MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 22. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/11/13 09:57:36
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
10148 /2015.
Csesznegi Viktória
   A zombori kármelita rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Karmelitenklosters in Sombor / összeáll. ... Csesznegi Viktória, Stohl Róbert. - Budapest : MTA Kvt. és Információs Közp. ; Eger : EKF, 2015. - 435 p. ; 24 cm. - (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, ISSN 1786-5611 ; 8.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-57-1 fűzött
Ordo Carmelitarium Discalceatorum. Zombori Rendház. Könyvtár
Zombor - egyházi könyvtár - karmeliták - könyvtári katalógus
017.1(439-2Zombor) *** 017.1(497.11-2Zombor) *** 027.6(439-2Zombor) *** 027.6(497.11-2Zombor) *** 271.73
[AN 3603098]
MARC

ANSEL
UTF-810149 /2015.
   Maácz / szerk. Fügedi János, Szélpál-Bajtai Éva ; [közread. a] ... MTA BTK Zenetudományi Intézet. - Budapest : L'Harmattan : MTA BTK Zenetudományi Int., 2015. - 444 p., [14] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9683-17-4 fűzött
 (hibás ISBN 978-963-968-917-4)
Maácz László (1929-1998)
Magyarország - néptánc - etnográfus - 20. század - memoár - személyi bibliográfia
012Maácz_L. *** 39.001(439)(092)Maácz_L.(0:82-94) *** 793.31(=945.11)
[AN 3603687]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10150 /2015.
   Kortárs Művészeti Fesztivál, 1999-2013 ; [szerk. Beller Róbert, Szűcs Erzsébet, Vadász Imre] ; [közread. a] Városi Képtár - Deák Gyűjtemény. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2014. - 96 p. : ill., színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-89017-9-8 fűzött
Kortárs Művészeti Fesztivál (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - művészeti élet - fesztivál - ezredforduló
061.7(439-2Székesfehérvár)"199/201"(084.1)
[AN 3603996]
MARC

ANSEL
UTF-810151 /2015.
   Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség / [szerk. Varga Tamás]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80186-6-1 fűzött
Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség
Magyarország - egyesület - levéltár - egyetem
061.25(439) *** 930.253(439) *** 378
[AN 3604274]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10152 /2015.
Láng Benedek (1974-)
   Titkosírás a kora újkori Magyarországon / Láng Benedek. - Budapest : Balassi, cop. 2015. - 335 p., [7] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-506-951-4 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - kriptográfia - művelődéstörténet - 16. század - 17. század - 18. század
003.26(439)"15/17" *** 930.85(439)"15/17"
[AN 3604019]
MARC

ANSEL
UTF-8
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció

10153 /2015.
Róbert Péter (1942-)
   A reménység évei.. : a cionista sajtó története Magyarországon, 1945-1947 / Róbert Péter. - [Budapest] : Mo. Cionista Szövets. : Bethlen Téri Oneg Sábbát Klub, [2015]. - 198 p. : ill. ; 20 cm. - (Bethlen téri füzetek)
ISBN 978-615-80196-1-3 fűzött
Magyarország - sajtótörténet - antiszemitizmus - cionizmus - 1945 utáni időszak
070(439)"1945/1947" *** 070(=924)(439) *** 323.13(=924)(439)"194"
[AN 3603486]
MARC

ANSEL
UTF-810154 /2015.
Török Ferenc (1948-)
A királynő helytartója (angol)
   The queen's governor : a biography of István Gyulai / Ferenc Török ; [transl. by Rita Konta]. - Budapest : Gyulai Memorial Ltd., 2015. - 314 p., [36] t. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2810-6 kötött
Gyulai István (1943-2006)
Magyarország - sportoló - atlétika - újságíró - diplomata - 20. század - ezredforduló - életrajz
070(439)(092)Gyulai_I. *** 796.42/.43(439)(092)Gyulai_I. *** 327(439)(092)Gyulai_I.
[AN 3604113]
MARC

ANSEL
UTF-8
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
      tudományszervezés, tudományos módszertan, tudománytörténet

10155 /2015.
   Amrita Sher-Gil művészete / [szerk. Kelényi Béla] ; [közread. a] Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., 2015. - 34, [2] p. : ill., részben színes ; 22 cm
Megj. a Dunaharasztin, 2015. máj. 29 - szept. 30. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87496-5-9 fűzött
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
Baktay Ervin (1890-1963)
India - Magyarország - festőművész - tudós - keletkutatás - 20. század
001(439)(092)Baktay_E. *** 75(540)(092)Sher-Gil,_A.
[AN 3603299]
MARC

ANSEL
UTF-810156 /2015.
   "Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj!" : a Magyar Népfőiskolai Collegium konferenciáján elhangzott előadások : 2014. június 30 - július 6. / [szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta]. - [Budapest] : MNC, 2015. - 239 p. : ill. ; 20 cm. - (MNC népfőiskolai füzetek, ISSN 1589-696X ; 31.)
A konferenciát Balatonlellén tartották
ISBN 978-963-89819-4-3 fűzött
Magyarország - Kárpát-medence - magyarságtudat - kulturális politika - 21. század - konferencia-kiadvány
008:323(439)"201" *** 316.63(=945.11)(4-191) *** 061.3(439-2Balatonlelle)
[AN 3603249]
MARC

ANSEL
UTF-810157 /2015.
Csatári Bence (1972-)
   Az ész a fontos, nem a haj : a Kádár-rendszer könnyűzenei politikája / Csatári Bence. - Budapest : Jaffa, 2015. - 384 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 344-353.
ISBN 978-615-5492-60-0 kötött : 3150,- Ft
Magyarország - kulturális politika - zenei élet - könnyűzene - ifjúságpolitika - Kádár-korszak
008:323(439)"1957/198" *** 78.05(439)"195/198" *** 316.37-053.6/.8(439)"195/198" *** 78.067.26.036.7(439)"195/198"
[AN 3603901]
MARC

ANSEL
UTF-810158 /2015.
Az indológus indián (angol)
   The indologist Indian : in memory of Ervin Baktay / [ed. by Béla Kelényi] ; [transl. ... by John King] ; [publ. by the] Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts. - [Budapest] : Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, 2015. - 35 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Megj. a Budapesten, 2015. márc. 1 - nov. 1. között rendezett kiállítás alkalmából. - Bibliogr.
ISBN 978-963-87496-4-2 fűzött
Baktay Ervin (1890-1963)
Magyarország - tudós - keletkutatás - 20. század
001(439)(092)Baktay_E. *** 910.4(439)(092)Baktay_E.
[AN 3603302]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10159 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Čisla dlâ uspešnogo biznesa (magyar)
   A sikeres üzlethez vezető számok / Grabovoj Grigorij Petrovics. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 146 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-42-2 fűzött
ezoterika - számmisztika - üzleti élet
133.25 *** 133.5:51 *** 658.1
[AN 3604437]
MARC

ANSEL
UTF-810160 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Doctrine of the Earth : autor's seminar held by Grigori P. Grabovoi on November 4, 2003. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-20-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604460]
MARC

ANSEL
UTF-810161 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Extraterrestrial : doomsday is not going to happen / Grabovoi Grigori Petrovich. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 20 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-38-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604349]
MARC

ANSEL
UTF-810162 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Issledovanie i analiz fundamentalʹnyh opredelenij optičeskih sistem v predotvraŝenii katastrof i progrozno-orientirovannom upravlenii mikroprocessami / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 36 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-62-0 fűzött
ezoterika - számmisztika
133.25 *** 133.5:51
[AN 3604393]
MARC

ANSEL
UTF-810163 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Issledovanie i analiz fundamentalʹnyh opredelenij optičeskih sistem v predotvrašenii katastrof i progrozno-orientirovannom upravlenii mikroprocessami (angol)
   Research and analysis of fundamental definitions of optical systems in prevention of catastrophes and forecast oriented control of microprocesses / Grabovoi Grigori Petrovich. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-26-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604467]
MARC

ANSEL
UTF-810164 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Methods of concentration on the grouped days of the month : series of lectures / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-24-8 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604363]
MARC

ANSEL
UTF-810165 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Metody koncentracii (angol)
   Methods of concentration / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-14-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604342]
MARC

ANSEL
UTF-810166 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Metody prodviženiâ proizvedenij Grigoriâ Grabovogo v socialʹnyh setâh internet / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 48 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5383-38-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604400]
MARC

ANSEL
UTF-810167 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Obrazovanie Grigoriâ Grabovogo (angol)
   Educational system of Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 30 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-56-9 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604456]
MARC

ANSEL
UTF-810168 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Patent "information carrying system" in realization of eternal development / Grigori P. Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 16 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-76-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604464]
MARC

ANSEL
UTF-810169 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Patent "method for prevention of catastrophes and device for its realization" in realization of eternal development / Grigori P. Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 16 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-78-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604463]
MARC

ANSEL
UTF-810170 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Prikladnye struktury sozdaûŝej oblasti informacii / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 28 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-02-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604373]
MARC

ANSEL
UTF-810171 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Prikladnye struktury sozdaûŝej oblasti informacii (angol)
   Applied structures of the creating field of information : study guide on the course by Grigori Petrovich Grabovoi ... - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-12-5 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604457]
MARC

ANSEL
UTF-810172 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   El redentor : no habrá fin del mundo / Grabovoi Grigori Petróvich. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 24 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5383-28-1 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604370]
MARC

ANSEL
UTF-810173 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Strukturizaciâ soznaniâ / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015-. - 21 cm
ezoterika
133.25
[AN 3587766]
MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 2., Sbornik avtorskih seminarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 03 iûlâ 2001 g., 12 iûlâ 2001 g., 26 iûlâ 2001 g. - 2015. - 154 p.
ISBN 978-615-5383-93-9 kötött
[AN 3604446] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 3., Sbornik avtorskih seminarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 31 iûlâ 2001 g., 09 avgusta 2001 g., 23 avgusta 2001 g. - 2015. - 156 p.
ISBN 978-615-5383-94-6 kötött
[AN 3604449] MARC

ANSEL
UTF-8


   T. 4., Sbornik avtorskih seminarov, sozdannyh Grigoriem Grabovym 06 sentâbrâ 2001 g., 11 sentâbrâ 2001 g., 20 sentâbrâ 2001 g., 25 sentâbrâ 2001 g. - 2015. - 168 p.
ISBN 978-615-5383-95-3 kötött
[AN 3604453] MARC

ANSEL
UTF-810174 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   System of salvation and consciousness structuring in the prevention of possible global catastrophe : method of formation of a dynamic element of reality : consciousness as a system of control : author's seminar held by Grigori P. Grabovoi on June 22, 2001. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 31 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-18-7 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604461]
MARC

ANSEL
UTF-810175 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Teachings about eternal life : autor's seminar held by Grigori P. Grabovoi on August 04, 2003. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 19 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-22-4 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604440]
MARC

ANSEL
UTF-810176 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Teachings "On salvation and harmonious development" : three positions of consciousness structuring prevention of possible global catastrophe : self-regeneration events control directly out of one's consciousness : author's seminar held by Grigori P. Grabovoi on June 8, 2001. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 38 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-88-0 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604447]
MARC

ANSEL
UTF-810177 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Unificirovannaâ sistema znanij / Grabovoj Grigorij Petrovič. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 56 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-00-2 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604392]
MARC

ANSEL
UTF-810178 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
   Unified system of knowledge / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 47 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5317-86-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604443]
MARC

ANSEL
UTF-810179 /2015.
Hodapp, Christopher
Conspiracy theories & secret societies for dummies (magyar)
   Összeesküvés-elméletek & titkos társaságok / Christopher Hodapp, Alice von Kannon ; [ford. ... Magyarics Péter]. - Budapest : Panem Kv., 2015. - 440 p. ; 24 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-30-1 fűzött : 4900,- Ft
rejtély - összeesküvés-elmélet - művelődéstörténet
001.94 *** 930.85(100)
[AN 3603526]
MARC

ANSEL
UTF-810180 /2015.
Jéga Szabó Ferenc
   Megszólal a Korona : a magyar Szent Korona "vallomása" a beléépített számok segítségével / [tolmácsolta és formába öntötte Jéga Szabó Ferenc ...]. - [Szeged] : Szerző, cop. 2014. - 202 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1411-6 fűzött
szentkoronatan - számmisztika
133.5:51 *** 342.519.8(439)(089.3)
[AN 3603185]
MARC

ANSEL
UTF-810181 /2015.
Juhász Erika
   A belső összhang kialakulása : spirituális útinapló belső utazóknak / Juhász Erika. - [Balmazújváros] : [Sainné Juhász E.], 2015. - 90 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2004-9 kötött
ezoterika - életvezetés - vers - aforizma
133.25(0:82-14) *** 613.865(0:82-84)
[AN 3604076]
MARC

ANSEL
UTF-810182 /2015.
   Kínai kalendárium : sorselemzéshez és Feng Shuihoz, 2015 / [összeáll. Szilvásy Judit] ; [közread. az Első Magyar Feng Shui Centrum]. - [Budapest] : Első M. Feng Shui Centrum, 2015. - 15, 302 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-894-126-8 fűzött : 3490,- Ft
asztrológia - feng shui
133.52(510)
[AN 3604132]
MARC

ANSEL
UTF-810183 /2015.
Michaels, Kim
The power of self (magyar)
   Az énünk ereje : az én megismerésének gyakorlati útmutatója / Kim Michaels ; [ford. Adorjánné Kovács Kornélia]. - [Kecskemét] : [T-Med Bt.], [2015]. - 249 p. : ill., főként színes ; 22 cm. - (Út a tudatunk mesterévé válásához ; 1.)
keretcím: Mester tanítások
ISBN 978-963-12-2564-8 fűzött
ezoterika - életvezetés
133.25 *** 613.865
[AN 3604106]
MARC

ANSEL
UTF-810184 /2015.
Morozkina, N. R.
   Vvodnyj kurs seminarov po učeniû Grigoriâ Grabovogo "O spasenii i garmoničnom razvitii" : v pomoŝʹ načinaûŝim izučatʹ tehnologii i metody učeniâ Grigoriâ Grabovogo / Morozkina N. R., Morozkina M. V. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 68 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 67.
ISBN 978-615-5317-60-6 fűzött
ezoterika
133.25
[AN 3604404]
MARC

ANSEL
UTF-810185 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   A mindennapi élet mágiája / Szepes Mária. - 2. jav. kiad. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 158 p. ; 21 cm
keretcím: Mágiák sorozat
ISBN 978-963-529-388-9 fűzött : 2290,- Ft
ezoterika
133.25
[AN 3608287]
MARC

ANSEL
UTF-810186 /2015.
Vécsey Aurél
   Nostradamus végítélet jóslatai / Vécsey Aurél. - [Kecskemét] : Vagabund, cop. 2015. - 204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-290-059-9 fűzött
jövendőmondás
133.3
[AN 3604079]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10187 /2015.
Elekné Fodor Veronika
   Környezetvédelmi információs és monitoring rendszerek [elektronikus dok.] / Elekné Fodor Veronika, Varga Gábor ; kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg (pdf : 49.3 MB). - Sopron : NYME, 2014 [!2015]
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133741. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-223-7
környezetvédelmi technológia - monitoring - elektronikus dokumentum
504.064 *** 628
[AN 3604634]
MARC

ANSEL
UTF-810188 /2015.
   Írottkő Natúrpark kalauz : értékajánló az Írottkő Natúrparkból / [... kiad. az Írottkő Natúrparkért Egyesület]. - [Kőszeg] : Írottkő Natúrparkért Egyes., 2015. - 55 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm
Fűzött
Írott-kő - Kőszegi-hegység - természetvédelmi terület - útikönyv
502.4(439)(234.373Kőszegi-hegység)(036)
[AN 3604354]
MARC

ANSEL
UTF-810189 /2015.
Palocz-Andresen, Michael (1947-)
   Klímavédelmi technológiák [elektronikus dok.] / szerző Palocz-Andresen Michael ; kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg (pdf : 46.5 MB). - Sopron : NYME, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133740. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-225-1
környezetvédelem - éghajlattan - éghajlatváltozás - elektronikus dokumentum
504.38 *** 551.58
[AN 3604628]
MARC

ANSEL
UTF-810190 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, [2015]-. - 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   9. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Ammonitesz preparátummal
ISBN 978-963-09-8261-0 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3603254] MARC

ANSEL
UTF-8


   12. - cop. 2015. - 19 p. : ill., színes
Sárgaöves ezerlábú preparátummal
ISBN 978-963-09-8264-1 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3604350] MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10191 /2015.
Podani János (1952-)
   A növények evolúciója és osztályozása : rendhagyó rendszertan / Podani János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 404 p. : ill. ; 24 cm + CD-R
melléklet címe: Digitális herbárium 2.0. - Bibliogr.: p. 371-386.
ISBN 978-963-312-219-8 fűzött
növényrendszertan - törzsfejlődés - növényföldrajz - egyetemi jegyzet - elektronikus dokumentum
582(075.8) *** 575.8(075.8) *** 581.9(21)(075.8)
[AN 3603556]
MARC

ANSEL
UTF-810192 /2015.
Proll, Thomas (1967-)
Soforthelfer Rosen (magyar)
   Rózsa mindentudó / Thomas Proll ; [ford. Varga Judit Mária]. - [Budapest] : Sziget, 2015. - 121 p. : ill., színes ; 20x22 cm. - (99 lényegre törő válasz, ISSN 2064-583X)
ISBN 978-615-5178-71-9 fűzött : 2980,- Ft
rózsa - virágkertészet
582.734 *** 635.9
[AN 3604059]
MARC

ANSEL
UTF-810193 /2015.
Tóth Csaba Tamás
   Extrém külső : állati X - megdöbbentő állatvilág / [írta Tóth Csaba Tamás]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-85-4 kötött
vadon élő állat - gyermekkönyv
59(02.053.2)
[AN 3604214]
MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10194 /2015.
Csákvári Eszter (1969-)
   Ébredjetek, Anyukák! / Csákvári Eszter. - Átd., bőv. kiad. - [Tatabánya] : Magánkiad., 2015. - 236 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2337-8 fűzött : 3500,- Ft
alternatív gyógyászat
615.89
[AN 3604270]
MARC

ANSEL
UTF-810195 /2015.
Czinke Csaba
Betegség, gyógyulás (angol)
   From illness to healing / Ferenc C. Czinke ; [... transl. by Ferenc T. Varsányi] ; [publ. by the] Alapkő Association Hungary. - 2. ed. - [Miskolc] : Alapkő Assoc. Hung., 2015. - 159 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2881-6 fűzött : 20 USD : 17 EUR : 14 GBP
betegség - mentálhigiénia
616 *** 616.89
[AN 3604294]
MARC

ANSEL
UTF-810196 /2015.
Forleo, Marie (1975-)
Make every man want you (magyar)
   Az elbűvölő nő : minden pasi engem akar / Marie Forleo ; [ford. Szilágyi Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 180 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-470-1 fűzött : 2490,- Ft
életvezetés - nő
613.865-055.2
[AN 3604010]
MARC

ANSEL
UTF-810197 /2015.
Horváth Éva
   Lélekfonalak [elektronikus dok.] / Horváth Éva. - Szöveg (epub : 651 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133775. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-808-5
életvezetés - elektronikus dokumentum
613.865
[AN 3604872]
MARC

ANSEL
UTF-810198 /2015.
Kiss Liza
   Bőségteremtő könyv / írta Kiss Liza. - Budapest : Kiss L., 2015. - 47, [2] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 978-963-12-2841-0 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3604116]
MARC

ANSEL
UTF-810199 /2015.
Managing anxiety with CBT for dummies (magyar)
   Szorongás helyett / Graham Davey [et al.] ; [ford. Kallai Nóra]. - Budapest : Panem Kv., 2015. - 149 p. : ill. ; 21 cm. - (Tantusz könyvek, ISSN 2060-2065)
ISBN 978-615-5186-24-0 kötött : 1900,- Ft
félelem - stresszkezelés - mentálhigiénia
612.06 *** 159.942 *** 613.865
[AN 3603517]
MARC

ANSEL
UTF-810200 /2015.
Orosz Zsolt
   Csalogány III : egészség mint beteg állapot : modernkori mitológia. - [Gencsapáti] : [Orosz Zs.], cop. 2015. - 428 p. : ill. ; 22 cm
Szerző Orosz Zsolt
ISBN 978-963-12-2685-0 kötött
ezoterika - életvezetés
613.865 *** 133.25
[AN 3603976]
MARC

ANSEL
UTF-810201 /2015.
Pál Lőrinc András (1993-)
   Az alapelv [elektronikus dok.] : hat lépés a vonzás törvényének megértéséhez / Pál Lőrinc András. - Szöveg (epub : 1.4 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133811. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-802-3
életvezetés - ezoterika - elektronikus dokumentum
613.865 *** 133.25
[AN 3605099]
MARC

ANSEL
UTF-810202 /2015.
   Reproduktív egészségpszichológia / szerk. Pápay Nikolett és Rigó Adrien. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 413 p. ; 24 cm. - (Klinikai és egészségpszichológiai szakkönyvtár, ISSN 2063-6466)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-216-7 fűzött : 3990,- Ft
lélektan - terméketlenség - nőgyógyászat - szociálhigiénia - mentálhigiénia
159.9 *** 612.663 *** 618 *** 613.86
[AN 3603576]
MARC

ANSEL
UTF-810203 /2015.
Schobert Norbert (1971-)
   A nagy kalóriahazugság : így gyilkol a szacharotoxikózis : vádolom a finomított szénhidrátokat! / Schobert Norbert. - Budapest : Libri, 2015. - 175 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-310-718-8 fűzött : 2990,- Ft
táplálkozástudomány - szénhidrát - diéta
612.396 *** 613.2
[AN 3603407]
MARC

ANSEL
UTF-810204 /2015.
Soós István
   A cégvezetői felelősség okozta stressz kezelése : a kiadvány a konferenciák tapasztalatai alapján készült, második kiadvány : [összefoglaló, tapasztalatok] / [írta Soós István] ; [kiad. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége]. - Budapest : VOSZ, 2015. - 44 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 43.
Fűzött
foglalkozás-egészségügy - foglalkozási stressz - stresszkezelés - menedzser
613.6 *** 616-058 *** 658.1.011.1 *** 612.06
[AN 3603361]
MARC

ANSEL
UTF-810205 /2015.
Tóth Zoltán Sagi
   Szándék=élet / Tóth Zoltán Sagi. - [Budapest] : Tóth Z., 2014. - 114 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-12-1032-3 fűzött
életvezetés
613.865
[AN 3603310]
MARC

ANSEL
UTF-810206 /2015.
Várhegyi László (1947-)
   Mit tegyek, hogy egészséges legyek? : az allergia és az asztma gyógyítása természetes módszerekkel / írta és összeáll. Weixl-Várhegyi László. - Bőv., átd. kiad. - [Verőce] : Szerző, 2015. - 71 p. ; 21 cm
ISBN 963-460-086-7 fűzött
asztma - allergia - házi gyógymód
616.248 *** 616-056.43 *** 615.89:615.322
[AN 3603604]
MARC

ANSEL
UTF-810207 /2015.
Vennells, David F.
Reflexology for beginners (magyar)
   Reflexológia : ezotéria mindenkinek / David F. Vennels ; [ford. Hollósy Éva]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 210 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. [211].
ISBN 978-963-529-486-2 fűzött : 2490,- Ft
reflexológia - talpmasszázs - ezoterika
615.89 *** 615.821.2 *** 133.25
[AN 3603797]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10208 /2015.
Enczi Zoltán
   Digitális fotózás kezdőknek / [szöveg Enczi Zoltán, Richard Keating]. - 10. aktualizált kiad. - [Budapest] : Rainbow-Slide, 2016. - 159 p. : ill., színes ; 23 cm
Borítócím: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
ISBN 978-963-89539-6-4 fűzött : 3490,- Ft
fototechnika - digitális technika
681.3.019(078) *** 77(078)
[AN 3608277]
MARC

ANSEL
UTF-810209 /2015.
   Politikai kommunikáció-kutatások a közösségi média korában [elektronikus dok.] / szerk. Merkovity Norbert. - Szöveg (pdf : 4.8 MB). - Szeged : Primaware, 2014. - (Politika és digitális kultúra ; 1.)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133733. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-0493-3
Magyarország - politikai kommunikáció - tömegkommunikáció - internet - információs társadalom - politikatörténet - 21. század - elektronikus dokumentum
681.3 *** 323.23 *** 316.774(100) *** 32(100)"200/201"
[AN 3604545]
MARC

ANSEL
UTF-8
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok

10210 /2015.
British paratrooper (magyar)
   Brit ejtőernyős : Nagy-Britannia, 1940-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 11.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8046-3 fűzött : 3990,- Ft
Nagy-Britannia - Olaszország - katonai felszerelés - karóra - második világháború - ipartörténet - óraipar - 19. század - 20. század
681.114.8(45)"18/19" *** 355.666(410)"194"
[AN 3603987]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10211 /2015.
Creative Construction Conference (2015) (Budapest)
   CC2015 : Creative Construction Conference : 21-24 June 2015, Krakow, Poland : final program & book of abstracts / [ed.-in-chief Miklós Hajdu, Mirosław J. Skibniewski]. - Veszprém : OOK-Press Ltd., 2015. - 161 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-490-0 fűzött
építőipari tervezés - szerkezettervezés - konferencia-kiadvány
69.001 *** 624.04 *** 061.3(438-2Kraków)
[AN 3603455]
MARC

ANSEL
UTF-810212 /2015.
Domanovszky Sándor (1933-)
   Mérföldkövek az acélhídépítés történetében, 1779-2014 / Domanovszky Sándor ; [közread. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ]. - [Budapest] : Közlekedésfejleszt. Koord. Közp., [2015]. - 32 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Fűzött
hídépítés - acélszerkezet - történeti feldolgozás
624.21.014.2(100)(091)
[AN 3603457]
MARC

ANSEL
UTF-810213 /2015.
Gyulavári Imre (1936-)
   Kontaktelemes bioreaktorok alternatívái = Alternativen zu Bioreaktoren mit Kontaktelementen = Alternative examples of contact media bioreactors / Gyulavári Imre. - [Budapest] : [Gyulavári Consulting Kft.], [2015]. - 335 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Kötött
szennyvíztisztítás - bioreaktor - műszaki fejlesztés
628.35 *** 330.341.1
[AN 3604177]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10214 /2015.
Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
   EKÁER a gyakorlatban : [esetek, példák, jó tanácsok] / Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. - [Kecskemét] : Adónavigátor Tanácsadó Kft., [2015]. - 144 p. ; 22 cm
Lezárva: 2015. márc. 4.
ISBN 978-615-80211-0-4 fűzött
Magyarország - közúti szállítás - teherszállítás - ellenőrző rendszer - útmutató
656.1.073(439)(036)
[AN 3604124]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10215 /2015.
Babulka Péter (1953-)
   A Kárpát-medence gyógynövénykincsei / Babulka Péter. - Budapest : Terc-Press, 2015. - 333 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 292-305. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2737-6 kötött : 5900,- Ft
Kárpát-medence - gyógynövény
633.88(4-191) *** 615.322
[AN 3603536]
MARC

ANSEL
UTF-810216 /2015.
Cicatricis Géza (1900-1981)
   A méhészkedés gyakorlata : különös tekintettel a módosított fészekmészkamrás kaptárokra / Cicatricis Géza. - 2. kiad. - [Kaposvár] : Sipos G., 2014. - 87 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9844-7 fűzött
méhészet
638.1
[AN 3603426]
MARC

ANSEL
UTF-810217 /2015.
Gálfi Péter (1953-)
   Állatorvosi gyógyszertan / Gálfi Péter, Csikó György, Jerzsele Ákos. - 2. jav. kiad. - Budapest : Robbie-Vet Kft., 2014-. - Ill. ; 24 cm
Bibliogr.
állatorvostan - gyógyszerészet - egyetemi tankönyv
619:615(075.8)
[AN 3607469]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - XI, 304 p.
ISBN 978-963-12-0597-8 fűzött
[AN 3607472] MARC

ANSEL
UTF-810218 /2015.
Hornischer, Uwe
Biologischer Anbau von Tomaten (magyar)
   A paradicsom ökológiai termesztése / [... szerzői Uwe Hornischer, Martin Koller] ; [... ford. Járosi Adrienn] ; [írók Cseperkálóné Mirek Barbara, Divéky-Ertsey Anna, Papp Zoltán] ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, [2015]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 35.
ISBN 978-615-80247-2-3 fűzött
zöldségtermesztés - paradicsom - biológiai növénytermesztés
635.64 *** 631.147
[AN 3604281]
MARC

ANSEL
UTF-810219 /2015.
   Intenzív haltenyésztés / szerk. Csorbai Balázs, Péteri András, Urbányi Béla. - Gödöllő : Vármédia-Print Kft., 2015. - 248 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 225-248.
ISBN 978-963-269-495-5 kötött
haltenyésztés
639.3
[AN 3603421]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10220 /2015.
Fritzsche, Doris
Laktose-Intoleranz (magyar)
   Tejcukor-érzékenység : [több mint 50 laktózmentes recepttel!] / Doris Fritzsche ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Central Kv., 2015. - 126 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Nők lapja egészség könyvek, ISSN 2416-1225)
ISBN 978-963-341-140-7 fűzött : 2800,- Ft
tejérzékenység - diéta - szakácskönyv
641.563(083.12) *** 616.341-008.6 *** 613.24
[AN 3604104]
MARC

ANSEL
UTF-810221 /2015.
Kállai Szilárd
   Koffeinmentes kávédaráló [elektronikus dok.] : finom és gyors szendvicskrémek, ételek, italok, desszertek, ízletes újítások a kávédarálóból, melyben most nincs kávé, helyette sok minden más / Kállai Szilárd és Kállai Szilárdné Éva. - Szöveg (epub : 11.8 MB). - [Veszprém] : Vitis Aureus, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133593. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
szakácskönyv - elektronikus dokumentum
641.55(083.12)
[AN 3602713]
MARC

ANSEL
UTF-810222 /2015.
Morningstar, Amadea (1952-)
Ayurvedic cooking for westerners (magyar)
   Ayurvedikus konyha nyugatiaknak : nyugati ételek ayurvedikus szemmel / Amadea Morningstar ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - Nemesbük : AyurPress, 2015. - 220 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2433-7 fűzött : 3490,- Ft
diéta - ájurvéda - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2 *** 615.89(540)
[AN 3603466]
MARC

ANSEL
UTF-810223 /2015.
Polman, Marcus
Handboek voor de perfecte steak (magyar)
   A tökéletes steak : 25 világhíres recepttel / Marcus Polman ; [képek Saskia van Osnabrugge ...] ; [ford. Fehér Zsuzsanna]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2014. - 176 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-689-850-2 kötött : 3600,- Ft
hús - szakácskönyv
641.55(083.12):637.5
[AN 3599609]
MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10224 /2015.
Heller Ágnes (1929-)
   Az önéletrajzi emlékezés filozófiája / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2015. - 230 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 229-230.
ISBN 978-615-5480-10-2 fűzött : 3200,- Ft
filozófiai antropológia - irodalomelmélet - emlékezés
11 *** 82.01-94 *** 159.953
[AN 3603675]
MARC

ANSEL
UTF-810225 /2015.
Kiss Szabolcs
   A logika egyedfejlődése és szociológiája : tanulmányok a megismeréstudományok köréből / Kiss Szabolcs. - Budapest : Könyvpont : L'Harmattan, cop. 2015. - 180 p. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5436-06-2 fűzött : 2100,- Ft
ismeretelmélet - kognitív pszichológia - szociálpszichológia
165 *** 165.194 *** 316.6
[AN 3603541]
MARC

ANSEL
UTF-810226 /2015.
   Metafizika Magyarországon? : konferenciaelőadások Weissmahr Béla filozófiai örökségéről / szerk. Szombath Attila és Petres Lúcia. - Budapest : L'Harmattan : Sapientia Szerzetesi Hittud. Főisk., 2015. - 233 p. ; 23 cm. - (Scintillae sapientiae, ISSN 2063-2053 ; 3.)
A Budapesten, 2012. máj. 17-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-414-024-5 fűzött : 2500,- Ft
Weissmahr Béla (1929-2005)
Németország - filozófus - külföldön élő magyar személyiség - metafizika - 20. század
1(430)(=945.11)(092)Weissmahr_B. *** 111
[AN 3603735]
MARC

ANSEL
UTF-810227 /2015.
Zuh Deodáth (1982-)
   Edmund Husserl ismeretfilozófiája / Zuh Deodáth. - [Budapest] : TIT Kossuth Klub Egyes. : M. Daseinanalitikai Egyes. : L'Harmattan, cop. 2015. - 229, [2] p. ; 23 cm. - (Dasein könyvek, ISSN 1788-036X)
Bibliogr.: p. 212-229.
ISBN 978-963-414-022-1 fűzött : 2490,- Ft
Husserl, Edmund (1859-1938)
Németország - filozófus - ismeretelmélet - 19. század - 20. század
165.62 *** 1(430)Husserl,_E.
[AN 3603489]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10228 /2015.
Bábel Balázs (1950-)
   Mindig úton vagyunk : Bábel Balázs metropolita, Kalocsa-Kecskemét érseke 2014 májusa és 2015 júniusa között elhangzott beszédeiből szerkesztett válogatás / szerk. Koloh Elek. - [Kecskemét] : Farkas Galéria Bt. : Wojtyla Ház Nonprofit Kft., [2015]. - 86 p. : ill. ; 24 cm. - (Kecskeméti Wojtyla Ház karitasz könyvek, ISSN 2063-6830)
ISBN 978-615-5064-07-4 kötött
Magyarország - érsek - 21. század - prédikáció - előadóbeszéd
252 *** 282(439)(092)Bábel_B.(042)
[AN 3604118]
MARC

ANSEL
UTF-810229 /2015.
Bándy György (1950-)
   Az újszövetségi krisztológia időszerű szempontjai és távlatai / Bándy György. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye ; Komárom : Calvin J. Teológiai Akad., 2014. - 300 p. ; 21 cm. - (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, ISSN 2064-4523)
Bibliogr.: p. 295-297.
ISBN 978-615-80164-1-4 fűzött
krisztológia - bibliamagyarázat
232 *** 225.07
[AN 3603334]
MARC

ANSEL
UTF-810230 /2015.
Bari Krisztián
   A fény útja / Bari Krisztián. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 126 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-26-4 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3604108]
MARC

ANSEL
UTF-810231 /2015.
Callister, Tad R. (1945-)
The infinite atonement (magyar)
   A végtelen engesztelés / Tad R. Callister ; [ford. Hevesi Noémi]. - [Pilisvörösvár] : Kavalier Bt., 2015. - 326 p. ; 23 cm. - (Cumorah könyvek, ISSN 2416-268X)
Bibliogr.: p. 306-315.
ISBN 978-615-80244-0-2 fűzött
vallásos irodalom - engesztelés
244
[AN 3603417]
MARC

ANSEL
UTF-810232 /2015.
Goleman, Daniel (1946-)
A force for good (magyar)
   A jóság hatalma : a dalai láma látomása az emberiségről / Daniel Goleman ; [ford. Tóth Zsuzsanna]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 333 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-310-504-7 kötött : 3490,- Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV. (1935-)
tibeti buddhizmus - életvezetés
294.321(515) *** 613.865
[AN 3603784]
MARC

ANSEL
UTF-810233 /2015.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Scientia sacra / Hamvas Béla. - 4. kiad. - [Szentendre] : Medio, [2015]. - 3 db ; 19 cm
ISBN 963-9240-28-1 kötött
vallásfilozófia - kereszténység - művelődéstörténet
23/28 *** 291 *** 130.2 *** 930.85(100)
[AN 3608090]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. / 1. köt., Az őskori emberiség szellemi hagyománya. - 340 p. - (Hamvas Béla művei ; 8.)
ISBN 963-9240-29-X
[AN 3608093] MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. / 2. köt., Az őskori emberiség szellemi hagyománya. - 384 p. - (Hamvas Béla művei ; 9.)
ISBN 963-9240-30-3
[AN 3608097] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r., A kereszténység. - 336 p. - (Hamvas Béla művei ; 10.)
ISBN 963-9240-31-1
[AN 3608100] MARC

ANSEL
UTF-810234 /2015.
Hős Csaba (1974-)
   Falusi prédikációk a Váli völgyben / Hős Csaba. - [Alcsútdoboz] : [Hős Cs.], cop. 2015. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2601-0 fűzött
prédikáció
252
[AN 3604050]
MARC

ANSEL
UTF-810235 /2015.
   Az iszlám öt pillére 3-4. könyv = Sāsāẗ arkān al-islām (3-4) = Kitāb al-zakāt = Kitāb al-zaḍām / összeáll. Shubail Mohamed Eisa ; [közread. a] Magyarországi Muszlimok Egyháza. - Budapest : Mo. Muszlimok Egyháza, cop. 2014. - 110 p. ; 24 cm
Tart.: Az adakozás könyveÞ; A böjtölés könyve. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-89573-1-3 fűzött : 1990,- Ft
iszlám
297
[AN 3604174]
MARC

ANSEL
UTF-810236 /2015.
Karasszon István (1955-)
   Akiknek hálásak lehetünk : miniatűrök a közelmúlt ószövetségi kutatóiról / Karasszon István. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye ; Komárom : Calvin J. Teológiai Akad., 2014. - 105 p. ; 21 cm. - (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, ISSN 2064-4523)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80164-0-7 fűzött
teológus - tudós - bibliakutatás - hebraisztika - 19. század - 20. század
221.01(091) *** 21(100)(092)
[AN 3603325]
MARC

ANSEL
UTF-810237 /2015.
Lévai Attila
   Hiedelmek és képzetek, idők és terek felett / Lévai Attila. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye, 2014. - 220 p. ; 21 cm. - (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, ISSN 2064-4523)
Bibliogr.: p. 193-215. - Összefoglalás szlovák és angol nyelven
ISBN 978-615-80164-2-1 fűzött
Csallóköz - Bodrogköz - hiedelem - néphit
291(437.6Csallóköz) *** 291(437.6Bodrogköz) *** 398.3(437.6Csallóköz) *** 398.3(437.6Bodrogköz)
[AN 3603348]
MARC

ANSEL
UTF-810238 /2015.
Liu Yiming (1734?-1821?)
Wudao lu (magyar)
   A dao felismerése : Thomas Cleary angol fordítása nyomán / Liu Yiming ; [... ford. Papp Orsolya és Berényi Üveges Judit közreműködésével Horváth Gábor]. - Budapest : Aranyelixír K., 2015. - 122 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1772-8 fűzött : 2500,- Ft
taoizmus - kínai irodalom - filozófia
299.513.82 *** 895.1-96=945.11
[AN 3604164]
MARC

ANSEL
UTF-810239 /2015.
   Luther és Kálvin : politika, jog, világi felsőbbség : [esszégyűjtemény] / [szerk. Birkás Antal]. - Budapest : KDNP Protestáns Műhely, 2015. - 99 p. ; 21 cm. - (A KDNP PM tanulmányi füzetei ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2557-0 fűzött
Luther, Martin (1483-1546)
Calvin, Jean (1509-1564)
Németország - Svájc - protestantizmus - teológus - református egyház - evangélikus egyház - állam és egyház viszonya - 16. század - 17. század
284.2(494)(092)Calvin,_J. *** 284.1(430)(092)Luther,_M. *** 284 *** 322(4)"15/16"
[AN 3603895]
MARC

ANSEL
UTF-810240 /2015.
   A magyar házas hétvége kézikönyve. - [Budapest] : [Házas Hétvége Katolikus Alapítvány], 2015. - 40 p. ; 30 cm
Közread. a Házas Hétvége Katolikus Alapítvány
Fűzött
házasság - lelkiségi mozgalom
265.5 *** 267
[AN 3604188]
MARC

ANSEL
UTF-810241 /2015.
   A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között / vál., ... sajtó alá rend. Beke Margit. - Budapest : MTA BTK TTI, 2015. - 605 p. ; 25 cm. - (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti források, ISSN 2416-0873 ; 1.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9627-94-9 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - egyházügy - egyházpolitika - katolikus egyház - állam és egyház viszonya - 1945 utáni időszak - történelmi forrás - jegyzőkönyv
282(439)"1945/1948"(093) *** 322(439)"1945/1948"(093) *** 262.122(439)"194"(093)
[AN 3603267]
MARC

ANSEL
UTF-810242 /2015.
Molnár János (1938-)
   A keresztyén gondolkodás évszázadai / Molnár János. - Szentendre : Tillinger P. Műhelye ; Komárom : Calvin J. Teológiai Akad., 2014. - 143 p. ; 21 cm. - (A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara tanulmányai, ISSN 2064-4523)
Bibliogr.: p. 141-142.
ISBN 978-963-89359-8-4 fűzött
dogmatörténet - keresztény teológia
23(091)
[AN 3603316]
MARC

ANSEL
UTF-810243 /2015.
   A pócsi Mária szertartásairól a kegykép könnyezésének 300. évfordulója alkalmából 2015. május 7-én rendezett szimpozion anyaga / [szerk. Ivancsó István]. - Nyíregyháza : Szt. Atanáz Görög Kat. Hittud. Főisk. Liturgikus Tansz., 2015. - 83 p. ; 21 cm. - (Liturgikus örökségünk, ISSN 1785-2722 ; 15.). (Szent Atanáz Gör. Kat. Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, ISSN 1786-2639 ; 30.)
A szimpoziont Nyíregyházán tartották. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5073-31-1 fűzött
Máriapócs - zarándoklat - ájtatosság - mariológia - konferencia-kiadvány
248.153.8(439-2Máriapócs) *** 232.931.8(439-2Máriapócs) *** 248.159.4 *** 061.3(439-2Nyíregyháza)
[AN 3604451]
MARC

ANSEL
UTF-810244 /2015.
Scur Katalin
   Teremtéstörténet : játékos foglalkoztató munkafüzet óvodások és kisiskolások részére / [írta ... Scur Katalin] ; [ill. Elek Lívia]. - Pécel : Katica Kv. Műhely, [2015]. - 24 fol. : ill. ; 17x24 cm. - (Bibliai képességfejlesző)
ISBN 978-963-12-1978-4 fűzött : 690,- Ft
bibliai történet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
222.11.046(02.053.2) *** 087.5
[AN 3604290]
MARC

ANSEL
UTF-810245 /2015.
Szilágyi Loránd
   A modernkori ember és a kereszténység : válogatott tanulmányok / Szilágyi Loránd. - Budapest : [Szilágyi L.], 2015. - 91 p. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-3144-1 kötött
kereszténység - világnézet - vallási erkölcs
261.6 *** 316.75 *** 241
[AN 3604197]
MARC

ANSEL
UTF-810246 /2015.
   Tengeristennő az Olymposon : mítoszok szóban és képben / szerk. Horváth Judit. - Budapest : Gondolat, 2015. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 301-318.
ISBN 978-963-693-555-9 fűzött : 3800,- Ft
görög mitológia - folklorisztika - irodalomtudomány - mitológiai ábrázolás
292.11 *** 398.221.001(38) *** 7.046.1
[AN 3603338]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10247 /2015.
Aczél Petra, L. (1971-)
   Műveljük a médiát! / [szerzők Aczél Petra, Andok Mónika, Bokor Tamás]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 293 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 261-283.
ISBN 978-963-295-494-3 kötött
információs társadalom - médiaismeret
316.774 *** 316.77
[AN 3603447]
MARC

ANSEL
UTF-810248 /2015.
De Botton, Alain (1969-)
The news (magyar)
   A hírek : felhasználói kézikönyv / Alain De Botton ; [ford. Böszörményi Jenő]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 316 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-963-304-272-4 kötött : 3600,- Ft
médiaismeret - tömegkommunikáció - információs társadalom - fogyasztói magatartás - esettanulmány
316.774 *** 659.3 *** 366.1
[AN 3603911]
MARC

ANSEL
UTF-810249 /2015.
   Gazdasági és társadalmi konfliktusok a szubjektív jóllét és biztonságérzet megközelítésében : tanulmánykötet / szerk. Bugovics Zoltán és Tóth Péter. - Budapest : L'Harmattan, [2015]. - 223 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 211-222.
ISBN 978-963-236-980-8 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - társadalmi változás - konfliktus - szociológiai vizsgálat - 21. század
316.63 *** 314(439)"201" *** 316.48(439)
[AN 3603705]
MARC

ANSEL
UTF-810250 /2015.
Hartai László (1954-)
   Médiaesemény-esettanulmányok / Hartai László. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 300 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-295-492-9 kötött
Magyarország - médiaelmélet - tömegtájékoztatási eszköz - 21. század - esettanulmány
316.774 *** 791.9.096/.097(439)"200/201"
[AN 3603449]
MARC

ANSEL
UTF-810251 /2015.
Kenyeres Attila
   Meghamisított valóság : a médiamanipuláció titkai / Kenyeres Attila Zoltán. - [Debrecen] : Szerző, [2015]. - 158 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 151-154.
ISBN 978-963-12-1815-2 fűzött : 2900,- Ft
médiaismeret - tömegtájékoztatási eszköz - befolyásolás - marketing
316.774 *** 316.475 *** 681.324Internet *** 658.8 *** 327.8
[AN 3603804]
MARC

ANSEL
UTF-810252 /2015.
Lower, Wendy (1965-)
Hitler's furies (magyar)
   Hitler fúriái : német nők a náci vérmezőkön / Wendy Lower ; [ford. Szántó Judit]. - Budapest : Európa, 2015. - 346 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-07-9987-4 kötött : 3690,- Ft
Németország - Kelet-Európa - nő - fasizmus - holokauszt
316.37-055.2(430)"193/194" *** 329.18(430)"193/194" *** 323.12(=924)(4-11)"194"
[AN 3603731]
MARC

ANSEL
UTF-810253 /2015.
Málovics György (1979-)
   Részvételi technikák és a marginalizált társadalmi csoportok részvétele a helyi fejlesztési döntésekben [elektronikus dok.] / Málovics György, Juhász Judit, Méreiné Berki Boglárka. - Szöveg (pdf : 434 KB). - Szeged : SZTE GTK, 2015. - (Műhelytanulmányok / Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ISSN 2061-5353 ; 2015/2)
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133815. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-306-390-3
marginalitás - mélyszegénység - társadalmi integráció - helyi társadalom - társadalmi részvétel - elektronikus dokumentum
316.4.052 *** 316.37-058.17 *** 323.21
[AN 3605130]
MARC

ANSEL
UTF-810254 /2015.
Miru György (1965-)
   Az alkotmányozás politikai nyelve 1848-49-ben / Miru György. - Budapest : L'Harmattan : TIT Kossuth Klub, cop. 2015. - 250 p. ; 23 cm. - (Hogyan beszéltek?, ISSN 2064-129X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-236-983-9 fűzött : 2700,- Ft
Magyarország - politikai kommunikáció - jogállam - alkotmánytörténet - politikus - 19. század - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - előadóbeszéd
316.77 *** 323.23(439)"184" *** 342.4(439)"1848/1849" *** 32(439)(092)"18"(042.5)
[AN 3603529]
MARC

ANSEL
UTF-810255 /2015.
Mrs. D
   Fájó igazság : miért nem tisztelik a mai lányokat? / Mrs. D. - [Dunakeszi] : [Dóka V.], cop. 2015. - 117 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2005-6 fűzött
párkapcsolat
316.472.4
[AN 3604065]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10256 /2015.
Bajzáth Mária
   Mesefoglalkozások gyűjteménye / [szöveg ...] Bajzáth Mária ; [ill. Haász Katalin]. - [Budapest] : Kolibri, [2015]-. - ill. ; 25 cm. - (Népmesekincstár módszertan)
mesepedagógia - népmese - tanári segédkönyv
398.21.001(072) *** 372.839(072)
[AN 3603963]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pedagógusoknak : vázlat 49 meséhez. - cop. 2015. - 167 p.
ISBN 978-615-5450-25-9 kötött : 2990,- Ft
[AN 3603967] MARC

ANSEL
UTF-810257 /2015.
Bereznai Zsuzsanna (1957-)
   A népi táplálkozás hagyományai Székelyszentkirályon / Bereznai Zsuzsanna. - Kecskemét : Katona J. Múz., 2015. - 200 p. : ill. ; 24 cm. - (Libelli Transsilvanici, ISSN 1788-5264 ; 11.)
Bibliogr.: p. 178-182.
ISBN 978-963-9815-40-7 fűzött
Székelyszentkirály - magyar néprajz - étkezési szokás - ételspecialitás - szakácskönyv
392.8(=945.11)(498.4-2Székelyszentkirály) *** 641.568(=945.11)(498.4)(083.12)
[AN 3604035]
MARC

ANSEL
UTF-810258 /2015.
Földessy Edina (1960-)
   Torday Emil kongói gyűjteménye = Emil Torday Congo collection / Földessy Edina. - Budapest : Néprajzi Múz., 2015. - 220 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm. - (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, ISSN 1218-2532 ; 21.)
Bibliogr.: p. 215-217.
ISBN 978-963-9540-96-5 fűzött
Zaire - Magyarország - tárgyi néprajz - felfedező utazás - magángyűjtemény - századforduló
39(675) *** 910.4(675)(092)Torday_E. *** 069.017(439)Torday_E.
[AN 3604067]
MARC

ANSEL
UTF-810259 /2015.
Fürész-Mayernik Melinda
   Angol kalauz a mondókák világába : angol mondókák és gyermekdalok tematikus gyűjteménye, az eljátszásukhoz szükséges gyakorlati tanácsokkal / Fürész-Mayernik Melinda ; [ill. Bakosné Fábián Hajnalka]. - [Mór] : [Fürész-Mayernik M.], cop. 2015. - 227, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-12-2730-7 fűzött
angol nyelv - mondóka
398.831(=20)
[AN 3603180]
MARC

ANSEL
UTF-810260 /2015.
Nagy Anikó Johanna
   Abu Ali meséi : dél-arábiai népmesék / [Ali Ahmed Bakhet al-Shanfari által ... elmondott meséket Nagy Anikó Johanna jegyezte le] ; Damó István rajz. - Verőce : Arcus, 2014. - [56] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-615-5402-04-3 kötött
arabok - népmese - gyermekkönyv
398.21(=927)(02.053.2)
[AN 3603562]
MARC

ANSEL
UTF-810261 /2015.
Shaman Hawk
The true tradition of shamanism (magyar)
   A sámánizmus eredeti hagyománya / Shaman Hawk ; [ford. Cebuc Rita]. - [Piliscsaba] : [Magosányi Sz.], 2015. - 31 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2786-4 fűzött
sámánizmus - ezoterika
398.49 *** 133.25
[AN 3603183]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10262 /2015.
Bársony János (1951-)
   Kali Trash, Pharrajimos, Samudaripen : fekete félelem, szétvágatás, legyilkolás : a romák sorsa a holocaust idején Magyarországon II. / Bársony János, Daróczi Ágnes ; [közread. a] Cigányságkutató Intézet - Romano Instituto. - [Budapest] : Cigányságkut. Int. - Romano Inst., [2015]. - 344 p. : ill., színes ; 24 cm + térk.
Ferkovics József festményeivel. - A bev. angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2757-4 kötött
Magyarország - holokauszt - cigányság - második világháború - történelmi forrás
323.12(=914.99)(439)"1939/1945"(093)
[AN 3603255]
MARC

ANSEL
UTF-810263 /2015.
Macintyre, Ben (1963-)
A spy among friends (magyar)
   Kém a csapatban : Kim Philby és a nagy árulás / Ben Macintyre ; [ford. Tábori Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 376 p., [32] t. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 361-365.
ISBN 978-963-689-980-6 kötött : 3990,- Ft
Philby, Kim (1912-1988)
Nagy-Britannia - Szovjetunió - hírszerzés - 20. század - hidegháború
327.54(100)"194/196" *** 355.40(410)(092)Philby,_K. *** 327.84(47)"193/196"
[AN 3604325]
MARC

ANSEL
UTF-810264 /2015.
   Politikai helyzetkép, 2014 : két választás között az ország / [szerk.] Simon János. - Budapest : CEPoliti : L'Harmattan, 2015. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-89674-2-8 fűzött
Magyarország - belpolitika - 21. század - interjú - televíziós műsorszám
323(439)"201"(047.53) *** 791.9.097(439)
[AN 3604480]
MARC

ANSEL
UTF-810265 /2015.
   The rule of law and terrorism / ed. Petra Bárd. - [Budapest] : HVG-ORAC, cop. 2015. - 297 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-258-260-3 fűzött : 5000,- Ft
terrorizmus - büntetőjog - jogi szabályozás - emberi jog - nemzetközi egyezmény
323.285 *** 343.98 *** 342.7(4-62)
[AN 3603693]
MARC

ANSEL
UTF-810266 /2015.
   Szabadság/harcosok [elektronikus dok.] : hidegháborús írások : válogatás a Commentary antikommunista írásaiból / vál. Joshua Muravchik ; szerk. Békés Márton ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Szöveg (epub : 782 KB). - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133849. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5118-27-2
hidegháború - világpolitika - publicisztika - elektronikus dokumentum
327.54(100)"194/198"(0:82-92) *** 94"194/198"
[AN 3605468]
MARC

ANSEL
UTF-810267 /2015.
Szabó Tibor (1945-)
   Az instabilitás kora [elektronikus dok.] : tanulmányok múltról, jelenről, jövőről / Szabó Tibor. - Szöveg (pdf : 2.2 MB). - Szeged : Belvedere Meridionale, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134035. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5372-08-7
politikai filozófia - globalizáció - elektronikus dokumentum
32.001 *** 1 *** 321.01 *** 339.9
[AN 3607488]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10268 /2015.
Balogh Eszter
   A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára / [írta Balogh Eszter]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-2-4 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Somogy Megyei Levéltár (Kaposvár)
Kaposvár - levéltár
930.253(439-2Kaposvár)
[AN 3604340]
MARC

ANSEL
UTF-810269 /2015.
Biernacki Karol (1964-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára / [írta Biernacki Karol, Varsányi Attila, Rotár Krisztina]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80184-2-5 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Csongrád Megyei Levéltár (Szeged)
Szeged - levéltár
930.253(439-2Szeged)
[AN 3604175]
MARC

ANSEL
UTF-810270 /2015.
   "Birodalmam alatt..." : gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecénás és magánember : tanulmánykötet a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum szervezésében 2011. szeptember 16-án megrendezett Gróf Grassalkovich Antal című konferencia előadásaiból / [szerk. Czeglédi Noémi]. - Gödöllő : Vár. Múz., 2015. - 195 p. : ill. ; 17 cm. - (Gödöllői múzeumi füzetek, ISSN 1218-3059 ; 14.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89928-2-6 fűzött
Grassalkovich Antal (1694-1771)
Magyarország - Gödöllő - művelődéstörténet - helytörténet - arisztokrata - 18. század
930.85(439)"17" *** 943.9-2Gödöllő"17/19" *** 929(439)Grassalkovich_A.
[AN 3603391]
MARC

ANSEL
UTF-810271 /2015.
   A családunk emlékére : a Földes-Grünfeld és Kohn Vilmos családja Miskolc / [kiad. Földes Éva és Szegő Ágnes]. - Budapest : Gabbiano Print, 2015. - 262 p. : ill. ; 21 cm
Földes Lajos "Miskoci útmutató" és "Miskolc thjf város cím- és lakjegyzéke" c. kiadványai fotómásolatával
ISBN 978-615-5346-19-4 kötött
Földes család
Miskolc - helytörténet - családtörténet - Horthy-korszak - történelmi forrás - címtár
929.52(439-2Miskolc)Földes(093) *** 943.9-2Miskolc"194"(093)
[AN 3603438]
MARC

ANSEL
UTF-810272 /2015.
Cserna Anna (1953-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára / [írta Cserna Anna, Dobos Gyula, Várady Zoltán]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-4-8 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Tolna Megyei Levéltár (Szekszárd)
Szekszárd - levéltár
930.253(439-2Szekszárd)
[AN 3604268]
MARC

ANSEL
UTF-810273 /2015.
Czetz Balázs (1976-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára / [írta Czetz Balázs, Gulyás Anita]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80184-3-2 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Fejér Megyei Levéltár (Székesfehérvár)
Székesfehérvár - levéltár
930.253(439-2Székesfehérvár)
[AN 3604339]
MARC

ANSEL
UTF-810274 /2015.
Dési János (1964-)
   A láthatatlan légiós : Rónai Gábor regényes élete / Dési János ; [... interjút Méry Péter kész.]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 264 p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-357-564-2 kötött
Rónai Gábor (1973-)
Magyarország - híres ember - 20. század - 21. század - memoár
929(439)(0:82-94)
[AN 3603860]
MARC

ANSEL
UTF-810275 /2015.
Erdész Ádám (1956-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára / [írta Erdész Ádám]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80184-0-1 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Békés Megyei Levéltár (Gyula)
Gyula - levéltár
930.253(439-2Gyula)
[AN 3604156]
MARC

ANSEL
UTF-810276 /2015.
Fábiánné Andrónyi Katalin (1982-)
   Romológia / Fábiánné Andrónyi Katalin. - [Budapest] : L'Harmattan, cop. 2015. - 142 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 140-142.
ISBN 978-963-236-968-6 fűzött : 2200,- Ft
Magyarország - cigányság
930.8(=914.99) *** 316.347(=914.99)(439)
[AN 3603468]
MARC

ANSEL
UTF-810277 /2015.
Farkas Gyöngyi (1954-)
   Hadtörténelmi Levéltár / [írta Farkas Gyöngyi]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80186-1-6 fűzött
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest)
Budapest - Magyarország - levéltár - hadtörténet
930.253(439-2Bp.) *** 355.48(439)
[AN 3604255]
MARC

ANSEL
UTF-810278 /2015.
Fodor Dorottya
   A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára / [írta Fodor Dorottya, Kiss Anita]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80185-1-7 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Pest Megyei Levéltár
Budapest - levéltár
930.253(439-2Bp.)
[AN 3604162]
MARC

ANSEL
UTF-810279 /2015.
Gállné Jakó Mariann
   A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára / [írta G. Jakó Mariann, Kapusi Krisztián, Oláh Tamás]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80184-1-8 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (Miskolc)
Miskolc - levéltár
930.253(439-2Miskolc)
[AN 3604168]
MARC

ANSEL
UTF-810280 /2015.
Gerecs Katalin
   Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár / [írta Gerecs Katalin, Kiss József Mihály, Körösmezei András]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80186-2-3 fűzött
Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár (Budapest)
Budapest - Magyarország - levéltár - környezetvédelem - vízügy
930.253(439-2Bp.) *** 504.06(439) *** 351.79(439)
[AN 3604219]
MARC

ANSEL
UTF-810281 /2015.
Gyenesei József (1976-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára / [írta Gyenesei József]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-963-87475-8-7 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Bács-Kiskun Megyei Levéltár (Kecskemét)
Kecskemét - levéltár
930.253(439-2Kecskemét)
[AN 3604238]
MARC

ANSEL
UTF-810282 /2015.
   Hely, identitás, emlékezet / [szerk. Keszei András, Bögre Zsuzsanna]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 479 p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-007-8 fűzött : 3900,- Ft
történettudomány - szociológia - identitás - interdiszciplináris módszer - művelődéstörténet
930.1 *** 316 *** 930.85
[AN 3603715]
MARC

ANSEL
UTF-810283 /2015.
Horváth M. Ferenc (1953-)
   Vác Város Levéltára / [írta Horváth M. Ferenc]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-963-87475-4-9 fűzött
Vác Város Levéltára
Vác - levéltár
930.253(439-2Vác)
[AN 3604280]
MARC

ANSEL
UTF-810284 /2015.
Káli Csaba (1969-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára / [írta Káli Csaba]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-7-9 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Zala Megyei Levéltár (Zalaegerszeg)
Zalaegerszeg - levéltár
930.253(439-2Zalaegerszeg)
[AN 3604195]
MARC

ANSEL
UTF-810285 /2015.
Karlinszky Balázs (1980-)
   Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár / [írta Karlinszky Balázs]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80186-5-4 fűzött
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár (Veszprém)
Veszprém - levéltár - egyházi intézmény
930.253(439-2Veszprém)
[AN 3604187]
MARC

ANSEL
UTF-810286 /2015.
Katus László (1927-2015)
   A kétfejű sas karmában : Magyarország története, 1686-1825 / [írta Katus László] ; [ill. Jámbor Lajos, Jeney Zoltán, Kelemen Ágnes]. - [Budapest] : Gulliver, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes, részben térk. ; 30 cm. - (Magyar históriák ; 5.)
ISBN 978-963-9232-90-7 kötött : 2490,- Ft
magyar történelem - művelődéstörténet - 17. század - 18. század - 19. század - ifjúsági könyv
943.9"16/18"(02.053.2) *** 930.85(439)"16/18"(02.053.2)
[AN 3604183]
MARC

ANSEL
UTF-810287 /2015.
Kosáry Domokos (1913-2007)
   Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába / Kosáry Domokos. - Budapest : Osiris, 2000-. - 25 cm
Társszerzők a 1/4/1-2. köteten Kulcsár Krisztina, Szakály Orsolya. - Társközreadó az 1/3. kötettől Magyar Országos Levéltár. - Közread. az 1/4/1-2. kötettől MTA BTK Történettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
ISBN 963-379-851-5 *
magyar történelem - történelmi forrás - lelőhelyjegyzék
943.9(093) *** 930.2 *** 943.9:016
[AN 423954]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1/4/1. köt., Általános rész : városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. - 2015. - 876 p.
Kötött
[AN 3603259] MARC

ANSEL
UTF-8


   1/4/2. köt., Általános rész : városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. - 2015. - p. 877-1581.
Kötött
[AN 3603269] MARC

ANSEL
UTF-810288 /2015.
Köteles Viktória
   88 magyar találmány / Köteles Viktória. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2015, cop. 2010. - 127 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 126-127.
ISBN 978-615-5008-67-2 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - műszaki tudomány - találmány - tudós - magyarság - művelődéstörténet
930.85(439) *** 62(439)(092) *** 001.894(=945.11)
[AN 3608153]
MARC

ANSEL
UTF-810289 /2015.
Kovács Melinda
   A Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára / [írta Kovács Melinda]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80184-7-0 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Heves Megyei Levéltár (Eger)
Eger - levéltár
930.253(439-2Eger)
[AN 3604092]
MARC

ANSEL
UTF-810290 /2015.
Kujbusné Mecsei Éva (1962-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára / [írta Kujbusné Mecsei Éva]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-3-1 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - levéltár
930.253(439-2Nyíregyháza)
[AN 3604251]
MARC

ANSEL
UTF-810291 /2015.
Kult László (1979-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára / [írta Kult László, Ódor Imre]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-963-87475-9-4 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Baranya Megyei Levéltár (Pécs)
Pécs - levéltár
930.253(439-2Pécs)
[AN 3604263]
MARC

ANSEL
UTF-810292 /2015.
Kuylenstierna-Andrássy, Stella (1902-1998)
Pustan brinner (magyar)
   Ég a puszta : gróf Andrássy Imréné memoárja / Stella Kuylenstierna-Andrássy ; [ford. Kúnos László]. - Budapest : Corvina, 2015. - 211 p., [24] t. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6309-8 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - magyar történelem - két világháború közötti időszak - második világháború - memoár
943.9"191/194"(0:82-94) *** 839.7-94=945.11
[AN 3603412]
MARC

ANSEL
UTF-810293 /2015.
Lagzi Gábor (1974-)
   Ellenzékiség és együttműködés között : ukránok a két világháború között Lengyelországban, 1918-1939 / Lagzi Gábor. - Budapest : L'Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története Tansz., 2015. - 254 p. : ill., részben térk. ; 23 cm. - (Kelet-európai monográfiák, ISSN 2061-6872 ; 3.)
ISBN 978-963-414-011-5 fűzött : 2900,- Ft
Lengyelország - Ukrajna - történelem - ukránok - kisebbség - külkapcsolat - két világháború közötti időszak
943.8(=83)"191/193" *** 327(438)"191/193" *** 947.7"191/193"
[AN 3603593]
MARC

ANSEL
UTF-810294 /2015.
Lengyel Eszter
   Győr Megyei Jogú Város Levéltára / [írta Lengyel Eszter]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80185-9-3 fűzött
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Győr - levéltár
930.253(439-2Győr)
[AN 3604199]
MARC

ANSEL
UTF-810295 /2015.
Lukacs, John (1924-)
   Fél évszázad magyar írásai / John Lukacs. - Budapest : Európa, 2015. - 388 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-405-146-6 kötött : 3690,- Ft
magyar történelem - 20. század - magyar irodalom - esszé - publicisztika
943.9"19"(0:82-4) *** 943.9"19"(0:82-92) *** 894.511-4 *** 894.511-92
[AN 3603865]
MARC

ANSEL
UTF-810296 /2015.
   A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80184-4-9 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
Győr - levéltár
930.253(439-2Győr)
[AN 3604184]
MARC

ANSEL
UTF-810297 /2015.
   A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80184-8-7 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (Szolnok)
Szolnok - levéltár
930.253(439-2Szolnok)
[AN 3604213]
MARC

ANSEL
UTF-810298 /2015.
   A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80184-9-4 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Komárom-Esztergom Megyei Levéltár (Esztergom)
Esztergom - levéltár
930.253(439-2Esztergom)
[AN 3604335]
MARC

ANSEL
UTF-810299 /2015.
   A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-5-5 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Vas Megyei Levéltár (Szombathely)
Szombathely - levéltár
930.253(439-2Szombathely)
[AN 3604090]
MARC

ANSEL
UTF-810300 /2015.
Márki Sándor (1853-1925)
   Márki Sándor naplói / szerk. és sajtó alá rend. Erdész Ádám ; [közread. a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára]. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2015-. - 25 cm
Kötött
Márki Sándor (1853-1925)
Magyarország - magyar irodalom - történész - művelődéstörténet - 19. század - századforduló - 20. század - napló - történelmi forrás
930.1(439)(092)Márki_S.(0:82-94) *** 894.511-94 *** 930.85(439)"187/192"(093)
[AN 3603498]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., 1873-1892. - 2015. - 663 p. : ill.
ISBN 978-963-7239-70-0
[AN 3603493] MARC

ANSEL
UTF-810301 /2015.
   Micae mediaevales IV : fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról / szerk. Gál Judit [et al.]. - Budapest : ELTE BTK Történelemtud. Doktori Isk., 2015. - 261 p. ; 24 cm. - (Tanulmányok, konferenciák / ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, ISSN 2062-2198 ; 8.)
A Budapesten, 2014. jún. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. - Bibliogr. - A tartalomjegyzék angol nyelven is
ISBN 978-963-284-597-5 fűzött
Európa - történelem - magyar történelem - középkor
943.9"10/15" *** 940"10/15"
[AN 3604078]
MARC

ANSEL
UTF-810302 /2015.
   Miskolc régi térképeken, 1759-1963 / [szerk. és összeáll. Papp Ferenc, Somorjai Lehel, Tóth Arnold] ; [közread. a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata]. - Miskolc : Önkormányzat, 2015. - 111 p. : ill., színes, részben térk. ; 42 cm + térk.
Borítócím: Miskolcz régi térképeken, 1759-1963. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-88343-5-5 kötött
Miskolc - helytörténet - 18. század - 19. század - 20. század - térkép
943.9-2Miskolc"175/196" *** 912(439-2Miskolc)"1759/1963"
[AN 3604561]
MARC

ANSEL
UTF-810303 /2015.
Nemes Gábor (1981-)
   Győri Egyházmegyei Levéltár / [írta Nemes Gábor]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80186-3-0 fűzött
Győri Egyházmegyei Levéltár
Győr - levéltár - egyházi intézmény
930.253(439-2Győr)
[AN 3604215]
MARC

ANSEL
UTF-810304 /2015.
Németh Ildikó (1972-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára / [összeáll. Németh Ildikó]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80184-5-6 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Győr - levéltár
930.253(439-2Győr)
[AN 3604181]
MARC

ANSEL
UTF-810305 /2015.
Ólmosi Zoltán
   A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára / [írta Ólmosi Zoltán]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-963-87475-7-0 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Országos Levéltár
Budapest - levéltár
930.253(439-2Bp.)
[AN 3604080]
MARC

ANSEL
UTF-810306 /2015.
Orvos Erzsébet (1965-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára / [írta Szendiné Orvos Erzsébet, Kovács Ilona, Szikla Gergő]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 14, [2] p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80184-6-3 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (Debrecen)
Debrecen - levéltár
930.253(439-2Debrecen)
[AN 3604085]
MARC

ANSEL
UTF-810307 /2015.
Papp Sándor (1965-)
   Török szövetség, Habsburg kiegyezés : a Bocskai-felkelés történetéhez / Papp Sándor. - Budapest : KRE : L'Harmattan, cop. 2014. - 398 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Monográfia, ISSN 2063-3297)
Bibliogr.: p. 363-397.
ISBN 978-963-236-859-7 fűzött : 3800,- Ft
Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
Erdély - Habsburg Birodalom - magyar történelem - uralkodó - külpolitika - 16. század - 17. század - török hódoltság
943.9"159/160" *** 943.9(092)Bocskai_I. *** 327(439)"159/160"
[AN 3603465]
MARC

ANSEL
UTF-810308 /2015.
   Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követutasításai a 18. században / [összeáll. Kiss Anita, Nagy János, Kapitány Adrienn]. - Budapest : MNL Pest M. Lvt., 2015. - 197 p. ; 24 cm. - (Pest megyei levéltári füzetek, ISSN 0230-662X ; 38.)
Bibliogr.: p. 182-187.
ISBN 978-963-7235-51-1 fűzött
Pest-Pilis-Solt vármegye - Magyarország - magyar történelem - országgyűlési képviselő - országgyűlés - 18. század - történelmi forrás
943.915.3"17"(093) *** 342.534(439)"17"(093) *** 328(439)"17"(093)
[AN 3603636]
MARC

ANSEL
UTF-810309 /2015.
Pool, James (1948-)
Who financed Hitler (magyar)
   Kik pénzelték Hitlert? : Hitler hatalomra kerülésének titkos támogatói 1919-1933 között / James Pool és Suzanne Pool ; [ford. Molnár Ferenc]. - Budapest : Gede, 2015. - 500 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9298-88-0 kötött
Hitler, Adolf (1889-1945)
Németország - fasiszta párt - finanszírozás - történelem - két világháború közötti időszak - politikus - 20. század
943.0(092)Hitler,_A. *** 329.18(430)"192/193" *** 658.14 *** 943.0"192/193"
[AN 3604047]
MARC

ANSEL
UTF-810310 /2015.
Pouy, Jean-Bernard (1946-)
L'encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies (magyar)
   Mihasznák enciklopédiája : komisz kölykökből zsenik / Jean-Bernard Pouy & Serge Bloch ; Anne Blanchard ... nyomán ; [ford. Király Katalin]. - Budapest : Central Médiacsop. Zrt., 2015. - 123, [4] p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 116-119.
ISBN 978-963-9710-61-0 kötött : 3300,- Ft
híres ember - életrajz - humoreszk
929(100)(0:82-7)
[AN 3608149]
MARC

ANSEL
UTF-810311 /2015.
Szabadi István (1964-)
   Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár / [írta Szabadi István]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80186-4-7 fűzött
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár (Debrecen)
Debrecen - levéltár - egyházi intézmény
930.253(439-2Debrecen)
[AN 3604154]
MARC

ANSEL
UTF-810312 /2015.
Szabó Előd
   Komlódtótfalu és Nagygéc családjai / Szabó Előd. - [Miskolc] : Szerző, 2015. - 162, [2] p. : ill. ; 30 cm
Bibliogr.: p. 162.
ISBN 978-963-12-2988-2 fűzött
Komlódtótfalu - Nagygéc - családfa
929.52(439-2Komlódtótfalu) *** 929.52(439-2Nagygéc)
[AN 3604126]
MARC

ANSEL
UTF-810313 /2015.
   A szentgotthárdi csata : [1664] : háború és béke Zrínyi Miklós korában. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - 400 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 30 cm + mell.
Az előszó angol, német, horvát, török, francia és olasz nyelven is. - Bibliogr. - Összefoglalás angol, német, horvát, török, francia és olasz nyelven
ISBN 978-615-5214-96-7 kötött
Szentgotthárd - magyar történelem - hadtörténet - csata - művelődéstörténet - 17. század - történelmi forrás
943.9"166"(093) *** 355.48(439)"166" *** 930.85(439)"16" *** 355.483(439-2Szentgotthárd)"1664"
[AN 3603485]
MARC

ANSEL
UTF-810314 /2015.
   Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80186-0-9 fűzött
Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára
Tatabánya - levéltár
930.253(439-2Tatabánya)
[AN 3604337]
MARC

ANSEL
UTF-810315 /2015.
Toma Katalin
   Budapest Főváros Levéltára / [összeáll. Toma Katalin]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 19 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-8-6 fűzött
Budapest Főváros Levéltára
Budapest - levéltár
930.253(439-2Bp.)
[AN 3604189]
MARC

ANSEL
UTF-810316 /2015.
Tyekvicska Árpád (1960-)
   A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára / [írta Tyekvicska Árpád]. - [Budapest] : M. Levéltárosok Egyes., 2014. - 15 p. : ill., részben színes ; 20x21 cm. - (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország levéltárai)
ISBN 978-615-80185-0-0 fűzött
Magyar Nemzeti Levéltár (Budapest). Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján)
Salgótarján - levéltár
930.253(439-2Salgótarján)
[AN 3604233]
MARC

ANSEL
UTF-810317 /2015.
Volentics Gyula
   A szlovákság háromszáz éve és az 1946. évi lakosságcsere Sződön / Volentics Gyula, Ján Volentič. - Sződ ; Pozsonypüspöki : Sződi Helytört. Alapítvány, 2015. - 280 p. : ill. ; 24 cm. - (Sződi helytörténeti füzetek, ISSN 1789-6681 ; 6.)
A bev. szlovák nyelven is. - Bibliogr.: p. 276-280.
Sződ - helytörténet - magyarországi szlovákok - nemzetiségi tisztogatás - második világháború - történelmi forrás
943.9-2Sződ(=00) *** 325.254(=854)(439-2Sződ)"194"(093) *** 316.347(=854)(439-2Sződ)(091)
[AN 3603773]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10318 /2015.
   Értékeink : Hajdú-Bihar megye : Hajdú-Bihar megyei értéktár / [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hadú-Bihar M. Önkormányzat, 2015. - 87 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-7194-26-9 fűzött
Hajdú-Bihar megye - helyismeret - művelődéstörténet - magyar néprajz
908.439.165 *** 930.85(439.165) *** 39(439.165)
[AN 3603876]
MARC

ANSEL
UTF-810319 /2015.
Franković, Đuro (1945-)
   90. obljetnica zvonika u Drvljancima = 90 éves a révfalui harangláb / [írta Frankovics György]. - Budapest : Croatica, 2015. - 98 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-615-5239-54-0 fűzött
Révfalu - helyismeret - harang
908.439-2Révfalu *** 673.5(439-2Révfalu)
[AN 3603590]
MARC

ANSEL
UTF-810320 /2015.
Fucskár Ágnes
   Kárpátalja : hegyek, erdők, vizek : egy csodálatos és sokszínű táj felfedezése / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2015. - 173, [3] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-357-553-6 kötött
Kárpátalja - helyismeret - fényképalbum
908.477.87(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3604027]
MARC

ANSEL
UTF-810321 /2015.
   Hajdú-Bihar megye, az értékek otthona : Hajdú-Bihar megyei értéktár / [kiad. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat]. - Debrecen : Hadú-Bihar M. Önkormányzat, 2015. - 235 p. : ill., főként színes ; 29 cm
ISBN 978-963-7194-25-2 kötött
Hajdú-Bihar megye - helyismeret - művelődéstörténet - magyar néprajz - kulturális örökség
908.439.165 *** 930.85(439.165) *** 39(=945.11)(439.165) *** 008(439.165)
[AN 3604029]
MARC

ANSEL
UTF-810322 /2015.
Hársvölgyi Virág
   Japán / [írta és szerk. Hársvölgyi Virág]. - Budapest : Hopp F. Ázsiai Műv. Múz., [2015]. - 91 p. : ill., színes ; 17x17 cm. - (Ázsiai kultúrákról fiataloknak, ISSN 2064-1117 ; 2.)
ISBN 978-615-5304-43-9 kötött
Japán - helyismeret - művelődéstörténet - ifjúsági könyv
908.520(02.053.2) *** 930.85(520)(02.053.2)
[AN 3603306]
MARC

ANSEL
UTF-810323 /2015.
Lee, Brigitte
Berlin (magyar)
   Berlin / írta Brigitte Lee, Jack Messenger és Jack Altman ; az adatokat frissítették Mike Ivory és Claudia Himmelreich ; [ford. Constantin Mária Gabriella, Sullivan Ferenc és Mehesán Emma]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 141, [2] p. : ill., részben színes, részben térk. ; 15 cm. - (Berlitz zsebkönyv, ISSN 1416-3705)
ISBN 978-963-09-6487-6 fűzött : 1690,- Ft
Berlin - útikönyv
914.30-2Berlin(036)
[AN 3608179]
MARC

ANSEL
UTF-810324 /2015.
Massmann, Dorothea
Barcelona (magyar)
   Barcelona / Dorothea Massmann ; [ford. Babos Krisztina]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2015, cop. 2012. - 148 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm. - (Marco Polo, ISSN 1587-1088)
ISBN 978-963-13-6078-3 fűzött : 2490,- Ft
Barcelona (Spanyolország) - útikönyv
914.60-2Barcelona(036)
[AN 3608174]
MARC

ANSEL
UTF-810325 /2015.
Sisci, Francesco (1960-)
A brave new China (magyar)
   Merre tart Kína? [elektronikus dok.] : a nagy átváltozás / Francesco Sisci ; ford. Horváth Judit ; [közread. a] Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. - Szöveg (epub : 450 KB). - Budapest : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133848. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5118-26-5
Kína - helyismeret - művelődéstörténet - elektronikus dokumentum
908.510 *** 930.85(510)
[AN 3605467]
MARC

ANSEL
UTF-810326 /2015.
Sugár Mátyás (1940-)
   Csodavilággyökerek : a mezőkövesdi ifjúkor, 1944-1959 / Sugár Mátyás. - Tatabánya : Karakter-S Kft., 2015. - 415 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 407-411.
ISBN 978-963-12-2369-9 kötött : 3900,- Ft
Mezőkövesd - helyismeret - helytörténet - 1956-os forradalom - megtorlás - történelmi forrás
908.439-2Mezőkövesd *** 943.9-2Mezőkövesd"1956"(093)
[AN 3603301]
MARC

ANSEL
UTF-810327 /2015.
Szilágyi Gergely
   Hódmezővásárhely / [fotó ... Szilágyi Gergely, Varsányi András]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015. - [140] p. : ill., színes ; 16 cm. - (Magyarország kincsestára..., ISSN 2062-1876)
Magyar, angol, német és francia nyelven
ISBN 978-615-5214-70-7 kötött
Hódmezővásárhely - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Hódmezővásárhely(084.12)
[AN 3603314]
MARC

ANSEL
UTF-810328 /2015.
Szoboszlai Zoltán (1966-)
   Biharugra, az önellátó falu : mintaprojekt / [írta Szoboszlai Zoltán] ; [kiad. a Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület]. - [Szeghalom] : Körös-sárréti Vidékfejleszt. Egyes., 2015. - 55 p. : ill., színes ; 16x24 cm
Magyar, román és angol nyelven
Fűzött
Biharugra - Biharkeresztesi járás - helyismeret - határ menti kapcsolat - regionális együttműködés
908.439-2Biharkeresztes *** 332.1(498-04) *** 908.439-2Biharugra
[AN 3603386]
MARC

ANSEL
UTF-810329 /2015.
   Velencei-tó : megőrzendő örökség = Lake Velence : preservable heritage = Velence See : Kulturerbe, das bewahrt werden soll / [szerk. Stadler Klára] ; [kiad. a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület]. - Velence : Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyes., [2015]. - 120 p. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-1658-5 fűzött
Velencei-tó - helyismeret - természeti környezet - fényképalbum
908.439(285.2Velencei-tó)(084.12) *** 502(439)(285.2Velencei-tó)(084.12)
[AN 3604469]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10330 /2015.
Bán Dániel
   Lehetetlen szerződések : jog-összehasonlító metszetek / Bán Dániel. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 313 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. jan. 31. - Bibliogr.: p. 299-313.
ISBN 978-963-258-266-5 fűzött : 5000,- Ft
jogtörténet - kötelmi jog - szerződés - római jog - összehasonlító jog
347.4 *** 34(100)(091) *** 34(37) *** 340.5
[AN 3603701]
MARC

ANSEL
UTF-810331 /2015.
   Gályapadból laboratóriumot : tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletére. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 518 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-225-9 kötött
Magyarország - rendészet - büntetőjog - kriminológia - emlékkönyv
351.74(439) *** 343.2(439) *** 343.9
[AN 3603569]
MARC

ANSEL
UTF-810332 /2015.
Hallók Tamás (1977-)
   Választási részvétel és alkotmányjog : a szavazási módok / Hallók Tamás. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 398 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. jan. 26. - Bibliogr.: p. 379-393.
ISBN 978-963-258-267-2 fűzött : 5000,- Ft
Magyarország - választás - eljárásjog - alkotmányjog - társadalmi részvétel - 21. század
342.8(439)"201"
[AN 3603707]
MARC

ANSEL
UTF-810333 /2015.
Hankiss Ágnes (1950-)
   Harcban a főellenséggel [elektronikus dok.] : szovjet - magyar állambiztonsági kapcsolatok / Hankiss Ágnes ; [közread. a] Hamvas Intézet, ENP Képviselőcsoport Európai Parlament. - Szöveg (pdf : 63 MB). - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134083. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-615-5364-06-8)
Magyarország - Szovjetunió - titkosszolgálat - nemzetközi kapcsolat - Kádár-korszak - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.746.1(47)"197/198"(093) *** 351.746.1(439)"197/198"(093)
[AN 3608534]
MARC

ANSEL
UTF-810334 /2015.
Havas Henrik (1949-)
   Az első számú közellenség / Havas Henrik ; [közrem. Szávuly Aranka]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 487 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-268-8 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - bűnöző - visszaeső bűnözés - elítélt - büntetés-végrehajtó intézet - 20. század - memoár
343.911(439)(092)(0:82-94) *** 343.81(439)(0:82-94) *** 316.37-058.56-055.1(439)(092)(0:82-94)
[AN 3603790]
MARC

ANSEL
UTF-810335 /2015.
Kajtár Gábor (1978-)
   A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban / Kajtár Gábor. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 561 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 29.)
Bibliogr.: p. 497-532. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-312-226-6 kötött
nemzetközi jog - önvédelem - terrorszervezet
341.231
[AN 3603566]
MARC

ANSEL
UTF-810336 /2015.
   Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez / Bacher Gusztáv [et al.] ; [közread. a Gazdasági Versenyhivatal]. - Budapest : GVH, cop. 2014. - 783 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1522-9 kötött : 4000,- Ft
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
Magyarország - gazdasági jog - tisztességtelen verseny - törvény - útmutató
347.776(439)(094)(036)
[AN 3603709]
MARC

ANSEL
UTF-810337 /2015.
   Közjogi átalakulás Magyarországon 2010 és 2015 között : tanulmány / [szerk. Balázs Ágnes] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégium]. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 92 p. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5527-19-7)
Magyarország - közjog - 21. század
342(439)"201"
[AN 3604127]
MARC

ANSEL
UTF-810338 /2015.
   Magyar csendőrség-történeti tanulmányok / Parádi József et al. szerk. - Budapest : M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség : Szemere B. M. Rendvédelem-tört. Tud. Társ., 2015. - 401 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (Magyar rendvédelem-történeti tanulmányok, ISSN 2415-9875 ; 1.)
Bibliogr. - Összefoglalás német és angol nyelven
ISBN 978-963-89828-8-9 fűzött
Magyarország - csendőrség - történeti feldolgozás
351.742(439)(091)
[AN 3604209]
MARC

ANSEL
UTF-810339 /2015.
Navratil Szonja (1976-)
   A jogászi hivatásrendek története Magyarországon, 1868/1869 - 1937 / Navratil Szonja. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2014. - 180 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 25.)
Bibliogr.: p. 165-176.
ISBN 978-963-312-209-9 kötött : 4500,- Ft
Magyarország - jogász - igazságszolgáltatás - társadalomtörténet - jogszociológia - 19. század - 20. század
347.992(439)"18/19" *** 347.96(439)"18/19" *** 340.114(439)"18/19" *** 316(439)"18/19" *** 316.32(439)"18/19"
[AN 3603718]
MARC

ANSEL
UTF-810340 /2015.
   Örökség és reform : emlékkötet Magyary Zoltán halálának 70. évfordulója alkalmából : [tanulmány] / [szerk. Moravcsik Eszter] ; [közread. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégium]. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 39 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 37-39.
ISBN 978-615-5527-21-0 fűzött
Magyary Zoltán (1888-1945)
Magyarország - közigazgatás - államszervezet - közigazgatási reform - tudós
35.001(439)"19" *** 35(439)(092)Magyary_Z.
[AN 3604131]
MARC

ANSEL
UTF-810341 /2015.
Szőke Gergely (1981-)
   Az európai adatvédelmi jog megújítása : tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén / Szőke Gergely László. - Budapest : HVG-ORAC, 2015. - 187 p. ; 24 cm. - (Infokommunikáció és jog könyvek, ISSN 2060-5021)
Lezárva: 2014. dec. 31. - Bibliogr.: p. 169-187.
ISBN 978-963-258-262-7 fűzött : 2490,- Ft
Európa - adatvédelem - jogi szabályozás
342.721:659.2.012.8(4)(094)
[AN 3603691]
MARC

ANSEL
UTF-810342 /2015.
   Tanulmányok a kortárs jogelméletről / szerk. Fekete Balázs, Fleck Zoltán. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 343 p. : ill. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 28.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-312-223-5 kötött
jogelmélet
340.12
[AN 3603549]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10343 /2015.
Sipos Sándor
   Fegyvertitkok : II. világháború, Magyarország / Sipos Sándor ; [közread. a Béla Kútja Közhasznú Kulturális Egyesület]. - Ravazd : Béla Kútja Közhasznú Kult. Egyes., 2014. - 192 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Fülöp Attila bodajki magángyűjteményének bemutatásával. - Bibliogr.: p. 192.
ISBN 978-963-08-9355-8 kötött
Magyarország - Bodajk - haditechnika - második világháború - hadtörténet - magángyűjtemény
623.4 *** 355.48(439)"1944/1945" *** 069.017(439-2Bodajk)Fülöp_A.
[AN 3603725]
MARC

ANSEL
UTF-810344 /2015.
Szász András (1951-)
   Boczonádi Szabó József, a szabadságharc vitéz őrnagya, az újraindított Ludovika Akadémia első parancsnoka / írta és összeáll. Szász András. - [Kiskunfélegyháza] : Móra F. Közműv. Egyes., 2014. - 62 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kiskunfélegyházi füzetek)
ISBN 978-963-88688-5-5 fűzött
Boczonádi Szabó József (1824-1893)
Szentpály Janka (1831-1908)
Magyarország - katonatiszt - 19. század - levelezés
355(439)(092)Boczonádi_Szabó_J.(044) *** 929(439)(092)Szentpály_J.(044)
[AN 3603955]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10345 /2015.
Dehner, Ulrich (1949-)
Transaktionanalyse im Coaching (magyar)
   Tranzakcióanalízis a coachingban : professzionális coaching technikák a játszmák és sorskönyvek alapján / Ulrich Dehner, Renate Dehner ; [ford. Körtvélyesi Borbála Anna]. - Miskolc : Z-Press, cop. 2015. - 254 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-9493-78-0 kötött : 6900,- Ft
coaching - tranzakcióanalízis
659.2 *** 65.012.4 *** 159.942
[AN 3603471]
MARC

ANSEL
UTF-810346 /2015.
Maren, Arte
The natural laws of management (magyar)
   A cégvezetés természeti törvényei : fokozatok / írta Arte Maren ... L. Ron Hubbard ... alapján ; [ford. Mondovics Tamás és Miklán Károly]. - 2. kiad. - Budapest : Mesterelme Bt., cop. 2015. - XXII, 209 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2500-6 kötött
vezetés - munkalélektan - üzemgazdaságtan
65.012.4 *** 65.013 *** 658.1
[AN 3603476]
MARC

ANSEL
UTF-810347 /2015.
Pájer József (1954-)
   Környezeti hatásvizsgálat [elektronikus dok.] : eljárás- és módszertan / Pájer József ; kiad. Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg (pdf : 44.5 MB). - Sopron : NYME, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133739. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-227-5
környezetvédelem - hatásvizsgálat - módszertan - elektronikus dokumentum
65.012.7 *** 504.064
[AN 3604622]
MARC

ANSEL
UTF-810348 /2015.
Persovits József (1951-)
   Vándornyomdászok Magyarországon a 16. században / Persovits József. - Budapest : Optima Téka, 2015. - 109, [2] p. : ill. ; 19 cm. - (Nyomdász könyvtár)
Bibliogr.: p. 108-109.
ISBN 978-963-88860-7-1 fűzött : 1950,- Ft
Magyarország - nyomdászattörténet - 16. század
655.1(439)"15"
[AN 3603175]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10349 /2015.
Dooley, Roger (1952-)
Brainfluence (magyar)
   Az agyukra megyünk! : 100 neuromarketing tipp a vásárlók meggyőzésére : agykutatásokon alapuló nemzetközi kísérletek alapján = Brainfluence / Roger Dooley ; [ford. Farkas Ildikó]. - Budapest : Invicta Books, 2015. - 386 p. ; 20 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89896-0-4 kötött : 3990,- Ft
eladás - reklám - lélektan
658.8 *** 659.1 *** 159.9
[AN 3601253]
MARC

ANSEL
UTF-810350 /2015.
International Conference of Economic Sciences (5.) (2015) (Kaposvár)
   Proceedings of the 5th International Conference of Economic Sciences and 5th Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference of the Alliance of Central-Eastern European Universities [elektronikus dok.] : Kaposvár University, Kaposvár ..., 7-8 May 2015 / ed. Katalin Szendrő, Viktória Szente, Róbert Barna ; publ. ... by Kaposvár University Faculty of Economic Science. - Szöveg (pdf : 91.6 MB). - Kaposvár : Kaposvár Univ. Fac. of Economic Science, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133765. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-9821-86-6
gazdaságtan - környezettudomány - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
330 *** 502 *** 061.4(439-2Kaposvár)
[AN 3604783]
MARC

ANSEL
UTF-810351 /2015.
Kling Péter
   Munkavédelem a mindennapokban : a kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült, második kiadvány : [összefoglaló, tapasztalatok] / [írta Kling Péter] ; [kiad. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége]. - Budapest : VOSZ, 2015. - 44 p. ; 21 cm
Fűzött
Magyarország - munkavédelem - útmutató
331.45(439)(036)
[AN 3603346]
MARC

ANSEL
UTF-810352 /2015.
Lukács Gergely Sándor (1943-)
   A helyi gazdaság fejlesztése Szendrőn / Lukács Gergely Sándor ; [közread.] Szendrő Város Önkormányzata. - Szendrő : Önkormányzat, [2015]. - 120 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115.
ISBN 978-963-12-2838-0 kötött
Szendrő - helyismeret - gazdaságföldrajz - regionális gazdaság
332.1(439-2Szendrő) *** 908.439-2Szendrő *** 911.3(439-2Szendrő)
[AN 3603783]
MARC

ANSEL
UTF-810353 /2015.
Miov, Nikolaki
   Vrsen̂e deǰnost od graǵanska organizaciǰa : priračnik za ekonomski aktivnosti / Nikolaki Miov ; [izd. Makedonski centar za meǵunarodna sorabotka, Evropski centar za neprofitno pravo]. - [Skopǰe] : MCMS ; [Budapest] : ECNL, [2015]. - 64 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2215-9 fűzött
ISBN 978-608-4681-31-1
civil szervezet - gazdálkodás
334.012.46 *** 657
[AN 3603416]
MARC

ANSEL
UTF-810354 /2015.
   A szlovák - magyar határ menti migráció / [közread. a] Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány, Kempelen Intézet. - Budapest : Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány ; [Komárno] : Kempelen Int., 2015. - 144 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 138-139.
ISBN 978-963-12-2839-7 fűzött
Magyarország - Szlovákia - migráció - munkaerő-vándorlás - határ menti terület - gazdasági helyzet - munkaerőpiac - 21. század - statisztikai adatközlés
331.556(437.6-04)"201"(083.41) *** 331.556(439-04)"201"(083.41) *** 338(439-04)"201"(083.41) *** 338(437.6-04)"201"(083.41) *** 331.5(439-04)"201"(083.41) *** 331.5(437.6-04)"201"(083.41)
[AN 3603448]
MARC

ANSEL
UTF-810355 /2015.
Tőkey Balázs
   Az egészségbiztosítási szerződés / Tőkey Balázs. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 345 p. ; 25 cm. - (ELTE jogi kari tudomány, ISSN 2060-9361 ; 26.)
Bibliogr.: p. 323-329.
ISBN 978-963-312-221-1 kötött
Magyarország - magánbiztosítás - betegségbiztosítás - kötelmi jog
368.942(439) *** 368.942(100) *** 347.4(439) *** 347.4(100)
[AN 3603591]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10356 /2015.
Galambos Imre (1963-)
   Depresszió-alkoholizmus avagy Egy tánc az ördöggel [elektronikus dok.] / Galambos Imre. - Szöveg (epub : 492 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133793. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-834-4
szenvedélybetegség - depresszió - elektronikus dokumentum
364.272 *** 613.8 *** 616.895.4
[AN 3604991]
MARC

ANSEL
UTF-810357 /2015.
A HVDSZ 2000 (angol)
   HVDSZ 2000 : present and future : information bulletin. - [Budapest] : HVDSZ 2000, 2015. - 24 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2390-3 fűzött
Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000
Magyarország - szakszervezet - érdekvédelem - településgazdálkodás
331.105.44(439) *** 352.073.5
[AN 3604541]
MARC

ANSEL
UTF-810358 /2015.
   Szín-tér-kép : módszertani segédanyag az egyes színterek drogprevenciós tevékenységeinek tervezéséhez / [szerk. B. Erdős Márta, Mészáros Mercedes] ; [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. - Budapest : NCSSZI, 2015. - 174 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5558-64-1 fűzött
Magyarország - kábítószer-fogyasztás - megelőzés - lelki segély - 21. század
364.272(439)"201" *** 613.83(439)"201" *** 364.465(439) *** 364.442.8
[AN 3603245]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10359 /2015.
   Alma a fán 4 : iskolavezetők a méltányos oktatásért / [szerk. B. Tier Noémi] ; [az interjúkat kész. Csernovitz Adél] ; [kiad. Tempus Közalapítvány]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2015. - 107 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5319-22-8 fűzött
Magyarország - oktatásügy - vezetéstudomány - pedagógus - vezető alkalmazott - interjú
371.11(439)(047.553) *** 371.11
[AN 3604245]
MARC

ANSEL
UTF-810360 /2015.
   Arany János Tehetséggondozó Program a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban : jubileumi évkönyv, 2014/2015 / [... szerk. Szűcs Róbert]. - [Nyíregyháza] : [Zrínyi I. Gimn. és Koll.], [2015]. - 164 p. : ill., színes ; 24 cm
Borítócím: 15 : Arany János Tehetséggondozó Program a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban, 2000-2015
Fűzött
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Nyíregyháza)
Nyíregyháza - tehetséggondozás - gimnázium - kollégium
373.54(439-2Nyíregyháza) *** 37.018.3(439-2Nyíregyháza) *** 376.545
[AN 3604128]
MARC

ANSEL
UTF-810361 /2015.
   Felsőoktatási nemzetköziesítési törekvések : a Tempus Közalapítvány által koordinált tevékenységek a Campus Hungary programban, 2012-2015 / [... szerk. Dobos Gábor]. - Budapest : Tempus Közalapítvány, 2015. - 60 p. : ill., színes ; 26 cm
Fűzött
Magyarország - felsőoktatás - tudományos minősítés - 21. század
378(439)"201" *** 378.2(439)
[AN 3604221]
MARC

ANSEL
UTF-810362 /2015.
Finta Sámuel (1892-1979)
   Árnyképes Á. B. C / kész. Finta Sámuel ; a verseket Róna Béla írta ; [szerk. Kapás János Zsolt] ; [kiad. a Finta Múzeum]. - [Túrkeve] : Finta Múz., 2015. - 47 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-80210-0-5 kötött
írás- és olvasástanítás - képeskönyv
372.41 *** 087.5(084.1)
[AN 3603452]
MARC

ANSEL
UTF-810363 /2015.
   Inter scyllam et charybdim : identitásképző stratégiák és a budapesti Román Filológiai Tanszék története : a Magyar - Román Történész Vegyesbizottság magyar és román szekciójának közös konferenciája / szerk. Miskolczy Ambrus, Hergyán Tibor és Nagy Levente. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 243 p. ; 21 cm. - (Europica varietas, ISSN 1419-6832)
A Budapesten, 2013. ápr. 26-án rendezett konferencia előadásainak bővített és szerkesztett anyaga. - Váltakozva magyar és román nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-284-592-0 fűzött
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar. Romanisztikai Intézet. Román Filológiai Tanszék
Budapest - egyetem - tanszék - román nyelv - román irodalom története
378.4(439-2Bp.).096 *** 805.90 *** 859.0
[AN 3603574]
MARC

ANSEL
UTF-810364 /2015.
Járai Krisztina
   Az óvodapedagógusi szerep : óvodások pedagógusképe, különös tekintettel a férfi és női óvodapedagógusok közötti különbségekre : szakdolgozat, 2014 / Járai Krisztina. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 84 p. : ill., színes ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 79-81.
ISBN 978-615-80167-1-1 fűzött
óvodapedagógus - pedagógiai munka - tanár-diák kapcsolat - nemek szerinti különbség - statisztikai adatközlés
373.24(439)"201"(083.41) *** 371.321(439)"201"(083.41) *** 37.064.2(439)"201"(083.41) *** 316.346.2
[AN 3603724]
MARC

ANSEL
UTF-810365 /2015.
   Játszani jó! : óvodások játékai a veszprémi Ringató Körzeti Óvoda gyakorlatából / [szerk. Gyürüsy Attiláné]. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 56 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-9955-64-6 fűzött
óvodapedagógia - módszertan - óvodai nevelés - játék
371.3 *** 793/794 *** 372.3
[AN 3603681]
MARC

ANSEL
UTF-810366 /2015.
Maróti Orsolya
   Mesélj nekem! : a Magyar népmesék rajzfilmsorozat felhasználásával / Maróti Orsolya, Sipos Linda. - Budapest : Balassi Int., 2015. - 64 p. : ill., színes ; 23 cm. - (Balassi-füzetek, ISSN 1589-8083 ; 4.)
ISBN 978-615-5389-48-1 fűzött
anyanyelvi nevelés - magyar nyelv - magyar irodalom - népmese - gyermekkönyv - példatár
372.46(076) *** 809.451.1(076)(02.053.2)=00 *** 398.21(=945.11)(02.053.2)
[AN 3604202]
MARC

ANSEL
UTF-810367 /2015.
   Mindennapos testnevelés alternatív lehetőségei [elektronikus dok.] : válaszok a mindennapos testnevelés kihívásaira / szerk. Morvay-Sey Kata ; [közread. a] PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet. - Szöveg (pdf : 51 MB). - [Pécs] : PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Int., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133738. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-649-1
testnevelés - tantárgy-pedagógia - példatár - elektronikus dokumentum
372.879.6(076)
[AN 3604575]
MARC

ANSEL
UTF-810368 /2015.
Móra Ferenc (1879-1934)
   Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje / [játékos olvasási gyakorlatokkal kieg. Justné Kéry Hedvig] ; [K. Lukáts Kató rajz.]. - 26. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-415-140-1 kötött : 1899,- Ft
írás- és olvasástanítás - olvasókönyv
372.416.2=945.11
[AN 3607408]
MARC

ANSEL
UTF-810369 /2015.
Németh János István (1954-)
   Közösségépítő agorák Magyarországon : terek, emberek, közösségek / [... írta és szerk. Németh János István] ; [közread. a] Nemzeti Művelődési Intézet. - Budapest : Nemz. Művel. Int., 2015. - 93, [2] p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-651-492-1 kötött
Magyarország - művelődésügy - művelődési ház - megyei jogú város - 21. század - album
374.07(439-2) *** 725.835(439) *** 711.57
[AN 3603478]
MARC

ANSEL
UTF-810370 /2015.
Pajorné Kugelbauer Ida
   Vizuális nevelés a Waldorf-iskolában : a rajzi képességek fejlődése és fejlesztése egy longitudinális vizsgálat tükrében : doktori disszertárció, 2014 / Pajorné Kugelbauer Ida. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 381 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 325-333.
ISBN 978-963-12-0658-6 kötött
Magyarország - vizuális nevelés - művészeti nevelés - alternatív iskola - 21. század - statisztikai adatközlés
372.874(439)"200/201"(083.41) *** 37.036-053.2(439)"200/201"(083.41) *** 371.4Waldorf
[AN 3603771]
MARC

ANSEL
UTF-810371 /2015.
   A pedagógusképzők kompetenciái / szerzők Falus Iván [et al.] ; szerk. Falus Iván, Estefánné Varga Magdolna. - Eger : EKF Líceum K., 2015. - 152 p. ; 24 cm. - (Módszertani kiadványok / Eszterházy Károly Főiskola, ISSN 2416-2434)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5297-56-4 fűzött
pedagógusképzés - pedagógus - kompetencia
371.13 *** 371.321
[AN 3604176]
MARC

ANSEL
UTF-810372 /2015.
Poore, Megan
Using social media in the classroom (magyar)
   Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? / Megan Poore ; [ford. Bozai Ágota]. - Budapest : Wolters Kluwer, 2015. - 291 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 285-291.
ISBN 978-963-295-478-3 kötött
oktatástechnológia - információs technika - internet
371.68 *** 681.3 *** 371.333 *** 372.868.13
[AN 3603397]
MARC

ANSEL
UTF-810373 /2015.
Regényi Ildikó (1938-)
   Pécsi papírdossziém, 1956-1979 : retró-kultúrkrónika / Regényi Ildikó. - Budapest : Optima Téka, 2015. - 115 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-88860-8-8 fűzött
Regényi Ildikó (1938-)
Magyarország - író - pedagógus - 20. század - 21. század - memoár
37(439)(092)Regényi_I.(0:82-94) *** 894.511(092)Regényi_I.(0:82-94)
[AN 3603168]
MARC

ANSEL
UTF-810374 /2015.
Sántha Kálmán (1974-)
   Trianguláció a pedagógiai kutatásban / Sántha Kálmán. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 132 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 123-131.
ISBN 978-963-9955-63-9 fűzött
pedagógia - kutatás - módszertan
37.012 *** 303.038 *** 001.891
[AN 3603563]
MARC

ANSEL
UTF-810375 /2015.
Tokody Klára
   Rejtvényes hittan : rejtvények, fejtörők általános- és középiskolásoknak / Tokody Klára. - [Budapest] : Szt. Gellért K., [2015]. - 62 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-623-2 fűzött : 640,- Ft
vallásoktatás - gyermekkönyv - példatár
372.82(076)
[AN 3604299]
MARC

ANSEL
UTF-810376 /2015.
Varga Szabolcs
   Szakmai személyiségfejlesztés [elektronikus dok.] : szupervízió / Varga Szabolcs. - Szöveg (pdf : 1.7 MB). - [Sopron] : [NYME], [2014]
Főcím a címképernyőről. - Közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133735. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-334-152-0
tanácsadás - munkahelyi képzés - továbbképzés - elektronikus dokumentum - esettanulmány
374.7 *** 331.586 *** 659.2
[AN 3604564]
MARC

ANSEL
UTF-810377 /2015.
   Wellmann Oszkár életének és munkásságának dokumentumai, 1876-1943 / [szerk. és az összefogó szöveget írta Jávorka Levente] ; ... a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete kiadványa ... - [Göd] : Rézbong, 2015. - 802 p. : ill. ; 22 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-615-5475-08-5 kötött
Wellmann Oszkár (1876-1943)
Magyarország - pedagógus - állatorvos - állattenyésztés - 19. század - 20. század - történelmi forrás
37(439)(092)Wellmann_O.(093) *** 636(439) *** 619
[AN 3603538]
MARC

ANSEL
UTF-810378 /2015.
Wittner Rita
   Autista gyermekek óvodai integrációjának megvalósulása : szakdolgozat, 2014 / Wittner Rita. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 102 p. : ill. ; 24 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 85-86.
ISBN 978-615-80167-0-4 fűzött
Magyarország - óvodai nevelés - gyógypedagógia - integrált oktatás - autizmus - 21. század - statisztikai adatközlés
372.3-056.313(439)"201"(083.41) *** 616.89-008.45-053.2 *** 376.42(439)"201"(083.41)
[AN 3603776]
MARC

ANSEL
UTF-810379 /2015.
   Zöld Óvoda leszünk! : módszertani segédanyag és útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak / [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2014. - 79 p. : ill., színes ; 24 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN 978-963-682-712-0 fűzött
óvodai nevelés - környezeti nevelés - módszertan - tanári segédkönyv
372.3(072) *** 37.033(072) *** 371.3
[AN 3604375]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10380 /2015.
Caioli, Luca (1958-)
Messi, Neymar, Ronaldo (magyar)
   Ki a legjobb? : Messi, Neymar, Ronaldo : szemtől szemben a világ legjobb játékosaival / Luca Caioli ; [ford. Mokány Lajos]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 169 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-689-940-0 kötött : 2990,- Ft
Messi, Lionel (1987-)
Neymar (1992-)
Cristiano Ronaldo (1985-)
Argentína - Brazília - Portugália - labdarúgó - ezredforduló - 21. század
796.332(82)(092)Messi,_L. *** 796.332(81)(092)Neymar *** 796.332(469)(092)Ronaldo,_C.
[AN 3604397]
MARC

ANSEL
UTF-810381 /2015.
Drugs Bunny
   A sárga kapszula / Drugs Bunny. - 2. utánny. - [Szeged] : Data-Object Szolgáltató Bt., 2015. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-08-3480-3 fűzött
body building
796.894
[AN 3607291]
MARC

ANSEL
UTF-810382 /2015.
Gottesmann Péter
   A magyar történelem rejtvényei : [feladatok, megoldások 3 szinten] / Gottesmann Péter, Szilágyi Rita. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 175 p. : ill. ; 21 cm. - (Kvízfolyam ; 3.)
ISBN 978-615-5240-66-9 fűzött : 1200,- Ft
magyar történelem - rejtvény
793.7 *** 943.9
[AN 3603801]
MARC

ANSEL
UTF-810383 /2015.
Hajlik Gábor
   Bridzs ABC / Hajlik Gábor ; [közread. a] Bridzs-barátok Klubja Egyesület. - Budapest : Bridzs-barátok Klubja Egyes., cop. 2015. - 255 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-88607-3-6 fűzött
bridzs
794.41
[AN 3603653]
MARC

ANSEL
UTF-810384 /2015.
Kertész Tamás (1972-)
   Fokról fokra avagy A test acélosítása az értelem csiszolása közben / Kertész Tamás, Cseresznyés Ferenc ; [közread. a Variálható Sport Létra 3D]. - [Siófok] : Variálható Sport Létra 3D, 2015. - 169 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 168-169.
ISBN 978-963-12-1915-9 fűzött
edzés
796.015
[AN 3604293]
MARC

ANSEL
UTF-810385 /2015.
Négyesi György (1948-)
   Magyar sakk-feladványszerzők antológiája (lexikonja) [elektronikus dok.] / Négyesi György, Honfi György. - Szöveg (pdf : 15 MB). - [Budapest] : [Szerzők], 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133791. - Működési követelmények: Adobe Reader
ISBN 978-963-12-2146-6
Magyarország - sakk - sportoló - életrajzi lexikon - elektronikus dokumentum
794.1(439)(092):030 *** 794.1
[AN 3604982]
MARC

ANSEL
UTF-810386 /2015.
Portik László
   Lacibá Tipp süti receptjei [elektronikus dok.] : betmátrix, tétemeléses sportfogadási pénzkezelés / Portik László. - Szöveg (epub : 468 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133814. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-722-4
sportfogadás - elektronikus dokumentum
794.9
[AN 3605122]
MARC

ANSEL
UTF-810387 /2015.
   Progress in Motor Control X : 22-25 July, 2015, Budapest : program and abstracts / [ed. by József Laczkó] ; [org. by the] International Society of Motor Control. - Budapest : Hung. Soc. of Sport Science, 2015. - 82 p. : ill. ; 30 cm. - (Hungarian sport science booklets, ISSN 2062-9559 ; 12.)
ISBN 978-615-5187-07-0 fűzött
sportelmélet - konferencia-kiadvány
796.01 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3603794]
MARC

ANSEL
UTF-810388 /2015.
Ugrósdy Péter
   Dúvadazzunk! : a szarka, a szajkó és a szürke varjú vadászata / ifj. Ugrósdy Péter. - [Várda] : Szerző, cop. 2014. - 105 p. : ill., főként színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0454-4 fűzött
vadászat - varjúféle
799.2 *** 598.816
[AN 3603469]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10389 /2015.
Barabás Zsófi (1980-)
Mindenki tud rajzolni (angol)
   Everyone can draw / Zsófi Barabás, Zsuzsa Moizer. - Budapest : Scolar, 2015. - [176] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 978-963-244-560-1 fűzött : 2995,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
741(02.053.2) *** 087.5
[AN 3604356]
MARC

ANSEL
UTF-810390 /2015.
   Cifrapalota = Ornamented Palace / [... szerk. Lovas Dániel]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok : Katona J. Múz., cop. 2015. - 103 p. : ill., részben színes ; 27 cm. - (Magyar múzsa könyvek, ISSN 1789-6312). (A kecskeméti főtér történelmi épületei)
Bibliogr.: p. 100.
ISBN 978-963-9947-30-6 fűzött : 3990,- Ft
Kecskemét - középület - szecesszió - városépítés
72.035.93(439-2Kecskemét) *** 711.4(439-2Kecskemét)(091)
[AN 3604198]
MARC

ANSEL
UTF-810391 /2015.
   El Kazovszkij művek a székesfehérvári gyűjteményekben : [Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, ... Székesfehérvár ..., 2015. május 17 - augusztus 9.] / [... rend. ... Szűcs Erzsébet]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., 2015. - 32 p. : ill., főként színes ; 17 cm. - (Modern magyar művészet a székesfehérvári gyűjteményekben, ISSN 1588-2136 ; 7.)
ISBN 978-615-80114-2-6 fűzött
El Kazovszkij (1950-2008)
Magyarország - Székesfehérvár - festőművész - 20. század - múzeumi kiadvány - kiállítási katalógus
75(439)(092)El_Kazovszkij *** 069(439-2Székesfehérvár) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3604046]
MARC

ANSEL
UTF-810392 /2015.
   Elsodort világ : plakát álmok, 1910-1920 = Swept away world : poster dreams / [a kiállítást rend. ... Ihász István] ; [közread. a] Magyar Nemzeti Múzeum. - Budapest : MNM, 2015. - 39 p. : ill., színes ; 24 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. máj. 16 - nov. 1. között rendezték. - Összefoglalás angol nyelven
Fűzött
Magyarország - plakátművészet - 20. század - kiállítási katalógus
769.91(439)"191/192" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3603662]
MARC

ANSEL
UTF-810393 /2015.
   Építőművészek Ybl és Lechner korában / [szerk. Rozsnyai József] ; [közread. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 447 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5445-12-5 kötött : 4800,- Ft
Magyarország - építész - építészet - szecesszió - századforduló - 20. század
72.035.93(439) *** 72(439)"18/19"(092)
[AN 3603369]
MARC

ANSEL
UTF-810394 /2015.
Fekete József (1936-)
   Utazásaim képekben / Fekete József ; versek Feketéné Bencsik Julianna. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 136, [4] p. : ill., színes ; 16x24 cm
ISBN 978-615-5056-91-8 kötött
Magyarország - festőművész - magyar irodalom - 20. század - vers
75(439)(092)Fekete_J. *** 894.511-14
[AN 3603954]
MARC

ANSEL
UTF-810395 /2015.
Fucskár Ágnes
   Máramaros : kalandozás egy vadregényesen zord vidéken / Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila. - Pécs : Alexandra, 2015. - 175 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-357-554-3 kötött
Máramaros - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Fucskár_Á. *** 908.498.41(084.12) *** 77.04(439)(092)Fucskár_J._A.
[AN 3604024]
MARC

ANSEL
UTF-810396 /2015.
Gábos József (1956-)
   Felülírási kísérletek : [Szél Galéria, Budapest, 2014. november 13 - december 20.] : [Kaptár, Budapest, 2015. január 5 - január 26.] = Overwriting attempts : [Szél Gallery, Budapest, 13.11.2014 - 20.12.2014] : [Kaptár, Budapest, 05.01.2015 - 23.01.2015] / Gábos József ; [kiállításrend. ... Zsubori Ervin]. - [Budapest] : Szerző, 2015. - 33 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2152-7 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
75(439)(092)Gábos_J. *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3604346]
MARC

ANSEL
UTF-810397 /2015.
Kaszás Károly (1937-)
   Kortárs finn építészet : a finn építészet hatása magyar szemmel / Kaszás Károly. - Budapest : Terc, 2015. - 390 p. : ill., színes ; 31 cm
Bibliogr.: p. 388-389.
ISBN 978-615-5445-07-1 kötött : 7900,- Ft
Finnország - építészet - 20. század - ezredforduló
72(480)"19/200"
[AN 3603089]
MARC

ANSEL
UTF-810398 /2015.
Kolozsváry Marianna (1961-)
   Bálint Endre / Kolozsváry Marianna. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 19.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8172-9 kötött : 1690,- Ft
Bálint Endre (1914-1986)
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Bálint_E.
[AN 3603748]
MARC

ANSEL
UTF-810399 /2015.
Kondorné Szenkovits Mariann (1954-)
   Mérnökbiológiai létesítmények [elektronikus dok.] / Kondorné Szenkovits Mariann ; [közread. a] Nyugat-magyarországi Egyetem. - Szöveg (pdf : 49.2 MB). - Sopron : NYME, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133727. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-334-224-4
tájalakítás - fásítás - erdősítés - elektronikus dokumentum
711.3 *** 630*23 *** 712.41
[AN 3604491]
MARC

ANSEL
UTF-810400 /2015.
Marafkó Bence (1974-)
   Körbe ért : Marafkó Bence egyéni kiállítása : [2015. 05. 05 - 06. 12. Flux Galéria, Budapest, 2015. 06. 20 - 07. 31. Esterházy-palota, Győr] = Full circle : solo exhibition by Bence Marafkó / [közread. a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ...]. - Győr : Rómer F. Műv. és Tört. Múz., 2015. - [36] p. : ill., színes ; 19 cm
ISBN 978-963-7207-56-3 fűzött
Magyarország - képzőművész - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Marafkó_B. *** 061.4(439-2Bp.)"2015" *** 061.4(439-2Győr)
[AN 3603216]
MARC

ANSEL
UTF-810401 /2015.
Medgyessy Ferenc (1881-1958)
   Medgyessy : az Antal-Lusztig-gyűjtemény Medgyessy-hagyatéka / [a tanulmányt írta Várkonyi György] ; [közread. a] Semsey Andor Múzeum. - Balmazújváros : Semsey A. Múz., 2015. - 134 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2849-6 kötött
Magyarország - szobrász - századforduló - 20. század - magángyűjtemény
76(439)(092)Medgyessy_F. *** 069.017(439)Antal-Lusztig
[AN 3603752]
MARC

ANSEL
UTF-810402 /2015.
Országos Akvarell Triennálé (2.) (2014) (Eger)
   II. Országos Akvarell Triennálé : Eger, ... Kepes Intézet és Zsinagóga Galéria, 2014. december 13 - 2015. március 15. = 2nd National Watercolour Triennial : Eger, ... Kepes Institute and Synagogue Gallery, 13 December 2014 - 15 March 2015 / [... rendezője ... H. Szilasi Ágota] ; [közread. a] Dobó István Vármúzeum. - Eger : Dobó I. Vármúz., [2014]. - 195 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-88924-7-8 fűzött
Magyarország - festészet - akvarell - kiállítási katalógus
75.021.322(439) *** 061.4(439-2Eger)
[AN 3604265]
MARC

ANSEL
UTF-810403 /2015.
   Példázatok a megismerésről és a továbbépítésről : építész mesterkurzus / [... szerk. ... Karácsony Tamás] ; [kiad. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék]. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tansz., cop. 2015. - 219 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-313-181-7 fűzött
Magyarország - építészeti esztétika - építészet - 21. század
72.01 *** 72(439)"200/201"
[AN 3603445]
MARC

ANSEL
UTF-810404 /2015.
   Pelikán pixel : a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak elektrografikai kiállítása a Pelikán Galériában és a Városház téren : Székesfehérvár, 2014. október 17 - november 21. / [... kiad. ... a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény ...]. - Székesfehérvár : Vár. Képtár - Deák Gyűjt., [2014]. - 25 p. : ill., részben színes ; 21x21 cm
ISBN 978-615-80114-0-2 fűzött
Székesfehérvár - képzőművészet - elektrográfia - 21. század - kiállítási katalógus
772.93 *** 73/76(439-2Székesfehérvár) *** 061.4(439-2Székesfehérvár)
[AN 3603991]
MARC

ANSEL
UTF-810405 /2015.
Sárkány József (1955-)
   Vasarely / Sárkány József. - [Budapest] : Kossuth : MNG, cop. 2015. - 79 p. : ill., részben színes ; 28 cm. - (A magyar festészet mesterei ; 20.)
Bibliogr.: p. 78.
ISBN 978-963-09-8173-6 kötött : 1690,- Ft
Vasarely, Victor (1908-1997)
Franciaország - festőművész - külföldön élő magyar személyiség - 20. század
75(44)(=945.11)(092)Vasarely,_V.
[AN 3603750]
MARC

ANSEL
UTF-810406 /2015.
Solti Gizella (1931-2015)
   Fragmentumok / Solti Gizella. - [Budapest] : Vadász G., 2015. - [99] p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-2615-7 fűzött
Magyarország - iparművész - textilművészet - 20. század - 21. század
745.52(439)(092)Solti_G.
[AN 3604484]
MARC

ANSEL
UTF-810407 /2015.
Szabó László Zoltán (1941-)
   Szabó László Zoltán fafaragó. - [Vöröstó] : Szabó L., [2015]. - 83 p. : ill., színes ; 22x30 cm
ISBN 978-963-12-2740-6 kötött
Magyarország - iparművész - fafaragás - népi díszítőművészet - 20. század - 21. század
745.51.031.4(439)(092)Szabó_L._Z.
[AN 3604289]
MARC

ANSEL
UTF-810408 /2015.
Szentgyörgyvölgyi Péter (1942-)
   Lipótvárosi utcák, házak, emberek : Szentgyörgyvölgyi Péter előadásai a Belvárosi Polgári Szalonban. - Szentendre : [Szentgyörgyvölgyi P.], 2014. - 241, [7] p. : ill., részben térk. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-0681-4 fűzött
Budapest. 5. kerület - építészet - művelődéstörténet - helyismeret
72(439-2Bp.V.) *** 930.85(439-2Bp.V.) *** 908.439-2Bp.V.
[AN 3603387]
MARC

ANSEL
UTF-810409 /2015.
Szepesi Bódog (1883-1940)
   A Sátoraljaújhelyen épült magyar kálvária / [Szepesi Bódog] ; [... kiad. Rákóczi Szövetség]. - 5. bőv. kiad. - Budapest : Rákóczi Szövets., 2015. - 100 p. : ill. ; 17 cm
Fűzött
Sátoraljaújhely - emlékhely - magyar történelem - trianoni békeszerződés
725.945(439-2Sátoraljaújhely) *** 943.9"1920"
[AN 3608111]
MARC

ANSEL
UTF-810410 /2015.
   Üzennek a kövek : fotódokumentumok a Zala megyei elhagyott zsidó temetők felújításáról / [szerk. Siklósi Vilmos, Zóka Gyula] ; [közread. a] Zala Megyei Önkormányzat. - Zalaegerszeg : Zala M. Önkormányzat, 2014. - 95 p. : ill., színes ; 22x22 cm
Bibliogr.: p. 95.
ISBN 978-963-7182-17-4 fűzött
Zala megye - temető - zsidóság - fényképalbum
718(=924)(439.121)(084.12) *** 726.825(=924)(439.121)(084.12)
[AN 3604345]
MARC

ANSEL
UTF-810411 /2015.
Zsebe József
   Paper & form : origami for experienced folders = Papírforma : origami gyakorlott hajtogatóknak / József Zsebe. - Kölesd : Zsebe J., 2015. - 91 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2516-7 kötött
origami - foglalkoztatókönyv
745.54 *** 379.826
[AN 3603741]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

10412 /2015.
Oláh Miklós (1493-1568)
   Psalterium Strigoniense : Venetiis 1523 : cum notis musicis manuscriptis : psalterium Nicolai Olahi / közread. ... Szoliva Gábriel. - Facsimile kiad. - Budapest : MTA ZTI, 2015. - 147, [294] p. ; 30 cm. - (Musicalia Danubiana, ISSN 0230-8223 ; 25.). (Bavarica et Hungarica, ISSN 1789-5375 ; 2.)
Kész. a Bayerische Staatsbibliothek Res/2 Liturg. 380 jelzetű példánya alapján. - A bev. tanulmány magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 131-136.
ISBN 978-963-9627-96-3 kötött
zenetörténet - 16. század - zsoltároskönyv - liturgikus zene - hasonmás kiadás
783(439)"15" *** 264-13 *** 094/099.07
[AN 3603273]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

10413 /2015.
Kisgergely József (1950-)
   Strukturalista táncelemzés : diplomamunka, 1971 / Kisgergely József. - Budapest : Szerző, 2015. - 76 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-3035-2 kötött
táncelmélet - balett - műelemzés
793.3.01 *** 792.82
[AN 3603712]
MARC

ANSEL
UTF-810414 /2015.
Lichter Péter (1984-)
   Rimbaud-komplexus / Lichter Péter, Szigeti Árpád. - Budapest : JAK, 2015. - [48] p. : ill., részben színes ; 17 cm + mell. - (Melting books, ISSN 2416-1179 ; 1.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5470-02-8 fűzött
magyar irodalom - fordítás - kísérleti film
791.43.071.1(439)(092)Lichter_P. *** 894.511-994=00
[AN 3603929]
MARC

ANSEL
UTF-810415 /2015.
Titanic Nemzetközi Filmfesztivál (22.) (2015) (Budapest)
   22. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál : ... 2015. április 10-18. / [katalógusszerk. Andorka György] ; [rend., közread. a Titanic Filmjelenlét Alapítvány]. - [Budapest] : Titanic Filmjelenlét Alapítvány, [2015]. - 65 p. : ill. ; 26 cm
A fesztivált Budapesten tartották
ISBN 978-963-12-2130-5 fűzött
Budapest - filmfesztivál - filmművészet - 21. század
791.43(100)"201" *** 061.7(439-2Bp.)"2015"
[AN 3604358]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

10416 /2015.
Albert Bernd
   Handeln und verhandeln im Handel : felkészítő- és gyakorlókönyv a német szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / Albert Bernd, Albert Glória ; [... a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar közös fejlesztésében kész.]. - Budapest : BKF : KIT Orsz. Szakképzési Hálózat, cop. 2015. - 424 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-637-345-0 fűzött
német nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvvizsga - auditív dokumentum - példatár
803.0(079.1)=945.11 *** 339
[AN 3604429]
MARC

ANSEL
UTF-810417 /2015.
Angrisano, Francesca
Spanisch für die Reise (magyar)
   Társalgás színesen spanyol nyelven : a legfontosabb szavakkal és kifejezésekkel / [... Francesca Angrisano és Mike Hillenbrand kész.] ; [a magyar - spanyol változatot kész. Székácsné László Éva]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 256 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-261-446-5 fűzött : 1999,- Ft
spanyol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
806.0(078)=945.11
[AN 3603344]
MARC

ANSEL
UTF-810418 /2015.
Hillenbrand, Mike (1972-)
Englisch für die Reise (magyar)
   Társalgás színesen angol nyelven : a legfontosabb szavakkal és kifejezésekkel / [... Mike Hillenbrand és Todd M. Rives kész.] ; [a magyar - angol változatot kész. Székácsné László Éva]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 256 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-261-443-4 fűzött : 1999,- Ft
angol nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
802.0(078)=945.11
[AN 3603320]
MARC

ANSEL
UTF-810419 /2015.
   Létünk hajléka: az anyanyelv : előadások, tanulmányok / szerk. Nyiri Péter. - Sátoraljaújhely-Széphalom : A M. Nyelv Múzeumáért Alapítvány, 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Múzsák kertje, ISSN 2063-9392 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80242-0-4 fűzött
Magyarország - magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvművelés - magyar irodalom története - művelődéstörténet
809.451.1-06 *** 930.85(439) *** 894.511(091)
[AN 3603899]
MARC

ANSEL
UTF-810420 /2015.
Lévay Andrea
   Trade kit : felkészítő- és gyakorlókönyv az angol szakmai nyelvvizsgákra : [B2] / Nagyné Lévay Andrea ; [... a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar közös fejlesztésében kész.]. - Budapest : BKF : KIT Orsz. Szakképzési Hálózat, cop. 2015. - 386 p. : ill., részben színes ; 24 cm + CD
ISBN 978-963-637-344-3 fűzött
angol nyelv - szaknyelv - kereskedelem - nyelvvizsga - példatár - auditív dokumentum
802.0(079.1)=945.11 *** 339
[AN 3604398]
MARC

ANSEL
UTF-810421 /2015.
   Magyar nyelv / főszerk. Kiefer Ferenc ; [a főszerk. mtársa Siptár Péter]. - Utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2006. - 1111 p. : ill. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.
ISBN 978-963-05-8324-4 kötött
magyar nyelv - nyelvészet
809.451.1"201"
[AN 3607487]
MARC

ANSEL
UTF-810422 /2015.
   Mein erstes Deutsch - Englisch Bildwörterbuch = My first German - English picture dictionary. - 2. jav. kiad. - Budapest : Roland, [2015]. - 63, [5] p. : ill., színes ; 31 cm
Borítócím: Első szótáram : angol - német - magyar
ISBN 978-615-5368-84-4 fűzött : 1590,- Ft
magyar nyelv - angol nyelv - német nyelv - képes szótár - gyermekkönyv
801.321.19=20=30=945.11(02.053.2)
[AN 3603110]
MARC

ANSEL
UTF-810423 /2015.
Neményi András
   Bulldózer-angoltanfolyam kezdőknek : kezdjen el végre beszélni!. - [Dunakeszi] : [Neményi A.], [2015]-. - 30 cm
Szerző Neményi András. - Társszerzők a 2. résztől Földes Judit, Rácz Szilvia
angol nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
802.0(078)=945.11
[AN 3604258]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2015. - 86 p. + 2 CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-0-9 fűzött
[AN 3604264] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - cop. 2015. - 146 p. + 4 CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-1-6 fűzött
[AN 3604269] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r. /1. köt. - cop. 2015. - 140 p. + 3 CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-2-3 fűzött
[AN 3604271] MARC

ANSEL
UTF-8


   3. r./2. köt. - cop. 2015. - 122 p. + 3 CD
Spirál fűzéssel
ISBN 978-615-80223-3-0 fűzött
[AN 3604276] MARC

ANSEL
UTF-810424 /2015.
Rózsa Károly
   Angol - magyar szótár / Rózsa Károly. Magyar - angol szótár / Miszler Mónika. - [Kecskemét] : Vagabund K., cop. 2015. - 207 p. ; 15 cm
borító- és gerinccím: Magyar - angol, angol - magyar szótár
ISBN 978-963-290-167-1 fűzött
angol nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=20=945.11 *** 801.323=945.11=20
[AN 3604235]
MARC

ANSEL
UTF-810425 /2015.
Schmidt József (1868-1933)
   A nyelv és a nyelvek : bevezetés a nyelvtudományba / Schmidt József. - Budapest : Tinta Kvk., 2014. - [2], 242 p. ; 21 cm. - (Mesterművek, ISSN 1586-9512 ; 9.)
ISBN 978-615-5219-76-4 fűzött : 2490,- Ft
nyelvészet
80
[AN 3607321]
MARC

ANSEL
UTF-810426 /2015.
Szöllősy Éva
   A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban : disszertáció, 2013 / Szöllősy Éva. - Budapest : ELTE Eötvös K. : TEPA, 2015. - 201 p. : ill. ; 25 cm. - (TEPA könyvek, ISSN 2064-9983)
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 978-963-12-1287-7 kötött
lexikográfia - magyar nyelv - nemek szerinti különbség - előítélet - szociálpszichológia - értelmező szótár
809.451.1-321.1 *** 809.451.1-3 *** 316.647.82 *** 316.346.2
[AN 3603551]
MARC

ANSEL
UTF-810427 /2015.
   Ûbilejnyj sbornik naučnyh trudov, posvâŝënnyj 165-letiû prepodavaniâ russkogo âzyka v Vengrii = Tudományos közlemények : jubileumi kötet a magyarországi orosznyelv-oktatás 165. évfordulója alkalmából / [red. Vegvari Valentina] ; [org.] Fond "Russkij Mir", Pečskij universitet Fakul'tet gumanitarnyh nauk Kafedra slavânskoj filologii, Russkij centr g. Peč. - Peč : [Edenscript Kft.], 2015. - 188 p. ; 21 cm
A Pécsett, 2014. jún. 5-én rendezett konferencia előadásai. - Összefoglalás angol nyelven. - Váltakozva orosz és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-89172-6-3 fűzött
ruszisztika
808.2
[AN 3603224]
MARC

ANSEL
UTF-810428 /2015.
   Vitában egymással : filozófusok disputái, kontroverziái / szerk. Fehér M. István [et al.]. - Budapest : L'Harmattan : MTA ELTE Hermeneutika Kutatócsop., 2015. - 433 p. ; 22 cm. - (A filozófia útjai, ISSN 1586-8761)
Bibliogr.
ISBN 978-963-414-033-7 fűzött : 3990,- Ft
hermeneutika - filozófia - fenomenológia
801.73 *** 165.62
[AN 3603555]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

10429 /2015.
   Augustinus Moravus Olomucensis : proceedings of the international symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis, 1467-1513 : 13th November 2013, ... Budapest / [ed. Péter Ekler and Farkas Gábor Kiss] ; [org., publ. by the] Institute for Literary Studies Research Centre for the Humanities Hungarian Academy of Sciences, National Széchényi Library. - Budapest : Inst. for Literary Studies Research Centre for the Humanities HAS : Nat. Széchényi Libr., 2015. - 216 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Váltakozva angol, német és olasz nyelven
ISBN 978-963-200-636-9 fűzött : 2000,- Ft
Augustinus, Moravus (1467 k.-1513)
Csehország - Közép-Európa - újkori latin irodalom története - humanizmus - író - 15. század - 16. század - konferencia-kiadvány
871(437.1)(091)"14/15" *** 930.85(4-11)"14/15" *** 871(437.1)(092)Augustinus,_M. *** 061.3(439-2Bp.)"2013"
[AN 3603326]
MARC

ANSEL
UTF-810430 /2015.
   Határátlépések. - Miskolc : ME BTK Pro Scientia Hallgatói Öntevékeny Kör, 2015. - 82 p. ; 21 cm. - (Pro scientia füzetek, ISSN 2063-7691 ; 3.)
A Miskolcon, 2014. máj. 9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-358-086-8 fűzött
irodalomtudomány
82.01
[AN 3604086]
MARC

ANSEL
UTF-810431 /2015.
   Inspirationen II : Aufsätze zu Literatur und Kunst / hrsg. József Fülöp, Szilvia Ritz. - Budapest : Gáspár-Károli-Univ. der Reformierten Kirche : L'Harmattan, 2015. - 171 p. ; 23 cm. - (Károli könyvek. Sammelband, ISSN 2062-9850)
ISBN 978-963-236-927-3 fűzött : 12 EUR
német irodalom története - irodalmi kapcsolat
830(091) *** 830.091
[AN 3603483]
MARC

ANSEL
UTF-810432 /2015.
Kelemen János (1943-)
   "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál / Kelemen János. - Budapest : ELTE Eötvös K., 2015. - 253 p. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 245-252.
ISBN 978-963-312-218-1 kötött
Dante Alighieri (1265-1321). La divina commedia
Itália - író - 13. század - 14. század - irodalomesztétika - műelemzés
850(092)Dante,_A. *** 82.01
[AN 3603552]
MARC

ANSEL
UTF-810433 /2015.
Kulin Katalin (1927-)
   Új utak felé : teremtés-alkotás Rodrigo Fresán La velocidad de las cosas című művében / Kulin Katalin. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 105 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9955-62-2 fűzött
Fresán, Rodrigo (1963-). La velocidad de las cosas
Argentína - író - 20. század - 21. század - műelemzés
860(82)(092)Fresán,_R. *** 82.01
[AN 3603632]
MARC

ANSEL
UTF-810434 /2015.
Magyar Miklós (1938-)
   Lázadás és modernség : André Gide / Magyar Miklós. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 241 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 236-240.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5083-97-6)
Gide, André (1869-1951)
Franciaország - író - századforduló - 20. század
840(092)Gide,_A.
[AN 3604102]
MARC

ANSEL
UTF-810435 /2015.
Salánki Ágnes (1963-)
   Nobel-díjasok műveinek "újraalkotása" : Kertész Imre és Herta Müller művei fordításainak egybevetése / Salánki Ágnes. - Budapest : Eötvös J. Kvk., 2015. - 140 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 133-140. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-9955-61-5 fűzött
Kertész Imre (1929-). Sorstalanság
Müller, Herta (1953-). Atemschaukel
Magyarország - Németország - műfordítás - író - 20. század
82.03 *** 800.73 *** 894.511(092)Kertész_I. *** 830(092)Müller,_H.
[AN 3603568]
MARC

ANSEL
UTF-810436 /2015.
   Világirodalom / főszerk. Pál József ; [a főszerk. mtársai Fried István, Ritoók Zsigmond]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Akad. K., 2015, cop. 2005. - 1017 p. ; 21 cm. - (Akadémiai kézikönyvek, ISSN 1787-4750)
Bibliogr.: p. 947-960.
ISBN 978-963-05-8596-5 kötött
világirodalom története
82(091)
[AN 3607502]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

10437 /2015.
Arany János (1817-1882)
   Arany János levelezése. - Budapest : Akad. K., 1975-2015. - 5 db ; 21 cm
A 3. kötettől kiad. az Universitas Kiadó. - A 4. kötettől közread. a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete
ISBN 963-05-2524-0
Magyarország - író - 19. század - levelezés
894.511(092)Arany_J.(044)
[AN 567605]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., 1866-1882 / [sajtó alá rend. Korompay H. János]. - 2015. - 1045 p. - (Arany János összes művei ; 19.)
ISBN 978-963-9671-51-5 kötött : 3150,- Ft
[AN 3603125] MARC

ANSEL
UTF-810438 /2015.
Hegedűs Imre János (1941-)
   Benedek Elek : monográfia / Hegedűs Imre János ; [a képeket Perjámosi Sándor vál.]. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2015. - 363 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 332-354.
ISBN 978-615-5354-21-2 fűzött : 3000,- Ft
Benedek Elek (1859-1929)
Magyarország - író - 19. század - 20. század
894.511(092)Benedek_E.
[AN 3603907]
MARC

ANSEL
UTF-810439 /2015.
Jánosi Zoltán (1954-)
   Kutyák a babakocsiban : tanulmányok, esszék / Jánosi Zoltán. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2015. - 333 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5354-20-5 fűzött : 3000,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - ezredforduló - esszé
894.511(091)"19/200"(0:82-4)
[AN 3603897]
MARC

ANSEL
UTF-810440 /2015.
Sárközy Péter (1945-)
   Andata e ritorno : római jegyzetek, 1990-2015 / Sárközy Péter. - Budapest : Nap K., 2015. - 110 p. ; 19 cm. - (Magyar esszék, ISSN 1589-6102)
Bibliogr.
ISBN 978-963-332-071-6 kötött : 3150,- Ft
Olaszország - Magyarország - kulturális kapcsolat - irodalmi kapcsolat - magyar irodalom története - olasz irodalom története
894.511(091) *** 008(439)(45) *** 850(091)
[AN 3602305]
MARC

ANSEL
UTF-810441 /2015.
Székely Ferenc (1951-)
   Harangszó a szélben : születésnapi beszélgetések / Székely Ferenc. - Százhalombatta : Üveghegy K., 2015. - 154 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5359-13-2 fűzött : 1700,- Ft
Erdély - kulturális élet - író - határon túli magyar irodalom - 20. század - 21. század - interjú
894.511(498.4)(092)(047.53) *** 316.7(498.4)"19/201"(047.53)
[AN 3603232]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

10442 /2015.
Abbott, Jeff (1963-)
A kiss gone bad (magyar)
   Ennek rossz vége lesz / Jeff Abbott ; [ford. Rézműves László]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 310 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-71-6 fűzött : 2940,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3604015]
MARC

ANSEL
UTF-810443 /2015.
Abnett, Dan (1965-)
Triumff (magyar)
   Triumff : őfelsége bajnoka / Dan Abnett ; [ford. Oszlánszky Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2014]. - 314 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-311-9 fűzött : 3600,- Ft
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3603946]
MARC

ANSEL
UTF-810444 /2015.
Adler-Olsen, Jussi (1950-)
Den grænseløse (magyar)
   Határtalanul / Jussi Adler-Olsen ; [ford. Dobosi Beáta]. - Budapest : Animus, 2015. - 463 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-264-3 fűzött : 3980,- Ft
dán irodalom - bűnügyi regény
839.8-312.4=945.11
[AN 3603881]
MARC

ANSEL
UTF-810445 /2015.
Archer, Jeffrey (1940-)
Be careful what you wish for (magyar)
   Gondold meg, mit kívánsz! : Clifton-krónika 4. kötet / Jeffrey Archer ; [ford. Gieler Gyöngyi]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 427 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-648-3 kötött : 3500,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3608261]
MARC

ANSEL
UTF-810446 /2015.
Archer, Jeffrey (1940-)
A prisoner of birth (magyar)
   Kettős mérce / Jeffrey Archer ; [ford. Szieberth Ádám]. - 2. kiad. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 511 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-643-799-2 kötött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3608212]
MARC

ANSEL
UTF-810447 /2015.
Arlidge, M. J. (1974-)
Eeny meeny (magyar)
   Ecc, pecc / M. J. Arlidge ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 393 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-953-0 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3604317]
MARC

ANSEL
UTF-810448 /2015.
Arnett, Mindee
The nightmare affair (magyar)
   The nightmare affair : a rémálom-ügy : Akkordél Akadémia 1. / Mindee Arnett ; [ford. Mesterházy Mónika]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 339, [3] p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-298-2 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3603997]
MARC

ANSEL
UTF-810449 /2015.
Ashley Kristen
Mystery man (magyar)
   A titokzatos ő : Álomférfi sorozat 1. / Kristen Ashley ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 563 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-954-7 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604225]
MARC

ANSEL
UTF-810450 /2015.
Ashley Kristen
Wild man (magyar)
   A vadember : Álomférfi sorozat 2. / Kristen Ashley ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 515 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-003-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604244]
MARC

ANSEL
UTF-810451 /2015.
Asimov, Isaac (1920-1992)
The robots of Dawn (magyar)
   A Hajnal bolygó robotja : Robot-sorozat 3 / Isaac Asimov ; [ford. Hajdu Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 404 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-676-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604428]
MARC

ANSEL
UTF-810452 /2015.
Bacigalupi, Paolo (1972-)
The doubt factory (magyar)
   A kételygyár / Paolo Bacigalupi ; [ford. Horváth Norbert]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 394 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-039-0 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3604326]
MARC

ANSEL
UTF-810453 /2015.
Banks, Maya
Fever (magyar)
   Rajongás : [Mámor-trilógia 2] / Maya Banks ; [ford. Bálint Orsolya]. - [Budapest] : Geopen, 2015. - 536 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9093-97-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény
820-993(73)=945.11
[AN 3603806]
MARC

ANSEL
UTF-810454 /2015.
Bat, Prunella
La sposa vampira (magyar)
   A vámpírmenyasszony / Prunella Bat ; [ill. Federico Nardo, Marco Albiero]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 132, [9] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Milla és Sugar)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-563-5 kötött
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3603454]
MARC

ANSEL
UTF-810455 /2015.
Bengtsson, Jonas T. (1976-)
Et eventyr (magyar)
   Mint senki más / Jonas T. Bengtsson ; [ford. Soós Anita]. - Budapest : Animus, 2015. - 334 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-321-3 fűzött : 3490,- Ft
dán irodalom - regény
839.8-31=945.11
[AN 3603775]
MARC

ANSEL
UTF-810456 /2015.
Boehme, Julia (1966-)
Tafiti und die Reise ans Ende der Welt (magyar)
   Tafiti : utazás a világ végére / Julia Boehme ; Julia Ginsbach rajz. ; [ford. Győri Hanna]. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 65, [4] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-410-063-8 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - meseregény
830-34(02.053.2)=945.11
[AN 3604158]
MARC

ANSEL
UTF-810457 /2015.
Cabré, Jaume (1947-)
Jo confesso (magyar)
   Én vétkem / Jaume Cabré ; [ford. Tomcsányi Zsuzsanna]. - Budapest : Libri, 2015, cop. 2014. - 684 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-310-339-5 kötött : 4990,- Ft
katalán irodalom - regény
849.9-31=945.11
[AN 3608107]
MARC

ANSEL
UTF-810458 /2015.
Cahn, Jonathan
The mystery of the Shemitah (magyar)
   A semita rejtélye / Jonathan Cahn ; [ford. Kriszt Éva]. - Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2015. - VI, 275, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5246-43-2 fűzött : 2950,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604226]
MARC

ANSEL
UTF-810459 /2015.
Cass, Kiera (1983-)
The heir (magyar)
   The heir : a koronahercegnő : [A párválasztó-sorozat 4. kötete] / Kiera Cass ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 372 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-079-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604248]
MARC

ANSEL
UTF-810460 /2015.
Child, Maureen (1951-)
Have baby, need billionaire (magyar)
   Ha megtalál a szerelem / Maureen Child ; [... ford. Szabó Júlia]. Utóirat: szeretlek / Fiona Brand ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Tiffany, ISSN 0865-4158 ; 305-306.)
Egys. cím: Have baby, need billionaire. A tangled affair
ISBN 978-963-407-009-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604376]
MARC

ANSEL
UTF-810461 /2015.
Código amistad (magyar)
   A jelszó: barátság : a második évad regénysorozatának harmadik kötete / [ford. Lakatos-Báldy Zsuzsanna]. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 166 p. ; 19 cm
keretcím: Disney Violetta
ISBN 978-615-5541-10-0 fűzött : 2499,- Ft
argentin irodalom - ifjúsági regény
860-31(02.053.2)(82)=945.11
[AN 3603669]
MARC

ANSEL
UTF-810462 /2015.
Connelly, Victoria
A summer to remember (magyar)
   Egy nyár, amit sosem felejtesz / Victoria Connelly ; [ford. Dornbach-Apró Tímea]. - [Budapest] : Erawan, 2015. - 364 p. ; 20 cm. - (Fejős Éva könyvtára, ISSN 2064-3683)
ISBN 978-615-5469-53-4 fűzött : 2999,- Ft
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3603813]
MARC

ANSEL
UTF-810463 /2015.
Cullen, Lynn (1955-)
Mrs. Poe (magyar)
   Mrs. Poe / Lynn Cullen ; [ford. Vári Tercia]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2015. - 446 p. ; 23 cm
Fűzött : 3400,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5475-05-04)
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3603531]
MARC

ANSEL
UTF-810464 /2015.
Darcy, Emma
His most exquisite conquest (magyar)
   Tengernyi vörös rózsa / Emma Darcy ; [... ford. Várnai Péter]. Államügyek, szívügyek / Lucy Monroe ; [... ford. Gärtner Zita]. Őfelsége, a csábító / Sharon Kendrick ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 7.)
Egys. cím: His most exquisite conquest. One night heir. Monarch of the sands
ISBN 978-963-407-031-3 fűzött : 1699,- Ft
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3604497]
MARC

ANSEL
UTF-810465 /2015.
Daryl, Gregory (1965-)
Afterparty (magyar)
   Afterparty / Daryl Gregory ; [ford. Novák Gábor]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 407 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-406-092-5 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3604382]
MARC

ANSEL
UTF-810466 /2015.
Davis, Richard Harding (1864-1916)
Soldiers of fortune (magyar)
   Szerencse katonái [elektronikus dok.] / Richard Harding Davis ; ford. Mikes Lajos. - Szöveg (epub : 419 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133870. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-9-7
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3605727]
MARC

ANSEL
UTF-810467 /2015.
Dellaira, Ava
Love letters to the dead (magyar)
   Kedves halottak! / Ava Dellaira ; [ford. Sóvágó Katalin]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 295 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-539-961-1 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604459]
MARC

ANSEL
UTF-810468 /2015.
Dugoni, Robert
My sister's grave (magyar)
   A felszín alatt / Robert Dugoni ; [ford. Szieberth Ádám]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 359 p. ; 21 cm. - (Világsikerek, ISSN 1416-7026)
ISBN 978-963-643-793-0 kötött : 3290,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3603985]
MARC

ANSEL
UTF-810469 /2015.
Dúlósy Ede István
   Becsületben élj, alkoss és adj! : Mildred Savage "In vivo", "Az élő szervezetben" című regényének magyar nyelvű átdolgozásával / Dúlósy Ede István. - Győr : [Dúlósy E. I.], 2014. - 411 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1192-4 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
magyar irodalom - amerikai angol irodalom - átdolgozás - esszé - regény
820-31.04=945.11 *** 894.511-4
[AN 3603742]
MARC

ANSEL
UTF-810470 /2015.
   Egyedülálló apa megosztaná.. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (A Júlia legszebb történetei, ISSN 1788-9545 ; 19.)
Tart.: Égből pottyant család / Trisha David ; [... ford. Gärtner Zita]. A lélek sugallata / Sandra Field ; [... ford. Németh Mária]. Az esküvő csak kezdet / Betty Jane Sanders ; [... ford. Pusztai Éva]. - Egys. cím: The mother of his child ; Marriage for Maggie ; Marriage is just the beginning
ISBN 978-963-407-058-0 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3604465]
MARC

ANSEL
UTF-810471 /2015.
   Emlősök : 50 haiku = Mammals : 50 haiku = Honyurui : 50 haiku / kortárs japán költőktől ; Pápai Éva akvarelljei. - Budapest : Balassi, [2015]. - 122 p. : ill., színes ; 19 cm
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-506-951-1)
japán irodalom - haiku - többnyelvű dokumentum
895.6-14.02=945.11=20
[AN 3603355]
MARC

ANSEL
UTF-810472 /2015.
   Eötvözet konferencia kiadvány : társadalomtudományi szekció / [közread. a] SZTEhetség Szegedi Tehetségpont. - [Szeged] : SZTEhetség Szegedi Tehetségpont, [2014]. - 15 p., [4] t. : ill., színes ; 21 cm
A konferenciát Szegeden, 2014. máj. 9-10-én "III. Eötvözet Konferencia" címmel a SZTE Eötvös Loránd Kollégium és az ELTE Eötvös József Collegium rendezte. - keretcím: SZTE szakkollégiumi konferenciák
Fűzött
filozófia - társadalomtudomány - bölcsészettudomány - konferencia-kiadvány
82 *** 061.3(439-2Szeged) *** 1 *** 30
[AN 3601475]
MARC

ANSEL
UTF-810473 /2015.
Evans, Richard Paul (1962-)
Michael Vey 3. : Battle of the Ampere (magyar)
   Michael Vey 3 : az Ampère csatája / Richard Paul Evans ; [ford. Robin Edina]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 427, [3] p. ; 21 cm. - (Kaméleon könyvek, ISSN 2063-6121)
ISBN 978-963-399-331-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-330-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3603971]
MARC

ANSEL
UTF-810474 /2015.
Fitzgerald, F. Scott (1896-1940)
   The great Gatsby [elektronikus dok.] / F. Scott Fitzgerald. - Szöveg (epub : 453 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133947. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-57-4
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3606292]
MARC

ANSEL
UTF-810475 /2015.
Garwood, Julie (1946-)
Fast track (magyar)
   Teljes gázzal / Julie Garwood ; [ford. Tóth Gizella]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 325 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-040-6 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3604438]
MARC

ANSEL
UTF-810476 /2015.
Gatti, Alessandro (1975-)
Chi ha rubato il gatto d'oro? (magyar)
   Az aranymacska rejtélye / Alessandro Gatti, Davide Morosinotto ; ill. Stefano Turconi ; [ford. K. Szabó Anita]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 122 p. : ill. ; 20 cm. - (Macskadetektívek ; 3.)
ISBN 978-963-539-934-5 fűzött : 1490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-539-899-7)
olasz irodalom - gyermekregény
850-31(02.053.2)=945.11
[AN 3604311]
MARC

ANSEL
UTF-810477 /2015.
Grabovoj, Grigorij Petrovič (1963-)
Hajrukulus (angol)
   Hayrúkulus / Grigori Grabovoi. - [Nagytarcsa] : EHL Development Kft., 2015. - 22 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5383-02-1 fűzött
orosz irodalom - ezoterika - elbeszélés
882-32=945.11 *** 133.25(0:82-32)
[AN 3604366]
MARC

ANSEL
UTF-810478 /2015.
Graham, Lynne (1956-)
A rich man's whim (magyar)
   Szeszély vagy szerelem? / Lynne Graham ; [... ford. Mátyás Mária]. Édes négyes / Susan Meier ; [... ford. Szabó Júlia]. Fuss el véle! / Michelle Douglas ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 68.)
Egys. cím: A rich man's whim. A father for her triplets. First comes baby..
ISBN 978-963-407-027-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3604557]
MARC

ANSEL
UTF-810479 /2015.
Graham, Lynne (1956-)
The sheikh's prize (magyar)
   Sivatagi kaland / Lynne Graham ; [... ford. Csató Gabriella]. Tiltott vágyak / Michelle Celmer ; [... ford. Fejes Zsuzsa]. A cél szentesíti az eszközt / Annie West ; [... ford. Szabó Júlia]. A szerencsés hármas / Allison Leigh ; [... ford. Németi Anita]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 288 p. ; 21 cm. - (Júlia különszám, ISSN 1419-4414 ; 69.)
Egys. cím: The sheikh's prize. Princess in the making. Prince of scandal. Third time lucky
ISBN 978-963-407-054-2 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3604568]
MARC

ANSEL
UTF-810480 /2015.
Green, Abby
Exquisite revenge (magyar)
   Rabul ejtett szív / Abby Green ; [... ford. Mátyás Mária]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 581.)
ISBN 978-963-407-033-7 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
írországi angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(417)=945.11
[AN 3604483]
MARC

ANSEL
UTF-810481 /2015.
Green, Sally
Half wild (magyar)
   Half wild : vadság / Sally Green ; [ford. Bosnyák Viktória]. - Budapest : Ciceró, cop. 2015. - 413 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-539-922-2 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3604322]
MARC

ANSEL
UTF-810482 /2015.
Grylls, Bear (1974-)
Claws of the crocodile (magyar)
   A krokodil karma : túlélés teljesítve / Bear Grylls ; [ford. Illés Róbert]. - Budapest : Jaffa, 2015. - 243 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5492-69-3 fűzött : 2940,- Ft
angol irodalom - kalandregény - ifjúsági regény
820-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3603887]
MARC

ANSEL
UTF-810483 /2015.
Hamilton, Diana
The Kouvaris marriage (magyar)
   Az Akropolisz árnyékában / Diana Hamilton ; [... ford. Kálmán Zsuzsanna]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 575.)
ISBN 978-963-407-065-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604369]
MARC

ANSEL
UTF-810484 /2015.
Harper, Fiona
Always the best man (magyar)
   Kemény sziklák, puha csókok / Fiona Harper ; [... ford. Szathmári Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 573.)
ISBN 978-963-407-049-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3604365]
MARC

ANSEL
UTF-810485 /2015.
Harris, Lynn Raye
A game with one winner (magyar)
   Gazdagok és szépek / Lynn Raye Harris ; [... ford. Wekerle Szabolcs]. Születésnapodra szeretettel / Emma Darcy ; [... ford. Scheer Emília]. Nem álom, nem varázslat / Kim Lawrence ; [... ford. Várnai Péter]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Romana gold, ISSN 2063-3904 ; 8.)
Egys. cím: A game with one winner. Captivated by her innocence. The incorrigible playboy
ISBN 978-963-407-059-7 fűzött : 1699,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604509]
MARC

ANSEL
UTF-810486 /2015.
Harris, Lynn Raye
The girl nobody wanted (magyar)
   Repülés a boldogságba / Lynn Raye Harris ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 586.)
ISBN 978-963-407-063-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 DIN : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604556]
MARC

ANSEL
UTF-810487 /2015.
Hewitt, Kate
Beneath the veil of paradise (magyar)
   Vonakodó szerelem / Kate Hewitt ; [... ford. Hulley Orsolya]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 572.)
ISBN 978-963-407-036-8 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604360]
MARC

ANSEL
UTF-810488 /2015.
Hjorth, Michael (1963-)
Fjällgraven (magyar)
   Sír a hegyekben / Hjorth & Rosenfeldt ; [ford. Bándi Eszter]. - Budapest : Animus, 2015. - 461 p. ; 21 cm. - (Skandináv krimik, ISSN 1788-9510)
ISBN 978-963-324-327-5 fűzött : 3890,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3603767]
MARC

ANSEL
UTF-810489 /2015.
Hornby, Nick
A long way down (magyar)
   Hosszú út lefelé [elektronikus dok.] / Nick Hornby ; előadja Fekete Ernő [et al.] ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Hangoskönyv. - [Budapest] : Titis, cop. 2015. - 1 CD (10 h 58 min) ; 12 cm
Főcím a lemezcímkéről. - Működési követelmények: MP3 formátum lejátszására alkalmas CD- és DVD-lejátszó; személyi számítógép
ISBN 978-615-5157-29-5 : 4990,- Ft
angol irodalom - regény - hangoskönyv
820-31=945.11
[AN 3603376]
MARC

ANSEL
UTF-810490 /2015.
   L'île de Jar-Jar : decameron oulipien / au(ra)teurs Hefter Estilla [et al.] ; ... red. Pascal Biras ; [közread. az] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : AKG, 2015. - 66 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9190-29-0 fűzött
Magyarország - amatőr művészet - francia irodalom - elbeszélés
840-32(439) *** 379.825-053.6
[AN 3603475]
MARC

ANSEL
UTF-810491 /2015.
Jeffries, Sabrina (1958-)
A lady never surrenders (magyar)
   Egy hölgy sosem enged / Sabrina Jeffries ; [ford. Hajnal Gabriella]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 331 p. ; 21 cm. - (Romantikus regények, ISSN 1586-6777)
ISBN 978-963-643-758-9 kötött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3603980]
MARC

ANSEL
UTF-810492 /2015.
Jordan, Penny
A secret disgrace (magyar)
   A szerelem nem szégyen / Penny Jordan ; [... ford. Márnay Sára]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 583.)
ISBN 978-963-407-047-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3604542]
MARC

ANSEL
UTF-810493 /2015.
Joyce, Brenda (1963-)
The promise (magyar)
   Az ígéret / Brenda Joyce ; [... ford. Zinner Judit]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 400 p. ; 18 cm. - (Arany széphistória, ISSN 1588-6700)
ISBN 978-963-407-075-7 fűzött : 2495,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604458]
MARC

ANSEL
UTF-810494 /2015.
Kendal, Claire
The book of you (magyar)
   Mindent rólad / Claire Kendal ; [ford. Balázs Júlia]. - Budapest : Európa, 2015. - 389, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9991-1 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - horror - regény
820-312.9=945.11
[AN 3603822]
MARC

ANSEL
UTF-810495 /2015.
   Képes mesekincstár. - 2. jav. kiad. - [Debrecen] : Roland, [2015]. - 207 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-9786-24-0 kötött : 4490,- Ft
világirodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
82-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3608161]
MARC

ANSEL
UTF-810496 /2015.
King, William (1959-)
Death's angels (magyar)
   A halál angyalai : [a Terrarch-krónikák 1. kötete] / William King ; [ford. Szántai Zsolt]. - [Szeged] : Szukits, [2014]. - 406 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-497-302-7 fűzött
angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9=945.11
[AN 3603952]
MARC

ANSEL
UTF-810497 /2015.
Kinney, Jeff (1971-)
Diary of a wimpy kid : the long haul (magyar)
   Egy ropi naplója : a nagy kiruccanás / Jeff Kinney ; [ford. Gyurkovics Máté]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 223 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-350-7 kötött : 2699,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3603953]
MARC

ANSEL
UTF-810498 /2015.
Koczak, Anna (1928-)
A single yellow rose (magyar)
   Egy szál sárga rózsa : memoár / Anna Koczak ; [ford. Pászti Ágnes]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 353 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-028-3 fűzött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - memoár
820-94(73)=945.11
[AN 3603565]
MARC

ANSEL
UTF-810499 /2015.
   Lagúnák városa. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (A Romana legszebb történetei, ISSN 1788-8247 ; 19.)
Tart.: Velencei vizeken / Tracy Sinclair ; [... ford. Zalai Edvin]. Sophia titka / Anne Weale ; [... ford. Fürst Anna]. Üvegszív / Lucy Gordon ; [... ford. Győri Hajnalka]. - Egys. cím: Pretend engagement ; Christmas in Venice ; Sophie's secret
ISBN 978-963-407-030-6 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,2 RON
angol irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3604477]
MARC

ANSEL
UTF-810500 /2015.
Larsson, Stieg (1954-2004)
Luftslottet som sprängdes (magyar)
   A kártyavár összedől : Millennium trilógia III. / Stieg Larsson ; [ford. Torma Péter]. - Budapest : Animus, 2015. - 620 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-324-352-7 fűzött : 3980,- Ft
svéd irodalom - bűnügyi regény
839.7-312.4=945.11
[AN 3608263]
MARC

ANSEL
UTF-810501 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2012-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3421443]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt., Hannibál, az elefántok ura : [krimi az ókori Rómából]. - Utánny. - 2015, cop. 2013. - 159 p.
ISBN 978-963-244-435-2 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3608070] MARC

ANSEL
UTF-810502 /2015.
Lenk, Fabian (1963-)
Die Zeitdetektive (magyar)
   Idődetektívek / Fabian Lenk ; Almud Kunert ill. ; [ford. Sárossi Bogáta]. - Budapest : Scolar, 2013-. - ill. ; 20 cm
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3478764]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. köt., A vikingek varázskardja : [krimi a vikingek korából]. - 2. kiad., utánny. - 2015, cop. 2010. - 155 p.
ISBN 978-963-244-345-4 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3607353] MARC

ANSEL
UTF-8


   4. köt., A Vörös Bosszúálló : [krimi az ókori Rómából]. - 2. kiad., utánny. - 2015, cop. 2010. - 159 p.
ISBN 978-963-244-346-1 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3607376] MARC

ANSEL
UTF-8


   6. köt., A jósda rejtélye : [krimi az ókori Görögországból]. - 2. kiad., utánny. - 2015, cop. 2010. - 157, [2] p.
ISBN 978-963-244-215-0 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3607385] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. köt., Kleopátra és a kobra : [krimi az ókori Egyiptomból]. - Utánny. - 2015, cop. 2011. - 157 p.
ISBN 978-963-244-242-6 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3607391] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. köt., Marco Polo és a Titkos Szövetség : [krimi a középkori Mongóliából]. - 2. kiad., utánny. - 2015, cop. 2009. - 152 p.
ISBN 978-963-244-344-7 kötött : 2250,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3608067] MARC

ANSEL
UTF-810503 /2015.
Lindsey, Johanna (1952-)
Love me forever (magyar)
   Szeress mindörökké! : [Sherring Cross 2.] / Johanna Lindsey ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 468 p. ; 20 cm
Megj. "Szeress örökké" címmel is
ISBN 978-963-689-988-2 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604203]
MARC

ANSEL
UTF-810504 /2015.
Lindsey, Johanna (1952-)
Man of my dreams (magyar)
   Álmaim férfija : [Sherring Cross 1.] / Johanna Lindsey ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 455 p. ; 20 cm
Megj. "Álmaim hercege" címmel is
ISBN 978-963-689-965-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604200]
MARC

ANSEL
UTF-810505 /2015.
Lindsey, Johanna (1952-)
The pursuit (magyar)
   A szerelem nyomában : [Sherring Cross 3.] / Johanna Lindsey ; [ford. Gázsity Mila]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 439 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-000-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604205]
MARC

ANSEL
UTF-810506 /2015.
Lynn, Janice
NYC angels: Heiress's baby scandal (magyar)
   Texasi hódító / Janice Lynn ; [... ford. Gaáli István]. Az ígéret csókja / Kate Hardy ; [... ford. Herczog Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 175 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 516-517.)
Egys. cím: NYC angels: Heiress's baby scandal. Neurosurgeon... and mum!
ISBN 978-963-407-056-6 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3604431]
MARC

ANSEL
UTF-810507 /2015.
Mafi, Tahereh (1988-)
Ignite me (magyar)
   Ne félts / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 338 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-068-0 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604288]
MARC

ANSEL
UTF-810508 /2015.
Mafi, Tahereh (1988-)
Unravel me (magyar)
   Ne keress / Tahereh Mafi ; [ford. Bozai Ágota]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 374 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-060-4 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604291]
MARC

ANSEL
UTF-810509 /2015.
Marinelli, Carol
The Italian's marriage bargain (magyar)
   Olasz temperamentum / Carol Marinelli ; [... ford. Kőszeghy Eszter]. A sors fintora / Elizabeth Power ; [... ford. Gärtner Zita]. Csillagok az Olipmosz felett / Rebecca Winters ; [... ford. Herczog Gábor]. A parti ház / Susan Meier ; [... ford. Németi Aita]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 287 p. ; 21 cm. - (Romana különszám, ISSN 1419-4422 ; 69.)
Egys. cím: The Italian's marriage bargain. The Italian's passion. Baby out of the blue. Mom for the CEO's daughter
ISBN 978-963-407-042-9 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3604482]
MARC

ANSEL
UTF-810510 /2015.
Marinelli, Carol
NYC angels: Redeeming the playboy (magyar)
   Dr. Agglegény / Carol Marinelli ; [... ford. Gaáli István]. Mogorva szállásadó / Abigail Gordon ; [... ford. Járdán Eszter]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 174 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 514-515.)
Egys. cím: NYC angels: Redeeming the playboy. Spring proposal in swallowbrook
ISBN 978-963-407-041-2 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
ausztrál irodalom - amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11 *** 820-312.5(73)=945.11
[AN 3604411]
MARC

ANSEL
UTF-810511 /2015.
McCreight, Kimberly
Reconstructing Amelia (magyar)
   Amelia : egy élet cserepei / Kimberly McCreight ; [ford. Komló Zoltán]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 489 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-689-956-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3604343]
MARC

ANSEL
UTF-810512 /2015.
McFarlane, Mhairi (1976-)
You had me at hello (magyar)
   Helló, szia, szeretlek! / Mhairi McFarlane ; [ford. Frei-Kovács Judit]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 479 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-357-526-0 fűzött
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3603859]
MARC

ANSEL
UTF-810513 /2015.
McGarry, Katie
Crash into you (magyar)
   Crash into you : szívkarambol / Katie McGarry ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 493 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-289-0 kötött : 4299,- Ft
ISBN 978-963-399-288-3 fűzött : 3499,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3603959]
MARC

ANSEL
UTF-810514 /2015.
Meltzer, Brad (1970-)
The inner circle (magyar)
   A belső kör / Brad Meltzer ; [ford. Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 505 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-689-922-6 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3604444]
MARC

ANSEL
UTF-810515 /2015.
Mlynowski, Sarah (1977-)
Sink or swim (magyar)
   Nem mind hal, ami úszik / Sarah Mlynowski ; [ford. Vándor Judit] ; [Keszeg Ágnes rajz.]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 167, [4] p. : ill. ; 19 cm. - (Pöttyös könyvek, ISSN 1787-7385)
ISBN 978-963-415-015-2 kötött : 1999,- Ft
kanadai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(71)=945.11
[AN 3603740]
MARC

ANSEL
UTF-810516 /2015.
Monroe, Lucy (1967-)
Sheikh's scandal (magyar)
   A sejk lakosztálya : Chatsfield Hotel / Lucy Monroe ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 585.)
ISBN 978-963-407-061-0 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604552]
MARC

ANSEL
UTF-810517 /2015.
Morgan, Sarah (1948-)
Defying the prince (magyar)
   Édes kis bajkeverő / Sarah Morgan ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 94 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 582.)
ISBN 978-963-407-034-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604488]
MARC

ANSEL
UTF-810518 /2015.
Mortimer, Carole (1960-)
A taste of forbidden (magyar)
   A tiltott gyümölcs íze / Carole Mortimer ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 574.)
ISBN 978-963-407-050-4 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3604368]
MARC

ANSEL
UTF-810519 /2015.
Mortimer, Carole (1960-)
A touch of notoriety (magyar)
   Veszélyes testőr / Carole Mortimer ; [... ford. Kovács Ágnes]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 576.)
ISBN 978-963-407-066-5 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5=945.11
[AN 3604372]
MARC

ANSEL
UTF-810520 /2015.
Neil, Joanna
Tamed by her brooding boss (magyar)
   Ami késik, nem múlik / Joanna Neil ; [... ford. Czárán Judit]. Jótett helyébe szerelem / Anne Fraser ; [... ford. Gaáli István]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 174 p. ; 21 cm. - (Szívhang, ISSN 1215-704X ; 512-513.)
Egys. cím: Tamed by her brooding boss. The firebrand who unlocked his heart
ISBN 978-963-407-029-0 fűzött : 1299,- Ft : 7,66 EUR : 29,7 RON
amerikai angol irodalom - angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5=945.11
[AN 3604401]
MARC

ANSEL
UTF-810521 /2015.
Pade, Victoria
The doctor next door (magyar)
   Nem vagy az esetem / Victoria Pade ; [... ford. Kiss Gábor]. Két szál rózsa Darcynak / Stacy Connelly ; [... ford. Szabó Júlia]. Kényszerű karantén / Amy Andrews ; [... ford. Czárán Judit]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Szívhang különszám, ISSN 1786-8246 ; 47.)
Egys. cím: The doctor next door. Darcy and the single dad. Alessandro and the cheery nanny
ISBN 978-963-407-057-3 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR : 34,20 RON
amerikai angol irodalom - ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11 *** 820-312.5(94)=945.11
[AN 3604439]
MARC

ANSEL
UTF-810522 /2015.
Petrarca, Francesco (1304-1374)
De remediis utriusque fortunae (magyar)
   A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól : Székely László fordítása, 1760-1762 / Petrarcha Ferenc ; [sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Bíró Csilla, Lengyel Réka, Máté Ágnes] ; [.... az előszót írta Szörényi László]. - Szeged : Lazi, cop. 2015. - 674 p. ; 24 cm. - (Szövegek és tanulmányok a neolatin filológia köréből, ISSN 2416-1691)
Bibliogr.: p. 11.
ISBN 978-963-267-269-4 fűzött : 2900,- Ft
Itália - középkori latin irodalom - erkölcsfilozófia
871-96(45)=945.11
[AN 3603935]
MARC

ANSEL
UTF-810523 /2015.
Pickart, Joan Elliott
Single with twins (magyar)
   Családi album / Joan Elliott Pickart ; [... ford. Szabó Júlia]. A kölcsönbaba / Christine Rimmer ; [... ford. Lázár Emőke]. Ikrek ideje / Rita Herron ; [... ford. Bakay Dóra]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 272 p. ; 21 cm. - (Szeress és nevess!, ISSN 1787-0216 ; 43.)
Egys. cím: Single with twins. His-and-hers twins. Married by accident
ISBN 978-963-407-046-7 fűzött : 1499,- Ft : 8,83 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604386]
MARC

ANSEL
UTF-810524 /2015.
   PS: et toi? : épistoliers : [un roMons épistolaire magyar] = PS: et toi? : Ui: és te? : magyar változat / Ábrahám Máté [et al.] ; ... réd. Pascal Biras ; [publ. par] Alternatív Közgazdasági Gimnázium. - Budapest : AKG, 2015. - 129 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9190-28-3 fűzött
Magyarország - francia irodalom - amatőr művészet - levélregény - kétnyelvű dokumentum
840-31.02(439)=945.11 *** 379.825-053.6
[AN 3603507]
MARC

ANSEL
UTF-810525 /2015.
Quinn, Julia (1970-)
How to marry a marquis (magyar)
   Hogyan fogjunk márkit : [A korona szolgálatában 2/2] / Julia Quinn ; [ford. Dobos Lídia]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 315 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-108-3 fűzött : 2490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604310]
MARC

ANSEL
UTF-810526 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
Dark witch (magyar)
   Sötét boszorkány : [az O'Dwyer örökség trilógia első kötete] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2015. - 397 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-038-3 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604253]
MARC

ANSEL
UTF-810527 /2015.
Roberts, Nora (1950-)
Shadow spell (magyar)
   Árnyékvarázslat : [az O'Dwyer örökség trilógia második kötete] / Nora Roberts ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - Budapest : Gabo, cop. 2015. - 358 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-406-062-8 fűzött : 2990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604257]
MARC

ANSEL
UTF-810528 /2015.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
   The catcher in the rye [elektronikus dok.] / Jerome David Salinger. - Szöveg (epub : 473 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133949. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-45-1
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3606299]
MARC

ANSEL
UTF-810529 /2015.
Senčin, Roman (1971-)
Eltyševy (magyar)
   A Jeltisev család / Roman Szencsin ; [ford. M. Nagy Miklós]. - Budapest : Európa, 2015. - 269 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-07-9983-6 fűzött : 2990,- Ft
orosz irodalom - regény
882-31=945.11
[AN 3603807]
MARC

ANSEL
UTF-810530 /2015.
Shusterman, Neal (1962-)
Unwind (magyar)
   Unwind : bontásra ítélve : Unwind disztológia 1 / Neal Shusterman ; [ford. Illés Róbert]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 381, [2] p. ; 21 cm. - (Sötét örvény, ISSN 2062-3100)
ISBN 978-963-373-570-1 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - utópia - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3603932]
MARC

ANSEL
UTF-810531 /2015.
Staveley, Brian
The emperor's blades (magyar)
   A császár pengéi : A csiszolatlan trón krónikája I. könyv / Brian Staveley ; [ford. Sziklai István]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 500 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-089-5 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604355]
MARC

ANSEL
UTF-810532 /2015.
Steinbeck, John (1902-1968)
   The grapes of wrath [elektronikus dok.] / John Steinbeck. - Szöveg (epub : 732 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133948. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-38-3
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)
[AN 3606297]
MARC

ANSEL
UTF-810533 /2015.
Stephens, John (1972-)
The black reckoning (magyar)
   A fekete leszámolás : A kezdet könyvei harmadik könyv / John Stephens ; [ford. Bihari György]. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, cop. 2015. - 354 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-539-944-4 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604323]
MARC

ANSEL
UTF-810534 /2015.
Stilton, Geronimo
La trappola dei super dinosauri (magyar)
   Rémálom a múzeumban / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 187, [2] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Szuperhősök ; 5.)
Ford. Túri Zsuzsanna
ISBN 978-963-357-562-8 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3604048]
MARC

ANSEL
UTF-810535 /2015.
Stürzer, Anja
Somniavero (magyar)
   Somniavero : az idő fogságában : jövőregény / Anja Stürzer ; ford. Győri Hanna. - [Budapest] : Pagony, [2015]. - 151 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-410-050-8 fűzött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - fantasztikus regény
830-312.9(02.053.2)=945.11
[AN 3603918]
MARC

ANSEL
UTF-810536 /2015.
Szabó Katalin Zsófia (1990-)
   Dorinţă rănită / Szabo Katalin-Zsofia ; [publ. Fundaţia Szekely Haz Profitabil Pentru Public]. - [Budapest] : Fund. Szekely Haz Profitabil Pentru Publ., cop. 2015. - 109 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-552-463-1 fűzött
magyarországi román irodalom - vers
859.0-14(439)
[AN 3603357]
MARC

ANSEL
UTF-810537 /2015.
Todd, Anna
After (magyar)
   Miután : After / Anna Todd ; [ford. Gondáné Kaul Éva]. - [Budapest] : Gabo, cop. 2015. - 490 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-406-083-3 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604336]
MARC

ANSEL
UTF-810538 /2015.
Vysockij, Vladimir Semënovič (1938-1980)
   Vlagyimir Viszockij versei és dalai / vál. és ford. Szöllősi Dávid. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 246 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-20-2 fűzött
orosz irodalom - dalszöveg - vers
882-192=945.11 *** 882-14=945.11
[AN 3603950]
MARC

ANSEL
UTF-810539 /2015.
Way, Margaret
Argentinian in the outback (magyar)
   Az argentin vendég ; [... ford. Kiss Gábor]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Romana, ISSN 0864-9243 ; 571.)
ISBN 978-963-407-038-2 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
ausztrál irodalom - szerelmes regény
820-312.5(94)=945.11
[AN 3604357]
MARC

ANSEL
UTF-810540 /2015.
Wecker, Helene
The golem and the jinni (magyar)
   A gólem és a dzsinn / Helene Wecker ; [ford. Tamás Gábor]. - [Budapest] : Gabo, 2015. - 501, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-406-035-2 kötött : 3990,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3604391]
MARC

ANSEL
UTF-810541 /2015.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   By the shores of Silver Lake [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 474 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133875. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-48-2
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3605775]
MARC

ANSEL
UTF-810542 /2015.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Farmer boy [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 474 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133877. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-49-9
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3605784]
MARC

ANSEL
UTF-810543 /2015.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little house in the big woods [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 517 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133878. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-50-5
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3605786]
MARC

ANSEL
UTF-810544 /2015.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   Little house on the prairie [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 464 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133879. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-51-2
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3605788]
MARC

ANSEL
UTF-810545 /2015.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   On the banks of Pulm Creek [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 520 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133880. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-53-6
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3605792]
MARC

ANSEL
UTF-810546 /2015.
Wilder, Laura Ingalls (1867-1957)
   These happy golden years [elektronikus dok.] / Laura Ingalls Wilder. - Szöveg (epub : 441 KB). - [Pilis] : Lion Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133881. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5452-54-3
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény - elektronikus dokumentum
820-31(02.053.2)(73)
[AN 3605808]
MARC

ANSEL
UTF-810547 /2015.
Wilkins, Gina (1948-)
The bridesmaid's gift (magyar)
   Menyasszonyi torta / Gina Wilkins ; [... ford. Harcsa Henrietta]. A vád: szerelem / Raeanne Thayne ; [... ford. Farkas Judit]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 176 p. ; 21 cm. - (Bianca, ISSN 0866-0867 ; 291-292.)
Egys. cím: The bridesmaid's gift. A merger... or marriage?
ISBN 978-963-407-025-2 fűzött : 1699,- Ft : 38,8 RON : 1000 RSD : 10,01 EUR
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604394]
MARC

ANSEL
UTF-810548 /2015.
Yates, Maisey
Princess from the shadows (magyar)
   Királylány a feleségem / Maisey Yates ; [... ford. Szabó Júlia]. - Budapest : Harlequin, 2015. - 95 p. ; 21 cm. - (Júlia, ISSN 0864-9235 ; 584.)
ISBN 978-963-407-048-1 fűzött : 649,- Ft : 3,82 EUR : 380 RSD : 14,8 RON
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604547]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

10549 /2015.
   2045 [elektronikus dok.] : harminc év múlva : SF-antológia. - Szöveg (epub : 1.5 MB). - [Budapest] : Ad Astra, 2015
Főcím a címképernyőről. - Szerk. és vál. Szélesi Sándor. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133866. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5229-59-6
magyar irodalom - fantasztikus elbeszélés - antológia - elektronikus dokumentum
894.511-322.9(082)
[AN 3605703]
MARC

ANSEL
UTF-810550 /2015.
Amacziné Bíró Zsuzsa (1945-)
   Egy férfi / Valentini Zsuzsa. - [Csongrád] : Távlat, cop. 2015. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-89643-2-8 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3604103]
MARC

ANSEL
UTF-810551 /2015.
Ambrus Csaba (1975-)
   Rosszlányok és jómadarak / Ambrus Csaba. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 102 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-23-3 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3603975]
MARC

ANSEL
UTF-810552 /2015.
Angyal Bella
   Csillagtenger / Angyal Bella. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 111 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-27-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603992]
MARC

ANSEL
UTF-810553 /2015.
Angyal Pál
   Hun örökség : megtartó hun-magyar küzdelmek Európa kilencedik, Krisztus hitére térült századában / Angyal Pál. - [Gyöngyöstarján] : [Angyal P.], [2015]. - 296 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1728-5 fűzött
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3604044]
MARC

ANSEL
UTF-810554 /2015.
Antal Anna (1990-)
   Hova szalad a lét / Antal Anna. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 80 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5483-17-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603990]
MARC

ANSEL
UTF-810555 /2015.
Babits Mihály (1883-1941)
   A gólyakalifa ; Kártyavár / Babits Mihály. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 407 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8066-1 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603856]
MARC

ANSEL
UTF-810556 /2015.
Balassa Katalin
   Üzenem.. : Lengyel Károly vendég verseivel / Balassa Katalin ; [ill. Rápolti Enikő]. - Dombóvár : [Balassa K.], 2015. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1854-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604075]
MARC

ANSEL
UTF-810557 /2015.
Balla Bálint (1928-)
   A Szabadegyetem mint könyvkiadó / Balla Bálint ; [közread. az] Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. - Budapest ; Basel : Európai Protestáns M. Szabadegy., 2015. - 59 p. ; 24 cm
Fűzött
Basel - könyvkiadás - szabadegyetem - magyar irodalom - könyvismertetés
894.511-95 *** 374.72(494-2Basel) *** 655.41(494-2Basel)
[AN 3603446]
MARC

ANSEL
UTF-810558 /2015.
Bartók Imre (1985-)
   Goebbels / Bartók Imre ; [ill.] Trapp Dominika. - Budapest : JAK, 2015. - 36 p. : ill., részben színes ; 17 cm. - (Melting books, ISSN 2416-1179 ; 2.)
ISBN 978-615-5470-03-5 fűzött
magyar irodalom - dráma
894.511-2
[AN 3603933]
MARC

ANSEL
UTF-810559 /2015.
Beck Andrea (1977-)
   A Titoktündér : a Titok Akadémia : mesekönyv és gyakorlati kézikönyv a legújabb titokmesékkel kicsiknek és nagyoknak / Beck Andrea ; [rajz. Mácsai Mária]. - Veszprém : Beck & Partners M. Kft., 2014. - 143 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80060-0-2 kötött : 3200,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3603227]
MARC

ANSEL
UTF-810560 /2015.
Beck Andrea (1977-)
   A Titoktündér : tündérek könyve : titokmesék egyenesen Tündérországból, a tündérek krónikásaitól / Beck Andrea ; [rajz. Mácsai Mária]. - Veszprém : Beck & Partners M. Kft., 2014. - 99 p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-615-80060-1-9 kötött : 3000,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3603236]
MARC

ANSEL
UTF-810561 /2015.
Bene Edit
   Keserv - édes : novellák / Bene Edit. - Mór : Bene E., 2015. - 77 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2890-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3603424]
MARC

ANSEL
UTF-810562 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Rumini Zúzmaragyarmaton / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 4. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 247 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5291-57-9 kötött : 2750,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - meseregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3607513]
MARC

ANSEL
UTF-810563 /2015.
Bertalan S. Tibor
   Miért? : ha engem kérdeznél... / Bertalan Sándor Tibor. - [Budapest] : [Bertalan S. T.], cop. 2015. - 197 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2886-1 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3604061]
MARC

ANSEL
UTF-810564 /2015.
Bíró László Pál
   Évszakváltás / Bíró László Pál. - [Tahitótfalu] : [Bíró László P.], cop. 2015. - 25 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2204-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604045]
MARC

ANSEL
UTF-810565 /2015.
Borbás Edina
   Hullámok csapdája I : átérzett hullámok / Borbás Edina. - 2. kiad. - [Budapest] : Álomgyár K., [2015], cop. 2013. - 271 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5252-18-1 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3607433]
MARC

ANSEL
UTF-810566 /2015.
Borbély József
   Széllel szemben / Borbély József. - [Budapest] : [Borbély J.], cop. 2015. - 134 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2105-3 fűzött
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3604057]
MARC

ANSEL
UTF-810567 /2015.
Botos László (1952-)
   A szeretet megérint : Botos László versei. - Nyíregyháza ; [Budapest] : Szerző, 2015. - 356 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2717-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603381]
MARC

ANSEL
UTF-810568 /2015.
Bozók Ferenc (1973-)
   Tükörtenger : versek folyóiratokból / Bozók Ferenc ; [ill. Varga Bence]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2015. - 71 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 978-615-5475-09-2 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603515]
MARC

ANSEL
UTF-810569 /2015.
Braskó Csaba
   Múzsa / Braskó Csaba. - Budapest : XXI. Század K., 2015. - 271 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5373-08-4 kötött : 3490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603760]
MARC

ANSEL
UTF-810570 /2015.
Brátán Erzsébet
   Meseverzum II [elektronikus dok.] : meseregény gyűjtemény az egész családnak / Brátán Erzsébet. - Szöveg (epub : 9.1 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133792. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-822-1
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)
[AN 3604986]
MARC

ANSEL
UTF-810571 /2015.
Dávid Ádám (1985-)
   Millennium expressz : a fogoly / Dávid Ádám. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 254, [2] p. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 2.
ISBN 978-963-410-038-6 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3603923]
MARC

ANSEL
UTF-810572 /2015.
DeWitt, C. J.
   Faith / C. J. DeWitt. - [Kecskemét] : [Nagy K.], cop. 2015. - 220 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2843-4 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604087]
MARC

ANSEL
UTF-810573 /2015.
drMáriás (1966-)
   Mona Lisa és a tenger / drMáriás. - Budapest : Noran Könyvesház, 2015. - 214 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-283-013-1 kötött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603922]
MARC

ANSEL
UTF-810574 /2015.
Dukay Nagy Ádám (1975-)
   Titokbhakta : versek / Dukay Nagy Ádám. - Budapest : TIT Kossuth Club : L'Harmattan : Könyvpont, 2015. - 73 p. ; 21 cm. - (Gyémánttengely-sorozat, ISSN 2061-8581 ; 13.)
ISBN 978-963-414-041-2 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603710]
MARC

ANSEL
UTF-810575 /2015.
   Emlékvihar : novellák 12 szerző tollából / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 127 p. ; 21 cm
magyar irodalom - elbeszélés - antológia
894.511-32(082)
[AN 3604109]
MARC

ANSEL
UTF-810576 /2015.
Emri Nóra
   Szerelmem, Kefalónia / Emri Nóra. - [Érd] : [Emri N.], cop. 2015. - 237 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2363-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604055]
MARC

ANSEL
UTF-810577 /2015.
Fejős Éva (1967-)
   Cuba libre / Fejős Éva. - Új kiad. - [Budapest] : Erawan, 2015, cop. 2010. - 436, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5469-31-2 fűzött : 3499,- Ft
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3608269]
MARC

ANSEL
UTF-810578 /2015.
Fekete István (1900-1970)
   Vadászelbeszélések / Fekete István ; [... vál. és a kísérőtanulmányt írta Sánta Gábor]. - Budapest : Móra, cop. 2015. - 218 p. ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-11-9988-8 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland - elbeszélés
894.511-32 *** 799.2(0:82-32)
[AN 3603869]
MARC

ANSEL
UTF-810579 /2015.
Fekete Richárd (1986-)
   Bányaidő / Fekete Richárd. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2015. - 63 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 195.)
ISBN 978-615-5070-47-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603497]
MARC

ANSEL
UTF-810580 /2015.
Felföldi Erzsébet
   Álmok / Felföldi Erzsébet. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 106 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-25-7 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3604000]
MARC

ANSEL
UTF-810581 /2015.
Fésüs Éva (1926-)
   A csodálatos nyúlcipő / Fésűs Éva. - Budapest : Szt. Gellért K., [2015]. - 92, [3] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-696-643-0 fűzött : 980,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607438]
MARC

ANSEL
UTF-810582 /2015.
File Mónika
   Boldika kalandos utazása A-Z-ig : [magyar - angol versek] = Boldika's adventurous journey A-Z / írta és rajz. File Mónika ; [közread. a] Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2014. - 40 p. : ill., főként színes ; 21x30 cm
ISBN 978-963-7281-67-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
894.511-14.02(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3603511]
MARC

ANSEL
UTF-810583 /2015.
Fónagy István
   Vászonra mondott versek / Fónagy István. - Vác : [s.n.], 2015. - 36 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603597]
MARC

ANSEL
UTF-810584 /2015.
Füst Antal (1940-)
   Inászó, az elfeledett város / Füst Antal ; [kiad. Zagyvaforrás Egyesület]. - [Salgótarján] : Zagyvaforrás Egyes., cop. 2015. - 178 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2997-4 fűzött : 2400,- Ft
Salgótarján - magyar irodalom - helytörténet - szénbányászat - történelmi regény
894.511-311.6 *** 943.9-2Salgótarján(0:82-31) *** 622.33(439-2Salgótarján)(0:82-31)
[AN 3603970]
MARC

ANSEL
UTF-810585 /2015.
Gál Ferenc (1961-)
   Az élet sűrűjében, 2004-2010 / Gál Ferenc ; [közread. a] Palimpszeszt ... - [Budapest] : Palimpszeszt : Prae.hu, 2015. - 71, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-48-8 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603473]
MARC

ANSEL
UTF-810586 /2015.
Gál Sándor (1937-)
   Kitágult nap / Gál Sándor. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2015. - 133 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5354-19-9 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3603913]
MARC

ANSEL
UTF-810587 /2015.
Göröcs Sramko Katalin
   Szösszenetek : válogatás Göröcs Sramko Katalin a Férfiak Lapján megjelent cikkeiből. - [Kőszeg] : [Toplak Z.], cop. 2015. - 74 p. : ill., részben színes ; 16 cm
ISBN 978-963-12-2614-0 fűzött
magyar irodalom - karcolat
894.511-43
[AN 3604111]
MARC

ANSEL
UTF-810588 /2015.
Hamvas Béla (1897-1968)
   Patmosz : esszék / Hamvas Béla. - 4. kiad. - [Szentendre] : Medio, [2015]. - 2 db ; 19 cm
ISBN 978-963-9240-42-1 kötött
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3607334]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - 500 p. - (Hamvas Béla művei ; 3.)
ISBN 978-963-9240-43-8
[AN 3607337] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. r. - 262 p. - (Hamvas Béla művei ; 4.)
ISBN 978-963-9240-44-5
[AN 3608077] MARC

ANSEL
UTF-810589 /2015.
Heller Ágnes (1929-)
   Olvasónapló, 2014-2015 / Heller Ágnes. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2015. - 276 p. : ill. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5480-09-6 fűzött : 3200,- Ft
magyar irodalom - világirodalom története - könyvismertetés - memoár
894.511-95 *** 894.511-94 *** 82(091)(0:82-95)
[AN 3603686]
MARC

ANSEL
UTF-810590 /2015.
Hermann Marika
   Lucifer reggeli készülődése : tanít, nevel, szórakoztat! / Hermann Marika ; Gönczi Anikó rajz. - [Dabas] : Angry Cat K., 2015. - [33] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Anya mesélj könyvek)
ISBN 978-615-80259-0-4 kötött : 1490,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3604129]
MARC

ANSEL
UTF-810591 /2015.
Igaz Dóra
   Holnapra kutya bajod! : doktormesék / Igaz Dóra ; Horváth Ildi rajz. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 54, [3] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-410-052-2 kötött : 2850,- Ft
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607425]
MARC

ANSEL
UTF-810592 /2015.
Ijjas Tamás (1978-)
   Hipnózis / Ijjas Tamás. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2015. - 57, [4] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 192.)
ISBN 978-615-5070-42-6 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603533]
MARC

ANSEL
UTF-810593 /2015.
Jónásné Göncz Zsuzsánna
   Ma nem táncol a szívem / Jónásné Göncz Zsuzsánna. - [Szabolcsbáka] : [Jónásné Göncz Zs.], cop. 2015. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2489-4 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604051]
MARC

ANSEL
UTF-810594 /2015.
Kálnay Adél (1952-)
   Régi képek / Kálnay Adél. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2015. - 143 p. ; 20 cm. - (Tiszatáj könyvek, ISSN 1417-314X)
ISBN 978-963-8496-98-0 fűzött : 2750,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603213]
MARC

ANSEL
UTF-810595 /2015.
Kardos M. Zsöte (1949-)
   Visszatérés az Édenbe / Kardos M. Zsöte. - Budapest : [Kardos M.], 2015. - 130 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2940-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604069]
MARC

ANSEL
UTF-810596 /2015.
Kemény Zsófi (1994-)
   Én még sosem / Kemény Zsófi. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 319 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-410-081-2 fűzött : 3290,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3608207]
MARC

ANSEL
UTF-810597 /2015.
Kirgiz, Ali
   Édes álom [elektronikus dok.] / Ali Kirgiz. - Szöveg (epub : 3.7 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133757. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-472-8
magyar irodalom - erotikus irodalom - horror - elektronikus dokumentum
894.511-993 *** 894.511-322.9
[AN 3604735]
MARC

ANSEL
UTF-810598 /2015.
Kis András-Attila (1984-)
   A kígyó vére [elektronikus dok.] : versek / Kis András-Attila (Andriskó). - Szöveg (epub : 593 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133808. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-746-0
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605091]
MARC

ANSEL
UTF-810599 /2015.
Kőbányai János (1951-)
   Izrael : a megroppant világrend árnyékában / Kőbányai János. - Budapest : Múlt és Jövő K., 2015. - 128, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5480-11-9 fűzött : 2015,- Ft
Izrael - helyismeret - magyar irodalom - publicisztika - esszé
894.511-92 *** 908.569.4(0:82-4)
[AN 3603703]
MARC

ANSEL
UTF-810600 /2015.
Kocsis Nagy Noémi
   A tündérherceg [elektronikus dok.] / Kocsis Nagy Noémi. - Szöveg (epub : 466 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133767. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-818-4
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-322.5
[AN 3604831]
MARC

ANSEL
UTF-810601 /2015.
Kőhalmi Ildikó
   Magánlabirintus / Kőhalmi Ildikó. - [Miskolc] : Szerző, cop. 2015. - 64 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1776-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604001]
MARC

ANSEL
UTF-810602 /2015.
Konrád György (1933-)
   Kőóra ; Hagyaték : Agenda 2. és 3. / Konrád György. - Budapest : Európa, 2015. - 412, [3] p. ; 24 cm
ISBN 978-963-07-9990-4 kötött : 4990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603736]
MARC

ANSEL
UTF-810603 /2015.
Koreck Aladár (1936-)
   Fuimus : voltunk : bánáti történet / Koreck Aladár. - Szeged : [Koreck A.], 2015. - 140 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2043-8 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - memoár
894.511-94(498)
[AN 3603146]
MARC

ANSEL
UTF-810604 /2015.
Kőszegi Csaba Valér (1965-)
   Szószövet / Kőszegi Csaba Valér. - [Dombóvár] : [Kőszegi Cs.], 2014. - 146, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0366-0 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603428]
MARC

ANSEL
UTF-810605 /2015.
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
   Nero, a véres költő / Kosztolányi Dezső. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 253 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8072-2 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3608203]
MARC

ANSEL
UTF-810606 /2015.
Kovács Árpád (1978-)
   Inferno [elektronikus dok.] : a végzet napja / Kovács Árpád. - Szöveg (epub : 525 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133764. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-798-9
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3604780]
MARC

ANSEL
UTF-810607 /2015.
Kovács Gabriella
   Gyermekkori és diákkori emlékeim / Kovács Gabriella. - [Budapest] : Magánkiad., [2015]. - 118 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2662-1 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - memoár
894.511-94
[AN 3604030]
MARC

ANSEL
UTF-810608 /2015.
Kovács Péter, E. (1957-)
   Ünnepi tanulmány Can Togay születésének hatvanadik fordulójára / E. Kovács Péter. - Budapest : Tarsoly, 2015. - 23 p. ; 26 cm
Bibliogr.: p. 23.
ISBN 978-963-9570-70-2 fűzött
magyar irodalom - esszé - emlékkönyv
894.511-4
[AN 3603250]
MARC

ANSEL
UTF-810609 /2015.
Krúdy Gyula (1878-1933)
   A vörös postakocsi : és más történetek / Krúdy Gyula. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 238 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8068-5 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény - kisregény
894.511-31
[AN 3603858]
MARC

ANSEL
UTF-810610 /2015.
Kulcsár Flóra
   Toszkánai múzsák [elektronikus dok.] / Kulcsár Flóra. - Szöveg (epub : 547 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133781. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-826-9
magyar irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.5
[AN 3604931]
MARC

ANSEL
UTF-810611 /2015.
Kulp Nikolett (1981-)
   Akit elnyelt a város [elektronikus dok.] ; Fekete rózsa, fehér rózsa : két novella egy kötetben / Kulp Nikolett. - Szöveg (epub : 502 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133813. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-812-2
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3605113]
MARC

ANSEL
UTF-810612 /2015.
Kulp Nikolett (1981-)
   A horizonton túl [elektronikus dok.] : verseskötet / Kulp Nikolett. - Szöveg (epub : 503 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133776. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-814-6
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3604876]
MARC

ANSEL
UTF-810613 /2015.
Kun Magdolna
   Szerelem mindhalálig / Kun Magdolna. - [Jászfényszaru] : Magánkiad., cop. 2015. - 182 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2567-9 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604038]
MARC

ANSEL
UTF-810614 /2015.
Laboda Kornél (1984-)
   MátéPONTindul / Laboda Kornél. - [Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2015. - 174 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-410-053-9 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3603877]
MARC

ANSEL
UTF-810615 /2015.
   Lámpagyújtó / [fel. szerk. Bakos József]. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 197 p. ; 15 cm. - (Holnap magazin zsebkönyvek, ISSN 2416-0822 ; 3.)
ISBN 978-615-5483-24-0 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés - vers - antológia
894.511-32(082) *** 894.511-14(082)
[AN 3603986]
MARC

ANSEL
UTF-810616 /2015.
Lázár Bence András (1989-)
   Kezdődjön ezzel / Lázár Bence András. - [Budapest] : Palimpszeszt : Prae.hu, 2015. - 81, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5070-49-5 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603547]
MARC

ANSEL
UTF-810617 /2015.
Lázár Ervin (1936-2006)
   A hétfejű tündér / Lázár Ervin ; [Molnár Jacqueline illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 126 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-415-116-6 kötött : 2799,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3607415]
MARC

ANSEL
UTF-810618 /2015.
Lázár F. Katalin
   Vattacukros süket csend / Lázár F. Katalin. - Szombathely : Magánkiad., 2015. - 160 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-2749-9 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3604097]
MARC

ANSEL
UTF-810619 /2015.
Lefler György (1953-)
   Fütyül a dió : [versek gyermekeknek] / Lefler György ; Ekker Fanni Zonga és Szabó Petra rajz. ; [közread. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2014. - 48 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7281-64-8 fűzött
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3603430]
MARC

ANSEL
UTF-810620 /2015.
Lefler György (1953-)
   Háromszáz haiku : versek / Lefler György ; [ill. Szabó Tibor] ; [közread. a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár]. - Nyíregyháza : Móricz Zs. M. és Vár. Kvt., 2014. - 108 p. : ill. ; 15x16 cm
ISBN 978-963-7281-65-5 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3603456]
MARC

ANSEL
UTF-810621 /2015.
Lengyel Emese (1996-)
   Világodba férkőztem [elektronikus dok.] / Lengyel Emese és Lengyel Zsanett. - Szöveg (epub : 449 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133766. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-800-9
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3604789]
MARC

ANSEL
UTF-810622 /2015.
Lovasi Tünde (1968-)
   Éva naplója [elektronikus dok.] / Városi Emese. - Szöveg (epub : 728 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133802. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-828-3
magyar irodalom - naplóregény - blog - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605011]
MARC

ANSEL
UTF-810623 /2015.
Lovasi Tünde (1968-)
   A végzet ujja [elektronikus dok.] / Stephanie Ford. - Szöveg (epub : 621 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133795. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-830-6
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3604994]
MARC

ANSEL
UTF-810624 /2015.
Madarászné Dorogi Ibolya
   Az elkapott cérnaszálaim : versek / Madarászné Dorogi Ibolya. - [Budapest] : [Madarászné Dorogi I.], 2015. - 139 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2924-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603290]
MARC

ANSEL
UTF-810625 /2015.
Marosi Katalin (1997-)
   Vándorfelhők [elektronikus dok.] : Felhő-balladák 3. / Marosi Katalin. - Szöveg (epub : 480 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133777. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-816-0
magyar irodalom - elbeszélés - elektronikus dokumentum
894.511-32
[AN 3604887]
MARC

ANSEL
UTF-810626 /2015.
Mayer Máté (1983-)
   A sámán [elektronikus dok.] / Mayer Máté. - Szöveg (epub : 635 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133797. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-824-5
magyar irodalom - kalandregény - elektronikus dokumentum
894.511-311.3
[AN 3605000]
MARC

ANSEL
UTF-810627 /2015.
Mikola Péter
   Zorka-mesék : egy kislány szemével a világ / Mikola Péter ; Steiner Lídia illusztrációival. - Pécs : Alexandra, 2015, cop. 2014. - 108, [3] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-357-177-4 kötött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3608282]
MARC

ANSEL
UTF-810628 /2015.
Monroe, Roberto A.
   A kislány és a kígyó [elektronikus dok.] / Roberto A. Monroe. - Szöveg (epub : 551 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133779. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-840-5
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - elektronikus dokumentum
894.511-34(02.053.2)(498)
[AN 3604889]
MARC

ANSEL
UTF-810629 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
   Árvácska ; Csibe-novellák / Móricz Zsigmond. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 310, [2] p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8073-9 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény - elbeszélés
894.511-31 *** 894.511-32
[AN 3608197]
MARC

ANSEL
UTF-810630 /2015.
Mukli Ágnes, D.
   Korlátnak dőlve / Mukli Ágnes ; [... ill. Ősi Kovács Imre ...]. - [Abda] : [Mukli Á.], 2015. - 87, [3] p. : ill. ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-2440-5 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603734]
MARC

ANSEL
UTF-810631 /2015.
Nagy J. Pál
   Kötelék : emlékek közt a jelenem / Nagy J. Pál. - Miskolc : Könyvműhely ; [Levél] : Szerző, 2015. - 111 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1747-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604073]
MARC

ANSEL
UTF-810632 /2015.
Nagy Zsuzsanna
   Csöppország / Nagy Zsuzsanna. - [Tokod] : [Nagy Zs.], cop. 2015. - 54 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-2363-7)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3604159]
MARC

ANSEL
UTF-810633 /2015.
Nala, B. B. (1978-)
   Vulkánként lobbanó szenvedély : versek / B. B. Nala. - [Sátoraljaújhely] : Magánkiad., cop. 2015. - 119 p. ; 21 cm
Fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604008]
MARC

ANSEL
UTF-810634 /2015.
Nehrer György
   "Hazádnak rendületlenül" [elektronikus dok.] / Nehrer György. - Szöveg (epub : 687 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133809. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-806-1
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3605093]
MARC

ANSEL
UTF-810635 /2015.
Németh Eszter (1980-)
   Kötéltánc / Németh Eszter. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 220 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9933-8 fűzött : 2399,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603870]
MARC

ANSEL
UTF-810636 /2015.
Nichs Andrea
   Szabadesés a szerelembe / Nichs Andrea. - Budapest : Central Kv., 2015. - 189 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-341-139-1 fűzött : 2300,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603658]
MARC

ANSEL
UTF-810637 /2015.
Nógrádi Gábor (1947-)
   A nagyikám zseni / Nógrádi Gábor. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 255, [6] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-11-9973-4 kötött : 2399,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3603809]
MARC

ANSEL
UTF-810638 /2015.
Novak, Barbara
   Szelíd örömök [elektronikus dok.] = Tame pleasures / Barbara Novak. - Szöveg (peub : 634 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133801. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Csak magyar nyelven
ISBN 978-963-397-820-7
magyar irodalom - erotikus irodalom - elektronikus dokumentum
894.511-993
[AN 3605007]
MARC

ANSEL
UTF-810639 /2015.
Ősi János (1965-)
   Kard és kódex : Szent László regénye 2. rész / Ősi János ; [ill. P. Szathmáry István]. - [Göd] : Rézbong, cop. 2015. - 414 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5475-04-7 kötött : 2900,- Ft
magyar irodalom - történelmi regény
894.511-311.6
[AN 3603546]
MARC

ANSEL
UTF-810640 /2015.
Ötvös László (1930-)
   Kunmadarasi bibliás krónika : história, eklézsia, poétika / Ötvös László ; ... Fazekas Sándor ... előszavával és Szathmáry Sándor ... ajánlásával. - Debrecen : [Szathmáry S.], 2015. - 468 p. : ill. ; 21 cm. - (Nemzetközi theologiai könyv, ISSN 0866-1030 ; 84.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol és német nyelven
ISBN 978-963-12-2763-5 fűzött
Nagykunság - Kunmadaras - művelődéstörténet - magyar irodalom - vers - válogatott művek
894.511-14 *** 930.85(439Nagykunság)(0:82-821)
[AN 3603673]
MARC

ANSEL
UTF-810641 /2015.
Papp Dóra (1992-)
   Tükörlelkek / Papp Dóra. - Budapest : Ciceró Kvstúdió, [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3604472]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. r. - cop. 2015. - 387 p.
ISBN 978-963-539-946-8 fűzött : 2990,- Ft
[AN 3604474] MARC

ANSEL
UTF-810642 /2015.
Papp Péter
   Csillaghajó / Papp Péter. - [Egyházaskesző] : [Papp P.], cop. 2015. - 48 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2094-0 fűzött
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3604083]
MARC

ANSEL
UTF-810643 /2015.
Papp-Zakor Ilka (1989-)
   Angyalvacsora / Papp-Zakor Ilka. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2015. - 112 p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 194.)
ISBN 978-615-5070-43-3 fűzött : 2490,- Ft
Erdély - határon túli magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32(498)
[AN 3603523]
MARC

ANSEL
UTF-810644 /2015.
Pergel Zsolt
   Az S.O.S. brigád [elektronikus dok.] / Pergel Zsolt. - Szöveg (epub : 656 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133753. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-738-5
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3604724]
MARC

ANSEL
UTF-810645 /2015.
Petrőcz Lászlóné (1935-)
   A lélek dallama : válogatott versek / Petrőcz Lászlóné. - Balatonfüred ; Veszprém : OOK-Press Kft., 2015. - 153 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-86156-8-8 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603239]
MARC

ANSEL
UTF-810646 /2015.
   R25 : a rendszerváltás után született generáció a magyar lírában / [szerk. Áfra János]. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2015. - 135, [4] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 193.)
ISBN 978-615-5070-45-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(082)
[AN 3603530]
MARC

ANSEL
UTF-810647 /2015.
Radnóti Miklós (1909-1944)
   Válogatott versek / Radnóti Miklós ; [... vál. H. Benczur Margit]. - [Budapest] : Akkord, cop. 2015. - 198 p. ; 20 cm. - (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978-963-252-089-6 fűzött : 698,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604306]
MARC

ANSEL
UTF-810648 /2015.
Rajnai Eleonóra (1955-)
   Utazó teknős kalandjai [elektronikus dok.] : tengeri élmények / Rajnai Eleonóra. - Szöveg (epub : 567 KB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133812. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-784-2
magyar irodalom - állatirodalom - elektronikus dokumentum
894.511-35
[AN 3605100]
MARC

ANSEL
UTF-810649 /2015.
Rejtő Jenő (1905-1943)
   A fehér folt [elektronikus dok.] / Rejtő Jenő. - Szöveg (epub : 630 KB) (prc : 1.5 MB). - Budapest : Adamo Books, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134037. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Mobipocket Reader
ISBN 978-963-387-199-7 (epub)
ISBN 978-963-387-200-0 (prc)
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-311.5
[AN 3607618]
MARC

ANSEL
UTF-810650 /2015.
Sepsi Sándor (1976-)
   Lélekszilánkok / Sepsi Sándor ; [ill. Deák Mercédesz]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 148 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-94-9 fűzött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603966]
MARC

ANSEL
UTF-810651 /2015.
Shelley, Duncan (1969-)
   A rejtőzködő : Amnézia III. / Duncan Shelley. - [Törökbálint] : Brooks K., cop. 2015. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5310-25-6 fűzött
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3603683]
MARC

ANSEL
UTF-810652 /2015.
Süle Ilona, V.
   Cseppben a tenger : versek / V. Süle Ilona. - Nyíregyháza : Szerző, 2014. - 89 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-0450-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603470]
MARC

ANSEL
UTF-810653 /2015.
Süle Ilona, V.
   Pöttöm Jancsitól tengelicéig : versek, játékok óvodás korúak részére / V. Süle Ilona ; [... ill. Ácsné Bezdán Andrea ...]. - Nyíregyháza : Szerző, 2015. - 63 p. : ill., színes ; 30cm
Fűzött
 (hibás ISBN 798-963-12-2358-3)
magyar irodalom - gyermekvers - mondóka
894.511-14(02.053.2) *** 398.831(02.053.2)
[AN 3603504]
MARC

ANSEL
UTF-810654 /2015.
Svitel, Anna (1957-)
   896 : utazás egy szám körül / Svitel Anna. - [Budapest] : L'Harmattan, [2015]. - 192 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-025-2 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3603577]
MARC

ANSEL
UTF-810655 /2015.
Szabó Jolán
   Yolla meséi / Szabó Jolán. - [Székesfehérvár] : Holnap Magazin, 2015. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5483-22-6 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3603983]
MARC

ANSEL
UTF-810656 /2015.
Szabó Mihály, F.
   Csak menni, menni... menni tovább!.. : F. Szabó Mihály válogatott versei. - Budapest : Könyvműhely.hu, 2015. - 304 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2164-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604064]
MARC

ANSEL
UTF-810657 /2015.
Szabó Mihály, F.
   Miért?!.. : elbeszélések / F. Szabó Mihály. - Budapest : Könyvműhely.hu, 2015. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2418-4 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3604040]
MARC

ANSEL
UTF-810658 /2015.
Székely Anikó
   A banda / Székely Anikó ; [ill. Igor Lazin]. - [Budapest] : Ciceró, [2015]-. - ill. ; 21 cm
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3604315]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., A Galápagos-akció. - cop. 2015. - 125 p.
Kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3604321] MARC

ANSEL
UTF-810659 /2015.
   Szelek ladikján : költészeti antológia / [szerk. Acsádi Rozália és László-Kovács Gyula] ; [kiad. Paks Város Önkormányzata]. - Paks : Önkormányzat, 2015. - 193 p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2724-6 kötött
Paks - magyar irodalom - vers - antológia
894.511-14(439-2Paks)(082)
[AN 3603271]
MARC

ANSEL
UTF-810660 /2015.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Dallamok / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2015. - 97, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2753-6 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603994]
MARC

ANSEL
UTF-810661 /2015.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Isten felé / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2015. - 94, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2405-4 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604025]
MARC

ANSEL
UTF-810662 /2015.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   Rezdülések / Szentpéterszegi Róza. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2015. - 98, [2] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-12-2180-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603995]
MARC

ANSEL
UTF-810663 /2015.
Talata József
   Moráliák, 2014-2015 / Talata József ; kiad. az Égtájak Között ... - Budapest : Égtájak Között [Szerk.], 2015. - 111 p. ; 18 cm
Fűzött
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3603484]
MARC

ANSEL
UTF-810664 /2015.
Tasev Norbert (1983-)
   Tovább sebezhető szilánk [elektronikus dok.] : összegyűjtött versek / Tasev Norbert. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - [Budapest] : Publio, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133810. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-397-794-1
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605096]
MARC

ANSEL
UTF-810665 /2015.
Toroczkay András (1981-)
   A labirintusból haza / Toroczkay András. - [Budapest] : JAK : Prae.hu, 2015. - 99, [2] p. ; 20 cm. - (JAK, ISSN 1216-1276 ; 196.)
ISBN 978-615-5070-46-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3603492]
MARC

ANSEL
UTF-810666 /2015.
Tungli M. Klára
   Tornyok fölött a szó.. / Tungli M. Klára. - Veszprém : Művészetek Háza, 2015. - 222 p. ; 21 cm. - (Vár ucca műhely könyvek, ISSN 1588-3086 ; 37.)
ISBN 978-963-9105-88-1 fűzött
magyar irodalom - napló
894.511-94
[AN 3603268]
MARC

ANSEL
UTF-810667 /2015.
Tuza Tibor (1940-)
   Ismeretlen : [kis regény] / Tuza S Tibor. - Miskolc : Szerző, 2015. - 146 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2760-4 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604026]
MARC

ANSEL
UTF-810668 /2015.
Tuza Tibor (1940-)
   Nem csak : siroki legendák, mesék, történetek / Tuza S Tibor. - Miskolc : Szerző, 2015. - 139 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2761-1 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers - verses epika
894.511-14 *** 894.511-13
[AN 3604016]
MARC

ANSEL
UTF-810669 /2015.
Vadadi Adrienn (1976-)
   Maja barátokra lel / [írta] Vadadi Adrienn ; [rajz.] Igor Lazin. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 47, [5] p. : ill., színes ; 17 cm
ISBN 978-963-410-066-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3604155]
MARC

ANSEL
UTF-810670 /2015.
Vargas, Leslie
   A tékozló mormon / Leslie Vargas. - [Tác] : [Varga L.], cop. 2015. - 2 db (817 p.) ; 21 cm
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604011]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 401 p.
ISBN 978-963-12-2700-0 fűzött
[AN 3604013] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - p. 402-817.
ISBN 978-963-12-2701-7 fűzött
[AN 3604014] MARC

ANSEL
UTF-810671 /2015.
Vidra Gabriella, H.
   A fekete kő titka : A tudás könyvei I. / Vidra Gabriella. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015, cop. 2012. - 389 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5541-42-1 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3607281]
MARC

ANSEL
UTF-810672 /2015.
Vidra Gabriella, H.
   A labirintus titka : A tudás könyvei II. / Vidra Gabriella. - 3. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015, cop. 2012. - 310 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5541-43-8 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3607266]
MARC

ANSEL
UTF-810673 /2015.
Vidra Gabriella, H.
   A templom titka : A tudás könyvei III. / Vidra Gabriella. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, 2015, cop. 2012. - 326 p. ; 23 cm
ISBN 978-615-5541-44-5 fűzött : 3990,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3607274]
MARC

ANSEL
UTF-810674 /2015.
Vozákné Rauf Katalin
   Dalladák / Vozákné Rauf Katalin. - [Esztergom] : [Vozákné Rauf K.], cop. 2015. - 107 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2502-0 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604034]
MARC

ANSEL
UTF-810675 /2015.
Vukovics Gyula
   Hajléktalanok / Vukovics Gyula. - [Budapest] : [Vukovics Gy.], cop. 2015. - 190 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2104-6 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604062]
MARC

ANSEL
UTF-810676 /2015.
Zsolcai, Lyza
   Vágyak, érzelmek [elektronikus dok.] : szerelmes versek / Lyza Zsolcai. - Szöveg (epub : 172 KB). - [Budapest] : Netlíra, [2015], cop. 2009
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133871. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5580-01-7
magyar irodalom - vers - elektronikus dokumentum
894.511-14
[AN 3605732]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

10677 /2015.
Dániel András (1966-)
   Egy kupac kufli / Dániel András. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5291-99-9 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3607301]
MARC

ANSEL
UTF-810678 /2015.
Inside out (magyar)
   Agymanók / Disney, Pixar ; ford. Takács Orsolya. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5541-31-5 kötött : 2999,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604121]
MARC

ANSEL
UTF-810679 /2015.
   Magyar motívumok kifestőkönyve / [összeáll. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2015. - [20] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 3.)
ISBN 978-963-409-003-8 fűzött : 1490,- Ft
magyar néprajz - díszítőelem - kifestőkönyv
087.5 *** 391.984(=945.11)
[AN 3603917]
MARC

ANSEL
UTF-810680 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Kippkopp, hol vagy? / [írta és rajz.] Marék Veronika. - 3. kiad. - [Budapest] : Ceruza, 2015, cop. 2008. - [54] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5506-02-4 kötött : 2600,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3608170]
MARC

ANSEL
UTF-810681 /2015.
Radnóti Blanka (1986-)
   Borisz, a szuperhős / Radnóti Blanka. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - [43] p. : ill., színes ; 17x22 cm
Tart.: Borisz, a szuperhősÞ; Borisz a parkban
ISBN 978-963-9869-59-2 kötött : 1990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604122]
MARC

ANSEL
UTF-810682 /2015.
Szentpéterszegi Róza (1940-)
   A díjnyertes életmentő / Szentpéterszegi Róza ; rajz. B. Halasi Éva. - [Kecskemét] : Magánkiad., 2015. - [16] p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80285-0-9 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3603961]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

10683 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Les lauriers de César (magyar)
   Caesar babérkoszorúja / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. ... Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 18.)
ISBN 978-963-11-9975-8 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3604173]
MARC

ANSEL
UTF-8