MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 19. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/10/07 17:42:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
8501 /2015.
   Illiberal democracies and their impact on Europe : Budapest, November 27-28, 2014 : conference speeches / [ed. by Tamás Boros] ; [publ. ... by FEPS - Foundation for European Progressive Studies and Tanczus[!Tancsics] Foundation]. - [Bruxelles] : FEPS ; [Budapest] : Tancsics Found., 2015. - 77, [8] p. : ill. ; 15x21 cm
Fűzött
ISBN 978-2-930769-18-9
Magyarország - Európa - demokrácia - politikatörténet - politikai filozófia - 21. század - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2014" *** 32(439)"200/201" *** 321.7(4) *** 329
[AN 3597152]
MARC

ANSEL
UTF-88502 /2015.
Workshop on the Application of Kiloprocessor Architectures in Information Technology and Bionics (2015) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on the Application of Kiloprocessor Architectures in Information Technology and Bionics : Faculty of Information Technology and Bionics Pázmány Péter Catholic University Budapest ..., February 6, 2015. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2015. - 29 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
információtechnika - nanotechnológia - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Bp.)"2015" *** 681.3.02 *** 62-181.48
[AN 3596919]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

8503 /2015.
   "Itt van, György főpap a Te könyvtárad... mindenki számára nyitva áll" [elektronikus dok.] : ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klimo könyvtárból : jubileumi kiállítás, 2014. május 22 - 2014. október 31. / kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. - Szöveg (pdf : 4.4 MB). - Pécs : PTE Egy. Kvt. és Tudásközp., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133299. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-738-2
Pécs - könyvtártörténet - egyházi könyvtár - könyvritkaság - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
027.6(439-2Pécs)(091) *** 09 *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3599547]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

8504 /2015.
Zemplén Gábor (1973-)
   Törékeny spektrum : Newton érvei és az autoritás képződése hálózatokban / Zemplén Gábor Áron. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 243 p. : ill. ; 22 cm
A címoldalon számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 230-243.
ISBN 978-963-279-825-7 fűzött : 3200,- Ft
Newton, Isaac (1642-1727)
Anglia - tudománytörténet - fénytan - tudományfilozófia - fizikus - 17. század - 18. század
001 *** 535(091) *** 53(410)(092)Newton,_I.
[AN 3598925]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

8505 /2015.
Alvarez, Melissa
365 ways to raise your frequency (magyar)
   365 módszer az életenergia növeléséhez / [Melissa Alvarez] ; [ford. Sujto Beatrix]. - Budapest : Roland, [2014]. - 448 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5368-42-4 fűzött : 3990,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3596624]
MARC

ANSEL
UTF-88506 /2015.
Coburn, Ronelle
Destiny at your fingertips (magyar)
   Ujjlenyomat sorselemzés : derítsd ki az életutad valós célját és élj ennek megfelelően / Ronelle Coburn ; [ford. Borbély Julianna]. - Budapest : Ericona : Roland, [2014]. - 256 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 256.
ezoterika - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia
133.25 *** 159.923 *** 613.865
[AN 3596636]
MARC

ANSEL
UTF-88507 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Az emberi anyag helyreállítása számsorokra való összpontosítással / Grigorij Petrovics Grabovoj ; [ford. Spak Viktória és Botlik Dénesné]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2015. - 155 p. : ill. ; 21x31 cm
A borítón számozási adatként: 1. rész. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-1956-2 fűzött
számmisztika - öngyógyítás
133.5:51 *** 615.89
[AN 3596605]
MARC

ANSEL
UTF-88508 /2015.
Petrov, Arkadij (1946-)
Skrižali sveta (magyar)
   A fény kőtáblái / Arkagyij Petrov ; [... ford. Petrik Lajos]. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2015-. - 22 cm
okkultizmus - öngyógyítás
133 *** 615.89
[AN 3596638]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Az ember fény általi teremtése. - 2015. - 216, [2] p. : ill., főként színes
ISBN 978-615-80227-0-5 kötött
[AN 3596653] MARC

ANSEL
UTF-88509 /2015.
Rajneesh, Bhagwan (1931-1990)
Freedom : the courage to be yourself (magyar)
   Szabadság : merj önmagad lenni! / Osho ; [ford. Kovács Ivett]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 189 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-171-7 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3602427]
MARC

ANSEL
UTF-88510 /2015.
Sunmay Chang
   Az Őrangyalom hangja / Sunmay Chang. - [Paks] : Kristály K., 2015. - 276 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2059-9 fűzött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3598206]
MARC

ANSEL
UTF-88511 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   A nevek mágiája / Szepes Mária ; [szerk. Kovács Julianna]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 157 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-469-5 fűzött : 2490,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3602435]
MARC

ANSEL
UTF-88512 /2015.
Wangyal, Tenzin
The Tibetian yogas of dream and sleep (magyar)
   Az álom és alvás tibeti jógája / Tenzin Wangyal Rinpócse. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2008. - 189 p. : ill. ; 24 cm
Ford. Jakab Katalin. - Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-291-237-0 fűzött : 2440,- Ft
álom - alvás - jóga
133 *** 159.963.3 *** 613.71
[AN 3601894]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

8513 /2015.
Biró Ágnes
   A vad természet / [szöveg Biró Ágnes]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-615-5533-09-9 fűzött : 790,- Ft
természeti környezet - gyermekkönyv
502(02.053.2)
[AN 3598485]
MARC

ANSEL
UTF-88514 /2015.
Európa diplomás természeti területek Magyarországon (angol)
   European diploma for protected areas in Hungary / [publ. by the Duna-Ipoly National Park Directorate]. - Budapest : Duna-Ipoly Nat. Park Directorate, 2015. - 20 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Szerk. Kézdy Pál. - Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5241-14-7)
Magyarország - védett természeti terület
502.4(439)
[AN 3596574]
MARC

ANSEL
UTF-88515 /2015.
Gálfi Csaba
   Bolygónk egészsége és környezetünk védelme / ill. Gálfi Csaba. - Budapest : Roland, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5368-75-2 kötött : 1895,- Ft
környezetvédelem - gyermekkönyv
504.06(02.053.2)
[AN 3596617]
MARC

ANSEL
UTF-88516 /2015.
   A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve / szerk. Iványosi Szabó András. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2015. - 423 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 393-414.
ISBN 978-963-87265-9-9 kötött
Kiskunsági nemzeti park - természeti környezet
502.4(439)Kiskunsági_nemzeti_park
[AN 3596566]
MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

8517 /2015.
Bártfai Pál (1937-)
   Az n-dimenziós tér lineáris geometriája / Bártfai Pál. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 185 p. : ill. ; 24 cm. - (Elméleti matematika, ISSN 1788-1811)
Bibliogr.: p. 181.
ISBN 978-963-279-823-3 fűzött : 2800,- Ft
lineáris algebra - geometria
512.64 *** 514
[AN 3598920]
MARC

ANSEL
UTF-88518 /2015.
   Matematika / főszerk. Gerőcs László, Vancsó Ödön. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2010. - 1459 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
ISBN 978-963-05-8488-3 kötött
matematika - kézikönyv
51(035)
[AN 3602587]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

8519 /2015.
   60 kérdés és válasz a dinoszauruszokról. - Budapest : Roland, [2015]. - 63 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5368-74-5 fűzött : 1390,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3597430]
MARC

ANSEL
UTF-88520 /2015.
   Dinoszauruszok és őslények. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 23x25 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-88-6 kötött
paleontológia - gyermekkönyv
56(02.053.2)
[AN 3598295]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

8521 /2015.
Bernáth István
   Lepkék / [szöveg Bernáth István]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-615-5203-46-6 fűzött : 990,- Ft
lepke - gyermekkönyv
595.78(02.053.2)
[AN 3598490]
MARC

ANSEL
UTF-88522 /2015.
Biró Ágnes
   A tengerek világa / [szöveg Biró Ágnes]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2015. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-615-5203-84-8 fűzött : 990,- Ft
tengeri állat - gyermekkönyv
59(26)(02.053.2)
[AN 3598487]
MARC

ANSEL
UTF-88523 /2015.
Csányi Vilmos (1935-)
   Beszélgetések az elmúlásról Csányi Vilmossal és Vekerdy Tamással / [riporter] Révai Gábor. - [Budapest] : Libri, 2015. - 188, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-556-6 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - tudós - etológia - pszichológus - 20. század - 21. század - halál - interjú
591.5(439)(092)Csányi_V.(047.53) *** 159.9(439)(092)Vekerdy_T.(047.53) *** 128(047.53)
[AN 3597171]
MARC

ANSEL
UTF-88524 /2015.
Csikós Károly Miklós
   Kedvenceink biológiája : biológiai alapismeretek a kisemlős társállatot tartók és a velük foglalkozó szakemberek részére / Csikós Károly Miklós, Varga József. - [Szekszárd] : Schubert Bt., [2014]. - 366 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-89905-3-2 kötött
biológia - háziállat
599.75 *** 57
[AN 3598236]
MARC

ANSEL
UTF-88525 /2015.
Falus András (1947-)
   A bizonyosságot kell keresni : Falus András akadémikussal beszélget Kapitány Katalin. - Budapest : Kairosz, 2015. - 115 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 103.)
ISBN 978-963-662-757-7 fűzött : 1500,- Ft
Falus András (1947-)
Magyarország - biológus - egyetemi tanár - 20. század - 21. század - életútinterjú
57(439)(092)Falus_A.(047.53) *** 37(439)(092)Falus_A.(047.53)
[AN 3597067]
MARC

ANSEL
UTF-88526 /2015.
Faragó Sándor (1953-)
   Vadászati állattan / Faragó Sándor ; [ill. Kókay Szabolcs]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 542 p., XVI t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 499-542.
ISBN 978-963-286-714-4 kötött : 7200,- Ft
Magyarország - állattan - vadászat - egyetemi tankönyv
591.5(075.8) *** 639.1(075.8) *** 351.765(439)(075.8)
[AN 3601560]
MARC

ANSEL
UTF-88527 /2015.
Holden, Wendy (1961-)
Haatchi & Little B (magyar)
   Haatchi és Kicsi Pé : egy kisfiú és egy kutya szívbe markoló, igaz története / Wendy Holden ; [ford. Borbás Mária]. - Budapest : Európa, 2015. - 221 p., [16] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9986-7 fűzött : 2990,- Ft
állat-ember kapcsolat - testi fogyatékos - angol irodalom - dokumentumregény
591.557.2(0:82-94) *** 364.65-056.26(0:82-94) *** 820-94=945.11
[AN 3597468]
MARC

ANSEL
UTF-88528 /2015.
   Kétéltűek és hüllők. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 24 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-85-5 fűzött : 590,- Ft
hüllő - kétéltű - gyermekkönyv
597.6(02.053.2) *** 598.1(02.053.2)
[AN 3598292]
MARC

ANSEL
UTF-88529 /2015.
   Magyarország vadvilága. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 23x25 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-87-9 kötött
Magyarország - vadon élő állat - fauna - gyermekkönyv
59(02.053.2) *** 591.9(439)(02.053.2)
[AN 3598294]
MARC

ANSEL
UTF-88530 /2015.
Pintér Károly (1949-)
   Magyarország halai : biológiájuk és hasznosításuk / Pintér Károly ; [a színes ábrákat Lewit Péter kész. ...]. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 360 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-286-708-3 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - hal
597 *** 591.9(439)
[AN 3601902]
MARC

ANSEL
UTF-88531 /2015.
   Rovarok, lepkék, pókok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 23x25 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-89-3 kötött
rovar - gyermekkönyv
595.7(02.053.2)
[AN 3598298]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

8532 /2015.
Ábrahám-Hörömpő Andrea
   Lélekmozaikok : önismeret, tudatosság, személyiségfejlődés : a tudattérkép 33 titka / Ábrahám-Hörömpő Andrea. - 2. bőv. kiad. - Szeged : Magánkiad., 2015. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 283-284.
ISBN 978-963-12-2684-3 fűzött : 3890,- Ft
önismeret - személyiségfejlesztés - életvezetés - ezoterika
159.923 *** 613.865 *** 133.25
[AN 3601593]
MARC

ANSEL
UTF-88533 /2015.
Antalfai Márta
   A női lélek útja mondákban és mesékben : meseelemzések, párkapcsolat, meseterápia / Antalfai Márta. - 3. átd., bőv. kiad. - [Budapest] : Wesley J. K., cop. 2014. - 529 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-413.
ISBN 978-963-9744-37-0 fűzött
- nemek lélektana - mesekutatás - archetípus
159.922.1-055.2 *** 398.2.001
[AN 3601507]
MARC

ANSEL
UTF-88534 /2015.
Aradvári-Szabolcs Mariann
   Kiskanálnyi szeretet / Aradvári-Szabolcs Mariann, Mák Erzsébet. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 124, [4] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8294-8 kötött : 3400,- Ft
gyermektáplálkozás - szoptatás - csecsemőgondozás - szakácskönyv
613.22 *** 618.63 *** 649.1 *** 641.562(083.12)
[AN 3597871]
MARC

ANSEL
UTF-88535 /2015.
Balázs László (1983-)
   Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben : 29 gyakorlat trénereknek, tanároknak és coachoknak / Balázs László. - 2. jav. kiad. - Miskolc : Z-Press, 2015. - 253 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 243-251.
ISBN 978-963-9493-79-7 kötött : 4900,- Ft
érzelmi intelligencia - munkalélektan
159.942 *** 65.013
[AN 3602248]
MARC

ANSEL
UTF-88536 /2015.
Berencsi-Eke Csilla
   Anyasebek : császármetszés az édesanyák szemével / Berencsi-Eke Csilla. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 234 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-210.
ISBN 978-963-9718-75-3 fűzött : 2200,- Ft
szülés - császármetszés - memoár
618.5-089.888.61(0:82-94)
[AN 3596720]
MARC

ANSEL
UTF-88537 /2015.
Bergner, Thomas M. H. (1960-)
Burnout-Prävention (magyar)
   Burnout : a kiégés megelőzése 12 lépésben / Thomas M. H. Bergner ; [ford. Jászfalvi Norbert]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2015. - 327 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 319-327.
ISBN 978-963-9493-61-2 kötött : 5800,- Ft
munkalélektan - vezetés - kiégés
613.865 *** 65.013 *** 65.012.4
[AN 3602246]
MARC

ANSEL
UTF-88538 /2015.
Carpender, Dana (1958-)
500 paleo recipes (magyar)
   Egyszerűen paleo : 400 könnyen elkészíthető recept / Dana Carpender ; [ford. Perlényi-Chapman Eszter]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 295 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-09-8268-9 fűzött : 3600,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3597115]
MARC

ANSEL
UTF-88539 /2015.
Chopra, Deepak (1946-)
Spiritual solutions (magyar)
   Spirituális útmutatások : kapcsolatok, személyiségfejlődés, siker, egészség / Deepak Chopra ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 204, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-300-5 kötött : 2990,- Ft
életvezetés - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3597628]
MARC

ANSEL
UTF-88540 /2015.
Czeizel Endre (1935-2015)
   Tehetség, talentum : jó szerencse, semmi más? / Czeizel Endre. - Budapest : Galenus, 2015. - 427 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-427.
ISBN 978-963-7157-43-1 kötött : 5450,- Ft
Magyarország - tehetség - genetika - művész - tudós
159.928.22 *** 575 *** 929(439)
[AN 3598011]
MARC

ANSEL
UTF-88541 /2015.
Demecs István (1968-)
   25nap.hu : a cukorbetegség gyógyítható / Demecs István. - [Veszprém] : [Demecs I.], cop. 2015. - 61 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Egyszerűen egészséges sorozat)
ISBN 978-963-08-4394-2 fűzött : 890,- Ft
cukorbetegség - diéta - egészséges életmód
615.874.2 *** 616.379-008.64 *** 613
[AN 3601536]
MARC

ANSEL
UTF-88542 /2015.
Demeter, A. M.
   Önismeret a teljes életért / A. M. Demeter. - Szeged : Szerző, 2015. - 137 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 136-137.
ISBN 978-963-12-2410-8 fűzött
személyiségfejlesztés
159.923.2
[AN 3596504]
MARC

ANSEL
UTF-88543 /2015.
   Elsősegélynyújtás vízen és vízparton [elektronikus dok.] / [közread. a] Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - [Zánka] : VMSZ, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133343. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2035-3
elsősegélynyújtás - elektronikus dokumentum
614.88
[AN 3600195]
MARC

ANSEL
UTF-88544 /2015.
Engel, Siegbert
Tai chi (magyar)
   Tajcsi : a testi és szellemi egyensúly művészete / Siegbert Engel ; [ford. Klein Szilvia]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
ISBN 978-963-248-244-6 fűzött : 2500,- Ft
taj csi
613.71 *** 796.855
[AN 3596908]
MARC

ANSEL
UTF-88545 /2015.
Franckh, Pierre
Das Gesetz der Resonanz (magyar)
   A rezonancia törvénye : ismerd meg lehetőségeid varázslatos világát! / Pierre Franckh ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - [Budapest] : Bioenergetic, 2015, cop. 2009. - 173 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-136-6 fűzött : 1900,- Ft
mentálhigiénia - ezoterika
613.865 *** 133.25
[AN 3601753]
MARC

ANSEL
UTF-88546 /2015.
Goleman, Daniel (1946-)
Focus (magyar)
   Fókusz : út a kiválóság felé / Daniel Goleman ; [ford. Váradi Péter]. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2014. - 324 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-373-9 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia - siker
613.865
[AN 3597155]
MARC

ANSEL
UTF-88547 /2015.
Hajduska Marianna (1953-2013)
   Krízislélektan / Hajduska Marianna. - 3. bőv. kiad. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2015. - 228 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 225-228.
ISBN 978-963-463-982-4 kötött : 3500,- Ft
lelkiállapot - pszichoterápia
159.942 *** 615.851
[AN 3602297]
MARC

ANSEL
UTF-88548 /2015.
Jónás Anna
   Kicsivel - könnyebben : kisgyerekes mindennapok praktikusan / Jónás Anna ; Baranyai (b) András rajz. - Budapest : Európa, 2015. - 316 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-162-6 fűzött : 2990,- Ft
csecsemőgondozás - háztartás
613.95 *** 649.1 *** 64
[AN 3597458]
MARC

ANSEL
UTF-88549 /2015.
   Kalória táblázat. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-80-0 fűzött : 599,- Ft
fogyókúra - diéta
613.24
[AN 3598559]
MARC

ANSEL
UTF-88550 /2015.
Kovács Cecília (1976-)
   Mikor a Jóistennel pókerezel / Kovács Cecília. - [Pomáz] : [Kovács C.], 2015. - 265 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2153-4 fűzött : 2165,- Ft
életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3596697]
MARC

ANSEL
UTF-88551 /2015.
Kuk Márta
   A test és a lélek gyógyítása ásványokkal : alapismeretek a gyógyító ásványok világából / Kuk Márta. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2015]. - 167 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80183-1-9 fűzött
természetgyógyászat - ásvány
615.89 *** 549
[AN 3597004]
MARC

ANSEL
UTF-88552 /2015.
   Lélek-net a léleknek: az ember a változó technikai közegek világában : a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. országos tudományos nagygyűlése : Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar : Eger, 2015. május 28-30. : kivonatkötet / [fel. szerk. Vargha András]. - [Budapest] : M. Pszichológiai Társ., cop. 2015. - 305 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80241-0-5 fűzött
lélektan - mentálhigiénia - technikai kultúra - konferencia-kiadvány
159.9 *** 613.865 *** 316.77 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3597032]
MARC

ANSEL
UTF-88553 /2015.
Martincsevicsné Jenei Gizella
   Hidegen sajtolt olajok a hétköznapokban [elektronikus dok.] : [tanfolyam]. - Multimédia. - [Pakod] : [Martincsevicsné Jenei G.], [2015]. - 1 DVD ; 12 cm
Szerző Martincsevicsné Jenei Gizella. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2604-1 műanyag tokban
növényi olaj - egészséges táplálkozás - bőrápolás - elektronikus dokumentum
613.2 *** 665.3 *** 646.75
[AN 3597969]
MARC

ANSEL
UTF-88554 /2015.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A vastagbőrű mimóza : írások melegekről, melegségről / Nádasdy Ádám. - Budapest : Magvető, 2015. - 164 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3251-0 kötött : 2690,- Ft
Magyarország - homoszexualitás
613.885 *** 308-055.3(439)
[AN 3597626]
MARC

ANSEL
UTF-88555 /2015.
Nagy Judit (1941-)
   A klinikai nephrologia alapjai / Nagy Judit. - Budapest : Medicina, 2015. - 373 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-537-7 kötött : 6400,- Ft
vesebetegség - egyetemi tankönyv
616.61(075.8)
[AN 3597926]
MARC

ANSEL
UTF-88556 /2015.
Nagy Mária Ilona
   A gyermek és a halál / Nagy Mária Ilona. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 139, [2] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 139-[140].
ISBN 978-963-9957-93-0 kötött : 2625,- Ft
gyermeklélektan - halál
159.922.7 *** 128
[AN 3601861]
MARC

ANSEL
UTF-88557 /2015.
Neumayer, Petra (1960-)
Russische Heilweisen (magyar)
   Titokzatos orosz gyógymódok : gyógyítsd meg önmagad! / Petra Neumayer, Tom Peter Rietdorf ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2013. - 200 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-291-241-7 fűzött : 3200,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3601757]
MARC

ANSEL
UTF-88558 /2015.
Oellerich, Heike (1972-)
Soforthilfe Rücken (magyar)
   Azonnali segítség a hátfájásra : a panaszok enyhítése célzott gyakorlatokkal / Heike Oellerich, Miriam Wessels ; [ford. Klein Szilvia]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Fitnesz könyvek, ISSN 2060-7075)
borító- és gerinccím: Hátfájás : azonnali segítség a fájdalom enyhítésére
ISBN 978-963-248-243-9 fűzött : 2500,- Ft
hát - gerinc - gyógytorna
616.711 *** 615.825
[AN 3596915]
MARC

ANSEL
UTF-88559 /2015.
   Paleo receptek. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-12-9 fűzött : 599,- Ft
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3598567]
MARC

ANSEL
UTF-88560 /2015.
Palmer, Helen
The enneagram in love & work (magyar)
   Enneagram a szerelemben és a munkában : értsd meg bensőséges és munkakapcsolataidat! / Helen Palmer ; [ford. Veszprémi Krisztina]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 397 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-397.
ISBN 978-963-9718-74-6 fűzött : 4300,- Ft
személyiségtipológia - önismeret - interperszonális kapcsolat
159.923 *** 316.472.4
[AN 3596722]
MARC

ANSEL
UTF-88561 /2015.
Radünz, Iwona
Das Wackelzahnbuch (magyar)
   Izgő-mozgó fogaim : minden, amit a fogakról tudni szeretnél : Iwona Radünz könyve / Thomas Röhner illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - 2. kiad. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 29 p. : ill., színes ; 23 cm + mell.
ISBN 978-963-403-038-6 kötött : 3490,- Ft
fog - gyermekkönyv
612.31(02.053.2)
[AN 3602672]
MARC

ANSEL
UTF-88562 /2015.
Simó Tímea (1975-)
   Pocakosnapló : [babavárás hétről-hétre 3D-s ultrahang fotókkal] / Simó Tímea. - 8. kiad. - [Budapest] : New Age Média 2000, [2015], cop. 2005. - 57 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-963-87322-6-2 kötött : 3490,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás
618.2 *** 618.4 *** 613.95
[AN 3601793]
MARC

ANSEL
UTF-88563 /2015.
Spadaro, Patricia R.
Honor yourself (magyar)
   Az önbecsülés művészete : tanulj meg adni és elfogadni / Patricia Spadaro ; [ford. Nagy Zsuzsanna Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 258 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-258.
ISBN 978-963-310-571-9 fűzött : 2990,- Ft
önértékelés - önérzet - mentálhigiénia - személyiség-lélektan
159.923.2 *** 613.865
[AN 3596733]
MARC

ANSEL
UTF-88564 /2015.
Szabó Klára, G.
   Tej-, cukor- és lisztmentes ételek recepteskönyve : gyakorlati tanácsok kezdő paleósoknak / G. Szabó Klára. - Budapest : SpringMed, cop. 2015. - 102 p., [8] t. : ill., színes ; 21 cm. - (SpringMed diétás könyvek, ISSN 2060-3495)
ISBN 978-963-9914-57-5 fűzött : 2200,- Ft
diéta - egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3596738]
MARC

ANSEL
UTF-88565 /2015.
Szirmai Imre (1942-)
   Ideg-lelés / Szirmai Imre. - Budapest : Medicina, 2015. - 340 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 340.
ISBN 978-963-226-538-4 kötött : 3100,- Ft
orvostudomány - magyar irodalom - karcolat
61(0:82-43) *** 894.511-43
[AN 3597947]
MARC

ANSEL
UTF-88566 /2015.
   A szülési fájdalomcsillapítás Magyarországon : a Magyar Szülészeti és Perinatológiai Aneszteziológiai Társaság (SZPAT) megalakulásának XX. évfordulóján / [szerk. Beke Artúr]. - Vác : MondAt : SZPAT, 2015. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5569-02-9 kötött
szülészet - aneszteziológia
615.211 *** 618.4
[AN 3596752]
MARC

ANSEL
UTF-88567 /2015.
Várhegyi László (1947-)
   Mit egyek, hogy egészséges legyek? : vércsoportnak megfelelő egyhavi étrend és a vércsoportnak megfelelő ételkészítési, táplálkozási szabályok : "AB" vércsoport / írta és összeáll. Weixl-Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - Verőce : Szerző, 2015. - 27 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-460-084-8 fűzött
táplálkozástudomány - vércsoport - természetgyógyászat
613.2 *** 612.118.221.2 *** 615.89
[AN 3602267]
MARC

ANSEL
UTF-88568 /2015.
Vida Ágnes (1977-)
   Egyéniség születik / Vida Ágnes. - [Gyál] : Kismamablog Kv., cop. 2015. - 217 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-12-2237-1 fűzött : 8900,- Ft
személyiségtipológia - gyermeknevelés - szülő-gyermek kapcsolat - kommunikáció - elektronikus dokumentum
159.923 *** 613.865 *** 37.018.1 *** 316.356.2 *** 316.77
[AN 3597581]
MARC

ANSEL
UTF-88569 /2015.
Vida Ágnes (1977-)
   Igazi szülésfelkészítő / Vida Ágnes. - [Gyál] : Kismamablog Kv., cop. 2015. - 68 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-12-2239-5 fűzött : 4990,- Ft
szülés - auditív dokumentum
618.4
[AN 3597569]
MARC

ANSEL
UTF-88570 /2015.
   Vízből mentési ismeretek [elektronikus dok.] / Kováts Norbert [et al.] ; az ábrákat rajz. Molnár Dóra ; [közread. a] Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. - Szöveg és pdf : 11.2 MB. - [Zánka] : VMSZ, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133342. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2034-6
vízi mentés - elsősegélynyújtás - elektronikus dokumentum
614.88 *** 797
[AN 3600144]
MARC

ANSEL
UTF-88571 /2015.
Zurhorst, Eva-Maria
Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest (magyar)
   Szeresd önmagad, és mindegy, kivel élsz / Eva-Maria Zurhorst ; [ford. Szász Andrea]. - 2. kiad., utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2007. - 244 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 244.
ISBN 978-963-291-110-6 fűzött : 2600,-Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - szerelem
613.88 *** 159.922.1 *** 392.6
[AN 3601880]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

8572 /2015.
Kármán Antal (1944-)
   A magyar nehézgépgyártás 25 éve, 1987-2012 / Kármán Antal. - 2. jav. kiad. - [Jászberény] : Varietas 2002 Bt., cop. 2015. - 249 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 247-249.
ISBN 978-963-12-1014-9 fűzött
Magyarország - ipartörténet - gépgyártás - iparvállalat - ezredforduló
621(439)"198/201" *** 061.5(439)"198/201"
[AN 3602443]
MARC

ANSEL
UTF-88573 /2015.
   A megújuló energiaforrások és felhasználásuk / összeáll. ... Bartal György ; [közread. a] NAKVI. - Budapest : NAKVI, 2015. - 99 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 98-99.
Fűzött
megújuló energiaforrás - tankönyv
620.91(078)
[AN 3596729]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

8574 /2015.
   "Controllare necesse est" : proceedings of the workshop organized in honor of László Keviczky on his 70th birthday / [ed. by Csilla Bányász]. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 151 p. : ill., részben színes ; 25 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. jún. 3-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-57-8 fűzött
irányítástechnika - emlékkönyv - konferencia-kiadvány
681.5 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3597444]
MARC

ANSEL
UTF-88575 /2015.
Gyuricza Ferenc
   Audió mastering digitális környezetben : kezdőknek és haladóknak / Gyuricza Ferenc. - [Kulcs] : [Gyuricza F.], cop. 2015. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1780-3 fűzött
hangtechnika - digitális technika - szoftver
681.327.8 *** 681.846.5 *** 519.688Izotope_Ozone
[AN 3596615]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

8576 /2015.
Bariska Mihály (1936-)
   Hatékonyság vizsgálat és önköltségszámítás fűrészüzemekben / Bariska Mihály, Pásztory Zoltán. - Sopron : NYME K., 2015. - 138 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-963-334-231-2 kötött
fűrészipar - hatékonyság - költségszámítás - önköltség
674.093 *** 65.011.4 *** 657.47 *** 338.512
[AN 3596463]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

8577 /2015.
   Épületvillamosság / főszerk. Dési Albert ; [közread. az] Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. - 5. átd., bőv. kiad. - Budapest : ÉTK, 2015. - 414 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 414.
ISBN 978-963-513-235-5 fűzött : 4500,- Ft
épületvillamosság - villanyszerelés
696.6 *** 621.314/.316
[AN 3601895]
MARC

ANSEL
UTF-88578 /2015.
   Jeles téglák, jeles emlékeink 9 : a XI. és XII. Bélyeges Tégla Napok előadásai : Fegyvernek, 2014. május 31. : Bálványos, 2014. szeptember 20. / [szerk. Herczig Béla] ; [közread. a] Monarchia BTE. - Baj : Monarchia BTE, 2015. - 140 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89377-5-9 fűzött
Magyarország - tégla- és cserépipar - tégla - mesterjegy - 18. század - 19. század - 20. század
666.71(439)"17/19" *** 691.42 *** 003.64(439)
[AN 3596363]
MARC

ANSEL
UTF-88579 /2015.
Kézdi Konferencia (4.) (2015) (Budapest)
   4. Kézdi Konferencia : 2015. május 21. / [szerk. Szendefy János, Vámos Máté] ; [kiad. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék]. - [Budapest] : BMGE Geotechnika és Mérnökgeológia Tansz., [2015]. - 254, [3] p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Budapesten tartották. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-180-0 fűzött
geotechnika - konferencia-kiadvány
624.13 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3596957]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

8580 /2015.
   Gépkocsivezetők tankönyve C, D, E kategóriás képzéshez / [fel. szerk. Májay Péter]. - Budaörs : Business Media Mo. Kft., cop. 2015. - 296 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Lezárva: 2015. ápr.
ISBN 978-963-9518-73-5 fűzött : 4890,- Ft
járművezetés - tehergépkocsi - autóbusz - tankönyv
656.135.052(078) *** 656.132.052(078)
[AN 3596548]
MARC

ANSEL
UTF-88581 /2015.
Juhász Antal (1935-)
   A dorozsmai kocsi / Juhász Antal. - Szeged : Petőfi S. Művel. Ház ; Kiskundorozsma : Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyes., 2014. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 12.)
Bibliogr.: p. 28.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-319-078-4)
Kiskundorozsma - magyar néprajz - ipartörténet - bognáripar - lovas kocsi
656.12(439) *** 39(=945.11)(439.14) *** 674.3(439-2Kiksundorozsma)(091)
[AN 3596736]
MARC

ANSEL
UTF-88582 /2015.
Várszegi Gyula (1935-)
   A metró építése és működése / Várszegi Gyula. - [Budapest] : Fórum Média K., [2015]. - 219 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9482-61-6 fűzött
földalatti vasút - mélyépítés
656.342(100) *** 625.42
[AN 3601449]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

8583 /2015.
   Az agrárgazdaság jellemzői a magyar-román-szerb határ menti régiókban : a magyarországi és romániai 2010. évi, valamint a szerbiai 2012. évi mezőgazdasági összeírások alapján = Carateristicile agrikulturii în regiunile de-a lungul frontierei maghiaro-românâ-sîrbă : în baza datelor de la recensământul general agricol în Ungaria şi în România din anul 2010 şi în Serbia din anul 2012 = Karakteristike poljoprivrede pograničnog regiona mađarske, rumunije i serbije : bazirano na rezultima popisa poljoprivrede 2010. godine u Mađarskoj i Rumuniji i rezultima Popisa poljoprivrede 2012. godine u Srbiji = Characteristics of agriculture in the regions along the hungarian, romanian, serbian border : based on agricultural censuses in 2010 in Hungary and Romania as well as in 2012 in Serbia / [fel. szerk. ... Zsolt Kocsis-Nagy, Sorin Belea, Andra Milojić] ; [közread. a Központi Statisztikai Hivatal]. - [Budapest] : KSH, 2015. - 124 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-235-369-2 fűzött
Dél-Alföld - Románia - Vajdaság - mezőgazdaság - határ menti terület - statisztikai adatközlés
63(439Dél-Alföld)(083.41) *** 63(497.11-04)(083.41) *** 338.43(498-04)(083.41) *** 338.43(439Dél-Alföld)(083.41) *** 338.43(497.11-04)(083.41) *** 63(498-04)(083.41)
[AN 3597814]
MARC

ANSEL
UTF-88584 /2015.
   Általános állattenyésztés / szerk. Szabó Ferenc. - 2. átd. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 478 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 439-442.
ISBN 978-963-286-711-3 kötött : 7200,- Ft
állattenyésztés - egyetemi tankönyv
636(075.8)
[AN 3601565]
MARC

ANSEL
UTF-88585 /2015.
Biró Ágnes
   Lovak és pónik / [szöveg Biró Ágnes]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-615-5203-97-8 fűzött : 790,- Ft
- póniló - lovassport - gyermekkönyv
636.1(02.053.2) *** 636.16(02.053.2) *** 798(02.053.2)
[AN 3598480]
MARC

ANSEL
UTF-88586 /2015.
Dunka Béla
   A házibivaly / Dunka Béla ; [közread. a] ... Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Mezőgazda ; [Sarród] : M. Bivalytenyésztők Egyes., [2015], cop. 2013. - 41 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 27-28.
ISBN 978-963-286-713-7 fűzött
bivaly - állattenyésztés
636.29
[AN 3601834]
MARC

ANSEL
UTF-88587 /2015.
   Gazdaságunk 55 éve : jubileumi kiadvány, 1960-2015 : a kaposszekcsői "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a jogutód Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Résztvénytársaság megalakulásának 55. évfordulójára. - Kaposszekcső : Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt., 2015. - 148 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2360-6 fűzött
Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt.
Kaposszekcső - termelőszövetkezet - album
631.115.8(439-2Kaposszekcső)(084.1)
[AN 3598430]
MARC

ANSEL
UTF-88588 /2015.
   Háziállatok. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 23 p. : ill., színes ; 23x24 cm. - (Ki, mit tud... a világról?, ISSN 2064-1664)
ISBN 978-615-5203-99-2 fűzött : 590,- Ft
háziállat - gyermekkönyv
636(02.053.2)
[AN 3598289]
MARC

ANSEL
UTF-88589 /2015.
Nyúltenyésztési tudományos nap (27.) (2015) (Kaposvár)
   27. Nyúltenyésztési Tudományos Nap : Kaposvár, 2015. május 20. = 27th Hungarian Conference on Rabbit Production / [szerk. Matics Zsolt] ; [rend., közread. a] Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar. - Kaposvár : KE Agrár- és Környezettud. Kar, 2015. - 84, [6] p. : ill. ; 30 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9821-84-2 fűzött
nyúltenyésztés - konferencia-kiadvány
636.92 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3597606]
MARC

ANSEL
UTF-88590 /2015.
Pesticides and our health (magyar)
   A növényvédő szerek hatásai az emberi egészségre / [kiad. a ... Greenpace Magyarország Egyesület]. - Budapest : Greenpeace Mo. Egyes., 2015. - 54 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 44-54.
ISBN 978-963-89680-8-1 fűzött
növényvédő szer - társadalmi ökológia - környezeti tudatosság - ártalom - betegség
632.95 *** 504.03 *** 614.878 *** 616-021.6
[AN 3597405]
MARC

ANSEL
UTF-88591 /2015.
Rohály Gábor (1935-)
   Késői szüret : tél előtti visszatekintés családom és barátaim számára, hogy hasonlóan lássuk az elmúlt nyolcvan évet / Rohály Gábor. - Budapest : Akó K., cop. 2015. - 96 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-89243-3-9 fűzött
Magyarország - borászat - művelődéstörténet
663.2(439) *** 930.85
[AN 3597000]
MARC

ANSEL
UTF-88592 /2015.
   A takarmányozás alapjai / szerk. Schmidt János. - 4. átd., bőv. kiad. - Budapest : Mezőgazda, cop. 2015. - 451 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 449-451.
ISBN 978-963-286-715-1 kötött : 7200,- Ft
takarmányozás - egyetemi tankönyv
636.084/.087(075.8)
[AN 3601563]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

8593 /2015.
   Aprósütemények. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-79-4 fűzött : 599,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3598558]
MARC

ANSEL
UTF-88594 /2015.
   Ázsiai konyha. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-77-0 fűzött : 599,- Ft
Ázsia - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(5)(083.12)
[AN 3598556]
MARC

ANSEL
UTF-88595 /2015.
Cafasso, Letizia
Il libro che ti semplifica la vita (magyar)
   Egyszerű ötletek a mindennapokra : [91 zseniális tipp] / Letizia Cafasso, Sandro Russo ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 189 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5178-69-6 fűzött : 2500,- Ft
háztartás
64
[AN 3596949]
MARC

ANSEL
UTF-88596 /2015.
   Falatkák. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-78-7 fűzött : 599,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3598557]
MARC

ANSEL
UTF-88597 /2015.
   Finoman cukor nélkül. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-14-3 fűzött : 599,- Ft
sütemény - édesítőszer - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.883(083.12)
[AN 3598569]
MARC

ANSEL
UTF-88598 /2015.
   Finoman glutén nélkül. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-13-6 fűzött : 599,- Ft
sütemény - diéta - lisztallergia - szakácskönyv
641.852(083.12) *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3598568]
MARC

ANSEL
UTF-88599 /2015.
Halász Krisztina
   Lélekszépítés : megváltoztatja a nők önfejlesztési és szépítkezési szokásait, valamint a kozmetikusok munkamódszerét / Halász Krisztina ; [ill. Bors József] ; [festményillusztrációk Felföldi Arnold]. - [Debrecen] : Animi Beauty System, 2015. - 356 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 350-354.
ISBN 978-963-12-0387-5 fűzött : 4800,- Ft
kozmetika - mentálhigiénia - nő
646.7 *** 613.865-055.2
[AN 3596597]
MARC

ANSEL
UTF-88600 /2015.
   Házi savanyúság. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5533-11-2 fűzött : 599,- Ft
savanyúság - szakácskönyv
641.4(083.12) *** 641.83(083.12)
[AN 3598566]
MARC

ANSEL
UTF-88601 /2015.
   Ínyencségek szabadtűzön. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-96-1 fűzött : 599,- Ft
grillsütés - szakácskönyv
641.55(083.12) *** 641.526.3
[AN 3598564]
MARC

ANSEL
UTF-88602 /2015.
Malila, Sami
Muumimamman keittokirja (magyar)
   Mumin szakácskönyv : északi ízek / Sami Malila ; ill. Tove Jansson ; ford. Kovács Ottilia. - [Szentendre] : Cerkabella Kvk., 2015. - 144 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9820-58-6 kötött : 2890,- Ft
Finnország - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(480)(083.12)
[AN 3597922]
MARC

ANSEL
UTF-88603 /2015.
   Nincs időm főzni. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-98-5 fűzött : 599,- Ft
szakácskönyv
641.55(083.12)
[AN 3598562]
MARC

ANSEL
UTF-88604 /2015.
Perndl, Sabine (1971-)
Backen ohne Zucker (magyar)
   Süssünk cukor nélkül! : glutén- és laktózmentes kenyerek, torták, sütemények / Sabine Perndl ; [ford. Makra Júlia ...]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 135 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-341-132-2 fűzött : 3300,- Ft
sütemény - pékáru - tejérzékenység - lisztallergia
641.852(083.12) *** 641.55(083.12):664.66 *** 641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3598028]
MARC

ANSEL
UTF-88605 /2015.
Sacimama
   Sacimama konyhája : jól bevált házi receptek lisztérzékenyeknek és tejcukorérzékenyeknek. - [Kaposvár] : [Kovács G.-né], [2015]. - 51 p. ; 21 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-2691-1 fűzött : 2000,- Ft
lisztallergia - tejérzékenység - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6
[AN 3596691]
MARC

ANSEL
UTF-88606 /2015.
   Saláta vacsorák. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-93-0 fűzött : 599,- Ft
saláta - szakácskönyv
641.83(083.12)
[AN 3598560]
MARC

ANSEL
UTF-88607 /2015.
Sándor Kinga (1975-)
   Smink lányoknak, fiúknak / Sándor Kinga. - Budapest : Gabo, 2015. - 62 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5007-70-5 kötött : 3400,- Ft
smink
646.75
[AN 3596714]
MARC

ANSEL
UTF-88608 /2015.
Scur Katalin
   Szlávtól a mediterránig : vegán szakácskönyv tej- és tojásallergiásoknak, cukorbetegeknek és gluténérzékenyeknek, magas vérnyomásban és koleszterinproblémában szenvedőknek : egyszerű, könnyen elkészíthető, kíméletes ételek / Scur Katalin. - 2. jav. kiad. - Pécel : Katica Kv. Műhely, 2015. - 70 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-963-12-1976-0 fűzött : 1890,- Ft
vegetáriánus étrend - diéta - szakácskönyv
641.564(083.12) *** 613.261 *** 641.563(083.12)
[AN 3602304]
MARC

ANSEL
UTF-88609 /2015.
Stevens, David
Bread (magyar)
   Kenyér / Daniel Stevens ; Hugh Fearnley-Whittingstall előszavával. - Pécs : Alexandra, 2015. - 223 p. : ill., színes ; 21 cm. - (River Cottage kézikönyvek, ISSN 2416-1861)
Ford. Szakács-Fehérváry Orsolya
ISBN 978-963-357-549-9 kötött
kenyér - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3597661]
MARC

ANSEL
UTF-88610 /2015.
Szántó András
   À la carte / [szöveg Szántó András]. - [Budapest] : MKVM ; [Nagykovácsi] : PressXpress, [2015]. - 80 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (Budapest plusz, ISSN 2064-8308 ; 2015/1.)
Fűzött
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet - vendéglátás - gasztronómia - századforduló - 20. század
641 *** 640.4(439-2Bp.) *** 908.439-2Bp."188/193" *** 930.85(439-2Bp.)"188/193"
[AN 3596546]
MARC

ANSEL
UTF-88611 /2015.
Sztanó Orsolya
   Krém, egyszerű : krémek, pácok, mártások, falatkák / Sztanó Orsolya ; [fotó Erdőháti Áron]. - [Budaörs] : Csipet K., 2015. - 111 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2147-3 kötött : 4000,- Ft
mártás - pépesítés - szakácskönyv
641.887(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3598014]
MARC

ANSEL
UTF-88612 /2015.
   Tésztás finomságok. - [Érd] : Elektra Kvk. ; [Budapest] : Elektra Kiadóház, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm. - (1x1 konyha, ISSN 2416-2000)
ISBN 978-615-5203-95-4 fűzött : 599,- Ft
tésztaáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.69
[AN 3598561]
MARC

ANSEL
UTF-88613 /2015.
Váncsa István (1949-)
   Lakoma / Váncsa István ; [ill. Varga Ibolya]. - [Budapest] : Libri, 2015-. - Ill. ; 24 cm
Mediterráneum - gasztronómia - ételspecialitás - szakácskönyv - memoár
641.568(4-015)(083.12) *** 641.5(4-015)(0:82-94)
[AN 3602420]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A görög, török, ciprusi, libanoni, egyiptomi, marokkói, tunéziai, máltai konyhák legfinomabb ételeiből. - 2015. - 590 p.
Bibliogr.: p. 568-569.
ISBN 978-963-310-577-1 kötött : 4990,- Ft
[AN 3602451] MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

8614 /2015.
Ariely, Dan (1967-)
The (honest) truth about dishonesty (magyar)
   Az (őszinte) igazság a hazugságról : hogyan csapjuk be önmagunkat és másokat? / Dan Ariely ; [ford. Morvay Krisztina ...]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 293 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 277-284.
ISBN 978-963-304-271-7 fűzött : 3900,- Ft
erkölcs - hazugság - szociálpszichológia - csalás
17 *** 316.6
[AN 3596820]
MARC

ANSEL
UTF-88615 /2015.
Bornai Tibor (1955-)
   A sors kvantumfizikája avagy A Bornai-sejtés / Bornai Tibor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 172, [3] p. ; 21 cm. - (Kristályhíd, ISSN 2063-4234)
ISBN 978-963-09-8279-5 fűzött : 2490,- Ft
élet értelme
128
[AN 3597145]
MARC

ANSEL
UTF-88616 /2015.
Gyalwang Drukpa, XII. (1963-)
Happiness is a state of mind (magyar)
   A boldogság : elménk igaz természete / Őszentsége a Gyalvang Drukpa és Kate Adams ; [ford. Dudik Annamária Éva]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-11-4 fűzött : 3490,- Ft
boldogság - életvezetés - tibeti buddhizmus
17.023.34 *** 613.865 *** 294.321(515)
[AN 3597314]
MARC

ANSEL
UTF-88617 /2015.
Jaspers, Karl (1883-1969)
Die Schuldfrage (magyar)
   A bűnösség kérdése / Karl Jaspers. Szervezett bűnösség és egyetemes felelősség / Hannah Arendt ; [ford. Csejtei Dezső, Juhász Anikó]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 215 p. ; 20 cm
Egys. cím: Die Schuldfrage. Organized guilt and universal responsibility. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5513-05-3 fűzött : 2990,- Ft
Németország - bűn - felelősség - szociáletika - fasizmus - filozófia - 20. század
172 *** 321.64(430) *** 343.222(430)"193/194" *** 1(430)Jaspers,_K. *** 1(430)Arendt,_H.
[AN 3597260]
MARC

ANSEL
UTF-88618 /2015.
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert (magyar)
   Bálványok alkonya : [avagy hogyan filozofálunk kalapáccsal] / Friedrich Nietsche ; [ford. és a jegyzeteket írta Horváth Géza]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 125 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 9.)
ISBN 978-963-227-469-0 fűzött : 999,- Ft
filozófia - német irodalom
1(430)Nietzsche,_F. *** 830-96=945.11
[AN 3597018]
MARC

ANSEL
UTF-88619 /2015.
Sartori, Penny
The wisdom of near-death experiences (magyar)
   Úton a fény felé : a halálközeli és életvégi élmények bölcsességei a teljesebb életért / [Penny Sartori] ; [ford. Szabó András]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 279 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 270-279.
ISBN 978-963-09-8269-6 fűzött : 2990,- Ft
halál
128 *** 612.013 *** 612.67
[AN 3597151]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

8620 /2015.
Bulányi György (1919-2010)
   Bulányi György füves könyve / szerk. Faragó Ferenc és Schanda Beáta ; [közread. a] Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület. - Budapest : Bokke, 2015. - 181, [2] p., [7] t. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2211-1 kötött : 1500,- Ft
Magyarország - vallásos irodalom - piaristák - szerzetes - 20. század - ezredforduló - idézetgyűjtemény
282(439)(092)Bulányi_Gy.(0:82-84) *** 244(0:82-84)
[AN 3596784]
MARC

ANSEL
UTF-88621 /2015.
Cseri Kálmán (1939-)
   Istentől kapott fegyverzet / Cseri Kálmán. - Fót : Immánuel K., 2015. - 122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88137-8-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3596975]
MARC

ANSEL
UTF-88622 /2015.
Dér Katalin (1949-)
   A zsoltárok misztériuma / Dér Katalin. - Budapest : Kairosz, 2015. - 400 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 398-400.
ISBN 978-963-662-752-2 fűzött : 3300,- Ft
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve
bibliamagyarázat
223.2.07
[AN 3597104]
MARC

ANSEL
UTF-88623 /2015.
Durkó Sándor (1957-)
   Magyar Pünkösdi Egyház : a Békési Élet Fája Gyülekezet története : megemlékezés a Békési Pünkösdi Gyülekezet életútjáról / Durkó Sándor ; [kiad. a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió]. - Békés : M. Pünkösdi Egyház Orsz. Cigány Misszió, 2015. - 343 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2579-2 fűzött
Magyar Pünkösdi Egyház. Békési Élet Fája Gyülekezet
Békés - egyháztörténet - pünkösdista egyház
284.57(439-2Békés)(091)
[AN 3598614]
MARC

ANSEL
UTF-88624 /2015.
Emmanuel (soeur) (1947-)
La paix aura le dernier mot (magyar)
   A Szentlélek végül elhozza a békét : történetek és tanúságtételek / Emmanuel Maillard nővér ; [ford. Karsai Nóra Mária]. - Budapest : Marana Tha, 2015. - 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 198.)
ISBN 978-615-5259-17-3 fűzött : 1500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3596807]
MARC

ANSEL
UTF-88625 /2015.
Fekete Péter (1925-1984)
   A Biblia útja keletkezésétől a ma emberéig / Fekete Péter. - Pécel : Immánuel K., [2015]. - 84 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-88137-1-8)
bibliakutatás - református egyház
22.01 *** 284.2
[AN 3596966]
MARC

ANSEL
UTF-88626 /2015.
Gáncs Péter (1951-)
   "Nyitott ajtót adtam eléd..." : Gáncs Péter evangélikus elnök-püspökkel beszélget Zimányi Ágnes. - Budapest : Kairosz, 2015. - 118 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 105.)
ISBN 978-963-662-769-0 fűzött : 1500,- Ft
Gáncs Péter (1951-)
Magyarország - püspök - evangélikus egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
284.1(439)(092)Gáncs_P.(047.53)
[AN 3597085]
MARC

ANSEL
UTF-88627 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Sieben Schritte ins Leben (magyar)
   Hét szó az életért / Anselm Grün ; [ford. Wolf-Schäffer Judit és Schindler Mátyás] ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, [2015]. - 120 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9983-19-9 fűzött
húsvét - elmélkedés
242 *** 264-041.5
[AN 3596549]
MARC

ANSEL
UTF-88628 /2015.
Gyökössy Endréné Ruck Reinhild (1921-2013)
   Reini : Dr. Gyökössy Endrénével beszélget Sz. Kiss Mária. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2015, cop. 2012. - 130 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-288-103-4 kötött : 2500,- Ft
Gyökössy Endréné Ruck Reinhild (1921-2013)
Magyarország - református egyház - lelkipásztorkodás - 20. század - ezredforduló - életútinterjú - memoár
253 *** 284.2(439)"19/200"(0:82-94)
[AN 3601537]
MARC

ANSEL
UTF-88629 /2015.
Hankovszky Tamás (1969-)
   A megváltozott lét hermeneutikája : filozófia, teológia, irodalom / Hankovszky Tamás. - Budapest : Kairosz, 2015. - 370 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 365-370.
ISBN 978-963-662-736-2 fűzött : 3300,- Ft
vallásfilozófia - teológia - kereszténység - irodalomtudomány
21 *** 23/28 *** 82.01
[AN 3597027]
MARC

ANSEL
UTF-88630 /2015.
Hardi Titusz (1962-)
   Algériától Pannonhalmáig : Hardi Titusz bencés szerzetessel beszélget Simon Erika. - Budapest : Kairosz, 2015. - 124 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 104.)
ISBN 978-963-662-766-9 fűzött : 1500,- Ft
Hardi Titusz (1962-)
Magyarország - szerzetes - bencések - 20. század - 21. század - életútinterjú
271.1(439)(092)Hardi_T.(047.53)
[AN 3597078]
MARC

ANSEL
UTF-88631 /2015.
   A házaspárok útján : [gondolatok a házasságról 15 állomásban, képekkel, népdalokkal] / [közread. a] Családok a Családért Egyesület. - 4. átd., bőv. kiad. - Óbudavár : Családok a Családért Egyes., 2015. - 80 p. : ill., színes ; 18 cm
Borítócím: Az óbudavári házaspárok útján
ISBN 978-615-5490-04-0 fűzött
házasság
265.5
[AN 3601695]
MARC

ANSEL
UTF-88632 /2015.
Herczeg Renáta
   "Plebanust behozni magamban eltökélettem..." : a Szőnyi Római Katolikus Egyházközség története / Herczeg Renáta, Fehér Tamás. - 2. jav., bőv. kiad. - Komárom : Szerzők, 2015. - 62 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2075-9 fűzött
Szőnyi Római Katolikus Egyházközség
Szőny - egyháztörténet - katolikus egyház - egyházközség
282(439-2Szőny)(091)
[AN 3602168]
MARC

ANSEL
UTF-88633 /2015.
   Imaórák / [kiad. Hajdúdorogi Egyházmegye]. - Nyíregyháza : Hajdúdorogi Egyházmegye, 2015. - 66 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5548-00-0 kötött
imaóra - ájtatosság
248.159
[AN 3601881]
MARC

ANSEL
UTF-88634 /2015.
Ivancsó István (1953-)
   Szent Anna csodálatos foganása / Ivancsó István. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2014. - 64 p., [1] t. : ill., színes ; 17 cm. - (Ikon és liturgia, ISSN 1418-5121 ; 2/5.)
Bibliogr.
Fűzött
Anna, Szent
ikonográfia - szent - keresztény művészet - görög katolikus egyház
246.5 *** 7.046.3 *** 232.933 *** 281.5.018.2 *** 235.3(092)Anna
[AN 3598723]
MARC

ANSEL
UTF-88635 /2015.
Lawson, Robert
   A lélek útja / Robert Lawson. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 312 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-24-5 fűzött : 3290,- Ft
vallásos irodalom - regény
244(0:82-31)
[AN 3598610]
MARC

ANSEL
UTF-88636 /2015.
Maróti László
   Történelem morzsák Sztriha Kálmán életéből / Maróti László. - Szeged : Sztriha K. Közhasznú Alapítvány : Petőfi S. Művel. Ház, 2014. - 32 p. : ill. ; 21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 13.)
Bibliogr.: p. 31.
ISBN 978-963-89241-2-4 fűzött
Sztriha Kálmán (1883-1964)
Magyarország - Kiskundorozsma - katolikus pap - helytörténet - 20. század
282(439)(092)Sztriha_K. *** 943.9-2Kiskundorozsma
[AN 3596740]
MARC

ANSEL
UTF-88637 /2015.
Mustó Péter (1935-)
   Csendben születik az élet : a belső ima tapasztalatairól / Mustó Péter. - 2. kiad. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 241 p. ; 22 cm. - (Jezsuita könyvek. Lelkiség, ISSN 2064-0072)
ISBN 978-963-8014-61-0 kötött : 2600,- Ft
meditáció - imádkozás - mentálhigiénia
242 *** 248.143 *** 613.865
[AN 3601926]
MARC

ANSEL
UTF-88638 /2015.
   Orthodox keresztény imádságos könyv = Orthodoxos hristianos proseuhītari / [kiad. Kecskeméti Görög Nemzetiségi Önkormányzat]. - Kecskemét : Görög Nemzetiségi Önkormányzat, 2015. - 176 p. : ill. ; 13 cm
Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-12-2436-8 kötött
görög ortodox egyház - imakönyv
243 *** 281.94
[AN 3596507]
MARC

ANSEL
UTF-88639 /2015.
Pánczél Hegedűs János (1974-)
   Mindszenty, 1956 : nem forradalom, hanem szabadságharc / Pánczél Hegedűs János ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 192 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-161.
ISBN 978-615-5527-09-8 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - magyar történelem - 20. század - 1956-os forradalom
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 943.9"1956"
[AN 3596587]
MARC

ANSEL
UTF-88640 /2015.
Pinckaers, Servais Theodore (1925-2008)
   Séta az erények kertjében / Servais Pinckaers. - [Budapest] : Kairosz, 2015. - 387 p. ; 25 cm
Tart.: Az erények védelmébenÞ; Erények és szenvedélyek. - Egys. cím: Passions et vertu ; Plaidoyer pour la vertu. - Bibliogr.
ISBN 978-963-662-760-7 kötött : 3800,- Ft
vallási erkölcs - erény - kereszténység
241.5 *** 23/28
[AN 3597332]
MARC

ANSEL
UTF-88641 /2015.
Szabó József (1953-)
   Bukás előtti létünk emlékképe : "embernek lenni, egésznek, épnek" / Szabó József. - Budapest : Kairosz, 2015. - 324, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-764-5 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3597069]
MARC

ANSEL
UTF-88642 /2015.
Szunyogh Szabolcs (1950-)
   Jákób csillaga : zsidóság: vallás, hagyomány, kultúra / Szunyogh Szabolcs. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 353 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5513-10-7 fűzött
judaisztika
296
[AN 3597296]
MARC

ANSEL
UTF-88643 /2015.
   "Téged jöttünk köszönteni" : Máriapócs, 2005. november 21-22. : a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia anyaga / [szerk. Ivancsó István] ; [kiad. a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola]. - 2. kiad. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk., 2015. - 236 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9694-66-8)
Máriapócs - kegyhely - mariológia - kultusz - kegykép
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 394.944 *** 246.3 *** 232.931.8
[AN 3598656]
MARC

ANSEL
UTF-88644 /2015.
Újvári Edit (1963-)
   "Jelet hagyni" : vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése : egyetemi tankönyv / Újvári Edit. - Szeged : SZEK JGYF K., 2015. - 432 p. : ill. ; 21 cm. - (Jel-kép-tér sorozat, ISSN 2416-1047 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5455-19-3 fűzött : 3250,- Ft
ikonográfia - keresztény művészet - szemiotika - vallási rítus - egyetemi tankönyv
246.6(075.8) *** 316.7(075.8) *** 003.62(075.8)
[AN 3597003]
MARC

ANSEL
UTF-88645 /2015.
   Útjelzők Istenhez [elektronikus dok.] / szerző "Útjelző". - Korrektúrázás előtti kiad. - Szöveg (pdf : 9.5 MB). - [Ceglédbercel] : [s.n.], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133300. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1911-1
vallásos irodalom - elektronikus dokumentum
244
[AN 3599555]
MARC

ANSEL
UTF-88646 /2015.
Való Zénó (1959-)
   Az én valóságom / Való Zen-O ; [ill. Bozó Edit]. - [Budapest] : Két Hollós ; [Kóspallag] : [Szerző], [2015], cop. 2011. - 181 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-1367-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3601904]
MARC

ANSEL
UTF-88647 /2015.
   Vincés imák / [szerk. Lipinski Michal, Pilecky Marcell, Pilecky Dávid] ; [közread. a] Magyarországi Vincés Család. - [Piliscsaba] : Mo. Vincés Család, 2015. - 175 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-2055-1 fűzött
imakönyv
243
[AN 3596779]
MARC

ANSEL
UTF-88648 /2015.
Your daily walk (magyar)
   Napi útravaló : egy év alatt végig a Biblián : áhitatos könyv / Bruce H. Wilkinson szerk. ; [ford. Molnár Zsolt és Hargitai Róbert] ; [közread. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2015. - 464 p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5446-10-8 kötött
Biblia
vallásos irodalom - kalendárium
244 *** 050.9
[AN 3598617]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

8649 /2015.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   15., A társadalom rétegződése. - 2015. - 273 p.
Bibliogr.: p. 131-135.
ISBN 978-963-235-475-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - társadalmi rétegződés - 21. század - statisztikai adatközlés
312.993(439)"201"(083.41) *** 316.344.2(439)"201"(083.41)
[AN 3597596] MARC

ANSEL
UTF-8


   16., A családtípusok jellemzői. - 2015. - 199 p.
ISBN 978-963-235-476-7 fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 963-235-476-7)
Magyarország - demográfia - család - ezredforduló - statisztikai adatközlés
314.6(439)"2011"(083.41)
[AN 3597599] MARC

ANSEL
UTF-88650 /2015.
   "A család őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet" : a család pedagógiai aspektusai : tanulmánykötet / [szerk. Závoti Józsefné] ; [... a NYME Benedek Pedagógiai Kar Don Bosco Szakkollégium gondozásában ...]. - Sopron : [NYME], 2014. - 106 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-359-041-6 fűzött
család - családi nevelés
316.472.4 *** 37.018.1
[AN 3596592]
MARC

ANSEL
UTF-88651 /2015.
Digitális Nemzedék Konferencia (2014) (Budapest)
   Digitális Nemzedék Konferencia 2014 [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. ... Hülber László ; szervezők ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Tempus Közalapítvány, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. - Szöveg (epub : 166 KB) (mobi : 460 KB). - Budapest : ELTE PPK, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133325. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-510-4 (epub)
információs társadalom - pedagógia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
316.77 *** 37 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3599919]
MARC

ANSEL
UTF-88652 /2015.
   Državna slovenska samouprava, 1995-2015 = Országos Szlovén Önkormányzat, 1995-2015. - Gornji Senik : Državna slovenska samouprava, 2015. - 48 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2268-5 fűzött
Magyarország. Országos Szlovén Önkormányzat
magyarországi szlovének - kisebbségi önkormányzat - fényképalbum
316.347(=863)(439)(084.12)
[AN 3596486]
MARC

ANSEL
UTF-88653 /2015.
Eggerichs, Emerson
Love & respect in the family (magyar)
   Szeretet & tisztelet a családban : tisztelet, amire a szülők leginkább vágynak : szeretet, amire a gyermekeknek alapvető szükségük van / Emerson Eggerichs ; [ford. Szekeres Katalin]. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 296 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5526-05-3 kötött : 3690,- Ft
szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés - vallásos nevelés
316.356.2 *** 37.018.1 *** 268
[AN 3597016]
MARC

ANSEL
UTF-88654 /2015.
   Hazám : magyar értelmiségiek írásai / [szerk. Kőrössi P. József]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 116, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5513-27-5 kötött : 3990,- Ft
magyarságtudat - antológia
316.63(=945.11)(0:82-822)
[AN 3597561]
MARC

ANSEL
UTF-88655 /2015.
   Konstruált világok : a jelenségek kommunikatív leírása / Demeter Márton szerk. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Kommunikációkutatás, ISSN 1787-2634)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-416-7 fűzött : 3800,- Ft
kommunikációelmélet
316.77 *** 659.3 *** 82.085
[AN 3598976]
MARC

ANSEL
UTF-88656 /2015.
Lőwy Dániel (1953-)
   Az úri város zsidó lakosai : a nagyváradi zsidóság története / Lőwy Dániel ; [közread. a] Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete. - Budapest : M. Unitárius Egyh. Mo. Egyházkerület, 2015. - 561 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 497-519.
ISBN 978-963-89114-2-1 kötött
Nagyvárad - zsidóság - helytörténet - holokauszt
316.347(=924)(439-2Nagyvárad)(091) *** 323.12(=924)(439-2Nagyvárad)"193/194" *** 949.84-2Nagyvárad
[AN 3597816]
MARC

ANSEL
UTF-88657 /2015.
Rajna Péter (1949-)
Öregedő agy, idősödő elme, örökifjú(?) lélek (új kiadása)
   Kopva fényesedni? : a mentális öregedés kihívásai : szellemi öregedés: érték vagy stigma? / Rajna Péter. - 2. bőv., átd. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 252 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-531-5 kötött : 2600,- Ft
idős - élettani öregedés - elmegyógyászat - elbutulás - öregkor higiénéje
316.37-053.9 *** 612.67 *** 616.89-053.9 *** 613.98 *** 616.892
[AN 3597936]
MARC

ANSEL
UTF-88658 /2015.
   Zur Situation der Deutschen in Mitteleuropa : Symposium der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen vom 30. Oktober 2014 in Pécs/Fünfkirchen, Ungarn : Tagungsband / [Hrsg. Frank Spengler, Otto Heinek]. - Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung Auslandsbüro Ungarn, 2015. - 61 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89918-7-4 fűzött
Közép-Európa - Kelet-Európa - kisebbség - németek - konferencia-kiadvány
316.347(=30)(4-11) *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3596703]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

8659 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesekalauz úton lévőknek : életfordulók meséi / Boldizsár Ildikó. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2013. - 431 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-3080-6 kötött : 3690,- Ft
meseterápia - fejlődéslélektan - világirodalom - népmese
398.21(100) *** 159.922 *** 615.851.82
[AN 3602182]
MARC

ANSEL
UTF-88660 /2015.
Hallók Ákos
   Tudok még egy viccet!. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2004. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Szerzők Hallók Ákos, Hatvani Tamás és Szöllősi Péter
ISBN 978-963-9409-39-2 fűzött
vicc
398.94
[AN 3602572]
MARC

ANSEL
UTF-88661 /2015.
Harmath Artemisz (1979-)
   Esküdj! : amit egy nőnek feltétlenül tudni kell / Harmath Artemisz ; [ill. ... Horváth Ildi]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 132 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-310-489-7 kötött : 2990,- Ft
eljegyzés - esküvő - humor
392.4(0:82-7) *** 392.5(0:82-7)
[AN 3597807]
MARC

ANSEL
UTF-88662 /2015.
Hogya Viktor (1933-)
   Hamvadó parázs : Ricse népszokásaiból / Hogya Viktor ; [kiad. Ricse Nagyközség Önkormányzata]. - 2. kiad. - Ricse : Önkormányzat, 2015. - 464 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: 449-450.
ISBN 978-963-12-2290-6 fűzött
Ricse - magyar néprajz
39(=945.11)(439-2Ricse)
[AN 3601913]
MARC

ANSEL
UTF-88663 /2015.
Kertész István (1942-)
Római regék (átd. kiad.)
   Regélő Róma : ez is történelem... / Kertész István. - Átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 311 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-963-09-8296-2 fűzött : 2990,- Ft
római mitológia - monda
398.221(37) *** 292.21 *** 398.22(=71)
[AN 3596903]
MARC

ANSEL
UTF-88664 /2015.
Korompainé Mocsnik Marianna
   Furtai barangoló II : a 10-14 éves korosztály számára / írta és szerk. Korompainé Mocsnik Marianna. - Berettyóújfalu : Bihari Múz. : Sinka I. Vár. Kvt., 2015. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari értékek, ISSN 2416-1063 ; 2.)
ISBN 978-615-80255-1-5 fűzött
Furta - múzeumi kiadvány - helyismeret - magyar néprajz - foglalkoztatókönyv
39(=945.11)(439-2Furta) *** 908.439-2Furta *** 069(439-2Berettyóújfalu) *** 087.5
[AN 3597424]
MARC

ANSEL
UTF-88665 /2015.
   A legszebb magyar mesék [elektronikus dok.] / szerk. Lengyel Orsolya ; ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita. - Szöveg (pdf : 21 MB). - [Budapest] : Roland, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133457. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5368-72-1
magyar irodalom - magyar néprajz - népmese - elektronikus dokumentum
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3601138]
MARC

ANSEL
UTF-88666 /2015.
Markó Imre Lehel (1919-1994)
   Markó Imre Lehel válogatott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai / közzétette Horváth Jánosné ; [szerk. Ördög Ferenc] ; [közread. az] Együtt Kiskanizsáért Egyesület. - Nagykanizsa : Együtt Kiskanizsáért Egyes., 2014. - 303 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8335-1 kötött
Nagykanizsa - magyar néprajz - magyar nyelv - nyelvjárás - személyi bibliográfia
39(=945.11)(439-2Nagykanizsa) *** 809.451.1-087(439-2Nagykanizsa) *** 012Markó_I._L.
[AN 3596713]
MARC

ANSEL
UTF-88667 /2015.
Nemere István (1944-)
   Szerelmes magyarok : történelmi visszatekintő / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2015. - 199 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 197-198.
ISBN 978-963-375-745-1 fűzött
Magyarország - szerelem - magánélet - művelődéstörténet
392.6 *** 930.85(439)
[AN 3597228]
MARC

ANSEL
UTF-88668 /2015.
   Olvasókönyv a legszebb magyar népmesékből / szerk. Lukács Zoltán ; [ill. Tényi Katalin]. - [Kaposvár] : Holló ; [Debrecen] : Tóth Kvkeresk., [2014]. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-684-629-9 kötött
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3597133]
MARC

ANSEL
UTF-88669 /2015.
Rátkai Tímea (1975-)
   Esküvő lépésről-lépésre, 2015 / Rátkai Tímea. - 9. aktualizált kiad. - [Budapest] : Perfect Wedding, cop. 2015. - 186 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89376-3-6 kötött : 3490,- Ft
esküvő
392.5
[AN 3601521]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

8670 /2015.
Balsai István (1947-)
   Szabadon választott / Balsai István. - Budapest : Kairosz, 2015. - 511 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-662-763-8 kötött : 3000,- Ft
Magyarország - politikus - jogász - rendszerváltás - interjú - interpelláció
32(439)(092)Balsai_I.(042) *** 323(439)"198/199"(093)
[AN 3597090]
MARC

ANSEL
UTF-88671 /2015.
Borhi László (1961-)
   Nagyhatalmi érdekek hálójában : az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig / Borhi László ; [közread. az] ... MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet ... - Budapest : Osiris : MTA BTK TTI, 2015. - 504 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 477-489.
ISBN 978-963-276-258-6 kötött : 4980,- Ft
Egyesült Államok - Magyarország - diplomáciatörténet - magyar történelem - második világháború - hidegháború - rendszerváltás
327(439)(73)"194/198 *** 327(73)(439)"194/198" *** 355.40(100)"194/198"
[AN 3597987]
MARC

ANSEL
UTF-88672 /2015.
Drábik János (1938-)
   Az ukrán dráma : létrejött a Medve és a Sárkány közös birodalma / Drábik János. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]. - 489 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-426-350-0 kötött : 2999,- Ft
Ukrajna - Oroszország - nemzetközi konfliktus - világpolitika - 21. század
327.5(477)"201" *** 327.5(47)"201" *** 327(100)"200/201"
[AN 3597140]
MARC

ANSEL
UTF-88673 /2015.
   Európa-politológia : tagállamok Európái / szerk. Marján Attila. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 347 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 333-347.
ISBN 978-615-5527-17-3 fűzött : 3500,- Ft
Európai Unió - politikatörténet - geopolitika - európai integráció - ezredforduló - 21. század
32(4-62)"198/201" *** 328(4-62) *** 327.39(4-62) *** 339.923(4-62)
[AN 3596558]
MARC

ANSEL
UTF-88674 /2015.
   Gellért-konferenciák : előadások a kommunizmus bűneiről / [közread. a] Kommunizmus Bűnei Alapítvány. - Budapest : Kommunizmus Bűnei Alapítvány, 2014. - 286 p. : ill. ; 25 cm
A Budapesten, 2011-2014 között megrendezett szimpoziumok válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-963-08-8725-0 fűzött
Magyarország - állami terror - kommunizmus - Rákosi-korszak - Kádár-korszak
323.282(439)"194/198" *** 329.15(439)"194/198"
[AN 3597588]
MARC

ANSEL
UTF-88675 /2015.
Hermann, Rainer
Endstation Islamischer Staat? (magyar)
   Az Iszlám Állam : a világi állam kudarca az arab világban / Rainer Hermann ; [ford. Kőrös László]. - Budapest : Akad. K., 2015. - 205, [2] p. : ill., térk. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-963-05-9610-7 kötött
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
Közel-Kelet - Észak-Afrika - politikatörténet - iszlám fundamentalizmus - 21. század - arab ország
32(61)"201" *** 32(5-011)"201" *** 297(5-011)"201" *** 297(61)"201"
[AN 3597811]
MARC

ANSEL
UTF-88676 /2015.
Himmler, Heinrich (1900-1945)
Heinrich Himmler (magyar)
   Himmler : egy tömeggyilkos magánélete Heinrich Himmler a feleségével váltott leveleinek tükrében, 1927-1945 / szerk. és a kommentárokat írta Katrin Himmler és Michael Wildt ; [ford. Barabás József]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 335 p. : ill. ; 23 cm. - (History könyvek, ISSN 2063-8973)
Bibliogr.
ISBN 978-963-09-8197-2 fűzött : 3600,- Ft
Himmler, Heinrich (1900-1945)
Németország - politikus - két világháború közötti időszak - második világháború - levelezés
32(430)(092)Himmler,_H.(044)
[AN 3597132]
MARC

ANSEL
UTF-88677 /2015.
Koncz Éva
   2006-1956 : tényfeltáró újságírás / Koncz Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 101 p. : ill. ; 31 cm. - (Az újságíró tollából sorozat ; 2.)
ISBN 978-963-12-1339-3 kötött
Magyarország - Budapest - tüntetés - politikai feszültség - rendőrség - ezredforduló
323.233(439)"2006" *** 351.74.078.1(439)"2006"
[AN 3596459]
MARC

ANSEL
UTF-88678 /2015.
Kőrösmezey László
   Recsk : kalandozásaim története az AVH bugyraiban, 1950. augusztus 16 - 1953. szeptember 12. / Kőrösmezey László. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - 67 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Recsk - Magyarország - internálótábor - állami terror - Rákosi-korszak - memoár
323.282(439)"195"(0:82-94) *** 343.819.5(439-2Recsk)"195"(0:82-94)
[AN 3597547]
MARC

ANSEL
UTF-88679 /2015.
Lóránt Károly (1942-)
   Az Európai Unió jövője és Magyarország mozgástere / Lóránt Károly. - Budapest : Kairosz, 2015. - 223 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-779-9 fűzött : 2700,- Ft
Európai Unió - Magyarország - európai integráció
327.39(4-62) *** 339.923(4-62) *** 338.2(4-62) *** 327(439)
[AN 3597028]
MARC

ANSEL
UTF-88680 /2015.
Magyar Bálint (1952-)
   A magyar maffiaállam anatómiája / Magyar Bálint. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 308 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5513-18-3 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - 21. század
323(439)"200/201"
[AN 3597250]
MARC

ANSEL
UTF-88681 /2015.
Rákay Philip (1972-)
   Szabadság tér 89 : a rendszerváltozás aktái / [interjúk] Rákay Philip. - [Budapest] : Szerző, 2015-. - 25x25 cm
Magyarország - politikatörténet - magyar történelem - belpolitika - rendszerváltás - interjú - album - televíziós műsorszám
323(439)"198/199"(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 3598047]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1989. január - 1989. augusztus. - 2015. - 390 p. : ill.
ISBN 978-963-12-2585-3 fűzött : 6990,- Ft
[AN 3598053] MARC

ANSEL
UTF-88682 /2015.
Rózsa Erzsébet, N. (1959-)
   Az arab tavasz : a Közel-Kelet átalakulása / N. Rózsa Erzsébet. - Budapest : Osiris : Külügyi és Külgazd. Int., 2015. - 265 p. : ill. ; 21 cm. - (A külpolitika világa, ISSN 2060-7725)
Bibliogr.: p. 255-[266].
ISBN 978-963-276-260-9 kötött : 2780,- Ft
Közel-Kelet - nemzetközi feszültség - politikai harc - arabok - 21. század
327.5(=927)(5-011)"201" *** 323.22/.28(=927)(5-011)"201" *** 316.63(=927)
[AN 3597975]
MARC

ANSEL
UTF-88683 /2015.
Schulze, Johann
   Doktor Mengele és a náci haláltáborok / [szerző Johann Schulze]. - [Debrecen] : Lupuj-Book, [2015]. - 191 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80183-0-2 fűzött
Mengele, Josef (1911-1979)
Németország - holokauszt - emberiség elleni bűntett - orvos - koncentrációs tábor - 20. század
323.12(=924)(430)(092)Mengele,_J. *** 343.819.5(430)"193/1945"
[AN 3597002]
MARC

ANSEL
UTF-88684 /2015.
Staliūnas, Darius (1970-)
   Enemies for a day : antisemitism and anti-Jewish violence in Lithuania under the tsars / Darius Staliūnas. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - XII, 284 p. ; 24 cm. - (Historical studies in Eastern Europe and Eurasia, ISSN 2306-3637 ; 3.)
Bibliogr.: p. 257-280.
ISBN 978-963-386-072-4 kötött
ISBN 978-963-386-097-7 fűzött
Litvánia - antiszemitizmus - 19. század
323.12(=924)(474.5)"18"
[AN 3598996]
MARC

ANSEL
UTF-88685 /2015.
   Szabadság/harcosok : hidegháborús írások : válogatás a Commentary antikommunista írásaiból / [vál. Joshua Muravchik] ; [szerk. Békés Márton] ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015. - 331 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5118-25-8 fűzött : 3790,- Ft
hidegháború - világpolitika - publicisztika
327.54(100)"194/198"(0:82-92) *** 94"194/198"
[AN 3596815]
MARC

ANSEL
UTF-88686 /2015.
Szabó Ferenc (1931-)
   A Vatikán keleti politikája közelről : az Ostpolitik színe és visszája / Szabó Ferenc. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 353 p. : ill. ; 23 cm. - (Jezsuita könyvek. Isten és tudomány, ISSN 2063-3416)
Bibliogr.: p. 321-339.
Fűzött : 3600,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-508-4)
Kelet-Európa - Vatikán - egyházpolitika - egyháztörténet - szocialista rendszer - katolikus egyház - 20. század
322(456.31)"19" *** 329.15(4-11)
[AN 3601555]
MARC

ANSEL
UTF-88687 /2015.
Széchenyi Kinga (1941-)
   Megbélyegzettek / Széchenyi Kinga. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 591 p. : ill. ; 24 cm
A hajdani kitelepítettek visszaemlékezéseivel. - Bibliogr.: p. 583-585. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-227-274-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Budapest - állami terror - kitelepítés - Rákosi-korszak
323.282(439)"195" *** 325.254.6(439-2Bp.)"195"
[AN 3601541]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

8688 /2015.
   1956-ról / [szerk. Varga Eszter]. - Budapest : Napvilág, 2015. - 198 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 187-193.
ISBN 978-963-338-387-2 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom
943.9"1956"
[AN 3597040]
MARC

ANSEL
UTF-88689 /2015.
Aczél Endre (1944-)
   Acélsodrony / Aczél Endre. - [Budapest] : Park, [2010]-. - 22 cm
Az 5. köt. társszerzője Török Péter
ISBN 978-963-530-896-5
magyar történelem - művelődéstörténet - Kádár-korszak
943.9"196/198" *** 930.85(439)"196/198"
[AN 2934487]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]/1., '50 : ötvenes évek, 1950-1954 / [a képanyagot vál. Rédei Ferenc]. - cop. 2014. - 407 p., [64] t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-355-032-8 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - magyar történelem - Rákosi-korszak - történelem - 1950-es évek - művelődéstörténet
943.9"195" *** 930.9"195" *** 930.85(439)"195" *** 930.85(100)"195"
[AN 3576165] MARC

ANSEL
UTF-88690 /2015.
Baberowski, Jörg (1961-)
Verbrannte Erde (magyar)
   Felperzselt föld : Sztálin erőszakuralma / Jörg Baberowski ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2015. - 594, [2] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 554-587.
ISBN 978-963-07-9931-7 kötött : 5990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9931-7)
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953)
Szovjetunió - politikus - történelem - diktatúra - sztálinizmus - 20. század
947(092)Stalin,_I._V. *** 947"192/195" *** 323.282(47)"192/195"
[AN 3597431]
MARC

ANSEL
UTF-88691 /2015.
Baracskai András
   A derghi és karcsai Somogyi család története / Baracskai András, Somogyi Mátyás, Varga Zsuzsanna. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 159 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
Bibliogr.: p. 149-152.
ISBN 978-615-5298-56-1 kötött
Somogyi család
Magyarország - családtörténet
929.52(439)Somogyi
[AN 3597453]
MARC

ANSEL
UTF-88692 /2015.
Brewer, Duncan
100 things you should know about inventions (magyar)
   Találmányok / [m. szöveg Domina Bálint, Grüll Tiborné, Hertelendy Csaba]. - [Budapest] : Lilliput, cop. 2015. - 48 p. : ill., főként színes ; 31 cm. - (100 állomás - 100 kaland, ISSN 1589-3316)
Szerző Brewer, Duncan
ISBN 978-963-9619-13-5 kötött : 1990,- Ft
találmány - technikatörténet - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
930.85(100)(02.053.2) *** 001.894(100)(02.053.2)
[AN 3602384]
MARC

ANSEL
UTF-88693 /2015.
Csiffáry Gabriella (1958-)
   Szétrajzás : híres magyar emigránsok kézikönyve / Csiffáry Gabriella. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 482 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6265-7 kötött : 4990,- Ft
külföldön élő magyar személyiség - emigráns - 20. század - életrajzgyűjtemény
929(=945.11)(100) *** 325.25(=945.11)(100)(092)"19"
[AN 3597675]
MARC

ANSEL
UTF-88694 /2015.
Czeglédy Károly (1914-1995)
   Collected papers of K. Czeglédy / collected and ed. by K. Dévényi. - Budapest : Eötvös Univ. : Csoma de Kőrös Soc., 2014. - 439 p., [1] t. : ill. ; 24 cm. - (The Arabist, ISSN 0239-1619)
Váltakozva német, török, grúz és angol nyelven. - Bibliogr.
Fűzött
keletkutatás - turkológia - magyar őstörténet
95 *** 809 *** 930.85(=9) *** 930.8(=945.11)
[AN 3597137]
MARC

ANSEL
UTF-88695 /2015.
Dönczy Lukács Ödön
   Kiskundorozsmai karikatura album / rajz. ... Dönczy Lukács Ödön ; [... szerk. Bezdány Márta és Vass József]. - Jav. kiad. - Kiskundorozsma ; Szeged : Petőfi S. Művel. Ház, 2015. - [32] p. : ill. ; 15x21 cm. - (Dorozsmai füzetek, ISSN 1586-1716 ; 14.)
ISBN 978-963-89241-3-1 fűzött
Kiskundorozsma - helyi társadalom - két világháború közötti időszak - karikatúra - album
929(439-2Kiskundorozsma)(084.1) *** 741.5(439)(092)Dönczy_Lukács_Ö.
[AN 3596858]
MARC

ANSEL
UTF-88696 /2015.
   Emberek, utak, kapcsolatok : Dél-Zala évezredei : a Thúry György Múzeum állandó kiállítása = People, roads and relations : the millennia of Southern Zala / [a kiállításvezetőt összeáll. Kunics Zsuzsanna, Száraz Csilla, Tugya Beáta]. - [Nagykanizsa] : Thúry Gy. Múz., [2015]. - [48] p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-1881-7 fűzött
Zala megye - Nagykanizsa - helytörténet - kiállításvezető
943.912.1 *** 069(439-2Nagykanizsa)(036) *** 943.9-2Nagykanizsa
[AN 3596707]
MARC

ANSEL
UTF-88697 /2015.
Földesi Margit (1961-)
   Egy nemzet kétségek között : adalékok Magyarország XX. századi történetéhez / Földesi Margit, Szerencsés Károly. - Budapest : Kairosz, 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-739-3 kötött : 3200,- Ft
magyar történelem - 20. század
943.9"19"
[AN 3597324]
MARC

ANSEL
UTF-88698 /2015.
   Háború és béke : az I. világháború, 1914-1918 : a felsőpulyai XIII. "Kufstein" Tanácskozás, Oberpullendorf/Felsőpulyán 2014. szeptember 6-7-én ... / [szerk. Böröndi Lajos, Deák Ernő]. - Wien : Ausztriai M. Egyes. és Szerv. Közp. Szövets. ; Feketeerdő : Mosonvármegye Lap- és Kvk., 2015. - 282 p. ; 21 cm. - (Sodalitas)
Rend. az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. - Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-3-9503152-1-9
Magyarország - Osztrák - Magyar Monarchia - első világháború - történelem - magyar történelem - történetírás - két világháború közötti időszak - konferencia-kiadvány
943.6/.9"1914/1918" *** 930.1(439)"192/194" *** 061.3(436-2Felsőpulya)
[AN 3596940]
MARC

ANSEL
UTF-88699 /2015.
Hajósi Péter
   A boszniai piramisok üzenete / Hajósi Péter. - [Budapest] : [Hajósi P.], cop. 2015. - 137 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-2207-4 fűzött : 1990,- Ft
Bosznia-Hercegovina - régészet - rejtély
903(497.15)(089.3) *** 001.94
[AN 3596666]
MARC

ANSEL
UTF-88700 /2015.
   A Horthy-korról / [szerk. Ignácz Károly]. - Budapest : Napvilág, 2015. - 187 p. ; 19 cm. - (Kérdések és válaszok, ISSN 2064-3500)
Bibliogr.: p. 177-184.
ISBN 978-963-338-388-9 fűzött : 2400,- Ft
magyar történelem - Horthy-korszak
943.9"192/194"
[AN 3597034]
MARC

ANSEL
UTF-88701 /2015.
   Irány észak! [elektronikus dok.] : Skandinávia kiállítás : 2014. április 29 - 2015. március 31. / kurátor Miszler Tamás ; összegyűjt. és szerk. Gergely Zsuzsanna, Szilágyi Mariann ; kiad. a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont. - Szöveg és képek (pdf : 4.3 MB). - Pécs : PTE Egy. Kvt. és Tudásközp., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133312. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-642-736-8
Skandinávia - művelődéstörténet - régi nyomtatvány - kiállítási katalógus - elektronikus dokumentum
930.85(48) *** 091(439-2Pécs) *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3599735]
MARC

ANSEL
UTF-88702 /2015.
Iványi Miklós (1946-)
   ...fától az erdőt / Iványi Miklós. - Nagykanizsa : Czupi, 2015. - 312 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-45-7 fűzött
Magyarország - hétköznapi élet - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3597055]
MARC

ANSEL
UTF-88703 /2015.
   A Jászkunság tudósai = Scholars of Yas-Cumania (Jászkunság) / [szerk. Örsi Julianna]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Tud. Egyes., 2014-. - 24 cm
Bibliogr.
Jászkunság - Magyarország - tudós - történetírás
943.9Jászkunság *** 001(439)(092)
[AN 3580079]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2015. - 408 p. : ill. - ("Jászkunság" könyvtéka, ISSN 1788-8921 ; 4.)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-87536-9-4 fűzött
Györffy István (1884-1939)
Szűcs Sándor (1903-1982)
Gaál László (1891-1964)
Magyarország - etnográfus - nyelvész - századforduló - 20. század
39.001(439)(092)Györffy_I. *** 39.001(439)(092)Szűcs_S. *** 80.001(439)(092)Gaál_L.
[AN 3596491] MARC

ANSEL
UTF-88704 /2015.
Kahler Frigyes (1942-)
   A Történelmi Tényfeltáró Bizottság (Kahler-bizottság) történetéhez / Kahler Frigyes. - Budapest : Kairosz, 2015. - 109 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-772-0 fűzött : 2400,- Ft
Történelmi Tényfeltáró Bizottság
Magyarország - szocialista rendszer - állami terror - történetírás - kutatócsoport - Rákosi-korszak - személyi bibliográfia
930.1(439)"199/201" *** 061.28(439)TTB *** 012Kahler_F. *** 323.282(439)"195/198" *** 321.74(439)"195/198"
[AN 3597086]
MARC

ANSEL
UTF-88705 /2015.
Kiss Erika
   A jászsági zsidóság emlékeiből / Kiss Erika. - Jászberény : Pro Domine Bt., 2015. - 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 226-229.
ISBN 978-963-12-1587-8 kötött
Jászság - Jászberény - helytörténet - helyi társadalom - zsidóság - holokauszt
929(=924)(439-2Jászberény)"18/19" *** 943.9Jászság(=924)"18/19" *** 323.12(=924)(439Jászság)
[AN 3596823]
MARC

ANSEL
UTF-88706 /2015.
Kőbányai János (1951-)
   Az elbeszélhetetlen elbeszélés : az első világháború a magyar irodalomban / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., cop. 2014. - 122 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-08-9 fűzött : 1900,- Ft
Magyarország - magyar történelem - első világháború - magyar irodalom története - zsidóság - 20. század
943.9"1914/1918" *** 894.511(091)"19" *** 316.347(=924)(439)
[AN 3602462]
MARC

ANSEL
UTF-88707 /2015.
Kovacs, Gellert (1973-)
Skymning över Budapest (magyar) (átd. kiad.)
   Alkonyat Budapest felett : az embermentés és ellenállás története 1944-45-ben / Kovács Gellért ; [ford. Harrach Ágnes]. - Budapest : Libri, 2015. - 506 p., [23] t. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 503-[507].
ISBN 978-963-310-375-3 kötött : 4990,- Ft
Budapest - magyar történelem - holokauszt - zsidóság mentése - második világháború
943.9"1944/1945" *** 323.13(=924)(439-2Bp.)"1944/1945" *** 323.12(=924)(439)"1944/1945"
[AN 3594131]
MARC

ANSEL
UTF-88708 /2015.
Kovács Zsuzsanna
   Értékteremtők, jeles személyiségek Rábacsécsényben / [írta és szerk. Kovács Zsuzsanna] ; [kiad. a Molnár János Egyesület Rábacsécsényért]. - [Rábacsécsény] : Molnár János Egyes. Rábacsécsényért, [2015]. - 140 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1113-9 fűzött
Rábacsécsény - történelmi személy - helyi társadalom - helyismeret - 19. század - 20. század - életrajz
929(439-2Rábacsécsény) *** 908.439-2Rábacsécsény
[AN 3597462]
MARC

ANSEL
UTF-88709 /2015.
   Nationalizing empires / ed. by Stefan Berger and Alexei Miller. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - VIII, 691 p., [1] t.fol. : ill., térk., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-386-016-8 kötött
Európa - történelem - külpolitika - terjeszkedés - nacionalizmus - 19. század
940"18" *** 327(4)"18" *** 329.17(4)"18"
[AN 3598981]
MARC

ANSEL
UTF-88710 /2015.
Pásztor Ágota
   Egyesületi kultúra és változása a 20. században egy alföldi nagyhatárú településen / Pásztor Ágota ; [kiad. a Semsey Andor Múzeum ...]. - Balmazújváros : Semsey A. Múz., 2015. - 252 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-246. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1359-1 fűzött
Balmazújváros - művelődéstörténet - helytörténet - civil társadalom - egyesület - 19. század - 20. század
930.85(439-2Balmazújváros) *** 323.21(439-2Balmazújváros)"18/19" *** 061.2(439-2Balmazújváros)(091)
[AN 3597057]
MARC

ANSEL
UTF-88711 /2015.
Pozsonyi József (1950-)
   Semsey kastély, Balmazújváros / [írta és összeáll. Pozsonyi József]. - Balmazújváros : NAKVI, 2014[!2015]. - 30 p. : ill., részben színes ; 15 cm. - (Örökségünk őrzői Balmazújváros térségében ; 2.)
Fűzött
Semsey család
Magyarország - Balmazújváros - családtörténet - kastély
929.52(439)Semsey *** 728.82(439-2Balmazújváros)
[AN 3601782]
MARC

ANSEL
UTF-88712 /2015.
Romsics Ignác (1951-)
   A múlt arcai : történelem, emlékezet, politika / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris, 2015. - 427 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-276-259-3 kötött : 3280,- Ft
magyar történelem - történetfilozófia
943.9 *** 930.1
[AN 3597980]
MARC

ANSEL
UTF-88713 /2015.
Salamon Konrád (1941-)
   Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról : harag és elfogultság nélkül / Salamon Konrád. - 3. jav. kiad. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 162 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 160-161.
ISBN 978-963-9862-47-0 fűzött : 1990,- Ft
magyar történelem - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Tanácsköztársaság
943.9"1918/1919"
[AN 3585939]
MARC

ANSEL
UTF-88714 /2015.
Salamon Konrád (1941-)
   Tizenkét nap szabadság, 1956 : az első antikommunista forradalom / Salamon Konrád. - Budapest : M. Napló, cop. 2014. - 395 p. : ill. ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 978-963-9961-86-9 kötött : 4900,- Ft
magyar történelem - 1956-os forradalom - album
943.9"1956"(084.1)
[AN 3598103]
MARC

ANSEL
UTF-88715 /2015.
Sárközy Péter (1945-)
   Itália vonzásában : esszék, tanulmányok / Sárközy Péter. - 2. jav. kiad. - Budapest : Nap K., 2015. - 400 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9658-82-0 kötött : 3885,- Ft
Magyarország - Olaszország - művelődéstörténet - kulturális kapcsolat - irodalmi kapcsolat - magyar irodalom története
930.85(439)(45) *** 840.091 *** 894.511.091
[AN 3601581]
MARC

ANSEL
UTF-88716 /2015.
   A világtörténelem leghíresebb női személyiségei. - Budapest : Roland, [2015]. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5368-76-9 fűzött : 2290,- Ft
híres ember - nő - művelődéstörténet
929-055.2(100) *** 930.85(100)
[AN 3596612]
MARC

ANSEL
UTF-88717 /2015.
Zsupos Zoltán
   A székely írásról / Zsupos Zoltán. - Budapest : Szerző, 2015. - 85 p. : ill., részben színes ; 30 cm + mell.
Bibliogr.: p. 80-85.
ISBN 978-963-12-2613-3 fűzött
Magyarország - rovásírás - magyarság - írástörténet - művelődéstörténet
930.85(439) *** 003.335.9(=945.11)
[AN 3596467]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

8718 /2015.
Bánszegi Katalin (1942-)
   Utam Perzsiától Iránig / Bánszegi Katalin. - Budapest : KSH Kvt., 2015. - 303 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Koffermesék)
Bibliogr.: p. 303.
ISBN 978-963-235-468-2 fűzött : 3250,- Ft
Irán - helyismeret - magyar irodalom - útleírás
908.55(0:82-992) *** 894.511-992
[AN 3596448]
MARC

ANSEL
UTF-88719 /2015.
Berényi Nagy Péter
   Békéscsabáról gyerekeknek, dióhéjban : képeskönyv fejtörőkkel kisiskolásoknak / Berényi Nagy Péter. - 3. kiad. - Békéscsaba : A-Team Reklámügynökség Kft., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 31 cm
Kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Békéscsaba - helyismeret - foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
908.439-2Békéscsaba(02.053.2) *** 087.5
[AN 3602456]
MARC

ANSEL
UTF-88720 /2015.
Debreczeni Tibor (1928-)
   A kürti harminc, 1985-2015 / Debreczeni Tibor ; [kiad. Tiszakürt község Önkormányzata]. - Budapest ; Tiszakürt : Önkormányzat, 2015. - 148 p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
Tiszakürt - helyismeret
908.439-2Tiszakürt(0:82-94)
[AN 3598097]
MARC

ANSEL
UTF-88721 /2015.
Eötvös Károly (1842-1916)
   Bakonyi utazás / Eötvös Károly ; [az utószót írta Praznovszky Mihály]. - Veszprém : Vitis Aureus, 2015. - 360 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-88087-7-6 fűzött
Bakony - helyismeret - magyar irodalom - anekdota
908.439(234.373.1Bakony)(0:82-36) *** 894.511-36 *** 930.85(439)"18"(0:82-36)
[AN 3601701]
MARC

ANSEL
UTF-88722 /2015.
Eperjesy Ferenc
   Derűs percek : tréfás történetek Tiszabercelről / Eperjesy Ferenc. - Nyíregyháza : Örökségünk, cop. 2015. - 184 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9694-64-4 fűzött
Tiszabercel - helyismeret - anekdota
908.439-2Tiszabercel(0:82-36)
[AN 3598671]
MARC

ANSEL
UTF-88723 /2015.
Hogya Viktor (1933-)
   Ricse krónikája / Hogya Viktor ; [... kiad. Ricse Nagyközség Önkormányzata]. - 2. kiad. - Ricse : Önkormányzat, 2015. - 432 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 423-425.
ISBN 978-963-12-2289-0 fűzött
Ricse - helytörténet - helyismeret
908.439-2Ricse *** 943.9-2Ricse
[AN 3601619]
MARC

ANSEL
UTF-88724 /2015.
   Ikervári digitális archívum [elektronikus dok.] : [1842-2014] / vál. Szalainé Bodor Edit. - Szöveg és képek. - [Szombathely] : BDK, cop. 2015. - 1 CD-R ; 12 cm. - (Vasi községek digitális archívuma ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Acrobat Reader
ISBN 978-963-7622-12-0
Ikervár - helytörténet - helyismeret - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
908.439-2Ikervár(093) *** 943.9-2Ikervár(093)
[AN 3597964]
MARC

ANSEL
UTF-88725 /2015.
Koncz Mária
   Retrotúra : Tihany a szocializmus évtizedeiben / Koncz Mária. - [Tihany] : Tihanyi Legenda Kft., [2015]. - 25 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Tihany - helyismeret - helytörténet - Kádár-korszak
908.439-2Tihany *** 943.9-2Tihany"195/198"
[AN 3597549]
MARC

ANSEL
UTF-88726 /2015.
Korompainé Mocsnik Marianna
   Furtai barangoló I : a 6-10 éves korosztály számára / írta és szerk. Korompainé Mocsnik Marianna. - Berettyóújfalu : Bihari Múz. : Sinka I. Vár. Kvt., 2015. - 16 p. : ill. ; 21 cm. - (Bihari értékek, ISSN 2416-1063 ; 1.)
ISBN 978-615-80255-0-8 fűzött
Furta - múzeumi kiadvány - helyismeret - magyar néprajz - foglalkoztatókönyv
908.439-2Furta *** 39(=945.11)(439-2Furta) *** 069(439-2Berettyóújfalu) *** 087.5
[AN 3597419]
MARC

ANSEL
UTF-88727 /2015.
   Magyarország : a csodák földje Magyarország : the land of wonders, Hungary : das Land der Wunder, Ungarn / [szerk. Kiss Sándor] ; [ford. Kiss Orsolya Katalin..., Nagymáté Nóra...]. - [Zalaegerszeg] : Kiss S., [2015]. - 47 p. : ill., színes ; 33 cm
Gerinccím: A csodák földje, Magyarország
ISBN 978-963-12-1883-1 kötött
Magyarország - helyismeret - album
908.439(084.1)
[AN 3597452]
MARC

ANSEL
UTF-88728 /2015.
Paládi-Kovács Attila (1940-)
   Népek, térségek, hagyományok / Paládi-Kovács Attila. - Budapest : Akad. K., 2015. - 323 p., [24] t. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9624-4 kötött
Dunántúl - Felvidék - Erdély - magyar néprajz - társadalomföldrajz
911.6(439.11) *** 39(=945.11)(439.11) *** 39(=945.11)(437.6) *** 39(=945.11)(498.4) *** 911.6(437.6) *** 911.6(498.4)
[AN 3597633]
MARC

ANSEL
UTF-88729 /2015.
   Válogatott tudományos diákköri munkák 2014-ben. - Szarvas : SZIE Gazd.-, Agrár- és Egészségtud. Kar : Tessedik Öreggazdász Egyes., 2015. - 76 p. : ill., részben térk. ; 20 cm. - (Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 ; 44.)
Tart.: Kelet-Közép Európa térszerkezeti változásai 2000 és 2009 között / Szabó Csaba. Turizmus szerepe a vidékfejlesztésben, fejlesztési lehetőségek a szécsényi térségben / Bobály Anna. - Bibliogr.
Fűzött
Kelet-Európa - Közép-Európa - Szécsényi kistérség - településszerkezet - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - ezredforduló - összehasonlító módszer - turizmus - vidékfejlesztés
911.372.6(4-11)"200" *** 338.48(439Szécsényi_kistérség) *** 711.1(439Szécsényi_kistérség)
[AN 3597392]
MARC

ANSEL
UTF-88730 /2015.
Varga, Krzysztof (1968-)
Czardasz z mangalicą (magyar)
   Mangalicacsárdás / Krzysztof Varga ; [ford. Pálfalvi Lajos]. - Budapest : Európa, 2015. - 259 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-083-4 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - lengyel irodalom - memoár
908.439(0:82-94) *** 930.85(439)(0:82-94) *** 884-94=945.11
[AN 3597441]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

8731 /2015.
   2012 évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) kapcsolódó szabályai : hatályos 2015. július 1. / szerk. Tánczos Rita. - [Szeged] : OMI Kft., [2015]. - 264 p. ; 15 cm
Borítócím: Munka törvénykönyve, 2015
ISBN 978-963-89743-3-4 fűzött : 2500,- Ft
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - munkajog - polgári jog - törvény
347(439)(094) *** 349.2(439)(094)
[AN 3602449]
MARC

ANSEL
UTF-88732 /2015.
Barna Ildikó (1973-)
A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten (angol)
   Political justice in Budapest after World War II / Ildikó Barna and Andrea Pető. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - VII, 127 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-119.
ISBN 978-963-386-052-6 kötött
Magyarország - jogtörténet - népbíróság - jogeset - politikai per - 1945 utáni időszak
343.197(439)"1945/1949" *** 34.096(439)"1945/1949" *** 343.301.096(439)"1945/1949"
[AN 3598999]
MARC

ANSEL
UTF-88733 /2015.
   Die bundesstaatlichen Staatsorganisationen / Hrsg. Wilhelm Brauneder, István Szabó. - Budapest : Pázmány Press : Pázmány P. Katholische Univ., 2015. - 167 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 27.)
A Budapesten, 2011. nov. 25-26. között azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-240-9 fűzött
Európa - államszervezet - szövetségi állam - föderáció
342.24(4) *** 341.213.4(4)
[AN 3596859]
MARC

ANSEL
UTF-88734 /2015.
   Büntetőeljárási jog : 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról : hatályos: 2015. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 235 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 2.
ISBN 978-615-5337-95-6 fűzött : 990,- Ft
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Magyarország - büntetőeljárás - eljárásjog - törvény
343.1(439)(094)
[AN 3602678]
MARC

ANSEL
UTF-88735 /2015.
Csőke Andrea
   Nagykommentár a csődtörvényhez : nagykommentár a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1999. évi XLIX. törvényhez / Csőke Andrea. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 699 p. ; 25 cm
Lezárva: 2014. szept. 16. - Bibliogr.: p. 683.
ISBN 978-963-295-442-4 kötött
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
Magyarország - csőd - pénzügyi jog - törvény - útmutató
347.736(439)(094)(036)
[AN 3596534]
MARC

ANSEL
UTF-88736 /2015.
   Decem anni in Europaea Unione I : jogtörténeti és jogelméleti tanulmányok / szerk. Sáry Pál. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 185 p. : ill. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 6.)
A Miskolcon, 2014. okt. 1-én "Az európai egység eszmei-történeti gyökerei" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-76-3 fűzött
Európai Unió - jog - jogtörténet - jogelmélet
341.17(4-62) *** 34(091) *** 340.12
[AN 3596671]
MARC

ANSEL
UTF-88737 /2015.
   Decem anni in Europaea Unione II : európai és nemzetközi jogi tanulmányok / szerk. Angyal Zoltán. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 162 p. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 7.)
A Miskolcon, 2014. máj. 29-én "Uniós tagságunk tíz éve: célkeresztben a jogegyesítés" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - A tanulmányok váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-78-7 fűzött
Európai Unió - jog - nemzetközi jog
341.17(4-62) *** 341
[AN 3596674]
MARC

ANSEL
UTF-88738 /2015.
Dobyns, Jay (1961-)
No angel (magyar)
   A pokol angyala / Jay Dobyns és Nils Johnson-Shelton. - Budapest : Twister Media, 2015. - 335 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Ford. Varga Attila
ISBN 978-615-80103-7-5 fűzött : 3490,- Ft
Egyesült Államok - titkos ügynök - banda - ezredforduló - memoár
351.746(73)(092)(0:82-94) *** 343.341.1(73)"200"(0:82-94)
[AN 3596864]
MARC

ANSEL
UTF-88739 /2015.
Elek Balázs (1973-)
   Vadászok, halászok a büntetőjog hálójában / Elek Balázs. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 325 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 319-325.
ISBN 978-963-258-272-6 fűzött : 4500,- Ft
Magyarország - büntetőjog - orvvadászat - orvhalászat - környezeti kár
343.77(439) *** 639.1.092.1 *** 504.05
[AN 3598187]
MARC

ANSEL
UTF-88740 /2015.
   Fenntartható önkormányzatok a Dél-Alföldön : konferenciakötet / [szerk. Nagy Gyula] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 122 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Szegeden, 2014. nov. 7-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-92-4 fűzött
Dél-Alföld - helyi önkormányzat - szervezeti kultúra - infokommunikáció - településfejlesztés
352 *** 681.3.004.14 *** 65.01 *** 911.37(439Dél-Alföld)
[AN 3596503]
MARC

ANSEL
UTF-88741 /2015.
   Fenntartható önkormányzatok az Észak-Alföldön : konferenciakötet / [szerk. Balla Zsuzsanna] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 92 p. : ill., színes ; 24 cm
A konferenciát Debrecenben, 2014. szept. 26-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-89-4 fűzött
helyi önkormányzat - szervezetfejlesztés - finanszírozás - településfejlesztés
352 *** 65.014 *** 658.14 *** 711.1
[AN 3596512]
MARC

ANSEL
UTF-88742 /2015.
   Fenntartható önkormányzatok Észak- és Nyugat-Dunántúlon : konferenciakötet / [szerk. Hulkó Gábor] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 88 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Győrött, 2014. nov. 14-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-93-1 fűzött
helyi önkormányzat - szervezetfejlesztés - társadalmi részvétel - településfejlesztés - fenntartható fejlődés
352 *** 65.014 *** 323.21 *** 711.1 *** 504.03
[AN 3596513]
MARC

ANSEL
UTF-88743 /2015.
   Fenntartható önkormányzatok Észak-Magyarországon : konferenciakötet / [szerk. Szabó Balázs] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A konferenciát Miskolcon, 2014. okt. 3-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-90-0 fűzött
helyi önkormányzat - szervezeti kultúra - finanszírozás - településfejlesztés
352 *** 658.14 *** 65.01 *** 911.37
[AN 3596511]
MARC

ANSEL
UTF-88744 /2015.
Filó Erika (1940-)
   Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem / Filó Erika, Katonáné Pehr Erika. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 391 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 10.)
Lezárva: 2014. dec. 31. - Bibliogr.: p. 15.
ISBN 978-963-258-270-2 fűzött : 7000,- Ft
Magyarország - gyermekvédelem - ifjúságvédelem - gyámügy - jogi szabályozás
347.64(439)(094) *** 364.65-053.2/.6(439)(094)
[AN 3596488]
MARC

ANSEL
UTF-88745 /2015.
Frivaldszky János (1969-)
   Tanulmányok a jog erkölcsi alapjairól : emberi méltóság, szabad vasárnap, uzsora, pénzügyi világválság / Frivaldszky János. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 30.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-245-4 fűzött
jogfilozófia - jog - erkölcs
34.01 *** 17
[AN 3596869]
MARC

ANSEL
UTF-88746 /2015.
Garamvölgyi László (1956-)
   Bűnmegelőzés-alapú társadalom : prevenció a XXI. században / Garamvölgyi László. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 493 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 483-490.
ISBN 978-615-5463-83-9 kötött : 3999,- Ft
bűnmegelőzés - 21. század
343.85(100)"20"
[AN 3597183]
MARC

ANSEL
UTF-88747 /2015.
   A Hármaskönyv 500. évfordulóján / szerk. Csehi Zoltán [et al.]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 225 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 29.)
A Budapesten, 2014. nov. 19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-242-3 fűzött
Werbőczy István (1460-1541). Opus tripartitum juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae
Magyarország - jogtörténet - szokásjog - 16. század - jogszabálygyűjtemény
34(439)(091) *** 34(439)"15"(094) *** 340.141(439)"15"
[AN 3596862]
MARC

ANSEL
UTF-88748 /2015.
   Határon átnyúló viták rendezése: törekvések és megoldások / szerk. Harsági Viktória [et al.]. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 232 p. ; 24 cm. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktorandusz tanulmányok, ISSN 2064-4078 ; 4.)
A Budapesten, 2015. márc 13-án azonos címmel rendezett konferencia szerkeszett anyaga. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-308-243-0 fűzött
magánjog - nemzetközi magánjog
347(100) *** 341.9
[AN 3596873]
MARC

ANSEL
UTF-88749 /2015.
   Helyi önkormányzatokról szóló törvény : 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól : hatályos: 2015. március 1. : egységes szerkezetben a 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 67 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. márc. 20.
ISBN 978-963-413-010-9 fűzött : 540,- Ft
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Magyarország - önkormányzat - törvény
352/353(439)(094)
[AN 3602698]
MARC

ANSEL
UTF-88750 /2015.
Kártyás Gábor (1982-)
   A munka díjazása / Kártyás Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 183 p. ; 19 cm. - (Munkajogi kiskönyvtár, ISSN 2063-6393 ; 3.)
ISBN 978-963-295-486-8 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkajog - bér - törvény - útmutató
349.2(439)(094)(036) *** 658.32(439)(036)
[AN 3601587]
MARC

ANSEL
UTF-88751 /2015.
   Közbeszerzési jog : hatályos: 2015. március 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 189 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. márc. 24.
ISBN 978-963-413-012-3 fűzött : 990,- Ft
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
Magyarország - közbeszerzés - törvény
351.712.2(439)(094)
[AN 3602707]
MARC

ANSEL
UTF-88752 /2015.
   Közigazgatási eljárási jog : 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól : hatályos: 2014. július 16. : egységes szerkezetben a 2015. július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel : kiegészítve a vonatkozó jogegységi határozatokkal. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 106 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 9.
ISBN 978-615-5337-99-4 fűzött : 590,- Ft
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
Magyarország - eljárásjog - közigazgatási eljárás - törvény
352.077(439)(094) *** 342.924(439)(094)
[AN 3602684]
MARC

ANSEL
UTF-88753 /2015.
   Közszolgálati jog / szerk. György István és Hazafi Zoltán ; [közread. a] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 241-244.
ISBN 978-615-5527-15-9 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - közigazgatási jog - egyetemi tankönyv
342.98(439)(075.8)
[AN 3596562]
MARC

ANSEL
UTF-88754 /2015.
Novák István (1950-)
   Ítélet nélkül, ártatlanul : fejezetek a csurgói járásból 1950-53 között, a hortobágyi zárt kényszermunkatáborba elhurcoltak életéről / [írta és szerk. Novák István]. - Gyékényes : Novák I., 2014. - 157 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 157.
ISBN 978-963-08-9807-2 fűzött
Hortobágy (alföldi táj) - kitelepítés - kényszermunka - Rákosi-korszak
343.819.5(439Hortobágy)"195"
[AN 3596449]
MARC

ANSEL
UTF-88755 /2015.
Petrik Ferenc (1933-)
   Ingatlan-nyilvántartás : az új Ptk. alapján / Petrik Ferenc. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 542 p. ; 24 cm. - (Új magánjog sorozat, ISSN 2064-7514 ; 11.)
Lezárva: 2015. jan. 1.
ISBN 978-963-258-271-9 fűzött : 8000,- Ft
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - útmutató
347.235.11(439)(036)
[AN 3596490]
MARC

ANSEL
UTF-88756 /2015.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : egységes szerkezetben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel : hatályos: 2014. március 15. : kiegészítve a vonatkozó bírói joggyakorlattal. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 379 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 10.
ISBN 978-963-413-000-0 fűzött : 1490,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3602691]
MARC

ANSEL
UTF-88757 /2015.
Rydell, Anders (1982-)
Plundrarna (magyar)
   Fosztogatók : hogyan rabolták el a nácik Európa műkincseit / Anders Rydell. - Pécs : Alexandra, 2015. - 398 p. ; 22 cm
Ford. Harrach Ágnes
ISBN 978-963-357-518-5 kötött
Németország - Európa - műtárgy - rablás - két világháború közötti időszak - második világháború - képzőművészet
341.324.5(430)"193/194" *** 940"193/194" *** 73/76(4)
[AN 3597268]
MARC

ANSEL
UTF-88758 /2015.
   Súlypontáthelyezés a diplomáciában / szerk. Soós Viktor Attila. - Budapest : NEB, 2015. - 196 p. ; 24 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573). (A NEB Külügyi Munkacsoportjának tanulmányai, ISSN 2416-1802 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80191-4-9 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - diplomáciatörténet - külpolitika - külügyminisztérium - második világháború - 1945 utáni időszak
354.11(439)"194" *** 327(439)"194"
[AN 3596868]
MARC

ANSEL
UTF-88759 /2015.
   Szerzői jog és iparjogvédelem : [magyar polgári jog] / Lontai Endre [et al.]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 348 p. ; 24 cm
Lezárva: 2014. szept. 24. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-59-2 fűzött
Magyarország - szerzői jog - útmutató
347.77/.78(439)(036)
[AN 3602280]
MARC

ANSEL
UTF-88760 /2015.
Tabajdi Gábor (1980-)
   Budapest a titkosszolgálatok hálójában, 1945-1989 / Tabajdi Gábor. - Budapest : Jaffa, 2015. - 255 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 241-248.
ISBN 978-615-5492-49-5 fűzött : 3150,- Ft
Budapest - politikai rendőrség - megfigyelés - helyismeret - szocialista rendszer - Kádár-korszak
351.746.1(439)"1945/198"(093) *** 908.439-2Bp."1945/198"
[AN 3596844]
MARC

ANSEL
UTF-88761 /2015.
Tóth Endre (1944-)
   A magyar Szent Korona / [szöveg] Tóth Endre ; [... fotók ...] Szelényi Károly ; [rajz. Nagy Katalin, Pintér Katalin, Vári Ágnes]. - 3. átd. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-09-8293-1 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3602326]
MARC

ANSEL
UTF-88762 /2015.
Tóth Endre (1944-)
A magyar Szent Korona (angol)
   The Holy Crown of Hungary / [text] Endre Tóth ; [photographs] Károly Szelényi ; [draw. Katalin Nagy, Katalin Pintér, Ágnes Vári] ; [transl. Brian McLean and Piroska Dietlinde Draskóczy]. - 3. rev. ed. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-09-8300-6 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3602362]
MARC

ANSEL
UTF-88763 /2015.
Tóth Endre (1944-)
A magyar Szent Korona (német)
   Die Heilige Krone von Ungarn / [Text] Endre Tóth ; [Aufnahmen] Károly Szelényi ; [Zeichnungen Katalin Nagy, Katalin Pintér, Ágnes Vári] ; [Übers. Eva Berta, Gyula Berta und Piroska Dietlinde Draskóczy]. - 3. überarb. Aufl. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 80 p. : ill., főként színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 80.
ISBN 978-963-09-8301-3 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - koronázási jelvény
342.519.8(439) *** 739.2
[AN 3602346]
MARC

ANSEL
UTF-88764 /2015.
Ulfkotte, Udo (1960-)
Gekaufte Journalisten (magyar)
   Megvásárolt újságírók / Udo Ulfkotte ; [ford. Csipke Tamás ..., Rimaszombati Andrea ..., Paulinusz Viktória]. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 301 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5526-04-6 kötött : 3790,- Ft
Németország - médiakutatás - médiapolitika - globalizáció - politikai propaganda - titkosszolgálat
351.746.1(430) *** 070(430) *** 327.84(100) *** 659.3(100) *** 32.019.5(100)
[AN 3597023]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

8765 /2015.
Bartók László (1894-1973)
   Egy hadfi naplója / Bartók László ; [szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Cieger András]. - Budapest : Corvina, 2015. - 106 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6252-7 kötött : 1990,- Ft
Magyarország - hadtörténet - magyar irodalom - első világháború - memoár
355.48(439)"1914/1918"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3596731]
MARC

ANSEL
UTF-88766 /2015.
   Az első világháború információtörténete fényképeken : fotókiállítás a szegedi Agorában : [2014. okt. 8 - dec. 31-ig] / szerk. Bazsó Edit, Z. Karvalics László. - Szeged : Primaware : [SZTE], 2015. - 20 p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem. - Bibliogr.: p. 18-19.
ISBN 978-963-306-372-9 fűzött
első világháború - fotóművészet - kiállítási katalógus
355.48(100)"1916/1918" *** 77.044(100)"1914/1918" *** 061.4(439-2Szeged)
[AN 3596521]
MARC

ANSEL
UTF-88767 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   Vadászok akcióban! / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2005. - 205 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9409-23-1)
hadtörténet - légi háború - első világháború - második világháború - 20. század
355.469(100)"1915/1945"
[AN 3602538]
MARC

ANSEL
UTF-88768 /2015.
Goór Zoltán (1961-)
   Hősök és áldozatok : személyi adattár Tornyiszentmiklós hőseiről és áldozatairól / Goór Zoltán. - [Vonyarcvashegy] : Goór Z., 2014. - 271 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-08-9036-6 kötött
Tornyiszentmiklós - katona - hősi halott - kényszermunka - Gulag - kitelepítés - helytörténet
355.257.7(47)(=945.11)"194/195" *** 343.819.5(47)(=945.11)"194/195" *** 325.254.6(439)"195" *** 355(439-2Tornyiszentmiklós)(092) *** 355.293(439-2Tornyiszentmiklós) *** 943.9-2Tornyiszentmikós"18/19"
[AN 3597582]
MARC

ANSEL
UTF-88769 /2015.
Kornis Jenő (1883-1944)
   A barna táska : egy hadifogoly naplója és levelezése, 1914-1918 : világháborús dokumentumok Kornis Jenő (1883-1944) budapesti bankhivatalnok hagyatékából / vál. és közread. Kornis Anna és Takács Ferenc. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 188, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-07-7 fűzött : 2800,- Ft
Magyarország - Szovjetunió - hadifogoly - első világháború - levelezés - napló
355.257.7(47)(=945.11)"1915/1918"(0:82-94) *** 355.257.7(47)(=945.11)"1915/1918"(044)
[AN 3597295]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

8770 /2015.
   Fenntartható önkormányzatok a Dél-Dunántúlon : konferenciakötet / [szerk. Bencsik András] ; [kiad. Nemzeti Közszolgálati Egyetem]. - Budapest : NKE, 2014. - 100 p. ; 24 cm
A konferenciát Pécsett, 2014. okt. 17-én rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5491-91-7 fűzött
helyi önkormányzat - szervezetfejlesztés - településfejlesztés - finanszírozás
65.014 *** 352 *** 711.1 *** 658.14
[AN 3596509]
MARC

ANSEL
UTF-88771 /2015.
   Az I. világháború információtörténetéhez : 2014. október 8., Szegedi Agóra Informatórium : előadás-kivonatok / [... szerk. Z. Karvalics László]. - [Szeged] : Primaware : [SZTE], 2014. - 48 p. ; 20 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem
ISBN 978-963-306-333-0 fűzött
információtudomány - katonai hírszerzés - politikai propaganda - első világháború - konferencia-kiadvány
659.2(100)"1914/198" *** 355.413(100)"1914/198" *** 32.019.5(100)"1914/1918" *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3596515]
MARC

ANSEL
UTF-88772 /2015.
   Jót s jól : vállalati felelősségvállalásról kis- és középvállalkozásoknak / [szerk. Bognár Károly] ; [... kiad. ... az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ...]. - [Budapest] : OFA, cop. 2014. - 152, [4] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 146-151.
ISBN 978-963-12-0679-1 fűzött
társadalmi felelősség - vállalatirányítás - kisvállalkozás - középvállalat
65.012.412 *** 316.6 *** 334.722
[AN 3596365]
MARC

ANSEL
UTF-88773 /2015.
   Nemzetközi menedzsment / szerk. Blahó András, Czakó Erzsébet, Poór József. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 431 p. : ill. ; 24 cm. - (Menedzsment szakkönyvtár, ISSN 2061-6430)
Internetes hozzáféréssel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9536-0 fűzött
nagyvállalat - nemzetközi együttműködés - vállalatirányítás - stratégiai menedzsment
65.011.1 *** 339.944 *** 334.726 *** 65.012.4
[AN 3597630]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

8774 /2015.
Ács Zoltán
   A valódi online hálózatépítés / [Ács Zoltán]. - [Pécs] : Ács Z. I., 2015-. - 21 cm
hálózati értékesítés - internet
658.846 *** 681.324Internet
[AN 3602222]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 2015. - 127 p.
ISBN 978-963-12-2631-7 fűzött : 4990,- Ft
[AN 3596651] MARC

ANSEL
UTF-88775 /2015.
Csath Magdolna (1943-)
   Rendszerváltás a gazdaságban avagy Hogyan tűnt el a magyar ipar? / Csath Magdolna. - Budapest : Kairosz, 2015. - 271 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-662-773-7 fűzött : 2900,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-662-783-7)
Magyarország - gazdaságtörténet - ipartörténet - gazdaságpolitika - rendszerváltás - ezredforduló - 21. század
338.2(439)"198/201" *** 338.45(439)"198/201" *** 338(091)(439)"198/201"
[AN 3597074]
MARC

ANSEL
UTF-88776 /2015.
Gébert Judit (1983-)
   Helyi gazdaságfejlesztési projektek metaelemzése a képességszemlélet alapján [elektronikus dok.] / Gébert Judit. - Szöveg (pdf : 243 KB). - Szeged : SZTE GTK, 2014. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2014/3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133358. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-311-8
helyi gazdaság - gazdasági fejlődés - gazdaságpolitika - fejlődő ország - elektronikus dokumentum
338.2(100) *** 332.1(100-773)
[AN 3600304]
MARC

ANSEL
UTF-88777 /2015.
Hofmeister-Tóth Ágnes (1947-)
   Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika / Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2007. - 386 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 375-386.
ISBN 978-963-05-8532-3 fűzött
üzleti élet - kommunikáció - tárgyalástechnika
658.1 *** 316.77 *** 65.012.63
[AN 3601664]
MARC

ANSEL
UTF-88778 /2015.
International Conference of Economic Sciences (5.) (2015) (Kaposvár)
   Abstracts of the 5th International Conference of Economic Sciences and 5th Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference of the Alliance of Central-Eastern European Universities : ... Kaposvár, ... 7-8 May 2015 / [ed. Katalin Szendrő, Viktória Szente, Róbert Barna ; [publ. ... by Kaposvár University Faculty of Economic Science]. - Kaposvár : Kaposvár Univ. Fac. of Economic Science, 2015. - 93 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9821-85-9 fűzött
gazdaságtan - fenntartható fejlődés - konferencia-kiadvány
330 *** 504.03 *** 061.3(439-2Kaposvár)
[AN 3596818]
MARC

ANSEL
UTF-88779 /2015.
Inzelt Annamária (1944-)
   Az innovációs rendszer néhány metszete : cikkgyűjtemény / Inzelt Annamária. - Szeged : JATEPress, 2015. - 363 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-239-3 fűzött
innováció
330.341.1
[AN 3596523]
MARC

ANSEL
UTF-88780 /2015.
   Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó, 2015 [elektronikus dok.] : KATA, KIVA / összeáll. Tomcsányi Erzsébet. - Szöveg (pdf : 251 KB). - Budapest : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2015]
Lezárva: 2015. jan. 25. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133459. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-89611-9-8
Magyarország - kisvállalkozás - adóügy - útmutató - elektronikus dokumentum
336.2(439)(036) *** 334.72(439)(036)
[AN 3601142]
MARC

ANSEL
UTF-88781 /2015.
Ligeti István (1943-)
   Az emberi tényező : humántőke a gazdasági növekedésben / Ligeti István, Ligeti Zsombor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 279 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-279.
ISBN 978-963-279-373-3 fűzött : 2900,- Ft
munkaerő - humánerőforrás-menedzsment - gazdasági növekedés
658.3 *** 330.35
[AN 3598969]
MARC

ANSEL
UTF-88782 /2015.
   Makrogazdasági döntések, hálózati szinergiák : programfüzet és előadáskivonatok : Sopron ..., 2014. november 12. : [nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából] = Macroeconomic decisions, network synergies : programme and book abstracts : Sopron ..., November 12, 2014 : [international scientific conference on the occasion of the Hungarian Science Festival] / [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar. - [Sopron] : NYME K., [2014]. - 136 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven
ISBN 978-963-334-202-2 fűzött
makrogazdaságtan - konferencia-kiadvány
330.101.541 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3596505]
MARC

ANSEL
UTF-88783 /2015.
   A marketingkutatás alapjai / Gyulavári Tamás [et al.]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 346 p. : ill. ; 23 cm. - (Marketing szakkönyvtár, ISSN 1787-3703)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9528-5 fűzött
marketing - kutatás - egyetemi tankönyv
339.138(075.8) *** 658.8(075.8)
[AN 3601742]
MARC

ANSEL
UTF-88784 /2015.
Merényi Tamás (1973-)
   Világjáróknak, kalandozóknak : azoknak, akik élni akarnak, nem csak megszülettek! / [Merényi Tamás]. - Pécs : Merko Kft., 2015. - 251 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1924-1 fűzött : 3990,- Ft
turizmus - helyismeret - utazási iroda - siker - útleírás
338.48 *** 908.100(0:82-992) *** 658.846
[AN 3596658]
MARC

ANSEL
UTF-88785 /2015.
   Metropolitan tourism experience development : selected studies from the Tourism Network Workshop of the Regional Studies Association, held in Budapest ..., 2015 / ed. by István Tózsa and Anita Zátori ; publ. by the Department of Economic Geography and Futures Study Corvinus University of Budapest. - Budapest : Dep. of Economic Geography and Futures Study Corvinus Univ. of Budapest, 2015. - 266 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-503-597-7 fűzött
turizmus - urbanizáció - nagyvárosi régió
338.48(100-2) *** 711.433(100) *** 911.375
[AN 3598439]
MARC

ANSEL
UTF-88786 /2015.
Németh Balázs
   Best practice tudástár / [szerzők Németh Balázs, Kis Rita, Wittmann Brigitta]. - Budapest : Kvalikon Kft., 2015. - 94 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Fűzött
vállalatirányítás - termelésszervezés - szervezeti kultúra
658.1.011.1 *** 658.5
[AN 3596550]
MARC

ANSEL
UTF-88787 /2015.
   "Nemzetek turizmusa" [elektronikus dok.] : VI. Nemzetközi Turizmus Konferencia, 2014 : tanulmányok / szerk. Darabos Ferenc, Ivancsóné Horváth Zsuzsa ; [rend., közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Turizmus Intézet. - Szöveg. - Győr : NYME K., 2014. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Győrött rendezték. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133599. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Váltakozva magyar, orosz, angol és francia nyelven. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-359-032-4)
turizmus - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
338.48 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3597979]
MARC

ANSEL
UTF-88788 /2015.
Sebők Balázs
   Szolnok megye szocialista iparosítása, 1950-1970 / Sebők Balázs. - Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2015. - 306 p. : ill. ; 23 cm. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei, ISSN 1219-5049 ; 13.)
Bibliogr.: p. 299-304.
ISBN 978-963-7244-19-3 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - gazdaságtörténet - iparosítás - szocialista gazdaság - 20. század
330.341.424(439.169)"195/197" *** 330.342.15(439.169)"195/197"
[AN 3596397]
MARC

ANSEL
UTF-88789 /2015.
Somogyi Ferenc (1945-)
   Tigrislovaglás avagy A globalitás áfiuma ellen való orvosság / Somogyi Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2015. - 487 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 469-487.
ISBN 978-963-662-771-3 fűzött : 3800,- Ft
gazdasági előrejelzés - gazdaságfilozófia - világgazdaság - globalizáció
338.27 *** 330.1 *** 339.9(100)
[AN 3597390]
MARC

ANSEL
UTF-88790 /2015.
Szakács Imre
   Számvitel A-tól Z-ig / Szakács Imre. - 11. átd. kiad. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 1152 p. ; 25 cm
ISBN 978-963-295-488-2 kötött
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3601483]
MARC

ANSEL
UTF-88791 /2015.
   Számviteli és adóváltozások [elektronikus dok.] : mikrogazdálkodói beszámoló, 2015 / összeáll. Tomcsányi Erzsébet, ... Lucz Zoltánné. - Szöveg (pdf : 843 KB). - [Budapest] : Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Bt., [2015]
Lezárva: 2015. jan. 30. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133458. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5544-01-9
Magyarország - számvitel - adózás - kisvállalkozás - útmutató - elektronikus dokumentum
657(439)(036) *** 336.2(439)(036) *** 334.72.012.65(439)
[AN 3601140]
MARC

ANSEL
UTF-88792 /2015.
   TDK műhelytanulmányok [elektronikus dok.] : "első szárnypróbáltatások" : a 2013. évi OTDK díjazott pályamunkáiból készült tudományos tanulmányok / szerk. Udvari Beáta. - Szöveg (pdf : 3.9 MB). - Szeged : SZTE GTK, 2014. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2014/1)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133362. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-306-300-2
Magyarország - gazdaságtan - gazdasági helyzet - 21. század - elektronikus dokumentum
330 *** 338.1(439)
[AN 3600328]
MARC

ANSEL
UTF-88793 /2015.
Tömpe István (1948-)
   Az elitek árulása / Tömpe István. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 453 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-08-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - közgazdász - belpolitika - 20. század - 21. század - memoár
330(439)(092)Tömpe_I.(0:82-94) *** 323(439)"198/199"(0:82-94)
[AN 3597289]
MARC

ANSEL
UTF-88794 /2015.
Vida Ágnes (1977-)
   Könyvmarketing tréning / Vida Ágnes. - [Gyál] : Gazdagmami K., cop. 2015. - 229 p. ; 21 cm + CD-R
ISBN 978-963-12-2362-0 fűzött : 14900,- Ft
könyvkiadás - marketing - elektronikus dokumentum
658 *** 655.41
[AN 3597408]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

8795 /2015.
Egészségügyi Szakdolgozók Alapellátási Konferenciája (1.) (2015) (Szeged)
   Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája : Szeged, 2015. május 22-23. : programfüzet és absztraktgyűjtemény / [szerk. Hirdi Henriett Éva, Balogh Zoltán] ; [rend., közread. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara]. - Budapest : MESZK, 2015. - 40 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-89435-7-6 fűzött
egészségügyi ellátás - konferencia-kiadvány
364.444 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3597864]
MARC

ANSEL
UTF-88796 /2015.
   A HVDSZ 2000 : jelen és jövő : információs kiadvány. - [Budapest] : HVDSZ 2000, 2015. - 136 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2228-9 fűzött
Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakeszervezete 2000
Magyarország - szakszervezet - érdekvédelem - településgazdálkodás
331.105.44(439) *** 352.073.5
[AN 3597799]
MARC

ANSEL
UTF-88797 /2015.
Nagy Bandó András (1947-)
   Míg meg nem haltak : amatőr idősápolók, kezdő ápoltak, és a kulcsnélküli emberek könyve / Nagy Bandó András. - Pécs : Szamárfül, cop. 2015. - 392 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9880-28-3 kötött : 3600,- Ft
halál - idősgondozás - betegápolás - betegápoló - memoár
364.65-053.9 *** 616-083 *** 614.253.5(0:82-94) *** 128
[AN 3597154]
MARC

ANSEL
UTF-88798 /2015.
Vaszi Mária (1976-)
Gyerekotthoni sorsok (angol)
   Children's home fates / Mária Vaszi. - [Szeged] : Author, 2015. - 116 p. : ill. ; 21 cm
Fűzött
Csíksomlyó - Románia - gyermekotthon - hétköznapi élet - állami gondozott - rendszerváltás - memoár
364.65-053.2(498.4-2Csíksomlyó)(0:82-94) *** 929(498)(0:82-94)
[AN 3596981]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

8799 /2015.
   Bán Aladár Általános Iskola, 1965-2015 : jubileumi évkönyv. - [Várpalota] : Bán A. Ált. Isk., [2015]. - 88, [7] p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2526-6 fűzött
Bán Aladár Általános Iskola (Várpalota)
Várpalota - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Várpalota)(091)
[AN 3597804]
MARC

ANSEL
UTF-88800 /2015.
Cohen, Lawrence J.
Playful parenting (magyar)
   Játékos nevelés / Lawrence J. Cohen ; [ford. Károlyi Juli]. - [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2015. - 419 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 415-419.
ISBN 978-615-5281-21-1 fűzött : 3360,- Ft
családi nevelés - gyermeklélektan - játékpszichológia
37.018.1 *** 159.922.7 *** 793/794.01
[AN 3596874]
MARC

ANSEL
UTF-88801 /2015.
Dienes Dénes (1956-)
   A Sárospataki Református Kollégium története / Dienes Dénes, Ugrai János. - 3. kiad. - Sárospatak : Hernád, 2013[!2015]. - 196, [8] p. : ill. ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88029-9-6 kötött
Sárospataki Református Kollégium
Sárospatak - iskolatörténet - gimnázium - református egyház - tanítóképző - pedagógusképzés
373.54(439-2Sárospatak)(091) *** 378.637(439-2Sárospatak)(091)
[AN 3601766]
MARC

ANSEL
UTF-88802 /2015.
Digitális Pedagógus Konferencia (2014) (Budapest)
   Digitális Pedagógus Konferencia 2014 [elektronikus dok.] : konferenciakötet / szerk. ... Hülber László ; szervezők ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, Tempus Közalapítvány, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. - Szöveg (epub : 148 KB) (mobi : 406 KB). - Budapest : ELTE PPK, [2014]
Főcím a címképernyőről. - A konferenciát Budapesten tartották. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133302. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-519-7 (epub)
ISBN 978-963-284-520-3 (mobi)
számítógépes oktatás - audiovizuális oktatás - internet - infokommunikáció - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.333 *** 372.868.13 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3599575]
MARC

ANSEL
UTF-88803 /2015.
   Emlékkönyv, 1995-2015 : Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 1995-2012 : Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, 2012-től. - Piliscsaba : Páduai Szt. Antal Ált. Isk., Gimn. és Alapfokú Művészeti Isk., 2015. - 110 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2412-2 kötött
Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Piliscsaba)
Piliscsaba - iskolatörténet - egyházi iskola - általános iskola - gimnázium - művészeti oktatás
373.3(439-2Piliscsaba)(091) *** 373.54(439-2Piliscsaba)(091) *** 373.67(439-2Piliscsaba)(091)
[AN 3597791]
MARC

ANSEL
UTF-88804 /2015.
   Frici bácsi / [szerk. Nagy Mária] ; [kiad. a Hajdu Emlékbizottság ... és az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület]. - [Mosonmagyaróvár] : Hajdu Emlékbiz. : Óvári Gazdászok Szövets. Egyes., 2015. - 136 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Hajdu Frigyes (1917-1997)
Magyarország - pedagógus - mezőgazdaság - 20. század - memoár
37(439)(092)Hajdu_F.(0:82-94) *** 63(439)(092)Hajdu_F.(0:82-94)
[AN 3596934]
MARC

ANSEL
UTF-88805 /2015.
   Hatások és különbségek : másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján / [közread. az] Oktatási Hivatal. - Budapest : Okt. Hiv., 2014. - 217 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80018-0-9 fűzött
Magyarország - képességvizsgálat - 21. század - oktatáskutatás
371.212(439)"200/201"
[AN 3596379]
MARC

ANSEL
UTF-88806 /2015.
   Helyzetmeghatározás : a budapesti Piarista Gimnázium 2015b osztályának emlékkönyve, 2009-2015 / [szerk. Zsódi Viktor]. - Budapest : Piarista Gimn., 2015. - 182 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-08-4822-0 fűzött
Budapesti Piarista Gimnázium
Budapest. 5. kerület - gimnázium - egyházi iskola - memoár
373.54(439-2Bp.)(0:82-94)
[AN 3596976]
MARC

ANSEL
UTF-88807 /2015.
Kaposi József (1955-)
   Válogatott tanulmányok I : történelem, érettségi, megújítás / Kaposi József. - Budapest : Szaktudás K., 2015. - 176 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-63-8 fűzött
érettségi vizsga - történelem - tantárgy - oktatáskutatás
372.893
[AN 3597396]
MARC

ANSEL
UTF-88808 /2015.
   Lépcsőfokok : interjúk a volt Istvánosokkal / [szerk. Béki Gabriella] ; [közread. a] Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület. - Budapest : Volt Istvánosok Baráti Köre, 2014-. - 23x23 cm
Budapest. 9. kerület - iskolatörténet - szakközépiskola - gazdaságtan - interjú
373.6:33(439-2Bp.)(091)(047.53)
[AN 3563723]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2015. - 196 p. : ill.
ISBN 978-963-12-2569-3 fűzött
[AN 3596598] MARC

ANSEL
UTF-88809 /2015.
Miha Tamásné
   A nagykanizsai Notre Dame Leánylíceum története, 1934-1948 / [írta Miha Tamásné]. - Nagykanizsa : [Miha T.-né], 2015. - 178 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 175.
ISBN 978-963-12-2335-4 fűzött
Notre Dame Leánylíceum (Nagykanizsa)
Nagykanizsa - iskolatörténet - egyházi iskola - középfokú oktatási intézmény
373.54(439-2Nagykanizsa)(091)
[AN 3596711]
MARC

ANSEL
UTF-88810 /2015.
   Oktatói kézikönyv a tehetséggondozáshoz / írta Bodnár Gabriella [et al.] ; szerk. Kun Ágota, Takács Ildikó ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet]. - Budapest : Typotex : BMGE GTK, 2014. - 106 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-403-7 fűzöt : 1500,- Ft
tehetséggondozás - pedagógiai lélektan - módszertan - tanári segédkönyv
37.015.3 *** 376.545 *** 37.025(072)
[AN 3598958]
MARC

ANSEL
UTF-88811 /2015.
Pataki Gyula (1923-)
   A szeretet pedagógiája / Pataki Gyula ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság]. - Budapest : M. Ped. Társ., 2015. - 184 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7123-40-5 fűzött
Magyarország - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Pataki_Gy.(0:82-94)
[AN 3597808]
MARC

ANSEL
UTF-88812 /2015.
   Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban : gyakorlati megközelítések / szerk. Polonkai Mária. - [Budapest] : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., 2015. - 195 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 40.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás - pedagógiai munka
376.545 *** 371.321
[AN 3596723]
MARC

ANSEL
UTF-88813 /2015.
Szél Dávid (1981-)
   Apapara : válogatott nyafogások és büszkeségek / Szél Dávid ; Láng Zsófi rajz. - Budapest : Európa, 2015. - 395 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-163-3 fűzött : 3290,- Ft
apa - családi nevelés - memoár
37.018.1(0:82-94) *** 316.37-055.52-055.1(0:82-94)
[AN 3597417]
MARC

ANSEL
UTF-88814 /2015.
   Tanulással a jövőért! / [szerk. Almási László és Markóné Szálku Ildikó] ; [kiad. a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola]. - Biri : Dankó P. Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ált. Isk., Szakképző Isk., Gimn., Kollégium és Alapfokú Műv. Isk., cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2404-7 fűzött
Biri - hátrányos helyzetű - cigányság - esélyegyenlőség - oktatási intézmény - felzárkóztatás
376.7(=914.99)(439-2Biri) *** 373(439-2Biri)
[AN 3601679]
MARC

ANSEL
UTF-88815 /2015.
   A Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolája emlékkönyve, 2015. - [Tatabánya] : Tatabányai Integrált Szakisk., Középisk. és Kollégium Mikes K. Felnőtt és Ifjúsági Gimn., Szakközépisk. és Szakisk., 2015. - 87 p. : ill., részben színes ; 19x27 cm
Borítócím: Mikes 50, évkönyv
Fűzött
Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium. Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Tatabánya - gimnázium - szakközépiskola - szakiskola - felnőttoktatás - iskolatörténet
373.54(439-2Tatabánya)(091) *** 373.6(439-2Tatabánya)(091) *** 374.7(439-2Tatabánya)(091)
[AN 3597869]
MARC

ANSEL
UTF-88816 /2015.
   A vésztői állami iskola története, 1909-2009 : jubileumi emlékkönyv a vésztői Móra Ferenc Általános Iskola centenáriumára / [szerk. Giricz Béla]. - [Vésztő] : [Móra F. Ált. Isk.], 2015. - 336 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1667-7 kötött
Móra Ferenc Általános Iskola (Vésztő)
Vésztő - iskolatörténet - általános iskola
373.3(439-2Vésztő)(091)
[AN 3598653]
MARC

ANSEL
UTF-88817 /2015.
Vida Ágnes (1977-)
   Békében magaddal : önismereti tréning 2.0 / Vida Ágnes. - [Gyál] : Kismamablog Kv., cop. 2015. - 192 p. ; 21 cm + CD
ISBN 978-963-12-2238-8 fűzött : 8900,- Ft
családi nevelés - anyaság - nemek lélektana - auditív dokumentum
37.018.1 *** 613.865-055.2-055.52 *** 159.922.1-055.2
[AN 3597559]
MARC

ANSEL
UTF-88818 /2015.
Weyhreter, Helmut
Konzentration stärken (magyar)
   A koncentrációs képességek fejlesztése / Helmut Weyhreter ; [ford. Ladányi-Turóczy Csilla]. - [Budapest] : Saxum, 2015. - 157 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-248-110-4 fűzött : 1800,- Ft
tanulási nehézség - gyermekpszichiátria - figyelemzavar
371.322.9 *** 616.89-008.47-053.2
[AN 3596954]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

8819 /2015.
   90 éves a Magyar Asztalitenisz Szövetség : [1924-2014] / [főszerk. Lévai György] ; [szerk. Fodor Róbert]. - [Budapest] : MOATSZ, [2014]. - 271 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1215-0 fűzött
Magyarország - sporttörténet - asztalitenisz
796.386(439)(091)
[AN 3597082]
MARC

ANSEL
UTF-88820 /2015.
Biró Ágnes
   Extrém sportok / [szöveg Biró Ágnes]. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2014. - 22, [2] p. : ill., színes ; 30 cm + szemüveg. - (Nézd a világot 3D-ben!, ISSN 2063-0522)
ISBN 978-963-9966-41-3 fűzött : 990,- Ft
extrém sport - gyermekkönyv
796(02.053.2)
[AN 3598261]
MARC

ANSEL
UTF-88821 /2015.
Dombi Tibor (1973-)
   A bombázó : Dombi Tibi történetei / [lejegyezte] Bereczky Attila. - [Debrecen] : Lupuj-Book, cop. 2015. - 208 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-80183-2-6 fűzött : 2990,- Ft
Dombi Tibor (1973-)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - ezredforduló - memoár
796.332(439)(092)Dombi_T.(0:82-94)
[AN 3597039]
MARC

ANSEL
UTF-88822 /2015.
Hamilton Tyler (1971-)
The secret race (magyar)
   Titkos verseny a Tour de France rejtett világában : dopping, leplezés és győzelem bármi áron / Tyler Hamilton és Daniel Coyle ; [ford. Acsai Roland]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 323, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-000-3 fűzött : 2999,- Ft
Hamilton, Tyler (1971-)
Egyesült Államok - sportoló - kerékpársport - dopping - 20. század - 21. század - memoár
796.6(73)(092)Hamilton,_T.(0:82-94) *** 796.011.5:178.8
[AN 3598769]
MARC

ANSEL
UTF-88823 /2015.
Laskai István
   A hét fogás : horgásztörténetek / Laskai István ; [... ill. Lászlóffy Béla]. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 135 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-95-2 kötött : 1900,- Ft
horgászat - magyar irodalom - elbeszélés
799.1(0:82-32) *** 894.511-32
[AN 3596769]
MARC

ANSEL
UTF-88824 /2015.
Medveczky György (1885-1961)
Mit Muschel und Meute (magyar)
   Kürttel és kopóval : egy kárpáti vadász élményei / Medveczky György ; [ford. Beszédes Attila]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 169 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-267-247-2 kötött : 2500,- Ft
Kárpátok - német irodalom - vadászkaland
799.2(234.37)(0:82-992)
[AN 3597413]
MARC

ANSEL
UTF-88825 /2015.
Mező László (1956-)
   Miskolci Honvéd labdarúgók képeskönyve, 1950-1990 / Mező László ; [kiad. a Miskolci Honvéd SE]. - [Miskolc] : Miskolci Honvéd SE, [2015]. - 112 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2321-7 fűzött : 1050,- Ft
Miskolci Honvéd Sport Egyesület
Miskolc - sporttörténet - labdarúgás - sportegyesület - 20. század
796.332(439-2Miskolc) *** 061.2(439-2Miskolc)(091)
[AN 3596781]
MARC

ANSEL
UTF-88826 /2015.
   Szigetköz túra zsebkönyv = Szigetköz pocket guide = Szigetköz vreckový sprievodca / [kiad. ... a Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület]. - [Mosonmagyaróvár] : Pisztráng Kör Egyes., [2015]. - 50 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-1852-7 fűzött
Szigetköz - természetjárás - természeti környezet
796.5(439Szigetköz) *** 502.4(439Szigetköz)
[AN 3596943]
MARC

ANSEL
UTF-88827 /2015.
Szöllősi György (1977-)
   Puskás Ferenc : a legismertebb magyar : fényképes életrajz minden idők talán legjobb futballistájáról / [írta és szerk. Szöllősi György]. - [Göd] : Rézbong, 2015. - 49 p. : ill., részben színes ; 21x25 cm
Fűzött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5475-07-8)
Puskás Ferenc (1927-2006)
Magyarország - labdarúgó - 20. század - életrajz - album
796.332(439)(092)Puskás_F.(084.1)
[AN 3602564]
MARC

ANSEL
UTF-88828 /2015.
Wilson, Jonathan (1976-)
The outsider (magyar)
   Kívülállók : a focikapusok története / Jonathan Wilson ; [ford. Hegedűs Henrik, Réffy Balázs]. - Budapest : Kanári Kv. : Akad. K., 2015. - 393 p., [16] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 389-393.
ISBN 978-963-05-9620-6 kötött
labdarúgás - sporttörténet
796.332(100)(091)
[AN 3597624]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

8829 /2015.
Beregszászi Balázs
   Hőnel Béla 150 : Mosonmagyaróvár és vidéke, 2013 : emlékkönyv / [írta és szerk. Beregszászi Balázs]. - [Mosonmagyaróvár] : [Beregszászi B.], 2015. - 98 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2467-2 fűzött
Hőnel Béla (1863-1937)
Mosonmagyaróvár - Magyarország - építész - 20. század - helyismeret
72(439)(092)Hőnel_B. *** 908.439-2Mosonmagyaróvár
[AN 3596923]
MARC

ANSEL
UTF-88830 /2015.
Császár Tamás (1948-)
   A miféle karikatúra / Császár Tamás ; [közread. a kArton Karikatúra és Képregény Múzeum Alapítvány]. - Budapest : kArton Karikatúra és Képregény Múz., 2014. - 181 p. : ill., részben színes ; 17x17 cm
ISBN 978-615-80029-0-5 fűzött
Magyarország - művészettörténet - grafikus - 20. század - karikatúra
741.5(439)(092) *** 741.5(100)
[AN 3598180]
MARC

ANSEL
UTF-88831 /2015.
Enczi Zoltán
   Tájfotózás és épületfényképezés / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating, Imre Tamás]. - [Budapest] : Rainbow-Slide, [2015]. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm. - (A digitális fotózás műhelytitkai sorozat, ISSN 2062-3313)
ISBN 978-963-89539-5-7 fűzött : 3790,- Ft
fotóművészet - fototechnika - digitális fényképezés - épületfotó - tájkép
77.047 *** 77 *** 681.327 *** 77.033:72
[AN 3596944]
MARC

ANSEL
UTF-88832 /2015.
Fowkes, Maja
   The green bloc : neo-avant-garde art and ecology under socialism / Maja Fowkes. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - 299 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 265-287.
ISBN 978-963-386-068-7 kötött
ISBN 978-615-5225-92-5 fűzött
Közép-Európa - művészettörténet - modern művészet - művészeti motívum - ökológia - művelődéstörténet - 20. század - szocialista rendszer
7.036(4-11)"197" *** 504 *** 7.01 *** 930.85(4-11)"197"
[AN 3598757]
MARC

ANSEL
UTF-88833 /2015.
Géczi János (1954-)
   Kusza képmezők / Géczi János. - Budapest : M. Műhely, cop. 2015. - [12] p., [90] t.fol. : ill., színes ; 16 cm. - (Pixel-könyvek, ISSN 1589-9675 ; 10.)
Az utószó angol nyelven is
ISBN 978-963-7596-67-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Géczi_J.
[AN 3596928]
MARC

ANSEL
UTF-88834 /2015.
Gergely Mariann (1956-)
   Kádár Béla / Gergely Mariann. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 15.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8168-2 kötött : 1690,- Ft
Kádár Béla (1877-1956)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Kádár_B.
[AN 3598024]
MARC

ANSEL
UTF-88835 /2015.
   Gondolatok a könyvtárban 5 = Library thoughts 5. / [szerk. ... Szécsy[!Széchy] Beáta] ; [közread. a] MAMŰ Galéria. - Budapest : MAMŰ Galéria, 2015. - 61 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2015. jún. 12 - júl. 3. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-12-2720-8 fűzött
képzőművészet - könyvművészet - kiállítási katalógus
73/76(100) *** 099 *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3597033]
MARC

ANSEL
UTF-88836 /2015.
Kovács Dániel (1983-)
   Budapest art deco / [text] Dániel Kovács ; [phot.] Attila Gulyás ; [... transl. Zoltán Takács, Michael Kando]. - Budapest : Andron Kv., 2015. - 126 p. : ill., színes ; 16x16 cm
ISBN 978-963-89640-4-5 fűzött : 3200,- Ft
Budapest - építészet - szecesszió
72.035.93(439-2Bp.)
[AN 3596527]
MARC

ANSEL
UTF-88837 /2015.
   Mátyás-templom : a budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai, 1246-2013 : Budapest ..., 2015. április 15 - október 18. : kiállítási katalógus / [... a Budapesti Történeti Múzeum és a Budapest-vári Nagyboldogasszony Főblébánia ... kiadványa]. - Budapest : BTM : Budapest-vári Nagyboldogasszony Főplébánia, 2015. - 775 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 730-757.
ISBN 978-615-5341-18-2 kötött
Budapest - templom - keresztény művészet - kiállítási katalógus
726.54(439-2Bp.) *** 246 *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3596880]
MARC

ANSEL
UTF-88838 /2015.
Milhoffer Kázmér
   A dekoráció nagymestere : szemelvények Alfons Mucha életéből / Milhoffer Kázmér. - Budapest ; Vác : Mondat Kft., 2015. - 96 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-87596-9-6 fűzött
Mucha, Alfons (1860-1939)
Csehország - Párizs - képzőművész - szecesszió - művészeti élet - művész - századforduló - 20. század
73/76(437)(092)Mucha,_A. *** 7.035.93 *** 7(44-2Paris)"189/190"(092)
[AN 3596906]
MARC

ANSEL
UTF-88839 /2015.
Molnos Péter
   Scheiber Hugó / Molnos Péter. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., főként színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 17.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8170-5 kötött : 1690,- Ft
Scheiber Hugó (1873-1950)
Magyarország - festőművész - századforduló - 20. század
75(439)(092)Scheiber_H.
[AN 3598026]
MARC

ANSEL
UTF-88840 /2015.
Nádas László (1936-)
   Életrajz / [graf. Nádas László] ; [szöveg Nádas László, Feledy Balázs, Görbe László]. - [Budapest] : ABN Design, 2015. - 127 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1819-0 kötött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század
76(439)(092)Nádas_L.
[AN 3596499]
MARC

ANSEL
UTF-88841 /2015.
Németh András, K. (1976-)
   A középkori Tolna megye templomai / K. Németh András ; [kiad. a Wosinsky Mór Megyei Múzeum]. - 2. jav., bőv. kiad. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2015. - 294 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 31 cm
Bibliogr.: p. 257-285. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-7209-41-3 kötött
Tolna vármegye - templom - történeti feldolgozás
726.54(439.125)(091)
[AN 3601773]
MARC

ANSEL
UTF-88842 /2015.
Pusztai Ágoston (1945-)
   Modlitwa = Fohász = Prayer / Pusztai Ágoston ; [kurator wyst. ... Marta Trojan] ; [inst. org. ..., wyd. ... Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii]. - Budapeszt : Muz. i Arch. Węgierskiej Polonii, 2015. - 32 p. : ill., színes ; 30 cm
A Budapesten, 2005. jún. 18 - 2015. júl. 10. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-80239-1-7 fűzött
Magyarország - szobrász - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
73(439)(092)Pusztai_Á. *** 75(439)(092)Pusztai_Á. *** 061.4(439-2Bp.)"2005"
[AN 3597844]
MARC

ANSEL
UTF-88843 /2015.
Sipos László (1960-)
   Sorsfotók 2 : élet(mű)album, 1987-2014 / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, [2014]. - 100, [2] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-9694-53-8 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Sipos_L.
[AN 3598753]
MARC

ANSEL
UTF-88844 /2015.
Sipos László (1960-)
   Titkot rejtő vidékek : műemlékvédelmi, művészet- és kultúrtörténeti írások, 2010-2015 : 97 fotóval = Countrysides, concealing secrets : papers on the protection of ancient monuments, cultural and art history, 2010-2015 : with 97 photos / Sipos László. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2015. - 202, [2] p. : ill. ; 25 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9694-69-9 fűzött
Magyarország - helyismeret - fényképész - 20. század - 21. század - útleírás - interjú - album
77.04(439)(092)Sipos_L.(047.53) *** 908.100(0:82-992)
[AN 3598676]
MARC

ANSEL
UTF-88845 /2015.
Sisa József (1952-)
   A Magyar Tudományos Akadémia : séta a székházban / [szöveg Sisa József] ; [képek Hámori Péter]. - [Budapest] : Corvina, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6304-3 fűzött
Budapest - tudományos akadémia - középület - útmutató
727.55(439-2Bp.)MTA(036)
[AN 3597050]
MARC

ANSEL
UTF-88846 /2015.
Sisa József (1952-)
Az Országház (német)
   Das Parlament : im Spiegel der Zeit / [Text József Sisa ...] ; [Fotos Bence Tihanyi, Ágnes Bakos ...] ; [... Übers. Hannelore Schmör-Weichenhain ...]. - Budapest : Corvina, 2015, cop. 2005. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6317-3 fűzött : 1480,- Ft
Budapest - országház - útmutató
725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 3602694]
MARC

ANSEL
UTF-88847 /2015.
Somogyi György
   Fölfedezett örökség : a salföldi pálos kolostor / [Somogyi György]. - [S.l.] : [s.n.], [2015]. - [32] p. : ill., főként színes ; 18 cm
Bibliogr.
Fűzött
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae
Salföld - kolostor - kegyhely - pálosok
725.54(439-2Salföld) *** 248.153.8(439-2Salföld) *** 271.791(439)
[AN 3601867]
MARC

ANSEL
UTF-88848 /2015.
Sümegi György (1947-)
   1956 plakátjai : 1956-2006 / Sümegi György. - Budapest : Corvina, 2015. - 164 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 145-157.
ISBN 978-963-13-6297-8 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - 1956-os forradalom - plakátművészet - 20. század - ezredforduló
769.91(100) *** 769.91(439)"195/200" *** 943.9"1956"
[AN 3596743]
MARC

ANSEL
UTF-88849 /2015.
Szuppán Irén (1927-)
   Ikat falikárpitok / Szuppán Irén. - [Dunakeszi] : Szuppán I., [2015]. - [88] p. : ill., színes ; 29 cm
Borítócím: Szuppán Irén. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1476-5 kötött
Magyarország - iparművész - textilművészet - kárpit - 20. század - ezredforduló
745.52(439)(092)Szuppán_I.
[AN 3601603]
MARC

ANSEL
UTF-88850 /2015.
Szvoboda Dománszky Gabriella (1942-)
Az Operaház (angol)
   The Budapest Opera : an architectural tour / [text Gabriella Szvoboda Dománszky] ; [photographs Lóránt Bérczi, Gábor Bérczi] ; [... transl. Godfrey Offord]. - [Budapest] : [Corvina], [2015]. - 40 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-5855-1 fűzött : 1480,- Ft
Magyar Állami Operaház (Budapest)
Budapest - operaház - útmutató
725.821(439-2Bp.)(036)
[AN 3602689]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

8851 /2015.
Nyerges Erika
   A kávéházi cigányzene kialakulása és hatása a magyar polgári kultúrára / Nyerges Erika. - [Pécel] : [Nyerges E.], 2015. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2355-2 fűzött
Magyarország - zenetörténet - művelődéstörténet - 19. század - 20. század - cigányzene
78.031.4(=914.99)(439) *** 930.85(439)"18/19"
[AN 3596685]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

8852 /2015.
Damu Roland (1974-)
   Az igazság / Damu Roland, Damu Edina Mona. - Pécs : Art Nouveau, 2015. - 351 p., [8] t. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5104-51-0 fűzött
Damu Roland (1974-)
Magyarország - színész - 21. század - memoár
792.028(439)(092)Damu_R.(0:82-94)
[AN 3597211]
MARC

ANSEL
UTF-88853 /2015.
Léner Péter (1936-)
   Pista bácsi, Tanár úr, Karcsi : színházi arcképek : Egri István, Marton Endre, Kazimir Károly / Léner Péter. - Budapest : Corvina, 2015. - 270 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-13-6301-2 fűzött : 2990,- Ft
Egri István (1905-1980)
Marton Endre (1917-1979)
Kazimir Károly (1928-1999)
Magyarország - színházi rendező - színházi élet - 20. század - memoár
792.027.2(439)(092)Egri_I.(0:82-94) *** 792.027.2(439)(092)Marton_E.(0:82-94) *** 792.027.2(439)(092)Kazimir_K.(0:28-94) *** 792(439)"194/198"(0:82-94)
[AN 3596849]
MARC

ANSEL
UTF-88854 /2015.
Szilágyi Tibor (1942-)
   Katonai szakképzettsége: színész / Szilágyi Tibor. - [Budapest] : I.A.T. K., 2015. - 236, [3] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-21-8 kötött : 3999,- Ft
Szilágyi Tibor (1942-)
Magyarország - színész - 20. század - ezredforduló - memoár
792.028(439)(092)Szilágyi_T.(0:82-94)
[AN 3596985]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

8855 /2015.
   Angol junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Kovács Éva]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2015, cop. 2010. - 135 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9628-2 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3601704]
MARC

ANSEL
UTF-88856 /2015.
Barta Éva
   Gazdasági hallás utáni szövegértés : [angol középfok (B2), felsőfok (C1)] / Barta Éva. - Jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2003. - 64 p. ; 30 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535). (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák, ISSN 1587-4699)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9638-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - gazdaság - szaknyelv - példatár
802.0(079.1)=945.11 *** 33
[AN 3602660]
MARC

ANSEL
UTF-88857 /2015.
   Cornish and Welsh legends : B2 : 1700 headwords / [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 86 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9599-5 fűzött
Wales - Cornwall - angol nyelv - angol nyelvű irodalom - legenda - kelták - nyelvkönyv - monda
802.0(078)=945.11 *** 820-343(429) *** 398.22(=916)
[AN 3597010]
MARC

ANSEL
UTF-88858 /2015.
Dezsényi István
   Angol alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerző Dezsényi István]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2015, cop. 2009. - 132 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8781-5 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3601677]
MARC

ANSEL
UTF-88859 /2015.
Dezsényi István
   Fülszöveg : angol hallás utáni szövegértés feladatok : A2, B1 : [belépő szint, alapfok] / Dezsényi István, Salánki Ágnes. - Budapest : Akad. K., 2015. - 145 p. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-05-9595-7 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11
[AN 3601485]
MARC

ANSEL
UTF-88860 /2015.
   English folk tales : B2 : 1400 headwords / [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 65 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9600-8 fűzött
angol nyelv - angol irodalom - nyelvkönyv - népmese
802.0(078)=945.11 *** 820-34 *** 398.21(=20)
[AN 3597014]
MARC

ANSEL
UTF-88861 /2015.
Erdős József
   Halló, itt Magyarország! : magyar nyelvkönyv külföldieknek / Erdős József, Prileszky Csilla ; [az illusztrációkat kész. Lehoczki Károly]. - Budapest : Akad. K., 2014-. - ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-05-7577-5 fűzött
magyar nyelv - nyelvkönyv
809.451.1(078)=00
[AN 3583740]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 4. jav. kiad., utánny. - 2015, cop. 1992. - 163 p.
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9630-5
[AN 3602671] MARC

ANSEL
UTF-88862 /2015.
Fenyvesi Laura
   TELC német szókincsgyakorló munkafüzet : [alapfok (B1), középfok (B2)] / [a feladatokat kész. Fenyvesi Laura]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 83 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9542-1 fűzött
német nyelv - szókincs - példatár
803.0(076)=945.11 *** 803.0-3(076)=945.11
[AN 3601733]
MARC

ANSEL
UTF-88863 /2015.
   Irish folk tales : B2 : 1100 headwords / [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 64 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9601-5 fűzött
Írország - angol nyelv - angol nyelvű irodalom - nyelvkönyv - népmese
802.0(078)=945.11 *** 820-34(417) *** 398.21(=916.2)
[AN 3597013]
MARC

ANSEL
UTF-88864 /2015.
   Irish origin myths : B2 : 1600 headwords / [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 126 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9603-9 fűzött
Írország - angol nyelv - mitológia - angol nyelvű irodalom - nyelvkönyv - monda
802.0(078)=945.11 *** 820-343(417) *** 398.221(=916.2)
[AN 3597006]
MARC

ANSEL
UTF-88865 /2015.
Kugelstadt-Tábori, Judit
   Utazás, üdülés : a hasznos német nyelvkönyv / Judit Kugelstadt-Tábori ; [ill. Demény Andrea]. - [Budapest] : [Kugelstadt-Tábori, J.], 2015. - 99 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2247-0 fűzött : 2380,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3596659]
MARC

ANSEL
UTF-88866 /2015.
   A magyar helyesírás szabályai / [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia. - 12. kiad. - Budapest : Akad. K., 2015. - 611 p. ; 21 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8630-6 kötött
magyar nyelv - helyesírási szótár
809.451.1-1
[AN 3602557]
MARC

ANSEL
UTF-88867 /2015.
   Német alapfokú nyelvvizsga : írásbeli, szóbeli : [alapfok (B1)] / [szerk. ... Szűcs Melinda]. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2009 [!2015]. - 143 p. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8747-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=945.11
[AN 3601714]
MARC

ANSEL
UTF-88868 /2015.
   Német junior nyelvvizsga : [junior (A2)] / [szerk. Szűcs Melinda]. - 3. kiad. - Budapest : Akad. K. : ELTE ITK, 2015, cop. 2010. - 134 p. : ill. ; 24 cm. - (Origó sorozat, ISSN 1788-0343)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9627-5 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga - példatár
803.0(079.1)=00
[AN 3601725]
MARC

ANSEL
UTF-88869 /2015.
   A nyelv és a nyelvek / szerk. Kenesei István. - 6. jav., bőv. kiad., jav. utánny. - Budapest : Akad. K., 2012 [!2015]. - 425 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 396-413.
ISBN 978-963-05-8998-7 kötött
nyelvészet - nyelvi rendszer
80 *** 801
[AN 3601845]
MARC

ANSEL
UTF-88870 /2015.
   A nyelv : rendszer, használat, alkalmazás = Language : system, usage, application / szerk. ... Bátyi Szilvia, Vígh-Szabó Melinda. - Budapest : Tinta Kvk. ; [Veszprém] : PE MFTK, 2015. - 264 p. : ill. ; 24 cm. - (Pszicholingvisztikai tanulmányok, ISSN 2062-0640 ; 5.). (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 168.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-409-002-1 fűzött
pszicholingvisztika - nyelvhasználat
800.1 *** 159.9 *** 800.6
[AN 3596725]
MARC

ANSEL
UTF-88871 /2015.
Raisin, Catherine (1962-)
Deutsch Wort für Wort (magyar)
   Kapd elő : német : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Catherine Raisin ; a m. változat Molnár Veronika munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 12. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2015. - 177 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 963-8162-19-8 fűzött : 1492,- Ft
német nyelv - nyelvkönyv
803.0(078)=945.11
[AN 3602396]
MARC

ANSEL
UTF-88872 /2015.
   Scottish folk tales : B2 : 1600 headwords / [ill. by Rontó Lili]. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 55 p. : ill. ; 20 cm. - (Bluebird reader's academy, ISSN 2062-6150)
ISBN 978-963-05-9602-2 fűzött
Skócia - angol nyelv - kelták - angol nyelvű irodalom - nyelvkönyv - népmese
802.0(078)=945.11 *** 820-34(411) *** 398.21(411)
[AN 3597015]
MARC

ANSEL
UTF-88873 /2015.
Sloan, John Peter (1969-)
   Instant English : könnyű és gyors leckék minden helyzetre : angol nyelv mindenkinek: beszélgetéshez, utazáshoz, munkavállaláshoz, szórakozáshoz... / John Peter Sloan ; [ill. Sara Pedroni]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 396, [5] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-357-536-9 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3598029]
MARC

ANSEL
UTF-88874 /2015.
Szűcs Melinda
   Fülszöveg : német hallás utáni szövegértés feladatok : [alapfok B1] / Szűcs Melinda. - Budapest : Akad. K., 2012 [!2015]. - 95 p. ; 24 cm
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-9229-1 fűzött
német nyelv - nyelvvizsga
803.0(079.1)=945.11
[AN 3601731]
MARC

ANSEL
UTF-88875 /2015.
Varrók Ilona (1955-)
   Japán - magyar nagyszótár = Nihongo hangarī go kojiten / [főszerk. Varrók Ilona] ; [közread. a] Japán Stúdiumok Alapítvány. - Budapest : Japán Stúdiumok Alapítvány, 2015. - 1424 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 1419.
ISBN 978-963-12-2351-4 kötött : 9450,- Ft
japán nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=956=945.11
[AN 3596540]
MARC

ANSEL
UTF-88876 /2015.
Vida Enikő
   Nagy BME és Origó nyelvvizsgatréning : francia középfok : [B2] / Vida Enikő. - Utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2015. - 191 p. : ill. ; 29 cm + CD
keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-963-9357-96-9 fűzött : 2870,- Ft
francia nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
804.0(079.1)=945.11
[AN 3602393]
MARC

ANSEL
UTF-88877 /2015.
Werner-Ulrich, Doris
Englisch für Globetrotter (magyar)
   Kapd elő : angol : [Assimil társalgási zsebkönyv] / írta Doris Werner-Ulrich ; a m. változat Szabó Péter munkája ; ill. J.-L. Goussé. - 15. kiad. - Budapest : Assimil Hungária, cop. 2015. - 137 p. : ill. ; 15 cm
A ford. az "Englisch Wort für Wort" c. kiad. alapján kész.
ISBN 963-8162-15-5 fűzött : 1492,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv
802.0(078)=945.11
[AN 3602401]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

8878 /2015.
Bollobás Enikő (1952-)
   Vendégünk a végtelenből : Emily Dickinson költészete / Bollobás Enikő. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 247 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 227-237.
ISBN 978-963-506-955-2 fűzött : 2500,- Ft
Dickinson, Emily (1830-1886)
Egyesült Államok - író - 19. század - műelemzés
82.01 *** 820(73)(092)Dickinson,_E.
[AN 3596810]
MARC

ANSEL
UTF-88879 /2015.
Doboš, Sergej
   Mudrostʹ i rok : avtorizovannyj pereskaz osnovnyh položenij knigi La sagesse et la destinée / Sergej Doboš. - Budapešt : Archi+Med Bt., 2015. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2042-1 fűzött
Maeterlinck, Maurice (1862-1949). La sagesse et la destinée
Belgium - író - 19. század - 20. század - műelemzés
840(493)(092)Maeterlinck,_M. *** 82.01
[AN 3596680]
MARC

ANSEL
UTF-88880 /2015.
   Határtalan párbeszédek [elektronikus dok.] : a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2014. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból : Szeged, 2014. március 1. / szerk. ... Novák Anikó. - Szöveg (pdf : 44 MB). - Budapest : Balassi Int. Márton Áron Szakkollégium, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133356. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5389-28-3
irodalomtudomány - magyar irodalom története - magyar történelem - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
82.01 *** 894.511(4-11)(091) *** 943.9 *** 930.85
[AN 3600265]
MARC

ANSEL
UTF-88881 /2015.
   Hogy jó s szép tettekben leld gyönyörűséged : a 80 éves Fried István köszöntése / [szerk. Kelemen Zoltán és Tóth Ákos]. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2015. - 395 p. : ill. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
Váltakozva magyar és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-8496-99-7 fűzött
világirodalom története - magyar irodalom története - összehasonlító irodalomtudomány - 19. század - 20. század - emlékkönyv
82(091)"18/19" *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3596508]
MARC

ANSEL
UTF-88882 /2015.
Júnusz Emre emlékkönyv (új kiadása)
   Yunus Emre emlékkönyv : a költő születésének 750. évfordulója alkalmából / összeáll. Tasnádi Edit ; [közread. a Yunus Emre Enstitüsü Budapesti Török Kulturális Központ]. - 2. kiad. - Budapest : Yunus Emre Enstitüsü Török Kult. Közp., 2015. - 121, [2] p. ; 19 cm
A versek magyar és török nyelven
ISBN 978-963-12-2003-2 fűzött
Yunus Emre (1238?-1320?)
Törökország - író - 13. század - 14. század - török irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.35(092)Yunus_Emre *** 894.35-14.02=945.11
[AN 3596518]
MARC

ANSEL
UTF-88883 /2015.
Lőrincz Csongor (1977-)
   Az irodalom tanúságtételei / Lőrincz Csongor. - Budapest : Ráció, 2015. - 389 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-77-0 kötött : 3500,- Ft
irodalomelmélet - világirodalom története
82.01 *** 82(091)
[AN 3596727]
MARC

ANSEL
UTF-88884 /2015.
   "Transfert nec mergitur" : Albert Sándor tiszteletére 65. születésnapja alkalmából. - Szeged : JATEPress, 2014 [!2015]. - 411 p. : ill. ; 23 cm
Váltakozva magyar, német, francia, portugál és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-177-8 fűzött
szövegnyelvészet - világirodalom története - művelődéstörténet - fordítás - emlékkönyv
82.03 *** 82(091) *** 930.85(100)
[AN 3596526]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

8885 /2015.
Gergely Ágnes (1933-)
   Oklahoma ezüstje : portrék / Gergely Ágnes. - Budapest : Európa, 2015. - 133 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-158-9 kötött : 2790,- Ft
Magyarország - író - magyar irodalom története - 20. század - memoár
894.511(092)"19"(0:82-94) *** 894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 3597649]
MARC

ANSEL
UTF-88886 /2015.
Hermann Zoltán (1967-)
   A boldogtalanság iskolája : esszék, tanulmányok az érzékenység és a romantika korának magyar irodalmáról / Hermann Zoltán. - Budapest : Ráció, 2015. - 335 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 299-325.
ISBN 978-615-5047-78-7 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom története - 18. század - 19. század - romantika
894.511(091)"17/18"
[AN 3596728]
MARC

ANSEL
UTF-88887 /2015.
Kabdebó Lóránt (1936-)
   "Nyílik a lélek" : kettős látás a 20. századi lírában : Szabó Lőrinc "rejtekútja" / Kabdebó Lóránt. - Budapest : Ráció, 2015. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5047-80-0 fűzött : 2500,- Ft
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Szabó_L. *** 82.01
[AN 3596730]
MARC

ANSEL
UTF-88888 /2015.
Komoróczy Emőke, G. (1939-)
   "Ezer arccal, ezer alakban" : formák és távlatok Petőcz András költészetében / G. Komoróczy Emőke. - Budapest : M. Műhely, 2015. - 211 p. : ill. ; 20 cm. - (Aktuális avantgárd, ISSN 1589-3502 ; 22.)
Bibliogr.: p. 201-207.
ISBN 978-963-7596-83-4 fűzött : 3000,- Ft
Petőcz András (1959-)
Magyarország - író - műelemzés
894.511(092)Petőcz_A. *** 82.01
[AN 3596795]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

8889 /2015.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Kvinden i buret (magyar)
   Nyomtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - Budapest : Animus, 2015, cop. 2011. - 299 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-9563-12-4 fűzött : 2980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3602367]
MARC

ANSEL
UTF-88890 /2015.
Arenas, Reinaldo (1943-1990)
Antes que anochezca (magyar)
   Mielőtt leszáll az éj / Reinaldo Arenas ; [ford. Körösi Ivett]. - Budapest : Európa, 2015. - 446 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-099-5 fűzött : 3490,- Ft
Arenas, Reinaldo (1943-1990)
kubai irodalom - memoár
860-94(729.1)=945.11
[AN 3597399]
MARC

ANSEL
UTF-88891 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Obsidian (magyar)
   Obszidián : Luxen 1. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 422 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-035-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3601930]
MARC

ANSEL
UTF-88892 /2015.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Grafarþögn (magyar)
   Kihantolt bűnök / Arnaldur Indriðason ; [ford. Tótfalusi István]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2015. - 255 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-318-3 fűzött : 2980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3602496]
MARC

ANSEL
UTF-88893 /2015.
Arnaldur Indriðason (1961-)
Mýrin (magyar)
   Vérvonal / Arnaldur Indriðason ; [ford. Tótfalusi István]. - 2. kiad. - Budapest : Animus, 2015. - 239 p. : ill. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-330-5 fűzött : 2980,- Ft
izlandi irodalom - bűnügyi regény
839.59-312.4=945.11
[AN 3602483]
MARC

ANSEL
UTF-88894 /2015.
Ashley, Jennifer
The untamed Mackenzie (magyar)
   A vad Mackenzie / Jennifer Ashley ; [ford. ... Robin Edina]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 268 p. ; 19 cm. - (Relax könyvek, ISSN 2063-8051)
ISBN 978-963-09-8204-7 kötött : 2600,- Ft
amerikai angol irodalom - szórakoztató irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597143]
MARC

ANSEL
UTF-88895 /2015.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere : Voller Löcher! (magyar)
   Mágikus állatok iskolája : Rejtélyes gödrök / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 197, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-294-336-7 kötött : 2990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-294-336-7-0)
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597915]
MARC

ANSEL
UTF-88896 /2015.
Auer, Margit (1967-)
Die Schule der magischen Tiere (magyar)
   Mágikus állatok iskolája / Margit Auer ; Nina Dulleck rajz. ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Tessloff Babilon, cop. 2015. - 187, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-294-335-0 kötött : 2990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597908]
MARC

ANSEL
UTF-88897 /2015.
Bagshawe, Tilly (1973-)
Sidney Sheldon's Chasing tomorrow (magyar)
   A holnap nyomában / Sidney Sheldon [alapján] Tilly Bagshawe ; [ford. Sinka Erika]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., cop. 2015. - 524 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-525-8 fűzött : 3699,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3597205]
MARC

ANSEL
UTF-88898 /2015.
Baker, Lacey
Just like heaven (magyar)
   Mint a mennyországban : sweetlandi történetek / Lacey Baker ; [ford. Danyi Andrea]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 375 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-757-2 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597111]
MARC

ANSEL
UTF-88899 /2015.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La peau de chagrin (magyar)
   A szamárbőr / Honoré de Balzac ; [ford. Rónay György]. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 317, [2] p. ; 19 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 16.)
ISBN 978-615-5303-63-0 fűzött : 2450,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3602589]
MARC

ANSEL
UTF-88900 /2015.
Barjavel, René (1911-1985)
Le grand secret (magyar)
   A nagy titok / René Barjavel ; [ford. Bayer Antal]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 305 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-420-4 fűzött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3602176]
MARC

ANSEL
UTF-88901 /2015.
Barron, Stephanie (1963-)
Jane and the genius of the place (magyar)
   A hely szelleme : [Jane Austen nyomoz] / Stephanie Barron ; [ford. Fazekas Eszter]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 393, [6] p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-514-2 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3597343]
MARC

ANSEL
UTF-88902 /2015.
Baum, Lyman Frank (1856-1919)
The wizard of Oz (magyar) (átd.)
   Óz, a nagy varázsló / Lyman Frank Baum ; [átd. Balla Sándor] ; [ill. Fekete Szabolcs és Molnár Anita]. - Budapest : Roland, [2015]. - 127 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5368-77-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - átdolgozás - mese
820-34(02.053.2)(73).04=945.11
[AN 3596609]
MARC

ANSEL
UTF-88903 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Meseterápia : mesék a gyógyításban és a mindennapokban / Boldizsár Ildikó. - 8. utánny. - Budapest : Magvető, 2015. - 368 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-14-2893-3 kötött : 3490,- Ft
meseterápia - gyermeklélektan - világirodalom - gyermekirodalom - mese
82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82 *** 159.922.7
[AN 3602186]
MARC

ANSEL
UTF-88904 /2015.
Bruck, Edith (1932-)
Quanta stella c'è nel cielo (magyar)
   Hány csillag az égen? / Bruck Edith ; [ford. Barna Mária]. - Budapest : Európa, 2015. - 273 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-072-8 kötött : 3290,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3597404]
MARC

ANSEL
UTF-88905 /2015.
Cameron, W. Bruce (1960-)
A dog's journey (magyar)
   Egy kutya négy útja : újabb regény az embereknek / W. Bruce Cameron ; [ford. Vince Judit Andrea]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 347 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-987-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597149]
MARC

ANSEL
UTF-88906 /2015.
Cassidy, Cathy (1962-)
Cherry crush (magyar)
   Cseresznyés ábránd : Csajok és csokik 1. / Cathy Cassidy ; [ill. Sara Flavell] ; [ford. Angyalosy Eszter]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 342 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5450-66-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597435]
MARC

ANSEL
UTF-88907 /2015.
Colfer, Eoin (1965-)
Artemis Fowl and the eternity code (magyar)
   Artemis Fowl és az örökkód / Eoin Colfer ; [ford. Sepsei Gergely]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 309 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-878-6 fűzött : 2990,- Ft
írországi angol irodalom - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(417)=945.11
[AN 3602508]
MARC

ANSEL
UTF-88908 /2015.
Connelly, Michael (1956-)
The reversal (magyar)
   Perújrafelvétel / Michael Connelly ; [ford. Babits Péter]. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2012. - 399 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-357-516-1 fűzött
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3597213]
MARC

ANSEL
UTF-88909 /2015.
Dale, Elizabeth
Princess stories (magyar)
   Hercegnő a barátnőm / [írta Elizabeth Dale] ; [rajz. Kimberley Scott] ; [ford. Pataki Andrea]. - [Budapest] : Napraforgó, [2015]. - 160 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-445-578-3 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
840-34(02.053.2)=945.11
[AN 3601780]
MARC

ANSEL
UTF-88910 /2015.
Dashner, James (1972-)
The death cure (magyar)
   Halálkúra : [az Útvesztő-trilógia harmadik kötete] / James Dashner ; [ford. Havadi Krisztina]. - Budapest : Cartaphilus, cop. 2015. - 399 p. ; 20 cm. - (Carta light, ISSN 2062-2996)
ISBN 978-963-266-421-7 fűzött : 3690,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3597071]
MARC

ANSEL
UTF-88911 /2015.
Denfeld, Rene
The enchanted (magyar)
   Az elvarázsoltak / Rene Denfeld ; [ford. Kleinheinz Csilla]. - Budapest : Fumax, 2015. - 213 p. ; 21 cm. - (Fumax irodalom, ISSN 2416-1810 ; 2.)
ISBN 978-615-5514-19-7 kötött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3596950]
MARC

ANSEL
UTF-88912 /2015.
Donovan, Rebecca
Out of breath (magyar)
   Boldogító lélegzet / Rebecca Donovan ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 480 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-522-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-521-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597198]
MARC

ANSEL
UTF-88913 /2015.
Doyle, Brian (1956-)
The plover (magyar)
   Ne hagyd el a hajót! / Brian Doyle ; [ford. Pordán Ferenc]. - Győr : Tarandus, 2015. - 325, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5261-97-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - kalandregény
820-311.3(73)=945.11
[AN 3596744]
MARC

ANSEL
UTF-88914 /2015.
Ee, Susan
World after (magyar)
   World after : túlélők világa / Susan Ee ; [ford. AncsaT]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 380, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-314-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-165-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597129]
MARC

ANSEL
UTF-88915 /2015.
Ellebodius, Nicasius (1535-1577)
   In Aristotelis librum de Poetica paraphrasis et notae / Nicasius Ellebodius ; közread. ... Maurer Zsuzsanna. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 248 p. ; 24 cm. - (Értekezések a magyarországi latinság köréből, ISSN 2060-6397 ; 3.)
Az előszó olasz és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-811-0 fűzött : 2800,- Ft
Aristotelīs Kr. e. 384-Kr. e. 322. Peri poiītikīs
ókori Görögország - középkori latin irodalom - irodalomelmélet - költészet - esztétika - szövegmagyarázat - filozófus
871-96 *** 1(38)Aristotelīs *** 82.01 *** 111.852
[AN 3598937]
MARC

ANSEL
UTF-88916 /2015.
Falconer, Colin (1953-)
East India (magyar)
   Zendülők királysága / Colin Falconer ; [ford. Bihari Balázs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2014. - 377 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-523-4 fűzött : 3190,- Ft
ausztrál irodalom - történelmi regény
820-311.6(94)=945.11
[AN 3597348]
MARC

ANSEL
UTF-88917 /2015.
Ford, Ford Madox (1873-1939)
Parade's end (magyar)
   Az utolsó angol úriember / Ford Madox Ford ; [ford. Bujdosó István]. - Szeged : Lazi, 2013-2015. - 4 db ; 21 cm
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3510268]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4., Végső búcsú. - cop. 2015. - 222 p.
ISBN 978-963-267-260-1 fűzött : 2699,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3597387] MARC

ANSEL
UTF-88918 /2015.
Franzen, Jonathan (1959-)
The discomfort zone (magyar)
   Diszkomfortzóna / Jonathan Franzen ; [ford. Bart István]. - Budapest : Európa, 2015. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-092-6 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3597428]
MARC

ANSEL
UTF-88919 /2015.
Furnivall, Kate
The Italian wife (magyar)
   Az olasz feleség / Kate Furnivall ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 392 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-522-7 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3597369]
MARC

ANSEL
UTF-88920 /2015.
Gaiman, Neil (1960-)
Trigger warning (magyar)
   Felkavaró tartalom : a nyugalom megzavarására alkalmas történetek / Neil Gaiman. - [Budapest] : Agave Kv., [2015]. - 361 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-42-0 fűzött : 3680,- Ft : 14,40 EUR
angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9=945.11
[AN 3596835]
MARC

ANSEL
UTF-88921 /2015.
Garcia, Kami (1972-)
Beautiful redemption (magyar)
   Beautiful redemption : lenyűgöző megváltás / Kami Garcia, Margaret Stohl ; [ford. Neset Adrienn]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 429, [7] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-373-661-6 kötött : 4499,- Ft
ISBN 978-963-373-660-9 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597185]
MARC

ANSEL
UTF-88922 /2015.
Gier, Kerstin (1966-)
Rubinrot (magyar)
   Rubinvörös : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 333 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
Fűzött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-245-240-1)
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601925]
MARC

ANSEL
UTF-88923 /2015.
Gifford, Elisabeth
Secrets of the sea house (magyar)
   A tenger háza / Elisabeth Gifford ; [ford. Kiss Ádám]. - Budapest : General Press, 2015. - 303 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 303-[304].
ISBN 978-963-643-761-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3596882]
MARC

ANSEL
UTF-88924 /2015.
Gillespie, Jojo
Poppy and the prank too far (magyar)
   Panni a nagy tréfamester / [írta Jojo Gillespie] ; [... rajz. Diana Egea] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - 96 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds: Stella naplók
ISBN 978-615-5507-13-7 fűzött : 1999,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom
820-993=945.11
[AN 3596964]
MARC

ANSEL
UTF-88925 /2015.
Gorczyca, Mariana (1956-)
Parcurs (magyar)
   Az utolsó ütés : regény / Mariana Gorczyca ; [ford. Koszta Gabriella]. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 177 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-13-8 fűzött : 2990,- Ft
román irodalom - regény
859.0-31=945.11
[AN 3597275]
MARC

ANSEL
UTF-88926 /2015.
Gortner, C. W.
Mademoiselle Chanel (magyar)
   Mademoiselle Chanel elmeséli az életét / C. W. Gortner ; [ford. Megyeri Luca]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - 458 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-73-8 kötött : 3970,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3597810]
MARC

ANSEL
UTF-88927 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Hajrukulus (magyar)
   Hajrukulusz / Grigorij Petrovics Grabovoj. - Budapest : Örökkévalóság Kft., 2015. - 36 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2138-1 fűzött
orosz irodalom - okkultizmus - elbeszélés
882-32=945.11 *** 133.25(0:82-32)
[AN 3596664]
MARC

ANSEL
UTF-88928 /2015.
Green, John (1977-)
Looking for Alaska (magyar)
   Alaska nyomában / John Green ; [ford. Rindó Klára és Szabados Tamás]. - [Budapest] : Gabo, [2015], cop. 2014. - 291 p. ; 21 cm
Fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3602565]
MARC

ANSEL
UTF-88929 /2015.
Green, John (1977-)
Paper towns (magyar)
   Papírvárosok / John Green ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-070-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602486]
MARC

ANSEL
UTF-88930 /2015.
Grey, Juliet
Confessions of Marie Antoinette (magyar)
   A forradalom napjai : Mária Antónia vallomásai / Juliet Grey ; [ford. Kovács Kristóf]. - [Budapest] : Tericum, cop. 2015. - 465 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5285-72-1 kötött : 3970,- Ft
Marie Antoinette (Franciaország: királyné) (1755-1793)
amerikai angol irodalom - életrajzi regény
820-312.6(73)=945.11
[AN 3597798]
MARC

ANSEL
UTF-88931 /2015.
Grisham, John (1955-)
The summons (magyar)
   Végzetes hagyaték / John Grisham ; [ford. Gellért Marcell]. - 2. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2015, cop. 2004. - 403 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5331-26-8 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3602431]
MARC

ANSEL
UTF-88932 /2015.
Grossman, Lev (1969-)
The magicians (magyar)
   A varázslók / Lev Grossman ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Agave, 2015. - 441 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-53-6 fűzött : 3780,- Ft : 14,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3596939]
MARC

ANSEL
UTF-88933 /2015.
Gutteridge, Alex
Last chance angel (magyar)
   Angyali esély / Alex Gutteridge ; [ford. Németh Dorottya]. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 279 p. ; 20 cm. - (Kulcs könyv, ISSN 2416-2426)
ISBN 978-615-5535-03-1 fűzött : 2400,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3596967]
MARC

ANSEL
UTF-88934 /2015.
Hamilton, Laurell K. (1963-)
Kiss the dead (magyar)
   Halálcsók / Laurell K. Hamilton ; [ford. Török Krisztina]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 457 p. ; 21 cm. - (Anita Blake, vámpírvadász)
ISBN 978-615-5522-35-2 fűzött : 3880,- Ft : 15,20 EUR
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3596839]
MARC

ANSEL
UTF-88935 /2015.
Han, Jenny
We'll always have summer (magyar)
   We'll always have summer : örökké nyár lesz : Nyár-trilógia 3. rész / Jenny Han ; [ford. Tóth István]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 275 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-274-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-273-9 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597177]
MARC

ANSEL
UTF-88936 /2015.
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864)
The scarlet letter (magyar)
   A skarlát betű / Nathaniel Hawthorne ; [ford. Bálint György]. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - 239 p. ; 20 cm
keretcím: Elle book : világirodalmi klasszikus
ISBN 978-963-341-142-1 fűzött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3602336]
MARC

ANSEL
UTF-88937 /2015.
Hoover, Colleen (1979-)
Losing hope (magyar)
   Losing hope : reményvesztett / Colleen Hoover ; [ford. Sándor Alexandra]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 369 p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-397-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-396-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597144]
MARC

ANSEL
UTF-88938 /2015.
Houellebecq, Michel (1956-)
Soumission (magyar)
   Behódolás / Michel Houellebecq ; [ford. Tótfalusi Ágnes] ; [a verseket ford. Tótfalusi István]. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015. - 308, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3271-8 kötött : 3490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3602189]
MARC

ANSEL
UTF-88939 /2015.
The improbable adventures of Sherlock Holmes (magyar)
   Sherlock Holmes lehetetlen kalandjai / [vál. és szerk. John Joseph Adams ...]. - [Budapest] : Ad Astra, 2015. - 678 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-48-0 fűzött : 5490,- Ft : 18 EUR
angol nyelvű irodalom - bűnügyi elbeszélés - fantasztikus elbeszélés - antológia
820-322.9(082)=945.11 *** 820-322.4(082)=945.11
[AN 3597191]
MARC

ANSEL
UTF-88940 /2015.
Karr, Kim
Connected (magyar)
   Kötődés / Kim Karr ; [ford. Dudás Éva]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 350 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1996-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597866]
MARC

ANSEL
UTF-88941 /2015.
Kidd, Sue Monk
The invention of wings (magyar)
   Szárnyak nélkül szabadon / Sue Monk Kidd ; [ford. Csonka Ágnes]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 407 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-357-531-4 kötött
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597206]
MARC

ANSEL
UTF-88942 /2015.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : Rodrick rules (magyar)
   Egy ropi naplója : Rodrick a király / Jeff Kinney ; [ford. Szabados Tamás]. - 9. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-190-9 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602241]
MARC

ANSEL
UTF-88943 /2015.
Kowal, Mary Robinette (1969-)
Without a summer (magyar)
   Sosemvolt nyár : bűbájoló történet / Mary Robinette Kowal ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 478 p. ; 21 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-515-9 fűzött : 3299,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597362]
MARC

ANSEL
UTF-88944 /2015.
Kraft, Jim
Garfield and the beast in the basement (magyar)
   Garfield és a pincerém / ... Jim Davis [ötlete alapján] írta Jim Kraft ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Drize K., [2015]. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5425-15-8 fűzött : 950,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602173]
MARC

ANSEL
UTF-88945 /2015.
Kundera, Milan (1929-)
La fête de l'insignifiance (magyar)
   A jelentéktelenség ünnepe / Milan Kundera ; [ford. N. Kiss Zsuzsa]. - Budapest : Európa, 2015. - 123, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-095-7 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3597395]
MARC

ANSEL
UTF-88946 /2015.
Leo, Cassia
Black box (magyar)
   Fekete doboz / Cassia Leo ; [ford. Molnár Kamilla]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 311 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2395-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597822]
MARC

ANSEL
UTF-88947 /2015.
Liebert, Emily
When we fall (magyar)
   Mozaikdarabkák / Emily Liebert ; [ford. Kolláth Nóra]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 294 p. ; 19 cm. - (Írisz könyvek, ISSN 2064-7115)
ISBN 978-963-643-754-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597019]
MARC

ANSEL
UTF-88948 /2015.
Little, Elizabeth (1981-)
Dear daughter (magyar)
   Amíg a lányod voltam / Elisabeth Little ; [ford. Nagy Gergely]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 438, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-605-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3596886]
MARC

ANSEL
UTF-88949 /2015.
Lorentz, Iny
Der weisse Stern (magyar)
   A fehér csillag / Iny Lorentz ; [ford. B. Szabó Károly]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 533 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-751-0 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - történelmi regény
830-311.6=945.11
[AN 3597011]
MARC

ANSEL
UTF-88950 /2015.
Lowry, Lois (1937-)
Son (magyar)
   A fiú / Lois Lowry ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015, cop. 2013. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-106-6 fűzött : 2890,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602181]
MARC

ANSEL
UTF-88951 /2015.
Mafi, Tahereh (1988-)
Shatter me (magyar)
   Ne érints / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 290 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-061-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602534]
MARC

ANSEL
UTF-88952 /2015.
Malerman, Josh
Bird box (magyar)
   Madarak a dobozban / Josh Malerman ; [ford. Rusznyák Csaba]. - Budapest : Fumax, 2015. - 261 p. ; 20 cm. - (Fumax thriller, ISSN 2416-1829 ; 1.)
ISBN 978-615-5514-20-3 fűzött : 2995,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - regény
820-312.9=945.11
[AN 3596995]
MARC

ANSEL
UTF-88953 /2015.
Mann, Thomas (1875-1955)
Lotte in Weimar (magyar)
   Lotte Weimarban / Thomas Mann ; [ford. Lányi Viktor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 367 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-105-2 kötött : 3990,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3602477]
MARC

ANSEL
UTF-88954 /2015.
Mansell, Jill
Rumour has it (magyar)
   Nem zörög a haraszt / Jill Mansell ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Kulinária, cop. 2015. - 344 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-57-3 fűzött : 3290,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3597425]
MARC

ANSEL
UTF-88955 /2015.
Maxlyn, Amanda
What's left of me (magyar)
   Mi lesz velem? / Amanda Maxlyn ; [ford. Deres Anita]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2148-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597837]
MARC

ANSEL
UTF-88956 /2015.
McGuire, Jamie
Beautiful oblivion (magyar)
   Gyönyörű tévedés / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 368 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-616-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-615-5 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597193]
MARC

ANSEL
UTF-88957 /2015.
McGuire, Jamie
Eden (magyar)
   Az éden : [a Sötétség és fény angyalai trilógia harmadik kötete] / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 287 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-617-9 fűzött : 2999, -Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597044]
MARC

ANSEL
UTF-88958 /2015.
Mendes Pinto, Fernão (151?-1583)
Peregrinação (magyar) (részletek)
   Zarándoklat Indokínában / Fernão Mendes Pinto ; vál., ford. és a jegyzeteket összeáll. Rákóczi István. - [Budapest] : Typotex, cop. 2014. - 182 p. : ill., térk. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-828-8 fűzött : 3200,- Ft
Délkelet-Ázsia - portugál irodalom - 16. század - útleírás - memoár
869.0-94=945.11 *** 869.0-992=945.11 *** 908.59"15"(0:82-992) *** 908.59"15"(0:82-94)
[AN 3598930]
MARC

ANSEL
UTF-88959 /2015.
Meyer, Thomas (1974-)
Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse (magyar)
   Zuhé úr csodálatos utazása egy siksze karjaiba / Thomas Meyer. - Budapest : K.u.K. K., [2014]. - 287 p. ; 19 cm
Ford. Tarjan, Michael
ISBN 978-615-5361-19-7 fűzött : 2800,- Ft
svájci német irodalom - regény
830-31(494)=945.11
[AN 3597258]
MARC

ANSEL
UTF-88960 /2015.
Miller, John Jackson (1968-)
Lost tribe of the Sith (magyar)
   Az elveszett Sith törzs / John Jackson Miller ; [ford. Habony Gábor]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 399 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák
ISBN 978-963-497-327-0 fűzött : 3800,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597300]
MARC

ANSEL
UTF-88961 /2015.
Nesbø, Jo (1960-)
Snømannen (magyar)
   Hóember / Jo Nesbø ; [ford. Petrikovics Edit]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Animus, 2015, cop. 2011. - 415 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-104-2 fűzött : 3490,- Ft
norvég irodalom - bűnügyi regény
839.6-312.4=945.11
[AN 3602178]
MARC

ANSEL
UTF-88962 /2015.
Neuhaus, Nele (1967-)
Charlottes Traumpferd (magyar)
   Charlotte : nyár az álmok szigetén / Nele Neuhaus ; [ford. Szűcs Kinga]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 171, [4] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-063-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597578]
MARC

ANSEL
UTF-88963 /2015.
Nielsen, Jennifer A.
The runaway king (magyar)
   The runaway king : a szökött király : a Hatalom-trilógia 2. / Jennifer A. Nielsen ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 356, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-279-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-278-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3597219]
MARC

ANSEL
UTF-88964 /2015.
Oomen, Francine (1960-)
Lena Lijstje (magyar)
   Léna listái / Francis[!Francine] Oomen ; ford. Rádai Andrea. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 140, [3] p. : ill. ; 20 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1.
ISBN 978-615-5441-92-9 fűzött : 2390,- Ft
holland irodalom - ifjúsági regény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3596776]
MARC

ANSEL
UTF-88965 /2015.
Pavanello, Roberto (1958-)
Il felino di Baskerville (magyar)
   A titokzatos macskatolvaj / szöveg Roberto Pavanello ; [ill. Nicoletta Persello és Roger Webber]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 92, [3] p. : ill., színes ; 19 cm
Ford. Elekes Rita. - keretcím: Béta trió
ISBN 978-963-357-557-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597259]
MARC

ANSEL
UTF-88966 /2015.
Peetz, Monika (1963-)
Sieben Tage ohne (magyar)
   Léböjt Hotel : 1 hét, 5 nő, 0 kalória / Monika Peetz ; ford. Lendvay Katalin. - [Budapest] : Park, cop. 2015. - 351 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-141-7 fűzött : 3500,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3596861]
MARC

ANSEL
UTF-88967 /2015.
Pflugfelder, Bob (1967-)
Nick and Tesla's robot army rampage (magyar)
   Nick és Tesla : az elszabadult robothadsereg : izgalmas történet lebegő és sétáló robotokkal, robotcsótánnyal és otthon is megépíthető társaikkal / "Tudós Bob" Pflugfelder és Steve Hockensmith ; Scott Garrett illusztrációival ; ford. Krusovszky Dénes. - [Szentendre] : Cerkabella ; [Budaörs] : Vivandra, cop. 2015. - 237 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5347-08-5 kötött : 2500,- Ft
amerikai angol irodalom - fizika - kísérlet - gyermekregény - gyermekkönyv
820-31(73)(02.053.2)=945.11 *** 53.03(02.053.2)
[AN 3598032]
MARC

ANSEL
UTF-88968 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
My sister's keeper (magyar)
   A nővérem húga / Jodi Picoult. - 5. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2006. - 371 p. ; 22 cm
Ford. Kocsis Anikó
ISBN 978-963-293-455-6 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3602601]
MARC

ANSEL
UTF-88969 /2015.
Rasheed, Leila
Cinders & sapphires (magyar)
   Zafír és parázs / Leila Rasheed ; [ford. Szántai Zita]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 375 p. ; 20 cm. - (I. P. C. könyvek, ISSN 0865-2929)
ISBN 978-963-635-513-5 fűzött : 3299,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3597383]
MARC

ANSEL
UTF-88970 /2015.
Read, Calia
Unravel (magyar)
   Szétcsúszva / Calia Read ; [ford. Dudás Éva]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2328-6 fűzött : 3490,- Ft
Németország - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(430)=945.11
[AN 3597861]
MARC

ANSEL
UTF-88971 /2015.
Reisz, Tiffany
The saint (magyar)
   A szent : [Eredendő bűnösök: az ártatlanság évei] / Tiffany Reisz ; [ford. Szilágyiné Márton Andrea]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 503 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-435-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-31(73)=945.11 *** 820-993(73)=945.11
[AN 3596871]
MARC

ANSEL
UTF-88972 /2015.
Rex, Adam
The true meaning of Smekday (magyar)
   A Smek Nap / Adam Rex ; [ford. Illés Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 378, [5] p. : ill. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-887-0 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3597153]
MARC

ANSEL
UTF-88973 /2015.
Rice, Morgan
A fate of dragons (magyar)
   A sárkányok dühe : [A varázsló gyűrűje 3. kötet] / Morgan Rice ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 280 p. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-620-9 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3597175]
MARC

ANSEL
UTF-88974 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
Festive in death (magyar)
   Halálos karácsony / J. D. Robb ; [ford. Kiss Tamás]. - [Debrecen] : Gold Book, [2015]. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-426-345-6 fűzött : 1999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3597197]
MARC

ANSEL
UTF-88975 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
The pride of Jared MacKade (magyar)
   Törvényes úton : a MacKade fivérek / Nora Roberts ; [... ford. Németi Anita]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Harlequin, 2015. - 240 p. ; 20 cm. - (A New York times sikerszerzője, ISSN 1588-8096)
ISBN 978-963-407-024-5 fűzött : 2599,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3602458]
MARC

ANSEL
UTF-88976 /2015.
Rogues (magyar)
   Zsiványok / szerk. George R. R. Martin és Gardner Dozois. - Budapest : Fumax, 2015. - 795 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-18-0 kötött : 5795,- Ft
amerikai angol irodalom - angol irodalom - elbeszélés - antológia
820-32(73)(082)=945.11 *** 820-32(082)=945.11
[AN 3597195]
MARC

ANSEL
UTF-88977 /2015.
Rouhiainen, Elina
Willow takes the stage (magyar)
   Villő akcióba lendül / [írta Elina Rouhiainen] ; [... rajz. Diana Egea] ; [ford. Bottka Sándor Mátyás]. - [Fót] : JCS Média, [2015]. - 100 p. : ill., részben színes ; 21 cm
keretcím: Angry birds: Stella naplók
ISBN 978-615-5507-14-4 fűzött : 1999,- Ft
gyermekirodalom - angol nyelvű irodalom
820-93=945.11
[AN 3596971]
MARC

ANSEL
UTF-88978 /2015.
Ruge, Eugen (1954-)
Cabo de Gata (magyar)
   Cabo de Gata / Eugen Ruge ; [ford. Győri László]. - Budapest : Európa, 2015. - 148 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-154-1 fűzött : 2790,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3597407]
MARC

ANSEL
UTF-88979 /2015.
Russell, Rachel Renée (1965-)
Dork diaries 2. (magyar)
   Egy zizi naplója : Buli van! : egy nem túl népszerű bulikirálynő meséi / Rachel Renée Russell ; [ford. Neset Adrienn]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 284, [3] p. : ill. ; 21 cm. - (Bíbor pöttyös könyvek, ISSN 2063-627X)
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-373-121-5 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602164]
MARC

ANSEL
UTF-88980 /2015.
Ryan, Anthony (1970-)
Tower lord (magyar)
   A várúr : Hollóárnyék-trilógia / Anthony Ryan ; [ford. Matolcsy Kálmán]. - Budapest : Fumax, 2015. - 712 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5514-21-0 kötött : 4995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3597201]
MARC

ANSEL
UTF-88981 /2015.
Ryan, Hank Phillippi
The other woman (magyar)
   A másik nő / Hank Phillippi Ryan ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 525 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-399-192-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3597158]
MARC

ANSEL
UTF-88982 /2015.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
The catcher in the rye (magyar)
   Rozsban a fogó / J. D. Salinger ; [ford. Barna Imre]. - Budapest : Európa, 2015. - 306 p. ; 19 cm
Megj. "Zabhegyező" címmel is
ISBN 978-963-405-085-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597447]
MARC

ANSEL
UTF-88983 /2015.
Setz, Clemens J. (1982-)
Indigo (magyar)
   Indigó / Clemens J. Setz ; [ford. Harmat Tamás]. - Budapest : Európa, 2015. - 464, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-405-058-2 kötött : 3490,- Ft
osztrák irodalom - regény
830-31(436)=945.11
[AN 3597477]
MARC

ANSEL
UTF-88984 /2015.
Simenon, Georges (1903-1989)
La guinguette à deux sous (magyar)
   Maigret és a víg kompánia / Georges Simenon ; [ford. Ertl István]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-38-3 fűzött : 2280,- Ft : 8,90 EUR
francia irodalom - bűnügyi regény
840-312.4=945.11
[AN 3597186]
MARC

ANSEL
UTF-88985 /2015.
Smith, Dan (1970-)
Big game (magyar)
   Nagyvad / Dan Smith ; [Jalmari Helander and Petri Jokiranta története alapján] ; [ford. Rusznyák Csaba]. - [Budapest] : Magnólia, 2015. - 233 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Big game
ISBN 978-615-5522-48-2 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
820-311.3(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3597052]
MARC

ANSEL
UTF-88986 /2015.
Sorensen, Jessica
The redemption of Callie & Kayden (magyar)
   The redemption of Callie & Kayden : Callie, Kayden és a megváltás / Jessica Sorensen ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 365, [2] p. ; 21 cm. - (Rubin pöttyös könyvek, ISSN 2064-7174)
ISBN 978-963-399-286-9 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-285-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597120]
MARC

ANSEL
UTF-88987 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Pegasus (magyar)
   Pegazus / Danielle Steel ; [ford. Szerednyey Valéria]. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-274-0 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3597127]
MARC

ANSEL
UTF-88988 /2015.
Sternbergh, Adam
Shovel ready (magyar)
   Akkor hajrá! : shovel ready / Adam Sternbergh ; [ford. Illés Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 244 p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-399-284-5 fűzött : 2799,- Ft
amerikai angol irodalom - horror - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597148]
MARC

ANSEL
UTF-88989 /2015.
Stiefvater, Maggie (1981-)
Sinner (magyar)
   Sinner : a bűnös / Maggie Stiefvater ; [ford. Szabó Krisztina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 380 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-283-8 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-282-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3597220]
MARC

ANSEL
UTF-88990 /2015.
Stilton, Tea
La regina del sonno (magyar)
   Az álom királynője / Tea Stilton ; [ill. Silvia Bigolin]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 269, [10] p., [16] t. : ill., részben színes ; 21 cm. - (A Fantázia Birodalmának hercegnői ; 6.)
Ford. Nagy Nóra
ISBN 978-963-357-561-1 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3597241]
MARC

ANSEL
UTF-88991 /2015.
Stilton, Tea
Un sogno sul ghiaccio per Colette (magyar)
   Párviadal a jégen / Tea Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 114, [7] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Tea angyalai). (Cinnfordi kalandok)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-529-1 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - meseregény
850-34(02.05.32).04=945.11
[AN 3597253]
MARC

ANSEL
UTF-88992 /2015.
Stross, Charles (1964-)
   Mosoda-akták / Charles Stross ; [előszó Ken MacLeod ...]. - [Budapest] : Ad Astra, 2015. - 373 p. ; 21 cm
Tart.: Pokoli archívumÞ; A betontehén-akció. - Egys. cím: The atrocity archives ; The concrete jungle. - Ford. J. Magyar Nelly
ISBN 978-615-5229-55-8 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3597173]
MARC

ANSEL
UTF-88993 /2015.
Teitelbaum, Michael
Garfield and the wicked wizard (magyar)
   Garfield és a mérges mágus / ... Jim Davis [ötlete alapján] írta Michael Teitelbaum ; ... ill. Mike Fentz ; [ford. Nagy Ágnes]. - Budapest : Drize K., [2015]. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5425-14-1 fűzött : 950,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602171]
MARC

ANSEL
UTF-88994 /2015.
Todo por cantar (magyar)
   Bármit a zenéért : a második évad regénysorozatának második kötete / [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 167 p. ; 19 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-09-4 fűzött : 2499,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3597886]
MARC

ANSEL
UTF-88995 /2015.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
Krug čteniâ (részlet) (magyar)
   "Mindennapra" Tolsztojtól februárra : sok író gondolata az igazságról, életről és a magaviseletről Tolsztoj által összegyűjtött, összeválogatott és minden napra elrendezett olvasmányok köre, 1904-1908 / Tolsztoj Lev Nyikolajevics ; [... ford., értelmezte Bedzsula Bálint László]. - Madocsa : Magánkiad., 2015. - 35 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5380-02-0 fűzött
világirodalom - idézetgyűjtemény
82-84=945.11
[AN 3596814]
MARC

ANSEL
UTF-88996 /2015.
Tsutsui Yasutaka (1934-)
Toki o kakeru shōjo (magyar)
   Az idő felett járó lány / Cucui Jaszutaka ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 189, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5334-23-8 fűzött : 2990,- Ft
japán irodalom - kisregény - fantasztikus regény
895.6-31=945.11 *** 895.6-312.9=945.11
[AN 3598611]
MARC

ANSEL
UTF-88997 /2015.
Verlaine, Paul (1844-1896)
Poèmes saturniens (magyar)
   Szaturnuszi költemények / Paul Verlaine ; Térey János ford. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 107 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-227-668-7 kötött : 2490,- Ft
francia irodalom - vers
840-14=945.11
[AN 3601823]
MARC

ANSEL
UTF-88998 /2015.
Watson, Tom (1962-)
Stick dog chases a pizza (magyar)
   Pálcikakutya és a pizza / Tom Watson ; [ill. Ethan Long, Tom Watson] ; [ford. E. Gábor Éva]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 207 p. : ill. ; 21 cm. - (Delfin könyvek, ISSN 2064-9746)
ISBN 978-963-261-626-1 kötött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3597180]
MARC

ANSEL
UTF-88999 /2015.
Webb, Holly
Misty the abandoned kitten (magyar)
   Csöpi az elhagyott kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 112, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-154-3 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601907]
MARC

ANSEL
UTF-89000 /2015.
Wells, Martha (1964-)
Razor's edge (magyar)
   Pengeélen / Martha Wells ; [ford. Szente Mihály]. - [Szeged] : Szukits, cop. 2015. - 321 p. ; 20 cm
keretcím: Star wars ; keretcím: Legendák
ISBN 978-963-497-331-7 fűzött
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3597292]
MARC

ANSEL
UTF-89001 /2015.
Wieringa, Tommy (1967-)
Dit zijn de namen (magyar)
   Ezek az ő neveik / Tommy Wieringa ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Libri, 2015. - 337 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-396-8 kötött : 3490,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3597165]
MARC

ANSEL
UTF-89002 /2015.
Wieringa, Tommy (1967-)
Een mooie jonge vrouw (magyar)
   Szép, fiatal feleségem / Tommy Wieringa ; [ford. Wekerle Szabolcs]. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2014. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-473-6 kötött : 2990,- Ft
holland irodalom - regény
839.31-31=945.11
[AN 3597159]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9003 /2015.
   2045 : harminc év múlva : SF-antológia / [szerk. és vál. Szélesi Sándor ...]. - [Budapest] : Ad Astra, 2015. - 393 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5229-58-9 fűzött : 3990,- Ft : 13 EUR
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3596958]
MARC

ANSEL
UTF-89004 /2015.
A. O. Esther
   Gombnyomásra 3 : a trilógia harmadik része / A. O. Esther. - [Biatorbágy] : Decens Magazin Média, 2015. - 603 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80189-1-3 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3597054]
MARC

ANSEL
UTF-89005 /2015.
   Állatmesék társasjátékkal / Fáy András nyomán. - [Budapest] : Xact-Elektra, cop. 2015. - 31 p. : ill., színes ; 29 cm
keretcím: Csigaház könyvek
ISBN 978-963-9966-67-3 fűzött : 799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3598460]
MARC

ANSEL
UTF-89006 /2015.
Antal Attila (1956-)
   Havak elé : versek / Antal Attila. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, 2015. - 103 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-67-5 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9694-65-1)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3598673]
MARC

ANSEL
UTF-89007 /2015.
Antalfy István (1924-)
   Zuhatag : versek, 2014-15 / Antalfy István. - [Kecskemét] : [Antalfy I.], [2015]. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2188-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596688]
MARC

ANSEL
UTF-89008 /2015.
Ardati Lili
   Gyöngyvér és a vérforraló : [a legszerethetőbb tiniszörnyek Lidércváron] / Ardati Lili. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 304, [4] p. : ill. ; 20 cm. - (A suli rémei, a rémek sulija ; 3.)
ISBN 978-615-5463-75-4 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3597166]
MARC

ANSEL
UTF-89009 /2015.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk, a macskák réme / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 10. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 84, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-415-139-5 kötött : 1899,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602353]
MARC

ANSEL
UTF-89010 /2015.
Balla Sándor Attila (1947-)
   Kis gondolatok / Balla Sándor Attila ; [graf. Szilágyi Imre]. - [Hajdúböszörmény] : Balla S. : Balláné Vasvári É., 2014. - 152 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-62-0 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3598745]
MARC

ANSEL
UTF-89011 /2015.
Balogh Tibor
   Színjátszók versenyben : egy POSZT-program válogató barangolása a Kárpát-medencében / Balogh Tibor. - [Budapest] : M. Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft., 2015. - [144] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-2471-9 fűzött
Magyarország - 21. század - színielőadás - színházi kritika - album
894.511-95 *** 792.091(439)"201"
[AN 3598027]
MARC

ANSEL
UTF-89012 /2015.
Bánkuti Gertrúd
   Napraforgók és őrangyalok / Bánkuti Gertrúd. - [Pécs] : Kontraszt Plusz Kft., 2015. - 199 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2575-4 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3596969]
MARC

ANSEL
UTF-89013 /2015.
Bánó Attila (1945-)
   A tudós és a zöldhajú lány / Bánó Attila. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 259, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-422-8 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596848]
MARC

ANSEL
UTF-89014 /2015.
Bárányi-László Ildikó (1937-2014)
Búcsú az összkomforttól (román)
   Adio confort : [două romane scurte] / Bárányi László Ildikó ; [trad. Sütő-Udvari Magdalena]. - [Gyál] : Bárányi I., 2015. - 277, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2497-9 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31(498)=50
[AN 3598188]
MARC

ANSEL
UTF-89015 /2015.
Becz Pál, S. (1899-1972)
   Országúti könyvecskék : költemények / S. Becz Pál ; szerk. Tótfalusi István ; [vál. és szöveggondozás Becz Miklós]. - [Szigetszentmiklós] : Magánkiad., 2015. - 167 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2486-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597436]
MARC

ANSEL
UTF-89016 /2015.
Béki István (1968-)
   Magatartás : versek / Béki István. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2015. - 56, [3] p. ; 19 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 20.)
ISBN 978-615-5355-09-7 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597037]
MARC

ANSEL
UTF-89017 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Tündérnaptár / Berg Judit ; Pásztohy Panka rajz. - 2. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Panka és Csiribí)
ISBN 978-615-5291-73-9 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602444]
MARC

ANSEL
UTF-89018 /2015.
Bíró András (1923-)
   Pusztából kiáltó : kisregény / Bíró András. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-99-0 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3596760]
MARC

ANSEL
UTF-89019 /2015.
Birtalan Ferenc (1945-)
   70 vers ellenfényben / Birtalan Ferenc ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 93, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-263-473-9 kötött : 1790,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3595981]
MARC

ANSEL
UTF-89020 /2015.
Bischofné Hesinger Katalin
   Biheka meséje / Bischofné Hesinger Katalin. - Nagykanizsa : Czupi, 2015. - 132 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-42-6 fűzött
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3597059]
MARC

ANSEL
UTF-89021 /2015.
Bitó László (1934-)
   Két világ között / Bitó László. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 140 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-22-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597256]
MARC

ANSEL
UTF-89022 /2015.
Bodnár István (1943-)
   Tviszt nejloningben : a reményteljes hatvanas évek / Bodnár István ; [... a rajzokat Botrágyi Károly kész.]. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2015. - 115 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9694-68-2 fűzött
magyar irodalom - memoár - vers - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94 *** 894.511-14
[AN 3598742]
MARC

ANSEL
UTF-89023 /2015.
Bökös Borbála (1981-)
   A sárkánygyík ébredése : A Sárkányos Rend első könyv / Bökös Borbála. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 284 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-344-9 kötött : 2999,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6(498)
[AN 3597218]
MARC

ANSEL
UTF-89024 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Az Ég Otthona / Boldizsár Ildikó ; Paulovkin Boglárka rajz. - [Budapest] : OBDK, 2015. - 46, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm. - (Gyermekjogi mesék ; 2.)
ISBN 978-963-12-1942-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3596564]
MARC

ANSEL
UTF-89025 /2015.
Böröndi Lajos (1954-)
   Elhúzódó tűzszünet : versek / Böröndi Lajos. - [Feketeerdő] : Mosonvármegye Kvk., 2015. - 98 p. ; 21 cm. - (Szél-járás könyvek, ISSN 2416-1888 ; 1.)
ISBN 978-963-89897-7-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596986]
MARC

ANSEL
UTF-89026 /2015.
Csesznák András
   Lapibaba oviba megy / [szerző] Csesznák András ; [ill.] Csesznák Verka. - [Szentendre] : Magánkiad., 2015. - 51 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-12-2320-0 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3596704]
MARC

ANSEL
UTF-89027 /2015.
Csikász Lajos (1964-)
   Diadalmas liliomok : Anjou-lobogók alatt / Csikász Lajos. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 424 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-349-4 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3597214]
MARC

ANSEL
UTF-89028 /2015.
Csukás István (1936-)
   Berosált a rezesbanda / Csukás István ; [közrem.] Katona Ildikó ; [... illusztrációkat kész. Szőnyi Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 93 p. : ill. ; 21 cm. - (Jonatán könyvmolyképző, ISSN 1589-7575)
ISBN 978-963-373-189-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602231]
MARC

ANSEL
UTF-89029 /2015.
Duba Gábor
   Szabadon foglak / Duba Gábor. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 326 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1997-5 fűzött : 3490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3597859]
MARC

ANSEL
UTF-89030 /2015.
Farkas Erzsébet
   Sose add fel / Farkas Erzsébet. - [Medina] : [Farkas E.], [2015]. - 86 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2463-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596694]
MARC

ANSEL
UTF-89031 /2015.
Fehér Béla (1949-)
   Fültől fülig : véres fürdőregény / Fehér Béla. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 224 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-670-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596984]
MARC

ANSEL
UTF-89032 /2015.
Fekete István (1900-1970)
   Tüskevár / Fekete István ; [Budai Tibor rajz.]. - 16. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Fekete István művei)
ISBN 978-963-11-9946-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602501]
MARC

ANSEL
UTF-89033 /2015.
Flautner Lajos (1938-)
   Holdfehér halál : az orosz vámpír is ember : krimi / Flautner Lajos. - [Budapest] : I.A.T. K., 2015. - 222, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5068-23-2 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3596978]
MARC

ANSEL
UTF-89034 /2015.
Fürcht Pál Zsolt
   Watson, a nyomozókutya / írta Sir Bernáth Hegyi. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 219, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-09-1 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3597269]
MARC

ANSEL
UTF-89035 /2015.
Füst Milán (1888-1967)
   A feleségem története : Störr kapitány feljegyzései / Füst Milán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 383 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8067-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602375]
MARC

ANSEL
UTF-89036 /2015.
Gál Halász Anna (1938-)
   Kávé a teraszon / írta Gál Halász Anna. - 2. átd. kiad. - Felsőzsolca : Smart Contact, 2015. - 168 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89961-3-8 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601804]
MARC

ANSEL
UTF-89037 /2015.
Galambos Szilveszter (1927-)
   Szilánkok : [a Ludas Matyi legjobb aforizmái 1958-93 között] / Galambos Szilveszter. - Budapest : Ars Universum Kft., 2015. - 160 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1829-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - humor - aforizma
894.511-84 *** 894.511-7
[AN 3596500]
MARC

ANSEL
UTF-89038 /2015.
Góg János (1951-)
   Versek : válogatott és új / Góg János. - [Csongrád] : Raszter, [2015]. - 296 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-8013-77-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597389]
MARC

ANSEL
UTF-89039 /2015.
Gondos Gyula (1939-)
   Fejezetek egy mai Anyeginből : poéma, 2008 / Gondos Gyula. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2014. - 60 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9694-58-3 fűzött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3598748]
MARC

ANSEL
UTF-89040 /2015.
Gondos Gyula (1939-)
   Mit lehet látni innen? : versek egy behatárolt korszakból, 2012-2013 : értelmiség, irodalom, versírás, értekezés / Gondos Gyula. - Nyíregyháza : Örökségünk, 2014. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9496-57-6 fűzött
magyar irodalom - vers - esszé
894.511-14 *** 894.511-4
[AN 3598737]
MARC

ANSEL
UTF-89041 /2015.
Gyárfás Endre (1936-)
   Noé meg a bárkája : regény / Gyárfás Endre. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 118 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5361-20-3 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3597263]
MARC

ANSEL
UTF-89042 /2015.
Hendi Péter (1943-)
   Alteregó : tárcanovellák / Hendi Péter. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 162, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-042-9 fűzött : 1990,- Ft
Svédország - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92(485)
[AN 3602309]
MARC

ANSEL
UTF-89043 /2015.
Honvári Erzsébet (1936-)
   A szeretet magaslatán : új versek, prózák, válogatott prózák / Honvári Erzsébet. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, [2014]. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9694-59-0 fűzött
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3598739]
MARC

ANSEL
UTF-89044 /2015.
Horváth Péter (1951-)
   Öl : egy sorozatgyilkos vallomásai, Störr kapitánynak / Horváth Péter. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 262 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5513-26-8 kötött : 3600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597239]
MARC

ANSEL
UTF-89045 /2015.
Jártó Róza (1950-)
   Anya! Nézd, egy szép virág.. : Jártó Róza versei. - [Orosháza] : Róza&Julius, 2015. - 108 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2509-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597925]
MARC

ANSEL
UTF-89046 /2015.
Jókai Mór (1825-1904)
   Az arany ember / Jókai Mór ; [az előszót írta Nagy Miklós]. - [Budapest] : Akkord, [2015]. - 512 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 950,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602469]
MARC

ANSEL
UTF-89047 /2015.
Juhász Ferenc (1928-)
   A végtelen tükre : versprózák, 2007-2015 / Juhász Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 157 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-09-8291-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3596831]
MARC

ANSEL
UTF-89048 /2015.
Kalapos Éva (1983-)
   D.A.C : nem gyerekjáték / Kalapos Éva. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 244 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-403-064-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3596863]
MARC

ANSEL
UTF-89049 /2015.
Kállai-Kovács Erzsébet (1930-)
   A nyughatatlan : novellák / Kállai-Kovács Erzsébet. - [Budapest] : Magánkiad., 2015. - 105 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-2274-6 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3597042]
MARC

ANSEL
UTF-89050 /2015.
Karsay Jolán
   Fele igaz, fele mese / Karsay Jolán ; ill. Kulcsár Edina ; [közread. az] Oltalom Alapítvány. - Budapest : Oltalom Alapítvány, 2015. - [28] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-89713-9-5 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3596804]
MARC

ANSEL
UTF-89051 /2015.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Napkelte : vizuális költemények / Kelemen Erzsébet. - Budapest : M. Műhely, 2015. - 77, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7596-81-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - képvers
894.511-14
[AN 3596812]
MARC

ANSEL
UTF-89052 /2015.
Keményfi Gábor
   Prelúdium és fúga / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2014, cop. 2013. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-0048-5 kötött : 2840,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596552]
MARC

ANSEL
UTF-89053 /2015.
Keményfi Gábor
   Próbanyomat : tragikomédia két részben / Keményfi Gábor. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 76, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1172-6 kötött : 2640,- Ft
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3596384]
MARC

ANSEL
UTF-89054 /2015.
Kertész Edina
   Az álszakáll / Kertész Edina ; Horváth Mónika illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 131 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Pötyi és Pepita nyomoz ; 3.)
ISBN 978-963-9869-57-8 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3598006]
MARC

ANSEL
UTF-89055 /2015.
Kibédi Varga Sándor (1946-)
   A tizenöt éves gerilla : regény / Kibédi Varga Sándor. - Budapest : K.u.K. K., [2015]. - 311 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5361-21-0 kötött : 3980,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597284]
MARC

ANSEL
UTF-89056 /2015.
Kiss Noémi (1974-)
   Sovány angyalok : regény / Kiss Noémi. - Budapest : Magvető, 2015. - 292, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3254-1 kötött : 3290,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596220]
MARC

ANSEL
UTF-89057 /2015.
Kókai János (1972-)
   Kései alpinista : versek / Kókai János ; [Hraskó Nóra graf.]. - Budapest : M. Napló, 2015. - 101, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-49-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597805]
MARC

ANSEL
UTF-89058 /2015.
   Költőállomás, 2015. - Budapest : Magvető, 2015. - 35, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-14-3279-4 fűzött
magyar irodalom - pályázat - vers - antológia
894.511-14(082) *** 06.063(439)
[AN 3597391]
MARC

ANSEL
UTF-89059 /2015.
Komáromi János (1890-1937)
   Pataki diákok / Komáromi János. - Pomáz : Kráter, 2015. - 137, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Kráter ifjúsági könyvek, ISSN 1788-4748 ; 4.)
ISBN 978-963-298-171-0 fűzött : 2250,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601632]
MARC

ANSEL
UTF-89060 /2015.
Kőszegi Ábel
   Mátyás, az igazságos : [a furfangos uralkodó legendás krónikái] / [író Kőszegi Ábel]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 100, [3] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-297-384-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3597796]
MARC

ANSEL
UTF-89061 /2015.
Kovács Eszter
   Let's kifli / Kovács Eszter. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 187, [5] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-433-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597636]
MARC

ANSEL
UTF-89062 /2015.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   Álmoskönyv : álmok : babonák : Hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől? / Krúdy Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 2. öregbített kiad. bőv. változata. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 1997. - 389, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2064-7 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - karcolat - elbeszélés - álmoskönyv
894.511-32 *** 894.511-43 *** 398.7
[AN 3602190]
MARC

ANSEL
UTF-89063 /2015.
Lányi Zoltán
   Szép Ilona : szerelem a hatalom árnyékában / Lányi Zoltán. - Pécs : Alexandra, 2015. - 410, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-357-538-3 kötött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3597629]
MARC

ANSEL
UTF-89064 /2015.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A kisfiú meg az oroszlánok / Lázár Ervin ; Buzay István illusztrációival. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 76, [3] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-11-9918-5 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602258]
MARC

ANSEL
UTF-89065 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2013]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3498317]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Remény. - 12. kiad. - [2015], cop. 2011. - 485 p.
ISBN 978-963-539-744-0 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602620] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/1., Örökké. - 8. kiad. - [2015], cop. 2013. - 388 p.
ISBN 978-963-539-805-8 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602625] MARC

ANSEL
UTF-8


   8/2., Örökké. - 8. kiad. - [2015], cop. 2013. - 344 p.
ISBN 978-963-539-806-5 fűzött
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602630] MARC

ANSEL
UTF-89066 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2014]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3535713]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ketten. - 12. kiad. - [2015], cop. 2012. - 514 p.
ISBN 978-963-539-765-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602619] MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Egyedül. - 15. kiad. - [2015], cop. 2010. - 457 p.
ISBN 978-963-539-720-4 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602636] MARC

ANSEL
UTF-8


   7., Útvesztő. - 9. kiad. - [2015], cop. 2012. - 537 p.
ISBN 978-963-539-790-7 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602638] MARC

ANSEL
UTF-89067 /2015.
Leiner Laura (1985-)
   A Szent Johanna gimi / Leiner Laura. - Budapest : Ciceró, [2015]-. - 20 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3591688]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2., Együtt. - 17. kiad. - [2015], cop. 2010. - 392 p.
ISBN 978-963-539-701-3 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602634] MARC

ANSEL
UTF-89068 /2015.
Leleszi Balázs Károly (1958-)
   Keresztre vagyok feszítve benned / Leleszi Balázs Károly. - [Budapest] : [Balázs K.], cop. 2015. - 99 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1979-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596635]
MARC

ANSEL
UTF-89069 /2015.
Lezsák Sándor (1949-)
   Társai elmentek Megváltót nézni : összegyűjtött versek / Lezsák Sándor. - Budapest : Kairosz, 2015. - 342 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-662-768-3 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597094]
MARC

ANSEL
UTF-89070 /2015.
Lőrincz L. László (1939-)
   Kukorica istennő énekel / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-76-1 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3597138]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 295 p.
ISBN 978-615-5463-77-8
[AN 3597141] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 284 p.
ISBN 978-615-5463-78-5
[AN 3597142] MARC

ANSEL
UTF-89071 /2015.
Lőrincz L. László (1939-)
   Miranda koporsója / Leslie L. Lawrence. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 2 db ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-71-6 fűzött : 3299,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3597089]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 225 p.
ISBN 978-615-5463-69-3
[AN 3597128] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 282 p.
ISBN 978-615-5463-70-9
[AN 3597134] MARC

ANSEL
UTF-89072 /2015.
Magyar Balázs (1956-)
   Lázár feljegyzései : [versek] / Magyar Balázs. - Budapest : Kairosz, 2015. - 77 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-662-777-5 fűzött : 1200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597063]
MARC

ANSEL
UTF-89073 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   Az utolsó háború : Marcus Aurelius Pannóniában / Marcellus Mihály. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 396 p. ; 22 cm. - (Pannonia Romanum)
ISBN 978-963-426-352-4 kötött : 2999,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-426-352-0)
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3597216]
MARC

ANSEL
UTF-89074 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   A kassai polgárok : dráma két részben : a Kassai Thália Színházban 2014-ben bemutatott kamaraszínpadi változat / Márai Sándor ; ... átd. és rend. Beke Sándor. - Vác : mondAt, 2015. - 78 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5569-01-2 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3596787]
MARC

ANSEL
UTF-89075 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1970-73 / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 605, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-546-8 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3597060]
MARC

ANSEL
UTF-89076 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   A teljes napló, 1970-73 / Márai Sándor. - Díszkiad. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 605, [2] p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-547-5 kötött : 7490,- Ft
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3597068]
MARC

ANSEL
UTF-89077 /2015.
Maros Edit
   Hűvösvölgyi suli 6 / Maros Edit. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 369, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-73-0 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3597161]
MARC

ANSEL
UTF-89078 /2015.
Menyhei József
   Agyaggalambok / Menyhei József. - [Kecskemét] : Boros-Kontír Bt., cop. 2014. - 279 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0889-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3596563]
MARC

ANSEL
UTF-89079 /2015.
Mihályi Antal
   Számozatlan lapok / Mihályi Antal. - Budapest : Barnaföldi Archívum K., 2015. - 132 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7377-64-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3597442]
MARC

ANSEL
UTF-89080 /2015.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   Szent Péter esernyője ; Különös házasság / Mikszáth Kálmán ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 276, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-048-5 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2) *** 894.511-31.04
[AN 3596972]
MARC

ANSEL
UTF-89081 /2015.
Molnár Miklós (1946-)
   Filmszakadás / Molnár Miklós. - Budapest : K.u.K. K., cop. 2015. - 334 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5361-23-4 fűzött : 3300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597266]
MARC

ANSEL
UTF-89082 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Olvasókönyv Móra Ferenc műveiből / szerk. Lukács Zoltán ; [ill. Tényi Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2015]. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-684-630-5 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3597125]
MARC

ANSEL
UTF-89083 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Légy jó mindhalálig / Móricz Zsigmond ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 206, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-403-049-2 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - átdolgozás - regény
894.511-31.04
[AN 3596961]
MARC

ANSEL
UTF-89084 /2015.
Nagy Bandó András (1947-)
   Dinoszauruszok : Nagy Bandó András verses meséje. - Pécs : Szamárfül, cop. 2015. - 80 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9880-29-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - dinosaurus - verses mese - gyermekkönyv
894.511-13(02.053.2) *** 568.19(02.053.2)(0:82-13)
[AN 3597188]
MARC

ANSEL
UTF-89085 /2015.
Nagy Zopán (1973-)
   Kétségek : kimaradt írások, 1998-2013 ; Kökény-kék kőkulcs : Finnegan újabb ébredései... / Nagy Zopán ; Bálint Ádám rajz. - Budapest : M. Műhely, 2015. - 93, 54, [5] p. : ill. ; 21 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-7596-82-7 fűzött : 1875,- Ft
magyar irodalom - vers - próza
894.511-14 *** 894.511-3
[AN 3596932]
MARC

ANSEL
UTF-89086 /2015.
Nemere István (1944-)
   Fehér holló : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 198 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-793-2 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3597221]
MARC

ANSEL
UTF-89087 /2015.
Nemere István (1944-)
   Hullócsillag : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2014. - 194 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-785-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3597223]
MARC

ANSEL
UTF-89088 /2015.
Nemere István (1944-)
   Lángok martaléka : [Zsigmond-trilógia 2. könyv] / Nemere István. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 357 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-346-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3597215]
MARC

ANSEL
UTF-89089 /2015.
Nógrádi Gábor (1947-)
   Ellopták a biciklimet! : [Ringabringa nyomozók] / Nógrádi Gábor ; [ill.] Cakó Ferenc. - [Budapest] : Presskontakt Bt., [2015]. - 117 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5245-02-2 fűzött : 1680,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3597224]
MARC

ANSEL
UTF-89090 /2015.
Nyerges Gábor Ádám (1989-)
   Az elfelejtett ünnep : versek, 2011-2013 / Nyerges Gábor Ádám. - Miskolc : Szépmesterségek Alapítvány, 2015. - 55, [3] p. ; 22 cm. - (Műút-könyvek, ISSN 2061-4314 ; 19.)
ISBN 978-615-5355-07-3 kötött : 1950,- Ft
ISBN 978-615-5355-08-0 fűzött : 1950,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597036]
MARC

ANSEL
UTF-89091 /2015.
   Olvasókönyv a honfoglalás koráról / szerk. Lukács Zoltán ; [ill. Tényi Katalin]. - [Kaposvár] : Holló, [2015]. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-684-631-2 kötött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3597122]
MARC

ANSEL
UTF-89092 /2015.
   Olvasókönyv Mátyás királyról és a török időkről / szerk. Lukács Zoltán ; [ill. Tényi Katalin]. - [Kaposvár] : Holló ; [Debrecen] : Tóth Kvkeresk., [2014]. - 80 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-684-627-5 kötött
magyar irodalom - ifjúsági irodalom - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3597118]
MARC

ANSEL
UTF-89093 /2015.
Orosz Adél
   A lámpás ember / Orosz Adél ; [ill. ... Létai Márton]. - Budapest : Kairosz, 2015. - 75 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-662-751-5 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3597031]
MARC

ANSEL
UTF-89094 /2015.
Pacskovszky József (1961-)
   Nő kutyával és holddal / Pacskovszky József, Pacskovszky Zsolt. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-26-0 fűzött : 3180,- Ft : 12,50 EUR
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3597226]
MARC

ANSEL
UTF-89095 /2015.
Palya Bea (1976-)
   Altatok : dalok, versek Álomország kapujában és azon túl / Palya Bea ; Szottfried Zsófia illusztrációival. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - [60] p. : ill., színes ; 23x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-25-5 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - bölcsődal - képeskönyv - auditív dokumentum
894.511-14(02.053.2) *** 784.67(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3597918]
MARC

ANSEL
UTF-89096 /2015.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   Arany Lacinak / Petőfi Sándor ; Békés Rozi illusztrációival. - Budapest : Scolar, 2015. - 19, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-244-551-9 kötött : 1495,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - képeskönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3597919]
MARC

ANSEL
UTF-89097 /2015.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Fortepan : versek / Rakovszky Zsuzsa. - Budapest : Magvető, 2015. - 64, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3255-8 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597696]
MARC

ANSEL
UTF-89098 /2015.
Rideg Sándor (1903-1966)
   Indul a bakterház / Rideg Sándor. - 2. kiad. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 182 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-267-289-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601839]
MARC

ANSEL
UTF-89099 /2015.
Riersch Zoltán (1948-)
   Emlékeimben keresem a menedéket : szerelmes versek és emlékezések / Riersch Zoltán ; [... fotó Vízvári József] ; [kiad. a ... Takács László ... Irodalmi Kör és a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesület]. - Nagykanizsa : Talk : Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyes., 2015. - 125 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88866-8-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596719]
MARC

ANSEL
UTF-89100 /2015.
Rónay György (1913-1978)
   Tíz év : versek a szorongattatás éveiből / Rónay György. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 241 p. ; 21 cm. - (Életműsorozat)
ISBN 978-963-277-324-7 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597639]
MARC

ANSEL
UTF-89101 /2015.
Sára Júlia (1974-)
   Grafit Márta és a kaktuszok / Sára Júlia. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 234 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-14-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597249]
MARC

ANSEL
UTF-89102 /2015.
Schein Gábor (1969-)
   Irijám és Jonibe : verses mese gyerekeknek és felnőtteknek / Schein Gábor ; [ill.] Rofusz Kinga. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [34] p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-410-043-0 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602369]
MARC

ANSEL
UTF-89103 /2015.
Sirbik Attila (1978-)
   St. Euphemia : regény / Sirbik Attila. - Újvidék : Forum ; Budapest : Magvető, 2015. - 181 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-14-3280-0 kötött : 2990,- Ft : 690 RSD
ISBN 978-86-323-0937-1
Szerbia - határon túli magyar irodalom - kisregény
894.511-31(497.11)
[AN 3597388]
MARC

ANSEL
UTF-89104 /2015.
Sivók Irén (1962-)
   Barátfülek / Miklósi Anna ; Simonyi Cecília rajz. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9869-58-5 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3597554]
MARC

ANSEL
UTF-89105 /2015.
Somos Zsuzsa (1941-)
   Mesélő házak / rajz. Somos Zsuzsa ; írta Kovács Zoltán Vilmos. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 44, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-09-7172-0 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602253]
MARC

ANSEL
UTF-89106 /2015.
Spiró György (1946-)
   Diavolina : regény / Spiró György. - Budapest : Magvető, 2015. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-3249-7 kötött : 2990,- Ft
Gorʹkij, Maksim (1869-1936)
Čertkova, Olimpiada Dmitrievna (1878-?)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3597686]
MARC

ANSEL
UTF-89107 /2015.
Szál Anna
   Hangok a kőből / Szál Anna ; [kiad. a Tihanyi Bencés Apátság]. - [Tihany] : Tihanyi Bencés Apátság, 2015. - 64 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9983-20-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3596551]
MARC

ANSEL
UTF-89108 /2015.
Szántai Zita
   B épület : Tomi nagy titka : 3. rész / Szántai Zita. - Budapest : Studium Plusz, cop. 2015. - 315, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5463-74-7 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3597179]
MARC

ANSEL
UTF-89109 /2015.
Szász Ilona, G.
   Álomszövő Pendula / G. Szász Ilona ; Szegedi Katalin illusztrációival. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 34 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-9869-56-1 kötött : 2800,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3598003]
MARC

ANSEL
UTF-89110 /2015.
   Széll Zsófia, Tóth Irén, Szappanos Gábor, Batári Gábor. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2014. - 80 p. : ill. ; 20 cm. - (4 az 1-ben, ISSN 2064-5090 ; 3.)
ISBN 978-963-89558-4-5 fűzött
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3598183]
MARC

ANSEL
UTF-89111 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni az óvodában / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 55, [4] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-415-128-9 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602387]
MARC

ANSEL
UTF-89112 /2015.
Tersánszky J. Jenő (1888-1969)
   Misi Mókus kalandjai / Tersánszky Józsi Jenő ; Kass János illusztrációival. - 4. kiad., utánny. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 89, [2] p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-083-9 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601716]
MARC

ANSEL
UTF-89113 /2015.
   Tőled kapott szavakkal dicsérlek / [fel. szerk. Farkasné Magyar Anikó] ; [kiad. a Csigabiga Gyermekház ...]. - [Kaposvár] : Csigabiga Gyermekház : Kapos Tetragon Kft., 2015. - 96 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2709-3 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - gyermekrajz
894.511-822 *** 379.825-053.2 *** 741-053.2
[AN 3597440]
MARC

ANSEL
UTF-89114 /2015.
Török Sándor (1904-1985)
   A hazug katona / Török Sándor. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 265, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-094-9 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602493]
MARC

ANSEL
UTF-89115 /2015.
Urbánszki László (1954-)
   A lándzsa nemesei : anno Domini 1242 / Urbánszki László. - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - 364 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-426-351-7 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3597217]
MARC

ANSEL
UTF-89116 /2015.
Uzsoki Mária
   Ráchel könyve / Uzsoki Mária. - Nagykanizsa : Czupi, 2015. - 167 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-43-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3597051]
MARC

ANSEL
UTF-89117 /2015.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Ákos óvodába megy / [írta] Vadadi Adrienn ; [rajz.] Igor Lazin. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 48, [4] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-065-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602530]
MARC

ANSEL
UTF-89118 /2015.
Vengrinyák János (1942-)
   Bíborfényben / Vengrinyák János ; [ill. Petrusák János]. - [Nyíregyháza] : Örökségünk, cop. 2014. - 150 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9694-52-1 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3598674]
MARC

ANSEL
UTF-89119 /2015.
Veres Ágnes
   Come to Hungary = Gyere Magyarországra / Veres Ágnes. - [Budapest] : [Veres Á.], [2015]. - 67 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2099-5 fűzött : 1140,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - angol nyelvű irodalom - vers - kétnyelvű dokumentum
894.511-14.02=20 *** 820-14(439)
[AN 3596684]
MARC

ANSEL
UTF-89120 /2015.
Vértes Judit (1938-)
   Úton-útfélen : tarkabarkák, avagy a világjáró könnycsepp kalandjai / Vértes Judit ; [ill. Karner László]. - Nagykanizsa : Czupi, 2015. - 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9782-46-4 fűzött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3597062]
MARC

ANSEL
UTF-89121 /2015.
Vízi László
   A gyerekek nem tehetnek semmiről / Vízi László. - [Alattyán] : [Vízi L.], 2015. - 396 p. ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-2052-0)
magyar irodalom - vers - aforizma
894.511-14 *** 894.511-84
[AN 3596669]
MARC

ANSEL
UTF-89122 /2015.
Wass Albert (1908-1998)
   Életem: voltam / Wass Albert ; [egybegyűjt. Lukácsi Éva] ; [szerk. Nagy Pál] ; [az angol szövegeket magyarra ford. Gálfalvi Ágnes és Lukácsi Éva]. - Marosvásárhely : Mentor ; Budapest : Duna Kvlub, [2014]-. - 21 cm
Wass Albert (1908-1998)
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3597202]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - cop. 2014. - 295 p.
A gerincen számozási adatként: 48.
ISBN 978-973-5996-34-5
ISBN 978-963-3540-18-3 kötött : 1990,- Ft
[AN 3597204] MARC

ANSEL
UTF-89123 /2015.
Zubor Erika (1958-)
   Amíg vártalak / Zubor Erika Nérya ; [kiad. NapSziget a Művészetekért Alapítvány]. - Budapest : NapSziget a Művészetekért Alapítvány, 2015. - 80 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89558-5-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3598092]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9124 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca épít / Bartos Erika. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: A homokvárÞ; Gömbi tornya
ISBN 978-615-5441-24-0 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3601554]
MARC

ANSEL
UTF-89125 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca : évszakos könyv / [Bartos Erika]. - 3. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [106] p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-615-5441-51-6 kötött : 3750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602238]
MARC

ANSEL
UTF-89126 /2015.
Havukainen, Aino (1968-)
Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen (magyar)
   Tatu és Patu trükkös találmányai az idők során / Aino Havukainen és Sami Toivonen ; [... ford. Bába Laura]. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-64-7 kötött : 2200,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3598056]
MARC

ANSEL
UTF-89127 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon autózik / Marék Veronika. - 5. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-057-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602521]
MARC

ANSEL
UTF-89128 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon cicája / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-070-6 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602510]
MARC

ANSEL
UTF-89129 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon és Annipanni / Marék Veronika. - 9. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-069-0 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602515]
MARC

ANSEL
UTF-89130 /2015.
Polat, Ercan
Acı biber Çatçat (magyar)
   Pepi, a paprika / Ercan Polat rajz. ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-82-4 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3598518]
MARC

ANSEL
UTF-89131 /2015.
Polat, Ercan
Cesur Tonti (magyar)
   Bátor Rizi / Ercan Polat rajz. ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-92-3 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3598519]
MARC

ANSEL
UTF-89132 /2015.
Polat, Ercan
Karga Gakguk (magyar)
   Valér, a varjúfióka / Ercan Polat rajz. ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-91-6 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3598515]
MARC

ANSEL
UTF-89133 /2015.
Polat, Ercan
Rakun Kunkun (magyar)
   Misi, a mosómaci / Ercan Polat rajz. ; [m. szöveg Elek Mária]. - [Érd] : Elektra Kvk., cop. 2014. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pöttöm mesék)
ISBN 978-615-5203-83-1 fűzött : 399,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3598517]
MARC

ANSEL
UTF-89134 /2015.
Scarry, Richard (1919-1994)
Richard Scarry's favorite storybook ever (magyar)
   Volt egyszer egy Tesz-Vesz város / Richard Scarry ; [ford. Réz András]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 67 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-11-9955-0 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602382]
MARC

ANSEL
UTF-89135 /2015.
Schneider, Liane
Conni bekommt eine Katze (magyar)
   Bori cicát kap / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 2.)
ISBN 978-615-5028-00-7 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602269]
MARC

ANSEL
UTF-89136 /2015.
Schneider, Liane
Conni geht zum Zahnarzt (magyar)
   Bori a fogorvosnál / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 14.)
ISBN 978-615-5028-56-4 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602295]
MARC

ANSEL
UTF-89137 /2015.
Schneider, Liane
Conni kommt in den Kindergarten (magyar)
   Bori óvodába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 1.)
ISBN 978-963-9737-99-0 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602250]
MARC

ANSEL
UTF-89138 /2015.
Schneider, Liane
Conni kommt in die Schule (magyar)
   Bori iskolába megy / Liane Schneider története ; Eva Wenzel-Bürger illusztrációival ; [ford. Orosz Anett]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [24] p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Barátnőm, Bori ; 19.)
ISBN 978-615-5220-15-9 fűzött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602301]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9139 /2015.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2015. - [22] p.
ISBN 978-963-12-2635-5 fűzött : 890,- Ft
[AN 3596496] MARC

ANSEL
UTF-89140 /2015.
Collin, Renaud
Banana! (magyar)
   Banana! / rajz. Renaud Collin ; írta Didier Ah-Koon ; [ford. Banitz Ildikó]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2015. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Minyonok ; 1.)
ISBN 978-615-80134-2-0 fűzött : 2199,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3597045]
MARC

ANSEL
UTF-89141 /2015.
   Értékteremtés és értékközvetítés : válogatás a Bolyai Ösztöndíj 15 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepélyes tudományos ülés előadásaiból : Szeged, 2013. november 11. / [szerk. Szigeti Gyula Péter] ; [rend., közread. a Magyar Tudományos Akadémia]. - [Budapest] : MTA, 2015. - 197, [3] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-508-799-0 fűzött
tanulmánygyűjtemény
082
[AN 3598221]
MARC

ANSEL
UTF-89142 /2015.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags und der Goldschatz (magyar)
   Digedagék és az aranykincs / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszki Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mozaik von Hannes Hegen)
A gerincen számozási adatként: 33.
ISBN 978-963-9791-44-2 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3596717]
MARC

ANSEL
UTF-89143 /2015.
Heuvel, Eric (1960-)
De zoektoch (magyar)
   Az igazság nyomában / Eric Heuvel, Ruud van der Rol, Lies Schippers ; [közread. az] Anne Frank Alapítvány az amszterdami Hollandsche Schouwburg Holokauszt Emlékközponttal együttműködésben. - Budapest : Luther K., 2015. - 61 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-380-055-3 fűzött
Hollandia - holokauszt - képregény - ifjúsági könyv
087.6:084.11(02.053.2) *** 323.12(=924)(492)"194"(084.11)
[AN 3596888]
MARC

ANSEL
UTF-89144 /2015.
   Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban [elektronikus dok.] : XVII. Apáczai-napok Tudományos Konferencia : 2013. október 25. : tanulmánykötet / szerk. Lőrincz Ildikó ; [rend. a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar]. - Szöveg. - Győr : NYME K., 2014. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-334-201-5)
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3597991]
MARC

ANSEL
UTF-8