MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 18. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/09/21 15:15:47
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
8094 /2015.
Száraz Orsolya (1981-)
   Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae / Száraz Orsolya ; Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. - Budapest : MTA Kvt. és Inf. Közp. ; Eger : EKF, 2015. - LXXIV, 147 p. : ill. ; 24 cm. - (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, ISSN 0230-8495 ; 17/3.)
A bevezető tanulmányok magyar és olasz nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7451-24-9 fűzött
Collegium Germanicum et Hungaricum (Roma). Bibliotheca
Róma - papképzés - egyetem - könyvtári katalógus
017(45-2Roma) *** 378.628.2(45-2Roma)
[AN 3595717]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

8095 /2015.
   Húsz év barátságban : a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete megalakulásának és 20 éves munkájának története, 1995-2015. - Székesfehérvár : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., 2015. - 139 p. : ill., színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88412-4-7 kötött
Honvédség és Társadalom Baráti Kör. Székesfehérvári Szervezet
Székesfehérvár - katonaság-civilek kapcsolat - egyesület - történeti feldolgozás
061.2(439-2Székesfehérvár)(091) *** 355(439)
[AN 3595834]
MARC

ANSEL
UTF-88096 /2015.
   Ybl emlékkönyv : az Ybl Tervező elbeszélt története / [szerk.] Szále László. - Budapest : Ybl Tervező, 2014. - [2], 172, [2] p. : ill., részben színes ; 27 cm
borító- és gerinccím: Ybl emlékház
Fűzött
Ybl Tervező Kft. (Budapest)
Magyarország - vállalat - építőipari tervezés - történeti feldolgozás
061.5(439)(091) *** 69.001
[AN 3595073]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8097 /2015.
   A csoportidentitás szemiotikája / szerk. Szirmai Éva, Újvári Edit. - Szeged : SZEK JGYF K., 2015. - 208 p. : ill. ; 24 cm. - (Andragógia és kulturális mediáció, ISSN 2062-9958)
A Szegeden, 2013. nov. 15-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5455-17-9 fűzött
identitás - társadalmi csoport - embléma - szemiotika
003.62 *** 316.63 *** 316.45
[AN 3595840]
MARC

ANSEL
UTF-88098 /2015.
Püski István (1943-)
   "Ismertem az írók körüli mágneses teret" : Püski Sándor élete hagyatékának tükrében / Püski István, Gulay István. - Budapest : Püski, 2015-. - ill. ; 29 cm
Püski Sándor (1911-2009)
Magyarország - könyvkiadás - 20. század - ezredforduló
655.41(439)(092)Püski_S.
[AN 3596161]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1929-1945. - 2015. - 246 p.
ISBN 978-963-302-152-1 fűzött
[AN 3596165] MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8099 /2015.
Byrne, Rhonda (1951-)
The power (magyar)
   Az erő / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - XV, [1], 250, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-529-080-2 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3601033]
MARC

ANSEL
UTF-88100 /2015.
Byrne, Rhonda (1951-)
The secret (magyar)
   A titok = The secret / Rhonda Byrne ; [ford. Cziczelszky Judit]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - XV, [1], 198 p. : ill., részben színes ; 19 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-528-998-1 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3601030]
MARC

ANSEL
UTF-88101 /2015.
Chinmoy, Sri (1931-2007)
Meditation techniques of Sri Chinmoy (magyar)
   Meditációs technikák / Sri Chinmoy. - [Budapest] : [Madal Bal], [2015]. - 149, [24] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9793-34-7 fűzött : 1300,- Ft
meditáció
133.25
[AN 3601020]
MARC

ANSEL
UTF-88102 /2015.
Gunagriha
   Nem titok / Gunagriha. - [Budapest] : Discovery Bliss, cop. 2015. - 437 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2202-9 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3595279]
MARC

ANSEL
UTF-88103 /2015.
Hampar, Joann
Astrology for beginners (magyar)
   Asztrológia : ezotéria mindenkinek / Joann Hampar ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-483-1 fűzött : 2490,- Ft
asztrológia
133.52
[AN 3595297]
MARC

ANSEL
UTF-88104 /2015.
Kovács-Magyar András (1960-)
   A legnagyobb titok: az igazság : [szellemi sugallatokra előkerült megdöbbentő tények] / Kovács-Magyar András. - 2. jav. kiad. - Budapest : Mérték, 2015. - 520 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 506-511.
ISBN 978-615-5113-71-0 kötött
ezoterika
133.25
[AN 3600973]
MARC

ANSEL
UTF-88105 /2015.
Koyré, Alexandre (1882-1964)
Mystiques, spirituels, alchimistes (magyar)
   Misztikusok, spiritualisták, alkimisták a német XVI. században / Alexandre Koyré ; [ford. Szigeti Csaba]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 181, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-480-7 fűzött : 1990,- Ft
Németország - filozófus - okkultizmus - keresztény misztika - 16. század
133.5 *** 1(430)(092)"15" *** 248.2
[AN 3595369]
MARC

ANSEL
UTF-88106 /2015.
Lowndes, Florin (1938-)
Die Belebung des Herzchakra (magyar)
   A szívcsakra felélesztése : Rudolf Steiner spirituális alapgyakorlatai / Florin Lowndes ; [ford. Malomsoky Ildikó]. - [Budapest] : Casparus, cop. 2015. - 211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89924-2-0 kötött : 3800,- Ft
ezoterika - csakra
133.25
[AN 3596108]
MARC

ANSEL
UTF-88107 /2015.
Molnár Orsolya
   Lili varázslatos kézikönyve / [írta és szerk. Molnár Orsolya] ; [ill. Kovács Péter, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 80, [16] p. : ill. színes ; 20 cm
keretcím: Tinititkok
ISBN 978-615-5370-68-7 fűzött
mágia - asztrológia - ifjúsági könyv
133.4(02.053.2) *** 133.52(02.053.2)
[AN 3595878]
MARC

ANSEL
UTF-88108 /2015.
Tóth László
   Isteni érzés, hogy tartósan letelepedsz velünk a Jézus maggal egy közös szeretetkörbe .. / [Tóth László]. - [Szeged] : Magma, 2015. - [212] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-5988-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3595252]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8109 /2015.
   Európa diplomás természeti területek Magyarországon / [szerk. Kézdy Pál] ; [kiad. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság]. - Budapest : Duna-Ipoly Nemz. Park Ig., 2015. - 20 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5241-14-7 fűzött
Magyarország - védett természeti terület
502.4(439)
[AN 3596569]
MARC

ANSEL
UTF-88110 /2015.
   A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei / [szerk.] Futó Zoltán ; [közread. a] Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar ... - Szarvas : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar, 2015. - 126 p. : ill. ; 26 cm
A Szarvason, 2015. jan. 29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-269-464-1 kötött
hulladékgazdálkodás
504.064.47 *** 628.477
[AN 3595600]
MARC

ANSEL
UTF-88111 /2015.
   Útmutató az agrárkörnyezeti értékelő "zöld-pont" rendszerek használatához. - Budapest : [Herman O. Int.], 2014. - 61 p. : ill., színes ; 30 cm
Közread. a Herman Ottó Intézet
ISBN 978-963-309-058-9 fűzött
mezőgazdaság - fenntartható fejlődés - minőségbiztosítás
504.03 *** 63 *** 65.018
[AN 3595761]
MARC

ANSEL
UTF-88112 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Rózsabogár preparátummal
ISBN 978-963-09-8256-6 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3595856] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

8113 /2015.
   Általános fizika. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus : Dóm K., [2013]-. - 24 cm. - (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
fizika - egyetemi tankönyv
53(075.8)
[AN 3509530]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/2., Mechanika II / Tasnádi Péter, Skrapits Lajos, Bérces György. Hőtan / Litz József. - cop. 2015. - 583 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-963-89889-4-2 fűzött : 5980,- Ft
mechanika - hőtan - egyetemi tankönyv
531/534(075.8) *** 536(075.8)
[AN 3595937] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8114 /2015.
Csányi Vilmos (1935-)
   Íme, az ember : a humánetológus szemével / Csányi Vilmos. - [Budapest] : Libri, 2015. - 388 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 378-380.
ISBN 978-963-310-410-1 kötött : 3990,- Ft
ember - etológia - társadalmi viselkedés
591.5 *** 599.9 *** 316.6
[AN 3595417]
MARC

ANSEL
UTF-88115 /2015.
Sándor István
   A vadló és rokonai / Sándor István. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, [2015]. - 126, [2] p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-615-5392-05-4 fűzött
lóféle
599.723
[AN 3595241]
MARC

ANSEL
UTF-88116 /2015.
   Tájcentrumi természeti értékek, biotópok fenntartható turisztikai hasznosítása / [... kiad. Szolnoki Főiskola]. - Szolnok : Szolnoki Főisk., 2014. - 231 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89935-6-4 fűzött
Magyarország - turizmus - biotóp - természeti környezet - helyismeret - tankönyv
581.55(439)(078) *** 338.48(439)(078) *** 502(439)(078) *** 908.439(078)
[AN 3596132]
MARC

ANSEL
UTF-88117 /2015.
Tóth Tamás
   Keselyűk Magyarországon / Tóth Tamás. - [Budapest] : Főv. Állat- és Növénykert, [2014]. - 127 p. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Állatkerti kötetek a természetért, ISSN 2062-1485)
Bibliogr.: p. 124-126.
ISBN 978-615-5392-04-7 fűzött
Magyarország - keselyű
598.912(439)
[AN 3595240]
MARC

ANSEL
UTF-88118 /2015.
   Vad- és egzotikus állatok szaporodásbiológiája, állatkerti tenyészprogramok : fiatal- és növendék állatok betegségei : a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert közös konferenciája : Budapest, 2015. március 27-29. = Reproductive biology of wild and zoo animals, conservation breeding programs - diseases of young and growing animals / szerk. ... Molnár Viktor [et al.]. - [Budapest] : M. Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társ. : Főv. Állat- és Növénykert, [2015]. - 80 p. : ill. ; 21 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5392-06-1 fűzött
szaporodás - vadon élő állat - állatbetegség - fiatal állat - konferencia-kiadvány
591.551 *** 636.082 *** 619 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3595242]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8119 /2015.
Bóna László (1960-)
   Ki, ha én nem? : az Én felfedezése homeopátiás nézőpontból : homeopátiás előadás-sorozat a Szintézis Szabadegyetemen / Bóna László. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2015. - 209 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5414-15-2 fűzött
önismeret - homeopátia
615.015.32 *** 159.923
[AN 3595024]
MARC

ANSEL
UTF-88120 /2015.
C1-Inhibitor Deficiency Workshop (9.) (2015) (Budapest)
   9th C1-Inhibitor Deficiency Workshop 2015 : ... Budapest ..., 28-31 May 2015 : programme & book of abstracts / [ed. by Zsuzsanna Heiszler, Róbert Hohol] ; [org. by C1-inh Deficiency Working Group, Foundation for the Prevention and Treatment of Fatal Angio-oedematous Diseases]. - [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], [2015]. - 128 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-16-1 fűzött
angiológia - konferencia-kiadvány
616.1 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3595827]
MARC

ANSEL
UTF-88121 /2015.
Dobi Zoltán
   Pozitív gondolkodás és teremtő képzelet / Dobi Zoltán ; [kiad. a Socrates Életvezetési Egyesület]. - [Juta] : Socrates Életvezetési Egyes., [2015]. - 60 p. ; 11 cm
keretcím: Életvezetési füzetek
ISBN 978-963-12-2476-4 fűzött
életvezetés - mentálhigiénia - öngyógyítás - szuggesztió
613.865 *** 615.89 *** 615.851.11
[AN 3595839]
MARC

ANSEL
UTF-88122 /2015.
Frankel, Alona (1937-)
Once upon a potty: girl (magyar)
   Bilikönyv : [lány] / írta és rajz. Alona Frankel ; ford. Demény Eszter. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [42] p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-410-006-5 kötött : 1890,- Ft
csecsemőgondozás - székelés - gyermekkönyv
613.95(02.053.2) *** 612.36(02.053.2)
[AN 3600538]
MARC

ANSEL
UTF-88123 /2015.
Fülöp László
   Erősen, egészségesen, sokáig / Fülöp László. - [Budapest] : Magánkiad., [2014]. - 205 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-9134-9 fűzött
egészséges életmód
613
[AN 3595092]
MARC

ANSEL
UTF-88124 /2015.
Gopnik, Alison (1955-)
The philosophical baby (magyar)
   A babák filozófiája : amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnak / Alison Gopnik ; ford. Vassy Zoltán. - Budapest : Typotex, [2015], cop. 2009. - 262 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 245-262.
ISBN 978-963-279-430-3 fűzött : 3600,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7
[AN 3599872]
MARC

ANSEL
UTF-88125 /2015.
Gopnik, Alison (1955-)
The scientist in the crib (magyar)
   Bölcsek a bölcsőben : hogyan gondolkodnak a kisbabák? / Alison Gopnik, Andrew N. Meltzoff, Patricia K. Kuhl ; ford. Vassy Zoltán. - 7. kiad. - Budapest : Typotex, [2015], cop. 2001. - 253 p. ; 21 cm. - (Test és lélek, ISSN 1417-6793)
Bibliogr.: p. 227-253.
ISBN 978-963-279-429-7 fűzött : 3600,- Ft
gyermeklélektan - csecsemő
159.922.7
[AN 3599859]
MARC

ANSEL
UTF-88126 /2015.
   A gyógyítás szakralitása : tudományos esszékötet / szerk. Blaskovich Erzsébet. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - 184 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9862-70-8 fűzött : 2990,- Ft
gyógyítás - hit
616-08 *** 234
[AN 3595868]
MARC

ANSEL
UTF-88127 /2015.
Hercsel Adél (1990-)
   AnyukaLand : fergeteges bébinapló mókás kedvű szülőknek / Hercsel Adél ; [... ill. Földi Andrea]. - Budapes : Athenaeum, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-293-423-5 kötött : 2490,- Ft
terhesség - humor
618.2(0:82-7)
[AN 3596021]
MARC

ANSEL
UTF-88128 /2015.
Knapp, Caroline (1959-2002)
Drinking (magyar)
   Pia : egy lovesztori / Caroline Knapp ; [ford. Nagy Flóra]. - Budapest : Európa, 2015. - 311 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-105-3 fűzött : 2990,- Ft
alkoholizmus - amerikai angol irodalom - memoár
613.81(0:82-94) *** 820-94(73)=945.11
[AN 3595342]
MARC

ANSEL
UTF-88129 /2015.
Koós Viki
   Arcreform : facelift gyakorlatok a fiatal arcért / Koós Viki. - [Budapest] : Portent Kft., 2015. - 83 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Arcfiatalító könyvek)
ISBN 978-963-12-1079-8 fűzött : 4250,- Ft
arc - torna
615.82 *** 611.92
[AN 3595104]
MARC

ANSEL
UTF-88130 /2015.
Lendvai Norbert
   Így változtass az életeden [elektronikus dok.] / Lendvai Norbert. - Szöveg (epub : 537 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133304. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-486-5
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3599662]
MARC

ANSEL
UTF-88131 /2015.
Morley, Charlie
Lucid dreaming (magyar)
   Éber álmodás : hogyan válj tudatossá az álmaidban? / Charlie Morley ; [ford. Szarvas Réka]. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 189 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-250-9 fűzött : 2300,- Ft
álom - tudatosság - ezoterika
159.963.3 *** 133.25
[AN 3593738]
MARC

ANSEL
UTF-88132 /2015.
Oszlár Kálmán András
   A szex, mint áramlatélmény [elektronikus dok.] : tantrikus kontinencia & spirituális intimitás / Oszlár Kálmán András. - Szöveg (epub : 602 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133308. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-648-7
nemi élet - jóga - tantra - elektronikus dokumentum
613.88 *** 615.851.86 *** 294.55
[AN 3599695]
MARC

ANSEL
UTF-88133 /2015.
Pádár-Takács Éva (1989-)
   Kihívás program : útmutatás egy sikeres és boldog élethez / írta Pádár-Takács Éva. - [Győr] : Szerző, cop. 2015. - 122 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 121.
ISBN 978-963-12-1736-0 kötött : 3490,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3595432]
MARC

ANSEL
UTF-88134 /2015.
Perry, Bruce D. (1955-)
The boy who was raised as a dog (magyar)
   A ketrecbe zárt fiú és más történetek egy gyermekpszichiáter jegyzetfüzetéből : mit tanulhatunk a traumát átélt gyerekektől a veszteségről, a szeretetről és a gyógyulásról? / Bruce D. Perry, Maia Szalavitz ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 357 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-355-151-6 kötött : 3500,- Ft
gyermeklélektan - gyermekpszichiátria - pszichoterápia
159.922.7(0:82-94) *** 616.89-053.2(0:82-94) *** 615.851-053.2(0:82-94)
[AN 3596181]
MARC

ANSEL
UTF-88135 /2015.
Petri, Horst (1936-)
Geschwister: Liebe und Rivalität (magyar)
   Testvérek: szeretet és versengés : életünk leghosszabb kapcsolata / Horst Petri ; [ford. Kőrösi Mercédesz]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 237 p. ; 21 cm. - (Dialóg life könyvek, ISSN 2061-9421)
ISBN 978-615-5376-57-3 fűzöt : 2980,- Ft
testvér - családi nevelés - családi élet
159.922.7-055.71 *** 316.356.2
[AN 3596020]
MARC

ANSEL
UTF-88136 /2015.
Semmelweis Egyetem (Budapest). Egészségtudományi Kar. Tudományos diákköri konferencia (37.) (2015) (Budapest)
   A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Tudományos Diákköreinek XXXVII. Konferenciája : program. - [Budapest] : SE ETK, 2015. - 52 p. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal. - A konferenciát Budapesten, 2015. febr. 11-12-én rendezték. - Borítócím: TDK konferencia : program, 2015
Fűzött
megelőzés - orvostudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
616-084 *** 61 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3595072]
MARC

ANSEL
UTF-88137 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Anyát megoperálták / Tóth Krisztina ; Hitka Viktória rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 47 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9932-1 kötött : 2499,- Ft
rákbetegség - gyermekkönyv
616-006(02.053.2)
[AN 3596058]
MARC

ANSEL
UTF-88138 /2015.
   Transzfúziós szabályzat : az OVSZ módszertani levele : aktualizált formanyomtatványokkal / szerk. Baróti-Tóth Klára [et al.]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : OVSZ, 2014. - 113 p. ; 21 cm. - (Az Országos Vérellátó Szolgálat könyvtára, ISSN 1416-3152 ; 4.)
ISBN 978-963-88164-2-9 fűzött
Magyarország - vérátömlesztés - útmutató
615.38(439)(036)
[AN 3600691]
MARC

ANSEL
UTF-88139 /2015.
Vigh Tamás
   Application of continuous technologies to manufacture solid dispersions of active pharmaceutical ingredients : a PhD thesis submitted to Budapest University of Technology and Economics Faculty of Chemical and Biochemical Engineering George A. Olah Doctoral School / by Tamás Vigh. - Budapest : BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh Gy. Doktori Isk., 2015. - 165 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 143-165.
ISBN 978-963-313-185-5 fűzött
gyógyszer-technológia - gyógyszerkémia
615.015 *** 615.07
[AN 3595991]
MARC

ANSEL
UTF-88140 /2015.
Virtue, Doreen (1958-)
Assertiveness for earth angels (magyar)
   Földre szállt angyalok / Doreen Virtue ; [ford. Szabó Nóra]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 229 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-412-1 kötött : 2990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3595288]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8141 /2015.
   Biohidrogén / szerk. Bélafiné Bakó Katalin. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2014. - 107 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-051-6 fűzött
megújuló energiaforrás - hidrogén
620.9 *** 546.11
[AN 3596012]
MARC

ANSEL
UTF-88142 /2015.
   A gépészeti szakmakultúra szerepe a hazai gazdaság fenntartható fejlődésében [elektronikus dok.] : 2015. április 15. / [rend., közread. a] Gépipari Tudományos Egyesület. - Szöveg. - Budapest : Gépipari Tud. Egyes., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A Budapesten rendezett konferencia előadásai. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-9058-37-8
gépészmérnöki ismeretek - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
621 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3594659]
MARC

ANSEL
UTF-88143 /2015.
Szolnoky Gábor
   A két Tumler : rövid összefoglaló két magyarországi 18. századi, illetve 19. század eleji vízépítőről / írta Szolnoky Gábor ; [közread. a] Laczkó Dezső Múzeum. - Veszprém : Laczkó D. Múz., 2015. - 45 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 21.
ISBN 978-963-9938-16-8 fűzött
Tumler György (1722-1767)
Tumler Henrik (1748-1835)
Magyarország - mérnök - vízépítés - 18. század - 19. század
62(439)(092)Tumler_Gy. *** 62(439)(092)Tumler_H. *** 626/627
[AN 3595844]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8144 /2015.
Workshop on the Advances of Information Technology (2015) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on the Advances of Information Technology : WAIT 2015 / [ed. Bálint Kiss and László Szirmay-Kalos]. - Budapest : [BME], 2015. - 204 p. : ill. ; 30 cm
Rend., közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-178-7 fűzött
műszaki tudomány - információtechnika - informatika - konferencia-kiadvány
681.3 *** 62 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3595138]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

8145 /2015.
   "Novel trends in electronics manufacturing" : ISSE 2015 : 38th International Spring Seminar on Electronics Technology : May 6-10, 2015, Eger ... : extended abstracts / [publ. by the Budapest University of Technology and Economics]. - [Budapest] : BUTE, 2015. - 250 p. : ill. ; 25 cm
Gerinccím: ISSE 2015, Eger, Hungary : book of abstracts. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-177-0 fűzött
elektronikai gyártástechnológia - konferencia-kiadvány
621.37/.39 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3595145]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

8146 /2015.
Lenkei Gábor (1961-)
   Cenzúrázott egészség avagy A betegségipar futószalagján / Lenkei Gábor ; [megj. a Jog az Egészséghez Közhasznú Egyesület gondozásában]. - 16. jav. kiad. - [Budapest] : Jog az Egészséghez Közhasznú Egyes., 2015, cop. 2003. - 239 p. ; 21 cm
A címben a "cenzúrázott" szó áthúzva szerepel. - Bibliogr.: p. 214-236.
ISBN 978-963-89364-9-3 kötött : 2700,- Ft
közegészségügy - gyógyszeripar
661.12 *** 614
[AN 3601027]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8147 /2015.
Boros Jenő
   AWE Wartburg : két ütem, három henger, négy kerék / Boros Jenő. - Budapest : Maróti, 2015. - 126 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 126.
ISBN 978-963-9945-13-5 kötött : 3500,- Ft
Német Demokratikus Köztársaság - gyártörténet - gépjárműipar - személygépkocsi - album
629.114.6(430.2)(091) *** 061.5(430.2)Wartburg(091)
[AN 3595979]
MARC

ANSEL
UTF-88148 /2015.
   A csepeli rádio-állomás 10 éves története, 1914-1924 : a 10 év alatt használt rádio rendszerek ismertetése eredeti kapcsolási rajzokkal / [közread. az] RMK Nosztalgia Rádió Egyesület. - [Budapest] : RMK Nosztalgia Rádió Egyes., [2015]. - 28 p. : ill. ; 30 cm
Repr. kiad. - Eredeti kiadása: Budapest : Bethlen Ny., 1924
Fűzött
Csepel - Magyarország - rádióadó - technikatörténet - első világháború - két világháború közötti időszak - hasonmás kiadás
654.191(439-2Csepel)"191/192" *** 654.191(439)"191/192" *** 094/099.07
[AN 3596309]
MARC

ANSEL
UTF-88149 /2015.
Magyar Űrkutatási Fórum (2015) (Sopron)
   Magyar Űrkutatási Fórum 2015 [elektronikus dok.] : Sopron, 2015. május 7-9. : az előadások összefoglalói / szerk. Bacsárdi László és Wesztergom Viktor ; [rend.], kiad. a Magyar Asztronautikai Társaság. - Szöveg. - Budapest : M. Asztronautikai Társ., 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7367-07-6
űrkutatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
629.78 *** 52 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3594649]
MARC

ANSEL
UTF-88150 /2015.
   Nyugat- és kelet-közép-európai járműipari térségek működési modelljei / szerk. Fekete Dávid ; [közread. az] Universitas-Győr Alapítvány. - Győr : Universitas-Győr Alapítvány, 2015. - 186 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2206-7 fűzött
Európai Unió - járműipar - regionális gazdaság - 21. század
629(4-62)"200/201" *** 332.1(4-62)"200/201"
[AN 3596201]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8151 /2015.
   Agrárkutatási archívumok : tanácskozás és talajjavítási bemutató a meszes altalaj felhasználásával Gyomán / [szerk. Köhler Mihály] ; [közread. az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény]. - Átd. kiad. - Gyomaendrőd : Endrődi Tájház és Helytört. Gyűjt., 2015. - 89, 9 p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát 1981. júl. 28-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-88249-4-3 fűzött
Dél-Alföld - agrotechnika - talajjavítás - szikes talaj
631.6(439Dél-Alföld) *** 631.445.52/.54
[AN 3596113]
MARC

ANSEL
UTF-88152 /2015.
Freiberg, Christina
500 Garten-Ideen (magyar)
   500 kerti ötlet : tippek & trükkök : egyszerű, ötletes, ösztönző / Christina Freiberg ; fotó Marion Nickig ; [ford. Csukás Judit]. - Budapest : Terc, cop. 2015. - [352] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5445-17-0 kötött : 6800,- Ft
amatőr kertészkedés
635
[AN 3595983]
MARC

ANSEL
UTF-88153 /2015.
   A háztáji gazdálkodás keretébe integrálható agroszociális mintaprogramok, 2014 / [kiad. a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet]. - [Budapest] : NAKVI, [2014]. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 144.
Fűzött
Magyarország - háztáji gazdaság - szociális program - vidékfejlesztés - 21. század
631.115.11(439)"201" *** 711.1(439)"201"
[AN 3595238]
MARC

ANSEL
UTF-88154 /2015.
   A klímaváltozás állata: a bivaly : tartás, tenyésztés, termékek / [szerk. Seregi János]. - [Budapest] : [Herman O. Int.], 2014. - 92 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Herman Ottó Intézet. - Bibliogr.: p. 89-91.
ISBN 978-963-309-059-6 fűzött
bivaly - állattenyésztés - állattartás
636.29
[AN 3595768]
MARC

ANSEL
UTF-88155 /2015.
Lőrincz András
   Szőlőtermesztés / Lőrincz András, Sz. Nagy László, Zanathy Gábor ; [rajz. Kecskésné Szabó Ildikó]. - 4. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 531 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 516-531.
ISBN 978-963-286-712-0 kötött : 7200,- Ft
szőlőművelés
634.8
[AN 3601052]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8156 /2015.
Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola (1876-1948)
   Receptek : [az erdélyi főúri konyha titkai] / báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola ; ajánlja Marosi Ildikó. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-659-5 kötött : 3490,- Ft
Erdély - arisztokrácia - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 316.343.322(439.21)
[AN 3596135]
MARC

ANSEL
UTF-88157 /2015.
Kenderesi Ilona
   Könnyű és finom : 8 vegetárius menü / Kenderesi Ilona ; [kiad. a Hindu - Magyar Kulturális Alapítvány]. - 2. jav. kiad. - Pécs : Hindu - M. Kult. Alapítvány, 2015. - 79 p. : ill., színes ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-2610-2 fűzött
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3596223]
MARC

ANSEL
UTF-88158 /2015.
Lénárt Gitta
   Szivárvány szakácskönyv : gyors étkek élő szárítmányokból 1 perc alatt! / Lénárt Gitta. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 141 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-291-247-9 fűzött : 2490,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.56(083.12) *** 613.2
[AN 3596092]
MARC

ANSEL
UTF-88159 /2015.
Nagy Réka
   Ökoanyu : egyszerűen zöld : [környezettudatos és takarékos háztartási ötletek] / Nagy Réka. - Budapest : Central Kv., 2015, cop. 2014. - 159 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-058-5 kötött : 3300,- Ft
háztartás - környezetvédelem - energiatakarékosság - útmutató
64 *** 620.9 *** 504.06(036)
[AN 3600608]
MARC

ANSEL
UTF-88160 /2015.
Rupáner-Gallé Margó (1982-)
   Rupáner-konyha / Rupáner-Gallé Margó. - Budapest : Aba Kvk., 2015. - 142 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5332-70-8 kötött : 3990,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3596144]
MARC

ANSEL
UTF-88161 /2015.
Vrábel Krisztina
   160 grammos szénhidrátdiéta / Vrábel Krisztina. - Budapest : Central Médiacsop., 2015, cop. 2013. - 167 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-341-067-7 fűzött : 3900,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12)
[AN 3600655]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8162 /2015.
Székelyné Csuka Olga
   Heidegger: történik, történik.. / Székelyné Csuka Olga. - Pécs : Szerző, 2015. - 144 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2137-4 fűzött
filozófiatörténet - erkölcsfilozófia - esszé
17 *** 1(100)(091)(0:82-4)
[AN 3595899]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8163 /2015.
   Beszélgessünk Istennel! : hogyan imádkozz, hogy szíved keserűsége édessé, szomorúságod vidámsággá, gyengeséged erősséggé váljon? / szerk. Vereb István. - Szeged : Laudetur K., cop. 2015. - 104 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88465-8-7 fűzött
imádkozás
248.143
[AN 3595775]
MARC

ANSEL
UTF-88164 /2015.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Újszövetség / ford., a bevezetőket és az utószót írta Simon Tamás László ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság. - 3. jav. kiad. - [Pannonhalma] : Pannonhalmi Főapátság, 2015. - 876, [3] p. : ill., térk. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5576-00-3 kötött
225.04=945.11
[AN 3600987]
MARC

ANSEL
UTF-88165 /2015.
Böjte Csaba (1959-)
   A virág a fény felé hajlik : Csaba testvér füveskönyve a gyerekvállalásról és a nevelésről / [... összeáll. és sajtó alá rend. Karikó Éva]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 211 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-227-586-4 kötött : 2990,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3596114]
MARC

ANSEL
UTF-88166 /2015.
Brind, Roger
The Bible the word of God (magyar)
   A Biblia miért Isten beszéde? / Roger Brind. - Budapest : Evangéliumi K., 2015. - 59 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-70-8 fűzött
Biblia
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3595434]
MARC

ANSEL
UTF-88167 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
Now you' re speaking my language (magyar)
   Végre egy nyelvet beszélünk : kommunikáció és intimitás a házasságban / Gary Chapman ; [ford. Cseke Zsuzsa Anikó]. - 3. utánny. - Budapest : Harmat, 2015, cop. 2011. - 206 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-075-4 fűzött : 2500,- Ft
házasság - nemek lélektana
265.5 *** 159.922.1
[AN 3600178]
MARC

ANSEL
UTF-88168 /2015.
Dobrovits Mihály (1963-)
   Jurták és az EBESZ között : iszlám és nemzetépítés a volt Szovjetunió szunnita iszlám többségű régióiban / Dobrovits Mihály. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 173 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-958-3 fűzött : 2500,- Ft
Oroszország - Közép-Ázsia - iszlám - nemzetállam - identitás - ezredforduló
297(575) *** 297(58) *** 316.63(575) *** 316.63(58)
[AN 3595663]
MARC

ANSEL
UTF-88169 /2015.
Eareckson, Joni (1949-)
Suffering unjustly (magyar)
   Igazságtalan szenvedés : egy más nézőpontból / Joni Eareckson Tada. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2014. - 20 p. ; 15 cm
ISBN 978-615-5189-14-2 fűzött
szenvedés
248.132
[AN 3600036]
MARC

ANSEL
UTF-88170 /2015.
   Az érdekérvényesítés lehetőségei és útvesztői : Keresztény Civil Szervezetek 10. Országos Fóruma : a 2014. november 6-án megrendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / [kiad. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség ...]. - Budapest : MKDSZ, [2015]. - 80 p. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-615-80127-1-3 fűzött
Magyarország - keresztény egyház - társadalmi felelősség - civil szervezet - 21. század
261.6(439)"200/201" *** 334.012.46(439) *** 26/28(439)"200/201"
[AN 3595614]
MARC

ANSEL
UTF-88171 /2015.
Gromon András (1951-)
   András evangéliuma / Máté, Márk és Lukács evangéliumából összeáll., illetve saját magyarázataival kieg. Gromon András. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 62 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-2460-3 fűzött
Biblia. Újszövetség. Evangéliumok
bibliai történet
226.046
[AN 3595386]
MARC

ANSEL
UTF-88172 /2015.
   Istenben elrejtett élet : Bogner Mária Margit vizitációs nővér életrajza / Felsődiósi Gyula írása nyomán ; [kiad. Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend]. - Budakeszi : Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend, 2015. - 19 p. ; 21 cm
Fűzött
Bogner Mária Margit (1905-1933)
Magyarország - apáca - 20. század - életrajz
271.975(439)(092)Bogner_M._M.
[AN 3600214]
MARC

ANSEL
UTF-88173 /2015.
Jálics Ferenc (1927-)
Kontemplative Exerzitien (magyar)
   Szemlélődő lelkigyakorlat : bevezetés a szemlélődő életmódba és a Jézus-imába / Jálics Ferenc ; [ford. Varga Péter Pius]. - 5. jav. kiad. - Budapest : JTMR ; [Kecskemét] : Korda, 2014. - 456 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-59-7 kötött : 3400,- Ft
lelkigyakorlat
248.12
[AN 3600209]
MARC

ANSEL
UTF-88174 /2015.
Macleod, Donald
Shared life (magyar)
   Titok az Isten : a Szentháromság és Isten népének közössége / Donald Macleod. - Budapest : Evangéliumi K., 2015. - 109 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5189-73-9 fűzött
vallásos irodalom - Szentháromság
231.01 *** 244
[AN 3595436]
MARC

ANSEL
UTF-88175 /2015.
   "a' Magyar Nemzetnek utolcsepp vérig háládatos fija..." : Petrás Incze János két évszázados születési évfordulójára rendezett konferencia előadásai / szerk. Barna Gábor. - Budapest : Lakatos D. Csángómagyar Kult. Egyes., 2014. - 160, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Csángó füzetek, ISSN 1417-0736 ; 6.)
A konferenciát Egerben, 2013. szept. 21-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1173-3 fűzött
Petrás Incze János (1813-1886)
Magyarország - katolikus pap - etnográfus - 19. század
282(439)(092)Petrás_I._J. *** 39.001(439)(092)Petrás_I._J.
[AN 3595076]
MARC

ANSEL
UTF-88176 /2015.
   Mártírium és emlékezet : protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században / szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 293 p. : ill. ; 24 cm. - (Loci memoriae Hungaricae, ISSN 2064-549X ; 3.)
Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-318-465-3 fűzött
kereszténység - mártír - kultusz - keresztény irodalom
272(100) *** 23/28 *** 82-97(091)"14/18"
[AN 3595550]
MARC

ANSEL
UTF-88177 /2015.
Mindszenty József (1892-1975)
   Emlékirataim / Mindszenty József ; [sajtó alá rend. Kovács Attila Zoltán, Soós Viktor Attila]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 663 p., [84] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-227-618-2 kötött : 5990,- Ft
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - érsek - bíboros - állam és egyház viszonya - állami terror - 1945 utáni időszak - Rákosi-korszak - Kádár-korszak - memoár - történelmi forrás - kritikai kiadás
282(439)(092)Mindszenty_J.(0:82-94) *** 322(439)"194/197"(093) *** 323.282(439)"1945/195"(093)
[AN 3595945]
MARC

ANSEL
UTF-88178 /2015.
Soós László (1924-)
   Kalandjaim / Soós László. - [Budakalász] : [Soós L.], 2013-. - 24 cm
Magyarország - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - memoár
284.2(439)(092)Soós_L.(0:82-94)
[AN 3520290]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5. köt., A pócsmegyeri kántor. - 2015. - 333 p.
ISBN 978-963-12-1626-4 fűzött
[AN 3596267] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A zsintai[!zsinati] lelkész. - 2015. - 334 p.
ISBN 978-963-12-1833-6 fűzött
[AN 3596270] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., A parlamenti gyorsíró. - 2015. - 336 p.
ISBN 978-963-12-2219-7 fűzött
[AN 3596271] MARC

ANSEL
UTF-88179 /2015.
Szabó M. Irén (1894-1971)
   A hűség útján : Szabó M. Irén nővér az Isteni Szeretet Leányai Társulata tartományfőnöknője bizalmas rendi körlevelei 1944 és 1950 között / [szerk. Harangozó Miklós] ; [előszó Pál Ferenc ...]. - Celldömölk : Györéné Losoncz A., 2015. - 157, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-12-1899-2 fűzött
Societas Filiarum Divinae Caritatis. Provincia Hungariae
Magyarország - apácarend - katolikus egyház - második világháború - Rákosi-korszak - körlevél - történelmi forrás
271-055.2(439)FDC"194/195"(093)
[AN 3595818]
MARC

ANSEL
UTF-88180 /2015.
Thieme, Robert B. (1918-2009)
   Huszonharmadik zsoltár / R. B. Thieme, Jr. - 3. kiad. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2014. - 24 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-61-1 fűzött
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3600018]
MARC

ANSEL
UTF-88181 /2015.
Thieme, Robert B. (1918-2009)
A matter of life & death (magyar)
   Halálból az életre : a Jézus Krisztusról szóló örömhír / R. B. Thieme. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2014. - 18 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-92-5 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3600089]
MARC

ANSEL
UTF-88182 /2015.
Thieme, Robert B. (1918-2009)
A quartette of fools (magyar)
   Bolondok kórusa / R. B. Thieme, Jr. - Budapest : Evangéliumi K. és Iratmisszió, cop. 2014. - 14 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-9867-07-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3600025]
MARC

ANSEL
UTF-88183 /2015.
   Ünnep : a Sárospataki Református Egyházközség imázskiadványa. - [Sárospatak] : Sárospataki Református Egyházközs., [2014]. - 58 p. : ill., színes ; 30x30 cm
ISBN 978-963-88585-1-1 fűzött
Sárospataki Református Egyházközség
Sárospatak - egyházközség protestáns egyházakban - templom - református egyház
284.2(439-2Sárospatak) *** 726.54(439-2Sárospatak)
[AN 3596260]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8184 /2015.
Árgyelán György (1945-)
   A kőrózsa megfakadt : Árgyelán György képes könyve Rott József szövegével. - Komló : Árgyelán Gy. ; Budapest : Napkút K., 2015. - 137, [4] : ill. ; 22x24 cm
ISBN 978-963-263-469-2 kötött
Komló (Baranya megye) - helyismeret - szociográfia - cigányság - magyar irodalom - fényképalbum - válogatott művek
308(=914.99)(439-2Komló)(084.12) *** 77.04(439)(092)Árgyelán_Gy. *** 908.439-2Komló(084.12) *** 894.511-821
[AN 3595895]
MARC

ANSEL
UTF-88185 /2015.
Bujdosóné Dani Erzsébet (1968-)
   Székelyföldi intézményi sors két meghatározó kulturális közgyűjtemény történetének tükrében / Dani Erzsébet. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 339 p., [8] t. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 251-266.
ISBN 978-963-446-744-1 fűzött : 2600,- Ft
Székely Nemzeti Múzeum (Sfîntu Gheorghe)
Haáz Rezső Múzeum (Odorheiu Secuiesc). Tudományos Könyvtár
Erdély - múzeum - iskolai könyvtár - határon túli magyarság - könyvtártörténet - történeti feldolgozás
316.356.4(=945.11)(498.4) *** 027.8(498.4-2Székelyudvarhely)(091) *** 069(498.4-2Sepsiszentgyörgy)(091)
[AN 3595778]
MARC

ANSEL
UTF-88186 /2015.
Cloud, Henry (1956-)
Boundaries in dating (magyar)
   Határaink a párkeresésben : szabadon, nyitottan, önismerettel / Henry Cloud, John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 2. kiad. - Budapest : Harmat, 2015. - 278 p. ; 20 cm
Megj. "Randikalauz" címmel is. - keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-267-3 fűzött : 2500,- Ft
párkapcsolat
316.472.4 *** 265.5
[AN 3595018]
MARC

ANSEL
UTF-88187 /2015.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   In memoriam Hankiss Elemér / [szerk. Bokányi Péter]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 46 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5251-45-0 fűzött : 2015,- Ft : 7 EUR
szociológia
316
[AN 3595813]
MARC

ANSEL
UTF-88188 /2015.
Harmat József (1953-)
   Roma holokauszt a Grábler-tónál : a székesfehérvári és várpalotai cigányok tömeges kivégzése Várpalotán 1945-ben / Harmat József. - Várpalota : Önkormányzat ; Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2015. - 424 p.ill. ; 25 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványai, ISSN 0134-112X ; 34.)
Bibliogr.: p. 386-395.
ISBN 978-963-7229-40-4 kötött
Várpalota - népirtás - cigányság - második világháború
316.347(=914.99)(439-2Várpalota) *** 323.12(=914.99)(439-2Várpalota)"1945"
[AN 3595758]
MARC

ANSEL
UTF-88189 /2015.
Huber Károly (1971-)
   A megfélemlítésről : iskolai és cyber-megfélemlítés elleni kisokos / [írta és szerk. Huber Károly] ; [... kiad. Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány]. - [Budapest] : Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány, 2015. - 81 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1292-1 fűzött
megfélemlítés - iskolai erőszak
316.647.3 *** 37.018.2 *** 343.6
[AN 3596279]
MARC

ANSEL
UTF-88190 /2015.
   Nemzeti integráció, autonómia és szakrális múlt a Kárpát-medencében / szerk. Garaczi Imre. - Veszprém : Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2014. - 412 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyarságtudományi kutatások, ISSN 2062-1124 ; 4.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5360-05-3 fűzött : 3000,- Ft
Kárpát-medence - identitás - magyarságtudat - határon túli magyarság
316.63(=945.11)(4-191) *** 323.1(=945.11)(4-191) *** 316.347(=945.11)(4-191)
[AN 3595764]
MARC

ANSEL
UTF-88191 /2015.
   New media world 2015 : szabadság és szabályozás : nemzetközi konferencia = New media world 2015 : freedom and regulation : international conference. - [Budapest] : [Médiatudományi Int.] : [MTA BTK Médiatudományi Kutcsop.], [2015]. - 44, 44 p. : ill., színes ; 22 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. ápr. 24-én a Médiatudományi Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központ Médiatudományi Kutatócsoportja rendezte. - A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
Európai Unió - tömegtájékoztatási eszköz - jogi szabályozás - konferencia-kiadvány
316.774(4-62) *** 316.774(100) *** 659.3(4-62) *** 659.3(100) *** 34:791.9.096/.097(4-62) *** 34:791.9.096/.097(100) *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3596217]
MARC

ANSEL
UTF-88192 /2015.
   Szomszédaink voltak : Szentendre zsidóságáról = They were our neighbours : about the Jewry of Szentendre / [a szöveget összeáll. és a képeket vál. Klein László, Száva Borbála és Vajda János] ; [szerk. Rappai Zsuzsa] ; [... kiad. a Magyar - Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület]. - Szentendre : M. - Izraeli Baráti Társ. Kult. Egyes., 2015. - 95 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-1409-3 fűzött
Szentendre - zsidóság - történelmi forrás
316.347(=924)(439-2Szentendre)(093)
[AN 3595078]
MARC

ANSEL
UTF-88193 /2015.
   Trauma, gender, irodalom [elektronikus dok.] : a társadalmi nemi szerepek jelentősége a traumatikus tapasztalatok irodalmi értelmezésében / szerk. Györe Bori, Menyhért Anna, Szabolcsi Gergely ; [közread. a] Trauma és Gender Kutatócsoport. - Szöveg (pdf : 6.4 MB). - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133313. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-312-215-0
irodalomtudomány - személyiség-lélektan - társadalmi nem kutatás - elektronikus dokumentum
316.37-055 *** 82.01 *** 159.923
[AN 3599746]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8194 /2015.
Forrai Katalin (1926-2004)
   Jár a baba, jár / Forrai Katalin ; [Reich Károly rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 82, [5] p. : ill., részben színes, főként kotta ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9894-2 kötött : 2199,- Ft
magyar néprajz - gyermekdal - mondóka
394.3-053.2(=945.11) *** 784.67(=945.11)(02.053.2)
[AN 3600513]
MARC

ANSEL
UTF-88195 /2015.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 1. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm
ISBN 978-963-11-9892-8 kötött : 1999,- Ft
képeskönyv - mondóka
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3600503]
MARC

ANSEL
UTF-88196 /2015.
Jakabosné Kovács Judit (1974-)
   Kerekítő : ölbeli játékok, mondókák 3. / ... vál. és a játékok leírását kész. J. Kovács Judit ; ill. Kállai Nagy Krisztina. - 3. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 17x17 cm + CD
ISBN 978-963-11-9839-3 kötött : 2499,- Ft
mondóka - képeskönyv - auditív dokumentum
398.831(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3600519]
MARC

ANSEL
UTF-88197 /2015.
Kálmány Lajos (1852-1919)
   Alföldi gyűjtés / Kálmány Lajos ; közread. Forrai Ibolya, Raffai Judit. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 568 p. : ill. ; 20 cm. - (Magyar népköltészet tára, ISSN 1587-3463 ; 16.). (Fontes Musei Ethnographiae, ISSN 0864-9553 ; 11.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-954-5 kötött : 3500,- Ft
Alföld - magyar néprajz - magyar irodalom - népköltészet
398(=945.11)(439.14)
[AN 3595414]
MARC

ANSEL
UTF-88198 /2015.
Kemény Attila
   A társas élet szokásai a töki szőlőhegyen / Kemény Attila. - Tök : Kortárs Képzőművészetért 2004 Alapítvány, 2015. - 61 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Töki helytörténeti füzetek, ISSN 2060-9280 ; 2.)
Bibliogr.: p. 46-48.
ISBN 978-963-12-1683-7 fűzött
Tök (Pest megye) - magyar néprajz - népszokás - szőlőművelés
398.332.34(=945.11)(439-2Tök) *** 634.8(439-2Tök) *** 392(=945.11)
[AN 3595749]
MARC

ANSEL
UTF-88199 /2015.
Kürti Kovács Sándor (1941-)
   A keleti szélrózsa meséi / ford. és átd. Kürti Kovács Sándor ; [Steiner Lídia illusztrációival]. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2015. - 95 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-03-5 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese - gyermekkönyv
398.21(=00)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3595947]
MARC

ANSEL
UTF-88200 /2015.
Matusek László (1915-1995)
   Emléket hagyni : tiszteletadás Matusek László kántortanítónak = Ostaviti uspomenu : poštovanje prema učitelju Ladislavu Matušeku / [szerk. ... Szávai József...]. - Pécs : [Tanac Kult. Egyes.], 2015. - 174 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Közread. a Tanac Kulturális Egyesület. - Váltakozva magyar és horvát nyelven. - Bibliogr.: p. 146-147.
ISBN 978-963-12-1863-3 kötött
Áta - magyarországi horvátok - néprajz - neveléstörténet - kántor - pedagógus
39(=861)(439-2Áta) *** 373.3(439-2Áta)(091) *** 37(439-2Áta)(092)
[AN 3595713]
MARC

ANSEL
UTF-88201 /2015.
   Mesék boldog öregekről / [vál. és szerk. és az előszót írta Boldizsár Ildikó]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2014. - 287, [7] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2776-9 kötött : 2990,- Ft
világirodalom - idős - népmese
398.21(100) *** 316.37-053.9(0:82-34)
[AN 3601023]
MARC

ANSEL
UTF-88202 /2015.
Toót H. Zsolt (1966-)
   Garabonciások könyve és szerelme : irodalmi tanulmányok egy magyar őshagyományról / Toót-Holló Tamás. - Budapest : Napkút K., 2015. - 323, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-263-472-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - garabonciás - magyar néprajz
398.49(=945.11) *** 894.511(091) *** 39(=945.11)
[AN 3595974]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8203 /2015.
Beliczey Miklós (1901-1977)
   Elvitte az ördög : főispán voltam és kubikos / Beliczey Miklós ; [szerk. Both Imre]. - [Csabaszabadi] : Beliczey I., 2015. - 286 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2435-1 kötött
Beliczey Miklós (1901-1977)
Magyarország - főispán - 20. század - memoár
32(439)(092)Beliczey_M.(0:82-94)
[AN 3595919]
MARC

ANSEL
UTF-88204 /2015.
Cognolato, Luca (1963-)
L'eroe invisibile (magyar)
   A láthatatlan hős : [egy igaz ember budapesti története] / Luca Cognolato, Silvia del Francia ; Franco Perlasca visszaemlékezésével ; [... ill. Baranyai András] ; [ford. Todero Anna]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 195, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-044-7 kötött : 1990,- Ft
Perlasca, Giorgio (1910-1992)
Magyarország - zsidóság mentése - második világháború - olasz irodalom - ifjúsági regény
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)Perlasca,_G.(0:82-31) *** 850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3596141]
MARC

ANSEL
UTF-88205 /2015.
   Credibility assessment in asylum procedures : a multidisciplinary training manual / [... Gábor Gyulai ed.] ; [ill. ... András Baranyai] ; [publ. by Hungarian Helsinki Committee]. - Budapest : Hung. Helsinki Comm., [2013-2015]. - 2 db ; 30 cm
menekültügy - idegenrendészet - interkulturális kapcsolat - tankönyv
325.14(078) *** 351.756(078) *** 316.722(078)
[AN 3527975]
MARC

ANSEL
UTF-8


   Vol. 2. - cop. 2015. - 120 p. : ill.
Bibliogr.: p. 117-119.
ISBN 978-615-5215-29-2 fűzött
[AN 3596245] MARC

ANSEL
UTF-88206 /2015.
   " volna visszahívni" : in memoriam Ádám Jenő / [szerk. Ádám Rozália, Bokor Béla, Minorics Tünde] ; [kiad. Határokon Túli Magyarságért Alapítvány]. - Pécs : Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, 2015. - 111 p. : ill. ; 22 cm
Kötött
Ádám Jenő (1923-2014)
Horvátország - politikus - határon túli magyarság - 20. század - memoár - emlékkönyv
32(497.13)(=945.11)(092)Ádám_J.(0:82-94)
[AN 3596015]
MARC

ANSEL
UTF-88207 /2015.
Kiss Sándor (1884-1960)
   Zsidókórság : a magyarság fajvédelmi bibliája : összegyűjtött írások / Kiss Sándor. - Budapest : Dobszay K., 2015. - [1] t.fol., 558 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1882-4 kötött
Kiss Sándor (1884-1960)
zsidóság - rasszizmus - újságíró - pedagógus - sajtóügy - jogeset - Horthy-korszak - 20. század - publicisztika
323.12(=924) *** 070(439)(092)Kiss_S.(0:82-822) *** 34.096(439)"192"
[AN 3595748]
MARC

ANSEL
UTF-88208 /2015.
   Konzervatív reflexiók : reflexiók a konzervativizmusra / szerk. Balogh László Levente, Nagy Levente. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2015. - 271 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-318-492-9 fűzött
konzervativizmus
329.11
[AN 3595790]
MARC

ANSEL
UTF-88209 /2015.
Kozma László (1902-1983)
   Emlékezni csak pontosan.. : az antwerpeni Bell Labortól a gunskircheni lágerig / Kozma László. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 268 p. : ill., részben színes ; 23 cm + CD-R
Összefoglalás angol, német és héber nyelven
ISBN 978-963-446-745-8 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - holokauszt - zsidóság - munkaszolgálat - második világháború - memoár - elektronikus dokumentum
323.12(=924)(439)"194"(0:82-94) *** 355.253.7(439)"194"(0:82-94)
[AN 3595772]
MARC

ANSEL
UTF-88210 /2015.
   Páncélosokkal az életért : "Koszorús Ferenc, a holokauszt hőse" / [szerk. Hantó Zsuzsa, Szekér Nóra] ; [közread. a Koszorús Ferenc Emlékbizottság]. - Budapest : Kiskapu, 2015. - 299 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80135-2-9 kötött : 3990,- Ft
Koszorús Ferenc (1899-1974)
Magyarország - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború - katonatiszt - történelmi forrás
323.13(=924)(439)"1939/1945" *** 355(439)(092)Koszorús_F. *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(093)
[AN 3595928]
MARC

ANSEL
UTF-88211 /2015.
Papp István (1979-)
   Szemek a láncban : játszmák a magyar állambiztonság történetében / Papp István. - Budapest : Jaffa, 2015. - 292 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 276-285.
ISBN 978-615-5492-51-8 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - megfigyelés - állami terror - értelmiség - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"194/198" *** 351.746.1(439)"194/198" *** 316.343.652(439)"194/198"
[AN 3595367]
MARC

ANSEL
UTF-88212 /2015.
Szeredi Pál (1955-)
   Nemzetépítő demokratikus ellenállás a Kádár-korban, 1956-1987 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2015. - 416 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 403-409.
ISBN 978-963-86267-9-0 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - népi mozgalom - politikatörténet - ellenállási mozgalom - Kádár-korszak
329.73(439)"195/198" *** 323.26(439)"195/198"
[AN 3595560]
MARC

ANSEL
UTF-88213 /2015.
Szeredi Pál (1955-)
   Viták, ellentétek, útkeresés.. : dokumentumok a népi emigrációból II. : 1950-1956 / Szeredi Pál. - Pilisszentkereszt : Barangoló K., 2015. - 240 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80180-0-5 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - népi mozgalom - emigráció - politikatörténet - 20. század - történelmi forrás
329.73(439)"195" *** 325.25(=945.11)(100)"195"(093)
[AN 3595696]
MARC

ANSEL
UTF-88214 /2015.
   Tanulmányok az európai politikai együttműködésről / szerk. Nyusztay László ; [közread. a] Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar. - Budapest : BGF KKK, 2014. - 359 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9705-1 fűzött
Európai Unió - politikatörténet - páneurópai mozgalom - külpolitika - biztonságpolitika
327.39(4-62)(091) *** 327(4-62) *** 355.02(4-62)
[AN 3595097]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8215 /2015.
Csapó Katalin (1954-)
   Mi és a huszadik század : gyerekkorunk, ifjúságunk, 1980-1989 / [... írta Csapó Katalin, Kozák József, Nemlaha György]. - [Budapest] : Redakció Kft., [2015]. - 103 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Retró kiskönyvtár)
Kötött : 1800,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-08-6556-2)
Magyarország - művelődéstörténet - hétköznapi élet - 1980-as évek
930.85(439)"198" *** 930.85(100)"198"
[AN 3595149]
MARC

ANSEL
UTF-88216 /2015.
Csernok Attila (1929-)
   Elherdált ország / Csernok Attila. - Budapest ; [Szentendre] : Pro-Livro Kft., 2014. - 196 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 191-194.
ISBN 978-963-08-9496-8 kötött : 2500,- Ft
magyar történelem - trianoni békeszerződés
943.9 *** 341.382"1920"
[AN 3596081]
MARC

ANSEL
UTF-88217 /2015.
Deák István
   Exodus / Deák István. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2014. - 134 p., [3] t.fol. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131-134.
ISBN 978-963-08-9944-4 fűzött : 2000,- Ft
ókori Izrael - bibliakutatás - művelődéstörténet - zsidóság
930.85(33) *** 221.01 *** 930.85(=924)
[AN 3596316]
MARC

ANSEL
UTF-88218 /2015.
L'encyclopédie de l'humanité (magyar)
   Egyszer volt.. : az emberiség történetének képes enciklopédiája / [ford. Aczél Ferenc, Horányi Krisztina]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 224, [4] p. : ill., főként színes, részben térk. ; 29 cm
ISBN 978-615-5220-00-5 kötött : 4990,- Ft
világtörténelem - művelődéstörténet - gyermekkönyv
930.9(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3600648]
MARC

ANSEL
UTF-88219 /2015.
Kenedi János (1947-)
   Hálózati munkára nem alkalmas : K. belügyi iratfelmérő újabb jelentései / Kenedi János. - Budapest : Magvető, 2015. - 219, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-14-3086-8 kötött : 3290,- Ft
Magyarország - titkosszolgálat - történettudomány - szocialista rendszer - rendszerváltás - 21. század - publicisztika
930.1(439)"198/201"(0:82-92) *** 351.746.1(439)"1945/198"(0:82-92)
[AN 3596180]
MARC

ANSEL
UTF-88220 /2015.
   Magyarok a honfoglalás korában / szerk. Sudár Balázs. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 198 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm. - (Magyar őstörténet ; 2.)
ISBN 978-963-227-592-5 kötött : 3490,- Ft
Kelet-Európa - magyar őstörténet - honfoglalás - történelem - népvándorlás - 9. század - 10. század
930.8(=945.11)"08/09" *** 943.9"08/09" *** 930.8(=00)(4-11)"08/09"
[AN 3596128]
MARC

ANSEL
UTF-88221 /2015.
Matkovich Tivadar (1853-1917)
   Vármegyénk életéből / Matkovich Tivadar ; jegyzetekkel ell. Földesi Ferenc. - Veszprém : Földesi F., 2015. - 117 p. : ill. ; 24 cm
A szerzőnek a "Veszprémi ellenőr" c. lapban 1906. okt. 7 - 1907. márc. 10. között megjelent tárcái. - Bibliogr.: p. 88-89.
ISBN 978-963-12-2592-1 fűzött
Veszprém vármegye - helytörténet - helyismeret - 19. század - publicisztika
943.911.7"18"(0:82-92) *** 908.439.117"18"(0:82-92)
[AN 3595805]
MARC

ANSEL
UTF-88222 /2015.
   Az ősi Kína kincsei : élet az ázsiai birodalom központjaiban : kiállítási katalógus = Treasures of ancient China : life in the main centres of the Asian empire / [szöveg] Fajcsák Györgyi ; [közread. az] Iparművészeti Múzeum. - Budapest : Iparműv. Múz., 2015. - 32 p. : ill., színes ; 22 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. febr. 6 - ápr. 19. között rendezték
ISBN 978-615-5217-20-3 fűzött
ókori Kína - művelődéstörténet - régészet - kiállítási katalógus
904(510) *** 930.85(315) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3595086]
MARC

ANSEL
UTF-88223 /2015.
Pálffy Géza (1971-)
   A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században / Pálffy Géza. - 2. kiad. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2015. - 564 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 442-516.
ISBN 978-963-9627-31-4 kötött : 3800,- Ft
magyar történelem - 16. század
943.9"152/160"
[AN 3600139]
MARC

ANSEL
UTF-88224 /2015.
   Sárkeresztes / [közread. a Sárkeresztesért Egyesület]. - [Sárkeresztes] : Sárkeresztesért Egyes., 2014. - 135 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1270-9 fűzött
Sárkeresztes - helytörténet - helyismeret
943.9-2Sárkeresztes *** 908.439-2Sárkeresztes
[AN 3595220]
MARC

ANSEL
UTF-88225 /2015.
Snyder, Timothy (1969-)
The Red Prince (magyar)
   A vörös herceg : egy Habsburg főherceg titkos életei / Timothy Snyder ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Park, cop. 2015. - 477, [2] p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 441-460.
ISBN 978-963-355-084-7 kötött : 4900,- Ft
Wilhelm Franz Joseph, Erzherzog von Österreich-Teschen und Toskana (1895-1948)
Habsburg-ház
Európa - Ausztria - uralkodócsalád - történelmi személy - történelem - két világháború közötti időszak - 20. század
929.52(436)Habsburg"19" *** 940"191/194" *** 943.6(092)Wilhelm_Franz_Joseph
[AN 3596160]
MARC

ANSEL
UTF-88226 /2015.
   Tanulmányok Badacsonyból III : a Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája : Badacsonytomaj, 2013. július 10-12. / szerk. Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. - Budapest : Fiatal Lvt. Egyes., 2015. - 212 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, ISSN 2063-451X ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80162-0-9 fűzött
Magyarország - magyar történelem - művelődéstörténet - archivalisztika
930.85(439) *** 943.9 *** 930.25
[AN 3596084]
MARC

ANSEL
UTF-88227 /2015.
   A történelem mint hivatás : a Benda-emlékkonferencia előadásai, 2013. november 27. / szerk. Szijártó M. István. - Budapest : Balassi : Ráday Gyűjt., cop. 2015. - 185 p. ; 20 cm. - (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, ISSN 0238-5082 ; 11.)
A konferenciát Budapesten tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8299-11-6 fűzött
Benda Kálmán (1913-1994)
Benda Gyula (1943-2005)
Magyarország - történész - 20. század - ezredforduló
930.1(439)(092)Benda_K. *** 930.1(439)(092)Benda_Gy.
[AN 3595711]
MARC

ANSEL
UTF-88228 /2015.
Vécsey Aurél
   Trónok harca a magyar történelemben / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2010. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-109-1 fűzött
Magyarország - magyar történelem - uralkodó
943.9(092) *** 943.9
[AN 3601010]
MARC

ANSEL
UTF-88229 /2015.
   Vis-à-vis : tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára / szerk. Erdősi Péter és Klement Judit ; [közread. az] Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék, Korall Társadalomtörténeti Egyesület. - Budapest : Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tansz. : Korall Társadalomtörténeti Egyes., 2015. - 239 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89221-5-1 fűzött : 2700,- Ft
történettudomány - társadalomtudomány
930.1 *** 3
[AN 3595810]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8230 /2015.
Balogh Tamás (1962-)
   Eger és a Bükk kalandkönyve / Balogh Tamás. - Budapest : Babor Kreatív Stúdió, cop. 2015. - 209 p. : ill., színes ; 21 cm
keretcím: Kalandkönyvek
ISBN 978-963-12-2007-0 fűzött : 2950,- Ft
Eger - Bükk hegység - helyismeret - művelődéstörténet - útikönyv
914.39-2Eger(036) *** 914.39(234.373.4)(036) *** 908.439-2Eger *** 930.85(439-2Eger) *** 908.439(234.373.4)
[AN 3595020]
MARC

ANSEL
UTF-88231 /2015.
   Erdély : ahogy mi láttuk és tapasztaltuk / [fotók és szerk. Tolnai Eta ...]. - [Budapest] : Szanyó Á., [2015]. - 111 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2522-8 fűzött
Erdély - helyismeret - útleírás - fényképalbum
908.498.4(084.12) *** 908.498.4(0:82-992)
[AN 3595837]
MARC

ANSEL
UTF-88232 /2015.
Heck, Gerhard
Israel (magyar)
   Izrael / ... írója Gerhard Heck ; [ford. Kovács Edit]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 136 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6279-4 fűzött : 2490,- Ft
Izrael - útikönyv
915.694(036)
[AN 3600495]
MARC

ANSEL
UTF-88233 /2015.
   A mi geográfiánk : Tóth József emlékezete / szerk. Tésits Róbert, Alpek B. Levente. - Pécs : Publikon, 2015. - 632 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Geographia Pannonica nova, ISSN 1789-0527 ; 18.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-43-2 kötött
Magyarország - földrajz - társadalomföldrajz - emlékkönyv
911.3(439) *** 912(439)
[AN 3596034]
MARC

ANSEL
UTF-88234 /2015.
Praznovszky Mihály (1946-)
   Mesés Füred / írta Praznovszky Mihály ; rajz. Somos Zsuzsa. - Balatonfüred ; Veszprém : OOK Press, 2014. - 52 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Tempevölgy könyvek, ISSN 2061-8603 ; 16.)
ISBN 978-963-86156-7-1 kötött
Balatonfüred - helyismeret - elbeszélés
908.439-2Balatonfüred(0:82-32)
[AN 3595842]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8235 /2015.
   Emlékezés Csekey István pécsi jogászprofesszorra / [szerk. Lipták József]. - Budapest ; Pécs : [Szabó L. Gy.], 2015. - [24] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2472-6 fűzött
Csekey István (1889-1963)
Magyarország - jogász - 20. század
34(439)(092)Csekey_I.
[AN 3595788]
MARC

ANSEL
UTF-88236 /2015.
   Földtörvények : 2015. január 1. / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2015]. - 76 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-80-6 fűzött : 1200,- Ft
Magyarország - földbirtok - tulajdonjog - jogszabálygyűjtemény
349.41(439)(094)
[AN 3595932]
MARC

ANSEL
UTF-88237 /2015.
Fuglinszky Ádám (1977-)
   Kártérítési jog / Fuglinszky Ádám. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 902 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 7.)
Lezárva: 2015. jan. 1. - Bibliogr.: p. 889-902.
ISBN 978-963-258-268-9 kötött : 9000,- Ft
Magyarország - kártérítés - útmutató
347.513(439)(036)
[AN 3595985]
MARC

ANSEL
UTF-88238 /2015.
Hatala Csenge
   Hírzárlat : a balassagyarmati túszdráma / Hatala Csenge. - Budapest : Athenaeum, cop. 2015. - 326, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-424-2 fűzött : 2990,- Ft
Balassagyarmat - túszszedés - híres bűneset - 1970-es évek - magyar irodalom - dokumentumregény
343.919(439-2Balassagyarmat)"1973"(0:82-31) *** 343.43(439-2Balassagyarmat)"1973"(0:82-31) *** 894.511-31
[AN 3595327]
MARC

ANSEL
UTF-88239 /2015.
   Hivatás - tudat építészet : Győri Ítélőtábla, 2005-2015 / [szerk. Pásztor Erika Katalina] ; [fotó ... Arató Alíz]. - Győr : Győri Ítélőtábla, 2015. - 157, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1872-5 kötött
Győri Ítélőtábla
Győr - jogtörténet - bíróság - bíró - középület - ezredforduló
347.992(439-2Győr)"2005/2015" *** 347.962(439-2Győr)(092) *** 725.15(439-2Győr)
[AN 3595767]
MARC

ANSEL
UTF-88240 /2015.
   Hortobágy örökségei : kényszermunkatáborok és lakóik nyomában / szerk. Saád József ; [közread. a] Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány. - [Budapest] : Argumentum : Telepesek Társadalmi Múz. Alapítvány, 2015. - 310 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 297-304.
ISBN 978-963-446-741-0 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - Hortobágy (alföldi táj) - kényszermunka - munkatábor - állami terror - 1950-es évek
343.819.5(439Hortobágy)"195" *** 323.282(439)"195"
[AN 3595706]
MARC

ANSEL
UTF-88241 /2015.
Magyary Zoltán (1888-1945)
   Magyary Zoltán összes munkái / [sorozatszerk. Patyi András] ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Kritikai kiad. - Budapest : NKE Szolgáltató Kft., 2015-. - 25 cm
Magyarország - jogász - közigazgatási jog - 20. század
34(439)(092)Magyary_Z. *** 342.9(439)
[AN 3595065]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1919-1922 / [a szöveget gond., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Koi Gyula]. - 2015. - 237 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-14-2 kötött
[AN 3595067] MARC

ANSEL
UTF-88242 /2015.
Mészáros Ádám (1978-)
   A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái / Mészáros Ádám ; [közread. az] Országos Kriminológiai Intézet. - Budapest : Okri : P-T Műhely, 2015. - 218 p. ; 20 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89468-8-1 fűzött
Magyarország - önvédelem - büntetőjog
343.228(439)
[AN 3596030]
MARC

ANSEL
UTF-88243 /2015.
The refugee law reader (spanyol)
   Compilación de derecho de las personas refugiadas : casos, documentos y materiales = The refugee law reader : cases, documents and materials / ed. jefe Jens Vedsted-Hansen ; [publ. por el Comité Húngaro de Helsinki ...]. - 3. ed. - Budapest : Com. Húng. de Helsinki, 2015. - 236 p. ; 16 cm
Csak spanyol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5215-28-5 fűzött
menedékjog - menekültügy
341.43 *** 325.1
[AN 3596238]
MARC

ANSEL
UTF-88244 /2015.
   Társasház : 2015. január 1. / [szerk. Bíró Endre]. - Budapest : Árboc, [2015]. - 24 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-9997-79-0 fűzött : 800,- Ft
Magyarország - társasház - lakásjog - jogszabálygyűjtemény
349.444(439)(094) *** 332.871.3(439)(094)
[AN 3595930]
MARC

ANSEL
UTF-88245 /2015.
Urbán Aladár (1929-)
   Szabadság és rend : Pest-Buda rendje és rendőrsége 1848-ban / Urbán Aladár. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 243 p., [12] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 229-234.
ISBN 978-963-446-710-6 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország. Országos Honvédelmi Bizottmány. Országos Rendőri és Postaosztály
Budapest - rendőrség - helytörténet - 1848/49-es forradalom és szabadságharc
351.74(439)"1848" *** 943.9-2Bp."1848"
[AN 3595539]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8246 /2015.
Balás B. Dénes
   Magyar katonai rádióállomások és rádiókészülékek, 1914-1945 / Balás B. Dénes, Rajnai Zoltán ; szerk. Fregan Beatrix ; kész. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszékének gondozásában. - Budapest : NKE Híradó Tansz., 2015. - 184 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 182-183.
ISBN 978-615-5460-45-6 fűzött
Magyarország - katonai hírszerzés - rádiótechnika - első világháború - második világháború
355.413(439)"1914/1945" *** 621.3(439)"1914/1945" *** 623.62
[AN 3595025]
MARC

ANSEL
UTF-88247 /2015.
   A biztonság szektorális értelmezése : új kihívások a kutatás napirendjén / szerk. Stepper Péter, Szálkai Kinga ; [kiad. a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület]. - Pécs : Publikon ; Budapest : Corvinus Külügyi és Kult. Egyes., 2015. - 197 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5457-44-9 fűzött : 3000,- Ft
Közel-Kelet - biztonságpolitika - nemzetközi kapcsolat - 20. század - 21. század
355.02(5-011)"20" *** 355.02(100)"19/20"
[AN 3596029]
MARC

ANSEL
UTF-88248 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború legnagyobb katonai sikerei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2007. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9685-26-0 fűzött
hadtörténet - második világháború - katona
355(100)"1939/1945"(092) *** 355.48(100)"1939/1945"
[AN 3601012]
MARC

ANSEL
UTF-88249 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   A III. Birodalom legyőzhetetlen katonái : [Galland, Skorzeny és a többiek...] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2003. - 206 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-86005-3-0 fűzött
Németország - katonatiszt - második világháború
355(430)"193/194"(092)
[AN 3601016]
MARC

ANSEL
UTF-88250 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   Különleges egységek a III. Birodalomban / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9409-31-6 fűzött
Németország - hadtörténet - második világháború - elit alakulat
355.318(100)"193/194" *** 355.48(430)"1939/1945"
[AN 3601008]
MARC

ANSEL
UTF-88251 /2015.
Kovács László (1957-)
   Kívánatos kaliberek : ötven golyós vadászlőszer / Kovács László. - 3. kiad. - [Budapest] : ProNatura, 2014. - 242 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 235-239.
ISBN 978-963-08-0903-0 fűzött
lőszer - vadászat
623.45 *** 639.1
[AN 3600210]
MARC

ANSEL
UTF-88252 /2015.
   A szarvasi járás aranykönyve : szarvasi, békésszentandrási, öcsödi és kondorosi hősi halottak, hadirokkantak és vitézek személyi adataival / összeáll. Praznovszky Béla. - Hasonmás kiad. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 128, [7] p. : ill. ; 23 cm
Eredeti kiadása: Orosháza : Orosházi Friss Újság Ny., 1926
ISBN 978-615-5431-06-7 fűzött
Szarvas (Békés megye) - hadtörténet - első világháború - katona - hősi halott - háborús sebesült - hasonmás kiadás
355.48(100)"1914/1918" *** 355(439-2Szarvas)(092)"1914/1918" *** 355.293(439-2Szarvas)(092)"1914/1918" *** 355.292(439-2Szarvas)(092)"1914/1918" *** 094/099.07
[AN 3596305]
MARC

ANSEL
UTF-88253 /2015.
Tóth Ferenc (1967-)
   Egy magyar származású francia diplomata életpályája : François de Tott báró (1733-1793) / Tóth Ferenc. - Budapest : MTA BTK TTI, 2015. - 313 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések, ISSN 2063-3742)
Bibliogr.: p. 279-300.
ISBN 978-963-9627-95-6 fűzött : 3000,- Ft
Tott, François de (1733-1793)
Franciaország - katonatiszt - diplomata - külföldön élő magyar személyiség - 18. század
355(44)(=945.11)(092)Tott,_F._de *** 327(44)(=945.11)(092)Tott,_F._de
[AN 3595888]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8254 /2015.
Budapesti Gazdasági Főiskola. Tudományos diákköri konferencia (2014)
   BGF Tudományos Diákköri Konferencia, 2014. - [Budapest] : BGF, [2014]. - 123, [6] p. ; 30 cm
A Budapesten, 2014. nov. 28-án rendezett konferencia előadáskivonatai. - Váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gazdaságtan - marketing - pénzügy - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
65 *** 33 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3595135]
MARC

ANSEL
UTF-88255 /2015.
Meier, Daniel (1963-)
Wege zur erfolgreichen Teamentwicklung (magyar)
   Teamcoaching : csapatok megoldásközpontú támogatása a gyakorlatban / Daniel Meier ; [rajzok Daniela Kienzler] ; [ford. Hajdú Andrea és Hankovszky Tamás]. - 2. jav. kiad. - Budapest : SolutionSurfers Mo., [2015], cop. 2013. - 169 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-08-5781-9 fűzött : 4800,- Ft
tanácsadás - vezetéstudomány
659.2 *** 658.1.012.4
[AN 3599894]
MARC

ANSEL
UTF-88256 /2015.
Schmidt, Eric (1955-)
Google : how Google works (magyar)
   Google : így vezetünk mi / Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg és Alan Eagle ; [ford. Pétersz Tamás]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 376 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-229-8 kötött : 4200,- Ft
Egyesült Államok - vezetés - vállalat
65.012.4 *** 061.5(73)Google
[AN 3596190]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8257 /2015.
   Adózási pénzügytan és államháztartási gazdálkodás : közpénzügyek és államháztartástan II. / [szerk.] Lentner Csaba ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem. - Budapest : Nemz. Közszolgálati és Tankv. K., 2015. - 857 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5527-12-8 kötött
Magyarország - államháztartás - egyetemi tankönyv
336.1/.5(439)(075.8)
[AN 3594993]
MARC

ANSEL
UTF-88258 /2015.
Germuska Pál (1971-)
   A magyar középgépipar : hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között / Germuska Pál ; [közread. az] Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ... - [Budapest] : ÁBTL : Argumentum, cop. 2014. - 613 p., [16] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 587-602.
ISBN 978-963-446-735-9 kötött : 5500,- Ft
Magyarország - hadiipar - gazdaságtörténet - katonapolitika - 1945 utáni időszak
338.245(439)"1945/1980" *** 338(091)(439)"1945/1980" *** 355.02(439)"1945/1980"
[AN 3595553]
MARC

ANSEL
UTF-88259 /2015.
Inzelt Annamária (1944-)
   Az innovációs rendszer néhány metszete : cikkgyűjtemény / Inzelt Annamária ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar]. - [Szeged] : SZTE GTK, [2015]. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-369-9 fűzött
Magyarország - innováció
330.341.1(439)
[AN 3595882]
MARC

ANSEL
UTF-88260 /2015.
Kasza Tamás (1974-)
   Az első benyomás mestere : hat csúcstréner tanácsai, avagy hogyan érj el átütő sikert lezárással, márkaépítéssel, gátak áttörésével? / [Kasza Tamás]. - Dunakeszi : Négy Évszak Training Kft., [2015]. - 78 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-2491-7 fűzött : 5000,- Ft
hálózati értékesítés - siker
658.846 *** 65.013 *** 613.865
[AN 3595441]
MARC

ANSEL
UTF-88261 /2015.
   Kutatási, fejlesztési és innovációs teljesítmények mérési és értékelési módszerei / [szerk. Csuka Gyöngyi, Szívós Mihály, Veres Anita]. - Veszprém : Pannon Egy. K., 2014. - 120 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-396-033-2 fűzött
kutatás-fejlesztés - innováció - teljesítmény - értékelés - mérés
330.341.1 *** 65.011.4
[AN 3595990]
MARC

ANSEL
UTF-88262 /2015.
   Pénznavigátor / [... szerk. Vásárhelyi Balázs] ; [kiad. Profit Holding Hungary Zrt.]. - Pécs : Profit Holding Hungary Zrt., 2015. - 116 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1679-0 fűzött : 3900,- Ft
Magyarország - pénzügy - biztosításügy - útmutató
336.7(439)(036) *** 368/369(439)(036)
[AN 3595622]
MARC

ANSEL
UTF-88263 /2015.
   Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben kiemelt projekt : zárótanulmány : a program eredményeinek bemutatása / [közread. a Türr István Képző és Kutató Intézet, Országos Roma Önkormányzat]. - Budapest : TKKI : Orsz. Roma Önkormányzat, 2015. - 190 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 190.
Kötött
Magyarország - cigányság - nő - munkaerő-rehabilitáció - felnőttoktatás - szociális ellátás - gyermekgondozás - 21. század
331.582.2(439)"201" *** 374.7(439)"201" *** 364 *** 613.95
[AN 3596149]
MARC

ANSEL
UTF-88264 /2015.
Tessedik Sámuel (1742-1820)
   Szarvasi nevezetességek / Tessedik Sámuel ; [kész. Nádor Jenő ... fordításának felhasználásával]. - [Szarvas] : Digitális Kalamáris, [2015]. - 133, [5] p. ; 13 cm
ISBN 978-615-5431-05-0 kötött
Szarvas (Békés megye) - gazdaságtörténet - helytörténet - 18. század
338(091)(439-2Szarvas)"17" *** 943.9-2Szarvas"17"
[AN 3596349]
MARC

ANSEL
UTF-88265 /2015.
   A tőkétől a tudásig : a gazdasági növekedéselméletek evolúciója az állami szerepvállalás tükrében : tanulmány / [szerk. Szakos Judit]. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 95 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 86-94.
ISBN 978-615-5527-16-6 fűzött
gazdasági növekedés - állami szerepvállalás - innováció - kutatás-fejlesztés
330.35 *** 338.244.4 *** 330.341.1
[AN 3595531]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8266 /2015.
Bartal Anna Mária (1961-)
   A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásai / Bartal Anna Mária, Ferencz Zoltán ; [közread. az] ... MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete. - [Budapest] : Argumentum : MTA TK SZI, cop. 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 235-240.
ISBN 978-963-446-746-5 fűzött : 2900,- Ft
Veszprém megye - vörösiszap - környezetszennyezés - katasztrófavédelem - segítségnyújtás - társadalmi hatás - ezredforduló
364.46(439.117) *** 355.58(439.117) *** 614.8(439.117) *** 504.05(439.117) *** 316.4.063
[AN 3595569]
MARC

ANSEL
UTF-88267 /2015.
Az Emberbarát Alapítvány komplex reszocializációs programja a kutatás tükrében (új kiadása)
   Az Emberbarát Alapítvány komplex programja : a szenvedélybetegek ellátása az eredményesség tükrében. - 2. jav. kiad. - Budapest : Emberbarát Alapítvány, 2015. - 107, [4] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2125-1 fűzött
Emberbarát Alapítvány
Magyarország - szenvedélybetegség - szociális rehabilitáció - alapítvány - ezredforduló
364.272(439)"200" *** 364.048.6 *** 061.27(439)
[AN 3595780]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8268 /2015.
Eck Júlia
   Drámajáték a középiskolai irodalomórán / Eck Júlia ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Protea Kult. Egyes., 2015. - 203 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88638-7-4 fűzött
iskolai színjátszás - irodalomtanítás
371.383 *** 37.036 *** 372.882
[AN 3600498]
MARC

ANSEL
UTF-88269 /2015.
Magocsa László (1957-)
   Teaching a foreign language to very young learners [elektronikus dok.] / Laslo Magocsa. - Szöveg (pdf : 198 KB). - [Baja] : Magellain, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133296. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5551-02-4
nyelvoktatás - módszertan - iskoláskor előtti nevelés - elektronikus dokumentum
372.880 *** 371.3 *** 372.3
[AN 3599536]
MARC

ANSEL
UTF-88270 /2015.
   Neveléstudományi kutatások közben [elektronikus dok.] : válogatás doktori hallgatók munkáiból / szerk. Szabolcs Éva, Garai Imre. - Szöveg (pdf : 6.3 MB). - [Budapest] : ELTE Eötvös K., 2014. - (A pedagógusképzés megújítása, ISSN 2064-4884)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133361. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-518-0
pedagógia - elektronikus dokumentum
37
[AN 3600329]
MARC

ANSEL
UTF-88271 /2015.
Pedagógiai Értékelési Konferencia (13.) (2015) (Szeged)
   XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2015. április 23-25 : PÉK 2015 : program, előadás-összefoglalók = 13th Conference on Educational Assessment, April 23-25, 2015 : CEA 2015 : program, abstracts / szerk. Csíkos Caba, Gál Zita ; [rend., közread. a] Szegedi Tudományegyetem [Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola]. - Szeged : SZTE BTK Neveléstud. Doktori Isk., 2015. - 184 p. ; 24 cm
A konferenciát Szegeden rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-306-314-9 fűzött
iskolai értékelés - konferencia-kiadvány
371.26 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3595871]
MARC

ANSEL
UTF-88272 /2015.
Perlai Rezsőné (1934-)
   Mit tanítsunk? : gondolatokat vagy gondolkodva tanulást? : tapasztalatok az óvodáskori tanulásról / Perlai Rezsőné. - [Budapest] : Flaccus, 2015. - 144 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5278-19-8 fűzött : 1880,- Ft
óvodapedagógia - módszertan - tanulás - fejlesztő játék
372.3 *** 371.3 *** 37.025
[AN 3595421]
MARC

ANSEL
UTF-88273 /2015.
   A tehetségfejlesztés nemzetközi horizontja az esélyteremtés szemszögéből : F. Gagné tehetségfejlesztési modelljének elemzése. - 2. átd. kiad. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2015. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 25.)
Fűzött
tehetséggondozás - esélyegyenlőség - didaktika
376.545 *** 371.212.22 *** 37.02
[AN 3600535]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8274 /2015.
   25 éve a játékosokért : a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének története / [szerk. Barsi Nikoletta]. - Budapest : HLSZ, cop. 2015. - 129 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-2276-0 kötött
Hivatásos Labdarúgók Szervezete
Magyarország - labdarúgás - professzionalizmus - testülettörténet - ezredforduló - album
796.332.071.2(439) *** 061.2(439)
[AN 3595424]
MARC

ANSEL
UTF-88275 /2015.
Keppel Csilla
   Nagy Mariann / Keppel Csilla. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2014. - 94 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5214-65-3 kötött
Nagy Mariann (1929-2011)
Magyarország - sportoló - korcsolyázás - 20. század - ezredforduló
796.912(439)(092)Nagy_M.
[AN 3596076]
MARC

ANSEL
UTF-88276 /2015.
Nagy Árpád
   Igló és a Szlovák Paradicsom : túrakalauz / Nagy Árpád. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 183 p. : ill., részben színes ; 21 cm + térk.
Lezárva: 2015. márc. 30.
ISBN 978-615-5058-52-3 fűzött : 3000,- Ft
Sztracenai-hegység - természetjárás - útikönyv
796.5(437.6)(234.372.44)(036) *** 914.376(234.372.44)(036)
[AN 3595320]
MARC

ANSEL
UTF-88277 /2015.
Suárez Díaz, Luis Alberto (1987-)
Crossing the line (magyar)
   Minden határon túl : az én sztorim / Luis Suárez ; Peter Jenson és Sid Lowe közrem. ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2015. - 278 p., [16] t. : ill., színes ; 24 cm
Kötött
Suárez Díaz, Luis Alberto (1987-)
Uruguay - labdarúgó - 21. század
796.332(899)(092)Suárez,_L.
[AN 3594971]
MARC

ANSEL
UTF-88278 /2015.
Wade, Paul
C-mass (magyar)
   Csak az izom! : hogyan érjünk el maximális izomtömeg-növekedést kizárólag saját testsúlyos gyakorlatok segítségével / Paul "Coach" Wade ; [ford. Tóth Szabolcs]. - Budapest : Jaffa, cop. 2015. - 178 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-63-1 fűzött : 3990,- Ft
edzés
796.015
[AN 3595005]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8279 /2015.
Alföldy Gábor (1975-)
   A somogyvári Széchényi-kastély és parkja / Alföldy Gábor. - Budapest : Mágus, 2015. - 128 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 27 cm
Bibliogr.: p. 102-105. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9433-17-5 fűzött
Széchenyi család
Somogyvár - kastély - park - családtörténet
728.82(439-2Somogyvár) *** 712.253(439-2Somogyvár) *** 929.52(439)Széchenyi
[AN 3594985]
MARC

ANSEL
UTF-88280 /2015.
Barcsay Jenő (1900-1988)
   Barcsay Jenő, 1900-1988 : a festő, a tanár : the artist and the teacher / [szerzők ... Herpai András, Horváth Gyöngyvér, Szabó Noémi] ; [... kiad. ... Kogart Galéria Kft. ..., Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ ...]. - Budapest : Kogart ; Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz. és Közművel. Közp., [2015]. - 221, [2] p. : ill., főként színes ; 30 cm
Megj. a Hódmezővásárhelyen, 2015. máj. 17 - szept. 6. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Bibliogr.: p. 201-207. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2260-9 kötött
Barcsay Jenő (1900-1988)
Magyarország - festőművész - egyetemi tanár - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Barcsay_J. *** 37(439)(092)Barcsay_J. *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3595079]
MARC

ANSEL
UTF-88281 /2015.
Bede Béla
   Magyar szecessziós építészet : [225 kiemelt épülettel] / Bede Béla ; Bagyinszki Zoltán fotóival. - 2. kiad. - Budapest : Corvina, 2015. - 357 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina útikönyvek, ISSN 0201-0836)
ISBN 978-963-13-6305-0 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - építészet - szecesszió
72.035.93(439) *** 72.035.93(4-191) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3600992]
MARC

ANSEL
UTF-88282 /2015.
Bede Béla
Magyar szecessziós építészet (angol)
   Hungarian art nouveau architecture : [225 highlihgts] / Béla Bede ; photographs by Zoltán Bagyinszki ; [... transl. Bernard Adams]. - 2. ed. - Budapest : Corvina, 2015. - 357 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Corvina guidebooks, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6306-7 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - Kárpát-medence - építészet - szecesszió
72.035.93(4-191) *** 72.035.93(439) *** 77.04(439)(092)Bagyinszki_Z.
[AN 3600998]
MARC

ANSEL
UTF-88283 /2015.
Debreceni Tavaszi Tárlat (24.) (2015)
   XXIV. Debreceni Tavaszi Tárlat : 2015. március 8 - április 4. / [... rend. Velényi Rudolf] ; [... szerk. Tóth András]. - Debrecen : Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2015. - 75 p. : ill., főként színes ; 17 cm
ISBN 978-963-89358-3-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3596248]
MARC

ANSEL
UTF-88284 /2015.
Elekfy Jenőné (1893-1981)
   Tizennégy nyár Zebegényben / Elekfy Jenőné ; [... szerk. Köpöczi Rózsa] ; [kiad. Szőnyi István Alapítvány]. - 3. kiad. - Zebegény : Szőnyi I. Alapítvány, 2015. - 62, [29] p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2286-9 fűzött
Szőnyi István (1894-1960)
Elekfy Jenő (1895-1968)
Magyarország - festőművész - 20. század - magyar irodalom - memoár
75(439)(092)Szőnyi_I.(0:82-94) *** 75(439)(092)Elekfy_J.(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3600179]
MARC

ANSEL
UTF-88285 /2015.
Finta József (1935-)
   Szabad kézzel = Freehandedly / Finta József ; [közread. a] Magyar Művészeti Akadémia. - [Budapest] : MMA, 2014. - 79 p. : ill. ; 29 cm
Megj. a Budapesten, 2014. szept. 26 - nov. 9. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként
ISBN 978-615-5464-17-1 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Finta_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3596155]
MARC

ANSEL
UTF-88286 /2015.
Görög Júlia (1931-)
   Egy az Isten / rajz. Görög Júlia. - [Nyíregyháza] : Linea Comics, 2014. - 72 p. : ill. ; 26 cm. - (Képregénymúzeum, ISSN 2416-1624 ; 3.)
Tart.: Egy az IstenÞ; Kámforrá vált banditákÞ; A titkoszsaruk titkos kincse
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89700-0-8)
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - képregény
76(439)(092)Görög_J. *** 087.6:084.11
[AN 3595620]
MARC

ANSEL
UTF-88287 /2015.
Horváth Gyöngyvér
   A magyar festészet története fiataloknak / Horváth Gyöngyvér. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 175 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 171-175.
ISBN 978-963-349-115-7 fűzött : 2900,- Ft
Magyarország - festészet - 19. század - 20. század - ifjúsági könyv
75(439)"18/19"(02.053.2)
[AN 3595791]
MARC

ANSEL
UTF-88288 /2015.
Illés Károlyné (1947-)
   Hímzés mintagyűjtemény / Illés Károlyné ; [fotó Barcsay Andrea]. - Budapest : Hagyományok Háza, 2015. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm + 75 sablon. - (Mesterség - hagyomány, ISSN 1785-9409)
Mappában. - Bibliogr.: p. 54.
ISBN 978-963-86437-5-9 fűzött
magyar néprajz - hímzés - népi díszítőművészet
746.3(=945.11) *** 746.031.4(=945.11) *** 39(=945.11)
[AN 3600206]
MARC

ANSEL
UTF-88289 /2015.
Kontra Ágnes (1977-)
   Kitakart képek / Kontra Ágnes ; [szöveg ... Üveges Krisztina]. - [Budapest] : [Kontra Á.], 2014. - [44] p. : ill., főként színes ; 21x24 cm
Megj. a Budapesten, 2014. okt. 3-18. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusaként. - Borítócím: Kontra Ágnes. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-0666-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Kontra_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3596130]
MARC

ANSEL
UTF-88290 /2015.
Mandl Péter (1976-)
   Öt korty beton / [szöveg] Mandl Péter ; [képek] Szabó László. - [Budapest] : Ab Ovo, cop. 2015. - 114, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5353-75-8 kötött : 2700,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - fényképész - 21. század - karcolat
77.04(439)(092)Szabó_L. *** 894.511-43
[AN 3595922]
MARC

ANSEL
UTF-88291 /2015.
Molnár Tamás (1964-)
   Empirikus területi kutatások és módszerek / Molnár Tamás ; [közread. a Pannon Egyetem]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 207 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 196-197.
ISBN 978-963-05-9598-8 fűzött
Magyarország - területfejlesztés - regionális tervezés - adatelemzés - tudományos módszertan
711.1 *** 332.1(439) *** 001.8 *** 311.2
[AN 3594983]
MARC

ANSEL
UTF-88292 /2015.
Molnos Péter
   Gróf Batthyány Gyula / Molnos Péter ; [kiad. Kieselbach Galéria Kereskedelmi Kft.]. - Budapest ; Győr : Kieselbach Galéria, 2015. - 240 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Kész. a Budapesten, 2015. márc. 17 - ápr. 16. között, illetve Győrött, 2015. máj. 9 - aug. 31. között "Batthyány Gyula - képek egy eltűnt világból" címmel rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5199-08-0 kötött
Batthyány Gyula (1887-1959)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Batthyány_Gy.
[AN 3595030]
MARC

ANSEL
UTF-88293 /2015.
Mulasics László (1954-2001)
   Mulasics László (1954-2001) : jubileumi kiállítás a Várfok Galériában és a Várfok Project Roomban : jubilee exhibition at the Várfok Gallery and Várfok Project Room : 2014. december 12 - 2015. február 7. / kurátor ... Kovács Krisztina. - Budapest : Várfok Galéria, 2015. - 59 p. : ill., főként színes ; 26 cm. - (Várfok füzetek, ISSN 1587-9984 ; 21.)
Bibliogr.: p. 57.
ISBN 978-615-5323-04-1 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Mulasics_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3596176]
MARC

ANSEL
UTF-88294 /2015.
Nagy Veronika
Hetedhét Játékmúzeum (angol)
   Hetedhét Toy Museum : the Moskovszky Collection, the Réber Collection / [curators Veronika Nagy ..., Petra Gärtner ...] ; [transl. by Daniel Dobos]. - Székesfehérvár : Hetedhét Toy Mus., 2015. - 95 p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80114-1-9 fűzött
Városi Képtár - Deák Gyűjtemény (Székesfehérvár). Hetedhét Játékmúzeum
Székesfehérvár - Magyarország - játék baba - magángyűjtemény - múzeumi kiadvány - grafikus
069.017(439-2Székesfehérvár)Moskovszky-gyűjtemény *** 688.72 *** 741(439)(092)Réber_L.
[AN 3595224]
MARC

ANSEL
UTF-88295 /2015.
Szökőcs Béla
   Poklade : Mohács / Szökőcs Béla ; [ford. ... Kántor Tamás] ; [közread. Mohács Város Polgármesteri Hivatala]. - Mohács : Polgármesteri Hiv., 2015. - 64 p. : ill. ; 34 cm
A bev. és a képaláírások magyar, angol, német és horvát nyelven
ISBN 978-963-12-1521-2 kötött
Mohács - magyarországi horvátok - farsangi szokás - fényképalbum
77.04(439)(092)Szökőcs_B. *** 398.332.47(=862)(439-2Mohács)(084.12)
[AN 3595892]
MARC

ANSEL
UTF-88296 /2015.
   A szombathelyi székesegyház bombázása és újjáépítése / szerk. Lendvai Rezső és Koltay Ferenc ; [közread.] a Székesegyházi Főplébánia Képviselőtestülete és a Székesegyházért Alapítvány. - Szombathely : Székesegyházi Főplébánia : Székesegyházért Alapítvány, 2015. - 405 p. : ill., részben színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-1392-8 kötött
Szombathely - székesegyház - helytörténet - bombázás - második világháború
726.6(439-2Szombathely) *** 943.9-2Szombathely"1945" *** 355.469.2(439-2Szombathely)"1944/1945"
[AN 3595082]
MARC

ANSEL
UTF-88297 /2015.
Téli Tárlat (2014) (Érd)
   Téli Tárlat : Érd és térsége képzőművészeinek kiállítása : Érdi Galéria, 2014 / [szerk. ... Hudák Mariann Maja és Kéri Mihály]. - Százhalombatta : EFO K., 2014. - [67] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-8243-54-6 fűzött
Érd - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Érd)"201" *** 061.4(439-2Érd)
[AN 3596306]
MARC

ANSEL
UTF-88298 /2015.
Török László (1948-)
   43 év a fényérzékeny világban : Török László fotóművész akadémiai székfoglalója : [Budapest, Vigadó, 2015. március 20.] / [szerk. Kincses Károly] ; [közread. a Pajta Galéria]. - Salföld : Pajta Galéria, 2015. - [32] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - akadémiai székfoglaló értekezés - akt
77.04(439)(092)Török_L.(043.5) *** 77.041.3
[AN 3596055]
MARC

ANSEL
UTF-88299 /2015.
   Túri Fazekas Múzeum = Túr Pottery Museum. - [Budapest] : [Herman O. Int.], [2015]. - [16] p. : ill., színes ; 16 cm
Közread. a Herman Ottó Intézet
Fűzött
Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr)
Mezőtúr - múzeum - népi kerámia - fazekasság
069(439-2Mezőtúr) *** 738.031.4(439-2Mezőtúr)
[AN 3595450]
MARC

ANSEL
UTF-88300 /2015.
Vásárhelyi Őszi Tárlat (61.) (2014) (Hódmezővásárhely)
   61. Vásárhelyi Őszi Tárlat : [Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, 2014. október 5 - december 7.] = 61th Autumn Exhibition of Vásárhely : [Janos Tornyai Museum and Cultural Center] / [a kiállítás rendezője Nagy Imre]. - Hódmezővásárhely : Tornyai J. Múz., [2014]. - 156 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-7379-33-8 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3595886]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8301 /2015.
Barsi Ernő (1920-2013)
   "Bodrog partján nevekedett tulipán..." : sárospataki diákdalok a 18. századból / Barsi Ernő ; [graf. Tellinger István]. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89978-6-9 fűzött
Sárospatak - diákdal - 18. század
784.3(439)"17" *** 398.85(=945.11) *** 378.189(439-2Sárospatak)
[AN 3599902]
MARC

ANSEL
UTF-88302 /2015.
Curtis (1989-)
   Curtis - csibészbiblia : [vallomás csajozásról, rapháborúról és a magyar focivalóságról] / Csontos Róbert, Széki Attila. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 247 p., [32] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-52-7 fűzött
Curtis (1989-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 21. század - rap - memoár
78.067.26.036.7(439)(092)Curtis(0:82-94)
[AN 3595352]
MARC

ANSEL
UTF-88303 /2015.
Dobszay László (1935-2011)
   Bevezetés a gregorián énekbe : középfokra : elmélet, fogalomtár, példatár / Dobszay László ; a fogalomtár és a példatár Balogh P. Piusz munkája. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Liszt F. Zeneműv. Egy. Egyházzenei Tansz. : M. Egyházzenei Társ., 2014. - 457 p. ; 23 cm. - (Egyházzenei füzetek. I. sorozat, Tankönyvek ; 5.)
ISBN 978-963-12-1681-3 fűzött
zenetudomány - gregorián ének - egyetemi tankönyv
783.51(075.8)
[AN 3595787]
MARC

ANSEL
UTF-88304 /2015.
Páliné Perendi Ildikó
   Réz-szimfónia : 120 év katonazene a királyok városában : [Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar] / [írták Pálné Perendi Ildikó, Rangel István, Szabó Balázs] ; [közread. a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete]. - Székesfehérvár : Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szerv., 2014. - 119 p. : ill., részben színes ; 33 cm
Bibliogr.: p. 119.
ISBN 978-963-88412-3-0 kötött
Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar
Székesfehérvár - katonazenekar - fúvószenekar - történeti feldolgozás
788 *** 785.11.071(439-2Székesfehérvár)(091)
[AN 3595204]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8305 /2015.
Bokor Pál (1942-)
   A film mint mozgás : gondolatok a film szépségéről és szabadságáról / Bokor Pál. - Budapest : Atlantic Press, 2015. - 495 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5332-52-4 kötött : 6800,- Ft
filmesztétika - filmtechnika
791.43.01 *** 778.5
[AN 3595978]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8306 /2015.
   Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. - Szeged : SZEK JGYF K., 2014-. - 24 cm
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3536686]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Nyelvek, kódok, hallgatók / szerk. Klippel Rita, Sulyok Hedvig, Tóth Eszter. - 2015. - 127 p. : ill. - (Nyelvészeti füzetek, ISSN 1217-9957 ; 13.)
A Szegeden, 2014. máj. 8-9-én rendezett "II. Találkozások" és "Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 5. Országos Találkozója" címmel megrendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5455-15-5 fűzött
alkalmazott nyelvészet
80.004.14
[AN 3595812] MARC

ANSEL
UTF-88307 /2015.
   Angol társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 192 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-48-6 fűzött : 1890,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11
[AN 3596386]
MARC

ANSEL
UTF-88308 /2015.
   Arab társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 352 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-41-7 fűzött : 3590,- Ft
arab nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
809.27(078)=945.11
[AN 3596426]
MARC

ANSEL
UTF-88309 /2015.
Bogár Judit
   Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv : angol középfok : [B2] / Bogár Judit, Erdei József. - Székesfehérvár : Lexika, 2015. - 235 p. : ill. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-55-7 fűzött : 3490,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3595419]
MARC

ANSEL
UTF-88310 /2015.
   Bolgár társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-44-8 fűzött : 2790,- Ft
bolgár nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
808.67(078)=945.11
[AN 3596404]
MARC

ANSEL
UTF-88311 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő angol/német/orosz recepciósoknak (hotel, wellness szalon, panzió) / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 93 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80017-2-4 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - német nyelv - orosz nyelv - vendéglátás - szaknyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11 *** 803.0(078)=945.11 *** 808.2(078)=945.11 *** 640.4(078)
[AN 3595276]
MARC

ANSEL
UTF-88312 /2015.
Davies, Helen
Beginner's French dictionary (magyar)
   Kezdők francia nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Székely Ervin. - 17. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-086-0 kötött : 2300,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=40=945.11
[AN 3600999]
MARC

ANSEL
UTF-88313 /2015.
Davies, Helen
Beginner's German dictionary (magyar)
   Kezdők német nyelvkönyve / Helen Davies ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Olaszy Kamilla. - 26. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-085-3 kötött : 2300,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=30=945.11
[AN 3601000]
MARC

ANSEL
UTF-88314 /2015.
Davies, Helen
Dictionnaire d'anglais pour débutants (magyar)
   Kezdők angol nyelvkönyve / Helen Davies, Françoise Holmes ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell ; [ford.] Sárosdyné Szabó Judit. - 30. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 135 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-084-6 kötött : 2300,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=20=945.11
[AN 3600990]
MARC

ANSEL
UTF-88315 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők lengyel nyelvkönyve / Helen Davies ; [átd.] Palkó Katalin ; ill. John Shackell ; szerk. Nicole Irving. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-063-1 kötött : 2500,- Ft
lengyel nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=84=945.11
[AN 3601003]
MARC

ANSEL
UTF-88316 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők norvég nyelvkönyve / Helen Davies ; [... átd.] Kőszegi Dóra ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 4. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 125 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-349-093-8 kötött : 2500,- Ft
norvég nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=396=945.11
[AN 3600984]
MARC

ANSEL
UTF-88317 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők szerb nyelvkönyve / Helen Davies és [átd.] Urkom Aleksander ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-651-3 kötött : 2500,- Ft
szerb nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.321.19=861=945.11
[AN 3601048]
MARC

ANSEL
UTF-88318 /2015.
Davies, Helen
   Kezdők török nyelvkönyve / Helen Davies és [átd.] Greisz[!Greif] Péter ; szerk. Nicole Irving ; ill. John Shackell. - 3. jav. kiad. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-346-652-0 kötött : 2500,- Ft
török nyelv - magyar nyelv - képes szótár
801.323.19=943.5=945.11
[AN 3601042]
MARC

ANSEL
UTF-88319 /2015.
Durst Péter
   Lépésenként magyarul : magyar nyelv külföldieknek : magyar nyelvtani feladatok haladóknak = L'Ungherese: passo dopo passo = Hungarian: step by step = Ungarisch: Schritt für Schritt = Unkaria: askel askeleelta / Durst Péter ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ. - Szeged : JATEPress : SZTE Hungarológia Közp., 2015. - 111 p. ; 24 cm
ISBN 963-482-556-7 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(078)=00
[AN 3600687]
MARC

ANSEL
UTF-88320 /2015.
   Francia társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 192 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-50-9 fűzött : 1890.- Ft
francia nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
804.0(078)=945.11
[AN 3596368]
MARC

ANSEL
UTF-88321 /2015.
   Kínai társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-42-4 fűzött : 3490,- Ft
kínai nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
809.51(078)=945.11
[AN 3596434]
MARC

ANSEL
UTF-88322 /2015.
   Koreai társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 320 p. : ill., színes ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-43-1 fűzött : 3490,- Ft
koreai nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
809.57(078)=945.11
[AN 3596416]
MARC

ANSEL
UTF-88323 /2015.
   Német társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 192 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-49-3 fűzött : 1890,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
803.0(078)=945.11
[AN 3596389]
MARC

ANSEL
UTF-88324 /2015.
   Olasz társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 192 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-52-3 fűzött : 1890,- Ft
olasz nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
805.0(078)=945.11
[AN 3596402]
MARC

ANSEL
UTF-88325 /2015.
   Spanyol társalgás. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 192 p. : ill. ; 14 cm. - (Lingea társalgás, ISSN 2064-1389)
ISBN 978-615-5409-51-6 fűzött : 1890,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
806.0(078)=945.11
[AN 3596400]
MARC

ANSEL
UTF-88326 /2015.
   Ügyes szótár : francia - magyar, magyar - francia. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 700 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-53-0 fűzött : 3490,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=40=945.11 *** 801.323=945.11=40
[AN 3596333]
MARC

ANSEL
UTF-88327 /2015.
   Ügyes szótár : olasz - magyar, magyar - olasz. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 637 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-55-4 fűzött : 3490,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=50=945.11 *** 801.323=945.11=50
[AN 3596325]
MARC

ANSEL
UTF-88328 /2015.
   Ügyes szótár : orosz - magyar, magyar - orosz. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 750 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-56-1 fűzött : 3490,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 3596346]
MARC

ANSEL
UTF-88329 /2015.
   Ügyes szótár : spanyol - magyar, magyar - spanyol. - [Komárom] : Lingea, 2015. - 666 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-615-5409-54-7 fűzött : 3490,- Ft
spanyol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=60=945.11 *** 801.323=945.11=60
[AN 3596315]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8330 /2015.
   Az átírás poétikája [elektronikus dok.] : egyetemisták, középiskolások írásai / szerk. Kiss Márton. - Szöveg. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9882-27-0
irodalomtudomány - elektronikus dokumentum
82.01
[AN 3595563]
MARC

ANSEL
UTF-88331 /2015.
Balogh Piroska (1975-)
   Teória és medialitás : a latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül / Balogh Piroska. - Budapest : Argumentum, 2015. - 348 p. ; 19 cm. - (Irodalomtörténeti füzetek, ISSN 0075-0840 ; 175.)
Bibliogr.: p. 293-326.
ISBN 978-963-446-732-8 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - újkori latin irodalom története - művelődéstörténet - tudománytörténet - 18. század
871(439)(091)"17" *** 930.85(439)"17" *** 001.89(439)"17"
[AN 3595776]
MARC

ANSEL
UTF-88332 /2015.
Hetényi Zsuzsa (1954-)
   Nabokov regényösvényei / Hetényi Zsuzsa. - Budapest : Kalligram, 2015. - 926 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 872-895. - Filmogr.: p. 897. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5454-77-6 kötött : 3990,- Ft
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977)
Egyesült Államok - Oroszország - író - 20. század
882(092)Nabokov,_V._V. *** 820(73)(092)Nabokov,_V._V.
[AN 3595743]
MARC

ANSEL
UTF-88333 /2015.
Pálfalvi Lajos (1959-)
   A Transz-Atlantik megállói : Gombrowicz / Pálfalvi Lajos. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 258 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5454-76-9 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
Gombrowicz, Witold (1904-1969)
Lengyelország - író - 20. század
884(092)Gombrowicz,_W.
[AN 3595699]
MARC

ANSEL
UTF-88334 /2015.
Szirtes Gábor (1946-)
   "Dráma hősének jöttem a világra" : Rajnai László pályarajza / Szirtes Gábor. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 230 p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Bibliogr.: p. 218-225.
ISBN 978-615-5553-05-9 fűzött : 2500,- Ft
Rajnai László (1924-2001)
Magyarország - irodalomtörténész - 20. század - személyi bibliográfia
82.01(439)(092)Rajnai_L. *** 012Rajnai_L.
[AN 3595957]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8335 /2015.
Albert Zsuzsa (1932-)
   Irodalmi legendák, legendás irodalom / Albert Zsuzsa. - [Pécs] : Pro Pannonia, 1999-. - 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
Méretváltozata: 20 cm
ISBN 963-9079-79-0 *
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - interjú
894.511(092)"19"(047.53)
[AN 805213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - 2015. - 180 p.
ISBN 978-615-5553-00-4 kötött : 1900,- Ft
[AN 3595943] MARC

ANSEL
UTF-88336 /2015.
Devecsery László (1949-)
   Donászy Magda / Devecsery László. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2015. - 94 p. : ill. ; 16x16 cm. - (Arcképcsarnok ; 13.)
ISBN 978-615-5214-90-5 kötött
Donászy Magda (1911-1988)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Donászy_M.
[AN 3596110]
MARC

ANSEL
UTF-88337 /2015.
Fráter Zoltán (1956-)
   Szerelmes Budapest : irodalmi háromszögek / Fráter Zoltán. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 213 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-349-080-8 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom története - párkapcsolat - szerelem - karcolat
894.511(092)(0:82-43) *** 392.6(0:82-43)
[AN 3595781]
MARC

ANSEL
UTF-88338 /2015.
Láng Gusztáv (1936-)
   Tiltakozó szomorúság : esszék, tanulmányok / Láng Gusztáv. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 264 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5251-54-2 fűzött : 2480,- Ft : 8 EUR
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 20. század
894.511(091)"19" *** 894.511(498)(091)"19"
[AN 3596072]
MARC

ANSEL
UTF-88339 /2015.
Maczák Ibolya (1978-)
   Papírdarabok : Pilinszky János drámaírói munkássága / Maczák Ibolya. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 172 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-506-956-9 fűzött : 2000,- Ft
Pilinszky János (1921-1981)
Magyarország - író - 20. század - magyar irodalom története - műfajtörténet - színházesztétika - dráma
894.511(092)Pilinszky_J. *** 894.511(091)-2"19" *** 792.01
[AN 3595646]
MARC

ANSEL
UTF-88340 /2015.
Ratzky Rita (1952-)
   "Halhatatlan a lélek" : válogatott tanulmányok, cikkek, kritikák a 18-19. század magyar irodalmáról / Ratzky Rita. - Budapest : Napkút K., 2015. - 685, [5] p. ; 21 cm. - (Kútfő bibliotéka, ISSN 2061-1986 ; 14.)
ISBN 978-963-263-431-9 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - 19. század
894.511(091)"17/18"
[AN 3595393]
MARC

ANSEL
UTF-88341 /2015.
Thimár Attila (1969-)
   "Budának szemtanúja vagyok" : tanulmányok Ottlik prózájáról / Thimár Attila. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 134 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-349-121-8 fűzött : 2900,- Ft
Ottlik Géza (1912-1990)
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)Ottlik_G.
[AN 3595884]
MARC

ANSEL
UTF-88342 /2015.
Tüskés Tibor (1930-2009)
   A város és írója : negyvenhat íróporté a 20. század irodalmi múltjából / Tüskés Tibor. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 252, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Irodalmunk forrásai, ISSN 1419-1199). (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-06-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - író - 20. század
894.511(092)"19"
[AN 3595953]
MARC

ANSEL
UTF-88343 /2015.
   Why is it beautiful? : a collection of critical essays in Hungarian poetry / Balázs Fűzfa ; transl. by Miklós Mezősi. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 84 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5251-32-0 fűzött : 1990,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom története - költészet - műelemzés
894.511(091)-14 *** 82.01-14
[AN 3595783]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8344 /2015.
Banks, Maya
Rush (magyar)
   Sóvárgás : [Mámor-trilógia 1] / Maya Banks ; [ford. Bálint Orsolya]. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 509 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9574-05-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3595412]
MARC

ANSEL
UTF-88345 /2015.
Bates, Marni (1989-)
Notable (magyar)
   Menő-riadó Kambodzsában / Marni Bates ; [ford. Kulcsár Júlia]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 307 p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9949-9 fűzött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3595371]
MARC

ANSEL
UTF-88346 /2015.
Benn, Amelie (1974-)
Die Elfenballerina tanzt mit den Sternen (magyar)
   Léna és a csillagbalett / Amelie Benn ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2013. - 91 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-615-5385-12-4 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600485]
MARC

ANSEL
UTF-88347 /2015.
Camden, Elizabeth
Against the tide (magyar)
   A vágyak tengerén / Elizabeth Camden ; [ford. Szigeti Judit]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 308 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-755-8 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3595370]
MARC

ANSEL
UTF-88348 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
The Listerdale mystery (magyar)
   A Listerdale-rejtély / Agatha Christie ; [ford. Borbás Mária, Gy. Horváth László, Prekop Gabriella]. - Budapest : Európa, 2015. - 299, [3] p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
ISBN 978-963-405-168-8 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi elbeszélés
820-322.4=945.11
[AN 3600981]
MARC

ANSEL
UTF-88349 /2015.
Coben, Harlan (1962-)
Deal breaker (magyar)
   Nincs üzlet / Harlan Coben ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-70-9 fűzött : 3150,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3595363]
MARC

ANSEL
UTF-88350 /2015.
Coe, Jonathan
La storia di Gulliver (magyar)
   Gulliver / újrameséli Jonathan Coe ; ill. Sara Oddi. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - (Meséld újra!, ISSN 2064-471X)
Swift, Jonathan alapján. - Ford. Gács Éva
ISBN 978-615-5450-16-7 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - angol irodalom - átdolgozás - meseregény - ifjúsági regény
850-34(02.053.2)=945.11 *** 820-31(02.053.2).04=945.11
[AN 3596187]
MARC

ANSEL
UTF-88351 /2015.
Das, Mintie (1976-)
Storm sisters: the sinking world (magyar)
   Storm sisters: a süllyedő világ / Mintie Das ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - 375 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5507-24-3 kötött : 3499,- Ft
Finnország - angol nyelvű irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(480)=945.11
[AN 3596152]
MARC

ANSEL
UTF-88352 /2015.
Dayıoğlu, Gülten (1935-)
Midos kartalının gözleri (magyar)
   A midoszi sas rejtélye / Gülten Dayıoğlu ; [ford. Sipos Katalin]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 172, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-481-4 fűzött : 1990,- Ft
török irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
894.35-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3595397]
MARC

ANSEL
UTF-88353 /2015.
Enter, Stephan (1968-)
Grip (magyar)
   Perem / Stephan Enter ; ford. Fenyves Miklós. - Budapest : Gondolat, 2015. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-466-8 fűzött : 2990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3596075]
MARC

ANSEL
UTF-88354 /2015.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Synchronisation in Birkenwald (magyar)
   Birkenwaldi szinkronizáció : metafizikai konferencia / Viktor E. Frankl ; [összeáll., ford., a kísérőtanulmányt és a jegyzeteket írta Bakos Gergely]. - Budapest : Jel, 2015. - 159 p. ; 18 cm. - (Paideia könyvek, ISSN 2061-6279)
Bibliogr.: p. 151-159. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5147-49-4 fűzött : 1400,- Ft
osztrák irodalom - dráma
830-2(436)=945.11
[AN 3595069]
MARC

ANSEL
UTF-88355 /2015.
Frisa, María (1969-)
75 consejos para sobrevivir en el campamento (magyar)
   75 tuti tipp kezdő és haladó túlélőknek : a nyári tábor / Maria Frisa ; [ill. Celestino Belinchón] ; [ford. Kutasy Mercédesz]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 285, [8] p., [2] t.fol. : ill. ; 23 cm
Kötött : 2690,- Ft
spanyol irodalom - gyermekregény
860-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600475]
MARC

ANSEL
UTF-88356 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il trio della dama nera (magyar)
   A fekete dáma / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2013. - 259, [5] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-615-5220-63-0 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600448]
MARC

ANSEL
UTF-88357 /2015.
Grey, Zane (1872-1939)
The border legion (magyar)
   A végvidék légiója [elektronikus dok.] / Zane Grey ; ford. Lendvai István. - Szöveg (epub : 411 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133376. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-58-8
amerikai angol irodalom - elektronikus dokumentum - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3600418]
MARC

ANSEL
UTF-88358 /2015.
Hammann, Kirsten (1965-)
Se på mig (magyar)
   Nézz rám / Kirsten Hammann ; [ford. Szőke Zsolt]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 433 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-475-3 fűzött : 3490,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3595399]
MARC

ANSEL
UTF-88359 /2015.
Hermann, Iselin C.
Domino (magyar)
   Dominó / Iselin C. Hermann ; ford. Kertész Judit. - Budapest : Park, cop. 2015. - 324 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-106-6 kötött : 2900,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3595973]
MARC

ANSEL
UTF-88360 /2015.
Jepsen, Erling (1956-)
Kunsten at græde i kor (magyar)
   A kórusban sírás művészete / Erling Jepsen ; [ford. Szőke Zsolt]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 218 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-466-1 fűzött : 2490,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3595374]
MARC

ANSEL
UTF-88361 /2015.
Karst, Patrice
The invisible string (magyar)
   A láthatatlan fonal / Patrice Karst ; ill. Moldován Mária ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
820-34(02.053.2)(73)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3596028]
MARC

ANSEL
UTF-88362 /2015.
Kuijer, Guus
Het boek van alle dingen (magyar)
   Minden dolgok könyve [elektronikus dok.] / Guus Kuijer ; ford. Wekerle Szabolcs. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Kolibri, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133329. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5501-56-2
holland irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600013]
MARC

ANSEL
UTF-88363 /2015.
Lemaitre, Pierre (1951-)
Au revoir là-haut (magyar)
   Viszontlátásra odafönt / Pierre Lemaitre ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2015. - 519 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-086-1 kötött : 3900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3595964]
MARC

ANSEL
UTF-88364 /2015.
Lindgren, Astrid (1907-2002)
Pippi Långstrump i Söderhavet (magyar)
   Harisnyás Pippi a Déltengeren / Astrid Lindgren ; [ford. Tótfalusi István] ; [Ingrid Vang-Nyman illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 101, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-11-9853-9 kötött : 2499,- Ft
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600454]
MARC

ANSEL
UTF-88365 /2015.
Modiano, Patrick (1945-)
Catherine Certitude (magyar)
   Catherine Certitude / Patrick Modiano ; Jean-Jacques Sempé rajz. ; [ford. Pacskovszky Zsolt] ; [a versrészleteket ford. Lackfi János]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 79, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9891-1 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3596047]
MARC

ANSEL
UTF-88366 /2015.
Munro, Alice (1931-)
Dance of the happy shades (magyar)
   A boldog árnyak tánca / Alice Munro ; ford. Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Park, cop. 2015. - 321, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-135-6 kötött : 3900,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3596175]
MARC

ANSEL
UTF-88367 /2015.
Pasqualotto, Mario
L'enigma del faraone (magyar)
   A fáraó rejtélye / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - 2. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2013. - 135, [2] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-615-5220-64-7 kötött : 1790,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600462]
MARC

ANSEL
UTF-88368 /2015.
Preussler, Otfried (1923-2013)
Hotzenplotz 3 (magyar)
   Torzonborz megjavul [elektronikus dok.] / Otfried Preussler ; F. J. Tripp rajz. ; ford. Nádori Lídia. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 11.4 MB). - [Budapest] : Kolibri, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133328. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5450-88-4
német irodalom - gyermekirodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600012]
MARC

ANSEL
UTF-88369 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - 35. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 90 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9944-4 kötött : 2499,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3600473]
MARC

ANSEL
UTF-88370 /2015.
Salgari, Emilio (1862-1911)
La regina dei campi d'oro (magyar)
   Az aranymezők királynője [elektronikus dok.] / Emilio Salgari ; ford. Zigány Árpád. - Szöveg (epub : 504 KB) (mobi : 1.2 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133318. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-105-4 (epub)
ISBN 978-963-398-106-1 (mobi)
olasz irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
850-311.3=945.11
[AN 3599854]
MARC

ANSEL
UTF-88371 /2015.
Scheunemann, Frauke (1969-)
Winston: ein Kater in geheimer Mission (magyar)
   Winston: kandúr titkos küldetésben / Frauke Scheunemann ; [ford. Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 227, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-051-5 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - meseregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3596173]
MARC

ANSEL
UTF-88372 /2015.
Snow, Alan
Pants ahoy! (magyar)
   Gatyára fel! [elektronikus dok.] / írta és rajz. Alan Snow ; ford. Pék Zoltán. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 33.1 MB). - [Budapest] : Kolibri, cop. 2014. - (Doboztrollok ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133327. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5450-86-0
angol irodalom - meseregény - elektronikus dokumentum
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3600010]
MARC

ANSEL
UTF-88373 /2015.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Hunted (magyar)
   A hajsza / Maggie Stiefvater ; [ford. Pék Zoltán]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 213, [2] p. ; 21 cm. - (Spirit animals ; 2.)
ISBN 978-963-399-100-8 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3596094]
MARC

ANSEL
UTF-88374 /2015.
Strugackij, Arkadij Natanovič (1925-1991)
Otelʹ "U pogibšego alʹpinista" (magyar)
   Fogadó a halott alpinistához : a bűnügyi regény újabb rekviemje / Arkagyij és Borisz Sztrugackij ; [ford. Weisz Györgyi]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 207 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-11-0 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - fantasztikus regény
882-312.9=945.11
[AN 3600169]
MARC

ANSEL
UTF-88375 /2015.
Sugarev, Edvin (1953-)
Sezonʺt na plašiloto (magyar)
   Madárijesztők évada : versek / Edvin Szugarev ; [ford. Szondi György]. - Budapest : Napkút K., cop. 2015. - 130, [5] p. : ill. ; 20 cm + mell. (28 p.)
melléklet címe: Moha az idő, Erotikák : versek
ISBN 978-963-263-465-4 fűzött : 1790,- Ft
bolgár irodalom - vers
886.7-14=945.11
[AN 3595823]
MARC

ANSEL
UTF-88376 /2015.
Symes, Ruth (1962-)
Bella Donna : too many spells (magyar)
   Bella Donna : varázsözön / Ruth Symes ; Marion Lindsay ill. - Budapest : Napraforgó K., [2015]. - 185 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-445-644-5 fűzött
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3594219]
MARC

ANSEL
UTF-88377 /2015.
Willems, Paul (1912-1997)
La chronique du cygne (magyar)
   A hattyú krónikája / Paul Willems ; [ford. Károly Judit] ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 219, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-477-7 fűzött : 2190,- Ft
vallon irodalom - regény
840-31(493)=945.11
[AN 3595395]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

8378 /2015.
Babics Imre (1961-)
   Sztármajom többszörös alkonyatban / Babics Imre. - Budapest : Napkút K., 2015. - 135 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-468-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595817]
MARC

ANSEL
UTF-88379 /2015.
Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa (1941-)
   Az őszi szél levelet ír / Balázskovics Lászlóné Dalmady Rózsa ; [kiad. Magyarszék Község Önkormányzata]. - Magyarszék : Önkormányzat, 2015. - 238 p. : ill. ; 15 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596041]
MARC

ANSEL
UTF-88380 /2015.
Balázsy Panna (1967-)
   Csuromvíz / Balázsy Panna ; Rippl Renáta rajz. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 93, [2] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. - keretcím: Szandra és a 3. b
ISBN 978-963-403-042-3 kötött : 1690,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3596097]
MARC

ANSEL
UTF-88381 /2015.
Baley Endre
   Nyámnyila Nyúl és a Bűvös Bubák avagy Hogy tanuljunk meg újra gali-galiul / Baley Endre ; Faltisz Alexandra ill. - Budapest : Napkút K., 2014. - 74, [5] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-263-419-7 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3595346]
MARC

ANSEL
UTF-88382 /2015.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Tündér a vonaton / Bálint Ágnes ; [az illusztrációkat ... Pásztohy Panka kész.]. - 6. utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 115, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-814-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600632]
MARC

ANSEL
UTF-88383 /2015.
Baranyi Ferenc (1937-)
   Ballada a hunyászkodókról / Baranyi Ferenc. - [Budapest] : Új-Könyvbarát Kft., cop. 2015. - 69, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2205-0 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595324]
MARC

ANSEL
UTF-88384 /2015.
Bartók Imre (1985-)
   Alfonz és az űrlények / Bartók Imre ; Nemes Anna rajz. - [Budapest] : Babilon, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-338-1 fűzött : 1870,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3596006]
MARC

ANSEL
UTF-88385 /2015.
Beck Tamás (1976-)
   Isten szemtelenül fiatal : novellák / Beck Tamás. - Budapest : Magvető, 2015. - 239, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3172-8 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3595968]
MARC

ANSEL
UTF-88386 /2015.
Beck Tamás (1976-)
   Más él benned : versek / Beck Tamás. - Budapest : Magvető, 2015. - 71, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3100-1 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596234]
MARC

ANSEL
UTF-88387 /2015.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Melyik úton? : elbeszélések, esszék, karcolatok, levelek / S. Becz Pál ; [vál. és szöveggondozás Becz Miklós]. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2014. - 250 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3594991]
MARC

ANSEL
UTF-88388 /2015.
Beöthy Bertalan (1921-2012)
   Számvetés / Beöthy Bertalan. - Budapest : Magánkiad., 2014. - 78 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595782]
MARC

ANSEL
UTF-88389 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó a zsírkréta korban / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 71 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-067-6 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600609]
MARC

ANSEL
UTF-88390 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Két kis dinó Budapesten / Berg Judit ; Kőszeghy Csilla rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 95 p. : ill., főként színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-051-5 kötött : 2790,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600612]
MARC

ANSEL
UTF-88391 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Maszat épít / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [47] p. : ill., színes ; 16x18 cm
ISBN 978-963-410-016-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3600598]
MARC

ANSEL
UTF-88392 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Ferrit-szigeten / Berg Judit ; Kálmán Anna illusztrációival. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 101 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-410-022-5 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mesejáték
894.511-252(02.053.2)
[AN 3600622]
MARC

ANSEL
UTF-88393 /2015.
Blue, Dora K.
   A szív rabjai [elektronikus dok.] / Dora K. Blue. - Szöveg (epub : 824 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133355. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-307-3
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3600258]
MARC

ANSEL
UTF-88394 /2015.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi a Balatonon / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, 2015. - 126, [5] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-081-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600645]
MARC

ANSEL
UTF-88395 /2015.
Bodó Béla (1903-1970)
   Brumi mint detektív / Bodó Béla ; Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt rajz. - Felújított kiad. - Budapest : Holnap, 2015. - 115 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-109-6 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600653]
MARC

ANSEL
UTF-88396 /2015.
Bogáti Péter (1924-2012)
   A Hóvirág másodkormányosa jelenti / Bogáti Péter ; [Maros Krisztina rajz.]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 317, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Régi kedvencek, ISSN 2416-1659)
ISBN 978-963-403-067-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3596098]
MARC

ANSEL
UTF-88397 /2015.
Bognár Rudolf
   Zarándokszerelem / Bognár Rudolf. - Hosszúhetény : Zarándista Kft., [2015]. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2459-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596036]
MARC

ANSEL
UTF-88398 /2015.
Borsa Kata (1975-)
   Szotyi és Tarhonya / Borsa Kata ; Germán Fatime rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 108, [3] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-349-116-4 fűzött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3595792]
MARC

ANSEL
UTF-88399 /2015.
Both Gabi (1968-)
   Palipál, a csupaszív lovag / Both Gabi ; Kőszeghy Csilla rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 50, [5] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5441-83-7 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601026]
MARC

ANSEL
UTF-88400 /2015.
Chernel István (1865-1922)
   Lélekkel teljesített hivatás : chernelházi Chernel István naplója, 1914-1922 / [sajtó alá rend. és a tanulmányát írta] Faragó Sándor. - Sopron : NYME K., 2015. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-334-231-2 kötött
Chernel István (1865-1922)
Kőszeg - ornitológia - tudós - helyismeret - hétköznapi élet - 20. század - magyar irodalom - napló
894.511-94 *** 598.2(439)(092)Chernel_I.(0:82-94) *** 908.439-2Kőszeg"191/192"(0:82-94)
[AN 3595938]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2], 494 p. : ill.
ISBN 978-963-334-232-9
[AN 3595949] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - [2], 609, [2] p. : ill., részben színes
Bibliogr.: p. 601-609.
ISBN 978-963-334-233-6
[AN 3595952] MARC

ANSEL
UTF-88401 /2015.
Czakó Gabriella
   Comeback... a gödörből [elektronikus dok.] / Gwendoline Welsh. - Szöveg (epub : 640 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133305. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-644-9
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3599668]
MARC

ANSEL
UTF-88402 /2015.
Debreceni Szabó Irma (1945-)
   Fecsegő tollam / Debreceni Szabó Irma. - [Budapest] : Beri R., cop. 2014. - 123 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1808-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3594980]
MARC

ANSEL
UTF-88403 /2015.
Dés Mihály (1950-)
   Pesti barokk : regény / Dés Mihály. - 3. jav., átd. kiad. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2013. - 550 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-595-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601028]
MARC

ANSEL
UTF-88404 /2015.
Dézsi Desirée
   Hol vagy, tigrisem? / Dézsi Desirée. - Budapest : Aba Kvk., 2015. - 171, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-68-5 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3596089]
MARC

ANSEL
UTF-88405 /2015.
Domonyi Rita
   Tündérbodár / Domonyi Rita ; ill. Glaser Katalin. - 2. kiad. - Budapest : Csimota, 2015. - 114 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-9768-63-5 kötött : 2590,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600615]
MARC

ANSEL
UTF-88406 /2015.
Elmer István (1952-)
   A bolondajtó ; Violin : két kisregény / Elmer István ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 218, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-478-4 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3595389]
MARC

ANSEL
UTF-88407 /2015.
Farkas Wellmann Endre (1975-)
   Morfondír a folyóparton [elektronikus dok.] : versek / Farkas Wellmann Endre. - Szöveg (epub : 264 KB) (mobi : 678 KB). - Győr : AmbrooBook, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133354. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5379-08-6 (epub)
ISBN 978-615-5379-09-3 (mobi)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3600253]
MARC

ANSEL
UTF-88408 /2015.
Fazekas Anna (1905-1973)
   Öreg néne őzikéje / Fazekas Anna ; Róna Emy rajz. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [16] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9984-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3600563]
MARC

ANSEL
UTF-88409 /2015.
    az irodalom : irkapörkölt, macskapálinka, puliszkatitkok és egyéb csemegék az IRKA konyhájából / [szerk. Istók Anna] ; [kiad. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, IRodalmi KerekAsztal]. - Gödöllő : Gödöllői Vár. Kvtár és Inf. Közp. : IRKA, 2015. - 161 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80025-2-3 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - antológia - szakácskönyv
894.511-822 *** 641.55(083.12)
[AN 3595959]
MARC

ANSEL
UTF-88410 /2015.
Fodor Ákos (1945-2015)
   Gyöngyök, göröngyök : szerelem lépte nyomában : ötven év útján / Fodor Ákos ; ... Podonyi Hedvig vál. és gond. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 287 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5568-06-0 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3596040]
MARC

ANSEL
UTF-88411 /2015.
Foley, Esther A.
   Xarxium [elektronikus dok.] : a megvilágosodás / Esther A. Foley. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 901 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133298. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-646-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3599544]
MARC

ANSEL
UTF-88412 /2015.
Fülöp G. László (1935-)
   Tollvonások : versekben, színekben és formákban / Fülöp G. László ; [ill.] Fülöp Pál. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 97 p., [8] t.fol. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5568-03-9 fűzött : 2300,- Ft
Egyesült Államok - magyar irodalom - vers
894.511-14(73)
[AN 3596056]
MARC

ANSEL
UTF-88413 /2015.
Gazdag Erzsi (1912-1987)
   Mesebolt / Gazdag Erzsi ; K. Lukáts Kató rajz. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 69, [2] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9902-4 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3600551]
MARC

ANSEL
UTF-88414 /2015.
Gazdag Péter (1981-)
   Ostromlabirintus : dráma / Gazdag Péter. - Budapest : Magvető, 2015. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3256-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3596224]
MARC

ANSEL
UTF-88415 /2015.
Gerőcs Péter (1985-)
   Győztesek köztársasága : regény / Gerőcs Péter. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-72-1 kötött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3595694]
MARC

ANSEL
UTF-88416 /2015.
Glázer Attila (1975-)
   2 / [szöveg Glázer Attila] ; [graf. László Zsuzsi]. - [Budapest] : [Glázer A.], cop. 2015. - 111 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-1459-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595186]
MARC

ANSEL
UTF-88417 /2015.
Görömbölyi Dávid (1979-)
   Diplomata-útlevéllel a hátizsákban / Görömbölyi Dávid. - Budapest : Prae.hu, 2015. - 237 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5070-44-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3595629]
MARC

ANSEL
UTF-88418 /2015.
Gyárfás Endre (1936-)
   Kívánságtarisznya : mit kérnek pártfogóiktól az állatok? : gyerekversek / Gyárfás Endre ; Kismarty-Lechner Zita rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [21] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9974-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3596064]
MARC

ANSEL
UTF-88419 /2015.
Gyócsi László (1947-)
   Török tánc Tatárváron : történelmi kisregény / Gyócsi László. - Budapest : Szerző, 2015. - 79 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88402-8-8 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény - kisregény
894.511-311.6
[AN 3596068]
MARC

ANSEL
UTF-88420 /2015.
Györe Balázs (1951-)
   Halálom után eltüzelni! : regény / Györe Balázs. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 251 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-71-4 kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3595695]
MARC

ANSEL
UTF-88421 /2015.
Hajdók Boglárka (1979-)
   A maszk mögött [elektronikus dok.] / Hajdók Boglárka. - Szöveg (epub : 761 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133314. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-444-5
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3599796]
MARC

ANSEL
UTF-88422 /2015.
Hajdu Ferenc (1956-)
   (f)élhetsz máshol / Hajdu Ferenc. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 218, [3] p. ; 17 cm
Fűzött : 2200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5569-01-5)
magyar irodalom - kisregény - hangjáték
894.511-31 *** 894.511-2
[AN 3596054]
MARC

ANSEL
UTF-88423 /2015.
Halmai Tamás (1975-)
   Rezervátum : versek / Halmai Tamás. - Pécs : Pro Pannonia, 2015. - 99, [4] p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-01-1 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595965]
MARC

ANSEL
UTF-88424 /2015.
Harencsár László (1959-)
   Mese és valóság / Harencsár László. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5431-04-3 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3596286]
MARC

ANSEL
UTF-88425 /2015.
Hegyi-Füstös István (1919-2014)
   Kálvinista kaleidoszkóp : református egyháztörténeti és művelődési dokumentumok / Hegyi-Füstös István. - [Gyömrő] : Hegyi-Füstös I.-né, 2015. - 284 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2416-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3595293]
MARC

ANSEL
UTF-88426 /2015.
Hétvári Andrea (1975-)
   Csiperi és Susulyka : Csiperi rosszat álmodik : [versekkel és dalokkal] / írta és rajz. Hétvári Andrea. - Budapest : Napkút K., cop. 2014. - [65] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-263-442-5 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - gyermekdal
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2) *** 784.67
[AN 3595234]
MARC

ANSEL
UTF-88427 /2015.
Horváth Gáborné (1935-)
   Átívelő hidak : H. Dobos Mária újabb élet-novellái / [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2014. - 183 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5026-54-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3595070]
MARC

ANSEL
UTF-88428 /2015.
Izsák Ildikó (1962-)
   Tisztességes vacsora [elektronikus dok.] / Izsák Ildikó. - Szöveg (epub : 596 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133289. - Működési követelmények: Adobe Digital Editons
ISBN 978-963-397-414-8
Felvidék - határon túli magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(437.6)
[AN 3599499]
MARC

ANSEL
UTF-88429 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már megint / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [34] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9857-7 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3600626]
MARC

ANSEL
UTF-88430 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Már óvodás vagyok / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 54, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9985-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3600603]
MARC

ANSEL
UTF-88431 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   Velem mindig történik valami / Janikovszky Éva ; [Réber László rajz.]. - 12. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 31, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9900-0 kötött : 2299,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3600631]
MARC

ANSEL
UTF-88432 /2015.
Kamarás István (1941-)
   Titkos kutatónapló / Kamarás István. - Budapest : Luther, 2015. - 235 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-380-036-2 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3596093]
MARC

ANSEL
UTF-88433 /2015.
Karácsonyi Zsolt (1977-)
   Szabadnap [elektronikus dok.] : versek / Karácsonyi Zsolt. - Szöveg (epub : 273 KB) (mobi : 699 KB). - Győr : AmbrooBook, cop. 2014. - (Apropó könyvek ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133341. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5379-10-9 (epub)
ISBN 978-615-5379-11-6 (mobi)
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3600138]
MARC

ANSEL
UTF-88434 /2015.
Kázsmér Levente (1996-)
   Százunciás Óperencia [elektronikus dok.] / Kázsmér Levente. - Szöveg (epub : 648 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133335. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-462-9
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3600073]
MARC

ANSEL
UTF-88435 /2015.
Kiss Valéria
   Múltidéző emlékek / Kiss Valéria. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 205 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3596329]
MARC

ANSEL
UTF-88436 /2015.
Konczek József (1942-)
   Sócsillag / Konczek József. - Budapest : Napkút K., 2015. - 391, [7] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-488-3 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595969]
MARC

ANSEL
UTF-88437 /2015.
Kósa Csaba (1943-)
   Tárcakönny / Kósa Csaba. - Budapest : M. Toll K., cop. 2015. - 161 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2229-6 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - tárcanovella
894.511-43
[AN 3596061]
MARC

ANSEL
UTF-88438 /2015.
Kosáryné Réz Lola (1892-1984)
   Selmeci diákok / Kosáryné Réz Lola ; [szerk. Kiss Csaba ..., Nagy Levente ...] ; [... Fejes Gyula rajz.] ; [közread. a] Selmeci Társaság ... - [Sopron] : Selmeci Társ. : NYME K., 2015. - 98 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-334-053-0 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3599934]
MARC

ANSEL
UTF-88439 /2015.
Kovács Gábor (1958-)
   Napsütötte eretnekségem : rendhagyó gondolatok Kelet és Nyugat között : karcolatok, esszék, interjúk / Kovács Gábor. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2015. - 103 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-04-2 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karcolat - esszé
894.511-43
[AN 3595962]
MARC

ANSEL
UTF-88440 /2015.
Krasznahorkai László (1954-)
   Sátántangó / Krasznahorkai László. - 5. kiad., utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 1985. - 273, [2] p. ; 25 cm
ISBN 978-963-14-2474-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3600543]
MARC

ANSEL
UTF-88441 /2015.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Gyémántmesék / Krúdy Gyula ; Szimonidesz Kovács Hajnalka rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 106, [5] p. : ill., színes ; 22x22 cm
Kötött : 2700,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-349-108-9)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600639]
MARC

ANSEL
UTF-88442 /2015.
Laik Eszter (1973-)
   Abszurd, bravúr, celeb : 100 idegen szó verses magyarázata / Laik Eszter ; [Kárpáti Tibor rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 61, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9888-1 kötött : 2199,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - idegen szavak szótára
894.511-14(02.053.2) *** 809.451.1-316.3(02.053.2)
[AN 3596069]
MARC

ANSEL
UTF-88443 /2015.
Lőcsei Judit
   Pókhálóban / Lőcsei Judit ; [az illusztrációkat kész. Kovács Tamás]. - Budapest : Atlantic Press, 2015. - 202 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5332-72-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3596013]
MARC

ANSEL
UTF-88444 /2015.
Mán-Várhegyi Réka (1979-)
   Kókusz Franci, a fodrász titkosügynök / Mán-Várhegyi Réka ; Rödönyi Csilla rajz. - [Budapest] : Babilon, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-340-4 fűzött : 1870,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3596018]
MARC

ANSEL
UTF-88445 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   Verseskönyv / Márai Sándor ; Kő Boldizsár illusztrációival. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 124, [3] p. : ill. ; 19 cm. - (Márai életbölcsességei)
ISBN 978-963-227-665-6 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596123]
MARC

ANSEL
UTF-88446 /2015.
Marno János (1949-)
   Hideghullám : versek / Marno János. - Budapest : Magvető, 2015. - 185, [6] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3257-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596197]
MARC

ANSEL
UTF-88447 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Álmodik egy lány [elektronikus dok.] : felhő balladák I. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 462 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133320. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-628-9
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32(02.053.2)
[AN 3599867]
MARC

ANSEL
UTF-88448 /2015.
Mészáros Bori (1981-)
   Az álomtündér / Mészáros Bori. - Budapest : Látóhatár K., 2015. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5444-03-6 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3595708]
MARC

ANSEL
UTF-88449 /2015.
Mészáros Ernő (1935-)
   Algainvázió / Mészáros Ernő. - Veszprém : BabelPress, 2015. - 183 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89945-1-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596231]
MARC

ANSEL
UTF-88450 /2015.
Miklya Zsolt (1960-)
   Végtelen sál : gyerekversek / Miklya Zsolt ; Schall Eszter rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 60, [3] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9934-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3596071]
MARC

ANSEL
UTF-88451 /2015.
Moonlight, Amy (1983-)
   Keserű ébredés [elektronikus dok.] / Amy Moonlight. - Szöveg (epub : 575 KB). - [Budapest] : Publio, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133288. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-019-5
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3599491]
MARC

ANSEL
UTF-88452 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Állatmesék / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 51, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9899-7 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600491]
MARC

ANSEL
UTF-88453 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [Reich Károly rajz.]. - 23. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 307, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9986-4 fűzött : 1999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3600468]
MARC

ANSEL
UTF-88454 /2015.
Nagy Laura P. (1973-)
   Cigiszünet [elektronikus dok.] : válogatott versek, 2006-2008 / P. Nagy Laura. - Szöveg (epub : 156 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133286. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80151-4-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3599470]
MARC

ANSEL
UTF-88455 /2015.
Nagy Laura P. (1973-)
   Tölgyfamaci, Zsebgonosz és Buborék, a nagyfejű bögremacska kalandjai [elektronikus dok.] / P. Nagy Laura. - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3599827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., Az erdő könyvtára. - Szöveg (epub : 743 KB) (mobi : 1.2 MB). - 2015
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133316. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-097-2 (epub)
ISBN 978-963-398-098-9 (mobi)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3599830] MARC

ANSEL
UTF-88456 /2015.
Németh András (1956-)
   Alveoli / Németh András. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 76 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-467-6 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595637]
MARC

ANSEL
UTF-88457 /2015.
Nyulász Péter (1968-)
   Ciprián : a Balaton hercege / Nyulász Péter ; [... ill. Szepesi Szűcs Barbara munkája]. - 2. kiad. - Budakeszi : Betűtészta K., 2014. - 279, [4] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80014-1-0 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3599844]
MARC

ANSEL
UTF-88458 /2015.
Nyulász Péter (1968-)
   Helka : a Burok-völgy árnyai / Nyulász Péter ; [az illusztrációkat Bohony Beatrix kész.]. - 6. kiad. - Budakeszi : Betűtészta, 2015, cop. 2011. - 303, [6] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80014-5-8 fűzött : 3250,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601004]
MARC

ANSEL
UTF-88459 /2015.
Oláh Zoltán (1959-)
   Fecskeforgó : gyermek- és ifjúsági versek / Oláh Zoltán ; [ill. Makó András]. - Budapest : Napkút K., 2015. - 100, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-461-6 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595987]
MARC

ANSEL
UTF-88460 /2015.
Örkény István (1912-1979)
Egyperces novellák (angol) (vál.)
   More one minute stories / István Örkény ; sel. and transl. by Judith Sollosy ; pref. Péter Esterházy. - 4. ed. - Budapest : Corvina, 2015, cop. 2006. - 205 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6307-4 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás
894.511-32=20
[AN 3601002]
MARC

ANSEL
UTF-88461 /2015.
Pálffy Gyula (1933-)
   Két ló beszélget / Pálffy Gyula. - [Pécs] : Pro Pannonia, 2015. - 102 p. ; 20 cm. - (Pannónia könyvek, ISSN 0237-4277)
ISBN 978-615-5553-02-8 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3595948]
MARC

ANSEL
UTF-88462 /2015.
Pásty Júlia (1944-)
   Zsigeri közelségben / Pásty Júlia ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Napkút K. : Cédrus Műv. Alapítvány, 2015. - 203 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-263-458-6 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3595396]
MARC

ANSEL
UTF-88463 /2015.
Pataki Pál (1943-)
   Isten tenyerén / Pataki Pál. - Gödöllő : Szerző, 2015. - 239 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2240-1 kötött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3595901]
MARC

ANSEL
UTF-88464 /2015.
Pilinszky János (1921-1981)
   Pilinszky János összes versei / [szerk., a szöveget gond. és az utószót írta Hafner Zoltán]. - Budapest : Magvető, 2015. - 379 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3064-6 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3601024]
MARC

ANSEL
UTF-88465 /2015.
Popovics Péter (1953-)
   Smaragd verem [elektronikus dok.] : válogatott versek / Popovics Péter. - Szöveg (pdf : 446 KB). - Amszterdam ; [Budapest] : Magánkiad., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133364. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1989-0 : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600333]
MARC

ANSEL
UTF-88466 /2015.
Pósa Lajos (1850-1914)
   Madaras könyv : négy évszak madárversei gyerekeknek / Pósa bácsi ; ill. Gábor Emese. - 2. kiad. - [Budakeszi] : Táltoskönyvek, 2015. - 129, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9924-23-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - madár - gyermekvers - gyermekkönyv
894.511-14(02.053.2) *** 598.2(02.053.2)
[AN 3600619]
MARC

ANSEL
UTF-88467 /2015.
Regös István (1946-)
   A megfagyott idő / Regös István. - Budapest : Duna International, [2012]-. - 24 cm
A 2. köt. kiad. a Province Art Kft. - Méretváltozat: 23 cm
magyar irodalom - ezredforduló - publicisztika
894.511-92
[AN 3413655]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Ereszt a rendszer. - cop. 2015. - 983 p. : ill.
ISBN 978-615-80055-1-7 kötött : 3990,- Ft
[AN 3595925] MARC

ANSEL
UTF-88468 /2015.
Réthy Károly (1935-)
   A múlt érintése : memento : regény / Réthy Károly. - Budapest : [Réthy K.], 2015. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2420-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3595697]
MARC

ANSEL
UTF-88469 /2015.
Rózsa Melinda (1980-)
   A szómpírok és más történetek [elektronikus dok.] / Rózsa Melinda. - Szöveg (epub : 550 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133337. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-634-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3600083]
MARC

ANSEL
UTF-88470 /2015.
Sándor Zsuzsanna
   Csodafiú szarvas / írta Sándor Zsuzsanna. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Veszprém] : Pannon Lapok Társ., 2014-. - 23 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3575894]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., A Föld hét csínja : mitikus kalandregény. - 2015. - 400 p. : ill., színes
ISBN 978-615-5214-93-6 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596085] MARC

ANSEL
UTF-88471 /2015.
Sárvári Töttős Györgyi
   Varázspálca szakszervíz / Sárvári Töttős Györgyi, Győri Ildikó ; [... ill. Szalma Edit]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 51, [6] p. : ill., színes ; 24x24 cm. - (Könyvtárs, ISSN 2416-0504)
ISBN 978-615-5501-75-3 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3596227]
MARC

ANSEL
UTF-88472 /2015.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   A kifutófiú szerelme / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Nők Lapja Kvklub : Central Kv., 2015. - 197, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-101-8 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3600521]
MARC

ANSEL
UTF-88473 /2015.
Schein Gábor (1969-)
   Svéd : regény / Schein Gábor ; Szőcs Petra fotóival. - Budapest : Kalligram, 2015. - 202, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5454-74-5 kötött : 3000,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3595721]
MARC

ANSEL
UTF-88474 /2015.
Sepsi László (1985-)
   Az éjszaka réme / Sepsi László ; Fodor Anikó rajz. - [Budapest] : Babilon, cop. 2015. - 31 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Szeretek olvasni!, ISSN 2064-8812)
ISBN 978-963-294-341-1 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3596017]
MARC

ANSEL
UTF-88475 /2015.
Süveges Zsuzsanna
   A Bundás Banda segít / Süveges Zsuzsanna és Zsófia ; [a rajzokat kész. Környei-Zsuppon Orsolya]. - [Cikó] : Süveges Zs., [2015]. - 11 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-2492-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3595299]
MARC

ANSEL
UTF-88476 /2015.
Száraz Miklós György (1958-)
   Lovak a ködben / Száraz Miklós György. - 2. jav. kiad. - Budapest : Scolar, 2015. - 476 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-558-8 fűzött : 3950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601007]
MARC

ANSEL
UTF-88477 /2015.
Szebeni Olivér (1928-)
   Háborús novellák / Szebeni Olivér ; [ill. Szebeni Péter]. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2015. - 155 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött : 1200,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80193-0-9)
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3595467]
MARC

ANSEL
UTF-88478 /2015.
Szita Zoltán (1954-)
   Csendben kiáltok! [elektronikus dok.] : versek / Szita Zoltán. - Szöveg (epub : 6.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133282. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-402-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3599467]
MARC

ANSEL
UTF-88479 /2015.
Szolár Judit, M. (1954-)
   Rebeka [elektronikus dok.] : történelmi regény / M. Szolár Judit. - 2. kiad. - Szöveg (epub : 845 KB). - [Budapest] : Publio, 2013 [!2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133373. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-618-0
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3600411]
MARC

ANSEL
UTF-88480 /2015.
Tarbay Ede (1932-)
   A hattyúk tava / Pjotr Iljics Csajkovszkij balettzenéje, Marius Petipa koreográfiája, Vladimir Begicsev és Vaszilij Gelcer régi orosz népmese-földolgozása alapján írta Tarbay Ede ; Gyöngyösi Adrienn rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 47 p. : ill., színes ; 22x22 cm + CD
ISBN 978-963-349-119-5 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - színjáték - balett - gyermekkönyv - auditív dokumentum
894.511-2(02.053.2) *** 792.82(02.053.2)
[AN 3595739]
MARC

ANSEL
UTF-88481 /2015.
   A tizenkét legszebb magyar vers a Savaria Slam Poetry árirataival. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 74 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: A 12 legszebb magyar vers : slam poetry-átiratokkal
ISBN 978-615-5251-52-8 fűzött : 1500,- Ft : 5 EUR
magyar irodalom - átdolgozás - vers - antológia
894.511-14(082) *** 894.511-14(082).04
[AN 3596070]
MARC

ANSEL
UTF-88482 /2015.
Tóth Ágnes
   Érzékek játéka [elektronikus dok.] : versek / Tóth Ágnes. - Szöveg (epub : 186 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133315. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80110-8-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3599799]
MARC

ANSEL
UTF-88483 /2015.
Tóth Bíborka
   A halálos lovag [elektronikus dok.] / Tóth Bíborka. - Szöveg (epub : 581 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133332. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-464-3
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3600031]
MARC

ANSEL
UTF-88484 /2015.
Turbuly Lilla (1965-)
   Locsolókannából elefánt : [Pepe ovis meséi] / Turbuly Lilla ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 60, [2] p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-403-052-2 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3596222]
MARC

ANSEL
UTF-88485 /2015.
Ujházy Kolos (1975-)
   Zuhanás a magasba : regény / Ujházy Kolos. - Budapest : Püski, 2015. - 250 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-302-153-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596091]
MARC

ANSEL
UTF-88486 /2015.
Váci Mihály (1924-1970)
   Emléke őrizetlen nyáj.. : válogatás Váci Mihály költői hagyatékából / [... szerk., az előszót, ... a jegyzeteket írta Karádi Zsolt és Kövesdi Ágnes] ; [... ill. Szabó Tibor] ; [közread. a] Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület. - Nyíregyháza : Váci M. Társ. Kult. Egyes., 2015. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2089-6 fűzött
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3596273]
MARC

ANSEL
UTF-88487 /2015.
Varga Katalin (1928-2011)
   Gőgös Gúnár Gedeon / Varga Katalin ; K. Lukáts Kató rajz. - 48. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9866-9 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3600552]
MARC

ANSEL
UTF-88488 /2015.
Varró Zsuzsa (1975-)
   Áfonyka / Varró Zsuzsa ; Varró Dániel versbetéteivel ; Domján-Udvardy Melinda rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 129, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-346-961-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3595555]
MARC

ANSEL
UTF-88489 /2015.
Vibók Ildi (1970-)
   TankaManka [elektronikus dok.] : azaz lehet-e Erdőtündérből Házi Tündérke? / Vibók Ildi. - Szöveg és képek (epub : 7.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133334. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-409-4
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600061]
MARC

ANSEL
UTF-88490 /2015.
Világhy Viktória
   Felső tagozat [elektronikus dok.] / Világhy Viktória. - Szöveg (epub : 660 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133323. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-253-3
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3599905]
MARC

ANSEL
UTF-88491 /2015.
Vörös István (1964-)
   Zsoltárok / Vörös István. - Pécs : Jelenkor, 2015. - 307, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-676-543-9 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595692]
MARC

ANSEL
UTF-88492 /2015.
Winkler Gábor
   Sabine / William G. Winkler. - Budapest : Atlantic Press, 2015. - 207 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5332-66-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3595995]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

8493 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : mese az elveszett nyusziról : bábkönyv / Bartos Erika. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 24 cm + mell. ([20] p. ; 21 cm)
melléklet címe: Így készült a Bogyó és Babóca bábkönyv
ISBN 978-963-410-056-0 kötött : 2990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3600638]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

8494 /2015.
Almaş, Dumitru (1908-1995)
   Dan Buzdugan kalandjai / [írta] Dumitru Almaş. - [Nyíregyháza] : Linea Comics, 2014. - 66 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-89700-2-2 fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3595628]
MARC

ANSEL
UTF-88495 /2015.
Davis, Jim (1945-)
   Az ébresztő kávém / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2015]. - [93] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 122.)
ISBN 978-615-5425-10-3 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3596307]
MARC

ANSEL
UTF-88496 /2015.
Garisa H. Zsolt
   Az ellopott futár / Rejtő Jenő regénye nyomán írta Kiss Ferenc ; rajz. Garisa H. Zsolt. - [S.l.] : Kilencedik.hu, 2014. - 88 p. : ill. ; 29 cm
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3595519]
MARC

ANSEL
UTF-88497 /2015.
Kiss Ferenc (1958-|)
   A fehér folt / Rejtő Jenő ... nyomán írta Kiss Ferenc ; rajz. Zsoldos Péter. - [Budapest] : Szerző, [2015]. - 38, [22] p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2340-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
képregény
087.6:084.11
[AN 3595633]
MARC

ANSEL
UTF-88498 /2015.
Koska Zoltán (1991-)
   A titkos társaság : Koska Zoltán képregénye. - Hosszúvölgy : Tálosi A., 2015-. - ill. ; 21 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3595481]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2015. - 23 p.
ISBN 978-615-80193-2-3 fűzött
[AN 3595483] MARC

ANSEL
UTF-88499 /2015.
Tinetta N.
   Lost gods / [írta és rajz.] Tinetta N. - Budapest : Shirokuma, cop. 2015. - [135] p. : ill. ; 21 cm
A címoldalon számozási adatként: 2.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89711-6-6)
képregény
087.6:084.11
[AN 3599964]
MARC

ANSEL
UTF-88500 /2015.
   Válság és kultúra : a doktoriskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai : Budapest, 2013. augusztus 22-23. ; [szerk. Bene Sándor és Dobos István] ; [rend., közread. a] Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2015. - 472 p. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5309-01-4 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3595753]
MARC

ANSEL
UTF-8