   Az elfeledett kert / Kate Morton ; [ford. Borbás Mária]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 621 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-245-453-5 fűzött : 3999,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3596996]
MARC

ANSEL
UTF-87988 /2015.
Pirinçci, Akif (1959-)
Francis (magyar)
   Francis / Akif Pirinçci ; [ford. Varga Csaba Béla]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 299 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5508-16-5 fűzött : 2990,- Ft
német irodalom - bűnügyi regény
830-312.4=945.11
[AN 3593813]
MARC

ANSEL
UTF-87989 /2015.
Preston, Richard
The hot zone (magyar)
   Halálzóna : Ebola: a gyilkos vírus / Richard Preston ; [ford. Hamvai Kornél]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2014. - 341, [2] p. : ill., részben térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-266-406-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3596846]
MARC

ANSEL
UTF-87990 /2015.
Ray, Jean (1887-1964)
Malpertuis (magyar)
   Kárhozott istenek / Jean Ray ; [ford. Miklós Lívia]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 224, [3] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-06-6 fűzött : 2990,- Ft
Belgium - francia nyelvű irodalom - fantasztikus regény
840-312.9=945.11
[AN 3593778]
MARC

ANSEL
UTF-87991 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The battle of the labyrinth (magyar)
   Csata a labirintusban : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 343 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 4.
ISBN 978-963-245-490-0 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-373-405-6 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3596838]
MARC

ANSEL
UTF-87992 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The lightning thief (magyar)
   A villámtolvaj : Percy Jackson és az Olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Bozai Ágota]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 373 p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-373-115-4 fűzött : 2899,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3596816]
MARC

ANSEL
UTF-87993 /2015.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 5. (magyar)
   Egy zizi naplója : szívzűrök : egy-nem-túl eszes okoska meséi / [írta és rajz.] Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 329 p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 5.
ISBN 978-963-373-919-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3593636]
MARC

ANSEL
UTF-87994 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 105 p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 5.)
ISBN 978-963-227-609-0 fűzött : 999,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3596856]
MARC

ANSEL
UTF-87995 /2015.
Swarthout, Glendon (1918-1992)
The homesman (magyar)
   Őrület és szerelem / Glendon Swarthout ; [ford. Stier Ágnes]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 270 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-609-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3592262]
MARC

ANSEL
UTF-87996 /2015.
Symes, Ruth (1962-)
Bella Donna : Coven Road (magyar)
   Bella Donna : Vajákos út / Ruth Symes ; Marion Lindsay illusztrációival ; [ford. Pataki Andrea]. - Budapest : Napraforgó, [2015]. - 182 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-445-643-8 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3594309]
MARC

ANSEL
UTF-87997 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
Beowulf (magyar)
   Beowulf : fordítás és kommentár / J. R. R. Tolkien ; szerk. Christopher Tolkien ; [ford. Nagy Andrea, Tótfalusi István]. - Budapest : Európa, 2015. - 417 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-07-9937-9 kötött : 3490,- Ft
angol irodalom - verses epika
820-13=945.11
[AN 3593557]
MARC

ANSEL
UTF-87998 /2015.
Uri, Helene (1964-)
Rydde ut (magyar)
   Szavak a múltból / Helene Uri. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 275 p. : ill. ; 21 cm
Ford. Vaskó Ildikó
ISBN 978-963-236-994-5 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3593866]
MARC

ANSEL
UTF-87999 /2015.
Uris, Leon (1924-2003)
QB VII. (magyar)
   A királynő törvényszéke / Leon Uris ; [ford. Takács Ferenc]. - [Budapest] : Partvonal, 2015. - 469 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-48-2 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3596894]
MARC

ANSEL
UTF-88000 /2015.
Werfel, Franz (1890-1945)
Die vierzig Tage des Musa Dagh (magyar)
   A Musza Dagh negyven napja / Franz Werfel ; [ford. Beck Erzsébet] ; [a verseket Urbán Eszter ford.]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 750 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5283-53-6 fűzött : 3990,- Ft
Oszmán-török Birodalom - osztrák irodalom - örmény népirtás - regény
830-31(436)=945.11 *** 323.12(=919.81)(560)(0:82-31)
[AN 3596890]
MARC

ANSEL
UTF-88001 /2015.
Westö, Kjell (1961-)
Där vi en gång gått (magyar)
   Ahol egykor jártunk : regény egy városról, és vágyunkról, hogy ki szeretnénk látszani a fűből / Kjell Westö ; [ford. Papolczy Péter] ; [az utószót írta Dalos György]. - Budapest : L'Harmattan, 2014. - 582 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-986-0 kötött
finnországi svéd irodalom - regény
839.7-31(480)=945.11
[AN 3593818]
MARC

ANSEL
UTF-88002 /2015.
Young, Samantha
On Dublin Street (magyar)
   Dublin Street / Samantha Young ; [ford. Molnár Edit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 398 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-107-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3596822]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8003 /2015.
   20. századi magyar novellák, 1957-1979 / [... összeáll. és az utószót írta Szilágyi Zsófia]. - [Budapest] : Palatinus, 2015. - 361, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-149-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3594040]
MARC

ANSEL
UTF-88004 /2015.
Albert Gábor (1929-)
   Jóslás és mementó : esszék és eszmék / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 161, [2] p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5500-05-3 kötött : 2995,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3593498]
MARC

ANSEL
UTF-88005 /2015.
Albert Gábor (1929-)
   Parázsról gyújts tüzet : válogatott művek 3. : elbeszélések / Albert Gábor. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 156, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5500-04-6 kötött : 3675,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3593472]
MARC

ANSEL
UTF-88006 /2015.
Aranyi László (1957-)
   A Nap- és Holderők egyensúlya [elektronikus dok.] / Frater Azmon (Aranyi László). - Szöveg (epub : 545 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133131. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-636-4
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3595843]
MARC

ANSEL
UTF-88007 /2015.
Asztalos Morell Ildikó (1958-)
   Kábulat ; Füstös jegyzetek / Asztalos Morell Ildikó. - Pomáz : Kráter, 2015. - 110, [2] p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-298-174-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593814]
MARC

ANSEL
UTF-88008 /2015.
Béri Géza (1933-1979)
   Eszme, halaknak : válogatott versek / Béri Géza. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 114, [2] p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-615-5198-32-8 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593940]
MARC

ANSEL
UTF-88009 /2015.
Bubits Tünde (1967-)
   Hollókék = Ravenblue / Bubits Tünde ; [ill. Németh Miklós] ; [... ford. Jánky Ferenc] ; [kiad. a Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága]. - Zalaegerszeg : Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága, [2015]. - 93 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-89993-2-0 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény - kétnyelvű dokumentum
894.511-312.9.02=20
[AN 3594447]
MARC

ANSEL
UTF-88010 /2015.
Cser Magdolna (1920-)
   Aranyvándor : Magdus néni versei gyermekeknek / Cser Magdolna ; Bognár Balázs rajz. - Egyed : Zsirai A., cop. 2015. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-440-280-0 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3598155]
MARC

ANSEL
UTF-88011 /2015.
Csernák Árpád (1943-)
   Társasjátékok : rövid prózák / Csernák Árpád. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 125, [2] p. : ill., színes ; 12x16 cm
ISBN 978-615-5198-34-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3593937]
MARC

ANSEL
UTF-88012 /2015.
Csontos János (1962-)
   Angyaldekameron / Csontos János. - Budapest : M. Napló, 2015. - 607 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-21-5 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593897]
MARC

ANSEL
UTF-88013 /2015.
Czinki Ferenc (1982-)
   Egy kocsma város / Czinki Ferenc ; [fotó Arany Gold Zoltán, Oláh Gergely Máté] ; [közread. a József Attila Kör]. - Budapest : JAK : Prae.hu, cop. 2014. - 90 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-615-5470-01-1 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3594970]
MARC

ANSEL
UTF-88014 /2015.
Darvas Ferenc (1936-)
   Válogatott versek II / Darvas Ferenc. - [Szekszárd] : [Darvas F.], 2015. - 118 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89802-3-6 fűzött : 2100,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594645]
MARC

ANSEL
UTF-88015 /2015.
Darvasi László (1962-)
   Trapiti avagy A nagy tökfőzelékháború / Darvasi László ; [ill. Németh György]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2002. - 306 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2308-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3598134]
MARC

ANSEL
UTF-88016 /2015.
Dékány Dávid (1988-)
   Darwin Motel / Dékány Dávid. - Budapest : Libri, 2015. - 99, [2] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-389-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594307]
MARC

ANSEL
UTF-88017 /2015.
Dor, Christin
   Válogatott verseim [elektronikus dok.] / Christin Dor. - Szöveg (epub : 660 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133144. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-612-8
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3595876]
MARC

ANSEL
UTF-88018 /2015.
Fabiny Tamás (1959-)
   Ajtórésnyi zsoltár / Fabiny Tamás. - 6. kiad. - Budapest : Luther, 2015. - 191 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-9571-60-0 fűzött : 1380,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14 *** 244
[AN 3596758]
MARC

ANSEL
UTF-88019 /2015.
Fable, Vavyan
   Jégtánc / Vavyan Fable. - Budapest : Fabyen, 2015. - 504 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9300-63-7 kötött : 3399,- Ft
ISBN 978-963-9300-62-0 fűzött : 2998,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3596884]
MARC

ANSEL
UTF-88020 /2015.
Fedor Ica
   Gomboszi : színezős mesekönyv 7-11 éveseknek / Fedor Ica. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2026-1 fűzött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3594576]
MARC

ANSEL
UTF-88021 /2015.
Feketéné Bencsik Julianna (1942-)
   Ablakok : történetek albuma / Feketéné Bencsik Julianna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 176 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-88-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3594480]
MARC

ANSEL
UTF-88022 /2015.
Ferdinandy György (1935-)
   Álomtalanítás : írások, 2013-2015 / Ferdinandy György. - Budapest : M. Napló, 2015. - 333, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-43-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - memoár
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3593612]
MARC

ANSEL
UTF-88023 /2015.
Gábor József Tamás (1985-)
   Korok viadala [elektronikus dok.] : fehér könyv / T. J. Gabriel. - Szöveg (epub : 2.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133138. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-622-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3595864]
MARC

ANSEL
UTF-88024 /2015.
Galina, Armida
   A tollforgató [elektronikus dok.] / Armida Galina. - Szöveg (epub : 533 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133140. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-600-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3595869]
MARC

ANSEL
UTF-88025 /2015.
Gyurkovics Tibor (1931-2008)
   Isten homlokán : istenes versek / Gyurkovics Tibor ; [az illusztrációkat Gyulai Líviusz kész.]. - Budapest : Kairosz, cop. 2015. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-740-9 bársony : 3200,- Ft
magyar irodalom - vallásos irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596797]
MARC

ANSEL
UTF-88026 /2015.
Halmai Tamás (1975-)
   A tengerszelídítő : gyógyító történetek / Halmai Tamás. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 191 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-28-1 kötött : 4200,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3593935]
MARC

ANSEL
UTF-88027 /2015.
Hendi Ilma (1947-)
   Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf naplója : dráma / színpadra írta Hendi Ilma. - 3. kiad. - Genf ; Budapest : Idahegyi K., 2015. - 104 p. ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3594541]
MARC

ANSEL
UTF-88028 /2015.
Herold Ágnes (1970-)
   Még ma velem leszel / Herold Ágnes. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-883-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593630]
MARC

ANSEL
UTF-88029 /2015.
Jolsvai András (1953-)
   Holnapra jobb lesz / Jolsvai András. - Budapest : Scolar, 2015. - 318 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-557-1 kötött : 3250,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3590721]
MARC

ANSEL
UTF-88030 /2015.
Jovánczai Rebeka
   Magadnak, magadért [elektronikus dok.] / Jovánczai Rebeka. - Szöveg (epub : 612 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133141. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-488-9
magyar irodalom - amatőr művészet - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-821 *** 379.825-053.6
[AN 3595872]
MARC

ANSEL
UTF-88031 /2015.
Kelebi Kiss István (1947-)
   Vándorcirkusz : versek / Kelebi Kiss István ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 140, [5] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-23-5 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593860]
MARC

ANSEL
UTF-88032 /2015.
Kelemen István (1957-)
   A dobostorta csata / [írta és ill. Kelemen István]. - [Baja] : Kelemen, [2015]. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Apa mesél)
ISBN 978-963-12-1914-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3593685]
MARC

ANSEL
UTF-88033 /2015.
Kemény Zsófi (1994-)
   Nyílt láng használata / Kemény Zsófi. - Budapest : Libri, 2015. - 82, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-602-0 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594294]
MARC

ANSEL
UTF-88034 /2015.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Budapest - Zágráb: oda-vissza / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap K., 2015. - 194 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-046-4 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - Horvátország - magyar irodalom - kulturális kapcsolat - művelődéstörténet - esszé
894.511-4 *** 930.85(439)(497.13)
[AN 3593507]
MARC

ANSEL
UTF-88035 /2015.
Kiss Jenő (1912-1995)
   Magányra ítélve / Kiss Jenő. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 273, [16] p., [2] t.fol. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers
894.511-14(498)
[AN 3594673]
MARC

ANSEL
UTF-88036 /2015.
Kordély Mária
   Nyugtalan lelkem rezdülései / Kordély Mária. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 158 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-03-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593949]
MARC

ANSEL
UTF-88037 /2015.
Körmendi Zoltán
   Isteni program [elektronikus dok.] / Körmendi Zoltán. - Szöveg (epub : 964 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133143. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-610-4
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3595875]
MARC

ANSEL
UTF-88038 /2015.
Kovács Attila Zoltán, A. (1969-)
   Ez már az atomkor : [negyedik, dadaista verseskötet] / A. Kovács Attila Zoltán. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 95 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-02-2 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593969]
MARC

ANSEL
UTF-88039 /2015.
Kovács Attila Zoltán, A. (1969-)
   Léleksikoly : [harmadik verseskötet] / A. Kovács Attila Zoltán. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 111 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89975-9-3 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593889]
MARC

ANSEL
UTF-88040 /2015.
Kovács Béla László
   Schweitzerek : Albert Schweitzer, Jean-Paul Sartre : párhuzamos életpályák : megtörtént és megtörténhetett 59 jelenetben öt részben / Kovács Béla László. - Budapest : Kairosz, 2015. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-738-6 fűzött : 2900,- Ft
Schweitzer, Albert (1875-1965)
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3593711]
MARC

ANSEL
UTF-88041 /2015.
Kulcsár Ildikó, V. (1950-)
   Kölykök, dilik, szerelem : római kalandozások / V. Kulcsár Ildikó. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Central Kv., 2015. - 288 p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-129-2 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597779]
MARC

ANSEL
UTF-88042 /2015.
Kutasi Horváth Katalin
   Koborló emlékeim / Kutasi Horváth Katalin. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 221 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-04-6 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3593972]
MARC

ANSEL
UTF-88043 /2015.
Landers, Violet C.
   Társas-játék [elektronikus dok.] / Violet C. Landers. - Szöveg (epub : 604 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133137. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-598-5
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3595861]
MARC

ANSEL
UTF-88044 /2015.
   Magyarországi gondolkodók, 18. század / [... vál., ... szerk. és az utószót írta Tüskés Gábor] ; [a szerk. mtársa Lengyel Réka]. - Budapest : Kortárs, 2010-. - 18 cm. - (Magyar remekírók, ISSN 0133-1035)
magyar irodalom - bölcsészettudomány - filozófia - 18. század - antológia
894.511-96(082) *** 1(439)"17"
[AN 3246369]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Bölcsészettudományok II. - 2015. - 1458 p., [8] t. : ill., színes
ISBN 978-963-9985-72-8 kötött : 7000,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - társadalomtudomány - felvilágosodás - 18. század - antológia
894.511-96(082)"17" *** 3(439)"17" *** 21(439)"17" *** 1(439)"17"
[AN 3593899] MARC

ANSEL
UTF-88045 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Féltékenyek : [a Garrenek műve 2.] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 505, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-613-7 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596898]
MARC

ANSEL
UTF-88046 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Sértődöttek : [a Garrenek műve 3.] / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 603, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-633-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596900]
MARC

ANSEL
UTF-88047 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Egypercesek, 2012-2014 [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 479 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133135. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-596-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3595855]
MARC

ANSEL
UTF-88048 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   A füves asszony [elektronikus dok.] : Dínár völgy novellák I. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 510 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133136. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-602-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3595859]
MARC

ANSEL
UTF-88049 /2015.
Matula Gy. Oszkár (1938-)
   Kiskunsági felségvizeken : két kisregény / Matula Gy. Oszkár. - Budapest : Matula Press, 2015. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Kiskunsági felségvizekenÞ; Rekviem a holtakért
ISBN 978-963-89768-2-6 fűzött
magyar irodalom - kisregény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3594591]
MARC

ANSEL
UTF-88050 /2015.
Méliusz József (1909-1995)
   Nyaktól fölfelé : [kávéházi palackposta] : [emlékezések, cédulák] / Méliusz József. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 114, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5500-07-7 fűzött : 2625,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3593489]
MARC

ANSEL
UTF-88051 /2015.
Mészöly Ágnes (1971-)
   Sünimanó / Mészöly Ágnes ; Csíkszentmihályi Berta rajz. - Szentendre : Cerkabella Kvk., 2015. - 268, [3] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-63-0 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3598196]
MARC

ANSEL
UTF-88052 /2015.
Mikó Zsolt
   A bánat koszorúi [elektronikus dok.] / Mikó Zsolt. - Szöveg (epub : 640 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133142. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-630-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3595873]
MARC

ANSEL
UTF-88053 /2015.
Mórocz János (1957-)
   A nőstényördög és a hatalom / Mórocz János. - Budapest : Innopublic Non-profit Zrt., 2014. - 263 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-8050-3 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3594494]
MARC

ANSEL
UTF-88054 /2015.
Müller, Alexandra W.
7 év után : árnyak a múltból (angol)
   7 yeras later : shadows from the past [elektronikus dok.] / Alexandra W. Müller ; transl. by Szabolcs Dudás. - Szöveg (epub : 606 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133126. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-632-6
magyar irodalom - szerelmes regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-312.5=20
[AN 3595789]
MARC

ANSEL
UTF-88055 /2015.
Nagy Cili (1977-)
   Az örvény középpontja : versek / Nagy Cili. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 123 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-31-1 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593933]
MARC

ANSEL
UTF-88056 /2015.
Nagy Ferenc Gábor
   A kilencvenkilencedik élet / Nagy Ferenc Gábor. - [Budapest] : N.F.G. & K.R.I.L. Tsa Kft., [2015]. - 216 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1929-6 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593917]
MARC

ANSEL
UTF-88057 /2015.
Nagy Gábor (1972-)
   Kijátszott holnap : válogatott és új versek / Nagy Gábor. - Budapest : M. Napló : Hitel Kvműhely, 2015. - 275 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5465-32-1 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593808]
MARC

ANSEL
UTF-88058 /2015.
Nemere István (1944-)
   Asszony a világ végén : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 189, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-796-3 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3597659]
MARC

ANSEL
UTF-88059 /2015.
Nemere István (1944-)
   Tűzvarázs : szerelmes regény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 198, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-797-0 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3597663]
MARC

ANSEL
UTF-88060 /2015.
Németh István Péter (1960-)
   Velencére visszagondolás : versek, festmények, szobrok és Gí fotói / Németh István Péter. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 79 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5198-33-5 kötött : 5900,- Ft
Velence (Olaszország) - magyar irodalom - helyismeret - vers - fényképalbum
894.511-14 *** 908.45-2Venezia(084.12) *** 77.04(439)(092)Lőkös_M.,_K.
[AN 3593430]
MARC

ANSEL
UTF-88061 /2015.
Németh László (1901-1975)
   Két kultúra között : művelődéspolitikai írások / Németh László ; [összeáll. szerk. Monostori Imre]. - Budapest : Nap K., 2015-. - 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-050-1
Magyarország - magyar irodalom - művelődéspolitika - 20. század - esszé
894.511-4 *** 008:323(439)"19"(0:82-4)
[AN 3593514]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2015. - 178 p.
ISBN 978-963-332-051-8 kötött : 2415,- Ft
[AN 3593531] MARC

ANSEL
UTF-88062 /2015.
Nikodém Vanda (1985-)
   Hanna blogja avagy Schrödinger macskája / Nikodém Vanda. - [Budapest] : Minerva, cop. 2015. - 231 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89815-5-4 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - sclerosis multiplex - memoár
894.511-94 *** 616.832-004.2(0:82-94)
[AN 3594201]
MARC

ANSEL
UTF-88063 /2015.
Oravecz Péter (1977-)
   Tigrisfogat / Oravecz Péter. - Budapest : L'Harmattan, [2015]. - 92 p. : ill. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 11.)
ISBN 978-963-414-014-6 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594842]
MARC

ANSEL
UTF-88064 /2015.
Pallag Zoltán (1978-)
   Noir / Pallag Zoltán. - Budapest : JAK : Prae.hu, 2014. - 55, [6] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 187.)
ISBN 978-615-5070-33-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594973]
MARC

ANSEL
UTF-88065 /2015.
Papp Diána (1976-)
   Jóságszalon / Papp Diána. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2015. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-541-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3594049]
MARC

ANSEL
UTF-88066 /2015.
Pásztor Anita Enikő (1987-)
   Az utca embere [elektronikus dok.] / Pásztor Anita Enikő. - Szöveg (epub : 3 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133139. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-606-7
magyar irodalom - próza - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3595866]
MARC

ANSEL
UTF-88067 /2015.
Perjéssy-Horváth Barnabás (1965-)
   Sajtószem / Perjéssy-Horváth Barnabás. - Budapest : Szerző, 2015. - 295 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1367-6 fűzött
magyar irodalom - publicisztika
894.511-92
[AN 3594626]
MARC

ANSEL
UTF-88068 /2015.
Póli Matilda
   Futó tűz : a csikó, aki tűzben született / Póli Matilda. - [Kalocsa] : Póli R., cop. 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm
A borítófedálen és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-12-2394-1 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3593944]
MARC

ANSEL
UTF-88069 /2015.
Priest, John (1981-)
   Lunae equester : holdlovagok / [John Priest]. - [Budapest] : [Papp J.], [2014]. - 227, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1374-4 fűzött : 2299,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3594613]
MARC

ANSEL
UTF-88070 /2015.
Renczes Cecília (1977-)
   Jelek hétköznapokra : versek / Renczes Cecília. - [Budapest] : Stádium, 2015. - 135 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5198-30-4 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593931]
MARC

ANSEL
UTF-88071 /2015.
Rush, Robert L. (1980-)
   Arccal a pokolba [elektronikus dok.] / Robert L. Rush. - Szöveg (epub : 839 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133133. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-810-8
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3595852]
MARC

ANSEL
UTF-88072 /2015.
Rush, Robert L. (1980-)
   Lázadó vér [elektronikus dok.] / Robert L. Rush. - Szöveg (epub : 807 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133132. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-592-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3595848]
MARC

ANSEL
UTF-88073 /2015.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Bodobács : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Central Kv., 2015. - 228, [3] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-135-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3598145]
MARC

ANSEL
UTF-88074 /2015.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Pipacsvirágom : történetek útközben / Schäffer Erzsébet. - Új, bőv. kiad. - Budapest : Central Kv., 2015. - 228, [3] p. ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-136-0 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3598142]
MARC

ANSEL
UTF-88075 /2015.
Scur Katalin
   A bátor Kacabobáj és a hűséges Bernadett : mese a szeretetről, az igaz barátságról, a bátorságról és a gyógyulásról / Scur Katalin ; Bayer Beatrix rajz. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2015. - 45 p. : ill., színes ; 15x21 cm. - (Meseterápia)
ISBN 978-615-80248-0-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3594716]
MARC

ANSEL
UTF-88076 /2015.
Sebestyén István (1938-)
   Az elmaradt vallomás / Sebestyén István. - Csongrád : Raszter, [2015]. - 128 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-76-7 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3594034]
MARC

ANSEL
UTF-88077 /2015.
Sipos Domokos (1892-1927)
   Két zsoldos : elbeszélések / Sipos Domokos ; [vál. és az utószót írta Szávai Géza]. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 117, [2] p. ; 20 cm. - (Conflux, ISSN 1219-5677)
ISBN 978-615-5500-09-1 fűzött : 2625,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3593475]
MARC

ANSEL
UTF-88078 /2015.
Sirokai Mátyás (1982-)
   A káprázatbeliekhez / Sirokai Mátyás. - Budapest : Libri, 2015. - 64 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-557-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - prózaköltemény
894.511-14
[AN 3594315]
MARC

ANSEL
UTF-88079 /2015.
Spiró György (1946-)
   Fogság : regény / Spiró György. - 14. utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2005. - 770, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-14-2430-0 kötött : 4990,- Ft
ISBN 963-14-2430-8
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597778]
MARC

ANSEL
UTF-88080 /2015.
Sudár Imre
   Napló-versek : [2007-2011] / Sudár Imre. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 254 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-00-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593957]
MARC

ANSEL
UTF-88081 /2015.
Szabó Magda (1917-2007)
   Katalin utca / Szabó Magda. - Budapest : Európa, 2015. - 212, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-151-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3598164]
MARC

ANSEL
UTF-88082 /2015.
Szegő Lindi
   Proliblues / Szegő Lindi. - [Pécs] : [Menzingerné Szegő M.], 2015. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1903-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3594592]
MARC

ANSEL
UTF-88083 /2015.
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
   "A hetedik te magad légy" : szemelvények egy életből / Szentgyörgyi Zsuzsa ; Szűcs Édua rajz. - Budapest : Typotex, 2015. - 455 p. : ill. ; 20 cm. - (Életutak, ISSN 1789-5073)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-832-5 kötött : 2900,- Ft
Szentgyörgyi Zsuzsa (1935-)
Magyarország - magyar irodalom - mérnök - 20. század - ezredforduló - memoár
894.511-94 *** 62(439)(092)Szentgyörgyi_Zs.(0:82-94)
[AN 3593672]
MARC

ANSEL
UTF-88084 /2015.
Tábori Ádám (1947-)
   Versmező / Tábori Ádám. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 124 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581)
ISBN 978-963-236-993-8 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594896]
MARC

ANSEL
UTF-88085 /2015.
Tamási Áron (1897-1966)
   Szülőföldem / Tamási Áron ; [előszó Sipos Lajos]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 327, [2] p. ; 19 cm
Tart.: SzülőföldemÞ; Vadrózsa ága
ISBN 978-963-227-683-0 kötött : 2990,- Ft
Tamási Áron (1897-1966)
Erdély - szociográfia - határon túli magyarság - magyar irodalom - memoár
894.511-94 *** 308(=945.11)(498.4)"193"(0:82-94)
[AN 3598137]
MARC

ANSEL
UTF-88086 /2015.
Urbán Ákos (1988-)
   Egy helyben / Urbán Ákos. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2015. - 79, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 191.)
ISBN 978-615-5070-41-9 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3594931]
MARC

ANSEL
UTF-88087 /2015.
Vágó Zsuzsanna (1951-)
   Minden, ami emberi, minden, ami élet / Tatiosz ; [!ford. és szerk. Vágó Gy. Zsuzsanna, Tőzsér Richárd]. - [Szada] : Kassák, cop. 2015. - 118 p. ; 17 cm. - (Bölcsességek kincsestára, ISSN 1416-079X ; 41.)
ISBN 978-963-9757-34-9 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - életvezetés - aforizma
894.511-84 *** 613.865
[AN 3594024]
MARC

ANSEL
UTF-88088 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Apák könyve / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 528 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-405-143-5 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3598127]
MARC

ANSEL
UTF-88089 /2015.
Vámos Miklós (1950-)
   Félnóta / Vámos Miklós. - Budapest : Európa, 2015. - 403 p. ; 19 cm. - (Vámos Miklós művei)
ISBN 978-963-405-142-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3598132]
MARC

ANSEL
UTF-88090 /2015.
Varga Domokos György (1952-)
   Tévé a tanyán / Varga Domokos György ; [... ill. ... Lázár Zsuzsanna]. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 46 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-86-3 kötött : 1200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3593925]
MARC

ANSEL
UTF-88091 /2015.
Wekker, Anita (1985-)
   A 6.25-ös járat / Anita Wekker. - [Szombathely] : Wekker A., 2015. - 241 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1877-0 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3594602]
MARC

ANSEL
UTF-88092 /2015.
Zsille Gábor (1972-)
   Össze : válogatott és új versek / Zsille Gábor. - Budapest : M. Napló, 2015. - 259 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-35-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3593822]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8093 /2015.
   Adsumus XIII : tanulmányok a XIV[!XV]. Eötvös Konferencia előadásaiból / [szerk. Szőke Máté] ; [közread. az] Eötvös Collegium. - Budapest : Eötvös Coll., 2015. - 155 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
A konferenciát Budapesten, 2014. ápr. 25-27. között tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5371-38-7 fűzött
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.184
[AN 3594169]
MARC

ANSEL
UTF-8