MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
HU ISSN 1417-1791
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2015 - 19. évfolyam, 23. szám

Bibliográfiai tételek szakrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek szakrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISBN, ISSN mutató


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2015

Created at 2015/11/27 14:20:53
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
02   Bibliográfiák. Könyvtári, kereskedelmi könyvkatalógusok
03   Sorozatok. Folyóiratok
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
06   Nyomtatott és elektronikus sajtó. Tömegkommunikáció
07   Tudomány. Kultúra. Civilizáció
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika
09   A természet. Környezetvédelem
10   Matematika
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika
12   Kémia
13   Földtudományok
14   Csillagászat. Geodézia. Térképészet
15   Biológiai tudományok
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika
18   Számítástechnika. Automatika
19   Elektrotechnika. Elektronika. Híradástechnika. Audiovizuális technika
20   Könnyűipar. Feldolgozó iparok. Szolgáltató iparok
21   Vegyipar
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás
25   Háztartás. Otthon
26   Filozófia
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
29   Néprajz. Etnológia
30   Politika
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás
34   Hadtudomány. Haditechnika
35   Szervezéstudomány
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés
39   Sport. Játék. Szórakozás
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
41   Zene. Hangszerek
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet
43   Nyelvek. Nyelvtudomány
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története
45   Magyar irodalomtörténet
46   Szépirodalom
47   Magyar szépirodalom
48   Gyermekkönyvek
49   Vegyes tartalmú könyvek


01   Lexikonok. Enciklopédiák. Referenszkönyvek. Címtárak. Almanachok
10684 /2015.
Mérei Ferenc (1909-1986)
   Ablak - zsiráf : képes gyermeklexikon / [írta és összeáll. Mérei Ferenc és V. Binét Ágnes] ; [az első kiadást Schindler Frigyesné szerk.] ; [a felújítás Fischer Eszter munkája] ; [rajz. Szecskó Tamás és Szecskó Ágnes]. - 40. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 181 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9958-1 kötött : 3499,- Ft
gyermekkönyv - lexikon
030(02.053.2)
[AN 3609309]
MARC

ANSEL
UTF-8
04   Szervezetek. Testületek. Rendezvények

10685 /2015.
   Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. országos konferenciájának tanulmánykötete [elektronikus dok.] : Budapest, 2015. augusztus 27-28. / [közread. a] Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék. - Szöveg. - [Budapest] : BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tansz., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-963-313-189-3
marketing - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
061.3(439-2Bp.)"2015" *** 658.8
[AN 3605820]
MARC

ANSEL
UTF-810686 /2015.
Molnár Edit (1933-)
   A kert és a műtermek / Molnár Edit. - Budapest : Kairosz, 2015. - 93, [2] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-662-754-6 kötött : 2900,- Ft
Magyarország - Szentendre - festőművész - művésztelep - fotóriporter - 20. század - Kádár-korszak - portré - memoár
061.28(439-2Szentendre) *** 77.04(439)(092)Molnár_E.(0:82-94) *** 75(439)(092)
[AN 3604957]
MARC

ANSEL
UTF-8
05   Írás. Könyv. Könyvtár. Informatika
      kéziratok, kódexek, nyomdászattörténet, könyvkiadás, könyvkereskedelem, könyvművészet, bibliofília, könyvtártan, bibliográfia (elmélet)

10687 /2015.
Berényi Zsuzsanna Ágnes
   Történelem jelvényekben elbeszélve : az Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár / Berényi Zsuzsanna Ágnes. - Budapest : Gondolat, 2015. - 118 p. : ill., részben színes ; 25 cm + DVD
Bibliogr.: p. 107.
ISBN 978-963-693-582-5 kötött : 4950,- Ft
Első Magyar Tűzzománc Jelvénygyár (Budapest)
Budapest - Magyarország - jelvény - gyártörténet - elektronikus dokumentum
003.62 *** 061.5(439-2Bp.)(091)
[AN 3605215]
MARC

ANSEL
UTF-8
08   Tudományosan felderítetlen jelenségek. Okkultizmus. Ezoterika

10688 /2015.
Losey, Meg Blackburn
The children of now... evolution (magyar)
   A ma gyermekeinek evolúciója : hogyan segítsük gyermekeink spirituális fejlődését az ő és az egész emberiség érdekében / Meg Blackburn Losey. - [Budapest] : Angyali Menedék K., cop. 2015. - 203 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-615-80111-9-8 kötött : 3990,- Ft
ezoterika - gyermek
133.25
[AN 3605603]
MARC

ANSEL
UTF-810689 /2015.
Riedl, Michaela (1968-)
Yoni Massage (magyar)
   Jóni-masszázs : ismerd meg a női érzékiség kiapadhatatlan forrását! / Michaela Riedl ; [ford. Járosi Adrienn]. - Átd. kiad. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2009. - 197 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 191-192.
ISBN 978-963-291-253-0 fűzött : 3490,- Ft
nemi élet - ezoterika - masszázs - nő
133.25 *** 615.82 *** 613.88-055.2
[AN 3609599]
MARC

ANSEL
UTF-810690 /2015.
Szathmáry József
   Tabu : a tizenkettedik bolygó és az ember teremtése / Szathmáry József. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 64 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-5058-49-3 fűzött : 1500,- Ft
rejtély - földön kívüli élet
001.94
[AN 3605765]
MARC

ANSEL
UTF-8
09   A természet. Környezetvédelem

10691 /2015.
Bede Béla
Nemzeti parkok Magyarországon (angol)
   National parks of Hungary : with 39 protected environmental areas / Béla Bede. - Budapest : Corvina, 2015. - 370, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Corvina guide books, ISSN 0139-3030)
ISBN 978-963-13-6290-9 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - nemzeti park - útikönyv
502.4(439) *** 914.39(036)
[AN 3605540]
MARC

ANSEL
UTF-810692 /2015.
Bede Béla
Nemzeti parkok Magyarországon (orosz)
   Nacionalʹnye parki Vengrii : s 39 vydelennymi prirodoohrannymi zonami / Bela Bede. - Budapest : Corvina, 2015. - 370, [2] p. : ill., színes ; 21 cm. - (Putevoditelʹ Corvina, ISSN 2064-2040)
ISBN 978-963-13-6318-0 fűzött : 4990,- Ft
Magyarország - nemzeti park - útikönyv
502.4(439) *** 914.39(036)
[AN 3605544]
MARC

ANSEL
UTF-810693 /2015.
   Földünk állapota / [szerkbiz. Domokos Endre, Fejes Lászlóné Utasi Anett] ; [közread. a] Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet. - 2. átd. kiad. - Veszprém : Pannon Egy. Környezetmérnöki Int., 2015. - 299 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 298-299.
ISBN 978-963-396-074-5 kötött
Föld - ökológia - környezetvédelem
504.06 *** 504.03 *** 55
[AN 3605409]
MARC

ANSEL
UTF-810694 /2015.
   Mocsarak, lápok a Duna-Tisza közén / [szerk. Faggyas Szabolcs]. - Kecskemét : Kiskunsági Nemz. Park Ig., 2015. - 83 p. : ill., színes, részben térk. ; 21 cm. - (Boróka füzetek, ISSN 1785-8291)
ISBN 978-615-5598-00-5 fűzött
Duna-Tisza köze - természeti környezet - mocsár
502(439.15) *** 551.312.2(439.15)
[AN 3605995]
MARC

ANSEL
UTF-810695 /2015.
Wonders of nature (magyar)
   Csodálatos természet : különleges rovarok, kövületek, ásványok / [sorozatszerk. ... Dan Green ...] ; [ford. Mirtse Áron]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 db : ill., színes ; 28 cm
természeti környezet - vadon élő állat - ásvány
502 *** 59 *** 549
[AN 3592761]
MARC

ANSEL
UTF-8


   10. - 19 p.
Tigrisbogár preparátummal
ISBN 978-963-09-8262-7 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3604888] MARC

ANSEL
UTF-8


   7. - 19 p.
Dongalábú levélbogár preparátummal
ISBN 978-963-09-8259-7 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3605228] MARC

ANSEL
UTF-8


   11. - 19 p.
Papírdarázs preparátummal
ISBN 978-963-09-8263-4 fűzött : 1690,- Ft
[AN 3605234] MARC

ANSEL
UTF-8
11   Fizika. Mérés. Atomtechnika

10696 /2015.
   Vadászkutyák vadászati alkalmassági vizsgájának követelményei / [... szerk. Eppel János, Kovács Gábor, Sándor Gyula] ; [közread. az] Országos Magyar Vadászkamara. - [Pusztazámor] : DNM, 2015. - 36, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-9783-24-9 fűzött
kutyakiképzés - vadászkutya
536.7 *** 639.1.081
[AN 3605527]
MARC

ANSEL
UTF-8
12   Kémia

10697 /2015.
Balaton Symposium (10.) (2015) (Siófok)
   10th Balaton Symposium on high-performance separation methods : in memoriam of Georges Guiochon : September 2-4, 2015, ... Siófok ... : book of abstracts / [org. by the Hungarian Society for Separation Sciences]. - [Budapest] : [Diamond Congress Kft.], cop. 2015. - IX, 156 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5270-18-5 fűzött
analitikai kémia - konferencia-kiadvány
543 *** 061.3(439-2Siófok)
[AN 3605400]
MARC

ANSEL
UTF-810698 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Kémiai és Vegyipari Szekció (2015) (Veszprém)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció : 2015. április 9-11. : kivonatok / [rend., közread.] Pannon Egyetem Mérnöki Kar. - [Veszprém] : PE Mérnöki Kar, [2015]. - [4], 281 p. ; 24 cm
A konferenciát Veszprémben rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-396-070-7 fűzött
kémia - vegyipar - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
54 *** 66 *** 378.184 *** 061.3(439-2Veszprém)
[AN 3606009]
MARC

ANSEL
UTF-8
13   Földtudományok
      geológia, hidrológia, meteorológia, fizikai földrajz, paleontológia

10699 /2015.
   EG EUGEO 2015, Budapest : congress programme and abstracts / [publ. by the Hungarian Geographical Society]. - Budapest : Hung. Geographical Soc., [2015]. - 263 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-80307-0-0 fűzött
földtudomány - konferencia-kiadvány
55 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3606189]
MARC

ANSEL
UTF-810700 /2015.
   A táj változásai a Kárpát-medencében : a vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében : X. Tájtörténeti Konferencia kiadványa : Eötvös József Főiskola, Baja, 2014. június 19-20-21. / szerk. Füleky György ; [kiad. a Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány]. - Gödöllő : Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, 2014. - 235 p., 24 t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr. - A konferencia szerkesztett anyaga
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-06-2214-1)
Kárpát-medence - vízgazdálkodás - hidrológia
556.18(4-191) *** 556.51(4-191)
[AN 3606014]
MARC

ANSEL
UTF-8
15   Biológiai tudományok
      általános biológia, növénytan, állattan

10701 /2015.
   Alkalmazott biológia / szerk. Polgár Veronika ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. - Budapest : SE ETK, 2015. - 293 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-7152-72-6 fűzött
alkalmazott biológia - egyetemi tankönyv
573.6(075.8)
[AN 3610024]
MARC

ANSEL
UTF-810702 /2015.
Knight, Rob (1976-)
Follow your gut (magyar)
   Szerves részünk : hogyan befolyásolják életünket a mikrobák? / Rob Knight, Brendan Buhler ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 183 p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 5.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-270-0 fűzött : 2200,- Ft
mikroorganizmus - emberi test - élettan
579 *** 612
[AN 3605365]
MARC

ANSEL
UTF-810703 /2015.
Rózsa- és Galagonya-konferencia a Kárpát-medencében (1.) (2015) (Gödöllő)
   "I. Rózsa- és Galagonya-konferencia a Kárpát-medencében" : nemzetközi konferencia, 2015. május 29-30., Gödöllő : konferencia-kötet = "1st Rose- and Hawthornconference in Carpathian Basin" : international conference, 29-30th May 2015., Gödöllő ... : proceedings-book / [rend., közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., [2015]. - 255 p. : ill. ; 25 cm
Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-479-5 fűzött
rózsa - galagonya - konferencia-kiadvány
582.734 *** 635.9 *** 634.17 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3605660]
MARC

ANSEL
UTF-810704 /2015.
Szabóky Csaba
   Magyarország védett lepkéi / írta Szabóky Csaba. - [Budapest] : Orbiculosa, 2015-. - 22 cm
Magyarország - lepke - fauna - védett állat
591.9(439) *** 504.74.06(439) *** 595.78
[AN 3611051]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2015. - 128 p. : ill., színes
Bibliogr.: p. 17.
ISBN 978-963-12-1696-7 kötött
[AN 3605639] MARC

ANSEL
UTF-8
16   Humánbiológia. Pszichológia. Orvostudomány. Egészségügy
      antropológia, egészséggondozás, testi és lelki higiéné, természetgyógyászat

10705 /2015.
   20 éves a Mofetta : a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő jubileumi kiadványa, 2015 / [szerk. L. Csépányi Katalin] ; [kiad. a Mofetta 2003 Kft.]. - Mátraderecske : Mofetta 2003 Kft., [2015]. - 87 p. : ill., részben színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2528-0 fűzött
Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő
Mátraderecske - gyógyfürdő - szén-dioxid
615.838(439-2Mátraderecske) *** 546.264-31
[AN 3606106]
MARC

ANSEL
UTF-810706 /2015.
Csoba Ildikó
   Gyermeked a személyi edződ : fitt mama, egészséges baba / Csoba Ildikó. - Budapest : Galenus, 2015. - 93 p. : ill., színes ; 21x21 cm + 3 mell.
ISBN 978-963-7157-41-7 fűzött : 2990,- Ft
egészséges életmód - mozgás
613.71
[AN 3606153]
MARC

ANSEL
UTF-810707 /2015.
Csomai Zita
   Gyerekbajok természetes gyógymódjai : gyakorlati tanácsok szülőknek / Csomai Zita. - [Budapest] : Oxygéndús K., cop. 2015. - 189 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2651-5 kötött : 4500,- Ft
gyermekgyógyászat - természetgyógyászat - házi gyógymód
615.89 *** 616-053.2
[AN 3604803]
MARC

ANSEL
UTF-810708 /2015.
Doidge, Norman
The brain that changes itself (magyar)
   A változó agy : elképesztő történetek az agykutatás élvonalából / Norman Doidge ; [ford. Sóskuthy György]. - 2. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 400 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-355-243-8 kötött : 4500,- Ft
agykutatás
612.82
[AN 3609466]
MARC

ANSEL
UTF-810709 /2015.
Dudley, Geoffrey A.
Double your learning power (magyar)
   Duplázd meg a tanulóerődet! : a rögzítés és a felidézés hatékony technikája / Geoffrey A. Dudley ; [ford. Márton Ferenc]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2000. - 212 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-029-1 fűzött : 1800,- Ft
tanulás
159.953.5
[AN 3609578]
MARC

ANSEL
UTF-810710 /2015.
   Az emlőrák korszerű sebészete / szerk. Mátrai Zoltán, Gulyás Gusztáv, Kásler Miklós. - Budapest : Medicina, 2015. - 499 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-545-2 kötött : 7800,- Ft
mellrák - sebészet
618.19-006-089
[AN 3605454]
MARC

ANSEL
UTF-810711 /2015.
   Felnőttkori védőoltások kézikönyve : gyakorlati útmutató orvosoknak / szerk. Mészner Zsófia. - Budapest : Medicina, 2015. - 337 p. : ill., színes ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-526-1 fűzött : 3600,- Ft
oltóanyag-bevitel
614.47
[AN 3606218]
MARC

ANSEL
UTF-810712 /2015.
Frankl, Viktor E. (1905-1997)
Ärztliche Seelsorge (magyar)
   Orvosi lelkigondozás : a logoterápia és egzisztenciaanalízis alapjai / Viktor E. Frankl ; [ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva]. - Budapest : Jel, 2015. - 309 p. ; 20 cm. - (Értelmes élet, ISSN 1786-1624 ; 14.)
Megj. "Orvosi lélekgondozás" címmel is. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-55-5 fűzött : 2600,- Ft
 (hibás ISBN 9978-615-5147-55-5)
logoterápia - pszichoanalízis
615.851.135 *** 159.964.26
[AN 3605838]
MARC

ANSEL
UTF-810713 /2015.
Fraser, Peter
Birds (magyar)
   Madarak : az ég szabadsága felé / Peter Fraser ; [ford. Réczey Kata]. - [Budapest] : Vis Vitalis, 2015. - 259 p. : ill. ; 22 cm. - (Világok közötti átjárás)
ISBN 978-615-5414-16-9 fűzött
homeopátia - madár - gyógykészítmény - testnedv
615.015.32 *** 598.2 *** 591.11 *** 615.3
[AN 3605772]
MARC

ANSEL
UTF-810714 /2015.
Gyermektraumatológiai Vándorgyűlés (21.) (2014) (Budapest)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság XXI. Gyermektraumatológiai Vándorgyűlése : 2014. szeptember 18-20. Budapest ... : programfüzet. - [Budapest] : [M. Gyermeksebész Társ.] : [M. Traumatológus Társ.], [2014]. - 56 p. ; 21 cm
Fűzött
gyermeksebészet - traumatológia - gyermekgyógyászat - konferencia-kiadvány
616-001-053.2 *** 616-089-053.2 *** 616-039.74-053.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3605865]
MARC

ANSEL
UTF-810715 /2015.
Hargitai György (1963-)
   A D-vitamin-csoda : receptek az egészséges élethez / [a recepteket írta ... Hargitai György] ; [belívfotók Csigó László]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2015]. - 74, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-519-7 fűzött
vitamin - szakácskönyv
612.015.6 *** 641.55(083.12)
[AN 3606200]
MARC

ANSEL
UTF-810716 /2015.
   Háromszoros erő és védelem egy tablettában : az Egis Gyógyszergyár Zrt. videókonferenciája : 2015. június 16. ... - [Budapest] : Egis, [2015]. - 18 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magas vérnyomás - gyógyszeralkalmazás - konferencia-kiadvány
616.12-008.331.1-085 *** 061.3(439)
[AN 3606021]
MARC

ANSEL
UTF-810717 /2015.
Hellinger, Bert (1925-)
Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen (magyar)
   A forrás nem kérdi, merre visz az útja : a családfelállítás lexikonja / Bert Hellinger ; [ford. Szász Andrea]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2009. - 290 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-291-098-7 fűzött : 2800,- Ft
családterápia
615.851.6
[AN 3609574]
MARC

ANSEL
UTF-810718 /2015.
Hirschi, Gertrud
Neue Mudras von Gertrud Hirschi (magyar)
   Mudrák II : az ujjak jógája a siker, a kreativitás és az egészség eléréséhez / Gertrud Hirschi ; [ford. Hevesiné Bak Judit]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2003. - 182 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 180-181.
ISBN 978-963-291-064-2 fűzött : 1980,- Ft
természetgyógyászat - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3609581]
MARC

ANSEL
UTF-810719 /2015.
Kindl György (1960-)
   Mielőtt feladnád / Kindl György. - [Gyömrő] : BenCo, 2014. - 231 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-2636-2 fűzött : 2490,- Ft
fogyókúra - egészséges életmód
613.24
[AN 3606096]
MARC

ANSEL
UTF-810720 /2015.
   Klinikai genetika : egyetemi tankönyv / szerk. Oláh Éva. - Budapest : Medicina, 2015. - 647 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-226-540-7 kötött : 11900,- Ft
humángenetika - fejlődési rendellenesség - egyetemi tankönyv
616-056.7(075.8) *** 616-007-053.1(075.8)
[AN 3606159]
MARC

ANSEL
UTF-810721 /2015.
Korpádi Péter
   Paleo reggelik / [... receptek Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 80 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-753-7 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
613.2 *** 641.561(083.12)
[AN 3605477]
MARC

ANSEL
UTF-810722 /2015.
   Lali albérletkalauza / Bíró Lajos. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 203, [2] p., [8] t. : ill., részben színes ; 22 cm
Kész. a "Wir. Geil" (München : Riva, 2013) c. kiad. alapján
ISBN 978-963-293-443-3 fűzött : 2990,- Ft
mentálhigiénia - életmód - albérlet
613.865 *** 316.728
[AN 3604996]
MARC

ANSEL
UTF-810723 /2015.
Lindau, Veit (1969-)
Heirate dich selbst (magyar)
   Fogadj örök hűséget magadnak : hogyan forradalmasítja életünket önmagunk szeretete? / Veit Lindau ; [ford. Herold Enikő]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 269 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-9718-73-9 fűzött : 3200,- Ft
életvezetés - mentálhigiénia
613.865
[AN 3606048]
MARC

ANSEL
UTF-810724 /2015.
Loós Balázs
   AnaLog elme I : a megismerés alapjai reinkarnációs képek segítségével / Loós Balázs. - [Budapest] : Merida Press Kft., 2015. - 176 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-1649-3 kötött
mentálhigiénia - lélekvándorlás
613.865 *** 129.4
[AN 3605170]
MARC

ANSEL
UTF-810725 /2015.
Madocsai Eszter
   A belső harmónia útja : Do-in / írta Madocsai Eszter. - 2. kiad. - Budapest : Scolar, 2015. - 133 p. : ill., színes ; 21 cm + DVD
Bibliogr.: p. 132-133.
ISBN 978-963-244-595-3 kötött : 3950,- Ft
meditáció - torna - audiovizuális dokumentum
615.851.86 *** 613.71
[AN 3609193]
MARC

ANSEL
UTF-810726 /2015.
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság. Nemzeti kongresszus (18.) (2014) (Tapolca)
   A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XVIII. Nemzeti Kongresszusa : 2014. október 2-4, Tapolca ... : programfüzet. - [Budapest] : [MAÁSZT], [2014]. - 56 p. ; 24 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
arcsebészet - szájsebészet - konferencia-kiadvány
616.31-089 *** 617.52 *** 061.3(439-2Tapolca)
[AN 3605869]
MARC

ANSEL
UTF-810727 /2015.
Magyar Gyermeksebész Társaság. Tavaszi tudományos ülés (2015) (Győr)
   A Magyar Gyermeksebész Társaság 2015. évi tavaszi tudományos ülése : 2015. május 15-16., Győr : programfüzet. - [Pécs] : [M. Gyermeksebész Társ.], [2015]. - 52 p. : ill. ; 21 cm
Előadáskivonatokkal
Fűzött
gyermeksebészet - konferencia-kiadvány
616-089-053.2 *** 061.3(439-2Győr)
[AN 3605873]
MARC

ANSEL
UTF-810728 /2015.
McGonigal, Kelly (1977-)
The willpower instinct (magyar)
   Akaraterő-ösztön : hogyan működik? : miért fontos? : hogyan erősíthető? / Kelly McGonigal ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 293 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-77-7 fűzött : 3500,- Ft
akarat - életvezetés
159.947 *** 613.865
[AN 3606040]
MARC

ANSEL
UTF-810729 /2015.
Mérő László (1949-)
   A csodák logikája [elektronikus dok.] : a kiszámíthatatlan tudománya / Mérő László ; ill. M. Miltényi Miklós. - Szöveg (epub : 4 MB). - [Budapest] : Tericum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133994. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5285-52-3
gazdaságpszichológia - tudományelmélet - gondolkodás - matematikai logika - elektronikus dokumentum
159.955 *** 330.16 *** 001 *** 510.6
[AN 3606777]
MARC

ANSEL
UTF-810730 /2015.
Montaud, Michel (1954-)
Nos dents, une porte vers la santé (magyar)
   Dentozófia, a fogak bölcsessége : fogaink, kapu az egészséghez : a szájüreg egyensúlyától a globális egyensúlyig / Michel Montaud ; [ford. Veronika Bagdi]. - Budapest : Medicina, 2015. - 148 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 147-148.
ISBN 978-963-226-484-4 fűzött : 2900,- Ft
fogászat - öngyógyítás
616.31 *** 615.89
[AN 3606225]
MARC

ANSEL
UTF-810731 /2015.
Olexó Zsuzsa
   Bababarát sportkocsizás avagy A kerék újra felfedezése / Olexó Zsuzsa. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2015. - 98 p. : ill. ; 24 cm + mell. (65 p. ; 22 cm). - (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 13.)
ISBN 978-615-5187-06-3 fűzött
anya - torna - babakocsi
613.71-055.2 *** 649:629.118
[AN 3605969]
MARC

ANSEL
UTF-810732 /2015.
Pellai, Alberto
I papà vengono da Marte, le mamme da Venere (magyar)
   Apa a Marsról, anya a Vénuszról jött : kézikönyv szülőkhöz földi használatra / Alberto Pellai és Barbara Tamborini ; [ford. Wiesenmayer Teodóra]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 204 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 202-204.
ISBN 978-963-310-422-4 fűzött : 2990,- Ft
szülő - életvezetés - nemek lélektana - családi nevelés
613.865-055.5 *** 37.018.1
[AN 3605168]
MARC

ANSEL
UTF-810733 /2015.
Pryor, Karen (1932-)
Don't shoot the dog! (magyar)
   Ne lődd le a kutyát! : a tanítás és tréning újfajta művészete / Karen Pryor ; [ford. Vlcek Gabriella]. - Átd. kiad. - [Budapest] : Kutyasuli Kft., [2015]. - 219 p. ; 20 cm. - (Kutyasuli könyvek, ISSN 1787-1174)
ISBN 978-963-88654-1-0 fűzött : 3890,- Ft
életvezetés - behaviorizmus - viselkedés
613.865 *** 159.9.019.43 *** 316.62
[AN 3605009]
MARC

ANSEL
UTF-810734 /2015.
Rubin, Gretchen
The happiness project (magyar)
   Boldogságterv : egy év története, amikor megpróbáltam reggelenként énekelni, rendet tartani a szekrényben, okosan vitatkozni, Arisztotelészt olvasni, és általában véve többet bolondozni / Gretchen Rubin ; [ford. Farkas Eszter]. - Budapest : Édesvíz, cop. 2015. - 332 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-529-079-6 fűzött : 3490,- Ft
mentálhigiénia - életvezetés - memoár
613.865(0:82-94)
[AN 3609375]
MARC

ANSEL
UTF-810735 /2015.
Siegel, Daniel J. (1957-)
No-drama discipline (magyar)
   Drámamentes fegyelmezés : a káosz lecsillapítása és a fejlődő gyermeki elme integrált szemléletű gondozása / Daniel Siegel, Tina Payne Bryson ; [ford. Kós Judit]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2015. - 305, [2] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-9718-78-4 fűzött : 3900,- Ft
gyermeklélektan - családi nevelés
159.922.7 *** 37.018.1
[AN 3605987]
MARC

ANSEL
UTF-810736 /2015.
Silva, Kim da (1943-)
Gesundheit in unseren Händen (magyar)
   Kezünkben az egészség : mudrák: kommunikáció az életerőnkkel / Kim da Silva ; [ford. Ghimessy Csaba]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 1997. - 193 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-291-005-5 kötött : 1900,- Ft
öngyógyítás - mudra
615.82 *** 615.89
[AN 3609547]
MARC

ANSEL
UTF-810737 /2015.
Staden, Siranus Sven von (1968-)
Quantenheilung kann jeder - auch Sie! (magyar)
   Kvantumgyógyításra mindenki képes - Te is! / Siranus Sven von Staden ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2013. - 114 p. : ill. ; 17 cm
Bibliogr.: p. 114.
ISBN 978-963-9569-69-0 fűzött : 1200,- Ft
öngyógyítás
615.89
[AN 3609553]
MARC

ANSEL
UTF-810738 /2015.
Vollmar, Klausbernd (1946-)
Das Arbeitsbuch zu den Chakras (magyar)
   A csakrák : gyakorlati kézikönyv / Klausbernd Vollmar. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2002. - 233 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-291-222-6 fűzött : 2300,- Ft
ezoterika - csakra
615.89 *** 133.25
[AN 3609596]
MARC

ANSEL
UTF-8
17   Technika általában. Nehézipar. Géptan. Bányászat. Energiaipar. Tüzeléstechnika

10739 /2015.
Felsmann Balázs
   Működhet-e Paks II állami támogatás nélkül? : az erőműtársaság vállalatgazdasági közelítésben / [... kész. Felsmann Balázs]. - Budapest : GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., 2015. - 36 p. : ill. ; 30 cm. - (Energiapolitikai füzetek ; 32.)
Bibliogr.: p. 31.
Fűzött
Paksi Atomerőmű
Magyarország - energiapolitika - atomerőmű - megtérülés
620.9(439) *** 621.311.25(439-2Paks) *** 330.131.5 *** 65.011.4
[AN 3605484]
MARC

ANSEL
UTF-8
18   Számítástechnika. Automatika
      kibernetika

10740 /2015.
Workshop on Information Technology and Bionics (2015) (Budapest)
   Proceedings of the Workshop on Information Technology and Bionics : symposium in memory of Tamás Roska : 23-24 June, 2015 / [org. Pázmány Péter Catholic University Faculty of Information Technology and Bionics]. - Budapest : Pázmány Univ. ePress, 2015. - 98 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89880-3-4 fűzött
információtechnika - bionika - konferencia-kiadvány - emlékkönyv
681.3 *** 681.3.004.14 *** 57 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3605438]
MARC

ANSEL
UTF-8
22   Építõmérnöki tudományok. Építés
      szerkezet, statika, építõanyagok, mély- és magasépítés, út- és vasútépítés, vízépítés, világítás- és klímatechnika

10741 /2015.
Bajza József (1933-)
   Épület és szerkezete : az építészet technikai alapjai / Bajza József. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 108 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 108.
ISBN 978-615-5445-13-2 fűzött : 3900,- Ft
épületszerkezet
624
[AN 3605134]
MARC

ANSEL
UTF-810742 /2015.
Innovation Day and International Conference and Exhibition on Water Management (2.) (2014) (Baja)
   Proceedings of 2nd Innovation Day and International Conference and Exhibition on Water Management / [ed. by Tóth Sándor Attila] ; [org., publ. by the Eötvös József College]. - Baja : Eötvös J. College, cop. 2015. - 140 p. : ill., színes ; 20 cm
A konferenciát Baján, 2014. nov. 12-14. között rendezték. - Váltakozva angol, német és magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5429-15-6 fűzött
vízgazdálkodás - konferencia-kiadvány
628.1/.3 *** 556.18 *** 061.3(439-2Baja)
[AN 3604932]
MARC

ANSEL
UTF-810743 /2015.
Kecskés Gábor
   Geotechnikai-építésföldtani útmutató : gyakorlati alapismeretek és kiegészítő információk a magyarországi építőmérnöki feladatok megoldásához / Kecskés Gábor, Szoboszlai Béla. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 395 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Ybl könyvek, ISSN 2416-2507)
Bibliogr.: p. 393-395.
ISBN 978-615-5445-22-4 kötött : 7900,- Ft
mérnökgeológia - geotechnika
624.13
[AN 3605117]
MARC

ANSEL
UTF-8
23   Közlekedés. Járművek. Híradásügy. Posta
      igazgatás, szervezés, technika

10744 /2015.
Fülöp Magdolna Judit (1949-)
   A vasutas családok története : a vasút szerelmesei / [írta és szerk. Fülöp Magdolna]. - Pusztaszabolcs : Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány, 2014-2015. - 2 db : ill. ; 20 cm
Magyarország - vasutas - vasút - közlekedéstörténet - 20. század - életrajzgyűjtemény
656.2(439)(092) *** 656.2(439)(091)
[AN 3604572]
MARC

ANSEL
UTF-8


   [1]. - 2014. - 199 p. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 17.)
ISBN 978-615-80063-2-3 fűzött
[AN 3604579] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2015. - 179 p. - (Pusztaszabolcs anno, ISSN 2061-1439 ; 18.)
ISBN 978-615-80063-3-0 fűzött
[AN 3604583] MARC

ANSEL
UTF-810745 /2015.
Kisgyörgy Lajos (1971-)
   Magnetic levitation : an overview / Lajos Kisgyörgy, Dániel Rohács, Zsolt Csaba Horváth. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 94 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 4. - Bibliogr.: p. 79-94.
ISBN 978-615-5298-28-8 fűzött
vasút - mágnesség
629.4 *** 537.6
[AN 3606171]
MARC

ANSEL
UTF-810746 /2015.
   A közlekedésbiztonság aktuális kérdései az ezredforduló után / Horváth Zsolt Csaba [et al.]. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 167 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 2. - Bibliogr.: p. 152-167.
ISBN 978-615-5298-15-8 fűzött
Magyarország - közlekedésbiztonság - 21. század - statisztikai adatközlés
656.08(439)"200/201"(083.41)
[AN 3606125]
MARC

ANSEL
UTF-810747 /2015.
A közlekedésbiztonság aktuális kérdései az ezredforduló után (angol)
   Actual questions of transport safety in the new millennium / Zsolt Csaba Horváth [et al.]. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 184 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 3. - Bibliogr.: p. 165-184.
ISBN 978-615-5298-16-5 fűzött
Magyarország - közlekedésbiztonság - 21. század - statisztikai adatközlés
656.08(439)"200/201"(083.41)
[AN 3606167]
MARC

ANSEL
UTF-810748 /2015.
   New regional economic development methods of European automotive industry centers / Dávid Fekete ed. ; [publ. by the] Universitas-Győr Alapítvány. - Győr : Universitas-Győr Alapítvány, 2015. - 114 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2755-0 fűzött
Európai Unió - járműipar - regionális gazdaság - gazdasági fejlődés - 21. század
629(4-62)"200/201" *** 332.1(4-62)"200/201"
[AN 3606177]
MARC

ANSEL
UTF-810749 /2015.
Rohács Dániel (1979-)
   Magnetic levitation and its experimental use in rail and air transportation / Dániel Rohács, Lajos Kisgyörgy, Zsolt Csaba Horváth. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 115 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 5. - Bibliogr.: p. 98-115.
ISBN 978-615-5298-29-5 fűzött
mágnesség - vasút - légi közlekedés - innováció
629.4 *** 629.73 *** 537.6 *** 330.341.1
[AN 3606175]
MARC

ANSEL
UTF-810750 /2015.
Szécsey István
   50 éves a Ganz csuklós villamos : a típus létrejötte és gyártása / Szécsey István. - Budapest : VTTE, 2014. - 43 p. : ill., részben színes ; 25 cm. - (VTTE közlekedéstörténeti füzetek sorozat, ISSN 2416-2248 ; 3.)
Bibliogr.: p. 42-43.
Fűzött
Budapest - közlekedéstörténet - közúti villamosvasút
629.436(439-2Bp.)(091)
[AN 3605098]
MARC

ANSEL
UTF-8
24   Mezõgazdaság. Élelmiszeripar. Állatorvoslás

10751 /2015.
Horváth Lászlóné
   Vegyszer nélküli konyhakertem / Horváth Lászlóné. - [Pörböly] : Szerző, [2015]. - 53 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3036-9 fűzött
biokert - konyhakertészet - amatőr kertészkedés
631.147 *** 635
[AN 3604633]
MARC

ANSEL
UTF-810752 /2015.
Kerényi-Nagy Viktor (1985-)
   A Kárpát-Pannon és Illír régió vadon termő galagonyáinak monográfiája = A monograph of hawthorns of Carpat-Pannon and Illyr regions / Kerényi-Nagy Viktor ; [közread. a] Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. - Gödöllő : SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, [2015]. - 323 p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 284-293. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-480-1 fűzött
Kárpát-medence - galagonya - növényföldrajz
634.17 *** 581.9(4-191)
[AN 3605424]
MARC

ANSEL
UTF-810753 /2015.
Kozma Huba (1943-)
   Borivóknak való : szőlő és bor Kiskunmajsán, egykor és ma / [írta és az interjúkat kész. Kozma Huba] ; [közread. a] Kiskunmajsai Hegyközség. - [Kiskunmajsa] : Kiskunmajsai Hegyközség, 2015. - 115 p. : ill., részben színes ; 20x20 cm
ISBN 978-963-12-1706-3 fűzött : 2800,- Ft
Kiskunmajsa - Magyarország - borvidék - borász - 20. század - 21. század - interjú
663.2(439-2Kiskunmajsa)(092)(047.53)
[AN 3605207]
MARC

ANSEL
UTF-810754 /2015.
Szani Zsolt
   Ellenálló fajták gyümölcstermesztők részére : almatermésűek / Szani Zsolt, Papp Orsolya ; [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. - Budapest : Ömki, [2015]. - 39 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 39-[40].
ISBN 978-963-12-1613-4 fűzött
gyümölcstermesztés - alma
634.11
[AN 3606152]
MARC

ANSEL
UTF-8
25   Háztartás. Otthon
      barkácsolás, hobby

10755 /2015.
Banko Mario
   Az egészség boldogító íze : [50 recept csülök nélkül] / [írta Banko Mario] ; [összeáll. Leipniker Móni]. - Budapest : Gabo, 2015. - 120 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-71-2 fűzött : 3250,- Ft
diéta - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 641.55(083.12)
[AN 3605867]
MARC

ANSEL
UTF-810756 /2015.
Bártfai László
   Házi kenyerek és péksütemények / Bártfai Laci bácsi. - [Kecskemét] : Vagabund, [2015], cop. 2004. - 207 p. ; 20 cm. - (Bártfai Laci bácsi konyhája)
ISBN 978-963-9409-29-3 fűzött
pékáru - szakácskönyv
641.55(083.12):664.66
[AN 3609397]
MARC

ANSEL
UTF-810757 /2015.
Hargitai György (1963-)
   A paleolit csoda : [receptek egy tudatos étrendhez] / [az ételeket kész. Hargitai György] ; [belívfotók Csigó László]. - [Budapest] : I.P.C. Kv., [2015]. - 74, [3] p. : ill., színes ; 25 cm. - (IPC gastro, ISSN 2064-9169)
keretcím: A gyógyító szakács
ISBN 978-963-635-520-3 fűzött
egészséges táplálkozás - szakácskönyv
641.561(083.12) *** 613.2
[AN 3606206]
MARC

ANSEL
UTF-810758 /2015.
Horváth Lászlóné
   Tartósítószer nélküli befőzések / Horváth Lászlóné. - [Pörböly] : Szerző, [2015]. - 74 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3037-6 fűzött
konzerválás - lekvár - befőtt - szakácskönyv
641.4(083.12)
[AN 3604626]
MARC

ANSEL
UTF-810759 /2015.
   Isteni étkeink : a magyar konyha remekei : gomba-, hal- és vadhús-ételek / szerk. Szóládi Brigitta. - [Nagykanizsa] : [Szóládi J.], [2015]. - 96 p. : ill., színes ; 31 cm
ISBN 978-963-89487-4-8 kötött
Magyarország - ételspecialitás - vadhús - hal - szakácskönyv
641.568(439)(083.12) *** 641.55(083.12):637.55/.56
[AN 3605952]
MARC

ANSEL
UTF-810760 /2015.
Korpádi Péter
   Makaron / [receptek Korpádi Péter] ; [fotók Patyi Árpád]. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2015. - 87 p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-251-763-6 fűzött
sütemény - szakácskönyv
641.852(083.12)
[AN 3605479]
MARC

ANSEL
UTF-810761 /2015.
Nagy Szaffina
   Gyors, egyszerű, nyers vegán ételek Szaffina fűszerkonyhájából / Nagy Szaffina ; [ill. Nagy Károly]. - Jav. kiad. - [Veszprém] : Magánkiad., [2014]-. - Ill., színes ; 21 cm
vegetáriánus étrend - szakácskönyv
641.564(083.12)
[AN 3609608]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. köt. - [2014], cop. 2011. - 59 p.
Fűzött : 2490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-06-1584-0)
[AN 3609609] MARC

ANSEL
UTF-8
26   Filozófia
      logika, etika, esztétika

10762 /2015.
Hoffmann Gergely
   Pont az élet : a teljes ember könyve / Hoffmann Gergely. - Budapest : Kairosz, 2015. - 297 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-662-749-2 fűzött : 3200,- Ft
metafizika - személyiségfejlesztés - önismeret - ismeretelmélet
111 *** 159.923.2 *** 165.242.1
[AN 3604908]
MARC

ANSEL
UTF-810763 /2015.
Könczöl Miklós (1981-)
   Platón a jogi rétorikáról : három tanulmány / Könczöl Miklós. - Budapest : Gondolat, 2015. - 118 p. ; 17 cm. - (Recta ratio in nuce, ISSN 2416-285X)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-592-4 fűzött : 2500,- Ft
Platōn (Kr. e. 427-Kr. e. 347)
ókori Görögország - filozófus - retorika - jogfilozófia - 4. század (Kr. e.) - műelemzés
1(38)(092)Platōn *** 82.085(38) *** 340.12(38)
[AN 3605384]
MARC

ANSEL
UTF-810764 /2015.
Tattay Szilárd (1977-)
   Ész, akarat, szabadság : természetjog és természetes jogok a későskolasztikus gondolkodásban / Tattay Szilárd. - Budapest : Gondolat, 2015. - 258 p. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-600-6 fűzött : 2500,- Ft
jogtörténet - jogfilozófia - természetjog - neotomizmus - középkor - újkor
141.319 *** 340.12(4)"12/16"
[AN 3605363]
MARC

ANSEL
UTF-8
27   Teológia. Vallás. Vallástudomány

10765 /2015.
The 365 day children's Bible storybook (magyar)
   Minden napra egy történet a Bibliából : 365 történet az év minden napjára / átd. Joy Melissa Jensen ; [ill. Gustavo Mazali]. - Pécs : Alexandra, 2015. - 445, [4] p. : ill., színes ; 25 cm
Ford. Babits Péter
ISBN 978-963-357-533-8 kötött
bibliai történet - gyermekkönyv - képeskönyv
22.046(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3604499]
MARC

ANSEL
UTF-810766 /2015.
Bársony Béla
   Mária-tisztelet és a búcsújárás hagyománya Bélapátfalván : történeti áttekintés az egykori ciszterci apátság melletti Mária-szobor újbóli felállítása alkalmából / Bársony Béla ; [közread.] Bélapátfalva Város Önkormányzata. - Bélapátfalva : Önkormányzat, 2015. - 12 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 12.
ISBN 978-963-12-3105-2 fűzött
Bélapátfalva - kultusz - mariológia - búcsú - ciszterciták
248.153.8(439-2Bélapátfalva) *** 232.931 *** 271.12(439-2Bélapátfalva)
[AN 3604560]
MARC

ANSEL
UTF-810767 /2015.
Bitskey István (1941-)
   Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében / Bitskey István. - Budapest : Universitas, 2015. - 234 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9671-49-2 kötött : 1680,- Ft
Pázmány Péter (1570-1637)
Magyarország - érsek - katolikus egyház - író - 16. század - 17. század
282(439)(092)Pázmány_P. *** 894.511(092)Pázmány_P.
[AN 3605414]
MARC

ANSEL
UTF-810768 /2015.
   Boldogok az irgalmasok : imakönyv az irgalmasság szentévére. - Budapest : Szt. Maximilian Lap- és Kvk., [2015]. - 125 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 978-963-7573-56-9 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3605976]
MARC

ANSEL
UTF-810769 /2015.
Boross Géza (1931-2010)
   Homiletika / Boross Géza. - Pápa : Dunántúli Református Egyházker., 2015. - 231 p. ; 25 cm. - ("Szólj!" - homiletikai tankönyvek, ISSN 2416-2671 ; 1.)
Bibliogr.: p. 230-231.
ISBN 978-615-5523-03-8 kötött
homiletika - tankönyv
251(078)
[AN 3606023]
MARC

ANSEL
UTF-810770 /2015.
Borsos Sándor (1928-)
   Öregkorunk magvetése : Borsos Sándor és Borsos Sándorné nyugalmazott lelkipásztorok igehirdetései a Tatabánya-bánhidai Református Gyülekezetben. - [Tatabánya] : Fábián-Lukács J., 2015. - 137 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3126-7 fűzött
prédikáció
252
[AN 3604830]
MARC

ANSEL
UTF-810771 /2015.
Buckingham, Jamie
Daughter of destiny (magyar)
   Isten szolgálóleánya : Kathryn Kuhlman élettörténete / Jamie Buckingham ; [ford. Petrőcz Katalin] ; [közread. a] Hit Gyülekezete. - 2. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 310 p. : ill. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
ISBN 978-615-5526-06-0 fűzött : 2190,- Ft
Kuhlman, Kathryn (1907-1976)
Egyesült Államok - prédikátor - baptista egyház - 20. század - életrajz
286.15(73)(092)Kuhlman,_K.
[AN 3609219]
MARC

ANSEL
UTF-810772 /2015.
Calvin, Jean (1509-1564)
Institutio Christianae religionis (magyar)
   Institutio Christianae religionis = A keresztény vallás rendszere / Kálvin János ; [ford. és jegyzetekkel ell. Buzogány Dezső] ; [... szerk. és a mutatókat kész. Bogárdi Szabó István]. - Budapest : Kálvin, 2014. - 2 db ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-558-281-5 kötött
teológia - református egyház
23 *** 284.2
[AN 3564534]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 685 p. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 7/1.)
ISBN 978-963-558-282-2
[AN 3564540] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 698 p. - (Református egyházi könyvtár, ISSN 2062-3445 ; 7/2.)
ISBN 978-963-558-283-9
[AN 3564548] MARC

ANSEL
UTF-810773 /2015.
Crux, Gloria
Chi è San Michele Arcangelo? (magyar)
   Szent Mihály arkangyal tevékenysége és segítségül hívása / [szerk. Jánossy Gábor] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2015. - 79 p. : ill. ; 21 cm
Szerző Crux, Gloria
ISBN 978-963-89858-9-7 fűzött
arkangyal
235.11 *** 248.159.6
[AN 3605220]
MARC

ANSEL
UTF-810774 /2015.
DeGrandis, Robert
Healing the broken heart (magyar)
   A megtört szív gyógyítása : történetek a megbocsátásról és a gyógyulásról / Robert DeGrandis és Linda Schubert ; [ford. Erdeős Éva]. - Budapest : Marana Tha, 2015. - 122 p. ; 20 cm. - (Marana tha sorozat, ISSN 0865-7467 ; 199.)
borító- és gerinccím: A megtört szívek gyógyítása. - Bibliogr.
Fűzött : 800,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-5259-14-2)
bűnbocsánat
248.145.23
[AN 3605498]
MARC

ANSEL
UTF-810775 /2015.
Dōrotheos tīs Gazīs (505?-565 k)
   Gázai Szent Dórotheosz szerzetesi tanításai / [ford., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Baán Zs. Izsák]. - Budapest : Jel, 2015. - 270 p. ; 21 cm. - (Ókeresztény örökségünk, ISSN 1219-5588 ; 20.)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5147-54-8 kötött : 3700,- Ft
ókeresztény irodalom - szerzetesség - aszketika
271 *** 248
[AN 3605823]
MARC

ANSEL
UTF-810776 /2015.
   Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. - Budapest : Kálvin, 2015. - 624 p. : ill., kotta ; 17 cm
ISBN 978-963-300-972-7 kötött : 1400,- Ft
református egyház - egyházi énekeskönyv
284.2 *** 245
[AN 3610086]
MARC

ANSEL
UTF-810777 /2015.
   Engesztelő teendőink hazánkért, a világért : teendők, feladatok, kötelességek / [... szerk. Jánossy Gábor] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2015. - 88 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89858-4-2 fűzött
engesztelés - vallásos irodalom
244
[AN 3605217]
MARC

ANSEL
UTF-810778 /2015.
   Az Evangélium áttekintése idézetek segítségével / [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2014. - 42, [2] p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89858-5-9 fűzött
Biblia. Újszövetség
idézetgyűjtemény
225.046
[AN 3605233]
MARC

ANSEL
UTF-810779 /2015.
Földi Endre (1919-2007)
   Földi Endre atya élete, lelkisége / [szerk. Jánossy Gábor] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2015. - 96 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-89858-8-0 fűzött
Földi Endre (1919-2007)
Magyarország - katolikus pap - 20. század - életútinterjú - vallásos irodalom
282(439)(092)Földi_E.(047.53) *** 244
[AN 3605214]
MARC

ANSEL
UTF-810780 /2015.
Gass, Bob (1944-)
Guidance for today (magyar)
   Járj Istennel mindennap! : hogyan vezet Isten? / Bob Gass ; [ford. Nikodém Noémi] ; [közread. a] Keresztyén Média UCB Hungary. - Bőv. kiad. - Kiskőrös : Keresztyén Média UCB Hungary, cop. 2015. - 29 p. : ill., színes ; 21 cm
Megj. "Mindennapi útmutatás" címmel is
ISBN 978-963-89882-8-7 fűzött : keresk. forgalomba nem kerül
vallásos irodalom
244
[AN 3604890]
MARC

ANSEL
UTF-810781 /2015.
   Hőgyes 40 : Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet Budapest, 1975-2015. - Budapest : Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet, [2015]. - 113 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2326-2 fűzött
Budapest-zuglói Szabadkeresztyén Gyülekezet
Magyarország - szabadegyház - karizmatikusok - egyháztörténet - 20. század - ezredforduló
289(439)"197/201"
[AN 3605816]
MARC

ANSEL
UTF-810782 /2015.
Hollai Antal (1958-2014)
   A csend hangjai : gondolatok az evangéliumról A, B, C évre / Hollai Antal ; [szerk. Mihályi György, Wappler Ádám]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 280 p. ; 20 cm
Fűzött : 1500,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-277-280-6)
homília - elmélkedés
252 *** 242
[AN 3605661]
MARC

ANSEL
UTF-810783 /2015.
Ignatius de Loyola (1491-1556)
   A zarándok : önéletrajzi visszaemlékezések ; Napló : lelki feljegyzések / Loyolai Szent Ignác ; [a bev. tanulmányt írta ... és a lábjegyzeteket kieg. Bartók Tibor] ; [ford. Lukács János, ... Kardos Klára]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 256 p. : ill. ; 21 cm. - (Jezsuita könyvek. Jezsuita füzetek. Források, ISSN 2063-6431 ; 3.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-83-2 kötött : 2800,- Ft
Ignatius de Loyola (1491-1556)
szent - 16. század - lelki élet - memoár
235.3(092)Ignatius_de_Loyola(0:82-94) *** 248.3
[AN 3605985]
MARC

ANSEL
UTF-810784 /2015.
   Isten tanúságtevői az őt nem ismerők körében : "Ahogy Te küldtél engem e világba, úgy küldtem én is őket e világba", Jn 17,18. - Budapest ; Biatorbágy : Spalding Alapítvány, 2015. - 228, [3] p. ; 20 cm. - (Biblia-tanulmányok, ISSN 0865-3119)
ISBN 978-615-5488-06-1 fűzött
bibliamagyarázat
22.07
[AN 3605538]
MARC

ANSEL
UTF-810785 /2015.
   Isten tízparancsolata : Jézus magyarázatával / [szerk. Jánossy Gábor] ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2015. - 96 p. ; 15 cm
ISBN 978-963-89858-6-6 fűzött
tízparancsolat - bibliamagyarázat
241.6 *** 221.12.07
[AN 3605245]
MARC

ANSEL
UTF-810786 /2015.
Jánossy Gábor
   Gondolatok a hit növekedéséhez / Jánossy Gábor ; [közread. a Stella Maris Alapítvány]. - Budapest : Stella Maris Alapítvány, 2015. - 175 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-89858-7-3 fűzött
vallásos irodalom - bibliamagyarázat
22.07 *** 244
[AN 3605202]
MARC

ANSEL
UTF-810787 /2015.
Károlyi Veronika
   A kegyelem rejtélye / Károlyi Veronika. - [Budapest] : Magánkiad., cop. 2015. - 109 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3125-0 fűzött
isteni kegyelem
234
[AN 3605455]
MARC

ANSEL
UTF-810788 /2015.
Kasper, Walter (1933-)
Das Evangelium von der Familie (magyar)
   A család evangéliuma : előadás a bíborosok konzisztóriumán / Walter Kasper ; [ford. Tőzsér Endre]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 91 p. ; 19 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-8014-84-9 fűzött : 980,- Ft
erkölcsteológia - házasság - család
241 *** 265.5 *** 316.356.2
[AN 3605978]
MARC

ANSEL
UTF-810789 /2015.
   Katolikus egyháztörténelem az oktatásban : nemzetközi trendek, új szempontok / [... szerk. Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2015. - 202 p. : ill. ; 24 cm. - (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, ISSN 1787-5161 ; 12.). (Forum historiae ecclesiasticae, ISSN 2416-2744 ; 1.)
A Pécsett, 2014. máj. 13-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5579-00-4 fűzött
Magyarország - egyháztörténet - közoktatás - 21. század - katolikus egyház
282(100)(091) *** 282(439)(091) *** 37.014(439)"201"
[AN 3606270]
MARC

ANSEL
UTF-810790 /2015.
   Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl : a 2012. november 9-én rendezett jubileumi konferencia tanulmányai / szerk. Bojtos Anita. - Piliscsaba : PPKE ; Budapest : Ifjúsági Koordinációs Egyes., 2015. - 192 p. : ill., részben térk. ; 24 cm. - (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák, ISSN 1786-8785 ; 9.)
A konferenciát Piliscsabán tartották. - Váltakozva magyar, olasz és angol nyelven. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-308-247-8 fűzött
Kárpát-medence - Magyarország - ortodox egyház - egyháztörténet - armenisztika
281.5.018.2(4-191)(091) *** 809.198.1(439)
[AN 3605345]
MARC

ANSEL
UTF-810791 /2015.
Keresztes Szilárd (1932-)
   Az én Bibliám : homíliák: Máriapócs, boldogságok / Keresztes Szilárd. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 383 p. ; 21 cm
homília
252
[AN 3605672]
MARC

ANSEL
UTF-810792 /2015.
Luther, Martin (1483-1546)
   Asztali beszélgetések / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán] ; [Márton László új fordítása ...]. - Budapest : Luther, 2015. - 809 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 8.)
Bibliogr.: p. 765-768.
ISBN 978-963-380-050-8 kötött : 4990,- Ft
Németország - reformáció - protestáns lelkész - teológus - 16. század - történelmi forrás
284(430)"15"(093) *** 284.1(430)(092)Luther,_M.
[AN 3610054]
MARC

ANSEL
UTF-810793 /2015.
Luther, Martin (1483-1546)
   Bibliafordítás, vigasztalás, imádság / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán]. - Budapest : Luther, 2015. - 734 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 5.)
Bibliogr.: p. 684-695.
ISBN 978-963-9979-47-5 kötött : 4990,- Ft
Németország - imádkozás - reformáció - 16. század - bibliamagyarázat - történelmi forrás
248.143 *** 22.07 *** 284(430)"15"(093)
[AN 3610041]
MARC

ANSEL
UTF-810794 /2015.
Luther, Martin (1483-1546)
   Levelek / [szerk., a szövegeket vál. és gond. Csepregi Zoltán]. - Budapest : Luther, 2015. - 772 p. ; 24 cm. - (Luther válogatott művei ; 7.)
Bibliogr.: p. 711-720.
ISBN 978-963-380-027-0 kötött : 4990,- Ft
Németország - reformáció - protestáns lelkész - teológus - 16. század - levelezés - történelmi forrás
284(430)"15"(093) *** 284.1(430)(092)Luher,_M.(044)
[AN 3610046]
MARC

ANSEL
UTF-810795 /2015.
Madinger, Herbert
Betet allezeit (magyar)
   Szüntelenül imádkozzatok! / Herbert Madinger ; [ford. Kerényi Dénes]. - 2. kiad. - Budapest : Jel, 2015. - 154 p. ; 18 cm. - (Keresztény lelkiség könyvtára, ISSN 1217-7512)
ISBN 978-615-5147-58-6 fűzött : 1200,- Ft
imádkozás
248.143
[AN 3610031]
MARC

ANSEL
UTF-810796 /2015.
Patsch Ferenc (1969-)
   Katolikus spiritualitás : tabuk nélkül / Patsch Ferenc ; [... rajzait Szűcs Édua kész.]. - Budapest : Jezsuita K., 2015. - 266 p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Jezsuita könyvek
ISBN 978-963-8014-76-4 fűzött : 2500,- Ft
vallásos irodalom - életvezetés
244 *** 613.865
[AN 3606065]
MARC

ANSEL
UTF-810797 /2015.
   A Pécsi Egyházmegye és az I. világháború / [összeáll. és a magyarázó szövegeket írta Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár] ; [kiad. a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet]. - Pécs : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Pécsi Egyháztört. Int., 2015. - 43 p. : ill. ; 24 cm
Kész. a Pécsett, 2014. dec. 29-én megnyitott kiállítás anyagából. - Bibliogr.: p. 42.
ISBN 978-615-5579-01-1 fűzött
Pécsi Egyházmegye
egyháztörténet - magyar történelem - első világháború
282(439-03Pécsi_egyházmegye)"191" *** 943.9"1914/1918"
[AN 3606255]
MARC

ANSEL
UTF-810798 /2015.
Rędzioch, Włodzimierz (1951-)
Accanto a Giovanni Paolo II (magyar)
   II. János Pál pápa közelében : barátok és munkatársak vallomásai : XVI. Benedek emeritus pápa exkluzív interjújával / ... szerk. Wlodzimierz Redzioch ; [ford. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 212 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-277-528-9 fűzött : 2600,- Ft
János Pál (pápa), II., Szent (1920-2005)
pápa - 20. század - ezredforduló - interjú
262.13(092)János_Pál,_II.(047.53)
[AN 3606277]
MARC

ANSEL
UTF-810799 /2015.
   A reformáció emléknapja a hajdúk fővárosában, 2014 / [szerk. Nyakas Miklós]. - [Hajdúböszörmény] : Hajdúböszörmény Kálvin Téri Református Egyházközs., 2015. - 34 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Kálvin téri füzetek, ISSN 2415-9611 ; 1.)
A Hajdúböszörményben, 2014. okt. 31-én rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1559-5 fűzött
Magyarország - Hajdúság - református egyház - egyháztörténet
284.2(439)(091) *** 284.2(439Hajdúság)(091)
[AN 3604976]
MARC

ANSEL
UTF-810800 /2015.
Simon Márta
   A sötétségben elrejtett kincsek / Simon Márta. - Szentgotthárd : Toso Kft., 2015. - 168, [2] p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2772-7 fűzött
nőgyógyászati betegség - műtét - orvosi műhiba - gyógyulás - vallásos irodalom - memoár
244(0:82-94) *** 618-089(0:82-94) *** 614.256 *** 616-036.82(0:82-94)
[AN 3605983]
MARC

ANSEL
UTF-810801 /2015.
Sumrall, Lester (1913-1996)
The life story of Lester Sumrall (magyar)
   Életem / Lester Sumrall ; [... Tim Dudley lejegyzésében] ; [ford. Petrőcz Katalin]. - 3. átd. kiad. - Budapest : Patmos Records, 2015. - 292, [2] p. : ill. ; 21 cm. - (Karizmatikus klasszikusok, ISSN 1785-5764)
Megj. "Az ember, a szolgálat, a látás" címmel is
ISBN 978-615-5526-07-7 fűzött : 2190,- Ft
Sumrall, Lester (1913-1993)
Egyesült Államok - pünkösdista egyház - prédikátor - 20. század - memoár
289(73)(092)Sumrall,_L.(0:82-94)
[AN 3609223]
MARC

ANSEL
UTF-810802 /2015.
Szénási Sándor (1925-2001)
   "Megtaláltuk a Messiást!" : református konfirmációi olvasókönyv / [írta Szénási Sándor] ; [a rajzokat kész. Pap Klára]. - 2. jav. kiad., utánny. - Budapest : Kálvin, 2015, cop. 1989. - 256, [4] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-558-217-4 kötött : 950,- Ft
vallásoktatás - oktatási segédlet
284.2(072) *** 268(072)
[AN 3610109]
MARC

ANSEL
UTF-810803 /2015.
   Szerzetesrendek a Veszprémi egyházmegyében : a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai / szerk. Karlinszky Balázs. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye, 2015. - 453 p. : ill., részben térk. ; 25 cm. - (A Veszprémi egyházmegye múltjából, ISSN 0238-7190 ; 26.)
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5471-04-9 kötött
Veszprémi Egyházmegye
Magyarország - egyháztörténet - katolikus egyház - nyugati keresztény szerzetesrend
282(439-03Veszprémi_egyházmegye)(091) *** 271(439-03Veszprémi_Egyházmegye)(091) *** 271(439)(091)
[AN 3605426]
MARC

ANSEL
UTF-810804 /2015.
Szövényi Zsolt (1944-)
   "Az életet is hittel éltem" / Szövényi Zsolt. - [Budapest] : [Szövényi Zs.], 2015. - 156 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3186-1 fűzött
vallásos irodalom
244
[AN 3605333]
MARC

ANSEL
UTF-8
28   Szociológia. Szociográfia. Statisztika. Demográfia
      szociálpszichológia, társas viselkedés, társas kapcsolatok

10805 /2015.
   2011. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : KSH, 2012-. - ill., színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Népszámlálás 2011
ISBN 978-963-235-347-0
Magyarország - népszámlálás - 21. század - statisztikai adatközlés
312(439)"2011"(083.41)
[AN 3398040]
MARC

ANSEL
UTF-8


   17., A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk. - 2015. - 168 p.
ISBN 978-963-235-482-8 fűzött : 3000,- Ft
Magyarország - fogyatékos - szociális helyzet - 21. század - statisztikai adatközlés
364.26(439)"2011"(083.41)
[AN 3605347] MARC

ANSEL
UTF-810806 /2015.
Benkő Ágnes
   Ami megmaradt.. : hegyaljai zsidó házak / Benkő Ágnes, Wirth Péter. - Budapest : Terc, cop. 2015. - 333 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 332-333.
ISBN 978-615-5445-28-6 fűzött : 4800,- Ft
Tokaj-Hegyalja - zsidóság - építészet
316.347(=924)(439Tokaj-Hegyalja) *** 72(439Tokaj-Hegyalja)
[AN 3605144]
MARC

ANSEL
UTF-810807 /2015.
Botlik József (1949-)
   A reménnyel győzködjük magunkat : magyarok a délszláv háborúban, 1991-1998 / Botlik József ; [közread. a] Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. - Budapest : Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 2015. - 276 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-89808-6-1 fűzött
Délvidék - határon túli magyarság - délszláv háború - nemzetiségi tisztogatás - ezredforduló - publicisztika - interjú
316.347(=945.11)(497.1)"199"(0:82-92) *** 355.426(497.1)"199"(0:82-92) *** 323.12(=945.11)(497.13)"199"(0:82-92)
[AN 3605810]
MARC

ANSEL
UTF-810808 /2015.
Csapó Endre (1921-)
   Üzenet a Dél Keresztje alól / Csapó Endre. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2015. - 68 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-615-5174-81-0 fűzött
Ausztrália - szórványmagyarság
316.347(=945.11)(94)
[AN 3605964]
MARC

ANSEL
UTF-810809 /2015.
Dénes Tamás (1952-|)
   A humán társadalom elmélete : multistrukturális modell alapján / Dénes Tamás, Farkas János. - Budapest : Gondolat, 2015. - 370 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 305-318. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-693-588-7 fűzött : 3950,- Ft
társadalom - társadalmi struktúra - matematikai modell - modellelemzés
316.3 *** 303.04 *** 303.725 *** 519.86
[AN 3605183]
MARC

ANSEL
UTF-810810 /2015.
   Harmadrészt : magyar ifjúság, 2012 / szerk. Nagy Ádám, Székely Levente ; [kiad. az ISZT Alapítvány, UISZ Alapítvány, Excenter Kutatóközpont]. - [Budapest] : ISZT Alapítvány : UISZ Alapítvány ; [Szente] : Excenter Kutközp., cop. 2015. - 348 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-89861-3-9 fűzött
Magyarország - ifjúságszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
316.37-053.6/.8(439)"201"(083.41)
[AN 3605863]
MARC

ANSEL
UTF-810811 /2015.
Kasik László (1981-)
   Személyközi problémák és megoldásuk / Kasik László. - Budapest : Gondolat, 2015. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 197-212.
ISBN 978-963-693-442-2 fűzött : 2450,- Ft
társadalmi viselkedés - interperszonális kapcsolat - gyermeklélektan - képességfejlesztés - konfliktuskezelés
316.62 *** 37.035 *** 159.922.7 *** 316.472.4-053.6
[AN 3605275]
MARC

ANSEL
UTF-810812 /2015.
Kaszás Veronika
   Erdélyi menekültek Magyarországon, 1988-89 : út a menekültkérdés tagadásától az 1951. évi genfi menekültügyi egyezményhez való csatlakozásig / Kaszás Veronika. - Budapest : Gondolat, 2015. - 510 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 479-496.
ISBN 978-963-693-590-0 kötött : 3500,- Ft
Erdély - Románia - Magyarország - határon túli magyarság - menekültügy - nemzetiségi politika - 1980-as évek
314.745.22(=945.11)(498)"198" *** 343.43(439)"198" *** 325.254(=945.11)(498.4)"198" *** 323.15(=00)(498)"198"
[AN 3605456]
MARC

ANSEL
UTF-810813 /2015.
    kövön : töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából : 2014. október 30 - 2015. május 31., Néprajzi Múzeum : [kiállítási vezető] = Picking up the pieces : fragments of rural Hungarian Jewish culture : 30 October 2014 - 31 May 2015, Museum of Ethnography / [... szerk. ... Szarvas Zsuzsa]. - Budapest : Néprajzi Múz., 2014. - 72 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9540-94-1 fűzött
Magyarország - zsidóság - néprajz - kiállítási katalógus
316.347(=924)(439) *** 39(=924)(439) *** 061.4(439-2Bp.)"2014/2015"
[AN 3605860]
MARC

ANSEL
UTF-810814 /2015.
Koltai Ferenc (1926-2013)
   Pápa - Bergen-Belsen - Pápa : ...hogy a megtörténtek ne merüljenek feledésbe / Koltai Ferenc ; [... szerk. Gyárfás Katalin]. - Pápa : Jókai M. Vár. Kvt. ; [Budapest] : Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért, 2014. - 115 p., [1] fol. : ill. ; 21 cm. - (Jókai füzetek, ISSN 0238-7816 ; 79.)
ISBN 978-963-9818-30-9 fűzött
Pápa - zsidóság - holokauszt - helytörténet - 20. század - memoár
316.347(=924)(439-2Pápa)"193/194"(0:82-94) *** 323.12(=924)(439-2Pápa)"194"(0:82-94) *** 943.9-2Pápa"193/194"(0:82-94)
[AN 3609821]
MARC

ANSEL
UTF-810815 /2015.
Lakatos Miklós
   A képzettség és a foglalkozás megfelelésének (kongruenciájának) elemzése a 2011. évi népszámlálás adatainak felhasználásával / Lakatos Miklós. - Budapest : KSH, 2015. - 128 p. ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok, ISSN 1588-6417 ; 6.)
Bibliogr.: p. 128-129.
ISBN 978-963-235-473-6 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - munkaszociológia - iskolai végzettség - 21. század - statisztikai adatközlés
316.334.2(439)"201"(083.41) *** 312.93(439)"201"(083.41) *** 312.993.7(439)"201"(083.41)
[AN 3605334]
MARC

ANSEL
UTF-810816 /2015.
   Metszéspontok : társadalomtudomány és infokommunikáció az ezredforduló után / szerk. és a bevezetőt írta Z. Karvalics László. - Budapest : Gondolat : Infonia : Óbudai Egy. Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközp., 2015. - 349 p. : ill. ; 20 cm. - (Információ és társadalom, ISSN 1786-0024 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-607-5 fűzött : 2900,- Ft
társadalomtudomány - információs társadalom - információs technika
316.77 *** 681.3 *** 30
[AN 3605499]
MARC

ANSEL
UTF-810817 /2015.
Rorke, Bernard
   A lost decade? : reflections on Roma inclusion, 2005-2015 / written by Bernard Rorke, Margareta Matache, Eben Friedman ; [publ. by the Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation]. - Budapest : Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation, 2015. - 68 p. : ill., színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 63-[69].
Fűzött
Európa - cigányság - társadalmi integráció - 21. század
316.347(=924)(4)"201"
[AN 3605531]
MARC

ANSEL
UTF-810818 /2015.
Rust, Serena (1955-)
Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt (magyar)
   Erőszakmentes kommunikáció : amikor a zsiráf a sakállal táncol / Serena Rust ; [ford. Makra Júlia]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2014. - 131 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 131.
ISBN 978-963-291-217-2 fűzött : 1700,- Ft
társadalmi kommunikáció - erőszakmentesség - tolerancia
316.647.5 *** 316.77
[AN 3609558]
MARC

ANSEL
UTF-810819 /2015.
Scholten, Jaap (1963-)
Kameraad baron (magyar)
   Báró elvtárs : utazás az erdélyi arisztokrácia letűnő világában / Jaap Scholten ; [ford. Bérczes Tibor]. - Utánny. - Budapest : Corvina, 2015, cop. 2014. - 405 p. : ill., részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 384-388.
ISBN 978-963-13-6263-3 fűzött : 3990,- Ft
Erdély - Románia - határon túli magyarság - arisztokrácia - társadalomtörténet - állami terror - deportálás - 1945 utáni időszak - oral history
316.343.322(=945.11)(498)(092)"194/198" *** 323.282(498)"194/198" *** 325.254(=945.11)(498.4)(0:82-94)
[AN 3610084]
MARC

ANSEL
UTF-810820 /2015.
   Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben : a nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig / szerk. J. Újváry Zsuzsanna ; [kiad. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar]. - Piliscsaba : PPKE BTK, 2014. - 294 p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-216-4 fűzött
Magyarország - társadalomtörténet - életmód - 17. század - 18. század - 19. század
316.32(439)"16/18" *** 316.728(439)"16/18"
[AN 3606219]
MARC

ANSEL
UTF-810821 /2015.
   Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna : a családon belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia / [szerk. Kuritárné Szabó Ildikó, Tisljár-Szabó Eszter]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Oriold, cop. 2015. - 420 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9771-34-5 fűzött : 3900,- Ft
lelki trauma - családon belüli erőszak - pszichoterápia - emlékezés
316.647.3 *** 615.851 *** 159.953
[AN 3605851]
MARC

ANSEL
UTF-810822 /2015.
Varga István (1956-)
   Ágaskodva, Pannóniában : alkalmi írások / Varga István. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2014. - 111 p. ; 19 cm. - (Más kor könyvek, ISSN 1216-3988 ; 31.)
ISBN 978-615-5174-69-8 fűzött
Magyarország - művészeti élet - kulturális élet - alkalmi beszéd
316.7(439)(042.5)
[AN 3605970]
MARC

ANSEL
UTF-8
29   Néprajz. Etnológia

10823 /2015.
Bajzáth Mária
   Mesefoglalkozások gyűjteménye / [szöveg ...] Bajzáth Mária ; [ill. Haász Katalin]. - 2. kiad. - [Budapest] : Kolibri, [2015]-. - ill. ; 25 cm. - (Népmesekincstár módszertan)
mesepedagógia - népmese - tanári segédkönyv
398.21.001(072) *** 372.839(072)
[AN 3609479]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pedagógusoknak : vázlat 49 meséhez. - cop. 2015. - 167 p.
ISBN 978-615-5450-25-9 kötött : 2990,- Ft
[AN 3609481] MARC

ANSEL
UTF-810824 /2015.
Fürész-Mayernik Melinda
   Angol kalauz a mondókák világába : angol mondókák és gyermekdalok tematikus gyűjteménye, az eljátszásukhoz szükséges gyakorlati tanácsokkal / Fürész-Mayernik Melinda ; [ill. Bakosné Fábián Hajnalka]. - 2. jav. kiad. - [Mór] : [Fürész-Mayernik M.], cop. 2015. - 227, [4] p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-226.
ISBN 978-963-12-2730-7 fűzött
angol nyelv - mondóka
398.831(=20)
[AN 3609424]
MARC

ANSEL
UTF-810825 /2015.
Gállné Gróh Ilona
   Ringató : ölbéli játékok, mondókák, dalok / Gróh Ilona ; [ill. Maros Krisztina ...]. - 4. kiad. - [Budapest] : Kolibri : Ringató, 2015, cop. 2012. - 89, [6] p. : ill., színes, részben kotta ; 21x23 cm + CD
ISBN 978-615-5234-15-6 kötött : 3990,- Ft
mondóka - gyermekdal - auditív dokumentum
398.831(=945.11)(02.053.2) *** 784.67(02.053.2)
[AN 3609500]
MARC

ANSEL
UTF-810826 /2015.
Hoppál Mihály (1942-)
   Sámánok, képek, szertartások : Hoppál Mihály néprajzi jegyzetei, Nádorfi Lajos fényképei. - Budapest : Minden Kép K., 2015. - 213 p. : ill., részben színes ; 28 cm
Bibliogr.: p. 210-212. - Filmogr.: p. 213.
ISBN 978-963-12-1300-3 kötött
Soós, Jóska (1921-2008)
Ázsia - Belgium - sámánizmus - festőművész - 20. század - külföldön élő magyar személyiség - interjú - album
398.49(5) *** 291.612 *** 75(493)(=945.11)(092)Soós_J.(047.53)
[AN 3605519]
MARC

ANSEL
UTF-810827 /2015.
Kriza János (1811-1875)
   Székely népmesék / írta Kriza János ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 117 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5535-07-9 kötött : 2800,- Ft
magyar néprajz - székelyek - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(439.21Székelyföld)(02.053.2)
[AN 3606103]
MARC

ANSEL
UTF-810828 /2015.
Lengyel Dénes (1910-1987)
   Régi magyar mondák / Lengyel Dénes. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 526, [8] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-685-4 kötött : 3490,- Ft
magyar néprajz - monda - gyermekkönyv
398.223(=945.11)(02.053.2)
[AN 3609315]
MARC

ANSEL
UTF-810829 /2015.
   Magyar népmesék / összeáll. Szalai Lilla ; ill. M. Nagy Szilvia. - [Budapest] : Ventus Libro, cop. 2015. - 117 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5535-06-2 kötött : 2800,- Ft
magyar néprajz - magyar irodalom - gyermekirodalom - népmese - mese
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3606111]
MARC

ANSEL
UTF-810830 /2015.
   Mátyás király : mesélő történelem / [szerk. Csürkéné Tóth Dóra, Miklós Malvina] ; [ill. Bedzsula István, Nagybákay Diána, Vass Richárd]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 77, [2] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-615-5370-84-7 kötött
Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - uralkodó - 15. század - népmese - gyermekkönyv
398.21(=945.11)(02.053.2) *** 930.85(439)"14"(02.053.2) *** 943.9(092)Mátyás,_I.(02.053.2)
[AN 3605696]
MARC

ANSEL
UTF-810831 /2015.
Pető Margit (1935-)
   Rozmaring ága, virágnak virága ; Kedves vendég, tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél / Pető Margit. - 2. kiad. - Mezőkövesd : [Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft.], 2015. - 263, 191 p. : ill. ; 21 cm
Közread. a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft.
ISBN 978-963-12-2507-5 fűzött
Matyóföld - Mezőkövesd - magyar néprajz - népszokás - ételspecialitás - memoár - szakácskönyv
39(=945.11)(439Matyóföld)(0:82-94) *** 641.568(439Matyóföld)(083.12)
[AN 3604879]
MARC

ANSEL
UTF-810832 /2015.
   Ünnepek ünnepe : tíz karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől / [szerk. Király Levente]. - 4. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 196, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-178-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - elbeszélés - antológia
398.332.416(0:82-32) *** 894.511-32(082) *** 82-32=945.11
[AN 3610091]
MARC

ANSEL
UTF-8
30   Politika

10833 /2015.
   Afrikai terrorista- és szakadárszervezetek / [szerk. Kiss Álmos Péter] ; [a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat kiadványa]. - Budapest : Honvéd Vezérkar Tud. Kutatóműhely : MH Összhaderőnemi Parancsnokság : MH Geoinformációs Szolg., 2015. - 480 p. : ill., színes, térk. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89948-4-4 fűzött
Afrika - terrorszervezet - ellenállási mozgalom - 20. század - 21. század
323.285(6)"19/201" *** 323.26(6)"19/201"
[AN 3605259]
MARC

ANSEL
UTF-810834 /2015.
Borda Lajos (1950-)
   Zebegény, ahogy én látom / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2015. - 7 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 1.)
Fűzött
Zebegény - helyi politika - helyi önkormányzat - 21. század - publicisztika
323(439-2Zebegény)"201"(0:82-92) *** 352(439-2Zebegény)"201"(0:82-92)
[AN 3605560]
MARC

ANSEL
UTF-810835 /2015.
Borda Lajos (1950-)
   A Zebegényi Hírnök és egyebek / Borda Lajos. - Zebegény : Borda L., 2015. - 11 p. ; 21 cm. - (Zebegényi zabszem ; 2.)
Fűzött
Zebegény - helyi politika - helyi önkormányzat - 21. század - publicisztika
323(439-2Zebegény)"201"(0:82-92) *** 352(439-2Zebegény)"201"(0:82-92)
[AN 3605580]
MARC

ANSEL
UTF-810836 /2015.
Horváth Péter
   Pártok és koalíciók : kormányalakítás Magyarországon, 1990-2014 / Horváth Péter. - Budapest : Gondolat, 2014. - 298 p. : ill. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.: p. 239-258.
ISBN 978-963-693-546-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politikatörténet - kormány - rendszerváltás - ezredforduló
328(439)"199/201"
[AN 3605984]
MARC

ANSEL
UTF-810837 /2015.
Janke, Igor (1967-)
Napastnik (angol)
   Forward! : the story of Hungarian prime minister Viktor Orbán / Igor Janke ; [... transl. ... Matthew Watson-Broughton and Andrew Clark]. - [Göd] : Aeramenum Books, cop. 2015. - 332 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 332.
ISBN 978-615-5475-10-8 kötött : 5800,- Ft : 12,99 GBP : 19,99 USD : 19,99 EUR
Orbán Viktor (1963-)
Magyarország - politikus - ezredforduló - 21. század
32(439)(092)Orbán_V.
[AN 3604774]
MARC

ANSEL
UTF-810838 /2015.
   Keletről nyugatra : a kommunista mozgalom titkos pénzei / szerk. Kiss Réka, Soós Viktor Attila. - Budapest : NEB, 2015. - 144 p. ; 24 cm. - (NEB könyvtár, ISSN 2415-9573)
Bibliogr.
ISBN 978-615-80191-6-3 fűzött : 1500,- Ft
Magyarország - Olaszország - kommunista párt - finanszírozás - gazdasági együttműködés - hidegháború - történelmi forrás
329.15(439)"195/198" *** 329.15(100)"195/198" *** 658.14 *** 339.92(45)"195/198"(093) *** 339.92(439)"195/198"(093)
[AN 3604971]
MARC

ANSEL
UTF-810839 /2015.
Kincses Áron
   A nemzetközi migráció Magyarországon és a Kárpát-medence magyar migrációs hálózatai a 21. század elején / Kincses Áron. - Budapest : KSH, 2015. - 87 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok, ISSN 1588-6417 ; 8.)
Bibliogr.: p. 84-87.
ISBN 978-963-235-484-2 fűzött : 1400,- Ft
Magyarország - Közép-Európa - migráció - 21. század - népességváltozás - statisztikai adatközlés
325(439)"200/201" *** 325(4-11)"200/201" *** 314.8(439)"200/201" *** 314.8(4-11)"200/201"
[AN 3605328]
MARC

ANSEL
UTF-810840 /2015.
Pataki Ferenc (1928-)
   Nemzet és baloldal / Pataki Ferenc. - Budapest : Noran Libro, 2015. - 298 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 298-[299].
ISBN 978-615-5513-15-2 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - Európa - baloldali irányzat - belpolitika - politika - nacionalizmus - 20. század
329.14(439)"19" *** 323(439)"19" *** 32(4)"19"
[AN 3605037]
MARC

ANSEL
UTF-810841 /2015.
Soós Mihály
   A magyar polgári hírszerzés NATO elleni tevékenysége az 1980-as években [elektronikus dok.] / Soós Mihály ; [közread. a] Hamvas Intézet. - Szöveg (pdf : 51.6 MB). - Budapest : Hamvas Int., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134085. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
North Atlantic Treaty Organization
Magyarország - hírszerzés - biztonságpolitika - Kádár-korszak - 1980-as évek - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
327.84(439)"198"(093) *** 355.02(439)"198"(093) *** 355.356(100-15)NATO
[AN 3608540]
MARC

ANSEL
UTF-810842 /2015.
Szászfalvi László (1961-)
   Belső iránytű : Szászfalvi László országgyűlési képviselővel beszélget Lőrincz Sándor. - Budapest : Kairosz, 2015. - 130 p. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 107.)
ISBN 978-963-662-781-2 fűzött : 1500,- Ft
Szászfalvi László (1961-)
politikus - protestáns lelkész - református egyház - 20. század - 21. század - életútinterjú
32(439)(092)Szászfalvi_L.(047.53) *** 284.2(439)(092)Szászfalvi_L.(047.53)
[AN 3604880]
MARC

ANSEL
UTF-810843 /2015.
Tőke Péter (1945-)
   A kormánybuktatások kézikönyve / Tőke Péter Sheldon, Drábik János. - [Budapest] : Intermix Budapest, [2015]. - 240 p. : ill. ; 20 cm
A borítón számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-87697-4-9 fűzött : 3990,- Ft
Magyarország - politikai harc
323.26(439)(089.3)
[AN 3606066]
MARC

ANSEL
UTF-810844 /2015.
Ványi Éva (1975-)
   Jelentés a kormányról : kormányzati karrierút Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig / Ványi Éva. - [Budapest] : Századvég, cop. 2015. - 249 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 231-249.
ISBN 978-615-5164-22-4 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország. Kormány
Magyarország - politikatörténet - kormány - politikai szociológia - politikai elit - rendszerváltás - ezredforduló
328.13(439)"198/201" *** 316.334.3(439)"198/201" *** 316.344.4(439)"198/201"
[AN 3605123]
MARC

ANSEL
UTF-8
31   Történettudomány. Történelem. Művelõdéstörténet. Régészet

10845 /2015.
Bakay Kornél (1940-)
   Fegyverem a szó : előadások, tanulmányok / Bakay Kornél. - Budapest : Respenna, 2015. - 495 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-12-2279-1 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3605993]
MARC

ANSEL
UTF-810846 /2015.
Borbola János (1948-)
   A magyar név eredete és a π bölcsője : az RMP 35-38. példáinak megoldása / Borbola János. - Budapest : Magánkiad., 2015. - 135 p., [8] t. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 133-135.
ISBN 978-963-12-2457-3 fűzött
magyarságkutatás
930.8(=945.11)(089.3)
[AN 3605299]
MARC

ANSEL
UTF-810847 /2015.
Botos László (1935-)
   Öt év van hátra.. : kiáltvány Trianon 95. évében / Botos László. - Budapest : Hun-idea, 2015. - 96 p. : ill., részben térk. ; 30 cm. - (Magyarságtudományi füzetek, ISSN 2061-649X ; 24.)
A gerincen számozási adatként: 7. - Csobánczi Elemér írásaival
ISBN 978-963-7014-77-2 fűzött
magyar történelem
943.9(089.3)
[AN 3605478]
MARC

ANSEL
UTF-810848 /2015.
   A bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon : a 2014. december 17-18-án rendezett konferencia előadásainak kivonatai = State of Hungarian Bronze Age research : abstracts of the conference papers held between 17th and 18th of December 2014 / szerk. Kiss Viktória [et al.] ; [rend., közread. a] Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int. : ELTE BTK Régészettud. Int., 2014. - 109 p. ; 30 cm
A konferenciát Budapesten tartották
ISBN 978-963-9627-89-5 fűzött
Magyarország - régészet - bronzkorszak - konferencia-kiadvány
903(439) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3605103]
MARC

ANSEL
UTF-810849 /2015.
   Eötvözet IV : az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium IV. közös konferenciáján elhangzott előadások / [szerk. Balatoni Balázs és Gyarmati Sándor]. - Szeged : SZTE Eötvös L. Kollégium, 2015. - 174 p. : ill. ; 24 cm. - (Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati, ISSN 2062-8439 ; 4.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-306-391-0 fűzött
történettudomány - társadalomtudomány - bölcsészettudomány - konferencia-kiadvány
930.1 *** 82 *** 061.3(439-2Szeged) *** 30
[AN 3604816]
MARC

ANSEL
UTF-810850 /2015.
Erős Vilmos (1960-)
   Modern historiográfia : az újkori történetírás egy története / Erős Vilmos. - Budapest : Ráció, 2015. - 607 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 459-549.
ISBN 978-615-5047-79-4 fűzött : 4250,- Ft
történetírás - historiográfia - újkor
930.1(100)(091) *** 930.1(100)"15/19"
[AN 3605382]
MARC

ANSEL
UTF-810851 /2015.
Friedrich Klára (1948-)
   A nagyszentmiklósi kincs megfejtési kísérlete / Friedrich Klára. - Budapest : [s.n.], 2015. - 68 p. : ill. ; 30 cm
Spirál fűzéssel. - Bibliogr.: p. 66-68.
Fűzött
Nagyszentmiklós - epigráfia - magyarságkutatás - ötvösség - avarok területe - lelet
930.271 *** 930.8(=945.11) *** 739.1(369.2)
[AN 3606050]
MARC

ANSEL
UTF-810852 /2015.
Gyucha Attila (1971-)
   Prehistoric village social dynamics : the early Copper Age in the Körös Region / Attila Gyucha. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 356 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 34.). (Prehistoric research in the Körös Region, ISSN 2064-7557 ; 2.)
Bibliogr.: p. 299-352.
ISBN 978-963-9911-68-0 kötött
Körösök vidéke - régészet - rézkorszak
903(439)(282.243.742.3)"636" *** 903(498)(282.243.742.3)"636"
[AN 3605279]
MARC

ANSEL
UTF-810853 /2015.
Hill, Clint (1932-)
Mrs. Kennedy and me (magyar)
   Mrs. Kennedy és én / Clint Hill és Lisa McCubbin ; [ford. Lénárd Henrik]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 473, [4] p. : ill. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-373-998-3 fűzött : 3499,- Ft
Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994)
Hill, Clint (1932-)
Egyesült Államok - híres ember - nő - biztonsági szolgálat - személyvédelem - 20. század - memoár
929(73)Onassis,_J._K. *** 351.746.3(73)(092)Hill,_C.(0:82-94)
[AN 3605138]
MARC

ANSEL
UTF-810854 /2015.
   Identitás és kultúra 2 = Identity and culture 2 / [szerk. Gaul Cicelle, Vasáros Zsolt]. - Budapest : BME Építészmérnöki Kar Ipari és Mezőgazd. Épülettervezési Tansz., 2015. - 96 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 20x20 cm. - (Ipartanszék füzetek, ISSN 2064-5325 ; 3.)
ISBN 978-963-313-176-3 fűzött
Dacia - Erdély - régészet - területfejlesztés - építészeti terv
904(398.2) *** 711.1(498.4) *** 72.011
[AN 3606186]
MARC

ANSEL
UTF-810855 /2015.
   Jogszolgáltatás Debrecenben = Justice in Debrecen / [szerk. Megyeri-Pálffi Zoltán] ; [fotó Batta Gergő] ; [közread. a Debreceni Törvényszék]. - Debrecen : Debreceni Törvényszék, 2015. - 80 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 34 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-2848-9 kötött
Debrecen - helytörténet - igazságszolgáltatási szervezet - bíróság - album
943.9-2Debrecen *** 725.15(439-2Debrecen)(091) *** 347.97/.99(439-2Debrecen)(091)
[AN 3605794]
MARC

ANSEL
UTF-810856 /2015.
   Képszabadság : válogatás a Népszabadság egyedülálló fotóarchívumából / [szerk. N. Kósa Judit]. - Pécs : Alexandra, 2015-. - ill. ; 24 cm
keretcím: Népszabadság retro
Magyarország - művelődéstörténet - helyismeret - hétköznapi élet - Kádár-korszak - karcolat - antológia - fényképalbum
930.85(439)"196/197" *** 908.439"196/197"(084.12) *** 894.511-43(082)
[AN 3605242]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., "Átkos" pillanatok. - 2015. - 95 p.
ISBN 978-963-357-527-7 fűzött : 990,- Ft
[AN 3605247] MARC

ANSEL
UTF-8


   2., "Ha végre itt a nyár...". - 2015. - 95 p.
ISBN 978-963-357-591-8 fűzött : 990,- Ft
[AN 3605249] MARC

ANSEL
UTF-810857 /2015.
Lőrincz Gézáné
   A Ráskay főnemesi család története a 15-16. században / Lőrincz Gézáné. - Salgótarján : Lőrincz G., 2015. - 164, [2] p. : ill., részben színes ; 26 cm
Bibliogr.: p. 161-164.
ISBN 978-963-12-2871-7 kötött
Ráskay család
családtörténet - 15. század - 16. század
929.52(439)Ráskay"14/15"
[AN 3606026]
MARC

ANSEL
UTF-810858 /2015.
   Magyarország régészeti topográfiája : múlt, jelen, jövő : a 2015. május 11-13. között, Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai / szerk. Benkő Elek, Bondár Mária, Kolláth Ágnes ; [rend., közread. az] MTA BTK Régészeti Intézet. - Budapest : MTA BTK Régészeti Int., 2015. - 92 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5254-04-8 fűzött
Magyarország - régészet - topográfia - konferencia-kiadvány
903/904(439) *** 528.425 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3604895]
MARC

ANSEL
UTF-810859 /2015.
   Megélni, megvallani : a párbeszéd fóruma / [közread. az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség ...]. - [Budapest] : EMIH : Századvég, cop. 2015. - 132 p. ; 20 cm
A Budapesten, 2012. szept. 11-12-én azonos címmel rendezett konferencia előadásainak szerkesztett anyaga
ISBN 978-615-5164-18-7 fűzött : 2500,- Ft
Magyarország - zsidóság - identitás - asszimiláció - antiszemitizmus - magyar történelem
943.9(=924) *** 323.12(=924)(439) *** 323.1(=924)
[AN 3605116]
MARC

ANSEL
UTF-810860 /2015.
Nagy György (1953-)
   Magyarország apróbetűs története / Nagy György. - 2. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 323 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-09-6482-1 kötött : 3600,- Ft
Magyarország - művelődéstörténet - magyar történelem
930.85(439) *** 943.9
[AN 3610089]
MARC

ANSEL
UTF-810861 /2015.
Nemere István (1944-)
   Tiszta vér-e a magyar? : idegenek Magyarországon / Nemere István. - [Budapest] : Anno, 2015. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 199.
ISBN 978-963-375-800-7 fűzött
magyar történelem - etnicitás - magyarságkutatás
943.9(=00) *** 323.1(=945.11)
[AN 3605001]
MARC

ANSEL
UTF-810862 /2015.
Quliyev, Vilayät (1952-)
Azerbajdžanskaâ škola v rossijskom vostokovedenii (angol)
   The Azerbaijani school in Russian orientalism : the first half of 19th century / Vilayat Guliyev. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 343, [9] p. : ill. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 325-343.
ISBN 978-963-414-050-4 fűzött
Azerbajdzsán - Oroszország - művelődéstörténet - tudománytörténet - keletkutatás - 19. század
930.85(479.24) *** 001(47)"18"
[AN 3605504]
MARC

ANSEL
UTF-810863 /2015.
   Somlóország II : Istenadta szép vidék / összeáll. M. Mester Katalin. - [Somló] : Szerző, 2015. - 448 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-12-1115-3 fűzött
Somló környéke - helytörténet - művelődéstörténet - borvidék
943.9Somló *** 663.2(439Somló) *** 930.85(439Somló)
[AN 3605340]
MARC

ANSEL
UTF-810864 /2015.
Szilágyi István (1950-)
   Portugália a huszadik században / Szilágyi István. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 276, [4] p. : ill. ; 23 cm. - (Varietas Europaea, ISSN 1785-6361)
Bibliogr.: p. 249-265.
ISBN 978-963-414-049-8 fűzött : 2990,- Ft
Portugália - történelem - politikatörténet - gazdaságtörténet - 20. század
946.9"19" *** 32(469)"19" *** 338(091)(469)"19"
[AN 3604642]
MARC

ANSEL
UTF-810865 /2015.
Szilágyi Károly (1940-)
   Értetek - értitek? : egy őrült amerikás magyar élettörténete / Szilágyi Károly. - Budapest : Pannónia Ny., 2014. - 151 p. : ill., főként színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-1039-2 fűzött : 3990,- Ft
Lőrincz Kálmán (1946-)
Habitat for Humanity
Egyesült Államok - Magyarország - külföldön élő magyar személyiség - szociális program - alapítvány - házépítés - memoár
929(=945.11)(73)Lőrincz_K.(0:82-94) *** 728(439) *** 364(73)
[AN 3605518]
MARC

ANSEL
UTF-810866 /2015.
Táborosi Zoltánné Purczel Ágota
   Dunaharaszti régi képes levelezőlapokon : [1899-1979] / [... vál., a szöveget írta és szerk. Táborosi Zoltánné Purczel Ágota] ; [kiad. a Dunaharaszti Városi Könyvtár]. - Dunaharaszti : Dunaharaszti Városi Kvt., 2015. - 120 p. : ill., részben színes ; 30 cm
ISBN 978-963-89158-2-5 kötött
Dunaharaszti - helytörténet - helyismeret - album - képes levelezőlap
943.9-2Dunaharaszti(084.1) *** 908.439-2Dunaharaszti(084.1) *** 796.5(439)
[AN 3604977]
MARC

ANSEL
UTF-810867 /2015.
   Új világ született : európai testvérháború, 1914-1918 / [... vezető kurátor Schmidt Mária] ; [a katalógust írta és szerk. Schmidt Mária, Tallai Gábor] ; [... kiad. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány]. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, cop. 2015. - 74 p. : ill., részben színes ; 18x20 cm
A Budapesten, 2015. júl. 8 - dec. 31. között azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa
ISBN 978-615-5118-29-6 fűzött : 1500,- Ft
Európa - történelem - első világháború - politikatörténet - katonapolitika - kiállítási katalógus
94"1914/1918" *** 32(4)"1914/1918" *** 355.02(4) *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3605145]
MARC

ANSEL
UTF-810868 /2015.
Varga Istvánné Fajszi Mária
   Mozaikok Fülöpszállás történetéből a II. világháborúig / Varga Istvánné Fajszi Mária ; [... szerk., a szöveget gond. és a latin szövegeket ford. Balogh Mihály] ; [kiad. Fülöpszállás Község Önkormányzata]. - Fülöpszállás : Önkormányzat, 2015. - 152 p. : ill. ; 25 cm
Bibliogr.: p. 128-130.
ISBN 978-963-12-2908-0 kötött
Fülöpszállás - helytörténet - kunok
943.9-2Fülöpszállás *** 943.9(=943.46)
[AN 3605128]
MARC

ANSEL
UTF-810869 /2015.
Varga Szabolcs (1978-)
   Studije o povijesti Sigeta i obitelji Zrinski u 16. stoljeću / Szabolcs Varga ; [izd. Szigetvári Várbaráti Kör, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet]. - Szigetvár : Szigetvári Várbaráti Kör ; [Pécs] : Pécsi Püspöki Hittud. Főisk. Egyháztört. Int., 2015. - 224 p. : ill., részben térk. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 199-224.
ISBN 978-615-5579-02-8 fűzött
Zrínyi család
Szigetvár - helytörténet - családtörténet - 16. század
943.9-2Szigetvár"15" *** 929.52(439)Zrínyi
[AN 3606115]
MARC

ANSEL
UTF-8
32   Földrajztudomány. Földrajz. Honismeret. Országismeret

10870 /2015.
Bartha Júlia (1955-)
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár = Collection of values of Jász-Nagykun-Szolnok County / [szerzők Bartha Júlia, Hortiné Bathó Edit, Horváth László] ; [közread. a] Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. - [Szolnok] : Jász-Nagykun-Szolnok M. Önkormányzat, 2015. - 95 p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-7204-34-0 kötött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - helyismeret - művelődéstörténet - magyar néprajz - jászok
908.439.169(084.1) *** 930.85(439.169) *** 39(=915.92)(439)
[AN 3605481]
MARC

ANSEL
UTF-810871 /2015.
Botz Domonkos (1952-)
   Hegyektől ölelve : barangolás a Mátrában / Botz Domonkos. - [Budapest] : Botz D., cop. 2014. - 59 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1332-4 fűzött : 1350,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-12-3146-5)
Mátra - Heves megye - helyismeret
908.439(234.373.3) *** 908.439.133
[AN 3605223]
MARC

ANSEL
UTF-810872 /2015.
   Cserhátszentiváni tanulmányok / [szerk.] Farkas Tibor, Kenderfi Miklós. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 127 p. : ill., részben térk. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-269-493-1 fűzött
Cserhátszentiván - gazdaságföldrajz - társadalomföldrajz - szociográfia
911.3(439-2Cserhátszentiván) *** 308(439-2Cserhátszentiván)
[AN 3605648]
MARC

ANSEL
UTF-810873 /2015.
   Ezerarcú Ócsa : [album Ócsa várossá válásának 10. évfordulója alkalmából meghirdetett fotóverseny és novellapályázat alkotásaiból] / [szerk. ... Kertészné Molnár Anna] ; [közread. Ócsa Város Önkormányzata]. - Ócsa : Önkormányzat, cop. 2015. - 96 p. : ill., színes ; 18x20 cm
ISBN 978-963-12-3112-0 fűzött
Ócsa - helyismeret - pályázat - fényképalbum - antológia
908.439-2Ócsa(084.1)(0:82-822) *** 06.063
[AN 3605997]
MARC

ANSEL
UTF-810874 /2015.
Frisnyák Sándor (1934-)
   A Gödöllői-dombság történeti földrajza : tanulmánygyűjtemény / Frisnyák Sándor ; [kiad. a Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete és a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium]. - Nyíregyháza : NYF Turizmus és Földrajztud. Int. ; Szerencs : Bocskai I. Katolikus Gimn., 2015. - 135, [5] p., [16] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5545-00-9 kötött
Gödöllői-dombság - Gödöllői kistérség - történeti földrajz
911.3(439)(234.373.31Gödöllői-dombság) *** 911.3(439-2Gödöllő)
[AN 3605346]
MARC

ANSEL
UTF-810875 /2015.
   Gastronomy and culture / [ed. by Katalin Csobán, Erika Könyves] ; [publ. ... Faculty of Economics University of Debrecen ...]. - [Debrecen] : Univ. of Debrecen, 2015. - 159 p. : ill., színes, részben térk. ; 23 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-473-828-2 fűzött
Európa - gasztronómia - turizmus - helyismeret
908.4 *** 641.5(4) *** 338.48
[AN 3604555]
MARC

ANSEL
UTF-810876 /2015.
Gerse József
   Városok, falvak / [szerzők Gerse József, Szilágyi Dániel]. - Budapest : KSH, 2015. - 88 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Magyarország településhálózata, ISSN 2064-8073 ; 2.)
Lezárva: 2015. ápr.
ISBN 978-963-235-477-4 fűzött : 2000,- Ft
Magyarország - településföldrajz - településszociológia - 21. század - statisztikai adatközlés
911.3(439)"201"(083.41) *** 316.334.55/.56(439)(083.41)
[AN 3605332]
MARC

ANSEL
UTF-810877 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (angol)
   Budapest : guide with 202 photos & text of Otto Kaiser / [transl. Richard Robinson]. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-02-5 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609077]
MARC

ANSEL
UTF-810878 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (angol)
   Budapest : [my sweetheart] / Ottó Kaiser ; [transl. Richard Robinson]. - 2. ed. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-5190-11-7 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609163]
MARC

ANSEL
UTF-810879 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (francia)
   Budapest : guide avec 202 photos et texte d'Otto Kaiser / [trad. Zsuzsanna Bony-Rákóczi]. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5190-04-09)
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609073]
MARC

ANSEL
UTF-810880 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (német)
   Budapest : Guide mit 202 Fotos und Text von Otto Kaiser / [Übers. Móroczné[!] Hortobágyi Zsuzsanna]. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-03-2 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609065]
MARC

ANSEL
UTF-810881 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
   Budapest : [örök szerelmem] / Kaiser Ottó. - 2. kiad. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 128 p. : ill., főként színes, részben térk. ; 27 cm
ISBN 978-615-5190-10-0 fűzött
Budapest - helyismeret - helytörténet - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 943.9-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609135]
MARC

ANSEL
UTF-810882 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (orosz)
   Budapešt : 202 fotografij i tekst Otto Kaiŝera / [per. Morocne Hortobadʹi Žužanna]. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-08-7 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609093]
MARC

ANSEL
UTF-810883 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (spanyol)
   Budapest : guiía con 202 photografias y texto de Otto Kaiser / [trad. Georgina Moreno]. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-06-3 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kaiser_O.
[AN 3609068]
MARC

ANSEL
UTF-810884 /2015.
Kovács P. Attila
Budapest napkeltétől napnyugtáig (angol)
   Budapest from sunrise to sunset / Attila P. Kovács ; texts by Tibor Berta and Attila P. Kovács ; [transl. by Katalin Cseh and Tibor Cseh]. - [Budapest] : Pannon-Kultúra Kft., 2015. - 169, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89252-8-2 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_P._A.
[AN 3605514]
MARC

ANSEL
UTF-810885 /2015.
Kovács P. Attila
Budapest napkeltétől napnyugtáig (német)
   Budapest von früh bis spät / Attila P. Kovács ; den Linktext haben Tibor Berta und Attila P. Kovács geschrieben ; [Übers. Ótós Ildikó]. - [Budapest] : Pannon-Kultúra Kft., 2015. - 169, [4] p. : ill., színes, részben térk. ; 21x21 cm
ISBN 978-963-89252-9-9 kötött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
908.439-2Bp.(084.12) *** 77.04(439)(092)Kovács_P._A.
[AN 3605510]
MARC

ANSEL
UTF-810886 /2015.
Kucza Péter
   Nagykáta anno II., 1914-1939 : visszatekintés helytörténetünk negyedszázadára / írta és szerk. Kucza Péter ; Nagykáta Város Önkormányzatának kiadása. - Nagykáta : Önkormányzat, 2015. - 111 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-2620-1 kötött : keresk. forgalomba nem kerül
Nagykáta - helyismeret - helytörténet
908.439-2Nagykáta *** 943.9-2Nagykáta
[AN 3604627]
MARC

ANSEL
UTF-810887 /2015.
Márkusné Vörös Hajnalka
   Vásárállás / írta és szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. - [Veszprém] : MNL Veszprém M. Lvt., 2015. - 368 p. : ill., részben térk. ; 21 cm. - (Veszprémi kaleidoszkóp, ISSN 2064-2830 ; 2.)
QR-kódokkal. - Bibliogr.
ISBN 978-963-7229-41-1 fűzött
Veszprém - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Veszprém *** 930.85(439-2Veszprém)
[AN 3605423]
MARC

ANSEL
UTF-810888 /2015.
Szécsi Éva
   Párizs / Szécsi Éva, Lukács Katalin. - Bőv., átd. kiad. - Budapest : Cartographia, 2015, cop. 2008. - 192 p. : ill., színes, részben térk. ; 20 cm. - (Cartographia útikönyvek, ISSN 1588-8118)
Lezárva: 2015. jan.
ISBN 978-963-352-432-9 fűzött
Párizs - útikönyv
914.4-2Paris(036)
[AN 3609417]
MARC

ANSEL
UTF-810889 /2015.
Tábori László (1947-)
   Budapest feltáratlan titkai / Tábori László. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 173 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 978-615-5351-81-5 fűzött : 2000,- Ft
Budapest - helyismeret - művelődéstörténet
908.439-2Bp. *** 930.85(439-2Bp.)
[AN 3605379]
MARC

ANSEL
UTF-810890 /2015.
Zsiga Henrik
   Balaton bringával : új utak, friss élmények / Zsiga Henrik. - [Veszprém] : Kalliopé, 2015. - 267 p. : ill., színes, részben térk. ; 19 cm
ISBN 978-615-5378-08-9 fűzött : 2980,- Ft
Balaton (környék) - Közép-Dunántúl - kerékpártúra - útikönyv
914.39(285.2Balaton)(036) *** 914.391.1(036) *** 796.57
[AN 3605490]
MARC

ANSEL
UTF-8
33   Jog. Jogtudomány. Közigazgatás

10891 /2015.
   Az állam szuverenitása : eszmény és/vagy valóság : interdiszciplináris megközelítések / szerk. Takács Péter. - Budapest : Gondolat : MTA TK JTI ; Győr : SZE DFK, 2015. - 562 p. ; 25 cm. - (Juris dictio, ISSN 2416-1500)
A Budapesten, 2014. márc. 21-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-599-3 kötött : 4950,- Ft
szuverenitás - államjog - államelmélet
341.211 *** 342 *** 321.01
[AN 3605225]
MARC

ANSEL
UTF-810892 /2015.
Bank Barbara (1975-)
   Egyharmad és III/1 [elektronikus dok.] : hírszerzés és gzadasági manipuláció az 1980-as évek végén / Bank Barbara ; [közread. a] Hamvas Intézet. - Szöveg (pdf : 57.7 MB). - Budapest : Hamvas Int., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134081. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
Magyarország - hírszerzés - politikai rendőrség - 1980-as évek - esettanulmány - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"198"(093) *** 327.84(439)"198"(093)
[AN 3608525]
MARC

ANSEL
UTF-810893 /2015.
Bárczi Zoltán (1968-2002)
   Csivitelő delfinbeszéd / Bárczi Zoltán ; [összeáll.] Bárczi Lajos. - Budapest : Bárczi L., 2014. - 117 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-0859-7 fűzött
Magyarország - jogász - 20. század - memoár
34(439)(092)Bárczi_Z.(0:82-94)
[AN 3604608]
MARC

ANSEL
UTF-810894 /2015.
Bencsik András (1984-)
   A közigazgatás törvényességétől a technológiai innovációig / szerző Bencsik András. - Pécs : Harthmedia Kft., 2015. - 196 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 189-196.
ISBN 978-963-12-2847-2 fűzött
Magyarország - Európa - közigazgatási jog - helyi önkormányzat - önkormányzati igazgatás - ezredforduló
342.98(439) *** 352(4)"199/200"
[AN 3604909]
MARC

ANSEL
UTF-810895 /2015.
Benedek Ferenc (1926-2007)
   Római magánjog / Benedek Ferenc ; [szerk. és átd.] Pókecz Kovács Attila. - 3. átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 374 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
ISBN 978-615-5376-67-2 fűzött : 5980,- Ft
római jog - magánjog - egyetemi tankönyv
347(37)(075.8)
[AN 3609997]
MARC

ANSEL
UTF-810896 /2015.
   Bírósági végrehajtás : 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról : hatályos: 2015. március 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 154 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. márc. 20.
ISBN 978-963-413-011-6 fűzött : 790,- Ft
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
Magyarország - bírósági végrehajtás - törvény
347.952(439)(094)
[AN 3604565]
MARC

ANSEL
UTF-810897 /2015.
Boytha György (1929-2010)
   Boytha György válogatott írásai : selected essays : Ausgewählte Schriften : études choisies / szerk. Csehi Zoltán. - Budapest : Gondolat, 2015. - 593 p. ; 24 cm
Váltakozva magyar, angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-423-1 kötött : 4200,- Ft
Magyarország - jogász - nemzetközi jog - szerzői jog - 20. század - életútinterjú - személyi bibliográfia
34(439)(092)Boytha_Gy.(047.53) *** 341 *** 347.77/.78 *** 012Boytha_Gy.
[AN 3605211]
MARC

ANSEL
UTF-810898 /2015.
   Büntetés-végrehajtási törvény : 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról : egységes szerkezetben a 2015. április 1., 2016. január 1. és 2016. január 2. napján hatályba lépő rendelkezésekkel : hatályos: 2015. január 2. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 171 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 1.
ISBN 978-615-5337-94-9 fűzött : 990,- Ft
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
Magyarország - büntetés-végrehajtás - törvény
343.8(439)(094)
[AN 3604594]
MARC

ANSEL
UTF-810899 /2015.
Cserne Péter
   Közgazdaságtan és jogfilozófia : rendszertelen áttekintés a jog gazdasági elemzésének elméleti és módszertani alapjairól / Cserne Péter. - Budapest : Gondolat, 2015. - 384 p. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-536-8 fűzött : 2500,- Ft
jogelmélet - gazdaságtan - interdiszciplináris módszer
340.12 *** 330
[AN 3605375]
MARC

ANSEL
UTF-810900 /2015.
Deli Gergely (1980-)
   Salus rei publicae : a helyes döntés kritériuma a római magánjogban / Deli Gergely. - Budapest : Gondolat, 2014. - 226 p. ; 20 cm. - (Recta ratio, ISSN 2064-7107)
Bibliogr.: p. 198-222. - Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-963-693-573-3 fűzött : 2500,- Ft
római jog - magánjog - jogtörténet
347(37)(091)
[AN 3605357]
MARC

ANSEL
UTF-810901 /2015.
   Dobos-könyv : emlékkönyv Dr. Dobos János születésének 80. évfordulója tiszteletére / [szerk. ... Kovács Gyula]. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 223 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-023-9 fűzött
kriminalisztika - személyi bibliográfia - emlékkönyv
343.98 *** 012Dobos_J.
[AN 3604705]
MARC

ANSEL
UTF-810902 /2015.
Ferencz Jácint
   Atipikus foglalkoztatási formák : az atipikus munkaviszonyok elmélete és magyarországi gyakorlata / Ferencz Jácint. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 179 p. : ill. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 172-179.
ISBN 978-963-7296-97-0 fűzött : 2980,- Ft
Magyarország - munkajog - atipikus foglalkoztatás
349.2(439) *** 331.526 *** 334.714
[AN 3605988]
MARC

ANSEL
UTF-810903 /2015.
   Hármas határok néprajzi nézetben = An ethnographic perspective on tri-border areas / szerk. ... Turai Tünde, Mészáros Csaba ; [közread. az MTA BTK Néprajztudományi Intézet]. - Budapest : MTA BTK Néprajztud. Int., 2015. - 218 p. : ill., színes ; 22x27 cm
ISBN 978-963-567-059-8 kötött
Kárpát-medence - kulturális antropológia - államhatár - határ menti terület - határ menti kapcsolat - helyi társadalom - album
341.222(4-11) *** 316.7(4-11) *** 316.334.52(4-11) *** 332.1(4-11)
[AN 3604791]
MARC

ANSEL
UTF-810904 /2015.
   A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései = Current issues of the national and EU administrative procedures (the ReNEUAL model rules) / szerk. Gerencsér Balázs, Berkes Lilla, Varga Zs. András. - Budapest : Pázmány Press : PPKE JÁK, 2015. - 574 p. ; 24 cm + mell. - (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok, ISSN 2061-7240 ; 31.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-308-246-1 fűzött
Magyarország - Európai Unió - eljárásjog - közigazgatási eljárás - jogi szabályozás
342.9(439) *** 342.9(4-62) *** 352.077(4-62)(094) *** 352.077(439)(094)
[AN 3605394]
MARC

ANSEL
UTF-810905 /2015.
Ibolya Tibor (1967-)
   Kriminalisztikatörténeti tanulmányok / Ibolya Tibor. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 174 p. : ill., részben színes ; 22 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-413-007-9 kötött
Magyarország - kriminalisztika - híres bűneset - 20. század
343.98 *** 34.096(439)"19"
[AN 3604687]
MARC

ANSEL
UTF-810906 /2015.
   Ingatlan-nyilvántartási jog : 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról : 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról : egységes szerkezetben a 2015. június 1. és július 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel : hatályos: 2015. január 1. - Budapest : Patrocinium, 2015. - 128 p. ; 21 cm. - (Werbőczy-sorozat, ISSN 2062-2538)
Lezárva: 2015. febr. 17.
ISBN 978-963-413-002-4 fűzött : 650,- Ft
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Magyarország - ingatlan - nyilvántartás - törvény
347.235.11(439)(094)
[AN 3604591]
MARC

ANSEL
UTF-810907 /2015.
   Iratok a magyar Külügyminisztérium történetéhez, 1985-1993 / főszerk. Sáringer János. - Budapest : Balassi, 2014-2015. - 2 db ; 25 cm
Magyarország. Külügyminisztérium
Magyarország - külügyminisztérium - külkapcsolat - 20. század - rendszerváltás - történelmi forrás
354.11(439)"198/199"(093) *** 327(439)"198/199"(093)
[AN 3546359]
MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 2015. - 573 p.
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-506-959-0 kötött : 3500,- Ft
[AN 3605674] MARC

ANSEL
UTF-810908 /2015.
Kajtár István (1951-)
   Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István, Herger Csabáné. - 5. jav. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 414 p. ; 24 cm. - (Institutiones juris, ISSN 1218-9375). (Dialóg Campus tankönyvek, ISSN 1418-1274)
Bibliogr.: p. 385-398.
ISBN 978-615-5376-70-2 fűzött : 5980,- Ft
államjog - jogtörténet - egyetemi tankönyv
342(100)(091)(075.8) *** 34(100)(091)(075.8)
[AN 3609873]
MARC

ANSEL
UTF-810909 /2015.
Lesetár Péter
   Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új Ptk. fordításaiban : a főfogalmak német, angol és francia átültetésének kritikája : statisztikai következtetés a teljes fordítások minőségére / Lesetár Péter. - [Budapest] : [Lesetár P.], cop. 2015. - 191 p. ; 23 cm
Lezárva: 2015. jún. 1. - Bibliogr.: p. 184-[192].
ISBN 978-963-12-2715-4 fűzött
Magyarország - gazdasági társaság - társasági jog - szakfordítás - terminológia
347.72(439) *** 801.3 *** 800.866
[AN 3604617]
MARC

ANSEL
UTF-810910 /2015.
   A magyar páncélosalakulatok története : harckocsik, páncélosok a magyar haderőben / Bonhardt Attila [et al.]. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 318 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313-315.
ISBN 978-963-327-656-3 kötött : 6000,- Ft
Magyarország - páncélos fegyvernem - 20. század
358.119(439)"19"
[AN 3604811]
MARC

ANSEL
UTF-810911 /2015.
Müller Rolf (1974-)
   Az ellenőrzött tér [elektronikus dok.] : titkos figyelések a politikai rendőrségen / Müller Rolf ; [közread. a] Hamvas Intézet. - Szöveg (pdf : 48.8 MB). - Budapest : Hamvas Int., 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134084. - Működési követelmények: Adobe Reader. - Bibliogr.
ISBN 978-615-5364-08-2
Magyarország - politikai rendőrség - testülettörténet - megfigyelés - Kádár-korszak - 1980-as évek - rendszerváltás - történelmi forrás - elektronikus dokumentum
351.746.1(439)"1987/1990"(093)
[AN 3608529]
MARC

ANSEL
UTF-810912 /2015.
Nochta Tibor (1958-)
   A gazdaság jogi szabályozása : A/c. témakör: a jogi személyek jogával és a gazdasággal kapcsolatos joganyag / Nochta Tibor. - 2. jelentősen átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 2 db ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2015. jún. 1. - A 2. köt. társszerzői Mohai Máté, Juhász László
Magyarország - gazdasági jog - egyetemi tankönyv
347.7(439)(075.8)
[AN 3609922]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 188 p.
ISBN 978-615-5376-64-1 fűzött : 4980,- Ft
[AN 3609927] MARC

ANSEL
UTF-8


   2. - 363 p.
ISBN 978-615-5376-65-8 fűzött : 5980,- Ft
[AN 3609931] MARC

ANSEL
UTF-810913 /2015.
   Polgári törvénykönyv : 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről : 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről : 2015. szeptember 1. : egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2016. január 1. napján hatályba lépő rendelkezésekkel / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, 2015. - 270 p. ; 24 cm
Lezárva: 2015. szept. 1.
ISBN 978-615-5499-23-4 fűzött : 1890,- Ft
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
Magyarország - polgári jog - törvény
347(439)(094)
[AN 3609602]
MARC

ANSEL
UTF-810914 /2015.
Sebestény István
   Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata, 2012 / Sebestény István. - Budapest : KSH, 2015. - 47 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Műhelytanulmányok, ISSN 1588-6417 ; 7.)
Bibliogr.: p. 47.
ISBN 978-963-235-478-1 fűzött
Magyarország - önkormányzat - nonprofit szervezet - civil szervezet - pénzügyi támogatás - 21. század - statisztikai adatközlés
352.078.5(439)"201"(083.41) *** 334.012.46(439)"201"(083.41) *** 338.246.027
[AN 3605316]
MARC

ANSEL
UTF-810915 /2015.
Vókó György (1946-)
   Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek : B/3. témakör: büntetés-végrehajtási jog / Vókó György. - 6. teljesen átd. kiad. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, cop. 2015. - 412 p. ; 24 cm. - (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986). (Jogi szakvizsga segédkönyvek, ISSN 1587-6659)
Lezárva: 2015. jún. 20. - Bibliogr.: p. 411-412.
ISBN 978-615-5376-66-5 fűzött : 5980,- Ft
Magyarország - büntetés-végrehajtás - egyetemi tankönyv
343.8(439)(075.8)
[AN 3609903]
MARC

ANSEL
UTF-810916 /2015.
Zétényi Zsolt (1941-)
   Történeti alkotmányunk esélyei : részlet egy nagyobb tanulmányból / Zétényi Zsolt. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2015. - 82 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Bibliogr.
ISBN 978-615-5174-77-3 fűzött
Magyarország - jogtörténet - alkotmánytörténet
342.4(439)(091)
[AN 3605967]
MARC

ANSEL
UTF-8
34   Hadtudomány. Haditechnika

10917 /2015.
András Károly (1894-1978)
   András Károly, az önkéntes : Isonzó 1916-1918. - [Dunaharaszti] : Tripartitum Kv., [2015]. - 159 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2095-7 fűzött
Magyarország - katona - első világháború - levelezés - napló
355(439)(092)András_K.(0:82-94) *** 355(439)(092)András_K.(044) *** 943.9"1914/1918"
[AN 3606006]
MARC

ANSEL
UTF-810918 /2015.
Cornelius, Deborah S.
Hungary in World War II (magyar)
   Kutyaszorítóban : Magyarország és a II. világháború / Deborah S. Cornelius ; [... ford. Bánki Vera] ; [a képeket vál. Rácz Árpád]. - [Budapest] : Rubicon-kv., cop. 2015. - 495 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-9839-12-0 fűzött : 4980,- Ft
Magyarország - magyar történelem - hadtörténet - második világháború - két világháború közötti időszak
355.48(439)"1939/1945" *** 943.9"192/194"
[AN 3606196]
MARC

ANSEL
UTF-810919 /2015.
French Foreign Legionnaire (magyar)
   Francia Idegenlégió : Franciaország, 1950-es évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 10.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8045-6 fűzött : 3990,- Ft
Franciaország - katonai felszerelés - karóra - ipartörténet - óraipar - 20. század
355.666(44)"19" *** 681.114.8(44)"19"
[AN 3605282]
MARC

ANSEL
UTF-810920 /2015.
German naval commando (magyar)
   Német haditengerészeti kommandó : Nyugat-Németország, 1960-as évek / [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 15 p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Legendás katonai órák ; 12.)
Karórával
ISBN 978-963-09-8047-0 fűzött : 3990,- Ft
Németország - katonai felszerelés - karóra - 1960-as évek
355.666(430)"196" *** 681.114.8
[AN 3605284]
MARC

ANSEL
UTF-810921 /2015.
Metzger János (1922-2008)
   Emléktöredékek : front és hadifogság, 1944-1948 / Metzger János ; [kiad. Német Nemzetiségi Önkormányzat Újbarok]. - Újbarok : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2015. - 199 p. : ill. ; 20 cm
Borítócím: Emléktöredékek, 1944-1948. - A bev. és az összefoglalás német nyelven is
ISBN 978-963-12-2566-2 fűzött
Szovjetunió - hadifogoly - második világháború - 1945 utáni időszak - memoár
355.257.7(47)(=945.11)"1944/1948"(0:82-94)
[AN 3605528]
MARC

ANSEL
UTF-810922 /2015.
Pintér István (1959-)
   Przemysl három ostroma 1914-15-ben / Pintér István, ifj. Pintér István. - [Hódmezővásárhely] : Szerzők, 2015. - 124 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 114-123.
ISBN 978-963-12-2619-5 fűzött
Przemyśl - hadtörténet - ostrom - első világháború
355.48(437.4-2Przemyśl)"1914/1915" *** 355.44(437.4-2Przemyśl)"1914/1915" *** 94"1914/1918"
[AN 3604533]
MARC

ANSEL
UTF-810923 /2015.
Plohn József (1869-1944)
   Szabadságunkért harcoltak / [a 48-as szabadságharcosok portréit Plohn József, az 56-osokéit Dömötör Mihály kész.] ; [a bevezetőt írta Kozma Huba] ; [szerk. Nahimi Péter] ; [közread. a] Kovács K. Zoltán Idősek Köre. - Budapest : Kovács K. Z. Idősek Köre, 2014. - 66 p. : ill. ; 26 cm
Megj. a 2013-2014-ben rendezett vándorkiállítás katalógusaként
ISBN 978-963-12-1707-0 fűzött
forradalmár - katona - 1848/49-es forradalom és szabadságharc - 1956-os forradalom - vándorkiállítás - portré - fényképalbum - kiállítási katalógus
355(439)"1848/1849"(092)(084.12) *** 943.9"1956"(092)(084.12) *** 77.041.5 *** 061.4(4-191)"201" *** 77.04(439)(092)Plohn_J. *** 77.04(439)(092)Dömötör_M.
[AN 3605377]
MARC

ANSEL
UTF-810924 /2015.
Stoye, John (1917-)
Marsigli's Europe, 1680-1730 (magyar)
   Marsigli Európája, 1680-1730 : Luigi Ferdinando Marsigli katona és életművész / John Stoye ; [... ford. Balla Dorottya, Kisari Balla György, Kiss Ernőné]. - Budapest : [Kisari Balla Gy.], 2015. - XI, 294 p. : ill., részben térk. ; 30 cm
Számozott példány: 300
ISBN 978-963-12-0345-5 kötött
Marsigli, Luigi Ferdinando (1658-1730)
Itália - Európa - katona - tudós - történelem - 17. század - 18. század
355(45)(092)Marsigli,_L._F. *** 001(45)(092)Marsigli,_L._F. *** 940"16/17"
[AN 3606082]
MARC

ANSEL
UTF-8
35   Szervezéstudomány
      szervezés, vezetés

10925 /2015.
Heffernan, Margaret (1955-)
Beyond measure (magyar)
   Mérhetetlenül : apró tettek, nagy eredmények / Margaret Heffernan ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 170 p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 6.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-284-7 fűzött : 2200,- Ft
munkahelyi légkör - szervezeti kultúra - siker
65.01 *** 658.3
[AN 3605370]
MARC

ANSEL
UTF-810926 /2015.
   A katasztrófavédelem vezetési módszertani kézikönyve / [szerk. Schweickhardt Gotthilf] ; [... a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság együttműködésében jelent meg]. - Utánny. - Budapest : NKE Szolg. Kft., 2015. - 357 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 355-357.
ISBN 978-615-5305-79-5 fűzött
Magyarország - vezetés - katasztrófavédelem
65.012.4 *** 614.8(439) *** 355.58(439)
[AN 3609962]
MARC

ANSEL
UTF-810927 /2015.
Katona László
   A szakmai pedagógusképzés hallgatói véleményezésének vizsgálata a módszertani megújulás érdekében, különös tekintettel a közgazdásztanár képzésre : kutatási beszámoló / Katona Gábor, Kollarics Tímea, Patyi Gábor ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar]. - Sopron : NYME BEPK, 2015. - 67 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 66-67.
Fűzött
Sopron - egyetemi hallgató - pedagógusképzés - minőségbiztosítás - felmérés - statisztikai adatközlés
65.018 *** 371.13 *** 378.062.5(439-2Sopron)"201"(083.41)
[AN 3605832]
MARC

ANSEL
UTF-810928 /2015.
   Management, leadership and strategy for SME's competitiveness [elektronikus dok.] : proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 : Gödöllő ..., 18-19th June 2015 / ed. Dunay Anna ; org. by Szent István University ... Faculty of Economics and Social Sciences ... - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Univ. Publ. House, cop. 2015. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader
ISBN 978-963-269-492-4
vezetés - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
65.011.1 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3605814]
MARC

ANSEL
UTF-810929 /2015.
   Matematikai módszerekkel támogatott integrált szervezetfejlesztési rendszer megalkotása : kutatási eredmények összefoglalása / [szerk. Duleba Szabolcs]. - [Budapest] : Fines Magyarország Kft., 2015. - 200 p. : ill., színes ; 23 cm
Bibliogr.: p. 196-200.
ISBN 978-963-12-3177-9 kötött
szervezetfejlesztés - modellelemzés - matematikai modell
65.014 *** 681.5 *** 519.86
[AN 3604973]
MARC

ANSEL
UTF-810930 /2015.
   Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan : üzleti tudományi ismeretek / szerk. Kövesi János ; [közread. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, Pénzügyek Tanszék]. - Budapest : Typotex, 2015. - 377 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-827-1 fűzött : 4200,- Ft
vezetés - üzemgazdaságtan - egyetemi tankönyv
65.011.1(075.8) *** 658(075.8)
[AN 3604969]
MARC

ANSEL
UTF-810931 /2015.
Neale, Stephen
Emotional intelligence coaching (magyar)
   Érzelmi intelligencia coaching : a vezető, a coach és az egyén teljesítményének fejlesztése / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell és Liz Wilson ; [ford. Suhajda Éva Virág]. - 2. kiad. - Veszprém : Oktker-Nodus K., 2015. - 228 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-441-381-3 fűzött : 2990,- Ft
tanácsadás
659.2
[AN 3609865]
MARC

ANSEL
UTF-810932 /2015.
Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference (25.) (2015) (Budapest)
   SPUDM25 Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference : 16 - 20 August 2015, Budapest ... : final program & book of abstracts / [org. by the] Corvinus University of Budapest Faculty of Business Administration. - [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], [2015]. - 172 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5270-17-8 fűzött
vezetéstudomány - döntéselmélet - konferencia-kiadvány
65.012 *** 519.816 *** 159.947.2 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3605361]
MARC

ANSEL
UTF-8
36   Gazdaság. Termelés. Kereskedelem
      közgazdaságtan, gazdaságtörténet, népgazdaság, vállalati gazdaság, termelésszervezés, számvitel, reklám, irodatechnika

10933 /2015.
   25 éves a Munkástanácsok Országos Szövetsége / [szerk. Borus Judit, Idrányi Flóra, Ladán Éva]. - Budapest : MOSZ, 2015. - 83 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-89236-1-5 fűzött
Munkástanácsok Országos Szövetsége
Magyarország - munkástanács - szakszervezet - érdekvédelem
331.107(439) *** 331.105.44(439) *** 334.754(439)
[AN 3606129]
MARC

ANSEL
UTF-810934 /2015.
   Adóigazgatás és ellenőrzés : gondolatok a hazai reformokhoz : az Adózás Európában - IX. Nemzetközi Adókonferencia előadásainak anyagaiból készült tanulmányok / [közread. a] Moklasz, Penta Unió Zrt. - Budapest : Moklasz : Penta Unió, 2015. - 271 p. : ill. ; 23 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. június 4-5-én rendezték
ISBN 978-615-5249-31-0 fűzött
Európa - Magyarország - adóellenőrzés - adóügy
336.2.027(439) *** 351.713(439) *** 336.2.027(4) *** 336.2(4)
[AN 3604470]
MARC

ANSEL
UTF-810935 /2015.
Ercsey Zsombor
   Tax reforms in Hungary / by Zsombor Ercsey. - Pécs : Harthmedia Ltd., 2015. - 149 p. ; 23 cm
Bibliogr.: p. 143-149.
ISBN 978-963-12-2846-5 fűzött
Magyarország - adózás - reform - 21. század
336.2(439)"200/201"
[AN 3604914]
MARC

ANSEL
UTF-810936 /2015.
Gyimesi Endre (1952-)
   Időutazás a kamarák világában : [a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara története] = Time travel in the world of chambers / [szerző Gyimesi Endre]. - Zalaegerszeg : Zala M. Keresk. és Iparkamara, 2014. - 98 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Az előszó angol nyelven is. - Bibliogr.
ISBN 978-963-12-1098-9 fűzött
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Zala megye - kereskedelmi kamara - iparkamara - testülettörténet
334.788(439.121)(091)
[AN 3604656]
MARC

ANSEL
UTF-810937 /2015.
Herich György (1953-)
   Adótan / Herich György. - Budapest : Penta Unió, 2015. - 443 p. : ill. ; 23 cm. - (Adó abc, ISSN 1416-8111)
Lezárva: 2015. jún. 30. - borító- és gerinccím: Adótan, 2015/2016
ISBN 978-615-5249-32-7 fűzött
Magyarország - adóügy - tankönyv
336.2(439)(078)
[AN 3605584]
MARC

ANSEL
UTF-810938 /2015.
Horváth Zsolt Csaba (1972-)
   Rebureaucratization : the transformation of the Hungarian transport authority / Zsolt Csaba Horváth, György Ágoston. - Győr : Universitas-Győr, 2015. - 177 p. : ill. ; 24 cm
A borítófedélen számozási adatként: 1. - Bibliogr.: p. 170-177.
ISBN 978-615-5298-53-0 fűzött
Magyarország - közlekedésügy - 21. század
338.47(439)"200/201"
[AN 3606118]
MARC

ANSEL
UTF-810939 /2015.
   Kézművesség Somogyban / [szerzők Kapitány Orsolya, Lengyel János] ; [közread. a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara]. - Kaposvár : SKIK, 2015. - 64 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-963-12-2875-5 fűzött
Somogy megye - kézműipar - népi mesterség - hagyományőrzés
334.712(439.123) *** 39(=945.11)(439.123)
[AN 3605469]
MARC

ANSEL
UTF-810940 /2015.
Lefèvre, Edwin (1871-1943)
Reminiscences of a stock operator (magyar)
   Egy spekuláns feljegyzései / Edwin Lefèvre ; [ford. Vakmajom (Faragó Ferenc)]. - Törökbálint : T.bálint Kvk., 2014. - 249 p. ; 24 cm. - (Befektetések klasszikusai, ISSN 2063-8027)
ISBN 978-963-89665-7-5 kötött : 4990,- Ft
Livermore, Jesse Lauriston (1877-1940)
Egyesült Államok - tőzsde - 20. század - életrajzi regény
336.76(0:82-31)
[AN 3609365]
MARC

ANSEL
UTF-810941 /2015.
Mándoki Andor
   A keresztény Európa jövője : elemző javaslatok a Transzatlanti Társulásról / Mándoki Andor. - Keszthely : Balaton Akad. K., 2015. - 74 p. ; 19 cm. - (Szent György könyvek, ISSN 1789-6819)
Összefoglalás német nyelven
ISBN 978-615-5174-79-7 fűzött
Európai Unió - Egyesült Államok - globalizáció - gazdaságpolitika - gazdasági kapcsolat
338.2(4-62) *** 338.2(73) *** 339.9(4-62)(73)
[AN 3605955]
MARC

ANSEL
UTF-810942 /2015.
   Módszertani kézikönyv : Újra a Pályán foglalkoztatási rehabilitációs program / [főszerk. Szabó Noémi] ; [közread. a Lépéselőny Közhasznú Egyesület]. - Debrecen : Lépéselőny Közhasznú Egyes., 2015. - 374 p., [10] t.fol. : ill., részben színes ; 31 cm
Kapcsos borítóban
ISBN 978-963-12-2574-7 fűzetlen
Magyarország - munkaerő-rehabilitáció - hátrányos helyzetű - munkaképesség - foglalkoztatás - szociális rehabilitáció - életvezetés - 21. század
331.582.2(439)"200/201" *** 364.048.6(439)"200/201" *** 364.65-056.2(439)"200/201" *** 613.865
[AN 3605286]
MARC

ANSEL
UTF-810943 /2015.
   "New drivers in the economy" : 8th International Conference for Young Researchers : YRS 2015, 15 - 17 June, 2015, Gödöllő ... : abstracts / [... org. Szent István University Gödöllő Faculty of Economics- and Social Sciences etc.]. - Szöveg. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Adobe Reader
 (hibás ISBN 978-963-269-477-1)
gazdaságtan - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
33 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3605825]
MARC

ANSEL
UTF-810944 /2015.
   "New drivers in the economy" : 8th International Conference for Young Researchers : YRS 2015, 15 - 17 June, 2015, Gödöllő ... : abstracts / [... org. Szent István University Gödöllő Faculty of Economics- and Social Sciences etc.]. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., [2015]. - 43 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-269-477-1 fűzött
gazdaságtan - konferencia-kiadvány
330 *** 061.3(439-2Gödöllő)
[AN 3605644]
MARC

ANSEL
UTF-810945 /2015.
   Persistent economic ways of living : production, distribution and consumption in late prehistory and early history / ed. by Alžběta Danielisová and Manuel Fernández-Götz. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 241 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 29 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239 ; 35.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-70-3 kötött
őstörténet - ókor - ősrégészet - gazdaságtörténet
338(091) *** 930.8 *** 903
[AN 3605276]
MARC

ANSEL
UTF-810946 /2015.
Strauss Dénes
   Az értékek hanyatlása és az új világrend kibontakozása / Strauss Dénes. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 163 p. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 161.
ISBN 978-615-5058-56-1 fűzött : 2500,- Ft
kapitalista rendszer - értékrend - erkölcs
330.342.14 *** 316.752 *** 17
[AN 3605670]
MARC

ANSEL
UTF-810947 /2015.
   A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar tudományos diákköri műhelyeiben készült tudományos munkák : [készült a SZIE GAEK által szervezett TDK konferenciák előadásaiból] / [szerk. Futó Zoltán]. - Szarvas ; Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. - 227 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-269-496-2 fűzött
gazdaságtan - higiénia - agrártudomány - tudományos diákkör
33 *** 613 *** 63 *** 378.184
[AN 3605652]
MARC

ANSEL
UTF-810948 /2015.
Sztanó Imre (1947-)
   A számvitel alapjai / Sztanó Imre ; [közread. a] BGF ... - [Budapest] : BGF : Perfekt, cop. 2015. - 392 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 391-392.
ISBN 978-963-394-842-2 kötött : 4200,- Ft
számvitel - egyetemi tankönyv
657(075.8)
[AN 3609484]
MARC

ANSEL
UTF-8
37   Társadalompolitika. Szociálpolitika. Szakszervezetek

10949 /2015.
   Az átmeneti ellátás gyakorlati kérdései / szerk. Roszík Ágnes ; kiad. Atosz. - Gödöllő : Atosz, 2015. - 156 p. : ill. ; 30 cm
Fűzött
Magyarország - családvédelem - gyermekotthon - ezredforduló - statisztikai adatközlés - útmutató
364.044.24(439)(036) *** 364.65-053.2/.6(439)"200"(083.41)
[AN 3605491]
MARC

ANSEL
UTF-810950 /2015.
   European pension system: fantasy or reality : report of the conference of the Central Administration of National Pension Insurance organised in cooperation with the International Social Security Association European Network held in Budapest ..., on 19th September 2014 / ed. by József Mészáros. - [Budapest] : [Gondolat], cop. 2014. - 94 p. : ill., részben színes ; 22 cm. - (Társadalombiztosítási könyvtár, ISSN 2063-2479)
Váltakozva angol és német nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-693-593-1 kötött
Európai Unió - nyugdíjügy - konferencia-kiadvány
369.5(4-62) *** 061.3(439-2Bp.)"2014"
[AN 3605466]
MARC

ANSEL
UTF-810951 /2015.
Gyurkó Szilvia (1977-)
   Rám is gondoljatok : a gyerekközpontú válás lépései / Gyurkó Szilvia. - [Budapest] : Bookline, 2015. - 393 p. ; 19 cm
Bibliogr.: p. 389-390.
ISBN 978-963-310-612-9 kötött : 3490,- Ft
válás - család - gyermeklélektan - emberi jog - gyermek
364.286 *** 316.356.2 *** 159.922.7 *** 342.7-053.2/.6
[AN 3605062]
MARC

ANSEL
UTF-810952 /2015.
Szappanos József
   Vakrandi "álomországba" / Szappanos József. - Szolnok : SZKTT HSZK, cop. 2015. - 77 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Drogkalauz sorozat, ISSN 1789-9125)
ISBN 978-615-80287-0-7 fűzött
szenvedélybetegség - kábítószer
364.272 *** 613.83
[AN 3605046]
MARC

ANSEL
UTF-8
38   Oktatás. Nevelés. Művelõdés

10953 /2015.
Ambrus Attiláné Kéri Katalin (1966-)
   Női élet, leánynevelés az újkorban : válogatott tanulmányok / Kéri Katalin. - Budapest : Gondolat, 2015. - 239 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-609-9 fűzött : 2450,- Ft
Európa - Magyarország - nőtörténet - művelődéstörténet - nőnevelés - nők a társadalomban - újkor
37.04-055.2(4)"15/19" *** 930.85(4)"15/19" *** 316.37-055.2(4)"15/19"
[AN 3605271]
MARC

ANSEL
UTF-810954 /2015.
Baróti Enikő (1969-)
   (Szak)ember képzés rendszerszemléletű megközelítése a felnőttképzésben és a felsőoktatásban : a felsőoktatás és felnőttképzés kultúrájának a megváltoztatásáért / Baróti Enikő, Mészáros Attila ; [közread. a Széchenyi István Egyetem]. - [Győr] : Széchenyi I. Egy., cop. 2015. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. [47].
ISBN 978-615-5391-39-2 fűzött
felnőttoktatás - módszertan - felsőoktatás
374.7 *** 371.3 *** 378
[AN 3605966]
MARC

ANSEL
UTF-810955 /2015.
Biró Zsuzsanna Hanna (1967-)
   Bölcsészdiploma és társadalom : német szakos középiskolai tanárok Magyarországon, 1895-1945 : a tanulmányi és szakmai karrier társadalmi meghatározottsága / Biró Zsuzsanna Hanna. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 289 p. : ill. ; 23 cm. - (Társadalom és oktatás, ISSN 0865-1981 ; 39.)
Bibliogr.: p. 281-289.
ISBN 978-963-693-575-7 fűzött : 3400,- Ft
Magyarország - oktatástörténet - felsőoktatás - pedagógiai szociológia - bölcsészettudomány - germanisztika - századforduló - Horthy-korszak - történeti statisztika
37.015.4(439)"189/194" *** 378.680.3 *** 378.68(439)"189/194"(083.41)
[AN 3605427]
MARC

ANSEL
UTF-810956 /2015.
   Az értékorientált nevelés alapjai : tanulmányok, dokumentumok az értékelvű nevelés megalapozásához / szerk. Fülöpné Erdő Mária. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 262 p. : ill. ; 25 cm. - (Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola kiadványai, ISSN 2416-0059 ; 1.)
ISBN 978-963-277-532-6 kötött
erkölcsi nevelés - vallási erkölcs
37.034 *** 241
[AN 3604787]
MARC

ANSEL
UTF-810957 /2015.
   Excellence in research and development in Hungary : higher education and academic institutions / [ed. ... Krisztina Szentkirályi-Szász] ; [publ. by the Balassi Institute]. - [Budapest] : Balasi Inst., cop. 2015. - 147 p. : ill., színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 136-147.
ISBN 978-615-5389-46-7 fűzött
Magyarország - felsőoktatás - tudományos élet - 21. század
378(439)"200/201" *** 001.89(439)"200/201"
[AN 3604819]
MARC

ANSEL
UTF-810958 /2015.
   In memoriam : a "Siketek Állami Faipari Tanintézete" története, 1957-1995 / [kiad. a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége ... Soproni Szervezete]. - Sopron : Sinosz Soproni Szerv., 2015. - 20 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88487-7-2 fűzött
Siketek Állami Faipari Tanintézete (Sopron)
Sopron - iskolatörténet - szakiskola - faipar - gyógypedagógia - siket
373.6:674(439-2Sopron)(091) *** 616.28-008.1 *** 376.3
[AN 3605659]
MARC

ANSEL
UTF-810959 /2015.
   Jubileumi évkönyv, 1990-2015 : Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola / [szerk. és a fotókat kész. Járó Ildikó] ; [kiad. a Széphalom Alapítvány]. - [Budapest] : Széphalom Alapítvány, cop. 2015. - 228 p. : ill. ; 24 cm + mell.
ISBN 978-963-12-1646-2 fűzött
Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 2. kerület - általános iskola - iskolatörténet
373.3(439-2Bp.II.)(091)
[AN 3605852]
MARC

ANSEL
UTF-810960 /2015.
Katona László
   A szakmai pedagógusképzés hallgatói véleményezésének vizsgálata a módszertani megújulás érdekében, különös tekintettel az agrár-mérnöktanár képzésre : kutatási beszámoló / Katona Gábor, Kollarics Tímea, Patyi Gábor ; [közread. a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar]. - Sopron : NYME BEPK, 2015. - 70 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 69-70.
Fűzött
Sopron - felsőoktatás - felmérés - agrármérnök - pedagógusképzés - statisztikai adatközlés - 21. század
378.062.5(439-2Sopron)"201"(083.41) *** 378.663 *** 371.13 *** 65.018
[AN 3605824]
MARC

ANSEL
UTF-810961 /2015.
Kruber, Dieter
Leichtathletik in der Halle (magyar)
   Az atlétika oktatása tornateremben : módszertani segítség az atlétikai mozgások oktatásához a tornaterem adta keretek között / Dieter Kruber ; [ford. Major Mercedes, Rétsági Erzsébet]. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, [2015], cop. 2000. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Iskolai testnevelés és sport, ISSN 1589-2670). (Dialóg Campus szakkönyvek, ISSN 1417-7986)
Bibliogr.: p. 103-106.
ISBN 978-963-85756-3-0 fűzött : 3480,- Ft
testnevelés - atlétika - módszertan - tanári segédkönyv
372.879.6(072) *** 796.42/.43
[AN 3609974]
MARC

ANSEL
UTF-810962 /2015.
Networkshop (2015) (Sárospatak)
   Networkshop 2015 [elektronikus dok.] : [Sárospatak], 2015. március 30 - 2015. április 2. / [rend., közread. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, Hungarnet Egyesület]. - Szöveg. - [Budapest] : NIIFI, [2015]. - 1 CD-R ; 12 cm
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: internet böngésző; Adobe Reader. - Bibliogr. - Összefoglalás angol nyelven
informatika - számítógépes oktatás - tartalomszolgáltatás - konferencia-kiadvány - elektronikus dokumentum
371.66/.69 *** 681.3.004.14 *** 061.3(439-2Sárospatak)
[AN 3604910]
MARC

ANSEL
UTF-810963 /2015.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (32.). Humántudományi Szekció (2015) (Budapest)
   XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció : rezümékötet : Budapest, 2015. április 8-10. / [szerk. Molnár Péter] ; [rend., közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. - Budapest : PPKE BTK, 2015. - 347 p. ; 29 cm
ISBN 978-963-308-239-3 fűzött
társadalomtudomány - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
378.184 *** 802/809 *** 316.7 *** 008 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3606234]
MARC

ANSEL
UTF-810964 /2015.
   Összehasonlító kutatások a szakmai tanárképzés területén : tanulmánykötet / [szerk. Katona György]. - Sopron : NYME K., 2015. - 41 p. ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-247-3 fűzött
Európa - pedagógusképzés - e-learning - esettanulmány
371.13(4) *** 371.68
[AN 3605827]
MARC

ANSEL
UTF-810965 /2015.
   Referencing and self-certification report of the Hungarian Qualifications Framework to the EQF and to the QF EHEA / ed. by Erzsébet Szlamka ; publ. by the Educational Authority ... - Budapest : Educational Authority, 2015. - 117 p. : ill., színes ; 30 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-80018-2-3 fűzött
Magyarország - Európai Unió - oktatáspolitika - kompetencia - minőségbiztosítás
37.014.5(439) *** 37.014.5(4-62) *** 65.018
[AN 3606024]
MARC

ANSEL
UTF-810966 /2015.
   A szakmai tanárképzés múltja és jelene : tanulmánykötet / [szerk. Katona György]. - Sopron : NYME K., 2015. - 133 p. : ill., színes ; 25 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-334-251-0 fűzött
pedagógusképzés - pedagógiai lélektan
371.13 *** 37.015.3
[AN 3605836]
MARC

ANSEL
UTF-810967 /2015.
   Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium, 1925-2015. - Százhalombatta : Font-Press, [2015]. - 155 p. : ill., színes ; 21 cm
Fűzött
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Százhalombatta - diákélet - iskolatörténet - általános iskola - gimnázium
371.8(439-2Százhalombatta) *** 373.3(439-2Százhalombatta)(091) *** 373.54(439-2Százhalombatta)(091)
[AN 3605850]
MARC

ANSEL
UTF-810968 /2015.
Tóthné Unghy Ilona (1954-)
   A simontornyai kisdedóvók és óvodapedagógusok emlékkönyve / Tóthné Unghy Ilona ; kész. a Simontornya Múltjáért Alapítvány gondozásában. - Simontornya ; Sárbogárd : Bogárd és Vidéke Ny. és Lapk., 2015. - 185 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 978-963-88978-3-1 fűzött
Simontornya - óvoda - óvodapedagógus - történeti feldolgozás
373.24(439-2Simontornya)(091)(092)
[AN 3605505]
MARC

ANSEL
UTF-810969 /2015.
   Vándortáborozás / [szerk. Révész György]. - Budapest : M. Ped. Társ. Mozgalomped. Szakoszt., 2015. - 112 p. : ill. ; 21 cm. - (Mozgalompedagógiai füzetek, ISSN 2061-859X ; 9.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-7123-41-2 fűzött
Magyarország - táborozás - úttörőmozgalom - Kádár-korszak
371.217.3(439)"197/198" *** 379.852(439)"197/198"
[AN 3605156]
MARC

ANSEL
UTF-810970 /2015.
   Zuglói Hajós, 1965-2015 : sport : Zuglói Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 50 éves kiadványa / összeáll. Hencsei Pál. - Budapest-Zugló : Zuglói Hajós A. Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., 2015. - 96 p. : ill., főként színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-3135-9 fűzött
Zuglói Hajós Alfréd Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Budapest)
Budapest. 14. kerület - Magyarország - általános iskola - iskolatörténet - sportoló - 20. század - 21. század - sportoktatás - életrajzgyűjtemény
373.3(439-2Bp.XIV.)(091) *** 796(439)(092) *** 796.015
[AN 3605855]
MARC

ANSEL
UTF-8
39   Sport. Játék. Szórakozás

10971 /2015.
Boda József (1953-)
   Ejtőernyősök : leventék, sorkötelesek és sportolók : a polgári ejtőernyőzés története Magyarországon / Boda József. - Budapest : Zrínyi, cop. 2015. - 428 p., [3] t. : ill., részben színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 424-426.
ISBN 978-963-327-666-2 fűzött : 5500,- Ft
Magyarország - ejtőernyőssport - sporttörténet
797.561(439)(091)
[AN 3605716]
MARC

ANSEL
UTF-810972 /2015.
Bukreev, Anatolij Nikolaevič (1958-1997)
The climb (magyar)
   Hegyi őrület : az 1996-os Mount Everest-i tragédia / Anatolij Bukrejev, G. Weston DeWalt ; [ford. ifj. Vitray Tamás]. - 3. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 314, [5] p. : ill., részben térk. ; 21 cm
ISBN 978-963-355-248-3 fűzött : 3500,- Ft
Csomolungma - alpinizmus - memoár
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 3609531]
MARC

ANSEL
UTF-810973 /2015.
Chernel István (1865-1922)
   A vadászat nemes élvezete : válogatott vadászati írások, vadásznaplók / Chernel István ; [vál. és az utószót írta Majthényi László]. - Jav. utánny. - Budapest : Kortárs, 2015. - 185, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9985-75-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94)
[AN 3605458]
MARC

ANSEL
UTF-810974 /2015.
Chomet, Julian
Clever child (magyar)
   Az okos gyerek : 100 kreatív játékötlet kettőtől ötéves korig / Julian Chomet, Caroline Fertleman ; [... ford. Balázs Laura]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 203 p. : ill., színes ; 20x20 cm. - (Gombos könyvek, ISSN 2063-2061)
Fűzött : 3490,- Ft
 (hibás ISBN 978-963-9910-67-6)
játék - családi nevelés
793/794 *** 796.1 *** 37.018.1
[AN 3605059]
MARC

ANSEL
UTF-810975 /2015.
Danka Dénes
   50 éve történt : a martonvásári világrekord őzbak elejtésének igaz története / Danka Dénes ; [kiad. Meran Fülöp Vadászati és Muzeológiai Alapítvány]. - [Csákberény] : Meran F. Vadászati és Muzeológiai Alapítvány, cop. 2015. - 60 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-3199-1 fűzött
őz - magyar irodalom - vadászkaland
799.2(0:82-94) *** 639.111.12
[AN 3605335]
MARC

ANSEL
UTF-810976 /2015.
Fehér Ferenc
   Az I. kerület olimpiai bajnokai / [Fehér Ferenc, Takács Ferenc] ; [... kiad. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat]. - Budapest : Budavári Önkormányzat, [2015]. - 172 p. : ill., részben színes ; 31 cm
ISBN 978-963-12-2477-1 kötött
Magyarország - Budapest. 1. kerület - sportoló - olimpikon - sporttörténet
796(439)(092) *** 796.032(439-2Bp.I.)(092)
[AN 3606183]
MARC

ANSEL
UTF-810977 /2015.
Forrest, Brett
The big fix (magyar)
   A bundamaffia [elektronikus dok.] : a futballt térdre kényszerítő nemzetközi bűnszövetkezet utáni hajsza igaz története / Brett Forrest. - Szöveg (epub : 620 KB). - Budapest : Candover Kft., 2014
Ford. Hegedűs Henrik. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134156. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89899-5-6
labdarúgás - korrupció - szervezett bűnözés - 21. század - elektronikus dokumentum
796.332(100)"200/201" *** 343.352(100)"200/201" *** 343.974(100)"200/201"
[AN 3610321]
MARC

ANSEL
UTF-810978 /2015.
Krakauer, Jon (1954-)
Into thin air (magyar)
   Ég és jég : személyes beszámoló a Mount Everest-i hegymászó-tragédiáról / Jon Krakauer ; [ford. Komáromy Rudolf]. - 4. kiad. - Budapest : Park, cop. 2015. - 328 p., [8] t. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-355-240-7 fűzött : 3900,- Ft
Himalája - alpinizmus - memoár
796.52(235.24)(0:82-94)
[AN 3610061]
MARC

ANSEL
UTF-810979 /2015.
   Krónika : a Magyar Schönstatti Fiúmozgalom története, 1990-2015 / [szerk. Bartal Gergő, Palásthy Gergely Ferenc] ; [közread. az] Erős Fiatalokért Egyesület. - Budapest : Erős Fiatalokért Egyes., 2015. - 159 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2925-7 kötött : 4000,- Ft
Magyar Schönstatti Fiúmozgalom
Magyarország - táborozás - vallási szervezet - ifjúsági mozgalom - katolikus egyház
796.54 *** 379.83 *** 267.7(439)
[AN 3605322]
MARC

ANSEL
UTF-810980 /2015.
Margitay Richárd
   Wayne Rooney : az isteni ördögfióka / Margitay Richárd, Margitay Zsolt. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-89-5 fűzött : 2300,- Ft
Rooney, Wayne (1985-)
Nagy-Britannia - labdarúgó - 21. század
796.332(410)(092)Rooney,_W.
[AN 3605673]
MARC

ANSEL
UTF-810981 /2015.
Nagy Imre (1948-)
   Örökké csillagok : írások JNKSZ megye vívó bajnokairól / [Nagy Imre] ; [kiad. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vívószövetség]. - Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok M. Vívószövets., 2015. - 92 p. : ill. ; 29 cm
Bibliogr.: p. 88-90.
ISBN 978-963-12-1891-6 fűzött
Jász-Nagykun-Szolnok megye - Magyarország - sportoló - vívás - sporttörténet - 20. század
796.86(439.169)"19" *** 796.86(439)(092)
[AN 3605237]
MARC

ANSEL
UTF-810982 /2015.
Patay-Horváth András (1976-)
   The origins of the Olympic Games / András Patay-Horváth. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 158 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Archaeolingua. Series minor, ISSN 1216-6847 ; 37.)
Bibliogr.: p. 135-151.
ISBN 978-963-9911-72-7 fűzött
ókori Görögország - olimpia - sporttörténet - régészet
796.032(38)(091) *** 904
[AN 3605254]
MARC

ANSEL
UTF-810983 /2015.
Pekker Bernadett
   A pláza mint a XXI. század művelődési háza? : [a budapesti bevásárlóközpontok szabadidő-eltöltési lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a Pólus Centerre] / Pekker Bernadett ; [közread. a Magyar Pedagógiai Társaság, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gyermekkultúra Kutatócsoport]. - Szekszárd : PTE IGYK Gyermekkult. Kutcsop. ; Budapest : M. Ped. Társ., 2015. - 205 p. : ill., részben színes ; 21 cm
Bibliogr.: p. 95-100.
ISBN 978-963-7123-37-5 fűzött
Magyarország - szabadidő-felhasználás - ifjúságszociológia - bevásárlóközpont - 21. század
379.8 *** 316.37-053.6/.8(439)"201" *** 339.378(439)"201"
[AN 3605175]
MARC

ANSEL
UTF-810984 /2015.
Székely Éva (1927-)
   Amiről még nem meséltem.. : beszélgetések Székely Éva olimpiai bajnok úszónővel / Elbert Gábor ; [közread. az] Erőmű Kortárs Művészeti Egyesület. - [Miskolc] : Erőmű Kortárs Műv. Egyes., 2015. - 76 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-12-2953-0 fűzött
Székely Éva (1927-)
Magyarország - sportoló - úszás - 20. század - interjú
797.21(439)(092)Székely_É.(047.53)
[AN 3605977]
MARC

ANSEL
UTF-810985 /2015.
Szőke Csaba
   Focisokk : legek, rekordok, hihetetlen történetek : focis társasjátékkal és összerakható focilabdával / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, [2014]. - 36 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5370-70-0 fűzött
 (hibás ISBN 978-915-5370-70-0)
labdarúgás - sporttörténet - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.332(100)(091)(02.023.2) *** 087.5
[AN 3606085]
MARC

ANSEL
UTF-810986 /2015.
Szőke Csaba
   Versenyautók világa : verdák, érdekességek, feladatok, matricák / [írta és szerk. Szőke Csaba]. - [Debrecen] : Graph-Art, 2015. - 64 p. : ill., színes ; 29 cm + mell.
ISBN 978-615-5370-54-0 fűzött
autósport - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
796.71(100)(02.053.2) *** 087.5
[AN 3606140]
MARC

ANSEL
UTF-810987 /2015.
Tráser Ferenc (1951-)
   Zambiai nyár / Tráser Ferenc. - Szeged : Universitas Szeged, 2015. - 199 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-615-5106-14-9 kötött : 2490,- Ft
Zambia - magyar irodalom - vadászkaland - memoár
799.2(689.4)(0:82-94) *** 894.511-94
[AN 3606003]
MARC

ANSEL
UTF-8
40   Művészet. Művészettörténet. Muzeológia
      építészet, városépítés, műemlékek, képzõművészetek, iparművészet, fotó

10988 /2015.
Árkossy István (1943-)
   Nagymesterek : reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnoka / Árkossy István ; [közread. az] ... Írott Szó Alapítvány. - Budapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015. - 118, [2] p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-615-5195-22-8 kötött : 3000,- Ft
Erdély - Európa - festőművész - határon túli magyarság - reneszánsz - barokk - 21. század - portré
75(498)(=945.11)(092)Árkossy_I. *** 75(4)"14/16"(092) *** 75.041.5
[AN 3605500]
MARC

ANSEL
UTF-810989 /2015.
   Aspects of the design, production and use of textiles and clothing from the bronze age to the early modern era : NESAT XII. : The North European Symposium of Archaeological Textiles : 21st - 24th May 2014 in Hallstatt, Austria / ed. by Karina Grömer and Frances Pritchard. - Budapest : Archaeolingua, 2015. - 376 p. : ill., színes ; 30 cm. - (Archaeolingua, ISSN 1215-9239)
Bibliogr.
ISBN 978-963-9911-67-3 kötött
Európa - régészet - textilanyag - szövés - konferencia-kiadvány
746.1(4) *** 904(4) *** 677(4)(091) *** 061.3(436-2Hallstatt)
[AN 3604814]
MARC

ANSEL
UTF-810990 /2015.
Bartholomew, Sandy Steen
Totally tangled (magyar)
   Zentangle-mánia / Sandy Steen Bartholomew. - [Budapest] : Libri, 2015. - 48 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Ford. Janiga Éva
ISBN 978-963-310-424-8 fűzött : 2190,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - meditáció
741.02 *** 615.851.86
[AN 3605422]
MARC

ANSEL
UTF-810991 /2015.
Bartholomew, Sandy Steen
Yoga for your brain (magyar)
   Zentangle-elmejóga / Sandy Steen Bartholomew. - [Budapest] : Libri, 2015. - 48 p. : ill., részben színes ; 22x22 cm
Ford. Janiga Éva
ISBN 978-963-310-428-6 fűzött : 2190,- Ft
művészet technikája - rajzművészet - meditáció
741.02 *** 615.851.86
[AN 3605428]
MARC

ANSEL
UTF-810992 /2015.
Borza Teréz (1953-)
   A Teremtő kezében vagyunk mindnyájan : Borza Teréz porcelánművésszel beszélget Dvorszky Hedvig. - Budapest : Kairosz, 2015. - 82, [6] p. : ill. ; 17 cm. - (Miért hiszek?, ISSN 1785-1491 ; 106.)
ISBN 978-963-662-780-5 fűzött : 1500,- Ft
Borza Teréz (1953-)
Magyarország - keramikus - porcelánművészet - 20. század - 21. század - életútinterjú
738(439)(092)Borza_T.(047.53)
[AN 3604901]
MARC

ANSEL
UTF-810993 /2015.
Braun András (1967-2015)
   Rotary szegmens 2008-2012 / Braun András. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2015. - 63 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 24.)
Magyar és angol nyelven
ISBN 978-615-5456-17-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Braun_A.
[AN 3606145]
MARC

ANSEL
UTF-810994 /2015.
Budaházi Tibor (1954-)
   Budaházi Tibor / [szerk. Horváth M. Zoltán] ; [tanulm. Novotny Tihamér] ; [... ford. Budaházi Fruzsina]. - Zalaegerszeg : Budaházi T., cop. 2015. - 151 p. : ill., főként színes ; 31 cm
Magyar és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 150-151.
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-89993-3-7)
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Budaházi_T.
[AN 3604490]
MARC

ANSEL
UTF-810995 /2015.
Cseke Szilárd (1967-)
Fenntartható identitások (angol)
   Sustainable identities : [56. International Art Exhibition ... Hungarian Pavilion] / [exhibiting artist Szilárd Cseke] ; Kinga German ed., [curator] ; [publ. by Ludwig Museum Budapest and the Office of National Commissioner of Hungary]. - Budapest : Ludwig Mus. : Office of Nat. Commiss. of Hungary, 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
A kiállítást Velencében, 2015. máj. 9 - nov. 24. között rendezték. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-47-7 fűzött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század - identitás - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Cseke_Sz. *** 061.4(45-2Venezia) *** 316.63 *** 159.922.2
[AN 3604662]
MARC

ANSEL
UTF-810996 /2015.
Cseke Szilárd (1967-)
   Fenntartható identitások : [Cseke Szilárd installációja] : [56. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás ... Magyar Pavilon, ... 2015. május 9 - november 22.] = Sustainable identities / German Kinga szerk., [rend.] ; [közread. a Velencei Biennálé Nemzeti Biztosi Iroda, Ludwig Múzeum Budapest]. - Budapest : Velencei Biennálé Nemz. Biztosi Iroda : Ludwig Múz., 2015. - 125 p. : ill., részben színes ; 24 cm
Csak magyar nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-9537-48-4 fűzött
Magyarország - képzőművész - installációs művészet - 20. század - 21. század - identitás - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Cseke_Sz. *** 061.4(45-2Venezia) *** 316.63 *** 159.922.2
[AN 3604680]
MARC

ANSEL
UTF-810997 /2015.
Deme Edina
Lássuk csak! (angol)
   Let me see : a guide on guided tours / Edina Deme, Anna Zsófia Kovács, Zsófia Tettamanti ; [publ. by the] Museum of Fine Arts. - Budapest : Museum of Fine Arts, 2015. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-615-5304-45-3 fűzött
muzeológia - festészet - művészettörténet - művészetesztétika
069.53 *** 75(100)(091) *** 75.01
[AN 3606034]
MARC

ANSEL
UTF-810998 /2015.
Deme Edina
   Lássuk csak! : hogyan vezessünk tárlatot? / Deme Edina, Kovács Anna Zsófia, Tettamanti Zsófia ; [közread. a] Szépművészeti Múzeum. - Budapest : Szépműv. Múz., 2015. - 175 p. : ill., színes ; 24 cm
Bibliogr.: p. 174-175.
ISBN 978-615-5304-44-6 fűzött
muzeológia - művészettörténet - művészetesztétika - festészet
069.53 *** 75(100)(091) *** 75.01
[AN 3606029]
MARC

ANSEL
UTF-810999 /2015.
Edwards, Betty (1926-)
The new drawing on the right side of the brain (magyar)
   Jobb agyféltekés rajzolás : [a kreativitás és a művészi magabiztosság fejlesztésének új útja] / Betty Edwards ; [ford. Kovács Gergely Károly]. - Utánny. - Budapest : Bioenergetic, 2015, cop. 2008. - XXVI, [2], 276 p., [12] t. : ill., részben színes ; 25 cm
ISBN 978-963-9652-46-0 kötött : 3500,- Ft
rajzművészet - művészet technikája - agykutatás
741.02 *** 612.82
[AN 3609573]
MARC

ANSEL
UTF-811000 /2015.
Fülöp Péter (1967-)
   100 blues / Fülöp Péter. - [Győr] : Palatia, 2014. - [3], 100, [6] p. : ill. ; 16x16 cm
ISBN 978-963-7692-54-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 20. század - 21. század
77.04(439)(092)Fülöp_P.
[AN 3605864]
MARC

ANSEL
UTF-811001 /2015.
Halász Csilla
   Ybl összes : 52 város, 113 épület / [szerzők Halász Csilla, Őrfi József, Viczián Zsófia]. - 2. átd. kiad. - Budapest : Látóhatár K., 2015. - 315, [4] p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 313.
ISBN 978-615-5444-02-9 kötött : 6900,- Ft
Ybl Miklós (1814-1891)
Magyarország - építész - 19. század
72(439)(092)Ybl_M.
[AN 3609228]
MARC

ANSEL
UTF-811002 /2015.
   Itt és most : Képzőművészet Nemzeti Szalon, 2015 : [Műcsarnok, 2015. április 25 - július 19.] = Here and now : Fine Arts National Salon, 2015 / [kurátor N. Mészáros Júlia] ; [kat. N. Mészáros Júlia, ... Bán András, Wirth Imre]. - [Budapest] : Műcsarnok, [2015]. - 375 p. : ill., főként színes ; 21x26
Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-9506-80-0 kötött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - határon túli magyarság - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 73/76(100)(=945.11)"200/201" *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3606136]
MARC

ANSEL
UTF-811003 /2015.
Kaiser Ottó (1953-)
Budapest (olasz)
   Budapest : guida con 202 fotografie e testo di Otto Kaiser / [trad. Stephano di Bartolo]. - Budapest : Kaiser Publications, 2015. - 61, [3] p. : ill., főként színes ; 22 cm
ISBN 978-615-5190-05-6 fűzött
Budapest - helyismeret - fényképalbum
77.04(439)(092)Kaiser_O. *** 908.439-2Bp.(084.12)
[AN 3609088]
MARC

ANSEL
UTF-811004 /2015.
Kidd, Chip (1964-)
Judge this (magyar)
   Ítélj elsőre! / Chip Kidd ; [ford. Garamvölgyi Andrea]. - Budapest : HVG Kv., 2015. - 152 p. : ill., főként színes ; 18 cm. - (TED books, ISSN 2415-9026 ; 7.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-304-285-4 fűzött : 2200,- Ft
formatervezés - terméktervezés - vizuális kultúra
745.05 *** 658.512.2
[AN 3605376]
MARC

ANSEL
UTF-811005 /2015.
   Komp, 2015 : Mosonmagyaróvár, Győr, Dunaszerdahely, Somorja, Köveskál : [Panoráma súčasného umenia] : [Kortárs Művészeti Panoráma] / [közread. a] Rotary. - [Mosonmagyaróvár] : Rotary, [2015]. - 24 p. : ill., főként színes ; 30 cm
A bev. magyar és szlovák nyelven
Fűzött
Magyarország - Szlovákia - képzőművészet - 21. század - vándorkiállítás - kiállítási katalógus
73/76(439) *** 73/76(437.6) *** 061.4(439) *** 061.4(437.6)
[AN 3605327]
MARC

ANSEL
UTF-811006 /2015.
Marien, Mary Warner
Photography (magyar)
   A fotográfia nagykönyve : a fényképezés kultúrtörténete / Mary Warner Marien ; ford. Gyárfás Veronika. - 2. kiad., utánny. - [Budapest] : Typotex, [2015], cop. 2011. - 575 p. : ill., részben színes ; 29 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-279-861-5 fűzött : 9900,- Ft
fotóművészet - művészettörténet - művelődéstörténet
77.01(100)(091) *** 930.85(100)
[AN 3609775]
MARC

ANSEL
UTF-811007 /2015.
   Mátyás-templom : a budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai, 1246-2013 : kiállítási vezető : ... 2015. április 15 - október 18. / [közread. a] Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum és Budavári Nagyboldogasszony-templom. - Budapest : BTM : Budavári Nagyboldogasszony-templom, 2015. - 71 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5341-20-5 fűzött
Budapest - templom - keresztény művészet - templomi berendezés - kiállításvezető - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.I.)(091) *** 247 *** 246 *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3604828]
MARC

ANSEL
UTF-811008 /2015.
Mátyás-templom (angol)
   Matthias Church : the church of Our Lady in Buda Castle through the centuries, 1246-2013 : exhibition guide : ... 15 April - 18 October 2015 / [transl. ... Alan Cambell, Zsuzsanna Szegedy-Maszák, Judit Pokoly] ; [publ. by the] ... Budapest History Museum and the Main Parish of Our Lady in Buda Castle. - Budapest : Budapest History Mus. : Main Parish of Our Lady in Buda Castle, 2015. - 71 p. : ill., részben színes ; 29 cm
ISBN 978-615-5341-21-2 fűzött
Budapest - templom - építészettörténet - keresztény művészet - templomi berendezés - kiállításvezető - történeti feldolgozás
726.54(439-2Bp.I.)(091) *** 247 *** 246 *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3604840]
MARC

ANSEL
UTF-811009 /2015.
Nemes Judit (1948-)
   Térkísérletek 1993-2013 / Nem's Judit. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2015. - 71 p. : ill., főként színes ; 20 cm. - (Pauker collection, ISSN 2062-8722 ; 25.)
ISBN 978-615-5456-15-2 kötött
Magyarország - képzőművész - 20. század - 21. század
73/76(439)(092)Nemes_J.
[AN 3606151]
MARC

ANSEL
UTF-811010 /2015.
Pataki János (1933-)
   Az elbukás szépsége.. / Pataki János. - [Miskolc] : [HOM], 2015. - 82 p. : ill., színes ; 21x30 cm
A Miskolcon, 2015. jún. 22 - aug. 22-ig azonos címmel rendezett kiállítás katalógusa. - Közread. Herman Ottó Múzeum
ISBN 978-615-5525-07-0 fűzött
Magyarország - képzőművész - magyar irodalom - kollázs - vers - kiállítási katalógus
73/76(439)(092)Pataki_J. *** 061.4(439-2Miskolc) *** 894.511-14
[AN 3605699]
MARC

ANSEL
UTF-811011 /2015.
Seres László (1945-)
   Tíz kép = Ten pictures / Seres László ; [közread. a] MissionArt Galéria. - Miskolc : MissionArt Galéria, 2014. - [27] p. : ill., részben színes ; 22x29 cm
ISBN 978-963-8074-25-6 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Seres_L.
[AN 3605033]
MARC

ANSEL
UTF-811012 /2015.
Sisa József (1952-)
A Magyar Tudományos Akadémia (angol)
   The Hungarian Academy of Sciences : a walk in the palace / [text József Sisa] ; [photographs Péter Hámori] ; [... transl. Mark Baczoni]. - Budapest : Corvina, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6313-5 fűzött
Budapest - tudományos akadémia - középület - útmutató
727.55(439-2Bp.)MTA(036)
[AN 3604607]
MARC

ANSEL
UTF-811013 /2015.
Sisa József (1952-)
A Magyar Tudományos Akadémia (német)
   Die Ungarische Akademie der Wissenschaften : das Hauptgebäude in Spiegel der Zeit / [Text József Sisa] ; [Fotos Péter Hámori] ; [Übers. Ulrich Schneider]. - Budapest : Corvina, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6314-2 fűzött
Budapest - tudományos akadémia - középület - útmutató
727.55(439-2Bp.)MTA(036)
[AN 3604599]
MARC

ANSEL
UTF-811014 /2015.
Sisa József (1952-)
   Az Országház : történelmi séta / [szöveg Sisa József] ; [képek Tihanyi Bence és Bakos Ágnes]. - 3. kiad. - [Budapest] : Corvina, [2015]. - [32] p. : ill., színes ; 24 cm
ISBN 978-963-13-6302-9 fűzött : 1480,- Ft
Budapest - országház - útmutató
725.11(439-2Bp.)(036)
[AN 3609268]
MARC

ANSEL
UTF-811015 /2015.
Szelestey László (1939-1991)
   Szelestey László, 1939-1991 / [... szerk. Sárváriné Rieder Zsuzsanna] ; [közread. Várpalota Város Önkormányzata]. - Várpalota : Önkormányzat, 2015. - 114 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: p. 28-29.
ISBN 978-963-12-2836-6 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század
75(439)(092)Szelestey_L.
[AN 3605725]
MARC

ANSEL
UTF-811016 /2015.
Szűcs István Miklós (1947-)
   Winterhalder, a zirci Kistemplom falképeinek mestere : a Fájdalmas Szűzanya templom művészeti emlékei / Szűcs István Miklós. - [Dunakeszi] : Média Piramis, 2015. - 180 p. : ill., részben színes ; 30 cm
Bibliogr.: p. 174. - Összefoglalás angol nyelven
ISBN 978-963-12-3240-0 fűzött
Winterhalder, Josef (1743-1807)
Zirc - Ausztria - festőművész - 18. század - vallási ábrázolás - falfestmény
75(436)(092)Winterhalder,_J. *** 75.052(439-2Zirc) *** 75.046.3
[AN 3606184]
MARC

ANSEL
UTF-811017 /2015.
Tatár Antal (1935-2011)
   Tatár Antal, 1935-2011 / [... szerk. Sárváriné Rieder Zsuzsanna] ; [közread. Várpalota Város Önkormányzata]. - Várpalota : Önkormányzat, 2014. - 102 p. : ill., főként színes ; 29 cm
Bibliogr.: 27.p.
ISBN 978-963-12-0031-7 kötött
Magyarország - festőművész - 20. század - ezredforduló
75(439)(092)Tatár_A.
[AN 3605785]
MARC

ANSEL
UTF-811018 /2015.
Thorma János (1870-1937)
   Thorma János / [szerk.] Kovács Zita, Büki Barbara. - [Kiskunhalas] : Thorma J. Múz. : Halasi Múz. Alapítvány, 2015. - 320 p. : ill., főként színes ; 30 cm. - (Kiskunhalasi könyvek, ISSN 2064-8804 ; 2.)
A bev. és a képaláírások magyar, német és angol nyelven. - Bibliogr.: p. 318-319.
ISBN 978-615-5282-08-9 kötött
Magyarország - festőművész - 19. század - 20. század
75(439)(092)Thorma_J.
[AN 3606290]
MARC

ANSEL
UTF-811019 /2015.
   Tíz év OSAS : [Vasarely Múzeum, Budapest, 2015. január 18 - április 19.] = Ten years OSAS : [Museum Vasarely, Budapest, 18 January - 19 April 2015] / [... szerk. ... Maurer Dóra] ; [közread. a] Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület. - Budapest : Nyílt Struktúrák Műv. Egyes., 2015. - 69 p. : ill., színes ; 16 cm
A gerincen számozási adatként: 24.
ISBN 978-963-89919-5-9 fűzött
Magyarország - képzőművészet - 21. század - kiállítási katalógus
73/76(439)"200/201" *** 061.4(439-2Bp.)"2015"
[AN 3605880]
MARC

ANSEL
UTF-811020 /2015.
   Tízéves a Polgárok Háza, 2004-2014 / [... összeáll. Sigmond Bertalan] ; [közread. a Szövetség a Nemzetért Alapítvány]. - [Budapest] : Szövets. a Nemzetért Alapítvány, [2014]. - 143 p. : ill., színes ; 31 cm
borító- és gerinccím: Polgárok Háza : tíz esztendő, 2004-2014
ISBN 978-963-08-9848-5 kötött
Szövetség a Nemzetért Alapítvány
Budapest - művelődési ház - alapítvány - magyarság - album
725.835(439-2Bp.)(084.1) *** 061.27(439)Szövetség_a_Nemzetért_Alapítvány *** 323.1(=945.11) *** 374.07(439-2Bp.)
[AN 3605535]
MARC

ANSEL
UTF-811021 /2015.
Tóth Ernő (1924-)
   Hazánk, Magyarország ismert és rejtett hídjai / Tóth Ernő. - Budapest : Yuki Studio, 2015. - 173 p., [26] t. : ill., részben színes ; 17x24 cm
Bibliogr.: p. 169.
ISBN 978-963-87472-4-2 fűzött
Magyarország - híd - hídépítés - történeti feldolgozás - album
725.95(439)(084.1) *** 624.21(439)(091)
[AN 3606007]
MARC

ANSEL
UTF-811022 /2015.
Uhl Gabriella (1970-)
   Ami megmarad.. : interjúk kortárs magyar fotográfusokkal / az interjúkat kész. Uhl Gabriella ; [... kiad. Magyar Fotóművészek Szövetsége]. - [Budapest] : M. Fotóművészek Szövets., [2014]. - 66 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-80045-0-3 fűzött
Magyarország - fényképész - 21. század - interjú
77.04(439)(092)(047.53)
[AN 3605209]
MARC

ANSEL
UTF-811023 /2015.
Veszeli Lajos (1945-)
   Veszeli Lajos Balaton-díjas festőművész Trianon utóélete című grafikai kiállítása : a Trianoni Szemle folyóirat borítótervei / [közread. a] Stefánia Galéria. - Budapest : Stefánia Galéria, 2015. - [24] p. : ill., részben színes ; 15x21 cm
A kiállítást Budapesten, 2015. jún. 3-23. között rendezték
Fűzött
Magyarország - grafikus - 20. század - 21. század - kiállítási katalógus
741(439)(092)Veszeli_L. *** 061.4(439-2Bp.)"2014"
[AN 3605162]
MARC

ANSEL
UTF-811024 /2015.
   Vidékfejlesztési Program kézikönyv / [szerk. Reszkető Tímea] ; [közread. a] Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. - Budapest : NAK, 2015. - 86 p. : ill., színes ; 30 cm
ISBN 978-615-5307-17-1 fűzött
Magyarország - vidékfejlesztés - regionális politika - mezőgazdasági politika - 21. század
711.1(439)"201" *** 332.1(439)"201" *** 338.43(439)"201"
[AN 3605470]
MARC

ANSEL
UTF-811025 /2015.
Wachsler Tamás (1965-)
   Tér-képek : a budapesti Kossuth Lajos tér újjáépítésének krónikája, 2012-2014 : Wachsler Tamás fényképei / szerk. Réthly Ákos. - Budapest : Premier Press, cop. 2014. - 169 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-88136-5-7 kötött : 5880,- Ft
Budapest. 5. kerület - közterület - felújítás - fényképalbum
711.61(439-2Bp.V.)(084.12) *** 77.04(439)(092)Wachsler_T.
[AN 3606279]
MARC

ANSEL
UTF-811026 /2015.
Zicherman Sándor Róbert (1935-)
   Paintings = Festmények / Sándor Zicherman. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2015. - 155 p. : ill., főként színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Zicherman
ISBN 978-615-5456-14-5 fűzött
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Zicherman_S._R.
[AN 3606282]
MARC

ANSEL
UTF-811027 /2015.
Zicherman Sándor Róbert (1935-)
   Paintings = Živopisʹ / Zicherman Sándor. - Budapest : Pauker Holding Kft., 2015. - 155 p. : ill., főként színes ; 30 cm
borító- és gerinccím: Zicherman
Fűzött
 (hibás ISBN 978-615-5456-14-5)
Magyarország - festőművész - 20. század - 21. század
75(439)(092)Zicherman_S._R.
[AN 3606287]
MARC

ANSEL
UTF-8
41   Zene. Hangszerek

11028 /2015.
Sihell Ferenc (1973-)
   Fekete véremből : vallomások / Sihell Ferry ; [az interjúkat kész. Peremiczky Attila és Szűcs Balázs]. - [Budapest] : Trimedio Music, 2014. - 176 p., [16] t. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1085-9 fűzött
Sihell Ferenc (1973-)
Magyarország - könnyűzenei előadó - 20. század - 21. század - interjú
78.067.26.036.7(439)(092)Sihell_F.(047.53)
[AN 3606058]
MARC

ANSEL
UTF-811029 /2015.
   Virtuózok / ... szerk. Varga Edit ; a szerk. munkatársai Vigh-Fekete Zsuzsa, Száraz Eszter. - Budapest : Classic Talents : Holnap, cop. 2015. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-117-1 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - komolyzenei előadó - 21. század - televíziós műsorszám - interjú - auditív dokumentum
78.071.2(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3604916]
MARC

ANSEL
UTF-811030 /2015.
   Virtuózok / ... szerk. Varga Edit ; a szerk. munkatársai Vigh-Fekete Zsuzsa, Száraz Eszter. - Budapest : Classic Talents : Holnap, cop. 2015. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-122-5 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - komolyzenei előadó - 21. század - televíziós műsorszám - interjú - auditív dokumentum
78.071.2(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3604897]
MARC

ANSEL
UTF-811031 /2015.
   Virtuózok / ... szerk. Varga Edit ; a szerk. munkatársai Vigh-Fekete Zsuzsa, Száraz Eszter. - Budapest : Classic Talents : Holnap, cop. 2015. - 256 p. : ill., színes ; 22 cm + CD
ISBN 978-963-349-129-4 kötött : 4900,- Ft
Magyarország - komolyzenei előadó - 21. század - televíziós műsorszám - interjú - auditív dokumentum
78.071.2(439)(092)(047.53) *** 791.9.097(439)(047.53)
[AN 3604915]
MARC

ANSEL
UTF-8
42   Színház- és filmművészet. Táncművészet

11032 /2015.
Bodnár Dániel (1957-)
   Biblia és filmművészet / Bodnár Dániel. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 372 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-534-0 fűzött : 2600,- Ft
Biblia
filmtörténet - bibliai történet
791.43(100)"195/200" *** 22.046
[AN 3604804]
MARC

ANSEL
UTF-811033 /2015.
Gál Mihály
   "A vetítést vita követte" : a Filmátvételi Bizottság jegyzőkönyvei, 1968-1989 / Gál Mihály. - Budapest : Gondolat, 2015. - 732, [26] p. : ill., részben színes ; 25 cm
Bibliogr.: p. 727-731.
ISBN 978-963-693-589-4 kötött : 6000,- Ft
Filmátvételi Bizottság
Magyarország - filmművészet - filmforgalmazás - cenzúra - kulturális politika - Kádár-korszak - történelmi forrás
791.43(100) *** 351.751(439)"1968/1989"(093) *** 008:323(439)"196/198"(093)
[AN 3605177]
MARC

ANSEL
UTF-811034 /2015.
Gelencsér Gábor (1961-)
   Forgatott könyvek : a magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között / Gelencsér Gábor ; [közread. a] ... Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány. - Budapest : Kijárat : Kosztolányi D. Kávéház Kult. Alapítvány, 2015. - 564 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 487-497.
ISBN 978-615-5160-47-9 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - filmtörténet - magyar irodalom története - 20. század - filmesztétika - irodalomesztétika
791.43(439)"194/199" *** 894.511(091)"194/199" *** 791.43.01 *** 82.01
[AN 3605067]
MARC

ANSEL
UTF-811035 /2015.
Jones, Vinnie (1965-)
It's been emotional (magyar)
   Megindító meccs volt [elektronikus dok.] : az én sztorim / Vinnie Jones. - Szöveg (epub : 3.2 MB). - Budapest : Candover Kft., 2014
Ford. Bodnár Zalán, Csepelyi Adrienn. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134155. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-89899-3-2
Jones, Vinnie (1965-)
Nagy-Britannia - sportoló - labdarúgás - filmszínész - 20. század - 21. század - memoár - elektronikus dokumentum
791.43.071.2(410)(092)Jones,_V.(0:82-94) *** 796.332(410)(092)Jones,_V.(0:82-94)
[AN 3610317]
MARC

ANSEL
UTF-811036 /2015.
Loren, Sophia (1934-)
Ieri, oggi, domani (magyar)
   Tegnap, ma, holnap / Sophia Loren ; [ford. Wiesenmayer Teodóra]. - Budapest : Helikon, 2015. - 332, [3] p., [64] t. : ill., részben színes ; 23 cm
ISBN 978-963-227-645-8 kötött : 3990,- Ft
Loren, Sophia (1934-)
Olaszország - filmszínész - 20. század - memoár
791.43.071.2(45)(092)Loren,_S.(0:82-94)
[AN 3605733]
MARC

ANSEL
UTF-8
43   Nyelvek. Nyelvtudomány

11037 /2015.
Bălă, Laurenţ
   L'argot et l'argent : étude du champ lexical argent dans les argots roumain et français / Laurenţ Bălă. - Szeged : JATEPress, 2015. - 134 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 115-120.
ISBN 978-963-315-251-5 fűzött
román nyelv - francia nyelv - városi szleng - rétegnyelv - összehasonlító nyelvészet
805.90-086.2 *** 804.0-086.2
[AN 3605311]
MARC

ANSEL
UTF-811038 /2015.
Bárdosi Vilmos (1952-)
   Szólások, közmondások eredete : frazeológiai etimológiai szótár / Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2015. - 746 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 27.)
Bibliogr.: p. 583-627.
ISBN 978-963-409-008-3 kötött : 7990,- Ft
magyar nyelv - szólás - közmondás - értelmező szótár
809.451.1-318 *** 398.9(=945.11)
[AN 3605224]
MARC

ANSEL
UTF-811039 /2015.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 3 : munkafüzet : exercise book / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - [Szeged] : Design K., 2015. - [2], 74 p. : ill. ; 24 cm. - (Domino nyelvkönyvek)
Fűzöt : 5500,- Ft
 (hibás ISBN 978-615-80303-0-4)
magyar nyelv - nyelvkönyv - példatár
809.451.1(076)=20
[AN 3606067]
MARC

ANSEL
UTF-811040 /2015.
Durst Péter
   Hungarian the easy way 3 : tankönyv : coursebook / Péter Durst ; [ill. Falcione Sarolta]. - [Szeged] : Design K., 2015. - [4], 116, VI p. : ill., színes ; 24 cm + CD. - (Domino nyelvkönyvek)
ISBN 978-615-80303-0-4 fűzött : 5500,- Ft
magyar nyelv - nyelvkönyv - auditív dokumentum
809.451.1(078)(076)=20
[AN 3606069]
MARC

ANSEL
UTF-811041 /2015.
Fábián Ilona, K. (1946-)
   A szegedi nyelvhasználat az ezredfordulón / Kristóné Fábián Ilona. - Szeged : JATEPress, 2014. - 143 p. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-315-241-6 fűzött
Szeged - Dél-Alföld - magyar nyelv - nyelvhasználat - nyelvjárás - ezredforduló
809.451.1-06(439-2Szeged)"200" *** 809.451.1-087(439.14-13)
[AN 3605172]
MARC

ANSEL
UTF-811042 /2015.
Hillenbrand, Mike (1972-)
Französisch für die Reise (magyar)
   Társalgás színesen francia nyelven : a legfontosabb szavakkal és kifejezésekkel / [... Mike Hillenbrand és Michael Péan kész.] ; [a magyar - francia változatot kész. Székácsné László Éva]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 256 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-261-445-8 fűzött : 1999,- Ft
francia nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=40
[AN 3605974]
MARC

ANSEL
UTF-811043 /2015.
Hillenbrand, Mike (1972-)
Italienisch für die Reise (magyar)
   Társalgás színesen olasz nyelven : a legfontosabb szavakkal és kifejezésekkel / [... Mike Hillenbrand, Laura Marini és Caterina Pietrobon kész.] ; [a magyar - olasz változatot kész. Nagyné Bulinszky Marianna]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 256 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-261-447-2 fűzött : 1999,- Ft
olasz nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=945.11=50
[AN 3605939]
MARC

ANSEL
UTF-811044 /2015.
Hillenbrand, Mike (1972-)
   Társalgás színesen német nyelven : a legfontosabb szavakkal és kifejezésekkel / [... Mike Hillenbrand kész.]. - Szeged : Maxim, [2014]. - 256 p. : ill., színes ; 14 cm
ISBN 978-963-261-444-1 fűzött : 1999,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - útiszótár
801.323=30=945.11
[AN 3605937]
MARC

ANSEL
UTF-811045 /2015.
   Hungarian grammar exercises : a formától a használatig / Szili Katalin et al. ; [közread. az] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszék. - [Budapest] : ELTE BTK Magyar Mint Idegen Nyelv Tansz., 2014-. - ill. ; 29 cm
magyar nyelv - példatár
809.451.1(076)=00
[AN 3605578]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - 2014. - 68 p.
ISBN 978-963-284-084-0 fűzött
[AN 3605582] MARC

ANSEL
UTF-811046 /2015.
Jerkić, Mario
   Földrajzi szakkifejezések szótára = Rječnik izraza iz zemljopisa / Jerkić Mario, Romácz László. - Budapest : Croatica, cop. 2014. - 191 p. ; 18 cm
ISBN 978-615-5239-43-4 kötött
magyar nyelv - horvát nyelv - földrajz - szakszótár - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=862 *** 801.323=862=945.11 *** 91
[AN 3606018]
MARC

ANSEL
UTF-811047 /2015.
Katona László (1981-)
   Grammar won't bite! : minden... amit az angol nyelvről tudni szeretnél és tudni érdemes : nyelvtani kézikönyv / Katona László, Vadnay Marianna. - 2. kiad. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2015, cop. 2010. - 310 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 309-310.
ISBN 978-615-80310-1-1 kötött
angol nyelv - nyelvtan
802.0-5(078)=945.11
[AN 3609776]
MARC

ANSEL
UTF-811048 /2015.
Katona László (1981-)
   Speak your mind! : készségfejlesztő gyakorlókönyv : KER C1-2 szint / Katona László. - 2. kiad. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2015, cop. 2012. - 219 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-88850-9-8 kötött
angol nyelv - példatár
802.0(076)=945.11
[AN 3609858]
MARC

ANSEL
UTF-811049 /2015.
   Magyar - német kéziszótár = Ungarisch - deutsches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. - 5. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2015. - XV, 1224 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-86-1 kötött : 8900,- Ft
magyar nyelv - német nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=945.11=30
[AN 3610060]
MARC

ANSEL
UTF-811050 /2015.
Nagy C. Katalin (1979-)
   Adatok és érvelés a történeti pragmatikában : a katalán anar + főnévi igenév szerkezet grammatikalizációja / Nagy C. Katalin. - Budapest : Loisir K., 2015. - 264 p. ; 21 cm. - (Pragmatika, ISSN 2060-7105 ; 2.)
Bibliogr.: p. 219-229.
ISBN 978-963-89655-2-3 fűzött
katalán nyelv - nyelvtan - nyelvtörténet
804.99-53
[AN 3606207]
MARC

ANSEL
UTF-811051 /2015.
   Német - magyar kéziszótár = Deutsch - ungarisches Handwörterbuch / Hessky Regina főszerk. - 7. jav. kiad. - Szeged : Grimm, 2015. - XVIII, 1512 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9954-85-4 kötött : 8900,- Ft
német nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=30=945.11
[AN 3610065]
MARC

ANSEL
UTF-811052 /2015.
Némethné Hock Ildikó (1957-)
   1000 questions, 1000 answers : angol felsőfok / Némethné Hock Ildikó, Kész Zoltán. - 4. kiad., utánny. - Székesfehérvár : Lexika, 2015. - 240 p. : ill. ; 24 cm
Az internetről letölthető hanganyaggal. - keretcím: Lexika nyelvvizsgakönyvek
ISBN 978-615-5200-11-3 fűzött : 2990,- Ft
angol nyelv - nyelvvizsga - példatár
802.0(079.1)=945.11
[AN 3609506]
MARC

ANSEL
UTF-811053 /2015.
Papp János (1957-)
   Cigány - magyar, magyar - cigány kéziszótár = Romane - ungrike, ungrike - romane vasteske alava / Papp János. - 2. bőv. kiad. - [Budapest] : EZRA Humánszolgáltató Kft., 2015. - 347 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-12-2894-6 fűzött
cigány nyelv - magyar nyelv - kétnyelvű szótár
801.323=914.99=945.11 *** 801.323=945.11=914.99
[AN 3609789]
MARC

ANSEL
UTF-811054 /2015.
Sebestyén Rita
   Words! now or never... I : szókincsfejlesztő kézikönyv : A2, B2 szint / Sebestyén Rita. - Veszprém : Tudásmentor Kft., 2015, cop. 2014. - 328 p. ; 24 cm
ISBN 978-615-80310-0-4 fűzött
angol nyelv - szókincs - példatár
802.0-3(076)=00
[AN 3605439]
MARC

ANSEL
UTF-811055 /2015.
Zakankyzy, Raušangül
   Kazakša - mažarša tíldeskíš = Kazah - magyar társalgási könyv / Mukusheva Raushangul, Károly László. - 2. átd. kiad. - Szeged : SZTE Altajisztikai Tansz., 2015. - 127 p. ; 23 cm. - (Altajisztikai tankönyvtár, ISSN 2062-9036 ; 5.)
Bibliogr.: p. 127.
ISBN 978-963-306-408-5 fűzött
kazah nyelv - nyelvkönyv - útiszótár
809.434.2(078)=945.11
[AN 3609292]
MARC

ANSEL
UTF-811056 /2015.
   A zárt ë egyetlen A/4-es oldalon : szavak, tövek, toldalékok összesítve, szabályokkal : a Magyar Nyelv Napjára, a Bárczi Géza Emlékévben ; Félreérthető szóalakok ëe-vel : [beszélgetések, nyelvtan, szóállomány]. - Bicske ; Budapest : Bárczi G. Kiejtési Alapítvány, 2015. - 20 p. ; 21 cm. - (Bárczi füzetëk, ISSN 1785-9476 ; 18.)
Bibliogr.: p. 20.
ISBN 978-963-87888-8-7 fűzött
magyar nyelv - magánhangzó - fonetika
809.451.1-441.32
[AN 3604598]
MARC

ANSEL
UTF-8
44   Irodalomtudomány. A világirodalom története

11057 /2015.
Cerda Montes de Oca, Susana
   Placing oneself : representation of urban experiences in crónicas de viajes / Susana Cerda Montes de Oca. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 172 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 157-172.
ISBN 978-963-277-546-3 fűzött
Latin-Amerika - spanyol nyelvű irodalom története - műfajelmélet - 19. század - 20. század - útleírás - utazási irodalom
860(8)(091)"18/19" *** 82.01-992
[AN 3604792]
MARC

ANSEL
UTF-811058 /2015.
   Heroes and saints : studies in honour of Katalin Halácsy / ed. by Zsuzsanna Simonkay, Andrea Nagy. - Budapest : [Vác] : Mondat, 2015. - 336 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
ISBN 978-615-5569-03-6 fűzött
angol irodalom története - középkor - emlékkönyv
820(091)
[AN 3605402]
MARC

ANSEL
UTF-811059 /2015.
Mayer Erzsébet (1951-)
   A törvényes véletlen : bevezetés a 4D-s műértésbe / Mayer Erzsébet ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 211 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 208-211.
ISBN 978-615-5026-62-1 fűzött
kultúrafilozófia - irodalomtörténet - műelemzés
82.01 *** 130.2 *** 82(091)
[AN 3605662]
MARC

ANSEL
UTF-811060 /2015.
Reményi Ferenc (1868-1940)
   Cervantes élete és összes művei / Reményi Ferenc ; átd. és közread. Rakos Miklós. - Budapest : Rakos M., 2015. - 424 p. ; 30 cm
borító- és gerinccím: Cervantes élete és munkái
ISBN 978-963-12-2975-2 fűzött
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
Spanyolország - író - 16. század - 17. század
860(092)Cervantes_Saavedra,_M.
[AN 3605161]
MARC

ANSEL
UTF-811061 /2015.
   Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában / szerk. Boros Oszkár [et al.]. - Budapest : Gondolat, cop. 2014. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Kultúra - irodalom, ISSN 2416-0717)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-605-1 fűzött : 3000,- Ft
test - irodalomesztétika - művészetesztétika - kultúrafilozófia - lételmélet
82.01 *** 7.01 *** 612 *** 130.2 *** 111
[AN 3605206]
MARC

ANSEL
UTF-811062 /2015.
Vallasek Júlia (1975-)
   Angolkeringő : esszék a kortárs angol irodalomról / Vallasek Júlia. - Budapest : Gondolat, 2015. - 200 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-604-4 fűzött : 2500,- Ft
angol nyelvű irodalom története - műfajtörténet - 20. század - ezredforduló - próza - műelemzés
820(100)(091)"19/200" *** 820(100)(091)-3"19/200"
[AN 3605318]
MARC

ANSEL
UTF-8
45   Magyar irodalomtörténet

11063 /2015.
Bence Erika (1967-)
   Virtuális irodalomtörténet / Bence Erika. - Veszprém : Iskolakultúra ; [Budapest] : Gondolat, 2015. - 188 p. ; 22 cm. - (Iskolakultúra, ISSN 1586-202X ; 49.)
Bibliogr.
ISBN 978-963-693-581-8 fűzött : 2500,- Ft
Vajdaság - magyar irodalom története - határon túli magyar irodalom története - 19. század - 20. század - műelemzés
894.511(497.11)(091) *** 894.511(091)"18/19"
[AN 3605419]
MARC

ANSEL
UTF-811064 /2015.
Bobory Zoltán (1946-)
   Kátyúk között az úton : alkalmi írások, beszédek, jegyzetek / [Bobory Zoltán] ; [szerk. Lukácsy József] ; [közread. a Vörösmarty Társaság]. - [Székesfehérvár] : Vörösmarty Társ., 2014. - 169 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9830-41-7 fűzött
Magyarország - író - 20. század - 21. század - előadóbeszéd - esszé
894.511(092)Bobory_Z.(042) *** 894.511-4
[AN 3605972]
MARC

ANSEL
UTF-811065 /2015.
Csizmadia Éva
   Barátság a távolból : levelezés Tűz Tamással, 1984-1991 / Csizmadia Éva. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5058-58-5 kötött : 2500,- Ft
Tűz Tamás (1916-1992)
Csizmadia Éva
Kanada - író - katolikus pap - külföldön élő magyar személyiség - 20. század - levelezés
894.511(71)(092)Tűz_T.(044) *** 282(71)(=945.11)(092)Tűz_T.(044) *** 929(439)Csizmadia_É.(044)
[AN 3609618]
MARC

ANSEL
UTF-811066 /2015.
   "Hol vagy István király?" : Szent István alakja a magyar irodalomban / összeáll. Pomogáts Béla ; [közread. a] Vörösmarty Társaság. - Székesfehérvár : Vörösmarty Társ., 2015. - 179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9830-42-4 fűzött
István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
Magyarország - magyar irodalom története - uralkodó - szent - 10. sz - 11. század
894.511(091) *** 943.9(092)István,_I. *** 235.3(092)István,_I.
[AN 3606059]
MARC

ANSEL
UTF-811067 /2015.
   Kádfürdő : interaktív Szabó Lőrinc kiállítás : Hévíz, 2015. április 17 - június 10. / [közread. a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény]. - Hévíz : Gróf I. Festetics Gy. Művel. Közp., Vár Kvt. és Muzeális Gyűjt., 2015. - [16] p. : ill., részben színes ; 21 cm
Fűzött
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Magyarország - író - 20. század - kiállítási katalógus
894.511(092)Szabó_L. *** 061.4(439-2Hévíz)
[AN 3605336]
MARC

ANSEL
UTF-811068 /2015.
   Közköltészet. - Budapest : Balassi, [2000]-. - 24 cm
A 2. kötettől kiad. az Universitas Kiadó
ISBN 963-506-341-5 *
magyar irodalom története - költészet - népköltészet - 18. század
894.511(091)-14"17"
[AN 417122]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3/B., A társadalmi élet költészete : közerkölcs és egyéni sors / sajtó alá rend. Csörsz Rumen István, Küllős Imola. - 2015. - 593, [3] p. : ill. - (Régi magyar költők tára, XVIII. század, ISSN 1416-6682 ; 15.)
Bibliogr.: p. 572-577.
ISBN 978-963-9671-50-8 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - népköltészet - 18. század - vers - közösségi dal - antológia
398.85(=945.11) *** 894.511-14(082)"17" *** 784.71(439)
[AN 3605709] MARC

ANSEL
UTF-811069 /2015.
Monostori Imre (1945-)
   Közelítések : tanulmányok és kritikák, 2008-2014 / Monostori Imre. - Budapest : Kortárs, 2015. - 373 p. ; 20 cm. - (Kortárs tanulmány, ISSN 1788-9995)
ISBN 978-963-9985-79-7 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom története - 20. század - irodalomkritika
894.511(091)"19"
[AN 3605459]
MARC

ANSEL
UTF-811070 /2015.
Tóth László (1949-)
   Határsértők : önarckép - másokban 1. : az emlékezet merevlemezéről I. / Tóth László. - Budapest : Gondolat, 2015. - 421 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-693-603-7 kötött : 3500,- Ft
Magyarország - író - irodalmi élet - 20. század - memoár
894.511(092)(0:82-94) *** 894.511(091)"19"(0:82-94)
[AN 3605401]
MARC

ANSEL
UTF-811071 /2015.
Zágorec-Csuka Judit (1967-)
   A magyar - szlovén és a szlovén - magyar irodalmi kapcsolatok tükröződése a fordításirodalomban / Zágorec-Csuka Judit ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 246 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-230. - Összefoglalás szlovén nyelven
ISBN 978-615-5026-63-8 fűzött
Magyarország - Szlovénia - irodalmi kapcsolat - műfordítás - recepcióelmélet - magyar irodalom története - szlovén irodalom története - 20. század - 21. század
894.511.091"19/20" *** 886.3.091"19/20" *** 82.03 *** 82.03(439)(092)"19/20" *** 82.03(497.12)(092)"19/20"
[AN 3605723]
MARC

ANSEL
UTF-8
46   Szépirodalom
      a magyar szépirodalom kivételével

11072 /2015.
Ahern, Cecelia (1981-)
How to fall in love (magyar)
   A szerelem kézikönyve [elektronikus dok.] / Cecelia Ahern. - Szöveg (epub : 998 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Babits Péter. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134147. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-338-2
írországi angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(417)=945.11
[AN 3610293]
MARC

ANSEL
UTF-811073 /2015.
Alexandra, Belinda
Sapphire skies (magyar)
   Zafír égbolt / Belinda Alexandra ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 395 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-524-1 fűzött : 3190,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3605058]
MARC

ANSEL
UTF-811074 /2015.
Anar (1938-)
   Anar válogatott művei / [fel. szerk. Kenessey Mária] ; [ford. Hering Margit, Vándor Anna, Zahemszky László]. - Budapest : L'Harmattan, 2015. - 330 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-414-058-0 fűzött
orosz irodalom - válogatott művek
882-821=945.11
[AN 3605512]
MARC

ANSEL
UTF-811075 /2015.
Armentrout, Jennifer L. (1980-)
Opposition (magyar)
   Opposition : ellenállás : Luxen 5. / J. L. Armentrout ; [ford. Miks-Rédai Viktória]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 378 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-357-6 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-356-9 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604968]
MARC

ANSEL
UTF-811076 /2015.
Austen, Jane (1775-1817)
   Catharine / Jane Austen ; [ford. Kada Júlia] ; [a versrészleteket ford. Dunajcsik Mátyás]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 143, [2] p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 14.)
A ford. a "Juvenilia" (Cambridge [etc.] : Cambridge Univ. Press, 2006) c. kiad. alapján kész.
ISBN 978-963-227-650-2 fűzött : 999,- Ft
angol irodalom - válogatott művek
820-821=945.11
[AN 3604918]
MARC

ANSEL
UTF-811077 /2015.
Banks, Rosie
Bubble Volcano (magyar)
   Buborék-vulkán / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2014. - 112, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 7.)
ISBN 978-615-5385-94-0 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3609281]
MARC

ANSEL
UTF-811078 /2015.
Banks, Rosie
Christmas Castle (magyar)
   Karácsony-kastély / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2014. - 203, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-615-5385-96-4 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3609278]
MARC

ANSEL
UTF-811079 /2015.
Banks, Rosie
Dolphin bay (magyar)
   Delfin-öböl / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 190, [13] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság)
ISBN 978-963-403-101-7 fűzött : 1490,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604740]
MARC

ANSEL
UTF-811080 /2015.
Banks, Rosie
Fairytale forest (magyar)
   Meseerdő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 113, [10] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 11.)
ISBN 978-963-403-095-9 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604723]
MARC

ANSEL
UTF-811081 /2015.
Banks, Rosie
Midnight maze (magyar)
   Éjféli útvesztő / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 112, [11] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 12.)
ISBN 978-963-403-096-6 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3604712]
MARC

ANSEL
UTF-811082 /2015.
Banks, Rosie
Sugarsweet bakery (magyar)
   Csodasüti cukrászda / Rosie Banks ; [ford. Vajda Nagy Ágnes]. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2014. - 113, [2] p. : ill. ; 20 cm. - (Titkos királyság ; 8.)
ISBN 978-615-5385-95-7 fűzött : 990,- Ft
amerikai angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3609273]
MARC

ANSEL
UTF-811083 /2015.
Bates, Marni (1989-)
Awkwardly ever after (magyar)
   Itt a vége, lúzer véle! / Marni Bates ; [ford. Béresi Csilla]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 340, [2] p. ; 20 cm. - (Lol, ISSN 2064-3667)
ISBN 978-963-11-9950-5 fűuött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3606618]
MARC

ANSEL
UTF-811084 /2015.
Berello, Alessandra
Latte, zucchero e segreti (magyar)
   Tejszín és egy csipetnyi titok / Alessandra Berello ; Wiebke Petersen illusztrációival ; [ford. Túri Zsuzsanna]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 91, [4] p. : ill., színes ; 20 cm. - (Lola, a varázscukrász)
Fűzött : 1490,- Ft
olasz irodalom - gyermekregény - ételrecept
850-31(02.053.2)=945.11 *** 641.55(083.12)
[AN 3604965]
MARC

ANSEL
UTF-811085 /2015.
Boehme, Julia (1966-)
Conni auf dem Reiterhof (magyar)
   Bori a lovastanyán / Julia Boehme ; Herdis Albrecht illusztrációival ; [ford. Esterházy Dóra ...]. - 4. utánny. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2012. - 93 p. : ill. ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-615-5220-25-8 kötött : 1490,- Ft
német irodalom - gyermekregény
830-31(02.053.2)=945.11
[AN 3609474]
MARC

ANSEL
UTF-811086 /2015.
Card, Orson Scott (1951-)
Ender's game (magyar)
   Végjáték / Orson Scott Card ; [ford. F. Nagy Piroska]. - 3. jav. kiad. - Fót : Unio Mystica, 2015. - 365 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-89847-2-2 fűzött : 3300,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3609791]
MARC

ANSEL
UTF-811087 /2015.
Castle, Richard
Frozen heat (magyar)
   Frozen heat : dermesztő hőség / Richard Castle ; [ford. Szujer Orsolya]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 420 p. ; 21 cm. - (Fekete macska regénytár, ISSN 2063-384X)
ISBN 978-963-373-976-1 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-373-975-4 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3604966]
MARC

ANSEL
UTF-811088 /2015.
Chamberlin, Ann
Sofia (magyar)
   Szafije, a szultán háremhölgye : [a Szulejmán sorozat III. kötete] / Ann Chamberlin ; [ford. Varga Csaba Béla]. - [Budapest] : Trivium, cop. 2015. - 357, [4] p. ; 25 cm
ISBN 978-615-5334-27-6 kötött : 4490,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3605576]
MARC

ANSEL
UTF-811089 /2015.
Christie, Alix
Gutenberg's apprentice (magyar)
   Gutenberg tanítványa / Alix Christie ; [ford. Tóth Bálint Péter]. - Budapest : General Press, cop. 2015. - 463 p. ; 21 cm. - (Regényes történelem, ISSN 2060-6230)
ISBN 978-963-643-760-2 kötött : 3790,- Ft
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3604980]
MARC

ANSEL
UTF-811090 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
The lost Herondale (magyar)
   Az elveszett Herondale : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról második könyv / Cassandra Clare, Robin Wasserman ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 77 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-427-6 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-426-9 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3605061]
MARC

ANSEL
UTF-811091 /2015.
Clare, Cassandra (1973-)
Welcome to Shadowhunter Academy (magyar)
   Az Árnyvadász Akadémia : Történetek az Árnyvadász Akadémiáról első könyv / Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan ; [ford. Kamper Gergely]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 76 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-425-2 kötött : 1899,- Ft
ISBN 978-963-399-424-5 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény - kisregény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604999]
MARC

ANSEL
UTF-811092 /2015.
Coelho, Paulo (1947-)
Adultério (magyar)
   Házasságtörés [elektronikus dok.] / Paulo Coelho. - Szöveg (epub : 736 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Nagy Viktória. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134150. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-371-9
brazil irodalom - regény - elektronikus dokumentum
869.0-31(81)=945.11
[AN 3610304]
MARC

ANSEL
UTF-811093 /2015.
Corey, James S. A.
Cibola burn (magyar)
   Cibola meghódítása : a Térség negyedik kötete / James S. A. Corey ; [ford. Galamb Zoltán]. - Budapest : Fumax, 2015. - 567 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-29-6 fűzött : 3995,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604987]
MARC

ANSEL
UTF-811094 /2015.
Crichton, Michael (1942-2008)
Jurassic Park (magyar)
   Jurassic Park / Michael Crichton ; [ford. Boris János]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 495 p. ; 21 cm
Megj. "Őslénypark" címmel is
ISBN 978-963-09-8277-1 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3606213]
MARC

ANSEL
UTF-811095 /2015.
Crichton, Michael (1942-2008)
The lost world (magyar)
   Az elveszett világ / Michael Crichton ; [ford. Kertész Balázs]. - 2. jav. kiad. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 461, [2] p. ; 21 cm
Megj. "Szörnyek szigete" címmel is
ISBN 978-963-09-8278-8 fűzött : 3600,- Ft
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3606222]
MARC

ANSEL
UTF-811096 /2015.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
   Női diplomata [elektronikus dok.] / B. M. Croker ; ford. Novely[!] Riza. - Szöveg (epub : 360 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134108. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-4-2
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3609428]
MARC

ANSEL
UTF-811097 /2015.
Croker, Bithia Mary (1849-1920)
Pretty Miss Neville (magyar)
   A szép Neville kisasszony [elektronikus dok.] / B. M. Croker ; ford. Cserhalmi H. Irén. - Szöveg (epub : 531 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134109. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-3-5
angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5=945.11
[AN 3609436]
MARC

ANSEL
UTF-811098 /2015.
Crowe, Sara (1966-)
Campari for breakfast (magyar)
   Campari reggelire / Sara Crowe ; [ford. Beke Zsolt]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 325 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-454-9 fűzött : 2990,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3604812]
MARC

ANSEL
UTF-811099 /2015.
   Csodákkal teli éjszaka : 14 szívhez szóló karácsonyi történet a magyar és a világirodalom mestereitől. - 2. utánny. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 206 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-293-356-6 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - világirodalom - karácsony - próza - antológia
82-3(082)=945.11 *** 894.511-3(082) *** 398.332.416(0:82-3)
[AN 3610096]
MARC

ANSEL
UTF-811100 /2015.
Davis, Brooke
Lost & found (magyar)
   Az elveszett és meglett dolgok könyve / Brooke Davis ; [ford. Mesterházi Mónika]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 262 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-553-5 kötött : 2990,- Ft
ausztrál irodalom - regény
820-31(94)=945.11
[AN 3606008]
MARC

ANSEL
UTF-811101 /2015.
Dickens, Charles (1812-1870)
The posthumous papers of the Pickwick Club (magyar)
   Pickwick történetek / Charles Dickens ; [ford. Hevesi Sándor] ; [a fordítást átd. Ottlik Géza]. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 138 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 15.)
ISBN 978-615-5303-80-7 fűzött : 1850,- Ft
angol irodalom - elbeszélés
820-32=945.11
[AN 3604758]
MARC

ANSEL
UTF-811102 /2015.
Donaldson, Julianne
Edenbrooke (magyar)
   Edenbrooke / Julianne Donaldson ; [ford. Molnár Edit]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 317 p. ; 21 cm. - (Arany pöttyös könyvek, ISSN 2061-9332)
ISBN 978-963-399-292-0 kötött : 3999,- Ft
ISBN 978-963-399-291-3 fűzött : 2999,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604970]
MARC

ANSEL
UTF-811103 /2015.
Douglas, Penelope (1977-)
Bully (magyar)
   Szívatás : [Fall away 01] / Penelope Douglas ; [ford. Bótyik Bettina Zora]. - [Budaörs] : Wow K., 2015. - 342 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-1995-1 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3604981]
MARC

ANSEL
UTF-811104 /2015.
Duǰmov, Dragomir
   Ogledalo od zelenog ǰaspisa : roman / Dragomir Duǰmov ; [izd.] Zadužbina Jakova Ig�atovića, Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarosu. - Budimpěsta : Zadužbina Jakova Ig�atovića : Srpska narodnosna samouprava u Eržebetvarosu, 2015. - 128 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-12-1762-9 fűzött
magyarországi szerb irodalom - regény
886.1-31(439)
[AN 3605719]
MARC

ANSEL
UTF-811105 /2015.
Farley, Terri
Phantom stallion (magyar)
   Vágtázó fantom / írta Terry[!] Farley. - 3. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015-. - 21 cm
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3609835]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. kv., Musztángszív / [ford. Ludman Anita]. - 2015. - 213 p.
ISBN 978-963-245-120-6 kötött : 2299,- Ft
amerikai angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)(73)=945.11
[AN 3609846] MARC

ANSEL
UTF-811106 /2015.
Friggieri, Oliver (1947-)
Dik id-dghajsa fnofs il-port (magyar)
   Horgony a kikötő közepén / Oliver Friggieri ; [... ford. Boda Magdolna]. - [Szeged] : [Boda M.], 2015. - 216 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2745-1 fűzött
máltai irodalom - regény
892.7-31(458.2)=945.11
[AN 3604619]
MARC

ANSEL
UTF-811107 /2015.
Fritsch, Marlene
Warum Nikolaus am liebsten heimlich schenkt (magyar)
   Szent Miklós miért titokban ajándékoz? / Marlene Fritsch ; Elli Bruder rajz. ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, cop. 2015. - [23] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5045-60-8 kötött : 2300,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3605968]
MARC

ANSEL
UTF-811108 /2015.
Fritsch, Marlene
Wie Sankt Martin seinen Mantel teilte (magyar)
   Amikor Szent Márton odaadta a köpenye felét / Marlene Fritsch ; Elli Bruder rajz. ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, cop. 2015. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5045-59-2 kötött : 2300,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3605971]
MARC

ANSEL
UTF-811109 /2015.
Funnell, Pippa (1968-)
Magic spirit (magyar)
   Táltos : váratlan barátság / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2015, cop. 2014. - 105, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
Fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3604942]
MARC

ANSEL
UTF-811110 /2015.
Funnell, Pippa (1968-)
Rosie (magyar)
   Szellőrózsa : a tökéletes társ / Pippa Funnell ; [ford. Cséplő Noémi]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 104, [7] p. : ill. ; 20 cm
Ill. Miles, Jennifer. - keretcím: Tilly lovas történetei
ISBN 978-963-403-093-5 fűzött : 990,- Ft
angol irodalom - ifjúsági regény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3604943]
MARC

ANSEL
UTF-811111 /2015.
Gary, Romain (1914-1980)
Lady L. (magyar)
   Lady L / Romain Gary ; ford. Bognár Róbert. - Budapest : Park, cop. 2015. - 205 p. ; 22 cm
Bibliogr.: p. 205-[206].
ISBN 978-963-355-225-4 kötött : 2900,- Ft
francia irodalom - regény
840-31=945.11
[AN 3609512]
MARC

ANSEL
UTF-811112 /2015.
Gregory, Philippa (1954-)
The king's curse (magyar)
   A király átka / Philippa Gregory ; [ford. Mihály Árpád]. - Budapest : Libri, 2015. - 662 p. : ill. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 656-662.
ISBN 978-963-310-452-1 fűzött : 3990,- Ft
Pole, Margaret, Countess of Salisbury (1473-1541)
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3605891]
MARC

ANSEL
UTF-811113 /2015.
Grigor Narekaci (951-1003)
Matean Oġbergowťean (magyar)
   Siralmas panaszok : "Narek" : "beszélgetés a szív mélyéből Istennel" / Grigor Narekaci ; [... ford. Szám László] ; [közread. az] Örmény Apostoli Vallási Közösség. - Budapest : Örmény Apostoli Vallási Közösség, cop. 2014. - 206, [2] p. : ill., részben színes ; 20 cm
Bibliogr.: p. 189.
ISBN 978-963-08-9112-7 fűzött : 2500,- Ft
örmény irodalom - vallásos irodalom - vers
891.981-141=945.11
[AN 3606170]
MARC

ANSEL
UTF-811114 /2015.
Gulik, Robert van (1910-1967)
Poets and murder (magyar)
   Költők és gyilkosok / Robert van Gulik ; [ford. Upor László]. - Budapest : Jaffa : Sorozat Kv., 2015. - 203 p. : ill. ; 20 cm. - (A kínai detektív)
ISBN 978-963-89613-3-4 fűzött : 3500,- Ft
Hollandia - angol nyelvű irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(492)=945.11
[AN 3605125]
MARC

ANSEL
UTF-811115 /2015.
Hamsun, Knut (1859-1952)
Sult (magyar)
   Éhség / Knut Hamsun. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2015. - 218 p. ; 21 cm
Ford. Pap Vera Ágnes
ISBN 978-963-414-017-7 fűzött : 2490,- Ft
norvég irodalom - regény
839.6-31=945.11
[AN 3609111]
MARC

ANSEL
UTF-811116 /2015.
Hilderbrand, Elin
The castaways (magyar)
   Hajótöröttek / Elin Hilderbrand ; [ford. Fügedi Tímea]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 393 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-526-5 fűzött : 3190,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3605044]
MARC

ANSEL
UTF-811117 /2015.
Holler, Renée (1956-)
Spurensuche am Nil (magyar)
   Nyomozás a Nílus partján : rejtvényes krimi a régi Egyiptomból / Renée Holler ; Daniel Sohr illusztrációival ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - 120, [3] p. : ill. ; 20 cm
keretcím: Történelmi tetthelyek
ISBN 978-963-9869-55-4 kötött : 2490,- Ft
német irodalom - ifjúsági regény - kalandregény
830-311.3(02.053.2)=945.11
[AN 3605887]
MARC

ANSEL
UTF-811118 /2015.
Jonasson, Jonas (1961-)
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann (magyar)
   A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt [elektronikus dok.] / Jonas Jonasson. - Szöveg (epub : 873 KB). - Budapest : Athenaeum, [2014], cop. 2011
Főcím a címképernyőről. - Ford. Kúnos László. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134149. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-347-4
svéd irodalom - regény - elektronikus dokumentum
839.7-31=945.11
[AN 3610301]
MARC

ANSEL
UTF-811119 /2015.
Kenner, Julie (1965-)
Wanted (magyar)
   Kínzó vágy [elektronikus dok.] / J. Kenner. - Szöveg (epub : 937 KB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Márton Andrea. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134152. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-372-6
amerikai angol irodalom - erotikus irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-993(73)=945.11
[AN 3610312]
MARC

ANSEL
UTF-811120 /2015.
Klein, Georg (1925-)
   Vak akarat és önző DNS : válogatott esszék / Georg Klein ; [vál. Kúnos László] ; [ford. Kúnos László, Rakovszky Zsuzsa]. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2015, cop. 2001. - 363 p. ; 20 cm
Bibliogr.
ISBN 978-963-13-6319-7 fűzött : 3490,- Ft
svéd irodalom - esszé
839.7-4=945.11
[AN 3610052]
MARC

ANSEL
UTF-811121 /2015.
Koomson, Dorothy (1971-)
The ice cream girls (magyar)
   Az utolsó csepp / Dorothy Koomson ; [ford. Komáromy Rudolf]. - Budapest : Kulinária, cop. 2015. - 299 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-60-3 fűzött : 3490,- Ft
angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4=945.11
[AN 3605104]
MARC

ANSEL
UTF-811122 /2015.
Levinova, L. A.
Priklûčeniâ Kubarika i Tomatika, ili Vesëlaâ matematika (magyar)
   Vidám matematika / L. A. Levinova, G. V. Szapgir ; ford. Láng Rózsa ; [a verseket ford. Rozsnyai Ervin]. - Utánny. - [Budapest] : Typotex, [2015]-. - Ill., színes ; 22 cm
orosz irodalom - gyermekirodalom - matematika - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv - mese
882-34(02.053.2)=945.11 *** 51(02.053.2) *** 087.5
[AN 3609623]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1., Pipacska és Kockapaci kalandjai. - [2015], cop. 2012. - 217, [12] p.
ISBN 978-963-279-730-4 fűzött : 3600,- Ft
[AN 3609624] MARC

ANSEL
UTF-811123 /2015.
Ley, Rosanna
Return to Mandalay (magyar)
   Visszatérés Burmába / Rosanna Ley ; [ford. Bihari Balázs]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 461 p. ; 21 cm. - (IPC mirror, ISSN 2061-4454)
ISBN 978-963-635-528-9 fűzött : 3190,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3605053]
MARC

ANSEL
UTF-811124 /2015.
Loisel, Thierry (1955-)
Une visite à Pécs (magyar)
   Pécsi látogatás / Thierry Loisel ; [ford. Barna Anett]. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 151 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5568-07-7 fűzött : 2200,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3605475]
MARC

ANSEL
UTF-811125 /2015.
London, Jack (1876-1916)
Jerry of the islands (magyar)
   A beszélő kutya / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 207 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-09-8338-9 kötött : 795,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3610094]
MARC

ANSEL
UTF-811126 /2015.
London, Jack (1876-1916)
White Fang (magyar)
   Fehér Agyar / Jack London ; [ford. Szász Imre]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 223 p. ; 21 cm
Megj. "Farkasvér" címmel is
ISBN 978-963-09-8339-6 kötött : 1590,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3610102]
MARC

ANSEL
UTF-811127 /2015.
Ludlum, Robert (1927-2001)
The Tristan betrayal (magyar)
   Trisztán árulása / Robert Ludlum ; [ford. Szántó András]. - [Budapest] : I. P. C. Kv., cop. 2015. - 661 p. ; 18 cm. - (I. P. C. könyvek)
ISBN 978-963-635-516-6 fűzött : 3999,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3605041]
MARC

ANSEL
UTF-811128 /2015.
Malraux, Alain (1944-)
Pentecôte (francia, magyar)
   Pünkösd : színdarab 4 felvonásban = Pentecôte : pièce en quatre actes / Alain Malraux ; [ford. Szilágyi Enikő]. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 91, [4], 99 p. : ill. ; 17 cm
A magyar és francia nyelvű rész hátlapjával egybekötve
ISBN 978-615-5568-04-6 fűzött : 2500,- Ft
francia irodalom - dráma - kétnyelvű dokumentum
840-2.02=945.11
[AN 3605480]
MARC

ANSEL
UTF-811129 /2015.
Megre, Vladimir Nikolaevič (1950-)
Anastasiâ (magyar)
   Anasztázia / Vlagyimir Megre ; [ford. Bartkó Edith]. - Solymár : Petrovszkyné Dömötör B., 2014. - 197 p. ; 21 cm. - (Oroszország zengő cédrusai ; 1.)
Fűzött
 (hibás ISBN 80-969359-0-9)
 (hibás ISBN 978-80-969359-0-1)
ezoterika - orosz irodalom - regény
882-31=945.11 *** 133.25(0:82-31)
[AN 3606120]
MARC

ANSEL
UTF-811130 /2015.
Mosse, Kate (1961-)
Citadel (magyar)
   Fellegvár / Kate Mosse ; [ford. Balázs Laura és Kállai Tibor]. - Budapest : Partvonal, 2015. - 648 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-615-5283-46-8 kötött : 4490,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3605057]
MARC

ANSEL
UTF-811131 /2015.
Murakami Haruki (1949-)
1Q84 (magyar)
   1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy / Murakami Haruki ; [ford. Erdős György]. - [Budapest] : Geopen, 2013-2015. - 3 db ; 21 cm
A 2. kötetet ford. Erdős György, Nagy Anita, a 3. kötetet ford. Nagy Anita
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3475653]
MARC

ANSEL
UTF-8


   3. kv. - 2015, cop. 2012. - 568 p.
ISBN 978-963-9973-62-6 kötött : 3990,- Ft
[AN 3610005] MARC

ANSEL
UTF-811132 /2015.
Murakami Haruki (1949-)
Umibe no Kafuka (magyar)
   Kafka a tengerparton / Murakami Haruki ; [Erdős György ford.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Geopen, 2015, cop. 2006. - 692 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-9973-14-5 kötött : 3990,- Ft
japán irodalom - regény
895.6-31=945.11
[AN 3610013]
MARC

ANSEL
UTF-811133 /2015.
Norman, Charity
After the fall (magyar)
   Zuhanás / Charity Norman ; [ford. Komáromy Rudolf]. - [Budapest] : Kulinária, cop. 2015. - 380 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-9905-54-2 kötött : 3990,- Ft
Új-Zéland - angol nyelvű irodalom - regény
820-31(931)=945.11
[AN 3605222]
MARC

ANSEL
UTF-811134 /2015.
Orringer, Julie (1973-)
How to breathe underwater (magyar)
   Légzőgyakorlat fuldoklóknak / Julie Orringer ; [ford. Barabás András]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 316 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-310-183-4 kötött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3605178]
MARC

ANSEL
UTF-811135 /2015.
Paige, Laurelin
Fixed on you (magyar)
   Fixed on you : megtalállak még / Laurelin Paige ; [ford. Horváth M. Zsanett]. - [Budapest] : Libri, cop. 2015. - 345 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-167-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3605849]
MARC

ANSEL
UTF-811136 /2015.
Parente, Massimiliano (1970-)
Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler (magyar)
   Hitler után a második legnagyobb művész / Massimilano Parente ; [ford. Kárpáti Zsuzsa]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 387, [3] p. ; 22 cm
ISBN 978-963-310-439-2 kötött : 3490,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3601959]
MARC

ANSEL
UTF-811137 /2015.
Pastor, Marc (1977-)
La mala dona (magyar)
   Barcelona árnyai / Marc Pastor ; [... ford. Varju Kata]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 317, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-369-2 fűzött : 3490,- Ft
katalán irodalom - bűnügyi regény
849.9-312.4=945.11
[AN 3604861]
MARC

ANSEL
UTF-811138 /2015.
Pataki, Allison (1984-)
The accidental empress (magyar)
   Sissi : az ifjú császárné / Allison Pataki ; [ford. Csáki Judit] ; [a versrészleteket ford. Nemes Z. Márió]. - Budapest : Helikon, 2015. - 492, [3] p. ; 23 cm
ISBN 978-963-227-660-1 kötött : 3990,- Ft
Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
amerikai angol irodalom - történelmi regény
820-311.6(73)=945.11
[AN 3604954]
MARC

ANSEL
UTF-811139 /2015.
Picard, Barbara Leonie (1917-2011)
Tales of the Norse Gods and heroes (magyar)
   Edda : [történetek az északi istenekről, hősökről] / [Barbara L. Picard] ; [... ill. Jankovics Jusztina] ; [ford. Fűzfa Mónika] ; [kiad. Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület]. - [Győrsövényház] : Wadrózsa Ped. Műhely Közhasznú Egyes., 2015. - 175 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-2858-8 kötött
angol irodalom - gyermekirodalom - izlandi irodalom - átdolgozás - mese - eposz
839.59-131=945.11 *** 820-34.02=945.11
[AN 3606030]
MARC

ANSEL
UTF-811140 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
Keeping faith (magyar)
   Csodalány / Jodi Picoult ; [ford. Peiker Éva]. - Budapest : Athenaeum, 2015. - 567 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-293-451-8 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - regény
820-31(73)=945.11
[AN 3604825]
MARC

ANSEL
UTF-811141 /2015.
Picoult, Jodi (1966-)
The pact (magyar)
   Sorsfordítók [elektronikus dok.] / Jodi Picoult. - Szöveg (epub : 1.7 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Szieberth Ádám. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134148. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-343-6
amerikai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(73)=945.11
[AN 3610297]
MARC

ANSEL
UTF-811142 /2015.
Plâckovskij, Mihail
Solnyško na pamâtʹ (magyar) (részlet)
   A sün, akit meg lehetett simogatni / Mihail Pljackovszkij ; [rajz.] Vlagyimir Szutyejev ; [ford. Réz András]. - 4. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 77, [2] p. : ill., színes ; 23 cm
ISBN 978-963-415-188-3 kötött : 2499,- Ft
orosz irodalom - gyermekirodalom - mese
882-34(02.053.2)=945.11
[AN 3609460]
MARC

ANSEL
UTF-811143 /2015.
Poe, Edgar Allan (1809-1849)
   Az aranybogár / Edgar Allan Poe ; [ford. Babits Mihály és Pásztor Árpád]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 112 p. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 10.)
ISBN 978-963-227-444-7 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3604935]
MARC

ANSEL
UTF-811144 /2015.
Probst, Jennifer
Searching for perfect (magyar)
   Keresd a tökéletest : szerelmi gyakorlatok haladóknak / Jennifer Probst ; [ford. Babits Péter]. - [Budapest] : Libri, 2015. - 398 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-310-451-4 fűzött : 3490,- Ft
amerikai angol irodalom - szerelmes regény
820-312.5(73)=945.11
[AN 3605907]
MARC

ANSEL
UTF-811145 /2015.
Qazbegi, Aleksandre (1848-1893)
   The prose of the mountains : three tales of the Caucasus / Aleksandre Qazbegi ; transl. ... by Rebecca Gould. - Budapest ; New York [N.Y.] : CEU Press, 2015. - 240 p. : ill. ; 21 cm. - (Central European classics, ISSN 1418-0162)
ISBN 978-615-505-352-8 fűzött
grúz irodalom - kisregény
894.631-31=20
[AN 3606054]
MARC

ANSEL
UTF-811146 /2015.
Rattaro, Sara (1975-)
Non volare via (magyar)
   Tökéletlen szerelem [elektronikus dok.] / Sara Rattaro. - Szöveg (epub : 1.2 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - Ford. Sztanó László és Radó Ágnes. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134153. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-373-3
olasz irodalom - regény - elektronikus dokumentum
850-31=945.11
[AN 3610313]
MARC

ANSEL
UTF-811147 /2015.
Reichs, Kathy (1950-)
Monday mourning (magyar)
   Hétfő csont nélkül / Kathy Reichs ; [ford. Béresi Csilla]. - Budapest : Fumax, 2015. - 359 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5514-25-8 fűzött : 3095,- Ft
amerikai angol irodalom - bűnügyi regény
820-312.4(73)=945.11
[AN 3604992]
MARC

ANSEL
UTF-811148 /2015.
Rich, Roberta (1946-)
The harem midwife (magyar)
   A hárem bábája [elektronikus dok.] / Roberta Rich ; ford. Kovács Teréz Orsolya. - Szöveg (epub : 2 MB). - [Budapest] : Tericum, cop. 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-133995. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-5285-54-7
kanadai angol irodalom - történelmi regény - elektronikus dokumentum
820-311.6(71)=945.11
[AN 3606785]
MARC

ANSEL
UTF-811149 /2015.
Robinson, Kim Stanley (1952-)
Aurora (magyar)
   Aurora / Kim Stanley Robinson ; [ford. Farkas Veronika]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 501 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-59-8 fűzött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
amerikai angol irodalom - fantasztikus regény
820-312.9(73)=945.11
[AN 3604672]
MARC

ANSEL
UTF-811150 /2015.
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)
   Éjszakai repülés / Antoine de Saint-Exupéry ; [ford. Rónay György]. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 169 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 14.)
Tart.: A déli futárgépÞ; Éjszakai repülés. - Egys. cím: Courrier sud ; Vol de nuit
ISBN 978-615-5303-76-0 fűzött : 1850,- Ft
francia irodalom - kisregény
840-31=945.11
[AN 3604765]
MARC

ANSEL
UTF-811151 /2015.
Salinger, Jerome David (1919-2010)
Three early stories (magyar)
   Három korai történet / J. D. Salinger ; [ford. Bart István] ; [ill. Anna Rose Yoken]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 63, [2] p. : ill. ; 18 cm. - (Helikon zsebkönyvek, ISSN 2415-962X ; 13.)
Tart.: A fiatalokÞ; Menj fel Eddie-hezÞ; Egyszer egy héten ki fogod bírni ; The young folks ; Go see Eddie ; Once a week won't kill you
ISBN 978-963-227-646-5 fűzött : 999,- Ft
amerikai angol irodalom - elbeszélés
820-32(73)=945.11
[AN 3604926]
MARC

ANSEL
UTF-811152 /2015.
Sapkowski, Andrzej (1948-)
Wiedźmin (magyar)
   Vaják / Andrzej Sapkowski. - [Budapest] : PlayON!, [2011]-. - 20 cm
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3279612]
MARC

ANSEL
UTF-8


   5., Tűzkeresztség / [ford. Kellermann Viktória]. - 2015. - 320 p.
ISBN 978-963-89622-6-3 fűzött : 2990,- Ft
lengyel irodalom - fantasztikus regény
884-312.9=945.11
[AN 3605151] MARC

ANSEL
UTF-811153 /2015.
Schmidt, Annie M. G. (1911-1995)
Floddertje (magyar)
   Szutyoksári / Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp ; ford. Czibere Mária. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 93, [3] p. : ill., színes ; 20x21 cm
ISBN 978-963-410-071-3 kötött : 2990,- Ft
holland irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
839.31-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3609171]
MARC

ANSEL
UTF-811154 /2015.
Scott, Manda (1962-)
Into the fire (magyar)
   Tisztítótűz : a Jeanne d'Arc-titok / Manda Scott ; [ford. Ballai Mária]. - [Budapest] : Agave Kv., 2015. - 523 p. : ill., térk. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-72-7 fűzött : 3980,- Ft : 15,60 EUR
angol irodalom - történelmi regény
820-311.6=945.11
[AN 3604682]
MARC

ANSEL
UTF-811155 /2015.
Shotwell, Vivien
Vienna nocturne (magyar)
   Mozart múzsája [elektronikus dok.] / Vivien Shotwell. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, [2014], cop. 2013
Ford. Kovács Krisztina. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134114. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-337-5
kanadai angol irodalom - regény - elektronikus dokumentum
820-31(71)=945.11
[AN 3609465]
MARC

ANSEL
UTF-811156 /2015.
Smith, Wilbur
Birds of prey (magyar)
   Ragadozó madarak / Wilbur Smith ; [ford. Boreczky Elemér és Szekeres Gábor]. - [Budapest] : Delej, [2015], cop. 1997. - 699 p. ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-7696-42-7)
 (hibás ISBN 963-7696-42-7)
dél-afrikai irodalom - kalandregény
820-311.3(689.4)=945.11
[AN 3609325]
MARC

ANSEL
UTF-811157 /2015.
Sörensen, Imke
Das Conni-Fan-Buch zum Mitmachen (magyar)
   Bori titkai : kézikönyv rajongóknak / Imke Sörensen szövegével ; ... Herdis Albrecht rajz. ; [ford. Esterházy Dóra]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - 127 p. : ill., színes ; 22 cm. - (Barátnőm, Bori, ISSN 2064-1931)
ISBN 978-963-4030-86-7 kötött : 1990,- Ft
német irodalom - gyermekirodalom - foglalkoztatókönyv
830-93=945.11 *** 087.5
[AN 3605561]
MARC

ANSEL
UTF-811158 /2015.
Steinkühler, Martina (1961-)
Warum Franziskus mit den Tieren sprach (magyar)
   Miért beszélgetett Szent Ferenc az állatokkal? / Martina Steinkühler ; Elli Bruder rajz. ; [ford. Somfai Boglárka]. - Kecskemét : Korda, cop. 2015. - [26] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5045-58-5 kötött : 2300,- Ft
gyermekirodalom - német irodalom - mese - képeskönyv
830-34(02.053.2)=945.11 *** 087.5(084.1)
[AN 3605962]
MARC

ANSEL
UTF-811159 /2015.
Stilton, Geronimo
Minaccia dal pianeta Blurgo (magyar)
   Támadás a Blurg bolygóról / Geronimo Stilton. - Pécs : Alexandra, 2015. - 120, [5] p. : ill., színes ; 19 cm. - (Űregerek)
Ford. Dobosiné Rizmayer Rita
ISBN 978-963-357-528-4 fűzött
olasz irodalom - gyermekirodalom - mese
850-34(02.053.2)=945.11
[AN 3604881]
MARC

ANSEL
UTF-811160 /2015.
Taylor, Lulu
Outrageous fortune (magyar)
   Titokzatos szerencse / Lulu Taylor ; [ford. Molnár Dóra]. - Budapest : Kulinária, cop. 2015. - 374 p. ; 23 cm
ISBN 978-963-9905-63-4 fűzött : 3690,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3605119]
MARC

ANSEL
UTF-811161 /2015.
Tokarczuk, Olga (1962-)
Dom dzienny, dom nocny (magyar)
   Nappali ház, éjjeli ház / Olga Tokarczuk ; [ford. Körner Gábor]. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2014. - 315 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-236-932-7 fűzött : 2950,- Ft
lengyel irodalom - regény
884-31=945.11
[AN 3606061]
MARC

ANSEL
UTF-811162 /2015.
Tomlinson, Jill (1931-1976)
The owl who was afraid of the dark (magyar)
   A bagoly, aki félt a sötétben / Jill Tomlinson ; ill. Anna Laura Cantone ; ford. Demény Eszter. - 2. kiad. - [Budapest] : Pagony, cop. 2015. - 87, [2] p. : ill., színes ; 22 cm
ISBN 978-963-410-084-3 kötött : 2690,- Ft
angol irodalom - gyermekirodalom - mese
820-34(02.053.2)=945.11
[AN 3609289]
MARC

ANSEL
UTF-811163 /2015.
Torres, Miguel
   Las orillas de la vida / Miguel Torres. - Budapest : Püski, [2015]. - 150, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-302-155-2 fűzött
mexikói irodalom - válogatott művek
860-821(72)
[AN 3605302]
MARC

ANSEL
UTF-811164 /2015.
Uzuner, Buket (1955-)
Uzun beyaz bulut : Gelibolu (magyar)
   Hosszú fehér felhő : Gallipoli / Buket Uzuner ; Tasnádi Edit fordítása. - Budapest : M. Napló, 2015. - 275 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5465-34-5 fűzött : 2000,- Ft
török irodalom - regény
894.35-31=945.11
[AN 3605665]
MARC

ANSEL
UTF-811165 /2015.
Van Dyken, Rachel (1985-)
Ruin (magyar)
   Egyetlen [elektronikus dok.] / Rachel Van Dyken. - Szöveg (epub : 1.1 MB). - Budapest : Athenaeum, cop. 2014
Ford. Márton Andrea. - Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134154. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-293-374-0
amerikai angol irodalom - szerelmes regény - elektronikus dokumentum
820-312.5(73)=945.11
[AN 3610315]
MARC

ANSEL
UTF-811166 /2015.
Volo, Fabio (1972-)
Un posto nel mondo (magyar)
   Hely a világban / Fabio Volo ; [ford. Barna Mária]. - Budapest : Európa, 2015. - 245, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-405-150-3 fűzött : 2990,- Ft
olasz irodalom - regény
850-31=945.11
[AN 3605147]
MARC

ANSEL
UTF-811167 /2015.
Webb, Holly
The kitten nobody wanted (magyar)
   A gazdátlan kiscica / Holly Webb ; Sophy Williams rajz. ; [ford. Robin Edina]. - 2. kiad. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 114, [2] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-399-145-9 kötött : 1499,- Ft
angol irodalom - gyermekregény
820-31(02.053.2)=945.11
[AN 3609431]
MARC

ANSEL
UTF-811168 /2015.
Wein, Elizabeth
Code name Verity (magyar)
   Fedőneve Verity / Elizabeth Wein ; [ford. Todero Anna]. - Szeged : Könyvmolyképző K., 2015. - 388 p. ; 21 cm. - (Vörös pöttyös könyvek, ISSN 2060-4769)
ISBN 978-963-399-281-4 : 2999,- Ft fűzött
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3605013]
MARC

ANSEL
UTF-811169 /2015.
Woolf, Virginia (1882-1941)
The waves (magyar)
   Hullámok / Virginia Woolf ; [ford. Mátyás Sándor]. - Budapest : Alinea, cop. 2015. - 264 p. ; 18 cm. - (Klasszik sorozat, ISSN 2063-157X ; 17.)
ISBN 978-615-5303-60-9 fűzött : 2250,- Ft
angol irodalom - regény
820-31=945.11
[AN 3604753]
MARC

ANSEL
UTF-8
47   Magyar szépirodalom

11170 /2015.
A. O. Esther
   Frigg rokkája / A. O. Esther. - [Biatorbágy] : Decens Magazin Média, 2015. - 442, [4] p. : ill. ; 22 cm
A gerincen számozási adatként: 1. r.
ISBN 978-615-80189-0-6 kötött : 3990,- Ft
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3605047]
MARC

ANSEL
UTF-811171 /2015.
Ambrus József (1966-)
   Az élet bolondja / Ambrus József ; [... grafikái Nagy Erzsébet]. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 128 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-86-4 fűzött : 1990,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605671]
MARC

ANSEL
UTF-811172 /2015.
   Aranyalma : negyedik osztályos emlékkönyvem / [írta és összeáll. Jankovics Andrea] ; [ill. Elek Lívia]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2015]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5349-03-4 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - ajándékkönyv - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3605101]
MARC

ANSEL
UTF-811173 /2015.
   Aranyalma : nyolcadik osztályos emlékkönyvem / [írta és összeáll. Manxhuka Afrodita] ; [ill. Elek Lívia, Tényi Katalin]. - [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2015]. - 48 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5349-95-9 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - ajándékkönyv - antológia
894.511-822(02.053.2)
[AN 3605095]
MARC

ANSEL
UTF-811174 /2015.
Aszlányi Károly (1908-1938)
   A bádogkirály leánya [elektronikus dok.] / Kirk van Hossum (Aszlányi Károly). - Szöveg (epub : 280 KB). - [Budapest] : Hermész Média, 2015
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134110. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-615-80181-6-6
magyar irodalom - regény - elektronikus dokumentum
894.511-31
[AN 3609446]
MARC

ANSEL
UTF-811175 /2015.
Bárdosi Attila (1953-)
   Avas zsír : [versek, 2015] / Bárdosi Attila, Reglődi Dóra. - Budapest : Garbo, 2015. - 243 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-73-6 fűzött : 2900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605874]
MARC

ANSEL
UTF-811176 /2015.
Bartalis Imre (1931-)
   Paraszti huncutságok avagy Egy állatorvos naplótöredékei / Bartalis Imre. - 2. kiad. - [Göd] : Spektrum, 2015. - 262 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 978-963-12-3572-2 kötött : 3690,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3609297]
MARC

ANSEL
UTF-811177 /2015.
   Bartók plusz fordulta / [szerk. ... ill. Urbán Tibor]. - Hernádkak : Példa Képfőisk. Kortárs Műv. Alapítvány, 2015. - [23] fol. : ill., színes ; 30 cm. - (Spanyolnátha könyvek, ISSN 2061-0483 ; 19.)
Kész. a 2015. jún. 20-án Miskolcon tartott Bartók Plusz Operafesztivál "Légyott" kísérőrendezvénye alkalmából. - Spirál fűzéssel
ISBN 978-963-89667-8-0 fűzött : 15000,- Ft
magyar irodalom - antológia
894.511-822
[AN 3605358]
MARC

ANSEL
UTF-811178 /2015.
Becsy András (1973-)
   Camping / Becsy András. - Budapest : Kortárs, 2015. - 86, [3] p. ; 20 cm. - (Kortárs vers, ISSN 1789-414X)
ISBN 978-963-9985-74-2 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605461]
MARC

ANSEL
UTF-811179 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Maszat játszik / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-410-088-1 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - képeskönyv - mese
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3609209]
MARC

ANSEL
UTF-811180 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Rumini / Berg Judit ; [Kálmán Anna rajz.]. - 5. kiad. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - 215 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 978-963-410-090-4 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3609181]
MARC

ANSEL
UTF-811181 /2015.
Berkes József (1946-)
   Tűz voltam / Berkes József ; [közread. a Zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület]. - [Zalabaksa] : Zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kult. Egyes., [2015]. - 114 p. : ill., részben színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2837-3 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604577]
MARC

ANSEL
UTF-811182 /2015.
Berzeviczy Albert (1853-1936)
"Az ország belepusztul ebbe a háborúba" (új kiadása)
   Búcsú a Monarchiától : Berzeviczy Albert naplója, 1914-1920 / [sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Gali Máté]. - [Budapest] : Helikon, 2015. - 312 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-227-527-7 kötött : 2990,- Ft
Berzeviczy Albert (1853-1936)
Magyarország - magyar irodalom - magyar történelem - politikus - történész - századforduló - első világháború - napló - történelmi forrás
894.511-94 *** 930.1(439)(092)Berzeviczy_A.(0:82-94) *** 943.9"191"(093) *** 32(439)(092)Berzeviczy_A.(0:82-94)
[AN 3604948]
MARC

ANSEL
UTF-811183 /2015.
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
   Anthologia Berzsenyi Dániel' munkáiból. - Repr. kiad. - [Budapest] : Barnaföldi G. Archívum, [2014]. - [6], 108 p. ; 15 cm
Eredeti kiadása: Kassán : Nyomtatta Werfer Károly, 1836
ISBN 978-963-7377-62-4 fűzött
magyar irodalom - vers - hasonmás kiadás
894.511-14 *** 094/099.07
[AN 3604584]
MARC

ANSEL
UTF-811184 /2015.
Bod Péter (1712-1769)
   Szent Hilarius vagy Szívet vidámitó, elmét élesítő, kegyességre serkentő, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok, mellyek mind a hasznos idő-töltésre, s mind az épületes tanúságra egybe-szedegettetvén ki-botsáttattak / [Bod Péter]. - Budapest : Kairosz, cop. 2015. - 177, [2] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-662-767-6 kötött : 2500,- Ft
Magyarország - magyar irodalom - művelődéstörténet - 18. század - humor - aforizma - példázat
894.511-36 *** 894.511-84 *** 930.85(439)"17"
[AN 3609613]
MARC

ANSEL
UTF-811185 /2015.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Amikor kivirágzott a fánkfánk / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 110 p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-11-9923-9 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3609886]
MARC

ANSEL
UTF-811186 /2015.
Bosnyák Viktória (1966-)
   Nino repülni akar / [írta] Bosnyák Viktória ; [ill.] Rippl Renáta. - [Budapest] : Naphegy K., cop. 2015. - [25] p. : ill., színes ; 28 cm
ISBN 978-963-9869-60-8 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5
[AN 3605676]
MARC

ANSEL
UTF-811187 /2015.
Bosnyák Viktória (1966-)
   A sirály a király? / Bosnyák Viktória ; [Szűcs Édua illusztrációival]. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 84, [3] p. : ill. ; 20 cm. - (Nyelvkincstár)
ISBN 978-963-11-9922-2 fűzött : 1499,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - helyesírás - mese
894.511-34(02.053.2) *** 809.451.1-1(0:82-34)
[AN 3609881]
MARC

ANSEL
UTF-811188 /2015.
Csajághy, Mary T.
   A hetedik gyermek / Mary T. Csajághy ; [ill. Szalma Johanna]. - Budapest : Garbo, 2015. - 80 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5007-72-9 fűzött : 2800,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3605817]
MARC

ANSEL
UTF-811189 /2015.
Csatáné Bartha Irénke (1941-)
   Virág nyíljon, fény nevessen : versek kicsiknek és nagyoknak / Csatáné Bartha Irénke ; [... kiad. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy S. M. és Vár. Kvt., 2015. - 152 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-963-7283-17-8 fűzött
Erdély - határon túli magyar irodalom - gyermekvers - vers
894.511-14(02.053.2)(498) *** 894.511-14(498)
[AN 3604885]
MARC

ANSEL
UTF-811190 /2015.
Diószegi Judit
   Erdőváros meséi / [írta Diószegi Judit] ; [előszó Bálint Csaba] ; [rajz. Koncsek János] ; [közread. a] Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. - [Budapest] : NBT, [2015]. - 58 p. : ill., színes ; 30 cm
Fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3606025]
MARC

ANSEL
UTF-811191 /2015.
Duló Károly (1949-)
   Világképek, képvilágok / Duló Károly. - Budapest : Gondolat, 2015. - 153, [2] p. ; 20 cm
Bibliogr.: p. 153-[154].
ISBN 978-963-693-291-6 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - kisregény
894.511-31
[AN 3605308]
MARC

ANSEL
UTF-811192 /2015.
Ékes László (1950-)
   Kocsiúton / Ékes László ; [toll- és ceruzarajzok Keresztes Zsuzsa]. - Szekszárd : Babits, 2015. - 208 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-9556-79-9 kötött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3604562]
MARC

ANSEL
UTF-811193 /2015.
Emli
   Mr Cloud = Felhő Úr / írta Emli ; [ill. Bognár Márta] ; [ford. Berta Tünde]. - [Bükkszék] : Labancz E. M., 2015. - [16] p. : ill., színes ; 22 cm. - (Emli books)
ISBN 978-963-12-2659-1 fűzött
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - képeskönyv
894.511-34.02(02.053.2)=20 *** 087.5(084.1)
[AN 3605443]
MARC

ANSEL
UTF-811194 /2015.
Ermesz Csaba (1956-)
   Magányos harcos / Ermesz Csaba (Karma Gyurme Szenge). - 2. kiad. - [Budapest] : Szenge Kv. : [Ermesz Cs.], 2014. - 92 p. : ill. ; 21 cm
A szerző műfordításaival
ISBN 978-963-460-305-4 fűzött
magyar irodalom - haiku
894.511-14
[AN 3610080]
MARC

ANSEL
UTF-811195 /2015.
Fischer László (1954-)
   Úton / Fischer László ; [... az illusztrációkat kész. Orgoványi Anikó]. - [Kecskemét] : [Dr. Fischer Bt.], cop. 2015. - 152 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2097-1 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604929]
MARC

ANSEL
UTF-811196 /2015.
Gödöllei László (1921-2012)
   Három nap, három hónap, három év : Gödöllei László életének története háborúban és békében / [sajtó alá rend.] Törökné Békés Ildikó, Török Zsolt Győző ; kiad. a KALOT Nagykátai Népfőiskolai Egyesület. - Nagykáta : KALOT Nagykátai Népfőiskolai Egyes., 2015. - 149 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2521-1 fűzött
Gödöllei László (1921-2012)
magyar irodalom - 20. század - memoár
894.511-94
[AN 3605246]
MARC

ANSEL
UTF-811197 /2015.
Hajdu Ferenc (1956-)
   Van még / Hajdu Ferenc. - Budapest : Fekete Sas K., 2015. - 78 p. ; 17 cm
ISBN 978-615-5568-00-8 fűzött : 1400,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605494]
MARC

ANSEL
UTF-811198 /2015.
Haller Ibolya (1951-)
   A szeretet antológiája / Haller Ibolya. - [Nagykovácsi] : Haller I., [2015]-. - 21 cm
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604984]
MARC

ANSEL
UTF-8


   1. - [2015]. - 233 p. : ill.
ISBN 978-963-08-6841-9 fűzött
[AN 3604988] MARC

ANSEL
UTF-811199 /2015.
Havasréti Roland
   Tiszta energia / Havasréti Roland. - [Budapest] : Írmag Kvkuckó, cop. 2015. - 400 p. ; 24 cm
ISBN 978-963-88894-4-7 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3604631]
MARC

ANSEL
UTF-811200 /2015.
Hedry Mária
   Fénykeresők : kilenc mese felnőtteknek / Hedry Mária ; Csilléry Orsolya rajz. ; [közread. a] Cédrus Művészeti Alapítvány ... - Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2015. - 93, [2] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 978-963-263-471-5 kötött : 2490,- Ft
magyar irodalom - mese
894.511-34
[AN 3606081]
MARC

ANSEL
UTF-811201 /2015.
Horgas Béla (1937-)
   A szarka és a szarkaláb / Horgas Béla ; Láng Anna rajz. - [Budapest] : Liget, 2015. - 91, [2] p. : ill., színes ; 25 cm
ISBN 978-615-5419-01-0 kötött : 2800,- Ft
magyar irodalom - gyermekvers
894.511-14(02.053.2)
[AN 3604799]
MARC

ANSEL
UTF-811202 /2015.
Jankó Olga (1930-)
   Kisbogár / Jankó Olga. - [Budapest] : Aposztróf, cop. 2015. - 127 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5056-84-0 fűzött : 2200,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3605669]
MARC

ANSEL
UTF-811203 /2015.
Jankowska Radosława
   Nem csak a csodák kellenek tőled : versek / Jankowska Radosława. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 147, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5562-09-9 fűzött : 1650,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605441]
MARC

ANSEL
UTF-811204 /2015.
Jász Attila (1966-)
   Csendes Toll utazik / Jász Attila. - Budapest : Kortárs, 2015. - 166 p. ; 20 cm. - (Kortárs próza, ISSN 1789-4123)
ISBN 978-963-9985-77-3 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3605460]
MARC

ANSEL
UTF-811205 /2015.
Jókai Mór (1825-1904)
   Fekete gyémántok / Jókai Mór. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2015. - 501 p. ; 20 cm. - (Életreszóló regények)
ISBN 978-963-09-8074-6 fűzött : 990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3610098]
MARC

ANSEL
UTF-811206 /2015.
Jóry Judit (1945-)
   Saint Jorÿ : morte saison / Jóry Judit. - Pozsony : Kalligram ; Budapest : Pesti Kalligram, 2015. - 149 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5454-55-4 fűzött : 2990,- Ft : 10 EUR
magyar irodalom - próza
894.511-3
[AN 3606070]
MARC

ANSEL
UTF-811207 /2015.
Kányádi Sándor (1929-)
   A Corcovado Krisztusa : válogatott versek és műfordítások / Kányádi Sándor ; [szerk. és az utószót írta Zsille Gábor]. - Budapest : Szt. István Társ., 2015. - 141 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-277-535-7 kötött : 2400,- Ft
magyar irodalom - válogatott művek
894.511-821
[AN 3606158]
MARC

ANSEL
UTF-811208 /2015.
Kelemen Erzsébet (1964-)
   Itt ragadt lélek : regény : pszicho-thriller / Kelemen Erzsébet. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 246 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5562-08-2 kötött : 2500,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3605411]
MARC

ANSEL
UTF-811209 /2015.
Keres Emil (1925-)
   A kettős álarc egyik fele : válogatott versek, 1939-2015 / Keres Emil. - Budapest : Hungarovox, 2015. - 150 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5351-97-6 kötött : 1900,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605425]
MARC

ANSEL
UTF-811210 /2015.
Kovács Lajos
   Drága szerelmem.. : Andrássy Ilona grófnő levelei hősi halált halt férjéhez, gróf Esterházy Pálhoz : regény / Kovács Lajos. - Budapest : Európa, 2015. - 357 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 978-963-405-165-7 kötött : 3890,- Ft
Andrássy Ilona (1886-1967)
Magyarország - magyar irodalom - arisztokrata - 20. század - Horthy-korszak - dokumentumregény - levélregény
894.511-31 *** 316.343.32(439)(092)Andrássy_I.(0:82-31)
[AN 3605706]
MARC

ANSEL
UTF-811211 /2015.
Lakatos István (1980-)
   A majdnem halálos halálsugár / Lakatos István. - [Budapest] : Kolibri, 2015. - 170, [5] p. : ill. ; 19 cm
keretcím: Emma és Tesla
ISBN 978-615-5501-77-7 fűzött : 2490,- Ft
magyar irodalom - ifjúsági regény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3605885]
MARC

ANSEL
UTF-811212 /2015.
Lengyel Géza (1941-)
   Reménykereső : versek / Lengyel Géza. - Budapest ; [Dunaharaszti] : Jordán Print Bt., 2015. - 110, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-1295-2 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604983]
MARC

ANSEL
UTF-811213 /2015.
Léria Dipán
   Örökké megtartalak / Léria Dipán. - [Budapest] : [Lénárth M.], [2014]. - 158 p. ; 17 cm
ISBN 978-963-12-1057-6 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3573985]
MARC

ANSEL
UTF-811214 /2015.
Mánta György
   Füst és fény / Mánta György. - Budapest : Gondolat, 2015. - 215 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-601-3 fűzött : 2000,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3605274]
MARC

ANSEL
UTF-811215 /2015.
Márton László (1959-)
   Árnyas főutca / Márton László. - 2. kiad. - Budapest : Kalligram, 2015, cop. 1999. - 133 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5603-00-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3609779]
MARC

ANSEL
UTF-811216 /2015.
Máté G. Péter (1948-)
   Csak fuss! / Máté G. Péter. - [Gárdony] : Máté G. P., 2015. - 200 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-12-2342-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3606057]
MARC

ANSEL
UTF-811217 /2015.
Mentes Mihály (1891-1960)
   Fertő : irredenta versek / írta Mentes Mihály ; [... kieg. Hérics Istvánné ...]. - [Fertőszéplak] : [Hérics I.-né], [2015]. - 108 p. : ill., színes ; 30 cm
A címoldalon az eredeti kiadás megjelenési adataival
ISBN 978-963-12-3024-6 fűzött
magyar irodalom - politikai költészet - vers
894.511-14
[AN 3605858]
MARC

ANSEL
UTF-811218 /2015.
Mentes Mihály (1891-1960)
   Magyar bánat : versek / Mentes Mihály ; [... kieg. Hérics Istvánné]. - [Fertőszéplak] : [Hérics I.], 2014 [!2015]. - 82 p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-12-3023-9 fűzött
magyar irodalom - politikai költészet - vers
894.511-14
[AN 3605853]
MARC

ANSEL
UTF-811219 /2015.
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Az Isten háta mögött (angol)
   Behind God's back / Zsigmond Móricz ; transl. and with an afterw. by Bernard Adams. - Budapest : Corvina, 2015. - 178 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-13-6300-5 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - regény - fordítás
894.511-31=20
[AN 3604675]
MARC

ANSEL
UTF-811220 /2015.
Mosolygó Olga (1932-2012)
   Lágy szellő szeretnék lenni.. / Mosolygó Olga ; [... Vozáry Viktória rajz.]. - Szilvásvárad : Partner Kft., 2015. - 104 p. : ill. ; 16x18 cm
ISBN 978-963-12-2284-5 kötött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604553]
MARC

ANSEL
UTF-811221 /2015.
Nemere István (1944-)
   Engem senki sem szeret : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 197, [2] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-801-4 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3605022]
MARC

ANSEL
UTF-811222 /2015.
Nemere István (1944-)
   Halálos homokvihar [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 879 KB) (pdf : 369 KB) (mobi : 2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134106. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5404-89-4 (epub)
ISBN 978-615-5404-88-7 (pdf)
ISBN 978-615-5404-90-0 (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3609363]
MARC

ANSEL
UTF-811223 /2015.
Nemere István (1944-)
   A marsi tó titka [elektronikus dok.] / Nemere István. - Szöveg (epub : 1 MB) (pdf : 377 KB) (mobi : 2.2 MB). - Budapest : Adamo Books, 2014
Főcím a címképernyőről. - A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-134107. - Működési követelmények: Adobe Digital Editions / Adobe Reader / Mobipocket Reader
ISBN 978-615-5404-80-1 (epub)
ISBN 978-615-5404-79-5 (pdf)
 (hibás ISBN 978-963-5404-81-8*) (mobi)
magyar irodalom - fantasztikus regény - elektronikus dokumentum
894.511-312.9
[AN 3609379]
MARC

ANSEL
UTF-811224 /2015.
Nemere István (1944-)
   A szerelem koldusa : szerelmesregény / Melissa Moretti. - [Budapest] : Anno, 2015. - 194, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-375-798-7 fűzött
magyar irodalom - szerelmes regény
894.511-312.5
[AN 3605017]
MARC

ANSEL
UTF-811225 /2015.
Németh Dezső (1940-)
   Madáristen világfán énekel : [mitológiai történetek] / Németh Dezső. - Budapest : [Németh D.], 2015. - 119 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2339-2 kötött
magyar irodalom - verses epika
894.511-13
[AN 3604925]
MARC

ANSEL
UTF-811226 /2015.
Ondi Tibor
   Ficak, a furfangos kisegér / Ondi Tibor. - Debrecen : Babilon, 2015. - [30] p. : ill., színes ; 20 cm
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-12-0-2576-1)
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
894.511-34(02.053.2) *** 087.5(084.1)
[AN 3604997]
MARC

ANSEL
UTF-811227 /2015.
Pálinkás Luca Krisztina
   Három írás / Pálinkás Luca. - Szarvas : Digitális Kalamáris, 2015. - 58 p. ; 14x15 cm
ISBN 978-615-5431-07-4 fűzött
magyar irodalom - amatőr művészet - elbeszélés
894.511-32 *** 379.825
[AN 3605994]
MARC

ANSEL
UTF-811228 /2015.
Páll Fatime
   Kis világ = Kleine Welt / Páll Fatime. - [Kállósemjén] : Páll F., cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 21x21 cm
ISBN 978-963-12-2580-8 kötött
gyermekirodalom - magyar irodalom - mese - kétnyelvű dokumentum - fordítás
894.511-34(02.053.2).02=30
[AN 3604917]
MARC

ANSEL
UTF-811229 /2015.
Pék Zoltán (1971-)
   Feljövök érted a város alól / Pék Zoltán. - [Budapest] : Agave, 2015. - 228, [3] p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5522-56-7 fűzött : 2980,- Ft : 11,70 EUR
magyar irodalom - fantasztikus regény
894.511-312.9
[AN 3605139]
MARC

ANSEL
UTF-811230 /2015.
Péntek Imre (1942-)
   Emlékpróba / Péntek Imre. - Budapest : M. Napló, 2015. - 89 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5465-59-8 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3604585]
MARC

ANSEL
UTF-811231 /2015.
Pribojszky Mátyás (1931-2014)
   Kiáltás / Pribojszky Mátyás ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 297 p. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-66-9 fűzött
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3605446]
MARC

ANSEL
UTF-811232 /2015.
Róna J. László
   Erkölcsszoba : novellák / Róna J. László. - [Dunaharaszti] : Magánkiad., 2014. - 287 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-08-9144-8 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3605807]
MARC

ANSEL
UTF-811233 /2015.
Silingi Terézia (1938-)
   Ómama nyaklánca : [igaz családregény] / Silingi Terézia. - [Páty] : Zimber Kv. : Szilvia és Tsa Kft., [2015]. - 825 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2241-8 kötött : 4490,- Ft
Zimber család
magyar irodalom - családregény
894.511-31
[AN 3605903]
MARC

ANSEL
UTF-811234 /2015.
Simon Adri (1974-)
   Földerengés / Simon Adri. - Budapest : Gondolat, 2015. - 105, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-597-9 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605283]
MARC

ANSEL
UTF-811235 /2015.
Sípos (S) Gyula (1965-)
   Sárkányszelídítők / írta Sípos (S) Gyula ; képek Vihart Anna. - Törökbálint : Szerző, 2015. - 95 p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 978-615-80068-2-8 kötött : 2690,- Ft
magyar irodalom - meseregény
894.511-34(02.053.2)
[AN 3606192]
MARC

ANSEL
UTF-811236 /2015.
Szára János István (1918-)
   Igaz szerelem nem hal meg : krónika / Szára János. - [Budapest] : [Szára J.], [2015]. - 406 p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 3.
ISBN 978-963-12-1571-7 fűzött
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-31
[AN 3605415]
MARC

ANSEL
UTF-811237 /2015.
Szára János István (1918-)
   Egy szerelem kezdete : krónika / Szára János. - [Budapest] : [Szára J.], [2015]. - 132, [3] p. : ill. ; 20 cm
A gerincen számozási adatként: 1.
ISBN 978-963-12-1570-0 fűzött
magyar irodalom - önéletrajzi regény
894.511-31
[AN 3605405]
MARC

ANSEL
UTF-811238 /2015.
Szávai Géza (1950-)
   Háry János és Jeromos, az okos szamár / Szávai Géza. - Budapest : Pont, cop. 2015. - 15 p. : ill., színes ; 24 cm. - (Háry János akadémia sorozat, ISSN 2416-0245)
ISBN 978-615-5500-08-4 fűzött : 1260,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3605435]
MARC

ANSEL
UTF-811239 /2015.
Szent-Andrássy Jenő (1941-)
   Fény és árnyék / Szent-Andrássy Jenő. - [Nyíregyháza] : Kulimár J., [2015]. - 236 p. ; 19 cm. - (A Nyírségi gondolat könyvtára, ISSN 2064-0129 ; 15.)
ISBN 978-963-89964-4-2 fűzött
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3605633]
MARC

ANSEL
UTF-811240 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   Életfa / Szepes Mária, Nemere István, Veress Miklós ; szerk. Vincze Attila. - [Százhalombatta] : Világóceán K., 2015. - 48, [3] p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5031-21-2 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3604637]
MARC

ANSEL
UTF-811241 /2015.
Szepes Mária (1908-2007)
   Pöttyös Panni / Szepes Mária ; [F. Győrffy Anna rajz.]. - 5. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 45, [2] p. : ill., színes ; 29 cm
ISBN 978-963-11-9999-4 kötött : 2499,- Ft
magyar irodalom - gyermekregény
894.511-31(02.053.2)
[AN 3609120]
MARC

ANSEL
UTF-811242 /2015.
Szigethy Gábor (1942-)
   Időtörés / Szigethy Gábor. - Budapest : Kortárs, 2015. - 317 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-9985-76-6 fűzött : 3500,- Ft
magyar irodalom - magyar irodalom története - színházi élet - 20. század - esszé
894.511-4 *** 894.511(091)"19" *** 792(439)"19"
[AN 3605437]
MARC

ANSEL
UTF-811243 /2015.
Takács János
   A szem észrevétlen pillanata / Takács János. - Gödöllő : Szt. István Egy. K., cop. 2015. - 95 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-269-497-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605646]
MARC

ANSEL
UTF-811244 /2015.
Telkes Margit (1937-)
   Meztelen karnevál / Telkes Margit. - [Budapest] : I.A.T. K., 2015. - 223 p. ; 22 cm
ISBN 978-615-5068-24-9 kötött : 3999,- Ft
magyar irodalom - regény
894.511-31
[AN 3605006]
MARC

ANSEL
UTF-811245 /2015.
Tornai József (1927-)
   Vízesések robaja / Tornai József. - Budapest : Gondolat, 2015. - 139, [5] p. ; 20 cm
ISBN 978-963-693-602-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605312]
MARC

ANSEL
UTF-811246 /2015.
Tornai Szabolcs (1971-)
   A meglepetés lépcsőfokai : esszék / Tornai Szabolcs. - Budapest : Gondolat, 2015. - 262 p. ; 19 cm
ISBN 978-963-693-587-0 fűzött : 2500,- Ft
magyar irodalom - esszé
894.511-4
[AN 3605269]
MARC

ANSEL
UTF-811247 /2015.
Tóth Krisztina (1967-)
   Pillanatragasztó / Tóth Krisztina. - Utánny. - Budapest : Magvető, 2015, cop. 2014. - 221, [3] p. ; 19 cm
ISBN 978-963-14-2904-6 kötött : 2990,- Ft
magyar irodalom - elbeszélés
894.511-32
[AN 3609840]
MARC

ANSEL
UTF-811248 /2015.
Tóth-Máthé Miklós (1936-)
   A pap fia : versek, válogatott novellák / Tóth-Máthé Miklós ; [kiad. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata]. - Tiszalúc : Önkormányzat, 2015. - 196, [4] p. ; 21cm
ISBN 978-963-12-2242-5 fűzött
magyar irodalom - vers - elbeszélés
894.511-14 *** 894.511-32
[AN 3605911]
MARC

ANSEL
UTF-811249 /2015.
Vancza János (1941-)
   Csodálatos anyaföldünk : versek / Vancza János. - Tokaj : Vancza J., 2015. - 143 p. ; 21 cm
ISBN 978-963-12-2864-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605105]
MARC

ANSEL
UTF-811250 /2015.
Vári Fábián László (1951-)
   Ereimben az idő : versek / Vári Fábián László. - Budapest : M. Napló, 2015. - 109, [4] p. ; 19 cm
ISBN 978-615-5465-53-6 kötött : 1800,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605668]
MARC

ANSEL
UTF-811251 /2015.
Vig Balázs (1984-)
   A rettegő fogorvos / Vig Balázs ; [Kalmár István illusztrációival]. - 2. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 44 p. : ill., színes ; 21 cm. - (Már tudok olvasni, ISSN 0324-7600 ; 10.)
ISBN 978-963-11-9953-6 kötött : 1999,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese
894.511-34(02.053.2)
[AN 3609438]
MARC

ANSEL
UTF-811252 /2015.
Wernke Bernát (1954-)
   A jövevény / Wernke Bernát ; [közread. a] Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-53-9 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605280]
MARC

ANSEL
UTF-811253 /2015.
Wernke Bernát (1954-)
   Kitárások lepléből / Wernke Bernát ; [közread. a] Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület. - Pilisvörösvár : MBKKE, 2015. - 81 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 978-615-5026-70-6 fűzött
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605278]
MARC

ANSEL
UTF-811254 /2015.
Wolf, Marie
   Tövisek / Marie Wolf. - Budapest : Kornétás, cop. 2015. - 119 p. ; 20 cm
ISBN 978-615-5058-51-6 fűzött : 1500,- Ft
magyar irodalom - kisregény - karcolat
894.511-31 *** 894.511-43
[AN 3605677]
MARC

ANSEL
UTF-811255 /2015.
Závada Péter (1982-)
   Mész / Závada Péter. - [Pécs] : Jelenkor, 2015. - 72, [5] p. ; 18 cm
ISBN 978-963-676-545-3 fűzött : 1490,- Ft
magyar irodalom - vers
894.511-14
[AN 3605975]
MARC

ANSEL
UTF-8
48   Gyermekkönyvek

11256 /2015.
Berg Judit (1974-)
   Maszat a vonaton / Berg Judit ; [ill.] Agócs Írisz. - Budapest : Pagony, cop. 2015. - [48] p. : ill., színes ; 16x18 cm
A gerincen számozási adatként: 6.
ISBN 978-963-410-087-4 kötött : 1990,- Ft
magyar irodalom - gyermekirodalom - mese - képeskönyv
087.5(084.1) *** 894.511-34(02.053.2)
[AN 3609214]
MARC

ANSEL
UTF-811257 /2015.
Bernier, Jean-Pierre
Colours (magyar)
   A szivárvány színei / Walt Disney ; [szöveg Jean-Philippe [!Jean-Pierre] Bernier] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Winnie the Pooh
ISBN 978-963-627-704-8 fűzött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609939]
MARC

ANSEL
UTF-811258 /2015.
   Budakeszi Vadaspark : foglalkoztató füzet óvodásoknak. - Budakeszi : Budakeszi Vadaspark Zrt., [2015]. - [22] p. : ill., részben színes ; 30 cm
Fűzött
állat - gyermekkönyv - foglalkoztatókönyv
087.5 *** 59(02.053.2)
[AN 3605251]
MARC

ANSEL
UTF-811259 /2015.
   Cicus. - [Budapest] : Manó Kv., 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
keretcím: Kis barátom
ISBN 978-963-403-056-0 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604795]
MARC

ANSEL
UTF-811260 /2015.
Digger fun (magyar)
   Épít a csapat : húzd fel a gépeket és indulhat a munka! : óriási kihajtogatható útpályával!. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 32 cm
Lendkerekes kisautókkal
ISBN 978-615-5385-65-0 kötött
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604694]
MARC

ANSEL
UTF-811261 /2015.
   Kutyus. - [Budapest] : Manó Kv., 2015. - Lapozó (12 p.) : ill., színes ; 10x11 cm
keretcím: Kis barátom
ISBN 978-963-403-057-7 kötött : 590,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604800]
MARC

ANSEL
UTF-811262 /2015.
   Magyar virágok kifestőkönyve / [összeáll. Miksné Mátyási Eszter]. - Budapest : Tinta Kvk., cop. 2014. - [20] p. : ill., részben színes ; 29 cm. - (Kiadványok a vizuális kultúra fejlesztéséhez ; 1.)
ISBN 978-615-5219-83-2 fűzött : 1490,- Ft
kifestőkönyv
087.5
[AN 3604837]
MARC

ANSEL
UTF-811263 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, hull a hó! / Marék Veronika. - 7. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-086-7 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3609414]
MARC

ANSEL
UTF-811264 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Annipanni, mesélj nekem! / Marék Veronika. - 4. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-078-2 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609430]
MARC

ANSEL
UTF-811265 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon házikója / Marék Veronika. - 2. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [40] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-075-1 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609412]
MARC

ANSEL
UTF-811266 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Boribon születésnapja / Marék Veronika. - 8. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-077-5 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3609418]
MARC

ANSEL
UTF-811267 /2015.
Marék Veronika (1937-)
   Jó éjszakát, Annipanni! / Marék Veronika. - 9. kiad. - Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015. - [32] p. : ill., színes ; 17x20 cm. - (Pagony könyvek, ISSN 1785-9743)
ISBN 978-963-410-076-8 kötött : 1750,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609421]
MARC

ANSEL
UTF-811268 /2015.
Marshall, Mark
Who's in the garden? (magyar)
   Vidám élet a ház körül : kedves történet az állatok egy napjáról három forgatható tárcsával! / [ill. Mark Marshall] ; [szöveg Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-615-5385-37-7 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604639]
MARC

ANSEL
UTF-811269 /2015.
Marshall, Mark
Who's on the farm? (magyar)
   Vidám élet a réten : kedves történet az állatok egy napjáról három forgatható tárcsával! / [ill. Mark Marshall] ; [szöveg Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Lapozó (4 p.) : ill., színes ; 26x26 cm
ISBN 978-615-5385-38-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604689]
MARC

ANSEL
UTF-811270 /2015.
Maxtone Graham, Ysenda
The four seasons (magyar)
   A négy évszak / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Winnie the Pooh
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-521-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609986]
MARC

ANSEL
UTF-811271 /2015.
Maxtone Graham, Ysenda
The kitchen garden (magyar)
   Veteményeskert / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - 23 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Winnie the Pooh
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-427-6)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609981]
MARC

ANSEL
UTF-811272 /2015.
Maxtone Graham, Ysenda
Little Big Roo (magyar)
   A kis kengurupalánta / Walt Disney ; [szöveg Ysenda Maxtone-Graham] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Mario Cortès]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2015. - [32] p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Winnie the Pooh
Kötött
 (hibás ISBN 978-963-627-669-2)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3610008]
MARC

ANSEL
UTF-811273 /2015.
Miler, Zdeněk (1921-2011)
Krtek a autičko (magyar)
   A vakond autója / ill. Zdeněk Miler ; szöveg Eduard Petiška ; [ford. Balázs Andrea]. - 6. kiad. - [Budapest] : Móra, cop. 2015. - 63 p. : ill., színes ; 26 cm
ISBN 978-963-415-134-0 kötött : 2699,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609817]
MARC

ANSEL
UTF-811274 /2015.
Oriot, Marine
À la ferme en pop-up (magyar)
   A tanya állatai : térbeli könyv / [ill. Marine Oriot] ; [szöveg Irena Aubert]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-058-4 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604823]
MARC

ANSEL
UTF-811275 /2015.
Oriot, Marine
Dans la savane en pop-up (magyar)
   A szavanna állatai : térbeli könyv / [ill. Marine Oriot] ; [szöveg Irena Aubert]. - Budapest : Manó Kv., 2015. - Lapozó (12) p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 978-963-403-059-1 kötött : 1690,- Ft
képeskönyv
087.5
[AN 3604809]
MARC

ANSEL
UTF-811276 /2015.
Siewert, Pauline
Hide & seek chick (magyar)
   Bújócskázó jó barátok / [ill. Paulina Siewert és Laura Coleman] ; [szöveg Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Lapozó (8) p. : ill., színes ; 12x12 cm
ISBN 978-615-5385-39-1 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604882]
MARC

ANSEL
UTF-811277 /2015.
Siewert, Pauline
Puppy finds his bone (magyar)
   Hová lett Bundás csontja? / [ill. Paulina Siewert és Laura Coleman] ; [szöveg Totth Gitta]. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Lapozó (8) p. : ill., színes ; 12x12 cm
ISBN 978-615-5385-40-7 kötött : 690,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604853]
MARC

ANSEL
UTF-811278 /2015.
Stylish hairdos (magyar)
   Csodás frizurák : trendi tippek : több mint 100 matricával!. - [Budapest] : Manó Kv., 2014. - Lapozó (6 p.) : ill., színes ; 26 cm
Kiegészítőkkel. - keretcím: Charmie
Kötött
hajviselet - gyermekkönyv
087.5 *** 646.72(02.053.2)
[AN 3604708]
MARC

ANSEL
UTF-811279 /2015.
Szabó T. Anna (1972-)
   Körtészet / Szabó T. Anna versével ; Hajba László rajz. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5385-32-2 kötött : 990,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604829]
MARC

ANSEL
UTF-811280 /2015.
Szőnyi Gergely (1977-)
   Kirándul a család / rajz. Szőnyi Gergely ; szöveg Bodnár Vera. - Budapest : Manó Kv., 2014. - Leporelló (8 p.) : ill., színes ; 16x23 cm
ISBN 978-615-5385-31-5 kötött : 790,- Ft
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3604834]
MARC

ANSEL
UTF-811281 /2015.
Zimmermann, Natalie
On with the music! (magyar)
   Szóljon a muzsika! / Walt Disney ; [szöveg Natalie Zimmermann] ; [ford. Makay László és Makayné Forgács Melinda] ; [ill. Fernando Güell[!Guell]]. - Utánny. - Budapest : Micimackó Kvklub, 2014. - 24 p. : ill., színes ; 26 cm
keretcím: Winnie the Pooh
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-627-419-1)
képeskönyv
087.5(084.1)
[AN 3609936]
MARC

ANSEL
UTF-8
49   Vegyes tartalmú könyvek

11282 /2015.
Bolyai Konferencia (20.) (2015) (Budapest)
   Bolyai Konferencia XX : jubileum. - [Budapest] : [Bolyai Kollégium], 2015. - 40 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Budapesten, 2015. máj. 2-án rendezték. - Rend., közread. a Bolyai Kollégium
Fűzött
tanulmánygyűjtemény - tudományos diákkör - konferencia-kiadvány
082 *** 378.184 *** 061.3(439-2Bp.)"2015"
[AN 3605331]
MARC

ANSEL
UTF-811283 /2015.
Carville, Caaroy
   Titánember / [írta Caaroy Carville] ; [rajz. ... Vadas Máté]. - Budapest : Juhász-Nagy Ingatlan Inveszt Kft., 2015-. - ill., színes ; 24 cm
képregény
087.6:084.11
[AN 3592272]
MARC

ANSEL
UTF-8


   4. - 2015. - [24] p.
ISBN 978-963-12-2775-8 fűzött : 890,- Ft
[AN 3605216] MARC

ANSEL
UTF-811284 /2015.
Davis, Jim (1945-)
   Az elveszett hűtőláda fosztogatói / Jim Davis ; [ford. Boronyák Rita]. - Budapest : Drize K., [2015]. - [95] p. : ill., színes ; 18 cm. - (Zseb-Garfield ; 123.)
ISBN 978-615-5425-11-0 fűzött : 850,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3604818]
MARC

ANSEL
UTF-811285 /2015.
   Dylan Dog / [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Fumax, [2015]. - 216 p. : ill. ; 21 cm
Tart.: Akárki, senki, mindenki / [Di Gregorio és Celoni]. A gyilkosok / [Sclavi és Dell'Uomo]. A démon szépsége / [Sclavi és Trigo]. - Egys. cím: Gli uccisori ; La bellezza del demonio ; Uno, nessuno e centomila. - A borítófedélen számozási adatként: 3.
ISBN 978-615-5514-24-1 fűzött : 3000,- Ft : 10 EUR
képregény
087.6:084.11
[AN 3605003]
MARC

ANSEL
UTF-811286 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix et Cléopâtre (magyar)
   Asterix és Kleopátra / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 6.)
ISBN 978-963-11-9791-4 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3609910]
MARC

ANSEL
UTF-811287 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix gladiateur (magyar)
   Asterix, a gladiátor / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 4.)
ISBN 978-963-11-9789-1 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3609897]
MARC

ANSEL
UTF-811288 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Le fil qui chante (magyar)
   Az éneklő drót / írta Goscinny ; rajz. Morris ; [ford. Meggyesi Gábor]. - Budapest : Pesti Kv. K., 2015. - 46 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 23.)
ISBN 978-615-80134-3-7 fűzött : 1999,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3604824]
MARC

ANSEL
UTF-811289 /2015.
Goscinny, René (1926-1977)
Le tour de Gaule d'Astérix (magyar)
   Asterix galliai körutazása / írta René Goscinny ; rajz. Albert Uderzo ; [ford. Bayer Antal]. - [Budapest] : Móra, cop. 2014. - 48 p. : ill., színes ; 29 cm. - (Asterix ; 5.)
ISBN 978-963-11-9790-7 fűzött : 2399,- Ft
képregény
087.6:084.11
[AN 3609905]
MARC

ANSEL
UTF-811290 /2015.
Hegen, Hannes (1925-)
Die Digedags in Panama (magyar)
   Digedagék Panamában / [írta és rajz. Hannes Hegen] ; [ford. Nagy János, Viszocsánszky Mihály]. - Budapest : Időkapu, 2015. - 99 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Mozaik Hannes Hegen ; 34.)
ISBN 978-963-9791-45-9 kötött
képregény - gyermekkönyv
087.6:084.11(02.053.2)
[AN 3605871]
MARC

ANSEL
UTF-811291 /2015.
Hino Matsuri
Vanpaia naito (magyar)
   Vampire knight : Hino Matsuri mangája ; [... ford. Nikolényi Gergely]. - Budapest : MangaFan, 2010-. - ill. ; 18 cm
A 3. kötettől ford. Koch Zita
manga
087.6:084.11
[AN 3262109]
MARC

ANSEL
UTF-8


   13. köt. - 2015. - 187 p.
ISBN 978-615-5356-43-8 fűzött : 2000,-Ft
[AN 3604749] MARC

ANSEL
UTF-811292 /2015.
Kishimoto Masashi (1974-)
Naruto (magyar)
   Naruto / írta és rajz. Kisimoto Maszasi ; [ford. Vida Március Mitsuki]. - [Budapest] : MangaFan, 2007-. - ill. ; 19 cm
A 6., 9. és 10. és 12., 15. kötetet ford. Basa Zsófia, a 13., 14., 16-24. köteteket ford. Imai Zsófia
manga
087.6:084.11(520)
[AN 2727061]
MARC

ANSEL
UTF-8


   24. köt., Gáz van!. - 2015. - 186 p.
ISBN 978-615-5356-16-2 fűzött : 2000,- Ft
[AN 3604747] MARC

ANSEL
UTF-811293 /2015.
   Kiválóságok szárnypróbái : válogatás a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak tudományos munkáiból / szerk. Badó Attila, Pollák Kitti ; [közread. a] Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont. - [Szeged] : SZTE Tehetségpont, 2015. - 97 p. : ill. ; 24 cm
Bibliogr.
Fűzött
 (hibás ISBN 978-963-306-297-5)
tanulmánygyűjtemény - egyetem
082 *** 378.4
[AN 3604841]
MARC

ANSEL
UTF-811294 /2015.
Kolompár István (1970-2000)
   Sárkány Lee / [szerk.] Kovács Budha Tamás, Tábori András. - Budapest : [Gruppo Tökmag], 2015. - [78] p. : ill. ; 21 cm
Szerző Kolompár István. - Az eredeti kézirat fotómásolata
Fűzött
képregény
087.6:084.11
[AN 3605857]
MARC

ANSEL
UTF-811295 /2015.
Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (13.) (2015) (Pécs)
   XIII. Országos Grastyán Konferencia előadásai / szerk. Czeferner Dóra és Mikó Alexandra ; [rend., közread. a] PTE Grastyán Endre Szakkollégiuma. - Pécs : PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2015. - 344 p. : ill. ; 21 cm
A konferenciát Pécsett, 2015. márc. 19-21. között rendezték. - Váltakozva magyar és angol nyelven. - Bibliogr.
ISBN 978-963-642-760-3 fűzött
tanulmánygyűjtemény - konferencia-kiadvány
082 *** 061.3(439-2Pécs)
[AN 3604978]
MARC

ANSEL
UTF-8