MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 21. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/10/29 14:02:20
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
9608 /2015.
Dupka György (1952-)
   Halottaink, 1944-1959 : a kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2014. - 363, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 237.)
Bibliogr.: p. 13-15.
ISBN 978-963-9814-64-6 fűzött
Szovjetunió - Kárpátalja - deportálás - határon túli magyarság - állami terror - második világháború - 1945 utáni időszak - névtár
050.8 *** 343.819.5(47)"194/195"(0:82-94) *** 316.347(=945.11)(477.87)"194/195" *** 323.282(47)"194/195"
[AN 3602233]
MARC

ANSEL
UTF-8
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok

9609 /2015.
Gönczy Monika
   Voigt Vilmos könyvészete 2 / [a bibliográfiát és a névmutatót összeáll. Gönczy Monika] ; [... szerk. Keményfi Róbert]. - Debrecen : DE Néprajzi Tansz., 2015. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Studia folkloristica et ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 61.)
ISBN 978-963-473-811-4 kötött
Voigt Vilmos (1940-)
személyi bibliográfia
012Voigt_V.
[AN 3602936]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

9610 /2015.
   Alföldi kézműves fotográfiák / [a kiállítás kurátorai Boros György, Seres Géza] ; [szerk. Német Gabriella, Nagy István] ; [közread. a Szentesi Fotókör]. - Szentes : Szentesi Fotókör, [2014]. - 32 p. : ill., részben színes ; 31 cm
A Szentesen, 2014. nov. 24 - 2015. jan. 5. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Alföld - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Szentes) *** 77.04(439.14)"200/201"
[AN 3601650]
MARC

ANSEL
UTF-89611 /2015.
Csorba Simon László (1943-)
   Erőltetett menet : hommage á Radnóti Miklós : Csorba Simon grafikái / [a kiállítást rend. Perlaki József]. - [S.l.] : [s.n.], [2014]. - [12] p. : ill., részben színes ; 21 cm
A Budapesten, 2014. nov. 5 - 2015. febr. 28. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014/2015" *** 76(439)(092)Csorba_S.
[AN 3602136]
MARC

ANSEL
UTF-89612 /2015.
Debreceni Egyetem. Általános Orvostudományi Kar. Idegtudományok Doktori Iskola. PhD Szimpozium (5.) (2014)
   V. PhD Symposium of Doctoral School of Neuroscience : program & abstracts : University of Debrecen, November 29, 2014. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, 2014. - 26 p. ; 21 cm
Fűzött
ideggyógyászat - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Debrecen) *** 616.8
[AN 3602610]
MARC

ANSEL
UTF-89613 /2015.
   Friss üzenet 2 : Magyar Festők Társasága : Újpest Galéria, 2014. október 10-25. / [fel. szerk. Kováts Albert]. - Budapest : M. Festők Társ., [2014]. - 35 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-08-0 fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 75(439)"201"
[AN 3601525]
MARC

ANSEL
UTF-89614 /2015.
Journées arithmétiques (29.) (2015) (Debrecen)
   29th Journées arithmétiques : conference handbook : July 6-10, 2015 / [org., publ. by] University of Debrecen. - Debrecen : Univ. of Debrecen, 2015. - 97 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
aritmetika - konferencia-kiadvány
061.4(439-2Debrecen) *** 511.1
[AN 3603018]
MARC

ANSEL
UTF-89615 /2015.
   Miniképek : Magyar Festészet Napja, 2014. - Budapest : Semmelweis, [2014]. - 35 p. : ill., színes ; 20x20 cm
A Budapesten, 2014. okt. 13-31. között rendezett kiállítás katalógusa
Fűzött
Magyarország - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
061.4(439-2Bp.)"2014" *** 75(439)"201"
[AN 3602073]
MARC

ANSEL
UTF-89616 /2015.
Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia (8.) (2014)
   A VIII. Nyíregyházi Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia előadásainak közleménye : 2014. november 21. / [szerk. Semsei Imre] ; [... szervezte, közread.] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 162 p. : ill. ; 24 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-52-8 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
061.3(439-2Nyíregyháza) *** 082
[AN 3602920]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

9617 /2015.
Mandics György (1943-)
   Magyar hegedűsök énekei eleinkről : a Ciceró-"kódex" hosszú rovásbeírásai / Mandics György. - Pomáz : Kráter, 2015. - 418, [2] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-168-0 fűzött : 4500,- Ft
magyar nyelv - rovásírás - 16. század - magyar őstörténet - magyar történelem - magyarságkutatás - kódex - nyelvemlék
091.14(439)Cicero-kódex *** 809.451.1-8"15" *** 943.9(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3602999]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

9618 /2015.
Bojtár Endre (1940-)
   Útvesztők, útjelzők : írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből / Bojtár Endre. - Budapest ; Pozsony : Kalligram, 2015. - 581 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 549-574.
ISBN 978-615-5454-78-3 fűzött : 4990,- Ft : 17 EUR
Közép-Európa - kultúra - baltisztika - irodalomtörténet - magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló
008(4-11) *** 808.8 *** 82(4-11)(091) *** 894.511(091)"19/200" *** 947.4
[AN 3602989]
MARC

ANSEL
UTF-89619 /2015.
   Eötvözet konferencia kiadvány : természettudományi szekció / [közread. a] SZTEhetség Szegedi Tehetségpont. - [Szeged] : SZTEhetség Szegedi Tehetségpont, [2014]. - 16 p., [3] t. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Szegeden, 2014. máj. 9-10-én "III. Eötvözet Konferencia" címmel a SZTE Eötvös Loránd Kollégium és az ELTE Eötvös József Collegium rendezte. - keretcím: SZTE szakkollégiumi konferenciák
Fűzött
természettudomány - orvostudomány - konferencia-kiadvány
5 *** 61 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3601484]
MARC

ANSEL
UTF-89620 /2015.
Fresli Mihály (1976-)
   Kulturális hálózatok : a hálózatelmélet alkalmazási lehetőségei az interkulturális kommunikáció és a filmművészet területén / Fresli Mihály ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ]. - Szombathely : NYME SEK, 2015. - 221 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 201-221.
ISBN 978-963-9871-60-1 fűzött
Tarkovskij, Andrej Arsenʹevič (1932-1986). Andrej Rublëv
Szovjetunió - kulturális kapcsolat - interkulturális kapcsolat - hálózatelmélet - filmművészet - filmrendező - 20. század
008 *** 316.7 *** 65.012.65 *** 316.47 *** 791.43.071.1(47)(092)Tarkovskij,_A._A.
[AN 3602967]
MARC

ANSEL
UTF-89621 /2015.
Munroe, Randall (1984-)
What if? (magyar)
   Mi lenne, ha? [elektronikus dok.] : komoly, tudományos megalapozottságú válaszok abszurd hipotetikus kérdésekre / Randall Munroe ; ford. Varga Krisztina. - Szöveg (epub : 17 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133729. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-386-3
tudomány - természettudomány - elektronikus dokumentum
5 *** 001
[AN 3604501]
MARC

ANSEL
UTF-89622 /2015.
   Peregrinus sum : studies in history of Hungarian - Dutch cultural relations in honour of Ferenc Postma on the occasion of his 70th birthday / ed. by Margriet Gosker, István Monok. - Budapest ; Amsterdam : [s.n.], 2015. - 292 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva holland, német és angol nyelven. - Bibliogr.
Kötött
ISBN 978-90-823852-0-5
Magyarország - Hollandia - kulturális kapcsolat - kapcsolattörténet - emlékkönyv - személyi bibliográfia
008(439)(091) *** 008(492)(091) *** 012Postma_F.
[AN 3603060]
MARC

ANSEL
UTF-89623 /2015.
   SZTE Science Café / [közread. a] SZTEhetség Szegedi Tehetségpont. - Szeged : SZTEhetség Szegedi Tehetségpont, [2014]. - 18 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
társadalomtudomány - természettudomány - konferencia-kiadvány
5 *** 3 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3601432]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

9624 /2015.
Hartman, Tori
Chakra wisdom oracle cards & guidebook (magyar)
   A csakrák bölcsessége : jóskártya : spirituális útmutató életed megváltoztatásához / Tori Hartman ; Gretchen Raisch-Baskin rajz. ; [ford. Dobrosi Orsolya]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 17 cm + kártyacsomag
Dobozban
ISBN 978-963-291-239-4 fűzött : 3900,- Ft
csakra - jövendőmondás
133.3
[AN 3603124]
MARC

ANSEL
UTF-89625 /2015.
Lipódi Roland
   Felemelkedés a tiszta tudatig / [szerző Lipódi Roland]. - [Nagykanizsa] : [Lipódi R.], 2015. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1610-3 fűzött
ezoterika - mentálhigiénia
133.25 *** 613.865
[AN 3602155]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

9626 /2015.
   Halom-hegyi vulkán tanösvény / Futó János [et al.] ; ... ford. Fodor Balázs ; [közread.] Mencshely Község Önkormányzata. - Mencshely : Önkormányzat, 2015. - 32 p. : ill., színes ; 21 cm
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-2658-4 fűzött
Halom-hegy (Kisdörgicse) - tanösvény - nemzeti park - vulkáni képződmény - vulkáni kőzet
502.4(439Balaton-felvidéki_nemzeti_park) *** 552.313(439)(234.373.1/.2) *** 551.2(439)(234.373.1/.2)
[AN 3602987]
MARC

ANSEL
UTF-89627 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   8. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Ganajtúró bogár preparátummal
ISBN 978-963-09-8260-3 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3603053] MARC

ANSEL
UTF-8
10   Matematika

9628 /2015.
Obádovics J. Gyula (1927-)
   Matematikai olvasókönyv / Obádovics J. Gyula. - Budapest : Scolar, 2011-. - ill. ; 21 cm
matematikai analízis - egyetemi tankönyv - példatár
517(075.8)(076)
[AN 3344997]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Vektoralgebra : mátrixok, determinánsok, többváltozós függvények : példák, feladatok, megoldások. - 2015. - 482, [2] p.
A gerincen számozási adatként: 8. - Bibliogr.: p. [483-484].
Kötött : 5950,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-244-511-7)
lineáris algebra - többváltozós függvény - egyetemi tankönyv - példatár
512.64(075.8)(076) *** 517.55(075.8)(076)
[AN 3601949] MARC

ANSEL
UTF-89629 /2015.
Szabó Zoltán
   Non-Euclidean geometries in modeling and control / Zoltán Szabó and József Bokor ; [publ. by the Széchényi István University]. - Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2015. - II, 229 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 219-229.
ISBN 978-615-5298-61-5 fűzött
nem-euklideszi metrikájú geometriák
514.13
[AN 3602807]
MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

9630 /2015.
Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (40.) (2015) (Hajdúszoboszló)
   XL. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam : 2015. április 21-23., Hajdúszoboszló = 40th Annual Meeting on Radiation Protection : April 21-23, 2015, Hajdúszoboszló ... / [rend., közread. az] Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport. - [Budapest] : ELFT Sugárvédelmi Szakcsop., [2015]. - 52, 52 p. ; 21 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve
Fűzött
sugárvédelem - konferencia-kiadvány
621.039.58 *** 614.876 *** 061.3(439-2Hajdúszoboszló)
[AN 3603079]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

9631 /2015.
Radiochemical Conference (17.) (2014) (Marianské Lázně)
   17th Radiochemical Conference [elektronikus dok.] : 11-16 May 2014, Marianské Lázně, Czech Republic. - Szöveg. - [Budapest] : Akad. K. ; [Dordrecht] : Springer, [2015]. - 1 CD-ROM ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. Articles, ISSN 0236-5731 ; Vol. 304, No. 1., 2015. - Címváltozat: RadChem 2014 : proceedings of the 17th Radiochemical Conference. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Bibliogr.
radiokémia - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
541.28 *** 061.3(437.1-2Marianské_Lázně)
[AN 3601069]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

9632 /2015.
Congress of Hungarian Geomathematics (18.) (2015) (Mórahalom)
   XVIII. Congress of Hungarian Geomathematics and the VII. Congress of Croatian and Hungarian Geomathematics [elektronikus dok.] : Mórahalom ..., 21-23 May, 2015 : abstract and program book / eds. Janina Horváth, Marko Cvetković, István Gábor Hatvani ; publ. Hungarian Geology Society, University of Szeged ... - Szöveg. - [Budapest] : HGS ; [Szeged] : Univ. of Szeged, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-8221-58-2
geológia - alkalmazott matematika - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
55 *** 51-7 *** 061.3(439-2Mórahalom)
[AN 3601794]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

9633 /2015.
Hágen András (1983-)
   Az élet számokban [elektronikus dok.] / Hágen András. - Szöveg és képek (pdf : 4.5 MB). - Baja ; [Budapest] : [Typotex], 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133561. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-2797-04-5
biomechanika - paleontológia - elektronikus dokumentum
57 *** 531/534 *** 56
[AN 3602372]
MARC

ANSEL
UTF-89634 /2015.
Rimóczi Imre (1947-)
   Gombaválogató / [írta és fényképezte] Rimóczi Imre. - Budapest : Szépia, 1993-. - ill., színes ; 20 cm
Változó kiadóval. - Az első köt. kötetjelzés nélkül jelent meg, monografikus leírása: AN 28508
ISBN 963-7849-10-6 *
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 51896]
MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 2015. - 160 p.
ISBN 978-615-5224-61-4 fűzött
[AN 3602131] MARC

ANSEL
UTF-89635 /2015.
Ultimate factivity collection animals (magyar)
   Állatok : készítsd el saját könyvedet a csodálatos állatvilágról! : [több mint 500 matricával] / fel. szerk. Penny Smith ; ford. Fábián Erika. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
keretcím: Alkoss, tanulj, játssz
ISBN 978-615-5450-57-0 fűzött : 2990,- Ft
állat - természeti környezet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
59(02.053.2) *** 502(02.053.2) *** 087.5
[AN 3601719]
MARC

ANSEL
UTF-89636 /2015.
Vasas Gizella
   Gyakoribb gombáink : gyakorlati gombaismeret mindenkinek / Vasas Gizella, Locsmándi Csaba ; Szemere László ... vízfestményeivel. - Piliscsév ; Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2015. - 203 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-16-4386-2 fűzött
gomba - határozó
582.28(036)
[AN 3605573]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

9637 /2015.
Babiczky-Pfliegel Dóra
   Ép testben 2 lélek : problémamegoldó ételek és ötletek a teherbe eséstől a szoptatásig : [55 izgalmas és egészséges recepttel] / Babiczky-Pfliegel Dóra. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 192 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 190.
ISBN 978-963-293-421-1 kötött : 3990,- Ft
egészséges táplálkozás - megtermékenyülés - terhesség - szakácskönyv
613-055.26 *** 618.2 *** 641.56(083.12) *** 612.663
[AN 3601866]
MARC

ANSEL
UTF-89638 /2015.
Berente Ági (1968-)
   Férfi és nő : kapcsolatok káosza / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-160-2 fűzött
nemek lélektana - párkapcsolat
159.922.1 *** 316.472.4
[AN 3601879]
MARC

ANSEL
UTF-89639 /2015.
Bopp, Annette (1952-)
Bluthochdruck senken (magyar)
   A magas vérnyomás csökkentése / Annette Bopp, Thomas Breitkreuz ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 125 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-123-0 fűzött : 2800,- Ft
magas vérnyomás - életvezetés
616.12-008.331.1 *** 613.865
[AN 3602078]
MARC

ANSEL
UTF-89640 /2015.
Chapman, Gary D. (1938-)
The four seasons of marriage (magyar)
   A házasság négy évszaka / Gary D. Chapman ; [ford. Mirnics Zsuzsanna]. - Utánny. - Budapest : Harmat, 2015, cop. 2009. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-288-113-3 fűzött : 2500,- Ft
nemek lélektana - párkapcsolat - házasság
159.922.1 *** 316.472.4 *** 613.89
[AN 3605655]
MARC

ANSEL
UTF-89641 /2015.
Davis, William (1957-)
Wheat belly (magyar)
   Búza nélkül / William Davis ; [ford. Kelemen László]. - [Budapest] : Bookline : [Libri], 2014. - 324 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-341-8 kötött : 3490,- Ft
egészséges táplálkozás - diéta
613.2 *** 641.561
[AN 3602001]
MARC

ANSEL
UTF-89642 /2015.
De Bono, Edward (1933-)
Lateral thinking (magyar)
   Laterális gondolkodás / Edward de Bono ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 171 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-304-268-7 fűzött : 3200,- Ft
gondolkodás - életvezetés
159.955 *** 613.865
[AN 3602551]
MARC

ANSEL
UTF-89643 /2015.
Diederichs, Gilles
Activités détente (magyar)
   Játékos relaxáció : 35 lazító játék gyermekeknek : [3-10 éves korosztálynak] / Gilles Diederichs ; [ford. Király Katalin]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2015. - 39 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Léleksziget sorozat)
ISBN 978-963-310-569-6 kötött : 2290,- Ft
játék - relaxáció - testgyakorlat - gyermekkönyv
615.825-053.2 *** 796.1(02.053.2)
[AN 3601843]
MARC

ANSEL
UTF-89644 /2015.
   Dietetika a háziorvosi gyakorlatban / szerk. Figler Mária, Kubányi Jolán. - Budapest : SpringMed, cop. 2015. - 351 p. ; 20 cm. - (SpringMed háziorvos könyvtár, ISSN 2063-4005)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5166-13-6 fűzött : 4800,- Ft
táplálkozástudomány
615.874.2
[AN 3599134]
MARC

ANSEL
UTF-89645 /2015.
Dweck, Carol S. (1946-)
Mindset (magyar)
   Szemléletváltás : a siker új pszichológiája / Carol S. Dweck ; [ford. Császár László]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 408 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 365-367.
ISBN 978-963-304-225-0 fűzött : 3900,- Ft
siker - mentálhigiénia - szemlélet
613.865 *** 159.922
[AN 3601935]
MARC

ANSEL
UTF-89646 /2015.
Feuer Mária (1951-)
   A gyermekrajzok fejlődéslélektana / Feuer Mária. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2000. - 403, [4] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 397-403.
ISBN 963-05-7732-1 kötött
gyermeklélektan - gyermekrajz
159.922.75 *** 741.071-053.2
[AN 3606561]
MARC

ANSEL
UTF-89647 /2015.
Frost, Jo (1971-)
Supernanny (magyar)
   Szuperdada : hogyan hozzuk ki a legjobbat gyerekeinkből? / Jo Frost ; [ford. Karczag Judit]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 199 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-127-1 kötött : 2900,- Ft
gyermeknevelés - családi nevelés - gyermeklélektan
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3605569]
MARC

ANSEL
UTF-89648 /2015.
Gerő Zsuzsa (1940-1999)
   Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban / Gerő Zsuzsa ; [szerk. Horányi Annabella, Kósáné Ormai Vera]. - 2. bőv., átd. kiad. - [Budapest] : Flaccus, 2015. - 362 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5278-23-5 kötött : 2980,- Ft
gyermeklélektan - óvodai nevelés
159.922.7 *** 372.3
[AN 3606689]
MARC

ANSEL
UTF-89649 /2015.
Guseo András (1941-)
   Stresszkalauz egészségügyben dolgozóknak / írta Guseo András. - Székesfehérvár : Neuro 2002 Bt., 2015. - 127 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 123-127.
ISBN 978-963-12-2800-7 fűzött : 2500,- Ft
egészségügyi dolgozó - stresszkezelés
616-05 *** 612.06
[AN 3602442]
MARC

ANSEL
UTF-89650 /2015.
Homeomami
   9 hónap Homeomamival : homeopátiás koktélok pocakosoknak / [ill. Lévárt Tamás ...]. - [Budapest] : PromoBox Kft., 2015. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1841-1 fűzött
homeopátia - terhesség - egészséges táplálkozás
615.015.32 *** 618.2 *** 613.2-055.26
[AN 3603217]
MARC

ANSEL
UTF-89651 /2015.
Iyengar, B. K. S. (1918-2014)
Light on prānāyāma (magyar)
   Pránájáma új megvilágításban : pránájáma dípiká : [átfogó útmutatás a jógalégzéshez] / B. K. S. Iyengar ; Yehudi Menuhin előszavával ; [ford. Sitkéry Zoltán]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Filosz, cop. 2015. - 351, [3] p. : ill. ; 25 cm. - (Jóga vidjá, ISSN 1788-2907)
Kötött : 4500,- Ft
 (hibás ISBN 978-936-86577-7-4)
jóga - légzés
615.851.86
[AN 3605599]
MARC

ANSEL
UTF-89652 /2015.
Katz, Mabel
Mis reflexiones sobre Ho'oponopono (magyar)
   Elmélkedéseim a Ho'oponoponoról / Mabel Katz ; [ford. Móra Klára]. - Budapest : Suerte Szolgáltató Bt., cop. 2015. - 187 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2589-1 fűzött
mentálhigiénia
613.865
[AN 3602229]
MARC

ANSEL
UTF-89653 /2015.
Kereszty András György
   A tudatosság iskolája / Kereszty András György. - [Budapest] : Tudatosság Kvt. : Csillagerdő K., cop. 2015. - 99, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2688-1 kötött : 2990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3602911]
MARC

ANSEL
UTF-89654 /2015.
   Kibontakozás : művészetterápia = Unfolding : art therapy / [... szerk. Bender Márta]. - [Tereske] : [Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyes.], [2015]. - 26 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Szigetkeresők - Psychiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete. - A Budapesten, 2015. febr. 12-25. között rendezett kiállítás katalógusa. - Csak magyar nyelven
Fűzött
Magyarország - művészetterápia - festészet - 21. század - kiállítási katalógus
615.851.82 *** 75(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3602126]
MARC

ANSEL
UTF-89655 /2015.
Kovács József (1956-)
   A kerozin a rák és egyéb betegségek gyógyítója : a rák és egyéb betegségek gyógyítása kerozinnal és más népi gyógymódokkal : polip, gégerák, májcirrózis, leukémia, lumbágó, arcüreggyulladás, féreginvázió, prosztatabántalmak stb. : egy természetgyógyász feljegyzései / Kovács József. - 3. kiad. - Budapest : [Szerző], 2015, cop. 2010. - 247 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-88993-1-6 fűzött : 3900,- Ft
természetgyógyászat - népi gyógymód - gyógynövény - petróleum
615.89:615.322 *** 665.74
[AN 3606569]
MARC

ANSEL
UTF-89656 /2015.
Lee, Tara
Pregnancy health yoga (magyar)
   Kismamajóga : kiegyensúlyozott babavárás, könnyű szülés, újra formában / Tara Lee és Mary Attwood ; [ford. Bodócs Virág]. - [Budapest] : Bioenergetic, 2014. - 144 p. : ill., színes ; 24 cm + DVD
ISBN 978-963-291-124-3 fűzött : 4490,- Ft
jóga - terhestorna - audiovizuális dokumentum
615.851.86 *** 613.71-055.26 *** 618.2-083
[AN 3603077]
MARC

ANSEL
UTF-89657 /2015.
Magatartástudományi Napok (14.) (2015) (Pécs)
   XIV. Magatartástudományi Napok : ... Pécs, 2015. június 11-12. : programfüzet és előadás-kivonatok ; [rend., közread. a] Pécsi Tudományegyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet. - Pécs : PTE ÁOK Magatartástud. Int., 2015. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-642-749-8 fűzött
magatartástudomány - konferencia-kiadvány
159.9 *** 316.6 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3602323]
MARC

ANSEL
UTF-89658 /2015.
   Mozaikok az erdélyi fül-orr-gégészet történetéből : centenáriumi kongresszus, Hargitafürdő, 2015. június / [összeáll.] Szentannai Dénes, Andrészek Csaba. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2015. - 64 p. : ill., részben színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 6.)
Szemelvényekkel Gyergyay Árpád műveiből. - Megj. a Hargitafürdőn, 2015. június 25-27. között rendezett kongresszus alkalmából
ISBN 978-615-80106-6-5 fűzött
Erdély - orvostörténet - fül-, orr-, torok- és gégegyógyászat
616.21(439.21)(091) *** 616.21(498.4)(091)
[AN 3602954]
MARC

ANSEL
UTF-89659 /2015.
Nádasdy Ádám (1947-)
   A vastagbőrű mimóza [elektronikus dok.] : írások melegekről, melegségről / Nádasdy Ádám. - Szöveg (epub : 619 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133788. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2883-4
Magyarország - homoszexualitás - elektronikus dokumentum
613.885 *** 308-055.3(439)
[AN 3604959]
MARC

ANSEL
UTF-89660 /2015.
Natürlich & sicher : das Arbeitsheft (magyar)
   Természetes & biztonságos : munkafüzet / [ford. Földesiné Csiszér Anikó] ; [... kiad. az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Budapest : Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft., cop. 2015. - 165 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2512-9 fűzött : 5250,- Ft
születésszabályozás - családtervezés - példatár
613.88(076)
[AN 3602150]
MARC

ANSEL
UTF-89661 /2015.
Natürlich & sicher : das Praxisbuch (magyar)
   Természetes & biztonságos : tankönyv / [rajzok Christine Lackner ...] ; [ford. Földesiné Csiszér Anikó] ; [... kiad. az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.]. - Budapest : Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft., cop. 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2513-6 fűzött : 3500,- Ft
születésszabályozás - családtervezés - tankönyv
613.88(078)
[AN 3602144]
MARC

ANSEL
UTF-89662 /2015.
Nightingale, Earl (1921-1989)
The strangest secret (magyar)
   A legfurcsább titok / Earl Nightingale ; [ford. Dufka Hajnalka]. - Budapest : Pongor, cop. 2015. - 29 p. ; 20 cm. - (Üzleti önfejlesztés mesterei, ISSN 2063-4749 ; 3.)
ISBN 978-615-5263-16-3 fűzött : 2990,- Ft
siker - üzleti élet
613.865 *** 658.1
[AN 3602093]
MARC

ANSEL
UTF-89663 /2015.
Novák Ákos
   A siker kulcsa: boldogság : a változás kézikönyve 52+1 lépésben / Novák Ákos. - [Abda] : Novák Á., cop. 2015. - 228 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-2767-3 fűzött : 3990,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3603082]
MARC

ANSEL
UTF-89664 /2015.
Oravecz Nóra (1989-)
   Élet másképp : váltsd valóra az álmaidat / Oravecz Nóra. - Budapest : Libri, 2015. - 186, [5] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-310-419-4 kötött : 3990,- Ft
életvezetés
613.865
[AN 3601944]
MARC

ANSEL
UTF-89665 /2015.
Patyi Zoltánné
   Óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése / Patyi Zoltánné. - [Budapest] : Sprint, [2015]. - 32 p. ; 24 cm
Fűzött
gyermeki fejlődés - óvodáskorú gyermek - kérdőív
612.65-053.4
[AN 3602057]
MARC

ANSEL
UTF-89666 /2015.
Puskás Zoltán
   Képes útmutató az dermatomycosisok kezeléséről / [kész. Puskás Zoltán] ; [közead. a] Richter Gedeon. - [Budapest] : Richter G. Vegyészeti Gyár, [2015]. - 34 p. : ill., színes ; 23 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 34.
Fűzött
bőrgomba - gyógyítás
616.5-002.828-08
[AN 3602088]
MARC

ANSEL
UTF-89667 /2015.
Puskás Zoltán
   Képes útmutató az onychomycosis kezeléséről / [kész. Puskás Zoltán] ; [közead. a] Richter Gedeon. - [Budapest] : Richter G. Vegyészeti Gyár, [2015]. - 24 p. : ill., színes ; 23 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. [25].
Fűzött
köröm - gombás megbetegedés - gyógyítás
616.596-002.828-08
[AN 3602081]
MARC

ANSEL
UTF-89668 /2015.
Richter, Robert (1969-)
Das Papa-Handbuch (magyar)
   Apukák könyve : minden, amit a terhességről, a szülésről és az első hármasban töltött évről tudni kell / Robert Richter, Eberhard Schäfer ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.: p. 172.
ISBN 978-963-341-124-7 fűzött : 3200,- Ft
terhesség - szülés - csecsemőgondozás - apaság
618.2 *** 618.4 *** 613.95 *** 316.37-055.52-055.1
[AN 3602071]
MARC

ANSEL
UTF-89669 /2015.
Saradananda Swami
Chakra meditation (magyar)
   Csakrameditáció : az energia, az alkotóerő, az összpontosítás, a szeretet, a kommunikáció, a bölcsesség és a lélek felfedezése / Szvámi Szárádananda ; [ford. Győrfi Viktória]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 155, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-291-235-6 fűzött : 3200,- Ft
jóga - csakra
615.851.86 *** 294.527 *** 133.25
[AN 3603111]
MARC

ANSEL
UTF-89670 /2015.
Sohan Zsuzsi
   Modern mosható pelenka kézikönyv : környezetbarát, trendi, gazdaságos, az okos anyukák választása / írta Sohan Zsuzsi. - [Nagyoroszi] : [Drégelyvári K.], 2014. - 161 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9114-1 fűzött
csecsemőgondozás
613.95
[AN 3602149]
MARC

ANSEL
UTF-89671 /2015.
Stauber, Sabine
Mein Körper (magyar)
   Az emberi test : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Sabine Stauber] ; [ill. Lisa Althaus, Johannes Blendinger] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 1.)
ISBN 978-963-9845-18-3 kötött : 3490,- Ft
emberi test - élettan - gyermekkönyv
612(02.053.2)
[AN 3606549]
MARC

ANSEL
UTF-89672 /2015.
Süle Ferenc (1936-)
   Téboly, terápia, spiritualitás : keresztény mélylélektan a lélekgyógyászatban / Süle Ferenc. - Budapest : Kairosz, 2015. - 194 p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 185-189.
ISBN 978-963-662-745-4 kötött : 2500,- Ft
mélylélektan - valláslélektan
159.964 *** 2
[AN 3602450]
MARC

ANSEL
UTF-89673 /2015.
Szent Borbála Kórház (Tatabánya)
   Szent Borbála Kórház tudományos munkásságának bibliográfiája / [szerk. Dombi J. Péter, Sabjánné Menyhárt Piroska, Virágos Kis Nikoletta]. - Tatabánya : [Szt. Borbála Kórház], 2015. - 111 p. ; 24 cm
Borítócím: Szent Borbála Kórház Tatabánya tudományos munkásságának bibliográfiája
Kötött
Tatabánya - orvostudomány - kórház - szakbibliográfia
61:016 *** 013:364.444.046.6(439-2Tatabánya)
[AN 3602068]
MARC

ANSEL
UTF-89674 /2015.
Szentkereszti Norbert (1981-)
   Meditation and the book of time and life management : version 1.0 : the new way of looking life and existence / by Norbert Szentkereszti. - [Székesfehérvár] : N. M. Szentkereszti, 2015. - 236 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-12-2977-6 fűzött
életvezetés - időmenedzsment
613.865 *** 159.937.53
[AN 3603074]
MARC

ANSEL
UTF-89675 /2015.
Thalmann, Yves-Alexandre (1967-)
Petit cahier d'exercices d'entraînement au bonheur (magyar)
   A boldogság tanulható! : kis munkafüzet / Yves-Alexandre Thalmann ; Jean Augagneur rajz. ; [... ford. Király Katalin]. - Budapest : Central Médiacsop., cop. 2015. - 63 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-122-3 fűzött : 990,- Ft
mentálhigiénia
613.865
[AN 3602518]
MARC

ANSEL
UTF-89676 /2015.
Tolle, Eckhart (1948-)
The importance of being extraordinary (magyar)
   Miért fontos, hogy rendkívüliek legyünk? : Eckhart Tolle és dr. Wayne W. Dyer legendás beszélgetése : a beszélgetés teljes szövege / [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Bioenergetic, 2015. - 108 p. ; 20 cm + DVD
ISBN 978-963-291-244-8 kötött : 2950,- Ft
önismeret - életvezetés - interjú - audiovizuális dokumentum
159.9(047.53) *** 613.865(047.53)
[AN 3603139]
MARC

ANSEL
UTF-89677 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
The miracle of self-discipline (magyar)
   Az önfegyelem varázslatos ereje / Brian Tracy. - [Budapest] : Guruló Egy., 2015. - 34 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5420-01-6 fűzött : 990,- Ft
személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - életvezetés
159.923.2 *** 613.865
[AN 3603049]
MARC

ANSEL
UTF-89678 /2015.
Tracy, Brian (1944-)
The miracle of self-discipline (magyar)
   Az önfegyelem varázslatos ereje [elektronikus dok.] / Brian Tracy. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Guruló Egyetem, 2015. - 1 CD (1 h 20 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5420-03-0 műanyag tokban : 2990,- Ft
életvezetés - személyiségfejlesztés - mentálhigiénia - auditív dokumentum
613.865 *** 159.923.2
[AN 3603052]
MARC

ANSEL
UTF-89679 /2015.
Vekerdy Tamás (1935-)
   Nagy családkönyv / Vekerdy Tamás. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - 317, [3] p. ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
ISBN 978-963-341-010-3 kötött : 3300,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3606553]
MARC

ANSEL
UTF-89680 /2015.
The Zuckerman Parker handbook of developmental and behavioral pediatrics for primary care (magyar)
   Fejlődés- és viselkedéspediátria a gyermek-alapellátásban : Zuckerman és Parker kézikönyve / szerk. Marilyn Augustyn, Barry Zuckerman, Elizabeth B. Caronna ; [közread. az] Országos Tisztifőorvosi Hivatal. - Budapest : OTH, 2015. - 3 db : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
gyermekgyógyászat - ideggyógyászat - gyermeklélektan
159.922.7 *** 616.8-053.2
[AN 3602397]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., A fejlődésneurológia alapjai. - XXVI, 120 p.
ISBN 978-615-80084-1-9 fűzött
[AN 3602402] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Gyermekspecifikus problémák. - XXIX, 374 p.
ISBN 978-615-80084-2-6 fűzött
[AN 3602404] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., Családi témák. - XXIV, 120 p.
ISBN 978-615-80084-3-3 fűzött
[AN 3602406] MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

9681 /2015.
   Intelligens funkcionális anyagok: mechanikai, termikus, elektromágneses, optikai tulajdonságaik és alkalmazásaik : TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0036. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 38 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Közread. a Debreceni Egyetem
Fűzött
anyagtudomány - kutatási és fejlesztési jelentés
620.1
[AN 3603063]
MARC

ANSEL
UTF-89682 /2015.
   Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) : TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 49 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Debreceni Egyetem
Fűzött
Magyarország - természetes energiaforrás - felsőoktatás - energiagazdálkodás - kutatás-fejlesztés
620.91 *** 378(439) *** 330.341.1(439)
[AN 3603040]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

9683 /2015.
Automation and Applied Computer Science Workshop (2015) (Budapest)
   Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2015 : AACS'15 : [Budapest ..., June 26, 2015] / ed. István Vajk, Dmitriy Dunaev ; [org., publ. by the] Budapest University of Technology and Economics Department of Automation and Applied Informatics. - Budapest : BUTE Dep. of Automation and Applied Informatics, [2015]. - 262 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-313-187-9 fűzött
automatizálás - informatika - számítástechnika - konferencia-kiadvány
681.5 *** 681.3 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3602338]
MARC

ANSEL
UTF-8
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika

9684 /2015.
   Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra : zárókiadvány. - [Szeged] : [SZTE], 2015. - 80 p. : ill., főként színes ; 24 cm
Közread. a Szegedi Tudományegyetem
Fűzött
Szeged - optikai hírközlés - lézertechnika - kutatás-fejlesztés - ipargazdaságtan - kutatóintézet
621.375.826 *** 330.341.1 *** 338.45(439) *** 061.6(439-2Szeged)
[AN 3602686]
MARC

ANSEL
UTF-89685 /2015.
Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Vándorgyűlés (61.) (2014) (Debrecen)
   Magyar Elektrotechnikai Egyesület 61. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás : 2014. szeptember 10-12., Debrecen ... : programfüzet. - [Budapest] : MEE, [2014]. - 45 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
elektrotechnika - konferencia-kiadvány - kiállítási katalógus
621.3 *** 061.3(439-2Debrecen) *** 061.4(439-2Debrecen)
[AN 3602665]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

9686 /2015.
Mezei Károly (1951-)
   Olimpikonok vendéglőse : a zenerajongó Fejér Miklós, a Sipos halászkert újjáépítője, a magyar sportélet támogatója / Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, 2015. - 118 p., [8] t. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-662-755-3 kötött : 2500,- Ft
Fejér Miklós (1927-)
Magyarország - Budapest - vendéglátás - vendéglő - 20. század - 21. század - interjú
640.4(439)(092)Fejér_M.(047.53) *** 640.43(439-2Bp.)
[AN 3602285]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

9687 /2015.
Szabó Péter (1969-)
   Környezettudatos energiahatékony épület I-IV [elektronikus dok.] / Szabó Péter, Hantos Zoltán, Karácsonyi Zsolt ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg (pdf : 14.1 MB). - Sopron : NYME K., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133610. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-213-8
építőipari tervezés - könnyűszerkezet - épületgépészet - környezeti tudatosság - elektronikus dokumentum
69.001 *** 504.03 *** 696/697 *** 693.94
[AN 3602929]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

9688 /2015.
Dóra Melinda Tünde
   Kertkaland : termelj magadnak zöldséget! / Dóra Melinda Tünde. - Budapest : Central Kv., 2015. - 240 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-341-128-5 fűzött : 4900,- Ft
konyhakertészet
635
[AN 3601762]
MARC

ANSEL
UTF-89689 /2015.
   Az "Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés DE-SZTE-EKF-NYME" című projekt előzetes eredményei. - [Debrecen] : [DE], [2015]. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm
Közread. a Debreceni Egyetem
Fűzött
Magyarország - élelmezésbiztonság - minőségbiztosítás - felsőoktatás - együttműködés
338.439 *** 663/664.017 *** 65.018 *** 378(439)
[AN 3603056]
MARC

ANSEL
UTF-89690 /2015.
   Föld, parasztság, agrárium : tanulmányok a XX. századi földkérdésről a Kárpát-medencében / szerk. Varga Zsuzsanna, Pallai László. - Hajdúnánás ; [Debrecen] : [DE], 2015. - 388 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20 cm
Közread. a Debreceni Egyetem. - Bibliogr.
ISBN 978-963-473-814-5 fűzött
Kárpát-medence - agrárkérdés - agrártörténet - mezőgazdasági politika - vidéki társadalom - parasztság - 20. század
338.43(4-191)"19" *** 316.343.64(4-191)"19"
[AN 3602979]
MARC

ANSEL
UTF-89691 /2015.
Guth, Christian (1971-)
Grüne Smoothies (magyar)
   Zöldturmixok : egészséges és tápláló zöldség- és gyümölcssmoothie-k / Christian Guth, Burkhard Hickisch ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
Bibliogr.: p. 120.
ISBN 978-963-341-126-1 fűzött : 2800,- Ft
egészséges táplálkozás - nyers étrend - gyümölcslé - zöldség ivólé
663.81 *** 641.87(083.12) *** 613.26
[AN 3601770]
MARC

ANSEL
UTF-89692 /2015.
Mirtse Áron
   Kutyatár : matricás album / [szöveg és ill. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]. - 49 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-09-8205-4 fűzött : 295,- Ft
kutya - gyermekkönyv
636.7(02.053.2)
[AN 3602016]
MARC

ANSEL
UTF-89693 /2015.
Panyik Gáborné (1951-)
   Pálinkafőzés : ágyas pálinka és likőr készítése / Panyik Gáborné. - Budapest : Cser K., 2015. - 115 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-341-3 fűzött : 2995,- Ft
pálinkafőzés
663.5
[AN 3606659]
MARC

ANSEL
UTF-89694 /2015.
   Sertéstenyésztés : a sertéstenyésztés, sertéstartás világ- és nemzetgazdasági jelentősége / szerk. Novotniné Dankó Gabriella. - Budapest : Szaktudás K., 2015. - 238 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5224-62-1 fűzött
sertéstenyésztés
636.4
[AN 3602290]
MARC

ANSEL
UTF-89695 /2015.
Tancsa Nóra
   Alvó macska a diófán : állati történetek / Tancsa Nóra, Kurdi Gábor ; ill. Bódás Ágnes. - [Budapest] : Vince K., cop. 2015. - 76 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-303-066-0 kötött : 2495,- Ft
állatorvos - magyar irodalom - memoár - állatirodalom
619(0:82-94) *** 894.511-35
[AN 3601518]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

9696 /2015.
Frank Júlia (1946-)
   Magos receptek : variációk egészséges olajos magvakra / Frank Júlia ; [fotó Vető Gábor]. - Budapest : Corvina, 2015. - 87 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6286-2 kötött : 1950,- Ft
csonthéjas gyümölcs - olajmagvú növény - szakácskönyv
641.55(083.12):634.5 *** 641.55(083.12):633.85
[AN 3602046]
MARC

ANSEL
UTF-89697 /2015.
McConnell, Adele
The vegan cookbook (magyar)
   Vegán szakácskönyv : 100 remek vegán recept a világ minden tájáról / Adele McConnell ; [ford. Pordány Katalin]. - Budapest : Bioenergetic, 2014. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-291-233-2 fűzött : 2950,- Ft
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3603094]
MARC

ANSEL
UTF-89698 /2015.
   Mi van a ládafiában? : foglalkoztató füzet : a Dobó István Vármúzeum "Kocsira ládám, hegyire párnám..." ácsolt- és festett ládák a Palócföldről időszaki kiállításához / [összeáll. Császi Irén, Veres Gábor, Zábrátzky Éva]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 2014. - [24] p., [2] t.fol. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-88924-6-1 fűzött
Palócföld - népi díszítőművészet - bútor - magyar néprajz - múzeumi kiadvány - foglalkoztatókönyv
645.455 *** 7.031.4(439Palócföld) *** 39(=945.11)(439Palócföld) *** 069(439-2Eger) *** 087.5
[AN 3601591]
MARC

ANSEL
UTF-89699 /2015.
Őszy-Tóth Gábriel
   Így főznek a polgármesterek és közéleti személyiségek / Őszy-Tóth Gábriel. - Budapest : V&P Média, 2015. - 109 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-1603-5 kötött : 8950,- Ft
Magyarország - polgármester - borász - 21. század - szakácskönyv - interjú
641.55(083.12) *** 352.075.3(439)(092)(047.53) *** 663.2(439)(092)(047.53)
[AN 3602044]
MARC

ANSEL
UTF-89700 /2015.
Sacher (magyar)
   Sacher szakácskönyv : osztrák konyhaművészet / Alexandra Winkler szerk. ; receptek Werner Pichlmaier ; fotók Michael Rathmayer ; ford. Blaschtik Éva. - Budapest : Corvina, 2015. - 159 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-13-6299-2 kötött : 2990,- Ft
Ausztria - ételspecialitás - szakácskönyv
641.568(436)(083.12)
[AN 3601850]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

9701 /2015.
Hársfai Katalin (1950-)
   Etika / Hársfai Katalin. - 3. átd. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 127 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 119-124.
ISBN 978-963-277-370-4 fűzött : 1600,- Ft
erkölcs
17
[AN 3605720]
MARC

ANSEL
UTF-89702 /2015.
   Is a universal morality possible? / ed. by Ferenc Hörcher, Béla Mester and Zoltán Turgonyi ; [publ. by the] HAS Research Center for the Humanities Institute of Philosophy. - Budapest : HAS Research Center for the Humanities Inst. of Philosophy : L'Harmattan, 2015. - 263 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-416-000-7 kötött : 2900,- Ft
erkölcsfilozófia
17
[AN 3602337]
MARC

ANSEL
UTF-89703 /2015.
Rugási Gyula (1954-)
   Léten túli etika / Rugási Gyula. - Budapest : Gond-Cura Alapítvány, 2015. - 321 p. ; 19 cm. - (Gutenberg tér, ISSN 1587-7779 ; 33.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-88326-8-9 fűzött : 2700,- Ft
Lévinas, Emmanuel (1906-1995)
Franciaország - etika - vallásfilozófia - filozófus - 20. század
17 *** 1(44)(092)Lévinas,_E. *** 21
[AN 3602812]
MARC

ANSEL
UTF-89704 /2015.
Steiner, Rudolf (1861-1925)
Zeitgeschichtliche Betrachtungen (magyar)
   Kortörténeti szemlélődések / Rudolf Steiner ; [ford. Wirth-Veres Gábor]. - [Budapest] : ABG Kv., [2014]-. - 25 cm
ISBN 978-963-89736-5-8
Európa - antropozófia - történelem - első világháború - történetfilozófia
141.333 *** 94"191" *** 930.1
[AN 3559960]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A valótlanság karmája : 2. rész. - cop. 2015. - 238 p.
ISBN 978-963-89736-9-6 kötött : 3300,- Ft
[AN 3602329] MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

9705 /2015.
Avanesian Alex (1947-)
   Az örmény apostoli egyház / Avanesian Alex, Szám László ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, 2015. - 117, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
Az elő- és utószó örmény nyelven
ISBN 978-963-12-2895-3 fűzött
Örményország - örmény egyház - egyháztörténet - művelődéstörténet
281.6(091) *** 930.85(479.25)
[AN 3602453]
MARC

ANSEL
UTF-89706 /2015.
Bagdi Bella
   Imaterápia : 53 lelkigyakorlat a belső béke és az örömteli élet eléréséhez / Bagdi Bella. - Budapest : Mental Focus, 2015. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1910-4 fűzött : 3190,- Ft
lelkigyakorlat - ima
243 *** 248.3
[AN 3602865]
MARC

ANSEL
UTF-89707 /2015.
Biblia. Újszövetség (magyar)
   Biblia : Istennek az Újszövetségben adott kijelentése ; A Zsoltárok könyve / magyar nyelvre ford. a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága. - Budapest : Kálvin, 2015. - 292, 83 p. ; 17 cm
Egys. cím: Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve. - borító- és gerinccím: Újszövetség, Zsoltárok könyve
ISBN 978-963-558-231-0 fűzött : 990,- Ft
225.04=945.11 *** 223.2.04=945.11
[AN 3605636]
MARC

ANSEL
UTF-89708 /2015.
Böjte Csaba (1959-)
   A szeretet bölcsője : a házasság mérdföldkövei / Böjte Csaba ; [... összeáll., szerk. és a verseket vál. Karikó Éva] ; [fotók Váradi Levente]. - Budapest : Helikon, 2015, cop. 2012. - 179 p. : ill. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-227-361-7 kötött : 3990,- Ft
házasság
265.5
[AN 3605618]
MARC

ANSEL
UTF-89709 /2015.
   Bűn-vallás és kegyelem : előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből : ... 2012. március 16-18. / szerk. Hubai Péter. - Budapest : WJLF, 2014. - 543 p. : ill. ; 22 cm. - (Wesley konferencia kötetek, ISSN 2062-039X ; 6.)
A Budapesten rendezett szimpózium szerkesztett előadásai. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5048-22-7 kötött
bűn - erkölcsteológia - kegyelemteológia
241.4 *** 234.1
[AN 3602061]
MARC

ANSEL
UTF-89710 /2015.
Enghy Sándor (1956-)
   Zofóniás : filológiai kommentár / Enghy Sándor. - Sárospatak : Hernád, 2015. - 305 p. : ill., részben térk. ; 28 cm
Bibliogr.: p. 279-304.
ISBN 978-615-80132-3-9 fűzött
Biblia. Ószövetség. Szofóniás könyve
bibliamagyarázat
224.96.07
[AN 3602855]
MARC

ANSEL
UTF-89711 /2015.
Erelle, Anna
Dans la peau d'une djihadiste (magyar)
   A dzsihád jegyese : toboroz az Iszlám Állam / Anna Erelle ; [ford. Király Katalin]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 268 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-613-6 fűzött : 2990,- Ft
ad-Dawlah al-ʾIslāmiyah
francia irodalom - iszlám fundamentalizmus - nők a társadalomban - dokumentumregény
297(5-011)"201" *** 840-31=945.11 *** 316.37-055.2(5-011)
[AN 3602731]
MARC

ANSEL
UTF-89712 /2015.
   Földeáki História Domus : plébánia és hívek története, 2004-2013. - [Földeák] : [Római Katolikus Plébánia], 2015. - 277 p. : ill. ; 25 cm
Összeáll. Katona Pál. - Közread. a földeáki Római Katolikus Plébánia
Fűzött
 (hibás ISBN 478-963-88817-4-8)
Földeáki Római Katolikus Egyházközség
Földeák - katolikus egyház - egyházközség - 21. század
282(439-2Földeák)"200/201"
[AN 3602778]
MARC

ANSEL
UTF-89713 /2015.
Heward-Mills, Dag (1963-)
Catch the anointing (magyar)
   Vedd át a kenetet! / Dag Heward-Mills. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 70 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-51-7 fűzött : 1290,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3601995]
MARC

ANSEL
UTF-89714 /2015.
Heward-Mills, Dag (1963-)
The sweet influences of the anointing (magyar)
   A kenet kedves hatásai / Dag Heward-Mills ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 144 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-54-8 fűzött : 1750,- Ft
Szentlélek Isten - vallásos irodalom
231.3 *** 244
[AN 3601979]
MARC

ANSEL
UTF-89715 /2015.
   A II. Vatikáni Zsinat maradandó időszerűsége : ötven évvel a zsinat után / szerk. Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum Keresztény Kult. Egyes., 2014. - 352 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
Fűzött
ISBN 978-606-8059-96-9
Concilium Vaticanum (2.) (1962-1965)
katolikus egyház - egyháztörténet - zsinat - 1960-as évek - 20. század - 21. század
282"19/20" *** 261 *** 262.5Vat.,II.
[AN 3603889]
MARC

ANSEL
UTF-89716 /2015.
Johnson, Bill (1951-)
When heaven invades Earth (magyar)
   Amikor a menny meghódítja a földet : gyakorlati útmutató egy csodákkal teli élethez / Bill Johnson ; [ford. Lengyel Péter és Botis Tamara]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 333 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-42-5 fűzött : 2950,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3601965]
MARC

ANSEL
UTF-89717 /2015.
Kagan, Annie
The afterlife of Billy Fingers (magyar)
   Billy Fingers túlvilági élete avagy Hogyan bizonyította be a zűrös bátyám, hogy létezik túlvilág / Annie Kagan ; [ford. Sámi László]. - [Budapest] : Magnólia, 2015. - 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-23-9 fűzött : 2880,- Ft : 11,30 EUR
túlvilági élet - okkultizmus
291.23 *** 133
[AN 3601989]
MARC

ANSEL
UTF-89718 /2015.
Kubitscheck, Judith (1983-)
Maggie Gobran (magyar)
   Maggie Gobran : a kairói Teréz anya / Judith Kubitscheck, Judith Kühl ; Christoph Jorda fotóival ; [ford. Békefy Lajos]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 247 p., [24] t. : ill., részben színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-48-7 kötött : 3450,- Ft
Gobran, Maggie (1949-)
Egyiptom - misszió - karitatív tevékenység - ezredforduló
266.2(620)(092)Gobran,_M. *** 364.4(620)"199/201"
[AN 3601967]
MARC

ANSEL
UTF-89719 /2015.
Losonczi Léna (1943-)
   Bizony, több az élet : Fény-ország református szemmel / [Losonczi Léna]. - [Mátészalka] : Losonczi L., [2015]. - 42 fol. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2816-8 fűzött
vallásos irodalom - túlvilági élet
244 *** 291.23
[AN 3602302]
MARC

ANSEL
UTF-89720 /2015.
Lubich, Chiara (1920-2008)
L'Eucaristia (magyar)
   Az Eukarisztia / Chiara Lubich ; [ford. Fekete Mária]. - Budapest : Új Város, 2015. - 95 p. ; 18 cm. - (Közösségi lelkiség, ISSN 1587-7620)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80215-0-0 fűzött : 1500,- Ft
oltáriszentség
265.3
[AN 3602899]
MARC

ANSEL
UTF-89721 /2015.
Lucado, Max (1955-)
You are mine (magyar)
   Az enyém vagy! / Max Lucado ; ill. Sergio Martinez ; [ford. Ficsor Lilla] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]. - Budapest : KIA, 2015. - 31 p. : ill., színes ; 23x23 cm
ISBN 978-963-9390-58-4 kötött
amerikai angol irodalom - vallásos irodalom - mese - gyermekkönyv
244(0:82-34) *** 820-34(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3605614]
MARC

ANSEL
UTF-89722 /2015.
Marosi Nagy Lajos
   Tisztán és hallhatóan : válogatás ötven év írásaiból / Marosi Nagy Lajos. - Budapest : Baptista K., 2015. - 271 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-7116-72-8 kötött
vallásos irodalom - baptista egyház - válogatott művek
244(0:82-821) *** 286.15
[AN 3602763]
MARC

ANSEL
UTF-89723 /2015.
   Megmenekültem az oroszlán torkából : az erdélyi katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948 / szerk. Marton József, Diósi Dávid ; [közread. a] ... Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. - Budapest : Szt. István Társ. ; Kolozsvár : Verbum Keresztény Kult. Egyes., 2015. - 254 p. ; 23 cm
ISBN 978-606-8627-09-0 fűzött
Erdély - Magyarország - Románia - katolikus egyház - egyháztörténet - állam és egyház viszonya - reformkor - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 1945 utáni időszak - szocialista rendszer - Rákosi-korszak
282(439)"182/184" *** 282(498.4)"1945/195" *** 322(4-11)"194/195"
[AN 3602898]
MARC

ANSEL
UTF-89724 /2015.
Nemesné Juhász Eszter
   Könnyeink fénnyé válnak : Juhász Zsófia emlékezete / Nemesné Juhász Eszter, Ötvös László. - Utánny. - Jászkisér : Református Theologiai Doktorok Kollégiuma Diakóniai Szekciója, 2015. - 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Református diakónia, ISSN 1416-9827 ; 5.)
Bibliogr.: p. 29-30. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 963-217-916-1 fűzött
Juhász Zsófia (1928-1990)
Magyarország - protestáns lelkész - 20. század - életrajz
284.2(439)(092)Juhász_Zs.
[AN 3606621]
MARC

ANSEL
UTF-89725 /2015.
   Nők az egyházban ; Identitás és kommunikáció. - Budapest : Vigilia, 2015. - 318 p. : ill. ; 18 cm. - (Sapientia füzetek, ISSN 1785-1645 ; 27.)
A Budapesten, 2014. nov. 15-én "Női tapasztalat, női hang az egyházban és a teológiában" és a 2015. márc. 21-én "Nyelv, kommunikáció, kisebbségek" címmel rendezett konferenciák szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-9920-46-0 fűzött : 1700,- Ft
keresztény egyház - nő - kereszténység - identitás
27 *** 316.37-055.2 *** 23/28 *** 316.63
[AN 3602454]
MARC

ANSEL
UTF-89726 /2015.
Papp Miklós (1972-)
   Mozaikkövek az erkölcsi neveléshez / Papp Miklós. - Budapest : Új Ember, 2015. - 93 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-48-5 fűzött : 1200,- Ft
vallási erkölcs - publicisztika
241(0:82-92)
[AN 3602223]
MARC

ANSEL
UTF-89727 /2015.
Peres Imre (1953-)
   Pál apostol túlvilági látomásai : a 2Korinthus 5 és 12 exegézise / Peres Imre. - Debrecen : Patmosz, 2015. - 102 p. ; 23 cm. - (Patmosz könyvtár, ISSN 2063-5052 ; 2.)
Bibliogr.: p. 95-102.
ISBN 978-963-8429-83-4 fűzött
Biblia. Újszövetség. Pál apostol levelei
bibliamagyarázat
227.3.07
[AN 3603013]
MARC

ANSEL
UTF-89728 /2015.
Qra'ûs, Naftalî (1932-)
   A Tóra negyedik arca : a heti szakasz a Kabbala tükrében : [az ősi forrás 23.] / Naftali Kraus. - Budapest : Wesley J. K., 2014. - 280 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9744-40-0 fűzött
Kabbala
zsidó vallás - bibliamagyarázat - Tóra
221.1.07 *** 296.65
[AN 3602239]
MARC

ANSEL
UTF-89729 /2015.
Scrutate (magyar)
   Fürkésszetek! : az Isten jeleit kémlelő megszentelt személyeknek / [ford. Tőzsér Endre] ; [közread. a] Megszentelt Élet Intézményeinek és Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja. - Budapest : Új Ember, 2015. - 108 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9981-49-2 fűzött : 1190,- Ft
vallásos irodalom
244
[AN 3602232]
MARC

ANSEL
UTF-89730 /2015.
Seibel, Alexander
Gibt es echte Prophetie? (magyar)
   Létezik igazi prófécia? : a Biblia bizonyítja ezt / Alexander Seibel. - Budapest : Evangéliumi K., cop. 2014. - 14 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5189-69-2 fűzött
prófécia - bibliamagyarázat
248.215 *** 22.07
[AN 3602024]
MARC

ANSEL
UTF-89731 /2015.
Szalay Emőke, P. (1944-)
   Úrasztali és keresztelőedények a Tiszáninneni Református Egyházkerület Borsod-Gömöri Egyházmegye gyülekezeteiben / P. Szalay Emőke. - Bőcs : Borsod-Gömöri Református Egyházker., 2015. - 2 db : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Borsod-Gömöri Református Egyházmegye
templomi berendezés - keresztény művészet - református egyház - egyházmegye
247 *** 284.2(439-03Borsod-GömörEgyházmegye) *** 7.046.3
[AN 3603044]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 294 p. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 25.)
ISBN 978-963-12-2742-0 fűzött
[AN 3603045] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 287 p. - (Magyar református egyházak javainak tára, ISSN 2061-6945 ; 26.)
ISBN 978-963-12-2743-7 fűzött
[AN 3603046] MARC

ANSEL
UTF-89732 /2015.
Szilágyi Loránd
   Isten szentségének üdvtörténeti jelentősége : a vallási megújulás időszerű kérdései / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Szilágyi L.], 2015. - 105 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 103-105.
ISBN 978-963-12-2765-9 kötött : 3000,- Ft
szentség - kereszténység
265 *** 261.6
[AN 3602439]
MARC

ANSEL
UTF-89733 /2015.
Vukovits Koszta
   A Pécsi Regionális Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény / [szöveg Vukovits Koszta] ; [ford. Golub Xénia] ; [kiad. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, Szerb Egyházi Múzeum]. - Szentendre : Budai Szerb Ortodox Egyázmegye : Szerb Egyh. Múz., 2015. - [40] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80237-0-2 fűzött
Szerb Ortodox Egyházi Központ és Regionális Egyházművészeti Gyűjtemény (Pécs)
Pécs - Baranya megye - keresztény művészet - szerb ortodox egyház - múzeumi gyűjtemény - 18. század - 19. század
246 *** 281.961(439)"17/18" *** 069(439-2Pécs)
[AN 3602892]
MARC

ANSEL
UTF-89734 /2015.
Welchel, Tommy
True stories of the miracles of Azusa Street and beyond (magyar)
   Azusa utca és azon túl : igaz történetek : éld át a Szent Szellem egyik legnagyobb kitöltését a történelemben, ami hamarosan ismét kitörni készül! / Tommy Welchel és Michelle P. Griffith. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 179 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-615-5246-44-9 fűzött : 2450,- Ft
Los Angeles (Egyesült Államok, Kalifornia) - vallásos irodalom - csoda - memoár
244(0:82-94) *** 248.214(73-2Los_Angeles)(0:82-94)
[AN 3601970]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

9735 /2015.
Aceti, Ezio (1956-)
Crescer(ci) (magyar)
   Nevel(őd)ünk : serdülők és szülők / Ezio Aceti ; [ford. Péterfi Eszter]. - [Budapest] : Új Város, 2015. - 61, [2] p. ; 18 cm. - (Új város családi zsebkönyvek, ISSN 2064-4841)
ISBN 978-963-89954-9-0 fűzött
serdülőkor - szülő-gyermek kapcsolat - családi nevelés
316.356.2 *** 159.922.8 *** 37.018.1
[AN 3603058]
MARC

ANSEL
UTF-89736 /2015.
Acredolo, Linda (1947-)
Baby signs (magyar)
   Babajelek : hogyan beszélj a gyermekeddel, mielőtt még beszélni tudna / Linda Acredolo, Susan Goodwyn, Doug Abrams. - [Budapest] : [Kiskapu], [2015]. - IX, 157 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9637-53-5 fűzött : 2600,-Ft
szülő-gyermek kapcsolat - csecsemő - nem verbális kommunikáció
316.356.2 *** 316.776.4
[AN 3605657]
MARC

ANSEL
UTF-89737 /2015.
   A balmazújvárosi német református egyház anyakönyvei / [közzéteszi] Pozsonyi József ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság és a Balmazújvárosi Református Egyházközség]. - Balmazújváros : Tiszántúli Történész Társ. : Balmazújvárosi Ref. Egyházközs., 2012-2015. - 3 db ; 35 cm
A 3. kötetet kiad. a Balmazújvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Balmazújváros - magyarországi németek - református egyház - anyakönyv - történelmi forrás
316.347(=30)(439-2Balmazújváros)(093) *** 284.2(439-2Balmazújváros)(093) *** 929.532(439-2Balmazújváros)(093)
[AN 3416151]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Halotti anyakönyvek, 1765-1895. - 2015. - 372 p. : ill., részben színes
ISBN 978-963-12-2711-6 kötött
[AN 3603118] MARC

ANSEL
UTF-89738 /2015.
Cloud, Henry (1956-)
How to have that difficult conversation you've been avoiding (magyar)
   Játszmák nélkül : hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez? / Henry Cloud és John Townsend ; [ford. Gulyás Melinda]. - 5. utánny. - Budapest : Harmat, 2015. - 305 p. ; 20 cm
keretcím: Határvonalak
ISBN 978-963-288-052-5 fűzött : 2500,- Ft
konfliktuskezelés - kommunikáció - személyiség-lélektan
316.48 *** 316.77 *** 159.923
[AN 3605754]
MARC

ANSEL
UTF-89739 /2015.
Diószegi György (1962-)
   Görög emlékek Nyíregyházán és Tokaj-Hegyalján / Diószegi György Antal. - Nyíregyháza : Krúdy, 2015. - 55 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 49-55.
ISBN 978-963-9891-14-2 fűzött
Magyarország - Nyíregyháza - Tokaj-Hegyalja - kisebbség - magyarországi görögök - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század
316.347(=774)(439-2Nyíregyháza)"16/18" *** 930.85(=774)(439)"16/18" *** 316.347(=774)(439Tokaj-Hegyalja)"16/18"
[AN 3602893]
MARC

ANSEL
UTF-89740 /2015.
   Határtalan médiakultúra / [szerk. Antalóczy Tímea]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 287 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-496-7 kötött
médiaelmélet
316.77 *** 659.3 *** 791.9.096/.097
[AN 3602243]
MARC

ANSEL
UTF-89741 /2015.
Hobbs, Renee
Discovering media literacy (magyar)
   A médiaműveltség felfedezése / Renee Hobbs, David Cooper Moore ; [ford. Majkó Balázs]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 257 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-476-9 kötött
Egyesült Államok - médiaismeret - pedagógia - projekt módszer
316.77 *** 371.314.6(73)
[AN 3602249]
MARC

ANSEL
UTF-89742 /2015.
Kabai Gergely (1986-)
   Aktív időskor és népességmegtartó erő a Keszthelyi kistérségben : [kutatási zárótanulmány nyomán készült kiadvány] / [... írta és szerk. Kabai Gergely és Dombi Gábor] ; [közread. a] Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. - Keszthely : Balatoni Integrációs és Fejleszt. Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. - 125 p. : ill., főként színes ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 123-124. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-08-9129-5 fűzött
Keszthelyi kistérség - demográfia - kérdőíves felmérés - idős - ezredforduló - 21. század - statisztikai adatközlés
314(439-2Keszthely)"200/201"(083.41) *** 316.37-053.9(439.121)"200/201"(083.41)
[AN 3602271]
MARC

ANSEL
UTF-89743 /2015.
Kállai Ernő (1969-)
   Ahol már álmai sem lehetnek a gyerekeknek : egy falusi roma közösség a 21. századi Magyarországon / Kállai Ernő ; [közread. a Jezsuita Roma Szakkollégium]. - Budapest : Jezsuita Roma Szakkolégium, [2015]. - 66 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 65-66.
ISBN 978-615-80273-0-4 fűzött
Borsod-Abaúj-Zemplén megye - cigányság - szociográfia - falukutatás - 21. század
316.334.55(439.134)"201" *** 316.347(=914.99)(439.134)"201" *** 308(439.134)"201"
[AN 3602803]
MARC

ANSEL
UTF-89744 /2015.
   Médiaszocializáció / [szerk. Kósa Éva]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 300 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-498-1 kötött
tömegtájékoztatási eszköz - ifjúságszociológia - internet - szocializáció
316.37-053.2/.6 *** 791.9.096/.097 *** 681.324Internet *** 316.736
[AN 3602251]
MARC

ANSEL
UTF-89745 /2015.
   "Mi - magunkért" : közösségfejlesztés debreceni városrészekben : Kismacs, Nagymacs, Nagysándor-telep, Tégláskert, Pac, Ondód / [szerk. Groskáné Piránszki Irén] ; [közread. a] Debreceni Művelődési Központ. - Debrecen : DMK, [2015]. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Debrecen - közösségfejlesztés - helyi társadalom
316.47(439-2Debrecen) *** 316.45(439-2Debrecen)
[AN 3602600]
MARC

ANSEL
UTF-89746 /2015.
Micheller Magdolna (1945-)
   Fejezetek a békéscsabai zsidóság történetéből, 1815-2015 / Micheller Magdolna ; [kiad. a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar]. - Békéscsaba : SZIE Gazd., Agrár- és Egészségtud. Kar, 2015. - 125 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 89-95.
ISBN 978-963-269-469-6 fűzött
Békéscsaba - zsidóság - helytörténet
316.347(=924)(439-2Békéscsaba) *** 943.9-2Békéscsaba(=924)
[AN 3602882]
MARC

ANSEL
UTF-89747 /2015.
   Műveltség és társadalmi szerepek : arisztokraták Magyarországon és Európában = Learning, intellect and social roles : aristocrats in Hungary and Europe / szerk. Bárány Attila [et al.]. - Debrecen : DE Tört. Int., 2014. - 608 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 18.)
Váltakozva magyar, angol, német és francia nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-767-4 kötött
Európa - Magyarország - művelődéstörténet - arisztokrácia - középkor - újkor
316.343.322(439) *** 316.343.322(4) *** 930.85(4)
[AN 3602795]
MARC

ANSEL
UTF-89748 /2015.
   Peremhelyzetben : romológiai írások = In marginal position : writings from the field of romology / szerk. ... Bocsi Veronika. - Debrecen : Didakt Kft., 2015. - 320 p. : ill. ; 24 cm. - (Studia Cingarorum, ISSN 2416-0970 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5212-30-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - cigányság - romológia - 21. század
316.347(=914.99)(439)"201"
[AN 3602975]
MARC

ANSEL
UTF-89749 /2015.
Sande, Ken
The peacemaker (magyar)
   Béketeremtők : a konfliktusmegoldás bibliai megközelítése / Ken Sande ; [ford. J. Füstös Erika]. - Budapest : Harmat, 2015. - 365 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 359-361.
ISBN 978-963-288-264-2 fűzött : 3200,- Ft
konfliktuskezelés - kereszténység - vallási erkölcs
316.48 *** 241
[AN 3602535]
MARC

ANSEL
UTF-89750 /2015.
Sloterdijk, Peter (1947-)
Zorn und Zeit (magyar)
   Harag és idő : politikai-pszichológiai kísérlet / Peter Sloterdijk ; ford. Felkai Gábor. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 391 p. ; 20 cm. - (Radikális gondolkodók, ISSN 2060-3533)
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-398-6 fűzött : 3500,- Ft
indulat - vallásfilozófia - politikai filozófia - civilizáció
316.647.3 *** 159.942 *** 21 *** 32.001 *** 008
[AN 3602429]
MARC

ANSEL
UTF-89751 /2015.
Széky János (1954-)
   Bárányvakság : hogyan lett ilyen Magyarország? / Széky János. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 281 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5454-73-8 kötött : 3500,- Ft : 12 EUR
 (hibás ISBN 978-615-5454-50-9)
Magyarország - politikatörténet - belpolitika - társadalmi változás - társadalomtörténet - rendszerváltás - 20. század - ezredforduló
316.42(439)"199/200" *** 316(439)"19" *** 323(439)"199/201"
[AN 3595731]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

9752 /2015.
Faust Zita
   Hagyomány és változás a karácsonyfalvi Gábor közössség életében [elektronikus dok.] / Faust Zita. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - Budapest : Makat : Antroport, 2015. - (Antroport könyvek, ISSN 2416-0121 ; 7.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133567. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80003-6-9
Erdély - Nyárádkarácson - cigányság - szociálantropológia - néprajz - adventista egyház - oral history - elektronikus dokumentum
39(=914.99)(498.4-2Nyárádkarácson) *** 286.3(498) *** 316.347(=914.99)(498.4-2Nyárádkarácson)
[AN 3602452]
MARC

ANSEL
UTF-89753 /2015.
Franković, Đuro (1945-)
   U 15. stoljeću izgrađena crkva u Novom Selu = A 15. században épült tótújfalui templom / [... szerző Frankovics György]. - Budapest : Croatica, 2015. - 122 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5239-98-4 fűzött
Tótújfalu - helyismeret - helytörténet - folklór - magyarországi horvátok
398(=862)(439-2Tótújfalu) *** 943.9-2Tótújfalu(=862) *** 908.439-2Tótújfalu(=862)
[AN 3602793]
MARC

ANSEL
UTF-89754 /2015.
Gödéné Török Ildikó (1952-)
   Mesék, modern mesék [elektronikus dok.] : a mese poétikájának múltja és jelene / Gödéné Török Ildikó. - Szöveg (pdf : 1.3 MB). - [Sopron] : [NYME K.], [2014]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133736. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-151-3
mesekutatás - magyar irodalom története - műfajelmélet - mese - népmese - műelemzés - elektronikus dokumentum
398.21.001 *** 82.01-34 *** 894.511(091)-34
[AN 3604567]
MARC

ANSEL
UTF-89755 /2015.
Grün, Anselm (1945-)
Die Heilkraft der Natur (magyar)
   A természet gyógyító ereje : gyógynövények, mítoszok, rituálék az évkörben / Anselm Grün, Susanne Türtscher ; [ford. Hámoriné Simon Cecília]. - 2. kiad. - Pannonhalma : Bencés K., 2015. - 206 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 203-204.
ISBN 978-963-314-082-6 fűzött
keresztény ünnep - naptári szokás - természetgyógyászat - gyógynövény
398.33 *** 615.89:615.322 *** 264
[AN 3606670]
MARC

ANSEL
UTF-89756 /2015.
Györkös Attila (1970-)
   "Non debent predicare fabulas" : egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata / Györkös Attila ; [kiad. a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola]. - Debrecen : DE Történelmi és Néprajzi Doktori Isk., 2015. - 423 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 413-423.
ISBN 978-963-473-821-3 fűzött
Franciaország - művelődéstörténet - népi vallásosság - középkori latin irodalom története - vallásos irodalom - műfajtörténet - interdiszciplináris módszer - 15. század - vallásos irodalmi dokumentum - példázat - prédikáció
398.3 *** 252(44)"14" *** 930.85(4)"14" *** 871(091)-52(44)"14"
[AN 3603004]
MARC

ANSEL
UTF-89757 /2015.
Hallók Ákos
   Anyósviccek / Hallók Ákos. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 207 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-157-2 fűzött
vicc
398.94
[AN 3601760]
MARC

ANSEL
UTF-89758 /2015.
Márki Bertalan István
   Cum grano salis : Rákóczi György (1593-1648) fejedelem és felesége, Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) nagyasszony konyhája / [receptek Márki Bertalan István, Kövér Zsolt] ; [kiad. Sárospataki Református Egyházközség]. - [Sárospatak] : Sárospataki Református Egyházközs., 2015. - 161, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-963-88585-2-8 b.
Magyarország - gasztronómia - művelődéstörténet - étkezési szokás - 17. század - szakácskönyv - történelmi forrás
392.8(439)"16" *** 641.55(083.12) *** 930.85(439)"16"(093) *** 641.5(439)"16"
[AN 3603043]
MARC

ANSEL
UTF-89759 /2015.
Nagy Janka Teodóra (1961-)
   Tolna néprajzi tájai / Nagy Janka Teodóra, Szabó Géza ; [közread. a] Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. - Szekszárd : PTE IGYK, 2015. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 56-60.
ISBN 978-963-642-792-4 fűzött
Tolna megye - néprajz - magyarországi népcsoport - néprajzi táj
39(=00)(439.125)
[AN 3602296]
MARC

ANSEL
UTF-89760 /2015.
Shaman Hawk
   The true tradition of shamanism / Shaman Hawk. - [Piliscsaba] : [Magosányi Sz.], 2015. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2785-7 fűzött
ezoterika - sámánizmus
398.49 *** 133.25
[AN 3603184]
MARC

ANSEL
UTF-89761 /2015.
Szojka Gyula (1857-1918)
   A természet a néphitben, tekintettel a dobsinai babonákra és népmondákra / írta ... Szojka Gyula. - Repr. kiad. - [Onga] : Nemz. Örökség K., [2015]. - 35 p. ; 21 cm
Eredeti kiadása: Debrecen : Könyvny., 1884
ISBN 978-615-5496-24-0 fűzött : 1200,- Ft
Dobsina - magyar néprajz - néphit - magyarországi németek - hasonmás kiadás
398.3(=945.11)(439.22) *** 398.22(=30)(439.22-2Dobsina) *** 094/099.07
[AN 3605588]
MARC

ANSEL
UTF-89762 /2015.
   A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The phenomenology of the secret in Gypsy folktales / szerk. ... Bódis Zoltán. - Debrecen : Didakt, 2015. - 323 p. : ill. ; 24 cm. - (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 4.)
Bibliogr.: p. 311-318.
ISBN 978-615-5212-29-1 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Magyarország - Oroszország - folklorisztika - mesekutatás - cigányság - mesemondás - előadóművész - romológia - 20. század - népmese
398.21.001(=914.99)(100) *** 398.21(=914.99)(439)(092)
[AN 3602902]
MARC

ANSEL
UTF-89763 /2015.
Ultimate factivity collection fashion (magyar)
   Divat : készítsd el saját könyvedet a divat csodálatos világáról! : [több mint 500 matricával] / fel. szerk. Penny Smith ; ford. Fábián Erika. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2014. - 95 p. : ill., részben színes ; 28 cm
keretcím: Alkoss, tanulj, játssz
ISBN 978-615-5450-59-4 fűzött : 2990,- Ft
divat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
391(02.0.53.2) *** 087.5
[AN 3601728]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

9764 /2015.
Bittner, Jobst
Die Decke des Schweigens (magyar)
   A hallgatás leplének szétszakítása / Jobst Bittner ; [ford. Gromon András]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 312 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 303-305.
ISBN 978-615-5246-49-4 kötött : 3450,- Ft
Németország - zsidóság - antiszemitizmus - holokauszt - szociálpszichológia - kollektív emlékezet - hit
323.12(=924)(430)"193/199" *** 316.63(430)"193/200" *** 159.953 *** 234
[AN 3602002]
MARC

ANSEL
UTF-89765 /2015.
Botos Katalin (1941-)
   Az Európai Unió a XXI. század elején / Botos Katalin, Kőrösi István. - 3. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 214 p. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-361-946-9 fűzött : 2500,- Ft
európai integráció - gazdaság - ezredforduló - egyetemi tankönyv
327.39(4-62)"200"(075.8) *** 338(4-62)"200"(075.8)
[AN 3605704]
MARC

ANSEL
UTF-89766 /2015.
Bové, José (1953-)
Hold-up à Bruxelles (magyar)
   Rablás Brüsszelben : lobbisták az Európai Unióban / José Bové ; ... Gilles Luneau közrem. ; [ford. Molnár Zsófia ..., Bajomi Iván ...]. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 269, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-018-4 fűzött : 2650,- Ft
Európai Unió - Franciaország - lobbi - érdekérvényesítés - mezőgazdasági politika - globalizáció - euroszkepticizmus - civil társadalom - európai parlament képviselője - memoár
327.39(4-62) *** 328.184(4-62) *** 339.923(4-62) *** 338.43(4-62) *** 323.22(4-62) *** 32(44)(092)Bové,_J.(0:82-94)
[AN 3602766]
MARC

ANSEL
UTF-89767 /2015.
Dobos Erzsébet
Megmenekültek (spanyol)
   Salvados : documentos y memoria sobre la protección espaňola en Budapest durante el holocausto / Erzsébet Dobos. - [Budapest] : Globobook, 2015. - 189 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.. p. 187-188.
ISBN 978-963-12-2359-0 fűzött : 2990,- Ft
Spanyolország - Magyarország - zsidóság mentése - diplomata - külkapcsolat - második világháború - történelmi forrás
323.13(=924)(439)"1939/1945"(092)(093) *** 327(439)(460)"194" *** 327(460)(092)
[AN 3602428]
MARC

ANSEL
UTF-89768 /2015.
Dupka György (1952-)
   "Ne ítéljetek el ...!" : zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében, 1938-1991 / Dupka György. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2015. - 358 p. : ill. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 238.)
Bibliogr.: p. 295-311.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9814-71-4)
Kárpátalja - holokauszt - zsidóság - 20. század - névtár
323.12(=924)(477.87)"193/199" *** 316.347(=924)(477.87)"19" *** 050.8
[AN 3602245]
MARC

ANSEL
UTF-89769 /2015.
Gazdag Imre
   A Madaras nevű települések jubiláló barátsága / Gazdag Imre ; [közread. Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata]. - Kunmadaras : Önkormányzat, 2015. - 24 p. : ill., főként színes ; 21 cm
Fűzött
Kunmadaras - Csíkmadaras - Backamadaras - Madaras (Bács-Kiskun megye) - Mezőmadaras - helyismeret - település - együttműködés - testvérváros
327.33(4-191) *** 908.4-191-2
[AN 3603042]
MARC

ANSEL
UTF-89770 /2015.
Gutzwiller, Jörg (1928-2014)
Sanfte Macht (magyar)
   Szelíd erő : Hildegard Gutzwiller, egy bátor keresztény, aki zsidókat mentett meg / Jörg Gutzwiller ; [ford. Hortobágyi-Bogdán Ildikó]. - Budapest : Új Ember, 2015. - 61, [2] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-9981-47-8 fűzött : 980,- Ft
Gutzwiller, Hildegard (1897-1957)
Svájc - Magyarország - Budapest - apáca - Sacré Coeur-nővérek - egyházi iskola - zsidóság mentése - hadtörténet - ostrom - második világháború - történelmi forrás - napló
323.13(=924)(439-2Bp.)"1944/1945" *** 373.54(439-2Bp.) *** 271.93(494)(092)Gutzwiller,_H.(0:82-94) *** 943.9-2Bp."1944/1945"(0:82-94)
[AN 3602712]
MARC

ANSEL
UTF-89771 /2015.
Nyári Gábor (1986-)
   A Sándor-palotától a ravatalig : Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939-1941 / Nyári Gábor ; [az angol nyelvű forrásokat ... ford. Baranyi Tamás Péter]. - Piliscsaba ; Budapest : Kairosz, 2015. - 351 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 337-348.
ISBN 978-963-662-761-4 kötött : 3900,- Ft
Teleki Pál (1879-1941)
Magyarország - miniszterelnök - 20. század - magyar történelem - második világháború
32(439)(092)Teleki_P. *** 943.9"193/194"
[AN 3602293]
MARC

ANSEL
UTF-89772 /2015.
Pécsi Tibor
   Kiálts rám! S fölkelek! : módszertani útmutató a holokauszt iskolai oktatásához / [Pécsi Tibor]. - Budapest : Hetek Kv., 2014. - 174 p. : ill ; 20 cm
Fűzött
holokauszt - tanári segédkönyv
323.12(=924)"1939/1945"(072)
[AN 3602032]
MARC

ANSEL
UTF-89773 /2015.
Schöpflin György (1939-)
   Politika, illúziók, téveszmék / Schöpflin György. - [Budapest] : Századvég, cop. 2015. - 352 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 339-352.
ISBN 978-615-5164-21-7 fűzött : 3500,- Ft
politológia - esszé
32.001
[AN 3602139]
MARC

ANSEL
UTF-89774 /2015.
Varga Zs. András (1968-)
   Eszményből bálvány? : a joguralom dogmatikája / Varga Zs. András. - [Budapest] : Századvég, cop. 2015. - 227 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 209-227.
ISBN 978-615-5164-23-1 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - jogállam - hatalomelmélet - jogbiztonság - jogtörténet
321.01 *** 321.72 *** 340.114 *** 342(439)(091)
[AN 3602137]
MARC

ANSEL
UTF-89775 /2015.
Zárug Péter Farkas (1975-)
   Leviatán ébredése, avagy Illiberális-e a magyar demokrácia / Zárug Péter Farkas. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 205 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 203-205.
ISBN 978-963-414-040-5 kötött : 2990,- Ft
Magyarország - belpolitika - kormányzati politika - politológia - 21. század
323(439)"201" *** 328.13(439)"201" *** 32.001
[AN 3602919]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

9776 /2015.
Bokányi Péter (1968-)
   "...itt álltál valaha" : esszék, tanulmányok / Bokányi Péter ; [... fotókat kész ... Garas Kálmán]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 226 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5251-43-6 fűzött : 2500,- Ft
Vas megye - Kőszeg - magyar irodalom - irodalmi élet - művelődéstörténet - író
930.85(439.111) *** 894.511(439.111)(091)(092)
[AN 3602981]
MARC

ANSEL
UTF-89777 /2015.
Dalmi Sándor (1958-)
   Lenyomat az utókornak : beszélgetések hitről, hazáról, hovatartozásról / Dalmi Sándor ; [... László Ákos ... ill.]. - Debrecen : [Dalmi S.], 2015. - 104 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1907-4 fűzött
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - interjú
929(439)(047.53)
[AN 3603032]
MARC

ANSEL
UTF-89778 /2015.
Hankiss Elemér (1928-2015)
   A befejezetlen ember : gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról / Hankiss Elemér. - 3. kiad. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 342 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-227-496-6 kötött : 3490,- Ft
kultúra - művelődéstörténet - magyar irodalom - esszé
930.85 *** 008 *** 894.511-4
[AN 3605586]
MARC

ANSEL
UTF-89779 /2015.
   ...in nostra lingua Hringe nominant : tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Balogh Csilla [et al.] ; [közread. az] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Kecskeméti Katona József Múzeum. - Budapest : MTA BTK ; Kecskemét : Katona J. Múz., 2015. - 346 p. : ill. ; 24 cm
Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-416-001-4 fűzött
Magyarország - régészet - magyar őstörténet - emlékkönyv
904(439) *** 930.8(=945.11)
[AN 3602732]
MARC

ANSEL
UTF-89780 /2015.
   Kézfogások szétszóródás után : a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium IV. D. osztályának (1960-1964) ötvenéves érettségi találkozója (2014. október 18.) / [szerk. Tóth György] ; [... kiad. az "Éger Ág" Alapítvány]. - Égerszög : "Éger Ág" Alapítvány, 2015. - 159 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 978-963-04-3726-4 kötött
Budapest. 2. kerület - Magyarország - gimnázium - híres ember - 1960-as évek - Kádár-korszak - 20. század - 21. század - memoár
929(439)(0:82-94) *** 373.54(439-2Bp.)"196"(0:82-94)
[AN 3603093]
MARC

ANSEL
UTF-89781 /2015.
Kós Károly (1883-1977)
   Erdély : kultúrtörténeti vázlat / Kós Károly. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 126, [3] p., [60] t.fol. : ill., részben színes ; 19 cm
ISBN 978-963-227-666-3 kötött : 2990,- Ft
Erdély - művelődéstörténet - magyar néprajz
930.85(439.21) *** 39(=945.11)(439.21)
[AN 3601980]
MARC

ANSEL
UTF-89782 /2015.
Lengyel János (1973-)
   Arc-poeticák : beszélgetni jó : interjúk / Lengyel János. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2015. - 226, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 241.)
ISBN 978-963-9814-73-8 fűzött
Kárpátalja - híres ember - határon túli magyarság - interjú
929(=945.11)(477.87)(047.53)
[AN 3602255]
MARC

ANSEL
UTF-89783 /2015.
   Lorántffy Zsuzsanna / Váradi László fényképek. - Sárospatak : MNM Rákóczi Múz., 2015. - 255 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, ISSN 0487-3890 ; 62.)
Tart.: Lorántffy Zsuzsanna fennmaradt tárgyi emlékei / Tamás Edit. Lorántffy Zsuzsanna / Péter Katalin
ISBN 978-615-5209-40-6 kötött
Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660)
Erdély - történelmi személy - művelődéstörténet - 17. század
929(439.21)Lórántffy_Zs. *** 930.85(439.21)"16"
[AN 3602948]
MARC

ANSEL
UTF-89784 /2015.
   A magyar hadtörténetírás története és aktuális kérdései / szerk. Kincses Katalin Mária. - [Budapest] : HM Hadtört. Int. és Múz., 2015. - 335 p. ; 24 cm. - (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára, ISSN 1787-3150)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7097-72-0 fűzött : 2750,- Ft
Magyarország - historiográfia - hadtörténet
930.1(439) *** 355.48
[AN 3602997]
MARC

ANSEL
UTF-89785 /2015.
Móricz Péter (1979-)
   A nagy háború és Körmend : kiállításvezető / [írta és szerk. Móricz Péter] ; [közread. a Körmendi Kulturális Központ]. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., 2014. - 24 p. : ill., részben színes ; 21 cm
A kiállítást Körmenden, 2014. júl. 28 - okt. 15. között rendezték
ISBN 978-963-12-1089-7 fűzött
Körmend - helytörténet - hadtörténet - első világháború - kiállítási katalógus
943.9-2Körmend *** 355.48(439-2Körmend)"1914/1918" *** 061.4(439-2Körmend)
[AN 3602603]
MARC

ANSEL
UTF-89786 /2015.
   Múltringató : Hosszúhetény : képes olvasókönyv / szerk. Jakab Józsefné ; [megj. Hosszúhetény Község Önkormányzatának kiadásában]. - Hosszúhetény : Önkormányzat, 2015. - 516 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 514-515.
Kötött
 (hibás ISBN 978-615-5497-25-4)
Hosszúhetény - helytörténet
943.9-2Hosszúhetény
[AN 3602318]
MARC

ANSEL
UTF-89787 /2015.
Nemeskürty István (1925-2015)
   Mi, magyarok : történelmünk ezerszáz éve / Nemeskürty István. - 5. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2006. - 419, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-8407-4 kötött
magyar történelem
943.9
[AN 3606642]
MARC

ANSEL
UTF-89788 /2015.
Pap Gábor (1939-)
   Az igazat mondd! : művelődéstörténeti írások / Pap Gábor. - Budapest : Két Hollós, 2015. - 400 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 393-400.
ISBN 978-615-80048-5-5 kötött
művelődéstörténet - magyarságkutatás
930.85(439)(089.3) *** 930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3602834]
MARC

ANSEL
UTF-89789 /2015.
   Patrimónium és társadalom a 20. században : a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. / szerk. Barna Gábor, Keszeg Vilmos ; [rend., közread. a] Kriza János Néprajzi Társaság, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. - Kolozsvár : Kriza J. Néprajzi Társ. ; [Budapest] : Nk. Magyarságtud. Társ., 2015. - 356, [4] p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás román és angol nyelven
ISBN 978-615-5309-02-1 fűzött
ISBN 978-973-8439-81-8
Kárpát-medence - magyarságkutatás - magyar történelem - kulturális antropológia - magyar néprajz - konferencia-kiadvány
930.85(=945.11) *** 061.3(498-2Kolozsvár) *** 316.7(=945.11)(4-191) *** 39(=945.11)(4-191)
[AN 3602991]
MARC

ANSEL
UTF-89790 /2015.
   A pécsi püspökvár feltárásának eredményei / szerk. Font Márta ; [közread. a] Középkori Egyetem Alapítvány. - Pécs : Középkori Egy. Alapítvány, 2015. - 113 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 108-113.
ISBN 978-615-80279-0-8 fűzött
Pécs - vár - régészet - középkor
904(439-2Pécs) *** 728.81(439-2Pécs)
[AN 3602411]
MARC

ANSEL
UTF-89791 /2015.
   Ráckevei okmánytár : oklevelek és iratok, 15-17. sz. / ... ford., jegyzetekkel ell. és a bevezetést írta Miskei Antal. - Ráckeve : Árpád Muzeális Gyűjt., 2015. - 160 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Ráckevei múzeumi füzetek, ISSN 1218-3288 ; 7.)
ISBN 978-963-12-2417-7 fűzött
Ráckeve - helytörténet - 15. század - 16. század - 17. század - történelmi forrás
943.9-2Ráckeve"14/16"(093)
[AN 3602095]
MARC

ANSEL
UTF-89792 /2015.
Rózsavári Nóra (1968-)
   Az aranyszázadi spanyol nyelv / Rózsavári Nóra. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 172 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 165-170.
ISBN 978-963-277-544-9 fűzött
Spanyolország - spanyol nyelv - nyelvtörténet - spanyol irodalom története - művelődéstörténet - 16. század - 17. század
930.85(460)"15/16" *** 806.0-53"15/16" *** 860(091)"15/16"
[AN 3603872]
MARC

ANSEL
UTF-89793 /2015.
Szabó Miklós (1940-)
   Magyarország története az ókorban : kelták és rómaiak / Szabó Miklós, Borhy László. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 264 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (Bibliotheca archaeologica, ISSN 1786-7460)
Bibliogr.: p. 235-261.
ISBN 978-963-236-995-2 kötött : 4990,- Ft
Pannonia - Kárpát-medence - Magyarország - régészet - kelták - őstörténet - római birodalom kora - történelem
904(=916)(439) *** 930.8(=916)(398.6) *** 904(398.6) *** 939.86
[AN 3602471]
MARC

ANSEL
UTF-89794 /2015.
Szirmay Gábor (1947-)
   Vallás és kultúra a 14. századtól napjainkig egy magyar nemesi családban / Szirmay Gábor ; [kiad. a Tiszántúli Történész Társaság]. - Budapest ; [Debrecen] : Tiszántúli Történész Társ., 2015. - 171 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 156-161.
ISBN 978-963-88807-9-6 kötött
Szirmay család
Magyarország - családtörténet - művelődéstörténet
929.52(439)Szirmay *** 930.85(439)
[AN 3602924]
MARC

ANSEL
UTF-89795 /2015.
Szummer Csaba (1956-)
   Pszichedelikumok és spiritualitás / Szummer Csaba. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2015. - 130 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 119-125.
ISBN 978-963-414-000-9 fűzött : 1990,- Ft
pszichedelikus drog - ellenkultúra - szubkultúra - parapszichológia - érzékelési zavar - művelődéstörténet
930.85 *** 613.83 *** 316.723 *** 159.961
[AN 3603015]
MARC

ANSEL
UTF-89796 /2015.
Udvardy Miklós (1882-1952)
   Magyar holokauszt : a magyar nemzet elpusztítására tett kísérlet : [ns. udvardi és básthy Udvardy Miklós emlékiratai, 1919-1944] / [sajtó alá rend.] Zetényi Csukás Ferenc. - Budapest : Két Hollós, [2015]. - 124 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80048-7-9 fűzött : 1920,- Ft
magyar történelem - politikus - revizionizmus - Horthy-korszak - történelmi forrás - válogatott művek
943.9"192/194"(093) *** 329.275(439)"192/194"(093) *** 32(439)(092)Udvardy_M.(0:82-821)
[AN 3602903]
MARC

ANSEL
UTF-89797 /2015.
Zorányi Gábor
   Megmaradásunk gyökerei / Zorányi Gábor. - Pomáz : Kráter, 2015. - 236, [8] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-182-6 fűzött : 3000,- Ft
magyar történelem
943.9
[AN 3602811]
MARC

ANSEL
UTF-89798 /2015.
Zubánics László (1971-)
   Világok végein : Északkelet-Magyarország a XVI-XVIII. században: politika, gazdaság, kultúra / Zubánics László. - Ungvár ; Budapest : Intermix, 2015. - 156 p. ; 21 cm. - (Kárpátaljai magyar könyvek, ISSN 1022-0283 ; 240.)
Bibliogr.: p. 151-156.
ISBN 978-963-9814-72-1 fűzött
Északkelet-Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem - 16. század - 17. század - 18. század
930.85(439-18)"15/17" *** 943.9"15/17"
[AN 3602247]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

9799 /2015.
Béres Magdolna Léna (1960-)
   Ibiza a mágikus sziget [elektronikus dok.] / Lena Belicosa. - Szöveg és képek (epub : 23 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133673. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-740-8
Ibiza - helyismeret - memoár - elektronikus dokumentum
908.467.5(0:82-94)
[AN 3603648]
MARC

ANSEL
UTF-89800 /2015.
Bodor Péter
   Kerékpárral a Fertő tó körül : [Magyarország és Ausztria] / Bodor Péter ; [átd.] Szokoly Enikő. - 6. bőv. kiad. - Budapest : Frigoria, 2015. - 135 p. : ill., főként színes ; 17 cm + térk.
ISBN 978-963-9586-38-3 fűzött : 2990,- Ft
Fertő - kerékpártúra - útikönyv
914.39(285.2Fertő_tó)(036) *** 914.36(285.2Neusiedler_See)(036) *** 796.57
[AN 3606632]
MARC

ANSEL
UTF-89801 /2015.
Bokor Balázs (1957-)
   Az én Afrikám / Bokor Balázs. - Budapest : Médiamix, 2015. - 216 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2324-8 kötött : 3990,- Ft
Magyarország - Afrika - külpolitika - nemzetközi kapcsolat - helyismeret - 21. század - memoár
908.6(0:82-94) *** 327(439)(6)"200/201"(0:82-94)
[AN 3602581]
MARC

ANSEL
UTF-89802 /2015.
   Egészen szép vagy Csíksomlyói Szűz Anyánk! : [csíksomlyói fotóalbum Csaba testvér imáival és elmélkedéseivel]. - [Budapest] : Dévai Szt. Ferenc K., 2015. - 107, [11] p. : ill., színes ; 36 cm
ISBN 978-615-80126-2-1 kötött
Csíksomlyó - helyismeret - zarándoklat - fényképalbum - ima
908.498.4-2Csíksomlyó(084.12) *** 248.153.8(498.4-2Csíksomlyó)(084.12) *** 243
[AN 3602049]
MARC

ANSEL
UTF-89803 /2015.
Ferencz Rezső (1954-)
   Csabai gondolatképesköny : Ferencz Rezső írásai. - Békéscsaba : [Ferenczné Szarvas A.], 2014. - 111 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1355-3 kötött
Békéscsaba - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika
908.439-2Békéscsaba(0:82-92) *** 894.511-92
[AN 3602702]
MARC

ANSEL
UTF-89804 /2015.
Pristyák Erika (1972-)
   Életképes bokortanyák : a nyíregyházi bokortanyák differenciálódása az elmúlt évtizedekben / Bácskainé Pristyák Erika ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2014. - 131 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-119. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5097-88-1 kötött
Nyíregyháza - tanya - faluszociológia - ezredforduló
911.373.3(439-2Nyíregyháza) *** 316.334.55(439-2Nyíregyháza)"199/201"
[AN 3602885]
MARC

ANSEL
UTF-89805 /2015.
Simonyi Zoltán (1972-)
   Robinzon a járdaszigeten / Simonyi Zoltán. - Miskolc : ÉK Átjáró Egyes., 2015. - 27 p. : ill., részben színes ; 23x23 cm. - (Privát félmúlt Miskolcon, ISSN 2063-6857 ; 6.)
Fűzött
Miskolc - helyismeret - Kádár-korszak - rendszerváltás - memoár
908.439-2Miskolc"197/199"(0:82-94)
[AN 3603003]
MARC

ANSEL
UTF-89806 /2015.
   Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára / szerk. Kókai Sándor, Boros László ; [kiad. a szerencsi Bocskai István Római Katolikus Gimnázium és a Nyíregyházi Főiskola Turizmus- és Földrajztudományi Intézete]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztudományi Int. ; Szerencs : Bocskai I. Római Katolikus Gimn., 2015. - 635 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5097-99-7 kötött
földrajz - emlékkönyv
91
[AN 3603075]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

9807 /2015.
   Az Államvédelmi Osztály, 1946-1948 / szerk. és a jegyzeteket írta Krahulcsán Zsolt, Müller Rolf ; a bevezetőt írta Müller Rolf. - Budapest : Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Lvt. : L'Harmattan, 2015. - 403 p. ; 23 cm. - (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből, ISSN 2060-9582 ; 2.)
ISBN 978-963-236-933-4 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország. Államrendőrség. Államvédelmi Osztály
magyar történelem - állami terror - politikai rendőrség - levéltári irat - 1945 utáni időszak - történelmi forrás
351.746.1(439)"1946/1948"(093) *** 323.282(439)"1946/1948"(093) *** 930.253(439-2Bp.)
[AN 3602879]
MARC

ANSEL
UTF-89808 /2015.
Baer, H. David (1968-)
   Nagyító alatt az egyházügyi törvény : a vallásszabadság védelmében = Hungary's religion law under scrutiny : essays in defense of religious freedom / David Baer. - Budapest : Wesley J. K., 2014. - 209, [4] p. ; 20 cm
borító- és gerinccím: A vallásszabadság védelmében. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9744-38-7 fűzött
Magyarország - lelkiismereti szabadság - állam és egyház viszonya - 21. század - jogi szabályozás
342.731(439)"199/201" *** 322(439)"201"
[AN 3602077]
MARC

ANSEL
UTF-89809 /2015.
   Bosphorus Seminar : papers of a bilingual seminar on comparative criminal law : Beiträge eines zweisprachigen Seminars über Strafrechtsvergleichung / szerk. ... Krisztina Karsai, Zsolt Szomora ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. - [Szeged] : SZTE ÁJTK, 2015. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Az Isztambulban, 2014. jún. 23-25. között rendezett szeminárium tanulmányai. - Váltakozva angol, német és magyar nyelven. - Összefoglalás magyar nyelven
ISBN 978-963-306-383-5 fűzött
Németország - Törökország - Magyarország - büntetőjog - összehasonlító jog
340.5 *** 343(439) *** 343(100)
[AN 3602703]
MARC

ANSEL
UTF-89810 /2015.
   A Csillagbörtön 130 éve a köz szolgálatában / [szerk. Nagy István] ; [közread. a] Szegedi Fegyház és Börtön. - Szeged : Szegedi Fegyház és Börtön, 2015. - 260 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
Bibliogr.: p. 245-251.
ISBN 978-963-12-2523-5 fűzött
Szegedi Fegyház és Börtön
Szeged - börtön - történeti feldolgozás
343.812(439-2Szeged)(091)
[AN 3601806]
MARC

ANSEL
UTF-89811 /2015.
Deáky Zita (1955-)
   Maglód az összeírások tükrében és az 1770. évi urbárium / Deáky Zita, Garamszegi Pál. - Maglód : MagHáz Centrum Nonprofit Kft., 2015. - 71 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Maglódi füzetek, ISSN 2064-9517 ; 1.)
Az eredeti dokumentum fotómásolatával. - Bibliogr.: p. 68-69.
ISBN 978-963-12-0705-7 fűzött : 1050,- Ft
Maglód - helytörténet - földesúri birtokjog - 18. század - történelmi forrás
347.236(439-2Maglód)"17"(093) *** 943.9-2Maglód"17"(093)
[AN 3602105]
MARC

ANSEL
UTF-89812 /2015.
Jobbágyi Gábor (1947-)
   Kötelmi jog I : a kötelmek közös szabályai, a szerződések általános szabályai, felelősségtan / Jobbágyi Gábor. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 214 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 213-214.
ISBN 978-963-277-504-3 fűzött : 3300,- Ft
Magyarország - kötelmi jog - szerződés - felelősség - egyetemi tankönyv
347.44(439)(075.8) *** 347.447(439)(075.8)
[AN 3606699]
MARC

ANSEL
UTF-89813 /2015.
Kecskés András (1981-)
   Üzleti jog / Kecskés András, Kovács Kolos, Márton Mária. - Budapest : Menedzser Praxis, 2015. - 188 p. ; 29 cm
ISBN 978-615-5554-02-5 fűzött : 3150,- Ft
Magyarország - társasági jog - kötelmi jog - tankönyv
347.4(439)(078) *** 347.72(439)(078)
[AN 3602926]
MARC

ANSEL
UTF-89814 /2015.
   Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban : útmutató a 2013. évi CCXL. (BV.) törvény megismeréséhez / [szerk. Schmehl János, Pallo József]. - Budapest : Büntetés-végrehajtás Tud. Tcs., 2015. - 179 p. : ill. ; 25 cm. - (Börtönügyi tanulmányok, ISSN 2064-5457 ; 2.)
Bibliogr.: p. 158-162.
ISBN 978-963-89996-3-4 fűzött
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - útmutató - törvény
343.8(439)(094)(036)
[AN 3601803]
MARC

ANSEL
UTF-89815 /2015.
Magyar Jogászgyűlés (12.) (2014) (Balatonalmádi)
   Tizenkettedik Magyar Jogászgyűlés : Balatonalmádi, 2014. szeptember 18-20. / [szerk. Benisné Győrffy Ilona] ; [rend., közread. a Magyar Jogász Egylet]. - Budapest : MJE, 2014. - 211 p. ; 24 cm
Magyarország - jog - 21. század - konferencia-kiadvány
34(439)"20" *** 061.3(439-2Balatonalmádi)
[AN 3601856]
MARC

ANSEL
UTF-89816 /2015.
Mráz Attila
   "A mi választásunk - az én jogom" : jelentés a 2014-es választások alapjogi szempontú értékeléséről / kész. Mráz Attila ... ; [közread. a] Társaság a Szabadságjogokért. - [Budapest] : TASZ, 2015. - 78 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87197-1-3 fűzött
Magyarország - választójog - választás - 21. század
342.8(439) *** 324(439)"2014"
[AN 3602161]
MARC

ANSEL
UTF-89817 /2015.
Mujzer Péter (1964-)
   Huns on wheels : Hungarian mobile forces in WWII : tanks, cavalry, motorised rifle, bicycle troops / Péter Mujzer. - [Budapest] : Mujzer&Partner Ltd., [2015]. - 284 p. : ill., részben térk. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 218-222.
ISBN 978-963-12-2348-4 kötött
Magyarország - hadtörténet - gépesített gyalogság - páncélos fegyvernem - lovasság - második világháború
357(439)"1939/1945" *** 358.119(439)"1939/1945" *** 356.116(439)"1939/1945"
[AN 3603061]
MARC

ANSEL
UTF-89818 /2015.
    az esély : TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001 / [közread. a] ... Türr István Képző és Kutató Intézet. - [Budapest] : TKKI, [2015]. - 120 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - munkaerőpiac - felnőttoktatás - hátrányos helyzetű - cigányság - nő - 21. század
342.734(439)"201" *** 374.7(439)"201" *** 364.65-055.2(=914.99)(439)
[AN 3602374]
MARC

ANSEL
UTF-89819 /2015.
Simonka Gábor
   A magyar FIU és a pénzmosás elleni intézményrendszer a nemzetközi együttműködés tükrében / [szerző Simonka Gábor]. - Budapest : Saldo, 2015. - 72 p. : ill. ; 24 cm. - (Tanácsadói könyvek, ISSN 2416-2310). (Gazdálkodási kézikönyvek, ISSN 1788-3245)
ISBN 978-963-638-479-1 fűzött
Magyarország - bűnüldöző szervezet - nemzetközi együttműködés - pénzmosás - 21. század
343.53(100) *** 351.746.1(100) *** 351.746.1(439)
[AN 3602090]
MARC

ANSEL
UTF-89820 /2015.
   Szakszervezetek és kollektív szerződések az új munka törvénykönyvében = Trade unions and collective agreements in the new labour code / szerk. Kiss György. - Budapest : Akad. K., 2015. - 143, 143 p. ; 24 cm
A magyar és az angol nyelvű rész hátlapjával egybekötve. - Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9615-2 fűzött
2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
Magyarország - munkaügy - munkajog - szakszervezet - 21. század - kollektív szerződés
349.2(439)"201" *** 331.106.24(439) *** 331.105.44(439)
[AN 3603054]
MARC

ANSEL
UTF-89821 /2015.
   Tíz igaz történet / [közread. az Amnesty International]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 65 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-310-628-0 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - emberi jog - jogeset - 21. század - tárcanovella - antológia
341.231.14(100) *** 894.511-43(082) *** 34.096(100)"200"
[AN 3601968]
MARC

ANSEL
UTF-89822 /2015.
   Úton a bírói meggyőződés felé : a készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja / [szerk. Elek Balázs, Miskolczi Barna]. - [Debrecen] : Printart-Press, 2015. - 256 p. ; 22 cm
A Debrecenben, 2014. dec. 12-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga
ISBN 978-963-89963-6-7 kötött
Magyarország - büntetőeljárás - jogszabály-előkészítés
343.1(439) *** 340.134(439)
[AN 3603036]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

9823 /2015.
Bonhardt Attila (1954-)
   Zrínyi II rohamtarack : a Magyar Királyi Honvédség páncélosai / Bonhardt Attila. - Budapest : PeKo Publishing Kft., 2015. - 120 p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-80072-2-1 kötött : 5490,- Ft
Magyarország - hadtörténet - rohamlöveg - fényképalbum - történelmi forrás
623.438.4(439)"1942/1945"(084.12) *** 358.119(439)"1942/1945"
[AN 3602104]
MARC

ANSEL
UTF-89824 /2015.
Bonhardt Attila (1954-)
Zrínyi II rohamtarack (angol)
   Zrínyi II assault howitzer : armour of the Royal Hungarian Army / Attila Bonhardt. - Budapest : PeKo Publishing Kft., 2015. - 120 p. : ill. ; 22x30 cm
ISBN 978-615-80072-3-8 kötött
Magyarország - hadtörténet - rohamlöveg - második világháború - fényképalbum
623.438.4(439)"1942/1945"(084.12) *** 358.119(439)"1942/1945"
[AN 3602112]
MARC

ANSEL
UTF-89825 /2015.
Hermann Attila (1977-)
   "Csak előre, édes fiam..." : a magyar Szent Korona országaiból sorozott gyaloghadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban / Hermann Attila, Szanyi Miklós ; [közread. a] Nemzeti Művelőlési[!] Intézet. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Nemz. Művel. Int., 2015. - 259 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 258-259.
ISBN 978-963-651-491-4 kötött : 7500,- Ft
Magyarország - katonai egység - jelvény - első világháború
355.146.1(439)"1914/1918" *** 356/359(439)"1914/1918"
[AN 3606638]
MARC

ANSEL
UTF-89826 /2015.
   Légtérlovagok : MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis = Knights of the airspace : HDF 59th 'Dezső Szentgyörgyi' Air Base / [fotók Kaszab Tibor..., Toperczer István...] ; [ford. Panajotu Kosztasz]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 120 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Csapathagyományok, ISSN 1789-3925)
ISBN 978-963-327-660-0 kötött : 2000,- Ft
Magyarország. Honvédség. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
Kecskemét - légierő - katonaélet - fényképalbum
355.1(439-2Kecskemét)(084.12) *** 358.4(439-2Kecskemét)(091) *** 77.04(439)(092)Kaszab_T. *** 77.04(439)(092)Toperczer_I.
[AN 3602953]
MARC

ANSEL
UTF-89827 /2015.
Zoboki Mihályné (1945-)
   "Az én apám egy német katona volt" : Wilhelm Bernhard Schlücking emlékére : Zoboki Mihályné életvallomása = "Mein Vater war ein deutscher Soldat" : zur Erinnerung von Wilhelm Bernhard Schlücking : ein Lebensgeständnis von Frau Mihály Zoboki / [riporter] Hangodi László. - Tapolca : Magánkiad., [2015]. - 179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1467-3 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
Zoboki Mihályné (1945-)
Schlücking, Wilhelm Bernhard (1913-1989)
Németország - Magyarország - Salomvár - katona - életútinterjú - levelezés - második világháború - 20. század - oral history - album
355(430)(092)Schlücking,_W._B.(044) *** 929(439)Zoboki_Mihályné(047.53) *** 355.486(=30)(439-2Salomvár)"1944/1945"
[AN 3602519]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

9828 /2015.
Bőgel György (1956-)
   A big data ökoszisztémája / Bőgel György. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 214 p. ; 24 cm. - (Edition 2.0, ISSN 2061-7852)
Bibliogr.: p. 199-205.
ISBN 978-963-279-830-1 fűzött : 3500,- Ft
adatfeldolgozás - adatbiztonság
659.2.012.8 *** 681.3.004.14
[AN 3602146]
MARC

ANSEL
UTF-89829 /2015.
   Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VI : theory meets practice in GIS : Térinformatika Konferencia és Szakkiállítás, Debreceni Egyetem / [szerk. Boda Judit] ; [... szervezte a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete etc.]. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 495 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
A konferenciát 2015. máj. 28-29-én rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-318-488-2 kötött
térinformatika
659.2 *** 911 *** 681.3.004.14
[AN 3603132]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

9830 /2015.
Fiatal Kutatók Szimpóziuma (2014) (Budapest)
   Fikusz 2014 - symposium for young researchers [elektronikus dok.] : Budapest ..., November 14, 2014 : Celebration of Hungarian Science 2014 : proceedings / ed. András Keszthelyi ; [publ. by the] Óbuda University Keleti Faculty of Business and Management. - Szöveg (pdf : 21 MB). - Budapest : Óbuda Univ., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133600. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5460-28-9
gazdaságtan - vezetés - elektronikus dokumentum
330 *** 658.1
[AN 3602858]
MARC

ANSEL
UTF-89831 /2015.
   Global and local issues [elektronikus dok.] : from the aspects of law and economy : 9th Batthyány Summer School proceedings / ed. Gömbös Csilla, Kálmán János, Keserű Barna Arnold ; [publ. by the] ... Széchenyi István University Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences Batthyány Lajos College. - Szöveg (pdf : 4.6 MB). - Győr : BLSZK : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133602. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-5298-46-2
Európai Unió - gazdaságtan - globalizáció - elektronikus dokumentum
339.9 *** 330 *** 327.39(4-62)
[AN 3602889]
MARC

ANSEL
UTF-89832 /2015.
Kardos Péter
   57 számviteli eset megoldása / Kardos Péter, Tóth Mihály. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 338 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-295-482-0 fűzött
számvitel - útmutató
657(036)
[AN 3602036]
MARC

ANSEL
UTF-89833 /2015.
   Kárpát-haza fejlesztési koncepció, 2030 : Kárpát-haza program / [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2015. - 177 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 176-177.
ISBN 978-615-80106-5-8 fűzött
Kárpát-medence - fejlesztési politika - fejlesztési program - együttműködés - határon túli magyarság - 21. század
330.341.1(4-191)"20" *** 316.347(=945.11)(4-191)"20"
[AN 3602992]
MARC

ANSEL
UTF-89834 /2015.
   Kárpát-medencei fejlesztési hálózat. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2015. - 44 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Kárpát-haza napló, ISSN 2064-745X ; 5.)
ISBN 978-615-80106-3-4 fűzött
Kárpát-medence - fejlesztési politika - együttműködés - határon túli magyarság - 21. század
330.341.1(4-191)"201" *** 316.347(=945.11)(4-191)"201"
[AN 3602932]
MARC

ANSEL
UTF-89835 /2015.
Katona Klára
   A vállalatgazdaságtan alapjai / Katona Klára. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - (Közgazdaságtan joghallgatók számára, ISSN 1416-695X)
Bibliogr.: p. 149.
ISBN 978-963-361-644-4 fűzött : 2000,- Ft
üzemgazdaságtan - vállalkozásismeret - egyetemi tankönyv
658.1(075.8) *** 334.72(075.8)
[AN 3605718]
MARC

ANSEL
UTF-89836 /2015.
Kőmüves Zsolt
   Munkaügyi kapcsolatok rendszere [elektronikus dok.] : elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára / Kőmüves Zsolt ; [közread. a] HVDSZ 2000. - Szöveg (pdf : 856 KB). - Budapest : HVDSZ 2000, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133573. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2333-0
munkaügy - dolgozói részvétel - munkaügyi vita - kollektív szerződés - elektronikus dokumentum
331.106.24 *** 331.107 *** 331.109
[AN 3602547]
MARC

ANSEL
UTF-89837 /2015.
Kovács Vanda
   Karriertervezés az iskolában : módszertani ötletek és gyakorlatok tanároknak a diákok felkészítéséhez / szerző Kovács Vanda ; kiad. a Tempus Közalapítvány. - [Budapest] : Tempus Közalapítvány, 2014. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-17-4 fűzött
pályaválasztás - álláskeresés - módszertan - tanári segédkönyv
331.548(072) *** 371.3 *** 331.535
[AN 3602034]
MARC

ANSEL
UTF-89838 /2015.
   Makrogazdasági döntések, hálózati szinergiák [elektronikus dok.] : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron ..., 2014. november 12. ... : tanulmánykötet = Macroeconomic decisions, network synergies : international scientific conference on the occasion of the Hungarian Science Festival : University of West-Hungary Faculty of Economics, ... Sopron ..., November 12 ... 2014 : publications. - Szöveg. - [Sopron] : NYME K., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader; internet böngésző. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-334-203-9
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Sopron)
[AN 3601790]
MARC

ANSEL
UTF-89839 /2015.
   A nemzetegyesítés fejlesztési programja, 2014-2020 : Kárpát-haza program / [közread. a] Nemzetstratégiai Kutatóintézet. - Budapest : Nemzetstratégiai Kutint., 2015. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm
ISBN 978-615-80106-4-1 fűzött
Kárpát-medence - fejlesztési politika - fejlesztési program - regionális fejlesztés - együttműködés - határon túli magyarság - 21. század
330.341.1(4-191)"201" *** 316.347(=945.11)(4-191)"201" *** 332.1(4-191)"201"
[AN 3602985]
MARC

ANSEL
UTF-89840 /2015.
   Nemzetközi gazdasági ismeretek : a világgazdaság és az európai integráció / [szerk.] Botos Katalin, Kőrösi István ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 290 p. ; 30 cm
Bibliogr.
Fűzött : 2200,- Ft
Európai Unió - világgazdaság - egyetemi tankönyv
339.923(4-62) *** 339.9(100)(075.8)
[AN 3605707]
MARC

ANSEL
UTF-89841 /2015.
Samuelson, Paul A. (1915-2009)
Economics (magyar)
   Közgazdaságtan / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; [ford. Misz József]. - Bőv., átd. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2012. - XXVIII, 672 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-05-9160-7 kötött
gazdaságtan
330
[AN 3606463]
MARC

ANSEL
UTF-89842 /2015.
Scherer, Jiri (1970-)
Simplicity for business success! (magyar)
   Egyszerűség : hatékony stratégiák az üzleti sikerhez / Jiri Scherer, Michael Hartschen, Chris Brügger ; [ford. Varga Zsolt]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 192 p. : ill. ; 18 cm
Bibliogr.: p. 181-182.
ISBN 978-963-304-228-1 kötött : 2900,- Ft
siker - üzleti élet
658.1 *** 613.865
[AN 3601936]
MARC

ANSEL
UTF-89843 /2015.
   Válogatott tanulmányok / szerk. Kovács Gábor ; [közread. a] Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium. - Győr : Universitas-Gyor Nonprofit Kft., 2015. - 118 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5298-62-2 fűzött
gazdaságtan - marketing - vállalkozásismeret - felsőoktatás - tanulmányi verseny - esettanulmány
330 *** 658.8 *** 378.658.1 *** 371.384
[AN 3602830]
MARC

ANSEL
UTF-89844 /2015.
   Vezetés és szervezet társadalmi kontextusban : tanulmányok Dobák Miklós 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Bakacsi Gyula, Balaton Károly. - Budapest : Akad. K., cop. 2015. - 358 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-9634-3 fűzött
vezetéstudomány - szervezetkutatás - emlékkönyv
658.3 *** 65.012.4
[AN 3603059]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

9845 /2015.
   Helyi esélyegyenlőségi programok : projektzáró kiadvány / [... szerk. Bathó Éva] ; [közread. a Türr István Képző és Kutató Intézet]. - [Budapest] : TKKI, cop. 2014. - 111 p. : ill., színes ; 24 cm
Fűzött
Magyarország - esélyegyenlőség - felzárkóztatás
364(439-2) *** 376.6(439) *** 342.722
[AN 3602130]
MARC

ANSEL
UTF-89846 /2015.
Krémer Balázs (1957-)
   Mi is a kétségbeejtő abban, hogy tovább élünk? avagy Az idősödési válság és a halál egyenlőtlenségei / Krémer Balázs. - [Budapest] : Napvilág, 2015. - 223 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 217-221.
ISBN 978-963-338-384-1 fűzött : 2900,- Ft
idős - népesség elöregedése - szociológia - demográfia - 20. század - 21. század - statisztikai adatközlés
364.65-053.9(100)"195/201"(083.41) *** 316.37-053.9(100)"195/201"(083.41) *** 314.9-053.9(100)(083.41)
[AN 3602325]
MARC

ANSEL
UTF-89847 /2015.
   Tökön, dinnyén, babon át láthatatlan a világ, fogd a kezem, segíts hát! : vakokról, vakoktól, látóknak : sztorik, történetek, tanulságok. - [Veszprém] : [Vakok és Gyengénlátók Veszprém M. Egyes.], [2015]. - 12 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete
Fűzött
csökkent látású - vak - anekdota
364.65-056.262(0:82-36)
[AN 3602982]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

9848 /2015.
   75 év, 75 emlék : a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a volt Szent István Elemi Népiskola jubileumi évkönyve / [főszerk. Bencsik Józsefné]. - Veszprém : Veszprémi Dózsa Gy. Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk., 2014. - 160 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2400-9 fűzött
Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Veszprém - általános iskola - nemzetiségi iskola - iskolatörténet - magyarországi németek
373.3(439-2Veszprém(091) *** 376.7(=30)(439-2Veszprém)(091)
[AN 3601942]
MARC

ANSEL
UTF-89849 /2015.
   Alkotó életre nevelés : alapfokú művészetoktatás a Waldorf-iskolákban / [közread. a] Magyar Waldorf Szövetség. - Budapest : M. Waldorf Szövets., 2015. - 95 p. : ill., színes ; 34 cm
ISBN 978-963-87634-9-5 kötött
művészeti oktatás - művészeti nevelés - alternatív iskola
37.036 *** 371.4Waldorf
[AN 3602365]
MARC

ANSEL
UTF-89850 /2015.
   E-learning tananyagokat kezelő Moodle rendszer használati útmutatója / összeáll. MTA-SZTAKI ; [közread. az] Eötvös József Főiskola. - Baja : EJF, 2015. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm
Fűzött
e-learning - oktatástechnológia - integrált programcsomag
371.68 *** 519.688
[AN 3602376]
MARC

ANSEL
UTF-89851 /2015.
Fehér Anna
   Játszik vagy tanul? : 4x40=160 játék a környezeti neveléshez, óvodásoknak és kisiskolásoknak / Fehér Anna, Sebők Éva ; [kiad. az Óvodásokkal a Természet Megóvása[!Megóvásáért] Környezetvédelmi Egyesület]. - Dunakeszi : Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Környezetvédelmi Egyes., 2014. - 64 p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 64.
ISBN 978-963-12-0368-4 fűzött
környezeti nevelés - tanári segédkönyv
37.033(072)
[AN 3601601]
MARC

ANSEL
UTF-89852 /2015.
   Fokozatváltás a felsőoktatásban. - [Budapest] : [EMMI], [2014]. - 71 p. : ill., színes ; 29 cm
Közread. az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - oktatási reform - 21. század
378(439)"20" *** 378.014.3(439)"20"
[AN 3601960]
MARC

ANSEL
UTF-89853 /2015.
Juhos János
   A munkaerő-piaci igényekhez igazodó szakképzési rendszerek Európában : Ciprus / Juhos János ; [közread. a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara]. - Békéscsaba : Békés M. Keresk. és Iparkamara, 2014. - 30 p. ; 24 cm
Fűzött
Ciprus - szakképzés - oktatáspolitika - munkaerőpiac - 21. század
377(564.3)"201" *** 331.5(564.3)"201"
[AN 3602722]
MARC

ANSEL
UTF-89854 /2015.
   Kerekes László könyve / [szerk. Tapodi Katalin] ; [közread. a Galéria Alapítvány]. - Dabas : Galéria Alapítvány, 2015. - 200 p. : ill., főként színes ; 28 cm
A bev. angol nyelven is
ISBN 978-963-12-2214-2 kötött
Kerekes László (1939-2013)
Magyarország - képzőművész - népművelő - 20. század - ezredforduló
374(439)(092)Kerekes_L. *** 75/76(439)(092)Kerekes_L.
[AN 3601889]
MARC

ANSEL
UTF-89855 /2015.
Klein Ágnes (1968-)
   Mentorkézikönyv : csecsemő- és kisgyermeknevelők, óvopedagógusok és tanítók számára / Klein Ágnes, Mozolai Annamária, Tancz Tünde ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem ... Illyés Gyula Kar...]. - Szekszárd : PTE IGYFK, [2014]. - 127 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 120-122.
ISBN 978-963-642-752-8 fűzött
pedagógusképzés
371.13
[AN 3602330]
MARC

ANSEL
UTF-89856 /2015.
Kovács Klára (1987-)
   A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban / Kovács Klára. - Debrecen : CHERD-H, 2015. - 267 p. : ill. ; 25 cm. - (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064-9312 ; 2.)
Bibliogr.: p. 242-266. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-473-810-7 kötött
Magyarország - egyetemi hallgató - felsőoktatás - sport - 21. század
378.18(439)"201" *** 796.034(439)
[AN 3602965]
MARC

ANSEL
UTF-89857 /2015.
Matos Zoltán
   Matematikai tételek és összefüggések / [szerző Matos Zoltán]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 247 p. : ill. ; 14 cm. - (Mindentudás zsebkönyvek, ISSN 1787-3088)
ISBN 978-963-261-564-6 fűzött : 1680,- Ft
matematika - középfokú oktatás - tantárgy - példatár
372.851(076)
[AN 3602650]
MARC

ANSEL
UTF-89858 /2015.
Merrill, Susan (1962-)
The passionate mom (magyar)
   A szenvedélyes mami : Merj szülőként fellépni a mai világban! / Susan Merrill. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - 241 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5246-41-8 fűzött : 2950,- Ft
családi nevelés
37.018.1
[AN 3601990]
MARC

ANSEL
UTF-89859 /2015.
Pléh Csaba (1945-)
   Nyelvfejlődési szűrővizsgálat : PPL / Pléh Csaba, Palotás Gábor, Lőrik József. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2002. - 103 p. : ill., részben színes ; 24 cm + 7 kártya
Bibliogr.: p. 99-103.
ISBN 978-963-05-7869-1 fűzött
nyelvelsajátítás - logopédia - vizsgálat
376.36 *** 372.46 *** 159.946.072
[AN 3606530]
MARC

ANSEL
UTF-89860 /2015.
   RCC : OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest (Hungary) 10. - Budapest : GVH, 2015. - 57 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Orosz nyelven
Fűzött
OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest
oktatási intézmény - szakképzés - továbbképzés - versenyjog - történeti feldolgozás
377(439-2Bp.)"200/201" *** 347.776
[AN 3602366]
MARC

ANSEL
UTF-89861 /2015.
   RCC : OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest (Hungary) 10. - Budapest : GVH, 2015. - 57 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Fűzött
OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest
oktatási intézmény - továbbképzés - szakképzés - versenyjog - gazdasági verseny - történeti feldolgozás
377(439-2Bp.)"200/201" *** 347.776
[AN 3602364]
MARC

ANSEL
UTF-89862 /2015.
   RCC : OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest (Hungary) 10. - Budapest : GVH, 2015. - 57 p. : ill., színes ; 20x20 cm
Magyar nyelven
Fűzött
OECD-GVH Regional Centre for Competition in Budapest
Budapest - oktatási intézmény - szakképzés - továbbképzés - versenyjog - gazdasági verseny - történeti feldolgozás
377(439-2Bp.)"200/201" *** 347.776
[AN 3602356]
MARC

ANSEL
UTF-89863 /2015.
   Tanárképzés és oktatáskutatás / szerk. Kozma Tamás [et al.]. - [Szeged] : [Belvedere Meridionale], cop. 2015. - 758 p. : ill. ; 24 cm. - (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 2.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-32-2 fűzött
oktatáskutatás
37
[AN 3602905]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

9864 /2015.
Adventivity (magyar)
   Kreatív advent : karácsonyi készülődés, minden napra egy ötlet!. - [Budapest] : Kolibri, cop. 2014. - [24] p., [24] t. : ill., színes ; 27x28 cm
Ford. Dávid Judit
ISBN 978-615-5450-34-1 fűzött : 3490,- Ft
karácsony - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 398.332.416
[AN 3601754]
MARC

ANSEL
UTF-89865 /2015.
Beständig, Andrea
Fussball (magyar)
   Focikönyv : rejtvények, játékok és felhajtható kukucskálók! / [írta Andrea Beständig] ; [ill. Dirk Hennig] ; [ford. Rónaszegi Éva]. - Budapest : Tessloff Babilon, cop. 2014. - Lapozó (25 p.) : ill., színes ; 28 cm. - (Mi micsoda junior, ISSN 2060-3053 ; 6.)
ISBN 978-963-9845-07-7 kötött : 3490,- Ft
labdarúgás - gyermekkönyv
796.332(02.053.2)
[AN 3606543]
MARC

ANSEL
UTF-89866 /2015.
Diederichs, Gilles
Activités concentration (magyar)
   Játékos koncentráció : 35 figyelemfejlesztő játék gyermekeknek : [3-10 éves korosztálynak] / Gilles Diederichs ; [ford. Király Katalin]. - [Budapest] : Bookline : Libri, 2015. - 39 p. : ill., színes ; 19 cm. - (Léleksziget sorozat)
ISBN 978-963-310-570-2 kötött : 2290,- Ft
játék - relaxáció - testgyakorlat - gyermekkönyv
796.1(02.053.2) *** 615.825-053.2
[AN 3601832]
MARC

ANSEL
UTF-89867 /2015.
Futsal laws of the game 2014/2015 (magyar)
   A futsal játékszabályai, 2014/2015 / ford. Kovács Gábor, Kovács Gábor ; [közread. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, ... Magyar Labdarúgó Szövetség]. - [Budapest] : MLSZ ; Zürich : FIFA, [2014]. - 156 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5532-00-9 fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3601783]
MARC

ANSEL
UTF-89868 /2015.
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Jag är Zlatan Ibrahimović (magyar)
   Ez vagyok én, Zlatan Ibrahimović / David Lagercrantz elbeszélésében ; [ford. Szöllősi Adrienne]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 357 p., [16] t. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-582-2 fűzött : 2999,- Ft
Ibrahimović, Zlatan (1981-)
Svédország - labdarúgó - ezredforduló - 21. század - memoár
796.332(485)(092)Ibrahimović,_Z.(0:82-94)
[AN 3606666]
MARC

ANSEL
UTF-89869 /2015.
Laws of the game 2014/2015 (magyar)
   A labdarúgás játékszabályai, 2014/2015 / ford. Hegyi Péter ; [közread. a ... Fédération Internationale de Football Association, ... Magyar Labdarugó Szövetség]. - Budapest : MLSZ, [2014]. - 137 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5532-01-6 fűzött
labdarúgás - játékszabály
796.332.063
[AN 3601776]
MARC

ANSEL
UTF-89870 /2015.
   Magánvégtelen : válogatás a moly.hu tagjainak írásaiból / [szerk. Karsza Andi és Molnár Nikolett] ; [ill. László Maya]. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 157, [3] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2747-5 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - amatőr művészet - próza - antológia
379.825 *** 894.511-3(082)
[AN 3603095]
MARC

ANSEL
UTF-89871 /2015.
Weinberg, Norma Pasekoff (1941-)
Henna from head to toe! (magyar)
   Hennafestés : testfestés, hajfestés, gyógyászati felhasználás / Norma Weinberg ; [ill. Catherine Cartwright-Jones]. - 2. kiad. - Budapest : Cser K., 2015. - 75 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-278-005-4 fűzött : 2495,- Ft
testfestés - foglalkoztatókönyv
379.826 *** 391.91
[AN 3606655]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

9872 /2015.
   20 éves a Munkácsy Emlékház / [szerk. és az előszót írta Mészáros Zsuzsanna]. - Békéscsaba : Munkácsy Emlékház, 2014. - 89 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Csabai história, ISSN 1217-694X ; 8.)
Bibliogr.: p. 87-89.
ISBN 978-963-12-1282-2 fűzött
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Magyarország - Békéscsaba - festőművész - emlékház - 19. század
75(439)(092)Munkácsy_M. *** 069(439-2Békéscsaba)
[AN 3602729]
MARC

ANSEL
UTF-89873 /2015.
Bada Márta (1951-)
   Cigányasszony meséje a teremtésről / Bada ; [előszót írta Lábadi Károly] ; [kiad. a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ]. - [Gödöllő] : Gödöllői Vár. Kvt. és Inf. Közp., [2015]. - [8] p., [35] t.fol. : ill., főként színes ; 40 cm
Mappában. - Az előszó angol nyelven is. - Számozott példány: 50
ISBN 978-615-80025-1-6 fűzetlen
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Bada_M.
[AN 3603258]
MARC

ANSEL
UTF-89874 /2015.
Berki Viola (1932-2001)
   Berki Viola. Diószegi / [szerk. Szakál Aurél] ; [szöveg Kovács Zita]. - Kiskunhalas : Thorma J. Múz., [2015]. - [16] p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Thorma János Múzeum füzetei, ISSN 1416-1435 ; 21.)
A két mű hátlapjával egybekötve
Fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Berki_V. *** 75(439)(092)Diószegi_B.
[AN 3602555]
MARC

ANSEL
UTF-89875 /2015.
Budahelyi Tibor (1945-)
   Budahelyi Tibor / [szöveg N. Mészáros Júlia]. - Budapest : Budahelyi T., 2015. - 83 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-1242-6 fűzött
Magyarország - szobrász - 20. század - 21. század
73(439)(092)Budahelyi_T.
[AN 3602069]
MARC

ANSEL
UTF-89876 /2015.
Capa, Robert (1913-1954)
   Robert Capa: Mozgásban : a Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása a Vaszary Galériában : [2015. 03. 21 - 2015. 08. 09.] / [szerk. Fisli Éva] ; [közread. a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.]. - Balatonfüred : Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., 2015. - 30 p. : ill. ; 18 cm
Fűzött
Egyesült Államok - fényképész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - kiállítási katalógus
77.04(=945.11)(73)(092)Capa,_R. *** 061.4(439-2Balatonfüred)
[AN 3602166]
MARC

ANSEL
UTF-89877 /2015.
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
   Csontváry / [kurátor, írta és szerk.] Gulyás Gábor ; [közread. a Várgondnokság Nonprofit Kft.]. - Budapest : Várgondnokság Nonprofit Kft., 2015. - 207 p. : ill., főként színes ; 36 cm
A Budapesten, 2015. júl. 5 - dec. 31. között "A magányos cédrus - Csontváry géniusza" címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Bibliogr.: p. 196-199.
ISBN 978-963-12-2870-0 kötött : 8900,- Ft
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Csontváry_Kosztka_T. *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3601900]
MARC

ANSEL
UTF-89878 /2015.
   Duna / [a kiállítás kurátora ... Baky Péter] ; [kiad. ... Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete]. - [Budapest] : MAOE, cop. 2015. - 131 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A Dunaszerdahelyen, 2014. nov. 7-28. között rendezett kiállítás katalógusa. - Magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-88403-7-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(437.6-2Dunaszerdahely)
[AN 3603147]
MARC

ANSEL
UTF-89879 /2015.
Éber Anna (1905-2002)
   Éber Anna festőművész. - [Budapest] : Pártay L., cop. 2014. - 80 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0282-3 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Éber_A.
[AN 3601606]
MARC

ANSEL
UTF-89880 /2015.
Fábri Zsuzsa, G.
   Így láttam = A perspective of my own / G. Fábri Zsuzsa ; [ford. Tengerdi Tibor]. - [Budapest] : [UNIXO Consulting Kft.], 2015. - 255 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2450-4 fűzött
Magyarország - híres ember - művész - tudós - fényképész - 20. század - portré - fényképalbum
77.04(439)(092)Fábri_Zs. *** 77.041.5 *** 929(439)(084.12)
[AN 3603002]
MARC

ANSEL
UTF-89881 /2015.
Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület. Országos és nemzetközi kiállítás (23.) (2014) (Budapest)
   A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület XXIII. országos és nemzetközi kiállítási katalógusa : ... Vármező Galéria ... Budapest, ... 2014. október 1-től október 30-ig ... - Budapest : Független M. Szalon, 2014. - 20 p. : ill., színes ; 21x21 cm
Borítócím: Független Magyar Szalon, Budapest, 2014
ISBN 978-963-88021-7-0 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3601497]
MARC

ANSEL
UTF-89882 /2015.
Galsi Zoltán
   A törökszentmiklósi és környékbeli keresztek, szakrális szobrok története / Galsi Zoltán ; [közread. a] Városvédő és -szépítő Egyesület. - Törökszentmikós : Városvédő és -szépítő Egyes., 2015. - 120 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88109-4-6 fűzött
Törökszentmiklós - kereszt - helyismeret
726.825.4(439-2Törökszentmiklós) *** 908.439-2Törökszentmiklós
[AN 3601986]
MARC

ANSEL
UTF-89883 /2015.
Göhr, Stephanie
Häkelideen mit Granny Squares (magyar)
   Horgolt négyzetek, színpompás ötletek : lakásdíszek, takarók, praktikus kiegészítők / Stephanie Göhr, Melanie Sturm, Barbara Wilder ; [ford. Mohácsi Anikó]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 78 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-310-580-1 kötött : 3590,- Ft
horgolás - foglalkoztatókönyv
746.43 *** 379.826
[AN 3601785]
MARC

ANSEL
UTF-89884 /2015.
Hargittai István (1941-)
   Budapesti séták a tudomány körül / Hargittai István, Hargittai Magdolna. - Budapest : Akad. K., 2015. - 292 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-05-9609-1 kötött
Budapest - Magyarország - emlékmű - tudománytörténet - tudós - 19. század - 20. század - helyismeret
725.9(439-2Bp.) *** 001(439)"18/19" *** 001(439)(092) *** 908.439-2Bp.
[AN 3601994]
MARC

ANSEL
UTF-89885 /2015.
   Határtalanul : Dunán innen, Murán túl : meghívásos nemzetközi fotókiállítás Csáktornya, Lendva, Nagykanizsa fotóklubok részvételével : Nagykanizsa ..., 2014.10.03. - 2014.11.08. - [Nagykanizsa] : Molnár T., 2014. - 134 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0295-3 fűzött
Magyarország - Szlovénia - fotóművészet - 21. század - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 77.04(497.12)"201" *** 061.4(439-2Nagykanizsa)
[AN 3602020]
MARC

ANSEL
UTF-89886 /2015.
   Hommage á Átlók : [antológia] / [szerk. Kárpáti Kamil] ; [közread. az Új Átlók ...]. - [Budapest] : Új Átlók : Stádium, cop. 2015. - 95 p. : ill., főként színes ; 31 cm
ISBN 978-615-80221-0-1 kötött : 5900,- Ft
Magyarország - képzőművészet - magyar irodalom - művészcsoport - 21. század - antológia
73/76(439)"200/201" *** 061.28(439)Átlók *** 894.511-822
[AN 3602354]
MARC

ANSEL
UTF-89887 /2015.
   HuGlass 2014 : a Magyar Üvegművészeti Társaság csoportos kiállítása / [... szerk. ... Kóródi Zsuzsanna]. - Budapest : M. Üvegműv. Társ., 2014. - [54] p. : ill., részben színes ; 19x19 cm
A Budapesten, 2014. dec. 13 - 2015. jan. 9. között rendezett kiállítás katalógusa. - A bev. és a képaláírások magyar és angol nyelven
ISBN 978-963-12-1109-2 fűzött
Magyarország - üvegművészet - 21. század - kiállítási katalógus
748(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3602038]
MARC

ANSEL
UTF-89888 /2015.
   Hungarikumok : Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotó Csoport : vándorkiállítás, 2015 / [... szerk. Módos Gábor]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2015]. - 95 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-615-80045-3-4 fűzött
Magyarország - fotóművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
77.04(439)"201" *** 061.4(439)"2015"
[AN 3602063]
MARC

ANSEL
UTF-89889 /2015.
   Jel, jelbeszéd : Mazart Galéria, 2014. december 3 - 2015. január 16. / [fel. szerk. Kováts Albert] ; [közread. a] Magyar Festők Társasága. - Budapest : M. Festők Társ., [2014]. - 87 p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5074-09-7 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3601505]
MARC

ANSEL
UTF-89890 /2015.
   Király Gábor, Markovics Gábor, Radák Eszter, Regős István : válogatás a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből : Óbudai Kulturális Központ - San Marco Galéria, ... Budapest ..., 2015. június 26 - július 17. - [Budapest] : [Völgyi M.], [2015]. - 46 p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-12-2943-1 fűzött
Magyarország - festészet - magángyűjtemény - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)"200/201" *** 069.017(439)Völgyi-Skonda *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3603221]
MARC

ANSEL
UTF-89891 /2015.
Lantos Ferenc (1929-2014)
   Lantos Ferenc (1929-2014) állandó kiállítása : [... Pécs ..., Janus Pannonius Múzeum ...] = Ferenc Lantos (1929-2014) permanent exhibition : [... Pécs ..., Janus Pannonius Museum] / [... összeáll., szerk., ... Pinczehelyi Sándor] ; [kiad. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Pécs : Önkormányzat, 2015. - 101, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2398-9 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Lantos_F. *** 061.4(439-2Pécs)
[AN 3602976]
MARC

ANSEL
UTF-89892 /2015.
   Libretto : mostra di libri d'artista di nove artisti italiani a nove artisti ungheresi : 9 olasz és 9 magyar művészkönyvalkotó kiállítása : [Nádor Galéria, Budapest, május 20 - június 6., Galleria Scoglio di Quarto, Milano, június 13-17.] / [közread. a Magyar Művészkönyvalkotók Társasága]. - [Budapest] : M. Művészkönyvalkotók Társ., 2014. - 43 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-0433-9 fűzött
Magyarország - Olaszország - képzőművészet - 21. század - művészkönyv - kiállítási katalógus
745.54(45)"200/201" *** 745.54(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014" *** 061.4(45-2Milano)
[AN 3596593]
MARC

ANSEL
UTF-89893 /2015.
Miskolci Téli Tárlat (22.) (2014-2015)
   XXII. Miskolci Téli Tárlat : 2014. december 6 - 2015. január 10. / [a kiáll. kurátora Madarász Györgyi] ; [... rend. Kákóczki András, Urbán Tibor] ; [... szerk. Urbán Tibor] ; [közread. a Herman Ottó Múzeum]. - [Miskolc] : HOM, [2014]. - [52] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-615-5525-00-1 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Miskolc)
[AN 3601745]
MARC

ANSEL
UTF-89894 /2015.
Nagy Gergely (1957-)
   A Kálvin téri református templom és kriptája / [... írta Nagy Gergely] ; [a fotókat kész. Szelényi Károly]. - Veszprém ; Budapest : M. Képek, 2014. - 14 p. : ill., színes ; 15 cm
Fűzött
Budapest - templom - kripta - református egyház
726.54(439-2Bp.) *** 726.821(439-2Bp.) *** 284.2"15"
[AN 3601532]
MARC

ANSEL
UTF-89895 /2015.
   Nemzeti építészetpolitika = National architecture policy / [fotó Bujnovszky Tamás] ; [... a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságán kész. ...]. - [Budapest] : Miniszterelnökség, 2015. - 144, [6] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-12-1921-0 fűzött
Magyarország - építészet - építésügy - 21. század - album
72(439)"201"(084.12)
[AN 3603246]
MARC

ANSEL
UTF-89896 /2015.
   Orbis pictus : tükrök a világnak : zrkadlenie sveta : mirrors to the world / [kurátorok ... Lóska Lajos, Stefanovits Péter] ; [összeáll. és szerk. Alapfy László, Stefanovits Péter] ; [közread. a Magyar Művészeti Akadémia]. - [Budapest] : MMA, 2015. - 62 p. : ill., részben színes ; 29 cm
A Kassán, 2014. okt. 28 - 2015. jan. 25. között rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5464-27-0 fűzött
Szlovákia - képzőművészet - határon túli magyarság - ezredforduló - kiállítási katalógus
73/76(=945.11)(437.6)"199/201" *** 061.4(437.6-2Kassa)
[AN 3601651]
MARC

ANSEL
UTF-89897 /2015.
Országos Tervezőgrafikai Biennále (19.) (2014) (Békéscsaba)
   XIX. Országos Tervezőgrafikai Biennále : [Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, 2014] ; [... rend. Szepes Hédi] ; [kiad. a ... Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége]. - Budapest : MKISZ, 2014. - [96] p. : ill., színes ; 30 cm
A kiállítást 2012. nov. 27 - 2015. jan. 18. között tartották. - A bev. angol nyelven is
ISBN 978-615-5280-12-2 fűzött
Magyarország - alkalmazott grafika - 21. század - kiállítási katalógus
766(439)"201" *** 061.4(439-2Békéscsaba)
[AN 3602659]
MARC

ANSEL
UTF-89898 /2015.
   Rađan̂e nove crkve = Új templom születése / [... ured. Predrag Mandić]. - Pečuǰ : Samouprave srba u Pečuǰu : Pečuǰsko-baraňskog srpskog udružen̂a, 2015. - [75] p. : ill., színes ; 28 cm. - (Baran̂ske sveske, ISSN 1788-375X ; 10.)
ISBN 978-963-87820-8-3 kötött
Pécs - Magyarország - templom - szerb ortodox egyház - fényképalbum
726.54(439-2Pécs)(084.12) *** 281.961(439)
[AN 3602299]
MARC

ANSEL
UTF-89899 /2015.
   Spektrum 2015 : SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék : SZT JGYPK Department of Art and Art History / [... szerk. ... Máté Zsuzsanna] ; [... ford. ... Balog Erika]. - Szeged : SZEK JGYF K., 2015. - 56 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5455-18-6 fűzött
Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Művészeti Intézet. Rajz-művészettörténet Tanszék
Szeged - képzőművészet - egyetem - tanszék - képzőművészeti oktatás - 21. század
73/76(439-2Szeged)"201" *** 378.4(439-2Szeged).096(092)
[AN 3602769]
MARC

ANSEL
UTF-89900 /2015.
   Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő kortársaik Gödöllőn : időszaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban, 2015. május 1 - augusztus 30. / [a kiállítást rend. ..., a katalógust írta ... Bakó Zsuzsanna] ; [közread. a] Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. - Gödöllő : Gödöllői Kir. Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 2015. - 55 p. : ill., színes ; 21x23 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 55.
ISBN 978-963-89974-3-2 fűzött
Magyarország - festészet - 19. század - századforduló - tájkép - kiállítási katalógus
75(439)"18/19"(092) *** 061.4(439-2Gödöllő) *** 75.047
[AN 3602033]
MARC

ANSEL
UTF-89901 /2015.
   Újpesti Művészek Társasága év végi kiállítása : Polgár Centrum, Újpest Galéria, 2014. december 12 - december 31. / [szerk. Nagy Imre Gyula]. - [Budapest] : Újpesti Művészek Társ., [2014]. - 55 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1143-6 fűzött
Magyarország - Budapest. 4. kerület - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439-2Bp.IV.) *** 73/76(439)"201" *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3602120]
MARC

ANSEL
UTF-89902 /2015.
   Változatok az illusztrációban : 10 illusztrátor változatai örök érvényű témákra : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt, 2015 = Variations in illustration : variations by 10 illustrators on eternal themes : Bologna, Budapest, Pozsony, Frankfurt, 2015 / [... szerk. Sárkány Győző] ; [közread. a Magyar Illusztrátorok Társasága]. - Budapest : MIT, 2015. - [63] p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-87087-8-6 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(439)"201" *** 061.4(4)
[AN 3603157]
MARC

ANSEL
UTF-89903 /2015.
Vukovics Cvéta
   A dunaszekcsői görögkeleti szerb temető / Vukovics Cvéta ; [közread. a] Dunaszekcsőért Alapítvány. - [Dunaszekcső] : Dunaszekcsőért Alapítvány, 2015. - 88 p. : ill. ; 15x21 cm
Összefoglalás szerb és angol nyelven
ISBN 978-963-88417-4-2 fűzött
Dunaszekcső - temető - magyarországi szerbek - sírfelirat - történelmi forrás
718(=861)(439-2Dunaszekcső) *** 316.347(=861)(439-2Dunaszekcső)(093) *** 726.825(=861)(439-2Dunaszekcső)
[AN 3602647]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

9904 /2015.
Holoman, D. Kern (1947-)
The orchestra (magyar)
   Szimfonikus zenekar : nagyon rövid bevezetés / D. Kern Holoman ; [ford. Balázs István]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 192 p. : ill. ; 18 cm. - (Müpa könyvek, ISSN 2064-6895)
Bibliogr.: p. 171-176.
ISBN 978-615-5062-18-6 fűzött : 1990,- Ft
szimfonikus zenekar - zenetörténet
785.11.071(100)(091)
[AN 3602091]
MARC

ANSEL
UTF-89905 /2015.
Kelemen Éva (1956-)
   Művészetek vándora : a zeneszerző Csáth Géza / Kelemen Éva. - [Vámosszabadi] : M. Kultúra K., 2015. - 296 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
Bibliogr.: p. 260-261.
ISBN 978-963-89978-5-2 kötött
Csáth Géza (1887-1919)
Magyarország - zeneszerző - zenekritikus - író - orvos - műjegyzék - 20. század - auditív dokumentum - személyi bibliográfia
78.072.3(439)(092)Csáth_G.:016 *** 78.071.1(439)(092)Csáth_G.(083.8)
[AN 3603243]
MARC

ANSEL
UTF-89906 /2015.
Márkus Tibor (1956-)
   A jazz elmélete / Márkus Tibor. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012-2015. - 3 db ; 24 cm
zeneelmélet - műfajelmélet - dzsessz - auditív dokumentum
785.161 *** 781
[AN 3512213]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. - 2015. - 164 p. : ill. + CD
Bibliogr.: p. 163.
ISBN 978-615-5251-49-8 fűzött
[AN 3602917] MARC

ANSEL
UTF-89907 /2015.
Marosi László (1960-)
Két évszázad katonazenéje Magyarországon (angol)
   Two centuries military music in Hungary : a history of Hungarian military music conductors and marches, 1741-1945 / László Marosi. - Budapest : EMB, cop. 2015. - 220 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 218-221.
ISBN 978-963-330-768-7 fűzött
Magyarország - karmester - zenetörténet - katonazene
785.13(439)(091) *** 355.317(439)(091)
[AN 3602575]
MARC

ANSEL
UTF-89908 /2015.
Pávai István (1951-)
   Magyarózd népzenéje : Horváth István gyűjtései tükrében = The folk music of Magyarózd : as reflected in the collections of István Horváth / Pávai István ; [közread. a] Hagyományok Háza, MTA BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : Hagyományok Háza : MTA BTK ZTI, 2015. - 215 p. : ill. ; 21 cm + DVD-ROM
Bibliogr.
ISBN 978-963-7363-77-1 kötött
Magyarózd - magyar néprajz - határon túli magyarság - népzene - népdalgyűjtés - auditív dokumentum
784.4(=945.11)(498.4-2Magyarózd) *** 78.031.4(=945.11)(498.4-2Magyarózd)
[AN 3602422]
MARC

ANSEL
UTF-89909 /2015.
Slobin, Mark
Folk music (magyar)
   Népzene : nagyon rövid bevezetés / Mark Slobin ; [ford. Bozó Péter]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2015. - 166 p. : ill. ; 18 cm. - (Müpa könyvek, ISSN 2064-6895)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5062-19-3 fűzött : 1990,- Ft
népzene - népzenekutatás
78.031.4
[AN 3602103]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

9910 /2015.
Depardieu, Gérard (1948-)
Ça s'est fait comme ça (magyar)
   Ez már csak így volt / Gérard Depardieu ; Lionel Duroy közrem. ; [ford. Burján Monika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 146, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-245-199-2 kötött : 2499,- Ft
Depardieu, Gerard (1948-)
Franciaország - színész - 20. század - 21. század - memoár
791.43.071.2(44)(092)Depardieu,_G.(0:82-94)
[AN 3602481]
MARC

ANSEL
UTF-89911 /2015.
Lüdeke, Ulf (1965-)
Terence Hill (magyar)
   Terence Hill : exkluzív életrajz / Ulf Lüdeke ; [ford. Malyáta Eszter]. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2013. - 227, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 220.
ISBN 978-963-310-221-3 kötött : 3490,- Ft
Hill, Terence (1939-)
Olaszország - filmszínész - 20. század - 21. század
791.43.071.2(45)(092)Hill,_T.
[AN 3606643]
MARC

ANSEL
UTF-89912 /2015.
Robinson, Jeffrey (1945-)
Grace of Monaco (magyar)
   Grace, Monaco hercegnője / Jeffrey Robinson ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 301, [2] p. ; 23 cm. - (Királyi házak, ISSN 1419-9149)
ISBN 978-963-689-937-0 kötött : 2990,- Ft
Grace (Monaco: hercegnő) (1929-1982)
Egyesült Államok - Monaco - filmszínész - uralkodócsalád - 20. század - életrajz
791.43.071.2(73)(092)Kelly,_G. *** 929(449.49)Grace
[AN 3582804]
MARC

ANSEL
UTF-89913 /2015.
Sebestény Katalin (1940-)
   The methodology of classical ballet : year 4 / written by Katalin Sebestény ; [... transl. by Sunny Isaac Nygaard]. - Budapest : Hung. Dance Acad., 2015. - 112, [4] p. ; 24 cm. - (The Hungarian Dance Academy's series of textbooks, ISSN 1219-9109)
ISBN 978-963-89842-6-5 fűzött : 3500,- Ft
táncművészet - módszertan - balett - egyetemi tankönyv
792.82(075.8) *** 793.3(075.8) *** 371.3(075.8)
[AN 3603022]
MARC

ANSEL
UTF-89914 /2015.
Szentirmai László (1950-)
   Báb 1x1 / Szentirmai László. - Sárospatak : Szerző, 2015. - 34 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 978-963-12-2746-8 fűzött
óvodai nevelés - bábjáték - tanári segédkönyv
792.97(072) *** 372.3(072)
[AN 3602152]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

9915 /2015.
   Âzyk i literatura v sociokulʹturnom prostranstve = Language and literature in the socio-cultural medium / [szerk. Fresli Mihály]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 176 p. ; 21 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5251-53-5 fűzött
szlavisztika - irodalomtudomány - kultúraszociológia
808.1 *** 88 *** 82.01 *** 316.7
[AN 3602963]
MARC

ANSEL
UTF-89916 /2015.
Batár Levente (1974-)
   Minden napra egy feladat angol nyelvből / [... írta Batár Levente]. - Szeged : Maxim, [2014]. - [408] p. : ill., színes ; 15x11 cm
ISBN 978-963-261-559-2 fűzött : 2280,- Ft
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3601417]
MARC

ANSEL
UTF-89917 /2015.
   Eszperantó - magyar tematikus nyelvvizsgaszótár : eszperantó A1, A2, B1, B2, C1 : [15 témakör szókincse a sikeres érettségihez és nyelvvizsgához] / [szerk. Salomonné Csiszár Pálma]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2011. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-05-9035-8 fűzött
eszperantó - magyar nyelv - nyelvvizsga - kétnyelvű szótár - tematikus szótár - példatár
800.892(079.1)=945.11 *** 801.323=089.2=945.11
[AN 3606475]
MARC

ANSEL
UTF-89918 /2015.
Gyáfrás Edit
   Orosz - magyar, magyar - orosz tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak / [szerk. Gyáfrás Edit, Gyurácz Annamária, Kugler Katalin] ; [ill. Tóth Péter]. - 2. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2015. - XX, [2], 1337 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-9954-83-0 fűzött : 8900,- Ft
orosz nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=82=945.11 *** 801.323=945.11=82
[AN 3605641]
MARC

ANSEL
UTF-89919 /2015.
   Kaukovertailuja : a VII. Finn - Magyar Kontrasztív Konferencia előadásai : hattyúdal : VII suomalais - unkarilaisen kontrastiivisen konferenssin esitelmät : joutsenlaulu / szerk. ... Eliisa Pitkäsalo, Pusztay János. - Savariae : [NYME SEK], 2015. - 291 p. ; 23 cm. - (Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; 17.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9871-59-5 fűzött
Finnország - Magyarország - összehasonlító nyelvészet - finn nyelv - magyar nyelv - műfordítás - kulturális kapcsolat
809.451.1-52 *** 809.454.1-52 *** 82.03 *** 008(480) *** 008(439)
[AN 3602923]
MARC

ANSEL
UTF-89920 /2015.
   Korszerű tudomány, korszerű közoktatás : tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből / szerk. Karádi Zsolt és Pethő József ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 183 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5545-04-7)
nyelvészet - magyar nyelv - magyar irodalom története - 20. század
800.1 *** 894.511(091)"19"
[AN 3602890]
MARC

ANSEL
UTF-89921 /2015.
Loch Ágnes
   Gazdasági szóbeli feladatok : angol középfok (B2), felsőfok (C1) / Loch Ágnes, Barta Éva. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015. - 97 p. : ill. ; 24 cm. - (Gazdasági nyelvkönyv sorozat, ISSN 1787-8535)
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-963-05-8645-0 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - szaknyelv - gazdaságtan - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 330
[AN 3606518]
MARC

ANSEL
UTF-89922 /2015.
Mendoza, Isabel
Vorsicht Spanisch! (magyar)
   Vigyázz, spanyol! : cenzúrázatlan kiadás: a spanyol nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Isabel Mendoza, Marcos Frago Vicente] ; [ill. Kyle Webster] ; [... ford. Iker Bertalan, Krekovics Diana]. - 4. utánny. - Szeged : Grimm, 2015. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-27-6 fűzött : 2290,- Ft
spanyol nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
806.0-086.2=945.11 *** 806.0-318=945.11
[AN 3606713]
MARC

ANSEL
UTF-89923 /2015.
   Nyelvelmélet és dialektológia 3 / szerk. É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem]. - Budapest ; Piliscsaba : Szt. István Társ., 2015. - 261 p., : ill., részben térk. ; 25 cm
A Piliscsabán, 2014. nov. 18-19-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-277-545-6 fűzött
nyelvészet - nyelvjárás - finnugor nyelvek
800.1 *** 809.45 *** 800.87
[AN 3603880]
MARC

ANSEL
UTF-89924 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Analiz slovarej školʹnoj terminologii marijskogo âzyka / Ânoš Pustai. - Badacsonytördemic : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2015. - 509 p. ; 23 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647). (Analysis ; 4.)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-9876-76-7 kötött
mari nyelv - finnugor nyelvek - orosz nyelv - terminológia - oktatás - szakszótár - többnyelvű szótár
801.316.4=82=945.2/.3 *** 801.316.4=82=945.21 *** 37
[AN 3602993]
MARC

ANSEL
UTF-89925 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Analiz slovarej školʹnoj terminologii udmurtskogo âzyka / Ânoš Pustai. - Badacsonytördemic : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2015. - 427 p. ; 23 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647). (Analysis ; 5.)
Bibliogr.: p. 11-12.
ISBN 978-963-9876-82-8 kötött
udmurt nyelv - finnugor nyelvek - orosz nyelv - terminológia - oktatás - szakszótár - többnyelvű szótár
801.316.4=82=945.2/.3 *** 801.316.4=82=945.33 *** 37
[AN 3602984]
MARC

ANSEL
UTF-89926 /2015.
Pusztay János (1948-)
   Terminologie in finnisch-ugrischen Sprachen der Russischen Föderation : Ergebnisse des Projekts Terminologia scholaris / János Pusztay. - Badacsonytördemic : NH Collegium Fenno-Ugricum, 2015. - 134 p. : ill. ; 23 cm. - (Terminologia scholaris, ISSN 2061-5647). (Analysis ; 6.)
Bibliogr.: p. 120-134.
ISBN 978-963-9876-93-4 kötött
finnugor nyelvek - terminológia
809.45 *** 800.73
[AN 3602996]
MARC

ANSEL
UTF-89927 /2015.
Rizzuti, Nadia
Vorsicht Italienisch! (magyar)
   Vigyázz, olasz! : cenzúrázatlan kiadás: az olasz nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Nadia Rizzuti] ; [... ford. Iker Bertalan] ; [ill. Kyle Webster, Amy Zaleski]. - 4. utánny. - Szeged : Grimm, 2015. - 112 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-29-2 fűzött : 2290,- Ft
olasz nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
805.0-086.2=945.11 *** 805.0-318=945.11
[AN 3606711]
MARC

ANSEL
UTF-89928 /2015.
Roustang-Roller, Eve-Alice
Vorsicht Französisch! (magyar)
   Vigyázz, francia! : cenzúrázatlan kiadás: a francia nyelv, ahogyan azt valóban használják / [szöveg Eve-Alice Roustang-Roller, Marion Netzlaff] ; [... ford. Iker Bertalan, Pálfy Mihály] ; [ill. Kyle Webster]. - 4. utánny. - Szeged : Grimm, 2015. - 108 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 963-7460-28-4 fűzött : 2290,- Ft
francia nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
804.0-086.2=945.11 *** 804.0-318=945.11
[AN 3606707]
MARC

ANSEL
UTF-89929 /2015.
Szabó Szilvia (1978-)
   ECL examination topics : English level C1 : certificate of attainment in modern languages / written and comp. by Szabó Szilvia and Vereczkei Nóra. - Rev. ed. - Nyíregyháza : Szabó Nyelvisk. és Fordítóiroda Kft., 2015. - 227 p. ; 24 cm + 7 mell.
Internetes hozzáféréssel
ISBN 978-615-5386-04-6 fűzött
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=00
[AN 3606620]
MARC

ANSEL
UTF-89930 /2015.
Szabó Tibor
   Extend your vocabulary : [250 szókincsfejlesztő gyakorlat] / Szabó Tibor ; [közread. a] Nyíregyházi Főiskola. - Nyíregyháza : NYF, 2015. - 280 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 277-280.
ISBN 978-615-5545-01-6 fűzött
angol nyelv - példatár - nyelvkönyv
802.0(076)=945.11
[AN 3602887]
MARC

ANSEL
UTF-89931 /2015.
   Učte se maďarsky! = Tanuljon magyarul! / [vyd.] Balassi Intézet. - Budapest : Balassi Int., 2014. - 25 p. ; 11 cm
Borítócím: Jak přežít maďarštinu : základní slovíčka a vẏrazy
ISBN 978-615-5389-22-1 fűzött
magyar nyelv - cseh nyelv - útiszótár
801.323=945.11=850
[AN 3601750]
MARC

ANSEL
UTF-89932 /2015.
   Vigyázz, német! : cenzúrázatlan kiadás: a német nyelv, ahogyan azt valóban használják / [... szerk. Iker Bertalan] ; [ill. Kyle Webster, Tóth Péter]. - 4. utánny. - Szeged : Grimm, 2015. - 100 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7460-37-1 fűzött : 2290,- Ft
német nyelv - rétegnyelv - frazeológiai gyűjtemény
803.0-086.2=945.11 *** 803.0-318=945.11
[AN 3606716]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

9933 /2015.
   Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon / szerk. Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. - Budapest : MTA BTK ITI, 2015. - 300 p. : ill. ; 24 cm. - (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 1.)
A Szegeden, 2013. nov. 7-9. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5478-15-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - újkori latin irodalom története - történetírás - művelődéstörténet - humanizmus - újkor
871(439)(091)"14/17" *** 930.1(439)"14/17" *** 930.85(439)"14/17"
[AN 3602773]
MARC

ANSEL
UTF-89934 /2015.
Ungvári Tamás (1930-)
   A hódító képzelet : regényes példák, példás regények / Ungvári Tamás. - Budapest : Scolar, 2015. - 207 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-244-564-9 kötött : 3750,- Ft
angol nyelvű irodalom története - műfajtörténet - műfajelmélet - regény
820(091)-31 *** 82.01-31
[AN 3601914]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

9935 /2015.
Bazsányi Sándor (1969-)
   "Ez tréfa?" : Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról : esszéfüzér / Bazsányi Sándor. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 270 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 267-[271].
ISBN 978-615-5454-79-0 fűzött : 3000,- Ft
Kosztolányi Dezső (1885-1936). Esti Kornél
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Kosztolányi_D.
[AN 3602706]
MARC

ANSEL
UTF-89936 /2015.
Esterházy Péter (1950-)
   Az évek iszkolása [elektronikus dok.] : Esterházy Péter és Marianna D. Birnbaum beszélget. - Szöveg (epub : 1 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133755. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3275-6
Esterházy Péter (1950-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század - interjú - elektronikus dokumentum
894.511(092)Esterházy_P.(047.53)
[AN 3604732]
MARC

ANSEL
UTF-89937 /2015.
Faragó Laura (1949-)
   Szülőföldem - zengő anyanyelvem : harminchat beszélgetés írókkal / Faragó Laura. - 2. kiad. - Budapest : Napkút K., 2015. - 273, [6] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-486-9 fűzött : 2990,- Ft
Magyarország - író - interjú
894.511(092)(047.53)
[AN 3605620]
MARC

ANSEL
UTF-89938 /2015.
Ferenczi László (1937-2015)
   Találkozások és tapasztalatok / Ferenczi László. - Pomáz : Kráter, 2015. - 119 p. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-178-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom története - magyar irodalom - 20. század - esszé
894.511(091)"19" *** 894.511-4
[AN 3602913]
MARC

ANSEL
UTF-89939 /2015.
Ladányi András (1945-)
   "Származás" / [Váci Mihály ... Nagy Sándor ... által faragott síremlékét ... fényképezte Ladányi András] ; [közread. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest : Váci M. Baráti Társ., 2015. - [107] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89025-0-4 fűzött
Magyarország - Budapest - író - síremlék - 20. század
894.511(092)Váci_M. *** 726.825(439-2Bp.)
[AN 3602869]
MARC

ANSEL
UTF-89940 /2015.
Lisztóczky László (1941-)
   Álmok a romokon : esszék és tanulmányok a két világháború közötti magyar irodalomról / Lisztóczky László. - Pomáz : Kráter, 2015. - 319 p. ; 20 cm. - (Teleszkóp, ISSN 1217-0690 ; 29.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-298-177-2 fűzött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-298-178-9)
Erdély - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - két világháború közötti időszak
894.511(091)"192/193" *** 894.511(498)(091)"192/193"
[AN 3602884]
MARC

ANSEL
UTF-89941 /2015.
   Magyar irodalom / főszerk. Gintli Tibor. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2010. - 1095 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8949-9 kötött
magyar irodalom története
894.511(091)
[AN 3606455]
MARC

ANSEL
UTF-89942 /2015.
   Nagy László: Ki viszi át a szerelmet. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 199 p. ; 19 cm. - (Egy vers, ISSN 2060-8438)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-064-8 kötött : 3150,- Ft
Nagy László (1925-1978). Ki viszi át a Szerelmet
Magyarország - író - 20. század - műelemzés
894.511(092)Nagy_László
[AN 3602311]
MARC

ANSEL
UTF-89943 /2015.
Réhon József (1931-)
   Zarándból nézve : Sarusi (Kurtucz) Miska erdélyi szemmel : jegyzetfüzér Aradról Sarusi Mihály könyveiről / Réhon József. - Békéscsaba : Corvinka Kv., 2015. - 82 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2561-7 fűzött
Sarusi Mihály (1944-)
Magyarország - író - 20. század - 21. század
894.511(092)Sarusi_M.
[AN 3602774]
MARC

ANSEL
UTF-89944 /2015.
Takács Péter (1941-)
   Négy Kölcsey-vers emberi, politikai és történelmi háttere / Takács Péter. - Fehérgyarmat : Kölcsey Társ., 2014. - 149 p. ; 24 cm. - (A Kölcsey Társaság füzetei, ISSN 1418-4087 ; 21.)
Bibliogr.: p. 138-147.
ISBN 978-963-89998-1-8 fűzött
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Magyarország - író - 19. század - műelemzés
894.511(092)Kölcsey_F.
[AN 3602896]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

9945 /2015.
ʾIlany, ʾEldad
Hasiṗẇr hamušlas (magyar)
   Bullagária hercege : tökéletes történet / Eldad Ilani ; rajz. Szabó Levente ; ford. Demény Eszter. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 66, [6] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Apu mesél, ISSN 2064-2660)
ISBN 978-963-410-033-1 kötött : 2690,- Ft
ivrit irodalom - gyermekirodalom - mese
892.4-34(02.053.2)=945.11
[AN 3601827]
MARC

ANSEL
UTF-89946 /2015.
Abercrombie, Joe (1974-)
Half a king (magyar)
   Half a king [elektronikus dok.] : az uralkodó / Joe Abercrombie. - Szöveg (epub : 739 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Bottka Sándor Mátyás. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133726. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-417-4
angol irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
820-312.9=945.11
[AN 3604471]
MARC

ANSEL
UTF-89947 /2015.
Ahern, Cecelia (1981-)
The year I met you (magyar)
   Amikor megismertelek [elektronikus dok.] / Cecelia Ahern. - Szöveg (epub : 810 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133722. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-428-0
írországi angol irodalom - regény - szórakoztató irodalom - elektronikus dokumentum
820-31(417)=945.11
[AN 3604441]
MARC

ANSEL
UTF-89948 /2015.
Bard, Elizabeth
Picnic in Provence (magyar)
   Piknik Provence-ban : memoár receptekkel / Elizabeth Bard ; [... ford. Lázár Júlia]. - Budapest : Central Kv. : Nők Lapja Kvklub, 2015. - 375 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-341-108-7 fűzött : 2900,- Ft
Franciaország - amerikai angol irodalom - ételspecialitás - regény - ételrecept
820-31(73)=945.11 *** 641.568(44)(083.12)
[AN 3602056]
MARC

ANSEL
UTF-89949 /2015.
Benn, Amelie (1974-)
Die Elfenballerina und der magische Sonnentanz (magyar)
   Léna bűvös naptánca / Amelie Benn ; ill. Betina Gotzen-Beek ; [ford. Mesés Péter]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 90 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Olvass velem!, ISSN 2063-5613)
ISBN 978-963-403-071-3 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601406]
MARC

ANSEL
UTF-89950 /2015.
Bradley, Alan (1938-)
A red herring without mustard (magyar)
   A jósnő kristálygömbje / Alan Bradley ; [ford. Dávid Katalin Zsuzsanna]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 383 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989). (Flavia de Luce rejtélyei)
ISBN 978-963-261-621-6 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602584]
MARC

ANSEL
UTF-89951 /2015.
Christie, Agatha (1890-1976)
The secret adversary (magyar)
   A titkos ellenfél / Agatha Christie ; [ford. Neményi Róza]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2012. - 336 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-405-203-6 kötött : 2490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3605610]
MARC

ANSEL
UTF-89952 /2015.
De Vlieger, Evelien (1969-)
Hoe maak ik tijd? (magyar)
   Félix időt csinál / írta Evelien De Vlieger ; ill. Wendy Panders ; ford. Alföldy Mari. - Budapest : Csimota, 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-9768-82-6 kötött : 2490,- Ft
holland irodalom - gyermekregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601529]
MARC

ANSEL
UTF-89953 /2015.
Didierlaurent, Jean-Paul (1962-)
Le liseur du 6h27 (magyar)
   A 6:27-es felolvasó [elektronikus dok.] : regény / Jean-Paul Didierlaurent ; a versbetéteket ford. Tótfalusi István. - Szöveg (epub : 634 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tótfalusi Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133721. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3067-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3604433]
MARC

ANSEL
UTF-89954 /2015.
Durrell, Gerald (1925-1995)
My family and other animals (magyar)
   Családom és egyéb állatfajták / Gerald Durrell ; [ford. Sárközi Györgyné] ; [a versbetéteket N. Kiss Zsuzsa ford.]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 1982. - 375, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-140-4 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3606476]
MARC

ANSEL
UTF-89955 /2015.
Gammon, Sherry
Unbearable (magyar)
   Elviselhetetlen : [a Port Fare trilógia harmadik része] / Sherry Gammon ; [ford. Kocsis Anikó]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 381 p. ; 21 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-524-0 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3602371]
MARC

ANSEL
UTF-89956 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
Il castello di ghiaccio (magyar)
   A fehér kastély / Irene Adler ; Iacopo Bruno rajz. ; ford. Todero Anna ; [Pierdomenico Baccalario ... alapján ...]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 239, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Scherlock, Lupin & én
ISBN 978-963-403-045-4 kötött : 2990,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601403]
MARC

ANSEL
UTF-89957 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
Klincus Corteccia e il fiore della luna (magyar)
   Klinkusz és a Hold virága / Alessandro Gatti ; Matteo Piana illusztrációival ; [ford. Kepes János]. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 88, [3] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-124-9 kötött : 2700,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601887]
MARC

ANSEL
UTF-89958 /2015.
Gier, Kerstin (1966-)
Saphirblau (magyar)
   Zafírkék : időtlen szerelem / Kerstin Gier ; [ford. Szakál Gertrúd]. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 357, [2] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-470-2 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-245-395-8 fűzött : 2999,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3606603]
MARC

ANSEL
UTF-89959 /2015.
Gnone, Elisabetta (1965-)
Il segreto delle gemelle (magyar)
   Fairy Oak : az ikrek titka / Elisabetta Gnone ; [ford. Mátyás Dénes, Katona Ildikó és Lénárd Csilla] ; [a verseket ford. Arató Dániel] ; [ill. Alessia Martusciello és Claudio Prati]. - 4. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., cop. 2015. - 343, [4] p., [32] t. : ill., főként színes ; 21 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-9708-91-4 kötött : 3499,- Ft
olasz irodalom - ifjúsági regény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3606673]
MARC

ANSEL
UTF-89960 /2015.
Green, John (1977-)
Will Grayson, Will Grayson (magyar)
   Will & Will : egy név, két sors / John Green és David Levithan ; [ford. Komáromy Zsófia]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 303 p. ; 22 cm. - (Dream válogatás, ISSN 2063-6989)
ISBN 978-963-261-623-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-261-622-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3602549]
MARC

ANSEL
UTF-89961 /2015.
Hallók Ákos
   Még több humor! : humoros idézetek / [Hallók Ákos]. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2014. - 207 p. : ill. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-290-067-4)
világirodalom - aforizma
82-84=945.11
[AN 3601751]
MARC

ANSEL
UTF-89962 /2015.
Hannigan, Kate
Cupcake cousins (magyar)
   Édes vakáció / írta Kate Hannigan ; Brooke Boynton Hughes rajz. ; [ford. Farkas Krisztina]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 266, [6] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-403-062-1 kötött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3601393]
MARC

ANSEL
UTF-89963 /2015.
Hoffman, Alice (1952-)
The museum of extraordinary things (magyar)
   Gyönyörű titkok múzeuma / Alice Hoffman ; [ford. Bozai Ágota]. - Szeged : Maxim, cop. 2015. - 352 p. ; 21 cm. - (Mont Blanc válogatás, ISSN 2064-2288)
ISBN 978-963-261-608-7 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3602377]
MARC

ANSEL
UTF-89964 /2015.
Houellebecq, Michel (1956-)
Soumission (magyar)
   Behódolás [elektronikus dok.] / Michel Houellebecq ; a verseket ford. Tótfalusi István. - Szöveg (epub : 657 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Tótfalusi Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133754. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3278-7
francia irodalom - regény - elektronikus dokumentum
840-31=945.11
[AN 3604729]
MARC

ANSEL
UTF-89965 /2015.
Hugo, Victor (1802-1885)
Le dernier jour d'un condamné (magyar)
   Egy halálraítélt utolsó napja / Victor Hugo ; [ford. Csillay Kálmán] ; [a fordítást ... átd. Takács M. József]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 132 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 21.)
ISBN 978-963-227-653-3 fűzött : 999,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3606550]
MARC

ANSEL
UTF-89966 /2015.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt / Jonas Jonasson ; [Kúnos László fordítása]. - 12. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015, cop. 2011. - 415 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-183-8 kötött : 3990,- Ft
svéd irodalom - regény
839.7-31=945.11
[AN 3605649]
MARC

ANSEL
UTF-89967 /2015.
King, Stephen (1947-)
Mr. Mercedes (magyar)
   Mr. Mercedes / Stephen King ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Európa, 2015, cop. 2014. - 557, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-225-8 fűzött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3606486]
MARC

ANSEL
UTF-89968 /2015.
Krentz, Jayne Ann (1948-)
Ravished (magyar)
   Becsület / Amanda Quick ; [ford. Sóvágó Katalin]. - 3. kiad. - Budapest : Maecenas, cop. 2015. - 255 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-203-060-9 fűzött
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3606577]
MARC

ANSEL
UTF-89969 /2015.
Lane, Andrew (1963-)
Young Sherlock Holmes: black ice (magyar)
   Ifjú Sherlock Holmes : fekete jég / Andrew Lane ; [ford. Bajkán László]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 215 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-73-9 fűzött : 2880,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-73-9)
angol irodalom - bűnügyi regény - ifjúsági regény
820-312.4(02.053.2)=945.11
[AN 3602971]
MARC

ANSEL
UTF-89970 /2015.
Luhn, Usch (1959-)
Die frechen Vier (magyar)
   Pimasz négyes / Usch Luhn ; Elli Bruder ... illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - Budapest : Scolar, 2015-. - ill., színes ; 22 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601811]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Csajbanda a Csillag-tanyán. - 2015. - 118 p.
ISBN 978-963-244-565-6 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601816] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Micsoda disznóság!. - 2015. - 116, [3] p.
ISBN 978-963-244-566-3 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601822] MARC

ANSEL
UTF-89971 /2015.
Macourek, Miloš (1926-2002)
Mach a Šebestová na prázdninách (magyar)
   Matyi és Sári nyaral / Miloš Macourek ; [ill.] Adolf Born ; ford. Kocsis Péter. - Budapest : Pagony, [2015]. - 143, [4] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-410-049-2 kötött : 3590,- Ft
cseh irodalom - gyermekirodalom - mese
885.0-34(02.053.2)=945.11
[AN 3601795]
MARC

ANSEL
UTF-89972 /2015.
McCann, Colum (1965-)
TransAtlantic (magyar)
   TransAtlantic [elektronikus dok.] : atlanti átkelés / Colum McCann. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Mesterházi Mónika. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133759. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3269-5
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3604743]
MARC

ANSEL
UTF-89973 /2015.
Morgan, Winter
The mystery of the griefer's mark (magyar)
   A griefer jelének rejtélye : nem hivatalos Minecraft-regény, második könyv / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás ...]. - Budapest : DAS Kv., 2015. - 110 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80214-1-8 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602800]
MARC

ANSEL
UTF-89974 /2015.
Morgan, Winter
The quest for the diamond sword (magyar)
   A gyémántkard küldetés : [egy nem hivatalos Minecraft-regény] : [első könyv] / Winter Morgan ; [ford. Nagy Mónika Zsuzsanna, Sajó Henrik Mátyás ...]. - Budapest : DAS Kv., 2015. - 125 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80214-0-1 fűzött : 2190,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - gyermekregény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3602787]
MARC

ANSEL
UTF-89975 /2015.
Pasqualotto, Mario
Furto alle cascate del Niagara (magyar)
   Ékszerrablás a Niagara-vízesésnél / Steve Stevenson ; ill. Stefano Turconi ; [ford. Ungváriné Simon Nóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 131, [4] p. : ill. ; 21 cm
keretcím: Agatha nyomoz
ISBN 978-963-4030-28-7 kötött : 1790,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601400]
MARC

ANSEL
UTF-89976 /2015.
Patrick, Cat
Forgotten (magyar)
   Forgotten : úgyis elfelejtem / Cat Patrick ; [ford. Cziczelszky Judit]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 277 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-245-676-8 fűzött : 2499,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3606639]
MARC

ANSEL
UTF-89977 /2015.
Petrovsʹkaâ, Katerina Mironìvna (1970-)
Vielleicht Esther (magyar)
   Talán Eszter [elektronikus dok.] : történetek / Katya Petrovszkaja. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kurdi Imre. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133783. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3268-8
német irodalom - regény - elektronikus dokumentum
830-31=945.11
[AN 3604947]
MARC

ANSEL
UTF-89978 /2015.
Ploutarhos (46?-120)
Bioi parallēloi (magyar) (részlet)
   Nagy Sándor és Iulius Caesar : párhuzamos életrajzok 1. / Plutarkhosz ; [ford. és a jegyzeteket írta Máthé Elek] ; [a Homérosz-sorokat Devecseri Gábor, az egyéb versidézeteket Kárpáty Csilla ford.]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 204 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 16.)
ISBN 978-963-227-391-4 fűzött : 999,- Ft
Sándor (Makedónia: király), Nagy (Kr. e. 356-Kr. e. 323)
Caesar, Caius Iulius (Kr. e. 100-Kr. e. 44)
ókori Görögország - Római Birodalom - ókori görög irodalom - uralkodó - 4. század (Kr. e.) - 1. század (Kr. e.) - életrajz
875-94=945.11 *** 937(092)Caesar,_Caius_Iulius *** 938(092)Sándor,_Nagy
[AN 3606698]
MARC

ANSEL
UTF-89979 /2015.
Polâkov, Ûrij Mihajlovič (1954-)
Nebo padših (magyar)
   Bukottak égboltja / Jurij Poljakov ; [ford. Goretity József]. - [Budapest] : Helikon, cop. 2015. - 273, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-227-642-7 kötött : 2490,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3601898]
MARC

ANSEL
UTF-89980 /2015.
Powers, Richard (1957-)
Orfeo (magyar)
   Orfeo / Richard Powers ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Kiskapu, 2015. - 380 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80135-3-6 fűzött : 3500,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3602478]
MARC

ANSEL
UTF-89981 /2015.
Rowling, J. K. (1965-)
Harry Potter and the goblet of fire (magyar)
   Harry Potter és a tűz serlege / J. K. Rowling ; [ford. Tóth Tamás Boldizsár]. - Budapest : Animus, 2015. - 674, [4] p. ; 22 cm
A meseregényfolyam 4. kötete
ISBN 978-963-9884-76-2 kötött : 4980,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3606665]
MARC

ANSEL
UTF-89982 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
Le petit prince (magyar)
   A kis herceg [elektronikus dok.] / Antoine de Saint-Exupéry ; Szatory Dávid előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Kossuth : Mojzer, cop. 2015. - 2 db ; 12 cm
Ford. Rónay György. - Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD-lejátszó; személyi számítógép. - Közös tokban
ISBN 978-963-09-8361-7 : 2990,- Ft
francia irodalom - mese - hangoskönyv
840-34=945.11
[AN 3605730]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. korong. - 1 CD (1h 1 min)
[AN 3605738] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. korong. - 1 CD (1h 2 min)
[AN 3605739] MARC

ANSEL
UTF-89983 /2015.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Jorrie en snorrie (magyar)
   Manci és a sünik / [szöveg] Annie M. G. Schmidt ; [ill.] Fiep Westendorp ; ford. Varga Orsolya. - [Budapest] : Pagony, 2015. - 86, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-023-2 kötött : 2590,- Ft
holland irodalom - meseregény
839.31-31(02.053.2)=945.11
[AN 3601488]
MARC

ANSEL
UTF-89984 /2015.
Sobral, Catarina (1985-)
Achimpa (magyar)
   Asimpa : a titokzatos szó / Catarina Sobral ; ford. Urfi Péter. - [Budaörs] : Vivandra Kv., cop. 2015. - [34] p. : ill., színes ; 33 cm
ISBN 978-615-5347-07-8 kötött : 2900,- Ft
portugál irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
869.0-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3601872]
MARC

ANSEL
UTF-89985 /2015.
Sparks, Nicholas (1965-)
The longest ride (magyar)
   Hosszú utazás / Nicholas Sparks ; [ford. Kolláth Nóra]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 391 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-321-5 fűzött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3606596]
MARC

ANSEL
UTF-89986 /2015.
Sparks, Nicholas (1965-)
The wedding (magyar)
   Eltékozolt évek / Nicholas Sparks ; [ford. Nagy Ágnes Karolina]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 243, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-643-796-1 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3606588]
MARC

ANSEL
UTF-89987 /2015.
Stilton, Tea
Il codice del drago (magyar)
   A sárkány kódja / Tea Stilton. - 4. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2006. - 173, [50] p. : ill. ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-370-031-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3605747]
MARC

ANSEL
UTF-89988 /2015.
Stilton, Tea
Il vascello fantasma (magyar)
   A legdrágább kincs / Tea Stilton. - 3. kiad. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2010. - 235, [20] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Tea angyalai)
Ford. Kotsis Orsolya
ISBN 978-963-297-404-0 kötött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3605737]
MARC

ANSEL
UTF-89989 /2015.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The aardvark who wasn't sure (magyar)
   A földimalac, aki semmiben sem volt biztos / Jill Tomlinson ; Anna Laura Cantone rajz. ; [ford. Demény Eszter]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-012-6 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3601486]
MARC

ANSEL
UTF-89990 /2015.
Wahlström, Erik (1945-)
Gud (magyar)
   Isten / Erik Wahlström ; ford. Szöllősi Adrienne ; [ill. Kiss Balázs]. - [Budapest] : Typotex, cop. 2015. - 301, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-279-412-9 fűzött : 3200,- Ft
finnországi svéd irodalom - regény
839.7-31(480)=945.11
[AN 3602423]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

9991 /2015.
   20. századi magyar novellák, 1980-2000 / [... összeáll. és az utószót írta Szilágyi Zsófia]. - [Budapest] : Palatinus, 2015. - 300, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-082-9 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3602286]
MARC

ANSEL
UTF-89992 /2015.
Áfra János (1987-)
   Két akarat / Áfra János. - Budapest : Kalligram, 2015. - 97, [6] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5454-80-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602710]
MARC

ANSEL
UTF-89993 /2015.
Ágh István (1938-)
   Válasz hazulról : versek / Ágh István. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 170 p. ; 21 cm. - (Ágh István életműsorozat)
ISBN 978-963-332-042-6 kötött : 3150,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602294]
MARC

ANSEL
UTF-89994 /2015.
Alexa Károly (1945-)
   Bujdosó mondatok / Alexa Károly. - Lakitelek : Antológia, 2015. - 277 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5428-21-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3602283]
MARC

ANSEL
UTF-89995 /2015.
Asaf, Uri (1942-)
   Egyetlen ragyogó nap / Uri Asaf. - Budapest : Kalligram, 2015. - 95, [5] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5454-68-4 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602945]
MARC

ANSEL
UTF-89996 /2015.
Baán Tibor (1946-)
   Az én hatványai : válogatott és új versek, 1965-2013 / Baán Tibor. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 302 p. ; 20 cm
Fűzött : 3000,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5479-11-3)
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602479]
MARC

ANSEL
UTF-89997 /2015.
Balázs Ágnes (1967-)
   Lufi és a párizsi randevú / Balázs Ágnes ; [Békés Rozi illusztrációival]. - 2. kiad. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 193, [5] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-137-1 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3606679]
MARC

ANSEL
UTF-89998 /2015.
Bartha Gusztáv (1963-)
   Világvég : válogatott elbeszélések / Bartha Gusztáv. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 222 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5479-11-3 fűzött : 2400,- Ft
Kárpátalja - magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3602273]
MARC

ANSEL
UTF-89999 /2015.
Bartók Imre (1985-)
   A kecske éve / Bartók Imre. - Budapest : Libri, 2015. - 533 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-593-1 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601951]
MARC

ANSEL
UTF-810000 /2015.
Beck Tamás (1976-)
   Isten szemtelenül fiatal [elektronikus dok.] : novellák / Beck Tamás. - Szöveg (epub : 681 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133804. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2886-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3605026]
MARC

ANSEL
UTF-810001 /2015.
Beck Tamás (1976-)
   Más él benned [elektronikus dok.] : versek / Beck Tamás. - Szöveg (epub : 574 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133820. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2921-3
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605166]
MARC

ANSEL
UTF-810002 /2015.
Benedek Szabolcs (1973-)
   A kvarcóra hét dallama / Benedek Szabolcs. - [Budapest] : Libri, 2015. - 428 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-475-0 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602666]
MARC

ANSEL
UTF-810003 /2015.
Benkő László (1952-)
   Viharlovasok : porladó szövetség : történelmi regény a kalandozások korából / Benkő László. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 433, [2] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-267-259-5 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3602757]
MARC

ANSEL
UTF-810004 /2015.
Berezvai István (1974-)
   A hazugságok aranykora [elektronikus dok.] : hogyan kaphatunk jegyet a vidám élethez, az igazsághoz, vagyis a valódi önmagunkhoz? / Berezvai István. - Szöveg (pdf : 2.1 MB) (epub : 2.3 MB) (mobi : 3.6 MB). - [Szentes] : Berezvai I., 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133568. - Működési követelmények: Adobe Reader / Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-12-2294-4 (pdf)
ISBN 978-963-12-2295-1 (epub)
ISBN 978-963-12-2296-8 (mobi)
pamflet - elektronikus dokumentum
894.511-92
[AN 3602461]
MARC

ANSEL
UTF-810005 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Lengemesék / Berg Judit ; Timkó Bíbor illusztrációival. - Budapest : Central Mediacsop., 2015-. - ill., színes ; 24 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3590780]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3., Ősz a Nádtengeren. - 2015. - 110, [2] p.
ISBN 978-963-341-080-6 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601390] MARC

ANSEL
UTF-810006 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a korallzátonyon / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 52 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-008-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601652]
MARC

ANSEL
UTF-810007 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Tökmagok a piramisban / Berg Judit ; Mészely Ilka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 70 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-010-2 kötött : 1990,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-410-008-9)
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601666]
MARC

ANSEL
UTF-810008 /2015.
Bihari György (1947-)
   Apáink hagyatéka / Bihari György. - Karcag : Barbaricum Kvműhely, 2015. - 328 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9145-64-1 kötött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3602941]
MARC

ANSEL
UTF-810009 /2015.
Bognár Péter (1982-)
   A rodológia rövid története [elektronikus dok.] / Bognár Péter. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133756. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3273-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3604734]
MARC

ANSEL
UTF-810010 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Az Ég Otthona [elektronikus dok.] / Boldizsár Ildikó. - Hangoskönyv. - [Budapest] : OBDK, 2015. - 1 CD (1 h 7 min) ; 12 cm + mell. - (Gyermekjogi mesék ; 2.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-12-1894-7
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602405]
MARC

ANSEL
UTF-810011 /2015.
Boldizsár Ildikó (1963-)
   Mesék a cicáról, aki nem tudott nyávogni [elektronikus dok.] / Boldizsár Ildikó. - Hangoskönyv. - [Budapest] : OBDK, 2015. - 1 CD (37 min) ; 12 cm + mell. - (Gyermekjogi mesék ; 1.)
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-963-12-1672-1
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - hangoskönyv
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602408]
MARC

ANSEL
UTF-810012 /2015.
Bolvári-Takács Gábor (1967-)
   Könyvek bűvöletében : elemzések, bírálatok, kritikák / Bolvári-Takács Gábor ; [közread. a Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Alapítvány]. - Sárospatak : Zempléni Múzsa Társadalomtud. és Kult. Alapítvány, 2015. - 247 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 243-247.
ISBN 978-963-12-1964-7 fűzött
magyar irodalom - kritika - publicisztika
894.511-92 *** 894.511-95
[AN 3602927]
MARC

ANSEL
UTF-810013 /2015.
Borkövi Bella (1924-)
   Piramist építek : emlékek a XX. századból / Borkövi Bella ; [sajtó alá rend. Majtényi Zoltán]. - [Budapest] : Wesley K., 2014. - 135, [2] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-9744-36-3 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3602055]
MARC

ANSEL
UTF-810014 /2015.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Budapest! III : a Kutyakütyü hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-373-193-2 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3606687]
MARC

ANSEL
UTF-810015 /2015.
Böszörményi Gyula (1964-)
   Lúzer rádió, Budapest! V : a Szöcske-fogó hadművelet / Böszörményi Gyula ; [graf. ... Szőnyi Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 295 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-429-0 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3602503]
MARC

ANSEL
UTF-810016 /2015.
Brenzovics Marianna (1977-)
   Hasadás / Brenzovics Marianna. - Budapest : Kalligram, 2015. - 142 p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5454-81-3 fűzött : 2600,- Ft : 6,50 EUR
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(477.87)
[AN 3602802]
MARC

ANSEL
UTF-810017 /2015.
Burlász Magdolna (1952-)
   Karácsonyi angyal / Burlász Magdolna ; [... ill. Stekly Zsuzsa]. - [Tolna] : Geográf, 2015. - 56 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3602415]
MARC

ANSEL
UTF-810018 /2015.
Carrigan, Ashley
   Igézők [elektronikus dok.] / Ashley Carrigan. - Szöveg (epub : 778 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133745. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-788-0
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3604678]
MARC

ANSEL
UTF-810019 /2015.
Csapody Kinga (1980-)
   Jó gyerek lettem! avagy Miért és mire jó a felnőtt / Csapody Kinga ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Manó Kv., 2015. - [48] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-066-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601636]
MARC

ANSEL
UTF-810020 /2015.
Csender Levente (1977-)
   Egyszer majd el kell mondani : válogatott és ráadás novellák / Csender Levente. - Budapest : M. Napló, 2015. - 203, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-46-8 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3602254]
MARC

ANSEL
UTF-810021 /2015.
Csukás István (1936-)
   Összegyűjtött versek / Csukás István. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 455 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-428-3 kötött : 2999,- Ft
magyar irodalom - vers - összegyűjtött művek
894.511-14
[AN 3602495]
MARC

ANSEL
UTF-810022 /2015.
Czinder Péter (1946-)
   Életút / Czinder Péter. - Szeged : Czinder P., 2015. - [106] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2391-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3602156]
MARC

ANSEL
UTF-810023 /2015.
Dallos Szilvia (1935-)
   Szimat naplója / Dallos Szilvia. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Álarcok, ISSN 1217-534X)
ISBN 978-963-332-063-1 kötött : 3500,- Ft
magyar irodalom - kutya - állatirodalom
894.511-35 *** 636.7(0:82-94)
[AN 3602291]
MARC

ANSEL
UTF-810024 /2015.
Dániel András (1966-)
   Szerintem mindenki legyen kufli! / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [52] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-410-042-3 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3601511]
MARC

ANSEL
UTF-810025 /2015.
Danyi Zoltán (1972-)
   A dögeltakarító / Danyi Zoltán. - Budapest : Magvető, 2015. - 257, [4] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3258-9 kötött : 2990,- Ft
Vajdaság - határon túli magyar irodalom - regény
894.511-31(497.11)
[AN 3601870]
MARC

ANSEL
UTF-810026 /2015.
Demeter István (1914-1977)
   Éveim : Demeter István önéletírása / [szerk., az előszót írta és jegyzetekkel ell. Barna Gábor]. - Sárospatak : Római Katolikus Egyh. Gyűjt., 2014. - 261 p. : ill. ; 24 cm. - (Folia collecta, ISSN 2064-9819 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1055-2 kötött
Demeter István (1914-1977)
Magyarország - magyar irodalom - katolikus pap - író - festőművész - 20. század - memoár
894.511-94 *** 282(439)(092)Demeter_I.(0:82-94) *** 894.511(092)Demeter_I.(0:82-94) *** 75(439)(092)Demeter_I.(0:82-94)
[AN 3603012]
MARC

ANSEL
UTF-810027 /2015.
Dobozy Erzsébet, Zs (1923-)
   Régi és új utak : válogatott írások / Zs. Dobozy Erzsébet. - Pilisvörösvár : Önkormányzat, 2015. - 299 p. : ill. ; 23 cm. - (Otthon a világban)
ISBN 978-963-12-1767-4 kötött
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3603066]
MARC

ANSEL
UTF-810028 /2015.
Egri László (1988-)
   Világmező [elektronikus dok.] / Egri László. - Szöveg (epub : 544 KB). - Hajdúszoboszló ; [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133671. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-185-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3603637]
MARC

ANSEL
UTF-810029 /2015.
Elmer István (1952-)
   Lehet : regény / Elmer István. - Pomáz : Kráter, 2015. - 88 p. ; 20 cm. - (Fekete-piros sorozat, ISSN 0865-4573)
ISBN 978-963-298-179-6 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602723]
MARC

ANSEL
UTF-810030 /2015.
Fecske Csaba (1948-)
   Kelekótya király : verses mesék / Fecske Csaba ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075)
ISBN 978-963-298-170-3 fűzött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3602226]
MARC

ANSEL
UTF-810031 /2015.
Finta József (1935-)
   Valahonnan valahová : versek, a szerző rajzaival / Finta József. - Budapest : Széphalom Kvműhely, cop. 2015. - 151 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-5479-13-7 kötött : 2600,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602268]
MARC

ANSEL
UTF-810032 /2015.
Finy Petra (1978-)
   Iskolások kézikönyve fiúknak / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 71 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-410-007-2 kötött : 2290,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3601640]
MARC

ANSEL
UTF-810033 /2015.
Finy Petra (1978-)
   Milu Egyiptomban / Finy Petra ; Pásztohy Panka rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 45, [3] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Most én olvasok!, ISSN 2415-9441)
ISBN 978-963-410-046-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601649]
MARC

ANSEL
UTF-810034 /2015.
Fisch Gábor László (1952-)
   Rapandi és az elveszett szobor / Fisch Gábor László ; Bányay Anna rajz. ; [közread. az] Írott Szó Alapítvány. - Budapest : Írott Szó Alapítvány : M. Napló, 2015. - 67 p. : ill. ; 22x22 cm
ISBN 978-615-5195-25-9 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-32(02.053.2)
[AN 3602230]
MARC

ANSEL
UTF-810035 /2015.
Földi Anna, G. (1953-)
   Fogod a kezem : versek / G. Földi Anna ; [közread. a Váci Mihály Baráti Társaság]. - Budapest ; Nyíregyháza : Váci M. Baráti Társ., 2015. - 94, [7] p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-89025-4-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602867]
MARC

ANSEL
UTF-810036 /2015.
Forgách András (1952-)
   Valami fiatal szélhámos / Forgách András. - [Budapest] : Libri, 2015. - 333 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-310-635-8 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3600807]
MARC

ANSEL
UTF-810037 /2015.
Freund Antal (1953-)
   120 csepp gyomorkeserű / Freund Antal ; [az illusztrációkat ... Koppány Péter kész.]. - [Szekszárd] : Freund A., [2015]. - [107] p. : ill. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-2277-7 fűzött
magyar irodalom - aforizma
894.511-84
[AN 3602467]
MARC

ANSEL
UTF-810038 /2015.
Füzesi Magda (1952-)
   Kapunyitogató / Füzesi Magda ; Borsódy Eszter illusztrációival. - Pomáz : Kráter, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Mesepolc, ISSN 2064-2075)
ISBN 978-963-298-175-8 fűzött : 2400,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(477.87)(02.053.2)
[AN 3602224]
MARC

ANSEL
UTF-810039 /2015.
Gárdos Péter (1948-)
   Hajnali láz / Gárdos Péter. - 2. átd. kiad. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2010. - 282 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-576-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3606646]
MARC

ANSEL
UTF-810040 /2015.
Gecser Erzsébet
   Csendes éj : novellák és versek / Gecser Erzsébet. - Budapest : Uránusz, 2015. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5066-30-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers
894.511-32 *** 894.511-14
[AN 3602227]
MARC

ANSEL
UTF-810041 /2015.
Gulyás Miklós Csaba
   Vörös vár / Gulyás Miklós Csaba. - Paks : Info-Szponzor Kft., 2015. - 143 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5539-05-3 kötött : 2450,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602494]
MARC

ANSEL
UTF-810042 /2015.
Güzelik, Nasira
   Hárem és szerelem : Szulejmán asszonya 1. / Nasira Güzelik. - [Budapest] : Libri, 2015. - 205 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-638-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3602718]
MARC

ANSEL
UTF-810043 /2015.
   Hagyaték, 2014 ; Magyar szó határon innen és túl, 2015 : antológia / [közread. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a] Senior Center. - Szeged : Önkormányzat : Senior Center, 2015. - 386 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2661-4 fűzött
Erdély - Vajdaság - magyar irodalom - határon túli magyar irodalom - antológia - elbeszélés
894.511-32(497.11)(082) *** 894.511-32(082) *** 894.511-32(498)(082)
[AN 3602141]
MARC

ANSEL
UTF-810044 /2015.
Hámori András
   Képtelen történet : riportregény / Hámori András ; [kiad. Jókai Mór Városi Könyvtár]. - Utánny. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt., [2015]. - 71 p. ; 21 cm + DVD
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-9818-07-01)
magyar irodalom - kisregény - audiovizuális dokumentum
894.511-31
[AN 3606635]
MARC

ANSEL
UTF-810045 /2015.
Hamvas Béla (1897-1968)
   A babérligetkönyv : esszék ; Hexakümion : nagy illúziók alkonyán / Hamvas Béla. - 4. jav. kiad. - [Szentendre] : Medio, cop. 2015. - 436 p. ; 19 cm. - (Hamvas Béla művei ; 5.)
ISBN 978-963-9240-53-7 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3606662]
MARC

ANSEL
UTF-810046 /2015.
Harcos Bálint (1976-)
   A Tigris és a Mótyó / Harcos Bálint ; Dániel András rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-963-410-047-8 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - verses mese
894.511-13(02.053.2)
[AN 3601499]
MARC

ANSEL
UTF-810047 /2015.
   A hattyú hegedűje : gyermek- és ifjúsági írók antológiája, 2015 / [szerk. Pósfai János] ; [közread. az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola ...]. - Szombathely : Oladi Ált. Isk., Középisk. és Szakisk. : B.K.L. K., 2015. - 136 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-7334-89-4 fűzött
Kárpát-medence - magyar irodalom - amatőr művészet - gyermek - pályázat - antológia
894.511-822 *** 379.825-053.2 *** 06.063(4-191)
[AN 3601953]
MARC

ANSEL
UTF-810048 /2015.
Hawk, A. G. (1973-)
   Időtlenségbe zárva [elektronikus dok.] : elbeszélések / Hawk A. G. - Szöveg (pdf : 1.9 MB). - Budapest : Szerző, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133734. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2338-5
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.9 *** 894.511-32
[AN 3604554]
MARC

ANSEL
UTF-810049 /2015.
Hetei Gyula (1947-)
   Elképesztő, hogy mik vannak! [elektronikus dok.] : rövid történetek párbeszédes formában / Hetei Gyula. - Szöveg (epub : 650 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133743. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-642-5
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3604670]
MARC

ANSEL
UTF-810050 /2015.
Hevesi Judit (1990-)
   Hálátlanok búcsúja [elektronikus dok.] / Hevesi Judit. - Szöveg (epub : 522 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133758. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3272-5
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3604741]
MARC

ANSEL
UTF-810051 /2015.
   Hévíz [elektronikus dok.] : irodalmi antológia, 2012-2014 / szerk. Szálinger Balázs, Cserna-Szabó András. - Szöveg (epub : 2.9 MB). - Budapest : Magvető, [2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133785. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3267-1
magyar irodalom - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-822
[AN 3604951]
MARC

ANSEL
UTF-810052 /2015.
Holló-Vaskó Péter
   A liliom kora / A. M. Aranth. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 137 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-76-0 fűzött : 1880,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-76-0)
magyar irodalom - fantasztikus regény - ifjúsági regény
894.511-312.9(02.053.2)
[AN 3602771]
MARC

ANSEL
UTF-810053 /2015.
Holloway, Vivien (1991-)
   A hóhér kötele / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 114 p. ; 21 cm. - (Winie Langton történetek ; 3.)
ISBN 978-963-7051-77-7 fűzött : 1580,- Ft
 (hibás ISBN 963-7051-77-7)
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3602822]
MARC

ANSEL
UTF-810054 /2015.
Holloway, Vivien (1991-)
   Moira : a szörnyeteg bennem : [Morrighan 1.] / Vivien Holloway. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 287 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-70-8 fűzött : 2980,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3602780]
MARC

ANSEL
UTF-810055 /2015.
Horváth Péter (1951-)
   Szerelem első vérig / Horváth Péter. - 3. kiad. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 154 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5513-32-9 fűzött : 2600,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3605606]
MARC

ANSEL
UTF-810056 /2015.
Hunyady Sándor (1890-1942)
   Családi album : önéletrajz, 1934 / Hunyady Sándor. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 214 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8071-5 fűzött : 990,- Ft
Hunyady Sándor (1890-1942)
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3606668]
MARC

ANSEL
UTF-810057 /2015.
   Hurrá, jön a karácsony! : színezők, játékok és egy karácsonyi történet. - Budapest : Tea K., cop. 2014. - 11 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89917-8-2 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kifestőkönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3602109]
MARC

ANSEL
UTF-810058 /2015.
Igaz Dóra
   Katonadolog : nyári doktormesék / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 54, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-041-6 kötött : 2850,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601428]
MARC

ANSEL
UTF-810059 /2015.
István László, G. (1972-)
   Repülő szőnyeg [elektronikus dok.] : háromszor hetvenhét minta / G. István László. - Szöveg (epub : 954 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133730. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3274-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3604503]
MARC

ANSEL
UTF-810060 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már megint (angol)
   At it again! / Éva Janikovszky ; ill. by László Réber ; [transl. by Andrew C. Rouse]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [33] p. : ill. színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9858-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=20
[AN 3601429]
MARC

ANSEL
UTF-810061 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
Már megint (német)
   Schon wieder / Éva Janikovszky ; ill. von László Réber ; [... Übers. Wilhelm Droste]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - [33] p. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-11-9859-1 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - fordítás
894.511-93=30
[AN 3601421]
MARC

ANSEL
UTF-810062 /2015.
Janikovszky Éva (1926-2003)
   A tükör előtt : egy kamasz monológja / Janikovszky Éva ; Kárpáti Tibor rajz. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [29] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-11-9968-0 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom
894.511-93
[AN 3601412]
MARC

ANSEL
UTF-810063 /2015.
Karafiáth Orsolya (1976-)
   Él / Karafiáth Orsolya. - Budapest : Scolar, 2015. - 54, [3] p. ; 19 cm. - (Scolar versek, ISSN 2061-0122)
ISBN 978-963-244-563-2 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3601958]
MARC

ANSEL
UTF-810064 /2015.
Kedves Tibor
   A rinocérosz terápia / Kedves Tibor. - Budapest : Libri, 2015. - 275 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-500-9 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601947]
MARC

ANSEL
UTF-810065 /2015.
Keresztury Tibor (1962-)
   Temetés az Ebihalban [elektronikus dok.] / Keresztury Tibor. - Szöveg (epub : 683 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133787. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3066-0
magyar irodalom - tárcanovella - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-43 *** 894.511-32
[AN 3604958]
MARC

ANSEL
UTF-810066 /2015.
Keszthelyi Rezső (1933-)
   Emlék kert : válogatott versek / Keszthelyi Rezső. - Budapest : Kalligram, 2015. - 100, [4] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-82-0 fűzött : 2000,- Ft : 6 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602804]
MARC

ANSEL
UTF-810067 /2015.
Kiss Gy. Csaba (1945-)
   Hogy állunk a számvetéssel? : közéleti írások, 1994-2015 / Kiss Gy. Csaba. - Budapest : Nap K., 2015. - 199 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
ISBN 978-963-332-047-1 kötött : 3150,- Ft
Közép-Európa - magyar irodalom - művelődéstörténet - magyar irodalom története - 20. század - rendszerváltás - ezredforduló - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(091)"19/200" *** 930.85(4-11)
[AN 3602310]
MARC

ANSEL
UTF-810068 /2015.
Kiss Noémi (1974-)
   Sovány angyalok [elektronikus dok.] : regény / Kiss Noémi. - Szöveg (epub : 927 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133829. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2928-2
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605265]
MARC

ANSEL
UTF-810069 /2015.
Kollár-Klemencz László (1966-)
   Miért távolodnak a dolgok? : új természetírások / Kollár-Klemencz László. - Budapest : Magvető, 2015. - 190, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3259-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3601868]
MARC

ANSEL
UTF-810070 /2015.
Körmendy Károly (1929-)
   A múlt árnyékában / Körmendy Károly ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 246, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-54-3 kötött : 2000,- Ft
Németország - magyar irodalom - kisregény
894.511-31(430)
[AN 3602256]
MARC

ANSEL
UTF-810071 /2015.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   Kőmagzat / Kőszegi Barta Kálmán. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2015. - 81 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2581-5 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3602737]
MARC

ANSEL
UTF-810072 /2015.
Kőszegi Barta Kálmán (1949-)
   Magas a Fuji / Kőszegi Barta Kálmán ; [ill. Kohut Béla]. - Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2015. - 69 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5208-04-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602792]
MARC

ANSEL
UTF-810073 /2015.
Kovács Zoltán Vilmos
   Világcsavargó szélkölyök : képes mesekönyv öt éven felülieknek / Kovács Zoltán Vilmos ; Somos Zsuzsa illusztrációival. - Budapest : M. Napló, 2015. - 60 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5465-19-2 kötött : 2000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602240]
MARC

ANSEL
UTF-810074 /2015.
Krusovszky Dénes (1982-)
   Elégiazaj [elektronikus dok.] : versek / Krusovszky Dénes. - Szöveg (epub : 569 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133819. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2915-2
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605163]
MARC

ANSEL
UTF-810075 /2015.
Kulp Nikolett (1981-)
   Árnyjátékok [elektronikus dok.] / Kulp Nikolett. - Szöveg (epub : 658 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133630. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-796-5
magyar irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-31(02.053.2)
[AN 3603169]
MARC

ANSEL
UTF-810076 /2015.
Lesznai Anna (1885-1966)
   Kezdetben volt a kert / Lesznai Anna. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2014-2015. - 2 db ; 22 cm. - (Hágár, ISSN 1785-1297)
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602386]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - 2014. - 688, [3] p.
ISBN 978-963-9512-96-2 kötött
[AN 3602390] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt. - 2015. - 673 p.
ISBN 978-615-5480-12-6 kötött
[AN 3602392] MARC

ANSEL
UTF-810077 /2015.
Madsen, Arthur
   Five 2 : Shamala bosszúja / Arthur Madsen. - Budapest : Scolar, 2015. - 303 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-244-572-4 fűzött : 2950,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3601962]
MARC

ANSEL
UTF-810078 /2015.
Márai Sándor (1900-1989)
   A gyertyák csonkig égnek / Márai Sándor. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 174 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 20.)
ISBN 978-963-227-687-8 fűzött : 999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3606559]
MARC

ANSEL
UTF-810079 /2015.
Marno János (1949-)
   Hideghullám [elektronikus dok.] : versek / Marno János. - Szöveg (epub : 678 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133828. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2929-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605262]
MARC

ANSEL
UTF-810080 /2015.
Mátyás Miklós
   Arló és a fekete gróf [elektronikus dok.] / Mátyás Miklós. - Szöveg (epub : 531 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133744. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-768-2
magyar irodalom - kalandregény - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3(02.053.2)
[AN 3604673]
MARC

ANSEL
UTF-810081 /2015.
Mechler Anna
   Tóbiás, a kukásautó / Mechler Anna ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 61 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Kerék mesék)
ISBN 978-963-403-043-0 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601801]
MARC

ANSEL
UTF-810082 /2015.
   Mesefelhő : meseantológia / [szerk. Kovács Barbara]. - Budapest : Garbo, 2015. - 159 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-69-9 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - gyermekvers - antológia
894.511-34(02.053.2)(082) *** 894.511-14(02.053.2)(082)
[AN 3601933]
MARC

ANSEL
UTF-810083 /2015.
Mohás Lívia (1928-)
   Theodora ; Jusztinianusz : ikerregény / Mohás Lívia ; [a jegyzeteket kész. Sághy Marianne]. - 2. kiad. - [Budapest] : Argumentum, cop. 2015. - 372 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-446-743-4 kötött : 3100,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603076]
MARC

ANSEL
UTF-810084 /2015.
   Muzsikáló madárház : a Kaláka és Gryllus Vilmos dalai / [... szövegek Gryllus Vilmos] ; Timkó Bíbor rajz. - Budapest : Central Kv., cop. 2015. - [46] p. : ill., színes ; 23 cm + CD
ISBN 978-963-341-105-6 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - gyermekdal - dalszöveg - auditív dokumentum
894.511-192(02.053.2) *** 894.511-14(02.053.2)
[AN 3601919]
MARC

ANSEL
UTF-810085 /2015.
Nagy Koppány Zsolt (1978-)
   Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk [elektronikus dok.] / Nagy Koppány Zsolt. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, [2015], cop. 2010
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133806. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2911-4
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605038]
MARC

ANSEL
UTF-810086 /2015.
Nagy László (1925-1978)
   Csodafiú-szarvas / Nagy László ; [... vál. ... Nagy András] ; [Nagy László tollrajzaival és Nagy András Nagy László-montázsaival]. - Bőv. kiad. - Budapest : M. Napló, 2015. - 141, [6] p., [8] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-615-5465-57-4 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602264]
MARC

ANSEL
UTF-810087 /2015.
Nagy Zoltán Mihály (1949-)
   Fogott figurák : válogatott és új novellák / Nagy Zoltán Mihály ; [közread. a] ... Fokusz Egyesület. - Budapest : M. Napló : Fokusz Egyes., 2015. - 358, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-80001-3-0 kötött : 2500,- Ft
Kárpátalja - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(477.87)
[AN 3602242]
MARC

ANSEL
UTF-810088 /2015.
Nala, B. B. (1978-)
   Az arany hárfa dallama [elektronikus dok.] / B. B. Nala. - Szöveg (epub : 197 KB). - [Budapest] : Netlíra, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133714. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-00-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3604353]
MARC

ANSEL
UTF-810089 /2015.
Nemere István (1944-)
   Őrült regény : Nemere leleplezi Nemerét / Nemere István. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 310, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-293-412-9 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601973]
MARC

ANSEL
UTF-810090 /2015.
Orcsik Roland (1975-)
   Harmadolás / Orcsik Roland. - Budapest : Kalligram, 2015. - 109, [4] p. ; 16 cm
ISBN 978-615-5454-69-1 fűzött : 2000,- Ft : 6,50 EUR
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602808]
MARC

ANSEL
UTF-810091 /2015.
Palásthy Ágnes (1954-)
   Elrabolták a siklót / Palásthy Ágnes ; ill. Szőnyi Gergely. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2014. - 123, [2] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-373-477-3 kötött : 2699,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602380]
MARC

ANSEL
UTF-810092 /2015.
Pap Éva (1939-)
   Holdpor : regény / Pap Éva ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány ... - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány : Euriditio Bt., 2015. - 301 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-55-0 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - életrajzi regény
894.511-312.6
[AN 3602244]
MARC

ANSEL
UTF-810093 /2015.
   Parazsak : egyetemisták és középiskolások írásai : [szépirodalmi antológia] / [szerk. Rozmán Kristóf]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2015. - 124 p. ; 21 cm. - (Bár könyvek, ISSN 1418-4311)
ISBN 978-615-5251-51-1 fűzött : 2015,- Ft
Szombathely - magyar irodalom - amatőr művészet - antológia
894.511-822(439-2Szombathely) *** 379.825
[AN 3602977]
MARC

ANSEL
UTF-810094 /2015.
Petőfi Sándor (1823-1849)
   János vitéz / Petőfi Sándor. Toldi / Arany János. Lúdas Matyi / Fazekas Mihály. - Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2015. - 144 p. ; 21 cm. - (Könyvkincstár, ISSN 2061-5299 ; 1.)
ISBN 978-963-9933-08-8 fűzött : 430,- Ft
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3605653]
MARC

ANSEL
UTF-810095 /2015.
Pinczés Máté
   Elmebeteg : 13 pszichés betegség / Pinczés Máté. - Debrecen : Artistil Bt., 2015. - 79 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2508-2 fűzött
magyar irodalom - kóros lelkiállapot - elbeszélés
894.511-32 *** 159.97(0:82-32) *** 616.89(0:82-32)
[AN 3602824]
MARC

ANSEL
UTF-810096 /2015.
Pőcze Zoltán
   Déjà vu / Pőcze Zoltán. - Budapest : Hét Krajcár, 2015. - 213 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9596-87-0 kötött : 2200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602437]
MARC

ANSEL
UTF-810097 /2015.
   Pokoli teremtmények, ördögi szerkezetek / [szerk. ... Hertelendy Anna]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 460 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-7051-78-4 fűzött : 3480,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia
894.511-322.9(082)
[AN 3602935]
MARC

ANSEL
UTF-810098 /2015.
Póli Róbert
   Firkafüzet / Póli Róbert. - [Kalocsa] : Póli R., 2015. - [62] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2393-4 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers - foglalkoztatókönyv
894.511-14(02.053.2) *** 087.5
[AN 3602412]
MARC

ANSEL
UTF-810099 /2015.
Pongrácz Ágnes (1968-)
   Évszakok : ahol az angyalok dalolnak / Pongrácz Ágnes. - [Szanda] : [Pongrácz Á.], cop. 2015. - 178 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602464]
MARC

ANSEL
UTF-810100 /2015.
Potozky László (1988-)
   Éles [elektronikus dok.] : regény / Potozky László. - Szöveg (epub : 616 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133818. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2914-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605158]
MARC

ANSEL
UTF-810101 /2015.
Potozky László (1988-)
   Éles : regény / Potozky László. - Budapest : Magvető, 2015. - 236 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-2907-7 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3601864]
MARC

ANSEL
UTF-810102 /2015.
Rakovszky Zsuzsa (1950-)
   Fortepan [elektronikus dok.] : versek / Rakovszky Zsuzsa. - Szöveg (epub : 538 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133805. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2910-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605029]
MARC

ANSEL
UTF-810103 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   Vikend a pokolban [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 658 KB) (prc : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133904. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-302-1 (epub)
ISBN 978-963-387-303-8 (prc)
magyar irodalom - humor - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3605961]
MARC

ANSEL
UTF-810104 /2015.
Róna J. László
   Naplemente hajnala : [válogatott versek] / Róna J. László. - [Dunaharaszti] : Magánkiad., 2014. - 160 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9143-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602790]
MARC

ANSEL
UTF-810105 /2015.
Rose, Holden (1976-)
   A Nyúl akta : detektívtörténet / Holden Rose ; [... ill. Varga Zsolt]. - [Hajdúböszörmény] : Főnix, cop. 2015. - 146 p. : ill. ; 21 cm. - (Howard Matheu különleges esetei)
ISBN 978-963-7051-72-2 fűzött : 1880,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény - bűnügyi regény
894.511-312.4(02.053.2)
[AN 3602696]
MARC

ANSEL
UTF-810106 /2015.
Sárközi Péter (1997-)
   Ris [elektronikus dok.] / Sárközi Péter. - Szöveg (epub : 603 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133747. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-760-6
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3604684]
MARC

ANSEL
UTF-810107 /2015.
Sárközy Vendel Gergely (1936-)
   Havasi kürt : kis trilógia : történelmi dokumentumregény / Sárközy Vendel Gergely. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 164 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-80120-3-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602680]
MARC

ANSEL
UTF-810108 /2015.
Schäffer Erzsébet (1948-)
   Hol nem volt : életek, mesék, pillanatok / Schäffer Erzsébet. - Budapest : Central Kv., 2015, cop. 2004. - 302 p. : ill. ; 21 cm. - (Nők lapja műhely, ISSN 1785-5667)
Kötött : 2500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-86428-6-6)
magyar irodalom - memoár - elbeszélés
894.511-32 *** 894.511-94
[AN 3605605]
MARC

ANSEL
UTF-810109 /2015.
Shelley, Duncan (1969-)
   Amer tánca / Duncan Shelley. - Vác : 4 Types Kft., [2015]. - 72 p. ; 19 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-2920-1)
magyar irodalom - kisregény - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3603215]
MARC

ANSEL
UTF-810110 /2015.
Somlay Gizella (1936-)
   Batyuba kötve : életem felejthetetlen történetei / Somlay Gizella. - Pomáz : Kráter, 2015. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-298-181-9 fűzött : 1800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3603011]
MARC

ANSEL
UTF-810111 /2015.
Spiró György (1946-)
   Diavolina [elektronikus dok.] : regény / Spiró György. - Szöveg (epub : 681 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133831. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2926-8
Gorʹkij, Maksim (1869-1936)
Čertkova, Olimpiada Dmitrievna (1878-?)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605267]
MARC

ANSEL
UTF-810112 /2015.
Spiró György (1946-)
   Drámák / Spiró György. - Budapest : Scolar, 2008-. - 21 cm
ISBN 978-963-244-033-0
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 2752575]
MARC

ANSEL
UTF-8


   6., Helló, doktor Mengele! ; Elsötétítés. - 2015. - 135, [2] p.
ISBN 978-963-244-573-1 kötött : 2950,- Ft
Lénárd Sándor (1910-1972)
894.511-2
[AN 3601945] MARC

ANSEL
UTF-810113 /2015.
Spiró György (1946-)
   Fogság [elektronikus dok.] : regény 1992-2004 / Spiró György. - Szöveg (epub : 1.3 MB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133821. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-3276-3
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605173]
MARC

ANSEL
UTF-810114 /2015.
Szabó István Keve (1986-)
   Álldogálok a mindenségben : versek a kamaszkoromból / Szabó István Keve ; [Horváth Anna graf.] ; [közread. a Kazinczy Ferenc Társaság]. - Sárospatak : Kazinczy F. Társ., 2015. - 80 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
ISBN 978-615-80035-2-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3601828]
MARC

ANSEL
UTF-810115 /2015.
Szalay Károly (1929-)
   Szerelem és halál Pompejiben [elektronikus dok.] : regényes kortörténet / Szalay Károly. - Szöveg és képek (pdf : 8.7 MB). - Érd : Mundus Novus Kv., 2015. - (Mundus - új irodalom, ISSN 1416-1001 ; 2.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133647. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-615-80218-5-2
magyar irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.6
[AN 3603317]
MARC

ANSEL
UTF-810116 /2015.
Szávai Géza (1950-)
   Kivégezzük nagyapádat [elektronikus dok.] / Szávai Géza ; Gáspárik Attila ... előadásában. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Pont, [2015]. - 1 CD (2 h 9 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: CD-, DVD- lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5500-10-7 : 2540,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - regény - hangoskönyv
894.511-31(498)
[AN 3603047]
MARC

ANSEL
UTF-810117 /2015.
Széll Tibor
   Hádész virága / Széll Tibor. - Békéscsaba : Széll T., 2015. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0920-4 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602715]
MARC

ANSEL
UTF-810118 /2015.
Szerb Antal (1901-1945)
   Budapesti kalauz : marslakók számára / Szerb Antal ; [a képeket ... vál. és a szöveget gond. Dávid Anna]. - Budapest : Magvető, 2015. - 55 p. : ill. ; 21 cm
Budapest - magyar irodalom - helyismeret - karcolat - album
894.511-43 *** 908.439-2Bp.(0:82-43)
[AN 3601539]
MARC

ANSEL
UTF-810119 /2015.
Szörényi László (1945-)
   Latin és röhej : tárcák és tanulmányok / Szörényi László. - Budapest : Nap K., 2015. - 265 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-055-6 kötött : 3150,- Ft
Közép-Európa - Magyarország - újkori latin irodalom története - magyar irodalom története - művelődéstörténet - magyar irodalom - publicisztika
894.511-92 *** 894.511(091) *** 930.85(4-11) *** 871(439)(091)
[AN 3602308]
MARC

ANSEL
UTF-810120 /2015.
Szvoren Edina (1974-)
   Az ország legjobb hóhéra [elektronikus dok.] : novellák / Szvoren Edina. - Szöveg (epub : 670 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133807. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2913-8
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3605051]
MARC

ANSEL
UTF-810121 /2015.
Szvoren Edina (1974-)
   Az ország legjobb hóhéra : novellák / Szvoren Edina. - Budapest : Magvető, 2015. - 185, [5] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-14-3253-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3601966]
MARC

ANSEL
UTF-810122 /2015.
Tamás Menyhért (1940-)
   Elfelé utak / Tamás Menyhért. - [Budapest] : Nap K., 2015. - 2 db ; 24 cm
ISBN 978-963-332-057-0 kötött : 9000,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3602314]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt., Válogatott és új versek. - 153 p.
ISBN 978-963-332-058-7
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602315] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Regények. - 289 p.
ISBN 978-963-332-059-4
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 3602316] MARC

ANSEL
UTF-810123 /2015.
   Tanulságos mesék gyerekekről : mesegyűjtemény készségfejlesztő feladatokkal / [a meséket vál., a feladatokat szerk. Takács Marianna] ; [az illusztrációkat kész. Baracsi Gabriella]. - Debrecen : Pedellus, [2015]. - 56 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5154-96-6 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - képességfejlesztés - mese - példatár - foglalkoztatókönyv
894.511-34(02.053.2) *** 37.025(076) *** 087.5
[AN 3602909]
MARC

ANSEL
UTF-810124 /2015.
Tarbay Ede (1932-)
   Kunkori és a kandúrvarázsló : meseregény / Tarbay Ede ; Borbás Zoltán rajz. - Budapest : Holnap, cop. 2015. - 125, [2] p. : ill., színes ; 22x22 cm
ISBN 978-963-349-113-3 kötött : 2700,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601660]
MARC

ANSEL
UTF-810125 /2015.
Telegdi Ágnes
   Cinkenapló / Telegdi Ágnes ; [az illusztrációkat kész. Szabó Dénes]. - [Budapest] : Ring-Color Kft., cop. 2015. - [53] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-89492-6-4 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3601909]
MARC

ANSEL
UTF-810126 /2015.
Toldi Zsuzsanna (1954-)
   Vitrinlakók : mesék / Toldi Zsuzsanna ; [a fotókat kész. Sáfrány Flóra]. - Csongrád : Raszter, [2015]. - 146 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-8013-78-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3602490]
MARC

ANSEL
UTF-810127 /2015.
Toroczkay András (1981-)
   Búcsú Éhestől [elektronikus dok.] : novellák / Toroczkay András. - Szöveg (epub : 811 KB). - Budapest : Magvető, cop. 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133786. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-14-2836-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3604956]
MARC

ANSEL
UTF-810128 /2015.
Tóth Erzsébet (1951-)
   A szálló por, a hulló csillagok : versek / Tóth Erzsébet. - Budapest : Nap K., 2015. - 92 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-332-060-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602320]
MARC

ANSEL
UTF-810129 /2015.
Tóth Károly (1946-)
   Doktor az angyalok földjén / Szenczi Tóth Károly. - [Budapest] : Palatinus, 2015. - 474 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-274-151-2 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3602278]
MARC

ANSEL
UTF-810130 /2015.
Turcsány Péter (1951-2015)
   Tusa az életért / Turcsány Péter ; ... Serediuk Péter ... ill. - Pomáz : Kráter, 2015. - 224 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-298-167-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603103]
MARC

ANSEL
UTF-810131 /2015.
Utassy József (1941-2010)
   Még ilyen csodát! : összegyűjtött versek gyerekeknek / Utassy József ; szerk. Horváth Erzsébet ; Kiss Adél és Oláh Mátyás László rajz. - Budapest : M. Napló, 2015. - 121, [5] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5465-56-7 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3602237]
MARC

ANSEL
UTF-810132 /2015.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Alma utca 22 / Vadadi Adrienn ; Mészely Ilka rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 81, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-027-0 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3601495]
MARC

ANSEL
UTF-810133 /2015.
Vázsonyi Vilmosné (1877-1949)
   Egyszer volt.. : emlékirat 1947-ből / Vázsonyi Vilmosné ; [szerk., sajtó alá rend. és a ... jegyzeteket írta Sipos András, Zeke Gyula]. - Budapest : BFL, 2015. - 238 p. : ill. ; 21 cm. - (Budapest történetének forrásai, ISSN 1419-4368)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7323-96-6 fűzött
Vázsonyi Vilmos (1868-1926)
magyar irodalom - magyar történelem - politikus - ügyvéd - zsidóság - asszimiláció - kivándorlás - századforduló - Tanácsköztársaság - 1918-as polgári demokratikus forradalom - Horthy-korszak - 20. század - memoár - történelmi forrás
894.511-94 *** 316.347(=924)(439)"186/194" *** 32(439)(092)Vázsonyi_V.(0:82-4) *** 325.25(439)"191/192" *** 943.9"189/194"(093)
[AN 3603234]
MARC

ANSEL
UTF-810134 /2015.
Vigo, Matthew
   A végzetes bestseller / Matthew Vigo ; [... ill. Varga Norbert ...]. - Budapest : Ad Librum, 2015. - 186 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-73-3 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - bűnügyi regény
894.511-312.4
[AN 3602828]
MARC

ANSEL
UTF-810135 /2015.
Vitéz Ferenc (1965-)
   Hajnali tánc : versek / Vitéz Ferenc ; Baráth Pál grafikáival. - Debrecen : Néző Pont, 2015. - 63 p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-88320-9-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602951]
MARC

ANSEL
UTF-810136 /2015.
Wessely Gábor (1957-)
   Egy csipetnyi lórúgás : köcsögdombi közéleti kalandocskák / Wessely Gábor ; [... ill. Szatmári Juhos László]. - [Tolna] : Geográf, 2015. - 68 p. : ill. ; 21 cm. - (Egyszínű füzetek : kék ; 18.)
ISBN 978-615-80250-0-3 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3602441]
MARC

ANSEL
UTF-810137 /2015.
Wessely Gábor (1957-)
   Kilóg a sor(t)ból : versecskés képecskék, képecskés versecskék / Wessely Gábor ; [képek] Szatmári Juhos László. - [Tolna] : Geográf, 2015. - 104 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80250-2-7 kötött : 3993,-
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3602410]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10138 /2015.
Bartos Erika (1974-)
   Bogyó és Babóca buborékot fúj / Bartos Erika. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x21 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
Tart.: BuborékokÞ; Tündérkártya
ISBN 978-963-410-048-5 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602070]
MARC

ANSEL
UTF-810139 /2015.
Grimm, Jacob (1785-1863)
Aschenputtel (magyar)
   Hamupipőke : a Grimm testvérek meséje / rajz. Eva Spanjardt ; [ford. ... Komlósi Amina]. - [Budapest] : Nicam, 2015. - [24] p. : ill., színes ; 10x10 cm. - (Pixi mesél, ISSN 2063-1561 ; 38.)
ISBN 978-963-89540-1-5 fűzött : 290,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3602668]
MARC

ANSEL
UTF-810140 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   A kék kerítés / Marék Veronika. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9940-6 kötött : 2499,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3601722]
MARC

ANSEL
UTF-810141 /2015.
Pásztohy Panka (1977-)
   Mentsük meg a kiskutyám! / Pásztohy Panka. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [39] p. : ill., színes ; 27 cm
ISBN 978-963-410-040-9 kötött : 2890,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3601540]
MARC

ANSEL
UTF-810142 /2015.
Pavitte, Thomas
1000 dot-to-dot book : cities (magyar)
   1000 pontról pontra : városképek : [kikapcsolódás, alkotás, stresszoldás] / Thomas Pavitte ; [ford. ... Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - [4] p., [22] t.fol. : ill. ; 36 cm
keretcím: Art-terápia
ISBN 978-963-09-8183-5 fűzött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3601943]
MARC

ANSEL
UTF-810143 /2015.
Pavitte, Thomas
1000 dot-to-dot book : masterpieces (magyar)
   1000 pontról pontra : híres festmények : [kikapcsolódás, alkotás, stresszoldás] / Thomas Pavitte ; [ford. ... Nádori Attila]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - [4] p., [22] t.fol. : ill. ; 36 cm
keretcím: Art-terápia
ISBN 978-963-09-8184-2 fűzött : 2990,- Ft
foglalkoztatókönyv
087.5
[AN 3601952]
MARC

ANSEL
UTF-810144 /2015.
Waechter, Philip (1968-)
Sohntage (magyar)
   Apanap / Philip Waechter. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [54] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-045-4 kötött : 2350,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3601467]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10145 /2015.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - 2015. - [24] p.
ISBN 978-963-12-2774-1 fűzött : 890,- Ft
[AN 3602159] MARC

ANSEL
UTF-810146 /2015.
   Eötvözet III : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium III. közös konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Gyarmati Sándor és Kutus Bence]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2015. - 222 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-373-6 fűzött
tanulmánygyűjtemény - tanulmányi verseny - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Szeged)
[AN 3602724]
MARC

ANSEL
UTF-810147 /2015.
Fekete Dániel
   Széles mosoly / Fekete Dániel. - [Gyulafirátót] : Szerző, [2014]-. - 22 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3549148]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. - cop. 2014. - 66 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-0649-4 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3602817] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - cop. 2014. - 66 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-1296-9 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3602820] MARC

ANSEL
UTF-8


   5. - cop. 2015. - 66 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-2419-1 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3602823] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. - cop. 2015. - 66 p. : ill., színes
ISBN 978-963-12-2892-2 fűzött : 1300,- Ft
[AN 3602826] MARC

ANSEL
UTF-8