MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 20. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/10/19 15:11:20
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
9145 /2015.
   An der Grenze der Bronze- und Eisenzeit : Festschrift für Tibor Kemenczei zum 75. Geburtstag / hrsg. von Ildikó Szathmári ; [Hrsg.:] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2015. - 507 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Váltakozva német, angol, orosz és francia nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5209-41-3 kötött
Európa - régészet - bronzkorszak - vaskorszak - személyi bibliográfia - emlékkönyv
012Kemenczei_T. *** 903(4)"637/638"
[AN 3600087]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9146 /2015.
   Budatétényi Polgári Kör, 1995-2015 / [szerk. Kolláthné Hollósy Rita]. - Budapest : Budatétényi Polgári Kör, cop. 2015. - 55 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-88656-4-9 fűzött
Budatétényi Polgári Kör
Budapest. 22. kerület - egyesület
061.2(439-2Bp.XXII.)
[AN 3599203]
MARC

ANSEL
UTF-89147 /2015.
Czike László (1950-)
   Digitális reinkarnáció [elektronikus dok.] / Czike László. - Szöveg (epub : 601 KB) (mobi : 964 KB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015. - (Czike László könyvei)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133383. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-181-8 (epub)
ISBN 978-963-398-182-5 (mobi)
titkos társaság - elektronikus dokumentum
061.236(089.3)
[AN 3600455]
MARC

ANSEL
UTF-89148 /2015.
   Emlékirat a Komárom-Esztergom Megyei Kárrendezési Hivatalról, 1991-1998 / szerk. Csőke Sándor. - Tatabánya : [Csőke S.], 2015. - 144 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2177-0 fűzött
Komárom-Esztergom Megyei Kárrendezési Hivatal (Tatabánya)
Komárom-Esztergom megye - kártérítés - földosztás - mezőgazdasági politika - testülettörténet - 1990-es évek
061.2(439.115)"199" *** 332.021.8(439.115)"199" *** 347.426.6(439.115)"199"
[AN 3599226]
MARC

ANSEL
UTF-89149 /2015.
   Levelek a frontról, 1914-1918 / [szerk. Gaál Zsuzsanna]. - Szekszárd : Wosinsky M. M. Múz., 2015. - 35 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (A Wosinsky Mór Múzeum kiállításai, ISSN 2064-2938)
A Szekszárdon, 2014. szept. 16 - 2015. aug. 31. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-963-7209-40-6 fűzött
Szekszárd - első világháború - helytörténet - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szekszárd) *** 355.48(100)"1914/1918" *** 943.9-2Szekszárd
[AN 3599089]
MARC

ANSEL
UTF-89150 /2015.
   Szent István lovagjai : a legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, 2014. május 5 - augusztus 31. : kiállítási katalógus / szerk., [a kiállítást rend.] Gödölle Mátyás, Pallos Lajos. - Budapest : MNM, 2014. - 359 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 339-351.
ISBN 978-615-5209-34-5 fűzött
Magyarország - állami kitüntetés - történeti feldolgozás - kiállítási katalógus
06.068(439)(091) *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3601220]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9151 /2015.
Móser Zoltán (1946-)
   Szám-ok / Móser Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2014. - 182 p. : ill. ; 24 cm. - (Jelképek által valóban ; 2.)
Bibliogr.: p. 177-180.
ISBN 978-963-89978-9-0 kötött
jelkép - számrendszer - magyar néprajz - folklór - művelődéstörténet
003.62 *** 003.35 *** 398(=945.11) *** 930.85(100)
[AN 3598965]
MARC

ANSEL
UTF-89152 /2015.
Móser Zoltán (1946-)
   Szivárvány havasán / Móser Zoltán ; [rajzok Hornyák László]. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - 287 p., [8] t. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Jelképek által valóban ; 1.)
Bibliogr.: p. 272-284.
ISBN 978-963-89978-8-3 kötött
jelkép - magyar néprajz - népköltészet - népdal
003.62 *** 398.88(=945.11)
[AN 3598970]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

9153 /2015.
   Ludwig Hevesi und seine Zeit = Hevesi Lajos és kora / hrsg. von Ilona Sármány-Parsons und Csaba Szabó. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2015. - 343 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 11.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-41-2 fűzött
Hevesi Lajos (1843-1910)
Magyarország - újságíró - író - 19. század - századforduló
070(439)(092)Hevesi_L. *** 894.511(092)Hevesi_L.
[AN 3600126]
MARC

ANSEL
UTF-89154 /2015.
   Post scriptum : pótkötet. - Budapest : Révai K., 2015. - 96 p. : ill. ; 20 cm. - (Tóth Dénes Árpád füzetei)
Összeáll. Tóth Dénes
ISBN 978-963-239-098-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Tóth Dénes (1950-)
Magyarország - újságíró - színházművészet - 20. század - 21. század - publicisztika
070(439)(092)Tóth_D._Á.(0:82-92) *** 792(439)"198/201"(0:82-92)
[AN 3600761]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9155 /2015.
Why? encyclopedia (magyar)
   Miért? enciklopédia : meghökkentő kérdések, meglepő válaszok / [ford. Simon Tamás]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 160 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-406-071-0 kötött : 3990,- Ft
természettudomány - művelődéstörténet - gyermekkönyv
5(02.053.2) *** 930.85(100)(02.053.2)
[AN 3599815]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9156 /2015.
Adyashanti (1962-)
Emptiness dancing (magyar)
   Az üresség tánca / Adyashanti ; [ford. Cziczelszky Judit]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 282 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9718-76-0 fűzött : 3200,- Ft
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3604574]
MARC

ANSEL
UTF-89157 /2015.
Gyarmati Gábor
   Aranyemberség [elektronikus dok.] / Gyarmati Gábor. - Szöveg (epub : 110 KB). - Székesfehérvár : Magánkiad., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133502. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-12-2012-4
prófécia - elektronikus dokumentum
133.3
[AN 3601579]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9158 /2015.
Erdei László (1945-)
   Fito(bio)remediáció : a környezet megtisztítása növényekkel / Erdei László ; [kész. a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszékén]. - Szeged : JATEPress, 2015. - 263 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-238-6 fűzött
talajszennyeződés - talajtisztítás - biológiai technológia - növénytan
504.5 *** 57.08 *** 581
[AN 3600833]
MARC

ANSEL
UTF-89159 /2015.
Kovács Zsolt (1963-)
   Pusztító puskások / Kovács Zsolt. - [Túrkeve] : [Herman O. Természetvédő Kör], 2015. - 50 p. : ill. ; 21 cm. - (Zöldike könyvsorozat, ISSN 1419-7715 ; 25.)
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-963-88174-6-4 fűzött
védett állat - vadon élő állat - kihalás - vadászat
504.74.06 *** 59 *** 799.2
[AN 3599374]
MARC

ANSEL
UTF-89160 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Tigrisszem féldrágakővel
ISBN 978-963-09-8258-0 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3599314] MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9161 /2015.
Rowlands, Caroline
Jurassic World (magyar)
   Jurassic World : ahol életre kelnek a dinoszauruszok / Caroline Rowlands ; [ford. Kövesdi Miklós Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 31 p. : ill., színes ; 24x27 cm
iCarltonAR aktiváló oldalakkal
ISBN 978-963-406-026-0 kötött : 3500,- Ft
dinosaurus - gyermekkönyv
568.19(02.053.2)
[AN 3599797]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9162 /2015.
Abraham, Keith
Living your passion (magyar)
   Élj szenvedélyesen! : 5 titok, ami hozzásegít, hogy azt csináld, amit szeretsz / Keith Abraham ; [ford. Szerednyey Valéria]. - Budapest : Network TwentyOne, cop. 2015. - 165 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9333-29-1 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3599930]
MARC

ANSEL
UTF-89163 /2015.
Babulka Péter (1953-)
   Gyógynövények és alternatív terápiák a mozgásszervi betegségek kezelésében / Babulka Péter, Boros Szilvia. - Budapest : SpringMed, cop. 2015. - 120 p., [8] t. : ill., színes ; 24 cm. - (SpringMed szakdolgozói könyvtár, ISSN 2064-8154)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9914-55-1 fűzött : 2800,- Ft
mozgásszervi betegség - alternatív gyógyászat - táplálkozástudomány
615.89 *** 616.7 *** 613.2
[AN 3599127]
MARC

ANSEL
UTF-89164 /2015.
   Béládi Ilona professzor asszony 90. születésnapjára / [szerk. Orosz László és Pusztai Rozália]. - Szeged : JATEPress, 2015. - 97 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 33-52.
ISBN 978-963-315-244-7 fűzött
Béládi Ilona (1925-)
Magyarország - orvos - mikrobiológia - 20. század - 21. század - személyi bibliográfia - emlékkönyv
61(439)(092)Béládi_I. *** 579 *** 012Béládi_I.
[AN 3600749]
MARC

ANSEL
UTF-89165 /2015.
Bóna László (1960-)
   Töréseink : mire emlékezzünk és mit felejtsünk? : a sérülések és a memória segítése homeopátiás szerekkel / Bóna László. - Budapest : Vis Vitalis, 2015. - 175 p. ; 21 cm. - (Bóna László homeopátiás előadás-sorozatai ; 3.)
ISBN 978-615-5414-17-6 fűzött
homeopátia
615.015.32
[AN 3599002]
MARC

ANSEL
UTF-89166 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
The five love languages for singles (magyar)
   Az 5 szeretetnyelv : szólóban : egyedül, de nem magányosan / Gary Chapman ; [ford. Szabó Ágnes]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Harmat, 2015. - 191 p. ; 21 cm
Megj. "Szólóban" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-288-272-7 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - mentálhigiénia - párkapcsolat - egyedülálló személy
613.865 *** 159.922.1 *** 316.472.4 *** 316.37-058.832
[AN 3604681]
MARC

ANSEL
UTF-89167 /2015.
Dobó Mariann
   Áttörés : tegyük rendbe az életünket! : [gyakorlati útmutató] : [életvezetők kézikönyve] / Dobó Mariann. - Szeged : Szabadegy. Magánkvk., cop. 2015. - 195 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 195.
ISBN 978-963-12-2480-1 fűzött
életvezetés - pénzügy
613.865 *** 336.7
[AN 3599388]
MARC

ANSEL
UTF-89168 /2015.
Fehér György (1957-)
   Utazás Parkinzóniába : egy Parkinson-beteg naplója : kór és kórkép / Fehér György. - [Budapest] : I.A.T. K., 2015. - 191 p. ; 21 cm
borító- és gerinccím: Utazás Parkinzóniában
ISBN 978-615-5068-22-5 fűzött : 3499,- Ft
Parkinson-kór - memoár
616.858(0:82-94)
[AN 3599059]
MARC

ANSEL
UTF-89169 /2015.
Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma (2014) (Budakalász)
   Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma : Budakalász, 2014. február 14. / [közread. a] Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztály ; [szerk. Csupor Dezső, Kiss Tivadar]. - Szeged : M. Gyógyszerésztud. Társ. Gyógynövény Szakoszt., 2014. - 27 p. ; 21 cm
Fűzött
gyógynövény - konferencia-kiadvány
615.322 *** 633.88 *** 061.3(439-2Budakalász)
[AN 3599255]
MARC

ANSEL
UTF-89170 /2015.
Fraiberg, Selma H. (1918-1981)
The magic years (magyar)
   Varázsos évek : [hogyan értsük meg és miként kezeljük a korai gyerekkor problémáit] / Selma H. Fraiberg ; [ford. Alpár Zsuzsa] ; [ill. Barka Ferenc]. - 5. kiad. - Budapest : Park, cop. 2014. - 262 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-129-5 kötött : 3500,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3603699]
MARC

ANSEL
UTF-89171 /2015.
Frank Kálmán (1910-1999)
   Kockás füzetek : Frank Kálmán osztálynaplói, 1950-69 / közread. Szabó László. - Szombathely : B.K.L. K., cop. 2015. - 336 p. : ill. ; 24 cm
A kéziratos naplók fotómásolata
ISBN 978-963-7334-88-7 fűzött
Magyarország - Szombathely - orvos - kórház - gyermekgyógyászat - 20. század - napló
616-053.2 *** 61(439)(092)Frank_K.(0:82-94) *** 364.444.046.6(439-2Szombathely)"195/196"(0:82-94)
[AN 3601265]
MARC

ANSEL
UTF-89172 /2015.
Hay, Louise L. (1926-)
The power is within you (magyar)
   Az erő benned van! / Louise L. Hay ; [ford. Boros[!] Katalin]. - 3. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 230 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-500-5 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3604744]
MARC

ANSEL
UTF-89173 /2015.
   Hospice szakápolástan / szerk. Németh Anikó. - Budapest : Medicina, 2015. - 237 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-529-2 kötött : 2680,- Ft
ápolástan - hospice-szolgálat - palliatív gondozás
616-083 *** 614.253 *** 616-036.88
[AN 3601508]
MARC

ANSEL
UTF-89174 /2015.
Jentesnakk (magyar)
   Lánydumcsi Karolinával / fotó Joakim Bjerk. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 16x21 cm
ISBN 978-615-5348-50-1 kötött
felnőtté válás - serdülőkor - nemi felvilágosítás - lány - ifjúsági könyv
159.922.6/.8(02.053.2) *** 613.88-055.2-053.6(02.053.2)
[AN 3600509]
MARC

ANSEL
UTF-89175 /2015.
Légrády Gábor
   Hiány-pótlás [elektronikus dok.] / Légrády Gábor. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133425. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-692-0
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3600874]
MARC

ANSEL
UTF-89176 /2015.
   Lotilko szárnyai : terápiás történetek és mesék traumát átélt gyerekeknek / szerk. Korbai Hajnal. - 2. átd. kiad. - Budapest : L'Harmattan : Mosoly Alapítvány, 2015. - 214, [4] p. : ill., színes ; 23 cm. - (Mosoly terápiák, ISSN 2062-0306 ; 2.)
Bibliogr.: p. [217-218].
ISBN 978-963-414-016-0 fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-236-414-016-0)
biblioterápia - gyermekgyógyászat - gyermeklélektan - világirodalom - gyermekirodalom - mese
159.922.7 *** 82-34(02.053.2)=945.11 *** 615.851.82
[AN 3604601]
MARC

ANSEL
UTF-89177 /2015.
Maitland, Sara (1950-)
How to be alone (magyar)
   Hogyan legyünk egyedül? / Sara Maitland ; [ford. Kónya Rita]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 206 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-219-9 fűzött : 2200,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3601273]
MARC

ANSEL
UTF-89178 /2015.
Martin, Jeanne Marie
Complete candida yeast guidebook (magyar)
   Teljes candida kézikönyv / írta Jeanne Marie Martin ; Zoltan P. Rona közrem. - Budapest : Partvonal, 2015. - 511 p. ; 23 cm. - (Partvonal Egészségünkre!, ISSN 2063-207X)
Bibliogr.: p. 509-511.
ISBN 978-615-5283-60-4 fűzött : 3990,- Ft
candida - gombás megbetegedés - diéta - szakácskönyv
616-002.828.223 *** 641.563(083.12)
[AN 3603745]
MARC

ANSEL
UTF-89179 /2015.
Máté Gábor (1944-)
Scattered minds (magyar)
   Szétszórt elmék : a figyelemhiány zavar új gyógymódja / Máté Gábor ; [ford. Váradi Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015, cop. 2013. - 410 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 395-402.
ISBN 978-963-310-207-7 fűzött : 3490,- Ft
figyelemzavar - hiperaktivitás
616.89-008.47 *** 616.89-008.481
[AN 3604692]
MARC

ANSEL
UTF-89180 /2015.
Nagy László Béla
   A felnőttkori légzésfunkciós diagnosztika gyakorlata [elektronikus dok.] / Nagy László Béla. - Szöveg (pdf : 21 MB). - Budapest : Semmelweis, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133539. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-331-314-5
légzőszervi betegség - orvosi diagnosztika - elektronikus dokumentum
616.24-07
[AN 3602101]
MARC

ANSEL
UTF-89181 /2015.
   Posztreszuszcitációs ellátás 2015. - [Budapest] : M. Resuscitatios Társ., cop. 2015. - 32 p. ; 21 cm. - (MRT-füzetek, ISSN 2416-187X ; 1.)
Bibliogr.: p. 28-32.
ISBN 978-963-12-2173-2 fűzött
újraélesztés - egészségügyi szolgáltatás
616-08-039.74 *** 364.444
[AN 3599737]
MARC

ANSEL
UTF-89182 /2015.
Stein, Andy
Kidney failure explained (magyar)
   Veseelégtelenség, dialízis, transzplantáció / Andy Stein, Janet Wild ; [ford. Takács Éva]. - Budapest : SpringMed, 2014. - 247 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9914-91-9 fűzött : 3200,- Ft
vesebetegség - dialízis - szervátültetés
616.61 *** 616.61-78 *** 616.61-089.843
[AN 3599095]
MARC

ANSEL
UTF-89183 /2015.
   Szemészet / szerk. Süveges Ildikó. - 4. jav., bőv. kiad. - Budapest : Medicina, 2015. - 606 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-226-539-1 kötött : 8400,- Ft
szemészet - egyetemi tankönyv
617.7(075.8)
[AN 3603726]
MARC

ANSEL
UTF-89184 /2015.
   Transzlácios kutatások a neuro- és kardiovaszkuláris farmakológiában : a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Experimentális Farmakológiai Szekciójának IX. szimpoziuma : 2015. március 26-28., ... Velence : programfüzet. - [Budapest] : MFT, [2015]. - 60 p. ; 21 cm
Az absztraktok váltakozva magyar és angol nyelven
Fűzött
gyógyszerészet - ideggyógyászat - szívgyógyászat - konferencia-kiadvány
615 *** 616.12 *** 616.8 *** 061.3(439-2Velence)
[AN 3599005]
MARC

ANSEL
UTF-89185 /2015.
   Várandós anyák és dohányzás [elektronikus dok.] : szakmai segédanyag a várandós anyák gondozásához / szerk. Demjén Tibor, Kimmel Zsófia ; [közread. a] Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : NEFI DF, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133504. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-87598-9-4
Magyarország - terhesgondozás - dohányzás - elektronikus dokumentum
613.84 *** 364.272 *** 364.65-055.26(439)
[AN 3601648]
MARC

ANSEL
UTF-89186 /2015.
Winkler Gábor (1938-)
   Inzulinterápia felnőttkori diabetes mellitusban / Winkler Gábor, Hosszúfalusi Nóra, Baranyi Éva. - Budapest : SpringMed, cop. 2015. - 206 p. : ill. ; 24 cm. - (SpringMed orvosi szakkönyvek, ISSN 2060-310X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9914-67-4 fűzött : 4800,- Ft
cukorbetegség - gyógyszeralkalmazás
616.379-008.64 *** 615.245
[AN 3599122]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9187 /2015.
   CsavarKulcs : kötőelem technika : kötőelemek kiválasztását és felhasználását segítő kézikönyv / [szerk. Tatai-Szabó Miklós]. - Kisberény : Szíriusz Fénye, 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2046-9 fűzött
kötőelem - csavar - szabvány
621.88 *** 006.7/.8(100)
[AN 3599088]
MARC

ANSEL
UTF-89188 /2015.
   A diósgyőri kohászat története képekben, 1770-2014 / [szerk.] Boros Árpád. - [Miskolc] : Lézerpont Stúdió Kft., 2015. - 206 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-88991-1-8 kötött
DAM 2004 Acél- és Hengermű Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (Miskolc)
Diósgyőr - kohászat - ipartörténet - fényképalbum
669(439-2Diósgyőr)"177/201"(084.12)
[AN 3599936]
MARC

ANSEL
UTF-89189 /2015.
Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciája (8.) (2014) (Győr)
   VIII. GMHOK : Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciája : konferencia kiadvány, 2014 / [rend., közread. a] Széchenyi István Egyetem. - [Győr] : Széchenyi I. Egy., [2014]. - 30 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
A konferenciát Győrött, 2014. márc. 30 - ápr. 2. között rendezték
Fűzött
gépészmérnöki ismeretek - mechatronika - konferencia-kiadvány
621 *** 681.5 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3601129]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9190 /2015.
Gidel, Henry
Coco Chanel (magyar)
   Coco Chanel / Henry Gidel ; [ford. Balla Katalin]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2002. - 429 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 425-427.
ISBN 978-963-07-9691-0 fűzött : 3990,- Ft
Chanel, Coco (1883-1971)
Franciaország - divattervezés - 20. század - életrajz
687.01:745(44)(092)Chanel
[AN 3603871]
MARC

ANSEL
UTF-8
21   Vegyipar

9191 /2015.
   Szuperkritikus oldószerek analitikai és műveleti alkalmazása : konferencia : Budapest, 2015. május 21. / [szerk. Kmecz Ildikó] ; [rend. az] MTA Vegyipari Műveleti és Gépészeti Munkabizottsága, MKE Műszaki Kémiai Szakosztály, BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék. - Budapest : BME, [2015]. - 41 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-179-4 fűzött
oldószer - konferencia-kiadvány
66.061.18 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3599220]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9192 /2015.
   Metró 4 / [fotó Szikszay Ágnes] ; [közread. a] Főmterv. - [Budapest] : Főmterv, cop. 2015. - 164 p. : ill., részben színes ; 22x24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-1919-7 fűzött
Budapest - földalatti vasút - mélyépítés - 21. század - fényképalbum
624.1(439-2Bp.) *** 656.342(439-2Bp.)(084.12)
[AN 3599251]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

9193 /2015.
Kopiás András Gábor
   KRESZ történeti áttekintés az 1890-től napjainkig tartó 125 évben / Kopiás András Gábor ; [kiad. a Hungária Veszélyes Áru Mérnöki Iroda Kft.]. - Budapest : [Korytrade], 2015. - 111 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 110-111.
ISBN 978-963-89073-8-7 fűzött
Magyarország - közlekedéstörténet - közlekedésrendészet - kronológia
656.1.05(439)(0:930.24) *** 351.811(439)(0:930.24)
[AN 3600706]
MARC

ANSEL
UTF-89194 /2015.
Lenár György (1941-)
   Az eltékozolt kisvasút : a kisvasút megszüntetésének 35. évfordulója emlékére / Lenár György. - 2. kibőv. kiad. - Sátoraljaújhely : Lenár Gy., 2015. - 182, [18] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1465-9 fűzött
Bodrogköz - közlekedéstörténet - kisvasút
656.331(439Bodrogköz)(091)
[AN 3603630]
MARC

ANSEL
UTF-89195 /2015.
Nagy Csaba
   EKAER-kalauz : mit kell tudni az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről? / írta Nagy Csaba. - Nagykanizsa : Új Média Kft., cop. 2015. - 56 p. ; 21 cm
Lezárva: 2015. febr. 16.
ISBN 978-963-12-1725-4 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3603912]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9196 /2015.
Alföldy Gábor (1975-)
   A füzérradványi Károlyi-kastély parkja / Alföldy Gábor. - Budapest : Mágus, 2015. - 160 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 130-133. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9433-49-6 kötött
Füzérradvány - park
712.253(439-2Füzérradvány)
[AN 3599264]
MARC

ANSEL
UTF-89197 /2015.
Bajusz István (1953-)
   Vizslatanítás tabuk nélkül ; A kiválasztott : a kutya léte és az ember tudatos változása / Kutyás Bajusz István. - [Hódmezővásárhely] : Bajusz I., [2014]. - 215 p. : ill., főként színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1187-0 fűzött
vizsla - vadászat
636.7.088 *** 799.2
[AN 3599869]
MARC

ANSEL
UTF-89198 /2015.
Bendersky, Jorge
DIY dog grooming (magyar)
   Kutyakozmetika otthon : kölyökfazontól a versenygyőztesig : minden tudnivaló lépésről lépésre / Jorge Bendersky ; Cesar Millan előszavával. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 160 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-981-3 fűzött : 3490,- Ft
kutyakozmetika
636.7.083
[AN 3599711]
MARC

ANSEL
UTF-89199 /2015.
Cole, Katherine
Complete wine selector (magyar)
   A nagy borválasztó : hogyan válasszunk alkalomhoz illő bort? : [magyar borokkal kibővítve] / Katherine Cole ; [ford. Búsné Pap Judit] ; [... kieg. Cseh Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 256 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-689-761-1 kötött
bor
663.2
[AN 3599732]
MARC

ANSEL
UTF-89200 /2015.
Csanády Etele (1931-)
   Dr. Csanády Etele munkássága, 1949-1992. - Sopron : [NYME], 2015. - [296] p. : ill. ; 24 cm
Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem. - Bibliogr. - Összefoglalás orosz, angol és német nyelven
ISBN 978-963-359-013-3 fűzött
Csanády Etele (1931-)
erdészet
630
[AN 3599023]
MARC

ANSEL
UTF-89201 /2015.
Dlusztus Imre (1960-)
   Meglelé borát : a Balaton borrégió borútikönyve / Dlusztus Imre. - Szeged : Jósika-Ház Bt., 2015. - 204 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Borútikönyv)
Fűzött : 2440,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-89801-6-8)
Balatoni borrégió - szőlőművelés - borászat - borvidék
634.8(439.11) *** 663.2(439Balatoni_borrégió)
[AN 3597029]
MARC

ANSEL
UTF-89202 /2015.
   Klímaváltozással összefüggő erdőgazdálkodási kihívások : válogatott tanulmányok / kész. a Fenntartható Erdőgazdálkodásért Alapítvány ... - Sopron : Fenntartható Erdőgazdálkodásért Alapítvány, 2014. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80139-0-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - erdészet - éghajlatváltozás
630(439) *** 551.583
[AN 3599030]
MARC

ANSEL
UTF-89203 /2015.
Kosztka Miklós (1944-)
   Pankotai Gábor (1914-1997) élete és munkássága / Kosztka Miklós. - Sopron : NYME K., 2014. - 52 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, ISSN 1417-8885 ; 29.)
Bibliogr.: p. 45-51.
ISBN 978-963-334-220-6 fűzött
Pankotai Gábor (1914-1997)
Magyarország - erdőmérnök - 20. század - személyi bibliográfia
630(439)(092)Pankotai_G. *** 012Pankotai_G.
[AN 3599033]
MARC

ANSEL
UTF-89204 /2015.
   Méhegészségügy az ökológiai méhészetben / [szerk. Csáki Tamás] ; [közread. az ] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, [2015]. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80247-1-6 fűzött
méhészet - állategészségügy - biogazdálkodás
638.1 *** 619 *** 631.147
[AN 3599195]
MARC

ANSEL
UTF-89205 /2015.
Molnár Zsolt
   Tápos zacsiba zárt kutyabetegségek / Molnár Zsolt. - Budapest : Molnár Zs., 2015. - 244 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1936-4 fűzött : 3885,- Ft
kutyatartás - kisállateledel - táplálkozástudomány - állategészségügy
636.7.084 *** 619 *** 613.2
[AN 3599021]
MARC

ANSEL
UTF-89206 /2015.
   Nitrát : gazdálkodói kézikönyv / [szerk. Sztahura Erzsébet] ; [kiad. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara]. - 2. jav. kiad. - Budapest : NAK, 2015. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5307-18-8 fűzött
Magyarország - mezőgazdasági termelés - trágya - nitrogén - talajvédelem - mezőgazdasági jog
631.84 *** 504.53.06(439) *** 349.42(439)
[AN 3603702]
MARC

ANSEL
UTF-89207 /2015.
Pikó Imre
   Szalkai József, az utolsó békési halász / Pikó Imre. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 108 p. : ill., részben színes ; 18x21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 52.)
ISBN 978-615-80138-2-6 fűzött
Szalkai József (1927-)
Körös - halászat - memoár
639.2(439)(282.243.742.3)(0:82-94)
[AN 3599423]
MARC

ANSEL
UTF-89208 /2015.
Velander, Pernilla
Hevosen hoitaminen (magyar)
   Pónituning / Pernilla Velander ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis lovasiskolám ; 3/5.)
ISBN 978-615-5348-58-7 fűzött
póniló - állattartás - ifjúsági könyv
636.16(02.053.2)
[AN 3600794]
MARC

ANSEL
UTF-89209 /2015.
   Volt egyszer egy Barnevál / [szerk. Csombordi István] ; [kiad. Pro Bibliotheca Alapítvány]. - Törökszentmiklós : Pro Bibliotheca Alapítvány, 2015. - 288 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-2650-8 kötött
Törökszentmiklósi Baromfifeldolgozó Vállalat
Törökszentmiklós - ipartörténet - vállalat - baromfiipar - 20. század
636.5(439) *** 061.5(439-2Törökszentmiklós)(091)
[AN 3601303]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9210 /2015.
Ankarloo, Mette
   Sütinyalókák / [írta Mette Ankarloo] ; [fotók Magnus Malmberg] ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-5348-61-7 fűzött
sütemény - szakácskönyv - ifjúsági könyv
641.852(083.12)(02.053.2)
[AN 3600497]
MARC

ANSEL
UTF-89211 /2015.
Frank Júlia (1946-)
   Az én kamrám : Frank Júlia tanácsaival : 84 öntapadó cimkével. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 15 p. ; 24 cm + 2 mell.
ISBN 978-963-13-6287-9 fűzött : 2490,- Ft
befőzés - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3600850]
MARC

ANSEL
UTF-89212 /2015.
Gayler, Paul
Burgers (magyar)
   Hamburgerek : a barbecue ranch burgertől a miszós lazacburgerig / Paul Gayler ; Gus Filgate fotóival ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 143 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-689-990-5 fűzött : 2990,- Ft
hamburger - szakácskönyv
641.84(083.12)
[AN 3599785]
MARC

ANSEL
UTF-89213 /2015.
Halmos Monika
   Dzsemek és csatnik / [receptek Halmos Monika]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Családi füzetek). (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 62.)
ISBN 978-963-251-745-2 fűzött
lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3601170]
MARC

ANSEL
UTF-89214 /2015.
Halmos Monika
   Modern befőzés / [receptek Halmos Monika]. - Kisújszállás : Szalay Kv., 2015. - 31 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Receptek a nagyitól, ISSN 2063-4323 ; 63.). (Családi füzetek)
ISBN 978-963-251-746-9 fűzött
befőtt - lekvár - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3601172]
MARC

ANSEL
UTF-89215 /2015.
Hearne-Smith, Sharon
No-bake baking (magyar)
   Sütemények sütés nélkül : könnyen elkészíthető torták és más édességek / Sharon Hearne-Smith ; Donal Skehan fotóival ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 191 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-406-027-7 kötött : 3990,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3599623]
MARC

ANSEL
UTF-89216 /2015.
   Karácsonyi ötletalbum : karácsonyi díszek és finomságok! / [fotók Magnus Malmberg] ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 64 p., [2] t.fol. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-615-5348-65-5 kötött
karácsony - sütemény - foglalkoztatókönyv - szakácskönyv
641.566(083.12) *** 641.852(083.12) *** 398.332.416 *** 379.826
[AN 3600572]
MARC

ANSEL
UTF-89217 /2015.
Kása Tamás
   Tudatos konyha [elektronikus dok.] : 55+5 tipp leendő és gyakorló konyhatündéreknek / Kása Tamás. - Szöveg és képek (epub : 7.9 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133388. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-458-2
konyhatechnika - elektronikus dokumentum
641
[AN 3600490]
MARC

ANSEL
UTF-89218 /2015.
Sinclair, Mima
Mug cakes (magyar)
   Bögresütik : mikrohullámú sötőben villámgyorsan elkészíthető sütemények / Mima Sinclair ; Tara Fisher fotóival ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 95 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-406-001-7 kötött : 2500,- Ft
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3599704]
MARC

ANSEL
UTF-89219 /2015.
Wolk, Ulrike
Pons Deutsch rund ums Brandenburger Tor (magyar)
   Gasztrokulturális kalandozások németül : Németország felfedezése : [rejtvények, fejtörők és érdekességek] / írta Ulrike Wolk ; [ford. Széles Gábor]. - Budapest : Klett, 2015. - 128 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5258-87-9 fűzött
Németország - Ausztria - Svájc - gasztronómia - helyismeret - német nyelv - nyelvkönyv
641.5(430) *** 641.5(436) *** 641.5(494) *** 908.430 *** 908.436 *** 908.494 *** 803.0(078)=945.11
[AN 3600227]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9220 /2015.
Farkas Szilárd (1981-)
   Søren Aabye Kierkegaard magyar nyelvű recepciója az 1930-as években / Farkas Szilárd. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., cop. 2015. - 182 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Bibliogr.: p. 173-182.
ISBN 978-615-5022-18-0 fűzött
Kierkegaard, Søren (1813-1855)
Dánia - Magyarország - filozófus - 19. század - recepcióelmélet - filozófiatörténet - 20. század
1(489)Kierkegaard,_S. *** 1(439)"193"
[AN 3599266]
MARC

ANSEL
UTF-89221 /2015.
Matolcsi Tamás (1941-)
   Téridőmodellek / Matolcsi Tamás ; [közread. az] Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért. - Budapest : Egyes. a Tudomány és Technológia Egységéért, 2015. - 220 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80157-1-4 fűzött
téridő - matematikai modell
114/115 *** 519.86
[AN 3600895]
MARC

ANSEL
UTF-89222 /2015.
Németh András (1950-)
   Emberi idővilágok : pedagógiai megközelítések / Németh András. - Budapest : Gondolat, [2015]. - 171 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 161-171.
ISBN 978-963-693-578-8 fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-693-268-8)
kultúraszociológia - idő - pedagógiai szociológia
115 *** 316.7 *** 37.015.4
[AN 3603696]
MARC

ANSEL
UTF-89223 /2015.
Zóka Péter (1983-)
   Alexander Bernát és a "nemzeti filozófia" : az újkori nyugat-európai bölcselet és a modern nacionalizmuselméletek tükrében / Zóka Péter. - Zalaegerszeg : Pannon Írók Társ., 2014. - 133 p. ; 21 cm. - (Pannon tükör könyvek, ISSN 1416-3497)
Bibliogr.: p. 125-131.
ISBN 978-615-5022-19-7 fűzött
Alexander Bernát (1850-1927)
Magyarország - filozófus - 19. század - 20. század - nacionalizmus - filozófiatörténet
1(439)(092)Alexander_B. *** 329.17 *** 1(100)(091)
[AN 3599233]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9224 /2015.
Aczél László Zsongor (1942-2014)
   Nem én, hanem te, Istenem : a szemlélődő ima útjai : Aczél László Zsongor pálos szerzetes lecsendesedés imája / [közread. a] ... Magyar Pálos Rend. - [Pécs] : M. Pálos Rend, [2014]. - 307 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-80094-1-6 fűzött
lelkigyakorlat
242
[AN 3601296]
MARC

ANSEL
UTF-89225 /2015.
Aznaworean, Zareh (1947-2004)
   Zarándokok imakönyve / Zareh Aznavorian ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, 2015. - 167 p. ; 14 cm
Örmény nyelven
ISBN 978-963-12-2783-3 fűzött
örmény egyház - zarándoklat - imakönyv
281.6 *** 243 *** 248.153.8
[AN 3601260]
MARC

ANSEL
UTF-89226 /2015.
Barabás Gábor (1983-)
Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 (magyar)
   A pápaság és Magyarország a 13. század első felében : pápai hatás, együttműködés, érdekellentét / Barabás Gábor. - Pécs : Pécsi Történettudományért Kult. Egyes., 2015. - 353 p. ; 24 cm. - (Thesaurus historiae ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi, ISSN 2063-2398 ; 5.)
Bibliogr.: p. 298-320. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-8948-25-0 fűzött : 3500,- Ft
Vatikán - Magyarország - magyar történelem - pápaság - egyházjog - egyházpolitika - diplomácia - 13. század
262.13"12" *** 943.9"12" *** 327(456.31)"12" *** 327(439)"12" *** 348.1/.7(439)"12"
[AN 3600793]
MARC

ANSEL
UTF-89227 /2015.
Barabás Gábor (1983-)
   Das Papsttum und Ungarn in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ca. 1198 - ca. 1241 : päpstliche Einflussnahme, Zusammenwirken, Interessengegensätze = A pápaság és Magyarország a 13. század első felében, ca. 1198 - ca. 1241 : pápai befolyás, együttműködés, érdekellentétek / Gábor Barabás. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2014. - 442 p. : ill. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 6.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.: p. 393-416.
ISBN 978-615-5389-31-3 fűzött
Vatikán - Magyarország - pápaság - egyháztörténet - egyházjog - magyar történelem - 13. század - diplomácia
262.13"12" *** 943.9"12" *** 327(456.31)"12" *** 327(439)"12" *** 348.1/.7(439)"12"
[AN 3600120]
MARC

ANSEL
UTF-89228 /2015.
   A Biblia világa : [az Ó- és Újszövetség könyvei bélyegeken] / összeáll. Gyürki László. - [Körmend] : Gyürki L., 2015. - 163 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-1468-0 kötött
Biblia
Magyarország - bélyeggyűjtés - bélyeg
22 *** 656.835.91(439)
[AN 3600189]
MARC

ANSEL
UTF-89229 /2015.
   A Biblia világa carte maximum gyűjteményen / ... összeáll. Gyürki László. - [Körmend] : Gyürki L., 2015. - 213 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-2458-0 kötött
Biblia
Magyarország - bélyeggyűjtés - képes levelezőlap - bélyeg
22 *** 796.5 *** 656.835 *** 656.835.91
[AN 3600191]
MARC

ANSEL
UTF-89230 /2015.
Briem, Christian
Gottes kostbare Gedanken (magyar)
   Isten felbecsülhetetlen gondolatai / Christian Briem. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-71-5 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3600291]
MARC

ANSEL
UTF-89231 /2015.
Déri Eszter (1986-)
   1800 előtti magyarországi prédikációk szakirodalmi bibliográfiája [elektronikus dok.] / összeáll. Déri Eszter ; készült az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportban. - Szöveg (pdf : 456 KB). - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutcsop., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133443. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-308-232-4
Magyarország - magyar irodalom története - műfajtörténet - egyháztörténet - 16. század - 17. század - 18. század - prédikáció - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
252(439)"15/17":016 *** 894.511(091)-52"15/17":016
[AN 3601022]
MARC

ANSEL
UTF-89232 /2015.
Divald Kornél (1872-1931)
   Szent Margit legendás könyve / Tarczai György ; Udvary Géza ... rajz. - Esztergom : Pax, [2015]. - 200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89783-3-2 fűzött
Margit, Szent, Árpád-házi (1242-1270)
Magyarország - szent - 13. század - magyar irodalom - legenda
235.3(092)Margit,_Árpád-házi(0:82-343.5) *** 894.511-343.5
[AN 3601216]
MARC

ANSEL
UTF-89233 /2015.
   Édentől Kánaánig : napról napra végig a Biblián / szerk. John Bennett. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 380 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-53-1 fűzött
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve
bibliamagyarázat
222.07
[AN 3600283]
MARC

ANSEL
UTF-89234 /2015.
Farinella, Enzo
   Sulle strade del mondo : monaci irlandesi in Europa e in Italia : alle radici della storia Europea = On the pathways of the World : Irish monks in Europe and Italy : at the roots of European history / Enzo Farinella. - Dublin ; Szombathely ; Bobbio : Ed. Casa Italia, 2015. - 136 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fűzött
Európa - Olaszország - szerzetes - írek - középkor
271(=916.2)(4)"05/10" *** 271(=916.2)(45)"05/10"
[AN 3601137]
MARC

ANSEL
UTF-89235 /2015.
Fedeles Tamás (1974-)
   Peregrini : a középkor jámbor utazói : krotki putnici srednjega vijeka : the pious travellers of the Mediaeval period / Fedeles Tamás ; [... ford. ... Lovaš Eldina, ... Czeferner Dóra]. - Pécs : Kronosz, 2015. - 94 p. : ill. ; 16x23 cm
Bibliogr.: p. 93-94.
ISBN 978-615-5497-46-9 fűzött
Európa - zarándoklat - kegyhely - művelődéstörténet - középkor
248.153.8(4)"11/15" *** 930.85(4)"11/15"
[AN 3600897]
MARC

ANSEL
UTF-89236 /2015.
   Festum agent tibi : köszöntő írások Ullmann Péter Ágoston O. Praem. 75. születésnapjára / [közread.] a Gödöllői Premontrei Perjelség. - [Gödöllő] : Gödöllői Premontrei Perjelség, 2015. - 108 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2030-8 fűzött
Ullmann Péter (1940-)
Magyarország - katolikus pap - premontreiek - 20. század - 21. század - zenetörténet - egyházi és vallásos zene - emlékkönyv
271.792(439)(092)Ullmann_P. *** 783(439)(091)
[AN 3599083]
MARC

ANSEL
UTF-89237 /2015.
Florenskij, Pavel Aleksandrovič (1882-1937)
Filosofiâ kulʹta (magyar)
   A kultusz filozófiája / Pavel Florenszkij. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 218 p. ; 20 cm
Ford. Kiss Ilona. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-839-4 fűzött : 2500,- Ft
isten tisztelete - szentség - dogmatika - egyházi szertartás
217 *** 264 *** 265 *** 23
[AN 3599925]
MARC

ANSEL
UTF-89238 /2015.
Gass, Bob
   Mai ige : bátorító üzenetek 44 napra / írta Bob és Debby Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-89882-3-2 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3603721]
MARC

ANSEL
UTF-89239 /2015.
   Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához : tanulmánykötet Mindszenty József pappá szentelésének 100., esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára : Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva / kiad. a Hittel a Nemzetért Alapítvány. - Budapest : Hittel a Nemzetért Alapítvány, 2015. - [4], 278 p. ; 21 cm
Számozási adatként: 1. - Bibliogr.
ISBN 978-615-80233-0-6 fűzött
Mindszenty József (1892-1975)
Magyarország - bíboros - 20. század - állam és egyház viszonya - állami terror
282(439)(092)Mindszenty_J. *** 322(439)"194/197" *** 323.282(439)"194/195"
[AN 3600821]
MARC

ANSEL
UTF-89240 /2015.
Jókai Anna (1932-)
   A hit kapuja / Jókai Anna, Korzenszky Richárd. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - [1] t., 150 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Manréza-füzetek, ISSN 1786-3228 ; 13.)
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-74-6 kötött : 3500,- Ft
vallásos irodalom - dialógus
244(047.53)
[AN 3601266]
MARC

ANSEL
UTF-89241 /2015.
Kiss Edina
   Érzelmeink kezelése a hit segítségével [elektronikus dok.] / Kiss Edina. - Szöveg (epub : 454 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133544. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-774-3
vallásos irodalom - életvezetés - elektronikus dokumentum
244 *** 613.865
[AN 3602140]
MARC

ANSEL
UTF-89242 /2015.
   Örmény apostoli egyház ünnepei / [összeáll. Manja Ghazaryan, Anahit Hambarcumyan] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, 2015. - 86, [9] p. : ill., színes ; 28 cm
Örmény nyelven
ISBN 978-963-12-2784-0 fűzött
örmény egyház - vallási ünnep - egyházi év
264-041 *** 281.6
[AN 3601285]
MARC

ANSEL
UTF-89243 /2015.
Retailleau, Jean
Arnold Janssen (magyar)
   Szent Arnold Janssen / [... rajzok Jean Retailleau] ; [... ford. Szelei György] ; kiad. az Isteni Ige Társasága ... Magyar Rendtartománya. - Kőszeg : Isteni Ige Társ. M. Rendtartomány, cop. 2015. - 45 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2806-9 fűzött
Janssen, Arnold (1837-1909)
Németország - misszionárius - szent - 19. század - századforduló - képregény
235.3(092)Janssen,_A. *** 266(430)(092)Janssen,_A.
[AN 3601275]
MARC

ANSEL
UTF-89244 /2015.
Ritchie, John
From Egypt to Canaan (magyar)
   Egyiptomtól az ígéret földjéig : Izráel gyermekeinek kivonulása Egyiptomból, vándorlásuk a pusztában és megérkezésük Kánaánba / John Ritchie. - Budapest : Evangéliumi K., [2015]. - 102 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5189-84-5 fűzött
bibliamagyarázat
222.07
[AN 3600359]
MARC

ANSEL
UTF-89245 /2015.
Takó Gábor
   A Miród-forrás története / [szerző Takó Gábor] ; [közrem. ... Gyürki László, ... Fancsali Andrásné]. - Kemestaródfa : [Önkormányzat], 2015. - 224 p. : ill. ; 20 cm
Közread. Kemestaródfa Önkormányzata. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2563-1 fűzött
Kemestaródfa - kegyhely - szenvedéstörténet - helyismeret
248.159.23(439-2Kemestaródfa) *** 908.439-2Kemestaródfa
[AN 3604763]
MARC

ANSEL
UTF-89246 /2015.
Tatai István (1957-)
   Bibliai kardiológia : hét tanítás szívünk titkairól / Tatai István ; [graf. Fábián Emese]. - Utánny. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2015, cop. 2008. - 94 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-87233-9-0 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3603904]
MARC

ANSEL
UTF-89247 /2015.
Teresa de Jesus (1515-1582)
El castillo interior, o Las moradas (magyar)
   A belső várkastély / Avilai Szent Teréz ; [ford., a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta Sajó Tamás és Templom Kata]. - [Magyarszék] : Sarutlan Kármelita Nővérek ; Budapest : Jel, 2015. - 343 p. : ill. ; 20 cm. - (Avilai Szent Teréz összes művei ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9670-95-2 fűzött : 2800,- Ft
vallásos irodalom - imádkozás
248.143 *** 244
[AN 3603688]
MARC

ANSEL
UTF-89248 /2015.
Tóth Norbert, C. (1974-)
   Az esztergomi székeskáptalan a 15. században / C. Tóth Norbert. - Budapest : MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, 2015-. - 24 cm
Esztergom - káptalan - egyháztörténet - 15. század
262.142(439-2Esztergom)"14"
[AN 3599937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r., A kanonoki testület és az egyetemjárás. - 2015. - 198 p. : ill. - (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, ISSN 1787-9213 ; 7.)
Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 161-168.
ISBN 978-963-508-804-1 kötött
Esztergom - káptalan - egyházi személy - egyháztörténet - 15. század
262.142(439-2Esztergom)"14" *** 262.142(439)(092)
[AN 3599952] MARC

ANSEL
UTF-89249 /2015.
Tóth Sára (1967-)
   Táncol a por : írások hitről, spiritualitásról, kultúráról / Tóth Sára. - Budapest : Harmat, 2015. - 318 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-288-266-6 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3599296]
MARC

ANSEL
UTF-89250 /2015.
Urbán L. Tamás (1976-)
   Az élő tűz : megváltoztatja az életed : [egész éves bibliaolvasó vezérfonallal] / Urbán L. Tamás. - Orosháza : Urbán L. T., 2015. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2236-4 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
244 *** 22.07
[AN 3599168]
MARC

ANSEL
UTF-89251 /2015.
Warum... ...Ängste? Unglücke? Krankheiten? Kriege? Naturkatastrophen? Sterben? (magyar)
   Miért? ...Félelem? ...Szerencsétlenségek? ...Betegségek? ...Természeti katasztrófák? ...Földrengések? ...Halál? ...Háborúk? : ad-e Isten választ ezekre a kérdésekre?. - Budapest : Evangéliumi K., [2015]. - 87 p. : ill. ; 19 cm
Gerinccím: Miért? : ad-e Isten választ ezekre a kérdésekre?
ISBN 978-615-5189-65-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3600527]
MARC

ANSEL
UTF-89252 /2015.
Yildiz, Jasmin
Nicht die Hälfte hat man mir gesagt (magyar)
   A felét sem mondták el : a bibliai Sába királynőjének látogatása Salamon királynál / Jasmin Yildiz ; az elő- és utószót írta Werner Gitt ; [ill. Doris Daubertshäuser]. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2015. - 152 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-615-5189-72-2 fűzött
bibliai történet
22.046
[AN 3600346]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9253 /2015.
Bedecs Éva (1970-)
   Józan Péter műveinek válogatott bibliográfiája : Józan Péter 80. születésnapjára / [... összeáll. Bedecs Éva, Katona-Klingl Anikó, Pásztor Angelika] ; [közread. a KSH Könyvtár]. - Budapest : KSH Kvt., 2015. - 37 p. ; 27 cm
ISBN 978-963-235-474-3 kötött
Fűzött
Józan Péter (1935-)
Magyarország - statisztikus - 20. század - 21. század - interjú - személyi bibliográfia
311(439)(092)Józan_P.(047.53) *** 012Józan_P.
[AN 3599326]
MARC

ANSEL
UTF-89254 /2015.
Botlik József (1949-)
   Az őrvidéki magyarság sorsa, 1945-1989 : kitekintéssel 2014-ig / Botlik József. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2015. - 629 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 554-595.
ISBN 978-615-5145-23-0 kötött : 3850,- Ft
Burgenland - határon túli magyarság - 20. század
316.347(=945.11)(436.3)"194/198"
[AN 3600907]
MARC

ANSEL
UTF-89255 /2015.
   Drávaszög és Szlavónia : adalékok a horvátországi magyarok nyelvéhez és kultúrájához / szerk. Gasparics Judit és Ruda Gábor ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2014. - 113 p. : ill. ; 21 cm + mell.
Bibliogr.
ISBN 978-615-5026-55-3 fűzött
Horvátország - határon túli magyarság
316.347(=945.11)(497.13)
[AN 3599380]
MARC

ANSEL
UTF-89256 /2015.
   Driving the future : interviews with successful young talents / [... ed. Tamás Jászay and Zsuzsa Munkácsy]. - [Budapest] : Assoc. of Hung. Talent Support Org., 2015. - 116 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz könyvek, ISSN 2062-5936 ; 41.)
Fűzött
Magyarország - tehetség - ifjúság - interjú
316.37-053.6/.8(439)(092)(047.53) *** 159.928.22(439)(047.53)
[AN 3601375]
MARC

ANSEL
UTF-89257 /2015.
Gosztonyi Gergely (1978-)
   Snapshots of the path to Hungary's first media act / Gergely Gosztonyi. - Budapest : [Dep. of Hung. Legal History Eötvös L. Univ.], 2015. - 12 p. ; 21 cm. - (Rechtsgeschichtliche Vorträge, ISSN 1218-4942 ; 70.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - médiatörténet - médiapolitika - belpolitika - rendszerváltás - ezredforduló
316.774(439)"198/199" *** 323(439)"198/199"
[AN 3600769]
MARC

ANSEL
UTF-89258 /2015.
   Kézikönyv : segítség a mindennapi "túléléshez" / [kész. a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete Családsegítő Szolgálata]. - [Sopron] : Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Int. Családsegítő Szolg., 2015. - 47 p. ; 22 cm
Fűzött
életmód - életvezetés - háztartás
316.728 *** 613.865 *** 64
[AN 3600238]
MARC

ANSEL
UTF-89259 /2015.
Pokol Béla (1950-)
   Európa végnapjai : a demográfiai összeroppanás következményei / Pokol Béla. - 2. kiad. - Budapest : Kairosz, 2015. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-212.
ISBN 978-963-662-476-7 fűzött : 2800,- Ft
Európa - Közép-Európa - népességváltozás - bevándorlás - társadalmi probléma - konfliktus - iszlám - cigányság - 21. század
314.925.3(4) *** 316.48(4) *** 314.86(4-11)(=914.99) *** 297(4) *** 304(4) *** 316.624(4) *** 314.8(4)
[AN 3603891]
MARC

ANSEL
UTF-89260 /2015.
Potter, W. James
Media literacy (magyar)
   Médiaműveltség / W. James Potter ; [ford. Kató Eszter]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - XX, 502 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-490-5 kötött
tömegkommunikáció - tömegtájékoztatási eszköz - internet - szociálpszichológia
316.774 *** 659.3 *** 791.9.096/.097 *** 316.6 *** 681.324Internet
[AN 3601321]
MARC

ANSEL
UTF-89261 /2015.
Ruddock, Andy
Youth and media (magyar)
   Ifjúság és média / Andy Ruddock ; [ford. Guld Ádám]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 274 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 255-274.
ISBN 978-963-295-484-4 kötött
ifjúságszociológia - tömegtájékoztatási eszköz - internet
316.37-053.2/.6 *** 791.9.096/.097 *** 681.324Internet
[AN 3601331]
MARC

ANSEL
UTF-89262 /2015.
   Rusiny : kniga dìla rusinsʹkoï molodežì Madârŝiny = A ruszinok : ismertető könyv a magyarországi ruszin ifjúság számára / sost. i red. Marìanna Lâvinec ; tovmačenâ na madârskyj âzyk Ânoš Sabov ; vyd. Rusinsʹkyh samospravovanʹ Terijzvaroša, Jožefvaroša i Ujbudy. - 2. izd. - Budapešt : Rusinsʹka samosprava Terijzvaroša : Rusinsʹka samosprava Jožefvaroša : Rusinsʹka samoprava Ujbudy, 2014. - 72 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-5733-8 fűzött
híres ember - ruszinok
316.347(=875) *** 929(=875)
[AN 3603622]
MARC

ANSEL
UTF-89263 /2015.
   Tény és fikció : tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon / szerk. Lajtai Mátyás és Varga Bálint. - Budapest : MTA BTK TTI, 2015. - 215 p. : ill. ; 24 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, ISSN 2416-1144 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9627-98-7 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - nemzettudat - társadalmi tudat - kultúraszociológia - kultúratörténet - 19. század
316.63(439)"18" *** 930.85(439)"18" *** 316.7(439)"18"
[AN 3600015]
MARC

ANSEL
UTF-89264 /2015.
   Velünk éltek, velünk élnek : fejezetek a magyarországi és a Pécs-baranyai zsidóság történetéből : konferenciakötet / [szerk. Nagy Marianna] ; [közread. a] PTE BTK TTI. - Pécs : PTE BTK TTI, 2015. - 197, [2] p. : ill. ; 20 cm
A konferenciát Pécsett, 2014. okt. 16-án rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-761-0 fűzött
Pécs - Baranya megye - zsidóság - 19. század - 20. század
316.347(=924)(439-2Pécs)"18/19" *** 316.347(=924)(439.127)"18/19"
[AN 3600871]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9265 /2015.
   Aranykapu : tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére / szerk. Jakab Albert Zsolt, Kinda István ; [közread. a] Kriza János Néprajzi Társaság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Székely Nemzeti Múzeum. - Kolozsvár : Kriza J. Néprajzi Társ. ; [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. ; [Sfântu Gheorghe] : Székely Nemz. Múz., 2015. - 1079 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-963-7376-62-7 kötött
ISBN 978-973-8439-80-1
Románia - magyar néprajz - határon túli magyarság - emlékkönyv - személyi bibliográfia
39(=945.11) *** 39(=945.11)(498) *** 012Pozsony_F.
[AN 3599075]
MARC

ANSEL
UTF-89266 /2015.
Bán József (1924-2010)
   Matyó hagyományok nyomában / Bán József ; [kiad. Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft.]. - 2. jav. kiad. - Mezőkövesd : Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft., 2015. - 304 p. : ill. ; 25 cm
Tart.: A földmívelő ember imádságaiÞ; Mezőkövesdi ragadványnevek és szerepük a település hajdani életébenÞ; A mezőkövesdi ragyogó a máglyánÞ; Az esztendő nevezetes (jeles) napjai, hónapok szerint
ISBN 978-963-12-2506-8 fűzött
Mezőkövesd - magyar néprajz - matyók - helyismeret
39(=945.11matyók) *** 908.439-2Mezőkövesd
[AN 3603733]
MARC

ANSEL
UTF-89267 /2015.
   Hódmezővásárhely néprajza / [főszerk. Novák László Ferenc] ; [szerk. Nagy Vera, Szenti Tibor] ; [kiad. Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár]. - Hódmezővásárhely : Németh L. Vár. Kvt. és Pósa L. Gyermekkvt., 2015. - 2 db (1311 p.) : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87406-4-9 kötött
Hódmezővásárhely - magyar néprajz - szakbibliográfia
39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely):016 *** 39(=945.11)(439-2Hódmezővásárhely)
[AN 3600683]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1.]. - 608 p. + térk.
ISBN 978-963-87406-5-6
[AN 3600692] MARC

ANSEL
UTF-8


   [2.]. - p. 617-1311. + 2 mell.
ISBN 978-963-87406-6-3
[AN 3600695] MARC

ANSEL
UTF-89268 /2015.
Jäger-Manz, Monika (1962-)
   Traditionen kindgemäss pflegen : Sitten und Bräuche von gestern für unsere Kinder von heute : eine methodische Handreichung für die Erziehung an deutschen Nationalitätenkindergärten / Monika Jäger-Manz. - 2. Aufl. - Baja : Bajapress Ny. : M. Jäger-Manz, 2015. - 103 p. : ill., főként színes ; 24 cm
A függelék magyar nyelven. - Bibliogr.: p. 86-88.
ISBN 978-963-12-2744-4 fűzött
óvodai nevelés - nemzetiségi oktatás - magyarországi németek - néprajz - módszertan
39(=30)(439) *** 371.3 *** 373.24 *** 376.7(=30)(439)
[AN 3603716]
MARC

ANSEL
UTF-89269 /2015.
Király László
   Dalaink : magyar népdalok, tánc-szók Király László rajzaival. - [Tamási] : Vida L., 2015. - 160 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2707-9 fűzött
Magyarország - magyar néprajz - grafikus - 20. század - 21. század - népdal - rigmus
398.8(=945.11) *** 741(439)(092)Király_L.
[AN 3600710]
MARC

ANSEL
UTF-89270 /2015.
   Mondókák és imák, ahogy régen Városlődön mondták : frank nyelvjárásban és németül = Sprüchlein und Gebete, wie sie früher in Waschludt gesagt wurden : fränkisch und hochdeutsch = Schöne alte Aus- und Abzählreime für Kinder aus dem Waschludter Lehwaeld : Oberdorf und Unterdorf : nach deutschem Brauch zusammengestellt in 2015 / ... összeáll. ... Horváth Józsefné Elisabeth Bambek ; [német szöveg ... Faust Konrád] ; [közread. Városlőd Község Önkormányzata]. - Városlőd : Önkormányzat, [2015]. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2680-5 fűzött
Városlőd - néprajz - magyarországi németek - mondóka - ima
39(=30)(439-2Városlőd) *** 398.831(=30)(439-2Városlőd) *** 243(=30)(439)
[AN 3599277]
MARC

ANSEL
UTF-89271 /2015.
Németh Ernő
   "Vetettem gyöngyöt..." : esküvő és lakodalom Fonyódon / [írta és szerk.] Németh Ernő. - [Fonyód] : Magánkiad., 2014. - 208 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-0163-5 kötött
Fonyód - magyar néprajz - esküvő - lakodalmi szokás - helyismeret
392.5(=945.11)(439-2Fonyód) *** 908.439-2Fonyód
[AN 3599445]
MARC

ANSEL
UTF-89272 /2015.
   A selyemrét és más mesék. - Pécs : Alexandra, 2015. - 104 p. : ill., színes ; 27 cm. - (Magyar népmesék, ISSN 1789-3909)
ISBN 978-963-357-547-5 kötött
magyar néprajz - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3600801]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9273 /2015.
Almási József
   Hazudott-e Gyurcsány? [elektronikus dok.] : hazugságok és tények / Almási József. - Szöveg (epub : 760 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133394. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-686-9
Gyurcsány Ferenc (1961-)
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - miniszterelnök - ezredforduló - 21. század - sajtószemle - elektronikus dokumentum
32(439)(092)Gyurcsány_F. *** 323(439)"200/201"(051.7)
[AN 3600564]
MARC

ANSEL
UTF-89274 /2015.
   Ceglédi kuláksorsok a kommunista diktatúrában / [szerk. ... Jójárt György]. - Cegléd : Magánkiad., 2015. - 131 p. : ill. ; 29 cm
A Cegléden, 2014. jún. 29-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2464-1 fűzött
Cegléd - kulák - parasztság - Rákosi-korszak
323.325(439-2Cegléd)"194/195" *** 316.343.64(439-2Cegléd)"194/195"
[AN 3599391]
MARC

ANSEL
UTF-89275 /2015.
Csillagos házak (angol)
   Yellow-star houses : people, houses, fates / [sel., ed. and additional notes by Éva Nádor] ; [transl. Rita Balogh, Gwen Jones]. - Budapest : Nádor and Partner Cons. Office, 2015. - 342 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5346-21-7)
Budapest - zsidóság - állami terror - nyilas uralom - második világháború - memoár
323.282(439)"1944/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439-2Bp.)"194"(0:82-94)
[AN 3601509]
MARC

ANSEL
UTF-89276 /2015.
Frank Tibor (1948-)
   Kettős kivándorlás : Budapest, Berlin, New York, 1919-1945 / Frank Tibor. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 2015. - 389 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 353-372.
ISBN 978-963-693-608-2 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - Németország - Egyesült Államok - emigráció - zsidóság - magyarság - tudományos elit - két világháború közötti időszak
325.25(=924)(439)"191/194" *** 325.25(=945.11)(73)"191/194" *** 325.25(=945.11)(430)"1918/193" *** 008(=945.11)(100)
[AN 3603787]
MARC

ANSEL
UTF-89277 /2015.
Gőzsy Zoltán (1974-)
   Der Bauernaufstand im Komitat Baranya, 1766 = A parasztfelkelés Baranya vármegyében 1766-ban / Gőzsy Zoltán, Gerhard Seewann. - Pécs : Kronosz, 2015. - 160 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 157-160.
ISBN 978-615-5497-42-1 fűzött
Baranya vármegye - felkelés - parasztság - mozgalom - magyar történelem - 18. század - történelmi forrás
323.269.6(439.127)"1766" *** 323.325(439.127)"1766"
[AN 3600847]
MARC

ANSEL
UTF-89278 /2015.
   Kényszermunka, erőltetett menet, tömeghalál : túlélő bori munkaszolgálatosok visszaemlékezései, 1943-1944 / [szerk. Balla Zsófia]. - [Budapest] : Minerva, cop. 2015. - 154 p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-89815-6-1 fűzött
Magyarország - Bor (Szerbia) - állami terror - antiszemitizmus - kényszermunka - internálótábor
323.282(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439)"1939/1945"(0:82-94) *** 343.819.5(497.11-2Bor)
[AN 3604635]
MARC

ANSEL
UTF-89279 /2015.
   A másik helyében : Budapest, mágikus város / [... szerk. Komjáthy Zsuzsanna, Pataki Teréz és Szemerey Anna] ; [kiad. az Artemisszió Alapítvány]. - Budapest : Artemisszió Alapítvány, 2015. - 91 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-88744-8-1 fűzött
Magyarország - Budapest - bevándorló - társadalmi beilleszkedés - helyismeret
323.14(=00)(439) *** 316.4.052(=00)(439) *** 908.439-2Bp.
[AN 3599292]
MARC

ANSEL
UTF-89280 /2015.
Matuska Márton (1936-)
   Az elhallgatott razzia : vérengzés Újvidéken, 1944-45 / Matuska Márton ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2015. - 284 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 270-271.
ISBN 978-963-89808-2-3 fűzött
Újvidék - Jugoszlávia - állami terror - vérengzés - határon túli magyarság - oral history - magyar történelem - történelem - második világháború
323.282(439-2Újvidék)"1944/1945" *** 323.282(497.1)(=945.11)"1944/1945" *** 943.9"1944/1945" *** 949.71"1944/1945"
[AN 3599363]
MARC

ANSEL
UTF-89281 /2015.
Mérlegen az ember (angol)
   Humanity in the balance : unknown sources from National Archive of Hungary about the history of holocaust in Hungary / [ed. by Ólmosi Zoltán] ; [the introductory study written, ... comp. ... by Kovács Tamás] ; [transl. Csendes Csaba]. - Budapest : Hung. Nat. Archives, 2015. - 224 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 33-36.
ISBN 978-963-631-233-6 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - holokauszt - történelmi forrás
323.12(=924)(439)"1938/1945"(093)
[AN 3600002]
MARC

ANSEL
UTF-89282 /2015.
Nagy László, J. (1945-)
   "J. Nagy-akták" : J. Nagy László munkássága a szegedi Acta historica tükrében / [szerk. Ferwagner Péter Ákos, Kövér Lajos] ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék. - Szeged : SZTE Újkori Egyetemes Tört. és Mediterrán Tanulmányok Tansz., 2015. - 199 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, francia és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-315-240-9 fűzött
Algéria - Franciaország - politikatörténet - 20. század
32(65)"19" *** 32(44)"19"
[AN 3600823]
MARC

ANSEL
UTF-89283 /2015.
Simon János (1954-)
   Globalizáció és nemzet : ahogyan az emberek látják / Simon János. - Budapest : CEPoliti : L'Harmattan, 2015. - 308 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 273-300.
ISBN 978-963-236-954-9 fűzött
globalizáció - nemzettudat - jóléti társadalom - társadalmi változás - civil társadalom - politikai szociológia
323.1(=00) *** 339.9 *** 330.342.146 *** 316.42(100)"19/20" *** 323.21 *** 316.334.3
[AN 3599015]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9284 /2015.
Bollók Ádám (1982-)
   Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében : formatörténeti tanulmányok a magyar honfoglalás kori díszítőművészethez / Bollók Ádám ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int., 2015. - 698 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 597-688. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5254-02-4 kötött
Magyarország - díszítőművészet - művészettörténet - honfoglalás - régészet
904(4-191)"09" *** 745(439)"09"
[AN 3600030]
MARC

ANSEL
UTF-89285 /2015.
   Cserhátszentiván 2015 : a cserhátszentivániak VII. Világtalálkozója 2015. június 27-én a falu névadójának szentelt templom török hódoltság utáni újraépítésének 256-ik, és az új templom felszentelésének 73. évfordulóján / írta és szerk. Szalay Ferenc. - [Budapest] : Felabor Hungary Kft., [2015]. - 292 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-89825-2-0 fűzött
Cserhátszentiván - helytörténet - helyismeret - világtalálkozó
943.9-2Cserhátszentiván *** 908.439-2Cserhátszentiván *** 061.7(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3599914]
MARC

ANSEL
UTF-89286 /2015.
   Emlékkönyv : szarvasiak a második világháború idején / [... szerk. Kutas Ferenc]. - Szarvas : Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma, 2015. - 361, [2] p. : ill. ; 22 cm. - (A Szarvasi Krónika kiskönyvtára, ISSN 1416-6062 ; 19.)
ISBN 978-615-80052-1-0 kötött
Szarvas (Békés megye) - helytörténet - hadtörténet - második világháború - oral history
943.9-2Szarvas"1939/1945" *** 355.48(439-2Szarvas)"1939/1945"
[AN 3601589]
MARC

ANSEL
UTF-89287 /2015.
   Európai testvérháború, 1914-1918 / [... szerk. Markó György és Schmidt Mária] ; [közread. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - 2. kiad. - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A Budapesten, 2013. nov. 12-13-án rendezett "Európa nagy háborúja és az új világrend születése" c. konferencia szerkesztett előadásai
ISBN 978-615-5118-28-9 fűzött : 2990,- Ft
Európa - történelem - első világháború - politikatörténet - katonapolitika
94"1914/1918" *** 32(4)"1914/1918" *** 355.02(4)
[AN 3603631]
MARC

ANSEL
UTF-89288 /2015.
   In medio regni Hungariae : régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" : archaeological, art historical, and historical researches 'in the middle of the kingdom' / szerk. ... Benkő Elek, Orosz Krisztina ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int., 2015. - 764 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5254-03-01)
Közép-Magyarország - régészet - középkor - művelődéstörténet - helytörténet
930.85(439-191)"04/14" *** 943.9-191"04/14" *** 904(439-191)"04/14"
[AN 3600044]
MARC

ANSEL
UTF-89289 /2015.
   Középkortörténeti tanulmányok 8 : a VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17-19.) előadásai / szerk. Tóber Márta, Maléth Ágnes ; [közread. a] Szegedi Középkorász Műhely. - Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2015. - 408 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás váltakozva angol, német és francia nyelven
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-315-242-3)
Európa - Magyarország - magyar történelem - történelem - művelődéstörténet - középkor
943.9"10/15" *** 940"04/15" *** 930.85(439)"09/15"
[AN 3600879]
MARC

ANSEL
UTF-89290 /2015.
Kruzslicz Pál (1948-)
   Elhangzott szavak : Megszólal a könyv hangzó melléklettel : [szóban, írásban, képben] / Kruzslicz Pál. - Szentes : Kruzslicz P., 2015. - 109, [2] p. : ill. ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-12-2640-9 fűzött
Szentes - helyi társadalom - híres ember - interjú - rádióműsorszám - auditív dokumentum
929(439-2Szentes)(047.53) *** 791.9.096(439)
[AN 3599819]
MARC

ANSEL
UTF-89291 /2015.
   Ländliche Siedlungen der römischen Kaiserzeit im mittleren Donauraum / hrsg. von Szilvia Bíró, Attila Molnár ; [Hrsg.:] Mursella Régészeti Egyesület. - Győr : Mursella Régészeti Egyes., 2015. - 318 p. : ill., részben térk. ; 31 cm
Váltakozva német és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89715-1-7 kötött
Magyarország - régészet - római birodalom kora
904(439) *** 904(398.6)
[AN 3599315]
MARC

ANSEL
UTF-89292 /2015.
Magony Imre
   1543 Varkocs / Magony Imre. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2014. - 144 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közös borítóban a "Fehérvár elesett..." c. művel. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9846-73-9 fűzött
Varkocs György (1511-1543)
Magyarország - Székesfehérvár - magyar történelem - katona - török hódoltság - ostrom - 16. század
943.9"15" *** 355(439)(092)Varkocs_Gy. *** 355.44(439-2Székesfehérvár)"1543"
[AN 3600213]
MARC

ANSEL
UTF-89293 /2015.
Molnár László, V. (1952-)
   II. Katalin cárnő és az "északi kolosszus" : tanulmánykötet / V. Molnár László. - Kaposvár : Közgyűlés, 2014. - 191 p. ; 20 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 45.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80091-2-6 fűzött
Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy (1729-1796)
Oroszország - uralkodó - művelődéstörténet - 18. század
947(092)Katalin,_II. *** 930.85(47)"17"
[AN 3599325]
MARC

ANSEL
UTF-89294 /2015.
   Romania gothica II : the frontier world: Romans, Barbarians and military culture : proceedings of the international conference at the Eötvös Loránd University : Budapest, 1-2 October 2010 / Tivadar Vida ed. - Budapest : Eötvös L. Univ. Inst. for Archaeological Sciences : M. Opitz K., 2015. - 747 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm
Váltakozva angol, német és francia nyelven. - Bibliogr.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-984-601-9)
Római Birodalom - Európa - régészet - történelem - 4. század - 5. század - római birodalom kora - barbár népek területe
904(4)"03/04" *** 937"03/04" *** 936"03/04"
[AN 3600059]
MARC

ANSEL
UTF-89295 /2015.
Spekner Enikő
   Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa? : a budai királyi székhely története a 12. század végétől a 14. század közepéig / Spekner Enikő. - Budapest : BTM, 2015. - 382 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Monumenta historica Budapestinensia, ISSN 0077-1430 ; 17.)
Bibliogr.: p. 199-228. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5341-19-9 kötött
Károly (Magyarország: király), I. (1288-1342)
Buda - magyar történelem - helytörténet - uralkodó - főváros - udvari élet - 13. század - 14. század - történelmi forrás
943.9-2Buda"12/13" *** 394.012(439-2Buda)"12/13"(093) *** 943.9"12/13"(093) *** 943.9(092)Károly,_I.(093)
[AN 3600076]
MARC

ANSEL
UTF-89296 /2015.
   Veszprém megyei helytörténeti lexikon / [közread. a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület]. - Veszprém : Veszprém M. Honismereti Egyes., 2014-. - 24 cm
Veszprém megye - helytörténet - életrajzi lexikon
943.911.7(092):030
[AN 3599424]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Kortárs életrajzok I / [szerk. Tölgyesi József]. - 2014. - 236 p. : ill.
ISBN 978-963-12-0810-8 kötött
[AN 3599433] MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9297 /2015.
Becker, Kathleen
London (magyar)
   London / [szerző Kathleen Becker, Birgit Weber] ; [ford. Blaschtik Éva]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 152 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6280-0 fűzött : 2490,- Ft
London - útikönyv
914.10-2London(036)
[AN 3603598]
MARC

ANSEL
UTF-89298 /2015.
Csapó Tamás (1954-)
   Budapest településmorfológiája / Csapó Tamás, Lenner Tibor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 388 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 381-388.
ISBN 978-615-5251-46-7 kötött
Budapest - városföldrajz - történeti földrajz
911.37(439-2Bp.)
[AN 3601250]
MARC

ANSEL
UTF-89299 /2015.
Hornyák Gyula (1956-)
   Bódva-völgyi mondák, legendák, históriák / Hornyák Gyula. - Miskolc : Szerző, 2015. - 2 db : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2347-7 fűzött
Bódva-Rakaca-völgy - magyar irodalom - antológia
908.439Bódva-völgy(0:82-822) *** 894.511-822
[AN 3601176]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 284 p.
[AN 3601177] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 277 p.
[AN 3601182] MARC

ANSEL
UTF-89300 /2015.
Lipták Sándor (1930-2008)
   "Egyszerű falusi történetek" : fejezetek a sajógalgóciak életéből a 20. században, falutörténeti gyűjtemény / Lipták Sándor ; [szerk. Belicza György] ; [közread. a Sajógalgócért Egyesület]. - Sajógalgóc : Sajógalgócért Egyes., 2015. - 294 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 182-184. - Összefoglalás angol, német és szlovák nyelven
ISBN 978-963-12-1766-7 fűzött
Sajógalgóc - helyismeret - helytörténet - családtörténet
908.439-2Sajógalgóc *** 943.9-2Sajógalgóc *** 929.52(439-2Sajógalgóc)
[AN 3599924]
MARC

ANSEL
UTF-89301 /2015.
Simándi István
   Szántódpusztától Szántódig / Simándi István ; [közread. Szántód Község Önkormányzata]. - Szántód : Önkormányzat, 2014. - 79 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1202-0 kötött
Szántód - helyismeret - memoár
908.439-2Szántód(0:82-94)
[AN 3599440]
MARC

ANSEL
UTF-89302 /2015.
Stanczik Edina
Közelstávol (angol)
   Nearby faraway : North-Indian diary / Edina Stanczik ; [transl. András Wéber]. - Budapest : Panoráma Világklub Publ. House, 2015. - 357 p., [9] t. : ill., színes ; 18 cm
Bibliogr.: p. 356.
ISBN 978-963-12-2584-6 fűzött
India - helyismeret - magyar irodalom - útleírás - fordítás
908.540(0:82-992) *** 894.511-992=20
[AN 3599533]
MARC

ANSEL
UTF-89303 /2015.
Tiner Tibor (1954-)
   A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái / Tiner Tibor. - Budapest : MTA FKI, 2014. - 183 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm. - (Elmélet, módszer, gyakorlat, ISSN 0139-2875 ; 70.)
Bibliogr.: p. 170-183.
ISBN 978-963-9545-45-8 fűzött
Magyarország - társadalomföldrajz - távközléstechnika - 20. század
911.3(439)"19" *** 654(439)"19"
[AN 3599342]
MARC

ANSEL
UTF-89304 /2015.
Tomsits Abigél
   "Manilába jöttünk..." [elektronikus dok.] : esettanulmány a Manilába vándorló és vándorolt badjaokról / Tomsits Abigél. - Szöveg (doc : 2.9 MB). - Budapest : Makat : Antroport [Szerk.], 2014. - (Antroport könyvek, ISSN 2416-0121 ; 3.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133503. - Működési követelmények: MS Word. - Bibliogr.
 (hibás ISBN 978-963-08-XXXX-X)
Fülöp-szigetek - migráció - urbanizáció - néprajz - elektronikus dokumentum
911.3(599) *** 325.25(599) *** 39(599)
[AN 3601599]
MARC

ANSEL
UTF-89305 /2015.
Tóth Tibor
   Badacsony / [fotó] Tóth Tibor ; [bev.] Ludwig Emil ; [közread. a] Badacsonytördemic Községért Alapítvány. - 2. kiad. - Badacsonytördemic-Lábdihegy : Badacsonytördemic Községért Alapítvány, 2015. - 111 p. : ill., színes ; 26 cm
A bev. összefoglalása és a képaláírások angol és német nyelven is. - Bibliogr.: p. 18.
ISBN 978-963-12-2708-6 kötött
Badacsony - helyismeret - fényképalbum
908.439(234.373Badacsony)(084.12) *** 77.04(439)(092)Tóth_T.
[AN 3599947]
MARC

ANSEL
UTF-89306 /2015.
Varga L. Krisztina
   Balcsi Guszti kalandjai Balatonföldváron : Balatonföldvár turisztikai régió / írta Varga L. Krisztina ; rajz. Deák Németh Mária ; [... kiad. Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület]. - Balatonföldvár : Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyes., cop. 2015. - [16] p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Balatonföldvár - helyismeret - gyermekkönyv - kifestőkönyv
908.439-2Balatonföldvár(02.053.2) *** 087.5
[AN 3600975]
MARC

ANSEL
UTF-89307 /2015.
Varga Szabolcs (1978-)
   Abaliget / írta Varga Szabolcs és Völgyi Sándor ; [kiad. ... Abaliget Község Önkormányzata]. - Abaliget : Önkormányzat, 2015. - 57, [3] p. : ill., színes ; 25 cm + DVD
ISBN 978-963-12-2748-2 fűzött
Abaliget - helyismeret - természeti környezet - audiovizuális dokumentum
908.439-2Abaliget *** 502(439-2Abaliget)
[AN 3601378]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9308 /2015.
   Decem anni in Europaea Unione III : civilisztikai tanulmányok / szerk. Sápi Edit. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 286 p. ; 21 cm. - (Miskolci jogtudományi műhely, ISSN 1589-1518 ; 8.)
A Miskolcon, 2013. jún. 6-án "Korszakváltás a családjogban" és a 2014-ben "Európai hatások a magyar magánjogi felelősség területein, különös tekintettel a kártérítési felelősségre" címmel rendezett konferenciák válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5216-79-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - magánjog - felelősség - családjog
347(439) *** 347(4-62) *** 347.6(439)
[AN 3601595]
MARC

ANSEL
UTF-89309 /2015.
   Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 2014. november 20. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa / [szerk. Szabó Miklós] ; [kiad. a] Miskolci Egyetem [Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság]. - [Miskolc] : ME Tud. és Nk. Rektorhelyettesi Titkárság, [2015]. - 335 p. ; 21 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-087-5 fűzött
Magyarország - jogtudomány - konferencia-kiadvány
34(100) *** 34(439) *** 061.3(439-2Miskolc)
[AN 3601607]
MARC

ANSEL
UTF-89310 /2015.
Dömök Zsuzsanna Katalin
   Tűzvédelmi igazgatás / Dömök Zsuzsanna Katalin, Erdős Antal ; szerk. Szakál Béla. - 2. átd. kiad. - Budapest : Terc, 2015. - 192 p. ; 30 cm
ISBN 978-615-5445-29-3 fűzött
tűzvédelem - államigazgatás
351.78 *** 614.84
[AN 3603774]
MARC

ANSEL
UTF-89311 /2015.
Farkas Ádám
   A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata, 1867-1944 : tanulmányok a katonai joghistória köréből / Farkas Ádám, Kelemen Roland ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégiuma]. - [Győr] : BLSZK, cop. 2015. - 156 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 145-152.
ISBN 978-963-12-2519-8 fűzött
Magyarország - katonai büntetőjog - katonai igazságszolgáltatás - jogtörténet - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka - két világháború közötti időszak - második világháború
344(439)"186/194"
[AN 3601244]
MARC

ANSEL
UTF-89312 /2015.
Horváth M. Tamás (1960-)
   Magasfeszültség : városi szolgáltatások / Horváth M. Tamás. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 278 p. : ill. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Közszektor-olvasmányok, ISSN 2064-180X)
Bibliogr.: p. 255-267.
ISBN 978-615-5376-60-3 fűzött : 3980,- Ft
Magyarország - városi önkormányzat - közszolgáltatás - 21. század
352(439) *** 338.465(439)"201"
[AN 3599449]
MARC

ANSEL
UTF-89313 /2015.
Lawson, Anna
   El acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental [elektronikus dok.] : recopilación y difúsion de los datos : informe / Anna Lawson ; [publ.] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133472. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80205-5-8
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
342.726-056.37(4-62) *** 364.65-053.2/.6-056.37(4-62)
[AN 3601271]
MARC

ANSEL
UTF-89314 /2015.
Navratyil Zoltán
   Gondolatok névjogról, szólásszabadságról / Navratyil Zoltán. - Budapest : MTA BTK, 2015. - 119 p. ; 24 cm. - (Médiatudományi könyvek, ISSN 2064-5597)
Bibliogr.: p. 110-119.
ISBN 978-963-9627-97-0 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - személyiségi jog - személynév
347.189(439) *** 347.189(100) *** 342.727(439) *** 342.727(100)
[AN 3600009]
MARC

ANSEL
UTF-89315 /2015.
   Praktikumok az erdészeti és vadászati igazságügyi szakértésben / szerk. Nagy Imre ; [közread. a] NAIK Erdészeti Tudományos Intézet. - [Sárvár] : NAIK Erti, 2014. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-7349-39-3 fűzött
Magyarország - igazságügyi szakértő - erdészet - jog - vadgazdálkodás - vadászati jog
340.69(439) *** 347.246(439) *** 630(439)(094) *** 639.1(439)(094)
[AN 3600911]
MARC

ANSEL
UTF-89316 /2015.
Szemadám György (1947-)
   Háromperhármasok : dokumentumregény / Szemadám György. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 166 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 159-160.
ISBN 978-615-5479-04-5 fűzött : 2600,- Ft
Magyarország - megfigyelés - politikai rendőrség - állami terror - Kádár-korszak - magyar irodalom - memoár
351.746.1(439)"195/198"(0:82-94) *** 323.282(439)"195/198"(0:82-94) *** 943.9"195/198"(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3600816]
MARC

ANSEL
UTF-89317 /2015.
Szentgyörgyvári Tamás (1991-)
   A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata a 20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására / Szentgyörgyvári Tamás ; [közread. a Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégiuma]. - [Győr] : BLSZK, cop. 2015. - 111 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 105-111.
ISBN 978-963-12-2517-4 fűzött
Magyarország - idegenrendészet - határőrség - jogi szabályozás - 20. század
351.756(439)"190/194" *** 355.457.1(439)"190/194" *** 34(439)"190/194"
[AN 3601227]
MARC

ANSEL
UTF-89318 /2015.
   Válogatás a 2013-ban és 2014-ben tartott tudományos rendezvények előadásaiból / [... szerk. Kiss Valéria]. - Budapest : M. Kriminológiai Társ., 2014. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Kriminológiai közlemények, ISSN 0236-9893 ; 74.)
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-8016-24-9)
kriminológia
343.97
[AN 3599352]
MARC

ANSEL
UTF-89319 /2015.
Vidra Zsuzsanna (1970-)
   Child trafficking in Hungary : sexual exploitation, forced begging and pickpocketing = Gyermekkereskedelem Magyarországon : szexuális kizsákmányolás, koldultatás és zsebtolvajlásra kényszerítés / Zsuzsanna Vidra, Kitti Baracsi and Viktoria Sebhelyi ; [publ. ... by the Center for Policy Studies Central European University]. - Budapest : CPS CEU, 2015. - XII, 264 p. ; 24 cm
Közrem. Katona Noémi. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5547-02-7 fűzött
Magyarország - emberkereskedelem - gyermek - kiskorúak elleni erőszak - szexuális zaklatás
343.43(439) *** 343.62-053.2(439) *** 343.54-053.2(439)
[AN 3600757]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9320 /2015.
Dávid Áron
   "Nevetek élni fog nemzedékről nemzedékre" : jászszentandrási katonák a nagy háborúban, 1914-1918 / Dávid Áron ; [közread. a Jász-Szó Alapítvány]. - Jászszentandrás : Jász-Szó Alapítvány, 2015. - 207 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 201-204.
ISBN 978-963-12-2643-0 fűzött
Jászszentandrás - katona - első világháború - helytörténet
355(439-2Jászszentandrás)(092)"1914/1918" *** 943.9-2Jászszentandrás"1914/1918"
[AN 3601284]
MARC

ANSEL
UTF-89321 /2015.
Géczi Zoltán (1975-)
   A II. világháború repülőgépei / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund K., cop. 2015. - 205 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-169-5 fűzött
katonai repülőgép - második világháború
623.746(100)"1939/1945"
[AN 3601081]
MARC

ANSEL
UTF-89322 /2015.
Kiss Zoltán László (1964-)
   Válságreagáló műveletek alkalmazott társadalomtudományi aspektusai / Kiss Zoltán László. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 335 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Katonák békében és missziókban, ISSN 2063-3106)
Bibliogr.: p. 288-322.
ISBN 978-963-327-450-7 fűzött : 5500,- Ft
katonaszociológia - válságmenedzselés - békefenntartó erő
355 *** 316 *** 355.357(100)
[AN 3599018]
MARC

ANSEL
UTF-89323 /2015.
Kovách Antal (1890-1962)
   "Huszár lettem, honvédhuszár" : dr. modrai Kovách Antal tartalékos huszár főhadnagy élményei és fényképei a Nagy Háborúból / [a bev. tanulmányt írta, a köt. képanyagát vál. és feliratait kész. Babucs Zoltán]. - Telki : Új Levédia, 2015. - 95 p. : ill. ; 22x23 cm
Bibliogr.: p. 22.
ISBN 978-963-12-1704-9 fűzött
Magyarország - katona - katonaélet - 20. század - első világháború - fényképalbum
355(439)(092)Kovách_A.(084.12) *** 355.1(439)"1914/1918"(084.12)
[AN 3599414]
MARC

ANSEL
UTF-89324 /2015.
Somogyi Győző (1942-)
   Francis Joseph's Hungarian regiments, 1850-1914 : a millennium in the military = Ferenc József magyar ezredei, 1850-1914 : egy ezredév hadban / Győző Somogyi ; [szakford. Soós Zsolt]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 72 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-327-678-5 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - egyenruha - katonai felszerelés - Osztrák - Magyar Monarchia időszaka
355.14(439)"185/191" *** 355.66(439)"185/191"
[AN 3599210]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9325 /2015.
   Az európai uniós és a nemzeti élelmiszer-minőségrendszerek és védjegyek helyzete Magyarországon / [szerk. Darvasné Ördög Edit]. - Budapest : AKI, 2014. - 161 p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN 2061-8204)
Bibliogr.: p. 157-160. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-491-590-4 fűzött
Magyarország - Európai Unió - élelmiszeripar - minőségbiztosítás - védjegy - 21. század
65.018(439)"201"(083.41) *** 663/664(439)"201"(083.41) *** 663/664(4-62)"201"(083.41) *** 65.018(4-62)"201"(083.41) *** 347.77(439)"201" *** 347.77(4-62)"201"
[AN 3600020]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9326 /2015.
   Adózás Európában : Ausztria, Ciprus, Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia / Herich György [et al.] ; [közread. a] Penta Unió. - [Pécs] : Penta Unió, 2015. - 232 p. : ill. ; 23 cm
Lezárva: 2015. jún. 1.
ISBN 978-615-5249-30-3 fűzött
Európa - adózás - útmutató
336.2(4)
[AN 3603690]
MARC

ANSEL
UTF-89327 /2015.
   Cohesion and development policy in Europe [elektronikus dok.] / eds. Ákos Bodor, Zoltán Grünhut ; [publ. by the] Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences. - Szöveg (pdf : 6.2 MB). - Pécs : Inst. for Regional Studies CERS HAS, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133515. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9899-87-2
Európai Unió - Közép-Európa - fejlesztési politika - regionális politika - elektronikus dokumentum
339.923(4-62) *** 330.341.1(4-62) *** 332.1(4-11)
[AN 3601871]
MARC

ANSEL
UTF-89328 /2015.
Gervai Pál
   A globalizáció politikai gazdaságtanáról [elektronikus dok.] : korszakváltás a világpolitikában / Gervai Pál, Sárvári Balázs, Trautmann László. - Szöveg (pdf : 1 MB). - [Budapest] : Typotex, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133545. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-279-699-4
politikai gazdaságtan - globalizáció - 21. század - elektronikus dokumentum
330 *** 339.9(100)"20"
[AN 3602142]
MARC

ANSEL
UTF-89329 /2015.
   A jövő helyzete a visegrádi országokban [elektronikus dok.] : SOFI 2025 / szerk. Norbert Kolos és Piotr Jutkiewicz ; [közread. a] Miskolci Egyetem. - Szöveg (pdf : 1.2 MB). - Miskolc : ME, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133525. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-358-085-1
gazdasági helyzet - Visegrádi államok - gazdasági előrejelzés - ezredforduló - 21. század - elektronikus dokumentum
339.977(4-11)"201/202" *** 338.27(4-11)"201/202" *** 338.1(4-11)"200/201"
[AN 3601981]
MARC

ANSEL
UTF-89330 /2015.
Juhász Lajos (1957-)
   Üzleti vállalkozások gazdasági átvilágítása / Juhász Lajos ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet. - Sopron : NYME K., 2015. - 100 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 99-100.
ISBN 978-963-334-219-0 fűzött
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3599201]
MARC

ANSEL
UTF-89331 /2015.
   Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext : Sozial- und wirtschaftgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert = Válság/történetek közép-európai összefüggésben : társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok a 19-20. századról / hrsg. von Márkus Keller, György Kövér, Csaba Sasfi. - Wien : Inst. für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Inst. - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2015. - 362 p. : ill. ; 25 cm. - (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, ISSN 2073-3054 ; 12.)
Csak német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5389-45-0 fűzött
Magyarország - gazdaságtörténet - társadalomtörténet - 19. század - 20. század
338(091)(439)"18/19" *** 316.32(439)"18/19"
[AN 3600131]
MARC

ANSEL
UTF-89332 /2015.
Patai Mihály (1953-)
   Magyarország a változó világban / Patai Mihály, Parragh László, Lentner Csaba. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. - 325 p., [1] t. : ill., színes ; 24 cm
Riporter Kovács Lajos Péter
ISBN 978-963-9862-76-0 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - gazdasági helyzet - világgazdaság - közgazdász - bankár - rendszerváltás - ezredforduló - kerekasztal-beszélgetés
338.1(439)"198/201" *** 339.9 *** 330(439)(092)(047.53)
[AN 3601222]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9333 /2015.
   Külvárosi áldozatsegítés : tanulmánykötet / [... összeáll. Kulifai Mónika és Pál Melinda] ; [közread. a Hit Gyülekezete]. - [Budapest] : Hit Gyülekezete, 2015. - 110 p. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
áldozatgondozás
364.65 *** 343.122
[AN 3599404]
MARC

ANSEL
UTF-89334 /2015.
Lawson, Anna
   Acces to justice for children with mental disabilities [elektronikus dok.] : the collection and dissemination of data : guidance report / Anna Lawson ; [publ. by the] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133470. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80107-8-8
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601255]
MARC

ANSEL
UTF-89335 /2015.
Lawson, Anna
   Accesul la justiţie al copiilor cu dizabilităţi mintale [elektronikus dok.] : strângerea şi diseminarea datelor : raport de îndrumare / Anna Lawson ; [ed.] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133474. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80205-6-5
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601281]
MARC

ANSEL
UTF-89336 /2015.
Lawson, Anna
   Dostʺp do pravocʺdie za deca s intelektualni zatrudneniâ i psihični razstrojstva [elektronikus dok.] : sʺbirane i razprostranenie na informaciâ : rʺkovodstvo / ot Ana Loucʺn ; [izd.] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133524. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80205-0-3
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601948]
MARC

ANSEL
UTF-89337 /2015.
Lawson, Anna
   A mentális fogyatékossággal élő gyermekek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése [elektronikus dok.] : adatgyűjtés és -terjesztés : útmutató jelentés / Anna Lawson ; [közread. a] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133469. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80107-9-5
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601246]
MARC

ANSEL
UTF-89338 /2015.
Lawson, Anna
   Pravno varstvo otrok s težavami z duševnim zdravjem in intelektualno oviranostjo [elektronikus dok.] : zbiranje in širjenje podatkov : usmeritveno poročilo / Anna Lawson ; [vyd.] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133473. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80205-4-1
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - igazságszolgáltatás - emberi jog - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601277]
MARC

ANSEL
UTF-89339 /2015.
Lawson, Anna
   Tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem [elektronikus dok.] : datu vākšana un izplatīšana : vadlīniju ziņojums / Anna Lousone ; [leidimas] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133476. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80205-2-7
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601295]
MARC

ANSEL
UTF-89340 /2015.
Lawson, Anna
   Vaikų su psichikos sveikatos sutrikimais ar negalia teisė į teisingą teismą [elektronikus dok.] : duomenų rinkimas ir sklaida : ataskaita-rekomendacija / Anna Lawson ; [izdevums] Mental Disability Advocacy Center. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Budapest] : MDAC, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133475. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80205-3-4
Európai Unió - gyermekvédelem - értelmi fogyatékos - emberi jog - igazságszolgáltatás - elektronikus dokumentum
364.65-053.2/.6-056.37(4-62) *** 342.726-056.37(4-62)
[AN 3601288]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9341 /2015.
   Anyanyelv és nemzeti identitás [elektronikus dok.] : konferencia kiadvány a "Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a Dél-dunántúli régóban" című ... pályázat keretében megvalósult nemzetközi anyanyelv-pedagógia konferencián elhangzott előadásokból / szerk. Szabóné Kedves Ágnes ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Társadalomtudományi Intézet. - Szöveg (pdf : 2.9 MB). - Szekszárd : PTE IGYK Társtud. Int., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133529. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-7305-72-6
anyanyelvi nevelés - módszertan - nemzettudat - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
372.46 *** 316.63(=945.11) *** 371.3 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3602035]
MARC

ANSEL
UTF-89342 /2015.
Császár Zsuzsa (1957-)
   A magyarországi református közoktatásnak és társadalmi környezetének területi szempontú vizsgálata / M. Császár Zsuzsanna ; [kiad. a Református Tehetséggondozó Alapítvány]. - [Budapest] : Református Tehetséggondozó Alapítvány, [2015]. - 79 p. : ill., részben színes, részben ; 24 cm
Bibliogr.: p. 79.
ISBN 978-963-12-2332-3 fűzött
Magyarország - közoktatás - egyházi iskola - alapfokú oktatás - középfokú oktatás - református egyház - 21. század - statisztikai adatközlés
37.014(439)"2011"(083.41) *** 373.3(439)"201" *** 373.5(439)"201" *** 284.2(439)"201"(083.41)
[AN 3599456]
MARC

ANSEL
UTF-89343 /2015.
Cseplák György
   Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai klinikájának története / Cseplák György, Schneider Imre, Faust Fülöp ; [közread. a PTE ÁOK]. - [Pécs] : PTE ÁOK, cop. 2015. - 186 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-642-757-3 fűzött
Pécsi Tudományegyetem. Klinikai Központ. Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika
Pécs - egyetem - kórház - bőrgyógyászat - nemi betegség - orvos - történeti feldolgozás
378.661(439-2Pécs).096(091)(092) *** 364.444.046.6(439-2Pécs)(091)(092) *** 616.5 *** 616.97
[AN 3601353]
MARC

ANSEL
UTF-89344 /2015.
Danyi Gyula
   A neveléstudomány útja az újmédia felé [elektronikus dok.] / Danyi Gyula. - Szöveg (pdf : 2.4 MB). - Budapest ; [Tar] : Szt. Gergely Népfőisk., 2015. - (Szent Gergely könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133491. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2234-0
pedagógia - oktatástechnológia - elektronikus dokumentum
37 *** 371.68
[AN 3601407]
MARC

ANSEL
UTF-89345 /2015.
Danyi Gyula
   A szabadnarratíva avagy Az újmédia alapjai [elektronikus dok.] / Danyi Gyula. - Szöveg (pdf : 1.5 MB). - Budapest ; [Tar] : Szt. Gergely Népfőisk., 2015. - (Szent Gergely könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133499. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2233-3
oktatástechnológia - információs technika - elektronikus dokumentum
371.68 *** 681.3
[AN 3601546]
MARC

ANSEL
UTF-89346 /2015.
Danyi Gyula
   Újmédia a tanulás-tanításban [elektronikus dok.] : újmédia kutatások / Danyi Gyula. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest ; [Tar] : Szt. Gergely Népfőisk., 2015. - (Szent Gergely könyvek)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133492. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2235-7
Magyarország - közoktatás - pedagógia - oktatástechnológia - információs technika - statisztikai adatközlés - 21. század - kutatási és fejlesztési jelentés - elektronikus dokumentum
371.68(439)"201"(083.41) *** 681.3(439)"201"(083.41) *** 37.014(439)
[AN 3601464]
MARC

ANSEL
UTF-89347 /2015.
   A Domokos Pál Péter Általános Iskola 100 éve : 1911-1912 - 2011-2012 / [szerk. Csóti Márta, Burkali Mónika, Benczéné Támadi Rita] ; [kiad. "Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért" Alapítvány]. - Budapest : "Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért" Alapítvány, 2015. - 247 p. : ill., részben színes ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-12-1688-2 fűzött
Domokos Pál Péter Általános Iskola (Budapest)
Budapest - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.)(091)
[AN 3599691]
MARC

ANSEL
UTF-89348 /2015.
   Ez is tehetséggondozás : a szegedi konferencia előadásai és kerekasztal-vitájának összefoglalója : 2014. 11. 29. - Budapest : Matehetsz, 2015. - 50 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 15.)
Bibliogr.
Fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 3601323]
MARC

ANSEL
UTF-89349 /2015.
Juhász Sarolta
   Jógaalapú mozgásprogram az iskolai testnevelésben / szerzők Juhász Sarolta, Szikszay Andrea, Csányi Tamás ; [közread. a Magyar Diáksport Szövetség]. - Budapest : MDSZ, 2014. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm + DVD
keretcím: MDSZ - testnevelés módszertani könyvek ; melléklet címe: Oktatófilm a jógaalapú mozgásprogram iskolai alkalmazásához. - Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-615-80021-3-4 fűzött
ISBN 978-615-80021-4-1 (mell.)
testnevelés - jóga - didaktika - audiovizuális dokumentum
372.879.6 *** 615.851.86 *** 613.71 *** 371.3
[AN 3599870]
MARC

ANSEL
UTF-89350 /2015.
Mikonya György (1955-)
   Szempontok a komplex tehetségfejlesztés megközelítési lehetőségeihez / Mikonya György. - Budapest : Matehetsz, 2015. - 16 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 16.)
Bibliogr.: p. 16.
Fűzött
tehetséggondozás
376.545
[AN 3601326]
MARC

ANSEL
UTF-89351 /2015.
Sebő József (1957-)
   Osztályfőnöki füveskönyv / Sebő József. - Veszprém : Oktker-Nodus, 2015. - 148 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-89595-9-1)
iskolai nevelés - osztályfőnöki óra - pedagógiai munka - módszertan
37.018.2(072) *** 371.321(072) *** 371.213.3(072)
[AN 3603708]
MARC

ANSEL
UTF-89352 /2015.
   Szügyi Trajtler Géza / a kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll. Szecskó Károly. - [Budapest] : OFI - OPKM, 2015. - 128 p. : ill. ; 21 cm. - (Tudós tanárok, tanár tudósok, ISSN 1586-0450)
Bibliogr.
ISBN 978-963-682-865-3 fűzött
Szügyi Trajtler Géza (1888-1978)
Magyarország - pedagógus - oktatástörténet - alapfokú oktatás - Horthy-korszak
37(439)(092)Szügyi_Trajtler_G. *** 373.3(439)"192/194"
[AN 3601233]
MARC

ANSEL
UTF-89353 /2015.
   A tehetséggondozás gyakorlati programjai a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában / Banáné Szőke Ilona [et al.]. - Budapest : Matehetsz, 2015. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 13.)
Bibliogr.
Fűzött
Törökszentmiklós - tehetséggondozás - általános iskola
376.545(439-2Törökszentmiklós) *** 373.3(439-2Törökszentmiklós)
[AN 3601290]
MARC

ANSEL
UTF-89354 /2015.
   A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés környezeti és intrapszichés tényezőinek vizsgálata / Páskuné Kiss Judit [et al.]. - Budapest : Matehetsz, 2015. - 57 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 17.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - tehetséggondozás - esélyegyenlőség - ezredforduló - statisztikai adatközlés
376.545(439)"200"(083.41) *** 342.722(439)"200"(083.41)
[AN 3601329]
MARC

ANSEL
UTF-89355 /2015.
Tóth László (1951-)
   Tanulni vagy nem tanulni : az itt a kérdés / Tóth László. Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében / Bagi István [et al.]. Tehetséggondozás a személyiség formálásában / Katona Istvánné, Subrt Péter. - Budapest : Matehetsz, 2015. - 38 p. : ill. ; 24 cm. - (Géniusz műhely, ISSN 2064-5449 ; 14.)
Bibliogr.
Fűzött
Magyarország - tanulás - tehetséggondozás
371.3 *** 376.545(439)
[AN 3601300]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9356 /2015.
2014 FIFA World Cup Brazil official book (magyar)
   FIFA Világbajnokság Brazília 2014 : hivatalos kézikönyv / [főszerk. Andrew McDermott] ; [ford. Zentai György]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-689-868-7 fűzött : 2990,- Ft
labdarúgás - világbajnokság - 21. század
796.332 *** 796.093.1(100)"201"
[AN 3599972]
MARC

ANSEL
UTF-89357 /2015.
Berlin, Andrea (1983-)
PennyGirl-Bastelbuch (magyar)
   Szépülj együtt a lovaddal! / Andrea Berlin ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, [2014]. - 48 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-23-5 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3600618]
MARC

ANSEL
UTF-89358 /2015.
Besley, Adrian
Zlatan Ibrahimović (magyar)
   Zlatan Ibrahimović : a szurkolói könyv / Adrian Besley ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-936-3 kötött : 2990,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.
[AN 3599988]
MARC

ANSEL
UTF-89359 /2015.
Jeppsson, Emma
Turvallisesti tallilla (magyar)
   Biztonság az istállóban / Emma Jeppsson ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis lovasiskolám ; 1/5.)
ISBN 978-615-5348-21-1 fűzött
lovaglás - balesetvédelem - ifjúsági könyv
798.2(02.053.2) *** 614.8(02.053.2)
[AN 3600784]
MARC

ANSEL
UTF-89360 /2015.
John, Dan
Intervention (magyar)
   Beavatkozás : sportolóknak és edzőknek, hogy lássák a pályát / Dan John ; [ford. Végh Gabriella]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5492-72-3 fűzött : 3150,- Ft
edzés
796.015
[AN 3599257]
MARC

ANSEL
UTF-89361 /2015.
Jones, Bruce
Formula one 2014 (magyar)
   Forma-1 2014 : a BBC Sport hivatalos idénykalauza / Bruce Jones ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-689-867-0 fűzött : 2990,- Ft
autósport
796.71(100)
[AN 3600229]
MARC

ANSEL
UTF-89362 /2015.
   Kézcsodák : [egyedi ajándékok, dísztárgyak, dekorációk] / [ford. Pásztor Kitty]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm + 10 mell.
Szerk. Thune, Kaja. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5348-46-4 fűzött
foglalkoztatókönyv - gyermekkönyv
379.826(02.053.2)
[AN 3600600]
MARC

ANSEL
UTF-89363 /2015.
Kim, Di
Precious friendship bracelets (magyar)
   Barátságkarkötők : [részletes útmutató nemesfémekkel és ásványokkal díszített, fonott vagy csomózott ékszerek készítésében] / Di Kim ; [ford. Karetka Zsófia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 128 p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-689-794-9 fűzött : 2990,- Ft
ékszer - csomózás - fonás - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 746.25
[AN 3599725]
MARC

ANSEL
UTF-89364 /2015.
Kovács László (1957-)
   A vadászat bűvkörében : sorsok, puskák, kalandok / Kovács László. - [Budapest] : ProNatura, 2015. - 330 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1579-3 fűzött
vadász - életrajzgyűjtemény
799.2(100)(092)
[AN 3599370]
MARC

ANSEL
UTF-89365 /2015.
Margitay Richárd
   Zlatan Ibrahimović : az ego diadala / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 135 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-81-9 fűzött : 2300,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.
[AN 3599375]
MARC

ANSEL
UTF-89366 /2015.
Preuss, Holger (1968-)
The economics of staging the Olympics (magyar)
   Olimpia és gazdaság : minden, amit a pályázó városoknak tudniuk kell / Holger Preuss. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - 365 p. : ill. ; 25 cm
Megj. "Az olimpiai játékok gazdasági háttere" címmel is. - Bibliogr.: p. 340-362.
ISBN 978-963-341-138-4 kötött : 4900,- Ft
olimpia - gazdaság - 20. század - ezredforduló - statisztikai adatközlés
796.032(100)"197/200"(083.41) *** 338.4(100)"197/200"(083.41)
[AN 3600857]
MARC

ANSEL
UTF-89367 /2015.
Roberts, Kat
Loom band it (magyar)
   60 gumikarkötő és ékszer kezdőknek és haladóknak / Kat Roberts és Tessa Sillars-Powell. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 128 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-689-989-9 kötött : 2790,- Ft
foglalkoztatókönyv
379.826
[AN 3599745]
MARC

ANSEL
UTF-89368 /2015.
Rowe, Lynne
Whimsical hats (magyar)
   Bolondos sapkák : kössünk, hordjunk elbűvölő és mulatságos sapkákat / Lynne Rowe ; [ford. H. Kovács Mária]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-689-769-7 fűzött : 2990,- Ft
textilkötés - horgolás - sapka - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 646.5 *** 646.26 *** 646.27
[AN 3599750]
MARC

ANSEL
UTF-89369 /2015.
Spragg, Iain
Cristiano Ronaldo (magyar)
   Cristiano Ronaldo : a szurkolói könyv / Iain Spragg ; [ford. Bán Tibor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 63 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-935-6 kötött : 2990,- Ft
Cristiano Ronaldo (1985-)
Portugália - labdarúgó - 21. század
796.332(469)(092)Ronaldo,_C.
[AN 3599984]
MARC

ANSEL
UTF-89370 /2015.
Strüwer, Ardina (1966-)
Hevostemppuja ja ratsastuspelejä! (magyar)
   Játssz együtt a lovaddal! / Ardina Strüwer ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, cop. 2014. - 47 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Kis lovasiskolám)
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5348-65-5)
lovaglás - ifjúsági könyv
798.2(02.053.2)
[AN 3600788]
MARC

ANSEL
UTF-89371 /2015.
Strüwer, Ardina (1966-)
Up in the saddle (magyar)
   Nyeregbe fel! / Ardina Strüwer ; [ford. Kovács Eszter]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 80 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Vigyázz, kész, lóra! ; 1.)
ISBN 978-615-5348-43-3 kötött
- lovaglás - ifjúsági könyv
798.2(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3600682]
MARC

ANSEL
UTF-89372 /2015.
Toresen, Eli B. (1952-)
   Pörgess, ha mersz! / ford. Sipos-Lánc Brigitta. - [Budapest] : Penny Girl, cop. 2014. - 43 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Szerző Toresen, Eli B. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-5348-27-3 kötött
társasjáték - gyermekkönyv
793/794(02.053.2)
[AN 3600568]
MARC

ANSEL
UTF-89373 /2015.
Vainikainen, Tiina
Tallikirja (magyar)
   Lovardák könyve / Tiina Vainikainen ; [fotó] Marielle Andersson Gueye ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 80 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5348-24-2 kötött
lovaglás - ló - ifjúsági könyv
798.2(02.053.2) *** 636.1(02.053.2)
[AN 3600669]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9374 /2015.
Atkin, Jacqui
Handbuilt pottery techniques revealed (magyar)
   Kerámiakészítés : a kézzel épített technikák ismertetése kezdőknek és haladóknak : galériával és formatanulmányokkal / Jacqui Atkin. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 192 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-689-793-2 kötött : 4500,- Ft
kerámiaművészet - művészet technikája - foglalkoztatókönyv
738.02 *** 379.826
[AN 3599789]
MARC

ANSEL
UTF-89375 /2015.
Bálint Endre (1914-1986)
   Montázsok, grafikák : Szentendrei Képtár, 2015. 02. 27 - 05. 31. = Montages and graphic works / Bálint Endre ... ; szerk. Basics Beatrix. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2015. - 36 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Ferenczy Múzeum kiadványai. D. sorozat, Múzeumi füzetek - kiállításvezetők, ISSN 2064-1079 ; 8.)
ISBN 978-963-9590-82-3 fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - kiállítási katalógus - montázs
76(439)(092)Bálint_E. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3599261]
MARC

ANSEL
UTF-89376 /2015.
Beszprémy Józsefné
   Nyugat-dunántúli szabadrajzú hímzések / Beszprémy Józsefné ; [közread. a] Hagyományok Háza. - Budapest : Hagyományok Háza, 2015. - 50 p. : ill., főként színes ; 30 cm + 32 mell.
Mappában. - Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-963-86437-7-3 fűzött
Nyugat-Dunántúl - hímzés - magyar néprajz - népi díszítőművészet
746.3.031.4(439Nyugat-Dunántúl) *** 39(=945.11)(439Nyugat-Dunántúl)
[AN 3599439]
MARC

ANSEL
UTF-89377 /2015.
Eaton, Jan
The new encyclopedia of crochet techniques (magyar)
   A horgolás technikáinak enciklopédiája : átfogó illusztrált útmutató a hagyományos és modern horgolástechnikákhoz / Jan Eaton ; [ford. Dobozi Andrea]. - Budapest : Gabo, cop. 2014. - 160 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-406-041-3 fűzött : 3990,- Ft
horgolás
746.43
[AN 3599655]
MARC

ANSEL
UTF-89378 /2015.
   Az Esterházy kastélypark csodái : a fertődi Lés-erdő évszázadai / [szerk. Zelnik Bálint] ; [közread. a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.]. - Győr : Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., 2015. - 120 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 119. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-2490-0 fűzött
Fertőd - kastély - park - erdő
728.82(439-2Fertőd) *** 712.26(439-2Fertőd) *** 581.526.42(439-2Fertőd)
[AN 3599481]
MARC

ANSEL
UTF-89379 /2015.
   Fafaragó népi iparművészet és szobortár Konyáron, 2010-2014 / [szerk. Békési András] ; [kiad. Konyár Község Önkormányzata]. - [Konyár] : Önkormányzat, 2014. - 24 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - Konyár - fafaragás - faszobrászat - népi díszítőművészet - alkotótábor
745.51.031.4(439) *** 73.031.4(439) *** 061.28(439-2Konyár)
[AN 3600965]
MARC

ANSEL
UTF-89380 /2015.
   Felföldi Fotográfusok Szövetsége : 25 év : második album. - [Kazincbarcika] : Felföldi Fotográfusok Szövets., 2015. - 102, [2] p. : ill., részben színes ; 31 cm
borító- és gerinccím: Felföldi fotográfusok
ISBN 978-963-12-2167-1 kötött
Észak-Magyarország - Szlovákia - fotóművészet - ezredforduló - 21. század
77.04(439.13)"199/201" *** 77.04(437.6)"199/201"
[AN 3599944]
MARC

ANSEL
UTF-89381 /2015.
Görgényi Tamás (1944-)
   Görgényi Tamás / [kiad. a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum]. - Békés : Békés Vár. Jantyik M. Múz., 2015. - 139 p. : ill., színes ; 20x21 cm
A bev. angol és román nyelven is
ISBN 978-615-80138-1-9 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Görgényi_T.
[AN 3599429]
MARC

ANSEL
UTF-89382 /2015.
Harrison, Hazel
The encyclopedia of drawing techniques (magyar)
   Rajztechnikák enciklopédiája : [lépésről lépésre illusztrált útmutató több mint 50 rajztechnikához] / Hazel Harrison. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 160 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-406-042-0 fűzött : 3990,- Ft
rajzművészet - művészet technikája
741.02
[AN 3599689]
MARC

ANSEL
UTF-89383 /2015.
Immendorff, Jörg (1945-2007)
   Immendorff : Éljen a festészet! : és a magyar visszhang : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2014. november 9 - 2015. február 15.] = Immendorff : Long live painting! : and Hungarian reverberations : [Museum of Fine Arts, Budapest, 9 November 2014 - 15 February 2015] / [kurátorok Alexander Tolnay, Bódi Kinga] ; [katalógus ... szerk. Borus Judit]. - Budapest : Szépműv. Múz., cop. 2014. - 244 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Borítócím: Jörg Immendorff. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5304-37-8 kötött
Németország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(430)(092)Immendorff,_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3601396]
MARC

ANSEL
UTF-89384 /2015.
Jantyik Mátyás (1864-1903)
   Egy újra felfedezett festőművész, Jantyik Mátyás : jubileumi katalógus a múzeum névadójának 150. születésnapja alkalmából / [szerk. S. Turcsányi Ildikó]. - Békés : [Békés Vár. Jantyik M. Múz.], 2014. - 108 p. : ill., részben színes ; 18x21 cm. - (Békési téka, ISSN 0238-0005 ; 51.)
ISBN 978-963-88525-9-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 19. század
75(439)(092)Jantyik_M.
[AN 3599420]
MARC

ANSEL
UTF-89385 /2015.
Kopin Katalin
   Ámos Imre / Kopin Katalin. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 18.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8171-2 kötött : 1690,- Ft
Ámos Imre (1907-1944)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Ámos_I.
[AN 3601213]
MARC

ANSEL
UTF-89386 /2015.
   Kortárs magyar tűzzománcművészet : a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiállítássorozata, 2008-2015 = Zeitgenössische ungarische Emailkunst : Ausstellungsreihe des Kulturvereins Freundeskreis Murgebiet, 2008-2015 / [szerk. ... Győrffy Sándor, Ruda Gábor]. - Pilisvörösvár : MBBKE, cop. 2015. - [35] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5026-59-1 fűzött
Magyarország - zománcművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
738.4(439)"200/201" *** 061.4(4-11)
[AN 3599435]
MARC

ANSEL
UTF-89387 /2015.
   Megmentett műkincsek, 2015 : [diplomamunka kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum - Magyar Képzőművészeti Egyetem] = Preserved art treasures, 2015 : [exhibition of diploma works, Hungarian National Museum - Hungarian University of Fine Arts] / [a kiállítást rend. ... Kovács Petronella, Görbe Katalin, Bak Andrea] ; [szerk. ... Kovács Petronella]. - [Budapest] : MNM, [2015]. - 29 p. : ill., színes ; 23 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. júl. 2 - okt. 15. között rendezték
ISBN 978-615-5209-44-4 fűzött
Magyarország - restaurálás - képzőművészet - kiállítási katalógus
7.025.4(439)"201" *** 73/76(100) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3600004]
MARC

ANSEL
UTF-89388 /2015.
Móser Zoltán (1946-)
   Alámerült Atlantiszom / Móser Zoltán. - [Győr] : M. Kultúra K., 2011-. - ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89304-3-9 fűzött
Magyarország - helyismeret - művelődéstörténet - fényképalbum
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 930.85(439) *** 908.439
[AN 3431509]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Ady, Arany és a többiek. - 2014. - 197 p.
ISBN 978-963-89978-0-7 fűzött
[AN 3599149] MARC

ANSEL
UTF-89389 /2015.
Móser Zoltán (1946-)
   Időt halasztani, napot mulasztani.. : képes ének-tár / Móser Zoltán. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., [2014]. - [139] p. : ill. ; 16x20 cm
ISBN 978-963-89978-2-1 fűzött
Magyarország - fényképész - magyar néprajz - 20. század - népdal - portré
77.04(439)(092)Móser_Z. *** 398.88(=945.11) *** 77.041.5
[AN 3599154]
MARC

ANSEL
UTF-89390 /2015.
   Pécsi metszet : [Balassi Intézet Zágrábi Magyar Intézet ..., 2014. november 5-30.] = Pečuški presjek : Institut Balassi Mađarski institut u Zagrebu ..., 5-30. studenog 2014. / [a kiállítás anyagát vál., rend., az előszót írta Várkonyi György]. - Zagreb : Balassi Int. Zágrábi M. Int. ; [Budapest] : [Balassi Int.], 2014. - 23 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5389-37-5 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"201" *** 061.4(497.13-2Zagreb)
[AN 3599762]
MARC

ANSEL
UTF-89391 /2015.
Perlrott-Csaba Vilmos (1880-1955)
   Szenvedély és ráció : Perlrott Csaba Vilmos, 1880-1955 : [életmű kiállítás] : [2015. június 5 - szeptember 6., MűvészetMalom, Szentendre] : [kiállítási katalógus] / [szerk. Basics Beatrix, Dománszky Gabriella]. - Szentendre : Ferenczy Múz., 2015. - 196 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (A MűvészetMalom kiadványai, ISSN 2064-1044 ; 9.)
Bibliogr.: p. 193-195.
ISBN 978-963-9590-84-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Perlrott-Csaba_V. *** 061.4(439-2Szentendre)
[AN 3599280]
MARC

ANSEL
UTF-89392 /2015.
Rembrandt és a holland arany évszázad festészete (angol)
   Rembrandt and the Dutch golden age : [Museum of Fine Arts, Budapest, 30 October 2014 - 15 February 2015] / [curator ...], ed. by Ildikó Ember ; in collaboration with Nikoletta Koruhely, Júlia Tátrai, Axel Vécsey ; [associate curator Júlia Tátrai]. - Budapest : Szépműv. Múz., 2014. - 607 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 578-603.
ISBN 978-615-5304-34-7 kötött
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - festészet - festőművész - 17. század - kiállítási katalógus
75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R. *** 75(492)"16"(092) *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3601342]
MARC

ANSEL
UTF-89393 /2015.
   Rembrandt és a holland arany évszázad festészete : [Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2014. október 30 - 2015. február 15.] / szerk., [a kiállítás kurátora] Ember Ildikó ; [társkurátor Tátrai Júlia] ; a szerkesztésben közrem. Koruhely Nikoletta, Tátrai Júlia és Vécsey Axel. - Budapest : Szépműv. Múz., 2014. - 607 p. : ill., részben színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 578-603.
ISBN 978-615-5304-32-3 kötött
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Hollandia - festőművész - festészet - 17. század - kiállítási katalógus
75(492)"16"(092) *** 75(492)(092)Rembrandt,_H._v._R. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3601332]
MARC

ANSEL
UTF-89394 /2015.
   Rusinsʹkì hudožniky u Madârŝinì = Ruszin festőművészek Magyarországon / teksty sost. Marìâ Ortutaj ; red. i perevod. Marìanna Lâvinecʹ ; hudož. red. Andrìj Manajlo ; vyd. Stoličnoê rusinsʹkoê nacìonalnoê samospravovanâ i Rusinsʹkoê nacìonalnoê samospravovanâ Terijzvaroša. - Budapešt : Stoličnoê rusinsʹkoê nac. samospravovanâ : Rusinsʹkoê nac. samospravovanâ Terijzvaroša, 2014. - 56 p. : ill., főként színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0427-8 fűzött
Kárpátalja - festőművész - határon túli magyarság - ruszinok - 20. század - 21. század
75(477.87)(=945.11)(092) *** 75(477.87)(=875)(092)
[AN 3599094]
MARC

ANSEL
UTF-89395 /2015.
Ruzsa György (1947-)
   Ikon és zománc / Ruzsa György ; [kiad. a Pálos Fogadóközpont]. - Gödöllő ; [Budapest] : Pálos Fogadóközp., 2015. - 47 p. : ill., színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2822-9 fűzött
Pálos Sziklakolostor Ruzsa György Ikonmúzeuma (Budapest)
Oroszország - Magyarország - Budapest - keresztény művészet - zománcművészet - magángyűjtemény - ikon - múzeumi katalógus
069(439-2Bp.)(036) *** 738.4(47) *** 246 *** 069.017(439)Ruzsa_Gy. *** 73.046.3(47)
[AN 3600103]
MARC

ANSEL
UTF-89396 /2015.
Sipos Balázs
   Pécs-Kertváros : egy városrész kiépülése 1972-től napjainkig / Sipos Balázs. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2015. - 169 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 4.)
Bibliogr.: p. 164-169. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-745-0 fűzött
Pécs - építészet - lakótelep - 20. század - ezredforduló
72(439-2Pécs)"197/201" *** 711.582(439-2Pécs)
[AN 3600887]
MARC

ANSEL
UTF-89397 /2015.
Stekovics Gáspár (1966-)
   Steko : képpel írott táj / Stekovics Gáspár. - [Budapest] : Colorcom, 2015. - 185 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-80160-2-5 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - portré - fényképalbum
77.04(439)(092)Stekovics_G. *** 77.041.5
[AN 3599082]
MARC

ANSEL
UTF-89398 /2015.
Szádeczky-Kardoss Géza
   Várak a Balaton-felvidéken : jelvényszerző túramozgalom / Szádeczky-Kardoss Géza. - [Budapest] : Szádeczky-Kardoss G., cop. 2015. - 110 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 104-105.
ISBN 978-963-12-1428-4 fűzött
Balaton-felvidék - vár - helyismeret - gyalogtúra
728.81(439Balaton-felvidék) *** 796.51(439Balaton-felvidék)
[AN 3599029]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9399 /2015.
Dobozy Borbála (1955-)
   Georg Anton Benda és csembalószonátái : tradíció, háttér, korszellem / Dobozy Borbála. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., [2014]. - 143 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 139-143.
ISBN 978-963-89978-4-5 fűzött
Benda, Jiři Antonín (1722-1795)
Csehország - zeneszerző - 18. század
78.071.1(437)(092)Benda,_J._A.
[AN 3599155]
MARC

ANSEL
UTF-89400 /2015.
Géczi János (1954-)
   A Bunkerrajzoló [elektronikus dok.] : Likó Marcell-élettörténet-rekonstrukció / Géczi János. - Szöveg (epub : 759 KB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133708. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-430-3
Likó Marcell (1979-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - ezredforduló - 21. század - életrajz - elektronikus dokumentum
78.067.26.036.7(439)(092)Likó_M.
[AN 3604302]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9401 /2015.
Komáromi Gabriella (1941-)
   Színházi kaland : kritikák, tanulmányok : függelék: Befejezetlen bibliográfia, a szerző publikációi / Komáromi Gabriella. - Kaposvár : Közgyűlés, 2014. - 131 p. : ill. ; 19 cm. - (Örökség, ISSN 1218-7380 ; 44.)
Bibliogr.: p. 97-115.
ISBN 978-615-80091-1-9 fűzött
Kaposvár - 20. század - színielőadás - színházi kritika - személyi bibliográfia
792.091(439-2Kaposvár)"197" *** 894.511-95 *** 012Komáromi_G.
[AN 3599323]
MARC

ANSEL
UTF-89402 /2015.
Mayer Károly Lászlóné
   A 30 éves Nagyatádi Fürjecske Néptáncegyüttes története, 1985-2015 / [írta Mayer Károly Lászlóné ...] ; [szerk., írta és összeáll. Gresa Lívia ...]. - [Nagyatád] : [Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyes.], [2015]. - 148 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Közread. a Nagyatádi Fürjecske Néptánc Egyesület
ISBN 978-963-12-1925-8 fűzött
Nagyatádi Fürjecske Néptáncegyüttes
Nagyatád - néptáncegyüttes
793.31.071(439-2Nagyatád)
[AN 3599333]
MARC

ANSEL
UTF-89403 /2015.
Milibák Tibor (1955-)
   Tangó / Milibák Tibor. - [Budapest] : [Milibák T.], cop. 2015. - 88 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó angol és német nyelven is
ISBN 978-963-12-2278-4 kötött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század - tangó - fényképalbum
793.33(084.12) *** 77.04(439)(092)Milibák_T.
[AN 3599285]
MARC

ANSEL
UTF-89404 /2015.
Szondi Imre
   Vizuális nyelv, képi információ : segédkönyv az operatőri munka gyakorlatához / Szondi Imre. - Pécs : Virágmandula Kft., 2015. - 157 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 156-157.
ISBN 978-615-5497-40-7 fűzött : 3800,- Ft
filmoperatőr - vizuális művészet - tankönyv
791.43.071.5(078)
[AN 3600804]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9405 /2015.
Ajtay-Horváth Magda
   Gyakorlófüzet a középfokú B2 nyelvvizsgákhoz : angol = Practice book for intermediate (B2) English language exam / szerző ... Ajtay-Horváth Magda ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 48 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5545-48-1 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3599865]
MARC

ANSEL
UTF-89406 /2015.
   Bʺlgarskiât ezik i literatura v evropejskoto kulturno prostranstvo : tradicii i perspektivi : meždunarodna naučna konferenciâ : Seged ..., 26-27 maj 2011 g. / [szerk. Balázs L. Gábor, Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta] ; [közread. a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék]. - Szeged : JATEPress, 2015. - 230 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-380-4 fűzött
bulgarisztika - konferencia-kiadvány
808.67 *** 886.7 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3600789]
MARC

ANSEL
UTF-89407 /2015.
Czifra Éva (1966-)
   Életmentő orosz masszőröknek, orvosoknak / Czifra Éva. - Budapest : Szerző, 2015. - 71 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5534-04-1 fűzött : 3450,- Ft
orosz nyelv - szaknyelv - masszázs - orvostudomány - gyógyszerészet - fogászat - nyelvkönyv
808.2(078)=945.11 *** 615.82 *** 616.31
[AN 3600232]
MARC

ANSEL
UTF-89408 /2015.
Dolhai Lajos (1952-)
   Egyházi latin nyelvkönyv / összeáll. Dolhai Lajos. - Budapest : Jel, 2015. - 179 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5147-29-6 fűzött : 2200,- Ft
latin nyelv - egyetemi tankönyv
807.1(075.8)=945.11
[AN 3603614]
MARC

ANSEL
UTF-89409 /2015.
Durucz Istvánné (1929-)
   Múlt-ízű, édes, dallamos szavak / Durucz Istvánné Makláry Magdolna. - Nyíregyháza : Szerző, 2015. - 28 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2721-5 fűzött
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - magyar nyelv - nyelvjárás - szókincs - tájszótár
809.451.1-087(439.161)
[AN 3599188]
MARC

ANSEL
UTF-89410 /2015.
Pusztay János (1948-)
   "Önmagad útját járd!" : Pusztay János Prima Primissima-díjas nyelvészprofesszorral, íróval, költővel beszélget Fűzfa Balázs. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2015. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5145-24-7 fűzött : 1480,- Ft
Pusztay János (1948-)
Magyarország - nyelvész - 20. század - 21. század - interjú
80.001(439)(092)Pusztay_J.(047.53)
[AN 3600885]
MARC

ANSEL
UTF-89411 /2015.
Reise-Sprachführer Englisch (magyar)
   Utazó angol : [nyelvi kalauz] / [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 135 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6292-3 fűzött : 2490,- Ft
angol nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=20
[AN 3601307]
MARC

ANSEL
UTF-89412 /2015.
   Száz állat angolul : sok-sok matricával. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 12 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-445-568-4 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3599903]
MARC

ANSEL
UTF-89413 /2015.
   Száz szó angolul : sok-sok matricával. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 12 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-445-570-7 fűzött
angol nyelv - nyelvkönyv - gyermekkönyv - képeskönyv
802.0(078)(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3599896]
MARC

ANSEL
UTF-89414 /2015.
Székely Katalin
   English 4U [elektronikus dok.] : angol nyelvtan magántanulóknak / Székely Katalin. - Szöveg (pdf : 821 KB). - [Halásztelek] : Szerző, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133510. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2078-0
angol nyelv - nyelvkönyv - példatár - elektronikus dokumentum
802.0(076)=945.11
[AN 3601781]
MARC

ANSEL
UTF-89415 /2015.
Travel phrase book German (magyar)
   Utazó német : [nyelvi kalauz] / [ford. Kovács Krisztina]. - Budapest : Corvina, cop. 2015. - 135 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6293-0 fűzött : 2490,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=30
[AN 3601377]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9416 /2015.
Dukkon Ágnes (1949-)
   Az Aranykortól az Ezüstkorig : fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből / Dukkon Ágnes ; [közread. a] Protea Kulturális Egyesület. - Budapest : Protea Kult. Egyes., 2014. - 282 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 253-263. - Összefoglalás angol és orosz nyelven
ISBN 978-963-88638-5-0 fűzött
orosz irodalom története - irodalomtudomány - 19. század - irodalomkritika
882(091)-95"18" *** 82.01(47)"18"
[AN 3601262]
MARC

ANSEL
UTF-89417 /2015.
Kántás Balázs (1987-)
   Vers/fordulatok : esettanulmányok a versfordításról / Kántás Balázs ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 102, [3] p. ; 20 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-263-509-5 fűzött : 1490,- Ft
irodalomesztétika - világirodalom története - magyar irodalom története - műfordítás
82.03 *** 82.01 *** 82(091) *** 894.511(091)
[AN 3600742]
MARC

ANSEL
UTF-89418 /2015.
   Stephanus noster : tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára / szerk. Jankovics József [et al.]. - Budapest : Reciti, 2015. - 509 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-16-1 fűzött
Magyarország - irodalomtudomány - irodalomtörténet - magyar irodalom története - újkori latin irodalom története - emlékkönyv
82.01 *** 871(439)(091) *** 894.511(091)".../18"
[AN 3601203]
MARC

ANSEL
UTF-89419 /2015.
   A századvégi tragikum-vita : forrásgyűjtemény / sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Török Lajos. - [Győr] : AmbrooBook, cop. 2015. - 577 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-5379-16-1 fűzött : 4000,- Ft
Magyarország - tragikum - irodalomelmélet - műfajelmélet - művészetfilozófia - vita - irodalmi élet - 19. század - irodalomtudományi forrás
82.01-2 *** 894.511(091)"188"(093)
[AN 3600718]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9420 /2015.
Bogár Judit (1976-)
   1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája [elektronikus dok.] / összeáll. Bogár Judit ; készült az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportban. - Szöveg (pdf : 388 KB). - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutcsop., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133449. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-308-230-0
magyar irodalom története - magyar néprajz - műfajtörténet - 16. század - 17. század - 18. század - egyházi népének - egyházi énekeskönyv - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
894.511(091)-141"15/17":016 *** 245(439)"15/17":016 *** 398.88(=945.11)"15/17":016
[AN 3601039]
MARC

ANSEL
UTF-89421 /2015.
Cseke Péter (1945-)
   Erdélyi értékhorizontok : újabb eszmetörténeti tanulmányok / Cseke Péter ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 323 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5195-21-1 fűzött : 2500,- Ft
határon túli magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom - eszmetörténet - 20. század - esszé
894.511(498)(091)"19" *** 930.85(=945.11)(498.4) *** 894.511-4(498)
[AN 3599408]
MARC

ANSEL
UTF-89422 /2015.
   Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás : egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén / szerk. Ács Pál ; a szerkesztő mtársa Buzási Enikő. - Budapest : Reciti, 2015. - 616, [2] p. : ill. ; 25 cm
A Kőszegen, 2013. máj. 22-25. között "Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-7341-99-1 fűzött
Esterházy Pál (1635-1713)
Magyarország - művelődéstörténet - arisztokrata - író - műpártolás - 17. század - 18. század
894.511(092)Esterházy_Pál *** 930.85(439)"16/17" *** 7.078(439)(092)Esterházy_P. *** 316.343.32(439)(092)Esterházy_P.
[AN 3601185]
MARC

ANSEL
UTF-89423 /2015.
Kónya Franciska (1985-)
   1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája [elektronikus dok.] / összeáll. Kónya Franciska ; készült az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportban. - Szöveg (pdf : 405 KB). - Budapest : MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutcsop., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133450. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-308-231-7
egyháztörténet - magyar irodalom története - műfajtörténet - vallásos irodalom - 16. század - 17. század - elmélkedés - ima - szakbibliográfia - elektronikus dokumentum
894.511(091)-97"15/17":016 *** 242(439)"15/17":016 *** 243(439)"15/17":016
[AN 3601043]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9424 /2015.
Ahern, Cecelia (1981-)
Where rainbows end (magyar)
   Ahol a szivárvány véget ér / Cecelia Ahern ; [ford. Morcsányi Júlia]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2008. - 444, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-307-8 fűzött : 3490,- Ft
írországi angol irodalom - regény
820-31(417)=945.11
[AN 3603625]
MARC

ANSEL
UTF-89425 /2015.
Austen, Jane (1775-1817)
   Szerelem és barátság / Jane Austen ; [ford. Kada Júlia] ; [a versrészleteket ford. Dunajcsik Mátyás]. - [Budapest] : [Helikon], 2015. - 157 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 11.)
A ford. a "Juvenilia" (Cambridge [etc.] : Cambridge Univ. Press, 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-649-6 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3603780]
MARC

ANSEL
UTF-89426 /2015.
Bruhn, Ina
Ditte & Lady (magyar)
   Ditte & Lady / Ina Bruhn ; [ford. Sulyok Viktória]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 152 p. ; 22 cm. - (A pónifarm lovai ; 1.)
QR-kódokkal
ISBN 978-615-5348-60-0 kötött
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600447]
MARC

ANSEL
UTF-89427 /2015.
Bush, Penelope
Me myself Milly (magyar)
   Én magam, Milly / Penelope Bush ; [ford. Vízer Balázs]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 184 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-34-1 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600372]
MARC

ANSEL
UTF-89428 /2015.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Alice's adventures in Wonderland (magyar)
   Alice Csodaországban / Lewis Carroll ; [ford. Kosztolányi Dezső] ; [ill. John Tenniel]. - [Budapest] : [Helikon], 2015. - 140 p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 12.)
ISBN 978-963-227-437-9 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3603799]
MARC

ANSEL
UTF-89429 /2015.
Carroll, Lewis (1832-1898)
Through the looking-glass and what Alice found there (magyar)
   Alice Tükörországban / Lewis Carroll ; [ford. Révbíró Tamás] ; [a versbetéteket ford. Tótfalusi István] ; [ill. John Tenniel]. - [Budapest] : [Helikon], 2015. - 157 p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 13.)
ISBN 978-963-227-438-6 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3603825]
MARC

ANSEL
UTF-89430 /2015.
Carter, Nick
   Fekete dominó sárga rózsával [elektronikus dok.] / Nick Carter. - Szöveg (epub : 312 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Tart.: A démoni nőÞ; A tőrbe csalt detektívÞ; Fekete dominó sárga rózsával. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133468. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-57-1
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4(73)=945.11
[AN 3601241]
MARC

ANSEL
UTF-89431 /2015.
Carter, Nick
   A halál maszkjában [elektronikus dok.] / Nick Carter. - Szöveg (epub : 282 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Tart.: A kék foltÞ; A halál maszkjábanÞ; A félbeszakadt párbaj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133462. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-54-0
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4(73)=945.11
[AN 3601198]
MARC

ANSEL
UTF-89432 /2015.
Carter, Nick
   A legnagyobb ékszertolvaj [elektronikus dok.] / Nick Carter. - Szöveg (epub : 299 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Tart.: A rejtélyes kezdőbetűkÞ; Az áruló ősz hajszálÞ; A legnagyobb ékszertolvaj. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133463. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-55-7
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4(73)=945.11
[AN 3601204]
MARC

ANSEL
UTF-89433 /2015.
Carter, Nick
   A titokzatos fojtogatók [elektronikus dok.] / Nick Carter. - Szöveg (epub : 335 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Tart.: A titokzatos fojtogatókÞ; A vörös autóÞ; A világváros hiénái. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133467. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-56-4
amerikai angol irodalom - bűnügyi elbeszélés - elektronikus dokumentum
820-322.4(73)=945.11
[AN 3601236]
MARC

ANSEL
UTF-89434 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
Postern of fate (magyar)
   Sors-rejtekajtó / Agatha Christie ; [ford. Barna Miklós]. - Budapest : Európa, 2015. - 420 p. ; 19 cm. - (Európa krimi, ISSN 0865-980X)
Megj. "A sors kapuja" címmel is
ISBN 978-963-405-148-0 kötött : 2790,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3600898]
MARC

ANSEL
UTF-89435 /2015.
Clarke, Susanna (1959-)
Jonathan Srange & Mr. Norrell (magyar)
   A hollókirály / Susanna Clarke ; [ford. Heinisch Mónika] ; [ill. Portia Rosenberg]. - [Budapest] : Agave Kv., [2015], cop. 2006. - 766 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5049-51-4 kötött : 4780,- Ft : 18,70 EUR
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3603951]
MARC

ANSEL
UTF-89436 /2015.
Cline, Ernest (1972-)
Ready player one (magyar)
   Ready player one / Ernest Cline ; [ford. Roboz Gábor]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015, cop. 2012. - 457 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-81-9 fűzött : 3780,- Ft : 14,80 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3603638]
MARC

ANSEL
UTF-89437 /2015.
Čotrić, Aleksandar (1966-)
   Csípős történetek : szatirikus elbeszélések / Aleksandar Čotrić ; [ford. Neducza Szvetiszláv] ; [közread. a] Szerb Országos Önkormányzat. - Budapest : Szerb Orsz. Önkormányzat, 2015. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1362-1 fűzött
szerb irodalom - elbeszélés - szatíra
886.1-32=945.11
[AN 3599397]
MARC

ANSEL
UTF-89438 /2015.
Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950)
Frau Bettina und ihre Söhne (magyar)
   Bettina asszony és a fiai / Hedwig Courths-Mahler ; [ford. Bíró Péter]. - 2. kiad. - [Budapest] : EX-BB, [2015]. - 189 p. ; 18 cm. - (Bastei romantik, ISSN 1589-1046). (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei, ISSN 1216-2140)
ISBN 978-963-325-015-0 fűzött : 950,- Ft
német irodalom - szerelmes regény
830-312.5=945.11
[AN 3603765]
MARC

ANSEL
UTF-89439 /2015.
Daher, Anita
Billeh the kid (magyar)
   Billeh, a kölyök / Anita Daher ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-37-2 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600453]
MARC

ANSEL
UTF-89440 /2015.
Doctorow, Cory (1971-)
Homeland (magyar)
   Homeland : [Kis testvér 2.] / Cory Doctorow ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 381 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-02-8 fűzött : 3990,- Ft
kanadai angol irodalom - regény
820-31(71)=945.11
[AN 3599312]
MARC

ANSEL
UTF-89441 /2015.
Dorsey, Angela
Sola eclipsed (magyar)
   A találkozás / Angela Dorsey, Marina Miral ; [ill. Peter Bergting ...] ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 152 p. ; 22 cm
keretcím: Talismans of thunder
ISBN 978-615-5348-62-4 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600435]
MARC

ANSEL
UTF-89442 /2015.
Durrell, Gerald (1925-1995)
The picnic and suchlike pandemonium (magyar)
   A piknik és egyéb kalamajkák / Gerald Durrell ; [ford. Borbás Mária, Murai Mária]. - Budapest : Európa, 2015. - 249, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-155-8 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3603879]
MARC

ANSEL
UTF-89443 /2015.
Finderup, Mette (1968-)
Goth nytår (magyar)
   Gót újév / Mette Finderup ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 120, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Emmy ; 5.)
ISBN 978-615-5348-33-4 kötött
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600335]
MARC

ANSEL
UTF-89444 /2015.
Finderup, Mette (1968-)
Nu med udvoksning (magyar)
   Lenőtt hajjal / Mette Finderup ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 121, [3] p. : ill. ; 22 cm. - (Emmy ; 6.)
ISBN 978-615-5348-49-5 kötött
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600457]
MARC

ANSEL
UTF-89445 /2015.
Gehm, Franziska
Ein zahnharter Auftrag (magyar)
   Vámpírmentő akció / Franziska Gehm ; [ford. Lévainé Udvari Anna]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 151 p. ; 22 cm. - (Vámpírnővérek ; 3.)
ISBN 978-615-5348-35-8 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600409]
MARC

ANSEL
UTF-89446 /2015.
Giebken, Sabine (1979-)
Fellow - Freundschaft auf Probe (magyar)
   Fellow : út a barátsághoz / Sabina Giebken ; [ford. Molnár Márta]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 136 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-42-6 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600305]
MARC

ANSEL
UTF-89447 /2015.
Giebken, Sabine (1979-)
Geheimnisvolle Briefe (magyar)
   Titokzatos levelek / Sabine Giebken ; [ford. Molnár Márta]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-63-1 kötött
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600443]
MARC

ANSEL
UTF-89448 /2015.
Grylls, Bear (1974-)
Ghost flight (magyar)
   Kísértetjárat / Bear Grylls ; [ford. Kőszeghy Anna]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 411 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-62-4 fűzött : 3150,- Ft
angol irodalom - kalandregény
820-311.3=945.11
[AN 3599444]
MARC

ANSEL
UTF-89449 /2015.
Hargla, Indrek (1970-)
Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus (magyar)
   Melchior és a Kerekeskút utca lidérce / Indrek Hargla ; [ford. Rácz Nóra]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 289 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5508-23-3 fűzött : 3490,- Ft
észt irodalom - bűnügyi regény - történelmi regény
894.545-312.4=945.11 *** 894.545-311.6=945.11
[AN 3599307]
MARC

ANSEL
UTF-89450 /2015.
Hesse, Hermann (1877-1962)
Narziss und Goldmund (magyar)
   Narziss és Goldmund / Hermann Hesse ; [ford. Gáli József] ; [az utószót írta Horváth Géza]. - Budapest : Helikon, 2014. - 405, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-541-3 kötött : 3490,- Ft
német irodalom - regény
830-31=945.11
[AN 3604611]
MARC

ANSEL
UTF-89451 /2015.
Itäranta, Emmi (1976-)
Teemestarin kirja (magyar)
   A teammesternő könyve / Emmi Itäranta ; [ford. Varjasi Csilla]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 243 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-19-6 fűzött : 2990,- Ft
finn irodalom - fantasztikus regény
894.541-312.9=945.11
[AN 3599318]
MARC

ANSEL
UTF-89452 /2015.
J̌akovl̂ević, Dragan (1965-)
   Mimikriǰa kao sudbina / Dragan J̌akovl̂ević. - Budimpešta : Srpske nedel̂ne novine, 2014. - 123 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1429-1 kötött
Magyarország - szerb irodalom - memoár
886.1-94(439)
[AN 3599390]
MARC

ANSEL
UTF-89453 /2015.
Kavanagh, Pamela
Fire fairy (magyar)
   Tűztündér / Pamela Kavanagh ; [ill. Jennifer Bell] ; [ford. Simonyi Ágnes]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 152 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-25-9 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600302]
MARC

ANSEL
UTF-89454 /2015.
Kessler, Liz
North of nowhere (magyar)
   A semmitől északra / Liz Kessler ; [ford. Vízer Balázs]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 200 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-48-8 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600368]
MARC

ANSEL
UTF-89455 /2015.
Kova László (1940-)
   Mit Elbwasser geschrieben : Lyrik und Kurzprosa / László Kova. - Hamburg : Kova L. : Budapest : [Tazo Kft.], 2015. - 138 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2922-6 fűzött
német irodalom - vers - elbeszélés
830-14 *** 830-32
[AN 3601381]
MARC

ANSEL
UTF-89456 /2015.
Lawrence, Mark (1966-)
Emperor of thorns (magyar)
   Tövisek császára : A széthullott birodalom harmadik kötete / Mark Lawrence ; [ford. Gy. Horváth László]. - 2. kiad. - Budapest : Fumax, 2015, cop. 2013. - 473, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-26-5 fűzött : 3995,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3603749]
MARC

ANSEL
UTF-89457 /2015.
Leach, Sara
Count me in (magyar)
   Számíts rám! / Sara Leach ; [ford. Forgács-Milus Bernadett]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 152 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-9951-35-8 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600401]
MARC

ANSEL
UTF-89458 /2015.
Loughead, Deb
Anywhere else but here (magyar)
   Segítség, nyaralok! / Deb Loughead ; [ford. Dövényi Mária Ibolya]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 108 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-38-9 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600361]
MARC

ANSEL
UTF-89459 /2015.
Mäki-Kihniä, Nina
Tallitytön tulikoe (magyar)
   Az igazi lovas lány / Nina Mäki-Kihniä ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 136 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-28-0 kötött
finn irodalom - ifjúsági regény
894.541-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600539]
MARC

ANSEL
UTF-89460 /2015.
Malaparte, Curzio (1898-1957)
Kaputt (magyar)
   Kaputt / Curzio Malaparte ; [ford. Gellért Gábor és Lontay László]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 575 p. ; 21 cm. - (Partvonal szépirodalom, ISSN 2063-2088)
ISBN 978-615-5283-59-8 kötött : 3990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3603898]
MARC

ANSEL
UTF-89461 /2015.
McClintock, Norah
The secret of Golden Acres (magyar)
   Az Aranyrét titka / Norah McClintock ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 152 p. ; 22 cm. - (Riley Donovan ; 4.)
ISBN 978-615-5348-36-5 kötött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600384]
MARC

ANSEL
UTF-89462 /2015.
McDevitt, Jack (1935-)
Deepsix (magyar)
   Űrhajótöröttek : [a Priscilla Hutchins-sorozat 2. kötete] / Jack McDevitt ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 478 p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-20-2 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3599303]
MARC

ANSEL
UTF-89463 /2015.
McGuire, Jamie
Beautiful disaster (magyar)
   Gyönyörű sorscsapás / Jamie McGuire ; [ford. Szűr-Szabó Katalin]. - Szeged : Maxim, [2015], cop. 2012. - 450 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-211-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604595]
MARC

ANSEL
UTF-89464 /2015.
McNeile, Herman Cyril (1888-1937)
   A nagystílű nő [elektronikus dok.] / Sapper ; ford. Balogh Barna. - Szöveg (epub : 290 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133387. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5549-50-2
angol irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
820-312.4=945.11
[AN 3600478]
MARC

ANSEL
UTF-89465 /2015.
Michon, Pierre (1945-)
Vies minuscules (magyar)
   Kisbetűs életek / Pierre Michon ; ford. Szőcs Imre. - Budapest : Gondolat, 2014. - 202 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-693-535-1 fűzött : 2990,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3564207]
MARC

ANSEL
UTF-89466 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
Change of heart (magyar)
   Szívtől szívig / Jodi Picoult ; [ford. Hussami Péter]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2009. - 441, [6] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-456-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3603608]
MARC

ANSEL
UTF-89467 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
Handle with care (magyar)
   Törékeny / Jodi Picoult ; [ford. Mallász Rita]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2010. - 507, [5] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-458-7 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-32(73)=945.11
[AN 3603620]
MARC

ANSEL
UTF-89468 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
Nineteen minutes (magyar)
   Tizenkilenc perc / Jodi Picoult ; [ford. Kocsis Anikó]. - 3. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2008. - 552 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-457-0 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3603612]
MARC

ANSEL
UTF-89469 /2015.
Reisz, Tiffany
The mistress (magyar)
   Az úrnő [elektronikus dok.] : Eredendő bűnösök IV. / Tiffany Reisz. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Athenaeum, 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szilágyiné Márton Andrea. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133709. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-429-7
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11 *** 820-31(73)=945.11
[AN 3604305]
MARC

ANSEL
UTF-89470 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The lost hero (magyar)
   Az elveszett hős : az Olimposz hősei 1. rész / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 538, [4] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-747-7 kötött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604702]
MARC

ANSEL
UTF-89471 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The sea of monsters (magyar)
   Szörnyek tengere : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 253, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-373-192-5 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-373-114-7 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3603831]
MARC

ANSEL
UTF-89472 /2015.
Riordan, Rick (1964-)
The Titan's curse (magyar)
   A titán átka : Percy Jackson és az olimposziak / Rick Riordan ; [ford. Acsai Roland]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 285, [2] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-245-331-6 kötött : 3499,- Ft
ISBN 978-963-373-406-3 fűzött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3603839]
MARC

ANSEL
UTF-89473 /2015.
Robotham, Michael (1960-)
Life or death (magyar)
   Élet vagy halál / Michael Robotham ; [ford. Szabó István]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 380 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-759-6 kötött : 3290,- Ft
ausztrál irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(94)=945.11
[AN 3599398]
MARC

ANSEL
UTF-89474 /2015.
Roholte, Dorte
På eget ansvar (magyar)
   Saját felelősségre / Dorte Roholte ; [ford. Sulyok Viktória]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 155 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-51-8 kötött
dán irodalom - ifjúsági regény
839.8-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600375]
MARC

ANSEL
UTF-89475 /2015.
Rushdie, Salman (1947-)
Midnight's children (magyar)
   Az éjfél gyermekei / Salman Rushdie ; [ford. Falvay Mihály]. - [Budapest] : Helikon, 2014. - 649 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-600-7 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3604640]
MARC

ANSEL
UTF-89476 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg / Antoine de Saint-Exupéry ; a szerző rajz. ; Dunajcsik Mátyás ... fordítása. - Csorna : Pájer D., 2015. - 88 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Kötött : 2390,- Ft
francia irodalom - mese
840-34=945.11
[AN 3603795]
MARC

ANSEL
UTF-89477 /2015.
Shipley, Jocelyn
Beyond River Boy (magyar)
   Az élet River Boy nélkül / by Jocelyn Shipley ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5348-47-1 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600414]
MARC

ANSEL
UTF-89478 /2015.
Shipley, Jocelyn
River Boy (magyar)
   River Boy / Jocelyn Shipley ; [ford. Szoboszlay Anna]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5348-07-5 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600444]
MARC

ANSEL
UTF-89479 /2015.
Shusterman, Neal (1962-)
Edison's alley (magyar)
   Edison csapdája : Akcelerátus-trilógia 2. / Neal Shusterman, Eric Elfman ; ford. Illés Róbert. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 262, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-024-9 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3599400]
MARC

ANSEL
UTF-89480 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Malice (magyar)
   Gyalázat / Danielle Steel ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 5. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-211-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3603948]
MARC

ANSEL
UTF-89481 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Silent honor (magyar)
   Ha a háborúnak vége / Danielle Steel ; [ford. Nagy Kornélia]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 318 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-212-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3603924]
MARC

ANSEL
UTF-89482 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Star (magyar)
   A sztár / Danielle Steel ; [ford. Tótisz András]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 306 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-283-2 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3603883]
MARC

ANSEL
UTF-89483 /2015.
Steel, Danielle (1947-)
Summer's end (magyar)
   Szerelmes nyárutó / Danielle Steel ; [ford. Szuhay-Havas Ervin]. - 4. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 335 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-282-5 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3603936]
MARC

ANSEL
UTF-89484 /2015.
Stehn, Malin (1969-)
Chica (magyar)
   Chica : egy különleges ló igaz története / Malin Stehn ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Penny Girl, 2014. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-55-6 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600318]
MARC

ANSEL
UTF-89485 /2015.
Stehn, Malin (1969-)
Spårlöst försvunnen (magyar)
   Eltűnt / Malin Stehn ; [ford. Fodor Andrea]. - [Budapest] : Girl:it, 2013. - 108 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-03-7 kötött
svéd irodalom - ifjúsági regény
839.7-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600364]
MARC

ANSEL
UTF-89486 /2015.
Stevenson, Robin
Attitude (magyar)
   Attitűde / Robin Stevenson ; [ford. Vízer Balázs]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 126 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5348-44-0 fűzött
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3600442]
MARC

ANSEL
UTF-89487 /2015.
Summers, Laura (1960-)
The summer of telling tales (magyar)
   Hazugságok nyara / Laura Summers ; [ford. Vízer Balázs]. - [Budapest] : Girl:it, 2014. - 264 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5348-39-6 kötött
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3600279]
MARC

ANSEL
UTF-89488 /2015.
Tökjó aforizmák 1 (német)
   Zauber der Aphorismen 1 : Lebensweisheiten aus drei Jahrtausenden / [zgest. von Sándor Posch & Ilona Szécsi]. - Siófok : Márvány Buch & Ansichtskarten Verl., 2015. - 96 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-2139-8 fűzött : 1750,- Ft : 5,90 EUR
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3599493]
MARC

ANSEL
UTF-89489 /2015.
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973)
The Silmarillion (magyar)
   A szilmarilok / J. R. R. Tolkien ; [ford. Gálvölgyi Judit, Bonácz Ágnes]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1991. - 530, [8] p. : ill., térk. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-224-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - elbeszélés - regény
820-31=945.11 *** 820-32=945.11
[AN 3604696]
MARC

ANSEL
UTF-89490 /2015.
Virágh László (1939-)
   Ars renata : [európai reneszánsz versek Virágh László fordításában]. - Győr ; [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - 114 p. ; 21 cm
A versek eredeti nyelven is
ISBN 978-615-80195-1-4 fűzött
világirodalom - vers - antológia - többnyelvű dokumentum
82-14(082).02=945.11
[AN 3599157]
MARC

ANSEL
UTF-89491 /2015.
Weinbaum, Stanley G. (1902-1935)
   Bolygóközi odüsszeia / Stanley G. Weinbaum ; [vál. Németh Attila] ; [ford. Szente Mihály]. - Budapest : Metropolis Media, 2015. - 245, [2] p. ; 21 cm. - (Galaktika fantasztikus könyvek, ISSN 0238-3063)
ISBN 978-615-5508-05-9 fűzött : 4990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus elbeszélés
820-322.9(73)=945.11
[AN 3601383]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9492 /2015.
Aradi Kata (1984-)
   Illegális történet [elektronikus dok.] : farkasember szív / Aradi Kata. - Szöveg (epub : 866 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133478. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-698-2
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3601333]
MARC

ANSEL
UTF-89493 /2015.
Báger Gusztáv (1938-)
   Zongorahangoló : új versek / Báger Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, 2015. - 82 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5479-14-4 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3600782]
MARC

ANSEL
UTF-89494 /2015.
Bágyoni Szabó István (1941-)
   Egy íróasztal vendégei / Bágyoni Szabó István. - Győr : AmbrooBook, 2015. - 391 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5379-15-4 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom - esszé - publicisztika
894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3600704]
MARC

ANSEL
UTF-89495 /2015.
Bakos Péter
   Lélekfelhők [elektronikus dok.] / Bakos Péter. - Szöveg (epub : 683 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133426. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-674-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3600875]
MARC

ANSEL
UTF-89496 /2015.
Balás István (1946-)
   Testbeszéd [elektronikus dok.] : a test érzékletesen beszél és csak azt képes megtéveszteni aki nem figyel rá / Balás István. - Szöveg (epub : 742 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133451. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-676-0
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3601060]
MARC

ANSEL
UTF-89497 /2015.
Bálint Ágnes (1922-2008)
   Frakk és a foci / Bálint Ágnes ; [Várnai György rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 125, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-11-9695-5 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3604731]
MARC

ANSEL
UTF-89498 /2015.
Balogh Bertalan (1935-)
   Kakuk Berci ; Eprésző / Balogh Bertalan. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2015. - 84, 132 p. ; 18 cm
A két mű hátlapjával egybekötve
ISBN 978-963-12-1656-1 fűzött : 1470,- Ft
magyar irodalom - memoár - karcolat
894.511-43 *** 894.511-94
[AN 3599492]
MARC

ANSEL
UTF-89499 /2015.
Bárczy Pál (1941-)
   Úton lenni, 1963-2013 : 50 év úti kalandjai / Bárczy Pál ; [közread. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar]. - [Miskolc] : Miskolci Egy. K., 2015. - 169 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5216-80-0 fűzött
magyar irodalom - útleírás
894.511-992
[AN 3601615]
MARC

ANSEL
UTF-89500 /2015.
Belányi József (1979-)
   Jártam a Holdon / Belányi József. - [Budapest] : Colorcom, cop. 2015. - 93 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-8016-04-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3599139]
MARC

ANSEL
UTF-89501 /2015.
Bíró Eszter (1977-)
   Állati zenés ABC : [zenés mesés képeskönyv nagylemezzel] / Bíró Eszter ; Bakos Barbara rajz. ; Hegyi György dalszövegeivel ; Födő Sándor "Fodo" zenéjével. - Pécs : Alexandra, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 21x21 cm + CD
A borítón és a gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-357-548-2 kötött
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - auditív dokumentum - dalszöveg
894.511-14(02.053.2) *** 894.511-192(02.053.2)
[AN 3603758]
MARC

ANSEL
UTF-89502 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesék a cicáról, aki nem tudott nyávogni / Boldizsár Ildikó ; Paulovkin Boglárka rajz. - [Budapest] : OBDK, 2015. - 29, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm + mell. (11 p.). - (Gyermekjogi mesék ; 1.)
ISBN 978-963-12-1941-8 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3596561]
MARC

ANSEL
UTF-89503 /2015.
Brátán Erzsébet
   A hencegő kérő [elektronikus dok.] / Brátán Erzsébet. - Szöveg és képek (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133422. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-666-1
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3600858]
MARC

ANSEL
UTF-89504 /2015.
Brighton, Aria (1985-)
   Vérvörös rabság : a múlt elől senki nem menekülhet / Aria Brighton. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 233 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-47-1 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599526]
MARC

ANSEL
UTF-89505 /2015.
Carrigan, Ashley
   Üldözöttek [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 684 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133393. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-664-7
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3600559]
MARC

ANSEL
UTF-89506 /2015.
Csikász Lajos (1964-)
   Diadalmas liliomok [elektronikus dok.] : Anjou-lobogók alatt / Csikász Lajos. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133707. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-355-5
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3604300]
MARC

ANSEL
UTF-89507 /2015.
Czakó Gábor (1942-)
   Történeteink almáspitével : hatodik levonás a magyar rémmesékből / Czakó Gábor. - Budapest : Cz. Simon Kv., cop. 2015. - 119, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89767-6-5 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3600184]
MARC

ANSEL
UTF-89508 /2015.
Czakó Gabriella
   Csendes rémület [elektronikus dok.] / Gwendoline Welsh. - Szöveg (epub : 1.6 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133528. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-766-8
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3602006]
MARC

ANSEL
UTF-89509 /2015.
Czakó Gabriella
   Régiségek [elektronikus dok.] / Czakó Gabriella. - Szöveg (epub : 739 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133543. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-772-9
magyar irodalom - blog - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3602135]
MARC

ANSEL
UTF-89510 /2015.
Domokos Anna
   Az emléktolvaj [elektronikus dok.] / Domokos Anna. - Szöveg (epub : 694 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133375. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-469-8
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3600413]
MARC

ANSEL
UTF-89511 /2015.
Dudás Sándor (1949-)
   Tengeröltő : válogatott versek / Dudás Sándor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 556 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5479-09-0 kötött : 4600,- Ft
magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14
[AN 3600830]
MARC

ANSEL
UTF-89512 /2015.
Erdős Attila
   Te bennem magad, én egy veled / Erdős Attila ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 47, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-263-489-0 fűzött : 1290,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3600712]
MARC

ANSEL
UTF-89513 /2015.
Fabbro, Giuditta
   A testőrnő [elektronikus dok.] / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 739 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133455. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-672-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3601130]
MARC

ANSEL
UTF-89514 /2015.
Fabbro, Giuditta
   A testőrnő [elektronikus dok.] : élet egy halál után / Giuditta Fabbro. - Szöveg (epub : 646 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133526. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-732-3
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3601998]
MARC

ANSEL
UTF-89515 /2015.
Faragó Dániel (1985-)
   Lehull a lepel [elektronikus dok.] : válogatott versek, 2004-2008 / Faragó Dániel. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133389. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-690-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600496]
MARC

ANSEL
UTF-89516 /2015.
Fedina Lídia (1960-)
   Klaudia : ezek a fiúk / Fedina Lídia. - Budapest ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2015. - 153 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-615-5376-58-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3599488]
MARC

ANSEL
UTF-89517 /2015.
Fedina Lídia (1960-)
   Klaudia : nyár, lovak, szerelem / Fedina Lídia. - Budapest ; [Pécs] : Dialóg Junior, cop. 2015. - 163 p. ; 19 cm. - (SMS-könyvek, ISSN 2063-6644)
ISBN 978-615-5376-61-0 fűzött : 1980,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3599489]
MARC

ANSEL
UTF-89518 /2015.
Fejős Éva (1967-)
   Eper reggelire / Fejős Éva. - Új kiad. - [Budapest] : Erawan, 2015, cop. 2009. - 379 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-39-8 fűzött : 2999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604742]
MARC

ANSEL
UTF-89519 /2015.
Fekete Liza (1998-)
   Cara szerelme [elektronikus dok.] : részletek egy majdnem színésznő naplójából / Fekete Liza. - Szöveg (epub : 499 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133542. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-720-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3602133]
MARC

ANSEL
UTF-89520 /2015.
Flynt, Gabryel
   Erik [elektronikus dok.] : Tony Richardson 1990-ben készült filmjének, az Operaház Fantomjának folytatása / Gabryel Flynt. - Szöveg (epub : 746 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133540. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-734-7
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3602106]
MARC

ANSEL
UTF-89521 /2015.
Forester, Betty
   Ébredő napfény / Betty Forester. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-80-2 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599366]
MARC

ANSEL
UTF-89522 /2015.
Gábor András (1917-2001)
   Fehértollú, fényesszárnyú sasmadár : Grünfeld Bandi és Schneider Muci élettörténete fiaik szerkesztésében. - [Budapest] : Révai Digitális K., 2015. - 215 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
Gábor András (1917-2001)
Gábor Andrásné Schneider Magdolna (1928-)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3600701]
MARC

ANSEL
UTF-89523 /2015.
Green, Gerda
   Fenevadak Erdélyben [elektronikus dok.] / Gerda Green. - Szöveg (epub : 11 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133456. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-700-2
magyar irodalom - bűnügyi regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.4
[AN 3601133]
MARC

ANSEL
UTF-89524 /2015.
H. Rose (1993-)
   Xavér : ghost love / H. Rose. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-65-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599497]
MARC

ANSEL
UTF-89525 /2015.
Herodek Sándor (1935-)
   Hogy fürödtek az igazi kannibálok : gyerekkorom története / Herodek Sándor. - [Budapest] : Révai Digitális K., [2015]. - 339 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-239-100-7 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3600708]
MARC

ANSEL
UTF-89526 /2015.
Horváth Balázs Zsigmond
   Kétnyelvű történetek [elektronikus dok.] = Bilingual tales / Horváth Balázs Zsigmond, Komár Szabina, Orosházi Melinda. - Szöveg és képek (epub : 2 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133395. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-670-8
magyar irodalom - elbeszélés - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-32=20
[AN 3600567]
MARC

ANSEL
UTF-89527 /2015.
Horváth EÖ Tamás (1959-)
   Babylon polgárai / Horváth (EÖ) Tamás ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2015. - 264 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-80001-4-7 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3599049]
MARC

ANSEL
UTF-89528 /2015.
Illyés Gyula (1902-1983)
   Hetvenhét magyar népmese / Illyés Gyula ; [Szántó Piroska rajz.]. - 25. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 555, [4] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9956-7 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3604793]
MARC

ANSEL
UTF-89529 /2015.
István Csaba (1987-)
   Bűnös könyv [elektronikus dok.] / István Csaba. - Szöveg (epub : 582 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133527. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-756-9
Erdély - határon túli magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14(498)
[AN 3602003]
MARC

ANSEL
UTF-89530 /2015.
J. M. Judit
   Becsengettek : elbeszélések : első osztálytól a felsőtagozatig / J. M. Judit. - [Hódmezővásárhely] : Szerző, [2015]. - 80 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2840-3 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3599828]
MARC

ANSEL
UTF-89531 /2015.
Kara László (1983-)
   Kitépdesett lapok egy naplóból / Kara László. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 224 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5056-82-6 fűzött : 1940,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3599034]
MARC

ANSEL
UTF-89532 /2015.
Kelényi Angelika, R. (1970-)
   Egy hajszálon múlt : amikor a feleség megőrül : egy féltékeny feleség dilis ámokfutása / R. Kelényi Angelika. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 187 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-81-5 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599523]
MARC

ANSEL
UTF-89533 /2015.
Király Erzsébet (1942-2009?)
   Kedves naplóm! : egy munkásasszony emlékei / Király Erzsébet ; a tanulmányt írta és a szöveget gondozta Grexa Izabella. - Budapest : Corvina, 2015. - 302 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 297-302.
ISBN 978-963-13-6253-4 fűzött : 2990,- Ft
Király Erzsébet (1942-2009?)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3600854]
MARC

ANSEL
UTF-89534 /2015.
Kiss Judit Ágnes (1973-)
   Szörnyszomszéd / Kiss Judit Ágnes ; Esztojka Mónika rajz. - Budapest : Európa, 2015. - 62, [4] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-160-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3600892]
MARC

ANSEL
UTF-89535 /2015.
Kolláth Mária, H.
   Fényhozó ; Mécsbogárlét / [írta és ill.] H. Kolláth Mária. - Alcsútdoboz : Halász család, 2015. - [34] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-12-2716-1 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3599360]
MARC

ANSEL
UTF-89536 /2015.
Komálovics Zoltán (1964-)
   A harmadik / Komálovics Zoltán ; [... képek Csordás Zoltán ...]. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2014. - 89 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89978-3-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3599146]
MARC

ANSEL
UTF-89537 /2015.
   Komédiák / sajtó alá rend. Brutovszky Gabriella. - [Budapest] : Protea Kult. Egyes., 2015. - 144 p. ; 21 cm. - (SzínjáTéka, ISSN 2415-9182 ; 1.)
Tart.: Vargaműhely, a tunyák oskolája. Borka asszony és György diák / Kertsó Cirják. Garaboncás László / Hagymási Imre. Bachus / Borss DánielÞ; A kincskapáló. - Bibliogr.: p. 138-141.
ISBN 978-963-88638-6-7 fűzött
magyar irodalom - 18. század - iskoladráma
894.511-254.2
[AN 3601311]
MARC

ANSEL
UTF-89538 /2015.
Komp Károlyné Metzger Mária (1944-)
   Unokáinknak szeretettel : Komp Károlyné Metzger Mária visszaemlékezései / [közread. a] Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület. - [Pilisszentiván] : Pilisszentiváni Helytört. Egyes., 2014. - 96 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0895-5 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3599334]
MARC

ANSEL
UTF-89539 /2015.
Kovács Hédi
   ...aztán lehet Sydney! / Kovács Hédi. - [Budapest] : Colorcom, 2015. - 388, [3] p. ; 20 cm
Tart.: Anna, a kedves rokonÞ; Kata, a kötelességtudóÞ; Közösködés
ISBN 978-615-8016-03-2 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599136]
MARC

ANSEL
UTF-89540 /2015.
Kovács Károly
   Az összeesküvők [elektronikus dok.] : dráma, a népszínművek fanyar humorában / Kovács Károly. - Szöveg (epub : 590 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133512. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-724-8
magyar irodalom - dráma - elektronikus dokumentum
894.511-2
[AN 3601791]
MARC

ANSEL
UTF-89541 /2015.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Elégiazaj : versek / Krusovszky Dénes. - Budapest : Magvető, 2015. - 83, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3252-7 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3597632]
MARC

ANSEL
UTF-89542 /2015.
Kun Magdolna
   Szerelem mindhalálig [elektronikus dok.] : Kun Magdolna versei. - Szöveg (epub : 392 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133369. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80110-9-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600342]
MARC

ANSEL
UTF-89543 /2015.
Laboda Róbert (1985-)
   Túlzások / Laboda Róbert. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 47 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-293-434-1 fűzött : 990,- Ft
Felvidék - határon túli magyar irodalom - slam
894.511-14(437.6)
[AN 3600890]
MARC

ANSEL
UTF-89544 /2015.
Lajtos Nóra (1977-)
   Sorsszimfóniák : versek / Lajtos Nóra. - Budapest : M. Napló, 2015. - 85, [3] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-50-5 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3599060]
MARC

ANSEL
UTF-89545 /2015.
Lendvai Béla (1969-)
   Adriai káprázat / Lendvai Béla. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 296 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-83-9 fűzött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599520]
MARC

ANSEL
UTF-89546 /2015.
Lucza Zoltán (1947-)
   Tavasz köszöntése [elektronikus dok.] : verses mese gyerekeknek / Lucza Zoltán. - Szöveg és képek (epub : 9.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133391. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-398-1
magyar irodalom - gyermekvers - elektronikus dokumentum
894.511-14(02.053.2)
[AN 3600511]
MARC

ANSEL
UTF-89547 /2015.
Maerinaian, Tekla
   A kupola [elektronikus dok.] / Tekla Maerinaian. - Szöveg (epub : 745 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133511. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-424-7
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3601787]
MARC

ANSEL
UTF-89548 /2015.
Magony Imre
   Fehérvár elesett.. : kora reggel, fáradt felhő alatt... elhagyta a reménység / Magony Imre ; Kass János illusztrációival. - 2. kiad. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2014. - 145, [2] p. : ill. ; 21 cm
Közös borítóban az "1543 Varkocs" c. művel
ISBN 978-963-9846-73-9 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3600207]
MARC

ANSEL
UTF-89549 /2015.
Majsányi Kati
   Lina / Majsányi Kati. - Budapest : Álomgyár K., 2015. - 205, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5252-79-2 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3600263]
MARC

ANSEL
UTF-89550 /2015.
Mansfield, Michael (1962-)
   Az utolsó háború [elektronikus dok.] : Marcus Aurelius Pannóniában / Marcellus Mihály. - Szöveg (epub : 811 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015. - (Pannonia Romanum)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133702. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-358-6
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3604261]
MARC

ANSEL
UTF-89551 /2015.
Marinovich Endre (1940-)
   Túlélte-e a középosztály? : családregény a 20. századból / Marinovich Endre. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 300 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-9862-68-5 kötött : 3980,- Ft
Marinovich család
Magyarország - magyar irodalom - családtörténet - 20. század - memoár
894.511-94 *** 929.52(439)Marinovich
[AN 3601200]
MARC

ANSEL
UTF-89552 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Angol emelt [elektronikus dok.] : Felhő-balladák 2. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 475 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133432. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-662-3
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3600919]
MARC

ANSEL
UTF-89553 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Égi angyal [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 503 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133428. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-658-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600900]
MARC

ANSEL
UTF-89554 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Levél egy Rómeós Benvolióhoz [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 472 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133546. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-754-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3602145]
MARC

ANSEL
UTF-89555 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Tavasz van [elektronikus dok.] : Hétköznapi csodák 2. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 507 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133427. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-654-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3600889]
MARC

ANSEL
UTF-89556 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Teddy bosszúja [elektronikus dok.] : Árnyháború-trilógia 1. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133482. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-716-3
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3601349]
MARC

ANSEL
UTF-89557 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Töviskoszorú [elektronikus dok.] / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 496 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133421. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-660-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600856]
MARC

ANSEL
UTF-89558 /2015.
Marsall László (1933-2013)
   A világba ágazó ember : kiadatlan versek és dokumentumok / Marsall László ; [vál. és szerk. Domokos Kinga]. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 199 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5479-12-0 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3600841]
MARC

ANSEL
UTF-89559 /2015.
Mechler Kinga
   Az őrület ára [elektronikus dok.] / Mechler Kinga. - Szöveg (epub : 753 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133392. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-684-5
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3600518]
MARC

ANSEL
UTF-89560 /2015.
Mellétey Magda (1923-1984)
   A nagy hazug : emlékkönyv / Mellétey Magdolna ; [... vál. ... Barna Beatrix]. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 159 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2603-4 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3599873]
MARC

ANSEL
UTF-89561 /2015.
Miklós Malvina
   Tappancs első olvasókönyve / [írta és szerk. Miklós Malvina] ; [ill. Varga Zsigmond]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015, cop. 2009. - 79 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9770-81-2 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3604728]
MARC

ANSEL
UTF-89562 /2015.
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
   A Noszty fiú esete Tóth Marival / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 502 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8069-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604807]
MARC

ANSEL
UTF-89563 /2015.
Miller, A. G.
   A szellemhajó kapitánya / A. G. Miller. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 127 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-85-7 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - kalandregény
894.511-311.3
[AN 3598994]
MARC

ANSEL
UTF-89564 /2015.
Miller, Mickey
   Macsó naplók [elektronikus dok.] / Mickey Miller. - Szöveg (epub : 848 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133424. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-706-4
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3600872]
MARC

ANSEL
UTF-89565 /2015.
Miller, Mickey
   Napló Arizonából [elektronikus dok.] / Mickey Miller. - Szöveg (epub : 653 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133370. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-682-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3600343]
MARC

ANSEL
UTF-89566 /2015.
Molnár Etelka (1968-)
   Szegmens [elektronikus dok.] / Molnár Etelka. - Szöveg (epub : 527 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133484. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-289-2
magyar irodalom - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94
[AN 3601357]
MARC

ANSEL
UTF-89567 /2015.
Molnár Rezső (1944-)
   Hiénák kora : igaz történetek a kommunista diktatúra és a rablóprivatizáció idejéből / Molnár Rezső. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2015. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5145-26-1 kötött : 2580,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3600882]
MARC

ANSEL
UTF-89568 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Ének a búzamezőkről / Móra Ferenc. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 269 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8070-8 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604813]
MARC

ANSEL
UTF-89569 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   A hatrongyosi kakasok / Móra Ferenc ; [Reich Károly rajz.]. - 7. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 211, [4] p., [4] t.fol. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Móra aranykönyvek, ISSN 1417-7188)
Vál. Madácsy László
ISBN 978-963-11-9957-4 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3604655]
MARC

ANSEL
UTF-89570 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Kincskereső kisködmön / Móra Ferenc ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Lengyel Dénes] ; [Reich Károly rajz.]. - 49. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 173, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9951-2 fűzött : 1299,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3604698]
MARC

ANSEL
UTF-89571 /2015.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Lombos fák és csemetéik : Kossuth Lajos és gyermekei / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né], 2015. - 165 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 164.
ISBN 978-963-12-1588-5 fűzött
Kossuth Lajos (1802-1894)
Magyarország - magyar irodalom - politikus - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 32(439)(092)Kossuth_L.(0:82-13)
[AN 3599395]
MARC

ANSEL
UTF-89572 /2015.
Nagy Lajosné Bereczki Mária
   Lombos fák és csemetéik : Vörösmarty Mihály és Deák Ferenc családja / Nagy Lajosné Bereczki Mária. - Ságújfalu : [Nagy L.-né], 2015. - 150 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-12-2249-4 fűzött
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
Deák Ferenc (1803-1876)
Magyarország - magyar irodalom - író - politikus - 19. század - verses epika
894.511-13 *** 894.511(092)Vörösmarty_M.(0:82-13) *** 32(439)(092)Deák_F.(0:82-13)
[AN 3599393]
MARC

ANSEL
UTF-89573 /2015.
Nagy Laura P. (1973-)
   Tölgyfamaci, Zsebgonosz és Buborék, a nagyfejű bögremacska kalandjai [elektronikus dok.] / P. Nagy Laura. - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015-
Főcím a címképernyőről
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3599827]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., Manófalva királya. - Szöveg (epub : 1.3 MB) (mobi : 1.8 MB). - 2015
A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133483. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-099-6 (epub)
ISBN 978-963-398-100-9 (mobi)
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601354] MARC

ANSEL
UTF-89574 /2015.
Nyéki Gabriella
   Magántanulóként Európában [elektronikus dok.] : anya, mikor érünk már oda? Unatkozom! / Nyéki Gabriella. - Szöveg (epub: 744 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133441. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-704-0
Európa - magyar irodalom - külföldi munkavállalás - gyermeknevelés - többnyelvűség - memoár - elektronikus dokumentum
894.511-94 *** 800.73 *** 37.018.1 *** 331.556.46(4)(0:82-94)
[AN 3600977]
MARC

ANSEL
UTF-89575 /2015.
Oláh János (1942-)
   Az őrült / Oláh János. - Budapest : M. Napló, 2015. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-48-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3599061]
MARC

ANSEL
UTF-89576 /2015.
Papp Csaba
   Hal Ottó balladája [elektronikus dok.] / Papp Csaba. - Szöveg és képek (pdf : 997 KB). - [Napkor] : Szerző, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133367. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-1890-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600337]
MARC

ANSEL
UTF-89577 /2015.
Patkós Andrea (1974-)
   Gyöngyvarázs / Patkós Andrea. - Budapest : Éghajlat Kvk., 2014. - 48 p. ; 16 cm
ISBN 978-963-9862-72-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3601272]
MARC

ANSEL
UTF-89578 /2015.
Péntek Rita (1974-)
   Átutazó / Péntek Rita. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - 111 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-80195-0-7 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3599142]
MARC

ANSEL
UTF-89579 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Kertemben lakozik egy kerek esztendő / Pusztay János ; Masszi Ferenc rajz. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2014. - 105 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5251-48-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3600902]
MARC

ANSEL
UTF-89580 /2015.
Reisinger Attila (1947-)
   Holtak ideje / Reisinger Attila ; [közred. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 72 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5195-28-0 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3599043]
MARC

ANSEL
UTF-89581 /2015.
Sás Károly
   Csillaghúr és barátai : zenés mesekönyv / Sás Károly, Sás Ildikó. - [Gödöllő] : [Sás K.], [2013]-. - 24 cm
A mellékletben szereplő előadó a Csillaghúr Zenekar
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - auditív dokumentum
894.511-34(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3519937]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 2015. - 45, [2] p. : ill., színes + CD
ISBN 978-963-12-1870-1 kötött : 3500,- Ft
[AN 3601259] MARC

ANSEL
UTF-89582 /2015.
Seherezad (1970-)
   Egy italbolt mindennapjai.. / Seherezad. - 2. átd. kiad. - [Debrecen] : Anddebra Kft., [2015]. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3103-8 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3604761]
MARC

ANSEL
UTF-89583 /2015.
Skoda István
   A kezdetek: Pillanatnyi közérzetem / Skoda István. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2015. - 70 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-78-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3600155]
MARC

ANSEL
UTF-89584 /2015.
Sógor Béla (1941-)
   Kószálni hívlak / Sógor Béla. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2015. - 202 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9846-74-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3600158]
MARC

ANSEL
UTF-89585 /2015.
Somo, George D.
   Carezza avagy A pálmafák viharban szeretkeznek [elektronikus dok.] : egy helikopterpilóta naplója nyomán / George D. Somo. - Szöveg (epub : 1.1 MB) (mobi : 3.5 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133386. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-165-8 (epub)
ISBN 978-963-398-166-5 (mobi)
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3600469]
MARC

ANSEL
UTF-89586 /2015.
Somogyvári György, D.
   Egy vadaspark csodálatos története [elektronikus dok.] / Somogyvári D. György. - Szöveg (epub : 1 MB) (mobi : 2.1 MB). - Gyula : Digi-Book Mo. K., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133452. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-398-167-2 (epub)
ISBN 978-963-398-168-9 (mobi)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601063]
MARC

ANSEL
UTF-89587 /2015.
Surányi Miklós (1882-1936)
   A nápolyi asszony : Beatrix királyné / Surányi Miklós. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 403, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-250-2 kötött : 2999,- Ft
Beatrix (Magyarország: királyné) (1457-1508)
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3603884]
MARC

ANSEL
UTF-89588 /2015.
   Százszorszép : köszöntők, versek anyák napjára / [vál. Bozsik Rozália Luca] ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum, cop. 2015. - 48 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5349-96-6 fűzött
magyar irodalom - anyák napja - gyermekvers - antológia
894.511-14(02.053.2)(082) *** 394.26(0:82-14)
[AN 3599376]
MARC

ANSEL
UTF-89589 /2015.
Szekeres Szabolcs (1972-)
   A reggeli nem marad el [elektronikus dok.] : bekezdések egy regényből / Szekeres Szabolcs. - Szöveg (epub : 592 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133477. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-356-1
magyar irodalom - kisregény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3601304]
MARC

ANSEL
UTF-89590 /2015.
Szilágyi Hajni
   Tintafoltok [elektronikus dok.] : ...van, aki elrejti arcát a tükör mögé / Szilágyi Hajni. - Szöveg (epub : 535 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133429. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-614-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3600903]
MARC

ANSEL
UTF-89591 /2015.
Tasev Norbert (1983-)
   A kenyérkeresők embersége [elektronikus dok.] : összegyűjtött novellák / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 847 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133480. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-710-1
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3601337]
MARC

ANSEL
UTF-89592 /2015.
Tasev Norbert (1983-)
   A megsebzett sziklatömb [elektronikus dok.] / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 911 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133485. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-714-9
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3601360]
MARC

ANSEL
UTF-89593 /2015.
Tasev Norbert (1983-)
   Tiltott index [elektronikus dok.] / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 989 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133479. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-696-8
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3601335]
MARC

ANSEL
UTF-89594 /2015.
Terbe Rezső
   Élem az álmom : a jövő naplója / Terbe Rezső. - Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Lapk. és Ny., 2015. - 78 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9846-77-7 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3600154]
MARC

ANSEL
UTF-89595 /2015.
Turecka, Irina
   Szerelem extrákkal / Irina Turecka. - [Páty] : Szilvia és Tsa, [2015]. - 153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2623-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - erotikus irodalom - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-993
[AN 3599038]
MARC

ANSEL
UTF-89596 /2015.
Urbánszki László (1954-)
   A lándzsa nemesei [elektronikus dok.] : anno Domini 1242 / Urbánszki László. - Szöveg (epub : 872 KB). - [Debrecen] : Gold Book, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133703. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-426-357-9
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3604267]
MARC

ANSEL
UTF-89597 /2015.
Varga Maja (1989-)
   Öntudat és Tintafolt [elektronikus dok.] / Varga Maja. - Szöveg (epub : 561 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133481. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-199-4
magyar irodalom - próza - válogatott művek - elektronikus dokumentum
894.511-3
[AN 3601339]
MARC

ANSEL
UTF-89598 /2015.
Varga's, Mercy
A gyűrűbe zárt szerelem (angol)
   Love locked in the ring [elektronikus dok.] / Mercy Vargas. - Szöveg (epub : 670 KB). - [Kecskéd] : Self publ., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133517. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5434-16-7
magyar irodalom - szerelmes regény - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-312.5=20
[AN 3601897]
MARC

ANSEL
UTF-89599 /2015.
Varga's, Mercy
A kötődési vágy arca (angol)
   Face of belonging desire [elektronikus dok.] : The three faces of attraction trilogy / Mercy Varga's. - Szöveg (epub : 204 KB). - [Kecskéd] : Self publ., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133516. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5434-10-5
magyar irodalom - erotikus irodalom - fordítás - elektronikus dokumentum
894.511-993=20
[AN 3601893]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

9600 /2015.
Babucs Éva
   Gondri és a raccs / Babucs Éva ; Mester Kata rajz. - [Budapest] : Geopen, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 17x21 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5331-44-2 kötött : 1890,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3599167]
MARC

ANSEL
UTF-89601 /2015.
Kiss Ottó (1963-)
   Ati a tükör mögött / Kiss Ottó ; Hanga Réka illusztrációival. - [Szentendre] : Cerkabella, 2015. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-9820-65-4 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3601143]
MARC

ANSEL
UTF-89602 /2015.
Sváb József (1963-)
   Kicsinyek imái : kifestőkönyv / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2015]. - [18] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-615-80245-0-1 fűzött : 990,- Ft
kifestőkönyv - imakönyv - gyermekkönyv
087.5 *** 243(02.053.2)
[AN 3599752]
MARC

ANSEL
UTF-89603 /2015.
Sváb József (1963-)
   Márton, a mi szentünk : kifestőkönyv / Sváb József rajz. - Szentpéterfa : Danica Kvk., [2015]. - [18] p. : ill., részben színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-89758-9-8 fűzött : 990,- Ft
Martin de Tours (316?-397)
kifestőkönyv
087.5
[AN 3599755]
MARC

ANSEL
UTF-89604 /2015.
   Száz kép számokkal angolul : sok-sok matricával. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 12 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-445-571-4 fűzött
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3599899]
MARC

ANSEL
UTF-89605 /2015.
   Száz kép színekkel angolul : sok-sok matricával. - Budapest : Napraforgó, [2014]. - 12 p., [4] t.fol. : ill., színes ; 27 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-445-569-1 fűzött
angol nyelv - képeskönyv - nyelvkönyv - gyermekkönyv
087.5(084.1) *** 802.0(078)(02.053.2)=945.11
[AN 3599889]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

9606 /2015.
   Szemelvények 3 : válogatás a PTE BTK XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (2015) I-III. helyezést elért hallgatóinak pályaműveiből / szerk. Böhm Gábor és Fedeles Tamás. - Pécs : PTE BTK KTDT, 2015. - 393 p. : ill. ; 21 cm. - (Specimina operum iuvenum, ISSN 2064-079X ; 3.)
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-642-744-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3600881]
MARC

ANSEL
UTF-89607 /2015.
   Tavaszi szél [elektronikus dok.] : absztraktkötet 2015 / [közread. a] Doktoranduszok Országos Szövetsége. - Szöveg (epub : 2.3 MB). - Budapest : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133454. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-702-6
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
082 *** 061.3(439-2Eger)
[AN 3601078]
MARC

ANSEL
UTF-8